Wyrazy na literę f

Wyrazy na literę f o długości 2

fa 6Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
fu 8Forma fleksyjna: interj
fe 6Forma fleksyjna: interj
fi 6Forma fleksyjna: interj

Wyrazy na literę f o długości 3

fag 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
faj 9Forma podstawowa: faja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fal 8Forma podstawowa: fala
Opis: przenośnie: tłum ludzi.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fał 9Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:m3 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:m3 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
fam 8Forma podstawowa: fama
Opis: pogłoska, plotka.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fan 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
far 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fas 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fen 7Opis: ciepły i suchy wiatr, wiejący z gór w doliny.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
fes 7Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
fet 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma podstawowa: feta
Opis: impreza, urządzana zwykle dla uczczenia czegoś.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
feu 9
fez 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fff 15
fik 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
fil 8Forma podstawowa: fila
Opis: gmina w starożytnej Attyce, składająca się z kilku fratrii (związków rodowych).
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fin 7Opis: mieszkaniec Finlandii, człowiek pochodzenia fińskiego.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
fit 8Forma podstawowa: fita
Opis: narzędzie do pomiaru średnicy drzewa.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fok 8Forma podstawowa: foka
Opis: ssak z rodziny fok (Phocidae), doskonale pływający dzięki przekształconym w płetwy kończynom, zamieszkują zimne wody mórz i oceanów półkuli pólnocnej i południowej.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fol 8Forma podstawowa: fola
Opis: rodzaj sieci ze szpagatu używanej do łowienia jesiotra.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fon 7Opis: jednostka poziomu głośności dźwięku.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
for 7Opis: w piłce nożnej: płaskie, prostopadłe podanie do biegnącego partnera.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fos 7Forma podstawowa: fosa
Opis: w fortyfikacji zapora w postaci rowu otaczającego całość lub część umocnienia.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fot 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: fotografia
Opis: sztuka, rzemiosło i zespół technik, których wytworem są fotografie.
Forma fleksyjna: brev:pun
frr 7Forma fleksyjna: interj
fum 10Forma podstawowa: fuma
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma podstawowa: fumy
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
fai 7Forma podstawowa: faja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
far 7Forma podstawowa: fara
Opis: najstarszy kościół w mieście lub główny kościół dekanatu, dawniej: kościół parafialny.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fas 7Forma podstawowa: fasa
Opis: używane dawniej naczynie do garbowania skór.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fau 9Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
faz 7Forma podstawowa: faza
Opis: źródło napięcia lub prądu elektrycznego pracującego w sieci elektrycznej jedno- lub wielofazowej.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fee 7
fig 9Forma podstawowa: figa
Opis: owoc (jagoda pozorna, owocostan pestkowcowy) figowca pospolitego.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma podstawowa: figi
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
fik 8Forma fleksyjna: interj
fil 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
fin 7Opis: mieszkaniec Finlandii, człowiek pochodzenia fińskiego.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:dat:m3 subst:pl:gen:m3 subst:pl:inst:m3 subst:pl:loc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3 subst:sg:acc:m3 subst:sg:dat:m3 subst:sg:gen:m3 subst:sg:inst:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:nom:m3 subst:sg:voc:m3
fis 7Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fiś 11Opis: fioł, zapamiętanie w czymś, mania.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
fit 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
fiu 9Forma fleksyjna: interj
fob 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fok 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: foki
Opis: Phocidae – rodzina drapieżnych ssaków morskich zaliczana do płetwonogich (Pinnipedia), obejmująca 19 gatunków.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
fru 9Forma fleksyjna: interj
fug 11Forma podstawowa: fuga
Opis: rowek wzdłuż krawędzi np. deski lub płyty, w który wchodzi wypustka drugiego elementu - stanowi to pewien sposób łączenia elementów budowlanych, elementów konstrukcji.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fuj 11Forma fleksyjna: interj
ful 10Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:f:pos adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:dat:f:pos adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:inst:f:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:f:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:f:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos adv:pos subst:sg:nom:m2
fum 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fur 9Forma podstawowa: fura
Opis: przekroczenie liczby 21 oczek w niektórych grach karcianych (np. w grze w oczko).
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fus 9Opis: osad pozostały po zaparzonej herbacie lub kawie.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Wyrazy na literę f o długości 4

fach 11Opis: zajęcie, którego wykonywania ktoś się wyuczył
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: facha
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
faen 8Forma podstawowa: faena
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fagi 10Forma podstawowa: fag
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
fagu 12Forma podstawowa: fag
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
fair 8Forma fleksyjna: adv
faja 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
faje 10Forma podstawowa: faja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
fajt 11Forma fleksyjna: interj
fake 9
faki 9Forma podstawowa: fake
fala 9Opis: przenośnie: tłum ludzi.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fald 10Forma podstawowa: falda
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
falę 13Forma podstawowa: fala
Opis: przenośnie: tłum ludzi.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fals 9
fałd 11Opis: załamanie materiału, np. przy spódnicy.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: fałda
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fama 9Opis: pogłoska, plotka.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
famę 13Forma podstawowa: fama
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
famy 10Forma podstawowa: fama
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
fana 8Forma podstawowa: fan
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
fang 10Forma podstawowa: fanga
Opis: zadanie komuś ciosu, uderzenie kogoś.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fant 9Opis: wygrana.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: fanta
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fara 8Opis: najstarszy kościół w mieście lub główny kościół dekanatu, dawniej: kościół parafialny.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
farę 12Forma podstawowa: fara
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
farm 9Forma podstawowa: farma
Opis: skupisko urządzeń jednakowego typu współpracujących ze sobą w określonym celu.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fary 9Forma podstawowa: far
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: fara
Opis: najstarszy kościół w mieście lub główny kościół dekanatu, dawniej: kościół parafialny.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
fasa 8Opis: używane dawniej naczynie do garbowania skór.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fasę 12Forma podstawowa: fasa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fasy 9Forma podstawowa: fas
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: fasa
Opis: używane dawniej naczynie do garbowania skór.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
fata 9Forma podstawowa: fatum
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2
faza 8Opis: źródło napięcia lub prądu elektrycznego pracującego w sieci elektrycznej jedno- lub wielofazowej.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fazę 12Forma podstawowa: faza
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fazy 9Forma podstawowa: faza
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
fejk 11
fejs 10Opis: czyjeś konto na Facebooku.
felc 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
felg 11Forma podstawowa: felga
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fenu 10Forma podstawowa: fen
Opis: ciepły i suchy wiatr, wiejący z gór w doliny.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ferm 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: ferma
Opis: skupisko urządzeń jednakowego typu współpracujących ze sobą w określonym celu.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fest 9Opis: podniosłe obchody jakiegoś wydarzenia.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:f:pos adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:dat:f:pos adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:inst:f:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:f:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:f:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos adv:pos subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
feta 9Forma podstawowa: fet
Opis: impreza, urządzana zwykle dla uczczenia czegoś.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fetą 13Forma podstawowa: feta
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fetę 13Forma podstawowa: feta
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fetw 9Forma podstawowa: fetwa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fety 10Forma podstawowa: fet
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
fezu 10Forma podstawowa: fez
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fezy 9Forma podstawowa: fez
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fiat 9Opis: marka samochodu, włoski koncern motoryzacyjny, mający swą siedzibę w Turynie.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
figa 10Opis: owoc (jagoda pozorna, owocostan pestkowcowy) figowca pospolitego.
Forma fleksyjna: interj subst:sg:nom:f
figo 10Forma podstawowa: figa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fika 9Forma podstawowa: fikać
Opis: upadać w wyniku utraty równowagi.
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
fiks 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
fila 9Opis: gmina w starożytnej Attyce, składająca się z kilku fratrii (związków rodowych).
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
filą 13Forma podstawowa: fila
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
file 9Forma podstawowa: fil
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: fila
Opis: gmina w starożytnej Attyce, składająca się z kilku fratrii (związków rodowych).
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
fili 9Forma podstawowa: fila
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
film 10Opis: dziedzina działalności człowieka związana z produkcją filmów oraz ich rozpowszechnianiem i wyświetlaniem w kinach.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
filo 9Forma podstawowa: fila
Opis: gmina w starożytnej Attyce, składająca się z kilku fratrii (związków rodowych).
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fils 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
fina 8Forma podstawowa: fin
Opis: mieszkaniec Finlandii, człowiek pochodzenia fińskiego.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
fine 8
finy 9Forma podstawowa: fin
Opis: mieszkaniec Finlandii, człowiek pochodzenia fińskiego.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
fiok 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: fioka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fioł 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m2
firn 8Opis: rodzaj lodu, stadium pośrednie między firnem (śniegiem ziarnistym) i lodem lodowcowym, odznaczające się gęstością 0,8-0,9 g/cm3.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fisz 8Opis: człowiek ważny, liczący się na rynku, ważniak, wielki gracz.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: fisza
Opis: daw.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fitą 13Forma podstawowa: fita
Opis: narzędzie do pomiaru średnicy drzewa.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
fitę 13Forma podstawowa: fita
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fiut 11Opis: wulgarne, obraźliwe określenie mężczyzny.
Forma fleksyjna: interj subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m2

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
fizz 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
flag 11Forma podstawowa: flaga
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
flak 10Opis: osłonka niektórych wędlin, nadająca im określony, obły kształt.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
flar 9Forma podstawowa: flara
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
flej 11Forma podstawowa: fleja
Opis: pejoratywne określenie człowieka źle wychowanego, brudnego, niekulturalnego.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
flek 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
flet 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
flic 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
flik 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
flip 10Opis: figura w jeździe figurowej na łyżwach, polegająca na skoku tyłem z wewnętrznej krawędzi lewej łyżwy.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
flis 9Opis: spływ towarów statkami.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m3
flor 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
flug 13
foby 11Forma podstawowa: fob
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
foch 11Opis: reakcja emocjonalna będąca skutkiem tego, że ktoś się obraził na coś lub kogoś.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
foka 9Forma podstawowa: fok
Opis: ssak z rodziny fok (Phocidae), doskonale pływający dzięki przekształconym w płetwy kończynom, zamieszkują zimne wody mórz i oceanów półkuli pólnocnej i południowej.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
foką 13Forma podstawowa: foka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fokę 13Forma podstawowa: foka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
foki 9Forma podstawowa: foka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
foko 9Forma podstawowa: foka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
foks 9Opis: angielska rasa psa tropiącego o odmianach różnej długości owłosienia, krzyżówka kilku ras.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m2
fola 9Opis: rodzaj sieci ze szpagatu używanej do łowienia jesiotra.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fole 9Forma podstawowa: fola
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
folg 11Forma podstawowa: folga
Opis: ulga, odpocznienie, spokój.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
folo 9Forma podstawowa: fola
Opis: rodzaj sieci ze szpagatu używanej do łowienia jesiotra.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fona 8Forma podstawowa: fon
Opis: jednostka poziomu głośności dźwięku.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fono 8
font 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fony 9Forma podstawowa: fon
Opis: jednostka poziomu głośności dźwięku.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fora 8Forma fleksyjna: interj
ford 9Opis: samochód marki Ford.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
fors 8Forma podstawowa: forsa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fort 9Opis: fortyfikacja (budowla obronna) polowa lub stała, budowana od XVII do początków XX w., przystosowana do obrony okrężnej.
Forma fleksyjna: interj subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fory 9Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
foss 8Forma podstawowa: fossa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fota 9Forma podstawowa: fot
Opis: zdjęcie, fotografia.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
foto 9Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
foty 10Forma podstawowa: fot
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fraz 8Forma podstawowa: fraza
Opis: jest to cząstka budowy formalnej utworu, składająca się z dwóch lub kilku motywów, tworzących zamkniętą myśl muzyczną i określoną całość wyrazową.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
free 8
frez 8Forma podstawowa: freza
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fryc 10Opis: nowicjusz, początkujący, ktoś niedoświadczony.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
fryg 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma podstawowa: fryga
Opis: osoba zwinna i ruchliwa.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
frys 9Opis: rodzaj flaneli w kratkę, noszonej czasem jako dolna warstwa odzieży.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fryz 9Forma podstawowa: fryza
Opis: przedstawiciel ludu pochodzenia germańskiego zamieszkującego obszary dawnej Fryzji (dzisiejsze Niemcy i Holandia).
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fucz 11Forma podstawowa: fuczeć
fugę 16Forma podstawowa: fuga
Opis: rowek wzdłuż krawędzi np. deski lub płyty, w który wchodzi wypustka drugiego elementu - stanowi to pewien sposób łączenia elementów budowlanych, elementów konstrukcji.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fuji 12
fuka 11Forma podstawowa: fuk
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
fulu 13Forma podstawowa: ful
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
fumę 15Forma podstawowa: fuma
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fumo 11Forma podstawowa: fuma
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fumy 12Forma podstawowa: fum
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: fuma
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
funt 11Opis: funt szterling, funt brytyjski (nazwa nieoficjalna), oficjalna jednostka monetarna w Wielkiej Brytanii, najbardziej znana waluta o tej nazwie.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
furę 14Forma podstawowa: fura
Opis: przekroczenie liczby 21 oczek w niektórych grach karcianych (np. w grze w oczko).
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
furo 10Forma podstawowa: fura
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
furt 11Forma fleksyjna: adv

Forma podstawowa: furta
Opis: wrota w kadłubie statku.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fury 11Forma podstawowa: fura
Opis: przekroczenie liczby 21 oczek w niektórych grach karcianych (np. w grze w oczko).
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
fusa 10Forma podstawowa: fus
Opis: osad pozostały po zaparzonej herbacie lub kawie.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fusy 11Opis: zużyte listki herbaty lub zmielone ziarnka kawy, pozostające po wypiciu napoju na dnie kubka.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
fylą 14Forma podstawowa: fyle
fyle 10Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:f subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:f subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:f subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:f subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:f subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:f subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:f subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:f subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:f subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:f subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:f subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:f subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:f subst:sg:voc:n2
fylę 14Forma podstawowa: fyle
fyli 10Forma podstawowa: fyle
fado 9Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
faga 10Forma podstawowa: fag
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
fają 14Forma podstawowa: faja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
faję 14Forma podstawowa: faja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fajf 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fajo 10Forma podstawowa: faja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
faks 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fakt 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
falą 13Forma podstawowa: fala
Opis: przenośnie: tłum ludzi.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
falc 10Opis: pasek płótna lub papieru, łączący wyklejkę książki z okładką albo wklejony w miejscu brakującej kartki.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fale 9Forma podstawowa: fala
Opis: przenośnie: tłum ludzi.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f

Forma podstawowa: fał
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
fali 9Forma podstawowa: fala
Opis: przenośnie: tłum ludzi.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
falo 9Forma podstawowa: fala
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fału 12Forma podstawowa: fał
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fały 11Forma podstawowa: fał
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
famą 13Forma podstawowa: fama
Opis: pogłoska, plotka.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
famo 9Forma podstawowa: fama
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fang 10Forma podstawowa: fango
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
fani 8Forma podstawowa: fan
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
fany 9Forma podstawowa: fan
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
fanz 8Forma podstawowa: fanza
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
farą 12Forma podstawowa: fara
Opis: najstarszy kościół w mieście lub główny kościół dekanatu, dawniej: kościół parafialny.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
farb 10Forma podstawowa: farba
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
farć 13Forma podstawowa: farcić
farm 9Forma podstawowa: farmaceutyczny
Forma fleksyjna: brev:pun
faro 8Forma podstawowa: fara
Opis: najstarszy kościół w mieście lub główny kościół dekanatu, dawniej: kościół parafialny.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fars 8Forma podstawowa: farsa
Opis: utwór sceniczny służący rozrywce, oparty na prostej intrydze, posługuje się humorem sytuacyjnym, karykaturą, błazenadą i wyjaskrawieniem.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fart 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
fasą 12Forma podstawowa: fasa
Opis: używane dawniej naczynie do garbowania skór.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
faso 8Forma podstawowa: fasa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f

Forma fleksyjna: burk
fasu 10Forma podstawowa: fas
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fatw 9Forma podstawowa: fatwa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
faul 11Opis: umyślne lub przypadkowe zagranie niezgodne z przepisami gry, karane zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej dziedzinie sportu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
faun 10Opis: stroitalski bożek leśny, przedstawiany jako brodaty mężczyzna z koźlimi rogami i kopytami, utożsamiany z greckim satyrem.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma podstawowa: fauna
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fazą 12Forma podstawowa: faza
Opis: źródło napięcia lub prądu elektrycznego pracującego w sieci elektrycznej jedno- lub wielofazowej.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fazo 8Forma podstawowa: faza
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
febr 10Forma podstawowa: febra
Opis: popularna choroba skóry i błon śluzowych, objawiająca się występowaniem pęcherzyków i rumienia w różnych obszarach ciała.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fena 8Forma podstawowa: fen
Opis: ciepły i suchy wiatr, wiejący z gór w doliny.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
feny 9Forma podstawowa: fen
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
feto 9Forma podstawowa: feta
Opis: impreza, urządzana zwykle dla uczczenia czegoś.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fett 10Forma podstawowa: fetta
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fety 10Forma podstawowa: feta
Opis: impreza, urządzana zwykle dla uczczenia czegoś.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
fial 9Forma podstawowa: fiala
Opis: w architekturze gotyckiej i neogotyckiej pionowy element dekoracyjny w postaci smukłej kamiennej wieżyczki, zakończonej od góry ostrosłupem - jego krawędzie często dekorowane są żabkami i często wień
fibr 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: fibra
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
figą 14Forma podstawowa: figa
Opis: owoc (jagoda pozorna, owocostan pestkowcowy) figowca pospolitego.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
figę 14Forma podstawowa: figa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
figi 10Forma podstawowa: figa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
fika 9Forma podstawowa: fik
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
fila 9Forma podstawowa: fil
Opis: gmina w starożytnej Attyce, składająca się z kilku fratrii (związków rodowych).
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
filc 10Opis: wyrób włókienniczy otrzymywany przez spilśnianie.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
filę 13Forma podstawowa: fila
Opis: gmina w starożytnej Attyce, składająca się z kilku fratrii (związków rodowych).
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fimf 13Forma podstawowa: fimfa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fina 8Forma podstawowa: fin
Opis: mieszkaniec Finlandii, człowiek pochodzenia fińskiego.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
finf 12Forma podstawowa: finfa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fino 8
fint 9Forma podstawowa: finta
Opis: ruch w szermierce.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
finy 9Forma podstawowa: fin
Opis: mieszkaniec Finlandii, człowiek pochodzenia fińskiego.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fiol 9Forma podstawowa: fiola
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
firm 9Forma podstawowa: firma
Opis: znane przedsiębiorstwo postrzegane jako autorytet, wzór w kwestii jakości, renomowana marka, jest to często użycie nieco metonimiczne, trochę afektywne, sens trudny do objaśnienia.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fisk 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
fita 9Forma podstawowa: fit
Opis: narzędzie do pomiaru średnicy drzewa.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
fitą 13Forma podstawowa: fita
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fitę 13Forma podstawowa: fita
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
fito 9Forma podstawowa: fita
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: fita
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
fitu 11Forma podstawowa: fit
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fity 10Forma podstawowa: fit
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: fita
Opis: narzędzie do pomiaru średnicy drzewa.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma podstawowa: fita
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
flak 10Opis: osłonka niektórych wędlin, nadająca im określony, obły kształt.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
flam 10Forma podstawowa: flama
Opis: kochanka.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
flan 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
flei 9Forma podstawowa: fleja
Opis: pejoratywne określenie człowieka źle wychowanego, brudnego, niekulturalnego.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:dat:m1 subst:sg:gen:f subst:sg:gen:m1 subst:sg:loc:f subst:sg:loc:m1
flep 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
flis 9Opis: spływ towarów statkami.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
flit 10Opis: środek owadobójczy, zwłaszcza w płynie.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fliz 9Opis: płyta do wykładania ścian i podłóg, kamienna, ceramiczna (glazurowana i nieglazurowana), szklana, z tworzyw sztucznych i innych, stosowana od czasów starożytnych w różnych epokach rozwoju architektur
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: fliza
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
flop 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
flor 9Forma podstawowa: flora
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
flot 10Forma podstawowa: flota
Opis: pieniądze.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
flou 11
flus 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fobu 12Forma podstawowa: fob
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
foce 9Forma podstawowa: foka
Opis: ssak z rodziny fok (Phocidae), doskonale pływający dzięki przekształconym w płetwy kończynom, zamieszkują zimne wody mórz i oceanów półkuli pólnocnej i południowej.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
foki 9Forma podstawowa: fok
Opis: Phocidae – rodzina drapieżnych ssaków morskich zaliczana do płetwonogich (Pinnipedia), obejmująca 19 gatunków.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
foku 11Forma podstawowa: fok
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
folą 13Forma podstawowa: fola
Opis: rodzaj sieci ze szpagatu używanej do łowienia jesiotra.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
folę 13Forma podstawowa: fola
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
foli 9Forma podstawowa: fola
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
folk 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
foot 9
fora 8Forma podstawowa: forum
Opis: grupa uczestników konferencji.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2
ford 9Opis: samochód marki Ford.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
forg 10Forma podstawowa: forga
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
form 9Forma podstawowa: forma
Opis: ogólnie stan, kondycja czegoś - w tym stan sprawności fizycznej lub psychicznej człowieka, samopoczucie.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fort 9Forma podstawowa: forta
Opis: niska karta, ale, w określonym momencie gry, najsilniejsza w danym kolorze.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fory 9Forma podstawowa: for
Opis: w piłce nożnej: płaskie, prostopadłe podanie do biegnącego partnera.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fosa 8Opis: w fortyfikacji zapora w postaci rowu otaczającego całość lub część umocnienia.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fosą 12Forma podstawowa: fosa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fosę 12Forma podstawowa: fosa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
foso 8Forma podstawowa: fosa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fosy 9Forma podstawowa: fosa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
foul 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
frak 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
frań 14Forma podstawowa: frania
Opis: popoluarna nazwa elektrycznej pralki wirnikowa używanej w Polsce przed upowszechnieniem się w latach 80. XX w. bębnowych pralek automatycznych, pochodzi od nazwy pralki Frania, która była produkowana
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
frez 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
frot 9Forma podstawowa: frota
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
frrr 8
fruń 16Forma podstawowa: frunąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
fryt 10Forma podstawowa: fryta
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fryz 9Opis: przedstawiciel ludu pochodzenia germańskiego zamieszkującego obszary dawnej Fryzji (dzisiejsze Niemcy i Holandia).
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
fuch 13Forma podstawowa: fucha
Opis: czynność wykonana byle jak, niedbale.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fuga 12Opis: rowek wzdłuż krawędzi np. deski lub płyty, w który wchodzi wypustka drugiego elementu - stanowi to pewien sposób łączenia elementów budowlanych, elementów konstrukcji.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fugą 16Forma podstawowa: fuga
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fugi 12Forma podstawowa: fuga
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
fugo 12Forma podstawowa: fuga
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fugu 14Opis: takifugu - ryba morska z rodziny rozdymkowatych, której mięso jest bardzo silną trucizną.
fuka 11Forma podstawowa: fuk
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3

Forma podstawowa: fukać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
fuks 11Opis: koń - zwycięzca wyścigów, na którego nikt nie liczył.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
fula 11Forma podstawowa: ful
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
fule 11Forma podstawowa: ful
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
fuli 11Forma podstawowa: ful
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
full 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
fuma 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fumą 15Forma podstawowa: fuma
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fumu 13Forma podstawowa: fum
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fund 11Forma podstawowa: funda
Opis: coś fundowanego przez kogoś.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
funk 11Opis: w sztuce - odmiana pop-artu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
fura 10Opis: przekroczenie liczby 21 oczek w niektórych grach karcianych (np. w grze w oczko).
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
furą 14Forma podstawowa: fura
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fusu 12Forma podstawowa: fus
Opis: osad pozostały po zaparzonej herbacie lub kawie.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fusy 11Forma podstawowa: fus
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fyra 9Forma podstawowa: fyrać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl

Wyrazy na literę f o długości 5

fabia 11Opis: skoda z modelu Fabia.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fabie 11Forma podstawowa: fabia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
fabii 11Forma podstawowa: fabia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
fabio 11Forma podstawowa: fabia
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fachy 13Forma podstawowa: fach
Opis: zajęcie, którego wykonywania ktoś się wyuczył
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
facie 10Forma podstawowa: facio
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: fat
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
facją 16Forma podstawowa: facja
Opis: najniższa jednostka w systematyce fitosocjologicznej zależąca od ilościowego występowania w danym zespole jakiegoś gatunku.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
facje 12Forma podstawowa: facja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
facyt 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
faena 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
faenę 13Forma podstawowa: faena
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
faeny 10Forma podstawowa: faena
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
fafuł 17Forma podstawowa: fafuła
Opis: człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fagas 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m2
fagom 12Forma podstawowa: fag
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
fagot 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fagów 15Forma podstawowa: fag
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
fajce 12Forma podstawowa: fajka
Opis: szlug, tytoń, papieros.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
fajcz 12Forma podstawowa: fajczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
fajek 12Forma podstawowa: fajka
Opis: szlug, tytoń, papieros.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fajer 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fajka 12Opis: szlug, tytoń, papieros.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fajko 12Forma podstawowa: fajka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fajny 12Opis: o doświadczeniach, okolicznościach, przedmiotach itp.: taki, który oceniany i doświadczany jest pozytywnie jako udany, miły, przyjemny.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
fajom 12Forma podstawowa: faja
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
fajta 12Forma podstawowa: fajtać
Opis: upadać w wyniku utraty równowagi.
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
fakir 10Opis: indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
fakla 11Forma podstawowa: fakiel
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fakle 11Forma podstawowa: fakel
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: fakla
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
faklo 11Forma podstawowa: fakla
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
faklu 13Forma podstawowa: fakel
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
fakon 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
faksu 12Forma podstawowa: faks
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3

Forma podstawowa: fax
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
faksy 11Forma podstawowa: fax
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
falce 11Forma podstawowa: falc
Opis: pasek płótna lub papieru, łączący wyklejkę książki z okładką albo wklejony w miejscu brakującej kartki.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
falcu 13Forma podstawowa: falc
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
falda 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
falek 11Forma podstawowa: falka
Opis: tylda - znak diakrytyczny leżący w górnej połowie pola znaku, mniej więcej na linii wydłużeń górnych pisma.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
faleń 16Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
falka 11Opis: tylda - znak diakrytyczny leżący w górnej połowie pola znaku, mniej więcej na linii wydłużeń górnych pisma.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
falkę 15Forma podstawowa: falka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
falko 11Forma podstawowa: falka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
falom 11Forma podstawowa: fala
Opis: przenośnie: tłum ludzi.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
falsu 12Forma podstawowa: fals
faluj 14Forma podstawowa: falować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
fałat 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
fałda 12Opis: załamanie materiału, np. przy spódnicy.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fałdę 16Forma podstawowa: fałda
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fałdu 14Forma podstawowa: fałd
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fałdy 13Forma podstawowa: fałd
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fałem 12Forma podstawowa: fał
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
fałom 12Forma podstawowa: fał
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
fałów 15Forma podstawowa: fał
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
fałsz 11Opis: nieszczerość, obłuda.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
famie 10Forma podstawowa: fama
Opis: pogłoska, plotka.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
famom 11Forma podstawowa: fama
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
famuł 14Forma podstawowa: famuła
Opis: wielorodzinny dom budowany dla pracowników łódzkich fabryk włókienniczych.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fanek 10Forma podstawowa: fanka
Opis: miłośniczka kogoś/czegoś.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fanem 10Forma podstawowa: fan
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
fanga 11Forma podstawowa: fango
Opis: zadanie komuś ciosu, uderzenie kogoś.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
fangą 15Forma podstawowa: fanga
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fangi 11Forma podstawowa: fanga
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
fango 11Forma podstawowa: fanga
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fanka 10Opis: miłośniczka kogoś/czegoś.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fanki 10Forma podstawowa: fanka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
fanom 10Forma podstawowa: fan
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
fanon 9Opis: jedwabna szata liturgiczna papieża oraz - na mocy szczególnego przywileju - patriarchy Lizbony.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fanów 13Forma podstawowa: fan
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
fanta 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fantu 12Forma podstawowa: fant
Opis: wygrana.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fanza 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fanzę 13Forma podstawowa: fanza
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fanzy 10Forma podstawowa: fanza
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
farad 10Opis: jednostka pojemności elektrycznej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI).
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
farba 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
farbo 11Forma podstawowa: farba
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
farby 12Forma podstawowa: farba
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
farcą 14Forma podstawowa: farcić
farcę 14Forma podstawowa: farcić
farmą 14Forma podstawowa: farma
Opis: skupisko urządzeń jednakowego typu współpracujących ze sobą w określonym celu.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
farna 9Forma podstawowa: farny
Opis: związany z farą - najstarszym lub najważniejszym kościołem w mieście (poza katedrą).
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
farne 9Forma podstawowa: farny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
farni 9Forma podstawowa: farny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
farny 10Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
farom 10Forma podstawowa: far
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
farsą 13Forma podstawowa: farsa
Opis: utwór sceniczny służący rozrywce, oparty na prostej intrydze, posługuje się humorem sytuacyjnym, karykaturą, błazenadą i wyjaskrawieniem.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
farsę 13Forma podstawowa: farsa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
farsi 9
farsy 10Forma podstawowa: farsa
Opis: utwór sceniczny służący rozrywce, oparty na prostej intrydze, posługuje się humorem sytuacyjnym, karykaturą, błazenadą i wyjaskrawieniem.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
farsz 9Opis: wypełnienie, jakie umieszcza się w potrawie lub produkcie spożywczym.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
farys 10Opis: śmiałek.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
farze 9Forma podstawowa: far
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: fara
Opis: najstarszy kościół w mieście lub główny kościół dekanatu, dawniej: kościół parafialny.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
fasce 10Forma podstawowa: faska
Opis: w budownictwie: wklęsły narożnik między prostopadłymi ścianami.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
faset 10Forma podstawowa: faseta
Opis: sposób reprezentacji wiedzy o jakimś obiekcie, zbiór właściwości obiektu, również: kryterium, według którego opisuje się właściwości jakiegoś bytu.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fasją 15Forma podstawowa: fasja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fasję 15Forma podstawowa: fasja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fasji 11Forma podstawowa: fasja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
fasjo 11Forma podstawowa: fasja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
faska 10Opis: w budownictwie: wklęsły narożnik między prostopadłymi ścianami.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
faskę 14Forma podstawowa: faska
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fasko 10Forma podstawowa: faska
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fason 9Opis: krój ubrania, kształt stroju.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fasti 10Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:dat:p3 subst:pl:gen:p3 subst:pl:inst:p3 subst:pl:loc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
fasyj 12Forma podstawowa: fasja
fatom 11Forma podstawowa: fatum
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
fatum 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
fatwa 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fatwę 14Forma podstawowa: fatwa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fatwo 10Forma podstawowa: fatwa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fatwy 11Forma podstawowa: fatwa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
fatyg 13Forma podstawowa: fatyga
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
faule 12Forma podstawowa: faul
Opis: umyślne lub przypadkowe zagranie niezgodne z przepisami gry, karane zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej dziedzinie sportu.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fauli 12Forma podstawowa: faul
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
fauna 11Forma podstawowa: faun
Opis: stroitalski bożek leśny, przedstawiany jako brodaty mężczyzna z koźlimi rogami i kopytami, utożsamiany z greckim satyrem.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fauno 11Forma podstawowa: fauna
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fawor 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fazie 9Forma podstawowa: faza
Opis: źródło napięcia lub prądu elektrycznego pracującego w sieci elektrycznej jedno- lub wielofazowej.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
fąfla 18Forma podstawowa: fąfel
Opis: z pogardą lub lekceważeniem: ktoś młody, niepoważny.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fąfle 18Forma podstawowa: fąfel
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fąfli 18Forma podstawowa: fąfel
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
fąflu 20Forma podstawowa: fąfel
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
fąfry 18Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
febrę 15Forma podstawowa: febra
Opis: popularna choroba skóry i błon śluzowych, objawiająca się występowaniem pęcherzyków i rumienia w różnych obszarach ciała.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
febro 11Forma podstawowa: febra
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
febry 12Forma podstawowa: febra
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
fecie 10Forma podstawowa: fet
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1

Forma podstawowa: feta
Opis: impreza, urządzana zwykle dla uczczenia czegoś.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
fejka 12Forma podstawowa: fejk
fejki 12Forma podstawowa: fejk
fejsa 11Forma podstawowa: fejs
Opis: czyjeś konto na Facebooku.
felce 11Forma podstawowa: felc
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
felcu 13Forma podstawowa: felc
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
felem 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
feler 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
felgą 16Forma podstawowa: felga
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
felgę 16Forma podstawowa: felga
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
felgo 12Forma podstawowa: felga
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
felug 14Forma podstawowa: feluga
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fenem 10Forma podstawowa: fen
Opis: ciepły i suchy wiatr, wiejący z gór w doliny.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2 subst:sg:inst:m3
fenie 9Forma podstawowa: fen
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
fenka 10Forma podstawowa: fenek
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
fenol 10Opis: organiczny związek chemiczny, najprostszy związek z grupy fenoli.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fenom 10Forma podstawowa: fen
Opis: ciepły i suchy wiatr, wiejący z gór w doliny.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2 subst:pl:dat:m3
feret 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
ferie 9Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
ferma 10Forma podstawowa: ferm
Opis: skupisko urządzeń jednakowego typu współpracujących ze sobą w określonym celu.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fermą 14Forma podstawowa: ferma
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fermi 10Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:dat:m3 subst:pl:gen:m3 subst:pl:inst:m3 subst:pl:loc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3 subst:sg:acc:m3 subst:sg:dat:m3 subst:sg:gen:m3 subst:sg:inst:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:nom:m3 subst:sg:voc:m3

Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1 subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1
fermo 10Forma podstawowa: ferma
Opis: skupisko urządzeń jednakowego typu współpracujących ze sobą w określonym celu.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fermu 12Forma podstawowa: ferm
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fermy 11Forma podstawowa: ferm
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ferra 9Forma podstawowa: ferrum
fescy 11Forma podstawowa: feski
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
feses 9
feską 14Forma podstawowa: feski
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
fesku 12Forma podstawowa: feski
Forma fleksyjna: adjp
festu 12Forma podstawowa: fest
Opis: podniosłe obchody jakiegoś wydarzenia.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
festy 11Forma podstawowa: fest
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fetor 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fettę 15Forma podstawowa: fetta
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fetto 11Forma podstawowa: fetta
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fetty 12Forma podstawowa: fetta
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
fetwa 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fetwę 14Forma podstawowa: fetwa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fetwo 10Forma podstawowa: fetwa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fetwy 11Forma podstawowa: fetwa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
feuda 12Forma podstawowa: feudum
Opis: w ustroju lennym dobro będące przedmiotem kontraktu lennego.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2
fezek 10Forma podstawowa: fezka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fezka 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fezkę 14Forma podstawowa: fezka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fezki 10Forma podstawowa: fezka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
fezko 10Forma podstawowa: fezka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fezom 10Forma podstawowa: fez
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
fiala 10Opis: w architekturze gotyckiej i neogotyckiej pionowy element dekoracyjny w postaci smukłej kamiennej wieżyczki, zakończonej od góry ostrosłupem - jego krawędzie często dekorowane są żabkami i często wień
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fiale 10Forma podstawowa: fiala
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
fialę 14Forma podstawowa: fiala
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fialo 10Forma podstawowa: fiala
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fiask 10Forma podstawowa: fiasko
Opis: brak sukcesu, całkowicie nieudana realizacja zamiaru, planu.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
fiata 10Forma podstawowa: fiat
Opis: marka samochodu, włoski koncern motoryzacyjny, mający swą siedzibę w Turynie.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
fibra 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fibrę 15Forma podstawowa: fibra
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fibro 11Forma podstawowa: fibra
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fibry 12Forma podstawowa: fibra
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ficie 10Forma podstawowa: fita
Opis: narzędzie do pomiaru średnicy drzewa.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
fidel 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
fidżi 14Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
field 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fiero 9
fiest 10Forma podstawowa: fiesta
Opis: z hiszpańskiego: przyjęcie, feta, uroczystość, święto.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fifce 14Forma podstawowa: fifka
Opis: akcesorium tabaczne, rurka, na której końcu zazwyczaj montuje się papierosa (w kulturze palenia marihuany można też fifkę nabijać bezpośrednio suszem).
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
fifek 14Forma podstawowa: fifka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fifką 18Forma podstawowa: fifka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fifki 14Forma podstawowa: fifka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
fifko 14Forma podstawowa: fifka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fifol 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
figla 12Forma podstawowa: figiel
Opis: żart - czyn, którego celem jest wywołanie śmiechu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Forma podstawowa: figiel
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3
figle 12Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
figli 12Forma podstawowa: figiel
Opis: żart - czyn, którego celem jest wywołanie śmiechu.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:m3

Forma podstawowa: figle
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
figlu 14Forma podstawowa: figiel
Opis: żart - czyn, którego celem jest wywołanie śmiechu.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
figom 12Forma podstawowa: figa
Opis: owoc (jagoda pozorna, owocostan pestkowcowy) figowca pospolitego.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
figus 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fikać 15Opis: upadać w wyniku utraty równowagi.
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
fikaj 12Forma podstawowa: fikać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
fikał 12Forma podstawowa: fikać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
fikań 16Forma podstawowa: fikanie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
fiknę 14Forma podstawowa: fiknąć
Opis: upaść w wyniku utraty równowagi.
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
fiksa 10Forma podstawowa: fiks
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Forma podstawowa: fiksum
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2
fiksy 11Forma podstawowa: fiks
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
fikus 12Opis: Ficus – rodzaj roślin z rodziny morwowatych (Moraceae).
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
filar 10Opis: osoba, na której można polegać, od której zależy powodzenie czegoś.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
filce 11Forma podstawowa: filc
Opis: wyrób włókienniczy otrzymywany przez spilśnianie.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
filcu 13Forma podstawowa: filc
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
filer 10Opis: w ogrodnictwie: wcześnie owocujące drzewo owocowe sadzone między drzewami stałymi.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m3
filet 11Forma podstawowa: fileta
Opis: narzędzie introligatorskie służące do wytłaczania ozdób.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
filią 14Forma podstawowa: filia
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
filii 10Forma podstawowa: filia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
filij 12Forma podstawowa: filia
filio 10Forma podstawowa: filia
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
filip 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
filom 11Forma podstawowa: fil
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: fila
Opis: gmina w starożytnej Attyce, składająca się z kilku fratrii (związków rodowych).
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
filuj 14Forma podstawowa: filować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
fimfa 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fimfę 18Forma podstawowa: fimfa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fimfo 14Forma podstawowa: fimfa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fimoz 10Forma podstawowa: fimoza
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fince 10Forma podstawowa: finka
Opis: nóż używany zwykle przez harcerzy i turystów, ma ostrze długości około 12 cm, rączkę najczęściej z tworzywa sztucznego i skórzaną pochewkę.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
finek 10Forma podstawowa: finka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
finem 10Forma podstawowa: fin
Opis: mieszkaniec Finlandii, człowiek pochodzenia fińskiego.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1

Forma podstawowa: fin
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
finfa 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
finfę 17Forma podstawowa: finfa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
finfy 14Forma podstawowa: finfa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
finie 9Forma podstawowa: fin
Opis: mieszkaniec Finlandii, człowiek pochodzenia fińskiego.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: fin
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
finis 9
finka 10Opis: nóż używany zwykle przez harcerzy i turystów, ma ostrze długości około 12 cm, rączkę najczęściej z tworzywa sztucznego i skórzaną pochewkę.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
finkę 14Forma podstawowa: finka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fintą 14Forma podstawowa: finta
Opis: ruch w szermierce.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
finto 10Forma podstawowa: finta
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
finty 11Forma podstawowa: finta
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
fioka 10Forma podstawowa: fiok
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fioki 10Forma podstawowa: fiok
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fiola 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fiole 10Forma podstawowa: fiola
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
fiolę 14Forma podstawowa: fiola
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fioła 11Forma podstawowa: fioł
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m1 subst:sg:gen:m2
fiord 10Opis: koń fiordzki, fiording - rasa kuca pochodząca z Norwegii, hodowane w Norwegii, Danii, Niemczech,w Polsce występują, głównie u osób prywatnych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
firan 9Forma podstawowa: firana
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
firce 10Forma podstawowa: firka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
firek 10Forma podstawowa: firka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
firet 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
firka 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
firkę 14Forma podstawowa: firka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
firki 10Forma podstawowa: firek
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
firko 10Forma podstawowa: firka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
firmą 14Forma podstawowa: firma
Opis: znane przedsiębiorstwo postrzegane jako autorytet, wzór w kwestii jakości, renomowana marka, jest to często użycie nieco metonimiczne, trochę afektywne, sens trudny do objaśnienia.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
firmę 14Forma podstawowa: firma
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fisis 9
fisiu 11Forma podstawowa: fiś
Opis: fioł, zapamiętanie w czymś, mania.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
fiski 10Forma podstawowa: fisk
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
fisze 9Forma podstawowa: fisz
Opis: człowiek ważny, liczący się na rynku, ważniak, wielki gracz.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m1 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m1 subst:pl:voc:m3
fiszę 13Forma podstawowa: fisza
Opis: daw.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fiszo 9Forma podstawowa: fisza
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fiszy 10Forma podstawowa: fisz
Opis: człowiek ważny, liczący się na rynku, ważniak, wielki gracz.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:gen:m3

Forma podstawowa: fisza
Opis: daw.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
fitom 11Forma podstawowa: fit
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2 subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: fita
Opis: narzędzie do pomiaru średnicy drzewa.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: fita
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
fitów 14Forma podstawowa: fit
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:m3

Forma podstawowa: fita
Opis: narzędzie do pomiaru średnicy drzewa.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
fiuka 12Forma podstawowa: fiukać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
fiuta 12Forma podstawowa: fiut
Opis: wulgarne, obraźliwe określenie mężczyzny.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Forma podstawowa: fiut
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m1 subst:sg:gen:m2
fizyk 11Forma podstawowa: fizyka
Opis: przedmiot szkolny, na którym poznaje się podstawy fizyki.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fizys 10Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:dat:f subst:pl:gen:f subst:pl:inst:f subst:pl:loc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:acc:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:inst:f subst:sg:loc:f subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f
fizza 9Forma podstawowa: fizz
fiżon 13Opis: czarna fasola, ziarno fasoli zwyczajnej odmiany bardzo popularnej w Brazylii.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
flagą 16Forma podstawowa: flaga
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
flagi 12Forma podstawowa: flaga
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
flaka 11Forma podstawowa: flak
Opis: osłonka niektórych wędlin, nadająca im określony, obły kształt.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
flaku 13Forma podstawowa: flak
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: flak
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
flama 11Opis: kochanka.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
flamę 15Forma podstawowa: flama
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
flamo 11Forma podstawowa: flama
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
flamy 12Forma podstawowa: flama
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
flanc 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
flarą 14Forma podstawowa: flara
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
flasz 10Forma podstawowa: flasza
Opis: smukłe naczynie, rodzaj butelki.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
flegm 13Forma podstawowa: flegma
Opis: cecha czynności, zwłaszcza ruchów: to, że coś jest powolne, świadczy o ociężałości (np. zmęczeniu) wykonującego.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fleja 12Opis: pejoratywne określenie człowieka źle wychowanego, brudnego, niekulturalnego.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:nom:m1
fleje 12Forma podstawowa: fleja
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:f subst:pl:voc:m1
flejo 12Forma podstawowa: fleja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f subst:sg:voc:m1
flesz 10Forma podstawowa: flesza
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fleta 11Forma podstawowa: flet
flica 11Forma podstawowa: flic
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
flicu 13Forma podstawowa: flic
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
fliki 11Forma podstawowa: flic
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
flint 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
flipa 11Forma podstawowa: flip
Opis: figura w jeździe figurowej na łyżwach, polegająca na skoku tyłem z wewnętrznej krawędzi lewej łyżwy.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
flisu 12Forma podstawowa: flis
Opis: spływ towarów statkami.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
flisy 11Forma podstawowa: flis
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
flitu 13Forma podstawowa: flit
Opis: środek owadobójczy, zwłaszcza w płynie.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
flizą 14Forma podstawowa: fliza
Opis: płyta do wykładania ścian i podłóg, kamienna, ceramiczna (glazurowana i nieglazurowana), szklana, z tworzyw sztucznych i innych, stosowana od czasów starożytnych w różnych epokach rozwoju architektur
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
floem 11Opis: łyko, żywa tkanka roślinna niejednorodna, wchodząca w skład zespołu tkanek przewodzących, pełniących funkcję przewodzącą w roślinach naczyniowych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
flops 11Opis: liczba operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę,1 FLOPS = 1/s, jednostka mocy obliczeniowej komputerów, używana szczególnie w zastosowaniach naukowych.
florą 14Forma podstawowa: flora
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
floro 10Forma podstawowa: flora
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
flory 11Forma podstawowa: flora
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
flotę 15Forma podstawowa: flota
Opis: pieniądze.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
flugu 16Forma podstawowa: flug
fluid 13Opis: kosmetyk kolorowy służący do pokrywania nierówności i przebarwień skóry, zawierający puder w kremie.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fobia 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fobie 11Forma podstawowa: fobia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
fobii 11Forma podstawowa: fobia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
fobio 11Forma podstawowa: fobia
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fobom 12Forma podstawowa: fob
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
fobów 15Forma podstawowa: fob
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
fochy 13Forma podstawowa: foch
Opis: reakcja emocjonalna będąca skutkiem tego, że ktoś się obraził na coś lub kogoś.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
focie 10Forma podstawowa: fot
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
focus 12Opis: model samochodu osobowego produkowany przez koncern Ford Motor Company i sprzedawany na większości rynków motoryzacyjnych świata.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
focza 10Forma podstawowa: foczy
Opis: zwiążany z foką, fokami, dotyczący foki.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
foczą 14Forma podstawowa: foczy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
foczę 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
fogar 11Forma podstawowa: fogara
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
foków 14Forma podstawowa: fok
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
foksy 11Forma podstawowa: foks
Opis: angielska rasa psa tropiącego o odmianach różnej długości owłosienia, krzyżówka kilku ras.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
fokus 12Opis: metoda badawcza wykorzystywana w badaniach jakościowych w psychologii, socjologii, badaniach społecznych i marketingowych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
folgą 16Forma podstawowa: folga
Opis: ulga, odpocznienie, spokój.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
folgi 12Forma podstawowa: folga
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
folgo 12Forma podstawowa: folga
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
folią 14Forma podstawowa: folia
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
folię 14Forma podstawowa: folia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
folii 10Forma podstawowa: folia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
folio 10Forma podstawowa: folia
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
folka 11Forma podstawowa: folk
folom 11Forma podstawowa: fola
Opis: rodzaj sieci ze szpagatu używanej do łowienia jesiotra.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
fonem 10Forma podstawowa: fon
Opis: jednostka poziomu głośności dźwięku.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fonia 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fonie 9Forma podstawowa: fonia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
fonij 11Forma podstawowa: fonia
fonio 9Forma podstawowa: fonia
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fonon 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fonta 10Forma podstawowa: font
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fontu 12Forma podstawowa: font
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fonty 11Forma podstawowa: font
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
footy 11
forda 10Forma podstawowa: ford
Opis: samochód marki Ford.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
fordy 11Forma podstawowa: ford
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
forem 10Forma podstawowa: for
Opis: w piłce nożnej: płaskie, prostopadłe podanie do biegnącego partnera.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
forga 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
forgi 11Forma podstawowa: forga
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
forgo 11Forma podstawowa: forga
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
formą 14Forma podstawowa: forma
Opis: ogólnie stan, kondycja czegoś - w tym stan sprawności fizycznej lub psychicznej człowieka, samopoczucie.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
formę 14Forma podstawowa: forma
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
forom 10Forma podstawowa: for
Opis: w piłce nożnej: płaskie, prostopadłe podanie do biegnącego partnera.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: fory
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
forów 13Forma podstawowa: for
Opis: w piłce nożnej: płaskie, prostopadłe podanie do biegnącego partnera.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3

Forma podstawowa: forum
Opis: grupa uczestników konferencji.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2

