Wyrazy na literę d

Wyrazy na literę d o długości 2

da 3Opis: skrót/symbol dinara algierskiego.
Forma fleksyjna: interj
dy 4Opis: w chemii: symbol dysprozu.
da 3Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
de 3Forma fleksyjna: burk subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
do 3Opis: pierwszy dźwięk w gamie
Forma fleksyjna: prep:gen subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2

Wyrazy na literę d o długości 3

dać 9Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dag 6Forma podstawowa: daga
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dam 5Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
dan 4Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: dana
Opis: w buddyzmie - dar, ofriara, jałmużna, może być materialna, duchowa lub polegać na zapewnieniu człowiekowi, duchowi lub zwierzęciu poczucia bezpieczeństwa, ukojenia.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dań 10Forma podstawowa: danie
Opis: część posiłku, dania są podawane kolejno, składają się na nie konkretne potrawy.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
dao 4
dat 5Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:dat:m3 subst:pl:gen:m3 subst:pl:inst:m3 subst:pl:loc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3 subst:sg:acc:m3 subst:sg:dat:m3 subst:sg:gen:m3 subst:sg:inst:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:nom:m3 subst:sg:voc:m3
dąb 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: dębić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
dąć 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
dąg 10Forma podstawowa: dęga
Opis: sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy.
dął 10Forma podstawowa: dąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
dąs 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dej 6Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
dek 5Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dem 5Forma podstawowa: dma
Opis: w biologii: populacja lokalna, populacja genetyczna, populacja geograficzna – grupa osobników jednego gatunku zasiedlająca jednolity obszar.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
den 4Forma podstawowa: dna
Opis: choroba charakteryzująca się nawracającymi epizodami ostrego zapalenia stawów – zaczerwienionego, tkliwego, gorącego obrzęku stawu.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma podstawowa: dno
Opis: pogardliwie: kompletny ignorant, zero, stosowane także w odniesieniu do osoby zgniłej moralnie.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
des 4Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2

Forma podstawowa: desa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dęb 10Forma podstawowa: dęba
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dęć 13Forma podstawowa: dąć
dęg 10Forma podstawowa: dęga
Opis: sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dil 5
dis 4Opis: dźwięk powstający przez podwyższenie dźwięku d o pół tonu.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
diw 4Forma podstawowa: diwa
Opis: gwiazda aktorstwa lub tańca.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dmą 9Forma podstawowa: dąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
dmę 9Forma podstawowa: dma
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dna 4Opis: choroba charakteryzująca się nawracającymi epizodami ostrego zapalenia stawów – zaczerwienionego, tkliwego, gorącego obrzęku stawu.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma podstawowa: dno
Opis: pogardliwie: kompletny ignorant, zero, stosowane także w odniesieniu do osoby zgniłej moralnie.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
dnę 8Forma podstawowa: dna
Opis: choroba charakteryzująca się nawracającymi epizodami ostrego zapalenia stawów – zaczerwienionego, tkliwego, gorącego obrzęku stawu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dni 4Forma podstawowa: dzień
Opis: określony termin, data
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:gen:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
dno 4Forma podstawowa: dna
Opis: choroba charakteryzująca się nawracającymi epizodami ostrego zapalenia stawów – zaczerwienionego, tkliwego, gorącego obrzęku stawu.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dnu 6Forma podstawowa: dno
Opis: pogardliwie: kompletny ignorant, zero, stosowane także w odniesieniu do osoby zgniłej moralnie.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
doc 5Forma podstawowa: docent
Opis: tytuł zawodowy.
Forma fleksyjna: brev:pun
dok 5Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
don 4Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dój 10Forma podstawowa: doić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dól 9Forma podstawowa: dola
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dóz 8Forma podstawowa: doza
Opis: przen. porcja, pewna ilość (np. dodatek, domieszka) czegoś.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
drą 8Forma podstawowa: drzeć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
duc 7Forma podstawowa: duca
dud 7Forma podstawowa: duda
Opis: artysta-muzyk grający na dudach.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma podstawowa: dudy
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
duh 8Forma podstawowa: duha
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dul 7Forma podstawowa: dulić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
dum 7Forma podstawowa: duma
Opis: gatunek epicko-liryczny w literaturze ukraińskiej.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dup 7Forma podstawowa: dupa
Opis: oferma, frajer.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dur 6Opis: jedna z tonacji w muzyce
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:dat:m3 subst:pl:gen:m3 subst:pl:inst:m3 subst:pl:loc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3 subst:sg:acc:m3 subst:sg:dat:m3 subst:sg:gen:m3 subst:sg:inst:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:nom:m3 subst:sg:voc:m3
duś 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
dut 7Forma podstawowa: duto
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
dyg 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dyl 6Opis: długi i ciężki kloc, najczęściej drewniany, służący do podtrzymywania, mocowania.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dym 6Forma podstawowa: dyma
Opis: tkanina bawełniana, konopna lub lniana w splocie atłasowym, jednobarwna lub w pasy.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dyń 11Forma fleksyjna: interj
dyz 5Forma podstawowa: dyza
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dag 6Forma podstawowa: dekagram
Forma fleksyjna: brev:npun
daj 6Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dal 5Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
dał 6Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
dam 5Forma podstawowa: dama
Opis: figura w kartach do gry.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dan 4Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
dań 10Opis: to, co się komuś daje.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
dar 4Opis: "w sensie niematerialnym, np. ""dar życia""."
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dat 5Forma podstawowa: data
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dąb 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dąż 12Forma podstawowa: dążyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
dba 6Forma podstawowa: dbać
Opis: mieć kogoś ciągle na uwadze, pamiętać, dbać o czyjąś kondycję
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
dem 5Forma podstawowa: demo
Opis: w biologii: populacja lokalna, populacja genetyczna, populacja geograficzna – grupa osobników jednego gatunku zasiedlająca jednolity obszar.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
deo 4
der 4Forma podstawowa: dera
Opis: duża, gruba derka.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dęb 10Forma podstawowa: dębić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
dim 5Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dip 5Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dis 4Forma podstawowa: disa
Opis: dźwięk powstający przez podwyższenie dźwięku d o pół tonu.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dit 5Opis: jednostka informacji.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
diw 4Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
dla 5Forma fleksyjna: prep:gen
dmą 9Forma podstawowa: dma
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dmę 9Forma podstawowa: dąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
dna 4Opis: choroba charakteryzująca się nawracającymi epizodami ostrego zapalenia stawów – zaczerwienionego, tkliwego, gorącego obrzęku stawu.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:m3 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:m3 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:m3 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:m3 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:m3 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:m3 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:m3 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:m3 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:m3 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:m3 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:m3 subst:sg:voc:n2
dną 8Forma podstawowa: dna
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dno 4Opis: pogardliwie: kompletny ignorant, zero, stosowane także w odniesieniu do osoby zgniłej moralnie.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
dny 5Forma podstawowa: dna
Opis: choroba charakteryzująca się nawracającymi epizodami ostrego zapalenia stawów – zaczerwienionego, tkliwego, gorącego obrzęku stawu.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
dog 6Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
doi 4Forma podstawowa: doić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
dol 5Forma podstawowa: dola
Opis: jednostka natężenia bólu.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dom 5Opis: ród, rodzina, dynastia, szczególnie wtedy, gdy rodzina jest wpływowa, zamożna lub utytułowana, także kiedy mowa o panieńskim nazwisku kobiety.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
don 4Forma fleksyjna: burk subst:sg:nom:m1
doń 10Forma podstawowa: donia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
doz 4Forma podstawowa: doza
Opis: przen. porcja, pewna ilość (np. dodatek, domieszka) czegoś.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dób 10Forma podstawowa: doba
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dół 10Opis: coś, co jest niżej położone.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
drę 8Forma podstawowa: drzeć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
drr 4Forma fleksyjna: interj
dry 5Forma podstawowa: dr
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
duć 11Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
dug 8Forma podstawowa: duga
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
duj 8Forma podstawowa: duć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
dul 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
duł 8Forma podstawowa: duć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
duo 6Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
duś 10Forma podstawowa: dusić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
dwa 4Forma fleksyjna: num:pl:nom.acc.voc:m2.m3.n2:congr
dwu 6Forma podstawowa: dwa
Forma fleksyjna: num:comp num:pl:gen.dat.loc:m1.m2.m3.n2.f:congr num:pl:inst:m1.m2.m3.n2:congr num:pl:nom.acc.voc:m1:rec
dyb 7Forma podstawowa: dybać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
dyć 10
dym 6Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: dymić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
dyn 5Opis: jednostka siły, pochodna w układzie miar CGS, jest to siła nadająca ciału o masie 1 grama przyspieszenie równe 1 cm/s².
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: dyna
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dyń 11Forma podstawowa: dynia
Opis: Cucurbita – rodzaj roślin jednorocznych z rodziny dyniowatych obejmujący około 20 gatunków.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Wyrazy na literę d o długości 4

dach 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dacz 6Forma podstawowa: dacza
Opis: mały domek letniskowy.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dada 6Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:m3 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:m3 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:m3 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:m3 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:m3 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:m3 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:m3 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:m3 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:m3 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:m3 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:m3 subst:sg:voc:n2
daga 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dagą 11Forma podstawowa: daga
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dagę 11Forma podstawowa: daga
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dagi 7Forma podstawowa: daga
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
dago 7Forma podstawowa: daga
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dain 5Forma podstawowa: daina
Opis: litewska pieśń ludowa, inaczej daina.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dają 11Forma podstawowa: dawać
Opis: udzielać czegoś, np. błogosławieństwa, odpowiedzi, pozwolenia, powodować, że w czyimś życiu zajdzie jakaś zmiana, stanie się on odbiorcą jakichś czynności, procesów.
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
dakk 7Forma podstawowa: dakka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dala 6Forma fleksyjna: burk
dalą 10Forma podstawowa: dal
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dale 6Forma podstawowa: dal
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f

Forma podstawowa: dali
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
dała 7Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
dama 6Opis: figura w kartach do gry.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
damą 10Forma podstawowa: dama
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
damn 6Forma podstawowa: damno
damy 7Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: dama
Opis: figura w kartach do gry.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
dana 5Forma podstawowa: dan
Opis: w buddyzmie - dar, ofriara, jałmużna, może być materialna, duchowa lub polegać na zapewnieniu człowiekowi, duchowi lub zwierzęciu poczucia bezpieczeństwa, ukojenia.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
daną 9Forma podstawowa: dana
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f

Forma podstawowa: dany
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
dane 5Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff

Opis: informacje przetwarzane komputerowo.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3

Forma podstawowa: dany
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
dani 5Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff

Forma podstawowa: dań
Opis: to, co się komuś daje.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f
dano 5Forma podstawowa: dana
Opis: w buddyzmie - dar, ofriara, jałmużna, może być materialna, duchowa lub polegać na zapewnieniu człowiekowi, duchowi lub zwierzęciu poczucia bezpieczeństwa, ukojenia.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: dany
Forma fleksyjna: adja
dans 5Forma podstawowa: dansa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dany 6Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff

Forma podstawowa: dan
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: dan
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: dana
Opis: w buddyzmie - dar, ofriara, jałmużna, może być materialna, duchowa lub polegać na zapewnieniu człowiekowi, duchowi lub zwierzęciu poczucia bezpieczeństwa, ukojenia.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
darć 10Forma podstawowa: darcie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
dari 5
darł 7Forma podstawowa: drzeć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
darz 5Forma podstawowa: darzyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
data 6Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
datą 10Forma podstawowa: data
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
datę 10Forma podstawowa: data
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dato 6Forma podstawowa: data
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: data
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
daty 7Forma podstawowa: data
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
dąsa 9Forma podstawowa: dąsać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl
dąsu 11Forma podstawowa: dąs
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
dąsy 10Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
dążą 17Forma podstawowa: dążyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
dążę 17Forma podstawowa: dążyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
dbać 12Opis: mieć kogoś ciągle na uwadze, pamiętać, dbać o czyjąś kondycję
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
dbam 8Forma podstawowa: dbać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
deal 6
debr 7Forma podstawowa: debra
Opis: forma ukształtowania powierzchni ziemi: wąska, płytka, V-kształtna dolina sucha o znacznym i niewyrównanym spadku.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
deck 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dedr 6Forma podstawowa: dedra
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
deja 7Forma podstawowa: dej
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
deje 7Forma podstawowa: dej
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
deka 6Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
deką 10Forma podstawowa: deka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
dekę 10Forma podstawowa: deka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
deki 6Forma podstawowa: dek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
deko 6Forma podstawowa: deka
Opis: skrócona nazwa dekagrama.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
dema 6Forma podstawowa: demo
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
demy 7Forma podstawowa: dem
Opis: w biologii: populacja lokalna, populacja genetyczna, populacja geograficzna – grupa osobników jednego gatunku zasiedlająca jednolity obszar.
deni 5
depo 6Forma podstawowa: depa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
derę 9Forma podstawowa: dera
Opis: duża, gruba derka.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dero 5Forma podstawowa: dera
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dery 6Forma podstawowa: dera
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
desą 9Forma podstawowa: desa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
desę 9Forma podstawowa: desa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
deso 5Forma podstawowa: desa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
desy 6Forma podstawowa: desa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
dewa 5Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
dewę 9Forma podstawowa: dewa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
dewo 5Forma podstawowa: dewa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
dewy 6Forma podstawowa: dewa
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
dęba 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dęby 12Forma podstawowa: dąb
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: dęba
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
dęga 11Opis: sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dęgi 11Forma podstawowa: dęga
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
dęli 10Forma podstawowa: dąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
dęło 11Forma podstawowa: dąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
dęły 12Forma podstawowa: dąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
dęta 10Forma podstawowa: dąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff

Forma podstawowa: dęty
Opis: zbyt poważny, pompatyczny, świadczący o czyimś nadęciu, sztywności.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
dętą 14Forma podstawowa: dąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff

Forma podstawowa: dęty
Opis: zbyt poważny, pompatyczny, świadczący o czyimś nadęciu, sztywności.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
dęte 10Forma podstawowa: dąć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff

Forma podstawowa: dęty
Opis: zbyt poważny, pompatyczny, świadczący o czyimś nadęciu, sztywności.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
dęty 11Forma podstawowa: dąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff

Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
diak 6Opis: odmiana tyrystora, dwukierunkowy półprzewodnikowy element wyzwalający, składający się z dwóch połączonych antyrównolegle (równolegle i przeciwsobnie) dynistorów.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
dian 5Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: diana
Opis: koczkodan diana, Cercopithecus diana – ssak z rodziny makakowatych, żyje w wilgotnych, starych lasach tropikalnych Afryki Zachodniej (Sierra Leone, Ghana).
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dias 5Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
dier 5Forma podstawowa: diera
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dikk 7Forma podstawowa: dikka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dild 7Forma podstawowa: dildo
dili 6Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
dimy 7Forma podstawowa: dim
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
diod 6Forma podstawowa: dioda
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
diol 6Opis: alkohol zawierający dwie grupy hydroksylowe.
dior 5Forma podstawowa: diora
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dipy 7Forma podstawowa: dip
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
dirt 6
diso 5Forma podstawowa: disa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dity 7Forma podstawowa: dit
Opis: jednostka informacji.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
diun 7Forma podstawowa: diuna
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
diwa 5Forma podstawowa: diw
Opis: gwiazda aktorstwa lub tańca.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
diwą 9Forma podstawowa: diwa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
diwę 9Forma podstawowa: diwa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
diwy 6Forma podstawowa: diw
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
dlań 12
dłoń 13Opis: część górnej kończyny człowieka od nadgarstka po końce palców, ręka.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
dług 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dłut 10Forma podstawowa: dłuto
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
dłuż 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
dmie 6Forma podstawowa: dąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: dma
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
dnia 5Forma podstawowa: dzień
Opis: określony termin, data
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
dnie 5Forma podstawowa: dna
Opis: choroba charakteryzująca się nawracającymi epizodami ostrego zapalenia stawów – zaczerwienionego, tkliwego, gorącego obrzęku stawu.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: dno
Opis: pogardliwie: kompletny ignorant, zero, stosowane także w odniesieniu do osoby zgniłej moralnie.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:n2

Forma podstawowa: dzień
Opis: określony termin, data
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
dniu 7Forma podstawowa: dzień
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
dnom 6Forma podstawowa: dna
Opis: choroba charakteryzująca się nawracającymi epizodami ostrego zapalenia stawów – zaczerwienionego, tkliwego, gorącego obrzęku stawu.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
dobą 11Forma podstawowa: doba
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dobę 11Forma podstawowa: doba
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
doby 8Forma podstawowa: doba
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
dogi 7Forma podstawowa: dog
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
dogu 9Forma podstawowa: dog
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
doiw 5Forma podstawowa: doiwo
Opis: udój, dojenie.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
doje 7Forma podstawowa: dojeść
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: dój
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
doju 9Forma podstawowa: dój
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
doki 6Forma podstawowa: dok
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
doku 8Forma podstawowa: dok
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
dole 6Forma podstawowa: dola
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
doli 6Forma podstawowa: dola
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
dolo 6Forma podstawowa: dola
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
doła 7Forma podstawowa: dołać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
doły 8Forma podstawowa: dół
Opis: coś, co jest niżej położone.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
domu 8Forma podstawowa: dom
Opis: ród, rodzina, dynastia, szczególnie wtedy, gdy rodzina jest wpływowa, zamożna lub utytułowana, także kiedy mowa o panieńskim nazwisku kobiety.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
domy 7Forma podstawowa: dom
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
dong 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
doni 5Forma podstawowa: donia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
donn 5Forma podstawowa: donna
Opis: żartobliwie o młodej pannie, dziewczęciu.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dony 6Forma podstawowa: don
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
dorn 5Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
doul 8Forma podstawowa: doula
doza 5Opis: przen. porcja, pewna ilość (np. dodatek, domieszka) czegoś.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dozą 9Forma podstawowa: doza
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dozę 9Forma podstawowa: doza
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dozo 5Forma podstawowa: doza
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
doża 9Opis: tytuł przysługujący władcom (najwyższym urzędnikom) Republiki Weneckiej i Genui.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
doże 9Forma podstawowa: doża
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
dożo 9Forma podstawowa: doża
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
drab 7Opis: żołnierz, szeregowy piechoty w wojsku polskim XV i XVI wieku.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
drag 7Forma podstawowa: draga
Opis: urządzenie połowowe, rodzaj włoka bez skrzydeł, używane do dennych połowów morskich.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
drak 6Forma podstawowa: draka
Opis: konflikt.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dram 6Opis: w metrologii: jednostka masy, 1/16 uncji lub 1,771 g.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2

Forma podstawowa: drama
Opis: metoda edukacyjna - rodzaj teatru, odgrywanie ról.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
drap 6Forma podstawowa: drapa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
draż 9Forma podstawowa: draża
Opis: okrągły, drobny cukierek z nadzieniem.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
drąc 10Forma podstawowa: drzeć
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
drąg 11Opis: długi, szeroki, mocny i zazwyczaj ciężki pręt.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
drąż 13Forma podstawowa: drążyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
dren 5Opis: przewód hydrotechniczny, ułożony zwykle pod powierzchnią ziemi, odprowadzający nadmiar wód gruntowych z jakiegoś terenu i zabezpieczający przed szkodliwym działaniem filtracji, która powoduje zmiany
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dron 5Forma podstawowa: drona
droż 9Forma podstawowa: drożyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl
drób 11Forma podstawowa: drobić
Opis: mięso drobiu.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
dróg 11Forma podstawowa: droga
Opis: wszelki szlak komunikacyjny.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dróż 13Forma podstawowa: drożyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl
drut 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
druz 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma podstawowa: druza
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
drwa 5Opis: drewno w polanach przeznaczone do palenia ognia.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
drwi 5Forma podstawowa: drwić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
dryl 7Opis: Mandrillus leucophaeus – gatunek małpy wąskonosej z rodziny makakowatych, blisko spokrewniony z mandrylem, od którego różni się głównie jednolitym ubarwieniem twarzy, zamieszkuje zalesione tereny w N
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
drze 5Forma podstawowa: dr
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
drżą 13Forma podstawowa: drżeć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
drżę 13Forma podstawowa: drżeć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
drży 10Forma podstawowa: drżeć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
dual 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
duce 8Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m1 subst:pl:dat:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:inst:m1 subst:pl:loc:m1 subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1 subst:sg:acc:m1 subst:sg:dat:m1 subst:sg:gen:m1 subst:sg:inst:m1 subst:sg:loc:m1 subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1
duch 10Opis: rodzaj zjawy, często wyobrażenie umarłego wizytującego świat żywych.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
duda 8Opis: artysta-muzyk grający na dudach.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
dudą 12Forma podstawowa: duda
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
dudo 8Forma podstawowa: duda
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f subst:sg:voc:m1
dudu 10Forma fleksyjna: interj
dudy 9Forma podstawowa: duda
Opis: artysta-muzyk grający na dudach.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
duet 8Opis: utwór do wykonywania przez dwa instrumenty, rozpisany na dwa głosy (linie melodyczne).
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
duga 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dugą 13Forma podstawowa: duga
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dugę 13Forma podstawowa: duga
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
duha 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
duhą 13Forma podstawowa: duha
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
duho 9Forma podstawowa: duha
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dują 13Forma podstawowa: duć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
duje 9Forma podstawowa: duć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
duję 13Forma podstawowa: duć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
duka 8Forma podstawowa: duk
Opis: duk wspaniały, langur wspaniały, langur książęcy, Pygathrix nemaeus – atrakcyjnie ubarwiony gatunek małpy naczelnej z rodziny makakowatych, żyje w lasach deszczowych i lasach monsunowych wschodniej i
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
duks 8Forma podstawowa: dux
Opis: wódz armii rzymskiej.
dukt 9Opis: prosta droga w lesie powstała przez wycięcie drzew
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dulą 12Forma podstawowa: dulić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
duli 8Forma podstawowa: duć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl

Forma podstawowa: dulić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
duło 9Forma podstawowa: duć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
duły 10Forma podstawowa: duć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
duma 8Opis: gatunek epicko-liryczny w literaturze ukraińskiej.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma podstawowa: dumać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
dumą 12Forma podstawowa: duma
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
duol 8Forma podstawowa: duola
dupć 13Forma podstawowa: dupcia
Opis: zdrobniale: dupa - tylna część ciała, u człowieka: z pośladkami, u zwierzęcia: tam, gdzie tylne łapy są przymocowane do tułowia.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dupę 12Forma podstawowa: dupa
Opis: oferma, frajer.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dupo 8Forma podstawowa: dupa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
durr 7Forma podstawowa: durra
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
duru 9Forma podstawowa: dur
Opis: jedna z tonacji w muzyce
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
durz 7Forma podstawowa: durzyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
dusi 7Forma podstawowa: dusić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
duto 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
dutu 10Forma podstawowa: duto
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
duża 11Forma podstawowa: duży
Opis: znaczący, ważny, poważny.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
dużą 15Forma podstawowa: duży
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
duży 12Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
dwaj 7Forma podstawowa: dwa
Forma fleksyjna: num:pl:nom.voc:m1:congr
dwoi 5Forma podstawowa: dwoić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
dwom 6Forma podstawowa: dwa
Forma fleksyjna: num:pl:dat:m1.m2.m3.n2.f:congr
dwój 11Forma podstawowa: dwoić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
dwóm 10Forma podstawowa: dwa
Forma fleksyjna: num:pl:dat:m1.m2.m3.n2.f:congr
dwór 9Opis: świta, najbliższe otoczenie panującego: rodzina, dworzanie, urzędnicy, fraucymer, orszak.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dyby 9Forma podstawowa: dyba
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
dygi 8Forma podstawowa: dyg
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
dyma 7Opis: tkanina bawełniana, konopna lub lniana w splocie atłasowym, jednobarwna lub w pasy.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma podstawowa: dymać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
dymi 7Forma podstawowa: dymić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
dymy 8Forma podstawowa: dym
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
dynę 10Forma podstawowa: dyna
Opis: jednostka siły, pochodna w układzie miar CGS, jest to siła nadająca ciału o masie 1 grama przyspieszenie równe 1 cm/s².
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dyny 7Forma podstawowa: dyn
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: dyna
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
dyon 6Opis: jednostka taktyczna złożona z maksymalnie pięciu okrętów tego samego typu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dyra 6Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dyro 6Forma podstawowa: dyra
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dysk 7Opis: struktura kręgosłupa występująca między trzonami kręgów i zbudowana z jądra miażdżystego (gęste galaretowate wypełnienie) otoczonego pierścieniem włóknistym.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dysz 6Forma podstawowa: dyszeć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
dyza 6Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dyzy 7Forma podstawowa: dyza
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
dzet 6Forma podstawowa: dzeta
Opis: szósta litera alfabetu greckiego, w greckim systemie liczbowym oznacza liczbę 7.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dzik 6Opis: Sus scrofa – gatunek dużego lądowego ssaka łożyskowego z rzędu parzystokopytnych, jedyny przedstawiciel dziko żyjących świniowatych w Europie, przodek świni domowej.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
dziw 5Forma fleksyjna: pred subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: dziwa
Opis: rozpustnica.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma podstawowa: dziwo
Opis: coś dziwacznego, zdumiewającego.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
dzyń 12Forma fleksyjna: interj
dźga 15Forma podstawowa: dźgać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
dżag 11Forma podstawowa: dżaga
Opis: bardzo atrakcyjna kobieta lub dziewczyna, która ubiera się wyzywająco i jest obiektem pożądania.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dżem 10Opis: porcja dżemu, przetworu owocowego sporządzanego z całych owoców lub ich części, określona ilość dżemu, zazwyczaj słoik.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dżet 10Opis: ozdoba w postaci mocno wypolerowanego czarnego paciorka.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dżez 9Opis: żartobliwe określenie pewnej dowolności, improwizowania, wymyślania w muzyce niedżezowej.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dżin 9Opis: duch rodzący się z ognia bez dymu, element mitycznych wierzeń Arabii.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
dżip 10Opis: określenie samochodu terenowego niezależnie od jego producenta.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
dżum 12Forma podstawowa: dżuma
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dach 8Forma podstawowa: dacha
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
daje 7Forma podstawowa: dawać
Opis: udzielać czegoś, np. błogosławieństwa, odpowiedzi, pozwolenia, powodować, że w czyimś życiu zajdzie jakaś zmiana, stanie się on odbiorcą jakichś czynności, procesów.
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
daję 11Forma podstawowa: dawać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
dajn 7Forma podstawowa: dajna
Opis: litewska pieśń ludowa.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dalb 8Forma podstawowa: dalba
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dali 6Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: dal
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f

Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1 subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1
dało 7Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
dały 8Forma podstawowa: dać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
dame 6
damę 10Forma podstawowa: dama
Opis: figura w kartach do gry.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
damo 6Forma podstawowa: dama
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dana 5Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff

Forma podstawowa: dan
Opis: w buddyzmie - dar, ofriara, jałmużna, może być materialna, duchowa lub polegać na zapewnieniu człowiekowi, duchowi lub zwierzęciu poczucia bezpieczeństwa, ukojenia.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Forma fleksyjna: interj subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: dany
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
daną 9Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff

Forma podstawowa: dana
Opis: w buddyzmie - dar, ofriara, jałmużna, może być materialna, duchowa lub polegać na zapewnieniu człowiekowi, duchowi lub zwierzęciu poczucia bezpieczeństwa, ukojenia.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:inst:f
dane 5Forma podstawowa: dana
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
dani 5Forma podstawowa: dan
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1

Forma podstawowa: dany
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
dano 5Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl.nonrefl
dard 6Forma podstawowa: darda
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
darń 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
dart 6Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
daru 7Forma podstawowa: dar
Opis: "w sensie niematerialnym, np. ""dar życia""."
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
dary 6Forma podstawowa: dar
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
dasz 5Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:perf:refl.nonrefl
datą 10Forma podstawowa: data
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
datę 10Forma podstawowa: data
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
daty 7Forma podstawowa: data
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
dąsy 10Forma podstawowa: dąs
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
dąży 14Forma podstawowa: dążyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
dbaj 9Forma podstawowa: dbać
Opis: mieć kogoś ciągle na uwadze, pamiętać, dbać o czyjąś kondycję
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
dbał 9Forma podstawowa: dbać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
dbań 13Forma podstawowa: dbanie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
debl 8Opis: mecz tenisa, pingponga, badmintona, w którym przeciwko sobie grają dwie pary zawodników.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dece 6Forma podstawowa: dec
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1

Forma podstawowa: deka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
dech 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: decha
Opis: dziewczyna lub kobieta o bardzo małych piersiach.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
deju 9Forma podstawowa: dej
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
deka 6Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
deki 6Forma podstawowa: deka
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
deko 6Opis: skrócona nazwa dekagrama.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
deku 8Forma podstawowa: dek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
dell 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
delt 7Forma podstawowa: delta
Opis: skrzydła samolotów naddźwiękowych i przydźwiękowych, ułożone w charakterystyczny kształt trójkąta równoramiennego (przypominający grecką literę Δ).
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
demo 6Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
demu 8Forma podstawowa: demo
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
deng 7Forma podstawowa: denga
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
depo 6Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
dera 5Opis: duża, gruba derka.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
derą 9Forma podstawowa: dera
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
derm 6Forma podstawowa: derma
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
desa 5Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
desu 7Opis: damska bielizna dzienna.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
dewą 9Forma podstawowa: dewa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
dęba 11Forma podstawowa: dąb
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
dębi 11Forma podstawowa: dębić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
dębu 13Forma podstawowa: dąb
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
dęby 12Forma podstawowa: dąb
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
dęci 10Forma podstawowa: dąć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff

Forma podstawowa: dęty
Opis: zbyt poważny, pompatyczny, świadczący o czyimś nadęciu, sztywności.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
dęgą 15Forma podstawowa: dęga
Opis: sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dęgę 15Forma podstawowa: dęga
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dęgo 11Forma podstawowa: dęga
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dęła 11Forma podstawowa: dąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
dęto 10Forma podstawowa: dąć
Opis: zbyt poważnie, pompatycznie, w sposób świadczący o czyimś nadęciu, sztywności.
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl

Forma fleksyjna: adv:pos

Forma podstawowa: dęty
Opis: zbyt poważny, pompatyczny, świadczący o czyimś nadęciu, sztywności.
Forma fleksyjna: adja
dhow 7
diad 6Forma podstawowa: diada
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dial 6Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dien 5Opis: organiczny związek chemiczny, węglowodór nienasycony, w którym występują dwa wiązania podwójne między atomami węgla.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
diet 6Forma podstawowa: dieta
Opis: restrykcyjna forma odżywiania.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
digi 7
dile 6Forma podstawowa: dil
dilu 8Forma podstawowa: dil
dimu 8Forma podstawowa: dim
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
dipu 8Forma podstawowa: dip
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
dirk 6Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
disa 5Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
disą 9Forma podstawowa: disa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
disę 9Forma podstawowa: disa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
diss 5
disy 6Forma podstawowa: disa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ditu 8Forma podstawowa: dit
Opis: jednostka informacji.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
diuk 8Opis: osoba nosząca francuski tytuł arystokratyczny najwyższej klasy.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
diwa 5Opis: gwiazda aktorstwa lub tańca.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
diwo 5Forma podstawowa: diwa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
diwy 6Forma podstawowa: diwa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
dław 7Forma podstawowa: dławić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
dłub 11Forma podstawowa: dłubać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
dłuż 13Forma podstawowa: dłużyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
dmąc 11Forma podstawowa: dąć
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
dmij 8Forma podstawowa: dąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
dnem 6Forma podstawowa: dno
Opis: pogardliwie: kompletny ignorant, zero, stosowane także w odniesieniu do osoby zgniłej moralnie.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
dnom 6Forma podstawowa: dno
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
doba 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dobo 7Forma podstawowa: doba
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
doda 6Forma podstawowa: dodać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
dodo 6Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:dat:m2 subst:pl:gen:m2 subst:pl:inst:m2 subst:pl:loc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2 subst:sg:acc:m2 subst:sg:dat:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:inst:m2 subst:sg:loc:m2 subst:sg:nom:m2 subst:sg:voc:m2
doga 7Forma podstawowa: dog
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
doić 10Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
doił 7Forma podstawowa: doić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
doin 5Forma podstawowa: doina
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
doją 11Forma podstawowa: doić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
doję 11Forma podstawowa: doić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
dojo 7
dola 6Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dolą 10Forma podstawowa: dola
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dole 6Forma podstawowa: dół
Opis: coś, co jest niżej położone.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
dolę 10Forma podstawowa: dola
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
doła 7Forma podstawowa: dół
Opis: coś, co jest niżej położone.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
dołu 9Forma podstawowa: dół
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
doły 8Opis: biedni ludzie.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
domr 6Forma podstawowa: domra
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
domu 8Forma podstawowa: dom
Opis: ród, rodzina, dynastia, szczególnie wtedy, gdy rodzina jest wpływowa, zamożna lub utytułowana, także kiedy mowa o panieńskim nazwisku kobiety.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
dona 5Forma podstawowa: don
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
dony 6Forma podstawowa: don
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
dorn 5Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
dość 14Forma fleksyjna: adv:pos pred qub
down 5Opis: głupek, idiota, ktoś o niskim poziomie intelektualnym.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
dozy 6Forma podstawowa: doza
Opis: przen. porcja, pewna ilość (np. dodatek, domieszka) czegoś.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
dożą 13Forma podstawowa: doża
Opis: tytuł przysługujący władcom (najwyższym urzędnikom) Republiki Weneckiej i Genui.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
dożę 13Forma podstawowa: doża
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
doży 10Forma podstawowa: doża
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:gen:m1 subst:sg:loc:m1
dóbr 11Forma podstawowa: dobra
Opis: waluta Wysp Świętego Tomasza i Książęcej.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3

Forma podstawowa: dobro
Opis: dobroć - cecha osoby, która kieruje się w postępowaniu życzliwością i łagodnością.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
drag 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
drań 11Opis: łajdak, człowiek podły, nikczemnik.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
drap 6Forma podstawowa: drapać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
drąg 11Opis: długi, szeroki, mocny i zazwyczaj ciężki pręt.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
dred 6Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
dres 5Opis: członek subkultury młodzieżowej ubrany na co dzień w dres.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
drew 5Forma podstawowa: drwa
Opis: drewno w polanach przeznaczone do palenia ognia.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
drga 7Forma podstawowa: drgać
Opis: ulegać wstrząsom
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
drop 6Opis: Macrolepiota procera (Scop.) Singer – gatunek grzyba należący do rodziny pieczarkowatych (Agaricaceae), dość pospolity na terenie całej Polski, gdzie występuje od lata do późnej jesieni, rosnąć na br
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
drób 11Opis: mięso drobiu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dróg 11Forma podstawowa: drogi
Opis: taki, do którego ktoś żywi serdeczne uczucia, bliski komuś, ważny dla kogoś.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
drug 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
druh 9Opis: przyjaciel, kompan, towarzysz, osoba, z którą pozostaje się w bliskich stosunkach.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
druk 8Opis: publikacja tekstu albo ilustracji w gazecie lub książce.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dryf 10Opis: uporządkowany ruch ładunków wynikający z faktu przyłożenia pola elektrycznego.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dryg 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: dryga
Opis: rodzaj sieci rybackiej.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dryń 12Forma fleksyjna: interj
drze 5Forma podstawowa: drzeć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
dubn 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: dubno
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
duby 10Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
duca 8
ducą 12Forma podstawowa: duca
ducę 12Forma podstawowa: duca
duco 8Forma podstawowa: duca
ducy 9Forma podstawowa: duca
duda 8Opis: artysta-muzyk grający na dudach.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:nom:m1
dudą 12Forma podstawowa: duda
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f subst:sg:inst:m1
dudę 12Forma podstawowa: duda
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1

Forma podstawowa: duda
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:acc:m1
dudl 9Forma podstawowa: dudlić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
dudo 8Forma podstawowa: duda
Opis: artysta-muzyk grający na dudach.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
dudy 9Forma podstawowa: duda
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f subst:sg:gen:m1
dufa 11Forma podstawowa: dufać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
dugi 9Forma podstawowa: duga
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
dugo 9Forma podstawowa: duga
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
duhę 13Forma podstawowa: duha
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
duhy 10Forma podstawowa: duha
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
duka 8Forma podstawowa: dukać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
dulę 12Forma podstawowa: dulić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
duła 9Forma podstawowa: duć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl
dumę 12Forma podstawowa: duma
Opis: gatunek epicko-liryczny w literaturze ukraińskiej.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dumo 8Forma podstawowa: duma
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dumy 9Forma podstawowa: duma
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
dupa 8Opis: oferma, frajer.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dupą 12Forma podstawowa: dupa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dupy 9Forma podstawowa: dupa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
dura 7Forma podstawowa: durum
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2
dury 8Forma podstawowa: dur
Opis: jedna z tonacji w muzyce
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
dusz 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: dusza
Opis: osoba (lub grupa ludzi) odgrywająca główną, przewodnią rolę w jakimś przedsięwzięciu lub strukturze.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
duta 8Forma podstawowa: duto
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
duto 8Forma podstawowa: duć
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl
duzi 7Forma podstawowa: duży
Opis: znaczący, ważny, poważny.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
duże 11Forma podstawowa: duha
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: duży
Opis: znaczący, ważny, poważny.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
dużo 11Opis: znacznie pod względem wartości materialnej, liczbowej, procentowej itp.
Forma fleksyjna: adv:pos num:pl:nom.acc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2:rec

Forma podstawowa: duży
Opis: znaczący, ważny, poważny.
Forma fleksyjna: adja
dwie 5Forma podstawowa: dwa
Forma fleksyjna: num:pl:nom.acc.voc:f:congr
dwói 9Forma podstawowa: dwója
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
dwój 11Forma podstawowa: dwója
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dyby 9Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
dych 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: dycha
Opis: kwota, 10 jednostek.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dydy 8Forma podstawowa: dyda
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
dyga 8Forma podstawowa: dygać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
dygu 10Forma podstawowa: dyg
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
dykt 8Forma podstawowa: dykta
Opis: bardzo tani alkohol, spożywany przez osoby uzależnione, najczęściej skażony etanol.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dyla 7Forma podstawowa: dyl
Opis: długi i ciężki kloc, najczęściej drewniany, służący do podtrzymywania, mocowania.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
dyle 7Forma podstawowa: dyl
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
dyli 7Forma podstawowa: dyl
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
dylu 9Forma podstawowa: dyl
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
dymu 9Forma podstawowa: dym
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
dymy 8Forma podstawowa: dyma
Opis: tkanina bawełniana, konopna lub lniana w splocie atłasowym, jednobarwna lub w pasy.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
dyna 6Forma podstawowa: dyn
Opis: jednostka siły, pochodna w układzie miar CGS, jest to siła nadająca ciału o masie 1 grama przyspieszenie równe 1 cm/s².
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dyną 10Forma podstawowa: dyna
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dyni 6Forma podstawowa: dynia
Opis: Cucurbita – rodzaj roślin jednorocznych z rodziny dyniowatych obejmujący około 20 gatunków.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
dyno 6Forma podstawowa: dyna
Opis: jednostka siły, pochodna w układzie miar CGS, jest to siła nadająca ciału o masie 1 grama przyspieszenie równe 1 cm/s².
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dyry 7Forma podstawowa: dyra
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
dysz 6Forma podstawowa: dysza
Opis: rura o zmiennym przekroju wewnętrznym, używana do kontroli prędkości, koncentracji lub kształtu płynu, który wypływa z dyszy.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dyzą 10Forma podstawowa: dyza
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dyzę 10Forma podstawowa: dyza
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dyzo 6Forma podstawowa: dyza
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dzid 6Forma podstawowa: dzida
Opis: najgorsza ocena w szkole (zazwyczaj jedynka).
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dziś 9Opis: czas, stan współczesny.
Forma fleksyjna: adv subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
dziw 5Forma podstawowa: dziwić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
dżaz 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dżul 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dżyn 10Opis: holenderski rodzaj wódki jałowcowej.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Wyrazy na literę d o długości 5

daboi 8Forma podstawowa: daboja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
dachu 11Forma podstawowa: dach
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
dachy 10Forma podstawowa: dacha
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
dacia 7Opis: marka rumuńskich samochodów osobowych i dostawczych powstała w 1952 roku pod nazwą Uzina de Autoturisme Pitești w mieście Mioveni.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dacie 7Forma podstawowa: dacia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f

Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: dat
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: data
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
dacię 11Forma podstawowa: dacia
Opis: marka rumuńskich samochodów osobowych i dostawczych powstała w 1952 roku pod nazwą Uzina de Autoturisme Pitești w mieście Mioveni.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dacii 7Forma podstawowa: dacia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
dacio 7Forma podstawowa: dacia
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dacyt 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
daczą 11Forma podstawowa: dacza
Opis: mały domek letniskowy.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
daczę 11Forma podstawowa: dacza
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dadzą 11Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
dadze 7Forma podstawowa: daga
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
dafne 10Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
dafni 10Forma podstawowa: dafnia
Opis: Daphnia – rodzaj słodkowodnych stawonogów zaliczanych do grupy wioślarek.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
dagob 10Forma podstawowa: dagoba
Opis: typ budowli sakralnej, rodzaj monumentalnego relikwiarza buddyjskiego występujący na Cejlonie.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dagom 9Forma podstawowa: daga
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
daina 6Opis: litewska pieśń ludowa, inaczej daina.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
daino 6Forma podstawowa: daina
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dainy 7Forma podstawowa: daina
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
dając 13Forma podstawowa: dawać
Opis: udzielać czegoś, np. błogosławieństwa, odpowiedzi, pozwolenia, powodować, że w czyimś życiu zajdzie jakaś zmiana, stanie się on odbiorcą jakichś czynności, procesów.
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
dajek 9Forma podstawowa: dajka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dajką 13Forma podstawowa: dajka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dajki 9Forma podstawowa: dajk
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: dajka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
dajko 9Forma podstawowa: dajka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dajną 12Forma podstawowa: dajna
Opis: litewska pieśń ludowa.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dajnę 12Forma podstawowa: dajna
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dakka 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dakkę 12Forma podstawowa: dakka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dakot 8Forma podstawowa: dakota
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dalba 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dalby 10Forma podstawowa: dalba
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
dalej 9Forma fleksyjna: interj
dalią 11Forma podstawowa: dalia
Opis: ogólna nazwa małych ryb szczupakokształtnych z rodziny muławkowatych (Umbridae) należących do rodzaju Dallia.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dalie 7Forma podstawowa: dalia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
dalię 11Forma podstawowa: dalia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dalii 7Forma podstawowa: dalia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
dalij 9Forma podstawowa: dalia
dalio 7Forma podstawowa: dalia
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dalom 8Forma podstawowa: dal
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
dałem 9Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:perf:refl.nonrefl
dałeś 12Forma podstawowa: dać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:perf:refl.nonrefl
damek 8Forma podstawowa: damka
Opis: pionek do gry w warcaby.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
damie 7Forma podstawowa: dama
Opis: figura w kartach do gry.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
damka 8Opis: pionek do gry w warcaby.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
damki 8Forma podstawowa: damek
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: damka
Opis: pionek do gry w warcaby.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
damnu 9Forma podstawowa: damno
damom 8Forma podstawowa: dama
Opis: figura w kartach do gry.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
damul 10Forma podstawowa: damula
Opis: ironicznie o kobiecie, która stara się być damą (pozuje na damę).
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dance 7Forma podstawowa: danka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
danej 8Forma podstawowa: dana
Opis: w buddyzmie - dar, ofriara, jałmużna, może być materialna, duchowa lub polegać na zapewnieniu człowiekowi, duchowi lub zwierzęciu poczucia bezpieczeństwa, ukojenia.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
danek 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma podstawowa: danko
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
dania 6Forma podstawowa: danie
Opis: część posiłku, dania są podawane kolejno, składają się na nie konkretne potrawy.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
danią 10Forma podstawowa: dania
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f

Forma podstawowa: dań
Opis: to, co się komuś daje.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
danie 6Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:perf:aff:refl.nonrefl

Forma podstawowa: dan
Opis: część posiłku, dania są podawane kolejno, składają się na nie konkretne potrawy.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: dan
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2

Forma podstawowa: dań
Opis: to, co się komuś daje.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
danin 6Forma podstawowa: danina
Opis: podatek, świadczenie na rzecz państwa.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
daniu 8Forma podstawowa: danie
Opis: część posiłku, dania są podawane kolejno, składają się na nie konkretne potrawy.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
danka 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma podstawowa: danko
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
danko 7Forma podstawowa: danka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
danku 9Forma podstawowa: danek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
danów 10Forma podstawowa: dan
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1

Forma podstawowa: dan
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
dansa 6Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dansę 10Forma podstawowa: dansa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
danso 6Forma podstawowa: dansa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dansy 7Forma podstawowa: dansa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
danym 8Forma podstawowa: dany
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
dardę 11Forma podstawowa: darda
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dardo 7Forma podstawowa: darda
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dardy 8Forma podstawowa: darda
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
darem 7Forma podstawowa: dar
Opis: "w sensie niematerialnym, np. ""dar życia""."
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
darła 8Forma podstawowa: drzeć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
darło 8Forma podstawowa: drzeć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
darmo 7Forma podstawowa: darmy
Forma fleksyjna: adja
darni 6Forma podstawowa: darń
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f
darów 10Forma podstawowa: dar
Opis: "w sensie niematerialnym, np. ""dar życia""."
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
darta 7Forma podstawowa: dart
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2

Forma podstawowa: drzeć
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
dartą 11Forma podstawowa: drzeć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
darte 7Forma podstawowa: drzeć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
darty 8Forma podstawowa: drzeć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
darum 9Forma podstawowa: daruma
Opis: przedstawiciel ryb z rodziny głowaczowatych (Cottidae).
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
darze 6Forma podstawowa: dar
Opis: "w sensie niematerialnym, np. ""dar życia""."
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
datki 8Forma podstawowa: datek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
datuj 11Forma podstawowa: datować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
dawać 11Opis: udzielać czegoś, np. błogosławieństwa, odpowiedzi, pozwolenia, powodować, że w czyimś życiu zajdzie jakaś zmiana, stanie się on odbiorcą jakichś czynności, procesów.
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
dawaj 8Forma podstawowa: dawać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
dawał 8Forma podstawowa: dawać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
dawca 7Forma podstawowa: dawiec
Opis: człowiek, który coś komuś ofiarowuje, daje, przekazuje komuś jakiś dar.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
dawce 7Forma podstawowa: dawiec
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
dawcę 11Forma podstawowa: dawca
Opis: człowiek, który coś komuś ofiarowuje, daje, przekazuje komuś jakiś dar.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
dawco 7Forma podstawowa: dawca
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
dawką 11Forma podstawowa: dawka
Opis: przen. porcja, pewna ilość (np. dodatek, domieszka) czegoś.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dawkę 11Forma podstawowa: dawka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dawki 7Forma podstawowa: dawka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
dawko 7Forma podstawowa: dawka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dawna 6Forma podstawowa: dawny
Opis: taki jak wcześniej.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
dawni 6Forma podstawowa: dawny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
dąbek 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dąbka 13Forma podstawowa: dąbek
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
dąbku 15Forma podstawowa: dąbek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: dąbek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
dąłeś 16Forma podstawowa: dąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
dąsać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
dąsań 16Forma podstawowa: dąsać
dąsem 11Forma podstawowa: dąs
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
dąsie 10Forma podstawowa: dąs
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
dąsom 11Forma podstawowa: dąs
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: dąsy
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
dąsów 14Forma podstawowa: dąsy
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
dążże 18Forma podstawowa: dążyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
dbają 14Forma podstawowa: dbać
Opis: mieć kogoś ciągle na uwadze, pamiętać, dbać o czyjąś kondycję
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
dbali 9Forma podstawowa: dbać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
dbała 10Forma podstawowa: dbać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl

Forma podstawowa: dbały
Opis: taki, który dba o kogoś lub coś.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
dbałe 10Forma podstawowa: dbały
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
dbało 10Forma podstawowa: dbać
Opis: mieć kogoś ciągle na uwadze, pamiętać, dbać o czyjąś kondycję
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl

Forma podstawowa: dbały
Opis: taki, który dba o kogoś lub coś.
Forma fleksyjna: adja
dbały 11Forma podstawowa: dbać
Opis: mieć kogoś ciągle na uwadze, pamiętać, dbać o czyjąś kondycję
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl

Opis: taki, który dba o kogoś lub coś.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
dbano 8Forma podstawowa: dbać
Opis: mieć kogoś ciągle na uwadze, pamiętać, dbać o czyjąś kondycję
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl
deale 7Forma podstawowa: deal
debaj 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
debat 9Forma podstawowa: debata
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
debil 9Opis: obraźliwe określenie kogoś głupiego.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
debit 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
debli 9Forma podstawowa: debel
Opis: łódź wiosłowa dla dwóch osób.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:m3
debrą 12Forma podstawowa: debra
Opis: forma ukształtowania powierzchni ziemi: wąska, płytka, V-kształtna dolina sucha o znacznym i niewyrównanym spadku.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
debrę 12Forma podstawowa: debra
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dechą 13Forma podstawowa: decha
Opis: dziewczyna lub kobieta o bardzo małych piersiach.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dechę 13Forma podstawowa: decha
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
decki 8Forma podstawowa: deck
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
decku 10Forma podstawowa: deck
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
decyl 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
decym 9Forma podstawowa: decyma
Opis: interwał złożony zawarty między dziesięcioma kolejnymi stopniami skali muzycznej.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dedra 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dedro 7Forma podstawowa: dedra
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dedry 8Forma podstawowa: dedra
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
deizm 7Opis: nurt religijno-filozoficzny, którego cechą wspólną jest przekonanie, że racjonalnie można uzasadnić istnienie jedynie Boga bezosobowego, będącego konstruktorem świata rozumianego jako mechanizm oraz
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dejom 9Forma podstawowa: dej
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
dejów 12Forma podstawowa: dej
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
dekad 8Forma podstawowa: dekada
Opis: jednostka czasu oznaczająca najczęściej 10 lat.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dekal 8Opis: papier nasączony związkami aluminium, ałunem i tragantem, na którym umieszczane są rysunki do przeniesienia na ceramikę.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dekla 8Forma podstawowa: dekiel
Opis: osłona felgi samochodowej.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
dekom 8Forma podstawowa: dek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: deka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
deków 11Forma podstawowa: dek
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
delft 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
delia 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
delij 9Forma podstawowa: delia
delio 7Forma podstawowa: delia
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
delli 8Forma podstawowa: dell
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
dellu 10Forma podstawowa: dell
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
delta 8Opis: skrzydła samolotów naddźwiękowych i przydźwiękowych, ułożone w charakterystyczny kształt trójkąta równoramiennego (przypominający grecką literę Δ).
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
delty 9Forma podstawowa: delta
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
demem 8Forma podstawowa: demo
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
demie 7Forma podstawowa: demo
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:n2
demów 11Forma podstawowa: dem
Opis: w biologii: populacja lokalna, populacja genetyczna, populacja geograficzna – grupa osobników jednego gatunku zasiedlająca jednolity obszar.
denat 7Opis: osoba zmarła gwałtownie z nienaturalnych przyczyn.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
denek 7Forma podstawowa: denko
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
dengą 12Forma podstawowa: denga
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dengi 8Forma podstawowa: denga
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
denka 7Forma podstawowa: denko
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
denku 9Forma podstawowa: denko
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
denną 10Forma podstawowa: denny
Opis: związany z dnem zbiornika.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
denne 6Forma podstawowa: denny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
denny 7Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
depcą 12Forma podstawowa: deptać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
depce 8Forma podstawowa: deptać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
depcz 8Forma podstawowa: deptać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
derby 9Opis: wyścig z udziałem trzyletnich koni, odbywający się raz w roku.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:acc:p3 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:n2 subst:pl:voc:p3 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
derka 7Opis: lichy koc, służący jako prowizoryczne okrycie (najczęściej w czasie snu).
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
derkę 11Forma podstawowa: derka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
derki 7Forma podstawowa: derek
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
derko 7Forma podstawowa: derka
Opis: lichy koc, służący jako prowizoryczne okrycie (najczęściej w czasie snu).
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
derma 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dermę 11Forma podstawowa: derma
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dermo 7Forma podstawowa: derma
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dermy 8Forma podstawowa: derma
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
derus 8
derut 9Forma podstawowa: deruta
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
derze 6Forma podstawowa: dera
Opis: duża, gruba derka.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
desce 7Forma podstawowa: deska
Opis: tablica, na której zawieszony jest kosz do koszykówki.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
desek 7Forma podstawowa: deska
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
deser 6Opis: potrawa (najczęściej słodka) jadana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
deses 6
deską 11Forma podstawowa: deska
Opis: tablica, na której zawieszony jest kosz do koszykówki.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
deskę 11Forma podstawowa: deska
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
desko 7Forma podstawowa: deska
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: deska
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
desom 7Forma podstawowa: desa
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
destr 7Forma podstawowa: destra
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
desze 6Forma podstawowa: decha
Opis: dziewczyna lub kobieta o bardzo małych piersiach.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
detal 8Opis: drobna sprawa bez znaczenia.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dewie 6Forma podstawowa: dewa
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
dewiz 6Forma podstawowa: dewiza
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dewom 7Forma podstawowa: dewa
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
dewon 6Opis: formacja geologiczna z okresu dewonu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dewów 10Forma podstawowa: dewa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
dezet 7Forma podstawowa: dezeta
Opis: bezpokładowy jacht mieczowy wiosłowo-żaglowy (dziesięciowiosłowy – stąd nazwa) o ożaglowaniu kecza gaflowego, kadłub drewniany lub z tworzywa sztucznego.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dębie 12Forma podstawowa: dąb
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: dęba
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
dębik 13Opis: Dryas – rodzaj roślin z rodziny różowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dębił 14Forma podstawowa: dębić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
dębin 12Forma podstawowa: dębina
Opis: drewno dębowe.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dębom 13Forma podstawowa: dęba
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f

Forma podstawowa: dęby
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
dębów 16Forma podstawowa: dąb
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3

Forma podstawowa: dęby
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
dęcie 11Forma podstawowa: dąć
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
dęgom 13Forma podstawowa: dęga
Opis: sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
dęłaś 16Forma podstawowa: dąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
dętej 13Forma podstawowa: dąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff
dętka 12Opis: komora z elastycznego materiału, wypełniona gazem (najczęściej powietrzem) tłoczonym poprzez wentyl, element ogumienia pojazdów.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dętki 12Forma podstawowa: dętka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
dętko 12Forma podstawowa: dętka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dętym 13Forma podstawowa: dąć
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff

Forma podstawowa: dęty
Opis: zbyt poważny, pompatyczny, świadczący o czyimś nadęciu, sztywności.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
diadą 11Forma podstawowa: diada
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
diaka 7Forma podstawowa: diak
Opis: odmiana tyrystora, dwukierunkowy półprzewodnikowy element wyzwalający, składający się z dwóch połączonych antyrównolegle (równolegle i przeciwsobnie) dynistorów.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
diaki 7Forma podstawowa: diak
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
diaku 9Forma podstawowa: diak
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
diale 7Forma podstawowa: dial
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
diali 7Forma podstawowa: dial
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
dianu 8Forma podstawowa: dian
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
diany 7Forma podstawowa: dian
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
diasy 7Forma podstawowa: dias
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
dicie 7Forma podstawowa: dit
Opis: jednostka informacji.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
diera 6Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dietą 11Forma podstawowa: dieta
Opis: restrykcyjna forma odżywiania.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dietę 11Forma podstawowa: dieta
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dieto 7Forma podstawowa: dieta
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
diety 8Forma podstawowa: dieta
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
dikka 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dikkę 12Forma podstawowa: dikka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dilda 8Forma podstawowa: dildo
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3 subst:sg:gen:m3
dildo 8Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:dat:m3 subst:pl:gen:m3 subst:pl:inst:m3 subst:pl:loc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3 subst:sg:acc:m3 subst:sg:dat:m3 subst:sg:gen:m3 subst:sg:inst:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:nom:m3 subst:sg:voc:m3
dilem 8Forma podstawowa: dil
dilom 8Forma podstawowa: dil
diluj 11Forma podstawowa: dilować
dimie 7Forma podstawowa: dim
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
dimom 8Forma podstawowa: dim
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
dimów 11Forma podstawowa: dim
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
dingi 8Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
dinks 7Opis: wihajster, który stanowi sprytne rozwiązanie techniczne.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dioda 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
diodę 11Forma podstawowa: dioda
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
diody 8Forma podstawowa: dioda
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
diole 7Forma podstawowa: diol
Opis: alkohol zawierający dwie grupy hydroksylowe.
diolu 9Forma podstawowa: diol
diora 6Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dioro 6Forma podstawowa: diora
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
diory 7Forma podstawowa: diora
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
dipis 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
dirae 6
dirce 7Forma podstawowa: dirka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
dirką 11Forma podstawowa: dirka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dirki 7Forma podstawowa: dirk
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: dirka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
dirku 9Forma podstawowa: dirk
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
dirtu 9Forma podstawowa: dirt
dirty 8
disco 7Opis: gatunek muzyki popularnej.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
disie 6Forma podstawowa: disa
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
disis 6
disom 7Forma podstawowa: disa
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
dissy 7Forma podstawowa: diss
ditów 11Forma podstawowa: dit
Opis: jednostka informacji.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
diuną 12Forma podstawowa: diuna
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
diunę 12Forma podstawowa: diuna
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
diuny 9Forma podstawowa: diuna
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
diwie 6Forma podstawowa: diw
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
diwom 7Forma podstawowa: diw
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2

Forma podstawowa: diwa
Opis: gwiazda aktorstwa lub tańca.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
dizez 6Forma podstawowa: dizeza
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dławi 8Forma podstawowa: dławić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
dłoni 8Forma podstawowa: dłoń
Opis: część górnej kończyny człowieka od nadgarstka po końce palców, ręka.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f
długa 12Forma podstawowa: długi
Opis: taki, który ma pewną określoną długość.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
długi 12Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
długo 12Forma podstawowa: długi
Forma fleksyjna: adja

Opis: przez długi czas.
Forma fleksyjna: adv:pos
dłuta 11Forma podstawowa: dłuto
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
dłużą 18Forma podstawowa: dłuż
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dłużę 18Forma podstawowa: dłużyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
dłuży 15Forma podstawowa: dłuż
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: dłużyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
dmąca 12Forma podstawowa: dąć
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
dmącą 16Forma podstawowa: dąć
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
dnach 9Forma podstawowa: dno
Opis: pogardliwie: kompletny ignorant, zero, stosowane także w odniesieniu do osoby zgniłej moralnie.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
dnawa 6Forma podstawowa: dnawy
Opis: związany z dną, dotyczący dny.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
dnawe 6Forma podstawowa: dnawy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
dnawi 6Forma podstawowa: dnawy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
dnawy 7Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
dnień 12Forma podstawowa: dnieć
dniuj 10Forma podstawowa: dniować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
dobić 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dobij 10Forma podstawowa: dobić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dobni 8Forma podstawowa: dobnia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
dobom 9Forma podstawowa: doba
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
dobór 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dobra 8Opis: waluta Wysp Świętego Tomasza i Książęcej.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: dobry
Opis: właściwy, ten, co trzeba, taki, jak trzeba.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
dobrą 12Forma podstawowa: dobry
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
dobre 8Forma podstawowa: dobra
Opis: waluta Wysp Świętego Tomasza i Książęcej.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f

Forma podstawowa: dobry
Opis: właściwy, ten, co trzeba, taki, jak trzeba.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
dobro 8Forma podstawowa: dobry
Forma fleksyjna: adja
dobyć 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dodaj 9Forma podstawowa: dodać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dodał 9Forma podstawowa: dodać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
dodge 9Opis: amerykańska marka samochodu należąca do korporacji Chrysler.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
dodrą 11Forma podstawowa: dodrzeć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
dodrę 11Forma podstawowa: dodrzeć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
dogaś 12Forma podstawowa: dogasić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dogna 8Forma podstawowa: dognać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
dogom 9Forma podstawowa: dog
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
dogoń 14Forma podstawowa: dogonić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dogól 13Forma podstawowa: dogolić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
doiła 8Forma podstawowa: doić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
doiły 9Forma podstawowa: doić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
doimy 8Forma podstawowa: doić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
doina 6Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
doinę 10Forma podstawowa: doina
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
doino 6Forma podstawowa: doina
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
doiny 7Forma podstawowa: doina
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
doiwa 6Forma podstawowa: doiwo
Opis: udój, dojenie.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
doiwu 8Forma podstawowa: doiwo
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
dojąc 13Forma podstawowa: doić
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
dojąć 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
dojął 14Forma podstawowa: dojąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
dojdź 17Forma podstawowa: dojść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
dojeń 14Forma podstawowa: dojenie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
dojną 12Forma podstawowa: dojny
Opis: taki, który daje mleko, o samicy zwierząt hodowlanych.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
dojny 9Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
dojom 9Forma podstawowa: dój
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
dojść 17Forma podstawowa: dojścia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
dokaż 11Forma podstawowa: dokazać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
dokom 8Forma podstawowa: dok
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
dokop 8Forma podstawowa: dokopać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dokoś 11Forma podstawowa: dokosić
doków 11Forma podstawowa: dok
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
dokuć 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dokup 10Forma podstawowa: dokupić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dolce 8Forma podstawowa: dolec
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
dolcu 10Forma podstawowa: dolec
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
dolec 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2 verb:inf:perf:nonrefl
dolej 9Forma podstawowa: dolać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dolep 8Forma podstawowa: dolepić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
doleź 15Forma podstawowa: doleźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
dolna 7Forma podstawowa: dolny
Opis: minimalny, najmniejszy z dopuszczalnych.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
dolny 8Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
dolom 8Forma podstawowa: dola
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
dolus 9
dołka 9Forma podstawowa: dołek
Opis: małe wgłębienie w ciele.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
dołku 11Forma podstawowa: dołek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
dołom 9Forma podstawowa: dół
Opis: coś, co jest niżej położone.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2 subst:pl:dat:m3
dołów 12Forma podstawowa: dół
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:m3
dołóż 16Forma podstawowa: dołożyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dołuj 12Forma podstawowa: dołować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: dołuje
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
domek 8Opis: rodzaj ciasta przygotowywanego na zimno z herbatników i masy (głównie serowej, np. z serka homogenizowanego) oraz dodatków (polewy, cukierków do ozdoby itp.), który przypomina kształetm domek - jest
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
domen 7Forma podstawowa: domena
Opis: posiadłość ziemska w systemie feudalnym.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
domie 7Forma podstawowa: dom
Opis: ród, rodzina, dynastia, szczególnie wtedy, gdy rodzina jest wpływowa, zamożna lub utytułowana, także kiedy mowa o panieńskim nazwisku kobiety.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
domin 7Forma podstawowa: domino
Opis: gra, w której używa się płytek, oznaczonych okresloną liczbą oczek, nazywanych kamieniami.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
domiś 11
domki 8Forma podstawowa: domka
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f subst:sg:gen:m1
domku 10Forma podstawowa: domek
Opis: rodzaj ciasta przygotowywanego na zimno z herbatników i masy (głównie serowej, np. z serka homogenizowanego) oraz dodatków (polewy, cukierków do ozdoby itp.), który przypomina kształetm domek - jest
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: domek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
domom 8Forma podstawowa: dom
Opis: ród, rodzina, dynastia, szczególnie wtedy, gdy rodzina jest wpływowa, zamożna lub utytułowana, także kiedy mowa o panieńskim nazwisku kobiety.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
domów 11Forma podstawowa: dom
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
domrą 11Forma podstawowa: domra
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
domrę 11Forma podstawowa: domra
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
domro 7Forma podstawowa: domra
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
domry 8Forma podstawowa: domra
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
domyj 10Forma podstawowa: domyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
domył 10Forma podstawowa: domyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
donat 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
donem 7Forma podstawowa: don
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1

Forma podstawowa: don
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
dongi 8Forma podstawowa: dong
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
donie 6Forma podstawowa: don
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
donną 10Forma podstawowa: donna
Opis: żartobliwie o młodej pannie, dziewczęciu.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
donny 7Forma podstawowa: donna
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
donom 7Forma podstawowa: don
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
donos 6Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
donów 10Forma podstawowa: don
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
doors 6Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
doorz 6Forma podstawowa: doorać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dopal 8Forma podstawowa: dopalić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dopaś 11Forma podstawowa: dopaść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dopić 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dopij 9Forma podstawowa: dopić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dopił 9Forma podstawowa: dopić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
doprą 11Forma podstawowa: doprzeć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
doprę 11Forma podstawowa: doprzeć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
dorad 7Forma podstawowa: dorada
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dornu 8Forma podstawowa: dorn
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
dorny 7Forma podstawowa: dorn
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
dorób 12Forma podstawowa: dorobić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dorsz 6Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
dorwę 10Forma podstawowa: dorwać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
dosól 11Forma podstawowa: dosolić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dosuw 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dosyp 8Forma podstawowa: dosypać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dosyt 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
doślą 15Forma podstawowa: dosłać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
dośle 11Forma podstawowa: dosłać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
dośni 10Forma podstawowa: dośnić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl
dośpi 11Forma podstawowa: dospać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
dotąd 12Forma fleksyjna: adv
dotlą 12Forma podstawowa: dotlić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl verb:fin:pl:ter:perf:refl
dotlę 12Forma podstawowa: dotlić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl verb:fin:sg:pri:perf:refl
dotop 8Forma podstawowa: dotopić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dotrą 11Forma podstawowa: dotrzeć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
dotrę 11Forma podstawowa: dotrzeć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
dotyk 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
doula 9
doule 9Forma podstawowa: doula
douli 9Forma podstawowa: doula
dowag 8Forma podstawowa: dowaga
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dowie 6Forma podstawowa: dowiedzieć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl
downa 6Forma podstawowa: down
Opis: głupek, idiota, ktoś o niskim poziomie intelektualnym.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
downy 7Forma podstawowa: down
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
dowód 11Opis: urzędowy dokument, który coś poświadcza.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dowóź 18Forma podstawowa: dowozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
doyen 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
dozom 7Forma podstawowa: doza
Opis: przen. porcja, pewna ilość (np. dodatek, domieszka) czegoś.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
dozuj 10Forma podstawowa: dozuć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dożął 16Forma podstawowa: dożąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
dożęć 19Forma podstawowa: dożąć
dożnę 14Forma podstawowa: dożąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
dożom 11Forma podstawowa: doża
Opis: tytuł przysługujący władcom (najwyższym urzędnikom) Republiki Weneckiej i Genui.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
dożów 14Forma podstawowa: doża
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
dożrą 14Forma podstawowa: dożreć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
dożre 10Forma podstawowa: dożreć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
dożuj 14Forma podstawowa: dożuć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dożuł 14Forma podstawowa: dożuć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
dożyć 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dożyw 11Forma podstawowa: dożywić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dójce 13Forma podstawowa: dójka
Opis: kobieta, która doi krowy.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
dójką 17Forma podstawowa: dójka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dójko 13Forma podstawowa: dójka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dójmy 14Forma podstawowa: doić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
draba 8Forma podstawowa: drab
Opis: żołnierz, szeregowy piechoty w wojsku polskim XV i XVI wieku.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
drabi 8Forma podstawowa: drab
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1

Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
draby 9Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
draga 8Opis: urządzenie połowowe, rodzaj włoka bez skrzydeł, używane do dennych połowów morskich.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dragę 12Forma podstawowa: draga
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dragm 9Forma podstawowa: dragma
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
drago 8Forma podstawowa: draga
Opis: urządzenie połowowe, rodzaj włoka bez skrzydeł, używane do dennych połowów morskich.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dragu 10Forma podstawowa: drag
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
draka 7Opis: konflikt.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
drakę 11Forma podstawowa: draka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
draki 7Forma podstawowa: drake
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
drako 7Forma podstawowa: draka
Opis: konflikt.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
drama 7Opis: metoda edukacyjna - rodzaj teatru, odgrywanie ról.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:f subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
dramę 11Forma podstawowa: drama
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dramo 7Forma podstawowa: drama
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dramy 8Forma podstawowa: dram
Opis: w metrologii: jednostka masy, 1/16 uncji lub 1,771 g.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2

Forma podstawowa: drama
Opis: metoda edukacyjna - rodzaj teatru, odgrywanie ról.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
draża 10Opis: okrągły, drobny cukierek z nadzieniem.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
drażę 14Forma podstawowa: draża
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
drażń 16Forma podstawowa: drażnić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
drażo 10Forma podstawowa: draża
Opis: okrągły, drobny cukierek z nadzieniem.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
drąca 11Forma podstawowa: drzeć
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
drące 11Forma podstawowa: drzeć
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
drący 12Forma podstawowa: drzeć
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
drąga 12Forma podstawowa: drąg
Opis: długi, szeroki, mocny i zazwyczaj ciężki pręt.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
drągi 12Forma podstawowa: drąg
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
drągu 14Forma podstawowa: drąg
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
drążę 18Forma podstawowa: drążyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
dredy 8Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
dresa 6Forma podstawowa: dres
Opis: członek subkultury młodzieżowej ubrany na co dzień w dres.
dresu 8Forma podstawowa: dres
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
drętw 11Forma podstawowa: drętwa
Opis: ogólna nazwa ryby morskiej z rodzaju Torpedo, charakteryzującej się tym, że między grzbietem i płetwami piersiowymi ma narządy wytwarzające napięcie elektryczne, służące do obrony lub do ranienia zdo
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
drgaj 10Forma podstawowa: drgać
Opis: ulegać wstrząsom
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
drgał 10Forma podstawowa: drgać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
drgań 14Forma podstawowa: drganie
Opis: zjawisko fizyczne polegające na wahaniu w czasie wielkości fizycznych.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
drgną 12Forma podstawowa: drgnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl
drgnę 12Forma podstawowa: drgnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl
driad 7Forma podstawowa: driada
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
drobi 8Forma podstawowa: drób
Opis: mięso drobiu.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
drocz 7Forma podstawowa: droczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl
drogą 12Forma podstawowa: droga
Opis: wszelki szlak komunikacyjny.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f

Forma podstawowa: drogi
Opis: taki, do którego ktoś żywi serdeczne uczucia, bliski komuś, ważny dla kogoś.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
drogę 12Forma podstawowa: droga
Opis: wszelki szlak komunikacyjny.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
drogi 8Opis: taki, do którego ktoś żywi serdeczne uczucia, bliski komuś, ważny dla kogoś.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
drona 6
droną 10Forma podstawowa: drona
dropy 8Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
druga 10Forma podstawowa: drug
Opis: godzina - czternasta.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2

Forma podstawowa: drugi
Opis: kolejny, niekoniecznie taki, który rzeczywiście następuje po pierwszym.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
drugi 10Forma podstawowa: drug
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
druki 9Forma podstawowa: druk
Opis: publikacja tekstu albo ilustracji w gazecie lub książce.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
druku 11Forma podstawowa: druk
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
druty 10Forma podstawowa: drut
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
druza 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
druzg 10Forma podstawowa: druzga
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
druzo 8Forma podstawowa: druza
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
druzy 9Forma podstawowa: druz
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: druza
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
drużb 14Forma podstawowa: drużba
Opis: przyjaźń.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
drwal 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
drwią 10Forma podstawowa: drwić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
drwom 7Forma podstawowa: drwa
Opis: drewno w polanach przeznaczone do palenia ognia.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
dryft 12Opis: niestabilność parametrów urządzenia w czasie.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dryfu 13Forma podstawowa: dryf
Opis: uporządkowany ruch ładunków wynikający z faktu przyłożenia pola elektrycznego.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
dryfy 12Forma podstawowa: dryf
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
dryga 9Opis: rodzaj sieci rybackiej.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
drygi 9Forma podstawowa: dryga
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
drygo 9Forma podstawowa: dryga
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dryle 8Forma podstawowa: dryl
Opis: Mandrillus leucophaeus – gatunek małpy wąskonosej z rodziny makakowatych, blisko spokrewniony z mandrylem, od którego różni się głównie jednolitym ubarwieniem twarzy, zamieszkuje zalesione tereny w N
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
drylu 10Forma podstawowa: dryl
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
drzyj 9Forma podstawowa: drzeć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
drzym 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2

Forma podstawowa: drzymać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
drżał 12Forma podstawowa: drżeć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
drżąc 15Forma podstawowa: drżeć
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
drżeć 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
dualu 11Forma podstawowa: dual
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
dubia 10Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3

Forma podstawowa: dubie
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
dubla 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
duble 11Forma podstawowa: dubel
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
dublę 15Forma podstawowa: dubla
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dubli 11Forma podstawowa: dubel
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3

Forma podstawowa: dubla
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
dublu 13Forma podstawowa: dubel
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
dubnu 12Forma podstawowa: dubno
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
dubom 11Forma podstawowa: duby
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
ducem 10Forma podstawowa: duce
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1 subst:sg:loc:m1
ducha 11Forma podstawowa: duch
Opis: rodzaj zjawy, często wyobrażenie umarłego wizytującego świat żywych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
duchn 11
ducia 9Forma podstawowa: duć
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:nonrefl
ducie 9Forma podstawowa: duto
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:n2
duciu 11Forma podstawowa: duć
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:nonrefl
dudce 10Forma podstawowa: dudka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
dudek 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2

Forma podstawowa: dudka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dudka 10Forma podstawowa: dudek
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Forma podstawowa: dudek
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dudką 14Forma podstawowa: dudka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
dudkę 14Forma podstawowa: dudka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dudki 10Forma podstawowa: dudek
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
dudko 10Forma podstawowa: dudka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dudom 10Forma podstawowa: duda
Opis: artysta-muzyk grający na dudach.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: dudy
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
dudów 13Forma podstawowa: duda
Opis: artysta-muzyk grający na dudach.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
duduś 15Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
dudze 9Forma podstawowa: duga
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
dufał 14Forma podstawowa: dufać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
dufna 12Forma podstawowa: dufny
Opis: pewny siebie, pyszny, zadufany w sobie.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
dufną 16Forma podstawowa: dufny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
dufne 12Forma podstawowa: dufny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
dugom 11Forma podstawowa: duga
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
duhom 11Forma podstawowa: duha
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
dujmy 12Forma podstawowa: duć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
dujże 14Forma podstawowa: duć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
dukaj 11Forma podstawowa: dukać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
dukał 11Forma podstawowa: dukać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
dukań 15Forma podstawowa: dukać
dukat 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
duklą 14Forma podstawowa: dukla
Opis: wąski, prostokątny szybik wykonany w celu zbadania lub poszukiwania złoża.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
duklę 14Forma podstawowa: dukla
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dukli 10Forma podstawowa: dukla
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
duksa 9Forma podstawowa: dux
Opis: wódz armii rzymskiej.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
dulce 10Forma podstawowa: dulec
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: dulka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
dulcz 10Forma podstawowa: dulczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
dulił 11Forma podstawowa: dulić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
dulka 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dulki 10Forma podstawowa: dulka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
dulmy 11Forma podstawowa: dulić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
dułaś 14Forma podstawowa: duć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:nonrefl
dułby 13Forma podstawowa: duć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
dułeś 14Forma podstawowa: duć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:nonrefl
dumaj 11Forma podstawowa: dumać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
dumał 11Forma podstawowa: dumać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
dumań 15Forma podstawowa: dumać
dumce 10Forma podstawowa: dumiec
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
dumek 10Forma podstawowa: dumka
Opis: rodzaj wiersza.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dumka 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dumki 10Forma podstawowa: dumka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
dummy 11
dumną 13Forma podstawowa: dumny
Opis: przenośnie: taki, który wygląda dostojnie.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
dumne 9Forma podstawowa: dumny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
dumni 9Forma podstawowa: dumny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
dumny 10Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
dunit 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dunką 13Forma podstawowa: dunka
Opis: mieszkanka Danii, kobieta pochodzenia duńskiego.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dunki 9Forma podstawowa: dunka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
dunst 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
duola 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
duolę 13Forma podstawowa: duola
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
duoli 9Forma podstawowa: duola
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
dupcz 10Forma podstawowa: dupczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
dupie 9Forma podstawowa: dupa
Opis: oferma, frajer.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
dupin 9Forma podstawowa: dupina
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dupka 10Forma podstawowa: dupek
Opis: zdrobniale: dupa - tylna część ciała, u człowieka: z pośladkami, u zwierzęcia: tam, gdzie tylne łapy są przymocowane do tułowia.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
dupką 14Forma podstawowa: dupka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dupki 10Forma podstawowa: dupka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
duplą 14Forma podstawowa: dupla
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
duple 10Forma podstawowa: dupla
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
dupne 9Forma podstawowa: dupny
Opis: w gwarze śląskiej: bardzo duży.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
dupni 9Forma podstawowa: dupny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
dupny 10Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
dupsk 10Forma podstawowa: dupsko
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
dural 9Opis: skrótowe określenie duraluminium.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
durną 12Forma podstawowa: durny
Opis: zazwyczaj o człowieku: bardzo głupi - taki, którego sprawność intelektualna jest bardzo mała, niemądry.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
durni 8Forma podstawowa: dureń
Opis: głupek, bałwan, idiota.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
durów 12Forma podstawowa: dur
Opis: jedna z tonacji w muzyce
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3

Forma podstawowa: durum
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
durrą 12Forma podstawowa: durra
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
durze 8Forma podstawowa: dur
Opis: jedna z tonacji w muzyce
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
durzy 9Forma podstawowa: durzyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
dusić 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
dusił 10Forma podstawowa: dusić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
dusza 8Opis: osoba (lub grupa ludzi) odgrywająca główną, przewodnią rolę w jakimś przedsięwzięciu lub strukturze.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
duszą 12Forma podstawowa: dusić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
dusze 8Forma podstawowa: dusza
Opis: osoba (lub grupa ludzi) odgrywająca główną, przewodnią rolę w jakimś przedsięwzięciu lub strukturze.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
duszę 12Forma podstawowa: dusić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
duszo 8Forma podstawowa: dusza
Opis: osoba (lub grupa ludzi) odgrywająca główną, przewodnią rolę w jakimś przedsięwzięciu lub strukturze.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
duszy 9Forma podstawowa: dusza
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
duśmy 14Forma podstawowa: dusić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
duśże 16Forma podstawowa: dusić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
dutki 10Forma podstawowa: dutka
Opis: używana niegdyś nazwa piszczałki, fujarki.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
dużej 14Forma podstawowa: duży
Opis: znaczący, ważny, poważny.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
dużym 14Forma podstawowa: duży
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
dwoić 11Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
dwoją 12Forma podstawowa: dwoić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
dwora 6Forma podstawowa: dwór
Opis: świta, najbliższe otoczenie panującego: rodzina, dworzanie, urzędnicy, fraucymer, orszak.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
dworu 8Forma podstawowa: dwór
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
dwory 7Forma podstawowa: dwór
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
dwója 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dwóje 12Forma podstawowa: dwója
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
dwójo 12Forma podstawowa: dwója
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dybać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
dybaj 11Forma podstawowa: dybać
dybań 15Forma podstawowa: dybać
dybek 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
dybel 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dybie 9Forma podstawowa: dyba
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
dybię 13Forma podstawowa: dybać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
dybki 10Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
dybla 10Forma podstawowa: dybel
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
dyble 10Forma podstawowa: dybel
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
dyblu 12Forma podstawowa: dybel
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
dybów 13Forma podstawowa: dyby
Opis: Dybów - wieś.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
dybuk 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
dybże 13Forma podstawowa: dybać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
dycha 10Forma podstawowa: dychać
Opis: kwota, 10 jednostek.
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
dychą 14Forma podstawowa: dycha
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dychy 11Forma podstawowa: dych
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
dydek 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dydka 9Forma podstawowa: dydek
Opis: pierś w gwarze poznańskiej.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3

Forma podstawowa: dydko
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
dydki 9Forma podstawowa: dydek
Opis: pieniądze.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
dydko 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
dydku 11Forma podstawowa: dydek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: dydko
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
dydol 9Forma podstawowa: dydolić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
dydym 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dygać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
dygał 11Forma podstawowa: dygać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
dygną 13Forma podstawowa: dygnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl
dygnę 13Forma podstawowa: dygnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl
dygom 10Forma podstawowa: dyg
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
dygów 13Forma podstawowa: dyg
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
dyktą 13Forma podstawowa: dykta
Opis: bardzo tani alkohol, spożywany przez osoby uzależnione, najczęściej skażony etanol.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dykto 9Forma podstawowa: dykta
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dykty 10Forma podstawowa: dykta
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
dyląż 16Opis: chrząszcz z rodziny kózkowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
dylem 9Forma podstawowa: dyl
Opis: długi i ciężki kloc, najczęściej drewniany, służący do podtrzymywania, mocowania.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
dylic 9Forma podstawowa: dylica
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dylin 8Forma podstawowa: dylina
Opis: podłoga wykonan z dylów.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dyluj 12Forma podstawowa: dylować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
dymam 9Forma podstawowa: dymać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
dymek 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: dymka
Opis: tkanina bawełniana, konopna lub lniana w splocie atłasowym, jednobarwna lub w pasy.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dymić 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
dymie 8Forma podstawowa: dym
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: dyma
Opis: tkanina bawełniana, konopna lub lniana w splocie atłasowym, jednobarwna lub w pasy.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
dymię 12Forma podstawowa: dymić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
dymił 10Forma podstawowa: dymić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
dymka 9Forma podstawowa: dymek
Opis: tkanina bawełniana, konopna lub lniana w splocie atłasowym, jednobarwna lub w pasy.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dymkę 13Forma podstawowa: dymka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dymki 9Forma podstawowa: dymek
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
dymko 9Forma podstawowa: dymka
Opis: tkanina bawełniana, konopna lub lniana w splocie atłasowym, jednobarwna lub w pasy.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dymna 8Forma podstawowa: dymny
Opis: taki, który pod względem aromatu przywodzi na myśl dym.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
dymną 12Forma podstawowa: dymna
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:inst:f

Forma podstawowa: dymny
Opis: taki, który pod względem aromatu przywodzi na myśl dym.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
dymne 8Forma podstawowa: dymna
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
dymno 8Opis: tak, że tworzy się dym, że od dymu powietrze jest zamglone, nieprzezroczyste.
Forma fleksyjna: adv:pos
dymny 9Opis: taki, który pod względem aromatu przywodzi na myśl dym.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
dymom 9Forma podstawowa: dyma
Opis: tkanina bawełniana, konopna lub lniana w splocie atłasowym, jednobarwna lub w pasy.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
dymów 12Forma podstawowa: dym
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
dynar 7Opis: historyczna arabska złota moneta, bita w VII–XV wieku.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
dynda 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dynią 11Forma podstawowa: dynia
Opis: Cucurbita – rodzaj roślin jednorocznych z rodziny dyniowatych obejmujący około 20 gatunków.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dynie 7Forma podstawowa: dynia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
dynom 8Forma podstawowa: dyn
Opis: jednostka siły, pochodna w układzie miar CGS, jest to siła nadająca ciału o masie 1 grama przyspieszenie równe 1 cm/s².
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: dyna
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
dyonu 9Forma podstawowa: dyon
Opis: jednostka taktyczna złożona z maksymalnie pięciu okrętów tego samego typu.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
dyony 8Forma podstawowa: dyon
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
dyrda 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma podstawowa: dyrdać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
dyrem 8Forma podstawowa: dyro
dyrom 8Forma podstawowa: dyra
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
dyrów 11Forma podstawowa: dyro
dysce 8Forma podstawowa: dyska
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
dyską 12Forma podstawowa: dyska
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dyszą 11Forma podstawowa: dysza
Opis: rura o zmiennym przekroju wewnętrznym, używana do kontroli prędkości, koncentracji lub kształtu płynu, który wypływa z dyszy.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dysze 7Forma podstawowa: dycha
Opis: kwota, 10 jednostek.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: dysza
Opis: rura o zmiennym przekroju wewnętrznym, używana do kontroli prędkości, koncentracji lub kształtu płynu, który wypływa z dyszy.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
dyszę 11Forma podstawowa: dyszeć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
dyszo 7Forma podstawowa: dysza
Opis: rura o zmiennym przekroju wewnętrznym, używana do kontroli prędkości, koncentracji lub kształtu płynu, który wypływa z dyszy.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dyszy 8Forma podstawowa: dysza
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: dyszeć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
dytka 9Forma podstawowa: dytek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
dytku 11Forma podstawowa: dytek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
dyzie 7Forma podstawowa: dyza
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: dyzio
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
dyzmę 12Forma podstawowa: dyzma
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
dyzmo 8Forma podstawowa: dyzma
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
dyzom 8Forma podstawowa: dyza
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
dzban 8Opis: naczynie zwężone u góry, posiadające zwykle jedno ucho.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dzetą 11Forma podstawowa: dzeta
Opis: szósta litera alfabetu greckiego, w greckim systemie liczbowym oznacza liczbę 7.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dzeto 7Forma podstawowa: dzeta
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dzety 8Forma podstawowa: dzeta
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
dziać 11Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
dziad 7Opis: rzep - owoc (niełupka) łopianu, który pokryty jest kolcami/haczykami, dzięki którym wczepia się w futro zwierząt, roznoszących w ten sposób jego nasiona.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m2
dział 8Opis: osoby pracujące w danej jednostce organizacyjnej.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dziań 12Forma podstawowa: dziać
dzicy 8Forma podstawowa: dziki
Opis: człowiek dziki, niecywilizowany.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
dzicz 7Opis: miejsce, w którym istnieje dzika przyroda, niezmodyfikowana przez człowieka.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f

Forma podstawowa: dziczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl
dzida 7Opis: najgorsza ocena w szkole (zazwyczaj jedynka).
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
dzidą 11Forma podstawowa: dzida
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
dzido 7Forma podstawowa: dzida
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: dzida
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
dzidy 8Forma podstawowa: dzida
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma podstawowa: dzida
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
dziej 8Forma podstawowa: dziać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
dzieł 8Forma podstawowa: dzieło
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
dzież 10Forma podstawowa: dzieża
Opis: drewniane naczynie, które służyło do wyrobu ciasta.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dzika 7Forma podstawowa: dzik
Opis: Sus scrofa – gatunek dużego lądowego ssaka łożyskowego z rzędu parzystokopytnych, jedyny przedstawiciel dziko żyjących świniowatych w Europie, przodek świni domowej.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
dziką 11Forma podstawowa: dzika
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1

Forma podstawowa: dziki
Opis: człowiek dziki, niecywilizowany.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
dziki 7Forma podstawowa: dzik
Opis: Sus scrofa – gatunek dużego lądowego ssaka łożyskowego z rzędu parzystokopytnych, jedyny przedstawiciel dziko żyjących świniowatych w Europie, przodek świni domowej.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2

Forma podstawowa: dzika
Opis: człowiek dziki, niecywilizowany.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
dziko 7Forma podstawowa: dzika
Opis: dziwnie, nietypowo, tak, że wydaje się nienaturalne, niespotykanie, wyjątkowo.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1

Forma fleksyjna: adv:pos
dziku 9Forma podstawowa: dzik
Opis: Sus scrofa – gatunek dużego lądowego ssaka łożyskowego z rzędu parzystokopytnych, jedyny przedstawiciel dziko żyjących świniowatych w Europie, przodek świni domowej.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
dziob 8Forma podstawowa: dziobać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
dziób 12Forma podstawowa: dzióbać
Opis: ustnik instrumentów dętych.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
dziuń 14Forma podstawowa: dziunia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dziwa 6Forma podstawowa: dziwo
Opis: coś dziwacznego, zdumiewającego.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
dziwą 10Forma podstawowa: dziwa
Opis: rozpustnica.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f

Forma podstawowa: dziwy
Opis: dziwny, nietypowy.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
dziwę 10Forma podstawowa: dziwa
Opis: rozpustnica.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dziwi 6Forma podstawowa: dziwić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
dziwy 7Forma podstawowa: dziw
Opis: dziwny, nietypowy.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
dzwon 6Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dźati 15
dźgać 21Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
dźgam 17Forma podstawowa: dźgać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
dżaga 12Opis: bardzo atrakcyjna kobieta lub dziewczyna, która ubiera się wyzywająco i jest obiektem pożądania.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dżagę 16Forma podstawowa: dżaga
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dżago 12Forma podstawowa: dżaga
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dżaul 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dżdżą 19Forma podstawowa: dżdża
Opis: drobny deszcz.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dżdże 15Forma podstawowa: dżdża
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
dżdżę 19Forma podstawowa: dżdżyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
dżdżu 17Forma podstawowa: deszcz
Opis: nagromadzenie czegoś, fizycznego lub nie, co spada na kogoś (w sensie materialnym lub nie).
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
dżdży 16Forma podstawowa: dżdża
Opis: drobny deszcz.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: dżdżyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
dżetu 13Forma podstawowa: dżet
Opis: ozdoba w postaci mocno wypolerowanego czarnego paciorka.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
dżety 12Forma podstawowa: dżet
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
dżina 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
dżinę 14Forma podstawowa: dżina
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
dżini 10Forma podstawowa: dżina
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
dżinn 10Opis: duch rodzący się z ognia bez dymu, element mitycznych wierzeń Arabii.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m2
dżino 10Forma podstawowa: dżina
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
dżiny 11Forma podstawowa: dżin
Opis: duch rodzący się z ognia bez dymu, element mitycznych wierzeń Arabii.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: dżina
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
dżipa 11Forma podstawowa: dżip
Opis: określenie samochodu terenowego niezależnie od jego producenta.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
dżudo 13Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
dżule 13Forma podstawowa: dżul
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
dżuli 13Forma podstawowa: dżul
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
dżulu 15Forma podstawowa: dżul
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
dżuma 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dżumę 17Forma podstawowa: dżuma
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dżumo 13Forma podstawowa: dżuma
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dżumy 14Forma podstawowa: dżuma
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
daboj 10Forma podstawowa: daboja
dacan 7
dachy 10Forma podstawowa: dach
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
dacią 11Forma podstawowa: dacia
Opis: marka rumuńskich samochodów osobowych i dostawczych powstała w 1952 roku pod nazwą Uzina de Autoturisme Pitești w mieście Mioveni.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dacie 7Forma podstawowa: data
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
dacij 9Forma podstawowa: dacia
Opis: marka rumuńskich samochodów osobowych i dostawczych powstała w 1952 roku pod nazwą Uzina de Autoturisme Pitești w mieście Mioveni.
dacza 7Opis: mały domek letniskowy.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dacze 7Forma podstawowa: dacza
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
daczo 7Forma podstawowa: dacza
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
daczy 8Forma podstawowa: dacza
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
dafne 10Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:dat:f subst:pl:gen:f subst:pl:inst:f subst:pl:loc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:acc:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:inst:f subst:sg:loc:f subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f
dainą 10Forma podstawowa: daina
Opis: litewska pieśń ludowa, inaczej daina.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dainę 10Forma podstawowa: daina
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dairy 7
dajce 9Forma podstawowa: dajka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
dajka 9Forma podstawowa: dajk
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dajkę 13Forma podstawowa: dajka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dajmy 10Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
dajna 8Opis: litewska pieśń ludowa.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dajno 8Forma podstawowa: dajna
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dajny 9Forma podstawowa: dajna
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
dajże 12Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dakce 8Forma podstawowa: dakka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
dakką 12Forma podstawowa: dakka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dakki 8Forma podstawowa: dakka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
dakko 8Forma podstawowa: dakka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dalbą 13Forma podstawowa: dalba
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dalbę 13Forma podstawowa: dalba
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dalbo 9Forma podstawowa: dalba
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dalej 9Forma podstawowa: daleko
Opis: tak, że jest mało prawdopodobne, że ktoś coś robi/zrobi, że ma coś na myśli, że coś jest jego celem albo że coś się z nim stanie.
Forma fleksyjna: adv:com
dalia 7Opis: ogólna nazwa małych ryb szczupakokształtnych z rodziny muławkowatych (Umbridae) należących do rodzaju Dallia.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dalit 8
dalsi 7Forma podstawowa: daleki
Opis: taki, który różni się znacznie od czegoś innego, taki, który nie jest tym czymś, nie jest taki sam, podobny.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:com
dałam 9Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:perf:refl.nonrefl
dałaś 12Forma podstawowa: dać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:perf:refl.nonrefl
dałby 11Forma podstawowa: dać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
damar 7Forma podstawowa: damara
Opis: agatis, soplica, Agathis – rodzaj drzew nagonasiennych z rodziny araukariowatych obejmujący 22 gatunki, występują one na obszarze od południowej części Półwyspu Indochińskiego i Filipin po północno-w
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
damce 8Forma podstawowa: damka
Opis: pionek do gry w warcaby.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
damek 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
dames 7Forma podstawowa: damesa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
damka 8Forma podstawowa: damek
Opis: pionek do gry w warcaby.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
damką 12Forma podstawowa: damka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
damkę 12Forma podstawowa: damka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
damko 8Forma podstawowa: damka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
damna 7Forma podstawowa: damno
damno 7Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
damuś 13Forma podstawowa: damusia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dande 7Forma podstawowa: dandy
dandy 8Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m1 subst:pl:dat:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:inst:m1 subst:pl:loc:m1 subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1 subst:sg:acc:m1 subst:sg:dat:m1 subst:sg:gen:m1 subst:sg:inst:m1 subst:sg:loc:m1 subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1
danej 8Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:perf:aff

Forma podstawowa: dany
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
danek 7Forma podstawowa: danka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
danem 7Forma podstawowa: dan
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1

Forma podstawowa: dan
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
dania 6Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:perf:aff:refl.nonrefl

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
danie 6Forma podstawowa: dana
Opis: w buddyzmie - dar, ofriara, jałmużna, może być materialna, duchowa lub polegać na zapewnieniu człowiekowi, duchowi lub zwierzęciu poczucia bezpieczeństwa, ukojenia.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: dania
Opis: część posiłku, dania są podawane kolejno, składają się na nie konkretne potrawy.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
danio 6Forma podstawowa: dania
Opis: ryba (Brachydanio) z rodziny karpiowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
daniu 8Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:perf:aff:refl.nonrefl
danka 7Forma podstawowa: danek
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
danko 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
danku 9Forma podstawowa: dank
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: danko
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
danom 7Forma podstawowa: dan
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: dan
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: dana
Opis: w buddyzmie - dar, ofriara, jałmużna, może być materialna, duchowa lub polegać na zapewnieniu człowiekowi, duchowi lub zwierzęciu poczucia bezpieczeństwa, ukojenia.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
danów 10Forma podstawowa: danowo
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
dansą 10Forma podstawowa: dansa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
danym 8Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:perf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:perf:aff

Forma podstawowa: dana
Opis: w buddyzmie - dar, ofriara, jałmużna, może być materialna, duchowa lub polegać na zapewnieniu człowiekowi, duchowi lub zwierzęciu poczucia bezpieczeństwa, ukojenia.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f

Forma podstawowa: dane
Opis: informacje przetwarzane komputerowo.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
dańmi 13Forma podstawowa: dań
Opis: to, co się komuś daje.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
darci 7Forma podstawowa: drzeć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
darda 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dardą 11Forma podstawowa: darda
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
darli 7Forma podstawowa: drzeć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
darły 9Forma podstawowa: drzeć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
darmo 7Forma fleksyjna: adv
darom 7Forma podstawowa: dar
Opis: "w sensie niematerialnym, np. ""dar życia""."
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
darto 7Forma podstawowa: drzeć
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
darty 8Forma podstawowa: dart
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
daruj 10Forma podstawowa: darować
Opis: rezygnować z czegoś - nie kończyć lub w ogóle nie podjąć jakiegoś działania w wyniku braku chęci swoich, osoby, na którą to działanie byłoby nakierowane lub niesprzyjających warunków, przestawać się
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf.perf:refl.nonrefl
darzą 10Forma podstawowa: darzyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
darzę 10Forma podstawowa: darzyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
darzy 7Forma podstawowa: darzyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
daszą 10Forma podstawowa: daszyć
daszę 10Forma podstawowa: daszyć
daszy 7Forma podstawowa: daszyć
datek 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
datku 10Forma podstawowa: datek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
datom 8Forma podstawowa: data
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: data
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
datur 9Forma podstawowa: datura
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dawań 12Forma podstawowa: dawanie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
dawca 7Opis: człowiek, który coś komuś ofiarowuje, daje, przekazuje komuś jakiś dar.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
dawcą 11Forma podstawowa: dawca
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
dawce 7Forma podstawowa: dawca
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: dawka
Opis: przen. porcja, pewna ilość (np. dodatek, domieszka) czegoś.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
dawcy 8Forma podstawowa: dawca
Opis: człowiek, który coś komuś ofiarowuje, daje, przekazuje komuś jakiś dar.
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1 subst:sg:dat:m1 subst:sg:gen:m1 subst:sg:loc:m1
dawek 7Forma podstawowa: dawka
Opis: przen. porcja, pewna ilość (np. dodatek, domieszka) czegoś.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dawka 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dawną 10Forma podstawowa: dawny
Opis: taki jak wcześniej.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
dawne 6Forma podstawowa: dawny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
dawno 6Opis: tak, że już minęło, przeszło, jest bardzo odległe w czasie.
Forma fleksyjna: adv:pos

