Wyrazy na literę d

Baza serwisu zawiera 121213 wyrazów na literę "d" z podziałem na punktację poszczególnych słów.
Dla poszczególnych punktacji prezentowane jest nie więcej niż 1000 wyrazów w kolejności alfabetycznej. Słowa o większej liczbie liter niż 8 nie są wyświetlane.

4 literowe na d   5 literowe na d   6 literowe na d   7 literowe na d   8 literowe na d   

Wyrazy na literę d o długości 2

da 3Opis: skrót/symbol dinara algierskiego.
Część mowy/forma fleksyjna: wykrzyknik
dy 4Opis: w chemii: symbol dysprozu.
da 3Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Część mowy/forma fleksyjna:
de 3Część mowy/forma fleksyjna:
do 3Opis: pierwszy dźwięk w gamie
Część mowy/forma fleksyjna: przyimek

Wyrazy na literę d o długości 3

dać 9Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Część mowy/forma fleksyjna:
dag 6Forma podstawowa: daga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dam 5Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Część mowy/forma fleksyjna:
dan 4Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dana
Opis: w buddyzmie - dar, ofriara, jałmużna, może być materialna, duchowa lub polegać na zapewnieniu człowiekowi, duchowi lub zwierzęciu poczucia bezpieczeństwa, ukojenia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dań 10Forma podstawowa: danie
Opis: część posiłku, dania są podawane kolejno, składają się na nie konkretne potrawy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dao 4
dat 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dąb 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dębić
Część mowy/forma fleksyjna:
dąć 13Część mowy/forma fleksyjna:
dąg 10Forma podstawowa: dęga
Opis: sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy.
dął 10Forma podstawowa: dąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dąs 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dej 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dek 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dem 5Forma podstawowa: dma
Opis: w biologii: populacja lokalna, populacja genetyczna, populacja geograficzna – grupa osobników jednego gatunku zasiedlająca jednolity obszar.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
den 4Forma podstawowa: dna
Opis: choroba charakteryzująca się nawracającymi epizodami ostrego zapalenia stawów – zaczerwienionego, tkliwego, gorącego obrzęku stawu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dno
Opis: pogardliwie: kompletny ignorant, zero, stosowane także w odniesieniu do osoby zgniłej moralnie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
des 4Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: desa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dęb 10Forma podstawowa: dęba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dęć 13Forma podstawowa: dąć
dęg 10Forma podstawowa: dęga
Opis: sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dil 5
dis 4Opis: dźwięk powstający przez podwyższenie dźwięku d o pół tonu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diw 4Forma podstawowa: diwa
Opis: gwiazda aktorstwa lub tańca.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dmą 9Forma podstawowa: dąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dmę 9Forma podstawowa: dma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dna 4Opis: choroba charakteryzująca się nawracającymi epizodami ostrego zapalenia stawów – zaczerwienionego, tkliwego, gorącego obrzęku stawu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dno
Opis: pogardliwie: kompletny ignorant, zero, stosowane także w odniesieniu do osoby zgniłej moralnie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dnę 8Forma podstawowa: dna
Opis: choroba charakteryzująca się nawracającymi epizodami ostrego zapalenia stawów – zaczerwienionego, tkliwego, gorącego obrzęku stawu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dni 4Forma podstawowa: dzień
Opis: określony termin, data
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dno 4Forma podstawowa: dna
Opis: choroba charakteryzująca się nawracającymi epizodami ostrego zapalenia stawów – zaczerwienionego, tkliwego, gorącego obrzęku stawu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dnu 6Forma podstawowa: dno
Opis: pogardliwie: kompletny ignorant, zero, stosowane także w odniesieniu do osoby zgniłej moralnie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
doc 5Forma podstawowa: docent
Opis: tytuł zawodowy.
Część mowy/forma fleksyjna: skrót
dok 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
don 4Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dój 10Forma podstawowa: doić
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dól 9Forma podstawowa: dola
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dóz 8Forma podstawowa: doza
Opis: przen. porcja, pewna ilość (np. dodatek, domieszka) czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drą 8Forma podstawowa: drzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
duc 7Forma podstawowa: duca
dud 7Forma podstawowa: duda
Opis: artysta-muzyk grający na dudach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dudy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duh 8Forma podstawowa: duha
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dul 7Forma podstawowa: dulić
Część mowy/forma fleksyjna:
dum 7Forma podstawowa: duma
Opis: gatunek epicko-liryczny w literaturze ukraińskiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dup 7Forma podstawowa: dupa
Opis: oferma, frajer.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dur 6Opis: jedna z tonacji w muzyce
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duś 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dut 7Forma podstawowa: duto
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyg 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyl 6Opis: długi i ciężki kloc, najczęściej drewniany, służący do podtrzymywania, mocowania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dym 6Forma podstawowa: dyma
Opis: tkanina bawełniana, konopna lub lniana w splocie atłasowym, jednobarwna lub w pasy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyń 11Część mowy/forma fleksyjna: wykrzyknik
dyz 5Forma podstawowa: dyza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dag 6Forma podstawowa: dekagram
Część mowy/forma fleksyjna: skrót
daj 6Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Część mowy/forma fleksyjna:
dal 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dał 6Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Część mowy/forma fleksyjna:
dam 5Forma podstawowa: dama
Opis: figura w kartach do gry.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dan 4Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dań 10Opis: to, co się komuś daje.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dar 4Opis: "w sensie niematerialnym, np. ""dar życia""."
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dat 5Forma podstawowa: data
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dąb 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dąż 12Forma podstawowa: dążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dba 6Forma podstawowa: dbać
Opis: mieć kogoś ciągle na uwadze, pamiętać, dbać o czyjąś kondycję
Część mowy/forma fleksyjna:
dem 5Forma podstawowa: demo
Opis: w biologii: populacja lokalna, populacja genetyczna, populacja geograficzna – grupa osobników jednego gatunku zasiedlająca jednolity obszar.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deo 4
der 4Forma podstawowa: dera
Opis: duża, gruba derka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dęb 10Forma podstawowa: dębić
Część mowy/forma fleksyjna:
dim 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dip 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dis 4Forma podstawowa: disa
Opis: dźwięk powstający przez podwyższenie dźwięku d o pół tonu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dit 5Opis: jednostka informacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diw 4Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dla 5Część mowy/forma fleksyjna: przyimek
dmą 9Forma podstawowa: dma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dmę 9Forma podstawowa: dąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dna 4Opis: choroba charakteryzująca się nawracającymi epizodami ostrego zapalenia stawów – zaczerwienionego, tkliwego, gorącego obrzęku stawu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dną 8Forma podstawowa: dna
Opis: choroba charakteryzująca się nawracającymi epizodami ostrego zapalenia stawów – zaczerwienionego, tkliwego, gorącego obrzęku stawu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dno 4Opis: pogardliwie: kompletny ignorant, zero, stosowane także w odniesieniu do osoby zgniłej moralnie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dny 5Forma podstawowa: dna
Opis: choroba charakteryzująca się nawracającymi epizodami ostrego zapalenia stawów – zaczerwienionego, tkliwego, gorącego obrzęku stawu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dog 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
doi 4Forma podstawowa: doić
Część mowy/forma fleksyjna:
dol 5Forma podstawowa: dola
Opis: jednostka natężenia bólu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dom 5Opis: ród, rodzina, dynastia, szczególnie wtedy, gdy rodzina jest wpływowa, zamożna lub utytułowana, także kiedy mowa o panieńskim nazwisku kobiety.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
don 4Część mowy/forma fleksyjna:
doń 10Forma podstawowa: donia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
doz 4Forma podstawowa: doza
Opis: przen. porcja, pewna ilość (np. dodatek, domieszka) czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dób 10Forma podstawowa: doba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dół 10Opis: coś, co jest niżej położone.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drę 8Forma podstawowa: drzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
drr 4Część mowy/forma fleksyjna: wykrzyknik
dry 5Forma podstawowa: dr
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
duć 11Część mowy/forma fleksyjna:
dug 8Forma podstawowa: duga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duj 8Forma podstawowa: duć
Część mowy/forma fleksyjna:
dul 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duł 8Forma podstawowa: duć
Część mowy/forma fleksyjna:
duo 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duś 10Forma podstawowa: dusić
Część mowy/forma fleksyjna:
dwa 4Część mowy/forma fleksyjna: liczebnik główny
dwu 6Forma podstawowa: dwa
Część mowy/forma fleksyjna: liczebnik główny
dyb 7Forma podstawowa: dybać
Część mowy/forma fleksyjna:
dyć 10
dym 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dymić
Część mowy/forma fleksyjna:
dyn 5Opis: jednostka siły, pochodna w układzie miar CGS, jest to siła nadająca ciału o masie 1 grama przyspieszenie równe 1 cm/s².
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dyna
Opis: jednostka siły, pochodna w układzie miar CGS, jest to siła nadająca ciału o masie 1 grama przyspieszenie równe 1 cm/s².
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyń 11Forma podstawowa: dynia
Opis: Cucurbita – rodzaj roślin jednorocznych z rodziny dyniowatych obejmujący około 20 gatunków.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik

Wyrazy na literę d o długości 4

dach 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dacz 6Forma podstawowa: dacza
Opis: mały domek letniskowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dada 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
daga 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dagą 11Forma podstawowa: daga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dagę 11Forma podstawowa: daga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dagi 7Forma podstawowa: daga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dago 7Forma podstawowa: daga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dain 5Forma podstawowa: daina
Opis: litewska pieśń ludowa, inaczej daina.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dają 11Forma podstawowa: dawać
Opis: udzielać czegoś, np. błogosławieństwa, odpowiedzi, pozwolenia, powodować, że w czyimś życiu zajdzie jakaś zmiana, stanie się on odbiorcą jakichś czynności, procesów.
Część mowy/forma fleksyjna:
dakk 7Forma podstawowa: dakka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dala 6Część mowy/forma fleksyjna: burkinostka
dalą 10Forma podstawowa: dal
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dale 6Forma podstawowa: dal
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dali
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
dała 7Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Część mowy/forma fleksyjna:
dama 6Opis: figura w kartach do gry.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
damą 10Forma podstawowa: dama
Opis: figura w kartach do gry.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
damn 6Forma podstawowa: damno
damy 7Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: dama
Opis: figura w kartach do gry.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dana 5Forma podstawowa: dan
Opis: w buddyzmie - dar, ofriara, jałmużna, może być materialna, duchowa lub polegać na zapewnieniu człowiekowi, duchowi lub zwierzęciu poczucia bezpieczeństwa, ukojenia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: w buddyzmie - dar, ofriara, jałmużna, może być materialna, duchowa lub polegać na zapewnieniu człowiekowi, duchowi lub zwierzęciu poczucia bezpieczeństwa, ukojenia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
daną 9Forma podstawowa: dana
Opis: w buddyzmie - dar, ofriara, jałmużna, może być materialna, duchowa lub polegać na zapewnieniu człowiekowi, duchowi lub zwierzęciu poczucia bezpieczeństwa, ukojenia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dany
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dane 5Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Opis: informacje przetwarzane komputerowo.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dany
Opis: informacje przetwarzane komputerowo.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dani 5Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: dań
Opis: to, co się komuś daje.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dano 5Forma podstawowa: dana
Opis: w buddyzmie - dar, ofriara, jałmużna, może być materialna, duchowa lub polegać na zapewnieniu człowiekowi, duchowi lub zwierzęciu poczucia bezpieczeństwa, ukojenia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dany
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
dans 5Forma podstawowa: dansa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dany 6Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: dan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: dan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dana
Opis: w buddyzmie - dar, ofriara, jałmużna, może być materialna, duchowa lub polegać na zapewnieniu człowiekowi, duchowi lub zwierzęciu poczucia bezpieczeństwa, ukojenia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
darć 10Forma podstawowa: darcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dari 5
darł 7Forma podstawowa: drzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
darz 5Forma podstawowa: darzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
data 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
datą 10Forma podstawowa: data
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
datę 10Forma podstawowa: data
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dato 6Forma podstawowa: data
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: data
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
daty 7Forma podstawowa: data
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dąsa 9Forma podstawowa: dąsać
Część mowy/forma fleksyjna:
dąsu 11Forma podstawowa: dąs
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dąsy 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dążą 17Forma podstawowa: dążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dążę 17Forma podstawowa: dążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dbać 12Opis: mieć kogoś ciągle na uwadze, pamiętać, dbać o czyjąś kondycję
Część mowy/forma fleksyjna:
dbam 8Forma podstawowa: dbać
Opis: mieć kogoś ciągle na uwadze, pamiętać, dbać o czyjąś kondycję
Część mowy/forma fleksyjna:
deal 6
debr 7Forma podstawowa: debra
Opis: forma ukształtowania powierzchni ziemi: wąska, płytka, V-kształtna dolina sucha o znacznym i niewyrównanym spadku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deck 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dedr 6Forma podstawowa: dedra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deja 7Forma podstawowa: dej
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deje 7Forma podstawowa: dej
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
deka 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deką 10Forma podstawowa: deka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dekę 10Forma podstawowa: deka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deki 6Forma podstawowa: dek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deko 6Forma podstawowa: deka
Opis: skrócona nazwa dekagrama.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dema 6Forma podstawowa: demo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
demy 7Forma podstawowa: dem
Opis: w biologii: populacja lokalna, populacja genetyczna, populacja geograficzna – grupa osobników jednego gatunku zasiedlająca jednolity obszar.
deni 5
depo 6Forma podstawowa: depa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
derę 9Forma podstawowa: dera
Opis: duża, gruba derka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dero 5Forma podstawowa: dera
Opis: duża, gruba derka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dery 6Forma podstawowa: dera
Opis: duża, gruba derka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
desą 9Forma podstawowa: desa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
desę 9Forma podstawowa: desa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deso 5Forma podstawowa: desa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
desy 6Forma podstawowa: desa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dewa 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dewę 9Forma podstawowa: dewa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dewo 5Forma podstawowa: dewa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dewy 6Forma podstawowa: dewa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
dęba 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dęby 12Forma podstawowa: dąb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dęba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dęga 11Opis: sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dęgi 11Forma podstawowa: dęga
Opis: sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dęli 10Forma podstawowa: dąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dęło 11Forma podstawowa: dąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dęły 12Forma podstawowa: dąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dęta 10Forma podstawowa: dąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: dęty
Opis: zbyt poważny, pompatyczny, świadczący o czyimś nadęciu, sztywności.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dętą 14Forma podstawowa: dąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: dęty
Opis: zbyt poważny, pompatyczny, świadczący o czyimś nadęciu, sztywności.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dęte 10Forma podstawowa: dąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: dęty
Opis: zbyt poważny, pompatyczny, świadczący o czyimś nadęciu, sztywności.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dęty 11Forma podstawowa: dąć
Opis: zbyt poważny, pompatyczny, świadczący o czyimś nadęciu, sztywności.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Opis: zbyt poważny, pompatyczny, świadczący o czyimś nadęciu, sztywności.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
diak 6Opis: odmiana tyrystora, dwukierunkowy półprzewodnikowy element wyzwalający, składający się z dwóch połączonych antyrównolegle (równolegle i przeciwsobnie) dynistorów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dian 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: diana
Opis: koczkodan diana, Cercopithecus diana – ssak z rodziny makakowatych, żyje w wilgotnych, starych lasach tropikalnych Afryki Zachodniej (Sierra Leone, Ghana).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dias 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dier 5Forma podstawowa: diera
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dikk 7Forma podstawowa: dikka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dild 7Forma podstawowa: dildo
dili 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dimy 7Forma podstawowa: dim
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diod 6Forma podstawowa: dioda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diol 6Opis: alkohol zawierający dwie grupy hydroksylowe.
dior 5Forma podstawowa: diora
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dipy 7Forma podstawowa: dip
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dirt 6
diso 5Forma podstawowa: disa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dity 7Forma podstawowa: dit
Opis: jednostka informacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diun 7Forma podstawowa: diuna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diwa 5Forma podstawowa: diw
Opis: gwiazda aktorstwa lub tańca.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diwą 9Forma podstawowa: diwa
Opis: gwiazda aktorstwa lub tańca.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diwę 9Forma podstawowa: diwa
Opis: gwiazda aktorstwa lub tańca.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diwy 6Forma podstawowa: diw
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dlań 12
dłoń 13Opis: część górnej kończyny człowieka od nadgarstka po końce palców, ręka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dług 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dłut 10Forma podstawowa: dłuto
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dłuż 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dmie 6Forma podstawowa: dąć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: dma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dnia 5Forma podstawowa: dzień
Opis: określony termin, data
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dnie 5Forma podstawowa: dna
Opis: choroba charakteryzująca się nawracającymi epizodami ostrego zapalenia stawów – zaczerwienionego, tkliwego, gorącego obrzęku stawu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dno
Opis: pogardliwie: kompletny ignorant, zero, stosowane także w odniesieniu do osoby zgniłej moralnie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dzień
Opis: określony termin, data
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dniu 7Forma podstawowa: dzień
Opis: określony termin, data
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dnom 6Forma podstawowa: dna
Opis: choroba charakteryzująca się nawracającymi epizodami ostrego zapalenia stawów – zaczerwienionego, tkliwego, gorącego obrzęku stawu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dobą 11Forma podstawowa: doba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dobę 11Forma podstawowa: doba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
doby 8Forma podstawowa: doba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dogi 7Forma podstawowa: dog
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dogu 9Forma podstawowa: dog
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
doiw 5Forma podstawowa: doiwo
Opis: udój, dojenie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
doje 7Forma podstawowa: dojeść
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: dój
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
doju 9Forma podstawowa: dój
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
doki 6Forma podstawowa: dok
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
doku 8Forma podstawowa: dok
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dole 6Forma podstawowa: dola
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
doli 6Forma podstawowa: dola
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dolo 6Forma podstawowa: dola
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
doła 7Forma podstawowa: dołać
Część mowy/forma fleksyjna:
doły 8Forma podstawowa: dół
Opis: coś, co jest niżej położone.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
domu 8Forma podstawowa: dom
Opis: ród, rodzina, dynastia, szczególnie wtedy, gdy rodzina jest wpływowa, zamożna lub utytułowana, także kiedy mowa o panieńskim nazwisku kobiety.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
domy 7Forma podstawowa: dom
Opis: ród, rodzina, dynastia, szczególnie wtedy, gdy rodzina jest wpływowa, zamożna lub utytułowana, także kiedy mowa o panieńskim nazwisku kobiety.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dong 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
doni 5Forma podstawowa: donia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
donn 5Forma podstawowa: donna
Opis: żartobliwie o młodej pannie, dziewczęciu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dony 6Forma podstawowa: don
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
dorn 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
doul 8Forma podstawowa: doula
doza 5Opis: przen. porcja, pewna ilość (np. dodatek, domieszka) czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dozą 9Forma podstawowa: doza
Opis: przen. porcja, pewna ilość (np. dodatek, domieszka) czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dozę 9Forma podstawowa: doza
Opis: przen. porcja, pewna ilość (np. dodatek, domieszka) czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dozo 5Forma podstawowa: doza
Opis: przen. porcja, pewna ilość (np. dodatek, domieszka) czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
doża 9Opis: tytuł przysługujący władcom (najwyższym urzędnikom) Republiki Weneckiej i Genui.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
doże 9Forma podstawowa: doża
Opis: tytuł przysługujący władcom (najwyższym urzędnikom) Republiki Weneckiej i Genui.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
dożo 9Forma podstawowa: doża
Opis: tytuł przysługujący władcom (najwyższym urzędnikom) Republiki Weneckiej i Genui.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drab 7Opis: żołnierz, szeregowy piechoty w wojsku polskim XV i XVI wieku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drag 7Forma podstawowa: draga
Opis: urządzenie połowowe, rodzaj włoka bez skrzydeł, używane do dennych połowów morskich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drak 6Forma podstawowa: draka
Opis: konflikt.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dram 6Opis: w metrologii: jednostka masy, 1/16 uncji lub 1,771 g.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: drama
Opis: metoda edukacyjna - rodzaj teatru, odgrywanie ról.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drap 6Forma podstawowa: drapa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
draż 9Forma podstawowa: draża
Opis: okrągły, drobny cukierek z nadzieniem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drąc 10Forma podstawowa: drzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
drąg 11Opis: długi, szeroki, mocny i zazwyczaj ciężki pręt.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drąż 13Forma podstawowa: drążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dren 5Opis: przewód hydrotechniczny, ułożony zwykle pod powierzchnią ziemi, odprowadzający nadmiar wód gruntowych z jakiegoś terenu i zabezpieczający przed szkodliwym działaniem filtracji, która powoduje zmiany
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dron 5Forma podstawowa: drona
droż 9Forma podstawowa: drożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
drób 11Forma podstawowa: drobić
Opis: mięso drobiu.
Część mowy/forma fleksyjna:
dróg 11Forma podstawowa: droga
Opis: wszelki szlak komunikacyjny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dróż 13Forma podstawowa: drożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
drut 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
druz 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: druza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drwa 5Opis: drewno w polanach przeznaczone do palenia ognia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drwi 5Forma podstawowa: drwić
Część mowy/forma fleksyjna:
dryl 7Opis: Mandrillus leucophaeus – gatunek małpy wąskonosej z rodziny makakowatych, blisko spokrewniony z mandrylem, od którego różni się głównie jednolitym ubarwieniem twarzy, zamieszkuje zalesione tereny w N
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drze 5Forma podstawowa: dr
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drżą 13Forma podstawowa: drżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
drżę 13Forma podstawowa: drżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
drży 10Forma podstawowa: drżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
dual 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duce 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
duch 10Opis: rodzaj zjawy, często wyobrażenie umarłego wizytującego świat żywych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duda 8Opis: artysta-muzyk grający na dudach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dudą 12Forma podstawowa: duda
Opis: artysta-muzyk grający na dudach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dudo 8Forma podstawowa: duda
Opis: artysta-muzyk grający na dudach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dudu 10Część mowy/forma fleksyjna: wykrzyknik
dudy 9Forma podstawowa: duda
Opis: artysta-muzyk grający na dudach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duet 8Opis: utwór do wykonywania przez dwa instrumenty, rozpisany na dwa głosy (linie melodyczne).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duga 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dugą 13Forma podstawowa: duga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dugę 13Forma podstawowa: duga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duha 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duhą 13Forma podstawowa: duha
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duho 9Forma podstawowa: duha
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dują 13Forma podstawowa: duć
Część mowy/forma fleksyjna:
duje 9Forma podstawowa: duć
Część mowy/forma fleksyjna:
duję 13Forma podstawowa: duć
Część mowy/forma fleksyjna:
duka 8Forma podstawowa: duk
Opis: duk wspaniały, langur wspaniały, langur książęcy, Pygathrix nemaeus – atrakcyjnie ubarwiony gatunek małpy naczelnej z rodziny makakowatych, żyje w lasach deszczowych i lasach monsunowych wschodniej i
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duks 8Forma podstawowa: dux
Opis: wódz armii rzymskiej.
dukt 9Opis: prosta droga w lesie powstała przez wycięcie drzew
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dulą 12Forma podstawowa: dulić
Część mowy/forma fleksyjna:
duli 8Forma podstawowa: duć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: dulić
Część mowy/forma fleksyjna:
duło 9Forma podstawowa: duć
Część mowy/forma fleksyjna:
duły 10Forma podstawowa: duć
Część mowy/forma fleksyjna:
duma 8Opis: gatunek epicko-liryczny w literaturze ukraińskiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dumać
Opis: gatunek epicko-liryczny w literaturze ukraińskiej.
Część mowy/forma fleksyjna:
dumą 12Forma podstawowa: duma
Opis: gatunek epicko-liryczny w literaturze ukraińskiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duol 8Forma podstawowa: duola
dupć 13Forma podstawowa: dupcia
Opis: zdrobniale: dupa - tylna część ciała, u człowieka: z pośladkami, u zwierzęcia: tam, gdzie tylne łapy są przymocowane do tułowia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dupę 12Forma podstawowa: dupa
Opis: oferma, frajer.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dupo 8Forma podstawowa: dupa
Opis: oferma, frajer.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
durr 7Forma podstawowa: durra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duru 9Forma podstawowa: dur
Opis: jedna z tonacji w muzyce
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
durz 7Forma podstawowa: durzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dusi 7Forma podstawowa: dusić
Część mowy/forma fleksyjna:
duto 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dutu 10Forma podstawowa: duto
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duża 11Forma podstawowa: duży
Opis: znaczący, ważny, poważny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dużą 15Forma podstawowa: duży
Opis: znaczący, ważny, poważny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
duży 12Opis: znaczący, ważny, poważny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dwaj 7Forma podstawowa: dwa
Część mowy/forma fleksyjna: liczebnik główny
dwoi 5Forma podstawowa: dwoić
Część mowy/forma fleksyjna:
dwom 6Forma podstawowa: dwa
Część mowy/forma fleksyjna: liczebnik główny
dwój 11Forma podstawowa: dwoić
Część mowy/forma fleksyjna:
dwóm 10Forma podstawowa: dwa
Część mowy/forma fleksyjna: liczebnik główny
dwór 9Opis: świta, najbliższe otoczenie panującego: rodzina, dworzanie, urzędnicy, fraucymer, orszak.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyby 9Forma podstawowa: dyba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
dygi 8Forma podstawowa: dyg
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyma 7Opis: tkanina bawełniana, konopna lub lniana w splocie atłasowym, jednobarwna lub w pasy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dymać
Opis: tkanina bawełniana, konopna lub lniana w splocie atłasowym, jednobarwna lub w pasy.
Część mowy/forma fleksyjna:
dymi 7Forma podstawowa: dymić
Część mowy/forma fleksyjna:
dymy 8Forma podstawowa: dym
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dynę 10Forma podstawowa: dyna
Opis: jednostka siły, pochodna w układzie miar CGS, jest to siła nadająca ciału o masie 1 grama przyspieszenie równe 1 cm/s².
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyny 7Forma podstawowa: dyn
Opis: jednostka siły, pochodna w układzie miar CGS, jest to siła nadająca ciału o masie 1 grama przyspieszenie równe 1 cm/s².
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dyna
Opis: jednostka siły, pochodna w układzie miar CGS, jest to siła nadająca ciału o masie 1 grama przyspieszenie równe 1 cm/s².
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyon 6Opis: jednostka taktyczna złożona z maksymalnie pięciu okrętów tego samego typu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyra 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyro 6Forma podstawowa: dyra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dysk 7Opis: struktura kręgosłupa występująca między trzonami kręgów i zbudowana z jądra miażdżystego (gęste galaretowate wypełnienie) otoczonego pierścieniem włóknistym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dysz 6Forma podstawowa: dyszeć
Część mowy/forma fleksyjna:
dyza 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyzy 7Forma podstawowa: dyza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dzet 6Forma podstawowa: dzeta
Opis: szósta litera alfabetu greckiego, w greckim systemie liczbowym oznacza liczbę 7.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dzik 6Opis: Sus scrofa – gatunek dużego lądowego ssaka łożyskowego z rzędu parzystokopytnych, jedyny przedstawiciel dziko żyjących świniowatych w Europie, przodek świni domowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: Sus scrofa – gatunek dużego lądowego ssaka łożyskowego z rzędu parzystokopytnych, jedyny przedstawiciel dziko żyjących świniowatych w Europie, przodek świni domowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dziw 5Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: dziwa
Opis: rozpustnica.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dziwo
Opis: coś dziwacznego, zdumiewającego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dzyń 12Część mowy/forma fleksyjna: wykrzyknik
dźga 15Forma podstawowa: dźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
dżag 11Forma podstawowa: dżaga
Opis: bardzo atrakcyjna kobieta lub dziewczyna, która ubiera się wyzywająco i jest obiektem pożądania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżem 10Opis: porcja dżemu, przetworu owocowego sporządzanego z całych owoców lub ich części, określona ilość dżemu, zazwyczaj słoik.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżet 10Opis: ozdoba w postaci mocno wypolerowanego czarnego paciorka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżez 9Opis: żartobliwe określenie pewnej dowolności, improwizowania, wymyślania w muzyce niedżezowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżin 9Opis: duch rodzący się z ognia bez dymu, element mitycznych wierzeń Arabii.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżip 10Opis: określenie samochodu terenowego niezależnie od jego producenta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżum 12Forma podstawowa: dżuma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dach 8Forma podstawowa: dacha
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
daje 7Forma podstawowa: dawać
Opis: udzielać czegoś, np. błogosławieństwa, odpowiedzi, pozwolenia, powodować, że w czyimś życiu zajdzie jakaś zmiana, stanie się on odbiorcą jakichś czynności, procesów.
Część mowy/forma fleksyjna:
daję 11Forma podstawowa: dawać
Opis: udzielać czegoś, np. błogosławieństwa, odpowiedzi, pozwolenia, powodować, że w czyimś życiu zajdzie jakaś zmiana, stanie się on odbiorcą jakichś czynności, procesów.
Część mowy/forma fleksyjna:
dajn 7Forma podstawowa: dajna
Opis: litewska pieśń ludowa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dalb 8Forma podstawowa: dalba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dali 6Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: dal
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dało 7Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Część mowy/forma fleksyjna:
dały 8Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Część mowy/forma fleksyjna:
dame 6
damę 10Forma podstawowa: dama
Opis: figura w kartach do gry.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
damo 6Forma podstawowa: dama
Opis: figura w kartach do gry.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dana 5Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: dan
Opis: w buddyzmie - dar, ofriara, jałmużna, może być materialna, duchowa lub polegać na zapewnieniu człowiekowi, duchowi lub zwierzęciu poczucia bezpieczeństwa, ukojenia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: w buddyzmie - dar, ofriara, jałmużna, może być materialna, duchowa lub polegać na zapewnieniu człowiekowi, duchowi lub zwierzęciu poczucia bezpieczeństwa, ukojenia.
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: dany
Opis: w buddyzmie - dar, ofriara, jałmużna, może być materialna, duchowa lub polegać na zapewnieniu człowiekowi, duchowi lub zwierzęciu poczucia bezpieczeństwa, ukojenia.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
daną 9Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: dana
Opis: w buddyzmie - dar, ofriara, jałmużna, może być materialna, duchowa lub polegać na zapewnieniu człowiekowi, duchowi lub zwierzęciu poczucia bezpieczeństwa, ukojenia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dane 5Forma podstawowa: dana
Opis: w buddyzmie - dar, ofriara, jałmużna, może być materialna, duchowa lub polegać na zapewnieniu człowiekowi, duchowi lub zwierzęciu poczucia bezpieczeństwa, ukojenia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dani 5Forma podstawowa: dan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dany
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dano 5Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Część mowy/forma fleksyjna:
dard 6Forma podstawowa: darda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
darń 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dart 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
daru 7Forma podstawowa: dar
Opis: "w sensie niematerialnym, np. ""dar życia""."
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dary 6Forma podstawowa: dar
Opis: "w sensie niematerialnym, np. ""dar życia""."
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dasz 5Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Część mowy/forma fleksyjna:
datą 10Forma podstawowa: data
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
datę 10Forma podstawowa: data
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
daty 7Forma podstawowa: data
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
dąsy 10Forma podstawowa: dąs
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dąży 14Forma podstawowa: dążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dbaj 9Forma podstawowa: dbać
Opis: mieć kogoś ciągle na uwadze, pamiętać, dbać o czyjąś kondycję
Część mowy/forma fleksyjna:
dbał 9Forma podstawowa: dbać
Opis: mieć kogoś ciągle na uwadze, pamiętać, dbać o czyjąś kondycję
Część mowy/forma fleksyjna:
dbań 13Forma podstawowa: dbanie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
debl 8Opis: mecz tenisa, pingponga, badmintona, w którym przeciwko sobie grają dwie pary zawodników.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dece 6Forma podstawowa: dec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: deka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dech 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: decha
Opis: dziewczyna lub kobieta o bardzo małych piersiach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deju 9Forma podstawowa: dej
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deka 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deki 6Forma podstawowa: deka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
deko 6Opis: skrócona nazwa dekagrama.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deku 8Forma podstawowa: dek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dell 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
delt 7Forma podstawowa: delta
Opis: skrzydła samolotów naddźwiękowych i przydźwiękowych, ułożone w charakterystyczny kształt trójkąta równoramiennego (przypominający grecką literę Δ).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
demo 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
demu 8Forma podstawowa: demo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deng 7Forma podstawowa: denga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
depo 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dera 5Opis: duża, gruba derka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
derą 9Forma podstawowa: dera
Opis: duża, gruba derka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
derm 6Forma podstawowa: derma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
desa 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
desu 7Opis: damska bielizna dzienna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dewą 9Forma podstawowa: dewa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dęba 11Forma podstawowa: dąb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dębi 11Forma podstawowa: dębić
Część mowy/forma fleksyjna:
dębu 13Forma podstawowa: dąb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dęby 12Forma podstawowa: dąb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dęci 10Forma podstawowa: dąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: dęty
Opis: zbyt poważny, pompatyczny, świadczący o czyimś nadęciu, sztywności.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dęgą 15Forma podstawowa: dęga
Opis: sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dęgę 15Forma podstawowa: dęga
Opis: sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dęgo 11Forma podstawowa: dęga
Opis: sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dęła 11Forma podstawowa: dąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dęto 10Forma podstawowa: dąć
Opis: zbyt poważnie, pompatycznie, w sposób świadczący o czyimś nadęciu, sztywności.
Część mowy/forma fleksyjna:
Opis: zbyt poważnie, pompatycznie, w sposób świadczący o czyimś nadęciu, sztywności.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: dęty
Opis: zbyt poważny, pompatyczny, świadczący o czyimś nadęciu, sztywności.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
dhow 7
diad 6Forma podstawowa: diada
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dial 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dien 5Opis: organiczny związek chemiczny, węglowodór nienasycony, w którym występują dwa wiązania podwójne między atomami węgla.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diet 6Forma podstawowa: dieta
Opis: restrykcyjna forma odżywiania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
digi 7
dile 6Forma podstawowa: dil
dilu 8Forma podstawowa: dil
dimu 8Forma podstawowa: dim
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dipu 8Forma podstawowa: dip
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dirk 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
disa 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
disą 9Forma podstawowa: disa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
disę 9Forma podstawowa: disa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diss 5
disy 6Forma podstawowa: disa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ditu 8Forma podstawowa: dit
Opis: jednostka informacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diuk 8Opis: osoba nosząca francuski tytuł arystokratyczny najwyższej klasy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diwa 5Opis: gwiazda aktorstwa lub tańca.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diwo 5Forma podstawowa: diwa
Opis: gwiazda aktorstwa lub tańca.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diwy 6Forma podstawowa: diwa
Opis: gwiazda aktorstwa lub tańca.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dław 7Forma podstawowa: dławić
Część mowy/forma fleksyjna:
dłub 11Forma podstawowa: dłubać
Część mowy/forma fleksyjna:
dłuż 13Forma podstawowa: dłużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dmąc 11Forma podstawowa: dąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
dmij 8Forma podstawowa: dąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dnem 6Forma podstawowa: dno
Opis: pogardliwie: kompletny ignorant, zero, stosowane także w odniesieniu do osoby zgniłej moralnie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dnom 6Forma podstawowa: dno
Opis: pogardliwie: kompletny ignorant, zero, stosowane także w odniesieniu do osoby zgniłej moralnie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
doba 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dobo 7Forma podstawowa: doba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
doda 6Forma podstawowa: dodać
Część mowy/forma fleksyjna:
dodo 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
doga 7Forma podstawowa: dog
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
doić 10Część mowy/forma fleksyjna:
doił 7Forma podstawowa: doić
Część mowy/forma fleksyjna:
doin 5Forma podstawowa: doina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
doją 11Forma podstawowa: doić
Część mowy/forma fleksyjna:
doję 11Forma podstawowa: doić
Część mowy/forma fleksyjna:
dojo 7
dola 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dolą 10Forma podstawowa: dola
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dole 6Forma podstawowa: dół
Opis: coś, co jest niżej położone.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dolę 10Forma podstawowa: dola
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
doła 7Forma podstawowa: dół
Opis: coś, co jest niżej położone.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dołu 9Forma podstawowa: dół
Opis: coś, co jest niżej położone.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
doły 8Opis: biedni ludzie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
domr 6Forma podstawowa: domra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
domu 8Forma podstawowa: dom
Opis: ród, rodzina, dynastia, szczególnie wtedy, gdy rodzina jest wpływowa, zamożna lub utytułowana, także kiedy mowa o panieńskim nazwisku kobiety.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dona 5Forma podstawowa: don
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dony 6Forma podstawowa: don
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dorn 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dość 14Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
down 5Opis: głupek, idiota, ktoś o niskim poziomie intelektualnym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dozy 6Forma podstawowa: doza
Opis: przen. porcja, pewna ilość (np. dodatek, domieszka) czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dożą 13Forma podstawowa: doża
Opis: tytuł przysługujący władcom (najwyższym urzędnikom) Republiki Weneckiej i Genui.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dożę 13Forma podstawowa: doża
Opis: tytuł przysługujący władcom (najwyższym urzędnikom) Republiki Weneckiej i Genui.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
doży 10Forma podstawowa: doża
Opis: tytuł przysługujący władcom (najwyższym urzędnikom) Republiki Weneckiej i Genui.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dóbr 11Forma podstawowa: dobra
Opis: waluta Wysp Świętego Tomasza i Książęcej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dobro
Opis: dobroć - cecha osoby, która kieruje się w postępowaniu życzliwością i łagodnością.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drag 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drań 11Opis: łajdak, człowiek podły, nikczemnik.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drap 6Forma podstawowa: drapać
Część mowy/forma fleksyjna:
drąg 11Opis: długi, szeroki, mocny i zazwyczaj ciężki pręt.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dred 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dres 5Opis: członek subkultury młodzieżowej ubrany na co dzień w dres.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drew 5Forma podstawowa: drwa
Opis: drewno w polanach przeznaczone do palenia ognia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drga 7Forma podstawowa: drgać
Opis: ulegać wstrząsom
Część mowy/forma fleksyjna:
drop 6Opis: Macrolepiota procera (Scop.) Singer – gatunek grzyba należący do rodziny pieczarkowatych (Agaricaceae), dość pospolity na terenie całej Polski, gdzie występuje od lata do późnej jesieni, rosnąć na br
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drób 11Opis: mięso drobiu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dróg 11Forma podstawowa: drogi
Opis: taki, do którego ktoś żywi serdeczne uczucia, bliski komuś, ważny dla kogoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drug 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
druh 9Opis: przyjaciel, kompan, towarzysz, osoba, z którą pozostaje się w bliskich stosunkach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
druk 8Opis: publikacja tekstu albo ilustracji w gazecie lub książce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dryf 10Opis: uporządkowany ruch ładunków wynikający z faktu przyłożenia pola elektrycznego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dryg 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dryga
Opis: rodzaj sieci rybackiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dryń 12Część mowy/forma fleksyjna: wykrzyknik
drze 5Forma podstawowa: drzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
dubn 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dubno
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duby 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duca 8
ducą 12Forma podstawowa: duca
ducę 12Forma podstawowa: duca
duco 8Forma podstawowa: duca
ducy 9Forma podstawowa: duca
duda 8Opis: artysta-muzyk grający na dudach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dudą 12Forma podstawowa: duda
Opis: artysta-muzyk grający na dudach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dudę 12Forma podstawowa: duda
Opis: artysta-muzyk grający na dudach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: duda
Opis: artysta-muzyk grający na dudach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dudl 9Forma podstawowa: dudlić
Część mowy/forma fleksyjna:
dudo 8Forma podstawowa: duda
Opis: artysta-muzyk grający na dudach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dudy 9Forma podstawowa: duda
Opis: artysta-muzyk grający na dudach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
dufa 11Forma podstawowa: dufać
Część mowy/forma fleksyjna:
dugi 9Forma podstawowa: duga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dugo 9Forma podstawowa: duga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duhę 13Forma podstawowa: duha
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duhy 10Forma podstawowa: duha
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duka 8Forma podstawowa: dukać
Część mowy/forma fleksyjna:
dulę 12Forma podstawowa: dulić
Część mowy/forma fleksyjna:
duła 9Forma podstawowa: duć
Część mowy/forma fleksyjna:
dumę 12Forma podstawowa: duma
Opis: gatunek epicko-liryczny w literaturze ukraińskiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dumo 8Forma podstawowa: duma
Opis: gatunek epicko-liryczny w literaturze ukraińskiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dumy 9Forma podstawowa: duma
Opis: gatunek epicko-liryczny w literaturze ukraińskiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dupa 8Opis: oferma, frajer.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dupą 12Forma podstawowa: dupa
Opis: oferma, frajer.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dupy 9Forma podstawowa: dupa
Opis: oferma, frajer.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dura 7Forma podstawowa: durum
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dury 8Forma podstawowa: dur
Opis: jedna z tonacji w muzyce
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dusz 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dusza
Opis: osoba (lub grupa ludzi) odgrywająca główną, przewodnią rolę w jakimś przedsięwzięciu lub strukturze.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duta 8Forma podstawowa: duto
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duto 8Forma podstawowa: duć
Część mowy/forma fleksyjna:
duzi 7Forma podstawowa: duży
Opis: znaczący, ważny, poważny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
duże 11Forma podstawowa: duha
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: duży
Opis: znaczący, ważny, poważny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dużo 11Opis: znacznie pod względem wartości materialnej, liczbowej, procentowej itp.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: duży
Opis: znaczący, ważny, poważny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
dwie 5Forma podstawowa: dwa
Część mowy/forma fleksyjna: liczebnik główny
dwói 9Forma podstawowa: dwója
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dwój 11Forma podstawowa: dwója
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyby 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dych 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dycha
Opis: kwota, 10 jednostek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dydy 8Forma podstawowa: dyda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
dyga 8Forma podstawowa: dygać
Część mowy/forma fleksyjna:
dygu 10Forma podstawowa: dyg
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dykt 8Forma podstawowa: dykta
Opis: bardzo tani alkohol, spożywany przez osoby uzależnione, najczęściej skażony etanol.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyla 7Forma podstawowa: dyl
Opis: długi i ciężki kloc, najczęściej drewniany, służący do podtrzymywania, mocowania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyle 7Forma podstawowa: dyl
Opis: długi i ciężki kloc, najczęściej drewniany, służący do podtrzymywania, mocowania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyli 7Forma podstawowa: dyl
Opis: długi i ciężki kloc, najczęściej drewniany, służący do podtrzymywania, mocowania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dylu 9Forma podstawowa: dyl
Opis: długi i ciężki kloc, najczęściej drewniany, służący do podtrzymywania, mocowania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dymu 9Forma podstawowa: dym
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dymy 8Forma podstawowa: dyma
Opis: tkanina bawełniana, konopna lub lniana w splocie atłasowym, jednobarwna lub w pasy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyna 6Forma podstawowa: dyn
Opis: jednostka siły, pochodna w układzie miar CGS, jest to siła nadająca ciału o masie 1 grama przyspieszenie równe 1 cm/s².
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: jednostka siły, pochodna w układzie miar CGS, jest to siła nadająca ciału o masie 1 grama przyspieszenie równe 1 cm/s².
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyną 10Forma podstawowa: dyna
Opis: jednostka siły, pochodna w układzie miar CGS, jest to siła nadająca ciału o masie 1 grama przyspieszenie równe 1 cm/s².
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyni 6Forma podstawowa: dynia
Opis: Cucurbita – rodzaj roślin jednorocznych z rodziny dyniowatych obejmujący około 20 gatunków.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyno 6Forma podstawowa: dyna
Opis: jednostka siły, pochodna w układzie miar CGS, jest to siła nadająca ciału o masie 1 grama przyspieszenie równe 1 cm/s².
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyry 7Forma podstawowa: dyra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dysz 6Forma podstawowa: dysza
Opis: rura o zmiennym przekroju wewnętrznym, używana do kontroli prędkości, koncentracji lub kształtu płynu, który wypływa z dyszy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyzą 10Forma podstawowa: dyza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyzę 10Forma podstawowa: dyza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyzo 6Forma podstawowa: dyza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dzid 6Forma podstawowa: dzida
Opis: najgorsza ocena w szkole (zazwyczaj jedynka).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dziś 9Opis: czas, stan współczesny.
Część mowy/forma fleksyjna:
dziw 5Forma podstawowa: dziwić
Część mowy/forma fleksyjna:
dżaz 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżul 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżyn 10Opis: holenderski rodzaj wódki jałowcowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik

Wyrazy na literę d o długości 5

daboi 8Forma podstawowa: daboja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dachu 11Forma podstawowa: dach
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dachy 10Forma podstawowa: dacha
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dacia 7Opis: marka rumuńskich samochodów osobowych i dostawczych powstała w 1952 roku pod nazwą Uzina de Autoturisme Pitești w mieście Mioveni.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dacie 7Forma podstawowa: dacia
Opis: marka rumuńskich samochodów osobowych i dostawczych powstała w 1952 roku pod nazwą Uzina de Autoturisme Pitești w mieście Mioveni.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: dat
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: data
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dacię 11Forma podstawowa: dacia
Opis: marka rumuńskich samochodów osobowych i dostawczych powstała w 1952 roku pod nazwą Uzina de Autoturisme Pitești w mieście Mioveni.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dacii 7Forma podstawowa: dacia
Opis: marka rumuńskich samochodów osobowych i dostawczych powstała w 1952 roku pod nazwą Uzina de Autoturisme Pitești w mieście Mioveni.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dacio 7Forma podstawowa: dacia
Opis: marka rumuńskich samochodów osobowych i dostawczych powstała w 1952 roku pod nazwą Uzina de Autoturisme Pitești w mieście Mioveni.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dacyt 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
daczą 11Forma podstawowa: dacza
Opis: mały domek letniskowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
daczę 11Forma podstawowa: dacza
Opis: mały domek letniskowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dadzą 11Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Część mowy/forma fleksyjna:
dadze 7Forma podstawowa: daga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dafne 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dafni 10Forma podstawowa: dafnia
Opis: Daphnia – rodzaj słodkowodnych stawonogów zaliczanych do grupy wioślarek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dagob 10Forma podstawowa: dagoba
Opis: typ budowli sakralnej, rodzaj monumentalnego relikwiarza buddyjskiego występujący na Cejlonie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dagom 9Forma podstawowa: daga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
daina 6Opis: litewska pieśń ludowa, inaczej daina.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
daino 6Forma podstawowa: daina
Opis: litewska pieśń ludowa, inaczej daina.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dainy 7Forma podstawowa: daina
Opis: litewska pieśń ludowa, inaczej daina.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dając 13Forma podstawowa: dawać
Opis: udzielać czegoś, np. błogosławieństwa, odpowiedzi, pozwolenia, powodować, że w czyimś życiu zajdzie jakaś zmiana, stanie się on odbiorcą jakichś czynności, procesów.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
dajek 9Forma podstawowa: dajka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dajką 13Forma podstawowa: dajka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dajki 9Forma podstawowa: dajk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dajka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dajko 9Forma podstawowa: dajka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dajną 12Forma podstawowa: dajna
Opis: litewska pieśń ludowa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dajnę 12Forma podstawowa: dajna
Opis: litewska pieśń ludowa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dakka 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dakkę 12Forma podstawowa: dakka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dakot 8Forma podstawowa: dakota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dalba 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dalby 10Forma podstawowa: dalba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dalej 9Część mowy/forma fleksyjna: wykrzyknik
dalią 11Forma podstawowa: dalia
Opis: ogólna nazwa małych ryb szczupakokształtnych z rodziny muławkowatych (Umbridae) należących do rodzaju Dallia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dalie 7Forma podstawowa: dalia
Opis: ogólna nazwa małych ryb szczupakokształtnych z rodziny muławkowatych (Umbridae) należących do rodzaju Dallia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dalię 11Forma podstawowa: dalia
Opis: ogólna nazwa małych ryb szczupakokształtnych z rodziny muławkowatych (Umbridae) należących do rodzaju Dallia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dalii 7Forma podstawowa: dalia
Opis: ogólna nazwa małych ryb szczupakokształtnych z rodziny muławkowatych (Umbridae) należących do rodzaju Dallia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dalij 9Forma podstawowa: dalia
Opis: ogólna nazwa małych ryb szczupakokształtnych z rodziny muławkowatych (Umbridae) należących do rodzaju Dallia.
dalio 7Forma podstawowa: dalia
Opis: ogólna nazwa małych ryb szczupakokształtnych z rodziny muławkowatych (Umbridae) należących do rodzaju Dallia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dalom 8Forma podstawowa: dal
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dałem 9Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Część mowy/forma fleksyjna:
dałeś 12Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Część mowy/forma fleksyjna:
damek 8Forma podstawowa: damka
Opis: pionek do gry w warcaby.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
damie 7Forma podstawowa: dama
Opis: figura w kartach do gry.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
damka 8Opis: pionek do gry w warcaby.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
damki 8Forma podstawowa: damek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: damka
Opis: pionek do gry w warcaby.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
damnu 9Forma podstawowa: damno
damom 8Forma podstawowa: dama
Opis: figura w kartach do gry.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
damul 10Forma podstawowa: damula
Opis: ironicznie o kobiecie, która stara się być damą (pozuje na damę).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dance 7Forma podstawowa: danka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
danej 8Forma podstawowa: dana
Opis: w buddyzmie - dar, ofriara, jałmużna, może być materialna, duchowa lub polegać na zapewnieniu człowiekowi, duchowi lub zwierzęciu poczucia bezpieczeństwa, ukojenia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
danek 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: danko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dania 6Forma podstawowa: danie
Opis: część posiłku, dania są podawane kolejno, składają się na nie konkretne potrawy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
danią 10Forma podstawowa: dania
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dań
Opis: to, co się komuś daje.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
danie 6Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
Forma podstawowa: dan
Opis: część posiłku, dania są podawane kolejno, składają się na nie konkretne potrawy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dan
Opis: część posiłku, dania są podawane kolejno, składają się na nie konkretne potrawy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: część posiłku, dania są podawane kolejno, składają się na nie konkretne potrawy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dań
Opis: to, co się komuś daje.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
danin 6Forma podstawowa: danina
Opis: podatek, świadczenie na rzecz państwa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
daniu 8Forma podstawowa: danie
Opis: część posiłku, dania są podawane kolejno, składają się na nie konkretne potrawy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
danka 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: danko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
danko 7Forma podstawowa: danka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
danku 9Forma podstawowa: danek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
danów 10Forma podstawowa: dan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dansa 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dansę 10Forma podstawowa: dansa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
danso 6Forma podstawowa: dansa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dansy 7Forma podstawowa: dansa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
danym 8Forma podstawowa: dany
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dardę 11Forma podstawowa: darda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dardo 7Forma podstawowa: darda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dardy 8Forma podstawowa: darda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
darem 7Forma podstawowa: dar
Opis: "w sensie niematerialnym, np. ""dar życia""."
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
darła 8Forma podstawowa: drzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
darło 8Forma podstawowa: drzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
darmo 7Forma podstawowa: darmy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
darni 6Forma podstawowa: darń
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
darów 10Forma podstawowa: dar
Opis: "w sensie niematerialnym, np. ""dar życia""."
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
darta 7Forma podstawowa: dart
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: drzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dartą 11Forma podstawowa: drzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
darte 7Forma podstawowa: drzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
darty 8Forma podstawowa: drzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
darum 9Forma podstawowa: daruma
Opis: przedstawiciel ryb z rodziny głowaczowatych (Cottidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
darze 6Forma podstawowa: dar
Opis: "w sensie niematerialnym, np. ""dar życia""."
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
datki 8Forma podstawowa: datek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
datuj 11Forma podstawowa: datować
Część mowy/forma fleksyjna:
dawać 11Opis: udzielać czegoś, np. błogosławieństwa, odpowiedzi, pozwolenia, powodować, że w czyimś życiu zajdzie jakaś zmiana, stanie się on odbiorcą jakichś czynności, procesów.
Część mowy/forma fleksyjna:
dawaj 8Forma podstawowa: dawać
Opis: udzielać czegoś, np. błogosławieństwa, odpowiedzi, pozwolenia, powodować, że w czyimś życiu zajdzie jakaś zmiana, stanie się on odbiorcą jakichś czynności, procesów.
Część mowy/forma fleksyjna:
dawał 8Forma podstawowa: dawać
Opis: udzielać czegoś, np. błogosławieństwa, odpowiedzi, pozwolenia, powodować, że w czyimś życiu zajdzie jakaś zmiana, stanie się on odbiorcą jakichś czynności, procesów.
