O serwisie

Wyrazy.pl to słownik scrabble/literaki zawierający wyszukiwarkę wyrazów (słów) dopuszczalnych w grach scrabble i literaki. Zawiera słowa znajdujących się w słownikach języka polskiego oraz ich poprawne formy gramatyczne, z wyjątkiem tych, które zaczynają się od wielkiej litery, są skrótami, przedrostkami lub przyrostkami albo wymagają użycia apostrofu lub łącznika.

Oprócz wyrazów ułożonych z liter podanych przez użytkownika prezentowane są:
· Punktacja wyrazu w grze scrabble bez uwzględnienia premii (po prawej stronie wyrazu)
· Część mowy i forma fleksyjna danego wyrazu (po najechaniu kursorem myszy na dany wyraz)
· Forma podstawowa wyrazu (po najechaniu kursorem myszy na dany wyraz)
· Opis/definicja formy podstawowej wyrazu (po najechaniu kursorem myszy na dany wyraz)

Rozpoznawane formy fleksyjne:
· liczba: pojedyncza, mnoga
· przypadek: mianownik, dopełniacz, celownik, biernik, narzędnik, miejscownik, wołacz
· rodzaj: męski osobowy, męski zwierzęcy, męski rzeczowy, żeński, nijaki
· osoba: pierwsza, druga, trzecia
· stopień: równy, wyższy, najwyższy
· aspekt: niedokonany, dokonany
oraz zanegowanie, akcentowość, poprzyimkowość, akomodacyjność, aglutynacyjność, wokaliczność i kropkowalność.

Domyślnie wyszukiwane są wyrazy zawierające wszystkie podane litery, jak i zawierające tylko niektóre z liter. Po zaznaczeniu opcji Tylko wyrazy zawierające wszystkie litery prezentowane są jedynie słowa zawierające wszystkie litery (anagramy).

Po zaznaczeniu opcji Dodaj jedną dowolną literę (blank) wyszukiwane będą wyrazy zawierające litery podane przez użytkownika (w polu Litery) plus dodatkowo jedna dowolna litera (blank). Funkcja ta ma na celu znalezieni słów, które wykorzystają wszystkie litery/płytki z ręki i którąś z liter znajdujących się na planszy.
Dla przykładu mając do wykorzystania litery K,O,T system znajdzie wyrazy takie jak kotY, tŁok, kNot itp. z dodaną jedną dowolną literą, którą trzeba znaleźć wśród wyrazów już znajdujących się na planszy.

Punktacja w polskiej wersji gry scrabble i literaki przedstawia się następująco:
· 0 punktów: blank
· 1 punkt litery: A, E, I, N, O, R, S, W, Z
· 2 punkty litery: C, D, K, L, M, P, T, Y
· 3 punkty litery: B, G, H, J, Ł, U
· 5 punktów litery: Ą, Ę, F, Ó, Ś, Ż
· 6 punktów litery: Ć
· 7 punktów litery: Ń
· 9 punktów litery: Ź

Zestawy wyrazów

Wyrazy/słowa zaczynające się na literę  a b c ć d e ę f g h i j k l ł m n o ó p r s ś t u w y z ź ż
Wyrazy/słowa zawierające literę  ą ć ę f h ł ń ó ś ź ż