Wyrazy na literę i

Baza serwisu zawiera 26431 wyrazów na literę "i" z podziałem na punktację poszczególnych słów.
Dla poszczególnych punktacji prezentowane jest nie więcej niż 1000 wyrazów w kolejności alfabetycznej. Słowa o większej liczbie liter niż 8 nie są wyświetlane.

4 literowe na i   5 literowe na i   6 literowe na i   7 literowe na i   8 literowe na i   

Wyrazy na literę i o długości 2

id 3Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ida
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: idem
Część mowy/forma fleksyjna: skrót
Forma podstawowa: idy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ii 2Część mowy/forma fleksyjna: wykrzyknik
il 3
 4Opis: skała osadowa, bardzo drobnoziarnista, zbudowana jest głównie z minerałów ilastych (najczęściej kaolinit i illit) z domieszką łyszczyków oraz pyłu kwarcowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
im 3Część mowy/forma fleksyjna: spójnik podrzędny
Forma podstawowa: imiesłów
Część mowy/forma fleksyjna: skrót
in 2Opis: w chemii: symbol indu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
 6Część mowy/forma fleksyjna: spójnik podrzędny
im 3Forma podstawowa: imienia
Część mowy/forma fleksyjna: skrót
Forma podstawowa: on
Część mowy/forma fleksyjna: zaimek trzecioosobowy
in 2Forma podstawowa: inaczej
Opis: w inny sposób, odmiennie, nie tak.
Część mowy/forma fleksyjna: skrót
iw 2Forma podstawowa: iwa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik

Wyrazy na literę i o długości 3

ido 4Forma podstawowa: ida
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idu 6Forma podstawowa: id
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idy 5Forma podstawowa: id
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igr 5Forma podstawowa: igra
Opis: zabawa, harce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikr 4Forma podstawowa: ikra
Opis: komórki jajowe ryb.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iks 4Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikt 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ile 4Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa:
Opis: skała osadowa, bardzo drobnoziarnista, zbudowana jest głównie z minerałów ilastych (najczęściej kaolinit i illit) z domieszką łyszczyków oraz pyłu kwarcowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ima 4Forma podstawowa: imać
Część mowy/forma fleksyjna:
imć 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
ind 4Opis: In - pierwiastek chemiczny, metal z bloku p układu okresowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inf 7Forma podstawowa: infinitivus
Część mowy/forma fleksyjna: skrót
Forma podstawowa: informatyczny
Część mowy/forma fleksyjna: skrót
iść 12Opis: o mechanizmach, urządzeniach: być sprawnymi i wykonywać charakterystyczne dla siebie czynności
Część mowy/forma fleksyjna:
iwo 3Forma podstawowa: iwa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izb 5Forma podstawowa: izba
Opis: pomieszczenie, które w lokalu mieszkalnym spełnia zdefiniowane na potrzeby GUS warunki, pokój lub kuchnia (w odróżnieniu od pomieszczeń pomocniczych, jak np. łazienka czy garderoba, których nie uznaj
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iże 7Część mowy/forma fleksyjna: spójnik podrzędny
ibn 5Część mowy/forma fleksyjna: burkinostka
ich 6Forma podstawowa: on
Część mowy/forma fleksyjna: zaimek trzecioosobowy
idą 8Forma podstawowa: ida
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: iść
Opis: o mechanizmach, urządzeniach: być sprawnymi i wykonywać charakterystyczne dla siebie czynności
Część mowy/forma fleksyjna:
idę 8Forma podstawowa: ida
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: iść
Opis: o mechanizmach, urządzeniach: być sprawnymi i wykonywać charakterystyczne dla siebie czynności
Część mowy/forma fleksyjna:
idy 5Forma podstawowa: ida
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idź 12Forma podstawowa: iść
Opis: o mechanizmach, urządzeniach: być sprawnymi i wykonywać charakterystyczne dla siebie czynności
Część mowy/forma fleksyjna:
iii 3Część mowy/forma fleksyjna: wykrzyknik
ilu 6Forma podstawowa: ile
Część mowy/forma fleksyjna: liczebnik główny
iła 5Forma podstawowa:
Opis: skała osadowa, bardzo drobnoziarnista, zbudowana jest głównie z minerałów ilastych (najczęściej kaolinit i illit) z domieszką łyszczyków oraz pyłu kwarcowego.
iłu 7Forma podstawowa:
Opis: skała osadowa, bardzo drobnoziarnista, zbudowana jest głównie z minerałów ilastych (najczęściej kaolinit i illit) z domieszką łyszczyków oraz pyłu kwarcowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iły 6Forma podstawowa:
Opis: skała osadowa, bardzo drobnoziarnista, zbudowana jest głównie z minerałów ilastych (najczęściej kaolinit i illit) z domieszką łyszczyków oraz pyłu kwarcowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inb 5Forma podstawowa: inba
ink 4
ino 3Część mowy/forma fleksyjna: kublik
inr 3Forma podstawowa: inro
Opis: kod ISO 4217 rupii indyjskiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irg 5Forma podstawowa: irga
Opis: Cotoneaster – rodzaj roślin z rodziny różowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
isk 4Opis: w melitologii: grupa pszczół zwiadowczych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iść 12Forma podstawowa: iścić
Opis: o mechanizmach, urządzeniach: być sprawnymi i wykonywać charakterystyczne dla siebie czynności
Część mowy/forma fleksyjna:
itr 4Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iwa 3Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iwą 7Forma podstawowa: iwa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iwę 7Forma podstawowa: iwa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iwo 3Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iwy 4Forma podstawowa: iwa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izm 4Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik

Wyrazy na literę i o długości 4

ibis 6Opis: ptak wodno-błotny, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w obrębie rodziny ibisowatych (Threskiornithidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ibiz 6Forma podstawowa: ibiza
Opis: seat z modelu Ibiza.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
icka 6Forma podstawowa: icek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
icki 6Forma podstawowa: icek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
idea 5Opis: w filozofii: wrażenie, doznanie zmysłowe, jedyny ludzki przedmiot poznania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ideę 9Forma podstawowa: idea
Opis: w filozofii: wrażenie, doznanie zmysłowe, jedyny ludzki przedmiot poznania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idem 6Forma podstawowa: id
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ideo 5Forma podstawowa: idea
Opis: w filozofii: wrażenie, doznanie zmysłowe, jedyny ludzki przedmiot poznania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idis 5Forma podstawowa: idisa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idol 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idom 6Forma podstawowa: idy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igła 8Opis: iglica - część urządzenia (np. igła cyrkla, igła od wrzeciona).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igłę 12Forma podstawowa: igła
Opis: iglica - część urządzenia (np. igła cyrkla, igła od wrzeciona).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igro 6Forma podstawowa: igra
Opis: zabawa, harce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igry 7Forma podstawowa: igra
Opis: zabawa, harce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikrę 9Forma podstawowa: ikra
Opis: komórki jajowe ryb.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iksa 5Forma podstawowa: iks
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ileż 9Część mowy/forma fleksyjna: liczebnik główny
ilom 6Forma podstawowa: il
iluś 11Forma podstawowa: ileś
Część mowy/forma fleksyjna: liczebnik główny
iłem 7Forma podstawowa:
Opis: skała osadowa, bardzo drobnoziarnista, zbudowana jest głównie z minerałów ilastych (najczęściej kaolinit i illit) z domieszką łyszczyków oraz pyłu kwarcowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iłów 10Forma podstawowa:
Opis: skała osadowa, bardzo drobnoziarnista, zbudowana jest głównie z minerałów ilastych (najczęściej kaolinit i illit) z domieszką łyszczyków oraz pyłu kwarcowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: iłowa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iłuj 10Forma podstawowa: iłować
Część mowy/forma fleksyjna:
imać 10Część mowy/forma fleksyjna:
imag 7Forma podstawowa: imago
Opis: ostateczne stadium w rozwoju osobniczym owadów, przechodzących proces przeobrażenia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imak 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imał 7Forma podstawowa: imać
Część mowy/forma fleksyjna:
imań 11Forma podstawowa: imać
imaż 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imię 9Opis: nazwa, dzisiaj używa się tego zwrotu w przypadku tekstu stylizowanego bądź w związkach wyrazowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imin 5Forma podstawowa: imina
Opis: organiczny związek chemiczny zawierający grupę iminową, powstaje w wyniku kondensacji cząsteczki związku karbonylowego (aldehydu lub ketonu) z cząsteczką aminy pierwszorzędowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
impr 6Forma podstawowa: impra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inba 6
inbą 10Forma podstawowa: inba
inbę 10Forma podstawowa: inba
indy 6Forma podstawowa: ind
Opis: In - pierwiastek chemiczny, metal z bloku p układu okresowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inek 5Forma podstawowa: inka
Opis: nazwa handlowa polskiej kawy zbożowej produkowanej od 1971 roku w Skawinie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
infy 9Forma podstawowa: infa
inię 8Forma podstawowa: inia
Opis: Inia geoffrensis – gatunek walenia z rodziny Iniidae żyjący w wodach Amazonki i Orinoko, a niekiedy również na okresowych rozlewiskach tych rzek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inii 4Forma podstawowa: inia
Opis: Inia geoffrensis – gatunek walenia z rodziny Iniidae żyjący w wodach Amazonki i Orinoko, a niekiedy również na okresowych rozlewiskach tych rzek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inka 5Opis: nazwa handlowa polskiej kawy zbożowej produkowanej od 1971 roku w Skawinie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inką 9Forma podstawowa: inka
Opis: nazwa handlowa polskiej kawy zbożowej produkowanej od 1971 roku w Skawinie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inkę 9Forma podstawowa: inka
Opis: nazwa handlowa polskiej kawy zbożowej produkowanej od 1971 roku w Skawinie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inki 5Forma podstawowa: inka
Opis: nazwa handlowa polskiej kawy zbożowej produkowanej od 1971 roku w Skawinie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
inko 5Forma podstawowa: inka
Opis: nazwa handlowa polskiej kawy zbożowej produkowanej od 1971 roku w Skawinie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inna 4Forma podstawowa: inny
Opis: (zwykle w l. mnogiej) drugi, taki, który istnieje obok czegoś, należący do grupy pozostałych.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
inną 8Forma podstawowa: inny
Opis: (zwykle w l. mnogiej) drugi, taki, który istnieje obok czegoś, należący do grupy pozostałych.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
inne 4Forma podstawowa: inny
Opis: (zwykle w l. mnogiej) drugi, taki, który istnieje obok czegoś, należący do grupy pozostałych.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
inra 4Forma podstawowa: inro
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inru 6Forma podstawowa: inro
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
insi 4Forma podstawowa: inszy
Opis: odmienny, różny od jakiegoś, nie ten.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
inte 5
inul 7Forma podstawowa: inula
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ipod 6
irgę 10Forma podstawowa: irga
Opis: Cotoneaster – rodzaj roślin z rodziny różowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irgo 6Forma podstawowa: irga
Opis: Cotoneaster – rodzaj roślin z rodziny różowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iron 4Forma podstawowa: ironiczny
Opis: o człowieku: złośliwy, taki, który używa ironii.
Część mowy/forma fleksyjna: skrót
iryd 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iski 5Forma podstawowa: isk
Opis: w melitologii: grupa pszczół zwiadowczych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
isku 7Forma podstawowa: isk
Opis: w melitologii: grupa pszczół zwiadowczych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
istr 5Forma podstawowa: istra
itru 7Forma podstawowa: itr
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
itry 6Forma podstawowa: itr
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iwie 4Forma podstawowa: iwa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iwin 4Forma podstawowa: iwina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iwom 5Forma podstawowa: iwa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izan 4Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izbą 10Forma podstawowa: izba
Opis: pomieszczenie, które w lokalu mieszkalnym spełnia zdefiniowane na potrzeby GUS warunki, pokój lub kuchnia (w odróżnieniu od pomieszczeń pomocniczych, jak np. łazienka czy garderoba, których nie uznaj
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izby 7Forma podstawowa: izba
Opis: pomieszczenie, które w lokalu mieszkalnym spełnia zdefiniowane na potrzeby GUS warunki, pokój lub kuchnia (w odróżnieniu od pomieszczeń pomocniczych, jak np. łazienka czy garderoba, których nie uznaj
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izmu 7Forma podstawowa: izm
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izmy 6Forma podstawowa: izm
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ibuk 9
icek 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
icku 8Forma podstawowa: icek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idąc 10Forma podstawowa: iść
Opis: o mechanizmach, urządzeniach: być sprawnymi i wykonywać charakterystyczne dla siebie czynności
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
ideą 9Forma podstawowa: idea
Opis: w filozofii: wrażenie, doznanie zmysłowe, jedyny ludzki przedmiot poznania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idee 5Forma podstawowa: idea
Opis: w filozofii: wrażenie, doznanie zmysłowe, jedyny ludzki przedmiot poznania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idei 5Forma podstawowa: idea
Opis: w filozofii: wrażenie, doznanie zmysłowe, jedyny ludzki przedmiot poznania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idom 6Forma podstawowa: id
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ida
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idów 9Forma podstawowa: id
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igle 7Forma podstawowa: igła
Opis: iglica - część urządzenia (np. igła cyrkla, igła od wrzeciona).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iglu 9
igłą 12Forma podstawowa: igła
Opis: iglica - część urządzenia (np. igła cyrkla, igła od wrzeciona).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igło 8Forma podstawowa: igła
Opis: iglica - część urządzenia (np. igła cyrkla, igła od wrzeciona).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igły 9Forma podstawowa: igła
Opis: iglica - część urządzenia (np. igła cyrkla, igła od wrzeciona).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igra 6Opis: zabawa, harce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: igrać
Opis: zabawa, harce.
Część mowy/forma fleksyjna:
igrą 10Forma podstawowa: igra
Opis: zabawa, harce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igrę 10Forma podstawowa: igra
Opis: zabawa, harce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikar 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikon 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ikona
Opis: obraz sakralny, wyobrażający postacie świętych, sceny z ich życia, sceny biblijne lub liturgiczno-symboliczne, charakterystyczna dla chrześcijańskich Kościołów wschodnich, w tym prawosławnego i greck
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikos 5Opis: rodzaj strofy, składającej się z różnej ilości wersów, w zależności od utworu, ilość wersów w poszczególnych ikosach była konsekwentnie stosowana w całym utworze.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikra 5Opis: komórki jajowe ryb.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikrą 9Forma podstawowa: ikra
Opis: komórki jajowe ryb.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikro 5Forma podstawowa: ikra
Opis: komórki jajowe ryb.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikry 6Forma podstawowa: ikra
Opis: komórki jajowe ryb.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikrz 5Forma podstawowa: ikrzyć
iksa 5Forma podstawowa: iks
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iksy 6Forma podstawowa: iks
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: iks
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
iktu 8Forma podstawowa: ikt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikty 7Forma podstawowa: ikt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ilem 6Forma podstawowa: ileś
ileś 9Część mowy/forma fleksyjna: liczebnik główny
ilów 9Forma podstawowa: il
iluż 11Forma podstawowa: ileż
Część mowy/forma fleksyjna: liczebnik główny
iłom 7Forma podstawowa:
Opis: skała osadowa, bardzo drobnoziarnista, zbudowana jest głównie z minerałów ilastych (najczęściej kaolinit i illit) z domieszką łyszczyków oraz pyłu kwarcowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iłów 10Forma podstawowa: iłowo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imaj 7Forma podstawowa: imać
Część mowy/forma fleksyjna:
imam 6Forma podstawowa: imać
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imid 6Opis: organiczny związek chemiczny, pochodna aminy, w którym do atomu azotu przyłączone są bezpośrednio dwie grupy acylowe.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inbo 6Forma podstawowa: inba
inby 7Forma podstawowa: inba
ince 5Forma podstawowa: inka
Opis: nazwa handlowa polskiej kawy zbożowej produkowanej od 1971 roku w Skawinie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: inka
Opis: nazwa handlowa polskiej kawy zbożowej produkowanej od 1971 roku w Skawinie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indu 7Forma podstawowa: ind
Opis: In - pierwiastek chemiczny, metal z bloku p układu okresowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
infa 8
infą 12Forma podstawowa: infa
infę 12Forma podstawowa: infa
info 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inia 4Opis: Inia geoffrensis – gatunek walenia z rodziny Iniidae żyjący w wodach Amazonki i Orinoko, a niekiedy również na okresowych rozlewiskach tych rzek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inią 8Forma podstawowa: inia
Opis: Inia geoffrensis – gatunek walenia z rodziny Iniidae żyjący w wodach Amazonki i Orinoko, a niekiedy również na okresowych rozlewiskach tych rzek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inie 4Forma podstawowa: inia
Opis: Inia geoffrensis – gatunek walenia z rodziny Iniidae żyjący w wodach Amazonki i Orinoko, a niekiedy również na okresowych rozlewiskach tych rzek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inij 6Forma podstawowa: inia
Opis: Inia geoffrensis – gatunek walenia z rodziny Iniidae żyjący w wodach Amazonki i Orinoko, a niekiedy również na okresowych rozlewiskach tych rzek.
inio 4Forma podstawowa: inia
Opis: Inia geoffrensis – gatunek walenia z rodziny Iniidae żyjący w wodach Amazonki i Orinoko, a niekiedy również na okresowych rozlewiskach tych rzek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inka 5Opis: nazwa handlowa polskiej kawy zbożowej produkowanej od 1971 roku w Skawinie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inką 9Forma podstawowa: inka
Opis: nazwa handlowa polskiej kawy zbożowej produkowanej od 1971 roku w Skawinie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inkę 9Forma podstawowa: inka
Opis: nazwa handlowa polskiej kawy zbożowej produkowanej od 1971 roku w Skawinie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inki 5Forma podstawowa: inka
Opis: nazwa handlowa polskiej kawy zbożowej produkowanej od 1971 roku w Skawinie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
inko 5Forma podstawowa: inka
Opis: nazwa handlowa polskiej kawy zbożowej produkowanej od 1971 roku w Skawinie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inku 7Forma podstawowa: ink
inni 4Forma podstawowa: inny
Opis: (zwykle w l. mnogiej) drugi, taki, który istnieje obok czegoś, należący do grupy pozostałych.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
inny 5Opis: (zwykle w l. mnogiej) drugi, taki, który istnieje obok czegoś, należący do grupy pozostałych.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
inro 4Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ipad 6
irch 7Forma podstawowa: ircha
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irga 6Opis: Cotoneaster – rodzaj roślin z rodziny różowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irgą 10Forma podstawowa: irga
Opis: Cotoneaster – rodzaj roślin z rodziny różowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irgi 6Forma podstawowa: irga
Opis: Cotoneaster – rodzaj roślin z rodziny różowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iris 4Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iron 4Opis: rodzaj kija golfowego służącego do wbijania piłki do dołka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iryd 6Forma podstawowa: iryda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irys 5Opis: cukierek mleczny, kiedyś niewielki, o kształcie kwadratowym, teraz popularny w wielu kształtach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iska 5Forma podstawowa: iskać
Część mowy/forma fleksyjna:
istm 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iści 9Forma podstawowa: iścić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: iście
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
item 6
iwan 4Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iwin 4Forma podstawowa: iwiny
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izba 6Opis: pomieszczenie, które w lokalu mieszkalnym spełnia zdefiniowane na potrzeby GUS warunki, pokój lub kuchnia (w odróżnieniu od pomieszczeń pomocniczych, jak np. łazienka czy garderoba, których nie uznaj
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izbę 10Forma podstawowa: izba
Opis: pomieszczenie, które w lokalu mieszkalnym spełnia zdefiniowane na potrzeby GUS warunki, pokój lub kuchnia (w odróżnieniu od pomieszczeń pomocniczych, jak np. łazienka czy garderoba, których nie uznaj
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izbo 6Forma podstawowa: izba
Opis: pomieszczenie, które w lokalu mieszkalnym spełnia zdefiniowane na potrzeby GUS warunki, pokój lub kuchnia (w odróżnieniu od pomieszczeń pomocniczych, jak np. łazienka czy garderoba, których nie uznaj
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iżby 11Część mowy/forma fleksyjna: spójnik podrzędny

Wyrazy na literę i o długości 5

ibisy 8Forma podstawowa: ibis
Opis: ptak wodno-błotny, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w obrębie rodziny ibisowatych (Threskiornithidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ibiza 7Opis: seat z modelu Ibiza.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ibizą 11Forma podstawowa: ibiza
Opis: seat z modelu Ibiza.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ibizę 11Forma podstawowa: ibiza
Opis: seat z modelu Ibiza.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ibizo 7Forma podstawowa: ibiza
Opis: seat z modelu Ibiza.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ibizy 8Forma podstawowa: ibiza
Opis: seat z modelu Ibiza.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ibuka 10Forma podstawowa: ibuk
ibuki 10Forma podstawowa: ibuk
ichor 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idach 9Forma podstawowa: id
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idami 7Forma podstawowa: idy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idąca 11Forma podstawowa: iść
Opis: o mechanizmach, urządzeniach: być sprawnymi i wykonywać charakterystyczne dla siebie czynności
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
idące 11Forma podstawowa: iść
Opis: o mechanizmach, urządzeniach: być sprawnymi i wykonywać charakterystyczne dla siebie czynności
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
ideał 8Opis: podzbiór pierścienia o własnościach pozwalających na konstrukcję pierścienia ilorazowego, pojęcie wprowadzone przez Dedekinda, jako uogólnienie pojęcia liczby idealnej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idisa 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idisy 7Forma podstawowa: idisa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idola 7Forma podstawowa: idol
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idole 7Forma podstawowa: idol
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
idoli 7Forma podstawowa: idol
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idowi 6Forma podstawowa: id
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idzie 6Forma podstawowa: id
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idźże 18Forma podstawowa: iść
Opis: o mechanizmach, urządzeniach: być sprawnymi i wykonywać charakterystyczne dla siebie czynności
Część mowy/forma fleksyjna:
igieł 9Forma podstawowa: igła
Opis: iglica - część urządzenia (np. igła cyrkla, igła od wrzeciona).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iglak 9Opis: drzewo lub krzew iglasty.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iglic 9Forma podstawowa: iglica
Opis: Erodium – rodzaj roślin należący do rodziny bodziszkowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igłom 10Forma podstawowa: igła
Opis: iglica - część urządzenia (np. igła cyrkla, igła od wrzeciona).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igłuj 13Forma podstawowa: igłować
Część mowy/forma fleksyjna:
igrał 9Forma podstawowa: igrać
Część mowy/forma fleksyjna:
igrań 13Forma podstawowa: igrać
igrca 8Forma podstawowa: igrzec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igrce 8Forma podstawowa: igrca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: igrzec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
igrcu 10Forma podstawowa: igrzec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igrcy 9Forma podstawowa: igrca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igrom 8Forma podstawowa: igra
Opis: zabawa, harce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ihram 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikara 6Forma podstawowa: ikar
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikary 7Forma podstawowa: ikar
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
ikoną 10Forma podstawowa: ikona
Opis: obraz sakralny, wyobrażający postacie świętych, sceny z ich życia, sceny biblijne lub liturgiczno-symboliczne, charakterystyczna dla chrześcijańskich Kościołów wschodnich, w tym prawosławnego i greck
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikonę 10Forma podstawowa: ikona
Opis: obraz sakralny, wyobrażający postacie świętych, sceny z ich życia, sceny biblijne lub liturgiczno-symboliczne, charakterystyczna dla chrześcijańskich Kościołów wschodnich, w tym prawosławnego i greck
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikosu 8Forma podstawowa: ikos
Opis: rodzaj strofy, składającej się z różnej ilości wersów, w zależności od utworu, ilość wersów w poszczególnych ikosach była konsekwentnie stosowana w całym utworze.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikosy 7Forma podstawowa: ikos
Opis: rodzaj strofy, składającej się z różnej ilości wersów, w zależności od utworu, ilość wersów w poszczególnych ikosach była konsekwentnie stosowana w całym utworze.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikrom 7Forma podstawowa: ikra
Opis: komórki jajowe ryb.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikrzę 10Forma podstawowa: ikrzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
iksem 7Forma podstawowa: iks
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iksja 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iksje 8Forma podstawowa: iksja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iksję 12Forma podstawowa: iksja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iksom 7Forma podstawowa: iks
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iksów 10Forma podstawowa: iks
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iksyj 9Forma podstawowa: iksja
ikści 11Forma podstawowa: iksty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iktów 11Forma podstawowa: ikt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iktus 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ilach 9Forma podstawowa: il
ilang 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ileus 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
illit 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ilota 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ilotę 11Forma podstawowa: ilota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ilowi 6Forma podstawowa: il
iłami 8Forma podstawowa:
Opis: skała osadowa, bardzo drobnoziarnista, zbudowana jest głównie z minerałów ilastych (najczęściej kaolinit i illit) z domieszką łyszczyków oraz pyłu kwarcowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iłowa 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: iłowy
Opis: związany z iłem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iłową 11Forma podstawowa: iłowa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: iłowy
Opis: związany z iłem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iłowe 7Forma podstawowa: iłowy
Opis: związany z iłem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iłowi 7Forma podstawowa:
Opis: skała osadowa, bardzo drobnoziarnista, zbudowana jest głównie z minerałów ilastych (najczęściej kaolinit i illit) z domieszką łyszczyków oraz pyłu kwarcowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iłowy 8Forma podstawowa: iłowa
Opis: związany z iłem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: iłów
Opis: związany z iłem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iłują 15Forma podstawowa: iłować
Część mowy/forma fleksyjna:
iłuję 15Forma podstawowa: iłować
Część mowy/forma fleksyjna:
iłżan 11Forma podstawowa: iłżanin
Opis: mieszkaniec Iłży.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imaga 8Forma podstawowa: imago
Opis: ostateczne stadium w rozwoju osobniczym owadów, przechodzących proces przeobrażenia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
image 8Opis: wizerunek kogoś lub czegoś, obejmujący cechy charakteryzujące go ze względu na to, kim jest i czym się zajmuje.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imago 8Opis: ostateczne stadium w rozwoju osobniczym owadów, przechodzących proces przeobrażenia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imagu 10Forma podstawowa: imago
Opis: ostateczne stadium w rozwoju osobniczym owadów, przechodzących proces przeobrażenia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imają 12Forma podstawowa: imać
Część mowy/forma fleksyjna:
imali 7Forma podstawowa: imać
Część mowy/forma fleksyjna:
imała 8Forma podstawowa: imać
Część mowy/forma fleksyjna:
imama 7Forma podstawowa: imam
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imana 6Forma podstawowa: imać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
imaną 10Forma podstawowa: imać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
imano 6Forma podstawowa: imać
Część mowy/forma fleksyjna:
imaże 10Forma podstawowa: imaż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imbir 8Opis: Zingiber – rodzaj bylin z rodziny imbirowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iment 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imidu 9Forma podstawowa: imid
Opis: organiczny związek chemiczny, pochodna aminy, w którym do atomu azotu przyłączone są bezpośrednio dwie grupy acylowe.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imidy 8Forma podstawowa: imid
Opis: organiczny związek chemiczny, pochodna aminy, w którym do atomu azotu przyłączone są bezpośrednio dwie grupy acylowe.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iminą 10Forma podstawowa: imina
Opis: organiczny związek chemiczny zawierający grupę iminową, powstaje w wyniku kondensacji cząsteczki związku karbonylowego (aldehydu lub ketonu) z cząsteczką aminy pierwszorzędowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iminę 10Forma podstawowa: imina
Opis: organiczny związek chemiczny zawierający grupę iminową, powstaje w wyniku kondensacji cząsteczki związku karbonylowego (aldehydu lub ketonu) z cząsteczką aminy pierwszorzędowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imino 6Forma podstawowa: imina
Opis: organiczny związek chemiczny zawierający grupę iminową, powstaje w wyniku kondensacji cząsteczki związku karbonylowego (aldehydu lub ketonu) z cząsteczką aminy pierwszorzędowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
impal 8Forma podstawowa: impala
Opis: Aepyceros melampus – pospolity gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występuje w Afryce Środkowej i Południowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
impet 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imprą 11Forma podstawowa: impra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imprę 11Forma podstawowa: impra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
impro 7Forma podstawowa: impra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inbie 7Forma podstawowa: inba
inbom 8Forma podstawowa: inba
indem 7Forma podstawowa: ind
Opis: In - pierwiastek chemiczny, metal z bloku p układu okresowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indie 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indol 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indor 6Opis: samiec indyka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indos 6Opis: oświadczenie woli zbywającego o przeniesieniu własności weksla, czeku (lub inne zbywalnego papiery wartościowe, o ile ustawy przewidują taką możliwość).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indów 10Forma podstawowa: ind
Opis: In - pierwiastek chemiczny, metal z bloku p układu okresowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
induj 10Forma podstawowa: indować
Część mowy/forma fleksyjna:
indyk 8Opis: mięso z indyka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indyt 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
infie 9Forma podstawowa: infa
infom 10Forma podstawowa: infa
infuł 13Forma podstawowa: infuła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inkas 6Forma podstawowa: inkaso
Opis: żądanie zapłaty.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inker 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inkom 7Forma podstawowa: inka
Opis: nazwa handlowa polskiej kawy zbożowej produkowanej od 1971 roku w Skawinie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inkub 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
innym 7Forma podstawowa: inny
Opis: (zwykle w l. mnogiej) drugi, taki, który istnieje obok czegoś, należący do grupy pozostałych.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
inrze 5Forma podstawowa: inro
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inset 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
insza 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: inszy
Opis: odmienny, różny od jakiegoś, nie ten.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
inszy 6Opis: odmienny, różny od jakiegoś, nie ten.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
intro 6
intyn 7Forma podstawowa: intyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inulą 12Forma podstawowa: inula
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inule 8Forma podstawowa: inula
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inuli 8Forma podstawowa: inula
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inulo 8Forma podstawowa: inula
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inwar 5Opis: stop żelaza (54-64%) i niklu (36-46%) z niewielkim dodatkiem węgla i chromu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inwit 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ińską 16Forma podstawowa: iński
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ińsko 12Forma podstawowa: iński
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
ińsku 14Forma podstawowa: iński
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
ipoda 7Forma podstawowa: ipod
ippon 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irchą 12Forma podstawowa: ircha
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irchę 12Forma podstawowa: ircha
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ircuj 10Forma podstawowa: ircować
Część mowy/forma fleksyjna:
irgom 8Forma podstawowa: irga
Opis: Cotoneaster – rodzaj roślin z rodziny różowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irsze 5Forma podstawowa: ircha
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irydą 11Forma podstawowa: iryda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irydo 7Forma podstawowa: iryda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irydu 9Forma podstawowa: iryd
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iskać 11Część mowy/forma fleksyjna:
iskaj 8Forma podstawowa: iskać
Część mowy/forma fleksyjna:
iskał 8Forma podstawowa: iskać
Część mowy/forma fleksyjna:
iskań 12Forma podstawowa: iskać
iskrą 10Forma podstawowa: iskra
Opis: osoba bardzo ruchliwa, zwinna, wesoła.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iskro 6Forma podstawowa: iskra
Opis: osoba bardzo ruchliwa, zwinna, wesoła.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iskrz 6Forma podstawowa: iskrzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
islam 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
istną 10Forma podstawowa: istny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
istra 6
istrą 10Forma podstawowa: istra
istrę 10Forma podstawowa: istra
istro 6Forma podstawowa: istra
istry 7Forma podstawowa: istra
isuzu 9
iścić 15Część mowy/forma fleksyjna:
iście 10Część mowy/forma fleksyjna:
iścił 12Forma podstawowa: iścić
Część mowy/forma fleksyjna:
iśćmy 16Forma podstawowa: iścić
Część mowy/forma fleksyjna:
iśćże 18Forma podstawowa: iścić
Część mowy/forma fleksyjna:
itede 7
itepe 7
iterb 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iwach 8Forma podstawowa: iwa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iwami 6Forma podstawowa: iwa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iwana 5Forma podstawowa: iwan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iwany 6Forma podstawowa: iwan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
iwasi 5
iwiną 9Forma podstawowa: iwina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izanu 7Forma podstawowa: izan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izany 6Forma podstawowa: izan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izbic 8Forma podstawowa: izbica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izbom 8Forma podstawowa: izba
Opis: pomieszczenie, które w lokalu mieszkalnym spełnia zdefiniowane na potrzeby GUS warunki, pokój lub kuchnia (w odróżnieniu od pomieszczeń pomocniczych, jak np. łazienka czy garderoba, których nie uznaj
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iżbym 13Forma podstawowa: iżby
iżbyś 16Forma podstawowa: iżby
ibisa 7Forma podstawowa: ibis
Opis: ptak wodno-błotny, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w obrębie rodziny ibisowatych (Threskiornithidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iblis 8Opis: w wierzeniach muzułmańskich: zły duch, szatan.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ibuku 12Forma podstawowa: ibuk
ichni 8Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ickom 8Forma podstawowa: icek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
icków 11Forma podstawowa: icek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ictus 9
idach 9Forma podstawowa: ida
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: idy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idami 7Forma podstawowa: id
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ida
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idącą 15Forma podstawowa: iść
Opis: o mechanizmach, urządzeniach: być sprawnymi i wykonywać charakterystyczne dla siebie czynności
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
idący 12Forma podstawowa: iść
Opis: o mechanizmach, urządzeniach: być sprawnymi i wykonywać charakterystyczne dla siebie czynności
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
ideat 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idein 6Forma podstawowa: ideina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ideom 7Forma podstawowa: idea
Opis: w filozofii: wrażenie, doznanie zmysłowe, jedyny ludzki przedmiot poznania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idiom 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idisą 10Forma podstawowa: idisa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idisę 10Forma podstawowa: idisa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idiso 6Forma podstawowa: idisa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idola 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idoli 7Forma podstawowa: idola
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idolu 9Forma podstawowa: idol
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idyll 9Forma podstawowa: idylla
idzie 6Forma podstawowa: ida
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: idzi
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: iść
Opis: o mechanizmach, urządzeniach: być sprawnymi i wykonywać charakterystyczne dla siebie czynności
Część mowy/forma fleksyjna:
idźmy 16Forma podstawowa: iść
Opis: o mechanizmach, urządzeniach: być sprawnymi i wykonywać charakterystyczne dla siebie czynności
Część mowy/forma fleksyjna:
ifryt 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igloo 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igław 9Forma podstawowa: igława
Opis: araukaria, Araucaria – rodzaj drzew iglastych z rodziny araukariowatych, drzewa wieczniezielone, dwupienne (rzadko jednopienne), wyróżniają się regularnym pokrojem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ignam 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igrać 12Część mowy/forma fleksyjna:
igraj 9Forma podstawowa: igrać
Część mowy/forma fleksyjna:
igram 8Forma podstawowa: igrać
Część mowy/forma fleksyjna:
igrca 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igrcy 9Forma podstawowa: igrzec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igrek 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igrze 7Forma podstawowa: igra
Opis: zabawa, harce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iguan 9Forma podstawowa: iguana
Opis: jaszczurka o skórze pokrytej nieregularnymi łuskami, z rodziny o tej samej nazwie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikcie 7Forma podstawowa: ikt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikona 6Opis: obraz sakralny, wyobrażający postacie świętych, sceny z ich życia, sceny biblijne lub liturgiczno-symboliczne, charakterystyczna dla chrześcijańskich Kościołów wschodnich, w tym prawosławnego i greck
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikono 6Forma podstawowa: ikona
Opis: obraz sakralny, wyobrażający postacie świętych, sceny z ich życia, sceny biblijne lub liturgiczno-symboliczne, charakterystyczna dla chrześcijańskich Kościołów wschodnich, w tym prawosławnego i greck
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikonu 8Forma podstawowa: ikon
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikony 7Forma podstawowa: ikon
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ikona
Opis: obraz sakralny, wyobrażający postacie świętych, sceny z ich życia, sceny biblijne lub liturgiczno-symboliczne, charakterystyczna dla chrześcijańskich Kościołów wschodnich, w tym prawosławnego i greck
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikrzą 10Forma podstawowa: ikrzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ikrze 6Forma podstawowa: ikra
Opis: komórki jajowe ryb.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikrzy 7Forma podstawowa: ikrzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
iksem 7Forma podstawowa: iks
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iksie 6Forma podstawowa: iks
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: iks
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iksją 12Forma podstawowa: iksja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iksji 8Forma podstawowa: iksja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iksjo 8Forma podstawowa: iksja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iksom 7Forma podstawowa: iks
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iksor 6Forma podstawowa: iksora
iksów 10Forma podstawowa: iks
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iksta 7Forma podstawowa: iksty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ikstą 11Forma podstawowa: iksty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ikste 7Forma podstawowa: iksty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iksty 8Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iktem 8Forma podstawowa: ikt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iktom 8Forma podstawowa: ikt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ilami 7Forma podstawowa: il
iloci 7Forma podstawowa: ilot
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ilota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iloma 7Forma podstawowa: ile
Część mowy/forma fleksyjna: liczebnik główny
ilość 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ilota 7Forma podstawowa: ilot
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ilotą 11Forma podstawowa: ilota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iloto 7Forma podstawowa: ilota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iloty 8Forma podstawowa: ilot
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: ilota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
iłach 10Forma podstawowa:
Opis: skała osadowa, bardzo drobnoziarnista, zbudowana jest głównie z minerałów ilastych (najczęściej kaolinit i illit) z domieszką łyszczyków oraz pyłu kwarcowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iłowa 7Forma podstawowa: iłowo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: iłów
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iłowi 7Forma podstawowa: iłowy
Opis: związany z iłem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iłowy 8Opis: związany z iłem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iłuje 11Forma podstawowa: iłować
Część mowy/forma fleksyjna:
imacz 7Opis: uchwyt tarczy rycerskiej, wykonany ze skóry, powrozów, materiału lub drewna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imaka 7Forma podstawowa: imak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imaki 7Forma podstawowa: imak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imaku 9Forma podstawowa: imak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imało 8Forma podstawowa: imać
Część mowy/forma fleksyjna:
imały 9Forma podstawowa: imać
Część mowy/forma fleksyjna:
imamy 8Forma podstawowa: imać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: imam
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
imane 6Forma podstawowa: imać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
imani 6Forma podstawowa: imać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
imany 7Forma podstawowa: imać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
imasz 6Forma podstawowa: imać
Część mowy/forma fleksyjna:
imażu 12Forma podstawowa: imaż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imaży 11Forma podstawowa: imaż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imbus 10Opis: rodzaj klucza trzpieniowego o przekroju sześciokąta foremnego, w postaci pręta wygiętego w kształt litery L (rzadziej Z).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imhof 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imina 6Opis: organiczny związek chemiczny zawierający grupę iminową, powstaje w wyniku kondensacji cząsteczki związku karbonylowego (aldehydu lub ketonu) z cząsteczką aminy pierwszorzędowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iminy 7Forma podstawowa: imina
Opis: organiczny związek chemiczny zawierający grupę iminową, powstaje w wyniku kondensacji cząsteczki związku karbonylowego (aldehydu lub ketonu) z cząsteczką aminy pierwszorzędowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imion 6Forma podstawowa: imię
Opis: nazwa, dzisiaj używa się tego zwrotu w przypadku tekstu stylizowanego bądź w związkach wyrazowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
impas 7Opis: sytuacja bez wyjścia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
impra 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
impry 8Forma podstawowa: impra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inbus 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inden 6Opis: organiczny związek chemiczny, policykliczny węglowodór aromatyczny o wzorze: C9H8.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indom 7Forma podstawowa: ind
Opis: In - pierwiastek chemiczny, metal z bloku p układu okresowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indyg 9Forma podstawowa: indygo
Opis: E132, organiczny związek chemiczny, ciemnobłękitny barwnik występujący naturalnie, jak i syntetyzowany chemicznie (od roku 1890), błękit indygowy, indygo, indygotyna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indyk 8Opis: mięso z indyka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inert 6Opis: jednostka masy w układzie MkGS, obecnie nieużywana.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
infim 10Forma podstawowa: infima
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ingot 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iniom 6Forma podstawowa: inia
Opis: Inia geoffrensis – gatunek walenia z rodziny Iniidae żyjący w wodach Amazonki i Orinoko, a niekiedy również na okresowych rozlewiskach tych rzek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inkas 6Opis: osoba z narodu Inków, przedstawiciel ludu, który w czasach prekolumbijskich stworzył państwo w zachodniej części Ameryki Południowej, w okresie swego największego rozkwitu obejmowało tereny dzisiejsz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inkom 7Forma podstawowa: inka
Opis: nazwa handlowa polskiej kawy zbożowej produkowanej od 1971 roku w Skawinie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inków 10Forma podstawowa: inka
Opis: nazwa handlowa polskiej kawy zbożowej produkowanej od 1971 roku w Skawinie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inlet 7Opis: rodzaj bardzo gęstej tkaniny bawełnianej, o splocie skośnym, atłasowym bądź płóciennym, używanej na wsypy pościelowe.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inmet 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
innej 7Forma podstawowa: inny
Opis: (zwykle w l. mnogiej) drugi, taki, który istnieje obok czegoś, należący do grupy pozostałych.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
inrem 6Forma podstawowa: inro
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inrom 6Forma podstawowa: inro
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inszą 9Forma podstawowa: insza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: inszy
Opis: odmienny, różny od jakiegoś, nie ten.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
insze 5Forma podstawowa: insza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: inszy
Opis: odmienny, różny od jakiegoś, nie ten.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
intel 7Opis: największy na świecie producent układów scalonych oraz twórca mikroprocesorów z rodziny x86, które znajdują się w większości komputerów osobistych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: największy na świecie producent układów scalonych oraz twórca mikroprocesorów z rodziny x86, które znajdują się w większości komputerów osobistych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inula 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inulę 12Forma podstawowa: inula
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ińscy 13Forma podstawowa: iński
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ińska 12Forma podstawowa: iński
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: ińsko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iński 12Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ińsko 12Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ińsku 14Forma podstawowa: ińsko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ipada 7Forma podstawowa: ipad
ipady 8Forma podstawowa: ipad
ipody 8Forma podstawowa: ipod
irbis 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ircha 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ircho 8Forma podstawowa: ircha
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irchy 9Forma podstawowa: ircha
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irdze 6Forma podstawowa: irga
Opis: Cotoneaster – rodzaj roślin z rodziny różowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ironu 7Forma podstawowa: iron
Opis: rodzaj kija golfowego służącego do wbijania piłki do dołka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irony 6Forma podstawowa: iron
Opis: rodzaj kija golfowego służącego do wbijania piłki do dołka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iryda 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irydę 11Forma podstawowa: iryda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irydy 8Forma podstawowa: iryd
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: iryda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irysa 6Forma podstawowa: irys
Opis: cukierek mleczny, kiedyś niewielki, o kształcie kwadratowym, teraz popularny w wielu kształtach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irysy 7Forma podstawowa: irys
Opis: cukierek mleczny, kiedyś niewielki, o kształcie kwadratowym, teraz popularny w wielu kształtach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iskam 7Forma podstawowa: iskać
Część mowy/forma fleksyjna:
iskom 7Forma podstawowa: isk
Opis: w melitologii: grupa pszczół zwiadowczych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
isków 10Forma podstawowa: isk
Opis: w melitologii: grupa pszczół zwiadowczych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iskra 6Opis: osoba bardzo ruchliwa, zwinna, wesoła.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iskrę 10Forma podstawowa: iskra
Opis: osoba bardzo ruchliwa, zwinna, wesoła.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iskry 7Forma podstawowa: iskra
Opis: osoba bardzo ruchliwa, zwinna, wesoła.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iskrz 6Forma podstawowa: iskrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
ismen 6Forma podstawowa: ismena
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
istmu 9Forma podstawowa: istm
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
istmy 8Forma podstawowa: istm
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
istna 6Forma podstawowa: istny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
istną 10Forma podstawowa: istnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
istne 6Forma podstawowa: istny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
istni 6Forma podstawowa: istny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
istny 7Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
istot 7Forma podstawowa: istota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iszcz 6Forma podstawowa: iskać
itrem 7Forma podstawowa: itr
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
itrom 7Forma podstawowa: itr
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
itrów 10Forma podstawowa: itr
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
itrze 6Forma podstawowa: itr
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iwanu 7Forma podstawowa: iwan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iwany 6Forma podstawowa: iwan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
iwina 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iwinę 9Forma podstawowa: iwina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iwino 5Forma podstawowa: iwina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iwiny 6Forma podstawowa: iwina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izali 6Część mowy/forma fleksyjna: kublik
izbie 7Forma podstawowa: izba
Opis: pomieszczenie, które w lokalu mieszkalnym spełnia zdefiniowane na potrzeby GUS warunki, pokój lub kuchnia (w odróżnieniu od pomieszczeń pomocniczych, jak np. łazienka czy garderoba, których nie uznaj
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izbin 7Forma podstawowa: izbina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izmem 7Forma podstawowa: izm
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izmie 6Forma podstawowa: izm
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izmom 7Forma podstawowa: izm
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izmów 10Forma podstawowa: izm
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik

Wyrazy na literę i o długości 6

ibisom 9Forma podstawowa: ibis
Opis: ptak wodno-błotny, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w obrębie rodziny ibisowatych (Threskiornithidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ibisów 12Forma podstawowa: ibis
Opis: ptak wodno-błotny, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w obrębie rodziny ibisowatych (Threskiornithidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iblisa 9Forma podstawowa: iblis
Opis: w wierzeniach muzułmańskich: zły duch, szatan.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ichnia 9Forma podstawowa: ichni
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ichnią 13Forma podstawowa: ichni
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ichnie 9Forma podstawowa: ichni
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ichnim 10Forma podstawowa: ichni
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ichoru 11Forma podstawowa: ichor
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ichory 10Forma podstawowa: ichor
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ickami 9Forma podstawowa: icek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ictusu 12Forma podstawowa: ictus
ictusy 11Forma podstawowa: ictus
idared 8Opis: rodzaj jabłka, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idącym 14Forma podstawowa: iść
Opis: o mechanizmach, urządzeniach: być sprawnymi i wykonywać charakterystyczne dla siebie czynności
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
ideale 8Forma podstawowa: ideał
Opis: podzbiór pierścienia o własnościach pozwalających na konstrukcję pierścienia ilorazowego, pojęcie wprowadzone przez Dedekinda, jako uogólnienie pojęcia liczby idealnej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ideału 11Forma podstawowa: ideał
Opis: podzbiór pierścienia o własnościach pozwalających na konstrukcję pierścienia ilorazowego, pojęcie wprowadzone przez Dedekinda, jako uogólnienie pojęcia liczby idealnej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ideały 10Forma podstawowa: ideał
Opis: podzbiór pierścienia o własnościach pozwalających na konstrukcję pierścienia ilorazowego, pojęcie wprowadzone przez Dedekinda, jako uogólnienie pojęcia liczby idealnej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
ideami 8Forma podstawowa: idea
Opis: w filozofii: wrażenie, doznanie zmysłowe, jedyny ludzki przedmiot poznania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ideaty 9Forma podstawowa: ideat
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ideinę 11Forma podstawowa: ideina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idejce 10Forma podstawowa: idejka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idejek 10Forma podstawowa: idejka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idejko 10Forma podstawowa: idejka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ideolo 8
ideowi 7Forma podstawowa: ideowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ideowo 7Forma podstawowa: ideowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
ideowy 8Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
idioci 8Forma podstawowa: idiota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idiomu 10Forma podstawowa: idiom
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idiomy 9Forma podstawowa: idiom
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idiota 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idisie 7Forma podstawowa: idisa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idolce 9Forma podstawowa: idolka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idolek 9Forma podstawowa: idolka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idolem 9Forma podstawowa: idol
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idolki 9Forma podstawowa: idolka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idolko 9Forma podstawowa: idolka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idolom 9Forma podstawowa: idola
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idolów 12Forma podstawowa: idol
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idylla 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idyllą 14Forma podstawowa: idylla
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idylli 10Forma podstawowa: idylla
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idyllo 10Forma podstawowa: idylla
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idźcie 16Forma podstawowa: iść
Opis: o mechanizmach, urządzeniach: być sprawnymi i wykonywać charakterystyczne dla siebie czynności
Część mowy/forma fleksyjna:
igelit 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iglaka 10Forma podstawowa: iglak
Opis: drzewo lub krzew iglasty.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iglaki 10Forma podstawowa: iglak
Opis: drzewo lub krzew iglasty.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iglaku 12Forma podstawowa: iglak
Opis: drzewo lub krzew iglasty.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iglana 9Forma podstawowa: iglany
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iglane 9Forma podstawowa: iglany
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iglani 9Forma podstawowa: iglany
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iglica 10Opis: Erodium – rodzaj roślin należący do rodziny bodziszkowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iglicą 14Forma podstawowa: iglica
Opis: Erodium – rodzaj roślin należący do rodziny bodziszkowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iglice 10Forma podstawowa: iglica
Opis: Erodium – rodzaj roślin należący do rodziny bodziszkowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iglicę 14Forma podstawowa: iglica
Opis: Erodium – rodzaj roślin należący do rodziny bodziszkowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iglico 10Forma podstawowa: iglica
Opis: Erodium – rodzaj roślin należący do rodziny bodziszkowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igliwi 9Forma podstawowa: igliwie
Opis: igły - część rośliny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igłach 13Forma podstawowa: igła
Opis: iglica - część urządzenia (np. igła cyrkla, igła od wrzeciona).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igława 10Opis: araukaria, Araucaria – rodzaj drzew iglastych z rodziny araukariowatych, drzewa wieczniezielone, dwupienne (rzadko jednopienne), wyróżniają się regularnym pokrojem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igławo 10Forma podstawowa: igława
Opis: araukaria, Araucaria – rodzaj drzew iglastych z rodziny araukariowatych, drzewa wieczniezielone, dwupienne (rzadko jednopienne), wyróżniają się regularnym pokrojem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igłowa 10Forma podstawowa: igłowy
Opis: taki, który wykonuje się za pomocą igły medycznej.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
igłową 14Forma podstawowa: igłowy
Opis: taki, który wykonuje się za pomocą igły medycznej.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
igłowi 10Forma podstawowa: igłowy
Opis: taki, który wykonuje się za pomocą igły medycznej.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
igłowy 11Opis: taki, który wykonuje się za pomocą igły medycznej.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
igłuję 18Forma podstawowa: igłować
Część mowy/forma fleksyjna:
ignamu 11Forma podstawowa: ignam
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ignamy 10Forma podstawowa: ignam
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igrach 11Forma podstawowa: igra
Opis: zabawa, harce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igrali 9Forma podstawowa: igrać
Część mowy/forma fleksyjna:
igrała 10Forma podstawowa: igrać
Część mowy/forma fleksyjna:
igramy 10Forma podstawowa: igrać
Część mowy/forma fleksyjna:
igrcom 10Forma podstawowa: igrca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: igrcy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igrców 13Forma podstawowa: igrca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: igrzec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igreka 9Forma podstawowa: igrek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igreki 9Forma podstawowa: igrek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: igrek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
iguaną 14Forma podstawowa: iguana
Opis: jaszczurka o skórze pokrytej nieregularnymi łuskami, z rodziny o tej samej nazwie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iguany 11Forma podstawowa: iguana
Opis: jaszczurka o skórze pokrytej nieregularnymi łuskami, z rodziny o tej samej nazwie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ihramy 10Forma podstawowa: ihram
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikacyn 9Forma podstawowa: ikacyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikarem 8Forma podstawowa: ikar
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikarus 9Opis: autobus marki Ikarus.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: autobus marki Ikarus.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikonem 8Forma podstawowa: ikon
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikonie 7Forma podstawowa: ikon
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikonkę 12Forma podstawowa: ikonka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikonki 8Forma podstawowa: ikonka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikonom 8Forma podstawowa: ikon
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikonów 11Forma podstawowa: ikon
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikosem 8Forma podstawowa: ikos
Opis: rodzaj strofy, składającej się z różnej ilości wersów, w zależności od utworu, ilość wersów w poszczególnych ikosach była konsekwentnie stosowana w całym utworze.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikosie 7Forma podstawowa: ikos
Opis: rodzaj strofy, składającej się z różnej ilości wersów, w zależności od utworu, ilość wersów w poszczególnych ikosach była konsekwentnie stosowana w całym utworze.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikosom 8Forma podstawowa: ikos
Opis: rodzaj strofy, składającej się z różnej ilości wersów, w zależności od utworu, ilość wersów w poszczególnych ikosach była konsekwentnie stosowana w całym utworze.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikosów 11Forma podstawowa: ikos
Opis: rodzaj strofy, składającej się z różnej ilości wersów, w zależności od utworu, ilość wersów w poszczególnych ikosach była konsekwentnie stosowana w całym utworze.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikrach 10Forma podstawowa: ikra
Opis: komórki jajowe ryb.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikrami 8Forma podstawowa: ikra
Opis: komórki jajowe ryb.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikrzak 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikrzeń 13Forma podstawowa: ikrzyć
ikrzmy 9Forma podstawowa: ikrzyć
ikrzyc 9Forma podstawowa: ikrzyca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikrzył 10Forma podstawowa: ikrzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ikrzże 11Forma podstawowa: ikrzyć
iksach 10Forma podstawowa: iks
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: iks
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iksjom 10Forma podstawowa: iksja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iksorę 11Forma podstawowa: iksora
iksory 8Forma podstawowa: iksora
iksowe 7Forma podstawowa: iksowy
Opis: związany z iksem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ikstej 10Forma podstawowa: iksty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ikstym 10Forma podstawowa: iksty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iktami 9Forma podstawowa: ikt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iktowi 8Forma podstawowa: ikt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iktusy 11Forma podstawowa: iktus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ilasta 8Forma podstawowa: ilasty
Opis: podobny do iłu, taki, który może tworzyć ił, być wziętym za ił, głównie: taki, który składa się z uwodnionych glinokrzemianów Al, Mg i Fe i ma charakterystyczną, warstwową budowę krystaliczną.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ilastą 12Forma podstawowa: ilasty
Opis: podobny do iłu, taki, który może tworzyć ił, być wziętym za ił, głównie: taki, który składa się z uwodnionych glinokrzemianów Al, Mg i Fe i ma charakterystyczną, warstwową budowę krystaliczną.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ilaste 8Forma podstawowa: ilasty
Opis: podobny do iłu, taki, który może tworzyć ił, być wziętym za ił, głównie: taki, który składa się z uwodnionych glinokrzemianów Al, Mg i Fe i ma charakterystyczną, warstwową budowę krystaliczną.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ilaści 12Forma podstawowa: ilasty
Opis: podobny do iłu, taki, który może tworzyć ił, być wziętym za ił, głównie: taki, który składa się z uwodnionych glinokrzemianów Al, Mg i Fe i ma charakterystyczną, warstwową budowę krystaliczną.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ileusa 9Forma podstawowa: ileus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ileusy 10Forma podstawowa: ileus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
illitu 11Forma podstawowa: illit
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
illity 10Forma podstawowa: illit
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ilocie 8Forma podstawowa: ilot
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ilomaś 12Forma podstawowa: ileś
Część mowy/forma fleksyjna: liczebnik główny
ilomaż 12Forma podstawowa: ileż
Część mowy/forma fleksyjna: liczebnik główny
iloraz 7Opis: wynik dzielenia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ilości 12Forma podstawowa: ilość
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ilotów 12Forma podstawowa: ilota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iluzje 11Forma podstawowa: iluzja
Opis: nieświadoma nieprawidłowa interpretacja zjawisk, sytuacji, uleganie ułudzie dzięki doznawanym emocjom.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iluzję 15Forma podstawowa: iluzja
Opis: nieświadoma nieprawidłowa interpretacja zjawisk, sytuacji, uleganie ułudzie dzięki doznawanym emocjom.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iluzjo 11Forma podstawowa: iluzja
Opis: nieświadoma nieprawidłowa interpretacja zjawisk, sytuacji, uleganie ułudzie dzięki doznawanym emocjom.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iłowań 14Forma podstawowa: iłować
iłowca 9Forma podstawowa: iłowiec
Opis: niezłupkowacona skała osadowej w postaci skonsolidowanego iłu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iłowej 10Forma podstawowa: iłowy
Opis: związany z iłem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iłowym 10Forma podstawowa: iłowy
Opis: związany z iłem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iłujże 16Forma podstawowa: iłować
Część mowy/forma fleksyjna:
iłżany 13Forma podstawowa: iłżanin
Opis: mieszkaniec Iłży.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
imacze 8Forma podstawowa: imacz
Opis: uchwyt tarczy rycerskiej, wykonany ze skóry, powrozów, materiału lub drewna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imaczu 10Forma podstawowa: imacz
Opis: uchwyt tarczy rycerskiej, wykonany ze skóry, powrozów, materiału lub drewna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imaczy 9Forma podstawowa: imacz
Opis: uchwyt tarczy rycerskiej, wykonany ze skóry, powrozów, materiału lub drewna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imadłu 12Forma podstawowa: imadło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imagom 10Forma podstawowa: imago
Opis: ostateczne stadium w rozwoju osobniczym owadów, przechodzących proces przeobrażenia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imajmy 11Forma podstawowa: imać
Część mowy/forma fleksyjna:
imakom 9Forma podstawowa: imak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imaków 12Forma podstawowa: imak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imałby 12Forma podstawowa: imać
Część mowy/forma fleksyjna:
imałem 10Forma podstawowa: imać
Część mowy/forma fleksyjna:
imałeś 13Forma podstawowa: imać
Część mowy/forma fleksyjna:
imamem 9Forma podstawowa: imam
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imamom 9Forma podstawowa: imam
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imamów 12Forma podstawowa: imam
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imanej 9Forma podstawowa: imać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
imanie 7Forma podstawowa: imać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
imaniu 9Forma podstawowa: imać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
imażem 12Forma podstawowa: imaż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imażów 15Forma podstawowa: imaż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imbiry 10Forma podstawowa: imbir
Opis: Zingiber – rodzaj bylin z rodziny imbirowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imbryk 11Opis: czajnik - naczynie do gotowania wody.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imbusu 13Forma podstawowa: imbus
Opis: rodzaj klucza trzpieniowego o przekroju sześciokąta foremnego, w postaci pręta wygiętego w kształt litery L (rzadziej Z).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imbusy 12Forma podstawowa: imbus
Opis: rodzaj klucza trzpieniowego o przekroju sześciokąta foremnego, w postaci pręta wygiętego w kształt litery L (rzadziej Z).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imhofy 14Forma podstawowa: imhof
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imidom 9Forma podstawowa: imid
Opis: organiczny związek chemiczny, pochodna aminy, w którym do atomu azotu przyłączone są bezpośrednio dwie grupy acylowe.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iminie 7Forma podstawowa: imina
Opis: organiczny związek chemiczny zawierający grupę iminową, powstaje w wyniku kondensacji cząsteczki związku karbonylowego (aldehydu lub ketonu) z cząsteczką aminy pierwszorzędowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iminom 8Forma podstawowa: imina
Opis: organiczny związek chemiczny zawierający grupę iminową, powstaje w wyniku kondensacji cząsteczki związku karbonylowego (aldehydu lub ketonu) z cząsteczką aminy pierwszorzędowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imiona 7Forma podstawowa: imię
Opis: nazwa, dzisiaj używa się tego zwrotu w przypadku tekstu stylizowanego bądź w związkach wyrazowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imisją 13Forma podstawowa: imisja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imisję 13Forma podstawowa: imisja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imisjo 9Forma podstawowa: imisja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imituj 12Forma podstawowa: imitować
Część mowy/forma fleksyjna:
impakt 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
impala 9Opis: Aepyceros melampus – pospolity gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występuje w Afryce Środkowej i Południowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
impale 9Forma podstawowa: impala
Opis: Aepyceros melampus – pospolity gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występuje w Afryce Środkowej i Południowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
impali 9Forma podstawowa: impala
Opis: Aepyceros melampus – pospolity gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występuje w Afryce Środkowej i Południowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
impalo 9Forma podstawowa: impala
Opis: Aepyceros melampus – pospolity gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występuje w Afryce Środkowej i Południowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
impast 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
impost 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
impres 8Forma podstawowa: impresa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
improm 9Forma podstawowa: impra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
impuls 11Opis: uczucie, czynnik fizyczny lub biochemiczny powodujący specyficzną reakcję receptorów nerwowych lub innej komórki, bądź rozpoczynający ciąg reakcji w układach: nerwowym lub hormonalnym, zmiana środowi
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inbach 11Forma podstawowa: inba
inbred 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inbusu 12Forma podstawowa: inbus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indach 10Forma podstawowa: ind
Opis: In - pierwiastek chemiczny, metal z bloku p układu okresowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indami 8Forma podstawowa: ind
Opis: In - pierwiastek chemiczny, metal z bloku p układu okresowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indolu 10Forma podstawowa: indol
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indory 8Forma podstawowa: indor
Opis: samiec indyka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indosu 9Forma podstawowa: indos
Opis: oświadczenie woli zbywającego o przeniesieniu własności weksla, czeku (lub inne zbywalnego papiery wartościowe, o ile ustawy przewidują taką możliwość).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indowi 7Forma podstawowa: ind
Opis: In - pierwiastek chemiczny, metal z bloku p układu okresowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indują 15Forma podstawowa: indować
Część mowy/forma fleksyjna:
induje 11Forma podstawowa: indować
Część mowy/forma fleksyjna:
induna 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
induni 9Forma podstawowa: induna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
induny 10Forma podstawowa: induna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
indycz 9Forma podstawowa: indyczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
indygo 10Opis: E132, organiczny związek chemiczny, ciemnobłękitny barwnik występujący naturalnie, jak i syntetyzowany chemicznie (od roku 1890), błękit indygowy, indygo, indygotyna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indyka 9Forma podstawowa: indyk
Opis: mięso z indyka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indykt 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indyku 11Forma podstawowa: indyk
Opis: mięso z indyka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indytu 11Forma podstawowa: indyt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indyty 10Forma podstawowa: indyt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indzie 7Forma podstawowa: ind
Opis: In - pierwiastek chemiczny, metal z bloku p układu okresowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inerta 7Forma podstawowa: inert
Opis: jednostka masy w układzie MkGS, obecnie nieużywana.
infant 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
infern 10Forma podstawowa: inferno
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
infimę 15Forma podstawowa: infima
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
infimy 12Forma podstawowa: infima
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
infuła 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
infuło 14Forma podstawowa: infuła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ingres 8Opis: ceremonia uroczystego objęcia władzy przez biskupa ordynariusza nad diecezją, połączonego z hołdem i procesją.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: ceremonia uroczystego objęcia władzy przez biskupa ordynariusza nad diecezją, połączonego z hołdem i procesją.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iniach 9Forma podstawowa: inia
Opis: Inia geoffrensis – gatunek walenia z rodziny Iniidae żyjący w wodach Amazonki i Orinoko, a niekiedy również na okresowych rozlewiskach tych rzek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iniami 7Forma podstawowa: inia
Opis: Inia geoffrensis – gatunek walenia z rodziny Iniidae żyjący w wodach Amazonki i Orinoko, a niekiedy również na okresowych rozlewiskach tych rzek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inkami 8Forma podstawowa: inka
Opis: nazwa handlowa polskiej kawy zbożowej produkowanej od 1971 roku w Skawinie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inkasa 7Forma podstawowa: inkas
Opis: osoba z narodu Inków, przedstawiciel ludu, który w czasach prekolumbijskich stworzył państwo w zachodniej części Ameryki Południowej, w okresie swego największego rozkwitu obejmowało tereny dzisiejsz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: inkaso
Opis: żądanie zapłaty.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inkaso 7Opis: żądanie zapłaty.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inkasu 9Forma podstawowa: inkaso
Opis: żądanie zapłaty.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inkiem 8Forma podstawowa: ink
inklin 8Forma podstawowa: inklina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inkluz 10Opis: duch, tajemnicza siła, na przykład ukryta w jakimś przedmiocie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inkowi 7Forma podstawowa: ink
inkret 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inletu 10Forma podstawowa: inlet
Opis: rodzaj bardzo gęstej tkaniny bawełnianej, o splocie skośnym, atłasowym bądź płóciennym, używanej na wsypy pościelowe.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inmetu 10Forma podstawowa: inmet
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inmety 9Forma podstawowa: inmet
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
innego 8Forma podstawowa: inny
Opis: (zwykle w l. mnogiej) drugi, taki, który istnieje obok czegoś, należący do grupy pozostałych.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
inność 15Opis: wyraźna różnica pomiędzy organizmami, rzeczami, zjawiskami itp.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inozyn 7Forma podstawowa: inozyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inozyt 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
insert 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
insetu 9Forma podstawowa: inset
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
insety 8Forma podstawowa: inset
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
insulą 13Forma podstawowa: insula
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
insule 9Forma podstawowa: insula
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
insulę 13Forma podstawowa: insula
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inszej 8Forma podstawowa: insza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: inszy
Opis: odmienny, różny od jakiegoś, nie ten.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
intela 8Forma podstawowa: intel
Opis: największy na świecie producent układów scalonych oraz twórca mikroprocesorów z rodziny x86, które znajdują się w większości komputerów osobistych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: intel
Opis: największy na świecie producent układów scalonych oraz twórca mikroprocesorów z rodziny x86, które znajdują się w większości komputerów osobistych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intele 8Forma podstawowa: intel
Opis: największy na świecie producent układów scalonych oraz twórca mikroprocesorów z rodziny x86, które znajdują się w większości komputerów osobistych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intern 7Forma podstawowa: interna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intrat 8Forma podstawowa: intrata
Opis: zysk - nadwyżka wpływów nad wydatkami, dodatni wynik finansowy przedsiębiorstwa, danej inwestycji lub zaciągniętej pożyczki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intruz 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intyna 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inwary 7Forma podstawowa: inwar
Opis: stop żelaza (54-64%) i niklu (36-46%) z niewielkim dodatkiem węgla i chromu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ipadem 9Forma podstawowa: ipad
ipadom 9Forma podstawowa: ipad
iperyt 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ipodom 9Forma podstawowa: ipod
ipomea 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ipomeą 12Forma podstawowa: ipomea
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ipomeo 8Forma podstawowa: ipomea
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iporce 8Forma podstawowa: iporka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iporek 8Forma podstawowa: iporka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iporka 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iporki 8Forma podstawowa: iporka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iporko 8Forma podstawowa: iporka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ipponu 10Forma podstawowa: ippon
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ippony 9Forma podstawowa: ippon
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iracka 8Forma podstawowa: iracki
Opis: związany z Irakiem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iracką 12Forma podstawowa: iracki
Opis: związany z Irakiem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iracki 8Opis: związany z Irakiem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iracko 8Forma podstawowa: iracki
Opis: związany z Irakiem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
iraser 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irbisa 8Forma podstawowa: irbis
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irbisy 9Forma podstawowa: irbis
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irchom 10Forma podstawowa: ircha
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ircowa 7Forma podstawowa: ircowy
Opis: związany z IRC - usługą sieciową.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ircowe 7Forma podstawowa: ircowy
Opis: związany z IRC - usługą sieciową.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ircowi 7Forma podstawowa: ircowy
Opis: związany z IRC - usługą sieciową.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ircowy 8Opis: związany z IRC - usługą sieciową.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ircują 15Forma podstawowa: ircować
Część mowy/forma fleksyjna:
ircuje 11Forma podstawowa: ircować
Część mowy/forma fleksyjna:
irgach 11Forma podstawowa: irga
Opis: Cotoneaster – rodzaj roślin z rodziny różowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ironia 6Opis: coś, co nie powinno się wydarzyć, nieoczekiwany pech.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ironie 6Forma podstawowa: iron
Opis: rodzaj kija golfowego służącego do wbijania piłki do dołka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ironio 6Forma podstawowa: ironia
Opis: coś, co nie powinno się wydarzyć, nieoczekiwany pech.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ironom 7Forma podstawowa: iron
Opis: rodzaj kija golfowego służącego do wbijania piłki do dołka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ironów 10Forma podstawowa: iron
Opis: rodzaj kija golfowego służącego do wbijania piłki do dołka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irydem 9Forma podstawowa: iryd
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irydom 9Forma podstawowa: iryd
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irydów 12Forma podstawowa: iryd
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irydyn 9Forma podstawowa: irydyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irysie 7Forma podstawowa: irys
Opis: cukierek mleczny, kiedyś niewielki, o kształcie kwadratowym, teraz popularny w wielu kształtach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iryska 8Forma podstawowa: irysek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iryski 8Forma podstawowa: irysek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irysku 10Forma podstawowa: irysek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irysów 11Forma podstawowa: irys
Opis: cukierek mleczny, kiedyś niewielki, o kształcie kwadratowym, teraz popularny w wielu kształtach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iryzuj 11Forma podstawowa: iryzować
Część mowy/forma fleksyjna:
iskają 13Forma podstawowa: iskać
Część mowy/forma fleksyjna:
iskali 8Forma podstawowa: iskać
Część mowy/forma fleksyjna:
iskała 9Forma podstawowa: iskać
Część mowy/forma fleksyjna:
iskami 8Forma podstawowa: isk
Opis: w melitologii: grupa pszczół zwiadowczych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iskani 7Forma podstawowa: iskać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
iskany 8Forma podstawowa: iskać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
iskasz 7Forma podstawowa: iskać
Część mowy/forma fleksyjna:
iskowi 7Forma podstawowa: isk
Opis: w melitologii: grupa pszczół zwiadowczych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iskrzą 11Forma podstawowa: iskrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
iskrze 7Forma podstawowa: iskra
Opis: osoba bardzo ruchliwa, zwinna, wesoła.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iskrzę 11Forma podstawowa: iskrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
iskrzy 8Forma podstawowa: iskrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
islamu 10Forma podstawowa: islam
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
islamy 9Forma podstawowa: islam
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ismeno 7Forma podstawowa: ismena
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
istmom 9Forma podstawowa: istm
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
istmów 12Forma podstawowa: istm
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
istmus 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
istnie 7Forma podstawowa: istnąć
Opis: prawdziwie, w istocie, dosłownie.
Część mowy/forma fleksyjna:
istotą 12Forma podstawowa: istota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
istotę 12Forma podstawowa: istota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
istrom 8Forma podstawowa: istra
istrze 7Forma podstawowa: istra
iszczą 11Forma podstawowa: iścić
Część mowy/forma fleksyjna:
iszcze 7Forma podstawowa: iskać
iścili 12Forma podstawowa: iścić
Część mowy/forma fleksyjna:
iściła 13Forma podstawowa: iścić
Część mowy/forma fleksyjna:
iścisz 11Forma podstawowa: iścić
Część mowy/forma fleksyjna:
iśćcie 16Forma podstawowa: iścić
Część mowy/forma fleksyjna:
iśćmyż 21Forma podstawowa: iścić
Część mowy/forma fleksyjna:
itacka 9Forma podstawowa: itacki
Opis: związany z Itaką.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
itacką 13Forma podstawowa: itacki
Opis: związany z Itaką.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
itacku 11Forma podstawowa: itacki
Opis: związany z Itaką.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
italik 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: italiki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iterby 10Forma podstawowa: iterb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iteruj 11Forma podstawowa: iterować
Część mowy/forma fleksyjna:
itihas 9Forma podstawowa: itihasa
Opis: rodzaj sagi, eposu indyjskiego (zwykle w lm).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
itrach 10Forma podstawowa: itr
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
itrami 8Forma podstawowa: itr
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
itrowi 7Forma podstawowa: itr
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iwanem 7Forma podstawowa: iwan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iwanie 6Forma podstawowa: iwan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iwanów 10Forma podstawowa: iwan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iwinom 7Forma podstawowa: iwina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: iwiny
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izaliż 11Część mowy/forma fleksyjna: kublik
izanem 7Forma podstawowa: izan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izanom 7Forma podstawowa: izan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izbach 11Forma podstawowa: izba
Opis: pomieszczenie, które w lokalu mieszkalnym spełnia zdefiniowane na potrzeby GUS warunki, pokój lub kuchnia (w odróżnieniu od pomieszczeń pomocniczych, jak np. łazienka czy garderoba, których nie uznaj
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izbami 9Forma podstawowa: izba
Opis: pomieszczenie, które w lokalu mieszkalnym spełnia zdefiniowane na potrzeby GUS warunki, pokój lub kuchnia (w odróżnieniu od pomieszczeń pomocniczych, jak np. łazienka czy garderoba, których nie uznaj
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izbica 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izbicą 13Forma podstawowa: izbica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izbicę 13Forma podstawowa: izbica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izbico 9Forma podstawowa: izbica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izbinę 12Forma podstawowa: izbina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izbowy 9Opis: związany z izbą - pomieszczeniem, w którym mieszkają ludzie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
izmach 10Forma podstawowa: izm
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izmami 8Forma podstawowa: izm
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izmowi 7Forma podstawowa: izm
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izobar 8Forma podstawowa: izobara
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izobat 9Forma podstawowa: izobata
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izofen 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: izofena
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izofon 10Forma podstawowa: izofona
Opis: wytyczona na mapie linia oddzielająca od siebie tereny, na których ten sam fonem rozwinął się na różne sposoby.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izofot 11Forma podstawowa: izofota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izogon 8Forma podstawowa: izogona
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izoluj 11Forma podstawowa: izolować
Część mowy/forma fleksyjna:
izomer 7Opis: związek chemiczny o identycznym jak w innym takim związku sumarycznym wzorze cząsteczkowym, różniący się od niego sposobem lub kolejnością wiązań atomowych albo ich innym rozmieszczeniem w przestrzen
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izonef 10Forma podstawowa: izonefa
Opis: przeciętne zachmurzenie nieba.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izopod 8Opis: skorupiak morski z rzędu równonogów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izopol 8Forma podstawowa: izopola
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izotop 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izotyp 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izydia 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ibidem 10
ibisem 9Forma podstawowa: ibis
Opis: ptak wodno-błotny, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w obrębie rodziny ibisowatych (Threskiornithidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ibisie 8Forma podstawowa: ibis
Opis: ptak wodno-błotny, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w obrębie rodziny ibisowatych (Threskiornithidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ibizie 8Forma podstawowa: ibiza
Opis: seat z modelu Ibiza.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ibizom 9Forma podstawowa: ibiza
Opis: seat z modelu Ibiza.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iblisy 10Forma podstawowa: iblis
Opis: w wierzeniach muzułmańskich: zły duch, szatan.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ibukom 12Forma podstawowa: ibuk
ibuków 15Forma podstawowa: ibuk
ichtys 11
ickach 11Forma podstawowa: icek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ickiem 9Forma podstawowa: icek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ickowi 8Forma podstawowa: icek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ictusa 10Forma podstawowa: ictus
idącej 14Forma podstawowa: iść
Opis: o mechanizmach, urządzeniach: być sprawnymi i wykonywać charakterystyczne dla siebie czynności
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
ideach 10Forma podstawowa: idea
Opis: w filozofii: wrażenie, doznanie zmysłowe, jedyny ludzki przedmiot poznania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ideała 9Forma podstawowa: ideał
Opis: podzbiór pierścienia o własnościach pozwalających na konstrukcję pierścienia ilorazowego, pojęcie wprowadzone przez Dedekinda, jako uogólnienie pojęcia liczby idealnej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ideatu 10Forma podstawowa: ideat
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ideina 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ideiną 11Forma podstawowa: ideina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ideino 7Forma podstawowa: ideina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ideiny 8Forma podstawowa: ideina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idejka 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idejką 14Forma podstawowa: idejka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idejkę 14Forma podstawowa: idejka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idejki 10Forma podstawowa: idejka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ideowa 7Forma podstawowa: ideowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ideową 11Forma podstawowa: ideowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ideowe 7Forma podstawowa: ideowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ideowo 7Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
idiotą 12Forma podstawowa: idiota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idiotę 12Forma podstawowa: idiota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idioto 8Forma podstawowa: idiota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idioty 9Forma podstawowa: idiota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
idisom 8Forma podstawowa: idisa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idolka 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idolką 13Forma podstawowa: idolka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idolkę 13Forma podstawowa: idolka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idolom 9Forma podstawowa: idol
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idylle 10Forma podstawowa: idylla
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idyllę 14Forma podstawowa: idylla
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idźmyż 21Forma podstawowa: iść
Opis: o mechanizmach, urządzeniach: być sprawnymi i wykonywać charakterystyczne dla siebie czynności
Część mowy/forma fleksyjna:
ifryta 12Forma podstawowa: ifryt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ifryty 13Forma podstawowa: ifryt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iglaną 13Forma podstawowa: iglany
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iglany 10Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iglicy 11Forma podstawowa: iglica
Opis: Erodium – rodzaj roślin należący do rodziny bodziszkowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igłami 11Forma podstawowa: igła
Opis: iglica - część urządzenia (np. igła cyrkla, igła od wrzeciona).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igławą 14Forma podstawowa: igława
Opis: araukaria, Araucaria – rodzaj drzew iglastych z rodziny araukariowatych, drzewa wieczniezielone, dwupienne (rzadko jednopienne), wyróżniają się regularnym pokrojem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igławę 14Forma podstawowa: igława
Opis: araukaria, Araucaria – rodzaj drzew iglastych z rodziny araukariowatych, drzewa wieczniezielone, dwupienne (rzadko jednopienne), wyróżniają się regularnym pokrojem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igławy 11Forma podstawowa: igława
Opis: araukaria, Araucaria – rodzaj drzew iglastych z rodziny araukariowatych, drzewa wieczniezielone, dwupienne (rzadko jednopienne), wyróżniają się regularnym pokrojem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igłowe 10Forma podstawowa: igłowy
Opis: taki, który wykonuje się za pomocą igły medycznej.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
igłują 18Forma podstawowa: igłować
Część mowy/forma fleksyjna:
igłuje 14Forma podstawowa: igłować
Część mowy/forma fleksyjna:
igrają 14Forma podstawowa: igrać
Część mowy/forma fleksyjna:
igrało 10Forma podstawowa: igrać
Część mowy/forma fleksyjna:
igrały 11Forma podstawowa: igrać
Część mowy/forma fleksyjna:
igrami 9Forma podstawowa: igra
Opis: zabawa, harce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igrano 8Forma podstawowa: igrać
Część mowy/forma fleksyjna:
igrasz 8Forma podstawowa: igrać
Część mowy/forma fleksyjna:
igrcem 10Forma podstawowa: igrzec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igrcom 10Forma podstawowa: igrce
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: igrzec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igrców 13Forma podstawowa: igrce
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: igrcy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igrcze 9Forma podstawowa: igrzec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igreka 9Forma podstawowa: igrek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igreku 11Forma podstawowa: igrek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: igrek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igrzec 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iguana 10Opis: jaszczurka o skórze pokrytej nieregularnymi łuskami, z rodziny o tej samej nazwie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iguanę 14Forma podstawowa: iguana
Opis: jaszczurka o skórze pokrytej nieregularnymi łuskami, z rodziny o tej samej nazwie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iguano 10Forma podstawowa: iguana
Opis: jaszczurka o skórze pokrytej nieregularnymi łuskami, z rodziny o tej samej nazwie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igumen 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ihramu 11Forma podstawowa: ihram
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ihumen 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikarom 8Forma podstawowa: ikar
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikarów 11Forma podstawowa: ikar
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikarze 7Forma podstawowa: ikar
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikeban 9Forma podstawowa: ikebana
Opis: sztuka układania kwiatów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikonce 8Forma podstawowa: ikonka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikonek 8Forma podstawowa: ikonka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikonie 7Forma podstawowa: ikona
Opis: obraz sakralny, wyobrażający postacie świętych, sceny z ich życia, sceny biblijne lub liturgiczno-symboliczne, charakterystyczna dla chrześcijańskich Kościołów wschodnich, w tym prawosławnego i greck
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikonka 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikonką 12Forma podstawowa: ikonka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikonko 8Forma podstawowa: ikonka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikonom 8Forma podstawowa: ikona
Opis: obraz sakralny, wyobrażający postacie świętych, sceny z ich życia, sceny biblijne lub liturgiczno-symboliczne, charakterystyczna dla chrześcijańskich Kościołów wschodnich, w tym prawosławnego i greck
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikrząc 12Forma podstawowa: ikrzyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
ikrzyć 13Część mowy/forma fleksyjna:
ikrzyj 10Forma podstawowa: ikrzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
iksami 8Forma podstawowa: iks
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: iks
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iksora 7
iksorą 11Forma podstawowa: iksora
iksoro 7Forma podstawowa: iksora
iksowa 7Forma podstawowa: iksowy
Opis: związany z iksem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iksową 11Forma podstawowa: iksowy
Opis: związany z iksem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iksowi 7Forma podstawowa: iks
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: iks
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: iksowy
Opis: związany z iksem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iksowy 8Opis: związany z iksem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iktach 11Forma podstawowa: ikt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iktusa 10Forma podstawowa: iktus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iktusu 12Forma podstawowa: iktus
ilangi 9Forma podstawowa: ilang
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ilangu 11Forma podstawowa: ilang
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ilasty 9Opis: podobny do iłu, taki, który może tworzyć ił, być wziętym za ił, głównie: taki, który składa się z uwodnionych glinokrzemianów Al, Mg i Fe i ma charakterystyczną, warstwową budowę krystaliczną.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ileusu 11Forma podstawowa: ileus
ilocie 8Forma podstawowa: ilota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ilości 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ilotom 9Forma podstawowa: ilot
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ilota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ilotów 12Forma podstawowa: ilot
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iluwia 9Forma podstawowa: iluwium
Opis: warstwa gleby, która znajduje się pod eluwium i zawiera liczne związki mineralne oraz osady próchnicze.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iluzja 11Opis: nieświadoma nieprawidłowa interpretacja zjawisk, sytuacji, uleganie ułudzie dzięki doznawanym emocjom.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iluzją 15Forma podstawowa: iluzja
Opis: nieświadoma nieprawidłowa interpretacja zjawisk, sytuacji, uleganie ułudzie dzięki doznawanym emocjom.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iluzji 11Forma podstawowa: iluzja
Opis: nieświadoma nieprawidłowa interpretacja zjawisk, sytuacji, uleganie ułudzie dzięki doznawanym emocjom.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iluzyj 12Forma podstawowa: iluzja
Opis: nieświadoma nieprawidłowa interpretacja zjawisk, sytuacji, uleganie ułudzie dzięki doznawanym emocjom.
iłować 13Część mowy/forma fleksyjna:
iłował 10Forma podstawowa: iłować
Część mowy/forma fleksyjna:
iłowce 9Forma podstawowa: iłowiec
Opis: niezłupkowacona skała osadowej w postaci skonsolidowanego iłu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iłowcu 11Forma podstawowa: iłowiec
Opis: niezłupkowacona skała osadowej w postaci skonsolidowanego iłu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iłując 17Forma podstawowa: iłować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
iłujmy 14Forma podstawowa: iłować
Część mowy/forma fleksyjna:
imacie 8Forma podstawowa: imać
Część mowy/forma fleksyjna:
imacza 8Forma podstawowa: imacz
Opis: uchwyt tarczy rycerskiej, wykonany ze skóry, powrozów, materiału lub drewna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imadeł 10Forma podstawowa: imadło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imadle 9Forma podstawowa: imadło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imadła 10Forma podstawowa: imadło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imadło 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imając 14Forma podstawowa: imać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
imajże 13Forma podstawowa: imać
Część mowy/forma fleksyjna:
imałam 10Forma podstawowa: imać
Część mowy/forma fleksyjna:
imałaś 13Forma podstawowa: imać
Część mowy/forma fleksyjna:
imamie 8Forma podstawowa: imam
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imania 7Forma podstawowa: imać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
imanym 9Forma podstawowa: imać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
imażom 12Forma podstawowa: imaż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imbiru 11Forma podstawowa: imbir
Opis: Zingiber – rodzaj bylin z rodziny imbirowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imbusa 11Forma podstawowa: imbus
Opis: rodzaj klucza trzpieniowego o przekroju sześciokąta foremnego, w postaci pręta wygiętego w kształt litery L (rzadziej Z).
imćpan 13Opis: staropolski tytuł grzecznościowy, dodawany zazwyczaj do nazwiska albo tytułu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imentu 10Forma podstawowa: iment
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imenty 9Forma podstawowa: iment
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imhofu 15Forma podstawowa: imhof
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imidem 9Forma podstawowa: imid
Opis: organiczny związek chemiczny, pochodna aminy, w którym do atomu azotu przyłączone są bezpośrednio dwie grupy acylowe.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imidów 12Forma podstawowa: imid
Opis: organiczny związek chemiczny, pochodna aminy, w którym do atomu azotu przyłączone są bezpośrednio dwie grupy acylowe.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imisja 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imisje 9Forma podstawowa: imisja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imisji 9Forma podstawowa: imisja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imisyj 10Forma podstawowa: imisja
impalą 13Forma podstawowa: impala
Opis: Aepyceros melampus – pospolity gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występuje w Afryce Środkowej i Południowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
impalę 13Forma podstawowa: impala
Opis: Aepyceros melampus – pospolity gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występuje w Afryce Środkowej i Południowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
impasu 10Forma podstawowa: impas
Opis: sytuacja bez wyjścia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
impasy 9Forma podstawowa: impas
Opis: sytuacja bez wyjścia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
impetu 11Forma podstawowa: impet
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
impety 10Forma podstawowa: impet
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
import 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imprez 8Forma podstawowa: impreza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imprze 8Forma podstawowa: impra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inbami 9Forma podstawowa: inba
inbusy 11Forma podstawowa: inbus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
incest 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indeks 8Opis: frakcja - znak stosowany do rozróżnienia wyrażeń m.in. matematycznych, fizycznych, chemicznych oznaczonych jednakowymi symbolami głównymi, jest umieszczany zwykle z boku na górze lub na dole.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indenu 9Forma podstawowa: inden
Opis: organiczny związek chemiczny, policykliczny węglowodór aromatyczny o wzorze: C9H8.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indeny 8Forma podstawowa: inden
Opis: organiczny związek chemiczny, policykliczny węglowodór aromatyczny o wzorze: C9H8.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indole 8Forma podstawowa: indol
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indoli 8Forma podstawowa: indol
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indora 7Forma podstawowa: indor
Opis: samiec indyka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indosy 8Forma podstawowa: indos
Opis: oświadczenie woli zbywającego o przeniesieniu własności weksla, czeku (lub inne zbywalnego papiery wartościowe, o ile ustawy przewidują taką możliwość).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indowa 7Forma podstawowa: indowy
Opis: zrobiony z indu, zawierający ind - metal.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
indową 11Forma podstawowa: indowy
Opis: zrobiony z indu, zawierający ind - metal.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
indowe 7Forma podstawowa: indowy
Opis: zrobiony z indu, zawierający ind - metal.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
indowi 7Forma podstawowa: indowy
Opis: zrobiony z indu, zawierający ind - metal.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
indowy 8Opis: zrobiony z indu, zawierający ind - metal.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
indris 7Opis: indrys, babakoto, Indri indri – gatunek owocożernej małpiatki z rodziny indrisowatych, jedyny przedstawiciel rodzaju Indri, występuje na wschodnim wybrzeżu Madagaskaru, od brzegu morza do wysokości 1
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
induję 15Forma podstawowa: indować
Część mowy/forma fleksyjna:
indult 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
induną 13Forma podstawowa: induna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indunę 13Forma podstawowa: induna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
induno 9Forma podstawowa: induna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indyga 10Forma podstawowa: indygo
Opis: E132, organiczny związek chemiczny, ciemnobłękitny barwnik występujący naturalnie, jak i syntetyzowany chemicznie (od roku 1890), błękit indygowy, indygo, indygotyna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indygu 12Forma podstawowa: indygo
Opis: E132, organiczny związek chemiczny, ciemnobłękitny barwnik występujący naturalnie, jak i syntetyzowany chemicznie (od roku 1890), błękit indygowy, indygo, indygotyna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indyka 9Forma podstawowa: indyk
Opis: mięso z indyka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indyki 9Forma podstawowa: indyk
Opis: mięso z indyka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: indyk
Opis: mięso z indyka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: indyka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
indyku 11Forma podstawowa: indyk
Opis: mięso z indyka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inerty 8Forma podstawowa: inert
Opis: jednostka masy w układzie MkGS, obecnie nieużywana.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
infach 13Forma podstawowa: infa
infami 11Forma podstawowa: infa
infiks 11Opis: w językoznawstwie każdy morfem, o ile jest umiejscowiony wewnątrz rdzenia wyrazu (podstawy słowotwórczej).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
infima 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: infimum
Opis: w matematyce - największe z ograniczeń dolnych danego zbioru.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
infimą 15Forma podstawowa: infima
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
infimo 11Forma podstawowa: infima
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
infule 13Forma podstawowa: infuła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
infułą 18Forma podstawowa: infuła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
infułę 18Forma podstawowa: infuła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
infuły 15Forma podstawowa: infuła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ingotu 11Forma podstawowa: ingot
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ingoty 10Forma podstawowa: ingot
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ingram 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
initio 7
inkach 10Forma podstawowa: inka
Opis: nazwa handlowa polskiej kawy zbożowej produkowanej od 1971 roku w Skawinie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: inka
Opis: nazwa handlowa polskiej kawy zbożowej produkowanej od 1971 roku w Skawinie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inkami 8Forma podstawowa: inka
Opis: nazwa handlowa polskiej kawy zbożowej produkowanej od 1971 roku w Skawinie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inkera 7Forma podstawowa: inker
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inkery 8Forma podstawowa: inker
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
inkluz 10Forma podstawowa: inkluza
Opis: duch, tajemnicza siła, na przykład ukryta w jakimś przedmiocie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inkuba 11Forma podstawowa: inkub
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inkuby 12Forma podstawowa: inkub
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inlety 9Forma podstawowa: inlet
Opis: rodzaj bardzo gęstej tkaniny bawełnianej, o splocie skośnym, atłasowym bądź płóciennym, używanej na wsypy pościelowe.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
innemu 9Forma podstawowa: inny
Opis: (zwykle w l. mnogiej) drugi, taki, który istnieje obok czegoś, należący do grupy pozostałych.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
innych 10Forma podstawowa: inny
Opis: (zwykle w l. mnogiej) drugi, taki, który istnieje obok czegoś, należący do grupy pozostałych.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
innymi 8Forma podstawowa: inny
Opis: (zwykle w l. mnogiej) drugi, taki, który istnieje obok czegoś, należący do grupy pozostałych.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
inrach 9Forma podstawowa: inro
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inrami 7Forma podstawowa: inro
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
insekt 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
insula 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
insuli 9Forma podstawowa: insula
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
insulo 9Forma podstawowa: insula
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inszym 8Forma podstawowa: insza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: inszy
Opis: odmienny, różny od jakiegoś, nie ten.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
intele 8Forma podstawowa: intel
Opis: największy na świecie producent układów scalonych oraz twórca mikroprocesorów z rodziny x86, które znajdują się w większości komputerów osobistych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inteli 8Forma podstawowa: intel
Opis: największy na świecie producent układów scalonych oraz twórca mikroprocesorów z rodziny x86, które znajdują się w większości komputerów osobistych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: intel
Opis: największy na świecie producent układów scalonych oraz twórca mikroprocesorów z rodziny x86, które znajdują się w większości komputerów osobistych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intelu 10Forma podstawowa: intel
Opis: największy na świecie producent układów scalonych oraz twórca mikroprocesorów z rodziny x86, które znajdują się w większości komputerów osobistych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: intel
Opis: największy na świecie producent układów scalonych oraz twórca mikroprocesorów z rodziny x86, które znajdują się w większości komputerów osobistych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intern 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intrad 8Forma podstawowa: intrada
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intron 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intryg 10Forma podstawowa: intryga
Opis: podstęp mający zaszkodzić konkretnym osobom czy instytucjom, zwykle przez potejemne wywołanie jakiegoś konfliktu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intyną 12Forma podstawowa: intyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intynę 12Forma podstawowa: intyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intyno 8Forma podstawowa: intyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intyny 9Forma podstawowa: intyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inulin 9Forma podstawowa: inulina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inulom 10Forma podstawowa: inula
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inwaru 8Forma podstawowa: inwar
Opis: stop żelaza (54-64%) i niklu (36-46%) z niewielkim dodatkiem węgla i chromu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inwitu 9Forma podstawowa: inwit
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inwity 8Forma podstawowa: inwit
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ińskie 13Forma podstawowa: iński
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ińskim 14Forma podstawowa: iński
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ionica 7Forma podstawowa: ionicum
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ipadów 12Forma podstawowa: ipad
ipodem 9Forma podstawowa: ipod
ipodów 12Forma podstawowa: ipod
ipomee 8Forma podstawowa: ipomea
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ipomeę 12Forma podstawowa: ipomea
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ipomei 8Forma podstawowa: ipomea
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iporką 12Forma podstawowa: iporka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iporkę 12Forma podstawowa: iporka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iporyt 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iraccy 9Forma podstawowa: iracki
Opis: związany z Irakiem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iracku 10Forma podstawowa: iracki
Opis: związany z Irakiem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
ircową 11Forma podstawowa: ircowy
Opis: związany z IRC - usługą sieciową.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ircuję 15Forma podstawowa: ircować
Część mowy/forma fleksyjna:
irezyn 7Forma podstawowa: irezyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irgami 9Forma podstawowa: irga
Opis: Cotoneaster – rodzaj roślin z rodziny różowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irokez 7Opis: przedstawiciel plemienia Indian Ameryki Północnej zamieszkujących tereny na wschód od Wielkich Jezior i na południe od Rzeki św. Wawrzyńca, czyli północną część stanów Nowy Jork, Pensylwanii i Maine,
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: przedstawiciel plemienia Indian Ameryki Północnej zamieszkujących tereny na wschód od Wielkich Jezior i na południe od Rzeki św. Wawrzyńca, czyli północną część stanów Nowy Jork, Pensylwanii i Maine,
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ironem 7Forma podstawowa: iron
Opis: rodzaj kija golfowego służącego do wbijania piłki do dołka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ironią 10Forma podstawowa: ironia
Opis: coś, co nie powinno się wydarzyć, nieoczekiwany pech.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ironie 6Forma podstawowa: ironia
Opis: coś, co nie powinno się wydarzyć, nieoczekiwany pech.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ironię 10Forma podstawowa: ironia
Opis: coś, co nie powinno się wydarzyć, nieoczekiwany pech.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ironii 6Forma podstawowa: ironia
Opis: coś, co nie powinno się wydarzyć, nieoczekiwany pech.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ironij 8Forma podstawowa: ironia
Opis: coś, co nie powinno się wydarzyć, nieoczekiwany pech.
irydom 9Forma podstawowa: iryda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iryguj 13Forma podstawowa: irygować
Część mowy/forma fleksyjna:
irysek 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irysem 8Forma podstawowa: irys
Opis: cukierek mleczny, kiedyś niewielki, o kształcie kwadratowym, teraz popularny w wielu kształtach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irysom 8Forma podstawowa: irys
Opis: cukierek mleczny, kiedyś niewielki, o kształcie kwadratowym, teraz popularny w wielu kształtach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irytuj 12Forma podstawowa: irytować
Część mowy/forma fleksyjna:
iryzan 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
isagog 10Forma podstawowa: isagoga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iskach 10Forma podstawowa: isk
Opis: w melitologii: grupa pszczół zwiadowczych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iskało 9Forma podstawowa: iskać
Część mowy/forma fleksyjna:
iskały 10Forma podstawowa: iskać
Część mowy/forma fleksyjna:
iskamy 9Forma podstawowa: iskać
Część mowy/forma fleksyjna:
iskana 7Forma podstawowa: iskać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
iskaną 11Forma podstawowa: iskać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
iskane 7Forma podstawowa: iskać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
iskano 7Forma podstawowa: iskać
Część mowy/forma fleksyjna:
iskiem 8Forma podstawowa: isk
Opis: w melitologii: grupa pszczół zwiadowczych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iskier 7Forma podstawowa: iskra
Opis: osoba bardzo ruchliwa, zwinna, wesoła.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iskrom 8Forma podstawowa: iskra
Opis: osoba bardzo ruchliwa, zwinna, wesoła.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iskrzą 11Forma podstawowa: iskrzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
iskrzę 11Forma podstawowa: iskrzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
iskrzy 8Forma podstawowa: iskrzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ismena 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ismeną 11Forma podstawowa: ismena
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ismenę 11Forma podstawowa: ismena
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ismeny 8Forma podstawowa: ismena
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
istmem 9Forma podstawowa: istm
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
istmie 8Forma podstawowa: istm
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
istnej 9Forma podstawowa: istny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
istnie 7Opis: prawdziwie, w istocie, dosłownie.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
istnym 9Forma podstawowa: istny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
istota 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
istoto 8Forma podstawowa: istota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
istoty 9Forma podstawowa: istota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iszczę 11Forma podstawowa: iścić
Część mowy/forma fleksyjna:
iściło 13Forma podstawowa: iścić
Część mowy/forma fleksyjna:
iściły 14Forma podstawowa: iścić
Część mowy/forma fleksyjna:
iścimy 13Forma podstawowa: iścić
Część mowy/forma fleksyjna:
itaccy 10Forma podstawowa: itacki
Opis: związany z Itaką.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
itacki 9Opis: związany z Itaką.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
itacko 9Forma podstawowa: itacki
Opis: związany z Itaką.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
italik 9Forma podstawowa: italika
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iterbu 11Forma podstawowa: iterb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iwanem 7Forma podstawowa: iwan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iwanie 6Forma podstawowa: iwan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iwanom 7Forma podstawowa: iwan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: iwan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iwanów 10Forma podstawowa: iwan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iwinie 6Forma podstawowa: iwina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izanie 6Forma podstawowa: izan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izanów 10Forma podstawowa: izan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izatyn 8Forma podstawowa: izatyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izbice 9Forma podstawowa: izbica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izbicy 10Forma podstawowa: izbica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izbina 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izbiną 12Forma podstawowa: izbina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izbino 8Forma podstawowa: izbina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izbiny 9Forma podstawowa: izbina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izbowa 8Forma podstawowa: izbowy
Opis: związany z izbą - pomieszczeniem, w którym mieszkają ludzie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
izbową 12Forma podstawowa: izbowy
Opis: związany z izbą - pomieszczeniem, w którym mieszkają ludzie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
izbowe 8Forma podstawowa: izbowy
Opis: związany z izbą - pomieszczeniem, w którym mieszkają ludzie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
izbowi 8Forma podstawowa: izbowy
Opis: związany z izbą - pomieszczeniem, w którym mieszkają ludzie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
izobar 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izobaz 8Forma podstawowa: izobaza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izohel 9Forma podstawowa: izohela
izolat 8Opis: substancja otrzymana w wyniku izolacji od czegoś lub z czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izoler 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izoter 7Forma podstawowa: izotera
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izoton 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izozym 8Opis: izoenzym - homologiczny enzym w obrębie danego organizmu, katalizujący tę samą reakcję co inny izozym, ale różniący się od niego budową i właściwościami fizycznymi.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izydia 8Forma podstawowa: izydium
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik

Wyrazy na literę i o długości 7

ibadyci 12Forma podstawowa: ibadyta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ibadytą 16Forma podstawowa: ibadyta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iberyzm 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ibisach 12Forma podstawowa: ibis
Opis: ptak wodno-błotny, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w obrębie rodziny ibisowatych (Threskiornithidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ibisami 10Forma podstawowa: ibis
Opis: ptak wodno-błotny, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w obrębie rodziny ibisowatych (Threskiornithidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ibisowi 9Forma podstawowa: ibis
Opis: ptak wodno-błotny, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w obrębie rodziny ibisowatych (Threskiornithidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ibiszka 10Forma podstawowa: ibiszek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ibiszki 10Forma podstawowa: ibiszek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ibiszku 12Forma podstawowa: ibiszek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ibizach 12Forma podstawowa: ibiza
Opis: seat z modelu Ibiza.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iblisie 10Forma podstawowa: iblis
Opis: w wierzeniach muzułmańskich: zły duch, szatan.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iblisów 14Forma podstawowa: iblis
Opis: w wierzeniach muzułmańskich: zły duch, szatan.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iblowce 11Forma podstawowa: iblowiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
iblowcy 12Forma podstawowa: iblowiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ibukiem 13Forma podstawowa: ibuk
ibukowi 12Forma podstawowa: ibuk
iceberg 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ichmość 20Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ichniej 12Forma podstawowa: ichni
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ichorze 10Forma podstawowa: ichor
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ichthys 14
ichtioz 11Forma podstawowa: ichtioza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ictusem 12Forma podstawowa: ictus
ictusie 11Forma podstawowa: ictus
ictusom 12Forma podstawowa: ictus
ictusów 15Forma podstawowa: ictus
idareda 9Forma podstawowa: idared
Opis: rodzaj jabłka, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idących 17Forma podstawowa: iść
Opis: o mechanizmach, urządzeniach: być sprawnymi i wykonywać charakterystyczne dla siebie czynności
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
idącymi 15Forma podstawowa: iść
Opis: o mechanizmach, urządzeniach: być sprawnymi i wykonywać charakterystyczne dla siebie czynności
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
ideacja 11Opis: w psychologii: umiejętność tworzenia pojęć, wyobrażeń.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idealik 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idealna 9Forma podstawowa: idealny
Opis: pozabawiony zakłóceń, całkowity.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
idealne 9Forma podstawowa: idealny
Opis: pozabawiony zakłóceń, całkowity.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
idealni 9Forma podstawowa: idealny
Opis: pozabawiony zakłóceń, całkowity.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ideałem 11Forma podstawowa: ideał
Opis: podzbiór pierścienia o własnościach pozwalających na konstrukcję pierścienia ilorazowego, pojęcie wprowadzone przez Dedekinda, jako uogólnienie pojęcia liczby idealnej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ideałom 11Forma podstawowa: ideał
Opis: podzbiór pierścienia o własnościach pozwalających na konstrukcję pierścienia ilorazowego, pojęcie wprowadzone przez Dedekinda, jako uogólnienie pojęcia liczby idealnej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ideatów 13Forma podstawowa: ideat
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idejkom 12Forma podstawowa: idejka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ideowce 9Forma podstawowa: ideowiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
ideowcu 11Forma podstawowa: ideowiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ideowej 10Forma podstawowa: ideowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
idioceń 15Forma podstawowa: idiocieć
idiocie 9Forma podstawowa: idiota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idioctw 10Forma podstawowa: idioctwo
Opis: coś głupiego, lekkomyślnego i nieznośnego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idiomat 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idiomom 10Forma podstawowa: idiom
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idiotce 10Forma podstawowa: idiotka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idiotek 10Forma podstawowa: idiotka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idiotką 14Forma podstawowa: idiotka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idiotki 10Forma podstawowa: idiotka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idiotom 10Forma podstawowa: idiota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idisach 11Forma podstawowa: idisa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idolach 12Forma podstawowa: idola
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idolami 10Forma podstawowa: idol
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idyllik 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ifrycie 13Forma podstawowa: ifryt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ifrytom 14Forma podstawowa: ifryt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igielit 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igielna 10Forma podstawowa: igielny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
igielny 11Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
igiełce 12Forma podstawowa: igiełka
Opis: zdrobniale: igła - narzędzie do szycia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igiełką 16Forma podstawowa: igiełka
Opis: zdrobniale: igła - narzędzie do szycia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igiełki 12Forma podstawowa: igiełka
Opis: zdrobniale: igła - narzędzie do szycia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igiełko 12Forma podstawowa: igiełka
Opis: zdrobniale: igła - narzędzie do szycia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iglakom 12Forma podstawowa: iglak
Opis: drzewo lub krzew iglasty.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iglaków 15Forma podstawowa: iglak
Opis: drzewo lub krzew iglasty.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iglanym 12Forma podstawowa: iglany
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iglarce 11Forma podstawowa: iglarka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iglarek 11Forma podstawowa: iglarka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iglarkę 15Forma podstawowa: iglarka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iglaste 11Forma podstawowa: iglasty
Opis: taki, który jest podobny kształtem do igły, szpiczasty.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iglicom 12Forma podstawowa: iglica
Opis: Erodium – rodzaj roślin należący do rodziny bodziszkowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igliwia 10Forma podstawowa: igliwie
Opis: igły - część rośliny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igliwiu 12Forma podstawowa: igliwie
Opis: igły - część rośliny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igławom 12Forma podstawowa: igława
Opis: araukaria, Araucaria – rodzaj drzew iglastych z rodziny araukariowatych, drzewa wieczniezielone, dwupienne (rzadko jednopienne), wyróżniają się regularnym pokrojem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igłować 16Część mowy/forma fleksyjna:
igłowca 12Forma podstawowa: igłowiec
Opis: włóknina wytworzona techniką igłowania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igłowce 12Forma podstawowa: igłowiec
Opis: włóknina wytworzona techniką igłowania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igłowcu 14Forma podstawowa: igłowiec
Opis: włóknina wytworzona techniką igłowania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igłowym 13Forma podstawowa: igłowy
Opis: taki, który wykonuje się za pomocą igły medycznej.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
igłówek 16Forma podstawowa: igłówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igłówkę 20Forma podstawowa: igłówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igłując 20Forma podstawowa: igłować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
igłujmy 17Forma podstawowa: igłować
Część mowy/forma fleksyjna:
ignamem 11Forma podstawowa: ignam
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ignamów 14Forma podstawowa: ignam
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igrając 16Forma podstawowa: igrać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
igrajże 15Forma podstawowa: igrać
Część mowy/forma fleksyjna:
igrałem 12Forma podstawowa: igrać
Część mowy/forma fleksyjna:
igrałeś 15Forma podstawowa: igrać
Część mowy/forma fleksyjna:
igrcach 13Forma podstawowa: igrca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: igrcy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: igrzec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igrcami 11Forma podstawowa: igrca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: igrcy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igrcowi 10Forma podstawowa: igrzec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igreków 14Forma podstawowa: igrek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igrzysk 11Forma podstawowa: igrzysko
Opis: festiwal, publiczne występy i zawody.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iguanie 11Forma podstawowa: iguana
Opis: jaszczurka o skórze pokrytej nieregularnymi łuskami, z rodziny o tej samej nazwie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iguanom 12Forma podstawowa: iguana
Opis: jaszczurka o skórze pokrytej nieregularnymi łuskami, z rodziny o tej samej nazwie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igumeny 13Forma podstawowa: igumen
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
ihramem 11Forma podstawowa: ihram
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ihramie 10Forma podstawowa: ihram
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ihramom 11Forma podstawowa: ihram
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ihumeny 13Forma podstawowa: ihumen
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
ikacyną 14Forma podstawowa: ikacyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikacynę 14Forma podstawowa: ikacyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikacyno 10Forma podstawowa: ikacyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikacyny 11Forma podstawowa: ikacyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikarach 11Forma podstawowa: ikar
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikarami 9Forma podstawowa: ikar
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikarowe 8Forma podstawowa: ikarowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ikarowi 8Forma podstawowa: ikarowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ikarusa 10Forma podstawowa: ikarus
Opis: autobus marki Ikarus.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikawizm 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikebaną 14Forma podstawowa: ikebana
Opis: sztuka układania kwiatów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikebanę 14Forma podstawowa: ikebana
Opis: sztuka układania kwiatów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikebano 10Forma podstawowa: ikebana
Opis: sztuka układania kwiatów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikonach 11Forma podstawowa: ikon
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikonami 9Forma podstawowa: ikona
Opis: obraz sakralny, wyobrażający postacie świętych, sceny z ich życia, sceny biblijne lub liturgiczno-symboliczne, charakterystyczna dla chrześcijańskich Kościołów wschodnich, w tym prawosławnego i greck
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikonkom 10Forma podstawowa: ikonka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikonowa 8Forma podstawowa: ikonowy
Opis: związany z ikoną - elementem interfesju graficznego.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ikonową 12Forma podstawowa: ikonowy
Opis: związany z ikoną - elementem interfesju graficznego.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ikonowy 9Opis: związany z ikoną - elementem interfesju graficznego.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ikrowca 9Forma podstawowa: ikrowiec
Opis: oolit, oolityt - skała osadowa zbudowana w przeważającej większości z ooidów, tworzy się w płytkich morzach w strefie przybrzeżnej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikrowcu 11Forma podstawowa: ikrowiec
Opis: oolit, oolityt - skała osadowa zbudowana w przeważającej większości z ooidów, tworzy się w płytkich morzach w strefie przybrzeżnej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikrzące 13Forma podstawowa: ikrzyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
ikrzmyż 14Forma podstawowa: ikrzyć
ikrzono 8Forma podstawowa: ikrzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ikrzyca 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikrzycę 14Forma podstawowa: ikrzyca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikrzyco 10Forma podstawowa: ikrzyca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikrzyli 10Forma podstawowa: ikrzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ikrzyła 11Forma podstawowa: ikrzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ikrzyły 12Forma podstawowa: ikrzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ikrzymy 11Forma podstawowa: ikrzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ikrzysk 10Forma podstawowa: ikrzysko
Opis: miejsce składania ikry przez ryby.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikrzysz 9Forma podstawowa: ikrzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ikselek 10Forma podstawowa: ikselka
ikselka 10
ikselką 14Forma podstawowa: ikselka
ikselko 10Forma podstawowa: ikselka
iksesek 9Forma podstawowa: ikseska
ikseska 9
ikseskę 13Forma podstawowa: ikseska
iksowej 10Forma podstawowa: iksowy
Opis: związany z iksem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iksowie 8Forma podstawowa: iks
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iksowym 10Forma podstawowa: iksowy
Opis: związany z iksem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ikstego 11Forma podstawowa: iksty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ikstemu 12Forma podstawowa: iksty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ikstych 13Forma podstawowa: iksty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ikstymi 11Forma podstawowa: iksty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iktusie 11Forma podstawowa: iktus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iktusom 12Forma podstawowa: iktus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iktusów 15Forma podstawowa: iktus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ilangów 14Forma podstawowa: ilang
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ilastej 11Forma podstawowa: ilasty
Opis: podobny do iłu, taki, który może tworzyć ił, być wziętym za ił, głównie: taki, który składa się z uwodnionych glinokrzemianów Al, Mg i Fe i ma charakterystyczną, warstwową budowę krystaliczną.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ilastym 11Forma podstawowa: ilasty
Opis: podobny do iłu, taki, który może tworzyć ił, być wziętym za ił, głównie: taki, który składa się z uwodnionych glinokrzemianów Al, Mg i Fe i ma charakterystyczną, warstwową budowę krystaliczną.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ileusie 10Forma podstawowa: ileus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ileusom 11Forma podstawowa: ileus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iliryzm 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
illacja 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
illacje 12Forma podstawowa: illacja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
illację 16Forma podstawowa: illacja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
illicie 10Forma podstawowa: illit
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
illitem 11Forma podstawowa: illit
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
illitów 14Forma podstawowa: illit
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iloczas 9Opis: zjawisko prozodyjne, charakteryzujące się różnicowaniem długości trwania sylab lub głosek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iloczyn 10Opis: wynik możenia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iloracy 10Forma podstawowa: iloraki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iloraką 13Forma podstawowa: iloraki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iloraki 9Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ilostan 9Opis: stan liczebny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ilością 17Forma podstawowa: ilość
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ilotach 12Forma podstawowa: ilot
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ilota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ilotami 10Forma podstawowa: ilota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iluwiom 11Forma podstawowa: iluwium
Opis: warstwa gleby, która znajduje się pod eluwium i zawiera liczne związki mineralne oraz osady próchnicze.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iluwiów 14Forma podstawowa: iluwium
Opis: warstwa gleby, która znajduje się pod eluwium i zawiera liczne związki mineralne oraz osady próchnicze.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iluzjon 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iławian 9Forma podstawowa: iławianin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iławscy 11Forma podstawowa: iławski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iławska 10Forma podstawowa: iławski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iławsko 10Forma podstawowa: iławski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
iłowali 10Forma podstawowa: iłować
Część mowy/forma fleksyjna:
iłowała 11Forma podstawowa: iłować
Część mowy/forma fleksyjna:
iłowały 12Forma podstawowa: iłować
Część mowy/forma fleksyjna:
iłowane 9Forma podstawowa: iłować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
iłowata 10Forma podstawowa: iłowaty
Opis: taki, który przypomina ił pod względem składu chemicznego, struktury fizycznej lub innych właściwości.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iłowate 10Forma podstawowa: iłowaty
Opis: taki, który przypomina ił pod względem składu chemicznego, struktury fizycznej lub innych właściwości.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iłowaty 11Opis: taki, który przypomina ił pod względem składu chemicznego, struktury fizycznej lub innych właściwości.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iłowcem 11Forma podstawowa: iłowiec
Opis: niezłupkowacona skała osadowej w postaci skonsolidowanego iłu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iłowcom 11Forma podstawowa: iłowiec
Opis: niezłupkowacona skała osadowej w postaci skonsolidowanego iłu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iłowców 14Forma podstawowa: iłowiec
Opis: niezłupkowacona skała osadowej w postaci skonsolidowanego iłu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iłowego 11Forma podstawowa: iłowy
Opis: związany z iłem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iłowscy 11Forma podstawowa: iłowski
Opis: związany z miastem Iłowa.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iłowska 10Forma podstawowa: iłowski
Opis: związany z miastem Iłowa.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iłowsko 10Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
iłowsku 12Forma podstawowa: iłowski
Opis: związany z miastem Iłowa.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
iłującą 22Forma podstawowa: iłować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
iłujący 19Forma podstawowa: iłować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
iłujemy 15Forma podstawowa: iłować
Część mowy/forma fleksyjna:
iłujmyż 19Forma podstawowa: iłować
Część mowy/forma fleksyjna:
iłżance 14Forma podstawowa: iłżanka
Opis: mieszkanka Iłży.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iłżanie 13Forma podstawowa: iłżanin
Opis: mieszkaniec Iłży.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iłżanka 14Opis: mieszkanka Iłży.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iłżanki 14Forma podstawowa: iłżanka
Opis: mieszkanka Iłży.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iłżecki 15Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iłżecku 17Forma podstawowa: iłżecki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
imaczem 10Forma podstawowa: imacz
Opis: uchwyt tarczy rycerskiej, wykonany ze skóry, powrozów, materiału lub drewna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imaczów 13Forma podstawowa: imacz
Opis: uchwyt tarczy rycerskiej, wykonany ze skóry, powrozów, materiału lub drewna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imadłem 12Forma podstawowa: imadło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imagiem 11Forma podstawowa: imago
Opis: ostateczne stadium w rozwoju osobniczym owadów, przechodzących proces przeobrażenia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imagizm 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imająca 15Forma podstawowa: imać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
imające 15Forma podstawowa: imać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
imakach 12Forma podstawowa: imak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imakami 10Forma podstawowa: imak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imakowi 9Forma podstawowa: imak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imaliby 12Forma podstawowa: imać
Część mowy/forma fleksyjna:
imałbym 14Forma podstawowa: imać
Część mowy/forma fleksyjna:
imałbyś 17Forma podstawowa: imać
Część mowy/forma fleksyjna:
imałoby 13Forma podstawowa: imać
Część mowy/forma fleksyjna:
imamami 10Forma podstawowa: imam
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imamici 10Forma podstawowa: imamita
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imamity 11Forma podstawowa: imamita
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
imanego 10Forma podstawowa: imać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
imanemu 11Forma podstawowa: imać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
imaniom 9Forma podstawowa: imać
imbecyl 13Opis: chory na imbecylizm, umiarkowanie niepełnosprawny intelektualnie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imbirem 11Forma podstawowa: imbir
Opis: Zingiber – rodzaj bylin z rodziny imbirowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imbirom 11Forma podstawowa: imbir
Opis: Zingiber – rodzaj bylin z rodziny imbirowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imbryka 12Forma podstawowa: imbryk
Opis: czajnik - naczynie do gotowania wody.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imbusem 13Forma podstawowa: imbus
Opis: rodzaj klucza trzpieniowego o przekroju sześciokąta foremnego, w postaci pręta wygiętego w kształt litery L (rzadziej Z).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imćpana 14Forma podstawowa: imćpan
Opis: staropolski tytuł grzecznościowy, dodawany zazwyczaj do nazwiska albo tytułu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imelman 10Opis: rodzaj figury akrobacji lotniczej: pół pętli z przewrotem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imentem 10Forma podstawowa: iment
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imentów 13Forma podstawowa: iment
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imersją 14Forma podstawowa: imersja
Opis: metoda stosowana w mikroskopii w celu zwiększenia zdolności rozdzielczej mikroskopu optycznego poprzez wypełnienie przestrzeni pomiędzy preparatem a obiektywem przezroczystą cieczą.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imersję 14Forma podstawowa: imersja
Opis: metoda stosowana w mikroskopii w celu zwiększenia zdolności rozdzielczej mikroskopu optycznego poprzez wypełnienie przestrzeni pomiędzy preparatem a obiektywem przezroczystą cieczą.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imersjo 10Forma podstawowa: imersja
Opis: metoda stosowana w mikroskopii w celu zwiększenia zdolności rozdzielczej mikroskopu optycznego poprzez wypełnienie przestrzeni pomiędzy preparatem a obiektywem przezroczystą cieczą.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imersyj 11Forma podstawowa: imersja
Opis: metoda stosowana w mikroskopii w celu zwiększenia zdolności rozdzielczej mikroskopu optycznego poprzez wypełnienie przestrzeni pomiędzy preparatem a obiektywem przezroczystą cieczą.
imhofem 15Forma podstawowa: imhof
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imhofom 15Forma podstawowa: imhof
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imidach 12Forma podstawowa: imid
Opis: organiczny związek chemiczny, pochodna aminy, w którym do atomu azotu przyłączone są bezpośrednio dwie grupy acylowe.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imidami 10Forma podstawowa: imid
Opis: organiczny związek chemiczny, pochodna aminy, w którym do atomu azotu przyłączone są bezpośrednio dwie grupy acylowe.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imidowa 9Forma podstawowa: imidowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
imidową 13Forma podstawowa: imidowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
imidowy 10Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
imidzie 9Forma podstawowa: imid
Opis: organiczny związek chemiczny, pochodna aminy, w którym do atomu azotu przyłączone są bezpośrednio dwie grupy acylowe.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imienia 8Forma podstawowa: imienie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imieniu 10Forma podstawowa: imienie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imienną 12Forma podstawowa: imienny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
imienny 9Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
imigruj 14Forma podstawowa: imigrować
Część mowy/forma fleksyjna:
iminach 11Forma podstawowa: imina
Opis: organiczny związek chemiczny zawierający grupę iminową, powstaje w wyniku kondensacji cząsteczki związku karbonylowego (aldehydu lub ketonu) z cząsteczką aminy pierwszorzędowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iminowa 8Forma podstawowa: iminowy
Opis: związany z iminą, dotyczący iminy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iminowe 8Forma podstawowa: iminowy
Opis: związany z iminą, dotyczący iminy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iminowy 9Opis: związany z iminą, dotyczący iminy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
imisjom 11Forma podstawowa: imisja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imitują 17Forma podstawowa: imitować
Część mowy/forma fleksyjna:
imituje 13Forma podstawowa: imitować
Część mowy/forma fleksyjna:
imituję 17Forma podstawowa: imitować
Część mowy/forma fleksyjna:
immisją 15Forma podstawowa: immisja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
impalom 11Forma podstawowa: impala
Opis: Aepyceros melampus – pospolity gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występuje w Afryce Środkowej i Południowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
impasem 10Forma podstawowa: impas
Opis: sytuacja bez wyjścia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
impasie 9Forma podstawowa: impas
Opis: sytuacja bez wyjścia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
impasom 10Forma podstawowa: impas
Opis: sytuacja bez wyjścia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
impasów 13Forma podstawowa: impas
Opis: sytuacja bez wyjścia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
impastu 12Forma podstawowa: impast
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
impasty 11Forma podstawowa: impast
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
impecie 10Forma podstawowa: impet
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imperia 9Forma podstawowa: imperium
Opis: struktura polityczna władająca na wielkim obszarze terytorialnym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
impetom 11Forma podstawowa: impet
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
impetyk 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
implant 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
impostu 12Forma podstawowa: impost
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imposty 11Forma podstawowa: impost
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imprach 12Forma podstawowa: impra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
impresą 13Forma podstawowa: impresa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
impreso 9Forma podstawowa: impresa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
impresy 10Forma podstawowa: impresa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imprezą 13Forma podstawowa: impreza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imprezo 9Forma podstawowa: impreza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imprezy 10Forma podstawowa: impreza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inaczej 10Opis: w inny sposób, odmiennie, nie tak.
Część mowy/forma fleksyjna:
inbusem 12Forma podstawowa: inbus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inbusom 12Forma podstawowa: inbus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inbusów 15Forma podstawowa: inbus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
incestu 11Forma podstawowa: incest
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
incesty 10Forma podstawowa: incest
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
incipit 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
incubus 14
incyzja 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
incyzje 11Forma podstawowa: incyzja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
incyzję 15Forma podstawowa: incyzja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
incyzji 11Forma podstawowa: incyzja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
incyzyj 12Forma podstawowa: incyzja
indaguj 14Forma podstawowa: indagować
Część mowy/forma fleksyjna:
indenów 12Forma podstawowa: inden
Opis: organiczny związek chemiczny, policykliczny węglowodór aromatyczny o wzorze: C9H8.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indesit 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indocid 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indolów 13Forma podstawowa: indol
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indorem 9Forma podstawowa: indor
Opis: samiec indyka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indorka 9Forma podstawowa: indorek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indorki 9Forma podstawowa: indorek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indorów 12Forma podstawowa: indor
Opis: samiec indyka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indorze 8Forma podstawowa: indor
Opis: samiec indyka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indosem 9Forma podstawowa: indos
Opis: oświadczenie woli zbywającego o przeniesieniu własności weksla, czeku (lub inne zbywalnego papiery wartościowe, o ile ustawy przewidują taką możliwość).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indosie 8Forma podstawowa: indos
Opis: oświadczenie woli zbywającego o przeniesieniu własności weksla, czeku (lub inne zbywalnego papiery wartościowe, o ile ustawy przewidują taką możliwość).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indosów 12Forma podstawowa: indos
Opis: oświadczenie woli zbywającego o przeniesieniu własności weksla, czeku (lub inne zbywalnego papiery wartościowe, o ile ustawy przewidują taką możliwość).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indował 10Forma podstawowa: indować
Część mowy/forma fleksyjna:
indowej 10Forma podstawowa: indowy
Opis: zrobiony z indu, zawierający ind - metal.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
indowym 10Forma podstawowa: indowy
Opis: zrobiony z indu, zawierający ind - metal.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
indrisa 8Forma podstawowa: indris
Opis: indrys, babakoto, Indri indri – gatunek owocożernej małpiatki z rodziny indrisowatych, jedyny przedstawiciel rodzaju Indri, występuje na wschodnim wybrzeżu Madagaskaru, od brzegu morza do wysokości 1
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indujmy 14Forma podstawowa: indować
Część mowy/forma fleksyjna:
indukuj 15Forma podstawowa: indukować
Część mowy/forma fleksyjna:
indunie 10Forma podstawowa: induna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indunów 14Forma podstawowa: induna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
induzja 12Forma podstawowa: induzjum
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indycht 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indycze 10Forma podstawowa: indyczy
Opis: zrobiony z mięsa z indyka, zawierający mięso z indyka.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
indygom 12Forma podstawowa: indygo
Opis: E132, organiczny związek chemiczny, ciemnobłękitny barwnik występujący naturalnie, jak i syntetyzowany chemicznie (od roku 1890), błękit indygowy, indygo, indygotyna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indykom 11Forma podstawowa: indyk
Opis: mięso z indyka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indyków 14Forma podstawowa: indyk
Opis: mięso z indyka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: indyk
Opis: mięso z indyka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indykuj 14Forma podstawowa: indykować
Część mowy/forma fleksyjna:
indytom 11Forma podstawowa: indyt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indytów 14Forma podstawowa: indyt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indziej 10Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
inedita 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inercie 8Forma podstawowa: inert
Opis: jednostka masy w układzie MkGS, obecnie nieużywana.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inercją 14Forma podstawowa: inercja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inercje 10Forma podstawowa: inercja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inercję 14Forma podstawowa: inercja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inercji 10Forma podstawowa: inercja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inertem 9Forma podstawowa: inert
Opis: jednostka masy w układzie MkGS, obecnie nieużywana.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inertna 8Forma podstawowa: inertny
Opis: obojętny, taki, który na kogoś lub na coś nie wpływa, na który ktoś lub coś nie reaguje, nie zwraca uwagi, nie korzysta z niego.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
inertną 12Forma podstawowa: inertny
Opis: obojętny, taki, który na kogoś lub na coś nie wpływa, na który ktoś lub coś nie reaguje, nie zwraca uwagi, nie korzysta z niego.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
inertni 8Forma podstawowa: inertny
Opis: obojętny, taki, który na kogoś lub na coś nie wpływa, na który ktoś lub coś nie reaguje, nie zwraca uwagi, nie korzysta z niego.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
infamia 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
infamią 16Forma podstawowa: infamia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
infamie 12Forma podstawowa: infam
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
infamij 14Forma podstawowa: infamia
infamio 12Forma podstawowa: infamia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
infanci 12Forma podstawowa: infant
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
infanty 13Forma podstawowa: infant
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
inferna 11Forma podstawowa: inferno
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
infimie 12Forma podstawowa: infima
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
infimom 13Forma podstawowa: infima
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
infułat 16Opis: ksiądz obdarzony honorowym odznaczeniem kościelnym (przyznawanym do 2014 roku).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
infułom 16Forma podstawowa: infuła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
infuzją 19Forma podstawowa: infuzja
Opis: wprowadzenie do organizmu większej ilości płynu w celach leczniczych np. kanałem żylnym lub podskórnie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
infuzji 15Forma podstawowa: infuzja
Opis: wprowadzenie do organizmu większej ilości płynu w celach leczniczych np. kanałem żylnym lub podskórnie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
infuzjo 15Forma podstawowa: infuzja
Opis: wprowadzenie do organizmu większej ilości płynu w celach leczniczych np. kanałem żylnym lub podskórnie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
infuzyj 16Forma podstawowa: infuzja
Opis: wprowadzenie do organizmu większej ilości płynu w celach leczniczych np. kanałem żylnym lub podskórnie.
ingenia 9Forma podstawowa: ingenium
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ingeruj 13Forma podstawowa: ingerować
Opis: wprowadzać swoje zmiany w jakieś zastane relacje lub struktury, narzucać swoje zdanie.
Część mowy/forma fleksyjna:
ingocie 10Forma podstawowa: ingot
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ingotem 11Forma podstawowa: ingot
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ingotom 11Forma podstawowa: ingot
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ingramy 11Forma podstawowa: ingram
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inguscy 13Forma podstawowa: inguski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
inguska 12Forma podstawowa: inguski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
inguski 12Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
inhibin 11Forma podstawowa: inhibina
inicjał 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iniurią 13Forma podstawowa: iniuria
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iniurie 9Forma podstawowa: iniuria
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iniurię 13Forma podstawowa: iniuria
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iniurii 9Forma podstawowa: iniuria
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inkasem 9Forma podstawowa: inkaso
Opis: żądanie zapłaty.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inkasie 8Forma podstawowa: inkas
Opis: osoba z narodu Inków, przedstawiciel ludu, który w czasach prekolumbijskich stworzył państwo w zachodniej części Ameryki Południowej, w okresie swego największego rozkwitu obejmowało tereny dzisiejsz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: inkaso
Opis: żądanie zapłaty.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inkaska 9Opis: kobieta z narodu Inków, przedstawicielka ludu, który w czasach prekolumbijskich stworzył państwo w zachodniej części Ameryki Południowej, w okresie swego największego rozkwitu obejmowało tereny dzisi
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inkaską 13Forma podstawowa: inkaski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
inkaski 9Forma podstawowa: inkaska
Opis: kobieta z narodu Inków, przedstawicielka ludu, który w czasach prekolumbijskich stworzył państwo w zachodniej części Ameryki Południowej, w okresie swego największego rozkwitu obejmowało tereny dzisi
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
inkasko 9Forma podstawowa: inkaska
Opis: kobieta z narodu Inków, przedstawicielka ludu, który w czasach prekolumbijskich stworzył państwo w zachodniej części Ameryki Południowej, w okresie swego największego rozkwitu obejmowało tereny dzisi
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: inkaski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
inkasku 11Forma podstawowa: inkaski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
inkasuj 12Forma podstawowa: inkasować
Część mowy/forma fleksyjna:
inkaust 11Opis: dawna nazwa atramentu - substancji służącej do pisania za pomocą pióra.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inkerom 9Forma podstawowa: inker
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inkliną 13Forma podstawowa: inklina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inklino 9Forma podstawowa: inklina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inkliny 10Forma podstawowa: inklina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inkluzy 12Forma podstawowa: inkluz
Opis: duch, tajemnicza siła, na przykład ukryta w jakimś przedmiocie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: inkluza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inkretu 11Forma podstawowa: inkret
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inkrety 10Forma podstawowa: inkret
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inkubów 16Forma podstawowa: inkub
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inkubuj 16Forma podstawowa: inkubować
Część mowy/forma fleksyjna:
inkubus 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inletów 13Forma podstawowa: inlet
Opis: rodzaj bardzo gęstej tkaniny bawełnianej, o splocie skośnym, atłasowym bądź płóciennym, używanej na wsypy pościelowe.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inmetem 10Forma podstawowa: inmet
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inmetów 13Forma podstawowa: inmet
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inochód 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inozyna 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inozyną 12Forma podstawowa: inozyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inozytu 11Forma podstawowa: inozyt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
insecie 8Forma podstawowa: inset
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
insekta 9Forma podstawowa: insekt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
insekty 10Forma podstawowa: insekt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
insetom 9Forma podstawowa: inset
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
instant 9Opis: taki, który służy do szybkiego przygotowania.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
insulom 11Forma podstawowa: insula
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inszemu 10Forma podstawowa: inszy
Opis: odmienny, różny od jakiegoś, nie ten.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
inszych 11Forma podstawowa: insza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: inszy
Opis: odmienny, różny od jakiegoś, nie ten.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
inszymi 9Forma podstawowa: insza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: inszy
Opis: odmienny, różny od jakiegoś, nie ten.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
intacta 10
intelów 13Forma podstawowa: intel
Opis: największy na świecie producent układów scalonych oraz twórca mikroprocesorów z rodziny x86, które znajdują się w większości komputerów osobistych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: intel
Opis: największy na świecie producent układów scalonych oraz twórca mikroprocesorów z rodziny x86, które znajdują się w większości komputerów osobistych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
interes 8Opis: rzecz opłacalna, głównie jakaś transakcja biznesowa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
interim 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
interną 12Forma podstawowa: interna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intrada 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intradę 13Forma podstawowa: intrada
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intrado 9Forma podstawowa: intrada
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intrady 10Forma podstawowa: intrada
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intratę 13Forma podstawowa: intrata
Opis: zysk - nadwyżka wpływów nad wydatkami, dodatni wynik finansowy przedsiębiorstwa, danej inwestycji lub zaciągniętej pożyczki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intruza 10Forma podstawowa: intruz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intruzi 10Forma podstawowa: intruz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intruzy 11Forma podstawowa: intruz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
intrygą 15Forma podstawowa: intryga
Opis: podstęp mający zaszkodzić konkretnym osobom czy instytucjom, zwykle przez potejemne wywołanie jakiegoś konfliktu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intrygo 11Forma podstawowa: intryga
Opis: podstęp mający zaszkodzić konkretnym osobom czy instytucjom, zwykle przez potejemne wywołanie jakiegoś konfliktu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intymna 10Forma podstawowa: intymny
Opis: seksualny, związany z życiem erotycznym, z powodu tabuizacji erotyki określenie to może być używane w różnych nieprototypowych kontekstach.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
intymne 10Forma podstawowa: intymny
Opis: seksualny, związany z życiem erotycznym, z powodu tabuizacji erotyki określenie to może być używane w różnych nieprototypowych kontekstach.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
intymni 10Forma podstawowa: intymny
Opis: seksualny, związany z życiem erotycznym, z powodu tabuizacji erotyki określenie to może być używane w różnych nieprototypowych kontekstach.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
intymny 11Opis: seksualny, związany z życiem erotycznym, z powodu tabuizacji erotyki określenie to może być używane w różnych nieprototypowych kontekstach.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
intynie 9Forma podstawowa: intyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intynom 10Forma podstawowa: intyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inuicka 11Forma podstawowa: inuicki
Opis: taki, który jest związany z Inuitami, ich kulturą i językiem.
inuicką 15Forma podstawowa: inuicki
Opis: taki, który jest związany z Inuitami, ich kulturą i językiem.
inuicku 13Forma podstawowa: inuicki
Opis: taki, który jest związany z Inuitami, ich kulturą i językiem.
inulami 11Forma podstawowa: inula
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inuliną 14Forma podstawowa: inulina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inulino 10Forma podstawowa: inulina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inwarom 8Forma podstawowa: inwar
Opis: stop żelaza (54-64%) i niklu (36-46%) z niewielkim dodatkiem węgla i chromu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inwazja 9Opis: gwałtowne rozprzestrzenienie się czegoś lub kogoś, nagłe i masowe pojawienie się czegoś lub kogoś, natłok.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inwazje 9Forma podstawowa: inwazja
Opis: gwałtowne rozprzestrzenienie się czegoś lub kogoś, nagłe i masowe pojawienie się czegoś lub kogoś, natłok.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inwazję 13Forma podstawowa: inwazja
Opis: gwałtowne rozprzestrzenienie się czegoś lub kogoś, nagłe i masowe pojawienie się czegoś lub kogoś, natłok.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inwazji 9Forma podstawowa: inwazja
Opis: gwałtowne rozprzestrzenienie się czegoś lub kogoś, nagłe i masowe pojawienie się czegoś lub kogoś, natłok.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inwazjo 9Forma podstawowa: inwazja
Opis: gwałtowne rozprzestrzenienie się czegoś lub kogoś, nagłe i masowe pojawienie się czegoś lub kogoś, natłok.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inwazyj 10Forma podstawowa: inwazja
Opis: gwałtowne rozprzestrzenienie się czegoś lub kogoś, nagłe i masowe pojawienie się czegoś lub kogoś, natłok.
inwitem 9Forma podstawowa: inwit
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inwitów 12Forma podstawowa: inwit
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ińskiej 16Forma podstawowa: iński
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iochrom 11Forma podstawowa: iochroma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ionicum 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ipadach 12Forma podstawowa: ipad
iperytu 12Forma podstawowa: iperyt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iperyty 11Forma podstawowa: iperyt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ipodowi 9Forma podstawowa: ipod
ipodzie 9Forma podstawowa: ipod
ipomeom 10Forma podstawowa: ipomea
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iporytu 12Forma podstawowa: iporyt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ipponem 10Forma podstawowa: ippon
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ipponie 9Forma podstawowa: ippon
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ipponom 10Forma podstawowa: ippon
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ipponów 13Forma podstawowa: ippon
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ipsacja 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ipsacją 15Forma podstawowa: ipsacja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ipsację 15Forma podstawowa: ipsacja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ipsacji 11Forma podstawowa: ipsacja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irackie 9Forma podstawowa: iracki
Opis: związany z Irakiem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
irackim 10Forma podstawowa: iracki
Opis: związany z Irakiem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
irańscy 15Forma podstawowa: irański
Opis: związany z Iranem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
irańska 14Forma podstawowa: irański
Opis: związany z Iranem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
irańsko 14Forma podstawowa: irański
Opis: związany z Iranem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
irasera 7Forma podstawowa: iraser
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irbisie 9Forma podstawowa: irbis
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irchach 13Forma podstawowa: ircha
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irchami 11Forma podstawowa: ircha
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irchowe 10Forma podstawowa: irchowy
Opis: zrobiony z irchy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
irchowi 10Forma podstawowa: irchowy
Opis: zrobiony z irchy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ircować 13Część mowy/forma fleksyjna:
ircowej 10Forma podstawowa: ircowy
Opis: związany z IRC - usługą sieciową.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ircowym 10Forma podstawowa: ircowy
Opis: związany z IRC - usługą sieciową.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ircując 17Forma podstawowa: ircować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
irezyna 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irezynę 12Forma podstawowa: irezyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irezyno 8Forma podstawowa: irezyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irkuccy 13Forma podstawowa: irkucki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
irkucka 12Forma podstawowa: irkucki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
irkucko 12Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
irkucku 14Forma podstawowa: irkuck
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: irkucki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
irokeza 8Forma podstawowa: irokez
Opis: przedstawiciel plemienia Indian Ameryki Północnej zamieszkujących tereny na wschód od Wielkich Jezior i na południe od Rzeki św. Wawrzyńca, czyli północną część stanów Nowy Jork, Pensylwanii i Maine,
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ironami 8Forma podstawowa: iron
Opis: rodzaj kija golfowego służącego do wbijania piłki do dołka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irraser 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irszana 7Forma podstawowa: irszany
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
irszany 8Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
irydach 12Forma podstawowa: iryda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irydami 10Forma podstawowa: iryd
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irydowi 9Forma podstawowa: iryd
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irydowy 10Opis: zrobiony z irydu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
irydyna 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irydynę 14Forma podstawowa: irydyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irygują 18Forma podstawowa: irygować
Część mowy/forma fleksyjna:
iryguje 14Forma podstawowa: irygować
Część mowy/forma fleksyjna:
iryguję 18Forma podstawowa: irygować
Część mowy/forma fleksyjna:
iryjską 15Forma podstawowa: iryjski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iryjski 11Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
irysach 11Forma podstawowa: irys
Opis: cukierek mleczny, kiedyś niewielki, o kształcie kwadratowym, teraz popularny w wielu kształtach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irysami 9Forma podstawowa: irys
Opis: cukierek mleczny, kiedyś niewielki, o kształcie kwadratowym, teraz popularny w wielu kształtach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iryskom 10Forma podstawowa: irysek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irysową 12Forma podstawowa: irysowy
Opis: zrobiony z irysa, użyskany z irysa - rośliny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
irysowe 8Forma podstawowa: irysowy
Opis: zrobiony z irysa, użyskany z irysa - rośliny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
irysowi 8Forma podstawowa: irysowy
Opis: zrobiony z irysa, użyskany z irysa - rośliny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
irysowy 9Opis: zrobiony z irysa, użyskany z irysa - rośliny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
irytuję 17Forma podstawowa: irytować
Część mowy/forma fleksyjna:
iryzanu 10Forma podstawowa: iryzan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iryzany 9Forma podstawowa: iryzan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iryzują 16Forma podstawowa: iryzować
Część mowy/forma fleksyjna:
isagogą 15Forma podstawowa: isagoga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iskacie 9Forma podstawowa: iskać
Część mowy/forma fleksyjna:
iskając 15Forma podstawowa: iskać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
iskałby 13Forma podstawowa: iskać
Część mowy/forma fleksyjna:
iskałem 11Forma podstawowa: iskać
Część mowy/forma fleksyjna:
iskania 8Forma podstawowa: iskać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
iskanie 8Forma podstawowa: iskać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
iskaniu 10Forma podstawowa: iskać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
iskanym 10Forma podstawowa: iskać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
iskrach 11Forma podstawowa: iskra
Opis: osoba bardzo ruchliwa, zwinna, wesoła.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iskrami 9Forma podstawowa: iskra
Opis: osoba bardzo ruchliwa, zwinna, wesoła.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iskrową 12Forma podstawowa: iskrowy
Opis: związany z iskrą, iskrami - wyładowaniem elektrycznym, które przejawia się w powstawaniu świecących cząsteczek.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iskrzmy 10Forma podstawowa: iskrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
iskrzyj 11Forma podstawowa: iskrzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
iskrzył 11Forma podstawowa: iskrzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
iskrzże 12Forma podstawowa: iskrzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
islamem 10Forma podstawowa: islam
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
islamie 9Forma podstawowa: islam
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
islamów 13Forma podstawowa: islam
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ismelin 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ismenom 9Forma podstawowa: ismena
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
istmami 10Forma podstawowa: istm
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
istmusu 13Forma podstawowa: istmus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
istmusy 12Forma podstawowa: istmus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
istnieć 13Część mowy/forma fleksyjna:
istniej 10Forma podstawowa: istnieć
Część mowy/forma fleksyjna:
istnień 14Forma podstawowa: istnienie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
istność 17Opis: osobowość, zespół cech człowieka, jego cechy charakterystyczne.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
istotka 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
istotkę 14Forma podstawowa: istotka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
istotne 9Forma podstawowa: istotny
Opis: prawdziwy, taki, który jest czymś lub jest jakiś w istocie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
istotny 10Opis: prawdziwy, taki, który jest czymś lub jest jakiś w istocie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iszczmy 10Forma podstawowa: iskać
iścicie 13Forma podstawowa: iścić
Część mowy/forma fleksyjna:
iściłaś 18Forma podstawowa: iścić
Część mowy/forma fleksyjna:
iściłby 17Forma podstawowa: iścić
Część mowy/forma fleksyjna:
itackie 10Forma podstawowa: itacki
Opis: związany z Itaką.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
itacyzm 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
italica 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
italice 10Forma podstawowa: italika
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
italikę 14Forma podstawowa: italika
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
italiki 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
italiko 10Forma podstawowa: italika
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
italscy 11Forma podstawowa: italski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
italską 14Forma podstawowa: italski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
italski 10Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
italsko 10Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
italsku 12Forma podstawowa: italski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
iterbem 11Forma podstawowa: iterb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iterbie 10Forma podstawowa: iterb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iteruje 12Forma podstawowa: iterować
Część mowy/forma fleksyjna:
iteruję 16Forma podstawowa: iterować
Część mowy/forma fleksyjna:
itihasa 10Opis: rodzaj sagi, eposu indyjskiego (zwykle w lm).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
itihaso 10Forma podstawowa: itihasa
Opis: rodzaj sagi, eposu indyjskiego (zwykle w lm).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
itihasy 11Forma podstawowa: itihasa
Opis: rodzaj sagi, eposu indyjskiego (zwykle w lm).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iwanach 10Forma podstawowa: iwan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iwanami 8Forma podstawowa: iwan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iwanowi 7Forma podstawowa: iwan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iwinach 10Forma podstawowa: iwiny
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iwinami 8Forma podstawowa: iwina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: iwiny
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iwińscy 15Forma podstawowa: iwiński
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: iwiński
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iwińska 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: iwiński
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iwińską 18Forma podstawowa: iwiński
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iwiński 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
izanach 10Forma podstawowa: izan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izanami 8Forma podstawowa: izan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izatyna 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izatynę 13Forma podstawowa: izatyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izatyny 10Forma podstawowa: izatyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izbiccy 12Forma podstawowa: izbicki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izbicka 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: izbicki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
izbicką 15Forma podstawowa: izbicki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
izbicku 13Forma podstawowa: izbicki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
izbicom 11Forma podstawowa: izbica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izbowej 11Forma podstawowa: izbowy
Opis: związany z izbą - pomieszczeniem, w którym mieszkają ludzie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
izbowym 11Forma podstawowa: izbowy
Opis: związany z izbą - pomieszczeniem, w którym mieszkają ludzie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
izdebce 11Forma podstawowa: izdebka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izdebek 11Forma podstawowa: izdebka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izdebka 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izdebkę 15Forma podstawowa: izdebka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izerską 12Forma podstawowa: izerski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
izerski 8Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
izersku 10Forma podstawowa: izerski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
izgrzyc 11Forma podstawowa: izgrzyca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izobaru 11Forma podstawowa: izobar
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izobary 10Forma podstawowa: izobar
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: izobara
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izobata 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izobatą 14Forma podstawowa: izobata
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izobatę 14Forma podstawowa: izobata
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izobaza 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izobazo 9Forma podstawowa: izobaza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izobazy 10Forma podstawowa: izobaza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izochor 10Forma podstawowa: izochora
Opis: linia na wykresie termodynamicznym przedstawiająca przemianę izochoryczną.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izofeną 15Forma podstawowa: izofena
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izofeny 12Forma podstawowa: izofena
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izofona 11Opis: wytyczona na mapie linia oddzielająca od siebie tereny, na których ten sam fonem rozwinął się na różne sposoby.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izofonę 15Forma podstawowa: izofona
Opis: wytyczona na mapie linia oddzielająca od siebie tereny, na których ten sam fonem rozwinął się na różne sposoby.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izofony 12Forma podstawowa: izofona
Opis: wytyczona na mapie linia oddzielająca od siebie tereny, na których ten sam fonem rozwinął się na różne sposoby.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izofotę 16Forma podstawowa: izofota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izogamm 11Forma podstawowa: izogamma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izoglos 10Forma podstawowa: izoglosa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izogony 10Forma podstawowa: izogona
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izohelą 14Forma podstawowa: izohela
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izohydr 11Forma podstawowa: izohydra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izolaty 10Forma podstawowa: izolat
Opis: substancja otrzymana w wyniku izolacji od czegoś lub z czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izolują 16Forma podstawowa: izolować
Część mowy/forma fleksyjna:
izoluje 12Forma podstawowa: izolować
Część mowy/forma fleksyjna:
izoluję 16Forma podstawowa: izolować
Część mowy/forma fleksyjna:
izonefę 15Forma podstawowa: izonefa
Opis: przeciętne zachmurzenie nieba.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izonefo 11Forma podstawowa: izonefa
Opis: przeciętne zachmurzenie nieba.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izoopak 9Forma podstawowa: izoopaka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izoplet 10Forma podstawowa: izopleta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izopoda 9Forma podstawowa: izopod
Opis: skorupiak morski z rzędu równonogów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izopole 9Forma podstawowa: izopola
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izopolę 13Forma podstawowa: izopola
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izopoli 9Forma podstawowa: izopola
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izopren 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izoster 8Forma podstawowa: izostera
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izoterą 12Forma podstawowa: izotera
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izoterm 9Forma podstawowa: izoterma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izotero 8Forma podstawowa: izotera
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izotery 9Forma podstawowa: izotera
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izotonu 10Forma podstawowa: izoton
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izotony 9Forma podstawowa: izoton
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izotopu 11Forma podstawowa: izotop
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izotopy 10Forma podstawowa: izotop
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izotron 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izozymy 10Forma podstawowa: izozym
Opis: izoenzym - homologiczny enzym w obrębie danego organizmu, katalizujący tę samą reakcję co inny izozym, ale różniący się od niego budową i właściwościami fizycznymi.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izydiom 10Forma podstawowa: izydia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izydium 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iżbyśmy 20Forma podstawowa: iżby
iżewska 12Forma podstawowa: iżewski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ibadyta 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ibadytę 16Forma podstawowa: ibadyta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ibadyto 12Forma podstawowa: ibadyta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ibadyty 13Forma podstawowa: ibadyta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
ibiszek 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ibizami 10Forma podstawowa: ibiza
Opis: seat z modelu Ibiza.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iblisem 11Forma podstawowa: iblis
Opis: w wierzeniach muzułmańskich: zły duch, szatan.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iblisom 11Forma podstawowa: iblis
Opis: w wierzeniach muzułmańskich: zły duch, szatan.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iblowca 11Forma podstawowa: iblowiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iblowcu 13Forma podstawowa: iblowiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ibukach 15Forma podstawowa: ibuk
ibukami 13Forma podstawowa: ibuk
ibuprom 13
ichabod 13
ichnich 13Forma podstawowa: ichni