Część mowy/forma fleksyjna:
dawca 7Forma podstawowa: dawiec
Opis: człowiek, który coś komuś ofiarowuje, daje, przekazuje komuś jakiś dar.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dawce 7Forma podstawowa: dawiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
dawcę 11Forma podstawowa: dawca
Opis: człowiek, który coś komuś ofiarowuje, daje, przekazuje komuś jakiś dar.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dawco 7Forma podstawowa: dawca
Opis: człowiek, który coś komuś ofiarowuje, daje, przekazuje komuś jakiś dar.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dawką 11Forma podstawowa: dawka
Opis: przen. porcja, pewna ilość (np. dodatek, domieszka) czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dawkę 11Forma podstawowa: dawka
Opis: przen. porcja, pewna ilość (np. dodatek, domieszka) czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dawki 7Forma podstawowa: dawka
Opis: przen. porcja, pewna ilość (np. dodatek, domieszka) czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dawko 7Forma podstawowa: dawka
Opis: przen. porcja, pewna ilość (np. dodatek, domieszka) czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dawna 6Forma podstawowa: dawny
Opis: taki jak wcześniej.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dawni 6Forma podstawowa: dawny
Opis: taki jak wcześniej.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dąbek 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dąbka 13Forma podstawowa: dąbek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dąbku 15Forma podstawowa: dąbek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dąbek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dąłeś 16Forma podstawowa: dąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dąsać 15Część mowy/forma fleksyjna:
dąsań 16Forma podstawowa: dąsać
dąsem 11Forma podstawowa: dąs
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dąsie 10Forma podstawowa: dąs
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dąsom 11Forma podstawowa: dąs
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dąsy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dąsów 14Forma podstawowa: dąsy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dążże 18Forma podstawowa: dążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dbają 14Forma podstawowa: dbać
Opis: mieć kogoś ciągle na uwadze, pamiętać, dbać o czyjąś kondycję
Część mowy/forma fleksyjna:
dbali 9Forma podstawowa: dbać
Opis: mieć kogoś ciągle na uwadze, pamiętać, dbać o czyjąś kondycję
Część mowy/forma fleksyjna:
dbała 10Forma podstawowa: dbać
Opis: mieć kogoś ciągle na uwadze, pamiętać, dbać o czyjąś kondycję
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: dbały
Opis: taki, który dba o kogoś lub coś.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dbałe 10Forma podstawowa: dbały
Opis: taki, który dba o kogoś lub coś.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dbało 10Forma podstawowa: dbać
Opis: mieć kogoś ciągle na uwadze, pamiętać, dbać o czyjąś kondycję
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: dbały
Opis: taki, który dba o kogoś lub coś.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
dbały 11Forma podstawowa: dbać
Opis: mieć kogoś ciągle na uwadze, pamiętać, dbać o czyjąś kondycję
Część mowy/forma fleksyjna:
Opis: taki, który dba o kogoś lub coś.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dbano 8Forma podstawowa: dbać
Opis: mieć kogoś ciągle na uwadze, pamiętać, dbać o czyjąś kondycję
Część mowy/forma fleksyjna:
deale 7Forma podstawowa: deal
debaj 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
debat 9Forma podstawowa: debata
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
debil 9Opis: obraźliwe określenie kogoś głupiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
debit 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
debli 9Forma podstawowa: debel
Opis: łódź wiosłowa dla dwóch osób.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
debrą 12Forma podstawowa: debra
Opis: forma ukształtowania powierzchni ziemi: wąska, płytka, V-kształtna dolina sucha o znacznym i niewyrównanym spadku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
debrę 12Forma podstawowa: debra
Opis: forma ukształtowania powierzchni ziemi: wąska, płytka, V-kształtna dolina sucha o znacznym i niewyrównanym spadku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dechą 13Forma podstawowa: decha
Opis: dziewczyna lub kobieta o bardzo małych piersiach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dechę 13Forma podstawowa: decha
Opis: dziewczyna lub kobieta o bardzo małych piersiach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
decki 8Forma podstawowa: deck
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
decku 10Forma podstawowa: deck
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
decyl 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
decym 9Forma podstawowa: decyma
Opis: interwał złożony zawarty między dziesięcioma kolejnymi stopniami skali muzycznej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dedra 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dedro 7Forma podstawowa: dedra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dedry 8Forma podstawowa: dedra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deizm 7Opis: nurt religijno-filozoficzny, którego cechą wspólną jest przekonanie, że racjonalnie można uzasadnić istnienie jedynie Boga bezosobowego, będącego konstruktorem świata rozumianego jako mechanizm oraz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dejom 9Forma podstawowa: dej
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dejów 12Forma podstawowa: dej
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dekad 8Forma podstawowa: dekada
Opis: jednostka czasu oznaczająca najczęściej 10 lat.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dekal 8Opis: papier nasączony związkami aluminium, ałunem i tragantem, na którym umieszczane są rysunki do przeniesienia na ceramikę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dekla 8Forma podstawowa: dekiel
Opis: osłona felgi samochodowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dekom 8Forma podstawowa: dek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: deka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deków 11Forma podstawowa: dek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
delft 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
delia 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
delij 9Forma podstawowa: delia
delio 7Forma podstawowa: delia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
delli 8Forma podstawowa: dell
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dellu 10Forma podstawowa: dell
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
delta 8Opis: skrzydła samolotów naddźwiękowych i przydźwiękowych, ułożone w charakterystyczny kształt trójkąta równoramiennego (przypominający grecką literę Δ).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
delty 9Forma podstawowa: delta
Opis: skrzydła samolotów naddźwiękowych i przydźwiękowych, ułożone w charakterystyczny kształt trójkąta równoramiennego (przypominający grecką literę Δ).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
demem 8Forma podstawowa: demo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
demie 7Forma podstawowa: demo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
demów 11Forma podstawowa: dem
Opis: w biologii: populacja lokalna, populacja genetyczna, populacja geograficzna – grupa osobników jednego gatunku zasiedlająca jednolity obszar.
denat 7Opis: osoba zmarła gwałtownie z nienaturalnych przyczyn.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
denek 7Forma podstawowa: denko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dengą 12Forma podstawowa: denga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dengi 8Forma podstawowa: denga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
denka 7Forma podstawowa: denko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
denku 9Forma podstawowa: denko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
denną 10Forma podstawowa: denny
Opis: związany z dnem zbiornika.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
denne 6Forma podstawowa: denny
Opis: związany z dnem zbiornika.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
denny 7Opis: związany z dnem zbiornika.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
depcą 12Forma podstawowa: deptać
Część mowy/forma fleksyjna:
depce 8Forma podstawowa: deptać
Część mowy/forma fleksyjna:
depcz 8Forma podstawowa: deptać
Część mowy/forma fleksyjna:
derby 9Opis: wyścig z udziałem trzyletnich koni, odbywający się raz w roku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
derka 7Opis: lichy koc, służący jako prowizoryczne okrycie (najczęściej w czasie snu).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
derkę 11Forma podstawowa: derka
Opis: lichy koc, służący jako prowizoryczne okrycie (najczęściej w czasie snu).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
derki 7Forma podstawowa: derek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
derko 7Forma podstawowa: derka
Opis: lichy koc, służący jako prowizoryczne okrycie (najczęściej w czasie snu).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
derma 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dermę 11Forma podstawowa: derma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dermo 7Forma podstawowa: derma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dermy 8Forma podstawowa: derma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
derus 8
derut 9Forma podstawowa: deruta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
derze 6Forma podstawowa: dera
Opis: duża, gruba derka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
desce 7Forma podstawowa: deska
Opis: tablica, na której zawieszony jest kosz do koszykówki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
desek 7Forma podstawowa: deska
Opis: tablica, na której zawieszony jest kosz do koszykówki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deser 6Opis: potrawa (najczęściej słodka) jadana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deses 6
deską 11Forma podstawowa: deska
Opis: tablica, na której zawieszony jest kosz do koszykówki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deskę 11Forma podstawowa: deska
Opis: tablica, na której zawieszony jest kosz do koszykówki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
desko 7Forma podstawowa: deska
Opis: tablica, na której zawieszony jest kosz do koszykówki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: deska
Opis: tablica, na której zawieszony jest kosz do koszykówki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
desom 7Forma podstawowa: desa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
destr 7Forma podstawowa: destra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
desze 6Forma podstawowa: decha
Opis: dziewczyna lub kobieta o bardzo małych piersiach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
detal 8Opis: drobna sprawa bez znaczenia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dewie 6Forma podstawowa: dewa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dewiz 6Forma podstawowa: dewiza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dewom 7Forma podstawowa: dewa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dewon 6Opis: formacja geologiczna z okresu dewonu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dewów 10Forma podstawowa: dewa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dezet 7Forma podstawowa: dezeta
Opis: bezpokładowy jacht mieczowy wiosłowo-żaglowy (dziesięciowiosłowy – stąd nazwa) o ożaglowaniu kecza gaflowego, kadłub drewniany lub z tworzywa sztucznego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dębie 12Forma podstawowa: dąb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dęba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dębik 13Opis: Dryas – rodzaj roślin z rodziny różowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dębił 14Forma podstawowa: dębić
Część mowy/forma fleksyjna:
dębin 12Forma podstawowa: dębina
Opis: drewno dębowe.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dębom 13Forma podstawowa: dęba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dęby
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dębów 16Forma podstawowa: dąb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dęby
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dęcie 11Forma podstawowa: dąć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
dęgom 13Forma podstawowa: dęga
Opis: sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dęłaś 16Forma podstawowa: dąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dętej 13Forma podstawowa: dąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dętka 12Opis: komora z elastycznego materiału, wypełniona gazem (najczęściej powietrzem) tłoczonym poprzez wentyl, element ogumienia pojazdów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dętki 12Forma podstawowa: dętka
Opis: komora z elastycznego materiału, wypełniona gazem (najczęściej powietrzem) tłoczonym poprzez wentyl, element ogumienia pojazdów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dętko 12Forma podstawowa: dętka
Opis: komora z elastycznego materiału, wypełniona gazem (najczęściej powietrzem) tłoczonym poprzez wentyl, element ogumienia pojazdów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dętym 13Forma podstawowa: dąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: dęty
Opis: zbyt poważny, pompatyczny, świadczący o czyimś nadęciu, sztywności.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
diadą 11Forma podstawowa: diada
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diaka 7Forma podstawowa: diak
Opis: odmiana tyrystora, dwukierunkowy półprzewodnikowy element wyzwalający, składający się z dwóch połączonych antyrównolegle (równolegle i przeciwsobnie) dynistorów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diaki 7Forma podstawowa: diak
Opis: odmiana tyrystora, dwukierunkowy półprzewodnikowy element wyzwalający, składający się z dwóch połączonych antyrównolegle (równolegle i przeciwsobnie) dynistorów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
diaku 9Forma podstawowa: diak
Opis: odmiana tyrystora, dwukierunkowy półprzewodnikowy element wyzwalający, składający się z dwóch połączonych antyrównolegle (równolegle i przeciwsobnie) dynistorów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diale 7Forma podstawowa: dial
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diali 7Forma podstawowa: dial
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dianu 8Forma podstawowa: dian
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diany 7Forma podstawowa: dian
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diasy 7Forma podstawowa: dias
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
dicie 7Forma podstawowa: dit
Opis: jednostka informacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diera 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dietą 11Forma podstawowa: dieta
Opis: restrykcyjna forma odżywiania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dietę 11Forma podstawowa: dieta
Opis: restrykcyjna forma odżywiania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dieto 7Forma podstawowa: dieta
Opis: restrykcyjna forma odżywiania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diety 8Forma podstawowa: dieta
Opis: restrykcyjna forma odżywiania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dikka 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dikkę 12Forma podstawowa: dikka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dilda 8Forma podstawowa: dildo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dildo 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dilem 8Forma podstawowa: dil
dilom 8Forma podstawowa: dil
diluj 11Forma podstawowa: dilować
dimie 7Forma podstawowa: dim
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dimom 8Forma podstawowa: dim
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dimów 11Forma podstawowa: dim
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dingi 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dinks 7Opis: wihajster, który stanowi sprytne rozwiązanie techniczne.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dioda 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diodę 11Forma podstawowa: dioda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diody 8Forma podstawowa: dioda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diole 7Forma podstawowa: diol
Opis: alkohol zawierający dwie grupy hydroksylowe.
diolu 9Forma podstawowa: diol
Opis: alkohol zawierający dwie grupy hydroksylowe.
diora 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dioro 6Forma podstawowa: diora
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diory 7Forma podstawowa: diora
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dipis 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dirae 6
dirce 7Forma podstawowa: dirka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dirką 11Forma podstawowa: dirka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dirki 7Forma podstawowa: dirk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dirka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dirku 9Forma podstawowa: dirk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dirtu 9Forma podstawowa: dirt
dirty 8
disco 7Opis: gatunek muzyki popularnej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
disie 6Forma podstawowa: disa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
disis 6
disom 7Forma podstawowa: disa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dissy 7Forma podstawowa: diss
ditów 11Forma podstawowa: dit
Opis: jednostka informacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diuną 12Forma podstawowa: diuna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diunę 12Forma podstawowa: diuna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diuny 9Forma podstawowa: diuna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diwie 6Forma podstawowa: diw
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diwom 7Forma podstawowa: diw
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: diwa
Opis: gwiazda aktorstwa lub tańca.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dizez 6Forma podstawowa: dizeza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dławi 8Forma podstawowa: dławić
Część mowy/forma fleksyjna:
dłoni 8Forma podstawowa: dłoń
Opis: część górnej kończyny człowieka od nadgarstka po końce palców, ręka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
długa 12Forma podstawowa: długi
Opis: taki, który ma pewną określoną długość.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
długi 12Opis: taki, który ma pewną określoną długość.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
długo 12Forma podstawowa: długi
Opis: taki, który ma pewną określoną długość.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Opis: przez długi czas.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
dłuta 11Forma podstawowa: dłuto
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dłużą 18Forma podstawowa: dłuż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dłużę 18Forma podstawowa: dłużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dłuży 15Forma podstawowa: dłuż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dłużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dmąca 12Forma podstawowa: dąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
dmącą 16Forma podstawowa: dąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
dnach 9Forma podstawowa: dno
Opis: pogardliwie: kompletny ignorant, zero, stosowane także w odniesieniu do osoby zgniłej moralnie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dnawa 6Forma podstawowa: dnawy
Opis: związany z dną, dotyczący dny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dnawe 6Forma podstawowa: dnawy
Opis: związany z dną, dotyczący dny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dnawi 6Forma podstawowa: dnawy
Opis: związany z dną, dotyczący dny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dnawy 7Opis: związany z dną, dotyczący dny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dnień 12Forma podstawowa: dnieć
dniuj 10Forma podstawowa: dniować
Część mowy/forma fleksyjna:
dobić 13Część mowy/forma fleksyjna:
dobij 10Forma podstawowa: dobić
Część mowy/forma fleksyjna:
dobni 8Forma podstawowa: dobnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dobom 9Forma podstawowa: doba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dobór 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dobra 8Opis: waluta Wysp Świętego Tomasza i Książęcej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dobry
Opis: właściwy, ten, co trzeba, taki, jak trzeba.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dobrą 12Forma podstawowa: dobry
Opis: właściwy, ten, co trzeba, taki, jak trzeba.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dobre 8Forma podstawowa: dobra
Opis: waluta Wysp Świętego Tomasza i Książęcej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dobry
Opis: właściwy, ten, co trzeba, taki, jak trzeba.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dobro 8Forma podstawowa: dobry
Opis: właściwy, ten, co trzeba, taki, jak trzeba.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
dobyć 14Część mowy/forma fleksyjna:
dodaj 9Forma podstawowa: dodać
Część mowy/forma fleksyjna:
dodał 9Forma podstawowa: dodać
Część mowy/forma fleksyjna:
dodge 9Opis: amerykańska marka samochodu należąca do korporacji Chrysler.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dodrą 11Forma podstawowa: dodrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
dodrę 11Forma podstawowa: dodrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
dogaś 12Forma podstawowa: dogasić
Część mowy/forma fleksyjna:
dogna 8Forma podstawowa: dognać
Część mowy/forma fleksyjna:
dogom 9Forma podstawowa: dog
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dogoń 14Forma podstawowa: dogonić
Część mowy/forma fleksyjna:
dogól 13Forma podstawowa: dogolić
Część mowy/forma fleksyjna:
doiła 8Forma podstawowa: doić
Część mowy/forma fleksyjna:
doiły 9Forma podstawowa: doić
Część mowy/forma fleksyjna:
doimy 8Forma podstawowa: doić
Część mowy/forma fleksyjna:
doina 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
doinę 10Forma podstawowa: doina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
doino 6Forma podstawowa: doina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
doiny 7Forma podstawowa: doina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
doiwa 6Forma podstawowa: doiwo
Opis: udój, dojenie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
doiwu 8Forma podstawowa: doiwo
Opis: udój, dojenie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dojąc 13Forma podstawowa: doić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
dojąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
dojął 14Forma podstawowa: dojąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dojdź 17Forma podstawowa: dojść
Część mowy/forma fleksyjna:
dojeń 14Forma podstawowa: dojenie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dojną 12Forma podstawowa: dojny
Opis: taki, który daje mleko, o samicy zwierząt hodowlanych.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dojny 9Opis: taki, który daje mleko, o samicy zwierząt hodowlanych.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dojom 9Forma podstawowa: dój
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dojść 17Forma podstawowa: dojścia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dokaż 11Forma podstawowa: dokazać
Część mowy/forma fleksyjna:
dokom 8Forma podstawowa: dok
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dokop 8Forma podstawowa: dokopać
Część mowy/forma fleksyjna:
dokoś 11Forma podstawowa: dokosić
doków 11Forma podstawowa: dok
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dokuć 14Część mowy/forma fleksyjna:
dokup 10Forma podstawowa: dokupić
Część mowy/forma fleksyjna:
dolce 8Forma podstawowa: dolec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dolcu 10Forma podstawowa: dolec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dolec 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dolej 9Forma podstawowa: dolać
Część mowy/forma fleksyjna:
dolep 8Forma podstawowa: dolepić
Część mowy/forma fleksyjna:
doleź 15Forma podstawowa: doleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
dolna 7Forma podstawowa: dolny
Opis: minimalny, najmniejszy z dopuszczalnych.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dolny 8Opis: minimalny, najmniejszy z dopuszczalnych.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dolom 8Forma podstawowa: dola
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dolus 9
dołka 9Forma podstawowa: dołek
Opis: małe wgłębienie w ciele.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dołku 11Forma podstawowa: dołek
Opis: małe wgłębienie w ciele.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dołom 9Forma podstawowa: dół
Opis: coś, co jest niżej położone.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dołów 12Forma podstawowa: dół
Opis: coś, co jest niżej położone.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dołóż 16Forma podstawowa: dołożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dołuj 12Forma podstawowa: dołować
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: dołuje
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
domek 8Opis: rodzaj ciasta przygotowywanego na zimno z herbatników i masy (głównie serowej, np. z serka homogenizowanego) oraz dodatków (polewy, cukierków do ozdoby itp.), który przypomina kształetm domek - jest
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
domen 7Forma podstawowa: domena
Opis: posiadłość ziemska w systemie feudalnym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
domie 7Forma podstawowa: dom
Opis: ród, rodzina, dynastia, szczególnie wtedy, gdy rodzina jest wpływowa, zamożna lub utytułowana, także kiedy mowa o panieńskim nazwisku kobiety.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
domin 7Forma podstawowa: domino
Opis: gra, w której używa się płytek, oznaczonych okresloną liczbą oczek, nazywanych kamieniami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
domiś 11
domki 8Forma podstawowa: domka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
domku 10Forma podstawowa: domek
Opis: rodzaj ciasta przygotowywanego na zimno z herbatników i masy (głównie serowej, np. z serka homogenizowanego) oraz dodatków (polewy, cukierków do ozdoby itp.), który przypomina kształetm domek - jest
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: domek
Opis: rodzaj ciasta przygotowywanego na zimno z herbatników i masy (głównie serowej, np. z serka homogenizowanego) oraz dodatków (polewy, cukierków do ozdoby itp.), który przypomina kształetm domek - jest
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
domom 8Forma podstawowa: dom
Opis: ród, rodzina, dynastia, szczególnie wtedy, gdy rodzina jest wpływowa, zamożna lub utytułowana, także kiedy mowa o panieńskim nazwisku kobiety.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
domów 11Forma podstawowa: dom
Opis: ród, rodzina, dynastia, szczególnie wtedy, gdy rodzina jest wpływowa, zamożna lub utytułowana, także kiedy mowa o panieńskim nazwisku kobiety.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
domrą 11Forma podstawowa: domra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
domrę 11Forma podstawowa: domra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
domro 7Forma podstawowa: domra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
domry 8Forma podstawowa: domra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
domyj 10Forma podstawowa: domyć
Część mowy/forma fleksyjna:
domył 10Forma podstawowa: domyć
Część mowy/forma fleksyjna:
donat 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
donem 7Forma podstawowa: don
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: don
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dongi 8Forma podstawowa: dong
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
donie 6Forma podstawowa: don
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
donną 10Forma podstawowa: donna
Opis: żartobliwie o młodej pannie, dziewczęciu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
donny 7Forma podstawowa: donna
Opis: żartobliwie o młodej pannie, dziewczęciu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
donom 7Forma podstawowa: don
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
donos 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
donów 10Forma podstawowa: don
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
doors 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
doorz 6Forma podstawowa: doorać
Część mowy/forma fleksyjna:
dopal 8Forma podstawowa: dopalić
Część mowy/forma fleksyjna:
dopaś 11Forma podstawowa: dopaść
Część mowy/forma fleksyjna:
dopić 12Część mowy/forma fleksyjna:
dopij 9Forma podstawowa: dopić
Część mowy/forma fleksyjna:
dopił 9Forma podstawowa: dopić
Część mowy/forma fleksyjna:
doprą 11Forma podstawowa: doprzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
doprę 11Forma podstawowa: doprzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
dorad 7Forma podstawowa: dorada
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dornu 8Forma podstawowa: dorn
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dorny 7Forma podstawowa: dorn
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dorób 12Forma podstawowa: dorobić
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dorsz 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dorwę 10Forma podstawowa: dorwać
Część mowy/forma fleksyjna:
dosól 11Forma podstawowa: dosolić
Część mowy/forma fleksyjna:
dosuw 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dosyp 8Forma podstawowa: dosypać
Część mowy/forma fleksyjna:
dosyt 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
doślą 15Forma podstawowa: dosłać
Część mowy/forma fleksyjna:
dośle 11Forma podstawowa: dosłać
Część mowy/forma fleksyjna:
dośni 10Forma podstawowa: dośnić
Część mowy/forma fleksyjna:
dośpi 11Forma podstawowa: dospać
Część mowy/forma fleksyjna:
dotąd 12Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
dotlą 12Forma podstawowa: dotlić
Część mowy/forma fleksyjna:
dotlę 12Forma podstawowa: dotlić
Część mowy/forma fleksyjna:
dotop 8Forma podstawowa: dotopić
Część mowy/forma fleksyjna:
dotrą 11Forma podstawowa: dotrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
dotrę 11Forma podstawowa: dotrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
dotyk 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
doula 9
doule 9Forma podstawowa: doula
douli 9Forma podstawowa: doula
dowag 8Forma podstawowa: dowaga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dowie 6Forma podstawowa: dowiedzieć
Część mowy/forma fleksyjna:
downa 6Forma podstawowa: down
Opis: głupek, idiota, ktoś o niskim poziomie intelektualnym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
downy 7Forma podstawowa: down
Opis: głupek, idiota, ktoś o niskim poziomie intelektualnym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
dowód 11Opis: urzędowy dokument, który coś poświadcza.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dowóź 18Forma podstawowa: dowozić
Część mowy/forma fleksyjna:
doyen 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dozom 7Forma podstawowa: doza
Opis: przen. porcja, pewna ilość (np. dodatek, domieszka) czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dozuj 10Forma podstawowa: dozuć
Część mowy/forma fleksyjna:
dożął 16Forma podstawowa: dożąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dożęć 19Forma podstawowa: dożąć
dożnę 14Forma podstawowa: dożąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dożom 11Forma podstawowa: doża
Opis: tytuł przysługujący władcom (najwyższym urzędnikom) Republiki Weneckiej i Genui.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dożów 14Forma podstawowa: doża
Opis: tytuł przysługujący władcom (najwyższym urzędnikom) Republiki Weneckiej i Genui.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dożrą 14Forma podstawowa: dożreć
Część mowy/forma fleksyjna:
dożre 10Forma podstawowa: dożreć
Część mowy/forma fleksyjna:
dożuj 14Forma podstawowa: dożuć
Część mowy/forma fleksyjna:
dożuł 14Forma podstawowa: dożuć
Część mowy/forma fleksyjna:
dożyć 16Część mowy/forma fleksyjna:
dożyw 11Forma podstawowa: dożywić
Część mowy/forma fleksyjna:
dójce 13Forma podstawowa: dójka
Opis: kobieta, która doi krowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dójką 17Forma podstawowa: dójka
Opis: kobieta, która doi krowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dójko 13Forma podstawowa: dójka
Opis: kobieta, która doi krowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dójmy 14Forma podstawowa: doić
Część mowy/forma fleksyjna:
draba 8Forma podstawowa: drab
Opis: żołnierz, szeregowy piechoty w wojsku polskim XV i XVI wieku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drabi 8Forma podstawowa: drab
Opis: żołnierz, szeregowy piechoty w wojsku polskim XV i XVI wieku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
draby 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
draga 8Opis: urządzenie połowowe, rodzaj włoka bez skrzydeł, używane do dennych połowów morskich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dragę 12Forma podstawowa: draga
Opis: urządzenie połowowe, rodzaj włoka bez skrzydeł, używane do dennych połowów morskich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dragm 9Forma podstawowa: dragma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drago 8Forma podstawowa: draga
Opis: urządzenie połowowe, rodzaj włoka bez skrzydeł, używane do dennych połowów morskich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dragu 10Forma podstawowa: drag
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
draka 7Opis: konflikt.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drakę 11Forma podstawowa: draka
Opis: konflikt.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
draki 7Forma podstawowa: drake
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
drako 7Forma podstawowa: draka
Opis: konflikt.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drama 7Opis: metoda edukacyjna - rodzaj teatru, odgrywanie ról.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dramę 11Forma podstawowa: drama
Opis: metoda edukacyjna - rodzaj teatru, odgrywanie ról.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dramo 7Forma podstawowa: drama
Opis: metoda edukacyjna - rodzaj teatru, odgrywanie ról.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dramy 8Forma podstawowa: dram
Opis: w metrologii: jednostka masy, 1/16 uncji lub 1,771 g.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: drama
Opis: metoda edukacyjna - rodzaj teatru, odgrywanie ról.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
draża 10Opis: okrągły, drobny cukierek z nadzieniem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drażę 14Forma podstawowa: draża
Opis: okrągły, drobny cukierek z nadzieniem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drażń 16Forma podstawowa: drażnić
Część mowy/forma fleksyjna:
drażo 10Forma podstawowa: draża
Opis: okrągły, drobny cukierek z nadzieniem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drąca 11Forma podstawowa: drzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
drące 11Forma podstawowa: drzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
drący 12Forma podstawowa: drzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
drąga 12Forma podstawowa: drąg
Opis: długi, szeroki, mocny i zazwyczaj ciężki pręt.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drągi 12Forma podstawowa: drąg
Opis: długi, szeroki, mocny i zazwyczaj ciężki pręt.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
drągu 14Forma podstawowa: drąg
Opis: długi, szeroki, mocny i zazwyczaj ciężki pręt.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drążę 18Forma podstawowa: drążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dredy 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dresa 6Forma podstawowa: dres
Opis: członek subkultury młodzieżowej ubrany na co dzień w dres.
dresu 8Forma podstawowa: dres
Opis: członek subkultury młodzieżowej ubrany na co dzień w dres.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drętw 11Forma podstawowa: drętwa
Opis: ogólna nazwa ryby morskiej z rodzaju Torpedo, charakteryzującej się tym, że między grzbietem i płetwami piersiowymi ma narządy wytwarzające napięcie elektryczne, służące do obrony lub do ranienia zdo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drgaj 10Forma podstawowa: drgać
Opis: ulegać wstrząsom
Część mowy/forma fleksyjna:
drgał 10Forma podstawowa: drgać
Opis: ulegać wstrząsom
Część mowy/forma fleksyjna:
drgań 14Forma podstawowa: drganie
Opis: zjawisko fizyczne polegające na wahaniu w czasie wielkości fizycznych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drgną 12Forma podstawowa: drgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
drgnę 12Forma podstawowa: drgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
driad 7Forma podstawowa: driada
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drobi 8Forma podstawowa: drób
Opis: mięso drobiu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drocz 7Forma podstawowa: droczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
drogą 12Forma podstawowa: droga
Opis: wszelki szlak komunikacyjny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: drogi
Opis: taki, do którego ktoś żywi serdeczne uczucia, bliski komuś, ważny dla kogoś.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
drogę 12Forma podstawowa: droga
Opis: wszelki szlak komunikacyjny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drogi 8Opis: taki, do którego ktoś żywi serdeczne uczucia, bliski komuś, ważny dla kogoś.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
drona 6
droną 10Forma podstawowa: drona
dropy 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
druga 10Forma podstawowa: drug
Opis: godzina - czternasta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: drugi
Opis: kolejny, niekoniecznie taki, który rzeczywiście następuje po pierwszym.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
drugi 10Forma podstawowa: drug
Opis: kolejny, niekoniecznie taki, który rzeczywiście następuje po pierwszym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
druki 9Forma podstawowa: druk
Opis: publikacja tekstu albo ilustracji w gazecie lub książce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
druku 11Forma podstawowa: druk
Opis: publikacja tekstu albo ilustracji w gazecie lub książce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
druty 10Forma podstawowa: drut
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
druza 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
druzg 10Forma podstawowa: druzga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
druzo 8Forma podstawowa: druza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
druzy 9Forma podstawowa: druz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: druza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drużb 14Forma podstawowa: drużba
Opis: przyjaźń.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drwal 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drwią 10Forma podstawowa: drwić
Część mowy/forma fleksyjna:
drwom 7Forma podstawowa: drwa
Opis: drewno w polanach przeznaczone do palenia ognia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dryft 12Opis: niestabilność parametrów urządzenia w czasie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dryfu 13Forma podstawowa: dryf
Opis: uporządkowany ruch ładunków wynikający z faktu przyłożenia pola elektrycznego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dryfy 12Forma podstawowa: dryf
Opis: uporządkowany ruch ładunków wynikający z faktu przyłożenia pola elektrycznego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dryga 9Opis: rodzaj sieci rybackiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drygi 9Forma podstawowa: dryga
Opis: rodzaj sieci rybackiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drygo 9Forma podstawowa: dryga
Opis: rodzaj sieci rybackiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dryle 8Forma podstawowa: dryl
Opis: Mandrillus leucophaeus – gatunek małpy wąskonosej z rodziny makakowatych, blisko spokrewniony z mandrylem, od którego różni się głównie jednolitym ubarwieniem twarzy, zamieszkuje zalesione tereny w N
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drylu 10Forma podstawowa: dryl
Opis: Mandrillus leucophaeus – gatunek małpy wąskonosej z rodziny makakowatych, blisko spokrewniony z mandrylem, od którego różni się głównie jednolitym ubarwieniem twarzy, zamieszkuje zalesione tereny w N
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drzyj 9Forma podstawowa: drzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
drzym 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: drzymać
Część mowy/forma fleksyjna:
drżał 12Forma podstawowa: drżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
drżąc 15Forma podstawowa: drżeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
drżeć 15Część mowy/forma fleksyjna:
dualu 11Forma podstawowa: dual
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dubia 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dubie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dubla 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duble 11Forma podstawowa: dubel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dublę 15Forma podstawowa: dubla
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dubli 11Forma podstawowa: dubel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dubla
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dublu 13Forma podstawowa: dubel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dubnu 12Forma podstawowa: dubno
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dubom 11Forma podstawowa: duby
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ducem 10Forma podstawowa: duce
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ducha 11Forma podstawowa: duch
Opis: rodzaj zjawy, często wyobrażenie umarłego wizytującego świat żywych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duchn 11
ducia 9Forma podstawowa: duć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
ducie 9Forma podstawowa: duto
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duciu 11Forma podstawowa: duć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
dudce 10Forma podstawowa: dudka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dudek 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dudka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dudka 10Forma podstawowa: dudek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dudek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dudką 14Forma podstawowa: dudka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dudkę 14Forma podstawowa: dudka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dudki 10Forma podstawowa: dudek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
dudko 10Forma podstawowa: dudka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dudom 10Forma podstawowa: duda
Opis: artysta-muzyk grający na dudach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dudy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dudów 13Forma podstawowa: duda
Opis: artysta-muzyk grający na dudach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duduś 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dudze 9Forma podstawowa: duga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dufał 14Forma podstawowa: dufać
Część mowy/forma fleksyjna:
dufna 12Forma podstawowa: dufny
Opis: pewny siebie, pyszny, zadufany w sobie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dufną 16Forma podstawowa: dufny
Opis: pewny siebie, pyszny, zadufany w sobie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dufne 12Forma podstawowa: dufny
Opis: pewny siebie, pyszny, zadufany w sobie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dugom 11Forma podstawowa: duga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duhom 11Forma podstawowa: duha
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dujmy 12Forma podstawowa: duć
Część mowy/forma fleksyjna:
dujże 14Forma podstawowa: duć
Część mowy/forma fleksyjna:
dukaj 11Forma podstawowa: dukać
Część mowy/forma fleksyjna:
dukał 11Forma podstawowa: dukać
Część mowy/forma fleksyjna:
dukań 15Forma podstawowa: dukać
dukat 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duklą 14Forma podstawowa: dukla
Opis: wąski, prostokątny szybik wykonany w celu zbadania lub poszukiwania złoża.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duklę 14Forma podstawowa: dukla
Opis: wąski, prostokątny szybik wykonany w celu zbadania lub poszukiwania złoża.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dukli 10Forma podstawowa: dukla
Opis: wąski, prostokątny szybik wykonany w celu zbadania lub poszukiwania złoża.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duksa 9Forma podstawowa: dux
Opis: wódz armii rzymskiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dulce 10Forma podstawowa: dulec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dulka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dulcz 10Forma podstawowa: dulczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dulił 11Forma podstawowa: dulić
Część mowy/forma fleksyjna:
dulka 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dulki 10Forma podstawowa: dulka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dulmy 11Forma podstawowa: dulić
Część mowy/forma fleksyjna:
dułaś 14Forma podstawowa: duć
Część mowy/forma fleksyjna:
dułby 13Forma podstawowa: duć
Część mowy/forma fleksyjna:
dułeś 14Forma podstawowa: duć
Część mowy/forma fleksyjna:
dumaj 11Forma podstawowa: dumać
Część mowy/forma fleksyjna:
dumał 11Forma podstawowa: dumać
Część mowy/forma fleksyjna:
dumań 15Forma podstawowa: dumać
dumce 10Forma podstawowa: dumiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
dumek 10Forma podstawowa: dumka
Opis: rodzaj wiersza.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dumka 10Opis: rodzaj wiersza.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dumki 10Forma podstawowa: dumka
Opis: rodzaj wiersza.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dummy 11
dumną 13Forma podstawowa: dumny
Opis: przenośnie: taki, który wygląda dostojnie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dumne 9Forma podstawowa: dumny
Opis: przenośnie: taki, który wygląda dostojnie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dumni 9Forma podstawowa: dumny
Opis: przenośnie: taki, który wygląda dostojnie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dumny 10Opis: przenośnie: taki, który wygląda dostojnie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dunit 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dunką 13Forma podstawowa: dunka
Opis: mieszkanka Danii, kobieta pochodzenia duńskiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dunki 9Forma podstawowa: dunka
Opis: mieszkanka Danii, kobieta pochodzenia duńskiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dunst 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duola 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duolę 13Forma podstawowa: duola
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duoli 9Forma podstawowa: duola
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dupcz 10Forma podstawowa: dupczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dupie 9Forma podstawowa: dupa
Opis: oferma, frajer.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dupin 9Forma podstawowa: dupina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dupka 10Forma podstawowa: dupek
Opis: zdrobniale: dupa - tylna część ciała, u człowieka: z pośladkami, u zwierzęcia: tam, gdzie tylne łapy są przymocowane do tułowia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dupką 14Forma podstawowa: dupka
Opis: zdrobniale: dupa - tylna część ciała, u człowieka: z pośladkami, u zwierzęcia: tam, gdzie tylne łapy są przymocowane do tułowia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dupki 10Forma podstawowa: dupka
Opis: zdrobniale: dupa - tylna część ciała, u człowieka: z pośladkami, u zwierzęcia: tam, gdzie tylne łapy są przymocowane do tułowia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duplą 14Forma podstawowa: dupla
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duple 10Forma podstawowa: dupla
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dupne 9Forma podstawowa: dupny
Opis: w gwarze śląskiej: bardzo duży.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dupni 9Forma podstawowa: dupny
Opis: w gwarze śląskiej: bardzo duży.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dupny 10Opis: w gwarze śląskiej: bardzo duży.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dupsk 10Forma podstawowa: dupsko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dural 9Opis: skrótowe określenie duraluminium.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
durną 12Forma podstawowa: durny
Opis: zazwyczaj o człowieku: bardzo głupi - taki, którego sprawność intelektualna jest bardzo mała, niemądry.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
durni 8Forma podstawowa: dureń
Opis: głupek, bałwan, idiota.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
durów 12Forma podstawowa: dur
Opis: jedna z tonacji w muzyce
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: durum
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
durrą 12Forma podstawowa: durra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
durze 8Forma podstawowa: dur
Opis: jedna z tonacji w muzyce
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
durzy 9Forma podstawowa: durzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dusić 13Część mowy/forma fleksyjna:
dusił 10Forma podstawowa: dusić
Część mowy/forma fleksyjna:
dusza 8Opis: osoba (lub grupa ludzi) odgrywająca główną, przewodnią rolę w jakimś przedsięwzięciu lub strukturze.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duszą 12Forma podstawowa: dusić
Część mowy/forma fleksyjna:
dusze 8Forma podstawowa: dusza
Opis: osoba (lub grupa ludzi) odgrywająca główną, przewodnią rolę w jakimś przedsięwzięciu lub strukturze.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duszę 12Forma podstawowa: dusić
Część mowy/forma fleksyjna:
duszo 8Forma podstawowa: dusza
Opis: osoba (lub grupa ludzi) odgrywająca główną, przewodnią rolę w jakimś przedsięwzięciu lub strukturze.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duszy 9Forma podstawowa: dusza
Opis: osoba (lub grupa ludzi) odgrywająca główną, przewodnią rolę w jakimś przedsięwzięciu lub strukturze.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duśmy 14Forma podstawowa: dusić
Część mowy/forma fleksyjna:
duśże 16Forma podstawowa: dusić
Część mowy/forma fleksyjna:
dutki 10Forma podstawowa: dutka
Opis: używana niegdyś nazwa piszczałki, fujarki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dużej 14Forma podstawowa: duży
Opis: znaczący, ważny, poważny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dużym 14Forma podstawowa: duży
Opis: znaczący, ważny, poważny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dwoić 11Część mowy/forma fleksyjna:
dwoją 12Forma podstawowa: dwoić
Część mowy/forma fleksyjna:
dwora 6Forma podstawowa: dwór
Opis: świta, najbliższe otoczenie panującego: rodzina, dworzanie, urzędnicy, fraucymer, orszak.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dworu 8Forma podstawowa: dwór
Opis: świta, najbliższe otoczenie panującego: rodzina, dworzanie, urzędnicy, fraucymer, orszak.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dwory 7Forma podstawowa: dwór
Opis: świta, najbliższe otoczenie panującego: rodzina, dworzanie, urzędnicy, fraucymer, orszak.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dwója 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dwóje 12Forma podstawowa: dwója
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dwójo 12Forma podstawowa: dwója
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dybać 14Część mowy/forma fleksyjna:
dybaj 11Forma podstawowa: dybać
dybań 15Forma podstawowa: dybać
dybek 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dybel 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dybie 9Forma podstawowa: dyba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dybię 13Forma podstawowa: dybać
Część mowy/forma fleksyjna:
dybki 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dybla 10Forma podstawowa: dybel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyble 10Forma podstawowa: dybel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyblu 12Forma podstawowa: dybel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dybów 13Forma podstawowa: dyby
Opis: Dybów - wieś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dybuk 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dybże 13Forma podstawowa: dybać
Część mowy/forma fleksyjna:
dycha 10Forma podstawowa: dychać
Opis: kwota, 10 jednostek.
Część mowy/forma fleksyjna:
dychą 14Forma podstawowa: dycha
Opis: kwota, 10 jednostek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dychy 11Forma podstawowa: dych
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dydek 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dydka 9Forma podstawowa: dydek
Opis: pierś w gwarze poznańskiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dydko
Opis: pierś w gwarze poznańskiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dydki 9Forma podstawowa: dydek
Opis: pieniądze.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dydko 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dydku 11Forma podstawowa: dydek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dydko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dydol 9Forma podstawowa: dydolić
Część mowy/forma fleksyjna:
dydym 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dygać 14Część mowy/forma fleksyjna:
dygał 11Forma podstawowa: dygać
Część mowy/forma fleksyjna:
dygną 13Forma podstawowa: dygnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dygnę 13Forma podstawowa: dygnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dygom 10Forma podstawowa: dyg
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dygów 13Forma podstawowa: dyg
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyktą 13Forma podstawowa: dykta
Opis: bardzo tani alkohol, spożywany przez osoby uzależnione, najczęściej skażony etanol.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dykto 9Forma podstawowa: dykta
Opis: bardzo tani alkohol, spożywany przez osoby uzależnione, najczęściej skażony etanol.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dykty 10Forma podstawowa: dykta
Opis: bardzo tani alkohol, spożywany przez osoby uzależnione, najczęściej skażony etanol.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyląż 16Opis: chrząszcz z rodziny kózkowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dylem 9Forma podstawowa: dyl
Opis: długi i ciężki kloc, najczęściej drewniany, służący do podtrzymywania, mocowania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dylic 9Forma podstawowa: dylica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dylin 8Forma podstawowa: dylina
Opis: podłoga wykonan z dylów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyluj 12Forma podstawowa: dylować
Część mowy/forma fleksyjna:
dymam 9Forma podstawowa: dymać
Część mowy/forma fleksyjna:
dymek 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dymka
Opis: tkanina bawełniana, konopna lub lniana w splocie atłasowym, jednobarwna lub w pasy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dymić 13Część mowy/forma fleksyjna:
dymie 8Forma podstawowa: dym
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dyma
Opis: tkanina bawełniana, konopna lub lniana w splocie atłasowym, jednobarwna lub w pasy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dymię 12Forma podstawowa: dymić
Część mowy/forma fleksyjna:
dymił 10Forma podstawowa: dymić
Część mowy/forma fleksyjna:
dymka 9Forma podstawowa: dymek
Opis: tkanina bawełniana, konopna lub lniana w splocie atłasowym, jednobarwna lub w pasy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: tkanina bawełniana, konopna lub lniana w splocie atłasowym, jednobarwna lub w pasy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dymkę 13Forma podstawowa: dymka
Opis: tkanina bawełniana, konopna lub lniana w splocie atłasowym, jednobarwna lub w pasy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dymki 9Forma podstawowa: dymek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
dymko 9Forma podstawowa: dymka
Opis: tkanina bawełniana, konopna lub lniana w splocie atłasowym, jednobarwna lub w pasy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dymna 8Forma podstawowa: dymny
Opis: taki, który pod względem aromatu przywodzi na myśl dym.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dymną 12Forma podstawowa: dymna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dymny
Opis: taki, który pod względem aromatu przywodzi na myśl dym.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dymne 8Forma podstawowa: dymna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dymno 8Opis: tak, że tworzy się dym, że od dymu powietrze jest zamglone, nieprzezroczyste.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
dymny 9Opis: taki, który pod względem aromatu przywodzi na myśl dym.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dymom 9Forma podstawowa: dyma
Opis: tkanina bawełniana, konopna lub lniana w splocie atłasowym, jednobarwna lub w pasy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dymów 12Forma podstawowa: dym
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dynar 7Opis: historyczna arabska złota moneta, bita w VII–XV wieku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dynda 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dynią 11Forma podstawowa: dynia
Opis: Cucurbita – rodzaj roślin jednorocznych z rodziny dyniowatych obejmujący około 20 gatunków.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dynie 7Forma podstawowa: dynia
Opis: Cucurbita – rodzaj roślin jednorocznych z rodziny dyniowatych obejmujący około 20 gatunków.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dynom 8Forma podstawowa: dyn
Opis: jednostka siły, pochodna w układzie miar CGS, jest to siła nadająca ciału o masie 1 grama przyspieszenie równe 1 cm/s².
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dyna
Opis: jednostka siły, pochodna w układzie miar CGS, jest to siła nadająca ciału o masie 1 grama przyspieszenie równe 1 cm/s².
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyonu 9Forma podstawowa: dyon
Opis: jednostka taktyczna złożona z maksymalnie pięciu okrętów tego samego typu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyony 8Forma podstawowa: dyon
Opis: jednostka taktyczna złożona z maksymalnie pięciu okrętów tego samego typu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyrda 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dyrdać
Część mowy/forma fleksyjna:
dyrem 8Forma podstawowa: dyro
dyrom 8Forma podstawowa: dyra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyrów 11Forma podstawowa: dyro
dysce 8Forma podstawowa: dyska
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyską 12Forma podstawowa: dyska
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyszą 11Forma podstawowa: dysza
Opis: rura o zmiennym przekroju wewnętrznym, używana do kontroli prędkości, koncentracji lub kształtu płynu, który wypływa z dyszy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dysze 7Forma podstawowa: dycha
Opis: kwota, 10 jednostek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dysza
Opis: rura o zmiennym przekroju wewnętrznym, używana do kontroli prędkości, koncentracji lub kształtu płynu, który wypływa z dyszy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyszę 11Forma podstawowa: dyszeć
Część mowy/forma fleksyjna:
dyszo 7Forma podstawowa: dysza
Opis: rura o zmiennym przekroju wewnętrznym, używana do kontroli prędkości, koncentracji lub kształtu płynu, który wypływa z dyszy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyszy 8Forma podstawowa: dysza
Opis: rura o zmiennym przekroju wewnętrznym, używana do kontroli prędkości, koncentracji lub kształtu płynu, który wypływa z dyszy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dyszeć
Część mowy/forma fleksyjna:
dytka 9Forma podstawowa: dytek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dytku 11Forma podstawowa: dytek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyzie 7Forma podstawowa: dyza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dyzio
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
dyzmę 12Forma podstawowa: dyzma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyzmo 8Forma podstawowa: dyzma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyzom 8Forma podstawowa: dyza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dzban 8Opis: naczynie zwężone u góry, posiadające zwykle jedno ucho.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dzetą 11Forma podstawowa: dzeta
Opis: szósta litera alfabetu greckiego, w greckim systemie liczbowym oznacza liczbę 7.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dzeto 7Forma podstawowa: dzeta
Opis: szósta litera alfabetu greckiego, w greckim systemie liczbowym oznacza liczbę 7.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dzety 8Forma podstawowa: dzeta
Opis: szósta litera alfabetu greckiego, w greckim systemie liczbowym oznacza liczbę 7.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dziać 11Część mowy/forma fleksyjna:
dziad 7Opis: rzep - owoc (niełupka) łopianu, który pokryty jest kolcami/haczykami, dzięki którym wczepia się w futro zwierząt, roznoszących w ten sposób jego nasiona.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dział 8Opis: osoby pracujące w danej jednostce organizacyjnej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dziań 12Forma podstawowa: dziać
dzicy 8Forma podstawowa: dziki
Opis: człowiek dziki, niecywilizowany.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dzicz 7Opis: miejsce, w którym istnieje dzika przyroda, niezmodyfikowana przez człowieka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dziczyć
Opis: miejsce, w którym istnieje dzika przyroda, niezmodyfikowana przez człowieka.
Część mowy/forma fleksyjna:
dzida 7Opis: najgorsza ocena w szkole (zazwyczaj jedynka).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: najgorsza ocena w szkole (zazwyczaj jedynka).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dzidą 11Forma podstawowa: dzida
Opis: najgorsza ocena w szkole (zazwyczaj jedynka).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dzido 7Forma podstawowa: dzida
Opis: najgorsza ocena w szkole (zazwyczaj jedynka).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dzida
Opis: najgorsza ocena w szkole (zazwyczaj jedynka).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dzidy 8Forma podstawowa: dzida
Opis: najgorsza ocena w szkole (zazwyczaj jedynka).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dzida
Opis: najgorsza ocena w szkole (zazwyczaj jedynka).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
dziej 8Forma podstawowa: dziać
Część mowy/forma fleksyjna:
dzieł 8Forma podstawowa: dzieło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dzież 10Forma podstawowa: dzieża
Opis: drewniane naczynie, które służyło do wyrobu ciasta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dzika 7Forma podstawowa: dzik
Opis: Sus scrofa – gatunek dużego lądowego ssaka łożyskowego z rzędu parzystokopytnych, jedyny przedstawiciel dziko żyjących świniowatych w Europie, przodek świni domowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dziką 11Forma podstawowa: dzika
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dziki
Opis: człowiek dziki, niecywilizowany.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dziki 7Forma podstawowa: dzik
Opis: Sus scrofa – gatunek dużego lądowego ssaka łożyskowego z rzędu parzystokopytnych, jedyny przedstawiciel dziko żyjących świniowatych w Europie, przodek świni domowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dzika
Opis: człowiek dziki, niecywilizowany.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
dziko 7Forma podstawowa: dzika
Opis: dziwnie, nietypowo, tak, że wydaje się nienaturalne, niespotykanie, wyjątkowo.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: dziwnie, nietypowo, tak, że wydaje się nienaturalne, niespotykanie, wyjątkowo.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
dziku 9Forma podstawowa: dzik
Opis: Sus scrofa – gatunek dużego lądowego ssaka łożyskowego z rzędu parzystokopytnych, jedyny przedstawiciel dziko żyjących świniowatych w Europie, przodek świni domowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dziob 8Forma podstawowa: dziobać
Część mowy/forma fleksyjna:
dziób 12Forma podstawowa: dzióbać
Opis: ustnik instrumentów dętych.
Część mowy/forma fleksyjna:
dziuń 14Forma podstawowa: dziunia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dziwa 6Forma podstawowa: dziwo
Opis: coś dziwacznego, zdumiewającego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dziwą 10Forma podstawowa: dziwa
Opis: rozpustnica.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dziwy
Opis: dziwny, nietypowy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dziwę 10Forma podstawowa: dziwa
Opis: rozpustnica.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dziwi 6Forma podstawowa: dziwić
Część mowy/forma fleksyjna:
dziwy 7Forma podstawowa: dziw
Opis: dziwny, nietypowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: dziwny, nietypowy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dzwon 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dźati 15
dźgać 21Część mowy/forma fleksyjna:
dźgam 17Forma podstawowa: dźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
dżaga 12Opis: bardzo atrakcyjna kobieta lub dziewczyna, która ubiera się wyzywająco i jest obiektem pożądania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżagę 16Forma podstawowa: dżaga
Opis: bardzo atrakcyjna kobieta lub dziewczyna, która ubiera się wyzywająco i jest obiektem pożądania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżago 12Forma podstawowa: dżaga
Opis: bardzo atrakcyjna kobieta lub dziewczyna, która ubiera się wyzywająco i jest obiektem pożądania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżaul 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżdżą 19Forma podstawowa: dżdża
Opis: drobny deszcz.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżdże 15Forma podstawowa: dżdża
Opis: drobny deszcz.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżdżę 19Forma podstawowa: dżdżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dżdżu 17Forma podstawowa: deszcz
Opis: nagromadzenie czegoś, fizycznego lub nie, co spada na kogoś (w sensie materialnym lub nie).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżdży 16Forma podstawowa: dżdża
Opis: drobny deszcz.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dżdżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dżetu 13Forma podstawowa: dżet
Opis: ozdoba w postaci mocno wypolerowanego czarnego paciorka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżety 12Forma podstawowa: dżet
Opis: ozdoba w postaci mocno wypolerowanego czarnego paciorka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżina 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżinę 14Forma podstawowa: dżina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżini 10Forma podstawowa: dżina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżinn 10Opis: duch rodzący się z ognia bez dymu, element mitycznych wierzeń Arabii.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżino 10Forma podstawowa: dżina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżiny 11Forma podstawowa: dżin
Opis: duch rodzący się z ognia bez dymu, element mitycznych wierzeń Arabii.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: dżina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
dżipa 11Forma podstawowa: dżip
Opis: określenie samochodu terenowego niezależnie od jego producenta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżudo 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżule 13Forma podstawowa: dżul
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżuli 13Forma podstawowa: dżul
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżulu 15Forma podstawowa: dżul
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżuma 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżumę 17Forma podstawowa: dżuma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżumo 13Forma podstawowa: dżuma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżumy 14Forma podstawowa: dżuma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
daboj 10Forma podstawowa: daboja
dacan 7
dachy 10Forma podstawowa: dach
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dacią 11Forma podstawowa: dacia
Opis: marka rumuńskich samochodów osobowych i dostawczych powstała w 1952 roku pod nazwą Uzina de Autoturisme Pitești w mieście Mioveni.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dacie 7Forma podstawowa: data
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dacij 9Forma podstawowa: dacia
Opis: marka rumuńskich samochodów osobowych i dostawczych powstała w 1952 roku pod nazwą Uzina de Autoturisme Pitești w mieście Mioveni.
dacza 7Opis: mały domek letniskowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dacze 7Forma podstawowa: dacza
Opis: mały domek letniskowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
daczo 7Forma podstawowa: dacza
Opis: mały domek letniskowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
daczy 8Forma podstawowa: dacza
Opis: mały domek letniskowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dafne 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dainą 10Forma podstawowa: daina
Opis: litewska pieśń ludowa, inaczej daina.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dainę 10Forma podstawowa: daina
Opis: litewska pieśń ludowa, inaczej daina.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dairy 7
dajce 9Forma podstawowa: dajka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dajka 9Forma podstawowa: dajk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dajkę 13Forma podstawowa: dajka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dajmy 10Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Część mowy/forma fleksyjna:
dajna 8Opis: litewska pieśń ludowa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dajno 8Forma podstawowa: dajna
Opis: litewska pieśń ludowa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dajny 9Forma podstawowa: dajna
Opis: litewska pieśń ludowa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dajże 12Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Część mowy/forma fleksyjna:
dakce 8Forma podstawowa: dakka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dakką 12Forma podstawowa: dakka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dakki 8Forma podstawowa: dakka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dakko 8Forma podstawowa: dakka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dalbą 13Forma podstawowa: dalba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dalbę 13Forma podstawowa: dalba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dalbo 9Forma podstawowa: dalba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dalej 9Forma podstawowa: daleko
Opis: tak, że jest mało prawdopodobne, że ktoś coś robi/zrobi, że ma coś na myśli, że coś jest jego celem albo że coś się z nim stanie.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
dalia 7Opis: ogólna nazwa małych ryb szczupakokształtnych z rodziny muławkowatych (Umbridae) należących do rodzaju Dallia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dalit 8
dalsi 7Forma podstawowa: daleki
Opis: taki, który różni się znacznie od czegoś innego, taki, który nie jest tym czymś, nie jest taki sam, podobny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dałam 9Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Część mowy/forma fleksyjna:
dałaś 12Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Część mowy/forma fleksyjna:
dałby 11Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Część mowy/forma fleksyjna:
damar 7Forma podstawowa: damara
Opis: agatis, soplica, Agathis – rodzaj drzew nagonasiennych z rodziny araukariowatych obejmujący 22 gatunki, występują one na obszarze od południowej części Półwyspu Indochińskiego i Filipin po północno-w
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
damce 8Forma podstawowa: damka
Opis: pionek do gry w warcaby.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
damek 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dames 7Forma podstawowa: damesa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
damka 8Forma podstawowa: damek
Opis: pionek do gry w warcaby.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
damką 12Forma podstawowa: damka
Opis: pionek do gry w warcaby.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
damkę 12Forma podstawowa: damka
Opis: pionek do gry w warcaby.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
damko 8Forma podstawowa: damka
Opis: pionek do gry w warcaby.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
damna 7Forma podstawowa: damno
damno 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
damuś 13Forma podstawowa: damusia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dande 7Forma podstawowa: dandy
dandy 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
danej 8Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: dany
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
danek 7Forma podstawowa: danka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
danem 7Forma podstawowa: dan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dania 6Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
danie 6Forma podstawowa: dana
Opis: w buddyzmie - dar, ofriara, jałmużna, może być materialna, duchowa lub polegać na zapewnieniu człowiekowi, duchowi lub zwierzęciu poczucia bezpieczeństwa, ukojenia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dania
Opis: część posiłku, dania są podawane kolejno, składają się na nie konkretne potrawy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
danio 6Forma podstawowa: dania
Opis: ryba (Brachydanio) z rodziny karpiowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
daniu 8Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
danka 7Forma podstawowa: danek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
danko 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
danku 9Forma podstawowa: dank
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: danko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
danom 7Forma podstawowa: dan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dana
Opis: w buddyzmie - dar, ofriara, jałmużna, może być materialna, duchowa lub polegać na zapewnieniu człowiekowi, duchowi lub zwierzęciu poczucia bezpieczeństwa, ukojenia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
danów 10Forma podstawowa: danowo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dansą 10Forma podstawowa: dansa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
danym 8Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: dana
Opis: w buddyzmie - dar, ofriara, jałmużna, może być materialna, duchowa lub polegać na zapewnieniu człowiekowi, duchowi lub zwierzęciu poczucia bezpieczeństwa, ukojenia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dane
Opis: informacje przetwarzane komputerowo.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dańmi 13Forma podstawowa: dań
Opis: to, co się komuś daje.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
darci 7Forma podstawowa: drzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
darda 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dardą 11Forma podstawowa: darda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
darli 7Forma podstawowa: drzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
darły 9Forma podstawowa: drzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
darmo 7Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
darom 7Forma podstawowa: dar
Opis: "w sensie niematerialnym, np. ""dar życia""."
