Popularne wyrazy na literę b

4 literowe na b   5 literowe na b   6 literowe na b   7 literowe na b   8 literowe na b   

Popularne wyrazy na literę b o długości do 4

ba 4Opis: w chemii: symbol baru.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bi 4Opis: proces przekształcania danych w informacje, a informacji w wiedzę, która może być wykorzystana do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa.
bo 4Część mowy/forma fleksyjna:
bu 6Opis: tradycyjna japońska jednostka miary, wynosząca około 0,303 cm.
Część mowy/forma fleksyjna: wykrzyknik
ba 4Opis: w chemii: symbol baru.
Część mowy/forma fleksyjna: kublik
be 4Opis: w chemii: symbol berylu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
by 5Część mowy/forma fleksyjna:
bać 10Część mowy/forma fleksyjna:
baj 7Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: baja
Opis: pulchna, miękka tkanina bawełniana o luźno skręconym podwójnym wątku, grubsza flanela.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bal 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bat 6Opis: najprostszy rodzaj wędki o długości od 2 do kilkunastu metrów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bek 6Opis: płacz, lament - wylewanie łez z powodu zdenerwowania lub wzruszenia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ber 5Opis: Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bet 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: beta
Opis: druga litera alfabetu greckiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bez 5Opis: Sambucus, dziki bez – rodzaj roślin należący do rodziny piżmaczkowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: przyimek
bip 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
boa 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bob 7Opis: kod ISO 4217 waluty boliviano.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: boba
Opis: kod ISO 4217 waluty boliviano.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
boj 7Opis: "żartobliwie o strachu, lęku, współcześnie tylko jako człon frazy ""mieć boja"". "
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bok 6Opis: odcinek łączący dwa leżące obok siebie wierzchołki wielokąta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bom 6Opis: urządzenie przeładunkowe (rodzaj dźwigu) na statku, okręcie, platformie wiertniczej.
Część mowy/forma fleksyjna:
bop 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bor 5Opis: jednolita, umundurowana i uzbrojona formacja podległa ministrowi spraw wewnętrznych, wykonująca zadania z zakresu ochrony osób, obiektów i urządzeń ważnych ze względu na dobro i interes państwa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bora
Opis: chłodny, suchy i porywisty wiatr katabatyczny, powodujący spadek wilgotności.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bób 11Opis: Vicia faba – gatunek jednorocznej rośliny uprawnej z rodziny bobowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bóg 11Opis: coś otaczanego czcią.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ból 10Opis: silne nieprzyjemne odczucie fizyczne, które jest następstwem podrażnienia nerwów czuciowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bór 9Forma podstawowa: bora
Opis: chłodny, suchy i porywisty wiatr katabatyczny, powodujący spadek wilgotności.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
brr 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
buc 8Opis: człowiek zarozumiały, mający o sobie wysokie mniemanie, w rzeczywistości mało inteligentny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bug 9Opis: defekt oprogramowania, powstały przez niedopatrzenie piszącego program, powstały przez niedopatrzenie piszącego program.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
buk 8Opis: Fagus - rodzaj drzew z rodziny bukowatych (Fagaceae) obejmujący ok. 10 gatunków, charakterystyczny dla umiarkowanej strefy klimatycznej na półkuli północnej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bus 7Opis: minibus, mały autobus o długości mniejszej niż 7 metrów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
buś 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
but 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: buta
Opis: postawa, cecha osobowości odznaczająca się hardością, brakiem pokory, nieustępliwością.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
być 11Opis: występować gdzieś, pojawiać się, ukazywać się
Część mowy/forma fleksyjna:
bad 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bak 6Opis: rodzaj zarostu, który porasta bok twarzy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bam 6Opis: kod ISO 4217 marki zamiennej.
Część mowy/forma fleksyjna: wykrzyknik
Opis: kod ISO 4217 marki zamiennej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ban 5Opis: w nowych mediach: czasowa blokada użytkownika w internecie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bar 5Opis: pierwiastek z grupy II głównej układu okresowego pierwiastków, z okresu szóstego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bas 5Opis: dowolny niski dźwięk.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
baś 9Część mowy/forma fleksyjna: wykrzyknik
bąk 10Opis: porcja gazów, powstałych w jelitach w wyniku procesów metabolicznych, wydalana przez odbyt, często w połączeniu z charakterystycznym dźwiękiem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: porcja gazów, powstałych w jelitach w wyniku procesów metabolicznych, wydalana przez odbyt, często w połączeniu z charakterystycznym dźwiękiem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
beg 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bej 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bel 6Opis: jednostka miary wielkości ilorazowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ben 5Część mowy/forma fleksyjna:
ber 5Opis: Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bera
Opis: "Pyrus communis 'Bera Hardy' - jedna z odmian uprawnych gruszy, prawdopodobnie jest to powszechna nazwa odmiany Bera Hardy (lecz przede wszystkim ""bera"" to po prostu spolszczenie francuskiej nazwy gru"
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
