Wyrazy na literę ł

Wyrazy na literę ł o długości 3

ład 6Forma podstawowa: łada
Opis: marka samochodów produkowanych początkowo przez rosyjską fabrykę WAZ.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łaj 7Forma podstawowa: łajać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
łał 7Forma fleksyjna: interj
łam 6Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
łań 11Forma podstawowa: łani
Opis: dotyczący samicy jelenia - łani.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łap 6Forma podstawowa: łapa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ław 5Forma podstawowa: ława
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łaź 13Forma podstawowa: łazić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
łąk 10Forma podstawowa: łąka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma podstawowa: łąki
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
łbu 9Forma podstawowa: łeb
Opis: zdolność myślenia, rozumowania.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2 subst:sg:dat:m3
łeb 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
łeż 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
łęg 11Opis: typ łąki zajmującej miejsca okresowo wilgotne i podmokłe.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
łęk 10Forma podstawowa: łęka
Opis: element konstrukcyjny w kształcie łuku, stosowany do przekrycia otworów, jako przęsła wiaduktów i mostów oraz do konstruowania sklepień.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma podstawowa: łęki
Opis: wieś sołecka w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie oświęcimskim, w gminie Kęty.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
łęt 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
łoi 5Forma podstawowa: łój
Opis: odmiana tłuszczu zwierzęcego o konsystencji twardej, uzyskiwana głównie z bydła, rzadziej z owiec.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
łom 6Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: łomać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: łomić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
łoś 9Opis: Alces alces – największy współcześnie żyjący gatunek ssaka kopytnego z rodziny jeleniowatych, wyróżniający się charakterystycznym porożem i wyjątkowo długimi kończynami.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
łój 11Forma podstawowa: łoić
Opis: odmiana tłuszczu zwierzęcego o konsystencji twardej, uzyskiwana głównie z bydła, rzadziej z owiec.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
łów 9Forma podstawowa: łowić
Opis: czynność, której rezultatem ma być schwytanie zwierzyny przez myśliwego.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
łub 9Opis: kora drzewna zdejmowana w okresie krążenia soków z wiązu, lipy, sosny.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ług 9Opis: stężony, wodny roztwór mocnego wodorotlenku.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
łup 8Forma podstawowa: łupić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
łut 8Opis: "odrobina, tylko w wyrażeniu ""łut szczęścia""."
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
łyd 7Forma podstawowa: łyda
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łyk 7Forma podstawowa: łyko
Opis: żywa tkanka roślinna niejednorodna, wchodząca w skład zespołu tkanek przewodzących, pełniących funkcję przewodzącą w roślinach naczyniowych.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
łyp 7Forma fleksyjna: interj
łyż 10Forma podstawowa: łyża
Opis: narta do chodzenia po śniegu.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łza 5Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łżą 13Forma podstawowa: łeż
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f

Forma podstawowa: łgać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
łże 9Forma podstawowa: łeż
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
łab 7Forma podstawowa: łaba
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ład 6Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: łady
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p2
łaj 7Forma podstawowa: łaja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łam 6Forma podstawowa: łamać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
łan 5Opis: obszar ziemi przeznaczony pod uprawę oraz uprawna warstwa gleby
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: łany
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
łań 11Forma podstawowa: łania
Opis: łow. samica daniela.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
łap 6Forma podstawowa: łapać
Opis: zatrzymywać, przytrzymywać ręką lub przyrządem, ograniczać możliwość swobodnego poruszania się.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: łapy
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p2 subst:pl:gen:p3
łaś 9Forma podstawowa: łasić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl
łat 6Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: łata
Opis: rodzaj tarcicy o przekroju poprzecznym od 38/63 do 75/140 mm.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ław 5Forma podstawowa: ławy
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
łąg 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
łba 7Forma podstawowa: łeb
Opis: zdolność myślenia, rozumowania.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3
łby 8Forma podstawowa: łeb
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
łeb 7Forma podstawowa: łeba
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łez 5Forma podstawowa: łza
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łęk 10Opis: element konstrukcyjny w kształcie łuku, stosowany do przekrycia otworów, jako przęsła wiaduktów i mostów oraz do konstruowania sklepień.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
łka 6Forma podstawowa: łkać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
łoi 5Forma podstawowa: łoić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
łon 5Forma podstawowa: łono
Opis: brzuch ciężarnej kobiety, miejsce dla płodu.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
łoś 9Opis: Alces alces – największy współcześnie żyjący gatunek ssaka kopytnego z rodziny jeleniowatych, wyróżniający się charakterystycznym porożem i wyjątkowo długimi kończynami.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
łój 11Opis: odmiana tłuszczu zwierzęcego o konsystencji twardej, uzyskiwana głównie z bydła, rzadziej z owiec.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
łóz 9Forma podstawowa: łoza
Opis: gałązka winorośli.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łóż 13Forma podstawowa: łoże
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2

Forma podstawowa: łożyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ług 9Forma podstawowa: ługi
Opis: stężony, wodny roztwór mocnego wodorotlenku.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
łuk 8Opis: kształt półkolistej krzywizny.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
łun 7Forma podstawowa: łuna
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łup 8Forma fleksyjna: interj subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: łupa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma podstawowa: łupać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
łuz 7Forma podstawowa: łuza
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łyg 8Forma podstawowa: łyga
łyk 7Opis: ilość powietrza lub cieczy, którą można wziąć do ust.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
łyp 7Forma podstawowa: łypać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
łzą 9Forma podstawowa: łza
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łzę 9Forma podstawowa: łza
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łzo 5Forma podstawowa: łza
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łzy 6Forma podstawowa: łza
Opis: reakcja emocjonalna na coś.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
łże 9Forma podstawowa: łgać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
łżę 13Forma podstawowa: łgać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
łży 10Forma podstawowa: łeż
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f

Wyrazy na literę ł o długości 4

łaba 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łabę 12Forma podstawowa: łaba
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łabo 8Forma podstawowa: łaba
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łach 9Forma podstawowa: łacha
Opis: naniesiony i osadzony przez wodę muł, żwir i piasek.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ładą 11Forma podstawowa: łada
Opis: marka samochodów produkowanych początkowo przez rosyjską fabrykę WAZ.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łady 8Forma podstawowa: łada
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
łają 12Forma podstawowa: łaja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łajb 10Forma podstawowa: łajba
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łaje 8Forma podstawowa: łaja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
łajn 8Forma podstawowa: łajno
Opis: odchody zwierząt, zwłaszcza dużych lub gospodarskich.
łamu 9Forma podstawowa: łam
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
łamy 8Forma podstawowa: łam
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
łani 6Opis: dotyczący samicy jelenia - łani.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: łań
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f
łanu 8Forma podstawowa: łan
Opis: obszar ziemi przeznaczony pod uprawę oraz uprawna warstwa gleby
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
łany 7Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
łapa 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łapć 12Forma podstawowa: łapcia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łapę 11Forma podstawowa: łapa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łapo 7Forma podstawowa: łapa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łapy 8Forma podstawowa: łapa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
łasa 6Forma podstawowa: łasy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łasą 10Forma podstawowa: łasy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łase 6Forma podstawowa: łasy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
łasi 6Forma podstawowa: łasić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl
łask 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: łaska
Opis: w teologii: dar udzielany człowiekowi przez Boga, a którego przyznanie nie jest związane z żadną zasługą.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łasy 7Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łata 7Opis: rodzaj tarcicy o przekroju poprzecznym od 38/63 do 75/140 mm.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
łatą 11Forma podstawowa: łata
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łato 7Forma podstawowa: łata
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
łaty 8Forma podstawowa: łata
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma podstawowa: łata
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
ława 6Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ławą 10Forma podstawowa: ława
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ławę 10Forma podstawowa: ława
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ławo 6Forma podstawowa: ława
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ławr 6Forma podstawowa: ławra
Opis: duży, znaczący klasztor w kościele prawosławnym lub jednym z Katolickich Kościołów Wschodnich.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ławy 7Forma podstawowa: ława
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
łażą 14Forma podstawowa: łazić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
łażę 14Forma podstawowa: łazić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
łąka 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łąkę 15Forma podstawowa: łąka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łąki 11Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
łbem 9Forma podstawowa: łeb
Opis: zdolność myślenia, rozumowania.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2 subst:sg:inst:m3
łbów 12Forma podstawowa: łeb
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:m3
łęgi 12Forma podstawowa: łąg
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
łęgu 14Forma podstawowa: łąg
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
łęki 11Forma podstawowa: łęk
Opis: element konstrukcyjny w kształcie łuku, stosowany do przekrycia otworów, jako przęsła wiaduktów i mostów oraz do konstruowania sklepień.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: łęka
Opis: wieś sołecka w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie oświęcimskim, w gminie Kęty.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
łkał 9Forma podstawowa: łkać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
łoją 12Forma podstawowa: łoić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
łoję 12Forma podstawowa: łoić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
łona 6Forma podstawowa: łono
Opis: brzuch ciężarnej kobiety, miejsce dla płodu.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
łonu 8Forma podstawowa: łono
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
łosi 6Opis: związany z łosiem, pochodzący od łosia.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos

Forma podstawowa: łosie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
łosz 6Forma podstawowa: łosza
Opis: łow. klępa.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łowu 8Forma podstawowa: łów
Opis: czynność, której rezultatem ma być schwytanie zwierzyny przez myśliwego.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
łoza 6Opis: gałązka winorośli.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
łozę 10Forma podstawowa: łoza
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łozy 7Forma podstawowa: łoza
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma podstawowa: łoza
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
łoża 10Forma podstawowa: łoże
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
łódź 19Opis: miasto w środkowej Polsce, siedziba władz województwa łódzkiego.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
łubu 12Forma podstawowa: łub
Opis: kora drzewna zdejmowana w okresie krążenia soków z wiązu, lipy, sosny.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
łuby 11Forma podstawowa: łub
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
łudź 17Forma podstawowa: łudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ługu 12Forma podstawowa: ług
Opis: stężony, wodny roztwór mocnego wodorotlenku.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
łuki 9Forma podstawowa: łuk
Opis: kształt półkolistej krzywizny.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
łuna 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łuną 12Forma podstawowa: łuna
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łuno 8Forma podstawowa: łuna
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łuny 9Forma podstawowa: łuna
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
łupa 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łupę 13Forma podstawowa: łupa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łupu 11Forma podstawowa: łup
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
łupy 10Forma podstawowa: łup
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
łust 9
łuta 9Forma podstawowa: łut
Opis: "odrobina, tylko w wyrażeniu ""łut szczęścia""."
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
łutu 11Forma podstawowa: łut
łuty 10Forma podstawowa: łut
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
łuzą 12Forma podstawowa: łuza
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łuzę 12Forma podstawowa: łuza
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łuzo 8Forma podstawowa: łuza
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łuzy 9Forma podstawowa: łuza
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
łyda 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łydą 12Forma podstawowa: łyda
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łydę 12Forma podstawowa: łyda
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łydo 8Forma podstawowa: łyda
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łydy 9Forma podstawowa: łyda
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
łyga 9
łygo 9Forma podstawowa: łyga
łyka 8Forma podstawowa: łyk
Opis: ilość powietrza lub cieczy, którą można wziąć do ust.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2

Forma podstawowa: łyko
Opis: żywa tkanka roślinna niejednorodna, wchodząca w skład zespołu tkanek przewodzących, pełniących funkcję przewodzącą w roślinach naczyniowych.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
łyku 10Forma podstawowa: łyko
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
łysa 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: łysy
Opis: potocznie o czymś, co jest pozbawione roślinności, ozdób - czegoś, co w normlnych warunkach występuje na nim.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łysą 11Forma podstawowa: łysa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:inst:f

Forma podstawowa: łysy
Opis: potocznie o czymś, co jest pozbawione roślinności, ozdób - czegoś, co w normlnych warunkach występuje na nim.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łyse 7Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:n2 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:n2 subst:pl:voc:p3 subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
łysi 7Forma podstawowa: łysy
Opis: potocznie o czymś, co jest pozbawione roślinności, ozdób - czegoś, co w normlnych warunkach występuje na nim.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
łysk 8Opis: błysk, krótkie silne światło.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
łyso 7Forma podstawowa: łysy
Opis: potocznie o czymś, co jest pozbawione roślinności, ozdób - czegoś, co w normlnych warunkach występuje na nim.
Forma fleksyjna: adja
łysy 8Forma podstawowa: łys
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1
łyże 11Forma podstawowa: łyża
Opis: narta do chodzenia po śniegu.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
łyżę 15Forma podstawowa: łyża
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łyżw 11Forma podstawowa: łyżwa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łzaw 6Forma podstawowa: łzawić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
łzom 7Forma podstawowa: łza
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
łabą 12Forma podstawowa: łaba
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łaby 9Forma podstawowa: łaba
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
łach 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
łada 7Opis: marka samochodów produkowanych początkowo przez rosyjską fabrykę WAZ.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ładę 11Forma podstawowa: łada
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łado 7Forma podstawowa: łada
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f

Forma fleksyjna: interj
ładu 9Forma podstawowa: ład
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
łady 8Forma podstawowa: ład
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p2 subst:pl:nom:p2 subst:pl:voc:p2
ładź 15Forma podstawowa: ładzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
łają 12Forma podstawowa: łajać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
łaje 8Forma podstawowa: łajać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
łaję 12Forma podstawowa: łaja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f

Forma podstawowa: łajać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
łajz 8Forma podstawowa: łajza
Opis: człowiek z marginesu społecznego, menel.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łani 6Forma podstawowa: łania
Opis: łow. samica daniela.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
łany 7Forma podstawowa: łan
Opis: obszar ziemi przeznaczony pod uprawę oraz uprawna warstwa gleby
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
łapą 11Forma podstawowa: łapa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łaps 7Forma fleksyjna: interj subst:sg:nom:m1
łapu 9Forma fleksyjna: interj
łapy 8Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p2 subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p2 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p2 subst:pl:voc:p3
łasi 6Forma podstawowa: łasy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łasz 6Forma podstawowa: łasza
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łata 7Forma podstawowa: łat
Opis: rodzaj tarcicy o przekroju poprzecznym od 38/63 do 75/140 mm.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3

Forma podstawowa: łatać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
łatą 11Forma podstawowa: łata
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
łatę 11Forma podstawowa: łata
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1

Forma podstawowa: łata
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łato 7Forma podstawowa: łata
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łaty 8Forma podstawowa: łat
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
łazi 6Forma podstawowa: łazić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
łące 11Forma podstawowa: łąka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
łącz 11Forma podstawowa: łączyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
łąką 15Forma podstawowa: łąka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łąki 11Forma podstawowa: łąka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
łąko 11Forma podstawowa: łąka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łbie 8Forma podstawowa: łeb
Opis: zdolność myślenia, rozumowania.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
łbom 9Forma podstawowa: łeb
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2 subst:pl:dat:m3
łęgi 12Forma podstawowa: łęg
Opis: typ łąki zajmującej miejsca okresowo wilgotne i podmokłe.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
łęgu 14Forma podstawowa: łęg
Opis: typ łąki zajmującej miejsca okresowo wilgotne i podmokłe.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
łęki 11Opis: wieś sołecka w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie oświęcimskim, w gminie Kęty.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
łęku 13Forma podstawowa: łęk
Opis: element konstrukcyjny w kształcie łuku, stosowany do przekrycia otworów, jako przęsła wiaduktów i mostów oraz do konstruowania sklepień.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
łętu 13Forma podstawowa: łęt
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
łęty 12Forma podstawowa: łęt
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
łgać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
łgał 10Forma podstawowa: łgać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
łgań 14Forma podstawowa: łgać
łkać 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
łkaj 9Forma podstawowa: łkać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
łkam 8Forma podstawowa: łkać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
łkań 13Forma podstawowa: łkanie
Opis: dźwięki wydawane podczas czynności łkania.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
łoić 11Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
łoił 8Forma podstawowa: łoić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
łoje 8Forma podstawowa: łój
Opis: odmiana tłuszczu zwierzęcego o konsystencji twardej, uzyskiwana głównie z bydła, rzadziej z owiec.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
łoju 10Forma podstawowa: łój
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
łomu 9Forma podstawowa: łom
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
łomy 8Forma podstawowa: łom
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
łono 6Opis: brzuch ciężarnej kobiety, miejsce dla płodu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
łosi 6Forma podstawowa: łoś
Opis: Alces alces – największy współcześnie żyjący gatunek ssaka kopytnego z rodziny jeleniowatych, wyróżniający się charakterystycznym porożem i wyjątkowo długimi kończynami.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
łotr 7Opis: człowiek postępujący niegodziwie, nieuczciwie, źle.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
łowi 6Forma podstawowa: łowić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
łowy 7Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3

Forma podstawowa: łów
Opis: czynność, której rezultatem ma być schwytanie zwierzyny przez myśliwego.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
łoza 6Opis: gałązka winorośli.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łozą 10Forma podstawowa: łoza
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f

Forma podstawowa: łoza
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
łozę 10Forma podstawowa: łoza
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
łozo 6Forma podstawowa: łoza
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: łoza
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
łożą 14Forma podstawowa: łożyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
łoże 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
łożę 14Forma podstawowa: łożyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
łożu 12Forma podstawowa: łoże
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
łoży 11Forma podstawowa: łożyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
łuby 11Forma podstawowa: łuba
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
ługi 10Forma podstawowa: ług
Opis: stężony, wodny roztwór mocnego wodorotlenku.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
łuki 9Forma podstawowa: łuka
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
łuku 11Forma podstawowa: łuk
Opis: kształt półkolistej krzywizny.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
łunę 12Forma podstawowa: łuna
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łupą 13Forma podstawowa: łupa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łupi 9Forma podstawowa: łupić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
łupo 9Forma podstawowa: łupa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łupy 10Forma podstawowa: łupa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
łuza 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łych 10Forma podstawowa: łycha
Opis: zgrubiale: łyżka - narzędzie kuchenne lub z zastawy stołowej.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łygą 13Forma podstawowa: łyga
łygę 13Forma podstawowa: łyga
łygi 9Forma podstawowa: łyga
łyka 8Forma podstawowa: łykać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
łyki 8Forma podstawowa: łyk
Opis: ilość powietrza lub cieczy, którą można wziąć do ust.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
łyko 8Opis: żywa tkanka roślinna niejednorodna, wchodząca w skład zespołu tkanek przewodzących, pełniących funkcję przewodzącą w roślinach naczyniowych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
łyku 10Forma podstawowa: łyk
Opis: ilość powietrza lub cieczy, którą można wziąć do ust.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
łyse 7Forma podstawowa: łysa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f

Forma podstawowa: łysy
Opis: potocznie o czymś, co jest pozbawione roślinności, ozdób - czegoś, co w normlnych warunkach występuje na nim.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
łyso 7Opis: tak, że jakaś przestrzeń lub jej fragment zwraca uwagę pustką, uderzającym brakiem zapełnienia, monotonią wynikająca z braku elementów urozmaicających widok.
Forma fleksyjna: adv:pos
łyża 11Opis: narta do chodzenia po śniegu.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łyżą 15Forma podstawowa: łyża
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łyżo 11Forma podstawowa: łyża
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łyży 12Forma podstawowa: łyża
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
łzie 6Forma podstawowa: łza
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
łżąc 15Forma podstawowa: łgać
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
łżom 11Forma podstawowa: łeż
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
łżyj 13Forma podstawowa: łgać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl

Wyrazy na literę ł o długości 5

łacha 10Forma podstawowa: łach
Opis: naniesiony i osadzony przez wodę muł, żwir i piasek.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
łachą 14Forma podstawowa: łacha
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łacie 8Forma podstawowa: łat
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: łata
Opis: rodzaj tarcicy o przekroju poprzecznym od 38/63 do 75/140 mm.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
łacną 12Forma podstawowa: łacny
Opis: łatwy, niesprawiający trudu.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łacni 8Forma podstawowa: łacny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
ładną 12Forma podstawowa: ładny
Opis: taki, który jest dobry, oceniany jako pozytywny pod względem moralnym, jest przejawem dobrego postępowania.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ładne 8Forma podstawowa: ładny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
ładni 8Forma podstawowa: ładny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
ładom 9Forma podstawowa: łada
Opis: marka samochodów produkowanych początkowo przez rosyjską fabrykę WAZ.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
ładug 12Forma podstawowa: ładuga
Opis: ładunek statku.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ładuj 12Forma podstawowa: ładować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ładzę 12Forma podstawowa: ładzić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
ładzi 8Forma podstawowa: ładzić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
łagru 11Forma podstawowa: łagier
Opis: obóz pracy przymusowej w Rosji bolszewickiej (1919-1922) i w Związku Radzieckim (1919–1987), w którym więźniów zmuszano do ciężkich prac powodujących często wyniszczenie i śmierć.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
łagry 10Forma podstawowa: łagier
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
łagun 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
łagwi 9Forma podstawowa: łagiew
Opis: naczynie do przechowywania i transportowania wody, napojów i innych płynów.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f
łajań 15Forma podstawowa: łajać
łając 14Forma podstawowa: łajać
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
łajba 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łajbę 15Forma podstawowa: łajba
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łajbo 11Forma podstawowa: łajba
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łajby 12Forma podstawowa: łajba
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
łajek 10Forma podstawowa: łajka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łajka 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łajkę 14Forma podstawowa: łajka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łajmy 11Forma podstawowa: łajać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
łajna 9Forma podstawowa: łajno
Opis: odchody zwierząt, zwłaszcza dużych lub gospodarskich.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
łajnu 11Forma podstawowa: łajno
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
łajza 9Opis: człowiek z marginesu społecznego, menel.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:nom:m1
łajzy 10Forma podstawowa: łajza
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f subst:sg:gen:m1
łajże 13Forma podstawowa: łajać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
łakną 12Forma podstawowa: łakny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łaknę 12Forma podstawowa: łaknąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
łakoć 13Opis: smakołyk, przysmak, niekoniecznie słodki.
łamag 10Forma podstawowa: łamaga
Opis: człowiek mało zgrabny, mało sprawny fizycznie, taki któremu żadna robota (zwłaszcza fizyczna) się nie udaje.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łamań 14Forma podstawowa: łamanie
Opis: ból kręgosłupa, zwłaszcza odcinka krzyżowego.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
łamem 9Forma podstawowa: łam
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
łamie 8Forma podstawowa: łamać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
łamię 12Forma podstawowa: łamać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
łamów 12Forma podstawowa: łamy
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
łanem 8Forma podstawowa: łan
Opis: obszar ziemi przeznaczony pod uprawę oraz uprawna warstwa gleby
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
łania 7Forma podstawowa: łani
Opis: dotyczący samicy jelenia - łani.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łanią 11Forma podstawowa: łani
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos subst:sg:inst:f

Forma podstawowa: łania
Opis: łow. samica daniela.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f

Forma podstawowa: łań
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łanię 11Forma podstawowa: łani
Opis: dotyczący samicy jelenia - łani.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f

Forma podstawowa: łania
Opis: łow. samica daniela.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n1 subst:sg:nom:n1 subst:sg:voc:n1
łanom 8Forma podstawowa: łan
Opis: obszar ziemi przeznaczony pod uprawę oraz uprawna warstwa gleby
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: łany
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
łanów 11Forma podstawowa: łan
Opis: obszar ziemi przeznaczony pod uprawę oraz uprawna warstwa gleby
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3

Forma podstawowa: łany
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
łapać 13Opis: zatrzymywać, przytrzymywać ręką lub przyrządem, ograniczać możliwość swobodnego poruszania się.
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
łapce 9Forma podstawowa: łapka
Opis: pieszczotliwie o dłoni.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
łapci 9Forma podstawowa: łapcia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
łapeć 13Opis: poranny pantofel, najczęściej znoszony.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
łapią 12Forma podstawowa: łapać
Opis: zatrzymywać, przytrzymywać ręką lub przyrządem, ograniczać możliwość swobodnego poruszania się.
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
łapie 8Forma podstawowa: łapa
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
łapię 12Opis: z politowaniem albo z pieszczotą o zwierzęcej łapie.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n1 subst:sg:nom:n1 subst:sg:voc:n1
łapin 8Forma podstawowa: łapina
Opis: o łapie zwierzęcia (pieszczotliwie albo z politowaniem).
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łapka 9Opis: pieszczotliwie o dłoni.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łapką 13Forma podstawowa: łapka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
łapkę 13Forma podstawowa: łapka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łapko 9Forma podstawowa: łapka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: łapka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
łapom 9Forma podstawowa: łapa
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
łapów 12Forma podstawowa: łapówa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łapsk 9Forma podstawowa: łapsko
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
łapsy 9Forma podstawowa: łaps
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
łapsz 8Forma podstawowa: łapsza
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łascy 9Forma podstawowa: łaski
Opis: związany z Łaskiem.
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
łasic 8Forma podstawowa: łasica
Opis: wyprawiona skóra zwierzęcia o tej samej nazwie.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łasić 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
łaska 8Opis: w teologii: dar udzielany człowiekowi przez Boga, a którego przyznanie nie jest związane z żadną zasługą.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f
łaską 12Forma podstawowa: łaska
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:inst:f

Forma podstawowa: łaski
Opis: związany z Łaskiem.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łaskę 12Forma podstawowa: łaska
Opis: w teologii: dar udzielany człowiekowi przez Boga, a którego przyznanie nie jest związane z żadną zasługą.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łaski 8Forma podstawowa: łask
Opis: związany z Łaskiem.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: łaska
Opis: w teologii: dar udzielany człowiekowi przez Boga, a którego przyznanie nie jest związane z żadną zasługą.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Opis: związany z Łaskiem.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1

Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łasko 8Forma podstawowa: łaska
Opis: w teologii: dar udzielany człowiekowi przez Boga, a którego przyznanie nie jest związane z żadną zasługą.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łasku 10Forma podstawowa: łask
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
łasuj 11Forma podstawowa: łasować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
łasza 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łaszą 11Forma podstawowa: łasić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl
łaszę 11Forma podstawowa: łasić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl

Forma podstawowa: łasza
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łaszo 7Forma podstawowa: łasza
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łaszt 8Opis: dawna jednostka miary objętości dla towarów sypkich, głównie zboża, stosowana od XIV do XIX wieku w portach nadbałtyckich, liczyła 3000-3840 litrów (dm3) i dzieliła się na 30 korców lub 60 szefli.{#
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
łaśże 15Forma podstawowa: łasić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl
łatać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
łataj 10Forma podstawowa: łatać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
łatał 10Forma podstawowa: łatać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
łatce 9Forma podstawowa: łatka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
łatek 9Opis: człowiek, który jest biedny (chodzi w połatanych ubraniach), ale nie jest postacią nieszczęśliwą, nie traktuje się go też jednak poważnie.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
łatka 9Forma podstawowa: łatek
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
łatką 13Forma podstawowa: łatka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f

Forma podstawowa: łatka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
łatko 9Forma podstawowa: łatka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
łatom 9Forma podstawowa: łat
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: łata
Opis: rodzaj tarcicy o przekroju poprzecznym od 38/63 do 75/140 mm.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
łatów 12Forma podstawowa: łata
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
łatwą 12Forma podstawowa: łatwy
Opis: o człowieku: niekłopotliwy we współżyciu, niestwarzający problemów, nieskłonny do konfliktów itp.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łatwi 8Forma podstawowa: łatwić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
ławce 8Forma podstawowa: ławka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
ławic 8Forma podstawowa: ławica
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ławie 7Forma podstawowa: ława
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
ławka 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ławki 8Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
ławom 8Forma podstawowa: ława
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f

Forma podstawowa: ławy
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
ławrą 11Forma podstawowa: ławra
Opis: duży, znaczący klasztor w kościele prawosławnym lub jednym z Katolickich Kościołów Wschodnich.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ławrę 11Forma podstawowa: ławra
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łazęg 13Forma podstawowa: łazęga
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łaziw 7Forma podstawowa: łaziwo
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
łaźmy 17Forma podstawowa: łazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
łaźni 15Forma podstawowa: łaźnia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
łaźże 19Forma podstawowa: łazić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
łażeń 17Forma podstawowa: łażenie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
łącka 13Forma podstawowa: łąck
Opis: wieś w wojewódzwie mazowieckim.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
łącką 17Forma podstawowa: łącka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:inst:f
łącki 13Opis: związany z Łąckiem - wsią w Małopolsce.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1

Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łącza 12Forma podstawowa: łącze
Opis: kompleks środków technicznych do przesyłania sygnałów przeznaczony do realizacji określonej usługi telekomunikacyjnej.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
łączą 16Forma podstawowa: łączyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
łącze 12Opis: kompleks środków technicznych do przesyłania sygnałów przeznaczony do realizacji określonej usługi telekomunikacyjnej.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
łączy 13Forma podstawowa: łącze
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
łątce 13Forma podstawowa: łątka
Opis: ważka z rodziny łątkowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
łątek 13Forma podstawowa: łątki
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
łątka 13Opis: ważka z rodziny łątkowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
łątką 17Forma podstawowa: łątka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łątki 13Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
łątko 13Forma podstawowa: łątka
Opis: ważka z rodziny łątkowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
łbach 12Forma podstawowa: łeb
Opis: zdolność myślenia, rozumowania.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2 subst:pl:loc:m3
łbami 10Forma podstawowa: łeb
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2 subst:pl:inst:m3
łebek 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
łebka 10Forma podstawowa: łebek
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m1 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3
łepak 9Opis: ktoś łebski, tęga głowa.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m2
łepek 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
łepet 9Forma podstawowa: łepeta
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łepki 9Forma podstawowa: łepek
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
łezek 8Forma podstawowa: łezka
Opis: kropla, gutta - ornament w kształcie kropel.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łezką 12Forma podstawowa: łezka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łezki 8Forma podstawowa: łezka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
łęcie 12Forma podstawowa: łęt
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
łęcka 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: łęcki
Opis: związany z Łęką Opatowską, wsią w województwie wielkopolskim, w powiecie kępińskim.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łęcki 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1

Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łęcku 15Forma podstawowa: łęcki
Forma fleksyjna: adjp
łęgom 14Forma podstawowa: łąg
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: łęg
Opis: typ łąki zajmującej miejsca okresowo wilgotne i podmokłe.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
łęgów 17Forma podstawowa: łąg
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3

Forma podstawowa: łęg
Opis: typ łąki zajmującej miejsca okresowo wilgotne i podmokłe.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3

Forma podstawowa: łęgowo
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
łękom 13Forma podstawowa: łęk
Opis: element konstrukcyjny w kształcie łuku, stosowany do przekrycia otworów, jako przęsła wiaduktów i mostów oraz do konstruowania sklepień.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
łęków 16Forma podstawowa: łęk
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3

Forma podstawowa: łęki
Opis: wieś sołecka w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie oświęcimskim, w gminie Kęty.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
łgali 10Forma podstawowa: łgać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
łgało 11Forma podstawowa: łgać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
łgana 9Forma podstawowa: łgać
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
łgano 9Forma podstawowa: łgać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl
łgany 10Forma podstawowa: łgać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
łkamy 10Forma podstawowa: łkać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl
łkano 8Forma podstawowa: łkać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl
łkasz 8Forma podstawowa: łkać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl
łobód 14Forma podstawowa: łoboda
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łoili 8Forma podstawowa: łoić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
łoiło 9Forma podstawowa: łoić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
łoiły 10Forma podstawowa: łoić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
łoisz 7Forma podstawowa: łoić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
łojąc 14Forma podstawowa: łoić
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
łojce 10Forma podstawowa: łojko
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
łojek 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
łojem 10Forma podstawowa: łój
Opis: odmiana tłuszczu zwierzęcego o konsystencji twardej, uzyskiwana głównie z bydła, rzadziej z owiec.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
łojeń 15Forma podstawowa: łoić
łojką 14Forma podstawowa: łojko
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
łojko 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1
łojom 10Forma podstawowa: łój
Opis: odmiana tłuszczu zwierzęcego o konsystencji twardej, uzyskiwana głównie z bydła, rzadziej z owiec.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
łojów 13Forma podstawowa: łój
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
łokaś 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
łomie 8Forma podstawowa: łom
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
łopat 9Forma podstawowa: łopata
Opis: proste ręczne narzędzie służące do podnoszenia i przenoszenia materiałów sypkich.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łosią 11Forma podstawowa: łosi
Opis: związany z łosiem, pochodzący od łosia.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łosic 8Forma podstawowa: łosica
Opis: łosza - samica łosia.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma podstawowa: łosice
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p2 subst:pl:gen:p3
łosie 7Forma podstawowa: łoś
Opis: Alces alces – największy współcześnie żyjący gatunek ssaka kopytnego z rodziny jeleniowatych, wyróżniający się charakterystycznym porożem i wyjątkowo długimi kończynami.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
łosim 8Forma podstawowa: łosi
Opis: związany z łosiem, pochodzący od łosia.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łosin 7Forma podstawowa: łosina
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łosiu 9Forma podstawowa: łosie
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2

Forma podstawowa: łoś
Opis: Alces alces – największy współcześnie żyjący gatunek ssaka kopytnego z rodziny jeleniowatych, wyróżniający się charakterystycznym porożem i wyjątkowo długimi kończynami.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
łosoś 11Opis: zwyczajowa nazwa kilku gatunków wędrownych ryb z rodziny łososiowatych (Salmonidae), zasiedlających słodkie wody.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
łoszą 11Forma podstawowa: łosza
Opis: łow. klępa.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łosze 7Forma podstawowa: łosza
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
łoszy 8Forma podstawowa: łosza
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
łotra 8Forma podstawowa: łotr
Opis: człowiek postępujący niegodziwie, nieuczciwie, źle.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
łotry 9Forma podstawowa: łotr
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
łowca 8Opis: ogar cechujący się bardzo dobrym węchem, używany do tropienia zwierzyny.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma podstawowa: łowiec
Opis: Machimus – rodzaj owadów z rzędu muchówek.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m1 subst:sg:gen:m2
łowce 8Forma podstawowa: łowiec
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
łowcę 12Forma podstawowa: łowca
Opis: ogar cechujący się bardzo dobrym węchem, używany do tropienia zwierzyny.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
łowco 8Forma podstawowa: łowca
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
łowią 11Forma podstawowa: łowić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
łowię 11Forma podstawowa: łowić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
łowik 8Opis: owad z rzędu muchówek, z rodziny łowikowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
łowił 9Forma podstawowa: łowić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
łowna 7Forma podstawowa: łowny
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łowne 7Forma podstawowa: łowny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
łowni 7Forma podstawowa: łownia
Opis: pułapka na duże zwierzę.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: łowny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łowny 8Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łowom 8Forma podstawowa: łowy
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3

Forma podstawowa: łów
Opis: czynność, której rezultatem ma być schwytanie zwierzyny przez myśliwego.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
łowów 11Forma podstawowa: łowy
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
łozie 7Forma podstawowa: łoza
Opis: gałązka winorośli.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
łozin 7Forma podstawowa: łozina
Opis: zarośla wierzbowe.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łozom 8Forma podstawowa: łoza
Opis: gałązka winorośli.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
łożąc 16Forma podstawowa: łożyć
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
łożem 12Forma podstawowa: łoże
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
łożył 14Forma podstawowa: łożyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
łódką 17Forma podstawowa: łódka
Opis: rodzaj niewielkiego uchwytu na naboje w broni samopowtarzalnej, umożliwiający załadowanie kilku naboi na raz.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łówmy 13Forma podstawowa: łowić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
łózce 12Forma podstawowa: łózka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
łózek 12Forma podstawowa: łózka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łózką 16Forma podstawowa: łózka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łózki 12Forma podstawowa: łózka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
łóżek 16Forma podstawowa: łóżko
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
łóżka 16Forma podstawowa: łóżko
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
łóżko 16Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
łóżku 18Forma podstawowa: łóżko
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
łóżmy 17Forma podstawowa: łożyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
łubce 12Forma podstawowa: łubka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
łubek 12Forma podstawowa: łubka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łubem 12Forma podstawowa: łub
Opis: kora drzewna zdejmowana w okresie krążenia soków z wiązu, lipy, sosny.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
łubie 11Forma podstawowa: łuba
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
łubin 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
łubka 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łubkę 16Forma podstawowa: łubka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łubki 12Forma podstawowa: łubek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
łubko 12Forma podstawowa: łubka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łubom 12Forma podstawowa: łub
Opis: kora drzewna zdejmowana w okresie krążenia soków z wiązu, lipy, sosny.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
łucie 10Forma podstawowa: łut
Opis: "odrobina, tylko w wyrażeniu ""łut szczęścia""."
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
łucka 11Forma podstawowa: łucki
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łucką 15Forma podstawowa: łucka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:inst:f

Forma podstawowa: łucki
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łucki 11Forma podstawowa: łuck
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
łucko 11Forma podstawowa: łucki
Forma fleksyjna: adja
łucku 13Forma podstawowa: łuck
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: łucki
Forma fleksyjna: adjp
łudzą 14Forma podstawowa: łudzić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
ługom 12Forma podstawowa: ług
Opis: stężony, wodny roztwór mocnego wodorotlenku.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
ługów 15Forma podstawowa: ługi
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
łukom 11Forma podstawowa: łuk
Opis: kształt półkolistej krzywizny.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
łuków 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
łukum 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
łunie 9Forma podstawowa: łuna
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
łupań 16Forma podstawowa: łupać
łupce 11Forma podstawowa: łupiec
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: łupka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
łupek 11Opis: skała wykazująca się dobrą łupkowatością, posiada zróżnicowany skład i charakterystyczną teksturę łupkową.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: łupka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łupią 14Forma podstawowa: łupić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
łupie 10Forma podstawowa: łupać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
łupię 14Forma podstawowa: łupać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
łupił 12Forma podstawowa: łupić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
łupka 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łupką 15Forma podstawowa: łupki
Opis: taki, który jest podatny na łupanie, można go łatwo łupać.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łupkę 15Forma podstawowa: łupka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łupki 11Forma podstawowa: łupek
Opis: skała wykazująca się dobrą łupkowatością, posiada zróżnicowany skład i charakterystyczną teksturę łupkową.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: łupka
Opis: taki, który jest podatny na łupanie, można go łatwo łupać.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
łupko 11Forma podstawowa: łupka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łupmy 12Forma podstawowa: łupić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
łupną 14Forma podstawowa: łupny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łupnę 14Forma podstawowa: łupnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
łupni 10Forma podstawowa: łupny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łupów 14Forma podstawowa: łup
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
łupże 14Forma podstawowa: łupać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
łusce 10Forma podstawowa: łuska
Opis: kostna lub rogowa płytka wraz z innymi łuskami tworząca pokrywę ciała wielu zwierząt i pełniąca zazwyczaj funkcje obronne, występuje u ryb, gadów, ptaków i niektórych bezkręgowców (np. u motyli).
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
łusek 10Forma podstawowa: łuska
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma podstawowa: łuski
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
łuska 10Forma podstawowa: łuskać
Opis: kostna lub rogowa płytka wraz z innymi łuskami tworząca pokrywę ciała wielu zwierząt i pełniąca zazwyczaj funkcje obronne, występuje u ryb, gadów, ptaków i niektórych bezkręgowców (np. u motyli).
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
łuską 14Forma podstawowa: łuska
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łuski 10Forma podstawowa: łuska
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
łustu 12Forma podstawowa: łust
łuzie 9Forma podstawowa: łuza
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
łuzom 10Forma podstawowa: łuza
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
łycha 11Opis: zgrubiale: łyżka - narzędzie kuchenne lub z zastawy stołowej.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łychę 15Forma podstawowa: łycha
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łycho 11Forma podstawowa: łycha
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łychy 12Forma podstawowa: łycha
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
łydką 14Forma podstawowa: łydka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łydom 10Forma podstawowa: łyda
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
łykać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
łykam 10Forma podstawowa: łykać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
łykną 13Forma podstawowa: łyknąć
Opis: wypić porcję alkoholu, zwłaszcza mocnego.
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
łyknę 13Forma podstawowa: łyknąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
łykom 10Forma podstawowa: łyk
Opis: ilość powietrza lub cieczy, którą można wziąć do ust.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2 subst:pl:dat:m3
łyków 13Forma podstawowa: łyk
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:m3
łypał 11Forma podstawowa: łypać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
łypię 13Forma podstawowa: łypać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
łypnę 13Forma podstawowa: łypnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl
łyscy 10Forma podstawowa: łyski
łysej 10Forma podstawowa: łysy
Opis: potocznie o czymś, co jest pozbawione roślinności, ozdób - czegoś, co w normlnych warunkach występuje na nim.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
łysic 9Forma podstawowa: łysica
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łyska 9Forma podstawowa: łysek
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Forma podstawowa: łyskać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
łyską 13Forma podstawowa: łyska
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łyski 9Forma podstawowa: łysek
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: łysk
Opis: błysk, krótkie silne światło.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: łyska
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
łysku 11Forma podstawowa: łysek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1

Forma podstawowa: łysek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2

Forma podstawowa: łysk
Opis: błysk, krótkie silne światło.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
łysły 11Forma podstawowa: łysnąć
łysną 12Forma podstawowa: łysnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
łysol 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
łysym 10Forma podstawowa: łysy
Opis: potocznie o czymś, co jest pozbawione roślinności, ozdób - czegoś, co w normlnych warunkach występuje na nim.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos subst:pl:dat:m1 subst:sg:inst:m1 subst:sg:loc:m1
łyżce 13Forma podstawowa: łyżka
Opis: czerpak - robocza część koparki, czerparki lub ładowarki (także niektórych narzędzi niemechanicznych, np. łopaty).
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
łyżew 12Forma podstawowa: łyżwa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łyżka 13Opis: czerpak - robocza część koparki, czerparki lub ładowarki (także niektórych narzędzi niemechanicznych, np. łopaty).
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łyżki 13Forma podstawowa: łyżka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
łyżko 13Forma podstawowa: łyżka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łyżwa 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łyżwo 12Forma podstawowa: łyżwa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łyżwy 13Forma podstawowa: łyżwa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
łzawo 7Forma podstawowa: łzawy
Opis: zdradzający smutek, taki, któremu towarzyszą łzy lub który towarzyszy łzom.
Forma fleksyjna: adja
łzawy 8Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łzowa 7Forma podstawowa: łzowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łzowi 7Forma podstawowa: łzowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łżami 12Forma podstawowa: łeż
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
łżąca 16Forma podstawowa: łgać
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:nonrefl
łżący 17Forma podstawowa: łgać
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:nonrefl
łabie 9Forma podstawowa: łaba
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
łabom 10Forma podstawowa: łaba
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
łacha 10Opis: naniesiony i osadzony przez wodę muł, żwir i piasek.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma podstawowa: łachać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
łachę 14Forma podstawowa: łacha
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łacho 10Forma podstawowa: łacha
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łachu 12Forma podstawowa: łach
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
łachy 11Forma podstawowa: łach
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: łacha
Opis: naniesiony i osadzony przez wodę muł, żwir i piasek.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
łacie 8Forma podstawowa: łata
Opis: rodzaj tarcicy o przekroju poprzecznym od 38/63 do 75/140 mm.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
łacin 8Forma podstawowa: łacina
Opis: alfabet, system znaków służących do zapisu większości języków europejskich oraz wielu innych.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łacna 8Forma podstawowa: łacny
Opis: łatwy, niesprawiający trudu.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łacne 8Forma podstawowa: łacny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
łacno 8Opis: łatwo, bez trudu.
Forma fleksyjna: adv:pos

Forma podstawowa: łacny
Opis: łatwy, niesprawiający trudu.
Forma fleksyjna: adja
łacny 9Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ładem 9Forma podstawowa: ład
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
ładna 8Forma podstawowa: ładny
Opis: taki, który jest dobry, oceniany jako pozytywny pod względem moralnym, jest przejawem dobrego postępowania.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ładny 9Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ładom 9Forma podstawowa: ład
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: łady
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p2
ładów 12Forma podstawowa: ład
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
ładzą 12Forma podstawowa: ładzić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
łagra 9Forma podstawowa: łagier
Opis: obóz pracy przymusowej w Rosji bolszewickiej (1919-1922) i w Związku Radzieckim (1919–1987), w którym więźniów zmuszano do ciężkich prac powodujących często wyniszczenie i śmierć.
łajać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
łajał 11Forma podstawowa: łajać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
łajbą 15Forma podstawowa: łajba
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łajce 10Forma podstawowa: łajka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
łajen 9Forma podstawowa: łajno
Opis: odchody zwierząt, zwłaszcza dużych lub gospodarskich.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
łajką 14Forma podstawowa: łajka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łajki 10Forma podstawowa: łajka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
łajko 10Forma podstawowa: łajka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łajno 9Opis: odchody zwierząt, zwłaszcza dużych lub gospodarskich.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
łajzą 13Forma podstawowa: łajza
Opis: człowiek z marginesu społecznego, menel.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f subst:sg:inst:m1
łajzę 13Forma podstawowa: łajza
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:acc:m1
łajzo 9Forma podstawowa: łajza
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f subst:sg:voc:m1
łakną 12Forma podstawowa: łaknąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
łakom 9Forma podstawowa: łakomić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl
łamać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
łamał 10Forma podstawowa: łamać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
łamią 12Forma podstawowa: łamać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
łamie 8Forma podstawowa: łam
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
łammy 10Forma podstawowa: łamać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
łamom 9Forma podstawowa: łam
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: łamy
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
łamów 12Forma podstawowa: łam
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
łamże 12Forma podstawowa: łamać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
łania 7Opis: łow. samica daniela.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łanie 7Forma podstawowa: łan
Opis: obszar ziemi przeznaczony pod uprawę oraz uprawna warstwa gleby
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: łani
Opis: dotyczący samicy jelenia - łani.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f

Forma podstawowa: łania
Opis: łow. samica daniela.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f

Forma podstawowa: łań
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
łanim 8Forma podstawowa: łani
Opis: dotyczący samicy jelenia - łani.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łanio 7Forma podstawowa: łani
Forma fleksyjna: adja

Forma podstawowa: łania
Opis: łow. samica daniela.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łapak 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
łapał 10Forma podstawowa: łapać
Opis: zatrzymywać, przytrzymywać ręką lub przyrządem, ograniczać możliwość swobodnego poruszania się.
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
łapań 14Forma podstawowa: łapać
łapce 9Forma podstawowa: łapka
Opis: pieszczotliwie o dłoni.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
łapci 9Forma podstawowa: łapeć
Opis: poranny pantofel, najczęściej znoszony.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
łapek 9Forma podstawowa: łapka
Opis: pieszczotliwie o dłoni.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma podstawowa: łapki
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
łapie 8Forma podstawowa: łapać
Opis: zatrzymywać, przytrzymywać ręką lub przyrządem, ograniczać możliwość swobodnego poruszania się.
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
łapię 12Forma podstawowa: łapać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
łapin 8Forma podstawowa: łapino
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
łapka 9Opis: pieszczotliwie o dłoni.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
łapką 13Forma podstawowa: łapka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łapkę 13Forma podstawowa: łapka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
łapki 9Forma podstawowa: łapka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma podstawowa: łapka
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
łapmy 10Forma podstawowa: łapać
Opis: zatrzymywać, przytrzymywać ręką lub przyrządem, ograniczać możliwość swobodnego poruszania się.
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
łapom 9Forma podstawowa: łapy
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p2 subst:pl:dat:p3
łapsa 8Forma podstawowa: łaps
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
łapże 12Forma podstawowa: łapać
Opis: zatrzymywać, przytrzymywać ręką lub przyrządem, ograniczać możliwość swobodnego poruszania się.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
łasce 8Forma podstawowa: łaska
Opis: w teologii: dar udzielany człowiekowi przez Boga, a którego przyznanie nie jest związane z żadną zasługą.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
łascy 9Forma podstawowa: łaski
Opis: związany z Łaskiem.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łasej 9Forma podstawowa: łasy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
łasek 8Forma podstawowa: łaska
Opis: w teologii: dar udzielany człowiekowi przez Boga, a którego przyznanie nie jest związane z żadną zasługą.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łasic 8Forma podstawowa: łasice
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
łasił 9Forma podstawowa: łasić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl
łaska 8Opis: w teologii: dar udzielany człowiekowi przez Boga, a którego przyznanie nie jest związane z żadną zasługą.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma podstawowa: łaski
Opis: związany z Łaskiem.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łaską 12Forma podstawowa: łaska
Opis: w teologii: dar udzielany człowiekowi przez Boga, a którego przyznanie nie jest związane z żadną zasługą.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łasko 8Forma podstawowa: łaski
Opis: związany z Łaskiem.
Forma fleksyjna: adja
łasku 10Forma podstawowa: łaski
Forma fleksyjna: adjp
łasoń 13
łasym 9Forma podstawowa: łasy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łaszą 11Forma podstawowa: łasza
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łasze 7Forma podstawowa: łacha
Opis: naniesiony i osadzony przez wodę muł, żwir i piasek.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: łasza
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
łaszy 8Forma podstawowa: łasza
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
łaśmy 13Forma podstawowa: łasić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl
łatam 9Forma podstawowa: łatać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
łatań 14Forma podstawowa: łatać
łatce 9Forma podstawowa: łatka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
łatek 9Forma podstawowa: łatka
Opis: człowiek, który jest biedny (chodzi w połatanych ubraniach), ale nie jest postacią nieszczęśliwą, nie traktuje się go też jednak poważnie.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łatem 9Forma podstawowa: łat
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
łatkę 13Forma podstawowa: łatka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1