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ichnimi 11Forma podstawowa: ichni
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ichorem 11Forma podstawowa: ichor
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ichorom 11Forma podstawowa: ichor
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ichorów 14Forma podstawowa: ichor
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ichtiol 12Opis: gęsta, ciemnobrunatna ciecz o nieprzyjemnym zapachu, zawierająca siarkę i azot, mająca działanie antyseptyczne i przeciwzapalne.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idaredy 10Forma podstawowa: idared
Opis: rodzaj jabłka, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idącego 15Forma podstawowa: iść
Opis: o mechanizmach, urządzeniach: być sprawnymi i wykonywać charakterystyczne dla siebie czynności
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
idącemu 16Forma podstawowa: iść
Opis: o mechanizmach, urządzeniach: być sprawnymi i wykonywać charakterystyczne dla siebie czynności
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
ideacie 9Forma podstawowa: ideat
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ideacją 15Forma podstawowa: ideacja
Opis: w psychologii: umiejętność tworzenia pojęć, wyobrażeń.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ideacje 11Forma podstawowa: ideacja
Opis: w psychologii: umiejętność tworzenia pojęć, wyobrażeń.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ideację 15Forma podstawowa: ideacja
Opis: w psychologii: umiejętność tworzenia pojęć, wyobrażeń.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ideacji 11Forma podstawowa: ideacja
Opis: w psychologii: umiejętność tworzenia pojęć, wyobrażeń.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ideacjo 11Forma podstawowa: ideacja
Opis: w psychologii: umiejętność tworzenia pojęć, wyobrażeń.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ideacyj 12Forma podstawowa: ideacja
Opis: w psychologii: umiejętność tworzenia pojęć, wyobrażeń.
idealną 13Forma podstawowa: idealny
Opis: pozabawiony zakłóceń, całkowity.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
idealny 10Opis: pozabawiony zakłóceń, całkowity.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ideałów 14Forma podstawowa: ideał
Opis: podzbiór pierścienia o własnościach pozwalających na konstrukcję pierścienia ilorazowego, pojęcie wprowadzone przez Dedekinda, jako uogólnienie pojęcia liczby idealnej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ideatem 10Forma podstawowa: ideat
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ideatom 10Forma podstawowa: ideat
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ideinie 8Forma podstawowa: ideina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ideinom 9Forma podstawowa: ideina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ideolog 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ideowca 9Forma podstawowa: ideowiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ideowcy 10Forma podstawowa: ideowiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ideowym 10Forma podstawowa: ideowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
idiofon 12Opis: instrument muzyczny samobrzmiący, w którym wibratorem (źródłem dźwięku) jest ciało stałe mające niezmienną, naturalną sprężystość.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idiomem 10Forma podstawowa: idiom
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idiomie 9Forma podstawowa: idiom
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idiomów 13Forma podstawowa: idiom
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idiotka 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idiotkę 14Forma podstawowa: idiotka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idiotko 10Forma podstawowa: idiotka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idiotów 13Forma podstawowa: idiota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idisami 9Forma podstawowa: idisa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idokraz 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idolach 12Forma podstawowa: idol
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idolami 10Forma podstawowa: idola
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idolkom 11Forma podstawowa: idolka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idolowi 9Forma podstawowa: idol
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idyllom 12Forma podstawowa: idylla
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idziemy 10Forma podstawowa: iść
Opis: o mechanizmach, urządzeniach: być sprawnymi i wykonywać charakterystyczne dla siebie czynności
Część mowy/forma fleksyjna:
idziesz 8Forma podstawowa: iść
Opis: o mechanizmach, urządzeniach: być sprawnymi i wykonywać charakterystyczne dla siebie czynności
Część mowy/forma fleksyjna:
idźcież 21Forma podstawowa: iść
Opis: o mechanizmach, urządzeniach: być sprawnymi i wykonywać charakterystyczne dla siebie czynności
Część mowy/forma fleksyjna:
ifrytem 14Forma podstawowa: ifryt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ifrytów 17Forma podstawowa: ifryt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igelitu 13Forma podstawowa: igelit
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igelity 12Forma podstawowa: igelit
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igielną 14Forma podstawowa: igielny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
igielne 10Forma podstawowa: igielny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
igielni 10Forma podstawowa: igielny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
igiełek 12Forma podstawowa: igiełka
Opis: zdrobniale: igła - narzędzie do szycia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igiełka 12Opis: zdrobniale: igła - narzędzie do szycia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igiełkę 16Forma podstawowa: igiełka
Opis: zdrobniale: igła - narzędzie do szycia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iglanej 12Forma podstawowa: iglany
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iglarka 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iglarką 15Forma podstawowa: iglarka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iglarki 11Forma podstawowa: iglarka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iglarko 11Forma podstawowa: iglarka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iglasta 11Forma podstawowa: iglasty
Opis: taki, który jest podobny kształtem do igły, szpiczasty.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iglastą 15Forma podstawowa: iglasty
Opis: taki, który jest podobny kształtem do igły, szpiczasty.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iglaste 11Opis: szpilkowe, Pinopsida, dawniej Coniferopsida − klasa drzew lub krzewów należących do typu (gromady) nagonasiennych, należy do niej ok. 600 gatunków roślin.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iglasty 12Opis: taki, który jest podobny kształtem do igły, szpiczasty.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iglaści 15Forma podstawowa: iglasty
Opis: taki, który jest podobny kształtem do igły, szpiczasty.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
igliwie 10Opis: igły - część rośliny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igławie 11Forma podstawowa: igława
Opis: araukaria, Araucaria – rodzaj drzew iglastych z rodziny araukariowatych, drzewa wieczniezielone, dwupienne (rzadko jednopienne), wyróżniają się regularnym pokrojem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igłował 13Forma podstawowa: igłować
Część mowy/forma fleksyjna:
igłowań 17Forma podstawowa: igłować
igłowej 13Forma podstawowa: igłowy
Opis: taki, który wykonuje się za pomocą igły medycznej.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
igłówce 16Forma podstawowa: igłówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igłówka 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igłówką 20Forma podstawowa: igłówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igłówki 16Forma podstawowa: igłówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igłówko 16Forma podstawowa: igłówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igłujże 19Forma podstawowa: igłować
Część mowy/forma fleksyjna:
ignamie 10Forma podstawowa: ignam
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ignamom 11Forma podstawowa: ignam
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igniter 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ignoruj 13Forma podstawowa: ignorować
Część mowy/forma fleksyjna:
ignotus 12
igracie 10Forma podstawowa: igrać
Część mowy/forma fleksyjna:
igrajmy 13Forma podstawowa: igrać
Część mowy/forma fleksyjna:
igrałam 12Forma podstawowa: igrać
Część mowy/forma fleksyjna:
igrałaś 15Forma podstawowa: igrać
Część mowy/forma fleksyjna:
igrałby 14Forma podstawowa: igrać
Część mowy/forma fleksyjna:
igrania 9Forma podstawowa: igrać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
igranie 9Forma podstawowa: igrać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
igraniu 11Forma podstawowa: igrać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
igrcach 13Forma podstawowa: igrce
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igrcami 11Forma podstawowa: igrce
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: igrzec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igrekom 11Forma podstawowa: igrek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: igrek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igreków 14Forma podstawowa: igrek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igrzysk 11Forma podstawowa: igrzyska
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igumena 12Forma podstawowa: igumen
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igumeni 12Forma podstawowa: igumen
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ihramów 14Forma podstawowa: ihram
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ihumena 12Forma podstawowa: ihumen
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ihumeni 12Forma podstawowa: ihumen
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikacyna 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikarowa 8Forma podstawowa: ikarowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ikarową 12Forma podstawowa: ikarowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ikarowi 8Forma podstawowa: ikar
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikarowy 9Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ikarusa 10Forma podstawowa: ikarus
Opis: autobus marki Ikarus.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikarusy 11Forma podstawowa: ikarus
Opis: autobus marki Ikarus.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ikarus
Opis: autobus marki Ikarus.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
ikebana 10Opis: sztuka układania kwiatów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikebany 11Forma podstawowa: ikebana
Opis: sztuka układania kwiatów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikonach 11Forma podstawowa: ikona
Opis: obraz sakralny, wyobrażający postacie świętych, sceny z ich życia, sceny biblijne lub liturgiczno-symboliczne, charakterystyczna dla chrześcijańskich Kościołów wschodnich, w tym prawosławnego i greck
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikonami 9Forma podstawowa: ikon
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikonowe 8Forma podstawowa: ikonowy
Opis: związany z ikoną - elementem interfesju graficznego.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ikonowi 8Forma podstawowa: ikon
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ikonowy
Opis: związany z ikoną - elementem interfesju graficznego.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ikosach 11Forma podstawowa: ikos
Opis: rodzaj strofy, składającej się z różnej ilości wersów, w zależności od utworu, ilość wersów w poszczególnych ikosach była konsekwentnie stosowana w całym utworze.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikosami 9Forma podstawowa: ikos
Opis: rodzaj strofy, składającej się z różnej ilości wersów, w zależności od utworu, ilość wersów w poszczególnych ikosach była konsekwentnie stosowana w całym utworze.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikosowi 8Forma podstawowa: ikos
Opis: rodzaj strofy, składającej się z różnej ilości wersów, w zależności od utworu, ilość wersów w poszczególnych ikosach była konsekwentnie stosowana w całym utworze.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikrowce 9Forma podstawowa: ikrowiec
Opis: oolit, oolityt - skała osadowa zbudowana w przeważającej większości z ooidów, tworzy się w płytkich morzach w strefie przybrzeżnej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikrzaka 9Forma podstawowa: ikrzak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikrzaki 9Forma podstawowa: ikrzak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikrzaku 11Forma podstawowa: ikrzak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikrząca 13Forma podstawowa: ikrzyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
ikrzącą 17Forma podstawowa: ikrzyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
ikrzący 14Forma podstawowa: ikrzyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
ikrzcie 9Forma podstawowa: ikrzyć
ikrzycą 14Forma podstawowa: ikrzyca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikrzyce 10Forma podstawowa: ikrzyca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikrzycy 11Forma podstawowa: ikrzyca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikrzyło 11Forma podstawowa: ikrzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ikselce 10Forma podstawowa: ikselka
ikselkę 14Forma podstawowa: ikselka
ikselki 10Forma podstawowa: ikselka
iksesce 9Forma podstawowa: ikseska
ikseską 13Forma podstawowa: ikseska
ikseski 9Forma podstawowa: ikseska
iksesko 9Forma podstawowa: ikseska
iksjach 13Forma podstawowa: iksja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iksjami 11Forma podstawowa: iksja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iksorom 9Forma podstawowa: iksora
iksorze 8Forma podstawowa: iksora
iktusem 12Forma podstawowa: iktus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ilangom 11Forma podstawowa: ilang
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ilekroć 14Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
ileusem 11Forma podstawowa: ileus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ileusów 14Forma podstawowa: ileus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
illacją 16Forma podstawowa: illacja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
illacji 12Forma podstawowa: illacja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
illacjo 12Forma podstawowa: illacja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
illacyj 13Forma podstawowa: illacja
illitom 11Forma podstawowa: illit
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ilmenit 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iloraka 9Forma podstawowa: iloraki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ilorazu 10Forma podstawowa: iloraz
Opis: wynik dzielenia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ilorazy 9Forma podstawowa: iloraz
Opis: wynik dzielenia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ilotami 10Forma podstawowa: ilot
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iluwium 13Opis: warstwa gleby, która znajduje się pod eluwium i zawiera liczne związki mineralne oraz osady próchnicze.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iluzjom 13Forma podstawowa: iluzja
Opis: nieświadoma nieprawidłowa interpretacja zjawisk, sytuacji, uleganie ułudzie dzięki doznawanym emocjom.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iławską 14Forma podstawowa: iławski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iławski 10Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iławsko 10Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
iławsku 12Forma podstawowa: iławski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
iłowaci 10Forma podstawowa: iłowaty
Opis: taki, który przypomina ił pod względem składu chemicznego, struktury fizycznej lub innych właściwości.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iłowało 11Forma podstawowa: iłować
Część mowy/forma fleksyjna:
iłowana 9Forma podstawowa: iłować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
iłowaną 13Forma podstawowa: iłować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
iłowani 9Forma podstawowa: iłować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
iłowano 9Forma podstawowa: iłować
Część mowy/forma fleksyjna:
iłowany 10Forma podstawowa: iłować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
iłowatą 14Forma podstawowa: iłowaty
Opis: taki, który przypomina ił pod względem składu chemicznego, struktury fizycznej lub innych właściwości.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iłowemu 12Forma podstawowa: iłowy
Opis: związany z iłem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iłowian 9Forma podstawowa: iłowianin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iłowiec 10Opis: niezłupkowacona skała osadowej w postaci skonsolidowanego iłu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iłowską 14Forma podstawowa: iłowski
Opis: związany z miastem Iłowa.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iłowski 10Opis: związany z miastem Iłowa.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iłowsko 10Forma podstawowa: iłowski
Opis: związany z miastem Iłowa.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
iłowych 13Forma podstawowa: iłowy
Opis: związany z iłem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iłowymi 11Forma podstawowa: iłowy
Opis: związany z iłem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iłująca 18Forma podstawowa: iłować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
iłujące 18Forma podstawowa: iłować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
iłujcie 14Forma podstawowa: iłować
Część mowy/forma fleksyjna:
iłujesz 13Forma podstawowa: iłować
Część mowy/forma fleksyjna:
iłżanek 14Forma podstawowa: iłżanka
Opis: mieszkanka Iłży.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iłżanin 13Opis: mieszkaniec Iłży.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iłżanką 18Forma podstawowa: iłżanka
Opis: mieszkanka Iłży.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iłżankę 18Forma podstawowa: iłżanka
Opis: mieszkanka Iłży.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iłżanko 14Forma podstawowa: iłżanka
Opis: mieszkanka Iłży.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iłżanom 14Forma podstawowa: iłżanin
Opis: mieszkaniec Iłży.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iłżeccy 16Forma podstawowa: iłżecki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iłżecka 15Forma podstawowa: iłżecki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iłżecką 19Forma podstawowa: iłżecki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iłżecko 15Forma podstawowa: iłżecki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
imaczom 10Forma podstawowa: imacz
Opis: uchwyt tarczy rycerskiej, wykonany ze skóry, powrozów, materiału lub drewna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imadłom 12Forma podstawowa: imadło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imagach 13Forma podstawowa: imago
Opis: ostateczne stadium w rozwoju osobniczym owadów, przechodzących proces przeobrażenia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imagami 11Forma podstawowa: imago
Opis: ostateczne stadium w rozwoju osobniczym owadów, przechodzących proces przeobrażenia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imającą 19Forma podstawowa: imać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
imający 16Forma podstawowa: imać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
imajcie 11Forma podstawowa: imać
Część mowy/forma fleksyjna:
imajmyż 16Forma podstawowa: imać
Część mowy/forma fleksyjna:
imakiem 10Forma podstawowa: imak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imałaby 13Forma podstawowa: imać
Część mowy/forma fleksyjna:
imałyby 14Forma podstawowa: imać
Część mowy/forma fleksyjna:
imamach 12Forma podstawowa: imam
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imamita 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imamitą 14Forma podstawowa: imamita
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imamitę 14Forma podstawowa: imamita
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imamito 10Forma podstawowa: imamita
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imamizm 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imamowi 9Forma podstawowa: imam
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imaniem 9Forma podstawowa: imać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
imanych 12Forma podstawowa: imać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
imanymi 10Forma podstawowa: imać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
imażach 15Forma podstawowa: imaż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imażami 13Forma podstawowa: imaż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imażowi 12Forma podstawowa: imaż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imbirów 14Forma podstawowa: imbir
Opis: Zingiber – rodzaj bylin z rodziny imbirowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imbirze 10Forma podstawowa: imbir
Opis: Zingiber – rodzaj bylin z rodziny imbirowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imbryki 12Forma podstawowa: imbryk
Opis: czajnik - naczynie do gotowania wody.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imbryku 14Forma podstawowa: imbryk
Opis: czajnik - naczynie do gotowania wody.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imbusie 12Forma podstawowa: imbus
Opis: rodzaj klucza trzpieniowego o przekroju sześciokąta foremnego, w postaci pręta wygiętego w kształt litery L (rzadziej Z).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imbusom 13Forma podstawowa: imbus
Opis: rodzaj klucza trzpieniowego o przekroju sześciokąta foremnego, w postaci pręta wygiętego w kształt litery L (rzadziej Z).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imbusów 16Forma podstawowa: imbus
Opis: rodzaj klucza trzpieniowego o przekroju sześciokąta foremnego, w postaci pręta wygiętego w kształt litery L (rzadziej Z).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imćpanu 16Forma podstawowa: imćpan
Opis: staropolski tytuł grzecznościowy, dodawany zazwyczaj do nazwiska albo tytułu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imćpany 15Forma podstawowa: imćpan
Opis: staropolski tytuł grzecznościowy, dodawany zazwyczaj do nazwiska albo tytułu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
imencie 9Forma podstawowa: iment
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imentom 10Forma podstawowa: iment
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imersja 10Opis: metoda stosowana w mikroskopii w celu zwiększenia zdolności rozdzielczej mikroskopu optycznego poprzez wypełnienie przestrzeni pomiędzy preparatem a obiektywem przezroczystą cieczą.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imersje 10Forma podstawowa: imersja
Opis: metoda stosowana w mikroskopii w celu zwiększenia zdolności rozdzielczej mikroskopu optycznego poprzez wypełnienie przestrzeni pomiędzy preparatem a obiektywem przezroczystą cieczą.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imersji 10Forma podstawowa: imersja
Opis: metoda stosowana w mikroskopii w celu zwiększenia zdolności rozdzielczej mikroskopu optycznego poprzez wypełnienie przestrzeni pomiędzy preparatem a obiektywem przezroczystą cieczą.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imhofie 14Forma podstawowa: imhof
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imhofów 18Forma podstawowa: imhof
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imidowe 9Forma podstawowa: imidowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
imidowi 9Forma podstawowa: imid
Opis: organiczny związek chemiczny, pochodna aminy, w którym do atomu azotu przyłączone są bezpośrednio dwie grupy acylowe.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: imidowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
imienia 8Forma podstawowa: imię
Opis: nazwa, dzisiaj używa się tego zwrotu w przypadku tekstu stylizowanego bądź w związkach wyrazowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imienin 8Forma podstawowa: imieniny
Opis: przyjęcie organizowane z okazji czyichś imienin.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imieniu 10Forma podstawowa: imię
Opis: nazwa, dzisiaj używa się tego zwrotu w przypadku tekstu stylizowanego bądź w związkach wyrazowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imienna 8Forma podstawowa: imienny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
imienne 8Forma podstawowa: imienny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
imienni 8Forma podstawowa: imienny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iminami 9Forma podstawowa: imina
Opis: organiczny związek chemiczny zawierający grupę iminową, powstaje w wyniku kondensacji cząsteczki związku karbonylowego (aldehydu lub ketonu) z cząsteczką aminy pierwszorzędowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iminową 12Forma podstawowa: iminowy
Opis: związany z iminą, dotyczący iminy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iminowi 8Forma podstawowa: iminowy
Opis: związany z iminą, dotyczący iminy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
imionek 9Forma podstawowa: imionko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imionka 9Forma podstawowa: imionko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imionko 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imionku 11Forma podstawowa: imionko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imionom 9Forma podstawowa: imię
Opis: nazwa, dzisiaj używa się tego zwrotu w przypadku tekstu stylizowanego bądź w związkach wyrazowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
immisja 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
immisje 11Forma podstawowa: immisja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
immisję 15Forma podstawowa: immisja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
immisji 11Forma podstawowa: immisja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
immisjo 11Forma podstawowa: immisja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
immisyj 12Forma podstawowa: immisja
impaktu 13Forma podstawowa: impakt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
impakty 12Forma podstawowa: impakt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
impasuj 13Forma podstawowa: impasować
Część mowy/forma fleksyjna:
impetem 11Forma podstawowa: impet
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
impetów 14Forma podstawowa: impet
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imponuj 13Forma podstawowa: imponować
Część mowy/forma fleksyjna:
importu 12Forma podstawowa: import
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
importy 11Forma podstawowa: import
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imprami 10Forma podstawowa: impra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
impresa 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
impresę 13Forma podstawowa: impresa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
impreza 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imprezę 13Forma podstawowa: impreza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
impulsu 14Forma podstawowa: impuls
Opis: uczucie, czynnik fizyczny lub biochemiczny powodujący specyficzną reakcję receptorów nerwowych lub innej komórki, bądź rozpoczynający ciąg reakcji w układach: nerwowym lub hormonalnym, zmiana środowi
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
impulsy 13Forma podstawowa: impuls
Opis: uczucie, czynnik fizyczny lub biochemiczny powodujący specyficzną reakcję receptorów nerwowych lub innej komórki, bądź rozpoczynający ciąg reakcji w układach: nerwowym lub hormonalnym, zmiana środowi
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imputuj 16Forma podstawowa: imputować
Opis: uzupełniać tablicę danych sztucznymi danymi.
Część mowy/forma fleksyjna:
inbredu 12Forma podstawowa: inbred
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inbredy 11Forma podstawowa: inbred
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inbusie 11Forma podstawowa: inbus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inconel 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
incyzją 15Forma podstawowa: incyzja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
incyzjo 11Forma podstawowa: incyzja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indeksu 11Forma podstawowa: indeks
Opis: frakcja - znak stosowany do rozróżnienia wyrażeń m.in. matematycznych, fizycznych, chemicznych oznaczonych jednakowymi symbolami głównymi, jest umieszczany zwykle z boku na górze lub na dole.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indeksy 10Forma podstawowa: indeks
Opis: frakcja - znak stosowany do rozróżnienia wyrażeń m.in. matematycznych, fizycznych, chemicznych oznaczonych jednakowymi symbolami głównymi, jest umieszczany zwykle z boku na górze lub na dole.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indenem 9Forma podstawowa: inden
Opis: organiczny związek chemiczny, policykliczny węglowodór aromatyczny o wzorze: C9H8.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indenie 8Forma podstawowa: inden
Opis: organiczny związek chemiczny, policykliczny węglowodór aromatyczny o wzorze: C9H8.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indenom 9Forma podstawowa: inden
Opis: organiczny związek chemiczny, policykliczny węglowodór aromatyczny o wzorze: C9H8.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indolem 10Forma podstawowa: indol
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indolog 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indolom 10Forma podstawowa: indol
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indorek 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indorku 11Forma podstawowa: indorek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indorom 9Forma podstawowa: indor
Opis: samiec indyka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indosat 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indosom 9Forma podstawowa: indos
Opis: oświadczenie woli zbywającego o przeniesieniu własności weksla, czeku (lub inne zbywalnego papiery wartościowe, o ile ustawy przewidują taką możliwość).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indosuj 12Forma podstawowa: indosować
Część mowy/forma fleksyjna:
indować 13Część mowy/forma fleksyjna:
indowań 14Forma podstawowa: indować
indrisy 9Forma podstawowa: indris
Opis: indrys, babakoto, Indri indri – gatunek owocożernej małpiatki z rodziny indrisowatych, jedyny przedstawiciel rodzaju Indri, występuje na wschodnim wybrzeżu Madagaskaru, od brzegu morza do wysokości 1
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indując 17Forma podstawowa: indować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
indujże 16Forma podstawowa: indować
Część mowy/forma fleksyjna:
indultu 14Forma podstawowa: indult
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indulty 13Forma podstawowa: indult
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indunom 11Forma podstawowa: induna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indycie 10Forma podstawowa: indyt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indycza 10Forma podstawowa: indyczy
Opis: zrobiony z mięsa z indyka, zawierający mięso z indyka.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
indyczą 14Forma podstawowa: indyczy
Opis: zrobiony z mięsa z indyka, zawierający mięso z indyka.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: indyczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
indyczę 14Opis: pisklę indyka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: indyczyć
Opis: pisklę indyka.
Część mowy/forma fleksyjna:
indyczo 10Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: indyczy
Opis: zrobiony z mięsa z indyka, zawierający mięso z indyka.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
indyczy 11Opis: zrobiony z mięsa z indyka, zawierający mięso z indyka.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: indyczyć
Opis: zrobiony z mięsa z indyka, zawierający mięso z indyka.
Część mowy/forma fleksyjna:
indykan 10Opis: organiczny związek chemiczny z grupy estrów, powstaje w organizmie człowieka w wyniku utlenienia indolu i związania go z kwasem siarkowym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indykom 11Forma podstawowa: indyk
Opis: mięso z indyka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: indyka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indyków 14Forma podstawowa: indyka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indyktu 13Forma podstawowa: indykt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indykty 12Forma podstawowa: indykt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indytem 11Forma podstawowa: indyt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inercja 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inercjo 10Forma podstawowa: inercja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inercyj 11Forma podstawowa: inercja
inertne 8Forma podstawowa: inertny
Opis: obojętny, taki, który na kogoś lub na coś nie wpływa, na który ktoś lub coś nie reaguje, nie zwraca uwagi, nie korzysta z niego.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
inertny 9Opis: obojętny, taki, który na kogoś lub na coś nie wpływa, na który ktoś lub coś nie reaguje, nie zwraca uwagi, nie korzysta z niego.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
inertom 9Forma podstawowa: inert
Opis: jednostka masy w układzie MkGS, obecnie nieużywana.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inertów 12Forma podstawowa: inert
Opis: jednostka masy w układzie MkGS, obecnie nieużywana.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
infamie 12Forma podstawowa: infamia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
infamię 16Forma podstawowa: infamia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
infamii 12Forma podstawowa: infamia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
infamis 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
infanta 12Forma podstawowa: infant
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
infekuj 16Forma podstawowa: infekować
Część mowy/forma fleksyjna:
inferno 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
infernu 13Forma podstawowa: inferno
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
infiksu 14Forma podstawowa: infiks
Opis: w językoznawstwie każdy morfem, o ile jest umiejscowiony wewnątrz rdzenia wyrazu (podstawy słowotwórczej).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
infiksy 13Forma podstawowa: infiks
Opis: w językoznawstwie każdy morfem, o ile jest umiejscowiony wewnątrz rdzenia wyrazu (podstawy słowotwórczej).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
infimom 13Forma podstawowa: infimum
Opis: w matematyce - największe z ograniczeń dolnych danego zbioru.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
infimów 16Forma podstawowa: infimum
Opis: w matematyce - największe z ograniczeń dolnych danego zbioru.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
infimum 15Opis: w matematyce - największe z ograniczeń dolnych danego zbioru.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
infomat 13
infuzja 15Opis: wprowadzenie do organizmu większej ilości płynu w celach leczniczych np. kanałem żylnym lub podskórnie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
infuzje 15Forma podstawowa: infuzja
Opis: wprowadzenie do organizmu większej ilości płynu w celach leczniczych np. kanałem żylnym lub podskórnie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
infuzję 19Forma podstawowa: infuzja
Opis: wprowadzenie do organizmu większej ilości płynu w celach leczniczych np. kanałem żylnym lub podskórnie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ingotów 14Forma podstawowa: ingot
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ingrama 10Forma podstawowa: ingram
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ingresu 11Forma podstawowa: ingres
Opis: ceremonia uroczystego objęcia władzy przez biskupa ordynariusza nad diecezją, połączonego z hołdem i procesją.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ingresy 10Forma podstawowa: ingres
Opis: ceremonia uroczystego objęcia władzy przez biskupa ordynariusza nad diecezją, połączonego z hołdem i procesją.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inguską 16Forma podstawowa: inguski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ingusku 14Forma podstawowa: inguski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
inhaluj 14Forma podstawowa: inhalować
Część mowy/forma fleksyjna:
inicjuj 14Forma podstawowa: inicjować
Część mowy/forma fleksyjna:
iniuria 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iniurio 9Forma podstawowa: iniuria
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iniuryj 12Forma podstawowa: iniuria
inkascy 10Forma podstawowa: inkaski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
inkasem 9Forma podstawowa: inkas
Opis: osoba z narodu Inków, przedstawiciel ludu, który w czasach prekolumbijskich stworzył państwo w zachodniej części Ameryki Południowej, w okresie swego największego rozkwitu obejmowało tereny dzisiejsz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inkaska 9Forma podstawowa: inkaski
Opis: kobieta z narodu Inków, przedstawicielka ludu, który w czasach prekolumbijskich stworzył państwo w zachodniej części Ameryki Południowej, w okresie swego największego rozkwitu obejmowało tereny dzisi
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
inkaską 13Forma podstawowa: inkaska
Opis: kobieta z narodu Inków, przedstawicielka ludu, który w czasach prekolumbijskich stworzył państwo w zachodniej części Ameryki Południowej, w okresie swego największego rozkwitu obejmowało tereny dzisi
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inkasko 9Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
inkasom 9Forma podstawowa: inkas
Opis: osoba z narodu Inków, przedstawiciel ludu, który w czasach prekolumbijskich stworzył państwo w zachodniej części Ameryki Południowej, w okresie swego największego rozkwitu obejmowało tereny dzisiejsz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: inkaso
Opis: żądanie zapłaty.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inkerem 9Forma podstawowa: inker
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inkerów 12Forma podstawowa: inker
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inkerze 8Forma podstawowa: inker
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inkerzy 9Forma podstawowa: inker
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inklina 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inklinę 13Forma podstawowa: inklina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inkluza 11Forma podstawowa: inkluz
Opis: duch, tajemnicza siła, na przykład ukryta w jakimś przedmiocie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inkowie 8Forma podstawowa: inka
Opis: nazwa handlowa polskiej kawy zbożowej produkowanej od 1971 roku w Skawinie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inkubem 13Forma podstawowa: inkub
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inkubie 12Forma podstawowa: inkub
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inkubom 13Forma podstawowa: inkub
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inlecie 9Forma podstawowa: inlet
Opis: rodzaj bardzo gęstej tkaniny bawełnianej, o splocie skośnym, atłasowym bądź płóciennym, używanej na wsypy pościelowe.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inletem 10Forma podstawowa: inlet
Opis: rodzaj bardzo gęstej tkaniny bawełnianej, o splocie skośnym, atłasowym bądź płóciennym, używanej na wsypy pościelowe.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inletom 10Forma podstawowa: inlet
Opis: rodzaj bardzo gęstej tkaniny bawełnianej, o splocie skośnym, atłasowym bądź płóciennym, używanej na wsypy pościelowe.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inmecie 9Forma podstawowa: inmet
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inmetom 10Forma podstawowa: inmet
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inności 12Forma podstawowa: inność
Opis: wyraźna różnica pomiędzy organizmami, rzeczami, zjawiskami itp.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inozynę 12Forma podstawowa: inozyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inozyno 8Forma podstawowa: inozyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inozyny 9Forma podstawowa: inozyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inozyty 10Forma podstawowa: inozyt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
insektu 11Forma podstawowa: insekt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inserat 8Opis: ogłoszenie, anons.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inserta 8Forma podstawowa: insert
insertu 10Forma podstawowa: insert
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inserty 9Forma podstawowa: insert
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inseruj 11Forma podstawowa: inserować
Część mowy/forma fleksyjna:
insetem 9Forma podstawowa: inset
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
insetów 12Forma podstawowa: inset
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
insider 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inspekt 10Opis: pojemnik w kształcie skrzynki bez dna, który służy do uprawy roślin.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
insulin 10Forma podstawowa: insulina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
insulit 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inszego 9Forma podstawowa: inszy
Opis: odmienny, różny od jakiegoś, nie ten.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
inszość 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intelem 10Forma podstawowa: intel
Opis: największy na świecie producent układów scalonych oraz twórca mikroprocesorów z rodziny x86, które znajdują się w większości komputerów osobistych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: intel
Opis: największy na świecie producent układów scalonych oraz twórca mikroprocesorów z rodziny x86, które znajdują się w większości komputerów osobistych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intelom 10Forma podstawowa: intel
Opis: największy na świecie producent układów scalonych oraz twórca mikroprocesorów z rodziny x86, które znajdują się w większości komputerów osobistych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: intel
Opis: największy na świecie producent układów scalonych oraz twórca mikroprocesorów z rodziny x86, które znajdują się w większości komputerów osobistych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
interna 8Forma podstawowa: intern
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
internę 12Forma podstawowa: interna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
interno 8Forma podstawowa: interna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
interny 9Forma podstawowa: intern
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: interna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intifad 13Forma podstawowa: intifada
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intonuj 12Forma podstawowa: intonować
Część mowy/forma fleksyjna:
intradą 13Forma podstawowa: intrada
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intrata 9Opis: zysk - nadwyżka wpływów nad wydatkami, dodatni wynik finansowy przedsiębiorstwa, danej inwestycji lub zaciągniętej pożyczki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intratą 13Forma podstawowa: intrata
Opis: zysk - nadwyżka wpływów nad wydatkami, dodatni wynik finansowy przedsiębiorstwa, danej inwestycji lub zaciągniętej pożyczki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intrato 9Forma podstawowa: intrata
Opis: zysk - nadwyżka wpływów nad wydatkami, dodatni wynik finansowy przedsiębiorstwa, danej inwestycji lub zaciągniętej pożyczki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intraty 10Forma podstawowa: intrata
Opis: zysk - nadwyżka wpływów nad wydatkami, dodatni wynik finansowy przedsiębiorstwa, danej inwestycji lub zaciągniętej pożyczki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
introit 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intronu 10Forma podstawowa: intron
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
introny 9Forma podstawowa: intron
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intryga 11Opis: podstęp mający zaszkodzić konkretnym osobom czy instytucjom, zwykle przez potejemne wywołanie jakiegoś konfliktu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intrygę 15Forma podstawowa: intryga
Opis: podstęp mający zaszkodzić konkretnym osobom czy instytucjom, zwykle przez potejemne wywołanie jakiegoś konfliktu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intrygi 11Forma podstawowa: intryga
Opis: podstęp mający zaszkodzić konkretnym osobom czy instytucjom, zwykle przez potejemne wywołanie jakiegoś konfliktu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intubuj 16Forma podstawowa: intubować
Część mowy/forma fleksyjna:
intymną 14Forma podstawowa: intymny
Opis: seksualny, związany z życiem erotycznym, z powodu tabuizacji erotyki określenie to może być używane w różnych nieprototypowych kontekstach.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
inuiccy 12Forma podstawowa: inuicki
Opis: taki, który jest związany z Inuitami, ich kulturą i językiem.
inuicki 11Opis: taki, który jest związany z Inuitami, ich kulturą i językiem.
inulach 13Forma podstawowa: inula
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inulina 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inulinę 14Forma podstawowa: inulina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inuliny 11Forma podstawowa: inulina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inwarem 8Forma podstawowa: inwar
Opis: stop żelaza (54-64%) i niklu (36-46%) z niewielkim dodatkiem węgla i chromu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inwarów 11Forma podstawowa: inwar
Opis: stop żelaza (54-64%) i niklu (36-46%) z niewielkim dodatkiem węgla i chromu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inwarze 7Forma podstawowa: inwar
Opis: stop żelaza (54-64%) i niklu (36-46%) z niewielkim dodatkiem węgla i chromu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inwazją 13Forma podstawowa: inwazja
Opis: gwałtowne rozprzestrzenienie się czegoś lub kogoś, nagłe i masowe pojawienie się czegoś lub kogoś, natłok.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inwicie 8Forma podstawowa: inwit
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inwitom 9Forma podstawowa: inwit
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inwituj 12Forma podstawowa: inwitować
Część mowy/forma fleksyjna:
inwokuj 12Forma podstawowa: inwokować
Część mowy/forma fleksyjna:
ińskich 17Forma podstawowa: iński
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ińskimi 15Forma podstawowa: iński
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ińskość 23Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ionicom 9Forma podstawowa: ionicum
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ioniców 12Forma podstawowa: ionicum
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ipadami 10Forma podstawowa: ipad
ipadowi 9Forma podstawowa: ipad
ipadzie 9Forma podstawowa: ipad
ipodach 12Forma podstawowa: ipod
ipodami 10Forma podstawowa: ipod
iporkom 10Forma podstawowa: iporka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iporyty 11Forma podstawowa: iporyt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ipsacje 11Forma podstawowa: ipsacja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ipsacjo 11Forma podstawowa: ipsacja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ipsacyj 12Forma podstawowa: ipsacja
ipsofon 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ipsylon 10Opis: dwudziesta litera alfabetu greckiego.
irańską 18Forma podstawowa: irański
Opis: związany z Iranem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
irański 14Opis: związany z Iranem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
irańsku 16Forma podstawowa: irański
Opis: związany z Iranem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
irasery 8Forma podstawowa: iraser
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irbisem 10Forma podstawowa: irbis
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irbisom 10Forma podstawowa: irbis
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irbisów 13Forma podstawowa: irbis
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irchowa 10Forma podstawowa: irchowy
Opis: zrobiony z irchy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
irchową 14Forma podstawowa: irchowy
Opis: zrobiony z irchy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
irchowy 11Opis: zrobiony z irchy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ircował 10Forma podstawowa: ircować
Część mowy/forma fleksyjna:
ircowań 14Forma podstawowa: ircować
ircujmy 14Forma podstawowa: ircować
Część mowy/forma fleksyjna:
ircujże 16Forma podstawowa: ircować
Część mowy/forma fleksyjna:
irenizm 8Opis: w teologii chrześcijańskiej: kierunek dążący do zniwelowania różnic między chrześcijanami i przywrócenia jedności drogą wzajemnych ustępstw doktrynalnych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irezyną 12Forma podstawowa: irezyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irezyny 9Forma podstawowa: irezyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irkucka 12Forma podstawowa: irkuck
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irkucką 16Forma podstawowa: irkucki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
irkucki 12Forma podstawowa: irkuck
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
irkucko 12Forma podstawowa: irkucki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
irokeza 8Forma podstawowa: irokez
Opis: przedstawiciel plemienia Indian Ameryki Północnej zamieszkujących tereny na wschód od Wielkich Jezior i na południe od Rzeki św. Wawrzyńca, czyli północną część stanów Nowy Jork, Pensylwanii i Maine,
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irokezy 9Forma podstawowa: irokez
Opis: przedstawiciel plemienia Indian Ameryki Północnej zamieszkujących tereny na wschód od Wielkich Jezior i na południe od Rzeki św. Wawrzyńca, czyli północną część stanów Nowy Jork, Pensylwanii i Maine,
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: irokez
Opis: przedstawiciel plemienia Indian Ameryki Północnej zamieszkujących tereny na wschód od Wielkich Jezior i na południe od Rzeki św. Wawrzyńca, czyli północną część stanów Nowy Jork, Pensylwanii i Maine,
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
ironach 10Forma podstawowa: iron
Opis: rodzaj kija golfowego służącego do wbijania piłki do dołka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ironiom 8Forma podstawowa: ironia
Opis: coś, co nie powinno się wydarzyć, nieoczekiwany pech.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ironowi 7Forma podstawowa: iron
Opis: rodzaj kija golfowego służącego do wbijania piłki do dołka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irszaną 11Forma podstawowa: irszany
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
irszane 7Forma podstawowa: irszany
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
irszani 7Forma podstawowa: irszany
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
irydach 12Forma podstawowa: iryd
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irydami 10Forma podstawowa: iryda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irydowa 9Forma podstawowa: irydowy
Opis: zrobiony z irydu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
irydową 13Forma podstawowa: irydowy
Opis: zrobiony z irydu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
irydowe 9Forma podstawowa: irydowy
Opis: zrobiony z irydu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
irydowi 9Forma podstawowa: irydowy
Opis: zrobiony z irydu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
irydyną 14Forma podstawowa: irydyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irydyno 10Forma podstawowa: irydyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irydyny 11Forma podstawowa: irydyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irydzie 9Forma podstawowa: iryd
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: iryda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iryjscy 12Forma podstawowa: iryjski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iryjska 11Forma podstawowa: iryjski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iryjsku 13Forma podstawowa: iryjski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
irysków 13Forma podstawowa: irysek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irysowa 8Forma podstawowa: irysowy
Opis: zrobiony z irysa, użyskany z irysa - rośliny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
irysowi 8Forma podstawowa: irys
Opis: cukierek mleczny, kiedyś niewielki, o kształcie kwadratowym, teraz popularny w wielu kształtach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irytują 17Forma podstawowa: irytować
Część mowy/forma fleksyjna:
irytuje 13Forma podstawowa: irytować
Część mowy/forma fleksyjna:
iryzuje 12Forma podstawowa: iryzować
Część mowy/forma fleksyjna:
iryzuję 16Forma podstawowa: iryzować
Część mowy/forma fleksyjna:
isagoga 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
isagogę 15Forma podstawowa: isagoga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
isagogi 11Forma podstawowa: isagoga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
isagogo 11Forma podstawowa: isagoga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ischias 10Opis: zespół objawów związanych z uciskiem na nerwy rdzeniowe tworzące nerw kulszowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
isfahan 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iskajmy 12Forma podstawowa: iskać
Część mowy/forma fleksyjna:
iskajże 14Forma podstawowa: iskać
Część mowy/forma fleksyjna:
iskałam 11Forma podstawowa: iskać
Część mowy/forma fleksyjna:
iskałaś 14Forma podstawowa: iskać
Część mowy/forma fleksyjna:
iskałeś 14Forma podstawowa: iskać
Część mowy/forma fleksyjna:
iskanej 10Forma podstawowa: iskać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
iskrowa 8Forma podstawowa: iskrowy
Opis: związany z iskrą, iskrami - wyładowaniem elektrycznym, które przejawia się w powstawaniu świecących cząsteczek.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iskrowe 8Forma podstawowa: iskrowy
Opis: związany z iskrą, iskrami - wyładowaniem elektrycznym, które przejawia się w powstawaniu świecących cząsteczek.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iskrowi 8Forma podstawowa: iskrowy
Opis: związany z iskrą, iskrami - wyładowaniem elektrycznym, które przejawia się w powstawaniu świecących cząsteczek.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iskrowy 9Opis: związany z iskrą, iskrami - wyładowaniem elektrycznym, które przejawia się w powstawaniu świecących cząsteczek.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iskrząc 13Forma podstawowa: iskrzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
Forma podstawowa: iskrzyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
iskrzeń 14Forma podstawowa: iskrzenie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iskrzmy 10Forma podstawowa: iskrzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
iskrzyć 14Część mowy/forma fleksyjna:
iskrzyk 10
iskrzże 12Forma podstawowa: iskrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
islamom 10Forma podstawowa: islam
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ismenie 8Forma podstawowa: ismena
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
isolift 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
istmach 12Forma podstawowa: istm
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
istmowi 9Forma podstawowa: istm
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
istnego 10Forma podstawowa: istny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
istnemu 11Forma podstawowa: istny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
istniał 10Forma podstawowa: istnieć
Część mowy/forma fleksyjna:
istnych 12Forma podstawowa: istny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
istnymi 10Forma podstawowa: istny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
istocie 9Forma podstawowa: istota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
istotce 10Forma podstawowa: istotka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
istotek 10Forma podstawowa: istotka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
istotką 14Forma podstawowa: istotka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
istotki 10Forma podstawowa: istotka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
istotko 10Forma podstawowa: istotka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
istotna 9Forma podstawowa: istotny
Opis: prawdziwy, taki, który jest czymś lub jest jakiś w istocie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
istotną 13Forma podstawowa: istotny
Opis: prawdziwy, taki, który jest czymś lub jest jakiś w istocie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
istotni 9Forma podstawowa: istotny
Opis: prawdziwy, taki, który jest czymś lub jest jakiś w istocie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
istotom 10Forma podstawowa: istota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
istrach 11Forma podstawowa: istra
istrami 9Forma podstawowa: istra
iszcząc 13Forma podstawowa: iścić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
iszczeń 14Forma podstawowa: iścić
iszczże 12Forma podstawowa: iskać
iściłam 15Forma podstawowa: iścić
Część mowy/forma fleksyjna:
iściłem 15Forma podstawowa: iścić
Część mowy/forma fleksyjna:
iściłeś 18Forma podstawowa: iścić
Część mowy/forma fleksyjna:
iśćcież 21Forma podstawowa: iścić
Część mowy/forma fleksyjna:
itackim 11Forma podstawowa: itacki
Opis: związany z Itaką.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
italika 10Forma podstawowa: italik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
italiką 14Forma podstawowa: italika
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
italiki 10Forma podstawowa: italik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: italika
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
italiku 12Forma podstawowa: italik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
italska 10Forma podstawowa: italski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
italsko 10Forma podstawowa: italski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
iterbit 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iterbom 11Forma podstawowa: iterb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iterbów 14Forma podstawowa: iterb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iterują 16Forma podstawowa: iterować
Część mowy/forma fleksyjna:
itihasą 14Forma podstawowa: itihasa
Opis: rodzaj sagi, eposu indyjskiego (zwykle w lm).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
itihasę 14Forma podstawowa: itihasa
Opis: rodzaj sagi, eposu indyjskiego (zwykle w lm).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iunctim 12
iwanach 10Forma podstawowa: iwan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iwanami 8Forma podstawowa: iwan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iwanowi 7Forma podstawowa: iwan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iwinach 10Forma podstawowa: iwina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iwińską 18Forma podstawowa: iwińska
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iwińsku 16Forma podstawowa: iwiński
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
izaliby 11
izanowi 7Forma podstawowa: izan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izarytm 10Forma podstawowa: izarytma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izatyną 13Forma podstawowa: izatyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izatyno 9Forma podstawowa: izatyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izbiccy 12Forma podstawowa: izbicki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
izbicką 15Forma podstawowa: izbicka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izbicki 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
izbicko 11Forma podstawowa: izbicki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
izbinie 9Forma podstawowa: izbina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izbinom 10Forma podstawowa: izbina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izdebek 11Forma podstawowa: izdebki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izdebką 15Forma podstawowa: izdebka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izdebki 11Forma podstawowa: izdebka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izdebko 11Forma podstawowa: izdebka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izerscy 9Forma podstawowa: izerski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
izerska 8Forma podstawowa: izerski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
izersko 8Forma podstawowa: izerski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
izobara 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izobarą 13Forma podstawowa: izobara
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izobarę 13Forma podstawowa: izobara
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izobaro 9Forma podstawowa: izobara
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izobato 10Forma podstawowa: izobata
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izobaty 11Forma podstawowa: izobata
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izobazą 13Forma podstawowa: izobaza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izobazę 13Forma podstawowa: izobaza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izofena 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izofenę 15Forma podstawowa: izofena
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izofeno 11Forma podstawowa: izofena
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izofeny 12Forma podstawowa: izofen
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izofoną 15Forma podstawowa: izofona
Opis: wytyczona na mapie linia oddzielająca od siebie tereny, na których ten sam fonem rozwinął się na różne sposoby.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izofono 11Forma podstawowa: izofona
Opis: wytyczona na mapie linia oddzielająca od siebie tereny, na których ten sam fonem rozwinął się na różne sposoby.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izofota 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izofotą 16Forma podstawowa: izofota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izofoto 12Forma podstawowa: izofota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izofoty 13Forma podstawowa: izofota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izogona 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izogoną 13Forma podstawowa: izogona
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izogonę 13Forma podstawowa: izogona
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izogono 9Forma podstawowa: izogona
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izohela 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izohele 10Forma podstawowa: izohela
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izohelę 14Forma podstawowa: izohela
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izoheli 10Forma podstawowa: izohela
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izohelo 10Forma podstawowa: izohela
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izohiet 10Forma podstawowa: izohieta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izohips 10Forma podstawowa: izohipsa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izoklin 9Forma podstawowa: izoklina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izokosm 9Forma podstawowa: izokosma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izokrym 10Forma podstawowa: izokryma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izolarz 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izolatu 11Forma podstawowa: izolat
Opis: substancja otrzymana w wyniku izolacji od czegoś lub z czegoś.
izoleks 9Forma podstawowa: izoleksa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izolera 8Forma podstawowa: izoler
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izolery 9Forma podstawowa: izoler
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
izoluks 11Forma podstawowa: izoluksa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izomeru 10Forma podstawowa: izomer
Opis: związek chemiczny o identycznym jak w innym takim związku sumarycznym wzorze cząsteczkowym, różniący się od niego sposobem lub kolejnością wiązań atomowych albo ich innym rozmieszczeniem w przestrzen
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izomery 9Forma podstawowa: izomer
Opis: związek chemiczny o identycznym jak w innym takim związku sumarycznym wzorze cząsteczkowym, różniący się od niego sposobem lub kolejnością wiązań atomowych albo ich innym rozmieszczeniem w przestrzen
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izomorf 12Forma podstawowa: izomorfa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izonefa 11Opis: przeciętne zachmurzenie nieba.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izonefą 15Forma podstawowa: izonefa
Opis: przeciętne zachmurzenie nieba.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izonefy 12Forma podstawowa: izonefa
Opis: przeciętne zachmurzenie nieba.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izopody 10Forma podstawowa: izopod
Opis: skorupiak morski z rzędu równonogów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izopola 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izopolą 13Forma podstawowa: izopola
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izopolo 9Forma podstawowa: izopola
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izosigm 10Forma podstawowa: izosigma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izospin 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izotach 11Forma podstawowa: izotacha
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izotera 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izoterę 12Forma podstawowa: izotera
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izotypu 12Forma podstawowa: izotyp
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izotypy 11Forma podstawowa: izotyp
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izozymu 11Forma podstawowa: izozym
Opis: izoenzym - homologiczny enzym w obrębie danego organizmu, katalizujący tę samą reakcję co inny izozym, ale różniący się od niego budową i właściwościami fizycznymi.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izydiom 10Forma podstawowa: izydium
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izydiów 13Forma podstawowa: izydium
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iżewscy 13Forma podstawowa: iżewski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iżewska 12Forma podstawowa: iżewsk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iżewską 16Forma podstawowa: iżewski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iżewski 12Forma podstawowa: iżewsk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iżewsku 14Forma podstawowa: iżewsk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: iżewski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy

Wyrazy na literę i o długości 8

ibadycie 13Forma podstawowa: ibadyta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ibadytom 14Forma podstawowa: ibadyta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ibadytów 17Forma podstawowa: ibadyta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iberysta 12Opis: ekspert w dziedzinie iberystyki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iberyści 16Forma podstawowa: iberysta
Opis: ekspert w dziedzinie iberystyki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iberyzmy 13Forma podstawowa: iberyzm
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ibiszków 15Forma podstawowa: ibiszek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iblisami 12Forma podstawowa: iblis
Opis: w wierzeniach muzułmańskich: zły duch, szatan.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iblowcem 13Forma podstawowa: iblowiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iblowska 12Forma podstawowa: iblowski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iblowską 16Forma podstawowa: iblowski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iblowski 12Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iblowsko 12Forma podstawowa: iblowski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
iblowsku 14Forma podstawowa: iblowski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
ibsenizm 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ibupromy 15Forma podstawowa: ibuprom
icebergi 13Forma podstawowa: iceberg
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ichmości 17Forma podstawowa: ichmoście
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ichniego 13Forma podstawowa: ichni
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ichorami 12Forma podstawowa: ichor
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ichtiozą 16Forma podstawowa: ichtioza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ichtiozę 16Forma podstawowa: ichtioza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ictusach 15Forma podstawowa: ictus
idaredów 14Forma podstawowa: idared
Opis: rodzaj jabłka, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idealiki 11Forma podstawowa: idealik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idealiku 13Forma podstawowa: idealik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idealizm 11Opis: pogląd, wedle którego świat dostępny ludzkim zmysłom nie jest całością rzeczywistości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idealnej 12Forma podstawowa: idealny
Opis: pozabawiony zakłóceń, całkowity.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
idealnym 12Forma podstawowa: idealny
Opis: pozabawiony zakłóceń, całkowity.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ideałach 14Forma podstawowa: ideał
Opis: podzbiór pierścienia o własnościach pozwalających na konstrukcję pierścienia ilorazowego, pojęcie wprowadzone przez Dedekinda, jako uogólnienie pojęcia liczby idealnej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ideałami 12Forma podstawowa: ideał
Opis: podzbiór pierścienia o własnościach pozwalających na konstrukcję pierścienia ilorazowego, pojęcie wprowadzone przez Dedekinda, jako uogólnienie pojęcia liczby idealnej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ideałowi 11Forma podstawowa: ideał
Opis: podzbiór pierścienia o własnościach pozwalających na konstrukcję pierścienia ilorazowego, pojęcie wprowadzone przez Dedekinda, jako uogólnienie pojęcia liczby idealnej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ideatach 13Forma podstawowa: ideat
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ideinach 12Forma podstawowa: ideina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ideinami 10Forma podstawowa: ideina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ideologa 12Forma podstawowa: ideolog
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ideologi 12Forma podstawowa: ideolog
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
ideologu 14Forma podstawowa: ideolog
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ideowego 11Forma podstawowa: ideowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ideowiec 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ideowość 18Opis: postawa dążenia do ideałów, często odrzucenia realnej oceny możliwości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ideowych 13Forma podstawowa: ideowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
idiocieć 15Część mowy/forma fleksyjna:
idioctwa 11Forma podstawowa: idioctwo
Opis: coś głupiego, lekkomyślnego i nieznośnego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idioctwo 11Opis: coś głupiego, lekkomyślnego i nieznośnego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idioctwu 13Forma podstawowa: idioctwo
Opis: coś głupiego, lekkomyślnego i nieznośnego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idiolekt 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idiomowi 10Forma podstawowa: idiom
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: idiomowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
idiomowy 11Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
idiotami 11Forma podstawowa: idiota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idiotkom 12Forma podstawowa: idiotka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idiotyzm 12Opis: cecha czegoś, np. sytuacji, postępowania, tępota, brak wiedzy, rozumu, bystrości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idokrazy 11Forma podstawowa: idokraz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idolkach 14Forma podstawowa: idolka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idyllach 15Forma podstawowa: idylla
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idyllika 13Forma podstawowa: idyllik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idylliku 15Forma podstawowa: idyllik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ifrytach 17Forma podstawowa: ifryt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ifrytami 15Forma podstawowa: ifryt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ifrytowi 14Forma podstawowa: ifryt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igelicie 12Forma podstawowa: igelit
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igelitom 13Forma podstawowa: igelit
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igielity 13Forma podstawowa: igielit
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igiełkom 14Forma podstawowa: igiełka
Opis: zdrobniale: igła - narzędzie do szycia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iglakach 15Forma podstawowa: iglak
Opis: drzewo lub krzew iglasty.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iglakami 13Forma podstawowa: iglak
Opis: drzewo lub krzew iglasty.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iglanego 13Forma podstawowa: iglany
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iglanemu 14Forma podstawowa: iglany
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iglanych 15Forma podstawowa: iglany
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iglarkom 13Forma podstawowa: iglarka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iglastej 14Forma podstawowa: iglasty
Opis: taki, który jest podobny kształtem do igły, szpiczasty.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iglicami 13Forma podstawowa: iglica
Opis: Erodium – rodzaj roślin należący do rodziny bodziszkowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iglicowa 12Forma podstawowa: iglicowy
Opis: związany z iglicą.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iglicową 16Forma podstawowa: iglicowy
Opis: związany z iglicą.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iglicowi 12Forma podstawowa: iglicowy
Opis: związany z iglicą.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
igliczce 13Forma podstawowa: igliczka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igliczką 17Forma podstawowa: igliczka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igliczki 13Forma podstawowa: igliczka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igliczna 12Forma podstawowa: igliczny
Opis: związany z iglicą.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
igliczne 12Forma podstawowa: igliczny
Opis: związany z iglicą.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
igliczni 12Forma podstawowa: igliczny
Opis: związany z iglicą.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
igliczny 13Opis: związany z iglicą.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
igliwiem 12Forma podstawowa: igliwie
Opis: igły - część rośliny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igliwiom 12Forma podstawowa: igliwie
Opis: igły - część rośliny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igławach 15Forma podstawowa: igława
Opis: araukaria, Araucaria – rodzaj drzew iglastych z rodziny araukariowatych, drzewa wieczniezielone, dwupienne (rzadko jednopienne), wyróżniają się regularnym pokrojem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igławami 13Forma podstawowa: igława
Opis: araukaria, Araucaria – rodzaj drzew iglastych z rodziny araukariowatych, drzewa wieczniezielone, dwupienne (rzadko jednopienne), wyróżniają się regularnym pokrojem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igłowaci 13Forma podstawowa: igłowaty
Opis: taki, który kształtem przypomina igłę.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
igłowali 13Forma podstawowa: igłować
Część mowy/forma fleksyjna:
igłowała 14Forma podstawowa: igłować
Część mowy/forma fleksyjna:
igłowało 14Forma podstawowa: igłować
Część mowy/forma fleksyjna:
igłowały 15Forma podstawowa: igłować
Część mowy/forma fleksyjna:
igłowana 12Forma podstawowa: igłować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
igłowaną 16Forma podstawowa: igłować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
igłowaty 14Opis: taki, który kształtem przypomina igłę.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
igłowcom 14Forma podstawowa: igłowiec
Opis: włóknina wytworzona techniką igłowania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igłowych 16Forma podstawowa: igłowy
Opis: taki, który wykonuje się za pomocą igły medycznej.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
igłowymi 14Forma podstawowa: igłowy
Opis: taki, który wykonuje się za pomocą igły medycznej.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
igłującą 25Forma podstawowa: igłować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
igłujące 21Forma podstawowa: igłować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
igłujący 22Forma podstawowa: igłować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
igłujemy 18Forma podstawowa: igłować
Część mowy/forma fleksyjna:
igłujmyż 22Forma podstawowa: igłować
Część mowy/forma fleksyjna:
ignamami 12Forma podstawowa: ignam
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ignitron 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igrająca 17Forma podstawowa: igrać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
igrajcie 13Forma podstawowa: igrać
Część mowy/forma fleksyjna:
igrajmyż 18Forma podstawowa: igrać
Część mowy/forma fleksyjna:
igraliby 14Forma podstawowa: igrać
Część mowy/forma fleksyjna:
igrałaby 15Forma podstawowa: igrać
Część mowy/forma fleksyjna:
igrałbym 16Forma podstawowa: igrać
Część mowy/forma fleksyjna:
igrałbyś 19Forma podstawowa: igrać
Część mowy/forma fleksyjna:
igrałoby 15Forma podstawowa: igrać
Część mowy/forma fleksyjna:
igraszka 11Opis: zabawa - czynność, dostarczająca przyjemności, rozrywki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igraszki 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igraszko 11Forma podstawowa: igraszka
Opis: zabawa - czynność, dostarczająca przyjemności, rozrywki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igrekach 14Forma podstawowa: igrek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igrekami 12Forma podstawowa: igrek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igrekowi 11Forma podstawowa: igrek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: igrek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: igrekowy
Opis: związany z igrekiem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
igrzyska 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: igrzysko
Opis: festiwal, publiczne występy i zawody.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igrzysku 14Forma podstawowa: igrzysko
Opis: festiwal, publiczne występy i zawody.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iguanach 15Forma podstawowa: iguana
Opis: jaszczurka o skórze pokrytej nieregularnymi łuskami, z rodziny o tej samej nazwie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igumenom 14Forma podstawowa: igumen
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igumenów 17Forma podstawowa: igumen
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ihramowi 11Forma podstawowa: ihram
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ihumenem 14Forma podstawowa: ihumen
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ihumenom 14Forma podstawowa: ihumen
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ihumenów 17Forma podstawowa: ihumen
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikacynom 12Forma podstawowa: ikacyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikarowej 11Forma podstawowa: ikarowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ikarowym 11Forma podstawowa: ikarowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ikarusem 12Forma podstawowa: ikarus
Opis: autobus marki Ikarus.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ikarus
Opis: autobus marki Ikarus.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikarusie 11Forma podstawowa: ikarus
Opis: autobus marki Ikarus.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ikarus
Opis: autobus marki Ikarus.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikarusów 15Forma podstawowa: ikarus
Opis: autobus marki Ikarus.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ikarus
Opis: autobus marki Ikarus.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikawizmu 12Forma podstawowa: ikawizm
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikonolog 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikonowej 11Forma podstawowa: ikonowy
Opis: związany z ikoną - elementem interfesju graficznego.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ikonowym 11Forma podstawowa: ikonowy
Opis: związany z ikoną - elementem interfesju graficznego.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ikosaedr 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikrowcem 11Forma podstawowa: ikrowiec
Opis: oolit, oolityt - skała osadowa zbudowana w przeważającej większości z ooidów, tworzy się w płytkich morzach w strefie przybrzeżnej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikrowców 14Forma podstawowa: ikrowiec
Opis: oolit, oolityt - skała osadowa zbudowana w przeważającej większości z ooidów, tworzy się w płytkich morzach w strefie przybrzeżnej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikrzaków 14Forma podstawowa: ikrzak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikrzącej 16Forma podstawowa: ikrzyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
ikrzącym 16Forma podstawowa: ikrzyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
ikrzenia 9Forma podstawowa: ikrzyć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
ikrzenie 9Forma podstawowa: ikrzyć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
ikrzeniu 11Forma podstawowa: ikrzyć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
ikrzyjże 16Forma podstawowa: ikrzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ikrzyłaś 16Forma podstawowa: ikrzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ikrzyłem 13Forma podstawowa: ikrzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ikrzyska 11Forma podstawowa: ikrzysko
Opis: miejsce składania ikry przez ryby.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikrzysko 11Opis: miejsce składania ikry przez ryby.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikrzysku 13Forma podstawowa: ikrzysko
Opis: miejsce składania ikry przez ryby.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iksińscy 17Forma podstawowa: iksiński
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iksińska 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: iksiński
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iksińską 20Forma podstawowa: iksiński
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iksiński 16Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iksorami 10Forma podstawowa: iksora
iksowaci 10Forma podstawowa: iksowaty
Opis: taki, który kształtem przypomina literę x.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iksowata 10Forma podstawowa: iksowaty
Opis: taki, który kształtem przypomina literę x.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iksowatą 14Forma podstawowa: iksowaty
Opis: taki, który kształtem przypomina literę x.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iksowate 10Forma podstawowa: iksowaty
Opis: taki, który kształtem przypomina literę x.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iksowaty 11Opis: taki, który kształtem przypomina literę x.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iksowemu 12Forma podstawowa: iksowy
Opis: związany z iksem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iksowych 13Forma podstawowa: iksowy
Opis: związany z iksem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ilangach 14Forma podstawowa: ilang
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ilangami 12Forma podstawowa: ilang
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ilangiem 12Forma podstawowa: ilang
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ilangowa 11Forma podstawowa: ilangowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ilangowe 11Forma podstawowa: ilangowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ilangowi 11Forma podstawowa: ilang
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ilangowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ilangowy 12Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ilastego 12Forma podstawowa: ilasty
Opis: podobny do iłu, taki, który może tworzyć ił, być wziętym za ił, głównie: taki, który składa się z uwodnionych glinokrzemianów Al, Mg i Fe i ma charakterystyczną, warstwową budowę krystaliczną.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ilastemu 13Forma podstawowa: ilasty
Opis: podobny do iłu, taki, który może tworzyć ił, być wziętym za ił, głównie: taki, który składa się z uwodnionych glinokrzemianów Al, Mg i Fe i ma charakterystyczną, warstwową budowę krystaliczną.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ilastymi 12Forma podstawowa: ilasty
Opis: podobny do iłu, taki, który może tworzyć ił, być wziętym za ił, głównie: taki, który składa się z uwodnionych glinokrzemianów Al, Mg i Fe i ma charakterystyczną, warstwową budowę krystaliczną.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ileusami 12Forma podstawowa: ileus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iljuszyn 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
illacjom 14Forma podstawowa: illacja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
illitowi 11Forma podstawowa: illitowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
illitowy 12Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ilmenitu 13Forma podstawowa: ilmenit
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ilmenity 12Forma podstawowa: ilmenit
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ilmeńscy 18Forma podstawowa: ilmeński
ilmeński 17
ilmeńsku 19Forma podstawowa: ilmeński
iloczasu 12Forma podstawowa: iloczas
Opis: zjawisko prozodyjne, charakteryzujące się różnicowaniem długości trwania sylab lub głosek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iloczasy 11Forma podstawowa: iloczas
Opis: zjawisko prozodyjne, charakteryzujące się różnicowaniem długości trwania sylab lub głosek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iloczynu 13Forma podstawowa: iloczyn
Opis: wynik możenia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iloletni 11Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ilorakie 10Forma podstawowa: iloraki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ilorakim 11Forma podstawowa: iloraki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ilorazom 10Forma podstawowa: iloraz
Opis: wynik dzielenia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ilostany 11Forma podstawowa: ilostan
Opis: stan liczebny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iluminat 13Opis: laminat świecący stosowany do wystroju wnętrz.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iluminuj 16Forma podstawowa: iluminować
Część mowy/forma fleksyjna:
ilustruj 16Forma podstawowa: ilustrować
Część mowy/forma fleksyjna:
iluwiami 12Forma podstawowa: iluwium
Opis: warstwa gleby, która znajduje się pod eluwium i zawiera liczne związki mineralne oraz osady próchnicze.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iluzjami 14Forma podstawowa: iluzja
Opis: nieświadoma nieprawidłowa interpretacja zjawisk, sytuacji, uleganie ułudzie dzięki doznawanym emocjom.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iluzjony 14Forma podstawowa: iluzjon
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iluzyjną 18Forma podstawowa: iluzyjny
Opis: taki, który jest oparty na iluzji, wynika z iluzji, złudny, pozorny, nieprawdziwy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iluzyjni 14Forma podstawowa: iluzyjny
Opis: taki, który jest oparty na iluzji, wynika z iluzji, złudny, pozorny, nieprawdziwy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iławeccy 13Forma podstawowa: iławecki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iławecka 12Forma podstawowa: iławecki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iławecką 16Forma podstawowa: iławecki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iławecki 12Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iłołupek 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iłołupki 16Forma podstawowa: iłołupek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iłowaceń 17Forma podstawowa: iłowacieć
iłowałam 13Forma podstawowa: iłować
Część mowy/forma fleksyjna:
iłowałeś 16Forma podstawowa: iłować
Część mowy/forma fleksyjna:
iłowania 10Forma podstawowa: iłować
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
iłowatej 13Forma podstawowa: iłowaty
Opis: taki, który przypomina ił pod względem składu chemicznego, struktury fizycznej lub innych właściwości.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iłowcami 12Forma podstawowa: iłowiec
Opis: niezłupkowacona skała osadowej w postaci skonsolidowanego iłu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iłowcowi 11Forma podstawowa: iłowiec
Opis: niezłupkowacona skała osadowej w postaci skonsolidowanego iłu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iłowskie 11Forma podstawowa: iłowski
Opis: związany z miastem Iłowa.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iłowskim 12Forma podstawowa: iłowski
Opis: związany z miastem Iłowa.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iłującej 21Forma podstawowa: iłować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
iłującym 21Forma podstawowa: iłować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
iłujcież 19Forma podstawowa: iłować
Część mowy/forma fleksyjna:
iłżanach 17Forma podstawowa: iłżanin
Opis: mieszkaniec Iłży.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iłżankom 16Forma podstawowa: iłżanka
Opis: mieszkanka Iłży.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iłżeckim 17Forma podstawowa: iłżecki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
imaczowi 10Forma podstawowa: imacz
Opis: uchwyt tarczy rycerskiej, wykonany ze skóry, powrozów, materiału lub drewna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imadełku 15Forma podstawowa: imadełko
Opis: małe imadło - przyrząd do przytrzymywania przedmiotów przy ich obróbce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imadłami 13Forma podstawowa: imadło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imagista 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imagistę 16Forma podstawowa: imagista
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imagisto 12Forma podstawowa: imagista
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imagisty 13Forma podstawowa: imagista
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
imagiści 16Forma podstawowa: imagista
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imającej 18Forma podstawowa: imać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
imającym 18Forma podstawowa: imać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
imaliśmy 16Forma podstawowa: imać
Część mowy/forma fleksyjna:
imałabym 15Forma podstawowa: imać
Część mowy/forma fleksyjna:
imałabyś 18Forma podstawowa: imać
Część mowy/forma fleksyjna:
imałyśmy 18Forma podstawowa: imać
Część mowy/forma fleksyjna:
imamicie 11Forma podstawowa: imamita
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imaniami 10Forma podstawowa: imać
imbecyli 14Forma podstawowa: imbecyl
Opis: chory na imbecylizm, umiarkowanie niepełnosprawny intelektualnie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imbirach 14Forma podstawowa: imbir
Opis: Zingiber – rodzaj bylin z rodziny imbirowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imbirowa 11Forma podstawowa: imbirowy
Opis: taki, który ma aromat imbiru, zwykle z powodu użycia przyprawy ze sproszkowanego korzenia imbiru.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
imbirowi 11Forma podstawowa: imbir
Opis: Zingiber – rodzaj bylin z rodziny imbirowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imbirowy 12Opis: taki, który ma aromat imbiru, zwykle z powodu użycia przyprawy ze sproszkowanego korzenia imbiru.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
imbusach 16Forma podstawowa: imbus
Opis: rodzaj klucza trzpieniowego o przekroju sześciokąta foremnego, w postaci pręta wygiętego w kształt litery L (rzadziej Z).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imbusowi 13Forma podstawowa: imbus
Opis: rodzaj klucza trzpieniowego o przekroju sześciokąta foremnego, w postaci pręta wygiętego w kształt litery L (rzadziej Z).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imbusowy 14Opis: taki, którym można się posługiwać przy użyciu imbusa, taki, który działa z imbusem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
imcipana 11Forma podstawowa: imćpan
Opis: staropolski tytuł grzecznościowy, dodawany zazwyczaj do nazwiska albo tytułu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imćpanie 15Forma podstawowa: imćpan
Opis: staropolski tytuł grzecznościowy, dodawany zazwyczaj do nazwiska albo tytułu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imentach 13Forma podstawowa: iment
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imentowi 10Forma podstawowa: iment
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imhofach 18Forma podstawowa: imhof
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imieniem 10Forma podstawowa: imienie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imieniny 10Opis: przyjęcie organizowane z okazji czyichś imienin.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imiennik 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imiesłów 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imigrant 12Opis: osoba, która przybyła zza granicy do innego kraju w celu osiedlenia się.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imigrują 19Forma podstawowa: imigrować
Część mowy/forma fleksyjna:
iminowej 11Forma podstawowa: iminowy
Opis: związany z iminą, dotyczący iminy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iminowym 11Forma podstawowa: iminowy
Opis: związany z iminą, dotyczący iminy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
imionach 12Forma podstawowa: imię
Opis: nazwa, dzisiaj używa się tego zwrotu w przypadku tekstu stylizowanego bądź w związkach wyrazowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imionkom 11Forma podstawowa: imionko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imionnik 10Opis: zeszyt, rodzaj albumu, w którym zbiera się pamiątkowe wpisy (zwykle wierszyki, obrazki itp.) od przyjaciół.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imisjach 14Forma podstawowa: imisja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imisjami 12Forma podstawowa: imisja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imitacja 13Opis: technika kompozytorska polegająca na powtórzeniu melodii z jednego głosu w innym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imitacją 17Forma podstawowa: imitacja
Opis: technika kompozytorska polegająca na powtórzeniu melodii z jednego głosu w innym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imitację 17Forma podstawowa: imitacja
Opis: technika kompozytorska polegająca na powtórzeniu melodii z jednego głosu w innym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imitacjo 13Forma podstawowa: imitacja
Opis: technika kompozytorska polegająca na powtórzeniu melodii z jednego głosu w innym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imitator 11Opis: program komputerowy naśladujący działanie pewnych urządzeń lub przebieg określonych procesów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imitując 19Forma podstawowa: imitować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
imitujmy 16Forma podstawowa: imitować
Część mowy/forma fleksyjna:
imitujże 18Forma podstawowa: imitować
Część mowy/forma fleksyjna:
immersja 12Opis: metoda stosowana w mikroskopii w celu zwiększenia zdolności rozdzielczej mikroskopu optycznego poprzez wypełnienie przestrzeni pomiędzy preparatem a obiektywem przezroczystą cieczą.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
immersją 16Forma podstawowa: immersja
Opis: metoda stosowana w mikroskopii w celu zwiększenia zdolności rozdzielczej mikroskopu optycznego poprzez wypełnienie przestrzeni pomiędzy preparatem a obiektywem przezroczystą cieczą.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
immersje 12Forma podstawowa: immersja
Opis: metoda stosowana w mikroskopii w celu zwiększenia zdolności rozdzielczej mikroskopu optycznego poprzez wypełnienie przestrzeni pomiędzy preparatem a obiektywem przezroczystą cieczą.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
immersji 12Forma podstawowa: immersja
Opis: metoda stosowana w mikroskopii w celu zwiększenia zdolności rozdzielczej mikroskopu optycznego poprzez wypełnienie przestrzeni pomiędzy preparatem a obiektywem przezroczystą cieczą.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
immersjo 12Forma podstawowa: immersja
Opis: metoda stosowana w mikroskopii w celu zwiększenia zdolności rozdzielczej mikroskopu optycznego poprzez wypełnienie przestrzeni pomiędzy preparatem a obiektywem przezroczystą cieczą.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
immersyj 13Forma podstawowa: immersja
Opis: metoda stosowana w mikroskopii w celu zwiększenia zdolności rozdzielczej mikroskopu optycznego poprzez wypełnienie przestrzeni pomiędzy preparatem a obiektywem przezroczystą cieczą.
immisjom 13Forma podstawowa: immisja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
impakcie 12Forma podstawowa: impakt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
impakcja 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
impakcją 18Forma podstawowa: impakcja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
impakcje 14Forma podstawowa: impakcja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
impaktom 13Forma podstawowa: impakt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
impaktor 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
impaktyt 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
impalach 14Forma podstawowa: impala
Opis: Aepyceros melampus – pospolity gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występuje w Afryce Środkowej i Południowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
impalami 12Forma podstawowa: impala
Opis: Aepyceros melampus – pospolity gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występuje w Afryce Środkowej i Południowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
impasową 14Forma podstawowa: impasowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
impasowy 11Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
impastuj 15Forma podstawowa: impastować
Część mowy/forma fleksyjna:
impasuję 18Forma podstawowa: impasować
Część mowy/forma fleksyjna:
imperiom 11Forma podstawowa: imperium
Opis: struktura polityczna władająca na wielkim obszarze terytorialnym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imperiów 14Forma podstawowa: imperium
Opis: struktura polityczna władająca na wielkim obszarze terytorialnym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imperium 13Opis: struktura polityczna władająca na wielkim obszarze terytorialnym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
impetycy 14Forma podstawowa: impetyk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
impetyku 15Forma podstawowa: impetyk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
implanta 12Forma podstawowa: implant
implanty 13Forma podstawowa: implant
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
implozje 13Forma podstawowa: implozja
Opis: gwałtowny spadek, zapaść.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
implozję 17Forma podstawowa: implozja
Opis: gwałtowny spadek, zapaść.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
implozji 13Forma podstawowa: implozja
Opis: gwałtowny spadek, zapaść.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
implozjo 13Forma podstawowa: implozja
Opis: gwałtowny spadek, zapaść.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imponują 18Forma podstawowa: imponować
Część mowy/forma fleksyjna:
imponuje 14Forma podstawowa: imponować
Część mowy/forma fleksyjna:
importer 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
importów 15Forma podstawowa: import
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
importuj 15Forma podstawowa: importować
Część mowy/forma fleksyjna:
impostem 12Forma podstawowa: impost
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
impostom 12Forma podstawowa: impost
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
impostor 11Opis: ktoś, kto podszywa się pod kogoś innego, oszust.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
impoście 15Forma podstawowa: impost
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
impotent 12Opis: mężczyzna cierpiący na niemoc płciową.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
impresją 16Forma podstawowa: impresja
Opis: subiektywne wrażenie, doznanie, coś ulotnego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
impresje 12Forma podstawowa: impresja
Opis: subiektywne wrażenie, doznanie, coś ulotnego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
impresję 16Forma podstawowa: impresja
Opis: subiektywne wrażenie, doznanie, coś ulotnego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
impresji 12Forma podstawowa: impresja
Opis: subiektywne wrażenie, doznanie, coś ulotnego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
impresyj 13Forma podstawowa: impresja
Opis: subiektywne wrażenie, doznanie, coś ulotnego.
imprezce 11Forma podstawowa: imprezka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imprezie 10Forma podstawowa: impreza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imprezka 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imprezką 15Forma podstawowa: imprezka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imprezkę 15Forma podstawowa: imprezka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imprezki 11Forma podstawowa: imprezka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imprimis 11
impulsem 14Forma podstawowa: impuls
Opis: uczucie, czynnik fizyczny lub biochemiczny powodujący specyficzną reakcję receptorów nerwowych lub innej komórki, bądź rozpoczynający ciąg reakcji w układach: nerwowym lub hormonalnym, zmiana środowi
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
impulsie 13Forma podstawowa: impuls
Opis: uczucie, czynnik fizyczny lub biochemiczny powodujący specyficzną reakcję receptorów nerwowych lub innej komórki, bądź rozpoczynający ciąg reakcji w układach: nerwowym lub hormonalnym, zmiana środowi
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
impulsom 14Forma podstawowa: impuls
Opis: uczucie, czynnik fizyczny lub biochemiczny powodujący specyficzną reakcję receptorów nerwowych lub innej komórki, bądź rozpoczynający ciąg reakcji w układach: nerwowym lub hormonalnym, zmiana środowi
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imputuje 17Forma podstawowa: imputować
Opis: uzupełniać tablicę danych sztucznymi danymi.
Część mowy/forma fleksyjna:
inbredem 12Forma podstawowa: inbred
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inbredom 12Forma podstawowa: inbred
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inbredów 15Forma podstawowa: inbred
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inbusami 13Forma podstawowa: inbus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inbusowe 12Forma podstawowa: inbusowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
inbusowi 12Forma podstawowa: inbusowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
incestem 11Forma podstawowa: incest
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
incestów 14Forma podstawowa: incest
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
incipitu 13Forma podstawowa: incipit
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
incipity 12Forma podstawowa: incipit
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inconeli 10Forma podstawowa: inconel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
incubusa 15Forma podstawowa: incubus
indeciso 10
indeksem 11Forma podstawowa: indeks
Opis: frakcja - znak stosowany do rozróżnienia wyrażeń m.in. matematycznych, fizycznych, chemicznych oznaczonych jednakowymi symbolami głównymi, jest umieszczany zwykle z boku na górze lub na dole.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indeksie 10Forma podstawowa: indeks
Opis: frakcja - znak stosowany do rozróżnienia wyrażeń m.in. matematycznych, fizycznych, chemicznych oznaczonych jednakowymi symbolami głównymi, jest umieszczany zwykle z boku na górze lub na dole.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indeksom 11Forma podstawowa: indeks
Opis: frakcja - znak stosowany do rozróżnienia wyrażeń m.in. matematycznych, fizycznych, chemicznych oznaczonych jednakowymi symbolami głównymi, jest umieszczany zwykle z boku na górze lub na dole.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indeksów 14Forma podstawowa: indeks
Opis: frakcja - znak stosowany do rozróżnienia wyrażeń m.in. matematycznych, fizycznych, chemicznych oznaczonych jednakowymi symbolami głównymi, jest umieszczany zwykle z boku na górze lub na dole.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indenowe 9Forma podstawowa: indenowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
indesity 11Forma podstawowa: indesit
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indiańca 16Forma podstawowa: indianiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indiańcy 17Forma podstawowa: indianiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indicato 11
indolent 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indologa 12Forma podstawowa: indolog
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indologu 14Forma podstawowa: indolog
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indorach 12Forma podstawowa: indor
Opis: samiec indyka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indorkom 11Forma podstawowa: indorek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indorków 14Forma podstawowa: indorek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indosaci 10Forma podstawowa: indosat
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indosami 10Forma podstawowa: indos
Opis: oświadczenie woli zbywającego o przeniesieniu własności weksla, czeku (lub inne zbywalnego papiery wartościowe, o ile ustawy przewidują taką możliwość).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indosowi 9Forma podstawowa: indos
Opis: oświadczenie woli zbywającego o przeniesieniu własności weksla, czeku (lub inne zbywalnego papiery wartościowe, o ile ustawy przewidują taką możliwość).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indosują 17Forma podstawowa: indosować
Część mowy/forma fleksyjna:
indosuje 13Forma podstawowa: indosować
Część mowy/forma fleksyjna:
indosuję 17Forma podstawowa: indosować
Część mowy/forma fleksyjna:
indowana 9Forma podstawowa: indować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
indowaną 13Forma podstawowa: indować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
indowany 10Forma podstawowa: indować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
indujący 19Forma podstawowa: indować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
indujesz 13Forma podstawowa: indować
Część mowy/forma fleksyjna:
indujmyż 19Forma podstawowa: indować
Część mowy/forma fleksyjna:
indukcja 15Opis: typ rozumowania redukcyjnego, polegający na wyciąganiu reguły, przez spojrzenie na pewną, określoną liczbę przypadków.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indukcją 19Forma podstawowa: indukcja
Opis: typ rozumowania redukcyjnego, polegający na wyciąganiu reguły, przez spojrzenie na pewną, określoną liczbę przypadków.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indukcje 15Forma podstawowa: indukcja
Opis: typ rozumowania redukcyjnego, polegający na wyciąganiu reguły, przez spojrzenie na pewną, określoną liczbę przypadków.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indukcję 19Forma podstawowa: indukcja
Opis: typ rozumowania redukcyjnego, polegający na wyciąganiu reguły, przez spojrzenie na pewną, określoną liczbę przypadków.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indukcjo 15Forma podstawowa: indukcja
Opis: typ rozumowania redukcyjnego, polegający na wyciąganiu reguły, przez spojrzenie na pewną, określoną liczbę przypadków.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indukuję 20Forma podstawowa: indukować
Część mowy/forma fleksyjna:
indulcie 13Forma podstawowa: indult
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indultom 14Forma podstawowa: indult
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indultów 17Forma podstawowa: indult
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indunami 12Forma podstawowa: induna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
induzjom 14Forma podstawowa: induzjum
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
induzjum 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indychtu 16Forma podstawowa: indycht
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indychty 15Forma podstawowa: indycht
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indycząt 16Forma podstawowa: indyczę
Opis: pisklę indyka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indyczej 13Forma podstawowa: indyczy
Opis: zrobiony z mięsa z indyka, zawierający mięso z indyka.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
indyczka 12Opis: mięso z indyczki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indyczki 12Forma podstawowa: indyczka
Opis: mięso z indyczki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indyczmy 13Forma podstawowa: indyczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
indyczym 13Forma podstawowa: indyczy
Opis: zrobiony z mięsa z indyka, zawierający mięso z indyka.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
indyczże 15Forma podstawowa: indyczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
indygach 15Forma podstawowa: indygo
Opis: E132, organiczny związek chemiczny, ciemnobłękitny barwnik występujący naturalnie, jak i syntetyzowany chemicznie (od roku 1890), błękit indygowy, indygo, indygotyna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indygami 13Forma podstawowa: indygo
Opis: E132, organiczny związek chemiczny, ciemnobłękitny barwnik występujący naturalnie, jak i syntetyzowany chemicznie (od roku 1890), błękit indygowy, indygo, indygotyna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indygena 12Opis: w dawnej Polsce: cudzoziemiec, który otrzymał prawa i przywileje szlachcica polskiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indygenę 16Forma podstawowa: indygena
Opis: w dawnej Polsce: cudzoziemiec, który otrzymał prawa i przywileje szlachcica polskiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indygeni 12Forma podstawowa: indygena
Opis: w dawnej Polsce: cudzoziemiec, który otrzymał prawa i przywileje szlachcica polskiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indygeno 12Forma podstawowa: indygena
Opis: w dawnej Polsce: cudzoziemiec, który otrzymał prawa i przywileje szlachcica polskiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indygeny 13Forma podstawowa: indygena
Opis: w dawnej Polsce: cudzoziemiec, który otrzymał prawa i przywileje szlachcica polskiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
indygowi 12Forma podstawowa: indygowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
indygowy 13Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
indyjscy 14Forma podstawowa: indyjski
Opis: Kombucha is a lightly effervescent fermented drink of sweetened black tea that is used as a functional food.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
indyjska 13Forma podstawowa: indyjski
Opis: Kombucha is a lightly effervescent fermented drink of sweetened black tea that is used as a functional food.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
indyjską 17Forma podstawowa: indyjski
Opis: Kombucha is a lightly effervescent fermented drink of sweetened black tea that is used as a functional food.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
indyjsku 15Forma podstawowa: indyjski
Opis: Kombucha is a lightly effervescent fermented drink of sweetened black tea that is used as a functional food.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
indykach 14Forma podstawowa: indyka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indykami 12Forma podstawowa: indyk
Opis: mięso z indyka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indykanu 13Forma podstawowa: indykan
Opis: organiczny związek chemiczny z grupy estrów, powstaje w organizmie człowieka w wyniku utlenienia indolu i związania go z kwasem siarkowym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indykcie 12Forma podstawowa: indykt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indykcja 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indykcją 18Forma podstawowa: indykcja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indykcję 18Forma podstawowa: indykcja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indykcji 14Forma podstawowa: indykcja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indykcyj 15Forma podstawowa: indykcja
indykiem 12Forma podstawowa: indyk
Opis: mięso z indyka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indyktem 13Forma podstawowa: indykt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indyktów 16Forma podstawowa: indykt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indykują 19Forma podstawowa: indykować
Część mowy/forma fleksyjna:
indykuje 15Forma podstawowa: indykować
Część mowy/forma fleksyjna:
indytami 12Forma podstawowa: indyt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ineditów 14Forma podstawowa: inedita
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inertnym 11Forma podstawowa: inertny
Opis: obojętny, taki, który na kogoś lub na coś nie wpływa, na który ktoś lub coś nie reaguje, nie zwraca uwagi, nie korzysta z niego.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
inertowi 9Forma podstawowa: inert
Opis: jednostka masy w układzie MkGS, obecnie nieużywana.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
infamiom 14Forma podstawowa: infamia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
infancie 13Forma podstawowa: infant
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
infantek 14Forma podstawowa: infantka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
infantka 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
infantów 17Forma podstawowa: infant
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
infekcja 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
infekcją 20Forma podstawowa: infekcja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
infekcje 16Forma podstawowa: infekcja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
infekcji 16Forma podstawowa: infekcja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
infekcjo 16Forma podstawowa: infekcja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
infekcyj 17Forma podstawowa: infekcja
infekuje 17Forma podstawowa: infekować
Część mowy/forma fleksyjna:
infernem 13Forma podstawowa: inferno
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
infernie 12Forma podstawowa: inferno
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
infernom 13Forma podstawowa: inferno
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
infiksem 14Forma podstawowa: infiks
Opis: w językoznawstwie każdy morfem, o ile jest umiejscowiony wewnątrz rdzenia wyrazu (podstawy słowotwórczej).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
infiksom 14Forma podstawowa: infiks
Opis: w językoznawstwie każdy morfem, o ile jest umiejscowiony wewnątrz rdzenia wyrazu (podstawy słowotwórczej).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
infimach 16Forma podstawowa: infimum
Opis: w matematyce - największe z ograniczeń dolnych danego zbioru.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
infimami 14Forma podstawowa: infima
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: infimum
Opis: w matematyce - największe z ograniczeń dolnych danego zbioru.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inflacja 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inflacje 16Forma podstawowa: inflacja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inflacji 16Forma podstawowa: inflacja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inflacyj 17Forma podstawowa: inflacja
influenc 16Forma podstawowa: influenca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
influmin 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
infomatu 16Forma podstawowa: infomat
infułata 17Forma podstawowa: infułat
Opis: ksiądz obdarzony honorowym odznaczeniem kościelnym (przyznawanym do 2014 roku).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
infułaty 18Forma podstawowa: infułat
Opis: ksiądz obdarzony honorowym odznaczeniem kościelnym (przyznawanym do 2014 roku).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
infuzjom 17Forma podstawowa: infuzja
Opis: wprowadzenie do organizmu większej ilości płynu w celach leczniczych np. kanałem żylnym lub podskórnie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ingeniów 14Forma podstawowa: ingenium
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ingenium 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ingeruje 14Forma podstawowa: ingerować
Opis: wprowadzać swoje zmiany w jakieś zastane relacje lub struktury, narzucać swoje zdanie.
Część mowy/forma fleksyjna:
ingotami 12Forma podstawowa: ingot
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ingotowi 11Forma podstawowa: ingot
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ingramów 15Forma podstawowa: ingram
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ingresja 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ingresją 16Forma podstawowa: ingresja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ingresję 16Forma podstawowa: ingresja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ingresom 11Forma podstawowa: ingres
Opis: ceremonia uroczystego objęcia władzy przez biskupa ordynariusza nad diecezją, połączonego z hołdem i procesją.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ingresów 14Forma podstawowa: ingres
Opis: ceremonia uroczystego objęcia władzy przez biskupa ordynariusza nad diecezją, połączonego z hołdem i procesją.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inguskim 14Forma podstawowa: inguski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
inhaluje 15Forma podstawowa: inhalować
Część mowy/forma fleksyjna:
inhaluję 19Forma podstawowa: inhalować
Część mowy/forma fleksyjna:
inhibina 12
inhibiną 16Forma podstawowa: inhibina
inhibino 12Forma podstawowa: inhibina
inhibiny 13Forma podstawowa: inhibina
