Popularne wyrazy na literę w

4 literowe na w   5 literowe na w   6 literowe na w   7 literowe na w   8 literowe na w   

Popularne wyrazy na literę w o długości do 4

wu 4Opis: jeden z głównych języków chińskich, używany powszechnie w Chinach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wy 3Część mowy/forma fleksyjna: zaimek nietrzecioosobowy
wag 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wal 4Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wala
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wał 5Opis: część maszyny, najczęściej w kształcie walca, obracająca się wokół własnej osi wraz z zamocowanymi na niej elementami, służąca do przenoszenia momentu obrotowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wam 4Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wy
Część mowy/forma fleksyjna: zaimek nietrzecioosobowy
wan 3Opis: sieć komputerowa znajdująca się na obszarze wykraczającym poza jedno miasto (bądź kompleks miejski).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: sieć komputerowa znajdująca się na obszarze wykraczającym poza jedno miasto (bądź kompleks miejski).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
war 3Opis: ciecz podgrzana do temperatury, w której zaczyna wrzeć, ciecz bardzo gorąca, powodująca oparzenia w kontakcie ze skórą.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wat 4Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wda 4Opis: wieś borowiacka w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie starogardzkim, w gminie Lubichowo na północnowschodnim skraju Borów Tucholskich nad Wdą i na trasie szlaku kajakowego rzeki Wdy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wek 4Opis: zawartość weku, słoika do przechowywania żywności, przetwory konserwowane w takim słoiku (najczęściej w lm.).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wić 8Opis: rozłóg - boczny pęd rośliny, rosnący po ziemi lub pod ziemią, wytwarzający korzenie, będący organem rozmnażania wegetatywnego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wig 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wił 5Forma podstawowa: wić
Opis: rozłóg - boczny pęd rośliny, rosnący po ziemi lub pod ziemią, wytwarzający korzenie, będący organem rozmnażania wegetatywnego.
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
win 3Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wio 3Część mowy/forma fleksyjna: wykrzyknik
wis 3Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
woj 5Opis: wojownik w średniowiecznej Polsce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wok 4Opis: przedmiot szkolny, na którym uczy się o kulturze.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wow 3Część mowy/forma fleksyjna: wykrzyknik
wór 7Opis: duży worek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wóz 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wsi 3Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wyć 9Forma podstawowa: wycie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna:
wyz 4Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wyż 8Opis: obszar wysokiego ciśnienia atmosferycznego, w którym najwyższe panuje w centrum układu, a prądy powietrza skierowane są na zewnątrz ku obszarom o niższym ciśnieniu.
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: wyża
Opis: obszar wysokiego ciśnienia atmosferycznego, w którym najwyższe panuje w centrum układu, a prądy powietrza skierowane są na zewnątrz ku obszarom o niższym ciśnieniu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wab 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wad 4Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wat 4Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wata
Opis: watolina, luźna włóknina lub dzianina, która przypomina watę, używana głównie jako izolacja, ocieplenie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wąs 7Opis: gruby, sztywny, włos z licznymi zakończeniami nerwowymi, który występuje u niektórych zwierząt (najczęściej w okolicach zatoki żylnej).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wąż 11Opis: jeden z elementów wodnej armatury pożarniczej, który służy do podawania wody jako środka gaśniczego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
web 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wet 4Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: weterynarz
Część mowy/forma fleksyjna: skrót
wic 4Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wid 4Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wij 5Opis: stawonóg z podtypu wijów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wir 3Opis: obrót rotacyjny człowieka, zwierzęcia lub urządzenia, przedmiotu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wiry
Opis: obrót rotacyjny człowieka, zwierzęcia lub urządzenia, przedmiotu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
won 3Opis: nazwa koreańskiej waluty (zarówno w Korei Południowej, jak i w Północnej).
Część mowy/forma fleksyjna: wykrzyknik
woń 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wół 9Opis: przenośnie: człowiek przeznaczony do wykonywania ciężkich prac lub taki, który po prostu ciężko i dużo pracuje (jak wół).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wrr 3Część mowy/forma fleksyjna: wykrzyknik
wte 4Część mowy/forma fleksyjna: burkinostka
wuj 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wun 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wada 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wały 7Forma podstawowa: wał
Opis: część maszyny, najczęściej w kształcie walca, obracająca się wokół własnej osi wraz z zamocowanymi na niej elementami, służąca do przenoszenia momentu obrotowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wamp 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wams 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wars 4Opis: wagon restauracyjny w PKP.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wart 5Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: warta