Forma podstawowa: łatka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łatki 9Forma podstawowa: łatek
Opis: człowiek, który jest biedny (chodzi w połatanych ubraniach), ale nie jest postacią nieszczęśliwą, nie traktuje się go też jednak poważnie.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: łatka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma podstawowa: łatka
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
łatko 9Forma podstawowa: łatka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łatku 11Forma podstawowa: łatek
Opis: człowiek, który jest biedny (chodzi w połatanych ubraniach), ale nie jest postacią nieszczęśliwą, nie traktuje się go też jednak poważnie.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
łatom 9Forma podstawowa: łata
Opis: rodzaj tarcicy o przekroju poprzecznym od 38/63 do 75/140 mm.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
łatów 12Forma podstawowa: łat
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
łatwa 8Forma podstawowa: łatwy
Opis: o człowieku: niekłopotliwy we współżyciu, niestwarzający problemów, nieskłonny do konfliktów itp.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łatwe 8Forma podstawowa: łatwy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
łatwi 8Forma podstawowa: łatwy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łatwo 8Opis: lekko, przystępnie, tak, że łatwo się odbiera, przyswaja, niewymagająco.
Forma fleksyjna: adv:pos

Forma podstawowa: łatwy
Opis: o człowieku: niekłopotliwy we współżyciu, niestwarzający problemów, nieskłonny do konfliktów itp.
Forma fleksyjna: adja
łatwy 9Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ławek 8Forma podstawowa: ławka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma podstawowa: ławki
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
ławką 12Forma podstawowa: ławka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ławkę 12Forma podstawowa: ławka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ławki 8Forma podstawowa: ławka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ławko 8Forma podstawowa: ławka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ławra 7Opis: duży, znaczący klasztor w kościele prawosławnym lub jednym z Katolickich Kościołów Wschodnich.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ławro 7Forma podstawowa: ławra
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ławry 8Forma podstawowa: ławra
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
łazić 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
łazik 8Opis: pojazd i urządzenie badawcze jednocześnie, stosowany do eksploracji kosmosu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
łaził 9Forma podstawowa: łazić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
łaźca 16Forma podstawowa: łaziec
Opis: ryba z rodziny łaźcowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
łaźce 16Forma podstawowa: łaziec
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
łaźcu 18Forma podstawowa: łaziec
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
łażąc 16Forma podstawowa: łazić
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
łąccy 14Forma podstawowa: łącki
Opis: związany z Łąckiem - wsią w Małopolsce.
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1

Forma podstawowa: łącki
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łącka 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: łącki
Opis: związany z Łąckiem - wsią w Małopolsce.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos

Forma podstawowa: łącko
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
łącką 17Forma podstawowa: łącki
Opis: związany z Łąckiem - wsią w Małopolsce.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łącki 13Forma podstawowa: łąck
Opis: wieś w wojewódzwie mazowieckim.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
łącku 15Forma podstawowa: łąck
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: łącki
Opis: związany z Łąckiem - wsią w Małopolsce.
Forma fleksyjna: adjp

Forma podstawowa: łącko
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
łączę 16Forma podstawowa: łączyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
łączu 14Forma podstawowa: łącze
Opis: kompleks środków technicznych do przesyłania sygnałów przeznaczony do realizacji określonej usługi telekomunikacyjnej.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
łączy 13Forma podstawowa: łączyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
łąkom 13Forma podstawowa: łąka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f

Forma podstawowa: łąki
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
łątce 13Forma podstawowa: łątka
Opis: ważka z rodziny łątkowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
łątek 13Forma podstawowa: łątka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łątka 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łątką 17Forma podstawowa: łątka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
łątkę 17Forma podstawowa: łątka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1

Forma podstawowa: łątka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łątki 13Forma podstawowa: łątka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma podstawowa: łątka
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
łątko 13Forma podstawowa: łątka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łebek 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
łebka 10Forma podstawowa: łebek
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
łebki 10Forma podstawowa: łebek
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: łebek
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
łebku 12Forma podstawowa: łebek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: łebek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
łepka 9Forma podstawowa: łepek
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m1 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3

Forma podstawowa: łepek
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
łepki 9Forma podstawowa: łepek
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
łepku 11Forma podstawowa: łepek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: łepek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
łezce 8Forma podstawowa: łezka
Opis: kropla, gutta - ornament w kształcie kropel.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
łezka 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łezkę 12Forma podstawowa: łezka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łezko 8Forma podstawowa: łezka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łęccy 14Forma podstawowa: łęcki
Opis: związany z Łęką Opatowską, wsią w województwie wielkopolskim, w powiecie kępińskim.
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1

Forma podstawowa: łęcki
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łęcin 12Forma podstawowa: łęcina
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łęcką 17Forma podstawowa: łęcka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:inst:f

Forma podstawowa: łęcki
Opis: związany z Łęką Opatowską, wsią w województwie wielkopolskim, w powiecie kępińskim.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łęgom 14Forma podstawowa: łęgi
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
łęgów 17Forma podstawowa: łęgi
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
łękom 13Forma podstawowa: łęka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f

Forma podstawowa: łęki
Opis: wieś sołecka w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie oświęcimskim, w gminie Kęty.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
łętem 13Forma podstawowa: łęt
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
łętom 13Forma podstawowa: łęt
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
łętów 16Forma podstawowa: łęt
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
łgała 11Forma podstawowa: łgać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl
łgały 12Forma podstawowa: łgać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
łganą 13Forma podstawowa: łgać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
łgane 9Forma podstawowa: łgać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
łgani 9Forma podstawowa: łgać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
łgarz 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
łkają 14Forma podstawowa: łkać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
łkali 9Forma podstawowa: łkać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
łkała 10Forma podstawowa: łkać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl
łkało 10Forma podstawowa: łkać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
łkały 11Forma podstawowa: łkać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
łobuz 11Opis: żartobliwie, z pobłażliwością o dziecku, które psoci i dokazuje.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
łochw 10Forma podstawowa: łochwa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łodyg 11Forma podstawowa: łodyga
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łodzi 8Forma podstawowa: łódź
Opis: miasto w środkowej Polsce, siedziba władz województwa łódzkiego.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f
łogów 13Forma podstawowa: łogowa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łoiła 9Forma podstawowa: łoić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
łoimy 9Forma podstawowa: łoić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
łojak 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
łojek 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
łojka 10Forma podstawowa: łojek
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
łojkę 14Forma podstawowa: łojko
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
łojki 10Forma podstawowa: łojek
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: łojek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: łojko
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
łojku 12Forma podstawowa: łojek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: łojek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
łokci 9Forma podstawowa: łokieć
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
łomem 9Forma podstawowa: łom
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
łomie 8Forma podstawowa: łomać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
łomom 9Forma podstawowa: łom
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
łomot 9Opis: pobicie, lanie.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
łomów 12Forma podstawowa: łom
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
łonem 8Forma podstawowa: łono
Opis: brzuch ciężarnej kobiety, miejsce dla płodu.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
łonie 7Forma podstawowa: łono
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:n2
łonom 8Forma podstawowa: łono
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
łopot 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
łosia 7Forma podstawowa: łosi
Opis: związany z łosiem, pochodzący od łosia.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos

Forma podstawowa: łosie
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2

Forma podstawowa: łoś
Opis: Alces alces – największy współcześnie żyjący gatunek ssaka kopytnego z rodziny jeleniowatych, wyróżniający się charakterystycznym porożem i wyjątkowo długimi kończynami.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Forma podstawowa: łoś
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
łosie 7Forma podstawowa: łosi
Opis: związany z łosiem, pochodzący od łosia.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2

Forma podstawowa: łoś
Opis: Alces alces – największy współcześnie żyjący gatunek ssaka kopytnego z rodziny jeleniowatych, wyróżniający się charakterystycznym porożem i wyjątkowo długimi kończynami.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
łosię 11Opis: młode łosia.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n1 subst:sg:nom:n1 subst:sg:voc:n1
łosiu 9Forma podstawowa: łoś
Opis: Alces alces – największy współcześnie żyjący gatunek ssaka kopytnego z rodziny jeleniowatych, wyróżniający się charakterystycznym porożem i wyjątkowo długimi kończynami.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
łosuń 15Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
łosza 7Opis: łow. klępa.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łoszę 11Forma podstawowa: łosza
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f

Opis: łow. młode łosia.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n1 subst:sg:nom:n1 subst:sg:voc:n1
łoszo 7Forma podstawowa: łosza
Opis: łow. klępa.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łotok 9Opis: kanał odprowadzający lub doprowadzający wodę.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
łowcą 12Forma podstawowa: łowca
Opis: ogar cechujący się bardzo dobrym węchem, używany do tropienia zwierzyny.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
łowce 8Forma podstawowa: łowca
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
łowcu 10Forma podstawowa: łowiec
Opis: Machimus – rodzaj owadów z rzędu muchówek.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m2
łowcy 9Forma podstawowa: łowca
Opis: ogar cechujący się bardzo dobrym węchem, używany do tropienia zwierzyny.
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1 subst:sg:dat:m1 subst:sg:gen:m1 subst:sg:loc:m1

Forma podstawowa: łowiec
Opis: Machimus – rodzaj owadów z rzędu muchówek.
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
łowem 8Forma podstawowa: łów
Opis: czynność, której rezultatem ma być schwytanie zwierzyny przez myśliwego.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
łowić 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
łowie 7Forma podstawowa: łów
Opis: czynność, której rezultatem ma być schwytanie zwierzyny przez myśliwego.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
łowną 11Forma podstawowa: łowny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łowów 11Forma podstawowa: łów
Opis: czynność, której rezultatem ma być schwytanie zwierzyny przez myśliwego.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
łozie 7Forma podstawowa: łoza
Opis: gałązka winorośli.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
łozom 8Forma podstawowa: łoza
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
łożeń 17Forma podstawowa: łożyć
łożom 12Forma podstawowa: łoże
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
łożyć 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
łódce 13Forma podstawowa: łódka
Opis: rodzaj niewielkiego uchwytu na naboje w broni samopowtarzalnej, umożliwiający załadowanie kilku naboi na raz.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
łódek 13Forma podstawowa: łódka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łódka 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łódkę 17Forma podstawowa: łódka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łódki 13Forma podstawowa: łódka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
łódko 13Forma podstawowa: łódka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łójmy 15Forma podstawowa: łoić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
łójże 17Forma podstawowa: łoić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
łówże 15Forma podstawowa: łowić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
łózka 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łózkę 16Forma podstawowa: łózka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łózko 12Forma podstawowa: łózka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łóżże 19Forma podstawowa: łożyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
łubek 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
łubie 11Forma podstawowa: łub
Opis: kora drzewna zdejmowana w okresie krążenia soków z wiązu, lipy, sosny.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
łubka 12Forma podstawowa: łubek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
łubką 16Forma podstawowa: łubka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łubki 12Forma podstawowa: łubka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
łubku 14Forma podstawowa: łubek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
łubni 11Forma podstawowa: łubień
łubom 12Forma podstawowa: łuba
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
łubów 15Forma podstawowa: łub
Opis: kora drzewna zdejmowana w okresie krążenia soków z wiązu, lipy, sosny.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3

Forma podstawowa: łuba
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1

Forma podstawowa: łubowo
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
łuccy 12Forma podstawowa: łucki
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1

Forma podstawowa: łucki
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łucka 11Forma podstawowa: łuck
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f
łucki 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1

Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łucko 11Forma fleksyjna: adv:pos
łudzę 14Forma podstawowa: łudzić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
łudzi 10Forma podstawowa: łudzić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
ługom 12Forma podstawowa: ługi
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
ługów 15Forma podstawowa: ług
Opis: stężony, wodny roztwór mocnego wodorotlenku.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
ługuj 15Forma podstawowa: ługować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
łukom 11Forma podstawowa: łuka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
łuków 14Forma podstawowa: łuk
Opis: kształt półkolistej krzywizny.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3

Forma podstawowa: łuka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1

Forma podstawowa: łukowo
Opis: na kształt łuku, w kształcie łuku, w łuk.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
łukuj 14Forma podstawowa: łukować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
łunom 10Forma podstawowa: łuna
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
łupać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
łupał 12Forma podstawowa: łupać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
łupem 11Forma podstawowa: łup
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
łupią 14Forma podstawowa: łupać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
łupić 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
łupie 10Forma podstawowa: łup
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: łupa
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
łupię 14Forma podstawowa: łupić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
łupin 10Forma podstawowa: łupina
Opis: betonowa, żelbetowa lub kompozytowa konstrukcja budowlana o zakrzywionej środkowej powierzchni, stosowana jako sklepienie dużych obiektów, na przykład hal sportowych, fabrycznych.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łupka 11Forma podstawowa: łupki
Opis: taki, który jest podatny na łupanie, można go łatwo łupać.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łupką 15Forma podstawowa: łupka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łupki 11Opis: taki, który jest podatny na łupanie, można go łatwo łupać.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łupko 11Forma podstawowa: łupki
Forma fleksyjna: adja
łupku 13Forma podstawowa: łupek
Opis: skała wykazująca się dobrą łupkowatością, posiada zróżnicowany skład i charakterystyczną teksturę łupkową.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
łupmy 12Forma podstawowa: łupać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
łupna 10Forma podstawowa: łupny
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łupną 14Forma podstawowa: łupnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
łupne 10Forma podstawowa: łupny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
łupni 10Forma podstawowa: łupnia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
łupny 11Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łupom 11Forma podstawowa: łup
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: łupa
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
łupże 14Forma podstawowa: łupić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
łuska 10Opis: kostna lub rogowa płytka wraz z innymi łuskami tworząca pokrywę ciała wielu zwierząt i pełniąca zazwyczaj funkcje obronne, występuje u ryb, gadów, ptaków i niektórych bezkręgowców (np. u motyli).
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łuskę 14Forma podstawowa: łuska
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łuski 10Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
łusko 10Forma podstawowa: łuska
Opis: kostna lub rogowa płytka wraz z innymi łuskami tworząca pokrywę ciała wielu zwierząt i pełniąca zazwyczaj funkcje obronne, występuje u ryb, gadów, ptaków i niektórych bezkręgowców (np. u motyli).
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łusty 11Forma podstawowa: łust
łutem 11Forma podstawowa: łut
Opis: "odrobina, tylko w wyrażeniu ""łut szczęścia""."
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
łutom 11Forma podstawowa: łut
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
łutów 14Forma podstawowa: łut
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
łychą 15Forma podstawowa: łycha
Opis: zgrubiale: łyżka - narzędzie kuchenne lub z zastawy stołowej.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łydce 10Forma podstawowa: łydka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
łydek 10Forma podstawowa: łydka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łydka 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łydkę 14Forma podstawowa: łydka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łydki 10Forma podstawowa: łydka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
łydko 10Forma podstawowa: łydka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łydze 9Forma podstawowa: łyga
łygom 11Forma podstawowa: łyga
łykaj 11Forma podstawowa: łykać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
łykał 11Forma podstawowa: łykać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
łykań 15Forma podstawowa: łykać
łykom 10Forma podstawowa: łyko
Opis: żywa tkanka roślinna niejednorodna, wchodząca w skład zespołu tkanek przewodzących, pełniących funkcję przewodzącą w roślinach naczyniowych.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
łypać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
łypań 15Forma podstawowa: łypać
łypią 13Forma podstawowa: łypać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
łypie 9Forma podstawowa: łypać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
łypmy 11Forma podstawowa: łypać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
łypną 13Forma podstawowa: łypnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl
łypże 13Forma podstawowa: łypać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
łysce 9Forma podstawowa: łyska
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
łysej 10Forma podstawowa: łysa
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
łysek 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2

Forma podstawowa: łyska
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łysin 8Forma podstawowa: łysina
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łyska 9Forma podstawowa: łysek
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łyskę 13Forma podstawowa: łyska
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łyski 9Forma podstawowa: łysek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
łysko 9Forma podstawowa: łyska
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łysła 10Forma podstawowa: łysnąć
łysło 10Forma podstawowa: łysnąć
łysnę 12Forma podstawowa: łysnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
łysoń 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
łysym 10Forma podstawowa: łysa
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f

Forma podstawowa: łyse
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2 subst:pl:dat:p3
łysze 8Forma podstawowa: łycha
Opis: zgrubiale: łyżka - narzędzie kuchenne lub z zastawy stołowej.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
łyżek 13Forma podstawowa: łyżka
Opis: czerpak - robocza część koparki, czerparki lub ładowarki (także niektórych narzędzi niemechanicznych, np. łopaty).
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łyżką 17Forma podstawowa: łyżka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łyżkę 17Forma podstawowa: łyżka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łyżom 13Forma podstawowa: łyża
Opis: narta do chodzenia po śniegu.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
łyżwą 16Forma podstawowa: łyżwa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łyżwę 16Forma podstawowa: łyżwa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łzach 10Forma podstawowa: łza
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
łzami 8Forma podstawowa: łza
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
łzawa 7Forma podstawowa: łzawy
Opis: zdradzający smutek, taki, któremu towarzyszą łzy lub który towarzyszy łzom.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łzawą 11Forma podstawowa: łzawy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łzawe 7Forma podstawowa: łzawy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
łzawi 7Forma podstawowa: łzawić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: łzawy
Opis: zdradzający smutek, taki, któremu towarzyszą łzy lub który towarzyszy łzom.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łzawo 7Opis: rzewnie, wzruszając łatwymi środkami, również: powodując płacz.
Forma fleksyjna: adv:pos
łzową 11Forma podstawowa: łzowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łzowe 7Forma podstawowa: łzowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
łzowy 8Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łżach 14Forma podstawowa: łeż
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
łżącą 20Forma podstawowa: łgać
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:nonrefl
łżące 16Forma podstawowa: łgać
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:nonrefl
łżemy 13Forma podstawowa: łgać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl
łżesz 11Forma podstawowa: łgać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl

Wyrazy na literę ł o długości 6

łabach 13Forma podstawowa: łaba
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
łabska 11Forma podstawowa: łabski
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łabuda 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
łachaj 13Forma podstawowa: łachać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
łachał 13Forma podstawowa: łachać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
łachem 12Forma podstawowa: łach
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
łachom 12Forma podstawowa: łacha
Opis: naniesiony i osadzony przez wodę muł, żwir i piasek.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
łachów 15Forma podstawowa: łach
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
łacinę 13Forma podstawowa: łacina
Opis: alfabet, system znaków służących do zapisu większości języków europejskich oraz wielu innych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łaciny 10Forma podstawowa: łacina
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ładach 12Forma podstawowa: łady
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:p2
ładami 10Forma podstawowa: ład
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3

Forma podstawowa: łada
Opis: marka samochodów produkowanych początkowo przez rosyjską fabrykę WAZ.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f

Forma podstawowa: łady
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p2
ładnej 11Forma podstawowa: ładny
Opis: taki, który jest dobry, oceniany jako pozytywny pod względem moralnym, jest przejawem dobrego postępowania.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
ładuga 13Opis: ładunek statku.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ładugę 17Forma podstawowa: ładuga
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ładugi 13Forma podstawowa: ładuga
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ładugo 13Forma podstawowa: ładuga
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ładują 17Forma podstawowa: ładować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
ładuje 13Forma podstawowa: ładować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
ładuję 17Forma podstawowa: ładować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
ładząc 14Forma podstawowa: ładzić
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
ładzić 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
ładzie 9Forma podstawowa: ład
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
ładził 11Forma podstawowa: ładzić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
ładźże 21Forma podstawowa: ładzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
łagier 10Opis: obóz pracy przymusowej w Rosji bolszewickiej (1919-1922) i w Związku Radzieckim (1919–1987), w którym więźniów zmuszano do ciężkich prac powodujących często wyniszczenie i śmierć.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
łagiew 10Opis: naczynie do przechowywania i transportowania wody, napojów i innych płynów.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
łagrom 11Forma podstawowa: łagier
Opis: obóz pracy przymusowej w Rosji bolszewickiej (1919-1922) i w Związku Radzieckim (1919–1987), w którym więźniów zmuszano do ciężkich prac powodujących często wyniszczenie i śmierć.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
łagwie 10Forma podstawowa: łagiew
Opis: naczynie do przechowywania i transportowania wody, napojów i innych płynów.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
łajała 12Forma podstawowa: łajać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
łajana 10Forma podstawowa: łajać
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
łajaną 14Forma podstawowa: łajać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
łajane 10Forma podstawowa: łajać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
łajani 10Forma podstawowa: łajać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
łajano 10Forma podstawowa: łajać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
łającą 19Forma podstawowa: łajać
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
łające 15Forma podstawowa: łajać
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
łający 16Forma podstawowa: łajać
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
łajbie 12Forma podstawowa: łajba
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
łajbom 13Forma podstawowa: łajba
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
łajcie 11Forma podstawowa: łajać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
łajdus 13Opis: ktoś niegodny zaufania, oszust, niegodziwiec.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
łajkom 12Forma podstawowa: łajka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
łajnem 11Forma podstawowa: łajno
Opis: odchody zwierząt, zwłaszcza dużych lub gospodarskich.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
łajzie 10Forma podstawowa: łajza
Opis: człowiek z marginesu społecznego, menel.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:f subst:sg:loc:m1
łajzom 11Forma podstawowa: łajza
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f subst:pl:dat:m1
łajzów 14Forma podstawowa: łajza
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
łaknąc 14Forma podstawowa: łaknąć
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
łakoci 10Forma podstawowa: łakocie
Opis: smakowite jedzenie, frykasy, współcześnie najszczęściej synonim słodyczy.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
łakoma 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: łakomy
Opis: przenośnie o człowieku: taki, który czegoś pożąda, jest czegoś spragniony.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łakomą 14Forma podstawowa: łakomy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łakome 10Forma podstawowa: łakoma
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f

Forma podstawowa: łakomy
Opis: przenośnie o człowieku: taki, który czegoś pożąda, jest czegoś spragniony.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
łakomi 10Forma podstawowa: łakomić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl

Forma podstawowa: łakomy
Opis: przenośnie o człowieku: taki, który czegoś pożąda, jest czegoś spragniony.
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
łakomy 11Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1
łamach 12Forma podstawowa: łam
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3

Forma podstawowa: łamy
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:p3
łamacz 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m3
łamagą 15Forma podstawowa: łamaga
Opis: człowiek mało zgrabny, mało sprawny fizycznie, taki któremu żadna robota (zwłaszcza fizyczna) się nie udaje.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f subst:sg:inst:m1
łamagę 15Forma podstawowa: łamaga
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:acc:m1
łamagi 11Forma podstawowa: łamaga
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f subst:sg:gen:m1
łamago 11Forma podstawowa: łamaga
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f subst:sg:voc:m1
łamali 10Forma podstawowa: łamać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
łamała 11Forma podstawowa: łamać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
łamało 11Forma podstawowa: łamać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
łamami 10Forma podstawowa: łam
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3

Forma podstawowa: łamy
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p3
łamana 9Forma podstawowa: łamać
Opis: linia utworzona z ciągu odcinków w taki sposób, że żadne dwa następujące po sobie odcinki nie leżą na jednej prostej.
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f
łamaną 13Forma podstawowa: łamać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff

Forma podstawowa: łamany
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łamani 9Forma podstawowa: łamać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
łamany 10Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łamcie 10Forma podstawowa: łamać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
łamiąc 14Forma podstawowa: łamać
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
łammyż 15Forma podstawowa: łamać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
łanami 9Forma podstawowa: łany
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p3
łaniąt 13Forma podstawowa: łanię
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n1
łanich 11Forma podstawowa: łani
Opis: dotyczący samicy jelenia - łani.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
łanimi 9Forma podstawowa: łani
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
łanowe 8Forma podstawowa: łanowy
Opis: związany z łanem - polem.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
łanowi 8Forma podstawowa: łanowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łanowy 9Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łańscy 16Forma podstawowa: łański
Opis: związany z Łanami - wsią w województwie dolnośląskim.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łańska 15Forma podstawowa: łański
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łańską 19Forma podstawowa: łański
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łański 15Forma podstawowa: łańsk
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łapacz 10Opis: małe pomieszczenie w domu, pierwszy korytarz, którego zadaniem jest zatrzymywanie wiatru i chłodu.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
łapaku 12Forma podstawowa: łapak
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
łapali 10Forma podstawowa: łapać
Opis: zatrzymywać, przytrzymywać ręką lub przyrządem, ograniczać możliwość swobodnego poruszania się.
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
łapała 11Forma podstawowa: łapać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
łapało 11Forma podstawowa: łapać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
łapana 9Forma podstawowa: łapać
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
łapani 9Forma podstawowa: łapać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
łapany 10Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos subst:sg:nom:m2 subst:sg:voc:m2
łapcia 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łapcie 10Forma podstawowa: łapać
Opis: zatrzymywać, przytrzymywać ręką lub przyrządem, ograniczać możliwość swobodnego poruszania się.
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
łapciu 12Forma podstawowa: łapcia
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łapiną 13Forma podstawowa: łapina
Opis: o łapie zwierzęcia (pieszczotliwie albo z politowaniem).
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łapkom 11Forma podstawowa: łapki
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
łapmyż 15Forma podstawowa: łapać
Opis: zatrzymywać, przytrzymywać ręką lub przyrządem, ograniczać możliwość swobodnego poruszania się.
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
łapówę 17Forma podstawowa: łapówa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łapówo 13Forma podstawowa: łapówa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łapscy 11Forma podstawowa: łapski
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łapsem 10Forma podstawowa: łaps
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
łapsie 9Forma podstawowa: łaps
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
łapska 10Forma podstawowa: łapski
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos

Forma podstawowa: łapsko
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
łapską 14Forma podstawowa: łapski
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łapsko 10Forma podstawowa: łapski
Forma fleksyjna: adja

Forma fleksyjna: adv:pos subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
łapsku 12Forma podstawowa: łapsko
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
łapsów 13Forma podstawowa: łaps
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
łapsza 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łapszą 13Forma podstawowa: łapsza
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łapszo 9Forma podstawowa: łapsza
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łapszy 10Forma podstawowa: łapsza
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
łasego 10Forma podstawowa: łasy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łasice 9Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
łasicę 13Forma podstawowa: łasica
Opis: wyprawiona skóra zwierzęcia o tej samej nazwie.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łasicy 10Forma podstawowa: łasica
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
łasili 9Forma podstawowa: łasić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl
łasiła 10Forma podstawowa: łasić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl
łasiło 10Forma podstawowa: łasić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl
łaskaw 9Forma podstawowa: łaskawy
Opis: o człowieku: skłonny do czegoś, skłonny wyświadczyć jakąś grzeczność.
Forma fleksyjna: adjc
łaskie 9Forma podstawowa: łaski
Opis: związany z Łaskiem.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
łaskim 10Forma podstawowa: łaski
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:sg:inst:m1 subst:sg:loc:m1
łasuch 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m2
łasują 16Forma podstawowa: łasować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
łasuje 12Forma podstawowa: łasować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
łasuję 16Forma podstawowa: łasować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
łaszek 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
łaszka 9Forma podstawowa: łaszek
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
łaszki 9Forma podstawowa: łaszek
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
łaszku 11Forma podstawowa: łaszek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: łaszek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
łaszta 9Forma podstawowa: łaszt
Opis: dawna jednostka miary objętości dla towarów sypkich, głównie zboża, stosowana od XIV do XIX wieku w portach nadbałtyckich, liczyła 3000-3840 litrów (dm3) i dzieliła się na 30 korców lub 60 szefli.{#
łaszty 10Forma podstawowa: łaszt
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
łaśmyż 18Forma podstawowa: łasić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl
łatach 12Forma podstawowa: łat
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
łatacz 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
łatają 15Forma podstawowa: łatać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
łatała 11Forma podstawowa: łatać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
łatana 9Forma podstawowa: łatany
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łatane 9Forma podstawowa: łatać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff

Forma podstawowa: łatany
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
łatani 9Forma podstawowa: łatany
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łatano 9Forma fleksyjna: adv:pos

Forma podstawowa: łatany
Forma fleksyjna: adja
łatany 10Forma podstawowa: łatać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
łatkom 11Forma podstawowa: łatka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
łatków 14Forma podstawowa: łatek
Opis: człowiek, który jest biedny (chodzi w połatanych ubraniach), ale nie jest postacią nieszczęśliwą, nie traktuje się go też jednak poważnie.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1

Forma podstawowa: łatka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
łatowa 9Forma podstawowa: łatowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łatową 13Forma podstawowa: łatowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łatwej 11Forma podstawowa: łatwy
Opis: o człowieku: niekłopotliwy we współżyciu, niestwarzający problemów, nieskłonny do konfliktów itp.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
ławach 11Forma podstawowa: ława
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f

Forma podstawowa: ławy
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:p3
ławami 9Forma podstawowa: ława
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
ławice 9Forma podstawowa: ławica
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
ławico 9Forma podstawowa: ławica
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ławicy 10Forma podstawowa: ławica
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
ławkom 10Forma podstawowa: ławka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f

Forma podstawowa: ławki
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
ławnik 9Opis: członek rady miejskiej lub gminnej.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
ławowa 8Forma podstawowa: ławowy
Opis: taki, który związany jest z ławą, dotyczy ławy (siedziska).
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ławową 12Forma podstawowa: ławowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ławowy 9Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ławrze 8Forma podstawowa: ławra
Opis: duży, znaczący klasztor w kościele prawosławnym lub jednym z Katolickich Kościołów Wschodnich.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
łazarz 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
łazęga 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:nom:m1
łazęgi 14Forma podstawowa: łazęga
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f subst:sg:gen:m1
łazian 8Forma podstawowa: łazianin
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
łaziec 9Opis: ryba z rodziny łaźcowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
łaziku 11Forma podstawowa: łazik
Opis: pojazd i urządzenie badawcze jednocześnie, stosowany do eksploracji kosmosu.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
łazili 9Forma podstawowa: łazić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
łaziła 10Forma podstawowa: łazić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl
łazimy 10Forma podstawowa: łazić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl
łazisz 8Forma podstawowa: łazić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl
łaziwa 8Forma podstawowa: łaziwo
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
łaziwu 10Forma podstawowa: łaziwo
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
łaźbca 19Forma podstawowa: łaźbiec
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
łaźcem 18Forma podstawowa: łaziec
Opis: ryba z rodziny łaźcowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
łaźcie 17Forma podstawowa: łazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
łaźcom 18Forma podstawowa: łaziec
Opis: ryba z rodziny łaźcowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
łaźców 21Forma podstawowa: łaziec
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
łaźmyż 22Forma podstawowa: łazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
łaźnię 20Forma podstawowa: łaźnia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łażąca 17Forma podstawowa: łazić
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:nonrefl
łażono 12Forma podstawowa: łazić
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl
łąckie 14Forma podstawowa: łącka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
łąckim 15Forma podstawowa: łącka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
łączce 14Forma podstawowa: łączka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
łączek 14Forma podstawowa: łączka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma podstawowa: łączki
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
łączeń 19Opis: Butomus - rodzaj rośliny z rodziny łączniowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
łączka 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łączką 18Forma podstawowa: łączka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łączki 14Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
łączko 14Forma podstawowa: łączka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łączmy 15Forma podstawowa: łączyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
łączna 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: łączny
Opis: taki, który powstaje w wyniku połączenia elementów.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łączną 17Forma podstawowa: łączny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łączne 13Forma podstawowa: łączny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
łączni 13Forma podstawowa: łączeń
Opis: Butomus - rodzaj rośliny z rodziny łączniowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3

Forma podstawowa: łącznia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
łączyć 19Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
łączył 16Forma podstawowa: łączyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
łączże 17Forma podstawowa: łączyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
łąkach 16Forma podstawowa: łąka
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f

Forma podstawowa: łąki
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:p3
łąkami 14Forma podstawowa: łąka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
łąkowa 13Forma podstawowa: łąkowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łąkową 17Forma podstawowa: łąkowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łąkowi 13Forma podstawowa: łąkowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łąkowy 14Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łątkom 15Forma podstawowa: łątka
Opis: ważka z rodziny łątkowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
łebian 10Forma podstawowa: łebianin
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
łebkom 12Forma podstawowa: łebek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
łebków 15Forma podstawowa: łebek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
łebscy 12Forma podstawowa: łebski
Opis: o człowieku: taki, który ma duże możliwości umysłowe.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łebska 11Forma podstawowa: łebski
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łebską 15Forma podstawowa: łebski
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łebsko 11Forma podstawowa: łebski
Forma fleksyjna: adja
łebsku 13Forma podstawowa: łebski
Forma fleksyjna: adjp

Forma podstawowa: łebsko
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
łechcą 16Forma podstawowa: łechtać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
łepacy 11Forma podstawowa: łepak
Opis: ktoś łebski, tęga głowa.
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
łepaka 10Forma podstawowa: łepak
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m1 subst:sg:gen:m2
łepaki 10Forma podstawowa: łepak
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
łepaku 12Forma podstawowa: łepak
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m2
łepetą 14Forma podstawowa: łepeta
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łepetę 14Forma podstawowa: łepeta
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łepeto 10Forma podstawowa: łepeta
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łepety 11Forma podstawowa: łepeta
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
łepkom 11Forma podstawowa: łepek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
łepków 14Forma podstawowa: łepek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:m3
łepska 10Forma podstawowa: łepski
Opis: o człowieku: taki, który ma duże możliwości umysłowe.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łepską 14Forma podstawowa: łepski
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łęciny 14Forma podstawowa: łęcina
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
łęckie 14Forma podstawowa: łęcka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
łęczak 14
łęgach 17Forma podstawowa: łąg
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3

Forma podstawowa: łęg
Opis: typ łąki zajmującej miejsca okresowo wilgotne i podmokłe.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3

Forma podstawowa: łęgi
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:p3
łęgami 15Forma podstawowa: łąg
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
łęgowa 14Forma podstawowa: łęgowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łęgową 18Forma podstawowa: łęgowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łęgowy 15Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łękach 16Forma podstawowa: łęk
Opis: element konstrukcyjny w kształcie łuku, stosowany do przekrycia otworów, jako przęsła wiaduktów i mostów oraz do konstruowania sklepień.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3

Forma podstawowa: łęka
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f

Forma podstawowa: łęki
Opis: wieś sołecka w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie oświęcimskim, w gminie Kęty.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:p3
łękami 14Forma podstawowa: łęk
Opis: element konstrukcyjny w kształcie łuku, stosowany do przekrycia otworów, jako przęsła wiaduktów i mostów oraz do konstruowania sklepień.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3

Forma podstawowa: łęka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f

Forma podstawowa: łęki
Opis: wieś sołecka w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie oświęcimskim, w gminie Kęty.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p3
łękowe 13Forma podstawowa: łękowy
Opis: dotyczący łęku - formacji geologicznej.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
łękowi 13Forma podstawowa: łęk
Opis: element konstrukcyjny w kształcie łuku, stosowany do przekrycia otworów, jako przęsła wiaduktów i mostów oraz do konstruowania sklepień.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3

Forma podstawowa: łękowy
Opis: dotyczący łęku - formacji geologicznej.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łgałam 13Forma podstawowa: łgać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:nonrefl
łgałaś 16Forma podstawowa: łgać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:nonrefl
łganej 12Forma podstawowa: łgać
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff
łgania 10Forma podstawowa: łgać
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:nonrefl
łgarzy 11Forma podstawowa: łgarz
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
łkacie 10Forma podstawowa: łkać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:nonrefl
łkając 16Forma podstawowa: łkać
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
łkajmy 13Forma podstawowa: łkać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
łkajże 15Forma podstawowa: łkać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
łkałaś 15Forma podstawowa: łkać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:nonrefl
łkaniu 11Forma podstawowa: łkać
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:nonrefl
łoboda 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łobodą 15Forma podstawowa: łoboda
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
łobodę 15Forma podstawowa: łoboda
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
łobodo 11Forma podstawowa: łoboda
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łobody 12Forma podstawowa: łoboda
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma podstawowa: łoboda
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
łobuza 12Forma podstawowa: łobuz
Opis: żartobliwie, z pobłażliwością o dziecku, które psoci i dokazuje.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
łobuzi 12Forma podstawowa: łobuz
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1

Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łochwa 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łochwą 15Forma podstawowa: łochwa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łochwę 15Forma podstawowa: łochwa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łochwo 11Forma podstawowa: łochwa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łochwy 12Forma podstawowa: łochwa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
łochyń 18Forma podstawowa: łochynia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łodyga 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łodygą 16Forma podstawowa: łodyga
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łodygę 16Forma podstawowa: łodyga
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łodygo 12Forma podstawowa: łodyga
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łodzią 13Forma podstawowa: łódź
Opis: miasto w środkowej Polsce, siedziba władz województwa łódzkiego.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łodzie 9Forma podstawowa: łódź
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
łogawa 10Forma podstawowa: łogawy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łogawi 10Forma podstawowa: łogawy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łogowa 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma podstawowa: łogowy
Opis: zrobiony z nasion łogowy - sezamu.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łogowę 14Forma podstawowa: łogowa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łogowo 10Forma podstawowa: łogowa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: łogowy
Opis: zrobiony z nasion łogowy - sezamu.
Forma fleksyjna: adja
łogowy 11Forma podstawowa: łogowa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łoiłam 11Forma podstawowa: łoić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
łoiłby 13Forma podstawowa: łoić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
łoiłem 11Forma podstawowa: łoić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
łojach 13Forma podstawowa: łój
Opis: odmiana tłuszczu zwierzęcego o konsystencji twardej, uzyskiwana głównie z bydła, rzadziej z owiec.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
łojami 11Forma podstawowa: łój
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
łojącą 19Forma podstawowa: łoić
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
łojące 15Forma podstawowa: łoić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
łojący 16Forma podstawowa: łoić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
łojeni 10Forma podstawowa: łoić
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
łojkom 12Forma podstawowa: łojko
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
łojków 15Forma podstawowa: łojko
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
łojono 10Forma podstawowa: łoić
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
łojowa 10Forma podstawowa: łojowy
Opis: związany z łojem - odmianą tłuszczu zwierzęcego o konsystencji twardej, uzyskiwaną głównie z bydła, rzadziej z owiec.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łojową 14Forma podstawowa: łojowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łojowe 10Forma podstawowa: łojowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
łokcia 10Forma podstawowa: łokieć
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
łokcie 10Forma podstawowa: łokieć
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
łokciu 12Forma podstawowa: łokieć
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
łomach 12Forma podstawowa: łom
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
łomami 10Forma podstawowa: łom
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
łomocą 14Forma podstawowa: łomotać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
łomoce 10Forma podstawowa: łomotać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
łomocę 14Forma podstawowa: łomotać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
łomżan 13Forma podstawowa: łomżanin
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
łonach 11Forma podstawowa: łono
Opis: brzuch ciężarnej kobiety, miejsce dla płodu.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
łonową 12Forma podstawowa: łonowy
Opis: związany z łonem - podbrzuszem.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łonowe 8Forma podstawowa: łonowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
łonowi 8Forma podstawowa: łonowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łońscy 16Forma podstawowa: łoński
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
łońska 15Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: łoński
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łońską 19Forma podstawowa: łoński
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łoński 15Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1

Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łońsko 15Forma podstawowa: łoński
Forma fleksyjna: adja

Forma fleksyjna: adv:pos
łopata 10Opis: proste ręczne narzędzie służące do podnoszenia i przenoszenia materiałów sypkich.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łopatą 14Forma podstawowa: łopata
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
łopatę 14Forma podstawowa: łopata
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
łopian 9Opis: łopuch, Arctium – rodzaj roślin należący do rodziny astrowatych, liczy 10 gatunków, występuje w stanie dzikim w umiarkowanych strefach Europy i Azji, w Polsce występują na stanowiskach naturalnych 4
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
łopoce 10Forma podstawowa: łopotać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
łopocę 14Forma podstawowa: łopotać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
łopocz 10Forma podstawowa: łopotać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
łopoty 11Forma podstawowa: łopot
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
łosiąt 13Forma podstawowa: łosię
Opis: młode łosia.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n1
łosica 9Opis: łosza - samica łosia.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łosice 9Forma podstawowa: łosica
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
łosicę 13Forma podstawowa: łosica
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łosich 11Forma podstawowa: łosi
Opis: związany z łosiem, pochodzący od łosia.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
łosico 9Forma podstawowa: łosica
Opis: łosza - samica łosia.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łosiej 10Forma podstawowa: łosi
Opis: związany z łosiem, pochodzący od łosia.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
łosiem 9Forma podstawowa: łosie
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2

Forma podstawowa: łoś
Opis: Alces alces – największy współcześnie żyjący gatunek ssaka kopytnego z rodziny jeleniowatych, wyróżniający się charakterystycznym porożem i wyjątkowo długimi kończynami.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
łosimi 9Forma podstawowa: łosi
Opis: związany z łosiem, pochodzący od łosia.
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
łosina 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łosiną 12Forma podstawowa: łosina
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łosinę 12Forma podstawowa: łosina
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łosino 8Forma podstawowa: łosina
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łosiny 9Forma podstawowa: łosina
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
łosiom 9Forma podstawowa: łosie
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2

Forma podstawowa: łoś
Opis: Alces alces – największy współcześnie żyjący gatunek ssaka kopytnego z rodziny jeleniowatych, wyróżniający się charakterystycznym porożem i wyjątkowo długimi kończynami.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
łoskot 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
łosuni 10Forma podstawowa: łosuń
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
łosząt 13Forma podstawowa: łoszę
Opis: łow. młode łosia.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n1
łotrem 10Forma podstawowa: łotr
Opis: człowiek postępujący niegodziwie, nieuczciwie, źle.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
łotrów 13Forma podstawowa: łotr
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
łowami 9Forma podstawowa: łów
Opis: czynność, której rezultatem ma być schwytanie zwierzyny przez myśliwego.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
łowców 13Forma podstawowa: łowiec
Opis: Machimus – rodzaj owadów z rzędu muchówek.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:gen:m2
łowcza 9Forma podstawowa: łowczy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łowczą 13Forma podstawowa: łowczy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łowcze 9Forma podstawowa: łowczy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
łowiec 9Opis: Machimus – rodzaj owadów z rzędu muchówek.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m2
łowika 9Forma podstawowa: łowik
Opis: owad z rzędu muchówek, z rodziny łowikowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
łowili 9Forma podstawowa: łowić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
łowimy 10Forma podstawowa: łowić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
łowisk 9Forma podstawowa: łowisko
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
łownej 10Forma podstawowa: łowny
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
łownia 8Opis: pułapka na duże zwierzę.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łownią 12Forma podstawowa: łownia
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łownie 8Forma podstawowa: łownia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
łownię 12Forma podstawowa: łownia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łownio 8Forma podstawowa: łownia
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łownym 10Forma podstawowa: łowny
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łowowi 8Forma podstawowa: łów
Opis: czynność, której rezultatem ma być schwytanie zwierzyny przez myśliwego.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
łozami 9Forma podstawowa: łoza
Opis: gałązka winorośli.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f

Forma podstawowa: łoza
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
łozino 8Forma podstawowa: łozina
Opis: zarośla wierzbowe.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łozowa 8Forma podstawowa: łozowy
Opis: zrobiony z wierzbowych gałązek.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łozowi 8Forma podstawowa: łozowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łozowy 9Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łożach 15Forma podstawowa: łoże
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
łożącą 21Forma podstawowa: łożyć
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
łożący 18Forma podstawowa: łożyć
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
łożeni 12Forma podstawowa: łożyć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
łożona 12Forma podstawowa: łożyć
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
łożoną 16Forma podstawowa: łożyć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
łożone 12Forma podstawowa: łożyć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
łożyli 14Forma podstawowa: łożyć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
łożyła 15Forma podstawowa: łożyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
łożyły 16Forma podstawowa: łożyć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
łożymy 15Forma podstawowa: łożyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
łożysk 14Forma podstawowa: łożysko
Opis: część dna doliny rzecznej: koryto rzeki i obszar zalewowy, zajmowany przez wody powodziowe podczas wezbrań.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
łożysz 13Forma podstawowa: łożyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
łódkuj 18Forma podstawowa: łódkować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
łódzko 14Forma podstawowa: łódzki
Forma fleksyjna: adja

Forma fleksyjna: adv:pos
łóżkom 18Forma podstawowa: łóżko
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
łubach 15Forma podstawowa: łub
Opis: kora drzewna zdejmowana w okresie krążenia soków z wiązu, lipy, sosny.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
łubami 13Forma podstawowa: łub
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3

Forma podstawowa: łuba
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
łubinu 14Forma podstawowa: łubin
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
łubkom 14Forma podstawowa: łubek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
łubków 17Forma podstawowa: łubek
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
łubnia 12Forma podstawowa: łubień
łubnie 12Forma podstawowa: łubno
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:n2
łubowa 12Forma podstawowa: łubowy
Opis: zrobiony z łubu.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łubowe 12Forma podstawowa: łubowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
łubowi 12Forma podstawowa: łubowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łubudu 17
łuckim 13Forma podstawowa: łucka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f

Forma podstawowa: łucki
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łuczka 12Forma podstawowa: łuczek
Opis: stosowany w zapisie nutowym znak graficzny łączący kilka nut.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
łudząc 16Forma podstawowa: łudzić
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
łudzeń 17Forma podstawowa: łudzić
łudził 13Forma podstawowa: łudzić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
ługami 13Forma podstawowa: ług
Opis: stężony, wodny roztwór mocnego wodorotlenku.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
ługowy 13Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ługują 20Forma podstawowa: ługować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
ługuje 16Forma podstawowa: ługować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
ługuję 20Forma podstawowa: ługować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
łukach 14Forma podstawowa: łuka
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
łukami 12Forma podstawowa: łuka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
łukiem 12Forma podstawowa: łuk
Opis: kształt półkolistej krzywizny.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
łukową 15Forma podstawowa: łukowa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:inst:f
łukowe 11Forma podstawowa: łukowa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
łukowo 11Opis: na kształt łuku, w kształcie łuku, w łuk.
Forma fleksyjna: adv:pos
łukowy 12Opis: w kształcie łuku, przypominający kształtem łuk.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łukuje 15Forma podstawowa: łukować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
łukumu 16Forma podstawowa: łukum
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
łunami 11Forma podstawowa: łuna
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
łupach 14Forma podstawowa: łup
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3

Forma podstawowa: łupa
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
łupacz 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
łupali 12Forma podstawowa: łupać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
łupana 11Forma podstawowa: łupać
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
łupaną 15Forma podstawowa: łupać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
łupcie 12Forma podstawowa: łupać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
łupiąc 16Forma podstawowa: łupać
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
łupież 15Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:f subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: łupieżyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
łupili 12Forma podstawowa: łupić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
łupiła 13Forma podstawowa: łupić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
łupiło 13Forma podstawowa: łupić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
łupiną 15Forma podstawowa: łupina
Opis: betonowa, żelbetowa lub kompozytowa konstrukcja budowlana o zakrzywionej środkowej powierzchni, stosowana jako sklepienie dużych obiektów, na przykład hal sportowych, fabrycznych.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łupinę 15Forma podstawowa: łupina
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łupkom 13Forma podstawowa: łupek
Opis: skała wykazująca się dobrą łupkowatością, posiada zróżnicowany skład i charakterystyczną teksturę łupkową.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: łupka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
łupków 16Forma podstawowa: łupek
Opis: skała wykazująca się dobrą łupkowatością, posiada zróżnicowany skład i charakterystyczną teksturę łupkową.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
łupmyż 17Forma podstawowa: łupać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
łupnąć 20Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
łupnął 17Forma podstawowa: łupnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
łupnej 13Forma podstawowa: łupny
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
łupnie 11Forma podstawowa: łupnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
łupnij 13Forma podstawowa: łupnąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
łupnym 13Forma podstawowa: łupny
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łuskaj 13Forma podstawowa: łuskać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
łuskam 12Forma podstawowa: łuskać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
łuskom 12Forma podstawowa: łuski
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
łustem 12Forma podstawowa: łust
łustom 12Forma podstawowa: łust
łustów 15Forma podstawowa: łust
łuszcz 11Forma podstawowa: łuszczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
łutach 14Forma podstawowa: łut
Opis: "odrobina, tylko w wyrażeniu ""łut szczęścia""."
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
łutami 12Forma podstawowa: łut
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
łutowe 11Forma podstawowa: łutowy
Opis: taki, który waży łut.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
łuzową 14Forma podstawowa: łuzowy
Opis: związany z łuzą - otworem w stole bilardowym, np. bilard łuzowy.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łuzowe 10Forma podstawowa: łuzowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
łuzowy 11Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łużnik 15Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
łychom 13Forma podstawowa: łycha
Opis: zgrubiale: łyżka - narzędzie kuchenne lub z zastawy stołowej.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
łyczał 12Forma podstawowa: łyczeć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
łyczeć 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
łyczej 12Forma podstawowa: łyczeć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
łyczka 11Forma podstawowa: łyczek
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
łyczki 11Forma podstawowa: łyczek
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
łyczku 13Forma podstawowa: łyczek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1

