Wyrazy na literę ż

Wyrazy na literę ż o długości 2

że 6Forma fleksyjna: comp qub

Wyrazy na literę ż o długości 3

żak 8Opis: dawne określenie studenta.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma podstawowa: żako
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
żal 8Opis: poczucie skruchy, negatywne emocje, pełne rozpamiętywania przeszłości, zwłaszcza swoich własnych złych uczynków.
Forma fleksyjna: adv pred subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
żar 7Opis: silne uczucie, namiętność, nagłe emocje.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: żary
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p2 subst:pl:gen:p3
żąć 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
żął 13Forma podstawowa: żąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
żąp 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
żel 8Opis: szczególny rodzaj układu koloidalnego, będący efektem koagulacji zolu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
żeń 13Forma podstawowa: żenąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
żga 9Forma podstawowa: żgać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
żmą 12Forma podstawowa: żąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
żnę 11Forma podstawowa: żąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
żon 7Forma podstawowa: żona
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żrę 11Forma podstawowa: zrzeć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: żreć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
żuł 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
żup 10Forma podstawowa: żupa
Opis: miejsce wydobycia lub składowania soli.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żur 9Opis: zakwas używany do gotowania żurku.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
żyj 10Forma podstawowa: żyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
żyn 8
żab 9Forma podstawowa: żaba
Opis: żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi), zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od t
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żad 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
żak 8Forma podstawowa: żaka
Opis: dawne określenie studenta.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żal 8Forma podstawowa: żalić
Opis: poczucie skruchy, negatywne emocje, pełne rozpamiętywania przeszłości, zwłaszcza swoich własnych złych uczynków.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl
żen 7Forma podstawowa: żena
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żeń 13Forma podstawowa: żenia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma podstawowa: żenić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
żer 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
żet 8Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
żeż 11Forma podstawowa: żec
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
żęć 16Forma podstawowa: żąć
żmę 12Forma podstawowa: żąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
żną 11Forma podstawowa: żąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
żrą 11Forma podstawowa: zrzeć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: żreć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
żre 7Forma podstawowa: żreć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
żuć 14Forma podstawowa: żucie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2

Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
żuj 11Forma podstawowa: żuć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
żuk 10Opis: chrząszcz z rodziny żukowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2

Forma podstawowa: żuki
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
żul 10Opis: nadużywająca alkoholu osoba z marginesu społecznego.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
żuł 11Forma podstawowa: żuć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
żyć 13Forma podstawowa: życie
Opis: sfera jakiejś działalności, funkcjonowanie tej sfery lub uczestnictwo w niej.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2

Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
żyd 9Opis: osoba chciwa, skąpa.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
żył 10Forma podstawowa: żyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl

Forma podstawowa: żyła
Opis: osoba szczupła, sprawna fizycznie, witalna i energiczna.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żyr 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: żyro
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
żyt 9Forma podstawowa: żyto
Opis: Secale – rodzaj roślin jednorocznych, dwuletnich lub wieloletnich z rodziny wiechlinowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
żyw 8Forma fleksyjna: adv:pos

Forma podstawowa: żywić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: żywy
Opis: taki, który cechuje kogoś żywego - pełnego energii.
Forma fleksyjna: adjc

Wyrazy na literę ż o długości 4

żaba 10Opis: żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi), zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od t
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żabą 14Forma podstawowa: żaba
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żabę 14Forma podstawowa: żaba
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
żabo 10Forma podstawowa: żaba
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żaby 11Forma podstawowa: żaba
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma podstawowa: żaba
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
żacy 10Forma podstawowa: żak
Opis: dawne określenie studenta.
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
żaka 9Forma podstawowa: żak
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
żaki 9Forma podstawowa: żak
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: żaka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
żaku 11Forma podstawowa: żak
Opis: dawne określenie studenta.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1

Forma podstawowa: żako
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
żali 9Forma podstawowa: żale
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
żanr 8Opis: "zapożyczenie (z ros.) używane na określenie gatunku literackiego (""gnere"")"
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
żarć 13Forma podstawowa: żarcie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
żarł 10Forma podstawowa: zrzeć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
żarn 8Forma podstawowa: żarna
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
żaru 10Forma podstawowa: żar
Opis: silne uczucie, namiętność, nagłe emocje.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
żarz 8Forma podstawowa: żarzyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
żąda 13Forma podstawowa: żądać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
żądz 13Forma podstawowa: żądza
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żąpi 13Forma podstawowa: żąp
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
żbik 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
żele 9Opis: instrument muzyczny z grupy idiofonów w postaci dwóch cienkich, okrągłych dysków, z uwypukleniem biegnącym koncentrycznie, wykonane są głównie ze stopów brązu i mosiądzu, występują w formach o różnej
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
żeli 9Forma podstawowa: żel
Opis: szczególny rodzaj układu koloidalnego, będący efektem koagulacji zolu.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3

Forma podstawowa: żele
Opis: instrument muzyczny z grupy idiofonów w postaci dwóch cienkich, okrągłych dysków, z uwypukleniem biegnącym koncentrycznie, wykonane są głównie ze stopów brązu i mosiądzu, występują w formach o różnej
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
żełw 10Forma podstawowa: żełwa
żeni 8Forma podstawowa: żenia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
żeru 10Forma podstawowa: żer
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
żery 9Forma podstawowa: żer
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
żęli 13Forma podstawowa: żąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
żęła 14Forma podstawowa: żąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
żęły 15Forma podstawowa: żąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
żęto 13Forma podstawowa: żąć
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
żęty 14Forma podstawowa: żąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
żgać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
żgaj 12Forma podstawowa: żgać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
żgał 12Forma podstawowa: żgać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
żgam 11Forma podstawowa: żgać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
żgną 14Forma podstawowa: żgnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
żgnę 14Forma podstawowa: żgnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
żleb 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
żłop 11Forma podstawowa: żłopać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
żłób 16Forma podstawowa: żłobić
Opis: przenośnie o czasie, nieszczęściach, zgryzotach: powodować pojawianie się zmarszczek, bruzd.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl

Opis: rodzaj zazwyczaj drewnianego (dziś coraz częściej plastikowego) koryta na paszę o charakterystycznym przekroju w kształcie litery U używanego do podawania jedzenia dla większych zwierząt gospodarskic
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m3
żmąc 14Forma podstawowa: żąć
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
żmie 9Forma podstawowa: żąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
żmij 11Forma podstawowa: żąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: żmija
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żmin 9
żmud 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
żnąc 13Forma podstawowa: żąć
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
żniw 8Forma podstawowa: żniwo
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
żołd 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
żomp 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
żoną 12Forma podstawowa: żona
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żony 9Forma podstawowa: żona
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
żrąc 13Forma podstawowa: zrzeć
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: żreć
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
żryj 11Forma podstawowa: żreć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
żuaw 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
żuka 11Forma podstawowa: żuk
Opis: chrząszcz z rodziny żukowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
żuki 11Forma podstawowa: żuk
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
żuku 13Forma podstawowa: żuk
Opis: chrząszcz z rodziny żukowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
żula 11Forma podstawowa: żul
Opis: nadużywająca alkoholu osoba z marginesu społecznego.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
żule 11Forma podstawowa: żul
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
żuli 11Forma podstawowa: żuć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: żul
Opis: nadużywająca alkoholu osoba z marginesu społecznego.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
żuły 13Forma podstawowa: żuł
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
żupą 15Forma podstawowa: żupa
Opis: miejsce wydobycia lub składowania soli.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żupy 12Forma podstawowa: żupa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
żury 11Forma podstawowa: żur
Opis: zakwas używany do gotowania żurku.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
żuto 11Forma podstawowa: żuć
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
żuty 12Forma podstawowa: żuć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
żyda 10Forma podstawowa: żyd
Opis: osoba chciwa, skąpa.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
żyle 10Forma podstawowa: żyła
Opis: osoba szczupła, sprawna fizycznie, witalna i energiczna.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
żyła 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
żyłą 15Forma podstawowa: żyła
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żyłę 15Forma podstawowa: żyła
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żynu 11Forma podstawowa: żyn
żyny 10Forma podstawowa: żyn
żyra 9Forma podstawowa: żyro
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
żyto 10Opis: Secale – rodzaj roślin jednorocznych, dwuletnich lub wieloletnich z rodziny wiechlinowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
żytu 12Forma podstawowa: żyto
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
żywa 9Forma podstawowa: żywy
Opis: taki, który cechuje kogoś żywego - pełnego energii.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żywą 13Forma podstawowa: żywy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żywe 9Forma podstawowa: żywy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żywi 9Forma podstawowa: żywić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: żywy
Opis: taki, który cechuje kogoś żywego - pełnego energii.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żywo 9Forma podstawowa: żywy
Forma fleksyjna: adja
żaba 10Opis: żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi), zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od t
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
żabą 14Forma podstawowa: żaba
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
żabć 15Forma podstawowa: żabcia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żabę 14Forma podstawowa: żaba
Opis: żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi), zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od t
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żabi 10Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żabo 10Forma podstawowa: żaba
Opis: żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi), zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od t
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
żadu 11Forma podstawowa: żad
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
żady 10Forma podstawowa: żad
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
żaka 9Forma podstawowa: żak
Opis: dawne określenie studenta.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1 subst:sg:gen:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma podstawowa: żako
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
żaki 9Forma podstawowa: żak
Opis: dawne określenie studenta.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
żako 9Forma podstawowa: żaka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
żaku 11Forma podstawowa: żak
Opis: dawne określenie studenta.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m3
żalą 13Forma podstawowa: żalić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl
żale 9Forma podstawowa: żal
Opis: poczucie skruchy, negatywne emocje, pełne rozpamiętywania przeszłości, zwłaszcza swoich własnych złych uczynków.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
żalę 13Forma podstawowa: żalić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl
żali 9Forma fleksyjna: qub

Forma podstawowa: żalić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl
żalu 11Forma podstawowa: żal
Opis: poczucie skruchy, negatywne emocje, pełne rozpamiętywania przeszłości, zwłaszcza swoich własnych złych uczynków.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
żarł 10Forma podstawowa: żreć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
żart 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
żary 9Forma podstawowa: żar
Opis: silne uczucie, namiętność, nagłe emocje.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p2 subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p2 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p2 subst:pl:voc:p3
żbik 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
żeby 11Forma fleksyjna: comp qub
żela 9Forma podstawowa: żel
Opis: szczególny rodzaj układu koloidalnego, będący efektem koagulacji zolu.
żele 9Forma podstawowa: żel
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
żelu 11Forma podstawowa: żel
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
żeni 8Forma podstawowa: żenić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
żera 8Forma podstawowa: żerać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
żęci 13Forma podstawowa: żąć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
żęło 14Forma podstawowa: żąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
żęta 13Forma podstawowa: żąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
żętą 17Forma podstawowa: żąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
żęte 13Forma podstawowa: żąć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
żgań 16Forma podstawowa: żgać
żmii 9Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos

Forma podstawowa: żmija
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
żmud 12Forma podstawowa: żmuda
Opis: znój, trud, żmudna, ciężka praca.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żnie 8Forma podstawowa: żąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
żnij 10Forma podstawowa: żąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
żniw 8Forma podstawowa: żniwa
Opis: zbiór roślin uprawnych w okresie lata, głównie zbóż (m.in. żyta, pszenicy, jęczmienia, owsa), także innych, po których zostaje ściernisko (rzepak, rośliny strączkowe).
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
żołn 10Forma podstawowa: żołna
Opis: ptak, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w rzędzie kraskowych (Coraciiformes), w rodzinie żołn (Meropidae).
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żona 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żonę 12Forma podstawowa: żona
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żono 8Forma podstawowa: żona
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żółć 19Forma podstawowa: żółcić
Opis: wydzielina wątroby ssaków, biorąca udział w trawieniu tłuszczy.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
żółw 14Opis: gad o ciele otoczonym pancerzem kostnym.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
żreć 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
żubr 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
żuci 11Forma podstawowa: żuć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
żują 16Forma podstawowa: żuć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
żuje 12Forma podstawowa: żuć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
żuję 16Forma podstawowa: żuć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
żuka 11Forma podstawowa: żuk
Opis: chrząszcz z rodziny żukowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
żuki 11Forma podstawowa: żuk
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
żuku 13Forma podstawowa: żuk
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
żule 11Forma podstawowa: żuł
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
żulu 13Forma podstawowa: żul
Opis: nadużywająca alkoholu osoba z marginesu społecznego.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
żuła 12Forma podstawowa: żuć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
żuło 12Forma podstawowa: żuć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
żuły 13Forma podstawowa: żuć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
żupa 11Opis: miejsce wydobycia lub składowania soli.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żupę 15Forma podstawowa: żupa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żupo 11Forma podstawowa: żupa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żuru 12Forma podstawowa: żur
Opis: zakwas używany do gotowania żurku.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
żuta 11Forma podstawowa: żuć
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
żutą 15Forma podstawowa: żuć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
żute 11Forma podstawowa: żuć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
żuwn 10Forma podstawowa: żuwna
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żwir 8Opis: nawierzchnia drogi pokryta żwirem.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
życz 10Forma podstawowa: życzyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
żydy 11Forma podstawowa: żyd
Opis: osoba chciwa, skąpa.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
żydź 18Forma podstawowa: żydzić
żyją 15Forma podstawowa: żyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
żyje 11Forma podstawowa: żyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
żyję 15Forma podstawowa: żyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
żyle 10Forma podstawowa: żyła
Opis: osoba szczupła, sprawna fizycznie, witalna i energiczna.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
żyli 10Forma podstawowa: żyć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
żyła 11Forma podstawowa: żyć
Opis: osoba szczupła, sprawna fizycznie, witalna i energiczna.
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żyłą 15Forma podstawowa: żyła
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
żyłę 15Forma podstawowa: żyła
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
żyło 11Forma podstawowa: żyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl

Forma podstawowa: żyła
Opis: osoba szczupła, sprawna fizycznie, witalna i energiczna.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: żyła
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
żyły 12Forma podstawowa: żyć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl

Forma podstawowa: żyła
Opis: osoba szczupła, sprawna fizycznie, witalna i energiczna.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma podstawowa: żyła
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
żyro 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
żyru 11Forma podstawowa: żyr
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3

Forma podstawowa: żyro
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
żyta 10Forma podstawowa: żyto
Opis: Secale – rodzaj roślin jednorocznych, dwuletnich lub wieloletnich z rodziny wiechlinowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
żyto 10Forma podstawowa: żyć
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl
żywo 9Opis: energicznie, szybko, z werwą.
Forma fleksyjna: adv:pos
żywy 10Opis: taki, który cechuje kogoś żywego - pełnego energii.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos

Wyrazy na literę ż o długości 5

żabce 12Forma podstawowa: żabka
Opis: podskok wykonywany z przysiadu.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
żabek 12Forma podstawowa: żabka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żabie 11Forma podstawowa: żaba
Opis: żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi), zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od t
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
żabką 16Forma podstawowa: żabka
Opis: podskok wykonywany z przysiadu.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żabkę 16Forma podstawowa: żabka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
żabki 12Forma podstawowa: żabka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma podstawowa: żabka
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
żabot 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
żabuś 17Forma podstawowa: żabusia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żacha 12Forma podstawowa: żachać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl
żadem 11Forma podstawowa: żad
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
żadom 11Forma podstawowa: żad
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
żagla 12Forma podstawowa: żagiel
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
żagle 12Forma podstawowa: żagiel
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
żagli 12Forma podstawowa: żagiel
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
żaglu 14Forma podstawowa: żagiel
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
żakom 11Forma podstawowa: żak
Opis: dawne określenie studenta.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: żak
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: żaka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
żaków 14Forma podstawowa: żak
Opis: dawne określenie studenta.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1

Forma podstawowa: żak
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:gen:m3
żaląc 15Forma podstawowa: żalić
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl
żalmy 12Forma podstawowa: żalić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl
żalna 10Forma podstawowa: żalno
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2

Forma podstawowa: żalny
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żalną 14Forma podstawowa: żalny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żalów 14Forma podstawowa: żal
Opis: poczucie skruchy, negatywne emocje, pełne rozpamiętywania przeszłości, zwłaszcza swoich własnych złych uczynków.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3

Forma podstawowa: żale
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
żałób 17Forma podstawowa: żałoba
Opis: smutek, stan, w którym się jest po śmierci kogoś bliskiego.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żałuj 15Forma podstawowa: żałować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
żanry 10Forma podstawowa: żanr
Opis: "zapożyczenie (z ros.) używane na określenie gatunku literackiego (""gnere"")"
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
żarci 10Forma podstawowa: żarty
Opis: taki, który je więcej niż powinien i wypada.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos

Forma podstawowa: żreć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
żarem 10Forma podstawowa: żar
Opis: silne uczucie, namiętność, nagłe emocje.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
żarle 10Forma podstawowa: żarło
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:n2
żarli 10Forma podstawowa: zrzeć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
żarło 11Forma podstawowa: zrzeć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
żarły 12Forma podstawowa: żreć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
żarna 9Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
żarną 13Forma podstawowa: żarny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żarny 10Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żarom 10Forma podstawowa: żary
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p2 subst:pl:dat:p3
żarów 13Forma podstawowa: żar
Opis: silne uczucie, namiętność, nagłe emocje.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
żarta 10Forma podstawowa: żarty
Opis: taki, który je więcej niż powinien i wypada.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos

Forma podstawowa: żreć
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
żartą 14Forma podstawowa: żreć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
żarte 10Forma podstawowa: żarty
Opis: taki, który je więcej niż powinien i wypada.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos

Forma podstawowa: żreć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
żarto 10Forma podstawowa: żarty
Opis: taki, który je więcej niż powinien i wypada.
Forma fleksyjna: adja
żarty 11Forma podstawowa: zrzeć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff

Forma podstawowa: żart
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
żarzą 13Forma podstawowa: żarzyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
żarze 9Forma podstawowa: żar
Opis: silne uczucie, namiętność, nagłe emocje.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
żarzy 10Forma podstawowa: żarzyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
żądać 19Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
żądaj 16Forma podstawowa: żądać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
żądał 16Forma podstawowa: żądać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
żądań 20Forma podstawowa: żądanie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
żądła 16Forma podstawowa: żądło
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
żądną 18Forma podstawowa: żądny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żądza 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żądzę 18Forma podstawowa: żądza
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żądzo 14Forma podstawowa: żądza
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żąłby 18Forma podstawowa: żąć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
żąłem 16Forma podstawowa: żąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
żąłeś 19Forma podstawowa: żąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
żąpiu 16Forma podstawowa: żąp
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
żbika 12Forma podstawowa: żbik
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
żbiki 12Forma podstawowa: żbik
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
żbiku 14Forma podstawowa: żbik
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
żeber 11Forma podstawowa: żebro
Opis: w architekturze: łuk stosowany do wzmocnienia konstrukcji sklepienia, miejsce o zwiększonej nośności.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
żebra 11Forma podstawowa: żebro
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
żebro 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
żebru 13Forma podstawowa: żebro
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
żebrz 11Forma podstawowa: żebrać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
żebym 13Forma podstawowa: żeby
żebyż 16
żelaz 10Forma podstawowa: żelazo
Opis: zwyczajowa nazwa żeliwa.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
żelce 11Forma podstawowa: żelka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
żelką 15Forma podstawowa: żelka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żelkę 15Forma podstawowa: żelka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żelku 13Forma podstawowa: żelek
żelów 14Forma podstawowa: żel
Opis: szczególny rodzaj układu koloidalnego, będący efektem koagulacji zolu.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3

Forma podstawowa: żele
Opis: instrument muzyczny z grupy idiofonów w postaci dwóch cienkich, okrągłych dysków, z uwypukleniem biegnącym koncentrycznie, wykonane są głównie ze stopów brązu i mosiądzu, występują w formach o różnej
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
żeluj 14Forma podstawowa: żelować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
żełwa 11
żenić 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
żenię 13Forma podstawowa: żenić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
żenił 11Forma podstawowa: żenić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
żeńce 16Forma podstawowa: żeńka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
żeńcy 17Forma podstawowa: żeniec
Opis: osoba, która żnie zboże.
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
żeńmy 17Forma podstawowa: żenić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
żeńże 19Forma podstawowa: żenąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
żerać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
żerem 10Forma podstawowa: żer
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
żerni 9Forma podstawowa: żerny
Opis: o organizmach żywych: taki, który ma zdolność pochłaniania, trawienia cząstek organicznych i nieorganicznych.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żerom 10Forma podstawowa: żer
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
żertw 10Forma podstawowa: żertwa
Opis: u dawnych Słowian ofiara całopalna składana na cześć bóstwa.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żeruj 13Forma podstawowa: żerować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
żerze 9Forma podstawowa: żer
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
żęcia 14Forma podstawowa: żąć
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żęcie 14Forma podstawowa: żąć
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żęciu 16Forma podstawowa: żąć
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żęłaś 19Forma podstawowa: żąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
żętyc 16Forma podstawowa: żętyca
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żętym 16Forma podstawowa: żąć
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
żgają 17Forma podstawowa: żgać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
żgała 13Forma podstawowa: żgać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
żgało 13Forma podstawowa: żgać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
żgały 14Forma podstawowa: żgać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
żgana 11Forma podstawowa: żgać
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
żganą 15Forma podstawowa: żgać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
żgane 11Forma podstawowa: żgać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
żgasz 11Forma podstawowa: żgać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
żgnąć 20Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
żgnij 13Forma podstawowa: żgnąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
żłoba 13Forma podstawowa: żłób
Opis: rodzaj zazwyczaj drewnianego (dziś coraz częściej plastikowego) koryta na paszę o charakterystycznym przekroju w kształcie litery U używanego do podawania jedzenia dla większych zwierząt gospodarskic
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
żłobi 13Forma podstawowa: żłobić
Opis: przenośnie o czasie, nieszczęściach, zgryzotach: powodować pojawianie się zmarszczek, bruzd.
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
żmące 15Forma podstawowa: żąć
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żmący 16Forma podstawowa: żąć
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
żmija 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żmiją 16Forma podstawowa: żmii
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żmiję 16Forma podstawowa: żmija
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żmijo 12Forma podstawowa: żmija
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żmind 11Forma podstawowa: żminda
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żminu 12Forma podstawowa: żmin
żminy 11Forma podstawowa: żmin
żmuda 13Opis: znój, trud, żmudna, ciężka praca.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
żmudą 17Forma podstawowa: żmuda
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
żmudę 17Forma podstawowa: żmuda
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1

Forma podstawowa: żmuda
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żmudo 13Forma podstawowa: żmuda
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: żmuda
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
żmudy 14Forma podstawowa: żmud
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
żnąca 14Forma podstawowa: żąć
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
żnącą 18Forma podstawowa: żąć
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
żnące 14Forma podstawowa: żąć
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żnący 15Forma podstawowa: żąć
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
żniwa 9Opis: zbiór roślin uprawnych w okresie lata, głównie zbóż (m.in. żyta, pszenicy, jęczmienia, owsa), także innych, po których zostaje ściernisko (rzepak, rośliny strączkowe).
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
żniwo 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
żołna 11Opis: ptak, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w rzędzie kraskowych (Coraciiformes), w rodzinie żołn (Meropidae).
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żołno 11Forma podstawowa: żołna
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żołny 12Forma podstawowa: żołna
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
żompi 11Forma podstawowa: żomp
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
żonce 10Forma podstawowa: żonka
Opis: pieszczotliwie o żonie.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
żonką 14Forma podstawowa: żonka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żonkę 14Forma podstawowa: żonka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żonki 10Forma podstawowa: żonka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
żonko 10Forma podstawowa: żonka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żonuń 17Forma podstawowa: żonunia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żonuś 15Forma podstawowa: żonusia
Opis: pieszczotliwie o żonie - kobiecie będącej w małżeństwie, współmałżonce.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żółcę 20Forma podstawowa: żółcić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
żółci 16Forma podstawowa: żółcić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: żółty
Opis: o człowieku, który ma żółty kolor skóry.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żółtą 20Forma podstawowa: żółty
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żółto 16Opis: w kolorze żółtym, takim, jak barwa trzeciego pasma tęczy, kolor żółtka, kwiatu jaskra, owocu cytryny itp.
Forma fleksyjna: adv:pos

Forma podstawowa: żółty
Opis: o człowieku, który ma żółty kolor skóry.
Forma fleksyjna: adja
żółwi 15Forma podstawowa: żółw
Opis: gad o ciele otoczonym pancerzem kostnym.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:m3

Opis: powolny, ślamazarny, taki jak u żółwia.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żrąca 14Forma podstawowa: zrzeć
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl

Forma podstawowa: żreć
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
żrącą 18Forma podstawowa: zrzeć
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl

Forma podstawowa: żrący
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żrące 14Forma podstawowa: żrący
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żresz 9Forma podstawowa: żreć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
żuawy 12Forma podstawowa: żuaw
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
żubry 14Forma podstawowa: żubr
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
żuchw 14Forma podstawowa: żuchwa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żucia 12Forma podstawowa: żuć
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żucie 12Forma podstawowa: żuć
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żuciu 14Forma podstawowa: żuć
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żując 18Forma podstawowa: żuć
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
żujmy 15Forma podstawowa: żuć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
żukom 13Forma podstawowa: żuk
Opis: chrząszcz z rodziny żukowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2

Forma podstawowa: żuki
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
żuków 16Forma podstawowa: żuk
Opis: chrząszcz z rodziny żukowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1

Forma podstawowa: żukowo
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
żulia 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żulią 16Forma podstawowa: żulia
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żulie 12Forma podstawowa: żulia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
żulij 14Forma podstawowa: żulia
żulio 12Forma podstawowa: żulia
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żulom 13Forma podstawowa: żul
Opis: nadużywająca alkoholu osoba z marginesu społecznego.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
żułaś 17Forma podstawowa: żuć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
żuław 13Forma podstawowa: żuława
Opis: obszar powstały przez akumulację materiału rzecznego, charakteryzujący się bardzo urodzajnymi glebami.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żułby 16Forma podstawowa: żuć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
żułem 14Forma podstawowa: żuł
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
żułeś 17Forma podstawowa: żuć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
żupną 16Forma podstawowa: żupny
Opis: związany z żupą, kopanią soli.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żupni 12Forma podstawowa: żupny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żurek 12Opis: zakwaszona zupa mączna (niektórzy stosują regionalnie zdeterminowane rozróżnienie żurku od barszczu białego, które rzekomo polega na tym, że do przyrządzenia tych zup używa się różnych rodzajów mąki
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
żurem 12Forma podstawowa: żur
Opis: zakwas używany do gotowania żurku.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
żurki 12Forma podstawowa: żurek
Opis: zakwaszona zupa mączna (niektórzy stosują regionalnie zdeterminowane rozróżnienie żurku od barszczu białego, które rzekomo polega na tym, że do przyrządzenia tych zup używa się różnych rodzajów mąki
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: żurek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
żurku 14Forma podstawowa: żurek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
żurów 15Forma podstawowa: żur
Opis: zakwas używany do gotowania żurku.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
żuwką 16Forma podstawowa: żuwka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żuwki 12Forma podstawowa: żuwka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
żuwko 12Forma podstawowa: żuwka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żuwna 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma podstawowa: żuwny
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żuwną 15Forma podstawowa: żuwna
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f

Forma podstawowa: żuwny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żuwno 11Forma podstawowa: żuwna
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: żuwny
Forma fleksyjna: adja
żuwny 12Forma podstawowa: żuwna
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żużla 16Forma podstawowa: żużel
Opis: produkt uboczny procesów hutniczych metali zawierający topniki, tlenki metali, pozostałości spalania węgla, popioły uformowane w szklisty stop.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
żwawą 13Forma podstawowa: żwawy
Opis: cecha ruchu - taki, który jest pełen energii, żywości.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żwawe 9Forma podstawowa: żwawy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żwawi 9Forma podstawowa: żwawy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żwiru 11Forma podstawowa: żwir
Opis: nawierzchnia drogi pokryta żwirem.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
żwiry 10Forma podstawowa: żwir
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
życic 12Forma podstawowa: życica
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
życiu 13Forma podstawowa: żyć
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:nonrefl
życzą 15Forma podstawowa: życzyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
życzę 15Forma podstawowa: życzyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
żydek 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
żydem 12Forma podstawowa: żyd
Opis: osoba chciwa, skąpa.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
żydka 12Forma podstawowa: żydek
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
żydki 12Forma podstawowa: żydek
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
żydom 12Forma podstawowa: żyd
Opis: osoba chciwa, skąpa.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
żydów 15Forma podstawowa: żydowo
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
żydzą 15Forma podstawowa: żydzić
żydzę 15Forma podstawowa: żydzić
żyjąc 17Forma podstawowa: żyć
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
żyjmy 14Forma podstawowa: żyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
żyjże 16Forma podstawowa: żyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
żylet 12Forma podstawowa: żyleta
Opis: bardzo atrakcyjna kobieta, wzbudzająca respekt i pożądanie.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żylne 11Forma podstawowa: żylny
Opis: związany z żyłą - naczyniem krwionośnym.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żylni 11Forma podstawowa: żylny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żyłam 13Forma podstawowa: żyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:nonrefl
żyłby 15Forma podstawowa: żyć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
żyłce 13Forma podstawowa: żyłka
Opis: ozdoba, pasek o szer. 2-5 mm, stosowany w rzemiośle artystycznym jako motyw zdobniczy, najczęściej jako element intarsji lub inkrustacji.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
żyłek 13Forma podstawowa: żyłka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żyłkę 17Forma podstawowa: żyłka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żyłom 13Forma podstawowa: żyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:pri:imperf:nonrefl
żynem 11Forma podstawowa: żyn
żyraf 14Forma podstawowa: żyrafa
Opis: Giraffa camelopardalis – afrykański ssak parzystokopytny z rodziny żyrafowatych, najwyższe obecnie żyjące zwierzę lądowe, a także największy z przeżuwaczy.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żyrat 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
żyrem 11Forma podstawowa: żyro
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
żyrze 10Forma podstawowa: żyr
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: żyro
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:n2
żytek 12Forma podstawowa: żytko
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
żytka 12Forma podstawowa: żytko
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
żytku 14Forma podstawowa: żytko
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
żytna 11Forma podstawowa: żytny
Opis: taki, który związany jest z żytem, dotyczy żyta.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żytną 15Forma podstawowa: żytny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żytne 11Forma podstawowa: żytny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żytni 11Opis: związany z żytem - zbożem, ziarnami żyta.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos

Forma podstawowa: żytny
Opis: taki, który związany jest z żytem, dotyczy żyta.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żytny 12Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żywca 11Forma podstawowa: żywiec
Opis: Dentaria – rodzaj roślin z rodziny kapustowatych., większość systemów klasyfikacyjnych nie wyróżnia tego rodzaju, lecz uznaje go za synonim rodzaju Cardamine.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
żywce 11Forma podstawowa: żywiec
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: żywiec
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
żywcu 13Forma podstawowa: żywiec
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
żywią 14Forma podstawowa: żywić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
żywic 11Forma podstawowa: żywica
Opis: substancja wytwarzana w niektórych roślinach, najczęściej w drzewach, szczególnie iglastych.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żywię 14Forma podstawowa: żywić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
żywił 12Forma podstawowa: żywić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
żywną 14Forma podstawowa: żywny
Opis: o ziemi, terenie: żyzny, zapewniający bogate plony.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żywni 10Forma podstawowa: żywny
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
żywym 12Forma podstawowa: żywy
Opis: taki, który cechuje kogoś żywego - pełnego energii.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żyzną 14Forma podstawowa: żyzny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żyzne 10Forma podstawowa: żyzny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żyźni 18Forma podstawowa: żyzny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos

Forma podstawowa: żyźny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żabce 12Forma podstawowa: żabka
Opis: podskok wykonywany z przysiadu.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
żabci 12Forma podstawowa: żabcia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
żabia 11Forma podstawowa: żabi
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żabią 15Forma podstawowa: żabi
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żabie 11Forma podstawowa: żaba
Opis: żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi), zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od t
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1

Forma podstawowa: żabi
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żabim 12Forma podstawowa: żabi
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żabio 11Forma podstawowa: żabi
Forma fleksyjna: adja
żabka 12Opis: podskok wykonywany z przysiadu.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
żabką 16Forma podstawowa: żabka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
żabkę 16Forma podstawowa: żabka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żabko 12Forma podstawowa: żabka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: żabka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
żabom 12Forma podstawowa: żaba
Opis: żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi), zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od t
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: żaba
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
żabsk 12Forma podstawowa: żabsko
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
żabuń 19Forma podstawowa: żabunia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żachw 12Forma podstawowa: żachwa
Opis: małe zwierzę morskie zaliczane do osłonic, ma kształt worka z dużym otworem u góry i mniejszym z boku, żyje pojedynczo lub w koloniach, jako jedyne zwierzę (w dorosłym stadium rozwoju) ma ścianę komó
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żaden 10Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żadna 10Forma podstawowa: żaden
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żadną 14Forma podstawowa: żaden
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żadne 10Forma podstawowa: żaden
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żadni 10Forma podstawowa: żaden
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żadów 14Forma podstawowa: żad
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
żagar 11Opis: na Litwie, Wileńszczyśnie - sucha gałąź, chrust..
żagli 12Forma podstawowa: żagle
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
żagwi 11Forma podstawowa: żagiew
Opis: Aeshna – rodzaj stosunkowo dużych ważek z rodziny żagnicowatych, opisano ponad 100 gatunków występujących w obydwu Amerykach, Eurazji i Afryce.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: żagwić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl
żakom 11Forma podstawowa: żako
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
żalem 11Forma podstawowa: żal
Opis: poczucie skruchy, negatywne emocje, pełne rozpamiętywania przeszłości, zwłaszcza swoich własnych złych uczynków.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
żaleń 16Forma podstawowa: żalić
żalić 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
żalił 12Forma podstawowa: żalić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl
żalne 10Forma podstawowa: żalny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żalni 10Forma podstawowa: żalny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żalny 11Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żalom 11Forma podstawowa: żal
Opis: poczucie skruchy, negatywne emocje, pełne rozpamiętywania przeszłości, zwłaszcza swoich własnych złych uczynków.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: żale
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
żalże 14Forma podstawowa: żalić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl
żałób 17Forma podstawowa: żałobić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
żanru 11Forma podstawowa: żanr
Opis: "zapożyczenie (z ros.) używane na określenie gatunku literackiego (""gnere"")"
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
żarci 10Forma podstawowa: zrzeć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
żareł 11Forma podstawowa: żarło
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
żaren 9Forma podstawowa: żarna
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
żarli 10Forma podstawowa: żreć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
żarła 11Forma podstawowa: zrzeć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: żarło
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2

Forma podstawowa: żreć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
żarło 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2

Forma podstawowa: żreć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
żarłu 13Forma podstawowa: żarło
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
żarły 12Forma podstawowa: zrzeć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
żarna 9Forma podstawowa: żarny
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żarne 9Forma podstawowa: żarny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żarni 9Forma podstawowa: żarny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żarom 10Forma podstawowa: żar
Opis: silne uczucie, namiętność, nagłe emocje.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
żarot 10Forma podstawowa: żarota
żarów 13Forma podstawowa: żarówa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żarta 10Forma podstawowa: zrzeć
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
żartą 14Forma podstawowa: zrzeć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff

Forma podstawowa: żarty
Opis: taki, który je więcej niż powinien i wypada.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żarte 10Forma podstawowa: zrzeć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
żarto 10Forma podstawowa: zrzeć
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: żreć
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
żartu 12Forma podstawowa: żart
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
żarty 11Opis: taki, który je więcej niż powinien i wypada.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos

Forma podstawowa: żreć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
żarzę 13Forma podstawowa: żarzyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
żądam 15Forma podstawowa: żądać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
żądeł 16Forma podstawowa: żądło
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
żądlą 19Forma podstawowa: żądlić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
żądle 15Forma podstawowa: żądło
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:n2
żądlę 19Forma podstawowa: żądlić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
żądli 15Forma podstawowa: żądlić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
żądło 16Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
żądłu 18Forma podstawowa: żądło
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
żądna 14Forma podstawowa: żądny
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żądne 14Forma podstawowa: żądny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żądni 14Forma podstawowa: żądny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żądny 15Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żądzą 18Forma podstawowa: żądza
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żądze 14Forma podstawowa: żądza
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
żądzy 15Forma podstawowa: żądza
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
żąpia 14Forma podstawowa: żąp
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
żąpie 14Forma podstawowa: żąp
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
żbika 12Forma podstawowa: żbik
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
żbiki 12Forma podstawowa: żbik
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
żbiku 14Forma podstawowa: żbik
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
żebra 11Forma podstawowa: żebrać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
żebry 12Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
żebrz 11Forma podstawowa: żebrzeć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
żebyś 16Forma podstawowa: żeby
żegna 11Forma podstawowa: żegnać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
żegot 12Forma podstawowa: żegota
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żelek 11Forma podstawowa: żelka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma podstawowa: żelki
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
żelem 11Forma podstawowa: żel
Opis: szczególny rodzaj układu koloidalnego, będący efektem koagulacji zolu.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
żeliw 10Forma podstawowa: żeliwo
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
żelka 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żelki 11Forma podstawowa: żelka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
żelko 11Forma podstawowa: żelka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żelom 11Forma podstawowa: żel
Opis: szczególny rodzaj układu koloidalnego, będący efektem koagulacji zolu.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: żele
Opis: instrument muzyczny z grupy idiofonów w postaci dwóch cienkich, okrągłych dysków, z uwypukleniem biegnącym koncentrycznie, wykonane są głównie ze stopów brązu i mosiądzu, występują w formach o różnej
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
żełwą 15Forma podstawowa: żełwa
żełwę 15Forma podstawowa: żełwa
żełwo 11Forma podstawowa: żełwa
żełwy 12Forma podstawowa: żełwa
żenad 10Forma podstawowa: żenada
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żenet 10Forma podstawowa: żeneta
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żenią 13Forma podstawowa: żenia
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f

Forma podstawowa: żenić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
żenię 13Forma podstawowa: żenia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żenuj 13Forma podstawowa: żenować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
żeńca 16Forma podstawowa: żeniec
Opis: osoba, która żnie zboże.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
żeńce 16Forma podstawowa: żeniec
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
żeńcu 18Forma podstawowa: żeniec
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
żeńmy 17Forma podstawowa: żenąć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
żeńże 19Forma podstawowa: żenić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
żeraj 11Forma podstawowa: żerać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
żerał 11Forma podstawowa: żerać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
żeram 10Forma podstawowa: żerać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
żerań 15Forma podstawowa: żerać
żerdź 18Opis: długa, prosta gałąź, cienki pień.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
żerna 9Forma podstawowa: żerny
Opis: o organizmach żywych: taki, który ma zdolność pochłaniania, trawienia cząstek organicznych i nieorganicznych.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żerną 13Forma podstawowa: żerny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żerne 9Forma podstawowa: żerny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żerny 10Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żerów 13Forma podstawowa: żer
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
żeton 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
żęłam 16Forma podstawowa: żąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
żętej 16Forma podstawowa: żąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff
żgali 12Forma podstawowa: żgać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
żgamy 13Forma podstawowa: żgać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
żgani 11Forma podstawowa: żgać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
żgano 11Forma podstawowa: żgać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
żgany 12Forma podstawowa: żgać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
żgnął 17Forma podstawowa: żgnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
żgnie 11Forma podstawowa: żgnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
żlebu 14Forma podstawowa: żleb
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
żleby 13Forma podstawowa: żleb
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
żłobi 13Forma podstawowa: żłób
Opis: rodzaj zazwyczaj drewnianego (dziś coraz częściej plastikowego) koryta na paszę o charakterystycznym przekroju w kształcie litery U używanego do podawania jedzenia dla większych zwierząt gospodarskic
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
żłobu 15Forma podstawowa: żłób
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
żłoby 14Forma podstawowa: żłób
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
żmąca 15Forma podstawowa: żąć
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
żmącą 19Forma podstawowa: żąć
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
żmija 12Forma podstawowa: żmii
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żmiją 16Forma podstawowa: żmija
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żmije 12Forma podstawowa: żmii
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos

Forma podstawowa: żmija
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
żmijo 12Forma podstawowa: żmii
Forma fleksyjna: adja
żmudą 17Forma podstawowa: żmuda
Opis: znój, trud, żmudna, ciężka praca.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żmudy 14Forma podstawowa: żmuda
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma podstawowa: żmuda
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
żniwa 9Forma podstawowa: żniwo
Opis: zbiór roślin uprawnych w okresie lata, głównie zbóż (m.in. żyta, pszenicy, jęczmienia, owsa), także innych, po których zostaje ściernisko (rzepak, rośliny strączkowe).
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
żniwu 11Forma podstawowa: żniwo
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
żołdu 14Forma podstawowa: żołd
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
żołdy 13Forma podstawowa: żołd
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
żołną 15Forma podstawowa: żołna
Opis: ptak, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w rzędzie kraskowych (Coraciiformes), w rodzinie żołn (Meropidae).
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żołnę 15Forma podstawowa: żołna
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żonek 10Forma podstawowa: żonka
Opis: pieszczotliwie o żonie.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żonie 9Forma podstawowa: żona
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
żonin 9Forma podstawowa: żoniny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom:m1.m2.m3:pos
żonka 10Opis: pieszczotliwie o żonie.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żonom 10Forma podstawowa: żona
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
żożob 15Forma podstawowa: żożoba
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żółcą 20Forma podstawowa: żółcić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
żółci 16Forma podstawowa: żółć
Opis: wydzielina wątroby ssaków, biorąca udział w trawieniu tłuszczy.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f
żółkł 18Forma podstawowa: żółknąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
żółta 16Forma podstawowa: żółty
Opis: o człowieku, który ma żółty kolor skóry.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żółte 16Forma podstawowa: żółty
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żółtw 16Forma podstawowa: żółtwa
żółty 17Opis: o człowieku, który ma żółty kolor skóry.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żrąca 14Forma podstawowa: żrący
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żrącą 18Forma podstawowa: żreć
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
żrące 14Forma podstawowa: zrzeć
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl

Forma podstawowa: żreć
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żrąco 14Opis: w sposób żrący, tak, że wywołuje reakcję przeżerania (w sensie chemicznym).
Forma fleksyjna: adv:pos

Forma podstawowa: żrący
Forma fleksyjna: adja
żrący 15Forma podstawowa: zrzeć
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl

Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos

Forma podstawowa: żreć
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
żremy 11Forma podstawowa: żreć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
żuawa 11Forma podstawowa: żuaw
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
żuawi 11Forma podstawowa: żuaw
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
żubra 13Forma podstawowa: żubr
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
żucia 12Forma podstawowa: żucie
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
żucie 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
żuciu 14Forma podstawowa: żucie
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
żujże 17Forma podstawowa: żuć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
żukom 13Forma podstawowa: żuk
Opis: chrząszcz z rodziny żukowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
żuków 16Forma podstawowa: żuk
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2

Forma podstawowa: żuki
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
żulem 13Forma podstawowa: żul
Opis: nadużywająca alkoholu osoba z marginesu społecznego.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
żulic 13Forma podstawowa: żulica
żulię 16Forma podstawowa: żulia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żulii 12Forma podstawowa: żulia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
żulik 13Opis: w Łodzi i okolicach: chlebek turecki (rodzaj bułki w kształcie tzw. batona, czasem w tym regionie z dodatkiem kawy zbożowej zamiast melasy).
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
żulów 16Forma podstawowa: żul
Opis: nadużywająca alkoholu osoba z marginesu społecznego.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
żułam 14Forma podstawowa: żuć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
żułem 14Forma podstawowa: żuć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
żupan 12Opis: staropolska męska szata, bardzo długa suknia z rękawami, zapinana na rząd drobnych guzików, haftek bądź szamerowana, często dłuższa od kontusza, w żywych kolorach, z kosztownego materiału.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m3
żupie 12Forma podstawowa: żupa
Opis: miejsce wydobycia lub składowania soli.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
żupna 12Forma podstawowa: żupny
Opis: związany z żupą, kopanią soli.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żupne 12Forma podstawowa: żupny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żupny 13Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żupom 13Forma podstawowa: żupa
Opis: miejsce wydobycia lub składowania soli.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
żuraw 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
żurek 12Opis: zakwaszona zupa mączna (niektórzy stosują regionalnie zdeterminowane rozróżnienie żurku od barszczu białego, które rzekomo polega na tym, że do przyrządzenia tych zup używa się różnych rodzajów mąki
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
żurku 14Forma podstawowa: żurek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
żurom 12Forma podstawowa: żur
Opis: zakwas używany do gotowania żurku.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
żurze 11Forma podstawowa: żur
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
żutej 14Forma podstawowa: żuć
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff
żutym 14Forma podstawowa: żuć
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
żuwce 12Forma podstawowa: żuwka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
żuwek 12Forma podstawowa: żuwka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żuwin 11
żuwka 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żuwkę 16Forma podstawowa: żuwka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żuwne 11Forma podstawowa: żuwny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żuwnę 15Forma podstawowa: żuwna
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żuwni 11Forma podstawowa: żuwny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żużel 16Opis: produkt uboczny procesów hutniczych metali zawierający topniki, tlenki metali, pozostałości spalania węgla, popioły uformowane w szklisty stop.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
żużle 16Forma podstawowa: żużel
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
żużli 16Forma podstawowa: żużel
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
żużlu 18Forma podstawowa: żużel
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
żwacz 10Opis: parzysty mięsień żucia, znajdujący się po obu stronach głowy.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
żwawa 9Forma podstawowa: żwawy
Opis: cecha ruchu - taki, który jest pełen energii, żywości.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żwawo 9Opis: z werwą, energicznie.
Forma fleksyjna: adv:pos

Forma podstawowa: żwawy
Opis: cecha ruchu - taki, który jest pełen energii, żywości.
Forma fleksyjna: adja
żwawy 10Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
życia 11Forma podstawowa: życie
Opis: sfera jakiejś działalności, funkcjonowanie tej sfery lub uczestnictwo w niej.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2

Forma podstawowa: żyć
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:nonrefl
życie 11Opis: sfera jakiejś działalności, funkcjonowanie tej sfery lub uczestnictwo w niej.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2

Forma podstawowa: żyć
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:nonrefl

Forma podstawowa: żyto
Opis: Secale – rodzaj roślin jednorocznych, dwuletnich lub wieloletnich z rodziny wiechlinowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:n2
życiu 13Forma podstawowa: życie
Opis: sfera jakiejś działalności, funkcjonowanie tej sfery lub uczestnictwo w niej.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
życzy 12Forma podstawowa: życzyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
żydku 14Forma podstawowa: żydek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
żydów 15Forma podstawowa: żyd
Opis: osoba chciwa, skąpa.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
żydzi 11Forma podstawowa: żyd
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
żylak 12Opis: Phlebia – rodzaj grzybów z rodziny strocznikowatych, grzyby o rozpostartym owocniku i hymenoforze zazwyczaj pomarszczonym i promieniście żyłkowanym.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
żylna 11Forma podstawowa: żylny
Opis: związany z żyłą - naczyniem krwionośnym.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żylną 15Forma podstawowa: żylny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żylny 12Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żyłaś 16Forma podstawowa: żyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:nonrefl
żyłce 13Forma podstawowa: żyłka
Opis: ozdoba, pasek o szer. 2-5 mm, stosowany w rzemiośle artystycznym jako motyw zdobniczy, najczęściej jako element intarsji lub inkrustacji.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
żyłem 13Forma podstawowa: żyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:nonrefl
żyłeś 16Forma podstawowa: żyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:nonrefl
żyłka 13Opis: ozdoba, pasek o szer. 2-5 mm, stosowany w rzemiośle artystycznym jako motyw zdobniczy, najczęściej jako element intarsji lub inkrustacji.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
żyłką 17Forma podstawowa: żyłka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f

Forma podstawowa: żyłka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
żyłkę 17Forma podstawowa: żyłka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
żyłki 13Forma podstawowa: żyłka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma podstawowa: żyłka
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
żyłko 13Forma podstawowa: żyłka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: żyłka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
żyłom 13Forma podstawowa: żyła
Opis: osoba szczupła, sprawna fizycznie, witalna i energiczna.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: żyła
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
żyłuj 16Forma podstawowa: żyłować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
żynie 10Forma podstawowa: żyn
żynom 11Forma podstawowa: żyn
żynów 14Forma podstawowa: żyn
żyrau 12
żyrem 11Forma podstawowa: żyr
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
żyrom 11Forma podstawowa: żyr
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: żyro
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
żyruj 14Forma podstawowa: żyrować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf.perf:refl.nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
żytem 12Forma podstawowa: żyto
Opis: Secale – rodzaj roślin jednorocznych, dwuletnich lub wieloletnich z rodziny wiechlinowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
żytko 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
żytom 12Forma podstawowa: żyto
Opis: Secale – rodzaj roślin jednorocznych, dwuletnich lub wieloletnich z rodziny wiechlinowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
żywca 11Forma podstawowa: żywiec
Opis: Dentaria – rodzaj roślin z rodziny kapustowatych., większość systemów klasyfikacyjnych nie wyróżnia tego rodzaju, lecz uznaje go za synonim rodzaju Cardamine.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3
żywcu 13Forma podstawowa: żywiec
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
żywej 12Forma podstawowa: żywy
Opis: taki, który cechuje kogoś żywego - pełnego energii.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
żywić 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
żywię 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n1 subst:sg:nom:n1 subst:sg:voc:n1
żywik 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
żywmy 12Forma podstawowa: żywić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
żywna 10Forma podstawowa: żywny
Opis: o ziemi, terenie: żyzny, zapewniający bogate plony.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żywne 10Forma podstawowa: żywny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos

Forma podstawowa: żywny
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
żywni 10Forma podstawowa: żywny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żywny 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1

Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żywot 11Opis: literacka biografia świętego, bohatera, monarchy lub innej ważnej osoby, mającej doniosłą rolę w historii.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
żywsi 10Forma podstawowa: żywy
Opis: taki, który cechuje kogoś żywego - pełnego energii.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:com
żywże 14Forma podstawowa: żywić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
żyzna 10Forma podstawowa: żyzny
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żyzny 11Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żyźni 18Forma podstawowa: żyźnić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl

Wyrazy na literę ż o długości 6

żabami 13Forma podstawowa: żaba
Opis: żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi), zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od t
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f

