Popularne wyrazy na literę m

4 literowe na m   5 literowe na m   6 literowe na m   7 literowe na m   8 literowe na m   

Popularne wyrazy na literę m o długości do 4

mi 3Opis: dźwięk, którego częstotliwość dla e¹ wynosi 329,6 Hz.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mu 5Część mowy/forma fleksyjna: wykrzyknik
Forma podstawowa: on
Część mowy/forma fleksyjna: zaimek trzecioosobowy
my 4Część mowy/forma fleksyjna: zaimek nietrzecioosobowy
me 3Część mowy/forma fleksyjna: wykrzyknik
mać 9Część mowy/forma fleksyjna:
mag 6Opis: w starożytnej Persji kapłan, który specjalizował się w astronomii i magii.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
maj 6Opis: przedstawiciel historycznego ludu Majów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: przedstawiciel historycznego ludu Majów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: maja
Opis: przedstawicielka historycznego ludu Majów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mak 5Opis: Papaver - rodzaj roślin z rodziny makowatych (Papaveraceae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
man 4Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mar 4Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: mara
Opis: zaburzenie percepcji - coś, czego w rzeczywistości nie ma, a co jest widziane.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: mary
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mat 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
maź 12Forma podstawowa: mazia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mąż 12Opis: mężczyzna, który jest godny szacunku ze względu na jakieś szczególne zasługi bądź cechy charakteru, np. stanu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mel 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: mela
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mem 5Opis: jednostka informacji kulturowej: idea, styl, sposób zachowania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
men 4Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mik 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mim 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
min 4Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: minimum
Część mowy/forma fleksyjna: skrót
Forma podstawowa: minuta
Opis: minuta kątowa - jednostka miary kąta płaskiego równa 1/60 stopnia oznaczana 1′.
Część mowy/forma fleksyjna: skrót
mir 4Opis: szacunek, uznanie, poszanowanie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: mira
Opis: wonna żywica otrzymywana z drzew i krzewów należących do rodzaju balsamowiec (Commiphora).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mit 5Opis: symbol, narracja funkcjonujące w świadomości danej społeczności, znaczenie przypisywane czemuś przez daną społeczność, szerzone np. przez środki masowego przekazu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
moa 4Opis: Dinornithidae - rodzina wymarłych ptaków paleognatycznych z rzędu moa (Dinornithiformes).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mob 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mol 5Opis: masa molowa atomu lub cząsteczki podana w gramach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: molo
Opis: masa molowa atomu lub cząsteczki podana w gramach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mon 4Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mop 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mor 4Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: mora
Opis: zwykle jednobarwna tkanina, najczęściej jedwabna, w której odpowiednie sploty wątku i osnowy dają deseń prążków mory podobny do słojów drzewa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: mory
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
móc 9Część mowy/forma fleksyjna:
mój 10Opis: o mężu, określenie, którego użyć może tylko żona.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
mul 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mur 6Opis: kod ISO 4217 rupii maurytyjskiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
myk 6Część mowy/forma fleksyjna: wykrzyknik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
myt 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mac 5Opis: firma kosmetyczna założona w 1984.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mak 5Opis: Papaver - rodzaj roślin z rodziny makowatych (Papaveraceae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
may 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mąt 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mer 4Opis: najprostszy, jaki da się wyróżnić, stale powtarzający się fragment cząsteczek polimerów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
męt 9Opis: degenerat, zły człowiek, podlec.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mig 6Część mowy/forma fleksyjna:
mik 5Część mowy/forma fleksyjna: wykrzyknik
Forma podstawowa: mika
Opis: łyszczyk - minerał z grupy mik zaliczanych do krzemianów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mil 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: mila
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
miś 8Opis: popularne pieszczotliwe określenie kochanej osoby.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: popularne pieszczotliwe określenie kochanej osoby.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
moc 5Opis: prawomocność - stan prawny odnoszący się do rozstrzygnięć organów administracyjnych oraz do orzeczeń sądowych, mający miejsce wówczas, gdy orzeczenie sądowe lub rozstrzygnięcie organu administracji n
Część mowy/forma fleksyjna: liczebnik główny
mod 5Opis: rezonans własny pomieszczenia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
moi 4Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mop 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mól 9Opis: mały motyl o szarawym ubarwieniu, żerujący w futrach, wełnie, mące i ziarnie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mór 8Opis: choroba wirusowa atakująca świnie i dziki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
muc 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mud 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
muł 8Opis: osad na dnie zbiornika wodnego lub pozostały po wyschnięciu wody, będący mieszaniną pyłu i iłu z dodatkiem substancji organicznych, szlam.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mun 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mus 6Opis: potrawa na bazie białek, ewentualnie bitej śmietany.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: musa
Opis: potrawa na bazie białek, ewentualnie bitej śmietany.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