Forma podstawowa: łyczko
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
łydach 13Forma podstawowa: łyda
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
łydami 11Forma podstawowa: łyda
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
łydkom 12Forma podstawowa: łydka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
łydzie 10Forma podstawowa: łyda
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
łykach 13Forma podstawowa: łyko
Opis: żywa tkanka roślinna niejednorodna, wchodząca w skład zespołu tkanek przewodzących, pełniących funkcję przewodzącą w roślinach naczyniowych.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
łykała 12Forma podstawowa: łykać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
łykało 12Forma podstawowa: łykać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
łykały 13Forma podstawowa: łykać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
łykamy 12Forma podstawowa: łykać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
łykana 10Forma podstawowa: łykać
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
łykaną 14Forma podstawowa: łykać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
łykany 11Forma podstawowa: łykać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
łykasz 10Forma podstawowa: łykać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
łykawa 10Forma podstawowa: łykawy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łykawą 14Forma podstawowa: łykawy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łykiem 11Forma podstawowa: łyk
Opis: ilość powietrza lub cieczy, którą można wziąć do ust.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2 subst:sg:inst:m3
łyknąć 19Opis: wypić porcję alkoholu, zwłaszcza mocnego.
Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
łyknij 12Forma podstawowa: łyknąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
łykowi 10Forma podstawowa: łykowy
Opis: związany z łykiem - zespołem tkanek przewodzących rośliny.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łykowy 11Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łypali 11Forma podstawowa: łypać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
łypała 12Forma podstawowa: łypać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl
łypało 12Forma podstawowa: łypać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
łypano 10Forma podstawowa: łypać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl
łypcie 11Forma podstawowa: łypać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
łypiąc 15Forma podstawowa: łypać
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
łypnąć 19Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
łypnij 12Forma podstawowa: łypnąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
łysawe 9Forma podstawowa: łysawy
Opis: taki, który jest nieco, trochę łysy.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
łysawi 9Forma podstawowa: łysawy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łysawo 9Forma podstawowa: łysawy
Forma fleksyjna: adja
łysawy 10Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łysego 11Forma podstawowa: łyse
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:n2
łysiał 11Forma podstawowa: łysieć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
łysica 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łysicą 14Forma podstawowa: łysica
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łysice 10Forma podstawowa: łysica
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
łysicę 14Forma podstawowa: łysica
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łysico 10Forma podstawowa: łysica
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łysicy 11Forma podstawowa: łysica
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
łysieć 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
łysień 15Forma podstawowa: łysienie
Opis: alopecia - postępujący zanik wytwarzania włosa w mieszku włosowym, może być samodzielną jednostką chorobową (o różnej etiologii) lub występować wspólnie z innymi schorzeniami, często jako ich konsekw
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
łysina 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łysiną 13Forma podstawowa: łysina
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łysinę 13Forma podstawowa: łysina
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łysino 9Forma podstawowa: łysina
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łyskaj 12Forma podstawowa: łyskać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
łyskam 11Forma podstawowa: łyskać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
łyskim 11Forma podstawowa: łyski
łyskom 11Forma podstawowa: łysek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2

Forma podstawowa: łyska
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
łysków 14Forma podstawowa: łysek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1

Forma podstawowa: łysk
Opis: błysk, krótkie silne światło.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
łysłam 12Forma podstawowa: łysnąć
łysnął 15Forma podstawowa: łysnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
łysola 10Forma podstawowa: łysol
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
łysole 10Forma podstawowa: łysol
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
łysoli 10Forma podstawowa: łysol
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
łysolu 12Forma podstawowa: łysol
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
łysymi 11Forma podstawowa: łysa
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f

Forma podstawowa: łysy
Opis: potocznie o czymś, co jest pozbawione roślinności, ozdób - czegoś, co w normlnych warunkach występuje na nim.
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos subst:pl:inst:m1
łyżami 14Forma podstawowa: łyża
Opis: narta do chodzenia po śniegu.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
łyżnik 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
łzawej 10Forma podstawowa: łzawy
Opis: zdradzający smutek, taki, któremu towarzyszą łzy lub który towarzyszy łzom.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
łzawią 12Forma podstawowa: łzawić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
łzawić 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
łzawię 12Forma podstawowa: łzawić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
łzawsi 8Forma podstawowa: łzawszy
łzawym 10Forma podstawowa: łzawy
Opis: zdradzający smutek, taki, któremu towarzyszą łzy lub który towarzyszy łzom.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łżącym 19Forma podstawowa: łgać
Forma fleksyjna: pact:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:nonrefl
łabami 11Forma podstawowa: łaba
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
łabędź 23Opis: potoczny synonim nazwy gatunku Cygnus olor.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
łabscy 12Forma podstawowa: łabski
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łabską 15Forma podstawowa: łabski
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łabski 11Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łabsko 11Forma podstawowa: łabski
Forma fleksyjna: adja

Forma fleksyjna: adv:pos
łabsku 13Forma podstawowa: łabski
Forma fleksyjna: adjp
łabuda 13Forma podstawowa: łabudać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl
łachać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
łacham 12Forma podstawowa: łachać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
łachań 17Forma podstawowa: łachać
łachom 12Forma podstawowa: łach
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
łacina 9Opis: alfabet, system znaków służących do zapisu większości języków europejskich oraz wielu innych.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łaciną 13Forma podstawowa: łacina
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łacino 9Forma podstawowa: łacina
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łacnej 11Forma podstawowa: łacny
Opis: łatwy, niesprawiający trudu.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
łacnym 11Forma podstawowa: łacny
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ładach 12Forma podstawowa: ład
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3

Forma podstawowa: łada
Opis: marka samochodów produkowanych początkowo przez rosyjską fabrykę WAZ.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
ładnie 9Opis: w sposób, który jest dobry, oceniany jako pozytywny pod względem moralnym, jest przejawem dobrego postępowania.
Forma fleksyjna: adv:pos
ładnym 11Forma podstawowa: ładny
Opis: taki, który jest dobry, oceniany jako pozytywny pod względem moralnym, jest przejawem dobrego postępowania.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ładowi 9Forma podstawowa: ład
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
ładugą 17Forma podstawowa: ładuga
Opis: ładunek statku.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ładzeń 15Forma podstawowa: ładzić
ładzie 9Forma podstawowa: łada
Opis: marka samochodów produkowanych początkowo przez rosyjską fabrykę WAZ.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
ładźmy 19Forma podstawowa: ładzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
łagodź 19Forma podstawowa: łagodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
łagódź 23Forma podstawowa: łagodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
łagrem 11Forma podstawowa: łagier
Opis: obóz pracy przymusowej w Rosji bolszewickiej (1919-1922) i w Związku Radzieckim (1919–1987), w którym więźniów zmuszano do ciężkich prac powodujących często wyniszczenie i śmierć.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
łagrów 14Forma podstawowa: łagier
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
łagrze 10Forma podstawowa: łagier
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
łaguna 12Forma podstawowa: łagun
łaguny 13Forma podstawowa: łagun
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
łagwią 14Forma podstawowa: łagiew
Opis: naczynie do przechowywania i transportowania wody, napojów i innych płynów.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łajali 11Forma podstawowa: łajać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
łajało 12Forma podstawowa: łajać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
łajały 13Forma podstawowa: łajać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
łajany 11Forma podstawowa: łajać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
łająca 15Forma podstawowa: łajać
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
łajdak 12Opis: człowiek niegodziwy, godny pogardy.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
łajemy 12Forma podstawowa: łajać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
łajesz 10Forma podstawowa: łajać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
łajmyż 16Forma podstawowa: łajać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
łajnie 10Forma podstawowa: łajno
Opis: odchody zwierząt, zwłaszcza dużych lub gospodarskich.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:n2
łajnom 11Forma podstawowa: łajno
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
łaknąć 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
łaknął 15Forma podstawowa: łaknąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
łaknie 9Forma podstawowa: łaknąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
łaknij 11Forma podstawowa: łaknąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
łakomą 14Forma podstawowa: łakoma
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:inst:f
łakome 10Forma podstawowa: łakomy
Opis: przenośnie o człowieku: taki, który czegoś pożąda, jest czegoś spragniony.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
łakomi 10Forma podstawowa: łakomy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
łakomy 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1
łamaga 11Opis: człowiek mało zgrabny, mało sprawny fizycznie, taki któremu żadna robota (zwłaszcza fizyczna) się nie udaje.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:nom:m1
łamały 12Forma podstawowa: łamać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
łamana 9Forma podstawowa: łamany
Opis: linia utworzona z ciągu odcinków w taki sposób, że żadne dwa następujące po sobie odcinki nie leżą na jednej prostej.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łamaną 13Forma podstawowa: łamana
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:inst:f
łamane 9Forma podstawowa: łamać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff

Forma podstawowa: łamana
Opis: linia utworzona z ciągu odcinków w taki sposób, że żadne dwa następujące po sobie odcinki nie leżą na jednej prostej.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f

Forma podstawowa: łamany
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
łamani 9Forma podstawowa: łamany
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łamano 9Forma podstawowa: łamać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: łamany
Forma fleksyjna: adja
łamany 10Forma podstawowa: łamać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
łamowi 9Forma podstawowa: łam
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
łanach 11Forma podstawowa: łan
Opis: obszar ziemi przeznaczony pod uprawę oraz uprawna warstwa gleby
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3

Forma podstawowa: łany
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:p3
łanami 9Forma podstawowa: łan
Opis: obszar ziemi przeznaczony pod uprawę oraz uprawna warstwa gleby
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
łaniej 10Forma podstawowa: łani
Opis: dotyczący samicy jelenia - łani.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
łaniom 9Forma podstawowa: łani
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f

Forma podstawowa: łania
Opis: łow. samica daniela.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f

Forma podstawowa: łań
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
łanowa 8Forma podstawowa: łanowy
Opis: związany z łanem - polem.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łanową 12Forma podstawowa: łanowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łanowe 8Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
łanowi 8Forma podstawowa: łan
Opis: obszar ziemi przeznaczony pod uprawę oraz uprawna warstwa gleby
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
łańska 15Forma podstawowa: łańsk
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
łańsku 17Forma podstawowa: łańsk
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: łański
Opis: związany z Łanami - wsią w województwie dolnośląskim.
Forma fleksyjna: adjp
łapach 12Forma podstawowa: łapa
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f

Forma podstawowa: łapy
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:p2 subst:pl:loc:p3
łapaka 10Forma podstawowa: łapak
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
łapaki 10Forma podstawowa: łapak
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
łapały 12Forma podstawowa: łapać
Opis: zatrzymywać, przytrzymywać ręką lub przyrządem, ograniczać możliwość swobodnego poruszania się.
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
łapami 10Forma podstawowa: łapa
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f

Forma podstawowa: łapy
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p2 subst:pl:inst:p3
łapana 9Forma podstawowa: łapany
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łapaną 13Forma podstawowa: łapać
Opis: zatrzymywać, przytrzymywać ręką lub przyrządem, ograniczać możliwość swobodnego poruszania się.
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff

Forma podstawowa: łapany
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łapane 9Forma podstawowa: łapać
Opis: zatrzymywać, przytrzymywać ręką lub przyrządem, ograniczać możliwość swobodnego poruszania się.
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff

Forma podstawowa: łapany
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
łapani 9Forma podstawowa: łapany
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łapano 9Forma podstawowa: łapać
Opis: zatrzymywać, przytrzymywać ręką lub przyrządem, ograniczać możliwość swobodnego poruszania się.
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: łapany
Forma fleksyjna: adja
łapany 10Forma podstawowa: łapać
Opis: zatrzymywać, przytrzymywać ręką lub przyrządem, ograniczać możliwość swobodnego poruszania się.
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
łapcia 10Forma podstawowa: łapeć
Opis: poranny pantofel, najczęściej znoszony.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
łapcią 14Forma podstawowa: łapcia
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łapcie 10Forma podstawowa: łapcia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f

Forma podstawowa: łapeć
Opis: poranny pantofel, najczęściej znoszony.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
łapcię 14Forma podstawowa: łapcia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łapciu 12Forma podstawowa: łapeć
Opis: poranny pantofel, najczęściej znoszony.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
łapian 9Forma podstawowa: łapianin
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
łapiąc 14Forma podstawowa: łapać
Opis: zatrzymywać, przytrzymywać ręką lub przyrządem, ograniczać możliwość swobodnego poruszania się.
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
łapiąt 14Forma podstawowa: łapię
Opis: z politowaniem albo z pieszczotą o zwierzęcej łapie.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n1

Forma podstawowa: łapięta
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
łapina 9Opis: o łapie zwierzęcia (pieszczotliwie albo z politowaniem).
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma podstawowa: łapino
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
łapinę 13Forma podstawowa: łapina
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łapino 9Forma podstawowa: łapina
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
łapiny 10Forma podstawowa: łapina
Opis: o łapie zwierzęcia (pieszczotliwie albo z politowaniem).
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
łapkom 11Forma podstawowa: łapka
Opis: pieszczotliwie o dłoni.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: łapka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
łapówa 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łapówą 17Forma podstawowa: łapówa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łapówy 14Forma podstawowa: łapówa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
łapski 10Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łapsku 12Forma podstawowa: łapski
Forma fleksyjna: adjp
łapsom 10Forma podstawowa: łaps
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
łapsze 9Forma podstawowa: łapsza
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p2 subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p2 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p2 subst:pl:voc:p3
łapszę 13Forma podstawowa: łapsza
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łapszy 10Forma podstawowa: łapsze
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p2 subst:pl:gen:p3
łasemu 11Forma podstawowa: łasy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łasica 9Opis: wyprawiona skóra zwierzęcia o tej samej nazwie.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łasicą 13Forma podstawowa: łasica
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łasice 9Forma podstawowa: łasica
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
łasico 9Forma podstawowa: łasica
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łasiły 11Forma podstawowa: łasić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl
łasimy 10Forma podstawowa: łasić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl
łasisz 8Forma podstawowa: łasić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl
łaskie 9Forma podstawowa: łaska
Opis: w teologii: dar udzielany człowiekowi przez Boga, a którego przyznanie nie jest związane z żadną zasługą.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f

Forma podstawowa: łaski
Opis: związany z Łaskiem.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
łaskim 10Forma podstawowa: łaska
Opis: w teologii: dar udzielany człowiekowi przez Boga, a którego przyznanie nie jest związane z żadną zasługą.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f

Forma podstawowa: łaski
Opis: związany z Łaskiem.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łaskom 10Forma podstawowa: łask
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: łaska
Opis: w teologii: dar udzielany człowiekowi przez Boga, a którego przyznanie nie jest związane z żadną zasługą.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
łaskun 11Opis: ssak z podrodziny łaskunów, niewielkich ssaków drapieżnych w rodzinie łaszowatych, występuje w południowej i południowo-wschodniej Azji.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
łasoni 8Forma podstawowa: łasoń
łasych 12Forma podstawowa: łasy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
łasymi 10Forma podstawowa: łasy
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
łasząc 13Forma podstawowa: łasić
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl
łaszcz 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma podstawowa: łaszczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl
łaszek 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
łaszeń 14Forma podstawowa: łasić
łaszka 9Forma podstawowa: łaszek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
łaszki 9Forma podstawowa: łaszek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
łaszom 9Forma podstawowa: łasza
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
łasztu 11Forma podstawowa: łaszt
Opis: dawna jednostka miary objętości dla towarów sypkich, głównie zboża, stosowana od XIV do XIX wieku w portach nadbałtyckich, liczyła 3000-3840 litrów (dm3) i dzieliła się na 30 korców lub 60 szefli.{#
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
łaście 13Forma podstawowa: łasić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl
łatach 12Forma podstawowa: łata
Opis: rodzaj tarcicy o przekroju poprzecznym od 38/63 do 75/140 mm.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f

Forma podstawowa: łata
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
łatali 10Forma podstawowa: łatać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
łatało 11Forma podstawowa: łatać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
łatały 12Forma podstawowa: łatać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
łatami 10Forma podstawowa: łat
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3

Forma podstawowa: łata
Opis: rodzaj tarcicy o przekroju poprzecznym od 38/63 do 75/140 mm.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f

Forma podstawowa: łata
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
łatamy 11Forma podstawowa: łatać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
łatana 9Forma podstawowa: łatać
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
łataną 13Forma podstawowa: łatać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff

Forma podstawowa: łatany
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łatani 9Forma podstawowa: łatać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
łatano 9Forma podstawowa: łatać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
łatany 10Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łatasz 9Forma podstawowa: łatać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
łatkom 11Forma podstawowa: łatek
Opis: człowiek, który jest biedny (chodzi w połatanych ubraniach), ale nie jest postacią nieszczęśliwą, nie traktuje się go też jednak poważnie.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: łatka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
łatowe 9Forma podstawowa: łatowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
łatowi 9Forma podstawowa: łat
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3

Forma podstawowa: łatowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łatowy 10Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łatwym 11Forma podstawowa: łatwy
Opis: o człowieku: niekłopotliwy we współżyciu, niestwarzający problemów, nieskłonny do konfliktów itp.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ławami 9Forma podstawowa: ławy
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p3
ławica 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ławicą 13Forma podstawowa: ławica
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ławicę 13Forma podstawowa: ławica
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ławowe 8Forma podstawowa: ławowy
Opis: taki, który związany jest z ławą, dotyczy ławy (siedziska).
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
ławowi 8Forma podstawowa: ławowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
ławrom 9Forma podstawowa: ławra
Opis: duży, znaczący klasztor w kościele prawosławnym lub jednym z Katolickich Kościołów Wschodnich.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
łazęgą 18Forma podstawowa: łazęga
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f subst:sg:inst:m1
łazęgę 18Forma podstawowa: łazęga
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:acc:m1
łazęgo 14Forma podstawowa: łazęga
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f subst:sg:voc:m1
łazika 9Forma podstawowa: łazik
Opis: pojazd i urządzenie badawcze jednocześnie, stosowany do eksploracji kosmosu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m1 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3
łaziki 9Forma podstawowa: łazik
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
łaziło 10Forma podstawowa: łazić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
łaziły 11Forma podstawowa: łazić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
łaziwo 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
łaźbce 19Forma podstawowa: łaźbiec
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
łaźbcu 21Forma podstawowa: łaźbiec
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
łaźbin 18Forma podstawowa: łaźbiny
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
łaźnia 16Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łaźnią 20Forma podstawowa: łaźnia
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łaźnie 16Forma podstawowa: łaźnia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
łaźnio 16Forma podstawowa: łaźnia
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łażącą 21Forma podstawowa: łazić
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:nonrefl
łażące 17Forma podstawowa: łazić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:nonrefl
łażący 18Forma podstawowa: łazić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:nonrefl
łąckie 14Forma podstawowa: łącki
Opis: związany z Łąckiem - wsią w Małopolsce.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos

Forma podstawowa: łącki
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
łąckim 15Forma podstawowa: łącki
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:sg:inst:m1 subst:sg:loc:m1

Forma podstawowa: łącki
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łącząc 18Forma podstawowa: łączyć
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
łączem 14Forma podstawowa: łącze
Opis: kompleks środków technicznych do przesyłania sygnałów przeznaczony do realizacji określonej usługi telekomunikacyjnej.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
łączkę 18Forma podstawowa: łączka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łączki 14Forma podstawowa: łączka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
łączną 17Forma podstawowa: łączna
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:inst:f
łączne 13Forma podstawowa: łączna
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
łączni 13Forma podstawowa: łączny
Opis: taki, który powstaje w wyniku połączenia elementów.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
łączny 14Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1
łączom 14Forma podstawowa: łącze
Opis: kompleks środków technicznych do przesyłania sygnałów przeznaczony do realizacji określonej usługi telekomunikacyjnej.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
łąkami 14Forma podstawowa: łąki
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p3
łąkarz 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
łąkowe 13Forma podstawowa: łąkowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
łątkom 15Forma podstawowa: łątka
Opis: ważka z rodziny łątkowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: łątki
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
łebkom 12Forma podstawowa: łebek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:pl:dat:m2 subst:pl:dat:m3
łebków 15Forma podstawowa: łebek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:m3
łebska 11Forma podstawowa: łebsko
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
łebski 11Opis: o człowieku: taki, który ma duże możliwości umysłowe.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łebsko 11Forma fleksyjna: adv:pos

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
łechce 12Forma podstawowa: łechtać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
łechcę 16Forma podstawowa: łechtać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
łechcz 12Forma podstawowa: łechtać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
łechta 12Forma podstawowa: łechtać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
łepeta 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łepkom 11Forma podstawowa: łepek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:pl:dat:m2 subst:pl:dat:m3
łepków 14Forma podstawowa: łepek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
łepscy 11Forma podstawowa: łepski
Opis: o człowieku: taki, który ma duże możliwości umysłowe.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łepski 10Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łepsko 10Forma podstawowa: łepski
Forma fleksyjna: adja

Forma fleksyjna: adv:pos
łezkom 10Forma podstawowa: łezka
Opis: kropla, gutta - ornament w kształcie kropel.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
łęcina 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łęciną 17Forma podstawowa: łęcina
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łęcinę 17Forma podstawowa: łęcina
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łęcino 13Forma podstawowa: łęcina
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łęckie 14Forma podstawowa: łęcki
Opis: związany z Łęką Opatowską, wsią w województwie wielkopolskim, w powiecie kępińskim.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos

Forma podstawowa: łęcki
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
łęckim 15Forma podstawowa: łęcka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f

Forma podstawowa: łęcki
Opis: związany z Łęką Opatowską, wsią w województwie wielkopolskim, w powiecie kępińskim.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:sg:inst:m1 subst:sg:loc:m1

Forma podstawowa: łęcki
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łęgami 15Forma podstawowa: łęg
Opis: typ łąki zajmującej miejsca okresowo wilgotne i podmokłe.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3

Forma podstawowa: łęgi
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p3
łęgiem 15Forma podstawowa: łąg
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3

Forma podstawowa: łęg
Opis: typ łąki zajmującej miejsca okresowo wilgotne i podmokłe.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
łęgowa 14Forma podstawowa: łęgowo
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
łęgowe 14Forma podstawowa: łęgowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
łęgowi 14Forma podstawowa: łąg
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3

Forma podstawowa: łęg
Opis: typ łąki zajmującej miejsca okresowo wilgotne i podmokłe.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3

Forma podstawowa: łęgowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łękiem 14Forma podstawowa: łęk
Opis: element konstrukcyjny w kształcie łuku, stosowany do przekrycia otworów, jako przęsła wiaduktów i mostów oraz do konstruowania sklepień.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
łękowa 13Forma podstawowa: łękowy
Opis: dotyczący łęku - formacji geologicznej.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łękową 17Forma podstawowa: łękowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łękowy 14Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łętach 16Forma podstawowa: łęt
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
łętami 14Forma podstawowa: łęt
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
łętowi 13Forma podstawowa: łęt
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
łgałby 15Forma podstawowa: łgać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
łgałem 13Forma podstawowa: łgać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:nonrefl
łgałeś 16Forma podstawowa: łgać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:nonrefl
łganie 10Forma podstawowa: łgać
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:nonrefl
łganiu 12Forma podstawowa: łgać
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:nonrefl
łganym 12Forma podstawowa: łgać
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
łgarza 10Forma podstawowa: łgarz
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
łgarze 10Forma podstawowa: łgarz
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
łgarzu 12Forma podstawowa: łgarz
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
łkałam 12Forma podstawowa: łkać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:nonrefl
łkałby 14Forma podstawowa: łkać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
łkałem 12Forma podstawowa: łkać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:nonrefl
łkałeś 15Forma podstawowa: łkać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:nonrefl
łkania 9Forma podstawowa: łkać
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:nonrefl

Forma podstawowa: łkanie
Opis: dźwięki wydawane podczas czynności łkania.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
łkanie 9Forma podstawowa: łkać
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:nonrefl

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
łkaniu 11Forma podstawowa: łkanie
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
łoboda 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
łobodą 15Forma podstawowa: łoboda
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łobodę 15Forma podstawowa: łoboda
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łobodo 11Forma podstawowa: łoboda
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
łobuzy 13Forma podstawowa: łobuz
Opis: żartobliwie, z pobłażliwością o dziecku, które psoci i dokazuje.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
łoczyg 12Forma podstawowa: łoczyga
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łodygi 12Forma podstawowa: łodyga
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
łodzik 10Opis: przedstawiciel okrzemek z rodziny łodzikowatych (Naviculaceae).
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
łogawą 14Forma podstawowa: łogawy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łogawe 10Forma podstawowa: łogawy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
łogawy 11Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łogową 14Forma podstawowa: łogowa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f

Forma podstawowa: łogowy
Opis: zrobiony z nasion łogowy - sezamu.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łoicie 9Forma podstawowa: łoić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
łoiłaś 14Forma podstawowa: łoić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
łoiłeś 14Forma podstawowa: łoić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
łojaka 11Forma podstawowa: łojak
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
łojaki 11Forma podstawowa: łojak
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
łojaku 13Forma podstawowa: łojak
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
łojąca 15Forma podstawowa: łoić
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
łojkom 12Forma podstawowa: łojek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: łojek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
łojków 15Forma podstawowa: łojek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1

Forma podstawowa: łojek
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
łojona 10Forma podstawowa: łoić
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
łojoną 14Forma podstawowa: łoić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
łojone 10Forma podstawowa: łoić
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
łojony 11Forma podstawowa: łoić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
łojowi 10Forma podstawowa: łojowy
Opis: związany z łojem - odmianą tłuszczu zwierzęcego o konsystencji twardej, uzyskiwaną głównie z bydła, rzadziej z owiec.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos

Forma podstawowa: łój
Opis: odmiana tłuszczu zwierzęcego o konsystencji twardej, uzyskiwana głównie z bydła, rzadziej z owiec.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
łojowy 11Opis: związany z łojem - odmianą tłuszczu zwierzęcego o konsystencji twardej, uzyskiwaną głównie z bydła, rzadziej z owiec.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łokasi 9Forma podstawowa: łokaś
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
łokieć 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
łomocz 10Forma podstawowa: łomotać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
łomotu 12Forma podstawowa: łomot
Opis: pobicie, lanie.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
łomoty 11Forma podstawowa: łomot
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
łomowa 9Forma podstawowa: łomowy
łomową 13Forma podstawowa: łomowy
łomowe 9Forma podstawowa: łomowy
łomowi 9Forma podstawowa: łom
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
łomowy 10
łonami 9Forma podstawowa: łono
Opis: brzuch ciężarnej kobiety, miejsce dla płodu.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
łonowa 8Forma podstawowa: łonowy
Opis: związany z łonem - podbrzuszem.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łonowy 9Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łońscy 16Forma podstawowa: łoński
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łońską 19Forma podstawowa: łońska
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:inst:f
łopata 10Opis: proste ręczne narzędzie służące do podnoszenia i przenoszenia materiałów sypkich.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
łopatą 14Forma podstawowa: łopata
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łopatę 14Forma podstawowa: łopata
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łopato 10Forma podstawowa: łopata
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: łopata
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
łopaty 11Forma podstawowa: łopata
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma podstawowa: łopata
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
łopocą 14Forma podstawowa: łopotać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
łopotu 12Forma podstawowa: łopot
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
łopuch 14Opis: łopian, Arctium – rodzaj roślin należący do rodziny astrowatych, liczy 10 gatunków, występuje w stanie dzikim w umiarkowanych strefach Europy i Azji, w Polsce występują na stanowiskach naturalnych 4
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: łopucha
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łosicą 13Forma podstawowa: łosica
Opis: łosza - samica łosia.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łosice 9Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p2 subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p2 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p2 subst:pl:voc:p3
łosicy 10Forma podstawowa: łosica
Opis: łosza - samica łosia.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
łosiem 9Forma podstawowa: łoś
Opis: Alces alces – największy współcześnie żyjący gatunek ssaka kopytnego z rodziny jeleniowatych, wyróżniający się charakterystycznym porożem i wyjątkowo długimi kończynami.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
łosiom 9Forma podstawowa: łoś
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
łososi 8Forma podstawowa: łosoś
Opis: zwyczajowa nazwa kilku gatunków wędrownych ryb z rodziny łososiowatych (Salmonidae), zasiedlających słodkie wody.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
łoszak 9Opis: łow. młody łoś.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
łoszom 9Forma podstawowa: łosza
Opis: łow. klępa.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
łotoki 10Forma podstawowa: łotok
Opis: kanał odprowadzający lub doprowadzający wodę.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
łotoku 12Forma podstawowa: łotok
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
łotrom 10Forma podstawowa: łotr
Opis: człowiek postępujący niegodziwie, nieuczciwie, źle.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
łotruj 13Forma podstawowa: łotrować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
łotrze 9Forma podstawowa: łotr
Opis: człowiek postępujący niegodziwie, nieuczciwie, źle.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
łotrzy 10Forma podstawowa: łotr
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
łowach 11Forma podstawowa: łowy
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:p3

Forma podstawowa: łów
Opis: czynność, której rezultatem ma być schwytanie zwierzyny przez myśliwego.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
łowami 9Forma podstawowa: łowy
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p3
łowcem 10Forma podstawowa: łowiec
Opis: Machimus – rodzaj owadów z rzędu muchówek.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1 subst:sg:inst:m2
łowcom 10Forma podstawowa: łowca
Opis: ogar cechujący się bardzo dobrym węchem, używany do tropienia zwierzyny.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: łowiec
Opis: Machimus – rodzaj owadów z rzędu muchówek.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:pl:dat:m2
łowców 13Forma podstawowa: łowca
Opis: ogar cechujący się bardzo dobrym węchem, używany do tropienia zwierzyny.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
łowcze 9Forma podstawowa: łowiec
Opis: Machimus – rodzaj owadów z rzędu muchówek.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
łowczy 10Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1
łowiąc 13Forma podstawowa: łowić
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
łowień 14Forma podstawowa: łowić
łowiki 9Forma podstawowa: łowik
Opis: owad z rzędu muchówek, z rodziny łowikowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
łowiku 11Forma podstawowa: łowik
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
łowiła 10Forma podstawowa: łowić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
łowiło 10Forma podstawowa: łowić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
łowiły 11Forma podstawowa: łowić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
łowisz 8Forma podstawowa: łowić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
łozach 11Forma podstawowa: łoza
Opis: gałązka winorośli.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f

Forma podstawowa: łoza
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
łozina 8Opis: zarośla wierzbowe.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łoziną 12Forma podstawowa: łozina
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łozinę 12Forma podstawowa: łozina
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łoziny 9Forma podstawowa: łozina
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
łozową 12Forma podstawowa: łozowy
Opis: zrobiony z wierzbowych gałązek.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łozowe 8Forma podstawowa: łozowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
łożami 13Forma podstawowa: łoże
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
łożąca 17Forma podstawowa: łożyć
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
łożące 17Forma podstawowa: łożyć
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
łożnic 13Forma podstawowa: łożnica
Opis: łoże małżeńskie.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łożono 12Forma podstawowa: łożyć
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
łożony 13Forma podstawowa: łożyć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
łożyło 15Forma podstawowa: łożyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
łódkom 15Forma podstawowa: łódka
Opis: rodzaj niewielkiego uchwytu na naboje w broni samopowtarzalnej, umożliwiający załadowanie kilku naboi na raz.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
łódzcy 15Forma podstawowa: łódzki
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łódzka 14Forma podstawowa: łódzki
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łódzką 18Forma podstawowa: łódzki
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łódzki 14Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łódzku 16Forma podstawowa: łódzki
Forma fleksyjna: adjp
łójcie 15Forma podstawowa: łoić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
łójmyż 20Forma podstawowa: łoić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
łówcie 13Forma podstawowa: łowić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
łówmyż 18Forma podstawowa: łowić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
łózkom 14Forma podstawowa: łózka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
łóżcie 17Forma podstawowa: łożyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
łóżmyż 22Forma podstawowa: łożyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
łubach 15Forma podstawowa: łuba
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
łubień 18
łubiny 13Forma podstawowa: łubin
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
łubkom 14Forma podstawowa: łubka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
łubniu 14Forma podstawowa: łubień
łubowa 12Forma podstawowa: łubowo
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
łubową 16Forma podstawowa: łubowy
Opis: zrobiony z łubu.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łubowi 12Forma podstawowa: łub
Opis: kora drzewna zdejmowana w okresie krążenia soków z wiązu, lipy, sosny.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
łubowy 13Opis: zrobiony z łubu.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łuckie 12Forma podstawowa: łucka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f

Forma podstawowa: łucki
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos

Forma podstawowa: łucki
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
łuckim 13Forma podstawowa: łucki
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:sg:inst:m1 subst:sg:loc:m1
łuczek 12Opis: stosowany w zapisie nutowym znak graficzny łączący kilka nut.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
łuczka 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
łuczki 12Forma podstawowa: łuczek
Opis: stosowany w zapisie nutowym znak graficzny łączący kilka nut.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: łuczka
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
łuczku 14Forma podstawowa: łuczek
Opis: stosowany w zapisie nutowym znak graficzny łączący kilka nut.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
łuczyw 12Forma podstawowa: łuczywa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma podstawowa: łuczywo
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
łudzić 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
łudźmy 21Forma podstawowa: łudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
łudźże 23Forma podstawowa: łudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ługach 15Forma podstawowa: ług
Opis: stężony, wodny roztwór mocnego wodorotlenku.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3

Forma podstawowa: ługi
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:p3
ługami 13Forma podstawowa: ługi
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p3
ługiem 13Forma podstawowa: ług
Opis: stężony, wodny roztwór mocnego wodorotlenku.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
ługowa 12Forma podstawowa: ługowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ługową 16Forma podstawowa: ługowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ługowe 12Forma podstawowa: ługowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
ługowi 12Forma podstawowa: ług
Opis: stężony, wodny roztwór mocnego wodorotlenku.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3

Forma podstawowa: ługowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łukach 14Forma podstawowa: łuk
Opis: kształt półkolistej krzywizny.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
łukami 12Forma podstawowa: łuk
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
łukowa 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma podstawowa: łukowo
Opis: na kształt łuku, w kształcie łuku, w łuk.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2

Forma podstawowa: łukowy
Opis: w kształcie łuku, przypominający kształtem łuk.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos

Forma podstawowa: łuków
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
łukową 15Forma podstawowa: łukowy
Opis: w kształcie łuku, przypominający kształtem łuk.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łukowe 11Forma podstawowa: łukowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
łukowi 11Forma podstawowa: łuk
Opis: kształt półkolistej krzywizny.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3

Forma podstawowa: łukowy
Opis: w kształcie łuku, przypominający kształtem łuk.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łukowo 11Forma podstawowa: łukowa
Opis: na kształt łuku, w kształcie łuku, w łuk.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2

Forma podstawowa: łukowy
Opis: w kształcie łuku, przypominający kształtem łuk.
Forma fleksyjna: adja
łukowy 12Forma podstawowa: łuków
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
łukują 19Forma podstawowa: łukować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
łukuję 19Forma podstawowa: łukować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
łukumy 15Forma podstawowa: łukum
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
łunach 13Forma podstawowa: łuna
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
łunnik 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
łupała 13Forma podstawowa: łupać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
łupało 13Forma podstawowa: łupać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
łupały 14Forma podstawowa: łupać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
łupami 12Forma podstawowa: łup
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3

Forma podstawowa: łupa
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
łupane 11Forma podstawowa: łupać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
łupani 11Forma podstawowa: łupać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
łupano 11Forma podstawowa: łupać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
łupany 12Forma podstawowa: łupać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
łupcie 12Forma podstawowa: łupić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
łupiąc 16Forma podstawowa: łupić
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
łupień 17Opis: bicie kogoś, obecne tylko we frazeologii.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
łupiły 14Forma podstawowa: łupić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
łupimy 13Forma podstawowa: łupić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
łupina 11Opis: betonowa, żelbetowa lub kompozytowa konstrukcja budowlana o zakrzywionej środkowej powierzchni, stosowana jako sklepienie dużych obiektów, na przykład hal sportowych, fabrycznych.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łupino 11Forma podstawowa: łupina
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łupiny 12Forma podstawowa: łupina
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
łupisz 11Forma podstawowa: łupić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
łupków 16Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
łupmyż 17Forma podstawowa: łupić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
łupnia 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łupnie 11Forma podstawowa: łupnia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
łupniu 13Forma podstawowa: łupień
Opis: bicie kogoś, obecne tylko we frazeologii.
łupowi 11Forma podstawowa: łup
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
łuskać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
łuskał 13Forma podstawowa: łuskać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
łuskań 17Forma podstawowa: łuskać
łuskom 12Forma podstawowa: łuska
Opis: kostna lub rogowa płytka wraz z innymi łuskami tworząca pokrywę ciała wielu zwierząt i pełniąca zazwyczaj funkcje obronne, występuje u ryb, gadów, ptaków i niektórych bezkręgowców (np. u motyli).
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
łuszcz 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
łuście 15Forma podstawowa: łust
łutowa 11Forma podstawowa: łutowy
Opis: taki, który waży łut.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łutową 15Forma podstawowa: łutowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łutowi 11Forma podstawowa: łut
Opis: "odrobina, tylko w wyrażeniu ""łut szczęścia""."
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3

Forma podstawowa: łutowy
Opis: taki, który waży łut.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łutowy 12Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łuzach 13Forma podstawowa: łuza
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
łuzami 11Forma podstawowa: łuza
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
łuzowa 10Forma podstawowa: łuzowy
Opis: związany z łuzą - otworem w stole bilardowym, np. bilard łuzowy.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łuzowi 10Forma podstawowa: łuzowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łyczek 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma podstawowa: łyczka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma podstawowa: łyczko
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
łyczeń 16Forma podstawowa: łyczeć
łyczka 11Forma podstawowa: łyczek
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1 subst:sg:gen:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma podstawowa: łyczko
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
łyczki 11Forma podstawowa: łyczek
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: łyczka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
łyczko 11Forma podstawowa: łyczka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
łyczku 13Forma podstawowa: łyczek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m3
łygach 14Forma podstawowa: łyga
łygami 12Forma podstawowa: łyga
łykach 13Forma podstawowa: łyk
Opis: ilość powietrza lub cieczy, którą można wziąć do ust.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2 subst:pl:loc:m3
łykają 16Forma podstawowa: łykać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
łykali 11Forma podstawowa: łykać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
łykami 11Forma podstawowa: łyk
Opis: ilość powietrza lub cieczy, którą można wziąć do ust.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2 subst:pl:inst:m3

Forma podstawowa: łyko
Opis: żywa tkanka roślinna niejednorodna, wchodząca w skład zespołu tkanek przewodzących, pełniących funkcję przewodzącą w roślinach naczyniowych.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
łykane 10Forma podstawowa: łykać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
łykani 10Forma podstawowa: łykać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
łykano 10Forma podstawowa: łykać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
łykawe 10Forma podstawowa: łykawy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
łykawi 10Forma podstawowa: łykawy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łykawy 11Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łykiem 11Forma podstawowa: łyko
Opis: żywa tkanka roślinna niejednorodna, wchodząca w skład zespołu tkanek przewodzących, pełniących funkcję przewodzącą w roślinach naczyniowych.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
łyknął 16Forma podstawowa: łyknąć
Opis: wypić porcję alkoholu, zwłaszcza mocnego.
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
łyknie 10Forma podstawowa: łyknąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
łykowa 10Forma podstawowa: łykowy
Opis: związany z łykiem - zespołem tkanek przewodzących rośliny.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łykową 14Forma podstawowa: łykowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łykowe 10Forma podstawowa: łykowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
łykowi 10Forma podstawowa: łyk
Opis: ilość powietrza lub cieczy, którą można wziąć do ust.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2 subst:sg:dat:m3
łypały 13Forma podstawowa: łypać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
łypmyż 16Forma podstawowa: łypać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
łypnął 16Forma podstawowa: łypnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
łypnie 10Forma podstawowa: łypnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl
łysawa 9Forma podstawowa: łysawy
Opis: taki, który jest nieco, trochę łysy.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łysawą 13Forma podstawowa: łysawy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łysego 11Forma podstawowa: łysy
Opis: potocznie o czymś, co jest pozbawione roślinności, ozdób - czegoś, co w normlnych warunkach występuje na nim.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
łysemu 12Forma podstawowa: łyse
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2

Forma podstawowa: łysy
Opis: potocznie o czymś, co jest pozbawione roślinności, ozdób - czegoś, co w normlnych warunkach występuje na nim.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos subst:sg:dat:m1
łysiej 11Forma podstawowa: łysieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl

Forma podstawowa: łyso
Opis: tak, że jakaś przestrzeń lub jej fragment zwraca uwagę pustką, uderzającym brakiem zapełnienia, monotonią wynikająca z braku elementów urozmaicających widok.
Forma fleksyjna: adv:com
łysiny 10Forma podstawowa: łysina
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
łyskać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
łyskał 12Forma podstawowa: łyskać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
łyskań 16Forma podstawowa: łyskać
łyskie 10Forma podstawowa: łyski
łyskom 11Forma podstawowa: łysek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: łysk
Opis: błysk, krótkie silne światło.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
łysków 14Forma podstawowa: łysek
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
łysłaś 15Forma podstawowa: łysnąć
łysnąć 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
łysoni 9Forma podstawowa: łysoń
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
łysych 13Forma podstawowa: łysa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:pl:loc:f

Forma podstawowa: łyse
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:loc:p3

Forma podstawowa: łysy
Opis: potocznie o czymś, co jest pozbawione roślinności, ozdób - czegoś, co w normlnych warunkach występuje na nim.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:loc:m1
łysymi 11Forma podstawowa: łyse
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2 subst:pl:inst:p3
łyśnie 13Forma podstawowa: łysnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
łyśnij 15Forma podstawowa: łysnąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
łyżach 16Forma podstawowa: łyża
Opis: narta do chodzenia po śniegu.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
łyżkom 15Forma podstawowa: łyżka
Opis: czerpak - robocza część koparki, czerparki lub ładowarki (także niektórych narzędzi niemechanicznych, np. łopaty).
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
łyżkuj 18Forma podstawowa: łyżkować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
łyżwie 13Forma podstawowa: łyżwa
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
łyżwom 14Forma podstawowa: łyżwa
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
łzawic 9Forma podstawowa: łzawica
Opis: zbiór łez, coś wypełnionego łazami.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łzawie 8Opis: smutno, ze łzami.
Forma fleksyjna: adv:pos
łzawił 10Forma podstawowa: łzawić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
łzawmy 10Forma podstawowa: łzawić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
łzawże 12Forma podstawowa: łzawić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
łzotok 10Opis: objaw chorobowy polegający na obfitym łzawieniu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
łzowej 10Forma podstawowa: łzowy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
łzowym 10Forma podstawowa: łzowy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łżącej 19Forma podstawowa: łgać
Forma fleksyjna: pact:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff:nonrefl
łżecie 13Forma podstawowa: łgać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:nonrefl
łżyjmy 17Forma podstawowa: łgać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
łżyjże 19Forma podstawowa: łgać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl

Wyrazy na literę ł o długości 7

łabędzi 16Forma podstawowa: łabędź
Opis: potoczny synonim nazwy gatunku Cygnus olor.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
łabskie 12Forma podstawowa: łabski
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
łabudaj 16Forma podstawowa: łabudać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl
łabudań 20Forma podstawowa: łabudać
łabuńcu 22Forma podstawowa: łabuniec
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
łachach 15Forma podstawowa: łach
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3

Forma podstawowa: łacha
Opis: naniesiony i osadzony przez wodę muł, żwir i piasek.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
łachają 18Forma podstawowa: łachać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
łachała 14Forma podstawowa: łachać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
łachały 15Forma podstawowa: łachać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
łachane 12Forma podstawowa: łachać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
łachani 12Forma podstawowa: łachać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
łachasz 12Forma podstawowa: łachać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
łachmyt 15Forma podstawowa: łachmyta
Opis: człowiek chodzący w zniszczonym, podartym ubraniu, biedak, obdartus.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łachocz 13Forma podstawowa: łachotać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
łaciata 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f
łaciatą 15Forma podstawowa: łaciaty
Opis: o organizmach żywych - taki, który ma łaty.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łaciate 11Forma podstawowa: łaciata
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f

Forma podstawowa: łaciaty
Opis: o organizmach żywych - taki, który ma łaty.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
łacince 11Forma podstawowa: łacinka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
łacinek 11Forma podstawowa: łacinka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łacinie 10Forma podstawowa: łacina
Opis: alfabet, system znaków służących do zapisu większości języków europejskich oraz wielu innych.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
łacinką 15Forma podstawowa: łacinka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łacinki 11Forma podstawowa: łacinka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
łacinom 11Forma podstawowa: łacina
Opis: alfabet, system znaków służących do zapisu większości języków europejskich oraz wielu innych.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
łacnemu 13Forma podstawowa: łacny
Opis: łatwy, niesprawiający trudu.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łacniej 12Forma podstawowa: łacno
Opis: łatwo, bez trudu.
Forma fleksyjna: adv:com
ładnemu 13Forma podstawowa: ładny
Opis: taki, który jest dobry, oceniany jako pozytywny pod względem moralnym, jest przejawem dobrego postępowania.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ładoscy 12Forma podstawowa: ładoski
Opis: związany z jeziorem Ładoga.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
ładosku 13Forma podstawowa: ładoski
Forma fleksyjna: adjp
ładował 12Forma podstawowa: ładować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
ładowań 16Forma podstawowa: ładowanie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
ładowną 14Forma podstawowa: ładowny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ładowni 10Forma podstawowa: ładownia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
ładujmy 16Forma podstawowa: ładować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
ładujże 18Forma podstawowa: ładować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ładunek 13Opis: przewożony towar.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ładunki 13Forma podstawowa: ładunek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ładząca 15Forma podstawowa: ładzić
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
ładzące 15Forma podstawowa: ładzić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
ładziła 12Forma podstawowa: ładzić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
ładziły 13Forma podstawowa: ładzić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
ładzona 10Forma podstawowa: ładzić
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
ładzone 10Forma podstawowa: ładzić
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
ładzono 10Forma podstawowa: ładzić
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
ładźmyż 24Forma podstawowa: ładzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
łagodna 12Forma podstawowa: łagodny
Opis: lekki, taki, który łatwo przetrwać.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łagodne 12Forma podstawowa: łagodny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
łagodni 12Forma podstawowa: łagodny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łagodzę 16Forma podstawowa: łagodzić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
łagrach 14Forma podstawowa: łagier
Opis: obóz pracy przymusowej w Rosji bolszewickiej (1919-1922) i w Związku Radzieckim (1919–1987), w którym więźniów zmuszano do ciężkich prac powodujących często wyniszczenie i śmierć.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
łagrowa 11Forma podstawowa: łagrowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łagrową 15Forma podstawowa: łagrowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łagrowe 11Forma podstawowa: łagrowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
łagrowi 11Forma podstawowa: łagier
Opis: obóz pracy przymusowej w Rosji bolszewickiej (1919-1922) i w Związku Radzieckim (1919–1987), w którym więźniów zmuszano do ciężkich prac powodujących często wyniszczenie i śmierć.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3

Forma podstawowa: łagrowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łagunem 14Forma podstawowa: łagun
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
łagunów 17Forma podstawowa: łagun
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
łagwiom 12Forma podstawowa: łagiew
Opis: naczynie do przechowywania i transportowania wody, napojów i innych płynów.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
łajałaś 17Forma podstawowa: łajać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
łajałby 16Forma podstawowa: łajać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
łajałem 14Forma podstawowa: łajać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
łajaniu 13Forma podstawowa: łajać
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
łajanym 13Forma podstawowa: łajać
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
łajbach 16Forma podstawowa: łajba
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
łajbami 14Forma podstawowa: łajba
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
łajdacy 14Forma podstawowa: łajdak
Opis: człowiek niegodziwy, godny pogardy.
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
łajdacz 13Forma podstawowa: łajdaczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl
łajdaku 15Forma podstawowa: łajdak
Opis: człowiek niegodziwy, godny pogardy.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
łajdusa 14Forma podstawowa: łajdus
Opis: ktoś niegodny zaufania, oszust, niegodziwiec.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
łajdusy 15Forma podstawowa: łajdus
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
łajecie 12Forma podstawowa: łajać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
łajnami 12Forma podstawowa: łajno
Opis: odchody zwierząt, zwłaszcza dużych lub gospodarskich.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
łajzach 14Forma podstawowa: łajza
Opis: człowiek z marginesu społecznego, menel.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f subst:pl:loc:m1
łaknące 15Forma podstawowa: łaknąć
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
łaknący 16Forma podstawowa: łaknąć
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
łaknęli 15Forma podstawowa: łaknąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
łaknień 16Forma podstawowa: łaknienie
Opis: fizjologiczna potrzeba organizmu wywołująca zachowania ukierunkowane na pobieranie pokarmu.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
łakocia 11Forma podstawowa: łakoć
Opis: smakołyk, przysmak, niekoniecznie słodki.
łakociu 13Forma podstawowa: łakoć
łakomca 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma podstawowa: łakomiec
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
łakomce 12Forma podstawowa: łakomiec
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
łakomcę 16Forma podstawowa: łakomca
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
łakomco 12Forma podstawowa: łakomca
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
łakomej 13Forma podstawowa: łakoma
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
łakomią 15Forma podstawowa: łakomić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl
łakomię 15Forma podstawowa: łakomić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl
łakommy 13Forma podstawowa: łakomić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl
łakomsi 11Forma podstawowa: łakomy
Opis: przenośnie o człowieku: taki, który czegoś pożąda, jest czegoś spragniony.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:com
łakomym 13Forma podstawowa: łakoma
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
łakomże 15Forma podstawowa: łakomić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl
łamaczy 12Forma podstawowa: łamacz
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:gen:m3
łamadze 11Forma podstawowa: łamaga
Opis: człowiek mało zgrabny, mało sprawny fizycznie, taki któremu żadna robota (zwłaszcza fizyczna) się nie udaje.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:f subst:sg:loc:m1
łamałam 13Forma podstawowa: łamać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
łamałaś 16Forma podstawowa: łamać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
łamałby 15Forma podstawowa: łamać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
łamałem 13Forma podstawowa: łamać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
łamaniu 12Forma podstawowa: łamać
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
łamanym 12Forma podstawowa: łamana
Opis: linia utworzona z ciągu odcinków w taki sposób, że żadne dwa następujące po sobie odcinki nie leżą na jednej prostej.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f