Forma podstawowa: fory
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
forsą 13Forma podstawowa: forsa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fortą 14Forma podstawowa: forta
Opis: niska karta, ale, w określonym momencie gry, najsilniejsza w danym kolorze.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fortę 14Forma podstawowa: forta
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
forze 9Forma podstawowa: for
Opis: w piłce nożnej: płaskie, prostopadłe podanie do biegnącego partnera.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
fossa 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fosso 9Forma podstawowa: fossa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fossy 10Forma podstawowa: fossa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
fotek 11Forma podstawowa: fotka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fotel 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fotką 15Forma podstawowa: fotka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fotki 11Forma podstawowa: fotka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
fotos 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
foyer 10Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
fraka 10Forma podstawowa: frak
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fraki 10Forma podstawowa: frak
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
frame 10
frani 9Forma podstawowa: frania
Opis: popoluarna nazwa elektrycznej pralki wirnikowa używanej w Polsce przed upowszechnieniem się w latach 80. XX w. bębnowych pralek automatycznych, pochodzi od nazwy pralki Frania, która była produkowana
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
frank 10Opis: bardzo rozpowszechniona nazwa waluty funkcjonującej w wielu krajach Europy i Afryki.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
frazą 13Forma podstawowa: fraza
Opis: jest to cząstka budowy formalnej utworu, składająca się z dwóch lub kilku motywów, tworzących zamkniętą myśl muzyczną i określoną całość wyrazową.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
frazę 13Forma podstawowa: fraza
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
frazy 10Forma podstawowa: fraza
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
freak 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
freon 9Opis: chloro- lub fluoropochodny węglowodór alifatyczny.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
frezy 10Forma podstawowa: frez
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: freza
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
frond 10Forma podstawowa: fronda
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
frota 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
frotę 14Forma podstawowa: frota
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
frugo 13
fruną 15Forma podstawowa: frunąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl
fryce 11Forma podstawowa: fryc
Opis: nowicjusz, początkujący, ktoś niedoświadczony.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
fryga 12Forma podstawowa: frygać
Opis: osoba zwinna i ruchliwa.
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
frygą 16Forma podstawowa: fryga
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
frygę 16Forma podstawowa: fryga
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
frygo 12Forma podstawowa: fryga
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
frysu 12Forma podstawowa: frys
Opis: rodzaj flaneli w kratkę, noszonej czasem jako dolna warstwa odzieży.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
frysy 11Forma podstawowa: frys
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
frytą 15Forma podstawowa: fryta
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
frytę 15Forma podstawowa: fryta
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fryto 11Forma podstawowa: fryta
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fryza 10Forma podstawowa: fryz
Opis: przedstawiciel ludu pochodzenia germańskiego zamieszkującego obszary dawnej Fryzji (dzisiejsze Niemcy i Holandia).
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
fryzą 14Forma podstawowa: fryza
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fryzę 14Forma podstawowa: fryza
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fryzo 10Forma podstawowa: fryza
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fryzu 12Forma podstawowa: fryz
Opis: przedstawiciel ludu pochodzenia germańskiego zamieszkującego obszary dawnej Fryzji (dzisiejsze Niemcy i Holandia).
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fryzy 11Forma podstawowa: fryz
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
fucha 14Opis: czynność wykonana byle jak, niedbale.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fuchę 18Forma podstawowa: fucha
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fucho 14Forma podstawowa: fucha
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fuchy 15Forma podstawowa: fucha
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
fudze 12Forma podstawowa: fuga
Opis: rowek wzdłuż krawędzi np. deski lub płyty, w który wchodzi wypustka drugiego elementu - stanowi to pewien sposób łączenia elementów budowlanych, elementów konstrukcji.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
fugas 13Forma fleksyjna: interj subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fugat 14Forma podstawowa: fugato
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
fujar 13Forma podstawowa: fujara
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fukam 13Forma podstawowa: fukać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
fukną 16Forma podstawowa: fuknąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl
fukoz 12Forma podstawowa: fukoza
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fuksy 13Forma podstawowa: fuks
Opis: koń - zwycięzca wyścigów, na którego nikt nie liczył.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
fulem 13Forma podstawowa: ful
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
fulle 13Forma podstawowa: full
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
fulli 13Forma podstawowa: full
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
fulom 13Forma podstawowa: ful
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
fumem 13Forma podstawowa: fum
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
fumie 12Forma podstawowa: fum
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
fumom 13Forma podstawowa: fuma
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
fumów 16Forma podstawowa: fum
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3

Forma podstawowa: fumy
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
funda 12Forma podstawowa: fundum
Opis: główny folwark wśród tych, które były własnością jednej osoby, także obszar wokół niego.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2
fundą 16Forma podstawowa: funda
Opis: coś fundowanego przez kogoś.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fundę 16Forma podstawowa: funda
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fundo 12Forma podstawowa: funda
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
funku 14Forma podstawowa: funk
Opis: w sztuce - odmiana pop-artu.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
funky 13Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
furce 12Forma podstawowa: furka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
furcz 12Forma podstawowa: furczeć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
furda 12Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:f:pos adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:dat:f:pos adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:inst:f:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:f:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:f:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos interj
furia 11Opis: bogini zemsty, mścicielka.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
furię 15Forma podstawowa: furia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
furii 11Forma podstawowa: furia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
furio 11Forma podstawowa: furia
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
furką 16Forma podstawowa: furka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
furom 12Forma podstawowa: fura
Opis: przekroczenie liczby 21 oczek w niektórych grach karcianych (np. w grze w oczko).
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
furor 11Forma podstawowa: furora
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
furta 12Opis: wrota w kadłubie statku.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
furto 12Forma podstawowa: furta
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
furyj 14Forma podstawowa: furia
Opis: bogini zemsty, mścicielka.
furze 11Forma podstawowa: fura
Opis: przekroczenie liczby 21 oczek w niektórych grach karcianych (np. w grze w oczko).
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
fusów 15Forma podstawowa: fusy
Opis: zużyte listki herbaty lub zmielone ziarnka kawy, pozostające po wypiciu napoju na dnie kubka.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
fusze 11Forma podstawowa: fucha
Opis: czynność wykonana byle jak, niedbale.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
futer 12Opis: obrok, pasza - pokarm dla zwierząt pociągowych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
futro 12Opis: okrycie wierzchnie (płaszcz, krótsza kurtka) zrobione z futra zwierząt.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
futru 14Forma podstawowa: futer
Opis: obrok, pasza - pokarm dla zwierząt pociągowych.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3

Forma podstawowa: futro
Opis: okrycie wierzchnie (płaszcz, krótsza kurtka) zrobione z futra zwierząt.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
futur 14Forma podstawowa: futura
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fuzją 17Forma podstawowa: fuzja
Opis: długa broń palna myśliwska, używana także jak broń bojowa.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fuzję 17Forma podstawowa: fuzja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fuzla 12Forma podstawowa: fuzel
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fuzle 12Forma podstawowa: fuzel
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fylit 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fyrać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
fyraj 12Forma podstawowa: fyrać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
fyrał 12Forma podstawowa: fyrać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
fabią 15Forma podstawowa: fabia
Opis: skoda z modelu Fabia.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fabię 15Forma podstawowa: fabia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fabij 13Forma podstawowa: fabia
fabuł 15Forma podstawowa: fabuła
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
facet 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
fachu 14Forma podstawowa: fach
Opis: zajęcie, którego wykonywania ktoś się wyuczył
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
fachy 13Forma podstawowa: facha
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
facia 10Forma podstawowa: facio
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
facio 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
faciu 12Forma podstawowa: facio
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
facja 12Opis: najniższa jednostka w systematyce fitosocjologicznej zależąca od ilościowego występowania w danym zespole jakiegoś gatunku.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fację 16Forma podstawowa: facja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
facji 12Forma podstawowa: facja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
facjo 12Forma podstawowa: facja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
facyj 13Forma podstawowa: facja
faeną 13Forma podstawowa: faena
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
faeno 9Forma podstawowa: faena
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fafle 14Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
fafli 14Forma podstawowa: fafle
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
fagin 11Forma podstawowa: fagina
Opis: Trujący alkaloid o działaniu narkotycznym obecny w orzechach buka.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fajda 12Forma podstawowa: fajdać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
fajfu 17Forma podstawowa: fajf
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fajfy 16Forma podstawowa: fajf
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fajką 16Forma podstawowa: fajka
Opis: szlug, tytoń, papieros.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fajkę 16Forma podstawowa: fajka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fajki 12Forma podstawowa: fajka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
fajna 11Forma podstawowa: fajny
Opis: o doświadczeniach, okolicznościach, przedmiotach itp.: taki, który oceniany i doświadczany jest pozytywnie jako udany, miły, przyjemny.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
fajną 15Forma podstawowa: fajny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
fajne 11Forma podstawowa: fajny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
fajni 11Forma podstawowa: fajny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
fajno 11Opis: w sposób oceniany i doświadczany pozytywnie jako udany, miły, przyjemny.
Forma fleksyjna: adv:pos

Forma podstawowa: fajny
Opis: o doświadczeniach, okolicznościach, przedmiotach itp.: taki, który oceniany i doświadczany jest pozytywnie jako udany, miły, przyjemny.
Forma fleksyjna: adja
fakel 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fakla 11Forma podstawowa: fakel
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
faklą 15Forma podstawowa: fakla
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fakle 11Forma podstawowa: fakiel
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
faklę 15Forma podstawowa: fakla
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fakli 11Forma podstawowa: fakiel
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3

Forma podstawowa: fakla
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
faklu 13Forma podstawowa: fakiel
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
faksy 11Forma podstawowa: faks
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
faktu 13Forma podstawowa: fakt
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fakty 12Forma podstawowa: fakt
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
falce 11Forma podstawowa: falka
Opis: tylda - znak diakrytyczny leżący w górnej połowie pola znaku, mniej więcej na linii wydłużeń górnych pisma.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
faldą 15Forma podstawowa: falda
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
faldę 15Forma podstawowa: falda
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
faldo 11Forma podstawowa: falda
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
faldy 12Forma podstawowa: falda
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
falez 10Forma podstawowa: faleza
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
falka 11Forma podstawowa: falk
Opis: tylda - znak diakrytyczny leżący w górnej połowie pola znaku, mniej więcej na linii wydłużeń górnych pisma.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
falką 15Forma podstawowa: falka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
falki 11Forma podstawowa: falk
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: falka
Opis: tylda - znak diakrytyczny leżący w górnej połowie pola znaku, mniej więcej na linii wydłużeń górnych pisma.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
falsa 10Forma podstawowa: fals
falsy 11Forma podstawowa: fals
fałat 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fałdą 16Forma podstawowa: fałda
Opis: załamanie materiału, np. przy spódnicy.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fałdo 12Forma podstawowa: fałda
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fałdy 13Forma podstawowa: fałda
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
fance 10Forma podstawowa: fanka
Opis: miłośniczka kogoś/czegoś.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
fanga 11Opis: zadanie komuś ciosu, uderzenie kogoś.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fangę 15Forma podstawowa: fanga
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fango 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
fangu 13Forma podstawowa: fango
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
fanie 9Forma podstawowa: fan
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
fanką 14Forma podstawowa: fanka
Opis: miłośniczka kogoś/czegoś.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fankę 14Forma podstawowa: fanka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fanko 10Forma podstawowa: fanka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fanta 10Forma podstawowa: fant
Opis: wygrana.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
fanty 11Forma podstawowa: fant
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: fanta
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
fanzą 13Forma podstawowa: fanza
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fanzo 9Forma podstawowa: fanza
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
farbą 15Forma podstawowa: farba
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
farbę 15Forma podstawowa: farba
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
farci 10Forma podstawowa: farcić
farma 10Opis: skupisko urządzeń jednakowego typu współpracujących ze sobą w określonym celu.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
farmę 14Forma podstawowa: farma
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
farmo 10Forma podstawowa: farma
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
farmy 11Forma podstawowa: farma
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
farną 13Forma podstawowa: farny
Opis: związany z farą - najstarszym lub najważniejszym kościołem w mieście (poza katedrą).
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
farom 10Forma podstawowa: fara
Opis: najstarszy kościół w mieście lub główny kościół dekanatu, dawniej: kościół parafialny.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
farsa 9Opis: utwór sceniczny służący rozrywce, oparty na prostej intrydze, posługuje się humorem sytuacyjnym, karykaturą, błazenadą i wyjaskrawieniem.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
farso 9Forma podstawowa: farsa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
farta 10Forma podstawowa: fart
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
fartu 12Forma podstawowa: fart
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
farty 11Forma podstawowa: fart
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
fasad 10Forma podstawowa: fasada
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fasek 10Forma podstawowa: faska
Opis: w budownictwie: wklęsły narożnik między prostopadłymi ścianami.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fasem 10Forma podstawowa: fas
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
fasie 9Forma podstawowa: fas
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: fasa
Opis: używane dawniej naczynie do garbowania skór.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
fasja 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fasje 11Forma podstawowa: fasja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
faską 14Forma podstawowa: faska
Opis: w budownictwie: wklęsły narożnik między prostopadłymi ścianami.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
faski 10Forma podstawowa: faska
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
fasom 10Forma podstawowa: fas
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: fasa
Opis: używane dawniej naczynie do garbowania skór.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
fasów 13Forma podstawowa: fas
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
fasuj 13Forma podstawowa: fasować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
fatów 14Forma podstawowa: fatum
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
fatwą 14Forma podstawowa: fatwa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
faula 12Forma podstawowa: faul
Opis: umyślne lub przypadkowe zagranie niezgodne z przepisami gry, karane zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej dziedzinie sportu.
faulu 14Forma podstawowa: faul
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
fauną 15Forma podstawowa: fauna
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
faunę 15Forma podstawowa: fauna
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fauni 11Opis: związany z faunem, np. fauni las.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
fauny 12Forma podstawowa: faun
Opis: stroitalski bożek leśny, przedstawiany jako brodaty mężczyzna z koźlimi rogami i kopytami, utożsamiany z greckim satyrem.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: fauna
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
fawel 10Forma podstawowa: fawela
Opis: rozległa dzielnica nędzy, tworząca się wokół miasta, zamieszkiwana przez najbiedniejszą ludność.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fazom 10Forma podstawowa: faza
Opis: źródło napięcia lub prądu elektrycznego pracującego w sieci elektrycznej jedno- lub wielofazowej.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
fazuj 13Forma podstawowa: fazować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
fąfel 18Opis: z pogardą lub lekceważeniem: ktoś młody, niepoważny.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
febra 11Opis: popularna choroba skóry i błon śluzowych, objawiająca się występowaniem pęcherzyków i rumienia w różnych obszarach ciała.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
febrą 15Forma podstawowa: febra
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fecit 11
fejku 14Forma podstawowa: fejk
fejsy 12Forma podstawowa: fejs
Opis: czyjeś konto na Facebooku.
felce 11Forma podstawowa: felka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
felga 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
felgi 12Forma podstawowa: felga
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
feluk 13Forma podstawowa: feluka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fenek 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
fenig 11Opis: historyczna moneta germańska (początkowo była nazwą denara), duńska lub szwedzka.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
fenki 10Forma podstawowa: fenek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
fenku 12Forma podstawowa: fenek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
fenów 13Forma podstawowa: fen
Opis: ciepły i suchy wiatr, wiejący z gór w doliny.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:m3
fenyl 11Opis: grupa fenylowa, formalnie powstała po oderwaniu wodoru od benzenu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ferii 9Forma podstawowa: ferie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
fermę 14Forma podstawowa: ferma
Opis: skupisko urządzeń jednakowego typu współpracujących ze sobą w określonym celu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fermy 11Forma podstawowa: ferma
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
feruj 13Forma podstawowa: ferować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
feruł 13Forma podstawowa: feruła
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
feska 10Forma podstawowa: feski
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
feski 10Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
fetom 11Forma podstawowa: fet
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: feta
Opis: impreza, urządzana zwykle dla uczczenia czegoś.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
fetta 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fettą 15Forma podstawowa: fetta
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fetuj 14Forma podstawowa: fetować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
fetwą 14Forma podstawowa: fetwa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fezce 10Forma podstawowa: fezka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
fezem 10Forma podstawowa: fez
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
fezie 9Forma podstawowa: fez
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
fezką 14Forma podstawowa: fezka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fezów 13Forma podstawowa: fez
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
fialą 14Forma podstawowa: fiala
Opis: w architekturze gotyckiej i neogotyckiej pionowy element dekoracyjny w postaci smukłej kamiennej wieżyczki, zakończonej od góry ostrosłupem - jego krawędzie często dekorowane są żabkami i często wień
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fiali 10Forma podstawowa: fiala
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
fiaty 11Forma podstawowa: fiat
Opis: marka samochodu, włoski koncern motoryzacyjny, mający swą siedzibę w Turynie.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
fiber 11Forma podstawowa: fibra
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fibrą 15Forma podstawowa: fibra
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fibru 13Forma podstawowa: fibr
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fibry 12Forma podstawowa: fibr
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fibul 14Forma podstawowa: fibula
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ficie 10Forma podstawowa: fit
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: fita
Opis: narzędzie do pomiaru średnicy drzewa.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
ficyn 11Forma podstawowa: ficyna
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fider 10Forma podstawowa: fidera
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fides 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
fidze 10Forma podstawowa: figa
Opis: owoc (jagoda pozorna, owocostan pestkowcowy) figowca pospolitego.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
fifka 14Opis: akcesorium tabaczne, rurka, na której końcu zazwyczaj montuje się papierosa (w kulturze palenia marihuany można też fifkę nabijać bezpośrednio suszem).
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fifkę 18Forma podstawowa: fifka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
figar 11Forma podstawowa: figaro
Opis: bolerko - krótki żakiecik bez rękawów.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
figle 12Forma podstawowa: figiel
Opis: żart - czyn, którego celem jest wywołanie śmiechu.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: figiel
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
figlu 14Forma podstawowa: figiel
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
figom 12Forma podstawowa: figi
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
figur 13Forma podstawowa: figura
Opis: osobistość.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fikam 11Forma podstawowa: fikać
Opis: upadać w wyniku utraty równowagi.
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
fikną 14Forma podstawowa: fiknąć
Opis: upaść w wyniku utraty równowagi.
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
files 10Forma podstawowa: file
filet 11Opis: ozdobna linia na oprawie książki.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
filia 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
filie 10Forma podstawowa: filia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
filię 14Forma podstawowa: filia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
filip 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2

Forma podstawowa: filipa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
filit 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
filmu 13Forma podstawowa: film
Opis: dziedzina działalności człowieka związana z produkcją filmów oraz ich rozpowszechnianiem i wyświetlaniem w kinach.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
filmy 12Forma podstawowa: film
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
filsa 10Forma podstawowa: fils
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
filsy 11Forma podstawowa: fils
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
filtr 11Opis: substancja chroniąca skórę przed działaniem promieni słonecznych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
filur 12Forma podstawowa: filura
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
filut 13Opis: żartowniś.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
fimfą 18Forma podstawowa: fimfa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fimfy 15Forma podstawowa: fimfa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
finał 11Opis: ostatnia rozgrywka w zawodach, pozwala wyłonić zwycięzcę turnieju.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
finfą 17Forma podstawowa: finfa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
finfo 13Forma podstawowa: finfa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
finką 14Forma podstawowa: finka
Opis: nóż używany zwykle przez harcerzy i turystów, ma ostrze długości około 12 cm, rączkę najczęściej z tworzywa sztucznego i skórzaną pochewkę.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
finki 10Forma podstawowa: finka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
finko 10Forma podstawowa: finka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
finom 10Forma podstawowa: fin
Opis: mieszkaniec Finlandii, człowiek pochodzenia fińskiego.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: fin
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
finów 13Forma podstawowa: fin
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1

Forma podstawowa: fin
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
finta 10Opis: ruch w szermierce.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fintę 14Forma podstawowa: finta
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fioka 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fioki 10Forma podstawowa: fioka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
fioku 12Forma podstawowa: fiok
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
fiolą 14Forma podstawowa: fiola
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fiole 10Forma podstawowa: fioł
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m2
fioli 10Forma podstawowa: fiola
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
fiolo 10Forma podstawowa: fiola
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fioły 12Forma podstawowa: fioł
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
firce 10Forma podstawowa: firko
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
firek 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
firka 10Forma podstawowa: firek
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
firką 14Forma podstawowa: firka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f

Forma podstawowa: firko
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
firkę 14Forma podstawowa: firko
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
firki 10Forma podstawowa: firka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma podstawowa: firko
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
firko 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1
firma 10Opis: znane przedsiębiorstwo postrzegane jako autorytet, wzór w kwestii jakości, renomowana marka, jest to często użycie nieco metonimiczne, trochę afektywne, sens trudny do objaśnienia.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
firmo 10Forma podstawowa: firma
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
firmy 11Forma podstawowa: firma
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
firnu 11Forma podstawowa: firn
Opis: rodzaj lodu, stadium pośrednie między firnem (śniegiem ziarnistym) i lodem lodowcowym, odznaczające się gęstością 0,8-0,9 g/cm3.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
firny 10Forma podstawowa: firn
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fisia 9Forma podstawowa: fiś
Opis: fioł, zapamiętanie w czymś, mania.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
fisie 9Forma podstawowa: fiś
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
fiska 10Forma podstawowa: fisk
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
fisku 12Forma podstawowa: fisk
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
fisza 9Forma podstawowa: fisz
Opis: człowiek ważny, liczący się na rynku, ważniak, wielki gracz.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Opis: daw.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fiszą 13Forma podstawowa: fisza
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fisze 9Forma podstawowa: fisza
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
fitem 11Forma podstawowa: fit
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2 subst:sg:inst:m3
fitol 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fityn 11Forma podstawowa: fityna
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fiucz 12Forma podstawowa: fiuczeć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
fiuka 12Forma podstawowa: fiuk
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
fiume 12Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
fiuty 13Forma podstawowa: fiut
Opis: wulgarne, obraźliwe określenie mężczyzny.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2

Forma podstawowa: fiut
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
fizis 9Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:dat:f subst:pl:gen:f subst:pl:inst:f subst:pl:loc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:acc:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:inst:f subst:sg:loc:f subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f
fizol 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
fizyk 11Opis: nauczyciel fizyki.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
fizzu 11Forma podstawowa: fizz
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fizzy 10Forma podstawowa: fizz
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
flach 13Forma podstawowa: flacha
Opis: flaszka dużych rozmiarów.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fladr 11Forma podstawowa: fladra
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
flaga 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
flagę 16Forma podstawowa: flaga
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
flago 12Forma podstawowa: flaga
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
flaka 11Forma podstawowa: flak
Opis: osłonka niektórych wędlin, nadająca im określony, obły kształt.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
flaki 11Forma podstawowa: flak
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: flak
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Opis: tradycyjna potrawa mięsna z żołądków wołowych w formie gęstej zupy.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
flamą 15Forma podstawowa: flama
Opis: kochanka.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
flanc 11Forma podstawowa: flanca
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
flank 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: flanka
Opis: skrzydło ugrupowania bojowego.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
flanu 12Forma podstawowa: flan
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
flany 11Forma podstawowa: flan
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
flara 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
flarę 14Forma podstawowa: flara
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
flaro 10Forma podstawowa: flara
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
flary 11Forma podstawowa: flara
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
flash 12
flaut 13Forma podstawowa: flauta
Opis: w żargonie żeglarskim: brak wiatru.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fleją 16Forma podstawowa: fleja
Opis: pejoratywne określenie człowieka źle wychowanego, brudnego, niekulturalnego.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f subst:sg:inst:m1
fleję 16Forma podstawowa: fleja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:acc:m1
fleka 11Forma podstawowa: flek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fleki 11Forma podstawowa: flek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fleku 13Forma podstawowa: flek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
flepu 13Forma podstawowa: flep
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
flepy 12Forma podstawowa: flep
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
flesz 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fletu 13Forma podstawowa: flet
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
flety 12Forma podstawowa: flet
Opis: głosy o barwie miłej, głębokiej charakteryzujące się ubogim w przydźwięki harmoniczne brzmieniem z bardzo mocna podstawą.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fleut 13Forma podstawowa: fleuta
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
flika 11Forma podstawowa: flik
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
fliki 11Forma podstawowa: flik
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
fliku 13Forma podstawowa: flik
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
flint 11Forma podstawowa: flinta
Opis: długa broń palna myśliwska, używana również jako broń bojowa.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
flipu 13Forma podstawowa: flip
Opis: figura w jeździe figurowej na łyżwach, polegająca na skoku tyłem z wewnętrznej krawędzi lewej łyżwy.
flipy 12Forma podstawowa: flip
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
flirt 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
flisa 10Forma podstawowa: flis
Opis: spływ towarów statkami.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
flisy 11Forma podstawowa: flis
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
flisz 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
flity 12Forma podstawowa: flit
Opis: środek owadobójczy, zwłaszcza w płynie.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fliza 10Opis: płyta do wykładania ścian i podłóg, kamienna, ceramiczna (glazurowana i nieglazurowana), szklana, z tworzyw sztucznych i innych, stosowana od czasów starożytnych w różnych epokach rozwoju architektur
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
flizę 14Forma podstawowa: fliza
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
flizo 10Forma podstawowa: fliza
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
flizu 12Forma podstawowa: fliz
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
flizy 11Forma podstawowa: fliz
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: fliza
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
float 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
floks 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
flopa 11Forma podstawowa: flop
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3
flopy 12Forma podstawowa: flop
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
flora 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
florę 14Forma podstawowa: flora
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
floru 12Forma podstawowa: flor
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
flory 11Forma podstawowa: flor
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
flota 11Opis: pieniądze.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
flotą 15Forma podstawowa: flota
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
floto 11Forma podstawowa: flota
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
floty 12Forma podstawowa: flota
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
fluat 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
flugi 14Forma podstawowa: flug
fluks 13
fluor 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
flusu 14Forma podstawowa: flus
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
flusy 13Forma podstawowa: flus
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fobem 12Forma podstawowa: fob
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
fobią 15Forma podstawowa: fobia
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fobie 11Forma podstawowa: fob
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
fobię 15Forma podstawowa: fobia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fobij 13Forma podstawowa: fobia
focha 12Forma podstawowa: foch
Opis: reakcja emocjonalna będąca skutkiem tego, że ktoś się obraził na coś lub kogoś.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
fochu 14Forma podstawowa: foch
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
fochy 13Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
focze 10Forma podstawowa: foczy
Opis: zwiążany z foką, fokami, dotyczący foki.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
foczo 10Forma podstawowa: foczy
Forma fleksyjna: adja
foczy 11Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
fokom 11Forma podstawowa: fok
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: foka
Opis: ssak z rodziny fok (Phocidae), doskonale pływający dzięki przekształconym w płetwy kończynom, zamieszkują zimne wody mórz i oceanów półkuli pólnocnej i południowej.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f

Forma podstawowa: foki
Opis: Phocidae – rodzina drapieżnych ssaków morskich zaliczana do płetwonogich (Pinnipedia), obejmująca 19 gatunków.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
foksa 10Forma podstawowa: foks
Opis: angielska rasa psa tropiącego o odmianach różnej długości owłosienia, krzyżówka kilku ras.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m1 subst:sg:gen:m2
folga 12Opis: ulga, odpocznienie, spokój.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
folgę 16Forma podstawowa: folga
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
folia 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
folie 10Forma podstawowa: folia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
folij 12Forma podstawowa: folia
folio 10Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
folki 11Forma podstawowa: folk
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
folku 13Forma podstawowa: folk
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
foluj 14Forma podstawowa: folować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
fomoz 10Forma podstawowa: fomoza
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fonem 10Forma podstawowa: fonema
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fonią 13Forma podstawowa: fonia
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fonic 10Forma podstawowa: fonica
fonie 9Forma podstawowa: fon
Opis: jednostka poziomu głośności dźwięku.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
fonię 13Forma podstawowa: fonia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fonii 9Forma podstawowa: fonia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
fonit 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fonom 10Forma podstawowa: fon
Opis: jednostka poziomu głośności dźwięku.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
fonów 13Forma podstawowa: fon
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
forda 10Forma podstawowa: ford
Opis: samochód marki Ford.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
fordy 11Forma podstawowa: ford
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
forgą 15Forma podstawowa: forga
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
forgę 15Forma podstawowa: forga
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
forma 10Opis: ogólnie stan, kondycja czegoś - w tym stan sprawności fizycznej lub psychicznej człowieka, samopoczucie.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
formo 10Forma podstawowa: forma
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
formy 11Forma podstawowa: forma
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
forom 10Forma podstawowa: forum
Opis: grupa uczestników konferencji.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
forsa 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
forsę 13Forma podstawowa: forsa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
forso 9Forma podstawowa: forsa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
forsy 10Forma podstawowa: forsa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
forta 10Opis: niska karta, ale, w określonym momencie gry, najsilniejsza w danym kolorze.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
forte 10Opis: ta część utworu muzycznego, którą wykonuje się głośno.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
forto 10Forma podstawowa: forta
Opis: niska karta, ale, w określonym momencie gry, najsilniejsza w danym kolorze.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fortu 12Forma podstawowa: fort
Opis: fortyfikacja (budowla obronna) polowa lub stała, budowana od XVII do początków XX w., przystosowana do obrony okrężnej.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
forty 11Forma podstawowa: fort
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: forta
Opis: niska karta, ale, w określonym momencie gry, najsilniejsza w danym kolorze.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
foruj 13Forma podstawowa: forować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
forum 12Opis: grupa uczestników konferencji.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
foryś 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
fosie 9Forma podstawowa: fosa
Opis: w fortyfikacji zapora w postaci rowu otaczającego całość lub część umocnienia.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
fosom 10Forma podstawowa: fosa
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
fossą 13Forma podstawowa: fossa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fossę 13Forma podstawowa: fossa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fotce 11Forma podstawowa: fotka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
fotem 11Forma podstawowa: fot
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
fotka 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fotkę 15Forma podstawowa: fotka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fotko 11Forma podstawowa: fotka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fotom 11Forma podstawowa: fot
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
foton 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fotów 14Forma podstawowa: fot
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
foula 12Forma podstawowa: foul
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
foule 12Forma podstawowa: foul
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
fouli 12Forma podstawowa: foul
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
foulu 14Forma podstawowa: foul
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
frajd 12Forma podstawowa: frajda
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fraku 12Forma podstawowa: frak
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
franc 10Forma podstawowa: franca
Opis: wykwit typu pęcherzyka lub pęcherza, wyniosły ponad powierzchnię skóry, zawierający treść ropną od chwili pojawienia się bądź wtórnie, gdy powstaje z pęcherzy lub pęcherzyków w wyniku wtórnego nadkaż
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
frans 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
frant 10Opis: wędrowny komediant.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
fraza 9Opis: jest to cząstka budowy formalnej utworu, składająca się z dwóch lub kilku motywów, tworzących zamkniętą myśl muzyczną i określoną całość wyrazową.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
frazo 9Forma podstawowa: fraza
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fresk 10Opis: obraz ścienny namalowany na mokrym tynku farbami odpornymi na alkaliczne działanie zawartego w zaprawie wapna.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: fresko
Opis: ubraniowa tkanina wełniana o splocie płóciennym i ziarnistej powierzchni.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
freza 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
frezu 11Forma podstawowa: frez
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
friko 10Forma fleksyjna: burk
friss 9
front 10Opis: przednia część budynku, od ulicy.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
frotą 14Forma podstawowa: frota
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
frote 10
froto 10Forma podstawowa: frota
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
froty 11Forma podstawowa: frota
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
frukt 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
frunę 15Forma podstawowa: frunąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl
fruwa 11Forma podstawowa: fruwać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
fryca 11Forma podstawowa: fryc
Opis: nowicjusz, początkujący, ktoś niedoświadczony.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
frycu 13Forma podstawowa: fryc
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
fryga 12Forma podstawowa: fryg
Opis: osoba zwinna i ruchliwa.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
frygi 12Forma podstawowa: fryg
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: fryga
Opis: osoba zwinna i ruchliwa.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
fryta 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fryty 12Forma podstawowa: fryta
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
fryza 10Forma podstawowa: fryz
Opis: przedstawiciel ludu pochodzenia germańskiego zamieszkującego obszary dawnej Fryzji (dzisiejsze Niemcy i Holandia).
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fryzy 11Forma podstawowa: fryz
Opis: przedstawiciel ludu pochodzenia germańskiego zamieszkującego obszary dawnej Fryzji (dzisiejsze Niemcy i Holandia).
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: fryza
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
fuchą 18Forma podstawowa: fucha
Opis: czynność wykonana byle jak, niedbale.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fuczą 16Forma podstawowa: fuczeć
fuczę 16Forma podstawowa: fuczeć
fuczy 13Forma podstawowa: fuczeć
fugar 13Forma podstawowa: fugara
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fugom 14Forma podstawowa: fuga
Opis: rowek wzdłuż krawędzi np. deski lub płyty, w który wchodzi wypustka drugiego elementu - stanowi to pewien sposób łączenia elementów budowlanych, elementów konstrukcji.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
fuguj 17Forma podstawowa: fugować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
fukać 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
fukaj 14Forma podstawowa: fukać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
fukał 14Forma podstawowa: fukać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
fukań 18Forma podstawowa: fukać
fuknę 16Forma podstawowa: fuknąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl
fuksa 12Forma podstawowa: fuks
Opis: koń - zwycięzca wyścigów, na którego nikt nie liczył.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3
fukus 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fular 12Opis: chustka do noszenia zwłaszcza pod szyją.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fulla 13Forma podstawowa: full
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
fullu 15Forma podstawowa: full
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
fulów 16Forma podstawowa: ful
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
fumie 12Forma podstawowa: fuma
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
fumom 13Forma podstawowa: fum
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: fumy
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
funda 12Opis: coś fundowanego przez kogoś.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fundy 13Forma podstawowa: funda
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
funka 12Forma podstawowa: funk
Opis: w sztuce - odmiana pop-artu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Forma podstawowa: funk
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3
funki 12Forma podstawowa: funk
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: funk
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
funku 14Forma podstawowa: funk
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
funta 12Forma podstawowa: funt
Opis: funt szterling, funt brytyjski (nazwa nieoficjalna), oficjalna jednostka monetarna w Wielkiej Brytanii, najbardziej znana waluta o tej nazwie.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3
funty 13Forma podstawowa: funt
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
furan 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
furaż 15Opis: pasza, karma dla zwierząt.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
furek 12Forma podstawowa: furka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
furią 15Forma podstawowa: furia
Opis: bogini zemsty, mścicielka.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
furie 11Forma podstawowa: furia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
furka 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma podstawowa: furkać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
furkę 16Forma podstawowa: furka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
furki 12Forma podstawowa: furka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
furko 12Forma podstawowa: furka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
furol 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
furor 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
furtą 16Forma podstawowa: furta
Opis: wrota w kadłubie statku.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
furtę 16Forma podstawowa: furta
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
furty 13Forma podstawowa: furta
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
fusem 12Forma podstawowa: fus
Opis: osad pozostały po zaparzonej herbacie lub kawie.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
fusie 11Forma podstawowa: fus
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
fusom 12Forma podstawowa: fus
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: fusy
Opis: zużyte listki herbaty lub zmielone ziarnka kawy, pozostające po wypiciu napoju na dnie kubka.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
fusów 15Forma podstawowa: fus
Opis: osad pozostały po zaparzonej herbacie lub kawie.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
fusti 12
futer 12Forma podstawowa: futro
Opis: okrycie wierzchnie (płaszcz, krótsza kurtka) zrobione z futra zwierząt.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
futon 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
futor 12Opis: w Rosji: pojedyncza, wiejska zagroda na słabo zaludnionym terenie.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
futra 12Forma podstawowa: futro
Opis: okrycie wierzchnie (płaszcz, krótsza kurtka) zrobione z futra zwierząt.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
fuzel 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fuzja 13Opis: długa broń palna myśliwska, używana także jak broń bojowa.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fuzje 13Forma podstawowa: fuzja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
fuzji 13Forma podstawowa: fuzja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
fuzjo 13Forma podstawowa: fuzja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fuzli 12Forma podstawowa: fuzel
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
fuzlu 14Forma podstawowa: fuzel
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
fuzyj 14Forma podstawowa: fuzja
Opis: długa broń palna myśliwska, używana także jak broń bojowa.
fuzyt 13Opis: główny składnik węgla kamiennego.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fygon 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fylom 12Forma podstawowa: fyle
fyram 11Forma podstawowa: fyrać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
fyrań 16Forma podstawowa: fyrać
fyrka 11Forma podstawowa: fyrkać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
fyrną 14Forma podstawowa: fyrnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl
fyrnę 14Forma podstawowa: fyrnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl

Wyrazy na literę f o długości 6

fabian 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
fabryk 14Forma podstawowa: fabryka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fabule 15Forma podstawowa: fabuła
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
fabuła 16Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fabuło 16Forma podstawowa: fabuła
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
faceci 12Forma podstawowa: facet
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
fachur 15Forma podstawowa: fachura
Opis: fachowiec, człowiek dobry w tym, czym się zajmuje - przeważnie zawodowo.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
facies 11
facile 12
facjat 14Forma podstawowa: facjata
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
facyty 14Forma podstawowa: facyt
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
faeton 11Opis: sportowy czterokołowy pojazd konny z początku XIX wieku.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
faflów 19Forma podstawowa: fafle
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
fafuła 18Opis: człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:nom:m1
fafułę 22Forma podstawowa: fafuła
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:acc:m1
fafuło 18Forma podstawowa: fafuła
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f subst:sg:voc:m1
fagami 13Forma podstawowa: fag
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2
fagasi 12Forma podstawowa: fagas
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
fagiem 13Forma podstawowa: fag
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
fagina 12Opis: Trujący alkaloid o działaniu narkotycznym obecny w orzechach buka.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
faginą 16Forma podstawowa: fagina
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
faginy 13Forma podstawowa: fagina
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
fagotu 15Forma podstawowa: fagot
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fajach 15Forma podstawowa: faja
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
fajans 12Opis: wyrób z fajansu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fajdać 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
fajdał 15Forma podstawowa: fajdać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
fajdam 14Forma podstawowa: fajdać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
fajfie 16Forma podstawowa: fajf
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
fajfom 17Forma podstawowa: fajf
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
fajfry 17Forma podstawowa: fajfer
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
fajnej 14Forma podstawowa: fajny
Opis: o doświadczeniach, okolicznościach, przedmiotach itp.: taki, który oceniany i doświadczany jest pozytywnie jako udany, miły, przyjemny.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
fajnie 12Opis: tak, że ktoś lub coś doświadczane i oceniane jest pozytywnie, jako udane, przyjemne, satysfakcjonujące, miłe.
Forma fleksyjna: adv:pos
fajnym 14Forma podstawowa: fajny
Opis: o doświadczeniach, okolicznościach, przedmiotach itp.: taki, który oceniany i doświadczany jest pozytywnie jako udany, miły, przyjemny.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
fajowa 12Forma podstawowa: fajowy
Opis: o człowieku: taki, który oceniany jest pozytywnie jako osoba sympatyczna, miła, przyjemna, taka, w której towarzystwie można się dobrze czuć.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
fajową 16Forma podstawowa: fajowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
fajowo 12Opis: w sposób oceniany i doświadczany pozytywnie jako udany, miły, przyjemny.
Forma fleksyjna: adv:pos
fajowy 13Opis: o człowieku: taki, który oceniany jest pozytywnie jako osoba sympatyczna, miła, przyjemna, taka, w której towarzystwie można się dobrze czuć.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
fajtał 15Forma podstawowa: fajtać
Opis: upadać w wyniku utraty równowagi.
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
fajtną 17Forma podstawowa: fajtnąć
Opis: upaść w wyniku utraty równowagi.
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
fakcik 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fakcja 14Opis: w socjologii: wyróżniona kategoria w obrębie klasy społecznej..
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fakcją 18Forma podstawowa: fakcja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fakcjo 14Forma podstawowa: fakcja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fakira 11Forma podstawowa: fakir
Opis: indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
faklem 13Forma podstawowa: fakel
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
faklom 13Forma podstawowa: fakiel
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
faklów 16Forma podstawowa: fakel
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
fakonu 13Forma podstawowa: fakon
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fakony 12Forma podstawowa: fakon
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
faksem 12Forma podstawowa: faks
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
faksie 11Forma podstawowa: fax
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
faksom 12Forma podstawowa: faks
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: fax
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
faksów 15Forma podstawowa: faks
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
faksuj 15Forma podstawowa: faksować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
faktem 13Forma podstawowa: fakt
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
falcem 13Forma podstawowa: falc
Opis: pasek płótna lub papieru, łączący wyklejkę książki z okładką albo wklejony w miejscu brakującej kartki.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
falcom 13Forma podstawowa: falc
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
falcuj 16Forma podstawowa: falcować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
faleni 11Forma podstawowa: faleń
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
falezą 15Forma podstawowa: faleza
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
falezę 15Forma podstawowa: faleza
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
falkom 13Forma podstawowa: falka
Opis: tylda - znak diakrytyczny leżący w górnej połowie pola znaku, mniej więcej na linii wydłużeń górnych pisma.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
falkon 12Opis: jednorazowa probówka wirówkowa wykonana z tworzywa sztucznego, używa się jej głównie w laboratoriach biochemicznych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fallus 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
falowa 11Forma podstawowa: falowy
Opis: związany z falą (w wojsku).
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
falowe 11Forma podstawowa: falowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
falowi 11Forma podstawowa: falowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
falowo 11Forma podstawowa: falowy
Forma fleksyjna: adja
falsom 12Forma podstawowa: fals
falsów 15Forma podstawowa: fals
falują 19Forma podstawowa: falować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
faluje 15Forma podstawowa: falować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
faluję 19Forma podstawowa: falować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
fałach 15Forma podstawowa: fał
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
fałdek 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fałdka 14Opis: pasmo tkanki tłuszczowej.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fałdkę 18Forma podstawowa: fałdka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fałdki 14Forma podstawowa: fałdka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
fałdku 16Forma podstawowa: fałdek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
fałduj 17Forma podstawowa: fałdować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
fałowa 12Forma podstawowa: fałowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
fałową 16Forma podstawowa: fałowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
fałowy 13Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
famach 14Forma podstawowa: fama
Opis: pogłoska, plotka.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
famule 14Forma podstawowa: famuła
Opis: wielorodzinny dom budowany dla pracowników łódzkich fabryk włókienniczych.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
famułą 19Forma podstawowa: famuła
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
famułę 19Forma podstawowa: famuła
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
famuło 15Forma podstawowa: famuła
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: famuła
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
famuły 16Forma podstawowa: famuła
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma podstawowa: famuła
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
fanach 13Forma podstawowa: fan
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
fancie 11Forma podstawowa: fant
Opis: wygrana.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: fanta
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
fandlę 16Forma podstawowa: fandla
fankuł 15Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fanowi 10Forma podstawowa: fan
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1
fantom 12Forma podstawowa: fant
Opis: wygrana.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2 subst:pl:dat:m3
fantów 15Forma podstawowa: fant
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:m3
fanzin 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fanzom 11Forma podstawowa: fanza
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
farach 13Forma podstawowa: far
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
farami 11Forma podstawowa: far
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3

Forma podstawowa: fara
Opis: najstarszy kościół w mieście lub główny kościół dekanatu, dawniej: kościół parafialny.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
faraon 10Opis: tytuł władcy w starożytnym Egipcie.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m2
farbek 13Forma podstawowa: farbka
Opis: zdrobniale o farbie - substancji barwiącej.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
farbką 17Forma podstawowa: farbka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
farbkę 17Forma podstawowa: farbka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
farbko 13Forma podstawowa: farbka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
farbuj 16Forma podstawowa: farbować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
farcąc 16Forma podstawowa: farcić
farcić 16
farfur 16Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
farmie 11Forma podstawowa: farma
Opis: skupisko urządzeń jednakowego typu współpracujących ze sobą w określonym celu.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
farmom 12Forma podstawowa: farma
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
farnej 12Forma podstawowa: farny
Opis: związany z farą - najstarszym lub najważniejszym kościołem w mieście (poza katedrą).
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
farnie 10Forma podstawowa: farny
farsie 10Forma podstawowa: farsa
Opis: utwór sceniczny służący rozrywce, oparty na prostej intrydze, posługuje się humorem sytuacyjnym, karykaturą, błazenadą i wyjaskrawieniem.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
farsze 10Forma podstawowa: farsz
Opis: wypełnienie, jakie umieszcza się w potrawie lub produkcie spożywczym.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
farszu 12Forma podstawowa: farsz
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
farszy 11Forma podstawowa: farsz
fartuj 15Forma podstawowa: fartować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
farysi 11Forma podstawowa: farys
Opis: śmiałek.
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
fasach 13Forma podstawowa: fasa
Opis: używane dawniej naczynie do garbowania skór.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
fasada 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fasadą 15Forma podstawowa: fasada
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fasady 12Forma podstawowa: fasada
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
fasami 11Forma podstawowa: fasa
Opis: używane dawniej naczynie do garbowania skór.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
fasces 11
fasetę 15Forma podstawowa: faseta
Opis: sposób reprezentacji wiedzy o jakimś obiekcie, zbiór właściwości obiektu, również: kryterium, według którego opisuje się właściwości jakiegoś bytu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
faseto 11Forma podstawowa: faseta
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fasety 12Forma podstawowa: faseta
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
fasmid 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fasola 11Opis: Phaseolus – rodzaj roślin jednorocznych lub bylin należący do rodziny bobowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fasolą 15Forma podstawowa: fasola
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fasole 11Forma podstawowa: fasola
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
fasonu 12Forma podstawowa: fason
Opis: krój ubrania, kształt stroju.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fasowi 10Forma podstawowa: fas
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
faszyn 11Forma podstawowa: faszyna
Opis: umocnienie, obecnie najczęściej stosowane do regulacji brzgów rzek, powiązane ze sobą cienkie gałęzie wiklinowe lub innych drzew czy krzewów.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fatami 12Forma podstawowa: fatum
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
fatsją 17Forma podstawowa: fatsja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fatsje 13Forma podstawowa: fatsja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
fatsję 17Forma podstawowa: fatsja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fatsyj 14Forma podstawowa: fatsja
fatwie 11Forma podstawowa: fatwa
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
fatwom 12Forma podstawowa: fatwa
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
fatyga 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
fatygą 18Forma podstawowa: fatyga
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fatygę 18Forma podstawowa: fatyga
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
fatygi 14Forma podstawowa: fatyga
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
fatyzm 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fauluj 17Forma podstawowa: faulować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
faunem 13Forma podstawowa: faun
Opis: stroitalski bożek leśny, przedstawiany jako brodaty mężczyzna z koźlimi rogami i kopytami, utożsamiany z greckim satyrem.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
faunia 12Forma podstawowa: fauni
Opis: związany z faunem, np. fauni las.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
faunią 16Forma podstawowa: fauni
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
faunie 12Forma podstawowa: fauni
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
faunim 13Forma podstawowa: fauni
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
faunom 13Forma podstawowa: faun
Opis: stroitalski bożek leśny, przedstawiany jako brodaty mężczyzna z koźlimi rogami i kopytami, utożsamiany z greckim satyrem.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: fauna
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
faunów 16Forma podstawowa: faun
Opis: stroitalski bożek leśny, przedstawiany jako brodaty mężczyzna z koźlimi rogami i kopytami, utożsamiany z greckim satyrem.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
fawela 11Opis: rozległa dzielnica nędzy, tworząca się wokół miasta, zamieszkiwana przez najbiedniejszą ludność.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fawele 11Forma podstawowa: fawela
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
fawelę 15Forma podstawowa: fawela
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
faweli 11Forma podstawowa: fawela
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
fawelo 11Forma podstawowa: fawela
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fawory 11Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
fazami 11Forma podstawowa: faza
Opis: źródło napięcia lub prądu elektrycznego pracującego w sieci elektrycznej jedno- lub wielofazowej.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
fazend 11Forma podstawowa: fazenda
Opis: plantacja w dawnych koloniach hiszpańskich, duża plantacja, szczególnie kawy.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fazowa 10Forma podstawowa: fazowy
Opis: związany z fazą - jednolitą część układu fizycznego, oddzieloną od innych powierzchniami międzyfazowymi, zwanymi granicami faz, na których zachodzi skokowa zmiana własności fizycznych lub chemicznych
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
fazową 14Forma podstawowa: fazowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
fazowi 10Forma podstawowa: fazowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
fazowo 10Opis: pod względem fazy, w sposób związany z fazą, tj. stanem fizycznego zjawiska okresowego w określonej jednostce czasu.
Forma fleksyjna: adv:pos

