Wyrazy na literę ś

Wyrazy na literę ś o długości 3

ślą 12Forma podstawowa: słać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
śle 8Forma podstawowa: słać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
śmo 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:n2
śpi 8Forma podstawowa: spać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
ślę 12Forma podstawowa: słać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
śni 7Forma podstawowa: śnić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl

Wyrazy na literę ś o długości 4

ścib 11Forma podstawowa: ścibić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ścig 11Forma podstawowa: ściga
Opis: chrząszcz z rodziny kózkowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ślad 10Opis: przen. to, co jest pozostałością po wpływie jakiegoś czynnika (ale nie fizycznego) na kogoś/coś.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
śląc 14Forma podstawowa: słać
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
ślep 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: ślepić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
śliń 15Forma podstawowa: ślinić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ślip 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: ślipieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
śliz 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
ślub 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
śluz 11Forma podstawowa: śluza
Opis: lepki galaretowaty roztwór substancji organicznych występujący w tkankach niektórych roślin.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
śmią 13Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
śmie 9Forma podstawowa: śmieć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
śnią 12Forma podstawowa: śnić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
śnic 9Forma podstawowa: śnica
Opis: drążek wozu konnego.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
śnić 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
śnię 12Forma podstawowa: śnić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
śnij 10Forma podstawowa: snąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl

Forma podstawowa: śnić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
śnił 10Forma podstawowa: śnić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
śpią 13Forma podstawowa: spać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
śpij 11Forma podstawowa: spać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
śpik 10Opis: uczucie senności, bycie sennym.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
śród 13Forma fleksyjna: prep:gen
śryz 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
świr 8Opis: świergot (dźwięk wydawany przez ptaka).
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
świt 9Opis: początek czegoś (np. świt nowej ery).
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ścib 11Forma podstawowa: ścibać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ślaz 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ślig 11Forma podstawowa: śliga
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ślij 11Forma podstawowa: słać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ślin 9Forma podstawowa: ślina
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ślip 10Forma podstawowa: ślipać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
śliw 9Forma podstawowa: śliwa
Opis: duży napuchnięty, często fioletowy w kolorze siniak (najczęściej mówi się tak o siniaku pod okiem).
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
śliż 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
śluz 11Opis: lepki galaretowaty roztwór substancji organicznych występujący w tkankach niektórych roślin.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
śmig 11Forma podstawowa: śmiga
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
śnić 13Forma podstawowa: śnicie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
śnie 8Forma podstawowa: sen
Opis: "jednostka zdawkowa w kilku krajach Azji (""sen"" to zniekształcone brzmienie anglojęzycznego ""cent"")."
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: snąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
śpię 13Forma podstawowa: spać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
śród 13Forma podstawowa: środa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
śrub 12Forma podstawowa: śruba
Opis: złącze, elemnt połączenia śrubowego.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
śrut 11Opis: niewielkie czątki ołowiu stosowane jako nabój broni śrutowej.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: śruta
Opis: produkt otrzymany poprzez rozdrobnienie ziaren roślin zbóż i roślin strączkowych w specjalnym urządzeniu – śrutowniku.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
śryż 13Opis: warstwa kryształków lodu tworząca się w rzekach i jeziorach, gdy temperatura spada niewiele poniżej zera.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
świń 14Forma podstawowa: świnia
Opis: pejoratywne określenie osoby krzywdzącej innych, postępującej niemoralnie.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma podstawowa: świnić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
świr 8Opis: świergot (dźwięk wydawany przez ptaka).
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
świt 9Forma podstawowa: świta
Opis: początek czegoś (np. świt nowej ery).
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Wyrazy na literę ś o długości 5

ścian 10Forma podstawowa: ściana
Opis: wall - profil kogoś/czegoś na facebooku.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ściąć 19Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ściąg 16Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: ściąga
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ścibi 12Forma podstawowa: ścibić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
ściek 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ścień 16Forma podstawowa: ścienić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ściep 11Forma podstawowa: ściepa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ścier 10Forma podstawowa: ściera
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ścięć 19Forma podstawowa: ścięcie
Opis: kształt, który przedstawia w określonym kroju pisma dany grafem lub symbol.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
ściga 12Opis: chrząszcz z rodziny kózkowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma podstawowa: ścigać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
ścigę 16Forma podstawowa: ściga
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ścisk 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ścisz 10Forma podstawowa: ściszyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ściub 14Forma podstawowa: ściubać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ślący 16Forma podstawowa: słać
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
śledź 19Opis: ryba z rodziny śledziowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
ślepa 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f
ślepą 15Forma podstawowa: ślepa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:inst:f
ślepo 11Opis: w sposób świadczący o czyimś braku uwagi, dekoncentracji.
Forma fleksyjna: adv:pos
ślepy 12Opis: o młodym osobniku - taki, który jeszcze nie widzi, nie ma wyrobionego zmysłu wzroku.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1
śligą 16Forma podstawowa: śliga
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
śligi 12Forma podstawowa: śliga
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
śligo 12Forma podstawowa: śliga
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
śliną 14Forma podstawowa: ślina
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ślini 10Forma podstawowa: ślinić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
śliny 11Forma podstawowa: ślina
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ślipi 11Forma podstawowa: ślip
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3

Forma podstawowa: ślipie
Opis: (w lekko dawnej stylizacji) oko człowieka.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2

Forma podstawowa: ślipieć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
śliwa 10Opis: duży napuchnięty, często fioletowy w kolorze siniak (najczęściej mówi się tak o siniaku pod okiem).
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
śliwą 14Forma podstawowa: śliwa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
śliwę 14Forma podstawowa: śliwa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
śliza 10Forma podstawowa: śliz
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
ślizg 12Opis: ruch jednostki pływającej, w którym składowa dynamiczna wyporu przeważa nad składową statyczną.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ślizy 11Forma podstawowa: śliz
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
śliża 14Forma podstawowa: śliż
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
śliże 14Forma podstawowa: śliż
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
śliżu 16Forma podstawowa: śliż
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
śliży 15Forma podstawowa: śliż
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
ślubu 16Forma podstawowa: ślub
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
śluby 15Forma podstawowa: ślub
Opis: śluby zakonne - uroczyste ślubowanie członka wspólnoty zakonnej.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
śluza 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
śmiał 12Forma podstawowa: śmiać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl

Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
śmiań 16Forma podstawowa: śmiać
śmich 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
śmieć 15Forma podstawowa: śmiecić
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3 verb:inf:imperf:nonrefl
śmiej 12Forma podstawowa: śmiać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl

Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
śmiem 11Forma podstawowa: śmieć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
śmiga 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma podstawowa: śmigać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
śmigi 12Forma podstawowa: śmiga
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
śniąc 14Forma podstawowa: śnić
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
śnica 10Opis: drążek wozu konnego.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
śnicy 11Forma podstawowa: śnica
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
śnieć 14Opis: grzyb wywołujący chorobę roślin.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
śnież 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
śniło 11Forma podstawowa: śnić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
śniły 12Forma podstawowa: śnić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
śniot 10Opis: stosowana w bartnictwie duża dębowa deska z dwoma otworami na dole i na górze, którą zawiesza się na tzw. kluczach - dwóch hakowato zakończonych kołkach zamocowanych nad i pod barcią.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
śpiew 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
śpiku 13Forma podstawowa: śpik
Opis: uczucie senności, bycie sennym.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
śpisz 10Forma podstawowa: spać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl
środą 14Forma podstawowa: środa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
środę 14Forma podstawowa: środa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
środy 11Forma podstawowa: środa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
śruba 13Opis: złącze, elemnt połączenia śrubowego.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
śrubę 17Forma podstawowa: śruba
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
śrubo 13Forma podstawowa: śruba
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
śruby 14Forma podstawowa: śruba
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
śruta 12Opis: produkt otrzymany poprzez rozdrobnienie ziaren roślin zbóż i roślin strączkowych w specjalnym urządzeniu – śrutowniku.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
śrutę 16Forma podstawowa: śruta
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
śrutu 14Forma podstawowa: śrut
Opis: niewielkie czątki ołowiu stosowane jako nabój broni śrutowej.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
śudra 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
śudrą 16Forma podstawowa: śudra
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
śudrę 16Forma podstawowa: śudra
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
świąd 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
świąt 14Forma podstawowa: święta
Opis: kobieta, która jest święta.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3

Forma podstawowa: święto
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
świeć 14Forma podstawowa: świecić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: świecie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
śwież 13Forma podstawowa: świeżyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
święć 18Forma podstawowa: święcić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
świra 9Forma podstawowa: świr
Opis: świergot (dźwięk wydawany przez ptaka).
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m1 subst:sg:gen:m2
świru 11Forma podstawowa: świr
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
świry 10Forma podstawowa: świr
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
świst 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
świta 10Forma podstawowa: świtać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
świtą 14Forma podstawowa: świta
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
świto 10Forma podstawowa: świta
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
świtu 12Forma podstawowa: świt
Opis: początek czegoś (np. świt nowej ery).
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
świty 11Forma podstawowa: świt
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: świta
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
śakti 11
ściął 16Forma podstawowa: ściąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
ściec 11Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
ścieg 12Opis: sposób wykonywania dzianiny na drutach czy szydełkiem, a także maszynowo, splot.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ściel 11Forma podstawowa: słać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f

Forma podstawowa: ścielić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ściem 11Forma podstawowa: ściema
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ścier 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ścież 14Forma fleksyjna: burk

Forma podstawowa: ścieża
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ścigą 16Forma podstawowa: ściga
Opis: chrząszcz z rodziny kózkowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ścigi 12Forma podstawowa: ściga
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ścigo 12Forma podstawowa: ściga
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ścina 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma podstawowa: ścinać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
ściub 14Forma podstawowa: ściubić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
śladu 13Forma podstawowa: ślad
Opis: przen. to, co jest pozostałością po wpływie jakiegoś czynnika (ale nie fizycznego) na kogoś/coś.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ślady 12Forma podstawowa: ślad
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ślazu 12Forma podstawowa: ślaz
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ślazy 11Forma podstawowa: ślaz
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
śląca 15Forma podstawowa: słać
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
ślącą 19Forma podstawowa: słać
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
ślące 15Forma podstawowa: słać
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
śledź 19Forma podstawowa: śledzić
Opis: ryba z rodziny śledziowatych.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ślemy 12Forma podstawowa: słać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
ślepa 11Forma podstawowa: ślepy
Opis: o młodym osobniku - taki, który jeszcze nie widzi, nie ma wyrobionego zmysłu wzroku.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ślepą 15Forma podstawowa: ślepy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ślepe 11Forma podstawowa: ślepa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f

Forma podstawowa: ślepy
Opis: o młodym osobniku - taki, który jeszcze nie widzi, nie ma wyrobionego zmysłu wzroku.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
ślepi 11Forma podstawowa: ślep
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3

Forma podstawowa: ślepić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: ślepie
Opis: oko zwierzęcia, zwłaszcza drapieżnika.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2

Forma podstawowa: ślepy
Opis: o młodym osobniku - taki, który jeszcze nie widzi, nie ma wyrobionego zmysłu wzroku.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
ślepł 13Forma podstawowa: ślepnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
ślepo 11Forma podstawowa: ślepy
Opis: o młodym osobniku - taki, który jeszcze nie widzi, nie ma wyrobionego zmysłu wzroku.
Forma fleksyjna: adja
ślesz 10Forma podstawowa: słać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ślęcz 15Forma podstawowa: ślęczeć
Opis: wykonywać jakąś czynność, jakieś zadanie długo i z dużym wysiłkiem.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
śliga 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
śligę 16Forma podstawowa: śliga
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ślina 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ślinę 14Forma podstawowa: ślina
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ślino 10Forma podstawowa: ślina
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
śliwą 14Forma podstawowa: śliwa
Opis: duży napuchnięty, często fioletowy w kolorze siniak (najczęściej mówi się tak o siniaku pod okiem).
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
śliwę 14Forma podstawowa: śliwa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
śliwo 10Forma podstawowa: śliwa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: śliwa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
śliwy 11Forma podstawowa: śliwa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma podstawowa: śliwa
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
ślizu 12Forma podstawowa: śliz
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
śluzą 16Forma podstawowa: śluza
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
śluzę 16Forma podstawowa: śluza
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
śluzo 12Forma podstawowa: śluza
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
śluzu 14Forma podstawowa: śluz
Opis: lepki galaretowaty roztwór substancji organicznych występujący w tkankach niektórych roślin.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
śluzy 13Forma podstawowa: śluz
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: śluza
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
śmiać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
śmiąc 15Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
śmień 16Forma podstawowa: śmieć
śmigą 16Forma podstawowa: śmiga
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
śmigę 16Forma podstawowa: śmiga
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
śmigo 12Forma podstawowa: śmiga
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
śniat 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
śnicą 14Forma podstawowa: śnica
Opis: drążek wozu konnego.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
śnice 10Forma podstawowa: śnica
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
śnicę 14Forma podstawowa: śnica
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
śnico 10Forma podstawowa: śnica
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
śnieg 11Opis: substancja, która jest wynikiem opadów śniegu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
śnień 15Forma podstawowa: śnić
śnież 13Forma podstawowa: śnieża
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma podstawowa: śnieżyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
śnięć 18Forma podstawowa: śnięcie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
śnili 10Forma podstawowa: śnić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
śniła 11Forma podstawowa: śnić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
śnimy 11Forma podstawowa: śnić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
śnisz 9Forma podstawowa: śnić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
śpiąc 15Forma podstawowa: spać
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
śpiki 11Forma podstawowa: śpik
Opis: uczucie senności, bycie sennym.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
śpimy 12Forma podstawowa: spać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl
środa 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
środą 14Forma podstawowa: środa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
środę 14Forma podstawowa: środa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
środo 10Forma podstawowa: środa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: środa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
środy 11Forma podstawowa: środa
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
śrubą 17Forma podstawowa: śruba
Opis: złącze, elemnt połączenia śrubowego.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
śrutą 16Forma podstawowa: śruta
Opis: produkt otrzymany poprzez rozdrobnienie ziaren roślin zbóż i roślin strączkowych w specjalnym urządzeniu – śrutowniku.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
śruto 12Forma podstawowa: śruta
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
śruty 13Forma podstawowa: śrut
Opis: niewielkie czątki ołowiu stosowane jako nabój broni śrutowej.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: śruta
Opis: produkt otrzymany poprzez rozdrobnienie ziaren roślin zbóż i roślin strączkowych w specjalnym urządzeniu – śrutowniku.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
śryzu 12Forma podstawowa: śryz
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
śryzy 11Forma podstawowa: śryz
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
śryże 14Forma podstawowa: śryż
Opis: warstwa kryształków lodu tworząca się w rzekach i jeziorach, gdy temperatura spada niewiele poniżej zera.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
śryżu 16Forma podstawowa: śryż
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
śryży 15Forma podstawowa: śryż
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
śudro 12Forma podstawowa: śudra
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
śudry 13Forma podstawowa: śudra
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
świat 10Opis: ogół osób, rzeczy lub zjawisk.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
świdw 10Forma podstawowa: świdwa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
świec 10Forma podstawowa: świeca
Opis: amunicja generująca światło lub dym.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma podstawowa: świece
Opis: łow. oczy większości dużych zwierząt.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
świni 9Forma podstawowa: świnia
Opis: pejoratywne określenie osoby krzywdzącej innych, postępującej niemoralnie.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: świnić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
świry 10Forma podstawowa: świr
Opis: świergot (dźwięk wydawany przez ptaka).
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
świta 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
świtę 14Forma podstawowa: świta
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f

Wyrazy na literę ś o długości 6

ściana 11Opis: wall - profil kogoś/czegoś na facebooku.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ściągą 21Forma podstawowa: ściąga
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ściągę 21Forma podstawowa: ściąga
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ściągi 17Forma podstawowa: ściąg
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: ściąga
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ściągo 17Forma podstawowa: ściąga
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ścibią 17Forma podstawowa: ścibać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: ścibić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
ścibić 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
ścibie 13Forma podstawowa: ścibać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
ścibię 17Forma podstawowa: ścibać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: ścibić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
ścibol 14Forma podstawowa: ścibolić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ścibże 17Forma podstawowa: ścibać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: ścibić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ścicha 14Forma podstawowa: ścichać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
ścichł 16Forma podstawowa: ścichnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
ściecz 12Forma podstawowa: ściec
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
ściegi 13Forma podstawowa: ścieg
Opis: sposób wykonywania dzianiny na drutach czy szydełkiem, a także maszynowo, splot.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ścieki 12Forma podstawowa: ściek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ściekł 14Forma podstawowa: ściec
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
ścielą 16Forma podstawowa: ściel
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ściele 12Forma podstawowa: ściel
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
ścieli 12Forma podstawowa: ściel
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: ścielić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ściema 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ściemę 16Forma podstawowa: ściema
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ściemo 12Forma podstawowa: ściema
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ściemy 13Forma podstawowa: ściema
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ściepa 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ściepę 16Forma podstawowa: ściepa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ściepo 12Forma podstawowa: ściepa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ściepy 13Forma podstawowa: ściepa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ściera 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma podstawowa: ścierać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
ścierą 15Forma podstawowa: ściera
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ściero 11Forma podstawowa: ściera
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ścieru 13Forma podstawowa: ścier
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ściery 12Forma podstawowa: ściera
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ścięci 16Forma podstawowa: ścięty
Opis: ukośny, utworzony przez linie, między którymi jest kąt ostry.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
ścięli 16Forma podstawowa: ściąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
ścięła 17Forma podstawowa: ściąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
ścięło 17Forma podstawowa: ściąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
ścięta 16Forma podstawowa: ścięty
Opis: ukośny, utworzony przez linie, między którymi jest kąt ostry.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ściętą 20Forma podstawowa: ścięty
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ścięte 16Forma podstawowa: ściąć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff
ścięty 17Opis: ukośny, utworzony przez linie, między którymi jest kąt ostry.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ścigać 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
ścigaj 15Forma podstawowa: ścigać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ścigam 14Forma podstawowa: ścigać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
ścigań 19Forma podstawowa: ściganie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
ścinać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
ścinam 12Forma podstawowa: ścinać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
ścince 12Forma podstawowa: ścinka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
ścinek 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: ścinka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ścinka 12Forma podstawowa: ścinek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ścinką 16Forma podstawowa: ścinka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ścinki 12Forma podstawowa: ścinek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: ścinka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ścinku 14Forma podstawowa: ścinek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
ściska 12Forma podstawowa: ściskać
Opis: obejmować osobę lub jakąś część jej ciała (np. rękę, przedramię itp.) w geście przyjaźni, czułości, np. na powitanie.
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
ściski 12Forma podstawowa: ścisk
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ścisła 13Forma podstawowa: ścisły
Opis: na przykład o rozumowaniu: logiczny, konkretny.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ścisłą 17Forma podstawowa: ścisły
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ścisłe 13Forma podstawowa: ścisły
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
ścisło 13Forma podstawowa: ścisły
Forma fleksyjna: adja
ścisnę 15Forma podstawowa: ścisnąć
Opis: objąć osobę lub jakąś część jej ciała (np. rękę, przedramię itp.) w geście przyjaźni, czułości, np. na powitanie.
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
ściszę 15Forma podstawowa: ściszyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
ściśle 16Opis: blisko, bezpośrednio, tak, że pomiędzy jakimiś czynnikiami zachodzi ścisły związek zależności.
Forma fleksyjna: adv:pos
ściśli 16Forma podstawowa: ścisły
Opis: na przykład o rozumowaniu: logiczny, konkretny.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
śladem 13Forma podstawowa: ślad
Opis: przen. to, co jest pozostałością po wpływie jakiegoś czynnika (ale nie fizycznego) na kogoś/coś.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
śladów 16Forma podstawowa: ślad
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
ślazem 12Forma podstawowa: ślaz
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
ślazie 11Forma podstawowa: ślaz
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
ślazom 12Forma podstawowa: ślaz
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
ślazów 15Forma podstawowa: ślaz
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
ślącej 18Forma podstawowa: słać
Forma fleksyjna: pact:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
ślącym 18Forma podstawowa: słać
Forma fleksyjna: pact:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
śląski 16Forma podstawowa: śląsk
Opis: inaczej o Górnym Śląsku.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1

Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3 subst:sg:voc:m3
śląsko 16Forma fleksyjna: adv:pos
śląsku 18Forma podstawowa: śląski
Forma fleksyjna: adjp
ślecie 12Forma podstawowa: słać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
śledzę 16Forma podstawowa: śledzić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
śledzi 12Forma podstawowa: śledzić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
ślepak 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
ślepca 13Forma podstawowa: ślepiec
Opis: Spalax microphthalmus - ssak z rodziny ślepców występujący w południowo-wschodniej Europie (Ukraina i Rosja).
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m1 subst:sg:gen:m2
ślepce 13Forma podstawowa: ślepiec
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
ślepek 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ślepia 12Forma podstawowa: ślep
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ślepią 16Forma podstawowa: ślepić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
ślepić 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
ślepię 16Forma podstawowa: ślepić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
ślepił 14Forma podstawowa: ślepić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
ślepiu 14Forma podstawowa: ślep
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
ślepki 13Forma podstawowa: ślepek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ślepli 13Forma podstawowa: ślepnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
ślepły 15Forma podstawowa: ślepnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
ślepmy 14Forma podstawowa: ślepić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
ślepną 16Forma podstawowa: ślepnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
ślepnę 16Forma podstawowa: ślepnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
ślepot 13Forma podstawowa: ślepota
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ślepym 14Forma podstawowa: ślepy
Opis: o młodym osobniku - taki, który jeszcze nie widzi, nie ma wyrobionego zmysłu wzroku.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos subst:pl:dat:m1 subst:sg:inst:m1 subst:sg:loc:m1
ślęczy 17Forma podstawowa: ślęczeć
Opis: wykonywać jakąś czynność, jakieś zadanie długo i z dużym wysiłkiem.
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
ślęzaw 15Forma podstawowa: ślęzawa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
śligom 14Forma podstawowa: śliga
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
ślijże 17Forma podstawowa: słać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ślinek 12Forma podstawowa: ślinka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ślinią 15Forma podstawowa: ślinić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
ślinię 15Forma podstawowa: ślinić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
ślinką 16Forma podstawowa: ślinka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ślinkę 16Forma podstawowa: ślinka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ślinko 12Forma podstawowa: ślinka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ślinom 12Forma podstawowa: ślina
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
ślipać 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
ślipań 18Forma podstawowa: ślipać
ślipek 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma podstawowa: ślipko
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
ślipia 12Forma podstawowa: ślipiać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl

Forma podstawowa: ślipie
Opis: (w lekko dawnej stylizacji) oko człowieka.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
ślipią 16Forma podstawowa: ślipać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
ślipie 12Forma podstawowa: ślip
Opis: (w lekko dawnej stylizacji) oko człowieka.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: ślipać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
ślipiu 14Forma podstawowa: ślipie
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
ślipka 13Forma podstawowa: ślipek
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Forma podstawowa: ślipko
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
ślipki 13Forma podstawowa: ślipek
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: ślipek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ślipku 15Forma podstawowa: ślipko
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
ślipże 16Forma podstawowa: ślipać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl

Forma podstawowa: ślipieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
śliscy 13Forma podstawowa: śliski
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
śliską 16Forma podstawowa: śliski
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
śliski 12Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
śliwca 12Forma podstawowa: śliwiec
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3
śliwce 12Forma podstawowa: śliwiec
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: śliwka
Opis: owoc (pestkowiec) każdej śliwy.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
śliwcu 14Forma podstawowa: śliwiec
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
śliwie 11Forma podstawowa: śliwa
Opis: duży napuchnięty, często fioletowy w kolorze siniak (najczęściej mówi się tak o siniaku pod okiem).
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
śliwka 12Opis: owoc (pestkowiec) każdej śliwy.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
śliwką 16Forma podstawowa: śliwka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
śliwkę 16Forma podstawowa: śliwka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
śliwom 12Forma podstawowa: śliwa
Opis: duży napuchnięty, często fioletowy w kolorze siniak (najczęściej mówi się tak o siniaku pod okiem).
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
ślizem 12Forma podstawowa: śliz
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2 subst:sg:inst:m3
śliżyk 17
ślubem 16Forma podstawowa: ślub
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
ślubie 15Forma podstawowa: ślub
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
ślubna 15Opis: kobieta będąca w związku małżeńskim.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f
ślubną 19Forma podstawowa: ślubna
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:inst:f
ślubne 15Forma podstawowa: ślubna
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
ślubny 16Opis: związany ze ślubem.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1
ślubuj 19Forma podstawowa: ślubować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf.perf:refl.nonrefl
śluzak 14Opis: Cortinarius – rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
śluzic 14Forma podstawowa: śluzica
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
śluzie 13Forma podstawowa: śluza
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
śmiali 12Forma podstawowa: śmiały
Opis: odważny, taki, który świadczy o tym, że ktoś jest śmiały.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
śmiała 13Forma podstawowa: śmiać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl
śmiałą 17Forma podstawowa: śmiały
Opis: odważny, taki, który świadczy o tym, że ktoś jest śmiały.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
śmiały 14Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1
śmiano 11Forma podstawowa: śmiać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl
śmiąca 16Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:nonrefl
śmiącą 20Forma podstawowa: śmieć
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:nonrefl
śmiecą 16Forma podstawowa: śmiecić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
śmiech 14Opis: projektowana reakcja (niekoniecznie ktoś musi się przy tym śmiać naprawdę), odczucie, jakie coś lub ktoś może obudzić, często podszyte złośliwością, szyderstwem.
Forma fleksyjna: pred subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
śmieci 12Forma podstawowa: śmiecie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2

Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
śmieją 17Forma podstawowa: śmieć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
śmieje 13Forma podstawowa: śmiać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl

Forma podstawowa: śmieja
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
śmieli 12Forma podstawowa: śmiać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl
śmierć 16Opis: ostateczny upadek jakiejś ideologii, systemu itd.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
śmigać 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
śmigaj 15Forma podstawowa: śmigać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
śmigań 19Forma podstawowa: śmiganie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
śmigle 14Forma podstawowa: śmigło
Opis: długo (wysoko) i chudo, zgrabnie, giętko.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:n2
śmigli 14Forma podstawowa: śmigiel
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3

Forma podstawowa: śmigły
Opis: o człowieku (lub innej istocie) - taki, który jest wysoki i szczupły.
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
śmigła 15Forma podstawowa: śmigło
Opis: długo (wysoko) i chudo, zgrabnie, giętko.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2

Forma podstawowa: śmigły
Opis: o człowieku (lub innej istocie) - taki, który jest wysoki i szczupły.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
śmigłe 15Forma podstawowa: śmigły
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
śmigło 15Opis: długo (wysoko) i chudo, zgrabnie, giętko.
Forma fleksyjna: adv:pos subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
śmigłu 17Forma podstawowa: śmigło
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
śmigną 17Forma podstawowa: śmignąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl
śmignę 17Forma podstawowa: śmignąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl
śniada 11Forma podstawowa: śniady
Opis: o skórze, cerze: ciemny, opalony, o brązowawym odcieniu.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
śniadą 15Forma podstawowa: śniady
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
śniade 11Forma podstawowa: śniady
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
śniąca 15Forma podstawowa: śnić
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
śniące 15Forma podstawowa: śnić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
śniący 16Forma podstawowa: śnić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
śnicie 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2

Forma podstawowa: śnić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
śnicom 12Forma podstawowa: śnica
Opis: drążek wozu konnego.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
śniedź 19Opis: produkt korozji atmosferycznej miedzi i jej stopów w wilgotnym powietrzu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
śniegu 14Forma podstawowa: śnieg
Opis: substancja, która jest wynikiem opadów śniegu.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
śniemy 12Forma podstawowa: snąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl
śnieżę 18Forma podstawowa: śnieżyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
śnieży 15Forma podstawowa: śnieżyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
śnięci 15Forma podstawowa: śnięty
Opis: o stworzeniu, przede wszystkim o rybie: nieżywy.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
śnięta 15Forma podstawowa: śnięty
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
śniętą 19Forma podstawowa: snąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff

Forma podstawowa: śnięty
Opis: o stworzeniu, przede wszystkim o rybie: nieżywy.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
śnięto 15Forma podstawowa: snąć
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl
śnijmy 14Forma podstawowa: snąć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
śniłam 13Forma podstawowa: śnić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
śniłaś 16Forma podstawowa: śnić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
śniłem 13Forma podstawowa: śnić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
śniona 10Forma podstawowa: śnić
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
śnioną 14Forma podstawowa: śnić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
śniono 10Forma podstawowa: śnić
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
śniotu 13Forma podstawowa: śniot
Opis: stosowana w bartnictwie duża dębowa deska z dwoma otworami na dole i na górze, którą zawiesza się na tzw. kluczach - dwóch hakowato zakończonych kołkach zamocowanych nad i pod barcią.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
śnitce 12Forma podstawowa: śnitka
śnitką 16Forma podstawowa: śnitka
śnitko 12Forma podstawowa: śnitka
śpiąca 16Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f
śpiącą 20Forma podstawowa: spać
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:nonrefl

Forma podstawowa: śpiąca
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:inst:f
śpiące 16Forma podstawowa: spać
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:nonrefl

Forma podstawowa: śpiący
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
śpiąco 16Forma fleksyjna: adv:pos

Forma podstawowa: śpiący
Forma fleksyjna: adja
śpiący 17Forma podstawowa: spać
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:nonrefl
śpijmy 15Forma podstawowa: spać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
śpików 16Forma podstawowa: śpik
Opis: uczucie senności, bycie sennym.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
śpiwór 15Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
średni 11Opis: niezbyt dobrej jakości, taki, który jest znośny, ale mógłby być lepszy.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
śreżóg 20Forma podstawowa: śreżoga
Opis: ruch konwekcyjny rozedrganego w upalny dzień powietrza, powodujący wrażenie mgły.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
środek 12Opis: sposób, metoda.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
środki 12Forma podstawowa: środek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
środom 12Forma podstawowa: środa
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
śrubce 15Forma podstawowa: śrubka
Opis: mała śruba - złącze, elemnt połączenia śrubowego.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
śrubek 15Forma podstawowa: śrubka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
śrubką 19Forma podstawowa: śrubka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
śrubkę 19Forma podstawowa: śrubka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
śrubki 15Forma podstawowa: śrubka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
śrubko 15Forma podstawowa: śrubka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
śrubom 15Forma podstawowa: śruba
Opis: złącze, elemnt połączenia śrubowego.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
śrucie 13Forma podstawowa: śruta
Opis: produkt otrzymany poprzez rozdrobnienie ziaren roślin zbóż i roślin strączkowych w specjalnym urządzeniu – śrutowniku.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
śrutem 14Forma podstawowa: śrut
Opis: niewielkie czątki ołowiu stosowane jako nabój broni śrutowej.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
śrutom 14Forma podstawowa: śruta
Opis: produkt otrzymany poprzez rozdrobnienie ziaren roślin zbóż i roślin strączkowych w specjalnym urządzeniu – śrutowniku.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
śrutów 17Forma podstawowa: śrut
Opis: niewielkie czątki ołowiu stosowane jako nabój broni śrutowej.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
śryzie 11Forma podstawowa: śryz
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
śryzom 12Forma podstawowa: śryz
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
śryzów 15Forma podstawowa: śryz
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
śryżom 16Forma podstawowa: śryż
Opis: warstwa kryształków lodu tworząca się w rzekach i jeziorach, gdy temperatura spada niewiele poniżej zera.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
śryżów 19Forma podstawowa: śryż
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
śudrów 17Forma podstawowa: śudra
śwarną 14Forma podstawowa: śwarny
Opis: ładny, szykowny, piękny, zgrabny.
śwarne 10Forma podstawowa: śwarny
śwarni 10Forma podstawowa: śwarny
świata 11Forma podstawowa: świat
Opis: ogół osób, rzeczy lub zjawisk.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
światu 13Forma podstawowa: świat
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
światy 12Forma podstawowa: świat
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
świądu 17Forma podstawowa: świąd
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
świądy 16Forma podstawowa: świąd
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
świbkę 17Forma podstawowa: świbka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
świbki 13Forma podstawowa: świbka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
świcie 11Forma podstawowa: świt
Opis: początek czegoś (np. świt nowej ery).
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
świder 11Opis: narzędzie wiercące służące do zwiercania skał stosowane w wiertnictwie, narzędzie to połączone jest z przewodem wiertniczym i zapuszczane do otworu wiertniczego.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
świdra 11Forma podstawowa: świder
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1 subst:sg:gen:m3

Forma podstawowa: świder
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
świdry 12Forma podstawowa: świder
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: świder
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
świdwa 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
świdwo 11Forma podstawowa: świdwa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
świdwy 12Forma podstawowa: świdwa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
świecą 15Forma podstawowa: świecić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
świece 11Forma podstawowa: świeca
Opis: amunicja generująca światło lub dym.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f

Opis: łow. oczy większości dużych zwierząt.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
świecę 15Forma podstawowa: świecić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
świeci 11Forma podstawowa: świecić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
świekr 11Forma podstawowa: świekra
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
świerk 11Opis: Picea – rodzaj wiecznie zielonych drzew z rodziny sosnowatych (Pinaceae), który obejmuje około 35 gatunków, świerk występuje na obszarach chłodnych i umiarkowanych półkuli północnej.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
świeże 14Forma podstawowa: świeży
Opis: taki, który jest nowy, świeżo zaimplementowany, nie jest zużyty (często oznacza to, że jest pełny, jest tego jeszcze duży zapas).
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
świeżę 18Forma podstawowa: świeżyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
świeżo 14Opis: w jasnym, intensywnym, żywym kolorze, takim, który przypomina barwę świeżych roślin lub innych (młodych i jędrnych, żywo zabarwionych) elementów przyrody.
Forma fleksyjna: adv:pos
świeży 15Opis: taki, który jest nowy, świeżo zaimplementowany, nie jest zużyty (często oznacza to, że jest pełny, jest tego jeszcze duży zapas).
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos

Forma podstawowa: świeżyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
święcą 19Forma podstawowa: święcić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
święci 15Forma podstawowa: święcić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
święta 15Opis: kobieta, która jest święta.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3 subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f
świętą 19Forma podstawowa: święta
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:inst:f

Forma podstawowa: święty
Opis: taki, którego nie da się podważyć.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
święte 15Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
święto 15Forma fleksyjna: adv:pos subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
świętu 17Forma podstawowa: święto
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
święty 16Opis: taki, którego nie da się podważyć.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1
świnią 14Forma podstawowa: świnia
Opis: pejoratywne określenie osoby krzywdzącej innych, postępującej niemoralnie.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f

Forma podstawowa: świnić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
świnię 14Forma podstawowa: świnia
Opis: pejoratywne określenie osoby krzywdzącej innych, postępującej niemoralnie.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
świnił 12Forma podstawowa: świnić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
świnin 10Forma podstawowa: świnina
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
świnio 10Forma podstawowa: świnia
Opis: pejoratywne określenie osoby krzywdzącej innych, postępującej niemoralnie.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
świnko 11Forma podstawowa: świnka
Opis: świnka pospolita, Chondrostoma nasus – gatunek słodkowodnej ryby karpiokształtnej z rodziny karpiowatych, występuje w środkowej Europie i północnej Azji.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
świńmy 18Forma podstawowa: świnić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
świrek 11
świrem 11Forma podstawowa: świr
Opis: świergot (dźwięk wydawany przez ptaka).
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
świrki 11Forma podstawowa: świrk
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
świrku 13Forma podstawowa: świrk
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
świrom 11Forma podstawowa: świr
Opis: świergot (dźwięk wydawany przez ptaka).
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:pl:dat:m2 subst:pl:dat:m3
świrów 14Forma podstawowa: świr
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
świruj 14Forma podstawowa: świrować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
świrze 10Forma podstawowa: świr
Opis: świergot (dźwięk wydawany przez ptaka).
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
śwista 11Forma podstawowa: świstać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
świsty 12Forma podstawowa: świst
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
świtać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
świtań 17Forma podstawowa: świtanie
Opis: pora dnia, gdy wschodzi Słońce, początek dnia.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
świtce 12Forma podstawowa: świtka
Opis: okrycie wierzchnie z grubego samodziału noszone przez chłopów.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
świtek 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
świtem 12Forma podstawowa: świt
Opis: początek czegoś (np. świt nowej ery).
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
świtka 12Opis: okrycie wierzchnie z grubego samodziału noszone przez chłopów.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
świtką 16Forma podstawowa: świtka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
świtkę 16Forma podstawowa: świtka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
świtki 12Forma podstawowa: świtek
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
świtko 12Forma podstawowa: świtka
Opis: okrycie wierzchnie z grubego samodziału noszone przez chłopów.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
świtom 12Forma podstawowa: świt
Opis: początek czegoś (np. świt nowej ery).
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: świta
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
ścianą 15Forma podstawowa: ściana
Opis: wall - profil kogoś/czegoś na facebooku.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ścianę 15Forma podstawowa: ściana
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ściano 11Forma podstawowa: ściana
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ściany 12Forma podstawowa: ściana
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ściąga 17Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma podstawowa: ściągać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
ściągu 19Forma podstawowa: ściąg
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
ścibać 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
ścibał 15Forma podstawowa: ścibać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
ścibań 19Forma podstawowa: ścibać
ścibił 15Forma podstawowa: ścibić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
ścibmy 15Forma podstawowa: ścibać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: ścibić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
ścidze 12Forma podstawowa: ściga
Opis: chrząszcz z rodziny kózkowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
ściegu 15Forma podstawowa: ścieg
Opis: sposób wykonywania dzianiny na drutach czy szydełkiem, a także maszynowo, splot.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
ścieka 12Forma podstawowa: ściekać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
ścieką 16Forma podstawowa: ściec
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl
ściekę 16Forma podstawowa: ściec
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl
ścieki 12Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
ścieku 14Forma podstawowa: ściek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
ścielą 16Forma podstawowa: słać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: ścielić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
ściele 12Forma podstawowa: słać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
ścielę 16Forma podstawowa: słać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: ścielić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
ściemą 16Forma podstawowa: ściema
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ścieni 11Forma podstawowa: ścienić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ściepą 16Forma podstawowa: ściepa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ścierę 15Forma podstawowa: ściera
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ścierń 17Forma podstawowa: ściernia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
ścierp 12Forma podstawowa: ścierpieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ścierw 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: ścierwo
Opis: martwe zwierzę.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
ściery 12Forma podstawowa: ścier
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ściesz 11Forma podstawowa: ściosać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ścięci 16Forma podstawowa: ściąć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff
ścięły 18Forma podstawowa: ściąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
ścięta 16Forma podstawowa: ściąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
ściętą 20Forma podstawowa: ściąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
ścięte 16Forma podstawowa: ścięty
Opis: ukośny, utworzony przez linie, między którymi jest kąt ostry.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
ścięto 16Forma podstawowa: ściąć
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: ścięty
Opis: ukośny, utworzony przez linie, między którymi jest kąt ostry.
Forma fleksyjna: adja
ścięty 17Forma podstawowa: ściąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff
ścigał 15Forma podstawowa: ścigać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
ścigom 14Forma podstawowa: ściga
Opis: chrząszcz z rodziny kózkowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
ścinaj 13Forma podstawowa: ścinać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ścinak 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ścinał 13Forma podstawowa: ścinać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
ścinań 17Forma podstawowa: ścinać
ścinkę 16Forma podstawowa: ścinka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ścinko 12Forma podstawowa: ścinka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ściosa 11Forma podstawowa: ściosać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ściosz 11Forma podstawowa: ściosać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ścisku 14Forma podstawowa: ścisk
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
ścisło 13Opis: blisko, bezpośrednio, tak, że pomiędzy jakimiś czynnikiami zachodzi ścisły związek zależności.
Forma fleksyjna: adv:pos
ścisły 14Opis: na przykład o rozumowaniu: logiczny, konkretny.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ścisną 15Forma podstawowa: ścisnąć
Opis: objąć osobę lub jakąś część jej ciała (np. rękę, przedramię itp.) w geście przyjaźni, czułości, np. na powitanie.
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
ścisza 11Forma podstawowa: ściszać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
ściszą 15Forma podstawowa: ściszyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
ściszy 12Forma podstawowa: ściszyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
śikhar 13Forma podstawowa: śikhara
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
śladom 13Forma podstawowa: ślad
Opis: przen. to, co jest pozostałością po wpływie jakiegoś czynnika (ale nie fizycznego) na kogoś/coś.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
śladuj 16Forma podstawowa: śladować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
ślazik 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
śląscy 17Forma podstawowa: śląski
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1

Forma podstawowa: śląski
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
śląska 16Forma podstawowa: śląsk
Opis: inaczej o Górnym Śląsku.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: śląski
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
śląską 20Forma podstawowa: śląska
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:inst:f

Forma podstawowa: śląski
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
śląsko 16Forma podstawowa: śląski
Forma fleksyjna: adja
śląsku 18Forma podstawowa: śląsk
Opis: inaczej o Górnym Śląsku.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
ślązak 16Opis: mieszkaniec Śląska, człowiek pochodzenia śląskiego.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
śledzą 16Forma podstawowa: śledzić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
śledzi 12Forma podstawowa: śledź
Opis: ryba z rodziny śledziowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
ślemię 16Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
ślepcu 15Forma podstawowa: ślepiec
Opis: Spalax microphthalmus - ssak z rodziny ślepców występujący w południowo-wschodniej Europie (Ukraina i Rosja).
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m2
ślepcy 14Forma podstawowa: ślepiec
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
ślepej 14Forma podstawowa: ślepa
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: ślepy
Opis: o młodym osobniku - taki, który jeszcze nie widzi, nie ma wyrobionego zmysłu wzroku.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
ślepek 13Forma podstawowa: ślepko
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
ślepia 12Forma podstawowa: ślepiać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl

Forma podstawowa: ślepie
Opis: oko zwierzęcia, zwłaszcza drapieżnika.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
ślepic 13Forma podstawowa: ślepica
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ślepie 12Forma podstawowa: ślep
Opis: oko zwierzęcia, zwłaszcza drapieżnika.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
ślepiu 14Forma podstawowa: ślepie
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
ślepka 13Forma podstawowa: ślepek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3

Forma podstawowa: ślepko
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
ślepko 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
ślepku 15Forma podstawowa: ślepek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: ślepko
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
ślepła 14Forma podstawowa: ślepnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl
ślepło 14Forma podstawowa: ślepnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
ślepym 14Forma podstawowa: ślepa
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
ślepże 16Forma podstawowa: ślepić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ślęczą 20Forma podstawowa: ślęczeć
Opis: wykonywać jakąś czynność, jakieś zadanie długo i z dużym wysiłkiem.
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
ślęczę 20Forma podstawowa: ślęczeć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
ślężaw 19Forma podstawowa: ślężawa
ślężyn 20Forma podstawowa: ślężyna
ślidze 12Forma podstawowa: śliga
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
ślijmy 15Forma podstawowa: słać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
ślimak 13Opis: inna nazwa maślaka – grzyba z rodziny maślakowatych, który jest szeroko rozpowszechniony, w Polsce dość pospolity.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
ślince 12Forma podstawowa: ślinka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
ślinić 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
ślinie 11Forma podstawowa: ślina
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
ślinik 12Opis: ślimak z rodziny śliników.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
ślinił 13Forma podstawowa: ślinić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
ślinka 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ślinki 12Forma podstawowa: ślinka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ślińmy 19Forma podstawowa: ślinić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
ślińże 21Forma podstawowa: ślinić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ślipał 14Forma podstawowa: ślipać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
ślipek 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ślipia 12Forma podstawowa: ślip
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ślipią 16Forma podstawowa: ślipieć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
ślipię 16Forma podstawowa: ślipać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl

Forma podstawowa: ślipieć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
ślipiu 14Forma podstawowa: ślip
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
ślipka 13Forma podstawowa: ślipek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ślipko 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
ślipku 15Forma podstawowa: ślipek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: ślipek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
ślipmy 14Forma podstawowa: ślipać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl

Forma podstawowa: ślipieć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
ślipsk 13Forma podstawowa: ślipsko
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
śliska 12Forma podstawowa: śliski
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ślisko 12Forma podstawowa: śliski
Opis: tak, że coś jest śliskie, tak, że można się poślizgnąć, tak, że trudno coś chwycić z powodu śliskości.
Forma fleksyjna: adja

Forma fleksyjna: adv:pos
śliwce 12Forma podstawowa: śliwka
Opis: owoc (pestkowiec) każdej śliwy.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
śliwek 12Forma podstawowa: śliwka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
śliwie 11Forma podstawowa: śliwa
Opis: duży napuchnięty, często fioletowy w kolorze siniak (najczęściej mówi się tak o siniaku pod okiem).
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
śliwin 11Forma podstawowa: śliwina
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
śliwka 12Opis: owoc (pestkowiec) każdej śliwy.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
śliwką 16Forma podstawowa: śliwka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
śliwkę 16Forma podstawowa: śliwka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
śliwki 12Forma podstawowa: śliwka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma podstawowa: śliwka
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
śliwko 12Forma podstawowa: śliwka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: śliwka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
śliwom 12Forma podstawowa: śliwa
Opis: duży napuchnięty, często fioletowy w kolorze siniak (najczęściej mówi się tak o siniaku pod okiem).
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
ślizga 13Forma podstawowa: ślizgać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl
ślizgi 13Forma podstawowa: ślizg
Opis: ruch jednostki pływającej, w którym składowa dynamiczna wyporu przeważa nad składową statyczną.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ślizgu 15Forma podstawowa: ślizg
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
ślizie 11Forma podstawowa: śliz
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
ślizną 15Forma podstawowa: śliznąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl
śliznę 15Forma podstawowa: śliznąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl
ślizom 12Forma podstawowa: śliz
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2 subst:pl:dat:m3
ślizów 15Forma podstawowa: śliz
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:m3
śliżem 16Forma podstawowa: śliż
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
śliżom 16Forma podstawowa: śliż
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
śliżów 19Forma podstawowa: śliż
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
ślubna 15Forma podstawowa: ślubny
Opis: związany ze ślubem.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ślubną 19Forma podstawowa: ślubny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ślubne 15Forma podstawowa: ślubny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
ślubni 15Forma podstawowa: ślubny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
ślubom 16Forma podstawowa: ślub
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
ślubów 19Forma podstawowa: ślub
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
śluzem 14Forma podstawowa: śluz
Opis: lepki galaretowaty roztwór substancji organicznych występujący w tkankach niektórych roślin.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
śluzie 13Forma podstawowa: śluz
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
śluzom 14Forma podstawowa: śluz
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: śluza
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
śluzów 17Forma podstawowa: śluz
Opis: lepki galaretowaty roztwór substancji organicznych występujący w tkankach niektórych roślin.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
śluzuj 17Forma podstawowa: śluzować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
śluźni 21Forma podstawowa: śluźnia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
śmiali 12Forma podstawowa: śmiać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl
śmiała 13Forma podstawowa: śmiały
Opis: odważny, taki, który świadczy o tym, że ktoś jest śmiały.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos

Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl
śmiałe 13Forma podstawowa: śmiały
Opis: odważny, taki, który świadczy o tym, że ktoś jest śmiały.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
śmiało 13Forma podstawowa: śmiać
Opis: odważnie, w sposób, który świadczy o tym, że ktoś jest śmiały.
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl

Forma fleksyjna: adv:pos

Forma podstawowa: śmiały
Opis: odważny, taki, który świadczy o tym, że ktoś jest śmiały.
Forma fleksyjna: adja

Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
śmiały 14Forma podstawowa: śmiać
Opis: odważny, taki, który świadczy o tym, że ktoś jest śmiały.
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl

Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
śmiano 11Forma podstawowa: śmieć
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl
śmiące 16Forma podstawowa: śmieć
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:nonrefl
śmiący 17Forma podstawowa: śmieć
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:nonrefl
śmichu 16Forma podstawowa: śmich
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
śmichy 15Forma podstawowa: śmich
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
śmidze 12Forma podstawowa: śmiga
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
śmiecę 16Forma podstawowa: śmiecić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
śmieci 12Forma podstawowa: śmiecić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
śmieją 17Forma podstawowa: śmiać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl

Forma podstawowa: śmieja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
śmieję 17Forma podstawowa: śmiać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl

Forma podstawowa: śmieja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
śmiele 12Opis: bez lęku, bez oporów.
Forma fleksyjna: adv:pos
śmieli 12Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
śmiemy 13Forma podstawowa: śmieć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl
śmiesz 11Forma podstawowa: śmieć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl

Forma podstawowa: śmieszyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
śmigał 15Forma podstawowa: śmigać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
śmigam 14Forma podstawowa: śmigać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
śmigle 14Forma podstawowa: śmigiel
Opis: szybko, zwinnie, zgrabnie.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma fleksyjna: adv:pos
śmigli 14Forma podstawowa: śmigły
Opis: o człowieku (lub innej istocie) - taki, który jest wysoki i szczupły.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
śmigłą 19Forma podstawowa: śmigły
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
śmigłe 15Forma podstawowa: śmigły
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
śmigło 15Forma podstawowa: śmigły
Forma fleksyjna: adja
śmigły 16Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1

Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
śmigom 14Forma podstawowa: śmiga
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
śmigus 15Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
śniada 11Forma podstawowa: śniadać
Opis: jeść śniadanie.
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
śniado 11Opis: tak, że ktoś ma śniadą skórę lub cerę, taką o ciemnym, brązowawym odcieniu.
Forma fleksyjna: adv:pos

