Popularne wyrazy na literę d

4 literowe na d   5 literowe na d   6 literowe na d   7 literowe na d   8 literowe na d   

Popularne wyrazy na literę d o długości do 4

da 3Opis: skrót/symbol dinara algierskiego.
Część mowy/forma fleksyjna: wykrzyknik
dy 4Opis: w chemii: symbol dysprozu.
de 3Część mowy/forma fleksyjna:
do 3Opis: pierwszy dźwięk w gamie
Część mowy/forma fleksyjna: przyimek
dać 9Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Część mowy/forma fleksyjna:
dan 4Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dana
Opis: w buddyzmie - dar, ofriara, jałmużna, może być materialna, duchowa lub polegać na zapewnieniu człowiekowi, duchowi lub zwierzęciu poczucia bezpieczeństwa, ukojenia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dat 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dąb 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dębić
Część mowy/forma fleksyjna:
dąć 13Część mowy/forma fleksyjna:
dąs 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dej 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dek 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
des 4Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: desa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dis 4Opis: dźwięk powstający przez podwyższenie dźwięku d o pół tonu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dna 4Opis: choroba charakteryzująca się nawracającymi epizodami ostrego zapalenia stawów – zaczerwienionego, tkliwego, gorącego obrzęku stawu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dno
Opis: pogardliwie: kompletny ignorant, zero, stosowane także w odniesieniu do osoby zgniłej moralnie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dok 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
don 4Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dój 10Forma podstawowa: doić
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dur 6Opis: jedna z tonacji w muzyce
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duś 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyg 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyl 6Opis: długi i ciężki kloc, najczęściej drewniany, służący do podtrzymywania, mocowania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyń 11Część mowy/forma fleksyjna: wykrzyknik
dal 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dan 4Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dań 10Opis: to, co się komuś daje.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dar 4Opis: "w sensie niematerialnym, np. ""dar życia""."
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dąb 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dim 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dip 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dit 5Opis: jednostka informacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diw 4Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dla 5Część mowy/forma fleksyjna: przyimek
dna 4Opis: choroba charakteryzująca się nawracającymi epizodami ostrego zapalenia stawów – zaczerwienionego, tkliwego, gorącego obrzęku stawu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dno 4Opis: pogardliwie: kompletny ignorant, zero, stosowane także w odniesieniu do osoby zgniłej moralnie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dog 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dom 5Opis: ród, rodzina, dynastia, szczególnie wtedy, gdy rodzina jest wpływowa, zamożna lub utytułowana, także kiedy mowa o panieńskim nazwisku kobiety.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
don 4Część mowy/forma fleksyjna:
dół 10Opis: coś, co jest niżej położone.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drr 4Część mowy/forma fleksyjna: wykrzyknik
duć 11Część mowy/forma fleksyjna:
dul 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duo 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dwa 4Część mowy/forma fleksyjna: liczebnik główny
dym 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dymić
Część mowy/forma fleksyjna:
dyn 5Opis: jednostka siły, pochodna w układzie miar CGS, jest to siła nadająca ciału o masie 1 grama przyspieszenie równe 1 cm/s².
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dyna
Opis: jednostka siły, pochodna w układzie miar CGS, jest to siła nadająca ciału o masie 1 grama przyspieszenie równe 1 cm/s².
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dach 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dada 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
daga 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dala 6Część mowy/forma fleksyjna: burkinostka
dama 6Opis: figura w kartach do gry.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dana 5Forma podstawowa: dan
Opis: w buddyzmie - dar, ofriara, jałmużna, może być materialna, duchowa lub polegać na zapewnieniu człowiekowi, duchowi lub zwierzęciu poczucia bezpieczeństwa, ukojenia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: w buddyzmie - dar, ofriara, jałmużna, może być materialna, duchowa lub polegać na zapewnieniu człowiekowi, duchowi lub zwierzęciu poczucia bezpieczeństwa, ukojenia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dane 5Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Opis: informacje przetwarzane komputerowo.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dany
Opis: informacje przetwarzane komputerowo.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dany 6Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: dan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: dan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dana