Forma podstawowa: fazowy
Opis: związany z fazą - jednolitą część układu fizycznego, oddzieloną od innych powierzchniami międzyfazowymi, zwanymi granicami faz, na których zachodzi skokowa zmiana własności fizycznych lub chemicznych
Forma fleksyjna: adja
fazuje 14Forma podstawowa: fazować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
fąflom 20Forma podstawowa: fąfel
Opis: z pogardą lub lekceważeniem: ktoś młody, niepoważny.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
fąflów 23Forma podstawowa: fąfel
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
fąfrom 19Forma podstawowa: fąfry
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
feblik 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
febrom 13Forma podstawowa: febra
Opis: popularna choroba skóry i błon śluzowych, objawiająca się występowaniem pęcherzyków i rumienia w różnych obszarach ciała.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
febrze 12Forma podstawowa: febra
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
fechty 15Opis: ciosy bronią białą, elementy techniczne w szermierce (fechtunku), wyraz nie występuje w liczbie pojedynczej.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
feeder 11
feeria 10Opis: duża liczba, ogrom jakichś efektów pojawiających się jednocześnie lub zaraz po sobie (świateł, barw itd.), mający na celu zrobić wrażenie na odbiorcy.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
feerią 14Forma podstawowa: feeria
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
feerię 14Forma podstawowa: feeria
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fejhoę 18Forma podstawowa: fejhoa
fejhoi 14Forma podstawowa: fejhoa
fejhoy 15Forma podstawowa: fejhoa
fejkom 14Forma podstawowa: fejk
fejsem 13Forma podstawowa: fejs
Opis: czyjeś konto na Facebooku.
fejsie 12Forma podstawowa: fejs
fejsik 13Opis: Facebook - portal społecznościowy.
fejsom 13Forma podstawowa: fejs
Opis: czyjeś konto na Facebooku.
felców 16Forma podstawowa: felc
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
felcuj 16Forma podstawowa: felcować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
felejz 13Forma podstawowa: felejza
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
felemu 14Forma podstawowa: felem
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
felemy 13Forma podstawowa: felem
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
feleru 13Forma podstawowa: feler
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
felery 12Forma podstawowa: feler
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fellah 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
fellem 13Forma podstawowa: fell
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
fellow 12
felugą 19Forma podstawowa: feluga
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
feluka 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
feluką 18Forma podstawowa: feluka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
feluko 14Forma podstawowa: feluka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fenami 11Forma podstawowa: fen
Opis: ciepły i suchy wiatr, wiejący z gór w doliny.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2 subst:pl:inst:m3
fender 11
fenian 10Forma podstawowa: fenianin
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
fenigu 14Forma podstawowa: fenig
Opis: historyczna moneta germańska (początkowo była nazwą denara), duńska lub szwedzka.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
feniks 11Opis: Phoenix - rodzaj roślin z rodziny arekowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
fenkom 12Forma podstawowa: fenek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
fenkuł 15Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fenole 11Forma podstawowa: fenol
Opis: organiczny związek chemiczny, najprostszy związek z grupy fenoli.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fenowa 10Forma podstawowa: fenowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
fenową 14Forma podstawowa: fenowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
fenyle 12Forma podstawowa: fenyl
Opis: grupa fenylowa, formalnie powstała po oderwaniu wodoru od benzenu.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fenyli 12Forma podstawowa: fenyl
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
fenylu 14Forma podstawowa: fenyl
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
ferajn 12Forma podstawowa: ferajna
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ferety 12Forma podstawowa: feret
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: feret
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
feriom 11Forma podstawowa: ferie
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
fermat 12Forma podstawowa: fermata
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fermer 11Opis: właściciel fermy.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
fermie 11Forma podstawowa: ferma
Opis: skupisko urządzeń jednakowego typu współpracujących ze sobą w określonym celu.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
fermom 12Forma podstawowa: ferm
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
fermów 15Forma podstawowa: ferm
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
ferrod 11Forma podstawowa: ferroda
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ferrom 11Forma podstawowa: ferrum
ferrów 14Forma podstawowa: ferrum
ferryt 12Opis: minerał posiadający nadzwyczaj mało domieszek, bardzo czysty.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ferują 18Forma podstawowa: ferować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
feruła 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ferułą 18Forma podstawowa: feruła
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
feruło 14Forma podstawowa: feruła
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ferwor 10Opis: zapał - chęć do działania.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
festom 12Forma podstawowa: fest
Opis: podniosłe obchody jakiegoś wydarzenia.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
festyn 12Opis: lokalna impreza organizowana na wolnym powietrzu dla dużej grupy osób, zazwyczaj z okazji jakiegoś święta.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
feście 15Forma podstawowa: fest
Opis: podniosłe obchody jakiegoś wydarzenia.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
fetach 14Forma podstawowa: fet
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
fetory 12Forma podstawowa: fetor
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fettom 13Forma podstawowa: fetta
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
fetuje 15Forma podstawowa: fetować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
fetuję 19Forma podstawowa: fetować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
fetwie 11Forma podstawowa: fetwa
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
fetwom 12Forma podstawowa: fetwa
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
feudom 14Forma podstawowa: feudum
Opis: w ustroju lennym dobro będące przedmiotem kontraktu lennego.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
feudów 17Forma podstawowa: feudum
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
fezach 13Forma podstawowa: fez
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
fezami 11Forma podstawowa: fez
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
fezkom 12Forma podstawowa: fezka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
fiacik 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
fiakry 12Forma podstawowa: fiakier
Opis: lekki pojazd konny z opuszczaną budą.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
fialom 12Forma podstawowa: fiala
Opis: w architekturze gotyckiej i neogotyckiej pionowy element dekoracyjny w postaci smukłej kamiennej wieżyczki, zakończonej od góry ostrosłupem - jego krawędzie często dekorowane są żabkami i często wień
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
fiaska 11Forma podstawowa: fiasko
Opis: brak sukcesu, całkowicie nieudana realizacja zamiaru, planu.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
fiasko 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
fiatom 12Forma podstawowa: fiat
Opis: marka samochodu, włoski koncern motoryzacyjny, mający swą siedzibę w Turynie.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
fiatów 15Forma podstawowa: fiat
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
fibrom 13Forma podstawowa: fibroma
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fibryl 14Opis: wydłużony, pojedynczy element tkanki mięśniowej lub nerwowej, pełniący wyspecjalizowane funkcje.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: fibryla
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fibrze 12Forma podstawowa: fibr
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: fibra
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
fibulo 15Forma podstawowa: fibula
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ficyna 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ficyną 16Forma podstawowa: ficyna
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ficynę 16Forma podstawowa: ficyna
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ficyno 12Forma podstawowa: ficyna
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fidela 12Forma podstawowa: fidel
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fidele 12Forma podstawowa: fidel
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1

Forma podstawowa: fidela
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
fidelę 16Forma podstawowa: fidela
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fidero 11Forma podstawowa: fidera
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fieldy 13Forma podstawowa: field
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fiesta 11Opis: z hiszpańskiego: przyjęcie, feta, uroczystość, święto.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fiestą 15Forma podstawowa: fiesta
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fiesty 12Forma podstawowa: fiesta
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
fifkom 16Forma podstawowa: fifka
Opis: akcesorium tabaczne, rurka, na której końcu zazwyczaj montuje się papierosa (w kulturze palenia marihuany można też fifkę nabijać bezpośrednio suszem).
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
fifola 15Forma podstawowa: fifol
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
fifole 15Forma podstawowa: fifol
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
fifoli 15Forma podstawowa: fifol
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
fifolu 17Forma podstawowa: fifol
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
fifrak 15Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
figach 15Forma podstawowa: figa
Opis: owoc (jagoda pozorna, owocostan pestkowcowy) figowca pospolitego.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
figara 12Forma podstawowa: figaro
Opis: bolerko - krótki żakiecik bez rękawów.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1 subst:sg:gen:n2
figaro 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:n2
figaru 14Forma podstawowa: figaro
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
figiel 13Opis: żart - czyn, którego celem jest wywołanie śmiechu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
figlem 14Forma podstawowa: figiel
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2 subst:sg:inst:m3

Forma podstawowa: figiel
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
figluj 17Forma podstawowa: figlować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
figowa 12Forma podstawowa: figowy
Opis: związany z figą - drzewem, figami.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
figową 16Forma podstawowa: figowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
figowi 12Forma podstawowa: figowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
figowy 13Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
figura 14Opis: osobistość.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
figurą 18Forma podstawowa: figura
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
figurę 18Forma podstawowa: figura
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1

Forma podstawowa: figura
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
figusa 14Forma podstawowa: figus
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
figusy 15Forma podstawowa: figus
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fikamy 13Forma podstawowa: fikać
Opis: upadać w wyniku utraty równowagi.
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
fikana 11Forma podstawowa: fikać
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
fikaną 15Forma podstawowa: fikać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
fikane 11Forma podstawowa: fikać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
fikani 11Forma podstawowa: fikać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
fikano 11Forma podstawowa: fikać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
fikcję 18Forma podstawowa: fikcja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fiknąć 20Opis: upaść w wyniku utraty równowagi.
Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
fiknie 11Forma podstawowa: fiknąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
fiksem 12Forma podstawowa: fiks
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
fiksie 11Forma podstawowa: fiks
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
fiksów 15Forma podstawowa: fiks
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1

Forma podstawowa: fiksum
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
fiksuj 15Forma podstawowa: fiksować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
fiksum 14Forma fleksyjna: burk subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
fikusa 13Forma podstawowa: fikus
Opis: Ficus – rodzaj roślin z rodziny morwowatych (Moraceae).
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
fikusy 14Forma podstawowa: fikus
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
filach 14Forma podstawowa: fil
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1

Forma podstawowa: fila
Opis: gmina w starożytnej Attyce, składająca się z kilku fratrii (związków rodowych).
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
filara 11Forma podstawowa: filar
Opis: osoba, na której można polegać, od której zależy powodzenie czegoś.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
filary 12Forma podstawowa: filar
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
filcom 13Forma podstawowa: filc
Opis: wyrób włókienniczy otrzymywany przez spilśnianie.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
filcuj 16Forma podstawowa: filcować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
filetą 16Forma podstawowa: fileta
Opis: narzędzie introligatorskie służące do wytłaczania ozdób.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
filetę 16Forma podstawowa: fileta
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
filetu 14Forma podstawowa: filet
Opis: ozdobna linia na oprawie książki.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
filiał 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
filipa 12Forma podstawowa: filip
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
filipy 13Forma podstawowa: filip
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2

Forma podstawowa: filipa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
fility 13Forma podstawowa: filit
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
filler 12Opis: jednostka zdawkowa na Węgrzech, 1/100 korony (od 1892), pengő (od 1926) i forinta (od 1946).
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
filmem 13Forma podstawowa: film
Opis: dziedzina działalności człowieka związana z produkcją filmów oraz ich rozpowszechnianiem i wyświetlaniem w kinach.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
filmie 12Forma podstawowa: film
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
filmik 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
filmom 13Forma podstawowa: film
Opis: dziedzina działalności człowieka związana z produkcją filmów oraz ich rozpowszechnianiem i wyświetlaniem w kinach.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
filmów 16Forma podstawowa: film
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
filsem 12Forma podstawowa: fils
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
filsie 11Forma podstawowa: fils
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
filsom 12Forma podstawowa: fils
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
filsów 15Forma podstawowa: fils
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
filtra 12Forma podstawowa: filtr
Opis: substancja chroniąca skórę przed działaniem promieni słonecznych.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
filtru 14Forma podstawowa: filtr
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
filtry 13Forma podstawowa: filtr
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
filuci 14Forma podstawowa: filut
Opis: żartowniś.
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
filura 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
filurą 17Forma podstawowa: filura
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
filurę 17Forma podstawowa: filura
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
filury 14Forma podstawowa: filura
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
filuta 14Forma podstawowa: filut
Opis: żartowniś.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
filuty 15Forma podstawowa: filut
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
fimfie 15Forma podstawowa: fimfa
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
fimfom 16Forma podstawowa: fimfa
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
fimozą 15Forma podstawowa: fimoza
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fimozę 15Forma podstawowa: fimoza
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fimozo 11Forma podstawowa: fimoza
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
finału 14Forma podstawowa: finał
Opis: ostatnia rozgrywka w zawodach, pozwala wyłonić zwycięzcę turnieju.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
finami 11Forma podstawowa: fin
Opis: mieszkaniec Finlandii, człowiek pochodzenia fińskiego.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
finfom 15Forma podstawowa: finfa
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
finguj 16Forma podstawowa: fingować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
finisz 10Opis: jazda lub bieg na ostatnim odcinku wyścigu, zazwyczaj ze zdwojonym wysiłkiem i większą prędkością.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
finowi 10Forma podstawowa: fin
Opis: mieszkaniec Finlandii, człowiek pochodzenia fińskiego.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1
fintom 12Forma podstawowa: finta
Opis: ruch w szermierce.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
fińska 17Forma podstawowa: fiński
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
fiński 17Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3 subst:sg:voc:m3
fińsko 17Forma podstawowa: fiński
Forma fleksyjna: adja

Forma fleksyjna: adv:pos
fińsku 19Forma podstawowa: fiński
Forma fleksyjna: adjp
fiokom 12Forma podstawowa: fioka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
fioków 15Forma podstawowa: fiok
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3

Forma podstawowa: fioki
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
fiokuj 15Forma podstawowa: fiokować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
fiolet 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fiolom 12Forma podstawowa: fiola
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
fiołka 13Forma podstawowa: fiołek
Opis: Viola – rodzaj roślin z rodziny fiołkowatych (Violaceae), znana roślina ozdobna.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Forma podstawowa: fiołek
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
fiołki 13Forma podstawowa: fiołek
Opis: Viola – rodzaj roślin z rodziny fiołkowatych (Violaceae), znana roślina ozdobna.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
fiołom 13Forma podstawowa: fioł
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:pl:dat:m2
fiorda 11Forma podstawowa: fiord
Opis: koń fiordzki, fiording - rasa kuca pochodząca z Norwegii, hodowane w Norwegii, Danii, Niemczech,w Polsce występują, głównie u osób prywatnych.
firaną 14Forma podstawowa: firana
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
firanę 14Forma podstawowa: firana
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
firano 10Forma podstawowa: firana
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
firety 12Forma podstawowa: firet
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
firkom 12Forma podstawowa: firek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: firko
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
firlej 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
firmom 12Forma podstawowa: firma
Opis: znane przedsiębiorstwo postrzegane jako autorytet, wzór w kwestii jakości, renomowana marka, jest to często użycie nieco metonimiczne, trochę afektywne, sens trudny do objaśnienia.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
firmuj 15Forma podstawowa: firmować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
firnem 11Forma podstawowa: firn
Opis: rodzaj lodu, stadium pośrednie między firnem (śniegiem ziarnistym) i lodem lodowcowym, odznaczające się gęstością 0,8-0,9 g/cm3.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
fiscus 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fisiem 11Forma podstawowa: fiś
Opis: fioł, zapamiętanie w czymś, mania.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
fisiom 11Forma podstawowa: fiś
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
fisiów 14Forma podstawowa: fiś
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
fiskom 12Forma podstawowa: fisk
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
fisków 15Forma podstawowa: fisk
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
fistuł 15Forma podstawowa: fistuła
Opis: rodzaj wysokiego głosu męskiego o groteskowym brzmieniu.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fiszko 11Forma podstawowa: fiszka
Opis: liczman, znaczek używany do gry zamiast pieniędzy.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fitami 12Forma podstawowa: fita
Opis: narzędzie do pomiaru średnicy drzewa.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f

Forma podstawowa: fita
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
fitoli 12Forma podstawowa: fitol
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
fitolu 14Forma podstawowa: fitol
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
fityną 16Forma podstawowa: fityna
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fitynę 16Forma podstawowa: fityna
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fityno 12Forma podstawowa: fityna
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fityny 13Forma podstawowa: fityna
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
fiucie 13Forma podstawowa: fiut
Opis: wulgarne, obraźliwe określenie mężczyzny.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m2

Forma podstawowa: fiut
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
fiuczą 17Forma podstawowa: fiuczeć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
fiukał 15Forma podstawowa: fiukać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
fiukań 19Forma podstawowa: fiukać
fiuknę 17Forma podstawowa: fiuknąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl
fiutem 14Forma podstawowa: fiut
Opis: wulgarne, obraźliwe określenie mężczyzny.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
fiutka 14Forma podstawowa: fiutek
fiutku 16Forma podstawowa: fiutek
fiutom 14Forma podstawowa: fiut
Opis: wulgarne, obraźliwe określenie mężczyzny.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:pl:dat:m2
fiutów 17Forma podstawowa: fiut
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
fizola 11Forma podstawowa: fizol
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
fizole 11Forma podstawowa: fizol
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
fizolu 13Forma podstawowa: fizol
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
fizyce 12Forma podstawowa: fizyka
Opis: przedmiot szkolny, na którym poznaje się podstawy fizyki.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
fizyka 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fizyką 16Forma podstawowa: fizyka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fizykę 16Forma podstawowa: fizyka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fizyki 12Forma podstawowa: fizyk
Opis: nauczyciel fizyki.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: fizyka
Opis: przedmiot szkolny, na którym poznaje się podstawy fizyki.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
fizyko 12Forma podstawowa: fizyka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fizyku 14Forma podstawowa: fizyk
Opis: nauczyciel fizyki.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
fizzie 10Forma podstawowa: fizz
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
fizzów 14Forma podstawowa: fizz
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
fiżonu 16Forma podstawowa: fiżon
Opis: czarna fasola, ziarno fasoli zwyczajnej odmiany bardzo popularnej w Brazylii.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fiżony 15Forma podstawowa: fiżon
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
flachy 15Forma podstawowa: flacha
Opis: flaszka dużych rozmiarów.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
fladrą 16Forma podstawowa: fladra
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fladrę 16Forma podstawowa: fladra
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fladro 12Forma podstawowa: fladra
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fladru 14Forma podstawowa: flader
flaguj 17Forma podstawowa: flagować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
flakom 13Forma podstawowa: flaki
Opis: tradycyjna potrawa mięsna z żołądków wołowych w formie gęstej zupy.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
flakon 12Opis: wysoki i niezbyt pękaty szklany wazon.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
flaków 16Forma podstawowa: flak
Opis: osłonka niektórych wędlin, nadająca im określony, obły kształt.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1

Forma podstawowa: flak
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3

Forma podstawowa: flaki
Opis: tradycyjna potrawa mięsna z żołądków wołowych w formie gęstej zupy.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
flamin 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
flance 12Forma podstawowa: flanc
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: flanka
Opis: skrzydło ugrupowania bojowego.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
flancę 16Forma podstawowa: flanca
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
flanco 12Forma podstawowa: flanca
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
flancu 14Forma podstawowa: flanc
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
flancy 13Forma podstawowa: flanca
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
flanem 12Forma podstawowa: flan
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
flanie 11Forma podstawowa: flan
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
flanka 12Opis: skrzydło ugrupowania bojowego.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
flanką 16Forma podstawowa: flanka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
flankę 16Forma podstawowa: flanka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
flanku 14Forma podstawowa: flank
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
flanów 15Forma podstawowa: flan
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
flarom 12Forma podstawowa: flara
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
flasza 11Opis: smukłe naczynie, rodzaj butelki.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
flaszą 15Forma podstawowa: flasza
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
flaszo 11Forma podstawowa: flasza
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
flausz 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
flautą 18Forma podstawowa: flauta
Opis: w żargonie żeglarskim: brak wiatru.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
flautę 18Forma podstawowa: flauta
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
flauty 15Forma podstawowa: flauta
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
flawon 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fląder 16Forma podstawowa: flądry
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
flądro 16Forma podstawowa: flądra
Opis: płastuga – ogólna nazwa ryby flądrokształtnej (płastugokształtnej), która charakteryzuje się spłaszczonym, asymetrycznym ciałem.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
flądry 17Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
flecik 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
flegma 14Opis: cecha czynności, zwłaszcza ruchów: to, że coś jest powolne, świadczy o ociężałości (np. zmęczeniu) wykonującego.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
flegmą 18Forma podstawowa: flegma
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
flegmę 18Forma podstawowa: flegma
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
flegmo 14Forma podstawowa: flegma
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
flegmy 15Forma podstawowa: flegma
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
flejom 14Forma podstawowa: fleja
Opis: pejoratywne określenie człowieka źle wychowanego, brudnego, niekulturalnego.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f subst:pl:dat:m1
fleków 16Forma podstawowa: flek
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
flepom 13Forma podstawowa: flep
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
flesza 11Forma podstawowa: flesz
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fleszą 15Forma podstawowa: flesza
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
flesze 11Forma podstawowa: flesz
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fleszu 13Forma podstawowa: flesz
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
fleszy 12Forma podstawowa: flesz
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
fletem 13Forma podstawowa: flet
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
fletni 12Forma podstawowa: fletnia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
fletom 13Forma podstawowa: flet
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
fletów 16Forma podstawowa: flet
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
fleutą 18Forma podstawowa: fleuta
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fleutę 18Forma podstawowa: fleuta
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
flicie 12Forma podstawowa: flit
Opis: środek owadobójczy, zwłaszcza w płynie.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
fligel 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fligla 14Forma podstawowa: fligel
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fligli 14Forma podstawowa: fligel
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
flinta 12Opis: długa broń palna myśliwska, używana również jako broń bojowa.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
flintą 16Forma podstawowa: flinta
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
flinty 13Forma podstawowa: flinta
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
fliper 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
flipie 12Forma podstawowa: flip
Opis: figura w jeździe figurowej na łyżwach, polegająca na skoku tyłem z wewnętrznej krawędzi lewej łyżwy.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
flipom 13Forma podstawowa: flip
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
flirty 13Forma podstawowa: flirt
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
flisak 12Opis: chrząszcz wodny z rodziny flisakowatych, drapieżny.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
flisem 12Forma podstawowa: flis
Opis: spływ towarów statkami.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
flisów 15Forma podstawowa: flis
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
flisze 11Forma podstawowa: flisz
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fliszu 13Forma podstawowa: flisz
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
flitom 13Forma podstawowa: flit
Opis: środek owadobójczy, zwłaszcza w płynie.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
flituj 16Forma podstawowa: flitować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
flizom 12Forma podstawowa: fliz
Opis: płyta do wykładania ścian i podłóg, kamienna, ceramiczna (glazurowana i nieglazurowana), szklana, z tworzyw sztucznych i innych, stosowana od czasów starożytnych w różnych epokach rozwoju architektur
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: fliza
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
flizów 15Forma podstawowa: fliz
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
flizuj 15Forma podstawowa: flizować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
floaty 13Forma podstawowa: float
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
flokuł 16Forma podstawowa: flokuła
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma podstawowa: flokuły
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
flopem 13Forma podstawowa: flop
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2 subst:sg:inst:m3
flopom 13Forma podstawowa: flop
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2 subst:pl:dat:m3
flopsa 12Forma podstawowa: flops
Opis: liczba operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę,1 FLOPS = 1/s, jednostka mocy obliczeniowej komputerów, używana szczególnie w zastosowaniach naukowych.
florem 12Forma podstawowa: flor
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
floren 11Opis: dawna moneta bita we Florencji, jej weneckim odpowiednikiem był dukat.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
floret 12Opis: sportowa broń biała kolna.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
florom 12Forma podstawowa: flora
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
florów 15Forma podstawowa: flor
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
florze 11Forma podstawowa: flor
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: flora
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
flotom 13Forma podstawowa: flota
Opis: pieniądze.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
flugów 19Forma podstawowa: flug
fluidu 16Forma podstawowa: fluid
Opis: kosmetyk kolorowy służący do pokrywania nierówności i przebarwień skóry, zawierający puder w kremie.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fluksu 16Forma podstawowa: fluks
fluksy 15Forma podstawowa: fluks
fluoru 15Forma podstawowa: fluor
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fluory 14Forma podstawowa: fluor
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
flusie 13Forma podstawowa: flus
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
flusów 17Forma podstawowa: flus
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
flyers 12
fobach 15Forma podstawowa: fob
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
fobami 13Forma podstawowa: fob
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
fobiom 13Forma podstawowa: fobia
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
fobowi 12Forma podstawowa: fob
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
fochem 14Forma podstawowa: foch
Opis: reakcja emocjonalna będąca skutkiem tego, że ktoś się obraził na coś lub kogoś.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
fochom 14Forma podstawowa: foch
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
fochów 17Forma podstawowa: foch
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1

Forma podstawowa: fochy
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
focusu 15Forma podstawowa: focus
Opis: model samochodu osobowego produkowany przez koncern Ford Motor Company i sprzedawany na większości rynków motoryzacyjnych świata.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
focusy 14Forma podstawowa: focus
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
foczej 13Forma podstawowa: foczy
Opis: zwiążany z foką, fokami, dotyczący foki.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
foczko 12Forma podstawowa: foczka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
foczym 13Forma podstawowa: foczy
Opis: zwiążany z foką, fokami, dotyczący foki.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
fogary 13Forma podstawowa: fogara
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
fojait 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fokach 14Forma podstawowa: foka
Opis: ssak z rodziny fok (Phocidae), doskonale pływający dzięki przekształconym w płetwy kończynom, zamieszkują zimne wody mórz i oceanów półkuli pólnocnej i południowej.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f

Forma podstawowa: foki
Opis: Phocidae – rodzina drapieżnych ssaków morskich zaliczana do płetwonogich (Pinnipedia), obejmująca 19 gatunków.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:p3
fokami 12Forma podstawowa: fok
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3

Forma podstawowa: foka
Opis: ssak z rodziny fok (Phocidae), doskonale pływający dzięki przekształconym w płetwy kończynom, zamieszkują zimne wody mórz i oceanów półkuli pólnocnej i południowej.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
fokker 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
fokowe 11Forma podstawowa: fokowy
Opis: wykonany z fok - futra foki, futer fok.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
fokowi 11Forma podstawowa: fok
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3

Forma podstawowa: fokowy
Opis: wykonany z fok - futra foki, futer fok.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
foksal 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
foksem 12Forma podstawowa: foks
Opis: angielska rasa psa tropiącego o odmianach różnej długości owłosienia, krzyżówka kilku ras.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1 subst:sg:inst:m2
foksie 11Forma podstawowa: foks
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m2
foksom 12Forma podstawowa: foks
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:pl:dat:m2
fokusa 13Forma podstawowa: fokus
Opis: metoda badawcza wykorzystywana w badaniach jakościowych w psychologii, socjologii, badaniach społecznych i marketingowych.
fokusy 14Forma podstawowa: fokus
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
folach 14Forma podstawowa: fola
Opis: rodzaj sieci ze szpagatu używanej do łowienia jesiotra.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
folarz 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
folgom 14Forma podstawowa: folga
Opis: ulga, odpocznienie, spokój.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
folguj 17Forma podstawowa: folgować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
foliał 13Opis: książka, najczęściej stara i starannie wydana, duża i ciężka (w formacie folio).
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
foliom 12Forma podstawowa: folia
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
foliów 15Forma podstawowa: folium
foliuj 15Forma podstawowa: foliować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
folkom 13Forma podstawowa: folk
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
folków 16Forma podstawowa: folk
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
folują 19Forma podstawowa: folować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
fomozo 11Forma podstawowa: fomoza
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fonach 13Forma podstawowa: fon
Opis: jednostka poziomu głośności dźwięku.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
fonami 11Forma podstawowa: fon
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
foncie 11Forma podstawowa: font
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
fondue 13Opis: potrawa przygotowana z gorącego sera i białego wina lub mięsa i oleju, lub czekolady, pochodzi z kuchni szwajcarskiej, ale jest też bardzo popularna we Francji i we Włoszech.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
fonemu 13Forma podstawowa: fonem
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fonica 11
fonicą 15Forma podstawowa: fonica
fonice 11Forma podstawowa: fonica
fonicę 15Forma podstawowa: fonica
fonico 11Forma podstawowa: fonica
foniom 11Forma podstawowa: fonia
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
fonitu 13Forma podstawowa: fonit
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fonola 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fononu 12Forma podstawowa: fonon
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fonowi 10Forma podstawowa: fon
Opis: jednostka poziomu głośności dźwięku.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
fontaź 19Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m3
fontem 12Forma podstawowa: font
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
fontin 11Forma podstawowa: fontina
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fontom 12Forma podstawowa: font
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
fontów 15Forma podstawowa: font
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
forach 13Forma podstawowa: for
Opis: w piłce nożnej: płaskie, prostopadłe podanie do biegnącego partnera.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
forami 11Forma podstawowa: for
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3

Forma podstawowa: forum
Opis: grupa uczestników konferencji.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
forcik 12Opis: mały punkt obronny.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fordem 12Forma podstawowa: ford
Opis: samochód marki Ford.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
fordów 15Forma podstawowa: ford
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1

Forma podstawowa: ford
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
forint 11Opis: kod ISO 4217 forinta.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
forluk 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
format 12Opis: licencja na produkcję kolejnych wersji audycji telewizyjnej, która jest lub była produkowana na innym rynku (zwykle: w innym państwie).
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
formia 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
formią 15Forma podstawowa: formia
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
formie 11Forma podstawowa: forma
Opis: ogólnie stan, kondycja czegoś - w tym stan sprawności fizycznej lub psychicznej człowieka, samopoczucie.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: formia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
formię 15Forma podstawowa: formia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
formik 12Forma podstawowa: formika
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
formom 12Forma podstawowa: forma
Opis: ogólnie stan, kondycja czegoś - w tym stan sprawności fizycznej lub psychicznej człowieka, samopoczucie.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
formuj 15Forma podstawowa: formować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
formuł 15Forma podstawowa: formuła
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
forsuj 14Forma podstawowa: forsować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
fortec 12Forma podstawowa: forteca
Opis: w przenośni: miejsce schronienia niedostępne dla niepowołanych osób.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fortel 12Opis: podstęp, sprytny sposób na rozwiązanie trudności, osiągnięcie celu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: fortelić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
fortem 12Forma podstawowa: fort
Opis: fortyfikacja (budowla obronna) polowa lub stała, budowana od XVII do początków XX w., przystosowana do obrony okrężnej.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
fortun 13Forma podstawowa: fortuna
Opis: powodzenie, dobro, jakie się dzieje w czyimś życiu.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
forują 18Forma podstawowa: forować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
foruję 18Forma podstawowa: forować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
forynt 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
forzac 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fosach 13Forma podstawowa: fosa
Opis: w fortyfikacji zapora w postaci rowu otaczającego całość lub część umocnienia.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
fosami 11Forma podstawowa: fosa
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
fosfat 15Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fosfon 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fosfor 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fosfór 18Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fotela 12Forma podstawowa: fotel
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
foteli 12Forma podstawowa: fotel
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
fotkom 13Forma podstawowa: fotka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
fotosu 13Forma podstawowa: fotos
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fotosy 12Forma podstawowa: fotos
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
foulem 14Forma podstawowa: foul
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
foulom 14Forma podstawowa: foul
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
foulów 17Forma podstawowa: foul
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
fousek 13
frajda 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
frajdą 17Forma podstawowa: frajda
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
frajdę 17Forma podstawowa: frajda
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
frajdo 13Forma podstawowa: frajda
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
frakom 12Forma podstawowa: frak
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
fraków 15Forma podstawowa: frak
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
framug 15Forma podstawowa: framuga
Opis: wnęka w ścianie, najczęściej wstawia się w nią okna lub drzwi.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
franca 11Opis: wykwit typu pęcherzyka lub pęcherza, wyniosły ponad powierzchnię skóry, zawierający treść ropną od chwili pojawienia się bądź wtórnie, gdy powstaje z pęcherzy lub pęcherzyków w wyniku wtórnego nadkaż
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
france 11Forma podstawowa: franca
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f

Forma podstawowa: franko
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
francę 15Forma podstawowa: franca
Opis: wykwit typu pęcherzyka lub pęcherza, wyniosły ponad powierzchnię skóry, zawierający treść ropną od chwili pojawienia się bądź wtórnie, gdy powstaje z pęcherzy lub pęcherzyków w wyniku wtórnego nadkaż
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
franco 11Forma podstawowa: franca
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f

Opis: hiszpański dyktator wojskowy.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m1 subst:pl:dat:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:inst:m1 subst:pl:loc:m1 subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1 subst:sg:acc:m1 subst:sg:dat:m1 subst:sg:gen:m1 subst:sg:inst:m1 subst:sg:loc:m1 subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1
frania 10Forma podstawowa: franio
Opis: popoluarna nazwa elektrycznej pralki wirnikowa używanej w Polsce przed upowszechnieniem się w latach 80. XX w. bębnowych pralek automatycznych, pochodzi od nazwy pralki Frania, która była produkowana
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
franię 14Forma podstawowa: frania
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
franio 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
franiu 12Forma podstawowa: franio
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
franka 11Forma podstawowa: frank
Opis: bardzo rozpowszechniona nazwa waluty funkcjonującej w wielu krajach Europy i Afryki.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
franki 11Forma podstawowa: frank
Opis: bardzo rozpowszechniona nazwa waluty funkcjonującej w wielu krajach Europy i Afryki.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
franko 11Forma podstawowa: franka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f

Forma fleksyjna: adv

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1
franku 13Forma podstawowa: franek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
fransu 12Forma podstawowa: frans
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fransy 11Forma podstawowa: frans
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
frasuj 14Forma podstawowa: frasować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
fratra 11Forma podstawowa: frater
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
fratry 12Forma podstawowa: frater
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
frazem 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
frazes 10Opis: wypowiedź oczywista, niewnosząca nic nowego.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
frazie 10Forma podstawowa: fraza
Opis: jest to cząstka budowy formalnej utworu, składająca się z dwóch lub kilku motywów, tworzących zamkniętą myśl muzyczną i określoną całość wyrazową.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
frazom 11Forma podstawowa: fraza
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
freaka 11Forma podstawowa: freak
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
freaku 13Forma podstawowa: freak
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
fregat 13Forma podstawowa: fregata
Opis: okręt wojenny, początkowo o napędzie żaglowym, od XIX w. także parowo-żaglowym.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
freonu 12Forma podstawowa: freon
Opis: chloro- lub fluoropochodny węglowodór alifatyczny.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
freska 11Forma podstawowa: fresko
Opis: ubraniowa tkanina wełniana o splocie płóciennym i ziarnistej powierzchni.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
fresko 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
fretce 12Forma podstawowa: fretka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
fretką 16Forma podstawowa: fretka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
frezer 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
frezie 10Forma podstawowa: freza
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
frezja 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
frezje 12Forma podstawowa: frezja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
frezję 16Forma podstawowa: frezja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
frezjo 12Forma podstawowa: frezja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
frezol 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
frezom 11Forma podstawowa: frez
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
frezów 14Forma podstawowa: frez
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
frizea 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
frizeą 14Forma podstawowa: frizea
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
frizee 10Forma podstawowa: frizea
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
frizeę 14Forma podstawowa: frizea
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
frizeo 10Forma podstawowa: frizea
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fronda 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
frondą 15Forma podstawowa: fronda
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
frondę 15Forma podstawowa: fronda
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
frondy 12Forma podstawowa: fronda
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
frontu 13Forma podstawowa: front
Opis: przednia część budynku, od ulicy.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fronty 12Forma podstawowa: front
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
frotce 12Forma podstawowa: frotka
Opis: dodatek do stroju sportowego, frotowa (dobrze pochłaniająca pot) opaska na nadgarstek lub na głowę.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
frotek 12Forma podstawowa: frotka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
froter 11Opis: osoba zajmująca się froterowaniem podłóg.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
frotki 12Forma podstawowa: frotka
Opis: dodatek do stroju sportowego, frotowa (dobrze pochłaniająca pot) opaska na nadgarstek lub na głowę.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
frotom 12Forma podstawowa: frota
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
frukta 14Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
fruktu 16Forma podstawowa: frukt
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
frukty 15Forma podstawowa: frukt
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
frunąć 21Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:perf:nonrefl
frunął 18Forma podstawowa: frunąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
fruńmy 20Forma podstawowa: frunąć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
fruńże 22Forma podstawowa: frunąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
frutti 14Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:dat:p3 subst:pl:gen:p3 subst:pl:inst:p3 subst:pl:loc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
fruwał 14Forma podstawowa: fruwać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
fruwam 13Forma podstawowa: fruwać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
frycom 13Forma podstawowa: fryc
Opis: nowicjusz, początkujący, ktoś niedoświadczony.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
fryców 16Forma podstawowa: fryc
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
frygać 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
frygaj 15Forma podstawowa: frygać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
frygam 14Forma podstawowa: frygać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
frygan 13Forma podstawowa: frygana
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
frygom 14Forma podstawowa: fryg
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
frykas 12Opis: coś nadzwyczaj smacznego, wyszukanego i ekskluzywnego.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
frysie 11Forma podstawowa: frys
Opis: rodzaj flaneli w kratkę, noszonej czasem jako dolna warstwa odzieży.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
frysów 15Forma podstawowa: frys
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
frytek 13Forma podstawowa: frytka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma podstawowa: frytki
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
frytkę 17Forma podstawowa: frytka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
frytki 13Forma podstawowa: frytka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
frytko 13Forma podstawowa: frytka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
frytur 14Forma podstawowa: frytura
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fryzce 12Forma podstawowa: fryzka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
fryzem 12Forma podstawowa: fryz
Opis: przedstawiciel ludu pochodzenia germańskiego zamieszkującego obszary dawnej Fryzji (dzisiejsze Niemcy i Holandia).
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2 subst:sg:inst:m3

Forma podstawowa: fryz
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
fryzie 11Forma podstawowa: fryz
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1

Forma podstawowa: fryza
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
fryzki 12Forma podstawowa: fryzka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
fryzom 12Forma podstawowa: fryz
Opis: przedstawiciel ludu pochodzenia germańskiego zamieszkującego obszary dawnej Fryzji (dzisiejsze Niemcy i Holandia).
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: fryz
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2 subst:pl:dat:m3
fryzon 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fryzów 15Forma podstawowa: fryz
Opis: przedstawiciel ludu pochodzenia germańskiego zamieszkującego obszary dawnej Fryzji (dzisiejsze Niemcy i Holandia).
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1

Forma podstawowa: fryz
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:m3
fryzuj 15Forma podstawowa: fryzować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
fryzur 13Forma podstawowa: fryzura
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ftalan 12Opis: ester kwasu ftalowego.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ftalen 12
ftanit 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fuczał 15Forma podstawowa: fuczeć
fucząc 18Forma podstawowa: fuczeć
fugach 17Forma podstawowa: fuga
Opis: rowek wzdłuż krawędzi np. deski lub płyty, w który wchodzi wypustka drugiego elementu - stanowi to pewien sposób łączenia elementów budowlanych, elementów konstrukcji.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
fugara 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fugarą 18Forma podstawowa: fugara
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fugarę 18Forma podstawowa: fugara
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fugary 15Forma podstawowa: fugara
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
fugato 15Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
fugatu 17Forma podstawowa: fugato
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
fugowa 14Forma podstawowa: fugowy
Opis: związany z fugą, dotyczący fugi - utworu muzycznego.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
fugową 18Forma podstawowa: fugowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
fugowe 14Forma podstawowa: fugowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
fugowi 14Forma podstawowa: fugowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
fugują 22Forma podstawowa: fugować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
fuguję 22Forma podstawowa: fugować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
fukacz 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fukali 14Forma podstawowa: fukać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
fukała 15Forma podstawowa: fukać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl
fukało 15Forma podstawowa: fukać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
fukano 13Forma podstawowa: fukać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl
fukasz 13Forma podstawowa: fukać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl
fuknął 19Forma podstawowa: fuknąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
fuknie 13Forma podstawowa: fuknąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl
fuknij 15Forma podstawowa: fuknąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
fukoid 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fukozą 17Forma podstawowa: fukoza
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fukozę 17Forma podstawowa: fukoza
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fukozo 13Forma podstawowa: fukoza
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fukozy 14Forma podstawowa: fukoza
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
fuksie 13Forma podstawowa: fuks
Opis: koń - zwycięzca wyścigów, na którego nikt nie liczył.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
fuksja 15Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fuksją 19Forma podstawowa: fuksja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fuksję 19Forma podstawowa: fuksja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fuksom 14Forma podstawowa: fuks
Opis: koń - zwycięzca wyścigów, na którego nikt nie liczył.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2 subst:pl:dat:m3
fuksyj 16Forma podstawowa: fuksja
fukugo 17
fukusa 15Forma podstawowa: fukus
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fukusy 16Forma podstawowa: fukus
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fulard 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fulary 14Forma podstawowa: fular
Opis: chustka do noszenia zwłaszcza pod szyją.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fullów 18Forma podstawowa: full
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
fulmar 14Opis: fulmar zwyczajny, petrel, Fulmarus glacialis – gatunek dużego ptaka morskiego z rodziny burzykowatych, zamieszkujący północny Atlantyk i Pacyfik, granica zasięgu wciąż przesuwa się na południe - tere
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
fulwen 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fumami 14Forma podstawowa: fumy
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p3
funcie 13Forma podstawowa: funt
Opis: funt szterling, funt brytyjski (nazwa nieoficjalna), oficjalna jednostka monetarna w Wielkiej Brytanii, najbardziej znana waluta o tej nazwie.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
fundną 17Forma podstawowa: fundnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
fundnę 17Forma podstawowa: fundnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
funduj 17Forma podstawowa: fundować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf.perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
funguj 18Forma podstawowa: fungować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
funkii 13Forma podstawowa: funkia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
funkio 13Forma podstawowa: funkia
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
funków 17Forma podstawowa: funk
Opis: w sztuce - odmiana pop-artu.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:m3
funtem 14Forma podstawowa: funt
Opis: funt szterling, funt brytyjski (nazwa nieoficjalna), oficjalna jednostka monetarna w Wielkiej Brytanii, najbardziej znana waluta o tej nazwie.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2 subst:sg:inst:m3
furami 13Forma podstawowa: fura
Opis: przekroczenie liczby 21 oczek w niektórych grach karcianych (np. w grze w oczko).
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
furanu 14Forma podstawowa: furan
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
furany 13Forma podstawowa: furan
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
furażu 18Forma podstawowa: furaż
Opis: pasza, karma dla zwierząt.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
furaży 17Forma podstawowa: furaż
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
furiat 13Opis: w psychologii: człowiek psychicznie chory, który ulega atakom furii.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
furier 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
furiom 13Forma podstawowa: furia
Opis: bogini zemsty, mścicielka.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
furkać 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
furkaj 15Forma podstawowa: furkać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
furkał 15Forma podstawowa: furkać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
furkną 17Forma podstawowa: furknąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl
furknę 17Forma podstawowa: furknąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl
furkot 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
furman 13Forma podstawowa: furmany
Opis: osoba, która powozi furmanką.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
furora 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
furorą 16Forma podstawowa: furora
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
furtka 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
furtką 18Forma podstawowa: furtka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
furtko 14Forma podstawowa: furtka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fustaż 17Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
futony 14Forma podstawowa: futon
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
futoru 15Forma podstawowa: futor
Opis: w Rosji: pojedyncza, wiejska zagroda na słabo zaludnionym terenie.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
futory 14Forma podstawowa: futor
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
futrom 14Forma podstawowa: futer
Opis: obrok, pasza - pokarm dla zwierząt pociągowych.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: futro
Opis: okrycie wierzchnie (płaszcz, krótsza kurtka) zrobione z futra zwierząt.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
futryn 14Forma podstawowa: futryna
Opis: rama w otworze okiennym lub drzwiowym.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
futrze 13Forma podstawowa: futer
Opis: obrok, pasza - pokarm dla zwierząt pociągowych.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: futro
Opis: okrycie wierzchnie (płaszcz, krótsza kurtka) zrobione z futra zwierząt.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:n2
futurą 19Forma podstawowa: futura
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
future 15Opis: instrument finansowy, będący rodzajem umowy, zawartej pomiędzy kupującym (sprzedającym) a giełdą lub izbą rozliczeniową, w której sprzedający zobowiązuje się sprzedać określony instrument bazowy za ś
futurę 19Forma podstawowa: futura
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
futury 16Forma podstawowa: futura
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
fuzlom 14Forma podstawowa: fuzel
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
fuzyty 15Forma podstawowa: fuzyt
Opis: główny składnik węgla kamiennego.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fylach 15Forma podstawowa: fyle
fylami 13Forma podstawowa: fyle
fylgią 18Forma podstawowa: fylgia
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fylgię 18Forma podstawowa: fylgia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fylgii 14Forma podstawowa: fylgia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
fylity 14Forma podstawowa: fylit
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fyllit 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fyrały 14Forma podstawowa: fyrać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
fyrkać 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
fyrkaj 14Forma podstawowa: fyrkać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
fyrkał 14Forma podstawowa: fyrkać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
fyrkam 13Forma podstawowa: fyrkać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
fyrkań 18Forma podstawowa: fyrkać
fyrnąć 20Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
fyrnij 13Forma podstawowa: fyrnąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
fyrtel 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fyrtla 13Forma podstawowa: fyrtel
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fyrtle 13Forma podstawowa: fyrtel
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fabian 12Forma podstawowa: fabiana
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma podstawowa: fabianin
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
fabiom 13Forma podstawowa: fabia
Opis: skoda z modelu Fabia.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
fabułą 20Forma podstawowa: fabuła
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fabułę 20Forma podstawowa: fabuła
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fabuły 17Forma podstawowa: fabuła
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
facend 12Forma podstawowa: facenda
Opis: plantacja w dawnych koloniach hiszpańskich, duża plantacja, szczególnie kawy.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
faceta 12Forma podstawowa: facet
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
facety 13Forma podstawowa: facet
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
fachem 14Forma podstawowa: fach
Opis: zajęcie, którego wykonywania ktoś się wyuczył
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
fachom 14Forma podstawowa: fach
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: facha
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
fachów 17Forma podstawowa: fach
Opis: zajęcie, którego wykonywania ktoś się wyuczył
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
faciem 12Forma podstawowa: facio
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
faciom 12Forma podstawowa: facio
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
faciów 15Forma podstawowa: facio
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
facjom 14Forma podstawowa: facja
Opis: najniższa jednostka w systematyce fitosocjologicznej zależąca od ilościowego występowania w danym zespole jakiegoś gatunku.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
facytu 15Forma podstawowa: facyt
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fading 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
faenie 10Forma podstawowa: faena
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
faenom 11Forma podstawowa: faena
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
faflom 16Forma podstawowa: fafle
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
fafule 17Forma podstawowa: fafuła
Opis: człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:f subst:sg:loc:m1
fafułą 22Forma podstawowa: fafuła
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f subst:sg:inst:m1
fafuły 19Forma podstawowa: fafuła
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f subst:sg:gen:m1
fagach 15Forma podstawowa: fag
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2
fagasa 12Forma podstawowa: fagas
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m1 subst:sg:gen:m2
fagasy 13Forma podstawowa: fagas
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
faginę 16Forma podstawowa: fagina
Opis: Trujący alkaloid o działaniu narkotycznym obecny w orzechach buka.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fagino 12Forma podstawowa: fagina
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fagoty 14Forma podstawowa: fagot
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fagowi 12Forma podstawowa: fag
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2
faille 12
fajami 13Forma podstawowa: faja
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
fajans 12Opis: wyrób z fajansu.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
fajczą 17Forma podstawowa: fajczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
fajczę 17Forma podstawowa: fajczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
fajczy 14Forma podstawowa: fajczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
fajdaj 15Forma podstawowa: fajdać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
fajdań 19Forma podstawowa: fajdać
fajeru 14Forma podstawowa: fajer
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fajery 13Forma podstawowa: fajer
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fajfem 17Forma podstawowa: fajf
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
fajfer 16Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m2
fajfów 20Forma podstawowa: fajf
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
fajfra 16Forma podstawowa: fajfer
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m1 subst:sg:gen:m2
fajfus 18Opis: oferma.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m2
fajkom 14Forma podstawowa: fajka
Opis: szlug, tytoń, papieros.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
fajkuj 17Forma podstawowa: fajkować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
fajowe 12Forma podstawowa: fajowy
Opis: o człowieku: taki, który oceniany jest pozytywnie jako osoba sympatyczna, miła, przyjemna, taka, w której towarzystwie można się dobrze czuć.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
fajowi 12Forma podstawowa: fajowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
fajowo 12Forma podstawowa: fajowy
Forma fleksyjna: adja
fajtać 18Opis: upadać w wyniku utraty równowagi.
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
fajtaj 15Forma podstawowa: fajtać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
fajtam 14Forma podstawowa: fajtać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
fajtań 19Forma podstawowa: fajtać
fajter 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
fajtnę 17Forma podstawowa: fajtnąć
Opis: upaść w wyniku utraty równowagi.
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
fakcie 12Forma podstawowa: fakt
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
fakcje 14Forma podstawowa: fakcja
Opis: w socjologii: wyróżniona kategoria w obrębie klasy społecznej..
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
fakcję 18Forma podstawowa: fakcja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fakcji 14Forma podstawowa: fakcja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
fakcyj 15Forma podstawowa: fakcja
fakiel 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fakiem 12Forma podstawowa: fake
fakiry 12Forma podstawowa: fakir
Opis: indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
faklem 13Forma podstawowa: fakiel
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
faklom 13Forma podstawowa: fakel
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: fakla
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
fakona 11Forma podstawowa: fakon
faksem 12Forma podstawowa: fax
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
faksie 11Forma podstawowa: faks
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
faksów 15Forma podstawowa: fax
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
faktom 13Forma podstawowa: fakt
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
faktor 12Opis: podmiot działający (czyniący) za pośrednika.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m3
faktów 16Forma podstawowa: fakt
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
faktur 14Forma podstawowa: faktura
Opis: rachunek zawierający szczegółowe dane dotyczące kontrahentów i przdmiotu transakcji.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
faktys 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: faktysa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
falach 14Forma podstawowa: fala
Opis: przenośnie: tłum ludzi.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
falami 12Forma podstawowa: fala
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
falang 13Forma podstawowa: falanga
Opis: idący tłum, gromada ludzi.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
falban 13Forma podstawowa: falbana
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
falców 16Forma podstawowa: falc
Opis: pasek płótna lub papieru, łączący wyklejkę książki z okładką albo wklejony w miejscu brakującej kartki.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
faldom 13Forma podstawowa: falda
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
falern 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: falerno
Opis: mocne, cierpkawe wino barwy złocistej, pochodzące z okolic Neapolu.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
faleza 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
falezo 11Forma podstawowa: faleza
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
falezy 12Forma podstawowa: faleza
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
falkom 13Forma podstawowa: falk
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
falkon 12Forma podstawowa: falkona
Opis: jednorazowa probówka wirówkowa wykonana z tworzywa sztucznego, używa się jej głównie w laboratoriach biochemicznych.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
falową 15Forma podstawowa: falowy
Opis: związany z falą (w wojsku).
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
falowo 11Opis: tak, że coś (jakieś zjawisko czy proces) realizuje się, dzieje się, rozwija się falami, tzn. jego przebieg charakteryzuje się następującymi po sobie cyklicznie, zwykle coraz intensywniejszymi nasilen
Forma fleksyjna: adv:pos
falowy 12Opis: związany z falą (w wojsku).
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
falrep 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
falsem 12Forma podstawowa: fals
falset 12Opis: nieprzyjemny, nienaturalny, piskliwy głos.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
falsie 11Forma podstawowa: fals
fałami 13Forma podstawowa: fał
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
fałata 13Forma podstawowa: fałat
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Forma podstawowa: fałat
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fałatu 15Forma podstawowa: fałat
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fałaty 14Forma podstawowa: fałat
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: fałat
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fałdce 14Forma podstawowa: fałdka
Opis: pasmo tkanki tłuszczowej.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
fałdek 14Forma podstawowa: fałdka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fałdem 14Forma podstawowa: fałd
Opis: załamanie materiału, np. przy spódnicy.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
fałdka 14Forma podstawowa: fałdek
Opis: pasmo tkanki tłuszczowej.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fałdką 18Forma podstawowa: fałdka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fałdki 14Forma podstawowa: fałdek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fałdko 14Forma podstawowa: fałdka
Opis: pasmo tkanki tłuszczowej.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fałdom 14Forma podstawowa: fałd
Opis: załamanie materiału, np. przy spódnicy.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: fałda
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
fałdów 17Forma podstawowa: fałd
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
fałowe 12Forma podstawowa: fałowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
fałowi 12Forma podstawowa: fał
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3