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
darto 7Forma podstawowa: drzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
darty 8Forma podstawowa: dart
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
daruj 10Forma podstawowa: darować
Opis: rezygnować z czegoś - nie kończyć lub w ogóle nie podjąć jakiegoś działania w wyniku braku chęci swoich, osoby, na którą to działanie byłoby nakierowane lub niesprzyjających warunków, przestawać się
Część mowy/forma fleksyjna:
darzą 10Forma podstawowa: darzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
darzę 10Forma podstawowa: darzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
darzy 7Forma podstawowa: darzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
daszą 10Forma podstawowa: daszyć
daszę 10Forma podstawowa: daszyć
daszy 7Forma podstawowa: daszyć
datek 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
datku 10Forma podstawowa: datek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
datom 8Forma podstawowa: data
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: data
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
datur 9Forma podstawowa: datura
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dawań 12Forma podstawowa: dawanie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dawca 7Opis: człowiek, który coś komuś ofiarowuje, daje, przekazuje komuś jakiś dar.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dawcą 11Forma podstawowa: dawca
Opis: człowiek, który coś komuś ofiarowuje, daje, przekazuje komuś jakiś dar.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dawce 7Forma podstawowa: dawca
Opis: człowiek, który coś komuś ofiarowuje, daje, przekazuje komuś jakiś dar.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: dawka
Opis: przen. porcja, pewna ilość (np. dodatek, domieszka) czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dawcy 8Forma podstawowa: dawca
Opis: człowiek, który coś komuś ofiarowuje, daje, przekazuje komuś jakiś dar.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dawek 7Forma podstawowa: dawka
Opis: przen. porcja, pewna ilość (np. dodatek, domieszka) czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dawka 7Opis: przen. porcja, pewna ilość (np. dodatek, domieszka) czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dawną 10Forma podstawowa: dawny
Opis: taki jak wcześniej.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dawne 6Forma podstawowa: dawny
Opis: taki jak wcześniej.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dawno 6Opis: tak, że już minęło, przeszło, jest bardzo odległe w czasie.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: dawny
Opis: taki jak wcześniej.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
dawny 7Opis: taki jak wcześniej.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dąbek 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dąbki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dąbka 13Forma podstawowa: dąbek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dąbki 13Forma podstawowa: dąbek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: dąbek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dąłby 15Forma podstawowa: dąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dąłem 13Forma podstawowa: dąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dąsaj 12Forma podstawowa: dąsać
Część mowy/forma fleksyjna:
dąsał 12Forma podstawowa: dąsać
Część mowy/forma fleksyjna:
dąsam 11Forma podstawowa: dąsać
Część mowy/forma fleksyjna:
dąsów 14Forma podstawowa: dąs
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dążąc 19Forma podstawowa: dążyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
dążeń 20Forma podstawowa: dążenie
Opis: wysiłek podejmowany w celu osiągnięcia czegoś, tendencja do czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dążmy 16Forma podstawowa: dążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dążyć 20Część mowy/forma fleksyjna:
dążył 17Forma podstawowa: dążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dbale 9Opis: tak, że ktoś o coś lub kogoś dba.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
dbali 9Forma podstawowa: dbały
Opis: taki, który dba o kogoś lub coś.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dbałą 14Forma podstawowa: dbały
Opis: taki, który dba o kogoś lub coś.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dbamy 10Forma podstawowa: dbać
Opis: mieć kogoś ciągle na uwadze, pamiętać, dbać o czyjąś kondycję
Część mowy/forma fleksyjna:
dbasz 8Forma podstawowa: dbać
Opis: mieć kogoś ciągle na uwadze, pamiętać, dbać o czyjąś kondycję
Część mowy/forma fleksyjna:
dealu 9Forma podstawowa: deal
debel 9Opis: łódź wiosłowa dla dwóch osób.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
debet 9Opis: lewa strona konta księgowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
debla 9Forma podstawowa: debel
Opis: łódź wiosłowa dla dwóch osób.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: debl
Opis: mecz tenisa, pingponga, badmintona, w którym przeciwko sobie grają dwie pary zawodników.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deble 9Forma podstawowa: debel
Opis: łódź wiosłowa dla dwóch osób.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: debl
Opis: mecz tenisa, pingponga, badmintona, w którym przeciwko sobie grają dwie pary zawodników.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
debli 9Forma podstawowa: debl
Opis: mecz tenisa, pingponga, badmintona, w którym przeciwko sobie grają dwie pary zawodników.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deblu 11Forma podstawowa: debel
Opis: łódź wiosłowa dla dwóch osób.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: debl
Opis: mecz tenisa, pingponga, badmintona, w którym przeciwko sobie grają dwie pary zawodników.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
debra 8Opis: forma ukształtowania powierzchni ziemi: wąska, płytka, V-kształtna dolina sucha o znacznym i niewyrównanym spadku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
debro 8Forma podstawowa: debra
Opis: forma ukształtowania powierzchni ziemi: wąska, płytka, V-kształtna dolina sucha o znacznym i niewyrównanym spadku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
debry 9Forma podstawowa: debra
Opis: forma ukształtowania powierzchni ziemi: wąska, płytka, V-kształtna dolina sucha o znacznym i niewyrównanym spadku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
decha 9Opis: dziewczyna lub kobieta o bardzo małych piersiach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
decho 9Forma podstawowa: decha
Opis: dziewczyna lub kobieta o bardzo małych piersiach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dechy 10Forma podstawowa: decha
Opis: dziewczyna lub kobieta o bardzo małych piersiach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
decka 8Forma podstawowa: deck
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dedrą 11Forma podstawowa: dedra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dedrę 11Forma podstawowa: dedra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deiks 7Forma podstawowa: deiksa
dejem 9Forma podstawowa: dej
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dekle 8Forma podstawowa: dekiel
Opis: osłona felgi samochodowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dekli 8Forma podstawowa: dekiel
Opis: osłona felgi samochodowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deklu 10Forma podstawowa: dekiel
Opis: osłona felgi samochodowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dekor 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deków 11Forma podstawowa: deka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dekuj 11Forma podstawowa: dekować
Część mowy/forma fleksyjna:
delią 11Forma podstawowa: delia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
delie 7Forma podstawowa: delia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
delię 11Forma podstawowa: delia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
delii 7Forma podstawowa: delia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
della 8Forma podstawowa: dell
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
delle 8Forma podstawowa: dell
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deltą 12Forma podstawowa: delta
Opis: skrzydła samolotów naddźwiękowych i przydźwiękowych, ułożone w charakterystyczny kształt trójkąta równoramiennego (przypominający grecką literę Δ).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deltę 12Forma podstawowa: delta
Opis: skrzydła samolotów naddźwiękowych i przydźwiękowych, ułożone w charakterystyczny kształt trójkąta równoramiennego (przypominający grecką literę Δ).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
delto 8Forma podstawowa: delta
Opis: skrzydła samolotów naddźwiękowych i przydźwiękowych, ułożone w charakterystyczny kształt trójkąta równoramiennego (przypominający grecką literę Δ).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
demom 8Forma podstawowa: demo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
demon 7Opis: osoba o niezwykłym talencie, sile, po prostu niezwykła.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
demos 7
denar 6Opis: w średniowieczu: jednostka monetarna w Europie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
denga 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dengę 12Forma podstawowa: denga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dengo 8Forma podstawowa: denga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
denim 7Opis: ciemny, granatowy jeans.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
denko 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
denna 6Forma podstawowa: denny
Opis: związany z dnem zbiornika.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
denni 6Forma podstawowa: denny
Opis: związany z dnem zbiornika.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
depcę 12Forma podstawowa: deptać
Część mowy/forma fleksyjna:
depną 11Forma podstawowa: depnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
depnę 11Forma podstawowa: depnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
depot 8
derce 7Forma podstawowa: derka
Opis: lichy koc, służący jako prowizoryczne okrycie (najczęściej w czasie snu).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
derek 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: derka
Opis: lichy koc, służący jako prowizoryczne okrycie (najczęściej w czasie snu).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dereń 12Opis: Cornus – rodzaj ozdobnych krzewów z rodziny dereniowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
derik 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
derka 7Forma podstawowa: derek
Opis: lichy koc, służący jako prowizoryczne okrycie (najczęściej w czasie snu).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: derkać
Opis: lichy koc, służący jako prowizoryczne okrycie (najczęściej w czasie snu).
Część mowy/forma fleksyjna:
derką 11Forma podstawowa: derka
Opis: lichy koc, służący jako prowizoryczne okrycie (najczęściej w czasie snu).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
derki 7Forma podstawowa: derka
Opis: lichy koc, służący jako prowizoryczne okrycie (najczęściej w czasie snu).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dermą 11Forma podstawowa: derma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
derom 7Forma podstawowa: dera
Opis: duża, gruba derka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
desce 7Forma podstawowa: deska
Opis: tablica, na której zawieszony jest kosz do koszykówki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deseń 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
desie 6Forma podstawowa: desa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deska 7Opis: tablica, na której zawieszony jest kosz do koszykówki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: tablica, na której zawieszony jest kosz do koszykówki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deską 11Forma podstawowa: deska
Opis: tablica, na której zawieszony jest kosz do koszykówki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deskę 11Forma podstawowa: deska
Opis: tablica, na której zawieszony jest kosz do koszykówki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deski 7Forma podstawowa: deska
Opis: tablica, na której zawieszony jest kosz do koszykówki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: deska
Opis: tablica, na której zawieszony jest kosz do koszykówki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
detto 8
dewiz 6Forma podstawowa: dewizy
Opis: tylko w l.mn.: według polskiego prawa są to papiery wartościowe i inne dokumenty pełniące funkcję środka płatniczego, wystawione w walutach obcych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dewot 7Opis: pogardliwie o osobie nadmiernie eksponującej swoją pobożność.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dezel 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dębem 13Forma podstawowa: dąb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dąb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dębe
Opis: Dębe - wieś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dębią 16Forma podstawowa: dębić
Część mowy/forma fleksyjna:
dębić 17Część mowy/forma fleksyjna:
dębie 12Forma podstawowa: dąb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dębię 16Forma podstawowa: dębić
Część mowy/forma fleksyjna:
dębin 12Forma podstawowa: dębiny
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dębmy 14Forma podstawowa: dębić
Część mowy/forma fleksyjna:
dębom 13Forma podstawowa: dąb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dąb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dębów 16Forma podstawowa: dąb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dębże 16Forma podstawowa: dębić
Część mowy/forma fleksyjna:
dęcia 11Forma podstawowa: dąć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
dęciu 13Forma podstawowa: dąć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
dęder 11Forma podstawowa: dędera
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dędze 11Forma podstawowa: dęga
Opis: sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dęłam 13Forma podstawowa: dąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dętce 12Forma podstawowa: dętka
Opis: komora z elastycznego materiału, wypełniona gazem (najczęściej powietrzem) tłoczonym poprzez wentyl, element ogumienia pojazdów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dętej 13Forma podstawowa: dęty
Opis: zbyt poważny, pompatyczny, świadczący o czyimś nadęciu, sztywności.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dętek 12Forma podstawowa: dętka
Opis: komora z elastycznego materiału, wypełniona gazem (najczęściej powietrzem) tłoczonym poprzez wentyl, element ogumienia pojazdów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dętką 16Forma podstawowa: dętka
Opis: komora z elastycznego materiału, wypełniona gazem (najczęściej powietrzem) tłoczonym poprzez wentyl, element ogumienia pojazdów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dętkę 16Forma podstawowa: dętka
Opis: komora z elastycznego materiału, wypełniona gazem (najczęściej powietrzem) tłoczonym poprzez wentyl, element ogumienia pojazdów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dharm 9Forma podstawowa: dharma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dhoti 9
diacy 8Forma podstawowa: diak
Opis: odmiana tyrystora, dwukierunkowy półprzewodnikowy element wyzwalający, składający się z dwóch połączonych antyrównolegle (równolegle i przeciwsobnie) dynistorów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diada 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diadę 11Forma podstawowa: diada
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diado 7Forma podstawowa: diada
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diady 8Forma podstawowa: diada
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dialu 9Forma podstawowa: dial
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diany 7Forma podstawowa: diana
Opis: koczkodan diana, Cercopithecus diana – ssak z rodziny makakowatych, żyje w wilgotnych, starych lasach tropikalnych Afryki Zachodniej (Sierra Leone, Ghana).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diasa 6Forma podstawowa: dias
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diasi 6Forma podstawowa: dias
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dicta 8Forma podstawowa: dictum
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dienu 8Forma podstawowa: dien
Opis: organiczny związek chemiczny, węglowodór nienasycony, w którym występują dwa wiązania podwójne między atomami węgla.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dieny 7Forma podstawowa: dien
Opis: organiczny związek chemiczny, węglowodór nienasycony, w którym występują dwa wiązania podwójne między atomami węgla.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dierą 10Forma podstawowa: diera
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dierę 10Forma podstawowa: diera
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diero 6Forma podstawowa: diera
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diery 7Forma podstawowa: diera
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dieta 7Opis: restrykcyjna forma odżywiania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dikce 8Forma podstawowa: dikka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dikką 12Forma podstawowa: dikka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dikki 8Forma podstawowa: dikka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dikko 8Forma podstawowa: dikka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dildu 10Forma podstawowa: dildo
diler 7Opis: sprzedawca, dystrybutor narkowyków.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dilów 11Forma podstawowa: dil
dimem 8Forma podstawowa: dim
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dimer 7Opis: najprostszy oligomer, który składa się tylko z dwóch merów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dinar 6Opis: nazwa waluty w wielu krajach, głównie arabskich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diner 6
dingo 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dinka 7
diodą 11Forma podstawowa: dioda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diodo 7Forma podstawowa: dioda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dioli 7Forma podstawowa: diol
Opis: alkohol zawierający dwie grupy hydroksylowe.
diorą 10Forma podstawowa: diora
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diorę 10Forma podstawowa: diora
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dipem 8Forma podstawowa: dip
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dipie 7Forma podstawowa: dip
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dipol 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dipom 8Forma podstawowa: dip
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dipów 11Forma podstawowa: dip
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
direk 7Forma podstawowa: dirka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dirge 8
dirka 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dirkę 11Forma podstawowa: dirka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dirko 7Forma podstawowa: dirka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diruj 10Forma podstawowa: dirować
Część mowy/forma fleksyjna:
disko 7
dissu 8Forma podstawowa: diss
disuj 10Forma podstawowa: disować
ditem 8Forma podstawowa: dit
Opis: jednostka informacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ditom 8Forma podstawowa: dit
Opis: jednostka informacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ditto 8
diucy 10Forma podstawowa: diuk
Opis: osoba nosząca francuski tytuł arystokratyczny najwyższej klasy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diuka 9Forma podstawowa: diuk
Opis: osoba nosząca francuski tytuł arystokratyczny najwyższej klasy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diuki 9Forma podstawowa: diuk
Opis: osoba nosząca francuski tytuł arystokratyczny najwyższej klasy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
diuku 11Forma podstawowa: diuk
Opis: osoba nosząca francuski tytuł arystokratyczny najwyższej klasy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diuna 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diuno 8Forma podstawowa: diuna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diwem 7Forma podstawowa: diw
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diwie 6Forma podstawowa: diwa
Opis: gwiazda aktorstwa lub tańca.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diwów 10Forma podstawowa: diw
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
długą 16Forma podstawowa: długi
Opis: taki, który ma pewną określoną długość.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
długi 12Forma podstawowa: dług
Opis: taki, który ma pewną określoną długość.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
długu 14Forma podstawowa: dług
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dłuto 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dłutu 13Forma podstawowa: dłuto
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dłużą 18Forma podstawowa: dłużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dmące 12Forma podstawowa: dąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
dmący 13Forma podstawowa: dąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
dmuch 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dnach 9Forma podstawowa: dna
Opis: choroba charakteryzująca się nawracającymi epizodami ostrego zapalenia stawów – zaczerwienionego, tkliwego, gorącego obrzęku stawu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dnami 7Forma podstawowa: dna
Opis: choroba charakteryzująca się nawracającymi epizodami ostrego zapalenia stawów – zaczerwienionego, tkliwego, gorącego obrzęku stawu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dno
Opis: pogardliwie: kompletny ignorant, zero, stosowane także w odniesieniu do osoby zgniłej moralnie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dnawą 10Forma podstawowa: dnawy
Opis: związany z dną, dotyczący dny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dnieć 11Część mowy/forma fleksyjna:
dniem 7Forma podstawowa: dzień
Opis: określony termin, data
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dniom 7Forma podstawowa: dzień
Opis: określony termin, data
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dobić 13Forma podstawowa: dobicie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dobie 8Forma podstawowa: doba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dobił 10Forma podstawowa: dobić
Część mowy/forma fleksyjna:
dobok 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dobra 8Opis: waluta Wysp Świętego Tomasza i Książęcej.
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: dobro
Opis: dobroć - cecha osoby, która kieruje się w postępowaniu życzliwością i łagodnością.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dobrą 12Forma podstawowa: dobra
Opis: waluta Wysp Świętego Tomasza i Książęcej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dobre 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dobro 8Opis: dobroć - cecha osoby, która kieruje się w postępowaniu życzliwością i łagodnością.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dobru 10Forma podstawowa: dobro
Opis: dobroć - cecha osoby, która kieruje się w postępowaniu życzliwością i łagodnością.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dobry 9Opis: właściwy, ten, co trzeba, taki, jak trzeba.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dobyć 14Forma podstawowa: dobycie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dobył 11Forma podstawowa: dobyć
Część mowy/forma fleksyjna:
doceń 13Forma podstawowa: docenić
Część mowy/forma fleksyjna:
docuć 14Forma podstawowa: docucić
Część mowy/forma fleksyjna:
dodać 12Część mowy/forma fleksyjna:
dodam 8Forma podstawowa: dodać
Część mowy/forma fleksyjna:
dodań 13Forma podstawowa: dodanie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
doduś 13Forma podstawowa: dodusić
Część mowy/forma fleksyjna:
dogną 12Forma podstawowa: dogiąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dognę 12Forma podstawowa: dogiąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dogol 9Forma podstawowa: dogolić
Część mowy/forma fleksyjna:
dogów 12Forma podstawowa: dog
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dogra 8Forma podstawowa: dograć
Część mowy/forma fleksyjna:
doili 7Forma podstawowa: doić
Część mowy/forma fleksyjna:
doiło 8Forma podstawowa: doić
Część mowy/forma fleksyjna:
doiną 10Forma podstawowa: doina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
doisz 6Forma podstawowa: doić
Część mowy/forma fleksyjna:
doiwo 6Opis: udój, dojenie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dojdą 13Forma podstawowa: dojść
Część mowy/forma fleksyjna:
dojdę 13Forma podstawowa: dojść
Część mowy/forma fleksyjna:
dojeb 10Forma podstawowa: dojebać
Część mowy/forma fleksyjna:
dojem 9Forma podstawowa: dojeść
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: dój
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dojęć 17Forma podstawowa: dojąć
dojmą 13Forma podstawowa: dojąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dojmę 13Forma podstawowa: dojąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dojna 8Forma podstawowa: dojny
Opis: taki, który daje mleko, o samicy zwierząt hodowlanych.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dojne 8Forma podstawowa: dojny
Opis: taki, który daje mleko, o samicy zwierząt hodowlanych.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dojni 8Forma podstawowa: dojny
Opis: taki, który daje mleko, o samicy zwierząt hodowlanych.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dojów 12Forma podstawowa: dój
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dojść 17Forma podstawowa: dojście
Opis: droga.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna:
dokąd 12Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
doker 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dokuj 11Forma podstawowa: dokować
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: dokuć
Część mowy/forma fleksyjna:
dokuł 11Forma podstawowa: dokuć
Część mowy/forma fleksyjna:
dolać 12Część mowy/forma fleksyjna:
dolał 9Forma podstawowa: dolać
Część mowy/forma fleksyjna:
dolań 13Forma podstawowa: dolać
dolar 7Opis: bardzo rozpowszechniona nazwa waluty funkcjonującej w wielu krajach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dolby 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dolca 8Forma podstawowa: dolec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
doleć 12Forma podstawowa: dolecieć
Część mowy/forma fleksyjna:
doleż 11Forma podstawowa: doleżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
dolin 7Forma podstawowa: dolina
Opis: w gwarze złodziejskiej kieszeń.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dolly 9
dolną 11Forma podstawowa: dolny
Opis: minimalny, najmniejszy z dopuszczalnych.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dolne 7Forma podstawowa: dolny
Opis: minimalny, najmniejszy z dopuszczalnych.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dolni 7Forma podstawowa: dolny
Opis: minimalny, najmniejszy z dopuszczalnych.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dolot 8Opis: manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragmentlotu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dołaź 16Forma podstawowa: dołazić
Część mowy/forma fleksyjna:
dołek 9Opis: małe wgłębienie w ciele.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dołem 9Forma podstawowa: dół
Opis: coś, co jest niżej położone.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dołki 9Forma podstawowa: dołek
Opis: małe wgłębienie w ciele.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dołom 9Forma podstawowa: doły
Opis: biedni ludzie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dołów 12Forma podstawowa: dołowić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: doły
Opis: biedni ludzie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
domek 8Opis: rodzaj ciasta przygotowywanego na zimno z herbatników i masy (głównie serowej, np. z serka homogenizowanego) oraz dodatków (polewy, cukierków do ozdoby itp.), który przypomina kształetm domek - jest
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: domka
Opis: rodzaj ciasta przygotowywanego na zimno z herbatników i masy (głównie serowej, np. z serka homogenizowanego) oraz dodatków (polewy, cukierków do ozdoby itp.), który przypomina kształetm domek - jest
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
domem 8Forma podstawowa: dom
Opis: ród, rodzina, dynastia, szczególnie wtedy, gdy rodzina jest wpływowa, zamożna lub utytułowana, także kiedy mowa o panieńskim nazwisku kobiety.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
domin 7Forma podstawowa: domina
Opis: kobieta lubiąca dominować nad swoim partnerem w pożyciu seksualnym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
domki 8Forma podstawowa: domek
Opis: rodzaj ciasta przygotowywanego na zimno z herbatników i masy (głównie serowej, np. z serka homogenizowanego) oraz dodatków (polewy, cukierków do ozdoby itp.), który przypomina kształetm domek - jest
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: domek
Opis: rodzaj ciasta przygotowywanego na zimno z herbatników i masy (głównie serowej, np. z serka homogenizowanego) oraz dodatków (polewy, cukierków do ozdoby itp.), który przypomina kształetm domek - jest
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
domów 11Forma podstawowa: domówić
Część mowy/forma fleksyjna:
domra 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
domrą 11Forma podstawowa: domrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
domrę 11Forma podstawowa: domrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
domyć 13Część mowy/forma fleksyjna:
donat 7Forma podstawowa: donata
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
donga 8Forma podstawowa: dong
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dongu 10Forma podstawowa: dong
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
donic 7Forma podstawowa: donica
Opis: duża doniczka - naczynie do hodowania roślin.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
donie 6Forma podstawowa: don
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: donia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
donna 6Opis: żartobliwie o młodej pannie, dziewczęciu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
donnę 10Forma podstawowa: donna
Opis: żartobliwie o młodej pannie, dziewczęciu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
donno 6Forma podstawowa: donna
Opis: żartobliwie o młodej pannie, dziewczęciu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
donom 7Forma podstawowa: don
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
donor 6Opis: cząsteczka, pojedynczy atom lub jon, który dostarcza elektron, proton, grupę funkcyjną lub określony jon innym cząsteczkom w trakcie reakcji chemicznej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
donoś 10Forma podstawowa: donosić
Część mowy/forma fleksyjna:
donów 10Forma podstawowa: don
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
donuć 13Forma podstawowa: donucić
Część mowy/forma fleksyjna:
dopał 9
dopis 7Opis: to, co zostało dopisane, dodana adnotacja.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dopną 11Forma podstawowa: dopiąć
Opis: osiągnąć coś, o co się starało.
Część mowy/forma fleksyjna:
dopnę 11Forma podstawowa: dopiąć
Opis: osiągnąć coś, o co się starało.
Część mowy/forma fleksyjna:
dorny 7Forma podstawowa: dorn
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
dorwą 10Forma podstawowa: dorwać
Część mowy/forma fleksyjna:
doryć 12Część mowy/forma fleksyjna:
doryj 9Forma podstawowa: doryć
Część mowy/forma fleksyjna:
dorył 9Forma podstawowa: doryć
Część mowy/forma fleksyjna:
dosra 6Forma podstawowa: dosrać
Część mowy/forma fleksyjna:
dosuń 14Forma podstawowa: dosunąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dosyć 12Część mowy/forma fleksyjna:
doślę 15Forma podstawowa: dosłać
Część mowy/forma fleksyjna:
dotli 8Forma podstawowa: dotlić
Część mowy/forma fleksyjna:
dotną 11Forma podstawowa: dociąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dotnę 11Forma podstawowa: dociąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dotuj 11Forma podstawowa: dotować
Część mowy/forma fleksyjna:
doucz 9Forma podstawowa: douczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
doulą 13Forma podstawowa: doula
doulę 13Forma podstawowa: doula
doulo 9Forma podstawowa: doula
dowal 7Forma podstawowa: dowalić
Część mowy/forma fleksyjna:
doważ 10Forma podstawowa: doważyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dowie 6Forma podstawowa: dow
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dowoź 14Forma podstawowa: dowozić
Część mowy/forma fleksyjna:
dowóz 10Opis: czynność dowiezienia lub dowożenia towaru w jakieś miejsce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dozie 6Forma podstawowa: doza
Opis: przen. porcja, pewna ilość (np. dodatek, domieszka) czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dozna 6Forma podstawowa: doznać
Część mowy/forma fleksyjna:
dozór 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dozuj 10Forma podstawowa: dozować
Część mowy/forma fleksyjna:
dożąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
dożną 14Forma podstawowa: dożąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dożrę 14Forma podstawowa: dożreć
Część mowy/forma fleksyjna:
dożuć 17Część mowy/forma fleksyjna:
dożyc 12Forma podstawowa: dożyca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dożyj 13Forma podstawowa: dożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dożył 13Forma podstawowa: dożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dójek 13Forma podstawowa: dójka
Opis: kobieta, która doi krowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dójka 13Opis: kobieta, która doi krowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dójkę 17Forma podstawowa: dójka
Opis: kobieta, która doi krowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dójki 13Forma podstawowa: dójka
Opis: kobieta, która doi krowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dójże 16Forma podstawowa: doić
Część mowy/forma fleksyjna:
drabi 8Forma podstawowa: drabie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
draby 9Forma podstawowa: drab
Opis: żołnierz, szeregowy piechoty w wojsku polskim XV i XVI wieku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
drace 7Forma podstawowa: draka
Opis: konflikt.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
draft 11Opis: sposób wybierania nowych graczy do lig zawodowych, najczęściej spośród młodych zawodników, rozpoczynających karierę profesjonalną.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
draga 8Forma podstawowa: drag
Opis: urządzenie połowowe, rodzaj włoka bez skrzydeł, używane do dennych połowów morskich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dragą 12Forma podstawowa: draga
Opis: urządzenie połowowe, rodzaj włoka bez skrzydeł, używane do dennych połowów morskich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dragi 8Forma podstawowa: drag
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: draga
Opis: urządzenie połowowe, rodzaj włoka bez skrzydeł, używane do dennych połowów morskich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drajw 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
draką 11Forma podstawowa: draka
Opis: konflikt.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
draki 7Forma podstawowa: draka
Opis: konflikt.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drała 8Część mowy/forma fleksyjna: wykrzyknik
drama 7Forma podstawowa: dram
Opis: w metrologii: jednostka masy, 1/16 uncji lub 1,771 g.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dramą 11Forma podstawowa: drama
Opis: metoda edukacyjna - rodzaj teatru, odgrywanie ról.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drani 6Forma podstawowa: drań
Opis: łajdak, człowiek podły, nikczemnik.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dratw 7Forma podstawowa: dratwa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drażą 14Forma podstawowa: draża
Opis: okrągły, drobny cukierek z nadzieniem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
draże 10Forma podstawowa: draża
Opis: okrągły, drobny cukierek z nadzieniem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
draży 11Forma podstawowa: draża
Opis: okrągły, drobny cukierek z nadzieniem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drącą 15Forma podstawowa: drzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
drąga 12Forma podstawowa: drąg
Opis: długi, szeroki, mocny i zazwyczaj ciężki pręt.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drągi 12Forma podstawowa: drąg
Opis: długi, szeroki, mocny i zazwyczaj ciężki pręt.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drągu 14Forma podstawowa: drąg
Opis: długi, szeroki, mocny i zazwyczaj ciężki pręt.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drążą 18Forma podstawowa: drążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
drąży 15Forma podstawowa: drążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dread 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dreda 7Forma podstawowa: dred
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dredy 8Forma podstawowa: dred
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drenu 8Forma podstawowa: dren
Opis: przewód hydrotechniczny, ułożony zwykle pod powierzchnią ziemi, odprowadzający nadmiar wód gruntowych z jakiegoś terenu i zabezpieczający przed szkodliwym działaniem filtracji, która powoduje zmiany
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dreny 7Forma podstawowa: dren
Opis: przewód hydrotechniczny, ułożony zwykle pod powierzchnią ziemi, odprowadzający nadmiar wód gruntowych z jakiegoś terenu i zabezpieczający przed szkodliwym działaniem filtracji, która powoduje zmiany
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dresy 7Forma podstawowa: dres
Opis: członek subkultury młodzieżowej ubrany na co dzień w dres.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dręcz 11Forma podstawowa: dręczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
drgać 13Opis: ulegać wstrząsom
Część mowy/forma fleksyjna:
drgam 9Forma podstawowa: drgać
Opis: ulegać wstrząsom
Część mowy/forma fleksyjna:
drink 7Opis: napój, często alkoholowy, który jest podawany w specyficznej formie w barach, klubach, restauracjach itp. (uwaga, nazwy drinków często są chrematonimami).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drobi 8Forma podstawowa: drobić
Część mowy/forma fleksyjna:
droga 8Opis: wszelki szlak komunikacyjny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: drogi
Opis: taki, do którego ktoś żywi serdeczne uczucia, bliski komuś, ważny dla kogoś.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
drogi 8Forma podstawowa: droga
Opis: wszelki szlak komunikacyjny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drogo 8Forma podstawowa: droga
Opis: wszelki szlak komunikacyjny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: drogi
Opis: taki, do którego ktoś żywi serdeczne uczucia, bliski komuś, ważny dla kogoś.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Opis: tak, że trzeba dużo zapłacić.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
dronę 10Forma podstawowa: drona
drono 6Forma podstawowa: drona
dront 7Opis: wymarły ptak nielot, poszczególne gatunki tego ptaka obecnie klasyfikowane są w obrębie rodziny gołębiowatych (Columbidae), w podrodzinie owocożerów (Ptilinopodinae), dawniej ptak ten lokowany był w
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drony 7Forma podstawowa: drona
dropi 7Forma podstawowa: drop
Opis: Macrolepiota procera (Scop.) Singer – gatunek grzyba należący do rodziny pieczarkowatych (Agaricaceae), dość pospolity na terenie całej Polski, gdzie występuje od lata do późnej jesieni, rosnąć na br
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drops 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drozd 7Opis: ptak, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w obrębie rodziny drozdowatych (Turdidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: ptak, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w obrębie rodziny drozdowatych (Turdidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drożą 14Forma podstawowa: drożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
drożę 14Forma podstawowa: drożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
droży 11Forma podstawowa: drożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
druga 10Opis: godzina - czternasta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drugą 14Forma podstawowa: druga
Opis: godzina - czternasta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: drugi
Opis: kolejny, niekoniecznie taki, który rzeczywiście następuje po pierwszym.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
drugi 10Opis: kolejny, niekoniecznie taki, który rzeczywiście następuje po pierwszym.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
drugu 12Forma podstawowa: drug
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
druha 10Forma podstawowa: druh
Opis: przyjaciel, kompan, towarzysz, osoba, z którą pozostaje się w bliskich stosunkach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
druhu 12Forma podstawowa: druh
Opis: przyjaciel, kompan, towarzysz, osoba, z którą pozostaje się w bliskich stosunkach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
druhy 11Forma podstawowa: druh
Opis: przyjaciel, kompan, towarzysz, osoba, z którą pozostaje się w bliskich stosunkach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
druid 9Opis: w literaturze fantastycznej: czarownik wykorzystujący moc natury, przyrody.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
druta 9Forma podstawowa: drut
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drutu 11Forma podstawowa: drut
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
druty 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
druza 8Forma podstawowa: druz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
druzą 12Forma podstawowa: druza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
druzę 12Forma podstawowa: druza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drwić 11Część mowy/forma fleksyjna:
drwię 10Forma podstawowa: drwić
Część mowy/forma fleksyjna:
drwij 8Forma podstawowa: drwić
Część mowy/forma fleksyjna:
drwił 8Forma podstawowa: drwić
Część mowy/forma fleksyjna:
drwin 6Forma podstawowa: drwina
Opis: odzywka słowna, mająca na celu obrażenie kogoś lub czegoś, będąca wyrazem tego, że nie traktuje się kogoś lub czegoś poważnie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dryga 9Forma podstawowa: drygać
Opis: rodzaj sieci rybackiej.
Część mowy/forma fleksyjna:
drygą 13Forma podstawowa: dryga
Opis: rodzaj sieci rybackiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drygę 13Forma podstawowa: dryga
Opis: rodzaj sieci rybackiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drygi 9Forma podstawowa: dryg
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drygu 11Forma podstawowa: dryg
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dryla 8Forma podstawowa: dryl
Opis: Mandrillus leucophaeus – gatunek małpy wąskonosej z rodziny makakowatych, blisko spokrewniony z mandrylem, od którego różni się głównie jednolitym ubarwieniem twarzy, zamieszkuje zalesione tereny w N
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dryli 8Forma podstawowa: dryl
Opis: Mandrillus leucophaeus – gatunek małpy wąskonosej z rodziny makakowatych, blisko spokrewniony z mandrylem, od którego różni się głównie jednolitym ubarwieniem twarzy, zamieszkuje zalesione tereny w N
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drynd 8Forma podstawowa: drynda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drzeć 11Część mowy/forma fleksyjna:
drzem 7Forma podstawowa: drzemać
Część mowy/forma fleksyjna:
drzew 6Forma podstawowa: drzewo
Opis: graf, który jest acykliczny i spójny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drzon 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drzwi 6Opis: przenośnie - dostęp do czegoś, możliwość osiągnięcia czegoś, na drodze do czego stoją jakieś przeszkody do pokonania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drżeń 16Forma podstawowa: drżenie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drżyj 13Forma podstawowa: drżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
duale 9Forma podstawowa: dual
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duali 9Forma podstawowa: dual
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duant 9Opis: część cyklotronu, jedna z dwóch elektrod wnękowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dubas 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dubel 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dubla 11Forma podstawowa: dubel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dublą 15Forma podstawowa: dubla
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duble 11Forma podstawowa: dubla
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dublo 11Forma podstawowa: dubla
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dubnu 12Forma podstawowa: dubn
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dubny 11Forma podstawowa: dubn
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dubów 14Forma podstawowa: duby
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duchu 13Forma podstawowa: duch
Opis: rodzaj zjawy, często wyobrażenie umarłego wizytującego świat żywych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duchy 12Forma podstawowa: duch
Opis: rodzaj zjawy, często wyobrażenie umarłego wizytującego świat żywych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ducie 9Forma podstawowa: duć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
ducom 10Forma podstawowa: duce
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duców 13Forma podstawowa: duce
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dudce 10Forma podstawowa: dudka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dudek 10Forma podstawowa: dudki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dudka 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dudką 14Forma podstawowa: dudka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dudkę 14Forma podstawowa: dudka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dudki 10Forma podstawowa: dudek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dudka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dudka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dudko 10Forma podstawowa: dudka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dudku 12Forma podstawowa: dudek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dudek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dudlą 14Forma podstawowa: dudlić
Część mowy/forma fleksyjna:
dudlę 14Forma podstawowa: dudlić
Część mowy/forma fleksyjna:
dudli 10Forma podstawowa: dudlić
Część mowy/forma fleksyjna:
dudni 9Forma podstawowa: dudnić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: dudnieć
Część mowy/forma fleksyjna:
dudom 10Forma podstawowa: duda
Opis: artysta-muzyk grający na dudach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duetu 11Forma podstawowa: duet
Opis: utwór do wykonywania przez dwa instrumenty, rozpisany na dwa głosy (linie melodyczne).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duety 10Forma podstawowa: duet
Opis: utwór do wykonywania przez dwa instrumenty, rozpisany na dwa głosy (linie melodyczne).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dufać 17Część mowy/forma fleksyjna:
dufaj 14Forma podstawowa: dufać
Część mowy/forma fleksyjna:
dufam 13Forma podstawowa: dufać
Część mowy/forma fleksyjna:
dufań 18Forma podstawowa: dufać
dufni 12Forma podstawowa: dufny
Opis: pewny siebie, pyszny, zadufany w sobie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dufny 13Opis: pewny siebie, pyszny, zadufany w sobie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dując 15Forma podstawowa: duć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
dukać 14Część mowy/forma fleksyjna:
dukam 10Forma podstawowa: dukać
Część mowy/forma fleksyjna:
dukat 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dukla 10Opis: wąski, prostokątny szybik wykonany w celu zbadania lub poszukiwania złoża.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dukle 10Forma podstawowa: dukla
Opis: wąski, prostokątny szybik wykonany w celu zbadania lub poszukiwania złoża.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duklo 10Forma podstawowa: dukla
Opis: wąski, prostokątny szybik wykonany w celu zbadania lub poszukiwania złoża.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dukną 13Forma podstawowa: duknąć
duknę 13Forma podstawowa: duknąć
duksy 10Forma podstawowa: dux
Opis: wódz armii rzymskiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
duktu 12Forma podstawowa: dukt
Opis: prosta droga w lesie powstała przez wycięcie drzew
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dukty 11Forma podstawowa: dukt
Opis: prosta droga w lesie powstała przez wycięcie drzew
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duląc 14Forma podstawowa: dulić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
dulcz 10Forma podstawowa: dulczeć
Opis: wykonywać jakąś czynność, jakieś zadanie z ogromnym wysiłkiem.
Część mowy/forma fleksyjna:
dulek 10Forma podstawowa: dulka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duleń 15Forma podstawowa: dulić
dulić 14Część mowy/forma fleksyjna:
dulką 14Forma podstawowa: dulka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dulkę 14Forma podstawowa: dulka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dulko 10Forma podstawowa: dulka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dulże 13Forma podstawowa: dulić
Część mowy/forma fleksyjna:
dułam 11Forma podstawowa: duć
Część mowy/forma fleksyjna:
dułem 11Forma podstawowa: duć
Część mowy/forma fleksyjna:
dumać 14Część mowy/forma fleksyjna:
dumam 10Forma podstawowa: dumać
Część mowy/forma fleksyjna:
dumce 10Forma podstawowa: dumca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: dumka
Opis: rodzaj wiersza.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dumie 9Forma podstawowa: duma
Opis: gatunek epicko-liryczny w literaturze ukraińskiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dumką 14Forma podstawowa: dumka
Opis: rodzaj wiersza.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dumkę 14Forma podstawowa: dumka
Opis: rodzaj wiersza.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dumko 10Forma podstawowa: dumka
Opis: rodzaj wiersza.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dumna 9Forma podstawowa: dumny
Opis: przenośnie: taki, który wygląda dostojnie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dumom 10Forma podstawowa: duma
Opis: gatunek epicko-liryczny w literaturze ukraińskiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dunce 9Forma podstawowa: dunka
Opis: mieszkanka Danii, kobieta pochodzenia duńskiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dunek 9Forma podstawowa: dunka
Opis: mieszkanka Danii, kobieta pochodzenia duńskiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dunka 9Opis: mieszkanka Danii, kobieta pochodzenia duńskiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dunkę 13Forma podstawowa: dunka
Opis: mieszkanka Danii, kobieta pochodzenia duńskiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dunko 9Forma podstawowa: dunka
Opis: mieszkanka Danii, kobieta pochodzenia duńskiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duolą 13Forma podstawowa: duola
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duole 9Forma podstawowa: duola
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duolo 9Forma podstawowa: duola
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dupce 10Forma podstawowa: dupka
Opis: zdrobniale: dupa - tylna część ciała, u człowieka: z pośladkami, u zwierzęcia: tam, gdzie tylne łapy są przymocowane do tułowia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dupci 10Forma podstawowa: dupcia
Opis: zdrobniale: dupa - tylna część ciała, u człowieka: z pośladkami, u zwierzęcia: tam, gdzie tylne łapy są przymocowane do tułowia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dupek 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dupka
Opis: zdrobniale: dupa - tylna część ciała, u człowieka: z pośladkami, u zwierzęcia: tam, gdzie tylne łapy są przymocowane do tułowia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dupka 10Opis: zdrobniale: dupa - tylna część ciała, u człowieka: z pośladkami, u zwierzęcia: tam, gdzie tylne łapy są przymocowane do tułowia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dupkę 14Forma podstawowa: dupka
Opis: zdrobniale: dupa - tylna część ciała, u człowieka: z pośladkami, u zwierzęcia: tam, gdzie tylne łapy są przymocowane do tułowia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dupki 10Forma podstawowa: dupek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
dupko 10Forma podstawowa: dupka
Opis: zdrobniale: dupa - tylna część ciała, u człowieka: z pośladkami, u zwierzęcia: tam, gdzie tylne łapy są przymocowane do tułowia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dupku 12Forma podstawowa: dupek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dupla 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duplę 14Forma podstawowa: dupla
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dupli 10Forma podstawowa: dupla
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duplo 10Forma podstawowa: dupla
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dupna 9Forma podstawowa: dupny
Opis: w gwarze śląskiej: bardzo duży.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dupną 13Forma podstawowa: dupnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: dupny
Opis: w gwarze śląskiej: bardzo duży.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dupnę 13Forma podstawowa: dupnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dupol 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dupom 10Forma podstawowa: dupa
Opis: oferma, frajer.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duran 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
durem 9Forma podstawowa: dur
Opis: jedna z tonacji w muzyce
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dureń 14Opis: głupek, bałwan, idiota.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
durna 8Forma podstawowa: durny
Opis: zazwyczaj o człowieku: bardzo głupi - taki, którego sprawność intelektualna jest bardzo mała, niemądry.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
durne 8Forma podstawowa: durny
Opis: zazwyczaj o człowieku: bardzo głupi - taki, którego sprawność intelektualna jest bardzo mała, niemądry.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
durni 8Forma podstawowa: durny
Opis: zazwyczaj o człowieku: bardzo głupi - taki, którego sprawność intelektualna jest bardzo mała, niemądry.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
durno 8Opis: próżno, niepotrzebnie, bezcelowo, nie wiadomo po co.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: durny
Opis: zazwyczaj o człowieku: bardzo głupi - taki, którego sprawność intelektualna jest bardzo mała, niemądry.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
durny 9Opis: zazwyczaj o człowieku: bardzo głupi - taki, którego sprawność intelektualna jest bardzo mała, niemądry.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
durom 9Forma podstawowa: dur
Opis: jedna z tonacji w muzyce
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: durum
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
durra 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
durrę 12Forma podstawowa: durra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
durro 8Forma podstawowa: durra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
durry 9Forma podstawowa: durra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
durum 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duryt 10Opis: główny składnik durynu, odmiany węgla kamiennego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
durzą 12Forma podstawowa: durzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
durzę 12Forma podstawowa: durzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
duser 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duszą 12Forma podstawowa: dusza
Opis: osoba (lub grupa ludzi) odgrywająca główną, przewodnią rolę w jakimś przedsięwzięciu lub strukturze.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dusze 8Forma podstawowa: duha
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dusz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duszę 12Forma podstawowa: dusza
Opis: osoba (lub grupa ludzi) odgrywająca główną, przewodnią rolę w jakimś przedsięwzięciu lub strukturze.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dutek 10Forma podstawowa: dutka
Opis: używana niegdyś nazwa piszczałki, fujarki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dutem 10Forma podstawowa: duto
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dutki 10Forma podstawowa: dutka
Opis: używana niegdyś nazwa piszczałki, fujarki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
dutom 10Forma podstawowa: duto
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dwoił 8Forma podstawowa: dwoić
Część mowy/forma fleksyjna:
dwoin 6Forma podstawowa: dwoina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dwoje 8Forma podstawowa: dwa
Część mowy/forma fleksyjna: liczebnik główny
dwoję 12Forma podstawowa: dwoić
Część mowy/forma fleksyjna:
dwoma 7Forma podstawowa: dwa
Część mowy/forma fleksyjna: liczebnik główny
dwóch 13Forma podstawowa: dwa
Część mowy/forma fleksyjna: liczebnik główny
dwóją 16Forma podstawowa: dwója
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dwóję 16Forma podstawowa: dwója
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dybał 11Forma podstawowa: dybać
Część mowy/forma fleksyjna:
dybek 10Forma podstawowa: dybki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dybią 13Forma podstawowa: dybać
Część mowy/forma fleksyjna:
dybie 9Forma podstawowa: dybać
Część mowy/forma fleksyjna:
dybki 10Forma podstawowa: dybek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: dybka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
dybli 10Forma podstawowa: dybel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dybmy 11Forma podstawowa: dybać
Część mowy/forma fleksyjna:
dybom 10Forma podstawowa: dyba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dyby
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dybów 13Forma podstawowa: dyba
Opis: Dybów - wieś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dybowo
Opis: Dybowo - wieś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dycha 10Opis: kwota, 10 jednostek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dychę 14Forma podstawowa: dycha
Opis: kwota, 10 jednostek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dycho 10Forma podstawowa: dycha
Opis: kwota, 10 jednostek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dychu 12Forma podstawowa: dych
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dychy 11Forma podstawowa: dycha
Opis: kwota, 10 jednostek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dygaj 11Forma podstawowa: dygać
Część mowy/forma fleksyjna:
dygam 10Forma podstawowa: dygać
Część mowy/forma fleksyjna:
dygań 15Forma podstawowa: dygać
dygot 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dygów 13Forma podstawowa: dygowo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyguj 13Forma podstawowa: dygować
Część mowy/forma fleksyjna:
dykta 9Opis: bardzo tani alkohol, spożywany przez osoby uzależnione, najczęściej skażony etanol.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyktę 13Forma podstawowa: dykta
Opis: bardzo tani alkohol, spożywany przez osoby uzależnione, najczęściej skażony etanol.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dylom 9Forma podstawowa: dyl
Opis: długi i ciężki kloc, najczęściej drewniany, służący do podtrzymywania, mocowania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dylów 12Forma podstawowa: dyl
Opis: długi i ciężki kloc, najczęściej drewniany, służący do podtrzymywania, mocowania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dymać 13Część mowy/forma fleksyjna:
dymaj 10Forma podstawowa: dymać
Część mowy/forma fleksyjna:
dymał 10Forma podstawowa: dymać
Część mowy/forma fleksyjna:
dymań 14Forma podstawowa: dymać
dymce 9Forma podstawowa: dymka
Opis: tkanina bawełniana, konopna lub lniana w splocie atłasowym, jednobarwna lub w pasy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dymek 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dymem 9Forma podstawowa: dym
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dymią 12Forma podstawowa: dymić
Część mowy/forma fleksyjna:
dymię 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dymką 13Forma podstawowa: dymka
Opis: tkanina bawełniana, konopna lub lniana w splocie atłasowym, jednobarwna lub w pasy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dymki 9Forma podstawowa: dymek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dymka
Opis: tkanina bawełniana, konopna lub lniana w splocie atłasowym, jednobarwna lub w pasy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dymku 11Forma podstawowa: dymek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dymek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dymmy 10Forma podstawowa: dymić
Część mowy/forma fleksyjna:
dymna 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dymne 8Forma podstawowa: dymny
Opis: taki, który pod względem aromatu przywodzi na myśl dym.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dymni 8Forma podstawowa: dymny
Opis: taki, który pod względem aromatu przywodzi na myśl dym.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dymno 8Forma podstawowa: dymny
Opis: taki, który pod względem aromatu przywodzi na myśl dym.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
dymom 9Forma podstawowa: dym
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dymów 12Forma podstawowa: dymówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dymże 12Forma podstawowa: dymić
Część mowy/forma fleksyjna:
dynam 8Forma podstawowa: dynamo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dynda 8Forma podstawowa: dyndać
Część mowy/forma fleksyjna:
dynia 7Opis: Cucurbita – rodzaj roślin jednorocznych z rodziny dyniowatych obejmujący około 20 gatunków.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dynie 7Forma podstawowa: dyn
Opis: jednostka siły, pochodna w układzie miar CGS, jest to siła nadająca ciału o masie 1 grama przyspieszenie równe 1 cm/s².
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dyna
Opis: jednostka siły, pochodna w układzie miar CGS, jest to siła nadająca ciału o masie 1 grama przyspieszenie równe 1 cm/s².
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dynię 11Forma podstawowa: dynia
Opis: Cucurbita – rodzaj roślin jednorocznych z rodziny dyniowatych obejmujący około 20 gatunków.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dynio 7Forma podstawowa: dynia
Opis: Cucurbita – rodzaj roślin jednorocznych z rodziny dyniowatych obejmujący około 20 gatunków.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dynks 8Opis: wihajster, który stanowi sprytne rozwiązanie techniczne.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dynod 8Forma podstawowa: dynoda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyrdy 9Forma podstawowa: dyrda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Część mowy/forma fleksyjna:
dyrze 7Forma podstawowa: dyra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dysek 8Forma podstawowa: dyska
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyska 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyskę 12Forma podstawowa: dyska
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyski 8Forma podstawowa: dysk
Opis: struktura kręgosłupa występująca między trzonami kręgów i zbudowana z jądra miażdżystego (gęste galaretowate wypełnienie) otoczonego pierścieniem włóknistym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dyska
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dysko 8Forma podstawowa: dyska
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dysku 10Forma podstawowa: dysk
Opis: struktura kręgosłupa występująca między trzonami kręgów i zbudowana z jądra miażdżystego (gęste galaretowate wypełnienie) otoczonego pierścieniem włóknistym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dysza 7Opis: rura o zmiennym przekroju wewnętrznym, używana do kontroli prędkości, koncentracji lub kształtu płynu, który wypływa z dyszy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyszą 11Forma podstawowa: dyszeć
Część mowy/forma fleksyjna:
dyszę 11Forma podstawowa: dysza
Opis: rura o zmiennym przekroju wewnętrznym, używana do kontroli prędkości, koncentracji lub kształtu płynu, który wypływa z dyszy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dytek 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dytki 9Forma podstawowa: dytek
Opis: o pieniądzach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dytko
Opis: o pieniądzach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
dywan 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dywiz 7Opis: łącznik, dzielnik, tiret - drukarski znak graficzny, krótka pozioma kreska umieszczona ponad podstawową linią pisma, służy do oznaczenia łączenia wyrazów złożonych, nazw podwójnych lub przeniesienia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyzie 7Forma podstawowa: dyź
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
dyzma 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyzmą 12Forma podstawowa: dyzma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyzmy 9Forma podstawowa: dyzma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
dyżur 13Opis: wypełnianie obowiązków służbowych według określonych zasad i w określonym czasie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dzeta 7Opis: szósta litera alfabetu greckiego, w greckim systemie liczbowym oznacza liczbę 7.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dzetę 11Forma podstawowa: dzeta
Opis: szósta litera alfabetu greckiego, w greckim systemie liczbowym oznacza liczbę 7.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dziab 8Forma podstawowa: dziabać
Część mowy/forma fleksyjna:
dział 8Forma podstawowa: dziać
Opis: osoby pracujące w danej jednostce organizacyjnej.
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: działo
Opis: broń palna kalibru co najmniej 20 mm.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dziam 7Forma podstawowa: dziamać
Część mowy/forma fleksyjna:
dziar 6Forma podstawowa: dziara
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dzidą 11Forma podstawowa: dzida
Opis: najgorsza ocena w szkole (zazwyczaj jedynka).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dzidę 11Forma podstawowa: dzida
Opis: najgorsza ocena w szkole (zazwyczaj jedynka).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dzida
Opis: najgorsza ocena w szkole (zazwyczaj jedynka).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dzidź 15Forma podstawowa: dzidzia
Opis: niemowlę, małe dziecko.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dziel 7Forma podstawowa: dzielić
Opis: liczyć, wyznaczać iloraz dwóch liczb.