Forma podstawowa: śniady
Opis: o skórze, cerze: ciemny, opalony, o brązowawym odcieniu.
Forma fleksyjna: adja
śniady 12Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
śniatu 13Forma podstawowa: śniat
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
śniaty 12Forma podstawowa: śniat
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
śniącą 19Forma podstawowa: śnić
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
śnieci 11Forma podstawowa: śnieć
Opis: grzyb wywołujący chorobę roślin.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f
śniegi 12Forma podstawowa: śnieg
Opis: substancja, która jest wynikiem opadów śniegu.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
śnieni 10Forma podstawowa: śnić
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
śniesz 10Forma podstawowa: snąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl
śnieżą 18Forma podstawowa: śnież
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f

Forma podstawowa: śnieża
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f

Forma podstawowa: śnieżyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
śnieżę 18Forma podstawowa: śnieża
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
śnieży 15Forma podstawowa: śnież
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: śnieża
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
śnięci 15Forma podstawowa: snąć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
śnięta 15Forma podstawowa: snąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
śnięte 15Forma podstawowa: snąć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff

Forma podstawowa: śnięty
Opis: o stworzeniu, przede wszystkim o rybie: nieżywy.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
śnięto 15Forma podstawowa: śnięty
Forma fleksyjna: adja
śnięty 16Forma podstawowa: snąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff

Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
śnijmy 14Forma podstawowa: śnić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
śnijże 16Forma podstawowa: snąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl

Forma podstawowa: śnić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
śniłby 15Forma podstawowa: śnić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
śniłeś 16Forma podstawowa: śnić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
śnione 10Forma podstawowa: śnić
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
śniony 11Forma podstawowa: śnić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
śniota 11Forma podstawowa: śniot
Opis: stosowana w bartnictwie duża dębowa deska z dwoma otworami na dole i na górze, którą zawiesza się na tzw. kluczach - dwóch hakowato zakończonych kołkach zamocowanych nad i pod barcią.
śnioty 12Forma podstawowa: śniot
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
śnitek 12Forma podstawowa: śnitka
śnitka 12
śnitkę 16Forma podstawowa: śnitka
śnitki 12Forma podstawowa: śnitka
śpiąca 16Forma podstawowa: spać
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:nonrefl

Forma podstawowa: śpiący
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
śpiącą 20Forma podstawowa: śpiący
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
śpiące 16Forma podstawowa: śpiąca
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
śpiący 17Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1 subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1
śpicie 12Forma podstawowa: spać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:nonrefl
śpiesz 11Forma podstawowa: śpieszyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
śpiewa 11Forma podstawowa: śpiewać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
śpiewu 13Forma podstawowa: śpiew
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
śpiewy 12Forma podstawowa: śpiew
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
śpijże 17Forma podstawowa: spać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
śpikom 13Forma podstawowa: śpik
Opis: uczucie senności, bycie sennym.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
śpioch 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma podstawowa: śpiocha
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
środka 12Forma podstawowa: środek
Opis: sposób, metoda.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
środki 12Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
środku 14Forma podstawowa: środek
Opis: sposób, metoda.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
środom 12Forma podstawowa: środa
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
śrubie 14Forma podstawowa: śruba
Opis: złącze, elemnt połączenia śrubowego.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
śrubka 15Opis: mała śruba - złącze, elemnt połączenia śrubowego.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
śrubuj 18Forma podstawowa: śrubować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
śrucie 13Forma podstawowa: śrut
Opis: niewielkie czątki ołowiu stosowane jako nabój broni śrutowej.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
śrucin 13Forma podstawowa: śrucina
Opis: pojedyncza cząstka metalu, będąca składową śrutu.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
śrutom 14Forma podstawowa: śrut
Opis: niewielkie czątki ołowiu stosowane jako nabój broni śrutowej.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
śrutuj 17Forma podstawowa: śrutować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
śryzem 12Forma podstawowa: śryz
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
śryżem 16Forma podstawowa: śryż
Opis: warstwa kryształków lodu tworząca się w rzekach i jeziorach, gdy temperatura spada niewiele poniżej zera.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
śudrom 14Forma podstawowa: śudra
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
śudrze 13Forma podstawowa: śudra
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
śwarna 10Forma podstawowa: śwarny
Opis: ładny, szykowny, piękny, zgrabny.
śwarny 11
światu 13Forma podstawowa: świat
Opis: ogół osób, rzeczy lub zjawisk.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
świbce 13Forma podstawowa: świbka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
świbek 13Forma podstawowa: świbka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
świbka 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
świbką 17Forma podstawowa: świbka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
świbko 13Forma podstawowa: świbka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
świcie 11Forma podstawowa: świta
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
świder 11Opis: narzędzie wiercące służące do zwiercania skał stosowane w wiertnictwie, narzędzie to połączone jest z przewodem wiertniczym i zapuszczane do otworu wiertniczego.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m3
świdwą 15Forma podstawowa: świdwa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
świdwę 15Forma podstawowa: świdwa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
świeca 11Opis: amunicja generująca światło lub dym.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
świecą 15Forma podstawowa: świeca
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f

Forma podstawowa: świeca
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
świece 11Forma podstawowa: świeca
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
świecę 15Forma podstawowa: świeca
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1

Forma podstawowa: świeca
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
świeci 11Forma podstawowa: świecie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
świeco 11Forma podstawowa: świeca
Opis: amunicja generująca światło lub dym.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: świeca
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
świecy 12Forma podstawowa: świeca
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: świeca
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:gen:m1 subst:sg:loc:m1
świerk 11Forma podstawowa: świerki
Opis: Picea – rodzaj wiecznie zielonych drzew z rodziny sosnowatych (Pinaceae), który obejmuje około 35 gatunków, świerk występuje na obszarach chłodnych i umiarkowanych półkuli północnej.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
świeża 14Forma podstawowa: świeży
Opis: taki, który jest nowy, świeżo zaimplementowany, nie jest zużyty (często oznacza to, że jest pełny, jest tego jeszcze duży zapas).
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
świeżą 18Forma podstawowa: świeży
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos

Forma podstawowa: świeżyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
świeżo 14Forma podstawowa: świeży
Opis: taki, który jest nowy, świeżo zaimplementowany, nie jest zużyty (często oznacza to, że jest pełny, jest tego jeszcze duży zapas).
Forma fleksyjna: adja
święcę 19Forma podstawowa: święcić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
święci 15Forma podstawowa: święty
Opis: taki, którego nie da się podważyć.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
święta 15Opis: kobieta, która jest święta.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: święto
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2

Forma podstawowa: święty
Opis: taki, którego nie da się podważyć.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
święte 15Forma podstawowa: święta
Opis: kobieta, która jest święta.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f

Forma podstawowa: święty
Opis: taki, którego nie da się podważyć.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
święto 15Forma podstawowa: święty
Forma fleksyjna: adja
śwince 11Forma podstawowa: świnka
Opis: świnka pospolita, Chondrostoma nasus – gatunek słodkowodnej ryby karpiokształtnej z rodziny karpiowatych, występuje w środkowej Europie i północnej Azji.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
świnek 11Forma podstawowa: świnka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
świnia 10Opis: pejoratywne określenie osoby krzywdzącej innych, postępującej niemoralnie.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
świnić 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
świnie 10Forma podstawowa: świnia
Opis: pejoratywne określenie osoby krzywdzącej innych, postępującej niemoralnie.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
świnię 14Forma podstawowa: świnić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
świnim 11Forma podstawowa: świni
świnka 11Opis: świnka pospolita, Chondrostoma nasus – gatunek słodkowodnej ryby karpiokształtnej z rodziny karpiowatych, występuje w środkowej Europie i północnej Azji.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
świnką 15Forma podstawowa: świnka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
świnkę 15Forma podstawowa: świnka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
świnki 11Forma podstawowa: świnka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
świńże 20Forma podstawowa: świnić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
świrem 11Forma podstawowa: świr
Opis: świergot (dźwięk wydawany przez ptaka).
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1 subst:sg:inst:m2 subst:sg:inst:m3
świren 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
świreń 16Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m3
świrka 11Forma podstawowa: świrk
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3
świrni 10Forma podstawowa: świreń
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:gen:m3
świrom 11Forma podstawowa: świr
Opis: świergot (dźwięk wydawany przez ptaka).
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
świrów 14Forma podstawowa: świr
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:m3
świrus 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
świrze 10Forma podstawowa: świr
Opis: świergot (dźwięk wydawany przez ptaka).
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
świsną 14Forma podstawowa: świsnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
świsnę 14Forma podstawowa: świsnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
świstu 13Forma podstawowa: świst
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
świtaj 13Forma podstawowa: świtać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
świtał 13Forma podstawowa: świtać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
świtam 12Forma podstawowa: świtać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
świtek 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: świtka
Opis: okrycie wierzchnie z grubego samodziału noszone przez chłopów.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
świtka 12Forma podstawowa: świtek
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
świtki 12Forma podstawowa: świtek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: świtka
Opis: okrycie wierzchnie z grubego samodziału noszone przez chłopów.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
świtów 15Forma podstawowa: świt
Opis: początek czegoś (np. świt nowej ery).
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3

Wyrazy na literę ś o długości 7

ściance 13Forma podstawowa: ścianka
Opis: u żywych organizmów - najbardziej zewnętrzna warstwa jakiegoś organu.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
ścianie 12Forma podstawowa: ściana
Opis: wall - profil kogoś/czegoś na facebooku.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
ścianką 17Forma podstawowa: ścianka
Opis: u żywych organizmów - najbardziej zewnętrzna warstwa jakiegoś organu.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ścianki 13Forma podstawowa: ścianka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ścianko 13Forma podstawowa: ścianka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ściągać 23Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
ściągaj 20Forma podstawowa: ściągać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ściągał 20Forma podstawowa: ściągać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
ściągań 24Forma podstawowa: ściągać
ściągną 22Forma podstawowa: ściągnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
ściągom 19Forma podstawowa: ściąg
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
ściąłby 21Forma podstawowa: ściąć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
ściąłem 19Forma podstawowa: ściąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:perf:refl.nonrefl
ścibała 16Forma podstawowa: ścibać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
ścibały 17Forma podstawowa: ścibać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
ścibana 14Forma podstawowa: ścibać
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
ścibaną 18Forma podstawowa: ścibać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
ścibane 14Forma podstawowa: ścibać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
ścibani 14Forma podstawowa: ścibać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
ścibany 15Forma podstawowa: ścibać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
ścibcie 15Forma podstawowa: ścibać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
ścibiąc 19Forma podstawowa: ścibać
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: ścibić
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl pcon:imperf:refl.nonrefl
ścibiła 16Forma podstawowa: ścibić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
ścibiło 16Forma podstawowa: ścibić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
ścibiły 17Forma podstawowa: ścibić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
ścibmyż 20Forma podstawowa: ścibić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
ścibolą 19Forma podstawowa: ścibolić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
ścibolę 19Forma podstawowa: ścibolić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
ściboli 15Forma podstawowa: ścibolić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
ścichaj 17Forma podstawowa: ścichać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
ścichał 17Forma podstawowa: ścichać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
ścicham 16Forma podstawowa: ścichać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
ścichań 21Forma podstawowa: ścichać
ścichli 16Forma podstawowa: ścichły
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos

Forma podstawowa: ścichnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:nonrefl
ścichła 17Forma podstawowa: ścichły
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ścichło 17Forma podstawowa: ścichły
Forma fleksyjna: adja

Forma podstawowa: ścichnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:nonrefl
ścichły 18Forma podstawowa: ścichnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:nonrefl
ścichną 19Forma podstawowa: ścichnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl
ścichnę 19Forma podstawowa: ścichnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl
ściecze 13Forma podstawowa: ściec
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl
ściegom 15Forma podstawowa: ścieg
Opis: sposób wykonywania dzianiny na drutach czy szydełkiem, a także maszynowo, splot.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
ściegów 18Forma podstawowa: ścieg
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
ściekać 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
ściekli 14Forma podstawowa: ściec
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:nonrefl
ściekłą 19Forma podstawowa: ściekły
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ściekłe 15Forma podstawowa: ściekły
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
ściekło 15Forma podstawowa: ściec
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:nonrefl
ściekły 16Forma podstawowa: ściec
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:nonrefl

Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ścieknę 17Forma podstawowa: ściec
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl
ściekom 14Forma podstawowa: ściek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: ścieki
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
ścieków 17Forma podstawowa: ściek
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3

Forma podstawowa: ścieki
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
ścieląc 18Forma podstawowa: ścielić
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
ścieleń 19Forma podstawowa: ścielić
ścielił 15Forma podstawowa: ścielić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
ścieliw 13Forma podstawowa: ścieliwo
ściemie 13Forma podstawowa: ściema
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
ścienią 16Forma podstawowa: ścienić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
ścienić 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ścienił 14Forma podstawowa: ścienić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
ścienna 12Forma podstawowa: ścienny
Opis: taki, który jest przystosowany do umieszczenia (powieszenia) na ścianie.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ścienni 12Forma podstawowa: ścienny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
ścienny 13Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ścieńmy 20Forma podstawowa: ścienić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
ściepce 14Forma podstawowa: ściepka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
ściepek 14Forma podstawowa: ściepka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ściepie 13Forma podstawowa: ściepa
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
ściepka 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ściepkę 18Forma podstawowa: ściepka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ściepko 14Forma podstawowa: ściepka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ściepom 14Forma podstawowa: ściepa
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
ścierać 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
ścieraj 14Forma podstawowa: ścierać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ścierak 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ścierań 18Forma podstawowa: ścierać
ścierem 13Forma podstawowa: ścier
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
ścierką 17Forma podstawowa: ścierka
Opis: prostytutka, kobieta odbywająca stosunki płciowe w celach zarobkowych.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ścierki 13Forma podstawowa: ścierka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ścierna 12Forma podstawowa: ścierny
Opis: taki, który służy do ścierania.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ścierną 16Forma podstawowa: ścierny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ścierni 12Forma podstawowa: ścierń
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f
ścierny 13Opis: taki, który służy do ścierania.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ścierpi 13Forma podstawowa: ścierpieć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ścierwa 12Forma podstawowa: ścierwo
Opis: martwe zwierzę.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
ścierwo 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
ścierze 12Forma podstawowa: ścier
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: ściera
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
ścieszą 16Forma podstawowa: ściosać
ściesze 12Forma podstawowa: ściosać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ścieszę 16Forma podstawowa: ściosać
ścieżaj 18Forma fleksyjna: burk
ścieżek 17Opis: drobny ścieg.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ścieżka 17Forma podstawowa: ścieżek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3

Opis: ciąg wierzchołków lub ciąg (czasami zbiór) krawędzi łączących kolejne wierzchołki w ciągu wierzchołków ścieżki.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ścieżkę 21Forma podstawowa: ścieżka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ścieżko 17Forma podstawowa: ścieżka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ścieżku 19Forma podstawowa: ścieżek
Opis: drobny ścieg.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
ścięcia 17Forma podstawowa: ściąć
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:perf:aff:refl.nonrefl

Forma podstawowa: ścięcie
Opis: kształt, który przedstawia w określonym kroju pisma dany grafem lub symbol.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
ścięcie 17Forma podstawowa: ściąć
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:perf:aff:refl.nonrefl

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
ścięciu 19Forma podstawowa: ściąć
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:perf:aff:refl.nonrefl
ściętym 19Forma podstawowa: ścięty
Opis: ukośny, utworzony przez linie, między którymi jest kąt ostry.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ścigach 17Forma podstawowa: ściga
Opis: chrząszcz z rodziny kózkowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
ścigają 20Forma podstawowa: ścigać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
ścigali 15Forma podstawowa: ścigać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
ścigała 16Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
ścigami 15Forma podstawowa: ściga
Opis: chrząszcz z rodziny kózkowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
ścigamy 16Forma podstawowa: ścigać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
ścigana 14Forma podstawowa: ścigać
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
ścigani 14Forma podstawowa: ścigać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
ścinaka 13Forma podstawowa: ścinak
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ścinaku 15Forma podstawowa: ścinak
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
ścinała 14Forma podstawowa: ścinać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
ścinały 15Forma podstawowa: ścinać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
ścinaną 16Forma podstawowa: ścinać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
ścinane 12Forma podstawowa: ścinać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
ścinano 12Forma podstawowa: ścinać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
ścinany 13Forma podstawowa: ścinać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
ścinasz 12Forma podstawowa: ścinać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ścinkom 14Forma podstawowa: ścinek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
ścinków 17Forma podstawowa: ścinek
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
ściosać 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ściółką 23Forma podstawowa: ściółka
Opis: słoma służąca za wyścielenie jakiegoś miejsca.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ściółki 19Forma podstawowa: ściółka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ściskam 14Forma podstawowa: ściskać
Opis: obejmować osobę lub jakąś część jej ciała (np. rękę, przedramię itp.) w geście przyjaźni, czułości, np. na powitanie.
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
ścisków 17Forma podstawowa: ścisk
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
ścisłym 16Forma podstawowa: ścisły
Opis: na przykład o rozumowaniu: logiczny, konkretny.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ściszać 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
ściszań 18Forma podstawowa: ściszać
ściszeń 18Forma podstawowa: ściszyć
ściszmy 14Forma podstawowa: ściszyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
ściszże 16Forma podstawowa: ściszyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ściśnie 16Forma podstawowa: ścisnąć
Opis: objąć osobę lub jakąś część jej ciała (np. rękę, przedramię itp.) w geście przyjaźni, czułości, np. na powitanie.
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ściubał 18Forma podstawowa: ściubać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
ściubań 22Forma podstawowa: ściubać
ściubią 20Forma podstawowa: ściubać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
ściubmy 18Forma podstawowa: ściubać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: ściubić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
ściubże 20Forma podstawowa: ściubić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
śikharą 18Forma podstawowa: śikhara
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
śikharę 18Forma podstawowa: śikhara
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
śiwaizm 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
śladową 17Forma podstawowa: śladowy
Opis: bardzo nieznaczny, prawie niedostrzegalny, mało istotny.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
śladowe 13Forma podstawowa: śladowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
śladowo 13Forma podstawowa: śladowy
Forma fleksyjna: adja
śladowy 14Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
śladuję 21Forma podstawowa: śladować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
ślazach 15Forma podstawowa: ślaz
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
ślaziki 13Forma podstawowa: ślazik
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ślazowa 12Forma podstawowa: ślazowy
Opis: związany ze ślazem - rośliną zielną.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ślazowi 12Forma podstawowa: ślaz
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3

Forma podstawowa: ślazowy
Opis: związany ze ślazem - rośliną zielną.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
ślazowy 13Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ślącego 19Forma podstawowa: słać
Forma fleksyjna: pact:sg:acc:m1.m2:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
ślących 21Forma podstawowa: słać
Forma fleksyjna: pact:pl:acc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:pl:gen.loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl
ślącymi 19Forma podstawowa: słać
Forma fleksyjna: pact:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl
śląskie 17Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
śląskim 18Forma podstawowa: śląski
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos subst:pl:dat:m3 subst:sg:inst:m3 subst:sg:loc:m3

Forma podstawowa: śląskie
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
ślązaki 17Forma podstawowa: ślązak
Opis: mieszkaniec Śląska, człowiek pochodzenia śląskiego.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
ślązaku 19Forma podstawowa: ślązak
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
śledcza 14Forma podstawowa: śledczy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
śledcze 14Forma podstawowa: śledczy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
śledczy 15Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1 subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1
śledził 15Forma podstawowa: śledzić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
śledztw 14Forma podstawowa: śledztwo
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
ślepaki 14Forma podstawowa: ślepak
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
ślepawy 14Opis: będący wyrazem zaślepienia, bezkrytycznego zapatrzenia i wiary w coś.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ślepcem 15Forma podstawowa: ślepiec
Opis: Spalax microphthalmus - ssak z rodziny ślepców występujący w południowo-wschodniej Europie (Ukraina i Rosja).
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1 subst:sg:inst:m2
ślepcie 14Forma podstawowa: ślepić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
ślepcom 15Forma podstawowa: ślepiec
Opis: Spalax microphthalmus - ssak z rodziny ślepców występujący w południowo-wschodniej Europie (Ukraina i Rosja).
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:pl:dat:m2
ślepców 18Forma podstawowa: ślepiec
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:gen:m2
ślepcze 14Forma podstawowa: ślepiec
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
ślepicą 18Forma podstawowa: ślepica
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ślepice 14Forma podstawowa: ślepica
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
ślepicę 18Forma podstawowa: ślepica
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ślepicy 15Forma podstawowa: ślepica
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
ślepiec 14Opis: Spalax microphthalmus - ssak z rodziny ślepców występujący w południowo-wschodniej Europie (Ukraina i Rosja).
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m2
ślepiem 14Forma podstawowa: ślep
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
ślepień 19Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
ślepiła 15Forma podstawowa: ślepić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
ślepiom 14Forma podstawowa: ślep
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: ślepie
Opis: oko zwierzęcia, zwłaszcza drapieżnika.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
ślepiów 17Forma podstawowa: ślepie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
ślepków 18Forma podstawowa: ślepko
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
ślepłam 16Forma podstawowa: ślepnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:nonrefl
ślepłby 18Forma podstawowa: ślepnąć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
ślepnie 13Forma podstawowa: ślepnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
ślepotą 18Forma podstawowa: ślepota
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ślepoto 14Forma podstawowa: ślepota
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ślepoty 15Forma podstawowa: ślepota
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ślepuch 18Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ślepych 17Forma podstawowa: ślepa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:pl:loc:f

Forma podstawowa: ślepy
Opis: o młodym osobniku - taki, który jeszcze nie widzi, nie ma wyrobionego zmysłu wzroku.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:loc:m1
ślepymi 15Forma podstawowa: ślepa
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
ślęczał 19Forma podstawowa: ślęczeć
Opis: wykonywać jakąś czynność, jakieś zadanie długo i z dużym wysiłkiem.
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
ślęczeć 22Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
ślęczeń 23Forma podstawowa: ślęczeć
ślęczmy 19Forma podstawowa: ślęczeć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
ślęczże 21Forma podstawowa: ślęczeć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
ślęzawa 16Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ślęzawę 20Forma podstawowa: ślęzawa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ślęzawo 16Forma podstawowa: ślęzawa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ślężawą 24Forma podstawowa: ślężawa
ślężawę 24Forma podstawowa: ślężawa
ślężyną 25Forma podstawowa: ślężyna
ślężynę 25Forma podstawowa: ślężyna
ślężyno 21Forma podstawowa: ślężyna
ślężyny 22Forma podstawowa: ślężyna
śliczna 13Forma podstawowa: śliczny
Opis: wspaniały, bardzo udany, dorodny, okazały.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
śliczną 17Forma podstawowa: śliczny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
śliczne 13Forma podstawowa: śliczny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
śliczny 14Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
śligami 15Forma podstawowa: śliga
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
ślijmyż 20Forma podstawowa: słać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
ślimacz 14Forma podstawowa: ślimaczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl
ślimaki 14Forma podstawowa: ślimak
Opis: inna nazwa maślaka – grzyba z rodziny maślakowatych, który jest szeroko rozpowszechniony, w Polsce dość pospolity.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
ślimaku 16Forma podstawowa: ślimak
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
śliniak 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ślinień 18Forma podstawowa: ślinić
ślinika 13Forma podstawowa: ślinik
Opis: ślimak z rodziny śliników.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
śliniki 13Forma podstawowa: ślinik
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
śliniła 14Forma podstawowa: ślinić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
ślinisz 12Forma podstawowa: ślinić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ślinową 16Forma podstawowa: ślinowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ślinowe 12Forma podstawowa: ślinowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
ślinowy 13Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ślipała 15Forma podstawowa: ślipać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl
ślipało 15Forma podstawowa: ślipać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
ślipcie 14Forma podstawowa: ślipać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
ślipiaj 15Forma podstawowa: ślipiać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
ślipiał 15Forma podstawowa: ślipiać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl

Forma podstawowa: ślipieć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
ślipiam 14Forma podstawowa: ślipiać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
ślipiań 19Forma podstawowa: ślipiać
ślipieć 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
ślipiem 14Forma podstawowa: ślip
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
ślipimy 15Forma podstawowa: ślipieć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl
ślipiom 14Forma podstawowa: ślip
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: ślipie
Opis: (w lekko dawnej stylizacji) oko człowieka.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
ślipisz 13Forma podstawowa: ślipieć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl
ślipków 18Forma podstawowa: ślipek
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3

Forma podstawowa: ślipko
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
ślipmyż 19Forma podstawowa: ślipieć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
ślipsku 16Forma podstawowa: ślipsko
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
śliskie 13Forma podstawowa: śliski
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
śliskim 14Forma podstawowa: śliski
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
śliwach 15Forma podstawowa: śliwa
Opis: duży napuchnięty, często fioletowy w kolorze siniak (najczęściej mówi się tak o siniaku pod okiem).
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
śliwami 13Forma podstawowa: śliwa
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
śliwcem 14Forma podstawowa: śliwiec
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2 subst:sg:inst:m3
śliwcom 14Forma podstawowa: śliwiec
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2 subst:pl:dat:m3
śliwców 17Forma podstawowa: śliwiec
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:m3
śliwiec 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
śliwina 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
śliwinę 16Forma podstawowa: śliwina
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
śliwino 12Forma podstawowa: śliwina
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
śliwiny 13Forma podstawowa: śliwina
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
śliwkom 14Forma podstawowa: śliwka
Opis: owoc (pestkowiec) każdej śliwy.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
śliwnik 13Forma podstawowa: śliwniki
Opis: sad śliwkowy.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
śliwowe 12Forma podstawowa: śliwowy
Opis: taki, który jest związany ze śliwą - drzewem rodzącym śliwki.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
śliwowy 13Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ślizami 13Forma podstawowa: śliz
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2 subst:pl:inst:m3
ślizgać 19Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
ślizgam 15Forma podstawowa: ślizgać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl
ślizgną 18Forma podstawowa: ślizgnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl
ślizgnę 18Forma podstawowa: ślizgnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl
ślizgów 18Forma podstawowa: ślizg
Opis: ruch jednostki pływającej, w którym składowa dynamiczna wyporu przeważa nad składową statyczną.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
śliznąć 21Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
ślizowi 12Forma podstawowa: śliz
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2 subst:sg:dat:m3
śliźnij 22Forma podstawowa: śliznąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
śliżami 17Forma podstawowa: śliż
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2
śliżowi 16Forma podstawowa: śliż
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2
śliżyki 18Forma podstawowa: śliżyk
śliżyku 20Forma podstawowa: śliżyk
ślubach 19Forma podstawowa: ślub
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
ślubami 17Forma podstawowa: ślub
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
ślubnej 18Forma podstawowa: ślubny
Opis: związany ze ślubem.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
ślubnie 16Opis: o dziecku: tak, że zostało urodzone po ślubie rodziców, pochodzi z małżeństwa, z zalegalizowanego związku.
Forma fleksyjna: adv:pos
ślubnym 18Forma podstawowa: ślubna
Opis: kobieta będąca w związku małżeńskim.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f

Forma podstawowa: ślubny
Opis: związany ze ślubem.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos subst:pl:dat:m1 subst:sg:inst:m1 subst:sg:loc:m1
ślubują 24Forma podstawowa: ślubować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf.perf:refl.nonrefl
ślubuję 24Forma podstawowa: ślubować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf.perf:refl.nonrefl
ślusarz 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
śluzach 17Forma podstawowa: śluz
Opis: lepki galaretowaty roztwór substancji organicznych występujący w tkankach niektórych roślin.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3

Forma podstawowa: śluza
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
śluzaki 15Forma podstawowa: śluzak
Opis: Cortinarius – rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
śluzica 15Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
śluzico 15Forma podstawowa: śluzica
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
śluzowa 14Forma podstawowa: śluzowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
śluzową 18Forma podstawowa: śluzowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
śluzowi 14Forma podstawowa: śluz
Opis: lepki galaretowaty roztwór substancji organicznych występujący w tkankach niektórych roślin.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
śluzowy 15Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1
śluzują 22Forma podstawowa: śluzować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
śluźnia 22Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
śluźnię 26Forma podstawowa: śluźnia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
śluźnio 22Forma podstawowa: śluźnia
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
śmiałam 15Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:nonrefl
śmiałaś 18Forma podstawowa: śmiać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl

Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:nonrefl
śmiałby 17Forma podstawowa: śmiać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl
śmiałej 16Forma podstawowa: śmiały
Opis: odważny, taki, który świadczy o tym, że ktoś jest śmiały.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
śmiałek 15Opis: Deschampsia – rodzaj roślin należący do rodziny wiechlinowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
śmiałem 15Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:nonrefl
śmiałeś 18Forma podstawowa: śmieć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:nonrefl
śmiałku 17Forma podstawowa: śmiałek
Opis: Deschampsia – rodzaj roślin należący do rodziny wiechlinowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
śmiania 12Forma podstawowa: śmiać
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:refl
śmianie 12Forma podstawowa: śmiać
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:refl
śmiącej 19Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Forma fleksyjna: pact:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff:nonrefl
śmiącym 19Forma podstawowa: śmieć
Forma fleksyjna: pact:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:nonrefl
śmieceń 19Forma podstawowa: śmiecić
śmiechy 16Forma podstawowa: śmiech
Opis: projektowana reakcja (niekoniecznie ktoś musi się przy tym śmiać naprawdę), odczucie, jakie coś lub ktoś może obudzić, często podszyte złośliwością, szyderstwem.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
śmiecia 13Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3
śmiecić 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
śmiecie 13Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3 verb:fin:pl:sec:imperf:nonrefl
śmieciu 15Forma podstawowa: śmiecie
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2

Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
śmiećmy 19Forma podstawowa: śmiecić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
śmiećże 21Forma podstawowa: śmiecić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
śmiejąc 19Forma podstawowa: śmiać
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl

Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
śmiejmy 16Forma podstawowa: śmiać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl
śmiejże 18Forma podstawowa: śmiać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl

Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
śmierci 13Forma podstawowa: śmierć
Opis: ostateczny upadek jakiejś ideologii, systemu itd.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:gen:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f
śmieszą 16Forma podstawowa: śmieszyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
śmieszę 16Forma podstawowa: śmieszyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
śmietan 13Forma podstawowa: śmietana
Opis: porcja śmietany, określona ilość tego produktu, zazwyczaj kubeczek, plastikowe opakowanie.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
śmietek 14Forma podstawowa: śmietka
Opis: owad z rzędu muchówek, larwy śmietki są szkodnikami roślin.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma podstawowa: śmietki
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
śmietką 18Forma podstawowa: śmietka
Opis: owad z rzędu muchówek, larwy śmietki są szkodnikami roślin.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
śmietkę 18Forma podstawowa: śmietka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
śmigach 17Forma podstawowa: śmiga
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
śmigają 20Forma podstawowa: śmigać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
śmigali 15Forma podstawowa: śmigać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
śmigało 16Forma podstawowa: śmigać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
śmigały 17Forma podstawowa: śmigać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
śmigami 15Forma podstawowa: śmiga
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
śmiganą 18Forma podstawowa: śmigać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
śmigane 14Forma podstawowa: śmigać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
śmigano 14Forma podstawowa: śmigać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl
śmigany 15Forma podstawowa: śmigać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
śmigieł 16Forma podstawowa: śmigło
Opis: długo (wysoko) i chudo, zgrabnie, giętko.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
śmigłem 17Forma podstawowa: śmigło
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
śmigłom 17Forma podstawowa: śmigło
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
śmignął 20Forma podstawowa: śmignąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
śmignie 14Forma podstawowa: śmignąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl
śmignij 16Forma podstawowa: śmignąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
śniadaj 14Forma podstawowa: śniadać
Opis: jeść śniadanie.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
śniadał 14Forma podstawowa: śniadać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
śniadce 13Forma podstawowa: śniadka
Opis: grzyb wywołujący chorobę roślin.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
śniadką 17Forma podstawowa: śniadka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
śniadkę 17Forma podstawowa: śniadka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
śniadko 13Forma podstawowa: śniadka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
śniatem 13Forma podstawowa: śniat
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
śniatom 13Forma podstawowa: śniat
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
śniatów 16Forma podstawowa: śniat
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
śniącej 18Forma podstawowa: śnić
Forma fleksyjna: pact:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
śniącym 18Forma podstawowa: śnić
Forma fleksyjna: pact:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
śnicach 15Forma podstawowa: śnica
Opis: drążek wozu konnego.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
śniecie 12Forma podstawowa: śnieć
Opis: grzyb wywołujący chorobę roślin.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
śniedku 15Forma podstawowa: śniedek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
śniedzi 12Forma podstawowa: śniedź
Opis: produkt korozji atmosferycznej miedzi i jej stopów w wilgotnym powietrzu.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:gen:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f
śniegom 14Forma podstawowa: śnieg
Opis: substancja, która jest wynikiem opadów śniegu.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
śniegów 17Forma podstawowa: śnieg
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3

Forma podstawowa: śniegi
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
śnieżce 16Forma podstawowa: śnieżka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
śnieżek 16Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
śnieżeń 21Forma podstawowa: śnieżyć
śnieżka 16Forma podstawowa: śnieżek
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
śnieżką 20Forma podstawowa: śnieżka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
śnieżki 16Forma podstawowa: śnieżek
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: śnieżka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
śnieżna 15Forma podstawowa: śnieżny
Opis: biały, bardzo jasny, podobny w kolorze do śniegu.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
śnieżni 15Forma podstawowa: śnieżny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
śnieżno 15Forma podstawowa: śnieżny
Forma fleksyjna: adja
śnieżyc 17Forma podstawowa: śnieżyca
Opis: Leucojum – rodzaj roślin z rodziny amarylkowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
śnieżyć 21Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
śnieżże 19Forma podstawowa: śnieżyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
śnięcia 16Forma podstawowa: snąć
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:nonrefl
śnięciu 18Forma podstawowa: snąć
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:nonrefl
śniętej 18Forma podstawowa: snąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff
śnijmyż 19Forma podstawowa: snąć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl

Forma podstawowa: śnić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
śniłaby 16Forma podstawowa: śnić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
śniotów 16Forma podstawowa: śniot
Opis: stosowana w bartnictwie duża dębowa deska z dwoma otworami na dole i na górze, którą zawiesza się na tzw. kluczach - dwóch hakowato zakończonych kołkach zamocowanych nad i pod barcią.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
śparogi 14
śpiącej 19Forma podstawowa: spać
Forma fleksyjna: pact:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff:nonrefl

Forma podstawowa: śpiący
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
śpiącym 19Forma podstawowa: śpiąca
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
śpieszą 16Forma podstawowa: śpieszyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
śpieszę 16Forma podstawowa: śpieszyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
śpieszy 13Forma podstawowa: śpieszyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
śpiewak 13Opis: człowiek, który śpiewa, potrafi śpiewać.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
śpiewam 13Forma podstawowa: śpiewać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
śpiewań 18Forma podstawowa: śpiewać
śpiewek 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
śpiewem 13Forma podstawowa: śpiew
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
śpiewka 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
śpiewkę 17Forma podstawowa: śpiewka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
śpiewki 13Forma podstawowa: śpiewek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
śpiewko 13Forma podstawowa: śpiewka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
śpiewna 12Forma podstawowa: śpiewny
Opis: dźwięczny, taki, który przypomina śpiew, melodyjny.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
śpiewni 12Forma podstawowa: śpiewny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
śpiewno 12Forma podstawowa: śpiewny
Forma fleksyjna: adja
śpiewny 13Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
śpiewom 13Forma podstawowa: śpiew
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
śpijcie 15Forma podstawowa: spać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
śpikach 16Forma podstawowa: śpik
Opis: uczucie senności, bycie sennym.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
śpikiem 14Forma podstawowa: śpik
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
śpiochu 17Forma podstawowa: śpioch
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
śpiochy 16Forma podstawowa: śpioch
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
śpiworu 14Forma podstawowa: śpiwór
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
śpiwory 13Forma podstawowa: śpiwór
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
śpiżarń 22Forma podstawowa: śpiżarnia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
średnia 12Forma podstawowa: średni
Opis: niezbyt dobrej jakości, taki, który jest znośny, ale mógłby być lepszy.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos

Opis: "statystyka (funkcja) stosowana jako tzw. miara tendencji centralnej, tzn. wskaźnik pokazujący w jakiś sposób ""środek"" rozkładu, ""środek"" można zdefiniować na wiele sposobów, istnieje też wiele rodzaj"
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f
średnic 13Forma podstawowa: średnica
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
średnie 12Forma podstawowa: średni
Opis: niezbyt dobrej jakości, taki, który jest znośny, ale mógłby być lepszy.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
średnik 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
średnim 13Forma podstawowa: średni
Opis: niezbyt dobrej jakości, taki, który jest znośny, ale mógłby być lepszy.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos

Forma podstawowa: średnia
Opis: "statystyka (funkcja) stosowana jako tzw. miara tendencji centralnej, tzn. wskaźnik pokazujący w jakiś sposób ""środek"" rozkładu, ""środek"" można zdefiniować na wiele sposobów, istnieje też wiele rodzaj"
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
średnio 12Opis: tak sobie, przeciętnie, bez rewelacji.
Forma fleksyjna: adv:pos
średzka 13Forma podstawowa: średzki
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
średzką 17Forma podstawowa: średzki
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
średzko 13Forma podstawowa: średzki
Forma fleksyjna: adja

Forma fleksyjna: adv:pos
śremscy 14Forma podstawowa: śremski
Opis: związany ze Śremem, miastem w Wielkopolsce.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
śremsko 13Forma podstawowa: śremski
Forma fleksyjna: adja

Forma fleksyjna: adv:pos
śreżogą 21Forma podstawowa: śreżoga
Opis: ruch konwekcyjny rozedrganego w upalny dzień powietrza, powodujący wrażenie mgły.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
środach 15Forma podstawowa: środa
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
środami 13Forma podstawowa: środa
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f

Forma podstawowa: środa
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
środkom 14Forma podstawowa: środek
Opis: sposób, metoda.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: środki
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
środkuj 17Forma podstawowa: środkować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
środowa 12Forma podstawowa: środowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
środowi 12Forma podstawowa: środowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
środzie 12Forma podstawowa: środa
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
śrubami 16Forma podstawowa: śruba
Opis: złącze, elemnt połączenia śrubowego.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
śrubkuj 20Forma podstawowa: śrubkować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
śrubowa 15Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: śrubowy
Opis: związany ze śrubą - złączem.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
śrubową 19Forma podstawowa: śrubowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
śrubowe 15Forma podstawowa: śrubowa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
śrubowi 15Forma podstawowa: śrubowy
Opis: związany ze śrubą - złączem.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
śrubowo 15Forma podstawowa: śrubowy
Forma fleksyjna: adja
śrubowy 16Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
śrubują 23Forma podstawowa: śrubować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
śrubuję 23Forma podstawowa: śrubować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
śrucina 14Opis: pojedyncza cząstka metalu, będąca składową śrutu.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
śrucinę 18Forma podstawowa: śrucina
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
śrucino 14Forma podstawowa: śrucina
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
śruciny 15Forma podstawowa: śrucina
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
śrutach 17Forma podstawowa: śrut
Opis: niewielkie czątki ołowiu stosowane jako nabój broni śrutowej.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3

Forma podstawowa: śruta
Opis: produkt otrzymany poprzez rozdrobnienie ziaren roślin zbóż i roślin strączkowych w specjalnym urządzeniu – śrutowniku.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
śrutami 15Forma podstawowa: śruta
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
śrutowe 14Forma podstawowa: śrutowy
Opis: związany ze śrutem.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
śrutowy 15Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
śrutuję 22Forma podstawowa: śrutować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
śryzach 15Forma podstawowa: śryz
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
śryzowi 12Forma podstawowa: śryz
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
śryżach 19Forma podstawowa: śryż
Opis: warstwa kryształków lodu tworząca się w rzekach i jeziorach, gdy temperatura spada niewiele poniżej zera.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
śryżami 17Forma podstawowa: śryż
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
śryżowa 16Forma podstawowa: śryżowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
śryżową 20Forma podstawowa: śryżowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
śryżowe 16Forma podstawowa: śryżowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
śudrach 17Forma podstawowa: śudra
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
śwarnej 13Forma podstawowa: śwarny
Opis: ładny, szykowny, piękny, zgrabny.
świadcz 13Forma podstawowa: świadczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
świadek 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
świadki 13Forma podstawowa: świadek
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
światek 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
świateł 14Forma podstawowa: światła
Opis: miejsce na drodze bądź na skrzyżowaniu, w którym znajduje się sygnalizacja świetlna.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
światem 13Forma podstawowa: świat
Opis: ogół osób, rzeczy lub zjawisk.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
światki 13Forma podstawowa: światek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
światle 13Forma podstawowa: światło
Opis: w drukarstwie: odstęp pomiędzy wierszami lub innymi fragmentami tekstu, niezadrukowana przestrzeń.
światła 14Opis: miejsce na drodze bądź na skrzyżowaniu, w którym znajduje się sygnalizacja świetlna.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3

Forma podstawowa: światło
Opis: w drukarstwie: odstęp pomiędzy wierszami lub innymi fragmentami tekstu, niezadrukowana przestrzeń.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
światłe 14Forma podstawowa: światły
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
światło 14Opis: w drukarstwie: odstęp pomiędzy wierszami lub innymi fragmentami tekstu, niezadrukowana przestrzeń.
Forma fleksyjna: adv:pos subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2

Forma podstawowa: światły
Forma fleksyjna: adja
światły 15Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
światom 13Forma podstawowa: świat
Opis: ogół osób, rzeczy lub zjawisk.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
światów 16Forma podstawowa: świat
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
świądem 17Forma podstawowa: świąd
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
świądów 20Forma podstawowa: świąd
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
świątek 17Forma podstawowa: świątko
Opis: dzień świąteczny, święto.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
świątka 17Forma podstawowa: świątek
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Forma podstawowa: świątek
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3
świątki 17Forma podstawowa: świątek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3

Opis: wieś znajdująca się w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
świątko 17Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
świątku 19Forma podstawowa: świątek
Opis: dzień świąteczny, święto.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1

Forma podstawowa: świątko
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
świątyń 23Forma podstawowa: świątynia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
świdrem 13Forma podstawowa: świder
Opis: narzędzie wiercące służące do zwiercania skał stosowane w wiertnictwie, narzędzie to połączone jest z przewodem wiertniczym i zapuszczane do otworu wiertniczego.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1 subst:sg:inst:m3
świdrów 16Forma podstawowa: świder
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:gen:m3

Forma podstawowa: świder
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
świdwie 12Forma podstawowa: świdwa
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
świeceń 18Forma podstawowa: świecić
świecie 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
świecił 14Forma podstawowa: świecić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
świecka 13Forma podstawowa: świecki
Opis: związany ze Świeciem - miastem w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Świecie.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
świecką 17Forma podstawowa: świecki
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
świecko 13Opis: w sposób, który nie ujawnia związku z żadną religią, tak, że coś nie nosi cech czyjejś przynależności wyznaniowej.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
świecom 13Forma podstawowa: świeca
Opis: amunicja generująca światło lub dym.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: świece
Opis: łow. oczy większości dużych zwierząt.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
świecuj 16Forma podstawowa: świecować
świećże 20Forma podstawowa: świecić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
świekrą 16Forma podstawowa: świekra
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
świerka 12Forma podstawowa: świerkać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
świerki 12Forma podstawowa: świerk
Opis: Picea – rodzaj wiecznie zielonych drzew z rodziny sosnowatych (Pinaceae), który obejmuje około 35 gatunków, świerk występuje na obszarach chłodnych i umiarkowanych półkuli północnej.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
świerkł 14Forma podstawowa: świerknąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
świerzb 13Forma podstawowa: świerzbić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
świetle 13Forma podstawowa: światło
Opis: w drukarstwie: odstęp pomiędzy wierszami lub innymi fragmentami tekstu, niezadrukowana przestrzeń.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:n2
świetna 12Forma podstawowa: świetny
Opis: o człowieku: bardzo dobrze wykonujący swoje zajęcie, taki, który ma szczególne predyspozycje do czegoś, talent itp.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
świetne 12Forma podstawowa: świetny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
świetni 12Forma podstawowa: świetny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
świetny 13Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
świeżeń 21Forma podstawowa: świeżyć
świeżmy 17Forma podstawowa: świeżyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
świeżsi 15Forma podstawowa: świeży
Opis: taki, który jest nowy, świeżo zaimplementowany, nie jest zużyty (często oznacza to, że jest pełny, jest tego jeszcze duży zapas).
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:com
świeżyć 21Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
świeżym 17Forma podstawowa: świeży
Opis: taki, który jest nowy, świeżo zaimplementowany, nie jest zużyty (często oznacza to, że jest pełny, jest tego jeszcze duży zapas).
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
świeżże 19Forma podstawowa: świeżyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
święcąc 21Forma podstawowa: święcić
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
święceń 22Forma podstawowa: święcenie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
święcił 18Forma podstawowa: święcić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
święćmy 22Forma podstawowa: święcić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
świętej 18Forma podstawowa: święty
Opis: taki, którego nie da się podważyć.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
świętem 17Forma podstawowa: święte
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2

Forma podstawowa: święto
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
świętom 17Forma podstawowa: święta
Opis: kobieta, która jest święta.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
świętsi 16Forma podstawowa: święty
Opis: taki, którego nie da się podważyć.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:com
świętuj 20Forma podstawowa: świętować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
świętym 18Forma podstawowa: święta
Opis: kobieta, która jest święta.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f

Forma podstawowa: święte
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
świniąc 16Forma podstawowa: świnić
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
świniła 13Forma podstawowa: świnić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl
świniło 13Forma podstawowa: świnić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
świnimi 12Forma podstawowa: świni
świnimy 13Forma podstawowa: świnić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl
świnina 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
świniom 12Forma podstawowa: świnia
Opis: pejoratywne określenie osoby krzywdzącej innych, postępującej niemoralnie.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
świnkom 13Forma podstawowa: świnka
Opis: świnka pospolita, Chondrostoma nasus – gatunek słodkowodnej ryby karpiokształtnej z rodziny karpiowatych, występuje w środkowej Europie i północnej Azji.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
świńscy 19Forma podstawowa: świński
Opis: sprośny, taki, który zawiera treści seksualne, kojarzy się z seksem, jest nacechowany wulgarnością.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
świńska 18Forma podstawowa: świński
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos

Forma podstawowa: świńsko
Opis: wulgarnie, obscenicznie, w sposób kojarzący się z seksem, mający wydźwięk seksualny.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
świńsko 18Forma podstawowa: świński
Opis: sprośny, taki, który zawiera treści seksualne, kojarzy się z seksem, jest nacechowany wulgarnością.
Forma fleksyjna: adja
świńsku 20Forma podstawowa: świński
Forma fleksyjna: adjp

Forma podstawowa: świńsko
Opis: wulgarnie, obscenicznie, w sposób kojarzący się z seksem, mający wydźwięk seksualny.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
świństw 18Forma podstawowa: świństwo
Opis: coś okropnego, obrzydliwego.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
świrach 14Forma podstawowa: świr
Opis: świergot (dźwięk wydawany przez ptaka).
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
świrami 12Forma podstawowa: świr
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1 subst:pl:inst:m2 subst:pl:inst:m3

Forma podstawowa: świr
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
świreni 11Forma podstawowa: świreń
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
świreny 12Forma podstawowa: świrena
świrków 16Forma podstawowa: świrk
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:m3
świrnie 11Forma podstawowa: świreń
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m1 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m1 subst:pl:voc:m3
świrniu 13Forma podstawowa: świreń
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m3
świrowi 11Forma podstawowa: świr
Opis: świergot (dźwięk wydawany przez ptaka).
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:dat:m2 subst:sg:dat:m3

Forma podstawowa: świr
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
świrują 19Forma podstawowa: świrować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
świruje 15Forma podstawowa: świrować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
świrusa 13Forma podstawowa: świrus
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
świrusi 13Forma podstawowa: świrus
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
świstać 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
świstań 18Forma podstawowa: świstać
świstek 13Opis: niewielki kawałek papieru.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
świstka 13Forma podstawowa: świstek
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Forma podstawowa: świstek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
świstku 15Forma podstawowa: świstek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
świstom 13Forma podstawowa: świst
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
świszcz 12Forma podstawowa: świstać
Opis: Marmota monax - gatunek dużego gryzonia z rodziny wiewiórkowatych, największy z przedstawicieli rodzaju Marmota, w przeciwieństwie do większości przedstawicieli tego rodzaju jest zwierzęciem nizinny
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
świśnij 17Forma podstawowa: świsnąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
świtają 18Forma podstawowa: świtać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
świtali 13Forma podstawowa: świtać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
świtała 14Forma podstawowa: świtać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
świtały 15Forma podstawowa: świtała
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
świtami 13Forma podstawowa: świt
Opis: początek czegoś (np. świt nowej ery).
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
świtamy 14Forma podstawowa: świtać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl
świtano 12Forma podstawowa: świtać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl
świtasz 12Forma podstawowa: świtać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl
świtowi 12Forma podstawowa: świt
Opis: początek czegoś (np. świt nowej ery).
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3

