Wyrazy na literę ź

Wyrazy na literę ź o długości 3

źga 13Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
źle 12Opis: negatywnie, nieprzychylnie, z dezaprobatą.
Forma fleksyjna: adv:pos
źli 12Forma podstawowa: zły
Opis: taki, który jest szkodliwy, niekorzystny, negatywny.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1

Wyrazy na literę ź o długości 4

źgać 19Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
źgaj 16Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
źgał 16Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
źgam 15Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
źgną 18Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
źleb 15Opis: żleb.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
źreb 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
źgań 20Forma podstawowa: źgać
źgnę 18Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
źreb 14Forma podstawowa: źrebić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl

Wyrazy na literę ź o długości 5

ździr 14Forma podstawowa: ździra
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
źgała 17Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
źgały 18Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
źgamy 17Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
źgany 16Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
źgasz 15Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
źgnij 17Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
źlebu 18Forma podstawowa: źleb
Opis: żleb.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
źleby 17Forma podstawowa: źleb
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
źrebi 15Forma podstawowa: źrebić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl

Forma podstawowa: źrebie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
źgają 21Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
źgali 16Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
źgało 17Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
źgana 15Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
źganą 19Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
źgane 15Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
źgani 15Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
źgano 15Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
źgnąć 24Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
źgnął 21Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
źgnie 15Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
źrebi 15Forma podstawowa: źreb
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
źrebu 17Forma podstawowa: źreb
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
źreby 16Forma podstawowa: źreb
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Wyrazy na literę ź o długości 6

ździra 15Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ździrą 19Forma podstawowa: ździra
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ździry 16Forma podstawowa: ździra
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
źdźbła 27Forma podstawowa: źdźbło
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
źdźbłu 29Forma podstawowa: źdźbło
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
źgając 23Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
źgajmy 20Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
źgajże 22Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
źgałam 19Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
źgałaś 22Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
źgałby 21Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
źganie 16Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
źganym 18Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
źgnęło 22Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
źgnięć 25Forma podstawowa: źgnąć
źlebem 18Forma podstawowa: źleb
Opis: żleb.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
źlebie 17Forma podstawowa: źleb
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
źlebom 18Forma podstawowa: źleb
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
źrebce 17Forma podstawowa: źrebiec
Opis: młody koń, ogierek.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
źrebcu 19Forma podstawowa: źrebiec
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
źrebie 16Forma podstawowa: źreb
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
źrebię 20Forma podstawowa: źrebić
Opis: młody koń lub inne zwierzę kopytne, takie, które ma mniej niż 3 lata.
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n1 subst:sg:nom:n1 subst:sg:voc:n1
źrebmy 18Forma podstawowa: źrebić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl
źrebna 16Forma podstawowa: źrebny
Opis: o klaczy, oślicy albo zebrze: taka, która jest w ciąży, będzie miała młode.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
źrebną 20Forma podstawowa: źrebny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
źrebne 16Forma podstawowa: źrebny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
źrebni 16Forma podstawowa: źrebny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
źrebny 17Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
źrebów 20Forma podstawowa: źreb
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
źróbek 21Forma podstawowa: źróbka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
źróbka 21Forma podstawowa: źróbek
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
źróbki 21Forma podstawowa: źróbek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
źróbku 23Forma podstawowa: źróbek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
źródeł 21Forma podstawowa: źródło
Opis: miejsce, gdzie coś się zaczyna, miejsce, z którego coś innego się wywodzi.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
źródle 20Forma podstawowa: źródło
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:n2
źródłu 23Forma podstawowa: źródło
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
ździrę 19Forma podstawowa: ździra
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ździro 15Forma podstawowa: ździra
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
źdźbeł 27Forma podstawowa: źdźbło
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
źdźble 26Forma podstawowa: źdźbło
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:n2
źdźbło 27Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
źgacie 17Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
źgałem 19Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
źgałeś 22Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
źganej 18Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff
źgania 16Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
źganiu 18Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
źgnęli 21Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
źgnęła 22Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
źgnęły 23Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
źlebów 21Forma podstawowa: źleb
Opis: żleb.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
źrebak 17Opis: młody koń lub inne zwierzę kopytne, takie, które ma mniej niż 3 lata.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
źrebca 17Forma podstawowa: źrebiec
Opis: młody koń, ogierek.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
źrebem 17Forma podstawowa: źreb
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
źrebią 20Forma podstawowa: źrebić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl
źrebic 17Forma podstawowa: źrebica
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
źrebić 21Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
źrebie 16Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
źrebił 18Forma podstawowa: źrebić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl
źrebom 17Forma podstawowa: źreb
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
źrebże 20Forma podstawowa: źrebić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl
źrenic 15Forma podstawowa: źrenica
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
źróbek 21Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
źróbki 21Forma podstawowa: źróbka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
źródła 21Forma podstawowa: źródło
Opis: miejsce, gdzie coś się zaczyna, miejsce, z którego coś innego się wywodzi.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
źródło 21Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2