Forma podstawowa: dawny
Opis: taki jak wcześniej.
Forma fleksyjna: adja
dawny 7Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
dąbek 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma podstawowa: dąbki
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
dąbka 13Forma podstawowa: dąbek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
dąbki 13Forma podstawowa: dąbek
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: dąbek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
dąłby 15Forma podstawowa: dąć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
dąłem 13Forma podstawowa: dąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
dąsaj 12Forma podstawowa: dąsać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl
dąsał 12Forma podstawowa: dąsać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl
dąsam 11Forma podstawowa: dąsać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl
dąsów 14Forma podstawowa: dąs
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
dążąc 19Forma podstawowa: dążyć
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
dążeń 20Forma podstawowa: dążenie
Opis: wysiłek podejmowany w celu osiągnięcia czegoś, tendencja do czegoś.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
dążmy 16Forma podstawowa: dążyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
dążyć 20Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
dążył 17Forma podstawowa: dążyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
dbale 9Opis: tak, że ktoś o coś lub kogoś dba.
Forma fleksyjna: adv:pos
dbali 9Forma podstawowa: dbały
Opis: taki, który dba o kogoś lub coś.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
dbałą 14Forma podstawowa: dbały
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
dbamy 10Forma podstawowa: dbać
Opis: mieć kogoś ciągle na uwadze, pamiętać, dbać o czyjąś kondycję
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl
dbasz 8Forma podstawowa: dbać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl
dealu 9Forma podstawowa: deal
debel 9Opis: łódź wiosłowa dla dwóch osób.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
debet 9Opis: lewa strona konta księgowego.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
debla 9Forma podstawowa: debel
Opis: łódź wiosłowa dla dwóch osób.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3

Forma podstawowa: debl
Opis: mecz tenisa, pingponga, badmintona, w którym przeciwko sobie grają dwie pary zawodników.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
deble 9Forma podstawowa: debel
Opis: łódź wiosłowa dla dwóch osób.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: debl
Opis: mecz tenisa, pingponga, badmintona, w którym przeciwko sobie grają dwie pary zawodników.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
debli 9Forma podstawowa: debl
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
deblu 11Forma podstawowa: debel
Opis: łódź wiosłowa dla dwóch osób.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: debl
Opis: mecz tenisa, pingponga, badmintona, w którym przeciwko sobie grają dwie pary zawodników.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
debra 8Opis: forma ukształtowania powierzchni ziemi: wąska, płytka, V-kształtna dolina sucha o znacznym i niewyrównanym spadku.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
debro 8Forma podstawowa: debra
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
debry 9Forma podstawowa: debra
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
decha 9Opis: dziewczyna lub kobieta o bardzo małych piersiach.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
decho 9Forma podstawowa: decha
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dechy 10Forma podstawowa: decha
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
decka 8Forma podstawowa: deck
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
dedrą 11Forma podstawowa: dedra
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dedrę 11Forma podstawowa: dedra
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
deiks 7Forma podstawowa: deiksa
dejem 9Forma podstawowa: dej
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
dekle 8Forma podstawowa: dekiel
Opis: osłona felgi samochodowej.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
dekli 8Forma podstawowa: dekiel
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
deklu 10Forma podstawowa: dekiel
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
dekor 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
deków 11Forma podstawowa: deka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
dekuj 11Forma podstawowa: dekować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
delią 11Forma podstawowa: delia
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
delie 7Forma podstawowa: delia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
delię 11Forma podstawowa: delia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
delii 7Forma podstawowa: delia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
della 8Forma podstawowa: dell
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
delle 8Forma podstawowa: dell
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
deltą 12Forma podstawowa: delta
Opis: skrzydła samolotów naddźwiękowych i przydźwiękowych, ułożone w charakterystyczny kształt trójkąta równoramiennego (przypominający grecką literę Δ).
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
deltę 12Forma podstawowa: delta
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
delto 8Forma podstawowa: delta
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
demom 8Forma podstawowa: demo
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
demon 7Opis: osoba o niezwykłym talencie, sile, po prostu niezwykła.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
demos 7
denar 6Opis: w średniowieczu: jednostka monetarna w Europie.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
denga 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dengę 12Forma podstawowa: denga
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dengo 8Forma podstawowa: denga
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
denim 7Opis: ciemny, granatowy jeans.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
denko 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
denna 6Forma podstawowa: denny
Opis: związany z dnem zbiornika.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
denni 6Forma podstawowa: denny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
depcę 12Forma podstawowa: deptać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
depną 11Forma podstawowa: depnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl
depnę 11Forma podstawowa: depnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl
depot 8
derce 7Forma podstawowa: derka
Opis: lichy koc, służący jako prowizoryczne okrycie (najczęściej w czasie snu).
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
derek 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma podstawowa: derka
Opis: lichy koc, służący jako prowizoryczne okrycie (najczęściej w czasie snu).
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dereń 12Opis: Cornus – rodzaj ozdobnych krzewów z rodziny dereniowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
derik 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
derka 7Forma podstawowa: derek
Opis: lichy koc, służący jako prowizoryczne okrycie (najczęściej w czasie snu).
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Forma podstawowa: derkać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
derką 11Forma podstawowa: derka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
derki 7Forma podstawowa: derka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
dermą 11Forma podstawowa: derma
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
derom 7Forma podstawowa: dera
Opis: duża, gruba derka.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
desce 7Forma podstawowa: deska
Opis: tablica, na której zawieszony jest kosz do koszykówki.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
deseń 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
desie 6Forma podstawowa: desa
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
deska 7Opis: tablica, na której zawieszony jest kosz do koszykówki.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
deską 11Forma podstawowa: deska
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
deskę 11Forma podstawowa: deska
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
deski 7Forma podstawowa: deska
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma podstawowa: deska
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
detto 8
dewiz 6Forma podstawowa: dewizy
Opis: tylko w l.mn.: według polskiego prawa są to papiery wartościowe i inne dokumenty pełniące funkcję środka płatniczego, wystawione w walutach obcych.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
dewot 7Opis: pogardliwie o osobie nadmiernie eksponującej swoją pobożność.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
dezel 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
dębem 13Forma podstawowa: dąb
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2 subst:sg:inst:m3

Forma podstawowa: dąb
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3

Forma podstawowa: dębe
Opis: Dębe - wieś.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2
dębią 16Forma podstawowa: dębić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
dębić 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
dębie 12Forma podstawowa: dąb
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
dębię 16Forma podstawowa: dębić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
dębin 12Forma podstawowa: dębiny
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
dębmy 14Forma podstawowa: dębić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
dębom 13Forma podstawowa: dąb
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2 subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: dąb
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
dębów 16Forma podstawowa: dąb
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:m3
dębże 16Forma podstawowa: dębić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
dęcia 11Forma podstawowa: dąć
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
dęciu 13Forma podstawowa: dąć
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
dęder 11Forma podstawowa: dędera
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dędze 11Forma podstawowa: dęga
Opis: sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
dęłam 13Forma podstawowa: dąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
dętce 12Forma podstawowa: dętka
Opis: komora z elastycznego materiału, wypełniona gazem (najczęściej powietrzem) tłoczonym poprzez wentyl, element ogumienia pojazdów.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
dętej 13Forma podstawowa: dęty
Opis: zbyt poważny, pompatyczny, świadczący o czyimś nadęciu, sztywności.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
dętek 12Forma podstawowa: dętka
Opis: komora z elastycznego materiału, wypełniona gazem (najczęściej powietrzem) tłoczonym poprzez wentyl, element ogumienia pojazdów.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dętką 16Forma podstawowa: dętka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dętkę 16Forma podstawowa: dętka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dharm 9Forma podstawowa: dharma
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dhoti 9
diacy 8Forma podstawowa: diak
Opis: odmiana tyrystora, dwukierunkowy półprzewodnikowy element wyzwalający, składający się z dwóch połączonych antyrównolegle (równolegle i przeciwsobnie) dynistorów.
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
diada 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
diadę 11Forma podstawowa: diada
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
diado 7Forma podstawowa: diada
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
diady 8Forma podstawowa: diada
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
dialu 9Forma podstawowa: dial
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
diany 7Forma podstawowa: diana
Opis: koczkodan diana, Cercopithecus diana – ssak z rodziny makakowatych, żyje w wilgotnych, starych lasach tropikalnych Afryki Zachodniej (Sierra Leone, Ghana).
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
diasa 6Forma podstawowa: dias
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
diasi 6Forma podstawowa: dias
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
dicta 8Forma podstawowa: dictum
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2
dienu 8Forma podstawowa: dien
Opis: organiczny związek chemiczny, węglowodór nienasycony, w którym występują dwa wiązania podwójne między atomami węgla.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
dieny 7Forma podstawowa: dien
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
dierą 10Forma podstawowa: diera
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dierę 10Forma podstawowa: diera
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
diero 6Forma podstawowa: diera
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
diery 7Forma podstawowa: diera
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
dieta 7Opis: restrykcyjna forma odżywiania.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dikce 8Forma podstawowa: dikka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
dikką 12Forma podstawowa: dikka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dikki 8Forma podstawowa: dikka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
dikko 8Forma podstawowa: dikka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dildu 10Forma podstawowa: dildo
diler 7Opis: sprzedawca, dystrybutor narkowyków.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
dilów 11Forma podstawowa: dil
dimem 8Forma podstawowa: dim
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
dimer 7Opis: najprostszy oligomer, który składa się tylko z dwóch merów.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dinar 6Opis: nazwa waluty w wielu krajach, głównie arabskich.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
diner 6
dingo 8Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:dat:m2 subst:pl:gen:m2 subst:pl:inst:m2 subst:pl:loc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2 subst:sg:acc:m2 subst:sg:dat:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:inst:m2 subst:sg:loc:m2 subst:sg:nom:m2 subst:sg:voc:m2
dinka 7
diodą 11Forma podstawowa: dioda
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
diodo 7Forma podstawowa: dioda
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dioli 7Forma podstawowa: diol
Opis: alkohol zawierający dwie grupy hydroksylowe.
diorą 10Forma podstawowa: diora
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
diorę 10Forma podstawowa: diora
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dipem 8Forma podstawowa: dip
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
dipie 7Forma podstawowa: dip
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
dipol 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dipom 8Forma podstawowa: dip
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
dipów 11Forma podstawowa: dip
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
direk 7Forma podstawowa: dirka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dirge 8
dirka 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dirkę 11Forma podstawowa: dirka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dirko 7Forma podstawowa: dirka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
diruj 10Forma podstawowa: dirować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
disko 7
dissu 8Forma podstawowa: diss
disuj 10Forma podstawowa: disować
ditem 8Forma podstawowa: dit
Opis: jednostka informacji.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
ditom 8Forma podstawowa: dit
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
ditto 8
diucy 10Forma podstawowa: diuk
Opis: osoba nosząca francuski tytuł arystokratyczny najwyższej klasy.
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
diuka 9Forma podstawowa: diuk
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
diuki 9Forma podstawowa: diuk
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
diuku 11Forma podstawowa: diuk
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
diuna 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
diuno 8Forma podstawowa: diuna
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
diwem 7Forma podstawowa: diw
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
diwie 6Forma podstawowa: diwa
Opis: gwiazda aktorstwa lub tańca.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
diwów 10Forma podstawowa: diw
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
długą 16Forma podstawowa: długi
Opis: taki, który ma pewną określoną długość.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
długi 12Forma podstawowa: dług
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
długu 14Forma podstawowa: dług
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
dłuto 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
dłutu 13Forma podstawowa: dłuto
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
dłużą 18Forma podstawowa: dłużyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
dmące 12Forma podstawowa: dąć
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
dmący 13Forma podstawowa: dąć
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
dmuch 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dnach 9Forma podstawowa: dna
Opis: choroba charakteryzująca się nawracającymi epizodami ostrego zapalenia stawów – zaczerwienionego, tkliwego, gorącego obrzęku stawu.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
dnami 7Forma podstawowa: dna
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f

Forma podstawowa: dno
Opis: pogardliwie: kompletny ignorant, zero, stosowane także w odniesieniu do osoby zgniłej moralnie.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
dnawą 10Forma podstawowa: dnawy
Opis: związany z dną, dotyczący dny.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
dnieć 11Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
dniem 7Forma podstawowa: dzień
Opis: określony termin, data
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
dniom 7Forma podstawowa: dzień
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
dobić 13Forma podstawowa: dobicie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
dobie 8Forma podstawowa: doba
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
dobił 10Forma podstawowa: dobić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
dobok 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dobra 8Opis: waluta Wysp Świętego Tomasza i Książęcej.
Forma fleksyjna: qub subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3

Forma podstawowa: dobro
Opis: dobroć - cecha osoby, która kieruje się w postępowaniu życzliwością i łagodnością.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
dobrą 12Forma podstawowa: dobra
Opis: waluta Wysp Świętego Tomasza i Książęcej.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:inst:f
dobre 8Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
dobro 8Opis: dobroć - cecha osoby, która kieruje się w postępowaniu życzliwością i łagodnością.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
dobru 10Forma podstawowa: dobro
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
dobry 9Opis: właściwy, ten, co trzeba, taki, jak trzeba.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m3 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m3
dobyć 14Forma podstawowa: dobycie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
dobył 11Forma podstawowa: dobyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
doceń 13Forma podstawowa: docenić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
docuć 14Forma podstawowa: docucić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dodać 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dodam 8Forma podstawowa: dodać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
dodań 13Forma podstawowa: dodanie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
doduś 13Forma podstawowa: dodusić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dogną 12Forma podstawowa: dogiąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
dognę 12Forma podstawowa: dogiąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
dogol 9Forma podstawowa: dogolić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dogów 12Forma podstawowa: dog
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
dogra 8Forma podstawowa: dograć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
doili 7Forma podstawowa: doić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
doiło 8Forma podstawowa: doić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
doiną 10Forma podstawowa: doina
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
doisz 6Forma podstawowa: doić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
doiwo 6Opis: udój, dojenie.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
dojdą 13Forma podstawowa: dojść
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl
dojdę 13Forma podstawowa: dojść
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl
dojeb 10Forma podstawowa: dojebać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
dojem 9Forma podstawowa: dojeść
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: dój
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
dojęć 17Forma podstawowa: dojąć
dojmą 13Forma podstawowa: dojąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl
dojmę 13Forma podstawowa: dojąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl
dojna 8Forma podstawowa: dojny
Opis: taki, który daje mleko, o samicy zwierząt hodowlanych.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
dojne 8Forma podstawowa: dojny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
dojni 8Forma podstawowa: dojny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
dojów 12Forma podstawowa: dój
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
dojść 17Forma podstawowa: dojście
Opis: droga.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2

Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
dokąd 12Forma fleksyjna: adv
doker 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
dokuj 11Forma podstawowa: dokować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: dokuć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dokuł 11Forma podstawowa: dokuć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
dolać 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dolał 9Forma podstawowa: dolać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
dolań 13Forma podstawowa: dolać
dolar 7Opis: bardzo rozpowszechniona nazwa waluty funkcjonującej w wielu krajach.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
dolby 10Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
dolca 8Forma podstawowa: dolec
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
doleć 12Forma podstawowa: dolecieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
doleż 11Forma podstawowa: doleżeć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dolin 7Forma podstawowa: dolina
Opis: w gwarze złodziejskiej kieszeń.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dolly 9
dolną 11Forma podstawowa: dolny
Opis: minimalny, najmniejszy z dopuszczalnych.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
dolne 7Forma podstawowa: dolny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
dolni 7Forma podstawowa: dolny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
dolot 8Opis: manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragmentlotu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dołaź 16Forma podstawowa: dołazić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf.perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
dołek 9Opis: małe wgłębienie w ciele.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dołem 9Forma podstawowa: dół
Opis: coś, co jest niżej położone.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2 subst:sg:inst:m3
dołki 9Forma podstawowa: dołek
Opis: małe wgłębienie w ciele.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
dołom 9Forma podstawowa: doły
Opis: biedni ludzie.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
dołów 12Forma podstawowa: dołowić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: doły
Opis: biedni ludzie.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
domek 8Opis: rodzaj ciasta przygotowywanego na zimno z herbatników i masy (głównie serowej, np. z serka homogenizowanego) oraz dodatków (polewy, cukierków do ozdoby itp.), który przypomina kształetm domek - jest
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma podstawowa: domka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
domem 8Forma podstawowa: dom
Opis: ród, rodzina, dynastia, szczególnie wtedy, gdy rodzina jest wpływowa, zamożna lub utytułowana, także kiedy mowa o panieńskim nazwisku kobiety.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
domin 7Forma podstawowa: domina
Opis: kobieta lubiąca dominować nad swoim partnerem w pożyciu seksualnym.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
domki 8Forma podstawowa: domek
Opis: rodzaj ciasta przygotowywanego na zimno z herbatników i masy (głównie serowej, np. z serka homogenizowanego) oraz dodatków (polewy, cukierków do ozdoby itp.), który przypomina kształetm domek - jest
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: domek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
domów 11Forma podstawowa: domówić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
domra 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
domrą 11Forma podstawowa: domrzeć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl
domrę 11Forma podstawowa: domrzeć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl
domyć 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
donat 7Forma podstawowa: donata
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
donga 8Forma podstawowa: dong
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
dongu 10Forma podstawowa: dong
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
donic 7Forma podstawowa: donica
Opis: duża doniczka - naczynie do hodowania roślin.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
donie 6Forma podstawowa: don
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1

Forma podstawowa: donia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
donna 6Opis: żartobliwie o młodej pannie, dziewczęciu.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
donnę 10Forma podstawowa: donna
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
donno 6Forma podstawowa: donna
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
donom 7Forma podstawowa: don
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
donor 6Opis: cząsteczka, pojedynczy atom lub jon, który dostarcza elektron, proton, grupę funkcyjną lub określony jon innym cząsteczkom w trakcie reakcji chemicznej.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
donoś 10Forma podstawowa: donosić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
donów 10Forma podstawowa: don
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
donuć 13Forma podstawowa: donucić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dopał 9
dopis 7Opis: to, co zostało dopisane, dodana adnotacja.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dopną 11Forma podstawowa: dopiąć
Opis: osiągnąć coś, o co się starało.
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
dopnę 11Forma podstawowa: dopiąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
dorny 7Forma podstawowa: dorn
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
dorwą 10Forma podstawowa: dorwać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
doryć 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
doryj 9Forma podstawowa: doryć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dorył 9Forma podstawowa: doryć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
dosra 6Forma podstawowa: dosrać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl
dosuń 14Forma podstawowa: dosunąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dosyć 12Forma fleksyjna: pred qub
doślę 15Forma podstawowa: dosłać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
dotli 8Forma podstawowa: dotlić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl verb:fin:sg:ter:perf:refl
dotną 11Forma podstawowa: dociąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
dotnę 11Forma podstawowa: dociąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
dotuj 11Forma podstawowa: dotować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
doucz 9Forma podstawowa: douczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
doulą 13Forma podstawowa: doula
doulę 13Forma podstawowa: doula
doulo 9Forma podstawowa: doula
dowal 7Forma podstawowa: dowalić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
doważ 10Forma podstawowa: doważyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dowie 6Forma podstawowa: dow
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
dowoź 14Forma podstawowa: dowozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
dowóz 10Opis: czynność dowiezienia lub dowożenia towaru w jakieś miejsce.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dozie 6Forma podstawowa: doza
Opis: przen. porcja, pewna ilość (np. dodatek, domieszka) czegoś.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
dozna 6Forma podstawowa: doznać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
dozór 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dozuj 10Forma podstawowa: dozować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
dożąć 19Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dożną 14Forma podstawowa: dożąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
dożrę 14Forma podstawowa: dożreć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
dożuć 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dożyc 12Forma podstawowa: dożyca
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dożyj 13Forma podstawowa: dożyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dożył 13Forma podstawowa: dożyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
dójek 13Forma podstawowa: dójka
Opis: kobieta, która doi krowy.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dójka 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dójkę 17Forma podstawowa: dójka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dójki 13Forma podstawowa: dójka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
dójże 16Forma podstawowa: doić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
drabi 8Forma podstawowa: drabie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
draby 9Forma podstawowa: drab
Opis: żołnierz, szeregowy piechoty w wojsku polskim XV i XVI wieku.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
drace 7Forma podstawowa: draka
Opis: konflikt.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
draft 11Opis: sposób wybierania nowych graczy do lig zawodowych, najczęściej spośród młodych zawodników, rozpoczynających karierę profesjonalną.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
draga 8Forma podstawowa: drag
Opis: urządzenie połowowe, rodzaj włoka bez skrzydeł, używane do dennych połowów morskich.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
dragą 12Forma podstawowa: draga
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dragi 8Forma podstawowa: drag
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2

Forma podstawowa: draga
Opis: urządzenie połowowe, rodzaj włoka bez skrzydeł, używane do dennych połowów morskich.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
drajw 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
draką 11Forma podstawowa: draka
Opis: konflikt.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
draki 7Forma podstawowa: draka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
drała 8Forma fleksyjna: interj
drama 7Forma podstawowa: dram
Opis: w metrologii: jednostka masy, 1/16 uncji lub 1,771 g.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
dramą 11Forma podstawowa: drama
Opis: metoda edukacyjna - rodzaj teatru, odgrywanie ról.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
drani 6Forma podstawowa: drań
Opis: łajdak, człowiek podły, nikczemnik.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
dratw 7Forma podstawowa: dratwa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
drażą 14Forma podstawowa: draża
Opis: okrągły, drobny cukierek z nadzieniem.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
draże 10Forma podstawowa: draża
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
draży 11Forma podstawowa: draża
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
drącą 15Forma podstawowa: drzeć
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
drąga 12Forma podstawowa: drąg
Opis: długi, szeroki, mocny i zazwyczaj ciężki pręt.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
drągi 12Forma podstawowa: drąg
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
drągu 14Forma podstawowa: drąg
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
drążą 18Forma podstawowa: drążyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
drąży 15Forma podstawowa: drążyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
dread 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
dreda 7Forma podstawowa: dred
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
dredy 8Forma podstawowa: dred
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
drenu 8Forma podstawowa: dren
Opis: przewód hydrotechniczny, ułożony zwykle pod powierzchnią ziemi, odprowadzający nadmiar wód gruntowych z jakiegoś terenu i zabezpieczający przed szkodliwym działaniem filtracji, która powoduje zmiany
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
dreny 7Forma podstawowa: dren
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
dresy 7Forma podstawowa: dres
Opis: członek subkultury młodzieżowej ubrany na co dzień w dres.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
dręcz 11Forma podstawowa: dręczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
drgać 13Opis: ulegać wstrząsom
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
drgam 9Forma podstawowa: drgać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
drink 7Opis: napój, często alkoholowy, który jest podawany w specyficznej formie w barach, klubach, restauracjach itp. (uwaga, nazwy drinków często są chrematonimami).
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
drobi 8Forma podstawowa: drobić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
droga 8Opis: wszelki szlak komunikacyjny.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma podstawowa: drogi
Opis: taki, do którego ktoś żywi serdeczne uczucia, bliski komuś, ważny dla kogoś.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
drogi 8Forma podstawowa: droga
Opis: wszelki szlak komunikacyjny.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
drogo 8Forma podstawowa: droga
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: drogi
Opis: taki, do którego ktoś żywi serdeczne uczucia, bliski komuś, ważny dla kogoś.
Forma fleksyjna: adja

Opis: tak, że trzeba dużo zapłacić.
Forma fleksyjna: adv:pos
dronę 10Forma podstawowa: drona
drono 6Forma podstawowa: drona
dront 7Opis: wymarły ptak nielot, poszczególne gatunki tego ptaka obecnie klasyfikowane są w obrębie rodziny gołębiowatych (Columbidae), w podrodzinie owocożerów (Ptilinopodinae), dawniej ptak ten lokowany był w
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
drony 7Forma podstawowa: drona
dropi 7Forma podstawowa: drop
Opis: Macrolepiota procera (Scop.) Singer – gatunek grzyba należący do rodziny pieczarkowatych (Agaricaceae), dość pospolity na terenie całej Polski, gdzie występuje od lata do późnej jesieni, rosnąć na br
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
drops 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
drozd 7Opis: ptak, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w obrębie rodziny drozdowatych (Turdidae).
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
drożą 14Forma podstawowa: drożyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl
drożę 14Forma podstawowa: drożyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl
droży 11Forma podstawowa: drożyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl
druga 10Opis: godzina - czternasta.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f
drugą 14Forma podstawowa: druga
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:inst:f

Forma podstawowa: drugi
Opis: kolejny, niekoniecznie taki, który rzeczywiście następuje po pierwszym.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
drugi 10Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
drugu 12Forma podstawowa: drug
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
druha 10Forma podstawowa: druh
Opis: przyjaciel, kompan, towarzysz, osoba, z którą pozostaje się w bliskich stosunkach.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
druhu 12Forma podstawowa: druh
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
druhy 11Forma podstawowa: druh
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
druid 9Opis: w literaturze fantastycznej: czarownik wykorzystujący moc natury, przyrody.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
druta 9Forma podstawowa: drut
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3
drutu 11Forma podstawowa: drut
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
druty 10Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
druza 8Forma podstawowa: druz
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
druzą 12Forma podstawowa: druza
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
druzę 12Forma podstawowa: druza
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
drwić 11Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
drwię 10Forma podstawowa: drwić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
drwij 8Forma podstawowa: drwić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
drwił 8Forma podstawowa: drwić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
drwin 6Forma podstawowa: drwina
Opis: odzywka słowna, mająca na celu obrażenie kogoś lub czegoś, będąca wyrazem tego, że nie traktuje się kogoś lub czegoś poważnie.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dryga 9Forma podstawowa: drygać
Opis: rodzaj sieci rybackiej.
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
drygą 13Forma podstawowa: dryga
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
drygę 13Forma podstawowa: dryga
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
drygi 9Forma podstawowa: dryg
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
drygu 11Forma podstawowa: dryg
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
dryla 8Forma podstawowa: dryl
Opis: Mandrillus leucophaeus – gatunek małpy wąskonosej z rodziny makakowatych, blisko spokrewniony z mandrylem, od którego różni się głównie jednolitym ubarwieniem twarzy, zamieszkuje zalesione tereny w N
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
dryli 8Forma podstawowa: dryl
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:m3
drynd 8Forma podstawowa: drynda
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
drzeć 11Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
drzem 7Forma podstawowa: drzemać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
drzew 6Forma podstawowa: drzewo
Opis: graf, który jest acykliczny i spójny.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
drzon 6Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
drzwi 6Opis: przenośnie - dostęp do czegoś, możliwość osiągnięcia czegoś, na drodze do czego stoją jakieś przeszkody do pokonania.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p2 subst:pl:gen:p2 subst:pl:nom:p2 subst:pl:voc:p2
drżeń 16Forma podstawowa: drżenie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
drżyj 13Forma podstawowa: drżeć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
duale 9Forma podstawowa: dual
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
duali 9Forma podstawowa: dual
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
duant 9Opis: część cyklotronu, jedna z dwóch elektrod wnękowych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dubas 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dubel 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dubla 11Forma podstawowa: dubel
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
dublą 15Forma podstawowa: dubla
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
duble 11Forma podstawowa: dubla
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
dublo 11Forma podstawowa: dubla
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dubnu 12Forma podstawowa: dubn
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
dubny 11Forma podstawowa: dubn
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
dubów 14Forma podstawowa: duby
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
duchu 13Forma podstawowa: duch
Opis: rodzaj zjawy, często wyobrażenie umarłego wizytującego świat żywych.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
duchy 12Forma podstawowa: duch
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
ducie 9Forma podstawowa: duć
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:nonrefl
ducom 10Forma podstawowa: duce
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
duców 13Forma podstawowa: duce
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
dudce 10Forma podstawowa: dudka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
dudek 10Forma podstawowa: dudki
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
dudka 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
dudką 14Forma podstawowa: dudka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dudkę 14Forma podstawowa: dudka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
dudki 10Forma podstawowa: dudek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2

Forma podstawowa: dudka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma podstawowa: dudka
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
dudko 10Forma podstawowa: dudka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
dudku 12Forma podstawowa: dudek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1

Forma podstawowa: dudek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
dudlą 14Forma podstawowa: dudlić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
dudlę 14Forma podstawowa: dudlić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
dudli 10Forma podstawowa: dudlić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
dudni 9Forma podstawowa: dudnić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl

Forma podstawowa: dudnieć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
dudom 10Forma podstawowa: duda
Opis: artysta-muzyk grający na dudach.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
duetu 11Forma podstawowa: duet
Opis: utwór do wykonywania przez dwa instrumenty, rozpisany na dwa głosy (linie melodyczne).
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
duety 10Forma podstawowa: duet
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
dufać 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
dufaj 14Forma podstawowa: dufać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
dufam 13Forma podstawowa: dufać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
dufań 18Forma podstawowa: dufać
dufni 12Forma podstawowa: dufny
Opis: pewny siebie, pyszny, zadufany w sobie.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
dufny 13Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
dując 15Forma podstawowa: duć
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
dukać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
dukam 10Forma podstawowa: dukać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
dukat 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
dukla 10Opis: wąski, prostokątny szybik wykonany w celu zbadania lub poszukiwania złoża.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dukle 10Forma podstawowa: dukla
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
duklo 10Forma podstawowa: dukla
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dukną 13Forma podstawowa: duknąć
duknę 13Forma podstawowa: duknąć
duksy 10Forma podstawowa: dux
Opis: wódz armii rzymskiej.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
duktu 12Forma podstawowa: dukt
Opis: prosta droga w lesie powstała przez wycięcie drzew
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
dukty 11Forma podstawowa: dukt
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
duląc 14Forma podstawowa: dulić
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
dulcz 10Forma podstawowa: dulczeć
Opis: wykonywać jakąś czynność, jakieś zadanie z ogromnym wysiłkiem.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
dulek 10Forma podstawowa: dulka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
duleń 15Forma podstawowa: dulić
dulić 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
dulką 14Forma podstawowa: dulka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dulkę 14Forma podstawowa: dulka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dulko 10Forma podstawowa: dulka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dulże 13Forma podstawowa: dulić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
dułam 11Forma podstawowa: duć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:nonrefl
dułem 11Forma podstawowa: duć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:nonrefl
dumać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
dumam 10Forma podstawowa: dumać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
dumce 10Forma podstawowa: dumca
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: dumka
Opis: rodzaj wiersza.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
dumie 9Forma podstawowa: duma
Opis: gatunek epicko-liryczny w literaturze ukraińskiej.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
dumką 14Forma podstawowa: dumka
Opis: rodzaj wiersza.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dumkę 14Forma podstawowa: dumka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dumko 10Forma podstawowa: dumka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dumna 9Forma podstawowa: dumny
Opis: przenośnie: taki, który wygląda dostojnie.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
dumom 10Forma podstawowa: duma
Opis: gatunek epicko-liryczny w literaturze ukraińskiej.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
dunce 9Forma podstawowa: dunka
Opis: mieszkanka Danii, kobieta pochodzenia duńskiego.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
dunek 9Forma podstawowa: dunka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dunka 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dunkę 13Forma podstawowa: dunka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dunko 9Forma podstawowa: dunka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
duolą 13Forma podstawowa: duola
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
duole 9Forma podstawowa: duola
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
duolo 9Forma podstawowa: duola
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dupce 10Forma podstawowa: dupka
Opis: zdrobniale: dupa - tylna część ciała, u człowieka: z pośladkami, u zwierzęcia: tam, gdzie tylne łapy są przymocowane do tułowia.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
dupci 10Forma podstawowa: dupcia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
dupek 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma podstawowa: dupka
Opis: zdrobniale: dupa - tylna część ciała, u człowieka: z pośladkami, u zwierzęcia: tam, gdzie tylne łapy są przymocowane do tułowia.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dupka 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dupkę 14Forma podstawowa: dupka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dupki 10Forma podstawowa: dupek
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
dupko 10Forma podstawowa: dupka
Opis: zdrobniale: dupa - tylna część ciała, u człowieka: z pośladkami, u zwierzęcia: tam, gdzie tylne łapy są przymocowane do tułowia.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dupku 12Forma podstawowa: dupek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
dupla 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
duplę 14Forma podstawowa: dupla
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dupli 10Forma podstawowa: dupla
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
duplo 10Forma podstawowa: dupla
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dupna 9Forma podstawowa: dupny
Opis: w gwarze śląskiej: bardzo duży.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
dupną 13Forma podstawowa: dupnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: dupny
Opis: w gwarze śląskiej: bardzo duży.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
dupnę 13Forma podstawowa: dupnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
dupol 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
dupom 10Forma podstawowa: dupa
Opis: oferma, frajer.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
duran 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
durem 9Forma podstawowa: dur
Opis: jedna z tonacji w muzyce
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
dureń 14Opis: głupek, bałwan, idiota.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m2
durna 8Forma podstawowa: durny
Opis: zazwyczaj o człowieku: bardzo głupi - taki, którego sprawność intelektualna jest bardzo mała, niemądry.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
durne 8Forma podstawowa: durny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
durni 8Forma podstawowa: durny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
durno 8Opis: próżno, niepotrzebnie, bezcelowo, nie wiadomo po co.
Forma fleksyjna: adv:pos

Forma podstawowa: durny
Opis: zazwyczaj o człowieku: bardzo głupi - taki, którego sprawność intelektualna jest bardzo mała, niemądry.
Forma fleksyjna: adja
durny 9Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
durom 9Forma podstawowa: dur
Opis: jedna z tonacji w muzyce
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: durum
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
durra 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
durrę 12Forma podstawowa: durra
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
durro 8Forma podstawowa: durra
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
durry 9Forma podstawowa: durra
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
durum 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
duryt 10Opis: główny składnik durynu, odmiany węgla kamiennego.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
durzą 12Forma podstawowa: durzyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
durzę 12Forma podstawowa: durzyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
duser 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
duszą 12Forma podstawowa: dusza
Opis: osoba (lub grupa ludzi) odgrywająca główną, przewodnią rolę w jakimś przedsięwzięciu lub strukturze.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dusze 8Forma podstawowa: duha
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: dusz
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
duszę 12Forma podstawowa: dusza
Opis: osoba (lub grupa ludzi) odgrywająca główną, przewodnią rolę w jakimś przedsięwzięciu lub strukturze.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dutek 10Forma podstawowa: dutka
Opis: używana niegdyś nazwa piszczałki, fujarki.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dutem 10Forma podstawowa: duto
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
dutki 10Forma podstawowa: dutka
Opis: używana niegdyś nazwa piszczałki, fujarki.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
dutom 10Forma podstawowa: duto
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
dwoił 8Forma podstawowa: dwoić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
dwoin 6Forma podstawowa: dwoina
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dwoje 8Forma podstawowa: dwa
Forma fleksyjna: num:pl:nom.acc.voc:n1.p1.p2:rec
dwoję 12Forma podstawowa: dwoić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
dwoma 7Forma podstawowa: dwa
Forma fleksyjna: num:pl:inst:m1.m2.m3.n2.f:congr
dwóch 13Forma podstawowa: dwa
Forma fleksyjna: num:pl:acc:m1:rec num:pl:gen.loc:m1.m2.m3.n2.f:congr num:pl:nom.voc:m1:rec
dwóją 16Forma podstawowa: dwója
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dwóję 16Forma podstawowa: dwója
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dybał 11Forma podstawowa: dybać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
dybek 10Forma podstawowa: dybki
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
dybią 13Forma podstawowa: dybać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
dybie 9Forma podstawowa: dybać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
dybki 10Forma podstawowa: dybek
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: dybka
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
dybli 10Forma podstawowa: dybel
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
dybmy 11Forma podstawowa: dybać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
dybom 10Forma podstawowa: dyba
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: dyby
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
dybów 13Forma podstawowa: dyba
Opis: Dybów - wieś.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1

Forma podstawowa: dybowo
Opis: Dybowo - wieś.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
dycha 10Opis: kwota, 10 jednostek.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dychę 14Forma podstawowa: dycha
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dycho 10Forma podstawowa: dycha
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dychu 12Forma podstawowa: dych
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
dychy 11Forma podstawowa: dycha
Opis: kwota, 10 jednostek.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
dygaj 11Forma podstawowa: dygać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
dygam 10Forma podstawowa: dygać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
dygań 15Forma podstawowa: dygać
dygot 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dygów 13Forma podstawowa: dygowo
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
dyguj 13Forma podstawowa: dygować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
dykta 9Opis: bardzo tani alkohol, spożywany przez osoby uzależnione, najczęściej skażony etanol.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dyktę 13Forma podstawowa: dykta
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dylom 9Forma podstawowa: dyl
Opis: długi i ciężki kloc, najczęściej drewniany, służący do podtrzymywania, mocowania.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
dylów 12Forma podstawowa: dyl
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
dymać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
dymaj 10Forma podstawowa: dymać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
dymał 10Forma podstawowa: dymać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
dymań 14Forma podstawowa: dymać
dymce 9Forma podstawowa: dymka
Opis: tkanina bawełniana, konopna lub lniana w splocie atłasowym, jednobarwna lub w pasy.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
dymek 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
dymem 9Forma podstawowa: dym
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
dymią 12Forma podstawowa: dymić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
dymię 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
dymką 13Forma podstawowa: dymka
Opis: tkanina bawełniana, konopna lub lniana w splocie atłasowym, jednobarwna lub w pasy.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dymki 9Forma podstawowa: dymek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: dymka
Opis: tkanina bawełniana, konopna lub lniana w splocie atłasowym, jednobarwna lub w pasy.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
dymku 11Forma podstawowa: dymek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: dymek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
dymmy 10Forma podstawowa: dymić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
dymna 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f
dymne 8Forma podstawowa: dymny
Opis: taki, który pod względem aromatu przywodzi na myśl dym.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
dymni 8Forma podstawowa: dymny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
dymno 8Forma podstawowa: dymny
Forma fleksyjna: adja
dymom 9Forma podstawowa: dym
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
dymów 12Forma podstawowa: dymówa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dymże 12Forma podstawowa: dymić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
dynam 8Forma podstawowa: dynamo
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
dynda 8Forma podstawowa: dyndać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
dynia 7Opis: Cucurbita – rodzaj roślin jednorocznych z rodziny dyniowatych obejmujący około 20 gatunków.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dynie 7Forma podstawowa: dyn
Opis: jednostka siły, pochodna w układzie miar CGS, jest to siła nadająca ciału o masie 1 grama przyspieszenie równe 1 cm/s².
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: dyna
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
dynię 11Forma podstawowa: dynia
Opis: Cucurbita – rodzaj roślin jednorocznych z rodziny dyniowatych obejmujący około 20 gatunków.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dynio 7Forma podstawowa: dynia
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dynks 8Opis: wihajster, który stanowi sprytne rozwiązanie techniczne.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dynod 8Forma podstawowa: dynoda
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dyrdy 9Forma podstawowa: dyrda
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1

Forma fleksyjna: burk interj
dyrze 7Forma podstawowa: dyra
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
dysek 8Forma podstawowa: dyska
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dyska 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dyskę 12Forma podstawowa: dyska
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dyski 8Forma podstawowa: dysk
Opis: struktura kręgosłupa występująca między trzonami kręgów i zbudowana z jądra miażdżystego (gęste galaretowate wypełnienie) otoczonego pierścieniem włóknistym.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: dyska
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
dysko 8Forma podstawowa: dyska
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dysku 10Forma podstawowa: dysk
Opis: struktura kręgosłupa występująca między trzonami kręgów i zbudowana z jądra miażdżystego (gęste galaretowate wypełnienie) otoczonego pierścieniem włóknistym.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
dysza 7Opis: rura o zmiennym przekroju wewnętrznym, używana do kontroli prędkości, koncentracji lub kształtu płynu, który wypływa z dyszy.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dyszą 11Forma podstawowa: dyszeć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
dyszę 11Forma podstawowa: dysza
Opis: rura o zmiennym przekroju wewnętrznym, używana do kontroli prędkości, koncentracji lub kształtu płynu, który wypływa z dyszy.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dytek 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dytki 9Forma podstawowa: dytek
Opis: o pieniądzach.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: dytko
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
dywan 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dywiz 7Opis: łącznik, dzielnik, tiret - drukarski znak graficzny, krótka pozioma kreska umieszczona ponad podstawową linią pisma, służy do oznaczenia łączenia wyrazów złożonych, nazw podwójnych lub przeniesienia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dyzie 7Forma podstawowa: dyź
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
dyzma 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
dyzmą 12Forma podstawowa: dyzma
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
dyzmy 9Forma podstawowa: dyzma
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
dyżur 13Opis: wypełnianie obowiązków służbowych według określonych zasad i w określonym czasie.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dzeta 7Opis: szósta litera alfabetu greckiego, w greckim systemie liczbowym oznacza liczbę 7.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dzetę 11Forma podstawowa: dzeta
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dziab 8Forma podstawowa: dziabać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
dział 8Forma podstawowa: dziać
Opis: osoby pracujące w danej jednostce organizacyjnej.
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: działo
Opis: broń palna kalibru co najmniej 20 mm.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
dziam 7Forma podstawowa: dziamać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
dziar 6Forma podstawowa: dziara
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dzidą 11Forma podstawowa: dzida
Opis: najgorsza ocena w szkole (zazwyczaj jedynka).
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dzidę 11Forma podstawowa: dzida
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1

Forma podstawowa: dzida
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dzidź 15Forma podstawowa: dzidzia
Opis: niemowlę, małe dziecko.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dziel 7Forma podstawowa: dzielić
Opis: liczyć, wyznaczać iloraz dwóch liczb.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
dzień 12Forma podstawowa: dzienia
Opis: określony termin, data
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma podstawowa: dzienie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:f subst:sg:nom:m3
dzika 7Forma podstawowa: dzik
Opis: Sus scrofa – gatunek dużego lądowego ssaka łożyskowego z rzędu parzystokopytnych, jedyny przedstawiciel dziko żyjących świniowatych w Europie, przodek świni domowej.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma podstawowa: dziki
Opis: człowiek dziki, niecywilizowany.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
dziki 7Forma podstawowa: dzik
Opis: Sus scrofa – gatunek dużego lądowego ssaka łożyskowego z rzędu parzystokopytnych, jedyny przedstawiciel dziko żyjących świniowatych w Europie, przodek świni domowej.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Opis: człowiek dziki, niecywilizowany.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1
dziko 7Forma podstawowa: dziki
Forma fleksyjna: adja
dziku 9Forma podstawowa: dzik
Opis: Sus scrofa – gatunek dużego lądowego ssaka łożyskowego z rzędu parzystokopytnych, jedyny przedstawiciel dziko żyjących świniowatych w Europie, przodek świni domowej.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
dziób 12Opis: ustnik instrumentów dętych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dziur 8Forma podstawowa: dziura
Opis: otwór w zębie powstały wskutek próchnicy.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dziwa 6Opis: rozpustnica.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma podstawowa: dziwy
Opis: dziwny, nietypowy.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
dziwi 6Forma podstawowa: dziwy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
dziwo 6Forma podstawowa: dziwa
Opis: rozpustnica.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f

Opis: coś dziwacznego, zdumiewającego.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2

Forma podstawowa: dziwy
Opis: dziwny, nietypowy.
Forma fleksyjna: adja
dziwu 8Forma podstawowa: dziw
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3

Forma podstawowa: dziwo
Opis: coś dziwacznego, zdumiewającego.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
dziwy 7Forma podstawowa: dziwa
Opis: rozpustnica.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
dzwon 6Forma podstawowa: dzwono
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
dzwoń 12Forma podstawowa: dzwonić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
dźgaj 18Forma podstawowa: dźgać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
dźgał 18Forma podstawowa: dźgać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
dźgań 22Forma podstawowa: dźgać
dźgną 20Forma podstawowa: dźgnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
dźgnę 20Forma podstawowa: dźgnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
dźwig 16Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dżagą 16Forma podstawowa: dżaga
Opis: bardzo atrakcyjna kobieta lub dziewczyna, która ubiera się wyzywająco i jest obiektem pożądania.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dżagi 12Forma podstawowa: dżaga
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
dżami 11
dżazu 12Forma podstawowa: dżaz
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
dżazy 11Forma podstawowa: dżaz
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
dżdża 15Opis: drobny deszcz.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dżdżą 19Forma podstawowa: dżdżyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
dżdże 15Forma podstawowa: deszcz
Opis: nagromadzenie czegoś, fizycznego lub nie, co spada na kogoś (w sensie materialnym lub nie).
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
dżdżę 19Forma podstawowa: dżdża
Opis: drobny deszcz.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dżdżo 15Forma podstawowa: dżdża
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dżemu 13Forma podstawowa: dżem
Opis: porcja dżemu, przetworu owocowego sporządzanego z całych owoców lub ich części, określona ilość dżemu, zazwyczaj słoik.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
dżemy 12Forma podstawowa: dżem
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
dżezu 12Forma podstawowa: dżez
Opis: żartobliwe określenie pewnej dowolności, improwizowania, wymyślania w muzyce niedżezowej.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
dżezy 11Forma podstawowa: dżez
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
dżina 10Forma podstawowa: dżin
Opis: duch rodzący się z ognia bez dymu, element mitycznych wierzeń Arabii.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m1 subst:sg:gen:m2
dżiną 14Forma podstawowa: dżina
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
dżins 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dżinu 12Forma podstawowa: dżin
Opis: duch rodzący się z ognia bez dymu, element mitycznych wierzeń Arabii.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
dżipy 12Forma podstawowa: dżip
Opis: określenie samochodu terenowego niezależnie od jego producenta.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
dżula 13Forma podstawowa: dżul
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
dżumą 17Forma podstawowa: dżuma
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dżynu 13Forma podstawowa: dżyn
Opis: holenderski rodzaj wódki jałowcowej.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
dżyny 12Forma podstawowa: dżyn
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Wyrazy na literę d o długości 6

daboja 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
daboje 11Forma podstawowa: daboja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
dacanu 10Forma podstawowa: dacan
dachem 11Forma podstawowa: dach
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
dachom 11Forma podstawowa: dach
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: dacha
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
dachuj 14Forma podstawowa: dachować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf.perf:nonrefl
dacron 8Opis: syntetycze poliestrowe włókno używane np. do produkcji tkanin.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dafnie 11Forma podstawowa: dafnia
Opis: Daphnia – rodzaj słodkowodnych stawonogów zaliczanych do grupy wioślarek.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
dafnię 15Forma podstawowa: dafnia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dafnio 11Forma podstawowa: dafnia
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dagach 12Forma podstawowa: daga
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
dagami 10Forma podstawowa: daga
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
dagoba 11Opis: typ budowli sakralnej, rodzaj monumentalnego relikwiarza buddyjskiego występujący na Cejlonie.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dagobą 15Forma podstawowa: dagoba
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dagobo 11Forma podstawowa: dagoba
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dagoby 12Forma podstawowa: dagoba
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
dainie 7Forma podstawowa: daina
Opis: litewska pieśń ludowa, inaczej daina.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
dainom 8Forma podstawowa: daina
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
dająca 14Forma podstawowa: dawać
Opis: udzielać czegoś, np. błogosławieństwa, odpowiedzi, pozwolenia, powodować, że w czyimś życiu zajdzie jakaś zmiana, stanie się on odbiorcą jakichś czynności, procesów.
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
dające 14Forma podstawowa: dawać
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
dający 15Forma podstawowa: dawać
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
dajcie 10Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
dajemy 11Forma podstawowa: dawać
Opis: udzielać czegoś, np. błogosławieństwa, odpowiedzi, pozwolenia, powodować, że w czyimś życiu zajdzie jakaś zmiana, stanie się on odbiorcą jakichś czynności, procesów.
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
dajesz 9Forma podstawowa: dawać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
dajmyż 15Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
dajnie 9Forma podstawowa: dajna
Opis: litewska pieśń ludowa.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
dakkom 10Forma podstawowa: dakka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
dakota 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:nom:m1
dakotą 13Forma podstawowa: dakota
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f