Forma podstawowa: fałowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
fałsze 12Forma podstawowa: fałsz
Opis: nieszczerość, obłuda.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fałszu 14Forma podstawowa: fałsz
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
famami 12Forma podstawowa: fama
Opis: pogłoska, plotka.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
famule 14Forma podstawowa: famuła
Opis: wielorodzinny dom budowany dla pracowników łódzkich fabryk włókienniczych.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
famuła 15Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
famułą 19Forma podstawowa: famuła
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
famułę 19Forma podstawowa: famuła
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fanami 11Forma podstawowa: fan
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
fandla 12
fandlą 16Forma podstawowa: fandla
fandle 12Forma podstawowa: fandla
fandli 12Forma podstawowa: fandla
fandlo 12Forma podstawowa: fandla
fandom 12Opis: społeczność fanów.
fandze 11Forma podstawowa: fanga
Opis: zadanie komuś ciosu, uderzenie kogoś.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
fanfar 14Forma podstawowa: fanfara
Opis: trąbka, służąca do grania fanfar.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma podstawowa: fanfary
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
fanfik 15
fangom 13Forma podstawowa: fanga
Opis: zadanie komuś ciosu, uderzenie kogoś.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f

Forma podstawowa: fango
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
fankom 12Forma podstawowa: fanka
Opis: miłośniczka kogoś/czegoś.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
fanonu 12Forma podstawowa: fanon
Opis: jedwabna szata liturgiczna papieża oraz - na mocy szczególnego przywileju - patriarchy Lizbony.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fanony 11Forma podstawowa: fanon
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fantem 12Forma podstawowa: fant
Opis: wygrana.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2 subst:sg:inst:m3
fantom 12Forma podstawowa: fanta
Opis: model, który ma odwzorowywać cechy jakiegoś obiektu.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fantuj 15Forma podstawowa: fantować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
fanzie 10Forma podstawowa: fanza
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
farach 13Forma podstawowa: fara
Opis: najstarszy kościół w mieście lub główny kościół dekanatu, dawniej: kościół parafialny.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
farada 11Forma podstawowa: farad
Opis: jednostka pojemności elektrycznej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI).
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
farady 12Forma podstawowa: farad
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fararz 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
farbce 13Forma podstawowa: farbka
Opis: zdrobniale o farbie - substancji barwiącej.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
farbie 12Forma podstawowa: farba
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
farbka 13Opis: zdrobniale o farbie - substancji barwiącej.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
farbki 13Forma podstawowa: farbka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
farbom 13Forma podstawowa: farba
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
farceń 17Forma podstawowa: farcić
farcie 11Forma podstawowa: fart
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
farcił 13Forma podstawowa: farcić
farćmy 17Forma podstawowa: farcić
farćże 19Forma podstawowa: farcić
farfur 16Forma podstawowa: farfura
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
farmer 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
farnym 12Forma podstawowa: farny
Opis: związany z farą - najstarszym lub najważniejszym kościołem w mieście (poza katedrą).
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
farsom 11Forma podstawowa: farsa
Opis: utwór sceniczny służący rozrywce, oparty na prostej intrydze, posługuje się humorem sytuacyjnym, karykaturą, błazenadą i wyjaskrawieniem.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
fartem 12Forma podstawowa: fart
Opis: przypadkiem, dzięki szczęśliwemu zbiegowi okoliczności.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2 subst:sg:inst:m3
fartom 12Forma podstawowa: fart
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2 subst:pl:dat:m3
fartów 15Forma podstawowa: fart
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:m3
farysa 11Forma podstawowa: farys
Opis: śmiałek.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
farysy 12Forma podstawowa: farys
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
fasach 13Forma podstawowa: fas
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
fasadę 15Forma podstawowa: fasada
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fasado 11Forma podstawowa: fasada
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fasami 11Forma podstawowa: fas
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
faseta 11Opis: sposób reprezentacji wiedzy o jakimś obiekcie, zbiór właściwości obiektu, również: kryterium, według którego opisuje się właściwości jakiegoś bytu.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fasetą 15Forma podstawowa: faseta
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fasiąg 16
fasjom 13Forma podstawowa: fasja
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
faskom 12Forma podstawowa: faska
Opis: w budownictwie: wklęsły narożnik między prostopadłymi ścianami.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
fasolę 15Forma podstawowa: fasola
Opis: Phaseolus – rodzaj roślin jednorocznych lub bylin należący do rodziny bobowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fasoli 11Forma podstawowa: fasola
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
fasolo 11Forma podstawowa: fasola
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fasony 11Forma podstawowa: fason
Opis: krój ubrania, kształt stroju.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fasują 18Forma podstawowa: fasować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
fasuje 14Forma podstawowa: fasować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
fasuję 18Forma podstawowa: fasować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
fatach 14Forma podstawowa: fatum
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
fatras 11
fatsja 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fatsji 13Forma podstawowa: fatsja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
fatsjo 13Forma podstawowa: fatsja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fatygą 18Forma podstawowa: fatyga
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
fatygę 18Forma podstawowa: fatyga
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fatygi 14Forma podstawowa: fatyga
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
fatygo 14Forma podstawowa: fatyga
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: fatyga
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
faulem 14Forma podstawowa: faul
Opis: umyślne lub przypadkowe zagranie niezgodne z przepisami gry, karane zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej dziedzinie sportu.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
faulom 14Forma podstawowa: faul
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
faulów 17Forma podstawowa: faul
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
faunie 12Forma podstawowa: faun
Opis: stroitalski bożek leśny, przedstawiany jako brodaty mężczyzna z koźlimi rogami i kopytami, utożsamiany z greckim satyrem.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1

Forma podstawowa: fauna
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
fawelą 15Forma podstawowa: fawela
Opis: rozległa dzielnica nędzy, tworząca się wokół miasta, zamieszkiwana przez najbiedniejszą ludność.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
faworu 12Forma podstawowa: fawor
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fawory 11Forma podstawowa: fawor
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fazach 13Forma podstawowa: faza
Opis: źródło napięcia lub prądu elektrycznego pracującego w sieci elektrycznej jedno- lub wielofazowej.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
fazowe 10Forma podstawowa: fazowy
Opis: związany z fazą - jednolitą część układu fizycznego, oddzieloną od innych powierzchniami międzyfazowymi, zwanymi granicami faz, na których zachodzi skokowa zmiana własności fizycznych lub chemicznych
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
fazowy 11Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
fazują 18Forma podstawowa: fazować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
fazuję 18Forma podstawowa: fazować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
fąflem 20Forma podstawowa: fąfel
Opis: z pogardą lub lekceważeniem: ktoś młody, niepoważny.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
fąfrów 22Forma podstawowa: fąfry
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
fecesy 12
fecjał 15Opis: w starożytnym Rzymie: kapłan zajmujący się składaniem ofiar i wypytwaniem bóstw w sprawach wojny, przymierza itp.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
fedain 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
feddan 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fedruj 15Forma podstawowa: fedrować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
feerie 10Forma podstawowa: feeria
Opis: duża liczba, ogrom jakichś efektów pojawiających się jednocześnie lub zaraz po sobie (świateł, barw itd.), mający na celu zrobić wrażenie na odbiorcy.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
feerii 10Forma podstawowa: feeria
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
feerio 10Forma podstawowa: feeria
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
feeryj 13Forma podstawowa: feeria
fejhoa 14
fejhoą 18Forma podstawowa: fejhoa
fejhoo 14Forma podstawowa: fejhoa
fejków 17Forma podstawowa: fejk
fejsów 16Forma podstawowa: fejs
Opis: czyjeś konto na Facebooku.
felcem 13Forma podstawowa: felc
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
felcom 13Forma podstawowa: felc
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
feldze 12Forma podstawowa: felga
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
felgom 14Forma podstawowa: felga
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
fellem 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
feluce 14Forma podstawowa: feluka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
feluga 15Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
felugę 19Forma podstawowa: feluga
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
felugi 15Forma podstawowa: feluga
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
felugo 15Forma podstawowa: feluga
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
felukę 18Forma podstawowa: feluka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
feluki 14Forma podstawowa: feluka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
felzyt 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fenach 13Forma podstawowa: fen
Opis: ciepły i suchy wiatr, wiejący z gór w doliny.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2 subst:pl:loc:m3
fenian 10Forma podstawowa: fenianie
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p1 subst:pl:gen:p1
feniga 12Forma podstawowa: fenig
Opis: historyczna moneta germańska (początkowo była nazwą denara), duńska lub szwedzka.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
fenigi 12Forma podstawowa: fenig
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
feniks 11Opis: Phoenix - rodzaj roślin z rodziny arekowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
fenków 15Forma podstawowa: fenek
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
fenoli 11Forma podstawowa: fenol
Opis: organiczny związek chemiczny, najprostszy związek z grupy fenoli.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
fenolu 13Forma podstawowa: fenol
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
fenowe 10Forma podstawowa: fenowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
fenowi 10Forma podstawowa: fen
Opis: ciepły i suchy wiatr, wiejący z gór w doliny.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2 subst:sg:dat:m3

Forma podstawowa: fenowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
fenowy 11Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
feretu 13Forma podstawowa: feret
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ferman 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fermem 12Forma podstawowa: ferm
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
fermie 11Forma podstawowa: ferm
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: fermi
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
fermom 12Forma podstawowa: ferma
Opis: skupisko urządzeń jednakowego typu współpracujących ze sobą w określonym celu.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
fernik 11Forma podstawowa: ferniko
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
feroce 11
ferrum 13
fertak 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
ferton 11Opis: średniowieczna jednostka masy stosowana w Niemczech i w Polsce.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
feruje 14Forma podstawowa: ferować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
feruję 18Forma podstawowa: ferować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
ferule 13Forma podstawowa: feruła
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
ferułę 18Forma podstawowa: feruła
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
feruły 15Forma podstawowa: feruła
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
feskie 11Forma podstawowa: feski
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
feskim 12Forma podstawowa: feski
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
festem 12Forma podstawowa: fest
Opis: podniosłe obchody jakiegoś wydarzenia.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
feston 11Opis: girlanda kwiatów, roślin lub owoców swobodnie zwieszająca się z dwóch punktów zaczepienia.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
festów 15Forma podstawowa: fest
Opis: podniosłe obchody jakiegoś wydarzenia.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
fetach 14Forma podstawowa: feta
Opis: impreza, urządzana zwykle dla uczczenia czegoś.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
fetami 12Forma podstawowa: fet
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1

Forma podstawowa: feta
Opis: impreza, urządzana zwykle dla uczczenia czegoś.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
fetcie 12Forma podstawowa: fetta
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
fetoru 13Forma podstawowa: fetor
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fetują 19Forma podstawowa: fetować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
fetysz 12Opis: magiczny przedmiot, który czcili mieszkańcy Afryki Zachodniej, będący ucieleśnieniem bóstwa.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
feudał 15Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
feudum 16Opis: w ustroju lennym dobro będące przedmiotem kontraktu lennego.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
feutre 13
fezowi 10Forma podstawowa: fez
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
fiacie 11Forma podstawowa: fiat
Opis: marka samochodu, włoski koncern motoryzacyjny, mający swą siedzibę w Turynie.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
fiakra 11Forma podstawowa: fiakier
Opis: lekki pojazd konny z opuszczaną budą.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m1 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3
fiasku 13Forma podstawowa: fiasko
Opis: brak sukcesu, całkowicie nieudana realizacja zamiaru, planu.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
fiatem 12Forma podstawowa: fiat
Opis: marka samochodu, włoski koncern motoryzacyjny, mający swą siedzibę w Turynie.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
fibrem 13Forma podstawowa: fibr
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
fibrom 13Forma podstawowa: fibr
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: fibra
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
fibrów 16Forma podstawowa: fibr
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
fibryn 13Forma podstawowa: fibryna
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fibula 15Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fibulą 19Forma podstawowa: fibula
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fibule 15Forma podstawowa: fibula
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f

Forma podstawowa: fibuła
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
fibulę 19Forma podstawowa: fibula
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fibuli 15Forma podstawowa: fibula
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
ficyny 13Forma podstawowa: ficyna
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
fidelą 16Forma podstawowa: fidela
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fideli 12Forma podstawowa: fidel
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1

Forma podstawowa: fidela
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
fidelo 12Forma podstawowa: fidela
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fidera 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fiderą 15Forma podstawowa: fidera
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fiderę 15Forma podstawowa: fidera
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fidery 12Forma podstawowa: fidera
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
fieldu 14Forma podstawowa: field
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fiestę 15Forma podstawowa: fiesta
Opis: z hiszpańskiego: przyjęcie, feta, uroczystość, święto.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fiesto 11Forma podstawowa: fiesta
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
figach 15Forma podstawowa: figi
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:p3
figami 13Forma podstawowa: figa
Opis: owoc (jagoda pozorna, owocostan pestkowcowy) figowca pospolitego.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f

Forma podstawowa: figi
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p3
figarń 18Forma podstawowa: figarnia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
figary 13Forma podstawowa: figaro
Opis: bolerko - krótki żakiecik bez rękawów.
figlik 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
figlom 14Forma podstawowa: figiel
Opis: żart - czyn, którego celem jest wywołanie śmiechu.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: figiel
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2 subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: figle
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
figlów 17Forma podstawowa: figiel
Opis: żart - czyn, którego celem jest wywołanie śmiechu.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1

Forma podstawowa: figiel
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:m3

Forma podstawowa: figle
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
figowe 12Forma podstawowa: figowy
Opis: związany z figą - drzewem, figami.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
figura 14Opis: osobistość.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
figurą 18Forma podstawowa: figura
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
figuro 14Forma podstawowa: figura
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: figura
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
figury 15Forma podstawowa: figura
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma podstawowa: figura
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
fikają 17Forma podstawowa: fikać
Opis: upadać w wyniku utraty równowagi.
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
fikali 12Forma podstawowa: fikać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
fikała 13Forma podstawowa: fikać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
fikało 13Forma podstawowa: fikać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
fikały 14Forma podstawowa: fikać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
fikany 12Forma podstawowa: fikać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
fikasz 11Forma podstawowa: fikać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
fikcja 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fikcją 18Forma podstawowa: fikcja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fikcje 14Forma podstawowa: fikcja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
fikcji 14Forma podstawowa: fikcja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
fikcjo 14Forma podstawowa: fikcja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fikcyj 15Forma podstawowa: fikcja
fiknął 17Forma podstawowa: fiknąć
Opis: upaść w wyniku utraty równowagi.
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
fiknij 13Forma podstawowa: fiknąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
fiksat 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
fiksaż 15Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fiksom 12Forma podstawowa: fiks
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: fiksum
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
fikusa 13Forma podstawowa: fikus
Opis: Ficus – rodzaj roślin z rodziny morwowatych (Moraceae).
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3
fikusy 14Forma podstawowa: fikus
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
filami 12Forma podstawowa: fil
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1

Forma podstawowa: fila
Opis: gmina w starożytnej Attyce, składająca się z kilku fratrii (związków rodowych).
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
filaru 13Forma podstawowa: filar
Opis: osoba, na której można polegać, od której zależy powodzenie czegoś.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
filcak 13Opis: przyrząd podobny do grzebienia, służący do przycinania kołtunów w sierści zwierząt.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
filcem 13Forma podstawowa: filc
Opis: wyrób włókienniczy otrzymywany przez spilśnianie.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
filców 16Forma podstawowa: filc
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
filera 11Forma podstawowa: filer
Opis: w ogrodnictwie: wcześnie owocujące drzewo owocowe sadzone między drzewami stałymi.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1 subst:sg:gen:m3
fileru 13Forma podstawowa: filer
filery 12Forma podstawowa: filer
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fileta 12Forma podstawowa: filet
Opis: ozdobna linia na oprawie książki.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3

Opis: narzędzie introligatorskie służące do wytłaczania ozdób.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fileto 12Forma podstawowa: fileta
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
filety 13Forma podstawowa: filet
Opis: ozdobna linia na oprawie książki.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: fileta
Opis: narzędzie introligatorskie służące do wytłaczania ozdób.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
filier 11Forma podstawowa: filiera
Opis: część maszyny przędzalniczej formująca włókna z masy przędzalniczej.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
filiom 12Forma podstawowa: filia
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
filipa 12Forma podstawowa: filip
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
filipy 13Forma podstawowa: filip
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
filitu 14Forma podstawowa: filit
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
filmuj 16Forma podstawowa: filmować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
filują 19Forma podstawowa: filować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
filuje 15Forma podstawowa: filować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
filuję 19Forma podstawowa: filować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
filung 15Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
filuro 13Forma podstawowa: filura
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fimoza 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fimozy 12Forma podstawowa: fimoza
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
finach 13Forma podstawowa: fin
Opis: mieszkaniec Finlandii, człowiek pochodzenia fińskiego.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1

Forma podstawowa: fin
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
finale 11Forma podstawowa: finał
Opis: ostatnia rozgrywka w zawodach, pozwala wyłonić zwycięzcę turnieju.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
finały 13Forma podstawowa: finał
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
finami 11Forma podstawowa: fin
Opis: mieszkaniec Finlandii, człowiek pochodzenia fińskiego.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
finbak 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
fincie 11Forma podstawowa: finta
Opis: ruch w szermierce.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
finfie 14Forma podstawowa: finfa
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
finito 11
finkil 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
finkom 12Forma podstawowa: finka
Opis: nóż używany zwykle przez harcerzy i turystów, ma ostrze długości około 12 cm, rączkę najczęściej z tworzywa sztucznego i skórzaną pochewkę.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
finowi 10Forma podstawowa: fin
Opis: mieszkaniec Finlandii, człowiek pochodzenia fińskiego.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
finwal 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
fińscy 18Forma podstawowa: fiński
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
fińską 21Forma podstawowa: fiński
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
fiokom 12Forma podstawowa: fiok
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: fioki
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
fiolce 12Forma podstawowa: fiolka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
fiolek 12Forma podstawowa: fiolka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fiolka 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fiolką 16Forma podstawowa: fiolka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fiolkę 16Forma podstawowa: fiolka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fiolki 12Forma podstawowa: fiolka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
fiolko 12Forma podstawowa: fiolka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fiołek 13Opis: Viola – rodzaj roślin z rodziny fiołkowatych (Violaceae), znana roślina ozdobna.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
fiołem 13Forma podstawowa: fioł
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1 subst:sg:inst:m2
fiołki 13Forma podstawowa: fiołek
Opis: Viola – rodzaj roślin z rodziny fiołkowatych (Violaceae), znana roślina ozdobna.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: fiołka
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
fiołku 15Forma podstawowa: fiołek
Opis: Viola – rodzaj roślin z rodziny fiołkowatych (Violaceae), znana roślina ozdobna.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: fiołek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
fiołów 16Forma podstawowa: fioł
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:gen:m2
fiordu 13Forma podstawowa: fiord
Opis: koń fiordzki, fiording - rasa kuca pochodząca z Norwegii, hodowane w Norwegii, Danii, Niemczech,w Polsce występują, głównie u osób prywatnych.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fiordy 12Forma podstawowa: fiord
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
firana 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
firany 11Forma podstawowa: firana
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
fircyk 13Opis: ktoś, kto jest lekkomyślny, nierozważny, postępuje bezrefleksyjnie.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
firetu 13Forma podstawowa: firet
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
firkom 12Forma podstawowa: firka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
firlej 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
firman 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
firmie 11Forma podstawowa: firma
Opis: znane przedsiębiorstwo postrzegane jako autorytet, wzór w kwestii jakości, renomowana marka, jest to często użycie nieco metonimiczne, trochę afektywne, sens trudny do objaśnienia.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
firnie 10Forma podstawowa: firn
Opis: rodzaj lodu, stadium pośrednie między firnem (śniegiem ziarnistym) i lodem lodowcowym, odznaczające się gęstością 0,8-0,9 g/cm3.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
firnis 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
firnom 11Forma podstawowa: firn
Opis: rodzaj lodu, stadium pośrednie między firnem (śniegiem ziarnistym) i lodem lodowcowym, odznaczające się gęstością 0,8-0,9 g/cm3.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
firnów 14Forma podstawowa: firn
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
fiskus 13Opis: urząd skarbowy.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
fiszce 11Forma podstawowa: fiszka
Opis: liczman, znaczek używany do gry zamiast pieniędzy.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
fiszek 11Forma podstawowa: fiszka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fiszka 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fiszką 15Forma podstawowa: fiszka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fiszkę 15Forma podstawowa: fiszka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fiszki 11Forma podstawowa: fiszka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
fiszom 11Forma podstawowa: fisz
Opis: człowiek ważny, liczący się na rynku, ważniak, wielki gracz.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: fisza
Opis: daw.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
fitach 14Forma podstawowa: fit
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2 subst:pl:loc:m3

Forma podstawowa: fita
Opis: narzędzie do pomiaru średnicy drzewa.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f

Forma podstawowa: fita
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
fitami 12Forma podstawowa: fit
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2 subst:pl:inst:m3
fitole 12Forma podstawowa: fitol
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fitowi 11Forma podstawowa: fit
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2 subst:sg:dat:m3
fityna 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fiuczę 17Forma podstawowa: fiuczeć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
fiuczy 14Forma podstawowa: fiuczeć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
fiukać 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
fiukaj 15Forma podstawowa: fiukać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
fiukam 14Forma podstawowa: fiukać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
fiukną 17Forma podstawowa: fiuknąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl
fiutek 14
fiutem 14Forma podstawowa: fiut
Opis: wulgarne, obraźliwe określenie mężczyzny.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1 subst:sg:inst:m2
fiutki 14Forma podstawowa: fiutek
fiutom 14Forma podstawowa: fiut
Opis: wulgarne, obraźliwe określenie mężczyzny.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
fiutów 17Forma podstawowa: fiut
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:gen:m2
fizoli 11Forma podstawowa: fizol
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
fizycy 13Forma podstawowa: fizyk
Opis: nauczyciel fizyki.
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
fizyka 12Forma podstawowa: fizyk
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
fizzem 11Forma podstawowa: fizz
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
fizzom 11Forma podstawowa: fizz
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
flacha 14Opis: flaszka dużych rozmiarów.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
flachą 18Forma podstawowa: flacha
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
flachę 18Forma podstawowa: flacha
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
flacho 14Forma podstawowa: flacha
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
flader 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: fladra
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fladra 12Forma podstawowa: flader
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fladry 13Forma podstawowa: flader
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: fladra
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
fladze 12Forma podstawowa: flaga
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
flagom 14Forma podstawowa: flaga
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
flakom 13Forma podstawowa: flak
Opis: osłonka niektórych wędlin, nadająca im określony, obły kształt.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: flak
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
flamen 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
flamie 12Forma podstawowa: flama
Opis: kochanka.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
flamom 13Forma podstawowa: flama
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
flanca 12Forma podstawowa: flanc
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
flancą 16Forma podstawowa: flanca
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
flance 12Forma podstawowa: flanca
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
flanek 12Forma podstawowa: flanka
Opis: skrzydło ugrupowania bojowego.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
flanel 12Forma podstawowa: flanela
flanki 12Forma podstawowa: flank
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: flanka
Opis: skrzydło ugrupowania bojowego.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
flanko 12Forma podstawowa: flanka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
flanom 12Forma podstawowa: flan
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
flarze 11Forma podstawowa: flara
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
flasha 13Forma podstawowa: flash
flashe 13Forma podstawowa: flash
flashu 15Forma podstawowa: flash
flashy 14Forma podstawowa: flash
flasze 11Forma podstawowa: flacha
Opis: flaszka dużych rozmiarów.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: flasza
Opis: smukłe naczynie, rodzaj butelki.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
flaszę 15Forma podstawowa: flasza
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
flaszy 12Forma podstawowa: flasza
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
flauta 14Opis: w żargonie żeglarskim: brak wiatru.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
flauto 14Forma podstawowa: flauta
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
fląder 16Forma podstawowa: flądra
Opis: płastuga – ogólna nazwa ryby flądrokształtnej (płastugokształtnej), która charakteryzuje się spłaszczonym, asymetrycznym ciałem.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
flądra 16Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
flądrą 20Forma podstawowa: flądra
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
flądrę 20Forma podstawowa: flądra
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
flądry 17Forma podstawowa: flądra
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
flecie 12Forma podstawowa: flet
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
flejów 17Forma podstawowa: fleja
Opis: pejoratywne określenie człowieka źle wychowanego, brudnego, niekulturalnego.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
flekom 13Forma podstawowa: flek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
flekuj 16Forma podstawowa: flekować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
flepem 13Forma podstawowa: flep
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
flepie 12Forma podstawowa: flep
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
flepów 16Forma podstawowa: flep
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
flerow 11
flesze 11Forma podstawowa: flesza
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
fleszę 15Forma podstawowa: flesza
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fleszo 11Forma podstawowa: flesza
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fleszy 12Forma podstawowa: flesza
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
fleuta 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fleuto 14Forma podstawowa: fleuta
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fleuty 15Forma podstawowa: fleuta
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
flicom 13Forma podstawowa: flic
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
fliców 16Forma podstawowa: flic
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
fligle 14Forma podstawowa: fligel
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fliglu 16Forma podstawowa: fligel
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
flikom 13Forma podstawowa: flik
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
flików 16Forma podstawowa: flik
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
flintę 16Forma podstawowa: flinta
Opis: długa broń palna myśliwska, używana również jako broń bojowa.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
flinto 12Forma podstawowa: flinta
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
flintu 14Forma podstawowa: flint
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
flinty 13Forma podstawowa: flint
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
flipem 13Forma podstawowa: flip
Opis: figura w jeździe figurowej na łyżwach, polegająca na skoku tyłem z wewnętrznej krawędzi lewej łyżwy.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
flipów 16Forma podstawowa: flip
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
flirtu 14Forma podstawowa: flirt
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
flisem 12Forma podstawowa: flis
Opis: spływ towarów statkami.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1 subst:sg:inst:m3
flisie 11Forma podstawowa: flis
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: flis
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
flisom 12Forma podstawowa: flis
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: flis
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:pl:dat:m3
flisów 15Forma podstawowa: flis
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:gen:m3
flitem 13Forma podstawowa: flit
Opis: środek owadobójczy, zwłaszcza w płynie.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
flitów 16Forma podstawowa: flit
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
flizce 12Forma podstawowa: flizka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
flizek 12Forma podstawowa: flizka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
flizem 12Forma podstawowa: fliz
Opis: płyta do wykładania ścian i podłóg, kamienna, ceramiczna (glazurowana i nieglazurowana), szklana, z tworzyw sztucznych i innych, stosowana od czasów starożytnych w różnych epokach rozwoju architektur
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
flizie 11Forma podstawowa: fliz
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: fliza
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
flizka 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
flizką 16Forma podstawowa: flizka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
flizkę 16Forma podstawowa: flizka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
flizki 12Forma podstawowa: flizka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
flizko 12Forma podstawowa: flizka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
floatu 14Forma podstawowa: float
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
flocie 12Forma podstawowa: flota
Opis: pieniądze.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
floemu 14Forma podstawowa: floem
Opis: łyko, żywa tkanka roślinna niejednorodna, wchodząca w skład zespołu tkanek przewodzących, pełniących funkcję przewodzącą w roślinach naczyniowych.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
floemy 13Forma podstawowa: floem
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
floken 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
floksa 12Forma podstawowa: floks
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
floksu 14Forma podstawowa: floks
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
floksy 13Forma podstawowa: floks
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
flokuj 16Forma podstawowa: flokować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
flopie 12Forma podstawowa: flop
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
flopów 16Forma podstawowa: flop
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:m3
flopsy 13Forma podstawowa: flops
Opis: liczba operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę,1 FLOPS = 1/s, jednostka mocy obliczeniowej komputerów, używana szczególnie w zastosowaniach naukowych.
flores 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
florom 12Forma podstawowa: flor
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
flower 11Opis: małokalibrowy karabinek sportowy.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fluatu 16Forma podstawowa: fluat
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fluaty 15Forma podstawowa: fluat
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
flugom 16Forma podstawowa: flug
fluidy 15Forma podstawowa: fluid
Opis: kosmetyk kolorowy służący do pokrywania nierówności i przebarwień skóry, zawierający puder w kremie.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
flusem 14Forma podstawowa: flus
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
flusom 14Forma podstawowa: flus
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
fochom 14Forma podstawowa: fochy
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
focoso 11
focusa 13Forma podstawowa: focus
Opis: model samochodu osobowego produkowany przez koncern Ford Motor Company i sprzedawany na większości rynków motoryzacyjnych świata.
focząt 16Forma podstawowa: foczę
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
foczce 12Forma podstawowa: foczka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
foczek 12Forma podstawowa: foczka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
foczka 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
foczką 16Forma podstawowa: foczka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
foczkę 16Forma podstawowa: foczka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
foczki 12Forma podstawowa: foczka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
fogara 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fogarą 16Forma podstawowa: fogara
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fogarę 16Forma podstawowa: fogara
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fogaro 12Forma podstawowa: fogara
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fokach 14Forma podstawowa: fok
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
fokami 12Forma podstawowa: foki
Opis: Phocidae – rodzina drapieżnych ssaków morskich zaliczana do płetwonogich (Pinnipedia), obejmująca 19 gatunków.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p3
fokiem 12Forma podstawowa: fok
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
fokowa 11Forma podstawowa: fokowy
Opis: wykonany z fok - futra foki, futer fok.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
fokową 15Forma podstawowa: fokowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
fokowy 12Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
fokrei 11Forma podstawowa: fokreja
Opis: pierwsza od dołu reja na na fokmaszcie żaglowca.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
fokrej 13Forma podstawowa: fokreja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
foksik 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
foksów 15Forma podstawowa: foks
Opis: angielska rasa psa tropiącego o odmianach różnej długości owłosienia, krzyżówka kilku ras.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:gen:m2
fokusu 15Forma podstawowa: fokus
Opis: metoda badawcza wykorzystywana w badaniach jakościowych w psychologii, socjologii, badaniach społecznych i marketingowych.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
folami 12Forma podstawowa: fola
Opis: rodzaj sieci ze szpagatu używanej do łowienia jesiotra.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
folder 12Opis: zbiór plików komputerowych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
foldze 12Forma podstawowa: folga
Opis: ulga, odpocznienie, spokój.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
folium 14
foluje 15Forma podstawowa: folować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
foluję 19Forma podstawowa: folować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
folusz 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fomoza 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fomozą 15Forma podstawowa: fomoza
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fomozę 15Forma podstawowa: fomoza
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fomozy 12Forma podstawowa: fomoza
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
fonemy 12Forma podstawowa: fonem
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: fonema
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
foniki 11Forma podstawowa: fonica
fonity 12Forma podstawowa: fonit
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fonolą 15Forma podstawowa: fonola
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fonole 11Forma podstawowa: fonola
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
fonolę 15Forma podstawowa: fonola
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fonoli 11Forma podstawowa: fonola
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
fonolo 11Forma podstawowa: fonola
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fonony 11Forma podstawowa: fonon
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
forach 13Forma podstawowa: forum
Opis: grupa uczestników konferencji.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2

Forma podstawowa: fory
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:p3
forami 11Forma podstawowa: fory
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p3
forcie 11Forma podstawowa: fort
Opis: fortyfikacja (budowla obronna) polowa lub stała, budowana od XVII do początków XX w., przystosowana do obrony okrężnej.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: forta
Opis: niska karta, ale, w określonym momencie gry, najsilniejsza w danym kolorze.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
fordem 12Forma podstawowa: ford
Opis: samochód marki Ford.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
fordom 12Forma podstawowa: ford
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: ford
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
fordze 11Forma podstawowa: forga
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
forgom 13Forma podstawowa: forga
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
forlan 11Forma podstawowa: forlana
Opis: utwór muzyczny stylizowany na włoski żywy, barokowy taniec w metrum 6/8 lub 6/4.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
formak 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
formii 11Forma podstawowa: formia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
formij 13Forma podstawowa: formia
formio 11Forma podstawowa: formia
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
formul 14Forma podstawowa: formula
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
formyl 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fornal 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
fornir 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
forowi 10Forma podstawowa: for
Opis: w piłce nożnej: płaskie, prostopadłe podanie do biegnącego partnera.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
forpik 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
forsie 10Forma podstawowa: forsa
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
forsom 11Forma podstawowa: forsa
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
fortom 12Forma podstawowa: fort
Opis: fortyfikacja (budowla obronna) polowa lub stała, budowana od XVII do początków XX w., przystosowana do obrony okrężnej.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: forta
Opis: niska karta, ale, w określonym momencie gry, najsilniejsza w danym kolorze.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
fortów 15Forma podstawowa: fort
Opis: fortyfikacja (budowla obronna) polowa lub stała, budowana od XVII do początków XX w., przystosowana do obrony okrężnej.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
foruje 14Forma podstawowa: forować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
fosfan 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fosfin 14Forma podstawowa: fosfina
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fosgen 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fossie 10Forma podstawowa: fossa
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
fossom 11Forma podstawowa: fossa
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
fotach 14Forma podstawowa: fot
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
fotami 12Forma podstawowa: fot
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
fotele 12Forma podstawowa: fotel
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fotelu 14Forma podstawowa: fotel
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
fotonu 13Forma podstawowa: foton
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fotony 12Forma podstawowa: foton
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fotowi 11Forma podstawowa: fot
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
fotyzm 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fowizm 11Opis: kierunek w malarstwie francuskim początku XX wieku, charakteryzujący się bardzo żywą i oderwaną od rzeczywistości kolorystyką dzieł.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fracht 14Opis: przewożony ładunek.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
frajdy 14Forma podstawowa: frajda
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
frajer 12Opis: drobnostka, błahostka, coś niewymagającego trudu, nieistotnego.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
framie 11Forma podstawowa: frame
francą 15Forma podstawowa: franca
Opis: wykwit typu pęcherzyka lub pęcherza, wyniosły ponad powierzchnię skóry, zawierający treść ropną od chwili pojawienia się bądź wtórnie, gdy powstaje z pęcherzy lub pęcherzyków w wyniku wtórnego nadkaż
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
france 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma podstawowa: franka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
franci 11Forma podstawowa: frant
Opis: wędrowny komediant.
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
franco 11Opis: hiszpański dyktator wojskowy.
Forma fleksyjna: adv:pos
francy 12Forma podstawowa: franca
Opis: wykwit typu pęcherzyka lub pęcherza, wyniosły ponad powierzchnię skóry, zawierający treść ropną od chwili pojawienia się bądź wtórnie, gdy powstaje z pęcherzy lub pęcherzyków w wyniku wtórnego nadkaż
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
frania 10Opis: popoluarna nazwa elektrycznej pralki wirnikowa używanej w Polsce przed upowszechnieniem się w latach 80. XX w. bębnowych pralek automatycznych, pochodzi od nazwy pralki Frania, która była produkowana
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
franią 14Forma podstawowa: frania
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
franie 10Forma podstawowa: fran
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1

Forma podstawowa: frania
Opis: popoluarna nazwa elektrycznej pralki wirnikowa używanej w Polsce przed upowszechnieniem się w latach 80. XX w. bębnowych pralek automatycznych, pochodzi od nazwy pralki Frania, która była produkowana
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f

Forma podstawowa: franio
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
franio 10Forma podstawowa: frania
Opis: popoluarna nazwa elektrycznej pralki wirnikowa używanej w Polsce przed upowszechnieniem się w latach 80. XX w. bębnowych pralek automatycznych, pochodzi od nazwy pralki Frania, która była produkowana
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
franiu 12Forma podstawowa: frania
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
franka 11Forma podstawowa: franek
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Forma podstawowa: frank
Opis: bardzo rozpowszechniona nazwa waluty funkcjonującej w wielu krajach Europy i Afryki.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
franki 11Forma podstawowa: franek
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: frank
Opis: bardzo rozpowszechniona nazwa waluty funkcjonującej w wielu krajach Europy i Afryki.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: franka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma podstawowa: franko
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
franku 13Forma podstawowa: frank
Opis: bardzo rozpowszechniona nazwa waluty funkcjonującej w wielu krajach Europy i Afryki.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1

Forma podstawowa: frank
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
franta 11Forma podstawowa: frant
Opis: wędrowny komediant.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
franty 12Forma podstawowa: frant
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
frapuj 15Forma podstawowa: frapować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
frater 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
frazuj 14Forma podstawowa: frazować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
frażet 15Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
freaki 11Forma podstawowa: freak
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
frencz 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
freony 11Forma podstawowa: freon
Opis: chloro- lub fluoropochodny węglowodór alifatyczny.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
freski 11Forma podstawowa: fresk
Opis: obraz ścienny namalowany na mokrym tynku farbami odpornymi na alkaliczne działanie zawartego w zaprawie wapna.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fresku 13Forma podstawowa: fresk
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: fresko
Opis: ubraniowa tkanina wełniana o splocie płóciennym i ziarnistej powierzchni.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
fretek 12Forma podstawowa: fretka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fretka 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fretkę 16Forma podstawowa: fretka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fretki 12Forma podstawowa: fretka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
fretko 12Forma podstawowa: fretka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
frezem 11Forma podstawowa: frez
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
frezie 10Forma podstawowa: frez
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
frezją 16Forma podstawowa: frezja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
frezji 12Forma podstawowa: frezja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
frezom 11Forma podstawowa: freza
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
frezuj 14Forma podstawowa: frezować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
frezyj 13Forma podstawowa: frezja
frizei 10Forma podstawowa: frizea
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
frocie 11Forma podstawowa: frota
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
frondo 11Forma podstawowa: fronda
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
frotaż 15Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
frotka 12Opis: dodatek do stroju sportowego, frotowa (dobrze pochłaniająca pot) opaska na nadgarstek lub na głowę.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
frotką 16Forma podstawowa: frotka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
frotkę 16Forma podstawowa: frotka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
frotko 12Forma podstawowa: frotka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
frukta 14Forma podstawowa: frukt
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
frunąc 17Forma podstawowa: frunąć
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
frunie 12Forma podstawowa: frunąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl
fruwać 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
fruwaj 14Forma podstawowa: fruwać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
fruwań 18Forma podstawowa: fruwanie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
frycem 13Forma podstawowa: fryc
Opis: nowicjusz, początkujący, ktoś niedoświadczony.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
frycie 12Forma podstawowa: fryta
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
frydze 12Forma podstawowa: fryga
Opis: osoba zwinna i ruchliwa.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
frygał 15Forma podstawowa: frygać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
frygań 19Forma podstawowa: frygać
frygną 17Forma podstawowa: frygnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl
frygnę 17Forma podstawowa: frygnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl
frygom 14Forma podstawowa: fryga
Opis: osoba zwinna i ruchliwa.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
frysem 12Forma podstawowa: frys
Opis: rodzaj flaneli w kratkę, noszonej czasem jako dolna warstwa odzieży.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
frysie 11Forma podstawowa: fryś
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
frysom 12Forma podstawowa: frys
Opis: rodzaj flaneli w kratkę, noszonej czasem jako dolna warstwa odzieży.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
frytce 13Forma podstawowa: frytka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
frytka 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
frytką 17Forma podstawowa: frytka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
frytku 15Forma podstawowa: frytek
frytom 13Forma podstawowa: fryta
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
fryzek 12Forma podstawowa: fryzka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fryzie 11Forma podstawowa: fryz
Opis: przedstawiciel ludu pochodzenia germańskiego zamieszkującego obszary dawnej Fryzji (dzisiejsze Niemcy i Holandia).
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
fryzka 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fryzką 16Forma podstawowa: fryzka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fryzkę 16Forma podstawowa: fryzka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fryzko 12Forma podstawowa: fryzka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fryzom 12Forma podstawowa: fryza
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
fuchom 16Forma podstawowa: fucha
Opis: czynność wykonana byle jak, niedbale.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
fuczeć 18
fuczeń 19Forma podstawowa: fuczeć
fuczmy 15Forma podstawowa: fuczeć
fuczże 17Forma podstawowa: fuczeć
fugami 15Forma podstawowa: fuga
Opis: rowek wzdłuż krawędzi np. deski lub płyty, w który wchodzi wypustka drugiego elementu - stanowi to pewien sposób łączenia elementów budowlanych, elementów konstrukcji.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
fugaro 14Forma podstawowa: fugara
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fugasa 14Forma podstawowa: fugas
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fugasy 15Forma podstawowa: fugas
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fugata 15Forma podstawowa: fugato
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
fugowy 15Opis: związany z fugą, dotyczący fugi - utworu muzycznego.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
fuguje 18Forma podstawowa: fugować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
fujara 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:nom:m1
fujarą 18Forma podstawowa: fujara
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f subst:sg:inst:m1
fujarę 18Forma podstawowa: fujara
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:acc:m1
fujaro 14Forma podstawowa: fujara
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f subst:sg:voc:m1
fujary 15Forma podstawowa: fujara
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f subst:sg:gen:m1
fukają 19Forma podstawowa: fukać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
fukały 16Forma podstawowa: fukać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
fukamy 15Forma podstawowa: fukać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl
fuknąć 22Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
fukoza 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fuksem 14Forma podstawowa: fuks
Opis: koń - zwycięzca wyścigów, na którego nikt nie liczył.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2 subst:sg:inst:m3
fuksje 15Forma podstawowa: fuksja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
fuksji 15Forma podstawowa: fuksja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
fuksjo 15Forma podstawowa: fuksja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fuksów 17Forma podstawowa: fuks
Opis: koń - zwycięzca wyścigów, na którego nikt nie liczył.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:m3
fuksyn 14Forma podstawowa: fuksyna
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fulach 16Forma podstawowa: ful
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2
fulami 14Forma podstawowa: ful
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2
fulani 13Opis: język afrykański.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:m3 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:m3 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:m3 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:m3 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:m3 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:m3 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:m3 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:m3 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:m3 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:m3 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:m3 subst:sg:voc:n2
fularu 15Forma podstawowa: fular
Opis: chustka do noszenia zwłaszcza pod szyją.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fullem 15Forma podstawowa: full
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
fullom 15Forma podstawowa: full
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
fulowi 13Forma podstawowa: ful
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2
fumach 16Forma podstawowa: fum
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3

Forma podstawowa: fuma
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f

Forma podstawowa: fumy
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:p3
fumami 14Forma podstawowa: fum
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3

Forma podstawowa: fuma
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
fumowi 13Forma podstawowa: fum
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
funcik 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
fundom 14Forma podstawowa: funda
Opis: coś fundowanego przez kogoś.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f

Forma podstawowa: fundum
Opis: główny folwark wśród tych, które były własnością jednej osoby, także obszar wokół niego.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
fundus 15Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
funkia 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
funkią 17Forma podstawowa: funkia
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
funkie 13Forma podstawowa: funkia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
funkię 17Forma podstawowa: funkia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
funkij 15Forma podstawowa: funkia
funkom 14Forma podstawowa: funk
Opis: w sztuce - odmiana pop-artu.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: funk
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2 subst:pl:dat:m3
funków 17Forma podstawowa: funk
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
funtom 14Forma podstawowa: funt
Opis: funt szterling, funt brytyjski (nazwa nieoficjalna), oficjalna jednostka monetarna w Wielkiej Brytanii, najbardziej znana waluta o tej nazwie.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2 subst:pl:dat:m3
funtów 17Forma podstawowa: funt
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:m3
furach 15Forma podstawowa: fura
Opis: przekroczenie liczby 21 oczek w niektórych grach karcianych (np. w grze w oczko).
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
furaże 16Forma podstawowa: furaż
Opis: pasza, karma dla zwierząt.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
furcie 13Forma podstawowa: furta
Opis: wrota w kadłubie statku.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
furczą 17Forma podstawowa: furczeć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
furczę 17Forma podstawowa: furczeć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
furczy 14Forma podstawowa: furczeć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
furgon 14Opis: samochód ciężarowy, który ma nadwozie o sztywnych ścianach i dach, który wyposażony jest w szczelnie zamykane drzwi.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
furkam 14Forma podstawowa: furkać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
furkań 19Forma podstawowa: furkać
furkom 14Forma podstawowa: furka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
furlan 13Forma podstawowa: furlana
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
furman 13Opis: osoba, która powozi furmanką.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
furmań 19Forma podstawowa: furmanić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
furole 13Forma podstawowa: furol
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
furoli 13Forma podstawowa: furol
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
furolu 15Forma podstawowa: furol
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
furorę 16Forma podstawowa: furora
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
furoro 12Forma podstawowa: furora
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
furoru 14Forma podstawowa: furor
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
furory 13Forma podstawowa: furor
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: furora
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
furtce 14Forma podstawowa: furtka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
furtek 14Forma podstawowa: furtka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
furtkę 18Forma podstawowa: furtka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
furtki 14Forma podstawowa: furtka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
furtom 14Forma podstawowa: furta
Opis: wrota w kadłubie statku.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
fusach 15Forma podstawowa: fus
Opis: osad pozostały po zaparzonej herbacie lub kawie.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3

Forma podstawowa: fusy
Opis: zużyte listki herbaty lub zmielone ziarnka kawy, pozostające po wypiciu napoju na dnie kubka.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:p3
fusami 13Forma podstawowa: fus
Opis: osad pozostały po zaparzonej herbacie lub kawie.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3

Forma podstawowa: fusy
Opis: zużyte listki herbaty lub zmielone ziarnka kawy, pozostające po wypiciu napoju na dnie kubka.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p3
fusion 12Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
fusowi 12Forma podstawowa: fus
Opis: osad pozostały po zaparzonej herbacie lub kawie.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
fuszer 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma podstawowa: fuszera
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
futbol 16Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
futonu 15Forma podstawowa: futon
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
futrem 14Forma podstawowa: futer
Opis: obrok, pasza - pokarm dla zwierząt pociągowych.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3