Wyrazy na literę ź o długości 7

ździrom 17Forma podstawowa: ździra
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
ździrus 18Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
ździrze 16Forma podstawowa: ździra
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
źdźbłem 29Forma podstawowa: źdźbło
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
źgająca 24Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
źgającą 28Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
źgające 24Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
źgający 25Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
źgajcie 20Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
źgajmyż 25Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
źgałbym 23Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
źgałoby 22Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
źgałyby 23Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
źganemu 20Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: ppas:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
źganymi 19Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: ppas:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff
źgnąłby 26Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
źgnąłem 24Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:perf:refl.nonrefl
źgnąłeś 27Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:perf:refl.nonrefl
źgnęłam 24Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:perf:refl.nonrefl
źgnęłaś 27Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:perf:refl.nonrefl
źgniesz 17Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:perf:refl.nonrefl
źgnięta 22Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
źgniętą 26Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
źgnięte 22Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff
źgnięto 22Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl.nonrefl
źgnięty 23Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff
źgnijmy 21Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
źgnijże 23Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
źlebach 21Forma podstawowa: źleb
Opis: żleb.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
źrebaka 18Forma podstawowa: źrebak
Opis: młody koń lub inne zwierzę kopytne, takie, które ma mniej niż 3 lata.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
źrebaki 18Forma podstawowa: źrebak
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
źrebcem 19Forma podstawowa: źrebiec
Opis: młody koń, ogierek.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
źrebców 22Forma podstawowa: źrebiec
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
źrebiąc 22Forma podstawowa: źrebić
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl
źrebica 18Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
źrebicę 22Forma podstawowa: źrebica
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
źrebico 18Forma podstawowa: źrebica
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
źrebimy 19Forma podstawowa: źrebić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl
źrebnej 19Forma podstawowa: źrebny
Opis: o klaczy, oślicy albo zebrze: taka, która jest w ciąży, będzie miała młode.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
źrebnym 19Forma podstawowa: źrebny
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
źrenicą 20Forma podstawowa: źrenica
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
źrenicę 20Forma podstawowa: źrenica
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
źrenico 16Forma podstawowa: źrenica
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
źrenicy 17Forma podstawowa: źrenica
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
źróbkom 23Forma podstawowa: źróbka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
źróbków 26Forma podstawowa: źróbek
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
źródłem 23Forma podstawowa: źródło
Opis: miejsce, gdzie coś się zaczyna, miejsce, z którego coś innego się wywodzi.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
źródłom 23Forma podstawowa: źródło
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
źdźbłom 29Forma podstawowa: źdźbło
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
źgaliby 21Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
źgałaby 22Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
źgałbyś 26Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
źganego 19Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m1.m2:imperf:aff ppas:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
źganiem 18Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: ger:sg:inst:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
źganiom 18Forma podstawowa: źgać
źganych 21Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: ppas:pl:acc:m1.p1:imperf:aff ppas:pl:gen.loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff
źgniemy 19Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:perf:refl.nonrefl
źgnięci 22Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff
źlebami 19Forma podstawowa: źleb
Opis: żleb.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
źlebowi 18Forma podstawowa: źleb
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
źrebach 20Forma podstawowa: źreb
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
źrebaku 20Forma podstawowa: źrebak
Opis: młody koń lub inne zwierzę kopytne, takie, które ma mniej niż 3 lata.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
źrebami 18Forma podstawowa: źreb
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
źrebcie 18Forma podstawowa: źrebić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl
źrebcom 19Forma podstawowa: źrebiec
Opis: młody koń, ogierek.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
źrebiąt 22Forma podstawowa: źrebię
Opis: młody koń lub inne zwierzę kopytne, takie, które ma mniej niż 3 lata.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n1
źrebicą 22Forma podstawowa: źrebica
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
źrebice 18Forma podstawowa: źrebica
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
źrebicy 19Forma podstawowa: źrebica
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
źrebiec 18Opis: młody koń, ogierek.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
źrebień 23Forma podstawowa: źrebić
źrebili 18Forma podstawowa: źrebić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl
źrebiła 19Forma podstawowa: źrebić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl
źrebiło 19Forma podstawowa: źrebić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl
źrebiły 20Forma podstawowa: źrebić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl
źrebisz 17Forma podstawowa: źrebić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl
źrebmyż 23Forma podstawowa: źrebić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl
źrebowi 17Forma podstawowa: źreb
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
źrenica 16Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
źrenice 16Forma podstawowa: źrenica
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
źróbkom 23Forma podstawowa: źróbek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2