Forma podstawowa: dakota
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f subst:sg:inst:m1
dakotę 13Forma podstawowa: dakota
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:acc:m1
dakoto 9Forma podstawowa: dakota
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: dakota
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f subst:sg:voc:m1
dakoty 10Forma podstawowa: dakota
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
dalach 11Forma podstawowa: dal
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
dalami 9Forma podstawowa: dal
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
dalbom 11Forma podstawowa: dalba
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
dalece 9Forma fleksyjna: adv
dalecy 10Forma podstawowa: daleki
Opis: taki, który różni się znacznie od czegoś innego, taki, który nie jest tym czymś, nie jest taki sam, podobny.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
daleką 13Forma podstawowa: daleki
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
daliby 11Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
daliom 9Forma podstawowa: dalia
Opis: ogólna nazwa małych ryb szczupakokształtnych z rodziny muławkowatych (Umbridae) należących do rodzaju Dallia.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
dalszą 12Forma podstawowa: daleki
Opis: taki, który różni się znacznie od czegoś innego, taki, który nie jest tym czymś, nie jest taki sam, podobny.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:com adj:sg:inst:f:com
dalsze 8Forma podstawowa: daleki
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:com adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:com adj:sg:acc:n1.n2:com adj:sg:nom.voc:n1.n2:com
dalton 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
dałaby 12Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
dałbyś 16Forma podstawowa: dać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:sec:perf:refl.nonrefl
damami 9Forma podstawowa: dama
Opis: figura w kartach do gry.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
damarą 12Forma podstawowa: damara
Opis: agatis, soplica, Agathis – rodzaj drzew nagonasiennych z rodziny araukariowatych obejmujący 22 gatunki, występują one na obszarze od południowej części Półwyspu Indochińskiego i Filipin po północno-w
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
damarę 12Forma podstawowa: damara
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
damaro 8Forma podstawowa: damara
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
damary 9Forma podstawowa: damara
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
damesą 12Forma podstawowa: damesa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dameso 8Forma podstawowa: damesa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
damkom 10Forma podstawowa: damek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
damnem 9Forma podstawowa: damno
damnom 9Forma podstawowa: damno
damska 9Forma podstawowa: damski
Opis: żeński, dotyczący kobiet(y), przenaczony dla kobiet, składający się z kobiet.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
damską 13Forma podstawowa: damski
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
damula 11Opis: ironicznie o kobiecie, która stara się być damą (pozuje na damę).
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
damule 11Forma podstawowa: damula
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
damulo 11Forma podstawowa: damula
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
damusi 10Forma podstawowa: damusia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
danach 10Forma podstawowa: dan
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1

Forma podstawowa: dan
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
danami 8Forma podstawowa: dan
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1

Forma podstawowa: dana
Opis: w buddyzmie - dar, ofriara, jałmużna, może być materialna, duchowa lub polegać na zapewnieniu człowiekowi, duchowi lub zwierzęciu poczucia bezpieczeństwa, ukojenia.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
danego 9Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m1.m2:perf:aff ppas:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:perf:aff

Forma podstawowa: dany
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
daniel 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2

Forma podstawowa: daniela
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
daniem 8Forma podstawowa: danie
Opis: część posiłku, dania są podawane kolejno, składają się na nie konkretne potrawy.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
daniną 11Forma podstawowa: danina
Opis: podatek, świadczenie na rzecz państwa.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
daniom 8Forma podstawowa: dania
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f

Forma podstawowa: danie
Opis: część posiłku, dania są podawane kolejno, składają się na nie konkretne potrawy.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
dankom 9Forma podstawowa: danek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: dank
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
danowi 7Forma podstawowa: dan
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
danych 11Forma podstawowa: dany
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
danymi 9Forma podstawowa: dany
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
darach 10Forma podstawowa: dar
Opis: "w sensie niematerialnym, np. ""dar życia""."
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
darcie 8Forma podstawowa: dart
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
dardom 9Forma podstawowa: darda
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
darłam 10Forma podstawowa: drzeć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
darnie 7Forma podstawowa: darń
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
dartej 10Forma podstawowa: drzeć
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff
dartem 9Forma podstawowa: dart
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
daruma 10Opis: przedstawiciel ryb z rodziny głowaczowatych (Cottidae).
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
darumą 14Forma podstawowa: daruma
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
darumę 14Forma podstawowa: daruma
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
darumy 11Forma podstawowa: daruma
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
darzeń 13Forma podstawowa: darzyć
darzmy 9Forma podstawowa: darzyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
darzył 10Forma podstawowa: darzyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
dasein 7
dastan 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
daszeń 13Forma podstawowa: daszyć
daszki 8Forma podstawowa: daszek
Opis: część konstrukcyjna kaskowatych hełmów (począwszy od trackich) w postaci ochrony czoła i oczu, nitowana poziomo lub pod kątem do dolnej, przedniej krawędzi dzwonu.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
daszyć 13
daszył 10Forma podstawowa: daszyć
datami 9Forma podstawowa: data
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f

Forma podstawowa: data
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
datiwu 10Forma podstawowa: datiwus
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
datków 13Forma podstawowa: datek
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
datkuj 13Forma podstawowa: datkować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
datowa 8Forma podstawowa: datowy
Opis: taki, który związany jest z datą, dotyczy daty.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
datową 12Forma podstawowa: datowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
datowi 8Forma podstawowa: datowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
daturą 14Forma podstawowa: datura
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
daturo 10Forma podstawowa: datura
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dawali 8Forma podstawowa: dawać
Opis: udzielać czegoś, np. błogosławieństwa, odpowiedzi, pozwolenia, powodować, że w czyimś życiu zajdzie jakaś zmiana, stanie się on odbiorcą jakichś czynności, procesów.
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
dawały 10Forma podstawowa: dawać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
dawana 7Forma podstawowa: dawać
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
dawców 12Forma podstawowa: dawiec
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
dawkom 9Forma podstawowa: dawka
Opis: przen. porcja, pewna ilość (np. dodatek, domieszka) czegoś.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
dawkuj 12Forma podstawowa: dawkować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
dawnym 9Forma podstawowa: dawny
Opis: taki jak wcześniej.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
dawszy 8Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Forma fleksyjna: pant:perf:refl.nonrefl
dąbkom 15Forma podstawowa: dąbek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: dąbek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: dąbki
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
dąbków 18Forma podstawowa: dąbek
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
dąbrów 17Forma podstawowa: dąbr
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3

Forma podstawowa: dąbrowa
Opis: las dębowy.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dąbscy 15Forma podstawowa: dąbski
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
dąbska 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f
dąbską 18Forma podstawowa: dąbska
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:inst:f
dąłbyś 20Forma podstawowa: dąć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
dąsach 14Forma podstawowa: dąs
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
dąsali 12Forma podstawowa: dąsać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl
dąsała 13Forma podstawowa: dąsać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl
dąsami 12Forma podstawowa: dąsy
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p3
dąsasz 11Forma podstawowa: dąsać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl
dążąca 20Forma podstawowa: dążyć
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:nonrefl
dążącą 24Forma podstawowa: dążyć
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:nonrefl
dążące 20Forma podstawowa: dążyć
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:nonrefl
dążmyż 21Forma podstawowa: dążyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
dążono 15Forma podstawowa: dążyć
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl
dążyli 17Forma podstawowa: dążyć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
dążyły 19Forma podstawowa: dążyć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
dążymy 18Forma podstawowa: dążyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl
dbajmy 13Forma podstawowa: dbać
Opis: mieć kogoś ciągle na uwadze, pamiętać, dbać o czyjąś kondycję
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
dbalsi 10Forma podstawowa: dbalszy
dbałam 12Forma podstawowa: dbać
Opis: mieć kogoś ciągle na uwadze, pamiętać, dbać o czyjąś kondycję
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:nonrefl
dbałby 14Forma podstawowa: dbać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
dbałej 13Forma podstawowa: dbały
Opis: taki, który dba o kogoś lub coś.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
dbałem 12Forma podstawowa: dbać
Opis: mieć kogoś ciągle na uwadze, pamiętać, dbać o czyjąś kondycję
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:nonrefl
dbałeś 15Forma podstawowa: dbać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:nonrefl
dbałym 13Forma podstawowa: dbały
Opis: taki, który dba o kogoś lub coś.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
dbania 9Forma podstawowa: dbać
Opis: mieć kogoś ciągle na uwadze, pamiętać, dbać o czyjąś kondycję
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:nonrefl

Forma podstawowa: dbanie
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
dbanie 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
dbaniu 11Forma podstawowa: dbać
Opis: mieć kogoś ciągle na uwadze, pamiętać, dbać o czyjąś kondycję
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:nonrefl

Forma podstawowa: dbanie
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
dealem 9Forma podstawowa: deal
dealom 9Forma podstawowa: deal
dealów 12Forma podstawowa: deal
debaja 11Forma podstawowa: debaj
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
debaje 11Forma podstawowa: debaj
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
debatę 14Forma podstawowa: debata
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
debilu 12Forma podstawowa: debil
Opis: obraźliwe określenie kogoś głupiego.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
debitu 12Forma podstawowa: debit
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
deblom 11Forma podstawowa: debel
Opis: łódź wiosłowa dla dwóch osób.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2 subst:pl:dat:m3
deblów 14Forma podstawowa: debel
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:m3
debrom 10Forma podstawowa: debra
Opis: forma ukształtowania powierzchni ziemi: wąska, płytka, V-kształtna dolina sucha o znacznym i niewyrównanym spadku.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
debrza 9Opis: wąska, płytka, V-kształtna dolina sucha o znacznym i niewyrównanym spadku.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma podstawowa: debrze
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
debrzą 13Forma podstawowa: debrza
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
debrze 9Forma podstawowa: debra
Opis: forma ukształtowania powierzchni ziemi: wąska, płytka, V-kształtna dolina sucha o znacznym i niewyrównanym spadku.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: debrza
Opis: wąska, płytka, V-kształtna dolina sucha o znacznym i niewyrównanym spadku.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
debrzę 13Forma podstawowa: debrza
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
debrzo 9Forma podstawowa: debrza
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
debrzu 11Forma podstawowa: debrze
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
debrzy 10Forma podstawowa: debrza
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: debrze
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
decise 8
decków 13Forma podstawowa: deck
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
decora 8Forma podstawowa: decorum
Opis: odpowiedni wygląd stosowny do sytuacji.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2
decyla 10Forma podstawowa: decyl
decylu 12Forma podstawowa: decyl
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
decyma 10Opis: interwał złożony zawarty między dziesięcioma kolejnymi stopniami skali muzycznej.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
decymo 10Forma podstawowa: decyma
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
decymy 11Forma podstawowa: decyma
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
deczko 9Forma fleksyjna: adv subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
dedrze 8Forma podstawowa: dedra
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
defekt 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
defens 11Forma podstawowa: defensa
deiksą 12Forma podstawowa: deiksa
deiksę 12Forma podstawowa: deiksa
deikso 8Forma podstawowa: deiksa
deiksy 9Forma podstawowa: deiksa
deista 8Opis: człowiek, wyznający pogląd, że Bóg stworzył świat i do tego aktu się ograniczył (nie mając wpływu na teraźniejszość).
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
deiści 12Forma podstawowa: deista
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
dejami 10Forma podstawowa: dej
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
dejman 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
dejowi 9Forma podstawowa: dej
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1
dekadą 13Forma podstawowa: dekada
Opis: jednostka czasu oznaczająca najczęściej 10 lat.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dekale 9Forma podstawowa: dekal
Opis: papier nasączony związkami aluminium, ałunem i tragantem, na którym umieszczane są rysunki do przeniesienia na ceramikę.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
dekalu 11Forma podstawowa: dekal
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
dekiem 9Forma podstawowa: dek
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
deklem 10Forma podstawowa: dekiel
Opis: osłona felgi samochodowej.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
deklom 10Forma podstawowa: dekiel
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
deklów 13Forma podstawowa: dekiel
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
dekokt 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dekora 8Forma podstawowa: dekor
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3

Forma podstawowa: dekorum
Opis: zasada odpowiedniego dobrania poszczególnych elementów dzieła literackiego.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2
dekoru 10Forma podstawowa: dekor
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
dekory 9Forma podstawowa: dekor
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
dekową 12Forma podstawowa: dekowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
dekowe 8Forma podstawowa: dekowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
dekret 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
delbet 11Forma podstawowa: delbeta
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
delfin 12Opis: następca tronu w dawnej Francji.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m2

Forma podstawowa: delfina
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dellem 10Forma podstawowa: dell
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
dellom 10Forma podstawowa: dell
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
demach 11Forma podstawowa: demo
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
demami 9Forma podstawowa: demo
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
demony 9Forma podstawowa: demon
Opis: osoba o niezwykłym talencie, sile, po prostu niezwykła.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
denaci 8Forma podstawowa: denat
Opis: osoba zmarła gwałtownie z nienaturalnych przyczyn.
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
denary 8Forma podstawowa: denar
Opis: w średniowieczu: jednostka monetarna w Europie.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
denaty 9Forma podstawowa: denat
Opis: osoba zmarła gwałtownie z nienaturalnych przyczyn.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
dender 8Forma podstawowa: dendera
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dengom 10Forma podstawowa: denga
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
denimu 10Forma podstawowa: denim
Opis: ciemny, granatowy jeans.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
denkom 9Forma podstawowa: denko
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
dennej 9Forma podstawowa: denny
Opis: związany z dnem zbiornika.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
dennik 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
dentyn 9Forma podstawowa: dentyna
Opis: tkanka kostna otaczająca miazgę zębową, tworząca masę i szkielet zęba.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
depczą 13Forma podstawowa: deptać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
depcze 9Forma podstawowa: deptać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
depczę 13Forma podstawowa: deptać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
depnął 14Forma podstawowa: depnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
depnij 10Forma podstawowa: depnąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
deport 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
depotu 11Forma podstawowa: depot
deptać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
deptak 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
deptał 11Forma podstawowa: deptać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
deptań 15Forma podstawowa: deptać
derach 10Forma podstawowa: dera
Opis: duża, gruba derka.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
derbom 10Forma podstawowa: derby
Opis: wyścig z udziałem trzyletnich koni, odbywający się raz w roku.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
derbów 13Forma podstawowa: derby
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
derika 8Forma podstawowa: derik
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
derkać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
derkaj 10Forma podstawowa: derkać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
derkał 10Forma podstawowa: derkać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
derkam 9Forma podstawowa: derkać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
derkną 12Forma podstawowa: derknąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl
derknę 12Forma podstawowa: derknąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl
dermom 9Forma podstawowa: derma
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
derrik 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
derusa 9Forma podstawowa: derus
derusy 10Forma podstawowa: derus
derutę 14Forma podstawowa: deruta
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
deruto 10Forma podstawowa: deruta
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
deruty 11Forma podstawowa: deruta
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
desami 8Forma podstawowa: desa
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
deseru 9Forma podstawowa: deser
Opis: potrawa (najczęściej słodka) jadana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
desery 8Forma podstawowa: deser
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
deskom 9Forma podstawowa: deska
Opis: tablica, na której zawieszony jest kosz do koszykówki.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
desmin 8Opis: pospolity minerał z gromady krzemianów, zaliczany do grupy zeolitów.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
destrą 12Forma podstawowa: destra
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
destrę 12Forma podstawowa: destra
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
destry 9Forma podstawowa: destra
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
deszcz 8Opis: nagromadzenie czegoś, fizycznego lub nie, co spada na kogoś (w sensie materialnym lub nie).
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
detaks 9Forma podstawowa: detaksa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
detali 9Forma podstawowa: detal
Opis: drobna sprawa bez znaczenia.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
detalu 11Forma podstawowa: detal
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
detoks 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
deuter 10Opis: stabilny izotop wodoru zawierający jeden neutron i jeden proton.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
deuton 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dewiuj 11Forma podstawowa: dewiować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
dewizę 11Forma podstawowa: dewiza
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dewizo 7Forma podstawowa: dewiza
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dewoci 8Forma podstawowa: dewot
Opis: pogardliwie o osobie nadmiernie eksponującej swoją pobożność.
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
dewonu 9Forma podstawowa: dewon
Opis: formacja geologiczna z okresu dewonu.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
dewota 8Forma podstawowa: dewot
Opis: pogardliwie o osobie nadmiernie eksponującej swoją pobożność.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
dewoty 9Forma podstawowa: dewot
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
dezela 8Forma podstawowa: dezel
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
dezele 8Forma podstawowa: dezel
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
dezelu 10Forma podstawowa: dezel
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
dezetą 12Forma podstawowa: dezeta
Opis: bezpokładowy jacht mieczowy wiosłowo-żaglowy (dziesięciowiosłowy – stąd nazwa) o ożaglowaniu kecza gaflowego, kadłub drewniany lub z tworzywa sztucznego.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dezetę 12Forma podstawowa: dezeta
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dezety 9Forma podstawowa: dezeta
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
dębach 16Forma podstawowa: dęba
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
dębami 14Forma podstawowa: dąb
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2 subst:pl:inst:m3

Forma podstawowa: dąb
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3

Forma podstawowa: dęby
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p3
dębiąc 18Forma podstawowa: dębić
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl pcon:imperf:refl.nonrefl
dębieć 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
dębień 19Forma podstawowa: dębić
dębili 14Forma podstawowa: dębić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
dębiła 15Forma podstawowa: dębić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
dębiło 15Forma podstawowa: dębić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
dębiły 16Forma podstawowa: dębić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
dębimy 15Forma podstawowa: dębić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
dębina 13Opis: drewno dębowe.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dębinę 17Forma podstawowa: dębina
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dębiny 14Forma podstawowa: dębina
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
dębisz 13Forma podstawowa: dębić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
dębnik 14Opis: kora dębowa wykorzystywana w celu garbowania skóry.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dębowa 13Forma podstawowa: dębowo
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
dębowe 13Forma podstawowa: dębowy
Opis: podobny do drewna dębowego, imitujący jego wzór i kolor.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
dębowi 13Forma podstawowa: dąb
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2 subst:sg:dat:m3

Forma podstawowa: dąb
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3

Forma podstawowa: dębowy
Opis: podobny do drewna dębowego, imitujący jego wzór i kolor.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
dębscy 15Forma podstawowa: dębski
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1

Forma podstawowa: dębski
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
dębska 14Forma podstawowa: dębski
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
dębską 18Forma podstawowa: dębski
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
dębsko 14Forma fleksyjna: adv:pos
dęciak 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dęciem 13Forma podstawowa: dąć
Forma fleksyjna: ger:sg:inst:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
dędera 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dęderą 16Forma podstawowa: dędera
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dęderę 16Forma podstawowa: dędera
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dęłaby 16Forma podstawowa: dąć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
dęłoby 16Forma podstawowa: dąć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
dęłyby 17Forma podstawowa: dąć
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
dętego 14Forma podstawowa: dęty
Opis: zbyt poważny, pompatyczny, świadczący o czyimś nadęciu, sztywności.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
dętemu 15Forma podstawowa: dąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
dętych 16Forma podstawowa: dąć
Forma fleksyjna: ppas:pl:acc:m1.p1:imperf:aff ppas:pl:gen.loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff
dharma 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dharmą 14Forma podstawowa: dharma
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
diabla 10Forma podstawowa: diabli
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
diablą 14Forma podstawowa: diabli
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
diable 10Forma fleksyjna: adv:pos

Forma podstawowa: diabli
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
diablo 10Forma podstawowa: diabli
Forma fleksyjna: adja
diabła 11Forma podstawowa: diabeł
Opis: z podziwem o kimś bystrym, łebskim, sprytnym.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m1 subst:sg:gen:m2
diabły 12Forma podstawowa: diabeł
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
diadom 9Forma podstawowa: diada
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
diafor 11Forma podstawowa: diafora
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
diakon 8Opis: seminarzysta w Kościele kat. i prawosł., jednocześnie osoba, która osiągnęła pierwszy stopień w hierarchii święceń
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
diakop 9Forma podstawowa: diakopa
dialit 9
dialog 10Opis: utwór literacki składający się z wypowiedzi kilku osób, niebędący jednak dziełem dramatycznym.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dialom 9Forma podstawowa: dial
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
dialów 12Forma podstawowa: dial
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
diamid 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
diamin 8Forma podstawowa: diamina
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dianem 8Forma podstawowa: dian
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
dianie 7Forma podstawowa: dian
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
dianoi 7Forma podstawowa: dianoja
dianom 8Forma podstawowa: dian
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
dianów 11Forma podstawowa: dian
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
diaska 8Forma podstawowa: diasek
Opis: diabeł, współcześnie występuje tylko w potocznym frazeologizmie 'do diaska'.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
diasku 10Forma podstawowa: diasek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
diasom 8Forma podstawowa: dias
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
didżei 12Forma podstawowa: didżej
Opis: osoba, która zajmuje się wyborem i miskowaniem muzyki na żywo.
diecie 8Forma podstawowa: dieta
Opis: restrykcyjna forma odżywiania.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
diegez 9Forma podstawowa: diegeza
dienem 8Forma podstawowa: dien
Opis: organiczny związek chemiczny, węglowodór nienasycony, w którym występują dwa wiązania podwójne między atomami węgla.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
dienów 11Forma podstawowa: dien
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
dierez 7Forma podstawowa: diereza
Opis: cezura wypadająca na granicy stóp.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
diesel 8Opis: silnik Diesla.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
diesla 8Forma podstawowa: diesel
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
diesle 8Forma podstawowa: diesel
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: diesel
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
diesli 8Forma podstawowa: diesel
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
dieslu 10Forma podstawowa: diesel
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
dietkę 13Forma podstawowa: dietka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dietko 9Forma podstawowa: dietka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
digraf 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dikkom 10Forma podstawowa: dikka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
dilach 11Forma podstawowa: dil
dildom 10Forma podstawowa: dildo
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
dilera 8Forma podstawowa: diler
Opis: sprzedawca, dystrybutor narkowyków.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
dilmah 11
dilują 16Forma podstawowa: dilować
diluję 16Forma podstawowa: dilować
dimami 9Forma podstawowa: dim
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
dimera 8Forma podstawowa: dimer
Opis: najprostszy oligomer, który składa się tylko z dwóch merów.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
dimery 9Forma podstawowa: dimer
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
dinara 7Forma podstawowa: dinar
Opis: nazwa waluty w wielu krajach, głównie arabskich.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
dinary 8Forma podstawowa: dinar
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
dinera 7Forma podstawowa: diner
dinghy 12
dingue 11
dinksa 8Forma podstawowa: dinks
Opis: wihajster, który stanowi sprytne rozwiązanie techniczne.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
dinksu 10Forma podstawowa: dinks
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
dinner 7
diodek 9Forma podstawowa: diodka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
diodka 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
diodką 13Forma podstawowa: diodka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
diodki 9Forma podstawowa: diodka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
diodko 9Forma podstawowa: diodka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
diolem 9Forma podstawowa: diol
Opis: alkohol zawierający dwie grupy hydroksylowe.
diolom 9Forma podstawowa: diol
diolów 12Forma podstawowa: diol
dionin 7Forma podstawowa: dionina
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dioptr 9Forma podstawowa: dioptra
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
diorze 7Forma podstawowa: diora
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
dipola 9Forma podstawowa: dipol
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
dipoli 9Forma podstawowa: dipol
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
dipowi 8Forma podstawowa: dip
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
dipsja 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dipsje 10Forma podstawowa: dipsja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
dipsjo 10Forma podstawowa: dipsja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dipsyj 11Forma podstawowa: dipsja
dirham 10Opis: nazwa waluty w wielu krajach, głównie arabskich.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
dirkom 9Forma podstawowa: dirk
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: dirka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
dirków 12Forma podstawowa: dirk
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
dirtem 9Forma podstawowa: dirt
dirtów 12Forma podstawowa: dirt
diruję 15Forma podstawowa: dirować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
dissuj 11Forma podstawowa: dissować
disują 15Forma podstawowa: disować
disuję 15Forma podstawowa: disować
ditach 11Forma podstawowa: dit
Opis: jednostka informacji.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
ditami 9Forma podstawowa: dit
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
ditoks 9Forma podstawowa: ditox
ditowi 8Forma podstawowa: dit
Opis: jednostka informacji.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
diukom 11Forma podstawowa: diuk
Opis: osoba nosząca francuski tytuł arystokratyczny najwyższej klasy.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
diuków 14Forma podstawowa: diuk
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
diwach 10Forma podstawowa: diwa
Opis: gwiazda aktorstwa lub tańca.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
diwami 8Forma podstawowa: diw
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2
dizajn 9Opis: wzornictwo, dziedzina sztuki użytkowej zajmująca się projektowaniem wzorów, przedmiotów, pomieszczeń.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dizeza 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dizezą 11Forma podstawowa: dizeza
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dizezę 11Forma podstawowa: dizeza
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dizezo 7Forma podstawowa: dizeza
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dławca 10Forma podstawowa: dławiec
Opis: choroba bakteryjna krtani, której objawy to zwężenie się szpary głośni (obrzęk i nalot na strunach głosowych), stale nasilająca się duszność, głośny, szczekający kaszel, narastająca chrypka (zmieniaj
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
dławic 10Forma podstawowa: dławica
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dławię 13Forma podstawowa: dławić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
dławił 11Forma podstawowa: dławić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
dławmy 11Forma podstawowa: dławić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
dławna 9Forma podstawowa: dławny
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
dławne 9Forma podstawowa: dławny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
dławni 9Forma podstawowa: dławny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
dławże 13Forma podstawowa: dławić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
dłonią 13Forma podstawowa: dłoń
Opis: część górnej kończyny człowieka od nadgarstka po końce palców, ręka.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dłonic 10Forma podstawowa: dłonica
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dłonie 9Forma podstawowa: dłoń
Opis: część górnej kończyny człowieka od nadgarstka po końce palców, ręka.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
dłubak 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
dłubek 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
dłubka 14Forma podstawowa: dłubek
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
dłubki 14Forma podstawowa: dłubek
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
dłubże 17Forma podstawowa: dłubać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
dłucie 12Forma podstawowa: dłuto
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:n2
dłudzy 13Forma podstawowa: długi
Opis: taki, który ma pewną określoną długość.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
długim 14Forma podstawowa: długie
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
długów 17Forma podstawowa: dług
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
dłutak 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dłutka 13Forma podstawowa: dłutko
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
dłutku 15Forma podstawowa: dłutko
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
dłużąc 20Forma podstawowa: dłużyć
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl pcon:imperf:refl.nonrefl
dłużej 17Forma podstawowa: długo
Opis: przez długi czas.
Forma fleksyjna: adv:com
dłużna 15Forma podstawowa: dłużny
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
dłużni 15Forma podstawowa: dłużny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
dłużny 16Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
dłużsi 15Forma podstawowa: długi
Opis: taki, który ma pewną określoną długość.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:com
dłużyc 17Forma podstawowa: dłużyca
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dłużyć 21Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
dmącej 15Forma podstawowa: dąć
Forma fleksyjna: pact:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
dmiesz 8Forma podstawowa: dąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
dmijmy 12Forma podstawowa: dąć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
dmijże 14Forma podstawowa: dąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
dmuchy 14Forma podstawowa: dmuch
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
dnawym 9Forma podstawowa: dnawy
Opis: związany z dną, dotyczący dny.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
dniało 9Forma podstawowa: dnieć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
dnieje 9Forma podstawowa: dnieć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
dniowa 7Forma podstawowa: dniowy
Opis: taki, który trwa dzień.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
dniową 11Forma podstawowa: dniowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
dniowi 7Forma podstawowa: dniowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
dniowy 8Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
dniuje 11Forma podstawowa: dniować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
dobach 12Forma podstawowa: doba
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
dobami 10Forma podstawowa: doba
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
dobarw 9Forma podstawowa: dobarwić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
dobędą 18Forma podstawowa: dobyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
dobędę 18Forma podstawowa: dobyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
dobiją 15Forma podstawowa: dobić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
dobiję 15Forma podstawowa: dobić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
dobiła 11Forma podstawowa: dobić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
dobiły 12Forma podstawowa: dobić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
dobita 10Forma podstawowa: dobić
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
dobitą 14Forma podstawowa: dobić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
dobite 10Forma podstawowa: dobić
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff
dobnie 9Forma podstawowa: dobnia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
dobnię 13Forma podstawowa: dobnia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dobnio 9Forma podstawowa: dobnia
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dobodą 14Forma podstawowa: dobość
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: dobóść
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
doboka 10Forma podstawowa: dobok
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
doboru 11Forma podstawowa: dobór
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
dobory 10Forma podstawowa: dobór
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
dobowe 9Forma podstawowa: dobowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
dobowi 9Forma podstawowa: dobowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
dobowy 10Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
dobódł 16Forma podstawowa: dobość
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: dobóść
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
dobóść 22Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dobrał 11Forma podstawowa: dobrać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
dobrej 11Forma podstawowa: dobry
Opis: właściwy, ten, co trzeba, taki, jak trzeba.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
dobrem 10Forma podstawowa: dobro
Opis: dobroć - cecha osoby, która kieruje się w postępowaniu życzliwością i łagodnością.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
dobrną 13Forma podstawowa: dobrnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl
dobrnę 13Forma podstawowa: dobrnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl
dobrom 10Forma podstawowa: dobro
Opis: dobroć - cecha osoby, która kieruje się w postępowaniu życzliwością i łagodnością.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
dobrym 11Forma podstawowa: dobra
Opis: waluta Wysp Świętego Tomasza i Książęcej.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f

Forma podstawowa: dobre
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2

Forma podstawowa: dobre
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2

Forma podstawowa: dobry
Opis: właściwy, ten, co trzeba, taki, jak trzeba.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos subst:pl:dat:m1 subst:pl:dat:m3 subst:sg:inst:m1 subst:sg:inst:m3 subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:m3
dobyły 13Forma podstawowa: dobyć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
dobyte 11Forma podstawowa: dobyć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff
dobyty 12Forma podstawowa: dobyć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff
dobywa 10Forma podstawowa: dobywać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
doceni 8Forma podstawowa: docenić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
dochen 10Forma podstawowa: dochna
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dochód 15Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dociąć 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dociąż 16Forma podstawowa: dociążyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
docięć 17Forma podstawowa: dociąć
docina 8Forma podstawowa: docinać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
docisk 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
docuca 11Forma podstawowa: docucać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
docucą 15Forma podstawowa: docucić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
docuci 11Forma podstawowa: docucić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
doczep 9Forma podstawowa: doczepa
Opis: rodzaj wagonu.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dodała 10Forma podstawowa: dodać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
dodało 10Forma podstawowa: dodać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
dodamy 10Forma podstawowa: dodać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:perf:refl.nonrefl
dodani 8Forma podstawowa: dodać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff
dodany 9Forma podstawowa: dodać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff
dodarł 10Forma podstawowa: dodrzeć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
dodasz 8Forma podstawowa: dodać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dodrze 8Forma podstawowa: dodrzeć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
dodusi 10Forma podstawowa: dodusić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
dogasa 9Forma podstawowa: dogasać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
dogiął 15Forma podstawowa: dogiąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
dogięć 18Forma podstawowa: dogiąć
dogmat 11Opis: twierdzenie, pogląd, które powszechnie uważa się za oczywiste.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dognać 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dognaj 11Forma podstawowa: dognać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dognić 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
dognie 9Forma podstawowa: dogiąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
dognij 11Forma podstawowa: dognić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
dognił 11Forma podstawowa: dognić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
dogolą 14Forma podstawowa: dogolić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
dogoli 10Forma podstawowa: dogolić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
dogowi 9Forma podstawowa: dog
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2
dograł 11Forma podstawowa: dograć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
dogram 10Forma podstawowa: dograć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
doigra 9Forma podstawowa: doigrać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl
doiłby 12Forma podstawowa: doić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
doinom 8Forma podstawowa: doina
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
doiwom 8Forma podstawowa: doiwo
Opis: udój, dojenie.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
dojadą 14Forma podstawowa: dojechać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl
dojarń 15Forma podstawowa: dojarnia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dojącą 18Forma podstawowa: doić
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
dojące 14Forma podstawowa: doić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
dojedz 10Forma podstawowa: dojeść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dojedź 18Forma podstawowa: dojechać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
dojemy 11Forma podstawowa: dojeść
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:perf:refl.nonrefl
dojeni 9Forma podstawowa: doić
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
dojeść 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dojęli 14Forma podstawowa: dojąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:nonrefl
dojęła 15Forma podstawowa: dojąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:nonrefl
dojęły 16Forma podstawowa: dojąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:nonrefl
dojęto 14Forma podstawowa: dojąć
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:nonrefl
dojmie 10Forma podstawowa: dojąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl
dojnik 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dojnym 11Forma podstawowa: dojny
Opis: taki, który daje mleko, o samicy zwierząt hodowlanych.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
dojone 9Forma podstawowa: doić
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
dojono 9Forma podstawowa: doić
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
dojony 10Forma podstawowa: doić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
dokach 11Forma podstawowa: dok
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
dokami 9Forma podstawowa: dok
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
dokarm 9Forma podstawowa: dokarmić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dokart 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
dokażę 16Forma podstawowa: dokazać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl
dokądś 17Forma fleksyjna: adv
doketa 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
dokety 10Forma podstawowa: doketa
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
dokiem 9Forma podstawowa: dok
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
dokłam 11Forma podstawowa: dokłamać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dokoła 10Forma fleksyjna: adv prep:gen
dokona 8Forma podstawowa: dokonać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
dokosi 8Forma podstawowa: dokosić
dokowe 8Forma podstawowa: dokowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
dokraś 12Forma podstawowa: dokrasić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dokręt 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dokrój 14Forma podstawowa: dokroić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dokucz 11Forma podstawowa: dokuczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
dokują 16Forma podstawowa: dokować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: dokuć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
dokuje 12Forma podstawowa: dokuć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
dokuję 16Forma podstawowa: dokuć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
dokula 11Forma podstawowa: dokulać
dokuli 11Forma podstawowa: dokuć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
dokuła 12Forma podstawowa: dokuć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
dokuły 13Forma podstawowa: dokuć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
dokuta 11Forma podstawowa: dokuć
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
dokutą 15Forma podstawowa: dokuć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
dokute 11Forma podstawowa: dokuć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff
dokuto 11Forma podstawowa: dokuć
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl.nonrefl
dolali 9Forma podstawowa: dolać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
dolana 8Forma podstawowa: dolać
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
dolane 8Forma podstawowa: dolać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff
dolany 9Forma podstawowa: dolać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff
dolara 8Forma podstawowa: dolar
Opis: bardzo rozpowszechniona nazwa waluty funkcjonującej w wielu krajach.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
dolary 9Forma podstawowa: dolar
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
dolata 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma podstawowa: dolatać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
dolazł 10Forma podstawowa: doleźć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
dolców 13Forma podstawowa: dolec
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
dolecą 13Forma podstawowa: dolecieć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl
dolecz 9Forma podstawowa: doleczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
doleję 14Forma podstawowa: dolać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
doleli 9Forma podstawowa: dolać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
dolepi 9Forma podstawowa: dolepić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
dolezą 12Forma podstawowa: doleźć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl
doleźć 21Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
doleżą 16Forma podstawowa: doleżeć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
doleży 13Forma podstawowa: doleżeć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
doliną 12Forma podstawowa: dolina
Opis: w gwarze złodziejskiej kieszeń.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dolinę 12Forma podstawowa: dolina
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
doliny 9Forma podstawowa: dolina
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
dolman 9Opis: narodowy strój węgierski.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dolmen 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dolnej 10Forma podstawowa: dolny
Opis: minimalny, najmniejszy z dopuszczalnych.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
dolotu 11Forma podstawowa: dolot
Opis: manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragmentlotu.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
doloty 10Forma podstawowa: dolot
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
dolscy 10Forma podstawowa: dolski
Opis: związany z Dolskiem (Dolsk - miasto).
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
dolska 9Forma podstawowa: dolsk
Opis: miasto w województwie wielkopolskim, w powiecie śremskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Dolsk, nad jeziorem Dolskim Wielkim i Dolskim Małym.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
dolski 9Opis: związany z Dolskiem (Dolsk - miasto).
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
dolsko 9Forma podstawowa: dolski
Forma fleksyjna: adja

Forma fleksyjna: adv:pos
dolsku 11Forma podstawowa: dolski
Opis: związany z Dolskiem (Dolsk - miasto).
Forma fleksyjna: adjp
dołach 12Forma podstawowa: doły
Opis: biedni ludzie.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:p3

Forma podstawowa: dół
Opis: coś, co jest niżej położone.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2 subst:pl:loc:m3
dołami 10Forma podstawowa: dół
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2 subst:pl:inst:m3
dołman 10Opis: narodowy strój węgierski.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dołowe 9Forma podstawowa: dołowy
Opis: związany z dołem - złym nastrojem.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
dołowi 9Forma podstawowa: dół
Opis: coś, co jest niżej położone.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2 subst:sg:dat:m3
dołowy 10Opis: związany z dołem - złym nastrojem.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
dołożę 17Forma podstawowa: dołożyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
dołoży 14Forma podstawowa: dołożyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
dołuje 13Forma podstawowa: dołować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
domach 11Forma podstawowa: dom
Opis: ród, rodzina, dynastia, szczególnie wtedy, gdy rodzina jest wpływowa, zamożna lub utytułowana, także kiedy mowa o panieńskim nazwisku kobiety.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
domami 9Forma podstawowa: dom
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
domcia 9Forma podstawowa: domcio
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
domciu 11Forma podstawowa: domcio
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
domiar 8Opis: wynik dokładnego, szczegółowego pomiaru, stosowanego w naukach inżynierskich (m.in. geodezji).
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
domieć 13Forma podstawowa: domieść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
domina 8Opis: kobieta lubiąca dominować nad swoim partnerem w pożyciu seksualnym.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
domino 8Forma podstawowa: domina
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f

Opis: gra, w której używa się płytek, oznaczonych okresloną liczbą oczek, nazywanych kamieniami.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
dominu 10Forma podstawowa: domino
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
domkną 13Forma podstawowa: domknąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
domknę 13Forma podstawowa: domknąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
domkom 10Forma podstawowa: domek
Opis: rodzaj ciasta przygotowywanego na zimno z herbatników i masy (głównie serowej, np. z serka homogenizowanego) oraz dodatków (polewy, cukierków do ozdoby itp.), który przypomina kształetm domek - jest
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: domek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
domków 13Forma podstawowa: domek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1

Forma podstawowa: domek
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3

Forma podstawowa: domka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
domłóć 19Forma podstawowa: domłócić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
domocz 9Forma podstawowa: domoczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
domont 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
domowi 8Forma podstawowa: dom
Opis: ród, rodzina, dynastia, szczególnie wtedy, gdy rodzina jest wpływowa, zamożna lub utytułowana, także kiedy mowa o panieńskim nazwisku kobiety.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3

Forma podstawowa: domowy
Opis: taki, który odbywa się w domu, jest związany z życiem rodzinnym, z funkcjonowaniem domowników, np. spotkania domowe, obowiązki domowe.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
domowy 9Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
domrom 9Forma podstawowa: domra
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
domroź 16Forma podstawowa: domrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
domrze 8Forma podstawowa: domrzeć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl
domyci 10Forma podstawowa: domyć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff
domyją 15Forma podstawowa: domyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
domyje 11Forma podstawowa: domyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
domyję 15Forma podstawowa: domyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
domyli 10Forma podstawowa: domyć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
domyły 12Forma podstawowa: domyć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
domyśl 14Forma podstawowa: domyśleć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
domyta 10Forma podstawowa: domyć
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
domytą 14Forma podstawowa: domyć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
domyto 10Forma podstawowa: domyć
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl.nonrefl
domywa 9Forma podstawowa: domywać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
donald 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
donami 8Forma podstawowa: don
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
donata 8Forma podstawowa: donat
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
donaty 9Forma podstawowa: donata
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
dongów 13Forma podstawowa: dong
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
donica 8Opis: duża doniczka - naczynie do hodowania roślin.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
donico 8Forma podstawowa: donica
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
donicy 9Forma podstawowa: donica
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
donnie 7Forma podstawowa: donna
Opis: żartobliwie o młodej pannie, dziewczęciu.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
donora 7Forma podstawowa: donor
Opis: cząsteczka, pojedynczy atom lub jon, który dostarcza elektron, proton, grupę funkcyjną lub określony jon innym cząsteczkom w trakcie reakcji chemicznej.
donuca 10Forma podstawowa: donucać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
donucę 14Forma podstawowa: donucić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
dońska 14Forma podstawowa: doński
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
dońską 18Forma podstawowa: doński
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
dońsko 14Forma podstawowa: doński
Forma fleksyjna: adja

Forma fleksyjna: adv:pos
dońsku 16Forma podstawowa: doński
Forma fleksyjna: adjp
doorać 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
doorań 13Forma podstawowa: doorać
doorsi 7Forma podstawowa: doors
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
doorsy 8Forma podstawowa: doors
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
doorzę 11Forma podstawowa: doorać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
dopala 9Forma podstawowa: dopalać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
dopalą 13Forma podstawowa: dopalić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
dopale 9Forma podstawowa: dopał
dopali 9Forma podstawowa: dopalić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
dopału 12Forma podstawowa: dopał
doparć 13Forma podstawowa: doprzeć
dopasa 8Forma podstawowa: dopasać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
dopasę 12Forma podstawowa: dopaść
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
dopasł 10Forma podstawowa: dopaść
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
dopcha 11Forma podstawowa: dopchać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
dopiec 9Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dopije 10Forma podstawowa: dopić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
dopiła 10Forma podstawowa: dopić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
dopiły 11Forma podstawowa: dopić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
doping 10Opis: środki dopingujące, substancje nielegalnie przyjmowane przez sportowców celem zwiększenia możliwości organizmu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dopisz 8Forma podstawowa: dopisać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dopitą 13Forma podstawowa: dopić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
dopite 9Forma podstawowa: dopić
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff
dopleć 14Forma podstawowa: dopleść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dopłać 15Forma podstawowa: dopłacić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dopłat 11Forma podstawowa: dopłata
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dopływ 11Opis: docieranie czegoś w jakieś miejsce.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dopóki 13Forma fleksyjna: comp
dopraw 8Forma podstawowa: doprawić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dopraż 12Forma podstawowa: doprażyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dopuka 11Forma podstawowa: dopukać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
dopuść 19Forma podstawowa: dopuścić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
doradą 12Forma podstawowa: dorada
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dorado 8Forma podstawowa: dorada
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dorady 9Forma podstawowa: dorada
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
doradź 16Forma podstawowa: doradzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dornem 8Forma podstawowa: dorn
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
dornie 7Forma podstawowa: dorn
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: dorn
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
dornom 8Forma podstawowa: dorn
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: dorn
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
dornów 11Forma podstawowa: dorn
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
dorósł 13Forma podstawowa: dorosnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
doróść 20Forma podstawowa: dorosnąć
Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
dorsza 7Forma podstawowa: dorsz
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
dorsze 7Forma podstawowa: dorsz
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
dorwał 9Forma podstawowa: dorwać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
dorwie 7Forma podstawowa: dorwać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
doryje 10Forma podstawowa: doryć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
doryję 14Forma podstawowa: doryć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
doryli 9Forma podstawowa: doryć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
doryło 10Forma podstawowa: doryć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
doryta 9Forma podstawowa: doryć
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
doryte 9Forma podstawowa: doryć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff
doryto 9Forma podstawowa: doryć
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl.nonrefl
doryty 10Forma podstawowa: doryć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff
dorzną 11Forma podstawowa: dorznąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
dorzut 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dorżną 15Forma podstawowa: dorżnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
dosiad 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dosiał 9Forma podstawowa: dosiać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
dosiąż 15Forma podstawowa: dosiąc
dosiej 9Forma podstawowa: dosiać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dosiew 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
doskok 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dosłał 11Forma podstawowa: dosłać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
dosłań 15Forma podstawowa: dosłać
dosłuż 15Forma podstawowa: dosłużyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dosolę 12Forma podstawowa: dosolić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
dosoli 8Forma podstawowa: dosolić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
dospał 10Forma podstawowa: dospać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
dospań 14Forma podstawowa: dospać
dosram 8Forma podstawowa: dosrać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl
dosrań 13Forma podstawowa: dosrać
dostać 13Opis: stać się odbiorcą jakichś działań lub procesów.
Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl verb:inf:perf:refl.nonrefl
dostań 14Forma podstawowa: dostać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dostój 14Forma podstawowa: dostać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
dosuną 13Forma podstawowa: dosunąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
dosusz 9Forma podstawowa: dosuszyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dosuwy 10Forma podstawowa: dosuw
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
dosyca 9Forma podstawowa: dosycać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
dosycą 13Forma podstawowa: dosycić
dosycę 13Forma podstawowa: dosycić
dosyci 9Forma podstawowa: dosycić
dosyła 10Forma podstawowa: dosyłać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
dosytu 11Forma podstawowa: dosyt
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
dosyty 10Forma podstawowa: dosyt
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
doszła 9Forma podstawowa: dojść
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:nonrefl
doszło 9Forma podstawowa: dojść
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:nonrefl
doszył 10Forma podstawowa: doszyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
doślij 14Forma podstawowa: dosłać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dośnię 15Forma podstawowa: dośnić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl
dośnij 13Forma podstawowa: dośnić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
dośpią 16Forma podstawowa: dospać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
dośpię 16Forma podstawowa: dospać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
dotkną 13Forma podstawowa: dotknąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
dotleń 15Forma podstawowa: dotlenić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dotlił 11Forma podstawowa: dotlić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl
dotłuc 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dotopi 9Forma podstawowa: dotopić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
dotrać 13Forma podstawowa: dotracić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dotruł 12Forma podstawowa: dotruć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
dotrwa 8Forma podstawowa: dotrwać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl
dotucz 11Forma podstawowa: dotuczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dotują 16Forma podstawowa: dotować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
dotuję 16Forma podstawowa: dotować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
dotycz 10Forma podstawowa: dotyczeć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl

Forma podstawowa: dotyczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
dotyka 10Forma podstawowa: dotykać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
dotyku 12Forma podstawowa: dotyk
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
douczę 14Forma podstawowa: douczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
douczy 11Forma podstawowa: douczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
dowaga 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dowagą 13Forma podstawowa: dowaga
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dowago 9Forma podstawowa: dowaga
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dowalę 12Forma podstawowa: dowalić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
dowarz 7Forma podstawowa: dowarzyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
doważą 15Forma podstawowa: doważyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
doważy 12Forma podstawowa: doważyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
dowiąż 15Forma podstawowa: dowiązać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dowiem 8Forma podstawowa: dowiedzieć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl
dowieś 11Forma podstawowa: dowiesić
downom 8Forma podstawowa: down
Opis: głupek, idiota, ktoś o niskim poziomie intelektualnym.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
dowódź 20Forma podstawowa: dowodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
dozłoć 14Forma podstawowa: dozłocić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
doznać 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
doznaj 9Forma podstawowa: doznać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
doznań 13Forma podstawowa: doznanie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
dozoru 9Forma podstawowa: dozór
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
dozory 8Forma podstawowa: dozór
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
dozują 15Forma podstawowa: dozować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: dozuć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
dozuje 11Forma podstawowa: dozuć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
dozuję 15Forma podstawowa: dozować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: dozuć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
dozwól 12Forma podstawowa: dozwolić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
dożami 12Forma podstawowa: doża
Opis: tytuł przysługujący władcom (najwyższym urzędnikom) Republiki Weneckiej i Genui.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
dożera 11Forma podstawowa: dożerać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
dożęło 17Forma podstawowa: dożąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
dożęta 16Forma podstawowa: dożąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
dożętą 20Forma podstawowa: dożąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
dożęto 16Forma podstawowa: dożąć
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl.nonrefl
dożęty 17Forma podstawowa: dożąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff
dożryj 14Forma podstawowa: dożreć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dożuci 14Forma podstawowa: dożuć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff
dożuli 14Forma podstawowa: dożuć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
dożuła 15Forma podstawowa: dożuć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
dożuły 16Forma podstawowa: dożuć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
dożuwa 13Forma podstawowa: dożuwać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
dożyce 13Forma podstawowa: dożyca
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
dożyco 13Forma podstawowa: dożyca
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dożyją 18Forma podstawowa: dożyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
dożyję 18Forma podstawowa: dożyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
dożyna 12Forma podstawowa: dożynać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
dożyta 13Forma podstawowa: dożyć
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
dożytą 17Forma podstawowa: dożyć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
dożyto 13Forma podstawowa: dożyć
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl.nonrefl
dożyty 14Forma podstawowa: dożyć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff
dożywa 12Forma podstawowa: dożywać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
dójkom 15Forma podstawowa: dójka
Opis: kobieta, która doi krowy.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
drabce 10Forma podstawowa: drabka
Opis: kłonia bezrękojeściowa, złożona z siatkowatego worka zamocowanego rąbkiem na czworokątnej ramie.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
drabek 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma podstawowa: drabka
Opis: kłonia bezrękojeściowa, złożona z siatkowatego worka zamocowanego rąbkiem na czworokątnej ramie.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
drabie 9Forma podstawowa: drab
Opis: żołnierz, szeregowy piechoty w wojsku polskim XV i XVI wieku.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
drabin 9Forma podstawowa: drabina
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma podstawowa: drabiny
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
drabka 10Opis: kłonia bezrękojeściowa, złożona z siatkowatego worka zamocowanego rąbkiem na czworokątnej ramie.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
drabką 14Forma podstawowa: drabka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
drabko 10Forma podstawowa: drabka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
drabów 13Forma podstawowa: drab
Opis: żołnierz, szeregowy piechoty w wojsku polskim XV i XVI wieku.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
dracen 8Forma podstawowa: dracena
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
draftu 14Forma podstawowa: draft
Opis: sposób wybierania nowych graczy do lig zawodowych, najczęściej spośród młodych zawodników, rozpoczynających karierę profesjonalną.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
dragma 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dragmą 14Forma podstawowa: dragma
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dragmy 11Forma podstawowa: dragma
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
dragom 10Forma podstawowa: drag
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2

