Popularne wyrazy na literę u

4 literowe na u   5 literowe na u   6 literowe na u   7 literowe na u   8 literowe na u   

Popularne wyrazy na literę u o długości do 4

uf 8Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: ufa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ul 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ulica
Opis: jezdnia - część ulicy przeznaczona dla ruchu samochodowego.
Część mowy/forma fleksyjna: skrót
uz 4Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ud 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: udo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ut 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ued 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ufa 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ufać
Część mowy/forma fleksyjna:
uff 13Część mowy/forma fleksyjna: wykrzyknik
ufo 9Forma podstawowa: niezidentyfikowany obiekt latający
Część mowy/forma fleksyjna: skrót
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uha 7Część mowy/forma fleksyjna: wykrzyknik
uhu 9Część mowy/forma fleksyjna: wykrzyknik
uno 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ups 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urd 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uaz 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uch 8Część mowy/forma fleksyjna: wykrzyknik
Forma podstawowa: ucha
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udo 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uhm 8Część mowy/forma fleksyjna: wykrzyknik
ula 6Forma podstawowa: ul
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uta 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubaw 8Opis: spotkanie towarzyskie, zabawa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ubawa
Opis: spotkanie towarzyskie, zabawa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubek 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubić 13Opis: szybko się wzbogacić na jakimś działaniu.
Część mowy/forma fleksyjna:
ucho 9Opis: element nakrycia głowy, który służy do zasłaniania ucha.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udar 7Opis: zwyczajowa nazwa udaru mózgu - zespołu objawów klinicznych związanych z nagłym wystąpieniem ogniskowego lub uogólnionego zaburzenia czynności mózgu, powstałego w wyniku zaburzenia krążenia mózgowego
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udko 8Opis: mięso z nóżki drobiowej z kostką.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udój 13Opis: dojenie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ufać 15Część mowy/forma fleksyjna:
ufny 11Opis: o człowieku: taki, który wierzy w kogoś lub coś, pokłada wiarę, jest pełen nadziei.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uhla 9Opis: uhla zwyczajna, Melanitta fusca - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae), występuje na obszarze od północnej Skandynawii po Jenisej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ująć 17Część mowy/forma fleksyjna:
ujść 17Forma podstawowa: ujście
Opis: źródło spokoju, równowagi psychicznej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna:
ukaz 7Opis: z odcieniem żartu lub ironii: nakaz, rozporządzenie, polecenie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukop 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulać 12Część mowy/forma fleksyjna:
ulaż 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulec 8Część mowy/forma fleksyjna:
ulem 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulep 8Opis: przesłodzony, zbyt słodki napój.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulew 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulot 8Opis: wyładowanie elektryczne spowodowane przez jonizację płynu czyli cieczy lub gazu otaczającego przewodnik, które pojawia się kiedy gradient potencjału przekracza pewną wartość, ale warunki są niewystar
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ułam 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ułów 12Opis: połów - pozyskiwanie ryb i innych organizmów wodnych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
unia 6Opis: skrótowo o Unii Europejskiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
unit 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
unos 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upęd 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upić 12Część mowy/forma fleksyjna:
upór 11Opis: cecha człowieka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ural 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uran 6Opis: U - pierwiastek chemiczny z grupy aktynowców.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urąg 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urdu 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
usyp 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: usypać
Część mowy/forma fleksyjna:
utyć 13Opis: zwiększyć masę ciała, zarastając tłuszczem.
Część mowy/forma fleksyjna:
utyk 9Opis: awaria maszyny elektrycznej, najczęściej silnika.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uwał 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uwol 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uzus 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
użąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
użyć 16Forma podstawowa: użycie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna:
ubol 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubój 14Forma podstawowa: ubać
Opis: zaplanowane zabijanie zwierząt w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu, zwykle w sposób regulowany przez prawo w celu pozyskania ich mięsa.
Część mowy/forma fleksyjna:
Opis: zaplanowane zabijanie zwierząt w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu, zwykle w sposób regulowany przez prawo w celu pozyskania ich mięsa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubyć 14Część mowy/forma fleksyjna:
ucha 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ucho
Opis: element nakrycia głowy, który służy do zasłaniania ucha.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udać 12Część mowy/forma fleksyjna:
udek 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: udko
Opis: mięso z nóżki drobiowej z kostką.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udry 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ugór 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ujma 9Opis: poniżenie kogoś, ubliżenie mu, skierowanie do niego obraźliwych słów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukos 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukoś 11Forma podstawowa: ukosić
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukuć 14Część mowy/forma fleksyjna:
ulga 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulik 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulwa 7Opis: watka - przedstawiciel zielenic z rzędu watkowców (Ulvales).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ułan 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ułus 10Opis: jednostka podziału administracyjnego autonomicznej rosyjskiej republiki Jakucji, odpowiadająca rejonowi w większości innych republik Federacji Rosyjskiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umbo 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umma 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umór 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umyć 13Część mowy/forma fleksyjna:
unik 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uowy 7Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
upad 8Opis: parametr stosowany do opisu położenia warstw skalnych oraz pokładów kopalin.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upał 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upas 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upój 13Forma podstawowa: upoić
Opis: wodopój.
Część mowy/forma fleksyjna:
Opis: wodopój.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ural 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uran 6Opis: U - pierwiastek chemiczny z grupy aktynowców.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uraz 6Opis: reakcja psychiczna, negatywne wyobrażenie o czymś lub o kimś, uprzedzenie do czegoś lub kogoś, przeczulenie, które jest wynikiem przykrych doświadczeń.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: uraza
Opis: reakcja psychiczna, negatywne wyobrażenie o czymś lub o kimś, uprzedzenie do czegoś lub kogoś, przeczulenie, które jest wynikiem przykrych doświadczeń.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urna 6Opis: waza do przechowywania prochów zmarłych, zazwyczaj o zwężonej szyjce oraz szerokim spodzie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urok 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
usta 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
usus 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
usuw 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uwić 11Część mowy/forma fleksyjna:
uzda 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: uzdać
Część mowy/forma fleksyjna:

Zestawy wyrazów

Wyrazy/słowa zaczynające się na literę:
abcćdeęfghijklłmnoóprsśtuwyzźż
Wyrazy/słowa zawierające literę:
ąćęfhłńóśźż
Popularne wyrazy/słowa zaczynające się na literę:
abcćdeęfghijklłmnoóprsśtuwyzźż