Wyrazy na literę ź o długości 8

ździebek 20Forma podstawowa: ździebko
Opis: odrobina, trochę.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
ździebka 20Forma podstawowa: ździebko
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
ździebła 21Forma podstawowa: ździebło
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
ździebło 21Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
ździercą 22Forma podstawowa: ździerca
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
ździerce 18Forma podstawowa: ździerca
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
ździercę 22Forma podstawowa: ździerca
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
ździrami 18Forma podstawowa: ździra
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
ździrusa 19Forma podstawowa: ździrus
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
źdźbłami 30Forma podstawowa: źdźbło
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
źdźbłowy 30Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
źgajcież 25Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
źgałabyś 27Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
źganiami 19Forma podstawowa: źgać
źgnąwszy 23Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: pant:perf:refl.nonrefl
źgnęliby 26Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
źgnęłaby 27Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
źgniecie 19Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:perf:refl.nonrefl
źgnięcie 23Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:perf:aff:refl.nonrefl
źgnięciu 25Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:perf:aff:refl.nonrefl
źgniętej 25Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:perf:aff
źgnijmyż 26Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
źrebaków 23Forma podstawowa: źrebak
Opis: młody koń lub inne zwierzę kopytne, takie, które ma mniej niż 3 lata.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
źrebcach 22Forma podstawowa: źrebiec
Opis: młody koń, ogierek.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2
źrebcami 20Forma podstawowa: źrebiec
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2
źrebcież 23Forma podstawowa: źrebić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl
źrebcowi 19Forma podstawowa: źrebiec
Opis: młody koń, ogierek.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2
źrebiącą 27Forma podstawowa: źrebić
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl
źrebiące 23Forma podstawowa: źrebić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl
źrebicom 20Forma podstawowa: źrebica
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
źrebięta 23Forma podstawowa: źrebię
Opis: młody koń lub inne zwierzę kopytne, takie, które ma mniej niż 3 lata.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n1 subst:pl:nom:n1 subst:pl:voc:n1
źrebiłby 23Forma podstawowa: źrebić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl
źrebiono 18Forma podstawowa: źrebić
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl
źrebnego 20Forma podstawowa: źrebny
Opis: o klaczy, oślicy albo zebrze: taka, która jest w ciąży, będzie miała młode.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
źrebnemu 21Forma podstawowa: źrebny
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
źrebnymi 20Forma podstawowa: źrebny
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
źrenicom 18Forma podstawowa: źrenica
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
źróbkach 26Forma podstawowa: źróbek
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2
źróbkiem 24Forma podstawowa: źróbek
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
źróbkowi 23Forma podstawowa: źróbek
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2
źródełka 24Forma podstawowa: źródełko
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
źródełko 24Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
źródlana 22Forma podstawowa: źródlany
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
źródlany 23Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
źródlisk 23Forma podstawowa: źródlisko
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
źródłach 26Forma podstawowa: źródło
Opis: miejsce, gdzie coś się zaczyna, miejsce, z którego coś innego się wywodzi.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
źródłowa 23Forma podstawowa: źródłowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
źródłową 27Forma podstawowa: źródłowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
źródłowo 23Forma fleksyjna: adv:pos
ździebeł 21Forma podstawowa: ździebło
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
ździebko 20Opis: odrobina, trochę.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
ździebku 22Forma podstawowa: ździebko
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
ździeble 20Forma podstawowa: ździebło
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:n2
ździebłu 23Forma podstawowa: ździebło
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
ździerca 18Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
ździerco 18Forma podstawowa: ździerca
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
ździercy 19Forma podstawowa: ździerca
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1 subst:sg:dat:m1 subst:sg:gen:m1 subst:sg:loc:m1
ździrach 20Forma podstawowa: ździra
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
ździrusy 20Forma podstawowa: ździrus
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
źdźbłach 32Forma podstawowa: źdźbło
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
źdźbłowa 29Forma podstawowa: źdźbłowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
źdźbłową 33Forma podstawowa: źdźbłowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
źdźbłowe 29Forma podstawowa: źdźbłowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
źdźbłowi 29Forma podstawowa: źdźbłowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
źgającej 27Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: pact:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
źgającym 27Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: pact:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
źgaliśmy 25Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:pri:imperf:refl.nonrefl
źgałabym 24Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
źgałyśmy 27Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pri:imperf:refl.nonrefl
źganiach 21Forma podstawowa: źgać
źgnąłbym 28Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:pri:perf:refl.nonrefl
źgnąłbyś 31Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:sec:perf:refl.nonrefl
źgnęłoby 27Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
źgnęłyby 28Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
źgnięcia 23Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:perf:aff:refl.nonrefl
źgniętym 25Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:perf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:perf:aff
źgnijcie 21Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
źrebakom 20Forma podstawowa: źrebak
Opis: młody koń lub inne zwierzę kopytne, takie, które ma mniej niż 3 lata.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
źrebiąca 23Forma podstawowa: źrebić
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl
źrebiący 24Forma podstawowa: źrebić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl
źrebicie 19Forma podstawowa: źrebić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:refl
źrebięca 23Forma podstawowa: źrebięcy
Opis: zrobiony, uzyskany ze źrebięcia.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
źrebięcą 27Forma podstawowa: źrebięcy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
źrebięce 23Forma podstawowa: źrebięcy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
źrebięcy 24Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
źrebiłam 21Forma podstawowa: źrebić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl
źrebiłaś 24Forma podstawowa: źrebić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl
źrebiłem 21Forma podstawowa: źrebić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl
źrebiłeś 24Forma podstawowa: źrebić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl
źrebność 27Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
źrebnych 22Forma podstawowa: źrebny
Opis: o klaczy, oślicy albo zebrze: taka, która jest w ciąży, będzie miała młode.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
źróbkach 26Forma podstawowa: źróbka
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
źróbkami 24Forma podstawowa: źróbek
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2

Forma podstawowa: źróbka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
źródełek 24Forma podstawowa: źródełko
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
źródełku 26Forma podstawowa: źródełko
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
źródlaną 26Forma podstawowa: źródlany
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
źródlane 22Forma podstawowa: źródlany
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
źródlani 22Forma podstawowa: źródlany
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
źródłami 24Forma podstawowa: źródło
Opis: miejsce, gdzie coś się zaczyna, miejsce, z którego coś innego się wywodzi.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
źródłowe 23Forma podstawowa: źródłowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
źródłowi 23Forma podstawowa: źródłowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
źródłowo 23Forma podstawowa: źródłowy
Forma fleksyjna: adja
źródłowy 24Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos

Wyrazy na literę ź o długości 9

ździarski 19Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ździarsko 19Forma podstawowa: ździarski
Forma fleksyjna: adja