Forma podstawowa: futro
Opis: okrycie wierzchnie (płaszcz, krótsza kurtka) zrobione z futra zwierząt.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
futruj 17Forma podstawowa: futrować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
futsal 14
futura 15Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma podstawowa: futurum
Opis: kategoria i forma gramatyczna czasownika, czas przyszły.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2
futuro 15Forma podstawowa: futura
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fuzjom 15Forma podstawowa: fuzja
Opis: długa broń palna myśliwska, używana także jak broń bojowa.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
fuzlem 14Forma podstawowa: fuzel
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
fuzytu 16Forma podstawowa: fuzyt
Opis: główny składnik węgla kamiennego.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fygonu 15Forma podstawowa: fygon
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fygony 14Forma podstawowa: fygon
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fylgia 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fylgie 14Forma podstawowa: fylgia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
fylgij 16Forma podstawowa: fylgia
fylgio 14Forma podstawowa: fylgia
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fylitu 15Forma podstawowa: fylit
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fyrają 17Forma podstawowa: fyrać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
fyrali 12Forma podstawowa: fyrać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
fyrała 13Forma podstawowa: fyrać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl
fyrało 13Forma podstawowa: fyrać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
fyramy 13Forma podstawowa: fyrać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl
fyrano 11Forma podstawowa: fyrać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl
fyrasz 11Forma podstawowa: fyrać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl
fyrgol 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fyrkną 16Forma podstawowa: fyrknąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl
fyrknę 16Forma podstawowa: fyrknąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl
fyrnął 17Forma podstawowa: fyrnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
fyrnie 11Forma podstawowa: fyrnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl
fyrtli 13Forma podstawowa: fyrtel
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
fyrtlu 15Forma podstawowa: fyrtel
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Wyrazy na literę f o długości 7

fabiach 16Forma podstawowa: fabia
Opis: skoda z modelu Fabia.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
fabiami 14Forma podstawowa: fabia
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
fabiany 14Forma podstawowa: fabian
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: fabianin
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
fabryce 15Forma podstawowa: fabryka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
fabryką 19Forma podstawowa: fabryka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fabryki 15Forma podstawowa: fabryka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
fabryko 15Forma podstawowa: fabryka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fabułce 18Forma podstawowa: fabułka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
fabułek 18Forma podstawowa: fabułka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fabułką 22Forma podstawowa: fabułka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fabułki 18Forma podstawowa: fabułka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
fabułko 18Forma podstawowa: fabułka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
facecie 13Forma podstawowa: facet
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
facecik 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
facecja 15Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
facecję 19Forma podstawowa: facecja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
facelet 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
facelia 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
facelię 17Forma podstawowa: facelia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
facelii 13Forma podstawowa: facelia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
facelij 15Forma podstawowa: facelia
facendą 17Forma podstawowa: facenda
Opis: plantacja w dawnych koloniach hiszpańskich, duża plantacja, szczególnie kawy.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
facendy 14Forma podstawowa: facenda
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
facetem 14Forma podstawowa: facet
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
facetka 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
facetkę 18Forma podstawowa: facetka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
facetko 14Forma podstawowa: facetka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fachach 17Forma podstawowa: facha
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
fachową 18Forma podstawowa: fachowy
Opis: zawodowy, taki, który daje fach.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
fachurą 20Forma podstawowa: fachura
Opis: fachowiec, człowiek dobry w tym, czym się zajmuje - przeważnie zawodowo.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fachuro 16Forma podstawowa: fachura
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fachury 17Forma podstawowa: fachura
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
faciami 13Forma podstawowa: facio
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
facjata 15Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
facjatę 19Forma podstawowa: facjata
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
facjato 15Forma podstawowa: facjata
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
facjaty 16Forma podstawowa: facjata
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
facytem 15Forma podstawowa: facyt
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
facytom 15Forma podstawowa: facyt
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
fadingi 14Forma podstawowa: fading
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fadingu 16Forma podstawowa: fading
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
faetona 12Forma podstawowa: faeton
Opis: sportowy czterokołowy pojazd konny z początku XIX wieku.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
fagasie 13Forma podstawowa: fagas
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m2
fagasom 14Forma podstawowa: fagas
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:pl:dat:m2
faginie 13Forma podstawowa: fagina
Opis: Trujący alkaloid o działaniu narkotycznym obecny w orzechach buka.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
fagosom 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fagotem 15Forma podstawowa: fagot
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
fagotom 15Forma podstawowa: fagot
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
fagotów 18Forma podstawowa: fagot
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
fairway 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fajansa 13Forma podstawowa: fajans
Opis: wyrób z fajansu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
fajcząc 19Forma podstawowa: fajczyć
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
fajczeń 20Forma podstawowa: fajczyć
fajczmy 16Forma podstawowa: fajczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
fajczyć 20Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
fajczył 17Forma podstawowa: fajczyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
fajczże 18Forma podstawowa: fajczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
fajdają 20Forma podstawowa: fajdać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
fajdali 15Forma podstawowa: fajdać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
fajdała 16Forma podstawowa: fajdać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl
fajdana 14Forma podstawowa: fajdać
fajdane 14Forma podstawowa: fajdać
fajdany 15Forma podstawowa: fajdać
fajdasz 14Forma podstawowa: fajdać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl
fajerka 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fajerki 14Forma podstawowa: fajerka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
fajerom 14Forma podstawowa: fajer
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
fajerów 17Forma podstawowa: fajer
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
fajerze 13Forma podstawowa: fajer
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
fajfami 18Forma podstawowa: fajf
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
fajfrem 18Forma podstawowa: fajfer
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1 subst:sg:inst:m2
fajfrzy 18Forma podstawowa: fajfer
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
fajfusy 20Forma podstawowa: fajfus
Opis: oferma.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
fajkach 17Forma podstawowa: fajka
Opis: szlug, tytoń, papieros.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
fajkami 15Forma podstawowa: fajka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
fajkową 18Forma podstawowa: fajkowy
Opis: związany z fajką, dotyczący fajki - przedmiotu służącego do palenia tytoniu.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
fajkowy 15Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
fajkuje 18Forma podstawowa: fajkować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
fajnemu 16Forma podstawowa: fajny
Opis: o doświadczeniach, okolicznościach, przedmiotach itp.: taki, który oceniany i doświadczany jest pozytywnie jako udany, miły, przyjemny.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
fajniej 15Forma podstawowa: fajnie
Opis: tak, że ktoś lub coś doświadczane i oceniane jest pozytywnie, jako udane, przyjemne, satysfakcjonujące, miłe.
Forma fleksyjna: adv:com
fajność 22Opis: cecha człowieka, który jest fajny, miły, sympatyczny.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
fajnych 17Forma podstawowa: fajny
Opis: o doświadczeniach, okolicznościach, przedmiotach itp.: taki, który oceniany i doświadczany jest pozytywnie jako udany, miły, przyjemny.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
fajnymi 15Forma podstawowa: fajny
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
fajowym 15Forma podstawowa: fajowy
Opis: o człowieku: taki, który oceniany jest pozytywnie jako osoba sympatyczna, miła, przyjemna, taka, w której towarzystwie można się dobrze czuć.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
fajrant 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fajtają 20Forma podstawowa: fajtać
Opis: upadać w wyniku utraty równowagi.
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
fajtamy 16Forma podstawowa: fajtać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
fajtaną 18Forma podstawowa: fajtać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
fajtane 14Forma podstawowa: fajtać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
fajtani 14Forma podstawowa: fajtać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
fajtano 14Forma podstawowa: fajtać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl verb:imps:imperf:refl.nonrefl
fajtany 15Forma podstawowa: fajtać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
fajtasz 14Forma podstawowa: fajtać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
fajtłap 17Forma podstawowa: fajtłapa
Opis: osoba niezdarna, niezaradna.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fajtnie 14Forma podstawowa: fajtnąć
Opis: upaść w wyniku utraty równowagi.
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
fakcika 14Forma podstawowa: fakcik
fakciku 16Forma podstawowa: fakcik
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
fakirek 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fakirka 13Forma podstawowa: fakirek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fakirku 15Forma podstawowa: fakirek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
fakirów 16Forma podstawowa: fakir
Opis: indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
fakirzy 13Forma podstawowa: fakir
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
faklach 16Forma podstawowa: fakiel
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3

Forma podstawowa: fakla
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
faklami 14Forma podstawowa: fakiel
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
faklowi 13Forma podstawowa: fakel
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
fakolit 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fakonem 13Forma podstawowa: fakon
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
fakonom 13Forma podstawowa: fakon
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
fakonów 16Forma podstawowa: fakon
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
faksach 15Forma podstawowa: fax
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
faksami 13Forma podstawowa: faks
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3

Forma podstawowa: fax
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
faksowa 12Forma podstawowa: faksowy
Opis: przystosowany do użycia w telefaksie, odpowiedni do stosowania z faksem - urządzeniem przesyłowym.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
faksową 16Forma podstawowa: faksowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
faksowe 12Forma podstawowa: faksowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
faksowi 12Forma podstawowa: faks
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3

Forma podstawowa: faksowy
Opis: przystosowany do użycia w telefaksie, odpowiedni do stosowania z faksem - urządzeniem przesyłowym.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
faksuje 16Forma podstawowa: faksować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
faktoid 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fakturę 19Forma podstawowa: faktura
Opis: rachunek zawierający szczegółowe dane dotyczące kontrahentów i przdmiotu transakcji.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fakturo 15Forma podstawowa: faktura
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
faktury 16Forma podstawowa: faktura
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
faktysą 18Forma podstawowa: faktysa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
faktysy 15Forma podstawowa: faktys
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: faktysa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
falafel 17Opis: smażone kulki lub kotleciki z przyprawionej ciecierzycy, bądź bobu z sezamem.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
falafla 17Forma podstawowa: falafel
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
falafli 17Forma podstawowa: falafel
falaflu 19Forma podstawowa: falafel
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
falangi 14Forma podstawowa: falanga
Opis: idący tłum, gromada ludzi.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
falango 14Forma podstawowa: falanga
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
falascy 14Forma podstawowa: falaski
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
falaską 17Forma podstawowa: falaski
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
falaski 13Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
falasku 15Forma podstawowa: falaski
Forma fleksyjna: adjp
falbaną 18Forma podstawowa: falbana
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
falbano 14Forma podstawowa: falbana
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
falbany 15Forma podstawowa: falbana
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
falcami 14Forma podstawowa: falc
Opis: pasek płótna lub papieru, łączący wyklejkę książki z okładką albo wklejony w miejscu brakującej kartki.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
falcowi 13Forma podstawowa: falcowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
falcują 21Forma podstawowa: falcować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
falcuje 17Forma podstawowa: falcować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
faldach 16Forma podstawowa: falda
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
faldami 14Forma podstawowa: falda
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
falenia 12Forma podstawowa: faleń
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
faleniu 14Forma podstawowa: faleń
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
falernu 14Forma podstawowa: falern
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3

Forma podstawowa: falerno
Opis: mocne, cierpkawe wino barwy złocistej, pochodzące z okolic Neapolu.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
falerny 13Forma podstawowa: falern
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
falista 13Forma podstawowa: falisty
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
falistą 17Forma podstawowa: falisty
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
faliste 13Forma podstawowa: falisty
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
falkach 16Forma podstawowa: falk
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
falkami 14Forma podstawowa: falk
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
falkoną 17Forma podstawowa: falkona
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
falkony 14Forma podstawowa: falkona
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
falować 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
falował 14Forma podstawowa: falować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
falowca 13Forma podstawowa: falowiec
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3
falowce 13Forma podstawowa: falowiec
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
falowód 17Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
falsami 13Forma podstawowa: fals
falsetu 15Forma podstawowa: falset
Opis: nieprzyjemny, nienaturalny, piskliwy głos.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
falsety 14Forma podstawowa: falset
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
falsowi 12Forma podstawowa: fals
falujże 20Forma podstawowa: falować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
fałatom 15Forma podstawowa: fałat
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
fałdach 17Forma podstawowa: fałd
Opis: załamanie materiału, np. przy spódnicy.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
fałdami 15Forma podstawowa: fałd
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
fałdków 19Forma podstawowa: fałdek
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
fałdowa 14Forma podstawowa: fałdowy
Opis: taki, którego struktura oparta jest na fałdach, co widoczne jest zazwyczaj również w kształcie danego tworu.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
fałdowi 14Forma podstawowa: fałdowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
fałdują 22Forma podstawowa: fałdować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
fałduję 22Forma podstawowa: fałdować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
fałdzik 15Opis: malutki fałd.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fałowej 15Forma podstawowa: fałowy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
fałszom 14Forma podstawowa: fałsz
Opis: nieszczerość, obłuda.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
fałszuj 17Forma podstawowa: fałszować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
familia 13Opis: ród, większa ilość krewnych i powinowatych, wstępnych i zstępnych, drzewo genealogiczne.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
familię 17Forma podstawowa: familia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
familii 13Forma podstawowa: familia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
familok 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
famułom 17Forma podstawowa: famuła
Opis: wielorodzinny dom budowany dla pracowników łódzkich fabryk włókienniczych.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
fanatyk 14Opis: ktoś, kto podchodzi do czegoś bardzo entuzjastycznie, uwielbia coś (także robić).
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
fandlom 14Forma podstawowa: fandla
fandomy 14Forma podstawowa: fandom
Opis: społeczność fanów.
fanfara 15Opis: trąbka, służąca do grania fanfar.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fanfarę 19Forma podstawowa: fanfara
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fanfaro 15Forma podstawowa: fanfara
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fanfiku 18Forma podstawowa: fanfik
fangach 16Forma podstawowa: fanga
Opis: zadanie komuś ciosu, uderzenie kogoś.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f

Forma podstawowa: fango
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
fangami 14Forma podstawowa: fanga
Opis: zadanie komuś ciosu, uderzenie kogoś.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
fankami 13Forma podstawowa: fanka
Opis: miłośniczka kogoś/czegoś.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
fankule 15Forma podstawowa: fankuł
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
fanonie 11Forma podstawowa: fanon
Opis: jedwabna szata liturgiczna papieża oraz - na mocy szczególnego przywileju - patriarchy Lizbony.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
fanonom 12Forma podstawowa: fanon
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
fanonów 15Forma podstawowa: fanon
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
fanszon 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fantach 15Forma podstawowa: fant
Opis: wygrana.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2 subst:pl:loc:m3
fantami 13Forma podstawowa: fant
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2 subst:pl:inst:m3

Forma podstawowa: fanta
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
fantasy 13Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:f subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:f subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:f subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:f subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:f subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:f subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:f subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:f subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:f subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:f subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:f subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:f subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:f subst:sg:voc:n2
fantoma 13Forma podstawowa: fantom
Opis: model, który ma odwzorowywać cechy jakiegoś obiektu.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fantomy 14Forma podstawowa: fantom
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fantową 16Forma podstawowa: fantowy
Opis: związany z fantem - rekwizytem.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
fantowi 12Forma podstawowa: fant
Opis: wygrana.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2 subst:sg:dat:m3

Forma podstawowa: fantowy
Opis: związany z fantem - rekwizytem.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
fantują 20Forma podstawowa: fantować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
fantuje 16Forma podstawowa: fantować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
fantuję 20Forma podstawowa: fantować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
fanzach 14Forma podstawowa: fanza
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
faradów 16Forma podstawowa: farad
Opis: jednostka pojemności elektrycznej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI).
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
faraony 12Forma podstawowa: faraon
Opis: tytuł władcy w starożytnym Egipcie.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
fararzu 13Forma podstawowa: fararz
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
fararzy 12Forma podstawowa: fararz
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
farasko 12Forma podstawowa: faraski
Forma fleksyjna: adja
farbami 14Forma podstawowa: farba
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
farbkuj 18Forma podstawowa: farbkować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
farbowi 13Forma podstawowa: farbowy
Opis: taki, który związany jest z farbą, dotyczy farby.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
farbuję 21Forma podstawowa: farbować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
farcące 17Forma podstawowa: farcić
farcący 18Forma podstawowa: farcić
farcili 13Forma podstawowa: farcić
farciło 14Forma podstawowa: farcić
farcono 12Forma podstawowa: farcić
farćcie 17Forma podstawowa: farcić
farćmyż 22Forma podstawowa: farcić
farelek 13Forma podstawowa: farelka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
farelką 17Forma podstawowa: farelka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
farelkę 17Forma podstawowa: farelka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
farelki 13Forma podstawowa: farelka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
farelko 13Forma podstawowa: farelka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
farfurą 21Forma podstawowa: farfura
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
farfurę 21Forma podstawowa: farfura
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
farfurń 23Forma podstawowa: farfurnia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
farfury 18Forma podstawowa: farfur
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: farfura
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
farmera 12Forma podstawowa: farmer
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
farsowa 11Forma podstawowa: farsowy
Opis: taki, który nosi cechy farsy, jest farsą.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
farsową 15Forma podstawowa: farsowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
farsowe 11Forma podstawowa: farsowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
farsowo 11Forma podstawowa: farsowy
Forma fleksyjna: adja
farsowy 12Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
farszem 12Forma podstawowa: farsz
Opis: wypełnienie, jakie umieszcza się w potrawie lub produkcie spożywczym.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
farszów 15Forma podstawowa: farsz
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
fartami 13Forma podstawowa: fart
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2 subst:pl:inst:m3
fartową 16Forma podstawowa: fartowy
fartowe 12Forma podstawowa: fartowy
fartowy 13
fartują 20Forma podstawowa: fartować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
fartuje 16Forma podstawowa: fartować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
farysem 13Forma podstawowa: farys
Opis: śmiałek.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
farysów 16Forma podstawowa: farys
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
fasecie 12Forma podstawowa: faseta
Opis: sposób reprezentacji wiedzy o jakimś obiekcie, zbiór właściwości obiektu, również: kryterium, według którego opisuje się właściwości jakiegoś bytu.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
fasetce 13Forma podstawowa: fasetka
Opis: zdrobniale: faseta - w jubilerstwie: oszlifowana powierzchnia kamienia szlachetnego.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
fasetek 13Forma podstawowa: fasetka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fasetką 17Forma podstawowa: fasetka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fasetki 13Forma podstawowa: fasetka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
fasetuj 16Forma podstawowa: fasetować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
fasiąga 17Forma podstawowa: fasiąg
fasiągu 19Forma podstawowa: fasiąg
fasjach 16Forma podstawowa: fasja
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
faskami 13Forma podstawowa: faska
Opis: w budownictwie: wklęsły narożnik między prostopadłymi ścianami.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
faskula 15Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
faskule 15Forma podstawowa: faskula
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
faskulę 19Forma podstawowa: faskula
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
faskulo 15Forma podstawowa: faskula
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fasolad 13Forma podstawowa: fasolada
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fasolką 17Forma podstawowa: fasolka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fasolki 13Forma podstawowa: fasolka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
fasolko 13Forma podstawowa: fasolka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fasonie 11Forma podstawowa: fason
Opis: krój ubrania, kształt stroju.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
fasonom 12Forma podstawowa: fason
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
fasonów 15Forma podstawowa: fason
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
fasonuj 15Forma podstawowa: fasonować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
fasować 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
fasowań 17Forma podstawowa: fasować
fastryg 15Forma podstawowa: fastryga
Opis: nić używana do fastrygowania.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fasując 20Forma podstawowa: fasować
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
fasujmy 17Forma podstawowa: fasować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
fasujże 19Forma podstawowa: fasować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
fasulce 15Forma podstawowa: fasulec
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fasulcu 17Forma podstawowa: fasulec
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
fasunek 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fasunki 14Forma podstawowa: fasunek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
faszyna 12Opis: umocnienie, obecnie najczęściej stosowane do regulacji brzgów rzek, powiązane ze sobą cienkie gałęzie wiklinowe lub innych drzew czy krzewów.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
faszynę 16Forma podstawowa: faszyna
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
faszyno 12Forma podstawowa: faszyna
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fatalna 13Forma podstawowa: fatalny
Opis: taki, który jest zdeterminowany fatum, jest czyimś przeznaczeniem (zwykle niechcianym).
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
fatalną 17Forma podstawowa: fatalny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
fatalni 13Forma podstawowa: fatalny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
fatalny 14Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
fatimek 14Forma podstawowa: fatimka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fatimką 18Forma podstawowa: fatimka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fatsjom 15Forma podstawowa: fatsja
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
fatwami 13Forma podstawowa: fatwa
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
fatware 12
fatygom 16Forma podstawowa: fatyga
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
fatyguj 19Forma podstawowa: fatygować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
faulach 17Forma podstawowa: faul
Opis: umyślne lub przypadkowe zagranie niezgodne z przepisami gry, karane zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej dziedzinie sportu.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
fauluję 22Forma podstawowa: faulować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
faunach 16Forma podstawowa: faun
Opis: stroitalski bożek leśny, przedstawiany jako brodaty mężczyzna z koźlimi rogami i kopytami, utożsamiany z greckim satyrem.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1

Forma podstawowa: fauna
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
faunich 16Forma podstawowa: fauni
Opis: związany z faunem, np. fauni las.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
fauniej 15Forma podstawowa: fauni
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
faunowi 13Forma podstawowa: faun
Opis: stroitalski bożek leśny, przedstawiany jako brodaty mężczyzna z koźlimi rogami i kopytami, utożsamiany z greckim satyrem.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1
fawelom 13Forma podstawowa: fawela
Opis: rozległa dzielnica nędzy, tworząca się wokół miasta, zamieszkiwana przez najbiedniejszą ludność.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
faworek 12Opis: cienkie chrupkie ciastko w kształcie kokardki, smażone w głębokim tłuszczu i posypywane cukrem pudrem, najczęściej przygotowywane w czasie karnawału, na tłusty czwartek lub na ostatki.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
faworom 12Forma podstawowa: fawor
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: fawory
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
faworów 15Forma podstawowa: fawor
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
faworyt 13Opis: koń typowany na zwycięzcę.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: faworyta
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
faworze 11Forma podstawowa: fawor
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
fazendą 16Forma podstawowa: fazenda
Opis: plantacja w dawnych koloniach hiszpańskich, duża plantacja, szczególnie kawy.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fazendy 13Forma podstawowa: fazenda
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
fazować 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
fazowym 13Forma podstawowa: fazowy
Opis: związany z fazą - jednolitą część układu fizycznego, oddzieloną od innych powierzchniami międzyfazowymi, zwanymi granicami faz, na których zachodzi skokowa zmiana własności fizycznych lub chemicznych
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
fazujmy 17Forma podstawowa: fazować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
fąflowi 20Forma podstawowa: fąfel
Opis: z pogardą lub lekceważeniem: ktoś młody, niepoważny.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
fąfrach 22Forma podstawowa: fąfry
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:p3
feblika 15Forma podstawowa: feblik
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
febliki 15Forma podstawowa: feblik
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
febliku 17Forma podstawowa: feblik
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
febrach 16Forma podstawowa: febra
Opis: popularna choroba skóry i błon śluzowych, objawiająca się występowaniem pęcherzyków i rumienia w różnych obszarach ciała.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
fecesom 13Forma podstawowa: fecesy
fechral 15Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fechtom 16Forma podstawowa: fechty
Opis: ciosy bronią białą, elementy techniczne w szermierce (fechtunku), wyraz nie występuje w liczbie pojedynczej.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
fechtów 19Forma podstawowa: fechty
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
fedaina 12Forma podstawowa: fedain
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
fedaini 12Forma podstawowa: fedain
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
feddany 14Forma podstawowa: feddan
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
federat 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
fedruję 20Forma podstawowa: fedrować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
feedera 12Forma podstawowa: feeder
feeling 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
feeriom 12Forma podstawowa: feeria
Opis: duża liczba, ogrom jakichś efektów pojawiających się jednocześnie lub zaraz po sobie (świateł, barw itd.), mający na celu zrobić wrażenie na odbiorcy.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
fejkach 17Forma podstawowa: fejk
fejsach 16Forma podstawowa: fejs
Opis: czyjeś konto na Facebooku.
fejsami 14Forma podstawowa: fejs
fejsiki 14Forma podstawowa: fejsik
Opis: Facebook - portal społecznościowy.
fejsiku 16Forma podstawowa: fejsik
fekalii 13Forma podstawowa: fekalia
Opis: w inżynierii sanitarnej i języku ogólnym - płynne odchody, zawierające mocz i kał.
fekalna 13Forma podstawowa: fekalny
Opis: związany z fekaliami - ludzkimi odchodami.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
fekalni 13Forma podstawowa: fekalny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
fekalny 14Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
felascy 14Forma podstawowa: felaski
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
felaski 13Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
felasku 15Forma podstawowa: felaski
Forma fleksyjna: adjp
felcech 16Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
felcową 17Forma podstawowa: felcowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
felcowe 13Forma podstawowa: felcowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
felcowi 13Forma podstawowa: felcowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
felcują 21Forma podstawowa: felcować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
felcuje 17Forma podstawowa: felcować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
felczer 13Opis: zawód pomocniczy uprawniający do świadczenia pomocy medycznej chorym.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
felejza 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
felejzę 18Forma podstawowa: felejza
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
felemem 14Forma podstawowa: felem
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
felemie 13Forma podstawowa: felem
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
felerna 12Forma podstawowa: felerny
Opis: taki, który ma feler, jakąś wadę, jest nieudany, coś mu dolega.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
felerną 16Forma podstawowa: felerny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
felerne 12Forma podstawowa: felerny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
felerom 13Forma podstawowa: feler
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
felerów 16Forma podstawowa: feler
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
feliant 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
felicią 17Forma podstawowa: felicia
Opis: model samochodu osobowego klasy aut miejskich produkowany przez koncern Volkswagen AG pod marką Škoda Auto w latach 1994 - 2001.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
felicie 13Forma podstawowa: felicia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
felicii 13Forma podstawowa: felicia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
felicij 15Forma podstawowa: felicia
felicio 13Forma podstawowa: felicia
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fellach 16Opis: rolnik w krajach arabskich.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
fellahu 17Forma podstawowa: fellah
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
fellahy 16Forma podstawowa: fellah
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
fellemu 16Forma podstawowa: fellem
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fellemy 15Forma podstawowa: fellem
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fellows 13Forma podstawowa: fellow
felogen 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
felonia 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
felonie 12Forma podstawowa: felonia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
felonij 14Forma podstawowa: felonia
felonio 12Forma podstawowa: felonia
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
feludze 15Forma podstawowa: feluga
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
felukom 16Forma podstawowa: feluka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
felzytu 16Forma podstawowa: felzyt
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
femigen 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fendera 12Forma podstawowa: fender
feniccy 14Forma podstawowa: fenicki
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
fenicką 17Forma podstawowa: fenicki
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
fenicki 13Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
fenicko 13Forma fleksyjna: adv:pos
fenicku 15Forma podstawowa: fenicki
Forma fleksyjna: adjp
fenigów 17Forma podstawowa: fenig
Opis: historyczna moneta germańska (początkowo była nazwą denara), duńska lub szwedzka.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
feniksa 12Forma podstawowa: feniks
Opis: Phoenix - rodzaj roślin z rodziny arekowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3

Forma podstawowa: feniks
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
fenkami 13Forma podstawowa: fenek
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2
fenkiem 13Forma podstawowa: fenek
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
fenkowi 12Forma podstawowa: fenek
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2
fenkułu 18Forma podstawowa: fenkuł
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fenkuły 17Forma podstawowa: fenkuł
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fenofaz 15Forma podstawowa: fenofaza
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fenolan 12Opis: związek, w którym obecny jest anion fenolanowy, inaczej: sól, której anion pochodzi od kwasu, który jest fenolem.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fenolem 13Forma podstawowa: fenol
Opis: organiczny związek chemiczny, najprostszy związek z grupy fenoli.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
fenolom 13Forma podstawowa: fenol
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
fenolów 16Forma podstawowa: fenol
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
fenowej 13Forma podstawowa: fenowy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
fenowym 13Forma podstawowa: fenowy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
fenylen 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ferajna 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ferajnę 17Forma podstawowa: ferajna
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ferajno 13Forma podstawowa: ferajna
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ferajny 14Forma podstawowa: ferajna
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
feralia 12Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
feralna 12Forma podstawowa: feralny
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
feralną 16Forma podstawowa: feralny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
feralne 12Forma podstawowa: feralny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
feralni 12Forma podstawowa: feralny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
feralny 13Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
feretem 13Forma podstawowa: feret
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1

Forma podstawowa: feret
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
feretów 16Forma podstawowa: feret
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1

Forma podstawowa: feret
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
ferezje 13Forma podstawowa: ferezja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
ferezji 13Forma podstawowa: ferezja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
ferezjo 13Forma podstawowa: ferezja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
feriach 14Forma podstawowa: ferie
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:p3
fermami 13Forma podstawowa: ferm
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
fermatą 17Forma podstawowa: fermata
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fermaty 14Forma podstawowa: fermata
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
fermowa 12Forma podstawowa: fermowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
fermowe 12Forma podstawowa: fermowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
fermowy 13Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
fernika 12Forma podstawowa: ferniko
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
ferniko 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
ferować 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
ferował 13Forma podstawowa: ferować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
ferowań 17Forma podstawowa: ferować
ferrami 12Forma podstawowa: ferrum
ferrodą 16Forma podstawowa: ferroda
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ferrodę 16Forma podstawowa: ferroda
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ferryty 14Forma podstawowa: ferryt
Opis: minerał posiadający nadzwyczaj mało domieszek, bardzo czysty.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fertaka 13Forma podstawowa: fertak
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
fertaki 13Forma podstawowa: fertak
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
fertaku 15Forma podstawowa: fertak
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
ferujże 19Forma podstawowa: ferować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ferworu 13Forma podstawowa: ferwor
Opis: zapał - chęć do działania.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ferwory 12Forma podstawowa: ferwor
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
feryjną 18Forma podstawowa: feryjny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
feryjne 14Forma podstawowa: feryjny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
feskich 15Forma podstawowa: feski
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
feskiej 14Forma podstawowa: feski
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
festach 15Forma podstawowa: fest
Opis: podniosłe obchody jakiegoś wydarzenia.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
festynu 15Forma podstawowa: festyn
Opis: lokalna impreza organizowana na wolnym powietrzu dla dużej grupy osób, zazwyczaj z okazji jakiegoś święta.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
festyny 14Forma podstawowa: festyn
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fetorki 13Forma podstawowa: fetorek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fetorku 15Forma podstawowa: fetorek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
fetorom 13Forma podstawowa: fetor
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
fetorów 16Forma podstawowa: fetor
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
fetorze 12Forma podstawowa: fetor
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
fettach 16Forma podstawowa: fetta
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
fetując 21Forma podstawowa: fetować
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
fetujże 20Forma podstawowa: fetować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
fetysza 13Forma podstawowa: fetysz
Opis: magiczny przedmiot, który czcili mieszkańcy Afryki Zachodniej, będący ucieleśnieniem bóstwa.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3
fetysze 13Forma podstawowa: fetysz
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
fetyszy 14Forma podstawowa: fetysz
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
feudale 15Forma podstawowa: feudał
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
feudała 16Forma podstawowa: feudał
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
fezkach 15Forma podstawowa: fezka
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
fezkami 13Forma podstawowa: fezka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
fiaciki 13Forma podstawowa: fiacik
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
fiaciku 15Forma podstawowa: fiacik
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
fiakrem 13Forma podstawowa: fiakier
Opis: lekki pojazd konny z opuszczaną budą.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1 subst:sg:inst:m2 subst:sg:inst:m3
fiakrom 13Forma podstawowa: fiakier
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:pl:dat:m2 subst:pl:dat:m3
fiakrów 16Forma podstawowa: fiakier
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:m3
fiakrze 12Forma podstawowa: fiakier
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
fiakrzy 13Forma podstawowa: fiakier
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
fialach 15Forma podstawowa: fiala
Opis: w architekturze gotyckiej i neogotyckiej pionowy element dekoracyjny w postaci smukłej kamiennej wieżyczki, zakończonej od góry ostrosłupem - jego krawędzie często dekorowane są żabkami i często wień
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
fialami 13Forma podstawowa: fiala
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
fiaskom 13Forma podstawowa: fiasko
Opis: brak sukcesu, całkowicie nieudana realizacja zamiaru, planu.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
fiatach 15Forma podstawowa: fiat
Opis: marka samochodu, włoski koncern motoryzacyjny, mający swą siedzibę w Turynie.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2
fibrach 16Forma podstawowa: fibra
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
fibroin 13Forma podstawowa: fibroina
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fibroma 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fibromę 18Forma podstawowa: fibroma
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fibrową 17Forma podstawowa: fibrowy
Opis: zrobiony z fibry.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
fibrowe 13Forma podstawowa: fibrowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
fibrowy 14Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
fibryla 15Forma podstawowa: fibryl
Opis: wydłużony, pojedynczy element tkanki mięśniowej lub nerwowej, pełniący wyspecjalizowane funkcje.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fibrylą 19Forma podstawowa: fibryla
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fibryle 15Forma podstawowa: fibryl
Opis: wydłużony, pojedynczy element tkanki mięśniowej lub nerwowej, pełniący wyspecjalizowane funkcje.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: fibryla
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
fibryli 15Forma podstawowa: fibryl
Opis: wydłużony, pojedynczy element tkanki mięśniowej lub nerwowej, pełniący wyspecjalizowane funkcje.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
fibrylo 15Forma podstawowa: fibryla
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fibrylu 17Forma podstawowa: fibryl
Opis: wydłużony, pojedynczy element tkanki mięśniowej lub nerwowej, pełniący wyspecjalizowane funkcje.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
fibryna 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fibrynę 18Forma podstawowa: fibryna
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fibulom 17Forma podstawowa: fibula
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
ficynie 13Forma podstawowa: ficyna
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
ficynom 14Forma podstawowa: ficyna
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
fiderem 13Forma podstawowa: fider
fiderom 13Forma podstawowa: fidera
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
fiderów 16Forma podstawowa: fider
fiderze 12Forma podstawowa: fidera
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
fidybus 17Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fieldem 14Forma podstawowa: field
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
fiestom 13Forma podstawowa: fiesta
Opis: z hiszpańskiego: przyjęcie, feta, uroczystość, święto.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
fieście 16Forma podstawowa: fiesta
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
fifkach 19Forma podstawowa: fifka
Opis: akcesorium tabaczne, rurka, na której końcu zazwyczaj montuje się papierosa (w kulturze palenia marihuany można też fifkę nabijać bezpośrednio suszem).
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
fifkami 17Forma podstawowa: fifka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
fifolem 17Forma podstawowa: fifol
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
fifolom 17Forma podstawowa: fifol
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
fifraku 18Forma podstawowa: fifrak
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
figarom 14Forma podstawowa: figaro
Opis: bolerko - krótki żakiecik bez rękawów.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:pl:dat:n2
figarze 13Forma podstawowa: figaro
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:n2
figlach 17Forma podstawowa: figiel
Opis: żart - czyn, którego celem jest wywołanie śmiechu.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2 subst:pl:loc:m3

Forma podstawowa: figle
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:p3
figlami 15Forma podstawowa: figiel
Opis: żart - czyn, którego celem jest wywołanie śmiechu.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2 subst:pl:inst:m3

Forma podstawowa: figle
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p3
figliki 15Forma podstawowa: figlik
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
figliku 17Forma podstawowa: figlik
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
figlowi 14Forma podstawowa: figiel
Opis: żart - czyn, którego celem jest wywołanie śmiechu.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2 subst:sg:dat:m3
figlują 22Forma podstawowa: figlować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
figluje 18Forma podstawowa: figlować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
figowcu 16Forma podstawowa: figowiec
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
figowej 15Forma podstawowa: figowy
Opis: związany z figą - drzewem, figami.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
figowym 15Forma podstawowa: figowy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
figówce 18Forma podstawowa: figówka
Opis: folliculitis - ropne zapalenie mieszków włosowych, objawiające się w postaci grudek lub ropiejących krostek w ujściu mieszków włosów.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
figówka 18Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
figówkę 22Forma podstawowa: figówka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
figurek 16Forma podstawowa: figurka
Opis: statuetka, posążek.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
figurka 16Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
figurkę 20Forma podstawowa: figurka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
figurko 16Forma podstawowa: figurka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
figurom 16Forma podstawowa: figura
Opis: osobistość.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
figuruj 19Forma podstawowa: figurować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
figurze 15Forma podstawowa: figura
Opis: osobistość.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
fikajże 18Forma podstawowa: fikać
Opis: upadać w wyniku utraty równowagi.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
fikałaś 18Forma podstawowa: fikać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
fikałby 17Forma podstawowa: fikać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
fikania 12Forma podstawowa: fikanie
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
fikanie 12Forma podstawowa: fikać
Opis: upadać w wyniku utraty równowagi.
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
fikaniu 14Forma podstawowa: fikanie
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
fikanym 14Forma podstawowa: fikać
Opis: upadać w wyniku utraty równowagi.
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
fikcjom 16Forma podstawowa: fikcja
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
fiknęli 17Forma podstawowa: fiknąć
Opis: upaść w wyniku utraty równowagi.
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
fiknęło 18Forma podstawowa: fiknąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
fiknęły 19Forma podstawowa: fiknąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
fiknięć 21Forma podstawowa: fiknięcie
Opis: upadek, wywrócenie się.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
fikołek 15Opis: przewrót, koziołek, ćwiczenie gimnastyczne, polegające na obrocie całego ciała w przód lub w tył, np. na materacu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
fiksach 15Forma podstawowa: fiksum
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
fiksaci 13Forma podstawowa: fiksat
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
fiksami 13Forma podstawowa: fiks
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
fiksata 13Forma podstawowa: fiksat
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
fiksaty 14Forma podstawowa: fiksat
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
fiksażu 18Forma podstawowa: fiksaż
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
fiksaży 17Forma podstawowa: fiksaż
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
fiksowi 12Forma podstawowa: fiks
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1
fiksują 20Forma podstawowa: fiksować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
fiksuje 16Forma podstawowa: fiksować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
fiksuję 20Forma podstawowa: fiksować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
fikusem 15Forma podstawowa: fikus
Opis: Ficus – rodzaj roślin z rodziny morwowatych (Moraceae).
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
fikusie 14Forma podstawowa: fikus
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
fikuśną 22Forma podstawowa: fikuśny
Opis: fantazyjny, kokieteryjny.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
fikuśne 18Forma podstawowa: fikuśny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
filarem 13Forma podstawowa: filar
Opis: osoba, na której można polegać, od której zależy powodzenie czegoś.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
filaria 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
filarię 16Forma podstawowa: filaria
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
filarii 12Forma podstawowa: filaria
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
filario 12Forma podstawowa: filaria
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
filarku 15Forma podstawowa: filarek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
filarom 13Forma podstawowa: filar
Opis: osoba, na której można polegać, od której zależy powodzenie czegoś.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
filarów 16Forma podstawowa: filar
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
filaryj 15Forma podstawowa: filaria
filarze 12Forma podstawowa: filar
Opis: osoba, na której można polegać, od której zależy powodzenie czegoś.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
filcowa 13Forma podstawowa: filcowy
Opis: wykonany z filcu.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
filcową 17Forma podstawowa: filcowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
filcowe 13Forma podstawowa: filcowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
filcowy 14Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
filcuję 21Forma podstawowa: filcować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
filecie 13Forma podstawowa: fileta
Opis: narzędzie introligatorskie służące do wytłaczania ozdób.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
filecik 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
filerem 13Forma podstawowa: filer
Opis: w ogrodnictwie: wcześnie owocujące drzewo owocowe sadzone między drzewami stałymi.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1 subst:sg:inst:m3
filerom 13Forma podstawowa: filer
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:pl:dat:m3
filerów 16Forma podstawowa: filer
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:gen:m3
filerze 12Forma podstawowa: filer
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m3
filetów 17Forma podstawowa: filet
Opis: ozdobna linia na oprawie książki.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:m3
filiach 15Forma podstawowa: filia
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
filiami 13Forma podstawowa: filia
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
filicie 13Forma podstawowa: filit
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
filiera 12Opis: część maszyny przędzalniczej formująca włókna z masy przędzalniczej.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
filierą 16Forma podstawowa: filiera
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
filiero 12Forma podstawowa: filiera
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
filiery 13Forma podstawowa: filiera
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
filipem 14Forma podstawowa: filip
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
filipin 13Forma podstawowa: filipiny
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p2 subst:pl:gen:p3
filipom 14Forma podstawowa: filip
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2

Forma podstawowa: filipa
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
filipów 17Forma podstawowa: filip
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
filitem 14Forma podstawowa: filit
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
fillera 13Forma podstawowa: filler
Opis: jednostka zdawkowa na Węgrzech, 1/100 korony (od 1892), pengő (od 1926) i forinta (od 1946).
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
filleru 15Forma podstawowa: filler
filmiki 14Forma podstawowa: filmik
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
filmiku 16Forma podstawowa: filmik
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
filmowi 13Forma podstawowa: filmowy
Opis: taki, jak w filmie.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
filmowo 13Forma podstawowa: filmowy
Forma fleksyjna: adja
filmują 21Forma podstawowa: filmować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
filmuje 17Forma podstawowa: filmować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
filodia 13Forma podstawowa: filodium
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2
filofor 16Forma podstawowa: filofora
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
filolog 15Opis: specjalista z zakresu jakiejś filologii.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
filował 14Forma podstawowa: filować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
filsami 13Forma podstawowa: fils
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2
filtrem 14Forma podstawowa: filtr
Opis: substancja chroniąca skórę przed działaniem promieni słonecznych.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
filtrom 14Forma podstawowa: filtr
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
filtrów 17Forma podstawowa: filtr
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
filtrze 13Forma podstawowa: filtr
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
filucie 15Forma podstawowa: filut
Opis: żartowniś.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
filucik 16Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
filując 21Forma podstawowa: filować
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
filujmy 18Forma podstawowa: filować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
filujże 20Forma podstawowa: filować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
filunek 15Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
filunga 16Forma podstawowa: filung
filungi 16Forma podstawowa: filung
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
filunki 15Forma podstawowa: filunek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
filurom 15Forma podstawowa: filura
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
filurze 14Forma podstawowa: filura
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
filutce 16Forma podstawowa: filutka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
filutek 16Forma podstawowa: filutka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
filutem 16Forma podstawowa: filut
Opis: żartowniś.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
filutka 16Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
filutkę 20Forma podstawowa: filutka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
filutki 16Forma podstawowa: filutek
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
filutku 18Forma podstawowa: filutek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m3
filutom 16Forma podstawowa: filut
Opis: żartowniś.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
filutów 19Forma podstawowa: filut
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
fimbria 14Opis: włosowata struktura komórkowa, główną funkcją fimbrii jest ułatawianie bakterii przylegania do innej komórki.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fimbrio 14Forma podstawowa: fimbria
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fimfach 19Forma podstawowa: fimfa
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
fimozie 12Forma podstawowa: fimoza
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
fimozom 13Forma podstawowa: fimoza
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
finalis 12
finalna 12Forma podstawowa: finalny
Opis: ostateczny, końcowy, stanowiący rezultat.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
finalne 12Forma podstawowa: finalny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
finalni 12Forma podstawowa: finalny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
finbaka 14Forma podstawowa: finbak
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
finbaki 14Forma podstawowa: finbak
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
finbaku 16Forma podstawowa: finbak
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
finezja 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
finezją 17Forma podstawowa: finezja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
finezjo 13Forma podstawowa: finezja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fingują 21Forma podstawowa: fingować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
finguję 21Forma podstawowa: fingować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
finisze 11Forma podstawowa: finisz
Opis: jazda lub bieg na ostatnim odcinku wyścigu, zazwyczaj ze zdwojonym wysiłkiem i większą prędkością.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
finkila 13Forma podstawowa: finkil
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
finwali 12Forma podstawowa: finwal
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
fińskim 19Forma podstawowa: fiński
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos subst:pl:dat:m3 subst:sg:inst:m3 subst:sg:loc:m3
fiokach 15Forma podstawowa: fiok
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3

Forma podstawowa: fioki
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:p3
fiokami 13Forma podstawowa: fiok
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3

Forma podstawowa: fioka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f

Forma podstawowa: fioki
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p3
fiokiem 13Forma podstawowa: fiok
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
fiokują 20Forma podstawowa: fiokować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
fiolach 15Forma podstawowa: fiola
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
fiolami 13Forma podstawowa: fiola
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
fiolety 14Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
fiolkom 14Forma podstawowa: fiolka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
fiołach 16Forma podstawowa: fioł
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1 subst:pl:loc:m2
fiołkom 15Forma podstawowa: fiołek
Opis: Viola – rodzaj roślin z rodziny fiołkowatych (Violaceae), znana roślina ozdobna.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: fiołek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2 subst:pl:dat:m3
fiordom 13Forma podstawowa: fiord
Opis: koń fiordzki, fiording - rasa kuca pochodząca z Norwegii, hodowane w Norwegii, Danii, Niemczech,w Polsce występują, głównie u osób prywatnych.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
fiordów 16Forma podstawowa: fiord
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
firance 12Forma podstawowa: firanka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
firanie 11Forma podstawowa: firana
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
firanką 16Forma podstawowa: firanka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fircyka 14Forma podstawowa: fircyk
Opis: ktoś, kto jest lekkomyślny, nierozważny, postępuje bezrefleksyjnie.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
firetem 13Forma podstawowa: firet
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
firkami 13Forma podstawowa: firka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f

Forma podstawowa: firko
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
firleja 14Forma podstawowa: firlej
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
firleje 14Forma podstawowa: firlej
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
firleju 16Forma podstawowa: firlej
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
firmant 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
firmową 16Forma podstawowa: firmowy
Opis: związany z siedzibą firmy.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
firmowi 12Forma podstawowa: firmowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
firmowo 12Forma fleksyjna: adv:pos
firmują 20Forma podstawowa: firmować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
firmuje 16Forma podstawowa: firmować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
firnach 14Forma podstawowa: firn
Opis: rodzaj lodu, stadium pośrednie między firnem (śniegiem ziarnistym) i lodem lodowcowym, odznaczające się gęstością 0,8-0,9 g/cm3.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
firnami 12Forma podstawowa: firn
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
firnisu 13Forma podstawowa: firnis
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
firnisy 12Forma podstawowa: firnis
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
firnowi 11Forma podstawowa: firnowy
Opis: składający się z firnu.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
fiscusy 15Forma podstawowa: fiscus
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fisiach 14Forma podstawowa: fiś
Opis: fioł, zapamiętanie w czymś, mania.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2
fisiowi 11Forma podstawowa: fiś
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2
fiskiem 13Forma podstawowa: fisk
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
fistule 15Forma podstawowa: fistuła
Opis: rodzaj wysokiego głosu męskiego o groteskowym brzmieniu.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
fistułą 20Forma podstawowa: fistuła
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fistułę 20Forma podstawowa: fistuła
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fistuły 17Forma podstawowa: fistuła
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
fiszach 14Forma podstawowa: fisza
Opis: daw.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
fiszami 12Forma podstawowa: fisz
Opis: człowiek ważny, liczący się na rynku, ważniak, wielki gracz.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1 subst:pl:inst:m3

Forma podstawowa: fisza
Opis: daw.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
fiszkom 13Forma podstawowa: fiszka
Opis: liczman, znaczek używany do gry zamiast pieniędzy.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
fitofag 18Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
fitolom 14Forma podstawowa: fitol
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
fitolów 17Forma podstawowa: fitol
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
fitonia 12Opis: fittonia verschaffeltii - wiueloletnia roślina zielna, której pędy osiągają ok. 30 cm wysokości.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fitonie 12Forma podstawowa: fitonia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
fitonii 12Forma podstawowa: fitonia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
fitonij 14Forma podstawowa: fitonia
fitonio 12Forma podstawowa: fitonia
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fitynom 14Forma podstawowa: fityna
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
fiuczał 16Forma podstawowa: fiuczeć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
fiucząc 19Forma podstawowa: fiuczeć
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
fiuczmy 16Forma podstawowa: fiuczeć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
fiuczże 18Forma podstawowa: fiuczeć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
fiukają 20Forma podstawowa: fiukać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
fiukali 15Forma podstawowa: fiukać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
fiukała 16Forma podstawowa: fiukać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl
fiukało 16Forma podstawowa: fiukać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
fiukały 17Forma podstawowa: fiukać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
fiukamy 16Forma podstawowa: fiukać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl
fiukana 14Forma podstawowa: fiukać
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
fiukane 14Forma podstawowa: fiukać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
fiukani 14Forma podstawowa: fiukać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
fiuknąć 23Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
fiuknął 20Forma podstawowa: fiuknąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
fiuknij 16Forma podstawowa: fiuknąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
fiumare 14Forma fleksyjna: subst:pl:nom:p1 subst:pl:voc:p1
fiutach 17Forma podstawowa: fiut
Opis: wulgarne, obraźliwe określenie mężczyzny.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1 subst:pl:loc:m2
fiutkom 16Forma podstawowa: fiutek
fiutków 19Forma podstawowa: fiutek
fiutowi 14Forma podstawowa: fiut
Opis: wulgarne, obraźliwe określenie mężczyzny.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1
fizolem 13Forma podstawowa: fizol
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
fizykom 14Forma podstawowa: fizyk
Opis: nauczyciel fizyki.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
fizyków 17Forma podstawowa: fizyk
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
fizzach 14Forma podstawowa: fizz
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
fiżonem 16Forma podstawowa: fiżon
Opis: czarna fasola, ziarno fasoli zwyczajnej odmiany bardzo popularnej w Brazylii.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
fiżonów 19Forma podstawowa: fiżon
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
flaczej 15Forma podstawowa: flaczeć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
flaczka 14Forma podstawowa: flaczek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
flaczki 14Opis: tradycyjna potrawa mięsna z żołądków wołowych w formie gęstej zupy.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
flaczku 16Forma podstawowa: flaczek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
fladrom 14Forma podstawowa: flader
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: fladra
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
fladrze 13Forma podstawowa: flader
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: fladra
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
flagami 15Forma podstawowa: flaga
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
flagowa 14Forma podstawowa: flagowy
Opis: najważniejszy w jakimś zespole, jakiejś kolekcji lub grupie.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
flagowe 14Forma podstawowa: flagowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
flagowi 14Forma podstawowa: flagowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
flagują 22Forma podstawowa: flagować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
flaguje 18Forma podstawowa: flagować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
flakami 14Forma podstawowa: flak
Opis: osłonka niektórych wędlin, nadająca im określony, obły kształt.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
flakiem 14Forma podstawowa: flak
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
flakonu 15Forma podstawowa: flakon
Opis: wysoki i niezbyt pękaty szklany wazon.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
flakony 14Forma podstawowa: flakon
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
flakową 17Forma podstawowa: flakowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
flakowe 13Forma podstawowa: flakowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
flakowi 13Forma podstawowa: flak
Opis: osłonka niektórych wędlin, nadająca im określony, obły kształt.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
flakowy 14Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
flamand 14Opis: przedstawiciel narodowości flamandzkiej.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
flameny 14Forma podstawowa: flamen
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
flamina 13Forma podstawowa: flamin
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
flaming 15Opis: flaming karmazynowy, czerwonak, flaming amerykański, flaming karaibski, czerwonak różowy, Phoenicopterus ruber - gatunek dużego ptaka brodzącego z rodziny flamingów (Phoenicopteridae), zamieszkujący
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
flamini 13Forma podstawowa: flamin
flaminy 14Forma podstawowa: flamin
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
flammea 14Forma podstawowa: flammeum
flanami 13Forma podstawowa: flan
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
flanców 17Forma podstawowa: flanc
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
flancuj 17Forma podstawowa: flancować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
flanela 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
flanelę 17Forma podstawowa: flanela
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
flanelo 13Forma podstawowa: flanela
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
flankom 14Forma podstawowa: flank
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
flanków 17Forma podstawowa: flank
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
flanowi 12Forma podstawowa: flan
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
flarach 15Forma podstawowa: flara
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
flarami 13Forma podstawowa: flara
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
flashem 15Forma podstawowa: flash
flashom 15Forma podstawowa: flash
flashów 18Forma podstawowa: flash
flaszek 13Forma podstawowa: flaszka
Opis: tyle, ile się mieści we flaszce, szklanym naczyniu.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
flaszką 17Forma podstawowa: flaszka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
flaszki 13Forma podstawowa: flaszka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
flauszu 16Forma podstawowa: flausz
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
flautom 16Forma podstawowa: flauta
Opis: w żargonie żeglarskim: brak wiatru.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
flawedo 13Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
flądrom 18Forma podstawowa: flądry
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
flądrze 17Forma podstawowa: flądra
Opis: płastuga – ogólna nazwa ryby flądrokształtnej (płastugokształtnej), która charakteryzuje się spłaszczonym, asymetrycznym ciałem.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
flebile 15
flecika 14Forma podstawowa: flecik
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fleciki 14Forma podstawowa: flecik
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fleciku 16Forma podstawowa: flecik
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
fleczek 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fleczka 14Forma podstawowa: fleczek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fleczki 14Forma podstawowa: fleczek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fleczku 16Forma podstawowa: fleczek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
flegmie 15Forma podstawowa: flegma
Opis: cecha czynności, zwłaszcza ruchów: to, że coś jest powolne, świadczy o ociężałości (np. zmęczeniu) wykonującego.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
flejach 17Forma podstawowa: fleja
Opis: pejoratywne określenie człowieka źle wychowanego, brudnego, niekulturalnego.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f subst:pl:loc:m1
flejers 14
flekiem 14Forma podstawowa: flek
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
flekowi 13Forma podstawowa: flek
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
fleksja 15Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fleksje 15Forma podstawowa: fleksja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
fleksjo 15Forma podstawowa: fleksja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fleksur 15Forma podstawowa: fleksura
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
flepach 16Forma podstawowa: flep
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
flerowy 13Forma podstawowa: flerow
fleszuj 16Forma podstawowa: fleszować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
fletach 16Forma podstawowa: flet
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
fletnią 17Forma podstawowa: fletnia
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fletnie 13Forma podstawowa: fletnia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
fletnio 13Forma podstawowa: fletnia
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fletową 17Forma podstawowa: fletowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
fletowi 13Forma podstawowa: fletowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
fletowy 14Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
fleucie 15Forma podstawowa: fleuta
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
flicami 14Forma podstawowa: flic
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
flicowi 13Forma podstawowa: flic
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1
fliglom 16Forma podstawowa: fligel
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
flikach 16Forma podstawowa: flik
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
flikiem 14Forma podstawowa: flic
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
flincie 13Forma podstawowa: flinta
Opis: długa broń palna myśliwska, używana również jako broń bojowa.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
flintem 14Forma podstawowa: flint
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
flintom 14Forma podstawowa: flinta
Opis: długa broń palna myśliwska, używana również jako broń bojowa.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
flintów 17Forma podstawowa: flint
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
flipach 16Forma podstawowa: flip
Opis: figura w jeździe figurowej na łyżwach, polegająca na skoku tyłem z wewnętrznej krawędzi lewej łyżwy.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2
flipery 14Forma podstawowa: fliper
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
flipowi 13Forma podstawowa: flip
Opis: figura w jeździe figurowej na łyżwach, polegająca na skoku tyłem z wewnętrznej krawędzi lewej łyżwy.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2
flirtem 14Forma podstawowa: flirt
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
flirtuj 17Forma podstawowa: flirtować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
flisach 15Forma podstawowa: flis
Opis: spływ towarów statkami.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1 subst:pl:loc:m3
flisaki 13Forma podstawowa: flisak
Opis: chrząszcz wodny z rodziny flisakowatych, drapieżny.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
flisowi 12Forma podstawowa: flis
Opis: spływ towarów statkami.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1
fliszem 13Forma podstawowa: flisz
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
fliszom 13Forma podstawowa: flisz
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
flitach 16Forma podstawowa: flit
Opis: środek owadobójczy, zwłaszcza w płynie.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
flitami 14Forma podstawowa: flit
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
flituję 21Forma podstawowa: flitować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
flizami 13Forma podstawowa: fliz
Opis: płyta do wykładania ścian i podłóg, kamienna, ceramiczna (glazurowana i nieglazurowana), szklana, z tworzyw sztucznych i innych, stosowana od czasów starożytnych w różnych epokach rozwoju architektur
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3

