Popularne wyrazy na literę a

4 literowe na a   5 literowe na a   6 literowe na a   7 literowe na a   8 literowe na a   

Popularne wyrazy na literę a o długości do 4

aj 4Część mowy/forma fleksyjna: wykrzyknik
al 3Opis: w chemii: symbol glinu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
am 3Opis: w chemii: symbol ameryku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: amerykański
Opis: taki, który pochodzi ze Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Część mowy/forma fleksyjna: skrót
as 2Opis: w muzyce: dźwięk A obniżony o półton.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
at 3Opis: jednostka zdawkowa w Laosie, 1/100 kipa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
au 4Opis: pozaukładowa jednostka odległości używana w astronomii, równa 149 597 870 691 ± 30 m, dystans ten odpowiada średniej odległości Ziemi od Słońca.
Część mowy/forma fleksyjna: wykrzyknik
 6Część mowy/forma fleksyjna:
aa 2Część mowy/forma fleksyjna: wykrzyknik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ad acta
Część mowy/forma fleksyjna: skrót
ad 3Część mowy/forma fleksyjna: przyimek
Forma podstawowa: ada
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
al 3Opis: w chemii: symbol glinu.
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: ala
Opis: duży oddział jazdy rzymskiej, liczył dziesięć turm.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: aleja
Opis: w chemii: symbol glinu.
Część mowy/forma fleksyjna: skrót
ar 2Opis: w chemii: symbol argonu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: w chemii: symbol argonu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: arabski
Opis: charakterystyczny dla Arabów i ich kultury.
Część mowy/forma fleksyjna: skrót
aby 6Część mowy/forma fleksyjna:
ach 6Część mowy/forma fleksyjna: wykrzyknik
acz 4Część mowy/forma fleksyjna: spójnik podrzędny
aga 5Opis: ropucha olbrzymia, kururu, Rhinella marina – gatunek płaza z rodziny ropuchowatych, żyjący w Ameryce Środkowej i Południowej, introdukowany na licznych wyspach Oceanii i Karaibów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
aha 5Część mowy/forma fleksyjna: kublik
ala 4Forma podstawowa: al
Opis: w chemii: symbol glinu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: duży oddział jazdy rzymskiej, liczył dziesięć turm.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
alb 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
alf 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: alfa
Opis: pierwsza litera alfabetu greckiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ali 4Forma podstawowa: ala
Opis: duży oddział jazdy rzymskiej, liczył dziesięć turm.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: spójnik współrzędny
alo 4Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ara 3Forma podstawowa: ar
Opis: w chemii: symbol argonu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: ptak egzotyczny, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w obrębie rodziny papugowatych (Psittacidae), w podrodzinie papug neotropikalnych (Arinae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
aut 6Opis: w grach sportowych: opuszczenie, np. przez piłkę, regulaminowego pola gry.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
abo 5Część mowy/forma fleksyjna:
aga 5Opis: ropucha olbrzymia, kururu, Rhinella marina – gatunek płaza z rodziny ropuchowatych, żyjący w Ameryce Środkowej i Południowej, introdukowany na licznych wyspach Oceanii i Karaibów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ais 3Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
akr 4Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: akra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
akt 5Opis: przedstawienie nagiego ciała ludzkiego w sztuce, zazwyczaj wykonane w oparciu o studium z żywego modela.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ald 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ale 4Forma podstawowa: al
Opis: w chemii: symbol glinu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: ala
Opis: duży oddział jazdy rzymskiej, liczył dziesięć turm.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: ali
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: alo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
ali 4Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
alp 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: alpy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
alt 5Opis: partia utworu pod względem wysokości pomiędzy tenorem a sopranem, śpiewana przez osobę o altowym głosie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ana 3Opis: przeciwciało skierowane przeciwko składnikom jądra komórkowego, takim jak DNA, histony, rybonukleoproteiny, RNA jąderkowe, białka niehistonowe.
ani 3Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: ania
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ano 3Część mowy/forma fleksyjna: kublik
ata 4Część mowy/forma fleksyjna:
atu 6Opis: kolor w kartach, który jest w stanie przebić inne karty o kolorach nieatutowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
auł 7Opis: osada na terenie Wielkiego Stepu, składająca się z od 20 do 100 pasterzy z rodzinami, składająca się z kolonii jurt oraz kręgu pastwiskowego otaczającego tę kolonię.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
abak 7Opis: prekursor liczydła.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: abaka
Opis: prekursor liczydła.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
abba 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
adaś 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
adiu 7Część mowy/forma fleksyjna: wykrzyknik
afro 8Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
agat 7Opis: półszlachetny minerał, wielobarwna, wstęgowa odmiana chalcedonu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: agata
Opis: półszlachetny minerał, wielobarwna, wstęgowa odmiana chalcedonu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
agfa 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
agio 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
agon 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: agona
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