Forma podstawowa: świtowy
Opis: związany ze świtem - porą dnia, gdy wschodzi słońce.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
ścianek 13Forma podstawowa: ścianka
Opis: u żywych organizmów - najbardziej zewnętrzna warstwa jakiegoś organu.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ścianka 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ściankę 17Forma podstawowa: ścianka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ścianom 13Forma podstawowa: ściana
Opis: wall - profil kogoś/czegoś na facebooku.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
ściądze 17Forma podstawowa: ściąga
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
ściągam 19Forma podstawowa: ściągać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
ściągnę 22Forma podstawowa: ściągnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
ściągom 19Forma podstawowa: ściąga
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
ściągów 22Forma podstawowa: ściąg
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
ściąłeś 22Forma podstawowa: ściąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:perf:refl.nonrefl
ścibali 15Forma podstawowa: ścibać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
ścibało 16Forma podstawowa: ścibać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
ścibano 14Forma podstawowa: ścibać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
ścibcie 15Forma podstawowa: ścibić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
ścibień 20Forma podstawowa: ścibić
ścibili 15Forma podstawowa: ścibić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
ścibimy 16Forma podstawowa: ścibić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
ścibisz 14Forma podstawowa: ścibić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
ścibmyż 20Forma podstawowa: ścibać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
ścichać 20Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
ścichła 17Forma podstawowa: ścichnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:nonrefl
ścichłą 21Forma podstawowa: ścichły
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ścichłe 17Forma podstawowa: ścichły
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
ścichły 18Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ściekaj 15Forma podstawowa: ściekać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
ściekał 15Forma podstawowa: ściekać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
ściekam 14Forma podstawowa: ściekać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
ściekań 19Forma podstawowa: ściekać
ściekli 14Forma podstawowa: ściekły
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
ściekła 15Forma podstawowa: ściec
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:nonrefl

Forma podstawowa: ściekły
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ściekło 15Forma podstawowa: ściekły
Forma fleksyjna: adja
ściekną 17Forma podstawowa: ściec
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl
ścieląc 18Forma podstawowa: słać
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
ścielić 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
ścielmy 15Forma podstawowa: słać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: ścielić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
ścielże 17Forma podstawowa: słać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: ścielić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ściemni 13Forma podstawowa: ściemnić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ściemom 14Forma podstawowa: ściema
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
ścienia 12Forma podstawowa: ścieniać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
ścienię 16Forma podstawowa: ścienić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
ścienną 16Forma podstawowa: ścienny
Opis: taki, który jest przystosowany do umieszczenia (powieszenia) na ścianie.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ścienne 12Forma podstawowa: ścienny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
ścieńże 22Forma podstawowa: ścienić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ściepką 18Forma podstawowa: ściepka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ściepki 14Forma podstawowa: ściepka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ścierał 14Forma podstawowa: ścierać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
ścieram 13Forma podstawowa: ścierać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
ścierce 13Forma podstawowa: ścierka
Opis: prostytutka, kobieta odbywająca stosunki płciowe w celach zarobkowych.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
ścierek 13Forma podstawowa: ścierka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ścierka 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ścierkę 17Forma podstawowa: ścierka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ścierko 13Forma podstawowa: ścierka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ścierne 12Forma podstawowa: ścierny
Opis: taki, który służy do ścierania.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
ścierni 12Forma podstawowa: ściernia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: ścierny
Opis: taki, który służy do ścierania.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
ścierom 13Forma podstawowa: ścier
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: ściera
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
ścierów 16Forma podstawowa: ścier
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
ścierpł 15Forma podstawowa: ścierpnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
ścierwa 12Forma podstawowa: ścierw
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ścierwu 14Forma podstawowa: ścierw
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3

Forma podstawowa: ścierwo
Opis: martwe zwierzę.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
ścierwy 13Forma podstawowa: ścierw
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ścierze 12Forma podstawowa: ścierz
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ścieśni 16Forma podstawowa: ścieśnić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ścieżce 17Forma podstawowa: ścieżka
Opis: ciąg wierzchołków lub ciąg (czasami zbiór) krawędzi łączących kolejne wierzchołki w ciągu wierzchołków ścieżki.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
ścieżek 17Forma podstawowa: ścieżka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ścieżką 21Forma podstawowa: ścieżka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ścieżki 17Forma podstawowa: ścieżek
Opis: drobny ścieg.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: ścieżka
Opis: ciąg wierzchołków lub ciąg (czasami zbiór) krawędzi łączących kolejne wierzchołki w ciągu wierzchołków ścieżki.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ścieżyn 17Forma podstawowa: ścieżyna
Opis: wąska, niepozorna dróżka.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ścięciu 19Forma podstawowa: ścięcie
Opis: kształt, który przedstawia w określonym kroju pisma dany grafem lub symbol.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
ścięgna 18Forma podstawowa: ścięgno
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
ścięgno 18Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
ścięgnu 20Forma podstawowa: ścięgno
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
ścięłam 19Forma podstawowa: ściąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:perf:refl.nonrefl
ścięłaś 22Forma podstawowa: ściąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:perf:refl.nonrefl
ściętej 19Forma podstawowa: ściąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:perf:aff

Forma podstawowa: ścięty
Opis: ukośny, utworzony przez linie, między którymi jest kąt ostry.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
ściętym 19Forma podstawowa: ściąć
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:perf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:perf:aff
ściężaj 22Forma fleksyjna: burk
ścigacz 15Opis: niewielki okręt przeznaczony do zwalczania okrętów podwodnych w zanurzeniu i na powierzchni.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
ścigała 16Forma podstawowa: ścigać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
ścigało 16Forma podstawowa: ścigać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: ścigała
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
ścigały 17Forma podstawowa: ścigać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: ścigała
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
ściganą 18Forma podstawowa: ścigać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
ścigane 14Forma podstawowa: ścigać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
ścigano 14Forma podstawowa: ścigać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
ścigany 15Forma podstawowa: ścigać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
ścigasz 14Forma podstawowa: ścigać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ścinają 18Forma podstawowa: ścinać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
ścinaki 13Forma podstawowa: ścinak
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ścinali 13Forma podstawowa: ścinać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
ścinało 14Forma podstawowa: ścinać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
ścinamy 14Forma podstawowa: ścinać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
ścinana 12Forma podstawowa: ścinać
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
ścinani 12Forma podstawowa: ścinać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
ścinkom 14Forma podstawowa: ścinka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
ściosaj 14Forma podstawowa: ściosać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ściosał 14Forma podstawowa: ściosać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
ściosam 13Forma podstawowa: ściosać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
ściosań 18Forma podstawowa: ściosać
ściosuj 16Forma podstawowa: ściosywać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ścioszą 16Forma podstawowa: ściosać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
ściosze 12Forma podstawowa: ściosać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ścioszę 16Forma podstawowa: ściosać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
ściółce 19Forma podstawowa: ściółka
Opis: słoma służąca za wyścielenie jakiegoś miejsca.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
ściółek 19Forma podstawowa: ściółka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ściółka 19Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ściółkę 23Forma podstawowa: ściółka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ściółko 19Forma podstawowa: ściółka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ściskać 18Opis: obejmować osobę lub jakąś część jej ciała (np. rękę, przedramię itp.) w geście przyjaźni, czułości, np. na powitanie.
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
ściskaj 15Forma podstawowa: ściskać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ściskał 15Forma podstawowa: ściskać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
ściskań 19Forma podstawowa: ściskanie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
ściskom 14Forma podstawowa: ścisk
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
ścisłej 16Forma podstawowa: ścisły
Opis: na przykład o rozumowaniu: logiczny, konkretny.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
ścisnąć 21Opis: objąć osobę lub jakąś część jej ciała (np. rękę, przedramię itp.) w geście przyjaźni, czułości, np. na powitanie.
Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ścisnął 18Forma podstawowa: ścisnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
ściszaj 14Forma podstawowa: ściszać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ściszał 14Forma podstawowa: ściszać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
ściszam 13Forma podstawowa: ściszać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
ściszyć 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ściszył 15Forma podstawowa: ściszyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
ściślej 19Forma podstawowa: ścisło
Opis: blisko, bezpośrednio, tak, że pomiędzy jakimiś czynnikiami zachodzi ścisły związek zależności.
Forma fleksyjna: adv:com

Forma podstawowa: ściśle
Forma fleksyjna: adv:com
ściśnij 18Forma podstawowa: ścisnąć
Opis: objąć osobę lub jakąś część jej ciała (np. rękę, przedramię itp.) w geście przyjaźni, czułości, np. na powitanie.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ściubać 21Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
ściubią 20Forma podstawowa: ściubić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
ściubie 16Forma podstawowa: ściubać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
ściubię 20Forma podstawowa: ściubać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: ściubić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
ściubże 20Forma podstawowa: ściubać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
śikhara 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
śikharo 14Forma podstawowa: śikhara
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
śikhary 15Forma podstawowa: śikhara
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
śladach 16Forma podstawowa: ślad
Opis: przen. to, co jest pozostałością po wpływie jakiegoś czynnika (ale nie fizycznego) na kogoś/coś.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
śladami 14Forma podstawowa: ślad
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
śladowa 13Forma podstawowa: śladowy
Opis: bardzo nieznaczny, prawie niedostrzegalny, mało istotny.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
śladowi 13Forma podstawowa: ślad
Opis: przen. to, co jest pozostałością po wpływie jakiegoś czynnika (ale nie fizycznego) na kogoś/coś.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3

Forma podstawowa: śladowy
Opis: bardzo nieznaczny, prawie niedostrzegalny, mało istotny.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
śladowo 13Opis: w bardzo niewielkiej ilości.
Forma fleksyjna: adv:pos
śladują 21Forma podstawowa: śladować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
śladuje 17Forma podstawowa: śladować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
śladzie 13Forma podstawowa: ślad
Opis: przen. to, co jest pozostałością po wpływie jakiegoś czynnika (ale nie fizycznego) na kogoś/coś.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
ślazami 13Forma podstawowa: ślaz
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
ślazika 13Forma podstawowa: ślazik
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ślaziku 15Forma podstawowa: ślazik
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
ślazową 16Forma podstawowa: ślazowy
Opis: związany ze ślazem - rośliną zielną.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ślazowe 12Forma podstawowa: ślazowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
ślącemu 20Forma podstawowa: słać
Forma fleksyjna: pact:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
śląskie 17Forma podstawowa: śląska
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f

Forma podstawowa: śląski
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: śląski
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
śląskim 18Forma podstawowa: śląska
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f

Forma podstawowa: śląski
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:sg:inst:m1 subst:sg:loc:m1
ślązaka 17Forma podstawowa: ślązak
Opis: mieszkaniec Śląska, człowiek pochodzenia śląskiego.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
śledczą 18Forma podstawowa: śledczy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
śledczo 14Forma podstawowa: śledczy
Forma fleksyjna: adja
śledząc 18Forma podstawowa: śledzić
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
śledzeń 19Forma podstawowa: śledzić
śledzia 13Forma podstawowa: śledź
Opis: ryba z rodziny śledziowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
śledzić 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
śledzie 13Forma podstawowa: śledź
Opis: ryba z rodziny śledziowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
śledzik 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
śledziu 15Forma podstawowa: śledź
Opis: ryba z rodziny śledziowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
śledźmy 23Forma podstawowa: śledzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
śledźże 25Forma podstawowa: śledzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ślemion 13Forma podstawowa: ślemię
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
ślepaka 14Forma podstawowa: ślepak
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m1 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3
ślepaku 16Forma podstawowa: ślepak
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
ślepawa 13Forma podstawowa: ślepawy
Opis: będący wyrazem zaślepienia, bezkrytycznego zapatrzenia i wiary w coś.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ślepawą 17Forma podstawowa: ślepawy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ślepawe 13Forma podstawowa: ślepawy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
ślepawi 13Forma podstawowa: ślepawy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
ślepego 15Forma podstawowa: ślepy
Opis: o młodym osobniku - taki, który jeszcze nie widzi, nie ma wyrobionego zmysłu wzroku.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
ślepemu 16Forma podstawowa: ślepy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos subst:sg:dat:m1
ślepiąc 18Forma podstawowa: ślepić
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
ślepica 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ślepico 14Forma podstawowa: ślepica
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ślepiem 14Forma podstawowa: ślepie
Opis: oko zwierzęcia, zwłaszcza drapieżnika.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
ślepili 14Forma podstawowa: ślepić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
ślepiło 15Forma podstawowa: ślepić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
ślepiły 16Forma podstawowa: ślepić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
ślepimy 15Forma podstawowa: ślepić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
ślepiot 14Forma podstawowa: ślepiota
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ślepiów 17Forma podstawowa: ślep
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
ślepisz 13Forma podstawowa: ślepić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ślepkom 15Forma podstawowa: ślepek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: ślepko
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
ślepków 18Forma podstawowa: ślepek
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
ślepłaś 19Forma podstawowa: ślepnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:nonrefl
ślepłem 16Forma podstawowa: ślepnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:nonrefl
ślepłeś 19Forma podstawowa: ślepnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:nonrefl
ślepmyż 19Forma podstawowa: ślepić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
ślepnąc 18Forma podstawowa: ślepnąć
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
ślepnąć 22Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
ślepnął 19Forma podstawowa: ślepnąć
ślepnie 13Forma podstawowa: ślepień
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
ślepnij 15Forma podstawowa: ślepnąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
ślepota 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ślepotę 18Forma podstawowa: ślepota
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ślepuch 18Forma podstawowa: ślepucha
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ślepymi 15Forma podstawowa: ślepy
Opis: o młodym osobniku - taki, który jeszcze nie widzi, nie ma wyrobionego zmysłu wzroku.
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos subst:pl:inst:m1
ślęcząc 22Forma podstawowa: ślęczeć
Opis: wykonywać jakąś czynność, jakieś zadanie długo i z dużym wysiłkiem.
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
ślęzawą 20Forma podstawowa: ślęzawa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ślęzawy 17Forma podstawowa: ślęzawa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ślężawa 20
ślężawo 20Forma podstawowa: ślężawa
ślężawy 21Forma podstawowa: ślężawa
ślężyna 21
śliczni 13Forma podstawowa: śliczny
Opis: wspaniały, bardzo udany, dorodny, okazały.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
śligach 17Forma podstawowa: śliga
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
ślijcie 15Forma podstawowa: słać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
ślimaka 14Forma podstawowa: ślimak
Opis: inna nazwa maślaka – grzyba z rodziny maślakowatych, który jest szeroko rozpowszechniony, w Polsce dość pospolity.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Forma podstawowa: ślimak
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3
ślimaki 14Forma podstawowa: ślimak
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
ślimaku 16Forma podstawowa: ślimak
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
ślinach 15Forma podstawowa: ślina
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
ślinami 13Forma podstawowa: ślina
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
śliniąc 17Forma podstawowa: ślinić
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
śliniku 15Forma podstawowa: ślinik
Opis: ślimak z rodziny śliników.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
ślinili 13Forma podstawowa: ślinić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
śliniło 14Forma podstawowa: ślinić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
śliniły 15Forma podstawowa: ślinić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
ślinimy 14Forma podstawowa: ślinić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
ślinkom 14Forma podstawowa: ślinka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
ślinowa 12Forma podstawowa: ślinowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ślinowi 12Forma podstawowa: ślinowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
ślińcie 19Forma podstawowa: ślinić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
ślińmyż 24Forma podstawowa: ślinić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
ślipali 14Forma podstawowa: ślipać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
ślipały 16Forma podstawowa: ślipać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
ślipano 13Forma podstawowa: ślipać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl
ślipcie 14Forma podstawowa: ślipieć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
ślipiać 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
ślipiąc 18Forma podstawowa: ślipać
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl

Forma podstawowa: ślipieć
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
ślipiem 14Forma podstawowa: ślipie
Opis: (w lekko dawnej stylizacji) oko człowieka.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
ślipień 19Forma podstawowa: ślipieć
ślipiów 17Forma podstawowa: ślip
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3

Forma podstawowa: ślipie
Opis: (w lekko dawnej stylizacji) oko człowieka.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
ślipkom 15Forma podstawowa: ślipek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: ślipek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: ślipko
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
ślipków 18Forma podstawowa: ślipek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
ślipmyż 19Forma podstawowa: ślipać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
ślipska 14Forma podstawowa: ślipsko
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
ślipsko 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
śliwach 15Forma podstawowa: śliwa
Opis: duży napuchnięty, często fioletowy w kolorze siniak (najczęściej mówi się tak o siniaku pod okiem).
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
śliwami 13Forma podstawowa: śliwa
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
śliwiną 16Forma podstawowa: śliwina
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
śliwkom 14Forma podstawowa: śliwka
Opis: owoc (pestkowiec) każdej śliwy.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
śliwnik 13Opis: sad śliwkowy.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
śliwowa 12Forma podstawowa: śliwowy
Opis: taki, który jest związany ze śliwą - drzewem rodzącym śliwki.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
śliwową 16Forma podstawowa: śliwowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
śliwowi 12Forma podstawowa: śliwowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
ślizach 15Forma podstawowa: śliz
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2 subst:pl:loc:m3
ślizgaj 16Forma podstawowa: ślizgać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl
ślizgał 16Forma podstawowa: ślizgać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl
ślizgań 20Forma podstawowa: ślizgać
ślizgom 15Forma podstawowa: ślizg
Opis: ruch jednostki pływającej, w którym składowa dynamiczna wyporu przeważa nad składową statyczną.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
śliznął 18Forma podstawowa: śliznąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl
śliźnie 20Forma podstawowa: śliznąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl

Forma podstawowa: ślizno
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:n2
śliżach 19Forma podstawowa: śliż
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2
śliżyka 18Forma podstawowa: śliżyk
ślubnej 18Forma podstawowa: ślubna
Opis: kobieta będąca w związku małżeńskim.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
ślubowi 16Forma podstawowa: ślub
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
ślubuje 20Forma podstawowa: ślubować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf.perf:refl.nonrefl
ślusarń 20Forma podstawowa: ślusarnia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
śluzaka 15Forma podstawowa: śluzak
Opis: Cortinarius – rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
śluzaku 17Forma podstawowa: śluzak
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
śluzami 15Forma podstawowa: śluz
Opis: lepki galaretowaty roztwór substancji organicznych występujący w tkankach niektórych roślin.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3

Forma podstawowa: śluza
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
śluzicą 19Forma podstawowa: śluzica
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
śluzice 15Forma podstawowa: śluzica
Opis: Myxini – monotypowa gromada prymitywnych zwierząt morskich zaliczanych do bezżuchwowców (Agnatha), śluzice prowadzą nocny tryb życia, żywią się padliną, rybami chorymi oraz unieruchomionymi w sieciac
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
śluzicę 19Forma podstawowa: śluzica
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
śluzicy 16Forma podstawowa: śluzica
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
śluzowe 14Forma podstawowa: śluzowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
śluzowi 14Forma podstawowa: śluzowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
śluzuje 18Forma podstawowa: śluzować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
śluzuję 22Forma podstawowa: śluzować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
śluźnią 26Forma podstawowa: śluźnia
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
śluźnie 22Forma podstawowa: śluźnia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
śmiałam 15Forma podstawowa: śmiać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl
śmiałby 17Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
śmiałem 15Forma podstawowa: śmiać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl
śmiałeś 18Forma podstawowa: śmiać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl
śmiałka 15Forma podstawowa: śmiałek
Opis: Deschampsia – rodzaj roślin należący do rodziny wiechlinowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
śmiałki 15Forma podstawowa: śmiałek
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
śmiałym 16Forma podstawowa: śmiały
Opis: odważny, taki, który świadczy o tym, że ktoś jest śmiały.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos subst:pl:dat:m1 subst:sg:inst:m1 subst:sg:loc:m1
śmianiu 14Forma podstawowa: śmiać
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:refl
śmichem 16Forma podstawowa: śmich
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
śmichom 16Forma podstawowa: śmich
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
śmichów 19Forma podstawowa: śmich
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
śmiecąc 18Forma podstawowa: śmiecić
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
śmiechu 17Forma podstawowa: śmiech
Opis: projektowana reakcja (niekoniecznie ktoś musi się przy tym śmiać naprawdę), odczucie, jakie coś lub ktoś może obudzić, często podszyte złośliwością, szyderstwem.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
śmiecia 13Forma podstawowa: śmiecie
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
śmiecie 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
śmiecił 15Forma podstawowa: śmiecić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
śmiejmy 16Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
śmielej 15Forma podstawowa: śmiało
Opis: odważnie, w sposób, który świadczy o tym, że ktoś jest śmiały.
Forma fleksyjna: adv:com

Forma podstawowa: śmiele
Opis: bez lęku, bez oporów.
Forma fleksyjna: adv:com
śmielsi 13Forma podstawowa: śmiały
Opis: odważny, taki, który świadczy o tym, że ktoś jest śmiały.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:com
śmienia 12Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:nonrefl
śmienie 12Forma podstawowa: śmieć
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:nonrefl
śmieniu 14Forma podstawowa: śmieć
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:nonrefl
śmierdł 15Forma podstawowa: śmierdnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
śmierdź 21Forma podstawowa: śmierdzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl

Forma podstawowa: śmierdzieć
Opis: być nieakceptowanym, sprawiać wrażenie złego, niemoralnego, zakłamanego.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
śmieszy 13Forma podstawowa: śmieszyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
śmietce 14Forma podstawowa: śmietka
Opis: owad z rzędu muchówek, larwy śmietki są szkodnikami roślin.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
śmietka 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
śmietki 14Forma podstawowa: śmietka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
śmietko 14Forma podstawowa: śmietka
Opis: owad z rzędu muchówek, larwy śmietki są szkodnikami roślin.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
śmigała 16Forma podstawowa: śmigać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl
śmigamy 16Forma podstawowa: śmigać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl
śmigana 14Forma podstawowa: śmigać
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
śmigani 14Forma podstawowa: śmigać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
śmigasz 14Forma podstawowa: śmigać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl
śmiglan 15Forma podstawowa: śmiglanin
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
śmiglej 17Forma podstawowa: śmigle
Opis: szybko, zwinnie, zgrabnie.
Forma fleksyjna: adv:com

Forma podstawowa: śmigło
Opis: długo (wysoko) i chudo, zgrabnie, giętko.
Forma fleksyjna: adv:com
śmigłej 18Forma podstawowa: śmigły
Opis: o człowieku (lub innej istocie) - taki, który jest wysoki i szczupły.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
śmigłym 18Forma podstawowa: śmigły
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:sg:inst:m1 subst:sg:loc:m1

Forma podstawowa: śmigły
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
śmignąć 23Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
śmignic 15Forma podstawowa: śmignica
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
śmigusa 16Forma podstawowa: śmigus
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
śmigusu 18Forma podstawowa: śmigus
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
śmigusy 17Forma podstawowa: śmigus
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
śniacie 12Forma podstawowa: śniat
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
śniadać 17Opis: jeść śniadanie.
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
śniadam 13Forma podstawowa: śniadać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
śniadań 18Forma podstawowa: śniadanie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
śniadej 14Forma podstawowa: śniady
Opis: o skórze, cerze: ciemny, opalony, o brązowawym odcieniu.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
śniadek 13Forma podstawowa: śniadka
Opis: grzyb wywołujący chorobę roślin.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
śniadka 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
śniadki 13Forma podstawowa: śniadka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
śniadym 14Forma podstawowa: śniady
Opis: o skórze, cerze: ciemny, opalony, o brązowawym odcieniu.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
śniadzi 12Forma podstawowa: śniady
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
śnicami 13Forma podstawowa: śnica
Opis: drążek wozu konnego.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
śniecią 16Forma podstawowa: śnieć
Opis: grzyb wywołujący chorobę roślin.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
śniecie 12Forma podstawowa: snąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:nonrefl
śniedek 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
śniedka 13Forma podstawowa: śniedek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
śniedki 13Forma podstawowa: śniedek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
śniegom 14Forma podstawowa: śniegi
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
śnieguł 17Forma podstawowa: śnieguła
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
śnienia 11Forma podstawowa: śnić
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
śnienie 11Forma podstawowa: śnić
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
śnieniu 13Forma podstawowa: śnić
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
śnieżąc 20Forma podstawowa: śnieżyć
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
śnieżek 16Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: śnieżka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
śnieżka 16Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
śnieżkę 20Forma podstawowa: śnieżka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
śnieżki 16Forma podstawowa: śnieżek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
śnieżko 16Forma podstawowa: śnieżka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
śnieżku 18Forma podstawowa: śnieżek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: śnieżek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
śnieżmy 17Forma podstawowa: śnieżyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
śnieżną 19Forma podstawowa: śnieżny
Opis: biały, bardzo jasny, podobny w kolorze do śniegu.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
śnieżne 15Forma podstawowa: śnieżny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
śnieżno 15Opis: tak, że leży śnieg, jest dużo śniegu.
Forma fleksyjna: adv:pos
śnieżny 16Opis: biały, bardzo jasny, podobny w kolorze do śniegu.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
śnieżył 18Forma podstawowa: śnieżyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
śnięcia 16Forma podstawowa: śnięcie
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
śnięcie 16Forma podstawowa: snąć
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:nonrefl

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
śnięciu 18Forma podstawowa: śnięcie
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
śniętej 18Forma podstawowa: śnięty
Opis: o stworzeniu, przede wszystkim o rybie: nieżywy.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
śniętym 18Forma podstawowa: snąć
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff

Forma podstawowa: śnięty
Opis: o stworzeniu, przede wszystkim o rybie: nieżywy.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
śnijcie 14Forma podstawowa: snąć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl

Forma podstawowa: śnić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
śniliby 15Forma podstawowa: śnić
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
śniłbym 17Forma podstawowa: śnić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
śniłbyś 20Forma podstawowa: śnić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
śniłoby 16Forma podstawowa: śnić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
śniłyby 17Forma podstawowa: śnić
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
śniocie 12Forma podstawowa: śniot
Opis: stosowana w bartnictwie duża dębowa deska z dwoma otworami na dole i na górze, którą zawiesza się na tzw. kluczach - dwóch hakowato zakończonych kołkach zamocowanych nad i pod barcią.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
śnionej 13Forma podstawowa: śnić
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff
śnionym 13Forma podstawowa: śnić
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
śniotem 13Forma podstawowa: śniot
Opis: stosowana w bartnictwie duża dębowa deska z dwoma otworami na dole i na górze, którą zawiesza się na tzw. kluczach - dwóch hakowato zakończonych kołkach zamocowanych nad i pod barcią.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
śniotom 13Forma podstawowa: śniot
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
śnitkom 14Forma podstawowa: śnitka
śpiącej 19Forma podstawowa: śpiąca
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
śpiącym 19Forma podstawowa: spać
Forma fleksyjna: pact:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:nonrefl

Forma podstawowa: śpiący
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos subst:pl:dat:m1 subst:sg:inst:m1 subst:sg:loc:m1
śpiewać 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
śpiewaj 14Forma podstawowa: śpiewać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
śpiewak 13Opis: człowiek, który śpiewa, potrafi śpiewać.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m2
śpiewał 14Forma podstawowa: śpiewać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
śpiewce 13Forma podstawowa: śpiewka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
śpiewek 13Forma podstawowa: śpiewka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
śpiewie 12Forma podstawowa: śpiew
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
śpiewka 13Forma podstawowa: śpiewek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
śpiewką 17Forma podstawowa: śpiewka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
śpiewki 13Forma podstawowa: śpiewka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
śpiewną 16Forma podstawowa: śpiewny
Opis: dźwięczny, taki, który przypomina śpiew, melodyjny.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
śpiewne 12Forma podstawowa: śpiewny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
śpiewno 12Forma fleksyjna: adv:pos
śpiewów 16Forma podstawowa: śpiew
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
śpijmyż 20Forma podstawowa: spać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
śpikami 14Forma podstawowa: śpik
Opis: uczucie senności, bycie sennym.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
śpikowi 13Forma podstawowa: śpik
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
śpiocha 15Forma podstawowa: śpioch
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
śpiochy 16Forma podstawowa: śpiocha
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
śpiwora 12Forma podstawowa: śpiwór
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
średnią 16Forma podstawowa: średni
Opis: niezbyt dobrej jakości, taki, który jest znośny, ale mógłby być lepszy.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos

Forma podstawowa: średnia
Opis: "statystyka (funkcja) stosowana jako tzw. miara tendencji centralnej, tzn. wskaźnik pokazujący w jakiś sposób ""środek"" rozkładu, ""środek"" można zdefiniować na wiele sposobów, istnieje też wiele rodzaj"
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:inst:f
średnie 12Forma podstawowa: średnia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
średnio 12Forma podstawowa: średni
Opis: niezbyt dobrej jakości, taki, który jest znośny, ale mógłby być lepszy.
Forma fleksyjna: adja
średzcy 14Forma podstawowa: średzki
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
średzki 13Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
średzku 15Forma podstawowa: średzki
Forma fleksyjna: adjp
śremian 12Forma podstawowa: śremianin
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
śremska 13Forma podstawowa: śremski
Opis: związany ze Śremem, miastem w Wielkopolsce.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
śremską 17Forma podstawowa: śremski
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
śremski 13Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
śremsku 15Forma podstawowa: śremski
Forma fleksyjna: adjp
śreżoga 17Opis: ruch konwekcyjny rozedrganego w upalny dzień powietrza, powodujący wrażenie mgły.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
śreżogę 21Forma podstawowa: śreżoga
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
śreżogi 17Forma podstawowa: śreżoga
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
śreżogo 17Forma podstawowa: śreżoga
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
środach 15Forma podstawowa: środa
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
środków 17Forma podstawowa: środek
Opis: sposób, metoda.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3

Forma podstawowa: środki
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
środnik 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
środową 16Forma podstawowa: środowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
środowe 12Forma podstawowa: środowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
środowy 13Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
środzie 12Forma podstawowa: środa
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
śródwag 18Forma podstawowa: śródwaga
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
śrubach 18Forma podstawowa: śruba
Opis: złącze, elemnt połączenia śrubowego.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
śrubkom 17Forma podstawowa: śrubka
Opis: mała śruba - złącze, elemnt połączenia śrubowego.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
śrubową 19Forma podstawowa: śrubowa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:inst:f
śrubowe 15Forma podstawowa: śrubowy
Opis: związany ze śrubą - złączem.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
śrubowo 15Forma fleksyjna: adv:pos
śrubuje 19Forma podstawowa: śrubować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
śruciną 18Forma podstawowa: śrucina
Opis: pojedyncza cząstka metalu, będąca składową śrutu.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
śrutami 15Forma podstawowa: śrut
Opis: niewielkie czątki ołowiu stosowane jako nabój broni śrutowej.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
śrutarz 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
śrutowa 14Forma podstawowa: śrutowy
Opis: związany ze śrutem.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
śrutową 18Forma podstawowa: śrutowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
śrutowi 14Forma podstawowa: śrut
Opis: niewielkie czątki ołowiu stosowane jako nabój broni śrutowej.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3

Forma podstawowa: śrutowy
Opis: związany ze śrutem.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
śrutują 22Forma podstawowa: śrutować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
śrutuje 18Forma podstawowa: śrutować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
śryzami 13Forma podstawowa: śryz
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
śryżowi 16Forma podstawowa: śryż
Opis: warstwa kryształków lodu tworząca się w rzekach i jeziorach, gdy temperatura spada niewiele poniżej zera.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3

Forma podstawowa: śryżowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
śryżowy 17Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
śudrami 15Forma podstawowa: śudra
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
śwarnie 11Forma podstawowa: śwarny
Opis: ładny, szykowny, piękny, zgrabny.
śwarnym 13Forma podstawowa: śwarny
świadka 13Forma podstawowa: świadek
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
świadku 15Forma podstawowa: świadek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
świadom 13Forma podstawowa: świadomy
Opis: taki, który nie jest zrobiony przez przypadek, ale ze świadomością czynów, tak, że ktoś zdaje sobie lub zdawał sobie z tego sprawę i może wziąć za to odpowiedzialność.
Forma fleksyjna: adjc
świateł 14Forma podstawowa: światło
Opis: w drukarstwie: odstęp pomiędzy wierszami lub innymi fragmentami tekstu, niezadrukowana przestrzeń.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
światka 13Forma podstawowa: światek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
światku 15Forma podstawowa: światek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
światli 13Forma podstawowa: światły
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
światła 14Forma podstawowa: światły
Opis: miejsce na drodze bądź na skrzyżowaniu, w którym znajduje się sygnalizacja świetlna.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
światłą 18Forma podstawowa: światły
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
światłu 16Forma podstawowa: światło
Opis: w drukarstwie: odstęp pomiędzy wierszami lub innymi fragmentami tekstu, niezadrukowana przestrzeń.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
świądom 17Forma podstawowa: świąd
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
świątek 17Opis: dzień świąteczny, święto.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma podstawowa: świątki
Opis: wieś znajdująca się w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
świątka 17Forma podstawowa: świątko
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
świątki 17Forma podstawowa: świątek
Opis: dzień świąteczny, święto.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
świątku 19Forma podstawowa: świątek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
świbkom 15Forma podstawowa: świbka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
świdrak 13Opis: Teredo navalis - inwazyjny gatunek małża blaszkoskrzelnego z rodziny świdrakowatych, charakteryzujący się zdolnością trawienia celulozy.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
świdrem 13Forma podstawowa: świder
Opis: narzędzie wiercące służące do zwiercania skał stosowane w wiertnictwie, narzędzie to połączone jest z przewodem wiertniczym i zapuszczane do otworu wiertniczego.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
świdrom 13Forma podstawowa: świder
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: świder
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
świdruj 16Forma podstawowa: świdrować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
świdrze 12Forma podstawowa: świder
Opis: narzędzie wiercące służące do zwiercania skał stosowane w wiertnictwie, narzędzie to połączone jest z przewodem wiertniczym i zapuszczane do otworu wiertniczego.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: świder
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m3
świdwom 13Forma podstawowa: świdwa
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
świecąc 17Forma podstawowa: świecić
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
świeccy 14Forma podstawowa: świecki
Opis: związany ze Świeciem - miastem w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Świecie.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
świecić 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
świecie 12Forma podstawowa: świat
Opis: ogół osób, rzeczy lub zjawisk.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
świecka 13Forma podstawowa: świecko
Opis: w sposób, który nie ujawnia związku z żadną religią, tak, że coś nie nosi cech czyjejś przynależności wyznaniowej.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
świecki 13Opis: związany ze Świeciem - miastem w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Świecie.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1
świecko 13Forma podstawowa: świecki
Forma fleksyjna: adja

Opis: w sposób, który nie ujawnia związku z żadną religią, tak, że coś nie nosi cech czyjejś przynależności wyznaniowej.
Forma fleksyjna: adv:pos
świecku 15Forma podstawowa: świecki
Opis: związany ze Świeciem - miastem w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Świecie.
Forma fleksyjna: adjp

Forma podstawowa: świecko
Opis: w sposób, który nie ujawnia związku z żadną religią, tak, że coś nie nosi cech czyjejś przynależności wyznaniowej.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
świecom 13Forma podstawowa: świeca
Opis: amunicja generująca światło lub dym.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
świećmy 18Forma podstawowa: świecić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
świegot 14Opis: świergot (dźwięk wydawany przez ptaka).
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
świekra 12Forma podstawowa: świekier
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
świekrę 16Forma podstawowa: świekra
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
świekro 12Forma podstawowa: świekra
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
świekry 13Forma podstawowa: świekier
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: świekra
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
świerka 12Forma podstawowa: świerk
Opis: Picea – rodzaj wiecznie zielonych drzew z rodziny sosnowatych (Pinaceae), który obejmuje około 35 gatunków, świerk występuje na obszarach chłodnych i umiarkowanych półkuli północnej.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
świerku 14Forma podstawowa: świerk
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
świerzb 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: świerzbieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
świetną 16Forma podstawowa: świetny
Opis: o człowieku: bardzo dobrze wykonujący swoje zajęcie, taki, który ma szczególne predyspozycje do czegoś, talent itp.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
świeżąc 20Forma podstawowa: świeżyć
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
świeżej 17Forma podstawowa: świeżo
Opis: w jasnym, intensywnym, żywym kolorze, takim, który przypomina barwę świeżych roślin lub innych (młodych i jędrnych, żywo zabarwionych) elementów przyrody.
Forma fleksyjna: adv:com

Forma podstawowa: świeży
Opis: taki, który jest nowy, świeżo zaimplementowany, nie jest zużyty (często oznacza to, że jest pełny, jest tego jeszcze duży zapas).
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
świeżył 18Forma podstawowa: świeżyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
święceń 22Forma podstawowa: święcenia
Opis: sakrament w kościele, który daje władzę uświęcania, czyli udzielania określonych sakramentów.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
święcić 21Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
święcie 16Opis: bez wątpliwości.
Forma fleksyjna: adv:pos

Forma podstawowa: święto
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:n2
święćże 24Forma podstawowa: święcić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
świętej 18Forma podstawowa: święta
Opis: kobieta, która jest święta.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
świętom 17Forma podstawowa: święto
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
świętym 18Forma podstawowa: święty
Opis: taki, którego nie da się podważyć.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos subst:pl:dat:m1 subst:sg:inst:m1 subst:sg:loc:m1
świniak 12Opis: inna nazwa borowika ponurego.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
świnich 14Forma podstawowa: świni
świniej 13Forma podstawowa: świni
świnień 17Forma podstawowa: świnić
świnili 12Forma podstawowa: świnić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
świniły 14Forma podstawowa: świnić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
świniną 15Forma podstawowa: świnina
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
świninę 15Forma podstawowa: świnina
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
świnino 11Forma podstawowa: świnina
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
świniny 12Forma podstawowa: świnina
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
świnisz 11Forma podstawowa: świnić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl
świńcie 18Forma podstawowa: świnić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
świńmyż 23Forma podstawowa: świnić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
świńską 22Forma podstawowa: świński
Opis: sprośny, taki, który zawiera treści seksualne, kojarzy się z seksem, jest nacechowany wulgarnością.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
świński 18Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
świńsko 18Opis: wulgarnie, obscenicznie, w sposób kojarzący się z seksem, mający wydźwięk seksualny.
Forma fleksyjna: adv:pos subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
świrach 14Forma podstawowa: świr
Opis: świergot (dźwięk wydawany przez ptaka).
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1 subst:pl:loc:m2 subst:pl:loc:m3
świrena 11
świreną 15Forma podstawowa: świrena
świrenę 15Forma podstawowa: świrena
świreno 11Forma podstawowa: świrena
świrkom 13Forma podstawowa: świrk
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2 subst:pl:dat:m3
świrnia 11Forma podstawowa: świreń
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1 subst:sg:gen:m3
świrnie 11Forma podstawowa: świren
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
świruję 19Forma podstawowa: świrować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
świrusy 14Forma podstawowa: świrus
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
świrzep 12Forma podstawowa: świrzepa
Opis: inne określenie ognichy.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
świsnąć 20Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
świsnął 17Forma podstawowa: świsnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
świstaj 14Forma podstawowa: świstać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
świstak 13Opis: świstak alpejski, Marmota marmota – gryzoń z rodziny wiewiórkowatych, zamieszkuje Alpy i niektóre pasma Karpat, sztucznie został wprowadzony w Pirenejach.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
świstał 14Forma podstawowa: świstać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
świstam 13Forma podstawowa: świstać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
świstek 13Opis: niewielki kawałek papieru.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
świstem 13Forma podstawowa: świst
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
świstki 13Forma podstawowa: świstek
Opis: niewielki kawałek papieru.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: świstek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
świstku 15Forma podstawowa: świstek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
świstów 16Forma podstawowa: świst
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
świstun 14Opis: świstun zwyczajny, Anas penelope - gatunek średniej wielkości wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae), zamieszkujący północną Eurazję.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m2
świszcz 12Opis: Marmota monax - gatunek dużego gryzonia z rodziny wiewiórkowatych, największy z przedstawicieli rodzaju Marmota, w przeciwieństwie do większości przedstawicieli tego rodzaju jest zwierzęciem nizinny
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2

Forma podstawowa: świszczeć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
świście 16Forma podstawowa: świst
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
świśnie 15Forma podstawowa: świsnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
świtach 15Forma podstawowa: świt
Opis: początek czegoś (np. świt nowej ery).
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3

Forma podstawowa: świta
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
świtało 14Forma podstawowa: świtać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl

Forma podstawowa: świtała
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
świtały 15Forma podstawowa: świtać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
świtami 13Forma podstawowa: świta
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
świtkom 14Forma podstawowa: świtek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: świtek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: świtka
Opis: okrycie wierzchnie z grubego samodziału noszone przez chłopów.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f

Wyrazy na literę ś o długości 8

ścianach 16Forma podstawowa: ściana
Opis: wall - profil kogoś/czegoś na facebooku.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
ścianami 14Forma podstawowa: ściana
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
ściankom 15Forma podstawowa: ścianka
Opis: u żywych organizmów - najbardziej zewnętrzna warstwa jakiegoś organu.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
ścianowi 13Forma podstawowa: ścianowy
Opis: związany ze ścianą - wyrobiskiem górniczym.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
ścianowy 14Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ściągach 22Forma podstawowa: ściąg
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
ściągają 25Forma podstawowa: ściągać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
ściągała 21Forma podstawowa: ściągać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
ściągało 21Forma podstawowa: ściągać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
ściągami 20Forma podstawowa: ściąg
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3

Forma podstawowa: ściąga
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
ściągana 19Forma podstawowa: ściągać
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
ściąganą 23Forma podstawowa: ściągać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
ściągani 19Forma podstawowa: ściągać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
ściągasz 19Forma podstawowa: ściągać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ściągnął 25Forma podstawowa: ściągnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
ściągnij 21Forma podstawowa: ściągnąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ściągowi 19Forma podstawowa: ściąg
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
ściąłbyś 26Forma podstawowa: ściąć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:sec:perf:refl.nonrefl
ścibałam 18Forma podstawowa: ścibać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
ścibanie 15Forma podstawowa: ścibać
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
ścibaniu 17Forma podstawowa: ścibać
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
ścibcież 20Forma podstawowa: ścibić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
ścibiąca 20Forma podstawowa: ścibać
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
ścibiącą 24Forma podstawowa: ścibać
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
ścibiące 20Forma podstawowa: ścibić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
ścibiący 21Forma podstawowa: ścibać
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
ścibiemy 17Forma podstawowa: ścibać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
ścibiesz 15Forma podstawowa: ścibać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ścibiłam 18Forma podstawowa: ścibić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:nonrefl verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
ścibiłaś 21Forma podstawowa: ścibić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:nonrefl verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
ścibiłby 20Forma podstawowa: ścibić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
ścibiłeś 21Forma podstawowa: ścibić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:nonrefl verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
ścibiony 16Forma podstawowa: ścibić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
ściboląc 21Forma podstawowa: ścibolić
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
ściboleń 22Forma podstawowa: ścibolić
ścibolił 18Forma podstawowa: ścibolić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
ścibolże 20Forma podstawowa: ścibolić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ścichają 22Forma podstawowa: ścichać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
ścichali 17Forma podstawowa: ścichać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
ścichało 18Forma podstawowa: ścichać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
ścichasz 16Forma podstawowa: ścichać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl
ścichłby 21Forma podstawowa: ścichnąć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
ścichłej 20Forma podstawowa: ścichły
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
ścichłem 19Forma podstawowa: ścichnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:perf:nonrefl
ścichłeś 22Forma podstawowa: ścichnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:perf:nonrefl
ścichłym 20Forma podstawowa: ścichły
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ścichnął 22Forma podstawowa: ścichnąć
ścieczmy 16Forma podstawowa: ściec
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
ściegach 18Forma podstawowa: ścieg
Opis: sposób wykonywania dzianiny na drutach czy szydełkiem, a także maszynowo, splot.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
ściegami 16Forma podstawowa: ścieg
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
ściegiem 16Forma podstawowa: ścieg
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
ściegowe 15Forma podstawowa: ściegowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
ściegowi 15Forma podstawowa: ściegowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
ściegowy 16Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ściekach 17Forma podstawowa: ściek
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3

Forma podstawowa: ścieki
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:p3
ściekają 20Forma podstawowa: ściekać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
ściekała 16Forma podstawowa: ściekać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl
ściekały 17Forma podstawowa: ściekać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
ściekami 15Forma podstawowa: ściek
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3

Forma podstawowa: ścieki
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p3
ściekiem 15Forma podstawowa: ściek
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
ściekłaś 20Forma podstawowa: ściec
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:perf:nonrefl
ściekłej 18Forma podstawowa: ściekły
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
ściekłem 17Forma podstawowa: ściec
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:perf:nonrefl
ściekłeś 20Forma podstawowa: ściec
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:perf:nonrefl
ścieknąć 23Forma podstawowa: ściec
Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
ścieknął 20Forma podstawowa: ścieknąć
ścieknie 14Forma podstawowa: ściec
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl
ścieknij 16Forma podstawowa: ściec
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
ściekowi 14Forma podstawowa: ściekowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
ściekowy 15Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ścieląca 19Forma podstawowa: słać
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
ścielącą 23Forma podstawowa: ścielić
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
ścielące 19Forma podstawowa: słać
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
ścielący 20Forma podstawowa: słać
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
ścielcie 15Forma podstawowa: słać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
ścieleni 14Forma podstawowa: ścielić
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
ścielili 15Forma podstawowa: ścielić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
ścielimy 16Forma podstawowa: ścielić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl verb:fin:pl:pri:perf:refl.nonrefl
ścielona 14Forma podstawowa: ścielić
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
ścieloną 18Forma podstawowa: ścielić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
ścielone 14Forma podstawowa: słać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
ścielono 14Forma podstawowa: słać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
ścielony 15Forma podstawowa: ścielić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
ściemnia 14Forma podstawowa: ściemniać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
ściemnię 18Forma podstawowa: ściemnić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
ściemnij 16Forma podstawowa: ściemnić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ścieniać 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
ścieniał 15Forma podstawowa: ścieniać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
ścieniam 14Forma podstawowa: ścieniać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
ścienień 19Forma podstawowa: ścienić
ścieniła 15Forma podstawowa: ścienić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
ścieniły 16Forma podstawowa: ścienić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
ściennej 15Forma podstawowa: ścienny
Opis: taki, który jest przystosowany do umieszczenia (powieszenia) na ścianie.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
ścieńcie 20Forma podstawowa: ścienić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
ściepach 17Forma podstawowa: ściepa
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
ściepkom 16Forma podstawowa: ściepka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
ścierach 16Forma podstawowa: ścier
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3

Forma podstawowa: ściera
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
ścierają 19Forma podstawowa: ścierać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
ścieraka 14Forma podstawowa: ścierak
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ścieraki 14Forma podstawowa: ścierak
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ścierała 15Forma podstawowa: ścierać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
ścierało 15Forma podstawowa: ścierać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
ścierami 14Forma podstawowa: ścier
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
ścieramy 15Forma podstawowa: ścierać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
ścierana 13Forma podstawowa: ścierać
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
ścieraną 17Forma podstawowa: ścierać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
ścierane 13Forma podstawowa: ścierać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
ścierano 13Forma podstawowa: ścierać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
ścierkom 15Forma podstawowa: ścierka
Opis: prostytutka, kobieta odbywająca stosunki płciowe w celach zarobkowych.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
ściernej 15Forma podstawowa: ścierny
Opis: taki, który służy do ścierania.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
ściernią 17Forma podstawowa: ściernia
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f

Forma podstawowa: ścierń
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ściernic 14Forma podstawowa: ściernica
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ściernie 13Forma fleksyjna: adv:pos
ścierowi 13Forma podstawowa: ścier
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
ścierpła 16Forma podstawowa: ścierpnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:nonrefl
ścierpło 16Forma podstawowa: ścierpły
Opis: taki, który ścierpł - zesztywniał.
Forma fleksyjna: adja

Forma podstawowa: ścierpnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:nonrefl
ścierpły 17Opis: taki, który ścierpł - zesztywniał.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos

Forma podstawowa: ścierpnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:nonrefl
ścierpmy 16Forma podstawowa: ścierpieć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
ścierpnę 18Forma podstawowa: ścierpnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl
ścierpże 18Forma podstawowa: ścierpieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ścierwem 14Forma podstawowa: ścierw
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3

Forma podstawowa: ścierwo
Opis: martwe zwierzę.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
ścierwom 14Forma podstawowa: ścierw
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
ścieszże 17Forma podstawowa: ściosać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ścieżyna 18Opis: wąska, niepozorna dróżka.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ścieżyny 19Forma podstawowa: ścieżyna
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ścięciem 19Forma podstawowa: ściąć
Forma fleksyjna: ger:sg:inst:n2:perf:aff:refl.nonrefl

Forma podstawowa: ścięcie
Opis: kształt, który przedstawia w określonym kroju pisma dany grafem lub symbol.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
ścięciom 19Forma podstawowa: ścięcie
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
ścięgnem 20Forma podstawowa: ścięgno
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
ścięgnom 20Forma podstawowa: ścięgno
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
ścięłoby 22Forma podstawowa: ściąć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
ścięłyby 23Forma podstawowa: ściąć
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
ściętemu 21Forma podstawowa: ściąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:perf:aff
ściętych 22Forma podstawowa: ściąć
Forma fleksyjna: ppas:pl:acc:m1.p1:perf:aff ppas:pl:gen.loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:perf:aff

Forma podstawowa: ścięty
Opis: ukośny, utworzony przez linie, między którymi jest kąt ostry.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
ściętymi 20Forma podstawowa: ściąć
Forma fleksyjna: ppas:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:perf:aff

Forma podstawowa: ścięty
Opis: ukośny, utworzony przez linie, między którymi jest kąt ostry.
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
ścigacza 16Forma podstawowa: ścigacz
Opis: niewielki okręt przeznaczony do zwalczania okrętów podwodnych w zanurzeniu i na powierzchni.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3
ścigacze 16Forma podstawowa: ścigacz
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
ścigaczu 18Forma podstawowa: ścigacz
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
ścigaczy 17Forma podstawowa: ścigacz
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
ścigajmy 19Forma podstawowa: ścigać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
ścigajże 21Forma podstawowa: ścigać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ścigałaś 21Forma podstawowa: ścigać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
ścigałby 20Forma podstawowa: ścigać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
ścigałem 18Forma podstawowa: ścigać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
ścigałeś 21Forma podstawowa: ścigać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
ściganej 17Forma podstawowa: ścigać
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff
ściganie 15Forma podstawowa: ścigać
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
ściganiu 17Forma podstawowa: ścigać
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl

Forma podstawowa: ściganie
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
ścinacie 14Forma podstawowa: ścinać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
ścinając 20Forma podstawowa: ścinać
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
ścinaków 18Forma podstawowa: ścinak
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
ścinałaś 19Forma podstawowa: ścinać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
ścinałby 18Forma podstawowa: ścinać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
ścinałem 16Forma podstawowa: ścinać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
ścinanej 15Forma podstawowa: ścinać
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff
ścinania 13Forma podstawowa: ścinać
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
ścinanie 13Forma podstawowa: ścinać
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
ścinaniu 15Forma podstawowa: ścinać
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
ścinkach 17Forma podstawowa: ścinek
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
ścinkiem 15Forma podstawowa: ścinek
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
ściosali 14Forma podstawowa: ściosać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
ściosały 16Forma podstawowa: ściosać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
ściosamy 15Forma podstawowa: ściosać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:perf:refl.nonrefl
ściosani 13Forma podstawowa: ściosać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff
ściosują 21Forma podstawowa: ściosywać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
ściosuję 21Forma podstawowa: ściosywać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
ścioszmy 15Forma podstawowa: ściosać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
ściółkom 21Forma podstawowa: ściółka
Opis: słoma służąca za wyścielenie jakiegoś miejsca.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
ściskali 15Forma podstawowa: ściskać
Opis: obejmować osobę lub jakąś część jej ciała (np. rękę, przedramię itp.) w geście przyjaźni, czułości, np. na powitanie.
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
ściskało 16Forma podstawowa: ściskać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
ściskały 17Forma podstawowa: ściskać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
ściskami 15Forma podstawowa: ścisk
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
ściskana 14Forma podstawowa: ściskać
Opis: obejmować osobę lub jakąś część jej ciała (np. rękę, przedramię itp.) w geście przyjaźni, czułości, np. na powitanie.
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
ściskaną 18Forma podstawowa: ściskać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
ściskane 14Forma podstawowa: ściskać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
ściskano 14Forma podstawowa: ściskać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
ściskany 15Forma podstawowa: ściskać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
ściskowi 14Forma podstawowa: ścisk
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
ścisłego 17Forma podstawowa: ścisły
Opis: na przykład o rozumowaniu: logiczny, konkretny.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ścisłymi 17Forma podstawowa: ścisły
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
ścisnęło 19Forma podstawowa: ścisnąć
Opis: objąć osobę lub jakąś część jej ciała (np. rękę, przedramię itp.) w geście przyjaźni, czułości, np. na powitanie.
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
ściszają 19Forma podstawowa: ściszać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
ściszali 14Forma podstawowa: ściszać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
ściszamy 15Forma podstawowa: ściszać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
ściszano 13Forma podstawowa: ściszać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
ściszcie 14Forma podstawowa: ściszyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
ściszeni 13Forma podstawowa: ściszyć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff
ściszmyż 19Forma podstawowa: ściszyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
ściszyli 15Forma podstawowa: ściszyć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
ściszyło 16Forma podstawowa: ściszyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
ściśliwa 18Forma podstawowa: ściśliwy
Opis: taki, który zmniejsza swoją objętość pod wpływem ciśnienia.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ściśliwy 19Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ściśnień 23Forma podstawowa: ścisnąć
Opis: objąć osobę lub jakąś część jej ciała (np. rękę, przedramię itp.) w geście przyjaźni, czułości, np. na powitanie.
ściśnięć 26Forma podstawowa: ścisnąć
ściubali 18Forma podstawowa: ściubać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
ściubała 19Forma podstawowa: ściubać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
ściubało 19Forma podstawowa: ściubać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
ściubmyż 23Forma podstawowa: ściubać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: ściubić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
śikharze 15Forma podstawowa: śikhara
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
śladowań 20Forma podstawowa: śladować
śladowej 16Forma podstawowa: śladowy
Opis: bardzo nieznaczny, prawie niedostrzegalny, mało istotny.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
śladowym 16Forma podstawowa: śladowy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
śladówce 19Forma podstawowa: śladówka
Opis: narta przeznaczona do turystyki narciarskiej, nieco szersza i cięższa od klasycznej narty biegowej, przystosowana do jazdy po nieprzygotowanych trasach.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
śladówek 19Forma podstawowa: śladówka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma podstawowa: śladówki
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
śladówka 19Opis: narta przeznaczona do turystyki narciarskiej, nieco szersza i cięższa od klasycznej narty biegowej, przystosowana do jazdy po nieprzygotowanych trasach.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
śladówkę 23Forma podstawowa: śladówka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
śladówki 19Forma podstawowa: śladówka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
śladując 23Forma podstawowa: śladować
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
śladujmy 20Forma podstawowa: śladować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
ślamazar 14Forma podstawowa: ślamazara
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ślazowcu 16Forma podstawowa: ślazowiec
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
śląskich 21Forma podstawowa: śląski
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:loc:m1

Forma podstawowa: śląski
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos subst:pl:gen:m3 subst:pl:loc:m3

Forma podstawowa: śląskie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3 subst:pl:loc:p3
śląskimi 19Forma podstawowa: śląska
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f

Forma podstawowa: śląski
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos subst:pl:inst:m3
śląskość 27Opis: zespół cech typowych dla czegoś śląskiego, kogoś, kto jest Ślązakiem.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
ślązakom 19Forma podstawowa: ślązak
Opis: mieszkaniec Śląska, człowiek pochodzenia śląskiego.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
ślązaków 22Forma podstawowa: ślązak
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
śledzeni 14Forma podstawowa: śledzić
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
śledziem 15Forma podstawowa: śledź
Opis: ryba z rodziny śledziowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
śledzika 15Forma podstawowa: śledzik
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
śledziki 15Forma podstawowa: śledzik
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
śledziło 16Forma podstawowa: śledzić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
śledziom 15Forma podstawowa: śledź
Opis: ryba z rodziny śledziowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
śledzion 14Forma podstawowa: śledziona
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
śledzone 14Forma podstawowa: śledzić
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
śledzono 14Forma podstawowa: śledzić
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
śledztwo 15Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
śledztwu 17Forma podstawowa: śledztwo
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
śledźcie 23Forma podstawowa: śledzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
ślemiona 14Forma podstawowa: ślemię
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2
ślepawym 16Forma podstawowa: ślepawy
Opis: będący wyrazem zaślepienia, bezkrytycznego zapatrzenia i wiary w coś.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ślepiach 17Forma podstawowa: ślepie
Opis: oko zwierzęcia, zwłaszcza drapieżnika.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
ślepiami 15Forma podstawowa: ślep
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
ślepiąca 19Forma podstawowa: ślepić
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
ślepicom 16Forma podstawowa: ślepica
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
ślepieni 14Forma podstawowa: ślepić
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
ślepiłam 17Forma podstawowa: ślepić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
ślepiłaś 20Forma podstawowa: ślepić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
ślepiona 14Forma podstawowa: ślepić
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
ślepioty 16Forma podstawowa: ślepiota
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ślepiowi 14Forma podstawowa: ślep
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
ślepkach 18Forma podstawowa: ślepek
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
ślepkami 16Forma podstawowa: ślepek
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3

Forma podstawowa: ślepko
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
ślepkiem 16Forma podstawowa: ślepko
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
ślepkowi 15Forma podstawowa: ślepek
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
ślepłaby 19Forma podstawowa: ślepnąć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:ter:imperf:nonrefl
ślepłbym 20Forma podstawowa: ślepnąć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:nonrefl
ślepnąca 19Forma podstawowa: ślepnąć
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:nonrefl
ślepnącą 23Forma podstawowa: ślepnąć
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:nonrefl
ślepnące 19Forma podstawowa: ślepnąć
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:nonrefl
ślepnący 20Forma podstawowa: ślepnąć
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:nonrefl
ślepnięć 23Forma podstawowa: ślepnąć
ślepooką 19Forma podstawowa: ślepooki
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ślepucho 19Forma podstawowa: ślepucha
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ślepusze 16Forma podstawowa: ślepucha
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
ślęczała 20Forma podstawowa: ślęczeć
Opis: wykonywać jakąś czynność, jakieś zadanie długo i z dużym wysiłkiem.
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl
ślęczało 20Forma podstawowa: ślęczeć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
ślęcząca 23Forma podstawowa: ślęczeć
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:nonrefl
ślęczcie 19Forma podstawowa: ślęczeć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
ślęczeli 19Forma podstawowa: ślęczeć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
ślęczmyż 24Forma podstawowa: ślęczeć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
ślęczymy 21Forma podstawowa: ślęczeć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl
ślęczysz 19Forma podstawowa: ślęczeć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl
ślęzawie 17Forma podstawowa: ślęzawa
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
ślężynie 22Forma podstawowa: ślężyna
ślicznie 14Opis: bardzo ładnie - tak, że jest pozytywnie oceniane ze względu na estetykę, tak, że nie brzydko, tak, że się podoba.
Forma fleksyjna: adv:pos
ślijcież 20Forma podstawowa: słać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
ślimaczą 19Forma podstawowa: ślimaczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl
ślimacze 15Forma podstawowa: ślimaczy
Opis: bardzo powolny, taki jak u ślimaka.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
ślimaczę 19Forma podstawowa: ślimaczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl
ślimaczo 15Forma fleksyjna: adv:pos

Forma podstawowa: ślimaczy
Opis: bardzo powolny, taki jak u ślimaka.
Forma fleksyjna: adja
ślimaczy 16Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ślimakom 16Forma podstawowa: ślimak
Opis: inna nazwa maślaka – grzyba z rodziny maślakowatych, który jest szeroko rozpowszechniony, w Polsce dość pospolity.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2 subst:pl:dat:m3
ślimaków 19Forma podstawowa: ślimak
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1

Forma podstawowa: ślimak
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:m3
śliniaka 14Forma podstawowa: śliniak
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
śliniaki 14Forma podstawowa: śliniak
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
śliniąca 18Forma podstawowa: ślinić
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
śliniący 19Forma podstawowa: ślinić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
ślinicie 14Forma podstawowa: ślinić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
ślinieni 13Forma podstawowa: ślinić
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
ślinikom 15Forma podstawowa: ślinik
Opis: ślimak z rodziny śliników.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
śliników 18Forma podstawowa: ślinik
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
śliniłam 16Forma podstawowa: ślinić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
śliniłeś 19Forma podstawowa: ślinić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
śliniony 14Forma podstawowa: ślinić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
ślinkach 17Forma podstawowa: ślinka
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
ślinotok 15Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ślińcież 24Forma podstawowa: ślinić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
ślipałam 17Forma podstawowa: ślipać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:nonrefl
ślipałby 19Forma podstawowa: ślipać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
ślipałeś 20Forma podstawowa: ślipać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:nonrefl
ślipania 14Forma podstawowa: ślipać
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:nonrefl
ślipcież 19Forma podstawowa: ślipać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl

Forma podstawowa: ślipieć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
ślipiach 17Forma podstawowa: ślip
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3

Forma podstawowa: ślipie
Opis: (w lekko dawnej stylizacji) oko człowieka.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
ślipiami 15Forma podstawowa: ślip
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3

Forma podstawowa: ślipie
Opis: (w lekko dawnej stylizacji) oko człowieka.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
ślipiano 14Forma podstawowa: ślipieć
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl
ślipiasz 14Forma podstawowa: ślipiać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl
ślipiącą 23Forma podstawowa: ślipieć
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:nonrefl
ślipicie 15Forma podstawowa: ślipieć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:nonrefl
ślipieli 15Forma podstawowa: ślipieć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
ślipiemy 16Forma podstawowa: ślipać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl
ślipiesz 14Forma podstawowa: ślipać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl
ślipkami 16Forma podstawowa: ślipko
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
ślipkiem 16Forma podstawowa: ślipko
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
śliskich 17Forma podstawowa: śliski
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
śliskimi 15Forma podstawowa: śliski
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
śliwcach 17Forma podstawowa: śliwiec
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2 subst:pl:loc:m3
śliwcami 15Forma podstawowa: śliwiec
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2 subst:pl:inst:m3
śliwcowa 14Forma podstawowa: śliwcowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
śliwcową 18Forma podstawowa: śliwcowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
śliwcowe 14Forma podstawowa: śliwcowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
śliwcowi 14Forma podstawowa: śliwcowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
śliwcowy 15Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
śliwiccy 16Forma podstawowa: śliwicki
Opis: związany ze Śliwicami - wsią w województwie kujawsko-pomorskim.
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
śliwicka 15Forma podstawowa: śliwicki
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
śliwicką 19Forma podstawowa: śliwicki
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
śliwicki 15Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1

Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
śliwicko 15Forma podstawowa: śliwicki
Forma fleksyjna: adja

Forma fleksyjna: adv:pos
śliwicku 17Forma podstawowa: śliwicki
Opis: związany ze Śliwicami - wsią w województwie kujawsko-pomorskim.
Forma fleksyjna: adjp
śliwinie 13Forma podstawowa: śliwina
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
śliwinom 14Forma podstawowa: śliwina
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
śliwkach 17Forma podstawowa: śliwka
Opis: owoc (pestkowiec) każdej śliwy.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f

Forma podstawowa: śliwka
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
śliwkami 15Forma podstawowa: śliwka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f

Forma podstawowa: śliwka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
śliwkowa 14Forma podstawowa: śliwkowy
Opis: związany ze śliwką - owocem śliwki.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
śliwkową 18Forma podstawowa: śliwkowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
śliwkowi 14Forma podstawowa: śliwkowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
śliwniki 14Forma podstawowa: śliwnik
Opis: sad śliwkowy.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
śliwówka 18Opis: nalewka o smaku śliwek.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
śliwówko 18Forma podstawowa: śliwówka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ślizgach 18Forma podstawowa: ślizg
Opis: ruch jednostki pływającej, w którym składowa dynamiczna wyporu przeważa nad składową statyczną.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
ślizgacz 16Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
ślizgają 21Forma podstawowa: ślizgać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl
ślizgali 16Forma podstawowa: ślizgać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl
ślizgami 16Forma podstawowa: ślizg
Opis: ruch jednostki pływającej, w którym składowa dynamiczna wyporu przeważa nad składową statyczną.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
ślizgamy 17Forma podstawowa: ślizgać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl
ślizgano 15Forma podstawowa: ślizgać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl
ślizgnie 15Forma podstawowa: ślizgnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl
ślizgowa 15Forma podstawowa: ślizgowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ślizgową 19Forma podstawowa: ślizgowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ślizgowe 15Forma podstawowa: ślizgowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
ślizgowy 16Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
śliznęli 18Forma podstawowa: śliznąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl
śliznęła 19Forma podstawowa: śliznąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl
ślubnego 19Forma podstawowa: ślubny
Opis: związany ze ślubem.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
ślubnemu 20Forma podstawowa: ślubny
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos subst:sg:dat:m1
ślubnych 21Forma podstawowa: ślubna
Opis: kobieta będąca w związku małżeńskim.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:pl:loc:f
ślubnymi 19Forma podstawowa: ślubna
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f

Forma podstawowa: ślubny
Opis: związany ze ślubem.
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos subst:pl:inst:m1
ślubować 22Forma fleksyjna: verb:inf:imperf.perf:refl.nonrefl
ślubował 19Forma podstawowa: ślubować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf.perf:refl.nonrefl
ślubując 26Forma podstawowa: ślubować
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
ślubujże 25Forma podstawowa: ślubować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf.perf:refl.nonrefl
ślusarka 16Forma podstawowa: ślusarek
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ślusarką 20Forma podstawowa: ślusarka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ślusarkę 20Forma podstawowa: ślusarka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ślusarko 16Forma podstawowa: ślusarka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ślusarni 15Forma podstawowa: ślusarnia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
ślusarzy 16Forma podstawowa: ślusarz
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
śluzicom 17Forma podstawowa: śluzica
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
śluzowca 16Forma podstawowa: śluzowiec
Opis: przedstawiciel pierwotniaków z rodziny śluzowców (Myxomycota).
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
śluzowcu 18Forma podstawowa: śluzowiec
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
śluzowym 17Forma podstawowa: śluzowy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos subst:pl:dat:m1 subst:sg:inst:m1 subst:sg:loc:m1
śluzówek 20Forma podstawowa: śluzówka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
śluzówka 20Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
śluzówką 24Forma podstawowa: śluzówka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
śluzówkę 24Forma podstawowa: śluzówka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
śluzówko 20Forma podstawowa: śluzówka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
śluzując 24Forma podstawowa: śluzować
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
śluzujmy 21Forma podstawowa: śluzować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
śluźniom 24Forma podstawowa: śluźnia
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
śmiałaby 18Forma podstawowa: śmiać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:ter:imperf:refl

Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:ter:imperf:nonrefl
śmiałbym 19Forma podstawowa: śmiać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl

Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:nonrefl
śmiałbyś 22Forma podstawowa: śmiać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl
śmiałego 17Forma podstawowa: śmiały
Opis: odważny, taki, który świadczy o tym, że ktoś jest śmiały.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
śmiałków 20Forma podstawowa: śmiałek
Opis: Deschampsia – rodzaj roślin należący do rodziny wiechlinowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
śmiałoby 18Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
śmiałyby 19Forma podstawowa: śmiać
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl
śmiałych 19Forma podstawowa: śmiały
Opis: odważny, taki, który świadczy o tym, że ktoś jest śmiały.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:loc:m1
śmianiom 14Forma podstawowa: śmiać
śmiącego 20Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Forma fleksyjna: pact:sg:acc:m1.m2:imperf:aff:nonrefl pact:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:nonrefl
śmichami 17Forma podstawowa: śmich
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
śmichowi 16Forma podstawowa: śmich
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
śmiecącą 23Forma podstawowa: śmiecić
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:nonrefl
śmiecące 19Forma podstawowa: śmiecić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:nonrefl
śmiechem 17Forma podstawowa: śmiech
Opis: projektowana reakcja (niekoniecznie ktoś musi się przy tym śmiać naprawdę), odczucie, jakie coś lub ktoś może obudzić, często podszyte złośliwością, szyderstwem.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
śmiechów 20Forma podstawowa: śmiech
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
śmieciar 14Forma podstawowa: śmieciara
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
śmieciem 15Forma podstawowa: śmiecie
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
śmiecili 15Forma podstawowa: śmiecić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
śmieciła 16Forma podstawowa: śmiecić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl
śmieciło 16Forma podstawowa: śmiecić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
śmieciom 15Forma podstawowa: śmiecie
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
śmiecisz 14Forma podstawowa: śmiecić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl
śmiećcie 19Forma podstawowa: śmiecić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
śmiećmyż 24Forma podstawowa: śmiecić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
śmiejąca 20Forma podstawowa: śmiać
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl
śmiejącą 24Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:nonrefl
śmiejące 20Forma podstawowa: śmiać
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl
śmiejący 21Forma podstawowa: śmiać
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl
śmiejesz 15Forma podstawowa: śmiać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl
śmieliby 17Forma podstawowa: śmiać
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:imperf:refl

Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
śmielszą 18Forma podstawowa: śmiały
Opis: odważny, taki, który świadczy o tym, że ktoś jest śmiały.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:com adj:sg:inst:f:com
śmielsze 14Forma podstawowa: śmiały
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:com adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:com adj:sg:acc:n1.n2:com adj:sg:nom.voc:n1.n2:com
śmieniem 14Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Forma fleksyjna: ger:sg:inst:n2:imperf:aff:nonrefl
śmiercie 14Forma podstawowa: śmierć
Opis: ostateczny upadek jakiejś ideologii, systemu itd.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
śmierdzą 18Forma podstawowa: śmierdzić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
śmiertka 15Forma podstawowa: śmiertek
śmiertki 15Forma podstawowa: śmiertek
śmieszek 14Opis: człowiek o wesołkowatym usposobieniu, skłonny do śmiechu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
śmieszeń 19Forma podstawowa: śmieszyć
śmieszka 14Forma podstawowa: śmieszek
Opis: człowiek o wesołkowatym usposobieniu, skłonny do śmiechu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
śmieszką 18Forma podstawowa: śmieszka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
śmieszkę 18Forma podstawowa: śmieszka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
śmieszki 14Forma podstawowa: śmieszek
Opis: człowiek o wesołkowatym usposobieniu, skłonny do śmiechu.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: śmieszek
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: śmieszka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
śmieszko 14Forma podstawowa: śmieszka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
śmieszku 16Forma podstawowa: śmieszek
Opis: człowiek o wesołkowatym usposobieniu, skłonny do śmiechu.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m3
śmieszna 13Forma podstawowa: śmieszny
Opis: zwykle o człowieku: taki, który może być przedmiotem kpin, taki, którego łatwo jest wyśmiać, zlekceważyć.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
śmieszną 17Forma podstawowa: śmieszny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
śmieszne 13Forma podstawowa: śmieszny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
śmieszni 13Forma podstawowa: śmieszny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
śmieszył 16Forma podstawowa: śmieszyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
śmietana 14Opis: porcja śmietany, określona ilość tego produktu, zazwyczaj kubeczek, plastikowe opakowanie.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
śmietaną 18Forma podstawowa: śmietana
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
śmietanę 18Forma podstawowa: śmietana
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
śmietano 14Forma podstawowa: śmietana
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: śmietana
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
śmietany 15Forma podstawowa: śmietana
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma podstawowa: śmietana
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
śmietkom 16Forma podstawowa: śmietka
Opis: owad z rzędu muchówek, larwy śmietki są szkodnikami roślin.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
śmigacie 16Forma podstawowa: śmigać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:nonrefl
śmigając 22Forma podstawowa: śmigać
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
śmigałam 18Forma podstawowa: śmigać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:nonrefl
śmigania 15Forma podstawowa: śmigać
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:nonrefl

Forma podstawowa: śmiganie
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
śmiganie 15Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
śmiganiu 17Forma podstawowa: śmiganie
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
śmiglany 17Forma podstawowa: śmiglanin
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
śmigłego 19Forma podstawowa: śmigły
Opis: o człowieku (lub innej istocie) - taki, który jest wysoki i szczupły.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
śmigłemu 20Forma podstawowa: śmigły
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1
śmigłową 21Forma podstawowa: śmigłowy
Opis: związany ze śmigłem.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
śmigłowe 17Forma podstawowa: śmigłowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
śmigłych 21Forma podstawowa: śmigły
Opis: o człowieku (lub innej istocie) - taki, który jest wysoki i szczupły.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos

Forma podstawowa: śmigły
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:loc:m1
śmigłymi 19Forma podstawowa: śmigły
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos

Forma podstawowa: śmigły
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
śmignęli 20Forma podstawowa: śmignąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:nonrefl
śmignęły 22Forma podstawowa: śmignąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:nonrefl
śmignica 16Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
śmignico 16Forma podstawowa: śmignica
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
śmignicy 17Forma podstawowa: śmignica
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
śmigusie 17Forma podstawowa: śmigus
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
śmigusom 18Forma podstawowa: śmigus
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
śniadają 19Forma podstawowa: śniadać
Opis: jeść śniadanie.
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
śniadała 15Forma podstawowa: śniadać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl
śniadało 15Forma podstawowa: śniadać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
śniadały 16Forma podstawowa: śniadać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
śniadamy 15Forma podstawowa: śniadać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl
śniadano 13Forma podstawowa: śniadać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl
śniadasz 13Forma podstawowa: śniadać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl
śniadawe 13Forma podstawowa: śniadawy
Opis: o skórze, cerze: lekko śniady, ciemny.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
śniadawi 13Forma podstawowa: śniadawy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
śniadawy 14Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
śniadego 15Forma podstawowa: śniady
Opis: o skórze, cerze: ciemny, opalony, o brązowawym odcieniu.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
śniadość 22Opis: cecha wyglądu człowieka, który ma ciemną karnację.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
śniatami 14Forma podstawowa: śniat
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
śniatowi 13Forma podstawowa: śniat
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
śniącego 19Forma podstawowa: śnić
Forma fleksyjna: pact:sg:acc:m1.m2:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
śniącemu 20Forma podstawowa: śnić
Forma fleksyjna: pact:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
śniedkom 15Forma podstawowa: śniedek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
śniedków 18Forma podstawowa: śniedek
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
śniedzią 17Forma podstawowa: śniedź
Opis: produkt korozji atmosferycznej miedzi i jej stopów w wilgotnym powietrzu.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
śniegach 17Forma podstawowa: śnieg
Opis: substancja, która jest wynikiem opadów śniegu.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
śniegami 15Forma podstawowa: śniegi
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p3
śniegiem 15Forma podstawowa: śnieg
Opis: substancja, która jest wynikiem opadów śniegu.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
śniegowe 14Forma podstawowa: śniegowy
Opis: zrobiony ze śniegu.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
śniegowi 14Forma podstawowa: śnieg
Opis: substancja, która jest wynikiem opadów śniegu.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3

Forma podstawowa: śniegowy
Opis: zrobiony ze śniegu.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
śniegowy 15Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
śniegułę 22Forma podstawowa: śnieguła
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
śnieguło 18Forma podstawowa: śnieguła
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
śnieniom 13Forma podstawowa: śnić
śnieżeni 16Forma podstawowa: śnieżyć
śnieżkom 18Forma podstawowa: śnieżek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: śnieżek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: śnieżka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
śnieżków 21Forma podstawowa: śnieżek
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
śnieżmyż 22Forma podstawowa: śnieżyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
śnieżnej 18Forma podstawowa: śnieżny
Opis: biały, bardzo jasny, podobny w kolorze do śniegu.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
śnieżnym 18Forma podstawowa: śnieżny
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
śnieżone 16Forma podstawowa: śnieżyć
śnieżyca 18Opis: Leucojum – rodzaj roślin z rodziny amarylkowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
śnieżycą 22Forma podstawowa: śnieżyca
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
śnieżyce 18Forma podstawowa: śnieżyca
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
śnieżyli 18Forma podstawowa: śnieżyć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
śnieżyła 19Forma podstawowa: śnieżyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
śnieżyło 19Forma podstawowa: śnieżyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
śnieżyły 20Forma podstawowa: śnieżyć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
śniętego 19Forma podstawowa: snąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m1.m2:imperf:aff ppas:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff

Forma podstawowa: śnięty
Opis: o stworzeniu, przede wszystkim o rybie: nieżywy.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
śniętych 21Forma podstawowa: śnięty
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
śniętymi 19Forma podstawowa: śnięty
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
śnijcież 19Forma podstawowa: snąć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
śniliśmy 19Forma podstawowa: śnić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:pri:imperf:refl.nonrefl
śniłabym 18Forma podstawowa: śnić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
śniłabyś 21Forma podstawowa: śnić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
śniłyśmy 21Forma podstawowa: śnić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pri:imperf:refl.nonrefl
śnionych 16Forma podstawowa: śnić
Forma fleksyjna: ppas:pl:acc:m1.p1:imperf:aff ppas:pl:gen.loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff
śnionymi 14Forma podstawowa: śnić
Forma fleksyjna: ppas:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff
śniotach 16Forma podstawowa: śniot
Opis: stosowana w bartnictwie duża dębowa deska z dwoma otworami na dole i na górze, którą zawiesza się na tzw. kluczach - dwóch hakowato zakończonych kołkach zamocowanych nad i pod barcią.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
śniotami 14Forma podstawowa: śniot
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
śnitkami 15Forma podstawowa: śnitka
śparogom 16Forma podstawowa: śparogi
śpiącego 20Forma podstawowa: spać
Forma fleksyjna: pact:sg:acc:m1.m2:imperf:aff:nonrefl pact:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:nonrefl
śpiącemu 21Forma podstawowa: śpiący
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos subst:sg:dat:m1
śpiących 22Forma podstawowa: spać
Forma fleksyjna: pact:pl:acc:m1.p1:imperf:aff:nonrefl pact:pl:gen.loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:nonrefl

Forma podstawowa: śpiąca
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:pl:loc:f

Forma podstawowa: śpiący
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:loc:m1
śpiącymi 20Forma podstawowa: spać
Forma fleksyjna: pact:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:nonrefl

Forma podstawowa: śpiąca
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f

Forma podstawowa: śpiący
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos subst:pl:inst:m1
śpiączce 19Forma podstawowa: śpiączka
Opis: doznanie polegające na nieopanowanej potrzebie położenia się spać, senność.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
śpiączek 19Forma podstawowa: śpiączka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
śpiączka 19Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
śpiączki 19Forma podstawowa: śpiączka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
śpiączko 19Forma podstawowa: śpiączka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
śpieszna 13Forma podstawowa: śpieszny
Opis: wykonywany lub odbywający się w pośpiechu, pod presją czasu, bez zwlekania, szybciej niż normalnie.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
śpieszną 17Forma podstawowa: śpieszny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
śpieszni 13Forma podstawowa: śpieszny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
śpieszno 13Forma fleksyjna: adv:pos

Forma podstawowa: śpieszny
Opis: wykonywany lub odbywający się w pośpiechu, pod presją czasu, bez zwlekania, szybciej niż normalnie.
Forma fleksyjna: adja
śpieszyć 19Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
śpieszże 17Forma podstawowa: śpieszyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
śpiewacy 15Forma podstawowa: śpiewak
Opis: człowiek, który śpiewa, potrafi śpiewać.
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
śpiewaki 14Forma podstawowa: śpiewak
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
śpiewaku 16Forma podstawowa: śpiewak
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
śpiewała 15Forma podstawowa: śpiewać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
śpiewami 14Forma podstawowa: śpiew
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
śpiewana 13Forma podstawowa: śpiewać
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
śpiewaną 17Forma podstawowa: śpiewać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
śpiewane 13Forma podstawowa: śpiewać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
śpiewano 13Forma podstawowa: śpiewać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
śpiewasz 13Forma podstawowa: śpiewać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
śpiewkom 15Forma podstawowa: śpiewek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: śpiewka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
śpiewnie 13Opis: dźwięcznie, tak jakby ktoś śpiewał, melodyjnie pod względem brzmienia.
Forma fleksyjna: adv:pos
śpijcież 20Forma podstawowa: spać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
śpiochom 17Forma podstawowa: śpiocha
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f

Forma podstawowa: śpiochy
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
śpiochów 20Forma podstawowa: śpioch
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1

Forma podstawowa: śpiochy
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
śpioszce 14Forma podstawowa: śpioszka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
śpioszka 14Forma podstawowa: śpioszek
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
śpioszko 14Forma podstawowa: śpioszka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
śpiworem 14Forma podstawowa: śpiwór
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
śpiworka 14Forma podstawowa: śpiworek
śpiworki 14Forma podstawowa: śpiworek
śpiworów 17Forma podstawowa: śpiwór
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
śpiworze 13Forma podstawowa: śpiwór
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
śpiżarni 17Forma podstawowa: śpiżarnia
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
średnica 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
średnicę 18Forma podstawowa: średnica
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
średnich 16Forma podstawowa: średni
Opis: niezbyt dobrej jakości, taki, który jest znośny, ale mógłby być lepszy.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
średnicy 15Forma podstawowa: średnica
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
średniej 15Forma podstawowa: średni
Opis: niezbyt dobrej jakości, taki, który jest znośny, ale mógłby być lepszy.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos

Forma podstawowa: średnia
Opis: "statystyka (funkcja) stosowana jako tzw. miara tendencji centralnej, tzn. wskaźnik pokazujący w jakiś sposób ""środek"" rozkładu, ""środek"" można zdefiniować na wiele sposobów, istnieje też wiele rodzaj"
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
śremiany 14Forma podstawowa: śremianin
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
śremskie 14Forma podstawowa: śremski
Opis: związany ze Śremem, miastem w Wielkopolsce.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
środkami 15Forma podstawowa: środek
Opis: sposób, metoda.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3

Forma podstawowa: środki
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p3
środkiem 15Forma podstawowa: środek
Opis: sposób, metoda.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
środkowa 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: środkowy
Opis: taki, który jest związany ze środkiem jakiegoś okresu, np. środkowy perm.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
środkową 18Forma podstawowa: środkowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
środkowe 14Forma podstawowa: środkowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
środkowi 14Forma podstawowa: środkowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
środkuje 18Forma podstawowa: środkować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
środniku 16Forma podstawowa: środnik
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
środowej 15Forma podstawowa: środowy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
środowym 15Forma podstawowa: środowy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
śródleci 19Forma podstawowa: śródlecie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
śródwaga 19Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
śródwagi 19Forma podstawowa: śródwaga
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
śrubiarń 22Forma podstawowa: śrubiarnia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
śrubkach 20Forma podstawowa: śrubka
Opis: mała śruba - złącze, elemnt połączenia śrubowego.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
śrubkują 25Forma podstawowa: śrubkować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
śrubować 21Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
śrubował 18Forma podstawowa: śrubować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
śrubowce 17Forma podstawowa: śrubowiec
Opis: statek śrubowy.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
śrubowej 18Forma podstawowa: śrubowa
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
śrubówce 21Forma podstawowa: śrubówka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
śrubówek 21Forma podstawowa: śrubówka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
śrubówkę 25Forma podstawowa: śrubówka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
śrubówki 21Forma podstawowa: śrubówka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
śrubując 25Forma podstawowa: śrubować
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
śrubujże 24Forma podstawowa: śrubować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
śrubunku 21Forma podstawowa: śrubunek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
śrucinie 15Forma podstawowa: śrucina
Opis: pojedyncza cząstka metalu, będąca składową śrutu.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
śrutarzu 17Forma podstawowa: śrutarz
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
śrutarzy 16Forma podstawowa: śrutarz
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
śrutować 20Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
śrutował 17Forma podstawowa: śrutować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
śrutowań 21Forma podstawowa: śrutować
śrutowni 15Forma podstawowa: śrutownia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
śrutowym 17Forma podstawowa: śrutowy
Opis: związany ze śrutem.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
śrutówce 20Forma podstawowa: śrutówka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
śrutówka 20Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
śrutówką 24Forma podstawowa: śrutówka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
śrutówki 20Forma podstawowa: śrutówka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
śrutując 24Forma podstawowa: śrutować
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
śryżowej 19Forma podstawowa: śryżowy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
śwarnego 14Forma podstawowa: śwarny
Opis: ładny, szykowny, piękny, zgrabny.
śwarnych 16Forma podstawowa: śwarny
śwarnymi 14Forma podstawowa: śwarny
świadczy 15Forma podstawowa: świadczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
świadków 18Forma podstawowa: świadek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
świadoma 14Forma podstawowa: świadomy
Opis: taki, który nie jest zrobiony przez przypadek, ale ze świadomością czynów, tak, że ktoś zdaje sobie lub zdawał sobie z tego sprawę i może wziąć za to odpowiedzialność.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
świadomą 18Forma podstawowa: świadomy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
świadome 14Forma podstawowa: świadomy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
świadomi 14Forma podstawowa: świadomy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
świadomy 15Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
światach 16Forma podstawowa: świat
Opis: ogół osób, rzeczy lub zjawisk.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
światkom 15Forma podstawowa: światek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
światłej 17Forma podstawowa: światły
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
światłom 16Forma podstawowa: światła
Opis: miejsce na drodze bądź na skrzyżowaniu, w którym znajduje się sygnalizacja świetlna.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3

Forma podstawowa: światło
Opis: w drukarstwie: odstęp pomiędzy wierszami lub innymi fragmentami tekstu, niezadrukowana przestrzeń.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
światłym 17Forma podstawowa: światły
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
światowa 13Forma podstawowa: światowy
Opis: taki, który świadczy o czyimś obyciu, znajomości świata, wyrobieniu.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
światową 17Forma podstawowa: światowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
światowi 13Forma podstawowa: świat
Opis: ogół osób, rzeczy lub zjawisk.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
światowo 13Opis: w sposób świadczący o czyimś obyciu, znajomości świata, wyrobieniu, bywaniu w pożądanych miejscach, spotykaniu ludzi o wysokim statusie.
Forma fleksyjna: adv:pos
świądach 20Forma podstawowa: świąd
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
świądzie 17Forma podstawowa: świąd
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
świątkom 19Forma podstawowa: świątek
Opis: dzień świąteczny, święto.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2 subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: świątko
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
świątków 22Forma podstawowa: świątek
Opis: dzień świąteczny, święto.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1

Forma podstawowa: świątek
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:m3
świątnik 18Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
świątyni 18Forma podstawowa: świątynia
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
świbkami 16Forma podstawowa: świbka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
świderek 14Opis: makaron poskręcany spiralnie.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
świderka 14Forma podstawowa: świderek
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
świderki 14Forma podstawowa: świderek
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
świderku 16Forma podstawowa: świderek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: świderek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
świdrach 16Forma podstawowa: świder
Opis: narzędzie wiercące służące do zwiercania skał stosowane w wiertnictwie, narzędzie to połączone jest z przewodem wiertniczym i zapuszczane do otworu wiertniczego.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1 subst:pl:loc:m3

Forma podstawowa: świder
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
świdraka 14Forma podstawowa: świdrak
Opis: Teredo navalis - inwazyjny gatunek małża blaszkoskrzelnego z rodziny świdrakowatych, charakteryzujący się zdolnością trawienia celulozy.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
świdrami 14Forma podstawowa: świder
Opis: narzędzie wiercące służące do zwiercania skał stosowane w wiertnictwie, narzędzie to połączone jest z przewodem wiertniczym i zapuszczane do otworu wiertniczego.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1 subst:pl:inst:m3
świdrową 17Forma podstawowa: świdrowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
świdrowe 13Forma podstawowa: świdrowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
świdrowi 13Forma podstawowa: świder
Opis: narzędzie wiercące służące do zwiercania skał stosowane w wiertnictwie, narzędzie to połączone jest z przewodem wiertniczym i zapuszczane do otworu wiertniczego.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
świdrowy 14Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
świdruje 17Forma podstawowa: świdrować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
świdruję 21Forma podstawowa: świdrować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
świdrzyk 15Opis: ślimak z rodziny świdrzykowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
świdwach 16Forma podstawowa: świdwa
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
świecach 16Forma podstawowa: świeca
Opis: amunicja generująca światło lub dym.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f

Forma podstawowa: świeca
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1

Forma podstawowa: świece
Opis: łow. oczy większości dużych zwierząt.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:p3
świecami 14Forma podstawowa: świeca
Opis: amunicja generująca światło lub dym.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f

Forma podstawowa: świece
Opis: łow. oczy większości dużych zwierząt.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p3
świecarz 13Opis: rzemieślnik wytwarzający świece.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
świecącą 22Forma podstawowa: świecić
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
świecące 18Forma podstawowa: świecić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
świecąco 18Forma podstawowa: świecący
świecący 19Forma podstawowa: świecić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
świechta 16Forma podstawowa: świechtać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
świeciła 15Forma podstawowa: świecić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
świeciło 15Forma podstawowa: świecić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
świeciły 16Forma podstawowa: świecić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
świecowa 13Forma podstawowa: świecowy
Opis: związany ze świecą - woskowym przedmiotem z knotem, np. płomień świecowy.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
świecową 17Forma podstawowa: świecowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
świecowe 13Forma podstawowa: świecowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
świecowi 13Forma podstawowa: świecowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
świecują 21Forma podstawowa: świecować
świecuję 21Forma podstawowa: świecować
świeczek 14Forma podstawowa: świeczka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
świeczka 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
świeczki 14Forma podstawowa: świeczka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
świećcie 18Forma podstawowa: świecić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
świećmyż 23Forma podstawowa: świecić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
świegocą 19Forma podstawowa: świegotać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
świegocę 19Forma podstawowa: świegotać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
świegota 15Forma podstawowa: świegotać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
świegotu 17Forma podstawowa: świegot
Opis: świergot (dźwięk wydawany przez ptaka).
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
świegoty 16Forma podstawowa: świegot
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
świekier 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
świekrem 14Forma podstawowa: świekier
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
świercka 14Forma podstawowa: świercki
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
świercką 18Forma podstawowa: świercki
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
świercki 14Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
świergol 15Forma podstawowa: świergolić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
świerknę 17Forma podstawowa: świerknąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl
świerków 17Forma podstawowa: świerk
Opis: Picea – rodzaj wiecznie zielonych drzew z rodziny sosnowatych (Pinaceae), który obejmuje około 35 gatunków, świerk występuje na obszarach chłodnych i umiarkowanych półkuli północnej.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:m3

Forma podstawowa: świerki
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
świerzbi 14Forma podstawowa: świerzbić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl

Forma podstawowa: świerzbieć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
świerzep 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
świetleń 20Forma podstawowa: świetleć
świetlic 15Forma podstawowa: świetlica
Opis: instytucja, działająca zazwyczaj przy szkole, mająca na celu zapewnienie dzieciom opieki i odpowiednich zajęć w czasie wolnym od zajęć szkolnych.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
świetlne 14Forma podstawowa: świetlny
Opis: związany ze światłem, dotyczący światła.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
świetlni 14Forma podstawowa: świetlny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
świetlny 15Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
świetnej 15Forma podstawowa: świetny
Opis: o człowieku: bardzo dobrze wykonujący swoje zajęcie, taki, który ma szczególne predyspozycje do czegoś, talent itp.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
świeżąca 21Forma podstawowa: świeżyć
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:nonrefl
świeżącą 25Forma podstawowa: świeżyć
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:nonrefl
świeżący 22Forma podstawowa: świeżyć
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:nonrefl
świeżcie 17Forma podstawowa: świeżyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
świeżego 18Forma podstawowa: świeży
Opis: taki, który jest nowy, świeżo zaimplementowany, nie jest zużyty (często oznacza to, że jest pełny, jest tego jeszcze duży zapas).
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
świeżemu 19Forma podstawowa: świeży
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
świeżmyż 22Forma podstawowa: świeżyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
świeżoną 20Forma podstawowa: świeżyć
świeżone 16Forma podstawowa: świeżyć
świeżony 17Forma podstawowa: świeżyć
świeższa 16Forma podstawowa: świeży
Opis: taki, który jest nowy, świeżo zaimplementowany, nie jest zużyty (często oznacza to, że jest pełny, jest tego jeszcze duży zapas).
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:com
świeższą 20Forma podstawowa: świeży
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:com adj:sg:inst:f:com
świeższy 17Forma podstawowa: świeży
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:com adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:com
świeżych 20Forma podstawowa: świeży
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
świeżyli 18Forma podstawowa: świeżyć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
świeżyła 19Forma podstawowa: świeżyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl
świeżyły 20Forma podstawowa: świeżyć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
świeżymi 18Forma podstawowa: świeży
Opis: taki, który jest nowy, świeżo zaimplementowany, nie jest zużyty (często oznacza to, że jest pełny, jest tego jeszcze duży zapas).
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
świeżymy 19Forma podstawowa: świeżyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl
świeżysz 17Forma podstawowa: świeżyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl
święcąca 22Forma podstawowa: święcić
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
święcące 22Forma podstawowa: święcić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
święcący 23Forma podstawowa: święcić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
święceni 17Forma podstawowa: święcić
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff

Forma podstawowa: święcony
Opis: taki, który został poddany czynnościom religijnym, błogosławieństwu.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
święciej 19Forma podstawowa: święcie
Opis: bez wątpliwości.
Forma fleksyjna: adv:com
święcili 18Forma podstawowa: święcić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
święciła 19Forma podstawowa: święcić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
święcimy 19Forma podstawowa: święcić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
święcisz 17Forma podstawowa: święcić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
święcone 17Forma podstawowa: święcić
Opis: nazwa pokarmów (głównie mięsa, jaj, chrzanu, chleba etc.) święconych w Wielką Sobotę w kościołach katolickich Polski oraz w graniczących ze Słowenią austriackich regionach Styrii, Karyntii, południow
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
święcono 17Forma podstawowa: święcony
Opis: taki, który został poddany czynnościom religijnym, błogosławieństwu.
Forma fleksyjna: adja
święcony 18Forma podstawowa: święcić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff

Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
świętami 18Forma podstawowa: święta
Opis: kobieta, która jest święta.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p3

Forma podstawowa: święto
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
świętego 19Forma podstawowa: święty
Opis: taki, którego nie da się podważyć.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
świętemu 20Forma podstawowa: święty
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos subst:sg:dat:m1
świętszy 18Forma podstawowa: święty
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:com adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:com
świętuję 25Forma podstawowa: świętować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
świętych 21Forma podstawowa: święte
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2 subst:pl:loc:n2

Forma podstawowa: święty
Opis: taki, którego nie da się podważyć.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:loc:m1
świętymi 19Forma podstawowa: święta
Opis: kobieta, która jest święta.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f

Forma podstawowa: święty
Opis: taki, którego nie da się podważyć.
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos subst:pl:inst:m1
świlecką 19Forma podstawowa: świlecki
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
świlecku 17Forma podstawowa: świlecki
Forma fleksyjna: adjp
świniach 15Forma podstawowa: świnia
Opis: pejoratywne określenie osoby krzywdzącej innych, postępującej niemoralnie.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
świniaka 13Forma podstawowa: świniak
Opis: inna nazwa borowika ponurego.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
świniaki 13Forma podstawowa: świniak
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
świniaku 15Forma podstawowa: świniak
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
świniąca 17Forma podstawowa: świnić
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:nonrefl
świniący 18Forma podstawowa: świnić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:nonrefl
świniccy 15Forma podstawowa: świnicki
Opis: taki, który jest związany ze Świnicą- zwornikowym szczytem w grani głównej Tatr Wysokich o dwóch wierzchołkach, różniących się wysokością o 10 metrów.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
świnicie 13Forma podstawowa: świnić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:nonrefl
świnicki 14Opis: taki, który jest związany ze Świnicą- zwornikowym szczytem w grani głównej Tatr Wysokich o dwóch wierzchołkach, różniących się wysokością o 10 metrów.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
świnicko 14Forma fleksyjna: adv:pos
świnicku 16Forma podstawowa: świnicki
Opis: taki, który jest związany ze Świnicą- zwornikowym szczytem w grani głównej Tatr Wysokich o dwóch wierzchołkach, różniących się wysokością o 10 metrów.
Forma fleksyjna: adjp
świniego 14Forma podstawowa: świni
świniemu 15Forma podstawowa: świni
świninom 13Forma podstawowa: świnina
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
świniona 12Forma podstawowa: świnić
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
świnioną 16Forma podstawowa: świnić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
świnione 12Forma podstawowa: świnić
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
świniono 12Forma podstawowa: świnić
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl
świnkach 16Forma podstawowa: świnka
Opis: świnka pospolita, Chondrostoma nasus – gatunek słodkowodnej ryby karpiokształtnej z rodziny karpiowatych, występuje w środkowej Europie i północnej Azji.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
świnkami 14Forma podstawowa: świnka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
świntuch 18Opis: pejoratywne określenie człowieka źle wychowanego, brudnego, niekulturalnego.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
świntusz 15Forma podstawowa: świntuszyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
świńcież 23Forma podstawowa: świnić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
świństwa 19Forma podstawowa: świństwo
Opis: coś okropnego, obrzydliwego.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
świństwo 19Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
świństwu 21Forma podstawowa: świństwo
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
świńtuch 24
świrenia 12Forma podstawowa: świreń
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
świrenie 12Forma podstawowa: świreń
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
świreniu 14Forma podstawowa: świreń
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
świrkami 14Forma podstawowa: świrk
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2 subst:pl:inst:m3
świrniom 13Forma podstawowa: świreń
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:pl:dat:m3
świronek 13Opis: w dawnych folwarkach - mały spichlerz.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
świronka 13Forma podstawowa: świronek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
świronki 13Forma podstawowa: świronek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
świronku 15Forma podstawowa: świronek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
świrować 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
świrował 14Forma podstawowa: świrować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
świrujmy 18Forma podstawowa: świrować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
świrusie 14Forma podstawowa: świrus
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
świrusów 18Forma podstawowa: świrus
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
świrzepę 17Forma podstawowa: świrzepa
Opis: inne określenie ognichy.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
świsnęła 18Forma podstawowa: świsnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
świsnęło 18Forma podstawowa: świsnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
świsnęły 19Forma podstawowa: świsnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
świstach 16Forma podstawowa: świst
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
świstaka 14Forma podstawowa: świstak
Opis: świstak alpejski, Marmota marmota – gryzoń z rodziny wiewiórkowatych, zamieszkuje Alpy i niektóre pasma Karpat, sztucznie został wprowadzony w Pirenejach.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
świstaki 14Forma podstawowa: świstak
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
świstaku 16Forma podstawowa: świstak
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1

Forma podstawowa: świstak
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
świstali 14Forma podstawowa: świstać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
świstała 15Forma podstawowa: świstać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
świstało 15Forma podstawowa: świstać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
świstały 16Forma podstawowa: świstać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
świstamy 15Forma podstawowa: świstać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
świstaną 17Forma podstawowa: świstać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
świstane 13Forma podstawowa: świstać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
świstano 13Forma podstawowa: świstać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
świstany 14Forma podstawowa: świstać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
świstasz 13Forma podstawowa: świstać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
świstków 18Forma podstawowa: świstek
Opis: niewielki kawałek papieru.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
świstowi 13Forma podstawowa: świst
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
świstuna 15Forma podstawowa: świstun
Opis: świstun zwyczajny, Anas penelope - gatunek średniej wielkości wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae), zamieszkujący północną Eurazję.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m1 subst:sg:gen:m2
świszczą 17Forma podstawowa: świszczeć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
świszcze 13Forma podstawowa: świszcz
Opis: Marmota monax - gatunek dużego gryzonia z rodziny wiewiórkowatych, największy z przedstawicieli rodzaju Marmota, w przeciwieństwie do większości przedstawicieli tego rodzaju jest zwierzęciem nizinny
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2

