Wyrazy na literę ó

Wyrazy na literę ó o długości 2

ód 7Forma podstawowa: oda
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ós 6Forma podstawowa: osa
Opis: owad błonkoskrzydły z rodziny osowatych, o charakterystycznym, kontrastowym ubarwieniu w postaci żółtych pasów na czarnym odwłoku, osiągający rozmiary od bardzo małych (7 mm) do stosunkowo dużych (5c
ów 6Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom:m1.m2.m3:pos

Wyrazy na literę ó o długości 3

ócz 8Forma podstawowa: oko
Opis: zdolność widzenia.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n1

Wyrazy na literę ó o długości 4

ósma 9Forma podstawowa: ósmy
Opis: wynik dzielenia jakiejś całości na osiem.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ósmą 13Forma podstawowa: ósma
Opis: godzina - rano.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:inst:f

Forma podstawowa: ósmy
Opis: wynik dzielenia jakiejś całości na osiem.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ósme 9Forma podstawowa: ósma
Opis: godzina - rano.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
óśmi 13Forma podstawowa: ósmy
Opis: wynik dzielenia jakiejś całości na osiem.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
ówże 12Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ósma 9Opis: godzina - rano.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f
ósme 9Forma podstawowa: ósmy
Opis: wynik dzielenia jakiejś całości na osiem.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
ósmi 9Forma podstawowa: ósmy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
ósmy 10Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3

Wyrazy na literę ó o długości 3

ósmej 12Forma podstawowa: ósma
Opis: godzina - rano.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: ósmy
Opis: wynik dzielenia jakiejś całości na osiem.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
ósmym 12Forma podstawowa: ósma
Opis: godzina - rano.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f

Forma podstawowa: ósmy
Opis: wynik dzielenia jakiejś całości na osiem.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos subst:pl:dat:m2 subst:pl:dat:m3 subst:sg:inst:m2 subst:sg:inst:m3 subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3
ósmak 11Opis: dawna jednostka miary objętości.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3

Wyrazy na literę ó o długości 5

ósemce 12Forma podstawowa: ósemka
Opis: kształt przypominający ósemkę.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
ósemka 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ósemką 16Forma podstawowa: ósemka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ósemki 12Forma podstawowa: ósemka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
ósemko 12Forma podstawowa: ósemka
Opis: kształt przypominający ósemkę.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ósmaka 12Forma podstawowa: ósmak
Opis: dawna jednostka miary objętości.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m1 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3
ósmaki 12Forma podstawowa: ósmak
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
ósmaku 14Forma podstawowa: ósmak
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
ósmego 13Forma podstawowa: ósmy
Opis: wynik dzielenia jakiejś całości na osiem.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3
ósmemu 14Forma podstawowa: ósmy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos subst:sg:dat:m2 subst:sg:dat:m3
ósmymi 13Forma podstawowa: ósmy
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos subst:pl:inst:m2 subst:pl:inst:m3
ówdzie 11Forma fleksyjna: adv
ósemek 12Forma podstawowa: ósemka
Opis: kształt przypominający ósemkę.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma podstawowa: ósemki
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
ósemkę 16Forma podstawowa: ósemka
Opis: kształt przypominający ósemkę.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ósmacy 13Forma podstawowa: ósmak
Opis: dawna jednostka miary objętości.
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
ósmych 15Forma podstawowa: ósma
Opis: godzina - rano.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:pl:loc:f

Forma podstawowa: ósmy
Opis: wynik dzielenia jakiejś całości na osiem.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:m3 subst:pl:loc:m2 subst:pl:loc:m3
ósmymi 13Forma podstawowa: ósma
Opis: godzina - rano.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f

Wyrazy na literę ó o długości 6

ósemkom 14Forma podstawowa: ósemki
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
ósemkuj 17Forma podstawowa: ósemkować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ósmakom 14Forma podstawowa: ósmak
Opis: dawna jednostka miary objętości.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:pl:dat:m2 subst:pl:dat:m3
ósmaków 17Forma podstawowa: ósmak
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:m3
ósemkom 14Forma podstawowa: ósemka
Opis: kształt przypominający ósemkę.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f