aids 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ajer 6Opis: tatarak zwyczajny - polimorficzny gatunek byliny, należący do rodziny tatarakowatych (Acoraceae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
akać 10Część mowy/forma fleksyjna:
akta 6Forma podstawowa: akt
Opis: przedstawienie nagiego ciała ludzkiego w sztuce, zazwyczaj wykonane w oparciu o studium z żywego modela.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ależ 9Część mowy/forma fleksyjna: kublik
alfa 9Opis: pierwsza litera alfabetu greckiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
alga 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
alim 6Forma podstawowa: ali
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
alit 6Opis: skała alitowa - skała zbudowana głównie z tlenków i wodorotlenków glinu, powstała w wyniku daleko posuniętego chemicznego wietrzenia glinokrzemianów w warunkach klimatu tropikalnego lub subtropikalne
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
alka 6Forma podstawowa: alek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
aloe 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
alpy 7Forma podstawowa: alp
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ambo 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
amfa 9Opis: potoczna nazwa narkotyku - amfetaminy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
amia 5Opis: mękławka, miękławka, Amia calva – jedyny współcześnie żyjący przedstawiciel ryby z rodziny amiowatych (Amiidae), żyje w silnie zarośniętych rzekach w Ameryce Północnej, w dorzeczach Wielkich Jezior (
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
amok 6Opis: szał, szaleństwo - stan psychiczny będący skutkiem silnych: namiętności, gniewu, radości, stan wielkiego podniecenia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
amur 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
anoa 4Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ansa 4Opis: nieprzyjazne uczucie wobec kogoś, uprzedzenie, pretensja.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
anta 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
anus 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
anyż 9Opis: Pimpinella anisum, biedrzeniec anyż - gatunek jednorocznej rośliny z rodziny selerowatych, uprawianej ze względu na walory smakowe i zatosowanie w farmacji jej owoców.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
apia 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
apis 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
arak 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
aren 4Opis: cykliczny węglowodór, w którym istnieją sprzężone wiązania wielokrotne, czyli zamknięty układ naprzemiennie położonych wiązań podwójnych i pojedynczych między atomami węgla.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: arena
Opis: duży, kolisty plac w cyrku lub amfiteatrze, na którym odbywają się popisy i walki, np. popisy akrobatyczne, walki gladiatorów, korrida.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
aria 4Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
arka 5Forma podstawowa: arek
Opis: archaiczne określenie skrzyni, szczególnie w biblii, drewniany lub metalowy pojemnik o kształcie prostopadłościanu z wypukłym wiekiem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: archaiczne określenie skrzyni, szczególnie w biblii, drewniany lub metalowy pojemnik o kształcie prostopadłościanu z wypukłym wiekiem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
arni 4Opis: bawół indyjski, bawół wodny, Bubalus arnee - duży ssak z rodziny krętorogich, zwierzę zaadaptowane do klimatu tropikalnego, zamieszkuje Bhutan, Indie, Nepal i Tajlandię.
arom 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
aron 4Opis: Arum maculatum - trująca bylina z rodziny obrazkowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
arui 6Opis: owca grzywiasta, Ammotragus lervia – ssak z rodziny krętorogich, jedyny przedstawiciel rodzaju Ammotragus, blisko spokrewieniona z kozą i z owcą, występuje na trudno dostępnych, skalistych terenach w
aryk 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
atol 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
aula 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
auto 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
awen 4Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: awena
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
awiz 4Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: awizo
Opis: pisemne zawiadomienie o dokonaniu określonej operacji bankowej, np. zawiadomienie wysłane przez bank posiadaczowi rachunku o dokonaniu jakichkolwiek zmian stanu konta z tytułu wpłat lub wypłat.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
azot 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
azyl 6Opis: miejsce, w którym otacza się bezpłatną opieką ludzi w trudnej sytuacji życiowej, bezdomne zwięrzęta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ażio 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
abat 7Opis: duchowny, opat, zwierzchnik opactwa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
abba 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
acan 5Opis: dawny zwrot grzecznościowy, kierowany do rozmówcy, w znaczeniu dzisiejszego: pan.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
achy 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
acyl 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
adaś 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
adat 6Opis: muzułmańskie prawo zwyczajowe stosowane w sytuacjach, co do których nie znajduje się rozwiązania w Koranie i hadisach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
afta 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
agad 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
agar 6Opis: stosowana z praktycznych względów nazwa gatunków krasnorostów, z których pozyskuje się substancję żelującą agar-agar.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik

Zestawy wyrazów

Wyrazy/słowa zaczynające się na literę:
abcćdeęfghijklłmnoóprsśtuwyzźż
Wyrazy/słowa zawierające literę:
ąćęfhłńóśźż
Popularne wyrazy/słowa zaczynające się na literę:
abcćdeęfghijklłmnoóprsśtuwyzźż