Forma podstawowa: żaba
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
żabcie 13Forma podstawowa: żabcia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
żabcię 17Forma podstawowa: żabcia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żabich 15Forma podstawowa: żabi
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
żabiru 14
żabkom 14Forma podstawowa: żabka
Opis: podskok wykonywany z przysiadu.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: żabka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
żabnic 13Forma podstawowa: żabnica
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żabska 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: żabsko
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
żachaj 15Forma podstawowa: żachać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl
żachną 17Forma podstawowa: żachnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl
żachwa 13Opis: małe zwierzę morskie zaliczane do osłonic, ma kształt worka z dużym otworem u góry i mniejszym z boku, żyje pojedynczo lub w koloniach, jako jedyne zwierzę (w dorosłym stadium rozwoju) ma ścianę komó
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żachwą 17Forma podstawowa: żachwa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żachwę 17Forma podstawowa: żachwa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żaczka 12Forma podstawowa: żaczek
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
żaczku 14Forma podstawowa: żaczek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
żadeit 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
żadnej 13Forma podstawowa: żaden
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
żadowi 11Forma podstawowa: żad
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
żagary 13Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
żagiel 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
żagiew 12Opis: Aeshna – rodzaj stosunkowo dużych ważek z rodziny żagnicowatych, opisano ponad 100 gatunków występujących w obydwu Amerykach, Eurazji i Afryce.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
żaglom 14Forma podstawowa: żagiel
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
żagnic 13Forma podstawowa: żagnica
Opis: okazała ważna z rodziny żagnicowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żagwią 16Forma podstawowa: żagwić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl
żagwie 12Forma podstawowa: żagiew
Opis: Aeshna – rodzaj stosunkowo dużych ważek z rodziny żagnicowatych, opisano ponad 100 gatunków występujących w obydwu Amerykach, Eurazji i Afryce.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
żagwin 12
żakach 14Forma podstawowa: żak
Opis: dawne określenie studenta.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1 subst:pl:loc:m3

Forma podstawowa: żaka
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
żakami 12Forma podstawowa: żaka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f

Forma podstawowa: żako
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
żakard 12Opis: ogólna nazwa tkanin o bardzo rozbudowanych, wielkoformatowych wzorach, jedno- lub wielobarwnych, wykonywanych na krosnach wyposażonych w mechanizm Jacquarda.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
żakiem 12Forma podstawowa: żak
Opis: dawne określenie studenta.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1 subst:sg:inst:m3
żakiet 12Forma podstawowa: żakieta
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żalach 14Forma podstawowa: żal
Opis: poczucie skruchy, negatywne emocje, pełne rozpamiętywania przeszłości, zwłaszcza swoich własnych złych uczynków.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3

Forma podstawowa: żale
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:p3
żalami 12Forma podstawowa: żale
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p3
żaląca 16Forma podstawowa: żalić
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl
żalące 16Forma podstawowa: żalić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl
żalili 12Forma podstawowa: żalić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl
żaliła 13Forma podstawowa: żalić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl
żaliło 13Forma podstawowa: żalić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl
żalimy 13Forma podstawowa: żalić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl
żalisz 11Forma podstawowa: żalić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl
żalnic 12Forma podstawowa: żalnica
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żalnym 13Forma podstawowa: żalny
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żalowi 11Forma podstawowa: żal
Opis: poczucie skruchy, negatywne emocje, pełne rozpamiętywania przeszłości, zwłaszcza swoich własnych złych uczynków.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
żałobą 18Forma podstawowa: żałoba
Opis: smutek, stan, w którym się jest po śmierci kogoś bliskiego.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żałobę 18Forma podstawowa: żałoba
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żałoby 15Forma podstawowa: żałoba
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
żałują 20Forma podstawowa: żałować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
żałuję 20Forma podstawowa: żałować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
żanklu 14Forma podstawowa: żankiel
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
żanrem 11Forma podstawowa: żanr
Opis: "zapożyczenie (z ros.) używane na określenie gatunku literackiego (""gnere"")"
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
żanrom 11Forma podstawowa: żanr
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
żarach 13Forma podstawowa: żary
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:p2 subst:pl:loc:p3
żarami 11Forma podstawowa: żary
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p2 subst:pl:inst:p3
żarcia 11Forma podstawowa: żarcie
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2

Forma podstawowa: żreć
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żarcie 11Forma podstawowa: zrzeć
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
żarcik 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
żarciu 13Forma podstawowa: zrzeć
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl

Forma podstawowa: żarcie
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
żargon 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
żarłam 13Forma podstawowa: zrzeć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: żreć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
żarłaś 16Forma podstawowa: zrzeć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: żreć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
żarłem 13Forma podstawowa: zrzeć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: żarło
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2

Forma podstawowa: żreć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
żarłeś 16Forma podstawowa: żreć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
żarłom 13Forma podstawowa: zrzeć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:pri:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: żarło
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2

Forma podstawowa: żreć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:pri:imperf:refl.nonrefl
żarnik 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
żarota 11
żarotą 15Forma podstawowa: żarota
żarotę 15Forma podstawowa: żarota
żaroto 11Forma podstawowa: żarota
żarowi 10Forma podstawowa: żar
Opis: silne uczucie, namiętność, nagłe emocje.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3

Forma podstawowa: żarowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żarowy 11Forma podstawowa: żarów
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
żarówę 18Forma podstawowa: żarówa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żarówy 15Forma podstawowa: żarówa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
żarscy 12Forma podstawowa: żarski
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1

Forma podstawowa: żarski
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żarska 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f
żarską 15Forma podstawowa: żarska
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:inst:f
żarski 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1

Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żarsko 11Forma fleksyjna: adv:pos
żartej 13Forma podstawowa: zrzeć
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff

Forma podstawowa: żarty
Opis: taki, który je więcej niż powinien i wypada.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
żartka 12Forma podstawowa: żartek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
żartki 12Forma podstawowa: żartek
Opis: o istotach żywych: energiczny, dynamiczny, pełen temperamentu.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
żartom 12Forma podstawowa: żart
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
żartów 15Forma podstawowa: żart
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
żartym 13Forma podstawowa: zrzeć
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff

Forma podstawowa: żarty
Opis: taki, który je więcej niż powinien i wypada.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żarząc 15Forma podstawowa: żarzyć
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
żarzeń 16Forma podstawowa: żarzyć
żarzyć 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
żądała 17Forma podstawowa: żądać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
żądało 17Forma podstawowa: żądać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
żądana 15Forma podstawowa: żądać
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
żądaną 19Forma podstawowa: żądać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
żądane 15Forma podstawowa: żądać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
żądani 15Forma podstawowa: żądać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
żądasz 15Forma podstawowa: żądać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
żądląc 21Forma podstawowa: żądlić
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl pcon:imperf:refl.nonrefl
żądleń 22Forma podstawowa: żądlić
żądlić 21Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
żądlij 18Forma podstawowa: żądlić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
żądłem 18Forma podstawowa: żądło
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
żądłom 18Forma podstawowa: żądło
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
żądnie 15Forma fleksyjna: adv:pos
żąłbym 20Forma podstawowa: żąć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
żąłbyś 23Forma podstawowa: żąć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
żąpiów 19Forma podstawowa: żąp
żbicza 13Forma podstawowa: żbiczy
Opis: związany ze żbikiem, dotyczący żbika.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żbiczą 17Forma podstawowa: żbiczy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żbiczy 14Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żbików 17Forma podstawowa: żbik
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
żebrać 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
żebrak 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
żebrał 14Forma podstawowa: żebrać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
żebrom 13Forma podstawowa: żebry
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
żebrzą 16Forma podstawowa: żebrać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
żebrze 12Forma podstawowa: żebrać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
żebrzę 16Forma podstawowa: żebrzeć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
żegnaj 14Forma podstawowa: żegnać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
żegnał 14Forma podstawowa: żegnać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
żegnam 13Forma podstawowa: żegnać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
żegotą 17Forma podstawowa: żegota
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
żegotę 17Forma podstawowa: żegota
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
żegoto 13Forma podstawowa: żegota
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żelami 12Forma podstawowa: żel
Opis: szczególny rodzaj układu koloidalnego, będący efektem koagulacji zolu.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
żelazo 11Opis: zwyczajowa nazwa żeliwa.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
żelbet 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
żeliwa 11Forma podstawowa: żeliwo
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
żeliwu 13Forma podstawowa: żeliwo
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
żelkom 13Forma podstawowa: żelka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
żelków 16Forma podstawowa: żelek
żelowe 11Forma podstawowa: żelowy
Opis: taki, który ma konsystencję charakterystyczną dla żelu.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żelowi 11Forma podstawowa: żel
Opis: szczególny rodzaj układu koloidalnego, będący efektem koagulacji zolu.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3

Forma podstawowa: żelowy
Opis: taki, który ma konsystencję charakterystyczną dla żelu.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żelują 19Forma podstawowa: żelować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
żeluję 19Forma podstawowa: żelować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
żełwie 12Forma podstawowa: żełwa
żełwom 13Forma podstawowa: żełwa
żenadą 15Forma podstawowa: żenada
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żenadę 15Forma podstawowa: żenada
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żeneta 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żeniąc 15Forma podstawowa: żenić
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
żeniło 12Forma podstawowa: żenić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
żenimy 12Forma podstawowa: żenić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
żenisz 10Forma podstawowa: żenić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
żenuje 14Forma podstawowa: żenować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
żeńcem 18Forma podstawowa: żeniec
Opis: osoba, która żnie zboże.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
żeńcie 17Forma podstawowa: żenić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
żeńcze 17Forma podstawowa: żeńczy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żeńmyż 22Forma podstawowa: żenić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
żeńsko 17Opis: w rodzaju żeńskim.
Forma fleksyjna: adv:pos
żeńsku 19Forma podstawowa: żeński
Opis: mający gramatyczny rodzaj żeński, będący formalnym nośnikiem tego rodzaju, nazwa żeńska, żeńska końcówka.
Forma fleksyjna: adjp
żerach 13Forma podstawowa: żer
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
żerają 16Forma podstawowa: żerać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
żerali 11Forma podstawowa: żerać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
żerami 11Forma podstawowa: żer
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
żerana 10Forma podstawowa: żerać
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
żeraną 14Forma podstawowa: żerać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
żerany 11Forma podstawowa: żerać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
żerdko 12Forma podstawowa: żerdka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żerdzi 11Forma podstawowa: żerdź
Opis: długa, prosta gałąź, cienki pień.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f
żeremi 11Forma podstawowa: żeremie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
żernym 12Forma podstawowa: żerny
Opis: o organizmach żywych: taki, który ma zdolność pochłaniania, trawienia cząstek organicznych i nieorganicznych.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żerowa 10Forma podstawowa: żerowy
Opis: związany z żerem.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żerową 14Forma podstawowa: żerowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żerowi 10Forma podstawowa: żerowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żertwa 11Opis: u dawnych Słowian ofiara całopalna składana na cześć bóstwa.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żertwą 15Forma podstawowa: żertwa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żertwo 11Forma podstawowa: żertwa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żeruję 18Forma podstawowa: żerować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
żetonu 13Forma podstawowa: żeton
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
żetony 12Forma podstawowa: żeton
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
żęciem 16Forma podstawowa: żąć
Forma fleksyjna: ger:sg:inst:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żęciom 16Forma podstawowa: żąć
żętycą 21Forma podstawowa: żętyca
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żętyce 17Forma podstawowa: żętyca
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
żętych 19Forma podstawowa: żąć
Forma fleksyjna: ppas:pl:acc:m1.p1:imperf:aff ppas:pl:gen.loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff
żętycy 18Forma podstawowa: żętyca
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
żętymi 17Forma podstawowa: żąć
Forma fleksyjna: ppas:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff
żgadłu 17Forma podstawowa: żgadło
żgajmy 16Forma podstawowa: żgać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
żgałam 15Forma podstawowa: żgać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
żganej 14Forma podstawowa: żgać
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff
żgania 12Forma podstawowa: żgać
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żganie 12Forma podstawowa: żgać
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żganym 14Forma podstawowa: żgać
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
żgnęły 19Forma podstawowa: żgnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
żigola 13Forma podstawowa: żigolo
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
żigole 13Forma podstawowa: żigolo
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
żigolo 13Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m1 subst:pl:dat:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:inst:m1 subst:pl:loc:m1 subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1 subst:sg:acc:m1 subst:sg:dat:m1 subst:sg:gen:m1 subst:sg:inst:m1 subst:sg:loc:m1 subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1
żigolu 15Forma podstawowa: żigolo
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1
żlebie 13Forma podstawowa: żleb
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
żlebom 14Forma podstawowa: żleb
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
żlebów 17Forma podstawowa: żleb
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
żłobią 18Forma podstawowa: żłobić
Opis: przenośnie o czasie, nieszczęściach, zgryzotach: powodować pojawianie się zmarszczek, bruzd.
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
żłobie 14Forma podstawowa: żłób
Opis: rodzaj zazwyczaj drewnianego (dziś coraz częściej plastikowego) koryta na paszę o charakterystycznym przekroju w kształcie litery U używanego do podawania jedzenia dla większych zwierząt gospodarskic
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m3
żłobię 18Forma podstawowa: żłobić
Opis: przenośnie o czasie, nieszczęściach, zgryzotach: powodować pojawianie się zmarszczek, bruzd.
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
żłobin 14Forma podstawowa: żłobina
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żłobom 15Forma podstawowa: żłób
Opis: rodzaj zazwyczaj drewnianego (dziś coraz częściej plastikowego) koryta na paszę o charakterystycznym przekroju w kształcie litery U używanego do podawania jedzenia dla większych zwierząt gospodarskic
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:pl:dat:m3
żłobów 18Forma podstawowa: żłób
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:gen:m3
żłopmy 15Forma podstawowa: żłopać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
żłopną 17Forma podstawowa: żłopnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
żłopnę 17Forma podstawowa: żłopnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
żłopni 13Forma podstawowa: żłopień
żłóbek 19Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
żłóbmy 20Forma podstawowa: żłobić
Opis: przenośnie o czasie, nieszczęściach, zgryzotach: powodować pojawianie się zmarszczek, bruzd.
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
żłóbże 22Forma podstawowa: żłobić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
żmącej 18Forma podstawowa: żąć
Forma fleksyjna: pact:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
żmącym 18Forma podstawowa: żąć
Forma fleksyjna: pact:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żmijce 14Forma podstawowa: żmijka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
żmijkę 18Forma podstawowa: żmijka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żmijki 14Forma podstawowa: żmijka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
żmijom 14Forma podstawowa: żmija
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
żmijże 17Forma podstawowa: żąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
żminda 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żmindo 12Forma podstawowa: żminda
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żmindy 13Forma podstawowa: żminda
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
żminom 12Forma podstawowa: żmin
żmudna 14Forma podstawowa: żmudny
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żmudną 18Forma podstawowa: żmudny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żmudne 14Forma podstawowa: żmudny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żnącej 17Forma podstawowa: żąć
Forma fleksyjna: pact:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
żniwem 11Forma podstawowa: żniwo
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
żniwie 10Forma podstawowa: żniwo
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:n2
żniwna 10Forma podstawowa: żniwny
Opis: związany ze żniwami.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żniwną 14Forma podstawowa: żniwny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żniwom 11Forma podstawowa: żniwa
Opis: zbiór roślin uprawnych w okresie lata, głównie zbóż (m.in. żyta, pszenicy, jęczmienia, owsa), także innych, po których zostaje ściernisko (rzepak, rośliny strączkowe).
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3

Forma podstawowa: żniwo
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
żołądź 25Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:f subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
żołdak 14Opis: żołnierz, który zachowuje się w sposób niegodny tego miana, np. gorszący, chamski.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
żołdem 14Forma podstawowa: żołd
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
żołdów 17Forma podstawowa: żołd
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
żołnie 12Forma podstawowa: żołna
Opis: ptak, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w rzędzie kraskowych (Coraciiformes), w rodzinie żołn (Meropidae).
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
żompia 12Forma podstawowa: żomp
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
żompiu 14Forma podstawowa: żomp
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
żonaci 11Forma podstawowa: żonaty
Opis: mężczyzna, który ma żonę.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
żonate 11Forma podstawowa: żonaty
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
żonaty 12Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1
żonina 10Forma podstawowa: żoniny
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żoniną 14Forma podstawowa: żoniny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żonine 10Forma podstawowa: żoniny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żonini 10Forma podstawowa: żoniny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żonkil 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
żonuni 12Forma podstawowa: żonunia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
żonusi 12Forma podstawowa: żonusia
Opis: pieszczotliwie o żonie - kobiecie będącej w małżeństwie, współmałżonce.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
żorscy 12Forma podstawowa: żorski
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żorski 11Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żorsko 11Forma fleksyjna: adv:pos
żorżet 15Forma podstawowa: żorżeta
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żożoba 16Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żożobą 20Forma podstawowa: żożoba
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żółcąc 22Forma podstawowa: żółcić
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
żółcią 21Forma podstawowa: żółć
Opis: wydzielina wątroby ssaków, biorąca udział w trawieniu tłuszczy.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żółcie 17Forma podstawowa: żółć
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
żółcił 19Forma podstawowa: żółcić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
żółćmy 23Forma podstawowa: żółcić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
żółćże 25Forma podstawowa: żółcić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
żółkli 18Forma podstawowa: żółknąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
żółkła 19Forma podstawowa: żółknąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl
żółkły 20Forma podstawowa: żółknąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
żółtej 19Forma podstawowa: żółty
Opis: o człowieku, który ma żółty kolor skóry.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
żółtek 18Opis: pogardliwie o kimś rasy żółtej.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
żółtka 18Forma podstawowa: żółtek
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Forma podstawowa: żółtko
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
żółtki 18Forma podstawowa: żółtek
Opis: pogardliwie o kimś rasy żółtej.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: żółtek
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
żółtku 20Forma podstawowa: żółtek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
żółtwa 17
żółtwą 21Forma podstawowa: żółtwa
żółtwę 21Forma podstawowa: żółtwa
żółtwo 17Forma podstawowa: żółtwa
żółwia 16Forma podstawowa: żółwi
Opis: powolny, ślamazarny, taki jak u żółwia.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żółwią 20Forma podstawowa: żółwi
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żółwie 16Forma podstawowa: żółw
Opis: gad o ciele otoczonym pancerzem kostnym.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m1 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m1 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
żółwik 17Opis: Chelone – rodzaj roślin z rodziny babkowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
żółwim 17Forma podstawowa: żółwi
Opis: powolny, ślamazarny, taki jak u żółwia.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żółwio 16Forma podstawowa: żółwi
Forma fleksyjna: adja
żrącej 17Forma podstawowa: zrzeć
Forma fleksyjna: pact:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff:refl.nonrefl

Forma podstawowa: żrący
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
żrącym 17Forma podstawowa: zrzeć
Forma fleksyjna: pact:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl

Forma podstawowa: żrący
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żrecie 11Forma podstawowa: żreć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
żryjmy 15Forma podstawowa: żreć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
żuawom 13Forma podstawowa: żuaw
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
żubrem 15Forma podstawowa: żubr
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
żubrom 15Forma podstawowa: żubr
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
żubroń 20Opis: mieszaniec międzygatunkowy żubra oraz bydła domowego., został wyhodowany w roku 1847 przez Polaka, Leopolda Walickiego, w wyniku skrzyżowania żubra-byka z samicami bydła domowego.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
żubruj 18Forma podstawowa: żubrować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
żubrza 14Forma podstawowa: żubrzy
Opis: związany z żubrem, dotyczący żubra.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żubrzą 18Forma podstawowa: żubrzy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos

Forma podstawowa: żubrzyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl
żubrze 14Forma podstawowa: żubrzy
Opis: związany z żubrem, dotyczący żubra.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żubrzę 18Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n1 subst:sg:nom:n1 subst:sg:voc:n1
żubrzy 15Forma podstawowa: żubrzyć
Opis: związany z żubrem, dotyczący żubra.
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl
żuchwa 15Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żuchwą 19Forma podstawowa: żuchwa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żuchwo 15Forma podstawowa: żuchwa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żuciem 14Forma podstawowa: żuć
Forma fleksyjna: ger:sg:inst:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żuciom 14Forma podstawowa: żucie
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
żuczka 14Forma podstawowa: żuczek
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
żujące 19Forma podstawowa: żuć
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żujący 20Forma podstawowa: żuć
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
żujcie 15Forma podstawowa: żuć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
żujemy 16Forma podstawowa: żuć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
żujesz 14Forma podstawowa: żuć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
żukach 16Forma podstawowa: żuk
Opis: chrząszcz z rodziny żukowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2

Forma podstawowa: żuki
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:p3
żukami 14Forma podstawowa: żuk
Opis: chrząszcz z rodziny żukowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2

Forma podstawowa: żuki
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p3
żukiem 14Forma podstawowa: żuk
Opis: chrząszcz z rodziny żukowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
żukowi 13Forma podstawowa: żuk
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2
żulach 16Forma podstawowa: żul
Opis: nadużywająca alkoholu osoba z marginesu społecznego.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
żulami 14Forma podstawowa: żul
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
żulerń 19Forma podstawowa: żulernia
żuliby 16Forma podstawowa: żuć
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
żulico 14Forma podstawowa: żulica
żulicy 15Forma podstawowa: żulik
Opis: w Łodzi i okolicach: chlebek turecki (rodzaj bułki w kształcie tzw. batona, czasem w tym regionie z dodatkiem kawy zbożowej zamiast melasy).
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
żulika 14Forma podstawowa: żulik
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
żuliku 16Forma podstawowa: żulik
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
żułaby 17Forma podstawowa: żuć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
żuławę 18Forma podstawowa: żuława
Opis: obszar powstały przez akumulację materiału rzecznego, charakteryzujący się bardzo urodzajnymi glebami.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żułoby 17Forma podstawowa: żuć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
żupach 16Forma podstawowa: żupa
Opis: miejsce wydobycia lub składowania soli.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
żupany 14Forma podstawowa: żupan
Opis: staropolska męska szata, bardzo długa suknia z rękawami, zapinana na rząd drobnych guzików, haftek bądź szamerowana, często dłuższa od kontusza, w żywych kolorach, z kosztownego materiału.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
żupnym 15Forma podstawowa: żupny
Opis: związany z żupą, kopanią soli.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żurkom 14Forma podstawowa: żurek
Opis: zakwaszona zupa mączna (niektórzy stosują regionalnie zdeterminowane rozróżnienie żurku od barszczu białego, które rzekomo polega na tym, że do przyrządzenia tych zup używa się różnych rodzajów mąki
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: żurek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
żurków 17Forma podstawowa: żurek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1

Forma podstawowa: żurek
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
żurowi 12Forma podstawowa: żur
Opis: zakwas używany do gotowania żurku.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
żutego 15Forma podstawowa: żuć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m1.m2:imperf:aff ppas:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
żutemu 16Forma podstawowa: żuć
Forma fleksyjna: ppas:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
żutych 17Forma podstawowa: żuć
Forma fleksyjna: ppas:pl:acc:m1.p1:imperf:aff ppas:pl:gen.loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff
żuwiny 13Forma podstawowa: żuwin
żuwkom 14Forma podstawowa: żuwka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
żuwnie 12Forma podstawowa: żuwna
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
żuwnym 14Forma podstawowa: żuwny
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żużlem 18Forma podstawowa: żużel
Opis: produkt uboczny procesów hutniczych metali zawierający topniki, tlenki metali, pozostałości spalania węgla, popioły uformowane w szklisty stop.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
żwacza 11Forma podstawowa: żwacz
Opis: parzysty mięsień żucia, znajdujący się po obu stronach głowy.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
żwacze 11Forma podstawowa: żwacz
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
żwaczu 13Forma podstawowa: żwacz
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
żwaczy 12Forma podstawowa: żwacz
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
żwawej 12Forma podstawowa: żwawy
Opis: cecha ruchu - taki, który jest pełen energii, żywości.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
żwawsi 10Forma podstawowa: żwawy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:com
żwawym 12Forma podstawowa: żwawy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żwirek 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: żwirki
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
żwirki 11Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
żwirku 13Forma podstawowa: żwirek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
żwiruj 14Forma podstawowa: żwirować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
żwirze 10Forma podstawowa: żwir
Opis: nawierzchnia drogi pokryta żwirem.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
życicą 17Forma podstawowa: życica
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
życice 13Forma podstawowa: życica
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
życicę 17Forma podstawowa: życica
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
życico 13Forma podstawowa: życica
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
życicy 14Forma podstawowa: życica
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
życiem 13Forma podstawowa: żyć
Forma fleksyjna: ger:sg:inst:n2:imperf:aff:nonrefl
życiom 13Forma podstawowa: życie
Opis: sfera jakiejś działalności, funkcjonowanie tej sfery lub uczestnictwo w niej.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
życzeń 18Forma podstawowa: życzenie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
życzmy 14Forma podstawowa: życzyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
życzyć 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
żydami 13Forma podstawowa: żyd
Opis: osoba chciwa, skąpa.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
żydkom 14Forma podstawowa: żydek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
żydowi 12Forma podstawowa: żyd
Opis: osoba chciwa, skąpa.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1
żydzie 12Forma podstawowa: żyd
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
żydził 14Forma podstawowa: żydzić
żydźmy 22Forma podstawowa: żydzić
żydźże 24Forma podstawowa: żydzić
żyjąca 18Forma podstawowa: żyć
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:nonrefl
żyjącą 22Forma podstawowa: żyjąca
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:inst:f
żyjące 18Forma podstawowa: żyć
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:nonrefl
żyjący 19Forma podstawowa: żyć
Opis: taki, który żyje, jest żywy, wykazuje funkcje życiowe.
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:nonrefl
żyjesz 13Forma podstawowa: żyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl
żyjmyż 19Forma podstawowa: żyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
żylaka 13Forma podstawowa: żylak
Opis: Phlebia – rodzaj grzybów z rodziny strocznikowatych, grzyby o rozpostartym owocniku i hymenoforze zazwyczaj pomarszczonym i promieniście żyłkowanym.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
żylaki 13Forma podstawowa: żylak
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
żylaku 15Forma podstawowa: żylak
Opis: Phlebia – rodzaj grzybów z rodziny strocznikowatych, grzyby o rozpostartym owocniku i hymenoforze zazwyczaj pomarszczonym i promieniście żyłkowanym.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
żyleto 13Forma podstawowa: żyleta
Opis: bardzo atrakcyjna kobieta, wzbudzająca respekt i pożądanie.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żylety 14Forma podstawowa: żyleta
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
żyliby 15Forma podstawowa: żyć
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
żylnej 14Forma podstawowa: żylny
Opis: związany z żyłą - naczyniem krwionośnym.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
żyłach 16Forma podstawowa: żyła
Opis: osoba szczupła, sprawna fizycznie, witalna i energiczna.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
żyłbym 17Forma podstawowa: żyć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:nonrefl
żyłkom 15Forma podstawowa: żyłka
Opis: ozdoba, pasek o szer. 2-5 mm, stosowany w rzemiośle artystycznym jako motyw zdobniczy, najczęściej jako element intarsji lub inkrustacji.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
żyłkuj 18Forma podstawowa: żyłkować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
żyłowi 13Forma podstawowa: żyłowy
Opis: mający związek z żyłami, ciałami skalnymi lub mineralnymi.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żyłowo 13Forma podstawowa: żyłowy
Forma fleksyjna: adja
żyłują 21Forma podstawowa: żyłować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
żyłuje 17Forma podstawowa: żyłować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
żyłyby 17Forma podstawowa: żyć
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
żynami 12Forma podstawowa: żyn
żynowi 11Forma podstawowa: żyn
żyrach 14Forma podstawowa: żyr
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
żyraci 12Forma podstawowa: żyrat
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
żyrafa 15Opis: Giraffa camelopardalis – afrykański ssak parzystokopytny z rodziny żyrafowatych, najwyższe obecnie żyjące zwierzę lądowe, a także największy z przeżuwaczy.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żyrafą 19Forma podstawowa: żyrafa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żyrafi 15Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żyrafo 15Forma podstawowa: żyrafa
Opis: Giraffa camelopardalis – afrykański ssak parzystokopytny z rodziny żyrafowatych, najwyższe obecnie żyjące zwierzę lądowe, a także największy z przeżuwaczy.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żyrafy 16Forma podstawowa: żyrafa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
żyrami 12Forma podstawowa: żyr
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
żyrond 12Forma podstawowa: żyronda
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żyrują 19Forma podstawowa: żyrować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf.perf:refl.nonrefl verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
żyruję 19Forma podstawowa: żyrować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf.perf:refl.nonrefl verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
żytach 15Forma podstawowa: żyto
Opis: Secale – rodzaj roślin jednorocznych, dwuletnich lub wieloletnich z rodziny wiechlinowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
żytnej 14Forma podstawowa: żytny
Opis: taki, który związany jest z żytem, dotyczy żyta.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
żytnia 12Forma podstawowa: żytni
Opis: związany z żytem - zbożem, ziarnami żyta.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f
żytnią 16Forma podstawowa: żytni
Opis: związany z żytem - zbożem, ziarnami żyta.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos

Forma podstawowa: żytnia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:inst:f
żytnie 12Forma podstawowa: żytni
Opis: związany z żytem - zbożem, ziarnami żyta.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żytnim 13Forma podstawowa: żytnia
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
żytwin 12
żywcom 13Forma podstawowa: żywiec
Opis: Dentaria – rodzaj roślin z rodziny kapustowatych., większość systemów klasyfikacyjnych nie wyróżnia tego rodzaju, lecz uznaje go za synonim rodzaju Cardamine.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
żywców 16Forma podstawowa: żywiec
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:m3

Forma podstawowa: żywiec
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
żywiąc 16Forma podstawowa: żywić
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
żywica 12Opis: substancja wytwarzana w niektórych roślinach, najczęściej w drzewach, szczególnie iglastych.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żywicą 16Forma podstawowa: żywica
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żywico 12Forma podstawowa: żywica
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żywicy 13Forma podstawowa: żywica
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
żywiec 12Opis: Dentaria – rodzaj roślin z rodziny kapustowatych., większość systemów klasyfikacyjnych nie wyróżnia tego rodzaju, lecz uznaje go za synonim rodzaju Cardamine.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
żywiej 13Forma podstawowa: żywo
Opis: energicznie, szybko, z werwą.
Forma fleksyjna: adv:com
żywień 17Forma podstawowa: żywienie
Opis: dziedzina życia związana z dostarczaniem pożywienia.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
żywili 12Forma podstawowa: żywić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
żywiła 13Forma podstawowa: żywić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
żywiły 14Forma podstawowa: żywić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
żywimy 13Forma podstawowa: żywić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
żywioł 13Opis: obszar czyichś zainteresowań, zamiłowań, pasja.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: żywioła
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żywisz 11Forma podstawowa: żywić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
żywmyż 17Forma podstawowa: żywić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
żywnej 13Forma podstawowa: żywny
Opis: o ziemi, terenie: żyzny, zapewniający bogate plony.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
żywnic 12Forma podstawowa: żywnica
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żywość 20Opis: cecha stylu komunikatu, to, że komunikat jest udany, ciekawy.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
żywota 12Forma podstawowa: żywot
Opis: literacka biografia świętego, bohatera, monarchy lub innej ważnej osoby, mającej doniosłą rolę w historii.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
żywotu 14Forma podstawowa: żywot
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
żywszą 15Forma podstawowa: żywy
Opis: taki, który cechuje kogoś żywego - pełnego energii.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:com adj:sg:inst:f:com
żywszy 12Forma podstawowa: żywy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:com adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:com
żyznej 13Forma podstawowa: żyzny
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
żyźnic 20Forma podstawowa: żyźnica
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żyźnie 19Opis: tak, że wzrost roślin jest obfity, urodzajnie.
Forma fleksyjna: adv:pos
żabach 15Forma podstawowa: żaba
Opis: żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi), zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od t
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f

Forma podstawowa: żaba
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
żabcia 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żabcią 17Forma podstawowa: żabcia
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żabciu 15Forma podstawowa: żabcia
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żabiej 14Forma podstawowa: żabi
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
żabimi 13Forma podstawowa: żabi
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
żabotu 15Forma podstawowa: żabot
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
żaboty 14Forma podstawowa: żabot
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
żabsko 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
żabsku 15Forma podstawowa: żabsko
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
żabuni 14Forma podstawowa: żabunia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
żabusi 14Forma podstawowa: żabusia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
żachać 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
żachał 15Forma podstawowa: żachać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl
żacham 14Forma podstawowa: żachać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl
żachań 19Forma podstawowa: żachać
żachnę 17Forma podstawowa: żachnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl
żachwo 13Forma podstawowa: żachwa
Opis: małe zwierzę morskie zaliczane do osłonic, ma kształt worka z dużym otworem u góry i mniejszym z boku, żyje pojedynczo lub w koloniach, jako jedyne zwierzę (w dorosłym stadium rozwoju) ma ścianę komó
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żachwy 14Forma podstawowa: żachwa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
żaczek 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
żaczki 12Forma podstawowa: żaczek
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
żadach 14Forma podstawowa: żad
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
żadami 12Forma podstawowa: żad
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
żadnym 13Forma podstawowa: żaden
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żadzie 11Forma podstawowa: żad
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
żagara 12Forma podstawowa: żagar
Opis: na Litwie, Wileńszczyśnie - sucha gałąź, chrust..
żaglem 14Forma podstawowa: żagiel
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
żaglic 14Forma podstawowa: żaglica
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żaglom 14Forma podstawowa: żagle
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
żagluj 17Forma podstawowa: żaglować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
żagwią 16Forma podstawowa: żagiew
Opis: Aeshna – rodzaj stosunkowo dużych ważek z rodziny żagnicowatych, opisano ponad 100 gatunków występujących w obydwu Amerykach, Eurazji i Afryce.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żakach 14Forma podstawowa: żak
Opis: dawne określenie studenta.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1

Forma podstawowa: żako
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
żakami 12Forma podstawowa: żak
Opis: dawne określenie studenta.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1

Forma podstawowa: żak
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1 subst:pl:inst:m3
żakiem 12Forma podstawowa: żak
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1

Forma podstawowa: żako
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
żakiet 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
żakowi 11Forma podstawowa: żak
Opis: dawne określenie studenta.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1

Forma podstawowa: żak
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:dat:m3
żalami 12Forma podstawowa: żal
Opis: poczucie skruchy, negatywne emocje, pełne rozpamiętywania przeszłości, zwłaszcza swoich własnych złych uczynków.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
żalącą 20Forma podstawowa: żalić
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl
żalący 17Forma podstawowa: żalić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl
żalcie 12Forma podstawowa: żalić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl
żaliły 14Forma podstawowa: żalić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl
żalmyż 17Forma podstawowa: żalić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl
żalnej 13Forma podstawowa: żalny
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
żalnik 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
żalono 11Forma podstawowa: żalić
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl
żałoba 14Opis: smutek, stan, w którym się jest po śmierci kogoś bliskiego.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żałobo 14Forma podstawowa: żałoba
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żałość 21Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
żałuje 16Forma podstawowa: żałować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
żankla 12Forma podstawowa: żankiel
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
żankle 12Forma podstawowa: żankiel
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
żankli 12Forma podstawowa: żankiel
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
żanrów 14Forma podstawowa: żanr
Opis: "zapożyczenie (z ros.) używane na określenie gatunku literackiego (""gnere"")"
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
żanrze 10Forma podstawowa: żanr
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
żarach 13Forma podstawowa: żar
Opis: silne uczucie, namiętność, nagłe emocje.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
żarami 11Forma podstawowa: żar
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
żarcia 11Forma podstawowa: zrzeć
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żarcie 11Forma podstawowa: żart
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: żreć
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żarciu 13Forma podstawowa: żreć
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żarłby 15Forma podstawowa: zrzeć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: żreć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
żarłeś 16Forma podstawowa: zrzeć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
żarłok 13Opis: osoba, która się objada, je za dużo, znacznie ponad miarę.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m2
żarnej 12Forma podstawowa: żarny
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
żarnom 11Forma podstawowa: żarna
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
żarnym 12Forma podstawowa: żarny
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żaroty 12Forma podstawowa: żarota
żarowa 10Forma podstawowa: żarowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos

Forma podstawowa: żarów
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
żarową 14Forma podstawowa: żarowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żarowe 10Forma podstawowa: żarowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żarowy 11Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żarówa 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żarówą 18Forma podstawowa: żarówa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żarówo 14Forma podstawowa: żarówa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żarska 11Forma podstawowa: żarski
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żarską 15Forma podstawowa: żarski
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żarsko 11Forma podstawowa: żarski
Forma fleksyjna: adja
żarsku 13Forma podstawowa: żarski
Forma fleksyjna: adjp
żartcy 13Forma podstawowa: żartki
Opis: o istotach żywych: energiczny, dynamiczny, pełen temperamentu.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żartej 13Forma podstawowa: żreć
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff
żartem 12Forma podstawowa: żart
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
żartka 12Forma podstawowa: żartki
Opis: o istotach żywych: energiczny, dynamiczny, pełen temperamentu.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żartką 16Forma podstawowa: żartki
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żartki 12Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żartko 12Forma podstawowa: żartki
Forma fleksyjna: adja

Forma fleksyjna: adv:pos
żartuj 15Forma podstawowa: żartować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
żartym 13Forma podstawowa: żreć
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
żarzmy 12Forma podstawowa: żarzyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
żarzył 13Forma podstawowa: żarzyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
żarzże 14Forma podstawowa: żarzyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
żądają 21Forma podstawowa: żądać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
żądali 16Forma podstawowa: żądać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
żądały 18Forma podstawowa: żądać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
żądamy 17Forma podstawowa: żądać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
żądano 15Forma podstawowa: żądać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
żądany 16Forma podstawowa: żądać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
żądlił 18Forma podstawowa: żądlić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
żądnej 17Forma podstawowa: żądny
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
żądnym 17Forma podstawowa: żądny
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żądzom 16Forma podstawowa: żądza
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
żąpiem 16Forma podstawowa: żąp
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
żąpiom 16Forma podstawowa: żąp
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
żbicze 13Forma podstawowa: żbiczy
Opis: związany ze żbikiem, dotyczący żbika.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żbikom 14Forma podstawowa: żbik
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: żbik
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
żbików 17Forma podstawowa: żbik
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
żebrań 18Forma podstawowa: żebrać
żebrem 13Forma podstawowa: żebro
Opis: w architekturze: łuk stosowany do wzmocnienia konstrukcji sklepienia, miejsce o zwiększonej nośności.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
żebrom 13Forma podstawowa: żebro
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
żebrów 16Forma podstawowa: żebry
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
żebruj 16Forma podstawowa: żebrować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
żebrzą 16Forma podstawowa: żebrzeć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
żebrze 12Forma podstawowa: żebro
Opis: w architekturze: łuk stosowany do wzmocnienia konstrukcji sklepienia, miejsce o zwiększonej nośności.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:n2
żebrzę 16Forma podstawowa: żebrać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
żeglug 17Forma podstawowa: żegluga
Opis: podróżowanie wodą, rodzaj (gałąź) transportu.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żegluj 17Forma podstawowa: żeglować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
żegnać 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
żegnań 18Forma podstawowa: żegnać
żegota 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma podstawowa: żegotać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
żegotą 17Forma podstawowa: żegota
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żegotę 17Forma podstawowa: żegota
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żegoto 13Forma podstawowa: żegota
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
żegoty 14Forma podstawowa: żegota
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma podstawowa: żegota
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
żelach 14Forma podstawowa: żel
Opis: szczególny rodzaj układu koloidalnego, będący efektem koagulacji zolu.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3

Forma podstawowa: żele
Opis: instrument muzyczny z grupy idiofonów w postaci dwóch cienkich, okrągłych dysków, z uwypukleniem biegnącym koncentrycznie, wykonane są głównie ze stopów brązu i mosiądzu, występują w formach o różnej
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:p3
żelami 12Forma podstawowa: żele
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p3
żelaza 11Forma podstawowa: żelazo
Opis: zwyczajowa nazwa żeliwa.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
żelazu 13Forma podstawowa: żelazo
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
żelich 14Forma podstawowa: żelicha
żeliwo 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
żelkom 13Forma podstawowa: żelki
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
żelkot 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
żelowa 11Forma podstawowa: żelowy
Opis: taki, który ma konsystencję charakterystyczną dla żelu.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żelową 15Forma podstawowa: żelowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żelowy 12Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żeluje 15Forma podstawowa: żelować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
żenada 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żenado 11Forma podstawowa: żenada
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żenady 12Forma podstawowa: żenada
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
żenetą 15Forma podstawowa: żeneta
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żenetę 15Forma podstawowa: żeneta
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żeneto 11Forma podstawowa: żeneta
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żenety 12Forma podstawowa: żeneta
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
żeniec 11Opis: osoba, która żnie zboże.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
żenień 16Forma podstawowa: żenić
żenili 11Forma podstawowa: żenić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
żeniła 12Forma podstawowa: żenić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
żeniły 13Forma podstawowa: żenić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
żenują 18Forma podstawowa: żenować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
żenuję 18Forma podstawowa: żenować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
żeńcie 17Forma podstawowa: żenąć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
żeńcom 18Forma podstawowa: żeniec
Opis: osoba, która żnie zboże.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
żeńców 21Forma podstawowa: żeniec
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
żeńcze 17Forma podstawowa: żeniec
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
żeńmyż 22Forma podstawowa: żenąć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
żeńscy 18Forma podstawowa: żeński
Opis: mający gramatyczny rodzaj żeński, będący formalnym nośnikiem tego rodzaju, nazwa żeńska, żeńska końcówka.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żeńska 17Forma podstawowa: żeński
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żeńską 21Forma podstawowa: żeński
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żeński 17Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żeńsko 17Forma podstawowa: żeński
Forma fleksyjna: adja
żerała 12Forma podstawowa: żerać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
żerało 12Forma podstawowa: żerać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
żerały 13Forma podstawowa: żerać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
żeramy 12Forma podstawowa: żerać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
żerane 10Forma podstawowa: żerać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
żerani 10Forma podstawowa: żerać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
żerano 10Forma podstawowa: żerać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
żerasz 10Forma podstawowa: żerać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
żerdce 12Forma podstawowa: żerdka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
żerdek 12Forma podstawowa: żerdka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żerdka 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żerdką 16Forma podstawowa: żerdka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żerdkę 16Forma podstawowa: żerdka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żerdki 12Forma podstawowa: żerdka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
żernej 12Forma podstawowa: żerny
Opis: o organizmach żywych: taki, który ma zdolność pochłaniania, trawienia cząstek organicznych i nieorganicznych.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
żerowe 10Forma podstawowa: żerowy
Opis: związany z żerem.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żerowi 10Forma podstawowa: żer
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
żerowy 11Opis: związany z żerem.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żertwę 15Forma podstawowa: żertwa
Opis: u dawnych Słowian ofiara całopalna składana na cześć bóstwa.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żertwy 12Forma podstawowa: żertwa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
żerują 18Forma podstawowa: żerować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
żeruje 14Forma podstawowa: żerować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
żęliby 18Forma podstawowa: żąć
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
żęłaby 19Forma podstawowa: żąć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
żęłoby 19Forma podstawowa: żąć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
żęłyby 20Forma podstawowa: żąć
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
żętego 17Forma podstawowa: żąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m1.m2:imperf:aff ppas:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
żętemu 18Forma podstawowa: żąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
żętyca 17Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żętycę 21Forma podstawowa: żętyca
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żętyco 17Forma podstawowa: żętyca
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żgacie 13Forma podstawowa: żgać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
żgadeł 15Forma podstawowa: żgadło
żgadle 14Forma podstawowa: żgadło
żgadła 15Forma podstawowa: żgadło
żgadło 15
żgając 19Forma podstawowa: żgać
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
żgajże 18Forma podstawowa: żgać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
żgałaś 18Forma podstawowa: żgać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
żgałby 17Forma podstawowa: żgać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
żgałem 15Forma podstawowa: żgać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
żgałeś 18Forma podstawowa: żgać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
żganiu 14Forma podstawowa: żgać
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żgnęli 17Forma podstawowa: żgnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
żgnęła 18Forma podstawowa: żgnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
żgnęło 18Forma podstawowa: żgnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
żgnięć 21Forma podstawowa: żgnąć
żiguli 15
żlebem 14Forma podstawowa: żleb
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
żłobak 15Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
żłobek 15Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
żłobem 15Forma podstawowa: żłób
Opis: rodzaj zazwyczaj drewnianego (dziś coraz częściej plastikowego) koryta na paszę o charakterystycznym przekroju w kształcie litery U używanego do podawania jedzenia dla większych zwierząt gospodarskic
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1 subst:sg:inst:m3
żłobić 19Opis: przenośnie o czasie, nieszczęściach, zgryzotach: powodować pojawianie się zmarszczek, bruzd.
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
żłobik 15Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
żłobił 16Forma podstawowa: żłobić
Opis: przenośnie o czasie, nieszczęściach, zgryzotach: powodować pojawianie się zmarszczek, bruzd.
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
żłobka 15Forma podstawowa: żłobek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
żłobki 15Forma podstawowa: żłobek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
żłobku 17Forma podstawowa: żłobek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
żłopać 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
żłopał 15Forma podstawowa: żłopać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
żłopań 19Forma podstawowa: żłopać
żłopią 17Forma podstawowa: żłopać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
żłopie 13Forma podstawowa: żłopać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
żłopię 17Forma podstawowa: żłopać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
żłopże 17Forma podstawowa: żłopać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
żłóbka 19Forma podstawowa: żłóbek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
żłóbki 19Forma podstawowa: żłóbek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
żłóbku 21Forma podstawowa: żłóbek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
żmiemy 13Forma podstawowa: żąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
żmiesz 11Forma podstawowa: żąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
żmijek 14Forma podstawowa: żmijka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żmijka 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żmijką 18Forma podstawowa: żmijka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żmijko 14Forma podstawowa: żmijka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żmijmy 15Forma podstawowa: żąć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
żmindą 16Forma podstawowa: żminda
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żmindę 16Forma podstawowa: żminda
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żminem 12Forma podstawowa: żmin
żminie 11Forma podstawowa: żmin
żminów 15Forma podstawowa: żmin
żmudni 14Forma podstawowa: żmudny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żmudny 15Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żmudom 15Forma podstawowa: żmud
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: żmuda
Opis: znój, trud, żmudna, ciężka praca.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: żmuda
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
żnącym 17Forma podstawowa: żąć
Forma fleksyjna: pact:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żniemy 12Forma podstawowa: żąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
żniesz 10Forma podstawowa: żąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
żnijmy 14Forma podstawowa: żąć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
żnijże 16Forma podstawowa: żąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
żniwne 10Forma podstawowa: żniwny
Opis: związany ze żniwami.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żniwni 10Forma podstawowa: żniwny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żniwny 11Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żołdom 14Forma podstawowa: żołd
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
żołnom 13Forma podstawowa: żołna
Opis: ptak, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w rzędzie kraskowych (Coraciiformes), w rodzinie żołn (Meropidae).
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
żompie 12Forma podstawowa: żomp
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
żonach 13Forma podstawowa: żona
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
żonami 11Forma podstawowa: żona
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
żonata 11Forma podstawowa: żonaty
Opis: mężczyzna, który ma żonę.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żonatą 15Forma podstawowa: żonaty
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żoniny 11Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żonisk 11Forma podstawowa: żonisko
Opis: poczciwa żona lub z lekceważeniem o żonie.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
żonkom 12Forma podstawowa: żonka
Opis: pieszczotliwie o żonie.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
żonkoś 15Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
żorska 11Forma podstawowa: żorski
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żorską 15Forma podstawowa: żorski
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żorsko 11Forma podstawowa: żorski
Forma fleksyjna: adja
żorsku 13Forma podstawowa: żorski
Forma fleksyjna: adjp
żorzan 10Forma podstawowa: żorzanin
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
żożobę 20Forma podstawowa: żożoba
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żożobo 16Forma podstawowa: żożoba
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żożoby 17Forma podstawowa: żożoba
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
żółceń 23Forma podstawowa: żółcić
żółcić 22Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
żółkło 19Forma podstawowa: żółknąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
żółkną 21Forma podstawowa: żółknąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
żółknę 21Forma podstawowa: żółknąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
żółtak 18Opis: Xanthorrhoea Sm. – rodzaj roślin z rodziny żółtakowatych, obejmuje 30 gatunków występujących na Tasmanii oraz w Australii, gdzie stanowią charakterystyczny składnik suchych lasów eukaliptusowych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
żółtek 18Forma podstawowa: żółtko
Opis: pogardliwie o kimś rasy żółtej.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
żółtka 18Forma podstawowa: żółtek
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1 subst:sg:gen:m3
żółtko 18Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
żółtku 20Forma podstawowa: żółtek
Opis: pogardliwie o kimś rasy żółtej.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: żółtko
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
żółtsi 17Forma podstawowa: żółty
Opis: o człowieku, który ma żółty kolor skóry.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:com
żółtwy 18Forma podstawowa: żółtwa
żółtym 19Forma podstawowa: żółty
Opis: o człowieku, który ma żółty kolor skóry.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żółwia 16Forma podstawowa: żółw
Opis: gad o ciele otoczonym pancerzem kostnym.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m1 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3
żółwic 17Forma podstawowa: żółwica
Opis: samica żółwia.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żółwie 16Forma podstawowa: żółwi
Opis: powolny, ślamazarny, taki jak u żółwia.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żółwio 16Forma fleksyjna: adv:pos
żółwiu 18Forma podstawowa: żółw
Opis: gad o ciele otoczonym pancerzem kostnym.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
żrącej 17Forma podstawowa: żreć
Forma fleksyjna: pact:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
żrącym 17Forma podstawowa: żreć
Forma fleksyjna: pact:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żryjże 17Forma podstawowa: żreć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
żuawem 13Forma podstawowa: żuaw
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
żuawie 12Forma podstawowa: żuaw
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
żuawów 16Forma podstawowa: żuaw
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
żubrów 18Forma podstawowa: żubr
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
żubrze 14Forma podstawowa: żubr
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
żubrzę 18Forma podstawowa: żubrzyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl
żubrzy 15Opis: związany z żubrem, dotyczący żubra.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żuchwę 19Forma podstawowa: żuchwa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żuchwy 16Forma podstawowa: żuchwa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
żuciem 14Forma podstawowa: żucie
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
żuczek 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
żuczki 14Forma podstawowa: żuczek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
żuczku 16Forma podstawowa: żuczek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
żująca 19Forma podstawowa: żuć
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
żującą 23Forma podstawowa: żuć
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
żujmyż 20Forma podstawowa: żuć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
żukach 16Forma podstawowa: żuk
Opis: chrząszcz z rodziny żukowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
żukami 14Forma podstawowa: żuk
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
żukiem 14Forma podstawowa: żuk
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
żukowi 13Forma podstawowa: żuk
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1
żulica 14
żulicą 18Forma podstawowa: żulica
żulice 14Forma podstawowa: żulica
żulicę 18Forma podstawowa: żulica
żuliki 14Forma podstawowa: żulik
Opis: w Łodzi i okolicach: chlebek turecki (rodzaj bułki w kształcie tzw. batona, czasem w tym regionie z dodatkiem kawy zbożowej zamiast melasy).
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
żuliom 14Forma podstawowa: żulia
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
żulowi 13Forma podstawowa: żul
Opis: nadużywająca alkoholu osoba z marginesu społecznego.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1
żuława 14Opis: obszar powstały przez akumulację materiału rzecznego, charakteryzujący się bardzo urodzajnymi glebami.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żuławą 18Forma podstawowa: żuława
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żuławo 14Forma podstawowa: żuława
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żuławy 15Forma podstawowa: żuława
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
żułbym 18Forma podstawowa: żuć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
żułbyś 21Forma podstawowa: żuć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
żułyby 18Forma podstawowa: żuć
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
żupami 14Forma podstawowa: żupa
Opis: miejsce wydobycia lub składowania soli.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
żupana 13Forma podstawowa: żupan
Opis: staropolska męska szata, bardzo długa suknia z rękawami, zapinana na rząd drobnych guzików, haftek bądź szamerowana, często dłuższa od kontusza, w żywych kolorach, z kosztownego materiału.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1 subst:sg:gen:m3
żupani 13Forma podstawowa: żupan
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
żupnej 15Forma podstawowa: żupny
Opis: związany z żupą, kopanią soli.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
żupnik 14Opis: zarządca żupy królewskiej, dzierżawca.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
żurach 15Forma podstawowa: żur
Opis: zakwas używany do gotowania żurku.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
żurami 13Forma podstawowa: żur
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
żurawi 12Forma podstawowa: żuraw
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:m3

Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żurnal 13Opis: czasopismo poświęcone modzie, obficie ilustrowane modelami wzorów.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
żutymi 15Forma podstawowa: żuć
Forma fleksyjna: ppas:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff
żuwinu 14Forma podstawowa: żuwin
żuwnej 14Forma podstawowa: żuwny
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
żuwnom 13Forma podstawowa: żuwna
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
żużlom 18Forma podstawowa: żużel
Opis: produkt uboczny procesów hutniczych metali zawierający topniki, tlenki metali, pozostałości spalania węgla, popioły uformowane w szklisty stop.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
żużlów 21Forma podstawowa: żużel
żwirem 11Forma podstawowa: żwir
Opis: nawierzchnia drogi pokryta żwirem.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
żwirki 11Forma podstawowa: żwirek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: żwirko
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
żwirom 11Forma podstawowa: żwir
Opis: nawierzchnia drogi pokryta żwirem.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
żwirów 14Forma podstawowa: żwir
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
życica 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
życiem 13Forma podstawowa: życie
Opis: sfera jakiejś działalności, funkcjonowanie tej sfery lub uczestnictwo w niej.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
życząc 17Forma podstawowa: życzyć
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
życzył 15Forma podstawowa: życzyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
życzże 16Forma podstawowa: życzyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
żydach 15Forma podstawowa: żyd
Opis: osoba chciwa, skąpa.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
żydków 17Forma podstawowa: żydek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
żydłak 15
żydząc 17Forma podstawowa: żydzić
żydzeń 18Forma podstawowa: żydzić
żydzić 17
żyjąca 18Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: żyjący
Opis: taki, który żyje, jest żywy, wykazuje funkcje życiowe.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żyjącą 22Forma podstawowa: żyć
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:nonrefl

Forma podstawowa: żyjący
Opis: taki, który żyje, jest żywy, wykazuje funkcje życiowe.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żyjące 18Forma podstawowa: żyjąca
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f

Forma podstawowa: żyjący
Opis: taki, który żyje, jest żywy, wykazuje funkcje życiowe.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
żyjący 19Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1 subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1
żyjcie 14Forma podstawowa: żyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
żyjemy 15Forma podstawowa: żyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl
żyleta 13Opis: bardzo atrakcyjna kobieta, wzbudzająca respekt i pożądanie.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żyletą 17Forma podstawowa: żyleta
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żyletę 17Forma podstawowa: żyleta
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żylnym 14Forma podstawowa: żylny
Opis: związany z żyłą - naczyniem krwionośnym.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żyłaby 16Forma podstawowa: żyć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:ter:imperf:nonrefl
żyłach 16Forma podstawowa: żyła
Opis: osoba szczupła, sprawna fizycznie, witalna i energiczna.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
żyłami 14Forma podstawowa: żyła
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f

Forma podstawowa: żyła
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
żyłbyś 20Forma podstawowa: żyć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:nonrefl
żyłkom 15Forma podstawowa: żyłka
Opis: ozdoba, pasek o szer. 2-5 mm, stosowany w rzemiośle artystycznym jako motyw zdobniczy, najczęściej jako element intarsji lub inkrustacji.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
żyłoby 16Forma podstawowa: żyć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
żyłowa 13Forma podstawowa: żyłowy
Opis: mający związek z żyłami, ciałami skalnymi lub mineralnymi.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żyłową 17Forma podstawowa: żyłowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żyłowe 13Forma podstawowa: żyłowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żyłowo 13Forma fleksyjna: adv:pos
żyłowy 14Opis: mający związek z żyłami, ciałami skalnymi lub mineralnymi.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żyłuję 21Forma podstawowa: żyłować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
żynach 14Forma podstawowa: żyn
żyrach 14Forma podstawowa: żyro
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
żyrafę 19Forma podstawowa: żyrafa
Opis: Giraffa camelopardalis – afrykański ssak parzystokopytny z rodziny żyrafowatych, najwyższe obecnie żyjące zwierzę lądowe, a także największy z przeżuwaczy.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żyrami 12Forma podstawowa: żyro
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
żyrant 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
żyrata 12Forma podstawowa: żyrat
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
żyraty 13Forma podstawowa: żyrat
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
żyruje 15Forma podstawowa: żyrować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf.perf:refl.nonrefl verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
żytami 13Forma podstawowa: żyto
Opis: Secale – rodzaj roślin jednorocznych, dwuletnich lub wieloletnich z rodziny wiechlinowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
żytkom 14Forma podstawowa: żytko
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
żytnie 12Forma podstawowa: żytnia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
żytnim 13Forma podstawowa: żytni
Opis: związany z żytem - zbożem, ziarnami żyta.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żytnym 14Forma podstawowa: żytny
Opis: taki, który związany jest z żytem, dotyczy żyta.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żywcem 13Forma podstawowa: żywiec
Opis: Dentaria – rodzaj roślin z rodziny kapustowatych., większość systemów klasyfikacyjnych nie wyróżnia tego rodzaju, lecz uznaje go za synonim rodzaju Cardamine.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2 subst:sg:inst:m3

Forma podstawowa: żywiec
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
żywcie 12Forma podstawowa: żywić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
żywcom 13Forma podstawowa: żywiec
Opis: Dentaria – rodzaj roślin z rodziny kapustowatych., większość systemów klasyfikacyjnych nie wyróżnia tego rodzaju, lecz uznaje go za synonim rodzaju Cardamine.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2 subst:pl:dat:m3
żywego 13Forma podstawowa: żywy
Opis: taki, który cechuje kogoś żywego - pełnego energii.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żywemu 14Forma podstawowa: żywy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żywice 12Forma podstawowa: żywica
Opis: substancja wytwarzana w niektórych roślinach, najczęściej w drzewach, szczególnie iglastych.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
żywicę 16Forma podstawowa: żywica
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żywiec 12Opis: Dentaria – rodzaj roślin z rodziny kapustowatych., większość systemów klasyfikacyjnych nie wyróżnia tego rodzaju, lecz uznaje go za synonim rodzaju Cardamine.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
żywika 12Forma podstawowa: żywik
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
żywiki 12Forma podstawowa: żywik
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
żywiku 14Forma podstawowa: żywik
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
żywiło 13Forma podstawowa: żywić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
żywitw 12Forma podstawowa: żywitwa
żywnie 11Forma fleksyjna: adv
żywnym 13Forma podstawowa: żywny
Opis: o ziemi, terenie: żyzny, zapewniający bogate plony.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:sg:inst:m1 subst:sg:loc:m1

Forma podstawowa: żywny
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żywoty 13Forma podstawowa: żywot
Opis: literacka biografia świętego, bohatera, monarchy lub innej ważnej osoby, mającej doniosłą rolę w historii.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
żywsza 11Forma podstawowa: żywy
Opis: taki, który cechuje kogoś żywego - pełnego energii.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:com
żywsze 11Forma podstawowa: żywy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:com adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:com adj:sg:acc:n1.n2:com adj:sg:nom.voc:n1.n2:com
żywych 15Forma podstawowa: żywy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
żywymi 13Forma podstawowa: żywy
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
żyznym 13Forma podstawowa: żyzny
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos

Wyrazy na literę ż o długości 7

żabiemu 16Forma podstawowa: żabi
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żabkach 17Forma podstawowa: żabka
Opis: podskok wykonywany z przysiadu.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f

Forma podstawowa: żabka
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
żabkami 15Forma podstawowa: żabka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
żabnian 13Forma podstawowa: żabnianin
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
żabnicą 18Forma podstawowa: żabnica
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żabocie 14Forma podstawowa: żabot
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
żabocik 15Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
żabotom 15Forma podstawowa: żabot
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
żabskom 15Forma podstawowa: żabsko
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
żabunią 19Forma podstawowa: żabunia
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żabusię 19Forma podstawowa: żabusia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żachała 16Forma podstawowa: żachać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl
żachamy 16Forma podstawowa: żachać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl
żachasz 14Forma podstawowa: żachać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl
żachnął 20Forma podstawowa: żachnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl
żachwie 14Forma podstawowa: żachwa
Opis: małe zwierzę morskie zaliczane do osłonic, ma kształt worka z dużym otworem u góry i mniejszym z boku, żyje pojedynczo lub w koloniach, jako jedyne zwierzę (w dorosłym stadium rozwoju) ma ścianę komó
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
żaczków 17Forma podstawowa: żaczek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
żadeitu 15Forma podstawowa: żadeit
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
żadeity 14Forma podstawowa: żadeit
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
żadnego 14Forma podstawowa: żaden
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żadnemu 15Forma podstawowa: żaden
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żadnych 16Forma podstawowa: żaden
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
żadnymi 14Forma podstawowa: żaden
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
żagarom 14Forma podstawowa: żagary
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
żagarze 13Forma podstawowa: żagar
Opis: na Litwie, Wileńszczyśnie - sucha gałąź, chrust..
żaglach 17Forma podstawowa: żagiel
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3

Forma podstawowa: żagle
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:p3
żaglami 15Forma podstawowa: żagiel
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3

Forma podstawowa: żagle
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p3
żaglarz 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
żaglicą 19Forma podstawowa: żaglica
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żaglico 15Forma podstawowa: żaglica
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żaglowa 14Forma podstawowa: żaglowy
Opis: taki, który posiada przynajmniej jeden żagiel, taki, który napędzany jest głównie dzięki żaglom.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żaglowe 14Forma podstawowa: żaglowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żaglowi 14Forma podstawowa: żaglowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żaglowy 15Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żaglują 22Forma podstawowa: żaglować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
żagluję 22Forma podstawowa: żaglować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
żagnicą 18Forma podstawowa: żagnica
Opis: okazała ważna z rodziny żagnicowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żagnicę 18Forma podstawowa: żagnica
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żagnico 14Forma podstawowa: żagnica
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żagwina 13Forma podstawowa: żagwin
żagwinu 15Forma podstawowa: żagwin
żakardu 15Forma podstawowa: żakard
Opis: ogólna nazwa tkanin o bardzo rozbudowanych, wielkoformatowych wzorach, jedno- lub wielobarwnych, wykonywanych na krosnach wyposażonych w mechanizm Jacquarda.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
żakardy 14Forma podstawowa: żakard
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
żakietu 15Forma podstawowa: żakiet
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
żakiety 14Forma podstawowa: żakiet
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: żakieta
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
żakowie 12Forma podstawowa: żak
Opis: dawne określenie studenta.
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
żalącej 19Forma podstawowa: żalić
Forma fleksyjna: pact:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff:refl
żaliłam 15Forma podstawowa: żalić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl
żaliłaś 18Forma podstawowa: żalić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl
żaliłby 17Forma podstawowa: żalić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl
żalnego 14Forma podstawowa: żalny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żalnemu 15Forma podstawowa: żalny
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żalnica 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żalnice 13Forma podstawowa: żalnica
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
żalnicę 17Forma podstawowa: żalnica
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żalnico 13Forma podstawowa: żalnica
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żalnicy 14Forma podstawowa: żalnica
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
żalniki 13Forma podstawowa: żalnik
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
żalnych 16Forma podstawowa: żalny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
żalnymi 14Forma podstawowa: żalny
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
żaluzją 20Forma podstawowa: żaluzja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żaluzji 16Forma podstawowa: żaluzja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
żaluzyj 17Forma podstawowa: żaluzja
żałobna 15Forma podstawowa: żałobny
Opis: związany z żałobą, pożegnaniem i pochówkiem osoby zmarłej.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żałobną 19Forma podstawowa: żałobny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żałobni 15Forma podstawowa: żałobny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żałobny 16Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żałosne 13Forma podstawowa: żałosny
Opis: żałobny - taki, który towarzyszy żałobie.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żałości 18Forma podstawowa: żałość
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:gen:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f
żałować 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
żałował 15Forma podstawowa: żałować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
żałując 22Forma podstawowa: żałować
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
żałujmy 19Forma podstawowa: żałować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
żanklem 14Forma podstawowa: żankiel
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
żanrowi 11Forma podstawowa: żanr
Opis: "zapożyczenie (z ros.) używane na określenie gatunku literackiego (""gnere"")"
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
żararak 12Forma podstawowa: żararaka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żarciem 13Forma podstawowa: żreć
Forma fleksyjna: ger:sg:inst:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żarecką 17Forma podstawowa: żarecki
Opis: związany z Żarkami - miastem w województwie śląskim, w powiecie myszkowskim.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żarecku 15Forma podstawowa: żarecki
Forma fleksyjna: adjp
żarełka 14Forma podstawowa: żarełko
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
żarklin 13
żarliby 15Forma podstawowa: żreć
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
żarliwą 16Forma podstawowa: żarliwy
Opis: o człowieku: gorliwy, namiętny, taki, który robi coś z oddaniem, wiarą, energicznie.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żarłaby 16Forma podstawowa: żreć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
żarłach 16Forma podstawowa: żarło
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
żarłbym 17Forma podstawowa: żreć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
żarłbyś 20Forma podstawowa: zrzeć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
żarłoby 16Forma podstawowa: zrzeć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
żarłocy 15Forma podstawowa: żarłok
Opis: osoba, która się objada, je za dużo, znacznie ponad miarę.
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
żarłoki 14Forma podstawowa: żarłok
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
żarłoku 16Forma podstawowa: żarłok
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m2
żarnach 14Forma podstawowa: żarna
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:p3
żarnego 13Forma podstawowa: żarny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żarnemu 14Forma podstawowa: żarny
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żarnika 12Forma podstawowa: żarnik
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
żarniki 12Forma podstawowa: żarnik
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
żarnowa 11Forma podstawowa: żarnowo
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2

Forma podstawowa: żarnowy
Opis: związany z żarnami, urządzeniem do ręcznego mielenia zboża.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos

Forma podstawowa: żarnów
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
żarnową 15Forma podstawowa: żarnowy
Opis: związany z żarnami, urządzeniem do ręcznego mielenia zboża.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żarnowy 12Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żarnych 15Forma podstawowa: żarny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
żarnymi 13Forma podstawowa: żarny
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
żarotom 13Forma podstawowa: żarota
żarówce 16Forma podstawowa: żarówka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
żarówek 16Forma podstawowa: żarówka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żarówką 20Forma podstawowa: żarówka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żarówkę 20Forma podstawowa: żarówka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żarówom 16Forma podstawowa: żarówa
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
żarskie 12Forma podstawowa: żarski
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos

Forma podstawowa: żarski
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
żarskim 13Forma podstawowa: żarski
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:sg:inst:m1 subst:sg:loc:m1

Forma podstawowa: żarski
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żartach 15Forma podstawowa: żart
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
żartego 14Forma podstawowa: zrzeć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m1.m2:imperf:aff ppas:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
żartemu 15Forma podstawowa: zrzeć
Forma fleksyjna: ppas:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff

Forma podstawowa: żarty
Opis: taki, który je więcej niż powinien i wypada.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żartkie 13Forma podstawowa: żartki
Opis: o istotach żywych: energiczny, dynamiczny, pełen temperamentu.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żartkim 14Forma podstawowa: żartki
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żartuje 16Forma podstawowa: żartować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
żartuję 20Forma podstawowa: żartować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
żartych 16Forma podstawowa: zrzeć
Forma fleksyjna: ppas:pl:acc:m1.p1:imperf:aff ppas:pl:gen.loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff
żartymi 14Forma podstawowa: zrzeć
Forma fleksyjna: ppas:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff

Forma podstawowa: żarty
Opis: taki, który je więcej niż powinien i wypada.
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
żarzalń 18Forma podstawowa: żarzalnia
żarząca 16Forma podstawowa: żarzyć
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
żarzmyż 17Forma podstawowa: żarzyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
żarzone 11Forma podstawowa: żarzyć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
żarzyli 13Forma podstawowa: żarzyć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
żarzyła 14Forma podstawowa: żarzyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
żarzyło 14Forma podstawowa: żarzyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
żarzymy 14Forma podstawowa: żarzyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
żądając 23Forma podstawowa: żądać
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
żądajmy 20Forma podstawowa: żądać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
żądajże 22Forma podstawowa: żądać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
żądałam 19Forma podstawowa: żądać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
żądałem 19Forma podstawowa: żądać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
żądania 16Forma podstawowa: żądać
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:refl.nonrefl

Forma podstawowa: żądanie
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
żądanie 16Forma podstawowa: żądać
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żądaniu 18Forma podstawowa: żądać
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żądanym 18Forma podstawowa: żądać
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
żądełek 19Forma podstawowa: żądełko
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
żądląca 22Forma podstawowa: żądlić
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
żądlącą 26Forma podstawowa: żądlić
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:nonrefl pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
żądlący 23Forma podstawowa: żądlić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:nonrefl pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
żądleni 17Forma podstawowa: żądlić
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
żądlili 18Forma podstawowa: żądlić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
żądliła 19Forma podstawowa: żądlić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
żądlisz 17Forma podstawowa: żądlić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
żądlone 17Forma podstawowa: żądlić
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
żądlony 18Forma podstawowa: żądlić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
żądłowa 18Forma podstawowa: żądłowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żądłową 22Forma podstawowa: żądłowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żądłowy 19Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żądnego 18Forma podstawowa: żądny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żądnemu 19Forma podstawowa: żądny
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żądnymi 18Forma podstawowa: żądny
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
żądzach 19Forma podstawowa: żądza
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
żądzami 17Forma podstawowa: żądza
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
żąpiowi 16Forma podstawowa: żąp
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
żbiczki 15Forma podstawowa: żbiczek
żbiczku 17Forma podstawowa: żbiczek
żbiczym 16Forma podstawowa: żbiczy
Opis: związany ze żbikiem, dotyczący żbika.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żbikach 17Forma podstawowa: żbik
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2

Forma podstawowa: żbik
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
żbikiem 15Forma podstawowa: żbik
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
żeberka 14Forma podstawowa: żeberko
Opis: danie, którego głównym składnikiem są smażone, duszone lub pieczone żeberka.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
żebrach 16Forma podstawowa: żebro
Opis: w architekturze: łuk stosowany do wzmocnienia konstrukcji sklepienia, miejsce o zwiększonej nośności.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
żebracz 14Forma podstawowa: żebraczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
żebraku 16Forma podstawowa: żebrak
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
żebrali 14Forma podstawowa: żebrać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
żebrała 15Forma podstawowa: żebrać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl
żebrało 15Forma podstawowa: żebrać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
żebrały 16Forma podstawowa: żebrać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
żebrana 13Forma podstawowa: żebrać
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
żebraną 17Forma podstawowa: żebrać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
żebrani 13Forma podstawowa: żebrać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
żebrano 13Forma podstawowa: żebrać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl
żebrany 14Forma podstawowa: żebrać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
żebrową 17Forma podstawowa: żebrowy
Opis: dotyczący żebra - kości.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żebrowo 13Forma podstawowa: żebrowy
Forma fleksyjna: adja
żebrują 21Forma podstawowa: żebrować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
żebruje 17Forma podstawowa: żebrować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
żebruję 21Forma podstawowa: żebrować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
żebrząc 18Forma podstawowa: żebrzeć
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
żebrzmy 15Forma podstawowa: żebrzeć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
żebrzże 17Forma podstawowa: żebrać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl

Forma podstawowa: żebrzeć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
żebyśmy 20Forma podstawowa: żeby
żegadła 16Forma podstawowa: żegadło
Opis: narzędzie medyczne stosowane w przyżeganiu termicznym (kauteryzacji termicznej) - zabiegu polegającym na koagulowaniu żywej, patologicznie zmienionej tkanki, wykonywanym najczęściej na powierzchni bł
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
żegawek 14Forma podstawowa: żegawka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żegawka 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żegawkę 18Forma podstawowa: żegawka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żegawki 14Forma podstawowa: żegawka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
żeglarz 14Opis: paź żeglarz, witeź żeglarz, żeglarek, Iphiclides podalirius, Papilio podalirius - motyl dzienny zaliczany do rodziny paziowatych, ma ubarwienie skrzydeł jasnożółte z czarnymi, klinowato zwężającymi s
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m2
żeglugą 22Forma podstawowa: żegluga
Opis: podróżowanie wodą, rodzaj (gałąź) transportu.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żeglugi 18Forma podstawowa: żegluga
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
żeglugo 18Forma podstawowa: żegluga
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żeglują 22Forma podstawowa: żeglować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
żegnają 19Forma podstawowa: żegnać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
żegnali 14Forma podstawowa: żegnać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
żegnało 15Forma podstawowa: żegnać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
żegnana 13Forma podstawowa: żegnać
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
żegnane 13Forma podstawowa: żegnać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
żegnasz 13Forma podstawowa: żegnać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
żegocie 14Forma podstawowa: żegota
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
żelatyn 14Forma podstawowa: żelatyna
Opis: porcja żelatyny, określona ilość tego produktu, zazwyczaj papierowe opakowanie.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żelazek 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
żelazem 13Forma podstawowa: żelazo
Opis: zwyczajowa nazwa żeliwa.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
żelazie 12Forma podstawowa: żelazo
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:n2
żelaziw 12Forma podstawowa: żelaziwo
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
żelazka 13Forma podstawowa: żelazek
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
żelazko 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
żelazku 15Forma podstawowa: żelazko
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
żelazna 12Forma podstawowa: żelazno
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
żelazną 16Forma podstawowa: żelazny
Opis: przenośnie: wytrzymały, silny, twardy (zarówno fizycznie, jak psychicznie).
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żelazne 12Forma podstawowa: żelazna
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f

Forma podstawowa: żelazny
Opis: przenośnie: wytrzymały, silny, twardy (zarówno fizycznie, jak psychicznie).
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żelazny 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1
żelazom 13Forma podstawowa: żelazo
Opis: zwyczajowa nazwa żeliwa.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
żelbetu 17Forma podstawowa: żelbet
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
żelbety 16Forma podstawowa: żelbet
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
żeleźce 21Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
żelgate 15
żelgrud 17Forma podstawowa: żelgruda
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żelicho 15Forma podstawowa: żelicha
żelichy 16Forma podstawowa: żelicha
żelisze 12Forma podstawowa: żelicha
żeliwem 13Forma podstawowa: żeliwo
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
żeliwie 12Forma podstawowa: żeliwo
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:n2
żeliwna 12Forma podstawowa: żeliwny
Opis: wykonany z żeliwa, zawierający żeliwo.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żeliwne 12Forma podstawowa: żeliwny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żeliwni 12Forma podstawowa: żeliwny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żeliwny 13Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żelkach 16Forma podstawowa: żelki
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:p3
żelkotu 16Forma podstawowa: żelkot
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
żelkoty 15Forma podstawowa: żelkot
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
żelowań 18Forma podstawowa: żelować
żelowym 14Forma podstawowa: żelowy
Opis: taki, który ma konsystencję charakterystyczną dla żelu.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żenadom 13Forma podstawowa: żenada
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
żenecie 12Forma podstawowa: żeneta
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
żeniaci 12Forma podstawowa: żeniaty
Opis: o mężczyźnie: taki, który ma żonę, jest po ślubie.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żeniata 12Forma podstawowa: żeniaty
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żeniatą 16Forma podstawowa: żeniaty
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żeniąca 16Forma podstawowa: żenić
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
żeniący 17Forma podstawowa: żenić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
żenicie 12Forma podstawowa: żenić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
żenidło 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
żenieni 11Forma podstawowa: żenić
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
żenilin 12
żeniłby 16Forma podstawowa: żenić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
żeniłeś 17Forma podstawowa: żenić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
żenione 11Forma podstawowa: żenić
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
żeniono 11Forma podstawowa: żenić
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
żenować 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
żenując 20Forma podstawowa: żenować
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
żenujmy 17Forma podstawowa: żenować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
żeńcach 21Forma podstawowa: żeniec
Opis: osoba, która żnie zboże.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
żeńcież 22Forma podstawowa: żenąć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
żeńcowi 18Forma podstawowa: żeniec
Opis: osoba, która żnie zboże.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1
żeńskie 18Forma podstawowa: żeński
Opis: mający gramatyczny rodzaj żeński, będący formalnym nośnikiem tego rodzaju, nazwa żeńska, żeńska końcówka.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żerając 18Forma podstawowa: żerać
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
żerajże 17Forma podstawowa: żerać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
żerałam 14Forma podstawowa: żerać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
żerałaś 17Forma podstawowa: żerać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
żerałem 14Forma podstawowa: żerać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
żerałeś 17Forma podstawowa: żerać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
żerania 11Forma podstawowa: żerać
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żeranie 11Forma podstawowa: żerać
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żeranym 13Forma podstawowa: żerać
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
żerdzie 12Forma podstawowa: żerdź
Opis: długa, prosta gałąź, cienki pień.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
żernymi 13Forma podstawowa: żerny
Opis: o organizmach żywych: taki, który ma zdolność pochłaniania, trawienia cząstek organicznych i nieorganicznych.
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
żerować 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
żerował 13Forma podstawowa: żerować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
żerowym 13Forma podstawowa: żerowy
Opis: związany z żerem.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żertwom 13Forma podstawowa: żertwa
Opis: u dawnych Słowian ofiara całopalna składana na cześć bóstwa.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
żerując 20Forma podstawowa: żerować
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
żerujmy 17Forma podstawowa: żerować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
żerujże 19Forma podstawowa: żerować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
żetonie 12Forma podstawowa: żeton
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
żetonów 16Forma podstawowa: żeton
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
żęłabym 21Forma podstawowa: żąć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
żgający 21Forma podstawowa: żgać
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
żgajmyż 21Forma podstawowa: żgać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
żgaliby 17Forma podstawowa: żgać
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
żgałaby 18Forma podstawowa: żgać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
żgałbym 19Forma podstawowa: żgać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
żgałyby 19Forma podstawowa: żgać
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
żganego 15Forma podstawowa: żgać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m1.m2:imperf:aff ppas:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
żganemu 16Forma podstawowa: żgać
Forma fleksyjna: ppas:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
żganiem 14Forma podstawowa: żgać
Forma fleksyjna: ger:sg:inst:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żganych 17Forma podstawowa: żgać
Forma fleksyjna: ppas:pl:acc:m1.p1:imperf:aff ppas:pl:gen.loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff
żganymi 15Forma podstawowa: żgać
Forma fleksyjna: ppas:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff
żgnąłby 22Forma podstawowa: żgnąć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
żgnąłem 20Forma podstawowa: żgnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:perf:refl.nonrefl
żgnąłeś 23Forma podstawowa: żgnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:perf:refl.nonrefl
żgnęłaś 23Forma podstawowa: żgnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:perf:refl.nonrefl
żgniemy 15Forma podstawowa: żgnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:perf:refl.nonrefl
żgnięci 18Forma podstawowa: żgnąć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff
żgniętą 22Forma podstawowa: żgnąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
żgnięty 19Forma podstawowa: żgnąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff
żigolom 15Forma podstawowa: żigolo
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
żlebową 18Forma podstawowa: żlebowy
Opis: taki, który związany jest ze żlebem.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żlebowi 14Forma podstawowa: żleb
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
żłobach 18Forma podstawowa: żłób
Opis: rodzaj zazwyczaj drewnianego (dziś coraz częściej plastikowego) koryta na paszę o charakterystycznym przekroju w kształcie litery U używanego do podawania jedzenia dla większych zwierząt gospodarskic
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1 subst:pl:loc:m3
żłobaka 16Forma podstawowa: żłobak
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
żłobaki 16Forma podstawowa: żłobak
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
żłobami 16Forma podstawowa: żłób
Opis: rodzaj zazwyczaj drewnianego (dziś coraz częściej plastikowego) koryta na paszę o charakterystycznym przekroju w kształcie litery U używanego do podawania jedzenia dla większych zwierząt gospodarskic
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1 subst:pl:inst:m3
żłobień 21Forma podstawowa: żłobienie
Opis: podłużne wgłębienie w jakiejś powierzchni, nacięcie w czymś.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
żłobiki 16Forma podstawowa: żłobik
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
żłobili 16Forma podstawowa: żłobić
Opis: przenośnie o czasie, nieszczęściach, zgryzotach: powodować pojawianie się zmarszczek, bruzd.
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
żłobiła 17Forma podstawowa: żłobić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
żłobiło 17Forma podstawowa: żłobić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
żłobiną 19Forma podstawowa: żłobina
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żłobisz 15Forma podstawowa: żłobić
Opis: przenośnie o czasie, nieszczęściach, zgryzotach: powodować pojawianie się zmarszczek, bruzd.
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
żłobków 20Forma podstawowa: żłobek
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
żłobkuj 20Forma podstawowa: żłobkować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
żłobnik 16Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
żłopała 16Forma podstawowa: żłopać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
żłopały 17Forma podstawowa: żłopać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
żłopana 14Forma podstawowa: żłopać
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
żłopane 14Forma podstawowa: żłopać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
żłopani 14Forma podstawowa: żłopać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
żłopano 14Forma podstawowa: żłopać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
żłopany 15Forma podstawowa: żłopać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
żłopiąc 19Forma podstawowa: żłopać
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
żłopnąć 23Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
żłopnia 14Forma podstawowa: żłopień
żłopnie 14Forma podstawowa: żłopnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
żłopniu 16Forma podstawowa: żłopień
żłóbkom 21Forma podstawowa: żłóbek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
żmącego 19Forma podstawowa: żąć
Forma fleksyjna: pact:sg:acc:m1.m2:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żmących 21Forma podstawowa: żąć
Forma fleksyjna: pact:pl:acc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:pl:gen.loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl
żmącymi 19Forma podstawowa: żąć
Forma fleksyjna: pact:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl
żmiecie 13Forma podstawowa: żąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
żmijach 17Forma podstawowa: żmija
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
żmijkom 16Forma podstawowa: żmijka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
żmijmyż 20Forma podstawowa: żąć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
żmijowa 14Forma podstawowa: żmijowy
Opis: zły, przewrotny, fałszywy.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żmijowe 14Forma podstawowa: żmijowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żmijowi 14Forma podstawowa: żmijowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żmijowy 15Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żminach 15Forma podstawowa: żmin
żminami 13Forma podstawowa: żmin
żmindom 14Forma podstawowa: żminda
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
żminowi 12Forma podstawowa: żmin
żmudach 18Forma podstawowa: żmud
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
żmudami 16Forma podstawowa: żmuda
Opis: znój, trud, żmudna, ciężka praca.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
żmudnym 17Forma podstawowa: żmudny
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żmudzie 15Forma podstawowa: żmuda
Opis: znój, trud, żmudna, ciężka praca.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: żmudź
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
żmudzka 16Forma podstawowa: żmudzki
Opis: związany ze Żmudzią - regionem na Litwie.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żmudzką 20Forma podstawowa: żmudzka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:inst:f
żmudzki 16Opis: związany ze Żmudzią - regionem na Litwie.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1

Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żmudzko 16Forma fleksyjna: adv:pos
żmudzku 18Forma podstawowa: żmudzki
Opis: związany ze Żmudzią - regionem na Litwie.
Forma fleksyjna: adjp
żnących 20Forma podstawowa: żąć
Forma fleksyjna: pact:pl:acc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:pl:gen.loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl
żnącymi 18Forma podstawowa: żąć
Forma fleksyjna: pact:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl
żnijcie 14Forma podstawowa: żąć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
żnijmyż 19Forma podstawowa: żąć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
żninian 11Forma podstawowa: żninianin
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
żnińscy 19Forma podstawowa: żniński
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żnińską 22Forma podstawowa: żniński
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żniński 18Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żnińsku 20Forma podstawowa: żniński
Forma fleksyjna: adjp
żniwach 14Forma podstawowa: żniwa
Opis: zbiór roślin uprawnych w okresie lata, głównie zbóż (m.in. żyta, pszenicy, jęczmienia, owsa), także innych, po których zostaje ściernisko (rzepak, rośliny strączkowe).
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:p3

Forma podstawowa: żniwo
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
żniwami 12Forma podstawowa: żniwa
Opis: zbiór roślin uprawnych w okresie lata, głównie zbóż (m.in. żyta, pszenicy, jęczmienia, owsa), także innych, po których zostaje ściernisko (rzepak, rośliny strączkowe).
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p3
żołądek 19Opis: żołądek zwierzęcia postrzegany jako mięso, element podrobów.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
żołądka 19Forma podstawowa: żołądek
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
żołądku 21Forma podstawowa: żołądek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
żołdach 17Forma podstawowa: żołd
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
żołdacy 16Forma podstawowa: żołdak
Opis: żołnierz, który zachowuje się w sposób niegodny tego miana, np. gorszący, chamski.
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
żołdaki 15Forma podstawowa: żołdak
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
żołdową 18Forma podstawowa: żołdowy
Opis: taki, który pełni funkcję (służbę), najczęściej wojskową, za którą otrzymuje żołd.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żołdowe 14Forma podstawowa: żołdowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żołdowi 14Forma podstawowa: żołd
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3

Forma podstawowa: żołdowy
Opis: taki, który pełni funkcję (służbę), najczęściej wojskową, za którą otrzymuje żołd.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żołdowy 15Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żołędna 18Forma podstawowa: żołędny
Opis: w kartach: taki, który ma kolor trefl, charakteryzuje się użyciem treflów.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żołędne 18Forma podstawowa: żołędny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żołędni 18Forma podstawowa: żołędny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żołędny 19Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żołędzi 18Forma podstawowa: żołądź
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:m3 subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f
żompiom 14Forma podstawowa: żomp
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
żonatym 14Forma podstawowa: żonaty
Opis: mężczyzna, który ma żonę.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos subst:pl:dat:m1 subst:sg:inst:m1 subst:sg:loc:m1
żoninym 13Forma podstawowa: żoniny
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żoniska 12Forma podstawowa: żonisko
Opis: poczciwa żona lub z lekceważeniem o żonie.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
żonkami 13Forma podstawowa: żonka
Opis: pieszczotliwie o żonie.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
żonkila 13Forma podstawowa: żonkil
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3
żonkilu 15Forma podstawowa: żonkil
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
żonkosi 12Forma podstawowa: żonkoś
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
żonunia 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żonunie 13Forma podstawowa: żonunia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
żonunię 17Forma podstawowa: żonunia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żonuniu 15Forma podstawowa: żonunia
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żonusią 17Forma podstawowa: żonusia
Opis: pieszczotliwie o żonie - kobiecie będącej w małżeństwie, współmałżonce.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żonusię 17Forma podstawowa: żonusia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żonusiu 15Forma podstawowa: żonusia
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żorskie 12Forma podstawowa: żorski
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żorzany 12Forma podstawowa: żorzanin
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
żorżetą 20Forma podstawowa: żorżeta
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żorżeto 16Forma podstawowa: żorżeta
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żożobie 17Forma podstawowa: żożoba
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
żółcąca 23Forma podstawowa: żółcić
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
żółcącą 27Forma podstawowa: żółcić
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
żółcący 24Forma podstawowa: żółcić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
żółciał 20Forma podstawowa: żółcieć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
żółciej 20Forma podstawowa: żółcieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
żółcili 19Forma podstawowa: żółcić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
żółciła 20Forma podstawowa: żółcić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
żółciły 21Forma podstawowa: żółcić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
żółcimy 20Forma podstawowa: żółcić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
żółcona 18Forma podstawowa: żółcić
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
żółcone 18Forma podstawowa: żółcić
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
żółcony 19Forma podstawowa: żółcić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
żółćmyż 28Forma podstawowa: żółcić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
żółkłam 21Forma podstawowa: żółknąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:nonrefl
żółkłaś 24Forma podstawowa: żółknąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:nonrefl
żółknąc 23Forma podstawowa: żółknąć
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
żółknij 20Forma podstawowa: żółknąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
żółtaku 21Forma podstawowa: żółtak
Opis: Xanthorrhoea Sm. – rodzaj roślin z rodziny żółtakowatych, obejmuje 30 gatunków występujących na Tasmanii oraz w Australii, gdzie stanowią charakterystyczny składnik suchych lasów eukaliptusowych.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
żółtawa 18Forma podstawowa: żółtawy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żółtawe 18Forma podstawowa: żółtawy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żółtawo 18Opis: w kolorze przypominającym żółty, nie całkiem żółtym.
Forma fleksyjna: adv:pos
żółtawy 19Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żółtego 20Forma podstawowa: żółty
Opis: o człowieku, który ma żółty kolor skóry.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żółtkom 20Forma podstawowa: żółtek
Opis: pogardliwie o kimś rasy żółtej.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: żółtko
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
żółtnic 19Forma podstawowa: żółtnica
Opis: drewno pozyskiwane z drzewa żółtnicy pomarańczowej.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żółtnik 19Opis: glistnik jaskółcze ziele, Chelidonium majus - gatunek byliny z rodziny makowatych, nazwa regionalna używana na Mazowszu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
żółtość 27Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
żółtsza 18Forma podstawowa: żółty
Opis: o człowieku, który ma żółty kolor skóry.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:com
żółtych 22Forma podstawowa: żółty
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
żółtymi 20Forma podstawowa: żółty
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
żółwiak 18Opis: gad podobny do żółwia, mający zredukowany pancerz kostny, należący do rodziny żółwiakowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
żółwicą 22Forma podstawowa: żółwica
Opis: samica żółwia.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żółwice 18Forma podstawowa: żółwica
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
żółwich 20Forma podstawowa: żółwi
Opis: powolny, ślamazarny, taki jak u żółwia.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
żółwico 18Forma podstawowa: żółwica
Opis: samica żółwia.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żółwicy 19Forma podstawowa: żółwica
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
żółwiem 18Forma podstawowa: żółw
Opis: gad o ciele otoczonym pancerzem kostnym.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1 subst:sg:inst:m2 subst:sg:inst:m3
żółwika 18Forma podstawowa: żółwik
Opis: Chelone – rodzaj roślin z rodziny babkowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
żółwiki 18Forma podstawowa: żółwik
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
żółwimi 18Forma podstawowa: żółwi
Opis: powolny, ślamazarny, taki jak u żółwia.
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
żółwiom 18Forma podstawowa: żółw
Opis: gad o ciele otoczonym pancerzem kostnym.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:pl:dat:m2 subst:pl:dat:m3
żrącego 18Forma podstawowa: zrzeć
Forma fleksyjna: pact:sg:acc:m1.m2:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl

Forma podstawowa: żreć
Forma fleksyjna: pact:sg:acc:m1.m2:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żrącemu 19Forma podstawowa: zrzeć
Forma fleksyjna: pact:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żrących 20Forma podstawowa: zrzeć
Forma fleksyjna: pact:pl:acc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:pl:gen.loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl
żrącymi 18Forma podstawowa: zrzeć
Forma fleksyjna: pact:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl
żryjcie 15Forma podstawowa: żreć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
żryjmyż 20Forma podstawowa: żreć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
żuawami 14Forma podstawowa: żuaw
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
żubrami 16Forma podstawowa: żubr
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2
żubroni 15Forma podstawowa: żubroń
Opis: mieszaniec międzygatunkowy żubra oraz bydła domowego., został wyhodowany w roku 1847 przez Polaka, Leopolda Walickiego, w wyniku skrzyżowania żubra-byka z samicami bydła domowego.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
żubrową 19Forma podstawowa: żubrowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żubrowi 15Forma podstawowa: żubr
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2
żubrują 23Forma podstawowa: żubrować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
żubrząt 20Forma podstawowa: żubrzę
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n1
żubrzyc 17Forma podstawowa: żubrzyca
Opis: samica żubra.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żubrzyk 17Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
żuchwie 16Forma podstawowa: żuchwa
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
żuciami 15Forma podstawowa: żucie
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
żującej 22Forma podstawowa: żuć
Forma fleksyjna: pact:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
żujecie 16Forma podstawowa: żuć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
żulerce 15Forma podstawowa: żulerka
żulerią 18Forma podstawowa: żuleria
żulerii 14Forma podstawowa: żuleria
żulerio 14Forma podstawowa: żuleria
żulerka 15
żulerkę 19Forma podstawowa: żulerka
żulikom 16Forma podstawowa: żulik
Opis: w Łodzi i okolicach: chlebek turecki (rodzaj bułki w kształcie tzw. batona, czasem w tym regionie z dodatkiem kawy zbożowej zamiast melasy).
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
żułabyś 22Forma podstawowa: żuć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
żuławie 15Forma podstawowa: żuława
Opis: obszar powstały przez akumulację materiału rzecznego, charakteryzujący się bardzo urodzajnymi glebami.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
żuławką 20Forma podstawowa: żuławka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żuławkę 20Forma podstawowa: żuławka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żuławom 16Forma podstawowa: żuława
Opis: obszar powstały przez akumulację materiału rzecznego, charakteryzujący się bardzo urodzajnymi glebami.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
żupanem 15Forma podstawowa: żupan
Opis: staropolska męska szata, bardzo długa suknia z rękawami, zapinana na rząd drobnych guzików, haftek bądź szamerowana, często dłuższa od kontusza, w żywych kolorach, z kosztownego materiału.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1 subst:sg:inst:m3
żupanie 14Forma podstawowa: żupania
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
żupanik 15Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
żupanom 15Forma podstawowa: żupan
Opis: staropolska męska szata, bardzo długa suknia z rękawami, zapinana na rząd drobnych guzików, haftek bądź szamerowana, często dłuższa od kontusza, w żywych kolorach, z kosztownego materiału.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:pl:dat:m3
żupanów 18Forma podstawowa: żupan
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:gen:m3
żupnicy 16Forma podstawowa: żupnik
Opis: zarządca żupy królewskiej, dzierżawca.
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
żupniki 15Forma podstawowa: żupnik
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
żupniku 17Forma podstawowa: żupnik
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
żupnych 18Forma podstawowa: żupny
Opis: związany z żupą, kopanią soli.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
żupnymi 16Forma podstawowa: żupny
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
żurawce 14Forma podstawowa: żurawka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
żurawia 13Forma podstawowa: żuraw
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3

Forma podstawowa: żurawi
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żurawie 13Forma podstawowa: żurawi
Opis: żurawiowate, żurawie właściwe, Gruidae – rodzina ptaków z rzędu żurawiowych (Gruiformes).
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żurawim 14Forma podstawowa: żurawi
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żurawin 13Forma podstawowa: żurawina
Opis: Oxycoccus, właśc. Vaccinium sect. Oxycoccus – zimozielone, płożące krzewinki, o długich, nitkowatych pędach, dawniej wyodrębniane jako rodzaj z rodziny wrzosowatych (Ericaceae), od lat 80. XX wieku o
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żurawiu 15Forma podstawowa: żuraw
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
żurawką 18Forma podstawowa: żurawka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żurawki 14Forma podstawowa: żurawka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
żurawko 14Forma podstawowa: żurawka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żurkach 17Forma podstawowa: żurek
Opis: zakwaszona zupa mączna (niektórzy stosują regionalnie zdeterminowane rozróżnienie żurku od barszczu białego, które rzekomo polega na tym, że do przyrządzenia tych zup używa się różnych rodzajów mąki
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1

Forma podstawowa: żurek
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
żurkami 15Forma podstawowa: żurek
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
żurkowi 14Forma podstawowa: żurek
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1

Forma podstawowa: żurek
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
żurnala 14Forma podstawowa: żurnal
Opis: czasopismo poświęcone modzie, obficie ilustrowane modelami wzorów.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
żurnali 14Forma podstawowa: żurnal
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
żurnalu 16Forma podstawowa: żurnal
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
żuwinów 17Forma podstawowa: żuwin
żuwnego 15Forma podstawowa: żuwny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żuwnemu 16Forma podstawowa: żuwny
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żuwnych 17Forma podstawowa: żuwny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
żuwnymi 15Forma podstawowa: żuwny
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
żużlach 21Forma podstawowa: żużel
Opis: produkt uboczny procesów hutniczych metali zawierający topniki, tlenki metali, pozostałości spalania węgla, popioły uformowane w szklisty stop.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
żużlarz 18
żużlowa 18Forma podstawowa: żużlowy
Opis: zrobiony z żużlu, zawierający żużel.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żużlową 22Forma podstawowa: żużlowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żużlowi 18Forma podstawowa: żużel
Opis: produkt uboczny procesów hutniczych metali zawierający topniki, tlenki metali, pozostałości spalania węgla, popioły uformowane w szklisty stop.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
żwaczem 13Forma podstawowa: żwacz
Opis: parzysty mięsień żucia, znajdujący się po obu stronach głowy.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
żwaczów 16Forma podstawowa: żwacz
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
żwawemu 14Forma podstawowa: żwawy
Opis: cecha ruchu - taki, który jest pełen energii, żywości.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żwawiej 13Forma podstawowa: żwawie
Opis: żwawo - z werwą, energicznie.
Forma fleksyjna: adv:com

Forma podstawowa: żwawo
Opis: z werwą, energicznie.
Forma fleksyjna: adv:com
żwawszą 15Forma podstawowa: żwawy
Opis: cecha ruchu - taki, który jest pełen energii, żywości.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:com adj:sg:inst:f:com
żwawymi 13Forma podstawowa: żwawy
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
żwirach 14Forma podstawowa: żwir
Opis: nawierzchnia drogi pokryta żwirem.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
żwirkom 13Forma podstawowa: żwirek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
żwirków 16Forma podstawowa: żwirko
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
żwirowa 11Forma podstawowa: żwirowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żwirowe 11Forma podstawowa: żwirowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żwirowi 11Forma podstawowa: żwir
Opis: nawierzchnia drogi pokryta żwirem.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3

Forma podstawowa: żwirowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żwirowy 12Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
życiami 14Forma podstawowa: życie
Opis: sfera jakiejś działalności, funkcjonowanie tej sfery lub uczestnictwo w niej.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
życicom 15Forma podstawowa: życica
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
życiową 17Forma podstawowa: życiowy
Opis: taki, który nie jest czysto teoretyczny, ale ma odniesienie do codziennego życia, jest praktyczny.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
życiowe 13Forma podstawowa: życiowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
życiowo 13Opis: w odniesieniu do codziennego życia, zgodnie z realiami, praktycznie.
Forma fleksyjna: adv:pos

Forma podstawowa: życiowy
Opis: taki, który nie jest czysto teoretyczny, ale ma odniesienie do codziennego życia, jest praktyczny.
Forma fleksyjna: adja
życzącą 22Forma podstawowa: życzyć
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:nonrefl
życzące 18Forma podstawowa: życzyć
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:nonrefl
życzący 19Forma podstawowa: życzyć
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:nonrefl
życzcie 14Forma podstawowa: życzyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
życzmyż 19Forma podstawowa: życzyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
życzyła 16Forma podstawowa: życzyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl
życzyło 16Forma podstawowa: życzyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
życzyły 17Forma podstawowa: życzyć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
życzymy 16Forma podstawowa: życzyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl
żydkach 17Forma podstawowa: żydek
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
żydkami 15Forma podstawowa: żydek
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
żydkowi 14Forma podstawowa: żydek
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1
żydłacz 16Forma podstawowa: żydłaczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
żydłaki 16Forma podstawowa: żydłak
żydówce 18Forma podstawowa: żydówka
Opis: przedstawicielka ludu semickiego zamieszkującego w starożytności Palestynę.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
żydówek 18Forma podstawowa: żydówka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żydówka 18Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żydówki 18Forma podstawowa: żydówka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
żydówko 18Forma podstawowa: żydówka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żydząca 18Forma podstawowa: żydzić
żydzący 19Forma podstawowa: żydzić
żydzeni 13Forma podstawowa: żydzić
żydziak 14Opis: lekceważąco o żydzie, wyznawcy judaizmu.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m2
żydział 15Forma podstawowa: żydzieć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
żydzieć 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
żydzili 14Forma podstawowa: żydzić
żydziła 15Forma podstawowa: żydzić
żydziło 15Forma podstawowa: żydzić
żydzisz 13Forma podstawowa: żydzić
żydzona 13Forma podstawowa: żydzić
żydzono 13Forma podstawowa: żydzić
żydzony 14Forma podstawowa: żydzić
żygadle 16Forma podstawowa: żygadło
żygadłu 19Forma podstawowa: żygadło
żygolak 16Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
żyjącej 21Forma podstawowa: żyć
Forma fleksyjna: pact:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff:nonrefl