Część mowy/forma fleksyjna:
dzień 12Forma podstawowa: dzienia
Opis: określony termin, data
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dzienie
Opis: określony termin, data
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: określony termin, data
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dzika 7Forma podstawowa: dzik
Opis: Sus scrofa – gatunek dużego lądowego ssaka łożyskowego z rzędu parzystokopytnych, jedyny przedstawiciel dziko żyjących świniowatych w Europie, przodek świni domowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dziki
Opis: człowiek dziki, niecywilizowany.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dziki 7Forma podstawowa: dzik
Opis: Sus scrofa – gatunek dużego lądowego ssaka łożyskowego z rzędu parzystokopytnych, jedyny przedstawiciel dziko żyjących świniowatych w Europie, przodek świni domowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Opis: człowiek dziki, niecywilizowany.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dziko 7Forma podstawowa: dziki
Opis: człowiek dziki, niecywilizowany.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
dziku 9Forma podstawowa: dzik
Opis: Sus scrofa – gatunek dużego lądowego ssaka łożyskowego z rzędu parzystokopytnych, jedyny przedstawiciel dziko żyjących świniowatych w Europie, przodek świni domowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dziób 12Opis: ustnik instrumentów dętych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dziur 8Forma podstawowa: dziura
Opis: otwór w zębie powstały wskutek próchnicy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dziwa 6Opis: rozpustnica.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dziwy
Opis: dziwny, nietypowy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dziwi 6Forma podstawowa: dziwy
Opis: dziwny, nietypowy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dziwo 6Forma podstawowa: dziwa
Opis: rozpustnica.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: coś dziwacznego, zdumiewającego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dziwy
Opis: dziwny, nietypowy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
dziwu 8Forma podstawowa: dziw
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dziwo
Opis: coś dziwacznego, zdumiewającego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dziwy 7Forma podstawowa: dziwa
Opis: rozpustnica.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dzwon 6Forma podstawowa: dzwono
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dzwoń 12Forma podstawowa: dzwonić
Część mowy/forma fleksyjna:
dźgaj 18Forma podstawowa: dźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
dźgał 18Forma podstawowa: dźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
dźgań 22Forma podstawowa: dźgać
dźgną 20Forma podstawowa: dźgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dźgnę 20Forma podstawowa: dźgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dźwig 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżagą 16Forma podstawowa: dżaga
Opis: bardzo atrakcyjna kobieta lub dziewczyna, która ubiera się wyzywająco i jest obiektem pożądania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżagi 12Forma podstawowa: dżaga
Opis: bardzo atrakcyjna kobieta lub dziewczyna, która ubiera się wyzywająco i jest obiektem pożądania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżami 11
dżazu 12Forma podstawowa: dżaz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżazy 11Forma podstawowa: dżaz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżdża 15Opis: drobny deszcz.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżdżą 19Forma podstawowa: dżdżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dżdże 15Forma podstawowa: deszcz
Opis: nagromadzenie czegoś, fizycznego lub nie, co spada na kogoś (w sensie materialnym lub nie).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżdżę 19Forma podstawowa: dżdża
Opis: drobny deszcz.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżdżo 15Forma podstawowa: dżdża
Opis: drobny deszcz.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżemu 13Forma podstawowa: dżem
Opis: porcja dżemu, przetworu owocowego sporządzanego z całych owoców lub ich części, określona ilość dżemu, zazwyczaj słoik.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżemy 12Forma podstawowa: dżem
Opis: porcja dżemu, przetworu owocowego sporządzanego z całych owoców lub ich części, określona ilość dżemu, zazwyczaj słoik.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżezu 12Forma podstawowa: dżez
Opis: żartobliwe określenie pewnej dowolności, improwizowania, wymyślania w muzyce niedżezowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżezy 11Forma podstawowa: dżez
Opis: żartobliwe określenie pewnej dowolności, improwizowania, wymyślania w muzyce niedżezowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżina 10Forma podstawowa: dżin
Opis: duch rodzący się z ognia bez dymu, element mitycznych wierzeń Arabii.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżiną 14Forma podstawowa: dżina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżins 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżinu 12Forma podstawowa: dżin
Opis: duch rodzący się z ognia bez dymu, element mitycznych wierzeń Arabii.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżipy 12Forma podstawowa: dżip
Opis: określenie samochodu terenowego niezależnie od jego producenta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżula 13Forma podstawowa: dżul
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżumą 17Forma podstawowa: dżuma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżynu 13Forma podstawowa: dżyn
Opis: holenderski rodzaj wódki jałowcowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżyny 12Forma podstawowa: dżyn
Opis: holenderski rodzaj wódki jałowcowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik

Wyrazy na literę d o długości 6

daboja 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
daboje 11Forma podstawowa: daboja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dacanu 10Forma podstawowa: dacan
dachem 11Forma podstawowa: dach
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dachom 11Forma podstawowa: dach
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dacha
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dachuj 14Forma podstawowa: dachować
Część mowy/forma fleksyjna:
dacron 8Opis: syntetycze poliestrowe włókno używane np. do produkcji tkanin.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dafnie 11Forma podstawowa: dafnia
Opis: Daphnia – rodzaj słodkowodnych stawonogów zaliczanych do grupy wioślarek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dafnię 15Forma podstawowa: dafnia
Opis: Daphnia – rodzaj słodkowodnych stawonogów zaliczanych do grupy wioślarek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dafnio 11Forma podstawowa: dafnia
Opis: Daphnia – rodzaj słodkowodnych stawonogów zaliczanych do grupy wioślarek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dagach 12Forma podstawowa: daga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dagami 10Forma podstawowa: daga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dagoba 11Opis: typ budowli sakralnej, rodzaj monumentalnego relikwiarza buddyjskiego występujący na Cejlonie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dagobą 15Forma podstawowa: dagoba
Opis: typ budowli sakralnej, rodzaj monumentalnego relikwiarza buddyjskiego występujący na Cejlonie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dagobo 11Forma podstawowa: dagoba
Opis: typ budowli sakralnej, rodzaj monumentalnego relikwiarza buddyjskiego występujący na Cejlonie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dagoby 12Forma podstawowa: dagoba
Opis: typ budowli sakralnej, rodzaj monumentalnego relikwiarza buddyjskiego występujący na Cejlonie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dainie 7Forma podstawowa: daina
Opis: litewska pieśń ludowa, inaczej daina.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dainom 8Forma podstawowa: daina
Opis: litewska pieśń ludowa, inaczej daina.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dająca 14Forma podstawowa: dawać
Opis: udzielać czegoś, np. błogosławieństwa, odpowiedzi, pozwolenia, powodować, że w czyimś życiu zajdzie jakaś zmiana, stanie się on odbiorcą jakichś czynności, procesów.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
dające 14Forma podstawowa: dawać
Opis: udzielać czegoś, np. błogosławieństwa, odpowiedzi, pozwolenia, powodować, że w czyimś życiu zajdzie jakaś zmiana, stanie się on odbiorcą jakichś czynności, procesów.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
dający 15Forma podstawowa: dawać
Opis: udzielać czegoś, np. błogosławieństwa, odpowiedzi, pozwolenia, powodować, że w czyimś życiu zajdzie jakaś zmiana, stanie się on odbiorcą jakichś czynności, procesów.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
dajcie 10Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Część mowy/forma fleksyjna:
dajemy 11Forma podstawowa: dawać
Opis: udzielać czegoś, np. błogosławieństwa, odpowiedzi, pozwolenia, powodować, że w czyimś życiu zajdzie jakaś zmiana, stanie się on odbiorcą jakichś czynności, procesów.
Część mowy/forma fleksyjna:
dajesz 9Forma podstawowa: dawać
Opis: udzielać czegoś, np. błogosławieństwa, odpowiedzi, pozwolenia, powodować, że w czyimś życiu zajdzie jakaś zmiana, stanie się on odbiorcą jakichś czynności, procesów.
Część mowy/forma fleksyjna:
dajmyż 15Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Część mowy/forma fleksyjna:
dajnie 9Forma podstawowa: dajna
Opis: litewska pieśń ludowa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dakkom 10Forma podstawowa: dakka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dakota 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dakotą 13Forma podstawowa: dakota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dakota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dakotę 13Forma podstawowa: dakota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dakoto 9Forma podstawowa: dakota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dakota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dakoty 10Forma podstawowa: dakota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dalach 11Forma podstawowa: dal
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dalami 9Forma podstawowa: dal
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dalbom 11Forma podstawowa: dalba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dalece 9Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
dalecy 10Forma podstawowa: daleki
Opis: taki, który różni się znacznie od czegoś innego, taki, który nie jest tym czymś, nie jest taki sam, podobny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
daleką 13Forma podstawowa: daleki
Opis: taki, który różni się znacznie od czegoś innego, taki, który nie jest tym czymś, nie jest taki sam, podobny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
daliby 11Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Część mowy/forma fleksyjna:
daliom 9Forma podstawowa: dalia
Opis: ogólna nazwa małych ryb szczupakokształtnych z rodziny muławkowatych (Umbridae) należących do rodzaju Dallia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dalszą 12Forma podstawowa: daleki
Opis: taki, który różni się znacznie od czegoś innego, taki, który nie jest tym czymś, nie jest taki sam, podobny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dalsze 8Forma podstawowa: daleki
Opis: taki, który różni się znacznie od czegoś innego, taki, który nie jest tym czymś, nie jest taki sam, podobny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dalton 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dałaby 12Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Część mowy/forma fleksyjna:
dałbyś 16Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Część mowy/forma fleksyjna:
damami 9Forma podstawowa: dama
Opis: figura w kartach do gry.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
damarą 12Forma podstawowa: damara
Opis: agatis, soplica, Agathis – rodzaj drzew nagonasiennych z rodziny araukariowatych obejmujący 22 gatunki, występują one na obszarze od południowej części Półwyspu Indochińskiego i Filipin po północno-w
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
damarę 12Forma podstawowa: damara
Opis: agatis, soplica, Agathis – rodzaj drzew nagonasiennych z rodziny araukariowatych obejmujący 22 gatunki, występują one na obszarze od południowej części Półwyspu Indochińskiego i Filipin po północno-w
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
damaro 8Forma podstawowa: damara
Opis: agatis, soplica, Agathis – rodzaj drzew nagonasiennych z rodziny araukariowatych obejmujący 22 gatunki, występują one na obszarze od południowej części Półwyspu Indochińskiego i Filipin po północno-w
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
damary 9Forma podstawowa: damara
Opis: agatis, soplica, Agathis – rodzaj drzew nagonasiennych z rodziny araukariowatych obejmujący 22 gatunki, występują one na obszarze od południowej części Półwyspu Indochińskiego i Filipin po północno-w
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
damesą 12Forma podstawowa: damesa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dameso 8Forma podstawowa: damesa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
damkom 10Forma podstawowa: damek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
damnem 9Forma podstawowa: damno
damnom 9Forma podstawowa: damno
damska 9Forma podstawowa: damski
Opis: żeński, dotyczący kobiet(y), przenaczony dla kobiet, składający się z kobiet.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
damską 13Forma podstawowa: damski
Opis: żeński, dotyczący kobiet(y), przenaczony dla kobiet, składający się z kobiet.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
damula 11Opis: ironicznie o kobiecie, która stara się być damą (pozuje na damę).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
damule 11Forma podstawowa: damula
Opis: ironicznie o kobiecie, która stara się być damą (pozuje na damę).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
damulo 11Forma podstawowa: damula
Opis: ironicznie o kobiecie, która stara się być damą (pozuje na damę).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
damusi 10Forma podstawowa: damusia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
danach 10Forma podstawowa: dan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
danami 8Forma podstawowa: dan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dana
Opis: w buddyzmie - dar, ofriara, jałmużna, może być materialna, duchowa lub polegać na zapewnieniu człowiekowi, duchowi lub zwierzęciu poczucia bezpieczeństwa, ukojenia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
danego 9Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: dany
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
daniel 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: daniela
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
daniem 8Forma podstawowa: danie
Opis: część posiłku, dania są podawane kolejno, składają się na nie konkretne potrawy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
daniną 11Forma podstawowa: danina
Opis: podatek, świadczenie na rzecz państwa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
daniom 8Forma podstawowa: dania
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: danie
Opis: część posiłku, dania są podawane kolejno, składają się na nie konkretne potrawy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dankom 9Forma podstawowa: danek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dank
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
danowi 7Forma podstawowa: dan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
danych 11Forma podstawowa: dany
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
danymi 9Forma podstawowa: dany
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
darach 10Forma podstawowa: dar
Opis: "w sensie niematerialnym, np. ""dar życia""."
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
darcie 8Forma podstawowa: dart
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dardom 9Forma podstawowa: darda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
darłam 10Forma podstawowa: drzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
darnie 7Forma podstawowa: darń
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dartej 10Forma podstawowa: drzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dartem 9Forma podstawowa: dart
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
daruma 10Opis: przedstawiciel ryb z rodziny głowaczowatych (Cottidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
darumą 14Forma podstawowa: daruma
Opis: przedstawiciel ryb z rodziny głowaczowatych (Cottidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
darumę 14Forma podstawowa: daruma
Opis: przedstawiciel ryb z rodziny głowaczowatych (Cottidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
darumy 11Forma podstawowa: daruma
Opis: przedstawiciel ryb z rodziny głowaczowatych (Cottidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
darzeń 13Forma podstawowa: darzyć
darzmy 9Forma podstawowa: darzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
darzył 10Forma podstawowa: darzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dasein 7
dastan 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
daszeń 13Forma podstawowa: daszyć
daszki 8Forma podstawowa: daszek
Opis: część konstrukcyjna kaskowatych hełmów (począwszy od trackich) w postaci ochrony czoła i oczu, nitowana poziomo lub pod kątem do dolnej, przedniej krawędzi dzwonu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
daszyć 13
daszył 10Forma podstawowa: daszyć
datami 9Forma podstawowa: data
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: data
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
datiwu 10Forma podstawowa: datiwus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
datków 13Forma podstawowa: datek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
datkuj 13Forma podstawowa: datkować
Część mowy/forma fleksyjna:
datowa 8Forma podstawowa: datowy
Opis: taki, który związany jest z datą, dotyczy daty.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
datową 12Forma podstawowa: datowy
Opis: taki, który związany jest z datą, dotyczy daty.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
datowi 8Forma podstawowa: datowy
Opis: taki, który związany jest z datą, dotyczy daty.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
daturą 14Forma podstawowa: datura
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
daturo 10Forma podstawowa: datura
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dawali 8Forma podstawowa: dawać
Opis: udzielać czegoś, np. błogosławieństwa, odpowiedzi, pozwolenia, powodować, że w czyimś życiu zajdzie jakaś zmiana, stanie się on odbiorcą jakichś czynności, procesów.
Część mowy/forma fleksyjna:
dawały 10Forma podstawowa: dawać
Opis: udzielać czegoś, np. błogosławieństwa, odpowiedzi, pozwolenia, powodować, że w czyimś życiu zajdzie jakaś zmiana, stanie się on odbiorcą jakichś czynności, procesów.
Część mowy/forma fleksyjna:
dawana 7Forma podstawowa: dawać
Opis: udzielać czegoś, np. błogosławieństwa, odpowiedzi, pozwolenia, powodować, że w czyimś życiu zajdzie jakaś zmiana, stanie się on odbiorcą jakichś czynności, procesów.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dawców 12Forma podstawowa: dawiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dawkom 9Forma podstawowa: dawka
Opis: przen. porcja, pewna ilość (np. dodatek, domieszka) czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dawkuj 12Forma podstawowa: dawkować
Część mowy/forma fleksyjna:
dawnym 9Forma podstawowa: dawny
Opis: taki jak wcześniej.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dawszy 8Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. uprzedni
dąbkom 15Forma podstawowa: dąbek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dąbek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dąbki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dąbków 18Forma podstawowa: dąbek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dąbrów 17Forma podstawowa: dąbr
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dąbrowa
Opis: las dębowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dąbscy 15Forma podstawowa: dąbski
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dąbska 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dąbską 18Forma podstawowa: dąbska
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dąłbyś 20Forma podstawowa: dąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dąsach 14Forma podstawowa: dąs
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dąsali 12Forma podstawowa: dąsać
Część mowy/forma fleksyjna:
dąsała 13Forma podstawowa: dąsać
Część mowy/forma fleksyjna:
dąsami 12Forma podstawowa: dąsy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dąsasz 11Forma podstawowa: dąsać
Część mowy/forma fleksyjna:
dążąca 20Forma podstawowa: dążyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
dążącą 24Forma podstawowa: dążyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
dążące 20Forma podstawowa: dążyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
dążmyż 21Forma podstawowa: dążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dążono 15Forma podstawowa: dążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dążyli 17Forma podstawowa: dążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dążyły 19Forma podstawowa: dążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dążymy 18Forma podstawowa: dążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dbajmy 13Forma podstawowa: dbać
Opis: mieć kogoś ciągle na uwadze, pamiętać, dbać o czyjąś kondycję
Część mowy/forma fleksyjna:
dbalsi 10Forma podstawowa: dbalszy
dbałam 12Forma podstawowa: dbać
Opis: mieć kogoś ciągle na uwadze, pamiętać, dbać o czyjąś kondycję
Część mowy/forma fleksyjna:
dbałby 14Forma podstawowa: dbać
Opis: mieć kogoś ciągle na uwadze, pamiętać, dbać o czyjąś kondycję
Część mowy/forma fleksyjna:
dbałej 13Forma podstawowa: dbały
Opis: taki, który dba o kogoś lub coś.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dbałem 12Forma podstawowa: dbać
Opis: mieć kogoś ciągle na uwadze, pamiętać, dbać o czyjąś kondycję
Część mowy/forma fleksyjna:
dbałeś 15Forma podstawowa: dbać
Opis: mieć kogoś ciągle na uwadze, pamiętać, dbać o czyjąś kondycję
Część mowy/forma fleksyjna:
dbałym 13Forma podstawowa: dbały
Opis: taki, który dba o kogoś lub coś.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dbania 9Forma podstawowa: dbać
Opis: mieć kogoś ciągle na uwadze, pamiętać, dbać o czyjąś kondycję
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
Forma podstawowa: dbanie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dbanie 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dbaniu 11Forma podstawowa: dbać
Opis: mieć kogoś ciągle na uwadze, pamiętać, dbać o czyjąś kondycję
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
Forma podstawowa: dbanie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dealem 9Forma podstawowa: deal
dealom 9Forma podstawowa: deal
dealów 12Forma podstawowa: deal
debaja 11Forma podstawowa: debaj
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
debaje 11Forma podstawowa: debaj
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
debatę 14Forma podstawowa: debata
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
debilu 12Forma podstawowa: debil
Opis: obraźliwe określenie kogoś głupiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
debitu 12Forma podstawowa: debit
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deblom 11Forma podstawowa: debel
Opis: łódź wiosłowa dla dwóch osób.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deblów 14Forma podstawowa: debel
Opis: łódź wiosłowa dla dwóch osób.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
debrom 10Forma podstawowa: debra
Opis: forma ukształtowania powierzchni ziemi: wąska, płytka, V-kształtna dolina sucha o znacznym i niewyrównanym spadku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
debrza 9Opis: wąska, płytka, V-kształtna dolina sucha o znacznym i niewyrównanym spadku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: debrze
Opis: wąska, płytka, V-kształtna dolina sucha o znacznym i niewyrównanym spadku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
debrzą 13Forma podstawowa: debrza
Opis: wąska, płytka, V-kształtna dolina sucha o znacznym i niewyrównanym spadku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
debrze 9Forma podstawowa: debra
Opis: forma ukształtowania powierzchni ziemi: wąska, płytka, V-kształtna dolina sucha o znacznym i niewyrównanym spadku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: debrza
Opis: wąska, płytka, V-kształtna dolina sucha o znacznym i niewyrównanym spadku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
debrzę 13Forma podstawowa: debrza
Opis: wąska, płytka, V-kształtna dolina sucha o znacznym i niewyrównanym spadku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
debrzo 9Forma podstawowa: debrza
Opis: wąska, płytka, V-kształtna dolina sucha o znacznym i niewyrównanym spadku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
debrzu 11Forma podstawowa: debrze
Opis: wąska, płytka, V-kształtna dolina sucha o znacznym i niewyrównanym spadku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
debrzy 10Forma podstawowa: debrza
Opis: wąska, płytka, V-kształtna dolina sucha o znacznym i niewyrównanym spadku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: debrze
Opis: wąska, płytka, V-kształtna dolina sucha o znacznym i niewyrównanym spadku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
decise 8
decków 13Forma podstawowa: deck
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
decora 8Forma podstawowa: decorum
Opis: odpowiedni wygląd stosowny do sytuacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
decyla 10Forma podstawowa: decyl
decylu 12Forma podstawowa: decyl
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
decyma 10Opis: interwał złożony zawarty między dziesięcioma kolejnymi stopniami skali muzycznej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
decymo 10Forma podstawowa: decyma
Opis: interwał złożony zawarty między dziesięcioma kolejnymi stopniami skali muzycznej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
decymy 11Forma podstawowa: decyma
Opis: interwał złożony zawarty między dziesięcioma kolejnymi stopniami skali muzycznej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deczko 9Część mowy/forma fleksyjna:
dedrze 8Forma podstawowa: dedra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
defekt 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
defens 11Forma podstawowa: defensa
deiksą 12Forma podstawowa: deiksa
deiksę 12Forma podstawowa: deiksa
deikso 8Forma podstawowa: deiksa
deiksy 9Forma podstawowa: deiksa
deista 8Opis: człowiek, wyznający pogląd, że Bóg stworzył świat i do tego aktu się ograniczył (nie mając wpływu na teraźniejszość).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deiści 12Forma podstawowa: deista
Opis: człowiek, wyznający pogląd, że Bóg stworzył świat i do tego aktu się ograniczył (nie mając wpływu na teraźniejszość).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dejami 10Forma podstawowa: dej
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dejman 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dejowi 9Forma podstawowa: dej
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dekadą 13Forma podstawowa: dekada
Opis: jednostka czasu oznaczająca najczęściej 10 lat.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dekale 9Forma podstawowa: dekal
Opis: papier nasączony związkami aluminium, ałunem i tragantem, na którym umieszczane są rysunki do przeniesienia na ceramikę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dekalu 11Forma podstawowa: dekal
Opis: papier nasączony związkami aluminium, ałunem i tragantem, na którym umieszczane są rysunki do przeniesienia na ceramikę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dekiem 9Forma podstawowa: dek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deklem 10Forma podstawowa: dekiel
Opis: osłona felgi samochodowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deklom 10Forma podstawowa: dekiel
Opis: osłona felgi samochodowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deklów 13Forma podstawowa: dekiel
Opis: osłona felgi samochodowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dekokt 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dekora 8Forma podstawowa: dekor
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dekorum
Opis: zasada odpowiedniego dobrania poszczególnych elementów dzieła literackiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dekoru 10Forma podstawowa: dekor
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dekory 9Forma podstawowa: dekor
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dekową 12Forma podstawowa: dekowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dekowe 8Forma podstawowa: dekowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dekret 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
delbet 11Forma podstawowa: delbeta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
delfin 12Opis: następca tronu w dawnej Francji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: delfina
Opis: następca tronu w dawnej Francji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dellem 10Forma podstawowa: dell
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dellom 10Forma podstawowa: dell
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
demach 11Forma podstawowa: demo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
demami 9Forma podstawowa: demo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
demony 9Forma podstawowa: demon
Opis: osoba o niezwykłym talencie, sile, po prostu niezwykła.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
denaci 8Forma podstawowa: denat
Opis: osoba zmarła gwałtownie z nienaturalnych przyczyn.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
denary 8Forma podstawowa: denar
Opis: w średniowieczu: jednostka monetarna w Europie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
denaty 9Forma podstawowa: denat
Opis: osoba zmarła gwałtownie z nienaturalnych przyczyn.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
dender 8Forma podstawowa: dendera
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dengom 10Forma podstawowa: denga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
denimu 10Forma podstawowa: denim
Opis: ciemny, granatowy jeans.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
denkom 9Forma podstawowa: denko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dennej 9Forma podstawowa: denny
Opis: związany z dnem zbiornika.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dennik 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dentyn 9Forma podstawowa: dentyna
Opis: tkanka kostna otaczająca miazgę zębową, tworząca masę i szkielet zęba.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
depczą 13Forma podstawowa: deptać
Część mowy/forma fleksyjna:
depcze 9Forma podstawowa: deptać
Część mowy/forma fleksyjna:
depczę 13Forma podstawowa: deptać
Część mowy/forma fleksyjna:
depnął 14Forma podstawowa: depnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
depnij 10Forma podstawowa: depnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
deport 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
depotu 11Forma podstawowa: depot
deptać 14Część mowy/forma fleksyjna:
deptak 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deptał 11Forma podstawowa: deptać
Część mowy/forma fleksyjna:
deptań 15Forma podstawowa: deptać
derach 10Forma podstawowa: dera
Opis: duża, gruba derka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
derbom 10Forma podstawowa: derby
Opis: wyścig z udziałem trzyletnich koni, odbywający się raz w roku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
derbów 13Forma podstawowa: derby
Opis: wyścig z udziałem trzyletnich koni, odbywający się raz w roku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
derika 8Forma podstawowa: derik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
derkać 13Część mowy/forma fleksyjna:
derkaj 10Forma podstawowa: derkać
Część mowy/forma fleksyjna:
derkał 10Forma podstawowa: derkać
Część mowy/forma fleksyjna:
derkam 9Forma podstawowa: derkać
Część mowy/forma fleksyjna:
derkną 12Forma podstawowa: derknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
derknę 12Forma podstawowa: derknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dermom 9Forma podstawowa: derma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
derrik 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
derusa 9Forma podstawowa: derus
derusy 10Forma podstawowa: derus
derutę 14Forma podstawowa: deruta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deruto 10Forma podstawowa: deruta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deruty 11Forma podstawowa: deruta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
desami 8Forma podstawowa: desa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deseru 9Forma podstawowa: deser
Opis: potrawa (najczęściej słodka) jadana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
desery 8Forma podstawowa: deser
Opis: potrawa (najczęściej słodka) jadana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deskom 9Forma podstawowa: deska
Opis: tablica, na której zawieszony jest kosz do koszykówki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
desmin 8Opis: pospolity minerał z gromady krzemianów, zaliczany do grupy zeolitów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
destrą 12Forma podstawowa: destra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
destrę 12Forma podstawowa: destra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
destry 9Forma podstawowa: destra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deszcz 8Opis: nagromadzenie czegoś, fizycznego lub nie, co spada na kogoś (w sensie materialnym lub nie).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
detaks 9Forma podstawowa: detaksa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
detali 9Forma podstawowa: detal
Opis: drobna sprawa bez znaczenia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
detalu 11Forma podstawowa: detal
Opis: drobna sprawa bez znaczenia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
detoks 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deuter 10Opis: stabilny izotop wodoru zawierający jeden neutron i jeden proton.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deuton 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dewiuj 11Forma podstawowa: dewiować
Część mowy/forma fleksyjna:
dewizę 11Forma podstawowa: dewiza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dewizo 7Forma podstawowa: dewiza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dewoci 8Forma podstawowa: dewot
Opis: pogardliwie o osobie nadmiernie eksponującej swoją pobożność.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dewonu 9Forma podstawowa: dewon
Opis: formacja geologiczna z okresu dewonu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dewota 8Forma podstawowa: dewot
Opis: pogardliwie o osobie nadmiernie eksponującej swoją pobożność.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dewoty 9Forma podstawowa: dewot
Opis: pogardliwie o osobie nadmiernie eksponującej swoją pobożność.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
dezela 8Forma podstawowa: dezel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dezele 8Forma podstawowa: dezel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dezelu 10Forma podstawowa: dezel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dezetą 12Forma podstawowa: dezeta
Opis: bezpokładowy jacht mieczowy wiosłowo-żaglowy (dziesięciowiosłowy – stąd nazwa) o ożaglowaniu kecza gaflowego, kadłub drewniany lub z tworzywa sztucznego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dezetę 12Forma podstawowa: dezeta
Opis: bezpokładowy jacht mieczowy wiosłowo-żaglowy (dziesięciowiosłowy – stąd nazwa) o ożaglowaniu kecza gaflowego, kadłub drewniany lub z tworzywa sztucznego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dezety 9Forma podstawowa: dezeta
Opis: bezpokładowy jacht mieczowy wiosłowo-żaglowy (dziesięciowiosłowy – stąd nazwa) o ożaglowaniu kecza gaflowego, kadłub drewniany lub z tworzywa sztucznego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dębach 16Forma podstawowa: dęba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dębami 14Forma podstawowa: dąb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dąb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dęby
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dębiąc 18Forma podstawowa: dębić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
dębieć 18Część mowy/forma fleksyjna:
dębień 19Forma podstawowa: dębić
dębili 14Forma podstawowa: dębić
Część mowy/forma fleksyjna:
dębiła 15Forma podstawowa: dębić
Część mowy/forma fleksyjna:
dębiło 15Forma podstawowa: dębić
Część mowy/forma fleksyjna:
dębiły 16Forma podstawowa: dębić
Część mowy/forma fleksyjna:
dębimy 15Forma podstawowa: dębić
Część mowy/forma fleksyjna:
dębina 13Opis: drewno dębowe.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dębinę 17Forma podstawowa: dębina
Opis: drewno dębowe.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dębiny 14Forma podstawowa: dębina
Opis: drewno dębowe.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dębisz 13Forma podstawowa: dębić
Część mowy/forma fleksyjna:
dębnik 14Opis: kora dębowa wykorzystywana w celu garbowania skóry.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dębowa 13Forma podstawowa: dębowo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dębowe 13Forma podstawowa: dębowy
Opis: podobny do drewna dębowego, imitujący jego wzór i kolor.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dębowi 13Forma podstawowa: dąb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dąb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dębowy
Opis: podobny do drewna dębowego, imitujący jego wzór i kolor.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dębscy 15Forma podstawowa: dębski
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dębski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dębska 14Forma podstawowa: dębski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dębską 18Forma podstawowa: dębski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dębsko 14Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
dęciak 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dęciem 13Forma podstawowa: dąć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
dędera 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dęderą 16Forma podstawowa: dędera
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dęderę 16Forma podstawowa: dędera
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dęłaby 16Forma podstawowa: dąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dęłoby 16Forma podstawowa: dąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dęłyby 17Forma podstawowa: dąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dętego 14Forma podstawowa: dęty
Opis: zbyt poważny, pompatyczny, świadczący o czyimś nadęciu, sztywności.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dętemu 15Forma podstawowa: dąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dętych 16Forma podstawowa: dąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dharma 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dharmą 14Forma podstawowa: dharma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diabla 10Forma podstawowa: diabli
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
diablą 14Forma podstawowa: diabli
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
diable 10Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: diabli
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
diablo 10Forma podstawowa: diabli
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
diabła 11Forma podstawowa: diabeł
Opis: z podziwem o kimś bystrym, łebskim, sprytnym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diabły 12Forma podstawowa: diabeł
Opis: z podziwem o kimś bystrym, łebskim, sprytnym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
diadom 9Forma podstawowa: diada
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diafor 11Forma podstawowa: diafora
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diakon 8Opis: seminarzysta w Kościele kat. i prawosł., jednocześnie osoba, która osiągnęła pierwszy stopień w hierarchii święceń
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diakop 9Forma podstawowa: diakopa
dialit 9
dialog 10Opis: utwór literacki składający się z wypowiedzi kilku osób, niebędący jednak dziełem dramatycznym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dialom 9Forma podstawowa: dial
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dialów 12Forma podstawowa: dial
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diamid 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diamin 8Forma podstawowa: diamina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dianem 8Forma podstawowa: dian
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dianie 7Forma podstawowa: dian
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dianoi 7Forma podstawowa: dianoja
dianom 8Forma podstawowa: dian
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dianów 11Forma podstawowa: dian
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diaska 8Forma podstawowa: diasek
Opis: diabeł, współcześnie występuje tylko w potocznym frazeologizmie 'do diaska'.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diasku 10Forma podstawowa: diasek
Opis: diabeł, współcześnie występuje tylko w potocznym frazeologizmie 'do diaska'.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diasom 8Forma podstawowa: dias
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
didżei 12Forma podstawowa: didżej
Opis: osoba, która zajmuje się wyborem i miskowaniem muzyki na żywo.
diecie 8Forma podstawowa: dieta
Opis: restrykcyjna forma odżywiania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diegez 9Forma podstawowa: diegeza
dienem 8Forma podstawowa: dien
Opis: organiczny związek chemiczny, węglowodór nienasycony, w którym występują dwa wiązania podwójne między atomami węgla.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dienów 11Forma podstawowa: dien
Opis: organiczny związek chemiczny, węglowodór nienasycony, w którym występują dwa wiązania podwójne między atomami węgla.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dierez 7Forma podstawowa: diereza
Opis: cezura wypadająca na granicy stóp.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diesel 8Opis: silnik Diesla.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diesla 8Forma podstawowa: diesel
Opis: silnik Diesla.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diesle 8Forma podstawowa: diesel
Opis: silnik Diesla.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: diesel
Opis: silnik Diesla.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diesli 8Forma podstawowa: diesel
Opis: silnik Diesla.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dieslu 10Forma podstawowa: diesel
Opis: silnik Diesla.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dietkę 13Forma podstawowa: dietka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dietko 9Forma podstawowa: dietka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
digraf 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dikkom 10Forma podstawowa: dikka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dilach 11Forma podstawowa: dil
dildom 10Forma podstawowa: dildo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dilera 8Forma podstawowa: diler
Opis: sprzedawca, dystrybutor narkowyków.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dilmah 11
dilują 16Forma podstawowa: dilować
diluję 16Forma podstawowa: dilować
dimami 9Forma podstawowa: dim
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dimera 8Forma podstawowa: dimer
Opis: najprostszy oligomer, który składa się tylko z dwóch merów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dimery 9Forma podstawowa: dimer
Opis: najprostszy oligomer, który składa się tylko z dwóch merów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dinara 7Forma podstawowa: dinar
Opis: nazwa waluty w wielu krajach, głównie arabskich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dinary 8Forma podstawowa: dinar
Opis: nazwa waluty w wielu krajach, głównie arabskich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dinera 7Forma podstawowa: diner
dinghy 12
dingue 11
dinksa 8Forma podstawowa: dinks
Opis: wihajster, który stanowi sprytne rozwiązanie techniczne.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dinksu 10Forma podstawowa: dinks
Opis: wihajster, który stanowi sprytne rozwiązanie techniczne.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dinner 7
diodek 9Forma podstawowa: diodka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diodka 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diodką 13Forma podstawowa: diodka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diodki 9Forma podstawowa: diodka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diodko 9Forma podstawowa: diodka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diolem 9Forma podstawowa: diol
Opis: alkohol zawierający dwie grupy hydroksylowe.
diolom 9Forma podstawowa: diol
Opis: alkohol zawierający dwie grupy hydroksylowe.
diolów 12Forma podstawowa: diol
Opis: alkohol zawierający dwie grupy hydroksylowe.
dionin 7Forma podstawowa: dionina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dioptr 9Forma podstawowa: dioptra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diorze 7Forma podstawowa: diora
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dipola 9Forma podstawowa: dipol
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dipoli 9Forma podstawowa: dipol
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dipowi 8Forma podstawowa: dip
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dipsja 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dipsje 10Forma podstawowa: dipsja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dipsjo 10Forma podstawowa: dipsja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dipsyj 11Forma podstawowa: dipsja
dirham 10Opis: nazwa waluty w wielu krajach, głównie arabskich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dirkom 9Forma podstawowa: dirk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dirka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dirków 12Forma podstawowa: dirk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dirtem 9Forma podstawowa: dirt
dirtów 12Forma podstawowa: dirt
diruję 15Forma podstawowa: dirować
Część mowy/forma fleksyjna:
dissuj 11Forma podstawowa: dissować
disują 15Forma podstawowa: disować
disuję 15Forma podstawowa: disować
ditach 11Forma podstawowa: dit
Opis: jednostka informacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ditami 9Forma podstawowa: dit
Opis: jednostka informacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ditoks 9Forma podstawowa: ditox
ditowi 8Forma podstawowa: dit
Opis: jednostka informacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diukom 11Forma podstawowa: diuk
Opis: osoba nosząca francuski tytuł arystokratyczny najwyższej klasy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diuków 14Forma podstawowa: diuk
Opis: osoba nosząca francuski tytuł arystokratyczny najwyższej klasy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diwach 10Forma podstawowa: diwa
Opis: gwiazda aktorstwa lub tańca.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diwami 8Forma podstawowa: diw
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dizajn 9Opis: wzornictwo, dziedzina sztuki użytkowej zajmująca się projektowaniem wzorów, przedmiotów, pomieszczeń.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dizeza 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dizezą 11Forma podstawowa: dizeza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dizezę 11Forma podstawowa: dizeza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dizezo 7Forma podstawowa: dizeza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dławca 10Forma podstawowa: dławiec
Opis: choroba bakteryjna krtani, której objawy to zwężenie się szpary głośni (obrzęk i nalot na strunach głosowych), stale nasilająca się duszność, głośny, szczekający kaszel, narastająca chrypka (zmieniaj
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dławic 10Forma podstawowa: dławica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dławię 13Forma podstawowa: dławić
Część mowy/forma fleksyjna:
dławił 11Forma podstawowa: dławić
Część mowy/forma fleksyjna:
dławmy 11Forma podstawowa: dławić
Część mowy/forma fleksyjna:
dławna 9Forma podstawowa: dławny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dławne 9Forma podstawowa: dławny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dławni 9Forma podstawowa: dławny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dławże 13Forma podstawowa: dławić
Część mowy/forma fleksyjna:
dłonią 13Forma podstawowa: dłoń
Opis: część górnej kończyny człowieka od nadgarstka po końce palców, ręka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dłonic 10Forma podstawowa: dłonica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dłonie 9Forma podstawowa: dłoń
Opis: część górnej kończyny człowieka od nadgarstka po końce palców, ręka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dłubak 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dłubek 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dłubka 14Forma podstawowa: dłubek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dłubki 14Forma podstawowa: dłubek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
dłubże 17Forma podstawowa: dłubać
Część mowy/forma fleksyjna:
dłucie 12Forma podstawowa: dłuto
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dłudzy 13Forma podstawowa: długi
Opis: taki, który ma pewną określoną długość.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
długim 14Forma podstawowa: długie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
długów 17Forma podstawowa: dług
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dłutak 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dłutka 13Forma podstawowa: dłutko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dłutku 15Forma podstawowa: dłutko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dłużąc 20Forma podstawowa: dłużyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
dłużej 17Forma podstawowa: długo
Opis: przez długi czas.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
dłużna 15Forma podstawowa: dłużny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dłużni 15Forma podstawowa: dłużny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dłużny 16Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dłużsi 15Forma podstawowa: długi
Opis: taki, który ma pewną określoną długość.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dłużyc 17Forma podstawowa: dłużyca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dłużyć 21Część mowy/forma fleksyjna:
dmącej 15Forma podstawowa: dąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
dmiesz 8Forma podstawowa: dąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dmijmy 12Forma podstawowa: dąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dmijże 14Forma podstawowa: dąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dmuchy 14Forma podstawowa: dmuch
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dnawym 9Forma podstawowa: dnawy
Opis: związany z dną, dotyczący dny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dniało 9Forma podstawowa: dnieć
Część mowy/forma fleksyjna:
dnieje 9Forma podstawowa: dnieć
Część mowy/forma fleksyjna:
dniowa 7Forma podstawowa: dniowy
Opis: taki, który trwa dzień.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dniową 11Forma podstawowa: dniowy
Opis: taki, który trwa dzień.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dniowi 7Forma podstawowa: dniowy
Opis: taki, który trwa dzień.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dniowy 8Opis: taki, który trwa dzień.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dniuje 11Forma podstawowa: dniować
Część mowy/forma fleksyjna:
dobach 12Forma podstawowa: doba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dobami 10Forma podstawowa: doba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dobarw 9Forma podstawowa: dobarwić
Część mowy/forma fleksyjna:
dobędą 18Forma podstawowa: dobyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dobędę 18Forma podstawowa: dobyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dobiją 15Forma podstawowa: dobić
Część mowy/forma fleksyjna:
dobiję 15Forma podstawowa: dobić
Część mowy/forma fleksyjna:
dobiła 11Forma podstawowa: dobić
Część mowy/forma fleksyjna:
dobiły 12Forma podstawowa: dobić
Część mowy/forma fleksyjna:
dobita 10Forma podstawowa: dobić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dobitą 14Forma podstawowa: dobić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dobite 10Forma podstawowa: dobić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dobnie 9Forma podstawowa: dobnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dobnię 13Forma podstawowa: dobnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dobnio 9Forma podstawowa: dobnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dobodą 14Forma podstawowa: dobość
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: dobóść
Część mowy/forma fleksyjna:
doboka 10Forma podstawowa: dobok
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
doboru 11Forma podstawowa: dobór
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dobory 10Forma podstawowa: dobór
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dobowe 9Forma podstawowa: dobowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dobowi 9Forma podstawowa: dobowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dobowy 10Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dobódł 16Forma podstawowa: dobość
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: dobóść
Część mowy/forma fleksyjna:
dobóść 22Część mowy/forma fleksyjna:
dobrał 11Forma podstawowa: dobrać
Część mowy/forma fleksyjna:
dobrej 11Forma podstawowa: dobry
Opis: właściwy, ten, co trzeba, taki, jak trzeba.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dobrem 10Forma podstawowa: dobro
Opis: dobroć - cecha osoby, która kieruje się w postępowaniu życzliwością i łagodnością.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dobrną 13Forma podstawowa: dobrnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dobrnę 13Forma podstawowa: dobrnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dobrom 10Forma podstawowa: dobro
Opis: dobroć - cecha osoby, która kieruje się w postępowaniu życzliwością i łagodnością.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dobrym 11Forma podstawowa: dobra
Opis: waluta Wysp Świętego Tomasza i Książęcej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dobre
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dobre
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dobry
Opis: właściwy, ten, co trzeba, taki, jak trzeba.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dobyły 13Forma podstawowa: dobyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dobyte 11Forma podstawowa: dobyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dobyty 12Forma podstawowa: dobyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dobywa 10Forma podstawowa: dobywać
Część mowy/forma fleksyjna:
doceni 8Forma podstawowa: docenić
Część mowy/forma fleksyjna:
dochen 10Forma podstawowa: dochna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dochód 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dociąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
dociąż 16Forma podstawowa: dociążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
docięć 17Forma podstawowa: dociąć
docina 8Forma podstawowa: docinać
Część mowy/forma fleksyjna:
docisk 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
docuca 11Forma podstawowa: docucać
Część mowy/forma fleksyjna:
docucą 15Forma podstawowa: docucić
Część mowy/forma fleksyjna:
docuci 11Forma podstawowa: docucić
Część mowy/forma fleksyjna:
doczep 9Forma podstawowa: doczepa
Opis: rodzaj wagonu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dodała 10Forma podstawowa: dodać
Część mowy/forma fleksyjna:
dodało 10Forma podstawowa: dodać
Część mowy/forma fleksyjna:
dodamy 10Forma podstawowa: dodać
Część mowy/forma fleksyjna:
dodani 8Forma podstawowa: dodać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dodany 9Forma podstawowa: dodać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dodarł 10Forma podstawowa: dodrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
dodasz 8Forma podstawowa: dodać
Część mowy/forma fleksyjna:
dodrze 8Forma podstawowa: dodrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
dodusi 10Forma podstawowa: dodusić
Część mowy/forma fleksyjna:
dogasa 9Forma podstawowa: dogasać
Część mowy/forma fleksyjna:
dogiął 15Forma podstawowa: dogiąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dogięć 18Forma podstawowa: dogiąć
dogmat 11Opis: twierdzenie, pogląd, które powszechnie uważa się za oczywiste.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dognać 14Część mowy/forma fleksyjna:
dognaj 11Forma podstawowa: dognać
Część mowy/forma fleksyjna:
dognić 14Część mowy/forma fleksyjna:
dognie 9Forma podstawowa: dogiąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dognij 11Forma podstawowa: dognić
Część mowy/forma fleksyjna:
dognił 11Forma podstawowa: dognić
Część mowy/forma fleksyjna:
dogolą 14Forma podstawowa: dogolić
Część mowy/forma fleksyjna:
dogoli 10Forma podstawowa: dogolić
Część mowy/forma fleksyjna:
dogowi 9Forma podstawowa: dog
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dograł 11Forma podstawowa: dograć
Część mowy/forma fleksyjna:
dogram 10Forma podstawowa: dograć
Część mowy/forma fleksyjna:
doigra 9Forma podstawowa: doigrać
Część mowy/forma fleksyjna:
doiłby 12Forma podstawowa: doić
Część mowy/forma fleksyjna:
doinom 8Forma podstawowa: doina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
doiwom 8Forma podstawowa: doiwo
Opis: udój, dojenie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dojadą 14Forma podstawowa: dojechać
Część mowy/forma fleksyjna:
dojarń 15Forma podstawowa: dojarnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dojącą 18Forma podstawowa: doić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
dojące 14Forma podstawowa: doić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
dojedz 10Forma podstawowa: dojeść
Część mowy/forma fleksyjna:
dojedź 18Forma podstawowa: dojechać
Część mowy/forma fleksyjna:
dojemy 11Forma podstawowa: dojeść
Część mowy/forma fleksyjna:
dojeni 9Forma podstawowa: doić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dojeść 18Część mowy/forma fleksyjna:
dojęli 14Forma podstawowa: dojąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dojęła 15Forma podstawowa: dojąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dojęły 16Forma podstawowa: dojąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dojęto 14Forma podstawowa: dojąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dojmie 10Forma podstawowa: dojąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dojnik 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dojnym 11Forma podstawowa: dojny
Opis: taki, który daje mleko, o samicy zwierząt hodowlanych.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dojone 9Forma podstawowa: doić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dojono 9Forma podstawowa: doić
Część mowy/forma fleksyjna:
dojony 10Forma podstawowa: doić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dokach 11Forma podstawowa: dok
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dokami 9Forma podstawowa: dok
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dokarm 9Forma podstawowa: dokarmić
Część mowy/forma fleksyjna:
dokart 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dokażę 16Forma podstawowa: dokazać
Część mowy/forma fleksyjna:
dokądś 17Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
doketa 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dokety 10Forma podstawowa: doketa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
dokiem 9Forma podstawowa: dok
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dokłam 11Forma podstawowa: dokłamać
Część mowy/forma fleksyjna:
dokoła 10Część mowy/forma fleksyjna:
dokona 8Forma podstawowa: dokonać
Część mowy/forma fleksyjna:
dokosi 8Forma podstawowa: dokosić
dokowe 8Forma podstawowa: dokowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dokraś 12Forma podstawowa: dokrasić
Część mowy/forma fleksyjna:
dokręt 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dokrój 14Forma podstawowa: dokroić
Część mowy/forma fleksyjna:
dokucz 11Forma podstawowa: dokuczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dokują 16Forma podstawowa: dokować
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: dokuć
Część mowy/forma fleksyjna:
dokuje 12Forma podstawowa: dokuć
Część mowy/forma fleksyjna:
dokuję 16Forma podstawowa: dokuć
Część mowy/forma fleksyjna:
dokula 11Forma podstawowa: dokulać
dokuli 11Forma podstawowa: dokuć
Część mowy/forma fleksyjna:
dokuła 12Forma podstawowa: dokuć
Część mowy/forma fleksyjna:
dokuły 13Forma podstawowa: dokuć
Część mowy/forma fleksyjna:
dokuta 11Forma podstawowa: dokuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dokutą 15Forma podstawowa: dokuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dokute 11Forma podstawowa: dokuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dokuto 11Forma podstawowa: dokuć
Część mowy/forma fleksyjna:
dolali 9Forma podstawowa: dolać
Część mowy/forma fleksyjna:
dolana 8Forma podstawowa: dolać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dolane 8Forma podstawowa: dolać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dolany 9Forma podstawowa: dolać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dolara 8Forma podstawowa: dolar
Opis: bardzo rozpowszechniona nazwa waluty funkcjonującej w wielu krajach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dolary 9Forma podstawowa: dolar
Opis: bardzo rozpowszechniona nazwa waluty funkcjonującej w wielu krajach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dolata 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dolatać
Część mowy/forma fleksyjna:
dolazł 10Forma podstawowa: doleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
dolców 13Forma podstawowa: dolec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dolecą 13Forma podstawowa: dolecieć
Część mowy/forma fleksyjna:
dolecz 9Forma podstawowa: doleczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
doleję 14Forma podstawowa: dolać
Część mowy/forma fleksyjna:
doleli 9Forma podstawowa: dolać
Część mowy/forma fleksyjna:
dolepi 9Forma podstawowa: dolepić
Część mowy/forma fleksyjna:
dolezą 12Forma podstawowa: doleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
doleźć 21Część mowy/forma fleksyjna:
doleżą 16Forma podstawowa: doleżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
doleży 13Forma podstawowa: doleżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
doliną 12Forma podstawowa: dolina
Opis: w gwarze złodziejskiej kieszeń.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dolinę 12Forma podstawowa: dolina
Opis: w gwarze złodziejskiej kieszeń.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
doliny 9Forma podstawowa: dolina
Opis: w gwarze złodziejskiej kieszeń.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dolman 9Opis: narodowy strój węgierski.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dolmen 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dolnej 10Forma podstawowa: dolny
Opis: minimalny, najmniejszy z dopuszczalnych.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dolotu 11Forma podstawowa: dolot
Opis: manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragmentlotu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
doloty 10Forma podstawowa: dolot
Opis: manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragmentlotu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dolscy 10Forma podstawowa: dolski
Opis: związany z Dolskiem (Dolsk - miasto).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dolska 9Forma podstawowa: dolsk
Opis: miasto w województwie wielkopolskim, w powiecie śremskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Dolsk, nad jeziorem Dolskim Wielkim i Dolskim Małym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dolski 9Opis: związany z Dolskiem (Dolsk - miasto).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dolsko 9Forma podstawowa: dolski
Opis: związany z Dolskiem (Dolsk - miasto).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
dolsku 11Forma podstawowa: dolski
Opis: związany z Dolskiem (Dolsk - miasto).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
dołach 12Forma podstawowa: doły
Opis: biedni ludzie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dół
Opis: coś, co jest niżej położone.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dołami 10Forma podstawowa: dół
Opis: coś, co jest niżej położone.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dołman 10Opis: narodowy strój węgierski.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dołowe 9Forma podstawowa: dołowy
Opis: związany z dołem - złym nastrojem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dołowi 9Forma podstawowa: dół
Opis: coś, co jest niżej położone.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dołowy 10Opis: związany z dołem - złym nastrojem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dołożę 17Forma podstawowa: dołożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dołoży 14Forma podstawowa: dołożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dołuje 13Forma podstawowa: dołować
Część mowy/forma fleksyjna:
domach 11Forma podstawowa: dom
Opis: ród, rodzina, dynastia, szczególnie wtedy, gdy rodzina jest wpływowa, zamożna lub utytułowana, także kiedy mowa o panieńskim nazwisku kobiety.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
domami 9Forma podstawowa: dom
Opis: ród, rodzina, dynastia, szczególnie wtedy, gdy rodzina jest wpływowa, zamożna lub utytułowana, także kiedy mowa o panieńskim nazwisku kobiety.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
domcia 9Forma podstawowa: domcio
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
domciu 11Forma podstawowa: domcio
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
domiar 8Opis: wynik dokładnego, szczegółowego pomiaru, stosowanego w naukach inżynierskich (m.in. geodezji).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
domieć 13Forma podstawowa: domieść
Część mowy/forma fleksyjna:
domina 8Opis: kobieta lubiąca dominować nad swoim partnerem w pożyciu seksualnym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
domino 8Forma podstawowa: domina
Opis: kobieta lubiąca dominować nad swoim partnerem w pożyciu seksualnym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: gra, w której używa się płytek, oznaczonych okresloną liczbą oczek, nazywanych kamieniami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dominu 10Forma podstawowa: domino
Opis: gra, w której używa się płytek, oznaczonych okresloną liczbą oczek, nazywanych kamieniami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
domkną 13Forma podstawowa: domknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
domknę 13Forma podstawowa: domknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
domkom 10Forma podstawowa: domek
Opis: rodzaj ciasta przygotowywanego na zimno z herbatników i masy (głównie serowej, np. z serka homogenizowanego) oraz dodatków (polewy, cukierków do ozdoby itp.), który przypomina kształetm domek - jest
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: domek
Opis: rodzaj ciasta przygotowywanego na zimno z herbatników i masy (głównie serowej, np. z serka homogenizowanego) oraz dodatków (polewy, cukierków do ozdoby itp.), który przypomina kształetm domek - jest
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
domków 13Forma podstawowa: domek
Opis: rodzaj ciasta przygotowywanego na zimno z herbatników i masy (głównie serowej, np. z serka homogenizowanego) oraz dodatków (polewy, cukierków do ozdoby itp.), który przypomina kształetm domek - jest
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: domek
Opis: rodzaj ciasta przygotowywanego na zimno z herbatników i masy (głównie serowej, np. z serka homogenizowanego) oraz dodatków (polewy, cukierków do ozdoby itp.), który przypomina kształetm domek - jest
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: domka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
domłóć 19Forma podstawowa: domłócić
Część mowy/forma fleksyjna:
domocz 9Forma podstawowa: domoczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
domont 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
domowi 8Forma podstawowa: dom
Opis: ród, rodzina, dynastia, szczególnie wtedy, gdy rodzina jest wpływowa, zamożna lub utytułowana, także kiedy mowa o panieńskim nazwisku kobiety.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: domowy
Opis: taki, który odbywa się w domu, jest związany z życiem rodzinnym, z funkcjonowaniem domowników, np. spotkania domowe, obowiązki domowe.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
domowy 9Opis: taki, który odbywa się w domu, jest związany z życiem rodzinnym, z funkcjonowaniem domowników, np. spotkania domowe, obowiązki domowe.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
domrom 9Forma podstawowa: domra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
domroź 16Forma podstawowa: domrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
domrze 8Forma podstawowa: domrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
domyci 10Forma podstawowa: domyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
domyją 15Forma podstawowa: domyć
Część mowy/forma fleksyjna:
domyje 11Forma podstawowa: domyć
Część mowy/forma fleksyjna:
domyję 15Forma podstawowa: domyć
Część mowy/forma fleksyjna:
domyli 10Forma podstawowa: domyć
Część mowy/forma fleksyjna:
domyły 12Forma podstawowa: domyć
Część mowy/forma fleksyjna:
domyśl 14Forma podstawowa: domyśleć
Część mowy/forma fleksyjna:
domyta 10Forma podstawowa: domyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
domytą 14Forma podstawowa: domyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
domyto 10Forma podstawowa: domyć
Część mowy/forma fleksyjna:
domywa 9Forma podstawowa: domywać
Część mowy/forma fleksyjna:
donald 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
donami 8Forma podstawowa: don
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
donata 8Forma podstawowa: donat
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
donaty 9Forma podstawowa: donata
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dongów 13Forma podstawowa: dong
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
donica 8Opis: duża doniczka - naczynie do hodowania roślin.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
donico 8Forma podstawowa: donica
Opis: duża doniczka - naczynie do hodowania roślin.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
donicy 9Forma podstawowa: donica
Opis: duża doniczka - naczynie do hodowania roślin.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
donnie 7Forma podstawowa: donna
Opis: żartobliwie o młodej pannie, dziewczęciu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
donora 7Forma podstawowa: donor
Opis: cząsteczka, pojedynczy atom lub jon, który dostarcza elektron, proton, grupę funkcyjną lub określony jon innym cząsteczkom w trakcie reakcji chemicznej.
donuca 10Forma podstawowa: donucać
Część mowy/forma fleksyjna:
donucę 14Forma podstawowa: donucić
Część mowy/forma fleksyjna:
dońska 14Forma podstawowa: doński
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dońską 18Forma podstawowa: doński
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dońsko 14Forma podstawowa: doński
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
dońsku 16Forma podstawowa: doński
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
doorać 12Część mowy/forma fleksyjna:
doorań 13Forma podstawowa: doorać
doorsi 7Forma podstawowa: doors
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
doorsy 8Forma podstawowa: doors
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
doorzę 11Forma podstawowa: doorać
Część mowy/forma fleksyjna:
dopala 9Forma podstawowa: dopalać
Część mowy/forma fleksyjna:
dopalą 13Forma podstawowa: dopalić
Część mowy/forma fleksyjna:
dopale 9Forma podstawowa: dopał
dopali 9Forma podstawowa: dopalić
Część mowy/forma fleksyjna:
dopału 12Forma podstawowa: dopał
doparć 13Forma podstawowa: doprzeć
dopasa 8Forma podstawowa: dopasać
Część mowy/forma fleksyjna:
dopasę 12Forma podstawowa: dopaść
Część mowy/forma fleksyjna:
dopasł 10Forma podstawowa: dopaść
Część mowy/forma fleksyjna:
dopcha 11Forma podstawowa: dopchać
Część mowy/forma fleksyjna:
dopiec 9Część mowy/forma fleksyjna:
dopije 10Forma podstawowa: dopić
Część mowy/forma fleksyjna:
dopiła 10Forma podstawowa: dopić
Część mowy/forma fleksyjna:
dopiły 11Forma podstawowa: dopić
Część mowy/forma fleksyjna:
doping 10Opis: środki dopingujące, substancje nielegalnie przyjmowane przez sportowców celem zwiększenia możliwości organizmu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dopisz 8Forma podstawowa: dopisać
Część mowy/forma fleksyjna:
dopitą 13Forma podstawowa: dopić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dopite 9Forma podstawowa: dopić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dopleć 14Forma podstawowa: dopleść
Część mowy/forma fleksyjna:
dopłać 15Forma podstawowa: dopłacić
Część mowy/forma fleksyjna:
dopłat 11Forma podstawowa: dopłata
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dopływ 11Opis: docieranie czegoś w jakieś miejsce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dopóki 13Część mowy/forma fleksyjna: spójnik podrzędny
dopraw 8Forma podstawowa: doprawić
Część mowy/forma fleksyjna:
dopraż 12Forma podstawowa: doprażyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dopuka 11Forma podstawowa: dopukać
Część mowy/forma fleksyjna:
dopuść 19Forma podstawowa: dopuścić
Część mowy/forma fleksyjna:
doradą 12Forma podstawowa: dorada
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dorado 8Forma podstawowa: dorada
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dorady 9Forma podstawowa: dorada
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
doradź 16Forma podstawowa: doradzić
Część mowy/forma fleksyjna:
dornem 8Forma podstawowa: dorn
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dornie 7Forma podstawowa: dorn
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dorn
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dornom 8Forma podstawowa: dorn
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dorn
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dornów 11Forma podstawowa: dorn
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dorósł 13Forma podstawowa: dorosnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
doróść 20Forma podstawowa: dorosnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dorsza 7Forma podstawowa: dorsz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dorsze 7Forma podstawowa: dorsz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dorwał 9Forma podstawowa: dorwać
Część mowy/forma fleksyjna:
dorwie 7Forma podstawowa: dorwać
Część mowy/forma fleksyjna:
doryje 10Forma podstawowa: doryć
Część mowy/forma fleksyjna:
doryję 14Forma podstawowa: doryć
Część mowy/forma fleksyjna:
doryli 9Forma podstawowa: doryć
Część mowy/forma fleksyjna:
doryło 10Forma podstawowa: doryć
Część mowy/forma fleksyjna:
doryta 9Forma podstawowa: doryć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
doryte 9Forma podstawowa: doryć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
doryto 9Forma podstawowa: doryć
Część mowy/forma fleksyjna:
doryty 10Forma podstawowa: doryć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dorzną 11Forma podstawowa: dorznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dorzut 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dorżną 15Forma podstawowa: dorżnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dosiad 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dosiał 9Forma podstawowa: dosiać
Część mowy/forma fleksyjna:
dosiąż 15Forma podstawowa: dosiąc
dosiej 9Forma podstawowa: dosiać
Część mowy/forma fleksyjna:
dosiew 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
doskok 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dosłał 11Forma podstawowa: dosłać
Część mowy/forma fleksyjna:
dosłań 15Forma podstawowa: dosłać
dosłuż 15Forma podstawowa: dosłużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dosolę 12Forma podstawowa: dosolić
Część mowy/forma fleksyjna:
dosoli 8Forma podstawowa: dosolić
Część mowy/forma fleksyjna:
dospał 10Forma podstawowa: dospać
Część mowy/forma fleksyjna:
dospań 14Forma podstawowa: dospać
dosram 8Forma podstawowa: dosrać
Część mowy/forma fleksyjna:
dosrań 13Forma podstawowa: dosrać
dostać 13Opis: stać się odbiorcą jakichś działań lub procesów.