Wyrazy na literę ó o długości 4

ósemkach 17Forma podstawowa: ósemka
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
ósemkowe 14Forma podstawowa: ósemkowy
Opis: taki, który ma dugość równą 1/8 całej nuty, również: taki, który symbolizuje taki czas trwania.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
ósmaczek 15Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
ósmakach 17Forma podstawowa: ósmak
Opis: dawna jednostka miary objętości.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1 subst:pl:loc:m2 subst:pl:loc:m3
ósmakami 15Forma podstawowa: ósmak
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1 subst:pl:inst:m2 subst:pl:inst:m3
ósmakiem 15Forma podstawowa: ósmak
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1 subst:sg:inst:m2 subst:sg:inst:m3
ósmakowi 14Forma podstawowa: ósmak
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:dat:m2 subst:sg:dat:m3
ówczesną 17Forma podstawowa: ówczesny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ówczesne 13Forma podstawowa: ówczesny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
ówcześni 17Forma podstawowa: ówczesny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
ósemkach 17Forma podstawowa: ósemki
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:p3
ósemkami 15Forma podstawowa: ósemka
Opis: kształt przypominający ósemkę.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f

Forma podstawowa: ósemki
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p3
ósemkowa 14Forma podstawowa: ósemkowy
Opis: taki, który ma dugość równą 1/8 całej nuty, również: taki, który symbolizuje taki czas trwania.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ósemkową 18Forma podstawowa: ósemkowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ósemkowi 14Forma podstawowa: ósemkowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
ósemkowy 15Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ósemkują 22Forma podstawowa: ósemkować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
ósemkuje 18Forma podstawowa: ósemkować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
ósemkuję 22Forma podstawowa: ósemkować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
ósmaczka 15Forma podstawowa: ósmaczek
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
ósmaczki 15Forma podstawowa: ósmaczek
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
ósmaczku 17Forma podstawowa: ósmaczek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
ówczesna 13Forma podstawowa: ówczesny
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ówczesny 14Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos

Wyrazy na literę ó o długości 9

ósemkował 17Forma podstawowa: ósemkować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
ósemkowań 21Forma podstawowa: ósemkować
ósemkowym 17Forma podstawowa: ósemkowy
Opis: taki, który ma dugość równą 1/8 całej nuty, również: taki, który symbolizuje taki czas trwania.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ósemkując 24Forma podstawowa: ósemkować
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
ósmaczkom 17Forma podstawowa: ósmaczek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
ówczesnym 16Forma podstawowa: ówczesny
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ówcześnie 18Forma fleksyjna: adv:pos
ósemkować 20Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
ósemkowej 17Forma podstawowa: ósemkowy
Opis: taki, który ma dugość równą 1/8 całej nuty, również: taki, który symbolizuje taki czas trwania.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
ósemkujmy 21Forma podstawowa: ósemkować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
ósemkujże 23Forma podstawowa: ósemkować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ósmaczków 20Forma podstawowa: ósmaczek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
ówczesnej 16Forma podstawowa: ówczesny
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos

Wyrazy na literę ó o długości 10

ósemkowali 17Forma podstawowa: ósemkować
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
ósemkowało 18Forma podstawowa: ósemkować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
ósemkowana 16Forma podstawowa: ósemkować
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
ósemkowaną 20Forma podstawowa: ósemkować
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
ósemkowane 16Forma podstawowa: ósemkować
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
ósemkowani 16Forma podstawowa: ósemkować
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
ósemkowany 17Forma podstawowa: ósemkować
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
ósemkujący 26Forma podstawowa: ósemkować
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
ósemkujesz 20Forma podstawowa: ósemkować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ósemkujmyż 26Forma podstawowa: ósemkować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
ósmaczkach 20Forma podstawowa: ósmaczek
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
ósmaczkami 18Forma podstawowa: ósmaczek
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
ówczesnego 17Forma podstawowa: ówczesny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ówczesnymi 17Forma podstawowa: ówczesny
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
ósemkowała 18Forma podstawowa: ósemkować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
ósemkowały 19Forma podstawowa: ósemkować
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
ósemkowano 16Forma podstawowa: ósemkować
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
ósemkowego 18Forma podstawowa: ósemkowy
Opis: taki, który ma dugość równą 1/8 całej nuty, również: taki, który symbolizuje taki czas trwania.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ósemkowemu 19Forma podstawowa: ósemkowy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ósemkowych 20Forma podstawowa: ósemkowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
ósemkowymi 18Forma podstawowa: ósemkowy
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
ósemkująca 25Forma podstawowa: ósemkować
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
ósemkującą 29Forma podstawowa: ósemkować
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
ósemkujące 25Forma podstawowa: ósemkować
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
ósemkujcie 21Forma podstawowa: ósemkować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
ósemkujemy 22Forma podstawowa: ósemkować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
ósmaczkiem 18Forma podstawowa: ósmaczek
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
ósmaczkowi 17Forma podstawowa: ósmaczek
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1
ówczesnemu 18Forma podstawowa: ówczesny
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ówczesność 24Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
ówczesnych 19Forma podstawowa: ówczesny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos

Wyrazy na literę ó o długości 11

ósemkowałem 20Forma podstawowa: ósemkować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
ósemkowałeś 23Forma podstawowa: ósemkować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
ósemkowanej 19Forma podstawowa: ósemkować
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff
ósemkowanym 19Forma podstawowa: ósemkować
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
ósemkującej 28Forma podstawowa: ósemkować
Forma fleksyjna: pact:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
ósemkującym 28Forma podstawowa: ósemkować
Forma fleksyjna: pact:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
ósmaczkowie 18Forma podstawowa: ósmaczek
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
ósemkowałam 20Forma podstawowa: ósemkować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
ósemkowałaś 23Forma podstawowa: ósemkować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
ósemkowałby 22Forma podstawowa: ósemkować
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
ósemkowania 17Forma podstawowa: ósemkować
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
ósemkowanie 17Forma podstawowa: ósemkować
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
ósemkowaniu 19Forma podstawowa: ósemkować
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
ósemkujcież 26Forma podstawowa: ósemkować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
ósemkujecie 22Forma podstawowa: ósemkować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
ówczesności 21Forma podstawowa: ówczesność
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:gen:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f

Wyrazy na literę ó o długości 12

ósemkowałbym 24Forma podstawowa: ósemkować
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
ósemkowałoby 23Forma podstawowa: ósemkować
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
ósemkowałyby 24Forma podstawowa: ósemkować
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
ósemkowanego 20Forma podstawowa: ósemkować
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m1.m2:imperf:aff ppas:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
ósemkowanemu 21Forma podstawowa: ósemkować
Forma fleksyjna: ppas:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
ósemkowaniom 19Forma podstawowa: ósemkować
ósemkującemu 30Forma podstawowa: ósemkować
Forma fleksyjna: pact:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
ósemkujących 31Forma podstawowa: ósemkować
Forma fleksyjna: pact:pl:acc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:pl:gen.loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl
ósemkującymi 29Forma podstawowa: ósemkować
Forma fleksyjna: pact:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl
ósmoklasista 20Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
ósmoklasistę 24Forma podstawowa: ósmoklasista
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
ósmoklasisto 20Forma podstawowa: ósmoklasista
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
ósmoklasiści 24Forma podstawowa: ósmoklasista
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
ósemkowaliby 22Forma podstawowa: ósemkować
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
ósemkowałaby 23Forma podstawowa: ósemkować
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
ósemkowałbyś 27Forma podstawowa: ósemkować
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
ósemkowaniem 19Forma podstawowa: ósemkować
Forma fleksyjna: ger:sg:inst:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
ósemkowanych 22Forma podstawowa: ósemkować
Forma fleksyjna: ppas:pl:acc:m1.p1:imperf:aff ppas:pl:gen.loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff
ósemkowanymi 20Forma podstawowa: ósemkować
Forma fleksyjna: ppas:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff
ósemkującego 29Forma podstawowa: ósemkować
Forma fleksyjna: pact:sg:acc:m1.m2:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
ósmoklasistą 24Forma podstawowa: ósmoklasista
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
ósmoklasisty 21Forma podstawowa: ósmoklasista
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
ówczesnością 26Forma podstawowa: ówczesność
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f

Wyrazy na literę ó o długości 13

ósemkowałabym 25Forma podstawowa: ósemkować
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
ósemkowałyśmy 28Forma podstawowa: ósemkować
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pri:imperf:refl.nonrefl
ósemkowaniami 20Forma podstawowa: ósemkować
ósmoklasistka 22Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ósmoklasistkę 26Forma podstawowa: ósmoklasistka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ósemkowaliśmy 26Forma podstawowa: ósemkować
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:pri:imperf:refl.nonrefl
ósemkowałabyś 28Forma podstawowa: ósemkować
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
ósemkowaniach 22Forma podstawowa: ósemkować
ósmoklasistce 22Forma podstawowa: ósmoklasistka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
ósmoklasistek 22Forma podstawowa: ósmoklasistka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ósmoklasistką 26Forma podstawowa: ósmoklasistka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ósmoklasistki 22Forma podstawowa: ósmoklasistka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ósmoklasistko 22Forma podstawowa: ósmoklasistka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ósmoklasistom 22Forma podstawowa: ósmoklasista
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
ósmoklasistów 25Forma podstawowa: ósmoklasista
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
ósmoklasiście 25Forma podstawowa: ósmoklasista
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
ówczesnościom 24Forma podstawowa: ówczesność
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f

Wyrazy na literę ó o długości 14

ósemkowaliście 26Forma podstawowa: ósemkować
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:sec:imperf:refl.nonrefl
ósemkowałyście 28Forma podstawowa: ósemkować
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:sec:imperf:refl.nonrefl
ósmoklasistach 25Forma podstawowa: ósmoklasista
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
ósmoklasistami 23Forma podstawowa: ósmoklasista
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
ówczesnościach 27Forma podstawowa: ówczesność
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
ówczesnościami 25Forma podstawowa: ówczesność
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
ósmoklasistkom 24Forma podstawowa: ósmoklasistka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f

Wyrazy na literę ó o długości 5

ósmoklasistkach 27Forma podstawowa: ósmoklasistka
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
ósemkowalibyśmy 31Forma podstawowa: ósemkować
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:pri:imperf:refl.nonrefl
ósemkowałybyśmy 33Forma podstawowa: ósemkować
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pri:imperf:refl.nonrefl
ósmoklasistkami 25Forma podstawowa: ósmoklasistka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f

O serwisie

Wyrazy.pl to słownik scrabble/literaki zawierający wyszukiwarkę wyrazów (słów) dopuszczalnych w grach scrabble i literaki.

Oprócz wyrazów ułożonych z liter podanych przez użytkownika prezentowane są:
· Punktacja wyrazu w grze scrabble bez uwzględnienia premii (po prawej stronie wyrazu)
· Forma fleksyjna danego wyrazu (po najechaniu kursorem myszy na dany wyraz)
· Forma podstawowa wyrazu (po najechaniu kursorem myszy na dany wyraz)
· Opis/definicja formy podstawowej wyrazu (po najechaniu kursorem myszy na dany wyraz)

Domyślnie wyszukiwane są wyrazy zawierające wszystkie podane litery, jak i zawierające tylko niektóre z liter. Po zaznaczeniu opcji Tylko wyrazy zawierające wszystkie litery prezentowane są jedynie słowa zawierające wszystkie litery (anagramy).

Po zaznaczeniu opcji Dodaj jedną dowolną literę (blank) wyszukiwane będą wyrazy zawierające litery podane przez użytkownika (w polu Litery) plus dodatkowo jedna dowolna litera (blank). Funkcja ta ma na celu znalezieni słów, które wykorzystają wszystkie litery/płytki z ręki i którąś z liter znajdujących się na planszy.
Dla przykładu mając do wykorzystania litery K,O,T system znajdzie wyrazy takie jak kotY, tŁok, kNot itp. z dodaną jedną dowolną literą, którą trzeba znaleźć wśród wyrazów już znajdujących się na planszy.

Zestawy wyrazów

Wyrazy/słowa zaczynające się na literę  a b c ć d e ę f g h i j k l ł m n o ó p r s ś t u w y z ź ż
Wyrazy/słowa zawierające literę  ć ń ź