Forma podstawowa: żyjący
Opis: taki, który żyje, jest żywy, wykazuje funkcje życiowe.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
żyjącym 21Forma podstawowa: żyć
Forma fleksyjna: pact:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:nonrefl

Forma podstawowa: żyjący
Opis: taki, który żyje, jest żywy, wykazuje funkcje życiowe.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos subst:pl:dat:m1 subst:sg:inst:m1 subst:sg:loc:m1
żyjątko 20Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
żyjątku 22Forma podstawowa: żyjątko
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
żyjcież 19Forma podstawowa: żyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
żylakom 15Forma podstawowa: żylak
Opis: Phlebia – rodzaj grzybów z rodziny strocznikowatych, grzyby o rozpostartym owocniku i hymenoforze zazwyczaj pomarszczonym i promieniście żyłkowanym.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
żylaków 18Forma podstawowa: żylak
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3

Forma podstawowa: żylaki
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
żylasta 14Forma podstawowa: żylasty
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żylaste 14Forma podstawowa: żylasty
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żylasty 15Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żylecie 14Forma podstawowa: żyleta
Opis: bardzo atrakcyjna kobieta, wzbudzająca respekt i pożądanie.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
żylenic 14Forma podstawowa: żylenica
Opis: owad z kladu siatkoskrzydłych.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żyleńca 20Forma podstawowa: żyleniec
żyleńce 20Forma podstawowa: żyleniec
żyletek 15Forma podstawowa: żyletka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żyletką 19Forma podstawowa: żyletka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żyletki 15Forma podstawowa: żyletka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
żylnemu 16Forma podstawowa: żylny
Opis: związany z żyłą - naczyniem krwionośnym.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żyłabym 18Forma podstawowa: żyć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:pri:imperf:nonrefl
żyłkach 18Forma podstawowa: żyłka
Opis: ozdoba, pasek o szer. 2-5 mm, stosowany w rzemiośle artystycznym jako motyw zdobniczy, najczęściej jako element intarsji lub inkrustacji.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
żyłkami 16Forma podstawowa: żyłka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f

Forma podstawowa: żyłka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
żyłkową 19Forma podstawowa: żyłkowy
Opis: taki, który pod względem wyglądu przypomina żyłkę (żyłki), kojarzy się z żyłką (żyłkami).
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żyłkowi 15Forma podstawowa: żyłkowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żyłkowy 16Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żyłkuje 19Forma podstawowa: żyłkować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
żyłkuję 23Forma podstawowa: żyłkować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
żyłować 19Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
żyłował 16Forma podstawowa: żyłować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
żyłując 23Forma podstawowa: żyłować
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
żymulce 17Forma podstawowa: żymulka
żymulek 17Forma podstawowa: żymulka
żymulka 17
żymulkę 21Forma podstawowa: żymulka
żymulki 17Forma podstawowa: żymulka
żyracie 13Forma podstawowa: żyrat
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
żyrafce 17Forma podstawowa: żyrafka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
żyrafek 17Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
żyrafia 16Forma podstawowa: żyrafi
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żyrafie 16Forma podstawowa: żyrafa
Opis: Giraffa camelopardalis – afrykański ssak parzystokopytny z rodziny żyrafowatych, najwyższe obecnie żyjące zwierzę lądowe, a także największy z przeżuwaczy.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
żyrafię 20Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
żyrafim 17Forma podstawowa: żyrafi
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żyrafio 16Forma podstawowa: żyrafi
Forma fleksyjna: adja
żyrafka 17Forma podstawowa: żyrafek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
żyrafką 21Forma podstawowa: żyrafka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żyrafki 17Forma podstawowa: żyrafka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
żyranci 13Forma podstawowa: żyrant
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
żyrobus 16Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
żyrondą 17Forma podstawowa: żyronda
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żyrondy 14Forma podstawowa: żyronda
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
żyrował 14Forma podstawowa: żyrować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf.perf:refl.nonrefl verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
żyrując 21Forma podstawowa: żyrować
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl pcon:imperf:refl.nonrefl
żytkach 17Forma podstawowa: żytko
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
żytkiem 15Forma podstawowa: żytko
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
żytnemu 16Forma podstawowa: żytny
Opis: taki, który związany jest z żytem, dotyczy żyta.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żytnich 16Forma podstawowa: żytni
Opis: związany z żytem - zbożem, ziarnami żyta.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
żytniej 15Forma podstawowa: żytni
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
żytnych 17Forma podstawowa: żytny
Opis: taki, który związany jest z żytem, dotyczy żyta.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
żytnymi 15Forma podstawowa: żytny
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
żytwinu 15Forma podstawowa: żytwin
żywcież 17Forma podstawowa: żywić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
żywcowe 13Forma podstawowa: żywcowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żywcowi 13Forma podstawowa: żywcowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos

Forma podstawowa: żywiec
Opis: Dentaria – rodzaj roślin z rodziny kapustowatych., większość systemów klasyfikacyjnych nie wyróżnia tego rodzaju, lecz uznaje go za synonim rodzaju Cardamine.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2 subst:sg:dat:m3

Forma podstawowa: żywiec
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
żywczan 13Forma podstawowa: żywczanin
Opis: mieszkaniec Żywca.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
żywiące 17Forma podstawowa: żywić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żywiący 18Forma podstawowa: żywić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
żywicie 13Forma podstawowa: żywić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
żywicuj 17Forma podstawowa: żywicować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
żywieni 12Forma podstawowa: żywić
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
żywików 17Forma podstawowa: żywik
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
żywiłam 15Forma podstawowa: żywić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
żywiłeś 18Forma podstawowa: żywić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
żywiole 13Forma podstawowa: żywioł
Opis: obszar czyichś zainteresowań, zamiłowań, pasja.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: żywioła
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
żywiołu 16Forma podstawowa: żywioł
Opis: obszar czyichś zainteresowań, zamiłowań, pasja.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
żywioły 15Forma podstawowa: żywioł
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
żywione 12Forma podstawowa: żywić
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
żywitwę 17Forma podstawowa: żywitwa
żywnego 14Forma podstawowa: żywny
Opis: o ziemi, terenie: żyzny, zapewniający bogate plony.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
żywnica 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żywnicę 17Forma podstawowa: żywnica
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żywnico 13Forma podstawowa: żywnica
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żywność 21Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
żywnych 16Forma podstawowa: żywny
Opis: o ziemi, terenie: żyzny, zapewniający bogate plony.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
żywnymi 14Forma podstawowa: żywny
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
żyworód 17
żywotem 14Forma podstawowa: żywot
Opis: literacka biografia świętego, bohatera, monarchy lub innej ważnej osoby, mającej doniosłą rolę w historii.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
żywotne 13Forma podstawowa: żywotny
Opis: aktualny, wciąż obowiązujący, żywy, dochodzący do głosu.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żywotny 14Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żywszej 14Forma podstawowa: żywy
Opis: taki, który cechuje kogoś żywego - pełnego energii.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:com adj:sg:gen:f:com adj:sg:loc:f:com
żyznych 16Forma podstawowa: żyzny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
żyźnicą 25Forma podstawowa: żyźnica
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żyźnicy 22Forma podstawowa: żyźnica
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
żabciom 15Forma podstawowa: żabcia
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
żabiego 15Forma podstawowa: żabi
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żabkami 15Forma podstawowa: żabka
Opis: podskok wykonywany z przysiadu.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
żabkarz 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
żabnica 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żabnice 14Forma podstawowa: żabnica
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
żabnicę 18Forma podstawowa: żabnica
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żabnico 14Forma podstawowa: żabnica
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żabnicy 15Forma podstawowa: żabnica
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
żabojad 16Opis: pogardliwie o Francuzie.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
żabotem 15Forma podstawowa: żabot
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
żabotów 18Forma podstawowa: żabot
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
żabunia 15Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żabunie 15Forma podstawowa: żabunia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
żabunię 19Forma podstawowa: żabunia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żabuniu 17Forma podstawowa: żabunia
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żabusia 15Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żabusią 19Forma podstawowa: żabusia
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żabusie 15Forma podstawowa: żabusia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
żabusiu 17Forma podstawowa: żabusia
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żachają 20Forma podstawowa: żachać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl
żachali 15Forma podstawowa: żachać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl
żachało 16Forma podstawowa: żachać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl
żachały 17Forma podstawowa: żachać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl
żachano 14Forma podstawowa: żachać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl
żachnąć 23Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
żachnie 14Forma podstawowa: żachnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl
żachnij 16Forma podstawowa: żachnąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
żachwom 15Forma podstawowa: żachwa
Opis: małe zwierzę morskie zaliczane do osłonic, ma kształt worka z dużym otworem u góry i mniejszym z boku, żyje pojedynczo lub w koloniach, jako jedyne zwierzę (w dorosłym stadium rozwoju) ma ścianę komó
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
żaczkom 14Forma podstawowa: żaczek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
żagarem 14Forma podstawowa: żagar
Opis: na Litwie, Wileńszczyśnie - sucha gałąź, chrust..
żagarów 17Forma podstawowa: żagary
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
żaglica 15Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żaglice 15Forma podstawowa: żaglica
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
żaglicę 19Forma podstawowa: żaglica
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żaglicy 16Forma podstawowa: żaglica
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
żaglową 18Forma podstawowa: żaglowy
Opis: taki, który posiada przynajmniej jeden żagiel, taki, który napędzany jest głównie dzięki żaglom.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żaglowi 14Forma podstawowa: żagiel
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
żagluje 18Forma podstawowa: żaglować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
żagnica 14Opis: okazała ważna z rodziny żagnicowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żagnice 14Forma podstawowa: żagnica
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
żagnicy 15Forma podstawowa: żagnica
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
żagwiny 14Forma podstawowa: żagwin
żagwiom 14Forma podstawowa: żagiew
Opis: Aeshna – rodzaj stosunkowo dużych ważek z rodziny żagnicowatych, opisano ponad 100 gatunków występujących w obydwu Amerykach, Eurazji i Afryce.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
żakinad 13Forma podstawowa: żakinada
Opis: barwny, uroczysty pochód uczącej się młodzieży.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żakostw 13Forma podstawowa: żakostwo
Opis: głupi, dziecinny, nieodpowiedzialny i nieprzemyślany postępek.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
żalącym 19Forma podstawowa: żalić
Forma fleksyjna: pact:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl pact:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl
żalcież 17Forma podstawowa: żalić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl
żalenia 12Forma podstawowa: żalić
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:refl
żalenie 12Forma podstawowa: żalić
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:refl
żaleniu 14Forma podstawowa: żalić
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:refl
żalicie 13Forma podstawowa: żalić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:refl
żaliłem 15Forma podstawowa: żalić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl
żaliłeś 18Forma podstawowa: żalić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl
żalnicą 17Forma podstawowa: żalnica
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żalnika 13Forma podstawowa: żalnik
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
żalniku 15Forma podstawowa: żalnik
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
żaluzja 16Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żaluzje 16Forma podstawowa: żaluzja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
żaluzję 20Forma podstawowa: żaluzja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żaluzjo 16Forma podstawowa: żaluzja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żałobie 15Forma podstawowa: żałoba
Opis: smutek, stan, w którym się jest po śmierci kogoś bliskiego.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
żałobne 15Forma podstawowa: żałobny
Opis: związany z żałobą, pożegnaniem i pochówkiem osoby zmarłej.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żałobom 16Forma podstawowa: żałoba
Opis: smutek, stan, w którym się jest po śmierci kogoś bliskiego.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
żałosna 13Forma podstawowa: żałosny
Opis: żałobny - taki, który towarzyszy żałobie.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żałosną 17Forma podstawowa: żałosny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żałosny 14Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żałośni 17Forma podstawowa: żałosny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos

Forma podstawowa: żałośny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żałowań 19Forma podstawowa: żałować
żałujże 21Forma podstawowa: żałować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
żandarm 13Opis: żołnierz policji wojskowej.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
żankiel 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
żanklom 14Forma podstawowa: żankiel
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
żanrach 14Forma podstawowa: żanr
Opis: "zapożyczenie (z ros.) używane na określenie gatunku literackiego (""gnere"")"
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
żanrami 12Forma podstawowa: żanr
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
żanrowi 11Forma podstawowa: żanrowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żarciem 13Forma podstawowa: zrzeć
Forma fleksyjna: ger:sg:inst:n2:imperf:aff:refl.nonrefl

Forma podstawowa: żarcie
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
żarciki 13Forma podstawowa: żarcik
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
żarciku 15Forma podstawowa: żarcik
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
żarciom 13Forma podstawowa: żarcie
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
żareccy 14Forma podstawowa: żarecki
Opis: związany z Żarkami - miastem w województwie śląskim, w powiecie myszkowskim.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żarecka 13Forma podstawowa: żarecki
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żarecki 13Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żarełek 14Forma podstawowa: żarełko
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
żarełko 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
żarełku 16Forma podstawowa: żarełko
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
żargonu 15Forma podstawowa: żargon
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
żargony 14Forma podstawowa: żargon
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
żarliby 15Forma podstawowa: zrzeć
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
żarliwa 12Forma podstawowa: żarliwy
Opis: o człowieku: gorliwy, namiętny, taki, który robi coś z oddaniem, wiarą, energicznie.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żarliwe 12Forma podstawowa: żarliwy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żarliwi 12Forma podstawowa: żarliwy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żarliwy 13Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żarłaby 16Forma podstawowa: zrzeć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
żarłacz 14Opis: rekin, wielka, drapieżna, żarłoczna ryba żyjąca w oceanach i przyległych morzach strefy tropikalnej, subtropikalnej i umiarkowanej.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
żarłami 14Forma podstawowa: żarło
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
żarłbym 17Forma podstawowa: zrzeć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
żarłbyś 20Forma podstawowa: żreć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
żarłoby 16Forma podstawowa: żreć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
żarłoka 14Forma podstawowa: żarłok
Opis: osoba, która się objada, je za dużo, znacznie ponad miarę.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m1 subst:sg:gen:m2
żarłyby 17Forma podstawowa: zrzeć
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: żreć
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
żarnami 12Forma podstawowa: żarna
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p3
żarniku 14Forma podstawowa: żarnik
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
żarnowe 11Forma podstawowa: żarnowy
Opis: związany z żarnami, urządzeniem do ręcznego mielenia zboża.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żarnowi 11Forma podstawowa: żarnowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żarnowy 12Forma podstawowa: żarnów
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
żarocie 12Forma podstawowa: żarota
żarowej 13Forma podstawowa: żarowy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
żarowym 13Forma podstawowa: żarowy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żarówie 15Forma podstawowa: żarówa
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
żarówka 16Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żarówki 16Forma podstawowa: żarówka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
żarówko 16Forma podstawowa: żarówka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żarskie 12Forma podstawowa: żarska
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
żarskim 13Forma podstawowa: żarska
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
żartami 13Forma podstawowa: żart
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
żartego 14Forma podstawowa: żarty
Opis: taki, który je więcej niż powinien i wypada.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos

Forma podstawowa: żreć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m1.m2:imperf:aff ppas:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
żartemu 15Forma podstawowa: żreć
Forma fleksyjna: ppas:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
żartowi 12Forma podstawowa: żart
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
żartują 20Forma podstawowa: żartować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
żartych 16Forma podstawowa: żarty
Opis: taki, który je więcej niż powinien i wypada.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos

Forma podstawowa: żreć
Forma fleksyjna: ppas:pl:acc:m1.p1:imperf:aff ppas:pl:gen.loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff
żartymi 14Forma podstawowa: żreć
Forma fleksyjna: ppas:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff
żarzącą 20Forma podstawowa: żarzyć
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
żarzące 16Forma podstawowa: żarzyć
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żarzący 17Forma podstawowa: żarzyć
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
żarzcie 12Forma podstawowa: żarzyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
żarzeni 11Forma podstawowa: żarzyć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
żarzona 11Forma podstawowa: żarzyć
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
żarzoną 15Forma podstawowa: żarzyć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
żarzono 11Forma podstawowa: żarzyć
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
żarzony 12Forma podstawowa: żarzyć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
żarzyły 15Forma podstawowa: żarzyć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
żarzysz 12Forma podstawowa: żarzyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
żądacie 17Forma podstawowa: żądać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
żądałaś 22Forma podstawowa: żądać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
żądałby 21Forma podstawowa: żądać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
żądałeś 22Forma podstawowa: żądać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
żądanej 18Forma podstawowa: żądać
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff
żądanie 16Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
żądaniu 18Forma podstawowa: żądanie
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
żądełka 19Forma podstawowa: żądełko
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
żądełko 19Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
żądełku 21Forma podstawowa: żądełko
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
żądlące 22Forma podstawowa: żądlić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:nonrefl pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żądliło 19Forma podstawowa: żądlić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
żądliły 20Forma podstawowa: żądlić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
żądlimy 19Forma podstawowa: żądlić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
żądlona 17Forma podstawowa: żądlić
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
żądloną 21Forma podstawowa: żądlić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
żądlono 17Forma podstawowa: żądlić
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl verb:imps:imperf:refl.nonrefl
żądłach 21Forma podstawowa: żądło
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
żądłami 19Forma podstawowa: żądło
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
żądłowe 18Forma podstawowa: żądłowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żądłowi 18Forma podstawowa: żądłowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żądnych 20Forma podstawowa: żądny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
żąpiach 19Forma podstawowa: żąp
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
żąpiami 17Forma podstawowa: żąp
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
żbiczej 16Forma podstawowa: żbiczy
Opis: związany ze żbikiem, dotyczący żbika.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
żbiczek 15
żbiczka 15Forma podstawowa: żbiczek
żbikami 15Forma podstawowa: żbik
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1

Forma podstawowa: żbik
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2
żbikiem 15Forma podstawowa: żbik
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
żbikowi 14Forma podstawowa: żbik
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1

Forma podstawowa: żbik
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2
żeberek 14Forma podstawowa: żeberko
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
żeberko 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
żeberku 16Forma podstawowa: żeberko
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
żebrach 16Forma podstawowa: żebry
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:p3
żebracy 15Forma podstawowa: żebrak
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
żebraka 14Forma podstawowa: żebrak
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
żebraki 14Forma podstawowa: żebrak
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
żebrami 14Forma podstawowa: żebro
Opis: w architekturze: łuk stosowany do wzmocnienia konstrukcji sklepienia, miejsce o zwiększonej nośności.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2

Forma podstawowa: żebry
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p3
żebrane 13Forma podstawowa: żebrać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
żebrowa 13Forma podstawowa: żebrowy
Opis: dotyczący żebra - kości.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żebrowe 13Forma podstawowa: żebrowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żebrowi 13Forma podstawowa: żebrowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żebrowo 13Opis: tak, że coś cechuje się posiadaniem układu żeber - łuków, podłużnych elementów konstrukcyjnych.
Forma fleksyjna: adv:pos
żebrowy 14Opis: dotyczący żebra - kości.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żebrząc 18Forma podstawowa: żebrać
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
żebrzmy 15Forma podstawowa: żebrać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
żebrzyc 15Forma podstawowa: żebrzyca
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żegadeł 16Forma podstawowa: żegadło
Opis: narzędzie medyczne stosowane w przyżeganiu termicznym (kauteryzacji termicznej) - zabiegu polegającym na koagulowaniu żywej, patologicznie zmienionej tkanki, wykonywanym najczęściej na powierzchni bł
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
żegadle 15Forma podstawowa: żegadło
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:n2
żegadło 16Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
żegadłu 18Forma podstawowa: żegadło
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
żegawce 14Forma podstawowa: żegawka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
żegawką 18Forma podstawowa: żegawka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żegawko 14Forma podstawowa: żegawka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żegluga 18Opis: podróżowanie wodą, rodzaj (gałąź) transportu.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żeglugę 22Forma podstawowa: żegluga
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żegluje 18Forma podstawowa: żeglować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
żegluję 22Forma podstawowa: żeglować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
żegnała 15Forma podstawowa: żegnać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
żegnały 16Forma podstawowa: żegnać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
żegnamy 15Forma podstawowa: żegnać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
żegnaną 17Forma podstawowa: żegnać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
żegnani 13Forma podstawowa: żegnać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
żegnano 13Forma podstawowa: żegnać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
żegnany 14Forma podstawowa: żegnać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
żegocie 14Forma podstawowa: żegota
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
żegotom 15Forma podstawowa: żegota
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: żegota
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
żelastw 13Forma podstawowa: żelastwo
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
żelazek 13Forma podstawowa: żelazko
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
żelazic 13Forma podstawowa: żelazica
Opis: siderosis - pylica, która powstaje wskutek wdychania przez długi okres czasu tlenków żelaza.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żelazka 13Forma podstawowa: żelazko
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
żelazku 15Forma podstawowa: żelazek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
żelazna 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: żelazny
Opis: przenośnie: wytrzymały, silny, twardy (zarówno fizycznie, jak psychicznie).
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żelazną 16Forma podstawowa: żelazna
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:inst:f
żelazne 12Forma podstawowa: żelazny
Opis: przenośnie: wytrzymały, silny, twardy (zarówno fizycznie, jak psychicznie).
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
żelazny 13Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żelazuj 16Forma podstawowa: żelazować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
żelaźni 20Forma podstawowa: żelazny
Opis: przenośnie: wytrzymały, silny, twardy (zarówno fizycznie, jak psychicznie).
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1

Forma podstawowa: żelazny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żeleźca 21Forma podstawowa: żeleźce
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
żeleźcu 23Forma podstawowa: żeleźce
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
żelicha 15
żelichą 19Forma podstawowa: żelicha
żelichę 19Forma podstawowa: żelicha
żeliwną 16Forma podstawowa: żeliwny
Opis: wykonany z żeliwa, zawierający żeliwo.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żeliwom 13Forma podstawowa: żeliwo
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
żelkach 16Forma podstawowa: żelka
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
żelkami 14Forma podstawowa: żelka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f

Forma podstawowa: żelki
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p3
żelkiem 14Forma podstawowa: żelek
żelkowi 13Forma podstawowa: żelek
żelopis 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
żelować 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
żelował 14Forma podstawowa: żelować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
żelowej 14Forma podstawowa: żelowy
Opis: taki, który ma konsystencję charakterystyczną dla żelu.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
żelując 21Forma podstawowa: żelować
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
żelujmy 18Forma podstawowa: żelować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
żelujże 20Forma podstawowa: żelować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
żełwach 16Forma podstawowa: żełwa
żełwami 14Forma podstawowa: żełwa
żenetom 13Forma podstawowa: żeneta
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
żeniate 12Forma podstawowa: żeniaty
Opis: o mężczyźnie: taki, który ma żonę, jest po ślubie.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żeniaty 13Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żeniącą 20Forma podstawowa: żenić
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
żeniące 16Forma podstawowa: żenić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żenideł 14Forma podstawowa: żenidło
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
żenidle 13Forma podstawowa: żenidło
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:n2
żenidła 14Forma podstawowa: żenidło
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
żenidłu 16Forma podstawowa: żenidło
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
żeniłam 14Forma podstawowa: żenić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
żeniłaś 17Forma podstawowa: żenić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
żeniłem 14Forma podstawowa: żenić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
żeniona 11Forma podstawowa: żenić
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
żenioną 15Forma podstawowa: żenić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
żeniony 12Forma podstawowa: żenić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
żenował 13Forma podstawowa: żenować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
żenowań 17Forma podstawowa: żenować
żenujże 19Forma podstawowa: żenować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
żeńcami 19Forma podstawowa: żeniec
Opis: osoba, która żnie zboże.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
żeńcież 22Forma podstawowa: żenić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
żeńskim 19Forma podstawowa: żeński
Opis: mający gramatyczny rodzaj żeński, będący formalnym nośnikiem tego rodzaju, nazwa żeńska, żeńska końcówka.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żeracie 12Forma podstawowa: żerać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
żerajmy 15Forma podstawowa: żerać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
żerałby 16Forma podstawowa: żerać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
żeranej 13Forma podstawowa: żerać
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff
żeraniu 13Forma podstawowa: żerać
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żerdkom 14Forma podstawowa: żerdka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
żerdzią 16Forma podstawowa: żerdź
Opis: długa, prosta gałąź, cienki pień.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żeremia 12Forma podstawowa: żeremie
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
żeremie 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
żeremiu 14Forma podstawowa: żeremie
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
żernego 13Forma podstawowa: żerny
Opis: o organizmach żywych: taki, który ma zdolność pochłaniania, trawienia cząstek organicznych i nieorganicznych.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żernemu 14Forma podstawowa: żerny
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żernych 15Forma podstawowa: żerny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
żerowań 17Forma podstawowa: żerować
żerowej 13Forma podstawowa: żerowy
Opis: związany z żerem.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
żertwie 12Forma podstawowa: żertwa
Opis: u dawnych Słowian ofiara całopalna składana na cześć bóstwa.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
żetonem 13Forma podstawowa: żeton
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
żetonik 13
żetonom 13Forma podstawowa: żeton
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
żęciach 19Forma podstawowa: żąć
żęciami 17Forma podstawowa: żąć
żęliśmy 22Forma podstawowa: żąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:pri:imperf:refl.nonrefl
żęłabyś 24Forma podstawowa: żąć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
żęłyśmy 24Forma podstawowa: żąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pri:imperf:refl.nonrefl
żętycom 19Forma podstawowa: żętyca
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
żgadłem 17Forma podstawowa: żgadło
żgadłom 17Forma podstawowa: żgadło
żgająca 20Forma podstawowa: żgać
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
żgającą 24Forma podstawowa: żgać
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
żgające 20Forma podstawowa: żgać
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żgajcie 16Forma podstawowa: żgać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
żgałbyś 22Forma podstawowa: żgać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
żgałoby 18Forma podstawowa: żgać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
żganiom 14Forma podstawowa: żgać
żgnęłam 20Forma podstawowa: żgnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:perf:refl.nonrefl
żgniesz 13Forma podstawowa: żgnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:perf:refl.nonrefl
żgnięta 18Forma podstawowa: żgnąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
żgnięte 18Forma podstawowa: żgnąć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff
żgnięto 18Forma podstawowa: żgnąć
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl.nonrefl
żgnijmy 17Forma podstawowa: żgnąć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
żgnijże 19Forma podstawowa: żgnąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
żigolak 15Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
żigolem 15Forma podstawowa: żigolo
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
żigolów 18Forma podstawowa: żigolo
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
żlebach 17Forma podstawowa: żleb
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
żlebami 15Forma podstawowa: żleb
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
żlebowa 14Forma podstawowa: żlebowy
Opis: taki, który związany jest ze żlebem.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żlebowe 14Forma podstawowa: żlebowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żlebowi 14Forma podstawowa: żlebowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żlebowy 15Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żłobaku 18Forma podstawowa: żłobak
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
żłobiąc 20Forma podstawowa: żłobić
Opis: przenośnie o czasie, nieszczęściach, zgryzotach: powodować pojawianie się zmarszczek, bruzd.
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl pcon:imperf:refl.nonrefl
żłobika 16Forma podstawowa: żłobik
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
żłobiku 18Forma podstawowa: żłobik
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
żłobiły 18Forma podstawowa: żłobić
Opis: przenośnie o czasie, nieszczęściach, zgryzotach: powodować pojawianie się zmarszczek, bruzd.
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
żłobimy 17Forma podstawowa: żłobić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
żłobina 15Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żłobinę 19Forma podstawowa: żłobina
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żłobino 15Forma podstawowa: żłobina
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żłobiny 16Forma podstawowa: żłobina
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
żłobkom 17Forma podstawowa: żłobek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
żłobowi 15Forma podstawowa: żłób
Opis: rodzaj zazwyczaj drewnianego (dziś coraz częściej plastikowego) koryta na paszę o charakterystycznym przekroju w kształcie litery U używanego do podawania jedzenia dla większych zwierząt gospodarskic
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:dat:m3
żłopali 15Forma podstawowa: żłopać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
żłopało 16Forma podstawowa: żłopać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
żłopaną 18Forma podstawowa: żłopać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
żłopcie 15Forma podstawowa: żłopać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
żłopień 20
żłopmyż 20Forma podstawowa: żłopać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
żłopnął 20Forma podstawowa: żłopnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
żłopnij 16Forma podstawowa: żłopnąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
żłóbcie 20Forma podstawowa: żłobić
Opis: przenośnie o czasie, nieszczęściach, zgryzotach: powodować pojawianie się zmarszczek, bruzd.
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
żłóbków 24Forma podstawowa: żłóbek
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
żłóbmyż 25Forma podstawowa: żłobić
Opis: przenośnie o czasie, nieszczęściach, zgryzotach: powodować pojawianie się zmarszczek, bruzd.
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
żmącemu 20Forma podstawowa: żąć
Forma fleksyjna: pact:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żmijami 15Forma podstawowa: żmija
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
żmijcie 15Forma podstawowa: żąć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
żmijową 18Forma podstawowa: żmijowy
Opis: zły, przewrotny, fałszywy.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żmudach 18Forma podstawowa: żmuda
Opis: znój, trud, żmudna, ciężka praca.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f

Forma podstawowa: żmuda
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
żmudami 16Forma podstawowa: żmud
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3

Forma podstawowa: żmuda
Opis: znój, trud, żmudna, ciężka praca.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
żmudnej 17Forma podstawowa: żmudny
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
żmudnie 15Forma fleksyjna: adv:pos
żmudzcy 17Forma podstawowa: żmudzki
Opis: związany ze Żmudzią - regionem na Litwie.
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1

Forma podstawowa: żmudzki
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żmudzie 15Forma podstawowa: żmud
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: żmuda
Opis: znój, trud, żmudna, ciężka praca.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
żmudzka 16Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f
żmudzką 20Forma podstawowa: żmudzki
Opis: związany ze Żmudzią - regionem na Litwie.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żmudzko 16Forma podstawowa: żmudzki
Forma fleksyjna: adja
żnącego 18Forma podstawowa: żąć
Forma fleksyjna: pact:sg:acc:m1.m2:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żnącemu 19Forma podstawowa: żąć
Forma fleksyjna: pact:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żniecie 12Forma podstawowa: żąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
żnińska 18Forma podstawowa: żniński
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żnińsko 18Forma podstawowa: żniński
Forma fleksyjna: adja

Forma fleksyjna: adv:pos
żniwami 12Forma podstawowa: żniwo
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
żniwnej 13Forma podstawowa: żniwny
Opis: związany ze żniwami.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
żniwnym 13Forma podstawowa: żniwny
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żołądek 19Opis: żołądek zwierzęcia postrzegany jako mięso, element podrobów.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
żołądka 19Forma podstawowa: żołądek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
żołądki 19Forma podstawowa: żołądek
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: żołądek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
żołądku 21Forma podstawowa: żołądek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
żołdaka 15Forma podstawowa: żołdak
Opis: żołnierz, który zachowuje się w sposób niegodny tego miana, np. gorszący, chamski.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
żołdaku 17Forma podstawowa: żołdak
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
żołdami 15Forma podstawowa: żołd
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
żołdowa 14Forma podstawowa: żołdowy
Opis: taki, który pełni funkcję (służbę), najczęściej wojskową, za którą otrzymuje żołd.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żołdzie 14Forma podstawowa: żołd
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
żołędną 22Forma podstawowa: żołędny
Opis: w kartach: taki, który ma kolor trefl, charakteryzuje się użyciem treflów.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żołnach 16Forma podstawowa: żołna
Opis: ptak, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w rzędzie kraskowych (Coraciiformes), w rodzinie żołn (Meropidae).
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
żołnami 14Forma podstawowa: żołna
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
żołtarz 14
żompiem 14Forma podstawowa: żomp
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
żonatej 14Forma podstawowa: żonaty
Opis: mężczyzna, który ma żonę.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
żongler 14Opis: wędrowny muzyk, śpiewak i sztukmistrz charakterystyczny dla kultury średniowiecza.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
żongluj 18Forma podstawowa: żonglować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
żoninej 13Forma podstawowa: żoniny
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
żonisko 12Opis: poczciwa żona lub z lekceważeniem o żonie.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
żonisku 14Forma podstawowa: żonisko
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
żonkach 15Forma podstawowa: żonka
Opis: pieszczotliwie o żonie.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
żonkile 13Forma podstawowa: żonkil
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
żonkili 13Forma podstawowa: żonkil
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:m3
żonunią 17Forma podstawowa: żonunia
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żonusia 13Opis: pieszczotliwie o żonie - kobiecie będącej w małżeństwie, współmałżonce.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żonusie 13Forma podstawowa: żonusia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
żorskim 13Forma podstawowa: żorski
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żorżeta 16Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żorżetę 20Forma podstawowa: żorżeta
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żorżety 17Forma podstawowa: żorżeta
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
żożobom 18Forma podstawowa: żożoba
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
żółcące 23Forma podstawowa: żółcić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żółceni 18Forma podstawowa: żółcić
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
żółciak 19Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
żółcian 18
żółcieć 23Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
żółciej 20Forma podstawowa: żółto
Opis: w kolorze żółtym, takim, jak barwa trzeciego pasma tęczy, kolor żółtka, kwiatu jaskra, owocu cytryny itp.
Forma fleksyjna: adv:com
żółcień 24Opis: Curcuma - rodzaj bylin z rodziny imbirowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:f subst:sg:nom:m3
żółciło 20Forma podstawowa: żółcić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
żółciom 19Forma podstawowa: żółć
Opis: wydzielina wątroby ssaków, biorąca udział w trawieniu tłuszczy.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
żółcisz 18Forma podstawowa: żółcić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
żółconą 22Forma podstawowa: żółcić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
żółcono 18Forma podstawowa: żółcić
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
żółćcie 23Forma podstawowa: żółcić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
żółkiet 19
żółkłby 23Forma podstawowa: żółknąć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
żółkłem 21Forma podstawowa: żółknąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:nonrefl
żółkłeś 24Forma podstawowa: żółknąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:nonrefl
żółknąć 27Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
żółknął 24Forma podstawowa: żółknąć
żółknie 18Forma podstawowa: żółknąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
żółtaka 19Forma podstawowa: żółtak
Opis: Xanthorrhoea Sm. – rodzaj roślin z rodziny żółtakowatych, obejmuje 30 gatunków występujących na Tasmanii oraz w Australii, gdzie stanowią charakterystyczny składnik suchych lasów eukaliptusowych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3
żółtaki 19Forma podstawowa: żółtak
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
żółtawą 22Forma podstawowa: żółtawy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żółtawi 18Forma podstawowa: żółtawy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żółtawo 18Forma podstawowa: żółtawy
Opis: w kolorze przypominającym żółty, nie całkiem żółtym.
Forma fleksyjna: adja
żółtemu 21Forma podstawowa: żółty
Opis: o człowieku, który ma żółty kolor skóry.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żółtkom 20Forma podstawowa: żółtek
Opis: pogardliwie o kimś rasy żółtej.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:pl:dat:m3
żółtków 23Forma podstawowa: żółtek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1

Forma podstawowa: żółtek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:gen:m3
żółtlic 20Forma podstawowa: żółtlica
Opis: żółtliczka, Galinsoga – rodzaj roślin należący do rodziny astrowatych, obejmuje około 15 gatunków pochodzących ze strefy klimatu umiarkowanego i subtropikalnego Ameryki Południowej i Środkowej, niek
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żółtszą 22Forma podstawowa: żółty
Opis: o człowieku, który ma żółty kolor skóry.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:com adj:sg:inst:f:com
żółtsze 18Forma podstawowa: żółty
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:com adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:com adj:sg:acc:n1.n2:com adj:sg:nom.voc:n1.n2:com
żółtszy 19Forma podstawowa: żółty
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:com adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:com
żółtwie 18Forma podstawowa: żółtwa
żółtwom 19Forma podstawowa: żółtwa
żółwica 18Opis: samica żółwia.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żółwicę 22Forma podstawowa: żółwica
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żółwiej 19Forma podstawowa: żółwi
Opis: powolny, ślamazarny, taki jak u żółwia.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
żółwiku 20Forma podstawowa: żółwik
Opis: Chelone – rodzaj roślin z rodziny babkowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
żrącego 18Forma podstawowa: żrący
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żrącemu 19Forma podstawowa: żrący
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos

Forma podstawowa: żreć
Forma fleksyjna: pact:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żrących 20Forma podstawowa: żrący
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos

Forma podstawowa: żreć
Forma fleksyjna: pact:pl:acc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:pl:gen.loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl
żrącymi 18Forma podstawowa: żrący
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos

Forma podstawowa: żreć
Forma fleksyjna: pact:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl
żuawach 16Forma podstawowa: żuaw
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
żuawowi 13Forma podstawowa: żuaw
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1
żubrach 18Forma podstawowa: żubr
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2
żubrowa 15Forma podstawowa: żubrowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żubrowe 15Forma podstawowa: żubrowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żubrowi 15Forma podstawowa: żubrowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żubrowy 16Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żubruje 19Forma podstawowa: żubrować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
żubruję 23Forma podstawowa: żubrować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
żubrzej 17Forma podstawowa: żubrzy
Opis: związany z żubrem, dotyczący żubra.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
żubrzym 17Forma podstawowa: żubrzy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żuchwom 17Forma podstawowa: żuchwa
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
żuciach 17Forma podstawowa: żucie
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
żuczkom 16Forma podstawowa: żuczek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
żuczków 19Forma podstawowa: żuczek
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
żującym 22Forma podstawowa: żuć
Forma fleksyjna: pact:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żujcież 20Forma podstawowa: żuć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
żukowca 15Forma podstawowa: żukowiec
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
żukowce 15Forma podstawowa: żukowiec
Opis: Mesostigmata syn. Gamasida - grupa roztoczy (Acari), należąca do Parasitiformes, obejmuje w większości roztocze wolnożyjące, zamieszkujące ściółkę lasów oraz innych środowisk, gdzie odgrywają bardzo
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
żukowcu 17Forma podstawowa: żukowiec
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
żulerek 15Forma podstawowa: żulerka
żuleria 14
żulerie 14Forma podstawowa: żuleria
żulerię 18Forma podstawowa: żuleria
żulerką 19Forma podstawowa: żulerka
żulerki 15Forma podstawowa: żulerka
żulerko 15Forma podstawowa: żulerka
żulerni 14Forma podstawowa: żulernia
żuleryj 17Forma podstawowa: żuleria
żuliach 17Forma podstawowa: żulia
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
żuliami 15Forma podstawowa: żulia
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
żulicom 16Forma podstawowa: żulica
żulików 19Forma podstawowa: żulik
Opis: w Łodzi i okolicach: chlebek turecki (rodzaj bułki w kształcie tzw. batona, czasem w tym regionie z dodatkiem kawy zbożowej zamiast melasy).
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
żuliśmy 20Forma podstawowa: żuć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:pri:imperf:refl.nonrefl
żułabym 19Forma podstawowa: żuć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
żuławce 16Forma podstawowa: żuławka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
żuławek 16Forma podstawowa: żuławka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żuławka 16Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żuławki 16Forma podstawowa: żuławka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
żuławko 16Forma podstawowa: żuławka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żułyśmy 22Forma podstawowa: żuć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pri:imperf:refl.nonrefl
żupanie 14Forma podstawowa: żupan
Opis: staropolska męska szata, bardzo długa suknia z rękawami, zapinana na rząd drobnych guzików, haftek bądź szamerowana, często dłuższa od kontusza, w żywych kolorach, z kosztownego materiału.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m3
żupnego 16Forma podstawowa: żupny
Opis: związany z żupą, kopanią soli.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żupnemu 17Forma podstawowa: żupny
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żupnika 15Forma podstawowa: żupnik
Opis: zarządca żupy królewskiej, dzierżawca.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
żurawce 14Forma podstawowa: żurawiec
Opis: Atrichum, Catharinea - rodzaj mchów należący do rodziny płonnikowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
żurawek 14Forma podstawowa: żurawka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żurawią 17Forma podstawowa: żurawi
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żurawie 13Forma podstawowa: żuraw
Opis: żurawiowate, żurawie właściwe, Gruidae – rodzina ptaków z rzędu żurawiowych (Gruiformes).
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
żurawik 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
żurawka 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żurawkę 18Forma podstawowa: żurawka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żurfiks 18Opis: przyjęcie, spotkanie towarzyskie, które odbywa się w określonym dniu tygodnia.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
żurkami 15Forma podstawowa: żurek
Opis: zakwaszona zupa mączna (niektórzy stosują regionalnie zdeterminowane rozróżnienie żurku od barszczu białego, które rzekomo polega na tym, że do przyrządzenia tych zup używa się różnych rodzajów mąki
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
żurkiem 15Forma podstawowa: żurek
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1

Forma podstawowa: żurek
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
żurnale 14Forma podstawowa: żurnal
Opis: czasopismo poświęcone modzie, obficie ilustrowane modelami wzorów.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
żuwinem 14Forma podstawowa: żuwin
żuwinie 13Forma podstawowa: żuwin
żuwinom 14Forma podstawowa: żuwin
żuwkach 17Forma podstawowa: żuwka
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
żuwkami 15Forma podstawowa: żuwka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
żuwnach 16Forma podstawowa: żuwna
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
żuwnami 14Forma podstawowa: żuwna
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
żużlami 19Forma podstawowa: żużel
Opis: produkt uboczny procesów hutniczych metali zawierający topniki, tlenki metali, pozostałości spalania węgla, popioły uformowane w szklisty stop.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
żużlowe 18Forma podstawowa: żużlowy
Opis: zrobiony z żużlu, zawierający żużel.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żużlowi 18Forma podstawowa: żużlowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żużlowy 19Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żwaczom 13Forma podstawowa: żwacz
Opis: parzysty mięsień żucia, znajdujący się po obu stronach głowy.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
żwawego 13Forma podstawowa: żwawy
Opis: cecha ruchu - taki, który jest pełen energii, żywości.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żwawość 20Opis: jedna z czasowych charakterystyk zachowania (obok perseweratywności) wprowadzona przez Jana Strelaua w regulacyjnej teorii temperamentu, tendencja do szybkiego reagowania, utrzymywania wysokiego temp
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
żwawsza 11Forma podstawowa: żwawy
Opis: cecha ruchu - taki, który jest pełen energii, żywości.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:com
żwawsze 11Forma podstawowa: żwawy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:com adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:com adj:sg:acc:n1.n2:com adj:sg:nom.voc:n1.n2:com
żwawszy 12Forma podstawowa: żwawy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:com adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:com
żwawych 15Forma podstawowa: żwawy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
żwirami 12Forma podstawowa: żwir
Opis: nawierzchnia drogi pokryta żwirem.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
żwirkom 13Forma podstawowa: żwirki
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3

Forma podstawowa: żwirko
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
żwirków 16Forma podstawowa: żwirek
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
żwirową 15Forma podstawowa: żwirowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żwirują 19Forma podstawowa: żwirować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
żwiruje 15Forma podstawowa: żwirować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
żwiruję 19Forma podstawowa: żwirować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
żychwot 16Forma podstawowa: żychwota
życiach 16Forma podstawowa: życie
Opis: sfera jakiejś działalności, funkcjonowanie tej sfery lub uczestnictwo w niej.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
życiowa 13Forma podstawowa: życiowy
Opis: taki, który nie jest czysto teoretyczny, ale ma odniesienie do codziennego życia, jest praktyczny.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
życiowi 13Forma podstawowa: życiowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
życiowy 14Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
życząca 18Forma podstawowa: życzyć
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:nonrefl
życzono 13Forma podstawowa: życzyć
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl
życzyli 15Forma podstawowa: życzyć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
życzysz 14Forma podstawowa: życzyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl
żydkiem 15Forma podstawowa: żydek
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
żydłacy 17Forma podstawowa: żydłak
żydłaka 16Forma podstawowa: żydłak
żydłaku 18Forma podstawowa: żydłak
żydofil 18Opis: osoba lubiąca Żydów, interesująca się nimi.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
żydostw 14Forma podstawowa: żydostwo
Opis: zespół cech typowych dla Żyda lub czegoś żydowskiego.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
żydówką 22Forma podstawowa: żydówka
Opis: przedstawicielka ludu semickiego zamieszkującego w starożytności Palestynę.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żydówkę 22Forma podstawowa: żydówka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żydzącą 22Forma podstawowa: żydzić
żydzące 18Forma podstawowa: żydzić
żydziak 14Opis: lekceważąco o żydzie, wyznawcy judaizmu.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
żydziej 15Forma podstawowa: żydzieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
żydziły 16Forma podstawowa: żydzić
żydzimy 15Forma podstawowa: żydzić
żydzoną 17Forma podstawowa: żydzić
żydzone 13Forma podstawowa: żydzić
żydźcie 22Forma podstawowa: żydzić
żydźmyż 27Forma podstawowa: żydzić
żygadeł 17Forma podstawowa: żygadło
żygadła 17Forma podstawowa: żygadło
żygadło 17
żyjącej 21Forma podstawowa: żyjąca
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
żyjącym 21Forma podstawowa: żyjąca
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
żyjątek 20Forma podstawowa: żyjątko
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
żyjątka 20Forma podstawowa: żyjątko
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
żyjecie 15Forma podstawowa: żyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:nonrefl
żylakom 15Forma podstawowa: żylaki
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
żylastą 18Forma podstawowa: żylasty
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żylaści 18Forma podstawowa: żylasty
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żyleńcu 22Forma podstawowa: żyleniec
żyletce 15Forma podstawowa: żyletka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
żyletka 15Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żyletkę 19Forma podstawowa: żyletka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żyletko 15Forma podstawowa: żyletka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żyletom 15Forma podstawowa: żyleta
Opis: bardzo atrakcyjna kobieta, wzbudzająca respekt i pożądanie.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
żyliśmy 19Forma podstawowa: żyć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:pri:imperf:nonrefl
żylnego 15Forma podstawowa: żylny
Opis: związany z żyłą - naczyniem krwionośnym.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żylnych 17Forma podstawowa: żylny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
żylnymi 15Forma podstawowa: żylny
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
żyłabyś 21Forma podstawowa: żyć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:sec:imperf:nonrefl
żyłkach 18Forma podstawowa: żyłka
Opis: ozdoba, pasek o szer. 2-5 mm, stosowany w rzemiośle artystycznym jako motyw zdobniczy, najczęściej jako element intarsji lub inkrustacji.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
żyłkowa 15Forma podstawowa: żyłkowy
Opis: taki, który pod względem wyglądu przypomina żyłkę (żyłki), kojarzy się z żyłką (żyłkami).
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żyłkowe 15Forma podstawowa: żyłkowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żyłkują 23Forma podstawowa: żyłkować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
żyłowań 20Forma podstawowa: żyłować
żyłowej 16Forma podstawowa: żyłowy
Opis: mający związek z żyłami, ciałami skalnymi lub mineralnymi.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
żyłowin 14Forma podstawowa: żyłowina
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żyłowym 16Forma podstawowa: żyłowy
Opis: mający związek z żyłami, ciałami skalnymi lub mineralnymi.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żyłujmy 20Forma podstawowa: żyłować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
żyłujże 22Forma podstawowa: żyłować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
żyłyśmy 21Forma podstawowa: żyć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pri:imperf:nonrefl
żymulką 21Forma podstawowa: żymulka
żymulko 17Forma podstawowa: żymulka
żyrafek 17Forma podstawowa: żyrafka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żyrafią 20Forma podstawowa: żyrafi
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żyrafie 16Forma podstawowa: żyrafi
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żyrafka 17Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żyrafkę 21Forma podstawowa: żyrafka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żyrafki 17Forma podstawowa: żyrafek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
żyrafko 17Forma podstawowa: żyrafka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żyrafom 17Forma podstawowa: żyrafa
Opis: Giraffa camelopardalis – afrykański ssak parzystokopytny z rodziny żyrafowatych, najwyższe obecnie żyjące zwierzę lądowe, a także największy z przeżuwaczy.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
żyranta 13Forma podstawowa: żyrant
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
żyranty 14Forma podstawowa: żyrant
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
żyratem 14Forma podstawowa: żyrat
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
żyratom 14Forma podstawowa: żyrat
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
żyratów 17Forma podstawowa: żyrat
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
żyronda 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żyrondę 17Forma podstawowa: żyronda
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żyrondo 13Forma podstawowa: żyronda
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żyrować 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf.perf:refl.nonrefl verb:inf:imperf:nonrefl
żyrowań 18Forma podstawowa: żyrować
żyrujmy 18Forma podstawowa: żyrować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf.perf:refl.nonrefl verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
żyrujże 20Forma podstawowa: żyrować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf.perf:refl.nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
żytkami 15Forma podstawowa: żytko
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
żytnego 15Forma podstawowa: żytny
Opis: taki, który związany jest z żytem, dotyczy żyta.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żytnich 16Forma podstawowa: żytnia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:pl:loc:f
żytniej 15Forma podstawowa: żytnia
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
żytnimi 14Forma podstawowa: żytni
Opis: związany z żytem - zbożem, ziarnami żyta.
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos

Forma podstawowa: żytnia
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
żytnisk 14Forma podstawowa: żytnisko
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
żytwiny 14Forma podstawowa: żytwin
żywcach 16Forma podstawowa: żywiec
Opis: Dentaria – rodzaj roślin z rodziny kapustowatych., większość systemów klasyfikacyjnych nie wyróżnia tego rodzaju, lecz uznaje go za synonim rodzaju Cardamine.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2 subst:pl:loc:m3

Forma podstawowa: żywiec
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
żywcami 14Forma podstawowa: żywiec
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2 subst:pl:inst:m3

Forma podstawowa: żywiec
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
żywcowa 13Forma podstawowa: żywcowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żywcową 17Forma podstawowa: żywcowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żywcowy 14Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żywczyk 15Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
żywiąca 17Forma podstawowa: żywić
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
żywiącą 21Forma podstawowa: żywić
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
żywicom 14Forma podstawowa: żywica
Opis: substancja wytwarzana w niektórych roślinach, najczęściej w drzewach, szczególnie iglastych.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
żywikom 14Forma podstawowa: żywik
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
żywiłaś 18Forma podstawowa: żywić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
żywiłby 17Forma podstawowa: żywić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
żywiłem 15Forma podstawowa: żywić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
żywioły 15Forma podstawowa: żywioła
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
żywiona 12Forma podstawowa: żywić
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
żywioną 16Forma podstawowa: żywić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
żywiono 12Forma podstawowa: żywić
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
żywiony 13Forma podstawowa: żywić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
żywitwa 13
żywitwą 17Forma podstawowa: żywitwa
żywitwo 13Forma podstawowa: żywitwa
żywitwy 14Forma podstawowa: żywitwa
żywnego 14Forma podstawowa: żywny
Opis: o ziemi, terenie: żyzny, zapewniający bogate plony.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żywnemu 15Forma podstawowa: żywny
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos

Forma podstawowa: żywny
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1
żywnicą 17Forma podstawowa: żywnica
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żywnice 13Forma podstawowa: żywnica
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
żywnicy 14Forma podstawowa: żywnica
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
żywnych 16Forma podstawowa: żywny
Opis: o ziemi, terenie: żyzny, zapewniający bogate plony.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:loc:m1
żywnymi 14Forma podstawowa: żywny
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
żywocie 13Forma podstawowa: żywot
Opis: literacka biografia świętego, bohatera, monarchy lub innej ważnej osoby, mającej doniosłą rolę w historii.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
żywokoł 15Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
żywości 17Forma podstawowa: żywość
Opis: cecha stylu komunikatu, to, że komunikat jest udany, ciekawy.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:gen:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f
żywotna 13Forma podstawowa: żywotny
Opis: aktualny, wciąż obowiązujący, żywy, dochodzący do głosu.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żywotną 17Forma podstawowa: żywotny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żywotni 13Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos

Forma podstawowa: żywotny
Opis: aktualny, wciąż obowiązujący, żywy, dochodzący do głosu.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żywotom 14Forma podstawowa: żywot
Opis: literacka biografia świętego, bohatera, monarchy lub innej ważnej osoby, mającej doniosłą rolę w historii.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
żywotów 17Forma podstawowa: żywot
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
żywszym 14Forma podstawowa: żywy
Opis: taki, który cechuje kogoś żywego - pełnego energii.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:com adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:com adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:com
żyznego 14Forma podstawowa: żyzny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żyznemu 15Forma podstawowa: żyzny
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żyzność 21Opis: cecha zbiornika wodnego decydująca o zamieszkiwaniu tego zbiornika przez różne organizmy żywe.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
żyznymi 14Forma podstawowa: żyzny
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
żyźnica 21Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żyźnice 21Forma podstawowa: żyźnica
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
żyźnicę 25Forma podstawowa: żyźnica
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żyźnico 21Forma podstawowa: żyźnica
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żyźniej 22Forma podstawowa: żyźnie
Opis: tak, że wzrost roślin jest obfity, urodzajnie.
Forma fleksyjna: adv:com

Wyrazy na literę ż o długości 8

żabciami 16Forma podstawowa: żabcia
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
żabeczce 16Forma podstawowa: żabeczka
żabeczką 20Forma podstawowa: żabeczka
żabeczkę 20Forma podstawowa: żabeczka
żabeczko 16Forma podstawowa: żabeczka
żabieńce 21Forma podstawowa: żabieniec
Opis: Alisma - rodzaj roślin należących do rodziny żabieńcowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
żabieńcu 23Forma podstawowa: żabieniec
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
żabińską 25Forma podstawowa: żabińska
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:inst:f
żabiński 21Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1

Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żabińsko 21Forma podstawowa: żabiński
Forma fleksyjna: adja

Forma fleksyjna: adv:pos
żabińsku 23Forma podstawowa: żabiński
Forma fleksyjna: adjp
żabkarka 16Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żabkarkę 20Forma podstawowa: żabkarka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żabkarki 16Forma podstawowa: żabkarka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
żabkarko 16Forma podstawowa: żabkarka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żabkarzu 17Forma podstawowa: żabkarz
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
żabniany 15Forma podstawowa: żabnianin
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
żabocika 16Forma podstawowa: żabocik
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
żabociku 18Forma podstawowa: żabocik
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
żabojada 17Forma podstawowa: żabojad
Opis: pogardliwie o Francuzie.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
żabotach 18Forma podstawowa: żabot
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
żabotami 16Forma podstawowa: żabot
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
żabotowa 15Forma podstawowa: żabotowy
Opis: o człowieku: taki, który nosi garderobę, której jakaś część ozdobiona jest żabotem.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żabotową 19Forma podstawowa: żabotowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żabotowe 15Forma podstawowa: żabotowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żabowata 15Forma podstawowa: żabowaty
Opis: o głosie - zachrypnięty, skrzeczący, nieprzyjemny dla ucha.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żabowatą 19Forma podstawowa: żabowaty
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żabowate 15Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
żabskach 18Forma podstawowa: żabsko
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
żabskiem 16Forma podstawowa: żabsko
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
żabuniom 17Forma podstawowa: żabunia
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
żabusiom 17Forma podstawowa: żabusia
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
żachajże 21Forma podstawowa: żachać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl
żachałam 18Forma podstawowa: żachać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl
żachałby 20Forma podstawowa: żachać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl
żachałeś 21Forma podstawowa: żachać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl
żachnęli 20Forma podstawowa: żachnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl
żachnęła 21Forma podstawowa: żachnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl
żachnięć 24Forma podstawowa: żachnąć
żachwach 18Forma podstawowa: żachwa
Opis: małe zwierzę morskie zaliczane do osłonic, ma kształt worka z dużym otworem u góry i mniejszym z boku, żyje pojedynczo lub w koloniach, jako jedyne zwierzę (w dorosłym stadium rozwoju) ma ścianę komó
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
żachwami 16Forma podstawowa: żachwa
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
żaczkach 17Forma podstawowa: żaczek
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
żaczkowi 14Forma podstawowa: żaczek
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1
żadeitów 18Forma podstawowa: żadeit
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
żagańska 21Forma podstawowa: żagański
Opis: odnoszący się do Żagania.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żagańską 25Forma podstawowa: żagański
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żagańsko 21Forma fleksyjna: adv:pos
żagańsku 23Forma podstawowa: żagański
Opis: odnoszący się do Żagania.
Forma fleksyjna: adjp
żagarach 17Forma podstawowa: żagary
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:p3
żagarami 15Forma podstawowa: żagary
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p3
żagarowi 14Forma podstawowa: żagar
Opis: na Litwie, Wileńszczyśnie - sucha gałąź, chrust..
żagielek 16Opis: element narożny w postaci sklepienia o kształcie trójkąta sferycznego.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
żagielka 16Forma podstawowa: żagielek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
żagiewek 15Forma podstawowa: żagiewka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żagiewką 19Forma podstawowa: żagiewka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żagiewki 15Forma podstawowa: żagiewka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
żagiewko 15Forma podstawowa: żagiewka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żaglarza 15Forma podstawowa: żaglarz
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
żaglarze 15Forma podstawowa: żaglarz
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
żaglarzy 16Forma podstawowa: żaglarz
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
żaglasta 16Forma podstawowa: żaglasty
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żaglastą 20Forma podstawowa: żaglasty
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żaglaste 16Forma podstawowa: żaglasty
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żaglasty 17Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żaglował 17Forma podstawowa: żaglować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
żaglowań 21Forma podstawowa: żaglować
żaglowca 16Forma podstawowa: żaglowiec
Opis: Pterophyllum scalare – gatunek ryby słodkowodnej z rodziny pielęgnicowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3
żaglowni 15Forma podstawowa: żaglownia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
żaglowóz 19Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
żaglowym 17Forma podstawowa: żaglowy
Opis: taki, który posiada przynajmniej jeden żagiel, taki, który napędzany jest głównie dzięki żaglom.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żaglówce 20Forma podstawowa: żaglówka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
żaglówka 20Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żaglówki 20Forma podstawowa: żaglówka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
żaglując 24Forma podstawowa: żaglować
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl pcon:imperf:refl.nonrefl
żaglujże 23Forma podstawowa: żaglować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
żagnicom 16Forma podstawowa: żagnica
Opis: okazała ważna z rodziny żagnicowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
żagwinie 14Forma podstawowa: żagwin
żakiecie 14Forma podstawowa: żakieta
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
żakierie 13Forma podstawowa: żakieria
Opis: powstanie chłopów francuskich w XIV wieku.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
żakierię 17Forma podstawowa: żakieria
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żakierio 13Forma podstawowa: żakieria
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żakietom 15Forma podstawowa: żakiet
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
żakietów 18Forma podstawowa: żakiet
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
żakinadą 18Forma podstawowa: żakinada
Opis: barwny, uroczysty pochód uczącej się młodzieży.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żakinadę 18Forma podstawowa: żakinada
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żakinady 15Forma podstawowa: żakinada
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
żakostwo 14Opis: głupi, dziecinny, nieodpowiedzialny i nieprzemyślany postępek.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
żakowska 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f
żakowską 18Forma podstawowa: żakowski
Opis: przynależny żakowi.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żakowsko 14Forma podstawowa: żakowski
Forma fleksyjna: adja
żalącego 20Forma podstawowa: żalić
Forma fleksyjna: pact:sg:acc:m1.m2:imperf:aff:refl pact:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl
żalącemu 21Forma podstawowa: żalić
Forma fleksyjna: pact:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl
żaleniem 14Forma podstawowa: żalić
Forma fleksyjna: ger:sg:inst:n2:imperf:aff:refl
żaliliby 17Forma podstawowa: żalić
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:imperf:refl
żaliłaby 18Forma podstawowa: żalić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:ter:imperf:refl
żaliłoby 18Forma podstawowa: żalić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:n1.n2:ter:imperf:refl
żaliłyby 19Forma podstawowa: żalić
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl
żalników 18Forma podstawowa: żalnik
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
żałobach 19Forma podstawowa: żałoba
Opis: smutek, stan, w którym się jest po śmierci kogoś bliskiego.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
żałobnic 17Forma podstawowa: żałobnica
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żałobnym 18Forma podstawowa: żałobny
Opis: związany z żałobą, pożegnaniem i pochówkiem osoby zmarłej.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żałosnej 16Forma podstawowa: żałosny
Opis: żałobny - taki, który towarzyszy żałobie.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
żałosnym 16Forma podstawowa: żałosny
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żałością 23Forma podstawowa: żałość
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żałowali 15Forma podstawowa: żałować
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
żałowane 14Forma podstawowa: żałować
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
żałowani 14Forma podstawowa: żałować
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
żałowany 15Forma podstawowa: żałować
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
żałująca 23Forma podstawowa: żałować
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl

Forma podstawowa: żałujący
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żałującą 27Forma podstawowa: żałujący
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żałujące 23Forma podstawowa: żałować
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl

Forma podstawowa: żałująca
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f

Forma podstawowa: żałujący
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
żałujący 24Forma podstawowa: żałować
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl

Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1 subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1
żałujcie 19Forma podstawowa: żałować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
żałujemy 20Forma podstawowa: żałować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
żandarmy 15Forma podstawowa: żandarm
Opis: żołnierz policji wojskowej.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
żanklowi 14Forma podstawowa: żankiel
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
żararaką 17Forma podstawowa: żararaka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żararako 13Forma podstawowa: żararaka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żarcikom 15Forma podstawowa: żarcik
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
żareckim 15Forma podstawowa: żarecki
Opis: związany z Żarkami - miastem w województwie śląskim, w powiecie myszkowskim.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żargonie 14Forma podstawowa: żargon
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
żargonom 15Forma podstawowa: żargon
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
żarklinu 16Forma podstawowa: żarklin
żarliśmy 19Forma podstawowa: żreć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:pri:imperf:refl.nonrefl
żarliwcu 16Forma podstawowa: żarliwiec
Opis: pogardliwe określenie osoby zbyt mocno oddanej religii lub ideologii, zaślepionej.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
żarliwcy 15Forma podstawowa: żarliwiec
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
żarliwej 15Forma podstawowa: żarliwy
Opis: o człowieku: gorliwy, namiętny, taki, który robi coś z oddaniem, wiarą, energicznie.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
żarliwie 13Opis: przejawiając żarliwość, szczerość, głębokie pragnienie zrobienia czegoś, głęboko, gorąco, ogromnie.
Forma fleksyjna: adv:pos
żarłabyś 21Forma podstawowa: zrzeć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
żarłaczu 17Forma podstawowa: żarłacz
Opis: rekin, wielka, drapieżna, żarłoczna ryba żyjąca w oceanach i przyległych morzach strefy tropikalnej, subtropikalnej i umiarkowanej.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
żarłoków 19Forma podstawowa: żarłok
Opis: osoba, która się objada, je za dużo, znacznie ponad miarę.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:gen:m2
żarłyśmy 21Forma podstawowa: żreć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pri:imperf:refl.nonrefl
żarnikom 14Forma podstawowa: żarnik
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
żarników 17Forma podstawowa: żarnik
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
żarnowce 13Forma podstawowa: żarnowiec
Opis: wieś w województwie śląskim.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: żarnowiec
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
żarnowcu 15Forma podstawowa: żarnowiec
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: żarnowiec
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
żarnowym 14Forma podstawowa: żarnowy
Opis: związany z żarnami, urządzeniem do ręcznego mielenia zboża.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żarnówce 17Forma podstawowa: żarnówka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
żarnówka 17Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żarnówko 17Forma podstawowa: żarnówka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żarowego 14Forma podstawowa: żarowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żarowemu 15Forma podstawowa: żarowy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żarowska 13Forma podstawowa: żarowski
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żarowską 17Forma podstawowa: żarowski
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żarowski 13Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żarowsko 13Forma podstawowa: żarowski
Forma fleksyjna: adja
żarowych 16Forma podstawowa: żarowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
żarówach 19Forma podstawowa: żarówa
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
żarskich 16Forma podstawowa: żarski
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos

Forma podstawowa: żarski
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:loc:m1
żarskiej 15Forma podstawowa: żarska
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
żarskimi 14Forma podstawowa: żarski
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
żarskość 22Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
żartkich 17Forma podstawowa: żartki
Opis: o istotach żywych: energiczny, dynamiczny, pełen temperamentu.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
żartkiej 16Forma podstawowa: żartki
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
żartować 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
żartował 15Forma podstawowa: żartować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
żartowań 19Forma podstawowa: żartować
żarzalni 13Forma podstawowa: żarzalnia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
żarzącej 19Forma podstawowa: żarzyć
Forma fleksyjna: pact:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
żarzcież 17Forma podstawowa: żarzyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
żarzenia 12Forma podstawowa: żarzyć
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żarzenie 12Forma podstawowa: żarzyć
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żarzeniu 14Forma podstawowa: żarzyć
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żarzonym 14Forma podstawowa: żarzyć
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
żarzycie 14Forma podstawowa: żarzyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
żarzyłby 18Forma podstawowa: żarzyć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
żądające 24Forma podstawowa: żądać
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żądajcie 20Forma podstawowa: żądać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
żądajmyż 25Forma podstawowa: żądać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
żądaliby 21Forma podstawowa: żądać
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
żądałbyś 26Forma podstawowa: żądać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
żądałoby 22Forma podstawowa: żądać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
żądanego 19Forma podstawowa: żądać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m1.m2:imperf:aff ppas:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
żądaniom 18Forma podstawowa: żądanie
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
żądanych 21Forma podstawowa: żądać
Forma fleksyjna: ppas:pl:acc:m1.p1:imperf:aff ppas:pl:gen.loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff
żądlenie 18Forma podstawowa: żądlić
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:nonrefl ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żądlijmy 22Forma podstawowa: żądlić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
żądliłam 21Forma podstawowa: żądlić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:nonrefl verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
żądliłaś 24Forma podstawowa: żądlić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:nonrefl verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
żądliłby 23Forma podstawowa: żądlić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
żądlista 19Forma podstawowa: żądlisty
żądliste 19Forma podstawowa: żądlisty
żądlisty 20
żądliści 23Forma podstawowa: żądlisty
żądłowej 21Forma podstawowa: żądłowy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
żądłówce 24Forma podstawowa: żądłówka
Opis: przedstawiciel grupy żądłówek.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
żądłówkę 28Forma podstawowa: żądłówka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żądłówki 24Forma podstawowa: żądłówka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Opis: Aculeata - grupa nadrodzin w podrzędzie trzonkówek.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
żbiczego 17Forma podstawowa: żbiczy
Opis: związany ze żbikiem, dotyczący żbika.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żbiczkom 17Forma podstawowa: żbiczek
żbiczymi 17Forma podstawowa: żbiczy
Opis: związany ze żbikiem, dotyczący żbika.
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
żebracka 16Forma podstawowa: żebracki
Opis: związany z żebrakiem.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żebracką 20Forma podstawowa: żebracki
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żebracki 16Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żebracko 16Forma podstawowa: żebracki
Forma fleksyjna: adja
żebractw 16Forma podstawowa: żebractwo
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
żebracze 15Forma podstawowa: żebraczy
Opis: związany z żebrakiem, należący do żebraka, dotyczący żebraka.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żebraczę 19Forma podstawowa: żebraczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
żebraczo 15Forma podstawowa: żebraczy
Opis: związany z żebrakiem, należący do żebraka, dotyczący żebraka.
Forma fleksyjna: adja
żebraczy 16Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żebrałaś 20Forma podstawowa: żebrać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:nonrefl
żebrałby 19Forma podstawowa: żebrać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
żebrałeś 20Forma podstawowa: żebrać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:nonrefl
żebrania 14Forma podstawowa: żebrać
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:nonrefl
żebraniu 16Forma podstawowa: żebrać
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:nonrefl
żebrować 19Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
żebrował 16Forma podstawowa: żebrować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
żebrowca 15Forma podstawowa: żebrowiec
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3
żebrowej 16Forma podstawowa: żebrowy
Opis: dotyczący żebra - kości.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
żebrowym 16Forma podstawowa: żebrowy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żebrówek 19Forma podstawowa: żebrówka
żebrówkę 23Forma podstawowa: żebrówka
żebrówki 19Forma podstawowa: żebrówka
żebrówko 19Forma podstawowa: żebrówka
żebrując 23Forma podstawowa: żebrować
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl pcon:imperf:refl.nonrefl
żebrujmy 20Forma podstawowa: żebrować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
żebrujże 22Forma podstawowa: żebrować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
żebrząca 19Forma podstawowa: żebrać
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:nonrefl
żebrzącą 23Forma podstawowa: żebrzeć
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:nonrefl
żebrzące 19Forma podstawowa: żebrzeć
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:nonrefl
żebrzący 20Forma podstawowa: żebrzeć
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:nonrefl
żebrzcie 15Forma podstawowa: żebrzeć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
żebrzesz 14Forma podstawowa: żebrać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl
żebrzmyż 20Forma podstawowa: żebrać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
żebrzyca 16Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żebrzycę 20Forma podstawowa: żebrzyca
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żebyście 20Forma podstawowa: żeby
żegadłem 18Forma podstawowa: żegadło
Opis: narzędzie medyczne stosowane w przyżeganiu termicznym (kauteryzacji termicznej) - zabiegu polegającym na koagulowaniu żywej, patologicznie zmienionej tkanki, wykonywanym najczęściej na powierzchni bł
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
żegawkom 16Forma podstawowa: żegawka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
żeglarce 16Forma podstawowa: żeglarka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
żeglarka 16Forma podstawowa: żeglarek
Opis: gatunek głowonoga należący do rzędu ośmiornic.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
żeglarką 20Forma podstawowa: żeglarka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żeglarki 16Forma podstawowa: żeglarek
Opis: gatunek głowonoga należący do rzędu ośmiornic.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
żeglarko 16Forma podstawowa: żeglarka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żeglarku 18Forma podstawowa: żeglarek
Opis: gatunek głowonoga należący do rzędu ośmiornic.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
żeglarza 15Forma podstawowa: żeglarz
Opis: paź żeglarz, witeź żeglarz, żeglarek, Iphiclides podalirius, Papilio podalirius - motyl dzienny zaliczany do rodziny paziowatych, ma ubarwienie skrzydeł jasnożółte z czarnymi, klinowato zwężającymi s
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m1 subst:sg:gen:m2
żeglarzu 17Forma podstawowa: żeglarz
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m2
żeglowań 21Forma podstawowa: żeglować
żeglowna 15Forma podstawowa: żeglowny
Opis: taki, którym da się żeglować, nadający się do transportu wodnego.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żeglowną 19Forma podstawowa: żeglowny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żeglowni 15Forma podstawowa: żeglowny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żeglugom 20Forma podstawowa: żegluga
Opis: podróżowanie wodą, rodzaj (gałąź) transportu.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
żeglując 24Forma podstawowa: żeglować
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
żegnacie 15Forma podstawowa: żegnać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
żegnajże 20Forma podstawowa: żegnać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
żegnanej 16Forma podstawowa: żegnać
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff
żegnaniu 16Forma podstawowa: żegnać
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żegnanym 16Forma podstawowa: żegnać
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
żegotach 18Forma podstawowa: żegota
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f

Forma podstawowa: żegota
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
żelastwa 14Forma podstawowa: żelastwo
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
żelastwo 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
żelatyną 19Forma podstawowa: żelatyna
Opis: porcja żelatyny, określona ilość tego produktu, zazwyczaj papierowe opakowanie.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żelatyno 15Forma podstawowa: żelatyna
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żelatyny 16Forma podstawowa: żelatyna
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
żelazach 16Forma podstawowa: żelazo
Opis: zwyczajowa nazwa żeliwa.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
żelazami 14Forma podstawowa: żelazo
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
żelazawa 13Forma podstawowa: żelazawy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żelazawą 17Forma podstawowa: żelazawy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żelazawy 14Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żelazice 14Forma podstawowa: żelazica
Opis: siderosis - pylica, która powstaje wskutek wdychania przez długi okres czasu tlenków żelaza.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
żelazicę 18Forma podstawowa: żelazica
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żelazico 14Forma podstawowa: żelazica
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żelaziwa 13Forma podstawowa: żelaziwo
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
żelaziwo 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
żelazkom 15Forma podstawowa: żelazek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: żelazko
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
żelaznej 15Forma podstawowa: żelazna
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: żelazny
Opis: przenośnie: wytrzymały, silny, twardy (zarówno fizycznie, jak psychicznie).
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
żelaznym 15Forma podstawowa: żelazny
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:sg:inst:m1 subst:sg:loc:m1

Forma podstawowa: żelazny
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żelazowe 13Forma podstawowa: żelazowy
Opis: związany z żelazem.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żelazowi 13Forma podstawowa: żelazowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żelazowy 14Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żelazują 21Forma podstawowa: żelazować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
żelazuję 21Forma podstawowa: żelazować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
żelaźnik 22Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
żelbetem 17Forma podstawowa: żelbet
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
żelbetom 17Forma podstawowa: żelbet
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
żelbeton 16Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
żeleziec 14Forma podstawowa: żeleźce
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
żelgrudą 22Forma podstawowa: żelgruda
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żelgrudo 18Forma podstawowa: żelgruda
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żelgrudy 19Forma podstawowa: żelgruda
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
żelichom 17Forma podstawowa: żelicha
żeliwami 14Forma podstawowa: żeliwo
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
żeliwiak 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
żeliwnym 15Forma podstawowa: żeliwny
Opis: wykonany z żeliwa, zawierający żeliwo.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żelkocie 15Forma podstawowa: żelkot
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
żelkotom 16Forma podstawowa: żelkot
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
żelokrem 15
żelopisu 16Forma podstawowa: żelopis
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
żelopisy 15Forma podstawowa: żelopis
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
żelowali 14Forma podstawowa: żelować
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
żelowało 15Forma podstawowa: żelować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
żelowane 13Forma podstawowa: żelować
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
żelowego 15Forma podstawowa: żelowy
Opis: taki, który ma konsystencję charakterystyczną dla żelu.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żelowemu 16Forma podstawowa: żelowy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żelowych 17Forma podstawowa: żelowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
żelująca 22Forma podstawowa: żelować
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
żelujący 23Forma podstawowa: żelować
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
żelujcie 18Forma podstawowa: żelować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
żelujmyż 23Forma podstawowa: żelować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
żenadach 16Forma podstawowa: żenada
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
żenadami 14Forma podstawowa: żenada
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
żeniatym 15Forma podstawowa: żeniaty
Opis: o mężczyźnie: taki, który ma żonę, jest po ślubie.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żeniącej 19Forma podstawowa: żenić
Forma fleksyjna: pact:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
żenidłem 16Forma podstawowa: żenidło
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
żenidłom 16Forma podstawowa: żenidło
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
żenienia 12Forma podstawowa: żenić
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żeniłaby 17Forma podstawowa: żenić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
żeniłbym 18Forma podstawowa: żenić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
żeniłbyś 21Forma podstawowa: żenić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
żeniłyby 18Forma podstawowa: żenić
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
żeniszek 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
żeniszki 13Forma podstawowa: żeniszek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
żeniszku 15Forma podstawowa: żeniszek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
żenowali 13Forma podstawowa: żenować
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
żenowało 14Forma podstawowa: żenować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
żenowana 12Forma podstawowa: żenować
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
żenowaną 16Forma podstawowa: żenować
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
żenowane 12Forma podstawowa: żenować
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
żenowano 12Forma podstawowa: żenować
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
żenowany 13Forma podstawowa: żenować
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
żenującą 25Forma podstawowa: żenować
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
żenujący 22Forma podstawowa: żenować
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
żenujemy 18Forma podstawowa: żenować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
żenujesz 16Forma podstawowa: żenować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
żeńskimi 20Forma podstawowa: żeński
Opis: mający gramatyczny rodzaj żeński, będący formalnym nośnikiem tego rodzaju, nazwa żeńska, żeńska końcówka.
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
żeńskość 28Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
żerającą 23Forma podstawowa: żerać
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
żerający 20Forma podstawowa: żerać
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
żeraliby 16Forma podstawowa: żerać
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
żerałbym 18Forma podstawowa: żerać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
żerałbyś 21Forma podstawowa: żerać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
żeranemu 15Forma podstawowa: żerać
Forma fleksyjna: ppas:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
żeraniem 13Forma podstawowa: żerać
Forma fleksyjna: ger:sg:inst:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żeraniom 13Forma podstawowa: żerać
żeranych 16Forma podstawowa: żerać
Forma fleksyjna: ppas:pl:acc:m1.p1:imperf:aff ppas:pl:gen.loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff
żeranymi 14Forma podstawowa: żerać
Forma fleksyjna: ppas:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff
żerańscy 20Forma podstawowa: żerański
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żerańska 19Forma podstawowa: żerański
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żerański 19Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żerańsko 19Forma podstawowa: żerański
Forma fleksyjna: adja
żerańsku 21Forma podstawowa: żerański
Forma fleksyjna: adjp
żerdkami 15Forma podstawowa: żerdka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
żeremiem 14Forma podstawowa: żeremie
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
żeremiom 14Forma podstawowa: żeremie
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
żerowali 13Forma podstawowa: żerować
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
żerowało 14Forma podstawowa: żerować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
żerowemu 15Forma podstawowa: żerowy
Opis: związany z żerem.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żerowisk 13Forma podstawowa: żerowisko
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
żerowych 16Forma podstawowa: żerowy
Opis: związany z żerem.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
żertwach 16Forma podstawowa: żertwa
Opis: u dawnych Słowian ofiara całopalna składana na cześć bóstwa.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
żertwami 14Forma podstawowa: żertwa
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
żerujące 21Forma podstawowa: żerować
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:nonrefl
żerujący 22Forma podstawowa: żerować
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:nonrefl
żerujcie 17Forma podstawowa: żerować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
żerujemy 18Forma podstawowa: żerować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl
żerujmyż 22Forma podstawowa: żerować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
żetonami 14Forma podstawowa: żeton
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
żetoniki 14Forma podstawowa: żetonik
żetoniku 16Forma podstawowa: żetonik
żetonowa 13Forma podstawowa: żetonowy
Opis: związany z żetonem - krążkiem używanym zamiast monet.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żetonową 17Forma podstawowa: żetonowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żetonowy 14Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żętycach 22Forma podstawowa: żętyca
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
żętycami 20Forma podstawowa: żętyca
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
żgadłach 20Forma podstawowa: żgadło
żgadłami 18Forma podstawowa: żgadło
żgajcież 21Forma podstawowa: żgać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
żgaliśmy 21Forma podstawowa: żgać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:pri:imperf:refl.nonrefl
żgałabyś 23Forma podstawowa: żgać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
żganiach 17Forma podstawowa: żgać
żganiami 15Forma podstawowa: żgać
żgnąłbym 24Forma podstawowa: żgnąć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:pri:perf:refl.nonrefl
żgnąłbyś 27Forma podstawowa: żgnąć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:sec:perf:refl.nonrefl
żgnąwszy 19Forma podstawowa: żgnąć
Forma fleksyjna: pant:perf:refl.nonrefl
żgnęliby 22Forma podstawowa: żgnąć
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
żgnęłyby 24Forma podstawowa: żgnąć
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
żgniecie 15Forma podstawowa: żgnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:perf:refl.nonrefl
żgniętej 21Forma podstawowa: żgnąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:perf:aff
żgnijcie 17Forma podstawowa: żgnąć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
żgnijmyż 22Forma podstawowa: żgnąć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
żigolaki 16Forma podstawowa: żigolak
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
żigolaku 18Forma podstawowa: żigolak
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
żigolowi 15Forma podstawowa: żigolo
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1
żlebowym 17Forma podstawowa: żlebowy
Opis: taki, który związany jest ze żlebem.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żłobakom 18Forma podstawowa: żłobak
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
żłobiąca 21Forma podstawowa: żłobić
Opis: przenośnie o czasie, nieszczęściach, zgryzotach: powodować pojawianie się zmarszczek, bruzd.
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
żłobiącą 25Forma podstawowa: żłobić
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:nonrefl pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
żłobiący 22Forma podstawowa: żłobić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:nonrefl pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
żłobicie 17Forma podstawowa: żłobić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:nonrefl verb:fin:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
żłobieni 16Forma podstawowa: żłobić
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
żłobiłaś 22Forma podstawowa: żłobić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:nonrefl verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
żłobiłby 21Forma podstawowa: żłobić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
żłobiłem 19Forma podstawowa: żłobić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:nonrefl verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
żłobiłeś 22Forma podstawowa: żłobić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:nonrefl verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
żłobinom 17Forma podstawowa: żłobina
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
żłobkiem 18Forma podstawowa: żłobek
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
żłobkowa 17Forma podstawowa: żłobkowy
Opis: związany ze żłobkiem jako instytucją.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żłobkową 21Forma podstawowa: żłobkowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żłobkowe 17Forma podstawowa: żłobkowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żłobkowi 17Forma podstawowa: żłobkowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żłobkują 25Forma podstawowa: żłobkować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
żłobkuje 21Forma podstawowa: żłobkować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
żłobkuję 25Forma podstawowa: żłobkować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
żłobniki 17Forma podstawowa: żłobnik
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
żłopałam 18Forma podstawowa: żłopać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
żłopałby 20Forma podstawowa: żłopać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
żłopałem 18Forma podstawowa: żłopać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
żłopanej 17Forma podstawowa: żłopać
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff
żłopania 15Forma podstawowa: żłopać
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żłopiąca 20Forma podstawowa: żłopać
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
żłopiące 20Forma podstawowa: żłopać
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żłopiemy 17Forma podstawowa: żłopać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
żłopiesz 15Forma podstawowa: żłopać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
żłopnęli 20Forma podstawowa: żłopnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
żłopnęła 21Forma podstawowa: żłopnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
żłopniem 16Forma podstawowa: żłopień
żłopnięć 24Forma podstawowa: żłopnąć
żłopniów 19Forma podstawowa: żłopień
żłóbcież 25Forma podstawowa: żłobić
Opis: przenośnie o czasie, nieszczęściach, zgryzotach: powodować pojawianie się zmarszczek, bruzd.
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
żłóbkami 22Forma podstawowa: żłóbek
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
żmijątku 23Forma podstawowa: żmijątko
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
żmijkami 17Forma podstawowa: żmijka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
żmijowce 16Forma podstawowa: żmijowiec
Opis: Chauliodus – rodzaj drapieżnych ryb głębinowych z rodziny wężorowatych (Stomiidae).
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
żmijowym 17Forma podstawowa: żmijowy
Opis: zły, przewrotny, fałszywy.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żmijówce 20Forma podstawowa: żmijówka
żmijówką 24Forma podstawowa: żmijówka
żmijówki 20Forma podstawowa: żmijówka
żmijówko 20Forma podstawowa: żmijówka
żmindami 15Forma podstawowa: żminda
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
żmindzie 14Forma podstawowa: żminda
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
żmudnemu 19Forma podstawowa: żmudny
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żmudniej 18Forma podstawowa: żmudnie
Forma fleksyjna: adv:com
żmudnych 20Forma podstawowa: żmudny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
żmudzkie 17Forma podstawowa: żmudzka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f

Forma podstawowa: żmudzki
Opis: związany ze Żmudzią - regionem na Litwie.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żmudzkim 18Forma podstawowa: żmudzka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
żnijcież 19Forma podstawowa: żąć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
żniniany 13Forma podstawowa: żninianin
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
żnińskie 19Forma podstawowa: żniński
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żnińskim 20Forma podstawowa: żniński
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żniwiarz 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
żniwnymi 14Forma podstawowa: żniwny
Opis: związany ze żniwami.
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
żołądków 24Forma podstawowa: żołądek
Opis: żołądek zwierzęcia postrzegany jako mięso, element podrobów.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
żołądkuj 24Forma podstawowa: żołądkować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl
żołdaccy 18Forma podstawowa: żołdacki
Opis: taki, który związany jest z żołdakami (żołdactwem), dotyczy żołdaków (żołdactwa).
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żołdacko 17Forma fleksyjna: adv:pos
żołdacku 19Forma podstawowa: żołdacki
Opis: taki, który związany jest z żołdakami (żołdactwem), dotyczy żołdaków (żołdactwa).
Forma fleksyjna: adjp
żołdactw 17Forma podstawowa: żołdactwo
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
żołdakom 17Forma podstawowa: żołdak
Opis: żołnierz, który zachowuje się w sposób niegodny tego miana, np. gorszący, chamski.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
żołdowej 17Forma podstawowa: żołdowy
Opis: taki, który pełni funkcję (służbę), najczęściej wojskową, za którą otrzymuje żołd.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
żołdowym 17Forma podstawowa: żołdowy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żołędnic 20Forma podstawowa: żołędnica
Opis: Eliomys quercinus – gatunek gryzonia z rodziny popielicowatych, występuje w zachodniej, środkowej i południowej Europie oraz w północnej Afryce, zamieszkując lasy, zarówno liściaste, jak i iglaste, a
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żołędnym 21Forma podstawowa: żołędny
Opis: w kartach: taki, który ma kolor trefl, charakteryzuje się użyciem treflów.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żołędzia 19Forma podstawowa: żołądź
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3
żołędzie 19Forma podstawowa: żołądź
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:f subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:f subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
żołędziu 21Forma podstawowa: żołądź
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
żołnierz 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
żołtarza 15Forma podstawowa: żołtarz
żołtarze 15Forma podstawowa: żołtarz
żołtarzu 17Forma podstawowa: żołtarz
żołtarzy 16Forma podstawowa: żołtarz
żołyńscy 23Forma podstawowa: żołyński
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1

Forma podstawowa: żołyński
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żołyńską 26Forma podstawowa: żołyńska
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:inst:f
żołyńsko 22Forma fleksyjna: adv:pos
żompiach 17Forma podstawowa: żomp
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
żompiami 15Forma podstawowa: żomp
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
żompiowi 14Forma podstawowa: żomp
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
żonatych 17Forma podstawowa: żonaty
Opis: mężczyzna, który ma żonę.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:loc:m1
żoneczce 14Forma podstawowa: żoneczka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
żoneczek 14Forma podstawowa: żoneczka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żoneczka 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żoneczką 18Forma podstawowa: żoneczka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żoneczkę 18Forma podstawowa: żoneczka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żoneczko 14Forma podstawowa: żoneczka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żonglery 16Forma podstawowa: żongler
Opis: wędrowny muzyk, śpiewak i sztukmistrz charakterystyczny dla kultury średniowiecza.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
żonglują 23Forma podstawowa: żonglować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
żongluje 19Forma podstawowa: żonglować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
żongluję 23Forma podstawowa: żonglować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
żoninego 14Forma podstawowa: żoniny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żoninemu 15Forma podstawowa: żoniny
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żoninych 16Forma podstawowa: żoniny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
żoninymi 14Forma podstawowa: żoniny
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
żoniskom 14Forma podstawowa: żonisko
Opis: poczciwa żona lub z lekceważeniem o żonie.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
żonkilem 15Forma podstawowa: żonkil
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2 subst:sg:inst:m3
żonkilom 15Forma podstawowa: żonkil
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2 subst:pl:dat:m3
żonkilów 18Forma podstawowa: żonkil
żonkosie 13Forma podstawowa: żonkoś
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
żonkosiu 15Forma podstawowa: żonkoś
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
żorskiej 15Forma podstawowa: żorski
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
żorskimi 14Forma podstawowa: żorski
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
żorskość 22Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
żorzanką 17Forma podstawowa: żorzanka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żorzankę 17Forma podstawowa: żorzanka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żorzanko 13Forma podstawowa: żorzanka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żorzanom 13Forma podstawowa: żorzanin
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
żorżetom 18Forma podstawowa: żorżeta
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
żożobach 21Forma podstawowa: żożoba
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
żożobami 19Forma podstawowa: żożoba
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
żółcącej 26Forma podstawowa: żółcić
Forma fleksyjna: pact:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
żółcenie 19Forma podstawowa: żółcić
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl

Forma podstawowa: żółcieć
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:nonrefl
żółciaki 20Forma podstawowa: żółciak
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
żółciało 21Forma podstawowa: żółcieć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
żółciami 20Forma podstawowa: żółć
Opis: wydzielina wątroby ssaków, biorąca udział w trawieniu tłuszczy.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
żółciano 19Forma podstawowa: żółciany
Forma fleksyjna: adja
żółcianu 21Forma podstawowa: żółcian
żółcidle 21Forma podstawowa: żółcidło
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:n2
żółcidła 22Forma podstawowa: żółcidło
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
żółciecz 20Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
żółcieje 21Forma podstawowa: żółcieć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
żółcieję 25Forma podstawowa: żółcieć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
żółciłem 22Forma podstawowa: żółcić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
żółciowa 19Forma podstawowa: żółciowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żółciowe 19Forma podstawowa: żółciowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żółciowi 19Forma podstawowa: żółciowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żółciowo 19Forma fleksyjna: adv:pos

Forma podstawowa: żółciowy
Forma fleksyjna: adja
żółciowy 20Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żółćcież 28Forma podstawowa: żółcić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
żółkiety 21Forma podstawowa: żółkiet
żółkłbym 25Forma podstawowa: żółknąć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:nonrefl
żółkłoby 24Forma podstawowa: żółknąć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
żółknąca 24Forma podstawowa: żółknąć
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:nonrefl
żółknącą 28Forma podstawowa: żółknąć
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:nonrefl
żółknące 24Forma podstawowa: żółknąć
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:nonrefl
żółknący 25Forma podstawowa: żółknąć
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:nonrefl
żółknięć 28Forma podstawowa: żółknąć
żółtawej 21Forma podstawowa: żółtawy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
żółtkami 21Forma podstawowa: żółtek
Opis: pogardliwie o kimś rasy żółtej.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1

Forma podstawowa: żółtek
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1 subst:pl:inst:m3

Forma podstawowa: żółtko
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
żółtkiem 21Forma podstawowa: żółtek
Opis: pogardliwie o kimś rasy żółtej.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1 subst:sg:inst:m3

Forma podstawowa: żółtko
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
żółtkowa 20Forma podstawowa: żółtkowy
Opis: związany z żółtkiem, częścią jaja.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żółtkowi 20Forma podstawowa: żółtek
Opis: pogardliwie o kimś rasy żółtej.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1

Forma podstawowa: żółtek
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:dat:m3
żółtlica 21Opis: żółtliczka, Galinsoga – rodzaj roślin należący do rodziny astrowatych, obejmuje około 15 gatunków pochodzących ze strefy klimatu umiarkowanego i subtropikalnego Ameryki Południowej i Środkowej, niek
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żółtlicą 25Forma podstawowa: żółtlica
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żółtlice 21Forma podstawowa: żółtlica
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
żółtlicy 22Forma podstawowa: żółtlica
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
żółtnicą 24Forma podstawowa: żółtnica
Opis: drewno pozyskiwane z drzewa żółtnicy pomarańczowej.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żółtnicę 24Forma podstawowa: żółtnica
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żółtnico 20Forma podstawowa: żółtnica
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żółtnicy 21Forma podstawowa: żółtnica
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
żółtnika 20Forma podstawowa: żółtnik
Opis: glistnik jaskółcze ziele, Chelidonium majus - gatunek byliny z rodziny makowatych, nazwa regionalna używana na Mazowszu.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
żółtoocy 21Forma podstawowa: żółtooki
Opis: taki, który ma oczy w kolorze żółtym.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żółtoplą 25Forma podstawowa: żółtopla
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żółtople 21Forma podstawowa: żółtopla
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
żółtości 24Forma podstawowa: żółtość
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:gen:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f
żółtszej 21Forma podstawowa: żółty
Opis: o człowieku, który ma żółty kolor skóry.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:com adj:sg:gen:f:com adj:sg:loc:f:com
żółtszym 21Forma podstawowa: żółty
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:com adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:com adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:com
żółtwami 20Forma podstawowa: żółtwa
żółwiach 21Forma podstawowa: żółw
Opis: gad o ciele otoczonym pancerzem kostnym.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1 subst:pl:loc:m2 subst:pl:loc:m3
żółwiaka 19Forma podstawowa: żółwiak
Opis: gad podobny do żółwia, mający zredukowany pancerz kostny, należący do rodziny żółwiakowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
żółwiaki 19Forma podstawowa: żółwiak
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
żółwikom 20Forma podstawowa: żółwik
Opis: Chelone – rodzaj roślin z rodziny babkowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
żółwików 23Forma podstawowa: żółwik
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
żółwinki 19Forma podstawowa: żółwinek
Opis: szkodnik z rodzaju Eurygaster.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
żółwinku 21Forma podstawowa: żółwinek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
żółwiowe 18Forma podstawowa: żółwiowy
Opis: związany z żółwiem, żółwiami.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żółwiowy 19Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żórawska 17Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f
żórawską 21Forma podstawowa: żórawska
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:inst:f
żórawski 17Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1
żórawsku 19Forma podstawowa: żórawski
żryjcież 20Forma podstawowa: żreć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
żubronie 16Forma podstawowa: żubroń
Opis: mieszaniec międzygatunkowy żubra oraz bydła domowego., został wyhodowany w roku 1847 przez Polaka, Leopolda Walickiego, w wyniku skrzyżowania żubra-byka z samicami bydła domowego.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
żubrować 21Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
żubrował 18Forma podstawowa: żubrować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
żubrowań 22Forma podstawowa: żubrować
żubrowin 16Forma podstawowa: żubrowiny
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
żubrówek 21Forma podstawowa: żubrówka
Opis: wódka aromatyzowana suszoną żubrówką (turówką wonną).
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żubrówko 21Forma podstawowa: żubrówka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żubrując 25Forma podstawowa: żubrować
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
żubrujmy 22Forma podstawowa: żubrować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
żubrujże 24Forma podstawowa: żubrować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
żubrzęta 21Forma podstawowa: żubrzę
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n1 subst:pl:nom:n1 subst:pl:voc:n1
żubrzyca 18Opis: samica żubra.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żubrzyce 18Forma podstawowa: żubrzyca
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
żubrzycy 19Forma podstawowa: żubrzyca
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
żubrzymi 18Forma podstawowa: żubrzy
Opis: związany z żubrem, dotyczący żubra.
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
żuchwami 18Forma podstawowa: żuchwa
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
żuchwowa 17Forma podstawowa: żuchwowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żuchwową 21Forma podstawowa: żuchwowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żuchwowe 17Forma podstawowa: żuchwowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żuchwowy 18Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żuczkach 19Forma podstawowa: żuczek
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2
żuczkami 17Forma podstawowa: żuczek
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2
żuczkiem 17Forma podstawowa: żuczek
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
żującego 23Forma podstawowa: żuć
Forma fleksyjna: pact:sg:acc:m1.m2:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żukowaci 16Forma podstawowa: żukowaty
Opis: taki, który podobny jest do żuka, przypomina żuka.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żukowate 16Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3

Forma podstawowa: żukowaty
Opis: taki, który podobny jest do żuka, przypomina żuka.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żukowaty 17Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żukowcem 17Forma podstawowa: żukowiec
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
żukowców 20Forma podstawowa: żukowiec
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
żukowian 15Forma podstawowa: żukowianin
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
żukowiec 16Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
żukowska 16Forma podstawowa: żukowski
Opis: związany z Żukowem.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żukowską 20Forma podstawowa: żukowska
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:inst:f

Forma podstawowa: żukowski
Opis: związany z Żukowem.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żukowski 16Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1

Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żukowsko 16Forma podstawowa: żukowski
Forma fleksyjna: adja
żulerkom 17Forma podstawowa: żulerka
żulernia 15
żulernią 19Forma podstawowa: żulernia
żulernie 15Forma podstawowa: żulernia
żulerscy 17Forma podstawowa: żulerski
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żulerska 16Forma podstawowa: żulerski
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żulerską 20Forma podstawowa: żulerski
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żulerski 16Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żulicach 19Forma podstawowa: żulica
żulicami 17Forma podstawowa: żulica
żulikach 19Forma podstawowa: żulik
Opis: w Łodzi i okolicach: chlebek turecki (rodzaj bułki w kształcie tzw. batona, czasem w tym regionie z dodatkiem kawy zbożowej zamiast melasy).
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
żulikowi 16Forma podstawowa: żulik
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1
żulowata 16Forma podstawowa: żulowaty
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żulowatą 20Forma podstawowa: żulowaty
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żulowate 16Forma podstawowa: żulowaty
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żuławami 17Forma podstawowa: żuława
Opis: obszar powstały przez akumulację materiału rzecznego, charakteryzujący się bardzo urodzajnymi glebami.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
żuławowa 16Forma podstawowa: żuławowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żuławowi 16Forma podstawowa: żuławowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żuławowy 17Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żuławscy 18Forma podstawowa: żuławski
Opis: związany z Żuławami Wiślanymi.
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1

Forma podstawowa: żuławski
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żuławska 17Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: żuławski
Opis: związany z Żuławami Wiślanymi.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żuławską 21Forma podstawowa: żuławski
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żuławski 17Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1

Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żuławsko 17Forma podstawowa: żuławski
Forma fleksyjna: adja

Forma fleksyjna: adv:pos
żuławsku 19Forma podstawowa: żuławski
Opis: związany z Żuławami Wiślanymi.
Forma fleksyjna: adjp
żupanach 18Forma podstawowa: żupan
Opis: staropolska męska szata, bardzo długa suknia z rękawami, zapinana na rząd drobnych guzików, haftek bądź szamerowana, często dłuższa od kontusza, w żywych kolorach, z kosztownego materiału.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1 subst:pl:loc:m3
żupanami 16Forma podstawowa: żupan
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1 subst:pl:inst:m3
żupanika 16Forma podstawowa: żupanik
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
żupaniku 18Forma podstawowa: żupanik
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
żupański 22Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żupnikom 17Forma podstawowa: żupnik
Opis: zarządca żupy królewskiej, dzierżawca.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
żupników 20Forma podstawowa: żupnik
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
żurawich 17Forma podstawowa: żurawi
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
żurawika 15Forma podstawowa: żurawik
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Forma podstawowa: żurawik
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3
żurawiki 15Forma podstawowa: żurawik
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
żurawiku 17Forma podstawowa: żurawik
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
żurawiną 18Forma podstawowa: żurawina
Opis: Oxycoccus, właśc. Vaccinium sect. Oxycoccus – zimozielone, płożące krzewinki, o długich, nitkowatych pędach, dawniej wyodrębniane jako rodzaj z rodziny wrzosowatych (Ericaceae), od lat 80. XX wieku o
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żurawinę 18Forma podstawowa: żurawina
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żurawino 14Forma podstawowa: żurawina
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żurawiom 15Forma podstawowa: żuraw
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2 subst:pl:dat:m3
żurawscy 16Forma podstawowa: żurawski
Opis: związany z Żurawiem - wsią w województwie śląskim.
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
żurawska 15Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f
żurawską 19Forma podstawowa: żurawska
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:inst:f
żurawsku 17Forma podstawowa: żurawski
Opis: związany z Żurawiem - wsią w województwie śląskim.
żurfiksy 20Forma podstawowa: żurfiks
Opis: przyjęcie, spotkanie towarzyskie, które odbywa się w określonym dniu tygodnia.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
żurnalów 19Forma podstawowa: żurnal
Opis: czasopismo poświęcone modzie, obficie ilustrowane modelami wzorów.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
żuwaczce 16Forma podstawowa: żuwaczka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
żuwaczek 16Forma podstawowa: żuwaczka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żuwaczka 16Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żuwaczką 20Forma podstawowa: żuwaczka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żuwaczkę 20Forma podstawowa: żuwaczka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żuwaczki 16Forma podstawowa: żuwaczka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
żuwinach 17Forma podstawowa: żuwin
żuwinowi 14Forma podstawowa: żuwin
żużlarza 19Forma podstawowa: żużlarz
żużlowca 20Forma podstawowa: żużlowiec
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
żużlowcu 22Forma podstawowa: żużlowiec
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
żużlowej 21Forma podstawowa: żużlowy
Opis: zrobiony z żużlu, zawierający żużel.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
żużlowym 21Forma podstawowa: żużlowy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żużlówce 24Forma podstawowa: żużlówka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
żużlówek 24Forma podstawowa: żużlówka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żużlówką 28Forma podstawowa: żużlówka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żużlówkę 28Forma podstawowa: żużlówka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żużlówki 24Forma podstawowa: żużlówka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
żwaczami 14Forma podstawowa: żwacz
Opis: parzysty mięsień żucia, znajdujący się po obu stronach głowy.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
żwaczowa 13Forma podstawowa: żwaczowy
Opis: związany ze żwaczem - jednym z przedżołądków przeżuwaczy.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żwaczową 17Forma podstawowa: żwaczowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żwaczowy 14Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żwawości 17Forma podstawowa: żwawość
Opis: jedna z czasowych charakterystyk zachowania (obok perseweratywności) wprowadzona przez Jana Strelaua w regulacyjnej teorii temperamentu, tendencja do szybkiego reagowania, utrzymywania wysokiego temp
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:gen:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f
żwawszej 14Forma podstawowa: żwawy
Opis: cecha ruchu - taki, który jest pełen energii, żywości.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:com adj:sg:gen:f:com adj:sg:loc:f:com
żwawszym 14Forma podstawowa: żwawy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:com adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:com adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:com
żwirkach 16Forma podstawowa: żwirek
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3