Forma podstawowa: łamany
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łamańca 17Forma podstawowa: łamaniec
Opis: dziwaczny, nienaturalny ruch ciała osoby tańczącej, gimnastykującej się.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
łamańce 17Forma podstawowa: łamaniec
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
łamarką 15Forma podstawowa: łamarka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łamarki 11Forma podstawowa: łamarka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
łamcież 15Forma podstawowa: łamać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
łamiącą 19Forma podstawowa: łamać
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
łamiące 15Forma podstawowa: łamać
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
łamliwą 15Forma podstawowa: łamliwy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łaniach 12Forma podstawowa: łani
Opis: dotyczący samicy jelenia - łani.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f

Forma podstawowa: łania
Opis: łow. samica daniela.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f

Forma podstawowa: łań
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
łaniami 10Forma podstawowa: łania
Opis: łow. samica daniela.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f

Forma podstawowa: łań
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
łaniemu 12Forma podstawowa: łani
Opis: dotyczący samicy jelenia - łani.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łanięta 14Forma podstawowa: łanię
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n1 subst:pl:nom:n1 subst:pl:voc:n1
łanowce 10Forma podstawowa: łanowiec
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
łanowej 11Forma podstawowa: łanowy
Opis: związany z łanem - polem.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
łapacze 11Forma podstawowa: łapacz
Opis: małe pomieszczenie w domu, pierwszy korytarz, którego zadaniem jest zatrzymywanie wiatru i chłodu.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
łapaczy 12Forma podstawowa: łapacz
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
łapadle 12Forma podstawowa: łapadło
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:n2
łapadła 13Forma podstawowa: łapadło
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
łapałaś 16Forma podstawowa: łapać
Opis: zatrzymywać, przytrzymywać ręką lub przyrządem, ograniczać możliwość swobodnego poruszania się.
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
łapałby 15Forma podstawowa: łapać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
łapałem 13Forma podstawowa: łapać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
łapance 11Forma podstawowa: łapanka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
łapanej 12Forma podstawowa: łapać
Opis: zatrzymywać, przytrzymywać ręką lub przyrządem, ograniczać możliwość swobodnego poruszania się.
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff
łapanek 11Forma podstawowa: łapanka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łapaniu 12Forma podstawowa: łapać
Opis: zatrzymywać, przytrzymywać ręką lub przyrządem, ograniczać możliwość swobodnego poruszania się.
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
łapanka 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łapanką 15Forma podstawowa: łapanka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łapanki 11Forma podstawowa: łapanka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
łapanko 11Forma podstawowa: łapanka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łapawic 11Forma podstawowa: łapawica
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łapcież 15Forma podstawowa: łapać
Opis: zatrzymywać, przytrzymywać ręką lub przyrządem, ograniczać możliwość swobodnego poruszania się.
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
łapciom 12Forma podstawowa: łapeć
Opis: poranny pantofel, najczęściej znoszony.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
łapiąca 15Forma podstawowa: łapać
Opis: zatrzymywać, przytrzymywać ręką lub przyrządem, ograniczać możliwość swobodnego poruszania się.
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
łapiemy 12Forma podstawowa: łapać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
łapiesz 10Forma podstawowa: łapać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
łapięta 15Forma podstawowa: łapię
Opis: z politowaniem albo z pieszczotą o zwierzęcej łapie.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n1 subst:pl:nom:n1 subst:pl:voc:n1
łapinie 10Forma podstawowa: łapina
Opis: o łapie zwierzęcia (pieszczotliwie albo z politowaniem).
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
łapinka 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łapinki 11Forma podstawowa: łapinka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
łapinko 11Forma podstawowa: łapinka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łapinom 11Forma podstawowa: łapino
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
łapkach 14Forma podstawowa: łapka
Opis: pieszczotliwie o dłoni.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
łapkami 12Forma podstawowa: łapka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1

Forma podstawowa: łapki
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p3
łapówce 15Forma podstawowa: łapówka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
łapówek 15Forma podstawowa: łapówka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łapówką 19Forma podstawowa: łapówka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łapówki 15Forma podstawowa: łapówka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
łapówko 15Forma podstawowa: łapówka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łapsach 13Forma podstawowa: łaps
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
łapsami 11Forma podstawowa: łaps
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
łapskie 11Forma podstawowa: łapski
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
łapskom 12Forma podstawowa: łapsko
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
łapszom 11Forma podstawowa: łapsza
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
łasiczą 14Forma podstawowa: łasiczy
Opis: związany z łasicą.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łasiłeś 15Forma podstawowa: łasić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl
łaskami 11Forma podstawowa: łask
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
łaskawa 10Forma podstawowa: łaskawy
Opis: o człowieku: skłonny do czegoś, skłonny wyświadczyć jakąś grzeczność.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łaskawe 10Forma podstawowa: łaskawy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
łaskawi 10Forma podstawowa: łaskawy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łaskawy 11Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łaskich 13Forma podstawowa: łaska
Opis: w teologii: dar udzielany człowiekowi przez Boga, a którego przyznanie nie jest związane z żadną zasługą.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:pl:loc:f

Forma podstawowa: łaski
Opis: związany z Łaskiem.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:loc:m1
łaskiej 12Forma podstawowa: łaski
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
łaskimi 11Forma podstawowa: łaski
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
łaskoce 11Forma podstawowa: łaskotać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
łaskocę 15Forma podstawowa: łaskotać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
łaskocz 11Forma podstawowa: łaskotać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
łasonia 9Forma podstawowa: łasoń
łasowań 15Forma podstawowa: łasować
łasucha 14Forma podstawowa: łasuch
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m1 subst:sg:gen:m2
łasuchy 15Forma podstawowa: łasuch
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
łasujże 17Forma podstawowa: łasować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
łaszach 12Forma podstawowa: łasza
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
łaszami 10Forma podstawowa: łasza
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
łaszącą 18Forma podstawowa: łasić
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl
łaszczą 14Forma podstawowa: łaszczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl
łaszczę 14Forma podstawowa: łaszczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl
łaszczy 11Forma podstawowa: łaszczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl
łaszkom 11Forma podstawowa: łaszek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: łaszek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
łaszków 14Forma podstawowa: łaszek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1

Forma podstawowa: łaszek
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
łasztem 11Forma podstawowa: łaszt
Opis: dawna jednostka miary objętości dla towarów sypkich, głównie zboża, stosowana od XIV do XIX wieku w portach nadbałtyckich, liczyła 3000-3840 litrów (dm3) i dzieliła się na 30 korców lub 60 szefli.{#
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
łasztom 11Forma podstawowa: łaszt
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
łasztów 14Forma podstawowa: łaszt
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
łatacza 11Forma podstawowa: łatacz
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
łatacze 11Forma podstawowa: łatacz
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
łataczy 12Forma podstawowa: łatacz
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
łatając 17Forma podstawowa: łatać
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
łatajmy 14Forma podstawowa: łatać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
łatajże 16Forma podstawowa: łatać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
łatałam 13Forma podstawowa: łatać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
łatałaś 16Forma podstawowa: łatać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
łatałby 15Forma podstawowa: łatać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
łatałeś 16Forma podstawowa: łatać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
łatanej 12Forma podstawowa: łatać
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff
łatanie 10Forma podstawowa: łatać
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
łataniu 12Forma podstawowa: łatać
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
łatanym 12Forma podstawowa: łatać
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
łatkach 14Forma podstawowa: łatek
Opis: człowiek, który jest biedny (chodzi w połatanych ubraniach), ale nie jest postacią nieszczęśliwą, nie traktuje się go też jednak poważnie.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1

Forma podstawowa: łatka
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f

Forma podstawowa: łatka
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
łatkami 12Forma podstawowa: łatka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f

Forma podstawowa: łatka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
łatkiem 12Forma podstawowa: łatek
Opis: człowiek, który jest biedny (chodzi w połatanych ubraniach), ale nie jest postacią nieszczęśliwą, nie traktuje się go też jednak poważnie.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
łatkowi 11Forma podstawowa: łatek
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1
łatowym 12Forma podstawowa: łatowy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łatwiej 12Forma podstawowa: łatwie
Forma fleksyjna: adv:com

Forma podstawowa: łatwo
Opis: lekko, przystępnie, tak, że łatwo się odbiera, przyswaja, niewymagająco.
Forma fleksyjna: adv:com
łatwość 19Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
łatwymi 12Forma podstawowa: łatwy
Opis: o człowieku: niekłopotliwy we współżyciu, niestwarzający problemów, nieskłonny do konfliktów itp.
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
ławkach 13Forma podstawowa: ławki
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:p3
ławkami 11Forma podstawowa: ławka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f

Forma podstawowa: ławki
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p3
ławkarz 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
ławkowa 10Forma podstawowa: ławkowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ławkowe 10Forma podstawowa: ławkowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
ławkowi 10Forma podstawowa: ławkowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
ławkowy 11Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ławnicy 11Forma podstawowa: ławnik
Opis: członek rady miejskiej lub gminnej.
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
ławnika 10Forma podstawowa: ławnik
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
ławniki 10Forma podstawowa: ławnik
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
ławowej 11Forma podstawowa: ławowy
Opis: taki, który związany jest z ławą, dotyczy ławy (siedziska).
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
ławowym 11Forma podstawowa: ławowy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ławrach 12Forma podstawowa: ławra
Opis: duży, znaczący klasztor w kościele prawosławnym lub jednym z Katolickich Kościołów Wschodnich.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
łazanek 10Opis: kwadratowy makaron z cienko rozwałkowanego ciasta.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: łazanka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łazanką 14Forma podstawowa: łazanka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łazankę 14Forma podstawowa: łazanka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łazanki 10Forma podstawowa: łazanek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
łazanko 10Forma podstawowa: łazanka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łazarze 9Forma podstawowa: łazarz
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
łazarzy 10Forma podstawowa: łazarz
Opis: o człowieku: taki, który wygląda jak łazarz, zabiedzony.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
łazęgów 19Forma podstawowa: łazęga
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
łazęguj 19Forma podstawowa: łazęgować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
łazicie 10Forma podstawowa: łazić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:nonrefl
łazikom 11Forma podstawowa: łazik
Opis: pojazd i urządzenie badawcze jednocześnie, stosowany do eksploracji kosmosu.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:pl:dat:m2 subst:pl:dat:m3
łazikuj 14Forma podstawowa: łazikować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
łaziłaś 15Forma podstawowa: łazić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:nonrefl
łaziłem 12Forma podstawowa: łazić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:nonrefl
łaziska 10Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p2 subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p2 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p2 subst:pl:voc:p3

Forma podstawowa: łazisko
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
łaziską 14Forma podstawowa: łaziski
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łazisko 10Forma fleksyjna: adv:pos subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
łazisku 12Forma podstawowa: łaziski
Forma fleksyjna: adjp

Forma podstawowa: łazisko
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
łaziwem 10Forma podstawowa: łaziwo
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
łaziwom 10Forma podstawowa: łaziwo
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
łaźbcem 21Forma podstawowa: łaźbiec
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
łaźcach 21Forma podstawowa: łaziec
Opis: ryba z rodziny łaźcowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2
łaźcież 22Forma podstawowa: łazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
łaźcowi 18Forma podstawowa: łaziec
Opis: ryba z rodziny łaźcowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2
łaźniom 18Forma podstawowa: łaźnia
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
łażącej 20Forma podstawowa: łazić
Forma fleksyjna: pact:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff:nonrefl
łażącym 20Forma podstawowa: łazić
Forma fleksyjna: pact:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:nonrefl
łażenia 13Forma podstawowa: łazić
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:nonrefl
łażenie 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
łażeniu 15Forma podstawowa: łażenie
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
łącczan 15Forma podstawowa: łącczanin
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
łąckiej 17Forma podstawowa: łącka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: łącki
Opis: związany z Łąckiem - wsią w Małopolsce.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
łąckimi 16Forma podstawowa: łącki
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos

Forma podstawowa: łącki
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
łączami 15Forma podstawowa: łącze
Opis: kompleks środków technicznych do przesyłania sygnałów przeznaczony do realizacji określonej usługi telekomunikacyjnej.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
łącząca 19Forma podstawowa: łączyć
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
łączącą 23Forma podstawowa: łączyć
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
łączące 19Forma podstawowa: łączyć
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
łączeni 14Forma podstawowa: łączyć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
łącznej 16Forma podstawowa: łączna
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
łącznia 14Forma podstawowa: łączeń
Opis: Butomus - rodzaj rośliny z rodziny łączniowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
łącznią 18Forma podstawowa: łącznia
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łącznie 14Forma podstawowa: łączeń
Opis: Butomus - rodzaj rośliny z rodziny łączniowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
łącznię 18Forma podstawowa: łącznia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łącznik 15Opis: w piłce nożnej: napastnik, między skrzydłowym a środkowym.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
łączona 14Forma podstawowa: łączyć
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
łączoną 18Forma podstawowa: łączyć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
łączone 14Forma podstawowa: łączyć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
łączono 14Forma podstawowa: łączyć
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
łączowa 14Forma podstawowa: łączowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łączowy 15Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łączyli 16Forma podstawowa: łączyć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
łączyła 17Forma podstawowa: łączyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
łączyło 17Forma podstawowa: łączyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
łączysz 15Forma podstawowa: łączyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
łąkarze 14Forma podstawowa: łąkarz
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
łąkarzy 15Forma podstawowa: łąkarz
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
łąkotek 16Forma podstawowa: łąkotka
Opis: znajdująca się między powierzchniami stawowymi kości tarczka z chrząstki włóknistej w niektórych stawach, np. żuchwowym, kolanowym.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łąkotka 16Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łąkotkę 20Forma podstawowa: łąkotka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łąkówka 19
łąkówką 23Forma podstawowa: łąkówka
łąkówkę 23Forma podstawowa: łąkówka
łąkówko 19Forma podstawowa: łąkówka
łątkach 18Forma podstawowa: łątka
Opis: ważka z rodziny łątkowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f

Forma podstawowa: łątka
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
łebkach 15Forma podstawowa: łebek
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
łebkami 13Forma podstawowa: łebek
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1

Forma podstawowa: łebek
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1 subst:pl:inst:m2 subst:pl:inst:m3
łebkarz 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
łebkowi 12Forma podstawowa: łebek
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1
łechczą 17Forma podstawowa: łechtać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
łechcze 13Forma podstawowa: łechtać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
łechczę 17Forma podstawowa: łechtać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
łechtać 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
łechtaj 15Forma podstawowa: łechtać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
łechtał 15Forma podstawowa: łechtać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
łechtań 19Forma podstawowa: łechtać
łepaków 15Forma podstawowa: łepak
Opis: ktoś łebski, tęga głowa.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:gen:m2
łepecie 11Forma podstawowa: łepeta
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
łepetom 12Forma podstawowa: łepeta
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
łepkach 14Forma podstawowa: łepek
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
łepkami 12Forma podstawowa: łepek
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
łepkowi 11Forma podstawowa: łepek
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1
łepskim 12Forma podstawowa: łepski
Opis: o człowieku: taki, który ma duże możliwości umysłowe.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łęcinie 14Forma podstawowa: łęcina
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
łęcinom 15Forma podstawowa: łęcina
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
łęckich 18Forma podstawowa: łęcki
Opis: związany z Łęką Opatowską, wsią w województwie wielkopolskim, w powiecie kępińskim.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos

Forma podstawowa: łęcki
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:loc:m1
łęckiej 17Forma podstawowa: łęcka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
łęckimi 16Forma podstawowa: łęcki
Opis: związany z Łęką Opatowską, wsią w województwie wielkopolskim, w powiecie kępińskim.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
łęczaka 15Forma podstawowa: łęczak
łęczaki 15Forma podstawowa: łęczak
łęczaku 17Forma podstawowa: łęczak
łęgowym 17Forma podstawowa: łęgowy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łękotką 20Forma podstawowa: łękotka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łękotki 16Forma podstawowa: łękotka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
łękotko 16Forma podstawowa: łękotka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łękowym 16Forma podstawowa: łękowy
Opis: dotyczący łęku - formacji geologicznej.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łętowin 14Forma podstawowa: łętowina
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łgałoby 16Forma podstawowa: łgać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
łgałyby 17Forma podstawowa: łgać
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
łganego 13Forma podstawowa: łgać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m1.m2:imperf:aff ppas:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
łganych 15Forma podstawowa: łgać
Forma fleksyjna: ppas:pl:acc:m1.p1:imperf:aff ppas:pl:gen.loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff
łganymi 13Forma podstawowa: łgać
Forma fleksyjna: ppas:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff
łgarscy 13Forma podstawowa: łgarski
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łgarsko 12Forma podstawowa: łgarski
Forma fleksyjna: adja

Forma fleksyjna: adv:pos
łgarzem 12Forma podstawowa: łgarz
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
łkającą 21Forma podstawowa: łkający
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łkające 17Forma podstawowa: łkający
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
łkająco 17Forma podstawowa: łkający
Forma fleksyjna: adja
łkajcie 13Forma podstawowa: łkać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
łkałaby 15Forma podstawowa: łkać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:ter:imperf:nonrefl
łkałbym 16Forma podstawowa: łkać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:nonrefl
łkałoby 15Forma podstawowa: łkać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
łkałyby 16Forma podstawowa: łkać
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
łkaniem 11Forma podstawowa: łkanie
Opis: dźwięki wydawane podczas czynności łkania.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
łkaniom 11Forma podstawowa: łkanie
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
łobescy 13Forma podstawowa: łobeski
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łobeska 12Forma podstawowa: łobeski
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łobesko 12Forma podstawowa: łobeski
Forma fleksyjna: adja
łobodom 13Forma podstawowa: łoboda
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
łobuzem 14Forma podstawowa: łobuz
Opis: żartobliwie, z pobłażliwością o dziecku, które psoci i dokazuje.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
łobuzin 13Forma podstawowa: łobuzina
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łobuzom 14Forma podstawowa: łobuz
Opis: żartobliwie, z pobłażliwością o dziecku, które psoci i dokazuje.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
łobuzuj 17Forma podstawowa: łobuzować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
łobzian 11Forma podstawowa: łobzianin
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
łochwie 12Forma podstawowa: łochwa
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
łochyni 13Forma podstawowa: łochynia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
łoczyga 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łoczygi 13Forma podstawowa: łoczyga
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
łodydze 12Forma podstawowa: łodyga
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
łodygom 14Forma podstawowa: łodyga
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
łodyżce 16Forma podstawowa: łodyżka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
łodyżek 16Forma podstawowa: łodyżka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łodyżką 20Forma podstawowa: łodyżka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łodyżki 16Forma podstawowa: łodyżka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
łodyżna 15Forma podstawowa: łodyżny
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łodyżną 19Forma podstawowa: łodyżny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łodyżne 15Forma podstawowa: łodyżny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
łodyżni 15Forma podstawowa: łodyżny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łodyżny 16Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łodziku 13Forma podstawowa: łodzik
Opis: przedstawiciel okrzemek z rodziny łodzikowatych (Naviculaceae).
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
łogawej 13Forma podstawowa: łogawy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
łoiliby 13Forma podstawowa: łoić
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
łoiłyby 15Forma podstawowa: łoić
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
łojakom 13Forma podstawowa: łojak
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
łojaków 16Forma podstawowa: łojak
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
łojącej 18Forma podstawowa: łoić
Forma fleksyjna: pact:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
łojącym 18Forma podstawowa: łoić
Forma fleksyjna: pact:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
łojenie 11Forma podstawowa: łoić
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
łojkach 15Forma podstawowa: łojko
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
łojkami 13Forma podstawowa: łojek
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1

Forma podstawowa: łojko
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
łojkiem 13Forma podstawowa: łojek
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1

Forma podstawowa: łojek
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
łojkowi 12Forma podstawowa: łojek
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1
łojonym 13Forma podstawowa: łoić
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
łojowym 13Forma podstawowa: łojowy
Opis: związany z łojem - odmianą tłuszczu zwierzęcego o konsystencji twardej, uzyskiwaną głównie z bydła, rzadziej z owiec.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łojówek 16Forma podstawowa: łojówka
Opis: świeca łojowa.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łojówką 20Forma podstawowa: łojówka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łojówkę 20Forma podstawowa: łojówka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łojówki 16Forma podstawowa: łojówka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
łokasia 10Forma podstawowa: łokaś
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
łokciem 12Forma podstawowa: łokieć
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
łokciom 12Forma podstawowa: łokieć
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
łoktusz 13Forma podstawowa: łoktusza
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łomaska 11Forma podstawowa: łomaski
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łomasko 11Forma podstawowa: łomaski
Forma fleksyjna: adja

Forma fleksyjna: adv:pos
łominos 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
łomocąc 16Forma podstawowa: łomotać
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
łomocie 11Forma podstawowa: łomot
Opis: pobicie, lanie.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
łomoczą 15Forma podstawowa: łomotać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
łomotać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
łomotał 13Forma podstawowa: łomotać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
łomotań 17Forma podstawowa: łomotać
łomotom 12Forma podstawowa: łomot
Opis: pobicie, lanie.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
łomotów 15Forma podstawowa: łomot
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
łomowej 12Forma podstawowa: łomowy
łomżany 15Forma podstawowa: łomżanin
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
łonówka 14
łonówkę 18Forma podstawowa: łonówka
łońskie 16Forma podstawowa: łoński
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos

Forma podstawowa: łoński
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
łońskim 17Forma podstawowa: łoński
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:sg:inst:m1 subst:sg:loc:m1
łopacie 11Forma podstawowa: łopata
Opis: proste ręczne narzędzie służące do podnoszenia i przenoszenia materiałów sypkich.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
łopatce 12Forma podstawowa: łopatka
Opis: zdrobniale: łopata - proste narzędzie służące do podnoszenia i przenoszenia materiałów sypkich (zazwyczaj o małej łopacie, często też gdy mowa o zabawce).
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
łopatek 12Forma podstawowa: łopatka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma podstawowa: łopatki
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
łopatka 12Opis: zdrobniale: łopata - proste narzędzie służące do podnoszenia i przenoszenia materiałów sypkich (zazwyczaj o małej łopacie, często też gdy mowa o zabawce).
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łopatką 16Forma podstawowa: łopatka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
łopatkę 16Forma podstawowa: łopatka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1

Forma podstawowa: łopatka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łopatki 12Forma podstawowa: łopatka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma podstawowa: łopatka
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
łopatko 12Forma podstawowa: łopatka
Opis: zdrobniale: łopata - proste narzędzie służące do podnoszenia i przenoszenia materiałów sypkich (zazwyczaj o małej łopacie, często też gdy mowa o zabawce).
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: łopatka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
łopatom 12Forma podstawowa: łopata
Opis: proste ręczne narzędzie służące do podnoszenia i przenoszenia materiałów sypkich.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
łopianu 12Forma podstawowa: łopian
Opis: łopuch, Arctium – rodzaj roślin należący do rodziny astrowatych, liczy 10 gatunków, występuje w stanie dzikim w umiarkowanych strefach Europy i Azji, w Polsce występują na stanowiskach naturalnych 4
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
łopocie 11Forma podstawowa: łopot
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
łopocze 11Forma podstawowa: łopotać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
łopoczę 15Forma podstawowa: łopotać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
łopotem 12Forma podstawowa: łopot
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
łopotom 12Forma podstawowa: łopot
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
łopotów 15Forma podstawowa: łopot
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
łopuchą 19Forma podstawowa: łopucha
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łopuchę 19Forma podstawowa: łopucha
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łopuchu 17Forma podstawowa: łopuch
Opis: łopian, Arctium – rodzaj roślin należący do rodziny astrowatych, liczy 10 gatunków, występuje w stanie dzikim w umiarkowanych strefach Europy i Azji, w Polsce występują na stanowiskach naturalnych 4
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
łopusze 12Forma podstawowa: łopucha
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
łosiach 12Forma podstawowa: łoś
Opis: Alces alces – największy współcześnie żyjący gatunek ssaka kopytnego z rodziny jeleniowatych, wyróżniający się charakterystycznym porożem i wyjątkowo długimi kończynami.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
łosiami 10Forma podstawowa: łosie
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
łosiccy 12Forma podstawowa: łosicki
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łosicka 11Forma podstawowa: łosicki
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łosicko 11Forma podstawowa: łosicki
Forma fleksyjna: adja
łosicom 11Forma podstawowa: łosica
Opis: łosza - samica łosia.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
łosiego 11Forma podstawowa: łosi
Opis: związany z łosiem, pochodzący od łosia.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łosiowa 9Forma podstawowa: łosiów
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
łosiowe 9Forma podstawowa: łosiowy
Opis: zrobiony ze skóry łosia.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
łosiowi 9Forma podstawowa: łosiowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos

Forma podstawowa: łoś
Opis: Alces alces – największy współcześnie żyjący gatunek ssaka kopytnego z rodziny jeleniowatych, wyróżniający się charakterystycznym porożem i wyjątkowo długimi kończynami.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1

Forma podstawowa: łoś
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2
łosiowy 10Forma podstawowa: łosiów
Opis: zrobiony ze skóry łosia.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
łoskocą 15Forma podstawowa: łoskotać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
łoskoce 11Forma podstawowa: łoskotać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
łososia 9Forma podstawowa: łosoś
Opis: zwyczajowa nazwa kilku gatunków wędrownych ryb z rodziny łososiowatych (Salmonidae), zasiedlających słodkie wody.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
łososiu 11Forma podstawowa: łosoś
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
łosunie 11Forma podstawowa: łosuń
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
łosuniu 13Forma podstawowa: łosuń
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
łoszaka 10Forma podstawowa: łoszak
Opis: łow. młody łoś.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
łoszaku 12Forma podstawowa: łoszak
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
łoszami 10Forma podstawowa: łosza
Opis: łow. klępa.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
łoszęta 14Forma podstawowa: łoszę
Opis: łow. młode łosia.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n1 subst:pl:nom:n1 subst:pl:voc:n1
łotrach 13Forma podstawowa: łotr
Opis: człowiek postępujący niegodziwie, nieuczciwie, źle.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
łotrami 11Forma podstawowa: łotr
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
łotrują 18Forma podstawowa: łotrować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
łotrzyc 12Forma podstawowa: łotrzyca
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łotyska 12Forma podstawowa: łotyski
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łotyski 12Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łowcach 13Forma podstawowa: łowiec
Opis: Machimus – rodzaj owadów z rzędu muchówek.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1 subst:pl:loc:m2
łowcami 11Forma podstawowa: łowiec
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1 subst:pl:inst:m2
łowcowi 10Forma podstawowa: łowiec
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:dat:m2
łowczym 12Forma podstawowa: łowczy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos subst:pl:dat:m1 subst:sg:inst:m1 subst:sg:loc:m1
łowczyń 17Forma podstawowa: łowczyni
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łowiącą 18Forma podstawowa: łowić
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
łowicie 10Forma podstawowa: łowić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
łowicka 11Forma podstawowa: łowicki
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łowicką 15Forma podstawowa: łowicka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:inst:f
łowieni 9Forma podstawowa: łowić
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
łowikom 11Forma podstawowa: łowik
Opis: owad z rzędu muchówek, z rodziny łowikowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
łowików 14Forma podstawowa: łowik
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
łowiłaś 15Forma podstawowa: łowić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
łowiłby 14Forma podstawowa: łowić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
łowiłem 12Forma podstawowa: łowić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
łowiłeś 15Forma podstawowa: łowić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
łowiona 9Forma podstawowa: łowić
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
łowioną 13Forma podstawowa: łowić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
łowiono 9Forma podstawowa: łowić
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
łowiony 10Forma podstawowa: łowić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
łowisko 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
łowisku 12Forma podstawowa: łowisko
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
łownemu 12Forma podstawowa: łowny
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łowniom 10Forma podstawowa: łownia
Opis: pułapka na duże zwierzę.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
łowność 18Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
łownych 13Forma podstawowa: łowny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
łownymi 11Forma podstawowa: łowny
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
łozinie 9Forma podstawowa: łozina
Opis: zarośla wierzbowe.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
łozowej 11Forma podstawowa: łozowy
Opis: zrobiony z wierzbowych gałązek.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
łozówka 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łozówkę 18Forma podstawowa: łozówka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łozówko 14Forma podstawowa: łozówka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łożącej 20Forma podstawowa: łożyć
Forma fleksyjna: pact:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
łożącym 20Forma podstawowa: łożyć
Forma fleksyjna: pact:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
łożenie 13Forma podstawowa: łożyć
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
łożnica 14Opis: łoże małżeńskie.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łożnico 14Forma podstawowa: łożnica
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łożyłaś 20Forma podstawowa: łożyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
łożyłby 19Forma podstawowa: łożyć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
łożyłem 17Forma podstawowa: łożyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
łożyska 15Forma podstawowa: łożysko
Opis: część dna doliny rzecznej: koryto rzeki i obszar zalewowy, zajmowany przez wody powodziowe podczas wezbrań.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
łożysko 15Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
łódkarz 15Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
łódkowa 15Forma podstawowa: łódkowy
Opis: o wycięciu, dekolcie odzieży: taki, który jest szeroki, podłużny, sięga od ramienia do ramienia, przypomina wykrojem kontur łodzi widzianej z boku, ma kształt podłużej łódki.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łódkową 19Forma podstawowa: łódkowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łódkowe 15Forma podstawowa: łódkowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
łódkowi 15Forma podstawowa: łódkowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łódkowy 16Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łódkują 23Forma podstawowa: łódkować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
łódzkie 15Forma podstawowa: łódzki
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
łódzkim 16Forma podstawowa: łódzki
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos

Forma podstawowa: łódzkie
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
łózkami 15Forma podstawowa: łózka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
łóżcież 22Forma podstawowa: łożyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
łóżkach 21Forma podstawowa: łóżko
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
łóżkami 19Forma podstawowa: łóżko
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
łóżkiem 19Forma podstawowa: łóżko
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
łóżkowe 18Forma podstawowa: łóżkowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
łóżkowi 18Forma podstawowa: łóżkowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łubiane 13Forma podstawowa: łubiany
Opis: zrobiony z łubu.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
łubiani 13Forma podstawowa: łubiany
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łubieni 13Forma podstawowa: łubień
łubinem 14Forma podstawowa: łubin
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
łubinom 14Forma podstawowa: łubin
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
łubinów 17Forma podstawowa: łubin
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
łubkach 17Forma podstawowa: łubek
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3

Forma podstawowa: łubka
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
łubkami 15Forma podstawowa: łubek
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
łubkiem 15Forma podstawowa: łubek
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
łubkowe 14Forma podstawowa: łubkowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
łubkowi 14Forma podstawowa: łubek
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
łubkowy 15Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łubniem 14Forma podstawowa: łubień
łubowej 15Forma podstawowa: łubowy
Opis: zrobiony z łubu.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
łuckich 16Forma podstawowa: łucki
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:loc:m1
łuckimi 14Forma podstawowa: łucki
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
łuczkom 14Forma podstawowa: łuczek
Opis: stosowany w zapisie nutowym znak graficzny łączący kilka nut.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: łuczka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
łuczków 17Forma podstawowa: łuczka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
łuczywa 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łuczywo 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
łuczywu 15Forma podstawowa: łuczywo
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
łudząca 17Forma podstawowa: łudzić
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
łudzący 18Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łudzeni 12Forma podstawowa: łudzić
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
łudzili 13Forma podstawowa: łudzić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
łudziła 14Forma podstawowa: łudzić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
łudziło 14Forma podstawowa: łudzić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
łudziły 15Forma podstawowa: łudzić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
łudzone 12Forma podstawowa: łudzić
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
łudzono 12Forma podstawowa: łudzić
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
łudźmyż 26Forma podstawowa: łudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
ługować 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
ługował 15Forma podstawowa: ługować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
ługowni 13Forma podstawowa: ługownia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
ługowym 15Forma podstawowa: ługowy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ługówka 18
ługówkę 22Forma podstawowa: ługówka
ługówki 18Forma podstawowa: ługówka
ługując 22Forma podstawowa: ługować
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
ługujmy 19Forma podstawowa: ługować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
łukować 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
łukował 14Forma podstawowa: łukować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
łukowym 14Forma podstawowa: łukowa
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f

Forma podstawowa: łukowy
Opis: w kształcie łuku, przypominający kształtem łuk.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łukując 21Forma podstawowa: łukować
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
łukujmy 18Forma podstawowa: łukować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
łukujże 20Forma podstawowa: łukować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
łukumów 19Forma podstawowa: łukum
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
łunnika 12Forma podstawowa: łunnik
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
łunniki 12Forma podstawowa: łunnik
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
łunniku 14Forma podstawowa: łunnik
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
łupacza 13Forma podstawowa: łupacz
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3
łupacze 13Forma podstawowa: łupacz
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
łupaczu 15Forma podstawowa: łupacz
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
łupaczy 14Forma podstawowa: łupacz
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:m3
łupałam 15Forma podstawowa: łupać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
łupałem 15Forma podstawowa: łupać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
łupanie 12Forma podstawowa: łupać
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
łupanin 12Forma podstawowa: łupanina
łupaniu 14Forma podstawowa: łupać
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
łupanym 14Forma podstawowa: łupać
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
łuparce 13Forma podstawowa: łuparka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
łuparek 13Forma podstawowa: łuparka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łuparka 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łuparkę 17Forma podstawowa: łuparka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łuparki 13Forma podstawowa: łuparka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
łuparko 13Forma podstawowa: łuparka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łupcież 17Forma podstawowa: łupać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
łupiąca 17Forma podstawowa: łupać
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
łupiącą 21Forma podstawowa: łupić
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
łupiące 17Forma podstawowa: łupić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
łupiący 18Forma podstawowa: łupić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
łupicie 13Forma podstawowa: łupić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
łupieni 12Forma podstawowa: łupić
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff

Forma podstawowa: łupień
Opis: bicie kogoś, obecne tylko we frazeologii.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
łupieżą 20Forma podstawowa: łupież
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łupieżu 18Forma podstawowa: łupież
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
łupieży 17Forma podstawowa: łupież
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:pl:gen:m3 subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f
łupiłaś 18Forma podstawowa: łupić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
łupiłby 17Forma podstawowa: łupić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
łupiłem 15Forma podstawowa: łupić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
łupinką 17Forma podstawowa: łupinka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łupinkę 17Forma podstawowa: łupinka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łupiona 12Forma podstawowa: łupić
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
łupioną 16Forma podstawowa: łupić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
łupiono 12Forma podstawowa: łupić
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
łupiony 13Forma podstawowa: łupić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
łupkach 16Forma podstawowa: łupek
Opis: skała wykazująca się dobrą łupkowatością, posiada zróżnicowany skład i charakterystyczną teksturę łupkową.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
łupkiem 14Forma podstawowa: łupek
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
łupkowa 13Forma podstawowa: łupkowy
Opis: taki, który naturalnie dzieli się na cienkie, równolegle ułożone płytki, podobny pod względem budowy do łupków.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łupkowi 13Forma podstawowa: łupek
Opis: skała wykazująca się dobrą łupkowatością, posiada zróżnicowany skład i charakterystyczną teksturę łupkową.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
łupkowy 14Opis: taki, który naturalnie dzieli się na cienkie, równolegle ułożone płytki, podobny pod względem budowy do łupków.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos

Forma podstawowa: łupków
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
łupliwą 17Forma podstawowa: łupliwy
Opis: taki, który łatwo ulega rozłupaniu, pękając i rozpadając się na mniejsze elementy.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łupnego 14Forma podstawowa: łupny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łupnemu 15Forma podstawowa: łupny
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łupnęli 17Forma podstawowa: łupnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
łupnęła 18Forma podstawowa: łupnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
łupnęło 18Forma podstawowa: łupnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
łupniak 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
łupnięć 21Forma podstawowa: łupnięcie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
łupniom 13Forma podstawowa: łupnia
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
łupnymi 14Forma podstawowa: łupny
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
łuskali 13Forma podstawowa: łuskać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
łuskały 15Forma podstawowa: łuskać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
łuskami 13Forma podstawowa: łuska
Opis: kostna lub rogowa płytka wraz z innymi łuskami tworząca pokrywę ciała wielu zwierząt i pełniąca zazwyczaj funkcje obronne, występuje u ryb, gadów, ptaków i niektórych bezkręgowców (np. u motyli).
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f

Forma podstawowa: łuski
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p3
łuskamy 14Forma podstawowa: łuskać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
łuskaną 16Forma podstawowa: łuskać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
łuskany 13Forma podstawowa: łuskać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
łuskowa 12Forma podstawowa: łuskowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łuskowe 12Forma podstawowa: łuskowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
łuskowi 12Forma podstawowa: łuskowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łuskowy 13Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łuszcze 12Forma podstawowa: łuszcz
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
łuszczu 14Forma podstawowa: łuszcz
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1

Forma podstawowa: łuszcz
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
łutowej 14Forma podstawowa: łutowy
Opis: taki, który waży łut.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
łutowym 14Forma podstawowa: łutowy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łutówek 17Forma podstawowa: łutówka
Opis: kultywar wiśni o późnej porze dojrzewania owoców.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łutówkę 21Forma podstawowa: łutówka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łutówko 17Forma podstawowa: łutówka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łuzowej 13Forma podstawowa: łuzowy
Opis: związany z łuzą - otworem w stole bilardowym, np. bilard łuzowy.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
łuzowym 13Forma podstawowa: łuzowy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łużnika 16Forma podstawowa: łużnik
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
łużniki 16Forma podstawowa: łużnik
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
łużniku 18Forma podstawowa: łużnik
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
łużycką 22Forma podstawowa: łużycki
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łychami 14Forma podstawowa: łycha
Opis: zgrubiale: łyżka - narzędzie kuchenne lub z zastawy stołowej.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
łyczała 13Forma podstawowa: łyczeć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl
łyczano 11Forma podstawowa: łyczeć
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl
łyczeli 12Forma podstawowa: łyczeć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
łyczkom 13Forma podstawowa: łyczek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:pl:dat:m3
łyczków 16Forma podstawowa: łyczek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
łydkową 16Forma podstawowa: łydkowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łydkowi 12Forma podstawowa: łydkowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łykacie 12Forma podstawowa: łykać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
łykajże 17Forma podstawowa: łykać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
łykałaś 17Forma podstawowa: łykać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
łykałeś 17Forma podstawowa: łykać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
łykanej 13Forma podstawowa: łykać
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff
łykania 11Forma podstawowa: łykać
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
łykanie 11Forma podstawowa: łykać
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
łykaniu 13Forma podstawowa: łykać
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
łykanym 13Forma podstawowa: łykać
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
łykawca 12Forma podstawowa: łykawiec
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
łykawce 12Forma podstawowa: łykawka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
łykawcu 14Forma podstawowa: łykawiec
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
łykawym 13Forma podstawowa: łykawy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łyknęły 18Forma podstawowa: łyknąć
Opis: wypić porcję alkoholu, zwłaszcza mocnego.
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
łykowym 13Forma podstawowa: łykowy
Opis: związany z łykiem - zespołem tkanek przewodzących rośliny.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łypanie 11Forma podstawowa: łypać
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:nonrefl
łypiącą 20Forma podstawowa: łypać
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:nonrefl
łypiący 17Forma podstawowa: łypać
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:nonrefl
łypiesz 11Forma podstawowa: łypać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl
łypnęli 16Forma podstawowa: łypnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:nonrefl
łypnęły 18Forma podstawowa: łypnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:nonrefl
łypnięć 20Forma podstawowa: łypnąć
łysawym 12Forma podstawowa: łysawy
Opis: taki, który jest nieco, trochę łysy.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łysiano 10Forma podstawowa: łysieć
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl
łysicom 12Forma podstawowa: łysica
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
łysieli 11Forma podstawowa: łysieć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
łysince 11Forma podstawowa: łysinka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
łysinek 11Forma podstawowa: łysinka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łysinie 10Forma podstawowa: łysina
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
łysinka 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łysinkę 15Forma podstawowa: łysinka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łyskach 14Forma podstawowa: łysek
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2

Forma podstawowa: łysek
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1

Forma podstawowa: łysk
Opis: błysk, krótkie silne światło.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
łyskacz 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
łyskali 12Forma podstawowa: łyskać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
łyskała 13Forma podstawowa: łyskać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
łyskały 14Forma podstawowa: łyskać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
łyskami 12Forma podstawowa: łysek
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2

Forma podstawowa: łysk
Opis: błysk, krótkie silne światło.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3

Forma podstawowa: łyska
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
łyskano 11Forma podstawowa: łyskać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
łyskasz 11Forma podstawowa: łyskać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
łyskich 14Forma podstawowa: łyski
łyskiej 13Forma podstawowa: łyski
łyskiem 12Forma podstawowa: łysek
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
łyskimi 12Forma podstawowa: łyski
łyskowi 11Forma podstawowa: łysek
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1
łysłaby 15Forma podstawowa: łysnąć
łysłyby 16Forma podstawowa: łysnąć
łysnęło 16Forma podstawowa: łysnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
łysolom 12Forma podstawowa: łysol
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
łysonia 10Forma podstawowa: łysoń
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
łysonie 10Forma podstawowa: łysoń
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
łyśnięć 23Forma podstawowa: łysnąć
łyżewek 15Forma podstawowa: łyżewka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łyżewką 19Forma podstawowa: łyżewka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łyżkach 18Forma podstawowa: łyżka
Opis: czerpak - robocza część koparki, czerparki lub ładowarki (także niektórych narzędzi niemechanicznych, np. łopaty).
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
łyżkami 16Forma podstawowa: łyżka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
łyżkową 19Forma podstawowa: łyżkowy
Opis: o maszynie, narzędziu: takie, których praca polega na wybieraniu jakiegoś materiału łyżką.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łyżkowy 16Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łyżkuje 19Forma podstawowa: łyżkować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
łyżkuję 23Forma podstawowa: łyżkować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
łyżnika 15Forma podstawowa: łyżnik
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
łyżniki 15Forma podstawowa: łyżnik
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
łyżniku 17Forma podstawowa: łyżnik
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
łyżwami 15Forma podstawowa: łyżwa
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
łyżwową 18Forma podstawowa: łyżwowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łzawego 11Forma podstawowa: łzawy
Opis: zdradzający smutek, taki, któremu towarzyszą łzy lub który towarzyszy łzom.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łzawemu 12Forma podstawowa: łzawy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łzawicą 14Forma podstawowa: łzawica
Opis: zbiór łez, coś wypełnionego łazami.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łzawicy 11Forma podstawowa: łzawica
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
łzawiło 11Forma podstawowa: łzawić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
łzawiły 12Forma podstawowa: łzawić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
łzawnik 10Opis: naczynie do przechowywania łez przelanych na czyimś grobie.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
łzawość 18Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
łzawsza 9Forma podstawowa: łzawszy
łzawszą 13Forma podstawowa: łzawszy
łzawsze 9Forma podstawowa: łzawszy
łzawszy 10
łzawych 13Forma podstawowa: łzawy
Opis: zdradzający smutek, taki, któremu towarzyszą łzy lub który towarzyszy łzom.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
łzawymi 11Forma podstawowa: łzawy
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
łzotoku 13Forma podstawowa: łzotok
Opis: objaw chorobowy polegający na obfitym łzawieniu.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
łżącego 20Forma podstawowa: łgać
Forma fleksyjna: pact:sg:acc:m1.m2:imperf:aff:nonrefl pact:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:nonrefl
łżącemu 21Forma podstawowa: łgać
Forma fleksyjna: pact:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:nonrefl
łżącymi 20Forma podstawowa: łgać
Forma fleksyjna: pact:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:nonrefl
łżeelit 15Forma podstawowa: łżeelita
łabędzi 16Opis: zrobiony z piór łabędzia.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łabskim 13Forma podstawowa: łabski
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łabudać 19Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
łabudał 16Forma podstawowa: łabudać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl
łabudam 15Forma podstawowa: łabudać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl
łabuńca 20Forma podstawowa: łabuniec
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
łabuńce 20Forma podstawowa: łabuniec
Opis: Opiliones syn. Phalangida - stosunkowo liczny (ponad 6 tys. gatunków) rząd pajęczaków, obejmujący zwierzęta o ciele mierzącym od 5 do 10 mm długości, zamieszkujące przede wszystkim strefy tropikalne
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
łachali 13Forma podstawowa: łachać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
łachało 14Forma podstawowa: łachać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
łachami 13Forma podstawowa: łach
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3

Forma podstawowa: łacha
Opis: naniesiony i osadzony przez wodę muł, żwir i piasek.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
łachamy 14Forma podstawowa: łachać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
łachana 12Forma podstawowa: łachać
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
łachaną 16Forma podstawowa: łachać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
łachano 12Forma podstawowa: łachać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
łachany 13Forma podstawowa: łachać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
łachman 13Opis: stary, zniszczony kawałek materiału.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m3
łachocą 17Forma podstawowa: łachotać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
łachoce 13Forma podstawowa: łachotać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
łachocę 17Forma podstawowa: łachotać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
łachowi 12Forma podstawowa: łach
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
łaciaci 11Forma podstawowa: łaciaty
Opis: o organizmach żywych - taki, który ma łaty.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łaciarz 10Opis: człowiek, który łata, naprawia stare rzeczy, np. odzież.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
łaciata 11Forma podstawowa: łaciaty
Opis: o organizmach żywych - taki, który ma łaty.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łaciatą 15Forma podstawowa: łaciata
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:inst:f
łaciaty 12Opis: o organizmach żywych - taki, który ma łaty.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łacinka 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łacinkę 15Forma podstawowa: łacinka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łacinko 11Forma podstawowa: łacinka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łacnego 12Forma podstawowa: łacny
Opis: łatwy, niesprawiający trudu.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łacniej 12Forma podstawowa: łacnie
Forma fleksyjna: adv:com
łacnych 14Forma podstawowa: łacny
Opis: łatwy, niesprawiający trudu.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
łacnymi 12Forma podstawowa: łacny
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
ładnego 12Forma podstawowa: ładny
Opis: taki, który jest dobry, oceniany jako pozytywny pod względem moralnym, jest przejawem dobrego postępowania.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ładniał 12Forma podstawowa: ładnieć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
ładnieć 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
ładniej 12Forma podstawowa: ładnie
Opis: w sposób, który jest dobry, oceniany jako pozytywny pod względem moralnym, jest przejawem dobrego postępowania.
Forma fleksyjna: adv:com

Forma podstawowa: ładnieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
ładnień 16Forma podstawowa: ładnieć
ładnych 14Forma podstawowa: ładny
Opis: taki, który jest dobry, oceniany jako pozytywny pod względem moralnym, jest przejawem dobrego postępowania.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
ładnymi 12Forma podstawowa: ładny
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
ładoska 11Forma podstawowa: ładoski
Opis: związany z jeziorem Ładoga.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ładoską 15Forma podstawowa: ładoski
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ładoski 11Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ładować 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
ładowna 10Forma podstawowa: ładowny
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ładowne 10Forma podstawowa: ładowny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
ładowni 10Forma podstawowa: ładowny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
ładowny 11Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ładudze 13Forma podstawowa: ładuga
Opis: ładunek statku.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
ładugom 15Forma podstawowa: ładuga
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
ładując 19Forma podstawowa: ładować
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
ładunku 15Forma podstawowa: ładunek
Opis: przewożony towar.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
ładzącą 19Forma podstawowa: ładzić
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
ładzący 16Forma podstawowa: ładzić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
ładzeni 10Forma podstawowa: ładzić
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
ładzili 11Forma podstawowa: ładzić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
ładziło 12Forma podstawowa: ładzić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
ładzimy 12Forma podstawowa: ładzić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
ładzisz 10Forma podstawowa: ładzić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ładzoną 14Forma podstawowa: ładzić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
ładzony 11Forma podstawowa: ładzić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
ładźcie 19Forma podstawowa: ładzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
łagodną 16Forma podstawowa: łagodny
Opis: lekki, taki, który łatwo przetrwać.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łagodny 13Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łagodzą 16Forma podstawowa: łagodzić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
łagodzi 12Forma podstawowa: łagodzić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
łagrami 12Forma podstawowa: łagier
Opis: obóz pracy przymusowej w Rosji bolszewickiej (1919-1922) i w Związku Radzieckim (1919–1987), w którym więźniów zmuszano do ciężkich prac powodujących często wyniszczenie i śmierć.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
łagrowy 12Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łagunie 13Forma podstawowa: łagun
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
łagunom 14Forma podstawowa: łagun
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
łajałam 14Forma podstawowa: łajać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
łajałeś 17Forma podstawowa: łajać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
łajanej 13Forma podstawowa: łajać
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff
łajania 11Forma podstawowa: łajać
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
łajanie 11Forma podstawowa: łajać
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
łającej 18Forma podstawowa: łajać
Forma fleksyjna: pact:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
łającym 18Forma podstawowa: łajać
Forma fleksyjna: pact:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
łajcież 16Forma podstawowa: łajać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
łajdaka 13Forma podstawowa: łajdak
Opis: człowiek niegodziwy, godny pogardy.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
łajdaki 13Forma podstawowa: łajdak
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
łajkach 15Forma podstawowa: łajka
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
łajkami 13Forma podstawowa: łajka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
łajnach 14Forma podstawowa: łajno
Opis: odchody zwierząt, zwłaszcza dużych lub gospodarskich.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
łajzami 12Forma podstawowa: łajza
Opis: człowiek z marginesu społecznego, menel.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f subst:pl:inst:m1
łaknąca 15Forma podstawowa: łaknąć
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
łaknącą 19Forma podstawowa: łaknąć
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
łaknęła 16Forma podstawowa: łaknąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
łaknęło 16Forma podstawowa: łaknąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
łaknęły 17Forma podstawowa: łaknąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
łaknięć 19Forma podstawowa: łaknąć
łakocie 11Opis: smakowite jedzenie, frykasy, współcześnie najszczęściej synonim słodyczy.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3