Część mowy/forma fleksyjna:
dostań 14Forma podstawowa: dostać
Opis: stać się odbiorcą jakichś działań lub procesów.
Część mowy/forma fleksyjna:
dostój 14Forma podstawowa: dostać
Opis: stać się odbiorcą jakichś działań lub procesów.
Część mowy/forma fleksyjna:
dosuną 13Forma podstawowa: dosunąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dosusz 9Forma podstawowa: dosuszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dosuwy 10Forma podstawowa: dosuw
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dosyca 9Forma podstawowa: dosycać
Część mowy/forma fleksyjna:
dosycą 13Forma podstawowa: dosycić
dosycę 13Forma podstawowa: dosycić
dosyci 9Forma podstawowa: dosycić
dosyła 10Forma podstawowa: dosyłać
Część mowy/forma fleksyjna:
dosytu 11Forma podstawowa: dosyt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dosyty 10Forma podstawowa: dosyt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
doszła 9Forma podstawowa: dojść
Część mowy/forma fleksyjna:
doszło 9Forma podstawowa: dojść
Część mowy/forma fleksyjna:
doszył 10Forma podstawowa: doszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
doślij 14Forma podstawowa: dosłać
Część mowy/forma fleksyjna:
dośnię 15Forma podstawowa: dośnić
Część mowy/forma fleksyjna:
dośnij 13Forma podstawowa: dośnić
Część mowy/forma fleksyjna:
dośpią 16Forma podstawowa: dospać
Część mowy/forma fleksyjna:
dośpię 16Forma podstawowa: dospać
Część mowy/forma fleksyjna:
dotkną 13Forma podstawowa: dotknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dotleń 15Forma podstawowa: dotlenić
Część mowy/forma fleksyjna:
dotlił 11Forma podstawowa: dotlić
Część mowy/forma fleksyjna:
dotłuc 13Część mowy/forma fleksyjna:
dotopi 9Forma podstawowa: dotopić
Część mowy/forma fleksyjna:
dotrać 13Forma podstawowa: dotracić
Część mowy/forma fleksyjna:
dotruł 12Forma podstawowa: dotruć
Część mowy/forma fleksyjna:
dotrwa 8Forma podstawowa: dotrwać
Część mowy/forma fleksyjna:
dotucz 11Forma podstawowa: dotuczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dotują 16Forma podstawowa: dotować
Część mowy/forma fleksyjna:
dotuję 16Forma podstawowa: dotować
Część mowy/forma fleksyjna:
dotycz 10Forma podstawowa: dotyczeć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: dotyczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dotyka 10Forma podstawowa: dotykać
Część mowy/forma fleksyjna:
dotyku 12Forma podstawowa: dotyk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
douczę 14Forma podstawowa: douczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
douczy 11Forma podstawowa: douczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dowaga 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dowagą 13Forma podstawowa: dowaga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dowago 9Forma podstawowa: dowaga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dowalę 12Forma podstawowa: dowalić
Część mowy/forma fleksyjna:
dowarz 7Forma podstawowa: dowarzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
doważą 15Forma podstawowa: doważyć
Część mowy/forma fleksyjna:
doważy 12Forma podstawowa: doważyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dowiąż 15Forma podstawowa: dowiązać
Część mowy/forma fleksyjna:
dowiem 8Forma podstawowa: dowiedzieć
Część mowy/forma fleksyjna:
dowieś 11Forma podstawowa: dowiesić
downom 8Forma podstawowa: down
Opis: głupek, idiota, ktoś o niskim poziomie intelektualnym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dowódź 20Forma podstawowa: dowodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
dozłoć 14Forma podstawowa: dozłocić
Część mowy/forma fleksyjna:
doznać 12Część mowy/forma fleksyjna:
doznaj 9Forma podstawowa: doznać
Część mowy/forma fleksyjna:
doznań 13Forma podstawowa: doznanie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dozoru 9Forma podstawowa: dozór
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dozory 8Forma podstawowa: dozór
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dozują 15Forma podstawowa: dozować
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: dozuć
Część mowy/forma fleksyjna:
dozuje 11Forma podstawowa: dozuć
Część mowy/forma fleksyjna:
dozuję 15Forma podstawowa: dozować
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: dozuć
Część mowy/forma fleksyjna:
dozwól 12Forma podstawowa: dozwolić
Część mowy/forma fleksyjna:
dożami 12Forma podstawowa: doża
Opis: tytuł przysługujący władcom (najwyższym urzędnikom) Republiki Weneckiej i Genui.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dożera 11Forma podstawowa: dożerać
Część mowy/forma fleksyjna:
dożęło 17Forma podstawowa: dożąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dożęta 16Forma podstawowa: dożąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dożętą 20Forma podstawowa: dożąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dożęto 16Forma podstawowa: dożąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dożęty 17Forma podstawowa: dożąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dożryj 14Forma podstawowa: dożreć
Część mowy/forma fleksyjna:
dożuci 14Forma podstawowa: dożuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dożuli 14Forma podstawowa: dożuć
Część mowy/forma fleksyjna:
dożuła 15Forma podstawowa: dożuć
Część mowy/forma fleksyjna:
dożuły 16Forma podstawowa: dożuć
Część mowy/forma fleksyjna:
dożuwa 13Forma podstawowa: dożuwać
Część mowy/forma fleksyjna:
dożyce 13Forma podstawowa: dożyca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dożyco 13Forma podstawowa: dożyca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dożyją 18Forma podstawowa: dożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dożyję 18Forma podstawowa: dożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dożyna 12Forma podstawowa: dożynać
Część mowy/forma fleksyjna:
dożyta 13Forma podstawowa: dożyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dożytą 17Forma podstawowa: dożyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dożyto 13Forma podstawowa: dożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dożyty 14Forma podstawowa: dożyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dożywa 12Forma podstawowa: dożywać
Część mowy/forma fleksyjna:
dójkom 15Forma podstawowa: dójka
Opis: kobieta, która doi krowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drabce 10Forma podstawowa: drabka
Opis: kłonia bezrękojeściowa, złożona z siatkowatego worka zamocowanego rąbkiem na czworokątnej ramie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drabek 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: drabka
Opis: kłonia bezrękojeściowa, złożona z siatkowatego worka zamocowanego rąbkiem na czworokątnej ramie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drabie 9Forma podstawowa: drab
Opis: żołnierz, szeregowy piechoty w wojsku polskim XV i XVI wieku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drabin 9Forma podstawowa: drabina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: drabiny
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drabka 10Opis: kłonia bezrękojeściowa, złożona z siatkowatego worka zamocowanego rąbkiem na czworokątnej ramie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drabką 14Forma podstawowa: drabka
Opis: kłonia bezrękojeściowa, złożona z siatkowatego worka zamocowanego rąbkiem na czworokątnej ramie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drabko 10Forma podstawowa: drabka
Opis: kłonia bezrękojeściowa, złożona z siatkowatego worka zamocowanego rąbkiem na czworokątnej ramie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drabów 13Forma podstawowa: drab
Opis: żołnierz, szeregowy piechoty w wojsku polskim XV i XVI wieku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dracen 8Forma podstawowa: dracena
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
draftu 14Forma podstawowa: draft
Opis: sposób wybierania nowych graczy do lig zawodowych, najczęściej spośród młodych zawodników, rozpoczynających karierę profesjonalną.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dragma 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dragmą 14Forma podstawowa: dragma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dragmy 11Forma podstawowa: dragma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dragom 10Forma podstawowa: drag
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: draga
Opis: urządzenie połowowe, rodzaj włoka bez skrzydeł, używane do dennych połowów morskich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dragów 13Forma podstawowa: drag
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
draguj 13Forma podstawowa: dragować
Część mowy/forma fleksyjna:
drajwu 11Forma podstawowa: drajw
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drajwy 10Forma podstawowa: drajw
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drałuj 13Forma podstawowa: drałować
Część mowy/forma fleksyjna:
dramie 8Forma podstawowa: dram
Opis: w metrologii: jednostka masy, 1/16 uncji lub 1,771 g.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dramom 9Forma podstawowa: dram
Opis: w metrologii: jednostka masy, 1/16 uncji lub 1,771 g.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: drama
Opis: metoda edukacyjna - rodzaj teatru, odgrywanie ról.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drance 8Forma podstawowa: dranka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dranek 8Forma podstawowa: dranka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drania 7Forma podstawowa: drań
Opis: łajdak, człowiek podły, nikczemnik.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dranic 8Forma podstawowa: dranica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dranka 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dranką 12Forma podstawowa: dranka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drankę 12Forma podstawowa: dranka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dranki 8Forma podstawowa: dranka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drapać 13Część mowy/forma fleksyjna:
drapak 9Opis: typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drapań 14Forma podstawowa: drapanie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drapie 8Forma podstawowa: drapa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drapną 12Forma podstawowa: drapnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
drapuj 12Forma podstawowa: drapować
Część mowy/forma fleksyjna:
drapże 12Forma podstawowa: drapać
Część mowy/forma fleksyjna:
drasek 8Forma podstawowa: draska
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
draskę 12Forma podstawowa: draska
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dratwę 12Forma podstawowa: dratwa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dratwo 8Forma podstawowa: dratwa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drażni 11Forma podstawowa: drażnić
Część mowy/forma fleksyjna:
drącej 14Forma podstawowa: drzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
drącym 14Forma podstawowa: drzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
drągal 14Opis: w sposób zgrubiały lub ekspresywny o drągu
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drągów 17Forma podstawowa: drąg
Opis: długi, szeroki, mocny i zazwyczaj ciężki pręt.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drążąc 20Forma podstawowa: drążyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
drążek 16Opis: pałąk drewniany lub metalowy, mniejszy od drąga.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: pałąk drewniany lub metalowy, mniejszy od drąga.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drążel 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drążeń 21Forma podstawowa: drążyć
drążki 16Forma podstawowa: drążek
Opis: pałąk drewniany lub metalowy, mniejszy od drąga.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: drążek
Opis: pałąk drewniany lub metalowy, mniejszy od drąga.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drążku 18Forma podstawowa: drążek
Opis: pałąk drewniany lub metalowy, mniejszy od drąga.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: drążek
Opis: pałąk drewniany lub metalowy, mniejszy od drąga.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drążla 16Forma podstawowa: drążel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drążni 15Forma podstawowa: drążnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drążyć 21Część mowy/forma fleksyjna:
drążyn 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dready 9Forma podstawowa: dread
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drebel 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drebla 10Forma podstawowa: drebel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drebli 10Forma podstawowa: drebel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dredku 11Forma podstawowa: dredek
dredom 9Forma podstawowa: dred
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drenaż 11Opis: odprowadzanie treści płynnych (fizjologicznych lub patologicznych) z pewnych narządów lub obszarów ciała do innych lub częściej poza ciało chorego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drenem 8Forma podstawowa: dren
Opis: przewód hydrotechniczny, ułożony zwykle pod powierzchnią ziemi, odprowadzający nadmiar wód gruntowych z jakiegoś terenu i zabezpieczający przed szkodliwym działaniem filtracji, która powoduje zmiany
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drenie 7Forma podstawowa: dren
Opis: przewód hydrotechniczny, ułożony zwykle pod powierzchnią ziemi, odprowadzający nadmiar wód gruntowych z jakiegoś terenu i zabezpieczający przed szkodliwym działaniem filtracji, która powoduje zmiany
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drepce 9Forma podstawowa: dreptać
Część mowy/forma fleksyjna:
drepcę 13Forma podstawowa: drepcić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: dreptać
Część mowy/forma fleksyjna:
dresie 7Forma podstawowa: dres
Opis: członek subkultury młodzieżowej ubrany na co dzień w dres.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dresów 11Forma podstawowa: dresy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drewek 8Forma podstawowa: drewko
Opis: kawałek drewna, zwykle przeznaczony na opał.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drewko 8Opis: kawałek drewna, zwykle przeznaczony na opał.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drewku 10Forma podstawowa: drewko
Opis: kawałek drewna, zwykle przeznaczony na opał.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drewno 7Forma podstawowa: drewny
Opis: zrobiony z drewna, drewniany.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
dręczą 16Forma podstawowa: dręczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dręczy 13Forma podstawowa: dręczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
drętwę 16Forma podstawowa: drętwa
Opis: ogólna nazwa ryby morskiej z rodzaju Torpedo, charakteryzującej się tym, że między grzbietem i płetwami piersiowymi ma narządy wytwarzające napięcie elektryczne, służące do obrony lub do ranienia zdo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drętwi 12Forma podstawowa: drętwić
Część mowy/forma fleksyjna:
drętwo 12Opis: w sposób spięty, skrępowany, świadczący o braku swobody.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: drętwy
Opis: o zachowaniu, świadczący o spięciu, skrępowaniu, nieswobodny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
drgają 15Forma podstawowa: drgać
Opis: ulegać wstrząsom
Część mowy/forma fleksyjna:
drgało 11Forma podstawowa: drgać
Opis: ulegać wstrząsom
Część mowy/forma fleksyjna:
drgano 9Forma podstawowa: drgać
Opis: ulegać wstrząsom
Część mowy/forma fleksyjna:
drgnął 15Forma podstawowa: drgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
drgnij 11Forma podstawowa: drgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
driadą 12Forma podstawowa: driada
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
driadę 12Forma podstawowa: driada
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
driado 8Forma podstawowa: driada
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drinka 8Forma podstawowa: drink
Opis: napój, często alkoholowy, który jest podawany w specyficznej formie w barach, klubach, restauracjach itp. (uwaga, nazwy drinków często są chrematonimami).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drobią 13Forma podstawowa: drobić
Część mowy/forma fleksyjna:
drobin 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: drobina
Opis: mały kawałek czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drobne 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drobno 9Opis: tak, że coś ma niewielkie rozmiary.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
droczą 12Forma podstawowa: droczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
drogie 9Forma podstawowa: drogi
Opis: taki, do którego ktoś żywi serdeczne uczucia, bliski komuś, ważny dla kogoś.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dromon 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dronem 8Forma podstawowa: dron
dronie 7Forma podstawowa: drona
dronów 11Forma podstawowa: dron
dropia 8Forma podstawowa: drop
Opis: Macrolepiota procera (Scop.) Singer – gatunek grzyba należący do rodziny pieczarkowatych (Agaricaceae), dość pospolity na terenie całej Polski, gdzie występuje od lata do późnej jesieni, rosnąć na br
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dropom 9Forma podstawowa: dropy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dropsa 8Forma podstawowa: drops
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dropsy 9Forma podstawowa: drops
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drozda 8Forma podstawowa: drozd
Opis: ptak, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w obrębie rodziny drozdowatych (Turdidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drozdy 9Forma podstawowa: drozd
Opis: ptak, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w obrębie rodziny drozdowatych (Turdidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: drozda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
drożąc 16Forma podstawowa: drożyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
drożeć 16Część mowy/forma fleksyjna:
drożej 13Forma podstawowa: drogo
Opis: tak, że trzeba dużo zapłacić.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: drożeć
Część mowy/forma fleksyjna:
drożeń 17Forma podstawowa: drożeć
drożmy 13Forma podstawowa: drożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
drożną 15Forma podstawowa: drożny
Opis: taki, który umożliwia swobodny przepływ, o przewodzie w organizmie człowieka lub zwierzęcia.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
drożni 11Forma podstawowa: drożny
Opis: taki, który umożliwia swobodny przepływ, o przewodzie w organizmie człowieka lub zwierzęcia.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
drożny 12Opis: taki, który umożliwia swobodny przepływ, o przewodzie w organizmie człowieka lub zwierzęcia.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
drożsi 11Forma podstawowa: drogi
Opis: taki, do którego ktoś żywi serdeczne uczucia, bliski komuś, ważny dla kogoś.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
drożże 15Forma podstawowa: drożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dróbek 14Forma podstawowa: dróbka
Opis: wątróbka, żołądek, serce, skrzydełka i szyjki ptactwa domowego (drobiu), używane do przygotowania rosołu, potrawki, niektórych wędlin.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dróbka 14Opis: wątróbka, żołądek, serce, skrzydełka i szyjki ptactwa domowego (drobiu), używane do przygotowania rosołu, potrawki, niektórych wędlin.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dróbką 18Forma podstawowa: dróbka
Opis: wątróbka, żołądek, serce, skrzydełka i szyjki ptactwa domowego (drobiu), używane do przygotowania rosołu, potrawki, niektórych wędlin.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dróbkę 18Forma podstawowa: dróbka
Opis: wątróbka, żołądek, serce, skrzydełka i szyjki ptactwa domowego (drobiu), używane do przygotowania rosołu, potrawki, niektórych wędlin.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dróbko 14Forma podstawowa: dróbka
Opis: wątróbka, żołądek, serce, skrzydełka i szyjki ptactwa domowego (drobiu), używane do przygotowania rosołu, potrawki, niektórych wędlin.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dróbmy 15Forma podstawowa: drobić
Część mowy/forma fleksyjna:
dróżce 16Forma podstawowa: dróżka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dróżek 16Forma podstawowa: dróżka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dróżka 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dróżką 20Forma podstawowa: dróżka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dróżkę 20Forma podstawowa: dróżka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dróżko 16Forma podstawowa: dróżka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dróżże 19Forma podstawowa: drożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
drucie 10Forma podstawowa: drut
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drucik 11Opis: cienki pręt.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drudzy 11Forma podstawowa: drugi
Opis: kolejny, niekoniecznie taki, który rzeczywiście następuje po pierwszym.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
drugie 11Forma podstawowa: druga
Opis: godzina - czternasta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: drugi
Opis: kolejny, niekoniecznie taki, który rzeczywiście następuje po pierwszym.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
drugim 12Forma podstawowa: druga
Opis: godzina - czternasta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: drugi
Opis: kolejny, niekoniecznie taki, który rzeczywiście następuje po pierwszym.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: drugie
Opis: drugie danie, potrawa podawana (zazwyczaj) po zupie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drugów 15Forma podstawowa: drug
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
druhno 11Forma podstawowa: druhna
Opis: dziewczyna lub kobieta należąca do harcerstwa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
druhny 12Forma podstawowa: druhna
Opis: dziewczyna lub kobieta należąca do harcerstwa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
druhom 12Forma podstawowa: druh
Opis: przyjaciel, kompan, towarzysz, osoba, z którą pozostaje się w bliskich stosunkach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
druida 10Forma podstawowa: druid
Opis: w literaturze fantastycznej: czarownik wykorzystujący moc natury, przyrody.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
druidy 11Forma podstawowa: druid
Opis: w literaturze fantastycznej: czarownik wykorzystujący moc natury, przyrody.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
drukom 11Forma podstawowa: druk
Opis: publikacja tekstu albo ilustracji w gazecie lub książce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drumlę 15Forma podstawowa: drumla
Opis: ludowy instrument muzyczny z grupy idiofonów szarpanych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drumli 11Forma podstawowa: drumla
Opis: ludowy instrument muzyczny z grupy idiofonów szarpanych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drumlo 11Forma podstawowa: drumla
Opis: ludowy instrument muzyczny z grupy idiofonów szarpanych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
druzem 10Forma podstawowa: druz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
druzgę 15Forma podstawowa: druzga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
druzgi 11Forma podstawowa: druzga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
druzgo 11Forma podstawowa: druzga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
druzie 9Forma podstawowa: druza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
druzom 10Forma podstawowa: druz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: druza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drużbą 19Forma podstawowa: drużba
Opis: przyjaźń.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drużbę 19Forma podstawowa: drużba
Opis: przyjaźń.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drużbo 15Forma podstawowa: drużba
Opis: przyjaźń.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: drużba
Opis: przyjaźń.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drużce 14Forma podstawowa: drużka
Opis: kobieta towrzysząca pannie młodej na ślubie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drużek 14Forma podstawowa: drużka
Opis: kobieta towrzysząca pannie młodej na ślubie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drużki 14Forma podstawowa: drużka
Opis: kobieta towrzysząca pannie młodej na ślubie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drużne 13Forma podstawowa: drużny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
drużni 13Forma podstawowa: drużny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
drwala 8Forma podstawowa: drwal
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drwale 8Forma podstawowa: drwal
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
drwiąc 12Forma podstawowa: drwić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
drwiła 9Forma podstawowa: drwić
Część mowy/forma fleksyjna:
drwiło 9Forma podstawowa: drwić
Część mowy/forma fleksyjna:
drwimy 9Forma podstawowa: drwić
Część mowy/forma fleksyjna:
drwina 7Opis: odzywka słowna, mająca na celu obrażenie kogoś lub czegoś, będąca wyrazem tego, że nie traktuje się kogoś lub czegoś poważnie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drwiną 11Forma podstawowa: drwina
Opis: odzywka słowna, mająca na celu obrażenie kogoś lub czegoś, będąca wyrazem tego, że nie traktuje się kogoś lub czegoś poważnie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drwinę 11Forma podstawowa: drwina
Opis: odzywka słowna, mająca na celu obrażenie kogoś lub czegoś, będąca wyrazem tego, że nie traktuje się kogoś lub czegoś poważnie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drwino 7Forma podstawowa: drwina
Opis: odzywka słowna, mająca na celu obrażenie kogoś lub czegoś, będąca wyrazem tego, że nie traktuje się kogoś lub czegoś poważnie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drwiny 8Forma podstawowa: drwina
Opis: odzywka słowna, mająca na celu obrażenie kogoś lub czegoś, będąca wyrazem tego, że nie traktuje się kogoś lub czegoś poważnie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drwisz 7Forma podstawowa: drwić
Część mowy/forma fleksyjna:
dryfem 13Forma podstawowa: dryf
Opis: uporządkowany ruch ładunków wynikający z faktu przyłożenia pola elektrycznego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dryfów 16Forma podstawowa: dryf
Opis: uporządkowany ruch ładunków wynikający z faktu przyłożenia pola elektrycznego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dryfty 14Forma podstawowa: dryft
Opis: niestabilność parametrów urządzenia w czasie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drygać 15Część mowy/forma fleksyjna:
drygał 12Forma podstawowa: drygały
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drygną 14Forma podstawowa: drygnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
drygnę 14Forma podstawowa: drygnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
drygom 11Forma podstawowa: dryg
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dryga
Opis: rodzaj sieci rybackiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drygów 14Forma podstawowa: dryg
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drylem 10Forma podstawowa: dryl
Opis: Mandrillus leucophaeus – gatunek małpy wąskonosej z rodziny makakowatych, blisko spokrewniony z mandrylem, od którego różni się głównie jednolitym ubarwieniem twarzy, zamieszkuje zalesione tereny w N
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drynda 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dryndą 13Forma podstawowa: drynda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dryndę 13Forma podstawowa: drynda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: drynda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dryndy 10Forma podstawowa: drynda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drzazg 9Forma podstawowa: drzazga
Opis: przenośnie: coś bolesnego, sprawiającego cierpienie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drzemy 9Forma podstawowa: drzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
drzewc 8Forma podstawowa: drzewce
Opis: drążek z drewna, trzon.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drzewu 9Forma podstawowa: drzewo
Opis: graf, który jest acykliczny i spójny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drzonu 9Forma podstawowa: drzon
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drzony 8Forma podstawowa: drzon
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drzyma 9Forma podstawowa: drzym
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drzymy 10Forma podstawowa: drzym
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drżąca 16Forma podstawowa: drżeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
drżącą 20Forma podstawowa: drżeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
drżące 16Forma podstawowa: drżący
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
drżący 17Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: drżeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
dualis 10Opis: cecha gramatyczna wskazująca na dwa obiekty.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dualom 11Forma podstawowa: dual
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duanta 10Forma podstawowa: duant
Opis: część cyklotronu, jedna z dwóch elektrod wnękowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dubach 14Forma podstawowa: duby
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dubami 12Forma podstawowa: duby
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dubasy 12Forma podstawowa: dubas
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dubiom 12Forma podstawowa: dubia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dubler 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dublet 13Opis: zdobycie pierwszego miejsca przez dwóch zawodników z tego samego zespołu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dublom 13Forma podstawowa: dubla
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dublon 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dubnem 12Forma podstawowa: dubno
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dubnie 11Forma podstawowa: dubn
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dubnom 12Forma podstawowa: dubn
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dubno
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ducami 11Forma podstawowa: duce
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duchem 13Forma podstawowa: duch
Opis: rodzaj zjawy, często wyobrażenie umarłego wizytującego świat żywych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duchna 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duchną 16Forma podstawowa: duchnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
duchnę 16Forma podstawowa: duchnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
duchno 12Forma podstawowa: duchna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duchot 13Forma podstawowa: duchota
Opis: gorąco, brak powietrza do oddychania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duciem 11Forma podstawowa: duć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
duczce 11Forma podstawowa: duczka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duczek 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: duczki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duczki 11Forma podstawowa: duczka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duczko 11Forma podstawowa: duczka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dudach 13Forma podstawowa: duda
Opis: artysta-muzyk grający na dudach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: duda
Opis: artysta-muzyk grający na dudach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dudami 11Forma podstawowa: duda
Opis: artysta-muzyk grający na dudach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dudy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dudarz 10Opis: artysta-muzyk grający na dudach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dudkom 12Forma podstawowa: dudek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dudek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dudka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dudka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dudki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dudków 15Forma podstawowa: dudek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dudka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dudleń 17Forma podstawowa: dudlić
dudlić 16Część mowy/forma fleksyjna:
dudlij 13Forma podstawowa: dudlić
Część mowy/forma fleksyjna:
dudnię 14Forma podstawowa: dudnić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: dudnieć
Część mowy/forma fleksyjna:
dudnij 12Forma podstawowa: dudnić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: dudnieć
Część mowy/forma fleksyjna:
dudnił 12Forma podstawowa: dudnić
Część mowy/forma fleksyjna:
dudzie 10Forma podstawowa: duda
Opis: artysta-muzyk grający na dudach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duecie 10Forma podstawowa: duet
Opis: utwór do wykonywania przez dwa instrumenty, rozpisany na dwa głosy (linie melodyczne).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duende 10
duetem 11Forma podstawowa: duet
Opis: utwór do wykonywania przez dwa instrumenty, rozpisany na dwa głosy (linie melodyczne).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duetom 11Forma podstawowa: duet
Opis: utwór do wykonywania przez dwa instrumenty, rozpisany na dwa głosy (linie melodyczne).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duetów 14Forma podstawowa: duet
Opis: utwór do wykonywania przez dwa instrumenty, rozpisany na dwa głosy (linie melodyczne).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dufali 14Forma podstawowa: dufać
Część mowy/forma fleksyjna:
dufała 15Forma podstawowa: dufać
Część mowy/forma fleksyjna:
dufano 13Forma podstawowa: dufać
Część mowy/forma fleksyjna:
dufnej 15Forma podstawowa: dufny
Opis: pewny siebie, pyszny, zadufany w sobie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dufnie 13Opis: z pewnością siebie, z pychą.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
duglas 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duhach 14Forma podstawowa: duha
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duhami 12Forma podstawowa: duha
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dująca 16Forma podstawowa: duć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
dujące 16Forma podstawowa: duć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
dujący 17Forma podstawowa: duć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
dujker 12Opis: nazwa niewielkiego ssaka z grupy gazel z rodziny krętorogich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dukają 16Forma podstawowa: dukać
Część mowy/forma fleksyjna:
dukali 11Forma podstawowa: dukać
Część mowy/forma fleksyjna:
dukała 12Forma podstawowa: dukać
Część mowy/forma fleksyjna:
dukana 10Forma podstawowa: dukać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dukaną 14Forma podstawowa: dukać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dukane 10Forma podstawowa: dukać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dukani 10Forma podstawowa: dukać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dukano 10Forma podstawowa: dukać
Część mowy/forma fleksyjna:
dukasz 10Forma podstawowa: dukać
Część mowy/forma fleksyjna:
dukata 11Forma podstawowa: dukat
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dukat
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dukaty 12Forma podstawowa: dukat
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dukat
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
dukcie 11Forma podstawowa: dukt
Opis: prosta droga w lesie powstała przez wycięcie drzew
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duklan 11Forma podstawowa: duklanin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duklom 12Forma podstawowa: dukla
Opis: wąski, prostokątny szybik wykonany w celu zbadania lub poszukiwania złoża.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duknij 12Forma podstawowa: duknąć
duksie 10Forma podstawowa: dux
Opis: wódz armii rzymskiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duksom 11Forma podstawowa: dux
Opis: wódz armii rzymskiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duktem 12Forma podstawowa: dukt
Opis: prosta droga w lesie powstała przez wycięcie drzew
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duktom 12Forma podstawowa: dukt
Opis: prosta droga w lesie powstała przez wycięcie drzew
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duląca 15Forma podstawowa: dulić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
dulące 15Forma podstawowa: dulić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
dulący 16Forma podstawowa: dulić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
dulcie 11Forma podstawowa: dulić
Część mowy/forma fleksyjna:
dulcyt 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dulczą 15Forma podstawowa: dulczeć
Opis: wykonywać jakąś czynność, jakieś zadanie z ogromnym wysiłkiem.
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: dulczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dulczę 15Forma podstawowa: dulcza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dulczeć
Opis: wykonywać jakąś czynność, jakieś zadanie z ogromnym wysiłkiem.
Część mowy/forma fleksyjna:
dulczy 12Forma podstawowa: dulczeć
Opis: wykonywać jakąś czynność, jakieś zadanie z ogromnym wysiłkiem.
Część mowy/forma fleksyjna:
duleni 10Forma podstawowa: dulić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dulili 11Forma podstawowa: dulić
Część mowy/forma fleksyjna:
duliła 12Forma podstawowa: dulić
Część mowy/forma fleksyjna:
duliło 12Forma podstawowa: dulić
Część mowy/forma fleksyjna:
duliły 13Forma podstawowa: dulić
Część mowy/forma fleksyjna:
dulimy 12Forma podstawowa: dulić
Część mowy/forma fleksyjna:
dulmyż 16Forma podstawowa: dulić
Część mowy/forma fleksyjna:
dulona 10Forma podstawowa: dulić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
duloną 14Forma podstawowa: dulić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dulono 10Forma podstawowa: dulić
Część mowy/forma fleksyjna:
dulony 11Forma podstawowa: dulić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dułaby 14Forma podstawowa: duć
Część mowy/forma fleksyjna:
dułbym 15Forma podstawowa: duć
Część mowy/forma fleksyjna:
dułbyś 18Forma podstawowa: duć
Część mowy/forma fleksyjna:
dumach 13Forma podstawowa: duma
Opis: gatunek epicko-liryczny w literaturze ukraińskiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dumali 11Forma podstawowa: dumać
Część mowy/forma fleksyjna:
dumała 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dumało 12Forma podstawowa: dumała
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dumały 13Forma podstawowa: dumać
Część mowy/forma fleksyjna:
dumami 11Forma podstawowa: duma
Opis: gatunek epicko-liryczny w literaturze ukraińskiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dumano 10Forma podstawowa: dumać
Część mowy/forma fleksyjna:
dumasz 10Forma podstawowa: dumać
Część mowy/forma fleksyjna:
dunder 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dunitu 12Forma podstawowa: dunit
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dunity 11Forma podstawowa: dunit
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dunkom 11Forma podstawowa: dunka
Opis: mieszkanka Danii, kobieta pochodzenia duńskiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dunstu 12Forma podstawowa: dunst
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duńscy 17Forma podstawowa: duński
Opis: związany z Danią.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
duńsko 16Forma podstawowa: duński
Opis: związany z Danią.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
duopol 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dupcia 11Opis: zdrobniale: dupa - tylna część ciała, u człowieka: z pośladkami, u zwierzęcia: tam, gdzie tylne łapy są przymocowane do tułowia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dupcią 15Forma podstawowa: dupcia
Opis: zdrobniale: dupa - tylna część ciała, u człowieka: z pośladkami, u zwierzęcia: tam, gdzie tylne łapy są przymocowane do tułowia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dupcio 11Forma podstawowa: dupcia
Opis: zdrobniale: dupa - tylna część ciała, u człowieka: z pośladkami, u zwierzęcia: tam, gdzie tylne łapy są przymocowane do tułowia.
dupczę 15Forma podstawowa: dupczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dupków 15Forma podstawowa: dupek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duplom 12Forma podstawowa: dupla
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dupnąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
dupnął 16Forma podstawowa: dupnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dupnie 10Forma podstawowa: dupnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dupnij 12Forma podstawowa: dupnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dupola 11Forma podstawowa: dupol
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dupska 11Forma podstawowa: dupsko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dupsku 13Forma podstawowa: dupsko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
durach 12Forma podstawowa: dur
Opis: jedna z tonacji w muzyce
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: durum
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duracz 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: duraczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
durale 10Forma podstawowa: dural
Opis: skrótowe określenie duraluminium.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
durali 10Forma podstawowa: dural
Opis: skrótowe określenie duraluminium.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duralu 12Forma podstawowa: dural
Opis: skrótowe określenie duraluminium.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
durami 10Forma podstawowa: durum
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duranu 11Forma podstawowa: duran
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
durnej 11Forma podstawowa: durny
Opis: zazwyczaj o człowieku: bardzo głupi - taki, którego sprawność intelektualna jest bardzo mała, niemądry.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
durnia 9Forma podstawowa: dureń
Opis: głupek, bałwan, idiota.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
durnie 9Forma podstawowa: dureń
Opis: głupek, bałwan, idiota.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
durniu 11Forma podstawowa: dureń
Opis: głupek, bałwan, idiota.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
durnot 10Forma podstawowa: durnota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
durowa 9Forma podstawowa: durowy
Opis: związany z tonacją dur.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
durową 13Forma podstawowa: durowy
Opis: związany z tonacją dur.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
durowe 9Forma podstawowa: durowy
Opis: związany z tonacją dur.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
durowi 9Forma podstawowa: durowy
Opis: związany z tonacją dur.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
duryty 12Forma podstawowa: duryt
Opis: główny składnik durynu, odmiany węgla kamiennego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
durząc 14Forma podstawowa: durzyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
durzeń 15Forma podstawowa: durzyć
durzyć 15Część mowy/forma fleksyjna:
durzże 13Forma podstawowa: durzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
duseru 11Forma podstawowa: duser
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dusery 10Forma podstawowa: duser
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dusili 10Forma podstawowa: dusić
Część mowy/forma fleksyjna:
dusiło 11Forma podstawowa: dusić
Część mowy/forma fleksyjna:
dusiły 12Forma podstawowa: dusić
Część mowy/forma fleksyjna:
duszka 10Forma podstawowa: duszek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duszkę 14Forma podstawowa: duszka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duszki 10Forma podstawowa: duszka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duszko 10Forma podstawowa: duszka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duszku 12Forma podstawowa: duszek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duszna 9Forma podstawowa: duszny
Opis: o zapachu: mocny, ciężki, oszałamiający.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
duszną 13Forma podstawowa: duszny
Opis: o zapachu: mocny, ciężki, oszałamiający.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
duszne 9Forma podstawowa: duszny
Opis: o zapachu: mocny, ciężki, oszałamiający.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
duszno 9Opis: tak, że ciężko się oddycha, że gdzieś brakuje powietrza, że powietrze nie jest dobre do oddychania (np. zbyt ciepłe, brudne, nieświeże).
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
duszny 10Opis: o zapachu: mocny, ciężki, oszałamiający.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
duście 14Forma podstawowa: dusić
Część mowy/forma fleksyjna:
duśmyż 19Forma podstawowa: dusić
Część mowy/forma fleksyjna:
dużego 15Forma podstawowa: duży
Opis: znaczący, ważny, poważny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dużemu 16Forma podstawowa: duży
Opis: znaczący, ważny, poważny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dużych 17Forma podstawowa: duży
Opis: znaczący, ważny, poważny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dwoiła 9Forma podstawowa: dwoić
Część mowy/forma fleksyjna:
dwoiło 9Forma podstawowa: dwoić
Część mowy/forma fleksyjna:
dwoina 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dwoiną 11Forma podstawowa: dwoina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dwojak 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dwojąc 14Forma podstawowa: dwoić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
dwojeń 15Forma podstawowa: dwoić
dwojga 11Forma podstawowa: dwa
Część mowy/forma fleksyjna: liczebnik główny
dworak 8Opis: dworzanin, osoba pełniąca pewną funkcję na dworze króla lub magnata, należąca do świty.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dworce 8Forma podstawowa: dworka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dworzec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dworem 8Forma podstawowa: dwór
Opis: świta, najbliższe otoczenie panującego: rodzina, dworzanie, urzędnicy, fraucymer, orszak.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dworki 8Forma podstawowa: dworka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dworko 8Forma podstawowa: dworka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dworku 10Forma podstawowa: dworek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dworną 11Forma podstawowa: dworny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dworuj 11Forma podstawowa: dworować
Część mowy/forma fleksyjna:
dworus 9Opis: pogardliwie o osobie, która bez zastanowienia służy komuś i bezkrytycznie wykonuje wszystkie polecenia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dworze 7Forma podstawowa: dwór
Opis: świta, najbliższe otoczenie panującego: rodzina, dworzanie, urzędnicy, fraucymer, orszak.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dwójce 14Forma podstawowa: dwójca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dwójka
Opis: pieniądz o wartości 2 jednostek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dwójek 14Forma podstawowa: dwójka
Opis: pieniądz o wartości 2 jednostek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dwójką 18Forma podstawowa: dwójka
Opis: pieniądz o wartości 2 jednostek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dwójkę 18Forma podstawowa: dwójka
Opis: pieniądz o wartości 2 jednostek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dwójki 14Forma podstawowa: dwójka
Opis: pieniądz o wartości 2 jednostek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dwójmy 15Forma podstawowa: dwoić
Część mowy/forma fleksyjna:
dwójże 17Forma podstawowa: dwoić
Część mowy/forma fleksyjna:
dwórką 16Forma podstawowa: dwórka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dwórkę 16Forma podstawowa: dwórka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dwórki 12Forma podstawowa: dwórka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dwubój 17Opis: dyscyplina sportowa, która składa się z dwóch konkurencji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dwugaz 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dwuhol 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dwułuk 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dwunóg 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dwuróg 15Opis: rodzaj kowadła.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dwusuw 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dwuton 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dybach 13Forma podstawowa: dyby
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dybali 11Forma podstawowa: dybać
Część mowy/forma fleksyjna:
dybała 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dybało 12Forma podstawowa: dybała
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dybały 13Forma podstawowa: dybać
Część mowy/forma fleksyjna:
dybano 10Forma podstawowa: dybać
Część mowy/forma fleksyjna:
dybiąc 15Forma podstawowa: dybać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
dybmyż 16Forma podstawowa: dybać
Część mowy/forma fleksyjna:
dybuka 13Forma podstawowa: dybuk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dybuki 13Forma podstawowa: dybuk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
dybuku 15Forma podstawowa: dybuk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dychaj 13Forma podstawowa: dychać
Część mowy/forma fleksyjna:
dydelf 14Opis: nazwa ssaków z rodziny dydelfowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dydkom 11Forma podstawowa: dydek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dydko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dydków 14Forma podstawowa: dydek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dydolę 14Forma podstawowa: dydolić
Część mowy/forma fleksyjna:
dydoli 10Forma podstawowa: dydolić
Część mowy/forma fleksyjna:
dydymy 12Forma podstawowa: dydym
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyftyk 15Opis: tkanina jedwabna, wełniana lub bawełniana pochodzenia tureckiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dygach 13Forma podstawowa: dyg
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dygają 16Forma podstawowa: dygać
Część mowy/forma fleksyjna:
dygali 11Forma podstawowa: dygać
Część mowy/forma fleksyjna:
dygami 11Forma podstawowa: dyg
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dygamy 12Forma podstawowa: dygać
Część mowy/forma fleksyjna:
dygana 10Forma podstawowa: dygać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dyganą 14Forma podstawowa: dygać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dygane 10Forma podstawowa: dygać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dygani 10Forma podstawowa: dygać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dygany 11Forma podstawowa: dygać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dygasz 10Forma podstawowa: dygać
Część mowy/forma fleksyjna:
dygest 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dygnął 16Forma podstawowa: dygnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dygnij 12Forma podstawowa: dygnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dygocę 15Forma podstawowa: dygotać
Część mowy/forma fleksyjna:
dygotu 13Forma podstawowa: dygot
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dygują 18Forma podstawowa: dygować
Część mowy/forma fleksyjna:
dyguje 14Forma podstawowa: dygować
Część mowy/forma fleksyjna:
dyguję 18Forma podstawowa: dygować
Część mowy/forma fleksyjna:
dykcja 12Opis: sposób wymawiania, wymowa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dykcją 16Forma podstawowa: dykcja
Opis: sposób wymawiania, wymowa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dykcje 12Forma podstawowa: dykcja
Opis: sposób wymawiania, wymowa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dykcji 12Forma podstawowa: dykcja
Opis: sposób wymawiania, wymowa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dykcjo 12Forma podstawowa: dykcja
Opis: sposób wymawiania, wymowa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dykcyj 13Forma podstawowa: dykcja
Opis: sposób wymawiania, wymowa.
dyktat 11Opis: narzucanie innym swej woli lub swego zdania za pomocą siły i przymusu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyktuj 14Forma podstawowa: dyktować
Część mowy/forma fleksyjna:
dylami 10Forma podstawowa: dyl
Opis: długi i ciężki kloc, najczęściej drewniany, służący do podtrzymywania, mocowania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyląża 17Forma podstawowa: dyląż
Opis: chrząszcz z rodziny kózkowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyląży 18Forma podstawowa: dyląż
Opis: chrząszcz z rodziny kózkowatych.
dylicą 14Forma podstawowa: dylica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dylico 10Forma podstawowa: dylica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dylicy 11Forma podstawowa: dylica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dylina 9Opis: podłoga wykonan z dylów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyliną 13Forma podstawowa: dylina
Opis: podłoga wykonan z dylów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dylinę 13Forma podstawowa: dylina
Opis: podłoga wykonan z dylów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyliny 10Forma podstawowa: dylina
Opis: podłoga wykonan z dylów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dylowe 9Forma podstawowa: dylowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dylowi 9Forma podstawowa: dylowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dyluje 13Forma podstawowa: dylować
Część mowy/forma fleksyjna:
dyluję 17Forma podstawowa: dylować
Część mowy/forma fleksyjna:
dymach 12Forma podstawowa: dyma
Opis: tkanina bawełniana, konopna lub lniana w splocie atłasowym, jednobarwna lub w pasy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dymają 15Forma podstawowa: dymać
Część mowy/forma fleksyjna:
dymała 11Forma podstawowa: dymać
Część mowy/forma fleksyjna:
dymana 9Forma podstawowa: dymać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dymane 9Forma podstawowa: dymać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dymarz 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dymasz 9Forma podstawowa: dymać
Część mowy/forma fleksyjna:
dymcie 10Forma podstawowa: dymić
Część mowy/forma fleksyjna:
dymetr 10Opis: wers oparty na podwójnym metrum (na podwojonej jednostce rytmicznej w wierszu), podwojona w obrębie wersu dypodia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dymień 15Forma podstawowa: dymić
dymiła 11Forma podstawowa: dymić
Część mowy/forma fleksyjna:
dymiło 11Forma podstawowa: dymić
Część mowy/forma fleksyjna:
dymiły 12Forma podstawowa: dymić
Część mowy/forma fleksyjna:
dymisz 9Forma podstawowa: dymić
Część mowy/forma fleksyjna:
dymków 14Forma podstawowa: dymek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dymnik 10Opis: okienko w dachu doświetlające poddasze i wentylujące strych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dymnym 11Forma podstawowa: dymny
Opis: taki, który pod względem aromatu przywodzi na myśl dym.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dymowa 9Forma podstawowa: dymowy
Opis: związany z dymem - efektem spalania.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dymową 13Forma podstawowa: dymowy
Opis: związany z dymem - efektem spalania.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dymowe 9Forma podstawowa: dymowy
Opis: związany z dymem - efektem spalania.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dymówa 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dymówą 17Forma podstawowa: dymówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dymówę 17Forma podstawowa: dymówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dymówy 14Forma podstawowa: dymówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dynami 9Forma podstawowa: dyn
Opis: jednostka siły, pochodna w układzie miar CGS, jest to siła nadająca ciału o masie 1 grama przyspieszenie równe 1 cm/s².
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dyna
Opis: jednostka siły, pochodna w układzie miar CGS, jest to siła nadająca ciału o masie 1 grama przyspieszenie równe 1 cm/s².
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dynamo 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dynara 8Forma podstawowa: dynar
Opis: historyczna arabska złota moneta, bita w VII–XV wieku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dynary 9Forma podstawowa: dynar
Opis: historyczna arabska złota moneta, bita w VII–XV wieku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyndań 15Forma podstawowa: dyndać
dyndol 10Forma podstawowa: dyndolić
Część mowy/forma fleksyjna:
dyniom 9Forma podstawowa: dynia
Opis: Cucurbita – rodzaj roślin jednorocznych z rodziny dyniowatych obejmujący około 20 gatunków.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dynksu 11Forma podstawowa: dynks
Opis: wihajster, który stanowi sprytne rozwiązanie techniczne.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyonem 9Forma podstawowa: dyon
Opis: jednostka taktyczna złożona z maksymalnie pięciu okrętów tego samego typu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyonie 8Forma podstawowa: dyon
Opis: jednostka taktyczna złożona z maksymalnie pięciu okrętów tego samego typu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyonom 9Forma podstawowa: dyon
Opis: jednostka taktyczna złożona z maksymalnie pięciu okrętów tego samego typu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyonów 12Forma podstawowa: dyon
Opis: jednostka taktyczna złożona z maksymalnie pięciu okrętów tego samego typu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyplom 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyptyk 12Opis: nastawa ołtarzowa, która składa się z dwóch ruchomych skrzydeł (które mogą dodatkowo być podzielone na mniejsze kwatery) z dekoracją rzeźbiarską i/lub malarską.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyrcia 9Forma podstawowa: dyrcio
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyrciu 11Forma podstawowa: dyrcio
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyrdać 14Część mowy/forma fleksyjna:
dyrdał 11Forma podstawowa: dyrdać
Część mowy/forma fleksyjna:
dyrdań 15Forma podstawowa: dyrdać
dyrowi 8Forma podstawowa: dyro
dyskom 10Forma podstawowa: dysk
Opis: struktura kręgosłupa występująca między trzonami kręgów i zbudowana z jądra miażdżystego (gęste galaretowate wypełnienie) otoczonego pierścieniem włóknistym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dyska
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dysków 13Forma podstawowa: dysk
Opis: struktura kręgosłupa występująca między trzonami kręgów i zbudowana z jądra miażdżystego (gęste galaretowate wypełnienie) otoczonego pierścieniem włóknistym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyszeć 13Część mowy/forma fleksyjna:
dyszeń 14Forma podstawowa: dyszeć
dyszku 11Forma podstawowa: dyszek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyszla 9Forma podstawowa: dyszel
Opis: samochód z silnikiem diesla.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyszmy 10Forma podstawowa: dyszeć
Część mowy/forma fleksyjna:
dyszże 12Forma podstawowa: dyszeć
Część mowy/forma fleksyjna:
dytkom 11Forma podstawowa: dytek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dytków 14Forma podstawowa: dytek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dytko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dywani 8Forma podstawowa: dywan
dywanu 10Forma podstawowa: dywan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dywany 9Forma podstawowa: dywan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dywdyk 11Opis: tkanina jedwabna, wełniana lub bawełniana pochodzenia tureckiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dywizu 10Forma podstawowa: dywiz
Opis: łącznik, dzielnik, tiret - drukarski znak graficzny, krótka pozioma kreska umieszczona ponad podstawową linią pisma, służy do oznaczenia łączenia wyrazów złożonych, nazw podwójnych lub przeniesienia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyzmów 13Forma podstawowa: dyzma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyżury 15Forma podstawowa: dyżur
Opis: wypełnianie obowiązków służbowych według określonych zasad i w określonym czasie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dzetom 9Forma podstawowa: dzeta
Opis: szósta litera alfabetu greckiego, w greckim systemie liczbowym oznacza liczbę 7.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dziadu 10Forma podstawowa: dziad
Opis: rzep - owoc (niełupka) łopianu, który pokryty jest kolcami/haczykami, dzięki którym wczepia się w futro zwierząt, roznoszących w ten sposób jego nasiona.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dziady 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dziale 8Forma podstawowa: dział
Opis: osoby pracujące w danej jednostce organizacyjnej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: działo
Opis: broń palna kalibru co najmniej 20 mm.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
działa 9Forma podstawowa: działać
Część mowy/forma fleksyjna:
działo 9Forma podstawowa: dziać
Opis: broń palna kalibru co najmniej 20 mm.
Część mowy/forma fleksyjna:
Opis: broń palna kalibru co najmniej 20 mm.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
działu 11Forma podstawowa: dział
Opis: osoby pracujące w danej jednostce organizacyjnej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: działo
Opis: broń palna kalibru co najmniej 20 mm.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
działy 10Forma podstawowa: działa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
dziana 7Forma podstawowa: dziać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: dziany
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dzianą 11Forma podstawowa: dziać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dziane 7Forma podstawowa: dziany
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dziani 7Forma podstawowa: dziać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: dziany
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dziano 7Forma podstawowa: dziać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: dziany
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
dziany 8Forma podstawowa: dziać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dziarą 11Forma podstawowa: dziara
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dziarę 11Forma podstawowa: dziara
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dzicza 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dziczy
Opis: związany z dzikiem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dziczą 12Forma podstawowa: dzicz
Opis: miejsce, w którym istnieje dzika przyroda, niezmodyfikowana przez człowieka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dziczy
Opis: związany z dzikiem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dzicze 8Forma podstawowa: dzicza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dziczy
Opis: związany z dzikiem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dziczy 9Forma podstawowa: dzicza
Opis: związany z dzikiem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dzidom 9Forma podstawowa: dzida
Opis: najgorsza ocena w szkole (zazwyczaj jedynka).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dzidzi 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dzieją 13Forma podstawowa: dziać
Część mowy/forma fleksyjna:
dzieje 9Forma podstawowa: dziać
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dzieju 11Część mowy/forma fleksyjna: burkinostka
dzielą 12Forma podstawowa: dzielić
Opis: liczyć, wyznaczać iloraz dwóch liczb.
Część mowy/forma fleksyjna:
dziele 8Forma podstawowa: dzieło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dzielę 12Forma podstawowa: dzielić
Opis: liczyć, wyznaczać iloraz dwóch liczb.