Forma fleksyjna: adv:pos
ździebkom 22Forma podstawowa: ździebko
Opis: odrobina, trochę.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
ździebłom 23Forma podstawowa: ździebło
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
ździercom 20Forma podstawowa: ździerca
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
ździerców 23Forma podstawowa: ździerca
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
ździerstw 19Forma podstawowa: ździerstwo
Opis: o czymś, za co ktoś żąda ceny wyższej, niż mu się należy.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
ździrusie 20Forma podstawowa: ździrus
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
ździrusom 21Forma podstawowa: ździrus
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
ździrusów 24Forma podstawowa: ździrus
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
źdźbłowej 32Forma podstawowa: źdźbłowy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
źgaliście 25Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:sec:imperf:refl.nonrefl
źgałyście 27Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:sec:imperf:refl.nonrefl
źgnęłabym 29Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:pri:perf:refl.nonrefl
źgnęłabyś 32Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:sec:perf:refl.nonrefl
źgnięciem 25Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: ger:sg:inst:n2:perf:aff:refl.nonrefl
źgnięciom 25Forma podstawowa: źgnąć
źgniętych 28Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: ppas:pl:acc:m1.p1:perf:aff ppas:pl:gen.loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:perf:aff
źgniętymi 26Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: ppas:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:perf:aff
źrebakami 21Forma podstawowa: źrebak
Opis: młody koń lub inne zwierzę kopytne, takie, które ma mniej niż 3 lata.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2
źrebiącej 26Forma podstawowa: źrebić
Forma fleksyjna: pact:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff:refl
źrebicami 21Forma podstawowa: źrebica
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
źrebiczce 21Forma podstawowa: źrebiczka
Opis: pieszczotliwie o źrebicy.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
źrebiczek 21Forma podstawowa: źrebiczka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
źrebiczka 21Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
źrebiczkę 25Forma podstawowa: źrebiczka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
źrebieniu 21Forma podstawowa: źrebić
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:refl
źrebięciu 26Forma podstawowa: źrebię
Opis: młody koń lub inne zwierzę kopytne, takie, które ma mniej niż 3 lata.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n1 subst:sg:loc:n1
źrebięcym 26Forma podstawowa: źrebięcy
Opis: zrobiony, uzyskany ze źrebięcia.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
źrebiliby 23Forma podstawowa: źrebić
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:imperf:refl
źrebiłaby 24Forma podstawowa: źrebić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:ter:imperf:refl
źrebiłbym 25Forma podstawowa: źrebić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl
źrebiłbyś 28Forma podstawowa: źrebić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl
źrebiłyby 25Forma podstawowa: źrebić
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl
źrebności 24Forma podstawowa: źrebność
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:gen:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f
źrenicową 22Forma podstawowa: źrenicowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
źrenicowe 18Forma podstawowa: źrenicowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
źrenicowi 18Forma podstawowa: źrenicowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
źreniczce 19Forma podstawowa: źreniczka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
źreniczek 19Forma podstawowa: źreniczka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
źreniczka 19Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
źreniczką 23Forma podstawowa: źreniczka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
źreniczkę 23Forma podstawowa: źreniczka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
źreniczny 19Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
źródełkom 26Forma podstawowa: źródełko
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
źródlanej 25Forma podstawowa: źródlany
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
źródlarce 24Forma podstawowa: źródlarka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
źródlarek 24Forma podstawowa: źródlarka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
źródlarkę 28Forma podstawowa: źródlarka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
źródlarki 24Forma podstawowa: źródlarka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
źródlarko 24Forma podstawowa: źródlarka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
źródlisko 24Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
źródlisku 26Forma podstawowa: źródlisko
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
źródłowej 26Forma podstawowa: źródłowy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
ździarscy 20Forma podstawowa: ździarski
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
ździarska 19Forma podstawowa: ździarski
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ździarską 23Forma podstawowa: ździarski
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ździarsku 21Forma podstawowa: ździarski
Forma fleksyjna: adjp
ździebłem 23Forma podstawowa: ździebło
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
ździrusem 21Forma podstawowa: ździrus
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
źdźbłowym 32Forma podstawowa: źdźbłowy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
źgającego 28Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: pact:sg:acc:m1.m2:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
źgającemu 29Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: pact:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
źgających 30Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: pact:pl:acc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:pl:gen.loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl
źgającymi 28Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: pact:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl
źgnęliśmy 30Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:pri:perf:refl.nonrefl
źgnęłyśmy 32Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pri:perf:refl.nonrefl
źgniętego 26Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m1.m2:perf:aff ppas:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:perf:aff
źgniętemu 27Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:perf:aff
źgnijcież 26Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
źrebaczek 21Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
źrebaczka 21Forma podstawowa: źrebaczek
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
źrebaczki 21Forma podstawowa: źrebaczek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
źrebaczku 23Forma podstawowa: źrebaczek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
źrebakach 23Forma podstawowa: źrebak
Opis: młody koń lub inne zwierzę kopytne, takie, które ma mniej niż 3 lata.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2
źrebakiem 21Forma podstawowa: źrebak
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
źrebakowi 20Forma podstawowa: źrebak
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2
źrebiącym 26Forma podstawowa: źrebić
Forma fleksyjna: pact:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl pact:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl
źrebiątek 25Forma podstawowa: źrebiątko
Opis: pieszczotliwie o źrebięciu.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
źrebiątka 25Forma podstawowa: źrebiątko
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
źrebiątko 25Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
źrebiątku 27Forma podstawowa: źrebiątko
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
źrebicach 23Forma podstawowa: źrebica
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
źrebiczką 25Forma podstawowa: źrebiczka
Opis: pieszczotliwie o źrebicy.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
źrebiczki 21Forma podstawowa: źrebiczka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
źrebiczko 21Forma podstawowa: źrebiczka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
źrebienia 19Forma podstawowa: źrebić
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:refl
źrebienie 19Forma podstawowa: źrebić
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:refl
źrebięcej 26Forma podstawowa: źrebięcy
Opis: zrobiony, uzyskany ze źrebięcia.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
źrebięcia 24Forma podstawowa: źrebię
Opis: młody koń lub inne zwierzę kopytne, takie, które ma mniej niż 3 lata.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:n1
źrebiętom 25Forma podstawowa: źrebię
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n1
źrebiłoby 24Forma podstawowa: źrebić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:n1.n2:ter:imperf:refl
źrenicach 21Forma podstawowa: źrenica
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
źrenicami 19Forma podstawowa: źrenica
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
źrenicowa 18Forma podstawowa: źrenicowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
źrenicowy 19Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
źreniczki 19Forma podstawowa: źreniczka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
źreniczko 19Forma podstawowa: źreniczka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
źreniczna 18Forma podstawowa: źreniczny
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
źreniczną 22Forma podstawowa: źreniczny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
źreniczne 18Forma podstawowa: źreniczny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
źreniczni 18Forma podstawowa: źreniczny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
źródlanym 25Forma podstawowa: źródlany
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
źródlarka 24Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
źródlarką 28Forma podstawowa: źródlarka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
źródliska 24Forma podstawowa: źródlisko
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
źródłowym 26Forma podstawowa: źródłowy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos

Wyrazy na literę ź o długości 10

ździarskie 20Forma podstawowa: ździarski
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
ździebełek 24Forma podstawowa: ździebełko
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
ździebełka 24Forma podstawowa: ździebełko
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
ździebełku 26Forma podstawowa: ździebełko
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
ździeblarz 22Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
ździercami 21Forma podstawowa: ździerca
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
ździerstwo 20Opis: o czymś, za co ktoś żąda ceny wyższej, niż mu się należy.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
ździerstwu 22Forma podstawowa: ździerstwo
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
ździrowata 20Forma podstawowa: ździrowaty
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ździrowatą 24Forma podstawowa: ździrowaty
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ździrowate 20Forma podstawowa: ździrowaty
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
ździrowato 20Forma podstawowa: ździrowaty
Forma fleksyjna: adja
ździrusowi 21Forma podstawowa: ździrus
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1
źgnęliście 30Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:sec:perf:refl.nonrefl
źgnęłyście 32Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:sec:perf:refl.nonrefl
źrebaczków 26Forma podstawowa: źrebaczek
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
źrebiącego 27Forma podstawowa: źrebić
Forma fleksyjna: pact:sg:acc:m1.m2:imperf:aff:refl pact:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl
źrebiących 29Forma podstawowa: źrebić
Forma fleksyjna: pact:pl:acc:m1.p1:imperf:aff:refl pact:pl:gen.loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl
źrebiącymi 27Forma podstawowa: źrebić
Forma fleksyjna: pact:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl
źrebieniem 21Forma podstawowa: źrebić
Forma fleksyjna: ger:sg:inst:n2:imperf:aff:refl
źrebięcego 27Forma podstawowa: źrebięcy
Opis: zrobiony, uzyskany ze źrebięcia.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
źrebięcych 29Forma podstawowa: źrebięcy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
źrebięcymi 27Forma podstawowa: źrebięcy
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
źrebiętami 26Forma podstawowa: źrebię
Opis: młody koń lub inne zwierzę kopytne, takie, które ma mniej niż 3 lata.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n1
źrebiliśmy 27Forma podstawowa: źrebić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:pri:imperf:refl
źrebiłabym 26Forma podstawowa: źrebić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:pri:imperf:refl
źrebiłabyś 29Forma podstawowa: źrebić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:sec:imperf:refl
źrebiłyśmy 29Forma podstawowa: źrebić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pri:imperf:refl
źrebnością 29Forma podstawowa: źrebność
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
źrenicowym 21Forma podstawowa: źrenicowy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
źródełkach 29Forma podstawowa: źródełko
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
źródełkami 27Forma podstawowa: źródełko
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
źródlanemu 27Forma podstawowa: źródlany
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
źródłosłów 31Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
źródłowego 27Forma podstawowa: źródłowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
źródłowymi 27Forma podstawowa: źródłowy
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
ździarskim 21Forma podstawowa: ździarski
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ździebełko 24Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
ździebkach 25Forma podstawowa: ździebko
Opis: odrobina, trochę.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
ździebkami 23Forma podstawowa: ździebko
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
ździebkiem 23Forma podstawowa: ździebko
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
ździebłach 26Forma podstawowa: ździebło
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
ździebłami 24Forma podstawowa: ździebło
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
ździercach 23Forma podstawowa: ździerca
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
ździerstwa 20Forma podstawowa: ździerstwo
Opis: o czymś, za co ktoś żąda ceny wyższej, niż mu się należy.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
ździrowaci 20Forma podstawowa: ździrowaty
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
ździrowato 20Forma fleksyjna: adv:pos
ździrowaty 21Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ździrusach 24Forma podstawowa: ździrus
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
ździrusami 22Forma podstawowa: ździrus
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
źdźbłowego 33Forma podstawowa: źdźbłowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
źdźbłowemu 34Forma podstawowa: źdźbłowy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
źdźbłowych 35Forma podstawowa: źdźbłowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
źdźbłowymi 33Forma podstawowa: źdźbłowy
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
źgalibyśmy 30Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:pri:imperf:refl.nonrefl
źgałybyśmy 32Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pri:imperf:refl.nonrefl
źgnięciach 28Forma podstawowa: źgnąć
źgnięciami 26Forma podstawowa: źgnąć
źrebaczkom 23Forma podstawowa: źrebaczek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
źrebiącemu 28Forma podstawowa: źrebić
Forma fleksyjna: pact:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl
źrebiątkom 27Forma podstawowa: źrebiątko
Opis: pieszczotliwie o źrebięciu.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
źrebiczkom 23Forma podstawowa: źrebiczka
Opis: pieszczotliwie o źrebicy.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
źrebieniom 21Forma podstawowa: źrebić
źrebięcemu 28Forma podstawowa: źrebięcy
Opis: zrobiony, uzyskany ze źrebięcia.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
źrebięciem 26Forma podstawowa: źrebię
Opis: młody koń lub inne zwierzę kopytne, takie, które ma mniej niż 3 lata.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n1
źrebiętach 28Forma podstawowa: źrebię
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n1
źrenicowej 21Forma podstawowa: źrenicowy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
źreniczkom 21Forma podstawowa: źreniczka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
źrenicznej 21Forma podstawowa: źreniczny
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
źrenicznym 21Forma podstawowa: źreniczny
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
źródełkiem 27Forma podstawowa: źródełko
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
źródlanego 26Forma podstawowa: źródlany
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
źródlanych 28Forma podstawowa: źródlany
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
źródlanymi 26Forma podstawowa: źródlany
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
źródlarkom 26Forma podstawowa: źródlarka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
źródliskom 26Forma podstawowa: źródlisko
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
źródłowemu 28Forma podstawowa: źródłowy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
źródłowość 34Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
źródłowych 29Forma podstawowa: źródłowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos

Wyrazy na literę ź o długości 11

ździarskiej 23Forma podstawowa: ździarski
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
ździebełkom 26Forma podstawowa: ździebełko
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
ździeblarze 23Forma podstawowa: ździeblarz
Opis: Cephoidea - niewielka nadrodzina owadów z podrzędu rośliniarek, składająca się jedynie z około stu gatunków, większość z nich występuje na północnej półkuli.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
ździeblarzu 25Forma podstawowa: ździeblarz
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
ździerstwie 21Forma podstawowa: ździerstwo
Opis: o czymś, za co ktoś żąda ceny wyższej, niż mu się należy.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:n2
ździerstwom 22Forma podstawowa: ździerstwo
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
źgalibyście 30Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:sec:imperf:refl.nonrefl
źgałybyście 32Forma podstawowa: źgać
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:sec:imperf:refl.nonrefl
źrebaczkach 26Forma podstawowa: źrebaczek
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2
źrebaczkiem 24Forma podstawowa: źrebaczek
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
źrebiątkach 30Forma podstawowa: źrebiątko
Opis: pieszczotliwie o źrebięciu.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
źrebiątkami 28Forma podstawowa: źrebiątko
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
źrebieniach 24Forma podstawowa: źrebić
źrebieniami 22Forma podstawowa: źrebić
źrebięciarń 32Forma podstawowa: źrebięciarnia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
źrenicowemu 23Forma podstawowa: źrenicowy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
źrenicowych 24Forma podstawowa: źrenicowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
źrenicowymi 22Forma podstawowa: źrenicowy
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
źreniczkach 24Forma podstawowa: źreniczka
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
źrenicznego 22Forma podstawowa: źreniczny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
źrenicznych 24Forma podstawowa: źreniczny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
źródlarkami 27Forma podstawowa: źródlarka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
źródliskiem 27Forma podstawowa: źródlisko
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
źródliskowa 26Forma podstawowa: źródliskowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
źródłosłowy 29Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ździarskich 24Forma podstawowa: ździarski
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
ździarskimi 22Forma podstawowa: ździarski
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
ździarskość 30Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
ździeblarza 23Forma podstawowa: ździeblarz
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
ździeblarzy 24Forma podstawowa: ździeblarz
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
ździerstwem 22Forma podstawowa: ździerstwo
Opis: o czymś, za co ktoś żąda ceny wyższej, niż mu się należy.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
ździrowatej 23Forma podstawowa: ździrowaty
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
ździrowatym 23Forma podstawowa: ździrowaty
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
źgnęlibyśmy 35Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:pri:perf:refl.nonrefl
źgnęłybyśmy 37Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pri:perf:refl.nonrefl
źrebaczkami 24Forma podstawowa: źrebaczek
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2
źrebaczkowi 23Forma podstawowa: źrebaczek
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2
źrebiątkiem 28Forma podstawowa: źrebiątko
Opis: pieszczotliwie o źrebięciu.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
źrebiczkach 26Forma podstawowa: źrebiczka
Opis: pieszczotliwie o źrebicy.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
źrebiczkami 24Forma podstawowa: źrebiczka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
źrebiliście 27Forma podstawowa: źrebić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:sec:imperf:refl
źrebiłyście 29Forma podstawowa: źrebić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:sec:imperf:refl
źrebnościom 27Forma podstawowa: źrebność
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
źrenicowego 22Forma podstawowa: źrenicowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
źreniczkami 22Forma podstawowa: źreniczka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
źrenicznemu 23Forma podstawowa: źreniczny
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
źrenicznymi 22Forma podstawowa: źreniczny
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
źródlarkach 29Forma podstawowa: źródlarka
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
źródliskach 29Forma podstawowa: źródlisko
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
źródliskami 27Forma podstawowa: źródlisko
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
źródliskową 30Forma podstawowa: źródliskowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
źródliskowe 26Forma podstawowa: źródliskowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
źródliskowi 26Forma podstawowa: źródliskowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
źródliskowy 27Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
źródłosłowu 30Forma podstawowa: źródłosłów
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
źródłosłowy 29Forma podstawowa: źródłosłów
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
źródłowości 31Forma podstawowa: źródłowość
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:gen:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f