Forma podstawowa: łakota
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
łakomcą 16Forma podstawowa: łakomca
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
łakomce 12Forma podstawowa: łakomca
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
łakomcy 13Forma podstawowa: łakomca
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1 subst:sg:dat:m1 subst:sg:gen:m1 subst:sg:loc:m1

Forma podstawowa: łakomiec
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
łakomej 13Forma podstawowa: łakomy
Opis: przenośnie o człowieku: taki, który czegoś pożąda, jest czegoś spragniony.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
łakomić 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
łakomie 11Opis: tak, że wyraża się, objawia się czyjeś zamiłowanie do jedzenia albo głód.
Forma fleksyjna: adv:pos
łakomił 13Forma podstawowa: łakomić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl
łakomym 13Forma podstawowa: łakomy
Opis: przenośnie o człowieku: taki, który czegoś pożąda, jest czegoś spragniony.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:sg:inst:m1 subst:sg:loc:m1

Forma podstawowa: łakomy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos subst:pl:dat:m1 subst:sg:inst:m1 subst:sg:loc:m1
łamacza 11Forma podstawowa: łamacz
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1 subst:sg:gen:m3
łamacze 11Forma podstawowa: łamacz
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m1 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m1 subst:pl:voc:m3
łamaczu 13Forma podstawowa: łamacz
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m3
łamagom 13Forma podstawowa: łamaga
Opis: człowiek mało zgrabny, mało sprawny fizycznie, taki któremu żadna robota (zwłaszcza fizyczna) się nie udaje.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f subst:pl:dat:m1
łamagów 16Forma podstawowa: łamaga
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
łamałeś 16Forma podstawowa: łamać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
łamanej 12Forma podstawowa: łamać
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff

Forma podstawowa: łamana
Opis: linia utworzona z ciągu odcinków w taki sposób, że żadne dwa następujące po sobie odcinki nie leżą na jednej prostej.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: łamany
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
łamania 10Forma podstawowa: łamać
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:refl.nonrefl

Forma podstawowa: łamanie
Opis: ból kręgosłupa, zwłaszcza odcinka krzyżowego.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
łamanie 10Forma podstawowa: łamać
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
łamaniu 12Forma podstawowa: łamanie
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
łamanym 12Forma podstawowa: łamać
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
łamańcu 19Forma podstawowa: łamaniec
Opis: dziwaczny, nienaturalny ruch ciała osoby tańczącej, gimnastykującej się.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
łamarce 11Forma podstawowa: łamarka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
łamarek 11Forma podstawowa: łamarka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łamarka 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łamarkę 15Forma podstawowa: łamarka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łamarko 11Forma podstawowa: łamarka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łamiąca 15Forma podstawowa: łamać
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
łamiący 16Forma podstawowa: łamać
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
łamiemy 12Forma podstawowa: łamać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
łamiesz 10Forma podstawowa: łamać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
łamliwa 11Forma podstawowa: łamliwy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łamliwe 11Forma podstawowa: łamliwy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
łamliwi 11Forma podstawowa: łamliwy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łamliwy 12Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łaniami 10Forma podstawowa: łani
Opis: dotyczący samicy jelenia - łani.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
łaniego 11Forma podstawowa: łani
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łanowca 10Forma podstawowa: łanowiec
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
łanowcu 12Forma podstawowa: łanowiec
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
łanowcy 11Forma podstawowa: łanowiec
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
łanowym 11Forma podstawowa: łanowe
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2

Forma podstawowa: łanowy
Opis: związany z łanem - polem.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łańcuch 21Opis: przenośnie: ciąg, w którym jeden element pociąga za sobą następny.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
łańskie 16Forma podstawowa: łański
Opis: związany z Łanami - wsią w województwie dolnośląskim.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
łańskim 17Forma podstawowa: łański
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łapacza 11Forma podstawowa: łapacz
Opis: małe pomieszczenie w domu, pierwszy korytarz, którego zadaniem jest zatrzymywanie wiatru i chłodu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
łapacze 11Forma podstawowa: łapacz
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
łapaczu 13Forma podstawowa: łapacz
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
łapadeł 13Forma podstawowa: łapadło
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
łapadło 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
łapadłu 15Forma podstawowa: łapadło
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
łapakom 12Forma podstawowa: łapak
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
łapaków 15Forma podstawowa: łapak
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
łapałam 13Forma podstawowa: łapać
Opis: zatrzymywać, przytrzymywać ręką lub przyrządem, ograniczać możliwość swobodnego poruszania się.
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
łapałeś 16Forma podstawowa: łapać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
łapanej 12Forma podstawowa: łapany
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
łapania 10Forma podstawowa: łapać
Opis: zatrzymywać, przytrzymywać ręką lub przyrządem, ograniczać możliwość swobodnego poruszania się.
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
łapanie 10Forma podstawowa: łapać
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
łapankę 15Forma podstawowa: łapanka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łapanym 12Forma podstawowa: łapać
Opis: zatrzymywać, przytrzymywać ręką lub przyrządem, ograniczać możliwość swobodnego poruszania się.
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff

Forma podstawowa: łapany
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos subst:pl:dat:m2 subst:sg:inst:m2 subst:sg:loc:m2
łapciem 12Forma podstawowa: łapeć
Opis: poranny pantofel, najczęściej znoszony.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
łapciom 12Forma podstawowa: łapcia
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
łapiany 11Forma podstawowa: łapianin
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
łapiącą 19Forma podstawowa: łapać
Opis: zatrzymywać, przytrzymywać ręką lub przyrządem, ograniczać możliwość swobodnego poruszania się.
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
łapiące 15Forma podstawowa: łapać
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
łapiący 16Forma podstawowa: łapać
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
łapięta 15Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
łapince 11Forma podstawowa: łapinka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
łapinek 11Forma podstawowa: łapinka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łapinie 10Forma podstawowa: łapino
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:n2
łapinką 15Forma podstawowa: łapinka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łapinkę 15Forma podstawowa: łapinka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łapinom 11Forma podstawowa: łapina
Opis: o łapie zwierzęcia (pieszczotliwie albo z politowaniem).
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
łapkach 14Forma podstawowa: łapka
Opis: pieszczotliwie o dłoni.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1

Forma podstawowa: łapki
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:p3
łapkami 12Forma podstawowa: łapka
Opis: pieszczotliwie o dłoni.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
łapówie 14Forma podstawowa: łapówa
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
łapówka 15Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łapówkę 19Forma podstawowa: łapówka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łapówom 15Forma podstawowa: łapówa
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
łapskim 12Forma podstawowa: łapski
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łapsowi 10Forma podstawowa: łaps
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1
łapszom 11Forma podstawowa: łapsze
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p2 subst:pl:dat:p3
łasicie 10Forma podstawowa: łasić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:refl
łasicom 11Forma podstawowa: łasica
Opis: wyprawiona skóra zwierzęcia o tej samej nazwie.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f

Forma podstawowa: łasice
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
łasicza 10Forma podstawowa: łasiczy
Opis: związany z łasicą.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łasicze 10Forma podstawowa: łasiczy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
łasiczy 11Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łasiłam 12Forma podstawowa: łasić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl
łasiłaś 15Forma podstawowa: łasić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl
łasiłby 14Forma podstawowa: łasić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl
łasiłem 12Forma podstawowa: łasić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl
łaskach 13Forma podstawowa: łask
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3

Forma podstawowa: łaska
Opis: w teologii: dar udzielany człowiekowi przez Boga, a którego przyznanie nie jest związane z żadną zasługą.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
łaskami 11Forma podstawowa: łaska
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
łaskawą 14Forma podstawowa: łaskawy
Opis: o człowieku: skłonny do czegoś, skłonny wyświadczyć jakąś grzeczność.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łaskich 13Forma podstawowa: łaski
Opis: związany z Łaskiem.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
łaskiej 12Forma podstawowa: łaska
Opis: w teologii: dar udzielany człowiekowi przez Boga, a którego przyznanie nie jest związane z żadną zasługą.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
łaskimi 11Forma podstawowa: łaska
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f

Forma podstawowa: łaski
Opis: związany z Łaskiem.
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
łaskocą 15Forma podstawowa: łaskotać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
łaskuna 12Forma podstawowa: łaskun
Opis: ssak z podrodziny łaskunów, niewielkich ssaków drapieżnych w rodzinie łaszowatych, występuje w południowej i południowo-wschodniej Azji.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
łaskuny 13Forma podstawowa: łaskun
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
łasonie 9Forma podstawowa: łasoń
łasoniu 11Forma podstawowa: łasoń
łasować 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
łasował 11Forma podstawowa: łasować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
łasuchu 16Forma podstawowa: łasuch
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m2
łasując 18Forma podstawowa: łasować
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
łasujmy 15Forma podstawowa: łasować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
łasząca 14Forma podstawowa: łasić
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl
łaszące 14Forma podstawowa: łasić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl
łaszący 15Forma podstawowa: łasić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl
łaszcie 10Forma podstawowa: łaszt
Opis: dawna jednostka miary objętości dla towarów sypkich, głównie zboża, stosowana od XIV do XIX wieku w portach nadbałtyckich, liczyła 3000-3840 litrów (dm3) i dzieliła się na 30 korców lub 60 szefli.{#
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
łaszono 9Forma podstawowa: łasić
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl
łaścież 18Forma podstawowa: łasić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl
łatacie 11Forma podstawowa: łatać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
łataczu 13Forma podstawowa: łatacz
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
łatałem 13Forma podstawowa: łatać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
łatanej 12Forma podstawowa: łatany
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
łatania 10Forma podstawowa: łatać
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
łatanin 10Forma podstawowa: łatanina
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łatanym 12Forma podstawowa: łatany
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łatczyn 12
łatkami 12Forma podstawowa: łatek
Opis: człowiek, który jest biedny (chodzi w połatanych ubraniach), ale nie jest postacią nieszczęśliwą, nie traktuje się go też jednak poważnie.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
łatowej 12Forma podstawowa: łatowy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
łatwego 12Forma podstawowa: łatwy
Opis: o człowieku: niekłopotliwy we współżyciu, niestwarzający problemów, nieskłonny do konfliktów itp.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łatwemu 13Forma podstawowa: łatwy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łatwizn 10Forma podstawowa: łatwizna
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łatwych 14Forma podstawowa: łatwy
Opis: o człowieku: niekłopotliwy we współżyciu, niestwarzający problemów, nieskłonny do konfliktów itp.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
ławicom 11Forma podstawowa: ławica
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
ławkach 13Forma podstawowa: ławka
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
ławkową 14Forma podstawowa: ławkowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ławniku 12Forma podstawowa: ławnik
Opis: członek rady miejskiej lub gminnej.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
ławrami 10Forma podstawowa: ławra
Opis: duży, znaczący klasztor w kościele prawosławnym lub jednym z Katolickich Kościołów Wschodnich.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
łazance 10Forma podstawowa: łazanka
Opis: kwadratowy makaron z cienko rozwałkowanego ciasta.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
łazanka 10Forma podstawowa: łazanek
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łazanki 10Forma podstawowa: łazanka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
łazanku 12Forma podstawowa: łazanek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
łazarza 9Forma podstawowa: łazarz
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Forma podstawowa: łazarzy
Opis: o człowieku: taki, który wygląda jak łazarz, zabiedzony.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łazarze 9Forma podstawowa: łazarzy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
łazarzu 11Forma podstawowa: łazarz
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
łazarzy 10Opis: o człowieku: taki, który wygląda jak łazarz, zabiedzony.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łazędze 14Forma podstawowa: łazęga
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:f subst:sg:loc:m1
łazędzy 15Forma podstawowa: łazęga
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
łazęgom 16Forma podstawowa: łazęga
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f subst:pl:dat:m1
łaziany 10Forma podstawowa: łazianin
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
łazików 14Forma podstawowa: łazik
Opis: pojazd i urządzenie badawcze jednocześnie, stosowany do eksploracji kosmosu.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:m3
łaziłam 12Forma podstawowa: łazić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:nonrefl
łaziłby 14Forma podstawowa: łazić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
łaziłeś 15Forma podstawowa: łazić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:nonrefl
łaziscy 11Forma podstawowa: łaziski
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łaziska 10Forma podstawowa: łaziski
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łaziski 10Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łazisko 10Forma podstawowa: łaziski
Forma fleksyjna: adja
łaziwie 9Forma podstawowa: łaziwo
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:n2
łaźbcom 21Forma podstawowa: łaźbiec
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
łaźbców 24Forma podstawowa: łaźbiec
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
łaźbiec 20Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
łaźbiny 20Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
łaźcami 19Forma podstawowa: łaziec
Opis: ryba z rodziny łaźcowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2
łażenia 13Forma podstawowa: łażenie
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
łażenie 13Forma podstawowa: łazić
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:nonrefl
łażeniu 15Forma podstawowa: łazić
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:nonrefl
łąckich 18Forma podstawowa: łącka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:pl:loc:f

Forma podstawowa: łącki
Opis: związany z Łąckiem - wsią w Małopolsce.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos

Forma podstawowa: łącki
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:loc:m1
łąckimi 16Forma podstawowa: łącka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
łączach 17Forma podstawowa: łącze
Opis: kompleks środków technicznych do przesyłania sygnałów przeznaczony do realizacji określonej usługi telekomunikacyjnej.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
łączący 20Forma podstawowa: łączyć
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
łączcie 15Forma podstawowa: łączyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
łączkom 16Forma podstawowa: łączka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f

Forma podstawowa: łączki
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
łączmyż 20Forma podstawowa: łączyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
łącznej 16Forma podstawowa: łączny
Opis: taki, który powstaje w wyniku połączenia elementów.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
łącznia 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łącznic 15Forma podstawowa: łącznica
Opis: trasa łącząca dwie inne trasy lub uczęszczaną trasę z jakimś miejscem.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łącznie 14Forma podstawowa: łącznia
Opis: w połączeniu, razem.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f

Forma fleksyjna: adv:pos
łącznik 15Opis: w piłce nożnej: napastnik, między skrzydłowym a środkowym.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m3
łącznio 14Forma podstawowa: łącznia
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łączniu 16Forma podstawowa: łączeń
Opis: Butomus - rodzaj rośliny z rodziny łączniowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
łącznym 16Forma podstawowa: łączna
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f

Forma podstawowa: łączny
Opis: taki, który powstaje w wyniku połączenia elementów.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos subst:pl:dat:m1 subst:sg:inst:m1 subst:sg:loc:m1
łączony 15Forma podstawowa: łączyć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
łączową 18Forma podstawowa: łączowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łączowe 14Forma podstawowa: łączowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
łączowi 14Forma podstawowa: łączowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łączyły 18Forma podstawowa: łączyć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
łączymy 17Forma podstawowa: łączyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
łąkarza 14Forma podstawowa: łąkarz
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
łąkarzu 16Forma podstawowa: łąkarz
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
łąkotce 16Forma podstawowa: łąkotka
Opis: znajdująca się między powierzchniami stawowymi kości tarczka z chrząstki włóknistej w niektórych stawach, np. żuchwowym, kolanowym.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
łąkotką 20Forma podstawowa: łąkotka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łąkotki 16Forma podstawowa: łąkotka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
łąkotko 16Forma podstawowa: łąkotka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łąkowej 16Forma podstawowa: łąkowy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
łąkowym 16Forma podstawowa: łąkowy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łąkówce 19Forma podstawowa: łąkówka
łąkówek 19Forma podstawowa: łąkówka
łąkówki 19Forma podstawowa: łąkówka
łątkach 18Forma podstawowa: łątki
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:p3
łątkami 16Forma podstawowa: łątka
Opis: ważka z rodziny łątkowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f

Forma podstawowa: łątka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1

Forma podstawowa: łątki
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p3
łebiany 12Forma podstawowa: łebianin
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
łebkach 15Forma podstawowa: łebek
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1 subst:pl:loc:m2 subst:pl:loc:m3
łebkiem 13Forma podstawowa: łebek
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1 subst:sg:inst:m2 subst:sg:inst:m3

Forma podstawowa: łebek
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
łebkowi 12Forma podstawowa: łebek
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:dat:m2 subst:sg:dat:m3
łebskie 12Forma podstawowa: łebski
Opis: o człowieku: taki, który ma duże możliwości umysłowe.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
łebskim 13Forma podstawowa: łebski
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łechcąc 18Forma podstawowa: łechtać
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
łechtam 14Forma podstawowa: łechtać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
łepakom 12Forma podstawowa: łepak
Opis: ktoś łebski, tęga głowa.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:pl:dat:m2
łepetyn 12Forma podstawowa: łepetyna
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łepkach 14Forma podstawowa: łepek
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1 subst:pl:loc:m2 subst:pl:loc:m3
łepkami 12Forma podstawowa: łepek
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1 subst:pl:inst:m2 subst:pl:inst:m3
łepkiem 12Forma podstawowa: łepek
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1 subst:sg:inst:m2 subst:sg:inst:m3

Forma podstawowa: łepek
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
łepkowi 11Forma podstawowa: łepek
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:dat:m2 subst:sg:dat:m3
łepskie 11Forma podstawowa: łepski
Opis: o człowieku: taki, który ma duże możliwości umysłowe.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
łezkach 13Forma podstawowa: łezka
Opis: kropla, gutta - ornament w kształcie kropel.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
łezkami 11Forma podstawowa: łezka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
łęckich 18Forma podstawowa: łęcka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:pl:loc:f
łęckiej 17Forma podstawowa: łęcki
Opis: związany z Łęką Opatowską, wsią w województwie wielkopolskim, w powiecie kępińskim.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
łęckimi 16Forma podstawowa: łęcka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f

Forma podstawowa: łęcki
Opis: związany z Łęką Opatowską, wsią w województwie wielkopolskim, w powiecie kępińskim.
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
łęczysk 16Forma podstawowa: łęczysko
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
łęgowej 17Forma podstawowa: łęgowy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
łękotce 16Forma podstawowa: łękotka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
łękotek 16Forma podstawowa: łękotka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łękotka 16Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łękotkę 20Forma podstawowa: łękotka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łękowej 16Forma podstawowa: łękowy
Opis: dotyczący łęku - formacji geologicznej.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
łgaliby 15Forma podstawowa: łgać
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
łgałaby 16Forma podstawowa: łgać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:ter:imperf:nonrefl
łgałbym 17Forma podstawowa: łgać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:nonrefl
łgałbyś 20Forma podstawowa: łgać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:nonrefl
łganemu 14Forma podstawowa: łgać
Forma fleksyjna: ppas:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
łganiem 12Forma podstawowa: łgać
Forma fleksyjna: ger:sg:inst:n2:imperf:aff:nonrefl
łganiom 12Forma podstawowa: łgać
łgarska 12Forma podstawowa: łgarski
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łgarską 16Forma podstawowa: łgarski
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łgarski 12Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łgarsku 14Forma podstawowa: łgarski
Forma fleksyjna: adjp
łgarstw 12Forma podstawowa: łgarstwo
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
łgarzom 12Forma podstawowa: łgarz
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
łgarzów 15Forma podstawowa: łgarz
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
łkająca 17Forma podstawowa: łkać
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:nonrefl

Forma podstawowa: łkający
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łkającą 21Forma podstawowa: łkać
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:nonrefl
łkające 17Forma podstawowa: łkać
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:nonrefl
łkająco 17Forma fleksyjna: adv:pos
łkający 18Forma podstawowa: łkać
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:nonrefl

Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łkajmyż 18Forma podstawowa: łkać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
łkaliby 14Forma podstawowa: łkać
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
łkałbyś 19Forma podstawowa: łkać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:nonrefl
łkaniem 11Forma podstawowa: łkać
Forma fleksyjna: ger:sg:inst:n2:imperf:aff:nonrefl
łobeską 16Forma podstawowa: łobeski
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łobeski 12Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łobesko 12Forma fleksyjna: adv:pos
łobesku 14Forma podstawowa: łobeski
Forma fleksyjna: adjp
łobodom 13Forma podstawowa: łoboda
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
łobuzie 13Forma podstawowa: łobuz
Opis: żartobliwie, z pobłażliwością o dziecku, które psoci i dokazuje.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1

Forma podstawowa: łobuzi
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
łobuzów 17Forma podstawowa: łobuz
Opis: żartobliwie, z pobłażliwością o dziecku, które psoci i dokazuje.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
łochwom 13Forma podstawowa: łochwa
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
łoczygą 17Forma podstawowa: łoczyga
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łoczygę 17Forma podstawowa: łoczyga
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łoczygo 13Forma podstawowa: łoczyga
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łodyżka 16Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łodyżkę 20Forma podstawowa: łodyżka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łodyżko 16Forma podstawowa: łodyżka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łodzian 10Forma podstawowa: łodzianin
Opis: mieszkaniec Łodzi.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
łodzika 11Forma podstawowa: łodzik
Opis: przedstawiciel okrzemek z rodziny łodzikowatych (Naviculaceae).
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
łodziki 11Forma podstawowa: łodzik
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
łodziom 11Forma podstawowa: łódź
Opis: miasto w środkowej Polsce, siedziba władz województwa łódzkiego.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
łogawym 13Forma podstawowa: łogawy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łogowie 11Forma podstawowa: łogowa
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
łogowom 12Forma podstawowa: łogowa
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
łoiłaby 14Forma podstawowa: łoić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
łoiłbym 15Forma podstawowa: łoić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
łoiłbyś 18Forma podstawowa: łoić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
łoiłoby 14Forma podstawowa: łoić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
łojenia 11Forma podstawowa: łoić
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
łojeniu 13Forma podstawowa: łoić
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
łojkach 15Forma podstawowa: łojek
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1

Forma podstawowa: łojek
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
łojkami 13Forma podstawowa: łojek
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
łojkowi 12Forma podstawowa: łojek
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
łojonej 13Forma podstawowa: łoić
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff
łojotok 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
łojowej 13Forma podstawowa: łojowy
Opis: związany z łojem - odmianą tłuszczu zwierzęcego o konsystencji twardej, uzyskiwaną głównie z bydła, rzadziej z owiec.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
łojówce 16Forma podstawowa: łojówka
Opis: świeca łojowa.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
łojówka 16Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łojówko 16Forma podstawowa: łojówka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łokasie 10Forma podstawowa: łokaś
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
łokasiu 12Forma podstawowa: łokaś
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
łomascy 12Forma podstawowa: łomaski
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łomaską 15Forma podstawowa: łomaski
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łomaski 11Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łomasku 13Forma podstawowa: łomaski
Forma fleksyjna: adjp
łomiarz 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
łomocze 11Forma podstawowa: łomotać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
łomoczę 15Forma podstawowa: łomotać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
łomotem 12Forma podstawowa: łomot
Opis: pobicie, lanie.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
łomotną 15Forma podstawowa: łomotnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl
łomotnę 15Forma podstawowa: łomotnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl
łomowym 12Forma podstawowa: łomowy
łonowej 11Forma podstawowa: łonowy
Opis: związany z łonem - podbrzuszem.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
łonowym 11Forma podstawowa: łonowy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łonówce 14Forma podstawowa: łonówka
łonówek 14Forma podstawowa: łonówka
łonówką 18Forma podstawowa: łonówka
łonówki 14Forma podstawowa: łonówka
łonówko 14Forma podstawowa: łonówka
łońskie 16Forma podstawowa: łońska
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
łońskim 17Forma podstawowa: łońska
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f

Forma podstawowa: łoński
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łopacie 11Forma podstawowa: łopata
Opis: proste ręczne narzędzie służące do podnoszenia i przenoszenia materiałów sypkich.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
łopatce 12Forma podstawowa: łopatka
Opis: zdrobniale: łopata - proste narzędzie służące do podnoszenia i przenoszenia materiałów sypkich (zazwyczaj o małej łopacie, często też gdy mowa o zabawce).
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
łopatka 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
łopatką 16Forma podstawowa: łopatka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łopatom 12Forma podstawowa: łopata
Opis: proste ręczne narzędzie służące do podnoszenia i przenoszenia materiałów sypkich.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
łopiany 11Forma podstawowa: łopian
Opis: łopuch, Arctium – rodzaj roślin należący do rodziny astrowatych, liczy 10 gatunków, występuje w stanie dzikim w umiarkowanych strefach Europy i Azji, w Polsce występują na stanowiskach naturalnych 4
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
łopocąc 16Forma podstawowa: łopotać
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
łopoczą 15Forma podstawowa: łopotać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
łopotać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
łopotał 13Forma podstawowa: łopotać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
łopotań 17Forma podstawowa: łopotać
łopucha 15Forma podstawowa: łopuch
Opis: łopian, Arctium – rodzaj roślin należący do rodziny astrowatych, liczy 10 gatunków, występuje w stanie dzikim w umiarkowanych strefach Europy i Azji, w Polsce występują na stanowiskach naturalnych 4
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łopucho 15Forma podstawowa: łopucha
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łopuchy 16Forma podstawowa: łopuch
Opis: łopian, Arctium – rodzaj roślin należący do rodziny astrowatych, liczy 10 gatunków, występuje w stanie dzikim w umiarkowanych strefach Europy i Azji, w Polsce występują na stanowiskach naturalnych 4
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: łopucha
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
łosiach 12Forma podstawowa: łosie
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2

Forma podstawowa: łoś
Opis: Alces alces – największy współcześnie żyjący gatunek ssaka kopytnego z rodziny jeleniowatych, wyróżniający się charakterystycznym porożem i wyjątkowo długimi kończynami.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2
łosiami 10Forma podstawowa: łoś
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1

Forma podstawowa: łoś
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2
łosicką 15Forma podstawowa: łosicki
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łosicki 11Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łosicko 11Forma fleksyjna: adv:pos
łosicku 13Forma podstawowa: łosicki
Forma fleksyjna: adjp
łosicom 11Forma podstawowa: łosice
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p2 subst:pl:dat:p3
łosiemu 12Forma podstawowa: łosi
Opis: związany z łosiem, pochodzący od łosia.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łosięta 14Forma podstawowa: łosię
Opis: młode łosia.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n1 subst:pl:nom:n1 subst:pl:voc:n1
łosinie 9Forma podstawowa: łosina
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
łosinom 10Forma podstawowa: łosina
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
łosiowa 9Forma podstawowa: łosiowy
Opis: zrobiony ze skóry łosia.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łosiową 13Forma podstawowa: łosiowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łosiowy 10Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łoskocę 15Forma podstawowa: łoskotać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
łoskocz 11Forma podstawowa: łoskotać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
łoskotu 13Forma podstawowa: łoskot
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
łoskoty 12Forma podstawowa: łoskot
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
łososie 9Forma podstawowa: łosoś
Opis: zwyczajowa nazwa kilku gatunków wędrownych ryb z rodziny łososiowatych (Salmonidae), zasiedlających słodkie wody.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
łosunia 11Forma podstawowa: łosuń
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
łoszach 12Forma podstawowa: łosza
Opis: łow. klępa.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
łoszaki 10Forma podstawowa: łoszak
Opis: łow. młody łoś.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
łotokom 12Forma podstawowa: łotok
Opis: kanał odprowadzający lub doprowadzający wodę.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
łotoków 15Forma podstawowa: łotok
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
łotrowi 10Forma podstawowa: łotr
Opis: człowiek postępujący niegodziwie, nieuczciwie, źle.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1
łotruje 14Forma podstawowa: łotrować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
łotruję 18Forma podstawowa: łotrować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
łotrzyk 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
łotyscy 13Forma podstawowa: łotyski
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łotyską 16Forma podstawowa: łotyski
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łotysku 14Forma podstawowa: łotyski
Forma fleksyjna: adjp
łowcach 13Forma podstawowa: łowca
Opis: ogar cechujący się bardzo dobrym węchem, używany do tropienia zwierzyny.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
łowcami 11Forma podstawowa: łowca
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
łowczej 12Forma podstawowa: łowczy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
łowiąca 14Forma podstawowa: łowić
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
łowiące 14Forma podstawowa: łowić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
łowiący 15Forma podstawowa: łowić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
łowiccy 12Forma podstawowa: łowicki
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1

Forma podstawowa: łowicki
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łowicka 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f
łowicką 15Forma podstawowa: łowicki
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łowicki 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1

Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łowicko 11Forma podstawowa: łowicki
Forma fleksyjna: adja

Forma fleksyjna: adv:pos
łowicku 13Forma podstawowa: łowicki
Forma fleksyjna: adjp
łowiłam 12Forma podstawowa: łowić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
łowione 9Forma podstawowa: łowić
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
łowiska 10Forma podstawowa: łowisko
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
łownego 11Forma podstawowa: łowny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łozinom 10Forma podstawowa: łozina
Opis: zarośla wierzbowe.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
łozowym 11Forma podstawowa: łozowy
Opis: zrobiony z wierzbowych gałązek.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łozówce 14Forma podstawowa: łozówka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
łozówek 14Forma podstawowa: łozówka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łozówką 18Forma podstawowa: łozówka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łozówki 14Forma podstawowa: łozówka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
łożenia 13Forma podstawowa: łożyć
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
łożeniu 15Forma podstawowa: łożyć
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
łożnicą 18Forma podstawowa: łożnica
Opis: łoże małżeńskie.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łożnice 14Forma podstawowa: łożnica
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
łożnicę 18Forma podstawowa: łożnica
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łożnicy 15Forma podstawowa: łożnica
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: łożnik
Opis: dawny urzędnik dworski, do którego należała opieka nad sypialniami króla lub możnowładcy.
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
łożonej 15Forma podstawowa: łożyć
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff
łożonym 15Forma podstawowa: łożyć
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
łożycie 15Forma podstawowa: łożyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
łożyłam 17Forma podstawowa: łożyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
łożyłeś 20Forma podstawowa: łożyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
łożysku 17Forma podstawowa: łożysko
Opis: część dna doliny rzecznej: koryto rzeki i obszar zalewowy, zajmowany przez wody powodziowe podczas wezbrań.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
łódkach 18Forma podstawowa: łódka
Opis: rodzaj niewielkiego uchwytu na naboje w broni samopowtarzalnej, umożliwiający załadowanie kilku naboi na raz.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
łódkami 16Forma podstawowa: łódka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
łódkuje 19Forma podstawowa: łódkować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
łódkuję 23Forma podstawowa: łódkować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
łódzkie 15Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
łójcież 20Forma podstawowa: łoić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
łówcież 18Forma podstawowa: łowić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
łózkach 17Forma podstawowa: łózka
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
łóżkowa 18Forma podstawowa: łóżkowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łóżkową 22Forma podstawowa: łóżkowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łóżkowy 19Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łubiana 13Forma podstawowa: łubiany
Opis: zrobiony z łubu.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łubianą 17Forma podstawowa: łubiany
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łubiany 14Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łubinie 13Forma podstawowa: łubin
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
łubkami 15Forma podstawowa: łubka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
łubkowa 14Forma podstawowa: łubkowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łubkową 18Forma podstawowa: łubkowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łubkowi 14Forma podstawowa: łubkowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łubniom 14Forma podstawowa: łubień
łubowym 15Forma podstawowa: łubowy
Opis: zrobiony z łubu.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łucczan 13Forma podstawowa: łucczanin
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
łuckich 16Forma podstawowa: łucka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:pl:loc:f

Forma podstawowa: łucki
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
łuckiej 15Forma podstawowa: łucka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: łucki
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
łuckimi 14Forma podstawowa: łucka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f

Forma podstawowa: łucki
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
łuckość 22Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
łuczków 17Forma podstawowa: łuczek
Opis: stosowany w zapisie nutowym znak graficzny łączący kilka nut.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
łucznik 13Opis: rzemieślnik trudniący się wyrobem łuków.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
łuczywa 13Forma podstawowa: łuczywo
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
łuczywo 13Forma podstawowa: łuczywa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łuczyzm 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
łudząca 17Forma podstawowa: łudzący
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łudzącą 21Forma podstawowa: łudzący
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos

Forma podstawowa: łudzić
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
łudzące 17Forma podstawowa: łudzący
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos

Forma podstawowa: łudzić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
łudząco 17Forma fleksyjna: adv:pos

Forma podstawowa: łudzący
Forma fleksyjna: adja
łudzący 18Forma podstawowa: łudzić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
łudzimy 14Forma podstawowa: łudzić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
łudzisz 12Forma podstawowa: łudzić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
łudzona 12Forma podstawowa: łudzić
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
łudzoną 16Forma podstawowa: łudzić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
łudzony 13Forma podstawowa: łudzić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
łudźcie 21Forma podstawowa: łudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
ługowań 19Forma podstawowa: ługować
ługowej 15Forma podstawowa: ługowy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
ługówce 18Forma podstawowa: ługówka
ługówek 18Forma podstawowa: ługówka
ługówką 22Forma podstawowa: ługówka
ługówko 18Forma podstawowa: ługówka
ługujże 21Forma podstawowa: ługować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
łukowań 18Forma podstawowa: łukować
łukowej 14Forma podstawowa: łukowa
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: łukowy
Opis: w kształcie łuku, przypominający kształtem łuk.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
łukumem 16Forma podstawowa: łukum
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
łukumie 15Forma podstawowa: łukum
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
łukumom 16Forma podstawowa: łukum
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
łupałaś 18Forma podstawowa: łupać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
łupałby 17Forma podstawowa: łupać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
łupałeś 18Forma podstawowa: łupać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
łupanej 14Forma podstawowa: łupać
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff
łupania 12Forma podstawowa: łupać
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
łupanic 13Forma podstawowa: łupanica
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łuparką 17Forma podstawowa: łuparka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łupcież 17Forma podstawowa: łupić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
łupiąca 17Forma podstawowa: łupić
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
łupiącą 21Forma podstawowa: łupać
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
łupiące 17Forma podstawowa: łupać
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
łupiący 18Forma podstawowa: łupać
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
łupiemy 14Forma podstawowa: łupać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
łupiesz 12Forma podstawowa: łupać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
łupieżą 20Forma podstawowa: łupieża
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f

Forma podstawowa: łupieżyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
łupieże 16Forma podstawowa: łupież
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:f subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:f subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: łupieża
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
łupieży 17Forma podstawowa: łupieża
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: łupieżyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
łupiłam 15Forma podstawowa: łupić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
łupiłeś 18Forma podstawowa: łupić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
łupince 13Forma podstawowa: łupinka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
łupinek 13Forma podstawowa: łupinka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łupinie 12Forma podstawowa: łupina
Opis: betonowa, żelbetowa lub kompozytowa konstrukcja budowlana o zakrzywionej środkowej powierzchni, stosowana jako sklepienie dużych obiektów, na przykład hal sportowych, fabrycznych.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
łupinka 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łupinki 13Forma podstawowa: łupinka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
łupinko 13Forma podstawowa: łupinka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łupinom 13Forma podstawowa: łupina
Opis: betonowa, żelbetowa lub kompozytowa konstrukcja budowlana o zakrzywionej środkowej powierzchni, stosowana jako sklepienie dużych obiektów, na przykład hal sportowych, fabrycznych.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
łupione 12Forma podstawowa: łupić
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
łupkach 16Forma podstawowa: łupka
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
łupkami 14Forma podstawowa: łupek
Opis: skała wykazująca się dobrą łupkowatością, posiada zróżnicowany skład i charakterystyczną teksturę łupkową.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3

Forma podstawowa: łupka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
łupkowa 13Forma podstawowa: łupków
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
łupkową 17Forma podstawowa: łupkowy
Opis: taki, który naturalnie dzieli się na cienkie, równolegle ułożone płytki, podobny pod względem budowy do łupków.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łupkowe 13Forma podstawowa: łupkowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
łupkowi 13Forma podstawowa: łupkowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łupliwa 13Forma podstawowa: łupliwy
Opis: taki, który łatwo ulega rozłupaniu, pękając i rozpadając się na mniejsze elementy.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łupliwe 13Forma podstawowa: łupliwy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
łupliwi 13Forma podstawowa: łupliwy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łupliwy 14Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łupnęły 19Forma podstawowa: łupnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
łupniem 13Forma podstawowa: łupień
Opis: bicie kogoś, obecne tylko we frazeologii.
łupność 21Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
łupnych 16Forma podstawowa: łupny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
łuskach 15Forma podstawowa: łuska
Opis: kostna lub rogowa płytka wraz z innymi łuskami tworząca pokrywę ciała wielu zwierząt i pełniąca zazwyczaj funkcje obronne, występuje u ryb, gadów, ptaków i niektórych bezkręgowców (np. u motyli).
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f

Forma podstawowa: łuski
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:p3
łuskacz 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
łuskają 18Forma podstawowa: łuskać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
łuskała 14Forma podstawowa: łuskać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
łuskało 14Forma podstawowa: łuskać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
łuskana 12Forma podstawowa: łuskać
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
łuskane 12Forma podstawowa: łuskać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
łuskani 12Forma podstawowa: łuskać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
łuskano 12Forma podstawowa: łuskać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
łuskasz 12Forma podstawowa: łuskać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
łuskową 16Forma podstawowa: łuskowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łuskwin 12Forma podstawowa: łuskwina
Opis: łupina, osłona nasion u roślin nasiennych.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łustach 15Forma podstawowa: łust
łustami 13Forma podstawowa: łust
łustowi 12Forma podstawowa: łust
łuszcza 12Forma podstawowa: łuszcz
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Forma podstawowa: łuszcz
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
łuszczą 16Forma podstawowa: łuszczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
łuszcze 12Forma podstawowa: łuszcz
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
łuszczę 16Forma podstawowa: łuszczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
łuszczy 13Forma podstawowa: łuszczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
łutówce 17Forma podstawowa: łutówka
Opis: kultywar wiśni o późnej porze dojrzewania owoców.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
łutówka 17Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łutówką 21Forma podstawowa: łutówka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łutówki 17Forma podstawowa: łutówka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
łużyccy 19Forma podstawowa: łużycki
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łużycka 18Forma podstawowa: łużycki
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łużycki 18Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łużycko 18Forma podstawowa: łużycki
Forma fleksyjna: adja

Forma fleksyjna: adv:pos
łużycku 20Forma podstawowa: łużycki
Forma fleksyjna: adjp
łychach 16Forma podstawowa: łycha
Opis: zgrubiale: łyżka - narzędzie kuchenne lub z zastawy stołowej.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
łyczało 13Forma podstawowa: łyczeć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
łyczały 14Forma podstawowa: łyczeć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
łyczano 11Forma podstawowa: łyczany
Opis: związany z łykiem.
Forma fleksyjna: adja
łyczeją 17Forma podstawowa: łyczeć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
łyczeje 13Forma podstawowa: łyczeć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
łyczeję 17Forma podstawowa: łyczeć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
łyczkom 13Forma podstawowa: łyczek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: łyczka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f

Forma podstawowa: łyczko
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
łyczków 16Forma podstawowa: łyczek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:gen:m3
łydkach 15Forma podstawowa: łydka
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
łydkami 13Forma podstawowa: łydka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
łydkowa 12Forma podstawowa: łydkowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łydkowe 12Forma podstawowa: łydkowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
łydkowy 13Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łykając 18Forma podstawowa: łykać
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
łykajmy 15Forma podstawowa: łykać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
łykałam 14Forma podstawowa: łykać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
łykałby 16Forma podstawowa: łykać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
łykałem 14Forma podstawowa: łykać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
łykawce 12Forma podstawowa: łykawiec
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
łykawej 13Forma podstawowa: łykawy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
łyknęli 16Forma podstawowa: łyknąć
Opis: wypić porcję alkoholu, zwłaszcza mocnego.
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
łyknęła 17Forma podstawowa: łyknąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
łyknęło 17Forma podstawowa: łyknąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
łyknięć 20Forma podstawowa: łyknąć
łykowej 13Forma podstawowa: łykowy
Opis: związany z łykiem - zespołem tkanek przewodzących rośliny.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
łypałam 14Forma podstawowa: łypać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:nonrefl
łypałaś 17Forma podstawowa: łypać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:nonrefl
łypałby 16Forma podstawowa: łypać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
łypałem 14Forma podstawowa: łypać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:nonrefl
łypałeś 17Forma podstawowa: łypać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:nonrefl
łypania 11Forma podstawowa: łypać
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:nonrefl
łypaniu 13Forma podstawowa: łypać
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:nonrefl
łypcież 16Forma podstawowa: łypać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
łypiąca 16Forma podstawowa: łypać
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:nonrefl
łypiące 16Forma podstawowa: łypać
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:nonrefl
łypiemy 13Forma podstawowa: łypać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl
łypnęła 17Forma podstawowa: łypnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:nonrefl
łypnęło 17Forma podstawowa: łypnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:nonrefl
łysawej 12Forma podstawowa: łysawy
Opis: taki, który jest nieco, trochę łysy.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
łysiała 12Forma podstawowa: łysieć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl
łysiało 12Forma podstawowa: łysieć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
łysiały 13Forma podstawowa: łysieć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
łysieją 16Forma podstawowa: łysieć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
łysieje 12Forma podstawowa: łysieć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
łysieję 16Forma podstawowa: łysieć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
łysinką 15Forma podstawowa: łysinka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łysinki 11Forma podstawowa: łysinka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
łysinko 11Forma podstawowa: łysinka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łysinom 11Forma podstawowa: łysina
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
łyskach 14Forma podstawowa: łyska
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
łyskają 17Forma podstawowa: łyskać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
łyskało 13Forma podstawowa: łyskać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
łyskami 12Forma podstawowa: łysek
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
łyskamy 13Forma podstawowa: łyskać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
łyskiem 12Forma podstawowa: łysek
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2

Forma podstawowa: łysk
Opis: błysk, krótkie silne światło.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
łyskowi 11Forma podstawowa: łysek
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2

Forma podstawowa: łysk
Opis: błysk, krótkie silne światło.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
łysłoby 15Forma podstawowa: łysnąć
łysnęli 15Forma podstawowa: łysnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
łysnęła 16Forma podstawowa: łysnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
łysnęły 17Forma podstawowa: łysnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
łysolem 12Forma podstawowa: łysol
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
łysonie 10Forma podstawowa: łysoń
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
łysoniu 12Forma podstawowa: łysoń
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
łyżewce 15Forma podstawowa: łyżewka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
łyżewka 15Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łyżewkę 19Forma podstawowa: łyżewka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łyżewki 15Forma podstawowa: łyżewka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
łyżewko 15Forma podstawowa: łyżewka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łyżkowa 15Forma podstawowa: łyżkowy
Opis: o maszynie, narzędziu: takie, których praca polega na wybieraniu jakiegoś materiału łyżką.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łyżkowe 15Forma podstawowa: łyżkowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
łyżkowi 15Forma podstawowa: łyżkowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łyżkują 23Forma podstawowa: łyżkować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
łyżwach 17Forma podstawowa: łyżwa
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
łyżwowa 14Forma podstawowa: łyżwowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łyżwowe 14Forma podstawowa: łyżwowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
łyżwowi 14Forma podstawowa: łyżwowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łyżwowy 15Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łzawcie 10Forma podstawowa: łzawić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
łzawiał 11Forma podstawowa: łzawieć
łzawiąc 14Forma podstawowa: łzawić
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
łzawica 10Opis: zbiór łez, coś wypełnionego łazami.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łzawice 10Forma podstawowa: łzawica
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
łzawicę 14Forma podstawowa: łzawica
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łzawico 10Forma podstawowa: łzawica
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łzawieć 14
łzawiej 11Forma podstawowa: łzawie
Opis: smutno, ze łzami.
Forma fleksyjna: adv:com

Forma podstawowa: łzawo
Opis: rzewnie, wzruszając łatwymi środkami, również: powodując płacz.
Forma fleksyjna: adv:com
łzawień 15Forma podstawowa: łzawić
łzawili 10Forma podstawowa: łzawić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
łzawiła 11Forma podstawowa: łzawić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
łzawimy 11Forma podstawowa: łzawić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
łzawisz 9Forma podstawowa: łzawić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
łzawmyż 15Forma podstawowa: łzawić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
łzawnic 10Forma podstawowa: łzawnica
Opis: Coix – rodzaj roślin należący do rodziny wiechlinowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łzotoki 11Forma podstawowa: łzotok
Opis: objaw chorobowy polegający na obfitym łzawieniu.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
łzowego 11Forma podstawowa: łzowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łzowemu 12Forma podstawowa: łzowy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łzowych 13Forma podstawowa: łzowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
łzowymi 11Forma podstawowa: łzowy
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
łżących 22Forma podstawowa: łgać
Forma fleksyjna: pact:pl:acc:m1.p1:imperf:aff:nonrefl pact:pl:gen.loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:nonrefl
łżyjcie 17Forma podstawowa: łgać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
łżyjmyż 22Forma podstawowa: łgać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl

Wyrazy na literę ł o długości 8

łabędzia 17Forma podstawowa: łabędzi
Opis: zrobiony z piór łabędzia.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos

Forma podstawowa: łabędź
Opis: potoczny synonim nazwy gatunku Cygnus olor.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
łabędzią 21Forma podstawowa: łabędzi
Opis: zrobiony z piór łabędzia.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łabędzic 18Forma podstawowa: łabędzica
Opis: przenośnie: piękna, szczupła (długoszyja), dostojna kobieta.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łabędzie 17Forma podstawowa: łabędzi
Opis: zrobiony z piór łabędzia.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
łabędzik 18Opis: zdrobniale: łabędź.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
łabędzio 17Forma podstawowa: łabędzi
Opis: zrobiony z piór łabędzia.
Forma fleksyjna: adja
łabędziu 19Forma podstawowa: łabędź
Opis: potoczny synonim nazwy gatunku Cygnus olor.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
łabędzka 18Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f
łabędzku 20Forma podstawowa: łabędzki
Forma fleksyjna: adjp
łabowscy 14Forma podstawowa: łabowski
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łabowski 13Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łabowsko 13Forma podstawowa: łabowski
Forma fleksyjna: adja

Forma fleksyjna: adv:pos
łabudała 17Forma podstawowa: łabudać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl
łabudały 18Forma podstawowa: łabudać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl
łabudana 15Forma podstawowa: łabudać
łabudaną 19Forma podstawowa: łabudać
łabudane 15Forma podstawowa: łabudać
łabudani 15Forma podstawowa: łabudać
łabudany 16Forma podstawowa: łabudać
łabudasz 15Forma podstawowa: łabudać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl
łabuńcom 22Forma podstawowa: łabuniec
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
łabuńska 21Forma podstawowa: łabuński
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łachajmy 17Forma podstawowa: łachać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
łachajże 19Forma podstawowa: łachać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
łachałam 16Forma podstawowa: łachać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
łachałaś 19Forma podstawowa: łachać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
łachałby 18Forma podstawowa: łachać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
łachałem 16Forma podstawowa: łachać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
łachałeś 19Forma podstawowa: łachać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
łachania 13Forma podstawowa: łachać
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
łachanym 15Forma podstawowa: łachać
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
łachmana 14Forma podstawowa: łachman
Opis: stary, zniszczony kawałek materiału.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1 subst:sg:gen:m3
łachmanu 16Forma podstawowa: łachman
łachmany 15Forma podstawowa: łachman
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
łachmyta 16Opis: człowiek chodzący w zniszczonym, podartym ubraniu, biedak, obdartus.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:nom:m1
łachmyto 16Forma podstawowa: łachmyta
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f subst:sg:voc:m1
łachocąc 19Forma podstawowa: łachotać
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
łachoczą 18Forma podstawowa: łachotać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
łachotał 16Forma podstawowa: łachotać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
łachotań 20Forma podstawowa: łachotać
łachotek 15Forma podstawowa: łachotki
Opis: fakt łaskotania, pieszczenia ciała, powodującego śmiech.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
łachudrą 20Forma podstawowa: łachudra
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f subst:sg:inst:m1
łachudro 16Forma podstawowa: łachudra
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f subst:sg:voc:m1
łaciarka 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łaciarką 16Forma podstawowa: łaciarka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łaciarza 11Forma podstawowa: łaciarz
Opis: człowiek, który łata, naprawia stare rzeczy, np. odzież.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
łaciarze 11Forma podstawowa: łaciarz
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
łaciarzu 13Forma podstawowa: łaciarz
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
łaciasta 12Forma podstawowa: łaciasty
Opis: o organizmach żywych - taki, który ma łaty.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łaciastą 16Forma podstawowa: łaciasty
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łaciaste 12Forma podstawowa: łaciasty
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
łaciaści 16Forma podstawowa: łaciasty
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łaciatej 14Forma podstawowa: łaciaty
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
łaciatym 14Forma podstawowa: łaciaty
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łacinach 14Forma podstawowa: łacina
Opis: alfabet, system znaków służących do zapisu większości języków europejskich oraz wielu innych.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
łacinizm 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
łacinkom 13Forma podstawowa: łacinka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
łacińscy 19Forma podstawowa: łaciński
Opis: taki obrządek, który uznaje zwierzchność papieża, np. łaciński kościół.
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1