myć 10Forma podstawowa: mycie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna:
maca 6Forma podstawowa: mac
Opis: firma kosmetyczna założona w 1984.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: staropolska miara objętości zboża wynosząca 4 korce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mach 8Opis: jednostka prędkości odnosząca się do obiektów poruszających się w płynie lub poruszających się płynów.
Część mowy/forma fleksyjna:
Opis: jednostka prędkości odnosząca się do obiektów poruszających się w płynie lub poruszających się płynów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mada 6Opis: najczęściej w l. mn., rodzaj gleby.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
maik 6Opis: obchód u ludów słowiańskich poświęcony witaniu wiosny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mail 6Opis: wiadomość otrzymana za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
maja 7Forma podstawowa: maj
Opis: przedstawiciel historycznego ludu Majów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: przedstawicielka historycznego ludu Majów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: przedstawicielka historycznego ludu Majów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
maki 6Forma podstawowa: mac
Opis: firma kosmetyczna założona w 1984.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: mak
Opis: Papaver - rodzaj roślin z rodziny makowatych (Papaveraceae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: mak
Opis: Papaver - rodzaj roślin z rodziny makowatych (Papaveraceae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mali 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: mały
Opis: taki, który istnieje fizycznie lub można sobie go wyobrazić jako istniejący w przestrzeni (ma łatwe do opisania cechy fizyczne) i jest stosunkowo nieznaczny, niewielki pod względem rozmiaru w zakresi
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
mall 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
malm 7Opis: formacja geologiczna z oddziału o tej samej nazwie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mała 7Opis: młoda urocza kobieta, dziewczyna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: mały
Opis: taki, który istnieje fizycznie lub można sobie go wyobrazić jako istniejący w przestrzeni (ma łatwe do opisania cechy fizyczne) i jest stosunkowo nieznaczny, niewielki pod względem rozmiaru w zakresi
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
małe 7Opis: niedorosły, często niesamodzielny potomek zwierzęcia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mały 8Opis: taki, który istnieje fizycznie lub można sobie go wyobrazić jako istniejący w przestrzeni (ma łatwe do opisania cechy fizyczne) i jest stosunkowo nieznaczny, niewielki pod względem rozmiaru w zakresi
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: taki, który istnieje fizycznie lub można sobie go wyobrazić jako istniejący w przestrzeni (ma łatwe do opisania cechy fizyczne) i jest stosunkowo nieznaczny, niewielki pod względem rozmiaru w zakresi
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
mama 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mann 5Opis: dzieła Thomasa Manna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: manna
Opis: Lecanora esculenta - jadalny gatunek porostu rosnący w północnej Afryce i na azjatyckich stepach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mapa 6Opis: układ punktów, np. mapa ciała.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mara 5Opis: zaburzenie percepcji - coś, czego w rzeczywistości nie ma, a co jest widziane.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mars 5Opis: element masztu żaglowca, platforma na styku kolumny masztu i stengi.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mary 6Forma podstawowa: mara
Opis: zaburzenie percepcji - coś, czego w rzeczywistości nie ma, a co jest widziane.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
masa 5Opis: zespół częsci urządzenia niepodłączonych do prądu i połączonych z obudową i podstawą.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mata 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: matać
Część mowy/forma fleksyjna:
maża 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mąka 10Opis: porcja mąki, produktu powstałego w wyniku silnego rozdrobnienia ziarna zbóż, określona ilość tego produktu, zazwyczaj papierowa torebka (w domowych warunkach może być też puszka, słoik).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mdły 9Opis: o człowieku: taki, któremu brakuje siły duchowej, silnej woli, taki, który np. łatwo ulega wpływom innych ludzi, łatwo traci wiarę, zmienia cel działań.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
mech 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mecz 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mega 7Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
mejl 8Opis: wiadomość tekstowa otrzymana za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mena 5Forma podstawowa: men
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
menu 7Opis: zestaw produktów, które się jada najczęściej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mera 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mesa 5Opis: duże ogólnodostępne pomieszczenie znajdujące się na jednostce pływającej, przeznaczone dla wspólnego przebywania w nim wielu osób, służące jako jadalnia i miejsce zebrań załogi.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mesz 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
metr 6Opis: miarka o długości 1 metra.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mewi 5Opis: związany z mewą, dotyczący mewy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
męka 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
męki 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
męty 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mgła 9Opis: przenośnie pomroka, to, co było dawno, ginie we mgle przeszłości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
mgło 9Forma podstawowa: mgła
Opis: przenośnie pomroka, to, co było dawno, ginie we mgle przeszłości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
miał 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: miały
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: mieć
Opis: nosić cechy
Część mowy/forma fleksyjna:
miau 7Część mowy/forma fleksyjna: wykrzyknik
miąć 14Część mowy/forma fleksyjna:
midi 6Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik

Zestawy wyrazów

Wyrazy/słowa zaczynające się na literę:
abcćdeęfghijklłmnoóprsśtuwyzźż
Wyrazy/słowa zawierające literę:
ąćęfhłńóśźż
Popularne wyrazy/słowa zaczynające się na literę:
abcćdeęfghijklłmnoóprsśtuwyzźż