Forma podstawowa: draga
Opis: urządzenie połowowe, rodzaj włoka bez skrzydeł, używane do dennych połowów morskich.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
dragów 13Forma podstawowa: drag
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
draguj 13Forma podstawowa: dragować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
drajwu 11Forma podstawowa: drajw
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
drajwy 10Forma podstawowa: drajw
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
drałuj 13Forma podstawowa: drałować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
dramie 8Forma podstawowa: dram
Opis: w metrologii: jednostka masy, 1/16 uncji lub 1,771 g.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
dramom 9Forma podstawowa: dram
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2

Forma podstawowa: drama
Opis: metoda edukacyjna - rodzaj teatru, odgrywanie ról.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
drance 8Forma podstawowa: dranka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
dranek 8Forma podstawowa: dranka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
drania 7Forma podstawowa: drań
Opis: łajdak, człowiek podły, nikczemnik.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
dranic 8Forma podstawowa: dranica
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dranka 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dranką 12Forma podstawowa: dranka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
drankę 12Forma podstawowa: dranka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dranki 8Forma podstawowa: dranka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
drapać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
drapak 9Opis: typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
drapań 14Forma podstawowa: drapanie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
drapie 8Forma podstawowa: drapa
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
drapną 12Forma podstawowa: drapnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
drapuj 12Forma podstawowa: drapować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
drapże 12Forma podstawowa: drapać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
drasek 8Forma podstawowa: draska
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
draskę 12Forma podstawowa: draska
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dratwę 12Forma podstawowa: dratwa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dratwo 8Forma podstawowa: dratwa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
drażni 11Forma podstawowa: drażnić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
drącej 14Forma podstawowa: drzeć
Forma fleksyjna: pact:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
drącym 14Forma podstawowa: drzeć
Forma fleksyjna: pact:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
drągal 14Opis: w sposób zgrubiały lub ekspresywny o drągu
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
drągów 17Forma podstawowa: drąg
Opis: długi, szeroki, mocny i zazwyczaj ciężki pręt.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
drążąc 20Forma podstawowa: drążyć
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
drążek 16Opis: pałąk drewniany lub metalowy, mniejszy od drąga.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
drążel 16Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m2
drążeń 21Forma podstawowa: drążyć
drążki 16Forma podstawowa: drążek
Opis: pałąk drewniany lub metalowy, mniejszy od drąga.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: drążek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
drążku 18Forma podstawowa: drążek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: drążek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
drążla 16Forma podstawowa: drążel
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
drążni 15Forma podstawowa: drążnia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
drążyć 21Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
drążyn 16Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
dready 9Forma podstawowa: dread
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
drebel 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
drebla 10Forma podstawowa: drebel
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
drebli 10Forma podstawowa: drebel
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
dredku 11Forma podstawowa: dredek
dredom 9Forma podstawowa: dred
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
drenaż 11Opis: odprowadzanie treści płynnych (fizjologicznych lub patologicznych) z pewnych narządów lub obszarów ciała do innych lub częściej poza ciało chorego.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
drenem 8Forma podstawowa: dren
Opis: przewód hydrotechniczny, ułożony zwykle pod powierzchnią ziemi, odprowadzający nadmiar wód gruntowych z jakiegoś terenu i zabezpieczający przed szkodliwym działaniem filtracji, która powoduje zmiany
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
drenie 7Forma podstawowa: dren
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
drepce 9Forma podstawowa: dreptać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
drepcę 13Forma podstawowa: drepcić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl

Forma podstawowa: dreptać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
dresie 7Forma podstawowa: dres
Opis: członek subkultury młodzieżowej ubrany na co dzień w dres.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
dresów 11Forma podstawowa: dresy
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
drewek 8Forma podstawowa: drewko
Opis: kawałek drewna, zwykle przeznaczony na opał.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
drewko 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
drewku 10Forma podstawowa: drewko
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
drewno 7Forma podstawowa: drewny
Opis: zrobiony z drewna, drewniany.
Forma fleksyjna: adja
dręczą 16Forma podstawowa: dręczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
dręczy 13Forma podstawowa: dręczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
drętwę 16Forma podstawowa: drętwa
Opis: ogólna nazwa ryby morskiej z rodzaju Torpedo, charakteryzującej się tym, że między grzbietem i płetwami piersiowymi ma narządy wytwarzające napięcie elektryczne, służące do obrony lub do ranienia zdo
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
drętwi 12Forma podstawowa: drętwić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
drętwo 12Opis: w sposób spięty, skrępowany, świadczący o braku swobody.
Forma fleksyjna: adv:pos

Forma podstawowa: drętwy
Opis: o zachowaniu, świadczący o spięciu, skrępowaniu, nieswobodny.
Forma fleksyjna: adja
drgają 15Forma podstawowa: drgać
Opis: ulegać wstrząsom
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
drgało 11Forma podstawowa: drgać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
drgano 9Forma podstawowa: drgać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl
drgnął 15Forma podstawowa: drgnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
drgnij 11Forma podstawowa: drgnąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
driadą 12Forma podstawowa: driada
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
driadę 12Forma podstawowa: driada
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
driado 8Forma podstawowa: driada
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
drinka 8Forma podstawowa: drink
Opis: napój, często alkoholowy, który jest podawany w specyficznej formie w barach, klubach, restauracjach itp. (uwaga, nazwy drinków często są chrematonimami).
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
drobią 13Forma podstawowa: drobić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
drobin 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: drobina
Opis: mały kawałek czegoś.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
drobne 9Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
drobno 9Opis: tak, że coś ma niewielkie rozmiary.
Forma fleksyjna: adv:pos
droczą 12Forma podstawowa: droczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl
drogie 9Forma podstawowa: drogi
Opis: taki, do którego ktoś żywi serdeczne uczucia, bliski komuś, ważny dla kogoś.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
dromon 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dronem 8Forma podstawowa: dron
dronie 7Forma podstawowa: drona
dronów 11Forma podstawowa: dron
dropia 8Forma podstawowa: drop
Opis: Macrolepiota procera (Scop.) Singer – gatunek grzyba należący do rodziny pieczarkowatych (Agaricaceae), dość pospolity na terenie całej Polski, gdzie występuje od lata do późnej jesieni, rosnąć na br
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
dropom 9Forma podstawowa: dropy
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
dropsa 8Forma podstawowa: drops
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
dropsy 9Forma podstawowa: drops
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
drozda 8Forma podstawowa: drozd
Opis: ptak, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w obrębie rodziny drozdowatych (Turdidae).
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
drozdy 9Forma podstawowa: drozd
Opis: ptak, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w obrębie rodziny drozdowatych (Turdidae).
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2

Forma podstawowa: drozda
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
drożąc 16Forma podstawowa: drożyć
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl
drożeć 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
drożej 13Forma podstawowa: drogo
Opis: tak, że trzeba dużo zapłacić.
Forma fleksyjna: adv:com

Forma podstawowa: drożeć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
drożeń 17Forma podstawowa: drożeć
drożmy 13Forma podstawowa: drożyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl
drożną 15Forma podstawowa: drożny
Opis: taki, który umożliwia swobodny przepływ, o przewodzie w organizmie człowieka lub zwierzęcia.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
drożni 11Forma podstawowa: drożny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
drożny 12Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1
drożsi 11Forma podstawowa: drogi
Opis: taki, do którego ktoś żywi serdeczne uczucia, bliski komuś, ważny dla kogoś.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:com
drożże 15Forma podstawowa: drożyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl
dróbek 14Forma podstawowa: dróbka
Opis: wątróbka, żołądek, serce, skrzydełka i szyjki ptactwa domowego (drobiu), używane do przygotowania rosołu, potrawki, niektórych wędlin.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dróbka 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dróbką 18Forma podstawowa: dróbka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dróbkę 18Forma podstawowa: dróbka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dróbko 14Forma podstawowa: dróbka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dróbmy 15Forma podstawowa: drobić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
dróżce 16Forma podstawowa: dróżka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
dróżek 16Forma podstawowa: dróżka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dróżka 16Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dróżką 20Forma podstawowa: dróżka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dróżkę 20Forma podstawowa: dróżka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dróżko 16Forma podstawowa: dróżka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dróżże 19Forma podstawowa: drożyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl
drucie 10Forma podstawowa: drut
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
drucik 11Opis: cienki pręt.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
drudzy 11Forma podstawowa: drugi
Opis: kolejny, niekoniecznie taki, który rzeczywiście następuje po pierwszym.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
drugie 11Forma podstawowa: druga
Opis: godzina - czternasta.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f

Forma podstawowa: drugi
Opis: kolejny, niekoniecznie taki, który rzeczywiście następuje po pierwszym.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
drugim 12Forma podstawowa: druga
Opis: godzina - czternasta.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f

Forma podstawowa: drugi
Opis: kolejny, niekoniecznie taki, który rzeczywiście następuje po pierwszym.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos subst:pl:dat:m2 subst:pl:dat:m3 subst:sg:inst:m2 subst:sg:inst:m3 subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3

Forma podstawowa: drugie
Opis: drugie danie, potrawa podawana (zazwyczaj) po zupie.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2
drugów 15Forma podstawowa: drug
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
druhno 11Forma podstawowa: druhna
Opis: dziewczyna lub kobieta należąca do harcerstwa.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
druhny 12Forma podstawowa: druhna
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
druhom 12Forma podstawowa: druh
Opis: przyjaciel, kompan, towarzysz, osoba, z którą pozostaje się w bliskich stosunkach.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
druida 10Forma podstawowa: druid
Opis: w literaturze fantastycznej: czarownik wykorzystujący moc natury, przyrody.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
druidy 11Forma podstawowa: druid
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
drukom 11Forma podstawowa: druk
Opis: publikacja tekstu albo ilustracji w gazecie lub książce.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
drumlę 15Forma podstawowa: drumla
Opis: ludowy instrument muzyczny z grupy idiofonów szarpanych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
drumli 11Forma podstawowa: drumla
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
drumlo 11Forma podstawowa: drumla
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
druzem 10Forma podstawowa: druz
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
druzgę 15Forma podstawowa: druzga
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
druzgi 11Forma podstawowa: druzga
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
druzgo 11Forma podstawowa: druzga
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
druzie 9Forma podstawowa: druza
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
druzom 10Forma podstawowa: druz
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: druza
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
drużbą 19Forma podstawowa: drużba
Opis: przyjaźń.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
drużbę 19Forma podstawowa: drużba
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:acc:m1
drużbo 15Forma podstawowa: drużba
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: drużba
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f subst:sg:voc:m1
drużce 14Forma podstawowa: drużka
Opis: kobieta towrzysząca pannie młodej na ślubie.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
drużek 14Forma podstawowa: drużka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
drużki 14Forma podstawowa: drużka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
drużne 13Forma podstawowa: drużny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
drużni 13Forma podstawowa: drużny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
drwala 8Forma podstawowa: drwal
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
drwale 8Forma podstawowa: drwal
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
drwiąc 12Forma podstawowa: drwić
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
drwiła 9Forma podstawowa: drwić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl
drwiło 9Forma podstawowa: drwić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
drwimy 9Forma podstawowa: drwić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl
drwina 7Opis: odzywka słowna, mająca na celu obrażenie kogoś lub czegoś, będąca wyrazem tego, że nie traktuje się kogoś lub czegoś poważnie.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
drwiną 11Forma podstawowa: drwina
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
drwinę 11Forma podstawowa: drwina
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
drwino 7Forma podstawowa: drwina
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
drwiny 8Forma podstawowa: drwina
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
drwisz 7Forma podstawowa: drwić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl
dryfem 13Forma podstawowa: dryf
Opis: uporządkowany ruch ładunków wynikający z faktu przyłożenia pola elektrycznego.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
dryfów 16Forma podstawowa: dryf
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
dryfty 14Forma podstawowa: dryft
Opis: niestabilność parametrów urządzenia w czasie.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
drygać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
drygał 12Forma podstawowa: drygały
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
drygną 14Forma podstawowa: drygnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl
drygnę 14Forma podstawowa: drygnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl
drygom 11Forma podstawowa: dryg
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: dryga
Opis: rodzaj sieci rybackiej.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
drygów 14Forma podstawowa: dryg
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
drylem 10Forma podstawowa: dryl
Opis: Mandrillus leucophaeus – gatunek małpy wąskonosej z rodziny makakowatych, blisko spokrewniony z mandrylem, od którego różni się głównie jednolitym ubarwieniem twarzy, zamieszkuje zalesione tereny w N
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2 subst:sg:inst:m3
drynda 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dryndą 13Forma podstawowa: drynda
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dryndę 13Forma podstawowa: drynda
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1

Forma podstawowa: drynda
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dryndy 10Forma podstawowa: drynda
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
drzazg 9Forma podstawowa: drzazga
Opis: przenośnie: coś bolesnego, sprawiającego cierpienie.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
drzemy 9Forma podstawowa: drzeć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
drzewc 8Forma podstawowa: drzewce
Opis: drążek z drewna, trzon.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
drzewu 9Forma podstawowa: drzewo
Opis: graf, który jest acykliczny i spójny.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
drzonu 9Forma podstawowa: drzon
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
drzony 8Forma podstawowa: drzon
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
drzyma 9Forma podstawowa: drzym
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
drzymy 10Forma podstawowa: drzym
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
drżąca 16Forma podstawowa: drżeć
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:nonrefl
drżącą 20Forma podstawowa: drżeć
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:nonrefl
drżące 16Forma podstawowa: drżący
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
drżący 17Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos

Forma podstawowa: drżeć
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:nonrefl
dualis 10Opis: cecha gramatyczna wskazująca na dwa obiekty.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
dualom 11Forma podstawowa: dual
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
duanta 10Forma podstawowa: duant
Opis: część cyklotronu, jedna z dwóch elektrod wnękowych.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
dubach 14Forma podstawowa: duby
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:p3
dubami 12Forma podstawowa: duby
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p3
dubasy 12Forma podstawowa: dubas
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
dubiom 12Forma podstawowa: dubia
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
dubler 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
dublet 13Opis: zdobycie pierwszego miejsca przez dwóch zawodników z tego samego zespołu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dublom 13Forma podstawowa: dubla
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
dublon 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
dubnem 12Forma podstawowa: dubno
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
dubnie 11Forma podstawowa: dubn
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
dubnom 12Forma podstawowa: dubn
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: dubno
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
ducami 11Forma podstawowa: duce
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
duchem 13Forma podstawowa: duch
Opis: rodzaj zjawy, często wyobrażenie umarłego wizytującego świat żywych.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
duchna 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
duchną 16Forma podstawowa: duchnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
duchnę 16Forma podstawowa: duchnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
duchno 12Forma podstawowa: duchna
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
duchot 13Forma podstawowa: duchota
Opis: gorąco, brak powietrza do oddychania.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
duciem 11Forma podstawowa: duć
Forma fleksyjna: ger:sg:inst:n2:imperf:aff:nonrefl
duczce 11Forma podstawowa: duczka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
duczek 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma podstawowa: duczki
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
duczki 11Forma podstawowa: duczka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
duczko 11Forma podstawowa: duczka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dudach 13Forma podstawowa: duda
Opis: artysta-muzyk grający na dudach.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f subst:pl:loc:m1

Forma podstawowa: duda
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
dudami 11Forma podstawowa: duda
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f subst:pl:inst:m1

Forma podstawowa: dudy
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p3
dudarz 10Opis: artysta-muzyk grający na dudach.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
dudkom 12Forma podstawowa: dudek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: dudek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2

Forma podstawowa: dudka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: dudka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f

Forma podstawowa: dudki
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
dudków 15Forma podstawowa: dudek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1

Forma podstawowa: dudka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
dudleń 17Forma podstawowa: dudlić
dudlić 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
dudlij 13Forma podstawowa: dudlić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
dudnię 14Forma podstawowa: dudnić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl

Forma podstawowa: dudnieć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
dudnij 12Forma podstawowa: dudnić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl

Forma podstawowa: dudnieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
dudnił 12Forma podstawowa: dudnić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
dudzie 10Forma podstawowa: duda
Opis: artysta-muzyk grający na dudach.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
duecie 10Forma podstawowa: duet
Opis: utwór do wykonywania przez dwa instrumenty, rozpisany na dwa głosy (linie melodyczne).
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
duende 10
duetem 11Forma podstawowa: duet
Opis: utwór do wykonywania przez dwa instrumenty, rozpisany na dwa głosy (linie melodyczne).
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
duetom 11Forma podstawowa: duet
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
duetów 14Forma podstawowa: duet
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
dufali 14Forma podstawowa: dufać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
dufała 15Forma podstawowa: dufać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl
dufano 13Forma podstawowa: dufać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl
dufnej 15Forma podstawowa: dufny
Opis: pewny siebie, pyszny, zadufany w sobie.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
dufnie 13Opis: z pewnością siebie, z pychą.
Forma fleksyjna: adv:pos
duglas 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
duhach 14Forma podstawowa: duha
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
duhami 12Forma podstawowa: duha
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
dująca 16Forma podstawowa: duć
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:nonrefl
dujące 16Forma podstawowa: duć
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:nonrefl
dujący 17Forma podstawowa: duć
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:nonrefl
dujker 12Opis: nazwa niewielkiego ssaka z grupy gazel z rodziny krętorogich.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
dukają 16Forma podstawowa: dukać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
dukali 11Forma podstawowa: dukać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
dukała 12Forma podstawowa: dukać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
dukana 10Forma podstawowa: dukać
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
dukaną 14Forma podstawowa: dukać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
dukane 10Forma podstawowa: dukać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
dukani 10Forma podstawowa: dukać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
dukano 10Forma podstawowa: dukać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
dukasz 10Forma podstawowa: dukać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
dukata 11Forma podstawowa: dukat
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Forma podstawowa: dukat
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
dukaty 12Forma podstawowa: dukat
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2

Forma podstawowa: dukat
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
dukcie 11Forma podstawowa: dukt
Opis: prosta droga w lesie powstała przez wycięcie drzew
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
duklan 11Forma podstawowa: duklanin
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
duklom 12Forma podstawowa: dukla
Opis: wąski, prostokątny szybik wykonany w celu zbadania lub poszukiwania złoża.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
duknij 12Forma podstawowa: duknąć
duksie 10Forma podstawowa: dux
Opis: wódz armii rzymskiej.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
duksom 11Forma podstawowa: dux
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
duktem 12Forma podstawowa: dukt
Opis: prosta droga w lesie powstała przez wycięcie drzew
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
duktom 12Forma podstawowa: dukt
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
duląca 15Forma podstawowa: dulić
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
dulące 15Forma podstawowa: dulić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
dulący 16Forma podstawowa: dulić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
dulcie 11Forma podstawowa: dulić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
dulcyt 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dulczą 15Forma podstawowa: dulczeć
Opis: wykonywać jakąś czynność, jakieś zadanie z ogromnym wysiłkiem.
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl

Forma podstawowa: dulczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
dulczę 15Forma podstawowa: dulcza
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f

Forma podstawowa: dulczeć
Opis: wykonywać jakąś czynność, jakieś zadanie z ogromnym wysiłkiem.
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
dulczy 12Forma podstawowa: dulczeć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
duleni 10Forma podstawowa: dulić
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
dulili 11Forma podstawowa: dulić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
duliła 12Forma podstawowa: dulić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
duliło 12Forma podstawowa: dulić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
duliły 13Forma podstawowa: dulić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
dulimy 12Forma podstawowa: dulić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
dulmyż 16Forma podstawowa: dulić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
dulona 10Forma podstawowa: dulić
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
duloną 14Forma podstawowa: dulić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
dulono 10Forma podstawowa: dulić
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
dulony 11Forma podstawowa: dulić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
dułaby 14Forma podstawowa: duć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:ter:imperf:nonrefl
dułbym 15Forma podstawowa: duć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:nonrefl
dułbyś 18Forma podstawowa: duć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:nonrefl
dumach 13Forma podstawowa: duma
Opis: gatunek epicko-liryczny w literaturze ukraińskiej.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
dumali 11Forma podstawowa: dumać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
dumała 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
dumało 12Forma podstawowa: dumała
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
dumały 13Forma podstawowa: dumać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
dumami 11Forma podstawowa: duma
Opis: gatunek epicko-liryczny w literaturze ukraińskiej.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
dumano 10Forma podstawowa: dumać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl
dumasz 10Forma podstawowa: dumać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl
dunder 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dunitu 12Forma podstawowa: dunit
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
dunity 11Forma podstawowa: dunit
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
dunkom 11Forma podstawowa: dunka
Opis: mieszkanka Danii, kobieta pochodzenia duńskiego.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
dunstu 12Forma podstawowa: dunst
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
duńscy 17Forma podstawowa: duński
Opis: związany z Danią.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
duńsko 16Forma podstawowa: duński
Forma fleksyjna: adja

Forma fleksyjna: adv:pos
duopol 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dupcia 11Opis: zdrobniale: dupa - tylna część ciała, u człowieka: z pośladkami, u zwierzęcia: tam, gdzie tylne łapy są przymocowane do tułowia.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dupcią 15Forma podstawowa: dupcia
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dupcio 11Forma podstawowa: dupcia
dupczę 15Forma podstawowa: dupczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
dupków 15Forma podstawowa: dupek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
duplom 12Forma podstawowa: dupla
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
dupnąć 19Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dupnął 16Forma podstawowa: dupnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
dupnie 10Forma podstawowa: dupnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
dupnij 12Forma podstawowa: dupnąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dupola 11Forma podstawowa: dupol
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
dupska 11Forma podstawowa: dupsko
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
dupsku 13Forma podstawowa: dupsko
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
durach 12Forma podstawowa: dur
Opis: jedna z tonacji w muzyce
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3

Forma podstawowa: durum
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
duracz 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma podstawowa: duraczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
durale 10Forma podstawowa: dural
Opis: skrótowe określenie duraluminium.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
durali 10Forma podstawowa: dural
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
duralu 12Forma podstawowa: dural
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
durami 10Forma podstawowa: durum
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
duranu 11Forma podstawowa: duran
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
durnej 11Forma podstawowa: durny
Opis: zazwyczaj o człowieku: bardzo głupi - taki, którego sprawność intelektualna jest bardzo mała, niemądry.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
durnia 9Forma podstawowa: dureń
Opis: głupek, bałwan, idiota.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m1 subst:sg:gen:m2
durnie 9Forma podstawowa: dureń
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m1 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m1 subst:pl:voc:m2
durniu 11Forma podstawowa: dureń
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m2
durnot 10Forma podstawowa: durnota
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
durowa 9Forma podstawowa: durowy
Opis: związany z tonacją dur.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
durową 13Forma podstawowa: durowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
durowe 9Forma podstawowa: durowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
durowi 9Forma podstawowa: durowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
duryty 12Forma podstawowa: duryt
Opis: główny składnik durynu, odmiany węgla kamiennego.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
durząc 14Forma podstawowa: durzyć
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl pcon:imperf:refl.nonrefl
durzeń 15Forma podstawowa: durzyć
durzyć 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
durzże 13Forma podstawowa: durzyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
duseru 11Forma podstawowa: duser
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
dusery 10Forma podstawowa: duser
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
dusili 10Forma podstawowa: dusić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
dusiło 11Forma podstawowa: dusić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
dusiły 12Forma podstawowa: dusić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
duszka 10Forma podstawowa: duszek
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
duszkę 14Forma podstawowa: duszka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
duszki 10Forma podstawowa: duszka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
duszko 10Forma podstawowa: duszka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
duszku 12Forma podstawowa: duszek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
duszna 9Forma podstawowa: duszny
Opis: o zapachu: mocny, ciężki, oszałamiający.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
duszną 13Forma podstawowa: duszny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
duszne 9Forma podstawowa: duszny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
duszno 9Opis: tak, że ciężko się oddycha, że gdzieś brakuje powietrza, że powietrze nie jest dobre do oddychania (np. zbyt ciepłe, brudne, nieświeże).
Forma fleksyjna: adv:pos
duszny 10Opis: o zapachu: mocny, ciężki, oszałamiający.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
duście 14Forma podstawowa: dusić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
duśmyż 19Forma podstawowa: dusić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
dużego 15Forma podstawowa: duży
Opis: znaczący, ważny, poważny.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
dużemu 16Forma podstawowa: duży
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
dużych 17Forma podstawowa: duży
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
dwoiła 9Forma podstawowa: dwoić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
dwoiło 9Forma podstawowa: dwoić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
dwoina 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dwoiną 11Forma podstawowa: dwoina
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dwojak 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
dwojąc 14Forma podstawowa: dwoić
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
dwojeń 15Forma podstawowa: dwoić
dwojga 11Forma podstawowa: dwa
Forma fleksyjna: num:pl:gen:n1.p1.p2:rec
dworak 8Opis: dworzanin, osoba pełniąca pewną funkcję na dworze króla lub magnata, należąca do świty.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
dworce 8Forma podstawowa: dworka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: dworzec
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
dworem 8Forma podstawowa: dwór
Opis: świta, najbliższe otoczenie panującego: rodzina, dworzanie, urzędnicy, fraucymer, orszak.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
dworki 8Forma podstawowa: dworka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
dworko 8Forma podstawowa: dworka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dworku 10Forma podstawowa: dworek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
dworną 11Forma podstawowa: dworny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
dworuj 11Forma podstawowa: dworować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
dworus 9Opis: pogardliwie o osobie, która bez zastanowienia służy komuś i bezkrytycznie wykonuje wszystkie polecenia.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
dworze 7Forma podstawowa: dwór
Opis: świta, najbliższe otoczenie panującego: rodzina, dworzanie, urzędnicy, fraucymer, orszak.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
dwójce 14Forma podstawowa: dwójca
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f

Forma podstawowa: dwójka
Opis: pieniądz o wartości 2 jednostek.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
dwójek 14Forma podstawowa: dwójka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dwójką 18Forma podstawowa: dwójka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dwójkę 18Forma podstawowa: dwójka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dwójki 14Forma podstawowa: dwójka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
dwójmy 15Forma podstawowa: dwoić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
dwójże 17Forma podstawowa: dwoić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
dwórką 16Forma podstawowa: dwórka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dwórkę 16Forma podstawowa: dwórka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dwórki 12Forma podstawowa: dwórka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
dwubój 17Opis: dyscyplina sportowa, która składa się z dwóch konkurencji.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dwugaz 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dwuhol 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dwułuk 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dwunóg 15Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
dwuróg 15Opis: rodzaj kowadła.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dwusuw 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dwuton 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dybach 13Forma podstawowa: dyby
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:p3
dybali 11Forma podstawowa: dybać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
dybała 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
dybało 12Forma podstawowa: dybała
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
dybały 13Forma podstawowa: dybać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
dybano 10Forma podstawowa: dybać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl
dybiąc 15Forma podstawowa: dybać
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
dybmyż 16Forma podstawowa: dybać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
dybuka 13Forma podstawowa: dybuk
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
dybuki 13Forma podstawowa: dybuk
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
dybuku 15Forma podstawowa: dybuk
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
dychaj 13Forma podstawowa: dychać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
dydelf 14Opis: nazwa ssaków z rodziny dydelfowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
dydkom 11Forma podstawowa: dydek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: dydko
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
dydków 14Forma podstawowa: dydek
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
dydolę 14Forma podstawowa: dydolić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
dydoli 10Forma podstawowa: dydolić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
dydymy 12Forma podstawowa: dydym
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
dyftyk 15Opis: tkanina jedwabna, wełniana lub bawełniana pochodzenia tureckiego.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dygach 13Forma podstawowa: dyg
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
dygają 16Forma podstawowa: dygać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
dygali 11Forma podstawowa: dygać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
dygami 11Forma podstawowa: dyg
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
dygamy 12Forma podstawowa: dygać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl
dygana 10Forma podstawowa: dygać
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
dyganą 14Forma podstawowa: dygać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
dygane 10Forma podstawowa: dygać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
dygani 10Forma podstawowa: dygać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
dygany 11Forma podstawowa: dygać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
dygasz 10Forma podstawowa: dygać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl
dygest 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dygnął 16Forma podstawowa: dygnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
dygnij 12Forma podstawowa: dygnąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
dygocę 15Forma podstawowa: dygotać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
dygotu 13Forma podstawowa: dygot
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
dygują 18Forma podstawowa: dygować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
dyguje 14Forma podstawowa: dygować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
dyguję 18Forma podstawowa: dygować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
dykcja 12Opis: sposób wymawiania, wymowa.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dykcją 16Forma podstawowa: dykcja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dykcje 12Forma podstawowa: dykcja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
dykcji 12Forma podstawowa: dykcja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
dykcjo 12Forma podstawowa: dykcja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dykcyj 13Forma podstawowa: dykcja
dyktat 11Opis: narzucanie innym swej woli lub swego zdania za pomocą siły i przymusu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dyktuj 14Forma podstawowa: dyktować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
dylami 10Forma podstawowa: dyl
Opis: długi i ciężki kloc, najczęściej drewniany, służący do podtrzymywania, mocowania.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
dyląża 17Forma podstawowa: dyląż
Opis: chrząszcz z rodziny kózkowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
dyląży 18Forma podstawowa: dyląż
dylicą 14Forma podstawowa: dylica
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dylico 10Forma podstawowa: dylica
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dylicy 11Forma podstawowa: dylica
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
dylina 9Opis: podłoga wykonan z dylów.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dyliną 13Forma podstawowa: dylina
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dylinę 13Forma podstawowa: dylina
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dyliny 10Forma podstawowa: dylina
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
dylowe 9Forma podstawowa: dylowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
dylowi 9Forma podstawowa: dylowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
dyluje 13Forma podstawowa: dylować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
dyluję 17Forma podstawowa: dylować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
dymach 12Forma podstawowa: dyma
Opis: tkanina bawełniana, konopna lub lniana w splocie atłasowym, jednobarwna lub w pasy.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
dymają 15Forma podstawowa: dymać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
dymała 11Forma podstawowa: dymać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
dymana 9Forma podstawowa: dymać
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
dymane 9Forma podstawowa: dymać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
dymarz 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
dymasz 9Forma podstawowa: dymać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
dymcie 10Forma podstawowa: dymić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
dymetr 10Opis: wers oparty na podwójnym metrum (na podwojonej jednostce rytmicznej w wierszu), podwojona w obrębie wersu dypodia.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dymień 15Forma podstawowa: dymić
dymiła 11Forma podstawowa: dymić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
dymiło 11Forma podstawowa: dymić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
dymiły 12Forma podstawowa: dymić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
dymisz 9Forma podstawowa: dymić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
dymków 14Forma podstawowa: dymek
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
dymnik 10Opis: okienko w dachu doświetlające poddasze i wentylujące strych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dymnym 11Forma podstawowa: dymny
Opis: taki, który pod względem aromatu przywodzi na myśl dym.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
dymowa 9Forma podstawowa: dymowy
Opis: związany z dymem - efektem spalania.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
dymową 13Forma podstawowa: dymowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
dymowe 9Forma podstawowa: dymowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
dymówa 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dymówą 17Forma podstawowa: dymówa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dymówę 17Forma podstawowa: dymówa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dymówy 14Forma podstawowa: dymówa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
dynami 9Forma podstawowa: dyn
Opis: jednostka siły, pochodna w układzie miar CGS, jest to siła nadająca ciału o masie 1 grama przyspieszenie równe 1 cm/s².
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3

Forma podstawowa: dyna
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
dynamo 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
dynara 8Forma podstawowa: dynar
Opis: historyczna arabska złota moneta, bita w VII–XV wieku.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3
dynary 9Forma podstawowa: dynar
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
dyndań 15Forma podstawowa: dyndać
dyndol 10Forma podstawowa: dyndolić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
dyniom 9Forma podstawowa: dynia
Opis: Cucurbita – rodzaj roślin jednorocznych z rodziny dyniowatych obejmujący około 20 gatunków.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
dynksu 11Forma podstawowa: dynks
Opis: wihajster, który stanowi sprytne rozwiązanie techniczne.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
dyonem 9Forma podstawowa: dyon
Opis: jednostka taktyczna złożona z maksymalnie pięciu okrętów tego samego typu.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
dyonie 8Forma podstawowa: dyon
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
dyonom 9Forma podstawowa: dyon
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
dyonów 12Forma podstawowa: dyon
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
dyplom 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dyptyk 12Opis: nastawa ołtarzowa, która składa się z dwóch ruchomych skrzydeł (które mogą dodatkowo być podzielone na mniejsze kwatery) z dekoracją rzeźbiarską i/lub malarską.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dyrcia 9Forma podstawowa: dyrcio
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
dyrciu 11Forma podstawowa: dyrcio
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
dyrdać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
dyrdał 11Forma podstawowa: dyrdać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
dyrdań 15Forma podstawowa: dyrdać
dyrowi 8Forma podstawowa: dyro
dyskom 10Forma podstawowa: dysk
Opis: struktura kręgosłupa występująca między trzonami kręgów i zbudowana z jądra miażdżystego (gęste galaretowate wypełnienie) otoczonego pierścieniem włóknistym.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: dyska
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
dysków 13Forma podstawowa: dysk
Opis: struktura kręgosłupa występująca między trzonami kręgów i zbudowana z jądra miażdżystego (gęste galaretowate wypełnienie) otoczonego pierścieniem włóknistym.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
dyszeć 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
dyszeń 14Forma podstawowa: dyszeć
dyszku 11Forma podstawowa: dyszek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
dyszla 9Forma podstawowa: dyszel
Opis: samochód z silnikiem diesla.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
dyszmy 10Forma podstawowa: dyszeć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
dyszże 12Forma podstawowa: dyszeć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
dytkom 11Forma podstawowa: dytek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
dytków 14Forma podstawowa: dytek
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3

Forma podstawowa: dytko
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
dywani 8Forma podstawowa: dywan
dywanu 10Forma podstawowa: dywan
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
dywany 9Forma podstawowa: dywan
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
dywdyk 11Opis: tkanina jedwabna, wełniana lub bawełniana pochodzenia tureckiego.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dywizu 10Forma podstawowa: dywiz
Opis: łącznik, dzielnik, tiret - drukarski znak graficzny, krótka pozioma kreska umieszczona ponad podstawową linią pisma, służy do oznaczenia łączenia wyrazów złożonych, nazw podwójnych lub przeniesienia
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
dyzmów 13Forma podstawowa: dyzma
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
dyżury 15Forma podstawowa: dyżur
Opis: wypełnianie obowiązków służbowych według określonych zasad i w określonym czasie.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
dzetom 9Forma podstawowa: dzeta
Opis: szósta litera alfabetu greckiego, w greckim systemie liczbowym oznacza liczbę 7.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
dziadu 10Forma podstawowa: dziad
Opis: rzep - owoc (niełupka) łopianu, który pokryty jest kolcami/haczykami, dzięki którym wczepia się w futro zwierząt, roznoszących w ten sposób jego nasiona.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
dziady 9Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
dziale 8Forma podstawowa: dział
Opis: osoby pracujące w danej jednostce organizacyjnej.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: działo
Opis: broń palna kalibru co najmniej 20 mm.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:n2
działa 9Forma podstawowa: działać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
działo 9Forma podstawowa: dziać
Opis: broń palna kalibru co najmniej 20 mm.
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
działu 11Forma podstawowa: dział
Opis: osoby pracujące w danej jednostce organizacyjnej.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3

Forma podstawowa: działo
Opis: broń palna kalibru co najmniej 20 mm.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
działy 10Forma podstawowa: działa
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
dziana 7Forma podstawowa: dziać
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff

Forma podstawowa: dziany
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
dzianą 11Forma podstawowa: dziać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
dziane 7Forma podstawowa: dziany
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
dziani 7Forma podstawowa: dziać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff

Forma podstawowa: dziany
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
dziano 7Forma podstawowa: dziać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl verb:imps:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: dziany
Forma fleksyjna: adja
dziany 8Forma podstawowa: dziać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff

Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
dziarą 11Forma podstawowa: dziara
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dziarę 11Forma podstawowa: dziara
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dzicza 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma podstawowa: dziczy
Opis: związany z dzikiem.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
dziczą 12Forma podstawowa: dzicz
Opis: miejsce, w którym istnieje dzika przyroda, niezmodyfikowana przez człowieka.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f

Forma podstawowa: dziczy
Opis: związany z dzikiem.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
dzicze 8Forma podstawowa: dzicza
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f

Forma podstawowa: dziczy
Opis: związany z dzikiem.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
dziczy 9Forma podstawowa: dzicza
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
dzidom 9Forma podstawowa: dzida
Opis: najgorsza ocena w szkole (zazwyczaj jedynka).
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
dzidzi 8Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
dzieją 13Forma podstawowa: dziać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
dzieje 9Forma podstawowa: dziać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
dzieju 11Forma fleksyjna: burk
dzielą 12Forma podstawowa: dzielić
Opis: liczyć, wyznaczać iloraz dwóch liczb.
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
dziele 8Forma podstawowa: dzieło
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:n2
dzielę 12Forma podstawowa: dzielić
Opis: liczyć, wyznaczać iloraz dwóch liczb.
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
dzierż 11Forma podstawowa: dzierżeć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: dzierżyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
dzieża 11Opis: drewniane naczynie, które służyło do wyrobu ciasta.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dzieże 11Forma podstawowa: dzieża
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
dzięki 12Forma podstawowa: dzięka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma fleksyjna: prep:dat subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
dzikie 8Forma podstawowa: dziki
Opis: człowiek dziki, niecywilizowany.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
dzikom 9Forma podstawowa: dzika
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
dzików 12Forma podstawowa: dzik
Opis: Sus scrofa – gatunek dużego lądowego ssaka łożyskowego z rzędu parzystokopytnych, jedyny przedstawiciel dziko żyjących świniowatych w Europie, przodek świni domowej.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2

Forma podstawowa: dzika
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dziksi 8Forma podstawowa: dziki
Opis: człowiek dziki, niecywilizowany.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:com
dzióba 13Forma podstawowa: dziób
Opis: ustnik instrumentów dętych.
dziryt 9Opis: rodzaj broni drzewcowej, odmiana włóczni znana od czasów prehistorycznych, przeznaczony do miotania lub do walki wręcz, używany także do polowań.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dziuni 9Forma podstawowa: dziunia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
dziura 9Opis: otwór w zębie powstały wskutek próchnicy.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dziuro 9Forma podstawowa: dziura
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dziwak 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
dziwem 8Forma podstawowa: dziw
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3

Forma podstawowa: dziwo
Opis: coś dziwacznego, zdumiewającego.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
dziwer 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m3
dziwią 11Forma podstawowa: dziwić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
dziwie 7Forma podstawowa: dziwa
Opis: rozpustnica.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
dziwka 8Opis: kobieta lekkich obyczajów, kobieta rozwiązła.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dziwką 12Forma podstawowa: dziwka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dziwkę 12Forma podstawowa: dziwka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dziwki 8Forma podstawowa: dziwka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
dziwła 9Forma podstawowa: dziwło
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
dziwna 7Forma podstawowa: dziwny
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
dziwno 7Opis: dziwnie, w sposób rzadko spotykany, taki, który różni się od większości (od normy), w sposób budzący zdziwienie.
Forma fleksyjna: adv:pos

Forma podstawowa: dziwny
Forma fleksyjna: adja
dziwom 8Forma podstawowa: dziw
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: dziwa
Opis: rozpustnica.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f

Forma podstawowa: dziwy
Opis: dziwny, nietypowy.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
dziwuj 11Forma podstawowa: dziwować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl
dziwże 11Forma podstawowa: dziwić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
dzwona 7Forma podstawowa: dzwono
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
dzwonu 9Forma podstawowa: dzwon
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3

Forma podstawowa: dzwono
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
dzwony 8Forma podstawowa: dzwon
Opis: muzyczny instrument perkusyjny, którego konstrukcja składa się z metalowych rur zawieszonych na ramie, dźwięk powstaje w wyniku uderzania rur specjalnym drewnianym młotkiem.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
dźatak 17Forma podstawowa: dźataka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dźgali 18Forma podstawowa: dźgać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
dźgały 20Forma podstawowa: dźgać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
dźgamy 19Forma podstawowa: dźgać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
dźgany 18Forma podstawowa: dźgać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
dźgnąć 26Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dźwigi 17Forma podstawowa: dźwig
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
dżagom 14Forma podstawowa: dżaga
Opis: bardzo atrakcyjna kobieta lub dziewczyna, która ubiera się wyzywająco i jest obiektem pożądania.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
dżaulu 16Forma podstawowa: dżaul
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
dżazem 12Forma podstawowa: dżaz
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
dżazie 11Forma podstawowa: dżaz
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
dżazów 15Forma podstawowa: dżaz
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
dżdżąc 21Forma podstawowa: dżdżyć
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
dżdżeń 22Forma podstawowa: dżdżyć
dżdżom 17Forma podstawowa: deszcz
Opis: nagromadzenie czegoś, fizycznego lub nie, co spada na kogoś (w sensie materialnym lub nie).
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
dżdżyć 22Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
dżemem 13Forma podstawowa: dżem
Opis: porcja dżemu, przetworu owocowego sporządzanego z całych owoców lub ich części, określona ilość dżemu, zazwyczaj słoik.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
dżemik 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dżereń 17Opis: gazela mongolska, Procapra gutturosa – gatunek ssaka parzystokopytnego z rodziny krętorogich, zamieszkuje wschodnią Mongolię i przylegające do niej tereny Rosji oraz północnych Chin.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
dżetem 13Forma podstawowa: dżet
Opis: ozdoba w postaci mocno wypolerowanego czarnego paciorka.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
dżezom 12Forma podstawowa: dżez
Opis: żartobliwe określenie pewnej dowolności, improwizowania, wymyślania w muzyce niedżezowej.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
dżezów 15Forma podstawowa: dżez
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
dżezuj 15Forma podstawowa: dżezować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
dżinem 12Forma podstawowa: dżin
Opis: duch rodzący się z ognia bez dymu, element mitycznych wierzeń Arabii.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1 subst:sg:inst:m2 subst:sg:inst:m3
dżinie 11Forma podstawowa: dżin
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
dżinny 12Forma podstawowa: dżinn
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
dżinów 15Forma podstawowa: dżina
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
dżinsu 13Forma podstawowa: dżins
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
dżinsy 12Forma podstawowa: dżins
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
dżipem 13Forma podstawowa: dżip
Opis: określenie samochodu terenowego niezależnie od jego producenta.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
dżipie 12Forma podstawowa: dżip
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
dżipom 13Forma podstawowa: dżip
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
dżizją 17Forma podstawowa: dżizja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dżizje 13Forma podstawowa: dżizja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
dżizję 17Forma podstawowa: dżizja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dżizjo 13Forma podstawowa: dżizja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dżizyj 14Forma podstawowa: dżizja
dżoint 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
dżokej 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
dżoker 12Opis: karta do gry z wizerunkiem trefnisia.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
dżonce 12Forma podstawowa: dżonka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
dżonka 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dżonką 16Forma podstawowa: dżonka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dżonkę 16Forma podstawowa: dżonka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dżonki 12Forma podstawowa: dżonka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
dżonko 12Forma podstawowa: dżonka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dżucze 14
dżudog 16Forma podstawowa: dżudoga
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dżulem 15Forma podstawowa: dżul
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
dżulom 15Forma podstawowa: dżul
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
dżumie 14Forma podstawowa: dżuma
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
dżynie 12Forma podstawowa: dżyn
Opis: holenderski rodzaj wódki jałowcowej.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
daboją 15Forma podstawowa: daboja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
daboję 15Forma podstawowa: daboja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dabojo 11Forma podstawowa: daboja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dacany 9Forma podstawowa: dacan
dachów 14Forma podstawowa: dach
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
daciom 9Forma podstawowa: dacia
Opis: marka rumuńskich samochodów osobowych i dostawczych powstała w 1952 roku pod nazwą Uzina de Autoturisme Pitești w mieście Mioveni.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
dacytu 12Forma podstawowa: dacyt
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
dacyty 11Forma podstawowa: dacyt
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
daczom 9Forma podstawowa: dacza
Opis: mały domek letniskowy.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
daewoo 7Opis: samochód marki Daewoo.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
dafnia 11Opis: Daphnia – rodzaj słodkowodnych stawonogów zaliczanych do grupy wioślarek.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dafnią 15Forma podstawowa: dafnia
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dagobę 15Forma podstawowa: dagoba
Opis: typ budowli sakralnej, rodzaj monumentalnego relikwiarza buddyjskiego występujący na Cejlonie.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
daikon 8
daimyo 9Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m1 subst:pl:dat:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:inst:m1 subst:pl:loc:m1 subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1 subst:sg:acc:m1 subst:sg:dat:m1 subst:sg:gen:m1 subst:sg:inst:m1 subst:sg:loc:m1 subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1
dającą 18Forma podstawowa: dawać
Opis: udzielać czegoś, np. błogosławieństwa, odpowiedzi, pozwolenia, powodować, że w czyimś życiu zajdzie jakaś zmiana, stanie się on odbiorcą jakichś czynności, procesów.
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
dajkom 11Forma podstawowa: dajk
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: dajka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
dajmio 10Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m1 subst:pl:dat:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:inst:m1 subst:pl:loc:m1 subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1 subst:sg:acc:m1 subst:sg:dat:m1 subst:sg:gen:m1 subst:sg:inst:m1 subst:sg:loc:m1 subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1
dajmon 10Opis: głos bóstwa, sumienie, ostrzegawczy głos wewnętrzny.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
dajnom 10Forma podstawowa: dajna
Opis: litewska pieśń ludowa.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
dakotę 13Forma podstawowa: dakota
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dakoty 10Forma podstawowa: dakota
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f subst:sg:gen:m1
dakron 8Opis: dacron - syntetycze poliestrowe włókno używane np. do produkcji tkanin.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
daktyl 11Opis: owoc (jagoda) palmy daktylowej.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
dalasi 8
dalbie 10Forma podstawowa: dalba
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
daleka 9Forma podstawowa: daleki
Opis: taki, który różni się znacznie od czegoś innego, taki, który nie jest tym czymś, nie jest taki sam, podobny.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
daleki 9Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
daleko 9Forma podstawowa: daleki
Forma fleksyjna: adja

Opis: tak, że jest mało prawdopodobne, że ktoś coś robi/zrobi, że ma coś na myśli, że coś jest jego celem albo że coś się z nim stanie.
Forma fleksyjna: adv:pos
dalita 9Forma podstawowa: dalit
dality 10Forma podstawowa: dalit
dalsza 8Forma podstawowa: daleki
Opis: taki, który różni się znacznie od czegoś innego, taki, który nie jest tym czymś, nie jest taki sam, podobny.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:com
dalszy 9Forma podstawowa: daleki
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:com adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:com
dałbym 13Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:pri:perf:refl.nonrefl
dałoby 12Forma podstawowa: dać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
dałyby 13Forma podstawowa: dać
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
damach 11Forma podstawowa: dama
Opis: figura w kartach do gry.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
damara 8Opis: agatis, soplica, Agathis – rodzaj drzew nagonasiennych z rodziny araukariowatych obejmujący 22 gatunki, występują one na obszarze od południowej części Półwyspu Indochińskiego i Filipin po północno-w
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
damesa 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
damesę 12Forma podstawowa: damesa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
damesy 9Forma podstawowa: damesa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
damien 8Forma podstawowa: damno
damkom 10Forma podstawowa: damka
Opis: pionek do gry w warcaby.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
damnie 8Forma podstawowa: damno
damscy 10Forma podstawowa: damski
Opis: żeński, dotyczący kobiet(y), przenaczony dla kobiet, składający się z kobiet.
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1