Forma podstawowa: fliza
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
flizkom 14Forma podstawowa: flizka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
flizowa 12Forma podstawowa: flizowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
flizową 16Forma podstawowa: flizowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
flizowi 12Forma podstawowa: fliz
Opis: płyta do wykładania ścian i podłóg, kamienna, ceramiczna (glazurowana i nieglazurowana), szklana, z tworzyw sztucznych i innych, stosowana od czasów starożytnych w różnych epokach rozwoju architektur
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
flizuje 16Forma podstawowa: flizować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
floacie 13Forma podstawowa: float
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
floatom 14Forma podstawowa: float
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
flobert 15Opis: małokalibrowy karabinek sportowy.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
flokeny 14Forma podstawowa: floken
Opis: niewielkie pęknięcia w elementach ze stali, przypominające wyglądem płatki śniegu.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
floksie 13Forma podstawowa: floks
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
floksom 14Forma podstawowa: floks
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2 subst:pl:dat:m3
floksów 17Forma podstawowa: floks
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:m3
flokują 21Forma podstawowa: flokować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
flokuję 21Forma podstawowa: flokować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
flokuła 17Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
flokułą 21Forma podstawowa: flokuła
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
flokuły 18Forma podstawowa: flokuła
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
flopach 16Forma podstawowa: flop
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2 subst:pl:loc:m3
flopsom 14Forma podstawowa: flops
Opis: liczba operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę,1 FLOPS = 1/s, jednostka mocy obliczeniowej komputerów, używana szczególnie w zastosowaniach naukowych.
flopsów 17Forma podstawowa: flops
florami 13Forma podstawowa: flora
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
florena 12Forma podstawowa: floren
Opis: dawna moneta bita we Florencji, jej weneckim odpowiednikiem był dukat.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
floresa 12Forma podstawowa: flores
floretu 15Forma podstawowa: floret
Opis: sportowa broń biała kolna.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
florowi 12Forma podstawowa: flor
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
floruit 15
flotach 16Forma podstawowa: flota
Opis: pieniądze.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
flotową 17Forma podstawowa: flotowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
flotowy 14Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
floweru 14Forma podstawowa: flower
Opis: małokalibrowy karabinek sportowy.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fluatem 16Forma podstawowa: fluat
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
fluatuj 19Forma podstawowa: fluatować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
flugami 17Forma podstawowa: flug
flugiem 17Forma podstawowa: flug
flugowi 16Forma podstawowa: flug
fluidom 16Forma podstawowa: fluidy
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
fluidów 19Forma podstawowa: fluid
Opis: kosmetyk kolorowy służący do pokrywania nierówności i przebarwień skóry, zawierający puder w kremie.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3

Forma podstawowa: fluidy
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
fluksem 16Forma podstawowa: fluks
fluksie 15Forma podstawowa: fluks
fluksja 17Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fluksję 21Forma podstawowa: fluksja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fluksji 17Forma podstawowa: fluksja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
fluksjo 17Forma podstawowa: fluksja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fluksów 19Forma podstawowa: fluks
fluksyj 18Forma podstawowa: fluksja
fluorek 15Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fluorem 15Forma podstawowa: fluor
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
fluoren 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fluorki 15Forma podstawowa: fluorek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fluorku 17Forma podstawowa: fluorek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
fluorom 15Forma podstawowa: fluor
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
fluorów 18Forma podstawowa: fluor
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
fluoryt 16Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fobiami 14Forma podstawowa: fobia
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
fochami 15Forma podstawowa: fochy
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p3
fochowi 14Forma podstawowa: foch
Opis: reakcja emocjonalna będąca skutkiem tego, że ktoś się obraził na coś lub kogoś.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1
focusem 15Forma podstawowa: focus
Opis: model samochodu osobowego produkowany przez koncern Ford Motor Company i sprzedawany na większości rynków motoryzacyjnych świata.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
focusie 14Forma podstawowa: focus
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
focusom 15Forma podstawowa: focus
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
foczemu 15Forma podstawowa: foczy
Opis: zwiążany z foką, fokami, dotyczący foki.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
foczkom 14Forma podstawowa: foczka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
foczych 16Forma podstawowa: foczy
Opis: zwiążany z foką, fokami, dotyczący foki.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
fogarom 14Forma podstawowa: fogara
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
fogarze 13Forma podstawowa: fogara
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
foglerz 14
fokkery 14Forma podstawowa: fokker
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
fokreje 14Forma podstawowa: fokreja
Opis: pierwsza od dołu reja na na fokmaszcie żaglowca.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
fokrejo 14Forma podstawowa: fokreja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
foksach 15Forma podstawowa: foks
Opis: angielska rasa psa tropiącego o odmianach różnej długości owłosienia, krzyżówka kilku ras.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1 subst:pl:loc:m2
foksali 13Forma podstawowa: foksal
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
foksalu 15Forma podstawowa: foksal
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
foksami 13Forma podstawowa: foks
Opis: angielska rasa psa tropiącego o odmianach różnej długości owłosienia, krzyżówka kilku ras.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1 subst:pl:inst:m2
foksika 13Forma podstawowa: foksik
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
foksiki 13Forma podstawowa: foksik
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
folblut 18Opis: jedna z podstawowych ras koni gorącokrwistych pochodząca z Anglii, aktualnie rozpowszechniona na całym świecie i wywierająca wielki wpływ na niemalże wszystkie rasy obecnie hodowanych koni sportowych
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
foldera 13Forma podstawowa: folder
Opis: zbiór plików komputerowych.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
foldery 14Forma podstawowa: folder
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
folgach 17Forma podstawowa: folga
Opis: ulga, odpocznienie, spokój.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
folgami 15Forma podstawowa: folga
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
folgują 22Forma podstawowa: folgować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
folguje 18Forma podstawowa: folgować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
foliale 13Forma podstawowa: foliał
Opis: książka, najczęściej stara i starannie wydana, duża i ciężka (w formacie folio).
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
foliały 15Forma podstawowa: foliał
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
foliant 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
foliową 16Forma podstawowa: foliowy
Opis: zrobiony z folii - cieniutkiej blaszki lub przezroczystego tworzywa.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
foliują 20Forma podstawowa: foliować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
foliuję 20Forma podstawowa: foliować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
folkach 16Forma podstawowa: folk
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
folkami 14Forma podstawowa: folk
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
folkiem 14Forma podstawowa: folk
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
folkowi 13Forma podstawowa: folk
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3

Forma podstawowa: folkowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
folkowo 13Forma fleksyjna: adv:pos

Forma podstawowa: folkowy
Forma fleksyjna: adja
folując 21Forma podstawowa: folować
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
folujże 20Forma podstawowa: folować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
folusza 14Forma podstawowa: folusz
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
folusze 14Forma podstawowa: folusz
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
foluszu 16Forma podstawowa: folusz
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: folusz
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
foluszy 15Forma podstawowa: folusz
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
folwark 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fomozie 12Forma podstawowa: fomoza
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
fomozom 13Forma podstawowa: fomoza
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
fonacja 14Opis: aktywność krtani w procesie mówienia.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fonacją 18Forma podstawowa: fonacja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fonację 18Forma podstawowa: fonacja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fonacji 14Forma podstawowa: fonacja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
fonacjo 14Forma podstawowa: fonacja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fonemem 13Forma podstawowa: fonem
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
fonemie 12Forma podstawowa: fonem
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
fonemik 13Forma podstawowa: fonemika
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fonemom 13Forma podstawowa: fonem
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
fonetyk 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
foniach 14Forma podstawowa: fonia
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
foniami 12Forma podstawowa: fonia
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
fonicie 12Forma podstawowa: fonit
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
fonicom 13Forma podstawowa: fonica
fonitem 13Forma podstawowa: fonit
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
fonitów 16Forma podstawowa: fonit
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
fonolit 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fonolog 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
fononem 12Forma podstawowa: fonon
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
fononie 11Forma podstawowa: fonon
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
fononom 12Forma podstawowa: fonon
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
fononów 15Forma podstawowa: fonon
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
fonotek 13Forma podstawowa: fonoteka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fontach 15Forma podstawowa: font
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
fontami 13Forma podstawowa: font
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
fontann 12Forma podstawowa: fontanna
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fontazi 12Forma podstawowa: fontaź
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
fontina 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fontinę 16Forma podstawowa: fontina
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fontino 12Forma podstawowa: fontina
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
forciki 13Forma podstawowa: forcik
Opis: mały punkt obronny.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
forciku 15Forma podstawowa: forcik
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
fordami 13Forma podstawowa: ford
Opis: samochód marki Ford.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
foremce 13Forma podstawowa: foremka
Opis: tyle, ile zmieści się w foremce - zabawce.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
foremek 13Forma podstawowa: foremka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
foremkę 17Forma podstawowa: foremka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
foremko 13Forma podstawowa: foremka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
foremna 12Forma podstawowa: foremny
Opis: o figurach geometrycznych - taki, który ma wszystkie boki i kąty równe.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
foremni 12Forma podstawowa: foremny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
forgach 16Forma podstawowa: forga
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
forinty 13Forma podstawowa: forint
Opis: kod ISO 4217 forinta.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
forlana 12Opis: utwór muzyczny stylizowany na włoski żywy, barokowy taniec w metrum 6/8 lub 6/4.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
forlanę 16Forma podstawowa: forlana
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
forluki 15Forma podstawowa: forluk
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
formaki 13Forma podstawowa: formak
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
formaku 15Forma podstawowa: formak
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
formami 13Forma podstawowa: forma
Opis: ogólnie stan, kondycja czegoś - w tym stan sprawności fizycznej lub psychicznej człowieka, samopoczucie.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
formant 13Opis: w słowotwórstwie: element lub zespół wszystkich elementów różniących wyraz motywowany od motywującego.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: formanta
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
formiką 17Forma podstawowa: formika
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
formiki 13Forma podstawowa: formika
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
formiko 13Forma podstawowa: formika
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
formiom 13Forma podstawowa: formia
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
formowa 12Forma podstawowa: formowy
Opis: taki, który związany jest z formą, formowaniem, procesem nadawania czemuś określonej formy, tworzeniem czegoś o określonym - zwykle przez specjalistyczne przeznaczenie/funkcję obiektu - kształcie.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
formowe 12Forma podstawowa: formowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
formowi 12Forma podstawowa: formowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
formowy 13Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
formuję 20Forma podstawowa: formować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
formulą 19Forma podstawowa: formula
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
formule 15Forma podstawowa: formula
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f

Forma podstawowa: formuła
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
formulo 15Forma podstawowa: formula
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
formuła 16Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
formułę 20Forma podstawowa: formuła
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
formuły 17Forma podstawowa: formuła
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
formyle 14Forma podstawowa: formyl
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fornale 12Forma podstawowa: fornal
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
fornali 12Forma podstawowa: fornal
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
fornalu 14Forma podstawowa: fornal
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
forować 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
forował 13Forma podstawowa: forować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
forpiki 13Forma podstawowa: forpik
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
forpiku 15Forma podstawowa: forpik
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
forsach 14Forma podstawowa: forsa
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
forsami 12Forma podstawowa: forsa
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
forsing 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
forsują 19Forma podstawowa: forsować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
forsuje 15Forma podstawowa: forsować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
forszus 13Opis: zaliczka, pieniądze wypłacone przed wykonaną pracą.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fortami 13Forma podstawowa: fort
Opis: fortyfikacja (budowla obronna) polowa lub stała, budowana od XVII do początków XX w., przystosowana do obrony okrężnej.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
forteca 13Opis: w przenośni: miejsce schronienia niedostępne dla niepowołanych osób.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fortecą 17Forma podstawowa: forteca
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fortele 13Forma podstawowa: fortel
Opis: podstęp, sprytny sposób na rozwiązanie trudności, osiągnięcie celu.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
forteli 13Forma podstawowa: fortel
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
fortową 16Forma podstawowa: fortowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
fortuna 14Opis: powodzenie, dobro, jakie się dzieje w czyimś życiu.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fortunę 18Forma podstawowa: fortuna
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fortuno 14Forma podstawowa: fortuna
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fortuny 15Forma podstawowa: fortuna
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
forując 20Forma podstawowa: forować
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
forujże 19Forma podstawowa: forować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
forward 12
forynty 14Forma podstawowa: forynt
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
forytuj 17Forma podstawowa: forytować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
forzace 12Forma podstawowa: forzac
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
forzato 12
fosfanu 17Forma podstawowa: fosfan
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fosfany 16Forma podstawowa: fosfan
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fosfatu 18Forma podstawowa: fosfat
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fosfaty 17Forma podstawowa: fosfat
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fosfiną 19Forma podstawowa: fosfina
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fosfino 15Forma podstawowa: fosfina
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fosfiny 16Forma podstawowa: fosfina
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
fosfonu 17Forma podstawowa: fosfon
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fosfony 16Forma podstawowa: fosfon
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fosforu 17Forma podstawowa: fosfór
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fosfory 16Forma podstawowa: fosfór
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fossami 12Forma podstawowa: fossa
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
fotaria 12Forma podstawowa: fotarium
fotelem 14Forma podstawowa: fotel
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
fotelów 17Forma podstawowa: fotel
fotkach 16Forma podstawowa: fotka
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
fotkami 14Forma podstawowa: fotka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
fotofil 17Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fotofon 16Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fotofor 16Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fotokod 14
fotolab 15Opis: miejsce, w którym można wywołać zdjęcia.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fotoliz 13Forma podstawowa: fotoliza
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fotomap 14Forma podstawowa: fotomapa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fotonie 12Forma podstawowa: foton
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
fotonów 16Forma podstawowa: foton
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
fotosem 13Forma podstawowa: fotos
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
fotosom 13Forma podstawowa: fotos
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
fotosów 16Forma podstawowa: fotos
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
fototek 14Forma podstawowa: fototeka
Opis: a cllection of photos
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
foulami 15Forma podstawowa: foul
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2
fouseka 14Forma podstawowa: fousek
fouseki 14Forma podstawowa: fousek
fowista 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
fowistę 16Forma podstawowa: fowista
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
fowisty 13Forma podstawowa: fowista
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
fowiści 16Forma podstawowa: fowista
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
fowizmu 14Forma podstawowa: fowizm
Opis: kierunek w malarstwie francuskim początku XX wieku, charakteryzujący się bardzo żywą i oderwaną od rzeczywistości kolorystyką dzieł.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fraczki 13Forma podstawowa: fraczek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fraczku 15Forma podstawowa: fraczek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
frajdom 15Forma podstawowa: frajda
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
frajera 13Forma podstawowa: frajer
Opis: drobnostka, błahostka, coś niewymagającego trudu, nieistotnego.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
frajery 14Forma podstawowa: frajer
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
frajter 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
frakach 15Forma podstawowa: frak
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
frakami 13Forma podstawowa: frak
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
frakcją 19Forma podstawowa: frakcja
Opis: indeks - znak stosowany do rozróżnienia wyrażeń m.in. matematycznych, fizycznych, chemicznych oznaczonych jednakowymi symbolami głównymi, jest umieszczany zwykle z boku na górze lub na dole.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
frakcję 19Forma podstawowa: frakcja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
frakcji 15Forma podstawowa: frakcja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
frakiem 13Forma podstawowa: frak
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
frakowa 12Forma podstawowa: frakowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
frakową 16Forma podstawowa: frakowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
frakowe 12Forma podstawowa: frakowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
fraktal 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fraktur 15Forma podstawowa: fraktura
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
framuga 16Opis: wnęka w ścianie, najczęściej wstawia się w nią okna lub drzwi.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
framugę 20Forma podstawowa: framuga
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
francie 12Forma podstawowa: frant
Opis: wędrowny komediant.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
frangul 16Forma podstawowa: frangula
franiom 12Forma podstawowa: frania
Opis: popoluarna nazwa elektrycznej pralki wirnikowa używanej w Polsce przed upowszechnieniem się w latach 80. XX w. bębnowych pralek automatycznych, pochodzi od nazwy pralki Frania, która była produkowana
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f

Forma podstawowa: franio
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
frankom 13Forma podstawowa: frank
Opis: bardzo rozpowszechniona nazwa waluty funkcjonującej w wielu krajach Europy i Afryki.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: frank
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2

Forma podstawowa: franka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f

Forma podstawowa: franko
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
franków 16Forma podstawowa: frank
Opis: bardzo rozpowszechniona nazwa waluty funkcjonującej w wielu krajach Europy i Afryki.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
frankuj 16Forma podstawowa: frankować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
fransie 11Forma podstawowa: france
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
fransów 15Forma podstawowa: frans
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
frantom 13Forma podstawowa: frant
Opis: wędrowny komediant.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
frantów 16Forma podstawowa: frant
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
frapuję 20Forma podstawowa: frapować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
frasują 19Forma podstawowa: frasować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
frasuje 15Forma podstawowa: frasować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
fraszce 12Forma podstawowa: fraszka
Opis: coś mało ważnego, niesprawiającego kłopotu.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
fraszek 12Forma podstawowa: fraszka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fratrem 13Forma podstawowa: frater
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
fratrią 16Forma podstawowa: fratria
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fratrie 12Forma podstawowa: fratria
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
fratrom 13Forma podstawowa: frater
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
fratrów 16Forma podstawowa: frater
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
fratrze 12Forma podstawowa: frater
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
fratrzy 13Forma podstawowa: frater
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
frazach 14Forma podstawowa: fraza
Opis: jest to cząstka budowy formalnej utworu, składająca się z dwóch lub kilku motywów, tworzących zamkniętą myśl muzyczną i określoną całość wyrazową.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
frazowa 11Forma podstawowa: frazowy
Opis: związany z frazą, dotyczący frazy muzycznej.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
frazową 15Forma podstawowa: frazowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
frazowe 11Forma podstawowa: frazowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
frazują 19Forma podstawowa: frazować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
freaków 16Forma podstawowa: freak
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
fregatą 18Forma podstawowa: fregata
Opis: okręt wojenny, początkowo o napędzie żaglowym, od XIX w. także parowo-żaglowym.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fregatę 18Forma podstawowa: fregata
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
frejlin 14Forma podstawowa: frejlina
Opis: dama dworu cara rosyjskiego.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
frencza 12Forma podstawowa: frencz
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
frenczu 14Forma podstawowa: frencz
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
frenczy 13Forma podstawowa: frencz
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
freonem 12Forma podstawowa: freon
Opis: chloro- lub fluoropochodny węglowodór alifatyczny.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
freonom 12Forma podstawowa: freon
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
freonów 15Forma podstawowa: freon
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
freskom 13Forma podstawowa: fresk
Opis: obraz ścienny namalowany na mokrym tynku farbami odpornymi na alkaliczne działanie zawartego w zaprawie wapna.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
freskuj 16Forma podstawowa: freskować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
fretkom 14Forma podstawowa: fretka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
frezach 14Forma podstawowa: frez
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3

Forma podstawowa: freza
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
frezera 11Forma podstawowa: frezer
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
frezjom 14Forma podstawowa: frezja
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
frezole 12Forma podstawowa: frezol
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
frezowa 11Forma podstawowa: frezowy
frezową 15Forma podstawowa: frezowy
frezowi 11Forma podstawowa: frez
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
frezowy 12
frezują 19Forma podstawowa: frezować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
frezuje 15Forma podstawowa: frezować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
frędzla 17Forma podstawowa: frędzel
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
frędzlę 21Forma podstawowa: frędzla
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
frędzli 17Forma podstawowa: frędzel
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
frędzlo 17Forma podstawowa: frędzla
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
frędzlu 19Forma podstawowa: frędzel
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
fręźlic 25Forma podstawowa: fręźlica
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
frisbee 13Opis: latający dysk używany w sporcie i rekreacji.
frittat 14Forma podstawowa: frittata
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fromage 14
frondom 13Forma podstawowa: fronda
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
frontom 13Forma podstawowa: front
Opis: przednia część budynku, od ulicy.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
frontów 16Forma podstawowa: front
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
frotach 15Forma podstawowa: frota
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
frotami 13Forma podstawowa: frota
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
frotaże 16Forma podstawowa: frotaż
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
frotażu 18Forma podstawowa: frotaż
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
frotaży 17Forma podstawowa: frotaż
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
frotera 12Forma podstawowa: froter
Opis: osoba zajmująca się froterowaniem podłóg.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
frotery 13Forma podstawowa: froter
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
frotowe 12Forma podstawowa: frotowy
Opis: zrobiony z froty.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
frotowy 13Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
fructus 17
frukcie 15Forma podstawowa: frukt
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
fruktem 16Forma podstawowa: frukt
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
fruktoz 15Forma podstawowa: fruktoza
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
frullat 16Forma podstawowa: frullato
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
frunące 18Forma podstawowa: frunąć
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:nonrefl
frunęli 18Forma podstawowa: frunąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:nonrefl
frunęła 19Forma podstawowa: frunąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl verb:praet:sg:f:ter:perf:nonrefl
frunęło 19Forma podstawowa: frunąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:nonrefl
frunięć 22Forma podstawowa: frunąć
fruńcie 20Forma podstawowa: frunąć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl verb:impt:pl:sec:perf:nonrefl
fruńmyż 25Forma podstawowa: frunąć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
fruwają 19Forma podstawowa: fruwać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
fruwali 14Forma podstawowa: fruwać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
fruwała 15Forma podstawowa: fruwać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl
fruwało 15Forma podstawowa: fruwać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
fruwały 16Forma podstawowa: fruwać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
fruwano 13Forma podstawowa: fruwać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl
frycach 16Forma podstawowa: fryc
Opis: nowicjusz, początkujący, ktoś niedoświadczony.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
frygają 20Forma podstawowa: frygać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
frygało 16Forma podstawowa: frygać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
frygana 14Forma podstawowa: frygać
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
fryganą 18Forma podstawowa: frygać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff

Forma podstawowa: frygana
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
frygane 14Forma podstawowa: frygać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
frygany 15Forma podstawowa: frygana
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
frygasz 14Forma podstawowa: frygać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl
frygnie 14Forma podstawowa: frygnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl
frygnij 16Forma podstawowa: frygnąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
frykasy 14Forma podstawowa: frykas
Opis: coś nadzwyczaj smacznego, wyszukanego i ekskluzywnego.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
frykcja 16Opis: pocieranie organów płciowych w celu stymulacji, ruchy te - ich tempo i charakter - mają uzasadnienie w specyfice naturalnych procesów organizmu.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
frykcje 16Forma podstawowa: frykcja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
frykcję 20Forma podstawowa: frykcja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
frykcji 16Forma podstawowa: frykcja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
frykcjo 16Forma podstawowa: frykcja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
frykcyj 17Forma podstawowa: frykcja
frymark 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
frysowi 12Forma podstawowa: frys
Opis: rodzaj flaneli w kratkę, noszonej czasem jako dolna warstwa odzieży.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
frytach 16Forma podstawowa: fryta
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
frytami 14Forma podstawowa: fryta
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
frytkom 15Forma podstawowa: frytka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f

Forma podstawowa: frytki
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
frytków 18Forma podstawowa: frytki
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
frytura 15Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fryturę 19Forma podstawowa: frytura
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fryturo 15Forma podstawowa: frytura
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fryzach 15Forma podstawowa: fryz
Opis: przedstawiciel ludu pochodzenia germańskiego zamieszkującego obszary dawnej Fryzji (dzisiejsze Niemcy i Holandia).
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2 subst:pl:loc:m3

Forma podstawowa: fryza
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
fryzami 13Forma podstawowa: fryz
Opis: przedstawiciel ludu pochodzenia germańskiego zamieszkującego obszary dawnej Fryzji (dzisiejsze Niemcy i Holandia).
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2 subst:pl:inst:m3

Forma podstawowa: fryza
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
fryzjer 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
fryzowa 12Forma podstawowa: fryzowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
fryzowi 12Forma podstawowa: fryz
Opis: przedstawiciel ludu pochodzenia germańskiego zamieszkującego obszary dawnej Fryzji (dzisiejsze Niemcy i Holandia).
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1

Forma podstawowa: fryz
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2 subst:sg:dat:m3
fryzowy 13Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
fryzuję 20Forma podstawowa: fryzować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
fryzurą 18Forma podstawowa: fryzura
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ftalein 13Forma podstawowa: ftaleina
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ftalenu 15Forma podstawowa: ftalen
ftaleny 14Forma podstawowa: ftalen
ftalową 17Forma podstawowa: ftalowy
Opis: taki, który jest zrobiony z użyciem bezwodnika ftalowego, taki, który zawiera, ma w składzie bezwodnik ftalowy.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ftalowe 13Forma podstawowa: ftalowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
ftalowy 14Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
fuchach 19Forma podstawowa: fucha
Opis: czynność wykonana byle jak, niedbale.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
fuchami 17Forma podstawowa: fucha
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
fuczała 16Forma podstawowa: fuczeć
fuczało 16Forma podstawowa: fuczeć
fuczącą 23Forma podstawowa: fuczeć
fuczący 20Forma podstawowa: fuczeć
fuczeli 15Forma podstawowa: fuczeć
fuczysz 15Forma podstawowa: fuczeć
fufajce 20Forma podstawowa: fufajka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
fufajką 24Forma podstawowa: fufajka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fufajkę 24Forma podstawowa: fufajka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fugacie 16Forma podstawowa: fugato
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:n2
fugarom 16Forma podstawowa: fugara
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
fugarze 15Forma podstawowa: fugara
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
fugasie 15Forma podstawowa: fugas
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
fugasom 16Forma podstawowa: fugas
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
fugowej 17Forma podstawowa: fugowy
Opis: związany z fugą, dotyczący fugi - utworu muzycznego.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
fugowym 17Forma podstawowa: fugowy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
fujarką 20Forma podstawowa: fujarka
Opis: fletnia, dudka, piszczałka - ludowy instrument muzyczny z grupy aerofonów, fujarki były wykonywane z kory wierzby lub łoziny.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fujarki 16Forma podstawowa: fujarka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
fujarko 16Forma podstawowa: fujarka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fujarom 16Forma podstawowa: fujara
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f subst:pl:dat:m1
fukacie 15Forma podstawowa: fukać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:nonrefl
fukacza 15Forma podstawowa: fukacz
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fukacze 15Forma podstawowa: fukacz
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fukajmy 18Forma podstawowa: fukać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
fukajże 20Forma podstawowa: fukać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
fukałam 17Forma podstawowa: fukać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:nonrefl
fukałaś 20Forma podstawowa: fukać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:nonrefl
fukałem 17Forma podstawowa: fukać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:nonrefl
fukania 14Forma podstawowa: fukać
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:nonrefl
fukanie 14Forma podstawowa: fukać
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:nonrefl
fuknęła 20Forma podstawowa: fuknąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:nonrefl
fuknęło 20Forma podstawowa: fuknąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:nonrefl
fukoidu 17Forma podstawowa: fukoid
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fukoidy 16Forma podstawowa: fukoid
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fuksiar 14Forma podstawowa: fuksiara
fuksowi 14Forma podstawowa: fuks
Opis: koń - zwycięzca wyścigów, na którego nikt nie liczył.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2 subst:sg:dat:m3
fuksyna 15Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fuksynę 19Forma podstawowa: fuksyna
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fuksyny 16Forma podstawowa: fuksyna
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
fukusie 16Forma podstawowa: fukus
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
fulardu 17Forma podstawowa: fulard
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fularki 15Forma podstawowa: fularek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fularku 17Forma podstawowa: fularek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
fularom 15Forma podstawowa: fular
Opis: chustka do noszenia zwłaszcza pod szyją.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
fularów 18Forma podstawowa: fular
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
fulmara 15Forma podstawowa: fulmar
Opis: fulmar zwyczajny, petrel, Fulmarus glacialis – gatunek dużego ptaka morskiego z rodziny burzykowatych, zamieszkujący północny Atlantyk i Pacyfik, granica zasięgu wciąż przesuwa się na południe - tere
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
fulmary 16Forma podstawowa: fulmar
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
fumator 15Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
funciak 15Opis: funt, jednostka monetarna.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
funciki 15Forma podstawowa: funcik
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
funciku 17Forma podstawowa: funcik
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
fundach 17Forma podstawowa: funda
Opis: coś fundowanego przez kogoś.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
fundami 15Forma podstawowa: funda
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
fundnął 20Forma podstawowa: fundnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
fundnij 16Forma podstawowa: fundnąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
fundują 22Forma podstawowa: fundować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf.perf:nonrefl verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
fundusu 18Forma podstawowa: fundus
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fundusy 17Forma podstawowa: fundus
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fundzie 14Forma podstawowa: funda
Opis: coś fundowanego przez kogoś.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
fungują 23Forma podstawowa: fungować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
funguje 19Forma podstawowa: fungować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
funkach 17Forma podstawowa: funk
Opis: w sztuce - odmiana pop-artu.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2 subst:pl:loc:m3
funkami 15Forma podstawowa: funk
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2 subst:pl:inst:m3
funkcje 17Forma podstawowa: funkcja
Opis: właściwa danemu urządzeniu lub programowi komputerowemu możliwość wykonywania określonego zadania lub operacji.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
funkcyj 18Forma podstawowa: funkcja
funkiom 15Forma podstawowa: funkia
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
funkowa 14Forma podstawowa: funkowy
Opis: utrzymany w konwencji funku - gatunku muzyki rozrywkowej.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
funkową 18Forma podstawowa: funkowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
funkowe 14Forma podstawowa: funkowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
funkowi 14Forma podstawowa: funk
Opis: w sztuce - odmiana pop-artu.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1
funkowo 14Forma podstawowa: funkowy
Opis: utrzymany w konwencji funku - gatunku muzyki rozrywkowej.
Forma fleksyjna: adja
funkowy 15Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
funtami 15Forma podstawowa: funt
Opis: funt szterling, funt brytyjski (nazwa nieoficjalna), oficjalna jednostka monetarna w Wielkiej Brytanii, najbardziej znana waluta o tej nazwie.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2 subst:pl:inst:m3
funtowi 14Forma podstawowa: funtowy
Opis: taki, który waży jeden funt.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
furagin 15Forma podstawowa: furagina
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
furanem 14Forma podstawowa: furan
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
furanie 13Forma podstawowa: furan
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
furażem 18Forma podstawowa: furaż
Opis: pasza, karma dla zwierząt.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
furażów 21Forma podstawowa: furaż
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
furczeń 20Forma podstawowa: furczeć
furgocą 20Forma podstawowa: furgotać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
furgoce 16Forma podstawowa: furgotać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
furiami 14Forma podstawowa: furia
Opis: bogini zemsty, mścicielka.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
furiant 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
furiata 14Forma podstawowa: furiat
Opis: w psychologii: człowiek psychicznie chory, który ulega atakom furii.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
furiaty 15Forma podstawowa: furiat
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
furiery 14Forma podstawowa: furier
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
furkach 17Forma podstawowa: furka
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
furkały 17Forma podstawowa: furkać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
furkami 15Forma podstawowa: furka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
furkasz 14Forma podstawowa: furkać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl
furknąć 23Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
furknie 14Forma podstawowa: furknąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl
furkocą 19Forma podstawowa: furkotać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
furkoce 15Forma podstawowa: furkotać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
furkota 15Forma podstawowa: furkotać
furkotu 17Forma podstawowa: furkot
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
furkoty 16Forma podstawowa: furkot
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
furlana 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
furlanę 18Forma podstawowa: furlana
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
furlano 14Forma podstawowa: furlana
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
furlong 16Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
furmany 15Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
furolom 15Forma podstawowa: furol
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
furolów 18Forma podstawowa: furol
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
furorom 14Forma podstawowa: furora
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
furorze 13Forma podstawowa: furora
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
furtach 17Forma podstawowa: furta
Opis: wrota w kadłubie statku.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
furtkom 16Forma podstawowa: furtka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
fusilli 15
fustażu 20Forma podstawowa: fustaż
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
fustaży 19Forma podstawowa: fustaż
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
fuszera 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fuszerę 17Forma podstawowa: fuszera
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
futbole 17Forma podstawowa: futbol
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
futerał 16Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
futerka 15Forma podstawowa: futerko
Opis: owłosienie łonowe.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
futerko 15Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
futonem 15Forma podstawowa: futon
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
futorze 14Forma podstawowa: futor
Opis: w Rosji: pojedyncza, wiejska zagroda na słabo zaludnionym terenie.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
futrach 17Forma podstawowa: futro
Opis: okrycie wierzchnie (płaszcz, krótsza kurtka) zrobione z futra zwierząt.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
futrują 22Forma podstawowa: futrować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
futruje 18Forma podstawowa: futrować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
futryna 15Opis: rama w otworze okiennym lub drzwiowym.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
futrynę 19Forma podstawowa: futryna
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
futures 16Forma podstawowa: future
Opis: instrument finansowy, będący rodzajem umowy, zawartej pomiędzy kupującym (sprzedającym) a giełdą lub izbą rozliczeniową, w której sprzedający zobowiązuje się sprzedać określony instrument bazowy za ś
futurom 17Forma podstawowa: futurum
Opis: kategoria i forma gramatyczna czasownika, czas przyszły.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
futurów 20Forma podstawowa: futurum
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
fuzaria 13Forma podstawowa: fuzarium
Opis: "sierpik, nalotek, Fusarium - sztuczny ""rodzaj"" grzybów mitosporowych w stadium doskonałym (płciowym), liczy 50 gatunków z rodzajów Gibberella i Nectria, zaliczanych do workowców."
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2
fuzlach 17Forma podstawowa: fuzel
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
fuzlami 15Forma podstawowa: fuzel
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
fuzlowa 14Forma podstawowa: fuzlowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
fuzlowe 14Forma podstawowa: fuzlowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
fuzlowi 14Forma podstawowa: fuzel
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
fuzyjce 17Forma podstawowa: fuzyjka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
fuzyjek 17Forma podstawowa: fuzyjka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fuzyjka 17Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fuzyjkę 21Forma podstawowa: fuzyjka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fuzyjki 17Forma podstawowa: fuzyjka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
fuzyjną 20Forma podstawowa: fuzyjny
Opis: związany z fuzją - reorganizacją.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
fuzyjne 16Forma podstawowa: fuzyjny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
fuzytem 16Forma podstawowa: fuzyt
Opis: główny składnik węgla kamiennego.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
fuzytom 16Forma podstawowa: fuzyt
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
fuzytów 19Forma podstawowa: fuzyt
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
fygonem 15Forma podstawowa: fygon
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
fygonie 14Forma podstawowa: fygon
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
fygonom 15Forma podstawowa: fygon
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
fygonów 18Forma podstawowa: fygon
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
fylgiom 16Forma podstawowa: fylgia
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
fylicie 14Forma podstawowa: fylit
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
fylitem 15Forma podstawowa: fylit
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
fylitom 15Forma podstawowa: fylit
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
fylloid 15Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fyrajmy 16Forma podstawowa: fyrać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
fyrajże 18Forma podstawowa: fyrać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
fyrałam 15Forma podstawowa: fyrać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:nonrefl
fyrałeś 18Forma podstawowa: fyrać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:nonrefl
fyrgolu 17Forma podstawowa: fyrgol
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
fyrkała 15Forma podstawowa: fyrkać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl
fyrkało 15Forma podstawowa: fyrkać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
fyrkamy 15Forma podstawowa: fyrkać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl
fyrkano 13Forma podstawowa: fyrkać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl
fyrknąć 22Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
fyrknął 19Forma podstawowa: fyrknąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
fyrknie 13Forma podstawowa: fyrknąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl
fyrtlom 15Forma podstawowa: fyrtel
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
fyrtlów 18Forma podstawowa: fyrtel
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
fabiany 14Forma podstawowa: fabiana
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
fabryce 15Forma podstawowa: fabrycy
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
fabryka 15Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fabrykę 19Forma podstawowa: fabryka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fabułka 18Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fabułkę 22Forma podstawowa: fabułka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fabułom 18Forma podstawowa: fabuła
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
facecją 19Forma podstawowa: facecja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
facecje 15Forma podstawowa: facecja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
facecji 15Forma podstawowa: facecja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
facecjo 15Forma podstawowa: facecja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
facecyj 16Forma podstawowa: facecja
facelią 17Forma podstawowa: facelia
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
facelie 13Forma podstawowa: facelia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
facelio 13Forma podstawowa: facelia
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
facenda 13Opis: plantacja w dawnych koloniach hiszpańskich, duża plantacja, szczególnie kawy.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
facendę 17Forma podstawowa: facenda
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
facendo 13Forma podstawowa: facenda
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
facetce 14Forma podstawowa: facetka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
facetek 14Forma podstawowa: facetka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
facetką 18Forma podstawowa: facetka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
facetki 14Forma podstawowa: facetka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
facetom 14Forma podstawowa: facet
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
facetów 17Forma podstawowa: facet
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
fachach 17Forma podstawowa: fach
Opis: zajęcie, którego wykonywania ktoś się wyuczył
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
fachami 15Forma podstawowa: fach
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3

Forma podstawowa: facha
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
fachman 15Opis: fachowiec, człowiek dobry w swoim fachu, w tym, czym się zajmuje.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
fachowa 14Forma podstawowa: fachowy
Opis: zawodowy, taki, który daje fach.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
fachowe 14Forma podstawowa: fachowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
fachowi 14Forma podstawowa: fach
Opis: zajęcie, którego wykonywania ktoś się wyuczył
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3

Forma podstawowa: fachowy
Opis: zawodowy, taki, który daje fach.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
fachowo 14Opis: umiejętnie, w sposób świadczący o czyjejś fachowości, profesjonalizmie.
Forma fleksyjna: adv:pos

Forma podstawowa: fachowy
Opis: zawodowy, taki, który daje fach.
Forma fleksyjna: adja
fachowy 15Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
fachura 16Opis: fachowiec, człowiek dobry w tym, czym się zajmuje - przeważnie zawodowo.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fachurę 20Forma podstawowa: fachura
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
faciach 15Forma podstawowa: facio
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
faciowi 12Forma podstawowa: facio
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1
facjach 17Forma podstawowa: facja
Opis: najniższa jednostka w systematyce fitosocjologicznej zależąca od ilościowego występowania w danym zespole jakiegoś gatunku.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
facjami 15Forma podstawowa: facja
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
facjatą 19Forma podstawowa: facjata
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
facjend 15Forma podstawowa: facjenda
Opis: dawniej: transakcja.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
facycie 14Forma podstawowa: facyt
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
facytów 18Forma podstawowa: facyt
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
faenach 14Forma podstawowa: faena
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
faenami 12Forma podstawowa: faena
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
faetona 12Forma podstawowa: faeton
Opis: sportowy czterokołowy pojazd konny z początku XIX wieku.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
faetonu 14Forma podstawowa: faeton
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
faetony 13Forma podstawowa: faeton
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: faeton
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
faflach 19Forma podstawowa: fafle
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:p3
faflami 17Forma podstawowa: fafle
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p3
fafułom 20Forma podstawowa: fafuła
Opis: człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f subst:pl:dat:m1
fafułów 23Forma podstawowa: fafuła
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
fagasem 14Forma podstawowa: fagas
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1 subst:sg:inst:m2
fagasów 17Forma podstawowa: fagas
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:gen:m2
fagasuj 17Forma podstawowa: fagasować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
faginom 14Forma podstawowa: fagina
Opis: Trujący alkaloid o działaniu narkotycznym obecny w orzechach buka.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
fagocie 14Forma podstawowa: fagot
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
fagocyt 16Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
fajalit 15Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fajanse 13Forma podstawowa: fajans
Opis: wyrób z fajansu.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fajansu 15Forma podstawowa: fajans
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fajansy 14Forma podstawowa: fajans
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
fajdało 16Forma podstawowa: fajdać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
fajdały 17Forma podstawowa: fajdać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
fajdamy 16Forma podstawowa: fajdać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl
fajdaną 18Forma podstawowa: fajdać
fajdani 14Forma podstawowa: fajdać
fajdano 14Forma podstawowa: fajdać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl
fajerce 14Forma podstawowa: fajerka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
fajerek 14Forma podstawowa: fajerka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fajerem 14Forma podstawowa: fajer
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
fajerką 18Forma podstawowa: fajerka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fajerkę 18Forma podstawowa: fajerka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fajerko 14Forma podstawowa: fajerka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fajfach 20Forma podstawowa: fajf
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
fajfowi 17Forma podstawowa: fajf
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
fajfrom 18Forma podstawowa: fajfer
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:pl:dat:m2
fajfrów 21Forma podstawowa: fajfer
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:gen:m2
fajfrze 17Forma podstawowa: fajfer
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m2
fajfusa 19Forma podstawowa: fajfus
Opis: oferma.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m1 subst:sg:gen:m2
fajkarz 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
fajkowa 14Forma podstawowa: fajkowy
Opis: związany z fajką, dotyczący fajki - przedmiotu służącego do palenia tytoniu.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
fajkowe 14Forma podstawowa: fajkowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
fajkowi 14Forma podstawowa: fajkowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
fajkują 22Forma podstawowa: fajkować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
fajkuję 22Forma podstawowa: fajkować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
fajnego 15Forma podstawowa: fajny
Opis: o doświadczeniach, okolicznościach, przedmiotach itp.: taki, który oceniany i doświadczany jest pozytywnie jako udany, miły, przyjemny.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
fajniej 15Forma podstawowa: fajno
Opis: w sposób oceniany i doświadczany pozytywnie jako udany, miły, przyjemny.
Forma fleksyjna: adv:com
fajowej 15Forma podstawowa: fajowy
Opis: o człowieku: taki, który oceniany jest pozytywnie jako osoba sympatyczna, miła, przyjemna, taka, w której towarzystwie można się dobrze czuć.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
fajtali 15Forma podstawowa: fajtać
Opis: upadać w wyniku utraty równowagi.
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
fajtała 16Forma podstawowa: fajtać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
fajtało 16Forma podstawowa: fajtać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
fajtały 17Forma podstawowa: fajtać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
fajtana 14Forma podstawowa: fajtać
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
fajtera 14Forma podstawowa: fajter
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
fajtery 15Forma podstawowa: fajter
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
fajtnąć 23Opis: upaść w wyniku utraty równowagi.
Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
fajtnął 20Forma podstawowa: fajtnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
fajtnij 16Forma podstawowa: fajtnąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
fakciki 14Forma podstawowa: fakcik
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fakcjom 16Forma podstawowa: fakcja
Opis: w socjologii: wyróżniona kategoria w obrębie klasy społecznej..
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
fakirem 13Forma podstawowa: fakir
Opis: indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
fakirki 13Forma podstawowa: fakirek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fakirom 13Forma podstawowa: fakir
Opis: indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
fakirze 12Forma podstawowa: fakir
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
faklach 16Forma podstawowa: fakel
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
faklami 14Forma podstawowa: fakel
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3

Forma podstawowa: fakla
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
faklowi 13Forma podstawowa: fakiel
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
fakonie 12Forma podstawowa: fakon
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
faksach 15Forma podstawowa: faks
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
faksowi 12Forma podstawowa: fax
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
faksowy 13Opis: przystosowany do użycia w telefaksie, odpowiedni do stosowania z faksem - urządzeniem przesyłowym.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
faksują 20Forma podstawowa: faksować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
faksuję 20Forma podstawowa: faksować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
faktach 16Forma podstawowa: fakt
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
faktami 14Forma podstawowa: fakt
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
faktora 13Forma podstawowa: faktor
Opis: podmiot działający (czyniący) za pośrednika.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1 subst:sg:gen:m3
faktory 14Forma podstawowa: faktor
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
faktota 14Forma podstawowa: faktotum
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2
faktowi 13Forma podstawowa: fakt
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
faktura 15Opis: rachunek zawierający szczegółowe dane dotyczące kontrahentów i przdmiotu transakcji.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fakturą 19Forma podstawowa: faktura
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
faktysa 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
faktysę 18Forma podstawowa: faktysa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
faktyso 14Forma podstawowa: faktysa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
falafle 17Forma podstawowa: falafel
Opis: smażone kulki lub kotleciki z przyprawionej ciecierzycy, bądź bobu z sezamem.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
falanga 14Opis: idący tłum, gromada ludzi.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
falangą 18Forma podstawowa: falanga
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
falangę 18Forma podstawowa: falanga
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
falaska 13Forma podstawowa: falaski
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
falbana 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
falbanę 18Forma podstawowa: falbana
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
falcach 16Forma podstawowa: falc
Opis: pasek płótna lub papieru, łączący wyklejkę książki z okładką albo wklejony w miejscu brakującej kartki.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
falcowa 13Forma podstawowa: falcowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
falcową 17Forma podstawowa: falcowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
falcowe 13Forma podstawowa: falcowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
falcowi 13Forma podstawowa: falc
Opis: pasek płótna lub papieru, łączący wyklejkę książki z okładką albo wklejony w miejscu brakującej kartki.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
falcowy 14Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
falcuję 21Forma podstawowa: falcować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
faldzie 13Forma podstawowa: falda
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
falenie 12Forma podstawowa: faleń
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
falerna 12Forma podstawowa: falerno
Opis: mocne, cierpkawe wino barwy złocistej, pochodzące z okolic Neapolu.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
falerno 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
falezie 12Forma podstawowa: faleza
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
falezom 13Forma podstawowa: faleza
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
falisto 13Opis: tak, że odznacza się lekkimi wzniesieniami.
Forma fleksyjna: adv:pos

