Wyrazy na ó

Wyrazy na literę ó

Wyrazy na literę ó o długości 2

ód 7Forma podstawowa: oda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ós 6Forma podstawowa: osa
Opis: owad błonkoskrzydły z rodziny osowatych, o charakterystycznym, kontrastowym ubarwieniu w postaci żółtych pasów na czarnym odwłoku, osiągający rozmiary od bardzo małych (7 mm) do stosunkowo dużych (5c
ów 6Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik

Wyrazy na literę ó o długości 3

ócz 8Forma podstawowa: oko
Opis: zdolność widzenia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik

Wyrazy na literę ó o długości 4

ósma 9Forma podstawowa: ósmy
Opis: wynik dzielenia jakiejś całości na osiem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ósmą 13Forma podstawowa: ósma
Opis: godzina - rano.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ósmy
Opis: wynik dzielenia jakiejś całości na osiem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ósme 9Forma podstawowa: ósma
Opis: godzina - rano.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
óśmi 13Forma podstawowa: ósmy
Opis: wynik dzielenia jakiejś całości na osiem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ówże 12Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ósma 9Opis: godzina - rano.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ósme 9Forma podstawowa: ósmy
Opis: wynik dzielenia jakiejś całości na osiem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ósmi 9Forma podstawowa: ósmy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ósmy 10Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik

Wyrazy na literę ó o długości 3

ósmej 12Forma podstawowa: ósma
Opis: godzina - rano.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ósmy
Opis: wynik dzielenia jakiejś całości na osiem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ósmym 12Forma podstawowa: ósma
Opis: godzina - rano.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ósmy
Opis: wynik dzielenia jakiejś całości na osiem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ósmak 11Opis: dawna jednostka miary objętości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik

Wyrazy na literę ó o długości 5

ósemce 12Forma podstawowa: ósemka
Opis: kształt przypominający ósemkę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ósemka 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ósemką 16Forma podstawowa: ósemka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ósemki 12Forma podstawowa: ósemka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ósemko 12Forma podstawowa: ósemka
Opis: kształt przypominający ósemkę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ósmaka 12Forma podstawowa: ósmak
Opis: dawna jednostka miary objętości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ósmaki 12Forma podstawowa: ósmak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
ósmaku 14Forma podstawowa: ósmak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ósmego 13Forma podstawowa: ósmy
Opis: wynik dzielenia jakiejś całości na osiem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ósmemu 14Forma podstawowa: ósmy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ósmymi 13Forma podstawowa: ósmy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ówdzie 11Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
ósemek 12Forma podstawowa: ósemka
Opis: kształt przypominający ósemkę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ósemki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ósemkę 16Forma podstawowa: ósemka
Opis: kształt przypominający ósemkę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ósmacy 13Forma podstawowa: ósmak
Opis: dawna jednostka miary objętości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ósmych 15Forma podstawowa: ósma
Opis: godzina - rano.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ósmy
Opis: wynik dzielenia jakiejś całości na osiem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ósmymi 13Forma podstawowa: ósma
Opis: godzina - rano.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik

Wyrazy na literę ó o długości 6

ósemkom 14Forma podstawowa: ósemki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ósemkuj 17Forma podstawowa: ósemkować
Część mowy/forma fleksyjna:
ósmakom 14Forma podstawowa: ósmak
Opis: dawna jednostka miary objętości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ósmaków 17Forma podstawowa: ósmak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ósemkom 14Forma podstawowa: ósemka
Opis: kształt przypominający ósemkę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik

Wyrazy na literę ó o długości 4

ósemkach 17Forma podstawowa: ósemka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ósemkowe 14Forma podstawowa: ósemkowy
Opis: taki, który ma dugość równą 1/8 całej nuty, również: taki, który symbolizuje taki czas trwania.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ósmaczek 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ósmakach 17Forma podstawowa: ósmak
Opis: dawna jednostka miary objętości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ósmakami 15Forma podstawowa: ósmak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ósmakiem 15Forma podstawowa: ósmak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ósmakowi 14Forma podstawowa: ósmak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ówczesną 17Forma podstawowa: ówczesny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ówczesne 13Forma podstawowa: ówczesny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ówcześni 17Forma podstawowa: ówczesny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ósemkach 17Forma podstawowa: ósemki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ósemkami 15Forma podstawowa: ósemka
Opis: kształt przypominający ósemkę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ósemki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ósemkowa 14Forma podstawowa: ósemkowy
Opis: taki, który ma dugość równą 1/8 całej nuty, również: taki, który symbolizuje taki czas trwania.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ósemkową 18Forma podstawowa: ósemkowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ósemkowi 14Forma podstawowa: ósemkowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ósemkowy 15Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ósemkują 22Forma podstawowa: ósemkować
Część mowy/forma fleksyjna:
ósemkuje 18Forma podstawowa: ósemkować
Część mowy/forma fleksyjna:
ósemkuję 22Forma podstawowa: ósemkować
Część mowy/forma fleksyjna:
ósmaczka 15Forma podstawowa: ósmaczek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ósmaczki 15Forma podstawowa: ósmaczek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
ósmaczku 17Forma podstawowa: ósmaczek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ówczesna 13Forma podstawowa: ówczesny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ówczesny 14Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik

Wyrazy na literę ó o długości 9

ósemkował 17Forma podstawowa: ósemkować
Część mowy/forma fleksyjna:
ósemkowań 21Forma podstawowa: ósemkować
ósemkowym 17Forma podstawowa: ósemkowy
Opis: taki, który ma dugość równą 1/8 całej nuty, również: taki, który symbolizuje taki czas trwania.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ósemkując 24Forma podstawowa: ósemkować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
ósmaczkom 17Forma podstawowa: ósmaczek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ówczesnym 16Forma podstawowa: ówczesny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ówcześnie 18Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
ósemkować 20Część mowy/forma fleksyjna:
ósemkowej 17Forma podstawowa: ósemkowy
Opis: taki, który ma dugość równą 1/8 całej nuty, również: taki, który symbolizuje taki czas trwania.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ósemkujmy 21Forma podstawowa: ósemkować
Część mowy/forma fleksyjna:
ósemkujże 23Forma podstawowa: ósemkować
Część mowy/forma fleksyjna:
ósmaczków 20Forma podstawowa: ósmaczek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ówczesnej 16Forma podstawowa: ówczesny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik

Wyrazy na literę ó o długości 10

ósemkowali 17Forma podstawowa: ósemkować
Część mowy/forma fleksyjna:
ósemkowało 18Forma podstawowa: ósemkować
Część mowy/forma fleksyjna:
ósemkowana 16Forma podstawowa: ósemkować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ósemkowaną 20Forma podstawowa: ósemkować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ósemkowane 16Forma podstawowa: ósemkować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ósemkowani 16Forma podstawowa: ósemkować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ósemkowany 17Forma podstawowa: ósemkować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ósemkujący 26Forma podstawowa: ósemkować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
ósemkujesz 20Forma podstawowa: ósemkować
Część mowy/forma fleksyjna:
ósemkujmyż 26Forma podstawowa: ósemkować
Część mowy/forma fleksyjna:
ósmaczkach 20Forma podstawowa: ósmaczek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ósmaczkami 18Forma podstawowa: ósmaczek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ówczesnego 17Forma podstawowa: ówczesny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ówczesnymi 17Forma podstawowa: ówczesny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ósemkowała 18Forma podstawowa: ósemkować
Część mowy/forma fleksyjna:
ósemkowały 19Forma podstawowa: ósemkować
Część mowy/forma fleksyjna:
ósemkowano 16Forma podstawowa: ósemkować
Część mowy/forma fleksyjna:
ósemkowego 18Forma podstawowa: ósemkowy
Opis: taki, który ma dugość równą 1/8 całej nuty, również: taki, który symbolizuje taki czas trwania.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ósemkowemu 19Forma podstawowa: ósemkowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ósemkowych 20Forma podstawowa: ósemkowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ósemkowymi 18Forma podstawowa: ósemkowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ósemkująca 25Forma podstawowa: ósemkować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
ósemkującą 29Forma podstawowa: ósemkować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
ósemkujące 25Forma podstawowa: ósemkować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
ósemkujcie 21Forma podstawowa: ósemkować
Część mowy/forma fleksyjna:
ósemkujemy 22Forma podstawowa: ósemkować
Część mowy/forma fleksyjna:
ósmaczkiem 18Forma podstawowa: ósmaczek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ósmaczkowi 17Forma podstawowa: ósmaczek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ówczesnemu 18Forma podstawowa: ówczesny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ówczesność 24Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ówczesnych 19Forma podstawowa: ówczesny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik

Wyrazy na literę ó o długości 11

ósemkowałem 20Forma podstawowa: ósemkować
Część mowy/forma fleksyjna:
ósemkowałeś 23Forma podstawowa: ósemkować
Część mowy/forma fleksyjna:
ósemkowanej 19Forma podstawowa: ósemkować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ósemkowanym 19Forma podstawowa: ósemkować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ósemkującej 28Forma podstawowa: ósemkować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
ósemkującym 28Forma podstawowa: ósemkować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
ósmaczkowie 18Forma podstawowa: ósmaczek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ósemkowałam 20Forma podstawowa: ósemkować
Część mowy/forma fleksyjna:
ósemkowałaś 23Forma podstawowa: ósemkować
Część mowy/forma fleksyjna:
ósemkowałby 22Forma podstawowa: ósemkować
Część mowy/forma fleksyjna:
ósemkowania 17Forma podstawowa: ósemkować
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
ósemkowanie 17Forma podstawowa: ósemkować
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
ósemkowaniu 19Forma podstawowa: ósemkować
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
ósemkujcież 26Forma podstawowa: ósemkować
Część mowy/forma fleksyjna:
ósemkujecie 22Forma podstawowa: ósemkować
Część mowy/forma fleksyjna:
ówczesności 21Forma podstawowa: ówczesność
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik

Wyrazy na literę ó o długości 12

ósemkowałbym 24Forma podstawowa: ósemkować
Część mowy/forma fleksyjna:
ósemkowałoby 23Forma podstawowa: ósemkować
Część mowy/forma fleksyjna:
ósemkowałyby 24Forma podstawowa: ósemkować
Część mowy/forma fleksyjna:
ósemkowanego 20Forma podstawowa: ósemkować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ósemkowanemu 21Forma podstawowa: ósemkować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ósemkowaniom 19Forma podstawowa: ósemkować
ósemkującemu 30Forma podstawowa: ósemkować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
ósemkujących 31Forma podstawowa: ósemkować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
ósemkującymi 29Forma podstawowa: ósemkować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
ósmoklasista 20Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ósmoklasistę 24Forma podstawowa: ósmoklasista
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ósmoklasisto 20Forma podstawowa: ósmoklasista
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ósmoklasiści 24Forma podstawowa: ósmoklasista
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ósemkowaliby 22Forma podstawowa: ósemkować
Część mowy/forma fleksyjna:
ósemkowałaby 23Forma podstawowa: ósemkować
Część mowy/forma fleksyjna:
ósemkowałbyś 27Forma podstawowa: ósemkować
Część mowy/forma fleksyjna:
ósemkowaniem 19Forma podstawowa: ósemkować
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
ósemkowanych 22Forma podstawowa: ósemkować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ósemkowanymi 20Forma podstawowa: ósemkować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ósemkującego 29Forma podstawowa: ósemkować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
ósmoklasistą 24Forma podstawowa: ósmoklasista
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ósmoklasisty 21Forma podstawowa: ósmoklasista
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
ówczesnością 26Forma podstawowa: ówczesność
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik

Wyrazy na literę ó o długości 13

ósemkowałabym 25Forma podstawowa: ósemkować
Część mowy/forma fleksyjna:
ósemkowałyśmy 28Forma podstawowa: ósemkować
Część mowy/forma fleksyjna:
ósemkowaniami 20Forma podstawowa: ósemkować
ósmoklasistka 22Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ósmoklasistkę 26Forma podstawowa: ósmoklasistka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ósemkowaliśmy 26Forma podstawowa: ósemkować
Część mowy/forma fleksyjna:
ósemkowałabyś 28Forma podstawowa: ósemkować
Część mowy/forma fleksyjna:
ósemkowaniach 22Forma podstawowa: ósemkować
ósmoklasistce 22Forma podstawowa: ósmoklasistka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ósmoklasistek 22Forma podstawowa: ósmoklasistka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ósmoklasistką 26Forma podstawowa: ósmoklasistka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ósmoklasistki 22Forma podstawowa: ósmoklasistka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ósmoklasistko 22Forma podstawowa: ósmoklasistka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ósmoklasistom 22Forma podstawowa: ósmoklasista
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ósmoklasistów 25Forma podstawowa: ósmoklasista
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ósmoklasiście 25Forma podstawowa: ósmoklasista
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ówczesnościom 24Forma podstawowa: ówczesność
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik

Wyrazy na literę ó o długości 14

ósemkowaliście 26Forma podstawowa: ósemkować
Część mowy/forma fleksyjna:
ósemkowałyście 28Forma podstawowa: ósemkować
Część mowy/forma fleksyjna:
ósmoklasistach 25Forma podstawowa: ósmoklasista
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ósmoklasistami 23Forma podstawowa: ósmoklasista
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ówczesnościach 27Forma podstawowa: ówczesność
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ówczesnościami 25Forma podstawowa: ówczesność
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ósmoklasistkom 24Forma podstawowa: ósmoklasistka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik

Wyrazy na literę ó o długości 5

ósmoklasistkach 27Forma podstawowa: ósmoklasistka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ósemkowalibyśmy 31Forma podstawowa: ósemkować
Część mowy/forma fleksyjna:
ósemkowałybyśmy 33Forma podstawowa: ósemkować
Część mowy/forma fleksyjna:
ósmoklasistkami 25Forma podstawowa: ósmoklasistka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik

O serwisie

Wyrazy.pl to słownik scrabble/literaki zawierający wyszukiwarkę wyrazów (słów) dopuszczalnych w grach scrabble i literaki.

Oprócz wyrazów ułożonych z liter podanych przez użytkownika prezentowane są:
· Punktacja wyrazu w grze scrabble bez uwzględnienia premii (po prawej stronie wyrazu)
· Część mowy i forma fleksyjna danego wyrazu (po najechaniu kursorem myszy na dany wyraz)
· Forma podstawowa wyrazu (po najechaniu kursorem myszy na dany wyraz)
· Opis/definicja formy podstawowej wyrazu (po najechaniu kursorem myszy na dany wyraz)

Domyślnie wyszukiwane są wyrazy zawierające wszystkie podane litery, jak i zawierające tylko niektóre z liter. Po zaznaczeniu opcji Tylko wyrazy zawierające wszystkie litery prezentowane są jedynie słowa zawierające wszystkie litery (anagramy).

Po zaznaczeniu opcji Dodaj jedną dowolną literę (blank) wyszukiwane będą wyrazy zawierające litery podane przez użytkownika (w polu Litery) plus dodatkowo jedna dowolna litera (blank). Funkcja ta ma na celu znalezieni słów, które wykorzystają wszystkie litery/płytki z ręki i którąś z liter znajdujących się na planszy.
Dla przykładu mając do wykorzystania litery K,O,T system znajdzie wyrazy takie jak kotY, tŁok, kNot itp. z dodaną jedną dowolną literą, którą trzeba znaleźć wśród wyrazów już znajdujących się na planszy.

Zestawy wyrazów

Wyrazy/słowa zaczynające się na literę  a b c ć d e ę f g h i j k l ł m n o ó p r s ś t u w y z ź ż
Wyrazy/słowa zawierające literę  ć ń ź