Forma podstawowa: świszczeć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
świszczę 17Forma podstawowa: świstać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
świszczy 14Forma podstawowa: świszczeć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
świśnięć 25Forma podstawowa: świsnąć
świtacie 14Forma podstawowa: świtać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:nonrefl
świtając 20Forma podstawowa: świtać
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
świtajmy 17Forma podstawowa: świtać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
świtajże 19Forma podstawowa: świtać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
świtałaś 19Forma podstawowa: świtać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:nonrefl
świtałby 18Forma podstawowa: świtać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
świtałem 16Forma podstawowa: świtać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:nonrefl
świtania 13Forma podstawowa: świtać
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:nonrefl
świtanie 13Forma podstawowa: świtać
Opis: pora dnia, gdy wschodzi Słońce, początek dnia.
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:nonrefl

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
świtaniu 15Forma podstawowa: świtanie
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
świtkach 17Forma podstawowa: świtek
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1

Forma podstawowa: świtek
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
świtkami 15Forma podstawowa: świtek
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
świtówek 18Forma podstawowa: świtówka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
świtówkę 22Forma podstawowa: świtówka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
świtówko 18Forma podstawowa: świtówka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ścianowa 13Forma podstawowa: ścianowy
Opis: związany ze ścianą - wyrobiskiem górniczym.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ścianową 17Forma podstawowa: ścianowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ścianowe 13Forma podstawowa: ścianowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
ściągach 22Forma podstawowa: ściąga
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
ściągacz 20Opis: wykończenie otworów odzieży.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ściągali 20Forma podstawowa: ściągać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
ściągały 22Forma podstawowa: ściągać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
ściągamy 21Forma podstawowa: ściągać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
ściągane 19Forma podstawowa: ściągać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
ściągano 19Forma podstawowa: ściągać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
ściągany 20Forma podstawowa: ściągać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
ściągiem 20Forma podstawowa: ściąg
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
ściągnąć 28Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ściągnie 19Forma podstawowa: ściągnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ściąłbym 23Forma podstawowa: ściąć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:pri:perf:refl.nonrefl
ściąwszy 18Forma podstawowa: ściąć
Forma fleksyjna: pant:perf:refl.nonrefl
ścibałaś 21Forma podstawowa: ścibać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
ścibałby 20Forma podstawowa: ścibać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
ścibałem 18Forma podstawowa: ścibać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
ścibałeś 21Forma podstawowa: ścibać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
ścibanej 17Forma podstawowa: ścibać
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff
ścibania 15Forma podstawowa: ścibać
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
ścibanym 17Forma podstawowa: ścibać
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
ścibcież 20Forma podstawowa: ścibać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
ścibiąca 20Forma podstawowa: ścibić
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
ścibiącą 24Forma podstawowa: ścibić
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
ścibiące 20Forma podstawowa: ścibać
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
ścibiący 21Forma podstawowa: ścibić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
ścibicie 16Forma podstawowa: ścibić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:nonrefl verb:fin:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
ścibieni 15Forma podstawowa: ścibić
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
ścibiłem 18Forma podstawowa: ścibić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:nonrefl verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
ścibiona 15Forma podstawowa: ścibić
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
ścibioną 19Forma podstawowa: ścibić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
ścibione 15Forma podstawowa: ścibić
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
ścibiono 15Forma podstawowa: ścibić
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl verb:imps:imperf:refl.nonrefl
ścibolić 21Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
ścibolmy 18Forma podstawowa: ścibolić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
ścichała 18Forma podstawowa: ścichać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl
ścichały 19Forma podstawowa: ścichać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
ścichamy 18Forma podstawowa: ścichać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl
ścichano 16Forma podstawowa: ścichać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl
ścichłam 19Forma podstawowa: ścichnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:perf:nonrefl
ścichłaś 22Forma podstawowa: ścichnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:perf:nonrefl
ścichnąć 25Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
ścichnie 16Forma podstawowa: ścichnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl
ścichnij 18Forma podstawowa: ścichnąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
ścieczeń 20Forma podstawowa: ścieczenie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
ścieczże 18Forma podstawowa: ściec
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
ściegowa 15Forma podstawowa: ściegowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ściegową 19Forma podstawowa: ściegowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ściegowi 15Forma podstawowa: ścieg
Opis: sposób wykonywania dzianiny na drutach czy szydełkiem, a także maszynowo, splot.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
ściekali 15Forma podstawowa: ściekać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
ściekało 16Forma podstawowa: ściekać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
ściekamy 16Forma podstawowa: ściekać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl
ściekano 14Forma podstawowa: ściekać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl
ściekasz 14Forma podstawowa: ściekać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl
ściekłam 17Forma podstawowa: ściec
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:perf:nonrefl
ściekłby 19Forma podstawowa: ściec
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
ściekłym 18Forma podstawowa: ściekły
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ściekowa 14Forma podstawowa: ściekowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ściekową 18Forma podstawowa: ściekowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ściekowe 14Forma podstawowa: ściekowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
ściekowi 14Forma podstawowa: ściek
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
ścieląca 19Forma podstawowa: ścielić
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
ścielącą 23Forma podstawowa: słać
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
ścielące 19Forma podstawowa: ścielić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
ścielący 20Forma podstawowa: ścielić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
ścielcie 15Forma podstawowa: ścielić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
ścielemy 16Forma podstawowa: słać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
ścieleni 14Forma podstawowa: słać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
ścielesz 14Forma podstawowa: słać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ścieliła 16Forma podstawowa: ścielić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
ścieliło 16Forma podstawowa: ścielić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
ścieliły 17Forma podstawowa: ścielić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
ścielisz 14Forma podstawowa: ścielić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl verb:fin:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ścieliwa 14Forma podstawowa: ścieliwo
ścieliwo 14
ścieliwu 16Forma podstawowa: ścieliwo
ścielmyż 20Forma podstawowa: słać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: ścielić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
ścielona 14Forma podstawowa: słać
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
ścieloną 18Forma podstawowa: słać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
ścielone 14Forma podstawowa: ścielić
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
ścielono 14Forma podstawowa: ścielić
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl verb:imps:perf:refl.nonrefl
ścielony 15Forma podstawowa: słać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
ściemach 17Forma podstawowa: ściema
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
ściemami 15Forma podstawowa: ściema
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
ściemnią 18Forma podstawowa: ściemnić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
ściemnić 19Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ściemnił 16Forma podstawowa: ściemnić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
ścieniaj 15Forma podstawowa: ścieniać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ścieniał 15Forma podstawowa: ścienieć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
ścieniań 19Forma podstawowa: ścieniać
ścienieć 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
ścieniej 15Forma podstawowa: ścienieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
ścienili 14Forma podstawowa: ścienić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
ścieniło 15Forma podstawowa: ścienić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
ścienimy 15Forma podstawowa: ścienić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:perf:refl.nonrefl
ścienisz 13Forma podstawowa: ścienić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ścieniuj 17Forma podstawowa: ścieniować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ściennym 15Forma podstawowa: ścienny
Opis: taki, który jest przystosowany do umieszczenia (powieszenia) na ścianie.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ścieńmyż 25Forma podstawowa: ścienić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
ściepami 15Forma podstawowa: ściepa
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
ścieraku 16Forma podstawowa: ścierak
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
ścierali 14Forma podstawowa: ścierać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
ścieralń 20Forma podstawowa: ścieralnia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ścierały 16Forma podstawowa: ścierać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
ścierami 14Forma podstawowa: ściera
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
ścierani 13Forma podstawowa: ścierać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
ścierany 14Forma podstawowa: ścierać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
ścierasz 13Forma podstawowa: ścierać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ściernie 13Forma podstawowa: ściernia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f

Forma podstawowa: ścierń
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
ścierniw 13Forma podstawowa: ścierniwo
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
ściernym 15Forma podstawowa: ścierny
Opis: taki, który służy do ścierania.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ścierpią 18Forma podstawowa: ścierpieć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
ścierpię 18Forma podstawowa: ścierpieć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
ścierpli 15Forma podstawowa: ścierpły
Opis: taki, który ścierpł - zesztywniał.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos

Forma podstawowa: ścierpnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:nonrefl
ścierpła 16Forma podstawowa: ścierpły
Opis: taki, który ścierpł - zesztywniał.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ścierpłą 20Forma podstawowa: ścierpły
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ścierpłe 16Forma podstawowa: ścierpły
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
ścierpną 18Forma podstawowa: ścierpnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl
ścierwic 14Forma podstawowa: ścierwica
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ścierwie 13Forma podstawowa: ścierw
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: ścierwo
Opis: martwe zwierzę.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:n2
ścierwom 14Forma podstawowa: ścierwo
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
ścieszmy 15Forma podstawowa: ściosać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
ścieśnia 17Forma podstawowa: ścieśniać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
ścieśnią 21Forma podstawowa: ścieśnić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
ścieśnić 22Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ścieśnię 21Forma podstawowa: ścieśnić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
ścieśnij 19Forma podstawowa: ścieśnić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ścieśnił 19Forma podstawowa: ścieśnić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
ścieżkom 19Forma podstawowa: ścieżek
Opis: drobny ścieg.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: ścieżka
Opis: ciąg wierzchołków lub ciąg (czasami zbiór) krawędzi łączących kolejne wierzchołki w ciągu wierzchołków ścieżki.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
ścieżków 22Forma podstawowa: ścieżek
Opis: drobny ścieg.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
ścieżyną 22Forma podstawowa: ścieżyna
Opis: wąska, niepozorna dróżka.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ścieżynę 22Forma podstawowa: ścieżyna
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ścieżyno 18Forma podstawowa: ścieżyna
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ścięgien 19Forma podstawowa: ścięgno
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
ścięgnie 19Forma podstawowa: ścięgno
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:n2
ścięliby 21Forma podstawowa: ściąć
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
ścięłaby 22Forma podstawowa: ściąć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
ściętego 20Forma podstawowa: ściąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m1.m2:perf:aff ppas:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:perf:aff

Forma podstawowa: ścięty
Opis: ukośny, utworzony przez linie, między którymi jest kąt ostry.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ściętemu 21Forma podstawowa: ścięty
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ściężnic 22Forma podstawowa: ściężnica
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ścigacie 16Forma podstawowa: ścigać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
ścigając 22Forma podstawowa: ścigać
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
ścigałam 18Forma podstawowa: ścigać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
ścigania 15Forma podstawowa: ścigać
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:refl.nonrefl

Forma podstawowa: ściganie
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
ściganie 15Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
ściganym 17Forma podstawowa: ścigać
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
ścinajmy 17Forma podstawowa: ścinać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
ścinajże 19Forma podstawowa: ścinać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ścinakom 15Forma podstawowa: ścinak
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
ścinałam 16Forma podstawowa: ścinać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
ścinałeś 19Forma podstawowa: ścinać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
ścinanym 15Forma podstawowa: ścinać
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
ścinkach 17Forma podstawowa: ścinka
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
ścinkami 15Forma podstawowa: ścinek
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3

Forma podstawowa: ścinka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
ścinkowi 14Forma podstawowa: ścinek
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
ściosają 19Forma podstawowa: ściosać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
ściosała 15Forma podstawowa: ściosać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
ściosało 15Forma podstawowa: ściosać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
ściosana 13Forma podstawowa: ściosać
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
ściosaną 17Forma podstawowa: ściosać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
ściosane 13Forma podstawowa: ściosać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff
ściosano 13Forma podstawowa: ściosać
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl.nonrefl
ściosany 14Forma podstawowa: ściosać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff
ściosasz 13Forma podstawowa: ściosać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ściosuje 17Forma podstawowa: ściosywać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
ścioszże 17Forma podstawowa: ściosać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ściółkuj 24Forma podstawowa: ściółkować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
ściskach 17Forma podstawowa: ścisk
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
ściskacz 15Opis: przyrząd służący do ściskania - jako urządzenie do treningu siły mięśni dłoni lub jako odstresowywacz, likwidujący napięcie mięśni.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ściskają 20Forma podstawowa: ściskać
Opis: obejmować osobę lub jakąś część jej ciała (np. rękę, przedramię itp.) w geście przyjaźni, czułości, np. na powitanie.
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
ściskała 16Forma podstawowa: ściskać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
ściskamy 16Forma podstawowa: ściskać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
ściskani 14Forma podstawowa: ściskać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
ściskasz 14Forma podstawowa: ściskać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ściskiem 15Forma podstawowa: ścisk
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
ścisłemu 18Forma podstawowa: ścisły
Opis: na przykład o rozumowaniu: logiczny, konkretny.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ścisłość 24Opis: cecha jakiegoś powiązania, relacji (np. między zagadnieniami), to, że są one pokrewne.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
ścisłych 19Forma podstawowa: ścisły
Opis: na przykład o rozumowaniu: logiczny, konkretny.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
ścisnęli 18Forma podstawowa: ścisnąć
Opis: objąć osobę lub jakąś część jej ciała (np. rękę, przedramię itp.) w geście przyjaźni, czułości, np. na powitanie.
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
ścisnęła 19Forma podstawowa: ścisnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
ścisnęły 20Forma podstawowa: ścisnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
ściszała 15Forma podstawowa: ściszać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
ściszało 15Forma podstawowa: ściszać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
ściszały 16Forma podstawowa: ściszać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
ściszana 13Forma podstawowa: ściszać
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
ściszaną 17Forma podstawowa: ściszać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
ściszane 13Forma podstawowa: ściszać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
ściszani 13Forma podstawowa: ściszać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
ściszany 14Forma podstawowa: ściszać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
ściszasz 13Forma podstawowa: ściszać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ściszona 13Forma podstawowa: ściszyć
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
ściszoną 17Forma podstawowa: ściszyć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
ściszone 13Forma podstawowa: ściszyć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff
ściszono 13Forma podstawowa: ściszyć
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl.nonrefl
ściszony 14Forma podstawowa: ściszyć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff
ściszyła 16Forma podstawowa: ściszyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
ściszyły 17Forma podstawowa: ściszyć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
ściszymy 16Forma podstawowa: ściszyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:perf:refl.nonrefl
ściszysz 14Forma podstawowa: ściszyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ściśliwą 22Forma podstawowa: ściśliwy
Opis: taki, który zmniejsza swoją objętość pod wpływem ciśnienia.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ściśliwe 18Forma podstawowa: ściśliwy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
ściśliwi 18Forma podstawowa: ściśliwy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
ściubały 20Forma podstawowa: ściubać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
ściubana 17Forma podstawowa: ściubać
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
ściubaną 21Forma podstawowa: ściubać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
ściubane 17Forma podstawowa: ściubać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
ściubani 17Forma podstawowa: ściubać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
ściubano 17Forma podstawowa: ściubać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl verb:imps:imperf:refl.nonrefl
ściubany 18Forma podstawowa: ściubać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
ściubcie 18Forma podstawowa: ściubać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: ściubić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
ściubiąc 22Forma podstawowa: ściubać
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl pcon:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: ściubić
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
śikharom 16Forma podstawowa: śikhara
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
śiwaizmu 15Forma podstawowa: śiwaizm
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
śiwaizmy 14Forma podstawowa: śiwaizm
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
śladować 19Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
śladował 16Forma podstawowa: śladować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
śladówką 23Forma podstawowa: śladówka
Opis: narta przeznaczona do turystyki narciarskiej, nieco szersza i cięższa od klasycznej narty biegowej, przystosowana do jazdy po nieprzygotowanych trasach.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
śladówko 19Forma podstawowa: śladówka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
śladujże 22Forma podstawowa: śladować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
ślazikom 15Forma podstawowa: ślazik
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
ślazików 18Forma podstawowa: ślazik
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
ślazowca 14Forma podstawowa: ślazowiec
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
ślazowce 14Forma podstawowa: ślazowiec
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
ślazowej 15Forma podstawowa: ślazowy
Opis: związany ze ślazem - rośliną zielną.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
ślazowym 15Forma podstawowa: ślazowy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ślazówce 18Forma podstawowa: ślazówka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
ślazówek 18Forma podstawowa: ślazówka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ślazówka 18Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ślazówką 22Forma podstawowa: ślazówka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ślazówkę 22Forma podstawowa: ślazówka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ślazówki 18Forma podstawowa: ślazówka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ślazówko 18Forma podstawowa: ślazówka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
śląskich 21Forma podstawowa: śląska
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:pl:loc:f
śląskiej 20Forma podstawowa: śląska
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: śląski
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
śląskimi 19Forma podstawowa: śląski
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1

Forma podstawowa: śląskie
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p3
śledczej 17Forma podstawowa: śledczy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
śledczym 17Forma podstawowa: śledczy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos subst:pl:dat:m1 subst:sg:inst:m1 subst:sg:loc:m1
śledząca 19Forma podstawowa: śledzić
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
śledzącą 23Forma podstawowa: śledzić
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
śledzące 19Forma podstawowa: śledzić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
śledzący 20Forma podstawowa: śledzić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
śledzika 15Forma podstawowa: śledzik
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
śledziki 15Forma podstawowa: śledzik
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
śledziku 17Forma podstawowa: śledzik
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1

Forma podstawowa: śledzik
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
śledzili 15Forma podstawowa: śledzić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
śledziła 16Forma podstawowa: śledzić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
śledziły 17Forma podstawowa: śledzić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
śledzimy 16Forma podstawowa: śledzić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
śledzisz 14Forma podstawowa: śledzić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
śledzona 14Forma podstawowa: śledzić
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
śledzoną 18Forma podstawowa: śledzić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
śledzony 15Forma podstawowa: śledzić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
śledztwa 15Forma podstawowa: śledztwo
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
śledźmyż 28Forma podstawowa: śledzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
ślepakom 16Forma podstawowa: ślepak
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:pl:dat:m2 subst:pl:dat:m3
ślepaków 19Forma podstawowa: ślepak
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:m3
ślepawej 16Forma podstawowa: ślepawy
Opis: będący wyrazem zaślepienia, bezkrytycznego zapatrzenia i wiary w coś.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
ślepcach 18Forma podstawowa: ślepiec
Opis: Spalax microphthalmus - ssak z rodziny ślepców występujący w południowo-wschodniej Europie (Ukraina i Rosja).
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1 subst:pl:loc:m2
ślepcami 16Forma podstawowa: ślepiec
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1 subst:pl:inst:m2
ślepcież 19Forma podstawowa: ślepić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
ślepcowi 15Forma podstawowa: ślepiec
Opis: Spalax microphthalmus - ssak z rodziny ślepców występujący w południowo-wschodniej Europie (Ukraina i Rosja).
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:dat:m2
ślepiach 17Forma podstawowa: ślep
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
ślepiami 15Forma podstawowa: ślepie
Opis: oko zwierzęcia, zwłaszcza drapieżnika.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
ślepiącą 23Forma podstawowa: ślepić
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
ślepiące 19Forma podstawowa: ślepić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
ślepiący 20Forma podstawowa: ślepić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
ślepicie 15Forma podstawowa: ślepić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
ślepiłby 19Forma podstawowa: ślepić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
ślepiłem 17Forma podstawowa: ślepić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
ślepiłeś 20Forma podstawowa: ślepić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
ślepioną 18Forma podstawowa: ślepić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
ślepione 14Forma podstawowa: ślepić
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
ślepiono 14Forma podstawowa: ślepić
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
ślepiony 15Forma podstawowa: ślepić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
ślepiota 15Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ślepiotą 19Forma podstawowa: ślepiota
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ślepiotę 19Forma podstawowa: ślepiota
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ślepioto 15Forma podstawowa: ślepiota
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ślepkach 18Forma podstawowa: ślepko
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
ślepkiem 16Forma podstawowa: ślepek
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
ślepliby 18Forma podstawowa: ślepnąć
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
ślepłbyś 23Forma podstawowa: ślepnąć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:nonrefl
ślepłoby 19Forma podstawowa: ślepnąć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
ślepłyby 20Forma podstawowa: ślepnąć
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
ślepocie 15Forma podstawowa: ślepota
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
ślepoocy 16Forma podstawowa: ślepooki
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
ślepooka 15Forma podstawowa: ślepooki
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ślepooki 15Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ślepotom 16Forma podstawowa: ślepota
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
ślepucha 19Forma podstawowa: ślepuch
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ślepuchą 23Forma podstawowa: ślepucha
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ślepuchę 23Forma podstawowa: ślepucha
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ślepuchy 20Forma podstawowa: ślepuch
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: ślepucha
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ślęczały 21Forma podstawowa: ślęczeć
Opis: wykonywać jakąś czynność, jakieś zadanie długo i z dużym wysiłkiem.
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
ślęczano 18Forma podstawowa: ślęczeć
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl
ślęczącą 27Forma podstawowa: ślęczeć
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:nonrefl
ślęczące 23Forma podstawowa: ślęczeć
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:nonrefl
ślęczący 24Forma podstawowa: ślęczeć
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:nonrefl
ślęzawom 18Forma podstawowa: ślęzawa
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
ślężawie 21Forma podstawowa: ślężawa
ślężawom 22Forma podstawowa: ślężawa
ślężynom 23Forma podstawowa: ślężyna
ślicznej 16Forma podstawowa: śliczny
Opis: wspaniały, bardzo udany, dorodny, okazały.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
ślicznot 15Forma podstawowa: ślicznota
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ślicznym 16Forma podstawowa: śliczny
Opis: wspaniały, bardzo udany, dorodny, okazały.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ślimacza 15Forma podstawowa: ślimaczy
Opis: bardzo powolny, taki jak u ślimaka.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ślimaczą 19Forma podstawowa: ślimaczy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ślimaczy 16Forma podstawowa: ślimaczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl
ślimakom 16Forma podstawowa: ślimak
Opis: inna nazwa maślaka – grzyba z rodziny maślakowatych, który jest szeroko rozpowszechniony, w Polsce dość pospolity.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
śliniaku 16Forma podstawowa: śliniak
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
śliniącą 22Forma podstawowa: ślinić
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
śliniące 18Forma podstawowa: ślinić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
śliniłaś 19Forma podstawowa: ślinić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
śliniłby 18Forma podstawowa: ślinić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
śliniłem 16Forma podstawowa: ślinić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
śliniona 13Forma podstawowa: ślinić
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
ślinioną 17Forma podstawowa: ślinić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
ślinione 13Forma podstawowa: ślinić
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
śliniono 13Forma podstawowa: ślinić
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
ślinkami 15Forma podstawowa: ślinka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
ślinowej 15Forma podstawowa: ślinowy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
ślinowym 15Forma podstawowa: ślinowy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ślipałaś 20Forma podstawowa: ślipać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:nonrefl
ślipałem 17Forma podstawowa: ślipać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:nonrefl
ślipanie 14Forma podstawowa: ślipać
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:nonrefl
ślipaniu 16Forma podstawowa: ślipać
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:nonrefl
ślipiają 20Forma podstawowa: ślipiać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
ślipiali 15Forma podstawowa: ślipiać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
ślipiała 16Forma podstawowa: ślipiać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl

Forma podstawowa: ślipieć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl
ślipiało 16Forma podstawowa: ślipiać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl

Forma podstawowa: ślipieć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
ślipiały 17Forma podstawowa: ślipiać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl

Forma podstawowa: ślipieć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
ślipiamy 16Forma podstawowa: ślipiać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl
ślipiano 14Forma podstawowa: ślipiać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl
ślipiąca 19Forma podstawowa: ślipać
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:nonrefl

Forma podstawowa: ślipieć
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:nonrefl
ślipiącą 23Forma podstawowa: ślipać
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:nonrefl
ślipiące 19Forma podstawowa: ślipać
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:nonrefl

Forma podstawowa: ślipieć
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:nonrefl
ślipiący 20Forma podstawowa: ślipać
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:nonrefl

Forma podstawowa: ślipieć
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:nonrefl
ślipiowi 14Forma podstawowa: ślip
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
ślipkach 18Forma podstawowa: ślipek
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1

Forma podstawowa: ślipek
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3

Forma podstawowa: ślipko
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
ślipkami 16Forma podstawowa: ślipek
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1

Forma podstawowa: ślipek
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
ślipkiem 16Forma podstawowa: ślipek
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1

Forma podstawowa: ślipek
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
ślipkowi 15Forma podstawowa: ślipek
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1

Forma podstawowa: ślipek
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
ślipskom 16Forma podstawowa: ślipsko
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
śliskiej 16Forma podstawowa: śliski
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
śliskość 23Opis: cecha powierzchni, np. podłogi, charakteryzującej się gładkością i zmniejszonym tarciem, co może spowodować poślizg (czegoś lub kogoś).
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
śliwcowi 14Forma podstawowa: śliwiec
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2 subst:sg:dat:m3
śliwiccy 16Forma podstawowa: śliwicki
Opis: związany ze Śliwicami - wsią w województwie kujawsko-pomorskim.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
śliwkowe 14Forma podstawowa: śliwkowy
Opis: związany ze śliwką - owocem śliwki.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
śliwkowo 14Forma podstawowa: śliwkowy
Forma fleksyjna: adja
śliwkowy 15Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
śliwnika 14Forma podstawowa: śliwnik
Opis: sad śliwkowy.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
śliwniki 14Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
śliwniku 16Forma podstawowa: śliwnik
Opis: sad śliwkowy.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
śliwowej 15Forma podstawowa: śliwowy
Opis: taki, który jest związany ze śliwą - drzewem rodzącym śliwki.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
śliwowic 14Forma podstawowa: śliwowica
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
śliwowym 15Forma podstawowa: śliwowy
Opis: taki, który jest związany ze śliwą - drzewem rodzącym śliwki.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
śliwówce 18Forma podstawowa: śliwówka
Opis: nalewka o smaku śliwek.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
śliwówek 18Forma podstawowa: śliwówka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
śliwówką 22Forma podstawowa: śliwówka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
śliwówkę 22Forma podstawowa: śliwówka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
śliwówki 18Forma podstawowa: śliwówka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ślizgała 17Forma podstawowa: ślizgać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl
ślizgało 17Forma podstawowa: ślizgać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl
ślizgały 18Forma podstawowa: ślizgać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl
ślizgarz 15Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
ślizgasz 15Forma podstawowa: ślizgać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl
ślizgiem 16Forma podstawowa: ślizg
Opis: ruch jednostki pływającej, w którym składowa dynamiczna wyporu przeważa nad składową statyczną.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
ślizgnąć 24Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
ślizgnął 21Forma podstawowa: ślizgnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
ślizgnij 17Forma podstawowa: ślizgnąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
ślizgowi 15Forma podstawowa: ślizg
Opis: ruch jednostki pływającej, w którym składowa dynamiczna wyporu przeważa nad składową statyczną.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3

Forma podstawowa: ślizgowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
śliznęło 19Forma podstawowa: śliznąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl
śliznęły 20Forma podstawowa: śliznąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl
śliźnięć 30Forma podstawowa: śliznąć
śliżykom 20Forma podstawowa: śliżyk
śliżyków 23Forma podstawowa: śliżyk
ślubnych 21Forma podstawowa: ślubny
Opis: związany ze ślubem.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:loc:m1
ślubowań 23Forma podstawowa: ślubowanie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
ślubujmy 23Forma podstawowa: ślubować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf.perf:refl.nonrefl
ślusarce 16Forma podstawowa: ślusarka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
ślusarek 16Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma podstawowa: ślusarka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ślusarki 16Forma podstawowa: ślusarek
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: ślusarka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ślusarza 15Forma podstawowa: ślusarz
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
ślusarze 15Forma podstawowa: ślusarz
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: ślusarz
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
ślusarzu 17Forma podstawowa: ślusarz
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
śluzakom 17Forma podstawowa: śluzak
Opis: Cortinarius – rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
śluzaków 20Forma podstawowa: śluzak
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
śluzawic 16Forma podstawowa: śluzawica
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
śluzotok 17Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
śluzować 20Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
śluzował 17Forma podstawowa: śluzować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
śluzowań 21Forma podstawowa: śluzować
śluzowce 16Forma podstawowa: śluzowiec
Opis: przedstawiciel pierwotniaków z rodziny śluzowców (Myxomycota).
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
śluzowej 17Forma podstawowa: śluzowy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
śluzówce 20Forma podstawowa: śluzówka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
śluzówki 20Forma podstawowa: śluzówka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
śluzujże 23Forma podstawowa: śluzować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
śmialiby 17Forma podstawowa: śmiać
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:imperf:refl
śmiałbyś 22Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:nonrefl
śmiałemu 18Forma podstawowa: śmiały
Opis: odważny, taki, który świadczy o tym, że ktoś jest śmiały.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos subst:sg:dat:m1
śmiałkom 17Forma podstawowa: śmiałek
Opis: Deschampsia – rodzaj roślin należący do rodziny wiechlinowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
śmiałoby 18Forma podstawowa: śmiać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:n1.n2:ter:imperf:refl
śmiałość 24Opis: skłonność do podejmowania wyzwań, wiara we własne siły.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
śmiałyby 19Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
śmiałymi 17Forma podstawowa: śmiały
Opis: odważny, taki, który świadczy o tym, że ktoś jest śmiały.
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos subst:pl:inst:m1
śmianiem 14Forma podstawowa: śmiać
Forma fleksyjna: ger:sg:inst:n2:imperf:aff:refl
śmiącemu 21Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Forma fleksyjna: pact:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:nonrefl
śmiących 22Forma podstawowa: śmieć
Forma fleksyjna: pact:pl:acc:m1.p1:imperf:aff:nonrefl pact:pl:gen.loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:nonrefl
śmiącymi 20Forma podstawowa: śmieć
Forma fleksyjna: pact:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:nonrefl
śmichach 19Forma podstawowa: śmich
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
śmiecąca 19Forma podstawowa: śmiecić
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:nonrefl
śmiecący 20Forma podstawowa: śmiecić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:nonrefl
śmiechom 17Forma podstawowa: śmiech
Opis: projektowana reakcja (niekoniecznie ktoś musi się przy tym śmiać naprawdę), odczucie, jakie coś lub ktoś może obudzić, często podszyte złośliwością, szyderstwem.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
śmiechów 20Forma podstawowa: śmiechowo
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
śmieciem 15Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2 subst:sg:inst:m3
śmieciły 17Forma podstawowa: śmiecić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
śmiecimy 16Forma podstawowa: śmiecić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl
śmieciom 15Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2 subst:pl:dat:m3
śmiecono 14Forma podstawowa: śmiecić
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl
śmiejąca 20Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:nonrefl
śmiejącą 24Forma podstawowa: śmiać
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl
śmiejące 20Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:nonrefl
śmiejący 21Forma podstawowa: śmieć
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:nonrefl
śmiejcie 16Forma podstawowa: śmiać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl

Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
śmiejemy 17Forma podstawowa: śmiać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl
śmiejmyż 21Forma podstawowa: śmiać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl

Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
śmielsza 14Forma podstawowa: śmiały
Opis: odważny, taki, który świadczy o tym, że ktoś jest śmiały.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:com
śmielszy 15Forma podstawowa: śmiały
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:com adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:com
śmieniom 14Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
śmiercią 18Forma podstawowa: śmierć
Opis: ostateczny upadek jakiejś ideologii, systemu itd.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
śmierdli 15Forma podstawowa: śmierdnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
śmierdła 16Forma podstawowa: śmierdnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl
śmierdło 16Forma podstawowa: śmierdnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
śmierdły 17Forma podstawowa: śmierdnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
śmierdną 18Forma podstawowa: śmierdnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
śmierdnę 18Forma podstawowa: śmierdnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
śmierdzą 18Forma podstawowa: śmierdzieć
Opis: być nieakceptowanym, sprawiać wrażenie złego, niemoralnego, zakłamanego.
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
śmierdzę 18Forma podstawowa: śmierdzić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl

Forma podstawowa: śmierdzieć
Opis: być nieakceptowanym, sprawiać wrażenie złego, niemoralnego, zakłamanego.
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
śmierdzi 14Forma podstawowa: śmierdzić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl

Forma podstawowa: śmierdzieć
Opis: być nieakceptowanym, sprawiać wrażenie złego, niemoralnego, zakłamanego.
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
śmiertek 15
śmiertku 17Forma podstawowa: śmiertek
śmiesząc 18Forma podstawowa: śmieszyć
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
śmieszce 14Forma podstawowa: śmieszka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
śmieszek 14Forma podstawowa: śmieszka
Opis: człowiek o wesołkowatym usposobieniu, skłonny do śmiechu.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
śmieszka 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
śmieszku 16Forma podstawowa: śmieszek
Opis: człowiek o wesołkowatym usposobieniu, skłonny do śmiechu.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
śmieszmy 15Forma podstawowa: śmieszyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
śmieszny 14Opis: zwykle o człowieku: taki, który może być przedmiotem kpin, taki, którego łatwo jest wyśmiać, zlekceważyć.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
śmieszyć 19Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
śmieszże 17Forma podstawowa: śmieszyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
śmietana 14Opis: porcja śmietany, określona ilość tego produktu, zazwyczaj kubeczek, plastikowe opakowanie.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
śmietaną 18Forma podstawowa: śmietana
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
śmietanę 18Forma podstawowa: śmietana
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
śmietkom 16Forma podstawowa: śmietki
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
śmietnik 15Opis: miejsce pozbywania się odpadów.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
śmigajmy 19Forma podstawowa: śmigać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
śmigajże 21Forma podstawowa: śmigać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
śmigałaś 21Forma podstawowa: śmigać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:nonrefl
śmigałby 20Forma podstawowa: śmigać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
śmigałem 18Forma podstawowa: śmigać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:nonrefl
śmigałeś 21Forma podstawowa: śmigać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:nonrefl
śmiganej 17Forma podstawowa: śmigać
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff
śmiganie 15Forma podstawowa: śmigać
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:nonrefl
śmiganiu 17Forma podstawowa: śmigać
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:nonrefl
śmiganym 17Forma podstawowa: śmigać
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
śmigłach 20Forma podstawowa: śmigło
Opis: długo (wysoko) i chudo, zgrabnie, giętko.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
śmigłami 18Forma podstawowa: śmigło
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
śmigłego 19Forma podstawowa: śmigły
Opis: o człowieku (lub innej istocie) - taki, który jest wysoki i szczupły.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
śmigłemu 20Forma podstawowa: śmigły
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
śmigłość 26Opis: duża szybkość, prędkość.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
śmigłowa 17Forma podstawowa: śmigłowy
Opis: związany ze śmigłem.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
śmigłowi 17Forma podstawowa: śmigłowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
śmigłowy 18Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
śmignęła 21Forma podstawowa: śmignąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:nonrefl
śmignęło 21Forma podstawowa: śmignąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:nonrefl
śmignicą 20Forma podstawowa: śmignica
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
śmignice 16Forma podstawowa: śmignica
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
śmignicę 20Forma podstawowa: śmignica
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
śmignięć 24Forma podstawowa: śmignąć
śmigusem 18Forma podstawowa: śmigus
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
śmigusów 21Forma podstawowa: śmigus
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
śniadali 14Forma podstawowa: śniadać
Opis: jeść śniadanie.
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
śniadalń 20Forma podstawowa: śniadalnia
śniadawa 13Forma podstawowa: śniadawy
Opis: o skórze, cerze: lekko śniady, ciemny.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
śniadawą 17Forma podstawowa: śniadawy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
śniademu 16Forma podstawowa: śniady
Opis: o skórze, cerze: ciemny, opalony, o brązowawym odcieniu.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
śniadkom 15Forma podstawowa: śniadka
Opis: grzyb wywołujący chorobę roślin.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
śniadych 17Forma podstawowa: śniady
Opis: o skórze, cerze: ciemny, opalony, o brązowawym odcieniu.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
śniadymi 15Forma podstawowa: śniady
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
śniatach 16Forma podstawowa: śniat
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
śniących 21Forma podstawowa: śnić
Forma fleksyjna: pact:pl:acc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:pl:gen.loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl
śniącymi 19Forma podstawowa: śnić
Forma fleksyjna: pact:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl
śnieciom 14Forma podstawowa: śnieć
Opis: grzyb wywołujący chorobę roślin.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
śniedzeń 19Forma podstawowa: śniedzieć
śniedzie 13Forma podstawowa: śniedź
Opis: produkt korozji atmosferycznej miedzi i jej stopów w wilgotnym powietrzu.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
śniegach 17Forma podstawowa: śniegi
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:p3
śniegami 15Forma podstawowa: śnieg
Opis: substancja, która jest wynikiem opadów śniegu.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
śniegowa 14Forma podstawowa: śniegowy
Opis: zrobiony ze śniegu.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
śniegową 18Forma podstawowa: śniegowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
śniegule 17Forma podstawowa: śnieguła
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
śnieguła 18Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
śniegułą 22Forma podstawowa: śnieguła
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
śnieguły 19Forma podstawowa: śnieguła
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
śnieniem 13Forma podstawowa: śnić
Forma fleksyjna: ger:sg:inst:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
śnieżąca 21Forma podstawowa: śnieżyć
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
śnieżącą 25Forma podstawowa: śnieżyć
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
śnieżące 21Forma podstawowa: śnieżyć
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
śnieżący 22Forma podstawowa: śnieżyć
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
śnieżcie 17Forma podstawowa: śnieżyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
śnieżków 21Forma podstawowa: śnieżek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
śnieżnie 16Opis: tak, że leży śnieg, jest dużo śniegu.
Forma fleksyjna: adv:pos
śnieżnik 17Opis: Lerwa lerwa – gatunek ptaka z rodziny kurowatych (Phasianidae).
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
śnieżona 16Forma podstawowa: śnieżyć
śnieżoną 20Forma podstawowa: śnieżyć
śnieżono 16Forma podstawowa: śnieżyć
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
śnieżony 17Forma podstawowa: śnieżyć
śnieżycę 22Forma podstawowa: śnieżyca
Opis: Leucojum – rodzaj roślin z rodziny amarylkowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
śnieżyco 18Forma podstawowa: śnieżyca
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
śnieżycy 19Forma podstawowa: śnieżyca
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
śnieżymy 19Forma podstawowa: śnieżyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
śnieżysz 17Forma podstawowa: śnieżyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
śnięciem 18Forma podstawowa: snąć
Forma fleksyjna: ger:sg:inst:n2:imperf:aff:nonrefl

Forma podstawowa: śnięcie
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
śnięciom 18Forma podstawowa: śnięcie
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
śniętemu 20Forma podstawowa: snąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff

Forma podstawowa: śnięty
Opis: o stworzeniu, przede wszystkim o rybie: nieżywy.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
śniętych 21Forma podstawowa: snąć
Forma fleksyjna: ppas:pl:acc:m1.p1:imperf:aff ppas:pl:gen.loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff
śniętymi 19Forma podstawowa: snąć
Forma fleksyjna: ppas:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff
śnijcież 19Forma podstawowa: śnić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
śnionego 14Forma podstawowa: śnić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m1.m2:imperf:aff ppas:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
śnionemu 15Forma podstawowa: śnić
Forma fleksyjna: ppas:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
śniotowi 13Forma podstawowa: śniot
Opis: stosowana w bartnictwie duża dębowa deska z dwoma otworami na dole i na górze, którą zawiesza się na tzw. kluczach - dwóch hakowato zakończonych kołkach zamocowanych nad i pod barcią.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
śnitkach 17Forma podstawowa: śnitka
śparogów 19Forma podstawowa: śparogi
śpiącego 20Forma podstawowa: śpiący
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
śpiącemu 21Forma podstawowa: spać
Forma fleksyjna: pact:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:nonrefl
śpiączką 23Forma podstawowa: śpiączka
Opis: doznanie polegające na nieopanowanej potrzebie położenia się spać, senność.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
śpiączkę 23Forma podstawowa: śpiączka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
śpiesząc 18Forma podstawowa: śpieszyć
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl pcon:imperf:refl.nonrefl
śpieszeń 19Forma podstawowa: śpieszyć
śpieszmy 15Forma podstawowa: śpieszyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
śpieszne 13Forma podstawowa: śpieszny
Opis: wykonywany lub odbywający się w pośpiechu, pod presją czasu, bez zwlekania, szybciej niż normalnie.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
śpieszny 14Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
śpieszył 16Forma podstawowa: śpieszyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
śpiewach 16Forma podstawowa: śpiew
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
śpiewają 19Forma podstawowa: śpiewać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
śpiewaka 14Forma podstawowa: śpiewak
Opis: człowiek, który śpiewa, potrafi śpiewać.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Forma podstawowa: śpiewak
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m1 subst:sg:gen:m2
śpiewaki 14Forma podstawowa: śpiewak
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
śpiewaku 16Forma podstawowa: śpiewak
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m2
śpiewali 14Forma podstawowa: śpiewać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
śpiewało 15Forma podstawowa: śpiewać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
śpiewały 16Forma podstawowa: śpiewać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
śpiewamy 15Forma podstawowa: śpiewać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
śpiewani 13Forma podstawowa: śpiewać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
śpiewany 14Forma podstawowa: śpiewać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
śpiewnej 15Forma podstawowa: śpiewny
Opis: dźwięczny, taki, który przypomina śpiew, melodyjny.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
śpiewnik 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
śpiewnym 15Forma podstawowa: śpiewny
Opis: dźwięczny, taki, który przypomina śpiew, melodyjny.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
śpiewowi 13Forma podstawowa: śpiew
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
śpiewywa 14Forma podstawowa: śpiewywać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
śpiochem 17Forma podstawowa: śpioch
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
śpiochom 17Forma podstawowa: śpioch
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
śpioszek 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma podstawowa: śpioszka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
śpioszka 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
śpioszką 18Forma podstawowa: śpioszka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
śpioszkę 18Forma podstawowa: śpioszka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
śpioszki 14Forma podstawowa: śpioszek
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: śpioszka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
śpioszku 16Forma podstawowa: śpioszek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
śpiworek 14
śpiworku 16Forma podstawowa: śpiworek
śpiworom 14Forma podstawowa: śpiwór
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
średniak 14Opis: o człowieku przeciętnym, ocenianym niewysoko.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m2
średnian 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
średnicą 18Forma podstawowa: średnica
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
średnice 14Forma podstawowa: średnica
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
średnich 16Forma podstawowa: średnia
Opis: "statystyka (funkcja) stosowana jako tzw. miara tendencji centralnej, tzn. wskaźnik pokazujący w jakiś sposób ""środek"" rozkładu, ""środek"" można zdefiniować na wiele sposobów, istnieje też wiele rodzaj"
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:pl:loc:f
średnico 14Forma podstawowa: średnica
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
średnika 14Forma podstawowa: średnik
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
średniki 14Forma podstawowa: średnik
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
średniku 16Forma podstawowa: średnik
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
średnimi 14Forma podstawowa: średni
Opis: niezbyt dobrej jakości, taki, który jest znośny, ale mógłby być lepszy.
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos

Forma podstawowa: średnia
Opis: "statystyka (funkcja) stosowana jako tzw. miara tendencji centralnej, tzn. wskaźnik pokazujący w jakiś sposób ""środek"" rozkładu, ""środek"" można zdefiniować na wiele sposobów, istnieje też wiele rodzaj"
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
średzkie 14Forma podstawowa: średzki
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
średzkim 15Forma podstawowa: średzki
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
śremskim 15Forma podstawowa: śremski
Opis: związany ze Śremem, miastem w Wielkopolsce.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
śreżodze 17Forma podstawowa: śreżoga
Opis: ruch konwekcyjny rozedrganego w upalny dzień powietrza, powodujący wrażenie mgły.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
śreżogom 19Forma podstawowa: śreżoga
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
środkach 17Forma podstawowa: środek
Opis: sposób, metoda.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3

Forma podstawowa: środki
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:p3
środkową 18Forma podstawowa: środkowa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:inst:f
środkowe 14Forma podstawowa: środkowa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
środkowi 14Forma podstawowa: środek
Opis: sposób, metoda.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
środkowo 14Opis: w centrum, pośrodku czegoś.
Forma fleksyjna: adv:pos

Forma podstawowa: środkowy
Opis: taki, który jest związany ze środkiem jakiegoś okresu, np. środkowy perm.
Forma fleksyjna: adja
środkowy 15Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
środkują 22Forma podstawowa: środkować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
środkuję 22Forma podstawowa: środkować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
środnika 14Forma podstawowa: środnik
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
środniki 14Forma podstawowa: środnik
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
środzian 13Forma podstawowa: środzianin
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
śródgłos 21Opis: jedna z trzech faz artykulacyjnych wyrazu, środek wyrazu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
śródmórz 22Forma podstawowa: śródmorze
śródplon 19Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
śródwagą 23Forma podstawowa: śródwaga
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
śródwagę 23Forma podstawowa: śródwaga
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
śródwago 19Forma podstawowa: śródwaga
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
śrubiarz 16Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
śrubkami 18Forma podstawowa: śrubka
Opis: mała śruba - złącze, elemnt połączenia śrubowego.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
śrubkuje 21Forma podstawowa: śrubkować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
śrubkuję 25Forma podstawowa: śrubkować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
śrubowań 22Forma podstawowa: śrubować
śrubowca 17Forma podstawowa: śrubowiec
Opis: statek śrubowy.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3
śrubowcu 19Forma podstawowa: śrubowiec
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
śrubowej 18Forma podstawowa: śrubowy
Opis: związany ze śrubą - złączem.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
śrubowym 18Forma podstawowa: śrubowa
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f

Forma podstawowa: śrubowy
Opis: związany ze śrubą - złączem.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
śrubówka 21Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
śrubówką 25Forma podstawowa: śrubówka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
śrubówko 21Forma podstawowa: śrubówka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
śrubujmy 22Forma podstawowa: śrubować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
śrubunek 19Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
śrubunki 19Forma podstawowa: śrubunek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
śrucinom 16Forma podstawowa: śrucina
Opis: pojedyncza cząstka metalu, będąca składową śrutu.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
śrutarza 15Forma podstawowa: śrutarz
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
śrutarze 15Forma podstawowa: śrutarz
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
śrutowca 16Forma podstawowa: śrutowiec
Opis: zawodnik strzelający z broni śrutowej.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
śrutowce 16Forma podstawowa: śrutowiec
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
śrutowcu 18Forma podstawowa: śrutowiec
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
śrutowcy 17Forma podstawowa: śrutowiec
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
śrutowej 17Forma podstawowa: śrutowy
Opis: związany ze śrutem.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
śrutówek 20Forma podstawowa: śrutówka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
śrutówkę 24Forma podstawowa: śrutówka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
śrutówko 20Forma podstawowa: śrutówka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
śrutujmy 21Forma podstawowa: śrutować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
śrutujże 23Forma podstawowa: śrutować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
śryżowym 19Forma podstawowa: śryżowy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
śudrowie 15Forma podstawowa: śudra
śwarnemu 15Forma podstawowa: śwarny
Opis: ładny, szykowny, piękny, zgrabny.
świadczą 18Forma podstawowa: świadczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
świadczę 18Forma podstawowa: świadczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
świadkom 15Forma podstawowa: świadek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
świadkuj 18Forma podstawowa: świadkować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
światami 14Forma podstawowa: świat
Opis: ogół osób, rzeczy lub zjawisk.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
światków 18Forma podstawowa: światek
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
światłem 16Forma podstawowa: światło
Opis: w drukarstwie: odstęp pomiędzy wierszami lub innymi fragmentami tekstu, niezadrukowana przestrzeń.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
światowe 13Forma podstawowa: światowy
Opis: taki, który świadczy o czyimś obyciu, znajomości świata, wyrobieniu.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
światowi 13Forma podstawowa: światowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
światowo 13Forma podstawowa: światowy
Forma fleksyjna: adja
światowy 14Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
świądami 18Forma podstawowa: świąd
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
świądowi 17Forma podstawowa: świąd
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
świątkom 19Forma podstawowa: świątek
Opis: dzień świąteczny, święto.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: świątki
Opis: wieś znajdująca się w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
świątnik 18Forma podstawowa: świątniki
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p2 subst:pl:gen:p3
świbkach 18Forma podstawowa: świbka
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
świderek 14Opis: makaron poskręcany spiralnie.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
świderka 14Forma podstawowa: świderek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
świderki 14Forma podstawowa: świderek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
świdraki 14Forma podstawowa: świdrak
Opis: Teredo navalis - inwazyjny gatunek małża blaszkoskrzelnego z rodziny świdrakowatych, charakteryzujący się zdolnością trawienia celulozy.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
świdraku 16Forma podstawowa: świdrak
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
świdrami 14Forma podstawowa: świder
Opis: narzędzie wiercące służące do zwiercania skał stosowane w wiertnictwie, narzędzie to połączone jest z przewodem wiertniczym i zapuszczane do otworu wiertniczego.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
świdrowa 13Forma podstawowa: świdrowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
świdrowi 13Forma podstawowa: świder
Opis: narzędzie wiercące służące do zwiercania skał stosowane w wiertnictwie, narzędzie to połączone jest z przewodem wiertniczym i zapuszczane do otworu wiertniczego.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:dat:m3

Forma podstawowa: świdrowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
świdrują 21Forma podstawowa: świdrować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
świdwami 14Forma podstawowa: świdwa
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
świecami 14Forma podstawowa: świeca
Opis: amunicja generująca światło lub dym.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
świecąca 18Forma podstawowa: świecić
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
świecian 13Forma podstawowa: świecianin
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
świecili 14Forma podstawowa: świecić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
świecimy 15Forma podstawowa: świecić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
świecisz 13Forma podstawowa: świecić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
świeckie 14Forma podstawowa: świecki
Opis: związany ze Świeciem - miastem w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Świecie.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
świeckim 15Forma podstawowa: świecki
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos subst:pl:dat:m1 subst:sg:inst:m1 subst:sg:loc:m1
świecono 13Forma podstawowa: świecić
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
świecowy 14Opis: związany ze świecą - woskowym przedmiotem z knotem, np. płomień świecowy.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
świecuje 17Forma podstawowa: świecować
świeczce 14Forma podstawowa: świeczka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
świeczką 18Forma podstawowa: świeczka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
świeczkę 18Forma podstawowa: świeczka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
świeczko 14Forma podstawowa: świeczka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
świegoce 15Forma podstawowa: świegotać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
świegocz 15Forma podstawowa: świegotać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
świekrom 14Forma podstawowa: świekier
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: świekra
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
świekrów 17Forma podstawowa: świekier
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
świekrze 13Forma podstawowa: świekier
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1