Forma podstawowa: łaciński
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łacińska 18Forma podstawowa: łaciński
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łacińską 22Forma podstawowa: łaciński
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łacińsko 18Forma podstawowa: łaciński
Forma fleksyjna: adja

Opis: o żaglu - trojkątny, przymocowany do ukośnej rejki.
Forma fleksyjna: adv:pos
ładnieją 17Forma podstawowa: ładnieć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
ładnotek 13Forma podstawowa: ładnotka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ładnotka 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ładnotką 17Forma podstawowa: ładnotka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ładnotkę 17Forma podstawowa: ładnotka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ładnotki 13Forma podstawowa: ładnotka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ładnotko 13Forma podstawowa: ładnotka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ładowacz 12Opis: robotnik zajmujący się załadunkiem towarów.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
ładowane 11Forma podstawowa: ładować
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
ładowano 11Forma podstawowa: ładować
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
ładownic 12Forma podstawowa: ładownica
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ładownie 11Opis: pakowny, pojemny
Forma fleksyjna: adv:pos
ładownię 15Forma podstawowa: ładownia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ładownio 11Forma podstawowa: ładownia
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ładugach 18Forma podstawowa: ładuga
Opis: ładunek statku.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
ładugowi 15Forma podstawowa: ładugowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
ładugowy 16Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ładująca 20Forma podstawowa: ładować
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
ładujący 21Forma podstawowa: ładować
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
ładujesz 15Forma podstawowa: ładować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ładunków 18Forma podstawowa: ładunek
Opis: przewożony towar.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
ładzącym 18Forma podstawowa: ładzić
Forma fleksyjna: pact:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
ładzenie 11Forma podstawowa: ładzić
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
ładziccy 14Forma podstawowa: ładzicki
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
ładzicka 13Forma podstawowa: ładzicki
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ładzicką 17Forma podstawowa: ładzicki
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ładzicko 13Forma podstawowa: ładzicki
Forma fleksyjna: adja
ładziłam 14Forma podstawowa: ładzić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
ładziłby 16Forma podstawowa: ładzić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
ładzonym 13Forma podstawowa: ładzić
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
łagierna 12Forma podstawowa: łagierny
Opis: taki, który jest związany z łagrem.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łagierne 12Forma podstawowa: łagierny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
łagierni 12Forma podstawowa: łagierny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łagierny 13Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łagiewek 13Forma podstawowa: łagiewka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łagiewka 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łagiewkę 17Forma podstawowa: łagiewka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łagiewki 13Forma podstawowa: łagiewka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
łagodnej 15Forma podstawowa: łagodny
Opis: lekki, taki, który łatwo przetrwać.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
łagodzić 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
łagodźmy 23Forma podstawowa: łagodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
łagodźże 25Forma podstawowa: łagodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
łagowska 13Forma podstawowa: łagowski
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łagowską 17Forma podstawowa: łagowski
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łagowski 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1

Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łagowsko 13Forma podstawowa: łagowski
Forma fleksyjna: adja

Forma fleksyjna: adv:pos
łagowsku 15Forma podstawowa: łagowski
Forma fleksyjna: adjp
łagódźże 29Forma podstawowa: łagodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
łagrowej 14Forma podstawowa: łagrowy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
łagunami 15Forma podstawowa: łagun
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
łagwiami 13Forma podstawowa: łagiew
Opis: naczynie do przechowywania i transportowania wody, napojów i innych płynów.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
łajałaby 17Forma podstawowa: łajać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
łajałbyś 21Forma podstawowa: łajać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
łajałoby 17Forma podstawowa: łajać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
łajanego 14Forma podstawowa: łajać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m1.m2:imperf:aff ppas:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
łajaniem 13Forma podstawowa: łajać
Forma fleksyjna: ger:sg:inst:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
łajaniom 13Forma podstawowa: łajać
łajanych 16Forma podstawowa: łajać
Forma fleksyjna: ppas:pl:acc:m1.p1:imperf:aff ppas:pl:gen.loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff
łajanymi 14Forma podstawowa: łajać
Forma fleksyjna: ppas:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff
łajdacka 15Forma podstawowa: łajdacki
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łajdacki 15Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łajdacko 15Forma fleksyjna: adv:pos
łajdacku 17Forma podstawowa: łajdacki
Forma fleksyjna: adjp
łajdaczę 18Forma podstawowa: łajdaczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl
łajdaków 18Forma podstawowa: łajdak
Opis: człowiek niegodziwy, godny pogardy.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
łaknącej 18Forma podstawowa: łaknąć
Forma fleksyjna: pact:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
łaknącym 18Forma podstawowa: łaknąć
Forma fleksyjna: pact:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
łaknęłaś 21Forma podstawowa: łaknąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
łaknijmy 15Forma podstawowa: łaknąć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
łaknijże 17Forma podstawowa: łaknąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
łakociem 13Forma podstawowa: łakoć
Opis: smakołyk, przysmak, niekoniecznie słodki.
łakociom 13Forma podstawowa: łakocie
Opis: smakowite jedzenie, frykasy, współcześnie najszczęściej synonim słodyczy.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
łakomcom 14Forma podstawowa: łakomca
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: łakomiec
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
łakomców 17Forma podstawowa: łakomca
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1

Forma podstawowa: łakomiec
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
łakomego 14Forma podstawowa: łakomy
Opis: przenośnie o człowieku: taki, który czegoś pożąda, jest czegoś spragniony.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Forma podstawowa: łakomy
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
łakomemu 15Forma podstawowa: łakomy
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1
łakomień 18Forma podstawowa: łakomić
łakomili 13Forma podstawowa: łakomić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl
łakomiła 14Forma podstawowa: łakomić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl
łakomiły 15Forma podstawowa: łakomić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl
łakomimy 14Forma podstawowa: łakomić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl
łakomstw 13Forma podstawowa: łakomstwo
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
łakomych 16Forma podstawowa: łakoma
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:pl:loc:f

Forma podstawowa: łakomy
Opis: przenośnie o człowieku: taki, który czegoś pożąda, jest czegoś spragniony.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:loc:m1
łakomymi 14Forma podstawowa: łakoma
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
łamaczem 13Forma podstawowa: łamacz
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1 subst:sg:inst:m3
łamaczów 16Forma podstawowa: łamacz
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:gen:m3
łamagach 16Forma podstawowa: łamaga
Opis: człowiek mało zgrabny, mało sprawny fizycznie, taki któremu żadna robota (zwłaszcza fizyczna) się nie udaje.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f subst:pl:loc:m1
łamagami 14Forma podstawowa: łamaga
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f subst:pl:inst:m1
łamaliby 15Forma podstawowa: łamać
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
łamałbym 17Forma podstawowa: łamać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
łamałbyś 20Forma podstawowa: łamać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
łamałyby 17Forma podstawowa: łamać
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
łamanego 13Forma podstawowa: łamany
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łamanemu 14Forma podstawowa: łamany
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łamaniec 12Opis: dziwaczny, nienaturalny ruch ciała osoby tańczącej, gimnastykującej się.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
łamaniem 12Forma podstawowa: łamać
Forma fleksyjna: ger:sg:inst:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
łamanych 15Forma podstawowa: łamany
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
łamanymi 13Forma podstawowa: łamać
Forma fleksyjna: ppas:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff

Forma podstawowa: łamany
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
łamańcom 19Forma podstawowa: łamaniec
Opis: dziwaczny, nienaturalny ruch ciała osoby tańczącej, gimnastykującej się.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
łamańców 22Forma podstawowa: łamaniec
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
łamarkom 13Forma podstawowa: łamarka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
łamiącej 18Forma podstawowa: łamać
Forma fleksyjna: pact:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
łamliwej 14Forma podstawowa: łamliwy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
łanięcia 15Forma podstawowa: łanię
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:n1
łanięcką 20Forma podstawowa: łanięcki
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łanięcki 16Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łaniętom 16Forma podstawowa: łanię
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n1
łanowców 15Forma podstawowa: łanowiec
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
łanowego 12Forma podstawowa: łanowy
Opis: związany z łanem - polem.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łanowemu 13Forma podstawowa: łanowy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łanowymi 12Forma podstawowa: łanowy
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
łańcucha 22Forma podstawowa: łańcuch
Opis: przenośnie: ciąg, w którym jeden element pociąga za sobą następny.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
łańcucki 21Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łapaczce 13Forma podstawowa: łapaczka
Opis: w jubilerstwie, rękodziele - końcówka naszyjników, bransolet, służąca do zapinania.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
łapaczek 13Forma podstawowa: łapaczka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łapaczem 13Forma podstawowa: łapacz
Opis: małe pomieszczenie w domu, pierwszy korytarz, którego zadaniem jest zatrzymywanie wiatru i chłodu.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
łapaczka 13Opis: w jubilerstwie, rękodziele - końcówka naszyjników, bransolet, służąca do zapinania.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łapaczom 13Forma podstawowa: łapacz
Opis: małe pomieszczenie w domu, pierwszy korytarz, którego zadaniem jest zatrzymywanie wiatru i chłodu.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
łapakami 13Forma podstawowa: łapak
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
łapakiem 13Forma podstawowa: łapak
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
łapaliby 15Forma podstawowa: łapać
Opis: zatrzymywać, przytrzymywać ręką lub przyrządem, ograniczać możliwość swobodnego poruszania się.
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
łapałbyś 20Forma podstawowa: łapać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
łapałoby 16Forma podstawowa: łapać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
łapałyby 17Forma podstawowa: łapać
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
łapanego 13Forma podstawowa: łapać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m1.m2:imperf:aff ppas:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
łapanych 15Forma podstawowa: łapać
Forma fleksyjna: ppas:pl:acc:m1.p1:imperf:aff ppas:pl:gen.loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff
łapanymi 13Forma podstawowa: łapać
Forma fleksyjna: ppas:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff

Forma podstawowa: łapany
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos subst:pl:inst:m2
łapawice 12Forma podstawowa: łapawica
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
łapawico 12Forma podstawowa: łapawica
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łapciach 15Forma podstawowa: łapeć
Opis: poranny pantofel, najczęściej znoszony.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
łapczywa 13Forma podstawowa: łapczywy
Opis: taki, który bardzo szybko je, pije, zaspokaja pragnienie.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łapczywą 17Forma podstawowa: łapczywy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łapczywe 13Forma podstawowa: łapczywy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
łapeczce 13Forma podstawowa: łapeczka
Opis: pieszczotliwie o dłoni.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
łapeczek 13Forma podstawowa: łapeczka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łapeczkę 17Forma podstawowa: łapeczka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łapeczki 13Forma podstawowa: łapeczka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
łapeczko 13Forma podstawowa: łapeczka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łapianek 12Forma podstawowa: łapianka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łapianie 11Forma podstawowa: łapianin
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
łapianin 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
łapianką 16Forma podstawowa: łapianka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łapiankę 16Forma podstawowa: łapianka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łapianom 12Forma podstawowa: łapianin
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
łapięcia 16Forma podstawowa: łapię
Opis: z politowaniem albo z pieszczotą o zwierzęcej łapie.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:n1
łapiętom 17Forma podstawowa: łapięta
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
łapinach 14Forma podstawowa: łapina
Opis: o łapie zwierzęcia (pieszczotliwie albo z politowaniem).
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f

Forma podstawowa: łapino
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
łapinami 12Forma podstawowa: łapino
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
łapówami 16Forma podstawowa: łapówa
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
łapskach 15Forma podstawowa: łapsko
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
łapskami 13Forma podstawowa: łapsko
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
łapskich 15Forma podstawowa: łapski
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
łapskiem 13Forma podstawowa: łapsko
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
łapskimi 13Forma podstawowa: łapski
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
łapskość 21Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
łapszach 14Forma podstawowa: łapsza
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f

Forma podstawowa: łapsze
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:p2 subst:pl:loc:p3
łapszami 12Forma podstawowa: łapsza
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
łasicach 14Forma podstawowa: łasica
Opis: wyprawiona skóra zwierzęcia o tej samej nazwie.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f

Forma podstawowa: łasice
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:p3
łasiczej 13Forma podstawowa: łasiczy
Opis: związany z łasicą.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
łasiczką 16Forma podstawowa: łasiczka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łasiczko 12Forma podstawowa: łasiczka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łasiczym 13Forma podstawowa: łasiczy
Opis: związany z łasicą.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łasiliby 14Forma podstawowa: łasić
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:imperf:refl
łasiłbym 16Forma podstawowa: łasić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl
łasiłbyś 19Forma podstawowa: łasić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl
łasiłyby 16Forma podstawowa: łasić
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl
łasinian 10Forma podstawowa: łasinianin
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
łasińscy 18Forma podstawowa: łasiński
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1

Forma podstawowa: łasiński
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łasińską 21Forma podstawowa: łasińska
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:inst:f
łasińsko 17Forma podstawowa: łasiński
Forma fleksyjna: adja

Forma fleksyjna: adv:pos
łaskawca 12Opis: ironicznie: ktoś, komu wydaje się, że robi coś dobrego dla kogoś innego, lecz tak naprawdę jego gest jest niepotrzebny lub odbierany zupełnie opacznie.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
łaskawco 12Forma podstawowa: łaskawca
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
łaskawcy 13Forma podstawowa: łaskawca
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1 subst:sg:dat:m1 subst:sg:gen:m1 subst:sg:loc:m1
łaskiego 13Forma podstawowa: łaski
Opis: związany z Łaskiem.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
łaskiemu 14Forma podstawowa: łaski
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos

Forma podstawowa: łaski
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1
łaskocąc 17Forma podstawowa: łaskotać
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
łaskoczę 16Forma podstawowa: łaskotać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
łaskotał 14Forma podstawowa: łaskotać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
łaskunem 14Forma podstawowa: łaskun
Opis: ssak z podrodziny łaskunów, niewielkich ssaków drapieżnych w rodzinie łaszowatych, występuje w południowej i południowo-wschodniej Azji.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
łaskunie 13Forma podstawowa: łaskun
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
łaskunów 17Forma podstawowa: łaskun
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
łasoniem 11Forma podstawowa: łasoń
łasowali 11Forma podstawowa: łasować
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
łasowała 12Forma podstawowa: łasować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl
łasowało 12Forma podstawowa: łasować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
łasowana 10Forma podstawowa: łasować
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
łasowaną 14Forma podstawowa: łasować
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
łasowane 10Forma podstawowa: łasować
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
łasowano 10Forma podstawowa: łasować
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl
łasuchem 16Forma podstawowa: łasuch
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1 subst:sg:inst:m2
łasuchom 16Forma podstawowa: łasuch
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:pl:dat:m2
łasuchuj 19Forma podstawowa: łasuchować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
łasująca 19Forma podstawowa: łasować
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:nonrefl
łasującą 23Forma podstawowa: łasować
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:nonrefl
łaszącym 17Forma podstawowa: łasić
Forma fleksyjna: pact:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl pact:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl
łaszcząc 16Forma podstawowa: łaszczyć
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl
łaszczmy 13Forma podstawowa: łaszczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl
łaszenie 10Forma podstawowa: łasić
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:refl
łaszkach 14Forma podstawowa: łaszek
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1

Forma podstawowa: łaszek
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
łaszkami 12Forma podstawowa: łaszek
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
łaszkowi 11Forma podstawowa: łaszek
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
łasztach 14Forma podstawowa: łaszt
Opis: dawna jednostka miary objętości dla towarów sypkich, głównie zboża, stosowana od XIV do XIX wieku w portach nadbałtyckich, liczyła 3000-3840 litrów (dm3) i dzieliła się na 30 korców lub 60 szefli.{#
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
łasztami 12Forma podstawowa: łaszt
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
łataczem 13Forma podstawowa: łatacz
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
łatająca 18Forma podstawowa: łatać
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
łatającą 22Forma podstawowa: łatać
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
łatajcie 14Forma podstawowa: łatać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
łataliby 15Forma podstawowa: łatać
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
łatałbym 17Forma podstawowa: łatać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
łatanego 13Forma podstawowa: łatać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m1.m2:imperf:aff ppas:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
łatanemu 14Forma podstawowa: łatany
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łataniem 12Forma podstawowa: łatać
Forma fleksyjna: ger:sg:inst:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
łataniną 15Forma podstawowa: łatanina
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łataniom 12Forma podstawowa: łatać
łatanymi 13Forma podstawowa: łatany
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
łatczyna 13Forma podstawowa: łatczyn
łatczyny 14Forma podstawowa: łatczyn
łateczkę 17Forma podstawowa: łateczka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łateczki 13Forma podstawowa: łateczka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
łateczko 13Forma podstawowa: łateczka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łatwizna 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łatwizny 12Forma podstawowa: łatwizna
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ławeczek 12Forma podstawowa: ławeczka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ławeczkę 16Forma podstawowa: ławeczka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ławeczki 12Forma podstawowa: ławeczka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ławeczko 12Forma podstawowa: ławeczka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ławicach 14Forma podstawowa: ławica
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
ławicowa 11Forma podstawowa: ławicowy
Opis: taki, który żyje w ławicy, tymczasowej grupie ryb łączących się w celu zapewnienia sobie bezpieczeństwa i pokarmu.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ławicowe 11Forma podstawowa: ławicowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
ławicowo 11Forma fleksyjna: adv:pos
ławkarzu 13Forma podstawowa: ławkarz
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
ławkarzy 12Forma podstawowa: ławkarz
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
ławkowca 12Forma podstawowa: ławkowiec
Opis: pędzel o szerokiej głowicy i długim włosiu, służący do krycia dużych powierzchni.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ławkowym 13Forma podstawowa: ławkowy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ławnicko 12Forma podstawowa: ławnicki
Forma fleksyjna: adja

Forma fleksyjna: adv:pos
ławnicku 14Forma podstawowa: ławnicki
Forma fleksyjna: adjp
ławniczą 15Forma podstawowa: ławniczy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ławnicze 11Forma podstawowa: ławniczy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
ławnikom 12Forma podstawowa: ławnik
Opis: członek rady miejskiej lub gminnej.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
ławników 15Forma podstawowa: ławnik
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
ławostół 17Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ławowego 12Forma podstawowa: ławowy
Opis: taki, który związany jest z ławą, dotyczy ławy (siedziska).
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ławowymi 12Forma podstawowa: ławowy
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
łazarzom 11Forma podstawowa: łazarz
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
łazęgują 24Forma podstawowa: łazęgować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
łazianek 11Forma podstawowa: łazianka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łazianie 10Forma podstawowa: łazianin
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
łazianka 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łazianką 15Forma podstawowa: łazianka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łazianko 11Forma podstawowa: łazianka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łaziebną 16Forma podstawowa: łaziebny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łaziebni 12Forma podstawowa: łaziebny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
łaziebny 13Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1
łazienek 11Forma podstawowa: łazienka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łazienka 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łazienką 15Forma podstawowa: łazienka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łazienki 11Forma podstawowa: łazienka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p2 subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p2 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p2 subst:pl:voc:p3
łazienko 11Forma podstawowa: łazienka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łazienna 10Forma podstawowa: łazienny
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łazienną 14Forma podstawowa: łazienny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łazienne 10Forma podstawowa: łazienny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
łazienni 10Forma podstawowa: łazienny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łazienny 11Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łazikami 12Forma podstawowa: łazik
Opis: pojazd i urządzenie badawcze jednocześnie, stosowany do eksploracji kosmosu.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1 subst:pl:inst:m2 subst:pl:inst:m3
łazikiem 12Forma podstawowa: łazik
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1 subst:sg:inst:m2 subst:sg:inst:m3
łazikują 19Forma podstawowa: łazikować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
łazikuje 15Forma podstawowa: łazikować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
łaziliby 14Forma podstawowa: łazić
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
łaziłaby 15Forma podstawowa: łazić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:ter:imperf:nonrefl
łaziłbyś 19Forma podstawowa: łazić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:nonrefl
łaziłoby 15Forma podstawowa: łazić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
łaziłyby 16Forma podstawowa: łazić
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
łazowscy 12Forma podstawowa: łazowski
Opis: związany z Łazami - miastem w województwie śląskim.
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1

Forma podstawowa: łazowski
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łazowska 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: łazowski
Opis: związany z Łazami - miastem w województwie śląskim.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łazowską 15Forma podstawowa: łazowska
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:inst:f

Forma podstawowa: łazowski
Opis: związany z Łazami - miastem w województwie śląskim.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łazowsko 11Forma podstawowa: łazowski
Forma fleksyjna: adja

Forma fleksyjna: adv:pos
łaźbcach 24Forma podstawowa: łaźbiec
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2
łaźbcami 22Forma podstawowa: łaźbiec
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2
łaźbcowi 21Forma podstawowa: łaźbiec
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2
łaźniach 21Forma podstawowa: łaźnia
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
łaźniowa 18Forma podstawowa: łaźniowy
Opis: związany z krakowskim teatrem Łaźnia Nowa.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łaźniową 22Forma podstawowa: łaźniowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łaźniowe 18Forma podstawowa: łaźniowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
łaźniowi 18Forma podstawowa: łaźniowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łaźniowy 19Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łażeniem 15Forma podstawowa: łażenie
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
łażeniom 15Forma podstawowa: łażenie
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
łąckiego 18Forma podstawowa: łącki
Opis: związany z Łąckiem - wsią w Małopolsce.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
łąckiemu 19Forma podstawowa: łącki
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łączarek 16Forma podstawowa: łączarka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łączarka 16Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łączarko 16Forma podstawowa: łączarka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łączącej 22Forma podstawowa: łączyć
Forma fleksyjna: pact:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
łączącym 22Forma podstawowa: łączyć
Forma fleksyjna: pact:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
łączenia 15Forma podstawowa: łączyć
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
łączeniu 17Forma podstawowa: łączyć
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
łączkami 17Forma podstawowa: łączki
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p3
łączliwy 17Opis: o elemencie języka: taki, który ma zdolność tworzenia połączeń z innymi cząstkami.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łącznicą 20Forma podstawowa: łącznica
Opis: trasa łącząca dwie inne trasy lub uczęszczaną trasę z jakimś miejscem.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łącznicę 20Forma podstawowa: łącznica
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łączniej 17
łączniem 16Forma podstawowa: łączeń
Opis: Butomus - rodzaj rośliny z rodziny łączniowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
łączniki 16Forma podstawowa: łącznik
Opis: w piłce nożnej: napastnik, między skrzydłowym a środkowym.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: łącznik
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
łączniom 16Forma podstawowa: łącznia
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
łączność 24Opis: możliwość nawiązania kontaktu, także: sam kontakt z czymś lub kimś.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
łącznymi 17Forma podstawowa: łączna
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f

Forma podstawowa: łączny
Opis: taki, który powstaje w wyniku połączenia elementów.
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos subst:pl:inst:m1
łączonym 17Forma podstawowa: łączyć
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
łączówce 20Forma podstawowa: łączówka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
łączówka 20Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łączówkę 24Forma podstawowa: łączówka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łączycie 17Forma podstawowa: łączyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
łączyłam 19Forma podstawowa: łączyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
łączyłem 19Forma podstawowa: łączyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
łąkarska 16Forma podstawowa: łąkarski
Opis: związany z łąkarstwem - uprawą łąk i pastwisk.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łąkarską 20Forma podstawowa: łąkarski
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łąkarsko 16Forma fleksyjna: adv:pos
łąkarstw 16Forma podstawowa: łąkarstwo
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
łąkarzem 16Forma podstawowa: łąkarz
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
łąkowemu 18Forma podstawowa: łąkowy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łąkowych 19Forma podstawowa: łąkowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
łąkowymi 17Forma podstawowa: łąkowy
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
łąteczek 17Forma podstawowa: łąteczka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łąteczka 17Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łąteczki 17Forma podstawowa: łąteczka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
łąteczko 17Forma podstawowa: łąteczka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łebianek 13Forma podstawowa: łebianka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łebianka 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łebianką 17Forma podstawowa: łebianka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łebkarza 13Forma podstawowa: łebkarz
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
łebkarzu 15Forma podstawowa: łebkarz
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
łebskich 16Forma podstawowa: łebski
Opis: o człowieku: taki, który ma duże możliwości umysłowe.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
łebskiej 15Forma podstawowa: łebski
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
łebskimi 14Forma podstawowa: łebski
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
łechcąca 19Forma podstawowa: łechtać
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
łechczmy 16Forma podstawowa: łechtać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
łechtali 15Forma podstawowa: łechtać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
łechtana 14Forma podstawowa: łechtać
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
łechtane 14Forma podstawowa: łechtać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
łechtany 15Forma podstawowa: łechtać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
łepakach 15Forma podstawowa: łepak
Opis: ktoś łebski, tęga głowa.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1 subst:pl:loc:m2
łepakami 13Forma podstawowa: łepak
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1 subst:pl:inst:m2
łepeczki 13Forma podstawowa: łepeczek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
łepeczku 15Forma podstawowa: łepeczek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
łepetach 15Forma podstawowa: łepeta
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
łepetami 13Forma podstawowa: łepeta
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
łepetyna 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łepetyno 13Forma podstawowa: łepetyna
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łepskich 15Forma podstawowa: łepski
Opis: o człowieku: taki, który ma duże możliwości umysłowe.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
łęcinach 18Forma podstawowa: łęcina
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
łęcinami 16Forma podstawowa: łęcina
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
łęckiego 18Forma podstawowa: łęcki
Opis: związany z Łęką Opatowską, wsią w województwie wielkopolskim, w powiecie kępińskim.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łęckiemu 19Forma podstawowa: łęcki
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos

Forma podstawowa: łęcki
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1
łęczakom 17Forma podstawowa: łęczak
łęczaków 20Forma podstawowa: łęczak
łęcznian 15Forma podstawowa: łęcznianin
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
łęczyccy 19Forma podstawowa: łęczycki
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łęczycka 18Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f
łęczycką 22Forma podstawowa: łęczycki
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łęczycki 18Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1

Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łęczycku 20Forma podstawowa: łęczycki
Forma fleksyjna: adjp
łęczysko 17Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
łęczysku 19Forma podstawowa: łęczysko
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
łęgowaci 17Forma podstawowa: łęgowaty
Opis: o zwierzęciu - taki, którego grzbiet ma nieprawidłową budowę, jest zapadnięty.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łęgowata 17Forma podstawowa: łęgowaty
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łęgowatą 21Forma podstawowa: łęgowaty
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łęgowaty 18Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łęgowemu 19Forma podstawowa: łęgowy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łęgowską 21Forma podstawowa: łęgowska
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:inst:f
łęgowski 17Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1
łęgowsko 17Forma fleksyjna: adv:pos
łęgowsku 19Forma podstawowa: łęgowski
Forma fleksyjna: adjp
łęgowych 20Forma podstawowa: łęgowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
łęknicka 17Forma podstawowa: łęknicki
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łęknicką 21Forma podstawowa: łęknicki
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łęknicki 17Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łęknicko 17Forma fleksyjna: adv:pos
łękowatą 20Forma podstawowa: łękowaty
Opis: taki, który ma kształt łęku.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łękowate 16Forma podstawowa: łękowaty
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
łękowaty 17Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łękowego 17Forma podstawowa: łękowy
Opis: dotyczący łęku - formacji geologicznej.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łękowych 19Forma podstawowa: łękowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
łętowiną 19Forma podstawowa: łętowina
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łętowinę 19Forma podstawowa: łętowina
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łętowino 15Forma podstawowa: łętowina
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łgałabyś 21Forma podstawowa: łgać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:sec:imperf:nonrefl
łganiach 15Forma podstawowa: łgać
łganiami 13Forma podstawowa: łgać
łgarskie 13Forma podstawowa: łgarski
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
łgarskim 14Forma podstawowa: łgarski
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łgarstwa 13Forma podstawowa: łgarstwo
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
łgarzach 15Forma podstawowa: łgarz
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
łgarzami 13Forma podstawowa: łgarz
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
łkającej 20Forma podstawowa: łkający
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
łkającym 20Forma podstawowa: łkać
Forma fleksyjna: pact:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:nonrefl
łkaliśmy 18Forma podstawowa: łkać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:pri:imperf:nonrefl
łkaniach 14Forma podstawowa: łkanie
Opis: dźwięki wydawane podczas czynności łkania.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
łkaniami 12Forma podstawowa: łkanie
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
łobodzie 13Forma podstawowa: łoboda
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
łobuzach 17Forma podstawowa: łobuz
Opis: żartobliwie, z pobłażliwością o dziecku, które psoci i dokazuje.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
łobuzami 15Forma podstawowa: łobuz
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
łobuziar 14Forma podstawowa: łobuziara
łobuzinę 18Forma podstawowa: łobuzina
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:acc:m1
łobuziny 15Forma podstawowa: łobuzina
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f subst:sg:gen:m1
łobuzowi 14Forma podstawowa: łobuz
Opis: żartobliwie, z pobłażliwością o dziecku, które psoci i dokazuje.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1

Forma podstawowa: łobuzowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łobuzuje 18Forma podstawowa: łobuzować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
łobuzuję 22Forma podstawowa: łobuzować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
łochwach 16Forma podstawowa: łochwa
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
łochynia 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łochynie 14Forma podstawowa: łochynia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
łochynio 14Forma podstawowa: łochynia
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łodygami 15Forma podstawowa: łodyga
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
łodygowa 14Forma podstawowa: łodygowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łodygową 18Forma podstawowa: łodygowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łodygowe 14Forma podstawowa: łodygowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
łodyżkom 18Forma podstawowa: łodyżka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
łodyżnym 18Forma podstawowa: łodyżny
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łodziany 12Forma podstawowa: łodzianin
Opis: mieszkaniec Łodzi.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
łodzikom 13Forma podstawowa: łodzik
Opis: przedstawiciel okrzemek z rodziny łodzikowatych (Naviculaceae).
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
łodzików 16Forma podstawowa: łodzik
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
łodziowa 11Forma podstawowa: łodziowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łogacizn 13Forma podstawowa: łogacizna
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łogawymi 14Forma podstawowa: łogawy
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
łogowach 15Forma podstawowa: łogowa
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
łogowata 13Forma podstawowa: łogowaty
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łogowatą 17Forma podstawowa: łogowaty
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łogowate 13Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3

Forma podstawowa: łogowaty
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
łoiłyśmy 19Forma podstawowa: łoić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pri:imperf:refl.nonrefl
łojakach 16Forma podstawowa: łojak
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
łojakami 14Forma podstawowa: łojak
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
łojakiem 14Forma podstawowa: łojak
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
łojącemu 20Forma podstawowa: łoić
Forma fleksyjna: pact:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
łojeniem 13Forma podstawowa: łoić
Forma fleksyjna: ger:sg:inst:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
łojonych 16Forma podstawowa: łoić
Forma fleksyjna: ppas:pl:acc:m1.p1:imperf:aff ppas:pl:gen.loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff
łojotoki 14Forma podstawowa: łojotok
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
łojotoku 16Forma podstawowa: łojotok
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
łojowaty 14Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łojowemu 15Forma podstawowa: łojowy
Opis: związany z łojem - odmianą tłuszczu zwierzęcego o konsystencji twardej, uzyskiwaną głównie z bydła, rzadziej z owiec.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łojówkom 18Forma podstawowa: łojówka
Opis: świeca łojowa.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
łokasiem 12Forma podstawowa: łokaś
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
łokasiów 15Forma podstawowa: łokaś
łokciami 13Forma podstawowa: łokieć
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
łokciowa 12Forma podstawowa: łokciowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łokciową 16Forma podstawowa: łokciowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łokciowe 12Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
łokciowi 12Forma podstawowa: łokciowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos

Forma podstawowa: łokieć
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
łokciowy 13Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łokietek 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m3
łokietka 13Forma podstawowa: łokietek
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1 subst:sg:gen:m3
łokietki 13Forma podstawowa: łokietek
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: łokietek
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
łokietku 15Forma podstawowa: łokietek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m3
łoktusze 14Forma podstawowa: łoktusza
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
łoktuszy 15Forma podstawowa: łoktusza
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
łomaskie 12Forma podstawowa: łomaski
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
łomianek 12Forma podstawowa: łomianki
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
łomianki 12Forma podstawowa: łomianka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
łomiarza 11Forma podstawowa: łomiarz
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
łomiarzu 13Forma podstawowa: łomiarz
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
łomignat 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
łomikost 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
łominosa 11Forma podstawowa: łominos
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
łomnicka 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: łomnicki
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łomnicką 17Forma podstawowa: łomnicki
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łomnicko 13Forma fleksyjna: adv:pos
łomnicku 15Forma podstawowa: łomnicki
Forma fleksyjna: adjp
łomocąca 17Forma podstawowa: łomotać
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
łomocesz 12Forma podstawowa: łomotać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
łomoczże 16Forma podstawowa: łomotać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
łomotało 14Forma podstawowa: łomotać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
łomotały 15Forma podstawowa: łomotać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
łomotami 13Forma podstawowa: łomot
Opis: pobicie, lanie.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
łomotaną 16Forma podstawowa: łomotać
łomotani 12Forma podstawowa: łomotać
łomotnął 18Forma podstawowa: łomotnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
łomowych 15Forma podstawowa: łomowy
łomżance 16Forma podstawowa: łomżanka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
łomżanek 16Forma podstawowa: łomżanka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łomżanie 15Forma podstawowa: łomżanin
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
łomżanka 16Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łomżankę 20Forma podstawowa: łomżanka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łomżanko 16Forma podstawowa: łomżanka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łonowego 12Forma podstawowa: łonowy
Opis: związany z łonem - podbrzuszem.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łonowemu 13Forma podstawowa: łonowy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łonowych 14Forma podstawowa: łonowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
łońskich 20Forma podstawowa: łońska
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:pl:loc:f

Forma podstawowa: łoński
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos

Forma podstawowa: łoński
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:loc:m1
łońskiej 19Forma podstawowa: łońska
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
łońskimi 18Forma podstawowa: łoński
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
łopatami 13Forma podstawowa: łopata
Opis: proste ręczne narzędzie służące do podnoszenia i przenoszenia materiałów sypkich.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f

Forma podstawowa: łopata
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
łopatkom 14Forma podstawowa: łopatka
Opis: zdrobniale: łopata - proste narzędzie służące do podnoszenia i przenoszenia materiałów sypkich (zazwyczaj o małej łopacie, często też gdy mowa o zabawce).
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
łopatowa 12Forma podstawowa: łopatowy
łopatową 16Forma podstawowa: łopatowy
łopatowe 12Forma podstawowa: łopatowy
łopatowi 12Forma podstawowa: łopatowy
łopianem 12Forma podstawowa: łopian
Opis: łopuch, Arctium – rodzaj roślin należący do rodziny astrowatych, liczy 10 gatunków, występuje w stanie dzikim w umiarkowanych strefach Europy i Azji, w Polsce występują na stanowiskach naturalnych 4
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
łopianów 15Forma podstawowa: łopian
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
łopocąca 17Forma podstawowa: łopotać
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:nonrefl
łopocące 17Forma podstawowa: łopotać
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:nonrefl
łopocący 18Forma podstawowa: łopotać
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:nonrefl
łopocemy 14Forma podstawowa: łopotać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl
łopocząc 17Forma podstawowa: łopotać
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
łopoczże 16Forma podstawowa: łopotać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
łopotach 15Forma podstawowa: łopot
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
łopotali 13Forma podstawowa: łopotać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
łopotało 14Forma podstawowa: łopotać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
łopotowi 12Forma podstawowa: łopot
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
łopuchem 17Forma podstawowa: łopuch
Opis: łopian, Arctium – rodzaj roślin należący do rodziny astrowatych, liczy 10 gatunków, występuje w stanie dzikim w umiarkowanych strefach Europy i Azji, w Polsce występują na stanowiskach naturalnych 4
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
łopuchom 17Forma podstawowa: łopucha
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
łosiątka 16Forma podstawowa: łosiątko
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
łosiątko 16Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
łosiątku 18Forma podstawowa: łosiątko
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
łosicach 14Forma podstawowa: łosica
Opis: łosza - samica łosia.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f

Forma podstawowa: łosice
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:p2 subst:pl:loc:p3
łosicami 12Forma podstawowa: łosica
Opis: łosza - samica łosia.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
łosickie 12Forma podstawowa: łosicki
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
łosickim 13Forma podstawowa: łosicki
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łosiczan 11Forma podstawowa: łosiczanin
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
łosięciu 17Forma podstawowa: łosię
Opis: młode łosia.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n1 subst:sg:loc:n1
łosinach 13Forma podstawowa: łosina
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
łosiowej 12Forma podstawowa: łosiowy
Opis: zrobiony ze skóry łosia.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
łoskoczą 16Forma podstawowa: łoskotać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
łoskocze 12Forma podstawowa: łoskotać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
łoskotać 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
łoskotał 14Forma podstawowa: łoskotać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
łoskotom 13Forma podstawowa: łoskot
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
łoskotów 16Forma podstawowa: łoskot
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
łososiom 11Forma podstawowa: łosoś
Opis: zwyczajowa nazwa kilku gatunków wędrownych ryb z rodziny łososiowatych (Salmonidae), zasiedlających słodkie wody.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
łosuniem 13Forma podstawowa: łosuń
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
łoszakom 12Forma podstawowa: łoszak
Opis: łow. młody łoś.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
łoszaków 15Forma podstawowa: łoszak
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
łoszęcia 15Forma podstawowa: łoszę
Opis: łow. młode łosia.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:n1
łotewscy 13Forma podstawowa: łotewski
Opis: związany z Łotwą.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łotewska 12Forma podstawowa: łotewski
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łotewsko 12Forma podstawowa: łotewski
Forma fleksyjna: adja
łotokach 15Forma podstawowa: łotok
Opis: kanał odprowadzający lub doprowadzający wodę.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
łotrostw 12Forma podstawowa: łotrostwo
Opis: niegodziwy czyn, podły postępek.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
łotrować 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
łotrując 20Forma podstawowa: łotrować
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
łotrujmy 17Forma podstawowa: łotrować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
łotrujże 19Forma podstawowa: łotrować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
łotrzyca 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łotrzyka 13Forma podstawowa: łotrzyk
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
łotrzyki 13Forma podstawowa: łotrzyk
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
łotrzyku 15Forma podstawowa: łotrzyk
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
łotyskie 13Forma podstawowa: łotyski
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
łotyskim 14Forma podstawowa: łotyski
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łowczemu 14Forma podstawowa: łowczy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos subst:sg:dat:m1
łowiącej 17Forma podstawowa: łowić
Forma fleksyjna: pact:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
łowickie 12Forma podstawowa: łowicki
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos

Forma podstawowa: łowicki
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
łowickim 13Forma podstawowa: łowicki
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:sg:inst:m1 subst:sg:loc:m1

Forma podstawowa: łowicki
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łowieccy 13Forma podstawowa: łowiecki
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łowiecki 12Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łowiecko 12Forma podstawowa: łowiecki
Forma fleksyjna: adja
łowiecku 14Forma podstawowa: łowiecki
Forma fleksyjna: adjp
łowienia 10Forma podstawowa: łowić
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
łowienie 10Forma podstawowa: łowić
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
łowieniu 12Forma podstawowa: łowić
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
łowikowi 11Forma podstawowa: łowik
Opis: owad z rzędu muchówek, z rodziny łowikowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2
łowiliby 14Forma podstawowa: łowić
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
łowiłaby 15Forma podstawowa: łowić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
łowiłbym 16Forma podstawowa: łowić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
łowionej 12Forma podstawowa: łowić
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff
łowionym 12Forma podstawowa: łowić
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
łowniami 11Forma podstawowa: łownia
Opis: pułapka na duże zwierzę.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
łozinach 13Forma podstawowa: łozina
Opis: zarośla wierzbowe.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
łozinami 11Forma podstawowa: łozina
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
łozinowa 10Forma podstawowa: łozinowy
Opis: zrobiony z gałązek wierzbowych.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łozinową 14Forma podstawowa: łozinowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łozinowe 10Forma podstawowa: łozinowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
łozinowi 10Forma podstawowa: łozinowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łozinowy 11Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łozowemu 13Forma podstawowa: łozowy
Opis: zrobiony z wierzbowych gałązek.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łozowymi 12Forma podstawowa: łozowy
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
łozówkom 16Forma podstawowa: łozówka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
łożących 23Forma podstawowa: łożyć
Forma fleksyjna: pact:pl:acc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:pl:gen.loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl
łożeniem 15Forma podstawowa: łożyć
Forma fleksyjna: ger:sg:inst:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
łożnicom 16Forma podstawowa: łożnica
Opis: łoże małżeńskie.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
łożonego 16Forma podstawowa: łożyć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m1.m2:imperf:aff ppas:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
łożonych 18Forma podstawowa: łożyć
Forma fleksyjna: ppas:pl:acc:m1.p1:imperf:aff ppas:pl:gen.loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff
łożyliby 19Forma podstawowa: łożyć
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
łożyłaby 20Forma podstawowa: łożyć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
łożyskuj 20Forma podstawowa: łożyskować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
łódeczce 17Forma podstawowa: łódeczka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
łódeczka 17Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łódeczkę 21Forma podstawowa: łódeczka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łódkarzu 18Forma podstawowa: łódkarz
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
łódkonóg 22Opis: mięczak z gromady łódkonogów.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
łódkować 21Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
łódkował 18Forma podstawowa: łódkować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
łódkowym 18Forma podstawowa: łódkowy
Opis: o wycięciu, dekolcie odzieży: taki, który jest szeroki, podłużny, sięga od ramienia do ramienia, przypomina wykrojem kontur łodzi widzianej z boku, ma kształt podłużej łódki.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łódkujmy 22Forma podstawowa: łódkować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
łódkujże 24Forma podstawowa: łódkować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
łódzkich 19Forma podstawowa: łódzki
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
łódzkimi 17Forma podstawowa: łódzki
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
łódzkość 25Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
łóżeczka 20Forma podstawowa: łóżeczko
Opis: male łóżko lub zdrobniale o łóżku.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
łóżeczko 20Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
łóżeczku 22Forma podstawowa: łóżeczko
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
łóżkowce 20Forma podstawowa: łóżkowiec
łóżkowym 21Forma podstawowa: łóżkowy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łubianka 15Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łubianką 19Forma podstawowa: łubianka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łubiankę 19Forma podstawowa: łubianka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łubianki 15Forma podstawowa: łubianka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
łubienia 14Forma podstawowa: łubień
łubieniu 16Forma podstawowa: łubień
łubinowa 14Forma podstawowa: łubinowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łubinową 18Forma podstawowa: łubinowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łubinowi 14Forma podstawowa: łubin
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3

Forma podstawowa: łubinowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łubniach 17Forma podstawowa: łubień
łubnicka 16Forma podstawowa: łubnicki
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łubnicki 16Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łubnicko 16Forma fleksyjna: adv:pos
łubnicku 18Forma podstawowa: łubnicki
Forma fleksyjna: adjp
łubniowi 14Forma podstawowa: łubień
łubowego 16Forma podstawowa: łubowy
Opis: zrobiony z łubu.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łubowemu 17Forma podstawowa: łubowy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łubowscy 16Forma podstawowa: łubowski
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łubowska 15Forma podstawowa: łubowski
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łubowską 19Forma podstawowa: łubowski
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łubowsku 17Forma podstawowa: łubowski
Forma fleksyjna: adjp
łubowymi 16Forma podstawowa: łubowy
Opis: zrobiony z łubu.
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
łuckiego 16Forma podstawowa: łucki
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łuckiemu 17Forma podstawowa: łucki
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1
łuckości 19Forma podstawowa: łuckość
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:gen:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f
łuczkach 17Forma podstawowa: łuczek
Opis: stosowany w zapisie nutowym znak graficzny łączący kilka nut.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
łuczkami 15Forma podstawowa: łuczek
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3

Forma podstawowa: łuczka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
łucznicy 15Forma podstawowa: łucznica
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
łucznika 14Forma podstawowa: łucznik
Opis: rzemieślnik trudniący się wyrobem łuków.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
łuczniku 16Forma podstawowa: łucznik
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
łuczydeł 17Forma podstawowa: łuczydło
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
łuczydle 16Forma podstawowa: łuczydło
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:n2
łuczydła 17Forma podstawowa: łuczydło
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
łuczydło 17Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
łuczysta 15Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
łuczystę 19Forma podstawowa: łuczysta
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
łuczysto 15Forma podstawowa: łuczysta
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
łuczyści 19Forma podstawowa: łuczysta
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
łuczywem 15Forma podstawowa: łuczywo
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
łuczywie 14Forma podstawowa: łuczywa
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: łuczywo
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:n2
łuczywko 15Opis: małe łuczywo.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
łuczywku 17Forma podstawowa: łuczywko
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
łuczywom 15Forma podstawowa: łuczywa
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
łuczyzmu 17Forma podstawowa: łuczyzm
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
łuczyzmy 16Forma podstawowa: łuczyzm
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
łudzenia 13Forma podstawowa: łudzić
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
łudzeniu 15Forma podstawowa: łudzić
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
łudzicie 14Forma podstawowa: łudzić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
łudziłby 18Forma podstawowa: łudzić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
łudziłeś 19Forma podstawowa: łudzić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
łudzonej 15Forma podstawowa: łudzić
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff
łudzonym 15Forma podstawowa: łudzić
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
łudźcież 26Forma podstawowa: łudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
ługowali 15Forma podstawowa: ługować
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
ługowana 14Forma podstawowa: ługować
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
ługowaną 18Forma podstawowa: ługować
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
ługowane 14Forma podstawowa: ługować
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
ługowani 14Forma podstawowa: ługować
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
ługowano 14Forma podstawowa: ługować
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
ługowany 15Forma podstawowa: ługować
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
ługowata 15Forma podstawowa: ługowaty
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ługowatą 19Forma podstawowa: ługowaty
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ługowate 15Forma podstawowa: ługowaty
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
ługowaty 16Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ługowego 16Forma podstawowa: ługowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ługowemu 17Forma podstawowa: ługowy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ługownia 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ługownią 18Forma podstawowa: ługownia
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ługownie 14Forma podstawowa: ługownia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
ługownię 18Forma podstawowa: ługownia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ługownik 15Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ługownio 14Forma podstawowa: ługownia
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ługowymi 16Forma podstawowa: ługowy
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
ługówkom 20Forma podstawowa: ługówka
ługującą 27Forma podstawowa: ługować
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
ługujące 23Forma podstawowa: ługować
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
ługujący 24Forma podstawowa: ługować
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
ługujcie 19Forma podstawowa: ługować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
ługujmyż 24Forma podstawowa: ługować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
łukowaci 14Forma podstawowa: łukowaty
Opis: taki, który ma kształt łuku, wygięty w łuk.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łukowali 14Forma podstawowa: łukować
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
łukowała 15Forma podstawowa: łukować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl
łukowało 15Forma podstawowa: łukować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
łukowano 13Forma podstawowa: łukować
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl
łukowata 14Forma podstawowa: łukowaty
Opis: taki, który ma kształt łuku, wygięty w łuk.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łukowatą 18Forma podstawowa: łukowaty
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łukowate 14Forma podstawowa: łukowaty
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
łukowato 14Opis: na kształt łuku, z wygięciem, w formie łuku, w łuk.
Forma fleksyjna: adv:pos
łukowego 15Forma podstawowa: łukowy
Opis: w kształcie łuku, przypominający kształtem łuk.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łukowscy 15Forma podstawowa: łukowski
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
łukowski 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1

Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łukowsko 14Forma podstawowa: łukowski
Forma fleksyjna: adja
łukowsku 16Forma podstawowa: łukowski
Forma fleksyjna: adjp
łukowych 17Forma podstawowa: łukowy
Opis: w kształcie łuku, przypominający kształtem łuk.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
łukowymi 15Forma podstawowa: łukowa
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f

Forma podstawowa: łukowy
Opis: w kształcie łuku, przypominający kształtem łuk.
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
łukujący 23Forma podstawowa: łukować
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:nonrefl
łukujcie 18Forma podstawowa: łukować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
łukujemy 19Forma podstawowa: łukować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl
łukujesz 17Forma podstawowa: łukować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl
łunnikom 14Forma podstawowa: łunnik
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
łunochod 16Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
łupaczek 15Forma podstawowa: łupaczka
Opis: narzędzie lub maszyna do łupania czegoś.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łupaczko 15Forma podstawowa: łupaczka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łupaczów 18Forma podstawowa: łupacz
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:m3
łupaliby 17Forma podstawowa: łupać
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
łupałoby 18Forma podstawowa: łupać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
łupanemu 16Forma podstawowa: łupać
Forma fleksyjna: ppas:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
łupanicą 18Forma podstawowa: łupanica
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łupanico 14Forma podstawowa: łupanica
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łupanicy 15Forma podstawowa: łupanica
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
łupaniem 14Forma podstawowa: łupać
Forma fleksyjna: ger:sg:inst:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
łupanina 13
łupaniną 17Forma podstawowa: łupanina
łupaninę 17Forma podstawowa: łupanina
łupanino 13Forma podstawowa: łupanina
łupaniny 14Forma podstawowa: łupanina
łupaniom 14Forma podstawowa: łupać
łupanych 17Forma podstawowa: łupać
Forma fleksyjna: ppas:pl:acc:m1.p1:imperf:aff ppas:pl:gen.loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff
łupanymi 15Forma podstawowa: łupać
Forma fleksyjna: ppas:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff
łupiarki 14Forma podstawowa: łupiarka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
łupiącej 20Forma podstawowa: łupić
Forma fleksyjna: pact:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
łupienia 13Forma podstawowa: łupić
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:refl.nonrefl