Część mowy/forma fleksyjna:
dzierż 11Forma podstawowa: dzierżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: dzierżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dzieża 11Opis: drewniane naczynie, które służyło do wyrobu ciasta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dzieże 11Forma podstawowa: dzieża
Opis: drewniane naczynie, które służyło do wyrobu ciasta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dzięki 12Forma podstawowa: dzięka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: przyimek
dzikie 8Forma podstawowa: dziki
Opis: człowiek dziki, niecywilizowany.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dzikom 9Forma podstawowa: dzika
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dzików 12Forma podstawowa: dzik
Opis: Sus scrofa – gatunek dużego lądowego ssaka łożyskowego z rzędu parzystokopytnych, jedyny przedstawiciel dziko żyjących świniowatych w Europie, przodek świni domowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dzika
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dziksi 8Forma podstawowa: dziki
Opis: człowiek dziki, niecywilizowany.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dzióba 13Forma podstawowa: dziób
Opis: ustnik instrumentów dętych.
dziryt 9Opis: rodzaj broni drzewcowej, odmiana włóczni znana od czasów prehistorycznych, przeznaczony do miotania lub do walki wręcz, używany także do polowań.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dziuni 9Forma podstawowa: dziunia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dziura 9Opis: otwór w zębie powstały wskutek próchnicy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dziuro 9Forma podstawowa: dziura
Opis: otwór w zębie powstały wskutek próchnicy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dziwak 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dziwem 8Forma podstawowa: dziw
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dziwo
Opis: coś dziwacznego, zdumiewającego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dziwer 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dziwią 11Forma podstawowa: dziwić
Część mowy/forma fleksyjna:
dziwie 7Forma podstawowa: dziwa
Opis: rozpustnica.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dziwka 8Opis: kobieta lekkich obyczajów, kobieta rozwiązła.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dziwką 12Forma podstawowa: dziwka
Opis: kobieta lekkich obyczajów, kobieta rozwiązła.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dziwkę 12Forma podstawowa: dziwka
Opis: kobieta lekkich obyczajów, kobieta rozwiązła.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dziwki 8Forma podstawowa: dziwka
Opis: kobieta lekkich obyczajów, kobieta rozwiązła.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dziwła 9Forma podstawowa: dziwło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dziwna 7Forma podstawowa: dziwny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dziwno 7Opis: dziwnie, w sposób rzadko spotykany, taki, który różni się od większości (od normy), w sposób budzący zdziwienie.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: dziwny
Opis: dziwnie, w sposób rzadko spotykany, taki, który różni się od większości (od normy), w sposób budzący zdziwienie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
dziwom 8Forma podstawowa: dziw
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dziwa
Opis: rozpustnica.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dziwy
Opis: dziwny, nietypowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dziwuj 11Forma podstawowa: dziwować
Część mowy/forma fleksyjna:
dziwże 11Forma podstawowa: dziwić
Część mowy/forma fleksyjna:
dzwona 7Forma podstawowa: dzwono
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dzwonu 9Forma podstawowa: dzwon
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dzwono
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dzwony 8Forma podstawowa: dzwon
Opis: muzyczny instrument perkusyjny, którego konstrukcja składa się z metalowych rur zawieszonych na ramie, dźwięk powstaje w wyniku uderzania rur specjalnym drewnianym młotkiem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dźatak 17Forma podstawowa: dźataka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dźgali 18Forma podstawowa: dźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
dźgały 20Forma podstawowa: dźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
dźgamy 19Forma podstawowa: dźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
dźgany 18Forma podstawowa: dźgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dźgnąć 26Część mowy/forma fleksyjna:
dźwigi 17Forma podstawowa: dźwig
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżagom 14Forma podstawowa: dżaga
Opis: bardzo atrakcyjna kobieta lub dziewczyna, która ubiera się wyzywająco i jest obiektem pożądania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżaulu 16Forma podstawowa: dżaul
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżazem 12Forma podstawowa: dżaz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżazie 11Forma podstawowa: dżaz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżazów 15Forma podstawowa: dżaz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżdżąc 21Forma podstawowa: dżdżyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
dżdżeń 22Forma podstawowa: dżdżyć
dżdżom 17Forma podstawowa: deszcz
Opis: nagromadzenie czegoś, fizycznego lub nie, co spada na kogoś (w sensie materialnym lub nie).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżdżyć 22Część mowy/forma fleksyjna:
dżemem 13Forma podstawowa: dżem
Opis: porcja dżemu, przetworu owocowego sporządzanego z całych owoców lub ich części, określona ilość dżemu, zazwyczaj słoik.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżemik 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżereń 17Opis: gazela mongolska, Procapra gutturosa – gatunek ssaka parzystokopytnego z rodziny krętorogich, zamieszkuje wschodnią Mongolię i przylegające do niej tereny Rosji oraz północnych Chin.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżetem 13Forma podstawowa: dżet
Opis: ozdoba w postaci mocno wypolerowanego czarnego paciorka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżezom 12Forma podstawowa: dżez
Opis: żartobliwe określenie pewnej dowolności, improwizowania, wymyślania w muzyce niedżezowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżezów 15Forma podstawowa: dżez
Opis: żartobliwe określenie pewnej dowolności, improwizowania, wymyślania w muzyce niedżezowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżezuj 15Forma podstawowa: dżezować
Część mowy/forma fleksyjna:
dżinem 12Forma podstawowa: dżin
Opis: duch rodzący się z ognia bez dymu, element mitycznych wierzeń Arabii.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżinie 11Forma podstawowa: dżin
Opis: duch rodzący się z ognia bez dymu, element mitycznych wierzeń Arabii.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżinny 12Forma podstawowa: dżinn
Opis: duch rodzący się z ognia bez dymu, element mitycznych wierzeń Arabii.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
dżinów 15Forma podstawowa: dżina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżinsu 13Forma podstawowa: dżins
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżinsy 12Forma podstawowa: dżins
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżipem 13Forma podstawowa: dżip
Opis: określenie samochodu terenowego niezależnie od jego producenta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżipie 12Forma podstawowa: dżip
Opis: określenie samochodu terenowego niezależnie od jego producenta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżipom 13Forma podstawowa: dżip
Opis: określenie samochodu terenowego niezależnie od jego producenta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżizją 17Forma podstawowa: dżizja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżizje 13Forma podstawowa: dżizja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżizję 17Forma podstawowa: dżizja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżizjo 13Forma podstawowa: dżizja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżizyj 14Forma podstawowa: dżizja
dżoint 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżokej 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżoker 12Opis: karta do gry z wizerunkiem trefnisia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżonce 12Forma podstawowa: dżonka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżonka 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżonką 16Forma podstawowa: dżonka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżonkę 16Forma podstawowa: dżonka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżonki 12Forma podstawowa: dżonka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżonko 12Forma podstawowa: dżonka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżucze 14
dżudog 16Forma podstawowa: dżudoga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżulem 15Forma podstawowa: dżul
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżulom 15Forma podstawowa: dżul
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżumie 14Forma podstawowa: dżuma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżynie 12Forma podstawowa: dżyn
Opis: holenderski rodzaj wódki jałowcowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
daboją 15Forma podstawowa: daboja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
daboję 15Forma podstawowa: daboja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dabojo 11Forma podstawowa: daboja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dacany 9Forma podstawowa: dacan
dachów 14Forma podstawowa: dach
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
daciom 9Forma podstawowa: dacia
Opis: marka rumuńskich samochodów osobowych i dostawczych powstała w 1952 roku pod nazwą Uzina de Autoturisme Pitești w mieście Mioveni.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dacytu 12Forma podstawowa: dacyt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dacyty 11Forma podstawowa: dacyt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
daczom 9Forma podstawowa: dacza
Opis: mały domek letniskowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
daewoo 7Opis: samochód marki Daewoo.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dafnia 11Opis: Daphnia – rodzaj słodkowodnych stawonogów zaliczanych do grupy wioślarek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dafnią 15Forma podstawowa: dafnia
Opis: Daphnia – rodzaj słodkowodnych stawonogów zaliczanych do grupy wioślarek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dagobę 15Forma podstawowa: dagoba
Opis: typ budowli sakralnej, rodzaj monumentalnego relikwiarza buddyjskiego występujący na Cejlonie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
daikon 8
daimyo 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
dającą 18Forma podstawowa: dawać
Opis: udzielać czegoś, np. błogosławieństwa, odpowiedzi, pozwolenia, powodować, że w czyimś życiu zajdzie jakaś zmiana, stanie się on odbiorcą jakichś czynności, procesów.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
dajkom 11Forma podstawowa: dajk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dajka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dajmio 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
dajmon 10Opis: głos bóstwa, sumienie, ostrzegawczy głos wewnętrzny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dajnom 10Forma podstawowa: dajna
Opis: litewska pieśń ludowa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dakotę 13Forma podstawowa: dakota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dakoty 10Forma podstawowa: dakota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
dakron 8Opis: dacron - syntetycze poliestrowe włókno używane np. do produkcji tkanin.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
daktyl 11Opis: owoc (jagoda) palmy daktylowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dalasi 8
dalbie 10Forma podstawowa: dalba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
daleka 9Forma podstawowa: daleki
Opis: taki, który różni się znacznie od czegoś innego, taki, który nie jest tym czymś, nie jest taki sam, podobny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
daleki 9Opis: taki, który różni się znacznie od czegoś innego, taki, który nie jest tym czymś, nie jest taki sam, podobny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
daleko 9Forma podstawowa: daleki
Opis: taki, który różni się znacznie od czegoś innego, taki, który nie jest tym czymś, nie jest taki sam, podobny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Opis: tak, że jest mało prawdopodobne, że ktoś coś robi/zrobi, że ma coś na myśli, że coś jest jego celem albo że coś się z nim stanie.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
dalita 9Forma podstawowa: dalit
dality 10Forma podstawowa: dalit
dalsza 8Forma podstawowa: daleki
Opis: taki, który różni się znacznie od czegoś innego, taki, który nie jest tym czymś, nie jest taki sam, podobny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dalszy 9Forma podstawowa: daleki
Opis: taki, który różni się znacznie od czegoś innego, taki, który nie jest tym czymś, nie jest taki sam, podobny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dałbym 13Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Część mowy/forma fleksyjna:
dałoby 12Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Część mowy/forma fleksyjna:
dałyby 13Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Część mowy/forma fleksyjna:
damach 11Forma podstawowa: dama
Opis: figura w kartach do gry.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
damara 8Opis: agatis, soplica, Agathis – rodzaj drzew nagonasiennych z rodziny araukariowatych obejmujący 22 gatunki, występują one na obszarze od południowej części Półwyspu Indochińskiego i Filipin po północno-w
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
damesa 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
damesę 12Forma podstawowa: damesa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
damesy 9Forma podstawowa: damesa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
damien 8Forma podstawowa: damno
damkom 10Forma podstawowa: damka
Opis: pionek do gry w warcaby.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
damnie 8Forma podstawowa: damno
damscy 10Forma podstawowa: damski
Opis: żeński, dotyczący kobiet(y), przenaczony dla kobiet, składający się z kobiet.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: damski
Opis: żeński, dotyczący kobiet(y), przenaczony dla kobiet, składający się z kobiet.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
damska 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
damską 13Forma podstawowa: damska
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
damski 9Opis: żeński, dotyczący kobiet(y), przenaczony dla kobiet, składający się z kobiet.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: żeński, dotyczący kobiet(y), przenaczony dla kobiet, składający się z kobiet.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
damsko 9Forma podstawowa: damski
Opis: żeński, dotyczący kobiet(y), przenaczony dla kobiet, składający się z kobiet.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Opis: tak, że coś przywołuje na myśl kobietę.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
damsku 11Forma podstawowa: damski
Opis: żeński, dotyczący kobiet(y), przenaczony dla kobiet, składający się z kobiet.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
damulą 15Forma podstawowa: damula
Opis: ironicznie o kobiecie, która stara się być damą (pozuje na damę).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
damulę 15Forma podstawowa: damula
Opis: ironicznie o kobiecie, która stara się być damą (pozuje na damę).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
damuli 11Forma podstawowa: damula
Opis: ironicznie o kobiecie, która stara się być damą (pozuje na damę).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
danach 10Forma podstawowa: dana
Opis: w buddyzmie - dar, ofriara, jałmużna, może być materialna, duchowa lub polegać na zapewnieniu człowiekowi, duchowi lub zwierzęciu poczucia bezpieczeństwa, ukojenia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
danaid 8Forma podstawowa: danaida
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
danami 8Forma podstawowa: dan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dandym 10Forma podstawowa: dandy
dandys 9Opis: osoba nonszalancka, ekstrawagancka, praktykująca wyszukaną, często przesadną elegancję w sposobie bycia, zachowaniu i ubiorze.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
danemu 10Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: dany
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
daniem 8Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
danina 7Opis: podatek, świadczenie na rzecz państwa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
daninę 11Forma podstawowa: danina
Opis: podatek, świadczenie na rzecz państwa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
danino 7Forma podstawowa: danina
Opis: podatek, świadczenie na rzecz państwa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
daniny 8Forma podstawowa: danina
Opis: podatek, świadczenie na rzecz państwa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
daniom 8Forma podstawowa: dań
Opis: to, co się komuś daje.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dankom 9Forma podstawowa: danka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: danko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
danone 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
danowi 7Forma podstawowa: dan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
danser 7Opis: partner do tańca.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dansie 7Forma podstawowa: dansa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dansom 8Forma podstawowa: dansa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dansuj 11Forma podstawowa: dansować
danych 11Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: dana
Opis: w buddyzmie - dar, ofriara, jałmużna, może być materialna, duchowa lub polegać na zapewnieniu człowiekowi, duchowi lub zwierzęciu poczucia bezpieczeństwa, ukojenia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dane
Opis: informacje przetwarzane komputerowo.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
danymi 9Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: dana
Opis: w buddyzmie - dar, ofriara, jałmużna, może być materialna, duchowa lub polegać na zapewnieniu człowiekowi, duchowi lub zwierzęciu poczucia bezpieczeństwa, ukojenia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dane
Opis: informacje przetwarzane komputerowo.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
daoizm 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
darami 8Forma podstawowa: dar
Opis: "w sensie niematerialnym, np. ""dar życia""."
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
darcia 8Forma podstawowa: darcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: drzeć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
darcie 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: drzeć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
darciu 10Forma podstawowa: darcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: drzeć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
darłaś 13Forma podstawowa: drzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
darłby 12Forma podstawowa: drzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
darłem 10Forma podstawowa: drzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
darłeś 13Forma podstawowa: drzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
darnią 11Forma podstawowa: darń
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
darnin 7Forma podstawowa: darnina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
darowi 7Forma podstawowa: dar
Opis: "w sensie niematerialnym, np. ""dar życia""."
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
darśan 11Forma podstawowa: darśana
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
darter 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dartom 9Forma podstawowa: dart
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dartów 12Forma podstawowa: dart
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dartym 10Forma podstawowa: drzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
darują 15Forma podstawowa: darować
Opis: rezygnować z czegoś - nie kończyć lub w ogóle nie podjąć jakiegoś działania w wyniku braku chęci swoich, osoby, na którą to działanie byłoby nakierowane lub niesprzyjających warunków, przestawać się
Część mowy/forma fleksyjna:
daruje 11Forma podstawowa: darować
Opis: rezygnować z czegoś - nie kończyć lub w ogóle nie podjąć jakiegoś działania w wyniku braku chęci swoich, osoby, na którą to działanie byłoby nakierowane lub niesprzyjających warunków, przestawać się
Część mowy/forma fleksyjna:
daruję 15Forma podstawowa: darować
Opis: rezygnować z czegoś - nie kończyć lub w ogóle nie podjąć jakiegoś działania w wyniku braku chęci swoich, osoby, na którą to działanie byłoby nakierowane lub niesprzyjających warunków, przestawać się
Część mowy/forma fleksyjna:
darumo 10Forma podstawowa: daruma
Opis: przedstawiciel ryb z rodziny głowaczowatych (Cottidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
darząc 12Forma podstawowa: darzyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
darzyć 13Część mowy/forma fleksyjna:
darzże 11Forma podstawowa: darzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dasząc 12Forma podstawowa: daszyć
daszek 8Opis: część konstrukcyjna kaskowatych hełmów (począwszy od trackich) w postaci ochrony czoła i oczu, nitowana poziomo lub pod kątem do dolnej, przedniej krawędzi dzwonu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
daszka 8Forma podstawowa: daszek
Opis: część konstrukcyjna kaskowatych hełmów (począwszy od trackich) w postaci ochrony czoła i oczu, nitowana poziomo lub pod kątem do dolnej, przedniej krawędzi dzwonu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
daszku 10Forma podstawowa: daszek
Opis: część konstrukcyjna kaskowatych hełmów (począwszy od trackich) w postaci ochrony czoła i oczu, nitowana poziomo lub pod kątem do dolnej, przedniej krawędzi dzwonu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
daszmy 9Forma podstawowa: daszyć
daszże 11Forma podstawowa: daszyć
datach 11Forma podstawowa: data
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: data
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
datiwy 9Forma podstawowa: datiwus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
datkom 10Forma podstawowa: datek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
datowe 8Forma podstawowa: datowy
Opis: taki, który związany jest z datą, dotyczy daty.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
datowy 9Opis: taki, który związany jest z datą, dotyczy daty.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
datsun 10Opis: nissam z modelu Datsun.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
datują 16Forma podstawowa: datować
Część mowy/forma fleksyjna:
datuje 12Forma podstawowa: datować
Część mowy/forma fleksyjna:
datuję 16Forma podstawowa: datować
Część mowy/forma fleksyjna:
datura 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
daturę 14Forma podstawowa: datura
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
datury 11Forma podstawowa: datura
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dawała 9Forma podstawowa: dawać
Opis: udzielać czegoś, np. błogosławieństwa, odpowiedzi, pozwolenia, powodować, że w czyimś życiu zajdzie jakaś zmiana, stanie się on odbiorcą jakichś czynności, procesów.
Część mowy/forma fleksyjna:
dawało 9Forma podstawowa: dawać
Opis: udzielać czegoś, np. błogosławieństwa, odpowiedzi, pozwolenia, powodować, że w czyimś życiu zajdzie jakaś zmiana, stanie się on odbiorcą jakichś czynności, procesów.
Część mowy/forma fleksyjna:
dawaną 11Forma podstawowa: dawać
Opis: udzielać czegoś, np. błogosławieństwa, odpowiedzi, pozwolenia, powodować, że w czyimś życiu zajdzie jakaś zmiana, stanie się on odbiorcą jakichś czynności, procesów.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dawane 7Forma podstawowa: dawać
Opis: udzielać czegoś, np. błogosławieństwa, odpowiedzi, pozwolenia, powodować, że w czyimś życiu zajdzie jakaś zmiana, stanie się on odbiorcą jakichś czynności, procesów.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dawani 7Forma podstawowa: dawać
Opis: udzielać czegoś, np. błogosławieństwa, odpowiedzi, pozwolenia, powodować, że w czyimś życiu zajdzie jakaś zmiana, stanie się on odbiorcą jakichś czynności, procesów.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dawano 7Forma podstawowa: dawać
Opis: udzielać czegoś, np. błogosławieństwa, odpowiedzi, pozwolenia, powodować, że w czyimś życiu zajdzie jakaś zmiana, stanie się on odbiorcą jakichś czynności, procesów.
Część mowy/forma fleksyjna:
dawany 8Forma podstawowa: dawać
Opis: udzielać czegoś, np. błogosławieństwa, odpowiedzi, pozwolenia, powodować, że w czyimś życiu zajdzie jakaś zmiana, stanie się on odbiorcą jakichś czynności, procesów.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dawcom 9Forma podstawowa: dawca
Opis: człowiek, który coś komuś ofiarowuje, daje, przekazuje komuś jakiś dar.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dawiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dawców 12Forma podstawowa: dawca
Opis: człowiek, który coś komuś ofiarowuje, daje, przekazuje komuś jakiś dar.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dawien 7Część mowy/forma fleksyjna: burkinostka
dawnej 9Forma podstawowa: dawny
Opis: taki jak wcześniej.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dawstw 8Forma podstawowa: dawstwo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dąbian 13Forma podstawowa: dąbianin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dąbków 18Forma podstawowa: dąbek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dąbscy 15Forma podstawowa: dąbski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dąbska 14Forma podstawowa: dąbski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dąbską 18Forma podstawowa: dąbski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dąbski 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dąbsko 14Forma podstawowa: dąbski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
dąbsku 16Forma podstawowa: dąbski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
dąłbym 17Forma podstawowa: dąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dąsach 14Forma podstawowa: dąsy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dąsają 17Forma podstawowa: dąsać
Część mowy/forma fleksyjna:
dąsało 13Forma podstawowa: dąsać
Część mowy/forma fleksyjna:
dąsały 14Forma podstawowa: dąsać
Część mowy/forma fleksyjna:
dąsami 12Forma podstawowa: dąs
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dąsamy 13Forma podstawowa: dąsać
Część mowy/forma fleksyjna:
dąsano 11Forma podstawowa: dąsać
Część mowy/forma fleksyjna:
dąsowi 11Forma podstawowa: dąs
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dążący 21Forma podstawowa: dążyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
dążcie 16Forma podstawowa: dążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dążyła 18Forma podstawowa: dążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dążyło 18Forma podstawowa: dążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dążysz 16Forma podstawowa: dążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dbacie 10Forma podstawowa: dbać
Opis: mieć kogoś ciągle na uwadze, pamiętać, dbać o czyjąś kondycję
Część mowy/forma fleksyjna:
dbając 16Forma podstawowa: dbać
Opis: mieć kogoś ciągle na uwadze, pamiętać, dbać o czyjąś kondycję
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
dbajże 15Forma podstawowa: dbać
Opis: mieć kogoś ciągle na uwadze, pamiętać, dbać o czyjąś kondycję
Część mowy/forma fleksyjna:
dbałaś 15Forma podstawowa: dbać
Opis: mieć kogoś ciągle na uwadze, pamiętać, dbać o czyjąś kondycję
Część mowy/forma fleksyjna:
dbanie 9Forma podstawowa: dbać
Opis: mieć kogoś ciągle na uwadze, pamiętać, dbać o czyjąś kondycję
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
dealer 8Opis: sprzedawca narkotyków.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
debaju 13Forma podstawowa: debaj
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
debata 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
debatą 14Forma podstawowa: debata
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
debato 10Forma podstawowa: debata
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
debaty 11Forma podstawowa: debata
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
debetu 12Forma podstawowa: debet
Opis: lewa strona konta księgowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
debety 11Forma podstawowa: debet
Opis: lewa strona konta księgowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
debila 10Forma podstawowa: debil
Opis: obraźliwe określenie kogoś głupiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
debile 10Forma podstawowa: debil
Opis: obraźliwe określenie kogoś głupiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
debili 10Forma podstawowa: debil
Opis: obraźliwe określenie kogoś głupiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
debity 11Forma podstawowa: debit
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
debiut 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deblem 11Forma podstawowa: debel
Opis: łódź wiosłowa dla dwóch osób.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: debl
Opis: mecz tenisa, pingponga, badmintona, w którym przeciwko sobie grają dwie pary zawodników.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deblom 11Forma podstawowa: debl
Opis: mecz tenisa, pingponga, badmintona, w którym przeciwko sobie grają dwie pary zawodników.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deblów 14Forma podstawowa: debl
Opis: mecz tenisa, pingponga, badmintona, w którym przeciwko sobie grają dwie pary zawodników.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
debluj 14Forma podstawowa: deblować
debrze 9Opis: wąska, płytka, V-kształtna dolina sucha o znacznym i niewyrównanym spadku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
decher 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dechom 11Forma podstawowa: decha
Opis: dziewczyna lub kobieta o bardzo małych piersiach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deckom 10Forma podstawowa: deck
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
decyle 10Forma podstawowa: decyl
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
decyli 10Forma podstawowa: decyl
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
decymą 14Forma podstawowa: decyma
Opis: interwał złożony zawarty między dziesięcioma kolejnymi stopniami skali muzycznej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
decymę 14Forma podstawowa: decyma
Opis: interwał złożony zawarty między dziesięcioma kolejnymi stopniami skali muzycznej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deczka 9Forma podstawowa: deczko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dedrom 9Forma podstawowa: dedra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deesis 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
degras 9Opis: produkt uboczny reakcji utleniania tranu, jest używany do natłuszczania skór.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deiksa 8
deisis 7
deistą 12Forma podstawowa: deista
Opis: człowiek, wyznający pogląd, że Bóg stworzył świat i do tego aktu się ograniczył (nie mając wpływu na teraźniejszość).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deistę 12Forma podstawowa: deista
Opis: człowiek, wyznający pogląd, że Bóg stworzył świat i do tego aktu się ograniczył (nie mając wpływu na teraźniejszość).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deisto 8Forma podstawowa: deista
Opis: człowiek, wyznający pogląd, że Bóg stworzył świat i do tego aktu się ograniczył (nie mając wpływu na teraźniejszość).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deisty 9Forma podstawowa: deista
Opis: człowiek, wyznający pogląd, że Bóg stworzył świat i do tego aktu się ograniczył (nie mając wpływu na teraźniejszość).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
deizmu 10Forma podstawowa: deizm
Opis: nurt religijno-filozoficzny, którego cechą wspólną jest przekonanie, że racjonalnie można uzasadnić istnienie jedynie Boga bezosobowego, będącego konstruktorem świata rozumianego jako mechanizm oraz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deizmy 9Forma podstawowa: deizm
Opis: nurt religijno-filozoficzny, którego cechą wspólną jest przekonanie, że racjonalnie można uzasadnić istnienie jedynie Boga bezosobowego, będącego konstruktorem świata rozumianego jako mechanizm oraz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dejach 12Forma podstawowa: dej
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dejwud 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dekach 11Forma podstawowa: dek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: deka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dekada 9Opis: jednostka czasu oznaczająca najczęściej 10 lat.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dekadę 13Forma podstawowa: dekada
Opis: jednostka czasu oznaczająca najczęściej 10 lat.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dekado 9Forma podstawowa: dekada
Opis: jednostka czasu oznaczająca najczęściej 10 lat.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dekady 10Forma podstawowa: dekada
Opis: jednostka czasu oznaczająca najczęściej 10 lat.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dekali 9Forma podstawowa: dekal
Opis: papier nasączony związkami aluminium, ałunem i tragantem, na którym umieszczane są rysunki do przeniesienia na ceramikę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dekami 9Forma podstawowa: dek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: deka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dekarz 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dekiel 9Opis: osłona felgi samochodowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dekolt 10Opis: górne wykończenie części ubrania zakrywającej tułów, w odzieży damskiej często wycięte, ozdobione.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dekort 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dekowa 8Forma podstawowa: dekowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dekowi 8Forma podstawowa: dek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dekowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dekowy 9Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dekują 16Forma podstawowa: dekować
Część mowy/forma fleksyjna:
dekuje 12Forma podstawowa: dekować
Część mowy/forma fleksyjna:
dekuję 16Forma podstawowa: dekować
Część mowy/forma fleksyjna:
delcie 9Forma podstawowa: delta
Opis: skrzydła samolotów naddźwiękowych i przydźwiękowych, ułożone w charakterystyczny kształt trójkąta równoramiennego (przypominający grecką literę Δ).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
delete 9
delfin 12Opis: następca tronu w dawnej Francji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
delftu 15Forma podstawowa: delft
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
delfty 14Forma podstawowa: delft
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
delikt 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deliom 9Forma podstawowa: delia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dellów 13Forma podstawowa: dell
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deltom 10Forma podstawowa: delta
Opis: skrzydła samolotów naddźwiękowych i przydźwiękowych, ułożone w charakterystyczny kształt trójkąta równoramiennego (przypominający grecką literę Δ).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
demona 8Forma podstawowa: demon
Opis: osoba o niezwykłym talencie, sile, po prostu niezwykła.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
demowi 8Forma podstawowa: dem
Opis: w biologii: populacja lokalna, populacja genetyczna, populacja geograficzna – grupa osobników jednego gatunku zasiedlająca jednolity obszar.
denara 7Forma podstawowa: denar
Opis: w średniowieczu: jednostka monetarna w Europie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
denata 8Forma podstawowa: denat
Opis: osoba zmarła gwałtownie z nienaturalnych przyczyn.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dendze 8Forma podstawowa: denga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
denier 7Opis: jednostka gęstości liniowej włókien syntetycznych, włókno o długości 9000 metrów i masie 1 grama ma gęstość 1 deniera, 1 den = 1g / 9000m.
denimy 9Forma podstawowa: denim
Opis: ciemny, granatowy jeans.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dennic 8Forma podstawowa: dennica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dennie 7Opis: beznadziejnie, fatalnie.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
dennym 9Forma podstawowa: denny
Opis: związany z dnem zbiornika.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
depcąc 14Forma podstawowa: deptać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
depech 11
depesz 8Forma podstawowa: depesza
Opis: tekst przesłany początkowo przez telegraf, później przez dalekopis, współcześnie przez telefon, faks, e-mail lub SMS.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
depnąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
depnie 8Forma podstawowa: depnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
depoty 10Forma podstawowa: depot
derami 8Forma podstawowa: dera
Opis: duża, gruba derka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dereni 7Forma podstawowa: dereń
Opis: Cornus – rodzaj ozdobnych krzewów z rodziny dereniowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deresz 7Opis: koń o maści karej, gniadej lub kasztanowatej z domieszką białych włosów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deriki 8Forma podstawowa: derik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deriku 10Forma podstawowa: derik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
derkań 14Forma podstawowa: derkać
derkom 9Forma podstawowa: derek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: derka
Opis: lichy koc, służący jako prowizoryczne okrycie (najczęściej w czasie snu).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dermie 8Forma podstawowa: derma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deruta 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
derutą 14Forma podstawowa: deruta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
desach 10Forma podstawowa: desa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
desant 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deseni 7Forma podstawowa: deseń
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
design 9Opis: wygląd czegoś, sposób, w jaki coś jest zaprojektowane i wykonane, zwykle wygląd oryginalny, interesujący, estetyczny, przemyślany. np. klasyczny, futurystyczny, nowoczesny, drapieżny design.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deskom 9Forma podstawowa: deska
Opis: tablica, na której zawieszony jest kosz do koszykówki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deskuj 12Forma podstawowa: deskować
Część mowy/forma fleksyjna:
desman 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
despot 9Opis: tytuł dworski w Cesarstwie Bizantyjskim, przyjęty w Cesarstwie Łacińskim, Bułgarii, Serbii i Cesarstwie Trapezuntu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
destan 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
destra 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
destro 8Forma podstawowa: destra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
desusy 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deszcz 8Opis: nagromadzenie czegoś, fizycznego lub nie, co spada na kogoś (w sensie materialnym lub nie).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
detale 9Forma podstawowa: detal
Opis: drobna sprawa bez znaczenia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dewach 10Forma podstawowa: dewa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dewami 8Forma podstawowa: dewa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dewiat 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dewiza 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dewizą 11Forma podstawowa: dewiza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dewizy 8Forma podstawowa: dewiza
Opis: tylko w l.mn.: według polskiego prawa są to papiery wartościowe i inne dokumenty pełniące funkcję środka płatniczego, wystawione w walutach obcych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: tylko w l.mn.: według polskiego prawa są to papiery wartościowe i inne dokumenty pełniące funkcję środka płatniczego, wystawione w walutach obcych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dewony 8Forma podstawowa: dewon
Opis: formacja geologiczna z okresu dewonu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dezeli 8Forma podstawowa: dezel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dezeta 8Opis: bezpokładowy jacht mieczowy wiosłowo-żaglowy (dziesięciowiosłowy – stąd nazwa) o ożaglowaniu kecza gaflowego, kadłub drewniany lub z tworzywa sztucznego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dezeto 8Forma podstawowa: dezeta
Opis: bezpokładowy jacht mieczowy wiosłowo-żaglowy (dziesięciowiosłowy – stąd nazwa) o ożaglowaniu kecza gaflowego, kadłub drewniany lub z tworzywa sztucznego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dębach 16Forma podstawowa: dąb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dąb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dęby
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dębami 14Forma podstawowa: dęba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dębcie 14Forma podstawowa: dębić
Część mowy/forma fleksyjna:
dębiał 15Forma podstawowa: dębieć
Część mowy/forma fleksyjna:
dębiej 15Forma podstawowa: dębieć
Część mowy/forma fleksyjna:
dębika 14Forma podstawowa: dębik
Opis: Dryas – rodzaj roślin z rodziny różowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dębiki 14Forma podstawowa: dębik
Opis: Dryas – rodzaj roślin z rodziny różowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dębiku 16Forma podstawowa: dębik
Opis: Dryas – rodzaj roślin z rodziny różowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dębiną 17Forma podstawowa: dębina
Opis: drewno dębowe.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dębino 13Forma podstawowa: dębina
Opis: drewno dębowe.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dębisk 14Forma podstawowa: dębisko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dębmyż 19Forma podstawowa: dębić
Część mowy/forma fleksyjna:
dębnik 14Forma podstawowa: dębniki
Opis: kora dębowa wykorzystywana w celu garbowania skóry.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dębosz 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dębowa 13Forma podstawowa: dębowy
Opis: podobny do drewna dębowego, imitujący jego wzór i kolor.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dębową 17Forma podstawowa: dębowy
Opis: podobny do drewna dębowego, imitujący jego wzór i kolor.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dębowy 14Opis: podobny do drewna dębowego, imitujący jego wzór i kolor.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dębska 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dębską 18Forma podstawowa: dębska
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dębski 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dębsko 14Forma podstawowa: dębski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
dębsku 16Forma podstawowa: dębski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
dęciom 13Forma podstawowa: dąć
dędero 12Forma podstawowa: dędera
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dędery 13Forma podstawowa: dędera
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dęgach 16Forma podstawowa: dęga
Opis: sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dęgami 14Forma podstawowa: dęga
Opis: sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dęliby 15Forma podstawowa: dąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dęstuj 16Forma podstawowa: dęstować
dętego 14Forma podstawowa: dąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dętemu 15Forma podstawowa: dęty
Opis: zbyt poważny, pompatyczny, świadczący o czyimś nadęciu, sztywności.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dętkom 14Forma podstawowa: dętka
Opis: komora z elastycznego materiału, wypełniona gazem (najczęściej powietrzem) tłoczonym poprzez wentyl, element ogumienia pojazdów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dętych 16Forma podstawowa: dęty
Opis: zbyt poważny, pompatyczny, świadczący o czyimś nadęciu, sztywności.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dętymi 14Forma podstawowa: dąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: dęty
Opis: zbyt poważny, pompatyczny, świadczący o czyimś nadęciu, sztywności.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dharmę 14Forma podstawowa: dharma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dharmo 10Forma podstawowa: dharma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dharmy 11Forma podstawowa: dharma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diabaz 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diabeł 11Opis: z podziwem o kimś bystrym, łebskim, sprytnym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diable 10Forma podstawowa: diabeł
Opis: z podziwem o kimś bystrym, łebskim, sprytnym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diablę 14Opis: dziecko, które psoci i dokazuje.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diabli 10Forma podstawowa: diabeł
Opis: z podziwem o kimś bystrym, łebskim, sprytnym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
diablo 10Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
diabłu 13Forma podstawowa: diabeł
Opis: z podziwem o kimś bystrym, łebskim, sprytnym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diadem 9Opis: złota lub srebrna przepaska na głowę, zwykle wysadzana drogimi kamieniami, oznaka władzy królewskiej, książęcej lub duchownej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diafon 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diakom 9Forma podstawowa: diak
Opis: odmiana tyrystora, dwukierunkowy półprzewodnikowy element wyzwalający, składający się z dwóch połączonych antyrównolegle (równolegle i przeciwsobnie) dynistorów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diaków 12Forma podstawowa: diak
Opis: odmiana tyrystora, dwukierunkowy półprzewodnikowy element wyzwalający, składający się z dwóch połączonych antyrównolegle (równolegle i przeciwsobnie) dynistorów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dialag 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dialem 9Forma podstawowa: dial
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dialer 8
dializ 8Forma podstawowa: dializa
Opis: zabieg leczniczy przeprowadzany u pacjentów z niewydolnością nerek, umożliwiający usunięcie większości szkodliwych produktów przemiany materii, takich jak np. mocznik.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dialuj 12Forma podstawowa: dialować
diamat 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dianie 7Forma podstawowa: diana
Opis: koczkodan diana, Cercopithecus diana – ssak z rodziny makakowatych, żyje w wilgotnych, starych lasach tropikalnych Afryki Zachodniej (Sierra Leone, Ghana).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dianom 8Forma podstawowa: diana
Opis: koczkodan diana, Cercopithecus diana – ssak z rodziny makakowatych, żyje w wilgotnych, starych lasach tropikalnych Afryki Zachodniej (Sierra Leone, Ghana).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diapir 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diasek 8Opis: diabeł, współcześnie występuje tylko w potocznym frazeologizmie 'do diaska'.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diasem 8Forma podstawowa: dias
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diasie 7Forma podstawowa: dias
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diaski 8Forma podstawowa: diasek
Opis: diabeł, współcześnie występuje tylko w potocznym frazeologizmie 'do diaska'.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diasów 11Forma podstawowa: dias
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diatez 8Forma podstawowa: diateza
Opis: predyspozycja do zachorowania na jakąś określoną chorobę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dictom 10Forma podstawowa: dictum
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dictów 13Forma podstawowa: dictum
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dictum 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
didżej 14Opis: osoba, która zajmuje się wyborem i miskowaniem muzyki na żywo.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dienie 7Forma podstawowa: dien
Opis: organiczny związek chemiczny, węglowodór nienasycony, w którym występują dwa wiązania podwójne między atomami węgla.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dienom 8Forma podstawowa: dien
Opis: organiczny związek chemiczny, węglowodór nienasycony, w którym występują dwa wiązania podwójne między atomami węgla.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dierom 8Forma podstawowa: diera
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dierze 7Forma podstawowa: diera
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diesel 8Opis: silnik Diesla.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diesis 7
diesla 8Forma podstawowa: diesel
Opis: silnik Diesla.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dieslu 10Forma podstawowa: diesel
Opis: silnik Diesla.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dietce 9Forma podstawowa: dietka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dietek 9Forma podstawowa: dietka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dietka 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dietką 13Forma podstawowa: dietka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dietki 9Forma podstawowa: dietka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dietom 9Forma podstawowa: dieta
Opis: restrykcyjna forma odżywiania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dietro 8
digger 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dilami 9Forma podstawowa: dil
dildem 10Forma podstawowa: dildo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dilery 9Forma podstawowa: diler
Opis: sprzedawca, dystrybutor narkowyków.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
dilowi 8Forma podstawowa: dil
diluje 12Forma podstawowa: dilować
dimach 11Forma podstawowa: dim
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dimeru 10Forma podstawowa: dimer
Opis: najprostszy oligomer, który składa się tylko z dwóch merów.
dimowi 8Forma podstawowa: dim
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dineru 9Forma podstawowa: diner
dinery 8Forma podstawowa: diner
dinksy 9Forma podstawowa: dinks
Opis: wihajster, który stanowi sprytne rozwiązanie techniczne.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diodce 9Forma podstawowa: diodka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diodkę 13Forma podstawowa: diodka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diodom 9Forma podstawowa: dioda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diodon 8Opis: najeżka, Diodon jeżyk, Diodon hystrix - gatunek ryby morskiej zaliczany do rodziny najeżkowatych (Diodontidae), rzędu najeżkokształtnych, zamieszkuje przybrzeżne wody strefy tropikalnej i subtropikal
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dioram 8Forma podstawowa: diorama
Opis: rodzaj obrazu, którego pewne części są nieprzezroczyste, malowane na płótnie, a inne - przezroczyste - są malowane na cienkim materiale techniką laserunkową, obraz umieszczony jest w głębokim obramow
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diorom 8Forma podstawowa: diora
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dioryt 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dipach 11Forma podstawowa: dip
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dipami 9Forma podstawowa: dip
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dipisa 8Forma podstawowa: dipis
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dipisi 8Forma podstawowa: dipis
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dipisy 9Forma podstawowa: dipis
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
dipole 9Forma podstawowa: dipol
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dipolu 11Forma podstawowa: dipol
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dipsją 14Forma podstawowa: dipsja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dipsję 14Forma podstawowa: dipsja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dipsji 10Forma podstawowa: dipsja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dircie 8Forma podstawowa: dirt
dirhem 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dirtom 9Forma podstawowa: dirt
dirują 15Forma podstawowa: dirować
Część mowy/forma fleksyjna:
diruje 11Forma podstawowa: dirować
Część mowy/forma fleksyjna:
disach 10Forma podstawowa: disa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
disami 8Forma podstawowa: disa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dissem 8Forma podstawowa: diss
dissie 7Forma podstawowa: diss
dissom 8Forma podstawowa: diss
dissów 11Forma podstawowa: diss
disuje 11Forma podstawowa: disować
diugoń 17Opis: dugoń, piersiopławka, Dugong dugon – morski ssak zaliczany do rzędu syren, jedyny współcześnie żyjący przedstawiciel rodziny diugoniowatych, zamieszkuje region indopacyficzny – od wschodnich wybrzeży
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diunie 9Forma podstawowa: diuna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diunom 10Forma podstawowa: diuna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diurez 9Forma podstawowa: diureza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diwach 10Forma podstawowa: diw
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diwali 8
diwami 8Forma podstawowa: diwa
Opis: gwiazda aktorstwa lub tańca.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
diwowi 7Forma podstawowa: diw
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dizezy 8Forma podstawowa: dizeza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dławce 10Forma podstawowa: dławiec
Opis: choroba bakteryjna krtani, której objawy to zwężenie się szpary głośni (obrzęk i nalot na strunach głosowych), stale nasilająca się duszność, głośny, szczekający kaszel, narastająca chrypka (zmieniaj
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dławcu 12Forma podstawowa: dławiec
Opis: choroba bakteryjna krtani, której objawy to zwężenie się szpary głośni (obrzęk i nalot na strunach głosowych), stale nasilająca się duszność, głośny, szczekający kaszel, narastająca chrypka (zmieniaj
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dławią 13Forma podstawowa: dławić
Część mowy/forma fleksyjna:
dławić 14Część mowy/forma fleksyjna:
dławik 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dławną 13Forma podstawowa: dławny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dławny 10Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dłońmi 16Forma podstawowa: dłoń
Opis: część górnej kończyny człowieka od nadgarstka po końce palców, ręka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dłubać 18Część mowy/forma fleksyjna:
dłubak 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dłubał 15Forma podstawowa: dłubać
Część mowy/forma fleksyjna:
dłubań 19Forma podstawowa: dłubać
dłubią 17Forma podstawowa: dłubać
Część mowy/forma fleksyjna:
dłubie 13Forma podstawowa: dłubać
Część mowy/forma fleksyjna:
dłubię 17Forma podstawowa: dłubać
Część mowy/forma fleksyjna:
dłubku 16Forma podstawowa: dłubek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dłubmy 15Forma podstawowa: dłubać
Część mowy/forma fleksyjna:
dłubną 17Forma podstawowa: dłubnąć
dłubnę 17Forma podstawowa: dłubnąć
długie 13Forma podstawowa: długi
Opis: taki, który ma pewną określoną długość.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
długim 14Forma podstawowa: długi
Opis: taki, który ma pewną określoną długość.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
długom 14Forma podstawowa: dług
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dłutek 13Forma podstawowa: dłutko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dłutem 13Forma podstawowa: dłuto
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dłutko 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dłutom 13Forma podstawowa: dłuto
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dłutuj 16Forma podstawowa: dłutować
Część mowy/forma fleksyjna:
dłużeń 21Forma podstawowa: dłużyć
dłużmy 17Forma podstawowa: dłużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dłużną 19Forma podstawowa: dłużny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dłużne 15Forma podstawowa: dłużny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dłużył 18Forma podstawowa: dłużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dłużże 19Forma podstawowa: dłużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dmącym 15Forma podstawowa: dąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
dmiemy 10Forma podstawowa: dąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dmucha 13Forma podstawowa: dmuchać
Część mowy/forma fleksyjna:
dmuchu 15Forma podstawowa: dmuch
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dnawej 9Forma podstawowa: dnawy
Opis: związany z dną, dotyczący dny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dniach 10Forma podstawowa: dzień
Opis: określony termin, data
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dniami 8Forma podstawowa: dzień
Opis: określony termin, data
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dniowe 7Forma podstawowa: dniowy
Opis: taki, który trwa dzień.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dniowi 7Forma podstawowa: dzień
Opis: określony termin, data
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dniują 15Forma podstawowa: dniować
Część mowy/forma fleksyjna:
dniuję 15Forma podstawowa: dniować
Część mowy/forma fleksyjna:
dobada 10Forma podstawowa: dobadać
Część mowy/forma fleksyjna:
dobądź 22Forma podstawowa: dobyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dobici 10Forma podstawowa: dobić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dobiec 10Część mowy/forma fleksyjna:
dobieg 11Opis: jazda lub bieg na ostatnim odcinku wyścigu, zazwyczaj ze zdwojonym wysiłkiem i większą prędkością.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dobiel 10Forma podstawowa: dobielić
Część mowy/forma fleksyjna:
dobież 13Forma podstawowa: dobieżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
dobija 11Forma podstawowa: dobijać
Część mowy/forma fleksyjna:
dobije 11Forma podstawowa: dobić
Część mowy/forma fleksyjna:
dobili 10Forma podstawowa: dobić
Część mowy/forma fleksyjna:
dobiło 11Forma podstawowa: dobić
Część mowy/forma fleksyjna:
dobito 10Forma podstawowa: dobić
Część mowy/forma fleksyjna:
dobity 11Forma podstawowa: dobić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dobnia 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dobnią 13Forma podstawowa: dobnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dobodę 14Forma podstawowa: dobość
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: dobóść
Część mowy/forma fleksyjna:
dobodź 18Forma podstawowa: dobość
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: dobóść
Część mowy/forma fleksyjna:
doboki 10Forma podstawowa: dobok
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
doboku 12Forma podstawowa: dobok
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dobosz 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dobowa 9Forma podstawowa: dobowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dobową 13Forma podstawowa: dobowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dobowo 9Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: dobowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
dobódź 22Forma podstawowa: dobóść
Część mowy/forma fleksyjna:
dobrać 14Część mowy/forma fleksyjna:
dobrań 15Forma podstawowa: dobranie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dobrej 11Forma podstawowa: dobra
Opis: waluta Wysp Świętego Tomasza i Książęcej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dobrem 10Forma podstawowa: dobre
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dobroć 14Opis: cecha osób kierujących się życzliwością, pomocnością, otwartością.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dobrom 10Forma podstawowa: dobra
Opis: waluta Wysp Świętego Tomasza i Książęcej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dobrze 9Opis: poprawnie, prawidłowo, zgodnie z oczekiwaniami, wymaganiami.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
dobrzy 10Forma podstawowa: dobry
Opis: właściwy, ten, co trzeba, taki, jak trzeba.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dobudź 20Forma podstawowa: dobudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
dobyci 11Forma podstawowa: dobyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dobyli 11Forma podstawowa: dobyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dobyła 12Forma podstawowa: dobyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dobyło 12Forma podstawowa: dobyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dobyta 11Forma podstawowa: dobyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dobytą 15Forma podstawowa: dobyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dobyto 11Forma podstawowa: dobyć
Część mowy/forma fleksyjna:
docent 9Opis: tytuł zawodowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dochna 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dochną 14Forma podstawowa: dochna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dochnę 14Forma podstawowa: dochna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dochno 10Forma podstawowa: dochna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dochny 11Forma podstawowa: dochna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dociąg 14Opis: wprowadzenie cieczy do warnika.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dociął 14Forma podstawowa: dociąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dociec 9Część mowy/forma fleksyjna:
docucę 15Forma podstawowa: docucić
Część mowy/forma fleksyjna:
doczep 9Forma podstawowa: doczepić
Część mowy/forma fleksyjna:
dodają 14Forma podstawowa: dodawać
Część mowy/forma fleksyjna:
dodaje 10Forma podstawowa: dodawać
Część mowy/forma fleksyjna:
dodaję 14Forma podstawowa: dodawać
Część mowy/forma fleksyjna:
dodali 9Forma podstawowa: dodać
Część mowy/forma fleksyjna:
dodały 11Forma podstawowa: dodać
Część mowy/forma fleksyjna:
dodana 8Forma podstawowa: dodać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dodaną 12Forma podstawowa: dodać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dodane 8Forma podstawowa: dodać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dodano 8Forma podstawowa: dodać
Część mowy/forma fleksyjna:
dodarć 13Forma podstawowa: dodrzeć
dodruk 11Opis: dodatkowe egzemplarze, dodatkowy nakład druku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dogach 12Forma podstawowa: dog
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dogada 10Forma podstawowa: dogadać
Część mowy/forma fleksyjna:
dogala 10Forma podstawowa: dogalać
Część mowy/forma fleksyjna:
dogami 10Forma podstawowa: dog
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dogasi 9Forma podstawowa: dogasić
Część mowy/forma fleksyjna:
dogasł 11Forma podstawowa: dogasnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dogęść 22Forma podstawowa: dogęścić
Część mowy/forma fleksyjna:
dogger 11Opis: w chronostratygrafii drugi oddział systemu jurajskiego, wyższy od dolnej jury, a niższy od jury górnej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dogiąć 18Część mowy/forma fleksyjna:
dogiem 10Forma podstawowa: dog
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dogina 9Forma podstawowa: doginać
Część mowy/forma fleksyjna:
dogląd 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dogłos 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dognał 11Forma podstawowa: dognać
Część mowy/forma fleksyjna:
dognam 10Forma podstawowa: dognać
Część mowy/forma fleksyjna:
dognań 15Forma podstawowa: dognać
dognij 11Forma podstawowa: dogiąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dogolę 14Forma podstawowa: dogolić
Część mowy/forma fleksyjna:
dogoni 9Forma podstawowa: dogonić
Część mowy/forma fleksyjna:
dogódź 22Forma podstawowa: dogodzić
Opis: zaspokoić czyjeś potrzeby seksualne.