Forma podstawowa: falisty
Forma fleksyjna: adja
falisty 14Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
faliści 17Forma podstawowa: falisty
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
falkach 16Forma podstawowa: falka
Opis: tylda - znak diakrytyczny leżący w górnej połowie pola znaku, mniej więcej na linii wydłużeń górnych pisma.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
falkami 14Forma podstawowa: falka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
falkona 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
falkonę 17Forma podstawowa: falkona
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
falkono 13Forma podstawowa: falkona
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
falkonu 15Forma podstawowa: falkon
Opis: jednorazowa probówka wirówkowa wykonana z tworzywa sztucznego, używa się jej głównie w laboratoriach biochemicznych.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
falkony 14Forma podstawowa: falkon
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fallusa 15Forma podstawowa: fallus
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3
fallusy 16Forma podstawowa: fallus
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
falowań 18Forma podstawowa: falować
falowcu 15Forma podstawowa: falowiec
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
falowej 14Forma podstawowa: falowy
Opis: związany z falą (w wojsku).
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
falowym 14Forma podstawowa: falowy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
falrepu 15Forma podstawowa: falrep
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
falrepy 14Forma podstawowa: falrep
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
falsach 15Forma podstawowa: fals
falseta 13Forma podstawowa: falset
Opis: nieprzyjemny, nienaturalny, piskliwy głos.
falstaf 17Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
falując 21Forma podstawowa: falować
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
falujmy 18Forma podstawowa: falować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
fałacie 14Forma podstawowa: fałat
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: fałat
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
fałatem 15Forma podstawowa: fałat
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1

Forma podstawowa: fałat
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
fałatom 15Forma podstawowa: fałat
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
fałatów 18Forma podstawowa: fałat
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1

Forma podstawowa: fałat
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
fałdach 17Forma podstawowa: fałda
Opis: załamanie materiału, np. przy spódnicy.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
fałdami 15Forma podstawowa: fałda
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
fałdkom 16Forma podstawowa: fałdek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: fałdka
Opis: pasmo tkanki tłuszczowej.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
fałdową 18Forma podstawowa: fałdowy
Opis: taki, którego struktura oparta jest na fałdach, co widoczne jest zazwyczaj również w kształcie danego tworu.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
fałdowe 14Forma podstawowa: fałdowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
fałdowi 14Forma podstawowa: fałd
Opis: załamanie materiału, np. przy spódnicy.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
fałdowy 15Opis: taki, którego struktura oparta jest na fałdach, co widoczne jest zazwyczaj również w kształcie danego tworu.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
fałduje 18Forma podstawowa: fałdować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
fałdzie 14Forma podstawowa: fałd
Opis: załamanie materiału, np. przy spódnicy.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: fałda
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
fałowym 15Forma podstawowa: fałowy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
fałszem 14Forma podstawowa: fałsz
Opis: nieszczerość, obłuda.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
fałszów 17Forma podstawowa: fałsz
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
familią 17Forma podstawowa: familia
Opis: ród, większa ilość krewnych i powinowatych, wstępnych i zstępnych, drzewo genealogiczne.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
familie 13Forma podstawowa: familia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
familij 15Forma podstawowa: familia
familio 13Forma podstawowa: familia
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
famulus 17Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
famułom 17Forma podstawowa: famuła
Opis: wielorodzinny dom budowany dla pracowników łódzkich fabryk włókienniczych.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
fandang 14Forma podstawowa: fandango
Opis: "gatunek flamenco z rodzaju ""cante chico"" (z męskim śpiewem) - nostalgiczny, lekko operowy, jeśli kobieta do niego tańczy, to nie tak żywiołowo, jak do prototypowego flameco, lecz raczej się snuje, pr"
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
fandomu 15Forma podstawowa: fandom
Opis: społeczność fanów.
fanfarą 19Forma podstawowa: fanfara
Opis: trąbka, służąca do grania fanfar.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fanfary 16Forma podstawowa: fanfara
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
fanfiki 16Forma podstawowa: fanfik
fangami 14Forma podstawowa: fango
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
fangiem 14Forma podstawowa: fango
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
fankach 15Forma podstawowa: fanka
Opis: miłośniczka kogoś/czegoś.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
fanklub 17Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fankułu 18Forma podstawowa: fankuł
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fankuły 17Forma podstawowa: fankuł
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fanonem 12Forma podstawowa: fanon
Opis: jedwabna szata liturgiczna papieża oraz - na mocy szczególnego przywileju - patriarchy Lizbony.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
fanpage 14
fantach 15Forma podstawowa: fanta
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
fantomu 15Forma podstawowa: fantom
Opis: model, który ma odwzorowywać cechy jakiegoś obiektu.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fantosz 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
fantowa 12Forma podstawowa: fantowy
Opis: związany z fantem - rekwizytem.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
fantowe 12Forma podstawowa: fantowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
fantowy 13Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
fanzami 12Forma podstawowa: fanza
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
fanzinu 13Forma podstawowa: fanzin
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fanziny 12Forma podstawowa: fanzin
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
faradai 12Forma podstawowa: faradaj
faradaj 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
faradem 13Forma podstawowa: farad
Opis: jednostka pojemności elektrycznej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI).
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
faradom 13Forma podstawowa: farad
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
faraona 11Forma podstawowa: faraon
Opis: tytuł władcy w starożytnym Egipcie.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m1 subst:sg:gen:m2
faraoni 11Forma podstawowa: faraon
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
fararza 11Forma podstawowa: fararz
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
fararze 11Forma podstawowa: fararz
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
farascy 13Forma podstawowa: faraski
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
faraska 12Forma podstawowa: faraski
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
faraską 16Forma podstawowa: faraski
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
faraski 12Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
farasko 12Forma fleksyjna: adv:pos
farasku 14Forma podstawowa: faraski
Forma fleksyjna: adjp
farbach 16Forma podstawowa: farba
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
farbkom 15Forma podstawowa: farbka
Opis: zdrobniale o farbie - substancji barwiącej.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
farbowa 13Forma podstawowa: farbowy
Opis: taki, który związany jest z farbą, dotyczy farby.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
farbową 17Forma podstawowa: farbowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
farbowe 13Forma podstawowa: farbowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
farbowy 14Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
farbują 21Forma podstawowa: farbować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
farbuje 17Forma podstawowa: farbować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
farcąca 17Forma podstawowa: farcić
farcącą 21Forma podstawowa: farcić
farciar 12Forma podstawowa: farciara
Opis: kobieta, która ma szczęście, fart.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
farciła 14Forma podstawowa: farcić
farciły 15Forma podstawowa: farcić
farcimy 14Forma podstawowa: farcić
farcisz 12Forma podstawowa: farcić
farelce 13Forma podstawowa: farelka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
farelka 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
farfura 17Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
farfuro 17Forma podstawowa: farfura
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
farmach 15Forma podstawowa: farma
Opis: skupisko urządzeń jednakowego typu współpracujących ze sobą w określonym celu.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
farmami 13Forma podstawowa: farma
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
farmery 13Forma podstawowa: farmer
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
farnego 13Forma podstawowa: farny
Opis: związany z farą - najstarszym lub najważniejszym kościołem w mieście (poza katedrą).
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
farnemu 14Forma podstawowa: farny
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
farnych 15Forma podstawowa: farny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
farnymi 13Forma podstawowa: farny
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
farsach 14Forma podstawowa: farsa
Opis: utwór sceniczny służący rozrywce, oparty na prostej intrydze, posługuje się humorem sytuacyjnym, karykaturą, błazenadą i wyjaskrawieniem.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
farsami 12Forma podstawowa: farsa
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
farsowi 11Forma podstawowa: farsowy
Opis: taki, który nosi cechy farsy, jest farsą.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
farsowo 11Opis: niepoważnie, niedorzecznie, śmiesznie, groteskowo.
Forma fleksyjna: adv:pos
farszom 12Forma podstawowa: farsz
Opis: wypełnienie, jakie umieszcza się w potrawie lub produkcie spożywczym.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
fartach 15Forma podstawowa: fart
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2 subst:pl:loc:m3
fartowa 12Forma podstawowa: fartowy
fartowi 12Forma podstawowa: fart
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2 subst:sg:dat:m3
fartuch 17Opis: osłona niektórych urządzeń, np. fartuch błotnika.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fartuję 20Forma podstawowa: fartować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
farysie 12Forma podstawowa: farys
Opis: śmiałek.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
farysom 13Forma podstawowa: farys
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
fasadom 13Forma podstawowa: fasada
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
fasetka 13Opis: zdrobniale: faseta - w jubilerstwie: oszlifowana powierzchnia kamienia szlachetnego.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fasetkę 17Forma podstawowa: fasetka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fasetko 13Forma podstawowa: fasetka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fasetom 13Forma podstawowa: faseta
Opis: sposób reprezentacji wiedzy o jakimś obiekcie, zbiór właściwości obiektu, również: kryterium, według którego opisuje się właściwości jakiegoś bytu.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
fasiągi 17Forma podstawowa: fasiąg
fasjami 14Forma podstawowa: fasja
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
faskach 15Forma podstawowa: faska
Opis: w budownictwie: wklęsły narożnik między prostopadłymi ścianami.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
faskulą 19Forma podstawowa: faskula
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
faskuli 15Forma podstawowa: faskula
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
fasmidu 15Forma podstawowa: fasmid
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fasmidy 14Forma podstawowa: fasmid
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fasolce 13Forma podstawowa: fasolka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
fasolek 13Forma podstawowa: fasolka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fasolka 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fasolkę 17Forma podstawowa: fasolka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fasolom 13Forma podstawowa: fasola
Opis: Phaseolus – rodzaj roślin jednorocznych lub bylin należący do rodziny bobowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
fasonem 12Forma podstawowa: fason
Opis: krój ubrania, kształt stroju.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
fasował 13Forma podstawowa: fasować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
fasowni 11Forma podstawowa: fasownia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
fastoso 12
fasulca 15Forma podstawowa: fasulec
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fasulec 15Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fasunku 16Forma podstawowa: fasunek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
faszyną 16Forma podstawowa: faszyna
Opis: umocnienie, obecnie najczęściej stosowane do regulacji brzgów rzek, powiązane ze sobą cienkie gałęzie wiklinowe lub innych drzew czy krzewów.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
faszyny 13Forma podstawowa: faszyna
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
faszyzm 13Opis: skrajnie nacjonalistyczna i rasistowska ideologia ukształtowana we Włoszech przed II wojną światową.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fatalne 13Forma podstawowa: fatalny
Opis: taki, który jest zdeterminowany fatum, jest czyimś przeznaczeniem (zwykle niechcianym).
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
fatimce 14Forma podstawowa: fatimka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
fatimka 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fatimkę 18Forma podstawowa: fatimka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fatimki 14Forma podstawowa: fatimka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
fatimko 14Forma podstawowa: fatimka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fatwach 15Forma podstawowa: fatwa
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
fatydze 14Forma podstawowa: fatyga
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: fatyga
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
fatygom 16Forma podstawowa: fatyga
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
fatyzmu 16Forma podstawowa: fatyzm
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fatyzmy 15Forma podstawowa: fatyzm
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
faulami 15Forma podstawowa: faul
Opis: umyślne lub przypadkowe zagranie niezgodne z przepisami gry, karane zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej dziedzinie sportu.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
faulowi 14Forma podstawowa: faul
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
faulują 22Forma podstawowa: faulować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
fauluje 18Forma podstawowa: faulować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
faunami 14Forma podstawowa: faun
Opis: stroitalski bożek leśny, przedstawiany jako brodaty mężczyzna z koźlimi rogami i kopytami, utożsamiany z greckim satyrem.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1

Forma podstawowa: fauna
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
faunimi 14Forma podstawowa: fauni
Opis: związany z faunem, np. fauni las.
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
faworem 12Forma podstawowa: fawor
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
faworka 12Forma podstawowa: faworek
Opis: cienkie chrupkie ciastko w kształcie kokardki, smażone w głębokim tłuszczu i posypywane cukrem pudrem, najczęściej przygotowywane w czasie karnawału, na tłusty czwartek lub na ostatki.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3
faworki 12Forma podstawowa: faworek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
faworku 14Forma podstawowa: faworek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
faworów 15Forma podstawowa: fawory
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
fazenda 12Opis: plantacja w dawnych koloniach hiszpańskich, duża plantacja, szczególnie kawy.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fazendę 16Forma podstawowa: fazenda
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fazendo 12Forma podstawowa: fazenda
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fazował 13Forma podstawowa: fazować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
fazowań 17Forma podstawowa: fazować
fazowej 13Forma podstawowa: fazowy
Opis: związany z fazą - jednolitą część układu fizycznego, oddzieloną od innych powierzchniami międzyfazowymi, zwanymi granicami faz, na których zachodzi skokowa zmiana własności fizycznych lub chemicznych
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
fazując 20Forma podstawowa: fazować
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
fazujże 19Forma podstawowa: fazować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
fąflach 23Forma podstawowa: fąfel
Opis: z pogardą lub lekceważeniem: ktoś młody, niepoważny.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
fąflami 21Forma podstawowa: fąfel
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
fąframi 20Forma podstawowa: fąfry
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p3
febrami 14Forma podstawowa: febra
Opis: popularna choroba skóry i błon śluzowych, objawiająca się występowaniem pęcherzyków i rumienia w różnych obszarach ciała.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
fecesów 16Forma podstawowa: fecesy
fechtuj 19Forma podstawowa: fechtować
Opis: walczyć za pomocą broni białej.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl
fecjale 15Forma podstawowa: fecjał
Opis: w starożytnym Rzymie: kapłan zajmujący się składaniem ofiar i wypytwaniem bóstw w sprawach wojny, przymierza itp.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
fecjała 16Forma podstawowa: fecjał
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
fecjały 17Forma podstawowa: fecjał
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
fedainy 13Forma podstawowa: fedain
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
feddana 13Forma podstawowa: feddan
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
federuj 16Forma podstawowa: federować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl
fedrują 20Forma podstawowa: fedrować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
fedruje 16Forma podstawowa: fedrować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
feedery 13Forma podstawowa: feeder
fejhoom 16Forma podstawowa: fejhoa
fejkami 15Forma podstawowa: fejk
fejkiem 15Forma podstawowa: fejk
fejkowi 14Forma podstawowa: fejkowy
fejsbuk 18
fejsika 14Forma podstawowa: fejsik
Opis: Facebook - portal społecznościowy.
fejsowi 13Forma podstawowa: fejs
Opis: czyjeś konto na Facebooku.
fekalia 13Opis: w inżynierii sanitarnej i języku ogólnym - płynne odchody, zawierające mocz i kał.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
fekalną 17Forma podstawowa: fekalny
Opis: związany z fekaliami - ludzkimi odchodami.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
fekalne 13Forma podstawowa: fekalny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
felaska 13Forma podstawowa: felaski
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
felaską 17Forma podstawowa: felaski
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
felcach 16Forma podstawowa: felc
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
felcami 14Forma podstawowa: felc
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
felcowa 13Forma podstawowa: felcowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
felcowi 13Forma podstawowa: felc
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
felcowy 14Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
felcuję 21Forma podstawowa: felcować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
felejzą 18Forma podstawowa: felejza
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
felejzo 14Forma podstawowa: felejza
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
felejzy 15Forma podstawowa: felejza
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
felemom 14Forma podstawowa: felem
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
felemów 17Forma podstawowa: felem
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
felerem 13Forma podstawowa: feler
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
felerni 12Forma podstawowa: felerny
Opis: taki, który ma feler, jakąś wadę, jest nieudany, coś mu dolega.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
felerny 13Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
felerze 12Forma podstawowa: feler
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
felgach 17Forma podstawowa: felga
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
felgami 15Forma podstawowa: felga
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
felicia 13Opis: model samochodu osobowego klasy aut miejskich produkowany przez koncern Volkswagen AG pod marką Škoda Auto w latach 1994 - 2001.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
felicię 17Forma podstawowa: felicia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fellach 16Forma podstawowa: fell
Opis: rolnik w krajach arabskich.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
fellaha 15Forma podstawowa: fellah
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
felonią 16Forma podstawowa: felonia
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
felonię 16Forma podstawowa: felonia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
felonii 12Forma podstawowa: felonia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
felugom 17Forma podstawowa: feluga
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
felzyty 15Forma podstawowa: felzyt
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fenakit 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fendery 13Forma podstawowa: fender
fenetyk 14Forma podstawowa: fenetyka
Opis: nauka zajmująca się mechanizmem klasyfikacji opartym na ogólnych cechach organizmów, takich jak anatomia, wygląd zewnętrzny fenotypu, rozwój zarodkowy.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
feniany 12Forma podstawowa: fenianin
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
fenicka 13Forma podstawowa: fenicki
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
fenicko 13Forma podstawowa: fenicki
Forma fleksyjna: adja
fenidon 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fenigom 14Forma podstawowa: fenig
Opis: historyczna moneta germańska (początkowo była nazwą denara), duńska lub szwedzka.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
feniksa 12Forma podstawowa: fenix
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
feniksy 13Forma podstawowa: feniks
Opis: Phoenix - rodzaj roślin z rodziny arekowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: feniks
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2

Forma podstawowa: fenix
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fenkach 15Forma podstawowa: fenek
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2
fenkule 15Forma podstawowa: fenkuł
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
fenolog 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
fenoluj 16Forma podstawowa: fenolować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
fenomen 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m3
fenotyp 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fenylem 14Forma podstawowa: fenyl
Opis: grupa fenylowa, formalnie powstała po oderwaniu wodoru od benzenu.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
fenylom 14Forma podstawowa: fenyl
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
fenylów 17Forma podstawowa: fenyl
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
ferajną 17Forma podstawowa: ferajna
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ferecie 12Forma podstawowa: feret
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: feret
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
feretom 13Forma podstawowa: feret
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: feret
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
ferezja 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ferezją 17Forma podstawowa: ferezja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ferezję 17Forma podstawowa: ferezja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ferezyj 14Forma podstawowa: ferezja
feriami 12Forma podstawowa: ferie
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p3
fermach 15Forma podstawowa: ferm
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3

Forma podstawowa: ferma
Opis: skupisko urządzeń jednakowego typu współpracujących ze sobą w określonym celu.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
fermami 13Forma podstawowa: ferma
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
fermanu 14Forma podstawowa: ferman
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fermany 13Forma podstawowa: ferman
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fermata 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fermatę 17Forma podstawowa: fermata
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fermato 13Forma podstawowa: fermata
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ferment 13Opis: dawna nazwa enzymu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fermera 12Forma podstawowa: fermer
Opis: właściciel fermy.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
fermery 13Forma podstawowa: fermer
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
fermion 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fermową 16Forma podstawowa: fermowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
fermowi 12Forma podstawowa: ferm
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3

Forma podstawowa: fermowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
fermuar 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ferniku 14Forma podstawowa: ferniko
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
feromon 12Opis: wonna wydzielina produkowana przez zwierzęta i rośliny, uwalniana na zewnątrz organizmu, służąca do komunikacji, do przywabiania osobników płci przeciwnej lub do zwalczania konkurencji ze strony zby
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ferrach 14Forma podstawowa: ferrum
ferrari 11Opis: samochód marki Ferrari.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:m2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:m2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:m2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:m2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:m2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:m2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:n2
ferroda 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ferrodo 12Forma podstawowa: ferroda
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ferrody 13Forma podstawowa: ferroda
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ferroin 11Forma podstawowa: ferroina
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ferrytu 15Forma podstawowa: ferryt
Opis: minerał posiadający nadzwyczaj mało domieszek, bardzo czysty.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fertona 12Forma podstawowa: ferton
Opis: średniowieczna jednostka masy stosowana w Niemczech i w Polsce.
fertony 13Forma podstawowa: ferton
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ferując 20Forma podstawowa: ferować
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
ferujmy 17Forma podstawowa: ferować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
ferułom 16Forma podstawowa: feruła
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
feryjna 14Forma podstawowa: feryjny
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
feryjni 14Forma podstawowa: feryjny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
feryjny 15Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
feskimi 13Forma podstawowa: feski
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
festami 13Forma podstawowa: fest
Opis: podniosłe obchody jakiegoś wydarzenia.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
festonu 14Forma podstawowa: feston
Opis: girlanda kwiatów, roślin lub owoców swobodnie zwieszająca się z dwóch punktów zaczepienia.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
festony 13Forma podstawowa: feston
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
festowi 12Forma podstawowa: fest
Opis: podniosłe obchody jakiegoś wydarzenia.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
fetorek 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fetorem 13Forma podstawowa: fetor
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
fetować 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
fetował 14Forma podstawowa: fetować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
fetowań 18Forma podstawowa: fetować
fettami 14Forma podstawowa: fetta
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
fetujmy 18Forma podstawowa: fetować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
fetwach 15Forma podstawowa: fetwa
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
fetwami 13Forma podstawowa: fetwa
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
fetyszu 15Forma podstawowa: fetysz
Opis: magiczny przedmiot, który czcili mieszkańcy Afryki Zachodniej, będący ucieleśnieniem bóstwa.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
feudach 17Forma podstawowa: feudum
Opis: w ustroju lennym dobro będące przedmiotem kontraktu lennego.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
feudały 17Forma podstawowa: feudał
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
feudami 15Forma podstawowa: feudum
Opis: w ustroju lennym dobro będące przedmiotem kontraktu lennego.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
fiacika 13Forma podstawowa: fiacik
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
fiakier 12Opis: lekki pojazd konny z opuszczaną budą.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
fiatami 13Forma podstawowa: fiat
Opis: marka samochodu, włoski koncern motoryzacyjny, mający swą siedzibę w Turynie.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2
fiatowi 12Forma podstawowa: fiat
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2
fibrach 16Forma podstawowa: fibr
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
fibrami 14Forma podstawowa: fibr
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3

Forma podstawowa: fibra
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
fibromą 18Forma podstawowa: fibroma
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fibromo 14Forma podstawowa: fibroma
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fibromy 15Forma podstawowa: fibroma
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
fibrowa 13Forma podstawowa: fibrowy
Opis: zrobiony z fibry.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
fibrowi 13Forma podstawowa: fibr
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3

Forma podstawowa: fibrowy
Opis: zrobiony z fibry.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
fibryla 15Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fibrylę 19Forma podstawowa: fibryla
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fibryli 15Forma podstawowa: fibryla
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
fibryną 18Forma podstawowa: fibryna
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fibryno 14Forma podstawowa: fibryna
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fibryny 15Forma podstawowa: fibryna
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
fideizm 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fidelis 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
fidelom 14Forma podstawowa: fidel
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: fidela
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
fieldom 14Forma podstawowa: field
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
fieldów 17Forma podstawowa: field
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
fifraka 16Forma podstawowa: fifrak
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fifraki 16Forma podstawowa: fifrak
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
figarem 14Forma podstawowa: figaro
Opis: bolerko - krótki żakiecik bez rękawów.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1 subst:sg:inst:n2
figarni 13Forma podstawowa: figarnia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
figarów 17Forma podstawowa: figaro
Opis: bolerko - krótki żakiecik bez rękawów.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
fighter 16Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
figlach 17Forma podstawowa: figiel
Opis: żart - czyn, którego celem jest wywołanie śmiechu.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
figlami 15Forma podstawowa: figiel
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
figlarz 14Opis: osoba, która płata figle.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
figlika 15Forma podstawowa: figlik
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
figlowi 14Forma podstawowa: figiel
Opis: żart - czyn, którego celem jest wywołanie śmiechu.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1
figluję 22Forma podstawowa: figlować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
figowca 14Forma podstawowa: figowiec
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3
figowce 14Forma podstawowa: figowiec
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
figówek 18Forma podstawowa: figówka
Opis: folliculitis - ropne zapalenie mieszków włosowych, objawiające się w postaci grudek lub ropiejących krostek w ujściu mieszków włosów.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
figówką 22Forma podstawowa: figówka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
figówki 18Forma podstawowa: figówka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
figówko 18Forma podstawowa: figówka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
figurce 16Forma podstawowa: figurka
Opis: statuetka, posążek.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
figurką 20Forma podstawowa: figurka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
figurki 16Forma podstawowa: figurka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
figurom 16Forma podstawowa: figura
Opis: osobistość.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
figurze 15Forma podstawowa: figura
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
figusem 16Forma podstawowa: figus
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
figusie 15Forma podstawowa: figus
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
figusom 16Forma podstawowa: figus
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
figusów 19Forma podstawowa: figus
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
fikacie 13Forma podstawowa: fikać
Opis: upadać w wyniku utraty równowagi.
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
fikając 19Forma podstawowa: fikać
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
fikajmy 16Forma podstawowa: fikać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
fikałam 15Forma podstawowa: fikać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
fikałem 15Forma podstawowa: fikać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
fikałeś 18Forma podstawowa: fikać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
fikanej 14Forma podstawowa: fikać
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff
fikania 12Forma podstawowa: fikać
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
fikaniu 14Forma podstawowa: fikać
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
fiknęła 18Forma podstawowa: fiknąć
Opis: upaść w wyniku utraty równowagi.
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
fikołka 15Forma podstawowa: fikołek
Opis: przewrót, koziołek, ćwiczenie gimnastyczne, polegające na obrocie całego ciała w przód lub w tył, np. na materacu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3
fikołki 15Forma podstawowa: fikołek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
fikołku 17Forma podstawowa: fikołek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
fiksach 15Forma podstawowa: fiks
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
fiksami 13Forma podstawowa: fiksum
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
fiksaże 16Forma podstawowa: fiksaż
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fikusem 15Forma podstawowa: fikus
Opis: Ficus – rodzaj roślin z rodziny morwowatych (Moraceae).
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2 subst:sg:inst:m3
fikusie 14Forma podstawowa: fikus
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
fikusom 15Forma podstawowa: fikus
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: fikus
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2 subst:pl:dat:m3
fikusów 18Forma podstawowa: fikus
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1

Forma podstawowa: fikus
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:m3
fikuśna 18Forma podstawowa: fikuśny
Opis: fantazyjny, kokieteryjny.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
fikuśni 18Forma podstawowa: fikuśny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
fikuśny 19Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
filarek 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
filarią 16Forma podstawowa: filaria
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
filarie 12Forma podstawowa: filaria
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
filarka 13Forma podstawowa: filarek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
filarki 13Forma podstawowa: filarek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
filcach 16Forma podstawowa: filc
Opis: wyrób włókienniczy otrzymywany przez spilśnianie.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
filcaka 14Forma podstawowa: filcak
Opis: przyrząd podobny do grzebienia, służący do przycinania kołtunów w sierści zwierząt.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
filcaki 14Forma podstawowa: filcak
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
filcaku 16Forma podstawowa: filcak
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
filcami 14Forma podstawowa: filc
Opis: wyrób włókienniczy otrzymywany przez spilśnianie.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
filcowi 13Forma podstawowa: filc
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3

Forma podstawowa: filcowy
Opis: wykonany z filcu.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
filcują 21Forma podstawowa: filcować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
filcuje 17Forma podstawowa: filcować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
filecie 13Forma podstawowa: filet
Opis: ozdobna linia na oprawie książki.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
filetem 14Forma podstawowa: filet
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2 subst:sg:inst:m3
filetom 14Forma podstawowa: filet
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2 subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: fileta
Opis: narzędzie introligatorskie służące do wytłaczania ozdób.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
filetuj 17Forma podstawowa: filetować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
filiale 13Forma podstawowa: filiał
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
filiału 16Forma podstawowa: filiał
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
filiały 15Forma podstawowa: filiał
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
filierę 16Forma podstawowa: filiera
Opis: część maszyny przędzalniczej formująca włókna z masy przędzalniczej.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
filipem 14Forma podstawowa: filip
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
filipie 13Forma podstawowa: filip
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1

Forma podstawowa: filip
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2

Forma podstawowa: filipa
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
filipik 14Forma podstawowa: filipika
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
filipin 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma podstawowa: filipina
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
filipom 14Forma podstawowa: filip
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
filipon 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
filipów 17Forma podstawowa: filip
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
filitom 14Forma podstawowa: filit
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
filitów 17Forma podstawowa: filit
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
filizuj 16Forma podstawowa: filizować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
fillery 14Forma podstawowa: filler
Opis: jednostka zdawkowa na Węgrzech, 1/100 korony (od 1892), pengő (od 1926) i forinta (od 1946).
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
filmach 16Forma podstawowa: film
Opis: dziedzina działalności człowieka związana z produkcją filmów oraz ich rozpowszechnianiem i wyświetlaniem w kinach.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
filmami 14Forma podstawowa: film
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
filmowa 13Forma podstawowa: filmowy
Opis: taki, jak w filmie.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
filmową 17Forma podstawowa: filmowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
filmowe 13Forma podstawowa: filmowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
filmowi 13Forma podstawowa: film
Opis: dziedzina działalności człowieka związana z produkcją filmów oraz ich rozpowszechnianiem i wyświetlaniem w kinach.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
filmowo 13Opis: tak jak w filmie.
Forma fleksyjna: adv:pos
filmowy 14Opis: taki, jak w filmie.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
filmuję 21Forma podstawowa: filmować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
filować 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
filowań 18Forma podstawowa: filować
filozof 16Opis: filozof, jeden z trzech (obok Sokratesa i Platona) najsławniejszych filozofów starożytnej Grecji, nazywany Filozofem (w tekstach średniowiecznych i nowożytnych).
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
filsach 15Forma podstawowa: fils
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2
filsowi 12Forma podstawowa: fils
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2
filtrat 14Opis: płyn oddzielony od nierozpuszczalnych zanieczyszczeń w procesie filtracji.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
filtruj 17Forma podstawowa: filtrować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
filungu 18Forma podstawowa: filung
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
filunku 17Forma podstawowa: filunek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
filutek 16Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m3
filutka 16Forma podstawowa: filutek
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1 subst:sg:gen:m3
filutką 20Forma podstawowa: filutka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
filutki 16Forma podstawowa: filutka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
filutko 16Forma podstawowa: filutka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fimbrią 18Forma podstawowa: fimbria
Opis: włosowata struktura komórkowa, główną funkcją fimbrii jest ułatawianie bakterii przylegania do innej komórki.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fimbrie 14Forma podstawowa: fimbria
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
fimbrię 18Forma podstawowa: fimbria
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fimbrii 14Forma podstawowa: fimbria
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
fimbryj 17Forma podstawowa: fimbria
fimfami 17Forma podstawowa: fimfa
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
finalik 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
finalną 16Forma podstawowa: finalny
Opis: ostateczny, końcowy, stanowiący rezultat.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
finalny 13Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
finałem 14Forma podstawowa: finał
Opis: ostatnia rozgrywka w zawodach, pozwala wyłonić zwycięzcę turnieju.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
finałom 14Forma podstawowa: finał
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
finałów 17Forma podstawowa: finał
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
finanse 11Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
finezje 13Forma podstawowa: finezja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
finezję 17Forma podstawowa: finezja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
finezji 13Forma podstawowa: finezja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
finezyj 14Forma podstawowa: finezja
finfach 18Forma podstawowa: finfa
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
finfami 16Forma podstawowa: finfa
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
finguje 17Forma podstawowa: fingować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
finiszu 13Forma podstawowa: finisz
Opis: jazda lub bieg na ostatnim odcinku wyścigu, zazwyczaj ze zdwojonym wysiłkiem i większą prędkością.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
finiszy 12Forma podstawowa: finisz
finkach 15Forma podstawowa: finka
Opis: nóż używany zwykle przez harcerzy i turystów, ma ostrze długości około 12 cm, rączkę najczęściej z tworzywa sztucznego i skórzaną pochewkę.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
finkami 13Forma podstawowa: finka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
finkile 13Forma podstawowa: finkil
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
finkilu 15Forma podstawowa: finkil
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
fintach 15Forma podstawowa: finta
Opis: ruch w szermierce.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
fintami 13Forma podstawowa: finta
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
finwala 12Forma podstawowa: finwal
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
finwale 12Forma podstawowa: finwal
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
finwalu 14Forma podstawowa: finwal
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
fińskie 18Forma podstawowa: fiński
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fioczek 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fioczka 13Forma podstawowa: fioczek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fioczki 13Forma podstawowa: fioczek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fioczku 15Forma podstawowa: fioczek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
fiokach 15Forma podstawowa: fioka
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
fiokowi 12Forma podstawowa: fiok
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
fiokuje 16Forma podstawowa: fiokować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
fiokuję 20Forma podstawowa: fiokować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
fioletu 15Forma podstawowa: fiolet
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fiolety 14Forma podstawowa: fiolet
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fiolkuj 17Forma podstawowa: fiolkować
fiołami 14Forma podstawowa: fioł
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1 subst:pl:inst:m2
fiołkom 15Forma podstawowa: fiołka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
fiołków 18Forma podstawowa: fiołek
Opis: Viola – rodzaj roślin z rodziny fiołkowatych (Violaceae), znana roślina ozdobna.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1

Forma podstawowa: fiołek
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:m3

Forma podstawowa: fiołka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
fiołowi 13Forma podstawowa: fioł
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:dat:m2
fiordem 13Forma podstawowa: fiord
Opis: koń fiordzki, fiording - rasa kuca pochodząca z Norwegii, hodowane w Norwegii, Danii, Niemczech,w Polsce występują, głównie u osób prywatnych.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
firanek 12Forma podstawowa: firanka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
firanka 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
firankę 16Forma podstawowa: firanka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
firanki 12Forma podstawowa: firanka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
firanko 12Forma podstawowa: firanka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
firanom 12Forma podstawowa: firana
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
fircyki 14Forma podstawowa: fircyk
Opis: ktoś, kto jest lekkomyślny, nierozważny, postępuje bezrefleksyjnie.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
fircyku 16Forma podstawowa: fircyk
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
firecie 12Forma podstawowa: firet
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
firefly 17Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:dat:m3 subst:pl:gen:m3 subst:pl:inst:m3 subst:pl:loc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3 subst:sg:acc:m3 subst:sg:dat:m3 subst:sg:gen:m3 subst:sg:inst:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:nom:m3 subst:sg:voc:m3
firetom 13Forma podstawowa: firet
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
firetów 16Forma podstawowa: firet
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
firkach 15Forma podstawowa: firek
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1

Forma podstawowa: firka
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f

Forma podstawowa: firko
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
firkami 13Forma podstawowa: firek
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
firleja 14Forma podstawowa: firlej
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
firleje 14Forma podstawowa: firlej
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
firleju 16Forma podstawowa: firlej
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
firmach 15Forma podstawowa: firma
Opis: znane przedsiębiorstwo postrzegane jako autorytet, wzór w kwestii jakości, renomowana marka, jest to często użycie nieco metonimiczne, trochę afektywne, sens trudny do objaśnienia.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
firmami 13Forma podstawowa: firma
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
firmanu 14Forma podstawowa: firman
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
firmany 13Forma podstawowa: firman
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
firmowa 12Forma podstawowa: firmowy
Opis: związany z siedzibą firmy.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
firmowe 12Forma podstawowa: firmowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
firmowo 12Forma podstawowa: firmowy
Forma fleksyjna: adja
firmowy 13Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
firmuję 20Forma podstawowa: firmować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
firnowa 11Forma podstawowa: firnowy
Opis: składający się z firnu.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
firnową 15Forma podstawowa: firnowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
firnowe 11Forma podstawowa: firnowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
firnowi 11Forma podstawowa: firn
Opis: rodzaj lodu, stadium pośrednie między firnem (śniegiem ziarnistym) i lodem lodowcowym, odznaczające się gęstością 0,8-0,9 g/cm3.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
firnowy 12Opis: składający się z firnu.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
fiscusa 14Forma podstawowa: fiscus
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fisiami 12Forma podstawowa: fiś
Opis: fioł, zapamiętanie w czymś, mania.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2
fiskach 15Forma podstawowa: fisk
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2
fiskami 13Forma podstawowa: fisk
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2
fiskowi 12Forma podstawowa: fisk
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2
fiskusa 14Forma podstawowa: fiskus
Opis: urząd skarbowy.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3
fiskusy 15Forma podstawowa: fiskus
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
fistuła 16Opis: rodzaj wysokiego głosu męskiego o groteskowym brzmieniu.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fistuło 16Forma podstawowa: fistuła
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fiszach 14Forma podstawowa: fisz
Opis: człowiek ważny, liczący się na rynku, ważniak, wielki gracz.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1 subst:pl:loc:m3
fiszbin 13Opis: płyta rogowa zwisająca z podniebienia w jamie gębowej wieloryba (fiszbinowca).
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: fiszbina
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fiszkuj 16Forma podstawowa: fiszkować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
fitness 12Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:dat:m3 subst:pl:gen:m3 subst:pl:inst:m3 subst:pl:loc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3 subst:sg:acc:m3 subst:sg:dat:m3 subst:sg:gen:m3 subst:sg:inst:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:nom:m3 subst:sg:voc:m3
fitocyd 15Opis: fitoncyd - substancja roślinna obecna np. w cebuli, czosnku, porze, chrzanie, rzodkwi, wykazująca działanie bakteriobójcze, grzybobójcze lub pierwotniakobójcze lub hamująca procesy życiowe drobnoust
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fitolem 14Forma podstawowa: fitol
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
fitonią 16Forma podstawowa: fitonia
Opis: fittonia verschaffeltii - wiueloletnia roślina zielna, której pędy osiągają ok. 30 cm wysokości.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fitonię 16Forma podstawowa: fitonia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fitynie 13Forma podstawowa: fityna
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
fiuczeć 19Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
fiuczeń 20Forma podstawowa: fiuczeć
fiukaną 18Forma podstawowa: fiukać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
fiukano 14Forma podstawowa: fiukać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl
fiukany 15Forma podstawowa: fiukać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
fiukasz 14Forma podstawowa: fiukać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl
fiuknie 14Forma podstawowa: fiuknąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl
fiumary 15Forma podstawowa: fiumare
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p1 subst:pl:gen:p1
fiutach 17Forma podstawowa: fiut
Opis: wulgarne, obraźliwe określenie mężczyzny.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
fiutami 15Forma podstawowa: fiut
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1

Forma podstawowa: fiut
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1 subst:pl:inst:m2
fiutowi 14Forma podstawowa: fiut
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:dat:m2
fizelin 12Forma podstawowa: fizelina
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fizetyn 13Forma podstawowa: fizetyna
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fizolom 13Forma podstawowa: fizol
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
fizykom 14Forma podstawowa: fizyka
Opis: przedmiot szkolny, na którym poznaje się podstawy fizyki.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
fizzami 12Forma podstawowa: fizz
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
fizzowi 11Forma podstawowa: fizz
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
fiżonie 15Forma podstawowa: fiżon
Opis: czarna fasola, ziarno fasoli zwyczajnej odmiany bardzo popularnej w Brazylii.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
fiżonom 16Forma podstawowa: fiżon
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
flachom 16Forma podstawowa: flacha
Opis: flaszka dużych rozmiarów.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
flaczał 15Forma podstawowa: flaczeć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
flaczeć 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
flaczek 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
flaczeń 19Forma podstawowa: flaczeć
flaczki 14Forma podstawowa: flaczek
Opis: tradycyjna potrawa mięsna z żołądków wołowych w formie gęstej zupy.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fladrem 14Forma podstawowa: flader
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
fladrów 17Forma podstawowa: flader
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
fladruj 17Forma podstawowa: fladrować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
flagach 17Forma podstawowa: flaga
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
flagową 18Forma podstawowa: flagowy
Opis: najważniejszy w jakimś zespole, jakiejś kolekcji lub grupie.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
flagowy 15Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
flaguję 22Forma podstawowa: flagować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
flakach 16Forma podstawowa: flak
Opis: osłonka niektórych wędlin, nadająca im określony, obły kształt.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1

Forma podstawowa: flak
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3

Forma podstawowa: flaki
Opis: tradycyjna potrawa mięsna z żołądków wołowych w formie gęstej zupy.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:p3
flakami 14Forma podstawowa: flak
Opis: osłonka niektórych wędlin, nadająca im określony, obły kształt.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3

Forma podstawowa: flaki
Opis: tradycyjna potrawa mięsna z żołądków wołowych w formie gęstej zupy.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p3
flakiem 14Forma podstawowa: flak
Opis: osłonka niektórych wędlin, nadająca im określony, obły kształt.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
flakowa 13Forma podstawowa: flakowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
flakowi 13Forma podstawowa: flak
Opis: osłonka niektórych wędlin, nadająca im określony, obły kształt.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1

Forma podstawowa: flakowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
flamach 16Forma podstawowa: flama
Opis: kochanka.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
flamami 14Forma podstawowa: flama
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
flamena 13Forma podstawowa: flamen
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
flameni 13Forma podstawowa: flamen
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
flanach 15Forma podstawowa: flan
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
flancem 14Forma podstawowa: flanc
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
flancom 14Forma podstawowa: flanc
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: flanca
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
flanelą 17Forma podstawowa: flanela
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
flanele 13Forma podstawowa: flanela
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
flaneli 13Forma podstawowa: flanela
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
flankom 14Forma podstawowa: flanka
Opis: skrzydło ugrupowania bojowego.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
flankuj 17Forma podstawowa: flankować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
flaszce 13Forma podstawowa: flaszka
Opis: tyle, ile się mieści we flaszce, szklanym naczyniu.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
flaszka 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
flaszkę 17Forma podstawowa: flaszka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
flaszko 13Forma podstawowa: flaszka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
flaszom 13Forma podstawowa: flasza
Opis: smukłe naczynie, rodzaj butelki.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
flatter 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
flaucie 15Forma podstawowa: flauta
Opis: w żargonie żeglarskim: brak wiatru.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
flausze 14Forma podstawowa: flausz
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
flawonu 14Forma podstawowa: flawon
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
flawony 13Forma podstawowa: flawon
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
flądrom 18Forma podstawowa: flądra
Opis: płastuga – ogólna nazwa ryby flądrokształtnej (płastugokształtnej), która charakteryzuje się spłaszczonym, asymetrycznym ciałem.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
fleczer 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
flegmom 16Forma podstawowa: flegma
Opis: cecha czynności, zwłaszcza ruchów: to, że coś jest powolne, świadczy o ociężałości (np. zmęczeniu) wykonującego.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
flegmon 15Forma podstawowa: flegmona
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
flegmów 19Forma podstawowa: flegma
Opis: cecha czynności, zwłaszcza ruchów: to, że coś jest powolne, świadczy o ociężałości (np. zmęczeniu) wykonującego.
flejami 15Forma podstawowa: fleja
Opis: pejoratywne określenie człowieka źle wychowanego, brudnego, niekulturalnego.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f subst:pl:inst:m1
flekach 16Forma podstawowa: flek
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
flekami 14Forma podstawowa: flek
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
fleksją 19Forma podstawowa: fleksja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fleksję 19Forma podstawowa: fleksja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fleksji 15Forma podstawowa: fleksja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
fleksor 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fleksyj 16Forma podstawowa: fleksja
flekują 21Forma podstawowa: flekować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
flekuje 17Forma podstawowa: flekować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
flekuję 21Forma podstawowa: flekować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
flepami 14Forma podstawowa: flep
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
flepowi 13Forma podstawowa: flep
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
flerowu 14Forma podstawowa: flerow
fleszem 13Forma podstawowa: flesz
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
fleszom 13Forma podstawowa: flesz
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: flesza
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
fleszów 16Forma podstawowa: flesz
fletami 14Forma podstawowa: flet
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
fletner 13Opis: klapka odciążająca umieszczana na krawędzi spływu powierzchni sterowych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fletnia 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fletnię 17Forma podstawowa: fletnia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fletowa 13Forma podstawowa: fletowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
fletowe 13Forma podstawowa: fletowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
fletowi 13Forma podstawowa: flet
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
fleutom 16Forma podstawowa: fleuta
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
flicach 16Forma podstawowa: flic
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
fliglem 16Forma podstawowa: fligel
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
flikami 14Forma podstawowa: flik
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
flikiem 14Forma podstawowa: flik
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
flikowi 13Forma podstawowa: flik
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1
flincie 13Forma podstawowa: flint
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
flintom 14Forma podstawowa: flint
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
flipami 14Forma podstawowa: flip
Opis: figura w jeździe figurowej na łyżwach, polegająca na skoku tyłem z wewnętrznej krawędzi lewej łyżwy.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2
flipera 13Forma podstawowa: fliper
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
flipper 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
flircie 13Forma podstawowa: flirt
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
flircik 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
flirtom 14Forma podstawowa: flirt
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
flirtów 17Forma podstawowa: flirt
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
flisach 15Forma podstawowa: flis
Opis: spływ towarów statkami.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
flisacy 14Forma podstawowa: flisak
Opis: chrząszcz wodny z rodziny flisakowatych, drapieżny.
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
flisaka 13Forma podstawowa: flisak
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
flisaku 15Forma podstawowa: flisak
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
flisami 13Forma podstawowa: flis
Opis: spływ towarów statkami.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1

Forma podstawowa: flis
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1 subst:pl:inst:m3
flisowi 12Forma podstawowa: flis
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:dat:m3
fliszów 16Forma podstawowa: flisz
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
flitowi 13Forma podstawowa: flit
Opis: środek owadobójczy, zwłaszcza w płynie.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
flitują 21Forma podstawowa: flitować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
flituje 17Forma podstawowa: flitować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
flizach 15Forma podstawowa: fliz
Opis: płyta do wykładania ścian i podłóg, kamienna, ceramiczna (glazurowana i nieglazurowana), szklana, z tworzyw sztucznych i innych, stosowana od czasów starożytnych w różnych epokach rozwoju architektur
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3

Forma podstawowa: fliza
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
flizowe 12Forma podstawowa: flizowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
flizowi 12Forma podstawowa: flizowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
flizowy 13Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
flizują 20Forma podstawowa: flizować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
flizuję 20Forma podstawowa: flizować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
floatem 14Forma podstawowa: float
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
floatów 17Forma podstawowa: float
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
floemem 14Forma podstawowa: floem
Opis: łyko, żywa tkanka roślinna niejednorodna, wchodząca w skład zespołu tkanek przewodzących, pełniących funkcję przewodzącą w roślinach naczyniowych.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
floemie 13Forma podstawowa: floem
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
floemom 14Forma podstawowa: floem
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
floemów 17Forma podstawowa: floem
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
flokenu 15Forma podstawowa: floken
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
floksem 14Forma podstawowa: floks
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2 subst:sg:inst:m3
flokuje 17Forma podstawowa: flokować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
flokule 16Forma podstawowa: flokuła
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
flokułę 21Forma podstawowa: flokuła
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
flokuło 17Forma podstawowa: flokuła
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
flopami 14Forma podstawowa: flop
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2 subst:pl:inst:m3
flopowi 13Forma podstawowa: flop
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2 subst:sg:dat:m3
flopsem 14Forma podstawowa: flops
Opis: liczba operacji zmiennoprzecinkowych na sekundę,1 FLOPS = 1/s, jednostka mocy obliczeniowej komputerów, używana szczególnie w zastosowaniach naukowych.
flopsie 13Forma podstawowa: flops
florach 15Forma podstawowa: flor
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3

Forma podstawowa: flora
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
florami 13Forma podstawowa: flor
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
floreny 13Forma podstawowa: floren
Opis: dawna moneta bita we Florencji, jej weneckim odpowiednikiem był dukat.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
floresu 14Forma podstawowa: flores
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
floresy 13Forma podstawowa: flores
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
florety 14Forma podstawowa: floret
Opis: sportowa broń biała kolna.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
flotami 14Forma podstawowa: flota
Opis: pieniądze.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
flotowa 13Forma podstawowa: flotowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
flotowe 13Forma podstawowa: flotowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
flotowi 13Forma podstawowa: flotowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
flotyll 16Forma podstawowa: flotylla
flowery 13Forma podstawowa: flower
Opis: małokalibrowy karabinek sportowy.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fluacie 15Forma podstawowa: fluat
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
fluatom 16Forma podstawowa: fluat
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
fluatów 19Forma podstawowa: fluat
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
flugach 19Forma podstawowa: flug
fluidem 16Forma podstawowa: fluid
Opis: kosmetyk kolorowy służący do pokrywania nierówności i przebarwień skóry, zawierający puder w kremie.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
fluidom 16Forma podstawowa: fluid
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
fluksją 21Forma podstawowa: fluksja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fluksje 17Forma podstawowa: fluksja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
fluksom 16Forma podstawowa: fluks
fluoria 14Forma podstawowa: fluorium
fluoroz 14Forma podstawowa: fluoroza
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fluoruj 18Forma podstawowa: fluorować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
fluorze 14Forma podstawowa: fluor
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
flusach 17Forma podstawowa: flus
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
flusami 15Forma podstawowa: flus
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
flusowi 14Forma podstawowa: flus
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
flutter 16Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
flyersa 13Forma podstawowa: flyers
flyersy 14Forma podstawowa: flyers
fobiach 16Forma podstawowa: fobia
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
fochach 17Forma podstawowa: foch
Opis: reakcja emocjonalna będąca skutkiem tego, że ktoś się obraził na coś lub kogoś.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1