Forma podstawowa: łupień
Opis: bicie kogoś, obecne tylko we frazeologii.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
łupieniu 15Forma podstawowa: łupić
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
łupiescy 15Forma podstawowa: łupieski
Opis: taki, który ma na celu rabunek - kradzież mienia, rabunkowy.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łupieską 18Forma podstawowa: łupieski
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łupieski 14Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łupiesko 14Forma fleksyjna: adv:pos
łupiesku 16Forma podstawowa: łupieski
Opis: taki, który ma na celu rabunek - kradzież mienia, rabunkowy.
Forma fleksyjna: adjp
łupieżcą 22Forma podstawowa: łupieżca
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
łupieżem 18Forma podstawowa: łupież
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
łupieżom 18Forma podstawowa: łupieża
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
łupieżów 21Forma podstawowa: łupież
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
łupiłaby 18Forma podstawowa: łupić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
łupiłoby 18Forma podstawowa: łupić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
łupinach 16Forma podstawowa: łupina
Opis: betonowa, żelbetowa lub kompozytowa konstrukcja budowlana o zakrzywionej środkowej powierzchni, stosowana jako sklepienie dużych obiektów, na przykład hal sportowych, fabrycznych.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
łupinami 14Forma podstawowa: łupina
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
łupinkom 15Forma podstawowa: łupinka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
łupinowa 13Forma podstawowa: łupinowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łupinowe 13Forma podstawowa: łupinowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
łupinowy 14Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łupliwej 16Forma podstawowa: łupliwy
Opis: taki, który łatwo ulega rozłupaniu, pękając i rozpadając się na mniejsze elementy.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
łupliwym 16Forma podstawowa: łupliwy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łupnęłam 20Forma podstawowa: łupnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:perf:refl.nonrefl
łupniaku 16Forma podstawowa: łupniak
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
łupniami 14Forma podstawowa: łupnia
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
łupnięci 18Forma podstawowa: łupnąć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff
łupnięte 18Forma podstawowa: łupnąć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff
łupnięto 18Forma podstawowa: łupnąć
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl.nonrefl
łupnięty 19Forma podstawowa: łupnąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff
łupnijże 19Forma podstawowa: łupnąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
łuseczek 14Forma podstawowa: łuseczka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łuseczka 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łuskacie 14Forma podstawowa: łuskać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
łuskaczy 15Forma podstawowa: łuskacz
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
łuskajże 19Forma podstawowa: łuskać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
łuskałam 16Forma podstawowa: łuskać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
łuskałaś 19Forma podstawowa: łuskać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
łuskałem 16Forma podstawowa: łuskać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
łuskanej 15Forma podstawowa: łuskać
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff
łuskania 13Forma podstawowa: łuskać
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
łuskanie 13Forma podstawowa: łuskać
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
łuskarka 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łuskarkę 18Forma podstawowa: łuskarka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łuskarki 14Forma podstawowa: łuskarka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
łuskarko 14Forma podstawowa: łuskarka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łuskowcu 16Forma podstawowa: łuskowiec
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
łuskowej 15Forma podstawowa: łuskowy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
łuskowin 13Forma podstawowa: łuskowina
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łuskwiak 14Opis: Pholiota (Fr.) P. Kumm. – rodzaj grzybów z rodziny pierścieniakowatych (Strophariaceae).
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
łuskwino 13Forma podstawowa: łuskwina
Opis: łupina, osłona nasion u roślin nasiennych.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łuskwiny 14Forma podstawowa: łuskwina
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
łuszcząc 18Forma podstawowa: łuszczyć
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
łuszczek 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma podstawowa: łuszczka
Opis: bardzo cienka listewka z drewna, którą można wyginać jak elastyczną taśmę, wykorzystywana np. do tworzenia drewnianych dekoracji.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łuszczem 14Forma podstawowa: łuszcz
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
łuszczeń 19Forma podstawowa: łuszczyć
łuszczka 14Opis: bardzo cienka listewka z drewna, którą można wyginać jak elastyczną taśmę, wykorzystywana np. do tworzenia drewnianych dekoracji.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łuszczką 18Forma podstawowa: łuszczka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łuszczkę 18Forma podstawowa: łuszczka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łuszczki 14Forma podstawowa: łuszczek
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: łuszczka
Opis: bardzo cienka listewka z drewna, którą można wyginać jak elastyczną taśmę, wykorzystywana np. do tworzenia drewnianych dekoracji.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
łuszczów 17Forma podstawowa: łuszcz
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
łuszczyc 15Forma podstawowa: łuszczyca
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łuszczyn 14Forma podstawowa: łuszczyna
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łutowego 15Forma podstawowa: łutowy
Opis: taki, który waży łut.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łutowych 17Forma podstawowa: łutowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
łutówkom 19Forma podstawowa: łutówka
Opis: kultywar wiśni o późnej porze dojrzewania owoców.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
łuzowemu 15Forma podstawowa: łuzowy
Opis: związany z łuzą - otworem w stole bilardowym, np. bilard łuzowy.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łuzowymi 14Forma podstawowa: łuzowy
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
łużeńska 23Forma podstawowa: łużeński
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łużeńską 27Forma podstawowa: łużeński
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łużeński 23Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łużeńsko 23Forma podstawowa: łużeński
Forma fleksyjna: adja

Forma fleksyjna: adv:pos
łużnikom 18Forma podstawowa: łużnik
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
łużników 21Forma podstawowa: łużnik
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
łużyckim 20Forma podstawowa: łużycki
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łużyńska 24Forma podstawowa: łużyński
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łużyńską 28Forma podstawowa: łużyński
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łużyńsko 24Forma podstawowa: łużyński
Forma fleksyjna: adja
łużyńsku 26Forma podstawowa: łużyński
Forma fleksyjna: adjp
łyczałaś 18Forma podstawowa: łyczeć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:nonrefl
łyczałeś 18Forma podstawowa: łyczeć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:nonrefl
łyczejąc 19Forma podstawowa: łyczeć
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
łyczejmy 16Forma podstawowa: łyczeć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
łyczenia 12Forma podstawowa: łyczeć
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:nonrefl
łyczenie 12Forma podstawowa: łyczeć
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:nonrefl
łyczeniu 14Forma podstawowa: łyczeć
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:nonrefl
łyczkach 16Forma podstawowa: łyczek
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1 subst:pl:loc:m3

Forma podstawowa: łyczka
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
łyczkami 14Forma podstawowa: łyczek
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1

Forma podstawowa: łyczko
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
łyczkiem 14Forma podstawowa: łyczek
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
łyczkowa 13Forma podstawowa: łyczkowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łyczkową 17Forma podstawowa: łyczkowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łyczkowe 13Forma podstawowa: łyczkowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
łyczkowi 13Forma podstawowa: łyczkowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łydkowej 15Forma podstawowa: łydkowy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
łydkowym 15Forma podstawowa: łydkowy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łykająca 19Forma podstawowa: łykać
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
łykający 20Forma podstawowa: łykać
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
łykałaby 17Forma podstawowa: łykać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
łykałbym 18Forma podstawowa: łykać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
łykałoby 17Forma podstawowa: łykać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
łykałyby 18Forma podstawowa: łykać
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
łykanego 14Forma podstawowa: łykać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m1.m2:imperf:aff ppas:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
łykanych 16Forma podstawowa: łykać
Forma fleksyjna: ppas:pl:acc:m1.p1:imperf:aff ppas:pl:gen.loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff
łykanymi 14Forma podstawowa: łykać
Forma fleksyjna: ppas:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff
łykawcem 14Forma podstawowa: łykawiec
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
łykawcom 14Forma podstawowa: łykawiec
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
łykawców 17Forma podstawowa: łykawiec
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
łykawego 14Forma podstawowa: łykawy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łykawiec 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
łykawych 16Forma podstawowa: łykawy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
łykawymi 14Forma podstawowa: łykawy
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
łyknęłam 19Forma podstawowa: łyknąć
Opis: wypić porcję alkoholu, zwłaszcza mocnego.
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:perf:refl.nonrefl
łykniemy 14Forma podstawowa: łyknąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:perf:refl.nonrefl
łyknięci 17Forma podstawowa: łyknąć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff
łyknięte 17Forma podstawowa: łyknąć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff
łyknijże 18Forma podstawowa: łyknąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
łykowatą 17Forma podstawowa: łykowaty
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łykowate 13Forma podstawowa: łykowaty
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
łykowymi 14Forma podstawowa: łykowy
Opis: związany z łykiem - zespołem tkanek przewodzących rośliny.
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
łypaliby 16Forma podstawowa: łypać
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
łypałaby 17Forma podstawowa: łypać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:ter:imperf:nonrefl
łypałbym 18Forma podstawowa: łypać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:nonrefl
łypałbyś 21Forma podstawowa: łypać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:nonrefl
łypałyby 18Forma podstawowa: łypać
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
łypaniem 13Forma podstawowa: łypać
Forma fleksyjna: ger:sg:inst:n2:imperf:aff:nonrefl
łypaniom 13Forma podstawowa: łypać
łypiącym 19Forma podstawowa: łypać
Forma fleksyjna: pact:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:nonrefl
łypiecie 13Forma podstawowa: łypać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:nonrefl
łypnąłby 21Forma podstawowa: łypnąć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
łypnąłem 19Forma podstawowa: łypnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:perf:nonrefl
łypnęłaś 22Forma podstawowa: łypnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:perf:nonrefl
łypniemy 14Forma podstawowa: łypnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:perf:nonrefl
łypniesz 12Forma podstawowa: łypnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:perf:nonrefl
łypnięto 17Forma podstawowa: łypnąć
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:nonrefl
łypnijmy 16Forma podstawowa: łypnąć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
łysawego 13Forma podstawowa: łysawy
Opis: taki, który jest nieco, trochę łysy.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łysawych 15Forma podstawowa: łysawy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
łysiałby 16Forma podstawowa: łysieć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
łysiczką 17Forma podstawowa: łysiczka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łysiczkę 17Forma podstawowa: łysiczka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łysiczko 13Forma podstawowa: łysiczka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łysiejmy 15Forma podstawowa: łysieć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
łysiejże 17Forma podstawowa: łysieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
łysielcy 14Forma podstawowa: łysielec
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
łysienia 11Forma podstawowa: łysieć
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:nonrefl

Forma podstawowa: łysienie
Opis: alopecia - postępujący zanik wytwarzania włosa w mieszku włosowym, może być samodzielną jednostką chorobową (o różnej etiologii) lub występować wspólnie z innymi schorzeniami, często jako ich konsekw
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
łysienie 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
łysinkom 13Forma podstawowa: łysinka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
łysiutcy 16Forma podstawowa: łysiutki
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łysiutka 15Forma podstawowa: łysiutki
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łysiutką 19Forma podstawowa: łysiutki
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łyskaczu 15Forma podstawowa: łyskacz
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
łyskaczy 14Forma podstawowa: łyskacz
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
łyskajże 18Forma podstawowa: łyskać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
łyskałaś 18Forma podstawowa: łyskać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
łyskałby 17Forma podstawowa: łyskać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
łyskałem 15Forma podstawowa: łyskać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
łyskanie 12Forma podstawowa: łyskać
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
łysłabym 17Forma podstawowa: łysnąć
łysłabyś 20Forma podstawowa: łysnąć
łysłyśmy 20Forma podstawowa: łysnąć
łysnąłem 18Forma podstawowa: łysnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:perf:refl.nonrefl
łysnąłeś 21Forma podstawowa: łysnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:perf:refl.nonrefl
łysnęłaś 21Forma podstawowa: łysnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:perf:refl.nonrefl
łysolach 15Forma podstawowa: łysol
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
łysolami 13Forma podstawowa: łysol
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
łysoniów 15Forma podstawowa: łysoń
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
łyszczca 13Forma podstawowa: łyszczec
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
łyszczcu 15Forma podstawowa: łyszczec
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
łyszczec 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
łyśniesz 15Forma podstawowa: łysnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:perf:refl.nonrefl
łyśnijże 21Forma podstawowa: łysnąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
łyżeczka 17Opis: zwyczajowa jednostka objętości oraz miarka do jej odmierzania.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łyżeczką 21Forma podstawowa: łyżeczka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łyżeczkę 21Forma podstawowa: łyżeczka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łyżeczki 17Forma podstawowa: łyżeczka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
łyżeczko 17Forma podstawowa: łyżeczka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łyżewkom 17Forma podstawowa: łyżewka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
łyżkować 21Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
łyżkowań 22Forma podstawowa: łyżkować
łyżkowej 18Forma podstawowa: łyżkowy
Opis: o maszynie, narzędziu: takie, których praca polega na wybieraniu jakiegoś materiału łyżką.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
łyżkowym 18Forma podstawowa: łyżkowy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łyżwiarz 15Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
łzawcież 15Forma podstawowa: łzawić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
łzawiała 12Forma podstawowa: łzawieć
łzawiało 12Forma podstawowa: łzawieć
łzawiały 13Forma podstawowa: łzawieć
łzawiano 10Forma podstawowa: łzawieć
łzawiąca 15Forma podstawowa: łzawić
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
łzawiący 16Forma podstawowa: łzawić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
łzawicie 11Forma podstawowa: łzawić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
łzawieją 16Forma podstawowa: łzawieć
łzawieli 11Forma podstawowa: łzawieć
łzawiłam 13Forma podstawowa: łzawić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
łzawiłaś 16Forma podstawowa: łzawić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
łzawiłem 13Forma podstawowa: łzawić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
łzawiłeś 16Forma podstawowa: łzawić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
łzawnica 11Opis: Coix – rodzaj roślin należący do rodziny wiechlinowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łzawnicą 15Forma podstawowa: łzawnica
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łzawnice 11Forma podstawowa: łzawnica
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
łzawnicę 15Forma podstawowa: łzawnica
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łzawnico 11Forma podstawowa: łzawnica
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łzawnicy 12Forma podstawowa: łzawnica
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
łzawnika 11Forma podstawowa: łzawnik
Opis: naczynie do przechowywania łez przelanych na czyimś grobie.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
łzawniku 13Forma podstawowa: łzawnik
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
łzawszej 12Forma podstawowa: łzawszy
łzawszym 12Forma podstawowa: łzawszy
łzotoków 16Forma podstawowa: łzotok
Opis: objaw chorobowy polegający na obfitym łzawieniu.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
łżeelita 16
łżeelitą 20Forma podstawowa: łżeelita
łżeelitę 20Forma podstawowa: łżeelita
łżeelito 16Forma podstawowa: łżeelita
łżeelity 17Forma podstawowa: łżeelita
łabędzcy 19Forma podstawowa: łabędzki
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1

Forma podstawowa: łabędzki
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łabędzie 17Forma podstawowa: łabędź
Opis: potoczny synonim nazwy gatunku Cygnus olor.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
łabędzim 18Forma podstawowa: łabędzi
Opis: zrobiony z piór łabędzia.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łabędzio 17Forma fleksyjna: adv:pos
łabędzka 18Forma podstawowa: łabędzki
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łabędzką 22Forma podstawowa: łabędzka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:inst:f

Forma podstawowa: łabędzki
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łabędzki 18Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1

Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łabowska 13Forma podstawowa: łabowski
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łabowską 17Forma podstawowa: łabowski
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łabowsku 15Forma podstawowa: łabowski
Forma fleksyjna: adjp
łabskich 16Forma podstawowa: łabski
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
łabskiej 15Forma podstawowa: łabski
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
łabskimi 14Forma podstawowa: łabski
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
łabskość 22Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
łabudają 21Forma podstawowa: łabudać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl
łabudali 16Forma podstawowa: łabudać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl
łabudało 17Forma podstawowa: łabudać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl
łabudamy 17Forma podstawowa: łabudać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl
łabudano 15Forma podstawowa: łabudać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl
łabuniec 15Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
łabuńcem 22Forma podstawowa: łabuniec
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
łabuńców 25Forma podstawowa: łabuniec
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
łabuńscy 22Forma podstawowa: łabuński
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łabuńską 25Forma podstawowa: łabuński
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łabuński 21Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łabuńsko 21Forma podstawowa: łabuński
Forma fleksyjna: adja

Forma fleksyjna: adv:pos
łabuńsku 23Forma podstawowa: łabuński
Forma fleksyjna: adjp
łachacie 14Forma podstawowa: łachać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
łachając 20Forma podstawowa: łachać
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
łachanej 15Forma podstawowa: łachać
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff
łachanie 13Forma podstawowa: łachać
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
łachaniu 15Forma podstawowa: łachać
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
łachmany 15Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
łachmytą 20Forma podstawowa: łachmyta
Opis: człowiek chodzący w zniszczonym, podartym ubraniu, biedak, obdartus.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f subst:sg:inst:m1
łachmytę 20Forma podstawowa: łachmyta
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:acc:m1
łachmyty 17Forma podstawowa: łachmyta
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f subst:sg:gen:m1
łachocze 14Forma podstawowa: łachotać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
łachoczę 18Forma podstawowa: łachotać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
łachotać 19Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
łachotki 15Opis: fakt łaskotania, pieszczenia ciała, powodującego śmiech.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
łachuder 16Forma podstawowa: łachudra
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łachudra 16Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:nom:m1
łachudrę 20Forma podstawowa: łachudra
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:acc:m1
łachudry 17Forma podstawowa: łachudra
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f subst:sg:gen:m1
łaciarce 12Forma podstawowa: łaciarka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
łaciarek 12Forma podstawowa: łaciarka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łaciarkę 16Forma podstawowa: łaciarka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łaciarki 12Forma podstawowa: łaciarka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
łaciarko 12Forma podstawowa: łaciarka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łaciarzy 12Forma podstawowa: łaciarz
Opis: człowiek, który łata, naprawia stare rzeczy, np. odzież.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
łaciasty 13Opis: o organizmach żywych - taki, który ma łaty.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łaciatej 14Forma podstawowa: łaciata
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
łaciatym 14Forma podstawowa: łaciata
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
łacinami 12Forma podstawowa: łacina
Opis: alfabet, system znaków służących do zapisu większości języków europejskich oraz wielu innych.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
łacinnik 12Opis: nauczyciel, który uczy łaciny.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
łacińska 18Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f
łacińską 22Forma podstawowa: łacińska
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:inst:f
łaciński 18Opis: taki obrządek, który uznaje zwierzchność papieża, np. łaciński kościół.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1

Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łacińsku 20Forma podstawowa: łaciński
Forma fleksyjna: adjp
ładniała 13Forma podstawowa: ładnieć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl
ładniało 13Forma podstawowa: ładnieć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
ładniały 14Forma podstawowa: ładnieć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
ładniano 11Forma podstawowa: ładnieć
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl
ładnieje 13Forma podstawowa: ładnieć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
ładnieję 17Forma podstawowa: ładnieć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
ładnieli 12Forma podstawowa: ładnieć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
ładniusi 13Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ładnotce 13Forma podstawowa: ładnotka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
ładoskie 12Forma podstawowa: ładoski
Opis: związany z jeziorem Ładoga.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
ładoskim 13Forma podstawowa: ładoski
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ładowali 12Forma podstawowa: ładować
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
ładowała 13Forma podstawowa: ładować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
ładowało 13Forma podstawowa: ładować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
ładowały 14Forma podstawowa: ładować
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
ładowana 11Forma podstawowa: ładować
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
ładowaną 15Forma podstawowa: ładować
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
ładowani 11Forma podstawowa: ładować
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
ładowany 12Forma podstawowa: ładować
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
ładownej 13Forma podstawowa: ładowny
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
ładownia 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ładownią 15Forma podstawowa: ładownia
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ładownie 11Forma podstawowa: ładownia
Opis: pakowny, pojemny
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
ładownik 12Opis: robotnik zajmujący się ładowaniem towarów.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m3
ładownym 13Forma podstawowa: ładowny
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ładugami 16Forma podstawowa: ładuga
Opis: ładunek statku.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
ładugowa 15Forma podstawowa: ładugowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ładugową 19Forma podstawowa: ładugowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ładugowe 15Forma podstawowa: ładugowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
ładującą 24Forma podstawowa: ładować
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
ładujące 20Forma podstawowa: ładować
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
ładujcie 16Forma podstawowa: ładować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
ładujemy 17Forma podstawowa: ładować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
ładujmyż 21Forma podstawowa: ładować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
ładunkom 15Forma podstawowa: ładunek
Opis: przewożony towar.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
ładzącej 18Forma podstawowa: ładzić
Forma fleksyjna: pact:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
ładzenia 11Forma podstawowa: ładzić
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
ładzeniu 13Forma podstawowa: ładzić
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
ładzicie 12Forma podstawowa: ładzić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
ładzicki 13Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ładzicko 13Forma fleksyjna: adv:pos
ładzicku 15Forma podstawowa: ładzicki
Forma fleksyjna: adjp
ładziłaś 17Forma podstawowa: ładzić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
ładziłem 14Forma podstawowa: ładzić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
ładziłeś 17Forma podstawowa: ładzić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
ładzonej 13Forma podstawowa: ładzić
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff
ładźcież 24Forma podstawowa: ładzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
łagierną 16Forma podstawowa: łagierny
Opis: taki, który jest związany z łagrem.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łagiewce 13Forma podstawowa: łagiewka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
łagiewką 17Forma podstawowa: łagiewka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łagiewko 13Forma podstawowa: łagiewka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łagodnie 13Opis: w medycynie: w łagodny sposób, tak, że mógło być dużo poważniej (można powiedzieć, że w sposób pożądany, przewidywalny), tak, że nie istnieje lub nie istniało bezpośrednie zagrożenie życia.
Forma fleksyjna: adv:pos
łagodnym 15Forma podstawowa: łagodny
Opis: lekki, taki, który łatwo przetrwać.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łagodząc 18Forma podstawowa: łagodzić
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
łagodzeń 19Forma podstawowa: łagodzić
łagodził 15Forma podstawowa: łagodzić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
łagowian 12Forma podstawowa: łagowianin
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
łagowscy 14Forma podstawowa: łagowski
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1

Forma podstawowa: łagowski
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łagowska 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f
łagowską 17Forma podstawowa: łagowska
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:inst:f
łagódźmy 27Forma podstawowa: łagodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
łagrowym 14Forma podstawowa: łagrowy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łagunach 17Forma podstawowa: łagun
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
łagunowi 14Forma podstawowa: łagun
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
łagwiach 15Forma podstawowa: łagiew
Opis: naczynie do przechowywania i transportowania wody, napojów i innych płynów.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
łajaliby 16Forma podstawowa: łajać
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
łajałbym 18Forma podstawowa: łajać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
łajałyby 18Forma podstawowa: łajać
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
łajanemu 15Forma podstawowa: łajać
Forma fleksyjna: ppas:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
łającego 19Forma podstawowa: łajać
Forma fleksyjna: pact:sg:acc:m1.m2:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
łającemu 20Forma podstawowa: łajać
Forma fleksyjna: pact:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
łających 21Forma podstawowa: łajać
Forma fleksyjna: pact:pl:acc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:pl:gen.loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl
łającymi 19Forma podstawowa: łajać
Forma fleksyjna: pact:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl
łajdaccy 16Forma podstawowa: łajdacki
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łajdacką 19Forma podstawowa: łajdacki
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łajdacko 15Forma podstawowa: łajdacki
Forma fleksyjna: adja
łajdactw 15Forma podstawowa: łajdactwo
Opis: (rzadkie) hołota, grupa łajdaków, zbiór typów spod ciemnej gwiazdy.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
łajdacza 14Forma podstawowa: łajdaczy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łajdaczą 18Forma podstawowa: łajdaczy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos

Forma podstawowa: łajdaczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl
łajdacze 14Forma podstawowa: łajdaczy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
łajdaczy 15Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos

Forma podstawowa: łajdaczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl
łajdakom 15Forma podstawowa: łajdak
Opis: człowiek niegodziwy, godny pogardy.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
łajdusem 16Forma podstawowa: łajdus
Opis: ktoś niegodny zaufania, oszust, niegodziwiec.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
łajdusie 15Forma podstawowa: łajdus
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1 subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
łajdusom 16Forma podstawowa: łajdus
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
łajdusów 19Forma podstawowa: łajdus
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
łaknąłby 20Forma podstawowa: łaknąć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
łaknąłem 18Forma podstawowa: łaknąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
łaknąłeś 21Forma podstawowa: łaknąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
łaknęłam 18Forma podstawowa: łaknąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
łakniemy 13Forma podstawowa: łaknąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
łakniesz 11Forma podstawowa: łaknąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
łaknięto 16Forma podstawowa: łaknąć
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
łakomcie 13Forma podstawowa: łakomić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl
łakomemu 15Forma podstawowa: łakomy
Opis: przenośnie o człowieku: taki, który czegoś pożąda, jest czegoś spragniony.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos subst:sg:dat:m1
łakomiąc 17Forma podstawowa: łakomić
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl
łakomiej 14Forma podstawowa: łakomie
Opis: tak, że wyraża się, objawia się czyjeś zamiłowanie do jedzenia albo głód.
Forma fleksyjna: adv:com

Forma podstawowa: łakomieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
łakomiło 14Forma podstawowa: łakomić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl
łakomisz 12Forma podstawowa: łakomić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl
łakommyż 18Forma podstawowa: łakomić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl
łakomsza 12Forma podstawowa: łakomy
Opis: przenośnie o człowieku: taki, który czegoś pożąda, jest czegoś spragniony.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:com
łakomszą 16Forma podstawowa: łakomy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:com adj:sg:inst:f:com
łakomsze 12Forma podstawowa: łakomy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:com adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:com adj:sg:acc:n1.n2:com adj:sg:nom.voc:n1.n2:com
łakomszy 13Forma podstawowa: łakomy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:com adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:com
łakomych 16Forma podstawowa: łakomy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:loc:m1
łakomymi 14Forma podstawowa: łakomy
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos subst:pl:inst:m1

Forma podstawowa: łakomy
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
łamaczom 13Forma podstawowa: łamacz
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:pl:dat:m3
łamałaby 16Forma podstawowa: łamać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
łamałoby 16Forma podstawowa: łamać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
łamanego 13Forma podstawowa: łamać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m1.m2:imperf:aff ppas:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
łamanemu 14Forma podstawowa: łamać
Forma fleksyjna: ppas:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
łamaniem 12Forma podstawowa: łamanie
Opis: ból kręgosłupa, zwłaszcza odcinka krzyżowego.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
łamaniom 12Forma podstawowa: łamanie
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
łamanych 15Forma podstawowa: łamać
Forma fleksyjna: ppas:pl:acc:m1.p1:imperf:aff ppas:pl:gen.loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff

Forma podstawowa: łamana
Opis: linia utworzona z ciągu odcinków w taki sposób, że żadne dwa następujące po sobie odcinki nie leżą na jednej prostej.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:pl:loc:f
łamanymi 13Forma podstawowa: łamana
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
łamańcem 19Forma podstawowa: łamaniec
Opis: dziwaczny, nienaturalny ruch ciała osoby tańczącej, gimnastykującej się.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
łamiącym 18Forma podstawowa: łamać
Forma fleksyjna: pact:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
łamiecie 12Forma podstawowa: łamać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
łamignat 14
łamliwsi 12Forma podstawowa: łamliwszy
łamliwym 14Forma podstawowa: łamliwy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łanięccy 17Forma podstawowa: łanięcki
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łanięciu 17Forma podstawowa: łanię
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n1 subst:sg:loc:n1
łanięcka 16Forma podstawowa: łanięcki
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łanięcku 18Forma podstawowa: łanięcki
Forma fleksyjna: adjp
łanowcem 12Forma podstawowa: łanowiec
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
łanowcom 12Forma podstawowa: łanowiec
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
łanowcze 11Forma podstawowa: łanowiec
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
łanowego 12Forma podstawowa: łanowe
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:n2
łanowemu 13Forma podstawowa: łanowe
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
łanowiec 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
łanowych 14Forma podstawowa: łanowe
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2 subst:pl:loc:n2

Forma podstawowa: łanowy
Opis: związany z łanem - polem.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
łanowymi 12Forma podstawowa: łanowe
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
łańcuccy 22Forma podstawowa: łańcucki
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łańcuchu 24Forma podstawowa: łańcuch
Opis: przenośnie: ciąg, w którym jeden element pociąga za sobą następny.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
łańcuchy 23Forma podstawowa: łańcuch
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
łańcucka 21Forma podstawowa: łańcucki
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łańcucką 25Forma podstawowa: łańcucki
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łańcucko 21Forma podstawowa: łańcucki
Forma fleksyjna: adja

Forma fleksyjna: adv:pos
łańcucku 23Forma podstawowa: łańcucki
Forma fleksyjna: adjp
łańskich 20Forma podstawowa: łański
Opis: związany z Łanami - wsią w województwie dolnośląskim.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
łańskiej 19Forma podstawowa: łański
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
łańskimi 18Forma podstawowa: łański
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
łapaczką 17Forma podstawowa: łapaczka
Opis: w jubilerstwie, rękodziele - końcówka naszyjników, bransolet, służąca do zapinania.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łapaczkę 17Forma podstawowa: łapaczka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łapaczki 13Forma podstawowa: łapaczka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
łapaczko 13Forma podstawowa: łapaczka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łapaczów 16Forma podstawowa: łapacz
Opis: małe pomieszczenie w domu, pierwszy korytarz, którego zadaniem jest zatrzymywanie wiatru i chłodu.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
łapadłem 15Forma podstawowa: łapadło
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
łapadłom 15Forma podstawowa: łapadło
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
łapakach 15Forma podstawowa: łapak
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
łapakowi 12Forma podstawowa: łapak
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
łapałaby 16Forma podstawowa: łapać
Opis: zatrzymywać, przytrzymywać ręką lub przyrządem, ograniczać możliwość swobodnego poruszania się.
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
łapałbym 17Forma podstawowa: łapać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
łapanego 13Forma podstawowa: łapany
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
łapanemu 14Forma podstawowa: łapać
Opis: zatrzymywać, przytrzymywać ręką lub przyrządem, ograniczać możliwość swobodnego poruszania się.
Forma fleksyjna: ppas:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff

Forma podstawowa: łapany
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos subst:sg:dat:m2
łapaniem 12Forma podstawowa: łapać
Opis: zatrzymywać, przytrzymywać ręką lub przyrządem, ograniczać możliwość swobodnego poruszania się.
Forma fleksyjna: ger:sg:inst:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
łapaniom 12Forma podstawowa: łapać
łapankom 13Forma podstawowa: łapanka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
łapanych 15Forma podstawowa: łapany
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos subst:pl:gen:m2 subst:pl:loc:m2
łapawica 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łapawicą 16Forma podstawowa: łapawica
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łapawicę 16Forma podstawowa: łapawica
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łapawicy 13Forma podstawowa: łapawica
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
łapciach 15Forma podstawowa: łapcia
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
łapciami 13Forma podstawowa: łapcia
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f

Forma podstawowa: łapeć
Opis: poranny pantofel, najczęściej znoszony.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
łapciowi 12Forma podstawowa: łapeć
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
łapczywi 13Forma podstawowa: łapczywy
Opis: taki, który bardzo szybko je, pije, zaspokaja pragnienie.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łapczywy 14Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łapeczka 13Opis: pieszczotliwie o dłoni.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łapeczką 17Forma podstawowa: łapeczka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łapiance 12Forma podstawowa: łapianka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
łapianka 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łapianki 12Forma podstawowa: łapianka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
łapianko 12Forma podstawowa: łapianka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łapiącej 18Forma podstawowa: łapać
Opis: zatrzymywać, przytrzymywać ręką lub przyrządem, ograniczać możliwość swobodnego poruszania się.
Forma fleksyjna: pact:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
łapiącym 18Forma podstawowa: łapać
Forma fleksyjna: pact:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
łapiduch 17Opis: kontroler biletów, zazwyczaj w komunikacji miejskiej.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
łapiecie 12Forma podstawowa: łapać
Opis: zatrzymywać, przytrzymywać ręką lub przyrządem, ograniczać możliwość swobodnego poruszania się.
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
łapięciu 18Forma podstawowa: łapię
Opis: z politowaniem albo z pieszczotą o zwierzęcej łapie.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n1 subst:sg:loc:n1
łapiętom 17Forma podstawowa: łapię
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n1
łapinami 12Forma podstawowa: łapina
Opis: o łapie zwierzęcia (pieszczotliwie albo z politowaniem).
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
łapinkom 13Forma podstawowa: łapinka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
łapownik 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
łapówach 18Forma podstawowa: łapówa
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
łapówkom 17Forma podstawowa: łapówka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
łapskiej 14Forma podstawowa: łapski
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
łapszami 12Forma podstawowa: łapsze
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p2 subst:pl:inst:p3
łasicami 12Forma podstawowa: łasica
Opis: wyprawiona skóra zwierzęcia o tej samej nazwie.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f

Forma podstawowa: łasice
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p3
łasiczce 12Forma podstawowa: łasiczka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
łasiczek 12Forma podstawowa: łasiczka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łasiczka 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łasiczkę 16Forma podstawowa: łasiczka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łasiczki 12Forma podstawowa: łasiczka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
łasiłaby 15Forma podstawowa: łasić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:ter:imperf:refl
łasiłoby 15Forma podstawowa: łasić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:n1.n2:ter:imperf:refl
łasińska 17Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: łasiński
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łasińską 21Forma podstawowa: łasiński
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łasiński 17Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1

Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łasińsku 19Forma podstawowa: łasiński
Forma fleksyjna: adjp
łaskawca 12Forma podstawowa: łaskawiec
Opis: ironicznie: ktoś, komu wydaje się, że robi coś dobrego dla kogoś innego, lecz tak naprawdę jego gest jest niepotrzebny lub odbierany zupełnie opacznie.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
łaskawcą 16Forma podstawowa: łaskawca
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
łaskawce 12Forma podstawowa: łaskawca
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: łaskawiec
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
łaskawcę 16Forma podstawowa: łaskawca
Opis: ironicznie: ktoś, komu wydaje się, że robi coś dobrego dla kogoś innego, lecz tak naprawdę jego gest jest niepotrzebny lub odbierany zupełnie opacznie.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
łaskawej 13Forma podstawowa: łaskawy
Opis: o człowieku: skłonny do czegoś, skłonny wyświadczyć jakąś grzeczność.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
łaskawie 11Opis: tak, że coś jest wyrazem czyjejś łaskawości, wyrozumiałości, wielkoduszności.
Forma fleksyjna: adv:pos
łaskawsi 11Forma podstawowa: łaskawy
Opis: o człowieku: skłonny do czegoś, skłonny wyświadczyć jakąś grzeczność.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:com
łaskawym 13Forma podstawowa: łaskawy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łaskiego 13Forma podstawowa: łaski
Opis: związany z Łaskiem.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łaskoczą 16Forma podstawowa: łaskotać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
łaskocze 12Forma podstawowa: łaskotać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
łaskotać 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
łaskotań 18Forma podstawowa: łaskotać
łaskotek 13Forma podstawowa: łaskotki
Opis: część ciała wrażliwa na łaskotanie, np. mieć łaskotki.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
łaskotki 13Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
łaskunom 14Forma podstawowa: łaskun
Opis: ssak z podrodziny łaskunów, niewielkich ssaków drapieżnych w rodzinie łaszowatych, występuje w południowej i południowo-wschodniej Azji.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
łasoniom 11Forma podstawowa: łasoń
łasowały 13Forma podstawowa: łasować
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
łasowani 10Forma podstawowa: łasować
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
łasowany 11Forma podstawowa: łasować
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
łasuchów 19Forma podstawowa: łasuch
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:gen:m2
łasujące 19Forma podstawowa: łasować
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:nonrefl
łasujący 20Forma podstawowa: łasować
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:nonrefl
łasujcie 15Forma podstawowa: łasować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
łasujemy 16Forma podstawowa: łasować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl
łasujesz 14Forma podstawowa: łasować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl
łasujmyż 20Forma podstawowa: łasować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
łaszącej 17Forma podstawowa: łasić
Forma fleksyjna: pact:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff:refl
łaszczan 11Forma podstawowa: łaszczanin
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
łaszczeń 17Forma podstawowa: łaszczyć
łaszczyć 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
łaszczył 14Forma podstawowa: łaszczyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl
łaszczże 15Forma podstawowa: łaszczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl
łaszenia 10Forma podstawowa: łasić
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:refl
łaszeniu 12Forma podstawowa: łasić
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:refl
łaszkami 12Forma podstawowa: łaszek
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
łaszkiem 12Forma podstawowa: łaszek
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1

Forma podstawowa: łaszek
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
łaszkowi 11Forma podstawowa: łaszek
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1
łasztowi 11Forma podstawowa: łaszt
Opis: dawna jednostka miary objętości dla towarów sypkich, głównie zboża, stosowana od XIV do XIX wieku w portach nadbałtyckich, liczyła 3000-3840 litrów (dm3) i dzieliła się na 30 korców lub 60 szefli.{#
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
łataczom 13Forma podstawowa: łatacz
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
łatające 18Forma podstawowa: łatać
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
łatający 19Forma podstawowa: łatać
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
łatajmyż 19Forma podstawowa: łatać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
łatałaby 16Forma podstawowa: łatać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
łatałbyś 20Forma podstawowa: łatać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
łatałoby 16Forma podstawowa: łatać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
łatałyby 17Forma podstawowa: łatać
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
łatanego 13Forma podstawowa: łatany
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łatanemu 14Forma podstawowa: łatać
Forma fleksyjna: ppas:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
łatanina 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łataninę 15Forma podstawowa: łatanina
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łatanino 11Forma podstawowa: łatanina
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łataniny 12Forma podstawowa: łatanina
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
łatanych 15Forma podstawowa: łatać
Forma fleksyjna: ppas:pl:acc:m1.p1:imperf:aff ppas:pl:gen.loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff

Forma podstawowa: łatany
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
łatanymi 13Forma podstawowa: łatać
Forma fleksyjna: ppas:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff
łateczce 13Forma podstawowa: łateczka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
łateczek 13Forma podstawowa: łateczka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łateczka 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łateczką 17Forma podstawowa: łateczka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łatowego 13Forma podstawowa: łatowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łatowemu 14Forma podstawowa: łatowy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łatowych 15Forma podstawowa: łatowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
łatowymi 13Forma podstawowa: łatowy
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
łatwizną 15Forma podstawowa: łatwizna
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łatwiznę 15Forma podstawowa: łatwizna
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łatwizno 11Forma podstawowa: łatwizna
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łatwości 16Forma podstawowa: łatwość
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:gen:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f
ławeczce 12Forma podstawowa: ławeczka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
ławeczka 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ławeczką 16Forma podstawowa: ławeczka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ławicami 12Forma podstawowa: ławica
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
ławicową 15Forma podstawowa: ławicowy
Opis: taki, który żyje w ławicy, tymczasowej grupie ryb łączących się w celu zapewnienia sobie bezpieczeństwa i pokarmu.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ławicowi 11Forma podstawowa: ławicowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
ławicowo 11Forma podstawowa: ławicowy
Forma fleksyjna: adja
ławicowy 12Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ławkarza 11Forma podstawowa: ławkarz
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
ławkarze 11Forma podstawowa: ławkarz
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
ławkowce 12Forma podstawowa: ławkowiec
Opis: pędzel o szerokiej głowicy i długim włosiu, służący do krycia dużych powierzchni.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ławkowcu 14Forma podstawowa: ławkowiec
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
ławkowej 13Forma podstawowa: ławkowy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
ławniccy 13Forma podstawowa: ławnicki
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
ławnicka 12Forma podstawowa: ławnicki
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ławnicką 16Forma podstawowa: ławnicki
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ławnicki 12Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ławnictw 12Forma podstawowa: ławnictwo
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
ławnicza 11Forma podstawowa: ławniczy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ławniczy 12Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ławowemu 13Forma podstawowa: ławowy
Opis: taki, który związany jest z ławą, dotyczy ławy (siedziska).
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ławowych 14Forma podstawowa: ławowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
łazankom 12Forma podstawowa: łazanek
Opis: kwadratowy makaron z cienko rozwałkowanego ciasta.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2 subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: łazanka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
łazanków 15Forma podstawowa: łazanek
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:m3
łazarzem 11Forma podstawowa: łazarz
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
łazarzów 14Forma podstawowa: łazarz
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
łazęgach 19Forma podstawowa: łazęga
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f subst:pl:loc:m1
łazęgami 17Forma podstawowa: łazęga
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f subst:pl:inst:m1
łazęguje 20Forma podstawowa: łazęgować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
łazęguję 24Forma podstawowa: łazęgować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
łaziance 11Forma podstawowa: łazianka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
łazianin 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
łaziankę 15Forma podstawowa: łazianka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łazianki 11Forma podstawowa: łazianka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
łazianom 11Forma podstawowa: łazianin
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
łaziebna 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: łaziebny
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łaziebną 16Forma podstawowa: łaziebna
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:inst:f
łaziebne 12Forma podstawowa: łaziebna
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f

Forma podstawowa: łaziebny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
łazience 11Forma podstawowa: łazienka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
łazienek 11Forma podstawowa: łazienki
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p2 subst:pl:gen:p3
łazienkę 15Forma podstawowa: łazienka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łazikach 14Forma podstawowa: łazik
Opis: pojazd i urządzenie badawcze jednocześnie, stosowany do eksploracji kosmosu.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1 subst:pl:loc:m2 subst:pl:loc:m3
łazikowi 11Forma podstawowa: łazik
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:dat:m2 subst:sg:dat:m3
łazikuję 19Forma podstawowa: łazikować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
łaziłbym 16Forma podstawowa: łazić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:nonrefl
łaziskie 11Forma podstawowa: łaziski
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
łaziskim 12Forma podstawowa: łaziski
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łaziwach 13Forma podstawowa: łaziwo
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
łaziwami 11Forma podstawowa: łaziwo
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
łazowski 11Opis: związany z Łazami - miastem w województwie śląskim.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1

Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łazowsku 13Forma podstawowa: łazowski
Forma fleksyjna: adjp
łaźbinom 21Forma podstawowa: łaźbiny
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
łaźniami 19Forma podstawowa: łaźnia
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
łażącego 21Forma podstawowa: łazić
Forma fleksyjna: pact:sg:acc:m1.m2:imperf:aff:nonrefl pact:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:nonrefl
łażącemu 22Forma podstawowa: łazić
Forma fleksyjna: pact:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:nonrefl
łażących 23Forma podstawowa: łazić
Forma fleksyjna: pact:pl:acc:m1.p1:imperf:aff:nonrefl pact:pl:gen.loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:nonrefl
łażącymi 21Forma podstawowa: łazić
Forma fleksyjna: pact:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:nonrefl
łażeniem 15Forma podstawowa: łazić
Forma fleksyjna: ger:sg:inst:n2:imperf:aff:nonrefl
łącczany 17Forma podstawowa: łącczanin
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
łąckiego 18Forma podstawowa: łącki
Opis: związany z Łąckiem - wsią w Małopolsce.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łąckiemu 19Forma podstawowa: łącki
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1
łączarce 16Forma podstawowa: łączarka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
łączarką 20Forma podstawowa: łączarka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łączarkę 20Forma podstawowa: łączarka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łączarki 16Forma podstawowa: łączarka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
łączcież 20Forma podstawowa: łączyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
łączenie 15Forma podstawowa: łączyć
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
łączkach 19Forma podstawowa: łączka
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f

Forma podstawowa: łączki
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:p3
łączkami 17Forma podstawowa: łączka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
łączliwa 16Forma podstawowa: łączliwy
Opis: o elemencie języka: taki, który ma zdolność tworzenia połączeń z innymi cząstkami.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łączliwą 20Forma podstawowa: łączliwy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łączliwe 16Forma podstawowa: łączliwy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
łączliwi 16Forma podstawowa: łączliwy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łącznego 17Forma podstawowa: łączny
Opis: taki, który powstaje w wyniku połączenia elementów.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
łącznemu 18Forma podstawowa: łączny
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos subst:sg:dat:m1
łącznica 16Opis: trasa łącząca dwie inne trasy lub uczęszczaną trasę z jakimś miejscem.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łącznice 16Forma podstawowa: łącznica
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
łącznico 16Forma podstawowa: łącznica
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łącznicy 17Forma podstawowa: łącznica
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: łącznik
Opis: w piłce nożnej: napastnik, między skrzydłowym a środkowym.
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
łącznika 16Forma podstawowa: łącznik
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1 subst:sg:gen:m3

Forma podstawowa: łącznik
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
łączniku 18Forma podstawowa: łącznik
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: łącznik
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m3
łączniom 16Forma podstawowa: łączeń
Opis: Butomus - rodzaj rośliny z rodziny łączniowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
łącznych 19Forma podstawowa: łączna
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:pl:loc:f

Forma podstawowa: łączny
Opis: taki, który powstaje w wyniku połączenia elementów.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:loc:m1
łączonej 17Forma podstawowa: łączyć
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff
łączowej 17Forma podstawowa: łączowy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
łączowym 17Forma podstawowa: łączowy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łączówek 20Forma podstawowa: łączówka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łączówką 24Forma podstawowa: łączówka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łączówki 20Forma podstawowa: łączówka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
łączówko 20Forma podstawowa: łączówka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łączyłaś 22Forma podstawowa: łączyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
łączyłby 21Forma podstawowa: łączyć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
łączyłeś 22Forma podstawowa: łączyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
łąkarscy 17Forma podstawowa: łąkarski
Opis: związany z łąkarstwem - uprawą łąk i pastwisk.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łąkarski 16Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łąkarsko 16Forma podstawowa: łąkarski
Forma fleksyjna: adja
łąkarsku 18Forma podstawowa: łąkarski
Forma fleksyjna: adjp
łąkarzom 16Forma podstawowa: łąkarz
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
łąkarzów 19Forma podstawowa: łąkarz
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
łąkotkom 18Forma podstawowa: łąkotka
Opis: znajdująca się między powierzchniami stawowymi kości tarczka z chrząstki włóknistej w niektórych stawach, np. żuchwowym, kolanowym.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
łąkowego 17Forma podstawowa: łąkowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łąkówkom 21Forma podstawowa: łąkówka
łąteczce 17Forma podstawowa: łąteczka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
łąteczką 21Forma podstawowa: łąteczka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łąteczkę 21Forma podstawowa: łąteczka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łebeczek 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
łebeczka 14Forma podstawowa: łebeczek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
łebeczki 14Forma podstawowa: łebeczek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
łebeczku 16Forma podstawowa: łebeczek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
łebiance 13Forma podstawowa: łebianka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
łebianie 12Forma podstawowa: łebianin
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
łebianin 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
łebiankę 17Forma podstawowa: łebianka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łebianki 13Forma podstawowa: łebianka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
łebianko 13Forma podstawowa: łebianka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łebianom 13Forma podstawowa: łebianin
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
łebkarze 13Forma podstawowa: łebkarz
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
łebkarzy 14Forma podstawowa: łebkarz
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
łechcącą 23Forma podstawowa: łechtać
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
łechcące 19Forma podstawowa: łechtać
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
łechcący 20Forma podstawowa: łechtać
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
łechcemy 16Forma podstawowa: łechtać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
łechcesz 14Forma podstawowa: łechtać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
łechcząc 19Forma podstawowa: łechtać
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
łechczże 18Forma podstawowa: łechtać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
łechtają 20Forma podstawowa: łechtać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
łechtała 16Forma podstawowa: łechtać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
łechtało 16Forma podstawowa: łechtać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
łechtały 17Forma podstawowa: łechtać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
łechtamy 16Forma podstawowa: łechtać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
łechtaną 18Forma podstawowa: łechtać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
łechtani 14Forma podstawowa: łechtać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
łechtano 14Forma podstawowa: łechtać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
łechtasz 14Forma podstawowa: łechtać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
łepakiem 13Forma podstawowa: łepak
Opis: ktoś łebski, tęga głowa.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1 subst:sg:inst:m2
łepakowi 12Forma podstawowa: łepak
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:dat:m2
łepeczek 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
łepeczka 13Forma podstawowa: łepeczek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
łepetyną 17Forma podstawowa: łepetyna
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łepetynę 17Forma podstawowa: łepetyna
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łepetyny 14Forma podstawowa: łepetyna
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
łepskiej 14Forma podstawowa: łepski
Opis: o człowieku: taki, który ma duże możliwości umysłowe.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
łepskimi 13Forma podstawowa: łepski
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
łęckiego 18Forma podstawowa: łęcki
Opis: związany z Łęką Opatowską, wsią w województwie wielkopolskim, w powiecie kępińskim.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
łęczycan 17Forma podstawowa: łęczycanin
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
łęczyccy 19Forma podstawowa: łęczycki
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
łęczycka 18Forma podstawowa: łęczycki
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łęczycką 22Forma podstawowa: łęczycka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:inst:f
łęczycko 18Forma podstawowa: łęczycki
Forma fleksyjna: adja