Forma podstawowa: damski
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
damska 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f
damską 13Forma podstawowa: damska
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:inst:f
damski 9Opis: żeński, dotyczący kobiet(y), przenaczony dla kobiet, składający się z kobiet.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1

Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
damsko 9Forma podstawowa: damski
Forma fleksyjna: adja

Opis: tak, że coś przywołuje na myśl kobietę.
Forma fleksyjna: adv:pos
damsku 11Forma podstawowa: damski
Opis: żeński, dotyczący kobiet(y), przenaczony dla kobiet, składający się z kobiet.
Forma fleksyjna: adjp
damulą 15Forma podstawowa: damula
Opis: ironicznie o kobiecie, która stara się być damą (pozuje na damę).
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
damulę 15Forma podstawowa: damula
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
damuli 11Forma podstawowa: damula
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
danach 10Forma podstawowa: dana
Opis: w buddyzmie - dar, ofriara, jałmużna, może być materialna, duchowa lub polegać na zapewnieniu człowiekowi, duchowi lub zwierzęciu poczucia bezpieczeństwa, ukojenia.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
danaid 8Forma podstawowa: danaida
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
danami 8Forma podstawowa: dan
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
dandym 10Forma podstawowa: dandy
dandys 9Opis: osoba nonszalancka, ekstrawagancka, praktykująca wyszukaną, często przesadną elegancję w sposobie bycia, zachowaniu i ubiorze.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
danemu 10Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Forma fleksyjna: ppas:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:perf:aff

Forma podstawowa: dany
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
daniem 8Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Forma fleksyjna: ger:sg:inst:n2:perf:aff:refl.nonrefl
danina 7Opis: podatek, świadczenie na rzecz państwa.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
daninę 11Forma podstawowa: danina
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
danino 7Forma podstawowa: danina
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
daniny 8Forma podstawowa: danina
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
daniom 8Forma podstawowa: dań
Opis: to, co się komuś daje.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
dankom 9Forma podstawowa: danka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f

Forma podstawowa: danko
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
danone 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
danowi 7Forma podstawowa: dan
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1
danser 7Opis: partner do tańca.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
dansie 7Forma podstawowa: dansa
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
dansom 8Forma podstawowa: dansa
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
dansuj 11Forma podstawowa: dansować
danych 11Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Forma fleksyjna: ppas:pl:acc:m1.p1:perf:aff ppas:pl:gen.loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:perf:aff

Forma podstawowa: dana
Opis: w buddyzmie - dar, ofriara, jałmużna, może być materialna, duchowa lub polegać na zapewnieniu człowiekowi, duchowi lub zwierzęciu poczucia bezpieczeństwa, ukojenia.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:pl:loc:f

Forma podstawowa: dane
Opis: informacje przetwarzane komputerowo.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3 subst:pl:loc:p3
danymi 9Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Forma fleksyjna: ppas:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:perf:aff

Forma podstawowa: dana
Opis: w buddyzmie - dar, ofriara, jałmużna, może być materialna, duchowa lub polegać na zapewnieniu człowiekowi, duchowi lub zwierzęciu poczucia bezpieczeństwa, ukojenia.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f

Forma podstawowa: dane
Opis: informacje przetwarzane komputerowo.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p3
daoizm 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
darami 8Forma podstawowa: dar
Opis: "w sensie niematerialnym, np. ""dar życia""."
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
darcia 8Forma podstawowa: darcie
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2

Forma podstawowa: drzeć
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
darcie 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2

Forma podstawowa: drzeć
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
darciu 10Forma podstawowa: darcie
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2

Forma podstawowa: drzeć
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
darłaś 13Forma podstawowa: drzeć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
darłby 12Forma podstawowa: drzeć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
darłem 10Forma podstawowa: drzeć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
darłeś 13Forma podstawowa: drzeć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
darnią 11Forma podstawowa: darń
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
darnin 7Forma podstawowa: darnina
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
darowi 7Forma podstawowa: dar
Opis: "w sensie niematerialnym, np. ""dar życia""."
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
darśan 11Forma podstawowa: darśana
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
darter 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dartom 9Forma podstawowa: dart
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
dartów 12Forma podstawowa: dart
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
dartym 10Forma podstawowa: drzeć
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
darują 15Forma podstawowa: darować
Opis: rezygnować z czegoś - nie kończyć lub w ogóle nie podjąć jakiegoś działania w wyniku braku chęci swoich, osoby, na którą to działanie byłoby nakierowane lub niesprzyjających warunków, przestawać się
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf.perf:refl.nonrefl
daruje 11Forma podstawowa: darować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf.perf:refl.nonrefl
daruję 15Forma podstawowa: darować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf.perf:refl.nonrefl
darumo 10Forma podstawowa: daruma
Opis: przedstawiciel ryb z rodziny głowaczowatych (Cottidae).
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
darząc 12Forma podstawowa: darzyć
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
darzyć 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
darzże 11Forma podstawowa: darzyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
dasząc 12Forma podstawowa: daszyć
daszek 8Opis: część konstrukcyjna kaskowatych hełmów (począwszy od trackich) w postaci ochrony czoła i oczu, nitowana poziomo lub pod kątem do dolnej, przedniej krawędzi dzwonu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
daszka 8Forma podstawowa: daszek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
daszku 10Forma podstawowa: daszek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
daszmy 9Forma podstawowa: daszyć
daszże 11Forma podstawowa: daszyć
datach 11Forma podstawowa: data
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f

Forma podstawowa: data
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
datiwy 9Forma podstawowa: datiwus
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
datkom 10Forma podstawowa: datek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
datowe 8Forma podstawowa: datowy
Opis: taki, który związany jest z datą, dotyczy daty.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
datowy 9Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
datsun 10Opis: nissam z modelu Datsun.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
datują 16Forma podstawowa: datować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
datuje 12Forma podstawowa: datować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
datuję 16Forma podstawowa: datować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
datura 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
daturę 14Forma podstawowa: datura
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
datury 11Forma podstawowa: datura
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
dawała 9Forma podstawowa: dawać
Opis: udzielać czegoś, np. błogosławieństwa, odpowiedzi, pozwolenia, powodować, że w czyimś życiu zajdzie jakaś zmiana, stanie się on odbiorcą jakichś czynności, procesów.
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
dawało 9Forma podstawowa: dawać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
dawaną 11Forma podstawowa: dawać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
dawane 7Forma podstawowa: dawać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
dawani 7Forma podstawowa: dawać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
dawano 7Forma podstawowa: dawać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
dawany 8Forma podstawowa: dawać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
dawcom 9Forma podstawowa: dawca
Opis: człowiek, który coś komuś ofiarowuje, daje, przekazuje komuś jakiś dar.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: dawiec
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
dawców 12Forma podstawowa: dawca
Opis: człowiek, który coś komuś ofiarowuje, daje, przekazuje komuś jakiś dar.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
dawien 7Forma fleksyjna: burk
dawnej 9Forma podstawowa: dawny
Opis: taki jak wcześniej.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
dawstw 8Forma podstawowa: dawstwo
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
dąbian 13Forma podstawowa: dąbianin
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
dąbków 18Forma podstawowa: dąbek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
dąbscy 15Forma podstawowa: dąbski
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
dąbska 14Forma podstawowa: dąbski
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
dąbską 18Forma podstawowa: dąbski
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
dąbski 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1

Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
dąbsko 14Forma podstawowa: dąbski
Forma fleksyjna: adja

Forma fleksyjna: adv:pos
dąbsku 16Forma podstawowa: dąbski
Forma fleksyjna: adjp
dąłbym 17Forma podstawowa: dąć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
dąsach 14Forma podstawowa: dąsy
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:p3
dąsają 17Forma podstawowa: dąsać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl
dąsało 13Forma podstawowa: dąsać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl
dąsały 14Forma podstawowa: dąsać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl
dąsami 12Forma podstawowa: dąs
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
dąsamy 13Forma podstawowa: dąsać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl
dąsano 11Forma podstawowa: dąsać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl
dąsowi 11Forma podstawowa: dąs
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
dążący 21Forma podstawowa: dążyć
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:nonrefl
dążcie 16Forma podstawowa: dążyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
dążyła 18Forma podstawowa: dążyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl
dążyło 18Forma podstawowa: dążyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
dążysz 16Forma podstawowa: dążyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl
dbacie 10Forma podstawowa: dbać
Opis: mieć kogoś ciągle na uwadze, pamiętać, dbać o czyjąś kondycję
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:nonrefl
dbając 16Forma podstawowa: dbać
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
dbajże 15Forma podstawowa: dbać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
dbałaś 15Forma podstawowa: dbać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:nonrefl
dbanie 9Forma podstawowa: dbać
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:nonrefl
dealer 8Opis: sprzedawca narkotyków.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
debaju 13Forma podstawowa: debaj
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
debata 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
debatą 14Forma podstawowa: debata
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
debato 10Forma podstawowa: debata
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
debaty 11Forma podstawowa: debata
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
debetu 12Forma podstawowa: debet
Opis: lewa strona konta księgowego.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
debety 11Forma podstawowa: debet
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
debila 10Forma podstawowa: debil
Opis: obraźliwe określenie kogoś głupiego.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
debile 10Forma podstawowa: debil
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
debili 10Forma podstawowa: debil
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
debity 11Forma podstawowa: debit
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
debiut 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
deblem 11Forma podstawowa: debel
Opis: łódź wiosłowa dla dwóch osób.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2 subst:sg:inst:m3

Forma podstawowa: debl
Opis: mecz tenisa, pingponga, badmintona, w którym przeciwko sobie grają dwie pary zawodników.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
deblom 11Forma podstawowa: debl
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
deblów 14Forma podstawowa: debl
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
debluj 14Forma podstawowa: deblować
debrze 9Opis: wąska, płytka, V-kształtna dolina sucha o znacznym i niewyrównanym spadku.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
decher 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dechom 11Forma podstawowa: decha
Opis: dziewczyna lub kobieta o bardzo małych piersiach.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
deckom 10Forma podstawowa: deck
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
decyle 10Forma podstawowa: decyl
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
decyli 10Forma podstawowa: decyl
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
decymą 14Forma podstawowa: decyma
Opis: interwał złożony zawarty między dziesięcioma kolejnymi stopniami skali muzycznej.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
decymę 14Forma podstawowa: decyma
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
deczka 9Forma podstawowa: deczko
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
dedrom 9Forma podstawowa: dedra
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
deesis 7Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:f subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:f subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:f subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:f subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:f subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:f subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:f subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:f subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:f subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:f subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:f subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:f subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:f subst:sg:voc:n2
degras 9Opis: produkt uboczny reakcji utleniania tranu, jest używany do natłuszczania skór.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
deiksa 8
deisis 7
deistą 12Forma podstawowa: deista
Opis: człowiek, wyznający pogląd, że Bóg stworzył świat i do tego aktu się ograniczył (nie mając wpływu na teraźniejszość).
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
deistę 12Forma podstawowa: deista
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
deisto 8Forma podstawowa: deista
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
deisty 9Forma podstawowa: deista
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
deizmu 10Forma podstawowa: deizm
Opis: nurt religijno-filozoficzny, którego cechą wspólną jest przekonanie, że racjonalnie można uzasadnić istnienie jedynie Boga bezosobowego, będącego konstruktorem świata rozumianego jako mechanizm oraz
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
deizmy 9Forma podstawowa: deizm
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
dejach 12Forma podstawowa: dej
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
dejwud 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dekach 11Forma podstawowa: dek
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3

Forma podstawowa: deka
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
dekada 9Opis: jednostka czasu oznaczająca najczęściej 10 lat.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dekadę 13Forma podstawowa: dekada
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dekado 9Forma podstawowa: dekada
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dekady 10Forma podstawowa: dekada
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
dekali 9Forma podstawowa: dekal
Opis: papier nasączony związkami aluminium, ałunem i tragantem, na którym umieszczane są rysunki do przeniesienia na ceramikę.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
dekami 9Forma podstawowa: dek
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3

Forma podstawowa: deka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
dekarz 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
dekiel 9Opis: osłona felgi samochodowej.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dekolt 10Opis: górne wykończenie części ubrania zakrywającej tułów, w odzieży damskiej często wycięte, ozdobione.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dekort 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dekowa 8Forma podstawowa: dekowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
dekowi 8Forma podstawowa: dek
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3

Forma podstawowa: dekowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
dekowy 9Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
dekują 16Forma podstawowa: dekować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
dekuje 12Forma podstawowa: dekować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
dekuję 16Forma podstawowa: dekować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
delcie 9Forma podstawowa: delta
Opis: skrzydła samolotów naddźwiękowych i przydźwiękowych, ułożone w charakterystyczny kształt trójkąta równoramiennego (przypominający grecką literę Δ).
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
delete 9
delfin 12Opis: następca tronu w dawnej Francji.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
delftu 15Forma podstawowa: delft
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
delfty 14Forma podstawowa: delft
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
delikt 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
deliom 9Forma podstawowa: delia
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
dellów 13Forma podstawowa: dell
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
deltom 10Forma podstawowa: delta
Opis: skrzydła samolotów naddźwiękowych i przydźwiękowych, ułożone w charakterystyczny kształt trójkąta równoramiennego (przypominający grecką literę Δ).
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
demona 8Forma podstawowa: demon
Opis: osoba o niezwykłym talencie, sile, po prostu niezwykła.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
demowi 8Forma podstawowa: dem
Opis: w biologii: populacja lokalna, populacja genetyczna, populacja geograficzna – grupa osobników jednego gatunku zasiedlająca jednolity obszar.
denara 7Forma podstawowa: denar
Opis: w średniowieczu: jednostka monetarna w Europie.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3
denata 8Forma podstawowa: denat
Opis: osoba zmarła gwałtownie z nienaturalnych przyczyn.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
dendze 8Forma podstawowa: denga
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
denier 7Opis: jednostka gęstości liniowej włókien syntetycznych, włókno o długości 9000 metrów i masie 1 grama ma gęstość 1 deniera, 1 den = 1g / 9000m.
denimy 9Forma podstawowa: denim
Opis: ciemny, granatowy jeans.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
dennic 8Forma podstawowa: dennica
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dennie 7Opis: beznadziejnie, fatalnie.
Forma fleksyjna: adv:pos
dennym 9Forma podstawowa: denny
Opis: związany z dnem zbiornika.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
depcąc 14Forma podstawowa: deptać
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
depech 11
depesz 8Forma podstawowa: depesza
Opis: tekst przesłany początkowo przez telegraf, później przez dalekopis, współcześnie przez telefon, faks, e-mail lub SMS.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
depnąć 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
depnie 8Forma podstawowa: depnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl
depoty 10Forma podstawowa: depot
derami 8Forma podstawowa: dera
Opis: duża, gruba derka.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
dereni 7Forma podstawowa: dereń
Opis: Cornus – rodzaj ozdobnych krzewów z rodziny dereniowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:m3
deresz 7Opis: koń o maści karej, gniadej lub kasztanowatej z domieszką białych włosów.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
deriki 8Forma podstawowa: derik
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
deriku 10Forma podstawowa: derik
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
derkań 14Forma podstawowa: derkać
derkom 9Forma podstawowa: derek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: derka
Opis: lichy koc, służący jako prowizoryczne okrycie (najczęściej w czasie snu).
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
dermie 8Forma podstawowa: derma
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
deruta 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
derutą 14Forma podstawowa: deruta
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
desach 10Forma podstawowa: desa
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
desant 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
deseni 7Forma podstawowa: deseń
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
design 9Opis: wygląd czegoś, sposób, w jaki coś jest zaprojektowane i wykonane, zwykle wygląd oryginalny, interesujący, estetyczny, przemyślany. np. klasyczny, futurystyczny, nowoczesny, drapieżny design.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
deskom 9Forma podstawowa: deska
Opis: tablica, na której zawieszony jest kosz do koszykówki.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
deskuj 12Forma podstawowa: deskować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
desman 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
despot 9Opis: tytuł dworski w Cesarstwie Bizantyjskim, przyjęty w Cesarstwie Łacińskim, Bułgarii, Serbii i Cesarstwie Trapezuntu.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
destan 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
destra 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
destro 8Forma podstawowa: destra
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
desusy 10Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
deszcz 8Opis: nagromadzenie czegoś, fizycznego lub nie, co spada na kogoś (w sensie materialnym lub nie).
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
detale 9Forma podstawowa: detal
Opis: drobna sprawa bez znaczenia.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
dewach 10Forma podstawowa: dewa
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
dewami 8Forma podstawowa: dewa
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
dewiat 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
dewiza 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dewizą 11Forma podstawowa: dewiza
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dewizy 8Forma podstawowa: dewiza
Opis: tylko w l.mn.: według polskiego prawa są to papiery wartościowe i inne dokumenty pełniące funkcję środka płatniczego, wystawione w walutach obcych.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
dewony 8Forma podstawowa: dewon
Opis: formacja geologiczna z okresu dewonu.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
dezeli 8Forma podstawowa: dezel
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
dezeta 8Opis: bezpokładowy jacht mieczowy wiosłowo-żaglowy (dziesięciowiosłowy – stąd nazwa) o ożaglowaniu kecza gaflowego, kadłub drewniany lub z tworzywa sztucznego.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dezeto 8Forma podstawowa: dezeta
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dębach 16Forma podstawowa: dąb
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2 subst:pl:loc:m3

Forma podstawowa: dąb
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3

Forma podstawowa: dęby
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:p3
dębami 14Forma podstawowa: dęba
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
dębcie 14Forma podstawowa: dębić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
dębiał 15Forma podstawowa: dębieć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
dębiej 15Forma podstawowa: dębieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
dębika 14Forma podstawowa: dębik
Opis: Dryas – rodzaj roślin z rodziny różowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
dębiki 14Forma podstawowa: dębik
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
dębiku 16Forma podstawowa: dębik
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
dębiną 17Forma podstawowa: dębina
Opis: drewno dębowe.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dębino 13Forma podstawowa: dębina
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dębisk 14Forma podstawowa: dębisko
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
dębmyż 19Forma podstawowa: dębić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
dębnik 14Forma podstawowa: dębniki
Opis: kora dębowa wykorzystywana w celu garbowania skóry.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
dębosz 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
dębowa 13Forma podstawowa: dębowy
Opis: podobny do drewna dębowego, imitujący jego wzór i kolor.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
dębową 17Forma podstawowa: dębowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
dębowy 14Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
dębska 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f
dębską 18Forma podstawowa: dębska
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:inst:f
dębski 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1

Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
dębsko 14Forma podstawowa: dębski
Forma fleksyjna: adja
dębsku 16Forma podstawowa: dębski
Forma fleksyjna: adjp
dęciom 13Forma podstawowa: dąć
dędero 12Forma podstawowa: dędera
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dędery 13Forma podstawowa: dędera
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
dęgach 16Forma podstawowa: dęga
Opis: sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
dęgami 14Forma podstawowa: dęga
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
dęliby 15Forma podstawowa: dąć
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
dęstuj 16Forma podstawowa: dęstować
dętego 14Forma podstawowa: dąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m1.m2:imperf:aff ppas:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
dętemu 15Forma podstawowa: dęty
Opis: zbyt poważny, pompatyczny, świadczący o czyimś nadęciu, sztywności.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
dętkom 14Forma podstawowa: dętka
Opis: komora z elastycznego materiału, wypełniona gazem (najczęściej powietrzem) tłoczonym poprzez wentyl, element ogumienia pojazdów.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
dętych 16Forma podstawowa: dęty
Opis: zbyt poważny, pompatyczny, świadczący o czyimś nadęciu, sztywności.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
dętymi 14Forma podstawowa: dąć
Forma fleksyjna: ppas:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff

Forma podstawowa: dęty
Opis: zbyt poważny, pompatyczny, świadczący o czyimś nadęciu, sztywności.
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
dharmę 14Forma podstawowa: dharma
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dharmo 10Forma podstawowa: dharma
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dharmy 11Forma podstawowa: dharma
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
diabaz 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
diabeł 11Opis: z podziwem o kimś bystrym, łebskim, sprytnym.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m2
diable 10Forma podstawowa: diabeł
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m2
diablę 14Opis: dziecko, które psoci i dokazuje.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n1 subst:sg:nom:n1 subst:sg:voc:n1
diabli 10Forma podstawowa: diabeł
Opis: z podziwem o kimś bystrym, łebskim, sprytnym.
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1

Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
diablo 10Forma fleksyjna: adv:pos
diabłu 13Forma podstawowa: diabeł
Opis: z podziwem o kimś bystrym, łebskim, sprytnym.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:dat:m2
diadem 9Opis: złota lub srebrna przepaska na głowę, zwykle wysadzana drogimi kamieniami, oznaka władzy królewskiej, książęcej lub duchownej.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
diafon 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
diakom 9Forma podstawowa: diak
Opis: odmiana tyrystora, dwukierunkowy półprzewodnikowy element wyzwalający, składający się z dwóch połączonych antyrównolegle (równolegle i przeciwsobnie) dynistorów.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
diaków 12Forma podstawowa: diak
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
dialag 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dialem 9Forma podstawowa: dial
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
dialer 8
dializ 8Forma podstawowa: dializa
Opis: zabieg leczniczy przeprowadzany u pacjentów z niewydolnością nerek, umożliwiający usunięcie większości szkodliwych produktów przemiany materii, takich jak np. mocznik.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dialuj 12Forma podstawowa: dialować
diamat 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dianie 7Forma podstawowa: diana
Opis: koczkodan diana, Cercopithecus diana – ssak z rodziny makakowatych, żyje w wilgotnych, starych lasach tropikalnych Afryki Zachodniej (Sierra Leone, Ghana).
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
dianom 8Forma podstawowa: diana
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
diapir 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
diasek 8Opis: diabeł, współcześnie występuje tylko w potocznym frazeologizmie 'do diaska'.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
diasem 8Forma podstawowa: dias
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
diasie 7Forma podstawowa: dias
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
diaski 8Forma podstawowa: diasek
Opis: diabeł, współcześnie występuje tylko w potocznym frazeologizmie 'do diaska'.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
diasów 11Forma podstawowa: dias
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
diatez 8Forma podstawowa: diateza
Opis: predyspozycja do zachorowania na jakąś określoną chorobę.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dictom 10Forma podstawowa: dictum
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
dictów 13Forma podstawowa: dictum
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
dictum 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
didżej 14Opis: osoba, która zajmuje się wyborem i miskowaniem muzyki na żywo.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
dienie 7Forma podstawowa: dien
Opis: organiczny związek chemiczny, węglowodór nienasycony, w którym występują dwa wiązania podwójne między atomami węgla.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
dienom 8Forma podstawowa: dien
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
dierom 8Forma podstawowa: diera
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
dierze 7Forma podstawowa: diera
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
diesel 8Opis: silnik Diesla.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
diesis 7
diesla 8Forma podstawowa: diesel
Opis: silnik Diesla.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
dieslu 10Forma podstawowa: diesel
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
dietce 9Forma podstawowa: dietka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
dietek 9Forma podstawowa: dietka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dietka 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dietką 13Forma podstawowa: dietka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dietki 9Forma podstawowa: dietka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
dietom 9Forma podstawowa: dieta
Opis: restrykcyjna forma odżywiania.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
dietro 8
digger 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
dilami 9Forma podstawowa: dil
dildem 10Forma podstawowa: dildo
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
dilery 9Forma podstawowa: diler
Opis: sprzedawca, dystrybutor narkowyków.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
dilowi 8Forma podstawowa: dil
diluje 12Forma podstawowa: dilować
dimach 11Forma podstawowa: dim
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
dimeru 10Forma podstawowa: dimer
Opis: najprostszy oligomer, który składa się tylko z dwóch merów.
dimowi 8Forma podstawowa: dim
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
dineru 9Forma podstawowa: diner
dinery 8Forma podstawowa: diner
dinksy 9Forma podstawowa: dinks
Opis: wihajster, który stanowi sprytne rozwiązanie techniczne.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
diodce 9Forma podstawowa: diodka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
diodkę 13Forma podstawowa: diodka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
diodom 9Forma podstawowa: dioda
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
diodon 8Opis: najeżka, Diodon jeżyk, Diodon hystrix - gatunek ryby morskiej zaliczany do rodziny najeżkowatych (Diodontidae), rzędu najeżkokształtnych, zamieszkuje przybrzeżne wody strefy tropikalnej i subtropikal
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
dioram 8Forma podstawowa: diorama
Opis: rodzaj obrazu, którego pewne części są nieprzezroczyste, malowane na płótnie, a inne - przezroczyste - są malowane na cienkim materiale techniką laserunkową, obraz umieszczony jest w głębokim obramow
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
diorom 8Forma podstawowa: diora
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
dioryt 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dipach 11Forma podstawowa: dip
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
dipami 9Forma podstawowa: dip
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
dipisa 8Forma podstawowa: dipis
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
dipisi 8Forma podstawowa: dipis
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
dipisy 9Forma podstawowa: dipis
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
dipole 9Forma podstawowa: dipol
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
dipolu 11Forma podstawowa: dipol
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
dipsją 14Forma podstawowa: dipsja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dipsję 14Forma podstawowa: dipsja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dipsji 10Forma podstawowa: dipsja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
dircie 8Forma podstawowa: dirt
dirhem 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
dirtom 9Forma podstawowa: dirt
dirują 15Forma podstawowa: dirować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
diruje 11Forma podstawowa: dirować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
disach 10Forma podstawowa: disa
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
disami 8Forma podstawowa: disa
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
dissem 8Forma podstawowa: diss
dissie 7Forma podstawowa: diss
dissom 8Forma podstawowa: diss
dissów 11Forma podstawowa: diss
disuje 11Forma podstawowa: disować
diugoń 17Opis: dugoń, piersiopławka, Dugong dugon – morski ssak zaliczany do rzędu syren, jedyny współcześnie żyjący przedstawiciel rodziny diugoniowatych, zamieszkuje region indopacyficzny – od wschodnich wybrzeży
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
diunie 9Forma podstawowa: diuna
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
diunom 10Forma podstawowa: diuna
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
diurez 9Forma podstawowa: diureza
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
diwach 10Forma podstawowa: diw
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2
diwali 8
diwami 8Forma podstawowa: diwa
Opis: gwiazda aktorstwa lub tańca.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
diwowi 7Forma podstawowa: diw
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2
dizezy 8Forma podstawowa: dizeza
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
dławce 10Forma podstawowa: dławiec
Opis: choroba bakteryjna krtani, której objawy to zwężenie się szpary głośni (obrzęk i nalot na strunach głosowych), stale nasilająca się duszność, głośny, szczekający kaszel, narastająca chrypka (zmieniaj
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
dławcu 12Forma podstawowa: dławiec
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
dławią 13Forma podstawowa: dławić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
dławić 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
dławik 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dławną 13Forma podstawowa: dławny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
dławny 10Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
dłońmi 16Forma podstawowa: dłoń
Opis: część górnej kończyny człowieka od nadgarstka po końce palców, ręka.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
dłubać 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
dłubak 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dłubał 15Forma podstawowa: dłubać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
dłubań 19Forma podstawowa: dłubać
dłubią 17Forma podstawowa: dłubać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
dłubie 13Forma podstawowa: dłubać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
dłubię 17Forma podstawowa: dłubać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
dłubku 16Forma podstawowa: dłubek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
dłubmy 15Forma podstawowa: dłubać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
dłubną 17Forma podstawowa: dłubnąć
dłubnę 17Forma podstawowa: dłubnąć
długie 13Forma podstawowa: długi
Opis: taki, który ma pewną określoną długość.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
długim 14Forma podstawowa: długi
Opis: taki, który ma pewną określoną długość.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
długom 14Forma podstawowa: dług
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
dłutek 13Forma podstawowa: dłutko
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
dłutem 13Forma podstawowa: dłuto
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
dłutko 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
dłutom 13Forma podstawowa: dłuto
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
dłutuj 16Forma podstawowa: dłutować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
dłużeń 21Forma podstawowa: dłużyć
dłużmy 17Forma podstawowa: dłużyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
dłużną 19Forma podstawowa: dłużny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
dłużne 15Forma podstawowa: dłużny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
dłużył 18Forma podstawowa: dłużyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
dłużże 19Forma podstawowa: dłużyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
dmącym 15Forma podstawowa: dąć
Forma fleksyjna: pact:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
dmiemy 10Forma podstawowa: dąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
dmucha 13Forma podstawowa: dmuchać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
dmuchu 15Forma podstawowa: dmuch
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
dnawej 9Forma podstawowa: dnawy
Opis: związany z dną, dotyczący dny.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
dniach 10Forma podstawowa: dzień
Opis: określony termin, data
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
dniami 8Forma podstawowa: dzień
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
dniowe 7Forma podstawowa: dniowy
Opis: taki, który trwa dzień.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
dniowi 7Forma podstawowa: dzień
Opis: określony termin, data
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
dniują 15Forma podstawowa: dniować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
dniuję 15Forma podstawowa: dniować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
dobada 10Forma podstawowa: dobadać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
dobądź 22Forma podstawowa: dobyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dobici 10Forma podstawowa: dobić
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff
dobiec 10Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
dobieg 11Opis: jazda lub bieg na ostatnim odcinku wyścigu, zazwyczaj ze zdwojonym wysiłkiem i większą prędkością.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dobiel 10Forma podstawowa: dobielić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dobież 13Forma podstawowa: dobieżeć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dobija 11Forma podstawowa: dobijać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
dobije 11Forma podstawowa: dobić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
dobili 10Forma podstawowa: dobić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
dobiło 11Forma podstawowa: dobić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
dobito 10Forma podstawowa: dobić
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl.nonrefl
dobity 11Forma podstawowa: dobić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff
dobnia 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dobnią 13Forma podstawowa: dobnia
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dobodę 14Forma podstawowa: dobość
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: dobóść
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
dobodź 18Forma podstawowa: dobość
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: dobóść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
doboki 10Forma podstawowa: dobok
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
doboku 12Forma podstawowa: dobok
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
dobosz 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
dobowa 9Forma podstawowa: dobowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
dobową 13Forma podstawowa: dobowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
dobowo 9Forma fleksyjna: adv:pos

Forma podstawowa: dobowy
Forma fleksyjna: adja
dobódź 22Forma podstawowa: dobóść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dobrać 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dobrań 15Forma podstawowa: dobranie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
dobrej 11Forma podstawowa: dobra
Opis: waluta Wysp Świętego Tomasza i Książęcej.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
dobrem 10Forma podstawowa: dobre
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2
dobroć 14Opis: cecha osób kierujących się życzliwością, pomocnością, otwartością.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
dobrom 10Forma podstawowa: dobra
Opis: waluta Wysp Świętego Tomasza i Książęcej.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
dobrze 9Opis: poprawnie, prawidłowo, zgodnie z oczekiwaniami, wymaganiami.
Forma fleksyjna: adv:pos
dobrzy 10Forma podstawowa: dobry
Opis: właściwy, ten, co trzeba, taki, jak trzeba.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
dobudź 20Forma podstawowa: dobudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dobyci 11Forma podstawowa: dobyć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff
dobyli 11Forma podstawowa: dobyć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
dobyła 12Forma podstawowa: dobyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
dobyło 12Forma podstawowa: dobyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
dobyta 11Forma podstawowa: dobyć
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
dobytą 15Forma podstawowa: dobyć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
dobyto 11Forma podstawowa: dobyć
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl.nonrefl
docent 9Opis: tytuł zawodowy.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
dochna 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dochną 14Forma podstawowa: dochna
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dochnę 14Forma podstawowa: dochna
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dochno 10Forma podstawowa: dochna
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dochny 11Forma podstawowa: dochna
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
dociąg 14Opis: wprowadzenie cieczy do warnika.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dociął 14Forma podstawowa: dociąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
dociec 9Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
docucę 15Forma podstawowa: docucić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
doczep 9Forma podstawowa: doczepić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dodają 14Forma podstawowa: dodawać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
dodaje 10Forma podstawowa: dodawać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
dodaję 14Forma podstawowa: dodawać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
dodali 9Forma podstawowa: dodać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
dodały 11Forma podstawowa: dodać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
dodana 8Forma podstawowa: dodać
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
dodaną 12Forma podstawowa: dodać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
dodane 8Forma podstawowa: dodać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff
dodano 8Forma podstawowa: dodać
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl.nonrefl
dodarć 13Forma podstawowa: dodrzeć
dodruk 11Opis: dodatkowe egzemplarze, dodatkowy nakład druku.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dogach 12Forma podstawowa: dog
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2
dogada 10Forma podstawowa: dogadać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
dogala 10Forma podstawowa: dogalać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
dogami 10Forma podstawowa: dog
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2
dogasi 9Forma podstawowa: dogasić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
dogasł 11Forma podstawowa: dogasnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
dogęść 22Forma podstawowa: dogęścić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dogger 11Opis: w chronostratygrafii drugi oddział systemu jurajskiego, wyższy od dolnej jury, a niższy od jury górnej.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dogiąć 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dogiem 10Forma podstawowa: dog
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
dogina 9Forma podstawowa: doginać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
dogląd 15Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dogłos 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dognał 11Forma podstawowa: dognać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
dognam 10Forma podstawowa: dognać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
dognań 15Forma podstawowa: dognać
dognij 11Forma podstawowa: dogiąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dogolę 14Forma podstawowa: dogolić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
dogoni 9Forma podstawowa: dogonić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
dogódź 22Forma podstawowa: dogodzić
Opis: zaspokoić czyjeś potrzeby seksualne.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
dograć 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dograj 11Forma podstawowa: dograć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dograń 15Forma podstawowa: dograć
dogryź 18Forma podstawowa: dogryźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
doicie 8Forma podstawowa: doić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
doiłam 10Forma podstawowa: doić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
doiłaś 13Forma podstawowa: doić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
doiłem 10Forma podstawowa: doić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
doiłeś 13Forma podstawowa: doić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
doinie 7Forma podstawowa: doina
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
doiwań 13Forma podstawowa: doiwanić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
doiwem 8Forma podstawowa: doiwo
Opis: udój, dojenie.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
doiwie 7Forma podstawowa: doiwo
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:n2
dojach 12Forma podstawowa: dój
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
dojada 10Forma podstawowa: dojadać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
dojadę 14Forma podstawowa: dojechać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl
dojadł 12Forma podstawowa: dojeść
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
dojami 10Forma podstawowa: dój
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
dojarz 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
dojazd 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dojąca 14Forma podstawowa: doić
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
dojący 15Forma podstawowa: doić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
dojesz 9Forma podstawowa: dojeść
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dojęło 15Forma podstawowa: dojąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:nonrefl
dojmij 12Forma podstawowa: dojąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
dojmuj 14Forma podstawowa: dojmować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
dojnej 11Forma podstawowa: dojny
Opis: taki, który daje mleko, o samicy zwierząt hodowlanych.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
dojnic 10Forma podstawowa: dojnica
Opis: naczynie, które służy do zbierania mleka z dojonego zwierzęcia.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dojona 9Forma podstawowa: doić
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
dojoną 13Forma podstawowa: doić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
dojowi 9Forma podstawowa: dój
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
dojrzą 13Forma podstawowa: dojrzeć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
dojrzę 13Forma podstawowa: dojrzeć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
dojrzy 10Forma podstawowa: dojrzeć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
dokażą 16Forma podstawowa: dokazać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl
dokaże 12Forma podstawowa: dokazać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl
dokeci 9Forma podstawowa: doketa
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
dokera 8Forma podstawowa: doker
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
dokery 9Forma podstawowa: doker
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
doketą 13Forma podstawowa: doketa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
doketę 13Forma podstawowa: doketa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
doketo 9Forma podstawowa: doketa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
doklei 9Forma podstawowa: dokleić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
doklej 11Forma podstawowa: dokleić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dokowa 8Forma podstawowa: dokowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
dokową 12Forma podstawowa: dokowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
dokowi 8Forma podstawowa: dok
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3

Forma podstawowa: dokowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
dokowy 9Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
dokraj 10Forma podstawowa: dokrajać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dokręć 17Forma podstawowa: dokręcić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dokroi 8Forma podstawowa: dokroić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
dokrwi 8Forma podstawowa: dokrwić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
doksie 8Forma podstawowa: doxa
doktor 9Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:dat:f subst:pl:gen:f subst:pl:inst:f subst:pl:loc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:acc:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:inst:f subst:sg:loc:f subst:sg:nom:f subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:f
doktór 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
dokuci 11Forma podstawowa: dokuć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff
dokuje 12Forma podstawowa: dokować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
dokuję 16Forma podstawowa: dokować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
dokuło 12Forma podstawowa: dokuć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
dokupi 11Forma podstawowa: dokupić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
dokuty 12Forma podstawowa: dokuć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff
dokuwa 10Forma podstawowa: dokuwać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
dokwaś 12Forma podstawowa: dokwasić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dolach 11Forma podstawowa: dola
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
dolała 10Forma podstawowa: dolać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
dolało 10Forma podstawowa: dolać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
dolały 11Forma podstawowa: dolać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
dolami 9Forma podstawowa: dola
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
dolaną 12Forma podstawowa: dolać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
dolani 8Forma podstawowa: dolać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff
dolano 8Forma podstawowa: dolać
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl.nonrefl
dolcem 10Forma podstawowa: dolec
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
dolcom 10Forma podstawowa: dolec
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
dolecę 13Forma podstawowa: dolecieć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl
doleci 9Forma podstawowa: dolecieć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl
dolega 10Forma podstawowa: dolegać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
doleją 14Forma podstawowa: dolać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
doleje 10Forma podstawowa: dolać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
dolewa 8Forma podstawowa: dolewać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
dolezę 12Forma podstawowa: doleźć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl
doleżę 16Forma podstawowa: doleżeć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
dolicz 9Forma podstawowa: doliczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dolina 8Opis: w gwarze złodziejskiej kieszeń.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dolino 8Forma podstawowa: dolina
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dolnym 10Forma podstawowa: dolny
Opis: minimalny, najmniejszy z dopuszczalnych.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
dolska 9Forma podstawowa: dolski
Opis: związany z Dolskiem (Dolsk - miasto).
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
dolską 13Forma podstawowa: dolski
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
dolski 9Forma podstawowa: dolsk
Opis: miasto w województwie wielkopolskim, w powiecie śremskim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Dolsk, nad jeziorem Dolskim Wielkim i Dolskim Małym.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
dolsku 11Forma podstawowa: dolsk
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
dołami 10Forma podstawowa: doły
Opis: biedni ludzie.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p3
dołazi 9Forma podstawowa: dołazić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf.perf:nonrefl verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl
dołażą 17Forma podstawowa: dołazić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf.perf:nonrefl verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl
dołażę 17Forma podstawowa: dołazić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf.perf:nonrefl verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl
dołącz 14Forma podstawowa: dołączyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dołkom 11Forma podstawowa: dołek
Opis: małe wgłębienie w ciele.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
dołków 14Forma podstawowa: dołek
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
dołowa 9Forma podstawowa: dołowy
Opis: związany z dołem - złym nastrojem.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
dołową 13Forma podstawowa: dołowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
dołowi 9Forma podstawowa: dołowić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: dołowy
Opis: związany z dołem - złym nastrojem.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
dołożą 17Forma podstawowa: dołożyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
dołują 17Forma podstawowa: dołować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
dołuje 13Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
dołuję 17Forma podstawowa: dołować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
domaca 9Forma podstawowa: domacać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
domaga 10Forma podstawowa: domagać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl
domain 8
domarz 8Forma podstawowa: domarzyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
domcie 9Forma podstawowa: domcio
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
domcio 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
domena 8Opis: posiadłość ziemska w systemie feudalnym.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
domeną 12Forma podstawowa: domena
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
domenę 12Forma podstawowa: domena
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
domeno 8Forma podstawowa: domena
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
domeny 9Forma podstawowa: domena
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
domina 8Forma podstawowa: domino
Opis: gra, w której używa się płytek, oznaczonych okresloną liczbą oczek, nazywanych kamieniami.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
dominą 12Forma podstawowa: domina
Opis: kobieta lubiąca dominować nad swoim partnerem w pożyciu seksualnym.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dominę 12Forma podstawowa: domina
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dominy 9Forma podstawowa: domina
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
domisk 9Forma podstawowa: domisko
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
domkom 10Forma podstawowa: domka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f subst:pl:dat:m1
domowa 8Forma podstawowa: domowy
Opis: taki, który odbywa się w domu, jest związany z życiem rodzinnym, z funkcjonowaniem domowników, np. spotkania domowe, obowiązki domowe.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
domową 12Forma podstawowa: domowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
domowe 8Forma podstawowa: domowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
domowo 8Opis: tak jak w domu, w sposób kojarzący się z domem, właściwy typowemu gospodarstwu domowemu i przebywaniu w nim.
Forma fleksyjna: adv:pos

Forma podstawowa: domowy
Opis: taki, który odbywa się w domu, jest związany z życiem rodzinnym, z funkcjonowaniem domowników, np. spotkania domowe, obowiązki domowe.
Forma fleksyjna: adja
domówi 12Forma podstawowa: domówić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
domróź 20Forma podstawowa: domrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
domrze 8Forma podstawowa: domra
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
domyka 10Forma podstawowa: domykać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
domyła 11Forma podstawowa: domyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
domyło 11Forma podstawowa: domyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
domysł 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
domyśl 14Forma podstawowa: domyślić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
domyte 10Forma podstawowa: domyć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff
domyty 11Forma podstawowa: domyć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff
donach 10Forma podstawowa: don
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1

Forma podstawowa: don
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
donaks 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
donald 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
donami 8Forma podstawowa: don
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
donata 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
donaty 9Forma podstawowa: donat
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
dongom 10Forma podstawowa: dong
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
donicą 12Forma podstawowa: donica
Opis: duża doniczka - naczynie do hodowania roślin.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
donice 8Forma podstawowa: donica
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
donicę 12Forma podstawowa: donica
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
donieś 11Forma podstawowa: donieść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
donnom 8Forma podstawowa: donna
Opis: żartobliwie o młodej pannie, dziewczęciu.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
donoru 9Forma podstawowa: donor
Opis: cząsteczka, pojedynczy atom lub jon, który dostarcza elektron, proton, grupę funkcyjną lub określony jon innym cząsteczkom w trakcie reakcji chemicznej.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
donory 8Forma podstawowa: donor
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
donosi 7Forma podstawowa: donosić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
donosu 9Forma podstawowa: donos
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
donosy 8Forma podstawowa: donos
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
donowi 7Forma podstawowa: don
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1

Forma podstawowa: don
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
donucą 14Forma podstawowa: donucić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
donuci 10Forma podstawowa: donucić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
donudź 18Forma podstawowa: donudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
donżon 11Opis: wieża łącząca w sobie główne funkcje mieszkalne i obronne, przez co zamieszkiwana była w czasie pokoju.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dońscy 15Forma podstawowa: doński
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
doński 14Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
doorał 9Forma podstawowa: doorać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
doorsa 7Forma podstawowa: doors
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
dooruj 11Forma podstawowa: doorywać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
doorzą 11Forma podstawowa: doorać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
doorze 7Forma podstawowa: doorać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
dopada 9Forma podstawowa: dopadać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl
dopadł 11Forma podstawowa: dopaść
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
dopalę 13Forma podstawowa: dopalić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
dopały 11Forma podstawowa: dopał
doparł 10Forma podstawowa: doprzeć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
dopasą 12Forma podstawowa: dopaść
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
dopaść 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dopełń 16Forma podstawowa: dopełnić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dopędź 21Forma podstawowa: dopędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dopiąć 17Opis: osiągnąć coś, o co się starało.
Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dopiął 14Forma podstawowa: dopiąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
dopici 9Forma podstawowa: dopić
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff
dopięć 17Forma podstawowa: dopięcie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
dopija 10Forma podstawowa: dopijać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
dopiją 14Forma podstawowa: dopić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
dopiję 14Forma podstawowa: dopić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
dopili 9Forma podstawowa: dopić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
dopiło 10Forma podstawowa: dopić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
dopina 8Forma podstawowa: dopinać
Opis: osiągać coś, o co się starało.
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
dopisu 10Forma podstawowa: dopis
Opis: to, co zostało dopisane, dodana adnotacja.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
dopisy 9Forma podstawowa: dopis
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
dopita 9Forma podstawowa: dopić
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
dopito 9Forma podstawowa: dopić
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl.nonrefl
dopity 10Forma podstawowa: dopić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff
dopłyń 17Forma podstawowa: dopłynąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
dopnie 8Forma podstawowa: dopiąć
Opis: osiągnąć coś, o co się starało.
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
dopnij 10Forma podstawowa: dopiąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dopóty 14Forma fleksyjna: conj
doppio 9
doprać 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
doprał 10Forma podstawowa: doprać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
doprań 14Forma podstawowa: doprać
dopraw 8Forma podstawowa: doprawa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
doproś 12Forma podstawowa: doprosić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
doprze 8Forma podstawowa: doprzeć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
dopust 11Opis: to, co się zdarza niezależnie od woli człowieka, co przynosi los.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dopyta 10Forma podstawowa: dopytać
Opis: poszerzyć wiedzę, zadając pytania.
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
dorada 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
doradę 12Forma podstawowa: dorada
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
doręcz 12Forma podstawowa: doręczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dorkas 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
dormez 8Forma podstawowa: dormeza
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dornem 8Forma podstawowa: dorn
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
dornów 11Forma podstawowa: dorn
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
dorobi 9Forma podstawowa: dorobić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
dorsza 7Forma podstawowa: dorsz
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
dorsze 7Forma podstawowa: dorsz
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
dorszu 9Forma podstawowa: dorsz
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1

Forma podstawowa: dorsz
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
dorszy 8Forma podstawowa: dorsz
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
dorwać 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dorwań 13Forma podstawowa: dorwać
dorwij 9Forma podstawowa: dorwać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
doryci 9Forma podstawowa: doryć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff
doryją 14Forma podstawowa: doryć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
doryła 10Forma podstawowa: doryć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
doryły 11Forma podstawowa: doryć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
dorytą 13Forma podstawowa: doryć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
dorywa 8Forma podstawowa: dorywać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
dorznę 11Forma podstawowa: dorznąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
dorzuć 14Forma podstawowa: dorzucić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dorżnę 15Forma podstawowa: dorżnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
dosadź 16Forma podstawowa: dosadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dosala 8Forma podstawowa: dosalać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
dosiać 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dosiań 13Forma podstawowa: dosiać
dosiąc 12Forma podstawowa: dosięgnąć
Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dosiec 8Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dosłać 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
dosmaż 12Forma podstawowa: dosmażyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dosolą 12Forma podstawowa: dosolić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
dospać 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
dosrać 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
dosraj 9Forma podstawowa: dosrać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
dosrał 9Forma podstawowa: dosrać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
dostał 10Forma podstawowa: dostać
Opis: stać się odbiorcą jakichś działań lub procesów.
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
dostaw 8Forma podstawowa: dostawa
Opis: zaopatrywanie lub zaopatrzenie w jakieś dobra.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma podstawowa: dostawić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dostąp 13Forma podstawowa: dostąpić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
dostęp 13Opis: możliwość korzystania z czegoś lub z czyichś usług, np. spotkania się z kimś.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dostoi 8Forma podstawowa: dostać
Opis: stać się odbiorcą jakichś działań lub procesów.
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl
dosunę 13Forma podstawowa: dosunąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
dosuwa 9Forma podstawowa: dosuwać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
dosuwu 11Forma podstawowa: dosuw
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
doszli 8Forma podstawowa: dojść
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:nonrefl
doszły 10Forma podstawowa: dojść
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:nonrefl
doszyć 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
doszyj 10Forma podstawowa: doszyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dośćże 20
dośnią 15Forma podstawowa: dośnić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl
dośnić 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
dośnił 13Forma podstawowa: dośnić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
dośpij 14Forma podstawowa: dospać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dotarć 13Forma podstawowa: dotrzeć
dotarł 10Forma podstawowa: dotrzeć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
dotcom 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dotknę 13Forma podstawowa: dotknąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
dotlał 11Forma podstawowa: dotleć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
dotleć 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dotlej 11Forma podstawowa: dotleć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dotlić 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:perf:refl
dotlij 11Forma podstawowa: dotlić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl
dotnie 8Forma podstawowa: dociąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
dotnij 10Forma podstawowa: dociąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dotocz 9Forma podstawowa: dotoczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dotraw 8Forma podstawowa: dotrawić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dotrop 9Forma podstawowa: dotropić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dotruć 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dotruj 12Forma podstawowa: dotruć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dotrze 8Forma podstawowa: dotrzeć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
dotuje 12Forma podstawowa: dotować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
dotyki 10Forma podstawowa: dotyk
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
double 12
doucza 10Forma podstawowa: douczać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
douczą 14Forma podstawowa: douczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
doulom 11Forma podstawowa: doula
dowagę 13Forma podstawowa: dowaga
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dowagi 9Forma podstawowa: dowaga
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
dowala 8Forma podstawowa: dowalać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
dowalą 12Forma podstawowa: dowalić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
dowali 8Forma podstawowa: dowalić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
doważa 11Forma podstawowa: doważać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
doważę 15Forma podstawowa: doważyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
dowcip 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dowędź 20Forma podstawowa: dowędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dowidź 16Forma podstawowa: dowidzieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
dowieź 15Forma podstawowa: dowieźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dowlec 9Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
downem 8Forma podstawowa: down
Opis: głupek, idiota, ktoś o niskim poziomie intelektualnym.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
downie 7Forma podstawowa: down
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
downów 11Forma podstawowa: down
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
dowodu 10Forma podstawowa: dowód
Opis: urzędowy dokument, który coś poświadcza.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
dowody 9Forma podstawowa: dowód
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
dowoła 9Forma podstawowa: dowołać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl
dowozi 7Forma podstawowa: dowozić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
dowozu 9Forma podstawowa: dowóz
Opis: czynność dowiezienia lub dowożenia towaru w jakieś miejsce.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
dowozy 8Forma podstawowa: dowóz
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
dowożą 15Forma podstawowa: dowozić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
dowożę 15Forma podstawowa: dowozić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
doyena 8Forma podstawowa: doyen
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
doyeni 8Forma podstawowa: doyen
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
doyeny 9Forma podstawowa: doyen
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
dozach 10Forma podstawowa: doza
Opis: przen. porcja, pewna ilość (np. dodatek, domieszka) czegoś.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
dozami 8Forma podstawowa: doza
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
dozięb 13Forma podstawowa: doziębić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
doznał 9Forma podstawowa: doznać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
doznam 8Forma podstawowa: doznać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
dozuje 11Forma podstawowa: dozować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
dożach 14Forma podstawowa: doża
Opis: tytuł przysługujący władcom (najwyższym urzędnikom) Republiki Weneckiej i Genui.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
dożarć 16Forma podstawowa: dożreć
dożarł 13Forma podstawowa: dożreć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
dożęci 16Forma podstawowa: dożąć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff
dożęli 16Forma podstawowa: dożąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
dożęła 17Forma podstawowa: dożąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
dożęły 18Forma podstawowa: dożąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
dożęte 16Forma podstawowa: dożąć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff
dożnie 11Forma podstawowa: dożąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
dożnij 13Forma podstawowa: dożąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dożreć 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dożują 19Forma podstawowa: dożuć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
dożuje 15Forma podstawowa: dożuć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
dożuję 19Forma podstawowa: dożuć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
dożuło 15Forma podstawowa: dożuć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
dożuta 14Forma podstawowa: dożuć
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
dożutą 18Forma podstawowa: dożuć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
dożute 14Forma podstawowa: dożuć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff
dożuto 14Forma podstawowa: dożuć
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl.nonrefl
dożuty 15Forma podstawowa: dożuć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff
dożyca 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dożycą 17Forma podstawowa: dożyca
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dożycę 17Forma podstawowa: dożyca
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dożyci 13Forma podstawowa: dożyć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff
dożycy 14Forma podstawowa: dożyca
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
dożyje 14Forma podstawowa: dożyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
dożyli 13Forma podstawowa: dożyć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
dożyła 14Forma podstawowa: dożyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
dożyło 14Forma podstawowa: dożyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
dożyły 15Forma podstawowa: dożyć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
dożyte 13Forma podstawowa: dożyć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff
dożywi 12Forma podstawowa: dożywić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
dójcie 14Forma podstawowa: doić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
dójmyż 19Forma podstawowa: doić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
drabem 10Forma podstawowa: drab
Opis: żołnierz, szeregowy piechoty w wojsku polskim XV i XVI wieku.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
drabie 9Forma podstawowa: drabi
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
drabka 10Forma podstawowa: drabek
Opis: kłonia bezrękojeściowa, złożona z siatkowatego worka zamocowanego rąbkiem na czworokątnej ramie.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
drabkę 14Forma podstawowa: drabka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
drabki 10Forma podstawowa: drabek
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: drabka
Opis: kłonia bezrękojeściowa, złożona z siatkowatego worka zamocowanego rąbkiem na czworokątnej ramie.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
drabom 10Forma podstawowa: drab
Opis: żołnierz, szeregowy piechoty w wojsku polskim XV i XVI wieku.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: draby
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
drabów 13Forma podstawowa: draby
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
drachm 11Forma podstawowa: drachma
Opis: historyczna, starogrecka jednostka masy.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dradze 8Forma podstawowa: draga
Opis: urządzenie połowowe, rodzaj włoka bez skrzydeł, używane do dennych połowów morskich.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
drafty 13Forma podstawowa: draft
Opis: sposób wybierania nowych graczy do lig zawodowych, najczęściej spośród młodych zawodników, rozpoczynających karierę profesjonalną.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
dragmę 14Forma podstawowa: dragma
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dragmo 10Forma podstawowa: dragma
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dragon 9Opis: patka przy płaszczu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m3
drakom 9Forma podstawowa: draka
Opis: konflikt.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
dralon 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dramat 9Opis: gatunek filmowy.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dramem 9Forma podstawowa: dram
Opis: w metrologii: jednostka masy, 1/16 uncji lub 1,771 g.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
dramie 8Forma podstawowa: drama
Opis: metoda edukacyjna - rodzaj teatru, odgrywanie ról.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
dramów 12Forma podstawowa: dram
Opis: w metrologii: jednostka masy, 1/16 uncji lub 1,771 g.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
dranie 7Forma podstawowa: drań
Opis: łajdak, człowiek podły, nikczemnik.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
draniu 9Forma podstawowa: drań
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
dranko 8Forma podstawowa: dranka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
drańci 14Forma podstawowa: drańcie
drapał 10Forma podstawowa: drapać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
drapią 12Forma podstawowa: drapać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
drapie 8Forma podstawowa: drapać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
drapię 12Forma podstawowa: drapać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
drapmy 10Forma podstawowa: drapać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
drapnę 12Forma podstawowa: drapnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
drasce 8Forma podstawowa: draska
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
draska 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
draską 12Forma podstawowa: draska
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
draski 8Forma podstawowa: draska
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
drasko 8Forma podstawowa: draska
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
drasną 11Forma podstawowa: drasnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
drasnę 11Forma podstawowa: drasnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
dratew 8Forma podstawowa: dratwa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dratwa 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dratwą 12Forma podstawowa: dratwa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dratwy 9Forma podstawowa: dratwa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
drażet 12Forma podstawowa: drażeta
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
drażom 12Forma podstawowa: draża
Opis: okrągły, drobny cukierek z nadzieniem.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
drągom 14Forma podstawowa: drąg
Opis: długi, szeroki, mocny i zazwyczaj ciężki pręt.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: drąg
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
drągów 17Forma podstawowa: drąg
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
drążka 16Forma podstawowa: drążek
Opis: pałąk drewniany lub metalowy, mniejszy od drąga.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Forma podstawowa: drążek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
drążle 16Forma podstawowa: drążel
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
drążli 16Forma podstawowa: drążel
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
drążlu 18Forma podstawowa: drążel
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
drążmy 17Forma podstawowa: drążyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
drążył 18Forma podstawowa: drążyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
drążże 19Forma podstawowa: drążyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
dreada 8Forma podstawowa: dread
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
dreble 10Forma podstawowa: drebel
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
dreblu 12Forma podstawowa: drebel
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
dredek 9
dredem 9Forma podstawowa: dred
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
dredka 9Forma podstawowa: dredek
dredki 9Forma podstawowa: dredek
dredom 9Forma podstawowa: dredy
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
dredów 12Forma podstawowa: dred
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2

Forma podstawowa: dredy
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
dreluj 12Forma podstawowa: drelować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
drenik 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
drenom 8Forma podstawowa: dren
Opis: przewód hydrotechniczny, ułożony zwykle pod powierzchnią ziemi, odprowadzający nadmiar wód gruntowych z jakiegoś terenu i zabezpieczający przed szkodliwym działaniem filtracji, która powoduje zmiany
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
drenów 11Forma podstawowa: dren
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
drenuj 11Forma podstawowa: drenować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
drepcą 13Forma podstawowa: drepcić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl

Forma podstawowa: dreptać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
drepcz 9Forma podstawowa: dreptać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
dresem 8Forma podstawowa: dres
Opis: członek subkultury młodzieżowej ubrany na co dzień w dres.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
dresik 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dresom 8Forma podstawowa: dres
Opis: członek subkultury młodzieżowej ubrany na co dzień w dres.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: dresy
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
dresów 11Forma podstawowa: dres
Opis: członek subkultury młodzieżowej ubrany na co dzień w dres.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
drewka 8Forma podstawowa: drewko
Opis: kawałek drewna, zwykle przeznaczony na opał.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
drewna 7Forma podstawowa: drewno
Opis: w botanice: złożona tkanka roślinna roślin naczyniowych, zajmująca przestrzeń między rdzeniem a kambium.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2

Forma podstawowa: drewny
Opis: zrobiony z drewna, drewniany.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
drewno 7Opis: w botanice: złożona tkanka roślinna roślin naczyniowych, zajmująca przestrzeń między rdzeniem a kambium.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
drewnu 9Forma podstawowa: drewno
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
drezyn 8Forma podstawowa: drezyna
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dręczę 16Forma podstawowa: dręczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
drętwa 12Opis: ogólna nazwa ryby morskiej z rodzaju Torpedo, charakteryzującej się tym, że między grzbietem i płetwami piersiowymi ma narządy wytwarzające napięcie elektryczne, służące do obrony lub do ranienia zdo
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma podstawowa: drętwy
Opis: o zachowaniu, świadczący o spięciu, skrępowaniu, nieswobodny.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
drętwą 16Forma podstawowa: drętwa
Opis: ogólna nazwa ryby morskiej z rodzaju Torpedo, charakteryzującej się tym, że między grzbietem i płetwami piersiowymi ma narządy wytwarzające napięcie elektryczne, służące do obrony lub do ranienia zdo
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f

Forma podstawowa: drętwy
Opis: o zachowaniu, świadczący o spięciu, skrępowaniu, nieswobodny.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
drętwe 12Forma podstawowa: drętwy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
drętwi 12Forma podstawowa: drętwy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
drętwo 12Forma podstawowa: drętwa
Opis: ogólna nazwa ryby morskiej z rodzaju Torpedo, charakteryzującej się tym, że między grzbietem i płetwami piersiowymi ma narządy wytwarzające napięcie elektryczne, służące do obrony lub do ranienia zdo
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
drętwy 13Forma podstawowa: drętwa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Opis: o zachowaniu, świadczący o spięciu, skrępowaniu, nieswobodny.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
drgali 10Forma podstawowa: drgać
Opis: ulegać wstrząsom
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
drgała 11Forma podstawowa: drgać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl
drgały 12Forma podstawowa: drgać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
drgamy 11Forma podstawowa: drgać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl
drgasz 9Forma podstawowa: drgać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl
drgnąć 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
drgnie 9Forma podstawowa: drgnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl
driada 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
driady 9Forma podstawowa: driada
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
drinki 8Forma podstawowa: drink
Opis: napój, często alkoholowy, który jest podawany w specyficznej formie w barach, klubach, restauracjach itp. (uwaga, nazwy drinków często są chrematonimami).
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
drinku 10Forma podstawowa: drink
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
driwie 7Forma podstawowa: drive
drobić 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
drobie 9Forma podstawowa: drób
Opis: mięso drobiu.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
drobię 13Forma podstawowa: drobić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
drobił 11Forma podstawowa: drobić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
drobiu 11Forma podstawowa: drób
Opis: mięso drobiu.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
drobna 9Forma podstawowa: drobny
Opis: ludowy taniec podhalański.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
drobną 13Forma podstawowa: drobny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
drobne 9Forma podstawowa: drobny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
drobni 9Forma podstawowa: drobnić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: drobny
Opis: ludowy taniec podhalański.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
drobno 9Forma podstawowa: drobny
Forma fleksyjna: adja
drobny 10Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos subst:sg:nom:m2 subst:sg:voc:m2
droczę 12Forma podstawowa: droczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl
droczy 9Forma podstawowa: droczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl
drodze 8Forma podstawowa: droga
Opis: wszelki szlak komunikacyjny.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
drodzy 9Forma podstawowa: drogi
Opis: taki, do którego ktoś żywi serdeczne uczucia, bliski komuś, ważny dla kogoś.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
drogim 10Forma podstawowa: drogi
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
drogom 10Forma podstawowa: droga
Opis: wszelki szlak komunikacyjny.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f

Forma podstawowa: drogi
Opis: taki, do którego ktoś żywi serdeczne uczucia, bliski komuś, ważny dla kogoś.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
drojet 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dromon 8Forma podstawowa: dromona
Opis: okręt wiosłowo-żaglowy, używany na Morzu Śródziemnym po upadku Cesarstwa rzymskiego przez floty Bizancjum (główny typ okrętu wojennego) i Arabów.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dromos 8Opis: korytarz prowadzący w głąb grobowca, wykuty w skale lub zbudowany z ciosów kamiennych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dronom 8Forma podstawowa: drona
dronta 8Forma podstawowa: dront
Opis: wymarły ptak nielot, poszczególne gatunki tego ptaka obecnie klasyfikowane są w obrębie rodziny gołębiowatych (Columbidae), w podrodzinie owocożerów (Ptilinopodinae), dawniej ptak ten lokowany był w
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
dronty 9Forma podstawowa: dront
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
dropie 8Forma podstawowa: drop
Opis: Macrolepiota procera (Scop.) Singer – gatunek grzyba należący do rodziny pieczarkowatych (Agaricaceae), dość pospolity na terenie całej Polski, gdzie występuje od lata do późnej jesieni, rosnąć na br
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
dropiu 10Forma podstawowa: drop
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
dropów 12Forma podstawowa: dropy
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
drozda 8Forma podstawowa: drozd
Opis: ptak, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w obrębie rodziny drozdowatych (Turdidae).
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
drozdy 9Forma podstawowa: drozd
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
drożał 13Forma podstawowa: drożeć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
drożna 11Forma podstawowa: drożny
Opis: taki, który umożliwia swobodny przepływ, o przewodzie w organizmie człowieka lub zwierzęcia.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
drożne 11Forma podstawowa: drożny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
drożyć 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
drożył 14Forma podstawowa: drożyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl
drożyn 12Forma podstawowa: drożyna
Opis: wąska, niepozorna dróżka.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dróbce 14Forma podstawowa: dróbka
Opis: wątróbka, żołądek, serce, skrzydełka i szyjki ptactwa domowego (drobiu), używane do przygotowania rosołu, potrawki, niektórych wędlin.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
dróbki 14Forma podstawowa: dróbka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
dróbże 17Forma podstawowa: drobić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
dróżki 16Forma podstawowa: dróżka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
dróżmy 17Forma podstawowa: drożyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl
drugak 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
drugie 11Opis: drugie danie, potrawa podawana (zazwyczaj) po zupie.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
drugom 12Forma podstawowa: drug
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
druhem 12Forma podstawowa: druh
Opis: przyjaciel, kompan, towarzysz, osoba, z którą pozostaje się w bliskich stosunkach.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
druhen 11Forma podstawowa: druhna
Opis: dziewczyna lub kobieta należąca do harcerstwa.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
druhna 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
druhną 15Forma podstawowa: druhna
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
druhnę 15Forma podstawowa: druhna
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
druhów 15Forma podstawowa: druh
Opis: przyjaciel, kompan, towarzysz, osoba, z którą pozostaje się w bliskich stosunkach.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
druków 14Forma podstawowa: druk
Opis: publikacja tekstu albo ilustracji w gazecie lub książce.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
drukuj 14Forma podstawowa: drukować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
drumla 11Opis: ludowy instrument muzyczny z grupy idiofonów szarpanych.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
drumlą 15Forma podstawowa: drumla
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
drumle 11Forma podstawowa: drumla
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
drutem 11Forma podstawowa: drut
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2 subst:sg:inst:m3
drutom 11Forma podstawowa: drut
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2 subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: druty
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
drutów 14Forma podstawowa: drut
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:m3

Forma podstawowa: druty
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
drutuj 14Forma podstawowa: drutować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
druzga 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
druzgą 15Forma podstawowa: druzga
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
druzie 9Forma podstawowa: druz
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
druzów 13Forma podstawowa: druz
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
drużba 15Opis: przyjaźń.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:nom:m1
drużbą 19Forma podstawowa: drużba
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f subst:sg:inst:m1
drużbę 19Forma podstawowa: drużba
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
drużby 16Forma podstawowa: drużba
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f subst:sg:gen:m1

Forma podstawowa: drużba
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
drużka 14Opis: kobieta towrzysząca pannie młodej na ślubie.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
drużką 18Forma podstawowa: drużka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
drużkę 18Forma podstawowa: drużka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
drużko 14Forma podstawowa: drużka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
drużna 13Forma podstawowa: drużny
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
drużną 17Forma podstawowa: drużny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
drużny 14Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
drużyn 14Forma podstawowa: drużyna
Opis: siły zbrojne księcia pozostające pod jego rozkazami i na jego utrzymaniu.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
drwach 10Forma podstawowa: drwa
Opis: drewno w polanach przeznaczone do palenia ognia.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:p3
drwale 8Forma podstawowa: drwal
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
drwali 8Forma podstawowa: drwal
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
drwalń 14Forma podstawowa: drwalnia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
drwalu 10Forma podstawowa: drwal
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
drwami 8Forma podstawowa: drwa
Opis: drewno w polanach przeznaczone do palenia ognia.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p3
drwień 13Forma podstawowa: drwić
drwili 8Forma podstawowa: drwić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
drwiły 10Forma podstawowa: drwić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
drydze 9Forma podstawowa: dryga
Opis: rodzaj sieci rybackiej.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
dryfie 12Forma podstawowa: dryf
Opis: uporządkowany ruch ładunków wynikający z faktu przyłożenia pola elektrycznego.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
dryfom 13Forma podstawowa: dryf
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
dryftu 15Forma podstawowa: dryft
Opis: niestabilność parametrów urządzenia w czasie.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
dryfuj 16Forma podstawowa: dryfować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
drygaj 12Forma podstawowa: drygać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
drygał 12Forma podstawowa: drygać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
drygam 11Forma podstawowa: drygać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
drygań 16Forma podstawowa: drygać
drylom 10Forma podstawowa: dryl
Opis: Mandrillus leucophaeus – gatunek małpy wąskonosej z rodziny makakowatych, blisko spokrewniony z mandrylem, od którego różni się głównie jednolitym ubarwieniem twarzy, zamieszkuje zalesione tereny w N
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2 subst:pl:dat:m3
drylów 13Forma podstawowa: dryl
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:m3
dryluj 13Forma podstawowa: drylować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
drynda 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma podstawowa: dryndać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
dryndą 13Forma podstawowa: drynda
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
dryndo 9Forma podstawowa: drynda
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: drynda
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
dryndy 10Forma podstawowa: drynda
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
drzesz 7Forma podstawowa: drzeć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
drzewa 7Forma podstawowa: drzewo
Opis: graf, który jest acykliczny i spójny.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
drzewo 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
drżała 13Forma podstawowa: drżeć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl
drżało 13Forma podstawowa: drżeć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
drżały 14Forma podstawowa: drżeć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
drżano 11Forma podstawowa: drżeć
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl
drżąca 16Forma podstawowa: drżący
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
drżącą 20Forma podstawowa: drżący
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
drżące 16Forma podstawowa: drżeć
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:nonrefl
drżąco 16Forma fleksyjna: adv:pos

Forma podstawowa: drżący
Forma fleksyjna: adja
drżeli 12Forma podstawowa: drżeć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
drżymy 14Forma podstawowa: drżeć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl
drżysz 12Forma podstawowa: drżeć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl
dualem 11Forma podstawowa: dual
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
dualna 10Forma podstawowa: dualny
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
dualną 14Forma podstawowa: dualny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
dualne 10Forma podstawowa: dualny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
dualni 10Forma podstawowa: dualny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
dualny 11Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
duanty 11Forma podstawowa: duant
Opis: część cyklotronu, jedna z dwóch elektrod wnękowych.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
dubasa 11Forma podstawowa: dubas
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
dubelt 13Forma fleksyjna: burk subst:sg:nom:m2
dubiom 12Forma podstawowa: dubie
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
dubiów 15Forma podstawowa: dubia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
dublem 13Forma podstawowa: dubel
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
dublom 13Forma podstawowa: dubel
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
dubluj 16Forma podstawowa: dublować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
dubnem 12Forma podstawowa: dubn
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
dubnie 11Forma podstawowa: dubno
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:n2
dubnów 15Forma podstawowa: dubn
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
ducach 13Forma podstawowa: duce
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
ducato 11
ducego 12Forma podstawowa: duce
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
ducemu 13Forma podstawowa: duce
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1
ducent 11Forma podstawowa: ducento
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
duchen 12Forma podstawowa: duchna
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
duchną 16Forma podstawowa: duchna
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
duchnę 16Forma podstawowa: duchna
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
duchny 13Forma podstawowa: duchna
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
duchom 13Forma podstawowa: duch
Opis: rodzaj zjawy, często wyobrażenie umarłego wizytującego świat żywych.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
duchów 16Forma podstawowa: duch
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
duciom 11Forma podstawowa: duć
duczek 11Forma podstawowa: duczka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
duczka 11Forma podstawowa: duczek
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
duczką 15Forma podstawowa: duczka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
duczkę 15Forma podstawowa: duczka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
duczki 11Forma podstawowa: duczek
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
dudach 13Forma podstawowa: dudy
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:p3
dudami 11Forma podstawowa: duda
Opis: artysta-muzyk grający na dudach.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
dudków 15Forma podstawowa: dudek
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2

Forma podstawowa: dudki
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
dudląc 16Forma podstawowa: dudlić
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl pcon:imperf:refl.nonrefl
dudlił 13Forma podstawowa: dudlić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
dudlmy 13Forma podstawowa: dudlić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
dudlże 15Forma podstawowa: dudlić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
dudnią 14Forma podstawowa: dudnić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl

Forma podstawowa: dudnieć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
dudnić 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
dudusi 12Forma podstawowa: duduś
dudzie 10Forma podstawowa: duda
Opis: artysta-muzyk grający na dudach.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:f subst:sg:loc:m1
dufają 19Forma podstawowa: dufać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
dufało 15Forma podstawowa: dufać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
dufały 16Forma podstawowa: dufać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
dufamy 15Forma podstawowa: dufać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl
dufasz 13Forma podstawowa: dufać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl
dufnym 15Forma podstawowa: dufny
Opis: pewny siebie, pyszny, zadufany w sobie.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
dugach 14Forma podstawowa: duga
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
dugami 12Forma podstawowa: duga
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
dującą 20Forma podstawowa: duć
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:nonrefl
dujcie 12Forma podstawowa: duć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
dujemy 13Forma podstawowa: duć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl
dujesz 11Forma podstawowa: duć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl
dujmyż 17Forma podstawowa: duć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
dukało 12Forma podstawowa: dukać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
dukały 13Forma podstawowa: dukać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
dukamy 12Forma podstawowa: dukać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
dukany 11Forma podstawowa: dukać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
duknąć 19
duknął 16Forma podstawowa: duknąć
duknie 10Forma podstawowa: duknąć
duksem 11Forma podstawowa: dux
Opis: wódz armii rzymskiej.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
duksów 14Forma podstawowa: dux
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
duktor 11Opis: element maszyny drukarskiej, wałek służący do rozprowadzania farby.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
duktów 15Forma podstawowa: dukt
Opis: prosta droga w lesie powstała przez wycięcie drzew
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
dulącą 19Forma podstawowa: dulić
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
dulcyn 12Forma podstawowa: dulcyna
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dulczą 15Forma podstawowa: dulcza
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dulczę 15Forma podstawowa: dulczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
dulczy 12Forma podstawowa: dulcza
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: dulczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
duliby 13Forma podstawowa: duć
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
dulisz 10Forma podstawowa: dulić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
dulkom 12Forma podstawowa: dulka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
dulone 10Forma podstawowa: dulić
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
dułoby 14Forma podstawowa: duć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
dułyby 15Forma podstawowa: duć
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
dumają 16Forma podstawowa: dumać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
dumała 12Forma podstawowa: dumać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl
dumało 12Forma podstawowa: dumać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
dumały 13Forma podstawowa: dumała
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
dumamy 12Forma podstawowa: dumać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl
dumkom 12Forma podstawowa: dumka
Opis: rodzaj wiersza.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
dumnej 12Forma podstawowa: dumny
Opis: przenośnie: taki, który wygląda dostojnie.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
dumnie 10Opis: w sposób, który świadczy o tym, że ktoś jest pełen dumy, poczucia własnej wartości, może wydawać się z tego powodu wyniosłym.
Forma fleksyjna: adv:pos
dumnym 12Forma podstawowa: dumny
Opis: przenośnie: taki, który wygląda dostojnie.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
dumper 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dundra 10Forma podstawowa: dunder
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
dundry 11Forma podstawowa: dunder
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
dungii 11Forma podstawowa: dungija
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
dunlop 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
dunsty 11Forma podstawowa: dunst
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
duńska 16Forma podstawowa: duński
Opis: związany z Danią.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
duńską 20Forma podstawowa: duński
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
duński 16Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3 subst:sg:voc:m3
duńsku 18Forma podstawowa: duński
Forma fleksyjna: adjp
duolom 11Forma podstawowa: duola
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
dupach 13Forma podstawowa: dupa
Opis: oferma, frajer.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
dupami 11Forma podstawowa: dupa
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
dupcie 11Forma podstawowa: dupcia
Opis: zdrobniale: dupa - tylna część ciała, u człowieka: z pośladkami, u zwierzęcia: tam, gdzie tylne łapy są przymocowane do tułowia.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
dupcię 15Forma podstawowa: dupcia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dupciu 13Forma podstawowa: dupcia
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dupczą 15Forma podstawowa: dupczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
dupczy 12Forma podstawowa: dupczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
dupina 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dupiną 14Forma podstawowa: dupina
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dupinę 14Forma podstawowa: dupina
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dupino 10Forma podstawowa: dupina
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dupiny 11Forma podstawowa: dupina
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
dupkom 12Forma podstawowa: dupek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: dupka
Opis: zdrobniale: dupa - tylna część ciała, u człowieka: z pośladkami, u zwierzęcia: tam, gdzie tylne łapy są przymocowane do tułowia.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
duplik 12Forma podstawowa: duplika
Opis: w postępowaniu sądowym: odpowiedź skarżącego na replikę oskarżonego lub odwrotnie.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dupnej 12Forma podstawowa: dupny
Opis: w gwarze śląskiej: bardzo duży.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
dupnik 11
dupnym 12Forma podstawowa: dupny
Opis: w gwarze śląskiej: bardzo duży.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
dupole 11Forma podstawowa: dupol
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
dupoli 11Forma podstawowa: dupol
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
dupolu 13Forma podstawowa: dupol
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
dupsko 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
durami 10Forma podstawowa: dur
Opis: jedna z tonacji w muzyce
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
durany 10Forma podstawowa: duran
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
durian 9Opis: Durio – rodzaj roślin należący do ślazowatych Malvaceae.
durnic 10Forma podstawowa: durnica
durnie 9Opis: bardzo głupio - tak, że coś sprawia kłopot, niezręcznie.
Forma fleksyjna: adv:pos
durnym 11Forma podstawowa: durny
Opis: zazwyczaj o człowieku: bardzo głupi - taki, którego sprawność intelektualna jest bardzo mała, niemądry.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
durowi 9Forma podstawowa: dur
Opis: jedna z tonacji w muzyce
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
durowy 10Opis: związany z tonacją dur.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
durrom 10Forma podstawowa: durra
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
durytu 13Forma podstawowa: duryt
Opis: główny składnik durynu, odmiany węgla kamiennego.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
durzmy 11Forma podstawowa: durzyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
durzył 12Forma podstawowa: durzyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
dusera 9Forma podstawowa: duser
dusiła 11Forma podstawowa: dusić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
dusimy 11Forma podstawowa: dusić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
dusisz 9Forma podstawowa: dusić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
dusząc 14Forma podstawowa: dusić
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl pcon:imperf:refl.nonrefl
duszce 10Forma podstawowa: duszka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
duszek 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2

Forma podstawowa: duszka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
duszeń 15Forma podstawowa: dusić
duszką 14Forma podstawowa: duszka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
duszki 10Forma podstawowa: duszek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
duszni 9Forma podstawowa: duszny
Opis: o zapachu: mocny, ciężki, oszałamiający.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
duszno 9Forma podstawowa: duszny
Forma fleksyjna: adja
duszom 10Forma podstawowa: dusz
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: dusza
Opis: osoba (lub grupa ludzi) odgrywająca główną, przewodnią rolę w jakimś przedsięwzięciu lub strukturze.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
dutach 13Forma podstawowa: duto
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
dutami 11Forma podstawowa: duto
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
dutkom 12Forma podstawowa: dutka
Opis: używana niegdyś nazwa piszczałki, fujarki.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: dutka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
dużymi 15Forma podstawowa: duży
Opis: znaczący, ważny, poważny.
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
dwiema 8Forma podstawowa: dwa
Forma fleksyjna: num:pl:inst:f:congr
dwoili 8Forma podstawowa: dwoić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
dwoiły 10Forma podstawowa: dwoić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
dwoimy 9Forma podstawowa: dwoić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
dwoinę 11Forma podstawowa: dwoina
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dwoino 7Forma podstawowa: dwoina
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dwoiny 8Forma podstawowa: dwoina
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
dwoisz 7Forma podstawowa: dwoić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
dwojgu 13Forma podstawowa: dwa
Forma fleksyjna: num:pl:dat.loc:n1.p1.p2:congr.rec
dworca 8Forma podstawowa: dworzec
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
dworcu 10Forma podstawowa: dworzec
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
dworek 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: dworka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dworka 8Forma podstawowa: dworek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dworką 12Forma podstawowa: dworka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dworkę 12Forma podstawowa: dworka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dworki 8Forma podstawowa: dworek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
dworna 7Forma podstawowa: dworny
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
dworne 7Forma podstawowa: dworny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
dworni 7Forma podstawowa: dwornia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: dworny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
dworny 8Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
dworom 8Forma podstawowa: dwór
Opis: świta, najbliższe otoczenie panującego: rodzina, dworzanie, urzędnicy, fraucymer, orszak.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
dworów 11Forma podstawowa: dwór
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
dwójar 13Forma podstawowa: dwójara
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dwójka 14Opis: pieniądz o wartości 2 jednostek.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dwójko 14Forma podstawowa: dwójka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dwójom 14Forma podstawowa: dwója
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
dwórce 12Forma podstawowa: dwórka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
dwórek 12Forma podstawowa: dwórka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dwórka 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dwórko 12Forma podstawowa: dwórka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dwuboi 11Forma podstawowa: dwubój
Opis: dyscyplina sportowa, która składa się z dwóch konkurencji.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
dwukąt 15Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dwuocy 11Forma podstawowa: dwuoki
dwuoka 10Forma podstawowa: dwuoki
dwuoką 14Forma podstawowa: dwuoki
dwuoki 10
dwupak 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dwustu 12Forma podstawowa: dwieście
Forma fleksyjna: num:comp num:pl:acc:m1:rec num:pl:gen.dat.inst.loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2:congr num:pl:nom.voc:m1:rec
dwuusi 11Forma podstawowa: dwuuchy
Opis: taki, który ma dwa ucha.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
dybach 13Forma podstawowa: dyba
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
dybała 12Forma podstawowa: dybać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl
dybało 12Forma podstawowa: dybać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
dybały 13Forma podstawowa: dybała
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
dybami 11Forma podstawowa: dyba
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1

Forma podstawowa: dyby
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p3
dybcie 11Forma podstawowa: dybać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
dybkom 12Forma podstawowa: dybek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: dybka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: dybki
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
dyblem 12Forma podstawowa: dybel
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
dyblom 12Forma podstawowa: dybel
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
dyblów 15Forma podstawowa: dybel
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
dybluj 15Forma podstawowa: dyblować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
dychać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
dychał 13Forma podstawowa: dychać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
dycham 12Forma podstawowa: dychać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
dychań 17Forma podstawowa: dychać
dychom 12Forma podstawowa: dych
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: dycha
Opis: kwota, 10 jednostek.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
dydków 14Forma podstawowa: dydko
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
dydolą 14Forma podstawowa: dydolić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
dydymu 13Forma podstawowa: dydym
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
dygała 12Forma podstawowa: dygać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl
dygało 12Forma podstawowa: dygać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
dygały 13Forma podstawowa: dygać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
dygano 10Forma podstawowa: dygać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl
dygiem 11Forma podstawowa: dyg
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
dygnąć 19Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
dygnie 10Forma podstawowa: dygnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl
dygocą 15Forma podstawowa: dygotać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
dygoce 11Forma podstawowa: dygotać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
dygocz 11Forma podstawowa: dygotać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
dygoty 12Forma podstawowa: dygot
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
dygowi 10Forma podstawowa: dyg
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
dyjamb 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dykcie 10Forma podstawowa: dykta
Opis: bardzo tani alkohol, spożywany przez osoby uzależnione, najczęściej skażony etanol.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
dykcję 16Forma podstawowa: dykcja
Opis: sposób wymawiania, wymowa.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dyktom 11Forma podstawowa: dykta
Opis: bardzo tani alkohol, spożywany przez osoby uzależnione, najczęściej skażony etanol.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
dylach 12Forma podstawowa: dyl
Opis: długi i ciężki kloc, najczęściej drewniany, służący do podtrzymywania, mocowania.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
dyląże 17Forma podstawowa: dyląż
Opis: chrząszcz z rodziny kózkowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
dylążu 19Forma podstawowa: dyląż
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
dylica 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dylice 10Forma podstawowa: dylica
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
dylicę 14Forma podstawowa: dylica
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dylino 9Forma podstawowa: dylina
Opis: podłoga wykonan z dylów.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dylowa 9Forma podstawowa: dylowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
dylową 13Forma podstawowa: dylowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
dylowi 9Forma podstawowa: dyl
Opis: długi i ciężki kloc, najczęściej drewniany, służący do podtrzymywania, mocowania.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
dylowy 10Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
dylują 17Forma podstawowa: dylować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
dymach 12Forma podstawowa: dym
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
dymali 10Forma podstawowa: dymać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
dymało 11Forma podstawowa: dymać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
dymały 12Forma podstawowa: dymać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
dymami 10Forma podstawowa: dym
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3

Forma podstawowa: dyma
Opis: tkanina bawełniana, konopna lub lniana w splocie atłasowym, jednobarwna lub w pasy.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
dymamy 11Forma podstawowa: dymać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
dymaną 13Forma podstawowa: dymać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
dymani 9Forma podstawowa: dymać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
dymano 9Forma podstawowa: dymać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
dymany 10Forma podstawowa: dymać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
dymiąc 14Forma podstawowa: dymić
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
dymili 10Forma podstawowa: dymić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
dymimy 11Forma podstawowa: dymić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
dymion 9Forma podstawowa: dymię
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
dymkom 11Forma podstawowa: dymek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: dymek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: dymka
Opis: tkanina bawełniana, konopna lub lniana w splocie atłasowym, jednobarwna lub w pasy.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
dymków 14Forma podstawowa: dymek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
dymmyż 15Forma podstawowa: dymić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
dymnej 11Forma podstawowa: dymna
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: dymny
Opis: taki, który pod względem aromatu przywodzi na myśl dym.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
dymnic 10Forma podstawowa: dymnica
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dymnym 11Forma podstawowa: dymna
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
dymowi 9Forma podstawowa: dym
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3

Forma podstawowa: dymowy
Opis: związany z dymem - efektem spalania.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
dymowy 10Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
dymówo 13Forma podstawowa: dymówa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dynach 11Forma podstawowa: dyn
Opis: jednostka siły, pochodna w układzie miar CGS, jest to siła nadająca ciału o masie 1 grama przyspieszenie równe 1 cm/s².
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3

Forma podstawowa: dyna
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
dynama 9Forma podstawowa: dynamo
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
dynamu 11Forma podstawowa: dynamo
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
dyndać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
dyndaj 11Forma podstawowa: dyndać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
dyndał 11Forma podstawowa: dyndać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
dyndam 10Forma podstawowa: dyndać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
dynein 8Forma podstawowa: dyneina
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dyngus 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
dynksa 9Forma podstawowa: dynks
Opis: wihajster, który stanowi sprytne rozwiązanie techniczne.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
dynksy 10Forma podstawowa: dynks
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
dynoda 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dynodą 13Forma podstawowa: dynoda
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dynodę 13Forma podstawowa: dynoda
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dynodo 9Forma podstawowa: dynoda
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dynody 10Forma podstawowa: dynoda
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
dyptam 11Opis: Dictamnus - rodzaj bylin z rodziny rutowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dyptan 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dyrach 11Forma podstawowa: dyra
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
dyrami 9Forma podstawowa: dyra
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
dyrcie 9Forma podstawowa: dyrcio
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
dyrcio 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
dyrdaj 11Forma podstawowa: dyrdać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
dyrdam 10Forma podstawowa: dyrdać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
dyrdum 12Forma fleksyjna: burk
dysput 12Forma podstawowa: dysputa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dysten 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dyszak 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dyszał 10Forma podstawowa: dyszeć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
dysząc 13Forma podstawowa: dyszeć
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
dyszce 9Forma podstawowa: dyszka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
dyszek 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: dyszka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dyszel 9Opis: samochód z silnikiem diesla.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dyszka 9Forma podstawowa: dyszek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dyszką 13Forma podstawowa: dyszka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dyszkę 13Forma podstawowa: dyszka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dyszki 9Forma podstawowa: dyszek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: dyszka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
dyszko 9Forma podstawowa: dyszka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dyszle 9Forma podstawowa: dyszel
Opis: samochód z silnikiem diesla.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
dyszli 9Forma podstawowa: dyszel
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
dyszlu 11Forma podstawowa: dyszel
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
dyszom 9Forma podstawowa: dysza
Opis: rura o zmiennym przekroju wewnętrznym, używana do kontroli prędkości, koncentracji lub kształtu płynu, który wypływa z dyszy.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
dytkom 11Forma podstawowa: dytko
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
dywana 8Forma podstawowa: dywan
dywizy 9Forma podstawowa: dywiz
Opis: łącznik, dzielnik, tiret - drukarski znak graficzny, krótka pozioma kreska umieszczona ponad podstawową linią pisma, służy do oznaczenia łączenia wyrazów złożonych, nazw podwójnych lub przeniesienia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
dyzach 11Forma podstawowa: dyza
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
dyzami 9Forma podstawowa: dyza
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
dyzmie 9Forma podstawowa: dyzma
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
dyzmom 10Forma podstawowa: dyzma
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
dyżuru 16Forma podstawowa: dyżur
Opis: wypełnianie obowiązków służbowych według określonych zasad i w określonym czasie.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
dzbana 9Forma podstawowa: dzban
Opis: naczynie zwężone u góry, posiadające zwykle jedno ucho.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
dzbany 10Forma podstawowa: dzban
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
dzecie 8Forma podstawowa: dzeta
Opis: szósta litera alfabetu greckiego, w greckim systemie liczbowym oznacza liczbę 7.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
dziada 8Forma podstawowa: dziad
Opis: rzep - owoc (niełupka) łopianu, który pokryty jest kolcami/haczykami, dzięki którym wczepia się w futro zwierząt, roznoszących w ten sposób jego nasiona.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m1 subst:sg:gen:m2
dziady 9Forma podstawowa: dziad
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
dziale 8Forma podstawowa: działa
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
dziali 8Forma podstawowa: dziać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
działa 9Forma podstawowa: dziać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma podstawowa: działo
Opis: broń palna kalibru co najmniej 20 mm.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
działo 9Forma podstawowa: działa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
działy 10Forma podstawowa: dziać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: dział
Opis: osoby pracujące w danej jednostce organizacyjnej.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
dzianą 11Forma podstawowa: dziany
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
dziane 7Forma podstawowa: dziać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
dzianw 7Forma podstawowa: dzianwa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dziara 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dziaro 7Forma podstawowa: dziara
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dziary 8Forma podstawowa: dziara
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
dziatw 8Forma podstawowa: dziatwa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dziczą 12Forma podstawowa: dzicza
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f

Forma podstawowa: dziczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl
dzicze 8Forma podstawowa: dzicz
Opis: miejsce, w którym istnieje dzika przyroda, niezmodyfikowana przez człowieka.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
dziczę 12Forma podstawowa: dzicza
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f

Forma podstawowa: dziczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl
dziczy 9Forma podstawowa: dzicz
Opis: miejsce, w którym istnieje dzika przyroda, niezmodyfikowana przez człowieka.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f

Opis: związany z dzikiem.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos

Forma podstawowa: dziczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl
dzidom 9Forma podstawowa: dzida
Opis: najgorsza ocena w szkole (zazwyczaj jedynka).
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
dzidzi 8Forma podstawowa: dzidzia
Opis: niemowlę, małe dziecko.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
dzieci 8Forma podstawowa: dziecko
Opis: niedorosły, często niesamodzielny potomek zwierzęcia.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n1 subst:pl:gen:n1 subst:pl:nom:n1 subst:pl:voc:n1
dzieję 13Forma podstawowa: dziać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
dzieli 8Forma podstawowa: dziać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: dzielić
Opis: liczyć, wyznaczać iloraz dwóch liczb.
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
dzieła 9Forma podstawowa: dzieło
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
dzieło 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
dziełu 11Forma podstawowa: dzieło
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
dzieżą 15Forma podstawowa: dzieża
Opis: drewniane naczynie, które służyło do wyrobu ciasta.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dzieżę 15Forma podstawowa: dzieża
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dzieżo 11Forma podstawowa: dzieża
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dzieży 12Forma podstawowa: dzieża
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
dzięki 12Forma podstawowa: dzięk
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
dzikim 9Forma podstawowa: dziki
Opis: człowiek dziki, niecywilizowany.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos subst:pl:dat:m1 subst:sg:inst:m1 subst:sg:loc:m1
dzikom 9Forma podstawowa: dzik
Opis: Sus scrofa – gatunek dużego lądowego ssaka łożyskowego z rzędu parzystokopytnych, jedyny przedstawiciel dziko żyjących świniowatych w Europie, przodek świni domowej.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: dzik
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
dzików 12Forma podstawowa: dzik
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
dzikus 10Opis: samotnik, odludek, człowiek, który ma problemy z kontaktami międzyludzkimi, z zachowaniem się w grupie.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
dzioba 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma podstawowa: dziób
Opis: ustnik instrumentów dętych.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
dziobu 11Forma podstawowa: dziób
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
dzioby 10Forma podstawowa: dzioba
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1

Forma podstawowa: dziób
Opis: ustnik instrumentów dętych.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
dzióby 14Forma podstawowa: dziób
dziurą 13Forma podstawowa: dziura
Opis: otwór w zębie powstały wskutek próchnicy.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dziurę 13Forma podstawowa: dziura
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dziury 10Forma podstawowa: dziura
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
dziwce 8Forma podstawowa: dziwka
Opis: kobieta lekkich obyczajów, kobieta rozwiązła.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
dziwek 8Forma podstawowa: dziwka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dziweł 9Forma podstawowa: dziwło
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
dziwić 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
dziwie 7Forma podstawowa: dziw
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: dziwo
Opis: coś dziwacznego, zdumiewającego.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:n2
dziwię 11Forma podstawowa: dziwić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
dziwił 9Forma podstawowa: dziwić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
dziwko 8Forma podstawowa: dziwka
Opis: kobieta lekkich obyczajów, kobieta rozwiązła.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dziwle 8Forma podstawowa: dziwło
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:n2
dziwło 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
dziwłu 11Forma podstawowa: dziwło
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
dziwmy 9Forma podstawowa: dziwić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
dziwna 7Forma fleksyjna: qub
dziwną 11Forma podstawowa: dziwny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
dziwne 7Forma podstawowa: dziwny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
dziwni 7Forma podstawowa: dziwny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
dziwny 8Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
dziwom 8Forma podstawowa: dziwo
Opis: coś dziwacznego, zdumiewającego.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
dziwot 8Forma podstawowa: dziwota
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dziwów 11Forma podstawowa: dziw
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3

Forma podstawowa: dziwy
Opis: dziwny, nietypowy.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
dzwoni 7Forma podstawowa: dzwonić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
dzwono 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
dzwony 8Opis: muzyczny instrument perkusyjny, którego konstrukcja składa się z metalowych rur zawieszonych na ramie, dźwięk powstaje w wyniku uderzania rur specjalnym drewnianym młotkiem.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
dźgają 23Forma podstawowa: dźgać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
dźgała 19Forma podstawowa: dźgać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
dźgało 19Forma podstawowa: dźgać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
dźgana 17Forma podstawowa: dźgać
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
dźganą 21Forma podstawowa: dźgać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
dźgane 17Forma podstawowa: dźgać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
dźgani 17Forma podstawowa: dźgać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
dźgano 17Forma podstawowa: dźgać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
dźgasz 17Forma podstawowa: dźgać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
dźgnął 23Forma podstawowa: dźgnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
dźgnie 17Forma podstawowa: dźgnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
dźgnij 19Forma podstawowa: dźgnąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dźwięk 20Opis: w muzyce: brzmienie o określonej wysokości, natężeniu i barwie.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dźwiga 17Forma podstawowa: dźwigać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
dźwigu 19Forma podstawowa: dźwig
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
dżadze 12Forma podstawowa: dżaga
Opis: bardzo atrakcyjna kobieta lub dziewczyna, która ubiera się wyzywająco i jest obiektem pożądania.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
dżagan 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dżatak 13Forma podstawowa: dżataka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dżaula 14Forma podstawowa: dżaul
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
dżaule 14Forma podstawowa: dżaul
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
dżauli 14Forma podstawowa: dżaul
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
dżazom 12Forma podstawowa: dżaz
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
dżdżem 17Forma podstawowa: deszcz
Opis: nagromadzenie czegoś, fizycznego lub nie, co spada na kogoś (w sensie materialnym lub nie).
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
dżdżom 17Forma podstawowa: dżdża
Opis: drobny deszcz.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
dżdżów 20Forma podstawowa: deszcz
Opis: nagromadzenie czegoś, fizycznego lub nie, co spada na kogoś (w sensie materialnym lub nie).
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
dżdżyj 19Forma podstawowa: dżdżyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
dżdżył 19Forma podstawowa: dżdżyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
dżebel 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dżecie 12Forma podstawowa: dżet
Opis: ozdoba w postaci mocno wypolerowanego czarnego paciorka.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
dżelad 13Forma podstawowa: dżelada
Opis: dżelada brunatna, Theropithecus gelada – gatunek małpy wąskonosej z rodziny makakowatych (Cercopithecidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Theropithecus, zamieszkuje wyżyny i góry północno-zachodniej
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dżemie 12Forma podstawowa: dżem
Opis: porcja dżemu, przetworu owocowego sporządzanego z całych owoców lub ich części, określona ilość dżemu, zazwyczaj słoik.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
dżemom 13Forma podstawowa: dżem
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
dżemów 16Forma podstawowa: dżem
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
dżetom 13Forma podstawowa: dżet
Opis: ozdoba w postaci mocno wypolerowanego czarnego paciorka.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
dżetów 16Forma podstawowa: dżet
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
dżezem 12Forma podstawowa: dżez
Opis: żartobliwe określenie pewnej dowolności, improwizowania, wymyślania w muzyce niedżezowej.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
dżezie 11Forma podstawowa: dżez
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
dżigit 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
dżihad 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dżinie 11Forma podstawowa: dżina
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
dżinna 11Forma podstawowa: dżinn
Opis: duch rodzący się z ognia bez dymu, element mitycznych wierzeń Arabii.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m1 subst:sg:gen:m2
dżinom 12Forma podstawowa: dżin
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:pl:dat:m2 subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: dżina
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
dżinów 15Forma podstawowa: dżin
Opis: duch rodzący się z ognia bez dymu, element mitycznych wierzeń Arabii.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:m3
dżinsy 12Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
dżipów 16Forma podstawowa: dżip
Opis: określenie samochodu terenowego niezależnie od jego producenta.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
dżizja 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dżizji 13Forma podstawowa: dżizja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
dżokei 12Forma podstawowa: dżokej
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
dżonek 12Forma podstawowa: dżonka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dżudok 15Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
dżugar 15Forma podstawowa: dżugara
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dżulów 18Forma podstawowa: dżul
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
dżumom 15Forma podstawowa: dżuma
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
dżygit 15Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
dżynem 13Forma podstawowa: dżyn
Opis: holenderski rodzaj wódki jałowcowej.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
dżynom 13Forma podstawowa: dżyn
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
dżynów 16Forma podstawowa: dżyn
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3