Forma podstawowa: żwirko
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
żwirkami 14Forma podstawowa: żwirki
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p3
żwirkiem 14Forma podstawowa: żwirek
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
żwirowań 18Forma podstawowa: żwirować
żwirowca 13Forma podstawowa: żwirowiec
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
żwirowym 14Forma podstawowa: żwirowy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żwirówce 17Forma podstawowa: żwirówka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
żwirówek 17Forma podstawowa: żwirówka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żwirówka 17Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żwirówki 17Forma podstawowa: żwirówka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
żwirówko 17Forma podstawowa: żwirówka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żwirujmy 18Forma podstawowa: żwirować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
żychwota 17
żychwotą 21Forma podstawowa: żychwota
życiorys 15Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
życiowej 16Forma podstawowa: życiowy
Opis: taki, który nie jest czysto teoretyczny, ale ma odniesienie do codziennego życia, jest praktyczny.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
życiówce 19Forma podstawowa: życiówka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
życiówką 23Forma podstawowa: życiówka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
życiówkę 23Forma podstawowa: życiówka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
życiówki 19Forma podstawowa: życiówka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
życzenia 14Forma podstawowa: życzenie
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2

Forma podstawowa: życzyć
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:nonrefl
życzenie 14Forma podstawowa: życzyć
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:nonrefl
życzliwą 19Forma podstawowa: życzliwy
Opis: człowiek wścibski, plotkarz, donosiciel, taki, który nadmiernie interesuje się sprawami innych osób, komentuje je, próbuje w nie ingerować itp.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
życzliwi 15Forma podstawowa: życzliwy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
życzycie 16Forma podstawowa: życzyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:nonrefl
życzyłaś 21Forma podstawowa: życzyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:nonrefl
życzyłem 18Forma podstawowa: życzyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:nonrefl
życzyłeś 21Forma podstawowa: życzyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:nonrefl
żydofila 19Forma podstawowa: żydofil
Opis: osoba lubiąca Żydów, interesująca się nimi.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
żydofile 19Forma podstawowa: żydofil
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
żydofili 19Forma podstawowa: żydofil
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
żydostwu 17Forma podstawowa: żydostwo
Opis: zespół cech typowych dla Żyda lub czegoś żydowskiego.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
żydowską 19Forma podstawowa: żydowski
Opis: związany z Żydami (osobami narodowości żydowskiej).
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żydowsko 15Opis: tak, że spełnia cechy przypisywane typowemu Żydowi.
Forma fleksyjna: adv:pos
żydowsku 17Forma podstawowa: żydowski
Opis: związany z Żydami (osobami narodowości żydowskiej).
Forma fleksyjna: adjp
żydówkom 20Forma podstawowa: żydówka
Opis: przedstawicielka ludu semickiego zamieszkującego w starożytności Palestynę.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
żydzenie 14Forma podstawowa: żydzieć
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:nonrefl
żydziaki 15Forma podstawowa: żydziak
Opis: lekceważąco o żydzie, wyznawcy judaizmu.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
żydziaku 17Forma podstawowa: żydziak
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m2

Forma podstawowa: żydziak
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
żydziano 14Forma podstawowa: żydzieć
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl
żydzieją 20Forma podstawowa: żydzieć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
żydzieję 20Forma podstawowa: żydzieć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
żydzieli 15Forma podstawowa: żydzieć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
żydziłaś 20Forma podstawowa: żydzić
żydziłeś 20Forma podstawowa: żydzić
żydzonej 16Forma podstawowa: żydzić
żygadłem 19Forma podstawowa: żygadło
żygadłom 19Forma podstawowa: żygadło
żygolaku 19Forma podstawowa: żygolak
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
żyjącego 22Forma podstawowa: żyjący
Opis: taki, który żyje, jest żywy, wykazuje funkcje życiowe.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
żyjącemu 23Forma podstawowa: żyć
Forma fleksyjna: pact:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:nonrefl

Forma podstawowa: żyjący
Opis: taki, który żyje, jest żywy, wykazuje funkcje życiowe.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos subst:sg:dat:m1
żyjących 24Forma podstawowa: żyjąca
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:pl:loc:f
żyjącymi 22Forma podstawowa: żyjąca
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f

Forma podstawowa: żyjący
Opis: taki, który żyje, jest żywy, wykazuje funkcje życiowe.
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos subst:pl:inst:m1
żylakach 18Forma podstawowa: żylak
Opis: Phlebia – rodzaj grzybów z rodziny strocznikowatych, grzyby o rozpostartym owocniku i hymenoforze zazwyczaj pomarszczonym i promieniście żyłkowanym.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3

Forma podstawowa: żylaki
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:p3
żylakami 16Forma podstawowa: żylak
Opis: Phlebia – rodzaj grzybów z rodziny strocznikowatych, grzyby o rozpostartym owocniku i hymenoforze zazwyczaj pomarszczonym i promieniście żyłkowanym.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3

Forma podstawowa: żylaki
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p3
żylakowe 15Forma podstawowa: żylakowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żylakowi 15Forma podstawowa: żylak
Opis: Phlebia – rodzaj grzybów z rodziny strocznikowatych, grzyby o rozpostartym owocniku i hymenoforze zazwyczaj pomarszczonym i promieniście żyłkowanym.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3

Forma podstawowa: żylakowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żylastym 17Forma podstawowa: żylasty
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żyleniec 15
żyleńcom 22Forma podstawowa: żyleniec
żyletach 18Forma podstawowa: żyleta
Opis: bardzo atrakcyjna kobieta, wzbudzająca respekt i pożądanie.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
żyletami 16Forma podstawowa: żyleta
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
żyletkom 17Forma podstawowa: żyletka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
żylińscy 22Forma podstawowa: żyliński
Opis: związany z Żyliną.
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
żylińska 21Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: żyliński
Opis: związany z Żyliną.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żylińską 25Forma podstawowa: żyliński
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żyliński 21Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1

Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żylińsku 23Forma podstawowa: żyliński
Forma fleksyjna: adjp
żylistek 16Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
żylistku 18Forma podstawowa: żylistek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
żyłeczek 17Forma podstawowa: żyłeczka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żyłeczką 21Forma podstawowa: żyłeczka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żyłeczkę 21Forma podstawowa: żyłeczka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żyłeczki 17Forma podstawowa: żyłeczka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
żyłkować 21Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
żyłkował 18Forma podstawowa: żyłkować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
żyłkujmy 22Forma podstawowa: żyłkować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
żyłkujże 24Forma podstawowa: żyłkować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
żyłowało 17Forma podstawowa: żyłować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
żyłowały 18Forma podstawowa: żyłować
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
żyłowaną 19Forma podstawowa: żyłować
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
żyłowani 15Forma podstawowa: żyłować
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
żyłowata 16Forma podstawowa: żyłowaty
Opis: o mięsie: taki, który ma dużo żył.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żyłowatą 20Forma podstawowa: żyłowaty
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żyłowaty 17Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żyłowego 17Forma podstawowa: żyłowy
Opis: mający związek z żyłami, ciałami skalnymi lub mineralnymi.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żyłowemu 18Forma podstawowa: żyłowy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żyłowiną 19Forma podstawowa: żyłowina
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żyłowino 15Forma podstawowa: żyłowina
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żyłowiny 16Forma podstawowa: żyłowina
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
żyłowymi 17Forma podstawowa: żyłowy
Opis: mający związek z żyłami, ciałami skalnymi lub mineralnymi.
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
żyłująca 24Forma podstawowa: żyłować
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
żyrafach 20Forma podstawowa: żyrafa
Opis: Giraffa camelopardalis – afrykański ssak parzystokopytny z rodziny żyrafowatych, najwyższe obecnie żyjące zwierzę lądowe, a także największy z przeżuwaczy.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
żyrafich 20Forma podstawowa: żyrafi
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
żyrafiej 19Forma podstawowa: żyrafi
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
żyrafimi 18Forma podstawowa: żyrafi
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
żyrafowa 17Forma podstawowa: żyrafowy
żyrafową 21Forma podstawowa: żyrafowy
żyrafowi 17Forma podstawowa: żyrafowy
żyrafowy 18
żyrancie 14Forma podstawowa: żyrant
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
żyrandol 15Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
żyrantce 15Forma podstawowa: żyrantka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
żyrantek 15Forma podstawowa: żyrantka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żyrantem 15Forma podstawowa: żyrant
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
żyrantka 15Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żyrantką 19Forma podstawowa: żyrantka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żyrantów 18Forma podstawowa: żyrant
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
żyratami 15Forma podstawowa: żyrat
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
żyratowi 14Forma podstawowa: żyrat
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1
żyrondom 15Forma podstawowa: żyronda
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
żyroskop 15Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
żyrowali 14Forma podstawowa: żyrować
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf.perf:refl.nonrefl verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
żyrowały 16Forma podstawowa: żyrować
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf.perf:refl.nonrefl verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
żyrowaną 17Forma podstawowa: żyrować
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf.perf:aff ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
żyrujące 22Forma podstawowa: żyrować
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf.perf:aff:refl.nonrefl pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf.perf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:nonrefl
żyrujący 23Forma podstawowa: żyrować
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf.perf:aff:refl.nonrefl pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf.perf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf.perf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:nonrefl
żyrujesz 17Forma podstawowa: żyrować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf.perf:refl.nonrefl verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl
żytawską 19Forma podstawowa: żytawski
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żytawsku 17Forma podstawowa: żytawski
Forma fleksyjna: adjp
żytniemu 17Forma podstawowa: żytni
Opis: związany z żytem - zbożem, ziarnami żyta.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żytwinem 15Forma podstawowa: żytwin
żytwinom 15Forma podstawowa: żytwin
żytwinów 18Forma podstawowa: żytwin
żywcowej 16Forma podstawowa: żywcowy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
żywcowym 16Forma podstawowa: żywcowy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żywcówka 19Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żywcówką 23Forma podstawowa: żywcówka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żywcówkę 23Forma podstawowa: żywcówka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żywcówki 19Forma podstawowa: żywcówka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
żywcówko 19Forma podstawowa: żywcówka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żywczany 15Forma podstawowa: żywczanin
Opis: mieszkaniec Żywca.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
żywczyki 16Forma podstawowa: żywczyk
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
żywczyku 18Forma podstawowa: żywczyk
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
żywiącym 20Forma podstawowa: żywić
Forma fleksyjna: pact:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żywicach 17Forma podstawowa: żywica
Opis: substancja wytwarzana w niektórych roślinach, najczęściej w drzewach, szczególnie iglastych.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
żywicami 15Forma podstawowa: żywica
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
żywicową 18Forma podstawowa: żywicowy
Opis: zrobiony z żywicy.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żywicowe 14Forma podstawowa: żywicowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żywicuje 18Forma podstawowa: żywicować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
żywiczce 15Forma podstawowa: żywiczka
żywiczek 15Forma podstawowa: żywiczka
żywiczka 15
żywiczki 15Forma podstawowa: żywiczka
żywiczko 15Forma podstawowa: żywiczka
żywiczną 18Forma podstawowa: żywiczny
Opis: taki, który ma aromat żywicy.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żywiczne 14Forma podstawowa: żywiczny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żywiczni 14Forma podstawowa: żywiczny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żywiczny 15Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żywieccy 16Forma podstawowa: żywiecki
Opis: odnoszący się do Żywca - miasta.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żywiecka 15Forma podstawowa: żywiecki
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żywiecką 19Forma podstawowa: żywiecki
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żywiecko 15Forma podstawowa: żywiecki
Forma fleksyjna: adja
żywiecku 17Forma podstawowa: żywiecki
Forma fleksyjna: adjp
żywienia 13Forma podstawowa: żywić
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żywienie 13Forma podstawowa: żywić
Opis: dziedzina życia związana z dostarczaniem pożywienia.
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żywikiem 15Forma podstawowa: żywik
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
żywikowi 14Forma podstawowa: żywik
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2
żywiłoby 18Forma podstawowa: żywić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
żywiłyby 19Forma podstawowa: żywić
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
żywiołem 16Forma podstawowa: żywioł
Opis: obszar czyichś zainteresowań, zamiłowań, pasja.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
żywiołom 16Forma podstawowa: żywioła
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
żywiołów 19Forma podstawowa: żywioł
Opis: obszar czyichś zainteresowań, zamiłowań, pasja.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
żywionej 15Forma podstawowa: żywić
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff
żywiutcy 18Forma podstawowa: żywiutki
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żywiutka 17Forma podstawowa: żywiutki
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żywiutką 21Forma podstawowa: żywiutki
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żywopłot 17Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
żywością 22Forma podstawowa: żywość
Opis: cecha stylu komunikatu, to, że komunikat jest udany, ciekawy.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żywotlin 15
żywotnie 14Opis: w sposób szczególny, istotny, tak, że coś ma duże znaczenie.
Forma fleksyjna: adv:pos
żywotnik 15Opis: drewno lekkie, miękkie, o jasnym, żółtawym zabarwieniu pozyskiwane z drzewa żywotnika zachodniego, pozbawione żywicy a jednak wyjątkowo trwałe i odporne na gnicie (znacznie trwalsze niż drewno dębowe
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
żywotnym 16Forma podstawowa: żywotny
Opis: aktualny, wciąż obowiązujący, żywy, dochodzący do głosu.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żywotowi 14Forma podstawowa: żywot
Opis: literacka biografia świętego, bohatera, monarchy lub innej ważnej osoby, mającej doniosłą rolę w historii.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
żywszymi 15Forma podstawowa: żywy
Opis: taki, który cechuje kogoś żywego - pełnego energii.
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:com
żyzności 18Forma podstawowa: żyzność
Opis: cecha zbiornika wodnego decydująca o zamieszkiwaniu tego zbiornika przez różne organizmy żywe.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:gen:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f
żyźnicom 23Forma podstawowa: żyźnica
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
żabciach 18Forma podstawowa: żabcia
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
żabeczek 16Forma podstawowa: żabeczka
żabeczka 16
żabeczki 16Forma podstawowa: żabeczka
żabienic 15Forma podstawowa: żabienica
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żabieńca 21Forma podstawowa: żabieniec
Opis: Alisma - rodzaj roślin należących do rodziny żabieńcowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
żabińscy 22Forma podstawowa: żabiński
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1

Forma podstawowa: żabiński
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żabińska 21Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: żabiński
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żabińską 25Forma podstawowa: żabiński
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żabirośl 19Opis: przedstawiciel słodkowodnych glonów z gromady krasnorostów rodzaju Batrachospermum.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
żabkarce 16Forma podstawowa: żabkarka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
żabkarek 16Forma podstawowa: żabkarka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żabkarką 20Forma podstawowa: żabkarka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żabkarza 15Forma podstawowa: żabkarz
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
żabkarze 15Forma podstawowa: żabkarz
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
żabkarzy 16Forma podstawowa: żabkarz
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
żabnicom 16Forma podstawowa: żabnica
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
żabociki 16Forma podstawowa: żabocik
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
żabojady 18Forma podstawowa: żabojad
Opis: pogardliwie o Francuzie.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
żabotowi 15Forma podstawowa: żabot
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3

Forma podstawowa: żabotowy
Opis: o człowieku: taki, który nosi garderobę, której jakaś część ozdobiona jest żabotem.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żabotowy 16Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żabowaci 15Forma podstawowa: żabowaty
Opis: o głosie - zachrypnięty, skrzeczący, nieprzyjemny dla ucha.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żabowate 15Forma podstawowa: żabowaty
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żabowaty 16Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żabskami 16Forma podstawowa: żabsko
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
żachacie 16Forma podstawowa: żachać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:refl
żachając 22Forma podstawowa: żachać
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl
żachajmy 19Forma podstawowa: żachać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl
żachałaś 21Forma podstawowa: żachać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl
żachałem 18Forma podstawowa: żachać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl
żachania 15Forma podstawowa: żachać
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:refl
żachanie 15Forma podstawowa: żachać
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:refl
żachaniu 17Forma podstawowa: żachać
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:refl
żachnęło 21Forma podstawowa: żachnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl
żachnęły 22Forma podstawowa: żachnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl
żaczkami 15Forma podstawowa: żaczek
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
żaczkiem 15Forma podstawowa: żaczek
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
żadeicie 14Forma podstawowa: żadeit
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
żadeitem 15Forma podstawowa: żadeit
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
żadeitom 15Forma podstawowa: żadeit
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
żaganian 14Forma podstawowa: żaganianin
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
żagańscy 22Forma podstawowa: żagański
Opis: odnoszący się do Żagania.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żagański 21Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żagańsko 21Forma podstawowa: żagański
Forma fleksyjna: adja
żagielki 16Forma podstawowa: żagielek
Opis: element narożny w postaci sklepienia o kształcie trójkąta sferycznego.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
żagielku 18Forma podstawowa: żagielek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
żagiewce 15Forma podstawowa: żagiewka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
żagiewka 15Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żagiewkę 19Forma podstawowa: żagiewka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żaglarzu 17Forma podstawowa: żaglarz
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
żaglaści 20Forma podstawowa: żaglasty
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żaglicom 17Forma podstawowa: żaglica
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
żaglować 20Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
żaglowce 16Forma podstawowa: żaglowiec
Opis: Pterophyllum scalare – gatunek ryby słodkowodnej z rodziny pielęgnicowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
żaglowcu 18Forma podstawowa: żaglowiec
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
żaglowej 17Forma podstawowa: żaglowy
Opis: taki, który posiada przynajmniej jeden żagiel, taki, który napędzany jest głównie dzięki żaglom.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
żaglówek 20Forma podstawowa: żaglówka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żaglówką 24Forma podstawowa: żaglówka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żaglówkę 24Forma podstawowa: żaglówka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żaglówko 20Forma podstawowa: żaglówka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żaglujmy 21Forma podstawowa: żaglować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
żagwiach 17Forma podstawowa: żagiew
Opis: Aeshna – rodzaj stosunkowo dużych ważek z rodziny żagnicowatych, opisano ponad 100 gatunków występujących w obydwu Amerykach, Eurazji i Afryce.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
żagwiami 15Forma podstawowa: żagiew
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
żagwinem 15Forma podstawowa: żagwin
żagwinom 15Forma podstawowa: żagwin
żagwinów 18Forma podstawowa: żagwin
żakardem 15Forma podstawowa: żakard
Opis: ogólna nazwa tkanin o bardzo rozbudowanych, wielkoformatowych wzorach, jedno- lub wielobarwnych, wykonywanych na krosnach wyposażonych w mechanizm Jacquarda.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
żakardom 15Forma podstawowa: żakard
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
żakardów 18Forma podstawowa: żakard
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
żakiecie 14Forma podstawowa: żakiet
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
żakiecik 15Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
żakiecin 14Forma podstawowa: żakiecina
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żakieria 13Opis: powstanie chłopów francuskich w XIV wieku.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żakierią 17Forma podstawowa: żakieria
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żakierii 13Forma podstawowa: żakieria
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
żakieryj 16Forma podstawowa: żakieria
żakietem 15Forma podstawowa: żakiet
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
żakietom 15Forma podstawowa: żakieta
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
żakinada 14Opis: barwny, uroczysty pochód uczącej się młodzieży.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żakinado 14Forma podstawowa: żakinada
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żakostwa 14Forma podstawowa: żakostwo
Opis: głupi, dziecinny, nieodpowiedzialny i nieprzemyślany postępek.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
żakostwu 16Forma podstawowa: żakostwo
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
żakowscy 15Forma podstawowa: żakowski
Opis: przynależny żakowi.
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1

Forma podstawowa: żakowski
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żakowska 14Forma podstawowa: żakowski
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żakowską 18Forma podstawowa: żakowska
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:inst:f
żakowski 14Opis: przynależny żakowi.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1

Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żakowsko 14Forma fleksyjna: adv:pos
żakowsku 16Forma podstawowa: żakowski
Opis: przynależny żakowi.
Forma fleksyjna: adjp
żalących 22Forma podstawowa: żalić
Forma fleksyjna: pact:pl:acc:m1.p1:imperf:aff:refl pact:pl:gen.loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl
żalącymi 20Forma podstawowa: żalić
Forma fleksyjna: pact:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl
żaleniom 14Forma podstawowa: żalić
żaliłbym 19Forma podstawowa: żalić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl
żaliłbyś 22Forma podstawowa: żalić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl
żalnicom 15Forma podstawowa: żalnica
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
żalnikom 15Forma podstawowa: żalnik
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
żaluzjom 18Forma podstawowa: żaluzja
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
żałobami 17Forma podstawowa: żałoba
Opis: smutek, stan, w którym się jest po śmierci kogoś bliskiego.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
żałobnej 18Forma podstawowa: żałobny
Opis: związany z żałobą, pożegnaniem i pochówkiem osoby zmarłej.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
żałobnie 16Opis: smutno, ponuro, posępnie.
Forma fleksyjna: adv:pos
żałobnik 17Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m2
żałośnie 18Opis: w sposób, który wyraża ból, smutek, żałość.
Forma fleksyjna: adv:pos
żałowała 16Forma podstawowa: żałować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
żałowało 16Forma podstawowa: żałować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
żałowały 17Forma podstawowa: żałować
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
żałowana 14Forma podstawowa: żałować
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
żałowaną 18Forma podstawowa: żałować
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
żałowano 14Forma podstawowa: żałować
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
żałująca 23Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f
żałującą 27Forma podstawowa: żałować
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl

Forma podstawowa: żałująca
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:inst:f
żałująco 23Forma podstawowa: żałujący
Forma fleksyjna: adja
żałujesz 18Forma podstawowa: żałować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
żałujmyż 24Forma podstawowa: żałować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
żandarma 14Forma podstawowa: żandarm
Opis: żołnierz policji wojskowej.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
żandarmi 14Forma podstawowa: żandarm
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
żanklach 17Forma podstawowa: żankiel
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
żanklami 15Forma podstawowa: żankiel
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
żararace 13Forma podstawowa: żararaka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
żararaka 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żararakę 17Forma podstawowa: żararaka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żararaki 13Forma podstawowa: żararaka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
żarciach 16Forma podstawowa: żarcie
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
żarciami 14Forma podstawowa: żarcie
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
żarcików 18Forma podstawowa: żarcik
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
żareckie 14Forma podstawowa: żarecki
Opis: związany z Żarkami - miastem w województwie śląskim, w powiecie myszkowskim.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żarełkom 16Forma podstawowa: żarełko
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
żargonem 15Forma podstawowa: żargon
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
żargonów 18Forma podstawowa: żargon
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
żarkliny 15Forma podstawowa: żarklin
żarliśmy 19Forma podstawowa: zrzeć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:pri:imperf:refl.nonrefl
żarliwca 14Forma podstawowa: żarliwiec
Opis: pogardliwe określenie osoby zbyt mocno oddanej religii lub ideologii, zaślepionej.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
żarliwce 14Forma podstawowa: żarliwiec
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
żarliwsi 13Forma podstawowa: żarliwy
Opis: o człowieku: gorliwy, namiętny, taki, który robi coś z oddaniem, wiarą, energicznie.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:com
żarliwym 15Forma podstawowa: żarliwy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żarłabym 18Forma podstawowa: zrzeć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: żreć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
żarłabyś 21Forma podstawowa: żreć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
żarłacza 15Forma podstawowa: żarłacz
Opis: rekin, wielka, drapieżna, żarłoczna ryba żyjąca w oceanach i przyległych morzach strefy tropikalnej, subtropikalnej i umiarkowanej.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
żarłacze 15Forma podstawowa: żarłacz
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
żarłaczy 16Forma podstawowa: żarłacz
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
żarłokom 16Forma podstawowa: żarłok
Opis: osoba, która się objada, je za dużo, znacznie ponad miarę.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:pl:dat:m2
żarłyśmy 21Forma podstawowa: zrzeć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pri:imperf:refl.nonrefl
żarnowca 13Forma podstawowa: żarnowiec
Opis: wieś w województwie śląskim.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3

Forma podstawowa: żarnowiec
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
żarnowej 14Forma podstawowa: żarnowy
Opis: związany z żarnami, urządzeniem do ręcznego mielenia zboża.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
żarnówek 17Forma podstawowa: żarnówka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żarnówką 21Forma podstawowa: żarnówka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żarnówkę 21Forma podstawowa: żarnówka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żarnówki 17Forma podstawowa: żarnówka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
żarotach 16Forma podstawowa: żarota
żarotami 14Forma podstawowa: żarota
żarowian 12Forma podstawowa: żarowianin
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
żarowscy 14Forma podstawowa: żarowski
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żarowsko 13Forma fleksyjna: adv:pos
żarowsku 15Forma podstawowa: żarowski
Forma fleksyjna: adjp
żarowymi 14Forma podstawowa: żarowy
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
żarówami 17Forma podstawowa: żarówa
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
żarówkom 18Forma podstawowa: żarówka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
żarskich 16Forma podstawowa: żarska
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:pl:loc:f
żarskiej 15Forma podstawowa: żarski
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
żarskimi 14Forma podstawowa: żarska
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f

Forma podstawowa: żarski
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
żartkimi 15Forma podstawowa: żartki
Opis: o istotach żywych: energiczny, dynamiczny, pełen temperamentu.
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
żartując 22Forma podstawowa: żartować
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
żartujmy 19Forma podstawowa: żartować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
żartujże 21Forma podstawowa: żartować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
żarzącym 19Forma podstawowa: żarzyć
Forma fleksyjna: pact:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żarzonej 14Forma podstawowa: żarzyć
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff
żarzyłam 16Forma podstawowa: żarzyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
żarzyłaś 19Forma podstawowa: żarzyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
żarzyłem 16Forma podstawowa: żarzyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
żarzyłeś 19Forma podstawowa: żarzyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
żądająca 24Forma podstawowa: żądać
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
żądającą 28Forma podstawowa: żądać
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
żądający 25Forma podstawowa: żądać
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
żądałaby 22Forma podstawowa: żądać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
żądałbym 23Forma podstawowa: żądać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
żądałyby 23Forma podstawowa: żądać
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
żądanemu 20Forma podstawowa: żądać
Forma fleksyjna: ppas:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
żądaniem 18Forma podstawowa: żądać
Forma fleksyjna: ger:sg:inst:n2:imperf:aff:refl.nonrefl

Forma podstawowa: żądanie
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
żądanymi 19Forma podstawowa: żądać
Forma fleksyjna: ppas:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff
żądełkom 21Forma podstawowa: żądełko
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
żądlącej 25Forma podstawowa: żądlić
Forma fleksyjna: pact:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff:nonrefl pact:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
żądlącym 25Forma podstawowa: żądlić
Forma fleksyjna: pact:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:nonrefl pact:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:nonrefl pact:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żądlenia 18Forma podstawowa: żądlić
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:nonrefl ger:sg:gen:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żądleniu 20Forma podstawowa: żądlić
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:nonrefl ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żądlicie 19Forma podstawowa: żądlić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:nonrefl verb:fin:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
żądlijże 24Forma podstawowa: żądlić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
żądliłem 21Forma podstawowa: żądlić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:nonrefl verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
żądliłeś 24Forma podstawowa: żądlić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:nonrefl verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
żądlistą 23Forma podstawowa: żądlisty
żądlonej 20Forma podstawowa: żądlić
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff
żądlonym 20Forma podstawowa: żądlić
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
żądłowym 21Forma podstawowa: żądłowy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żądłówek 24Forma podstawowa: żądłówka
Opis: przedstawiciel grupy żądłówek.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma podstawowa: żądłówki
Opis: Aculeata - grupa nadrodzin w podrzędzie trzonkówek.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
żądłówka 24Opis: przedstawiciel grupy żądłówek.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żądłówką 28Forma podstawowa: żądłówka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żądłówko 24Forma podstawowa: żądłówka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żbiczemu 18Forma podstawowa: żbiczy
Opis: związany ze żbikiem, dotyczący żbika.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żbiczków 20Forma podstawowa: żbiczek
żbiczych 19Forma podstawowa: żbiczy
Opis: związany ze żbikiem, dotyczący żbika.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
żeberkom 16Forma podstawowa: żeberko
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
żebraccy 17Forma podstawowa: żebracki
Opis: związany z żebrakiem.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żebracko 16Forma fleksyjna: adv:pos
żebracku 18Forma podstawowa: żebracki
Opis: związany z żebrakiem.
Forma fleksyjna: adjp
żebracza 15Forma podstawowa: żebraczy
Opis: związany z żebrakiem, należący do żebraka, dotyczący żebraka.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żebraczą 19Forma podstawowa: żebraczy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos

Forma podstawowa: żebraczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
żebraczy 16Forma podstawowa: żebraczyć
Opis: związany z żebrakiem, należący do żebraka, dotyczący żebraka.
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
żebrakom 16Forma podstawowa: żebrak
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
żebraków 19Forma podstawowa: żebrak
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
żebrałam 17Forma podstawowa: żebrać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:nonrefl
żebrałem 17Forma podstawowa: żebrać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:nonrefl
żebranej 16Forma podstawowa: żebrać
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff
żebranie 14Forma podstawowa: żebrać
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:nonrefl
żebranin 14Forma podstawowa: żebranina
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żebranym 16Forma podstawowa: żebrać
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
żebrowań 20Forma podstawowa: żebrowanie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
żebrowce 15Forma podstawowa: żebrowiec
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
żebrowcu 17Forma podstawowa: żebrowiec
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
żebrówce 19Forma podstawowa: żebrówka
żebrówka 19
żebrówką 23Forma podstawowa: żebrówka
żebrząca 19Forma podstawowa: żebrzeć
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:nonrefl
żebrzącą 23Forma podstawowa: żebrać
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:nonrefl
żebrzące 19Forma podstawowa: żebrać
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:nonrefl
żebrząco 19Forma podstawowa: żebrzący
żebrzący 20Forma podstawowa: żebrać
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:nonrefl
żebrzcie 15Forma podstawowa: żebrać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
żebrzemy 16Forma podstawowa: żebrać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl
żebrzmyż 20Forma podstawowa: żebrzeć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
żebrzycą 20Forma podstawowa: żebrzyca
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żebrzyce 16Forma podstawowa: żebrzyca
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
żebrzyco 16Forma podstawowa: żebrzyca
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żebrzycy 17Forma podstawowa: żebrzyca
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
żegadłom 18Forma podstawowa: żegadło
Opis: narzędzie medyczne stosowane w przyżeganiu termicznym (kauteryzacji termicznej) - zabiegu polegającym na koagulowaniu żywej, patologicznie zmienionej tkanki, wykonywanym najczęściej na powierzchni bł
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
żeglarek 16Opis: gatunek głowonoga należący do rzędu ośmiornic.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2

Forma podstawowa: żeglarka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żeglarka 16Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żeglarkę 20Forma podstawowa: żeglarka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żeglarki 16Forma podstawowa: żeglarka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
żeglarze 15Forma podstawowa: żeglarz
Opis: paź żeglarz, witeź żeglarz, żeglarek, Iphiclides podalirius, Papilio podalirius - motyl dzienny zaliczany do rodziny paziowatych, ma ubarwienie skrzydeł jasnożółte z czarnymi, klinowato zwężającymi s
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m1 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m1 subst:pl:voc:m2
żeglarzy 16Forma podstawowa: żeglarz
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:gen:m2
żeglować 20Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
żeglował 17Forma podstawowa: żeglować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
żeglowne 15Forma podstawowa: żeglowny
Opis: taki, którym da się żeglować, nadający się do transportu wodnego.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żeglowny 16Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żegludze 18Forma podstawowa: żegluga
Opis: podróżowanie wodą, rodzaj (gałąź) transportu.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
żeglujmy 21Forma podstawowa: żeglować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
żeglujże 23Forma podstawowa: żeglować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
żegnając 21Forma podstawowa: żegnać
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
żegnajmy 18Forma podstawowa: żegnać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
żegnałam 17Forma podstawowa: żegnać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
żegnałaś 20Forma podstawowa: żegnać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
żegnałby 19Forma podstawowa: żegnać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
żegnałem 17Forma podstawowa: żegnać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
żegnałeś 20Forma podstawowa: żegnać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
żegnania 14Forma podstawowa: żegnać
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żegnanie 14Forma podstawowa: żegnać
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żegotami 16Forma podstawowa: żegota
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f

Forma podstawowa: żegota
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
żelastwu 16Forma podstawowa: żelastwo
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
żelatyna 15Opis: porcja żelatyny, określona ilość tego produktu, zazwyczaj papierowe opakowanie.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żelatynę 19Forma podstawowa: żelatyna
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żelazawe 13Forma podstawowa: żelazawy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żelazawi 13Forma podstawowa: żelazawy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żelaziak 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
żelazian 13Opis: sól kwasu żelazowego.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
żelazica 14Opis: siderosis - pylica, która powstaje wskutek wdychania przez długi okres czasu tlenków żelaza.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żelazicą 18Forma podstawowa: żelazica
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żelazicy 15Forma podstawowa: żelazica
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
żelaziwu 15Forma podstawowa: żelaziwo
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
żelazkom 15Forma podstawowa: żelazko
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
żelaznym 15Forma podstawowa: żelazna
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
żelazowa 13Forma podstawowa: żelazowy
Opis: związany z żelazem.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żelazową 17Forma podstawowa: żelazowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żelazuje 17Forma podstawowa: żelazować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
żelbecie 16Forma podstawowa: żelbet
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
żelbetów 20Forma podstawowa: żelbet
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
żeleziec 14Forma podstawowa: żelezce
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
żeleźcem 23Forma podstawowa: żeleźce
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
żeleźcom 23Forma podstawowa: żeleźce
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
żeleźnik 22Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma podstawowa: żeleźniki
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
żelgruda 18Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żelgrudę 22Forma podstawowa: żelgruda
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żeliwach 16Forma podstawowa: żeliwo
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
żeliwnej 15Forma podstawowa: żeliwny
Opis: wykonany z żeliwa, zawierający żeliwo.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
żelkotem 16Forma podstawowa: żelkot
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
żelkotów 19Forma podstawowa: żelkot
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
żelowała 15Forma podstawowa: żelować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
żelowały 16Forma podstawowa: żelować
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
żelowana 13Forma podstawowa: żelować
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
żelowaną 17Forma podstawowa: żelować
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
żelowani 13Forma podstawowa: żelować
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
żelowano 13Forma podstawowa: żelować
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
żelowany 14Forma podstawowa: żelować
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
żelowymi 15Forma podstawowa: żelowy
Opis: taki, który ma konsystencję charakterystyczną dla żelu.
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
żelującą 26Forma podstawowa: żelować
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
żelujące 22Forma podstawowa: żelować
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żelujemy 19Forma podstawowa: żelować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
żelujesz 17Forma podstawowa: żelować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
żenadzie 13Forma podstawowa: żenada
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
żenetach 16Forma podstawowa: żeneta
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
żenetami 14Forma podstawowa: żeneta
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
żeniatej 15Forma podstawowa: żeniaty
Opis: o mężczyźnie: taki, który ma żonę, jest po ślubie.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
żeniącym 19Forma podstawowa: żenić
Forma fleksyjna: pact:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żenienie 12Forma podstawowa: żenić
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żenieniu 14Forma podstawowa: żenić
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żeniliby 16Forma podstawowa: żenić
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
żenilinu 15Forma podstawowa: żenilin
żeniliny 14Forma podstawowa: żenilin
żeniłoby 17Forma podstawowa: żenić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
żenionej 14Forma podstawowa: żenić
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff
żenionym 14Forma podstawowa: żenić
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
żeniszka 13Forma podstawowa: żeniszek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
żenowała 14Forma podstawowa: żenować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
żenowały 15Forma podstawowa: żenować
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
żenowani 12Forma podstawowa: żenować
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
żenująca 21Forma podstawowa: żenować
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl

Forma podstawowa: żenujący
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żenującą 25Forma podstawowa: żenujący
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żenujące 21Forma podstawowa: żenować
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl

Forma podstawowa: żenujący
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żenująco 21Forma fleksyjna: adv:pos

Forma podstawowa: żenujący
Forma fleksyjna: adja
żenujący 22Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żenujcie 17Forma podstawowa: żenować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
żenujmyż 22Forma podstawowa: żenować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
żeńskich 22Forma podstawowa: żeński
Opis: mający gramatyczny rodzaj żeński, będący formalnym nośnikiem tego rodzaju, nazwa żeńska, żeńska końcówka.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
żeńskiej 21Forma podstawowa: żeński
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
żerająca 19Forma podstawowa: żerać
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
żerające 19Forma podstawowa: żerać
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żerajcie 15Forma podstawowa: żerać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
żerajmyż 20Forma podstawowa: żerać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
żerałaby 17Forma podstawowa: żerać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
żerałoby 17Forma podstawowa: żerać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
żerałyby 18Forma podstawowa: żerać
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
żeranego 14Forma podstawowa: żerać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m1.m2:imperf:aff ppas:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
żerańską 23Forma podstawowa: żerański
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żerańsko 19Forma fleksyjna: adv:pos
żerdkach 17Forma podstawowa: żerdka
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
żerdziom 14Forma podstawowa: żerdź
Opis: długa, prosta gałąź, cienki pień.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
żerowała 14Forma podstawowa: żerować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl
żerowały 15Forma podstawowa: żerować
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
żerowano 12Forma podstawowa: żerować
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl
żerowego 14Forma podstawowa: żerowy
Opis: związany z żerem.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żerowymi 14Forma podstawowa: żerowy
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
żerująca 21Forma podstawowa: żerować
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:nonrefl
żerującą 25Forma podstawowa: żerować
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:nonrefl
żerujesz 16Forma podstawowa: żerować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl
żetonach 16Forma podstawowa: żeton
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
żetonika 14Forma podstawowa: żetonik
żetonowe 13Forma podstawowa: żetonowy
Opis: związany z żetonem - krążkiem używanym zamiast monet.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żetonowi 13Forma podstawowa: żeton
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3

Forma podstawowa: żetonowy
Opis: związany z żetonem - krążkiem używanym zamiast monet.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żęliście 22Forma podstawowa: żąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:sec:imperf:refl.nonrefl
żęłyście 24Forma podstawowa: żąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:sec:imperf:refl.nonrefl
żętyczna 19Forma podstawowa: żętyczny
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żętyczną 23Forma podstawowa: żętyczny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żętyczne 19Forma podstawowa: żętyczny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żętyczni 19Forma podstawowa: żętyczny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żętyczny 20Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żgającej 23Forma podstawowa: żgać
Forma fleksyjna: pact:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
żgającym 23Forma podstawowa: żgać
Forma fleksyjna: pact:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żgałabym 20Forma podstawowa: żgać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
żgałyśmy 23Forma podstawowa: żgać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pri:imperf:refl.nonrefl
żgnęłaby 23Forma podstawowa: żgnąć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
żgnęłoby 23Forma podstawowa: żgnąć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
żgnięcia 19Forma podstawowa: żgnąć
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:perf:aff:refl.nonrefl
żgnięcie 19Forma podstawowa: żgnąć
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:perf:aff:refl.nonrefl
żgnięciu 21Forma podstawowa: żgnąć
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:perf:aff:refl.nonrefl
żgniętym 21Forma podstawowa: żgnąć
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:perf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:perf:aff
żigolach 18Forma podstawowa: żigolo
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
żigolacy 17Forma podstawowa: żigolak
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
żigolaka 16Forma podstawowa: żigolak
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
żigolami 16Forma podstawowa: żigolo
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
żlebowej 17Forma podstawowa: żlebowy
Opis: taki, który związany jest ze żlebem.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
żłobaków 21Forma podstawowa: żłobak
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
żłobiące 21Forma podstawowa: żłobić
Opis: przenośnie o czasie, nieszczęściach, zgryzotach: powodować pojawianie się zmarszczek, bruzd.
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:nonrefl pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żłobikom 18Forma podstawowa: żłobik
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
żłobików 21Forma podstawowa: żłobik
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
żłobiłam 19Forma podstawowa: żłobić
Opis: przenośnie o czasie, nieszczęściach, zgryzotach: powodować pojawianie się zmarszczek, bruzd.
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:nonrefl verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
żłobinie 16Forma podstawowa: żłobina
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
żłobiona 16Forma podstawowa: żłobić
Opis: przenośnie o czasie, nieszczęściach, zgryzotach: powodować pojawianie się zmarszczek, bruzd.
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
żłobioną 20Forma podstawowa: żłobić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
żłobione 16Forma podstawowa: żłobić
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
żłobiono 16Forma podstawowa: żłobić
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl verb:imps:imperf:refl.nonrefl
żłobiony 17Forma podstawowa: żłobić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
żłobkach 20Forma podstawowa: żłobek
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
żłobkami 18Forma podstawowa: żłobek
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
żłobkowi 17Forma podstawowa: żłobek
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
żłobkowy 18Opis: związany ze żłobkiem jako instytucją.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żłobnika 17Forma podstawowa: żłobnik
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
żłobniku 19Forma podstawowa: żłobnik
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
żłopałaś 21Forma podstawowa: żłopać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
żłopałeś 21Forma podstawowa: żłopać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
żłopanie 15Forma podstawowa: żłopać
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żłopaniu 17Forma podstawowa: żłopać
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żłopanym 17Forma podstawowa: żłopać
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
żłopcież 20Forma podstawowa: żłopać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
żłopiącą 24Forma podstawowa: żłopać
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
żłopiący 21Forma podstawowa: żłopać
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
żłopnęło 21Forma podstawowa: żłopnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
żłopnęły 22Forma podstawowa: żłopnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
żłopniom 16Forma podstawowa: żłopień
żłóbkach 24Forma podstawowa: żłóbek
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
żłóbkiem 22Forma podstawowa: żłóbek
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
żłóbkowi 21Forma podstawowa: żłóbek
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
żmijątek 21Forma podstawowa: żmijątko
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
żmijątka 21Forma podstawowa: żmijątko
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
żmijątko 21Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
żmijcież 20Forma podstawowa: żąć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
żmijkach 19Forma podstawowa: żmijka
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
żmijowca 16Forma podstawowa: żmijowiec
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3
żmijowcu 18Forma podstawowa: żmijowiec
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
żmijowej 17Forma podstawowa: żmijowy
Opis: zły, przewrotny, fałszywy.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
żmijówek 20Forma podstawowa: żmijówka
żmijówka 20
żmijówkę 24Forma podstawowa: żmijówka
żmindach 17Forma podstawowa: żminda
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
żmudnego 18Forma podstawowa: żmudny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żmudniej 18Forma podstawowa: żmudno
Forma fleksyjna: adv:com
żmudnymi 18Forma podstawowa: żmudny
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
żmudzkie 17Forma podstawowa: żmudzki
Opis: związany ze Żmudzią - regionem na Litwie.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
żmudzkim 18Forma podstawowa: żmudzki
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:sg:inst:m1 subst:sg:loc:m1

Forma podstawowa: żmudzki
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żniwnego 14Forma podstawowa: żniwny
Opis: związany ze żniwami.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żniwnemu 15Forma podstawowa: żniwny
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żniwnych 16Forma podstawowa: żniwny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
żołądkom 21Forma podstawowa: żołądek
Opis: żołądek zwierzęcia postrzegany jako mięso, element podrobów.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: żołądek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
żołądków 24Forma podstawowa: żołądek
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
żołdacka 17Forma podstawowa: żołdacki
Opis: taki, który związany jest z żołdakami (żołdactwem), dotyczy żołdaków (żołdactwa).
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żołdacką 21Forma podstawowa: żołdacki
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żołdacki 17Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żołdacko 17Forma podstawowa: żołdacki
Forma fleksyjna: adja
żołdaków 20Forma podstawowa: żołdak
Opis: żołnierz, który zachowuje się w sposób niegodny tego miana, np. gorszący, chamski.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
żołędnej 21Forma podstawowa: żołędny
Opis: w kartach: taki, który ma kolor trefl, charakteryzuje się użyciem treflów.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
żołędzią 23Forma podstawowa: żołądź
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żołyńska 22Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: żołyński
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żołyńską 26Forma podstawowa: żołyński
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żołyński 22Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1

Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żołyńsko 22Forma podstawowa: żołyński
Forma fleksyjna: adja
żołyńsku 24Forma podstawowa: żołyński
Forma fleksyjna: adjp
żonatego 15Forma podstawowa: żonaty
Opis: mężczyzna, który ma żonę.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
żonatemu 16Forma podstawowa: żonaty
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos subst:sg:dat:m1
żonatymi 15Forma podstawowa: żonaty
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos subst:pl:inst:m1
żoneczki 14Forma podstawowa: żoneczka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
żonglera 15Forma podstawowa: żongler
Opis: wędrowny muzyk, śpiewak i sztukmistrz charakterystyczny dla kultury średniowiecza.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
żonkosia 13Forma podstawowa: żonkoś
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
żonuniom 15Forma podstawowa: żonunia
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
żonusiom 15Forma podstawowa: żonusia
Opis: pieszczotliwie o żonie - kobiecie będącej w małżeństwie, współmałżonce.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
żorskich 16Forma podstawowa: żorski
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
żorzance 13Forma podstawowa: żorzanka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
żorzanek 13Forma podstawowa: żorzanka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żorzanie 12Forma podstawowa: żorzanin
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
żorzanin 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
żorzanka 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żorzanki 13Forma podstawowa: żorzanka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
żorżecie 17Forma podstawowa: żorżeta
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
żółcącym 26Forma podstawowa: żółcić
Forma fleksyjna: pact:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żółcenia 19Forma podstawowa: żółcić
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:refl.nonrefl

Forma podstawowa: żółcieć
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:nonrefl
żółceniu 21Forma podstawowa: żółcić
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl

Forma podstawowa: żółcieć
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:nonrefl
żółciach 22Forma podstawowa: żółć
Opis: wydzielina wątroby ssaków, biorąca udział w trawieniu tłuszczy.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
żółciaka 20Forma podstawowa: żółciak
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Forma podstawowa: żółciak
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
żółciaki 20Forma podstawowa: żółciak
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
żółciaku 22Forma podstawowa: żółciak
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1

Forma podstawowa: żółciak
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
żółciała 21Forma podstawowa: żółcieć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl
żółciały 22Forma podstawowa: żółcieć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
żółciano 19Forma podstawowa: żółcieć
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl
żółciany 20Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żółcicie 20Forma podstawowa: żółcić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
żółcideł 22Forma podstawowa: żółcidło
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
żółcidło 22Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
żółcidłu 24Forma podstawowa: żółcidło
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
żółcieją 25Forma podstawowa: żółcieć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
żółcieli 20Forma podstawowa: żółcieć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
żółcieni 19Forma podstawowa: żółcień
Opis: Curcuma - rodzaj bylin z rodziny imbirowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:pl:gen:m3 subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f
żółciłam 22Forma podstawowa: żółcić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
żółciłaś 25Forma podstawowa: żółcić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
żółciłby 24Forma podstawowa: żółcić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
żółciłeś 25Forma podstawowa: żółcić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
żółciową 23Forma podstawowa: żółciowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żółconej 21Forma podstawowa: żółcić
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff
żółconym 21Forma podstawowa: żółcić
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
żółkietu 22Forma podstawowa: żółkiet
żółkliby 23Forma podstawowa: żółknąć
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
żółkłaby 24Forma podstawowa: żółknąć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:ter:imperf:nonrefl
żółkłbyś 28Forma podstawowa: żółknąć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:nonrefl
żółkłyby 25Forma podstawowa: żółknąć
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
żółtakom 21Forma podstawowa: żółtak
Opis: Xanthorrhoea Sm. – rodzaj roślin z rodziny żółtakowatych, obejmuje 30 gatunków występujących na Tasmanii oraz w Australii, gdzie stanowią charakterystyczny składnik suchych lasów eukaliptusowych.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2 subst:pl:dat:m3
żółtaków 24Forma podstawowa: żółtak
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:m3
żółtawym 21Forma podstawowa: żółtawy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żółtkach 23Forma podstawowa: żółtek
Opis: pogardliwie o kimś rasy żółtej.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1

Forma podstawowa: żółtek
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1 subst:pl:loc:m3

Forma podstawowa: żółtko
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
żółtkiem 21Forma podstawowa: żółtek
Opis: pogardliwie o kimś rasy żółtej.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
żółtkową 24Forma podstawowa: żółtkowy
Opis: związany z żółtkiem, częścią jaja.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żółtkowe 20Forma podstawowa: żółtkowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żółtkowi 20Forma podstawowa: żółtkowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żółtkowy 21Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żółtlicę 25Forma podstawowa: żółtlica
Opis: żółtliczka, Galinsoga – rodzaj roślin należący do rodziny astrowatych, obejmuje około 15 gatunków pochodzących ze strefy klimatu umiarkowanego i subtropikalnego Ameryki Południowej i Środkowej, niek
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żółtlico 21Forma podstawowa: żółtlica
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żółtnica 20Opis: drewno pozyskiwane z drzewa żółtnicy pomarańczowej.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żółtnice 20Forma podstawowa: żółtnica
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
żółtniki 20Forma podstawowa: żółtnik
Opis: glistnik jaskółcze ziele, Chelidonium majus - gatunek byliny z rodziny makowatych, nazwa regionalna używana na Mazowszu.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
żółtniku 22Forma podstawowa: żółtnik
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
żółtooka 20Forma podstawowa: żółtooki
Opis: taki, który ma oczy w kolorze żółtym.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żółtooką 24Forma podstawowa: żółtooki
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żółtooki 20Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żółtopla 21Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żółtoplę 25Forma podstawowa: żółtopla
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żółtopli 21Forma podstawowa: żółtopla
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
żółtoplo 21Forma podstawowa: żółtopla
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żółtwach 22Forma podstawowa: żółtwa
żółwiaku 21Forma podstawowa: żółwiak
Opis: gad podobny do żółwia, mający zredukowany pancerz kostny, należący do rodziny żółwiakowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
żółwiami 19Forma podstawowa: żółw
Opis: gad o ciele otoczonym pancerzem kostnym.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1 subst:pl:inst:m2 subst:pl:inst:m3
żółwicom 20Forma podstawowa: żółwica
Opis: samica żółwia.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
żółwiego 20Forma podstawowa: żółwi
Opis: powolny, ślamazarny, taki jak u żółwia.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żółwiemu 21Forma podstawowa: żółwi
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żółwinek 19Opis: szkodnik z rodzaju Eurygaster.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
żółwinka 19Forma podstawowa: żółwinek
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
żółwiowa 18Forma podstawowa: żółwiowy
Opis: związany z żółwiem, żółwiami.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żółwiową 22Forma podstawowa: żółwiowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żółwiowi 18Forma podstawowa: żółw
Opis: gad o ciele otoczonym pancerzem kostnym.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:dat:m2 subst:sg:dat:m3