Opis: w buddyzmie - dar, ofriara, jałmużna, może być materialna, duchowa lub polegać na zapewnieniu człowiekowi, duchowi lub zwierzęciu poczucia bezpieczeństwa, ukojenia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
data 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dąsy 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dbać 12Opis: mieć kogoś ciągle na uwadze, pamiętać, dbać o czyjąś kondycję
Część mowy/forma fleksyjna:
deck 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deka 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dewa 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dęba 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dęby 12Forma podstawowa: dąb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dęba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dęga 11Opis: sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dęty 11Forma podstawowa: dąć
Opis: zbyt poważny, pompatyczny, świadczący o czyimś nadęciu, sztywności.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Opis: zbyt poważny, pompatyczny, świadczący o czyimś nadęciu, sztywności.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
diak 6Opis: odmiana tyrystora, dwukierunkowy półprzewodnikowy element wyzwalający, składający się z dwóch połączonych antyrównolegle (równolegle i przeciwsobnie) dynistorów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dian 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: diana
Opis: koczkodan diana, Cercopithecus diana – ssak z rodziny makakowatych, żyje w wilgotnych, starych lasach tropikalnych Afryki Zachodniej (Sierra Leone, Ghana).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dias 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dili 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diol 6Opis: alkohol zawierający dwie grupy hydroksylowe.
dłoń 13Opis: część górnej kończyny człowieka od nadgarstka po końce palców, ręka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dług 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dłuż 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dong 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dorn 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
doza 5Opis: przen. porcja, pewna ilość (np. dodatek, domieszka) czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
doża 9Opis: tytuł przysługujący władcom (najwyższym urzędnikom) Republiki Weneckiej i Genui.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drab 7Opis: żołnierz, szeregowy piechoty w wojsku polskim XV i XVI wieku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dram 6Opis: w metrologii: jednostka masy, 1/16 uncji lub 1,771 g.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: drama
Opis: metoda edukacyjna - rodzaj teatru, odgrywanie ról.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drąg 11Opis: długi, szeroki, mocny i zazwyczaj ciężki pręt.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dren 5Opis: przewód hydrotechniczny, ułożony zwykle pod powierzchnią ziemi, odprowadzający nadmiar wód gruntowych z jakiegoś terenu i zabezpieczający przed szkodliwym działaniem filtracji, która powoduje zmiany
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drut 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
druz 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: druza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drwa 5Opis: drewno w polanach przeznaczone do palenia ognia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dryl 7Opis: Mandrillus leucophaeus – gatunek małpy wąskonosej z rodziny makakowatych, blisko spokrewniony z mandrylem, od którego różni się głównie jednolitym ubarwieniem twarzy, zamieszkuje zalesione tereny w N
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dual 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duce 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
duch 10Opis: rodzaj zjawy, często wyobrażenie umarłego wizytującego świat żywych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duda 8Opis: artysta-muzyk grający na dudach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dudu 10Część mowy/forma fleksyjna: wykrzyknik
dudy 9Forma podstawowa: duda
Opis: artysta-muzyk grający na dudach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duet 8Opis: utwór do wykonywania przez dwa instrumenty, rozpisany na dwa głosy (linie melodyczne).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duga 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duha 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dukt 9Opis: prosta droga w lesie powstała przez wycięcie drzew
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duma 8Opis: gatunek epicko-liryczny w literaturze ukraińskiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dumać
Opis: gatunek epicko-liryczny w literaturze ukraińskiej.
Część mowy/forma fleksyjna:
duto 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duży 12Opis: znaczący, ważny, poważny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dwór 9Opis: świta, najbliższe otoczenie panującego: rodzina, dworzanie, urzędnicy, fraucymer, orszak.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyma 7Opis: tkanina bawełniana, konopna lub lniana w splocie atłasowym, jednobarwna lub w pasy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dymać
Opis: tkanina bawełniana, konopna lub lniana w splocie atłasowym, jednobarwna lub w pasy.
Część mowy/forma fleksyjna:

Zestawy wyrazów

Wyrazy/słowa zaczynające się na literę:
abcćdeęfghijklłmnoóprsśtuwyzźż
Wyrazy/słowa zawierające literę:
ąćęfhłńóśźż
Popularne wyrazy/słowa zaczynające się na literę:
abcćdeęfghijklłmnoóprsśtuwyzźż