beż 9Opis: taki, którego kolor przypomina barwę kawy z mlekiem, beżowy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
bęc 10Część mowy/forma fleksyjna: wykrzyknik
bić 10Część mowy/forma fleksyjna:
big 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: biga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bil 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bila
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bim 6Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: bima
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bin 5Część mowy/forma fleksyjna: burkinostka
bis 5Opis: dodatkowe wykonanie utworu muzycznego na koniec występu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bit 6Opis: najmniejsza ilość informacji potrzebna do określenia, który z dwóch równie prawdopodobnych stanów przyjął układ.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bod 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bon 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bot 6Opis: program przeznaczony do wykonywania czynności w zastępstwie człowieka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
boy 6Opis: potocznie o twórczości Tadeusza Boya-Żeleńskiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bój 11Forma podstawowa: bać
Opis: jedna z konkurencji w podnoszeniu ciężarów.
Część mowy/forma fleksyjna:
Opis: jedna z konkurencji w podnoszeniu ciężarów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bór 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
brr 5Część mowy/forma fleksyjna: wykrzyknik
bub 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bum 8Opis: urządzenie przeładunkowe (rodzaj dźwigu) na statku, okręcie, platformie wiertniczej.
Część mowy/forma fleksyjna:
bur 7Opis: Afrykaner, potomek kolonistów holenderskich osiadły w Afryce Południowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
byk 7Opis: znak zodiaku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: znak zodiaku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
byt 7Opis: warunki materialne, podstawa utrzymania się przy życiu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bzz 5Część mowy/forma fleksyjna: wykrzyknik
bach 9Opis: twórczość Bacha, zbiór jego kompozycji i nut (rzadko mówi się tak o jednym utworze).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
baht 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
baja 8Forma podstawowa: baj
Opis: pulchna, miękka tkanina bawełniana o luźno skręconym podwójnym wątku, grubsza flanela.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: pulchna, miękka tkanina bawełniana o luźno skręconym podwójnym wątku, grubsza flanela.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
baju 10Część mowy/forma fleksyjna: wykrzyknik
bali 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bała 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bałt 9Opis: członek grupy indoeuropejskich plemion nadbałtyckich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
band 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: banda
Opis: grupa ludzi związana ze sobą relacjami przyjacielskimi, prowadząca wspólne życie towarzyskie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bando
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bant 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
baon 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
barć 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bard 7Opis: głosiciel, wieszcz.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bardo
Opis: głosiciel, wieszcz.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bark 7Opis: górna część grzbietu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: barka
Opis: rodzaj statku o płaskim dnie, służącego do transportu ładunków w żegludze śródlądowej, najczęściej pozbawiony własnego napędu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
basf 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
baśń 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bata 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bean 6Opis: przenośnie: głupek, prostak, frajer (człowiek o cechach przypisywanych stereotypowo nowemu lub nawet nie nowemu uczniakowi).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
beat 7Opis: zazwyczaj podkład rytmiczny utworu hiphopowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bebe 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bejc 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bejm 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bejt 9Opis: typ wersu popularnego w poezji arabskiej i perskiej na Bliskim i Środkowym Wschodzie, składa się z określonej (zwykle parzystej) liczby stóp i posiada cezurę, która dzieli go na dwie równe części (pó
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
beka 7Forma podstawowa: bek
Opis: płacz, lament - wylewanie łez z powodu zdenerwowania lub wzruszenia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: zawartość beki, dużej beczki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: bekać
Opis: zawartość beki, dużej beczki.
Część mowy/forma fleksyjna:
belg 9Opis: mieszkaniec Belgii, człowiek pochodzenia belgijskiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: mieszkaniec Belgii, człowiek pochodzenia belgijskiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: belga
Opis: mieszkaniec Belgii, człowiek pochodzenia belgijskiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bell 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bełt 9Opis: szum wody.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bera 6Opis: "Pyrus communis 'Bera Hardy' - jedna z odmian uprawnych gruszy, prawdopodobnie jest to powszechna nazwa odmiany Bera Hardy (lecz przede wszystkim ""bera"" to po prostu spolszczenie francuskiej nazwy gru"
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
berd 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
bert 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik

Zestawy wyrazów

Wyrazy/słowa zaczynające się na literę:
abcćdeęfghijklłmnoóprsśtuwyzźż
Wyrazy/słowa zawierające literę:
ąćęfhłńóśźż
Popularne wyrazy/słowa zaczynające się na literę:
abcćdeęfghijklłmnoóprsśtuwyzźż