Wyrazy na literę d o długości 7

dabecją 17Forma podstawowa: dabecja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dabecje 13Forma podstawowa: dabecja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
dabecji 13Forma podstawowa: dabecja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
dabojom 13Forma podstawowa: daboja
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
dacanem 10Forma podstawowa: dacan
dacanie 9Forma podstawowa: dacan
dacanów 13Forma podstawowa: dacan
dachami 12Forma podstawowa: dacha
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
dachowa 11Forma podstawowa: dachowy
Opis: dotyczący dachu, związany z dachem.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
dachowe 11Forma podstawowa: dachowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
dachowi 11Forma podstawowa: dachowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
dachowy 12Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
dachuje 15Forma podstawowa: dachować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf.perf:nonrefl
daciach 12Forma podstawowa: dacia
Opis: marka rumuńskich samochodów osobowych i dostawczych powstała w 1952 roku pod nazwą Uzina de Autoturisme Pitești w mieście Mioveni.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
daciami 10Forma podstawowa: dacia
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
dacycie 11Forma podstawowa: dacyt
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
dacytom 12Forma podstawowa: dacyt
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
dacytów 15Forma podstawowa: dacyt
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
daczowa 9Forma podstawowa: daczowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
daczowe 9Forma podstawowa: daczowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
daczowy 10Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
dadaizm 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dagobie 12Forma podstawowa: dagoba
Opis: typ budowli sakralnej, rodzaj monumentalnego relikwiarza buddyjskiego występujący na Cejlonie.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
daikona 9Forma podstawowa: daikon
daimler 10Opis: marka samochodu, obiegowa nazwa kilku przedsiębiorstw (Daimler-Motoren-Gesellschaft, Daimler-Benz, DaimlerChrysler AG, Daimler AG i Daimler Motor Company) motoryzacyjnych.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
dainami 9Forma podstawowa: daina
Opis: litewska pieśń ludowa, inaczej daina.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
dajacka 12Forma podstawowa: dajacki
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
dajacki 12Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
dajacku 14Forma podstawowa: dajacki
Forma fleksyjna: adjp
dającym 17Forma podstawowa: dawać
Opis: udzielać czegoś, np. błogosławieństwa, odpowiedzi, pozwolenia, powodować, że w czyimś życiu zajdzie jakaś zmiana, stanie się on odbiorcą jakichś czynności, procesów.
Forma fleksyjna: pact:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
dajcież 15Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
dajkach 14Forma podstawowa: dajk
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
dajkami 12Forma podstawowa: dajk
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3

Forma podstawowa: dajka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
dajmony 12Forma podstawowa: dajmon
Opis: głos bóstwa, sumienie, ostrzegawczy głos wewnętrzny.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
dajnach 13Forma podstawowa: dajna
Opis: litewska pieśń ludowa.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
dakarce 10Forma podstawowa: dakarka
Opis: mieszkanka Dakaru.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
dakarek 10Forma podstawowa: dakarka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dakarką 14Forma podstawowa: dakarka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dakarki 10Forma podstawowa: dakarka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
dakijek 12Forma podstawowa: dakijka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dakijką 16Forma podstawowa: dakijka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dakijki 12Forma podstawowa: dakijka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
dakkach 13Forma podstawowa: dakka
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
dakkami 11Forma podstawowa: dakka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
dakoccy 12Forma podstawowa: dakocki
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
dakocko 11Forma podstawowa: dakocki
Forma fleksyjna: adja

Forma fleksyjna: adv:pos
dakocku 13Forma podstawowa: dakocki
Forma fleksyjna: adjp
dakronu 11Forma podstawowa: dakron
Opis: dacron - syntetycze poliestrowe włókno używane np. do produkcji tkanin.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
dakrony 10Forma podstawowa: dakron
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
daktyla 12Forma podstawowa: daktyl
Opis: owoc (jagoda) palmy daktylowej.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3
daktyle 12Forma podstawowa: daktyl
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
daktyli 12Forma podstawowa: daktyl
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
dalbach 14Forma podstawowa: dalba
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
daliach 12Forma podstawowa: dalia
Opis: ogólna nazwa małych ryb szczupakokształtnych z rodziny muławkowatych (Umbridae) należących do rodzaju Dallia.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
dalicie 10Forma podstawowa: dalit
daliowa 9Forma podstawowa: daliowy
Opis: związany z dalią - rośliną.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
daliową 13Forma podstawowa: daliowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
daliowy 10Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
dalipan 10Forma fleksyjna: interj
dalszym 11Forma podstawowa: daleki
Opis: taki, który różni się znacznie od czegoś innego, taki, który nie jest tym czymś, nie jest taki sam, podobny.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:com adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:com adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:com
dałabym 14Forma podstawowa: dać
Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:pri:perf:refl.nonrefl
dałabyś 17Forma podstawowa: dać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:sec:perf:refl.nonrefl
damarom 10Forma podstawowa: damara
Opis: agatis, soplica, Agathis – rodzaj drzew nagonasiennych z rodziny araukariowatych obejmujący 22 gatunki, występują one na obszarze od południowej części Półwyspu Indochińskiego i Filipin po północno-w
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
damkach 13Forma podstawowa: damek
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
damkami 11Forma podstawowa: damka
Opis: pionek do gry w warcaby.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
damnach 12Forma podstawowa: damno
damskie 10Forma podstawowa: damski
Opis: żeński, dotyczący kobiet(y), przenaczony dla kobiet, składający się z kobiet.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
damskim 11Forma podstawowa: damski
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
damulka 13Opis: ironicznie o kobiecie, która stara się być damą (pozuje na damę).
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
damulkę 17Forma podstawowa: damulka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
damusia 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
damusie 11Forma podstawowa: damusia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
damuzel 12Forma podstawowa: damuzela
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
danaida 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
danaidę 13Forma podstawowa: danaida
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
danaidy 10Forma podstawowa: danaida
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
dandego 11Forma podstawowa: dandy
dandymi 11Forma podstawowa: dandy
dandysa 10Forma podstawowa: dandys
Opis: osoba nonszalancka, ekstrawagancka, praktykująca wyszukaną, często przesadną elegancję w sposobie bycia, zachowaniu i ubiorze.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
dandysi 10Forma podstawowa: dandys
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
dandysy 11Forma podstawowa: dandys
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
daniami 9Forma podstawowa: dania
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f

Forma podstawowa: danie
Opis: część posiłku, dania są podawane kolejno, składają się na nie konkretne potrawy.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
daniela 9Forma podstawowa: daniel
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma podstawowa: danieli
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
daniele 9Forma podstawowa: daniel
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1

Forma podstawowa: danieli
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
danieli 9Forma podstawowa: daniel
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2

Forma podstawowa: daniela
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
daninom 9Forma podstawowa: danina
Opis: podatek, świadczenie na rzecz państwa.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
dankach 12Forma podstawowa: danek
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1

Forma podstawowa: danko
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
dankami 10Forma podstawowa: danek
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1

Forma podstawowa: danka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
dankiem 10Forma podstawowa: danek
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1

Forma podstawowa: danko
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
danonie 8Forma podstawowa: danone
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
dansami 9Forma podstawowa: dansa
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
dansera 8Forma podstawowa: danser
Opis: partner do tańca.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
dansery 9Forma podstawowa: danser
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
dansker 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dansową 12Forma podstawowa: dansowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
dansowe 8Forma podstawowa: dansowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
dansowy 9Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
dansują 16Forma podstawowa: dansować
darciem 10Forma podstawowa: darcie
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2

Forma podstawowa: drzeć
Forma fleksyjna: ger:sg:inst:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
darejce 11Forma podstawowa: darejka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
darejek 11Forma podstawowa: darejka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
darejką 15Forma podstawowa: darejka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
darejki 11Forma podstawowa: darejka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
darejko 11Forma podstawowa: darejka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
daremna 9Forma podstawowa: daremny
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
daremną 13Forma podstawowa: daremny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
daremny 10Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
darłaby 13Forma podstawowa: drzeć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
darłbym 14Forma podstawowa: drzeć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
darłbyś 17Forma podstawowa: drzeć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
darłoby 13Forma podstawowa: drzeć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
darłyby 14Forma podstawowa: drzeć
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
darmoch 12Forma podstawowa: darmocha
Opis: dodatkowa robocizna chłopów na rzecz pana, niewliczana do zasadniczego wymiaru pańszczyzny.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
darmowo 9Opis: bez płacenia, za darmo.
Forma fleksyjna: adv:pos
darmowy 10Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
darniną 12Forma podstawowa: darnina
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
darnino 8Forma podstawowa: darnina
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
darować 13Opis: rezygnować z czegoś - nie kończyć lub w ogóle nie podjąć jakiegoś działania w wyniku braku chęci swoich, osoby, na którą to działanie byłoby nakierowane lub niesprzyjających warunków, przestawać się
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf.perf:refl.nonrefl
darśaną 16Forma podstawowa: darśana
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
darśanę 16Forma podstawowa: darśana
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dartach 12Forma podstawowa: dart
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2
dartami 10Forma podstawowa: dart
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2
dartego 11Forma podstawowa: drzeć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m1.m2:imperf:aff ppas:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
dartera 9Forma podstawowa: darter
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
dartowi 9Forma podstawowa: dart
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2
darujże 16Forma podstawowa: darować
Opis: rezygnować z czegoś - nie kończyć lub w ogóle nie podjąć jakiegoś działania w wyniku braku chęci swoich, osoby, na którą to działanie byłoby nakierowane lub niesprzyjających warunków, przestawać się
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf.perf:refl.nonrefl
darumie 11Forma podstawowa: daruma
Opis: przedstawiciel ryb z rodziny głowaczowatych (Cottidae).
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
darumom 12Forma podstawowa: daruma
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
darunku 13Forma podstawowa: darunek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
darzącą 17Forma podstawowa: darzyć
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
darzące 13Forma podstawowa: darzyć
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
darzmyż 14Forma podstawowa: darzyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
darzona 8Forma podstawowa: darzyć
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
darzoną 12Forma podstawowa: darzyć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
darzone 8Forma podstawowa: darzyć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
darzony 9Forma podstawowa: darzyć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
darzymy 11Forma podstawowa: darzyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
darzysz 9Forma podstawowa: darzyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
dasząca 13Forma podstawowa: daszyć
daszącą 17Forma podstawowa: daszyć
daszcie 9Forma podstawowa: daszyć
daszkom 10Forma podstawowa: daszek
Opis: część konstrukcyjna kaskowatych hełmów (począwszy od trackich) w postaci ochrony czoła i oczu, nitowana poziomo lub pod kątem do dolnej, przedniej krawędzi dzwonu.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
daszków 13Forma podstawowa: daszek
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
daszkuj 13Forma podstawowa: daszkować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
daszmyż 14Forma podstawowa: daszyć
daszona 8Forma podstawowa: daszyć
daszoną 12Forma podstawowa: daszyć
daszono 8Forma podstawowa: daszyć
daszyli 10Forma podstawowa: daszyć
daszyła 11Forma podstawowa: daszyć
daszymy 11Forma podstawowa: daszyć
daszysz 9Forma podstawowa: daszyć
datacją 16Forma podstawowa: datacja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
datacje 12Forma podstawowa: datacja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
datacyj 13Forma podstawowa: datacja
datalne 10Forma podstawowa: datalny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
datalni 10Forma podstawowa: datalny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
datiwem 10Forma podstawowa: datiwus
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
datiwie 9Forma podstawowa: datiwus
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
datiwów 13Forma podstawowa: datiwus
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
datkach 13Forma podstawowa: datek
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
datkiem 11Forma podstawowa: datek
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
datkowi 10Forma podstawowa: datek
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
datkuje 14Forma podstawowa: datkować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
datkuję 18Forma podstawowa: datkować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
datsuny 12Forma podstawowa: datsun
Opis: nissam z modelu Datsun.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
datujmy 15Forma podstawowa: datować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
datujże 17Forma podstawowa: datować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
dawajmy 12Forma podstawowa: dawać
Opis: udzielać czegoś, np. błogosławieństwa, odpowiedzi, pozwolenia, powodować, że w czyimś życiu zajdzie jakaś zmiana, stanie się on odbiorcą jakichś czynności, procesów.
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
dawałam 11Forma podstawowa: dawać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
dawałaś 14Forma podstawowa: dawać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
dawałby 13Forma podstawowa: dawać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
dawałem 11Forma podstawowa: dawać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
dawania 8Forma podstawowa: dawanie
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
dawanie 8Forma podstawowa: dawać
Opis: udzielać czegoś, np. błogosławieństwa, odpowiedzi, pozwolenia, powodować, że w czyimś życiu zajdzie jakaś zmiana, stanie się on odbiorcą jakichś czynności, procesów.
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
dawaniu 10Forma podstawowa: dawanie
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
dawanym 10Forma podstawowa: dawać
Opis: udzielać czegoś, np. błogosławieństwa, odpowiedzi, pozwolenia, powodować, że w czyimś życiu zajdzie jakaś zmiana, stanie się on odbiorcą jakichś czynności, procesów.
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
dawcach 12Forma podstawowa: dawiec
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
dawcami 10Forma podstawowa: dawca
Opis: człowiek, który coś komuś ofiarowuje, daje, przekazuje komuś jakiś dar.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1

Forma podstawowa: dawiec
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
dawidce 10Forma podstawowa: dawidka
dawidka 10Forma podstawowa: dawidek
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
dawidką 14Forma podstawowa: dawidka
dawidki 10Forma podstawowa: dawidek
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
dawidko 10Forma podstawowa: dawidka
dawkami 10Forma podstawowa: dawka
Opis: przen. porcja, pewna ilość (np. dodatek, domieszka) czegoś.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
dawkowe 9Forma podstawowa: dawkowy
dawkowy 10
dawniej 10Forma podstawowa: dawno
Opis: tak, że już minęło, przeszło, jest bardzo odległe w czasie.
Forma fleksyjna: adv:com
dawność 17Opis: to, że coś jest dawne, pochodzi z dawnych czasów.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
dawnych 12Forma podstawowa: dawny
Opis: taki jak wcześniej.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
dawnymi 10Forma podstawowa: dawny
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
dąbczak 16Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dąbeccy 17Forma podstawowa: dąbecki
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
dąbecka 16Forma podstawowa: dąbecki
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
dąbecki 16Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
dąbiany 15Forma podstawowa: dąbianin
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
dąbkach 18Forma podstawowa: dąbek
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
dąbkiem 16Forma podstawowa: dąbek
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
dąbkowi 15Forma podstawowa: dąbek
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
dąbrowa 14Opis: las dębowy.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dąbrowo 14Forma podstawowa: dąbrowa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dąbrowy 15Forma podstawowa: dąbrowa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
dąbskim 16Forma podstawowa: dąbska
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
dąsacie 13Forma podstawowa: dąsać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:refl
dąsałam 15Forma podstawowa: dąsać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl
dąsałaś 18Forma podstawowa: dąsać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl
dąsałem 15Forma podstawowa: dąsać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl
dąsałeś 18Forma podstawowa: dąsać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl
dąsanie 12Forma podstawowa: dąsać
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:refl
dąsaniu 14Forma podstawowa: dąsać
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:refl
dążącej 23Forma podstawowa: dążyć
Forma fleksyjna: pact:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff:nonrefl
dążenia 16Forma podstawowa: dążyć
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:nonrefl
dążeniu 18Forma podstawowa: dążyć
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:nonrefl
dążność 25Opis: wysiłek podejmowany w celu osiągnięcia czegoś, tendencja do czegoś.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
dążycie 18Forma podstawowa: dążyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:nonrefl
dążyłam 20Forma podstawowa: dążyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:nonrefl
dążyłeś 23Forma podstawowa: dążyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:nonrefl
dbającą 21Forma podstawowa: dbać
Opis: mieć kogoś ciągle na uwadze, pamiętać, dbać o czyjąś kondycję
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:nonrefl
dbające 17Forma podstawowa: dbać
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:nonrefl
dbajcie 13Forma podstawowa: dbać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
dbajmyż 18Forma podstawowa: dbać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
dbałaby 15Forma podstawowa: dbać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:ter:imperf:nonrefl
dbałbym 16Forma podstawowa: dbać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:nonrefl
dbałego 14Forma podstawowa: dbały
Opis: taki, który dba o kogoś lub coś.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
dbałoby 15Forma podstawowa: dbać
Opis: mieć kogoś ciągle na uwadze, pamiętać, dbać o czyjąś kondycję
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
dbałyby 16Forma podstawowa: dbać
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
dbałych 16Forma podstawowa: dbały
Opis: taki, który dba o kogoś lub coś.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
dbaniem 11Forma podstawowa: dbać
Opis: mieć kogoś ciągle na uwadze, pamiętać, dbać o czyjąś kondycję
Forma fleksyjna: ger:sg:inst:n2:imperf:aff:nonrefl

Forma podstawowa: dbanie
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
dealach 12Forma podstawowa: deal
dealera 9Forma podstawowa: dealer
Opis: sprzedawca narkotyków.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
dealowi 9Forma podstawowa: deal
debacie 11Forma podstawowa: debata
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
debajom 13Forma podstawowa: debaj
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
debajów 16Forma podstawowa: debaj
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
debarce 11Forma podstawowa: debarka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
debarek 11Forma podstawowa: debarka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
debarką 15Forma podstawowa: debarka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
debarki 11Forma podstawowa: debarka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
debatom 12Forma podstawowa: debata
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
debecie 11Forma podstawowa: debet
Opis: lewa strona konta księgowego.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
debetom 12Forma podstawowa: debet
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
debetów 15Forma podstawowa: debet
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
debilce 12Forma podstawowa: debilka
Opis: kobieta upośledzona umysłowo, chora na debilizm.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
debilem 12Forma podstawowa: debil
Opis: obraźliwe określenie kogoś głupiego.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
debilka 12Opis: kobieta upośledzona umysłowo, chora na debilizm.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
debilki 12Forma podstawowa: debilka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
debilko 12Forma podstawowa: debilka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
debilna 11Forma podstawowa: debilny
Opis: o człowieku: durny, bezmyślny, głupi, taki, który sprawia wrażenie, że jest debilem.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
debilną 15Forma podstawowa: debilny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
debilny 12Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
debilom 12Forma podstawowa: debil
Opis: obraźliwe określenie kogoś głupiego.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
debilów 15Forma podstawowa: debil
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
debitów 15Forma podstawowa: debit
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
debiutu 15Forma podstawowa: debiut
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
debiuty 14Forma podstawowa: debiut
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
deblami 12Forma podstawowa: debel
Opis: łódź wiosłowa dla dwóch osób.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2 subst:pl:inst:m3
deblową 15Forma podstawowa: deblowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
deblowi 11Forma podstawowa: debel
Opis: łódź wiosłowa dla dwóch osób.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2 subst:sg:dat:m3

Forma podstawowa: debl
Opis: mecz tenisa, pingponga, badmintona, w którym przeciwko sobie grają dwie pary zawodników.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
deblują 19Forma podstawowa: deblować
debluje 15Forma podstawowa: deblować
debluję 19Forma podstawowa: deblować
debrach 13Forma podstawowa: debra
Opis: forma ukształtowania powierzchni ziemi: wąska, płytka, V-kształtna dolina sucha o znacznym i niewyrównanym spadku.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
debrami 11Forma podstawowa: debra
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
debrzom 11Forma podstawowa: debrza
Opis: wąska, płytka, V-kształtna dolina sucha o znacznym i niewyrównanym spadku.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f

Forma podstawowa: debrze
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
dechach 14Forma podstawowa: decha
Opis: dziewczyna lub kobieta o bardzo małych piersiach.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
dechami 12Forma podstawowa: decha
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
deckiem 11Forma podstawowa: deck
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
decorom 10Forma podstawowa: decorum
Opis: odpowiedni wygląd stosowny do sytuacji.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
decybel 13Opis: logarytmiczna jednostka miary równa 1/10 bela.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
decyduj 15Forma podstawowa: decydować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
decylem 12Forma podstawowa: decyl
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
decylów 15Forma podstawowa: decyl
decymom 12Forma podstawowa: decyma
Opis: interwał złożony zawarty między dziesięcioma kolejnymi stopniami skali muzycznej.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
decymuj 15Forma podstawowa: decymować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
decyzją 16Forma podstawowa: decyzja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dederon 9Opis: sztuczne włókno tekstylne, które stworzono i opatentowano w DDR (stąd nazwa), jedna z nazw handlowych produktów z polikaprolaktamu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dedrami 10Forma podstawowa: dedra
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
dedukuj 16Forma podstawowa: dedukować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
dedycja 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dedycją 17Forma podstawowa: dedycja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dedycje 13Forma podstawowa: dedycja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
dedycjo 13Forma podstawowa: dedycja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dedycyj 14Forma podstawowa: dedycja
dedykuj 15Forma podstawowa: dedykować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf.perf:refl.nonrefl
default 16
defekuj 17Forma podstawowa: defekować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
defensą 16Forma podstawowa: defensa
defensę 16Forma podstawowa: defensa
defenso 12Forma podstawowa: defensa
deficyt 15Opis: brak, niedobór, zbyt mała ilość czegoś, która nie może sprostać potrzebom.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
defiluj 17Forma podstawowa: defilować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
degażuj 18Forma podstawowa: degażować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
degrasu 12Forma podstawowa: degras
Opis: produkt uboczny reakcji utleniania tranu, jest używany do natłuszczania skór.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
deiksom 10Forma podstawowa: deiksa
deistką 14Forma podstawowa: deistka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
deistki 10Forma podstawowa: deistka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
deistko 10Forma podstawowa: deistka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
deistów 13Forma podstawowa: deista
Opis: człowiek, wyznający pogląd, że Bóg stworzył świat i do tego aktu się ograniczył (nie mając wpływu na teraźniejszość).
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
deiście 13Forma podstawowa: deista
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
deizmem 10Forma podstawowa: deizm
Opis: nurt religijno-filozoficzny, którego cechą wspólną jest przekonanie, że racjonalnie można uzasadnić istnienie jedynie Boga bezosobowego, będącego konstruktorem świata rozumianego jako mechanizm oraz
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
deizmie 9Forma podstawowa: deizm
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
dejdwud 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dejmana 11Forma podstawowa: dejman
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
dejowie 10Forma podstawowa: dej
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
dekadom 11Forma podstawowa: dekada
Opis: jednostka czasu oznaczająca najczęściej 10 lat.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
dekalem 11Forma podstawowa: dekal
Opis: papier nasączony związkami aluminium, ałunem i tragantem, na którym umieszczane są rysunki do przeniesienia na ceramikę.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
dekalom 11Forma podstawowa: dekal
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
dekanat 10Opis: zwarta struktura duszpasterska obejmująca część diecezji, kilka parafii.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dekapol 11Opis: liga dziesięciu miast mająca na celu obronę wspólnych interesów.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:f subst:sg:nom:m3
dekarza 9Forma podstawowa: dekarz
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
dekawek 10Forma podstawowa: dekawka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dekawką 14Forma podstawowa: dekawka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dekawki 10Forma podstawowa: dekawka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
dekawko 10Forma podstawowa: dekawka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
deklami 11Forma podstawowa: dekiel
Opis: osłona felgi samochodowej.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
deklowi 10Forma podstawowa: dekiel
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
dekoder 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dekorem 10Forma podstawowa: dekor
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
dekorów 13Forma podstawowa: dekorum
Opis: zasada odpowiedniego dobrania poszczególnych elementów dzieła literackiego.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
dekortu 12Forma podstawowa: dekort
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
dekorty 11Forma podstawowa: dekort
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
dekorum 12Opis: zasada odpowiedniego dobrania poszczególnych elementów dzieła literackiego.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
dekorze 9Forma podstawowa: dekor
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
dekretu 12Forma podstawowa: dekret
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
dekrety 11Forma podstawowa: dekret
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
dekunki 12Forma podstawowa: dekunek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
dekunku 14Forma podstawowa: dekunek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
dekupaż 16
delacja 12Opis: tajne oskarżenie, skierowane na piśmie do odpowiedniej instytucji, która może nałożyć sankcje za wykroczenie.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
delacjo 12Forma podstawowa: delacja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
delacyj 13Forma podstawowa: delacja
delator 10Opis: w starożytnym Rzymie: donosiciel, a następnie oskarżyciel publiczny.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
delbeta 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
delecie 10Forma podstawowa: delete
delecją 16Forma podstawowa: delecja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
delecję 16Forma podstawowa: delecja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
delecyj 13Forma podstawowa: delecja
delegat 12Opis: osoba powołana przez jakąś zbiorowość do pełnienia funkcji reprezentacyjnych, działania w interesach ogółu.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
delesyt 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
delfina 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
delfiny 14Forma podstawowa: delfina
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
delftom 15Forma podstawowa: delft
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
deliach 12Forma podstawowa: delia
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
deliami 10Forma podstawowa: delia
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
delicja 12Opis: mała i śliczna rezydencja kogoś bogatego, zazwyczaj usytuowana na obrzeżach miasta, w dzielnicy podobnych domków (głównie w dawnych miastach zaplanowanych zgodnie z renesansową myślą urbanistyczną) i
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
delicji 12Forma podstawowa: delicja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
delicjo 12Forma podstawowa: delicja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
deliktu 13Forma podstawowa: delikt
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
delikty 12Forma podstawowa: delikt
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
delirek 10Forma podstawowa: delirka
Opis: delirium - zespół zaburzeń świadomości, któremu towarzyszą iluzje, omamy, lęk i pobudzenie psychomotoryczne oraz zaburzenia snu, nasilające się wieczorem i nocą.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
delirką 14Forma podstawowa: delirka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
delirkę 14Forma podstawowa: delirka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
delirki 10Forma podstawowa: delirka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
deliryk 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
dellach 13Forma podstawowa: dell
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2
dellami 11Forma podstawowa: dell
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2
dellowi 10Forma podstawowa: dell
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2
delożuj 17Forma podstawowa: delożować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
deltami 11Forma podstawowa: delta
Opis: skrzydła samolotów naddźwiękowych i przydźwiękowych, ułożone w charakterystyczny kształt trójkąta równoramiennego (przypominający grecką literę Δ).
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
deltoid 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
deltowa 10Forma podstawowa: deltowy
Opis: związany z deltą rzeki.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
deltową 14Forma podstawowa: deltowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
deltowy 11Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
deluwia 11Forma podstawowa: deluwium
Opis: luźny lub słabo spojony osad powstający w wyniku akumulacji (osadzania) drobnych cząstek mineralnych z gleb, glin, lessów, pokryw zwietrzelinowych itp., wypłukanych i zmytych ze stoków przez wody opa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2
demagog 13Opis: w starożytności - mówca, który zagrzewał tłumy do walki, przywódca, orator.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
demarch 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
demiurg 13Opis: tytuł najwyższego urzędnika w starożytnej Grecji.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
demobil 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
demolce 11Forma podstawowa: demolka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
demolek 11Forma podstawowa: demolka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
demolka 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
demolkę 15Forma podstawowa: demolka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
demolko 11Forma podstawowa: demolka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
demoluj 14Forma podstawowa: demolować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
demonem 10Forma podstawowa: demon
Opis: osoba o niezwykłym talencie, sile, po prostu niezwykła.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
demonom 10Forma podstawowa: demon
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
demonów 13Forma podstawowa: demon
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
demotyk 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: demotyka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
denarem 9Forma podstawowa: denar
Opis: w średniowieczu: jednostka monetarna w Europie.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2 subst:sg:inst:m3
denarka 9Forma podstawowa: denarek
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3
denarki 9Forma podstawowa: denarek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
denarku 11Forma podstawowa: denarek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
denatek 10Forma podstawowa: denatka
Opis: zmarła, nieżywa kobieta.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
denatem 10Forma podstawowa: denat
Opis: osoba zmarła gwałtownie z nienaturalnych przyczyn.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
denatka 10Opis: zmarła, nieżywa kobieta.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
denatkę 14Forma podstawowa: denatka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
denatom 10Forma podstawowa: denat
Opis: osoba zmarła gwałtownie z nienaturalnych przyczyn.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
denderą 13Forma podstawowa: dendera
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dendryt 11Opis: agregat drobnych kryształów – krystalitów o strukturze fraktalnej, kształtem przypominający rozgałęzione drzewo, krzew lub liść paproci.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dengami 11Forma podstawowa: denga
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
denimem 10Forma podstawowa: denim
Opis: ciemny, granatowy jeans.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
denimie 9Forma podstawowa: denim
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
denimom 10Forma podstawowa: denim
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
denkami 10Forma podstawowa: denko
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
denkiem 10Forma podstawowa: denko
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
denkowi 9Forma podstawowa: denkowy
dennego 10Forma podstawowa: denny
Opis: związany z dnem zbiornika.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
dennemu 11Forma podstawowa: denny
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
dennica 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dennicę 13Forma podstawowa: dennica
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
denniki 9Forma podstawowa: dennik
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
denniku 11Forma podstawowa: dennik
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
dennymi 10Forma podstawowa: denny
Opis: związany z dnem zbiornika.
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
dentyną 14Forma podstawowa: dentyna
Opis: tkanka kostna otaczająca miazgę zębową, tworząca masę i szkielet zęba.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dentynę 14Forma podstawowa: dentyna
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dentyny 11Forma podstawowa: dentyna
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
denuduj 15Forma podstawowa: denudować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
depcący 16Forma podstawowa: deptać
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
depcesz 10Forma podstawowa: deptać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
depczmy 12Forma podstawowa: deptać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
depechy 13Forma podstawowa: depech
depeszą 13Forma podstawowa: depesza
Opis: tekst przesłany początkowo przez telegraf, później przez dalekopis, współcześnie przez telefon, faks, e-mail lub SMS.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
depeszę 13Forma podstawowa: depesza
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
depnęły 16Forma podstawowa: depnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:nonrefl
depnięć 18Forma podstawowa: depnąć
deponuj 13Forma podstawowa: deponować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
deportu 12Forma podstawowa: deport
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
deporty 11Forma podstawowa: deport
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
depotem 11Forma podstawowa: depot
depotów 14Forma podstawowa: depot
depozyt 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
deptaku 13Forma podstawowa: deptak
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
deptali 11Forma podstawowa: deptać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
deptała 12Forma podstawowa: deptać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
deptało 12Forma podstawowa: deptać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
deptały 13Forma podstawowa: deptać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
deptana 10Forma podstawowa: deptać
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
deptani 10Forma podstawowa: deptać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
deptano 10Forma podstawowa: deptać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
deputat 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m3
derbami 11Forma podstawowa: derby
Opis: wyścig z udziałem trzyletnich koni, odbywający się raz w roku.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p3
derbowa 10Forma podstawowa: derbowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
derbową 14Forma podstawowa: derbowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
derbowe 10Forma podstawowa: derbowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
derbowi 10Forma podstawowa: derbowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
dereizm 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
derenia 8Forma podstawowa: dereń
Opis: Cornus – rodzaj ozdobnych krzewów z rodziny dereniowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
derenie 8Forma podstawowa: dereń
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
deresza 8Forma podstawowa: deresz
Opis: koń o maści karej, gniadej lub kasztanowatej z domieszką białych włosów.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
derikom 10Forma podstawowa: derik
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
derkało 11Forma podstawowa: derkać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
derkały 12Forma podstawowa: derkać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
derkami 10Forma podstawowa: derek
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1

Forma podstawowa: derka
Opis: lichy koc, służący jako prowizoryczne okrycie (najczęściej w czasie snu).
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
derkamy 11Forma podstawowa: derkać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl
derkano 9Forma podstawowa: derkać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl
derkasz 9Forma podstawowa: derkać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl
derknąć 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
dermach 12Forma podstawowa: derma
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
dermami 10Forma podstawowa: derma
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
deroguj 14Forma podstawowa: derogować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
derriku 11Forma podstawowa: derrik
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
derucie 11Forma podstawowa: deruta
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
derusem 11Forma podstawowa: derus
derusie 10Forma podstawowa: derus
derusów 14Forma podstawowa: derus
derutom 12Forma podstawowa: deruta
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
derwisz 8Opis: ascetyczny mistyk, wędrowny mnich muzułmański.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
derywuj 13Forma podstawowa: derywować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
desenia 8Forma podstawowa: deseń
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
desenie 8Forma podstawowa: deseń
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
desenik 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
deseniu 10Forma podstawowa: deseń
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
deserki 9Forma podstawowa: deserek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
deserom 9Forma podstawowa: deser
Opis: potrawa (najczęściej słodka) jadana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
deserów 12Forma podstawowa: deser
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
designu 12Forma podstawowa: design
Opis: wygląd czegoś, sposób, w jaki coś jest zaprojektowane i wykonane, zwykle wygląd oryginalny, interesujący, estetyczny, przemyślany. np. klasyczny, futurystyczny, nowoczesny, drapieżny design.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
deskach 12Forma podstawowa: deska
Opis: tablica, na której zawieszony jest kosz do koszykówki.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f

Forma podstawowa: deska
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
deskowa 9Forma podstawowa: deskowy
Opis: zrobiony z desek.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
deskowe 9Forma podstawowa: deskowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
deskowy 10Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
deskują 17Forma podstawowa: deskować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
desmany 10Forma podstawowa: desman
Opis: wychuchole, chochoły, Desmaninae, podrodzina ssaków z rodziny kretowatych,.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
despekt 11Opis: obelga - poniżenie kogoś, ubliżenie mu, skierowanie do niego obraźliwych słów.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
despoci 10Forma podstawowa: despot
Opis: tytuł dworski w Cesarstwie Bizantyjskim, przyjęty w Cesarstwie Łacińskim, Bułgarii, Serbii i Cesarstwie Trapezuntu.
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1

Forma podstawowa: despota
Opis: tyran, osoba o ciężkim charakterze, bardzo wymagająca.
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
despota 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
despotą 14Forma podstawowa: despota
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
despoto 10Forma podstawowa: despota
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
despoty 11Forma podstawowa: despot
Opis: tytuł dworski w Cesarstwie Bizantyjskim, przyjęty w Cesarstwie Łacińskim, Bułgarii, Serbii i Cesarstwie Trapezuntu.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: despota
Opis: tyran, osoba o ciężkim charakterze, bardzo wymagająca.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
destroy 10Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:dat:m3 subst:pl:gen:m3 subst:pl:inst:m3 subst:pl:loc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3 subst:sg:acc:m3 subst:sg:dat:m3 subst:sg:gen:m3 subst:sg:inst:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:nom:m3 subst:sg:voc:m3
desusów 14Forma podstawowa: desusy
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
deszczy 10Forma podstawowa: deszcz
Opis: nagromadzenie czegoś, fizycznego lub nie, co spada na kogoś (w sensie materialnym lub nie).
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3

Forma podstawowa: deszczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
detaksa 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
detaksą 14Forma podstawowa: detaksa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
detaksę 14Forma podstawowa: detaksa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
detakso 10Forma podstawowa: detaksa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
detaksy 11Forma podstawowa: detaksa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
detalem 11Forma podstawowa: detal
Opis: drobna sprawa bez znaczenia.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
detalom 11Forma podstawowa: detal
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
detalów 14Forma podstawowa: detal
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
detaluj 14Forma podstawowa: detalować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
detoksu 12Forma podstawowa: detoks
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
detoksy 11Forma podstawowa: detoks
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
detonuj 13Forma podstawowa: detonować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
deuteru 13Forma podstawowa: deuter
Opis: stabilny izotop wodoru zawierający jeden neutron i jeden proton.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
deutery 12Forma podstawowa: deuter
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
dewiaty 10Forma podstawowa: dewiat
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
dewizce 9Forma podstawowa: dewizka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
dewizką 13Forma podstawowa: dewizka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dewizki 9Forma podstawowa: dewizka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
dewizko 9Forma podstawowa: dewizka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dewizom 9Forma podstawowa: dewiza
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f

Forma podstawowa: dewizy
Opis: tylko w l.mn.: według polskiego prawa są to papiery wartościowe i inne dokumenty pełniące funkcję środka płatniczego, wystawione w walutach obcych.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
dewocją 15Forma podstawowa: dewocja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dewocje 11Forma podstawowa: dewocja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
dewocyj 12Forma podstawowa: dewocja
dewolaj 11Opis: kotlet panierowany w jajku i bułce tartej, smażony na głębokim oleju sporządzony z roztłuczonej piersi kurczaka nadziewanej masłem i przyprawami.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
dewotce 10Forma podstawowa: dewotka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
dewotek 10Forma podstawowa: dewotka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dewotka 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dewotkę 14Forma podstawowa: dewotka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dewotki 10Forma podstawowa: dewotka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
dewotko 10Forma podstawowa: dewotka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dewotom 10Forma podstawowa: dewot
Opis: pogardliwie o osobie nadmiernie eksponującej swoją pobożność.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
dewowie 8Forma podstawowa: dewa
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
dezecie 9Forma podstawowa: dezeta
Opis: bezpokładowy jacht mieczowy wiosłowo-żaglowy (dziesięciowiosłowy – stąd nazwa) o ożaglowaniu kecza gaflowego, kadłub drewniany lub z tworzywa sztucznego.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
dezelem 10Forma podstawowa: dezel
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
dezelów 13Forma podstawowa: dezel
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
dezeluj 13Forma podstawowa: dezelować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
dezetek 10Forma podstawowa: dezetka
Opis: bezpokładowy jacht mieczowy wiosłowo-żaglowy (dziesięciowiosłowy – stąd nazwa) o ożaglowaniu kecza gaflowego, kadłub drewniany lub z tworzywa sztucznego.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
dezetka 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dezetkę 14Forma podstawowa: dezetka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dezetko 10Forma podstawowa: dezetka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dezoluj 13Forma podstawowa: dezolować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
dębcież 19Forma podstawowa: dębić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
dębiała 16Forma podstawowa: dębieć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl
dębiało 16Forma podstawowa: dębieć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
dębiały 17Forma podstawowa: dębieć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
dębiano 14Forma podstawowa: dębieć
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl
dębiące 19Forma podstawowa: dębić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:nonrefl pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
dębiccy 17Forma podstawowa: dębicki
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
dębicka 16Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: dębicki
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
dębicką 20Forma podstawowa: dębicki
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
dębicko 16Forma podstawowa: dębicki
Forma fleksyjna: adja

Forma fleksyjna: adv:pos
dębieje 16Forma podstawowa: dębieć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
dębieję 20Forma podstawowa: dębieć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
dębieni 14Forma podstawowa: dębić
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
dębiłam 17Forma podstawowa: dębić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:nonrefl verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
dębiłby 19Forma podstawowa: dębić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
dębiłem 17Forma podstawowa: dębić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:nonrefl verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
dębiłeś 20Forma podstawowa: dębić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:nonrefl verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
dębince 15Forma podstawowa: dębinka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
dębinką 19Forma podstawowa: dębinka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dębinki 15Forma podstawowa: dębinka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
dębinko 15Forma podstawowa: dębinka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dębione 14Forma podstawowa: dębić
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
dębiono 14Forma podstawowa: dębić
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl verb:imps:imperf:refl.nonrefl
dębiska 15Forma podstawowa: dębisko
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
dębisko 15Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
dębisku 17Forma podstawowa: dębisko
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
dębniak 15Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:dat:f subst:pl:gen:f subst:pl:inst:f subst:pl:loc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:acc:f subst:sg:acc:m3 subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:inst:f subst:sg:loc:f subst:sg:nom:f subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m3 subst:sg:voc:f
dębnian 14Forma podstawowa: dębnianin
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
dębnika 15Forma podstawowa: dębnik
Opis: kora dębowa wykorzystywana w celu garbowania skóry.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
dębosza 14Forma podstawowa: dębosz
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
dębosze 14Forma podstawowa: dębosz
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
dęboszu 16Forma podstawowa: dębosz
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
dęboszy 15Forma podstawowa: dębosz
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
dębowce 15Forma podstawowa: dębowiec
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
dębowej 16Forma podstawowa: dębowy
Opis: podobny do drewna dębowego, imitujący jego wzór i kolor.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
dębówka 19Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dębówki 19Forma podstawowa: dębówka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
dębskie 15Forma podstawowa: dębski
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
dębskim 16Forma podstawowa: dębski
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
dęciach 16Forma podstawowa: dąć
dęciaki 14Forma podstawowa: dęciak
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
dęciami 14Forma podstawowa: dąć
dęliśmy 19Forma podstawowa: dąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:pri:imperf:refl.nonrefl
dęstują 21Forma podstawowa: dęstować
dęstuje 17Forma podstawowa: dęstować
dęstuję 21Forma podstawowa: dęstować
dętkach 17Forma podstawowa: dętka
Opis: komora z elastycznego materiału, wypełniona gazem (najczęściej powietrzem) tłoczonym poprzez wentyl, element ogumienia pojazdów.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
dętkami 15Forma podstawowa: dętka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
dętkowe 14Forma podstawowa: dętkowy
Opis: o kole bądź elemencie koła pojazdu: współpracujący z dętką, wymagający dętki.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
dętkowi 14Forma podstawowa: dętkowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
dętkowy 15Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
dharman 11
dharmie 11Forma podstawowa: dharma
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
diablic 12Forma podstawowa: diablica
Opis: nieznośna dziewczyna.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
diablik 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
diabolo 11Opis: gra zręcznościowa z wykorzystaniem przedmiotu o tej samej nazwie.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
diachil 12
diaczku 12Forma podstawowa: diaczek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
diadach 12Forma podstawowa: diada
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
diademy 11Forma podstawowa: diadem
Opis: złota lub srebrna przepaska na głowę, zwykle wysadzana drogimi kamieniami, oznaka władzy królewskiej, książęcej lub duchownej.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
diadoch 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
diadzie 9Forma podstawowa: diada
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
diafony 13Forma podstawowa: diafon
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
diaforę 16Forma podstawowa: diafora
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
diaforo 12Forma podstawowa: diafora
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
diakach 12Forma podstawowa: diak
Opis: odmiana tyrystora, dwukierunkowy półprzewodnikowy element wyzwalający, składający się z dwóch połączonych antyrównolegle (równolegle i przeciwsobnie) dynistorów.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
diakami 10Forma podstawowa: diak
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
diakiem 10Forma podstawowa: diak
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
diakona 9Forma podstawowa: diakon
Opis: seminarzysta w Kościele kat. i prawosł., jednocześnie osoba, która osiągnęła pierwszy stopień w hierarchii święceń
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
diakoni 9Forma podstawowa: diakon
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
diakony 10Forma podstawowa: diakon
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
diakopa 10
diakopo 10Forma podstawowa: diakopa
diakopy 11Forma podstawowa: diakopa
diakryt 11Opis: znak diakrytyczny - znak graficzny używany w alfabetach i innych systemach pisma, umieszczany nad i pod literą, obok lub wewnątrz niej, zmieniający artykulację tej litery.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
dialagi 11Forma podstawowa: dialag
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
dialagu 13Forma podstawowa: dialag
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
dialami 10Forma podstawowa: dial
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
dialera 9Forma podstawowa: dialer
dialery 10Forma podstawowa: dialer
dialitu 12Forma podstawowa: dialit
dializa 9Opis: zabieg leczniczy przeprowadzany u pacjentów z niewydolnością nerek, umożliwiający usunięcie większości szkodliwych produktów przemiany materii, takich jak np. mocznik.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
dialogu 13Forma podstawowa: dialog
Opis: utwór literacki składający się z wypowiedzi kilku osób, niebędący jednak dziełem dramatycznym.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
dialowi 9Forma podstawowa: dial
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
diament 10Opis: odmiana alotropowa węgla.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
diamidu 12Forma podstawowa: diamid
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
diamidy 11Forma podstawowa: diamid
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
diamina 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
diaminą 13Forma podstawowa: diamina
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
dianach 11Forma podstawowa: diana
Opis: koczkodan diana, Cercopithecus diana – ssak z rodziny makakowatych, żyje w wilgotnych, starych lasach tropikalnych Afryki Zachodniej (Sierra Leone, Ghana).
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
dianami 9Forma podstawowa: diana
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
dianoję 14Forma podstawowa: dianoja
dianojo 10Forma podstawowa: dianoja
diapiru 11Forma podstawowa: diapir
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
diapiry 10Forma podstawowa: diapir
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
diapsyd 11Opis: gad kopalny, przedstawiciel wymarłego rzędu gadów z gromady zauropsydów.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
diasami 9Forma podstawowa: dias
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
diaskom 10Forma podstawowa: diasek
Opis: diabeł, współcześnie występuje tylko w potocznym frazeologizmie 'do diaska'.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
diasków 13Forma podstawowa: diasek
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
diasowi 8Forma podstawowa: dias
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1
diaspor 9Forma podstawowa: diaspora
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
diastaz 9Forma podstawowa: diastaza
Opis: amylaza - enzym zaliczany do hydrolaz, rozkładający skrobię i inne polisacharydy.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
diastea 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
diastee 9Forma podstawowa: diastea
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
diasteę 13Forma podstawowa: diastea
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
diastem 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
diasteo 9Forma podstawowa: diastea
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
diastyl 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
diatezą 13Forma podstawowa: diateza
Opis: predyspozycja do zachorowania na jakąś określoną chorobę.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
diatezo 9Forma podstawowa: diateza
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
diatezy 10Forma podstawowa: diateza
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
diatlon 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
diatryb 12Forma podstawowa: diatryba
Opis: gatunek filozoficznoliteracki ukształtowany w starożytnej Grecji w formie dialogu, mowy, kazania lub wykładu o charakterze moralizatorskim.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
didache 12
didżeja 15Forma podstawowa: didżej
Opis: osoba, która zajmuje się wyborem i miskowaniem muzyki na żywo.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
didżeje 15Forma podstawowa: didżej
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
didżeju 17Forma podstawowa: didżej
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
diegeza 10
diegezą 14Forma podstawowa: diegeza
diegezo 10Forma podstawowa: diegeza
diegezy 11Forma podstawowa: diegeza
dienach 11Forma podstawowa: dien
Opis: organiczny związek chemiczny, węglowodór nienasycony, w którym występują dwa wiązania podwójne między atomami węgla.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
dienowa 8Forma podstawowa: dienowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
dienowy 9Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
dierezę 12Forma podstawowa: diereza
Opis: cezura wypadająca na granicy stóp.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
dierezo 8Forma podstawowa: diereza
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
dierezy 9Forma podstawowa: diereza
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
dieslem 10Forma podstawowa: diesel
Opis: silnik Diesla.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1

Forma podstawowa: diesel
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
dietach 12Forma podstawowa: dieta
Opis: restrykcyjna forma odżywiania.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
dietami 10Forma podstawowa: dieta
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
dietowa 9Forma podstawowa: dietowy
Opis: związany z dietą, dotyczący diety jako wynagrodzenia osób pełniących jakąś funkcję społeczną.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
dietowe 9Forma podstawowa: dietowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
dietowi 9Forma podstawowa: dietowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
diggera 12Forma podstawowa: digger
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
diggery 13Forma podstawowa: digger
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
digital 12
dikkami 11Forma podstawowa: dikka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
dildami 11Forma podstawowa: dildo
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
dildzie 10Forma podstawowa: dildo
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3
dilerką 14</