Opis: trzecia pod względem długości rzeka Polski, druga w pełni w jej granicach, główny, prawy dopływ Odry.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wasi 4Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wasz 4Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
waść 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
waśń 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
waza 4Opis: naczynie ozdobne, przypominające kształtem dzban.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wąsy 9Forma podstawowa: wąs
Opis: gruby, sztywny, włos z licznymi zakończeniami nerwowymi, który występuje u niektórych zwierząt (najczęściej w okolicach zatoki żylnej).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: włosy czuciowe zwierząt podobne do ludzkich wąsów i jak one zlokalizowane na górnej wardze.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wbić 11Część mowy/forma fleksyjna:
wdać 10Część mowy/forma fleksyjna:
wiąd 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wiąz 8Opis: drewno pozyskiwane z drzewa o tej samej nazwie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wiek 5Opis: okres znamienny ze względu na coś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wiew 4Opis: pojedynczy podmuch wiatru.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
więc 9Część mowy/forma fleksyjna: spójnik współrzędny
wilk 6Opis: maszyna przemysłowa służąca do rozdrabniania mięsa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
will 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wint 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wiry 5Forma podstawowa: wir
Opis: obrót rotacyjny człowieka, zwierzęcia lub urządzenia, przedmiotu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wita 5Forma podstawowa: wić
Opis: rozłóg - boczny pęd rośliny, rosnący po ziemi lub pod ziemią, wytwarzający korzenie, będący organem rozmnażania wegetatywnego.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: wit
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wizg 6Opis: ostry, wysoki dźwięk, powstający w wyniku szybkiego przepływu powietrza przez wąską szczelinę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wkuć 12Część mowy/forma fleksyjna:
wkup 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wlać 10Część mowy/forma fleksyjna:
właz 6Opis: otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
włok 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
włók 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: włóka
Opis: ciągnione narzędzie rolnicze, które nie zagłębia się w glebę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wnęk 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wnęka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wnuk 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
woda 5Opis: roztwór różnych substancji chemicznych w wodzie o niskim stężeniu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wojo 6Opis: służba w jednostce wojskowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
woka 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wola 5Opis: cecha osobowości przejawiająca się w świadomości i kontroli zachowań.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wole
Opis: rozszerzenie lub uchyłek przełyku służące do gromadzenia i przenoszenia pokarmu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wole 5Forma podstawowa: wola
Opis: cecha osobowości przejawiająca się w świadomości i kontroli zachowań.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: rozszerzenie lub uchyłek przełyku służące do gromadzenia i przenoszenia pokarmu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: woli
Opis: rozszerzenie lub uchyłek przełyku służące do gromadzenia i przenoszenia pokarmu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: wół
Opis: przenośnie: człowiek przeznaczony do wykonywania ciężkich prac lub taki, który po prostu ciężko i dużo pracuje (jak wół).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
woli 5Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
wódz 9Opis: przywódca plemienia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wpęd 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wpić 10Część mowy/forma fleksyjna:
wpis 5Opis: wpisanie czegoś w księdze.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wraz 4Część mowy/forma fleksyjna:
wrąb 10Opis: podłużne wgłębienie w jakiejś powierzchni, nacięcie w czymś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wsad 5Opis: zagranie w koszykówce polegające na umieszczeniu piłki w koszu poprzez włożenie jej do niego, poprzedzone wyskokiem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wsio 4Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wsyp 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wsza 4Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wtór 9Opis: dźwięki, towarzyszące jakiemuś wydarzeniu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wtyk 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: wtyka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wudu 9Opis: ablucja poprzedzająca modlitwę w islamie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wujo 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wwóz 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
wyga 7Opis: człowiek, który zna się na czymś bardzo dobrze, ma wielkie doświadczenie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik

Zestawy wyrazów

Wyrazy/słowa zaczynające się na literę:
abcćdeęfghijklłmnoóprsśtuwyzźż
Wyrazy/słowa zawierające literę:
ąćęfhłńóśźż
Popularne wyrazy/słowa zaczynające się na literę:
abcćdeęfghijklłmnoóprsśtuwyzźż