inicjały 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iniekcja 12Opis: funkcja różnowartościowa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iniekcje 12Forma podstawowa: iniekcja
Opis: funkcja różnowartościowa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iniekcję 16Forma podstawowa: iniekcja
Opis: funkcja różnowartościowa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iniekcjo 12Forma podstawowa: iniekcja
Opis: funkcja różnowartościowa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iniekcyj 13Forma podstawowa: iniekcja
Opis: funkcja różnowartościowa.
iniektor 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iniuriom 11Forma podstawowa: iniuria
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
injekcja 14Opis: funkcja różnowartościowa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
injekcją 18Forma podstawowa: injekcja
Opis: funkcja różnowartościowa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
injekcjo 14Forma podstawowa: injekcja
Opis: funkcja różnowartościowa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
injekcyj 15Forma podstawowa: injekcja
Opis: funkcja różnowartościowa.
inkantuj 14Forma podstawowa: inkantować
Część mowy/forma fleksyjna:
inkarnat 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inkasach 12Forma podstawowa: inkas
Opis: osoba z narodu Inków, przedstawiciel ludu, który w czasach prekolumbijskich stworzył państwo w zachodniej części Ameryki Południowej, w okresie swego największego rozkwitu obejmowało tereny dzisiejsz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inkasami 10Forma podstawowa: inkas
Opis: osoba z narodu Inków, przedstawiciel ludu, który w czasach prekolumbijskich stworzył państwo w zachodniej części Ameryki Południowej, w okresie swego największego rozkwitu obejmowało tereny dzisiejsz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inkaskie 10Forma podstawowa: inkaski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
inkasowa 9Forma podstawowa: inkasowy
Opis: związany z inkaso - formą rozliczeń bezgotówkowych.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
inkasową 13Forma podstawowa: inkasowy
Opis: związany z inkaso - formą rozliczeń bezgotówkowych.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
inkasowe 9Forma podstawowa: inkasowy
Opis: związany z inkaso - formą rozliczeń bezgotówkowych.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
inkasuje 13Forma podstawowa: inkasować
Część mowy/forma fleksyjna:
inkaustu 14Forma podstawowa: inkaust
Opis: dawna nazwa atramentu - substancji służącej do pisania za pomocą pióra.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inkausty 13Forma podstawowa: inkaust
Opis: dawna nazwa atramentu - substancji służącej do pisania za pomocą pióra.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inkerach 12Forma podstawowa: inker
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inkerowi 9Forma podstawowa: inker
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inklinie 10Forma podstawowa: inklina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inklinom 11Forma podstawowa: inklina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inkluzie 12Forma podstawowa: inkluz
Opis: duch, tajemnicza siła, na przykład ukryta w jakimś przedmiocie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: inkluza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inkluzją 18Forma podstawowa: inkluzja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inkluzje 14Forma podstawowa: inkluzja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inkluzję 18Forma podstawowa: inkluzja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inkluzji 14Forma podstawowa: inkluzja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inkluzjo 14Forma podstawowa: inkluzja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inkluzom 13Forma podstawowa: inkluza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inkluzów 16Forma podstawowa: inkluz
Opis: duch, tajemnicza siła, na przykład ukryta w jakimś przedmiocie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inkluzyj 15Forma podstawowa: inkluzja
inkrecja 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inkrecją 16Forma podstawowa: inkrecja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inkrecjo 12Forma podstawowa: inkrecja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inkretem 11Forma podstawowa: inkret
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inkretom 11Forma podstawowa: inkret
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inkretów 14Forma podstawowa: inkret
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inkubach 16Forma podstawowa: inkub
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inkubowi 13Forma podstawowa: inkub
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inkubusa 15Forma podstawowa: inkubus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inkubusy 16Forma podstawowa: inkubus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inkursji 13Forma podstawowa: inkursja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inkursjo 13Forma podstawowa: inkursja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inletami 11Forma podstawowa: inlet
Opis: rodzaj bardzo gęstej tkaniny bawełnianej, o splocie skośnym, atłasowym bądź płóciennym, używanej na wsypy pościelowe.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inletowi 10Forma podstawowa: inlet
Opis: rodzaj bardzo gęstej tkaniny bawełnianej, o splocie skośnym, atłasowym bądź płóciennym, używanej na wsypy pościelowe.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inmetami 11Forma podstawowa: inmet
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inmetowi 10Forma podstawowa: inmet
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
innością 17Forma podstawowa: inność
Opis: wyraźna różnica pomiędzy organizmami, rzeczami, zjawiskami itp.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
innuendo 11
innuicka 12Forma podstawowa: innuicki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
innuicki 12Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
innuicku 14Forma podstawowa: innuicki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
inozycie 10Forma podstawowa: inozyt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inozynie 9Forma podstawowa: inozyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inozytem 11Forma podstawowa: inozyt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inozytol 11Opis: nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu – cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
insekcie 10Forma podstawowa: insekt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
insektów 14Forma podstawowa: insekt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inseratu 11Forma podstawowa: inserat
Opis: ogłoszenie, anons.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inseraty 10Forma podstawowa: inserat
Opis: ogłoszenie, anons.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
insertem 10Forma podstawowa: insert
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
insertom 10Forma podstawowa: insert
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
insertów 13Forma podstawowa: insert
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
insertuj 13Forma podstawowa: insertować
inseruje 12Forma podstawowa: inserować
Część mowy/forma fleksyjna:
inseruję 16Forma podstawowa: inserować
Część mowy/forma fleksyjna:
insetami 10Forma podstawowa: inset
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
insidera 9Forma podstawowa: insider
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
insomnią 13Forma podstawowa: insomnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
insomnie 9Forma podstawowa: insomnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
insomnię 13Forma podstawowa: insomnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
insomnii 9Forma podstawowa: insomnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
insomnij 11Forma podstawowa: insomnia
insomnio 9Forma podstawowa: insomnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inspekta 11Forma podstawowa: inspekt
Opis: pojemnik w kształcie skrzynki bez dna, który służy do uprawy roślin.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inspektu 13Forma podstawowa: inspekt
Opis: pojemnik w kształcie skrzynki bez dna, który służy do uprawy roślin.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inspekty 12Forma podstawowa: inspekt
Opis: pojemnik w kształcie skrzynki bez dna, który służy do uprawy roślin.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
instyguj 16Forma podstawowa: instygować
Część mowy/forma fleksyjna:
instytut 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
insulach 14Forma podstawowa: insula
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
insulami 12Forma podstawowa: insula
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
insulino 11Forma podstawowa: insulina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
insuliny 12Forma podstawowa: insulina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
insygnia 11Forma podstawowa: insygnium
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
insynuuj 15Forma podstawowa: insynuować
Część mowy/forma fleksyjna:
inszości 13Forma podstawowa: inszość
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intactus 13
intaglio 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intarsja 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intarsji 11Forma podstawowa: intarsja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intarsjo 11Forma podstawowa: intarsja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
integraf 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
integruj 15Forma podstawowa: integrować
Część mowy/forma fleksyjna:
intelekt 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intelowi 10Forma podstawowa: intel
Opis: największy na świecie producent układów scalonych oraz twórca mikroprocesorów z rodziny x86, które znajdują się w większości komputerów osobistych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: intel
Opis: największy na świecie producent układów scalonych oraz twórca mikroprocesorów z rodziny x86, które znajdują się w większości komputerów osobistych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intencja 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intencje 12Forma podstawowa: intencja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intencję 16Forma podstawowa: intencja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intencjo 12Forma podstawowa: intencja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intensja 11Opis: treść, której znakiem jest wyraz lub wyrażenie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intensję 15Forma podstawowa: intensja
Opis: treść, której znakiem jest wyraz lub wyrażenie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intensjo 11Forma podstawowa: intensja
Opis: treść, której znakiem jest wyraz lub wyrażenie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intercom 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
interesu 11Forma podstawowa: interes
Opis: rzecz opłacalna, głównie jakaś transakcja biznesowa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
interesy 10Forma podstawowa: interes
Opis: rzecz opłacalna, głównie jakaś transakcja biznesowa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
interfaz 13Forma podstawowa: interfaza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
interfon 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
interier 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
internet 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
internom 10Forma podstawowa: intern
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
interwal 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intestat 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intifada 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intifady 15Forma podstawowa: intifada
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intradom 11Forma podstawowa: intrada
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intranet 10Opis: wewnętrzna sieć komputerowa w organizacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intratną 14Forma podstawowa: intratny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
intratne 10Forma podstawowa: intratny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
intratni 10Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
intratny 11Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
introitu 12Forma podstawowa: introit
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
introity 11Forma podstawowa: introit
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intronom 10Forma podstawowa: intron
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intruzem 12Forma podstawowa: intruz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intruzie 11Forma podstawowa: intruz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intruzja 13Opis: w ortodoncji: wciskanie zębów w dziąsła, może być celem ortodontycznej korekty, podjętej z zamiarem głębszego osadzenia zęba (zębów) w dziąśle, lub efektem urazu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intruzją 17Forma podstawowa: intruzja
Opis: w ortodoncji: wciskanie zębów w dziąsła, może być celem ortodontycznej korekty, podjętej z zamiarem głębszego osadzenia zęba (zębów) w dziąśle, lub efektem urazu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intruzji 13Forma podstawowa: intruzja
Opis: w ortodoncji: wciskanie zębów w dziąsła, może być celem ortodontycznej korekty, podjętej z zamiarem głębszego osadzenia zęba (zębów) w dziąśle, lub efektem urazu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intruzom 12Forma podstawowa: intruz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intruzów 15Forma podstawowa: intruz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intrygom 13Forma podstawowa: intryga
Opis: podstęp mający zaszkodzić konkretnym osobom czy instytucjom, zwykle przez potejemne wywołanie jakiegoś konfliktu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intryżek 15Forma podstawowa: intryżka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intryżkę 19Forma podstawowa: intryżka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intryżki 15Forma podstawowa: intryżka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intryżko 15Forma podstawowa: intryżka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intubują 21Forma podstawowa: intubować
Część mowy/forma fleksyjna:
intubuje 17Forma podstawowa: intubować
Część mowy/forma fleksyjna:
intubuję 21Forma podstawowa: intubować
Część mowy/forma fleksyjna:
intuicja 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intuicją 18Forma podstawowa: intuicja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intuicje 14Forma podstawowa: intuicja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intuicji 14Forma podstawowa: intuicja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intuicjo 14Forma podstawowa: intuicja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intymnej 13Forma podstawowa: intymny
Opis: seksualny, związany z życiem erotycznym, z powodu tabuizacji erotyki określenie to może być używane w różnych nieprototypowych kontekstach.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
intymnym 13Forma podstawowa: intymny
Opis: seksualny, związany z życiem erotycznym, z powodu tabuizacji erotyki określenie to może być używane w różnych nieprototypowych kontekstach.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
intynach 13Forma podstawowa: intyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inulinie 11Forma podstawowa: inulina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inunkcja 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inunkcje 14Forma podstawowa: inunkcja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inunkcji 14Forma podstawowa: inunkcja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inunkcjo 14Forma podstawowa: inunkcja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inunkcyj 15Forma podstawowa: inunkcja
inwalida 10Opis: osoba niepełnosprawna, która z powodu swojej niepełnosprawności nie może wykonywać niektórych czynności, prac, zawodów itd.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inwalidę 14Forma podstawowa: inwalida
Opis: osoba niepełnosprawna, która z powodu swojej niepełnosprawności nie może wykonywać niektórych czynności, prac, zawodów itd.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inwalido 10Forma podstawowa: inwalida
Opis: osoba niepełnosprawna, która z powodu swojej niepełnosprawności nie może wykonywać niektórych czynności, prac, zawodów itd.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inwalidy 11Forma podstawowa: inwalid
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
inwarach 11Forma podstawowa: inwar
Opis: stop żelaza (54-64%) i niklu (36-46%) z niewielkim dodatkiem węgla i chromu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inwarową 12Forma podstawowa: inwarowy
Opis: związany z inwarem - stopem metali.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
inwarowi 8Forma podstawowa: inwar
Opis: stop żelaza (54-64%) i niklu (36-46%) z niewielkim dodatkiem węgla i chromu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inwarowy 9Opis: związany z inwarem - stopem metali.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
inwektyw 11Forma podstawowa: inwektywa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inwencja 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inwencją 15Forma podstawowa: inwencja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inwencję 15Forma podstawowa: inwencja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inwencji 11Forma podstawowa: inwencja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inwencjo 11Forma podstawowa: inwencja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inwencyj 12Forma podstawowa: inwencja
inwersją 14Forma podstawowa: inwersja
Opis: odwrócenie jakiegoś porządku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inwersję 14Forma podstawowa: inwersja
Opis: odwrócenie jakiegoś porządku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inwertuj 13Forma podstawowa: inwertować
Część mowy/forma fleksyjna:
inwertyn 10Forma podstawowa: inwertyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inwitują 17Forma podstawowa: inwitować
Część mowy/forma fleksyjna:
inwituję 17Forma podstawowa: inwitować
Część mowy/forma fleksyjna:
inwokuje 13Forma podstawowa: inwokować
Część mowy/forma fleksyjna:
inwokuję 17Forma podstawowa: inwokować
Część mowy/forma fleksyjna:
inżynier 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ińskiego 17Forma podstawowa: iński
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ińskiemu 18Forma podstawowa: iński
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ińskości 20Forma podstawowa: ińskość
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iochromą 16Forma podstawowa: iochroma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iochromo 12Forma podstawowa: iochroma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iperytem 12Forma podstawowa: iperyt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iperytom 12Forma podstawowa: iperyt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iperytów 15Forma podstawowa: iperyt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ipomeach 13Forma podstawowa: ipomea
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ipomeami 11Forma podstawowa: ipomea
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iporycie 11Forma podstawowa: iporyt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ipponami 11Forma podstawowa: ippon
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ipponowi 10Forma podstawowa: ippon
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ipsofony 14Forma podstawowa: ipsofon
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ipsylony 12Forma podstawowa: ipsylon
Opis: dwudziesta litera alfabetu greckiego.
irackich 13Forma podstawowa: iracki
Opis: związany z Irakiem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
irackimi 11Forma podstawowa: iracki
Opis: związany z Irakiem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iranista 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iranisto 9Forma podstawowa: iranista
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iranisty 10Forma podstawowa: iranista
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
iraniści 13Forma podstawowa: iranista
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iranolog 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iraserom 9Forma podstawowa: iraser
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iraserów 12Forma podstawowa: iraser
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irbilscy 13Forma podstawowa: irbilski
irbilsku 14Forma podstawowa: irbilski
irbisami 11Forma podstawowa: irbis
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ircowali 10Forma podstawowa: ircować
Część mowy/forma fleksyjna:
ircowało 11Forma podstawowa: ircować
Część mowy/forma fleksyjna:
ircowały 12Forma podstawowa: ircować
Część mowy/forma fleksyjna:
ircowano 9Forma podstawowa: ircować
Część mowy/forma fleksyjna:
ircowego 11Forma podstawowa: ircowy
Opis: związany z IRC - usługą sieciową.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ircowych 13Forma podstawowa: ircowy
Opis: związany z IRC - usługą sieciową.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ircowymi 11Forma podstawowa: ircowy
Opis: związany z IRC - usługą sieciową.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ircującą 22Forma podstawowa: ircować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
ircujemy 15Forma podstawowa: ircować
Część mowy/forma fleksyjna:
ircujesz 13Forma podstawowa: ircować
Część mowy/forma fleksyjna:
irenisto 9Forma podstawowa: irenista
Opis: zwolennik irenizmu, kierunku teologicznego, dążącego do zgody między religiami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ireniści 13Forma podstawowa: irenista
Opis: zwolennik irenizmu, kierunku teologicznego, dążącego do zgody między religiami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irenizmy 10Forma podstawowa: irenizm
Opis: w teologii chrześcijańskiej: kierunek dążący do zniwelowania różnic między chrześcijanami i przywrócenia jedności drogą wzajemnych ustępstw doktrynalnych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iriańska 15Forma podstawowa: iriański
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iriańsku 17Forma podstawowa: iriański
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
irkuckie 13Forma podstawowa: irkucki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
irokescy 11Forma podstawowa: irokeski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
irokeska 10Forma podstawowa: irokeski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
irokeską 14Forma podstawowa: irokeski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
irokesko 10Forma podstawowa: irokeski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
irokezom 10Forma podstawowa: irokez
Opis: przedstawiciel plemienia Indian Ameryki Północnej zamieszkujących tereny na wschód od Wielkich Jezior i na południe od Rzeki św. Wawrzyńca, czyli północną część stanów Nowy Jork, Pensylwanii i Maine,
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: irokez
Opis: przedstawiciel plemienia Indian Ameryki Północnej zamieszkujących tereny na wschód od Wielkich Jezior i na południe od Rzeki św. Wawrzyńca, czyli północną część stanów Nowy Jork, Pensylwanii i Maine,
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irokezów 13Forma podstawowa: irokez
Opis: przedstawiciel plemienia Indian Ameryki Północnej zamieszkujących tereny na wschód od Wielkich Jezior i na południe od Rzeki św. Wawrzyńca, czyli północną część stanów Nowy Jork, Pensylwanii i Maine,
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: irokez
Opis: przedstawiciel plemienia Indian Ameryki Północnej zamieszkujących tereny na wschód od Wielkich Jezior i na południe od Rzeki św. Wawrzyńca, czyli północną część stanów Nowy Jork, Pensylwanii i Maine,
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ironiach 11Forma podstawowa: ironia
Opis: coś, co nie powinno się wydarzyć, nieoczekiwany pech.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ironista 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ironisty 10Forma podstawowa: ironista
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
irrasera 8Forma podstawowa: irraser
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irrasery 9Forma podstawowa: irraser
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irrealis 9
irrealną 13Forma podstawowa: irrealny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
irrealne 9Forma podstawowa: irrealny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
irrealni 9Forma podstawowa: irrealny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
irwingią 14Forma podstawowa: irwingia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irwingie 10Forma podstawowa: irwingia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irwingię 14Forma podstawowa: irwingia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irwingii 10Forma podstawowa: irwingia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irwingij 12Forma podstawowa: irwingia
irydowym 12Forma podstawowa: irydowy
Opis: zrobiony z irydu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
irydynie 11Forma podstawowa: irydyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irydynom 12Forma podstawowa: irydyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irygacja 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irygacją 18Forma podstawowa: irygacja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irygację 18Forma podstawowa: irygacja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irygacji 14Forma podstawowa: irygacja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irygacjo 14Forma podstawowa: irygacja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irygacyj 15Forma podstawowa: irygacja
irygator 12Opis: urządzenie do przepłukiwania jamy ustnej, jelit, pochwy lub innych jam ciała przy użyciu wody lub roztworu leku..
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irygował 13Forma podstawowa: irygować
Część mowy/forma fleksyjna:
irygując 20Forma podstawowa: irygować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
iryskach 13Forma podstawowa: irysek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iryskami 11Forma podstawowa: irysek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iryskowi 10Forma podstawowa: irysek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irytacją 17Forma podstawowa: irytacja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irytacje 13Forma podstawowa: irytacja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irytację 17Forma podstawowa: irytacja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irytacjo 13Forma podstawowa: irytacja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irytacyj 14Forma podstawowa: irytacja
irytować 15Część mowy/forma fleksyjna:
irytował 12Forma podstawowa: irytować
Część mowy/forma fleksyjna:
irytując 19Forma podstawowa: irytować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
irytujmy 16Forma podstawowa: irytować
Część mowy/forma fleksyjna:
irytujże 18Forma podstawowa: irytować
Część mowy/forma fleksyjna:
iryzacją 16Forma podstawowa: iryzacja
Opis: metoda zdobienia szkła polegająca na wytworzeniu na jego powierzchni cienkiej przezroczystej warstewki mieniącej się barwami tęczy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iryzacji 12Forma podstawowa: iryzacja
Opis: metoda zdobienia szkła polegająca na wytworzeniu na jego powierzchni cienkiej przezroczystej warstewki mieniącej się barwami tęczy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iryzacjo 12Forma podstawowa: iryzacja
Opis: metoda zdobienia szkła polegająca na wytworzeniu na jego powierzchni cienkiej przezroczystej warstewki mieniącej się barwami tęczy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iryzacyj 13Forma podstawowa: iryzacja
Opis: metoda zdobienia szkła polegająca na wytworzeniu na jego powierzchni cienkiej przezroczystej warstewki mieniącej się barwami tęczy.
iryzanom 10Forma podstawowa: iryzan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iryzanów 13Forma podstawowa: iryzan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iryzować 14Część mowy/forma fleksyjna:
iryzował 11Forma podstawowa: iryzować
Część mowy/forma fleksyjna:
iryzowań 15Forma podstawowa: iryzować
iryzując 18Forma podstawowa: iryzować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
iryzujże 17Forma podstawowa: iryzować
Część mowy/forma fleksyjna:
isagogom 13Forma podstawowa: isagoga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ischemią 16Forma podstawowa: ischemia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ischemię 16Forma podstawowa: ischemia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ischemio 12Forma podstawowa: ischemia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ischurii 13Forma podstawowa: ischuria
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ischuryj 16Forma podstawowa: ischuria
iskającą 20Forma podstawowa: iskać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
iskające 16Forma podstawowa: iskać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
iskający 17Forma podstawowa: iskać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
iskajcie 12Forma podstawowa: iskać
Część mowy/forma fleksyjna:
iskajmyż 17Forma podstawowa: iskać
Część mowy/forma fleksyjna:
iskałbym 15Forma podstawowa: iskać
Część mowy/forma fleksyjna:
iskałbyś 18Forma podstawowa: iskać
Część mowy/forma fleksyjna:
iskałoby 14Forma podstawowa: iskać
Część mowy/forma fleksyjna:
iskałyby 15Forma podstawowa: iskać
Część mowy/forma fleksyjna:
iskaniem 10Forma podstawowa: iskać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
iskaniom 10Forma podstawowa: iskać
iskanych 13Forma podstawowa: iskać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
iskanymi 11Forma podstawowa: iskać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
iskierce 10Forma podstawowa: iskierka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iskierka 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iskierką 14Forma podstawowa: iskierka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iskierkę 14Forma podstawowa: iskierka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iskierko 10Forma podstawowa: iskierka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iskrowej 11Forma podstawowa: iskrowy
Opis: związany z iskrą, iskrami - wyładowaniem elektrycznym, które przejawia się w powstawaniu świecących cząsteczek.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iskrówka 14Opis: przenośna stacja radiotelegrafu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iskrówki 14Forma podstawowa: iskrówka
Opis: przenośna stacja radiotelegrafu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iskrząca 14Forma podstawowa: iskrzyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
iskrząco 14Forma podstawowa: iskrzący
iskrzący 15Forma podstawowa: iskrzyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
iskrzcie 10Forma podstawowa: iskrzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
iskrzmyż 15Forma podstawowa: iskrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: iskrzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
iskrzona 9Forma podstawowa: iskrzyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
iskrzoną 13Forma podstawowa: iskrzyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
iskrzone 9Forma podstawowa: iskrzyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
iskrzono 9Forma podstawowa: iskrzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
iskrzony 10Forma podstawowa: iskrzyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
iskrzyki 11Forma podstawowa: iskrzyk
iskrzyku 13Forma podstawowa: iskrzyk
iskrzymy 12Forma podstawowa: iskrzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
iskrzysz 10Forma podstawowa: iskrzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
islamach 13Forma podstawowa: islam
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
islamizm 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
islamscy 12Forma podstawowa: islamski
Opis: związany z islamem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
islamska 11Forma podstawowa: islamski
Opis: związany z islamem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
islamską 15Forma podstawowa: islamski
Opis: związany z islamem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
islamsko 11Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
ismelinu 12Forma podstawowa: ismelin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ismenami 10Forma podstawowa: ismena
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
isokolon 10
isolifty 15Forma podstawowa: isolift
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
istmusom 13Forma podstawowa: istmus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
istmusów 16Forma podstawowa: istmus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
istniało 11Forma podstawowa: istnieć
Część mowy/forma fleksyjna:
istniały 12Forma podstawowa: istnieć
Część mowy/forma fleksyjna:
istniano 9Forma podstawowa: istnieć
Część mowy/forma fleksyjna:
istnieją 15Forma podstawowa: istnieć
Część mowy/forma fleksyjna:
istnieję 15Forma podstawowa: istnieć
Część mowy/forma fleksyjna:
istności 14Forma podstawowa: istność
Opis: osobowość, zespół cech człowieka, jego cechy charakterystyczne.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
istotach 13Forma podstawowa: istota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
istotnej 12Forma podstawowa: istotny
Opis: prawdziwy, taki, który jest czymś lub jest jakiś w istocie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
istotnym 12Forma podstawowa: istotny
Opis: prawdziwy, taki, który jest czymś lub jest jakiś w istocie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
istotowa 10Forma podstawowa: istotowy
Opis: związany z istotą, dotyczący istoty.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
istotową 14Forma podstawowa: istotowy
Opis: związany z istotą, dotyczący istoty.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
istotowe 10Forma podstawowa: istotowy
Opis: związany z istotą, dotyczący istoty.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iszczącą 18Forma podstawowa: iścić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
iszczące 14Forma podstawowa: iścić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
iszczemy 11Forma podstawowa: iskać
iszczeni 9Forma podstawowa: iścić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
iszczmyż 15Forma podstawowa: iskać
iszczone 9Forma podstawowa: iścić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
iszymską 15Forma podstawowa: iszymski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iszymski 11Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iszymsko 11Forma podstawowa: iszymski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
iściłbym 19Forma podstawowa: iścić
Część mowy/forma fleksyjna:
iściłbyś 22Forma podstawowa: iścić
Część mowy/forma fleksyjna:
iściłoby 18Forma podstawowa: iścić
Część mowy/forma fleksyjna:
iściłyby 19Forma podstawowa: iścić
Część mowy/forma fleksyjna:
itackimi 12Forma podstawowa: itacki
Opis: związany z Itaką.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
itackość 20Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
itacyzmu 14Forma podstawowa: itacyzm
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
itacyzmy 13Forma podstawowa: itacyzm
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
italiców 15Forma podstawowa: italica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
italikom 12Forma podstawowa: italiki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
italofil 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
italskie 11Forma podstawowa: italski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iteracja 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iteracją 16Forma podstawowa: iteracja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iteracje 12Forma podstawowa: iteracja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iteracjo 12Forma podstawowa: iteracja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iteracyj 13Forma podstawowa: iteracja
iterbity 13Forma podstawowa: iterbit
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iterbowi 11Forma podstawowa: iterb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iterując 18Forma podstawowa: iterować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
iterujże 17Forma podstawowa: iterować
Część mowy/forma fleksyjna:
itihasom 12Forma podstawowa: itihasa
Opis: rodzaj sagi, eposu indyjskiego (zwykle w lm).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iwaniscy 10Forma podstawowa: iwaniski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iwaniska 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iwieńscy 16Forma podstawowa: iwieński
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iwieńska 15Forma podstawowa: iwieński
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iwieńską 19Forma podstawowa: iwieński
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iwieński 15Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iwińskie 15Forma podstawowa: iwiński
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iwińskim 16Forma podstawowa: iwińska
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: iwiński
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: iwiński
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iwkowscy 11Forma podstawowa: iwkowski
Opis: związany z Iwkową, wsią w województwie małopolskim.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iwkowsku 12Forma podstawowa: iwkowski
Opis: związany z Iwkową, wsią w województwie małopolskim.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
iwonicka 10Forma podstawowa: iwonicki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iwonicką 14Forma podstawowa: iwonicki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iwonicki 10Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iwonicko 10Forma podstawowa: iwonicki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
iwonicku 12Forma podstawowa: iwonicki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
izalibym 13Forma podstawowa: izaliby
izalobar 11Forma podstawowa: izalobara
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izarytmą 15Forma podstawowa: izarytma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izarytmę 15Forma podstawowa: izarytma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izarytmy 12Forma podstawowa: izarytma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izbeczek 12Forma podstawowa: izbeczka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izbeczka 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izbeczką 16Forma podstawowa: izbeczka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izbeczko 12Forma podstawowa: izbeczka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izbicach 14Forma podstawowa: izbica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izbicami 12Forma podstawowa: izbica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izbickie 12Forma podstawowa: izbicka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: izbicki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: izbicki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
izbickim 13Forma podstawowa: izbicki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
izbowemu 13Forma podstawowa: izbowy
Opis: związany z izbą - pomieszczeniem, w którym mieszkają ludzie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
izbowych 14Forma podstawowa: izbowy
Opis: związany z izbą - pomieszczeniem, w którym mieszkają ludzie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
izdebkom 13Forma podstawowa: izdebka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izentalp 11Forma podstawowa: izentalpa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izentrop 10Forma podstawowa: izentropa
Opis: linia na wykresie funkcji termodynamicznej obrazująca proces izentropowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izerskim 10Forma podstawowa: izerski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
izgrzyca 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izgrzycą 16Forma podstawowa: izgrzyca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izgrzyce 12Forma podstawowa: izgrzyca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izobacie 11Forma podstawowa: izobata
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izobarem 11Forma podstawowa: izobar
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izobarom 11Forma podstawowa: izobar
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izobarze 10Forma podstawowa: izobar
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: izobara
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izobatom 12Forma podstawowa: izobata
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izobazie 10Forma podstawowa: izobaza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izobazom 11Forma podstawowa: izobaza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izobutan 13Opis: izomeryczna forma butanu, składnik paliw i syntez organiczych, gaz powodujący rozpylanie substancji umieszczonych w pojemnikach aerozolowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izobuten 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izochorę 15Forma podstawowa: izochora
Opis: linia na wykresie termodynamicznym przedstawiająca przemianę izochoryczną.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izochron 11Forma podstawowa: izochrona
Opis: w fizyce: krzywa, po której czas staczania się masy punktowej pod wpływem stałej siły ciężkości do najniższego jej punktu jest taki sam, niezależnie od punktu startowego na tej krzywej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izodynam 11Forma podstawowa: izodynama
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izoenzym 10Opis: izozym - homologiczny enzym w obrębie danego organizmu, katalizujący tę samą reakcję co inny izoenzym, ale różniący się od niego budową i właściwościami fizycznymi.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izofenie 12Forma podstawowa: izofen
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: izofena
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izofenom 13Forma podstawowa: izofen
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izofocie 13Forma podstawowa: izofota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izofonie 12Forma podstawowa: izofona
Opis: wytyczona na mapie linia oddzielająca od siebie tereny, na których ten sam fonem rozwinął się na różne sposoby.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izofonom 13Forma podstawowa: izofona
Opis: wytyczona na mapie linia oddzielająca od siebie tereny, na których ten sam fonem rozwinął się na różne sposoby.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izofotom 14Forma podstawowa: izofota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izogamia 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izogamie 11Forma podstawowa: izogamia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izogamię 15Forma podstawowa: izogamia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izogamio 11Forma podstawowa: izogamia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izogammą 16Forma podstawowa: izogamma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izogammo 12Forma podstawowa: izogamma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izoglosa 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izoglosą 15Forma podstawowa: izoglosa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izogloso 11Forma podstawowa: izoglosa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izogonie 10Forma podstawowa: izogona
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izogonom 11Forma podstawowa: izogona
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izohelia 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izohelią 15Forma podstawowa: izohelia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izohelie 11Forma podstawowa: izohelia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izohelię 15Forma podstawowa: izohelia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izohelii 11Forma podstawowa: izohelia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izohelij 13Forma podstawowa: izohelia
izohietą 15Forma podstawowa: izohieta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izohietę 15Forma podstawowa: izohieta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izohieto 11Forma podstawowa: izohieta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izohiety 12Forma podstawowa: izohieta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izohipsą 15Forma podstawowa: izohipsa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izohipso 11Forma podstawowa: izohipsa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izohipsy 12Forma podstawowa: izohipsa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izojonia 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izojonie 10Forma podstawowa: izojonia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izojonię 14Forma podstawowa: izojonia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izojonii 10Forma podstawowa: izojonia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izojonij 12Forma podstawowa: izojonia
izojonio 10Forma podstawowa: izojonia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izoklina 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izokliną 14Forma podstawowa: izoklina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izokliny 11Forma podstawowa: izoklina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izokosma 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izokosmę 14Forma podstawowa: izokosma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izokosmy 11Forma podstawowa: izokosma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izokoszt 10Forma podstawowa: izokoszta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izokryma 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izokrymą 15Forma podstawowa: izokryma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izokrymo 11Forma podstawowa: izokryma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izolacja 12Opis: ograniczenie lub całkowity brak kontaktów między populacjami tego samego gatunku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izolacją 16Forma podstawowa: izolacja
Opis: ograniczenie lub całkowity brak kontaktów między populacjami tego samego gatunku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izolacje 12Forma podstawowa: izolacja
Opis: ograniczenie lub całkowity brak kontaktów między populacjami tego samego gatunku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izolacji 12Forma podstawowa: izolacja
Opis: ograniczenie lub całkowity brak kontaktów między populacjami tego samego gatunku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izolacjo 12Forma podstawowa: izolacja
Opis: ograniczenie lub całkowity brak kontaktów między populacjami tego samego gatunku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izolarze 9Forma podstawowa: izolarz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
izolarzy 10Forma podstawowa: izolarz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izolatem 11Forma podstawowa: izolat
Opis: substancja otrzymana w wyniku izolacji od czegoś lub z czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izolatka 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izolatką 15Forma podstawowa: izolatka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izolatkę 15Forma podstawowa: izolatka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izolatki 11Forma podstawowa: izolatka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izolatom 11Forma podstawowa: izolat
Opis: substancja otrzymana w wyniku izolacji od czegoś lub z czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izolatów 14Forma podstawowa: izolat
Opis: substancja otrzymana w wyniku izolacji od czegoś lub z czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izoleksa 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izoleksą 14Forma podstawowa: izoleksa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izoleksę 14Forma podstawowa: izoleksa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izolekso 10Forma podstawowa: izoleksa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izoleksy 11Forma podstawowa: izoleksa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izolerem 10Forma podstawowa: izoler
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izolerom 10Forma podstawowa: izoler
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izolerów 13Forma podstawowa: izoler
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izolerzy 10Forma podstawowa: izoler
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izolinią 13Forma podstawowa: izolinia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izolinię 13Forma podstawowa: izolinia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izolinij 11Forma podstawowa: izolinia
izolowań 15Forma podstawowa: izolować
izolujże 17Forma podstawowa: izolować
Część mowy/forma fleksyjna:
izoluksa 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izoluksy 13Forma podstawowa: izoluksa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izomeraz 9Forma podstawowa: izomeraza
Opis: enzym katalizujący izomeryzację.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izomerią 13Forma podstawowa: izomeria
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izomerii 9Forma podstawowa: izomeria
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izomerom 10Forma podstawowa: izomer
Opis: związek chemiczny o identycznym jak w innym takim związku sumarycznym wzorze cząsteczkowym, różniący się od niego sposobem lub kolejnością wiązań atomowych albo ich innym rozmieszczeniem w przestrzen
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izomeryj 12Forma podstawowa: izomeria
izomerze 9Forma podstawowa: izomer
Opis: związek chemiczny o identycznym jak w innym takim związku sumarycznym wzorze cząsteczkowym, różniący się od niego sposobem lub kolejnością wiązań atomowych albo ich innym rozmieszczeniem w przestrzen
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izomorfą 17Forma podstawowa: izomorfa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izonomią 13Forma podstawowa: izonomia
Opis: równość wobec prawa, co oznacza, że ogólnie sformułowane prawo dotyczy wszystkich obywateli.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izonomie 9Forma podstawowa: izonomia
Opis: równość wobec prawa, co oznacza, że ogólnie sformułowane prawo dotyczy wszystkich obywateli.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izonomię 13Forma podstawowa: izonomia
Opis: równość wobec prawa, co oznacza, że ogólnie sformułowane prawo dotyczy wszystkich obywateli.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izonomio 9Forma podstawowa: izonomia
Opis: równość wobec prawa, co oznacza, że ogólnie sformułowane prawo dotyczy wszystkich obywateli.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izoopace 10Forma podstawowa: izoopaka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izoopako 10Forma podstawowa: izoopaka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izopatią 14Forma podstawowa: izopatia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izopatie 10Forma podstawowa: izopatia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izopatio 10Forma podstawowa: izopatia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izopatyj 13Forma podstawowa: izopatia
izopleta 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izopleto 11Forma podstawowa: izopleta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izopodem 11Forma podstawowa: izopod
Opis: skorupiak morski z rzędu równonogów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izopolom 11Forma podstawowa: izopola
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izosejst 11Forma podstawowa: izosejsta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izosigma 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izosigmą 15Forma podstawowa: izosigma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izosigmy 12Forma podstawowa: izosigma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izostera 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izosterą 13Forma podstawowa: izostera
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izostery 10Forma podstawowa: izostera