Forma podstawowa: świekra
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
świerccy 15Forma podstawowa: świercki
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
świercku 16Forma podstawowa: świercki
Forma fleksyjna: adjp
świergot 15Opis: wysoki dźwięk wydawany przez ptaka.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
świerkną 17Forma podstawowa: świerknąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl
świerkom 14Forma podstawowa: świerk
Opis: Picea – rodzaj wiecznie zielonych drzew z rodziny sosnowatych (Pinaceae), który obejmuje około 35 gatunków, świerk występuje na obszarach chłodnych i umiarkowanych półkuli północnej.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2 subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: świerki
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
świerzba 14Forma podstawowa: świerzb
świerzbu 16Forma podstawowa: świerzb
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
świerzby 15Forma podstawowa: świerzb
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
świerzep 13Forma podstawowa: świerzepa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
świerzop 13Opis: gorczyca polna, ognicha.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: świerzopa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
świetlał 16Forma podstawowa: świetleć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
świetleć 19Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
świetlej 16Forma podstawowa: świetleć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
świetlik 15Opis: plastikowy pojemnik emitujący światło, montowany przy spławiku w celu oznaczenia miejsca połowu nocą.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
świetlna 14Forma podstawowa: świetlny
Opis: związany ze światłem, dotyczący światła.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
świetlną 18Forma podstawowa: świetlny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
świetnie 13Opis: właściwie, odpowiednio do danego celu.
Forma fleksyjna: adv:pos
świetnym 15Forma podstawowa: świetny
Opis: o człowieku: bardzo dobrze wykonujący swoje zajęcie, taki, który ma szczególne predyspozycje do czegoś, talent itp.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
świeżące 21Forma podstawowa: świeżyć
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:nonrefl
świeżeni 16Forma podstawowa: świeżyć
świeżona 16Forma podstawowa: świeżyć
świeżono 16Forma podstawowa: świeżyć
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl
świeżość 25Opis: cecha produktów i potraw: surowość i jadalność.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
świeższe 16Forma podstawowa: świeży
Opis: taki, który jest nowy, świeżo zaimplementowany, nie jest zużyty (często oznacza to, że jest pełny, jest tego jeszcze duży zapas).
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:com adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:com adj:sg:acc:n1.n2:com adj:sg:nom.voc:n1.n2:com
świeżyło 19Forma podstawowa: świeżyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
święcącą 26Forma podstawowa: święcić
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
święciło 19Forma podstawowa: święcić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
święciły 20Forma podstawowa: święcić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
święcona 17Forma podstawowa: święcić
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff

Forma podstawowa: święcony
Opis: taki, który został poddany czynnościom religijnym, błogosławieństwu.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
święconą 21Forma podstawowa: święcić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff

Forma podstawowa: święcony
Opis: taki, który został poddany czynnościom religijnym, błogosławieństwu.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
święcone 17Opis: nazwa pokarmów (głównie mięsa, jaj, chrzanu, chleba etc.) święconych w Wielką Sobotę w kościołach katolickich Polski oraz w graniczących ze Słowenią austriackich regionach Styrii, Karyntii, południow
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2

Forma podstawowa: święcony
Opis: taki, który został poddany czynnościom religijnym, błogosławieństwu.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
święcono 17Forma podstawowa: święcić
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
święćcie 22Forma podstawowa: święcić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
święćmyż 27Forma podstawowa: święcić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
świętach 20Forma podstawowa: święta
Opis: kobieta, która jest święta.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:p3

Forma podstawowa: święto
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
świętego 19Forma podstawowa: święte
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:n2
świętemu 20Forma podstawowa: święte
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
świętość 26Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
świętsza 17Forma podstawowa: święty
Opis: taki, którego nie da się podważyć.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:com
świętszą 21Forma podstawowa: święty
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:com adj:sg:inst:f:com
świętsze 17Forma podstawowa: święty
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:com adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:com adj:sg:acc:n1.n2:com adj:sg:nom.voc:n1.n2:com
świętują 25Forma podstawowa: świętować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
świętuje 21Forma podstawowa: świętować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
świętych 21Forma podstawowa: święta
Opis: kobieta, która jest święta.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:pl:loc:f
świętymi 19Forma podstawowa: święte
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
świleccy 16Forma podstawowa: świlecki
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
świlecka 15Forma podstawowa: świlecki
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
świlecki 15Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
świniami 13Forma podstawowa: świnia
Opis: pejoratywne określenie osoby krzywdzącej innych, postępującej niemoralnie.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
świniarń 18Forma podstawowa: świniarnia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
świniarz 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
świniącą 21Forma podstawowa: świnić
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:nonrefl
świniące 17Forma podstawowa: świnić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:nonrefl
świnicka 14Forma podstawowa: świnicki
Opis: taki, który jest związany ze Świnicą- zwornikowym szczytem w grani głównej Tatr Wysokich o dwóch wierzchołkach, różniących się wysokością o 10 metrów.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
świnicką 18Forma podstawowa: świnicki
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
świnicko 14Forma podstawowa: świnicki
Forma fleksyjna: adja
świnieni 12Forma podstawowa: świnić
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
świniłam 15Forma podstawowa: świnić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:nonrefl
świniłaś 18Forma podstawowa: świnić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:nonrefl
świniłby 17Forma podstawowa: świnić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
świniłem 15Forma podstawowa: świnić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:nonrefl
świniłeś 18Forma podstawowa: świnić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:nonrefl
świninie 12Forma podstawowa: świnina
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
świniony 13Forma podstawowa: świnić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
świnopas 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
świntuch 18Forma podstawowa: świntucha
Opis: pejoratywne określenie człowieka źle wychowanego, brudnego, niekulturalnego.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
świńskie 19Forma podstawowa: świński
Opis: sprośny, taki, który zawiera treści seksualne, kojarzy się z seksem, jest nacechowany wulgarnością.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
świńskim 20Forma podstawowa: świński
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
świńtusz 21Forma podstawowa: świńtuszyć
świrenom 13Forma podstawowa: świrena
świrkach 16Forma podstawowa: świrk
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2 subst:pl:loc:m3
świrkiem 14Forma podstawowa: świrk
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2 subst:sg:inst:m3
świrkowi 13Forma podstawowa: świrk
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2 subst:sg:dat:m3
świrniem 13Forma podstawowa: świreń
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1 subst:sg:inst:m3
świrowań 18Forma podstawowa: świrować
świrując 21Forma podstawowa: świrować
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
świrujże 20Forma podstawowa: świrować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
świrusem 15Forma podstawowa: świrus
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
świrusom 15Forma podstawowa: świrus
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
świrzepa 13Opis: inne określenie ognichy.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
świrzepą 17Forma podstawowa: świrzepa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
świrzepo 13Forma podstawowa: świrzepa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
świrzepy 14Forma podstawowa: świrzepa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
świsnęli 17Forma podstawowa: świsnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
świstają 19Forma podstawowa: świstać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
świstaka 14Forma podstawowa: świstak
Opis: świstak alpejski, Marmota marmota – gryzoń z rodziny wiewiórkowatych, zamieszkuje Alpy i niektóre pasma Karpat, sztucznie został wprowadzony w Pirenejach.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
świstaki 14Forma podstawowa: świstak
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
świstami 14Forma podstawowa: świst
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
świstana 13Forma podstawowa: świstać
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
świstani 13Forma podstawowa: świstać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
świstkom 15Forma podstawowa: świstek
Opis: niewielki kawałek papieru.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: świstek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
świstków 18Forma podstawowa: świstek
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
świstuny 16Forma podstawowa: świstun
Opis: świstun zwyczajny, Anas penelope - gatunek średniej wielkości wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae), zamieszkujący północną Eurazję.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
świszczą 17Forma podstawowa: świstać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
świszcze 13Forma podstawowa: świstać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
świszczę 17Forma podstawowa: świszczeć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
świszczy 14Forma podstawowa: świszcz
Opis: Marmota monax - gatunek dużego gryzonia z rodziny wiewiórkowatych, największy z przedstawicieli rodzaju Marmota, w przeciwieństwie do większości przedstawicieli tego rodzaju jest zwierzęciem nizinny
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
świtałam 16Forma podstawowa: świtać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:nonrefl
świtałeś 19Forma podstawowa: świtać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:nonrefl
świtania 13Forma podstawowa: świtanie
Opis: pora dnia, gdy wschodzi Słońce, początek dnia.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
świtaniu 15Forma podstawowa: świtać
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:nonrefl
świtkach 17Forma podstawowa: świtka
Opis: okrycie wierzchnie z grubego samodziału noszone przez chłopów.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
świtkami 15Forma podstawowa: świtek
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3

Forma podstawowa: świtka
Opis: okrycie wierzchnie z grubego samodziału noszone przez chłopów.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
świtówce 18Forma podstawowa: świtówka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
świtówka 18Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
świtówką 22Forma podstawowa: świtówka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
świtówki 18Forma podstawowa: świtówka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Wyrazy na literę ś o długości 9

ścianowca 15Forma podstawowa: ścianowiec
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
ścianowce 15Forma podstawowa: ścianowiec
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
ścianowcy 16Forma podstawowa: ścianowiec
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
ścianowym 16Forma podstawowa: ścianowy
Opis: związany ze ścianą - wyrobiskiem górniczym.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ściągacie 21Forma podstawowa: ściągać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
ściągacza 21Forma podstawowa: ściągacz
Opis: wykończenie otworów odzieży.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ściągacze 21Forma podstawowa: ściągacz
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ściągaczu 23Forma podstawowa: ściągacz
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
ściągaczy 22Forma podstawowa: ściągacz
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
ściągajmy 24Forma podstawowa: ściągać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
ściągalni 21Forma podstawowa: ściągalny
Opis: taki, który można ściągnąć, wyegzekwować.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
ściągalny 22Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ściągałaś 26Forma podstawowa: ściągać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
ściągałeś 26Forma podstawowa: ściągać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
ściąganej 22Forma podstawowa: ściągać
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff
ściągania 20Forma podstawowa: ściągać
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
ściąganie 20Forma podstawowa: ściągać
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
ściąganiu 22Forma podstawowa: ściągać
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
ściąganym 22Forma podstawowa: ściągać
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
ściągarek 21Forma podstawowa: ściągarka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ściągarki 21Forma podstawowa: ściągarka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ściągarko 21Forma podstawowa: ściągarka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ściągawce 21Forma podstawowa: ściągawka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
ściągnęli 25Forma podstawowa: ściągnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
ściągnęła 26Forma podstawowa: ściągnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
ściągnęło 26Forma podstawowa: ściągnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
ściągnięć 29Forma podstawowa: ściągnięcie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
ścibaliby 20Forma podstawowa: ścibać
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
ścibałaby 21Forma podstawowa: ścibać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
ścibałbym 22Forma podstawowa: ścibać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
ścibałbyś 25Forma podstawowa: ścibać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
ścibanego 18Forma podstawowa: ścibać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m1.m2:imperf:aff ppas:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
ścibaniem 17Forma podstawowa: ścibać
Forma fleksyjna: ger:sg:inst:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
ścibaniom 17Forma podstawowa: ścibać
ścibanych 20Forma podstawowa: ścibać
Forma fleksyjna: ppas:pl:acc:m1.p1:imperf:aff ppas:pl:gen.loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff
ścibanymi 18Forma podstawowa: ścibać
Forma fleksyjna: ppas:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff
ścibiącym 23Forma podstawowa: ścibać
Forma fleksyjna: pact:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
ścibienie 16Forma podstawowa: ścibić
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:nonrefl ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
ścibieniu 18Forma podstawowa: ścibić
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:nonrefl ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
ścibiliby 20Forma podstawowa: ścibić
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl verb:pot:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
ścibiłbym 22Forma podstawowa: ścibić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:nonrefl verb:pot:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
ścibiłyby 22Forma podstawowa: ścibić
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl verb:pot:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
ścibionym 18Forma podstawowa: ścibić
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
ścibolące 22Forma podstawowa: ścibolić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
ściboliła 19Forma podstawowa: ścibolić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
ściboliło 19Forma podstawowa: ścibolić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
ścibolimy 19Forma podstawowa: ścibolić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
ścibolisz 17Forma podstawowa: ścibolić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ściboloną 21Forma podstawowa: ścibolić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
ścibolono 17Forma podstawowa: ścibolić
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
ścichacie 18Forma podstawowa: ścichać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:nonrefl
ścichając 24Forma podstawowa: ścichać
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
ścichajmy 21Forma podstawowa: ścichać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
ścichałby 22Forma podstawowa: ścichać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
ścichałem 20Forma podstawowa: ścichać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:nonrefl
ścichałeś 23Forma podstawowa: ścichać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:nonrefl
ścichania 17Forma podstawowa: ścichać
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:nonrefl
ścichaniu 19Forma podstawowa: ścichać
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:nonrefl
ścichapęk 23Forma fleksyjna: adv subst:sg:nom:m1
ścichłbyś 26Forma podstawowa: ścichnąć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:sec:perf:nonrefl
ścichłemu 22Forma podstawowa: ścichły
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ścichłoby 22Forma podstawowa: ścichnąć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:n1.n2:ter:perf:nonrefl
ścichłyby 23Forma podstawowa: ścichnąć
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:nonrefl
ścichnięć 26Forma podstawowa: ścichnąć
ścieczemy 17Forma podstawowa: ściec
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:perf:nonrefl
ścieczesz 15Forma podstawowa: ściec
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:perf:nonrefl
ścieczmyż 21Forma podstawowa: ściec
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
ścieczono 15Forma podstawowa: ściec
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:nonrefl
ściegowym 18Forma podstawowa: ściegowy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ściekacie 16Forma podstawowa: ściekać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:nonrefl
ściekajmy 19Forma podstawowa: ściekać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
ściekajże 21Forma podstawowa: ściekać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
ściekałaś 21Forma podstawowa: ściekać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:nonrefl
ściekałby 20Forma podstawowa: ściekać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
ściekałeś 21Forma podstawowa: ściekać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:nonrefl
ściekaniu 17Forma podstawowa: ściekać
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:nonrefl
ściekliby 19Forma podstawowa: ściec
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:perf:nonrefl
ściekłaby 20Forma podstawowa: ściec
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:ter:perf:nonrefl
ściekłbym 21Forma podstawowa: ściec
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:pri:perf:nonrefl
ściekłbyś 24Forma podstawowa: ściec
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:sec:perf:nonrefl
ściekłego 19Forma podstawowa: ściekły
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ściekłoby 20Forma podstawowa: ściec
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:n1.n2:ter:perf:nonrefl
ściekłych 21Forma podstawowa: ściekły
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
ścielącej 22Forma podstawowa: słać
Forma fleksyjna: pact:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
ścielącym 22Forma podstawowa: ścielić
Forma fleksyjna: pact:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
ścielcież 20Forma podstawowa: słać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
ścielecie 16Forma podstawowa: słać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
ścielenia 15Forma podstawowa: słać
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
ścielenie 15Forma podstawowa: słać
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
ścieleniu 17Forma podstawowa: słać
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
ścielicie 16Forma podstawowa: ścielić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:refl.nonrefl verb:fin:pl:sec:perf:refl.nonrefl
ścieliłby 20Forma podstawowa: ścielić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
ścieliłem 18Forma podstawowa: ścielić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:perf:refl.nonrefl
ścieliwie 15Forma podstawowa: ścieliwo
ścieliwom 16Forma podstawowa: ścieliwo
ścielonej 17Forma podstawowa: ścielić
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff
ścielonym 17Forma podstawowa: słać
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
ściemniaj 17Forma podstawowa: ściemniać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ściemniał 17Forma podstawowa: ściemnieć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
ściemniam 16Forma podstawowa: ściemniać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
ściemniań 21Forma podstawowa: ściemniać
ściemniej 17Forma podstawowa: ściemnieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
ściemnili 16Forma podstawowa: ściemnić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
ściemniło 17Forma podstawowa: ściemnić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
ściemnimy 17Forma podstawowa: ściemnić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:perf:refl.nonrefl
ścieniają 20Forma podstawowa: ścieniać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
ścieniała 16Forma podstawowa: ścienieć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:nonrefl
ścieniało 16Forma podstawowa: ścieniać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: ścieniały
Forma fleksyjna: adja

Forma podstawowa: ścienieć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:nonrefl
ścieniały 17Forma podstawowa: ścieniać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl

Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos

Forma podstawowa: ścienieć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:nonrefl
ścieniamy 16Forma podstawowa: ścieniać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
ścienianą 18Forma podstawowa: ścieniać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
ścieniany 15Forma podstawowa: ścieniać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
ścienicie 15Forma podstawowa: ścienić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:perf:refl.nonrefl
ścienieje 16Forma podstawowa: ścienieć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl
ścienieję 20Forma podstawowa: ścienieć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl
ścienieli 15Forma podstawowa: ścienieć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:nonrefl
ścienieni 14Forma podstawowa: ścienić
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff
ścieniłaś 20Forma podstawowa: ścienić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:perf:refl.nonrefl
ścieniłby 19Forma podstawowa: ścienić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
ścieniłeś 20Forma podstawowa: ścienić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:perf:refl.nonrefl
ścienioną 18Forma podstawowa: ścienić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
ścienione 14Forma podstawowa: ścienić
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff
ścieniono 14Forma podstawowa: ścienić
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl.nonrefl
ścieniony 15Forma podstawowa: ścienić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff
ścieniują 22Forma podstawowa: ścieniować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
ścieniuje 18Forma podstawowa: ścieniować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ściennego 16Forma podstawowa: ścienny
Opis: taki, który jest przystosowany do umieszczenia (powieszenia) na ścianie.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ściennych 18Forma podstawowa: ścienny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
ściennymi 16Forma podstawowa: ścienny
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
ściepkami 17Forma podstawowa: ściepka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
ścieracie 15Forma podstawowa: ścierać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
ścierajmy 18Forma podstawowa: ścierać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
ścieralna 15Forma podstawowa: ścieralny
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ścieralni 15Forma podstawowa: ścieralnia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
ścieralny 16Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ścierałby 19Forma podstawowa: ścierać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
ścierałce 17Forma podstawowa: ścierałka
ścierałek 17Forma podstawowa: ścierałka
ścierałem 17Forma podstawowa: ścierać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
ścierałeś 20Forma podstawowa: ścierać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
ścierałką 21Forma podstawowa: ścierałka
ścierałkę 21Forma podstawowa: ścierałka
ścierałki 17Forma podstawowa: ścierałka
ścieraniu 16Forma podstawowa: ścierać
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
ścieranym 16Forma podstawowa: ścierać
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
ścierkowa 15Forma podstawowa: ścierkowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ścierkową 19Forma podstawowa: ścierkowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ściernego 16Forma podstawowa: ścierny
Opis: taki, który służy do ścierania.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ściernico 15Forma podstawowa: ściernica
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ściernicy 16Forma podstawowa: ściernica
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
ścierniom 15Forma podstawowa: ściernia
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
ścierniwa 14Forma podstawowa: ścierniwo
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
ścierniwo 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
ścierniwu 16Forma podstawowa: ścierniwo
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
ścierpcie 16Forma podstawowa: ścierpieć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
ścierpimy 17Forma podstawowa: ścierpieć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:perf:refl.nonrefl
ścierpłby 20Forma podstawowa: ścierpnąć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
ścierpłej 19Forma podstawowa: ścierpły
Opis: taki, który ścierpł - zesztywniał.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
ścierpłem 18Forma podstawowa: ścierpnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:perf:nonrefl
ścierpłeś 21Forma podstawowa: ścierpnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:perf:nonrefl
ścierpłym 19Forma podstawowa: ścierpły
Opis: taki, który ścierpł - zesztywniał.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ścierpmyż 21Forma podstawowa: ścierpieć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
ścierpnąć 24Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
ścierpnął 21Forma podstawowa: ścierpnąć
ścierpnie 15Forma podstawowa: ścierpnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl
ścierpnij 17Forma podstawowa: ścierpnąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
ścierwach 17Forma podstawowa: ścierw
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3

Forma podstawowa: ścierwo
Opis: martwe zwierzę.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
ścierwami 15Forma podstawowa: ścierwo
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
ścierwico 15Forma podstawowa: ścierwica
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ścieszcie 15Forma podstawowa: ściosać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
ścieszemy 16Forma podstawowa: ściosać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:perf:refl.nonrefl
ścieszesz 14Forma podstawowa: ściosać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ścieszmyż 20Forma podstawowa: ściosać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
ścieśniać 23Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
ścieśniał 20Forma podstawowa: ścieśniać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
ścieśniam 19Forma podstawowa: ścieśniać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
ścieśniań 24Forma podstawowa: ścieśniać
ścieśnień 24Forma podstawowa: ścieśnić
ścieśniła 20Forma podstawowa: ścieśnić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
ścieśniły 21Forma podstawowa: ścieśnić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
ścieżkami 20Forma podstawowa: ścieżka
Opis: ciąg wierzchołków lub ciąg (czasami zbiór) krawędzi łączących kolejne wierzchołki w ciągu wierzchołków ścieżki.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
ścieżkowa 19Forma podstawowa: ścieżkowy
ścieżkową 23Forma podstawowa: ścieżkowy
ścieżynek 20Forma podstawowa: ścieżynka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ścieżynie 19Forma podstawowa: ścieżyna
Opis: wąska, niepozorna dróżka.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
ścieżynka 20Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ścieżynką 24Forma podstawowa: ścieżynka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ścieżynkę 24Forma podstawowa: ścieżynka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ścieżynko 20Forma podstawowa: ścieżynka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ścieżynom 20Forma podstawowa: ścieżyna
Opis: wąska, niepozorna dróżka.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
ścięciach 22Forma podstawowa: ścięcie
Opis: kształt, który przedstawia w określonym kroju pisma dany grafem lub symbol.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
ścięciami 20Forma podstawowa: ścięcie
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
ścięgnami 21Forma podstawowa: ścięgno
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
ścięgnowa 20Forma podstawowa: ścięgnowy
Opis: związany ze ścięgnem - częścią mięśnia, która łączy mięsień z kością.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ścięgnowi 20Forma podstawowa: ścięgnowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
ścięgnowy 21Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ścięliśmy 25Forma podstawowa: ściąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:pri:perf:refl.nonrefl
ścięłabym 24Forma podstawowa: ściąć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:pri:perf:refl.nonrefl
ścięłabyś 27Forma podstawowa: ściąć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:sec:perf:refl.nonrefl
ściężnico 23Forma podstawowa: ściężnica
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ściężnicy 24Forma podstawowa: ściężnica
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
ścigaczom 18Forma podstawowa: ścigacz
Opis: niewielki okręt przeznaczony do zwalczania okrętów podwodnych w zanurzeniu i na powierzchni.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2 subst:pl:dat:m3
ścigająca 23Forma podstawowa: ścigać
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
ścigajmyż 24Forma podstawowa: ścigać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
ścigałaby 21Forma podstawowa: ścigać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
ścigałbym 22Forma podstawowa: ścigać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
ścigałbyś 25Forma podstawowa: ścigać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
ściganego 18Forma podstawowa: ścigać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m1.m2:imperf:aff ppas:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
ściganiem 17Forma podstawowa: ścigać
Forma fleksyjna: ger:sg:inst:n2:imperf:aff:refl.nonrefl

Forma podstawowa: ściganie
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
ścigłówce 23Forma podstawowa: ścigłówka
ścigłówek 23Forma podstawowa: ścigłówka
ścigłówkę 27Forma podstawowa: ścigłówka
ścigłówko 23Forma podstawowa: ścigłówka
ścinająca 21Forma podstawowa: ścinać
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
ścinającą 25Forma podstawowa: ścinać
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
ścinające 21Forma podstawowa: ścinać
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
ścinający 22Forma podstawowa: ścinać
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
ścinakiem 16Forma podstawowa: ścinak
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
ścinaliby 18Forma podstawowa: ścinać
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
ścinałaby 19Forma podstawowa: ścinać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
ścinałoby 19Forma podstawowa: ścinać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
ścinanemu 17Forma podstawowa: ścinać
Forma fleksyjna: ppas:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
ścinaniom 15Forma podstawowa: ścinać
ścinanymi 16Forma podstawowa: ścinać
Forma fleksyjna: ppas:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff
ścinawian 14Forma podstawowa: ścinawianin
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
ścinawscy 16Forma podstawowa: ścinawski
Opis: związany ze Ścinawą, miastem na Dolnym Śląsku.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
ścinawski 15Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ścinawsko 15Forma fleksyjna: adv:pos
ścinawsku 17Forma podstawowa: ścinawski
Opis: związany ze Ścinawą, miastem na Dolnym Śląsku.
Forma fleksyjna: adjp
ściosacie 15Forma podstawowa: ściosać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:perf:refl.nonrefl
ściosajże 20Forma podstawowa: ściosać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ściosanej 16Forma podstawowa: ściosać
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:perf:aff
ściosując 23Forma podstawowa: ściosywać
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
ściosujże 22Forma podstawowa: ściosywać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ściosywań 21Forma podstawowa: ściosywać
ścioszcie 15Forma podstawowa: ściosać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
ściółkową 25Forma podstawowa: ściółkowy
Opis: w rolnictwie, o procesie hodowli zwierząt lub uprawy roślin: taki, który odbywa się na podłożu wyłożonym ściółką.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ściółkowe 21Forma podstawowa: ściółkowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
ściskacie 16Forma podstawowa: ściskać
Opis: obejmować osobę lub jakąś część jej ciała (np. rękę, przedramię itp.) w geście przyjaźni, czułości, np. na powitanie.
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
ściskajże 21Forma podstawowa: ściskać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ściskałam 18Forma podstawowa: ściskać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
ściskałem 18Forma podstawowa: ściskać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
ściskaniu 17Forma podstawowa: ściskanie
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
ściskanym 17Forma podstawowa: ściskać
Opis: obejmować osobę lub jakąś część jej ciała (np. rękę, przedramię itp.) w geście przyjaźni, czułości, np. na powitanie.
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
ściskarce 16Forma podstawowa: ściskarka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
ściskarko 16Forma podstawowa: ściskarka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ścisłości 21Forma podstawowa: ścisłość
Opis: cecha jakiegoś powiązania, relacji (np. między zagadnieniami), to, że są one pokrewne.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:gen:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f
ścisłowce 17Forma podstawowa: ścisłowiec
Opis: człowiek, który woli przedmioty ścisłe od humanistycznych.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
ścisłowcy 18Forma podstawowa: ścisłowiec
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
ścisnąłby 23Forma podstawowa: ścisnąć
Opis: objąć osobę lub jakąś część jej ciała (np. rękę, przedramię itp.) w geście przyjaźni, czułości, np. na powitanie.
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
ścisnąłem 21Forma podstawowa: ścisnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:perf:refl.nonrefl
ścisnęłaś 24Forma podstawowa: ścisnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:perf:refl.nonrefl
ściszając 21Forma podstawowa: ściszać
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
ściszajmy 18Forma podstawowa: ściszać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
ściszałam 17Forma podstawowa: ściszać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
ściszałaś 20Forma podstawowa: ściszać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
ściszałem 17Forma podstawowa: ściszać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
ściszałeś 20Forma podstawowa: ściszać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
ściszania 14Forma podstawowa: ściszać
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
ściszanie 14Forma podstawowa: ściszać
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
ściszaniu 16Forma podstawowa: ściszać
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
ściszanym 16Forma podstawowa: ściszać
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
ściszenia 14Forma podstawowa: ściszyć
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:perf:aff:refl.nonrefl
ściszenie 14Forma podstawowa: ściszyć
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:perf:aff:refl.nonrefl
ściszyłam 18Forma podstawowa: ściszyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:perf:refl.nonrefl
ściszyłby 20Forma podstawowa: ściszyć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
ściszyłem 18Forma podstawowa: ściszyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:perf:refl.nonrefl
ściśliwym 21Forma podstawowa: ściśliwy
Opis: taki, który zmniejsza swoją objętość pod wpływem ciśnienia.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ściśniemy 20Forma podstawowa: ścisnąć
Opis: objąć osobę lub jakąś część jej ciała (np. rękę, przedramię itp.) w geście przyjaźni, czułości, np. na powitanie.
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:perf:refl.nonrefl
ściśnięci 23Forma podstawowa: ścisnąć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff
ściśniętą 27Forma podstawowa: ścisnąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
ściśnięte 23Forma podstawowa: ścisnąć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff
ściśnięto 23Forma podstawowa: ścisnąć
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl.nonrefl
ściśnijmy 22Forma podstawowa: ścisnąć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
ściśnijże 24Forma podstawowa: ścisnąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ściubałam 21Forma podstawowa: ściubać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:nonrefl verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
ściubania 18Forma podstawowa: ściubać
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:nonrefl ger:sg:gen:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
ściubanie 18Forma podstawowa: ściubać
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:nonrefl ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
ściubaniu 20Forma podstawowa: ściubać
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:nonrefl ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
ściubanym 20Forma podstawowa: ściubać
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
ściubiąca 23Forma podstawowa: ściubać
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
ściubiące 23Forma podstawowa: ściubić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
ściubiemy 20Forma podstawowa: ściubać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
ściubiesz 18Forma podstawowa: ściubać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
śikharami 17Forma podstawowa: śikhara
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
śiwaizmom 15Forma podstawowa: śiwaizm
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
śiwaizmów 18Forma podstawowa: śiwaizm
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
śladowali 16Forma podstawowa: śladować
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
śladowała 17Forma podstawowa: śladować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl
śladowały 18Forma podstawowa: śladować
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
śladowana 15Forma podstawowa: śladować
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
śladowany 16Forma podstawowa: śladować
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
śladowemu 18Forma podstawowa: śladowy
Opis: bardzo nieznaczny, prawie niedostrzegalny, mało istotny.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
śladowych 19Forma podstawowa: śladowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
śladowymi 17Forma podstawowa: śladowy
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
śladówkom 21Forma podstawowa: śladówka
Opis: narta przeznaczona do turystyki narciarskiej, nieco szersza i cięższa od klasycznej narty biegowej, przystosowana do jazdy po nieprzygotowanych trasach.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
śladująca 24Forma podstawowa: śladować
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:nonrefl
śladującą 28Forma podstawowa: śladować
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:nonrefl
śladujący 25Forma podstawowa: śladować
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:nonrefl
śladujemy 21Forma podstawowa: śladować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl
śladujmyż 25Forma podstawowa: śladować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
ślamazara 15Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:nom:m1
ślamazarą 19Forma podstawowa: ślamazara
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f subst:sg:inst:m1
ślamazary 16Forma podstawowa: ślamazara
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f subst:sg:gen:m1
ślazikiem 16Forma podstawowa: ślazik
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
ślazowata 15Forma podstawowa: ślazowaty
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ślazowatą 19Forma podstawowa: ślazowaty
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ślazowaty 16Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ślazowcem 16Forma podstawowa: ślazowiec
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
ślazowców 19Forma podstawowa: ślazowiec
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
ślazowego 16Forma podstawowa: ślazowy
Opis: związany ze ślazem - rośliną zielną.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ślazowiec 15Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
śląskiego 21Forma podstawowa: śląski
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Forma podstawowa: śląski
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos subst:sg:gen:m3
śląskiemu 22Forma podstawowa: śląski
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos subst:sg:dat:m3
ślązakach 22Forma podstawowa: ślązak
Opis: mieszkaniec Śląska, człowiek pochodzenia śląskiego.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
ślązakami 20Forma podstawowa: ślązak
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
ślązakiem 20Forma podstawowa: ślązak
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
śledczego 18Forma podstawowa: śledczy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
śledczymi 18Forma podstawowa: śledczy
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos subst:pl:inst:m1
śledzącej 22Forma podstawowa: śledzić
Forma fleksyjna: pact:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
śledzącym 22Forma podstawowa: śledzić
Forma fleksyjna: pact:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
śledzenie 15Forma podstawowa: śledzić
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
śledziami 16Forma podstawowa: śledź
Opis: ryba z rodziny śledziowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2
śledzików 20Forma podstawowa: śledzik
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1

Forma podstawowa: śledzik
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
śledziłeś 21Forma podstawowa: śledzić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
śledziono 15Forma podstawowa: śledziona
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
śledziową 19Forma podstawowa: śledziowy
Opis: zrobiony ze śledzia, śledzi.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
śledziowe 15Forma podstawowa: śledziowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
śledziowi 15Forma podstawowa: śledziowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos

Forma podstawowa: śledź
Opis: ryba z rodziny śledziowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2
śledziowy 16Opis: zrobiony ze śledzia, śledzi.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
śledztwie 16Forma podstawowa: śledztwo
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:n2
śledztwom 17Forma podstawowa: śledztwo
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
śledźcież 28Forma podstawowa: śledzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
ślemienia 15Forma podstawowa: ślemień
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3

Forma podstawowa: ślemię
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:n2
ślemieniu 17Forma podstawowa: ślemień
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: ślemię
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
ślepakiem 17Forma podstawowa: ślepak
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1 subst:sg:inst:m2 subst:sg:inst:m3
ślepakowi 16Forma podstawowa: ślepak
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:dat:m2 subst:sg:dat:m3
ślepawego 17Forma podstawowa: ślepawy
Opis: będący wyrazem zaślepienia, bezkrytycznego zapatrzenia i wiary w coś.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ślepiącej 22Forma podstawowa: ślepić
Forma fleksyjna: pact:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
ślepicach 19Forma podstawowa: ślepica
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
ślepicami 17Forma podstawowa: ślepica
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
ślepienia 15Forma podstawowa: ślepić
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
ślepienie 15Forma podstawowa: ślepić
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
ślepieniu 17Forma podstawowa: ślepić
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
ślepiliby 19Forma podstawowa: ślepić
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
ślepiłaby 20Forma podstawowa: ślepić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
ślepiłbyś 24Forma podstawowa: ślepić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
ślepionej 17Forma podstawowa: ślepić
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff
ślepiotek 17Forma podstawowa: ślepiotka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ślepiotkę 21Forma podstawowa: ślepiotka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ślepiotki 17Forma podstawowa: ślepiotka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ślepiotom 17Forma podstawowa: ślepiota
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
ślepłyśmy 24Forma podstawowa: ślepnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pri:imperf:nonrefl
ślepnącej 22Forma podstawowa: ślepnąć
Forma fleksyjna: pact:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff:nonrefl
ślepnąłem 22Forma podstawowa: ślepnąć
ślepniesz 15Forma podstawowa: ślepnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl
ślepnięto 20Forma podstawowa: ślepnąć
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl
ślepnijmy 19Forma podstawowa: ślepnąć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
ślepnijże 21Forma podstawowa: ślepnąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
ślepotami 17Forma podstawowa: ślepota
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
ślepowaci 16Forma podstawowa: ślepowaty
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
ślepowata 16Forma podstawowa: ślepowaty
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ślepowatą 20Forma podstawowa: ślepowaty
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ślepowate 16Forma podstawowa: ślepowaty
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
ślepowaty 17Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ślepowron 15Opis: ślepowron zwyczajny, Nycticorax nycticorax – gatunek dużego ptaka brodzącego z rodziny czaplowatych (Ardeidae).
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
ślesinian 14Forma podstawowa: ślesinianin
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
ślesińska 21Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f
ślesińską 25Forma podstawowa: ślesińska
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:inst:f
ślesiński 21Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1

Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ślesińsko 21Forma fleksyjna: adv:pos
ślesińsku 23Forma podstawowa: ślesiński
Forma fleksyjna: adjp
ślęczałby 24Forma podstawowa: ślęczeć
Opis: wykonywać jakąś czynność, jakieś zadanie długo i z dużym wysiłkiem.
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
ślęczącym 26Forma podstawowa: ślęczeć
Forma fleksyjna: pact:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:nonrefl
ślęczcież 24Forma podstawowa: ślęczeć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
ślęczeniu 21Forma podstawowa: ślęczeć
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:nonrefl
ślęczycie 21Forma podstawowa: ślęczeć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:nonrefl
ślężańscy 30Forma podstawowa: ślężański
Opis: taki, który jest związany ze Ślężą- najwyższym szczytem Masywu Ślęży i całego Przedgórza Sudeckiego, wznoszącym się na wysokość 718 metrów.
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
ślężańską 33Forma podstawowa: ślężańska
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:inst:f
ślężański 29Opis: taki, który jest związany ze Ślężą- najwyższym szczytem Masywu Ślęży i całego Przedgórza Sudeckiego, wznoszącym się na wysokość 718 metrów.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1
ślężawach 25Forma podstawowa: ślężawa
ślężawami 23Forma podstawowa: ślężawa
ślężynach 26Forma podstawowa: ślężyna
ślężynami 24Forma podstawowa: ślężyna
ślicznemu 18Forma podstawowa: śliczny
Opis: wspaniały, bardzo udany, dorodny, okazały.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
śliczność 24Opis: to, że coś jest śliczne, piękne, bardzo się podoba.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
ślicznoty 17Forma podstawowa: ślicznota
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ślicznych 19Forma podstawowa: śliczny
Opis: wspaniały, bardzo udany, dorodny, okazały.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
ślicznymi 17Forma podstawowa: śliczny
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
ślimaczek 17Opis: zdrobniale: ślimak - mięczak z gromady ślimaków.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
ślimaczki 17Forma podstawowa: ślimaczek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
ślimaczku 19Forma podstawowa: ślimaczek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
ślimaczyć 22Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
ślimaczył 19Forma podstawowa: ślimaczyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl
ślimaczym 18Forma podstawowa: ślimaczy
Opis: bardzo powolny, taki jak u ślimaka.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ślimakach 19Forma podstawowa: ślimak
Opis: inna nazwa maślaka – grzyba z rodziny maślakowatych, który jest szeroko rozpowszechniony, w Polsce dość pospolity.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2 subst:pl:loc:m3
ślimakami 17Forma podstawowa: ślimak
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2 subst:pl:inst:m3
ślimakiem 17Forma podstawowa: ślimak
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2 subst:sg:inst:m3

Forma podstawowa: ślimak
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
ślimakowa 16Forma podstawowa: ślimakowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ślimakową 20Forma podstawowa: ślimakowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ślimakowi 16Forma podstawowa: ślimak
Opis: inna nazwa maślaka – grzyba z rodziny maślakowatych, który jest szeroko rozpowszechniony, w Polsce dość pospolity.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1
ślimakowy 17Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
śliniakom 16Forma podstawowa: śliniak
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
ślinianek 15Forma podstawowa: ślinianka
Opis: gruczoł wytwarzający ślinę.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ślinianka 15Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ślinianką 19Forma podstawowa: ślinianka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ślinianki 15Forma podstawowa: ślinianka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
śliniącym 21Forma podstawowa: ślinić
Forma fleksyjna: pact:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
ślinienia 14Forma podstawowa: ślinić
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
ślinienie 14Forma podstawowa: ślinić
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
ślinieniu 16Forma podstawowa: ślinić
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
ślinikami 16Forma podstawowa: ślinik
Opis: ślimak z rodziny śliników.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2
ślinikowi 15Forma podstawowa: ślinik
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2
śliniliby 18Forma podstawowa: ślinić
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
śliniłbyś 23Forma podstawowa: ślinić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
śliniłoby 19Forma podstawowa: ślinić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
śliniłyby 20Forma podstawowa: ślinić
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
ślinionym 16Forma podstawowa: ślinić
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
ślinociąg 21Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ślinotoku 18Forma podstawowa: ślinotok
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
ślinowych 18Forma podstawowa: ślinowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
ślipałbym 21Forma podstawowa: ślipać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:nonrefl
ślipaniom 16Forma podstawowa: ślipać
ślipiając 22Forma podstawowa: ślipiać
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
ślipiałby 20Forma podstawowa: ślipiać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
ślipiałem 18Forma podstawowa: ślipiać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:nonrefl
ślipiałeś 21Forma podstawowa: ślipieć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:nonrefl
ślipiania 15Forma podstawowa: ślipiać
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:nonrefl
ślipiącej 22Forma podstawowa: ślipać
Forma fleksyjna: pact:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff:nonrefl
ślipiącym 22Forma podstawowa: ślipieć
Forma fleksyjna: pact:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:nonrefl
ślipskami 17Forma podstawowa: ślipsko
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
ślipskiem 17Forma podstawowa: ślipsko
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
śliskiemu 18Forma podstawowa: śliski
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
śliweczce 16Forma podstawowa: śliweczka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
śliweczkę 20Forma podstawowa: śliweczka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
śliweczko 16Forma podstawowa: śliweczka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
śliwiance 15Forma podstawowa: śliwianka
śliwianek 15Forma podstawowa: śliwianka
śliwianka 15
śliwianką 19Forma podstawowa: śliwianka
śliwiankę 19Forma podstawowa: śliwianka
śliwickie 16Forma podstawowa: śliwicki
Opis: związany ze Śliwicami - wsią w województwie kujawsko-pomorskim.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
śliwinami 15Forma podstawowa: śliwina
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
śliwkowej 17Forma podstawowa: śliwkowy
Opis: związany ze śliwką - owocem śliwki.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
śliwkowym 17Forma podstawowa: śliwkowy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
śliwkówce 20Forma podstawowa: śliwkówka
Opis: nalewka o smaku śliwek.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
śliwkówka 20Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
śliwkówką 24Forma podstawowa: śliwkówka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
śliwkówkę 24Forma podstawowa: śliwkówka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
śliwkówko 20Forma podstawowa: śliwkówka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
śliwnikom 16Forma podstawowa: śliwnik
Opis: sad śliwkowy.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
śliwników 19Forma podstawowa: śliwnik
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
śliwowego 16Forma podstawowa: śliwowy
Opis: taki, który jest związany ze śliwą - drzewem rodzącym śliwki.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
śliwowica 15Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
śliwowicą 19Forma podstawowa: śliwowica
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
śliwowice 15Forma podstawowa: śliwowica
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
śliwowicę 19Forma podstawowa: śliwowica
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
śliwowych 18Forma podstawowa: śliwowy
Opis: taki, który jest związany ze śliwą - drzewem rodzącym śliwki.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
śliwowymi 16Forma podstawowa: śliwowy
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
śliwówkom 20Forma podstawowa: śliwówka
Opis: nalewka o smaku śliwek.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
ślizgacza 17Forma podstawowa: ślizgacz
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3
ślizgacze 17Forma podstawowa: ślizgacz
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
ślizgaczy 18Forma podstawowa: ślizgacz
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:m3
ślizgając 23Forma podstawowa: ślizgać
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl
ślizgałam 19Forma podstawowa: ślizgać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl
ślizgałem 19Forma podstawowa: ślizgać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl
ślizgałeś 22Forma podstawowa: ślizgać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl
ślizgarce 17Forma podstawowa: ślizgarka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
ślizgarek 17Forma podstawowa: ślizgarka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ślizgarka 17Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ślizgarką 21Forma podstawowa: ślizgarka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ślizgarkę 21Forma podstawowa: ślizgarka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ślizgarza 16Forma podstawowa: ślizgarz
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
ślizgarze 16Forma podstawowa: ślizgarz
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
ślizgarzy 17Forma podstawowa: ślizgarz
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
ślizgawce 17Forma podstawowa: ślizgawka
Opis: zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
ślizgawek 17Forma podstawowa: ślizgawka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ślizgawka 17Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ślizgawką 21Forma podstawowa: ślizgawka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ślizgawki 17Forma podstawowa: ślizgawka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ślizgawko 17Forma podstawowa: ślizgawka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ślizgnęła 22Forma podstawowa: ślizgnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:nonrefl
ślizgnęło 22Forma podstawowa: ślizgnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:nonrefl
ślizgowca 17Forma podstawowa: ślizgowiec
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3
ślizgowcu 19Forma podstawowa: ślizgowiec
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
ślizgowym 18Forma podstawowa: ślizgowy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ślizgówce 21Forma podstawowa: ślizgówka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
ślizgówek 21Forma podstawowa: ślizgówki
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
ślizgówki 21Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
śliznąłem 21Forma podstawowa: śliznąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:perf:refl
śliznąłeś 24Forma podstawowa: śliznąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:perf:refl
śliznęłam 21Forma podstawowa: śliznąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:perf:refl
śliźniemy 24Forma podstawowa: śliznąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:perf:refl
śliźniesz 22Forma podstawowa: śliznąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:perf:refl
śliżykiem 21Forma podstawowa: śliżyk
śliżykowi 20Forma podstawowa: śliżyk
ślubowali 19Forma podstawowa: ślubować
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf.perf:refl.nonrefl
ślubowała 20Forma podstawowa: ślubować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf.perf:refl.nonrefl
ślubowały 21Forma podstawowa: ślubować
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf.perf:refl.nonrefl
ślubowane 18Forma podstawowa: ślubować
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf.perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf.perf:aff
ślubująca 27Forma podstawowa: ślubować
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf.perf:aff:refl.nonrefl
ślubujesz 22Forma podstawowa: ślubować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf.perf:refl.nonrefl
ślusarkom 18Forma podstawowa: ślusarka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
ślusarnia 16Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ślusarnią 20Forma podstawowa: ślusarnia
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ślusarnie 16Forma podstawowa: ślusarnia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
ślusarnię 20Forma podstawowa: ślusarnia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ślusarnio 16Forma podstawowa: ślusarnia
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ślusarscy 18Forma podstawowa: ślusarski
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
ślusarska 17Forma podstawowa: ślusarski
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ślusarską 21Forma podstawowa: ślusarski
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ślusarski 17Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1

Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ślusarsko 17Forma podstawowa: ślusarski
Forma fleksyjna: adja

Forma fleksyjna: adv:pos
ślusarzem 17Forma podstawowa: ślusarz
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
ślusarzom 17Forma podstawowa: ślusarz
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
ślusarzów 20Forma podstawowa: ślusarz
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
śluzakach 20Forma podstawowa: śluzak
Opis: Cortinarius – rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
śluzakiem 18Forma podstawowa: śluzak
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
śluzakowa 17Forma podstawowa: śluzakowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
śluzakową 21Forma podstawowa: śluzakowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
śluzakowe 17Forma podstawowa: śluzakowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
śluzakowi 17Forma podstawowa: śluzakowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
śluzicach 20Forma podstawowa: śluzica
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
śluzicami 18Forma podstawowa: śluzica
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
śluzotoki 18Forma podstawowa: śluzotok
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
śluzowali 17Forma podstawowa: śluzować
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
śluzowała 18Forma podstawowa: śluzować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
śluzowało 18Forma podstawowa: śluzować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
śluzowano 16Forma podstawowa: śluzować
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
śluzowata 17Forma podstawowa: śluzowaty
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
śluzowate 17Forma podstawowa: śluzowaty
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
śluzowcom 18Forma podstawowa: śluzowiec
Opis: przedstawiciel pierwotniaków z rodziny śluzowców (Myxomycota).
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
śluzowców 21Forma podstawowa: śluzowiec
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
śluzownic 17Forma podstawowa: śluzownica
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
śluzującą 29Forma podstawowa: śluzować
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
śluzujące 25Forma podstawowa: śluzować
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
śluzujcie 21Forma podstawowa: śluzować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
śluźniach 27Forma podstawowa: śluźnia
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
śmialiśmy 21Forma podstawowa: śmiać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:pri:imperf:refl
śmiałabym 20Forma podstawowa: śmiać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:pri:imperf:refl

Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:pri:imperf:nonrefl
śmiałkami 18Forma podstawowa: śmiałek
Opis: Deschampsia – rodzaj roślin należący do rodziny wiechlinowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
śmiałkiem 18Forma podstawowa: śmiałek
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
śmiałyśmy 23Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pri:imperf:nonrefl
śmiecącym 22Forma podstawowa: śmiecić
Forma fleksyjna: pact:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:nonrefl
śmiecenie 15Forma podstawowa: śmiecić
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:nonrefl
śmiechach 20Forma podstawowa: śmiech
Opis: projektowana reakcja (niekoniecznie ktoś musi się przy tym śmiać naprawdę), odczucie, jakie coś lub ktoś może obudzić, często podszyte złośliwością, szyderstwem.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
śmiechami 18Forma podstawowa: śmiech
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
śmieciach 18Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2 subst:pl:loc:m3
śmieciami 16Forma podstawowa: śmieć
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2 subst:pl:inst:m3
śmieciaro 15Forma podstawowa: śmieciara
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
śmieciłaś 21Forma podstawowa: śmiecić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:nonrefl
śmieciłeś 21Forma podstawowa: śmiecić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:nonrefl
śmieciowe 15Forma podstawowa: śmieciowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
śmieciowi 15Forma podstawowa: śmieciowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos

Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2 subst:sg:dat:m3
śmieciowy 16Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
śmieciuch 20Forma podstawowa: śmieciucha
Opis: śmieć - osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
śmiejącej 23Forma podstawowa: śmiać
Forma fleksyjna: pact:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff:refl

Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Forma fleksyjna: pact:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff:nonrefl
śmiejącym 23Forma podstawowa: śmieć
Forma fleksyjna: pact:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:nonrefl
śmiejcież 21Forma podstawowa: śmiać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl
śmiejecie 17Forma podstawowa: śmiać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:refl
śmieliśmy 21Forma podstawowa: śmiać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:pri:imperf:refl

Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:pri:imperf:nonrefl
śmielszej 17Forma podstawowa: śmiały
Opis: odważny, taki, który świadczy o tym, że ktoś jest śmiały.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:com adj:sg:gen:f:com adj:sg:loc:f:com
śmieniami 15Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
śmierdłaś 21Forma podstawowa: śmierdnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:nonrefl
śmierdłby 20Forma podstawowa: śmierdnąć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
śmierdłem 18Forma podstawowa: śmierdnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:nonrefl
śmierdłeś 21Forma podstawowa: śmierdnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:nonrefl
śmierdnąc 20Forma podstawowa: śmierdnąć
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
śmierdnąć 24Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
śmierdnął 21Forma podstawowa: śmierdnąć
śmierdnie 15Forma podstawowa: śmierdnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
śmierdzić 20Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
śmierdźmy 25Forma podstawowa: śmierdzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
śmierdźże 27Forma podstawowa: śmierdzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl

Forma podstawowa: śmierdzieć
Opis: być nieakceptowanym, sprawiać wrażenie złego, niemoralnego, zakłamanego.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
śmiertkom 17Forma podstawowa: śmiertek
śmiertków 20Forma podstawowa: śmiertek
śmiesząca 19Forma podstawowa: śmieszyć
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
śmieszący 20Forma podstawowa: śmieszyć
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
śmieszcie 15Forma podstawowa: śmieszyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
śmieszkom 16Forma podstawowa: śmieszek
Opis: człowiek o wesołkowatym usposobieniu, skłonny do śmiechu.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: śmieszek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: śmieszka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
śmieszków 19Forma podstawowa: śmieszek
Opis: człowiek o wesołkowatym usposobieniu, skłonny do śmiechu.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:gen:m3
śmiesznie 14Opis: tak, że bawi, wzbudza śmiech.
Forma fleksyjna: adv:pos
śmiesznym 16Forma podstawowa: śmieszny
Opis: zwykle o człowieku: taki, który może być przedmiotem kpin, taki, którego łatwo jest wyśmiać, zlekceważyć.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
śmieszona 14Forma podstawowa: śmieszyć
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
śmieszoną 18Forma podstawowa: śmieszyć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
śmieszony 15Forma podstawowa: śmieszyć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
śmieszyły 18Forma podstawowa: śmieszyć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
śmietance 16Forma podstawowa: śmietanka
Opis: słodka śmietana, często o wysokiej zawartości tłuszczu.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
śmietanie 15Forma podstawowa: śmietana
Opis: porcja śmietany, określona ilość tego produktu, zazwyczaj kubeczek, plastikowe opakowanie.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
śmietanka 16Opis: słodka śmietana, często o wysokiej zawartości tłuszczu.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
śmietanką 20Forma podstawowa: śmietanka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
śmietankę 20Forma podstawowa: śmietanka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
śmietanki 16Forma podstawowa: śmietanka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma podstawowa: śmietanka
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
śmietanko 16Forma podstawowa: śmietanka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
śmietanom 16Forma podstawowa: śmietana
Opis: porcja śmietany, określona ilość tego produktu, zazwyczaj kubeczek, plastikowe opakowanie.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
śmietnika 16Forma podstawowa: śmietnik
Opis: miejsce pozbywania się odpadów.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
śmietniki 16Forma podstawowa: śmietnik
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
śmigające 23Forma podstawowa: śmigać
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:nonrefl
śmigający 24Forma podstawowa: śmigać
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:nonrefl
śmigajmyż 24Forma podstawowa: śmigać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
śmigałoby 21Forma podstawowa: śmigać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
śmigałyby 22Forma podstawowa: śmigać
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
śmiganiem 17Forma podstawowa: śmigać
Forma fleksyjna: ger:sg:inst:n2:imperf:aff:nonrefl
śmiganymi 18Forma podstawowa: śmigać
Forma fleksyjna: ppas:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff
śmigiełek 19Forma podstawowa: śmigiełko
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
śmigiełka 19Forma podstawowa: śmigiełko
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
śmigiełko 19Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
śmigiełku 21Forma podstawowa: śmigiełko
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
śmiglance 18Forma podstawowa: śmiglanka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
śmiglanin 17Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
śmiglanka 18Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
śmiglanką 22Forma podstawowa: śmiglanka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
śmiglanki 18Forma podstawowa: śmiglanka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
śmiglanom 18Forma podstawowa: śmiglanin
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
śmigłowce 19Forma podstawowa: śmigłowiec
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
śmigłowcu 21Forma podstawowa: śmigłowiec
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
śmignąłem 23Forma podstawowa: śmignąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:perf:nonrefl
śmignąłeś 26Forma podstawowa: śmignąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:perf:nonrefl
śmigniemy 18Forma podstawowa: śmignąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:perf:nonrefl
śmigniesz 16Forma podstawowa: śmignąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:perf:nonrefl
śmignięci 21Forma podstawowa: śmignąć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff
śmignięta 21Forma podstawowa: śmignąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
śmignięte 21Forma podstawowa: śmignąć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff
śmignięty 22Forma podstawowa: śmignąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff
śmignijmy 20Forma podstawowa: śmignąć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
śmignijże 22Forma podstawowa: śmignąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
śmigownic 17Forma podstawowa: śmigownica
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
śmigusach 21Forma podstawowa: śmigus
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
śmigusami 19Forma podstawowa: śmigus
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
śmigusową 22Forma podstawowa: śmigusowy
Opis: związany ze śmigusem.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
śmigusowi 18Forma podstawowa: śmigus
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
śmigusowy 19Opis: związany ze śmigusem.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
śniadajmy 18Forma podstawowa: śniadać
Opis: jeść śniadanie.
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
śniadajże 20Forma podstawowa: śniadać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
śniadalni 15Forma podstawowa: śniadalnia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
śniadałam 17Forma podstawowa: śniadać
Opis: jeść śniadanie.
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:nonrefl
śniadałem 17Forma podstawowa: śniadać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:nonrefl
śniadanek 15Forma podstawowa: śniadanko
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
śniadania 14Forma podstawowa: śniadać
Opis: jeść śniadanie.
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:nonrefl
śniadanie 14Forma podstawowa: śniadać
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:nonrefl

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
śniadanka 15Forma podstawowa: śniadanko
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
śniadanku 17Forma podstawowa: śniadanko
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
śniadawej 16Forma podstawowa: śniadawy
Opis: o skórze, cerze: lekko śniady, ciemny.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
śniadkach 18Forma podstawowa: śniadka
Opis: grzyb wywołujący chorobę roślin.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
śniadkami 16Forma podstawowa: śniadka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
śniadości 19Forma podstawowa: śniadość
Opis: cecha wyglądu człowieka, który ma ciemną karnację.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:gen:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f
śnieciach 17Forma podstawowa: śnieć
Opis: grzyb wywołujący chorobę roślin.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
śniedkach 18Forma podstawowa: śniedek
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
śniedkami 16Forma podstawowa: śniedek
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
śniedkowi 15Forma podstawowa: śniedek
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
śniegołom 18Forma podstawowa: śniegoła
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
śniegowce 16Forma podstawowa: śniegowiec
Opis: Chionanthus – rodzaj roślin należący do rodziny oliwkowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
śniegowej 17Forma podstawowa: śniegowy
Opis: zrobiony ze śniegu.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
śniegówka 20Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
śniegówką 24Forma podstawowa: śniegówka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
śniegówkę 24Forma podstawowa: śniegówka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
śniegówki 20Forma podstawowa: śniegówka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
śniegówko 20Forma podstawowa: śniegówka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
śnieżącej 24Forma podstawowa: śnieżyć
Forma fleksyjna: pact:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
śnieżcież 22Forma podstawowa: śnieżyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
śnieżenia 17Forma podstawowa: śnieżyć
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
śnieżeniu 19Forma podstawowa: śnieżyć
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
śnieżkach 21Forma podstawowa: śnieżek
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1

Forma podstawowa: śnieżek
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
śnieżkami 19Forma podstawowa: śnieżek
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3

Forma podstawowa: śnieżka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
śnieżkowa 18Forma podstawowa: śnieżkowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
śnieżkowi 18Forma podstawowa: śnieżek
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1

Forma podstawowa: śnieżek
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3

Forma podstawowa: śnieżkowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
śnieżniej 19Forma podstawowa: śnieżno
Opis: tak, że leży śnieg, jest dużo śniegu.
Forma fleksyjna: adv:com
śnieżnika 18Forma podstawowa: śnieżnik
Opis: Lerwa lerwa – gatunek ptaka z rodziny kurowatych (Phasianidae).
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
śnieżniki 18Forma podstawowa: śnieżnik
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
śnieżniku 20Forma podstawowa: śnieżnik
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
śnieżnych 21Forma podstawowa: śnieżny
Opis: biały, bardzo jasny, podobny w kolorze do śniegu.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
śnieżnymi 19Forma podstawowa: śnieżny
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
śnieżonym 19Forma podstawowa: śnieżyć
śnieżyłaś 24Forma podstawowa: śnieżyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
śnieżyłby 23Forma podstawowa: śnieżyć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
śnieżyłem 21Forma podstawowa: śnieżyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
śnieżynce 19Forma podstawowa: śnieżynka
Opis: różnokształtny rozgałęziony kryształ lodu, dendryt.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
śnieżynki 19Forma podstawowa: śnieżynka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
śnieżynko 19Forma podstawowa: śnieżynka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
śnieżysta 19Forma podstawowa: śnieżysty
Opis: biały, bardzo jasny, podobny w kolorze do śniegu.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
śnieżyści 23Forma podstawowa: śnieżysty
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
śnięciami 19Forma podstawowa: śnięcie
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
śniłyście 21Forma podstawowa: śnić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:sec:imperf:refl.nonrefl
śparogach 19Forma podstawowa: śparogi
śparogami 17Forma podstawowa: śparogi
śpiączkom 21Forma podstawowa: śpiączka
Opis: doznanie polegające na nieopanowanej potrzebie położenia się spać, senność.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
śpiczasto 16Forma podstawowa: śpiczasty
Opis: taki, który ma kształt szpica lub jest zakończony szpicem.
Forma fleksyjna: adja
śpiczasty 17Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
śpiczaści 20Forma podstawowa: śpiczasty
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
śpiesząca 19Forma podstawowa: śpieszyć
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
śpieszący 20Forma podstawowa: śpieszyć
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:nonrefl pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
śpieszmyż 20Forma podstawowa: śpieszyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
śpieszysz 15Forma podstawowa: śpieszyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
śpiewaccy 17Forma podstawowa: śpiewacki
Opis: dotyczący śpiewaka - człowieka, który śpiewa, potrafi śpiewać, np. talent śpiewacki.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
śpiewacie 15Forma podstawowa: śpiewać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
śpiewacką 20Forma podstawowa: śpiewacki
Opis: dotyczący śpiewaka - człowieka, który śpiewa, potrafi śpiewać, np. talent śpiewacki.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
śpiewacki 16Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
śpiewacko 16Forma podstawowa: śpiewacki
Forma fleksyjna: adja

Forma fleksyjna: adv:pos
śpiewacza 15Forma podstawowa: śpiewaczy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
śpiewaczo 15Forma podstawowa: śpiewaczy
Forma fleksyjna: adja
śpiewając 21Forma podstawowa: śpiewać
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
śpiewakom 16Forma podstawowa: śpiewak
Opis: człowiek, który śpiewa, potrafi śpiewać.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
śpiewaków 19Forma podstawowa: śpiewak
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1

Forma podstawowa: śpiewak
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:gen:m2
śpiewałby 19Forma podstawowa: śpiewać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
śpiewałeś 20Forma podstawowa: śpiewać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
śpiewance 15Forma podstawowa: śpiewanka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
śpiewaniu 16Forma podstawowa: śpiewać
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
śpiewanki 15Forma podstawowa: śpiewanka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
śpiewanko 15Forma podstawowa: śpiewanka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
śpiewanym 16Forma podstawowa: śpiewać
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
śpiewkach 18Forma podstawowa: śpiewek
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3

Forma podstawowa: śpiewka
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
śpiewkami 16Forma podstawowa: śpiewek
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3

Forma podstawowa: śpiewka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
śpiewniki 15Forma podstawowa: śpiewnik
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
śpiewniku 17Forma podstawowa: śpiewnik
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
śpiewność 23Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
śpiewogrę 20Forma podstawowa: śpiewogra
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
śpiewogro 16Forma podstawowa: śpiewogra
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
śpiewywaj 17Forma podstawowa: śpiewywać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
śpiewywał 17Forma podstawowa: śpiewywać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
śpiochach 20Forma podstawowa: śpiocha
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
śpiochami 18Forma podstawowa: śpiochy
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p3
śpiochowi 17Forma podstawowa: śpioch
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1
śpioszkom 16Forma podstawowa: śpioszka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
śpioszków 19Forma podstawowa: śpioszek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
śpiworach 17Forma podstawowa: śpiwór
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
śpiworkom 16Forma podstawowa: śpiworek
śpiworków 19Forma podstawowa: śpiworek
śpiżarnia 18Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
śpiżarnią 22Forma podstawowa: śpiżarnia
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
śpiżarnie 18Forma podstawowa: śpiżarnia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
śpiżarnię 22Forma podstawowa: śpiżarnia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
średniaka 15Forma podstawowa: średniak
Opis: o człowieku przeciętnym, ocenianym niewysoko.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m1 subst:sg:gen:m2
średniaku 17Forma podstawowa: średniak
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m2
średnianu 16Forma podstawowa: średnian
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
średniany 15Forma podstawowa: średnian
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
średniawa 14Forma podstawowa: średniawy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
średniawą 18Forma podstawowa: średniawy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
średniawi 14Forma podstawowa: średniawy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
średniawy 15Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
średnicom 16Forma podstawowa: średnica
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
średniego 16Forma podstawowa: średni
Opis: niezbyt dobrej jakości, taki, który jest znośny, ale mógłby być lepszy.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
średników 19Forma podstawowa: średnik
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
średzkich 18Forma podstawowa: średzki
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
śremiance 15Forma podstawowa: śremianka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
śremianek 15Forma podstawowa: śremianka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
śremianie 14Forma podstawowa: śremianin
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
śremianin 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
śremiankę 19Forma podstawowa: śremianka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
śremianko 15Forma podstawowa: śremianka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
śremianom 15Forma podstawowa: śremianin
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
śremskich 18Forma podstawowa: śremski
Opis: związany ze Śremem, miastem w Wielkopolsce.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
śremskiej 17Forma podstawowa: śremski
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
śremskimi 16Forma podstawowa: śremski
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
śremskość 24Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
śreżogami 20Forma podstawowa: śreżoga
Opis: ruch konwekcyjny rozedrganego w upalny dzień powietrza, powodujący wrażenie mgły.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
środeczki 16Forma podstawowa: środeczek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
środkowce 16Forma podstawowa: środkowiec
Opis: wiertło używane do wiercenia w drewnie płytkich otworów.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
środkowej 17Forma podstawowa: środkowy
Opis: taki, który jest związany ze środkiem jakiegoś okresu, np. środkowy perm.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
środkowym 17Forma podstawowa: środkowa
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f

Forma podstawowa: środkowy
Opis: taki, który jest związany ze środkiem jakiegoś okresu, np. środkowy perm.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
środników 19Forma podstawowa: środnik
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
środowego 16Forma podstawowa: środowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
środowych 18Forma podstawowa: środowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
środowymi 16Forma podstawowa: środowy
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
środziany 15Forma podstawowa: środzianin
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
śródgłosu 24Forma podstawowa: śródgłos
Opis: jedna z trzech faz artykulacyjnych wyrazu, środek wyrazu.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
śródgłosy 23Forma podstawowa: śródgłos
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
śródgórzu 26Forma podstawowa: śródgórze
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
śródlecia 20Forma podstawowa: śródlecie
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
śródlecie 20Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
śródleciu 22Forma podstawowa: śródlecie
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
śródleśne 23Forma podstawowa: śródleśny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
śródleśni 23Forma podstawowa: śródleśny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
śródleśny 24Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
śródłożna 24Forma podstawowa: śródłożny
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
śródłożną 28Forma podstawowa: śródłożny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
śródłożne 24Opis: Caryophyllales – rząd roślin (w większości zielnych), należący do dwuliściennych właściwych.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3

Forma podstawowa: śródłożny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
śródmieść 28Forma podstawowa: śródmieście
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
śródmorza 19Forma podstawowa: śródmorze
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
śródmorzu 21Forma podstawowa: śródmorze
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
śródoczna 19Forma podstawowa: śródoczny
Opis: taki, który znajduje się wewnątrz oka, a dokładniej - wewnątrz gałki ocznej.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
śródoczną 23Forma podstawowa: śródoczny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
śródoczne 19Forma podstawowa: śródoczny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
śródoczni 19Forma podstawowa: śródoczny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
śródpłaci 22Forma podstawowa: śródpłacie
śródpolna 20Forma podstawowa: śródpolny
Opis: znajdujący się wśród pól.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
śródpolni 20Forma podstawowa: śródpolny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
śródpolny 21Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
śródręcza 23Forma podstawowa: śródręcze
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
śródszpan 19
śródtytuł 25Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
śródwodna 19Forma podstawowa: śródwodny
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
śródwodną 23Forma podstawowa: śródwodny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
śródwodne 19Forma podstawowa: śródwodny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
śródwodni 19Forma podstawowa: śródwodny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
śródżylna 24Forma podstawowa: śródżylny
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
śródżylną 28Forma podstawowa: śródżylny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
śrubeczce 19Forma podstawowa: śrubeczka
Opis: malutka śrubka.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
śrubeczek 19Forma podstawowa: śrubeczka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
śrubeczki 19Forma podstawowa: śrubeczka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
śrubeczko 19Forma podstawowa: śrubeczka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
śrubiarni 17Forma podstawowa: śrubiarnia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
śrubiarze 17Forma podstawowa: śrubiarz
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
śrubiarzu 19Forma podstawowa: śrubiarz
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
śrubkujmy 24Forma podstawowa: śrubkować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
śruboroga 19Forma podstawowa: śruborogi
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
śruborogą 23Forma podstawowa: śruborogi
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
śrubowaci 18Forma podstawowa: śrubowaty
Opis: taki, który kształtem przypomina śrubę.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
śrubowały 20Forma podstawowa: śrubować
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
śrubowaną 21Forma podstawowa: śrubować
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
śrubowane 17Forma podstawowa: śrubować
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
śrubowano 17Forma podstawowa: śrubować
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
śrubowany 18Forma podstawowa: śrubować
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
śrubowata 18Forma podstawowa: śrubowaty
Opis: taki, który kształtem przypomina śrubę.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
śrubowatą 22Forma podstawowa: śrubowaty
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
śrubowate 18Forma podstawowa: śrubowaty
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
śrubowato 18Forma podstawowa: śrubowaty
Forma fleksyjna: adja
śrubowcom 19Forma podstawowa: śrubowiec
Opis: statek śrubowy.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2 subst:pl:dat:m3
śrubowiec 18Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
śrubowych 21Forma podstawowa: śrubowy
Opis: związany ze śrubą - złączem.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
śrubowymi 19Forma podstawowa: śrubowy
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
śrubującą 30Forma podstawowa: śrubować
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
śrubujemy 23Forma podstawowa: śrubować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
śrubunkom 21Forma podstawowa: śrubunek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
śrubunków 24Forma podstawowa: śrubunek
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
śrutarzom 17Forma podstawowa: śrutarz
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
śrutowały 19Forma podstawowa: śrutować
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
śrutowana 16Forma podstawowa: śrutować
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
śrutowani 16Forma podstawowa: śrutować
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
śrutowcem 18Forma podstawowa: śrutowiec
Opis: zawodnik strzelający z broni śrutowej.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
śrutowcom 18Forma podstawowa: śrutowiec
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
śrutowiec 17Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
śrutownia 16Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
śrutownią 20Forma podstawowa: śrutownia
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
śrutownic 17Forma podstawowa: śrutownica
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
śrutownie 16Forma podstawowa: śrutownia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
śrutownię 20Forma podstawowa: śrutownia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
śrutowymi 18Forma podstawowa: śrutowy
Opis: związany ze śrutem.
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
śrutująca 25Forma podstawowa: śrutować
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
śrutujący 26Forma podstawowa: śrutować
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
śrutujcie 21Forma podstawowa: śrutować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
śrutujemy 22Forma podstawowa: śrutować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
śryżowymi 20Forma podstawowa: śryżowy
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
świadcząc 20Forma podstawowa: świadczyć
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
świadczył 18Forma podstawowa: świadczyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
świadkiem 16Forma podstawowa: świadek
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
świadkują 23Forma podstawowa: świadkować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
świadkuje 19Forma podstawowa: świadkować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
świadkuję 23Forma podstawowa: świadkować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
świadomie 15Opis: nieprzypadkowo, ze świadomością czynów, tak, że ktoś zdaje sobie lub zdawał sobie z tego sprawę i może wziąć za to odpowiedzialność.
Forma fleksyjna: adv:pos
świadomym 17Forma podstawowa: świadomy
Opis: taki, który nie jest zrobiony przez przypadek, ale ze świadomością czynów, tak, że ktoś zdaje sobie lub zdawał sobie z tego sprawę i może wziąć za to odpowiedzialność.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
światełko 17Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
światkach 18Forma podstawowa: światek
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
światkami 16Forma podstawowa: światek
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
światłach 19Forma podstawowa: światła
Opis: miejsce na drodze bądź na skrzyżowaniu, w którym znajduje się sygnalizacja świetlna.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:p3
światłego 18Forma podstawowa: światły
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
światłość 25Opis: promieniowanie widzialne, odbierane przez oko człowieka, a wydzielane np. przez słońcę, urządzenia elektryczne, ogień, światło, jasność.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
światłych 20Forma podstawowa: światły
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
światłymi 18Forma podstawowa: światły
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
światowce 15Forma podstawowa: światowiec
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
światowcu 17Forma podstawowa: światowiec
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
światowcy 16Forma podstawowa: światowiec
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
światówkę 23Forma podstawowa: światówka
świątecką 24Forma podstawowa: świątecki
Opis: związany ze Świątkami, wsią w województwie warmińsko-mazurskim.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
świątecku 22Forma podstawowa: świątecki
Forma fleksyjna: adjp
świątkach 22Forma podstawowa: świątek
Opis: dzień świąteczny, święto.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1

Forma podstawowa: świątki
Opis: wieś znajdująca się w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:p3
świątkami 20Forma podstawowa: świątek
Opis: dzień świąteczny, święto.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1

Forma podstawowa: świątki
Opis: wieś znajdująca się w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p3
świątkiem 20Forma podstawowa: świątek
Opis: dzień świąteczny, święto.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2 subst:sg:inst:m3

Forma podstawowa: świątek
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
świątkowi 19Forma podstawowa: świątek
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1

Forma podstawowa: świątkowy
Opis: związany ze świątkiem - dniem świątecznym.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
świątnicy 20Forma podstawowa: świątnica
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: świątnik
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
świątnika 19Forma podstawowa: świątnik
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
świątynce 20Forma podstawowa: świątynka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
świątynia 19Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
świątynią 23Forma podstawowa: świątynia
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
świątynie 19Forma podstawowa: świątynia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
świątynię 23Forma podstawowa: świątynia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
świątynio 19Forma podstawowa: świątynia
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
świątynka 20Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
świątynką 24Forma podstawowa: świątynka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
świątynki 20Forma podstawowa: świątynka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
świątynko 20Forma podstawowa: świątynka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
świątynną 23Forma podstawowa: świątynny
Opis: związany ze świątynią, dotyczący świątyni.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
świątynne 19Forma podstawowa: świątynny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
świątynni 19Forma podstawowa: świątynny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
świątynny 20Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
świątyńce 26Forma podstawowa: świątyńka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
świątyńki 26Forma podstawowa: świątyńka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
świątyńko 26Forma podstawowa: świątyńka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
świderkom 16Forma podstawowa: świderek
Opis: makaron poskręcany spiralnie.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: świderek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
świderków 19Forma podstawowa: świderek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1

Forma podstawowa: świderek
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
świderscy 16Forma podstawowa: świderski
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1

Forma podstawowa: świderski
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
świderska 15Forma podstawowa: świderski
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
świderski 15Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1

Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
świdersko 15Forma podstawowa: świderski
Forma fleksyjna: adja
świdniccy 17Forma podstawowa: świdnicki
Opis: odnoszący się do Świdnicy.
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
świdnicko 16Forma podstawowa: świdnicki
Forma fleksyjna: adja
świdnicku 18Forma podstawowa: świdnicki
Forma fleksyjna: adjp
świdośliw 19Forma podstawowa: świdośliwa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
świdrakom 16Forma podstawowa: świdrak
Opis: Teredo navalis - inwazyjny gatunek małża blaszkoskrzelnego z rodziny świdrakowatych, charakteryzujący się zdolnością trawienia celulozy.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
świdrował 16Forma podstawowa: świdrować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
świdrowca 15Forma podstawowa: świdrowiec
Opis: Trypanosoma – rodzaj pasożytniczych pierwotniaków należących do rodziny świdrowców (Trypanosomatidae), będących pasożytami bezwzględnymi zwierząt kręgowych w tym człowieka.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
świdrowce 15Forma podstawowa: świdrowiec
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
świdrzyka 16Forma podstawowa: świdrzyk
Opis: ślimak z rodziny świdrzykowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
świecarze 14Forma podstawowa: świecarz
Opis: rzemieślnik wytwarzający świece.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
świecącym 21Forma podstawowa: świecić
Forma fleksyjna: pact:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
świecenie 14Forma podstawowa: świecić
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
świeceniu 16Forma podstawowa: świecić
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
świechtać 22Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
świechtam 18Forma podstawowa: świechtać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
świecideł 17Forma podstawowa: świecidło
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
świecidle 16Forma podstawowa: świecidło
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:n2
świeciłam 17Forma podstawowa: świecić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
świeciłaś 20Forma podstawowa: świecić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
świeciłem 17Forma podstawowa: świecić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
świeciłeś 20Forma podstawowa: świecić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
świeckiej 17Forma podstawowa: świecki
Opis: związany ze Świeciem - miastem w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Świecie.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
świeckość 24Opis: cecha czegoś lub kogoś niezwiązanego z religią.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
świecować 19
świecowej 16Forma podstawowa: świecowy
Opis: związany ze świecą - woskowym przedmiotem z knotem, np. płomień świecowy.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
świecowym 16Forma podstawowa: świecowy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
świecówek 19Forma podstawowa: świecówka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
świecówkę 23Forma podstawowa: świecówka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
świecówko 19Forma podstawowa: świecówka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
świecujmy 20Forma podstawowa: świecować
świeczkom 16Forma podstawowa: świeczka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
świegocze 16Forma podstawowa: świegotać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
świegoczę 20Forma podstawowa: świegotać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
świegotam 17Forma podstawowa: świegotać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
świegotem 17Forma podstawowa: świegot
Opis: świergot (dźwięk wydawany przez ptaka).
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
świegotka 17
świegotką 21Forma podstawowa: świegotka
świegotki 17Forma podstawowa: świegotka
świegotko 17Forma podstawowa: świegotka
świegotom 17Forma podstawowa: świegot
Opis: świergot (dźwięk wydawany przez ptaka).
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
świegotów 20Forma podstawowa: świegot
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
świekrach 17Forma podstawowa: świekier
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1

Forma podstawowa: świekra
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
świekrami 15Forma podstawowa: świekier
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
świerckim 16Forma podstawowa: świercki
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
świerczek 15Opis: niewielki świerk.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
świerczka 15Forma podstawowa: świerczek
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
świerczku 17Forma podstawowa: świerczek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: świerczek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
świerczyn 15Forma podstawowa: świerczyna
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
świergocą 20Forma podstawowa: świergotać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
świergoce 16Forma podstawowa: świergotać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
świergocę 20Forma podstawowa: świergotać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
świergoli 16Forma podstawowa: świergolić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
świergotu 18Forma podstawowa: świergot
Opis: wysoki dźwięk wydawany przez ptaka.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
świergoty 17Forma podstawowa: świergot
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
świerkach 17Forma podstawowa: świerk
Opis: Picea – rodzaj wiecznie zielonych drzew z rodziny sosnowatych (Pinaceae), który obejmuje około 35 gatunków, świerk występuje na obszarach chłodnych i umiarkowanych półkuli północnej.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2 subst:pl:loc:m3

Forma podstawowa: świerki
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:p3
świerkami 15Forma podstawowa: świerk
Opis: Picea – rodzaj wiecznie zielonych drzew z rodziny sosnowatych (Pinaceae), który obejmuje około 35 gatunków, świerk występuje na obszarach chłodnych i umiarkowanych półkuli północnej.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2 subst:pl:inst:m3
świerknąc 19Forma podstawowa: świerknąć
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
świerknął 20Forma podstawowa: świerknąć
świerknie 14Forma podstawowa: świerknąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl
świerkowy 15Opis: związany ze świerkiem - drzewem, świerkami, najczęściej: stworzony przez świerki, złożony ze świerków, pochodzący od świerku.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
świerszcz 14Opis: owad z rzędu prostoskrzydłych.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
świerzbem 16Forma podstawowa: świerzb
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
świerzbić 20Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
świerzbie 15Forma podstawowa: świerzb
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
świerzbię 19Forma podstawowa: świerzbić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl

Forma podstawowa: świerzbieć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
świerzbmy 17Forma podstawowa: świerzbić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl

Forma podstawowa: świerzbieć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
świerzbom 16Forma podstawowa: świerzb
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
świerzbów 19Forma podstawowa: świerzb
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
świerzepa 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
świerzepą 18Forma podstawowa: świerzepa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
świerzepę 18Forma podstawowa: świerzepa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
świerzepy 15Forma podstawowa: świerzepa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
świerzopa 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
świerzopą 18Forma podstawowa: świerzopa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
świerzopę 18Forma podstawowa: świerzopa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
świerzopo 14Forma podstawowa: świerzopa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
świerzopu 16Forma podstawowa: świerzop
Opis: gorczyca polna, ognicha.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
świerzopy 15Forma podstawowa: świerzop
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
świetlało 17Forma podstawowa: świetleć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
świetlały 18Forma podstawowa: świetleć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
świetlana 15Forma podstawowa: świetlany
Opis: przenośnie: taki, który jawi się jako jasny, pogodny, dobry, przyjemny, pozbawiony trosk.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
świetlano 15Forma podstawowa: świetlana
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
świetlany 16Forma podstawowa: świetlana
Opis: przenośnie: taki, który jawi się jako jasny, pogodny, dobry, przyjemny, pozbawiony trosk.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
świetleją 21Forma podstawowa: świetleć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
świetleje 17Forma podstawowa: świetleć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
świetleję 21Forma podstawowa: świetleć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
świetleli 16Forma podstawowa: świetleć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
świetlico 16Forma podstawowa: świetlica
Opis: instytucja, działająca zazwyczaj przy szkole, mająca na celu zapewnienie dzieciom opieki i odpowiednich zajęć w czasie wolnym od zajęć szkolnych.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
świetlicy 17Forma podstawowa: świetlica
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
świetlika 16Forma podstawowa: świetlik
Opis: plastikowy pojemnik emitujący światło, montowany przy spławiku w celu oznaczenia miejsca połowu nocą.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
świetliki 16Forma podstawowa: świetlik
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: świetlik
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
świetliku 18Forma podstawowa: świetlik
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
świetlnej 17Forma podstawowa: świetlny
Opis: związany ze światłem, dotyczący światła.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
świetlnie 15Opis: z wykorzystaniem światła, przy użyciu światła.
Forma fleksyjna: adv:pos
świetnemu 17Forma podstawowa: świetny
Opis: o człowieku: bardzo dobrze wykonujący swoje zajęcie, taki, który ma szczególne predyspozycje do czegoś, talent itp.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
świetniej 16Forma podstawowa: świetnieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
świetność 23Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
świetnymi 16Forma podstawowa: świetny
Opis: o człowieku: bardzo dobrze wykonujący swoje zajęcie, taki, który ma szczególne predyspozycje do czegoś, talent itp.
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
świeżarek 18Forma podstawowa: świeżarka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
świeżarki 18Forma podstawowa: świeżarka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
świeżarko 18Forma podstawowa: świeżarka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
świeżawce 18Forma podstawowa: świeżawka
świeżawką 22Forma podstawowa: świeżawka
świeżawkę 22Forma podstawowa: świeżawka
świeżawko 18Forma podstawowa: świeżawka
świeżenia 17Forma podstawowa: świeżyć
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:nonrefl
świeżeńcy 25Forma podstawowa: świeżeńki
świeżonej 19Forma podstawowa: świeżyć
świeżonym 19Forma podstawowa: świeżyć
świeżości 22Forma podstawowa: świeżość
Opis: cecha produktów i potraw: surowość i jadalność.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:gen:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f
świeższej 19Forma podstawowa: świeży
Opis: taki, który jest nowy, świeżo zaimplementowany, nie jest zużyty (często oznacza to, że jest pełny, jest tego jeszcze duży zapas).
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:com adj:sg:gen:f:com adj:sg:loc:f:com
świeżuśka 24Forma podstawowa: świeżuśki
świeżuśką 28Forma podstawowa: świeżuśki
świeżuśki 24
świeżutko 21Forma podstawowa: świeżutki
Opis: taki, który jest przydatny do użycia (zwłaszcza: do spożycia), został przygotowany bardzo niedawno.
Forma fleksyjna: adja

Forma fleksyjna: adv:pos
świeżycie 19Forma podstawowa: świeżyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:nonrefl
świeżyłam 21Forma podstawowa: świeżyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:nonrefl
świeżyłaś 24Forma podstawowa: świeżyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:nonrefl
świeżyłem 21Forma podstawowa: świeżyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:nonrefl
świeżyłeś 24Forma podstawowa: świeżyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:nonrefl
świeżynce 19Forma podstawowa: świeżynka
Opis: potrawa ze świeżego mięsa.
świeżynek 19Forma podstawowa: świeżynka
świeżynka 19
świeżynki 19Forma podstawowa: świeżynka
święcącej 25Forma podstawowa: święcić
Forma fleksyjna: pact:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
święceniu 20Forma podstawowa: święcenie
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
święciłaś 24Forma podstawowa: święcić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
święciłby 23Forma podstawowa: święcić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
święciłem 21Forma podstawowa: święcić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
święciłeś 24Forma podstawowa: święcić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
święconek 19Forma podstawowa: święconka
Opis: nazwa pokarmów (głównie mięsa, jaj, chrzanu, chleba etc.) święconych w Wielką Sobotę w kościołach katolickich Polski oraz w graniczących ze Słowenią austriackich regionach Styrii, Karyntii, południow
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
święconka 19Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
święconką 23Forma podstawowa: święconka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
święconki 19Forma podstawowa: święconka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
święconko 19Forma podstawowa: święconka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
święćcież 27Forma podstawowa: święcić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
świętości 23Forma podstawowa: świętość
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:gen:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f
świętować 23Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
świętował 20Forma podstawowa: świętować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
świętówce 23Forma podstawowa: świętówka
Opis: w dawnym kapitalizmie: dzień przymusowo wolny od pracy (z powodu jakiegoś święta), za który nie otrzymywało się wypłaty (rzecz uważana za uciążliwość).
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
świętówki 23Forma podstawowa: świętówka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
świętszej 20Forma podstawowa: święty
Opis: taki, którego nie da się podważyć.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:com adj:sg:gen:f:com adj:sg:loc:f:com
świętując 27Forma podstawowa: świętować
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
świętujmy 24Forma podstawowa: świętować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
świętujże 26Forma podstawowa: świętować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
świleckie 16Forma podstawowa: świlecki
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
świneczek 15Forma podstawowa: świneczka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
świneczka 15Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
świneczką 19Forma podstawowa: świneczka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
świneczki 15Forma podstawowa: świneczka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
świniarce 14Forma podstawowa: świniarka
Opis: rasa owcy domowej, głównie kożuchowej.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
świniarek 14Opis: pomocnik świniarza, pasący świnie.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
świniarka 14Forma podstawowa: świniarek
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Opis: rasa owcy domowej, głównie kożuchowej.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
świniarką 18Forma podstawowa: świniarka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
świniarkę 18Forma podstawowa: świniarka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
świniarko 14Forma podstawowa: świniarka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
świniarza 13Forma podstawowa: świniarz
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
świniącym 20Forma podstawowa: świnić
Forma fleksyjna: pact:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:nonrefl
świnickim 16Forma podstawowa: świnicki
Opis: taki, który jest związany ze Świnicą- zwornikowym szczytem w grani głównej Tatr Wysokich o dwóch wierzchołkach, różniących się wysokością o 10 metrów.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
świniłaby 18Forma podstawowa: świnić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:ter:imperf:nonrefl
świniłoby 18Forma podstawowa: świnić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
świninach 16Forma podstawowa: świnina
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
świninami 14Forma podstawowa: świnina
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
świniobić 20Forma podstawowa: świniobicie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
świniopas 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
świnopasa 14Forma podstawowa: świnopas
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
świntucha 19Forma podstawowa: świntuch
Opis: pejoratywne określenie człowieka źle wychowanego, brudnego, niekulturalnego.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
świntuchu 21Forma podstawowa: świntuch
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
świntuszą 20Forma podstawowa: świntuszyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
świntuszę 20Forma podstawowa: świntuszyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
świntuszy 17Forma podstawowa: świntuszyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
świńskich 23Forma podstawowa: świński
Opis: sprośny, taki, który zawiera treści seksualne, kojarzy się z seksem, jest nacechowany wulgarnością.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
świńskiej 22Forma podstawowa: świński
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
świńskość 29Opis: sprośność.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
świństwem 21Forma podstawowa: świństwo
Opis: coś okropnego, obrzydliwego.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
świństwie 20Forma podstawowa: świństwo
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:n2
świństwom 21Forma podstawowa: świństwo
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
świńtucha 25Forma podstawowa: świńtuch
świńtuchy 26Forma podstawowa: świńtuch
świńtuszą 26Forma podstawowa: świńtuszyć
świńtuszę 26Forma podstawowa: świńtuszyć
świreniem 14Forma podstawowa: świreń
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
świreniom 14Forma podstawowa: świreń
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
świrniach 16Forma podstawowa: świreń
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1 subst:pl:loc:m3
świrnięci 18Forma podstawowa: świrnięty
Opis: o człowieku: zwariowany, nienormalny, taki, który ma świra, bywa nierozsądny, nieprzewidywalny, brak mu piątej klepki.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
świrnięta 18Forma podstawowa: świrnięty
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
świrnięte 18Forma podstawowa: świrnięty
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
świronkom 15Forma podstawowa: świronek
Opis: w dawnych folwarkach - mały spichlerz.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
świronków 18Forma podstawowa: świronek
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
świrowaci 14Forma podstawowa: świrowaty
Opis: o człowieku: zwariowany, nienormalny, taki, który ma świra, bywa nierozsądny, nieprzewidywalny, brak mu piątej klepki.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
świrowała 15Forma podstawowa: świrować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl
świrowało 15Forma podstawowa: świrować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
świrowały 16Forma podstawowa: świrować
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
świrowano 13Forma podstawowa: świrować
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl
świrujący 23Forma podstawowa: świrować
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:nonrefl
świrujemy 19Forma podstawowa: świrować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl
świrujesz 17Forma podstawowa: świrować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl
świrusach 18Forma podstawowa: świrus
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
świrusami 16Forma podstawowa: świrus
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
świrzepie 14Forma podstawowa: świrzepa
Opis: inne określenie ognichy.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: świrzepi
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
świsnąłeś 23Forma podstawowa: świsnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:perf:refl.nonrefl
świsnęłam 20Forma podstawowa: świsnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:perf:refl.nonrefl
świstacie 15Forma podstawowa: świstać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
świstacza 15Forma podstawowa: świstaczy
Opis: taki, który związany jest ze świstakiem (świstakami), dotyczy świstaka (świstaków).
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
świstaczą 19Forma podstawowa: świstaczy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
świstacze 15Forma podstawowa: świstaczy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
świstaczy 16Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
świstając 21Forma podstawowa: świstać
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
świstaków 19Forma podstawowa: świstak
Opis: świstak alpejski, Marmota marmota – gryzoń z rodziny wiewiórkowatych, zamieszkuje Alpy i niektóre pasma Karpat, sztucznie został wprowadzony w Pirenejach.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
świstanej 16Forma podstawowa: świstać
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff
świstawka 15Opis: gwizdek.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
świstawki 15Forma podstawowa: świstawka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
świstkach 18Forma podstawowa: świstek
Opis: niewielki kawałek papieru.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1

Forma podstawowa: świstek
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
świstkami 16Forma podstawowa: świstek
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
świstkiem 16Forma podstawowa: świstek
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
świstkowi 15Forma podstawowa: świstek
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1
świstliwe 15Forma podstawowa: świstliwy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
świstliwi 15Forma podstawowa: świstliwy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
świstunce 17Forma podstawowa: świstunka
Opis: ptak z rodziny świstunek (Phylloscopidae).
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
świstunek 17Forma podstawowa: świstunka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
świstunem 17Forma podstawowa: świstun
Opis: świstun zwyczajny, Anas penelope - gatunek średniej wielkości wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae), zamieszkujący północną Eurazję.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1 subst:sg:inst:m2
świstunie 16Forma podstawowa: świstun
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m2
świstunka 17Opis: ptak z rodziny świstunek (Phylloscopidae).
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
świstunką 21Forma podstawowa: świstunka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
świstunki 17Forma podstawowa: świstunka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
świstunko 17Forma podstawowa: świstunka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
świstunom 17Forma podstawowa: świstun
Opis: świstun zwyczajny, Anas penelope - gatunek średniej wielkości wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae), zamieszkujący północną Eurazję.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:pl:dat:m2
świszcząc 19Forma podstawowa: świstać
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: świszczeć
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
świszczeć 19Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
świszczeń 20Forma podstawowa: świszczeć
świszczmy 16Forma podstawowa: świstać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: świszczeć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
świszczże 18Forma podstawowa: świszczeć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
świśniemy 19Forma podstawowa: świsnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:perf:refl.nonrefl
świśniesz 17Forma podstawowa: świsnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:perf:refl.nonrefl
świśnięta 22Forma podstawowa: świsnąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
świśnięty 23Forma podstawowa: świsnąć
Opis: eufemistycznie, o człowieku: zwariowany, nienormalny, taki, który ma świra, bywa nierozsądny, nieprzewidywalny, brak mu piątej klepki.
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff
świśnijże 23Forma podstawowa: świsnąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
świtająca 21Forma podstawowa: świtać
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:nonrefl
świtającą 25Forma podstawowa: świtać
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:nonrefl
świtające 21Forma podstawowa: świtać
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:nonrefl
świtający 22Forma podstawowa: świtać
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:nonrefl
świtajcie 17Forma podstawowa: świtać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
świtajmyż 22Forma podstawowa: świtać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
świtałbym 20Forma podstawowa: świtać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:nonrefl
świtałbyś 23Forma podstawowa: świtać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:nonrefl
świtałyby 20Forma podstawowa: świtać
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
świtaniom 15Forma podstawowa: świtanie
Opis: pora dnia, gdy wschodzi Słońce, początek dnia.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
ściankach 18Forma podstawowa: ścianka
Opis: u żywych organizmów - najbardziej zewnętrzna warstwa jakiegoś organu.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
ściankami 16Forma podstawowa: ścianka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
ścianowcu 17Forma podstawowa: ścianowiec
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
ścianowej 16Forma podstawowa: ścianowy
Opis: związany ze ścianą - wyrobiskiem górniczym.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
ściągając 27Forma podstawowa: ściągać
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
ściągajże 26Forma podstawowa: ściągać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ściągalna 21Forma podstawowa: ściągalny
Opis: taki, który można ściągnąć, wyegzekwować.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ściągalną 25Forma podstawowa: ściągalny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ściągalne 21Forma podstawowa: ściągalny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
ściągałam 23Forma podstawowa: ściągać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
ściągałby 25Forma podstawowa: ściągać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
ściągałem 23Forma podstawowa: ściągać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
ściągarce 21Forma podstawowa: ściągarka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
ściągarka 21Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ściągarką 25Forma podstawowa: ściągarka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ściągarkę 25Forma podstawowa: ściągarka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ściągawek 21Forma podstawowa: ściągawka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ściągawka 21Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ściągawką 25Forma podstawowa: ściągawka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ściągawkę 25Forma podstawowa: ściągawka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ściągawki 21Forma podstawowa: ściągawka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ściągawko 21Forma podstawowa: ściągawka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ściągnęły 27Forma podstawowa: ściągnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
ścibałoby 21Forma podstawowa: ścibać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
ścibałyby 22Forma podstawowa: ścibać
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
ścibanemu 19Forma podstawowa: ścibać
Forma fleksyjna: ppas:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
ścibiącej 23Forma podstawowa: ścibać
Forma fleksyjna: pact:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff:refl.nonrefl

Forma podstawowa: ścibić
Forma fleksyjna: pact:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
ścibiącym 23Forma podstawowa: ścibić
Forma fleksyjna: pact:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
ścibiecie 17Forma podstawowa: ścibać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
ścibienia 16Forma podstawowa: ścibić
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:nonrefl ger:sg:gen:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
ścibiłaby 21Forma podstawowa: ścibić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:ter:imperf:nonrefl verb:pot:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
ścibiłbyś 25Forma podstawowa: ścibić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:nonrefl verb:pot:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
ścibiłoby 21Forma podstawowa: ścibić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl verb:pot:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
ścibionej 18Forma podstawowa: ścibić
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff
ściboląca 22Forma podstawowa: ścibolić
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
ścibolącą 26Forma podstawowa: ścibolić
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
ścibolący 23Forma podstawowa: ścibolić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
ścibolcie 18Forma podstawowa: ścibolić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
ściboleni 17Forma podstawowa: ścibolić
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
ścibolili 18Forma podstawowa: ścibolić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
ściboliły 20Forma podstawowa: ścibolić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
ścibolmyż 23Forma podstawowa: ścibolić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
ścibolona 17Forma podstawowa: ścibolić
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
ścibolone 17Forma podstawowa: ścibolić
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
ścibolony 18Forma podstawowa: ścibolić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
ścichajże 23Forma podstawowa: ścichać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
ścichałam 20Forma podstawowa: ścichać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:nonrefl
ścichałaś 23Forma podstawowa: ścichać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:nonrefl
ścichanie 17Forma podstawowa: ścichać
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:nonrefl
ścichliby 21Forma podstawowa: ścichnąć
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:perf:nonrefl
ścichłaby 22Forma podstawowa: ścichnąć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:ter:perf:nonrefl
ścichłbym 23Forma podstawowa: ścichnąć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:pri:perf:nonrefl
ścichłego 21Forma podstawowa: ścichły
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ścichłszy 20Forma podstawowa: ścichnąć
Forma fleksyjna: pant:perf:nonrefl
ścichłych 23Forma podstawowa: ścichły
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
ścichłymi 21Forma podstawowa: ścichły
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
ścieczcie 16Forma podstawowa: ściec
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:nonrefl
ściegowej 18Forma podstawowa: ściegowy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
ściekając 22Forma podstawowa: ściekać
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
ściekałam 18Forma podstawowa: ściekać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:nonrefl
ściekałem 18Forma podstawowa: ściekać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:nonrefl
ściekania 15Forma podstawowa: ściekać
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:nonrefl
ściekanie 15Forma podstawowa: ściekać
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:nonrefl
ściekłemu 20Forma podstawowa: ściekły
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ściekłszy 18Forma podstawowa: ściec
Forma fleksyjna: pant:perf:nonrefl
ściekłyby 21Forma podstawowa: ściec
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:nonrefl
ściekłymi 19Forma podstawowa: ściekły
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
ścieknięć 24Forma podstawowa: ściec
ściekowej 17Forma podstawowa: ściekowy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
ściekowym 17Forma podstawowa: ściekowy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ścielącej 22Forma podstawowa: ścielić
Forma fleksyjna: pact:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
ścielącym 22Forma podstawowa: słać
Forma fleksyjna: pact:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
ścielcież 20Forma podstawowa: ścielić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
ścielenia 15Forma podstawowa: ścielić
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
ścielenie 15Forma podstawowa: ścielić
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
ścieleniu 17Forma podstawowa: ścielić
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
ścieliłam 18Forma podstawowa: ścielić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl verb:praet:sg:f:pri:perf:refl.nonrefl
ścieliłaś 21Forma podstawowa: ścielić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl verb:praet:sg:f:sec:perf:refl.nonrefl
ścieliłeś 21Forma podstawowa: ścielić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:perf:refl.nonrefl
ścieliwem 16Forma podstawowa: ścieliwo
ścielonej 17Forma podstawowa: słać
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff
ścielonym 17Forma podstawowa: ścielić
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
ściemniać 20Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
ściemniał 17Forma podstawowa: ściemniać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
ściemniar 15Forma podstawowa: ściemniara
ściemnieć 20Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
ściemnień 21Forma podstawowa: ściemnić
ściemniła 17Forma podstawowa: ściemnić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
ściemniły 18Forma podstawowa: ściemnić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
ściemnisz 15Forma podstawowa: ściemnić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ścieniali 15Forma podstawowa: ścieniać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: ścieniały
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
ścieniała 16Forma podstawowa: ścieniać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: ścieniały
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ścieniałą 20Forma podstawowa: ścieniały
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ścieniałe 16Forma podstawowa: ścieniały
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
ścieniana 14Forma podstawowa: ścieniać
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
ścieniane 14Forma podstawowa: ścieniać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
ścieniani 14Forma podstawowa: ścieniać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
ścieniano 14Forma podstawowa: ścieniać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: ścienieć
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:nonrefl
ścieniasz 14Forma podstawowa: ścieniać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ścienieją 20Forma podstawowa: ścienieć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl
ścieniłam 17Forma podstawowa: ścienić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:perf:refl.nonrefl
ścieniłem 17Forma podstawowa: ścienić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:perf:refl.nonrefl
ścieniona 14Forma podstawowa: ścienić
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
ścieniuję 22Forma podstawowa: ścieniować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
ściennemu 17Forma podstawowa: ścienny
Opis: taki, który jest przystosowany do umieszczenia (powieszenia) na ścianie.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ścieńcież 25Forma podstawowa: ścienić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
ściepkach 19Forma podstawowa: ściepka
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
ścierając 21Forma podstawowa: ścierać
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
ścierajże 20Forma podstawowa: ścierać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ścierakom 16Forma podstawowa: ścierak
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
ścieraków 19Forma podstawowa: ścierak
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
ścieralną 19Forma podstawowa: ścieralny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ścieralne 15Forma podstawowa: ścieralny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
ścieralni 15Forma podstawowa: ścieralny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
ścierałam 17Forma podstawowa: ścierać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
ścierałaś 20Forma podstawowa: ścierać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
ścierałka 17
ścierałko 17Forma podstawowa: ścierałka
ścieranej 16Forma podstawowa: ścierać
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff
ścierania 14Forma podstawowa: ścierać
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
ścieranie 14Forma podstawowa: ścierać
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
ścierkach 18Forma podstawowa: ścierka
Opis: prostytutka, kobieta odbywająca stosunki płciowe w celach zarobkowych.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
ścierkami 16Forma podstawowa: ścierka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
ścierkowe 15Forma podstawowa: ścierkowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
ścierkowi 15Forma podstawowa: ścierkowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
ścierkowy 16Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ściernemu 17Forma podstawowa: ścierny
Opis: taki, który służy do ścierania.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ściernica 15Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ściernicą 19Forma podstawowa: ściernica
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ściernice 15Forma podstawowa: ściernica
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
ściernicę 19Forma podstawowa: ściernica
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ścierniom 15Forma podstawowa: ścierń
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
ściernisk 15Forma podstawowa: ściernisko
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
ściernych 18Forma podstawowa: ścierny
Opis: taki, który służy do ścierania.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
ściernymi 16Forma podstawowa: ścierny
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
ścierpiał 17Forma podstawowa: ścierpieć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
ścierpieć 20Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ścierpień 21Forma podstawowa: ścierpieć
ścierpisz 15Forma podstawowa: ścierpieć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ścierpłam 18Forma podstawowa: ścierpnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:perf:nonrefl
ścierpłaś 21Forma podstawowa: ścierpnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:perf:nonrefl
ścierwami 15Forma podstawowa: ścierw
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
ścierwica 15Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ścierwicą 19Forma podstawowa: ścierwica
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ścierwice 15Forma podstawowa: ścierwica
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
ścierwicę 19Forma podstawowa: ścierwica
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ścierwicy 16Forma podstawowa: ścierwica
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
ścierwisk 15Forma podstawowa: ścierwisko
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
ścierwnik 15Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
ścieśniaj 20Forma podstawowa: ścieśniać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ścieśnili 19Forma podstawowa: ścieśnić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
ścieśniło 20Forma podstawowa: ścieśnić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
ścieśnimy 20Forma podstawowa: ścieśnić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:perf:refl.nonrefl
ścieśnisz 18Forma podstawowa: ścieśnić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ścieżkach 22Forma podstawowa: ścieżek
Opis: drobny ścieg.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3