Forma fleksyjna: adv:pos
łęczyska 17Forma podstawowa: łęczysko
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
łęgowate 17Forma podstawowa: łęgowaty
Opis: o zwierzęciu - taki, którego grzbiet ma nieprawidłową budowę, jest zapadnięty.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
łęgowego 18Forma podstawowa: łęgowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łęgowscy 18Forma podstawowa: łęgowski
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1

Forma podstawowa: łęgowski
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łęgowska 17Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: łęgowski
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łęgowską 21Forma podstawowa: łęgowski
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łęgowski 17Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łęgowsko 17Forma podstawowa: łęgowski
Forma fleksyjna: adja
łęgowymi 18Forma podstawowa: łęgowy
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
łękniccy 18Forma podstawowa: łęknicki
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łęknicko 17Forma podstawowa: łęknicki
Forma fleksyjna: adja
łęknicku 19Forma podstawowa: łęknicki
Forma fleksyjna: adjp
łękotkom 18Forma podstawowa: łękotka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
łękowaci 16Forma podstawowa: łękowaty
Opis: taki, który ma kształt łęku.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łękowata 16Forma podstawowa: łękowaty
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łękowemu 18Forma podstawowa: łękowy
Opis: dotyczący łęku - formacji geologicznej.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łękowymi 17Forma podstawowa: łękowy
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
łętowina 15Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łętowiny 16Forma podstawowa: łętowina
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
łgaliśmy 19Forma podstawowa: łgać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:pri:imperf:nonrefl
łgałabym 18Forma podstawowa: łgać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:pri:imperf:nonrefl
łgałyśmy 21Forma podstawowa: łgać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pri:imperf:nonrefl
łgarstwo 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
łgarstwu 15Forma podstawowa: łgarstwo
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
łgarzowi 12Forma podstawowa: łgarz
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1
łkającej 20Forma podstawowa: łkać
Forma fleksyjna: pact:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff:nonrefl
łkającym 20Forma podstawowa: łkający
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łkajcież 18Forma podstawowa: łkać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
łkałabym 17Forma podstawowa: łkać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:pri:imperf:nonrefl
łkałabyś 20Forma podstawowa: łkać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:sec:imperf:nonrefl
łkałyśmy 20Forma podstawowa: łkać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pri:imperf:nonrefl
łobeskie 13Forma podstawowa: łobeski
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
łobeskim 14Forma podstawowa: łobeski
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łobodach 16Forma podstawowa: łoboda
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f

Forma podstawowa: łoboda
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
łobodami 14Forma podstawowa: łoboda
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f

Forma podstawowa: łoboda
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
łobodzie 13Forma podstawowa: łoboda
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
łobuziak 15Opis: dziecko niesforne, psocące lub dokazujące, słowo używane zwykle z pobłażliwością lub żartobliwie.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
łobuzina 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:nom:m1
łobuziną 18Forma podstawowa: łobuzina
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f subst:sg:inst:m1
łobuzino 14Forma podstawowa: łobuzina
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f subst:sg:voc:m1
łobuzują 22Forma podstawowa: łobuzować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
łobziany 13Forma podstawowa: łobzianin
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
łochwami 14Forma podstawowa: łochwa
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
łochynią 18Forma podstawowa: łochynia
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łochynię 18Forma podstawowa: łochynia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łoczydze 13Forma podstawowa: łoczyga
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
łoczygom 15Forma podstawowa: łoczyga
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
łodygach 17Forma podstawowa: łodyga
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
łodygowi 14Forma podstawowa: łodygowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łodygowy 15Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łodyżnej 18Forma podstawowa: łodyżny
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
łodziach 14Forma podstawowa: łódź
Opis: miasto w środkowej Polsce, siedziba władz województwa łódzkiego.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
łodziami 12Forma podstawowa: łódź
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
łodziową 15Forma podstawowa: łodziowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łodziowe 11Forma podstawowa: łodziowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
łodziowi 11Forma podstawowa: łodziowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łodziowy 12Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łogawego 14Forma podstawowa: łogawy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łogawemu 15Forma podstawowa: łogawy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łogawizn 12Forma podstawowa: łogawizna
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łogawych 16Forma podstawowa: łogawy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
łogowaci 13Forma podstawowa: łogowaty
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łogowami 13Forma podstawowa: łogowa
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
łogowaty 14Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łoiliśmy 17Forma podstawowa: łoić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:pri:imperf:refl.nonrefl
łoiłabym 16Forma podstawowa: łoić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
łoiłabyś 19Forma podstawowa: łoić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
łojakowi 13Forma podstawowa: łojak
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
łojącego 19Forma podstawowa: łoić
Forma fleksyjna: pact:sg:acc:m1.m2:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
łojących 21Forma podstawowa: łoić
Forma fleksyjna: pact:pl:acc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:pl:gen.loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl
łojącymi 19Forma podstawowa: łoić
Forma fleksyjna: pact:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl
łojeniom 13Forma podstawowa: łoić
łojonego 14Forma podstawowa: łoić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m1.m2:imperf:aff ppas:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
łojonemu 15Forma podstawowa: łoić
Forma fleksyjna: ppas:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
łojonymi 14Forma podstawowa: łoić
Forma fleksyjna: ppas:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff
łojowaci 13Forma podstawowa: łojowaty
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łojowata 13Forma podstawowa: łojowaty
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łojowatą 17Forma podstawowa: łojowaty
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łojowate 13Forma podstawowa: łojowaty
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
łojowego 14Forma podstawowa: łojowy
Opis: związany z łojem - odmianą tłuszczu zwierzęcego o konsystencji twardej, uzyskiwaną głównie z bydła, rzadziej z owiec.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łojowych 16Forma podstawowa: łojowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
łojowymi 14Forma podstawowa: łojowy
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
łokasiom 12Forma podstawowa: łokaś
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
łokciach 15Forma podstawowa: łokieć
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
łokciowe 12Forma podstawowa: łokciowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
łokietek 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
łokietka 13Forma podstawowa: łokietek
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
łokietku 15Forma podstawowa: łokietek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
łoktusza 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łoktuszą 18Forma podstawowa: łoktusza
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łoktuszę 18Forma podstawowa: łoktusza
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łoktuszo 14Forma podstawowa: łoktusza
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łomaskim 13Forma podstawowa: łomaski
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łomiance 12Forma podstawowa: łomianka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
łomianek 12Forma podstawowa: łomianka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łomianka 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łomianką 16Forma podstawowa: łomianka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łomiankę 16Forma podstawowa: łomianka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łomianko 12Forma podstawowa: łomianka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łomiarze 11Forma podstawowa: łomiarz
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
łomiarzy 12Forma podstawowa: łomiarz
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
łominosy 12Forma podstawowa: łominos
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
łomniccy 14Forma podstawowa: łomnicki
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1

Forma podstawowa: łomnicki
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łomnicką 17Forma podstawowa: łomnicka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:inst:f
łomnicki 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1

Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łomnicko 13Forma podstawowa: łomnicki
Forma fleksyjna: adja
łomocącą 21Forma podstawowa: łomotać
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
łomocące 17Forma podstawowa: łomotać
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
łomocący 18Forma podstawowa: łomotać
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
łomocemy 14Forma podstawowa: łomotać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
łomocząc 17Forma podstawowa: łomotać
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
łomoczmy 14Forma podstawowa: łomotać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
łomotach 15Forma podstawowa: łomot
Opis: pobicie, lanie.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
łomotali 13Forma podstawowa: łomotać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
łomotała 14Forma podstawowa: łomotać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
łomotana 12Forma podstawowa: łomotać
łomotane 12Forma podstawowa: łomotać
łomotano 12Forma podstawowa: łomotać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
łomotany 13Forma podstawowa: łomotać
łomotnąć 21Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
łomotnie 12Forma podstawowa: łomotnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl
łomotnij 14Forma podstawowa: łomotnąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
łomotowi 12Forma podstawowa: łomot
Opis: pobicie, lanie.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
łomowego 13Forma podstawowa: łomowy
łomowemu 14Forma podstawowa: łomowy
łomowymi 13Forma podstawowa: łomowy
łomżanin 15Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
łomżanką 20Forma podstawowa: łomżanka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łomżanki 16Forma podstawowa: łomżanka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
łomżanom 16Forma podstawowa: łomżanin
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
łonowymi 12Forma podstawowa: łonowy
Opis: związany z łonem - podbrzuszem.
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
łonówkom 16Forma podstawowa: łonówka
łońskiej 19Forma podstawowa: łoński
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
łońskimi 18Forma podstawowa: łońska
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f

Forma podstawowa: łoński
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
łopatach 15Forma podstawowa: łopata
Opis: proste ręczne narzędzie służące do podnoszenia i przenoszenia materiałów sypkich.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f

Forma podstawowa: łopata
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
łopatacz 13Opis: łow. samiec łosia lub daniela o porożu w kształcie łopat.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
łopatkom 14Forma podstawowa: łopatka
Opis: zdrobniale: łopata - proste narzędzie służące do podnoszenia i przenoszenia materiałów sypkich (zazwyczaj o małej łopacie, często też gdy mowa o zabawce).
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f

Forma podstawowa: łopatki
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
łopatowy 13
łopianie 11Forma podstawowa: łopian
Opis: łopuch, Arctium – rodzaj roślin należący do rodziny astrowatych, liczy 10 gatunków, występuje w stanie dzikim w umiarkowanych strefach Europy i Azji, w Polsce występują na stanowiskach naturalnych 4
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
łopianom 12Forma podstawowa: łopian
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
łopocącą 21Forma podstawowa: łopotać
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:nonrefl
łopocesz 12Forma podstawowa: łopotać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl
łopoczmy 14Forma podstawowa: łopotać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
łopotała 14Forma podstawowa: łopotać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl
łopotały 15Forma podstawowa: łopotać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
łopotami 13Forma podstawowa: łopot
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
łopotano 12Forma podstawowa: łopotać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl
łopuchom 17Forma podstawowa: łopuch
Opis: łopian, Arctium – rodzaj roślin należący do rodziny astrowatych, liczy 10 gatunków, występuje w stanie dzikim w umiarkowanych strefach Europy i Azji, w Polsce występują na stanowiskach naturalnych 4
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
łopuchów 20Forma podstawowa: łopuch
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
łopuszan 13Forma podstawowa: łopuszanin
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
łosiątek 16Forma podstawowa: łosiątko
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
łosicami 12Forma podstawowa: łosice
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p2 subst:pl:inst:p3
łosięcia 15Forma podstawowa: łosię
Opis: młode łosia.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:n1
łosiętom 16Forma podstawowa: łosię
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n1
łosinami 11Forma podstawowa: łosina
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
łosiowym 12Forma podstawowa: łosiowy
Opis: zrobiony ze skóry łosia.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łoskocąc 17Forma podstawowa: łoskotać
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
łoskocie 12Forma podstawowa: łoskot
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
łoskoczę 16Forma podstawowa: łoskotać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
łoskotań 18Forma podstawowa: łoskotać
łoskotem 13Forma podstawowa: łoskot
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
łososiem 11Forma podstawowa: łosoś
Opis: zwyczajowa nazwa kilku gatunków wędrownych ryb z rodziny łososiowatych (Salmonidae), zasiedlających słodkie wody.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
łosuniom 13Forma podstawowa: łosuń
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
łoszęciu 17Forma podstawowa: łoszę
Opis: łow. młode łosia.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n1 subst:sg:loc:n1
łoszętom 16Forma podstawowa: łoszę
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n1
łotewską 16Forma podstawowa: łotewski
Opis: związany z Łotwą.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łotewski 12Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3 subst:sg:voc:m3
łotewsko 12Forma fleksyjna: adv:pos
łotewsku 14Forma podstawowa: łotewski
Opis: związany z Łotwą.
Forma fleksyjna: adjp
łotokami 13Forma podstawowa: łotok
Opis: kanał odprowadzający lub doprowadzający wodę.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
łotokiem 13Forma podstawowa: łotok
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
łotokowi 12Forma podstawowa: łotok
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
łotrował 13Forma podstawowa: łotrować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
łotrowań 17Forma podstawowa: łotrować
łotrzycą 17Forma podstawowa: łotrzyca
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łotrzyce 13Forma podstawowa: łotrzyca
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
łotrzycę 17Forma podstawowa: łotrzyca
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łotrzyco 13Forma podstawowa: łotrzyca
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łotrzycy 14Forma podstawowa: łotrzyca
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
łowczego 13Forma podstawowa: łowczy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
łowczych 15Forma podstawowa: łowczy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:loc:m1
łowczymi 13Forma podstawowa: łowczy
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos subst:pl:inst:m1
łowczyni 12Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f
łowiącym 17Forma podstawowa: łowić
Forma fleksyjna: pact:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
łowickie 12Forma podstawowa: łowicka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
łowickim 13Forma podstawowa: łowicka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f

Forma podstawowa: łowickie
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
łowiczan 11Forma podstawowa: łowiczanin
Opis: mieszkaniec Łowicza.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
łowiecka 12Forma podstawowa: łowiecki
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łowiecką 16Forma podstawowa: łowiecki
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łowiecko 12Forma fleksyjna: adv:pos
łowiectw 12Forma podstawowa: łowiectwo
Opis: zajęcie łowczego - zawodowe lub hobbistyczne.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
łowikach 14Forma podstawowa: łowik
Opis: owad z rzędu muchówek, z rodziny łowikowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2
łowikami 12Forma podstawowa: łowik
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2
łowikiem 12Forma podstawowa: łowik
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
łowiłbyś 19Forma podstawowa: łowić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
łowiłoby 15Forma podstawowa: łowić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
łowiłyby 16Forma podstawowa: łowić
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
łowiskom 12Forma podstawowa: łowisko
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
łowniach 13Forma podstawowa: łownia
Opis: pułapka na duże zwierzę.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
łowności 15Forma podstawowa: łowność
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:gen:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f
łozowego 12Forma podstawowa: łozowy
Opis: zrobiony z wierzbowych gałązek.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łozowych 14Forma podstawowa: łozowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
łożącego 21Forma podstawowa: łożyć
Forma fleksyjna: pact:sg:acc:m1.m2:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
łożącemu 22Forma podstawowa: łożyć
Forma fleksyjna: pact:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
łożącymi 21Forma podstawowa: łożyć
Forma fleksyjna: pact:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl
łożeniom 15Forma podstawowa: łożyć
łożonemu 17Forma podstawowa: łożyć
Forma fleksyjna: ppas:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
łożonymi 16Forma podstawowa: łożyć
Forma fleksyjna: ppas:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff
łożyłbym 21Forma podstawowa: łożyć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
łożyłbyś 24Forma podstawowa: łożyć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
łożyłoby 20Forma podstawowa: łożyć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
łożyłyby 21Forma podstawowa: łożyć
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
łożyskom 17Forma podstawowa: łożysko
Opis: część dna doliny rzecznej: koryto rzeki i obszar zalewowy, zajmowany przez wody powodziowe podczas wezbrań.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
łódczysk 18Forma podstawowa: łódczysko
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
łódeczek 17Forma podstawowa: łódeczka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łódeczką 21Forma podstawowa: łódeczka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łódeczki 17Forma podstawowa: łódeczka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
łódeczko 17Forma podstawowa: łódeczka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łódkarza 16Forma podstawowa: łódkarz
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
łódkarze 16Forma podstawowa: łódkarz
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
łódkarzy 17Forma podstawowa: łódkarz
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
łódkowań 22Forma podstawowa: łódkować
łódkowej 18Forma podstawowa: łódkowy
Opis: o wycięciu, dekolcie odzieży: taki, który jest szeroki, podłużny, sięga od ramienia do ramienia, przypomina wykrojem kontur łodzi widzianej z boku, ma kształt podłużej łódki.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
łódkując 25Forma podstawowa: łódkować
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
łódzkich 19Forma podstawowa: łódzkie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2 subst:pl:loc:n2
łódzkiej 18Forma podstawowa: łódzki
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
łódzkimi 17Forma podstawowa: łódzkie
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
łóżeczek 20Forma podstawowa: łóżeczko
Opis: male łóżko lub zdrobniale o łóżku.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
łóżkowca 20Forma podstawowa: łóżkowiec
łóżkowcu 22Forma podstawowa: łóżkowiec
łóżkowcy 21Forma podstawowa: łóżkowiec
łóżkowej 21Forma podstawowa: łóżkowy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
łubiance 15Forma podstawowa: łubianka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
łubianej 16Forma podstawowa: łubiany
Opis: zrobiony z łubu.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
łubianek 15Forma podstawowa: łubianka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łubianko 15Forma podstawowa: łubianka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łubianym 16Forma podstawowa: łubiany
Opis: zrobiony z łubu.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łubienie 14Forma podstawowa: łubień
łubinach 17Forma podstawowa: łubin
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
łubinami 15Forma podstawowa: łubin
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
łubinowe 14Forma podstawowa: łubinowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
łubinowy 15Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łubkowej 17Forma podstawowa: łubkowy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
łubkowym 17Forma podstawowa: łubkowy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łubniami 15Forma podstawowa: łubień
łubniccy 17Forma podstawowa: łubnicki
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łubnicką 20Forma podstawowa: łubnicki
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łubnicko 16Forma podstawowa: łubnicki
Forma fleksyjna: adja
łubowski 15Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łubowsko 15Forma podstawowa: łubowski
Forma fleksyjna: adja

Forma fleksyjna: adv:pos
łubowych 18Forma podstawowa: łubowy
Opis: zrobiony z łubu.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
łucczany 15Forma podstawowa: łucczanin
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
łuckiego 16Forma podstawowa: łucki
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
łuckiemu 17Forma podstawowa: łucki
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łuczkach 17Forma podstawowa: łuczka
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
łuczkiem 15Forma podstawowa: łuczek
Opis: stosowany w zapisie nutowym znak graficzny łączący kilka nut.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
łuczkowi 14Forma podstawowa: łuczek
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
łucznicy 15Forma podstawowa: łucznik
Opis: rzemieślnik trudniący się wyrobem łuków.
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
łuczniki 14Forma podstawowa: łucznik
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
łuczydłu 19Forma podstawowa: łuczydło
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
łuczystą 19Forma podstawowa: łuczysta
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
łuczysty 16Forma podstawowa: łuczysta
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
łuczywek 15Forma podstawowa: łuczywko
Opis: małe łuczywo.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
łuczywka 15Forma podstawowa: łuczywko
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
łuczywom 15Forma podstawowa: łuczywo
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
łudzącej 20Forma podstawowa: łudzący
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos

Forma podstawowa: łudzić
Forma fleksyjna: pact:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
łudzącym 20Forma podstawowa: łudzący
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos

Forma podstawowa: łudzić
Forma fleksyjna: pact:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
łudzenie 13Forma podstawowa: łudzić
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
łudziłam 16Forma podstawowa: łudzić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
łudziłaś 19Forma podstawowa: łudzić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
łudziłem 16Forma podstawowa: łudzić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
ługowaci 15Forma podstawowa: ługowaty
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
ługowacz 15Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
ługowała 16Forma podstawowa: ługować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
ługowało 16Forma podstawowa: ługować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
ługowały 17Forma podstawowa: ługować
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
ługownic 15Forma podstawowa: ługownica
Opis: rodzaj naczynia laboratoryjnego, które służy do ługowania.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ługowych 18Forma podstawowa: ługowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
ługująca 23Forma podstawowa: ługować
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
ługujemy 20Forma podstawowa: ługować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
ługujesz 18Forma podstawowa: ługować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
łukowały 16Forma podstawowa: łukować
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
łukowato 14Forma podstawowa: łukowaty
Opis: taki, który ma kształt łuku, wygięty w łuk.
Forma fleksyjna: adja
łukowaty 15Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łukowemu 16Forma podstawowa: łukowy
Opis: w kształcie łuku, przypominający kształtem łuk.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łukowian 13Forma podstawowa: łukowianin
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
łukowscy 15Forma podstawowa: łukowski
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łukowska 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: łukowski
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łukowską 18Forma podstawowa: łukowska
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:inst:f

Forma podstawowa: łukowski
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łukowsko 14Forma fleksyjna: adv:pos
łukowych 17Forma podstawowa: łukowa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:pl:loc:f
łukująca 22Forma podstawowa: łukować
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:nonrefl
łukującą 26Forma podstawowa: łukować
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:nonrefl
łukujące 22Forma podstawowa: łukować
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:nonrefl
łukujmyż 23Forma podstawowa: łukować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
łukumach 19Forma podstawowa: łukum
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
łukumami 17Forma podstawowa: łukum
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
łukumowi 16Forma podstawowa: łukum
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
łunników 17Forma podstawowa: łunnik
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
łupaczce 15Forma podstawowa: łupaczka
Opis: narzędzie lub maszyna do łupania czegoś.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
łupaczem 15Forma podstawowa: łupacz
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2 subst:sg:inst:m3
łupaczka 15Opis: narzędzie lub maszyna do łupania czegoś.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łupaczką 19Forma podstawowa: łupaczka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łupaczkę 19Forma podstawowa: łupaczka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łupaczki 15Forma podstawowa: łupaczka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
łupaczom 15Forma podstawowa: łupacz
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2 subst:pl:dat:m3
łupałaby 18Forma podstawowa: łupać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
łupałbym 19Forma podstawowa: łupać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
łupałbyś 22Forma podstawowa: łupać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
łupałyby 19Forma podstawowa: łupać
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
łupanego 15Forma podstawowa: łupać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m1.m2:imperf:aff ppas:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
łupanica 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łupanice 14Forma podstawowa: łupanica
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
łupanicę 18Forma podstawowa: łupanica
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łuparkom 15Forma podstawowa: łuparka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
łupiarce 14Forma podstawowa: łupiarka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
łupiarek 14Forma podstawowa: łupiarka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łupiarka 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łupiarką 18Forma podstawowa: łupiarka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łupiarkę 18Forma podstawowa: łupiarka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łupiarko 14Forma podstawowa: łupiarka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łupiącej 20Forma podstawowa: łupać
Forma fleksyjna: pact:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
łupiącym 20Forma podstawowa: łupać
Forma fleksyjna: pact:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl

Forma podstawowa: łupić
Forma fleksyjna: pact:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
łupiecie 14Forma podstawowa: łupać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
łupienie 13Forma podstawowa: łupić
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl

Forma podstawowa: łupień
Opis: bicie kogoś, obecne tylko we frazeologii.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
łupieniu 15Forma podstawowa: łupień
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
łupieska 14Forma podstawowa: łupieski
Opis: taki, który ma na celu rabunek - kradzież mienia, rabunkowy.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łupiesko 14Forma podstawowa: łupieski
Forma fleksyjna: adja
łupiestw 14Forma podstawowa: łupiestwo
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
łupieżca 18Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
łupieżce 18Forma podstawowa: łupieżca
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
łupieżcę 22Forma podstawowa: łupieżca
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
łupieżco 18Forma podstawowa: łupieżca
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
łupieżcy 19Forma podstawowa: łupieżca
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1 subst:sg:dat:m1 subst:sg:gen:m1 subst:sg:loc:m1
łupieżom 18Forma podstawowa: łupież
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f subst:pl:dat:m3
łupiliby 17Forma podstawowa: łupić
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
łupiłbym 19Forma podstawowa: łupić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
łupiłbyś 22Forma podstawowa: łupić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
łupiłyby 19Forma podstawowa: łupić
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
łupinową 17Forma podstawowa: łupinowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
łupinowi 13Forma podstawowa: łupinowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łupionej 15Forma podstawowa: łupić
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff
łupionym 15Forma podstawowa: łupić
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
łupkowej 16Forma podstawowa: łupkowy
Opis: taki, który naturalnie dzieli się na cienkie, równolegle ułożone płytki, podobny pod względem budowy do łupków.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
łupkowym 16Forma podstawowa: łupkowy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łupkoząb 20Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
łupnąłby 22Forma podstawowa: łupnąć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
łupnąłem 20Forma podstawowa: łupnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:perf:refl.nonrefl
łupnąłeś 23Forma podstawowa: łupnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:perf:refl.nonrefl
łupnęłaś 23Forma podstawowa: łupnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:perf:refl.nonrefl
łupniach 16Forma podstawowa: łupnia
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
łupniaka 14Forma podstawowa: łupniak
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
łupniaki 14Forma podstawowa: łupniak
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
łupniemy 15Forma podstawowa: łupnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:perf:refl.nonrefl
łupniesz 13Forma podstawowa: łupnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:perf:refl.nonrefl
łupnięta 18Forma podstawowa: łupnąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
łupniętą 22Forma podstawowa: łupnąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
łupnijmy 17Forma podstawowa: łupnąć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
łupniowi 13Forma podstawowa: łupień
Opis: bicie kogoś, obecne tylko we frazeologii.
łupności 18Forma podstawowa: łupność
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:gen:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f
łuseczce 14Forma podstawowa: łuseczka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
łuseczką 18Forma podstawowa: łuseczka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łuseczkę 18Forma podstawowa: łuseczka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łuseczki 14Forma podstawowa: łuseczka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
łuseczko 14Forma podstawowa: łuseczka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łuskacza 14Forma podstawowa: łuskacz
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
łuskacze 14Forma podstawowa: łuskacz
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
łuskaczu 16Forma podstawowa: łuskacz
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
łuskając 20Forma podstawowa: łuskać
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
łuskajmy 17Forma podstawowa: łuskać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
łuskałby 18Forma podstawowa: łuskać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
łuskałeś 19Forma podstawowa: łuskać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
łuskaniu 15Forma podstawowa: łuskać
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
łuskanym 15Forma podstawowa: łuskać
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
łuskarce 14Forma podstawowa: łuskarka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
łuskarek 14Forma podstawowa: łuskarka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łuskarką 18Forma podstawowa: łuskarka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łuskowca 14Forma podstawowa: łuskowiec
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
łuskowce 14Forma podstawowa: łuskowiec
Opis: Pholidota – rząd ssaków łożyskowych wyróżniających się dachówkowato ułożonymi łuskami pokrywającymi ich ciało oraz bardzo długim językiem, występują w Afryce subsaharyjskiej oraz w Azji Południowo-Ws
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
łuskowym 15Forma podstawowa: łuskowy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łuskwina 13Opis: łupina, osłona nasion u roślin nasiennych.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łuskwiną 17Forma podstawowa: łuskwina
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
łuskwinę 17Forma podstawowa: łuskwina
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łuszczak 14Opis: Kuehneromyces Singer & A.H. Sm. – rodzaj grzybów należący do rodziny pierścieniakowatych (Strophariaceae).
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
łuszczce 14Forma podstawowa: łuszczka
Opis: bardzo cienka listewka z drewna, którą można wyginać jak elastyczną taśmę, wykorzystywana np. do tworzenia drewnianych dekoracji.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
łuszczem 14Forma podstawowa: łuszcz
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
łuszczka 14Forma podstawowa: łuszczek
Opis: bardzo cienka listewka z drewna, którą można wyginać jak elastyczną taśmę, wykorzystywana np. do tworzenia drewnianych dekoracji.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
łuszczko 14Forma podstawowa: łuszczka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łuszczmy 15Forma podstawowa: łuszczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
łuszczom 14Forma podstawowa: łuszcz
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: łuszcz
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
łuszczów 17Forma podstawowa: łuszcz
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
łuszczyć 19Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
łuszczył 16Forma podstawowa: łuszczyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
łuszczże 17Forma podstawowa: łuszczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
łutowemu 16Forma podstawowa: łutowy
Opis: taki, który waży łut.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łutowymi 15Forma podstawowa: łutowy
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
łuzowego 14Forma podstawowa: łuzowy
Opis: związany z łuzą - otworem w stole bilardowym, np. bilard łuzowy.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łuzowych 16Forma podstawowa: łuzowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
łużeńscy 24Forma podstawowa: łużeński
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łużeńsku 25Forma podstawowa: łużeński
Forma fleksyjna: adjp
łużyckie 19Forma podstawowa: łużycki
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
łużyńscy 25Forma podstawowa: łużyński
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łużyński 24Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łużyńsko 24Forma fleksyjna: adv:pos
łyczałam 15Forma podstawowa: łyczeć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:nonrefl
łyczałby 17Forma podstawowa: łyczeć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
łyczałem 15Forma podstawowa: łyczeć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:nonrefl
łyczejże 18Forma podstawowa: łyczeć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
łyczkach 16Forma podstawowa: łyczek
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1

Forma podstawowa: łyczko
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
łyczkami 14Forma podstawowa: łyczek
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1 subst:pl:inst:m3

Forma podstawowa: łyczka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
łyczkiem 14Forma podstawowa: łyczek
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1 subst:sg:inst:m3

Forma podstawowa: łyczko
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
łyczkowi 13Forma podstawowa: łyczek
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1

Forma podstawowa: łyczek
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:dat:m3
łyczkowy 14Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łykającą 23Forma podstawowa: łykać
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
łykające 19Forma podstawowa: łykać
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
łykajcie 15Forma podstawowa: łykać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
łykajmyż 20Forma podstawowa: łykać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
łykaliby 16Forma podstawowa: łykać
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
łykałbyś 21Forma podstawowa: łykać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
łykanemu 15Forma podstawowa: łykać
Forma fleksyjna: ppas:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
łykaniem 13Forma podstawowa: łykać
Forma fleksyjna: ger:sg:inst:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
łykaniom 13Forma podstawowa: łykać
łykawemu 15Forma podstawowa: łykawy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łykawość 21Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
łyknąłby 21Forma podstawowa: łyknąć
Opis: wypić porcję alkoholu, zwłaszcza mocnego.
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
łyknąłem 19Forma podstawowa: łyknąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:perf:refl.nonrefl
łyknąłeś 22Forma podstawowa: łyknąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:perf:refl.nonrefl
łyknęłaś 22Forma podstawowa: łyknąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:perf:refl.nonrefl
łykniesz 12Forma podstawowa: łyknąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:perf:refl.nonrefl
łyknięta 17Forma podstawowa: łyknąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
łykniętą 21Forma podstawowa: łyknąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
łyknięto 17Forma podstawowa: łyknąć
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl.nonrefl
łyknięty 18Forma podstawowa: łyknąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff
łyknijmy 16Forma podstawowa: łyknąć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
łykowaci 13Forma podstawowa: łykowaty
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
łykowata 13Forma podstawowa: łykowaty
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
łykowato 13Forma fleksyjna: adv:pos

Forma podstawowa: łykowaty
Forma fleksyjna: adja
łykowaty 14Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łykowego 14Forma podstawowa: łykowy
Opis: związany z łykiem - zespołem tkanek przewodzących rośliny.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łykowemu 15Forma podstawowa: łykowy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łykowych 16Forma podstawowa: łykowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
łypałoby 17Forma podstawowa: łypać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
łypiącej 19Forma podstawowa: łypać
Forma fleksyjna: pact:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff:nonrefl
łypnąłeś 22Forma podstawowa: łypnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:perf:nonrefl
łypnęłam 19Forma podstawowa: łypnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:perf:nonrefl
łypnijże 18Forma podstawowa: łypnąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
łysawemu 14Forma podstawowa: łysawy
Opis: taki, który jest nieco, trochę łysy.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łysawymi 13Forma podstawowa: łysawy
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
łysiałam 14Forma podstawowa: łysieć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:nonrefl
łysiałaś 17Forma podstawowa: łysieć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:nonrefl
łysiałem 14Forma podstawowa: łysieć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:nonrefl
łysiałeś 17Forma podstawowa: łysieć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:nonrefl
łysicach 15Forma podstawowa: łysica
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
łysicami 13Forma podstawowa: łysica
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
łysiczce 13Forma podstawowa: łysiczka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
łysiczek 13Forma podstawowa: łysiczka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łysiczka 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łysiczki 13Forma podstawowa: łysiczka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
łysiejąc 18Forma podstawowa: łysieć
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
łysielca 13Forma podstawowa: łysielec
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
łysielce 13Forma podstawowa: łysielec
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
łysielcu 15Forma podstawowa: łysielec
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
łysielec 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
łysienie 11Forma podstawowa: łysieć
Opis: alopecia - postępujący zanik wytwarzania włosa w mieszku włosowym, może być samodzielną jednostką chorobową (o różnej etiologii) lub występować wspólnie z innymi schorzeniami, często jako ich konsekw
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:nonrefl
łysieniu 13Forma podstawowa: łysieć
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:nonrefl

Forma podstawowa: łysienie
Opis: alopecia - postępujący zanik wytwarzania włosa w mieszku włosowym, może być samodzielną jednostką chorobową (o różnej etiologii) lub występować wspólnie z innymi schorzeniami, często jako ich konsekw
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
łysinach 14Forma podstawowa: łysina
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
łysinami 12Forma podstawowa: łysina
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
łysiutki 15Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łyskacie 13Forma podstawowa: łyskać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
łyskacza 13Forma podstawowa: łyskacz
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
łyskacze 13Forma podstawowa: łyskacz
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
łyskając 19Forma podstawowa: łyskać
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
łyskajmy 16Forma podstawowa: łyskać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
łyskałam 15Forma podstawowa: łyskać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
łyskałeś 18Forma podstawowa: łyskać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
łyskania 12Forma podstawowa: łyskać
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
łyskaniu 14Forma podstawowa: łyskać
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
łyskiego 14Forma podstawowa: łyski
łyskiemu 15Forma podstawowa: łyski
łysnąłby 20Forma podstawowa: łysnąć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
łysnęłam 18Forma podstawowa: łysnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:perf:refl.nonrefl
łysolowi 12Forma podstawowa: łysol
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1
łysoniem 12Forma podstawowa: łysoń
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
łysoniom 12Forma podstawowa: łysoń
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
łyszczak 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
łyszczce 13Forma podstawowa: łyszczec
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
łyszczyk 14Opis: mika - minerał z grupy mik zaliczanych do krzemianów.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
łyśniemy 17Forma podstawowa: łysnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:perf:refl.nonrefl
łyśnięto 20Forma podstawowa: łysnąć
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl.nonrefl
łyśnijmy 19Forma podstawowa: łysnąć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
łyżeczce 17Forma podstawowa: łyżeczka
Opis: zwyczajowa jednostka objętości oraz miarka do jej odmierzania.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
łyżeczek 17Forma podstawowa: łyżeczka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łyżkował 18Forma podstawowa: łyżkować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
łyżkowca 17Forma podstawowa: łyżkowiec
łyżkowce 17
łyżkowcu 19Forma podstawowa: łyżkowiec
łyżkowin 16Forma podstawowa: łyżkowina
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łyżkując 25Forma podstawowa: łyżkować
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
łyżkujmy 22Forma podstawowa: łyżkować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
łyżkujże 24Forma podstawowa: łyżkować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
łyżnikom 17Forma podstawowa: łyżnik
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
łyżników 20Forma podstawowa: łyżnik
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
łyżwowej 17Forma podstawowa: łyżwowy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
łyżwowym 17Forma podstawowa: łyżwowy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łzawiącą 19Forma podstawowa: łzawić
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
łzawiące 15Forma podstawowa: łzawić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
łzawicom 12Forma podstawowa: łzawica
Opis: zbiór łez, coś wypełnionego łazami.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
łzawieje 12Forma podstawowa: łzawieć
łzawieję 16Forma podstawowa: łzawieć
łzawiłby 15Forma podstawowa: łzawić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
łzawiono 10Forma podstawowa: łzawić
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
łzawniki 11Forma podstawowa: łzawnik
Opis: naczynie do przechowywania łez przelanych na czyimś grobie.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
łzawości 15Forma podstawowa: łzawość
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:gen:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f
łzotokom 13Forma podstawowa: łzotok
Opis: objaw chorobowy polegający na obfitym łzawieniu.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
łżyjcież 22Forma podstawowa: łgać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
łżykwiat 17Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Wyrazy na literę ł o długości 9

łabędzicę 23Forma podstawowa: łabędzica
Opis: przenośnie: piękna, szczupła (długoszyja), dostojna kobieta.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łabędzico 19Forma podstawowa: łabędzica
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
łabędziem 19Forma podstawowa: łabędź
Opis: potoczny synonim nazwy gatunku Cygnus olor.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
łabędziku 21Forma podstawowa: łabędzik
Opis: zdrobniale: łabędź.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
łabędzimi 19Forma podstawowa: łabędzi
Opis: zrobiony z piór łabędzia.
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
łabędziom 19Forma podstawowa: łabędź
Opis: potoczny synonim nazwy gatunku Cygnus olor.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
łabędzkie 19Forma podstawowa: łabędzki
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
łabędzkim 20Forma podstawowa: łabędzki
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:sg:inst:m1 subst:sg:loc:m1
łabowskim 15Forma podstawowa: łabowski
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łabskiego 16Forma podstawowa: łabski
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łabskiemu 17Forma podstawowa: łabski
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łabskości 19Forma podstawowa: łabskość
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:gen:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f
łabudacie 17Forma podstawowa: łabudać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:refl
łabudając 23Forma podstawowa: łabudać
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl
łabudajmy 20Forma podstawowa: łabudać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl
łabudałby 21Forma podstawowa: łabudać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl
łabudania 16Forma podstawowa: łabudać
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:refl
łabudanie 16Forma podstawowa: łabudać
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:refl
łabudanym 18Forma podstawowa: łabudać
łabuńcowi 22Forma podstawowa: łabuniec
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2
łachająca 21Forma podstawowa: łachać
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
łachającą 25Forma podstawowa: łachać
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
łachające 21Forma podstawowa: łachać
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
łachający 22Forma podstawowa: łachać
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
łachajmyż 22Forma podstawowa: łachać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
łachaliby 18Forma podstawowa: łachać
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
łachałaby 19Forma podstawowa: łachać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
łachałbym 20Forma podstawowa: łachać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
łachałbyś 23Forma podstawowa: łachać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
łachałoby 19Forma podstawowa: łachać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
łachaniem 15Forma podstawowa: łachać
Forma fleksyjna: ger:sg:inst:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
łachanymi 16Forma podstawowa: łachać
Forma fleksyjna: ppas:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff
łachmanie 15Forma podstawowa: łachman
Opis: stary, zniszczony kawałek materiału.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m3
łachmanom 16Forma podstawowa: łachman
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:pl:dat:m3
łachmanów 19Forma podstawowa: łachmany
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
łachmytce 18Forma podstawowa: łachmytka
łachmytka 18
łachmytki 18Forma podstawowa: łachmytka
łachmytom 18Forma podstawowa: łachmyta
Opis: człowiek chodzący w zniszczonym, podartym ubraniu, biedak, obdartus.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f subst:pl:dat:m1
łachmytów 21Forma podstawowa: łachmyta
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
łachocąca 20Forma podstawowa: łachotać
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
łachocącą 24Forma podstawowa: łachotać
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
łachocząc 20Forma podstawowa: łachotać
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
łachoczmy 17Forma podstawowa: łachotać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
łachoczże 19Forma podstawowa: łachotać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
łachotali 16Forma podstawowa: łachotać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
łachotała 17Forma podstawowa: łachotać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
łachotano 15Forma podstawowa: łachotać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
łachotany 16Forma podstawowa: łachotać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
łachotkom 17Forma podstawowa: łachotki
Opis: fakt łaskotania, pieszczenia ciała, powodującego śmiech.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
łachudrak 18Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
łachudrom 18Forma podstawowa: łachudra
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f subst:pl:dat:m1
łachudrów 21Forma podstawowa: łachudra
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
łaciarzem 13Forma podstawowa: łaciarz
Opis: człowiek, który łata, naprawia stare rzeczy, np. odzież.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
łaciarzom 13Forma podstawowa: łaciarz
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
łaciarzów 16Forma podstawowa: łaciarz
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
łaciastej 15Forma podstawowa: łaciasty
Opis: o organizmach żywych - taki, który ma łaty.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
łaciatego 15Forma podstawowa: łaciaty
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łaciatych 17Forma podstawowa: łaciata
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:pl:loc:f

Forma podstawowa: łaciaty
Opis: o organizmach żywych - taki, który ma łaty.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
łaciatymi 15Forma podstawowa: łaciaty
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
łacinizmu 15Forma podstawowa: łacinizm
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
łacinizmy 14Forma podstawowa: łacinizm
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
łacinkami 14Forma podstawowa: łacinka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
łacinniku 15Forma podstawowa: łacinnik
Opis: nauczyciel, który uczy łaciny.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
łacińskie 19Forma podstawowa: łacińska
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f

Forma podstawowa: łaciński
Opis: taki obrządek, który uznaje zwierzchność papieża, np. łaciński kościół.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
łacińskim 20Forma podstawowa: łacińska
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f

Forma podstawowa: łaciński
Opis: taki obrządek, który uznaje zwierzchność papieża, np. łaciński kościół.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łacniejsi 14Forma podstawowa: łacny
Opis: łatwy, niesprawiający trudu.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:com
ładniałaś 18Forma podstawowa: ładnieć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:nonrefl
ładniczką 18Forma podstawowa: ładniczka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ładniczkę 18Forma podstawowa: ładniczka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ładniejąc 19Forma podstawowa: ładnieć
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
ładniejsi 14Forma podstawowa: ładny
Opis: taki, który jest dobry, oceniany jako pozytywny pod względem moralnym, jest przejawem dobrego postępowania.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:com
ładniejże 18Forma podstawowa: ładnieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
ładnienia 12Forma podstawowa: ładnieć
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:nonrefl
ładnieniu 14Forma podstawowa: ładnieć
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:nonrefl
ładniusia 14Forma podstawowa: ładniusi
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ładniusią 18Forma podstawowa: ładniusi
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ładniusie 14Forma podstawowa: ładniusi
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
ładniusim 15Forma podstawowa: ładniusi
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ładniusio 14Forma podstawowa: ładniusi
Forma fleksyjna: adja
ładniuśką 23Forma podstawowa: ładniuśki
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ładniutcy 17Forma podstawowa: ładniutki
Opis: zdr. od ładny.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
ładniutką 20Forma podstawowa: ładniutki
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ładniutki 16Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ładniutko 16Forma podstawowa: ładniutki
Forma fleksyjna: adja

Opis: bardzo ładnie.
Forma fleksyjna: adv:pos
ładoskich 16Forma podstawowa: ładoski
Opis: związany z jeziorem Ładoga.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
ładowalną 17Forma podstawowa: ładowalny
Opis: taki, który można ładować, zasilać.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ładowalny 14Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ładowałam 15Forma podstawowa: ładować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
ładowałaś 18Forma podstawowa: ładować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
ładowałeś 18Forma podstawowa: ładować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
ładowanie 12Forma podstawowa: ładować
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
ładowarka 13Opis: urządzenie służące do wprowadzenia energii elektrycznej do akumulatora elektrycznego.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ładowarkę 17Forma podstawowa: ładowarka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ładowarko 13Forma podstawowa: ładowarka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ładownego 14Forma podstawowa: ładowny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ładownica 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ładownicę 17Forma podstawowa: ładownica
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ładownico 13Forma podstawowa: ładownica
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ładownicy 14Forma podstawowa: ładownik
Opis: robotnik zajmujący się ładowaniem towarów.
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
ładownika 13Forma podstawowa: ładownik
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1 subst:sg:gen:m3
ładowniki 13Forma podstawowa: ładownik
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ładowniom 13Forma podstawowa: ładownia
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
ładownymi 14Forma podstawowa: ładowny
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
ładującej 23Forma podstawowa: ładować
Forma fleksyjna: pact:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
ładunkowa 15Forma podstawowa: ładunkowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ładunkowe 15Forma podstawowa: ładunkowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
ładunkowi 15Forma podstawowa: ładunek
Opis: przewożony towar.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3

Forma podstawowa: ładunkowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
ładunkowy 16Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ładzącego 19Forma podstawowa: ładzić
Forma fleksyjna: pact:sg:acc:m1.m2:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
ładzącemu 20Forma podstawowa: ładzić
Forma fleksyjna: pact:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
ładzących 21Forma podstawowa: ładzić
Forma fleksyjna: pact:pl:acc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:pl:gen.loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl
ładzeniem 13Forma podstawowa: ładzić
Forma fleksyjna: ger:sg:inst:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
ładziliby 16Forma podstawowa: ładzić
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
ładziłbym 18Forma podstawowa: ładzić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
ładzonego 14Forma podstawowa: ładzić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m1.m2:imperf:aff ppas:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
łagiernej 15Forma podstawowa: łagierny
Opis: taki, który jest związany z łagrem.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
łagiernik 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
łagiernym 15Forma podstawowa: łagierny
Opis: taki, który jest związany z łagrem.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łagiewkom 15Forma podstawowa: łagiewka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
łagodnego 16Forma podstawowa: łagodny
Opis: lekki, taki, który łatwo przetrwać.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łagodnemu 17Forma podstawowa: łagodny
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łagodnieć 19Opis: stawać się łagodnym, łagodniejszym, dotyczy widocznych oznak takich jak spojrzenie, rysy twarzy.
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
łagodniej 16Forma podstawowa: łagodnie
Opis: w medycynie: w łagodny sposób, tak, że mógło być dużo poważniej (można powiedzieć, że w sposób pożądany, przewidywalny), tak, że nie istnieje lub nie istniało bezpośrednie zagrożenie życia.
Forma fleksyjna: adv:com

Forma podstawowa: łagodnieć
Opis: stawać się łagodnym, łagodniejszym, dotyczy widocznych oznak takich jak spojrzenie, rysy twarzy.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
łagodnień 20Forma podstawowa: łagodnieć
łagodność 23Opis: cecha emanująca z czyjegoś wyglądu, zachowania, ruchów, które odznaczają się spokojem, harmonią, pięknem, dobrocią, grzecznością, cichością, delikatnością itp.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
łagodząca 19Forma podstawowa: łagodzić
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
łagodzące 19Forma podstawowa: łagodzący
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos

Forma podstawowa: łagodzić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
łagodzący 20Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
łagodzeni 14Forma podstawowa: łagodzić
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
łagodzimy 16Forma podstawowa: łagodzić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
łagodzisz 14Forma podstawowa: łagodzić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
łagodzoną 18Forma podstawowa: łagodzić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
łagodzono 14Forma podstawowa: łagodzić
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
łagodzony 15Forma podstawowa: łagodzić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
łagodźmyż 28Forma podstawowa: łagodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
łagowiany 14Forma podstawowa: łagowianin
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
łagowskie 14Forma podstawowa: łagowski
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos

Forma podstawowa: łagowski
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
łagowskim 15Forma podstawowa: łagowski
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:sg:inst:m1 subst:sg:loc:m1
łagódźcie 27Forma podstawowa: łagodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
łagrowego 15Forma podstawowa: łagrowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
łagrowymi 15Forma podstawowa: łagrowy
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
łajdackie 16Forma podstawowa: łajdacki
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
łajdactwa 16Forma podstawowa: łajdactwo
Opis: (rzadkie) hołota, grupa łajdaków, zbiór typów spod ciemnej gwiazdy.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
łajdaczej 17Forma podstawowa: łajdaczeć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
łajdaczek 16Forma podstawowa: łajdaczka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łajdaczeń 21Forma podstawowa: łajdaczyć
łajdaczka 16Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
łajdaczkę 20Forma podstawowa: łajdaczka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
łajdaczki 16Forma podstawowa: łajdaczek
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
łajdaczyć 21Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
łajdaczył 18Forma podstawowa: łajdaczyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl
łajdaczże 19Forma podstawowa: łajdaczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl
łajdakach 18Forma podstawowa: łajdak
Opis: człowiek niegodziwy, godny pogardy.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
łajdakami 16Forma podstawowa: łajdak
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
łajdakiem 16Forma podstawowa: łajdak
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
łaknącego 19Forma podstawowa: łaknąć
Forma fleksyjna: pact:sg:acc:m1.m2:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
łaknących 21Forma podstawowa: łaknąć
Forma fleksyjna: pact:pl:acc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:pl:gen.loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl
łaknąłbym 22Forma podstawowa: łaknąć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
łaknęliby 20Forma podstawowa: łaknąć
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
łaknęłaby 21Forma podstawowa: łaknąć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
łaknęłyby 22Forma podstawowa: łaknąć
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
łakniecie 13Forma podstawowa: łaknąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
łaknienia 12Forma podstawowa: łaknienie
Opis: fizjologiczna potrzeba organizmu wywołująca zachowania ukierunkowane na pobieranie pokarmu.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
łaknienie 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
łaknięcia 17Forma podstawowa: łaknąć
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
łaknięciu 19Forma podstawowa: łaknąć
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
łaknijcie 15Forma podstawowa: łaknąć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
łaknijmyż 20Forma podstawowa: łaknąć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
łakociach 16Forma podstawowa: łakocie
Opis: smakowite jedzenie, frykasy, współcześnie najszczęściej synonim słodyczy.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:p3
łakociami 14Forma podstawowa: łakocie
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p3
łakomcach 17Forma podstawowa: łakomiec
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
łakomcami 15Forma podstawowa: łakomca
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1

Forma podstawowa: łakomiec
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
łakomiące 18Forma podstawowa: łakomić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl
łakomiący 19Forma podstawowa: łakomić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl
łakomiłam 16Forma podstawowa: łakomić
Forma fleksyjna: <