Część mowy/forma fleksyjna:
dograć 14Część mowy/forma fleksyjna:
dograj 11Forma podstawowa: dograć
Część mowy/forma fleksyjna:
dograń 15Forma podstawowa: dograć
dogryź 18Forma podstawowa: dogryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
doicie 8Forma podstawowa: doić
Część mowy/forma fleksyjna:
doiłam 10Forma podstawowa: doić
Część mowy/forma fleksyjna:
doiłaś 13Forma podstawowa: doić
Część mowy/forma fleksyjna:
doiłem 10Forma podstawowa: doić
Część mowy/forma fleksyjna:
doiłeś 13Forma podstawowa: doić
Część mowy/forma fleksyjna:
doinie 7Forma podstawowa: doina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
doiwań 13Forma podstawowa: doiwanić
Część mowy/forma fleksyjna:
doiwem 8Forma podstawowa: doiwo
Opis: udój, dojenie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
doiwie 7Forma podstawowa: doiwo
Opis: udój, dojenie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dojach 12Forma podstawowa: dój
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dojada 10Forma podstawowa: dojadać
Część mowy/forma fleksyjna:
dojadę 14Forma podstawowa: dojechać
Część mowy/forma fleksyjna:
dojadł 12Forma podstawowa: dojeść
Część mowy/forma fleksyjna:
dojami 10Forma podstawowa: dój
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dojarz 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dojazd 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dojąca 14Forma podstawowa: doić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
dojący 15Forma podstawowa: doić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
dojesz 9Forma podstawowa: dojeść
Część mowy/forma fleksyjna:
dojęło 15Forma podstawowa: dojąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dojmij 12Forma podstawowa: dojąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dojmuj 14Forma podstawowa: dojmować
Część mowy/forma fleksyjna:
dojnej 11Forma podstawowa: dojny
Opis: taki, który daje mleko, o samicy zwierząt hodowlanych.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dojnic 10Forma podstawowa: dojnica
Opis: naczynie, które służy do zbierania mleka z dojonego zwierzęcia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dojona 9Forma podstawowa: doić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dojoną 13Forma podstawowa: doić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dojowi 9Forma podstawowa: dój
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dojrzą 13Forma podstawowa: dojrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
dojrzę 13Forma podstawowa: dojrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
dojrzy 10Forma podstawowa: dojrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
dokażą 16Forma podstawowa: dokazać
Część mowy/forma fleksyjna:
dokaże 12Forma podstawowa: dokazać
Część mowy/forma fleksyjna:
dokeci 9Forma podstawowa: doketa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dokera 8Forma podstawowa: doker
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dokery 9Forma podstawowa: doker
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
doketą 13Forma podstawowa: doketa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
doketę 13Forma podstawowa: doketa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
doketo 9Forma podstawowa: doketa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
doklei 9Forma podstawowa: dokleić
Część mowy/forma fleksyjna:
doklej 11Forma podstawowa: dokleić
Część mowy/forma fleksyjna:
dokowa 8Forma podstawowa: dokowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dokową 12Forma podstawowa: dokowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dokowi 8Forma podstawowa: dok
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dokowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dokowy 9Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dokraj 10Forma podstawowa: dokrajać
Część mowy/forma fleksyjna:
dokręć 17Forma podstawowa: dokręcić
Część mowy/forma fleksyjna:
dokroi 8Forma podstawowa: dokroić
Część mowy/forma fleksyjna:
dokrwi 8Forma podstawowa: dokrwić
Część mowy/forma fleksyjna:
doksie 8Forma podstawowa: doxa
doktor 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
doktór 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dokuci 11Forma podstawowa: dokuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dokuje 12Forma podstawowa: dokować
Część mowy/forma fleksyjna:
dokuję 16Forma podstawowa: dokować
Część mowy/forma fleksyjna:
dokuło 12Forma podstawowa: dokuć
Część mowy/forma fleksyjna:
dokupi 11Forma podstawowa: dokupić
Część mowy/forma fleksyjna:
dokuty 12Forma podstawowa: dokuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dokuwa 10Forma podstawowa: dokuwać
Część mowy/forma fleksyjna:
dokwaś 12Forma podstawowa: dokwasić
Część mowy/forma fleksyjna:
dolach 11Forma podstawowa: dola
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dolała 10Forma podstawowa: dolać
Część mowy/forma fleksyjna:
dolało 10Forma podstawowa: dolać
Część mowy/forma fleksyjna:
dolały 11Forma podstawowa: dolać
Część mowy/forma fleksyjna:
dolami 9Forma podstawowa: dola
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dolaną 12Forma podstawowa: dolać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dolani 8Forma podstawowa: dolać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dolano 8Forma podstawowa: dolać
Część mowy/forma fleksyjna:
dolcem 10Forma podstawowa: dolec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dolcom 10Forma podstawowa: dolec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dolecę 13Forma podstawowa: dolecieć
Część mowy/forma fleksyjna:
doleci 9Forma podstawowa: dolecieć
Część mowy/forma fleksyjna:
dolega 10Forma podstawowa: dolegać
Część mowy/forma fleksyjna:
doleją 14Forma podstawowa: dolać
Część mowy/forma fleksyjna:
doleje 10Forma podstawowa: dolać
Część mowy/forma fleksyjna:
dolewa 8Forma podstawowa: dolewać
Część mowy/forma fleksyjna:
dolezę 12Forma podstawowa: doleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
doleżę 16Forma podstawowa: doleżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
dolicz 9Forma podstawowa: doliczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dolina 8Opis: w gwarze złodziejskiej kieszeń.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dolino 8Forma podstawowa: dolina
Opis: w gwarze złodziejskiej kieszeń.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dolnym 10Forma podstawowa: dolny
Opis: minimalny, najmniejszy z dopuszczalnych.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dolska 9Forma podstawowa: dolski
Opis: związany z Dolskiem (Dolsk - miasto).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dolską 13Forma podstawowa: dolski
Opis: związany z Dolskiem (Dolsk - miasto).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dolski 9Forma podstawowa: dolsk
Opis: miasto w województwie wielkopolskim, w powiecie śremskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Dolsk, nad jeziorem Dolskim Wielkim i Dolskim Małym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dolsku 11Forma podstawowa: dolsk
Opis: miasto w województwie wielkopolskim, w powiecie śremskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Dolsk, nad jeziorem Dolskim Wielkim i Dolskim Małym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dołami 10Forma podstawowa: doły
Opis: biedni ludzie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dołazi 9Forma podstawowa: dołazić
Część mowy/forma fleksyjna:
dołażą 17Forma podstawowa: dołazić
Część mowy/forma fleksyjna:
dołażę 17Forma podstawowa: dołazić
Część mowy/forma fleksyjna:
dołącz 14Forma podstawowa: dołączyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dołkom 11Forma podstawowa: dołek
Opis: małe wgłębienie w ciele.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dołków 14Forma podstawowa: dołek
Opis: małe wgłębienie w ciele.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dołowa 9Forma podstawowa: dołowy
Opis: związany z dołem - złym nastrojem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dołową 13Forma podstawowa: dołowy
Opis: związany z dołem - złym nastrojem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dołowi 9Forma podstawowa: dołowić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: dołowy
Opis: związany z dołem - złym nastrojem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dołożą 17Forma podstawowa: dołożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dołują 17Forma podstawowa: dołować
Część mowy/forma fleksyjna:
dołuje 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dołuję 17Forma podstawowa: dołować
Część mowy/forma fleksyjna:
domaca 9Forma podstawowa: domacać
Część mowy/forma fleksyjna:
domaga 10Forma podstawowa: domagać
Część mowy/forma fleksyjna:
domain 8
domarz 8Forma podstawowa: domarzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
domcie 9Forma podstawowa: domcio
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
domcio 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
domena 8Opis: posiadłość ziemska w systemie feudalnym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
domeną 12Forma podstawowa: domena
Opis: posiadłość ziemska w systemie feudalnym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
domenę 12Forma podstawowa: domena
Opis: posiadłość ziemska w systemie feudalnym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
domeno 8Forma podstawowa: domena
Opis: posiadłość ziemska w systemie feudalnym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
domeny 9Forma podstawowa: domena
Opis: posiadłość ziemska w systemie feudalnym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
domina 8Forma podstawowa: domino
Opis: gra, w której używa się płytek, oznaczonych okresloną liczbą oczek, nazywanych kamieniami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dominą 12Forma podstawowa: domina
Opis: kobieta lubiąca dominować nad swoim partnerem w pożyciu seksualnym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dominę 12Forma podstawowa: domina
Opis: kobieta lubiąca dominować nad swoim partnerem w pożyciu seksualnym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dominy 9Forma podstawowa: domina
Opis: kobieta lubiąca dominować nad swoim partnerem w pożyciu seksualnym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
domisk 9Forma podstawowa: domisko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
domkom 10Forma podstawowa: domka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
domowa 8Forma podstawowa: domowy
Opis: taki, który odbywa się w domu, jest związany z życiem rodzinnym, z funkcjonowaniem domowników, np. spotkania domowe, obowiązki domowe.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
domową 12Forma podstawowa: domowy
Opis: taki, który odbywa się w domu, jest związany z życiem rodzinnym, z funkcjonowaniem domowników, np. spotkania domowe, obowiązki domowe.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
domowe 8Forma podstawowa: domowy
Opis: taki, który odbywa się w domu, jest związany z życiem rodzinnym, z funkcjonowaniem domowników, np. spotkania domowe, obowiązki domowe.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
domowo 8Opis: tak jak w domu, w sposób kojarzący się z domem, właściwy typowemu gospodarstwu domowemu i przebywaniu w nim.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: domowy
Opis: taki, który odbywa się w domu, jest związany z życiem rodzinnym, z funkcjonowaniem domowników, np. spotkania domowe, obowiązki domowe.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
domówi 12Forma podstawowa: domówić
Część mowy/forma fleksyjna:
domróź 20Forma podstawowa: domrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
domrze 8Forma podstawowa: domra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
domyka 10Forma podstawowa: domykać
Część mowy/forma fleksyjna:
domyła 11Forma podstawowa: domyć
Część mowy/forma fleksyjna:
domyło 11Forma podstawowa: domyć
Część mowy/forma fleksyjna:
domysł 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
domyśl 14Forma podstawowa: domyślić
Część mowy/forma fleksyjna:
domyte 10Forma podstawowa: domyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
domyty 11Forma podstawowa: domyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
donach 10Forma podstawowa: don
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: don
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
donaks 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
donald 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
donami 8Forma podstawowa: don
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
donata 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
donaty 9Forma podstawowa: donat
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
dongom 10Forma podstawowa: dong
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
donicą 12Forma podstawowa: donica
Opis: duża doniczka - naczynie do hodowania roślin.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
donice 8Forma podstawowa: donica
Opis: duża doniczka - naczynie do hodowania roślin.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
donicę 12Forma podstawowa: donica
Opis: duża doniczka - naczynie do hodowania roślin.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
donieś 11Forma podstawowa: donieść
Część mowy/forma fleksyjna:
donnom 8Forma podstawowa: donna
Opis: żartobliwie o młodej pannie, dziewczęciu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
donoru 9Forma podstawowa: donor
Opis: cząsteczka, pojedynczy atom lub jon, który dostarcza elektron, proton, grupę funkcyjną lub określony jon innym cząsteczkom w trakcie reakcji chemicznej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
donory 8Forma podstawowa: donor
Opis: cząsteczka, pojedynczy atom lub jon, który dostarcza elektron, proton, grupę funkcyjną lub określony jon innym cząsteczkom w trakcie reakcji chemicznej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
donosi 7Forma podstawowa: donosić
Część mowy/forma fleksyjna:
donosu 9Forma podstawowa: donos
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
donosy 8Forma podstawowa: donos
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
donowi 7Forma podstawowa: don
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: don
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
donucą 14Forma podstawowa: donucić
Część mowy/forma fleksyjna:
donuci 10Forma podstawowa: donucić
Część mowy/forma fleksyjna:
donudź 18Forma podstawowa: donudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
donżon 11Opis: wieża łącząca w sobie główne funkcje mieszkalne i obronne, przez co zamieszkiwana była w czasie pokoju.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dońscy 15Forma podstawowa: doński
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
doński 14Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
doorał 9Forma podstawowa: doorać
Część mowy/forma fleksyjna:
doorsa 7Forma podstawowa: doors
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dooruj 11Forma podstawowa: doorywać
Część mowy/forma fleksyjna:
doorzą 11Forma podstawowa: doorać
Część mowy/forma fleksyjna:
doorze 7Forma podstawowa: doorać
Część mowy/forma fleksyjna:
dopada 9Forma podstawowa: dopadać
Część mowy/forma fleksyjna:
dopadł 11Forma podstawowa: dopaść
Część mowy/forma fleksyjna:
dopalę 13Forma podstawowa: dopalić
Część mowy/forma fleksyjna:
dopały 11Forma podstawowa: dopał
doparł 10Forma podstawowa: doprzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
dopasą 12Forma podstawowa: dopaść
Część mowy/forma fleksyjna:
dopaść 17Część mowy/forma fleksyjna:
dopełń 16Forma podstawowa: dopełnić
Część mowy/forma fleksyjna:
dopędź 21Forma podstawowa: dopędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
dopiąć 17Opis: osiągnąć coś, o co się starało.
Część mowy/forma fleksyjna:
dopiął 14Forma podstawowa: dopiąć
Opis: osiągnąć coś, o co się starało.
Część mowy/forma fleksyjna:
dopici 9Forma podstawowa: dopić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dopięć 17Forma podstawowa: dopięcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dopija 10Forma podstawowa: dopijać
Część mowy/forma fleksyjna:
dopiją 14Forma podstawowa: dopić
Część mowy/forma fleksyjna:
dopiję 14Forma podstawowa: dopić
Część mowy/forma fleksyjna:
dopili 9Forma podstawowa: dopić
Część mowy/forma fleksyjna:
dopiło 10Forma podstawowa: dopić
Część mowy/forma fleksyjna:
dopina 8Forma podstawowa: dopinać
Opis: osiągać coś, o co się starało.
Część mowy/forma fleksyjna:
dopisu 10Forma podstawowa: dopis
Opis: to, co zostało dopisane, dodana adnotacja.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dopisy 9Forma podstawowa: dopis
Opis: to, co zostało dopisane, dodana adnotacja.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dopita 9Forma podstawowa: dopić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dopito 9Forma podstawowa: dopić
Część mowy/forma fleksyjna:
dopity 10Forma podstawowa: dopić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dopłyń 17Forma podstawowa: dopłynąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dopnie 8Forma podstawowa: dopiąć
Opis: osiągnąć coś, o co się starało.
Część mowy/forma fleksyjna:
dopnij 10Forma podstawowa: dopiąć
Opis: osiągnąć coś, o co się starało.
Część mowy/forma fleksyjna:
dopóty 14Część mowy/forma fleksyjna: spójnik współrzędny
doppio 9
doprać 13Część mowy/forma fleksyjna:
doprał 10Forma podstawowa: doprać
Część mowy/forma fleksyjna:
doprań 14Forma podstawowa: doprać
dopraw 8Forma podstawowa: doprawa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
doproś 12Forma podstawowa: doprosić
Część mowy/forma fleksyjna:
doprze 8Forma podstawowa: doprzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
dopust 11Opis: to, co się zdarza niezależnie od woli człowieka, co przynosi los.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dopyta 10Forma podstawowa: dopytać
Opis: poszerzyć wiedzę, zadając pytania.
Część mowy/forma fleksyjna:
dorada 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
doradę 12Forma podstawowa: dorada
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
doręcz 12Forma podstawowa: doręczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dorkas 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dormez 8Forma podstawowa: dormeza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dornem 8Forma podstawowa: dorn
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dornów 11Forma podstawowa: dorn
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dorobi 9Forma podstawowa: dorobić
Część mowy/forma fleksyjna:
dorsza 7Forma podstawowa: dorsz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dorsze 7Forma podstawowa: dorsz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
dorszu 9Forma podstawowa: dorsz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dorsz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dorszy 8Forma podstawowa: dorsz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dorwać 12Część mowy/forma fleksyjna:
dorwań 13Forma podstawowa: dorwać
dorwij 9Forma podstawowa: dorwać
Część mowy/forma fleksyjna:
doryci 9Forma podstawowa: doryć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
doryją 14Forma podstawowa: doryć
Część mowy/forma fleksyjna:
doryła 10Forma podstawowa: doryć
Część mowy/forma fleksyjna:
doryły 11Forma podstawowa: doryć
Część mowy/forma fleksyjna:
dorytą 13Forma podstawowa: doryć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dorywa 8Forma podstawowa: dorywać
Część mowy/forma fleksyjna:
dorznę 11Forma podstawowa: dorznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dorzuć 14Forma podstawowa: dorzucić
Część mowy/forma fleksyjna:
dorżnę 15Forma podstawowa: dorżnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dosadź 16Forma podstawowa: dosadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
dosala 8Forma podstawowa: dosalać
Część mowy/forma fleksyjna:
dosiać 12Część mowy/forma fleksyjna:
dosiań 13Forma podstawowa: dosiać
dosiąc 12Forma podstawowa: dosięgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dosiec 8Część mowy/forma fleksyjna:
dosłać 14Część mowy/forma fleksyjna:
dosmaż 12Forma podstawowa: dosmażyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dosolą 12Forma podstawowa: dosolić
Część mowy/forma fleksyjna:
dospać 13Część mowy/forma fleksyjna:
dosrać 12Część mowy/forma fleksyjna:
dosraj 9Forma podstawowa: dosrać
Część mowy/forma fleksyjna:
dosrał 9Forma podstawowa: dosrać
Część mowy/forma fleksyjna:
dostał 10Forma podstawowa: dostać
Opis: stać się odbiorcą jakichś działań lub procesów.
Część mowy/forma fleksyjna:
dostaw 8Forma podstawowa: dostawa
Opis: zaopatrywanie lub zaopatrzenie w jakieś dobra.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dostawić
Część mowy/forma fleksyjna:
dostąp 13Forma podstawowa: dostąpić
Część mowy/forma fleksyjna:
dostęp 13Opis: możliwość korzystania z czegoś lub z czyichś usług, np. spotkania się z kimś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dostoi 8Forma podstawowa: dostać
Opis: stać się odbiorcą jakichś działań lub procesów.
Część mowy/forma fleksyjna:
dosunę 13Forma podstawowa: dosunąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dosuwa 9Forma podstawowa: dosuwać
Część mowy/forma fleksyjna:
dosuwu 11Forma podstawowa: dosuw
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
doszli 8Forma podstawowa: dojść
Część mowy/forma fleksyjna:
doszły 10Forma podstawowa: dojść
Część mowy/forma fleksyjna:
doszyć 13Część mowy/forma fleksyjna:
doszyj 10Forma podstawowa: doszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dośćże 20
dośnią 15Forma podstawowa: dośnić
Część mowy/forma fleksyjna:
dośnić 16Część mowy/forma fleksyjna:
dośnił 13Forma podstawowa: dośnić
Część mowy/forma fleksyjna:
dośpij 14Forma podstawowa: dospać
Część mowy/forma fleksyjna:
dotarć 13Forma podstawowa: dotrzeć
dotarł 10Forma podstawowa: dotrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
dotcom 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dotknę 13Forma podstawowa: dotknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dotlał 11Forma podstawowa: dotleć
Część mowy/forma fleksyjna:
dotleć 14Część mowy/forma fleksyjna:
dotlej 11Forma podstawowa: dotleć
Część mowy/forma fleksyjna:
dotlić 14Część mowy/forma fleksyjna:
dotlij 11Forma podstawowa: dotlić
Część mowy/forma fleksyjna:
dotnie 8Forma podstawowa: dociąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dotnij 10Forma podstawowa: dociąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dotocz 9Forma podstawowa: dotoczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dotraw 8Forma podstawowa: dotrawić
Część mowy/forma fleksyjna:
dotrop 9Forma podstawowa: dotropić
Część mowy/forma fleksyjna:
dotruć 15Część mowy/forma fleksyjna:
dotruj 12Forma podstawowa: dotruć
Część mowy/forma fleksyjna:
dotrze 8Forma podstawowa: dotrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
dotuje 12Forma podstawowa: dotować
Część mowy/forma fleksyjna:
dotyki 10Forma podstawowa: dotyk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
double 12
doucza 10Forma podstawowa: douczać
Część mowy/forma fleksyjna:
douczą 14Forma podstawowa: douczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
doulom 11Forma podstawowa: doula
dowagę 13Forma podstawowa: dowaga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dowagi 9Forma podstawowa: dowaga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dowala 8Forma podstawowa: dowalać
Część mowy/forma fleksyjna:
dowalą 12Forma podstawowa: dowalić
Część mowy/forma fleksyjna:
dowali 8Forma podstawowa: dowalić
Część mowy/forma fleksyjna:
doważa 11Forma podstawowa: doważać
Część mowy/forma fleksyjna:
doważę 15Forma podstawowa: doważyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dowcip 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dowędź 20Forma podstawowa: dowędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
dowidź 16Forma podstawowa: dowidzieć
Część mowy/forma fleksyjna:
dowieź 15Forma podstawowa: dowieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
dowlec 9Część mowy/forma fleksyjna:
downem 8Forma podstawowa: down
Opis: głupek, idiota, ktoś o niskim poziomie intelektualnym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
downie 7Forma podstawowa: down
Opis: głupek, idiota, ktoś o niskim poziomie intelektualnym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
downów 11Forma podstawowa: down
Opis: głupek, idiota, ktoś o niskim poziomie intelektualnym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dowodu 10Forma podstawowa: dowód
Opis: urzędowy dokument, który coś poświadcza.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dowody 9Forma podstawowa: dowód
Opis: urzędowy dokument, który coś poświadcza.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dowoła 9Forma podstawowa: dowołać
Część mowy/forma fleksyjna:
dowozi 7Forma podstawowa: dowozić
Część mowy/forma fleksyjna:
dowozu 9Forma podstawowa: dowóz
Opis: czynność dowiezienia lub dowożenia towaru w jakieś miejsce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dowozy 8Forma podstawowa: dowóz
Opis: czynność dowiezienia lub dowożenia towaru w jakieś miejsce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dowożą 15Forma podstawowa: dowozić
Część mowy/forma fleksyjna:
dowożę 15Forma podstawowa: dowozić
Część mowy/forma fleksyjna:
doyena 8Forma podstawowa: doyen
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
doyeni 8Forma podstawowa: doyen
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
doyeny 9Forma podstawowa: doyen
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
dozach 10Forma podstawowa: doza
Opis: przen. porcja, pewna ilość (np. dodatek, domieszka) czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dozami 8Forma podstawowa: doza
Opis: przen. porcja, pewna ilość (np. dodatek, domieszka) czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dozięb 13Forma podstawowa: doziębić
Część mowy/forma fleksyjna:
doznał 9Forma podstawowa: doznać
Część mowy/forma fleksyjna:
doznam 8Forma podstawowa: doznać
Część mowy/forma fleksyjna:
dozuje 11Forma podstawowa: dozować
Część mowy/forma fleksyjna:
dożach 14Forma podstawowa: doża
Opis: tytuł przysługujący władcom (najwyższym urzędnikom) Republiki Weneckiej i Genui.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dożarć 16Forma podstawowa: dożreć
dożarł 13Forma podstawowa: dożreć
Część mowy/forma fleksyjna:
dożęci 16Forma podstawowa: dożąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dożęli 16Forma podstawowa: dożąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dożęła 17Forma podstawowa: dożąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dożęły 18Forma podstawowa: dożąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dożęte 16Forma podstawowa: dożąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dożnie 11Forma podstawowa: dożąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dożnij 13Forma podstawowa: dożąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dożreć 16Część mowy/forma fleksyjna:
dożują 19Forma podstawowa: dożuć
Część mowy/forma fleksyjna:
dożuje 15Forma podstawowa: dożuć
Część mowy/forma fleksyjna:
dożuję 19Forma podstawowa: dożuć
Część mowy/forma fleksyjna:
dożuło 15Forma podstawowa: dożuć
Część mowy/forma fleksyjna:
dożuta 14Forma podstawowa: dożuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dożutą 18Forma podstawowa: dożuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dożute 14Forma podstawowa: dożuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dożuto 14Forma podstawowa: dożuć
Część mowy/forma fleksyjna:
dożuty 15Forma podstawowa: dożuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dożyca 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dożycą 17Forma podstawowa: dożyca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dożycę 17Forma podstawowa: dożyca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dożyci 13Forma podstawowa: dożyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dożycy 14Forma podstawowa: dożyca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dożyje 14Forma podstawowa: dożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dożyli 13Forma podstawowa: dożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dożyła 14Forma podstawowa: dożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dożyło 14Forma podstawowa: dożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dożyły 15Forma podstawowa: dożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dożyte 13Forma podstawowa: dożyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dożywi 12Forma podstawowa: dożywić
Część mowy/forma fleksyjna:
dójcie 14Forma podstawowa: doić
Część mowy/forma fleksyjna:
dójmyż 19Forma podstawowa: doić
Część mowy/forma fleksyjna:
drabem 10Forma podstawowa: drab
Opis: żołnierz, szeregowy piechoty w wojsku polskim XV i XVI wieku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drabie 9Forma podstawowa: drabi
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
drabka 10Forma podstawowa: drabek
Opis: kłonia bezrękojeściowa, złożona z siatkowatego worka zamocowanego rąbkiem na czworokątnej ramie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drabkę 14Forma podstawowa: drabka
Opis: kłonia bezrękojeściowa, złożona z siatkowatego worka zamocowanego rąbkiem na czworokątnej ramie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drabki 10Forma podstawowa: drabek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: drabka
Opis: kłonia bezrękojeściowa, złożona z siatkowatego worka zamocowanego rąbkiem na czworokątnej ramie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drabom 10Forma podstawowa: drab
Opis: żołnierz, szeregowy piechoty w wojsku polskim XV i XVI wieku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: draby
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drabów 13Forma podstawowa: draby
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drachm 11Forma podstawowa: drachma
Opis: historyczna, starogrecka jednostka masy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dradze 8Forma podstawowa: draga
Opis: urządzenie połowowe, rodzaj włoka bez skrzydeł, używane do dennych połowów morskich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drafty 13Forma podstawowa: draft
Opis: sposób wybierania nowych graczy do lig zawodowych, najczęściej spośród młodych zawodników, rozpoczynających karierę profesjonalną.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dragmę 14Forma podstawowa: dragma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dragmo 10Forma podstawowa: dragma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dragon 9Opis: patka przy płaszczu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drakom 9Forma podstawowa: draka
Opis: konflikt.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dralon 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dramat 9Opis: gatunek filmowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dramem 9Forma podstawowa: dram
Opis: w metrologii: jednostka masy, 1/16 uncji lub 1,771 g.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dramie 8Forma podstawowa: drama
Opis: metoda edukacyjna - rodzaj teatru, odgrywanie ról.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dramów 12Forma podstawowa: dram
Opis: w metrologii: jednostka masy, 1/16 uncji lub 1,771 g.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dranie 7Forma podstawowa: drań
Opis: łajdak, człowiek podły, nikczemnik.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
draniu 9Forma podstawowa: drań
Opis: łajdak, człowiek podły, nikczemnik.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dranko 8Forma podstawowa: dranka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drańci 14Forma podstawowa: drańcie
drapał 10Forma podstawowa: drapać
Część mowy/forma fleksyjna:
drapią 12Forma podstawowa: drapać
Część mowy/forma fleksyjna:
drapie 8Forma podstawowa: drapać
Część mowy/forma fleksyjna:
drapię 12Forma podstawowa: drapać
Część mowy/forma fleksyjna:
drapmy 10Forma podstawowa: drapać
Część mowy/forma fleksyjna:
drapnę 12Forma podstawowa: drapnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
drasce 8Forma podstawowa: draska
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
draska 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
draską 12Forma podstawowa: draska
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
draski 8Forma podstawowa: draska
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drasko 8Forma podstawowa: draska
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drasną 11Forma podstawowa: drasnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
drasnę 11Forma podstawowa: drasnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dratew 8Forma podstawowa: dratwa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dratwa 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dratwą 12Forma podstawowa: dratwa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dratwy 9Forma podstawowa: dratwa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drażet 12Forma podstawowa: drażeta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drażom 12Forma podstawowa: draża
Opis: okrągły, drobny cukierek z nadzieniem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drągom 14Forma podstawowa: drąg
Opis: długi, szeroki, mocny i zazwyczaj ciężki pręt.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: drąg
Opis: długi, szeroki, mocny i zazwyczaj ciężki pręt.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drągów 17Forma podstawowa: drąg
Opis: długi, szeroki, mocny i zazwyczaj ciężki pręt.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drążka 16Forma podstawowa: drążek
Opis: pałąk drewniany lub metalowy, mniejszy od drąga.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: drążek
Opis: pałąk drewniany lub metalowy, mniejszy od drąga.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drążle 16Forma podstawowa: drążel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
drążli 16Forma podstawowa: drążel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drążlu 18Forma podstawowa: drążel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drążmy 17Forma podstawowa: drążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
drążył 18Forma podstawowa: drążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
drążże 19Forma podstawowa: drążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dreada 8Forma podstawowa: dread
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dreble 10Forma podstawowa: drebel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dreblu 12Forma podstawowa: drebel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dredek 9
dredem 9Forma podstawowa: dred
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dredka 9Forma podstawowa: dredek
dredki 9Forma podstawowa: dredek
dredom 9Forma podstawowa: dredy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dredów 12Forma podstawowa: dred
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dredy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dreluj 12Forma podstawowa: drelować
Część mowy/forma fleksyjna:
drenik 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drenom 8Forma podstawowa: dren
Opis: przewód hydrotechniczny, ułożony zwykle pod powierzchnią ziemi, odprowadzający nadmiar wód gruntowych z jakiegoś terenu i zabezpieczający przed szkodliwym działaniem filtracji, która powoduje zmiany
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drenów 11Forma podstawowa: dren
Opis: przewód hydrotechniczny, ułożony zwykle pod powierzchnią ziemi, odprowadzający nadmiar wód gruntowych z jakiegoś terenu i zabezpieczający przed szkodliwym działaniem filtracji, która powoduje zmiany
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drenuj 11Forma podstawowa: drenować
Część mowy/forma fleksyjna:
drepcą 13Forma podstawowa: drepcić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: dreptać
Część mowy/forma fleksyjna:
drepcz 9Forma podstawowa: dreptać
Część mowy/forma fleksyjna:
dresem 8Forma podstawowa: dres
Opis: członek subkultury młodzieżowej ubrany na co dzień w dres.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dresik 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dresom 8Forma podstawowa: dres
Opis: członek subkultury młodzieżowej ubrany na co dzień w dres.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dresy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dresów 11Forma podstawowa: dres
Opis: członek subkultury młodzieżowej ubrany na co dzień w dres.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drewka 8Forma podstawowa: drewko
Opis: kawałek drewna, zwykle przeznaczony na opał.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drewna 7Forma podstawowa: drewno
Opis: w botanice: złożona tkanka roślinna roślin naczyniowych, zajmująca przestrzeń między rdzeniem a kambium.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: drewny
Opis: zrobiony z drewna, drewniany.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
drewno 7Opis: w botanice: złożona tkanka roślinna roślin naczyniowych, zajmująca przestrzeń między rdzeniem a kambium.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: w botanice: złożona tkanka roślinna roślin naczyniowych, zajmująca przestrzeń między rdzeniem a kambium.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drewnu 9Forma podstawowa: drewno
Opis: w botanice: złożona tkanka roślinna roślin naczyniowych, zajmująca przestrzeń między rdzeniem a kambium.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drezyn 8Forma podstawowa: drezyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dręczę 16Forma podstawowa: dręczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
drętwa 12Opis: ogólna nazwa ryby morskiej z rodzaju Torpedo, charakteryzującej się tym, że między grzbietem i płetwami piersiowymi ma narządy wytwarzające napięcie elektryczne, służące do obrony lub do ranienia zdo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: drętwy
Opis: o zachowaniu, świadczący o spięciu, skrępowaniu, nieswobodny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
drętwą 16Forma podstawowa: drętwa
Opis: ogólna nazwa ryby morskiej z rodzaju Torpedo, charakteryzującej się tym, że między grzbietem i płetwami piersiowymi ma narządy wytwarzające napięcie elektryczne, służące do obrony lub do ranienia zdo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: drętwy
Opis: o zachowaniu, świadczący o spięciu, skrępowaniu, nieswobodny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
drętwe 12Forma podstawowa: drętwy
Opis: o zachowaniu, świadczący o spięciu, skrępowaniu, nieswobodny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
drętwi 12Forma podstawowa: drętwy
Opis: o zachowaniu, świadczący o spięciu, skrępowaniu, nieswobodny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
drętwo 12Forma podstawowa: drętwa
Opis: ogólna nazwa ryby morskiej z rodzaju Torpedo, charakteryzującej się tym, że między grzbietem i płetwami piersiowymi ma narządy wytwarzające napięcie elektryczne, służące do obrony lub do ranienia zdo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drętwy 13Forma podstawowa: drętwa
Opis: ogólna nazwa ryby morskiej z rodzaju Torpedo, charakteryzującej się tym, że między grzbietem i płetwami piersiowymi ma narządy wytwarzające napięcie elektryczne, służące do obrony lub do ranienia zdo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: o zachowaniu, świadczący o spięciu, skrępowaniu, nieswobodny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
drgali 10Forma podstawowa: drgać
Opis: ulegać wstrząsom
Część mowy/forma fleksyjna:
drgała 11Forma podstawowa: drgać
Opis: ulegać wstrząsom
Część mowy/forma fleksyjna:
drgały 12Forma podstawowa: drgać
Opis: ulegać wstrząsom
Część mowy/forma fleksyjna:
drgamy 11Forma podstawowa: drgać
Opis: ulegać wstrząsom
Część mowy/forma fleksyjna:
drgasz 9Forma podstawowa: drgać
Opis: ulegać wstrząsom
Część mowy/forma fleksyjna:
drgnąć 18Część mowy/forma fleksyjna:
drgnie 9Forma podstawowa: drgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
driada 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
driady 9Forma podstawowa: driada
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drinki 8Forma podstawowa: drink
Opis: napój, często alkoholowy, który jest podawany w specyficznej formie w barach, klubach, restauracjach itp. (uwaga, nazwy drinków często są chrematonimami).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drinku 10Forma podstawowa: drink
Opis: napój, często alkoholowy, który jest podawany w specyficznej formie w barach, klubach, restauracjach itp. (uwaga, nazwy drinków często są chrematonimami).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
driwie 7Forma podstawowa: drive
drobić 14Część mowy/forma fleksyjna:
drobie 9Forma podstawowa: drób
Opis: mięso drobiu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drobię 13Forma podstawowa: drobić
Część mowy/forma fleksyjna:
drobił 11Forma podstawowa: drobić
Część mowy/forma fleksyjna:
drobiu 11Forma podstawowa: drób
Opis: mięso drobiu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drobna 9Forma podstawowa: drobny
Opis: ludowy taniec podhalański.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
drobną 13Forma podstawowa: drobny
Opis: ludowy taniec podhalański.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
drobne 9Forma podstawowa: drobny
Opis: ludowy taniec podhalański.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
drobni 9Forma podstawowa: drobnić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: drobny
Opis: ludowy taniec podhalański.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
drobno 9Forma podstawowa: drobny
Opis: ludowy taniec podhalański.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
drobny 10Opis: ludowy taniec podhalański.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
droczę 12Forma podstawowa: droczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
droczy 9Forma podstawowa: droczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
drodze 8Forma podstawowa: droga
Opis: wszelki szlak komunikacyjny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drodzy 9Forma podstawowa: drogi
Opis: taki, do którego ktoś żywi serdeczne uczucia, bliski komuś, ważny dla kogoś.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
drogim 10Forma podstawowa: drogi
Opis: taki, do którego ktoś żywi serdeczne uczucia, bliski komuś, ważny dla kogoś.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
drogom 10Forma podstawowa: droga
Opis: wszelki szlak komunikacyjny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: drogi
Opis: taki, do którego ktoś żywi serdeczne uczucia, bliski komuś, ważny dla kogoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drojet 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dromon 8Forma podstawowa: dromona
Opis: okręt wiosłowo-żaglowy, używany na Morzu Śródziemnym po upadku Cesarstwa rzymskiego przez floty Bizancjum (główny typ okrętu wojennego) i Arabów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dromos 8Opis: korytarz prowadzący w głąb grobowca, wykuty w skale lub zbudowany z ciosów kamiennych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dronom 8Forma podstawowa: drona
dronta 8Forma podstawowa: dront
Opis: wymarły ptak nielot, poszczególne gatunki tego ptaka obecnie klasyfikowane są w obrębie rodziny gołębiowatych (Columbidae), w podrodzinie owocożerów (Ptilinopodinae), dawniej ptak ten lokowany był w
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dronty 9Forma podstawowa: dront
Opis: wymarły ptak nielot, poszczególne gatunki tego ptaka obecnie klasyfikowane są w obrębie rodziny gołębiowatych (Columbidae), w podrodzinie owocożerów (Ptilinopodinae), dawniej ptak ten lokowany był w
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dropie 8Forma podstawowa: drop
Opis: Macrolepiota procera (Scop.) Singer – gatunek grzyba należący do rodziny pieczarkowatych (Agaricaceae), dość pospolity na terenie całej Polski, gdzie występuje od lata do późnej jesieni, rosnąć na br
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dropiu 10Forma podstawowa: drop
Opis: Macrolepiota procera (Scop.) Singer – gatunek grzyba należący do rodziny pieczarkowatych (Agaricaceae), dość pospolity na terenie całej Polski, gdzie występuje od lata do późnej jesieni, rosnąć na br
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dropów 12Forma podstawowa: dropy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drozda 8Forma podstawowa: drozd
Opis: ptak, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w obrębie rodziny drozdowatych (Turdidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drozdy 9Forma podstawowa: drozd
Opis: ptak, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w obrębie rodziny drozdowatych (Turdidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
drożał 13Forma podstawowa: drożeć
Część mowy/forma fleksyjna:
drożna 11Forma podstawowa: drożny
Opis: taki, który umożliwia swobodny przepływ, o przewodzie w organizmie człowieka lub zwierzęcia.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
drożne 11Forma podstawowa: drożny
Opis: taki, który umożliwia swobodny przepływ, o przewodzie w organizmie człowieka lub zwierzęcia.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
drożyć 17Część mowy/forma fleksyjna:
drożył 14Forma podstawowa: drożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
drożyn 12Forma podstawowa: drożyna
Opis: wąska, niepozorna dróżka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dróbce 14Forma podstawowa: dróbka
Opis: wątróbka, żołądek, serce, skrzydełka i szyjki ptactwa domowego (drobiu), używane do przygotowania rosołu, potrawki, niektórych wędlin.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dróbki 14Forma podstawowa: dróbka
Opis: wątróbka, żołądek, serce, skrzydełka i szyjki ptactwa domowego (drobiu), używane do przygotowania rosołu, potrawki, niektórych wędlin.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dróbże 17Forma podstawowa: drobić
Część mowy/forma fleksyjna:
dróżki 16Forma podstawowa: dróżka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dróżmy 17Forma podstawowa: drożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
drugak 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drugie 11Opis: drugie danie, potrawa podawana (zazwyczaj) po zupie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drugom 12Forma podstawowa: drug
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
druhem 12Forma podstawowa: druh
Opis: przyjaciel, kompan, towarzysz, osoba, z którą pozostaje się w bliskich stosunkach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
druhen 11Forma podstawowa: druhna
Opis: dziewczyna lub kobieta należąca do harcerstwa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
druhna 11Opis: dziewczyna lub kobieta należąca do harcerstwa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
druhną 15Forma podstawowa: druhna
Opis: dziewczyna lub kobieta należąca do harcerstwa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
druhnę 15Forma podstawowa: druhna
Opis: dziewczyna lub kobieta należąca do harcerstwa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
druhów 15Forma podstawowa: druh
Opis: przyjaciel, kompan, towarzysz, osoba, z którą pozostaje się w bliskich stosunkach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
druków 14Forma podstawowa: druk
Opis: publikacja tekstu albo ilustracji w gazecie lub książce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drukuj 14Forma podstawowa: drukować
Część mowy/forma fleksyjna:
drumla 11Opis: ludowy instrument muzyczny z grupy idiofonów szarpanych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drumlą 15Forma podstawowa: drumla
Opis: ludowy instrument muzyczny z grupy idiofonów szarpanych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drumle 11Forma podstawowa: drumla
Opis: ludowy instrument muzyczny z grupy idiofonów szarpanych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drutem 11Forma podstawowa: drut
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drutom 11Forma podstawowa: drut
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: druty
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drutów 14Forma podstawowa: drut
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: druty
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drutuj 14Forma podstawowa: drutować
Część mowy/forma fleksyjna:
druzga 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
druzgą 15Forma podstawowa: druzga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
druzie 9Forma podstawowa: druz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
druzów 13Forma podstawowa: druz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drużba 15Opis: przyjaźń.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: przyjaźń.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drużbą 19Forma podstawowa: drużba
Opis: przyjaźń.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drużbę 19Forma podstawowa: drużba
Opis: przyjaźń.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drużby 16Forma podstawowa: drużba
Opis: przyjaźń.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: drużba
Opis: przyjaźń.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drużka 14Opis: kobieta towrzysząca pannie młodej na ślubie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drużką 18Forma podstawowa: drużka
Opis: kobieta towrzysząca pannie młodej na ślubie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drużkę 18Forma podstawowa: drużka
Opis: kobieta towrzysząca pannie młodej na ślubie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drużko 14Forma podstawowa: drużka
Opis: kobieta towrzysząca pannie młodej na ślubie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drużna 13Forma podstawowa: drużny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
drużną 17Forma podstawowa: drużny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
drużny 14Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
drużyn 14Forma podstawowa: drużyna
Opis: siły zbrojne księcia pozostające pod jego rozkazami i na jego utrzymaniu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drwach 10Forma podstawowa: drwa
Opis: drewno w polanach przeznaczone do palenia ognia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drwale 8Forma podstawowa: drwal
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
drwali 8Forma podstawowa: drwal
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drwalń 14Forma podstawowa: drwalnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drwalu 10Forma podstawowa: drwal
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drwami 8Forma podstawowa: drwa
Opis: drewno w polanach przeznaczone do palenia ognia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drwień 13Forma podstawowa: drwić
drwili 8Forma podstawowa: drwić
Część mowy/forma fleksyjna:
drwiły 10Forma podstawowa: drwić
Część mowy/forma fleksyjna:
drydze 9Forma podstawowa: dryga
Opis: rodzaj sieci rybackiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dryfie 12Forma podstawowa: dryf
Opis: uporządkowany ruch ładunków wynikający z faktu przyłożenia pola elektrycznego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dryfom 13Forma podstawowa: dryf
Opis: uporządkowany ruch ładunków wynikający z faktu przyłożenia pola elektrycznego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dryftu 15Forma podstawowa: dryft
Opis: niestabilność parametrów urządzenia w czasie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dryfuj 16Forma podstawowa: dryfować
Część mowy/forma fleksyjna:
drygaj 12Forma podstawowa: drygać
Część mowy/forma fleksyjna:
drygał 12Forma podstawowa: drygać
Część mowy/forma fleksyjna:
drygam 11Forma podstawowa: drygać
Część mowy/forma fleksyjna:
drygań 16Forma podstawowa: drygać
drylom 10Forma podstawowa: dryl
Opis: Mandrillus leucophaeus – gatunek małpy wąskonosej z rodziny makakowatych, blisko spokrewniony z mandrylem, od którego różni się głównie jednolitym ubarwieniem twarzy, zamieszkuje zalesione tereny w N
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drylów 13Forma podstawowa: dryl
Opis: Mandrillus leucophaeus – gatunek małpy wąskonosej z rodziny makakowatych, blisko spokrewniony z mandrylem, od którego różni się głównie jednolitym ubarwieniem twarzy, zamieszkuje zalesione tereny w N
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dryluj 13Forma podstawowa: drylować
Część mowy/forma fleksyjna:
drynda 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dryndać
Część mowy/forma fleksyjna:
dryndą 13Forma podstawowa: drynda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dryndo 9Forma podstawowa: drynda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: drynda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dryndy 10Forma podstawowa: drynda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
drzesz 7Forma podstawowa: drzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
drzewa 7Forma podstawowa: drzewo
Opis: graf, który jest acykliczny i spójny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drzewo 7Opis: graf, który jest acykliczny i spójny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
drżała 13Forma podstawowa: drżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
drżało 13Forma podstawowa: drżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
drżały 14Forma podstawowa: drżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
drżano 11Forma podstawowa: drżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
drżąca 16Forma podstawowa: drżący
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
drżącą 20Forma podstawowa: drżący
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
drżące 16Forma podstawowa: drżeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
drżąco 16Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: drżący
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
drżeli 12Forma podstawowa: drżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
drżymy 14Forma podstawowa: drżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
drżysz 12Forma podstawowa: drżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
dualem 11Forma podstawowa: dual
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dualna 10Forma podstawowa: dualny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dualną 14Forma podstawowa: dualny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dualne 10Forma podstawowa: dualny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dualni 10Forma podstawowa: dualny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dualny 11Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
duanty 11Forma podstawowa: duant
Opis: część cyklotronu, jedna z dwóch elektrod wnękowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dubasa 11Forma podstawowa: dubas
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dubelt 13Część mowy/forma fleksyjna:
dubiom 12Forma podstawowa: dubie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dubiów 15Forma podstawowa: dubia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dublem 13Forma podstawowa: dubel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dublom 13Forma podstawowa: dubel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dubluj 16Forma podstawowa: dublować
Część mowy/forma fleksyjna:
dubnem 12Forma podstawowa: dubn
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dubnie 11Forma podstawowa: dubno
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dubnów 15Forma podstawowa: dubn
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ducach 13Forma podstawowa: duce
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ducato 11
ducego 12Forma podstawowa: duce
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ducemu 13Forma podstawowa: duce
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ducent 11Forma podstawowa: ducento
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duchen 12Forma podstawowa: duchna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duchną 16Forma podstawowa: duchna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duchnę 16Forma podstawowa: duchna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duchny 13Forma podstawowa: duchna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duchom 13Forma podstawowa: duch
Opis: rodzaj zjawy, często wyobrażenie umarłego wizytującego świat żywych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duchów 16Forma podstawowa: duch
Opis: rodzaj zjawy, często wyobrażenie umarłego wizytującego świat żywych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duciom 11Forma podstawowa: duć
duczek 11Forma podstawowa: duczka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duczka 11Forma podstawowa: duczek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duczką 15Forma podstawowa: duczka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duczkę 15Forma podstawowa: duczka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duczki 11Forma podstawowa: duczek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dudach 13Forma podstawowa: dudy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dudami 11Forma podstawowa: duda
Opis: artysta-muzyk grający na dudach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dudków 15Forma podstawowa: dudek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dudki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dudląc 16Forma podstawowa: dudlić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
dudlił 13Forma podstawowa: dudlić
Część mowy/forma fleksyjna:
dudlmy 13Forma podstawowa: dudlić
Część mowy/forma fleksyjna:
dudlże 15Forma podstawowa: dudlić
Część mowy/forma fleksyjna:
dudnią 14Forma podstawowa: dudnić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: dudnieć
Część mowy/forma fleksyjna:
dudnić 15Część mowy/forma fleksyjna:
dudusi 12Forma podstawowa: duduś
dudzie 10Forma podstawowa: duda
Opis: artysta-muzyk grający na dudach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dufają 19Forma podstawowa: dufać
Część mowy/forma fleksyjna:
dufało 15Forma podstawowa: dufać
Część mowy/forma fleksyjna:
dufały 16Forma podstawowa: dufać
Część mowy/forma fleksyjna:
dufamy 15Forma podstawowa: dufać
Część mowy/forma fleksyjna:
dufasz 13Forma podstawowa: dufać
Część mowy/forma fleksyjna:
dufnym 15Forma podstawowa: dufny
Opis: pewny siebie, pyszny, zadufany w sobie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dugach 14Forma podstawowa: duga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dugami 12Forma podstawowa: duga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dującą 20Forma podstawowa: duć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
dujcie 12Forma podstawowa: duć
Część mowy/forma fleksyjna:
dujemy 13Forma podstawowa: duć
Część mowy/forma fleksyjna:
dujesz 11Forma podstawowa: duć
Część mowy/forma fleksyjna:
dujmyż 17Forma podstawowa: duć
Część mowy/forma fleksyjna:
dukało 12Forma podstawowa: dukać
Część mowy/forma fleksyjna:
dukały 13Forma podstawowa: dukać
Część mowy/forma fleksyjna:
dukamy 12Forma podstawowa: dukać
Część mowy/forma fleksyjna:
dukany 11Forma podstawowa: dukać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
duknąć 19
duknął 16Forma podstawowa: duknąć
duknie 10Forma podstawowa: duknąć
duksem 11Forma podstawowa: dux
Opis: wódz armii rzymskiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duksów 14Forma podstawowa: dux
Opis: wódz armii rzymskiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duktor 11Opis: element maszyny drukarskiej, wałek służący do rozprowadzania farby.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duktów 15Forma podstawowa: dukt
Opis: prosta droga w lesie powstała przez wycięcie drzew
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dulącą 19Forma podstawowa: dulić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
dulcyn 12Forma podstawowa: dulcyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dulczą 15Forma podstawowa: dulcza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dulczę 15Forma podstawowa: dulczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dulczy 12Forma podstawowa: dulcza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dulczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
duliby 13Forma podstawowa: duć
Część mowy/forma fleksyjna:
dulisz 10Forma podstawowa: dulić
Część mowy/forma fleksyjna:
dulkom 12Forma podstawowa: dulka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dulone 10Forma podstawowa: dulić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dułoby 14Forma podstawowa: duć
Część mowy/forma fleksyjna:
dułyby 15Forma podstawowa: duć
Część mowy/forma fleksyjna:
dumają 16Forma podstawowa: dumać
Część mowy/forma fleksyjna:
dumała 12Forma podstawowa: dumać
Część mowy/forma fleksyjna:
dumało 12Forma podstawowa: dumać
Część mowy/forma fleksyjna:
dumały 13Forma podstawowa: dumała
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
dumamy 12Forma podstawowa: dumać
Część mowy/forma fleksyjna:
dumkom 12Forma podstawowa: dumka
Opis: rodzaj wiersza.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dumnej 12Forma podstawowa: dumny
Opis: przenośnie: taki, który wygląda dostojnie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dumnie 10Opis: w sposób, który świadczy o tym, że ktoś jest pełen dumy, poczucia własnej wartości, może wydawać się z tego powodu wyniosłym.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
dumnym 12Forma podstawowa: dumny
Opis: przenośnie: taki, który wygląda dostojnie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dumper 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dundra 10Forma podstawowa: dunder
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dundry 11Forma podstawowa: dunder
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dungii 11Forma podstawowa: dungija
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dunlop 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dunsty 11Forma podstawowa: dunst
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duńska 16Forma podstawowa: duński
Opis: związany z Danią.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
duńską 20Forma podstawowa: duński
Opis: związany z Danią.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
duński 16Opis: związany z Danią.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
duńsku 18Forma podstawowa: duński
Opis: związany z Danią.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
duolom 11Forma podstawowa: duola
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dupach 13Forma podstawowa: dupa
Opis: oferma, frajer.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dupami 11Forma podstawowa: dupa
Opis: oferma, frajer.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dupcie 11Forma podstawowa: dupcia
Opis: zdrobniale: dupa - tylna część ciała, u człowieka: z pośladkami, u zwierzęcia: tam, gdzie tylne łapy są przymocowane do tułowia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dupcię 15Forma podstawowa: dupcia
Opis: zdrobniale: dupa - tylna część ciała, u człowieka: z pośladkami, u zwierzęcia: tam, gdzie tylne łapy są przymocowane do tułowia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dupciu 13Forma podstawowa: dupcia
Opis: zdrobniale: dupa - tylna część ciała, u człowieka: z pośladkami, u zwierzęcia: tam, gdzie tylne łapy są przymocowane do tułowia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dupczą 15Forma podstawowa: dupczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dupczy 12Forma podstawowa: dupczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dupina 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dupiną 14Forma podstawowa: dupina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dupinę 14Forma podstawowa: dupina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dupino 10Forma podstawowa: dupina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dupiny 11Forma podstawowa: dupina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dupkom 12Forma podstawowa: dupek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dupka
Opis: zdrobniale: dupa - tylna część ciała, u człowieka: z pośladkami, u zwierzęcia: tam, gdzie tylne łapy są przymocowane do tułowia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duplik 12Forma podstawowa: duplika
Opis: w postępowaniu sądowym: odpowiedź skarżącego na replikę oskarżonego lub odwrotnie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dupnej 12Forma podstawowa: dupny
Opis: w gwarze śląskiej: bardzo duży.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dupnik 11
dupnym 12Forma podstawowa: dupny
Opis: w gwarze śląskiej: bardzo duży.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dupole 11Forma podstawowa: dupol
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
dupoli 11Forma podstawowa: dupol
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dupolu 13Forma podstawowa: dupol
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dupsko 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
durami 10Forma podstawowa: dur
Opis: jedna z tonacji w muzyce
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
durany 10Forma podstawowa: duran
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
durian 9Opis: Durio – rodzaj roślin należący do ślazowatych Malvaceae.
durnic 10Forma podstawowa: durnica
durnie 9Opis: bardzo głupio - tak, że coś sprawia kłopot, niezręcznie.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
durnym 11Forma podstawowa: durny
Opis: zazwyczaj o człowieku: bardzo głupi - taki, którego sprawność intelektualna jest bardzo mała, niemądry.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
durowi 9Forma podstawowa: dur
Opis: jedna z tonacji w muzyce
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
durowy 10Opis: związany z tonacją dur.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
durrom 10Forma podstawowa: durra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
durytu 13Forma podstawowa: duryt
Opis: główny składnik durynu, odmiany węgla kamiennego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
durzmy 11Forma podstawowa: durzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
durzył 12Forma podstawowa: durzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dusera 9Forma podstawowa: duser
dusiła 11Forma podstawowa: dusić
Część mowy/forma fleksyjna:
dusimy 11Forma podstawowa: dusić
Część mowy/forma fleksyjna:
dusisz 9Forma podstawowa: dusić
Część mowy/forma fleksyjna:
dusząc 14Forma podstawowa: dusić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
duszce 10Forma podstawowa: duszka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duszek 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: duszka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duszeń 15Forma podstawowa: dusić
duszką 14Forma podstawowa: duszka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duszki 10Forma podstawowa: duszek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
duszni 9Forma podstawowa: duszny
Opis: o zapachu: mocny, ciężki, oszałamiający.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
duszno 9Forma podstawowa: duszny
Opis: o zapachu: mocny, ciężki, oszałamiający.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
duszom 10Forma podstawowa: dusz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dusza
Opis: osoba (lub grupa ludzi) odgrywająca główną, przewodnią rolę w jakimś przedsięwzięciu lub strukturze.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dutach 13Forma podstawowa: duto
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dutami 11Forma podstawowa: duto
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dutkom 12Forma podstawowa: dutka
Opis: używana niegdyś nazwa piszczałki, fujarki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dutka
Opis: używana niegdyś nazwa piszczałki, fujarki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dużymi 15Forma podstawowa: duży
Opis: znaczący, ważny, poważny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dwiema 8Forma podstawowa: dwa
Część mowy/forma fleksyjna: liczebnik główny
dwoili 8Forma podstawowa: dwoić
Część mowy/forma fleksyjna:
dwoiły 10Forma podstawowa: dwoić
Część mowy/forma fleksyjna:
dwoimy 9Forma podstawowa: dwoić
Część mowy/forma fleksyjna:
dwoinę 11Forma podstawowa: dwoina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dwoino 7Forma podstawowa: dwoina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dwoiny 8Forma podstawowa: dwoina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dwoisz 7Forma podstawowa: dwoić
Część mowy/forma fleksyjna:
dwojgu 13Forma podstawowa: dwa
Część mowy/forma fleksyjna: liczebnik główny
dworca 8Forma podstawowa: dworzec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dworcu 10Forma podstawowa: dworzec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dworek 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dworka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dworka 8Forma podstawowa: dworek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dworką 12Forma podstawowa: dworka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dworkę 12Forma podstawowa: dworka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dworki 8Forma podstawowa: dworek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dworna 7Forma podstawowa: dworny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dworne 7Forma podstawowa: dworny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dworni 7Forma podstawowa: dwornia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dworny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dworny 8Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dworom 8Forma podstawowa: dwór
Opis: świta, najbliższe otoczenie panującego: rodzina, dworzanie, urzędnicy, fraucymer, orszak.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dworów 11Forma podstawowa: dwór
Opis: świta, najbliższe otoczenie panującego: rodzina, dworzanie, urzędnicy, fraucymer, orszak.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dwójar 13Forma podstawowa: dwójara
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dwójka 14Opis: pieniądz o wartości 2 jednostek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dwójko 14Forma podstawowa: dwójka
Opis: pieniądz o wartości 2 jednostek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dwójom 14Forma podstawowa: dwója
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dwórce 12Forma podstawowa: dwórka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dwórek 12Forma podstawowa: dwórka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dwórka 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dwórko 12Forma podstawowa: dwórka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dwuboi 11Forma podstawowa: dwubój
Opis: dyscyplina sportowa, która składa się z dwóch konkurencji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dwukąt 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dwuocy 11Forma podstawowa: dwuoki
dwuoka 10Forma podstawowa: dwuoki
dwuoką 14Forma podstawowa: dwuoki
dwuoki 10
dwupak 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dwustu 12Forma podstawowa: dwieście
Część mowy/forma fleksyjna: liczebnik główny
dwuusi 11Forma podstawowa: dwuuchy
Opis: taki, który ma dwa ucha.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dybach 13Forma podstawowa: dyba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dybała 12Forma podstawowa: dybać
Część mowy/forma fleksyjna:
dybało 12Forma podstawowa: dybać
Część mowy/forma fleksyjna:
dybały 13Forma podstawowa: dybała
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
dybami 11Forma podstawowa: dyba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dyby
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dybcie 11Forma podstawowa: dybać
Część mowy/forma fleksyjna:
dybkom 12Forma podstawowa: dybek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dybka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dybki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyblem 12Forma podstawowa: dybel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyblom 12Forma podstawowa: dybel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyblów 15Forma podstawowa: dybel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dybluj 15Forma podstawowa: dyblować
Część mowy/forma fleksyjna:
dychać 16Część mowy/forma fleksyjna:
dychał 13Forma podstawowa: dychać
Część mowy/forma fleksyjna:
dycham 12Forma podstawowa: dychać
Część mowy/forma fleksyjna:
dychań 17Forma podstawowa: dychać
dychom 12Forma podstawowa: dych
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dycha
Opis: kwota, 10 jednostek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dydków 14Forma podstawowa: dydko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dydolą 14Forma podstawowa: dydolić
Część mowy/forma fleksyjna:
dydymu 13Forma podstawowa: dydym
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dygała 12Forma podstawowa: dygać
Część mowy/forma fleksyjna:
dygało 12Forma podstawowa: dygać
Część mowy/forma fleksyjna:
dygały 13Forma podstawowa: dygać
Część mowy/forma fleksyjna:
dygano 10Forma podstawowa: dygać
Część mowy/forma fleksyjna:
dygiem 11Forma podstawowa: dyg
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dygnąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
dygnie 10Forma podstawowa: dygnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dygocą 15Forma podstawowa: dygotać
Część mowy/forma fleksyjna:
dygoce 11Forma podstawowa: dygotać
Część mowy/forma fleksyjna:
dygocz 11Forma podstawowa: dygotać
Część mowy/forma fleksyjna:
dygoty 12Forma podstawowa: dygot
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dygowi 10Forma podstawowa: dyg
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyjamb 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dykcie 10Forma podstawowa: dykta
Opis: bardzo tani alkohol, spożywany przez osoby uzależnione, najczęściej skażony etanol.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dykcję 16Forma podstawowa: dykcja
Opis: sposób wymawiania, wymowa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyktom 11Forma podstawowa: dykta
Opis: bardzo tani alkohol, spożywany przez osoby uzależnione, najczęściej skażony etanol.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dylach 12Forma podstawowa: dyl
Opis: długi i ciężki kloc, najczęściej drewniany, służący do podtrzymywania, mocowania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyląże 17Forma podstawowa: dyląż
Opis: chrząszcz z rodziny kózkowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dylążu 19Forma podstawowa: dyląż
Opis: chrząszcz z rodziny kózkowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dylica 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dylice 10Forma podstawowa: dylica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dylicę 14Forma podstawowa: dylica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dylino 9Forma podstawowa: dylina
Opis: podłoga wykonan z dylów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dylowa 9Forma podstawowa: dylowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dylową 13Forma podstawowa: dylowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dylowi 9Forma podstawowa: dyl
Opis: długi i ciężki kloc, najczęściej drewniany, służący do podtrzymywania, mocowania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dylowy 10Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dylują 17Forma podstawowa: dylować
Część mowy/forma fleksyjna:
dymach 12Forma podstawowa: dym
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dymali 10Forma podstawowa: dymać
Część mowy/forma fleksyjna:
dymało 11Forma podstawowa: dymać
Część mowy/forma fleksyjna:
dymały 12Forma podstawowa: dymać
Część mowy/forma fleksyjna:
dymami 10Forma podstawowa: dym
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dyma
Opis: tkanina bawełniana, konopna lub lniana w splocie atłasowym, jednobarwna lub w pasy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dymamy 11Forma podstawowa: dymać
Część mowy/forma fleksyjna:
dymaną 13Forma podstawowa: dymać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dymani 9Forma podstawowa: dymać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dymano 9Forma podstawowa: dymać
Część mowy/forma fleksyjna:
dymany 10Forma podstawowa: dymać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dymiąc 14Forma podstawowa: dymić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
dymili 10Forma podstawowa: dymić
Część mowy/forma fleksyjna:
dymimy 11Forma podstawowa: dymić
Część mowy/forma fleksyjna:
dymion 9Forma podstawowa: dymię
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dymkom 11Forma podstawowa: dymek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dymek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dymka
Opis: tkanina bawełniana, konopna lub lniana w splocie atłasowym, jednobarwna lub w pasy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dymków 14Forma podstawowa: dymek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dymmyż 15Forma podstawowa: dymić
Część mowy/forma fleksyjna:
dymnej 11Forma podstawowa: dymna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dymny
Opis: taki, który pod względem aromatu przywodzi na myśl dym.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dymnic 10Forma podstawowa: dymnica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dymnym 11Forma podstawowa: dymna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dymowi 9Forma podstawowa: dym
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dymowy
Opis: związany z dymem - efektem spalania.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dymowy 10Opis: związany z dymem - efektem spalania.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dymówo 13Forma podstawowa: dymówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dynach 11Forma podstawowa: dyn
Opis: jednostka siły, pochodna w układzie miar CGS, jest to siła nadająca ciału o masie 1 grama przyspieszenie równe 1 cm/s².