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izotacha 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izotacho 12Forma podstawowa: izotacha
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izotachy 13Forma podstawowa: izotacha
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izotermą 14Forma podstawowa: izoterma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izotermę 14Forma podstawowa: izoterma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izotermo 10Forma podstawowa: izoterma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izotermy 11Forma podstawowa: izoterma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izotonia 9Opis: jednakowe stężenie elektrolitów w dwóch roztworach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izotonie 9Forma podstawowa: izoton
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: izotonia
Opis: jednakowe stężenie elektrolitów w dwóch roztworach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izotonię 13Forma podstawowa: izotonia
Opis: jednakowe stężenie elektrolitów w dwóch roztworach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izotonik 10
izotonio 9Forma podstawowa: izotonia
Opis: jednakowe stężenie elektrolitów w dwóch roztworach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izotopie 10Forma podstawowa: izotop
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izotopię 14Forma podstawowa: izotopia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izotopii 10Forma podstawowa: izotopia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izotopów 14Forma podstawowa: izotop
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izotronu 11Forma podstawowa: izotron
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izotypem 12Forma podstawowa: izotyp
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izotypia 11Opis: zjawisko istnienia substancji chemicznych o różnym składzie chemicznym w strukturze krystalicznej identycznego typu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izotypie 11Forma podstawowa: izotyp
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: izotypia
Opis: zjawisko istnienia substancji chemicznych o różnym składzie chemicznym w strukturze krystalicznej identycznego typu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izotypię 15Forma podstawowa: izotypia
Opis: zjawisko istnienia substancji chemicznych o różnym składzie chemicznym w strukturze krystalicznej identycznego typu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izotypij 13Forma podstawowa: izotypia
Opis: zjawisko istnienia substancji chemicznych o różnym składzie chemicznym w strukturze krystalicznej identycznego typu.
izotypio 11Forma podstawowa: izotypia
Opis: zjawisko istnienia substancji chemicznych o różnym składzie chemicznym w strukturze krystalicznej identycznego typu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izotypom 12Forma podstawowa: izotyp
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izozymem 11Forma podstawowa: izozym
Opis: izoenzym - homologiczny enzym w obrębie danego organizmu, katalizujący tę samą reakcję co inny izozym, ale różniący się od niego budową i właściwościami fizycznymi.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izozymie 10Forma podstawowa: izozym
Opis: izoenzym - homologiczny enzym w obrębie danego organizmu, katalizujący tę samą reakcję co inny izozym, ale różniący się od niego budową i właściwościami fizycznymi.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izozymom 11Forma podstawowa: izozym
Opis: izoenzym - homologiczny enzym w obrębie danego organizmu, katalizujący tę samą reakcję co inny izozym, ale różniący się od niego budową i właściwościami fizycznymi.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izydiach 13Forma podstawowa: izydia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: izydium
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izydiami 11Forma podstawowa: izydium
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iżewskie 13Forma podstawowa: iżewski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iżewskim 14Forma podstawowa: iżewski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iberystą 16Forma podstawowa: iberysta
Opis: ekspert w dziedzinie iberystyki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iberystę 16Forma podstawowa: iberysta
Opis: ekspert w dziedzinie iberystyki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iberysto 12Forma podstawowa: iberysta
Opis: ekspert w dziedzinie iberystyki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iberysty 13Forma podstawowa: iberysta
Opis: ekspert w dziedzinie iberystyki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
iberyzmu 14Forma podstawowa: iberyzm
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ibiszkom 12Forma podstawowa: ibiszek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iblisach 14Forma podstawowa: iblis
Opis: w wierzeniach muzułmańskich: zły duch, szatan.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iblisowi 11Forma podstawowa: iblis
Opis: w wierzeniach muzułmańskich: zły duch, szatan.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iblowcom 13Forma podstawowa: iblowiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iblowców 16Forma podstawowa: iblowiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iblowcze 12Forma podstawowa: iblowiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iblowiec 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iblowscy 13Forma podstawowa: iblowski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ibupromu 16Forma podstawowa: ibuprom
iceberga 13Forma podstawowa: iceberg
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
icebergu 15Forma podstawowa: iceberg
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iceboard 12
ichniemu 14Forma podstawowa: ichni
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ichnolog 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ichorach 14Forma podstawowa: ichor
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ichorowi 11Forma podstawowa: ichor
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ichtiole 13Forma podstawowa: ichtiol
Opis: gęsta, ciemnobrunatna ciecz o nieprzyjemnym zapachu, zawierająca siarkę i azot, mająca działanie antyseptyczne i przeciwzapalne.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ichtioli 13Forma podstawowa: ichtiol
Opis: gęsta, ciemnobrunatna ciecz o nieprzyjemnym zapachu, zawierająca siarkę i azot, mająca działanie antyseptyczne i przeciwzapalne.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ichtiolu 15Forma podstawowa: ichtiol
Opis: gęsta, ciemnobrunatna ciecz o nieprzyjemnym zapachu, zawierająca siarkę i azot, mająca działanie antyseptyczne i przeciwzapalne.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ichtioza 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ichtiozo 12Forma podstawowa: ichtioza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ichtiozy 13Forma podstawowa: ichtioza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ictusami 13Forma podstawowa: ictus
ictusowi 12Forma podstawowa: ictus
idaredem 11Forma podstawowa: idared
Opis: rodzaj jabłka, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idaredom 11Forma podstawowa: idared
Opis: rodzaj jabłka, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ideacjom 13Forma podstawowa: ideacja
Opis: w psychologii: umiejętność tworzenia pojęć, wyobrażeń.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idealnie 10Opis: w sposób właściwy, taki, który jest odpowiedni do danego celu, doskonale dopasowany, tak, że trudno sobie wyobrazić, żeby było lepiej.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
ideatami 11Forma podstawowa: ideat
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ideatowi 10Forma podstawowa: ideat
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idejkach 15Forma podstawowa: idejka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idejkami 13Forma podstawowa: idejka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ideogram 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ideowcem 11Forma podstawowa: ideowiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ideowcom 11Forma podstawowa: ideowiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ideowców 14Forma podstawowa: ideowiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ideowcze 10Forma podstawowa: ideowiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ideowemu 12Forma podstawowa: ideowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ideowymi 11Forma podstawowa: ideowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
idiociał 12Forma podstawowa: idiocieć
Część mowy/forma fleksyjna:
idiociej 12Forma podstawowa: idiocieć
Część mowy/forma fleksyjna:
idiofonu 15Forma podstawowa: idiofon
Opis: instrument muzyczny samobrzmiący, w którym wibratorem (źródłem dźwięku) jest ciało stałe mające niezmienną, naturalną sprężystość.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idiofony 14Forma podstawowa: idiofon
Opis: instrument muzyczny samobrzmiący, w którym wibratorem (źródłem dźwięku) jest ciało stałe mające niezmienną, naturalną sprężystość.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idiomach 13Forma podstawowa: idiom
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idiomami 11Forma podstawowa: idiom
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idiomatu 13Forma podstawowa: idiomat
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idiomaty 12Forma podstawowa: idiomat
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idiomowa 10Forma podstawowa: idiomowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
idiomową 14Forma podstawowa: idiomowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
idiomowe 10Forma podstawowa: idiomowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
idiotach 13Forma podstawowa: idiota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idokrazu 12Forma podstawowa: idokraz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idolkami 12Forma podstawowa: idolka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idoneizm 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idrialin 10
idrialit 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idyllami 13Forma podstawowa: idylla
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idyllicy 14Forma podstawowa: idyllik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idylliki 13Forma podstawowa: idyllik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
idyllizm 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
idziecie 10Forma podstawowa: iść
Opis: o mechanizmach, urządzeniach: być sprawnymi i wykonywać charakterystyczne dla siebie czynności
Część mowy/forma fleksyjna:
igelitem 13Forma podstawowa: igelit
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igelitów 16Forma podstawowa: igelit
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igielitu 14Forma podstawowa: igielit
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igielnej 13Forma podstawowa: igielny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
igielnic 12Forma podstawowa: igielnica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igielnik 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igielnym 13Forma podstawowa: igielny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iglakiem 13Forma podstawowa: iglak
Opis: drzewo lub krzew iglasty.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iglakowi 12Forma podstawowa: iglak
Opis: drzewo lub krzew iglasty.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iglanymi 13Forma podstawowa: iglany
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iglastym 14Forma podstawowa: iglaste
Opis: szpilkowe, Pinopsida, dawniej Coniferopsida − klasa drzew lub krzewów należących do typu (gromady) nagonasiennych, należy do niej ok. 600 gatunków roślin.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: iglasty
Opis: taki, który jest podobny kształtem do igły, szpiczasty.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iglicach 15Forma podstawowa: iglica
Opis: Erodium – rodzaj roślin należący do rodziny bodziszkowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iglicowe 12Forma podstawowa: iglicowy
Opis: związany z iglicą.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iglicowy 13Opis: związany z iglicą.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
igliczek 13Forma podstawowa: igliczka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igliczka 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igliczkę 17Forma podstawowa: igliczka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igliczko 13Forma podstawowa: igliczka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igliczną 16Forma podstawowa: igliczny
Opis: związany z iglicą.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
igliczni 12Forma podstawowa: iglicznia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igliszcz 12Forma podstawowa: igliszcza
Opis: rodzaj rośliny z rodziny arekowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igliwowa 11Forma podstawowa: igliwowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
igliwową 15Forma podstawowa: igliwowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
igliwowe 11Forma podstawowa: igliwowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
igliwowi 11Forma podstawowa: igliwowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
igliwowy 12Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
igłowane 12Forma podstawowa: igłować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
igłowani 12Forma podstawowa: igłować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
igłowano 12Forma podstawowa: igłować
Część mowy/forma fleksyjna:
igłowany 13Forma podstawowa: igłować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
igłowata 13Forma podstawowa: igłowaty
Opis: taki, który kształtem przypomina igłę.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
igłowatą 17Forma podstawowa: igłowaty
Opis: taki, który kształtem przypomina igłę.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
igłowate 13Forma podstawowa: igłowaty
Opis: taki, który kształtem przypomina igłę.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
igłowcem 14Forma podstawowa: igłowiec
Opis: włóknina wytworzona techniką igłowania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igłowców 17Forma podstawowa: igłowiec
Opis: włóknina wytworzona techniką igłowania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igłowego 14Forma podstawowa: igłowy
Opis: taki, który wykonuje się za pomocą igły medycznej.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
igłowemu 15Forma podstawowa: igłowy
Opis: taki, który wykonuje się za pomocą igły medycznej.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
igłowiec 13Opis: włóknina wytworzona techniką igłowania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igłówkom 18Forma podstawowa: igłówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igłująca 21Forma podstawowa: igłować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
igłujcie 17Forma podstawowa: igłować
Część mowy/forma fleksyjna:
igłujesz 16Forma podstawowa: igłować
Część mowy/forma fleksyjna:
ignamach 14Forma podstawowa: ignam
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ignamowi 11Forma podstawowa: ignam
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ignitera 11Forma podstawowa: igniter
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ignitery 12Forma podstawowa: igniter
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ignorant 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ignorują 18Forma podstawowa: ignorować
Część mowy/forma fleksyjna:
ignoruje 14Forma podstawowa: ignorować
Część mowy/forma fleksyjna:
ignoruję 18Forma podstawowa: ignorować
Część mowy/forma fleksyjna:
igrającą 21Forma podstawowa: igrać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
igrające 17Forma podstawowa: igrać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
igrający 18Forma podstawowa: igrać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
igrałyby 16Forma podstawowa: igrać
Część mowy/forma fleksyjna:
igraniem 11Forma podstawowa: igrać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
igraniom 11Forma podstawowa: igrać
igraszce 11Forma podstawowa: igraszka
Opis: zabawa - czynność, dostarczająca przyjemności, rozrywki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igraszek 11Forma podstawowa: igraszka
Opis: zabawa - czynność, dostarczająca przyjemności, rozrywki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: igraszki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igraszką 15Forma podstawowa: igraszka
Opis: zabawa - czynność, dostarczająca przyjemności, rozrywki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igraszkę 15Forma podstawowa: igraszka
Opis: zabawa - czynność, dostarczająca przyjemności, rozrywki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igraszki 11Forma podstawowa: igraszka
Opis: zabawa - czynność, dostarczająca przyjemności, rozrywki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igrekach 14Forma podstawowa: igrek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igrekami 12Forma podstawowa: igrek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igrekiem 12Forma podstawowa: igrek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: igrek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igrekowa 11Forma podstawowa: igrekowy
Opis: związany z igrekiem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
igrekową 15Forma podstawowa: igrekowy
Opis: związany z igrekiem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
igrekowe 11Forma podstawowa: igrekowy
Opis: związany z igrekiem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
igrekowy 12Opis: związany z igrekiem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
igrzysko 12Opis: festiwal, publiczne występy i zawody.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iguanami 13Forma podstawowa: iguana
Opis: jaszczurka o skórze pokrytej nieregularnymi łuskami, z rodziny o tej samej nazwie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igumenem 14Forma podstawowa: igumen
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
igumenie 13Forma podstawowa: igumen
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ihramach 14Forma podstawowa: ihram
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ihramami 12Forma podstawowa: ihram
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ihumenie 13Forma podstawowa: ihumen
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikacynie 11Forma podstawowa: ikacyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikarusom 12Forma podstawowa: ikarus
Opis: autobus marki Ikarus.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ikarus
Opis: autobus marki Ikarus.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikawizmy 11Forma podstawowa: ikawizm
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikebanie 11Forma podstawowa: ikebana
Opis: sztuka układania kwiatów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikebanom 12Forma podstawowa: ikebana
Opis: sztuka układania kwiatów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikonkach 13Forma podstawowa: ikonka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikonkami 11Forma podstawowa: ikonka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikonodul 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikrowcom 11Forma podstawowa: ikrowiec
Opis: oolit, oolityt - skała osadowa zbudowana w przeważającej większości z ooidów, tworzy się w płytkich morzach w strefie przybrzeżnej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikrowiec 10Opis: oolit, oolityt - skała osadowa zbudowana w przeważającej większości z ooidów, tworzy się w płytkich morzach w strefie przybrzeżnej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikrzakom 11Forma podstawowa: ikrzak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikrzcież 14Forma podstawowa: ikrzyć
ikrzycie 11Forma podstawowa: ikrzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ikrzycom 12Forma podstawowa: ikrzyca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ikrzyjmy 14Forma podstawowa: ikrzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ikrzyłam 13Forma podstawowa: ikrzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ikrzyłby 15Forma podstawowa: ikrzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ikrzyłeś 16Forma podstawowa: ikrzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ikselkom 12Forma podstawowa: ikselka
ikseskom 11Forma podstawowa: ikseska
iksińscy 17Forma podstawowa: iksiński
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iksińską 20Forma podstawowa: iksińska
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iksiński 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iksorach 12Forma podstawowa: iksora
iksowato 10Opis: na kształt zbliżony do litery x.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: iksowaty
Opis: taki, który kształtem przypomina literę x.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
iksowego 11Forma podstawowa: iksowy
Opis: związany z iksem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iksowymi 11Forma podstawowa: iksowy
Opis: związany z iksem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iktusach 15Forma podstawowa: iktus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iktusami 13Forma podstawowa: iktus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iktusowi 12Forma podstawowa: iktus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ilangową 15Forma podstawowa: ilangowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ilastych 14Forma podstawowa: ilasty
Opis: podobny do iłu, taki, który może tworzyć ił, być wziętym za ił, głównie: taki, który składa się z uwodnionych glinokrzemianów Al, Mg i Fe i ma charakterystyczną, warstwową budowę krystaliczną.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ileusach 14Forma podstawowa: ileus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ileusowi 11Forma podstawowa: ileus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iliryzmu 13Forma podstawowa: iliryzm
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iliryzmy 12Forma podstawowa: iliryzm
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
illitach 14Forma podstawowa: illit
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
illitami 12Forma podstawowa: illit
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
illitowa 11Forma podstawowa: illitowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
illitową 15Forma podstawowa: illitowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
illitowe 11Forma podstawowa: illitowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
illitowi 11Forma podstawowa: illit
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ilmeńska 17Forma podstawowa: ilmeński
ilmeńską 21Forma podstawowa: ilmeński
iloczyny 12Forma podstawowa: iloczyn
Opis: wynik możenia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ilorazem 10Forma podstawowa: iloraz
Opis: wynik dzielenia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ilorazie 9Forma podstawowa: iloraz
Opis: wynik dzielenia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ilorazów 13Forma podstawowa: iloraz
Opis: wynik dzielenia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ilostanu 12Forma podstawowa: ilostan
Opis: stan liczebny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ilościom 15Forma podstawowa: ilości
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ilość
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iluletni 13Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iluwiach 14Forma podstawowa: iluwium
Opis: warstwa gleby, która znajduje się pod eluwium i zawiera liczne związki mineralne oraz osady próchnicze.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iluzjach 16Forma podstawowa: iluzja
Opis: nieświadoma nieprawidłowa interpretacja zjawisk, sytuacji, uleganie ułudzie dzięki doznawanym emocjom.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iluzjonu 15Forma podstawowa: iluzjon
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iluzyjna 14Forma podstawowa: iluzyjny
Opis: taki, który jest oparty na iluzji, wynika z iluzji, złudny, pozorny, nieprawdziwy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iluzyjne 14Forma podstawowa: iluzyjny
Opis: taki, który jest oparty na iluzji, wynika z iluzji, złudny, pozorny, nieprawdziwy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iluzyjny 15Opis: taki, który jest oparty na iluzji, wynika z iluzji, złudny, pozorny, nieprawdziwy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iławecko 12Forma podstawowa: iławecki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
iławecku 14Forma podstawowa: iławecki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
iławiany 11Forma podstawowa: iławianin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
iławskie 11Forma podstawowa: iławski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iławskim 12Forma podstawowa: iławski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iłołupka 16Forma podstawowa: iłołupek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iłołupku 18Forma podstawowa: iłołupek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iłowałaś 16Forma podstawowa: iłować
Część mowy/forma fleksyjna:
iłowałby 15Forma podstawowa: iłować
Część mowy/forma fleksyjna:
iłowałem 13Forma podstawowa: iłować
Część mowy/forma fleksyjna:
iłowanej 12Forma podstawowa: iłować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
iłowanie 10Forma podstawowa: iłować
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
iłowaniu 12Forma podstawowa: iłować
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
iłowanym 12Forma podstawowa: iłować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
iłowatym 13Forma podstawowa: iłowaty
Opis: taki, który przypomina ił pod względem składu chemicznego, struktury fizycznej lub innych właściwości.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iłowcach 14Forma podstawowa: iłowiec
Opis: niezłupkowacona skała osadowej w postaci skonsolidowanego iłu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iłowiany 11Forma podstawowa: iłowianin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
iłujecie 15Forma podstawowa: iłować
Część mowy/forma fleksyjna:
iłżanami 15Forma podstawowa: iłżanin
Opis: mieszkaniec Iłży.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iłżanina 14Forma podstawowa: iłżanin
Opis: mieszkaniec Iłży.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iłżeckie 16Forma podstawowa: iłżecki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
imaczach 13Forma podstawowa: imacz
Opis: uchwyt tarczy rycerskiej, wykonany ze skóry, powrozów, materiału lub drewna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imaczami 11Forma podstawowa: imacz
Opis: uchwyt tarczy rycerskiej, wykonany ze skóry, powrozów, materiału lub drewna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imadełek 13Forma podstawowa: imadełko
Opis: małe imadło - przyrząd do przytrzymywania przedmiotów przy ich obróbce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imadełka 13Forma podstawowa: imadełko
Opis: małe imadło - przyrząd do przytrzymywania przedmiotów przy ich obróbce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imadełko 13Opis: małe imadło - przyrząd do przytrzymywania przedmiotów przy ich obróbce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imadłach 15Forma podstawowa: imadło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imaginuj 15Forma podstawowa: imaginować
Część mowy/forma fleksyjna:
imagistą 16Forma podstawowa: imagista
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imagizmu 14Forma podstawowa: imagizm
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imagizmy 13Forma podstawowa: imagizm
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imajcież 16Forma podstawowa: imać
Część mowy/forma fleksyjna:
imamitom 12Forma podstawowa: imamita
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imamitów 15Forma podstawowa: imamita
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imamizmu 13Forma podstawowa: imamizm
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imamizmy 12Forma podstawowa: imamizm
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imamowie 10Forma podstawowa: imam
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imaniach 12Forma podstawowa: imać
imbecyla 14Forma podstawowa: imbecyl
Opis: chory na imbecylizm, umiarkowanie niepełnosprawny intelektualnie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imbecyle 14Forma podstawowa: imbecyl
Opis: chory na imbecylizm, umiarkowanie niepełnosprawny intelektualnie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
imbecylu 16Forma podstawowa: imbecyl
Opis: chory na imbecylizm, umiarkowanie niepełnosprawny intelektualnie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imbirami 12Forma podstawowa: imbir
Opis: Zingiber – rodzaj bylin z rodziny imbirowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imbirową 15Forma podstawowa: imbirowy
Opis: taki, który ma aromat imbiru, zwykle z powodu użycia przyprawy ze sproszkowanego korzenia imbiru.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
imbirowe 11Forma podstawowa: imbirowy
Opis: taki, który ma aromat imbiru, zwykle z powodu użycia przyprawy ze sproszkowanego korzenia imbiru.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
imbirowi 11Forma podstawowa: imbirowy
Opis: taki, który ma aromat imbiru, zwykle z powodu użycia przyprawy ze sproszkowanego korzenia imbiru.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
imbrykom 14Forma podstawowa: imbryk
Opis: czajnik - naczynie do gotowania wody.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imbryków 17Forma podstawowa: imbryk
Opis: czajnik - naczynie do gotowania wody.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imbusami 14Forma podstawowa: imbus
Opis: rodzaj klucza trzpieniowego o przekroju sześciokąta foremnego, w postaci pręta wygiętego w kształt litery L (rzadziej Z).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imbusowa 13Forma podstawowa: imbusowy
Opis: taki, którym można się posługiwać przy użyciu imbusa, taki, który działa z imbusem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
imbusową 17Forma podstawowa: imbusowy
Opis: taki, którym można się posługiwać przy użyciu imbusa, taki, który działa z imbusem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
imbusowe 13Forma podstawowa: imbusowy
Opis: taki, którym można się posługiwać przy użyciu imbusa, taki, który działa z imbusem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
imbusowi 13Forma podstawowa: imbusowy
Opis: taki, którym można się posługiwać przy użyciu imbusa, taki, który działa z imbusem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
imćpanem 16Forma podstawowa: imćpan
Opis: staropolski tytuł grzecznościowy, dodawany zazwyczaj do nazwiska albo tytułu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imćpanom 16Forma podstawowa: imćpan
Opis: staropolski tytuł grzecznościowy, dodawany zazwyczaj do nazwiska albo tytułu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imćpanów 19Forma podstawowa: imćpan
Opis: staropolski tytuł grzecznościowy, dodawany zazwyczaj do nazwiska albo tytułu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imelmana 11Forma podstawowa: imelman
Opis: rodzaj figury akrobacji lotniczej: pół pętli z przewrotem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imelmany 12Forma podstawowa: imelman
Opis: rodzaj figury akrobacji lotniczej: pół pętli z przewrotem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imentami 11Forma podstawowa: iment
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imersjom 12Forma podstawowa: imersja
Opis: metoda stosowana w mikroskopii w celu zwiększenia zdolności rozdzielczej mikroskopu optycznego poprzez wypełnienie przestrzeni pomiędzy preparatem a obiektywem przezroczystą cieczą.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imhofami 16Forma podstawowa: imhof
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imhofowi 15Forma podstawowa: imhof
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imidazol 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imidowej 12Forma podstawowa: imidowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
imidowym 12Forma podstawowa: imidowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
imieniem 10Forma podstawowa: imię
Opis: nazwa, dzisiaj używa się tego zwrotu w przypadku tekstu stylizowanego bądź w związkach wyrazowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imiennej 11Forma podstawowa: imienny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
imiennie 9Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
imiennym 11Forma podstawowa: imienny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
imigruje 15Forma podstawowa: imigrować
Część mowy/forma fleksyjna:
imigruję 19Forma podstawowa: imigrować
Część mowy/forma fleksyjna:
imionami 10Forma podstawowa: imię
Opis: nazwa, dzisiaj używa się tego zwrotu w przypadku tekstu stylizowanego bądź w związkach wyrazowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imitacje 13Forma podstawowa: imitacja
Opis: technika kompozytorska polegająca na powtórzeniu melodii z jednego głosu w innym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imitacji 13Forma podstawowa: imitacja
Opis: technika kompozytorska polegająca na powtórzeniu melodii z jednego głosu w innym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imitacyj 14Forma podstawowa: imitacja
Opis: technika kompozytorska polegająca na powtórzeniu melodii z jednego głosu w innym.
imitatio 11
imitować 15Część mowy/forma fleksyjna:
imitował 12Forma podstawowa: imitować
Część mowy/forma fleksyjna:
imitowań 16Forma podstawowa: imitować
immelman 12Opis: rodzaj figury akrobacji lotniczej: pół pętli z przewrotem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
immersję 16Forma podstawowa: immersja
Opis: metoda stosowana w mikroskopii w celu zwiększenia zdolności rozdzielczej mikroskopu optycznego poprzez wypełnienie przestrzeni pomiędzy preparatem a obiektywem przezroczystą cieczą.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
impakcję 18Forma podstawowa: impakcja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
impakcji 14Forma podstawowa: impakcja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
impakcjo 14Forma podstawowa: impakcja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
impakcyj 15Forma podstawowa: impakcja
impaktem 13Forma podstawowa: impakt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
impaktów 16Forma podstawowa: impakt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
impasach 13Forma podstawowa: impas
Opis: sytuacja bez wyjścia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
impasami 11Forma podstawowa: impas
Opis: sytuacja bez wyjścia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
impasowa 10Forma podstawowa: impasowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
impasowe 10Forma podstawowa: impasowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
impasowi 10Forma podstawowa: impas
Opis: sytuacja bez wyjścia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: impasowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
impastem 12Forma podstawowa: impast
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
impastom 12Forma podstawowa: impast
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
impastów 15Forma podstawowa: impast
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
impasują 18Forma podstawowa: impasować
Część mowy/forma fleksyjna:
impasuje 14Forma podstawowa: impasować
Część mowy/forma fleksyjna:
impaście 15Forma podstawowa: impast
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imperial 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imperiał 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
impetach 14Forma podstawowa: impet
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
impetami 12Forma podstawowa: impet
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
impetowi 11Forma podstawowa: impet
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
impetyka 13Forma podstawowa: impetyk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
impetyki 13Forma podstawowa: impetyk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
implantu 14Forma podstawowa: implant
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
implikuj 16Forma podstawowa: implikować
Część mowy/forma fleksyjna:
imploduj 16Forma podstawowa: implodować
Część mowy/forma fleksyjna:
implozja 13Opis: gwałtowny spadek, zapaść.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
implozją 17Forma podstawowa: implozja
Opis: gwałtowny spadek, zapaść.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
implozyj 14Forma podstawowa: implozja
Opis: gwałtowny spadek, zapaść.
impluwia 13Forma podstawowa: impluwium
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imponuję 18Forma podstawowa: imponować
Część mowy/forma fleksyjna:
imporcie 11Forma podstawowa: import
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
importem 12Forma podstawowa: import
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
importom 12Forma podstawowa: import
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
impostów 15Forma podstawowa: impost
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
impresie 10Forma podstawowa: impresa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
impresja 12Opis: subiektywne wrażenie, doznanie, coś ulotnego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
impresjo 12Forma podstawowa: impresja
Opis: subiektywne wrażenie, doznanie, coś ulotnego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
impresom 11Forma podstawowa: impresa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imprezek 11Forma podstawowa: imprezka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imprezko 11Forma podstawowa: imprezka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imprezom 11Forma podstawowa: impreza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
imprezuj 14Forma podstawowa: imprezować
Część mowy/forma fleksyjna:
impulsów 17Forma podstawowa: impuls
Opis: uczucie, czynnik fizyczny lub biochemiczny powodujący specyficzną reakcję receptorów nerwowych lub innej komórki, bądź rozpoczynający ciąg reakcji w układach: nerwowym lub hormonalnym, zmiana środowi
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
impulsuj 17Forma podstawowa: impulsować
Część mowy/forma fleksyjna:
imputują 21Forma podstawowa: imputować
Opis: uzupełniać tablicę danych sztucznymi danymi.
Część mowy/forma fleksyjna:
imputuję 21Forma podstawowa: imputować
Opis: uzupełniać tablicę danych sztucznymi danymi.
Część mowy/forma fleksyjna:
inbusach 15Forma podstawowa: inbus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inbusowa 12Forma podstawowa: inbusowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
inbusową 16Forma podstawowa: inbusowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
inbusowi 12Forma podstawowa: inbus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inbusowy 13Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
incestom 11Forma podstawowa: incest
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inceście 14Forma podstawowa: incest
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inconele 10Forma podstawowa: inconel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inconelu 12Forma podstawowa: inconel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
incubusy 16Forma podstawowa: incubus
incydent 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
incyzjom 13Forma podstawowa: incyzja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indagują 19Forma podstawowa: indagować
Część mowy/forma fleksyjna:
indaguje 15Forma podstawowa: indagować
Część mowy/forma fleksyjna:
indaguję 19Forma podstawowa: indagować
Część mowy/forma fleksyjna:
indeksuj 14Forma podstawowa: indeksować
Część mowy/forma fleksyjna:
indenach 12Forma podstawowa: inden
Opis: organiczny związek chemiczny, policykliczny węglowodór aromatyczny o wzorze: C9H8.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indenami 10Forma podstawowa: inden
Opis: organiczny związek chemiczny, policykliczny węglowodór aromatyczny o wzorze: C9H8.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indenowa 9Forma podstawowa: indenowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
indenową 13Forma podstawowa: indenowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
indenowi 9Forma podstawowa: inden
Opis: organiczny związek chemiczny, policykliczny węglowodór aromatyczny o wzorze: C9H8.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: indenowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
indenowy 10Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
indesita 10Forma podstawowa: indesit
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indiańce 16Forma podstawowa: indianiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
indiańcu 18Forma podstawowa: indianiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indocidu 13Forma podstawowa: indocid
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indocidy 12Forma podstawowa: indocid
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indoksyl 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indolach 13Forma podstawowa: indol
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indolami 11Forma podstawowa: indol
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indologi 12Forma podstawowa: indolog
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
indolowi 10Forma podstawowa: indol
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indorami 10Forma podstawowa: indor
Opis: samiec indyka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indorowi 9Forma podstawowa: indor
Opis: samiec indyka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indosach 12Forma podstawowa: indos
Opis: oświadczenie woli zbywającego o przeniesieniu własności weksla, czeku (lub inne zbywalnego papiery wartościowe, o ile ustawy przewidują taką możliwość).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indosant 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indosata 10Forma podstawowa: indosat
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indosaty 11Forma podstawowa: indosat
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
indowali 10Forma podstawowa: indować
Część mowy/forma fleksyjna:
indowała 11Forma podstawowa: indować
Część mowy/forma fleksyjna:
indowało 11Forma podstawowa: indować
Część mowy/forma fleksyjna:
indowały 12Forma podstawowa: indować
Część mowy/forma fleksyjna:
indowane 9Forma podstawowa: indować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
indowani 9Forma podstawowa: indować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
indowano 9Forma podstawowa: indować
Część mowy/forma fleksyjna:
indowego 11Forma podstawowa: indowy
Opis: zrobiony z indu, zawierający ind - metal.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
indowemu 12Forma podstawowa: indowy
Opis: zrobiony z indu, zawierający ind - metal.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
indowych 13Forma podstawowa: indowy
Opis: zrobiony z indu, zawierający ind - metal.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
indowymi 11Forma podstawowa: indowy
Opis: zrobiony z indu, zawierający ind - metal.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
indrisem 10Forma podstawowa: indris
Opis: indrys, babakoto, Indri indri – gatunek owocożernej małpiatki z rodziny indrisowatych, jedyny przedstawiciel rodzaju Indri, występuje na wschodnim wybrzeżu Madagaskaru, od brzegu morza do wysokości 1
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indrisie 9Forma podstawowa: indris
Opis: indrys, babakoto, Indri indri – gatunek owocożernej małpiatki z rodziny indrisowatych, jedyny przedstawiciel rodzaju Indri, występuje na wschodnim wybrzeżu Madagaskaru, od brzegu morza do wysokości 1
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indrisom 10Forma podstawowa: indris
Opis: indrys, babakoto, Indri indri – gatunek owocożernej małpiatki z rodziny indrisowatych, jedyny przedstawiciel rodzaju Indri, występuje na wschodnim wybrzeżu Madagaskaru, od brzegu morza do wysokości 1
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indrisów 13Forma podstawowa: indris
Opis: indrys, babakoto, Indri indri – gatunek owocożernej małpiatki z rodziny indrisowatych, jedyny przedstawiciel rodzaju Indri, występuje na wschodnim wybrzeżu Madagaskaru, od brzegu morza do wysokości 1
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indująca 18Forma podstawowa: indować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
indującą 22Forma podstawowa: indować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
indujące 18Forma podstawowa: indować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
indujcie 14Forma podstawowa: indować
Część mowy/forma fleksyjna:
indujemy 15Forma podstawowa: indować
Część mowy/forma fleksyjna:
indukcji 15Forma podstawowa: indukcja
Opis: typ rozumowania redukcyjnego, polegający na wyciąganiu reguły, przez spojrzenie na pewną, określoną liczbę przypadków.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indukcyj 16Forma podstawowa: indukcja
Opis: typ rozumowania redukcyjnego, polegający na wyciąganiu reguły, przez spojrzenie na pewną, określoną liczbę przypadków.
induktor 13Opis: czynnik (związek chemiczny lub zjawisko fizyczne) zapoczątkowujący lub przyspieszający reakcję chemiczną.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indukują 20Forma podstawowa: indukować
Część mowy/forma fleksyjna:
indukuje 16Forma podstawowa: indukować
Część mowy/forma fleksyjna:
indultem 14Forma podstawowa: indult
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indunach 14Forma podstawowa: induna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
induzjów 17Forma podstawowa: induzjum
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indycząc 16Forma podstawowa: indyczyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
indyczce 12Forma podstawowa: indyczka
Opis: mięso z indyczki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indyczek 12Forma podstawowa: indyczka
Opis: mięso z indyczki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indyczeń 17Forma podstawowa: indyczyć
indyczką 16Forma podstawowa: indyczka
Opis: mięso z indyczki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indyczkę 16Forma podstawowa: indyczka
Opis: mięso z indyczki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indyczko 12Forma podstawowa: indyczka
Opis: mięso z indyczki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indyczyć 17Część mowy/forma fleksyjna:
indyczył 14Forma podstawowa: indyczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
indygeną 16Forma podstawowa: indygena
Opis: w dawnej Polsce: cudzoziemiec, który otrzymał prawa i przywileje szlachcica polskiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indygiem 13Forma podstawowa: indygo
Opis: E132, organiczny związek chemiczny, ciemnobłękitny barwnik występujący naturalnie, jak i syntetyzowany chemicznie (od roku 1890), błękit indygowy, indygo, indygotyna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indygowa 12Forma podstawowa: indygowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
indygową 16Forma podstawowa: indygowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
indygowe 12Forma podstawowa: indygowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
indyjski 13Opis: Kombucha is a lightly effervescent fermented drink of sweetened black tea that is used as a functional food.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
indyjsko 13Forma podstawowa: indyjski
Opis: Kombucha is a lightly effervescent fermented drink of sweetened black tea that is used as a functional food.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
indykach 14Forma podstawowa: indyk
Opis: mięso z indyka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: indyk
Opis: mięso z indyka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indykami 12Forma podstawowa: indyk
Opis: mięso z indyka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: indyka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indykany 12Forma podstawowa: indykan
Opis: organiczny związek chemiczny z grupy estrów, powstaje w organizmie człowieka w wyniku utlenienia indolu i związania go z kwasem siarkowym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indykcje 14Forma podstawowa: indykcja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indykcjo 14Forma podstawowa: indykcja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indykiem 12Forma podstawowa: indyk
Opis: mięso z indyka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indykowi 11Forma podstawowa: indyk
Opis: mięso z indyka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: indyk
Opis: mięso z indyka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indyktom 13Forma podstawowa: indykt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indykuję 19Forma podstawowa: indykować
Część mowy/forma fleksyjna:
indytach 14Forma podstawowa: indyt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
indytowi 11Forma podstawowa: indyt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ineditom 11Forma podstawowa: inedita
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inercjom 12Forma podstawowa: inercja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inertach 12Forma podstawowa: inert
Opis: jednostka masy w układzie MkGS, obecnie nieużywana.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inertami 10Forma podstawowa: inert
Opis: jednostka masy w układzie MkGS, obecnie nieużywana.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inertnej 11Forma podstawowa: inertny
Opis: obojętny, taki, który na kogoś lub na coś nie wpływa, na który ktoś lub coś nie reaguje, nie zwraca uwagi, nie korzysta z niego.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
infamisa 13Forma podstawowa: infamis
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
infamisi 13Forma podstawowa: infamis
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
infamisy 14Forma podstawowa: infamis
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
infantce 14Forma podstawowa: infantka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
infantem 14Forma podstawowa: infant
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
infantką 18Forma podstawowa: infantka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
infantkę 18Forma podstawowa: infantka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
infantki 14Forma podstawowa: infantka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
infantko 14Forma podstawowa: infantka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
infantom 14Forma podstawowa: infant
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
infekcję 20Forma podstawowa: infekcja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
infekują 21Forma podstawowa: infekować
Część mowy/forma fleksyjna:
infekuję 21Forma podstawowa: infekować
Część mowy/forma fleksyjna:
infiksie 13Forma podstawowa: infiks
Opis: w językoznawstwie każdy morfem, o ile jest umiejscowiony wewnątrz rdzenia wyrazu (podstawy słowotwórczej).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
infiksów 17Forma podstawowa: infiks
Opis: w językoznawstwie każdy morfem, o ile jest umiejscowiony wewnątrz rdzenia wyrazu (podstawy słowotwórczej).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
infimach 16Forma podstawowa: infima
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inflacją 20Forma podstawowa: inflacja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inflację 20Forma podstawowa: inflacja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inflacjo 16Forma podstawowa: inflacja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
influenz 15Forma podstawowa: influenza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
infomaty 15Forma podstawowa: infomat
informal 14
informel 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
informuj 17Forma podstawowa: informować
Część mowy/forma fleksyjna:
infułach 19Forma podstawowa: infuła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
infułaci 17Forma podstawowa: infułat
Opis: ksiądz obdarzony honorowym odznaczeniem kościelnym (przyznawanym do 2014 roku).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
infułami 17Forma podstawowa: infuła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ingeniom 11Forma podstawowa: ingenium
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ingerent 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ingerują 18Forma podstawowa: ingerować
Opis: wprowadzać swoje zmiany w jakieś zastane relacje lub struktury, narzucać swoje zdanie.