Wyrazy na literę ź o długości 12

ździarskiego 24Forma podstawowa: ździarski
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ździebełkach 29Forma podstawowa: ździebełko
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
ździebełkami 27Forma podstawowa: ździebełko
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
ździeblarzem 25Forma podstawowa: ździeblarz
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
ździeblarzom 25Forma podstawowa: ździeblarz
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
ździerstwach 25Forma podstawowa: ździerstwo
Opis: o czymś, za co ktoś żąda ceny wyższej, niż mu się należy.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
ździerstwami 23Forma podstawowa: ździerstwo
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
ździrowatego 24Forma podstawowa: ździrowaty
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ździrowatość 31Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
ździrowatych 26Forma podstawowa: ździrowaty
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
źrebięciarni 27Forma podstawowa: źrebięciarnia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
źrebilibyśmy 32Forma podstawowa: źrebić
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:pri:imperf:refl
źrebnościach 30Forma podstawowa: źrebność
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
źródliskowej 29Forma podstawowa: źródliskowy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
źródłosłowie 29Forma podstawowa: źródłosłów
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
źródłosłowom 30Forma podstawowa: źródłosłów
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
ździarskiemu 25Forma podstawowa: ździarski
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ździarskości 27Forma podstawowa: ździarskość
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:gen:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f
ździebełkiem 27Forma podstawowa: ździebełko
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
ździrowatemu 25Forma podstawowa: ździrowaty
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ździrowatymi 24Forma podstawowa: ździrowaty
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
źgnęlibyście 35Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:sec:perf:refl.nonrefl
źgnęłybyście 37Forma podstawowa: źgnąć
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:sec:perf:refl.nonrefl
źrebiłybyśmy 34Forma podstawowa: źrebić
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pri:imperf:refl
źrebnościami 28Forma podstawowa: źrebność
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
źródliskowym 29Forma podstawowa: źródliskowy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
źródłosłowem 30Forma podstawowa: źródłosłów
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
źródłosłowów 33Forma podstawowa: źródłosłów
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
źródłowością 36Forma podstawowa: źródłowość
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f

Wyrazy na literę ź o długości 13

ździebełeczek 28Forma podstawowa: ździebełeczko
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
ździebełeczka 28Forma podstawowa: ździebełeczko
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
ździebełeczko 28Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
źrebięciarnia 28Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
źrebięciarnię 32Forma podstawowa: źrebięciarnia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
źrebięciarnio 28Forma podstawowa: źrebięciarnia
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
źrebiłybyście 34Forma podstawowa: źrebić
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:sec:imperf:refl
źródlarkowata 29Forma podstawowa: źródlarkowaty
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
źródlarkowate 29Forma podstawowa: źródlarkowaty
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
źródlarkowaty 30Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
źródliskowego 30Forma podstawowa: źródliskowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
źródliskowych 32Forma podstawowa: źródliskowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
źródliskowymi 30Forma podstawowa: źródliskowy
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
źródłosłowami 31Forma podstawowa: źródłosłów
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
źródłowościom 34Forma podstawowa: źródłowość
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
źródłoznawczą 33Forma podstawowa: źródłoznawczy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
źródłoznawcze 29Forma podstawowa: źródłoznawczy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
źródłoznawstw 29Forma podstawowa: źródłoznawstwo
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
ździarskością 32Forma podstawowa: ździarskość
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ździebełeczku 30Forma podstawowa: ździebełeczko
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
ździeblarzach 28Forma podstawowa: ździeblarz
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
ździeblarzami 26Forma podstawowa: ździeblarz
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
ździeblarzowi 25Forma podstawowa: ździeblarz
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1
ździrowatości 28Forma podstawowa: ździrowatość
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:gen:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f
źrebięciarnią 32Forma podstawowa: źrebięciarnia
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
źrebięciarnie 28Forma podstawowa: źrebięciarnia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
źrebilibyście 32Forma podstawowa: źrebić
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:sec:imperf:refl
źródlarkowaci 29Forma podstawowa: źródlarkowaty
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
źródlarkowatą 33Forma podstawowa: źródlarkowaty
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
źródlarkowate 29Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
źródliskowemu 31Forma podstawowa: źródliskowy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
źródłosłowach 33Forma podstawowa: źródłosłów
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
źródłosłowowi 30Forma podstawowa: źródłosłów
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
źródłoznawcza 29Forma podstawowa: źródłoznawczy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
źródłoznawczy 30Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos

Wyrazy na literę ź o długości 14

ździebełeczkom 30Forma podstawowa: ździebełeczko
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
ździrowatością 33Forma podstawowa: ździrowatość
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
źródlarkowatej 32Forma podstawowa: źródlarkowaty
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
źródlarkowatym 32Forma podstawowa: źródlarkowaty
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
źródłowościami 35Forma podstawowa: źródłowość
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
źródłoznawczej 32Forma podstawowa: źródłoznawczy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
źródłoznawczym 32Forma podstawowa: źródłoznawczy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
źródłoznawstwa 30Forma podstawowa: źródłoznawstwo
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
ździarskościom 30Forma podstawowa: ździarskość
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
źrebięciarniom 30Forma podstawowa: źrebięciarnia
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
źródlarkowatym 32Forma podstawowa: źródlarkowate
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
źródłowościach 37Forma podstawowa: źródłowość
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
źródłoznawstwo 30Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
źródłoznawstwu 32Forma podstawowa: źródłoznawstwo
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2

Wyrazy na literę ź o długości 15

ździebełeczkiem 31Forma podstawowa: ździebełeczko
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
ździeblarzowate 28Opis: Cephidae – rodzina owadów z rzędu błonkówek.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
ździrowatościom 31Forma podstawowa: ździrowatość
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
źródlarkowatych 35Forma podstawowa: źródlarkowate
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3 subst:pl:loc:p3
źródlarkowatymi 33Forma podstawowa: źródlarkowate
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p3

Forma podstawowa: źródlarkowaty
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
źródłoznawczemu 34Forma podstawowa: źródłoznawczy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
źródłoznawczych 35Forma podstawowa: źródłoznawczy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
źródłoznawczymi 33Forma podstawowa: źródłoznawczy
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
źródłoznawstwem 32Forma podstawowa: źródłoznawstwo
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
ździarskościach 33Forma podstawowa: ździarskość
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
ździarskościami 31Forma podstawowa: ździarskość
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
ździebełeczkach 33Forma podstawowa: ździebełeczko
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
ździebełeczkami 31Forma podstawowa: ździebełeczko
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
ździeblarzowaci 28Forma podstawowa: ździeblarzowaty
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
ździeblarzowata 28Forma podstawowa: ździeblarzowaty
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ździeblarzowatą 32Forma podstawowa: ździeblarzowaty
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ździeblarzowate 28Forma podstawowa: ździeblarzowaty
Opis: Cephidae – rodzina owadów z rzędu błonkówek.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
ździeblarzowaty 29Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
źrebięciarniach 33Forma podstawowa: źrebięciarnia
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
źrebięciarniami 31Forma podstawowa: źrebięciarnia
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
źródlarkowatego 33Forma podstawowa: źródlarkowaty
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
źródlarkowatemu 34Forma podstawowa: źródlarkowaty
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
źródlarkowatych 35Forma podstawowa: źródlarkowaty
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
źródłoznawczego 33Forma podstawowa: źródłoznawczy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
źródłoznawstwie 31Forma podstawowa: źródłoznawstwo
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:n2
źródłoznawstwom 32Forma podstawowa: źródłoznawstwo
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2

O serwisie

Wyrazy.pl to słownik scrabble/literaki zawierający wyszukiwarkę wyrazów (słów) dopuszczalnych w grach scrabble i literaki.

Oprócz wyrazów ułożonych z liter podanych przez użytkownika prezentowane są:
· Punktacja wyrazu w grze scrabble bez uwzględnienia premii (po prawej stronie wyrazu)
· Forma fleksyjna danego wyrazu (po najechaniu kursorem myszy na dany wyraz)
· Forma podstawowa wyrazu (po najechaniu kursorem myszy na dany wyraz)
· Opis/definicja formy podstawowej wyrazu (po najechaniu kursorem myszy na dany wyraz)

Domyślnie wyszukiwane są wyrazy zawierające wszystkie podane litery, jak i zawierające tylko niektóre z liter. Po zaznaczeniu opcji Tylko wyrazy zawierające wszystkie litery prezentowane są jedynie słowa zawierające wszystkie litery (anagramy).

Po zaznaczeniu opcji Dodaj jedną dowolną literę (blank) wyszukiwane będą wyrazy zawierające litery podane przez użytkownika (w polu Litery) plus dodatkowo jedna dowolna litera (blank). Funkcja ta ma na celu znalezieni słów, które wykorzystają wszystkie litery/płytki z ręki i którąś z liter znajdujących się na planszy.
Dla przykładu mając do wykorzystania litery K,O,T system znajdzie wyrazy takie jak kotY, tŁok, kNot itp. z dodaną jedną dowolną literą, którą trzeba znaleźć wśród wyrazów już znajdujących się na planszy.

Zestawy wyrazów

Wyrazy/słowa zaczynające się na literę  a b c ć d e ę f g h i j k l ł m n o ó p r s ś t u w y z ź ż
Wyrazy/słowa zawierające literę  ć ń ź