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dyna
Opis: jednostka siły, pochodna w układzie miar CGS, jest to siła nadająca ciału o masie 1 grama przyspieszenie równe 1 cm/s².
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dynama 9Forma podstawowa: dynamo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dynamu 11Forma podstawowa: dynamo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyndać 14Część mowy/forma fleksyjna:
dyndaj 11Forma podstawowa: dyndać
Część mowy/forma fleksyjna:
dyndał 11Forma podstawowa: dyndać
Część mowy/forma fleksyjna:
dyndam 10Forma podstawowa: dyndać
Część mowy/forma fleksyjna:
dynein 8Forma podstawowa: dyneina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyngus 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dynksa 9Forma podstawowa: dynks
Opis: wihajster, który stanowi sprytne rozwiązanie techniczne.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dynksy 10Forma podstawowa: dynks
Opis: wihajster, który stanowi sprytne rozwiązanie techniczne.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dynoda 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dynodą 13Forma podstawowa: dynoda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dynodę 13Forma podstawowa: dynoda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dynodo 9Forma podstawowa: dynoda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dynody 10Forma podstawowa: dynoda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyptam 11Opis: Dictamnus - rodzaj bylin z rodziny rutowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyptan 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyrach 11Forma podstawowa: dyra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyrami 9Forma podstawowa: dyra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyrcie 9Forma podstawowa: dyrcio
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
dyrcio 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyrdaj 11Forma podstawowa: dyrdać
Część mowy/forma fleksyjna:
dyrdam 10Forma podstawowa: dyrdać
Część mowy/forma fleksyjna:
dyrdum 12Część mowy/forma fleksyjna: burkinostka
dysput 12Forma podstawowa: dysputa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dysten 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyszak 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyszał 10Forma podstawowa: dyszeć
Część mowy/forma fleksyjna:
dysząc 13Forma podstawowa: dyszeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
dyszce 9Forma podstawowa: dyszka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyszek 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dyszka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyszel 9Opis: samochód z silnikiem diesla.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyszka 9Forma podstawowa: dyszek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyszką 13Forma podstawowa: dyszka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyszkę 13Forma podstawowa: dyszka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyszki 9Forma podstawowa: dyszek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dyszka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyszko 9Forma podstawowa: dyszka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyszle 9Forma podstawowa: dyszel
Opis: samochód z silnikiem diesla.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyszli 9Forma podstawowa: dyszel
Opis: samochód z silnikiem diesla.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyszlu 11Forma podstawowa: dyszel
Opis: samochód z silnikiem diesla.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyszom 9Forma podstawowa: dysza
Opis: rura o zmiennym przekroju wewnętrznym, używana do kontroli prędkości, koncentracji lub kształtu płynu, który wypływa z dyszy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dytkom 11Forma podstawowa: dytko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dywana 8Forma podstawowa: dywan
dywizy 9Forma podstawowa: dywiz
Opis: łącznik, dzielnik, tiret - drukarski znak graficzny, krótka pozioma kreska umieszczona ponad podstawową linią pisma, służy do oznaczenia łączenia wyrazów złożonych, nazw podwójnych lub przeniesienia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyzach 11Forma podstawowa: dyza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyzami 9Forma podstawowa: dyza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyzmie 9Forma podstawowa: dyzma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyzmom 10Forma podstawowa: dyzma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dyżuru 16Forma podstawowa: dyżur
Opis: wypełnianie obowiązków służbowych według określonych zasad i w określonym czasie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dzbana 9Forma podstawowa: dzban
Opis: naczynie zwężone u góry, posiadające zwykle jedno ucho.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dzbany 10Forma podstawowa: dzban
Opis: naczynie zwężone u góry, posiadające zwykle jedno ucho.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dzecie 8Forma podstawowa: dzeta
Opis: szósta litera alfabetu greckiego, w greckim systemie liczbowym oznacza liczbę 7.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dziada 8Forma podstawowa: dziad
Opis: rzep - owoc (niełupka) łopianu, który pokryty jest kolcami/haczykami, dzięki którym wczepia się w futro zwierząt, roznoszących w ten sposób jego nasiona.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dziady 9Forma podstawowa: dziad
Opis: rzep - owoc (niełupka) łopianu, który pokryty jest kolcami/haczykami, dzięki którym wczepia się w futro zwierząt, roznoszących w ten sposób jego nasiona.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
dziale 8Forma podstawowa: działa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dziali 8Forma podstawowa: dziać
Część mowy/forma fleksyjna:
działa 9Forma podstawowa: dziać
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: działo
Opis: broń palna kalibru co najmniej 20 mm.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
działo 9Forma podstawowa: działa
Opis: broń palna kalibru co najmniej 20 mm.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
działy 10Forma podstawowa: dziać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: dział
Opis: osoby pracujące w danej jednostce organizacyjnej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dzianą 11Forma podstawowa: dziany
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dziane 7Forma podstawowa: dziać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dzianw 7Forma podstawowa: dzianwa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dziara 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dziaro 7Forma podstawowa: dziara
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dziary 8Forma podstawowa: dziara
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dziatw 8Forma podstawowa: dziatwa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dziczą 12Forma podstawowa: dzicza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dziczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dzicze 8Forma podstawowa: dzicz
Opis: miejsce, w którym istnieje dzika przyroda, niezmodyfikowana przez człowieka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dziczę 12Forma podstawowa: dzicza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dziczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dziczy 9Forma podstawowa: dzicz
Opis: miejsce, w którym istnieje dzika przyroda, niezmodyfikowana przez człowieka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: związany z dzikiem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: dziczyć
Opis: związany z dzikiem.
Część mowy/forma fleksyjna:
dzidom 9Forma podstawowa: dzida
Opis: najgorsza ocena w szkole (zazwyczaj jedynka).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dzidzi 8Forma podstawowa: dzidzia
Opis: niemowlę, małe dziecko.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dzieci 8Forma podstawowa: dziecko
Opis: niedorosły, często niesamodzielny potomek zwierzęcia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dzieję 13Forma podstawowa: dziać
Część mowy/forma fleksyjna:
dzieli 8Forma podstawowa: dziać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: dzielić
Opis: liczyć, wyznaczać iloraz dwóch liczb.
Część mowy/forma fleksyjna:
dzieła 9Forma podstawowa: dzieło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dzieło 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dziełu 11Forma podstawowa: dzieło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dzieżą 15Forma podstawowa: dzieża
Opis: drewniane naczynie, które służyło do wyrobu ciasta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dzieżę 15Forma podstawowa: dzieża
Opis: drewniane naczynie, które służyło do wyrobu ciasta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dzieżo 11Forma podstawowa: dzieża
Opis: drewniane naczynie, które służyło do wyrobu ciasta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dzieży 12Forma podstawowa: dzieża
Opis: drewniane naczynie, które służyło do wyrobu ciasta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dzięki 12Forma podstawowa: dzięk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dzikim 9Forma podstawowa: dziki
Opis: człowiek dziki, niecywilizowany.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dzikom 9Forma podstawowa: dzik
Opis: Sus scrofa – gatunek dużego lądowego ssaka łożyskowego z rzędu parzystokopytnych, jedyny przedstawiciel dziko żyjących świniowatych w Europie, przodek świni domowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dzik
Opis: Sus scrofa – gatunek dużego lądowego ssaka łożyskowego z rzędu parzystokopytnych, jedyny przedstawiciel dziko żyjących świniowatych w Europie, przodek świni domowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dzików 12Forma podstawowa: dzik
Opis: Sus scrofa – gatunek dużego lądowego ssaka łożyskowego z rzędu parzystokopytnych, jedyny przedstawiciel dziko żyjących świniowatych w Europie, przodek świni domowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dzikus 10Opis: samotnik, odludek, człowiek, który ma problemy z kontaktami międzyludzkimi, z zachowaniem się w grupie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dzioba 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dziób
Opis: ustnik instrumentów dętych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dziobu 11Forma podstawowa: dziób
Opis: ustnik instrumentów dętych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dzioby 10Forma podstawowa: dzioba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: dziób
Opis: ustnik instrumentów dętych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dzióby 14Forma podstawowa: dziób
Opis: ustnik instrumentów dętych.
dziurą 13Forma podstawowa: dziura
Opis: otwór w zębie powstały wskutek próchnicy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dziurę 13Forma podstawowa: dziura
Opis: otwór w zębie powstały wskutek próchnicy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dziury 10Forma podstawowa: dziura
Opis: otwór w zębie powstały wskutek próchnicy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dziwce 8Forma podstawowa: dziwka
Opis: kobieta lekkich obyczajów, kobieta rozwiązła.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dziwek 8Forma podstawowa: dziwka
Opis: kobieta lekkich obyczajów, kobieta rozwiązła.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dziweł 9Forma podstawowa: dziwło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dziwić 12Część mowy/forma fleksyjna:
dziwie 7Forma podstawowa: dziw
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dziwo
Opis: coś dziwacznego, zdumiewającego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dziwię 11Forma podstawowa: dziwić
Część mowy/forma fleksyjna:
dziwił 9Forma podstawowa: dziwić
Część mowy/forma fleksyjna:
dziwko 8Forma podstawowa: dziwka
Opis: kobieta lekkich obyczajów, kobieta rozwiązła.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dziwle 8Forma podstawowa: dziwło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dziwło 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dziwłu 11Forma podstawowa: dziwło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dziwmy 9Forma podstawowa: dziwić
Część mowy/forma fleksyjna:
dziwna 7Część mowy/forma fleksyjna: kublik
dziwną 11Forma podstawowa: dziwny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dziwne 7Forma podstawowa: dziwny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dziwni 7Forma podstawowa: dziwny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dziwny 8Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dziwom 8Forma podstawowa: dziwo
Opis: coś dziwacznego, zdumiewającego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dziwot 8Forma podstawowa: dziwota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dziwów 11Forma podstawowa: dziw
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dziwy
Opis: dziwny, nietypowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dzwoni 7Forma podstawowa: dzwonić
Część mowy/forma fleksyjna:
dzwono 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dzwony 8Opis: muzyczny instrument perkusyjny, którego konstrukcja składa się z metalowych rur zawieszonych na ramie, dźwięk powstaje w wyniku uderzania rur specjalnym drewnianym młotkiem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dźgają 23Forma podstawowa: dźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
dźgała 19Forma podstawowa: dźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
dźgało 19Forma podstawowa: dźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
dźgana 17Forma podstawowa: dźgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dźganą 21Forma podstawowa: dźgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dźgane 17Forma podstawowa: dźgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dźgani 17Forma podstawowa: dźgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dźgano 17Forma podstawowa: dźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
dźgasz 17Forma podstawowa: dźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
dźgnął 23Forma podstawowa: dźgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dźgnie 17Forma podstawowa: dźgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dźgnij 19Forma podstawowa: dźgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
dźwięk 20Opis: w muzyce: brzmienie o określonej wysokości, natężeniu i barwie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dźwiga 17Forma podstawowa: dźwigać
Część mowy/forma fleksyjna:
dźwigu 19Forma podstawowa: dźwig
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżadze 12Forma podstawowa: dżaga
Opis: bardzo atrakcyjna kobieta lub dziewczyna, która ubiera się wyzywająco i jest obiektem pożądania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżagan 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżatak 13Forma podstawowa: dżataka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżaula 14Forma podstawowa: dżaul
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżaule 14Forma podstawowa: dżaul
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżauli 14Forma podstawowa: dżaul
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżazom 12Forma podstawowa: dżaz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżdżem 17Forma podstawowa: deszcz
Opis: nagromadzenie czegoś, fizycznego lub nie, co spada na kogoś (w sensie materialnym lub nie).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżdżom 17Forma podstawowa: dżdża
Opis: drobny deszcz.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżdżów 20Forma podstawowa: deszcz
Opis: nagromadzenie czegoś, fizycznego lub nie, co spada na kogoś (w sensie materialnym lub nie).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżdżyj 19Forma podstawowa: dżdżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dżdżył 19Forma podstawowa: dżdżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dżebel 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżecie 12Forma podstawowa: dżet
Opis: ozdoba w postaci mocno wypolerowanego czarnego paciorka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżelad 13Forma podstawowa: dżelada
Opis: dżelada brunatna, Theropithecus gelada – gatunek małpy wąskonosej z rodziny makakowatych (Cercopithecidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Theropithecus, zamieszkuje wyżyny i góry północno-zachodniej
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżemie 12Forma podstawowa: dżem
Opis: porcja dżemu, przetworu owocowego sporządzanego z całych owoców lub ich części, określona ilość dżemu, zazwyczaj słoik.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżemom 13Forma podstawowa: dżem
Opis: porcja dżemu, przetworu owocowego sporządzanego z całych owoców lub ich części, określona ilość dżemu, zazwyczaj słoik.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżemów 16Forma podstawowa: dżem
Opis: porcja dżemu, przetworu owocowego sporządzanego z całych owoców lub ich części, określona ilość dżemu, zazwyczaj słoik.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżetom 13Forma podstawowa: dżet
Opis: ozdoba w postaci mocno wypolerowanego czarnego paciorka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżetów 16Forma podstawowa: dżet
Opis: ozdoba w postaci mocno wypolerowanego czarnego paciorka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżezem 12Forma podstawowa: dżez
Opis: żartobliwe określenie pewnej dowolności, improwizowania, wymyślania w muzyce niedżezowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżezie 11Forma podstawowa: dżez
Opis: żartobliwe określenie pewnej dowolności, improwizowania, wymyślania w muzyce niedżezowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżigit 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżihad 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżinie 11Forma podstawowa: dżina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżinna 11Forma podstawowa: dżinn
Opis: duch rodzący się z ognia bez dymu, element mitycznych wierzeń Arabii.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżinom 12Forma podstawowa: dżin
Opis: duch rodzący się z ognia bez dymu, element mitycznych wierzeń Arabii.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dżina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżinów 15Forma podstawowa: dżin
Opis: duch rodzący się z ognia bez dymu, element mitycznych wierzeń Arabii.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżinsy 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżipów 16Forma podstawowa: dżip
Opis: określenie samochodu terenowego niezależnie od jego producenta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżizja 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżizji 13Forma podstawowa: dżizja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżokei 12Forma podstawowa: dżokej
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżonek 12Forma podstawowa: dżonka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżudok 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżugar 15Forma podstawowa: dżugara
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżulów 18Forma podstawowa: dżul
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżumom 15Forma podstawowa: dżuma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżygit 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżynem 13Forma podstawowa: dżyn
Opis: holenderski rodzaj wódki jałowcowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżynom 13Forma podstawowa: dżyn
Opis: holenderski rodzaj wódki jałowcowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dżynów 16Forma podstawowa: dżyn
Opis: holenderski rodzaj wódki jałowcowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik

Wyrazy na literę d o długości 7

dabecją 17Forma podstawowa: dabecja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dabecje 13Forma podstawowa: dabecja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dabecji 13Forma podstawowa: dabecja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dabojom 13Forma podstawowa: daboja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dacanem 10Forma podstawowa: dacan
dacanie 9Forma podstawowa: dacan
dacanów 13Forma podstawowa: dacan
dachami 12Forma podstawowa: dacha
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dachowa 11Forma podstawowa: dachowy
Opis: dotyczący dachu, związany z dachem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dachowe 11Forma podstawowa: dachowy
Opis: dotyczący dachu, związany z dachem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dachowi 11Forma podstawowa: dachowy
Opis: dotyczący dachu, związany z dachem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dachowy 12Opis: dotyczący dachu, związany z dachem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dachuje 15Forma podstawowa: dachować
Część mowy/forma fleksyjna:
daciach 12Forma podstawowa: dacia
Opis: marka rumuńskich samochodów osobowych i dostawczych powstała w 1952 roku pod nazwą Uzina de Autoturisme Pitești w mieście Mioveni.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
daciami 10Forma podstawowa: dacia
Opis: marka rumuńskich samochodów osobowych i dostawczych powstała w 1952 roku pod nazwą Uzina de Autoturisme Pitești w mieście Mioveni.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dacycie 11Forma podstawowa: dacyt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dacytom 12Forma podstawowa: dacyt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dacytów 15Forma podstawowa: dacyt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
daczowa 9Forma podstawowa: daczowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
daczowe 9Forma podstawowa: daczowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
daczowy 10Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dadaizm 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dagobie 12Forma podstawowa: dagoba
Opis: typ budowli sakralnej, rodzaj monumentalnego relikwiarza buddyjskiego występujący na Cejlonie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
daikona 9Forma podstawowa: daikon
daimler 10Opis: marka samochodu, obiegowa nazwa kilku przedsiębiorstw (Daimler-Motoren-Gesellschaft, Daimler-Benz, DaimlerChrysler AG, Daimler AG i Daimler Motor Company) motoryzacyjnych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: marka samochodu, obiegowa nazwa kilku przedsiębiorstw (Daimler-Motoren-Gesellschaft, Daimler-Benz, DaimlerChrysler AG, Daimler AG i Daimler Motor Company) motoryzacyjnych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dainami 9Forma podstawowa: daina
Opis: litewska pieśń ludowa, inaczej daina.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dajacka 12Forma podstawowa: dajacki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dajacki 12Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dajacku 14Forma podstawowa: dajacki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
dającym 17Forma podstawowa: dawać
Opis: udzielać czegoś, np. błogosławieństwa, odpowiedzi, pozwolenia, powodować, że w czyimś życiu zajdzie jakaś zmiana, stanie się on odbiorcą jakichś czynności, procesów.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
dajcież 15Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Część mowy/forma fleksyjna:
dajkach 14Forma podstawowa: dajk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dajkami 12Forma podstawowa: dajk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dajka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dajmony 12Forma podstawowa: dajmon
Opis: głos bóstwa, sumienie, ostrzegawczy głos wewnętrzny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dajnach 13Forma podstawowa: dajna
Opis: litewska pieśń ludowa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dakarce 10Forma podstawowa: dakarka
Opis: mieszkanka Dakaru.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dakarek 10Forma podstawowa: dakarka
Opis: mieszkanka Dakaru.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dakarką 14Forma podstawowa: dakarka
Opis: mieszkanka Dakaru.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dakarki 10Forma podstawowa: dakarka
Opis: mieszkanka Dakaru.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dakijek 12Forma podstawowa: dakijka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dakijką 16Forma podstawowa: dakijka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dakijki 12Forma podstawowa: dakijka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dakkach 13Forma podstawowa: dakka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dakkami 11Forma podstawowa: dakka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dakoccy 12Forma podstawowa: dakocki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dakocko 11Forma podstawowa: dakocki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
dakocku 13Forma podstawowa: dakocki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
dakronu 11Forma podstawowa: dakron
Opis: dacron - syntetycze poliestrowe włókno używane np. do produkcji tkanin.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dakrony 10Forma podstawowa: dakron
Opis: dacron - syntetycze poliestrowe włókno używane np. do produkcji tkanin.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
daktyla 12Forma podstawowa: daktyl
Opis: owoc (jagoda) palmy daktylowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
daktyle 12Forma podstawowa: daktyl
Opis: owoc (jagoda) palmy daktylowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
daktyli 12Forma podstawowa: daktyl
Opis: owoc (jagoda) palmy daktylowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dalbach 14Forma podstawowa: dalba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
daliach 12Forma podstawowa: dalia
Opis: ogólna nazwa małych ryb szczupakokształtnych z rodziny muławkowatych (Umbridae) należących do rodzaju Dallia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dalicie 10Forma podstawowa: dalit
daliowa 9Forma podstawowa: daliowy
Opis: związany z dalią - rośliną.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
daliową 13Forma podstawowa: daliowy
Opis: związany z dalią - rośliną.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
daliowy 10Opis: związany z dalią - rośliną.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dalipan 10Część mowy/forma fleksyjna: wykrzyknik
dalszym 11Forma podstawowa: daleki
Opis: taki, który różni się znacznie od czegoś innego, taki, który nie jest tym czymś, nie jest taki sam, podobny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dałabym 14Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Część mowy/forma fleksyjna:
dałabyś 17Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Część mowy/forma fleksyjna:
damarom 10Forma podstawowa: damara
Opis: agatis, soplica, Agathis – rodzaj drzew nagonasiennych z rodziny araukariowatych obejmujący 22 gatunki, występują one na obszarze od południowej części Półwyspu Indochińskiego i Filipin po północno-w
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
damkach 13Forma podstawowa: damek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
damkami 11Forma podstawowa: damka
Opis: pionek do gry w warcaby.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
damnach 12Forma podstawowa: damno
damskie 10Forma podstawowa: damski
Opis: żeński, dotyczący kobiet(y), przenaczony dla kobiet, składający się z kobiet.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
damskim 11Forma podstawowa: damski
Opis: żeński, dotyczący kobiet(y), przenaczony dla kobiet, składający się z kobiet.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
damulka 13Opis: ironicznie o kobiecie, która stara się być damą (pozuje na damę).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
damulkę 17Forma podstawowa: damulka
Opis: ironicznie o kobiecie, która stara się być damą (pozuje na damę).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
damusia 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
damusie 11Forma podstawowa: damusia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
damuzel 12Forma podstawowa: damuzela
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
danaida 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
danaidę 13Forma podstawowa: danaida
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
danaidy 10Forma podstawowa: danaida
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dandego 11Forma podstawowa: dandy
dandymi 11Forma podstawowa: dandy
dandysa 10Forma podstawowa: dandys
Opis: osoba nonszalancka, ekstrawagancka, praktykująca wyszukaną, często przesadną elegancję w sposobie bycia, zachowaniu i ubiorze.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dandysi 10Forma podstawowa: dandys
Opis: osoba nonszalancka, ekstrawagancka, praktykująca wyszukaną, często przesadną elegancję w sposobie bycia, zachowaniu i ubiorze.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dandysy 11Forma podstawowa: dandys
Opis: osoba nonszalancka, ekstrawagancka, praktykująca wyszukaną, często przesadną elegancję w sposobie bycia, zachowaniu i ubiorze.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
daniami 9Forma podstawowa: dania
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: danie
Opis: część posiłku, dania są podawane kolejno, składają się na nie konkretne potrawy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
daniela 9Forma podstawowa: daniel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: danieli
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
daniele 9Forma podstawowa: daniel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: danieli
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
danieli 9Forma podstawowa: daniel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: daniela
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
daninom 9Forma podstawowa: danina
Opis: podatek, świadczenie na rzecz państwa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dankach 12Forma podstawowa: danek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: danko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dankami 10Forma podstawowa: danek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: danka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dankiem 10Forma podstawowa: danek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: danko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
danonie 8Forma podstawowa: danone
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dansami 9Forma podstawowa: dansa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dansera 8Forma podstawowa: danser
Opis: partner do tańca.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dansery 9Forma podstawowa: danser
Opis: partner do tańca.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
dansker 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dansową 12Forma podstawowa: dansowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dansowe 8Forma podstawowa: dansowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dansowy 9Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dansują 16Forma podstawowa: dansować
darciem 10Forma podstawowa: darcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: drzeć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
darejce 11Forma podstawowa: darejka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
darejek 11Forma podstawowa: darejka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
darejką 15Forma podstawowa: darejka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
darejki 11Forma podstawowa: darejka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
darejko 11Forma podstawowa: darejka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
daremna 9Forma podstawowa: daremny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
daremną 13Forma podstawowa: daremny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
daremny 10Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
darłaby 13Forma podstawowa: drzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
darłbym 14Forma podstawowa: drzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
darłbyś 17Forma podstawowa: drzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
darłoby 13Forma podstawowa: drzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
darłyby 14Forma podstawowa: drzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
darmoch 12Forma podstawowa: darmocha
Opis: dodatkowa robocizna chłopów na rzecz pana, niewliczana do zasadniczego wymiaru pańszczyzny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
darmowo 9Opis: bez płacenia, za darmo.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
darmowy 10Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
darniną 12Forma podstawowa: darnina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
darnino 8Forma podstawowa: darnina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
darować 13Opis: rezygnować z czegoś - nie kończyć lub w ogóle nie podjąć jakiegoś działania w wyniku braku chęci swoich, osoby, na którą to działanie byłoby nakierowane lub niesprzyjających warunków, przestawać się
Część mowy/forma fleksyjna:
darśaną 16Forma podstawowa: darśana
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
darśanę 16Forma podstawowa: darśana
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dartach 12Forma podstawowa: dart
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dartami 10Forma podstawowa: dart
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dartego 11Forma podstawowa: drzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dartera 9Forma podstawowa: darter
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dartowi 9Forma podstawowa: dart
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
darujże 16Forma podstawowa: darować
Opis: rezygnować z czegoś - nie kończyć lub w ogóle nie podjąć jakiegoś działania w wyniku braku chęci swoich, osoby, na którą to działanie byłoby nakierowane lub niesprzyjających warunków, przestawać się
Część mowy/forma fleksyjna:
darumie 11Forma podstawowa: daruma
Opis: przedstawiciel ryb z rodziny głowaczowatych (Cottidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
darumom 12Forma podstawowa: daruma
Opis: przedstawiciel ryb z rodziny głowaczowatych (Cottidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
darunku 13Forma podstawowa: darunek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
darzącą 17Forma podstawowa: darzyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
darzące 13Forma podstawowa: darzyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
darzmyż 14Forma podstawowa: darzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
darzona 8Forma podstawowa: darzyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
darzoną 12Forma podstawowa: darzyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
darzone 8Forma podstawowa: darzyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
darzony 9Forma podstawowa: darzyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
darzymy 11Forma podstawowa: darzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
darzysz 9Forma podstawowa: darzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dasząca 13Forma podstawowa: daszyć
daszącą 17Forma podstawowa: daszyć
daszcie 9Forma podstawowa: daszyć
daszkom 10Forma podstawowa: daszek
Opis: część konstrukcyjna kaskowatych hełmów (począwszy od trackich) w postaci ochrony czoła i oczu, nitowana poziomo lub pod kątem do dolnej, przedniej krawędzi dzwonu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
daszków 13Forma podstawowa: daszek
Opis: część konstrukcyjna kaskowatych hełmów (począwszy od trackich) w postaci ochrony czoła i oczu, nitowana poziomo lub pod kątem do dolnej, przedniej krawędzi dzwonu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
daszkuj 13Forma podstawowa: daszkować
Część mowy/forma fleksyjna:
daszmyż 14Forma podstawowa: daszyć
daszona 8Forma podstawowa: daszyć
daszoną 12Forma podstawowa: daszyć
daszono 8Forma podstawowa: daszyć
daszyli 10Forma podstawowa: daszyć
daszyła 11Forma podstawowa: daszyć
daszymy 11Forma podstawowa: daszyć
daszysz 9Forma podstawowa: daszyć
datacją 16Forma podstawowa: datacja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
datacje 12Forma podstawowa: datacja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
datacyj 13Forma podstawowa: datacja
datalne 10Forma podstawowa: datalny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
datalni 10Forma podstawowa: datalny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
datiwem 10Forma podstawowa: datiwus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
datiwie 9Forma podstawowa: datiwus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
datiwów 13Forma podstawowa: datiwus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
datkach 13Forma podstawowa: datek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
datkiem 11Forma podstawowa: datek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
datkowi 10Forma podstawowa: datek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
datkuje 14Forma podstawowa: datkować
Część mowy/forma fleksyjna:
datkuję 18Forma podstawowa: datkować
Część mowy/forma fleksyjna:
datsuny 12Forma podstawowa: datsun
Opis: nissam z modelu Datsun.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
datujmy 15Forma podstawowa: datować
Część mowy/forma fleksyjna:
datujże 17Forma podstawowa: datować
Część mowy/forma fleksyjna:
dawajmy 12Forma podstawowa: dawać
Opis: udzielać czegoś, np. błogosławieństwa, odpowiedzi, pozwolenia, powodować, że w czyimś życiu zajdzie jakaś zmiana, stanie się on odbiorcą jakichś czynności, procesów.
Część mowy/forma fleksyjna:
dawałam 11Forma podstawowa: dawać
Opis: udzielać czegoś, np. błogosławieństwa, odpowiedzi, pozwolenia, powodować, że w czyimś życiu zajdzie jakaś zmiana, stanie się on odbiorcą jakichś czynności, procesów.
Część mowy/forma fleksyjna:
dawałaś 14Forma podstawowa: dawać
Opis: udzielać czegoś, np. błogosławieństwa, odpowiedzi, pozwolenia, powodować, że w czyimś życiu zajdzie jakaś zmiana, stanie się on odbiorcą jakichś czynności, procesów.
Część mowy/forma fleksyjna:
dawałby 13Forma podstawowa: dawać
Opis: udzielać czegoś, np. błogosławieństwa, odpowiedzi, pozwolenia, powodować, że w czyimś życiu zajdzie jakaś zmiana, stanie się on odbiorcą jakichś czynności, procesów.
Część mowy/forma fleksyjna:
dawałem 11Forma podstawowa: dawać
Opis: udzielać czegoś, np. błogosławieństwa, odpowiedzi, pozwolenia, powodować, że w czyimś życiu zajdzie jakaś zmiana, stanie się on odbiorcą jakichś czynności, procesów.
Część mowy/forma fleksyjna:
dawania 8Forma podstawowa: dawanie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dawanie 8Forma podstawowa: dawać
Opis: udzielać czegoś, np. błogosławieństwa, odpowiedzi, pozwolenia, powodować, że w czyimś życiu zajdzie jakaś zmiana, stanie się on odbiorcą jakichś czynności, procesów.
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dawaniu 10Forma podstawowa: dawanie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dawanym 10Forma podstawowa: dawać
Opis: udzielać czegoś, np. błogosławieństwa, odpowiedzi, pozwolenia, powodować, że w czyimś życiu zajdzie jakaś zmiana, stanie się on odbiorcą jakichś czynności, procesów.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
dawcach 12Forma podstawowa: dawiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dawcami 10Forma podstawowa: dawca
Opis: człowiek, który coś komuś ofiarowuje, daje, przekazuje komuś jakiś dar.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: dawiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dawidce 10Forma podstawowa: dawidka
dawidka 10Forma podstawowa: dawidek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dawidką 14Forma podstawowa: dawidka
dawidki 10Forma podstawowa: dawidek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
dawidko 10Forma podstawowa: dawidka
dawkami 10Forma podstawowa: dawka
Opis: przen. porcja, pewna ilość (np. dodatek, domieszka) czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dawkowe 9Forma podstawowa: dawkowy
dawkowy 10
dawniej 10Forma podstawowa: dawno
Opis: tak, że już minęło, przeszło, jest bardzo odległe w czasie.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
dawność 17Opis: to, że coś jest dawne, pochodzi z dawnych czasów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dawnych 12Forma podstawowa: dawny
Opis: taki jak wcześniej.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dawnymi 10Forma podstawowa: dawny
Opis: taki jak wcześniej.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dąbczak 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dąbeccy 17Forma podstawowa: dąbecki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dąbecka 16Forma podstawowa: dąbecki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dąbecki 16Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dąbiany 15Forma podstawowa: dąbianin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
dąbkach 18Forma podstawowa: dąbek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dąbkiem 16Forma podstawowa: dąbek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dąbkowi 15Forma podstawowa: dąbek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dąbrowa 14Opis: las dębowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dąbrowo 14Forma podstawowa: dąbrowa
Opis: las dębowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dąbrowy 15Forma podstawowa: dąbrowa
Opis: las dębowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dąbskim 16Forma podstawowa: dąbska
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dąsacie 13Forma podstawowa: dąsać
Część mowy/forma fleksyjna:
dąsałam 15Forma podstawowa: dąsać
Część mowy/forma fleksyjna:
dąsałaś 18Forma podstawowa: dąsać
Część mowy/forma fleksyjna:
dąsałem 15Forma podstawowa: dąsać
Część mowy/forma fleksyjna:
dąsałeś 18Forma podstawowa: dąsać
Część mowy/forma fleksyjna:
dąsanie 12Forma podstawowa: dąsać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
dąsaniu 14Forma podstawowa: dąsać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
dążącej 23Forma podstawowa: dążyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
dążenia 16Forma podstawowa: dążyć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
dążeniu 18Forma podstawowa: dążyć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
dążność 25Opis: wysiłek podejmowany w celu osiągnięcia czegoś, tendencja do czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dążycie 18Forma podstawowa: dążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dążyłam 20Forma podstawowa: dążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dążyłeś 23Forma podstawowa: dążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
dbającą 21Forma podstawowa: dbać
Opis: mieć kogoś ciągle na uwadze, pamiętać, dbać o czyjąś kondycję
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
dbające 17Forma podstawowa: dbać
Opis: mieć kogoś ciągle na uwadze, pamiętać, dbać o czyjąś kondycję
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
dbajcie 13Forma podstawowa: dbać
Opis: mieć kogoś ciągle na uwadze, pamiętać, dbać o czyjąś kondycję
Część mowy/forma fleksyjna:
dbajmyż 18Forma podstawowa: dbać
Opis: mieć kogoś ciągle na uwadze, pamiętać, dbać o czyjąś kondycję
Część mowy/forma fleksyjna:
dbałaby 15Forma podstawowa: dbać
Opis: mieć kogoś ciągle na uwadze, pamiętać, dbać o czyjąś kondycję
Część mowy/forma fleksyjna:
dbałbym 16Forma podstawowa: dbać
Opis: mieć kogoś ciągle na uwadze, pamiętać, dbać o czyjąś kondycję
Część mowy/forma fleksyjna:
dbałego 14Forma podstawowa: dbały
Opis: taki, który dba o kogoś lub coś.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dbałoby 15Forma podstawowa: dbać
Opis: mieć kogoś ciągle na uwadze, pamiętać, dbać o czyjąś kondycję
Część mowy/forma fleksyjna:
dbałyby 16Forma podstawowa: dbać
Opis: mieć kogoś ciągle na uwadze, pamiętać, dbać o czyjąś kondycję
Część mowy/forma fleksyjna:
dbałych 16Forma podstawowa: dbały
Opis: taki, który dba o kogoś lub coś.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dbaniem 11Forma podstawowa: dbać
Opis: mieć kogoś ciągle na uwadze, pamiętać, dbać o czyjąś kondycję
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
Forma podstawowa: dbanie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dealach 12Forma podstawowa: deal
dealera 9Forma podstawowa: dealer
Opis: sprzedawca narkotyków.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dealowi 9Forma podstawowa: deal
debacie 11Forma podstawowa: debata
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
debajom 13Forma podstawowa: debaj
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
debajów 16Forma podstawowa: debaj
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
debarce 11Forma podstawowa: debarka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
debarek 11Forma podstawowa: debarka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
debarką 15Forma podstawowa: debarka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
debarki 11Forma podstawowa: debarka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
debatom 12Forma podstawowa: debata
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
debecie 11Forma podstawowa: debet
Opis: lewa strona konta księgowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
debetom 12Forma podstawowa: debet
Opis: lewa strona konta księgowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
debetów 15Forma podstawowa: debet
Opis: lewa strona konta księgowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
debilce 12Forma podstawowa: debilka
Opis: kobieta upośledzona umysłowo, chora na debilizm.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
debilem 12Forma podstawowa: debil
Opis: obraźliwe określenie kogoś głupiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
debilka 12Opis: kobieta upośledzona umysłowo, chora na debilizm.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
debilki 12Forma podstawowa: debilka
Opis: kobieta upośledzona umysłowo, chora na debilizm.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
debilko 12Forma podstawowa: debilka
Opis: kobieta upośledzona umysłowo, chora na debilizm.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
debilna 11Forma podstawowa: debilny
Opis: o człowieku: durny, bezmyślny, głupi, taki, który sprawia wrażenie, że jest debilem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
debilną 15Forma podstawowa: debilny
Opis: o człowieku: durny, bezmyślny, głupi, taki, który sprawia wrażenie, że jest debilem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
debilny 12Opis: o człowieku: durny, bezmyślny, głupi, taki, który sprawia wrażenie, że jest debilem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
debilom 12Forma podstawowa: debil
Opis: obraźliwe określenie kogoś głupiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
debilów 15Forma podstawowa: debil
Opis: obraźliwe określenie kogoś głupiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
debitów 15Forma podstawowa: debit
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
debiutu 15Forma podstawowa: debiut
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
debiuty 14Forma podstawowa: debiut
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deblami 12Forma podstawowa: debel
Opis: łódź wiosłowa dla dwóch osób.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deblową 15Forma podstawowa: deblowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
deblowi 11Forma podstawowa: debel
Opis: łódź wiosłowa dla dwóch osób.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: debl
Opis: mecz tenisa, pingponga, badmintona, w którym przeciwko sobie grają dwie pary zawodników.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deblują 19Forma podstawowa: deblować
debluje 15Forma podstawowa: deblować
debluję 19Forma podstawowa: deblować
debrach 13Forma podstawowa: debra
Opis: forma ukształtowania powierzchni ziemi: wąska, płytka, V-kształtna dolina sucha o znacznym i niewyrównanym spadku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
debrami 11Forma podstawowa: debra
Opis: forma ukształtowania powierzchni ziemi: wąska, płytka, V-kształtna dolina sucha o znacznym i niewyrównanym spadku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
debrzom 11Forma podstawowa: debrza
Opis: wąska, płytka, V-kształtna dolina sucha o znacznym i niewyrównanym spadku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: debrze
Opis: wąska, płytka, V-kształtna dolina sucha o znacznym i niewyrównanym spadku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dechach 14Forma podstawowa: decha
Opis: dziewczyna lub kobieta o bardzo małych piersiach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dechami 12Forma podstawowa: decha
Opis: dziewczyna lub kobieta o bardzo małych piersiach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deckiem 11Forma podstawowa: deck
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
decorom 10Forma podstawowa: decorum
Opis: odpowiedni wygląd stosowny do sytuacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
decybel 13Opis: logarytmiczna jednostka miary równa 1/10 bela.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
decyduj 15Forma podstawowa: decydować
Część mowy/forma fleksyjna:
decylem 12Forma podstawowa: decyl
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
decylów 15Forma podstawowa: decyl
decymom 12Forma podstawowa: decyma
Opis: interwał złożony zawarty między dziesięcioma kolejnymi stopniami skali muzycznej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
decymuj 15Forma podstawowa: decymować
Część mowy/forma fleksyjna:
decyzją 16Forma podstawowa: decyzja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dederon 9Opis: sztuczne włókno tekstylne, które stworzono i opatentowano w DDR (stąd nazwa), jedna z nazw handlowych produktów z polikaprolaktamu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dedrami 10Forma podstawowa: dedra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dedukuj 16Forma podstawowa: dedukować
Część mowy/forma fleksyjna:
dedycja 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dedycją 17Forma podstawowa: dedycja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dedycje 13Forma podstawowa: dedycja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dedycjo 13Forma podstawowa: dedycja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dedycyj 14Forma podstawowa: dedycja
dedykuj 15Forma podstawowa: dedykować
Część mowy/forma fleksyjna:
default 16
defekuj 17Forma podstawowa: defekować
Część mowy/forma fleksyjna:
defensą 16Forma podstawowa: defensa
defensę 16Forma podstawowa: defensa
defenso 12Forma podstawowa: defensa
deficyt 15Opis: brak, niedobór, zbyt mała ilość czegoś, która nie może sprostać potrzebom.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
defiluj 17Forma podstawowa: defilować
Część mowy/forma fleksyjna:
degażuj 18Forma podstawowa: degażować
Część mowy/forma fleksyjna:
degrasu 12Forma podstawowa: degras
Opis: produkt uboczny reakcji utleniania tranu, jest używany do natłuszczania skór.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deiksom 10Forma podstawowa: deiksa
deistką 14Forma podstawowa: deistka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deistki 10Forma podstawowa: deistka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deistko 10Forma podstawowa: deistka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deistów 13Forma podstawowa: deista
Opis: człowiek, wyznający pogląd, że Bóg stworzył świat i do tego aktu się ograniczył (nie mając wpływu na teraźniejszość).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deiście 13Forma podstawowa: deista
Opis: człowiek, wyznający pogląd, że Bóg stworzył świat i do tego aktu się ograniczył (nie mając wpływu na teraźniejszość).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deizmem 10Forma podstawowa: deizm
Opis: nurt religijno-filozoficzny, którego cechą wspólną jest przekonanie, że racjonalnie można uzasadnić istnienie jedynie Boga bezosobowego, będącego konstruktorem świata rozumianego jako mechanizm oraz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deizmie 9Forma podstawowa: deizm
Opis: nurt religijno-filozoficzny, którego cechą wspólną jest przekonanie, że racjonalnie można uzasadnić istnienie jedynie Boga bezosobowego, będącego konstruktorem świata rozumianego jako mechanizm oraz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dejdwud 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dejmana 11Forma podstawowa: dejman
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dejowie 10Forma podstawowa: dej
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dekadom 11Forma podstawowa: dekada
Opis: jednostka czasu oznaczająca najczęściej 10 lat.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dekalem 11Forma podstawowa: dekal
Opis: papier nasączony związkami aluminium, ałunem i tragantem, na którym umieszczane są rysunki do przeniesienia na ceramikę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dekalom 11Forma podstawowa: dekal
Opis: papier nasączony związkami aluminium, ałunem i tragantem, na którym umieszczane są rysunki do przeniesienia na ceramikę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dekanat 10Opis: zwarta struktura duszpasterska obejmująca część diecezji, kilka parafii.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dekapol 11Opis: liga dziesięciu miast mająca na celu obronę wspólnych interesów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dekarza 9Forma podstawowa: dekarz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dekawek 10Forma podstawowa: dekawka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dekawką 14Forma podstawowa: dekawka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dekawki 10Forma podstawowa: dekawka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dekawko 10Forma podstawowa: dekawka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deklami 11Forma podstawowa: dekiel
Opis: osłona felgi samochodowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deklowi 10Forma podstawowa: dekiel
Opis: osłona felgi samochodowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dekoder 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dekorem 10Forma podstawowa: dekor
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dekorów 13Forma podstawowa: dekorum
Opis: zasada odpowiedniego dobrania poszczególnych elementów dzieła literackiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dekortu 12Forma podstawowa: dekort
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dekorty 11Forma podstawowa: dekort
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dekorum 12Opis: zasada odpowiedniego dobrania poszczególnych elementów dzieła literackiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dekorze 9Forma podstawowa: dekor
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dekretu 12Forma podstawowa: dekret
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dekrety 11Forma podstawowa: dekret
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dekunki 12Forma podstawowa: dekunek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dekunku 14Forma podstawowa: dekunek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dekupaż 16
delacja 12Opis: tajne oskarżenie, skierowane na piśmie do odpowiedniej instytucji, która może nałożyć sankcje za wykroczenie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
delacjo 12Forma podstawowa: delacja
Opis: tajne oskarżenie, skierowane na piśmie do odpowiedniej instytucji, która może nałożyć sankcje za wykroczenie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
delacyj 13Forma podstawowa: delacja
Opis: tajne oskarżenie, skierowane na piśmie do odpowiedniej instytucji, która może nałożyć sankcje za wykroczenie.
delator 10Opis: w starożytnym Rzymie: donosiciel, a następnie oskarżyciel publiczny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
delbeta 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
delecie 10Forma podstawowa: delete
delecją 16Forma podstawowa: delecja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
delecję 16Forma podstawowa: delecja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
delecyj 13Forma podstawowa: delecja
delegat 12Opis: osoba powołana przez jakąś zbiorowość do pełnienia funkcji reprezentacyjnych, działania w interesach ogółu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
delesyt 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
delfina 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
delfiny 14Forma podstawowa: delfina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
delftom 15Forma podstawowa: delft
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deliach 12Forma podstawowa: delia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deliami 10Forma podstawowa: delia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
delicja 12Opis: mała i śliczna rezydencja kogoś bogatego, zazwyczaj usytuowana na obrzeżach miasta, w dzielnicy podobnych domków (głównie w dawnych miastach zaplanowanych zgodnie z renesansową myślą urbanistyczną) i
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
delicji 12Forma podstawowa: delicja
Opis: mała i śliczna rezydencja kogoś bogatego, zazwyczaj usytuowana na obrzeżach miasta, w dzielnicy podobnych domków (głównie w dawnych miastach zaplanowanych zgodnie z renesansową myślą urbanistyczną) i
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
delicjo 12Forma podstawowa: delicja
Opis: mała i śliczna rezydencja kogoś bogatego, zazwyczaj usytuowana na obrzeżach miasta, w dzielnicy podobnych domków (głównie w dawnych miastach zaplanowanych zgodnie z renesansową myślą urbanistyczną) i
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deliktu 13Forma podstawowa: delikt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
delikty 12Forma podstawowa: delikt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
delirek 10Forma podstawowa: delirka
Opis: delirium - zespół zaburzeń świadomości, któremu towarzyszą iluzje, omamy, lęk i pobudzenie psychomotoryczne oraz zaburzenia snu, nasilające się wieczorem i nocą.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
delirką 14Forma podstawowa: delirka
Opis: delirium - zespół zaburzeń świadomości, któremu towarzyszą iluzje, omamy, lęk i pobudzenie psychomotoryczne oraz zaburzenia snu, nasilające się wieczorem i nocą.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
delirkę 14Forma podstawowa: delirka
Opis: delirium - zespół zaburzeń świadomości, któremu towarzyszą iluzje, omamy, lęk i pobudzenie psychomotoryczne oraz zaburzenia snu, nasilające się wieczorem i nocą.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
delirki 10Forma podstawowa: delirka
Opis: delirium - zespół zaburzeń świadomości, któremu towarzyszą iluzje, omamy, lęk i pobudzenie psychomotoryczne oraz zaburzenia snu, nasilające się wieczorem i nocą.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deliryk 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dellach 13Forma podstawowa: dell
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dellami 11Forma podstawowa: dell
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dellowi 10Forma podstawowa: dell
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
delożuj 17Forma podstawowa: delożować
Część mowy/forma fleksyjna:
deltami 11Forma podstawowa: delta
Opis: skrzydła samolotów naddźwiękowych i przydźwiękowych, ułożone w charakterystyczny kształt trójkąta równoramiennego (przypominający grecką literę Δ).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deltoid 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deltowa 10Forma podstawowa: deltowy
Opis: związany z deltą rzeki.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
deltową 14Forma podstawowa: deltowy
Opis: związany z deltą rzeki.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
deltowy 11Opis: związany z deltą rzeki.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
deluwia 11Forma podstawowa: deluwium
Opis: luźny lub słabo spojony osad powstający w wyniku akumulacji (osadzania) drobnych cząstek mineralnych z gleb, glin, lessów, pokryw zwietrzelinowych itp., wypłukanych i zmytych ze stoków przez wody opa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
demagog 13Opis: w starożytności - mówca, który zagrzewał tłumy do walki, przywódca, orator.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
demarch 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
demiurg 13Opis: tytuł najwyższego urzędnika w starożytnej Grecji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
demobil 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
demolce 11Forma podstawowa: demolka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
demolek 11Forma podstawowa: demolka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
demolka 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
demolkę 15Forma podstawowa: demolka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
demolko 11Forma podstawowa: demolka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
demoluj 14Forma podstawowa: demolować
Część mowy/forma fleksyjna:
demonem 10Forma podstawowa: demon
Opis: osoba o niezwykłym talencie, sile, po prostu niezwykła.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
demonom 10Forma podstawowa: demon
Opis: osoba o niezwykłym talencie, sile, po prostu niezwykła.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
demonów 13Forma podstawowa: demon
Opis: osoba o niezwykłym talencie, sile, po prostu niezwykła.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
demotyk 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: demotyka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
denarem 9Forma podstawowa: denar
Opis: w średniowieczu: jednostka monetarna w Europie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
denarka 9Forma podstawowa: denarek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
denarki 9Forma podstawowa: denarek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
denarku 11Forma podstawowa: denarek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
denatek 10Forma podstawowa: denatka
Opis: zmarła, nieżywa kobieta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
denatem 10Forma podstawowa: denat
Opis: osoba zmarła gwałtownie z nienaturalnych przyczyn.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
denatka 10Opis: zmarła, nieżywa kobieta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
denatkę 14Forma podstawowa: denatka
Opis: zmarła, nieżywa kobieta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
denatom 10Forma podstawowa: denat
Opis: osoba zmarła gwałtownie z nienaturalnych przyczyn.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
denderą 13Forma podstawowa: dendera
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dendryt 11Opis: agregat drobnych kryształów – krystalitów o strukturze fraktalnej, kształtem przypominający rozgałęzione drzewo, krzew lub liść paproci.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dengami 11Forma podstawowa: denga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
denimem 10Forma podstawowa: denim
Opis: ciemny, granatowy jeans.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
denimie 9Forma podstawowa: denim
Opis: ciemny, granatowy jeans.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
denimom 10Forma podstawowa: denim
Opis: ciemny, granatowy jeans.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
denkami 10Forma podstawowa: denko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
denkiem 10Forma podstawowa: denko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
denkowi 9Forma podstawowa: denkowy
dennego 10Forma podstawowa: denny
Opis: związany z dnem zbiornika.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dennemu 11Forma podstawowa: denny
Opis: związany z dnem zbiornika.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dennica 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dennicę 13Forma podstawowa: dennica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
denniki 9Forma podstawowa: dennik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
denniku 11Forma podstawowa: dennik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dennymi 10Forma podstawowa: denny
Opis: związany z dnem zbiornika.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dentyną 14Forma podstawowa: dentyna
Opis: tkanka kostna otaczająca miazgę zębową, tworząca masę i szkielet zęba.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dentynę 14Forma podstawowa: dentyna
Opis: tkanka kostna otaczająca miazgę zębową, tworząca masę i szkielet zęba.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dentyny 11Forma podstawowa: dentyna
Opis: tkanka kostna otaczająca miazgę zębową, tworząca masę i szkielet zęba.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
denuduj 15Forma podstawowa: denudować
Część mowy/forma fleksyjna:
depcący 16Forma podstawowa: deptać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
depcesz 10Forma podstawowa: deptać
Część mowy/forma fleksyjna:
depczmy 12Forma podstawowa: deptać
Część mowy/forma fleksyjna:
depechy 13Forma podstawowa: depech
depeszą 13Forma podstawowa: depesza
Opis: tekst przesłany początkowo przez telegraf, później przez dalekopis, współcześnie przez telefon, faks, e-mail lub SMS.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
depeszę 13Forma podstawowa: depesza
Opis: tekst przesłany początkowo przez telegraf, później przez dalekopis, współcześnie przez telefon, faks, e-mail lub SMS.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
depnęły 16Forma podstawowa: depnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
depnięć 18Forma podstawowa: depnąć
deponuj 13Forma podstawowa: deponować
Część mowy/forma fleksyjna:
deportu 12Forma podstawowa: deport
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deporty 11Forma podstawowa: deport
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
depotem 11Forma podstawowa: depot
depotów 14Forma podstawowa: depot
depozyt 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deptaku 13Forma podstawowa: deptak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deptali 11Forma podstawowa: deptać
Część mowy/forma fleksyjna:
deptała 12Forma podstawowa: deptać
Część mowy/forma fleksyjna:
deptało 12Forma podstawowa: deptać
Część mowy/forma fleksyjna:
deptały 13Forma podstawowa: deptać
Część mowy/forma fleksyjna:
deptana 10Forma podstawowa: deptać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
deptani 10Forma podstawowa: deptać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
deptano 10Forma podstawowa: deptać
Część mowy/forma fleksyjna:
deputat 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
derbami 11Forma podstawowa: derby
Opis: wyścig z udziałem trzyletnich koni, odbywający się raz w roku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
derbowa 10Forma podstawowa: derbowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
derbową 14Forma podstawowa: derbowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
derbowe 10Forma podstawowa: derbowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
derbowi 10Forma podstawowa: derbowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
dereizm 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
derenia 8Forma podstawowa: dereń
Opis: Cornus – rodzaj ozdobnych krzewów z rodziny dereniowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
derenie 8Forma podstawowa: dereń
Opis: Cornus – rodzaj ozdobnych krzewów z rodziny dereniowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deresza 8Forma podstawowa: deresz
Opis: koń o maści karej, gniadej lub kasztanowatej z domieszką białych włosów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
derikom 10Forma podstawowa: derik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
derkało 11Forma podstawowa: derkać
Część mowy/forma fleksyjna:
derkały 12Forma podstawowa: derkać
Część mowy/forma fleksyjna:
derkami 10Forma podstawowa: derek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: derka
Opis: lichy koc, służący jako prowizoryczne okrycie (najczęściej w czasie snu).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
derkamy 11Forma podstawowa: derkać
Część mowy/forma fleksyjna:
derkano 9Forma podstawowa: derkać
Część mowy/forma fleksyjna:
derkasz 9Forma podstawowa: derkać
Część mowy/forma fleksyjna:
derknąć 18Część mowy/forma fleksyjna:
dermach 12Forma podstawowa: derma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
dermami 10Forma podstawowa: derma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
deroguj 14Forma podstawowa: derogować
Część mowy/forma fleksyjna:
derriku 11Forma podstawowa: derrik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
derucie 11Forma podstawowa: deruta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
derusem 11