Część mowy/forma fleksyjna:
ingeruję 18Forma podstawowa: ingerować
Opis: wprowadzać swoje zmiany w jakieś zastane relacje lub struktury, narzucać swoje zdanie.
Część mowy/forma fleksyjna:
ingotach 14Forma podstawowa: ingot
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ingramem 12Forma podstawowa: ingram
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ingramie 11Forma podstawowa: ingram
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ingramom 12Forma podstawowa: ingram
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ingresem 11Forma podstawowa: ingres
Opis: ceremonia uroczystego objęcia władzy przez biskupa ordynariusza nad diecezją, połączonego z hołdem i procesją.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ingresie 10Forma podstawowa: ingres
Opis: ceremonia uroczystego objęcia władzy przez biskupa ordynariusza nad diecezją, połączonego z hołdem i procesją.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ingresje 12Forma podstawowa: ingresja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ingresji 12Forma podstawowa: ingresja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ingresjo 12Forma podstawowa: ingresja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ingresyj 13Forma podstawowa: ingresja
inguskie 13Forma podstawowa: inguski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
inhalują 19Forma podstawowa: inhalować
Część mowy/forma fleksyjna:
inhibinę 16Forma podstawowa: inhibina
inicjale 12Forma podstawowa: inicjał
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inicjału 15Forma podstawowa: inicjał
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inicjały 14Forma podstawowa: inicjał
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inicjują 19Forma podstawowa: inicjować
Część mowy/forma fleksyjna:
inicjuje 15Forma podstawowa: inicjować
Część mowy/forma fleksyjna:
inicjuję 19Forma podstawowa: inicjować
Część mowy/forma fleksyjna:
iniekcją 16Forma podstawowa: iniekcja
Opis: funkcja różnowartościowa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iniekcji 12Forma podstawowa: iniekcja
Opis: funkcja różnowartościowa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
injekcje 14Forma podstawowa: injekcja
Opis: funkcja różnowartościowa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
injekcję 18Forma podstawowa: injekcja
Opis: funkcja różnowartościowa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
injekcji 14Forma podstawowa: injekcja
Opis: funkcja różnowartościowa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inkasach 12Forma podstawowa: inkaso
Opis: żądanie zapłaty.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inkasami 10Forma podstawowa: inkaso
Opis: żądanie zapłaty.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inkasent 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inkaskim 11Forma podstawowa: inkaski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
inkasowi 9Forma podstawowa: inkas
Opis: osoba z narodu Inków, przedstawiciel ludu, który w czasach prekolumbijskich stworzył państwo w zachodniej części Ameryki Południowej, w okresie swego największego rozkwitu obejmowało tereny dzisiejsz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: inkasowy
Opis: związany z inkaso - formą rozliczeń bezgotówkowych.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
inkasowy 10Opis: związany z inkaso - formą rozliczeń bezgotówkowych.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
inkasują 17Forma podstawowa: inkasować
Część mowy/forma fleksyjna:
inkasuję 17Forma podstawowa: inkasować
Część mowy/forma fleksyjna:
inkerami 10Forma podstawowa: inker
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inklinuj 14Forma podstawowa: inklinować
Część mowy/forma fleksyjna:
inkluzem 13Forma podstawowa: inkluz
Opis: duch, tajemnicza siła, na przykład ukryta w jakimś przedmiocie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inkluzja 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inkluzom 13Forma podstawowa: inkluz
Opis: duch, tajemnicza siła, na przykład ukryta w jakimś przedmiocie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inkrecie 10Forma podstawowa: inkret
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inkrecje 12Forma podstawowa: inkrecja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inkrecję 16Forma podstawowa: inkrecja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inkrecji 12Forma podstawowa: inkrecja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inkrecyj 13Forma podstawowa: inkrecja
inkubami 14Forma podstawowa: inkub
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inkubują 21Forma podstawowa: inkubować
Część mowy/forma fleksyjna:
inkubuje 17Forma podstawowa: inkubować
Część mowy/forma fleksyjna:
inkubuję 21Forma podstawowa: inkubować
Część mowy/forma fleksyjna:
inkursja 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inkursją 17Forma podstawowa: inkursja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inkursje 13Forma podstawowa: inkursja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inkursję 17Forma podstawowa: inkursja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inkursyj 14Forma podstawowa: inkursja
inkwiruj 13Forma podstawowa: inkwirować
Część mowy/forma fleksyjna:
inletach 13Forma podstawowa: inlet
Opis: rodzaj bardzo gęstej tkaniny bawełnianej, o splocie skośnym, atłasowym bądź płóciennym, używanej na wsypy pościelowe.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inmetach 13Forma podstawowa: inmet
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
innuiccy 13Forma podstawowa: innuicki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
innuicką 16Forma podstawowa: innuicki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
inoceram 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inochodu 14Forma podstawowa: inochód
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inochody 13Forma podstawowa: inochód
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inozynom 10Forma podstawowa: inozyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inozytom 11Forma podstawowa: inozyt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inozytów 14Forma podstawowa: inozyt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
insektem 11Forma podstawowa: insekt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
insektom 11Forma podstawowa: insekt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
insercie 9Forma podstawowa: insert
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inserują 16Forma podstawowa: inserować
Część mowy/forma fleksyjna:
insetach 12Forma podstawowa: inset
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
insetowi 9Forma podstawowa: inset
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
insidery 10Forma podstawowa: insider
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
insomnia 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inspiruj 13Forma podstawowa: inspirować
Część mowy/forma fleksyjna:
instaluj 14Forma podstawowa: instalować
Część mowy/forma fleksyjna:
instruuj 15Forma podstawowa: instruować
Część mowy/forma fleksyjna:
instynkt 12Opis: odczucie trwałego upodobania do czegoś
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
insulina 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
insuliną 15Forma podstawowa: insulina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
insulinę 15Forma podstawowa: insulina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
insulitu 14Forma podstawowa: insulit
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
insulity 13Forma podstawowa: insulit
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intarsją 15Forma podstawowa: intarsja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intarsje 11Forma podstawowa: intarsja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intarsję 15Forma podstawowa: intarsja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intarsyj 12Forma podstawowa: intarsja
integrał 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intelach 13Forma podstawowa: intel
Opis: największy na świecie producent układów scalonych oraz twórca mikroprocesorów z rodziny x86, które znajdują się w większości komputerów osobistych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: intel
Opis: największy na świecie producent układów scalonych oraz twórca mikroprocesorów z rodziny x86, które znajdują się w większości komputerów osobistych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intelami 11Forma podstawowa: intel
Opis: największy na świecie producent układów scalonych oraz twórca mikroprocesorów z rodziny x86, które znajdują się w większości komputerów osobistych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: intel
Opis: największy na świecie producent układów scalonych oraz twórca mikroprocesorów z rodziny x86, które znajdują się w większości komputerów osobistych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intencją 16Forma podstawowa: intencja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intencji 12Forma podstawowa: intencja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intencyj 13Forma podstawowa: intencja
intensją 15Forma podstawowa: intensja
Opis: treść, której znakiem jest wyraz lub wyrażenie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intensje 11Forma podstawowa: intensja
Opis: treść, której znakiem jest wyraz lub wyrażenie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intensji 11Forma podstawowa: intensja
Opis: treść, której znakiem jest wyraz lub wyrażenie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intensyj 12Forma podstawowa: intensja
Opis: treść, której znakiem jest wyraz lub wyrażenie.
intercyz 11Forma podstawowa: intercyza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
interior 9Opis: słabo zagospodarowana część kontynentu lub państwa, oddalona od wybrzeża morskiego oraz ośrodków przemysłowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
interkom 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
interlig 12Forma podstawowa: interliga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
internat 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
internie 9Forma podstawowa: intern
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: interna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
internom 10Forma podstawowa: interna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
internuj 13Forma podstawowa: internować
Część mowy/forma fleksyjna:
intertyp 12Opis: rodzaj maszyny drukarskiej do składania i odlewania całych wierszy ze stopu drukarskiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
interwał 11Opis: różnica wysokości między dwoma dźwiękami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intifadą 18Forma podstawowa: intifada
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intifadę 18Forma podstawowa: intifada
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intifado 14Forma podstawowa: intifada
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intonują 17Forma podstawowa: intonować
Część mowy/forma fleksyjna:
intonuje 13Forma podstawowa: intonować
Część mowy/forma fleksyjna:
intonuję 17Forma podstawowa: intonować
Część mowy/forma fleksyjna:
intracie 10Forma podstawowa: intrata
Opis: zysk - nadwyżka wpływów nad wydatkami, dodatni wynik finansowy przedsiębiorstwa, danej inwestycji lub zaciągniętej pożyczki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intratna 10Forma podstawowa: intratny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
intratni 10Forma podstawowa: intratny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
intratom 11Forma podstawowa: intrata
Opis: zysk - nadwyżka wpływów nad wydatkami, dodatni wynik finansowy przedsiębiorstwa, danej inwestycji lub zaciągniętej pożyczki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intronem 10Forma podstawowa: intron
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intronie 9Forma podstawowa: intron
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intronów 13Forma podstawowa: intron
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intruzje 13Forma podstawowa: intruzja
Opis: w ortodoncji: wciskanie zębów w dziąsła, może być celem ortodontycznej korekty, podjętej z zamiarem głębszego osadzenia zęba (zębów) w dziąśle, lub efektem urazu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intruzję 17Forma podstawowa: intruzja
Opis: w ortodoncji: wciskanie zębów w dziąsła, może być celem ortodontycznej korekty, podjętej z zamiarem głębszego osadzenia zęba (zębów) w dziąśle, lub efektem urazu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intruzjo 13Forma podstawowa: intruzja
Opis: w ortodoncji: wciskanie zębów w dziąsła, może być celem ortodontycznej korekty, podjętej z zamiarem głębszego osadzenia zęba (zębów) w dziąśle, lub efektem urazu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intruzyj 14Forma podstawowa: intruzja
Opis: w ortodoncji: wciskanie zębów w dziąsła, może być celem ortodontycznej korekty, podjętej z zamiarem głębszego osadzenia zęba (zębów) w dziąśle, lub efektem urazu.
intrydze 11Forma podstawowa: intryga
Opis: podstęp mający zaszkodzić konkretnym osobom czy instytucjom, zwykle przez potejemne wywołanie jakiegoś konfliktu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intryguj 16Forma podstawowa: intrygować
Część mowy/forma fleksyjna:
intryżce 15Forma podstawowa: intryżka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intryżka 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intryżką 19Forma podstawowa: intryżka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intuicję 18Forma podstawowa: intuicja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intuicyj 15Forma podstawowa: intuicja
intymizm 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
intymnie 11Opis: bardzo osobiście, prywatnie.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
intynami 11Forma podstawowa: intyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inuickie 12Forma podstawowa: inuicki
Opis: taki, który jest związany z Inuitami, ich kulturą i językiem.
inuickim 13Forma podstawowa: inuicki
Opis: taki, który jest związany z Inuitami, ich kulturą i językiem.
inulinom 12Forma podstawowa: inulina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inunkcją 18Forma podstawowa: inunkcja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inunkcję 18Forma podstawowa: inunkcja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inwalida 10Forma podstawowa: inwalid
Opis: osoba niepełnosprawna, która z powodu swojej niepełnosprawności nie może wykonywać niektórych czynności, prac, zawodów itd.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inwalidą 14Forma podstawowa: inwalida
Opis: osoba niepełnosprawna, która z powodu swojej niepełnosprawności nie może wykonywać niektórych czynności, prac, zawodów itd.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inwalidy 11Forma podstawowa: inwalida
Opis: osoba niepełnosprawna, która z powodu swojej niepełnosprawności nie może wykonywać niektórych czynności, prac, zawodów itd.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
inwarami 9Forma podstawowa: inwar
Opis: stop żelaza (54-64%) i niklu (36-46%) z niewielkim dodatkiem węgla i chromu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inwarowa 8Forma podstawowa: inwarowy
Opis: związany z inwarem - stopem metali.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
inwarowe 8Forma podstawowa: inwarowy
Opis: związany z inwarem - stopem metali.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
inwarowi 8Forma podstawowa: inwarowy
Opis: związany z inwarem - stopem metali.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
inwazjom 11Forma podstawowa: inwazja
Opis: gwałtowne rozprzestrzenienie się czegoś lub kogoś, nagłe i masowe pojawienie się czegoś lub kogoś, natłok.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inwencje 11Forma podstawowa: inwencja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inwentur 11Forma podstawowa: inwentura
Opis: spis z natury majątku oraz źródeł i ich pochodzenia na określony dzień.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inwentyk 11Forma podstawowa: inwentyka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inwersja 10Opis: odwrócenie jakiegoś porządku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inwersje 10Forma podstawowa: inwersja
Opis: odwrócenie jakiegoś porządku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inwersji 10Forma podstawowa: inwersja
Opis: odwrócenie jakiegoś porządku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inwersjo 10Forma podstawowa: inwersja
Opis: odwrócenie jakiegoś porządku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inwersor 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inwersyj 11Forma podstawowa: inwersja
Opis: odwrócenie jakiegoś porządku.
inwertaz 9Forma podstawowa: inwertaza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inwertor 9Opis: urządzenie, które przemienia prąd stały w zmienny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inwestor 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inwestuj 13Forma podstawowa: inwestować
Część mowy/forma fleksyjna:
inwitach 12Forma podstawowa: inwit
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inwitami 10Forma podstawowa: inwit
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inwitowi 9Forma podstawowa: inwit
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
inwituje 13Forma podstawowa: inwitować
Część mowy/forma fleksyjna:
inwokują 17Forma podstawowa: inwokować
Część mowy/forma fleksyjna:
inżektor 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ińszczan 15Forma podstawowa: ińszczanin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iochroma 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iochromę 16Forma podstawowa: iochroma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iochromy 13Forma podstawowa: iochroma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ionicach 12Forma podstawowa: ionicum
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ionicami 10Forma podstawowa: ionicum
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iperycie 11Forma podstawowa: iperyt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iporkach 13Forma podstawowa: iporka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iporkami 11Forma podstawowa: iporka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iporytem 12Forma podstawowa: iporyt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iporytom 12Forma podstawowa: iporyt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iporytów 15Forma podstawowa: iporyt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ipponach 13Forma podstawowa: ippon
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ipsacjom 13Forma podstawowa: ipsacja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ipsofonu 15Forma podstawowa: ipsofon
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ipsylonu 13Forma podstawowa: ipsylon
Opis: dwudziesta litera alfabetu greckiego.
irackiej 12Forma podstawowa: iracki
Opis: związany z Irakiem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
irackość 19Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iranistą 13Forma podstawowa: iranista
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iranistę 13Forma podstawowa: iranista
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irańskie 15Forma podstawowa: irański
Opis: związany z Iranem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
irańskim 16Forma podstawowa: irański
Opis: związany z Iranem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iraserem 9Forma podstawowa: iraser
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iraserze 8Forma podstawowa: iraser
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irbilska 12Forma podstawowa: irbilski
irbilską 16Forma podstawowa: irbilski
irbilski 12
irbisach 13Forma podstawowa: irbis
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irbisowi 10Forma podstawowa: irbis
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irchowej 13Forma podstawowa: irchowy
Opis: zrobiony z irchy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
irchowym 13Forma podstawowa: irchowy
Opis: zrobiony z irchy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ircowała 11Forma podstawowa: ircować
Część mowy/forma fleksyjna:
ircowemu 12Forma podstawowa: ircowy
Opis: związany z IRC - usługą sieciową.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ircownik 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ircująca 18Forma podstawowa: ircować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
ircujące 18Forma podstawowa: ircować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
ircujący 19Forma podstawowa: ircować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
ircujcie 14Forma podstawowa: ircować
Część mowy/forma fleksyjna:
ircujmyż 19Forma podstawowa: ircować
Część mowy/forma fleksyjna:
irenista 9Opis: zwolennik irenizmu, kierunku teologicznego, dążącego do zgody między religiami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irenistą 13Forma podstawowa: irenista
Opis: zwolennik irenizmu, kierunku teologicznego, dążącego do zgody między religiami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irenistę 13Forma podstawowa: irenista
Opis: zwolennik irenizmu, kierunku teologicznego, dążącego do zgody między religiami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irenisty 10Forma podstawowa: irenista
Opis: zwolennik irenizmu, kierunku teologicznego, dążącego do zgody między religiami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
irenizmu 11Forma podstawowa: irenizm
Opis: w teologii chrześcijańskiej: kierunek dążący do zniwelowania różnic między chrześcijanami i przywrócenia jedności drogą wzajemnych ustępstw doktrynalnych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irezynie 9Forma podstawowa: irezyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irezynom 10Forma podstawowa: irezyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iriańscy 16Forma podstawowa: iriański
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iriańską 19Forma podstawowa: iriański
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iriański 15Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
irkuckim 14Forma podstawowa: irkucki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
irokeski 10Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
irokesku 12Forma podstawowa: irokeski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
irokezem 10Forma podstawowa: irokez
Opis: przedstawiciel plemienia Indian Ameryki Północnej zamieszkujących tereny na wschód od Wielkich Jezior i na południe od Rzeki św. Wawrzyńca, czyli północną część stanów Nowy Jork, Pensylwanii i Maine,
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: irokez
Opis: przedstawiciel plemienia Indian Ameryki Północnej zamieszkujących tereny na wschód od Wielkich Jezior i na południe od Rzeki św. Wawrzyńca, czyli północną część stanów Nowy Jork, Pensylwanii i Maine,
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irokezie 9Forma podstawowa: irokez
Opis: przedstawiciel plemienia Indian Ameryki Północnej zamieszkujących tereny na wschód od Wielkich Jezior i na południe od Rzeki św. Wawrzyńca, czyli północną część stanów Nowy Jork, Pensylwanii i Maine,
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: irokez
Opis: przedstawiciel plemienia Indian Ameryki Północnej zamieszkujących tereny na wschód od Wielkich Jezior i na południe od Rzeki św. Wawrzyńca, czyli północną część stanów Nowy Jork, Pensylwanii i Maine,
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ironiami 9Forma podstawowa: ironia
Opis: coś, co nie powinno się wydarzyć, nieoczekiwany pech.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ironistą 13Forma podstawowa: ironista
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ironistę 13Forma podstawowa: ironista
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ironisto 9Forma podstawowa: ironista
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ironiści 13Forma podstawowa: ironista
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ironizuj 12Forma podstawowa: ironizować
Część mowy/forma fleksyjna:
irrealna 9Forma podstawowa: irrealny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
irrealny 10Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
irredent 10Forma podstawowa: irredenta
Opis: ruch polityczny i społeczny, dążący do połączenia w jeden organizm państwowy ziem zamieszkiwanych przez podobne grupy etniczne.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irszanej 10Forma podstawowa: irszany
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
irszanym 10Forma podstawowa: irszany
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
irwingia 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irwingio 10Forma podstawowa: irwingia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irydiana 10Forma podstawowa: irydiany
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
irydianą 14Forma podstawowa: irydiany
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
irydiane 10Forma podstawowa: irydiany
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
irydiani 10Forma podstawowa: irydiany
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
irydiany 11Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
irydolog 13Opis: specjalista z zakresu irydologii.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irydowej 12Forma podstawowa: irydowy
Opis: zrobiony z irydu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
irygacje 14Forma podstawowa: irygacja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irygować 16Część mowy/forma fleksyjna:
irygowań 17Forma podstawowa: irygować
irygujmy 17Forma podstawowa: irygować
Część mowy/forma fleksyjna:
irygujże 19Forma podstawowa: irygować
Część mowy/forma fleksyjna:
iryjskie 12Forma podstawowa: iryjski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iryjskim 13Forma podstawowa: iryjski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iryskiem 11Forma podstawowa: irysek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irysowej 11Forma podstawowa: irysowy
Opis: zrobiony z irysa, użyskany z irysa - rośliny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
irysowym 11Forma podstawowa: irysowy
Opis: zrobiony z irysa, użyskany z irysa - rośliny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
irytacja 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irytacji 13Forma podstawowa: irytacja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
irytowań 16Forma podstawowa: irytować
iryzacja 12Opis: metoda zdobienia szkła polegająca na wytworzeniu na jego powierzchni cienkiej przezroczystej warstewki mieniącej się barwami tęczy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iryzacje 12Forma podstawowa: iryzacja
Opis: metoda zdobienia szkła polegająca na wytworzeniu na jego powierzchni cienkiej przezroczystej warstewki mieniącej się barwami tęczy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iryzację 16Forma podstawowa: iryzacja
Opis: metoda zdobienia szkła polegająca na wytworzeniu na jego powierzchni cienkiej przezroczystej warstewki mieniącej się barwami tęczy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iryzanem 10Forma podstawowa: iryzan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iryzanie 9Forma podstawowa: iryzan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iryzujmy 15Forma podstawowa: iryzować
Część mowy/forma fleksyjna:
irządzcy 15Forma podstawowa: irządzki
irządzka 14Forma podstawowa: irządzki
irządzką 18Forma podstawowa: irządzki
irządzki 14
irządzku 16Forma podstawowa: irządzki
isagodze 11Forma podstawowa: isagoga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
isagogik 13Forma podstawowa: isagogika
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ischemia 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ischemie 12Forma podstawowa: ischemia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ischemii 12Forma podstawowa: ischemia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ischemij 14Forma podstawowa: ischemia
ischiasu 13Forma podstawowa: ischias
Opis: zespół objawów związanych z uciskiem na nerwy rdzeniowe tworzące nerw kulszowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ischiasy 12Forma podstawowa: ischias
Opis: zespół objawów związanych z uciskiem na nerwy rdzeniowe tworzące nerw kulszowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ischuria 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ischurią 17Forma podstawowa: ischuria
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ischurie 13Forma podstawowa: ischuria
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ischurię 17Forma podstawowa: ischuria
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ischurio 13Forma podstawowa: ischuria
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
isfahanu 16Forma podstawowa: isfahan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
isfahany 15Forma podstawowa: isfahan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iskająca 16Forma podstawowa: iskać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
iskaliby 13Forma podstawowa: iskać
Część mowy/forma fleksyjna:
iskałaby 14Forma podstawowa: iskać
Część mowy/forma fleksyjna:
iskanego 11Forma podstawowa: iskać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
iskanemu 12Forma podstawowa: iskać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
iskierce 10Forma podstawowa: iskierka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iskierek 10Forma podstawowa: iskierka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iskierką 14Forma podstawowa: iskierka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iskierkę 14Forma podstawowa: iskierka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iskierki 10Forma podstawowa: iskierka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: iskierka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
iskierko 10Forma podstawowa: iskierka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iskrowym 11Forma podstawowa: iskrowy
Opis: związany z iskrą, iskrami - wyładowaniem elektrycznym, które przejawia się w powstawaniu świecących cząsteczek.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iskrówce 14Forma podstawowa: iskrówka
Opis: przenośna stacja radiotelegrafu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iskrówek 14Forma podstawowa: iskrówka
Opis: przenośna stacja radiotelegrafu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iskrówką 18Forma podstawowa: iskrówka
Opis: przenośna stacja radiotelegrafu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iskrówkę 18Forma podstawowa: iskrówka
Opis: przenośna stacja radiotelegrafu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iskrówko 14Forma podstawowa: iskrówka
Opis: przenośna stacja radiotelegrafu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iskrząca 14Forma podstawowa: iskrzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
iskrzącą 18Forma podstawowa: iskrzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
Forma podstawowa: iskrzyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
iskrzące 14Forma podstawowa: iskrzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
Forma podstawowa: iskrzyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
iskrzący 15Forma podstawowa: iskrzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
iskrzcie 10Forma podstawowa: iskrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
iskrzeni 9Forma podstawowa: iskrzyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
iskrzyli 11Forma podstawowa: iskrzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
iskrzyła 12Forma podstawowa: iskrzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
iskrzyło 12Forma podstawowa: iskrzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
iskrzyły 13Forma podstawowa: iskrzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
iskrzymy 12Forma podstawowa: iskrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
iskrzysz 10Forma podstawowa: iskrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
islamami 11Forma podstawowa: islam
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
islamowi 10Forma podstawowa: islam
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
islamski 11Opis: związany z islamem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
islamsko 11Forma podstawowa: islamski
Opis: związany z islamem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
islamsku 13Forma podstawowa: islamski
Opis: związany z islamem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
ismeliny 11Forma podstawowa: ismelin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ismenach 12Forma podstawowa: ismena
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
isoliftu 16Forma podstawowa: isolift
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
istmusem 13Forma podstawowa: istmus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
istmusie 12Forma podstawowa: istmus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
istniała 11Forma podstawowa: istnieć
Część mowy/forma fleksyjna:
istnieje 11Forma podstawowa: istnieć
Część mowy/forma fleksyjna:
istnieli 10Forma podstawowa: istnieć
Część mowy/forma fleksyjna:
istotami 11Forma podstawowa: istota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
istotkom 12Forma podstawowa: istotka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
istotnie 10Opis: w dużym stoniu, znacząco, mając na coś duży wpływ.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
istotowi 10Forma podstawowa: istotowy
Opis: związany z istotą, dotyczący istoty.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
istotowo 10Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: istotowy
Opis: związany z istotą, dotyczący istoty.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
istotowy 11Opis: związany z istotą, dotyczący istoty.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iszcząca 14Forma podstawowa: iścić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
iszczący 15Forma podstawowa: iścić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
iszczcie 10Forma podstawowa: iskać
iszczesz 9Forma podstawowa: iskać
iszczona 9Forma podstawowa: iścić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
iszczoną 13Forma podstawowa: iścić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
iszczono 9Forma podstawowa: iścić
Część mowy/forma fleksyjna:
iszczony 10Forma podstawowa: iścić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
iszymscy 12Forma podstawowa: iszymski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iszymska 11Forma podstawowa: iszymski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iszymsko 11Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
iszymsku 13Forma podstawowa: iszymski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
iściliby 17Forma podstawowa: iścić
Część mowy/forma fleksyjna:
iściłaby 18Forma podstawowa: iścić
Część mowy/forma fleksyjna:
itackich 14Forma podstawowa: itacki
Opis: związany z Itaką.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
itackiej 13Forma podstawowa: itacki
Opis: związany z Itaką.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
italicom 12Forma podstawowa: italica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
italikom 12Forma podstawowa: italik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: italika
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
italików 15Forma podstawowa: italik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: italika
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
italskim 12Forma podstawowa: italski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iterację 16Forma podstawowa: iteracja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iteracji 12Forma podstawowa: iteracja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iterbach 14Forma podstawowa: iterb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iterbami 12Forma podstawowa: iterb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iterbitu 14Forma podstawowa: iterbit
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iterować 14Część mowy/forma fleksyjna:
iterował 11Forma podstawowa: iterować
Część mowy/forma fleksyjna:
iterowań 15Forma podstawowa: iterować
iterujmy 15Forma podstawowa: iterować
Część mowy/forma fleksyjna:
itihasie 11Forma podstawowa: itihasa
Opis: rodzaj sagi, eposu indyjskiego (zwykle w lm).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iwaniska 9Forma podstawowa: iwaniski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iwaniską 13Forma podstawowa: iwaniski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iwaniski 9Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iwanisko 9Forma podstawowa: iwaniski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
iwanisku 11Forma podstawowa: iwaniski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
iwieńsku 17Forma podstawowa: iwieński
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
iwińskie 15Forma podstawowa: iwińska
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: iwiński
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
iwkowska 10Forma podstawowa: iwkowski
Opis: związany z Iwkową, wsią w województwie małopolskim.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iwkowską 14Forma podstawowa: iwkowski
Opis: związany z Iwkową, wsią w województwie małopolskim.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iwkowski 10Opis: związany z Iwkową, wsią w województwie małopolskim.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
iwkowsko 10Forma podstawowa: iwkowski
Opis: związany z Iwkową, wsią w województwie małopolskim.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
iwoniccy 11Forma podstawowa: iwonicki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
izabelin 11Opis: stop miedzi, manganu i glinu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izalibyś 16Forma podstawowa: izaliby
izanomal 10Forma podstawowa: izanomala
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izarytma 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izarytmo 11Forma podstawowa: izarytma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izatynie 10Forma podstawowa: izatyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izatynom 11Forma podstawowa: izatyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izbeczce 12Forma podstawowa: izbeczka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izbeczkę 16Forma podstawowa: izbeczka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izbeczki 12Forma podstawowa: izbeczka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izbickim 13Forma podstawowa: izbicka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: izbicki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izbinach 13Forma podstawowa: izbina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izbinami 11Forma podstawowa: izbina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izbowego 12Forma podstawowa: izbowy
Opis: związany z izbą - pomieszczeniem, w którym mieszkają ludzie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
izbowymi 12Forma podstawowa: izbowy
Opis: związany z izbą - pomieszczeniem, w którym mieszkają ludzie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
izdebkom 13Forma podstawowa: izdebki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izerskie 9Forma podstawowa: izerski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
izgrzycę 16Forma podstawowa: izgrzyca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izgrzyco 12Forma podstawowa: izgrzyca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izgrzycy 13Forma podstawowa: izgrzyca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izmirscy 11Forma podstawowa: izmirski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
izmirska 10Forma podstawowa: izmirski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
izmirską 14Forma podstawowa: izmirski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
izmirski 10Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
izmirsku 12Forma podstawowa: izmirski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
izobarom 11Forma podstawowa: izobara
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izobarów 14Forma podstawowa: izobar
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izobront 11Forma podstawowa: izobronta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izochora 11Opis: linia na wykresie termodynamicznym przedstawiająca przemianę izochoryczną.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izochorą 15Forma podstawowa: izochora
Opis: linia na wykresie termodynamicznym przedstawiająca przemianę izochoryczną.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izochoro 11Forma podstawowa: izochora
Opis: linia na wykresie termodynamicznym przedstawiająca przemianę izochoryczną.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izochory 12Forma podstawowa: izochora
Opis: linia na wykresie termodynamicznym przedstawiająca przemianę izochoryczną.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izochrom 12Forma podstawowa: izochroma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izochron 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izofenom 13Forma podstawowa: izofena
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izogamet 12Forma podstawowa: izogameta
Opis: każda z gamet, mająca takie same kształty i wymiar, lecz zróżnicowana płciowo.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izogamią 15Forma podstawowa: izogamia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izogamii 11Forma podstawowa: izogamia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izogamij 13Forma podstawowa: izogamia
izogamma 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izogammę 16Forma podstawowa: izogamma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izogammy 13Forma podstawowa: izogamma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izoglosę 15Forma podstawowa: izoglosa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izoglosy 12Forma podstawowa: izoglosa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izohalin 11Forma podstawowa: izohalina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izohelio 11Forma podstawowa: izohelia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izohelom 12Forma podstawowa: izohela
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izohieta 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izohipsa 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izohipsę 15Forma podstawowa: izohipsa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izohumid 14Forma podstawowa: izohumida
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izohydra 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izohydrą 16Forma podstawowa: izohydra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izohydrę 16Forma podstawowa: izohydra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izohydro 12Forma podstawowa: izohydra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izohydry 13Forma podstawowa: izohydra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izojonią 14Forma podstawowa: izojonia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izoklinę 14Forma podstawowa: izoklina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izoklino 10Forma podstawowa: izoklina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izokolon 10
izokosmą 14Forma podstawowa: izokosma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izokosmo 10Forma podstawowa: izokosma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izokrymę 15Forma podstawowa: izokryma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izokrymy 12Forma podstawowa: izokryma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izokwant 10Forma podstawowa: izokwanta
Opis: krzywa przedstawiająca wszystkie kombinacje dwóch czynników wytwórczych pozwalające osiągnąć dany rozmiar produkcji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izolacie 10Forma podstawowa: izolat
Opis: substancja otrzymana w wyniku izolacji od czegoś lub z czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izolację 16Forma podstawowa: izolacja
Opis: ograniczenie lub całkowity brak kontaktów między populacjami tego samego gatunku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izolacyj 13Forma podstawowa: izolacja
Opis: ograniczenie lub całkowity brak kontaktów między populacjami tego samego gatunku.
izolarza 9Forma podstawowa: izolarz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izolarzu 11Forma podstawowa: izolarz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izolatce 11Forma podstawowa: izolatka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izolatek 11Forma podstawowa: izolatka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izolatko 11Forma podstawowa: izolatka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izolator 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izolerze 9Forma podstawowa: izoler
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izolinia 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izolinie 9Forma podstawowa: izolinia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izolinii 9Forma podstawowa: izolinia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izolinio 9Forma podstawowa: izolinia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izolować 14Część mowy/forma fleksyjna:
izolował 11Forma podstawowa: izolować
Część mowy/forma fleksyjna:
izolując 18Forma podstawowa: izolować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
izolujmy 15Forma podstawowa: izolować
Część mowy/forma fleksyjna:
izoluksą 16Forma podstawowa: izoluksa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izoluksę 16Forma podstawowa: izoluksa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izolukso 12Forma podstawowa: izoluksa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izomerem 10Forma podstawowa: izomer
Opis: związek chemiczny o identycznym jak w innym takim związku sumarycznym wzorze cząsteczkowym, różniący się od niego sposobem lub kolejnością wiązań atomowych albo ich innym rozmieszczeniem w przestrzen
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izomeria 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izomerie 9Forma podstawowa: izomeria
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izomerię 13Forma podstawowa: izomeria
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izomerio 9Forma podstawowa: izomeria
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izomerów 13Forma podstawowa: izomer
Opis: związek chemiczny o identycznym jak w innym takim związku sumarycznym wzorze cząsteczkowym, różniący się od niego sposobem lub kolejnością wiązań atomowych albo ich innym rozmieszczeniem w przestrzen
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izomorfa 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izomorfę 17Forma podstawowa: izomorfa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izomorfo 13Forma podstawowa: izomorfa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izomorfy 14Forma podstawowa: izomorfa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izonefie 12Forma podstawowa: izonefa
Opis: przeciętne zachmurzenie nieba.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izonefom 13Forma podstawowa: izonefa
Opis: przeciętne zachmurzenie nieba.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izonomia 9Opis: równość wobec prawa, co oznacza, że ogólnie sformułowane prawo dotyczy wszystkich obywateli.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izonomii 9Forma podstawowa: izonomia
Opis: równość wobec prawa, co oznacza, że ogólnie sformułowane prawo dotyczy wszystkich obywateli.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izonomij 11Forma podstawowa: izonomia
Opis: równość wobec prawa, co oznacza, że ogólnie sformułowane prawo dotyczy wszystkich obywateli.
izooktan 10Opis: izomer oktanu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izoopaka 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izoopaką 14Forma podstawowa: izoopaka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izoopakę 14Forma podstawowa: izoopaka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izoopaki 10Forma podstawowa: izoopaka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izopatia 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izopatię 14Forma podstawowa: izopatia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izopatii 10Forma podstawowa: izopatia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izopletą 15Forma podstawowa: izopleta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izopletę 15Forma podstawowa: izopleta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izoplety 12Forma podstawowa: izopleta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izopodom 11Forma podstawowa: izopod
Opis: skorupiak morski z rzędu równonogów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izopodów 14Forma podstawowa: izopod
Opis: skorupiak morski z rzędu równonogów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izoprenu 11Forma podstawowa: izopren
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izopreny 10Forma podstawowa: izopren
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izosigmę 15Forma podstawowa: izosigma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izosigmo 11Forma podstawowa: izosigma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izospinu 11Forma podstawowa: izospin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izospiny 10Forma podstawowa: izospin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izosterę 13Forma podstawowa: izostera
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izostero 9Forma podstawowa: izostera
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izotachą 16Forma podstawowa: izotacha
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izotachę 16Forma podstawowa: izotacha
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izotasze 9Forma podstawowa: izotacha
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izoterma 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izoterom 10Forma podstawowa: izotera
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izoterze 9Forma podstawowa: izotera
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izotonem 10Forma podstawowa: izoton
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izotonią 13Forma podstawowa: izotonia
Opis: jednakowe stężenie elektrolitów w dwóch roztworach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izotonii 9Forma podstawowa: izotonia
Opis: jednakowe stężenie elektrolitów w dwóch roztworach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izotonij 11Forma podstawowa: izotonia
Opis: jednakowe stężenie elektrolitów w dwóch roztworach.
izotonom 10Forma podstawowa: izoton
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izotonów 13Forma podstawowa: izoton
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izotopem 11Forma podstawowa: izotop
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izotopia 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izotopią 14Forma podstawowa: izotopia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izotopie 10Forma podstawowa: izotopia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izotopij 12Forma podstawowa: izotopia
izotopio 10Forma podstawowa: izotopia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izotopom 11Forma podstawowa: izotop
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izotrony 10Forma podstawowa: izotron
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izotypią 15Forma podstawowa: izotypia
Opis: zjawisko istnienia substancji chemicznych o różnym składzie chemicznym w strukturze krystalicznej identycznego typu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izotypii 11Forma podstawowa: izotypia
Opis: zjawisko istnienia substancji chemicznych o różnym składzie chemicznym w strukturze krystalicznej identycznego typu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izotypów 15Forma podstawowa: izotyp
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izozymów 14Forma podstawowa: izozym
Opis: izoenzym - homologiczny enzym w obrębie danego organizmu, katalizujący tę samą reakcję co inny izozym, ale różniący się od niego budową i właściwościami fizycznymi.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
izydiami 11Forma podstawowa: izydia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
iżbyście 20Forma podstawowa: iżby

Zestawy wyrazów

Wyrazy/słowa zaczynające się na literę:
abcćdeęfghijklłmnoóprsśtuwyzźż
Wyrazy/słowa zawierające literę:
ąćęfhłńóśźż
Popularne wyrazy/słowa zaczynające się na literę:
abcćdeęfghijklłmnoóprsśtuwyzźż