Forma podstawowa: żółwiowy
Opis: związany z żółwiem, żółwiami.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żółwiowo 18Forma fleksyjna: adv:pos

Forma podstawowa: żółwiowy
Opis: związany z żółwiem, żółwiami.
Forma fleksyjna: adja
żórawscy 18Forma podstawowa: żórawski
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
żubronia 16Forma podstawowa: żubroń
Opis: mieszaniec międzygatunkowy żubra oraz bydła domowego., został wyhodowany w roku 1847 przez Polaka, Leopolda Walickiego, w wyniku skrzyżowania żubra-byka z samicami bydła domowego.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
żubroniu 18Forma podstawowa: żubroń
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
żubrowej 18Forma podstawowa: żubrowy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
żubrowym 18Forma podstawowa: żubrowy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żubrówce 21Forma podstawowa: żubrówka
Opis: wódka aromatyzowana suszoną żubrówką (turówką wonną).
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
żubrówka 21Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żubrówką 25Forma podstawowa: żubrówka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żubrówkę 25Forma podstawowa: żubrówka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żubrówki 21Forma podstawowa: żubrówka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
żubrzego 18Forma podstawowa: żubrzy
Opis: związany z żubrem, dotyczący żubra.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żubrzemu 19Forma podstawowa: żubrzy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żubrzycą 22Forma podstawowa: żubrzyca
Opis: samica żubra.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żubrzycę 22Forma podstawowa: żubrzyca
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żubrzych 20Forma podstawowa: żubrzy
Opis: związany z żubrem, dotyczący żubra.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
żubrzyco 18Forma podstawowa: żubrzyca
Opis: samica żubra.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żubrzyka 18Forma podstawowa: żubrzyk
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
żubrzyki 18Forma podstawowa: żubrzyk
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
żubrzyku 20Forma podstawowa: żubrzyk
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
żuchwach 20Forma podstawowa: żuchwa
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
żuchwiak 18
żuchwowi 17Forma podstawowa: żuchwowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żuczkowi 16Forma podstawowa: żuczek
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2
żującemu 24Forma podstawowa: żuć
Forma fleksyjna: pact:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żujących 25Forma podstawowa: żuć
Forma fleksyjna: pact:pl:acc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:pl:gen.loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl
żującymi 23Forma podstawowa: żuć
Forma fleksyjna: pact:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl
żukowata 16Forma podstawowa: żukowaty
Opis: taki, który podobny jest do żuka, przypomina żuka.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żukowatą 20Forma podstawowa: żukowaty
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żukowcom 17Forma podstawowa: żukowiec
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
żukowscy 17Forma podstawowa: żukowski
Opis: związany z Żukowem.
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1

Forma podstawowa: żukowski
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żukowska 16Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f
żukowsko 16Forma fleksyjna: adv:pos
żukowsku 18Forma podstawowa: żukowski
Opis: związany z Żukowem.
Forma fleksyjna: adjp
żuleriom 16Forma podstawowa: żuleria
żulernię 19Forma podstawowa: żulernia
żulernio 15Forma podstawowa: żulernia
żulersku 18Forma podstawowa: żulerski
Forma fleksyjna: adjp
żulikami 17Forma podstawowa: żulik
Opis: w Łodzi i okolicach: chlebek turecki (rodzaj bułki w kształcie tzw. batona, czasem w tym regionie z dodatkiem kawy zbożowej zamiast melasy).
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
żulikiem 17Forma podstawowa: żulik
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
żuliście 20Forma podstawowa: żuć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:sec:imperf:refl.nonrefl
żulowaci 16Forma podstawowa: żulowaty
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żulowaty 17Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żuławach 19Forma podstawowa: żuława
Opis: obszar powstały przez akumulację materiału rzecznego, charakteryzujący się bardzo urodzajnymi glebami.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
żuławkom 18Forma podstawowa: żuławka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
żuławową 20Forma podstawowa: żuławowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żuławowe 16Forma podstawowa: żuławowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żuławską 21Forma podstawowa: żuławska
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:inst:f
żułyście 22Forma podstawowa: żuć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:sec:imperf:refl.nonrefl
żupaniki 16Forma podstawowa: żupanik
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
żupanowi 15Forma podstawowa: żupan
Opis: staropolska męska szata, bardzo długa suknia z rękawami, zapinana na rząd drobnych guzików, haftek bądź szamerowana, często dłuższa od kontusza, w żywych kolorach, z kosztownego materiału.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:dat:m3

Forma podstawowa: żupanowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żupańscy 23Forma podstawowa: żupański
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żupańska 22Forma podstawowa: żupański
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żupańską 26Forma podstawowa: żupański
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żupańsko 22Forma podstawowa: żupański
Forma fleksyjna: adja

Forma fleksyjna: adv:pos
żupańsku 24Forma podstawowa: żupański
Forma fleksyjna: adjp
żupnicza 16Forma podstawowa: żupniczy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żupniczą 20Forma podstawowa: żupniczy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żupnicze 16Forma podstawowa: żupniczy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żupniczy 17Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żurawiej 16Forma podstawowa: żurawi
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
żurawiem 15Forma podstawowa: żuraw
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2 subst:sg:inst:m3
żurawiki 15Forma podstawowa: żurawik
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
żurawiku 17Forma podstawowa: żurawik
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
żurawimi 15Forma podstawowa: żurawi
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
żurawina 14Opis: Oxycoccus, właśc. Vaccinium sect. Oxycoccus – zimozielone, płożące krzewinki, o długich, nitkowatych pędach, dawniej wyodrębniane jako rodzaj z rodziny wrzosowatych (Ericaceae), od lat 80. XX wieku o
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żurawiny 15Forma podstawowa: żurawina
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
żurawkom 16Forma podstawowa: żurawka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
żurawski 15Opis: związany z Żurawiem - wsią w województwie śląskim.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1
żurfiksu 21Forma podstawowa: żurfiks
Opis: przyjęcie, spotkanie towarzyskie, które odbywa się w określonym dniu tygodnia.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
żurnalem 16Forma podstawowa: żurnal
Opis: czasopismo poświęcone modzie, obficie ilustrowane modelami wzorów.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
żurnalom 16Forma podstawowa: żurnal
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
żuwaczko 16Forma podstawowa: żuwaczka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żuwinami 15Forma podstawowa: żuwin
żuwipalm 17Forma podstawowa: żuwipalma
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żużlarze 19Forma podstawowa: żużlarz
żużlarzu 21Forma podstawowa: żużlarz
żużlarzy 20Forma podstawowa: żużlarz
żużlowce 20Forma podstawowa: żużlowiec
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
żużlowcy 21Forma podstawowa: żużlowiec
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
żużlówka 24Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żużlówko 24Forma podstawowa: żużlówka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żwaczach 16Forma podstawowa: żwacz
Opis: parzysty mięsień żucia, znajdujący się po obu stronach głowy.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
żwaczowe 13Forma podstawowa: żwaczowy
Opis: związany ze żwaczem - jednym z przedżołądków przeżuwaczy.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żwaczowi 13Forma podstawowa: żwacz
Opis: parzysty mięsień żucia, znajdujący się po obu stronach głowy.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3

Forma podstawowa: żwaczowy
Opis: związany ze żwaczem - jednym z przedżołądków przeżuwaczy.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żwirkach 16Forma podstawowa: żwirki
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:p3
żwirkami 14Forma podstawowa: żwirek
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3

Forma podstawowa: żwirko
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
żwirkowi 13Forma podstawowa: żwirek
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
żwirować 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
żwirował 14Forma podstawowa: żwirować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
żwirowce 13Forma podstawowa: żwirowiec
Opis: Glareolinae - podrodzina ptaków z rzędku siewkowych.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
żwirowcu 15Forma podstawowa: żwirowiec
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
żwirowej 14Forma podstawowa: żwirowy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
żwirowni 12Forma podstawowa: żwirownia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
żwirówką 21Forma podstawowa: żwirówka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żwirówkę 21Forma podstawowa: żwirówka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żwirując 21Forma podstawowa: żwirować
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
żwirujże 20Forma podstawowa: żwirować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
żychwotę 21Forma podstawowa: żychwota
żychwoto 17Forma podstawowa: żychwota
żychwoty 18Forma podstawowa: żychwota
życicach 18Forma podstawowa: życica
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
życicami 16Forma podstawowa: życica
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
życiowym 16Forma podstawowa: życiowy
Opis: taki, który nie jest czysto teoretyczny, ale ma odniesienie do codziennego życia, jest praktyczny.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
życiówek 19Forma podstawowa: życiówka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
życiówka 19Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
życiówko 19Forma podstawowa: życiówka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
życzącej 21Forma podstawowa: życzyć
Forma fleksyjna: pact:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff:nonrefl
życzącym 21Forma podstawowa: życzyć
Forma fleksyjna: pact:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:nonrefl
życzcież 19Forma podstawowa: życzyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
życzenie 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
życzeniu 16Forma podstawowa: życzenie
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2

Forma podstawowa: życzyć
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:nonrefl
życzliwa 15Forma podstawowa: życzliwy
Opis: człowiek wścibski, plotkarz, donosiciel, taki, który nadmiernie interesuje się sprawami innych osób, komentuje je, próbuje w nie ingerować itp.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
życzliwe 15Forma podstawowa: życzliwy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
życzliwy 16Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1
życzyłam 18Forma podstawowa: życzyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:nonrefl
życzyłby 20Forma podstawowa: życzyć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
żydłaczą 21Forma podstawowa: żydłaczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
żydłaczę 21Forma podstawowa: żydłaczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
żydłaczy 18Forma podstawowa: żydłaczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
żydłakom 18Forma podstawowa: żydłak
żydłaków 21Forma podstawowa: żydłak
żydofilu 21Forma podstawowa: żydofil
Opis: osoba lubiąca Żydów, interesująca się nimi.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
żydostwa 15Forma podstawowa: żydostwo
Opis: zespół cech typowych dla Żyda lub czegoś żydowskiego.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
żydostwo 15Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
żydowscy 16Forma podstawowa: żydowski
Opis: związany z Żydami (osobami narodowości żydowskiej).
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żydowska 15Forma podstawowa: żydowski
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żydowski 15Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żydowsko 15Forma podstawowa: żydowski
Forma fleksyjna: adja
żydzącej 21Forma podstawowa: żydzić
żydzącym 21Forma podstawowa: żydzić
żydzenia 14Forma podstawowa: żydzieć
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:nonrefl
żydzeniu 16Forma podstawowa: żydzieć
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:nonrefl
żydziaka 15Forma podstawowa: żydziak
Opis: lekceważąco o żydzie, wyznawcy judaizmu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Forma podstawowa: żydziak
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m1 subst:sg:gen:m2
żydziaki 15Forma podstawowa: żydziak
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
żydziała 16Forma podstawowa: żydzieć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl
żydziało 16Forma podstawowa: żydzieć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
żydziały 17Forma podstawowa: żydzieć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
żydzicie 15Forma podstawowa: żydzić
żydzieje 16Forma podstawowa: żydzieć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
żydziłam 17Forma podstawowa: żydzić
żydziłby 19Forma podstawowa: żydzić
żydziłem 17Forma podstawowa: żydzić
żydzonym 16Forma podstawowa: żydzić
żydźcież 27Forma podstawowa: żydzić
żygolacy 18Forma podstawowa: żygolak
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
żygolaka 17Forma podstawowa: żygolak
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
żygolaki 17Forma podstawowa: żygolak
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
żyjącego 22Forma podstawowa: żyć
Forma fleksyjna: pact:sg:acc:m1.m2:imperf:aff:nonrefl pact:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:nonrefl
żyjących 24Forma podstawowa: żyć
Forma fleksyjna: pact:pl:acc:m1.p1:imperf:aff:nonrefl pact:pl:gen.loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:nonrefl

Forma podstawowa: żyjący
Opis: taki, który żyje, jest żywy, wykazuje funkcje życiowe.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:loc:m1
żyjącymi 22Forma podstawowa: żyć
Forma fleksyjna: pact:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:nonrefl
żyjątkom 22Forma podstawowa: żyjątko
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
żylakiem 16Forma podstawowa: żylak
Opis: Phlebia – rodzaj grzybów z rodziny strocznikowatych, grzyby o rozpostartym owocniku i hymenoforze zazwyczaj pomarszczonym i promieniście żyłkowanym.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
żylakowa 15Forma podstawowa: żylakowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żylakową 19Forma podstawowa: żylakowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żylakowy 16Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żylastej 17Forma podstawowa: żylasty
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
żylenica 15Opis: owad z kladu siatkoskrzydłych.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żylenicą 19Forma podstawowa: żylenica
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żylenice 15Forma podstawowa: żylenica
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
żylenicę 19Forma podstawowa: żylenica
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żylenico 15Forma podstawowa: żylenica
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żylenicy 16Forma podstawowa: żylenica
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
żyleńcem 22Forma podstawowa: żyleniec
żyleńców 25Forma podstawowa: żyleniec
żylińscy 22Forma podstawowa: żyliński
Opis: związany z Żyliną.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żylińską 25Forma podstawowa: żylińska
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:inst:f
żylistka 16Forma podstawowa: żylistek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
żylistki 16Forma podstawowa: żylistek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
żyliście 19Forma podstawowa: żyć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:sec:imperf:nonrefl
żyłeczce 17Forma podstawowa: żyłeczka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
żyłeczka 17Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żyłeczko 17Forma podstawowa: żyłeczka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żyłkowań 22Forma podstawowa: żyłkowanie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
żyłkowej 18Forma podstawowa: żyłkowy
Opis: taki, który pod względem wyglądu przypomina żyłkę (żyłki), kojarzy się z żyłką (żyłkami).
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
żyłkowym 18Forma podstawowa: żyłkowy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żyłkując 25Forma podstawowa: żyłkować
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
żyłowaci 16Forma podstawowa: żyłowaty
Opis: o mięsie: taki, który ma dużo żył.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żyłowali 16Forma podstawowa: żyłować
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
żyłowała 17Forma podstawowa: żyłować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
żyłowana 15Forma podstawowa: żyłować
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
żyłowane 15Forma podstawowa: żyłować
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
żyłowano 15Forma podstawowa: żyłować
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
żyłowany 16Forma podstawowa: żyłować
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
żyłowate 16Forma podstawowa: żyłowaty
Opis: o mięsie: taki, który ma dużo żył.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żyłowina 15Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żyłowinę 19Forma podstawowa: żyłowina
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żyłowych 19Forma podstawowa: żyłowy
Opis: mający związek z żyłami, ciałami skalnymi lub mineralnymi.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
żyłującą 28Forma podstawowa: żyłować
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
żyłujące 24Forma podstawowa: żyłować
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żyłujący 25Forma podstawowa: żyłować
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
żyłujcie 20Forma podstawowa: żyłować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
żyłujemy 21Forma podstawowa: żyłować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
żyłujesz 19Forma podstawowa: żyłować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
żyłujmyż 25Forma podstawowa: żyłować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
żyłyście 21Forma podstawowa: żyć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:sec:imperf:nonrefl
żymulkom 19Forma podstawowa: żymulka
żyrafami 18Forma podstawowa: żyrafa
Opis: Giraffa camelopardalis – afrykański ssak parzystokopytny z rodziny żyrafowatych, najwyższe obecnie żyjące zwierzę lądowe, a także największy z przeżuwaczy.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
żyrafiąt 22Forma podstawowa: żyrafię
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
żyrafkom 19Forma podstawowa: żyrafek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: żyrafka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
żyrafowe 17Forma podstawowa: żyrafowy
żyrantkę 19Forma podstawowa: żyrantka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żyrantki 15Forma podstawowa: żyrantka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
żyrantko 15Forma podstawowa: żyrantka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żyrantom 15Forma podstawowa: żyrant
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
żyratach 17Forma podstawowa: żyrat
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
żyrobusu 19Forma podstawowa: żyrobus
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
żyrobusy 18Forma podstawowa: żyrobus
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
żyrostat 15Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
żyrotron 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
żyrowała 15Forma podstawowa: żyrować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf.perf:refl.nonrefl verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl
żyrowało 15Forma podstawowa: żyrować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf.perf:refl.nonrefl verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
żyrowana 13Forma podstawowa: żyrować
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf.perf:aff ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
żyrowane 13Forma podstawowa: żyrować
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf.perf:aff ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf.perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
żyrowani 13Forma podstawowa: żyrować
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf.perf:aff ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
żyrowano 13Forma podstawowa: żyrować
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf.perf:refl.nonrefl verb:imps:imperf:nonrefl
żyrowany 14Forma podstawowa: żyrować
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf.perf:aff ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf.perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
żyrująca 22Forma podstawowa: żyrować
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf.perf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:nonrefl
żyrującą 26Forma podstawowa: żyrować
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf.perf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:nonrefl
żyrujcie 18Forma podstawowa: żyrować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf.perf:refl.nonrefl verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
żyrujemy 19Forma podstawowa: żyrować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf.perf:refl.nonrefl verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl
żyrujmyż 23Forma podstawowa: żyrować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf.perf:refl.nonrefl verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
żytawscy 16Forma podstawowa: żytawski
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żytawska 15Forma podstawowa: żytawski
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żytawski 15Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żytniego 16Forma podstawowa: żytni
Opis: związany z żytem - zbożem, ziarnami żyta.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żytniska 15Forma podstawowa: żytnisko
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
żytnisko 15Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
żytnisku 17Forma podstawowa: żytnisko
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
żytwinie 14Forma podstawowa: żytwin
żywcówce 19Forma podstawowa: żywcówka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
żywcówek 19Forma podstawowa: żywcówka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żywczyka 16Forma podstawowa: żywczyk
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
żywiącej 20Forma podstawowa: żywić
Forma fleksyjna: pact:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
żywiciel 15Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
żywicowa 14Forma podstawowa: żywicowy
Opis: zrobiony z żywicy.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żywicowi 14Forma podstawowa: żywicowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żywicowy 15Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żywicują 22Forma podstawowa: żywicować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
żywicuję 22Forma podstawowa: żywicować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
żywiczan 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
żywiczką 19Forma podstawowa: żywiczka
żywiczkę 19Forma podstawowa: żywiczka
żywiczna 14Forma podstawowa: żywiczny
Opis: taki, który ma aromat żywicy.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żywiecki 15Opis: odnoszący się do Żywca - miasta.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żywiecko 15Forma fleksyjna: adv:pos
żywienia 13Forma podstawowa: żywienie
Opis: dziedzina życia związana z dostarczaniem pożywienia.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
żywienie 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
żywieniu 15Forma podstawowa: żywić
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl

Forma podstawowa: żywienie
Opis: dziedzina życia związana z dostarczaniem pożywienia.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
żywikach 17Forma podstawowa: żywik
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2
żywikami 15Forma podstawowa: żywik
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2
żywiliby 17Forma podstawowa: żywić
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
żywiłaby 18Forma podstawowa: żywić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
żywiłbym 19Forma podstawowa: żywić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
żywiłbyś 22Forma podstawowa: żywić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
żywiołom 16Forma podstawowa: żywioł
Opis: obszar czyichś zainteresowań, zamiłowań, pasja.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
żywionym 15Forma podstawowa: żywić
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
żywitwie 14Forma podstawowa: żywitwa
żywitwom 15Forma podstawowa: żywitwa
żywiutki 17Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żywiutko 17Forma podstawowa: żywiutki
Forma fleksyjna: adja
żywnicom 15Forma podstawowa: żywnica
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
żywności 18Forma podstawowa: żywność
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:gen:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f
żywokole 15Forma podstawowa: żywokoł
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
żywokołu 18Forma podstawowa: żywokoł
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
żywokoły 17Forma podstawowa: żywokoł
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
żywokost 15Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
żywopłon 16
żyworoda 14Forma podstawowa: żyworód
żyworody 15Forma podstawowa: żyworód
żywostan 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
żywotach 17Forma podstawowa: żywot
Opis: literacka biografia świętego, bohatera, monarchy lub innej ważnej osoby, mającej doniosłą rolę w historii.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
żywotami 15Forma podstawowa: żywot
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
żywotnej 16Forma podstawowa: żywotny
Opis: aktualny, wciąż obowiązujący, żywy, dochodzący do głosu.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
żywotnie 14Forma podstawowa: żywotni
Opis: w sposób szczególny, istotny, tak, że coś ma duże znaczenie.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żywszego 15Forma podstawowa: żywy
Opis: taki, który cechuje kogoś żywego - pełnego energii.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:com adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:com
żywszemu 16Forma podstawowa: żywy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:com
żywszych 17Forma podstawowa: żywy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:com adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:com adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:com

Wyrazy na literę ż o długości 9

żabeczkom 18Forma podstawowa: żabeczka
żabienica 16Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żabienice 16Forma podstawowa: żabienica
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
żabieńcom 23Forma podstawowa: żabieniec
Opis: Alisma - rodzaj roślin należących do rodziny żabieńcowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
żabieńsko 22Forma fleksyjna: adv:pos
żabieńsku 24Forma podstawowa: żabieński
Forma fleksyjna: adjp
żabińskie 22Forma podstawowa: żabiński
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żabińskim 23Forma podstawowa: żabińska
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f

Forma podstawowa: żabiński
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:sg:inst:m1 subst:sg:loc:m1
żabiroślą 24Forma podstawowa: żabirośl
Opis: przedstawiciel słodkowodnych glonów z gromady krasnorostów rodzaju Batrachospermum.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żabiściek 21Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
żabkarkom 18Forma podstawowa: żabkarka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
żabkarzem 17Forma podstawowa: żabkarz
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
żabniance 16Forma podstawowa: żabnianka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
żabnianin 15Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
żabnianką 20Forma podstawowa: żabnianka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żabniankę 20Forma podstawowa: żabnianka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żabnianom 16Forma podstawowa: żabnianin
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
żabnicach 19Forma podstawowa: żabnica
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
żabnicami 17Forma podstawowa: żabnica
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
żabojadce 19Forma podstawowa: żabojadka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
żabojadem 19Forma podstawowa: żabojad
Opis: pogardliwie o Francuzie.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
żabojadka 19Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żabojadki 19Forma podstawowa: żabojadka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
żabojadko 19Forma podstawowa: żabojadka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żabojadów 22Forma podstawowa: żabojad
Opis: pogardliwie o Francuzie.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
żabotowej 18Forma podstawowa: żabotowy
Opis: o człowieku: taki, który nosi garderobę, której jakaś część ozdobiona jest żabotem.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
żabowatym 18Forma podstawowa: żabowate
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3

Forma podstawowa: żabowaty
Opis: o głosie - zachrypnięty, skrzeczący, nieprzyjemny dla ucha.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żabuniami 18Forma podstawowa: żabunia
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
żabusiach 20Forma podstawowa: żabusia
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
żachającą 27Forma podstawowa: żachać
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl
żachające 23Forma podstawowa: żachać
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl
żachający 24Forma podstawowa: żachać
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl
żachajcie 19Forma podstawowa: żachać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl
żachaliby 20Forma podstawowa: żachać
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:imperf:refl
żachałbym 22Forma podstawowa: żachać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl
żachałbyś 25Forma podstawowa: żachać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl
żachałyby 22Forma podstawowa: żachać
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl
żachaniem 17Forma podstawowa: żachać
Forma fleksyjna: ger:sg:inst:n2:imperf:aff:refl
żachnąłby 25Forma podstawowa: żachnąć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl
żachnąłem 23Forma podstawowa: żachnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:perf:refl
żachnąłeś 26Forma podstawowa: żachnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:perf:refl
żachnęłam 23Forma podstawowa: żachnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:perf:refl
żachnęłaś 26Forma podstawowa: żachnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:perf:refl
żachniemy 18Forma podstawowa: żachnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:perf:refl
żachniesz 16Forma podstawowa: żachnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:perf:refl
żachnijmy 20Forma podstawowa: żachnąć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl
żaczkowie 15Forma podstawowa: żaczek
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
żadeitach 18Forma podstawowa: żadeit
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
żaganiany 16Forma podstawowa: żaganianin
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
żagańskie 22Forma podstawowa: żagański
Opis: odnoszący się do Żagania.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żagańskim 23Forma podstawowa: żagański
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żagarysta 17Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
żagarystą 21Forma podstawowa: żagarysta
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
żagarysto 17Forma podstawowa: żagarysta
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
żagarysty 18Forma podstawowa: żagarysta
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
żagaryści 21Forma podstawowa: żagarysta
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
żagielkom 18Forma podstawowa: żagielek
Opis: element narożny w postaci sklepienia o kształcie trójkąta sferycznego.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
żaglarzem 17Forma podstawowa: żaglarz
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
żaglarzom 17Forma podstawowa: żaglarz
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
żaglastym 19Forma podstawowa: żaglasty
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żaglicami 18Forma podstawowa: żaglica
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
żaglowało 18Forma podstawowa: żaglować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
żaglowano 16Forma podstawowa: żaglować
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl verb:imps:imperf:refl.nonrefl
żaglowcem 18Forma podstawowa: żaglowiec
Opis: Pterophyllum scalare – gatunek ryby słodkowodnej z rodziny pielęgnicowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2 subst:sg:inst:m3
żaglowcom 18Forma podstawowa: żaglowiec
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2 subst:pl:dat:m3
żaglowców 21Forma podstawowa: żaglowiec
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:m3
żaglowego 18Forma podstawowa: żaglowy
Opis: taki, który posiada przynajmniej jeden żagiel, taki, który napędzany jest głównie dzięki żaglom.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żaglowemu 19Forma podstawowa: żaglowy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żaglowiec 17Opis: Pterophyllum scalare – gatunek ryby słodkowodnej z rodziny pielęgnicowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
żaglownia 16Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żaglownie 16Forma podstawowa: żaglownia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
żaglownik 17Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
żaglownio 16Forma podstawowa: żaglownia
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żaglowozu 18Forma podstawowa: żaglowóz
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
żaglowozy 17Forma podstawowa: żaglowóz
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
żaglowych 20Forma podstawowa: żaglowy
Opis: taki, który posiada przynajmniej jeden żagiel, taki, który napędzany jest głównie dzięki żaglom.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
żaglujący 26Forma podstawowa: żaglować
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:nonrefl pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
żaglujesz 20Forma podstawowa: żaglować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
żagnicach 19Forma podstawowa: żagnica
Opis: okazała ważna z rodziny żagnicowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
żagnicami 17Forma podstawowa: żagnica
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
żagwinach 18Forma podstawowa: żagwin
żagwinami 16Forma podstawowa: żagwin
żagwiowca 16Forma podstawowa: żagwiowiec
żagwiowce 16
żagwiowcu 18Forma podstawowa: żagwiowiec
żakardach 18Forma podstawowa: żakard
Opis: ogólna nazwa tkanin o bardzo rozbudowanych, wielkoformatowych wzorach, jedno- lub wielobarwnych, wykonywanych na krosnach wyposażonych w mechanizm Jacquarda.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
żakardami 16Forma podstawowa: żakard
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
żakardową 19Forma podstawowa: żakardowy
Opis: typowy dla żakardu - tkaniny, podobny pod jakimś względem do żakardu.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żakardowi 15Forma podstawowa: żakardowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żakardzie 15Forma podstawowa: żakard
Opis: ogólna nazwa tkanin o bardzo rozbudowanych, wielkoformatowych wzorach, jedno- lub wielobarwnych, wykonywanych na krosnach wyposażonych w mechanizm Jacquarda.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
żakieciki 16Forma podstawowa: żakiecik
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
żakieciku 18Forma podstawowa: żakiecik
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
żakiecina 15Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żakiecinę 19Forma podstawowa: żakiecina
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żakiecino 15Forma podstawowa: żakiecina
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żakieciny 16Forma podstawowa: żakiecina
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
żakietach 18Forma podstawowa: żakiet
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3

Forma podstawowa: żakieta
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
żakietami 16Forma podstawowa: żakiet
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
żakietowe 15Forma podstawowa: żakietowy
Opis: taki, który pod względem kroju przypomina żakiet, jest noszony jako żakiet.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żakietowi 15Forma podstawowa: żakiet
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
żakietowy 16Opis: taki, który pod względem kroju przypomina żakiet, jest noszony jako żakiet.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żakostwem 16Forma podstawowa: żakostwo
Opis: głupi, dziecinny, nieodpowiedzialny i nieprzemyślany postępek.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
żakostwie 15Forma podstawowa: żakostwo
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:n2
żakostwom 16Forma podstawowa: żakostwo
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
żakowskie 15Forma podstawowa: żakowska
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
żakowskim 16Forma podstawowa: żakowska
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
żaleniach 17Forma podstawowa: żalić
żaleniami 15Forma podstawowa: żalić
żaliliśmy 21Forma podstawowa: żalić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:pri:imperf:refl
żaliłabym 20Forma podstawowa: żalić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:pri:imperf:refl
żalnicach 18Forma podstawowa: żalnica
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
żalnikach 18Forma podstawowa: żalnik
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
żalnikowi 15Forma podstawowa: żalnik
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
żaluzjami 19Forma podstawowa: żaluzja
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
żaluzjowe 18Forma podstawowa: żaluzjowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żaluzjowi 18Forma podstawowa: żaluzjowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żaluzjowy 19Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żaluzyjek 20Forma podstawowa: żaluzyjka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żaluzyjka 20Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żaluzyjkę 24Forma podstawowa: żaluzyjka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żaluzyjko 20Forma podstawowa: żaluzyjka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żałobnemu 20Forma podstawowa: żałobny
Opis: związany z żałobą, pożegnaniem i pochówkiem osoby zmarłej.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żałobnicą 22Forma podstawowa: żałobnica
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żałobnice 18Forma podstawowa: żałobnica
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
żałobnicy 19Forma podstawowa: żałobnica
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: żałobnik
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
żałobniej 19Forma podstawowa: żałobnie
Opis: smutno, ponuro, posępnie.
Forma fleksyjna: adv:com
żałobnika 18Forma podstawowa: żałobnik
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m1 subst:sg:gen:m2
żałobniku 20Forma podstawowa: żałobnik
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m2
żałobnych 21Forma podstawowa: żałobny
Opis: związany z żałobą, pożegnaniem i pochówkiem osoby zmarłej.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
żałobnymi 19Forma podstawowa: żałobny
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
żałosnego 17Forma podstawowa: żałosny
Opis: żałobny - taki, który towarzyszy żałobie.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żałosnemu 18Forma podstawowa: żałosny
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żałosność 24Opis: uczucie silnego smutku, żalu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
żałosnymi 17Forma podstawowa: żałosny
Opis: żałobny - taki, który towarzyszy żałobie.
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
żałościom 21Forma podstawowa: żałość
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
żałościwą 24Forma podstawowa: żałościwy
Opis: pogrążony w żalu.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żałościwi 20Forma podstawowa: żałościwy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żałościwy 21Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żałośliwa 20Forma podstawowa: żałośliwy
Opis: taki, który wyraża smutek i żal.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żałośliwą 24Forma podstawowa: żałośliwy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żałośliwi 20Forma podstawowa: żałośliwy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żałowałaś 21Forma podstawowa: żałować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
żałowanej 17Forma podstawowa: żałować
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff
żałowania 15Forma podstawowa: żałować
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żałowanie 15Forma podstawowa: żałować
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żałowanym 17Forma podstawowa: żałować
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
żałującej 26Forma podstawowa: żałować
Forma fleksyjna: pact:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff:refl.nonrefl

Forma podstawowa: żałująca
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: żałujący
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
żałujcież 24Forma podstawowa: żałować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
żandarmem 16Forma podstawowa: żandarm
Opis: żołnierz policji wojskowej.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
żandarmie 15Forma podstawowa: żandarm
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
żarcikach 18Forma podstawowa: żarcik
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
żarcikami 16Forma podstawowa: żarcik
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
żarcikowi 15Forma podstawowa: żarcik
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
żardynier 15Forma podstawowa: żardyniera
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żareckich 18Forma podstawowa: żarecki
Opis: związany z Żarkami - miastem w województwie śląskim, w powiecie myszkowskim.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
żareckimi 16Forma podstawowa: żarecki
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
żarełkach 19Forma podstawowa: żarełko
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
żarełkiem 17Forma podstawowa: żarełko
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
żargonach 18Forma podstawowa: żargon
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
żargonami 16Forma podstawowa: żargon
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
żargonowa 15Forma podstawowa: żargonowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żargonowe 15Forma podstawowa: żargonowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żargonowi 15Forma podstawowa: żargon
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3

Forma podstawowa: żargonowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żargonowo 15Forma podstawowa: żargonowy
Forma fleksyjna: adja
żargonowy 16Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żarklinie 15Forma podstawowa: żarklin
żarklinów 19Forma podstawowa: żarklin
żarliwców 19Forma podstawowa: żarliwiec
Opis: pogardliwe określenie osoby zbyt mocno oddanej religii lub ideologii, zaślepionej.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
żarliwcze 15Forma podstawowa: żarliwiec
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
żarliwiej 16Forma podstawowa: żarliwie
Opis: przejawiając żarliwość, szczerość, głębokie pragnienie zrobienia czegoś, głęboko, gorąco, ogromnie.
Forma fleksyjna: adv:com
żarliwsze 14Forma podstawowa: żarliwy
Opis: o człowieku: gorliwy, namiętny, taki, który robi coś z oddaniem, wiarą, energicznie.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:com adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:com adj:sg:acc:n1.n2:com adj:sg:nom.voc:n1.n2:com
żarliwych 18Forma podstawowa: żarliwy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
żarliwymi 16Forma podstawowa: żarliwy
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
żarłaczem 17Forma podstawowa: żarłacz
Opis: rekin, wielka, drapieżna, żarłoczna ryba żyjąca w oceanach i przyległych morzach strefy tropikalnej, subtropikalnej i umiarkowanej.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
żarłaczom 17Forma podstawowa: żarłacz
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
żarłoczne 16Forma podstawowa: żarłoczny
Opis: pełen żądzy czegoś, taki, który jest wyrazem niepohamowanego pragnienia czegoś, wyrażąjący to, że ktoś czegoś bardzo chce, pożąda.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żarłoczni 16Forma podstawowa: żarłoczny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żarłokiem 17Forma podstawowa: żarłok
Opis: osoba, która się objada, je za dużo, znacznie ponad miarę.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1 subst:sg:inst:m2
żarłokowi 16Forma podstawowa: żarłok
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:dat:m2
żarłyście 21Forma podstawowa: zrzeć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:sec:imperf:refl.nonrefl
żarnikami 15Forma podstawowa: żarnik
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
żarnikiem 15Forma podstawowa: żarnik
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
żarnikowa 14Forma podstawowa: żarnikowy
Opis: taki, który ma żarnik - drucik, zwykle wolframowy, żarzący się pod wpływem przepływającego prądu.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żarnikową 18Forma podstawowa: żarnikowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żarnikowi 14Forma podstawowa: żarnik
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
żarnikowy 15Opis: taki, który ma żarnik - drucik, zwykle wolframowy, żarzący się pod wpływem przepływającego prądu.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żarnowcem 15Forma podstawowa: żarnowiec
Opis: wieś w województwie śląskim.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2 subst:sg:inst:m3

Forma podstawowa: żarnowiec
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
żarnowego 15Forma podstawowa: żarnowy
Opis: związany z żarnami, urządzeniem do ręcznego mielenia zboża.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żarnowemu 16Forma podstawowa: żarnowy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żarnowian 13Forma podstawowa: żarnowianin
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
żarnowiec 14Opis: wieś w województwie śląskim.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
żarnowska 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f
żarnowską 18Forma podstawowa: żarnowski
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żarnowski 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1
żarnowsko 14Forma podstawowa: żarnowski
Forma fleksyjna: adja

Forma fleksyjna: adv:pos
żarnówkom 19Forma podstawowa: żarnówka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
żarowskie 14Forma podstawowa: żarowski
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żarówkach 21Forma podstawowa: żarówka
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
żarówkowa 18Forma podstawowa: żarówkowy
Opis: taki, który związany jest z żarówką (żarówkami), dotyczy żarówki.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żarówkowe 18Forma podstawowa: żarówkowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żarówkowi 18Forma podstawowa: żarówkowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żarskiego 16Forma podstawowa: żarski
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
żarskiemu 17Forma podstawowa: żarski
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1
żartkiego 17Forma podstawowa: żartki
Opis: o istotach żywych: energiczny, dynamiczny, pełen temperamentu.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żartkiemu 18Forma podstawowa: żartki
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żartowało 16Forma podstawowa: żartować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
żartowniś 18Forma podstawowa: żartownisia
Opis: człowiek, który jest skory do żartów, lubi robić żarty, jest zabawny.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żartującą 27Forma podstawowa: żartować
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:nonrefl
żartujmyż 24Forma podstawowa: żartować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
żarzalnia 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żarzalnie 14Forma podstawowa: żarzalnia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
żarzącego 20Forma podstawowa: żarzyć
Forma fleksyjna: pact:sg:acc:m1.m2:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żarzącemu 21Forma podstawowa: żarzyć
Forma fleksyjna: pact:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żarzeniem 14Forma podstawowa: żarzyć
Forma fleksyjna: ger:sg:inst:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żarzeniom 14Forma podstawowa: żarzyć
żarzonemu 16Forma podstawowa: żarzyć
Forma fleksyjna: ppas:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
żarzonymi 15Forma podstawowa: żarzyć
Forma fleksyjna: ppas:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff
żarzyczce 16Forma podstawowa: żarzyczka
żarzyczka 16
żarzyczkę 20Forma podstawowa: żarzyczka
żarzyczko 16Forma podstawowa: żarzyczka
żarzyłaby 19Forma podstawowa: żarzyć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
żarzyłbym 20Forma podstawowa: żarzyć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
żarzyłbyś 23Forma podstawowa: żarzyć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
żarzyłoby 19Forma podstawowa: żarzyć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
żarzyłyby 20Forma podstawowa: żarzyć
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
żądającym 27Forma podstawowa: żądać
Forma fleksyjna: pact:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żądaniami 19Forma podstawowa: żądanie
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
żądaniową 22Forma podstawowa: żądaniowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żądaniowy 19Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żądełkach 24Forma podstawowa: żądełko
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
żądełkami 22Forma podstawowa: żądełko
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
żądełkiem 22Forma podstawowa: żądełko
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
żądlącego 26Forma podstawowa: żądlić
Forma fleksyjna: pact:sg:acc:m1.m2:imperf:aff:nonrefl pact:sg:acc:m1.m2:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:nonrefl pact:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żądlącemu 27Forma podstawowa: żądlić
Forma fleksyjna: pact:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:nonrefl pact:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żądlących 28Forma podstawowa: żądlić
Forma fleksyjna: pact:pl:acc:m1.p1:imperf:aff:nonrefl pact:pl:acc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:pl:gen.loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:nonrefl pact:pl:gen.loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl
żądleniom 20Forma podstawowa: żądlić
żądliliby 23Forma podstawowa: żądlić
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl verb:pot:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
żądliłbym 25Forma podstawowa: żądlić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:nonrefl verb:pot:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
żądlonego 21Forma podstawowa: żądlić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m1.m2:imperf:aff ppas:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
żądlonymi 21Forma podstawowa: żądlić
Forma fleksyjna: ppas:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff
żądłowego 22Forma podstawowa: żądłowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żądłowemu 23Forma podstawowa: żądłowy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żądłówkom 26Forma podstawowa: żądłówka
Opis: przedstawiciel grupy żądłówek.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
żądniejsi 20Forma podstawowa: żądniejszy
żbiczkach 20Forma podstawowa: żbiczek
żbiczkowi 17Forma podstawowa: żbiczek
żbikowaci 17Forma podstawowa: żbikowaty
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żbikowata 17Forma podstawowa: żbikowaty
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żbikowatą 21Forma podstawowa: żbikowaty
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żbikowate 17Forma podstawowa: żbikowaty
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żbikowaty 18Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żdanowscy 16Forma podstawowa: żdanowski
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żdanowska 15Forma podstawowa: żdanowski
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żeberkami 17Forma podstawowa: żeberko
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
żeberkową 20Forma podstawowa: żeberkowy
Opis: zbudowany, złożony z żeberek.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żebractwo 17Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
żebraczek 17Forma podstawowa: żebraczka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żebraczeń 22Forma podstawowa: żebraczyć
żebraczką 21Forma podstawowa: żebraczka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żebraczkę 21Forma podstawowa: żebraczka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żebraczył 19Forma podstawowa: żebraczyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
żebraczym 18Forma podstawowa: żebraczy
Opis: związany z żebrakiem, należący do żebraka, dotyczący żebraka.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żebraczże 20Forma podstawowa: żebraczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
żebrakach 19Forma podstawowa: żebrak
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
żebrakami 17Forma podstawowa: żebrak
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
żebrakiem 17Forma podstawowa: żebrak
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
żebrakowi 16Forma podstawowa: żebrak
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1
żebrałaby 20Forma podstawowa: żebrać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:ter:imperf:nonrefl
żebrałbym 21Forma podstawowa: żebrać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:nonrefl
żebrałbyś 24Forma podstawowa: żebrać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:nonrefl
żebraniną 19Forma podstawowa: żebranina
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żebranymi 17Forma podstawowa: żebrać
Forma fleksyjna: ppas:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff
żebrowaci 16Forma podstawowa: żebrowaty
Opis: w prążki.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żebrowała 17Forma podstawowa: żebrować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
żebrowało 17Forma podstawowa: żebrować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
żebrowały 18Forma podstawowa: żebrować
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
żebrowana 15Forma podstawowa: żebrować
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff

Forma podstawowa: żebrowany
Opis: taki, który cechuje się posiadaniem układu żeber - łuków, podłużnych elementów konstrukcyjnych.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żebrowaną 19Forma podstawowa: żebrować
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff

Forma podstawowa: żebrowany
Opis: taki, który cechuje się posiadaniem układu żeber - łuków, podłużnych elementów konstrukcyjnych.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żebrowane 15Forma podstawowa: żebrować
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff

Forma podstawowa: żebrowany
Opis: taki, który cechuje się posiadaniem układu żeber - łuków, podłużnych elementów konstrukcyjnych.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żebrowano 15Forma podstawowa: żebrowany
Forma fleksyjna: adja
żebrowany 16Forma podstawowa: żebrować
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff

Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żebrowcom 17Forma podstawowa: żebrowiec
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2 subst:pl:dat:m3
żebrowego 17Forma podstawowa: żebrowy
Opis: dotyczący żebra - kości.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żebrowemu 18Forma podstawowa: żebrowy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żebrowiec 16Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
żebrówkom 21Forma podstawowa: żebrówka
żebrująca 24Forma podstawowa: żebrować
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
żebrującą 28Forma podstawowa: żebrować
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:nonrefl pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
żebrujące 24Forma podstawowa: żebrować
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:nonrefl pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żebrujący 25Forma podstawowa: żebrować
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:nonrefl pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
żebrujemy 21Forma podstawowa: żebrować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
żebrujesz 19Forma podstawowa: żebrować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
żebrujmyż 25Forma podstawowa: żebrować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
żebrzącej 22Forma podstawowa: żebrzeć
Forma fleksyjna: pact:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff:nonrefl
żebrzącym 22Forma podstawowa: żebrzeć
Forma fleksyjna: pact:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:nonrefl
żebrzcież 20Forma podstawowa: żebrzeć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
żegadłach 21Forma podstawowa: żegadło
Opis: narzędzie medyczne stosowane w przyżeganiu termicznym (kauteryzacji termicznej) - zabiegu polegającym na koagulowaniu żywej, patologicznie zmienionej tkanki, wykonywanym najczęściej na powierzchni bł
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
żegawkach 19Forma podstawowa: żegawka
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
żegawkami 17Forma podstawowa: żegawka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
żeglarkom 18Forma podstawowa: żeglarek
Opis: gatunek głowonoga należący do rzędu ośmiornic.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
żeglarski 17Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żeglarsko 17Forma podstawowa: żeglarski
Forma fleksyjna: adja
żeglarsku 19Forma podstawowa: żeglarski
Forma fleksyjna: adjp
żeglarstw 17Forma podstawowa: żeglarstwo
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
żeglarzem 17Forma podstawowa: żeglarz
Opis: paź żeglarz, witeź żeglarz, żeglarek, Iphiclides podalirius, Papilio podalirius - motyl dzienny zaliczany do rodziny paziowatych, ma ubarwienie skrzydeł jasnożółte z czarnymi, klinowato zwężającymi s
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1 subst:sg:inst:m2
żeglarzów 20Forma podstawowa: żeglarz
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:gen:m2
żeglowała 18Forma podstawowa: żeglować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl
żeglowało 18Forma podstawowa: żeglować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
żeglowały 19Forma podstawowa: żeglować
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
żeglowano 16Forma podstawowa: żeglować
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl
żeglownej 18Forma podstawowa: żeglowny
Opis: taki, którym da się żeglować, nadający się do transportu wodnego.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
żeglugami 21Forma podstawowa: żegluga
Opis: podróżowanie wodą, rodzaj (gałąź) transportu.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
żeglugowa 20Forma podstawowa: żeglugowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żeglugową 24Forma podstawowa: żeglugowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żeglugowe 20Forma podstawowa: żeglugowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żeglugowi 20Forma podstawowa: żeglugowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żeglugowo 20Forma fleksyjna: adv:pos

Forma podstawowa: żeglugowy
Forma fleksyjna: adja
żeglugowy 21Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żeglująca 25Forma podstawowa: żeglować
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:nonrefl
żeglujące 25Forma podstawowa: żeglować
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:nonrefl
żeglujący 26Forma podstawowa: żeglować
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:nonrefl
żeglujcie 21Forma podstawowa: żeglować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
żegnająca 22Forma podstawowa: żegnać
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
żegnającą 26Forma podstawowa: żegnać
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
żegnające 22Forma podstawowa: żegnać
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żegnający 23Forma podstawowa: żegnać
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
żegnaliby 19Forma podstawowa: żegnać
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
żegnałbyś 24Forma podstawowa: żegnać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
żegnałyby 21Forma podstawowa: żegnać
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
żegnanego 17Forma podstawowa: żegnać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m1.m2:imperf:aff ppas:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
żegnanemu 18Forma podstawowa: żegnać
Forma fleksyjna: ppas:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
żegnaniom 16Forma podstawowa: żegnać
żegnanych 19Forma podstawowa: żegnać
Forma fleksyjna: ppas:pl:acc:m1.p1:imperf:aff ppas:pl:gen.loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff
żelatynce 17Forma podstawowa: żelatynka
żelatynie 16Forma podstawowa: żelatyna
Opis: porcja żelatyny, określona ilość tego produktu, zazwyczaj papierowe opakowanie.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
żelatynkę 21Forma podstawowa: żelatynka
żelatynki 17Forma podstawowa: żelatynka
żelatynuj 20Forma podstawowa: żelatynować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
żelazawym 16Forma podstawowa: żelazawy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żelaziaka 15Forma podstawowa: żelaziak
żelaziaki 15Forma podstawowa: żelaziak
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
żelaziaku 17Forma podstawowa: żelaziak
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
żelaziany 15Forma podstawowa: żelazian
Opis: sól kwasu żelazowego.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
żelazicom 16Forma podstawowa: żelazica
Opis: siderosis - pylica, która powstaje wskutek wdychania przez długi okres czasu tlenków żelaza.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
żelazista 15Forma podstawowa: żelazisty
Opis: metaliczny, taki, który ma posmak żelaza.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żelazistą 19Forma podstawowa: żelazisty
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żelaziste 15Forma podstawowa: żelazisty
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żelaziści 19Forma podstawowa: żelazisty
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żelaziwie 14Forma podstawowa: żelaziwo
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:n2
żelazkach 18Forma podstawowa: żelazko
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2

Forma podstawowa: żelazko
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
żelazkami 16Forma podstawowa: żelazek
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1

Forma podstawowa: żelazko
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
żelazkiem 16Forma podstawowa: żelazek
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1

Forma podstawowa: żelazko
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
żelaznego 16Forma podstawowa: żelazny
Opis: przenośnie: wytrzymały, silny, twardy (zarówno fizycznie, jak psychicznie).
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żelaznemu 17Forma podstawowa: żelazny
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos

Forma podstawowa: żelazny
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1
żelaznych 18Forma podstawowa: żelazna
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:pl:loc:f
żelaznymi 16Forma podstawowa: żelazna
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f

Forma podstawowa: żelazny
Opis: przenośnie: wytrzymały, silny, twardy (zarówno fizycznie, jak psychicznie).
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
żelazować 19Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
żelazował 16Forma podstawowa: żelazować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
żelazowań 20Forma podstawowa: żelazować
żelazowcu 17Forma podstawowa: żelazowiec
Opis: pierwiastek należący do ósmej grupy układu okresowego pierwiastków.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
żelazując 23Forma podstawowa: żelazować
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
żelazujże 22Forma podstawowa: żelazować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
żelaźnika 23Forma podstawowa: żelaźnik
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
żelaźniki 23Forma podstawowa: żelaźnik
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
żelaźniku 25Forma podstawowa: żelaźnik
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
żelbetonu 19Forma podstawowa: żelbeton
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
żelbetony 18Forma podstawowa: żelbeton
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
żelbetowi 17Forma podstawowa: żelbet
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
żeleźcach 26Forma podstawowa: żeleźce
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
żeleźcami 24Forma podstawowa: żeleźce
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
żeleźnicy 24Forma podstawowa: żeleźnica
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: żeleźnik
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
żeliwiaka 15Forma podstawowa: żeliwiak
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
żeliwiaki 15Forma podstawowa: żeliwiak
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
żeliwnego 16Forma podstawowa: żeliwny
Opis: wykonany z żeliwa, zawierający żeliwo.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żeliwnemu 17Forma podstawowa: żeliwny
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żelkotowa 16Forma podstawowa: żelkotowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żelkotową 20Forma podstawowa: żelkotowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żelkotowe 16Forma podstawowa: żelkotowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żelkotowi 16Forma podstawowa: żelkot
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3

Forma podstawowa: żelkotowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żelopisie 15Forma podstawowa: żelopis
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
żelowałem 17Forma podstawowa: żelować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
żelowanej 16Forma podstawowa: żelować
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff
żelowania 14Forma podstawowa: żelować
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żelowanym 16Forma podstawowa: żelować
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
żelującej 25Forma podstawowa: żelować
Forma fleksyjna: pact:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
żelującym 25Forma podstawowa: żelować
Forma fleksyjna: pact:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żeniaczek 15Forma podstawowa: żeniaczka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żeniaczka 15Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żeniaczkę 19Forma podstawowa: żeniaczka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żeniaczki 15Forma podstawowa: żeniaczka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
żeniaczko 15Forma podstawowa: żeniaczka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żeniatego 16Forma podstawowa: żeniaty
Opis: o mężczyźnie: taki, który ma żonę, jest po ślubie.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żeniatych 18Forma podstawowa: żeniaty
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
żeniącego 20Forma podstawowa: żenić
Forma fleksyjna: pact:sg:acc:m1.m2:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żenidłach 19Forma podstawowa: żenidło
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
żenieniem 14Forma podstawowa: żenić
Forma fleksyjna: ger:sg:inst:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żenilinie 14Forma podstawowa: żenilin
żenilinom 15Forma podstawowa: żenilin
żenilinów 18Forma podstawowa: żenilin
żeniłyśmy 22Forma podstawowa: żenić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pri:imperf:refl.nonrefl
żenionemu 16Forma podstawowa: żenić
Forma fleksyjna: ppas:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
żeniszkom 15Forma podstawowa: żeniszek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
żenowałam 16Forma podstawowa: żenować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
żenowałem 16Forma podstawowa: żenować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
żenowałeś 19Forma podstawowa: żenować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
żenowaniu 15Forma podstawowa: żenować
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żenowanym 15Forma podstawowa: żenować
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
żenującym 24Forma podstawowa: żenować
Forma fleksyjna: pact:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żenujcież 22Forma podstawowa: żenować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
żenujecie 18Forma podstawowa: żenować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
żeńskiego 22Forma podstawowa: żeński
Opis: mający gramatyczny rodzaj żeński, będący formalnym nośnikiem tego rodzaju, nazwa żeńska, żeńska końcówka.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żeraliśmy 20Forma podstawowa: żerać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:pri:imperf:refl.nonrefl
żerałabyś 22Forma podstawowa: żerać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
żeraniach 16Forma podstawowa: żerać
żerdziach 17Forma podstawowa: żerdź
Opis: długa, prosta gałąź, cienki pień.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
żerdziana 14Forma podstawowa: żerdziany
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żerdzianą 18Forma podstawowa: żerdziany
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żerdziany 15Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żerdziowa 14Forma podstawowa: żerdziowy
Opis: taki, który jest wykonany z żerdzi.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żerdziową 18Forma podstawowa: żerdziowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żerdziowe 14Forma podstawowa: żerdziowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żerdziowi 14Forma podstawowa: żerdziowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żerdziowy 15Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żeremiach 17Forma podstawowa: żeremie
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
żeremiami 15Forma podstawowa: żeremie
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
żerkowska 15Forma podstawowa: żerkowski
Opis: związany z Żerkowem.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żerkowską 19Forma podstawowa: żerkowski
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żerkowski 15Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żerkowsko 15Forma podstawowa: żerkowski
Forma fleksyjna: adja
żerkowsku 17Forma podstawowa: żerkowski
Forma fleksyjna: adjp
żerowałam 16Forma podstawowa: żerować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:nonrefl
żerowałaś 19Forma podstawowa: żerować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:nonrefl
żerowania 13Forma podstawowa: żerować
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:nonrefl
żerowanie 13Forma podstawowa: żerować
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:nonrefl
żerowisko 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
żerowisku 16Forma podstawowa: żerowisko
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
żerującym 24Forma podstawowa: żerować
Forma fleksyjna: pact:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:nonrefl
żetonikom 16Forma podstawowa: żetonik
żetoników 19Forma podstawowa: żetonik
żędowiccy 21Forma podstawowa: żędowicki
żędowicka 20Forma podstawowa: żędowicki
żędowicki 20
żędowicku 22Forma podstawowa: żędowicki
żęlibyśmy 27Forma podstawowa: żąć
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:pri:imperf:refl.nonrefl
żęłybyśmy 29Forma podstawowa: żąć
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pri:imperf:refl.nonrefl
żętycznej 22Forma podstawowa: żętyczny
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
żgającego 24Forma podstawowa: żgać
Forma fleksyjna: pact:sg:acc:m1.m2:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żgającemu 25Forma podstawowa: żgać
Forma fleksyjna: pact:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żgającymi 24Forma podstawowa: żgać
Forma fleksyjna: pact:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl
żgnęliśmy 26Forma podstawowa: żgnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:pri:perf:refl.nonrefl
żgnięciom 21Forma podstawowa: żgnąć
żgniętego 22Forma podstawowa: żgnąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m1.m2:perf:aff ppas:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:perf:aff
żgniętemu 23Forma podstawowa: żgnąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:perf:aff
żgnijcież 22Forma podstawowa: żgnąć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
żigolaków 21Forma podstawowa: żigolak
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
żigolowie 16Forma podstawowa: żigolo
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
żlebowego 18Forma podstawowa: żlebowy
Opis: taki, który związany jest ze żlebem.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żlebowych 20Forma podstawowa: żlebowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
żłobakach 21Forma podstawowa: żłobak
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
żłobiarka 18Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żłobiarkę 22Forma podstawowa: żłobiarka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żłobiarko 18Forma podstawowa: żłobiarka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żłobiącym 24Forma podstawowa: żłobić
Opis: przenośnie o czasie, nieszczęściach, zgryzotach: powodować pojawianie się zmarszczek, bruzd.
Forma fleksyjna: pact:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:nonrefl pact:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:nonrefl pact:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żłobienia 17Forma podstawowa: żłobić
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:nonrefl ger:sg:gen:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żłobieniu 19Forma podstawowa: żłobienie
Opis: podłużne wgłębienie w jakiejś powierzchni, nacięcie w czymś.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
żłobikach 21Forma podstawowa: żłobik
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
żłobiłoby 22Forma podstawowa: żłobić
Opis: przenośnie o czasie, nieszczęściach, zgryzotach: powodować pojawianie się zmarszczek, bruzd.
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl verb:pot:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
żłobinach 20Forma podstawowa: żłobina
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
żłobionym 19Forma podstawowa: żłobić
Opis: przenośnie o czasie, nieszczęściach, zgryzotach: powodować pojawianie się zmarszczek, bruzd.
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
żłobkarce 19Forma podstawowa: żłobkarka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
żłobkarek 19Forma podstawowa: żłobkarka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żłobkarka 19Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żłobkarkę 23Forma podstawowa: żłobkarka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żłobkarko 19Forma podstawowa: żłobkarka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żłobkowej 20Forma podstawowa: żłobkowy
Opis: związany ze żłobkiem jako instytucją.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
żłobkowym 20Forma podstawowa: żłobkowy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żłobkujmy 24Forma podstawowa: żłobkować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
żłobkujże 26Forma podstawowa: żłobkować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
żłobników 22Forma podstawowa: żłobnik
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
żłopałaby 21Forma podstawowa: żłopać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
żłopałbym 22Forma podstawowa: żłopać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
żłopałbyś 25Forma podstawowa: żłopać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
żłopałoby 21Forma podstawowa: żłopać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
żłopanych 20Forma podstawowa: żłopać
Forma fleksyjna: ppas:pl:acc:m1.p1:imperf:aff ppas:pl:gen.loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff
żłopiącym 23Forma podstawowa: żłopać
Forma fleksyjna: pact:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żłopnąłem 23Forma podstawowa: żłopnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:perf:refl.nonrefl
żłopniesz 16Forma podstawowa: żłopnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:perf:refl.nonrefl
żłopnięci 21Forma podstawowa: żłopnąć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff
żłopniętą 25Forma podstawowa: żłopnąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
żłopnięte 21Forma podstawowa: żłopnąć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff
żłopnięty 22Forma podstawowa: żłopnąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff
żłopnijże 22Forma podstawowa: żłopnąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
żłóbczaki 23Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p2 subst:pl:nom:p2 subst:pl:voc:p2
żmijątkom 23Forma podstawowa: żmijątko
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
żmijowaci 17Forma podstawowa: żmijowaty
Opis: taki, który kształtem przypomina żmiję.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żmijowata 17Forma podstawowa: żmijowaty
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żmijowate 17Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
żmijowato 17Forma podstawowa: żmijowaty
Opis: taki, który kształtem przypomina żmiję.
Forma fleksyjna: adja
żmijowaty 18Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żmijowcom 18Forma podstawowa: żmijowiec
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2 subst:pl:dat:m3
żmijowców 21Forma podstawowa: żmijowiec
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:m3
żmijowemu 19Forma podstawowa: żmijowy
Opis: zły, przewrotny, fałszywy.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żmijowiec 17Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
żmudzkich 21Forma podstawowa: żmudzki
Opis: związany ze Żmudzią - regionem na Litwie.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:loc:m1
żmudzkiej 20Forma podstawowa: żmudzka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: żmudzki
Opis: związany ze Żmudzią - regionem na Litwie.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
żmudzkimi 19Forma podstawowa: żmudzka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f

Forma podstawowa: żmudzki
Opis: związany ze Żmudzią - regionem na Litwie.
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
żmudzkość 27Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
żniniance 14Forma podstawowa: żninianka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
żninianin 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
żninianką 18Forma podstawowa: żninianka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żniniankę 18Forma podstawowa: żninianka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żninianko 14Forma podstawowa: żninianka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żninianom 14Forma podstawowa: żninianin
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
żniwiarka 14Opis: Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic, został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żniwiarką 18Forma podstawowa: żniwiarka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żniwiarki 14Forma podstawowa: żniwiarka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
żniwiarze 13Forma podstawowa: żniwiarz
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
żniwiarzu 15Forma podstawowa: żniwiarz
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
żniwobrań 21Forma podstawowa: żniwobranie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
żołądkami 22Forma podstawowa: żołądek
Opis: żołądek zwierzęcia postrzegany jako mięso, element podrobów.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
żołądkiem 22Forma podstawowa: żołądek
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
żołądkową 25Forma podstawowa: żołądkowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żołądkowi 21Forma podstawowa: żołądek
Opis: żołądek zwierzęcia postrzegany jako mięso, element podrobów.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1
żołądkowy 22Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żołądkuje 25Forma podstawowa: żołądkować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl
żołądkuję 29Forma podstawowa: żołądkować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl
żołdactwa 18Forma podstawowa: żołdactwo
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
żołdactwo 18Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
żołdakach 20Forma podstawowa: żołdak
Opis: żołnierz, który zachowuje się w sposób niegodny tego miana, np. gorszący, chamski.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
żołdakiem 18Forma podstawowa: żołdak
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
żołdakowi 17Forma podstawowa: żołdak
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1
żołdowymi 18Forma podstawowa: żołdowy
Opis: taki, który pełni funkcję (służbę), najczęściej wojskową, za którą otrzymuje żołd.
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
żołędnego 22Forma podstawowa: żołędny
Opis: w kartach: taki, który ma kolor trefl, charakteryzuje się użyciem treflów.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żołędnemu 23Forma podstawowa: żołędny
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żołędnica 21Opis: Eliomys quercinus – gatunek gryzonia z rodziny popielicowatych, występuje w zachodniej, środkowej i południowej Europie oraz w północnej Afryce, zamieszkując lasy, zarówno liściaste, jak i iglaste, a
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żołędnicę 25Forma podstawowa: żołędnica
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żołnierce 16Forma podstawowa: żołnierka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
żołnierka 16Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żołnierki 16Forma podstawowa: żołnierka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
żołnierko 16Forma podstawowa: żołnierka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żołnierze 15Forma podstawowa: żołnierz
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
żołtarzem 17Forma podstawowa: żołtarz
żołyńskie 23Forma podstawowa: żołyńska
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
żołyńskim 24Forma podstawowa: żołyński
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żonglerce 17Forma podstawowa: żonglerka
Opis: zręczność w posługiwaniu się czymś, np. umiejętna żonglerka przepisami.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
żonglerek 17Forma podstawowa: żonglerka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żonglerem 17Forma podstawowa: żongler
Opis: wędrowny muzyk, śpiewak i sztukmistrz charakterystyczny dla kultury średniowiecza.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
żonglerką 21Forma podstawowa: żonglerka
Opis: zręczność w posługiwaniu się czymś, np. umiejętna żonglerka przepisami.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żonglerki 17Forma podstawowa: żonglerka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
żonglerko 17Forma podstawowa: żonglerka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żonglerów 20Forma podstawowa: żongler
Opis: wędrowny muzyk, śpiewak i sztukmistrz charakterystyczny dla kultury średniowiecza.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
żonglerzy 17Forma podstawowa: żongler
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
żonglował 18Forma podstawowa: żonglować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
żonglowań 22Forma podstawowa: żonglować
żonglując 25Forma podstawowa: żonglować
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
żonglujże 24Forma podstawowa: żonglować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
żoniskami 15Forma podstawowa: żonisko
Opis: poczciwa żona lub z lekceważeniem o żonie.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
żonkilowi 15Forma podstawowa: żonkilowy
Opis: związany z żonkilem, dotyczący żonkila - kwiatu.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żonkosiem 15Forma podstawowa: żonkoś
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
żonkosiów 18Forma podstawowa: żonkoś
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
żonobójce 22Forma podstawowa: żonobójca
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
żonobójco 22Forma podstawowa: żonobójca
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
żonuniach 18Forma podstawowa: żonunia
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
żonusiami 16Forma podstawowa: żonusia
Opis: pieszczotliwie o żonie - kobiecie będącej w małżeństwie, współmałżonce.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
żorskości 19Forma podstawowa: żorskość
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:gen:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f
żorzankom 15Forma podstawowa: żorzanka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
żorżetach 21Forma podstawowa: żorżeta
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
żorżetami 19Forma podstawowa: żorżeta
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
żorżetowa 18Forma podstawowa: żorżetowy
Opis: wykonany z żorżety.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żorżetową 22Forma podstawowa: żorżetowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żółcących 29Forma podstawowa: żółcić
Forma fleksyjna: pact:pl:acc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:pl:gen.loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl
żółceniem 21Forma podstawowa: żółcić
Forma fleksyjna: ger:sg:inst:n2:imperf:aff:refl.nonrefl

Forma podstawowa: żółcieć
Forma fleksyjna: ger:sg:inst:n2:imperf:aff:nonrefl
żółciakom 22Forma podstawowa: żółciak
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
żółciaków 25Forma podstawowa: żółciak
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
żółciałaś 26Forma podstawowa: żółcieć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:nonrefl
żółcianem 21Forma podstawowa: żółcian
żółcianom 21Forma podstawowa: żółcian
żółcidłom 24Forma podstawowa: żółcidło
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
żółciecze 21Forma podstawowa: żółciecz
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
żółcieczy 22Forma podstawowa: żółciecz
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f
żółciejże 26Forma podstawowa: żółcieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
żółcienia 20Forma podstawowa: żółcień
Opis: Curcuma - rodzaj bylin z rodziny imbirowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
żółcienie 20Forma podstawowa: żółcień
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:f subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:f subst:pl:voc:m3
żółciliby 24Forma podstawowa: żółcić
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
żółciłaby 25Forma podstawowa: żółcić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
żółciłbym 26Forma podstawowa: żółcić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
żółciłoby 25Forma podstawowa: żółcić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
żółciłyby 26Forma podstawowa: żółcić
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
żółciówce 25Forma podstawowa: żółciówka
żółciówką 29Forma podstawowa: żółciówka
żółciówkę 29Forma podstawowa: żółciówka
żółciówki 25Forma podstawowa: żółciówka
żółciutko 24Forma fleksyjna: adv:pos
żółconego 22Forma podstawowa: żółcić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m1.m2:imperf:aff ppas:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
żółconemu 23Forma podstawowa: żółcić
Forma fleksyjna: ppas:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
żółconych 24Forma podstawowa: żółcić
Forma fleksyjna: ppas:pl:acc:m1.p1:imperf:aff ppas:pl:gen.loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff
żółconymi 22Forma podstawowa: żółcić
Forma fleksyjna: ppas:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff
żółkiecie 21Forma podstawowa: żółkiet
żółkietów 25Forma podstawowa: żółkiet
żółkłabyś 29Forma podstawowa: żółknąć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:sec:imperf:nonrefl
żółkłyśmy 29Forma podstawowa: żółknąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pri:imperf:nonrefl
żółknącej 27Forma podstawowa: żółknąć
Forma fleksyjna: pact:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff:nonrefl
żółknącym 27Forma podstawowa: żółknąć
Forma fleksyjna: pact:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:nonrefl
żółknąłby 29Forma podstawowa: żółknąć
żółknąłeś 30Forma podstawowa: żółknąć
żółkniesz 20Forma podstawowa: żółknąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl
żółknięto 25Forma podstawowa: żółknąć
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl
żółknijmy 24Forma podstawowa: żółknąć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
żółtaczce 22Forma podstawowa: żółtaczka
Opis: objaw polegający na zażółceniu skóry, błon śluzowych i białkówki oczu wskutek nagromadzenia się bilirubiny w surowicy krwi i tkankach organizmu.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
żółtaczek 22Forma podstawowa: żółtaczka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żółtaczka 22Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żółtaczkę 26Forma podstawowa: żółtaczka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żółtakami 22Forma podstawowa: żółtak
Opis: Xanthorrhoea Sm. – rodzaj roślin z rodziny żółtakowatych, obejmuje 30 gatunków występujących na Tasmanii oraz w Australii, gdzie stanowią charakterystyczny składnik suchych lasów eukaliptusowych.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2 subst:pl:inst:m3
żółtakiem 22Forma podstawowa: żółtak
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2 subst:sg:inst:m3
żółtawemu 23Forma podstawowa: żółtawy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żółtkowej 23Forma podstawowa: żółtkowy
Opis: związany z żółtkiem, częścią jaja.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
żółtkowym 23Forma podstawowa: żółtkowy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żółtoburą 28Forma podstawowa: żółtobury
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żółtoruda 23Forma podstawowa: żółtorudy
Opis: rudy z żółtym odcieniem.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żółtorude 23Forma podstawowa: żółtorudy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żółtorudy 24Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żółtoziem 21Opis: gleba typowa dla klimatu równikowego, zasobna w składniki mineralne, lecz ulegająca szybkiemu wyjałowieniu, słowo używane w l.mn.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
żółtszego 22Forma podstawowa: żółty
Opis: o człowieku, który ma żółty kolor skóry.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:com adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:com
żółtszemu 23Forma podstawowa: żółty
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:com
żółtszymi 22Forma podstawowa: żółty
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:com
żółwiakom 21Forma podstawowa: żółwiak
Opis: gad podobny do żółwia, mający zredukowany pancerz kostny, należący do rodziny żółwiakowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
żółwiątek 25Forma podstawowa: żółwiątko
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
żółwiątku 27Forma podstawowa: żółwiątko
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
żółwikami 21Forma podstawowa: żółwik
Opis: Chelone – rodzaj roślin z rodziny babkowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2
żółwinków 24Forma podstawowa: żółwinek
Opis: szkodnik z rodzaju Eurygaster.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
żółwiowej 21Forma podstawowa: żółwiowy
Opis: związany z żółwiem, żółwiami.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
żórawskie 18Forma podstawowa: żórawski
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
żubroniem 18Forma podstawowa: żubroń
Opis: mieszaniec międzygatunkowy żubra oraz bydła domowego., został wyhodowany w roku 1847 przez Polaka, Leopolda Walickiego, w wyniku skrzyżowania żubra-byka z samicami bydła domowego.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
żubroniom 18Forma podstawowa: żubroń
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
żubrowała 19Forma podstawowa: żubrować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl
żubrowaną 21Forma podstawowa: żubrować
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
żubrowano 17Forma podstawowa: żubrować
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl
żubrowany 18Forma podstawowa: żubrować
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
żubrowemu 20Forma podstawowa: żubrowy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żubrowiny 18Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
żubrowisk 18Forma podstawowa: żubrowisko
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
żubrowymi 19Forma podstawowa: żubrowy
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
żubrującą 30Forma podstawowa: żubrować
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:nonrefl
żubrzątka 23Forma podstawowa: żubrzątko
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
żubrzątku 25Forma podstawowa: żubrzątko
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
żubrzycom 20Forma podstawowa: żubrzyca
Opis: samica żubra.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
żubrzykom 20Forma podstawowa: żubrzyk
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
żuchwiaka 19Forma podstawowa: żuchwiak
żuchwowcu 21Forma podstawowa: żuchwowiec
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
żukowcach 20Forma podstawowa: żukowiec
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2
żukowiany 17Forma podstawowa: żukowianin
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
żukowiccy 19Forma podstawowa: żukowicki
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żukowskim 18Forma podstawowa: żukowska
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f

Forma podstawowa: żukowski
Opis: związany z Żukowem.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żulerkach 20Forma podstawowa: żulerka
żulerkami 18Forma podstawowa: żulerka
żulerniom 17Forma podstawowa: żulernia
żulibyśmy 25Forma podstawowa: żuć
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:pri:imperf:refl.nonrefl
żuławkach 21Forma podstawowa: żuławka
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
żuławowej 19Forma podstawowa: żuławowy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
żuławskie 18Forma podstawowa: żuławska
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f

Forma podstawowa: żuławski
Opis: związany z Żuławami Wiślanymi.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
żuławskim 19Forma podstawowa: żuławska
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f

Forma podstawowa: żuławski
Opis: związany z Żuławami Wiślanymi.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:sg:inst:m1 subst:sg:loc:m1
żupańskie 23Forma podstawowa: żupański
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żupańskim 24Forma podstawowa: żupański
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żupnikami 18Forma podstawowa: żupnik
Opis: zarządca żupy królewskiej, dzierżawca.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
żurawiach 18Forma podstawowa: żuraw
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2 subst:pl:loc:m3
żurawicką 21Forma podstawowa: żurawicki
Opis: związany z Żurawicą, wsią w województwie podkarpackim, w powiecie przemyskim.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żurawicki 17Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żurawicko 17Forma fleksyjna: adv:pos
żurawikom 17Forma podstawowa: żurawik
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2 subst:pl:dat:m3
żurawinie 15Forma podstawowa: żurawina
Opis: Oxycoccus, właśc. Vaccinium sect. Oxycoccus – zimozielone, płożące krzewinki, o długich, nitkowatych pędach, dawniej wyodrębniane jako rodzaj z rodziny wrzosowatych (Ericaceae), od lat 80. XX wieku o
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
żurawiowa 15Forma podstawowa: żurawiowy
Opis: taki, który ma charakter żurawia (urządzenia dźwignicowego).
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żurawiowe 15Opis: Gruiformes – rząd ptaków z podgromady Neornithes, obejmuje gatunki prowadzące naziemny tryb życia, zamieszkujące stepy, pustynie i półpustynie, bagna oraz lasy tropikalne.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3

Forma podstawowa: żurawiowy
Opis: taki, który ma charakter żurawia (urządzenia dźwignicowego).
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żurawiowi 15Forma podstawowa: żuraw
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2 subst:sg:dat:m3

Forma podstawowa: żurawiowy
Opis: taki, który ma charakter żurawia (urządzenia dźwignicowego).
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żurawkach 19Forma podstawowa: żurawka
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
żurawkami 17Forma podstawowa: żurawka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
żurawskim 17Forma podstawowa: żurawska
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f

Forma podstawowa: żurawski
Opis: związany z Żurawiem - wsią w województwie śląskim.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:sg:inst:m1 subst:sg:loc:m1
żurfiksom 21Forma podstawowa: żurfiks
Opis: przyjęcie, spotkanie towarzyskie, które odbywa się w określonym dniu tygodnia.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
żurfiksów 24Forma podstawowa: żurfiks
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
żurnalach 19Forma podstawowa: żurnal
Opis: czasopismo poświęcone modzie, obficie ilustrowane modelami wzorów.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
żurnalizm 17Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
żurnalową 20Forma podstawowa: żurnalowy
Opis: o człowieku: taki, jak z żurnala, o idealnym wyglądzie, świetnej sylwetce, modnie i wytwornie ubrany.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żurnalowo 16Forma fleksyjna: adv:pos

Forma podstawowa: żurnalowy
Opis: o człowieku: taki, jak z żurnala, o idealnym wyglądzie, świetnej sylwetce, modnie i wytwornie ubrany.
Forma fleksyjna: adja
żuwaczkom 18Forma podstawowa: żuwaczka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
żuwipalmą 22Forma podstawowa: żuwipalma
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żuwipalmy 19Forma podstawowa: żuwipalma
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
żużloblok 24
żużlogips 23Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
żużlowaci 21Forma podstawowa: żużlowaty
Opis: taki, który przypomina żużel.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żużlowatą 25Forma podstawowa: żużlowaty
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żużlowate 21Forma podstawowa: żużlowaty
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żużlowaty 22Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żużlowcem 22Forma podstawowa: żużlowiec
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
żużlowcom 22Forma podstawowa: żużlowiec
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
żużlowcze 21Forma podstawowa: żużlowiec
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
żużlowego 22Forma podstawowa: żużlowy
Opis: zrobiony z żużlu, zawierający żużel.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żużlowemu 23Forma podstawowa: żużlowy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żużlowiec 21Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
żużlowych 24Forma podstawowa: żużlowy
Opis: zrobiony z żużlu, zawierający żużel.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
żużlowymi 22Forma podstawowa: żużlowy
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
żużlówkom 26Forma podstawowa: żużlówka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
żwaczowym 16Forma podstawowa: żwaczowy
Opis: związany ze żwaczem - jednym z przedżołądków przeżuwaczy.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żwaniecka 15Forma podstawowa: żwaniecki
Opis: związany ze Żwańcem - wsią na Ukrainie.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żwaniecką 19Forma podstawowa: żwaniecki
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żwaniecki 15Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żwawszemu 16Forma podstawowa: żwawy
Opis: cecha ruchu - taki, który jest pełen energii, żywości.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:com
żwawszymi 15Forma podstawowa: żwawy
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:com
żwirowali 14Forma podstawowa: żwirować
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
żwirowała 15Forma podstawowa: żwirować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
żwirowało 15Forma podstawowa: żwirować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
żwirowana 13Forma podstawowa: żwirować
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
żwirowata 14Forma podstawowa: żwirowaty
Opis: podobny do żwiru, podobny do małych kamyczków, z których składa się żwir.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żwirowate 14Forma podstawowa: żwirowaty
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żwirowaty 15Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żwirowcem 15Forma podstawowa: żwirowiec
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
żwirowcom 15Forma podstawowa: żwirowiec
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
żwirowców 18Forma podstawowa: żwirowiec
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
żwirowego 15Forma podstawowa: żwirowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żwirowisk 14Forma podstawowa: żwirowisko
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
żwirownią 17Forma podstawowa: żwirownia
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żwirownie 13Forma podstawowa: żwirownia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
żwirowymi 15Forma podstawowa: żwirowy
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
żwirówkom 19Forma podstawowa: żwirówka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
żwirująca 22Forma podstawowa: żwirować
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
żwirującą 26Forma podstawowa: żwirować
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
żwirujcie 18Forma podstawowa: żwirować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
żwirujemy 19Forma podstawowa: żwirować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
żwirujmyż 23Forma podstawowa: żwirować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
żychwocie 18Forma podstawowa: żychwota
żychwotom 19Forma podstawowa: żychwota
życiorysu 18Forma podstawowa: życiorys
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
życiowego 17Forma podstawowa: życiowy
Opis: taki, który nie jest czysto teoretyczny, ale ma odniesienie do codziennego życia, jest praktyczny.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
życiowemu 18Forma podstawowa: życiowy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
życzącego 22Forma podstawowa: życzyć
Forma fleksyjna: pact:sg:acc:m1.m2:imperf:aff:nonrefl pact:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:nonrefl
życzącemu 23Forma podstawowa: życzyć
Forma fleksyjna: pact:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:nonrefl
życzącymi 22Forma podstawowa: życzyć
Forma fleksyjna: pact:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:nonrefl
życzeniem 16Forma podstawowa: życzenie
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
życzliwsi 16Forma podstawowa: życzliwy
Opis: człowiek wścibski, plotkarz, donosiciel, taki, który nadmiernie interesuje się sprawami innych osób, komentuje je, próbuje w nie ingerować itp.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:com
życzyliby 20Forma podstawowa: życzyć
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
życzyłbyś 25Forma podstawowa: życzyć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:nonrefl
żydłaczyć 24Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
żydłaczył 21Forma podstawowa: żydłaczyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
żydłakach 21Forma podstawowa: żydłak
żydłakowi 18Forma podstawowa: żydłak
żydofilem 21Forma podstawowa: żydofil
Opis: osoba lubiąca Żydów, interesująca się nimi.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
żydofilom 21Forma podstawowa: żydofil
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
żydofobii 21Forma podstawowa: żydofobia
żydofobij 23Forma podstawowa: żydofobia
żydofobio 21Forma podstawowa: żydofobia
żydokomun 19Forma podstawowa: żydokomuna
Opis: pogardliwie o komunistach żydowskiego pochodznia.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żydostwem 17Forma podstawowa: żydostwo
Opis: zespół cech typowych dla Żyda lub czegoś żydowskiego.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
żydowskie 16Forma podstawowa: żydowski
Opis: związany z Żydami (osobami narodowości żydowskiej).
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żydożercą 24Forma podstawowa: żydożerca
Opis: osoba nastawiona wrogo do Żydów, antysemita.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
żydożerce 20Forma podstawowa: żydożerca
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
żydożercy 21Forma podstawowa: żydożerca
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1 subst:sg:dat:m1 subst:sg:gen:m1 subst:sg:loc:m1
żydzącego 22Forma podstawowa: żydzić
żydzącymi 22Forma podstawowa: żydzić
żydzeniem 16Forma podstawowa: żydzieć
Forma fleksyjna: ger:sg:inst:n2:imperf:aff:nonrefl
żydzeniom 16Forma podstawowa: żydzić
żydziakom 17Forma podstawowa: żydziak
Opis: lekceważąco o żydzie, wyznawcy judaizmu.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
żydziaków 20Forma podstawowa: żydziak
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
żydziałam 18Forma podstawowa: żydzieć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:nonrefl
żydziałby 20Forma podstawowa: żydzieć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
żydziałeś 21Forma podstawowa: żydzieć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:nonrefl
żydziejąc 22Forma podstawowa: żydzieć
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
żydziejże 21Forma podstawowa: żydzieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
żydziłaby 20Forma podstawowa: żydzić
żydziłyby 21Forma podstawowa: żydzić
żydzonych 19Forma podstawowa: żydzić
żydzonymi 17Forma podstawowa: żydzić
żyjątkach 25Forma podstawowa: żyjątko
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
żylastego 18Forma podstawowa: żylasty
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żylastemu 19Forma podstawowa: żylasty
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żylastość 25Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
żylenicom 17Forma podstawowa: żylenica
Opis: owad z kladu siatkoskrzydłych.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
żyleńcach 25Forma podstawowa: żyleniec
żyleńcami 23Forma podstawowa: żyleniec
żyleńcowi 22Forma podstawowa: żyleniec
żyletkowa 17Forma podstawowa: żyletkowy
Opis: taki, który związany jest z żyletką (żyletkami).
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żyletkowe 17Forma podstawowa: żyletkowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żyletkowi 17Forma podstawowa: żyletkowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żyletkowy 18Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żylińskie 22Forma podstawowa: żylińska
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f

Forma podstawowa: żyliński
Opis: związany z Żyliną.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos

Forma podstawowa: żyliński
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
żylińskim 23Forma podstawowa: żyliński
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:sg:inst:m1 subst:sg:loc:m1
żylistkom 18Forma podstawowa: żylistek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
żyłkowali 18Forma podstawowa: żyłkować
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
żyłkowała 19Forma podstawowa: żyłkować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
żyłkowana 17Forma podstawowa: żyłkować
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
żyłkowane 17Forma podstawowa: żyłkować
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
żyłkowani 17Forma podstawowa: żyłkować
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
żyłkowano 17Forma podstawowa: żyłkowany
Opis: taki, w którego strukturze widać żyłki - nerwy liściowe.
Forma fleksyjna: adja
żyłkowany 18Forma podstawowa: żyłkować
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
żyłkowate 18Forma podstawowa: żyłkowaty
Opis: o owadzich skrzydłach: taki, w którego strukturze można wyróżnić zaobserwować żyłki - chitynowe zgrubienia w skrzydle owada, które wzmacniają skrzydło i tworzą jego kształt oraz otaczają pień tchawko
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żyłkowemu 20Forma podstawowa: żyłkowy
Opis: taki, który pod względem wyglądu przypomina żyłkę (żyłki), kojarzy się z żyłką (żyłkami).
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żyłkowych 21Forma podstawowa: żyłkowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
żyłkowymi 19Forma podstawowa: żyłkowy
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
żyłkujący 27Forma podstawowa: żyłkować
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
żyłkujcie 22Forma podstawowa: żyłkować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
żyłkujemy 23Forma podstawowa: żyłkować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
żyłkujesz 21Forma podstawowa: żyłkować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
żyłkujmyż 27Forma podstawowa: żyłkować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
żyłowałam 19Forma podstawowa: żyłować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
żyłowałby 21Forma podstawowa: żyłować
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
żyłowanej 18Forma podstawowa: żyłować
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff
żyłowanie 16Forma podstawowa: żyłować
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żyłowaniu 18Forma podstawowa: żyłować
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żyłowatej 19Forma podstawowa: żyłowaty
Opis: o mięsie: taki, który ma dużo żył.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
żyłowinom 17Forma podstawowa: żyłowina
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
żyłujcież 25Forma podstawowa: żyłować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
żyrafiarń 24Forma podstawowa: żyrafiarnia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żyrafiemu 21Forma podstawowa: żyrafi
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żyrafkami 20Forma podstawowa: żyrafka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
żyrafowym 20Forma podstawowa: żyrafowy
żyrandoli 16Forma podstawowa: żyrandol
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
żyrandolu 18Forma podstawowa: żyrandol
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
żyrantami 16Forma podstawowa: żyrant
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
żyrantowi 15Forma podstawowa: żyrant
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1
żyrobusie 18Forma podstawowa: żyrobus
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
żyrobusol 19Forma podstawowa: żyrobusola
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żyrondach 18Forma podstawowa: żyronda
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
żyrondzie 15Forma podstawowa: żyronda
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
żyropilot 17Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
żyroskopu 18Forma podstawowa: żyroskop
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
żyroskopy 17Forma podstawowa: żyroskop
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
żyrotronu 17Forma podstawowa: żyrotron
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
żyrotrony 16Forma podstawowa: żyrotron
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
żyrowałam 17Forma podstawowa: żyrować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf.perf:refl.nonrefl verb:praet:sg:f:pri:imperf:nonrefl
żyrowałaś 20Forma podstawowa: żyrować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf.perf:refl.nonrefl verb:praet:sg:f:sec:imperf:nonrefl
żyrowałby 19Forma podstawowa: żyrować
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf.perf:refl.nonrefl verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
żyrowałeś 20Forma podstawowa: żyrować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf.perf:refl.nonrefl verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:nonrefl
żyrowanej 16Forma podstawowa: żyrować
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:imperf.perf:aff ppas:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff
żyrowanie 14Forma podstawowa: żyrować
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf.perf:aff:refl.nonrefl ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:nonrefl
żyrowanym 16Forma podstawowa: żyrować
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf.perf:aff ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf.perf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
żyrującym 25Forma podstawowa: żyrować
Forma fleksyjna: pact:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf.perf:aff:refl.nonrefl pact:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf.perf:aff:refl.nonrefl pact:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:nonrefl
żyrujcież 23Forma podstawowa: żyrować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf.perf:refl.nonrefl verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
żyrzyńską 26Forma podstawowa: żyrzyński
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żyrzyński 22Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żyrzyńsko 22Forma podstawowa: żyrzyński
Forma fleksyjna: adja

Forma fleksyjna: adv:pos
żyrzyńsku 24Forma podstawowa: żyrzyński
Forma fleksyjna: adjp
żytawskim 17Forma podstawowa: żytawski
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żytniówce 20Forma podstawowa: żytniówka
Opis: wódka sporządzona ze spirytusu otrzymanego na bazie żyta.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
żytniówek 20Forma podstawowa: żytniówka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żytniówka 20Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żytniówki 20Forma podstawowa: żytniówka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
żytniówko 20Forma podstawowa: żytniówka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żytwinach 18Forma podstawowa: żytwin
żytwinowi 15Forma podstawowa: żytwin
żywcowego 17Forma podstawowa: żywcowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żywcowemu 18Forma podstawowa: żywcowy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żywcowych 19Forma podstawowa: żywcowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
żywczanek 16Forma podstawowa: żywczanka
Opis: mieszkanka Żywca.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żywczanin 15Opis: mieszkaniec Żywca.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
żywczanka 16Opis: mieszkanka Żywca.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żywczankę 20Forma podstawowa: żywczanka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żywczanko 16Forma podstawowa: żywczanka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żywczyków 21Forma podstawowa: żywczyk
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
żywiącego 21Forma podstawowa: żywić
Forma fleksyjna: pact:sg:acc:m1.m2:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żywiącemu 22Forma podstawowa: żywić
Forma fleksyjna: pact:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żywiących 23Forma podstawowa: żywić
Forma fleksyjna: pact:pl:acc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:pl:gen.loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl
żywiącymi 21Forma podstawowa: żywić
Forma fleksyjna: pact:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl
żywiciela 16Forma podstawowa: żywiciel
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
żywiciele 16Forma podstawowa: żywiciel
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
żywicieli 16Forma podstawowa: żywiciel
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
żywicielu 18Forma podstawowa: żywiciel
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
żywicować 20Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
żywicując 24Forma podstawowa: żywicować
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
żywicujmy 21Forma podstawowa: żywicować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
żywiczanu 17Forma podstawowa: żywiczan
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
żywiczany 16Forma podstawowa: żywiczan
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
żywiczkom 17Forma podstawowa: żywiczka
żywiczlin 16Opis: cyprzyk, kieliszniak, Tetraclinis, Callitris – rodzaj drzew z rodziny cyprysowatych (Cupressaceae), obejmuje 16 gatunków występujących w Australii oraz na Nowej Kaledonii.
żywicznie 15Opis: tak jak żywica pod względem koloru i konsystencji.
Forma fleksyjna: adv:pos
żywieniom 15Forma podstawowa: żywienie
Opis: dziedzina życia związana z dostarczaniem pożywienia.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
żywiłabyś 23Forma podstawowa: żywić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
żywiłyśmy 23Forma podstawowa: żywić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pri:imperf:refl.nonrefl
żywiołach 19Forma podstawowa: żywioł
Opis: obszar czyichś zainteresowań, zamiłowań, pasja.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3

Forma podstawowa: żywioła
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
żywiołami 17Forma podstawowa: żywioł
Opis: obszar czyichś zainteresowań, zamiłowań, pasja.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
żywiołowi 16Forma podstawowa: żywiołowy
Opis: spontaniczny i energiczny, taki, który jest przejawem czyjejś żywiołowości.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żywiołowo 16Opis: szybko, dynamicznie, energicznie.
Forma fleksyjna: adv:pos
żywiuchna 19Forma podstawowa: żywiuchny
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żywiuchną 23Forma podstawowa: żywiuchny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żywiuchni 19Forma podstawowa: żywiuchny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żywnością 23Forma podstawowa: żywność
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żywociarz 15Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
żywokołem 18Forma podstawowa: żywokoł
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
żywokołów 21Forma podstawowa: żywokoł
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
żywokostu 18Forma podstawowa: żywokost
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
żywokosty 17Forma podstawowa: żywokost
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
żywopłony 18Forma podstawowa: żywopłon
żywopłotu 20Forma podstawowa: żywopłot
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
żywopłoty 19Forma podstawowa: żywopłot
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
żyworodce 16Forma podstawowa: żyworodka
Opis: ślimak z rodziny żyworodkowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
żyworodek 16Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
żyworodem 16Forma podstawowa: żyworód
żyworodka 16Forma podstawowa: żyworodek
Opis: ślimak z rodziny żyworodkowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
żyworodką 20Forma podstawowa: żyworodka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żyworodna 15Forma podstawowa: żyworodny
Opis: o organizmie: taki, u którego komórki jajowe zapładniane są w obrębie dróg rodnych samicy, rozwój zarodkowy przebiega w organizmie matki, potomstwo wylęga się przed opuszczeniem organizmu matki i prz
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żyworodne 15Forma podstawowa: żyworodny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żyworodny 16Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żyworodów 19Forma podstawowa: żyworód
żyworódek 20Forma podstawowa: żyworódka
Opis: ślimak z rodziny żyworodkowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma podstawowa: żyworódki
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
żyworódką 24Forma podstawowa: żyworódka
Opis: ślimak z rodziny żyworodkowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żyworódkę 24Forma podstawowa: żyworódka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żyworódki 20Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
żywostanu 17Forma podstawowa: żywostan
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
żywostany 16Forma podstawowa: żywostan
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
żywotlinu 18Forma podstawowa: żywotlin
żywotnego 17Forma podstawowa: żywotny
Opis: aktualny, wciąż obowiązujący, żywy, dochodzący do głosu.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żywotnemu 18Forma podstawowa: żywotny
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żywotniej 17Forma podstawowa: żywotnie
Opis: w sposób szczególny, istotny, tak, że coś ma duże znaczenie.
Forma fleksyjna: adv:com
żywotniki 16Forma podstawowa: żywotnik
Opis: drewno lekkie, miękkie, o jasnym, żółtawym zabarwieniu pozyskiwane z drzewa żywotnika zachodniego, pozbawione żywicy a jednak wyjątkowo trwałe i odporne na gnicie (znacznie trwalsze niż drewno dębowe
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
żywotniku 18Forma podstawowa: żywotnik
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
żywotność 24Opis: kategoria i cecha rzeczownika, określana pod względem desygnatu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
żywotnych 19Forma podstawowa: żywotny
Opis: aktualny, wciąż obowiązujący, żywy, dochodzący do głosu.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
żyźnicach 26Forma podstawowa: żyźnica
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
żyźnicami 24Forma podstawowa: żyźnica
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
żyźniejsi 24Forma podstawowa: żyzny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:com

Forma podstawowa: żyźny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:com
żabienicą 20Forma podstawowa: żabienica
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żabienicę 20Forma podstawowa: żabienica
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żabienico 16Forma podstawowa: żabienica
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żabienicy 17Forma podstawowa: żabienica
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
żabieniec 16Opis: Alisma - rodzaj roślin należących do rodziny żabieńcowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
żabieńcem 23Forma podstawowa: żabieniec
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
żabieńców 26Forma podstawowa: żabieniec
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
żabieńscy 23Forma podstawowa: żabieński
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żabieńska 22Forma podstawowa: żabieński
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żabieńską 26Forma podstawowa: żabieński
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żabieński 22Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żabieńsko 22Forma podstawowa: żabieński
Forma fleksyjna: adja
żabińskie 22Forma podstawowa: żabińska
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f

Forma podstawowa: żabiński
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
żabińskim 23Forma podstawowa: żabiński
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żabirośle 20Forma podstawowa: żabirośl
Opis: przedstawiciel słodkowodnych glonów z gromady krasnorostów rodzaju Batrachospermum.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
żabirośli 20Forma podstawowa: żabirośl
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f
żabkarzom 17Forma podstawowa: żabkarz
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
żabnianek 16Forma podstawowa: żabnianka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żabnianie 15Forma podstawowa: żabnianin
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
żabnianka 16Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żabnianki 16Forma podstawowa: żabnianka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
żabnianko 16Forma podstawowa: żabnianka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żabocikom 18Forma podstawowa: żabocik
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
żabocików 21Forma podstawowa: żabocik
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
żabojadek 19Forma podstawowa: żabojadka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żabojadką 23Forma podstawowa: żabojadka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żabojadkę 23Forma podstawowa: żabojadka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żabojadom 19Forma podstawowa: żabojad
Opis: pogardliwie o Francuzie.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
żabotowym 18Forma podstawowa: żabotowy
Opis: o człowieku: taki, który nosi garderobę, której jakaś część ozdobiona jest żabotem.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żabowatej 18Forma podstawowa: żabowaty
Opis: o głosie - zachrypnięty, skrzeczący, nieprzyjemny dla ucha.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
żabuniach 20Forma podstawowa: żabunia
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
żabusiami 18Forma podstawowa: żabusia
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
żachająca 23Forma podstawowa: żachać
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl
żachajmyż 24Forma podstawowa: żachać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl
żachałaby 21Forma podstawowa: żachać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:ter:imperf:refl
żachałoby 21Forma podstawowa: żachać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:n1.n2:ter:imperf:refl
żachaniom 17Forma podstawowa: żachać
żachnięto 21Forma podstawowa: żachnąć
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl
żachnijże 22Forma podstawowa: żachnąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
żadeitami 16Forma podstawowa: żadeit
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
żadeitowi 15Forma podstawowa: żadeit
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
żagarystę 21Forma podstawowa: żagarysta
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
żagielków 21Forma podstawowa: żagielek
Opis: element narożny w postaci sklepienia o kształcie trójkąta sferycznego.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
żagiewkom 17Forma podstawowa: żagiewka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
żaglastej 19Forma podstawowa: żaglasty
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
żaglicach 20Forma podstawowa: żaglica
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
żaglowali 17Forma podstawowa: żaglować
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
żaglowała 18Forma podstawowa: żaglować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
żaglowały 19Forma podstawowa: żaglować
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
żaglownią 20Forma podstawowa: żaglownia
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żaglownię 20Forma podstawowa: żaglownia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żaglowymi 18Forma podstawowa: żaglowy
Opis: taki, który posiada przynajmniej jeden żagiel, taki, który napędzany jest głównie dzięki żaglom.
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
żaglówkom 22Forma podstawowa: żaglówka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
żaglująca 25Forma podstawowa: żaglować
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
żaglującą 29Forma podstawowa: żaglować
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:nonrefl pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
żaglujące 25Forma podstawowa: żaglować
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:nonrefl pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żaglujcie 21Forma podstawowa: żaglować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
żaglujemy 22Forma podstawowa: żaglować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
żaglujmyż 26Forma podstawowa: żaglować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
żagwinowi 15Forma podstawowa: żagwin
żakardowa 15Forma podstawowa: żakardowy
Opis: typowy dla żakardu - tkaniny, podobny pod jakimś względem do żakardu.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żakardowe 15Forma podstawowa: żakardowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żakardowi 15Forma podstawowa: żakard
Opis: ogólna nazwa tkanin o bardzo rozbudowanych, wielkoformatowych wzorach, jedno- lub wielobarwnych, wykonywanych na krosnach wyposażonych w mechanizm Jacquarda.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
żakardowy 16Opis: typowy dla żakardu - tkaniny, podobny pod jakimś względem do żakardu.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żakiecika 16Forma podstawowa: żakiecik
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
żakieciną 19Forma podstawowa: żakiecina
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żakieriom 15Forma podstawowa: żakieria
Opis: powstanie chłopów francuskich w XIV wieku.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
żakietami 16Forma podstawowa: żakieta
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
żakietowa 15Forma podstawowa: żakietowy
Opis: taki, który pod względem kroju przypomina żakiet, jest noszony jako żakiet.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żakietową 19Forma podstawowa: żakietowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żakietowi 15Forma podstawowa: żakietowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
żakinadom 16Forma podstawowa: żakinada
Opis: barwny, uroczysty pochód uczącej się młodzieży.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
żakowskie 15Forma podstawowa: żakowski
Opis: przynależny żakowi.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos

Forma podstawowa: żakowski
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
żakowskim 16Forma podstawowa: żakowski
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:sg:inst:m1 subst:sg:loc:m1

Forma podstawowa: żakowski
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żaliłabyś 23Forma podstawowa: żalić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:sec:imperf:refl
żaliłyśmy 23Forma podstawowa: żalić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pri:imperf:refl
żalnicami 16Forma podstawowa: żalnica
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
żalnikami 16Forma podstawowa: żalnik
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
żalnikiem 16Forma podstawowa: żalnik
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
żaluzjach 21Forma podstawowa: żaluzja
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
żaluzjowa 18Forma podstawowa: żaluzjowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żaluzjową 22Forma podstawowa: żaluzjowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
żaluzyjce 20Forma podstawowa: żaluzyjka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
żaluzyjką 24Forma podstawowa: żaluzyjka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
żaluzyjki 20Forma podstawowa: żaluzyjka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
żałobnego 19Forma podstawowa: żałobny
Opis: związany z żałobą, pożegnaniem i pochówkiem osoby zmarłej.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
żałobnica 18Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
żałobnicę 22Forma podstawowa: żałobnica
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
żałobnico 18Forma podstawowa: żałobnica
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
żałobniki 18Forma podstawowa: żałobnik
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
żałosnych 19Forma podstawowa: żałosny
Opis: żałobny - taki, który towarzyszy żałobie.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
żałościwa 20Forma podstawowa: żałościwy
Opis: pogrążony w żalu.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
żałościwe 20Forma podstawowa: żałościwy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żałośliwe 20Forma podstawowa: żałośliwy
Opis: taki, który wyraża smutek i żal.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
żałośliwy 21Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
żałośniej 21Forma podstawowa: żałośnie
Opis: w sposób, który wyraża ból, smutek, żałość.
Forma fleksyjna: adv:com
żałowałam 18Forma podstawowa: żałować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
żałowałby 20Forma podstawowa: żałować
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
żałowałem 18Forma podstawowa: żałować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
żałowałeś 21Forma podstawowa: żałować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
żałowaniu 17Forma podstawowa: żałować
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
żałującym 26Forma podstawowa: żałować
Forma fleksyjna: pact:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl

Forma podstawowa: żałująca
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f

Forma podstawowa: żałujący
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos subst:pl:dat:m1 subst:sg:inst:m1 subst:sg:loc:m1
żałujecie 20Forma podstawowa: żałować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
żandarmom 16Forma podstawowa: żandarm
Opis: żołnierz policji wojskowej.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
żandarmów 19Forma podstawowa: żandarm
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1