Forma podstawowa: ścieżka
Opis: ciąg wierzchołków lub ciąg (czasami zbiór) krawędzi łączących kolejne wierzchołki w ciągu wierzchołków ścieżki.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
ścieżkami 20Forma podstawowa: ścieżek
Opis: drobny ścieg.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
ścieżkiem 20Forma podstawowa: ścieżek
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
ścieżkowe 19Forma podstawowa: ścieżkowy
ścieżkowi 19Forma podstawowa: ścieżek
Opis: drobny ścieg.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
ścieżkowy 20
ścieżynce 20Forma podstawowa: ścieżynka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
ścieżynki 20Forma podstawowa: ścieżynka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ścięgnach 23Forma podstawowa: ścięgno
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
ścięgnową 24Forma podstawowa: ścięgnowy
Opis: związany ze ścięgnem - częścią mięśnia, która łączy mięsień z kością.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ścięgnowe 20Forma podstawowa: ścięgnowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
ścięłyśmy 27Forma podstawowa: ściąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pri:perf:refl.nonrefl
ściężnica 23Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ściężnicą 27Forma podstawowa: ściężnica
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ściężnice 23Forma podstawowa: ściężnica
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
ściężnicę 27Forma podstawowa: ściężnica
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ścigaczem 18Forma podstawowa: ścigacz
Opis: niewielki okręt przeznaczony do zwalczania okrętów podwodnych w zanurzeniu i na powierzchni.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2 subst:sg:inst:m3
ścigaczów 21Forma podstawowa: ścigacz
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
ścigającą 27Forma podstawowa: ścigać
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
ścigające 23Forma podstawowa: ścigać
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
ścigający 24Forma podstawowa: ścigać
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
ścigajcie 19Forma podstawowa: ścigać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
ścigaliby 20Forma podstawowa: ścigać
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
ścigałoby 21Forma podstawowa: ścigać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
ścigałyby 22Forma podstawowa: ścigać
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
ściganemu 19Forma podstawowa: ścigać
Forma fleksyjna: ppas:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
ściganiom 17Forma podstawowa: ściganie
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
ściganych 20Forma podstawowa: ścigać
Forma fleksyjna: ppas:pl:acc:m1.p1:imperf:aff ppas:pl:gen.loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff
ściganymi 18Forma podstawowa: ścigać
Forma fleksyjna: ppas:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff
ścigłówka 23
ścigłówką 27Forma podstawowa: ścigłówka
ścigłówki 23Forma podstawowa: ścigłówka
ścinajcie 17Forma podstawowa: ścinać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
ścinajmyż 22Forma podstawowa: ścinać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
ścinakach 18Forma podstawowa: ścinak
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
ścinakami 16Forma podstawowa: ścinak
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
ścinakowi 15Forma podstawowa: ścinak
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
ścinałbym 20Forma podstawowa: ścinać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
ścinałbyś 23Forma podstawowa: ścinać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
ścinałyby 20Forma podstawowa: ścinać
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
ścinanego 16Forma podstawowa: ścinać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m1.m2:imperf:aff ppas:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
ścinaniem 15Forma podstawowa: ścinać
Forma fleksyjna: ger:sg:inst:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
ścinanych 18Forma podstawowa: ścinać
Forma fleksyjna: ppas:pl:acc:m1.p1:imperf:aff ppas:pl:gen.loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff
ścinawska 15Forma podstawowa: ścinawski
Opis: związany ze Ścinawą, miastem na Dolnym Śląsku.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ścinawską 19Forma podstawowa: ścinawski
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ścinawsko 15Forma podstawowa: ścinawski
Forma fleksyjna: adja
ściosajmy 18Forma podstawowa: ściosać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
ściosałam 17Forma podstawowa: ściosać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:perf:refl.nonrefl
ściosałaś 20Forma podstawowa: ściosać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:perf:refl.nonrefl
ściosałby 19Forma podstawowa: ściosać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
ściosałem 17Forma podstawowa: ściosać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:perf:refl.nonrefl
ściosałeś 20Forma podstawowa: ściosać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:perf:refl.nonrefl
ściosania 14Forma podstawowa: ściosać
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:perf:aff:refl.nonrefl
ściosanie 14Forma podstawowa: ściosać
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:perf:aff:refl.nonrefl
ściosaniu 16Forma podstawowa: ściosać
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:perf:aff:refl.nonrefl
ściosanym 16Forma podstawowa: ściosać
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:perf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:perf:aff
ściosujmy 20Forma podstawowa: ściosywać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
ściosywać 20Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
ściosywał 17Forma podstawowa: ściosywać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
ścioszemy 16Forma podstawowa: ściosać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:perf:refl.nonrefl
ścioszesz 14Forma podstawowa: ściosać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ścioszmyż 20Forma podstawowa: ściosać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
ściółkach 24Forma podstawowa: ściółka
Opis: słoma służąca za wyścielenie jakiegoś miejsca.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
ściółkami 22Forma podstawowa: ściółka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
ściółkowa 21Forma podstawowa: ściółkowy
Opis: w rolnictwie, o procesie hodowli zwierząt lub uprawy roślin: taki, który odbywa się na podłożu wyłożonym ściółką.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ściółkowi 21Forma podstawowa: ściółkowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
ściółkowy 22Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ściółkują 29Forma podstawowa: ściółkować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
ściółkuje 25Forma podstawowa: ściółkować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
ściółkuję 29Forma podstawowa: ściółkować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
ściskacza 16Forma podstawowa: ściskacz
Opis: przyrząd służący do ściskania - jako urządzenie do treningu siły mięśni dłoni lub jako odstresowywacz, likwidujący napięcie mięśni.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ściskacze 16Forma podstawowa: ściskacz
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ściskaczu 18Forma podstawowa: ściskacz
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
ściskaczy 17Forma podstawowa: ściskacz
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
ściskając 22Forma podstawowa: ściskać
Opis: obejmować osobę lub jakąś część jej ciała (np. rękę, przedramię itp.) w geście przyjaźni, czułości, np. na powitanie.
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
ściskajmy 19Forma podstawowa: ściskać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
ściskałaś 21Forma podstawowa: ściskać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
ściskałby 20Forma podstawowa: ściskać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
ściskałeś 21Forma podstawowa: ściskać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
ściskanej 17Forma podstawowa: ściskać
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff
ściskania 15Forma podstawowa: ściskać
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:refl.nonrefl

Forma podstawowa: ściskanie
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
ściskanie 15Forma podstawowa: ściskać
Opis: obejmować osobę lub jakąś część jej ciała (np. rękę, przedramię itp.) w geście przyjaźni, czułości, np. na powitanie.
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
ściskaniu 17Forma podstawowa: ściskać
Opis: obejmować osobę lub jakąś część jej ciała (np. rękę, przedramię itp.) w geście przyjaźni, czułości, np. na powitanie.
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
ściskarek 16Forma podstawowa: ściskarka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ściskarka 16Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ściskarką 20Forma podstawowa: ściskarka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ściskarkę 20Forma podstawowa: ściskarka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ściskarki 16Forma podstawowa: ściskarka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ścisłowca 17Forma podstawowa: ścisłowiec
Opis: człowiek, który woli przedmioty ścisłe od humanistycznych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
ścisłowcu 19Forma podstawowa: ścisłowiec
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
ścisnąłeś 24Forma podstawowa: ścisnąć
Opis: objąć osobę lub jakąś część jej ciała (np. rękę, przedramię itp.) w geście przyjaźni, czułości, np. na powitanie.
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:perf:refl.nonrefl
ścisnęłam 21Forma podstawowa: ścisnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:perf:refl.nonrefl
ściszacie 15Forma podstawowa: ściszać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
ściszajże 20Forma podstawowa: ściszać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ściszałby 19Forma podstawowa: ściszać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
ściszanej 16Forma podstawowa: ściszać
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff
ściszcież 19Forma podstawowa: ściszyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
ściszeniu 16Forma podstawowa: ściszyć
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:perf:aff:refl.nonrefl
ściszonej 16Forma podstawowa: ściszyć
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:perf:aff
ściszonym 16Forma podstawowa: ściszyć
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:perf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:perf:aff
ściszycie 16Forma podstawowa: ściszyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:perf:refl.nonrefl
ściszyłaś 21Forma podstawowa: ściszyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:perf:refl.nonrefl
ściszyłeś 21Forma podstawowa: ściszyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:perf:refl.nonrefl
ściślejsi 21Forma podstawowa: ścisły
Opis: na przykład o rozumowaniu: logiczny, konkretny.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:com
ściśliwej 21Forma podstawowa: ściśliwy
Opis: taki, który zmniejsza swoją objętość pod wpływem ciśnienia.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
ściśniesz 18Forma podstawowa: ścisnąć
Opis: objąć osobę lub jakąś część jej ciała (np. rękę, przedramię itp.) w geście przyjaźni, czułości, np. na powitanie.
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ściśnięta 23Forma podstawowa: ścisnąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
ściśnięty 24Forma podstawowa: ścisnąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff
ściubałaś 24Forma podstawowa: ściubać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:nonrefl verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
ściubałby 23Forma podstawowa: ściubać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
ściubałem 21Forma podstawowa: ściubać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:nonrefl verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
ściubałeś 24Forma podstawowa: ściubać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:nonrefl verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
ściubanej 20Forma podstawowa: ściubać
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff
ściubcież 23Forma podstawowa: ściubać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: ściubić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
ściubiąca 23Forma podstawowa: ściubić
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
ściubiącą 27Forma podstawowa: ściubać
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:nonrefl pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl

Forma podstawowa: ściubić
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
ściubiące 23Forma podstawowa: ściubać
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:nonrefl pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
ściubiący 24Forma podstawowa: ściubać
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:nonrefl pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl

Forma podstawowa: ściubić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
śikharach 19Forma podstawowa: śikhara
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
śiwaizmem 15Forma podstawowa: śiwaizm
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
śiwaizmie 14Forma podstawowa: śiwaizm
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
śladowało 17Forma podstawowa: śladować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
śladowaną 19Forma podstawowa: śladować
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
śladowane 15Forma podstawowa: śladować
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
śladowani 15Forma podstawowa: śladować
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
śladowano 15Forma podstawowa: śladować
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl
śladowego 17Forma podstawowa: śladowy
Opis: bardzo nieznaczny, prawie niedostrzegalny, mało istotny.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
śladówkom 21Forma podstawowa: śladówki
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
śladujące 24Forma podstawowa: śladować
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:nonrefl
śladujcie 20Forma podstawowa: śladować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
śladujesz 19Forma podstawowa: śladować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl
ślamazarę 19Forma podstawowa: ślamazara
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:acc:m1
ślamazaro 15Forma podstawowa: ślamazara
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f subst:sg:voc:m1
ślamazarz 15Forma podstawowa: ślamazarzyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
ślazikach 18Forma podstawowa: ślazik
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
ślazikami 16Forma podstawowa: ślazik
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
ślazikowi 15Forma podstawowa: ślazik
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
ślazowaci 15Forma podstawowa: ślazowaty
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
ślazowate 15Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3

Forma podstawowa: ślazowaty
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
ślazowcom 16Forma podstawowa: ślazowiec
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
ślazowemu 17Forma podstawowa: ślazowy
Opis: związany ze ślazem - rośliną zielną.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ślazowych 18Forma podstawowa: ślazowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
ślazowymi 16Forma podstawowa: ślazowy
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
ślazówkom 20Forma podstawowa: ślazówka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
śląskiemu 22Forma podstawowa: śląski
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1
śląskości 24Forma podstawowa: śląskość
Opis: zespół cech typowych dla czegoś śląskiego, kogoś, kto jest Ślązakiem.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:gen:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f
ślązakowi 19Forma podstawowa: ślązak
Opis: mieszkaniec Śląska, człowiek pochodzenia śląskiego.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1
śledczemu 19Forma podstawowa: śledczy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos subst:sg:dat:m1
śledczych 20Forma podstawowa: śledczy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:loc:m1
śledzenia 15Forma podstawowa: śledzić
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
śledzeniu 17Forma podstawowa: śledzić
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
śledziach 18Forma podstawowa: śledź
Opis: ryba z rodziny śledziowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2
śledzicie 16Forma podstawowa: śledzić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
śledzikom 17Forma podstawowa: śledzik
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: śledzik
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
śledziłam 18Forma podstawowa: śledzić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
śledziłaś 21Forma podstawowa: śledzić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
śledziłby 20Forma podstawowa: śledzić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
śledziłem 18Forma podstawowa: śledzić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
śledziona 15Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
śledzioną 19Forma podstawowa: śledziona
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
śledzionę 19Forma podstawowa: śledziona
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
śledziony 16Forma podstawowa: śledziona
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
śledziowa 15Forma podstawowa: śledziowy
Opis: zrobiony ze śledzia, śledzi.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
śledzonej 17Forma podstawowa: śledzić
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff
śledzonym 17Forma podstawowa: śledzić
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
śledztwem 17Forma podstawowa: śledztwo
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
ślemionom 16Forma podstawowa: ślemię
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
ślepakach 19Forma podstawowa: ślepak
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1 subst:pl:loc:m2 subst:pl:loc:m3
ślepakami 17Forma podstawowa: ślepak
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1 subst:pl:inst:m2 subst:pl:inst:m3
ślepawemu 18Forma podstawowa: ślepawy
Opis: będący wyrazem zaślepienia, bezkrytycznego zapatrzenia i wiary w coś.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ślepawych 19Forma podstawowa: ślepawy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
ślepawymi 17Forma podstawowa: ślepawy
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
ślepiącym 22Forma podstawowa: ślepić
Forma fleksyjna: pact:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
ślepiłbym 21Forma podstawowa: ślepić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
ślepiłoby 20Forma podstawowa: ślepić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
ślepiłyby 21Forma podstawowa: ślepić
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
ślepiocie 16Forma podstawowa: ślepiota
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
ślepionym 17Forma podstawowa: ślepić
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
ślepiotce 17Forma podstawowa: ślepiotka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
ślepiotka 17Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ślepiotką 21Forma podstawowa: ślepiotka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ślepiotko 17Forma podstawowa: ślepiotka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ślepliśmy 22Forma podstawowa: ślepnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:pri:imperf:nonrefl
ślepłabym 21Forma podstawowa: ślepnąć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:pri:imperf:nonrefl
ślepłabyś 24Forma podstawowa: ślepnąć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:sec:imperf:nonrefl
ślepnącym 22Forma podstawowa: ślepnąć
Forma fleksyjna: pact:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:nonrefl
ślepnąłby 24Forma podstawowa: ślepnąć
ślepnąłeś 25Forma podstawowa: ślepnąć
ślepniemy 17Forma podstawowa: ślepnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl
ślepookie 16Forma podstawowa: ślepooki
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
ślepookim 17Forma podstawowa: ślepooki
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ślepotach 19Forma podstawowa: ślepota
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
ślepuchom 21Forma podstawowa: ślepuch
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: ślepucha
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
ślesińscy 22Forma podstawowa: ślesiński
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1

Forma podstawowa: ślesiński
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
ślesińska 21Forma podstawowa: ślesiński
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ślesińską 25Forma podstawowa: ślesiński
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ślesińsko 21Forma podstawowa: ślesiński
Forma fleksyjna: adja
ślęczałam 22Forma podstawowa: ślęczeć
Opis: wykonywać jakąś czynność, jakieś zadanie długo i z dużym wysiłkiem.
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:nonrefl
ślęczałaś 25Forma podstawowa: ślęczeć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:nonrefl
ślęczałem 22Forma podstawowa: ślęczeć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:nonrefl
ślęczałeś 25Forma podstawowa: ślęczeć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:nonrefl
ślęczącej 26Forma podstawowa: ślęczeć
Forma fleksyjna: pact:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff:nonrefl
ślęczenia 19Forma podstawowa: ślęczeć
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:nonrefl
ślęczenie 19Forma podstawowa: ślęczeć
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:nonrefl
ślęzawach 21Forma podstawowa: ślęzawa
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
ślęzawami 19Forma podstawowa: ślęzawa
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
ślężańska 29Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f
ślężańsku 31Forma podstawowa: ślężański
Opis: taki, który jest związany ze Ślężą- najwyższym szczytem Masywu Ślęży i całego Przedgórza Sudeckiego, wznoszącym się na wysokość 718 metrów.
ślicznego 17Forma podstawowa: śliczny
Opis: wspaniały, bardzo udany, dorodny, okazały.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
śliczniej 17Forma podstawowa: ślicznie
Opis: bardzo ładnie - tak, że jest pozytywnie oceniane ze względu na estetykę, tak, że nie brzydko, tak, że się podoba.
Forma fleksyjna: adv:com
ślicznota 16Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ślicznotą 20Forma podstawowa: ślicznota
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ślicznotę 20Forma podstawowa: ślicznota
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ślicznoto 16Forma podstawowa: ślicznota
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ślimacząc 21Forma podstawowa: ślimaczyć
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl
ślimaczej 18Forma podstawowa: ślimaczy
Opis: bardzo powolny, taki jak u ślimaka.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
ślimaczeń 22Forma podstawowa: ślimaczyć
ślimaczka 17Forma podstawowa: ślimaczek
Opis: zdrobniale: ślimak - mięczak z gromady ślimaków.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
ślimaczmy 18Forma podstawowa: ślimaczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl
ślimaczże 20Forma podstawowa: ślimaczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl
ślimakach 19Forma podstawowa: ślimak
Opis: inna nazwa maślaka – grzyba z rodziny maślakowatych, który jest szeroko rozpowszechniony, w Polsce dość pospolity.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
ślimakami 17Forma podstawowa: ślimak
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
ślimakowe 16Forma podstawowa: ślimakowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
ślimakowi 16Forma podstawowa: ślimak
Opis: inna nazwa maślaka – grzyba z rodziny maślakowatych, który jest szeroko rozpowszechniony, w Polsce dość pospolity.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2 subst:sg:dat:m3

Forma podstawowa: ślimakowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
śliniaków 19Forma podstawowa: śliniak
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
śliniance 15Forma podstawowa: ślinianka
Opis: gruczoł wytwarzający ślinę.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
śliniankę 19Forma podstawowa: ślinianka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ślinianko 15Forma podstawowa: ślinianka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
śliniącej 21Forma podstawowa: ślinić
Forma fleksyjna: pact:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
ślinikach 18Forma podstawowa: ślinik
Opis: ślimak z rodziny śliników.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2
ślinikiem 16Forma podstawowa: ślinik
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
śliniłaby 19Forma podstawowa: ślinić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
śliniłbym 20Forma podstawowa: ślinić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
ślinionej 16Forma podstawowa: ślinić
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff
ślinogorz 16Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ślinotoki 16Forma podstawowa: ślinotok
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ślinowego 16Forma podstawowa: ślinowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ślinowemu 17Forma podstawowa: ślinowy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ślinowymi 16Forma podstawowa: ślinowy
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
ślipaliby 19Forma podstawowa: ślipać
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
ślipałaby 20Forma podstawowa: ślipać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:ter:imperf:nonrefl
ślipałbyś 24Forma podstawowa: ślipać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:nonrefl
ślipałoby 20Forma podstawowa: ślipać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
ślipałyby 21Forma podstawowa: ślipać
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
ślipaniem 16Forma podstawowa: ślipać
Forma fleksyjna: ger:sg:inst:n2:imperf:aff:nonrefl
ślipiacie 16Forma podstawowa: ślipiać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:nonrefl
ślipiajmy 19Forma podstawowa: ślipiać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
ślipiajże 21Forma podstawowa: ślipiać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
ślipiałam 18Forma podstawowa: ślipiać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:nonrefl

Forma podstawowa: ślipieć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:nonrefl
ślipiałaś 21Forma podstawowa: ślipiać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:nonrefl

Forma podstawowa: ślipieć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:nonrefl
ślipiałby 20Forma podstawowa: ślipieć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
ślipiałem 18Forma podstawowa: ślipieć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:nonrefl
ślipiałeś 21Forma podstawowa: ślipiać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:nonrefl
ślipianie 15Forma podstawowa: ślipiać
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:nonrefl
ślipianiu 17Forma podstawowa: ślipiać
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:nonrefl
ślipiącej 22Forma podstawowa: ślipieć
Forma fleksyjna: pact:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff:nonrefl
ślipiącym 22Forma podstawowa: ślipać
Forma fleksyjna: pact:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:nonrefl
ślipiecie 16Forma podstawowa: ślipać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:nonrefl
ślipienia 15Forma podstawowa: ślipieć
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:nonrefl
ślipienie 15Forma podstawowa: ślipieć
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:nonrefl
ślipieniu 17Forma podstawowa: ślipieć
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:nonrefl
ślipskach 19Forma podstawowa: ślipsko
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
śliskiego 17Forma podstawowa: śliski
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
śliskości 20Forma podstawowa: śliskość
Opis: cecha powierzchni, np. podłogi, charakteryzującej się gładkością i zmniejszonym tarciem, co może spowodować poślizg (czegoś lub kogoś).
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:gen:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f
śliwcowej 17Forma podstawowa: śliwcowy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
śliwcowym 17Forma podstawowa: śliwcowy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
śliweczek 16Forma podstawowa: śliweczka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
śliweczka 16Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
śliweczką 20Forma podstawowa: śliweczka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
śliweczki 16Forma podstawowa: śliweczka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
śliwianki 15Forma podstawowa: śliwianka
śliwianko 15Forma podstawowa: śliwianka
śliwickie 16Forma podstawowa: śliwicki
Opis: związany ze Śliwicami - wsią w województwie kujawsko-pomorskim.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
śliwickim 17Forma podstawowa: śliwicki
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:sg:inst:m1 subst:sg:loc:m1

Forma podstawowa: śliwicki
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
śliwinach 17Forma podstawowa: śliwina
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
śliwkówek 20Forma podstawowa: śliwkówka
Opis: nalewka o smaku śliwek.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
śliwkówki 20Forma podstawowa: śliwkówka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
śliwnikom 16Forma podstawowa: śliwniki
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
śliwowemu 17Forma podstawowa: śliwowy
Opis: taki, który jest związany ze śliwą - drzewem rodzącym śliwki.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
śliwowico 15Forma podstawowa: śliwowica
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
śliwowicy 16Forma podstawowa: śliwowica
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
ślizgacie 17Forma podstawowa: ślizgać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:refl
ślizgaczu 19Forma podstawowa: ślizgacz
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
ślizgajmy 20Forma podstawowa: ślizgać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl
ślizgajże 22Forma podstawowa: ślizgać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl
ślizgałaś 22Forma podstawowa: ślizgać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl
ślizgałby 21Forma podstawowa: ślizgać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl
ślizgania 16Forma podstawowa: ślizgać
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:refl
ślizganie 16Forma podstawowa: ślizgać
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:refl
ślizganiu 18Forma podstawowa: ślizgać
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:refl
ślizgarki 17Forma podstawowa: ślizgarka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ślizgarko 17Forma podstawowa: ślizgarka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ślizgarzu 18Forma podstawowa: ślizgarz
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
ślizgawic 17Forma podstawowa: ślizgawica
Opis: warstwa lodu tworząca się na powierzchni ziemi, powstająca wtedy, gdy deszcz lub mgła opada na podłoże o temperaturze niższej od zera.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ślizgawkę 21Forma podstawowa: ślizgawka
Opis: zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ślizgnęli 21Forma podstawowa: ślizgnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:nonrefl
ślizgnęły 23Forma podstawowa: ślizgnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:nonrefl
ślizgnięć 25Forma podstawowa: ślizgnąć
ślizgowce 17Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3

Forma podstawowa: ślizgowiec
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
ślizgowej 18Forma podstawowa: ślizgowy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
ślizgówek 21Forma podstawowa: ślizgówka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ślizgówka 21Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ślizgówką 25Forma podstawowa: ślizgówka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ślizgówkę 25Forma podstawowa: ślizgówka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ślizgówki 21Forma podstawowa: ślizgówka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ślizgówko 21Forma podstawowa: ślizgówka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
śliznąłby 23Forma podstawowa: śliznąć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl
śliznęłaś 24Forma podstawowa: śliznąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:perf:refl
śliźnięto 27Forma podstawowa: śliznąć
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl
śliźnijmy 26Forma podstawowa: śliznąć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl
śliźnijże 28Forma podstawowa: śliznąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
śliżykach 23Forma podstawowa: śliżyk
śliżykami 21Forma podstawowa: śliżyk
ślubowało 20Forma podstawowa: ślubować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf.perf:refl.nonrefl
ślubowana 18Forma podstawowa: ślubować
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf.perf:aff
ślubowaną 22Forma podstawowa: ślubować
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf.perf:aff
ślubowani 18Forma podstawowa: ślubować
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf.perf:aff
ślubowano 18Forma podstawowa: ślubować
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf.perf:refl.nonrefl
ślubowany 19Forma podstawowa: ślubować
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf.perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf.perf:aff
ślubującą 31Forma podstawowa: ślubować
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf.perf:aff:refl.nonrefl
ślubujące 27Forma podstawowa: ślubować
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf.perf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf.perf:aff:refl.nonrefl
ślubujący 28Forma podstawowa: ślubować
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf.perf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf.perf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf.perf:aff:refl.nonrefl
ślubujcie 23Forma podstawowa: ślubować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf.perf:refl.nonrefl
ślubujemy 24Forma podstawowa: ślubować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf.perf:refl.nonrefl
ślubujmyż 28Forma podstawowa: ślubować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf.perf:refl.nonrefl
ślusarkom 18Forma podstawowa: ślusarek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
ślusarscy 18Forma podstawowa: ślusarski
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
ślusarska 17Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f
ślusarską 21Forma podstawowa: ślusarska
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:inst:f
ślusarsku 19Forma podstawowa: ślusarski
Forma fleksyjna: adjp
ślusarstw 17Forma podstawowa: ślusarstwo
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
śluzakami 18Forma podstawowa: śluzak
Opis: Cortinarius – rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
śluzakowi 17Forma podstawowa: śluzak
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
śluzakowy 18Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
śluzawica 17Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
śluzawicą 21Forma podstawowa: śluzawica
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
śluzawice 17Forma podstawowa: śluzawica
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
śluzawicę 21Forma podstawowa: śluzawica
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
śluzawico 17Forma podstawowa: śluzawica
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
śluzawicy 18Forma podstawowa: śluzawica
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
śluzotoku 20Forma podstawowa: śluzotok
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
śluzowaci 17Forma podstawowa: śluzowaty
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
śluzowały 19Forma podstawowa: śluzować
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
śluzowana 16Forma podstawowa: śluzować
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
śluzowaną 20Forma podstawowa: śluzować
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
śluzowane 16Forma podstawowa: śluzować
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
śluzowani 16Forma podstawowa: śluzować
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
śluzowany 17Forma podstawowa: śluzować
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
śluzowatą 21Forma podstawowa: śluzowaty
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
śluzowaty 18Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
śluzowcem 18Forma podstawowa: śluzowiec
Opis: przedstawiciel pierwotniaków z rodziny śluzowców (Myxomycota).
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
śluzowego 18Forma podstawowa: śluzowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
śluzowemu 19Forma podstawowa: śluzowy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos subst:sg:dat:m1
śluzowiec 17Opis: przedstawiciel pierwotniaków z rodziny śluzowców (Myxomycota).
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
śluzowych 20Forma podstawowa: śluzowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:loc:m1
śluzowymi 18Forma podstawowa: śluzowy
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos subst:pl:inst:m1
śluzówkom 22Forma podstawowa: śluzówka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
śluzująca 25Forma podstawowa: śluzować
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
śluzujący 26Forma podstawowa: śluzować
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
śluzujemy 22Forma podstawowa: śluzować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
śluzujesz 20Forma podstawowa: śluzować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
śluzujmyż 26Forma podstawowa: śluzować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
śluźniami 25Forma podstawowa: śluźnia
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
śmiałabyś 23Forma podstawowa: śmiać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:sec:imperf:refl

Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:sec:imperf:nonrefl
śmiałkach 20Forma podstawowa: śmiałek
Opis: Deschampsia – rodzaj roślin należący do rodziny wiechlinowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
śmiałkowi 17Forma podstawowa: śmiałek
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1
śmiałości 21Forma podstawowa: śmiałość
Opis: skłonność do podejmowania wyzwań, wiara we własne siły.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:gen:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f
śmiałyśmy 23Forma podstawowa: śmiać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pri:imperf:refl
śmianiach 17Forma podstawowa: śmiać
śmianiami 15Forma podstawowa: śmiać
śmiecącej 22Forma podstawowa: śmiecić
Forma fleksyjna: pact:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff:nonrefl
śmiecenia 15Forma podstawowa: śmiecić
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:nonrefl
śmieceniu 17Forma podstawowa: śmiecić
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:nonrefl
śmiechowi 17Forma podstawowa: śmiech
Opis: projektowana reakcja (niekoniecznie ktoś musi się przy tym śmiać naprawdę), odczucie, jakie coś lub ktoś może obudzić, często podszyte złośliwością, szyderstwem.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
śmieciach 18Forma podstawowa: śmiecie
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
śmieciami 16Forma podstawowa: śmiecie
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
śmieciara 15Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
śmieciarą 19Forma podstawowa: śmieciara
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
śmieciarę 19Forma podstawowa: śmieciara
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
śmieciary 16Forma podstawowa: śmieciara
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
śmieciarz 15Opis: bałaganiarz, brudas, człowiek, który śmieci lub nie wyrzuca odpadków.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
śmiecicie 16Forma podstawowa: śmiecić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:nonrefl
śmieciłam 18Forma podstawowa: śmiecić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:nonrefl
śmieciłby 20Forma podstawowa: śmiecić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
śmieciłem 18Forma podstawowa: śmiecić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:nonrefl
śmieciowa 15Forma podstawowa: śmieciowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
śmieciową 19Forma podstawowa: śmieciowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
śmiećcież 24Forma podstawowa: śmiecić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
śmiejącym 23Forma podstawowa: śmiać
Forma fleksyjna: pact:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl pact:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl
śmiejcież 21Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
śmielszym 17Forma podstawowa: śmiały
Opis: odważny, taki, który świadczy o tym, że ktoś jest śmiały.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:com adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:com adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:com
śmieniach 17Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
śmierciom 16Forma podstawowa: śmierć
Opis: ostateczny upadek jakiejś ideologii, systemu itd.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
śmierdłam 18Forma podstawowa: śmierdnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:nonrefl
śmierdnij 17Forma podstawowa: śmierdnąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
śmierdząc 20Forma podstawowa: śmierdzić
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl

Forma podstawowa: śmierdzieć
Opis: być nieakceptowanym, sprawiać wrażenie złego, niemoralnego, zakłamanego.
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
śmierdzeń 21Forma podstawowa: śmierdzić
śmierdził 17Forma podstawowa: śmierdzić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
śmierdźmy 25Forma podstawowa: śmierdzieć
Opis: być nieakceptowanym, sprawiać wrażenie złego, niemoralnego, zakłamanego.
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
śmieszącą 23Forma podstawowa: śmieszyć
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
śmieszące 19Forma podstawowa: śmieszyć
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
śmieszeni 14Forma podstawowa: śmieszyć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
śmieszków 19Forma podstawowa: śmieszek
Opis: człowiek o wesołkowatym usposobieniu, skłonny do śmiechu.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
śmieszmyż 20Forma podstawowa: śmieszyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
śmiesznej 16Forma podstawowa: śmieszny
Opis: zwykle o człowieku: taki, który może być przedmiotem kpin, taki, którego łatwo jest wyśmiać, zlekceważyć.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
śmieszone 14Forma podstawowa: śmieszyć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
śmieszono 14Forma podstawowa: śmieszyć
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
śmieszyli 16Forma podstawowa: śmieszyć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
śmieszyła 17Forma podstawowa: śmieszyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
śmieszyło 17Forma podstawowa: śmieszyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
śmieszymy 17Forma podstawowa: śmieszyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
śmieszysz 15Forma podstawowa: śmieszyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
śmietance 16Forma podstawowa: śmietanka
Opis: słodka śmietana, często o wysokiej zawartości tłuszczu.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
śmietanek 16Forma podstawowa: śmietanka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
śmietanie 15Forma podstawowa: śmietana
Opis: porcja śmietany, określona ilość tego produktu, zazwyczaj kubeczek, plastikowe opakowanie.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
śmietanka 16Opis: słodka śmietana, często o wysokiej zawartości tłuszczu.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
śmietanką 20Forma podstawowa: śmietanka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
śmietankę 20Forma podstawowa: śmietanka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
śmietanko 16Forma podstawowa: śmietanka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
śmietanom 16Forma podstawowa: śmietana
Opis: porcja śmietany, określona ilość tego produktu, zazwyczaj kubeczek, plastikowe opakowanie.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
śmietkach 19Forma podstawowa: śmietka
Opis: owad z rzędu muchówek, larwy śmietki są szkodnikami roślin.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f

Forma podstawowa: śmietki
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:p3
śmietkami 17Forma podstawowa: śmietka
Opis: owad z rzędu muchówek, larwy śmietki są szkodnikami roślin.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f

Forma podstawowa: śmietki
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p3
śmietniku 18Forma podstawowa: śmietnik
Opis: miejsce pozbywania się odpadów.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
śmietnisk 16Forma podstawowa: śmietnisko
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
śmigająca 23Forma podstawowa: śmigać
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:nonrefl
śmigającą 27Forma podstawowa: śmigać
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:nonrefl
śmigajcie 19Forma podstawowa: śmigać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
śmigaliby 20Forma podstawowa: śmigać
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
śmigałaby 21Forma podstawowa: śmigać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:ter:imperf:nonrefl
śmigałbym 22Forma podstawowa: śmigać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:nonrefl
śmigałbyś 25Forma podstawowa: śmigać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:nonrefl
śmiganego 18Forma podstawowa: śmigać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m1.m2:imperf:aff ppas:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
śmiganemu 19Forma podstawowa: śmigać
Forma fleksyjna: ppas:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
śmiganiem 17Forma podstawowa: śmiganie
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
śmiganiom 17Forma podstawowa: śmiganie
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
śmiganych 20Forma podstawowa: śmigać
Forma fleksyjna: ppas:pl:acc:m1.p1:imperf:aff ppas:pl:gen.loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff
śmiglanek 18Forma podstawowa: śmiglanka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
śmiglanie 17Forma podstawowa: śmiglanin
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
śmiglankę 22Forma podstawowa: śmiglanka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
śmiglanko 18Forma podstawowa: śmiglanka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
śmiglejsi 19Forma podstawowa: śmigły
Opis: o człowieku (lub innej istocie) - taki, który jest wysoki i szczupły.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:com
śmigłości 23Forma podstawowa: śmigłość
Opis: duża szybkość, prędkość.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:gen:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f
śmigłowca 19Forma podstawowa: śmigłowiec
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3
śmigłowej 20Forma podstawowa: śmigłowy
Opis: związany ze śmigłem.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
śmigłowym 20Forma podstawowa: śmigłowy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
śmignąłby 25Forma podstawowa: śmignąć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
śmignęłam 23Forma podstawowa: śmignąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:perf:nonrefl
śmignęłaś 26Forma podstawowa: śmignąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:perf:nonrefl
śmignicom 18Forma podstawowa: śmignica
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
śmigniętą 25Forma podstawowa: śmignąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
śmignięto 21Forma podstawowa: śmignąć
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:nonrefl
śmigusowa 18Forma podstawowa: śmigusowy
Opis: związany ze śmigusem.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
śmigusowe 18Forma podstawowa: śmigusowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
śmigusowi 18Forma podstawowa: śmigusowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
śniadacie 15Forma podstawowa: śniadać
Opis: jeść śniadanie.
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:nonrefl
śniadając 21Forma podstawowa: śniadać
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
śniadalni 15Forma podstawowa: śniadalny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
śniadałaś 20Forma podstawowa: śniadać
Opis: jeść śniadanie.
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:nonrefl
śniadałby 19Forma podstawowa: śniadać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
śniadałeś 20Forma podstawowa: śniadać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:nonrefl
śniadania 14Forma podstawowa: śniadanie
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
śniadaniu 16Forma podstawowa: śniadać
Opis: jeść śniadanie.
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:nonrefl

Forma podstawowa: śniadanie
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
śniadanko 15Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
śniadawym 16Forma podstawowa: śniadawy
Opis: o skórze, cerze: lekko śniady, ciemny.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
śnieciami 15Forma podstawowa: śnieć
Opis: grzyb wywołujący chorobę roślin.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
śniedkiem 16Forma podstawowa: śniedek
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
śniedział 16Forma podstawowa: śniedzieć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
śniedzieć 19Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
śniedziej 16Forma podstawowa: śniedzieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
śniedziom 15Forma podstawowa: śniedź
Opis: produkt korozji atmosferycznej miedzi i jej stopów w wilgotnym powietrzu.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
śniegołaz 17Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
śniegowca 16Forma podstawowa: śniegowiec
Opis: Chionanthus – rodzaj roślin należący do rodziny oliwkowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3
śniegowcu 18Forma podstawowa: śniegowiec
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
śniegowym 17Forma podstawowa: śniegowy
Opis: zrobiony ze śniegu.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
śniegówce 20Forma podstawowa: śniegówka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
śniegówek 20Forma podstawowa: śniegówka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma podstawowa: śniegówki
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
śniegówki 20Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
śniegułce 20Forma podstawowa: śniegułka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
śniegułek 20Forma podstawowa: śniegułka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
śniegułka 20Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
śniegułką 24Forma podstawowa: śniegułka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
śniegułkę 24Forma podstawowa: śniegułka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
śniegułki 20Forma podstawowa: śniegułka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
śniegułko 20Forma podstawowa: śniegułka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
śniegułom 20Forma podstawowa: śnieguła
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
śnieniach 16Forma podstawowa: śnić
śnieniami 14Forma podstawowa: śnić
śnieżącym 24Forma podstawowa: śnieżyć
Forma fleksyjna: pact:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
śnieżenie 17Forma podstawowa: śnieżyć
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
śnieżkach 21Forma podstawowa: śnieżka
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
śnieżkami 19Forma podstawowa: śnieżek
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
śnieżkiem 19Forma podstawowa: śnieżek
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1

Forma podstawowa: śnieżek
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
śnieżkową 22Forma podstawowa: śnieżkowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
śnieżkowe 18Forma podstawowa: śnieżkowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
śnieżkowy 19Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
śnieżnego 19Forma podstawowa: śnieżny
Opis: biały, bardzo jasny, podobny w kolorze do śniegu.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
śnieżnemu 20Forma podstawowa: śnieżny
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
śnieżniej 19Forma podstawowa: śnieżnie
Opis: tak, że leży śnieg, jest dużo śniegu.
Forma fleksyjna: adv:com
śnieżnika 18Forma podstawowa: śnieżnik
Opis: Lerwa lerwa – gatunek ptaka z rodziny kurowatych (Phasianidae).
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3
śnieżniki 18Forma podstawowa: śnieżnik
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
śnieżniku 20Forma podstawowa: śnieżnik
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
śnieżność 26Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
śnieżonej 19Forma podstawowa: śnieżyć
śnieżycie 19Forma podstawowa: śnieżyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
śnieżycom 20Forma podstawowa: śnieżyca
Opis: Leucojum – rodzaj roślin z rodziny amarylkowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
śnieżyłam 21Forma podstawowa: śnieżyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
śnieżyłeś 24Forma podstawowa: śnieżyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
śnieżynek 19Forma podstawowa: śnieżynka
Opis: różnokształtny rozgałęziony kryształ lodu, dendryt.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
śnieżynka 19Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
śnieżynką 23Forma podstawowa: śnieżynka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
śnieżynkę 23Forma podstawowa: śnieżynka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
śnieżystą 23Forma podstawowa: śnieżysty
Opis: biały, bardzo jasny, podobny w kolorze do śniegu.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
śnieżyste 19Forma podstawowa: śnieżysty
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
śnieżysty 20Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
śnięciach 21Forma podstawowa: śnięcie
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
śniliście 19Forma podstawowa: śnić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:sec:imperf:refl.nonrefl
śpiczasta 16Forma podstawowa: śpiczasty
Opis: taki, który ma kształt szpica lub jest zakończony szpicem.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
śpiczastą 20Forma podstawowa: śpiczasty
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
śpiczaste 16Forma podstawowa: śpiczasty
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
śpiczasto 16Forma fleksyjna: adv:pos
śpieszącą 23Forma podstawowa: śpieszyć
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:nonrefl pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
śpieszące 19Forma podstawowa: śpieszyć
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:nonrefl pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
śpieszcie 15Forma podstawowa: śpieszyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
śpiesznej 16Forma podstawowa: śpieszny
Opis: wykonywany lub odbywający się w pośpiechu, pod presją czasu, bez zwlekania, szybciej niż normalnie.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
śpiesznie 14Forma fleksyjna: adv:pos
śpiesznym 16Forma podstawowa: śpieszny
Opis: wykonywany lub odbywający się w pośpiechu, pod presją czasu, bez zwlekania, szybciej niż normalnie.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
śpieszono 14Forma podstawowa: śpieszyć
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl verb:imps:imperf:refl.nonrefl
śpieszyli 16Forma podstawowa: śpieszyć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
śpieszyła 17Forma podstawowa: śpieszyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
śpieszyło 17Forma podstawowa: śpieszyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
śpieszyły 18Forma podstawowa: śpieszyć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
śpieszymy 17Forma podstawowa: śpieszyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
śpiewacka 16Forma podstawowa: śpiewacki
Opis: dotyczący śpiewaka - człowieka, który śpiewa, potrafi śpiewać, np. talent śpiewacki.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
śpiewacku 18Forma podstawowa: śpiewacki
Forma fleksyjna: adjp
śpiewactw 16Forma podstawowa: śpiewactwo
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
śpiewaczą 19Forma podstawowa: śpiewaczy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
śpiewacze 15Forma podstawowa: śpiewaczy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
śpiewaczy 16Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
śpiewajmy 18Forma podstawowa: śpiewać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
śpiewajże 20Forma podstawowa: śpiewać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
śpiewakom 16Forma podstawowa: śpiewak
Opis: człowiek, który śpiewa, potrafi śpiewać.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:pl:dat:m2
śpiewałam 17Forma podstawowa: śpiewać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
śpiewałaś 20Forma podstawowa: śpiewać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
śpiewałem 17Forma podstawowa: śpiewać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
śpiewanej 16Forma podstawowa: śpiewać
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff
śpiewanek 15Forma podstawowa: śpiewanka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
śpiewania 14Forma podstawowa: śpiewać
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
śpiewanie 14Forma podstawowa: śpiewać
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
śpiewanka 15Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
śpiewanką 19Forma podstawowa: śpiewanka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
śpiewankę 19Forma podstawowa: śpiewanka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
śpiewnego 16Forma podstawowa: śpiewny
Opis: dźwięczny, taki, który przypomina śpiew, melodyjny.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
śpiewnemu 17Forma podstawowa: śpiewny
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
śpiewniej 16Forma podstawowa: śpiewnie
Opis: dźwięcznie, tak jakby ktoś śpiewał, melodyjnie pod względem brzmienia.
Forma fleksyjna: adv:com
śpiewnika 15Forma podstawowa: śpiewnik
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
śpiewnych 18Forma podstawowa: śpiewny
Opis: dźwięczny, taki, który przypomina śpiew, melodyjny.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
śpiewnymi 16Forma podstawowa: śpiewny
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
śpiewogra 16Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
śpiewogrą 20Forma podstawowa: śpiewogra
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
śpiewogry 17Forma podstawowa: śpiewogra
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
śpiewywać 20Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
śpiewywam 16Forma podstawowa: śpiewywać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
śpiewywań 21Forma podstawowa: śpiewywać
śpiochach 20Forma podstawowa: śpioch
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1

Forma podstawowa: śpiochy
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:p3
śpiochami 18Forma podstawowa: śpioch
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1

Forma podstawowa: śpiocha
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
śpioszkom 16Forma podstawowa: śpioszek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: śpioszki
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
śpioszków 19Forma podstawowa: śpioszki
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
śpiworami 15Forma podstawowa: śpiwór
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
śpiworowi 14Forma podstawowa: śpiwór
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
śpiżarnio 18Forma podstawowa: śpiżarnia
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
średniacy 16Forma podstawowa: średniak
Opis: o człowieku przeciętnym, ocenianym niewysoko.
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
średniaki 15Forma podstawowa: średniak
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
średniawe 14Forma podstawowa: średniawy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
średniawo 14Forma podstawowa: średniawy
Forma fleksyjna: adja
średniemu 17Forma podstawowa: średni
Opis: niezbyt dobrej jakości, taki, który jest znośny, ale mógłby być lepszy.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
średnikom 16Forma podstawowa: średnik
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
średniość 23Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
średzkiej 17Forma podstawowa: średzki
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
średzkimi 16Forma podstawowa: średzki
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
średzkość 24Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
śremianka 15Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
śremianką 19Forma podstawowa: śremianka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
śremianki 15Forma podstawowa: śremianka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
śreżogach 22Forma podstawowa: śreżoga
Opis: ruch konwekcyjny rozedrganego w upalny dzień powietrza, powodujący wrażenie mgły.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
środeczek 16Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
środeczka 16Forma podstawowa: środeczek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
środeczku 18Forma podstawowa: środeczek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
środkować 20Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
środkował 17Forma podstawowa: środkować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
środkowań 21Forma podstawowa: środkować
środkowca 16Forma podstawowa: środkowiec
Opis: wiertło używane do wiercenia w drewnie płytkich otworów.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
środkowcu 18Forma podstawowa: środkowiec
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
środkowej 17Forma podstawowa: środkowa
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
środkując 24Forma podstawowa: środkować
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
środkujmy 21Forma podstawowa: środkować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
środkujże 23Forma podstawowa: środkować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
środnikom 16Forma podstawowa: środnik
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
środowemu 17Forma podstawowa: środowy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
środowisk 15Forma podstawowa: środowisko
Opis: w najszerszym znaczeniu wszechświat, rzeczywistość, zjawiska fizyczne oraz życie bez uwzględnienia wytworów i oddziaływania ludzi.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
śródgórza 24Forma podstawow