Forma podstawowa: fochy
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:p3
fochami 15Forma podstawowa: foch
Opis: reakcja emocjonalna będąca skutkiem tego, że ktoś się obraził na coś lub kogoś.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
focusów 18Forma podstawowa: focus
Opis: model samochodu osobowego produkowany przez koncern Ford Motor Company i sprzedawany na większości rynków motoryzacyjnych świata.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
foczego 14Forma podstawowa: foczy
Opis: zwiążany z foką, fokami, dotyczący foki.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
foczęta 17Forma podstawowa: foczę
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2
foczymi 14Forma podstawowa: foczy
Opis: zwiążany z foką, fokami, dotyczący foki.
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
fojaitu 16Forma podstawowa: fojait
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fojaity 15Forma podstawowa: fojait
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fokaria 12Forma podstawowa: fokarium
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2
fokkera 13Forma podstawowa: fokker
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
fokmars 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fokowej 14Forma podstawowa: fokowy
Opis: wykonany z fok - futra foki, futer fok.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
fokowym 14Forma podstawowa: fokowy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
fokreja 14Opis: pierwsza od dołu reja na na fokmaszcie żaglowca.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fokreją 18Forma podstawowa: fokreja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fokreję 18Forma podstawowa: fokreja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
foksale 13Forma podstawowa: foksal
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
foksiku 15Forma podstawowa: foksik
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
foksowi 12Forma podstawowa: foks
Opis: angielska rasa psa tropiącego o odmianach różnej długości owłosienia, krzyżówka kilku ras.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:dat:m2
fokusem 15Forma podstawowa: fokus
Opis: metoda badawcza wykorzystywana w badaniach jakościowych w psychologii, socjologii, badaniach społecznych i marketingowych.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
fokusie 14Forma podstawowa: fokus
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
fokusom 15Forma podstawowa: fokus
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
fokusów 18Forma podstawowa: fokus
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
folarza 12Forma podstawowa: folarz
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
folarze 12Forma podstawowa: folarz
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
folarzu 14Forma podstawowa: folarz
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
folarzy 13Forma podstawowa: folarz
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
folderu 15Forma podstawowa: folder
Opis: zbiór plików komputerowych.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
folguję 22Forma podstawowa: folgować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
foliach 15Forma podstawowa: folia
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
foliału 16Forma podstawowa: foliał
Opis: książka, najczęściej stara i starannie wydana, duża i ciężka (w formacie folio).
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
foliami 13Forma podstawowa: folia
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
foliowa 12Forma podstawowa: foliowy
Opis: zrobiony z folii - cieniutkiej blaszki lub przezroczystego tworzywa.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
foliowe 12Forma podstawowa: foliowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
foliowi 12Forma podstawowa: foliowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
foliowy 13Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
foliuje 16Forma podstawowa: foliować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
folklor 14Opis: ludowa twórczość artystyczna, obejmująca podania, legendy, baśnie, zdobnictwo, rzemiosło, zwyczaje itp.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
folkowa 13Forma podstawowa: folkowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
folkową 17Forma podstawowa: folkowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
folkowe 13Forma podstawowa: folkowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
folkowy 14Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
folować 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
folował 14Forma podstawowa: folować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
folowań 18Forma podstawowa: folować
folujmy 18Forma podstawowa: folować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
fonacje 14Forma podstawowa: fonacja
Opis: aktywność krtani w procesie mówienia.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
fonacyj 15Forma podstawowa: fonacja
fonemie 12Forma podstawowa: fonema
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
fonemom 13Forma podstawowa: fonema
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
fonemów 16Forma podstawowa: fonem
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
fonetyk 14Forma podstawowa: fonetyka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fonitom 13Forma podstawowa: fonit
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
fonolom 13Forma podstawowa: fonola
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
fononik 12Forma podstawowa: fononika
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fontiną 16Forma podstawowa: fontina
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fontiny 13Forma podstawowa: fontina
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
fontowi 12Forma podstawowa: font
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
footbag 16
footing 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
forboty 15Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
forcing 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fordach 15Forma podstawowa: ford
Opis: samochód marki Ford.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2

Forma podstawowa: ford
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
fordami 13Forma podstawowa: ford
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2
fordowi 12Forma podstawowa: ford
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1

Forma podstawowa: ford
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2
fordyzm 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fordzie 12Forma podstawowa: ford
Opis: samochód marki Ford.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1

Forma podstawowa: ford
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
foremka 13Opis: tyle, ile zmieści się w foremce - zabawce.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
foremką 17Forma podstawowa: foremka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
foremki 13Forma podstawowa: foremka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
foremną 16Forma podstawowa: foremny
Opis: o figurach geometrycznych - taki, który ma wszystkie boki i kąty równe.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
foremne 12Forma podstawowa: foremny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
foremny 13Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
forgami 14Forma podstawowa: forga
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
forhend 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
forinta 12Forma podstawowa: forint
Opis: kod ISO 4217 forinta.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
forkiet 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
forlaną 16Forma podstawowa: forlana
Opis: utwór muzyczny stylizowany na włoski żywy, barokowy taniec w metrum 6/8 lub 6/4.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
forlano 12Forma podstawowa: forlana
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
forlany 13Forma podstawowa: forlana
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
forluku 17Forma podstawowa: forluk
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
formach 15Forma podstawowa: forma
Opis: ogólnie stan, kondycja czegoś - w tym stan sprawności fizycznej lub psychicznej człowieka, samopoczucie.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
formaka 13Forma podstawowa: formak
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
formatu 15Forma podstawowa: format
Opis: licencja na produkcję kolejnych wersji audycji telewizyjnej, która jest lub była produkowana na innym rynku (zwykle: w innym państwie).
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
formaty 14Forma podstawowa: format
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
formice 13Forma podstawowa: formika
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
formika 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
formikę 17Forma podstawowa: formika
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
forming 14Forma podstawowa: forminga
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
formizm 13Opis: awangardowy ruch literacko-artystyczny rozwijający się w Polsce w latach 1917–1922, czerpiący inspirację z dokonań kubizmu, ekspresjonizmu i futuryzmu oraz sztuki ludowej.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
formową 16Forma podstawowa: formowy
Opis: taki, który związany jest z formą, formowaniem, procesem nadawania czemuś określonej formy, tworzeniem czegoś o określonym - zwykle przez specjalistyczne przeznaczenie/funkcję obiektu - kształcie.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
formują 20Forma podstawowa: formować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
formuje 16Forma podstawowa: formować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
formula 15Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
formulę 19Forma podstawowa: formula
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
formuli 15Forma podstawowa: formula
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
formułą 20Forma podstawowa: formuła
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
formuło 16Forma podstawowa: formuła
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
formyli 14Forma podstawowa: formyl
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
formylu 16Forma podstawowa: formyl
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
fornala 12Forma podstawowa: fornal
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
forniru 13Forma podstawowa: fornir
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
forniry 12Forma podstawowa: fornir
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
forowań 17Forma podstawowa: forować
forsuję 19Forma podstawowa: forsować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
forszok 12
fortach 15Forma podstawowa: fort
Opis: fortyfikacja (budowla obronna) polowa lub stała, budowana od XVII do początków XX w., przystosowana do obrony okrężnej.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3

Forma podstawowa: forta
Opis: niska karta, ale, w określonym momencie gry, najsilniejsza w danym kolorze.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
fortami 13Forma podstawowa: forta
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
fortece 13Forma podstawowa: forteca
Opis: w przenośni: miejsce schronienia niedostępne dla niepowołanych osób.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
fortecę 17Forma podstawowa: forteca
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
forteco 13Forma podstawowa: forteca
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fortecy 14Forma podstawowa: forteca
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
forteli 13Forma podstawowa: fortelić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
fortelu 15Forma podstawowa: fortel
Opis: podstęp, sprytny sposób na rozwiązanie trudności, osiągnięcie celu.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
fortowa 12Forma podstawowa: fortowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
fortowe 12Forma podstawowa: fortowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
fortowi 12Forma podstawowa: fort
Opis: fortyfikacja (budowla obronna) polowa lub stała, budowana od XVII do początków XX w., przystosowana do obrony okrężnej.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3

Forma podstawowa: fortowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
fortowy 13Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
fortuną 18Forma podstawowa: fortuna
Opis: powodzenie, dobro, jakie się dzieje w czyimś życiu.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
forujmy 17Forma podstawowa: forować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
forynta 13Forma podstawowa: forynt
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
forysia 12Forma podstawowa: foryś
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
forysie 12Forma podstawowa: foryś
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
forysiu 14Forma podstawowa: foryś
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
forzacu 14Forma podstawowa: forzac
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
fosfina 15Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fosfinę 19Forma podstawowa: fosfina
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fosforu 17Forma podstawowa: fosfor
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fosfory 16Forma podstawowa: fosfor
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fosgenu 15Forma podstawowa: fosgen
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fosgeny 14Forma podstawowa: fosgen
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fossach 14Forma podstawowa: fossa
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
fosylia 13Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
fotelik 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fotelom 14Forma podstawowa: fotel
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
fotofob 18Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
fotonal 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fotonem 13Forma podstawowa: foton
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
fotonom 13Forma podstawowa: foton
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
fotosie 12Forma podstawowa: fotos
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
fototyp 15Opis: typ skóry w zależności od ilości zawartej w niej melaniny.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fotyzmu 16Forma podstawowa: fotyzm
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fotyzmy 15Forma podstawowa: fotyzm
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
foulach 17Forma podstawowa: foul
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2
foulowi 14Forma podstawowa: foul
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2
fouseku 16Forma podstawowa: fousek
fowistą 16Forma podstawowa: fowista
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
fowisto 12Forma podstawowa: fowista
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
fowizmy 13Forma podstawowa: fowizm
Opis: kierunek w malarstwie francuskim początku XX wieku, charakteryzujący się bardzo żywą i oderwaną od rzeczywistości kolorystyką dzieł.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
frachtu 17Forma podstawowa: fracht
Opis: przewożony ładunek.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
frachty 16Forma podstawowa: fracht
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fraczek 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fraczka 13Forma podstawowa: fraczek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
frajtra 14Forma podstawowa: frajter
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
frajtry 15Forma podstawowa: frajter
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
frakcja 15Opis: indeks - znak stosowany do rozróżnienia wyrażeń m.in. matematycznych, fizycznych, chemicznych oznaczonych jednakowymi symbolami głównymi, jest umieszczany zwykle z boku na górze lub na dole.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
frakcje 15Forma podstawowa: frakcja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
frakcjo 15Forma podstawowa: frakcja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
frakcyj 16Forma podstawowa: frakcja
frakowi 12Forma podstawowa: frak
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3

Forma podstawowa: frakowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
frakowy 13Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
framugą 20Forma podstawowa: framuga
Opis: wnęka w ścianie, najczęściej wstawia się w nią okna lub drzwi.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
framugi 16Forma podstawowa: framuga
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
framugo 16Forma podstawowa: framuga
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
francom 13Forma podstawowa: franca
Opis: wykwit typu pęcherzyka lub pęcherza, wyniosły ponad powierzchnię skóry, zawierający treść ropną od chwili pojawienia się bądź wtórnie, gdy powstaje z pęcherzy lub pęcherzyków w wyniku wtórnego nadkaż
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
francuz 14Opis: mieszkaniec Francji, człowiek pochodzenia francuskiego.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
francuź 22Forma podstawowa: francuzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
frankom 13Forma podstawowa: franek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
franków 16Forma podstawowa: franek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1

Forma podstawowa: frank
Opis: bardzo rozpowszechniona nazwa waluty funkcjonującej w wielu krajach Europy i Afryki.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2

Forma podstawowa: franko
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
fransem 12Forma podstawowa: frans
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
fransie 11Forma podstawowa: frans
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
fransom 12Forma podstawowa: frans
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
frantem 13Forma podstawowa: frant
Opis: wędrowny komediant.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
frapują 20Forma podstawowa: frapować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
frapuje 16Forma podstawowa: frapować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
frasuję 19Forma podstawowa: frasować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
fraszka 12Opis: coś mało ważnego, niesprawiającego kłopotu.
Forma fleksyjna: interj subst:sg:nom:f
fraszką 16Forma podstawowa: fraszka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fraszkę 16Forma podstawowa: fraszka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fraszki 12Forma podstawowa: fraszka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
fraszko 12Forma podstawowa: fraszka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fratria 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fratrię 16Forma podstawowa: fratria
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fratrii 12Forma podstawowa: fratria
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
fratrio 12Forma podstawowa: fratria
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fratryj 15Forma podstawowa: fratria
frazami 12Forma podstawowa: fraza
Opis: jest to cząstka budowy formalnej utworu, składająca się z dwóch lub kilku motywów, tworzących zamkniętą myśl muzyczną i określoną całość wyrazową.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
frazemu 14Forma podstawowa: frazem
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
frazemy 13Forma podstawowa: frazem
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
frazesu 13Forma podstawowa: frazes
Opis: wypowiedź oczywista, niewnosząca nic nowego.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
frazesy 12Forma podstawowa: frazes
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
frazowi 11Forma podstawowa: frazowy
Opis: związany z frazą, dotyczący frazy muzycznej.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
frazowy 12Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
frazuje 15Forma podstawowa: frazować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
frazuję 19Forma podstawowa: frazować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
frażetu 18Forma podstawowa: frażet
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
frażety 17Forma podstawowa: frażet
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
freakom 13Forma podstawowa: freak
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
freeter 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
fregata 14Opis: okręt wojenny, początkowo o napędzie żaglowym, od XIX w. także parowo-żaglowym.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fregato 14Forma podstawowa: fregata
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fregaty 15Forma podstawowa: fregata
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
frencze 12Forma podstawowa: frencz
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
freonie 11Forma podstawowa: freon
Opis: chloro- lub fluoropochodny węglowodór alifatyczny.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
freskom 13Forma podstawowa: fresko
Opis: ubraniowa tkanina wełniana o splocie płóciennym i ziarnistej powierzchni.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
fresków 16Forma podstawowa: fresk
Opis: obraz ścienny namalowany na mokrym tynku farbami odpornymi na alkaliczne działanie zawartego w zaprawie wapna.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
frezami 12Forma podstawowa: frez
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3

Forma podstawowa: freza
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
frezery 12Forma podstawowa: frezer
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
frezoli 12Forma podstawowa: frezol
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
frezolu 14Forma podstawowa: frezol
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
frezowe 11Forma podstawowa: frezowy
frezuję 19Forma podstawowa: frezować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
frędzel 17Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
frędzlą 21Forma podstawowa: frędzla
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
frędzle 17Forma podstawowa: frędzel
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: frędzla
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
frędzli 17Forma podstawowa: frędzla
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
frizeom 12Forma podstawowa: frizea
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
froncie 12Forma podstawowa: front
Opis: przednia część budynku, od ulicy.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
fronduj 16Forma podstawowa: frondować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
frontem 13Forma podstawowa: front
Opis: przednia część budynku, od ulicy.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
fronton 12Opis: front budynku, zwłaszcza gdy mowa o budynku zabytkowym z bardzo ozdobną fasadą.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
frotkom 14Forma podstawowa: frotka
Opis: dodatek do stroju sportowego, frotowa (dobrze pochłaniająca pot) opaska na nadgarstek lub na głowę.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
frotowa 12Forma podstawowa: frotowy
Opis: zrobiony z froty.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
frotową 16Forma podstawowa: frotowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
frotowi 12Forma podstawowa: frotowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
frottol 14Forma podstawowa: frottola
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fruczak 15Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
fruktan 15Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fruktom 16Forma podstawowa: frukt
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: frukta
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
fruktów 19Forma podstawowa: frukt
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3

Forma podstawowa: frukta
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
frunąca 18Forma podstawowa: frunąć
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:nonrefl
frunącą 22Forma podstawowa: frunąć
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:nonrefl
frunący 19Forma podstawowa: frunąć
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:nonrefl
frunęły 20Forma podstawowa: frunąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:nonrefl
fruwamy 15Forma podstawowa: fruwać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl
fruwasz 13Forma podstawowa: fruwać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl
frycami 14Forma podstawowa: fryc
Opis: nowicjusz, początkujący, ktoś niedoświadczony.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
frycowe 13Opis: strata z powodu (głupiego) błędu.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
frycowi 13Forma podstawowa: fryc
Opis: nowicjusz, początkujący, ktoś niedoświadczony.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1
frygach 17Forma podstawowa: fryg
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1

Forma podstawowa: fryga
Opis: osoba zwinna i ruchliwa.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
frygali 15Forma podstawowa: frygać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
frygała 16Forma podstawowa: frygać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl
frygały 17Forma podstawowa: frygać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
frygami 15Forma podstawowa: fryg
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1

Forma podstawowa: fryga
Opis: osoba zwinna i ruchliwa.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
frygamy 16Forma podstawowa: frygać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl
frygana 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fryganę 18Forma podstawowa: frygana
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
frygani 14Forma podstawowa: frygać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
frygano 14Forma podstawowa: frygać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl

Forma podstawowa: frygana
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
frygany 15Forma podstawowa: frygać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
frygnąć 23Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
frygnął 20Forma podstawowa: frygnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
frykand 14Forma podstawowa: frykando
Opis: każda z części, na które można podzielić udziec, biorąc pod uwagę układ mięśni.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
frykasa 13Forma podstawowa: frykas
Opis: coś nadzwyczaj smacznego, wyszukanego i ekskluzywnego.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
frykcją 20Forma podstawowa: frykcja
Opis: pocieranie organów płciowych w celu stymulacji, ruchy te - ich tempo i charakter - mają uzasadnienie w specyfice naturalnych procesów organizmu.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
frysach 15Forma podstawowa: frys
Opis: rodzaj flaneli w kratkę, noszonej czasem jako dolna warstwa odzieży.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
frysami 13Forma podstawowa: frys
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
fryszer 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
fryszuj 16Forma podstawowa: fryszować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
fryturą 19Forma podstawowa: frytura
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
frytury 16Forma podstawowa: frytura
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
fryzach 15Forma podstawowa: fryz
Opis: przedstawiciel ludu pochodzenia germańskiego zamieszkującego obszary dawnej Fryzji (dzisiejsze Niemcy i Holandia).
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
fryzami 13Forma podstawowa: fryz
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
fryzarń 18Forma podstawowa: fryzarnia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fryzerń 18Forma podstawowa: fryzernia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fryzkom 14Forma podstawowa: fryzka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
fryzonu 14Forma podstawowa: fryzon
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fryzony 13Forma podstawowa: fryzon
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fryzową 16Forma podstawowa: fryzowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
fryzowe 12Forma podstawowa: fryzowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
fryzowi 12Forma podstawowa: fryzowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
fryzują 20Forma podstawowa: fryzować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
fryzuje 16Forma podstawowa: fryzować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
fryzura 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fryzurę 18Forma podstawowa: fryzura
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fryzuro 14Forma podstawowa: fryzura
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fryzury 15Forma podstawowa: fryzura
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ftalanu 15Forma podstawowa: ftalan
Opis: ester kwasu ftalowego.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ftalany 14Forma podstawowa: ftalan
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ftalowa 13Forma podstawowa: ftalowy
Opis: taki, który jest zrobiony z użyciem bezwodnika ftalowego, taki, który zawiera, ma w składzie bezwodnik ftalowy.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ftalowi 13Forma podstawowa: ftalowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
ftanitu 15Forma podstawowa: ftanit
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ftanity 14Forma podstawowa: ftanit
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fuczały 17Forma podstawowa: fuczeć
fuczano 14Forma podstawowa: fuczeć
fucząca 19Forma podstawowa: fuczeć
fuczące 19Forma podstawowa: fuczeć
fuczcie 15Forma podstawowa: fuczeć
fuczmyż 20Forma podstawowa: fuczeć
fuczymy 17Forma podstawowa: fuczeć
fufajek 20Forma podstawowa: fufajka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fufajka 20Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fufajki 20Forma podstawowa: fufajka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
fufajko 20Forma podstawowa: fufajka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fugasem 16Forma podstawowa: fugas
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
fugasów 19Forma podstawowa: fugas
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
fugatem 17Forma podstawowa: fugato
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
fugatom 17Forma podstawowa: fugato
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
fughett 19Forma podstawowa: fughetta
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fugować 20Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
fugował 17Forma podstawowa: fugować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
fugowań 21Forma podstawowa: fugować
fugując 24Forma podstawowa: fugować
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
fugujmy 21Forma podstawowa: fugować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
fugujże 23Forma podstawowa: fugować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
fujarce 16Forma podstawowa: fujarka
Opis: fletnia, dudka, piszczałka - ludowy instrument muzyczny z grupy aerofonów, fujarki były wykonywane z kory wierzby lub łoziny.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
fujarek 16Forma podstawowa: fujarka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fujarka 16Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fujarkę 20Forma podstawowa: fujarka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fujarów 19Forma podstawowa: fujara
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
fujarze 15Forma podstawowa: fujara
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:f subst:sg:loc:m1
fukaczu 17Forma podstawowa: fukacz
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
fukaczy 16Forma podstawowa: fukacz
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
fukając 21Forma podstawowa: fukać
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
fukałby 19Forma podstawowa: fukać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
fukałeś 20Forma podstawowa: fukać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:nonrefl
fukaniu 16Forma podstawowa: fukać
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:nonrefl
fuknęli 19Forma podstawowa: fuknąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:nonrefl
fuknęły 21Forma podstawowa: fuknąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:nonrefl
fuknięć 23Forma podstawowa: fuknąć
fukozie 14Forma podstawowa: fukoza
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
fukozom 15Forma podstawowa: fukoza
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
fuksach 17Forma podstawowa: fuks
Opis: koń - zwycięzca wyścigów, na którego nikt nie liczył.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2 subst:pl:loc:m3
fuksami 15Forma podstawowa: fuks
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2 subst:pl:inst:m3
fuksjom 17Forma podstawowa: fuksja
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
fuksyną 19Forma podstawowa: fuksyna
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fuksyno 15Forma podstawowa: fuksyna
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fukusem 17Forma podstawowa: fukus
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
fukusom 17Forma podstawowa: fukus
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
fukusów 20Forma podstawowa: fukus
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
fulardy 16Forma podstawowa: fulard
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fularek 15Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fularem 15Forma podstawowa: fular
Opis: chustka do noszenia zwłaszcza pod szyją.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
fularka 15Forma podstawowa: fularek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fularze 14Forma podstawowa: fular
Opis: chustka do noszenia zwłaszcza pod szyją.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
fuleren 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fullach 18Forma podstawowa: full
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2
fullami 16Forma podstawowa: full
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2
fullowi 15Forma podstawowa: full
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2
fulwenu 16Forma podstawowa: fulwen
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fulweny 15Forma podstawowa: fulwen
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fumages 16
fumaraz 14Forma podstawowa: fumaraza
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fumiguj 20Forma podstawowa: fumigować
funcika 15Forma podstawowa: funcik
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3
fundach 17Forma podstawowa: fundum
Opis: główny folwark wśród tych, które były własnością jednej osoby, także obszar wokół niego.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
fundami 15Forma podstawowa: fundum
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
fundnąć 23Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
fundnie 14Forma podstawowa: fundnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
funduje 18Forma podstawowa: fundować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf.perf:nonrefl verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
funduję 22Forma podstawowa: fundować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf.perf:nonrefl verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
fundusz 16Opis: instytucja zarządzająca środkami finansowymi.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
funguję 23Forma podstawowa: fungować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
funkach 17Forma podstawowa: funk
Opis: w sztuce - odmiana pop-artu.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
funkami 15Forma podstawowa: funk
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
funkcja 17Opis: właściwa danemu urządzeniu lub programowi komputerowemu możliwość wykonywania określonego zadania lub operacji.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
funkcją 21Forma podstawowa: funkcja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
funkcję 21Forma podstawowa: funkcja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
funkcji 17Forma podstawowa: funkcja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
funkcjo 17Forma podstawowa: funkcja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
funkiem 15Forma podstawowa: funk
Opis: w sztuce - odmiana pop-artu.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2 subst:sg:inst:m3

Forma podstawowa: funk
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
funkowi 14Forma podstawowa: funk
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2 subst:sg:dat:m3

Forma podstawowa: funkowy
Opis: utrzymany w konwencji funku - gatunku muzyki rozrywkowej.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
funktor 15Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
funktyw 16Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
funtach 17Forma podstawowa: funt
Opis: funt szterling, funt brytyjski (nazwa nieoficjalna), oficjalna jednostka monetarna w Wielkiej Brytanii, najbardziej znana waluta o tej nazwie.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2 subst:pl:loc:m3
funtowa 14Forma podstawowa: funtowy
Opis: taki, który waży jeden funt.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
funtową 18Forma podstawowa: funtowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
funtowe 14Forma podstawowa: funtowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
funtowi 14Forma podstawowa: funt
Opis: funt szterling, funt brytyjski (nazwa nieoficjalna), oficjalna jednostka monetarna w Wielkiej Brytanii, najbardziej znana waluta o tej nazwie.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2 subst:sg:dat:m3
funtowy 15Opis: taki, który waży jeden funt.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
furanom 14Forma podstawowa: furan
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
furanoz 13Forma podstawowa: furanoza
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
furanów 17Forma podstawowa: furan
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
furażer 17Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
furażom 18Forma podstawowa: furaż
Opis: pasza, karma dla zwierząt.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
furażuj 21Forma podstawowa: furażować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
furczał 16Forma podstawowa: furczeć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
furcząc 19Forma podstawowa: furczeć
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
furczeć 19Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
furczmy 16Forma podstawowa: furczeć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
furczże 18Forma podstawowa: furczeć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
furfant 18Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
furgocę 20Forma podstawowa: furgotać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
furgocz 16Forma podstawowa: furgotać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
furgonu 17Forma podstawowa: furgon
Opis: samochód ciężarowy, który ma nadwozie o sztywnych ścianach i dach, który wyposażony jest w szczelnie zamykane drzwi.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
furgony 16Forma podstawowa: furgon
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
furiach 16Forma podstawowa: furia
Opis: bogini zemsty, mścicielka.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
furiaci 14Forma podstawowa: furiat
Opis: w psychologii: człowiek psychicznie chory, który ulega atakom furii.
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
furiera 13Forma podstawowa: furier
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
furioso 13Opis: rasa koni półkrwi, wyhodowana metodą selekcji w stadninie Mezohegyes na Węgrzech, gdzie znajdowały się klacze pochodzące od konia pełnej krwi angielskiej oraz klacze czystej krwi arabskiej, wykorzyst
furkają 20Forma podstawowa: furkać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
furkali 15Forma podstawowa: furkać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
furkała 16Forma podstawowa: furkać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl
furkało 16Forma podstawowa: furkać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
furkamy 16Forma podstawowa: furkać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl
furkano 14Forma podstawowa: furkać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl
furknął 20Forma podstawowa: furknąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
furknij 16Forma podstawowa: furknąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
furkocę 19Forma podstawowa: furkotać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
furkocz 15Forma podstawowa: furkotać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
furlaną 18Forma podstawowa: furlana
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
furlany 15Forma podstawowa: furlana
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
furmana 14Forma podstawowa: furman
Opis: osoba, która powozi furmanką.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
furmani 14Forma podstawowa: furman
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1

Forma podstawowa: furmanić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
furmany 15Forma podstawowa: furman
Opis: osoba, która powozi furmanką.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
furolem 15Forma podstawowa: furol
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
furorem 14Forma podstawowa: furor
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
furorom 14Forma podstawowa: furor
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
furorów 17Forma podstawowa: furor
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
furorze 13Forma podstawowa: furor
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
furtami 15Forma podstawowa: furta
Opis: wrota w kadłubie statku.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
furtian 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
fustaże 18Forma podstawowa: fustaż
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fuszera 13Forma podstawowa: fuszer
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
fuszerą 17Forma podstawowa: fuszera
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fuszero 13Forma podstawowa: fuszera
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fuszery 14Forma podstawowa: fuszer
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: fuszera
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
futboli 17Forma podstawowa: futbol
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
futbolu 19Forma podstawowa: futbol
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
futerek 15Forma podstawowa: futerko
Opis: owłosienie łonowe.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
futerku 17Forma podstawowa: futerko
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
futhark 17
futonie 14Forma podstawowa: futon
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
futonom 15Forma podstawowa: futon
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
futonów 18Forma podstawowa: futon
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
futorem 15Forma podstawowa: futor
Opis: w Rosji: pojedyncza, wiejska zagroda na słabo zaludnionym terenie.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
futorom 15Forma podstawowa: futor
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
futorów 18Forma podstawowa: futor
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
futrach 17Forma podstawowa: futer
Opis: obrok, pasza - pokarm dla zwierząt pociągowych.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
futrami 15Forma podstawowa: futer
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3

Forma podstawowa: futro
Opis: okrycie wierzchnie (płaszcz, krótsza kurtka) zrobione z futra zwierząt.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
futruję 22Forma podstawowa: futrować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
futryną 19Forma podstawowa: futryna
Opis: rama w otworze okiennym lub drzwiowym.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
futryno 15Forma podstawowa: futryna
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
futryny 16Forma podstawowa: futryna
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
futrzak 15Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
futsale 15Forma podstawowa: futsal
futsali 15Forma podstawowa: futsal
futsalu 17Forma podstawowa: futsal
futurom 17Forma podstawowa: futura
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
futurum 19Opis: kategoria i forma gramatyczna czasownika, czas przyszły.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
futurze 16Forma podstawowa: futura
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
fuzjach 18Forma podstawowa: fuzja
Opis: długa broń palna myśliwska, używana także jak broń bojowa.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
fuzjami 16Forma podstawowa: fuzja
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
fuzlową 18Forma podstawowa: fuzlowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
fuzlowi 14Forma podstawowa: fuzlowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
fuzlowy 15Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
fuzulin 16Forma podstawowa: fuzulina
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fuzycie 15Forma podstawowa: fuzyt
Opis: główny składnik węgla kamiennego.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
fuzyjką 21Forma podstawowa: fuzyjka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fuzyjko 17Forma podstawowa: fuzyjka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fuzyjna 16Forma podstawowa: fuzyjny
Opis: związany z fuzją - reorganizacją.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
fuzyjni 16Forma podstawowa: fuzyjny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
fuzyjny 17Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
fuzynit 15Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fykolog 16Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
fylitów 18Forma podstawowa: fylit
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
fyllitu 17Forma podstawowa: fyllit
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fyllity 16Forma podstawowa: fyllit
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fyracie 13Forma podstawowa: fyrać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:nonrefl
fyrając 19Forma podstawowa: fyrać
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
fyrałaś 18Forma podstawowa: fyrać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:nonrefl
fyrałby 17Forma podstawowa: fyrać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
fyrałem 15Forma podstawowa: fyrać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:nonrefl
fyrania 12Forma podstawowa: fyrać
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:nonrefl
fyranie 12Forma podstawowa: fyrać
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:nonrefl
fyraniu 14Forma podstawowa: fyrać
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:nonrefl
fyrgole 15Forma podstawowa: fyrgol
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fyrgoli 15Forma podstawowa: fyrgol
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
fyrkają 19Forma podstawowa: fyrkać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
fyrkali 14Forma podstawowa: fyrkać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
fyrkały 16Forma podstawowa: fyrkać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
fyrkasz 13Forma podstawowa: fyrkać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl
fyrknij 15Forma podstawowa: fyrknąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
fyrnęli 17Forma podstawowa: fyrnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:nonrefl
fyrnęła 18Forma podstawowa: fyrnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:nonrefl
fyrnęło 18Forma podstawowa: fyrnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:nonrefl
fyrnęły 19Forma podstawowa: fyrnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:nonrefl
fyrnięć 21Forma podstawowa: fyrnąć
fyrtlem 15Forma podstawowa: fyrtel
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3

Wyrazy na literę f o długości 8

fabianie 14Forma podstawowa: fabian
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1

Forma podstawowa: fabiana
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: fabianin
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
fabrykat 17Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fabrykom 17Forma podstawowa: fabryka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
fabrykuj 20Forma podstawowa: fabrykować
Opis: wytwarzać w dużych ilościach, efektem fabrykowania jest jakiś produkt.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
fabułami 19Forma podstawowa: fabuła
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
fabułkom 20Forma podstawowa: fabułka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
faceciku 17Forma podstawowa: facecik
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
facelety 16Forma podstawowa: facelet
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
facetami 15Forma podstawowa: facet
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
facetowi 14Forma podstawowa: facet
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1
fachmana 16Forma podstawowa: fachman
Opis: fachowiec, człowiek dobry w swoim fachu, w tym, czym się zajmuje.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
fachowca 16Forma podstawowa: fachowiec
Opis: "robotnik do wynajęcia lub zakontraktowany przy jakiejś firmie, który oferuje daną usługę, ""ma fach w ręku""."
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
fachowce 16Forma podstawowa: fachowiec
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
fachowcu 18Forma podstawowa: fachowiec
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
fachowym 17Forma podstawowa: fachowy
Opis: zawodowy, taki, który daje fach.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
facjacie 16Forma podstawowa: facjata
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
facjatce 17Forma podstawowa: facjatka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
facjatką 21Forma podstawowa: facjatka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
facjatkę 21Forma podstawowa: facjatka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
facjatki 17Forma podstawowa: facjatka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
facjenda 16Opis: dawniej: transakcja.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
facjendą 20Forma podstawowa: facjenda
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
facjendę 20Forma podstawowa: facjenda
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
facjendy 17Forma podstawowa: facjenda
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
facytach 18Forma podstawowa: facyt
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
facytami 16Forma podstawowa: facyt
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
fadingom 16Forma podstawowa: fading
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
faetonem 14Forma podstawowa: faeton
Opis: sportowy czterokołowy pojazd konny z początku XIX wieku.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2 subst:sg:inst:m3

Forma podstawowa: faeton
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
faetonie 13Forma podstawowa: faeton
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
fagasuje 18Forma podstawowa: fagasować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
fagasuję 22Forma podstawowa: fagasować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
faginach 17Forma podstawowa: fagina
Opis: Trujący alkaloid o działaniu narkotycznym obecny w orzechach buka.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
faginami 15Forma podstawowa: fagina
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
fagosomy 16Forma podstawowa: fagosom
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fagotach 18Forma podstawowa: fagot
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
fagotami 16Forma podstawowa: fagot
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
fagotowa 15Forma podstawowa: fagotowy
Opis: związany z fagotem, dotyczący fagotu.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
fagotową 19Forma podstawowa: fagotowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
fagotowe 15Forma podstawowa: fagotowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
fagotowi 15Forma podstawowa: fagotowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
fagotowy 16Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
fairwaya 13Forma podstawowa: fairway
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fairwaye 13Forma podstawowa: fairway
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fairwayu 15Forma podstawowa: fairway
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
fajality 17Forma podstawowa: fajalit
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fajansem 15Forma podstawowa: fajans
Opis: wyrób z fajansu.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1

Forma podstawowa: fajans
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
fajansie 14Forma podstawowa: fajans
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: fajans
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
fajansów 18Forma podstawowa: fajans
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
fajczana 15Forma podstawowa: fajczany
Opis: związany z fajką, dotyczący fajki - przedmiotu służącego do palenia tytoniu.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
fajczaną 19Forma podstawowa: fajczany
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
fajczani 15Forma podstawowa: fajczany
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
fajcząca 20Forma podstawowa: fajczyć
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
fajczcie 16Forma podstawowa: fajczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
fajczeni 15Forma podstawowa: fajczyć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
fajczmyż 21Forma podstawowa: fajczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
fajczona 15Forma podstawowa: fajczyć
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
fajczoną 19Forma podstawowa: fajczyć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
fajczone 15Forma podstawowa: fajczyć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
fajdacie 16Forma podstawowa: fajdać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:nonrefl
fajdajmy 19Forma podstawowa: fajdać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
fajdajże 21Forma podstawowa: fajdać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
fajdałam 18Forma podstawowa: fajdać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:nonrefl
fajdałby 20Forma podstawowa: fajdać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
fajdanej 17Forma podstawowa: fajdać
fajeczce 16Forma podstawowa: fajeczka
Opis: fajka, narzędzie do palenia, najczęściej tytoniu.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
fajeczek 16Forma podstawowa: fajeczka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fajeczka 16Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fajeczką 20Forma podstawowa: fajeczka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fajeczkę 20Forma podstawowa: fajeczka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fajerami 15Forma podstawowa: fajer
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
fajerant 15Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
fajerkas 15Forma podstawowa: fajerkasa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fajerkom 16Forma podstawowa: fajerka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
fajfrach 21Forma podstawowa: fajfer
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1 subst:pl:loc:m2
fajframi 19Forma podstawowa: fajfer
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1 subst:pl:inst:m2
fajfusem 21Forma podstawowa: fajfus
Opis: oferma.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1 subst:sg:inst:m2
fajfusie 20Forma podstawowa: fajfus
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m2
fajfusom 21Forma podstawowa: fajfus
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:pl:dat:m2
fajkarzu 17Forma podstawowa: fajkarz
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
fajkować 20Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
fajkował 17Forma podstawowa: fajkować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
fajkowej 17Forma podstawowa: fajkowy
Opis: związany z fajką, dotyczący fajki - przedmiotu służącego do palenia tytoniu.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
fajkowym 17Forma podstawowa: fajkowy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
fajkujże 23Forma podstawowa: fajkować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
fajnisty 16
fajowego 16Forma podstawowa: fajowy
Opis: o człowieku: taki, który oceniany jest pozytywnie jako osoba sympatyczna, miła, przyjemna, taka, w której towarzystwie można się dobrze czuć.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
fajowemu 17Forma podstawowa: fajowy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
fajowiej 16
fajowość 23Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
fajowscy 16Forma podstawowa: fajowski
Opis: fajny, świetny, wystrzałowy.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
fajowską 19Forma podstawowa: fajowski
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
fajowski 15Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
fajowymi 16Forma podstawowa: fajowy
Opis: o człowieku: taki, który oceniany jest pozytywnie jako osoba sympatyczna, miła, przyjemna, taka, w której towarzystwie można się dobrze czuć.
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
fajranta 15Forma podstawowa: fajrant
fajranty 16Forma podstawowa: fajrant
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fajtając 22Forma podstawowa: fajtać
Opis: upadać w wyniku utraty równowagi.
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl pcon:imperf:refl.nonrefl
fajtałaś 21Forma podstawowa: fajtać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:nonrefl verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
fajtałby 20Forma podstawowa: fajtać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
fajtałem 18Forma podstawowa: fajtać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:nonrefl verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
fajtanej 17Forma podstawowa: fajtać
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff
fajtaniu 17Forma podstawowa: fajtać
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:nonrefl ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
fajterzy 16Forma podstawowa: fajter
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
fajtłapa 18Opis: osoba niezdarna, niezaradna.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:nom:m1
fajtłapą 22Forma podstawowa: fajtłapa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f subst:sg:inst:m1
fajtłapo 18Forma podstawowa: fajtłapa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f subst:sg:voc:m1
fajtłapy 19Forma podstawowa: fajtłapa
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f subst:sg:gen:m1
fajtnęło 21Forma podstawowa: fajtnąć
Opis: upaść w wyniku utraty równowagi.
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:nonrefl verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
fajumscy 19Forma podstawowa: fajumski
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
fajumską 22Forma podstawowa: fajumski
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
fajumsko 18Forma podstawowa: fajumski
Forma fleksyjna: adja
fakcikom 16Forma podstawowa: fakcik
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
fakcjami 17Forma podstawowa: fakcja
Opis: w socjologii: wyróżniona kategoria w obrębie klasy społecznej..
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
fakirami 14Forma podstawowa: fakir
Opis: indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
fakirków 18Forma podstawowa: fakirek
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
fakirscy 15Forma podstawowa: fakirski
Opis: związany z fakirem - mnichem muzułmańskim.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
fakirska 14Forma podstawowa: fakirski
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
fakirską 18Forma podstawowa: fakirski
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
fakirski 14Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
fakirsko 14Forma podstawowa: fakirski
Forma fleksyjna: adja
fakirsku 16Forma podstawowa: fakirski
Forma fleksyjna: adjp
fakolitu 17Forma podstawowa: fakolit
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fakolity 16Forma podstawowa: fakolit
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fakonach 16Forma podstawowa: fakon
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
fakonami 14Forma podstawowa: fakon
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
fakonowi 13Forma podstawowa: fakon
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
fakoszer 13Opis: Phacochoerus aethiopicus – gatunek afrykańskiej świni, zwierzę łowne, zamieszkuje stepy Afryki.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
faksowań 19Forma podstawowa: faksować
faksujmy 19Forma podstawowa: faksować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
faktorek 15Forma podstawowa: faktorka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
faktorem 15Forma podstawowa: faktor
Opis: podmiot działający (czyniący) za pośrednika.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1 subst:sg:inst:m3
faktoria 14Opis: placówka handlowa na odległej prowincji.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
faktorią 18Forma podstawowa: faktoria
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
faktorie 14Forma podstawowa: faktoria
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
faktorio 14Forma podstawowa: faktoria
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
faktorką 19Forma podstawowa: faktorka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
faktorkę 19Forma podstawowa: faktorka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
faktorko 15Forma podstawowa: faktorka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
faktorom 15Forma podstawowa: faktor
Opis: podmiot działający (czyniący) za pośrednika.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:pl:dat:m3
faktorów 18Forma podstawowa: faktor
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:gen:m3
faktorze 14Forma podstawowa: faktor
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m3
faktorzy 15Forma podstawowa: faktorzyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
fakturce 17Forma podstawowa: fakturka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
fakturek 17Forma podstawowa: fakturka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
fakturka 17Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
fakturką 21Forma podstawowa: fakturka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
fakturkę 21Forma podstawowa: fakturka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
fakturki 17Forma podstawowa: fakturka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
fakturko 17Forma podstawowa: fakturka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
fakturom 17Forma podstawowa: faktura
Opis: rachunek zawierający szczegółowe dane dotyczące kontrahentów i przdmiotu transakcji.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
faktysie 15Forma podstawowa: faktys
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
faktysom 16Forma podstawowa: faktysa
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
faktywna 15Forma podstawowa: faktywny
faktywną 19Forma podstawowa: faktywny
faktywne 15Forma podstawowa: faktywny
falafela 18Forma podstawowa: falafel
Opis: smażone kulki lub kotleciki z przyprawionej ciecierzycy, bądź bobu z sezamem.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
falafele 18Forma podstawowa: falafel
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
falafelu 20Forma podstawowa: falafel
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
falaflem 19Forma podstawowa: falafel
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
falangom 16Forma podstawowa: falanga
Opis: idący tłum, gromada ludzi.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
falaryzm 15Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
falaskie 14Forma podstawowa: falaski
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
falbance 16Forma podstawowa: falbanka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
falbanek 16Forma podstawowa: falbanka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
falbankę 20Forma podstawowa: falbanka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
falbanko 16Forma podstawowa: falbanka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
falcerce 15Forma podstawowa: falcerka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
falcerek 15Forma podstawowa: falcerka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
falcerka 15Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
falcerką 19Forma podstawowa: falcerka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
falcerko 15Forma podstawowa: falcerka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
falcował 16Forma podstawowa: falcować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
falcowań 20Forma podstawowa: falcować
falcówek 19Forma podstawowa: falcówka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
falcówką 23Forma podstawowa: falcówka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
falcówkę 23Forma podstawowa: falcówka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
falcujmy 20Forma podstawowa: falcować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
falcujże 22Forma podstawowa: falcować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
falcydia 16Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
falcydią 20Forma podstawowa: falcydia
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
falcydyj 19Forma podstawowa: falcydia
falencka 15Forma podstawowa: falencki
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
falencki 15Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
faleniem 14Forma podstawowa: faleń
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
falernem 14Forma podstawowa: falerno
Opis: mocne, cierpkawe wino barwy złocistej, pochodzące z okolic Neapolu.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
falernie 13Forma podstawowa: falern
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
falernom 14Forma podstawowa: falerno
Opis: mocne, cierpkawe wino barwy złocistej, pochodzące z okolic Neapolu.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
falernów 17Forma podstawowa: falern
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
falezach 16Forma podstawowa: faleza
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
falezami 14Forma podstawowa: faleza
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
falkonem 15Forma podstawowa: falkon
Opis: jednorazowa probówka wirówkowa wykonana z tworzywa sztucznego, używa się jej głównie w laboratoriach biochemicznych.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
falkonet 15Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
falkonom 15Forma podstawowa: falkon
Opis: jednorazowa probówka wirówkowa wykonana z tworzywa sztucznego, używa się jej głównie w laboratoriach biochemicznych.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
fallusie 16Forma podstawowa: fallus
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
fallusom 17Forma podstawowa: fallus
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2 subst:pl:dat:m3
fallusów 20Forma podstawowa: fallus
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:m3
faloidyn 15Forma podstawowa: faloidyna
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
falowała 15Forma podstawowa: falować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
falowało 15Forma podstawowa: falować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
falowały 16Forma podstawowa: falować
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
falowano 13Forma podstawowa: falować
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
falowany 14Forma podstawowa: falować
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
falowata 14Forma podstawowa: falowaty
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
falowatą 18Forma podstawowa: falowaty
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
falowato 14Forma fleksyjna: adv:pos
falowcem 15Forma podstawowa: falowiec
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2 subst:sg:inst:m3
falowców 18Forma podstawowa: falowiec
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:m3
falowiec 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
falownik 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
falowodu 16Forma podstawowa: falowód
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
falowody 15Forma podstawowa: falowód
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
falowych 17Forma podstawowa: falowy
Opis: związany z falą (w wojsku).
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
falrepem 15Forma podstawowa: falrep
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
falrepie 14Forma podstawowa: falrep
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
falsecie 14Forma podstawowa: falset
Opis: nieprzyjemny, nienaturalny, piskliwy głos.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
falsecik 15Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
falsetem 15Forma podstawowa: falset
Opis: nieprzyjemny, nienaturalny, piskliwy głos.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
falsetom 15Forma podstawowa: falset
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
falsetów 18Forma podstawowa: falset
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
falsetuj 18Forma podstawowa: falsetować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
falstafy 19Forma podstawowa: falstaf
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
falszkil 15Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
falujące 22Forma podstawowa: falować
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
falująco 22
falujcie 18Forma podstawowa: falować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
falujemy 19Forma podstawowa: falować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
fałatach 18Forma podstawowa: fałat
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1

Forma podstawowa: fałat
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
fałatami 16Forma podstawowa: fałat
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
fałatowi 15Forma podstawowa: fałat
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1
fałdkach 19Forma podstawowa: fałdek
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
fałdkami 17Forma podstawowa: fałdek
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
fałdkowi 16Forma podstawowa: fałdek
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
fałdowce 16
fałdowej 17Forma podstawowa: fałdowy
Opis: taki, którego struktura oparta jest na fałdach, co widoczne jest zazwyczaj również w kształcie danego tworu.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
fałdujmy 21Forma podstawowa: fałdować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
fałdujże 23Forma podstawowa: fałdować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
fałdzika 16Forma podstawowa: fałdzik
Opis: malutki fałd.
fałdziki 16Forma podstawowa: fałdzik
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fałdziku 18Forma podstawowa: fałdzik
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
fałowych 18Forma podstawowa: fałowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
fałszach 17Forma podstawowa: fałsz
Opis: nieszczerość, obłuda.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
fałszami 15Forma podstawowa: fałsz
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
fałszują 22Forma podstawowa: fałszować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
fałszuje 18Forma podstawowa: fałszować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
fałszuję 22Forma podstawowa: fałszować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
fałszywą 19Forma podstawowa: fałszywy
Opis: taki, który nie jest prawdą w znaczeniu logicznym, jego wartość logiczna jest fałszem.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
familiom 15Forma podstawowa: familia
Opis: ród, większa ilość krewnych i powinowatych, wstępnych i zstępnych, drzewo genealogiczne.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
familoka 15Forma podstawowa: familok
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
familoku 17Forma podstawowa: familok
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
famulusa 18Forma podstawowa: famulus
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
famułach 20Forma podstawowa: famuła
Opis: wielorodzinny dom budowany dla pracowników łódzkich fabryk włókienniczych.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
famułami 18Forma podstawowa: famuła
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
fanatyku 17Forma podstawowa: fanatyk
Opis: ktoś, kto podchodzi do czegoś bardzo entuzjastycznie, uwielbia coś (także robić).
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
fandanga 15Forma podstawowa: fandango
Opis: "gatunek flamenco z rodzaju ""cante chico"" (z męskim śpiewem) - nostalgiczny, lekko operowy, jeśli kobieta do niego tańczy, to nie tak żywiołowo, jak do prototypowego flameco, lecz raczej się snuje, pr"
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
fandango 15Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
fandangu 17Forma podstawowa: fandango
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
fandlami 15Forma podstawowa: fandla
fandomie 14Forma podstawowa: fandom
Opis: społeczność fanów.
fanfikom 18Forma podstawowa: fanfik
fanklubu 20Forma podstawowa: fanklub
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fanonach 15Forma podstawowa: fanon
Opis: jedwabna szata liturgiczna papieża oraz - na mocy szczególnego przywileju - patriarchy Lizbony.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
fanonowi 12Forma podstawowa: fanon
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
fanowscy 14Forma podstawowa: fanowski
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
fanowska 13Forma podstawowa: fanowski
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
fanowską 17Forma podstawowa: fanowski
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
fanowsko 13Forma podstawowa: fanowski
Forma fleksyjna: adja
fanszonu 14Forma podstawowa: fanszon
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
fanszony 13Forma podstawowa: fanszon
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
fantastą 18Forma podstawowa: fantasta
Forma fleksyjna: subst:sg:inst: