Wyrazy na literę i

Wyrazy na literę i o długości 2

id 3Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:m3 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:m3 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2

Forma podstawowa: ida
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma podstawowa: idem
Forma fleksyjna: brev:pun

Forma podstawowa: idy
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
ii 2Forma fleksyjna: interj
il 3
 4Opis: skała osadowa, bardzo drobnoziarnista, zbudowana jest głównie z minerałów ilastych (najczęściej kaolinit i illit) z domieszką łyszczyków oraz pyłu kwarcowego.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
im 3Forma fleksyjna: comp

Forma podstawowa: imiesłów
Forma fleksyjna: brev:pun
in 2Opis: w chemii: symbol indu.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
 6Forma fleksyjna: comp
im 3Forma podstawowa: imienia
Forma fleksyjna: brev:pun

Forma podstawowa: on
Forma fleksyjna: ppron3:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:ter:akc.nakc:npraep
in 2Forma podstawowa: inaczej
Opis: w inny sposób, odmiennie, nie tak.
Forma fleksyjna: brev:pun
iw 2Forma podstawowa: iwa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Wyrazy na literę i o długości 3

ido 4Forma podstawowa: ida
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
idu 6Forma podstawowa: id
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
idy 5Forma podstawowa: id
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
igr 5Forma podstawowa: igra
Opis: zabawa, harce.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ikr 4Forma podstawowa: ikra
Opis: komórki jajowe ryb.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
iks 4Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:m3 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m3 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
ikt 5Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ile 4Forma fleksyjna: adv num:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p1.p2:rec num:pl:nom.acc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2:rec

Forma podstawowa:
Opis: skała osadowa, bardzo drobnoziarnista, zbudowana jest głównie z minerałów ilastych (najczęściej kaolinit i illit) z domieszką łyszczyków oraz pyłu kwarcowego.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
ima 4Forma podstawowa: imać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
imć 9Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m1 subst:pl:dat:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:inst:m1 subst:pl:loc:m1 subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1 subst:sg:acc:m1 subst:sg:dat:m1 subst:sg:gen:m1 subst:sg:inst:m1 subst:sg:loc:m1 subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1
ind 4Opis: In - pierwiastek chemiczny, metal z bloku p układu okresowego.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
inf 7Forma podstawowa: infinitivus
Forma fleksyjna: brev:pun

Forma podstawowa: informatyczny
Forma fleksyjna: brev:pun
iść 12Opis: o mechanizmach, urządzeniach: być sprawnymi i wykonywać charakterystyczne dla siebie czynności
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
iwo 3Forma podstawowa: iwa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
izb 5Forma podstawowa: izba
Opis: pomieszczenie, które w lokalu mieszkalnym spełnia zdefiniowane na potrzeby GUS warunki, pokój lub kuchnia (w odróżnieniu od pomieszczeń pomocniczych, jak np. łazienka czy garderoba, których nie uznaj
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
iże 7Forma fleksyjna: comp
ibn 5Forma fleksyjna: burk
ich 6Forma podstawowa: on
Forma fleksyjna: ppron3:pl:acc:m1.p1:ter:akc.nakc:npraep ppron3:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:ter:akc.nakc:npraep
idą 8Forma podstawowa: ida
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f

Forma podstawowa: iść
Opis: o mechanizmach, urządzeniach: być sprawnymi i wykonywać charakterystyczne dla siebie czynności
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
idę 8Forma podstawowa: ida
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f

Forma podstawowa: iść
Opis: o mechanizmach, urządzeniach: być sprawnymi i wykonywać charakterystyczne dla siebie czynności
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
idy 5Forma podstawowa: ida
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
idź 12Forma podstawowa: iść
Opis: o mechanizmach, urządzeniach: być sprawnymi i wykonywać charakterystyczne dla siebie czynności
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
iii 3Forma fleksyjna: interj
ilu 6Forma podstawowa: ile
Forma fleksyjna: num:comp num:pl:acc:m1:rec num:pl:gen.dat.inst.loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2:congr num:pl:nom.voc:m1:rec
iła 5Forma podstawowa:
Opis: skała osadowa, bardzo drobnoziarnista, zbudowana jest głównie z minerałów ilastych (najczęściej kaolinit i illit) z domieszką łyszczyków oraz pyłu kwarcowego.
iłu 7Forma podstawowa:
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
iły 6Forma podstawowa:
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
inb 5Forma podstawowa: inba
ink 4
ino 3Forma fleksyjna: qub
inr 3Forma podstawowa: inro
Opis: kod ISO 4217 rupii indyjskiej.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
irg 5Forma podstawowa: irga
Opis: Cotoneaster – rodzaj roślin z rodziny różowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
isk 4Opis: w melitologii: grupa pszczół zwiadowczych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
iść 12Forma podstawowa: iścić
Opis: o mechanizmach, urządzeniach: być sprawnymi i wykonywać charakterystyczne dla siebie czynności
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
itr 4Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
iwa 3Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
iwą 7Forma podstawowa: iwa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
iwę 7Forma podstawowa: iwa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
iwo 3Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1
iwy 4Forma podstawowa: iwa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
izm 4Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Wyrazy na literę i o długości 4

ibis 6Opis: ptak wodno-błotny, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w obrębie rodziny ibisowatych (Threskiornithidae).
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
ibiz 6Forma podstawowa: ibiza
Opis: seat z modelu Ibiza.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
icka 6Forma podstawowa: icek
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
icki 6Forma podstawowa: icek
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
idea 5Opis: w filozofii: wrażenie, doznanie zmysłowe, jedyny ludzki przedmiot poznania.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ideę 9Forma podstawowa: idea
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
idem 6Forma podstawowa: id
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
ideo 5Forma podstawowa: idea
Opis: w filozofii: wrażenie, doznanie zmysłowe, jedyny ludzki przedmiot poznania.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
idis 5Forma podstawowa: idisa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
idol 6Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m2
idom 6Forma podstawowa: idy
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
igła 8Opis: iglica - część urządzenia (np. igła cyrkla, igła od wrzeciona).
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
igłę 12Forma podstawowa: igła
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
igro 6Forma podstawowa: igra
Opis: zabawa, harce.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
igry 7Forma podstawowa: igra
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ikrę 9Forma podstawowa: ikra
Opis: komórki jajowe ryb.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
iksa 5Forma podstawowa: iks
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
ileż 9Forma fleksyjna: num:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p1.p2:rec num:pl:nom.acc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2:rec
ilom 6Forma podstawowa: il
iluś 11Forma podstawowa: ileś
Forma fleksyjna: num:pl:acc:m1:rec num:pl:gen.dat.inst.loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2:congr num:pl:nom.voc:m1:rec
iłem 7Forma podstawowa:
Opis: skała osadowa, bardzo drobnoziarnista, zbudowana jest głównie z minerałów ilastych (najczęściej kaolinit i illit) z domieszką łyszczyków oraz pyłu kwarcowego.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
iłów 10Forma podstawowa:
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3

Forma podstawowa: iłowa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
iłuj 10Forma podstawowa: iłować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
imać 10Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
imag 7Forma podstawowa: imago
Opis: ostateczne stadium w rozwoju osobniczym owadów, przechodzących proces przeobrażenia.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
imak 6Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
imał 7Forma podstawowa: imać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
imań 11Forma podstawowa: imać
imaż 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
imię 9Opis: nazwa, dzisiaj używa się tego zwrotu w przypadku tekstu stylizowanego bądź w związkach wyrazowych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n1 subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n1 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n1 subst:sg:voc:n2
imin 5Forma podstawowa: imina
Opis: organiczny związek chemiczny zawierający grupę iminową, powstaje w wyniku kondensacji cząsteczki związku karbonylowego (aldehydu lub ketonu) z cząsteczką aminy pierwszorzędowej.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
impr 6Forma podstawowa: impra
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
inba 6
inbą 10Forma podstawowa: inba
inbę 10Forma podstawowa: inba
indy 6Forma podstawowa: ind
Opis: In - pierwiastek chemiczny, metal z bloku p układu okresowego.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
inek 5Forma podstawowa: inka
Opis: nazwa handlowa polskiej kawy zbożowej produkowanej od 1971 roku w Skawinie.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
infy 9Forma podstawowa: infa
inię 8Forma podstawowa: inia
Opis: Inia geoffrensis – gatunek walenia z rodziny Iniidae żyjący w wodach Amazonki i Orinoko, a niekiedy również na okresowych rozlewiskach tych rzek.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
inii 4Forma podstawowa: inia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
inka 5Opis: nazwa handlowa polskiej kawy zbożowej produkowanej od 1971 roku w Skawinie.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
inką 9Forma podstawowa: inka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f subst:sg:inst:m1
inkę 9Forma podstawowa: inka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
inki 5Forma podstawowa: inka
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f subst:sg:gen:m1
inko 5Forma podstawowa: inka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f subst:sg:voc:m1
inna 4Forma podstawowa: inny
Opis: (zwykle w l. mnogiej) drugi, taki, który istnieje obok czegoś, należący do grupy pozostałych.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
inną 8Forma podstawowa: inny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
inne 4Forma podstawowa: inny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
inra 4Forma podstawowa: inro
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
inru 6Forma podstawowa: inro
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
insi 4Forma podstawowa: inszy
Opis: odmienny, różny od jakiegoś, nie ten.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
inte 5
inul 7Forma podstawowa: inula
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ipod 6
irgę 10Forma podstawowa: irga
Opis: Cotoneaster – rodzaj roślin z rodziny różowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
irgo 6Forma podstawowa: irga
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
iron 4Forma podstawowa: ironiczny
Opis: o człowieku: złośliwy, taki, który używa ironii.
Forma fleksyjna: brev:pun
iryd 6Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
iski 5Forma podstawowa: isk
Opis: w melitologii: grupa pszczół zwiadowczych.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
isku 7Forma podstawowa: isk
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
istr 5Forma podstawowa: istra
itru 7Forma podstawowa: itr
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
itry 6Forma podstawowa: itr
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
iwie 4Forma podstawowa: iwa
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
iwin 4Forma podstawowa: iwina
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
iwom 5Forma podstawowa: iwa
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
izan 4Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
izbą 10Forma podstawowa: izba
Opis: pomieszczenie, które w lokalu mieszkalnym spełnia zdefiniowane na potrzeby GUS warunki, pokój lub kuchnia (w odróżnieniu od pomieszczeń pomocniczych, jak np. łazienka czy garderoba, których nie uznaj
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
izby 7Forma podstawowa: izba
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
izmu 7Forma podstawowa: izm
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
izmy 6Forma podstawowa: izm
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ibuk 9
icek 6Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
icku 8Forma podstawowa: icek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
idąc 10Forma podstawowa: iść
Opis: o mechanizmach, urządzeniach: być sprawnymi i wykonywać charakterystyczne dla siebie czynności
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
ideą 9Forma podstawowa: idea
Opis: w filozofii: wrażenie, doznanie zmysłowe, jedyny ludzki przedmiot poznania.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
idee 5Forma podstawowa: idea
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
idei 5Forma podstawowa: idea
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
idom 6Forma podstawowa: id
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: ida
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
idów 9Forma podstawowa: id
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
igle 7Forma podstawowa: igła
Opis: iglica - część urządzenia (np. igła cyrkla, igła od wrzeciona).
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
iglu 9
igłą 12Forma podstawowa: igła
Opis: iglica - część urządzenia (np. igła cyrkla, igła od wrzeciona).
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
igło 8Forma podstawowa: igła
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
igły 9Forma podstawowa: igła
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
igra 6Opis: zabawa, harce.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma podstawowa: igrać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
igrą 10Forma podstawowa: igra
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
igrę 10Forma podstawowa: igra
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ikar 5Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
ikon 5Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: ikona
Opis: obraz sakralny, wyobrażający postacie świętych, sceny z ich życia, sceny biblijne lub liturgiczno-symboliczne, charakterystyczna dla chrześcijańskich Kościołów wschodnich, w tym prawosławnego i greck
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ikos 5Opis: rodzaj strofy, składającej się z różnej ilości wersów, w zależności od utworu, ilość wersów w poszczególnych ikosach była konsekwentnie stosowana w całym utworze.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ikra 5Opis: komórki jajowe ryb.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ikrą 9Forma podstawowa: ikra
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ikro 5Forma podstawowa: ikra
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ikry 6Forma podstawowa: ikra
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ikrz 5Forma podstawowa: ikrzyć
iksa 5Forma podstawowa: iks
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1 subst:sg:gen:m3
iksy 6Forma podstawowa: iks
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: iks
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
iktu 8Forma podstawowa: ikt
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ikty 7Forma podstawowa: ikt
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ilem 6Forma podstawowa: ileś
ileś 9Forma fleksyjna: num:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p1.p2:rec num:pl:nom.acc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2:rec
ilów 9Forma podstawowa: il
iluż 11Forma podstawowa: ileż
Forma fleksyjna: num:pl:acc:m1:rec num:pl:gen.dat.inst.loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2:congr num:pl:nom.voc:m1:rec
iłom 7Forma podstawowa:
Opis: skała osadowa, bardzo drobnoziarnista, zbudowana jest głównie z minerałów ilastych (najczęściej kaolinit i illit) z domieszką łyszczyków oraz pyłu kwarcowego.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
iłów 10Forma podstawowa: iłowo
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
imaj 7Forma podstawowa: imać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
imam 6Forma podstawowa: imać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
imid 6Opis: organiczny związek chemiczny, pochodna aminy, w którym do atomu azotu przyłączone są bezpośrednio dwie grupy acylowe.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
inbo 6Forma podstawowa: inba
inby 7Forma podstawowa: inba
ince 5Forma podstawowa: inka
Opis: nazwa handlowa polskiej kawy zbożowej produkowanej od 1971 roku w Skawinie.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:f subst:sg:loc:m1

Forma podstawowa: inka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
indu 7Forma podstawowa: ind
Opis: In - pierwiastek chemiczny, metal z bloku p układu okresowego.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
infa 8
infą 12Forma podstawowa: infa
infę 12Forma podstawowa: infa
info 8Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
inia 4Opis: Inia geoffrensis – gatunek walenia z rodziny Iniidae żyjący w wodach Amazonki i Orinoko, a niekiedy również na okresowych rozlewiskach tych rzek.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
inią 8Forma podstawowa: inia
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
inie 4Forma podstawowa: inia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
inij 6Forma podstawowa: inia
inio 4Forma podstawowa: inia
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
inka 5Opis: nazwa handlowa polskiej kawy zbożowej produkowanej od 1971 roku w Skawinie.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:nom:m1
inką 9Forma podstawowa: inka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
inkę 9Forma podstawowa: inka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:acc:m1
inki 5Forma podstawowa: inka
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
inko 5Forma podstawowa: inka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
inku 7Forma podstawowa: ink
inni 4Forma podstawowa: inny
Opis: (zwykle w l. mnogiej) drugi, taki, który istnieje obok czegoś, należący do grupy pozostałych.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
inny 5Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1
inro 4Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
ipad 6
irch 7Forma podstawowa: ircha
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
irga 6Opis: Cotoneaster – rodzaj roślin z rodziny różowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
irgą 10Forma podstawowa: irga
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
irgi 6Forma podstawowa: irga
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
iris 4Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:dat:f subst:pl:gen:f subst:pl:inst:f subst:pl:loc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:acc:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:inst:f subst:sg:loc:f subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f
iron 4Opis: rodzaj kija golfowego służącego do wbijania piłki do dołka.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
iryd 6Forma podstawowa: iryda
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
irys 5Opis: cukierek mleczny, kiedyś niewielki, o kształcie kwadratowym, teraz popularny w wielu kształtach.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
iska 5Forma podstawowa: iskać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
istm 6Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
iści 9Forma podstawowa: iścić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: iście
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
item 6
iwan 4Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
iwin 4Forma podstawowa: iwiny
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
izba 6Opis: pomieszczenie, które w lokalu mieszkalnym spełnia zdefiniowane na potrzeby GUS warunki, pokój lub kuchnia (w odróżnieniu od pomieszczeń pomocniczych, jak np. łazienka czy garderoba, których nie uznaj
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
izbę 10Forma podstawowa: izba
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
izbo 6Forma podstawowa: izba
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
iżby 11Forma fleksyjna: comp

Wyrazy na literę i o długości 5

ibisy 8Forma podstawowa: ibis
Opis: ptak wodno-błotny, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w obrębie rodziny ibisowatych (Threskiornithidae).
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
ibiza 7Opis: seat z modelu Ibiza.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ibizą 11Forma podstawowa: ibiza
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ibizę 11Forma podstawowa: ibiza
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ibizo 7Forma podstawowa: ibiza
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ibizy 8Forma podstawowa: ibiza
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ibuka 10Forma podstawowa: ibuk
ibuki 10Forma podstawowa: ibuk
ichor 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
idach 9Forma podstawowa: id
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
idami 7Forma podstawowa: idy
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p3
idąca 11Forma podstawowa: iść
Opis: o mechanizmach, urządzeniach: być sprawnymi i wykonywać charakterystyczne dla siebie czynności
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:nonrefl
idące 11Forma podstawowa: iść
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:nonrefl
ideał 8Opis: podzbiór pierścienia o własnościach pozwalających na konstrukcję pierścienia ilorazowego, pojęcie wprowadzone przez Dedekinda, jako uogólnienie pojęcia liczby idealnej.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
idisa 6Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
idisy 7Forma podstawowa: idisa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
idola 7Forma podstawowa: idol
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m1 subst:sg:gen:m2
idole 7Forma podstawowa: idol
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m1 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m1 subst:pl:voc:m2
idoli 7Forma podstawowa: idol
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:gen:m2
idowi 6Forma podstawowa: id
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
idzie 6Forma podstawowa: id
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
idźże 18Forma podstawowa: iść
Opis: o mechanizmach, urządzeniach: być sprawnymi i wykonywać charakterystyczne dla siebie czynności
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
igieł 9Forma podstawowa: igła
Opis: iglica - część urządzenia (np. igła cyrkla, igła od wrzeciona).
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
iglak 9Opis: drzewo lub krzew iglasty.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
iglic 9Forma podstawowa: iglica
Opis: Erodium – rodzaj roślin należący do rodziny bodziszkowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
igłom 10Forma podstawowa: igła
Opis: iglica - część urządzenia (np. igła cyrkla, igła od wrzeciona).
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
igłuj 13Forma podstawowa: igłować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
igrał 9Forma podstawowa: igrać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
igrań 13Forma podstawowa: igrać
igrca 8Forma podstawowa: igrzec
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
igrce 8Forma podstawowa: igrca
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3

Forma podstawowa: igrzec
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
igrcu 10Forma podstawowa: igrzec
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
igrcy 9Forma podstawowa: igrca
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1 subst:sg:dat:m1 subst:sg:gen:m1 subst:sg:loc:m1

Forma fleksyjna: subst:pl:nom:p1 subst:pl:voc:p1
igrom 8Forma podstawowa: igra
Opis: zabawa, harce.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
ihram 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ikara 6Forma podstawowa: ikar
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
ikary 7Forma podstawowa: ikar
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
ikoną 10Forma podstawowa: ikona
Opis: obraz sakralny, wyobrażający postacie świętych, sceny z ich życia, sceny biblijne lub liturgiczno-symboliczne, charakterystyczna dla chrześcijańskich Kościołów wschodnich, w tym prawosławnego i greck
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ikonę 10Forma podstawowa: ikona
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ikosu 8Forma podstawowa: ikos
Opis: rodzaj strofy, składającej się z różnej ilości wersów, w zależności od utworu, ilość wersów w poszczególnych ikosach była konsekwentnie stosowana w całym utworze.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ikosy 7Forma podstawowa: ikos
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ikrom 7Forma podstawowa: ikra
Opis: komórki jajowe ryb.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
ikrzę 10Forma podstawowa: ikrzyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl
iksem 7Forma podstawowa: iks
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
iksja 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
iksje 8Forma podstawowa: iksja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
iksję 12Forma podstawowa: iksja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
iksom 7Forma podstawowa: iks
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
iksów 10Forma podstawowa: iks
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:gen:m3
iksyj 9Forma podstawowa: iksja
ikści 11Forma podstawowa: iksty
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
iktów 11Forma podstawowa: ikt
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
iktus 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ilach 9Forma podstawowa: il
ilang 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ileus 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
illit 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ilota 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
ilotę 11Forma podstawowa: ilota
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
ilowi 6Forma podstawowa: il
iłami 8Forma podstawowa:
Opis: skała osadowa, bardzo drobnoziarnista, zbudowana jest głównie z minerałów ilastych (najczęściej kaolinit i illit) z domieszką łyszczyków oraz pyłu kwarcowego.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
iłowa 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma podstawowa: iłowy
Opis: związany z iłem.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
iłową 11Forma podstawowa: iłowa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f

Forma podstawowa: iłowy
Opis: związany z iłem.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
iłowe 7Forma podstawowa: iłowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
iłowi 7Forma podstawowa:
Opis: skała osadowa, bardzo drobnoziarnista, zbudowana jest głównie z minerałów ilastych (najczęściej kaolinit i illit) z domieszką łyszczyków oraz pyłu kwarcowego.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
iłowy 8Forma podstawowa: iłowa
Opis: związany z iłem.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma podstawowa: iłów
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
iłują 15Forma podstawowa: iłować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
iłuję 15Forma podstawowa: iłować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
iłżan 11Forma podstawowa: iłżanin
Opis: mieszkaniec Iłży.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
imaga 8Forma podstawowa: imago
Opis: ostateczne stadium w rozwoju osobniczym owadów, przechodzących proces przeobrażenia.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
image 8Opis: wizerunek kogoś lub czegoś, obejmujący cechy charakteryzujące go ze względu na to, kim jest i czym się zajmuje.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:dat:m3 subst:pl:gen:m3 subst:pl:inst:m3 subst:pl:loc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3 subst:sg:acc:m3 subst:sg:dat:m3 subst:sg:gen:m3 subst:sg:inst:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:nom:m3 subst:sg:voc:m3
imago 8Opis: ostateczne stadium w rozwoju osobniczym owadów, przechodzących proces przeobrażenia.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
imagu 10Forma podstawowa: imago
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
imają 12Forma podstawowa: imać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
imali 7Forma podstawowa: imać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
imała 8Forma podstawowa: imać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
imama 7Forma podstawowa: imam
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
imana 6Forma podstawowa: imać
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
imaną 10Forma podstawowa: imać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
imano 6Forma podstawowa: imać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl verb:imps:imperf:refl.nonrefl
imaże 10Forma podstawowa: imaż
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
imbir 8Opis: Zingiber – rodzaj bylin z rodziny imbirowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
iment 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
imidu 9Forma podstawowa: imid
Opis: organiczny związek chemiczny, pochodna aminy, w którym do atomu azotu przyłączone są bezpośrednio dwie grupy acylowe.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
imidy 8Forma podstawowa: imid
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
iminą 10Forma podstawowa: imina
Opis: organiczny związek chemiczny zawierający grupę iminową, powstaje w wyniku kondensacji cząsteczki związku karbonylowego (aldehydu lub ketonu) z cząsteczką aminy pierwszorzędowej.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
iminę 10Forma podstawowa: imina
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
imino 6Forma podstawowa: imina
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
impal 8Forma podstawowa: impala
Opis: Aepyceros melampus – pospolity gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występuje w Afryce Środkowej i Południowej.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
impet 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
imprą 11Forma podstawowa: impra
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
imprę 11Forma podstawowa: impra
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
impro 7Forma podstawowa: impra
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
inbie 7Forma podstawowa: inba
inbom 8Forma podstawowa: inba
indem 7Forma podstawowa: ind
Opis: In - pierwiastek chemiczny, metal z bloku p układu okresowego.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
indie 6Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p2 subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p2 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p2 subst:pl:voc:p3
indol 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
indor 6Opis: samiec indyka.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
indos 6Opis: oświadczenie woli zbywającego o przeniesieniu własności weksla, czeku (lub inne zbywalnego papiery wartościowe, o ile ustawy przewidują taką możliwość).
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
indów 10Forma podstawowa: ind
Opis: In - pierwiastek chemiczny, metal z bloku p układu okresowego.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
induj 10Forma podstawowa: indować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
indyk 8Opis: mięso z indyka.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
indyt 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
infie 9Forma podstawowa: infa
infom 10Forma podstawowa: infa
infuł 13Forma podstawowa: infuła
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
inkas 6Forma podstawowa: inkaso
Opis: żądanie zapłaty.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
inker 6Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
inkom 7Forma podstawowa: inka
Opis: nazwa handlowa polskiej kawy zbożowej produkowanej od 1971 roku w Skawinie.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f subst:pl:dat:m1
inkub 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
innym 7Forma podstawowa: inny
Opis: (zwykle w l. mnogiej) drugi, taki, który istnieje obok czegoś, należący do grupy pozostałych.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos subst:pl:dat:m1 subst:sg:inst:m1 subst:sg:loc:m1
inrze 5Forma podstawowa: inro
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:n2
inset 6Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
insza 5Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: inszy
Opis: odmienny, różny od jakiegoś, nie ten.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
inszy 6Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1
intro 6
intyn 7Forma podstawowa: intyna
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
inulą 12Forma podstawowa: inula
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
inule 8Forma podstawowa: inula
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
inuli 8Forma podstawowa: inula
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
inulo 8Forma podstawowa: inula
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
inwar 5Opis: stop żelaza (54-64%) i niklu (36-46%) z niewielkim dodatkiem węgla i chromu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
inwit 6Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ińską 16Forma podstawowa: iński
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ińsko 12Forma podstawowa: iński
Forma fleksyjna: adja
ińsku 14Forma podstawowa: iński
Forma fleksyjna: adjp
ipoda 7Forma podstawowa: ipod
ippon 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
irchą 12Forma podstawowa: ircha
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
irchę 12Forma podstawowa: ircha
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ircuj 10Forma podstawowa: ircować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
irgom 8Forma podstawowa: irga
Opis: Cotoneaster – rodzaj roślin z rodziny różowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
irsze 5Forma podstawowa: ircha
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
irydą 11Forma podstawowa: iryda
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
irydo 7Forma podstawowa: iryda
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
irydu 9Forma podstawowa: iryd
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
iskać 11Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
iskaj 8Forma podstawowa: iskać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
iskał 8Forma podstawowa: iskać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
iskań 12Forma podstawowa: iskać
iskrą 10Forma podstawowa: iskra
Opis: osoba bardzo ruchliwa, zwinna, wesoła.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
iskro 6Forma podstawowa: iskra
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
iskrz 6Forma podstawowa: iskrzyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
islam 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
istną 10Forma podstawowa: istny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
istra 6
istrą 10Forma podstawowa: istra
istrę 10Forma podstawowa: istra
istro 6Forma podstawowa: istra
istry 7Forma podstawowa: istra
isuzu 9
iścić 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
iście 10Forma fleksyjna: adv subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
iścił 12Forma podstawowa: iścić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
iśćmy 16Forma podstawowa: iścić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
iśćże 18Forma podstawowa: iścić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
itede 7
itepe 7
iterb 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
iwach 8Forma podstawowa: iwa
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
iwami 6Forma podstawowa: iwa
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
iwana 5Forma podstawowa: iwan
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
iwany 6Forma podstawowa: iwan
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
iwasi 5
iwiną 9Forma podstawowa: iwina
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
izanu 7Forma podstawowa: izan
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
izany 6Forma podstawowa: izan
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
izbic 8Forma podstawowa: izbica
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
izbom 8Forma podstawowa: izba
Opis: pomieszczenie, które w lokalu mieszkalnym spełnia zdefiniowane na potrzeby GUS warunki, pokój lub kuchnia (w odróżnieniu od pomieszczeń pomocniczych, jak np. łazienka czy garderoba, których nie uznaj
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
iżbym 13Forma podstawowa: iżby
iżbyś 16Forma podstawowa: iżby
ibisa 7Forma podstawowa: ibis
Opis: ptak wodno-błotny, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w obrębie rodziny ibisowatych (Threskiornithidae).
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
iblis 8Opis: w wierzeniach muzułmańskich: zły duch, szatan.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
ibuku 12Forma podstawowa: ibuk
ichni 8Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ickom 8Forma podstawowa: icek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
icków 11Forma podstawowa: icek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
ictus 9
idach 9Forma podstawowa: ida
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f

Forma podstawowa: idy
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:p3
idami 7Forma podstawowa: id
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3

Forma podstawowa: ida
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
idącą 15Forma podstawowa: iść
Opis: o mechanizmach, urządzeniach: być sprawnymi i wykonywać charakterystyczne dla siebie czynności
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:nonrefl
idący 12Forma podstawowa: iść
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:nonrefl
ideat 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
idein 6Forma podstawowa: ideina
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ideom 7Forma podstawowa: idea
Opis: w filozofii: wrażenie, doznanie zmysłowe, jedyny ludzki przedmiot poznania.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
idiom 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
idisą 10Forma podstawowa: idisa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
idisę 10Forma podstawowa: idisa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
idiso 6Forma podstawowa: idisa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
idola 7Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
idoli 7Forma podstawowa: idola
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
idolu 9Forma podstawowa: idol
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m2
idyll 9Forma podstawowa: idylla
idzie 6Forma podstawowa: ida
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: idzi
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: iść
Opis: o mechanizmach, urządzeniach: być sprawnymi i wykonywać charakterystyczne dla siebie czynności
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
idźmy 16Forma podstawowa: iść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
ifryt 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
igloo 8Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
igław 9Forma podstawowa: igława
Opis: araukaria, Araucaria – rodzaj drzew iglastych z rodziny araukariowatych, drzewa wieczniezielone, dwupienne (rzadko jednopienne), wyróżniają się regularnym pokrojem.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ignam 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
igrać 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
igraj 9Forma podstawowa: igrać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
igram 8Forma podstawowa: igrać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
igrca 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
igrcy 9Forma podstawowa: igrzec
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
igrek 8Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:m3 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m3 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
igrze 7Forma podstawowa: igra
Opis: zabawa, harce.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
iguan 9Forma podstawowa: iguana
Opis: jaszczurka o skórze pokrytej nieregularnymi łuskami, z rodziny o tej samej nazwie.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ikcie 7Forma podstawowa: ikt
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
ikona 6Opis: obraz sakralny, wyobrażający postacie świętych, sceny z ich życia, sceny biblijne lub liturgiczno-symboliczne, charakterystyczna dla chrześcijańskich Kościołów wschodnich, w tym prawosławnego i greck
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ikono 6Forma podstawowa: ikona
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ikonu 8Forma podstawowa: ikon
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ikony 7Forma podstawowa: ikon
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: ikona
Opis: obraz sakralny, wyobrażający postacie świętych, sceny z ich życia, sceny biblijne lub liturgiczno-symboliczne, charakterystyczna dla chrześcijańskich Kościołów wschodnich, w tym prawosławnego i greck
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ikrzą 10Forma podstawowa: ikrzyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl
ikrze 6Forma podstawowa: ikra
Opis: komórki jajowe ryb.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
ikrzy 7Forma podstawowa: ikrzyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl
iksem 7Forma podstawowa: iks
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1 subst:sg:inst:m3
iksie 6Forma podstawowa: iks
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: iks
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
iksją 12Forma podstawowa: iksja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
iksji 8Forma podstawowa: iksja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
iksjo 8Forma podstawowa: iksja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
iksom 7Forma podstawowa: iks
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:pl:dat:m3
iksor 6Forma podstawowa: iksora
iksów 10Forma podstawowa: iks
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
iksta 7Forma podstawowa: iksty
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ikstą 11Forma podstawowa: iksty
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ikste 7Forma podstawowa: iksty
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
iksty 8Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
iktem 8Forma podstawowa: ikt
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
iktom 8Forma podstawowa: ikt
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
ilami 7Forma podstawowa: il
iloci 7Forma podstawowa: ilot
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1

Forma podstawowa: ilota
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
iloma 7Forma podstawowa: ile
Forma fleksyjna: num:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2:congr
ilość 15Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
ilota 7Forma podstawowa: ilot
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
ilotą 11Forma podstawowa: ilota
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
iloto 7Forma podstawowa: ilota
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
iloty 8Forma podstawowa: ilot
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: ilota
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
iłach 10Forma podstawowa:
Opis: skała osadowa, bardzo drobnoziarnista, zbudowana jest głównie z minerałów ilastych (najczęściej kaolinit i illit) z domieszką łyszczyków oraz pyłu kwarcowego.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
iłowa 7Forma podstawowa: iłowo
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2

Forma podstawowa: iłów
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
iłowi 7Forma podstawowa: iłowy
Opis: związany z iłem.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
iłowy 8Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
iłuje 11Forma podstawowa: iłować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
imacz 7Opis: uchwyt tarczy rycerskiej, wykonany ze skóry, powrozów, materiału lub drewna.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
imaka 7Forma podstawowa: imak
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
imaki 7Forma podstawowa: imak
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
imaku 9Forma podstawowa: imak
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
imało 8Forma podstawowa: imać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
imały 9Forma podstawowa: imać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
imamy 8Forma podstawowa: imać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: imam
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
imane 6Forma podstawowa: imać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
imani 6Forma podstawowa: imać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
imany 7Forma podstawowa: imać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
imasz 6Forma podstawowa: imać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
imażu 12Forma podstawowa: imaż
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
imaży 11Forma podstawowa: imaż
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
imbus 10Opis: rodzaj klucza trzpieniowego o przekroju sześciokąta foremnego, w postaci pręta wygiętego w kształt litery L (rzadziej Z).
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
imhof 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
imina 6Opis: organiczny związek chemiczny zawierający grupę iminową, powstaje w wyniku kondensacji cząsteczki związku karbonylowego (aldehydu lub ketonu) z cząsteczką aminy pierwszorzędowej.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
iminy 7Forma podstawowa: imina
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
imion 6Forma podstawowa: imię
Opis: nazwa, dzisiaj używa się tego zwrotu w przypadku tekstu stylizowanego bądź w związkach wyrazowych.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n1 subst:pl:gen:n2
impas 7Opis: sytuacja bez wyjścia.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
impra 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
impry 8Forma podstawowa: impra
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
inbus 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
inden 6Opis: organiczny związek chemiczny, policykliczny węglowodór aromatyczny o wzorze: C9H8.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
indom 7Forma podstawowa: ind
Opis: In - pierwiastek chemiczny, metal z bloku p układu okresowego.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
indyg 9Forma podstawowa: indygo
Opis: E132, organiczny związek chemiczny, ciemnobłękitny barwnik występujący naturalnie, jak i syntetyzowany chemicznie (od roku 1890), błękit indygowy, indygo, indygotyna.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
indyk 8Opis: mięso z indyka.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
inert 6Opis: jednostka masy w układzie MkGS, obecnie nieużywana.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
infim 10Forma podstawowa: infima
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ingot 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
iniom 6Forma podstawowa: inia
Opis: Inia geoffrensis – gatunek walenia z rodziny Iniidae żyjący w wodach Amazonki i Orinoko, a niekiedy również na okresowych rozlewiskach tych rzek.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
inkas 6Opis: osoba z narodu Inków, przedstawiciel ludu, który w czasach prekolumbijskich stworzył państwo w zachodniej części Ameryki Południowej, w okresie swego największego rozkwitu obejmowało tereny dzisiejsz
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
inkom 7Forma podstawowa: inka
Opis: nazwa handlowa polskiej kawy zbożowej produkowanej od 1971 roku w Skawinie.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
inków 10Forma podstawowa: inka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
inlet 7Opis: rodzaj bardzo gęstej tkaniny bawełnianej, o splocie skośnym, atłasowym bądź płóciennym, używanej na wsypy pościelowe.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
inmet 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
innej 7Forma podstawowa: inny
Opis: (zwykle w l. mnogiej) drugi, taki, który istnieje obok czegoś, należący do grupy pozostałych.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
inrem 6Forma podstawowa: inro
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
inrom 6Forma podstawowa: inro
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
inszą 9Forma podstawowa: insza
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:inst:f

Forma podstawowa: inszy
Opis: odmienny, różny od jakiegoś, nie ten.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
insze 5Forma podstawowa: insza
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f

Forma podstawowa: inszy
Opis: odmienny, różny od jakiegoś, nie ten.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
intel 7Opis: największy na świecie producent układów scalonych oraz twórca mikroprocesorów z rodziny x86, które znajdują się w większości komputerów osobistych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
inula 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
inulę 12Forma podstawowa: inula
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ińscy 13Forma podstawowa: iński
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
ińska 12Forma podstawowa: iński
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos

Forma podstawowa: ińsko
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
iński 12Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ińsko 12Forma fleksyjna: adv:pos

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
ińsku 14Forma podstawowa: ińsko
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
ipada 7Forma podstawowa: ipad
ipady 8Forma podstawowa: ipad
ipody 8Forma podstawowa: ipod
irbis 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
ircha 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ircho 8Forma podstawowa: ircha
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
irchy 9Forma podstawowa: ircha
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
irdze 6Forma podstawowa: irga
Opis: Cotoneaster – rodzaj roślin z rodziny różowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
ironu 7Forma podstawowa: iron
Opis: rodzaj kija golfowego służącego do wbijania piłki do dołka.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
irony 6Forma podstawowa: iron
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
iryda 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
irydę 11Forma podstawowa: iryda
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
irydy 8Forma podstawowa: iryd
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: iryda
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
irysa 6Forma podstawowa: irys
Opis: cukierek mleczny, kiedyś niewielki, o kształcie kwadratowym, teraz popularny w wielu kształtach.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3
irysy 7Forma podstawowa: irys
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
iskam 7Forma podstawowa: iskać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
iskom 7Forma podstawowa: isk
Opis: w melitologii: grupa pszczół zwiadowczych.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
isków 10Forma podstawowa: isk
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
iskra 6Opis: osoba bardzo ruchliwa, zwinna, wesoła.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
iskrę 10Forma podstawowa: iskra
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
iskry 7Forma podstawowa: iskra
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
iskrz 6Forma podstawowa: iskrzeć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
ismen 6Forma podstawowa: ismena
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
istmu 9Forma podstawowa: istm
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
istmy 8Forma podstawowa: istm
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
istna 6Forma podstawowa: istny
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
istną 10Forma podstawowa: istnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
istne 6Forma podstawowa: istny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
istni 6Forma podstawowa: istny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
istny 7Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
istot 7Forma podstawowa: istota
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
iszcz 6Forma podstawowa: iskać
itrem 7Forma podstawowa: itr
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
itrom 7Forma podstawowa: itr
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
itrów 10Forma podstawowa: itr
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
itrze 6Forma podstawowa: itr
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
iwanu 7Forma podstawowa: iwan
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
iwany 6Forma podstawowa: iwan
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
iwina 5Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
iwinę 9Forma podstawowa: iwina
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
iwino 5Forma podstawowa: iwina
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
iwiny 6Forma podstawowa: iwina
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
izali 6Forma fleksyjna: qub
izbie 7Forma podstawowa: izba
Opis: pomieszczenie, które w lokalu mieszkalnym spełnia zdefiniowane na potrzeby GUS warunki, pokój lub kuchnia (w odróżnieniu od pomieszczeń pomocniczych, jak np. łazienka czy garderoba, których nie uznaj
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
izbin 7Forma podstawowa: izbina
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
izmem 7Forma podstawowa: izm
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
izmie 6Forma podstawowa: izm
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
izmom 7Forma podstawowa: izm
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
izmów 10Forma podstawowa: izm
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3

Wyrazy na literę i o długości 6

ibisom 9Forma podstawowa: ibis
Opis: ptak wodno-błotny, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w obrębie rodziny ibisowatych (Threskiornithidae).
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
ibisów 12Forma podstawowa: ibis
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
iblisa 9Forma podstawowa: iblis
Opis: w wierzeniach muzułmańskich: zły duch, szatan.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
ichnia 9Forma podstawowa: ichni
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ichnią 13Forma podstawowa: ichni
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ichnie 9Forma podstawowa: ichni
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
ichnim 10Forma podstawowa: ichni
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ichoru 11Forma podstawowa: ichor
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ichory 10Forma podstawowa: ichor
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ickami 9Forma podstawowa: icek
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
ictusu 12Forma podstawowa: ictus
ictusy 11Forma podstawowa: ictus
idared 8Opis: rodzaj jabłka, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
idącym 14Forma podstawowa: iść
Opis: o mechanizmach, urządzeniach: być sprawnymi i wykonywać charakterystyczne dla siebie czynności
Forma fleksyjna: pact:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:nonrefl
ideale 8Forma podstawowa: ideał
Opis: podzbiór pierścienia o własnościach pozwalających na konstrukcję pierścienia ilorazowego, pojęcie wprowadzone przez Dedekinda, jako uogólnienie pojęcia liczby idealnej.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
ideału 11Forma podstawowa: ideał
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ideały 10Forma podstawowa: ideał
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
ideami 8Forma podstawowa: idea
Opis: w filozofii: wrażenie, doznanie zmysłowe, jedyny ludzki przedmiot poznania.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
ideaty 9Forma podstawowa: ideat
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ideinę 11Forma podstawowa: ideina
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
idejce 10Forma podstawowa: idejka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
idejek 10Forma podstawowa: idejka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
idejko 10Forma podstawowa: idejka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ideolo 8
ideowi 7Forma podstawowa: ideowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
ideowo 7Forma podstawowa: ideowy
Forma fleksyjna: adja
ideowy 8Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
idioci 8Forma podstawowa: idiota
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
idiomu 10Forma podstawowa: idiom
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
idiomy 9Forma podstawowa: idiom
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
idiota 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
idisie 7Forma podstawowa: idisa
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
idolce 9Forma podstawowa: idolka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
idolek 9Forma podstawowa: idolka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
idolem 9Forma podstawowa: idol
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1 subst:sg:inst:m2
idolki 9Forma podstawowa: idolka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
idolko 9Forma podstawowa: idolka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
idolom 9Forma podstawowa: idola
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
idolów 12Forma podstawowa: idol
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
idylla 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
idyllą 14Forma podstawowa: idylla
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
idylli 10Forma podstawowa: idylla
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
idyllo 10Forma podstawowa: idylla
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
idźcie 16Forma podstawowa: iść
Opis: o mechanizmach, urządzeniach: być sprawnymi i wykonywać charakterystyczne dla siebie czynności
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
igelit 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
iglaka 10Forma podstawowa: iglak
Opis: drzewo lub krzew iglasty.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3
iglaki 10Forma podstawowa: iglak
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
iglaku 12Forma podstawowa: iglak
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
iglana 9Forma podstawowa: iglany
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
iglane 9Forma podstawowa: iglany
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
iglani 9Forma podstawowa: iglany
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
iglica 10Opis: Erodium – rodzaj roślin należący do rodziny bodziszkowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
iglicą 14Forma podstawowa: iglica
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
iglice 10Forma podstawowa: iglica
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
iglicę 14Forma podstawowa: iglica
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
iglico 10Forma podstawowa: iglica
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
igliwi 9Forma podstawowa: igliwie
Opis: igły - część rośliny.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
igłach 13Forma podstawowa: igła
Opis: iglica - część urządzenia (np. igła cyrkla, igła od wrzeciona).
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
igława 10Opis: araukaria, Araucaria – rodzaj drzew iglastych z rodziny araukariowatych, drzewa wieczniezielone, dwupienne (rzadko jednopienne), wyróżniają się regularnym pokrojem.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
igławo 10Forma podstawowa: igława
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
igłowa 10Forma podstawowa: igłowy
Opis: taki, który wykonuje się za pomocą igły medycznej.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
igłową 14Forma podstawowa: igłowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
igłowi 10Forma podstawowa: igłowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
igłowy 11Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
igłuję 18Forma podstawowa: igłować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
ignamu 11Forma podstawowa: ignam
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ignamy 10Forma podstawowa: ignam
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
igrach 11Forma podstawowa: igra
Opis: zabawa, harce.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
igrali 9Forma podstawowa: igrać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
igrała 10Forma podstawowa: igrać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl
igramy 10Forma podstawowa: igrać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl
igrcom 10Forma podstawowa: igrca
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: igrcy
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p1
igrców 13Forma podstawowa: igrca
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1

Forma podstawowa: igrzec
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
igreka 9Forma podstawowa: igrek
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
igreki 9Forma podstawowa: igrek
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: igrek
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
iguaną 14Forma podstawowa: iguana
Opis: jaszczurka o skórze pokrytej nieregularnymi łuskami, z rodziny o tej samej nazwie.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
iguany 11Forma podstawowa: iguana
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ihramy 10Forma podstawowa: ihram
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ikacyn 9Forma podstawowa: ikacyna
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ikarem 8Forma podstawowa: ikar
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
ikarus 9Opis: autobus marki Ikarus.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
ikonem 8Forma podstawowa: ikon
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
ikonie 7Forma podstawowa: ikon
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
ikonkę 12Forma podstawowa: ikonka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ikonki 8Forma podstawowa: ikonka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ikonom 8Forma podstawowa: ikon
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
ikonów 11Forma podstawowa: ikon
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
ikosem 8Forma podstawowa: ikos
Opis: rodzaj strofy, składającej się z różnej ilości wersów, w zależności od utworu, ilość wersów w poszczególnych ikosach była konsekwentnie stosowana w całym utworze.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
ikosie 7Forma podstawowa: ikos
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
ikosom 8Forma podstawowa: ikos
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
ikosów 11Forma podstawowa: ikos
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
ikrach 10Forma podstawowa: ikra
Opis: komórki jajowe ryb.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
ikrami 8Forma podstawowa: ikra
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
ikrzak 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
ikrzeń 13Forma podstawowa: ikrzyć
ikrzmy 9Forma podstawowa: ikrzyć
ikrzyc 9Forma podstawowa: ikrzyca
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ikrzył 10Forma podstawowa: ikrzyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl
ikrzże 11Forma podstawowa: ikrzyć
iksach 10Forma podstawowa: iks
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1

Forma podstawowa: iks
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1 subst:pl:loc:m3
iksjom 10Forma podstawowa: iksja
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
iksorę 11Forma podstawowa: iksora
iksory 8Forma podstawowa: iksora
iksowe 7Forma podstawowa: iksowy
Opis: związany z iksem.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
ikstej 10Forma podstawowa: iksty
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
ikstym 10Forma podstawowa: iksty
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
iktami 9Forma podstawowa: ikt
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
iktowi 8Forma podstawowa: ikt
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
iktusy 11Forma podstawowa: iktus
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ilasta 8Forma podstawowa: ilasty
Opis: podobny do iłu, taki, który może tworzyć ił, być wziętym za ił, głównie: taki, który składa się z uwodnionych glinokrzemianów Al, Mg i Fe i ma charakterystyczną, warstwową budowę krystaliczną.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ilastą 12Forma podstawowa: ilasty
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ilaste 8Forma podstawowa: ilasty
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
ilaści 12Forma podstawowa: ilasty
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
ileusa 9Forma podstawowa: ileus
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ileusy 10Forma podstawowa: ileus
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
illitu 11Forma podstawowa: illit
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
illity 10Forma podstawowa: illit
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ilocie 8Forma podstawowa: ilot
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
ilomaś 12Forma podstawowa: ileś
Forma fleksyjna: num:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2:congr
ilomaż 12Forma podstawowa: ileż
Forma fleksyjna: num:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2:congr
iloraz 7Opis: wynik dzielenia.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ilości 12Forma podstawowa: ilość
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:gen:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f
ilotów 12Forma podstawowa: ilota
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
iluzje 11Forma podstawowa: iluzja
Opis: nieświadoma nieprawidłowa interpretacja zjawisk, sytuacji, uleganie ułudzie dzięki doznawanym emocjom.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
iluzję 15Forma podstawowa: iluzja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
iluzjo 11Forma podstawowa: iluzja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
iłowań 14Forma podstawowa: iłować
iłowca 9Forma podstawowa: iłowiec
Opis: niezłupkowacona skała osadowej w postaci skonsolidowanego iłu.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
iłowej 10Forma podstawowa: iłowy
Opis: związany z iłem.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
iłowym 10Forma podstawowa: iłowy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
iłujże 16Forma podstawowa: iłować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
iłżany 13Forma podstawowa: iłżanin
Opis: mieszkaniec Iłży.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
imacze 8Forma podstawowa: imacz
Opis: uchwyt tarczy rycerskiej, wykonany ze skóry, powrozów, materiału lub drewna.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
imaczu 10Forma podstawowa: imacz
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
imaczy 9Forma podstawowa: imacz
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
imadłu 12Forma podstawowa: imadło
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
imagom 10Forma podstawowa: imago
Opis: ostateczne stadium w rozwoju osobniczym owadów, przechodzących proces przeobrażenia.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
imajmy 11Forma podstawowa: imać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
imakom 9Forma podstawowa: imak
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
imaków 12Forma podstawowa: imak
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
imałby 12Forma podstawowa: imać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
imałem 10Forma podstawowa: imać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
imałeś 13Forma podstawowa: imać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
imamem 9Forma podstawowa: imam
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
imamom 9Forma podstawowa: imam
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
imamów 12Forma podstawowa: imam
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
imanej 9Forma podstawowa: imać
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff
imanie 7Forma podstawowa: imać
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:refl ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
imaniu 9Forma podstawowa: imać
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:refl ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
imażem 12Forma podstawowa: imaż
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
imażów 15Forma podstawowa: imaż
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
imbiry 10Forma podstawowa: imbir
Opis: Zingiber – rodzaj bylin z rodziny imbirowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
imbryk 11Opis: czajnik - naczynie do gotowania wody.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
imbusu 13Forma podstawowa: imbus
Opis: rodzaj klucza trzpieniowego o przekroju sześciokąta foremnego, w postaci pręta wygiętego w kształt litery L (rzadziej Z).
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
imbusy 12Forma podstawowa: imbus
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
imhofy 14Forma podstawowa: imhof
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
imidom 9Forma podstawowa: imid
Opis: organiczny związek chemiczny, pochodna aminy, w którym do atomu azotu przyłączone są bezpośrednio dwie grupy acylowe.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
iminie 7Forma podstawowa: imina
Opis: organiczny związek chemiczny zawierający grupę iminową, powstaje w wyniku kondensacji cząsteczki związku karbonylowego (aldehydu lub ketonu) z cząsteczką aminy pierwszorzędowej.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
iminom 8Forma podstawowa: imina
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
imiona 7Forma podstawowa: imię
Opis: nazwa, dzisiaj używa się tego zwrotu w przypadku tekstu stylizowanego bądź w związkach wyrazowych.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n1 subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n1 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n1 subst:pl:voc:n2
imisją 13Forma podstawowa: imisja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
imisję 13Forma podstawowa: imisja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
imisjo 9Forma podstawowa: imisja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
imituj 12Forma podstawowa: imitować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
impakt 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
impala 9Opis: Aepyceros melampus – pospolity gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występuje w Afryce Środkowej i Południowej.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
impale 9Forma podstawowa: impala
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
impali 9Forma podstawowa: impala
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
impalo 9Forma podstawowa: impala
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
impast 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
impost 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
impres 8Forma podstawowa: impresa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
improm 9Forma podstawowa: impra
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
impuls 11Opis: uczucie, czynnik fizyczny lub biochemiczny powodujący specyficzną reakcję receptorów nerwowych lub innej komórki, bądź rozpoczynający ciąg reakcji w układach: nerwowym lub hormonalnym, zmiana środowi
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
inbach 11Forma podstawowa: inba
inbred 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
inbusu 12Forma podstawowa: inbus
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
indach 10Forma podstawowa: ind
Opis: In - pierwiastek chemiczny, metal z bloku p układu okresowego.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
indami 8Forma podstawowa: ind
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
indolu 10Forma podstawowa: indol
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
indory 8Forma podstawowa: indor
Opis: samiec indyka.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
indosu 9Forma podstawowa: indos
Opis: oświadczenie woli zbywającego o przeniesieniu własności weksla, czeku (lub inne zbywalnego papiery wartościowe, o ile ustawy przewidują taką możliwość).
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
indowi 7Forma podstawowa: ind
Opis: In - pierwiastek chemiczny, metal z bloku p układu okresowego.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
indują 15Forma podstawowa: indować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
induje 11Forma podstawowa: indować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
induna 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
induni 9Forma podstawowa: induna
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
induny 10Forma podstawowa: induna
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
indycz 9Forma podstawowa: indyczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl
indygo 10Opis: E132, organiczny związek chemiczny, ciemnobłękitny barwnik występujący naturalnie, jak i syntetyzowany chemicznie (od roku 1890), błękit indygowy, indygo, indygotyna.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
indyka 9Forma podstawowa: indyk
Opis: mięso z indyka.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
indykt 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
indyku 11Forma podstawowa: indyk
Opis: mięso z indyka.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
indytu 11Forma podstawowa: indyt
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
indyty 10Forma podstawowa: indyt
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
indzie 7Forma podstawowa: ind
Opis: In - pierwiastek chemiczny, metal z bloku p układu okresowego.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
inerta 7Forma podstawowa: inert
Opis: jednostka masy w układzie MkGS, obecnie nieużywana.
infant 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
infern 10Forma podstawowa: inferno
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
infimę 15Forma podstawowa: infima
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
infimy 12Forma podstawowa: infima
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
infuła 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
infuło 14Forma podstawowa: infuła
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ingres 8Opis: ceremonia uroczystego objęcia władzy przez biskupa ordynariusza nad diecezją, połączonego z hołdem i procesją.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
iniach 9Forma podstawowa: inia
Opis: Inia geoffrensis – gatunek walenia z rodziny Iniidae żyjący w wodach Amazonki i Orinoko, a niekiedy również na okresowych rozlewiskach tych rzek.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
iniami 7Forma podstawowa: inia
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
inkami 8Forma podstawowa: inka
Opis: nazwa handlowa polskiej kawy zbożowej produkowanej od 1971 roku w Skawinie.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f subst:pl:inst:m1
inkasa 7Forma podstawowa: inkas
Opis: osoba z narodu Inków, przedstawiciel ludu, który w czasach prekolumbijskich stworzył państwo w zachodniej części Ameryki Południowej, w okresie swego największego rozkwitu obejmowało tereny dzisiejsz
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Forma podstawowa: inkaso
Opis: żądanie zapłaty.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
inkaso 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
inkasu 9Forma podstawowa: inkaso
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
inkiem 8Forma podstawowa: ink
inklin 8Forma podstawowa: inklina
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
inkluz 10Opis: duch, tajemnicza siła, na przykład ukryta w jakimś przedmiocie.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
inkowi 7Forma podstawowa: ink
inkret 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
inletu 10Forma podstawowa: inlet
Opis: rodzaj bardzo gęstej tkaniny bawełnianej, o splocie skośnym, atłasowym bądź płóciennym, używanej na wsypy pościelowe.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
inmetu 10Forma podstawowa: inmet
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
inmety 9Forma podstawowa: inmet
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
innego 8Forma podstawowa: inny
Opis: (zwykle w l. mnogiej) drugi, taki, który istnieje obok czegoś, należący do grupy pozostałych.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
inność 15Opis: wyraźna różnica pomiędzy organizmami, rzeczami, zjawiskami itp.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
inozyn 7Forma podstawowa: inozyna
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
inozyt 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
insert 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
insetu 9Forma podstawowa: inset
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
insety 8Forma podstawowa: inset
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
insulą 13Forma podstawowa: insula
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
insule 9Forma podstawowa: insula
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
insulę 13Forma podstawowa: insula
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
inszej 8Forma podstawowa: insza
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: inszy
Opis: odmienny, różny od jakiegoś, nie ten.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
intela 8Forma podstawowa: intel
Opis: największy na świecie producent układów scalonych oraz twórca mikroprocesorów z rodziny x86, które znajdują się w większości komputerów osobistych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2

Forma podstawowa: intel
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
intele 8Forma podstawowa: intel
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
intern 7Forma podstawowa: interna
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
intrat 8Forma podstawowa: intrata
Opis: zysk - nadwyżka wpływów nad wydatkami, dodatni wynik finansowy przedsiębiorstwa, danej inwestycji lub zaciągniętej pożyczki.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
intruz 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m2
intyna 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
inwary 7Forma podstawowa: inwar
Opis: stop żelaza (54-64%) i niklu (36-46%) z niewielkim dodatkiem węgla i chromu.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ipadem 9Forma podstawowa: ipad
ipadom 9Forma podstawowa: ipad
iperyt 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ipodom 9Forma podstawowa: ipod
ipomea 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ipomeą 12Forma podstawowa: ipomea
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ipomeo 8Forma podstawowa: ipomea
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
iporce 8Forma podstawowa: iporka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
iporek 8Forma podstawowa: iporka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
iporka 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
iporki 8Forma podstawowa: iporka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
iporko 8Forma podstawowa: iporka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ipponu 10Forma podstawowa: ippon
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ippony 9Forma podstawowa: ippon
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
iracka 8Forma podstawowa: iracki
Opis: związany z Irakiem.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
iracką 12Forma podstawowa: iracki
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
iracki 8Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
iracko 8Forma podstawowa: iracki
Forma fleksyjna: adja

Forma fleksyjna: adv:pos
iraser 6Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
irbisa 8Forma podstawowa: irbis
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
irbisy 9Forma podstawowa: irbis
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
irchom 10Forma podstawowa: ircha
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
ircowa 7Forma podstawowa: ircowy
Opis: związany z IRC - usługą sieciową.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ircowe 7Forma podstawowa: ircowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
ircowi 7Forma podstawowa: ircowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
ircowy 8Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ircują 15Forma podstawowa: ircować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
ircuje 11Forma podstawowa: ircować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
irgach 11Forma podstawowa: irga
Opis: Cotoneaster – rodzaj roślin z rodziny różowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
ironia 6Opis: coś, co nie powinno się wydarzyć, nieoczekiwany pech.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ironie 6Forma podstawowa: iron
Opis: rodzaj kija golfowego służącego do wbijania piłki do dołka.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
ironio 6Forma podstawowa: ironia
Opis: coś, co nie powinno się wydarzyć, nieoczekiwany pech.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ironom 7Forma podstawowa: iron
Opis: rodzaj kija golfowego służącego do wbijania piłki do dołka.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
ironów 10Forma podstawowa: iron
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
irydem 9Forma podstawowa: iryd
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
irydom 9Forma podstawowa: iryd
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
irydów 12Forma podstawowa: iryd
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
irydyn 9Forma podstawowa: irydyna
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
irysie 7Forma podstawowa: irys
Opis: cukierek mleczny, kiedyś niewielki, o kształcie kwadratowym, teraz popularny w wielu kształtach.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
iryska 8Forma podstawowa: irysek
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3
iryski 8Forma podstawowa: irysek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
irysku 10Forma podstawowa: irysek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
irysów 11Forma podstawowa: irys
Opis: cukierek mleczny, kiedyś niewielki, o kształcie kwadratowym, teraz popularny w wielu kształtach.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:m3
iryzuj 11Forma podstawowa: iryzować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
iskają 13Forma podstawowa: iskać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
iskali 8Forma podstawowa: iskać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
iskała 9Forma podstawowa: iskać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
iskami 8Forma podstawowa: isk
Opis: w melitologii: grupa pszczół zwiadowczych.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
iskani 7Forma podstawowa: iskać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
iskany 8Forma podstawowa: iskać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
iskasz 7Forma podstawowa: iskać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
iskowi 7Forma podstawowa: isk
Opis: w melitologii: grupa pszczół zwiadowczych.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
iskrzą 11Forma podstawowa: iskrzeć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
iskrze 7Forma podstawowa: iskra
Opis: osoba bardzo ruchliwa, zwinna, wesoła.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
iskrzę 11Forma podstawowa: iskrzeć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
iskrzy 8Forma podstawowa: iskrzeć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
islamu 10Forma podstawowa: islam
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
islamy 9Forma podstawowa: islam
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ismeno 7Forma podstawowa: ismena
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
istmom 9Forma podstawowa: istm
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
istmów 12Forma podstawowa: istm
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
istmus 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
istnie 7Forma podstawowa: istnąć
Opis: prawdziwie, w istocie, dosłownie.
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
istotą 12Forma podstawowa: istota
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
istotę 12Forma podstawowa: istota
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
istrom 8Forma podstawowa: istra
istrze 7Forma podstawowa: istra
iszczą 11Forma podstawowa: iścić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
iszcze 7Forma podstawowa: iskać
iścili 12Forma podstawowa: iścić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
iściła 13Forma podstawowa: iścić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
iścisz 11Forma podstawowa: iścić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
iśćcie 16Forma podstawowa: iścić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
iśćmyż 21Forma podstawowa: iścić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
itacka 9Forma podstawowa: itacki
Opis: związany z Itaką.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
itacką 13Forma podstawowa: itacki
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
itacku 11Forma podstawowa: itacki
Forma fleksyjna: adjp
italik 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: italiki
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
iterby 10Forma podstawowa: iterb
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
iteruj 11Forma podstawowa: iterować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
itihas 9Forma podstawowa: itihasa
Opis: rodzaj sagi, eposu indyjskiego (zwykle w lm).
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
itrach 10Forma podstawowa: itr
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
itrami 8Forma podstawowa: itr
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
itrowi 7Forma podstawowa: itr
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
iwanem 7Forma podstawowa: iwan
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
iwanie 6Forma podstawowa: iwan
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
iwanów 10Forma podstawowa: iwan
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:gen:m3
iwinom 7Forma podstawowa: iwina
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f

Forma podstawowa: iwiny
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
izaliż 11Forma fleksyjna: qub
izanem 7Forma podstawowa: izan
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
izanom 7Forma podstawowa: izan
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
izbach 11Forma podstawowa: izba
Opis: pomieszczenie, które w lokalu mieszkalnym spełnia zdefiniowane na potrzeby GUS warunki, pokój lub kuchnia (w odróżnieniu od pomieszczeń pomocniczych, jak np. łazienka czy garderoba, których nie uznaj
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
izbami 9Forma podstawowa: izba
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
izbica 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
izbicą 13Forma podstawowa: izbica
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
izbicę 13Forma podstawowa: izbica
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
izbico 9Forma podstawowa: izbica
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
izbinę 12Forma podstawowa: izbina
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
izbowy 9Opis: związany z izbą - pomieszczeniem, w którym mieszkają ludzie.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
izmach 10Forma podstawowa: izm
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
izmami 8Forma podstawowa: izm
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
izmowi 7Forma podstawowa: izm
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
izobar 8Forma podstawowa: izobara
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
izobat 9Forma podstawowa: izobata
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
izofen 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: izofena
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
izofon 10Forma podstawowa: izofona
Opis: wytyczona na mapie linia oddzielająca od siebie tereny, na których ten sam fonem rozwinął się na różne sposoby.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
izofot 11Forma podstawowa: izofota
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
izogon 8Forma podstawowa: izogona
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
izoluj 11Forma podstawowa: izolować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf.perf:refl.nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
izomer 7Opis: związek chemiczny o identycznym jak w innym takim związku sumarycznym wzorze cząsteczkowym, różniący się od niego sposobem lub kolejnością wiązań atomowych albo ich innym rozmieszczeniem w przestrzen
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
izonef 10Forma podstawowa: izonefa
Opis: przeciętne zachmurzenie nieba.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
izopod 8Opis: skorupiak morski z rzędu równonogów.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
izopol 8Forma podstawowa: izopola
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
izotop 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
izotyp 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
izydia 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ibidem 10
ibisem 9Forma podstawowa: ibis
Opis: ptak wodno-błotny, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w obrębie rodziny ibisowatych (Threskiornithidae).
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
ibisie 8Forma podstawowa: ibis
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
ibizie 8Forma podstawowa: ibiza
Opis: seat z modelu Ibiza.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
ibizom 9Forma podstawowa: ibiza
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
iblisy 10Forma podstawowa: iblis
Opis: w wierzeniach muzułmańskich: zły duch, szatan.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
ibukom 12Forma podstawowa: ibuk
ibuków 15Forma podstawowa: ibuk
ichtys 11
ickach 11Forma podstawowa: icek
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
ickiem 9Forma podstawowa: icek
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
ickowi 8Forma podstawowa: icek
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1
ictusa 10Forma podstawowa: ictus
idącej 14Forma podstawowa: iść
Opis: o mechanizmach, urządzeniach: być sprawnymi i wykonywać charakterystyczne dla siebie czynności
Forma fleksyjna: pact:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff:nonrefl
ideach 10Forma podstawowa: idea
Opis: w filozofii: wrażenie, doznanie zmysłowe, jedyny ludzki przedmiot poznania.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
ideała 9Forma podstawowa: ideał
Opis: podzbiór pierścienia o własnościach pozwalających na konstrukcję pierścienia ilorazowego, pojęcie wprowadzone przez Dedekinda, jako uogólnienie pojęcia liczby idealnej.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m1 subst:sg:gen:m2
ideatu 10Forma podstawowa: ideat
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ideina 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ideiną 11Forma podstawowa: ideina
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ideino 7Forma podstawowa: ideina
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ideiny 8Forma podstawowa: ideina
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
idejka 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
idejką 14Forma podstawowa: idejka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
idejkę 14Forma podstawowa: idejka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
idejki 10Forma podstawowa: idejka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ideowa 7Forma podstawowa: ideowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ideową 11Forma podstawowa: ideowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ideowe 7Forma podstawowa: ideowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
ideowo 7Forma fleksyjna: adv:pos
idiotą 12Forma podstawowa: idiota
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
idiotę 12Forma podstawowa: idiota
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
idioto 8Forma podstawowa: idiota
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
idioty 9Forma podstawowa: idiota
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
idisom 8Forma podstawowa: idisa
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
idolka 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
idolką 13Forma podstawowa: idolka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
idolkę 13Forma podstawowa: idolka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
idolom 9Forma podstawowa: idol
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:pl:dat:m2
idylle 10Forma podstawowa: idylla
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
idyllę 14Forma podstawowa: idylla
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
idźmyż 21Forma podstawowa: iść
Opis: o mechanizmach, urządzeniach: być sprawnymi i wykonywać charakterystyczne dla siebie czynności
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
ifryta 12Forma podstawowa: ifryt
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
ifryty 13Forma podstawowa: ifryt
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
iglaną 13Forma podstawowa: iglany
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
iglany 10Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
iglicy 11Forma podstawowa: iglica
Opis: Erodium – rodzaj roślin należący do rodziny bodziszkowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
igłami 11Forma podstawowa: igła
Opis: iglica - część urządzenia (np. igła cyrkla, igła od wrzeciona).
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
igławą 14Forma podstawowa: igława
Opis: araukaria, Araucaria – rodzaj drzew iglastych z rodziny araukariowatych, drzewa wieczniezielone, dwupienne (rzadko jednopienne), wyróżniają się regularnym pokrojem.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
igławę 14Forma podstawowa: igława
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
igławy 11Forma podstawowa: igława
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
igłowe 10Forma podstawowa: igłowy
Opis: taki, który wykonuje się za pomocą igły medycznej.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
igłują 18Forma podstawowa: igłować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
igłuje 14Forma podstawowa: igłować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
igrają 14Forma podstawowa: igrać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
igrało 10Forma podstawowa: igrać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
igrały 11Forma podstawowa: igrać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
igrami 9Forma podstawowa: igra
Opis: zabawa, harce.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
igrano 8Forma podstawowa: igrać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl
igrasz 8Forma podstawowa: igrać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl
igrcem 10Forma podstawowa: igrzec
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
igrcom 10Forma podstawowa: igrce
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3

Forma podstawowa: igrzec
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
igrców 13Forma podstawowa: igrce
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3

Forma podstawowa: igrcy
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p1 subst:pl:gen:p1
igrcze 9Forma podstawowa: igrzec
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
igreka 9Forma podstawowa: igrek
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1 subst:sg:gen:m3
igreku 11Forma podstawowa: igrek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: igrek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
igrzec 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
iguana 10Opis: jaszczurka o skórze pokrytej nieregularnymi łuskami, z rodziny o tej samej nazwie.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
iguanę 14Forma podstawowa: iguana
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
iguano 10Forma podstawowa: iguana
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
igumen 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
ihramu 11Forma podstawowa: ihram
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ihumen 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
ikarom 8Forma podstawowa: ikar
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
ikarów 11Forma podstawowa: ikar
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
ikarze 7Forma podstawowa: ikar
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
ikeban 9Forma podstawowa: ikebana
Opis: sztuka układania kwiatów.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ikonce 8Forma podstawowa: ikonka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
ikonek 8Forma podstawowa: ikonka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ikonie 7Forma podstawowa: ikona
Opis: obraz sakralny, wyobrażający postacie świętych, sceny z ich życia, sceny biblijne lub liturgiczno-symboliczne, charakterystyczna dla chrześcijańskich Kościołów wschodnich, w tym prawosławnego i greck
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
ikonka 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ikonką 12Forma podstawowa: ikonka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ikonko 8Forma podstawowa: ikonka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ikonom 8Forma podstawowa: ikona
Opis: obraz sakralny, wyobrażający postacie świętych, sceny z ich życia, sceny biblijne lub liturgiczno-symboliczne, charakterystyczna dla chrześcijańskich Kościołów wschodnich, w tym prawosławnego i greck
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
ikrząc 12Forma podstawowa: ikrzyć
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl
ikrzyć 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
ikrzyj 10Forma podstawowa: ikrzyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl
iksami 8Forma podstawowa: iks
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1

Forma podstawowa: iks
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1 subst:pl:inst:m3
iksora 7
iksorą 11Forma podstawowa: iksora
iksoro 7Forma podstawowa: iksora
iksowa 7Forma podstawowa: iksowy
Opis: związany z iksem.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
iksową 11Forma podstawowa: iksowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
iksowi 7Forma podstawowa: iks
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1

Forma podstawowa: iks
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:dat:m3

Forma podstawowa: iksowy
Opis: związany z iksem.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
iksowy 8Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
iktach 11Forma podstawowa: ikt
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
iktusa 10Forma podstawowa: iktus
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
iktusu 12Forma podstawowa: iktus
ilangi 9Forma podstawowa: ilang
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ilangu 11Forma podstawowa: ilang
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
ilasty 9Opis: podobny do iłu, taki, który może tworzyć ił, być wziętym za ił, głównie: taki, który składa się z uwodnionych glinokrzemianów Al, Mg i Fe i ma charakterystyczną, warstwową budowę krystaliczną.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ileusu 11Forma podstawowa: ileus
ilocie 8Forma podstawowa: ilota
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
ilości 12Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:gen:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
ilotom 9Forma podstawowa: ilot
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: ilota
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
ilotów 12Forma podstawowa: ilot
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
iluwia 9Forma podstawowa: iluwium
Opis: warstwa gleby, która znajduje się pod eluwium i zawiera liczne związki mineralne oraz osady próchnicze.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2
iluzja 11Opis: nieświadoma nieprawidłowa interpretacja zjawisk, sytuacji, uleganie ułudzie dzięki doznawanym emocjom.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
iluzją 15Forma podstawowa: iluzja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
iluzji 11Forma podstawowa: iluzja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
iluzyj 12Forma podstawowa: iluzja
iłować 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
iłował 10Forma podstawowa: iłować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
iłowce 9Forma podstawowa: iłowiec
Opis: niezłupkowacona skała osadowej w postaci skonsolidowanego iłu.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
iłowcu 11Forma podstawowa: iłowiec
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
iłując 17Forma podstawowa: iłować
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
iłujmy 14Forma podstawowa: iłować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
imacie 8Forma podstawowa: imać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:refl verb:fin:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
imacza 8Forma podstawowa: imacz
Opis: uchwyt tarczy rycerskiej, wykonany ze skóry, powrozów, materiału lub drewna.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
imadeł 10Forma podstawowa: imadło
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
imadle 9Forma podstawowa: imadło
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:n2
imadła 10Forma podstawowa: imadło
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
imadło 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
imając 14Forma podstawowa: imać
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl pcon:imperf:refl.nonrefl
imajże 13Forma podstawowa: imać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
imałam 10Forma podstawowa: imać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
imałaś 13Forma podstawowa: imać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
imamie 8Forma podstawowa: imam
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
imania 7Forma podstawowa: imać
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:refl ger:sg:gen:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
imanym 9Forma podstawowa: imać
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
imażom 12Forma podstawowa: imaż
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
imbiru 11Forma podstawowa: imbir
Opis: Zingiber – rodzaj bylin z rodziny imbirowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
imbusa 11Forma podstawowa: imbus
Opis: rodzaj klucza trzpieniowego o przekroju sześciokąta foremnego, w postaci pręta wygiętego w kształt litery L (rzadziej Z).
imćpan 13Opis: staropolski tytuł grzecznościowy, dodawany zazwyczaj do nazwiska albo tytułu.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
imentu 10Forma podstawowa: iment
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
imenty 9Forma podstawowa: iment
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
imhofu 15Forma podstawowa: imhof
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
imidem 9Forma podstawowa: imid
Opis: organiczny związek chemiczny, pochodna aminy, w którym do atomu azotu przyłączone są bezpośrednio dwie grupy acylowe.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
imidów 12Forma podstawowa: imid
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
imisja 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
imisje 9Forma podstawowa: imisja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
imisji 9Forma podstawowa: imisja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
imisyj 10Forma podstawowa: imisja
impalą 13Forma podstawowa: impala
Opis: Aepyceros melampus – pospolity gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występuje w Afryce Środkowej i Południowej.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
impalę 13Forma podstawowa: impala
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
impasu 10Forma podstawowa: impas
Opis: sytuacja bez wyjścia.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
impasy 9Forma podstawowa: impas
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
impetu 11Forma podstawowa: impet
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
impety 10Forma podstawowa: impet
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
import 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
imprez 8Forma podstawowa: impreza
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
imprze 8Forma podstawowa: impra
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
inbami 9Forma podstawowa: inba
inbusy 11Forma podstawowa: inbus
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
incest 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
indeks 8Opis: frakcja - znak stosowany do rozróżnienia wyrażeń m.in. matematycznych, fizycznych, chemicznych oznaczonych jednakowymi symbolami głównymi, jest umieszczany zwykle z boku na górze lub na dole.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
indenu 9Forma podstawowa: inden
Opis: organiczny związek chemiczny, policykliczny węglowodór aromatyczny o wzorze: C9H8.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
indeny 8Forma podstawowa: inden
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
indole 8Forma podstawowa: indol
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
indoli 8Forma podstawowa: indol
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
indora 7Forma podstawowa: indor
Opis: samiec indyka.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
indosy 8Forma podstawowa: indos
Opis: oświadczenie woli zbywającego o przeniesieniu własności weksla, czeku (lub inne zbywalnego papiery wartościowe, o ile ustawy przewidują taką możliwość).
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
indowa 7Forma podstawowa: indowy
Opis: zrobiony z indu, zawierający ind - metal.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
indową 11Forma podstawowa: indowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
indowe 7Forma podstawowa: indowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
indowi 7Forma podstawowa: indowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
indowy 8Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
indris 7Opis: indrys, babakoto, Indri indri – gatunek owocożernej małpiatki z rodziny indrisowatych, jedyny przedstawiciel rodzaju Indri, występuje na wschodnim wybrzeżu Madagaskaru, od brzegu morza do wysokości 1
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
induję 15Forma podstawowa: indować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
indult 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
induną 13Forma podstawowa: induna
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
indunę 13Forma podstawowa: induna
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
induno 9Forma podstawowa: induna
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
indyga 10Forma podstawowa: indygo
Opis: E132, organiczny związek chemiczny, ciemnobłękitny barwnik występujący naturalnie, jak i syntetyzowany chemicznie (od roku 1890), błękit indygowy, indygo, indygotyna.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
indygu 12Forma podstawowa: indygo
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
indyka 9Forma podstawowa: indyk
Opis: mięso z indyka.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
indyki 9Forma podstawowa: indyk
Opis: mięso z indyka.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2

Forma podstawowa: indyk
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: indyka
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
indyku 11Forma podstawowa: indyk
Opis: mięso z indyka.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
inerty 8Forma podstawowa: inert
Opis: jednostka masy w układzie MkGS, obecnie nieużywana.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
infach 13Forma podstawowa: infa
infami 11Forma podstawowa: infa
infiks 11Opis: w językoznawstwie każdy morfem, o ile jest umiejscowiony wewnątrz rdzenia wyrazu (podstawy słowotwórczej).
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
infima 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma podstawowa: infimum
Opis: w matematyce - największe z ograniczeń dolnych danego zbioru.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2
infimą 15Forma podstawowa: infima
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
infimo 11Forma podstawowa: infima
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
infule 13Forma podstawowa: infuła
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
infułą 18Forma podstawowa: infuła
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
infułę 18Forma podstawowa: infuła
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
infuły 15Forma podstawowa: infuła
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ingotu 11Forma podstawowa: ingot
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ingoty 10Forma podstawowa: ingot
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ingram 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
initio 7
inkach 10Forma podstawowa: inka
Opis: nazwa handlowa polskiej kawy zbożowej produkowanej od 1971 roku w Skawinie.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f subst:pl:loc:m1

Forma podstawowa: inka
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
inkami 8Forma podstawowa: inka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
inkera 7Forma podstawowa: inker
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
inkery 8Forma podstawowa: inker
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
inkluz 10Forma podstawowa: inkluza
Opis: duch, tajemnicza siła, na przykład ukryta w jakimś przedmiocie.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
inkuba 11Forma podstawowa: inkub
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
inkuby 12Forma podstawowa: inkub
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
inlety 9Forma podstawowa: inlet
Opis: rodzaj bardzo gęstej tkaniny bawełnianej, o splocie skośnym, atłasowym bądź płóciennym, używanej na wsypy pościelowe.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
innemu 9Forma podstawowa: inny
Opis: (zwykle w l. mnogiej) drugi, taki, który istnieje obok czegoś, należący do grupy pozostałych.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos subst:sg:dat:m1
innych 10Forma podstawowa: inny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:loc:m1
innymi 8Forma podstawowa: inny
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos subst:pl:inst:m1
inrach 9Forma podstawowa: inro
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
inrami 7Forma podstawowa: inro
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
insekt 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
insula 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
insuli 9Forma podstawowa: insula
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
insulo 9Forma podstawowa: insula
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
inszym 8Forma podstawowa: insza
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f

Forma podstawowa: inszy
Opis: odmienny, różny od jakiegoś, nie ten.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos subst:pl:dat:m1 subst:sg:inst:m1 subst:sg:loc:m1
intele 8Forma podstawowa: intel
Opis: największy na świecie producent układów scalonych oraz twórca mikroprocesorów z rodziny x86, które znajdują się w większości komputerów osobistych.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
inteli 8Forma podstawowa: intel
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2

Forma podstawowa: intel
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
intelu 10Forma podstawowa: intel
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: intel
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
intern 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
intrad 8Forma podstawowa: intrada
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
intron 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
intryg 10Forma podstawowa: intryga
Opis: podstęp mający zaszkodzić konkretnym osobom czy instytucjom, zwykle przez potejemne wywołanie jakiegoś konfliktu.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
intyną 12Forma podstawowa: intyna
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
intynę 12Forma podstawowa: intyna
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
intyno 8Forma podstawowa: intyna
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
intyny 9Forma podstawowa: intyna
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
inulin 9Forma podstawowa: inulina
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
inulom 10Forma podstawowa: inula
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
inwaru 8Forma podstawowa: inwar
Opis: stop żelaza (54-64%) i niklu (36-46%) z niewielkim dodatkiem węgla i chromu.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
inwitu 9Forma podstawowa: inwit
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
inwity 8Forma podstawowa: inwit
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ińskie 13Forma podstawowa: iński
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
ińskim 14Forma podstawowa: iński
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ionica 7Forma podstawowa: ionicum
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2
ipadów 12Forma podstawowa: ipad
ipodem 9Forma podstawowa: ipod
ipodów 12Forma podstawowa: ipod
ipomee 8Forma podstawowa: ipomea
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
ipomeę 12Forma podstawowa: ipomea
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ipomei 8Forma podstawowa: ipomea
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
iporką 12Forma podstawowa: iporka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
iporkę 12Forma podstawowa: iporka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
iporyt 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
iraccy 9Forma podstawowa: iracki
Opis: związany z Irakiem.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
iracku 10Forma podstawowa: iracki
Forma fleksyjna: adjp
ircową 11Forma podstawowa: ircowy
Opis: związany z IRC - usługą sieciową.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ircuję 15Forma podstawowa: ircować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
irezyn 7Forma podstawowa: irezyna
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
irgami 9Forma podstawowa: irga
Opis: Cotoneaster – rodzaj roślin z rodziny różowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
irokez 7Opis: przedstawiciel plemienia Indian Ameryki Północnej zamieszkujących tereny na wschód od Wielkich Jezior i na południe od Rzeki św. Wawrzyńca, czyli północną część stanów Nowy Jork, Pensylwanii i Maine,
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
ironem 7Forma podstawowa: iron
Opis: rodzaj kija golfowego służącego do wbijania piłki do dołka.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
ironią 10Forma podstawowa: ironia
Opis: coś, co nie powinno się wydarzyć, nieoczekiwany pech.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ironie 6Forma podstawowa: ironia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
ironię 10Forma podstawowa: ironia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ironii 6Forma podstawowa: ironia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
ironij 8Forma podstawowa: ironia
irydom 9Forma podstawowa: iryda
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
iryguj 13Forma podstawowa: irygować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
irysek 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
irysem 8Forma podstawowa: irys
Opis: cukierek mleczny, kiedyś niewielki, o kształcie kwadratowym, teraz popularny w wielu kształtach.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2 subst:sg:inst:m3
irysom 8Forma podstawowa: irys
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2 subst:pl:dat:m3
irytuj 12Forma podstawowa: irytować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
iryzan 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
isagog 10Forma podstawowa: isagoga
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
iskach 10Forma podstawowa: isk
Opis: w melitologii: grupa pszczół zwiadowczych.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
iskało 9Forma podstawowa: iskać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
iskały 10Forma podstawowa: iskać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
iskamy 9Forma podstawowa: iskać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
iskana 7Forma podstawowa: iskać
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
iskaną 11Forma podstawowa: iskać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
iskane 7Forma podstawowa: iskać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
iskano 7Forma podstawowa: iskać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
iskiem 8Forma podstawowa: isk
Opis: w melitologii: grupa pszczół zwiadowczych.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
iskier 7Forma podstawowa: iskra
Opis: osoba bardzo ruchliwa, zwinna, wesoła.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
iskrom 8Forma podstawowa: iskra
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
iskrzą 11Forma podstawowa: iskrzyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
iskrzę 11Forma podstawowa: iskrzyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
iskrzy 8Forma podstawowa: iskrzyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
ismena 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ismeną 11Forma podstawowa: ismena
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ismenę 11Forma podstawowa: ismena
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ismeny 8Forma podstawowa: ismena
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
istmem 9Forma podstawowa: istm
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
istmie 8Forma podstawowa: istm
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
istnej 9Forma podstawowa: istny
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
istnie 7Opis: prawdziwie, w istocie, dosłownie.
Forma fleksyjna: adv:pos
istnym 9Forma podstawowa: istny
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
istota 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
istoto 8Forma podstawowa: istota
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
istoty 9Forma podstawowa: istota
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
iszczę 11Forma podstawowa: iścić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
iściło 13Forma podstawowa: iścić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
iściły 14Forma podstawowa: iścić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
iścimy 13Forma podstawowa: iścić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
itaccy 10Forma podstawowa: itacki
Opis: związany z Itaką.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
itacki 9Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
itacko 9Forma podstawowa: itacki
Forma fleksyjna: adja

Forma fleksyjna: adv:pos
italik 9Forma podstawowa: italika
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
iterbu 11Forma podstawowa: iterb
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
iwanem 7Forma podstawowa: iwan
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1 subst:sg:inst:m3
iwanie 6Forma podstawowa: iwan
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m3
iwanom 7Forma podstawowa: iwan
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: iwan
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:pl:dat:m3
iwanów 10Forma podstawowa: iwan
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
iwinie 6Forma podstawowa: iwina
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
izanie 6Forma podstawowa: izan
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
izanów 10Forma podstawowa: izan
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
izatyn 8Forma podstawowa: izatyna
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
izbice 9Forma podstawowa: izbica
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
izbicy 10Forma podstawowa: izbica
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
izbina 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
izbiną 12Forma podstawowa: izbina
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
izbino 8Forma podstawowa: izbina
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
izbiny 9Forma podstawowa: izbina
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
izbowa 8Forma podstawowa: izbowy
Opis: związany z izbą - pomieszczeniem, w którym mieszkają ludzie.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
izbową 12Forma podstawowa: izbowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
izbowe 8Forma podstawowa: izbowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
izbowi 8Forma podstawowa: izbowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
izobar 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
izobaz 8Forma podstawowa: izobaza
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
izohel 9Forma podstawowa: izohela
izolat 8Opis: substancja otrzymana w wyniku izolacji od czegoś lub z czegoś.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
izoler 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
izoter 7Forma podstawowa: izotera
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
izoton 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
izozym 8Opis: izoenzym - homologiczny enzym w obrębie danego organizmu, katalizujący tę samą reakcję co inny izozym, ale różniący się od niego budową i właściwościami fizycznymi.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
izydia 8Forma podstawowa: izydium
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2

Wyrazy na literę i o długości 7

ibadyci 12Forma podstawowa: ibadyta
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
ibadytą 16Forma podstawowa: ibadyta
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
iberyzm 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ibisach 12Forma podstawowa: ibis
Opis: ptak wodno-błotny, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w obrębie rodziny ibisowatych (Threskiornithidae).
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2
ibisami 10Forma podstawowa: ibis
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2
ibisowi 9Forma podstawowa: ibis
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2
ibiszka 10Forma podstawowa: ibiszek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ibiszki 10Forma podstawowa: ibiszek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ibiszku 12Forma podstawowa: ibiszek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
ibizach 12Forma podstawowa: ibiza
Opis: seat z modelu Ibiza.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
iblisie 10Forma podstawowa: iblis
Opis: w wierzeniach muzułmańskich: zły duch, szatan.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
iblisów 14Forma podstawowa: iblis
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
iblowce 11Forma podstawowa: iblowiec
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
iblowcy 12Forma podstawowa: iblowiec
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
ibukiem 13Forma podstawowa: ibuk
ibukowi 12Forma podstawowa: ibuk
iceberg 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ichmość 20Forma fleksyjna: subst:pl:nom:p1
ichniej 12Forma podstawowa: ichni
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
ichorze 10Forma podstawowa: ichor
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
ichthys 14
ichtioz 11Forma podstawowa: ichtioza
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ictusem 12Forma podstawowa: ictus
ictusie 11Forma podstawowa: ictus
ictusom 12Forma podstawowa: ictus
ictusów 15Forma podstawowa: ictus
idareda 9Forma podstawowa: idared
Opis: rodzaj jabłka, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
idących 17Forma podstawowa: iść
Opis: o mechanizmach, urządzeniach: być sprawnymi i wykonywać charakterystyczne dla siebie czynności
Forma fleksyjna: pact:pl:acc:m1.p1:imperf:aff:nonrefl pact:pl:gen.loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:nonrefl
idącymi 15Forma podstawowa: iść
Forma fleksyjna: pact:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:nonrefl
ideacja 11Opis: w psychologii: umiejętność tworzenia pojęć, wyobrażeń.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
idealik 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
idealna 9Forma podstawowa: idealny
Opis: pozabawiony zakłóceń, całkowity.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
idealne 9Forma podstawowa: idealny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
idealni 9Forma podstawowa: idealny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
ideałem 11Forma podstawowa: ideał
Opis: podzbiór pierścienia o własnościach pozwalających na konstrukcję pierścienia ilorazowego, pojęcie wprowadzone przez Dedekinda, jako uogólnienie pojęcia liczby idealnej.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1 subst:sg:inst:m2 subst:sg:inst:m3
ideałom 11Forma podstawowa: ideał
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:pl:dat:m2 subst:pl:dat:m3
ideatów 13Forma podstawowa: ideat
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
idejkom 12Forma podstawowa: idejka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
ideowce 9Forma podstawowa: ideowiec
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
ideowcu 11Forma podstawowa: ideowiec
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
ideowej 10Forma podstawowa: ideowy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
idioceń 15Forma podstawowa: idiocieć
idiocie 9Forma podstawowa: idiota
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
idioctw 10Forma podstawowa: idioctwo
Opis: coś głupiego, lekkomyślnego i nieznośnego.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
idiomat 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
idiomom 10Forma podstawowa: idiom
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
idiotce 10Forma podstawowa: idiotka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
idiotek 10Forma podstawowa: idiotka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
idiotką 14Forma podstawowa: idiotka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
idiotki 10Forma podstawowa: idiotka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
idiotom 10Forma podstawowa: idiota
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
idisach 11Forma podstawowa: idisa
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
idolach 12Forma podstawowa: idola
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:p3
idolami 10Forma podstawowa: idol
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1 subst:pl:inst:m2
idyllik 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
ifrycie 13Forma podstawowa: ifryt
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
ifrytom 14Forma podstawowa: ifryt
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
igielit 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
igielna 10Forma podstawowa: igielny
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
igielny 11Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
igiełce 12Forma podstawowa: igiełka
Opis: zdrobniale: igła - narzędzie do szycia.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
igiełką 16Forma podstawowa: igiełka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
igiełki 12Forma podstawowa: igiełka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
igiełko 12Forma podstawowa: igiełka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
iglakom 12Forma podstawowa: iglak
Opis: drzewo lub krzew iglasty.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2 subst:pl:dat:m3
iglaków 15Forma podstawowa: iglak
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:m3
iglanym 12Forma podstawowa: iglany
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
iglarce 11Forma podstawowa: iglarka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
iglarek 11Forma podstawowa: iglarka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
iglarkę 15Forma podstawowa: iglarka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
iglaste 11Forma podstawowa: iglasty
Opis: taki, który jest podobny kształtem do igły, szpiczasty.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
iglicom 12Forma podstawowa: iglica
Opis: Erodium – rodzaj roślin należący do rodziny bodziszkowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
igliwia 10Forma podstawowa: igliwie
Opis: igły - część rośliny.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
igliwiu 12Forma podstawowa: igliwie
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
igławom 12Forma podstawowa: igława
Opis: araukaria, Araucaria – rodzaj drzew iglastych z rodziny araukariowatych, drzewa wieczniezielone, dwupienne (rzadko jednopienne), wyróżniają się regularnym pokrojem.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
igłować 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
igłowca 12Forma podstawowa: igłowiec
Opis: włóknina wytworzona techniką igłowania.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
igłowce 12Forma podstawowa: igłowiec
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
igłowcu 14Forma podstawowa: igłowiec
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
igłowym 13Forma podstawowa: igłowy
Opis: taki, który wykonuje się za pomocą igły medycznej.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
igłówek 16Forma podstawowa: igłówka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
igłówkę 20Forma podstawowa: igłówka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
igłując 20Forma podstawowa: igłować
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
igłujmy 17Forma podstawowa: igłować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
ignamem 11Forma podstawowa: ignam
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
ignamów 14Forma podstawowa: ignam
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
igrając 16Forma podstawowa: igrać
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
igrajże 15Forma podstawowa: igrać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
igrałem 12Forma podstawowa: igrać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:nonrefl
igrałeś 15Forma podstawowa: igrać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:nonrefl
igrcach 13Forma podstawowa: igrca
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1

Forma podstawowa: igrcy
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:p1

Forma podstawowa: igrzec
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
igrcami 11Forma podstawowa: igrca
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1

Forma podstawowa: igrcy
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p1
igrcowi 10Forma podstawowa: igrzec
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1
igreków 14Forma podstawowa: igrek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
igrzysk 11Forma podstawowa: igrzysko
Opis: festiwal, publiczne występy i zawody.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
iguanie 11Forma podstawowa: iguana
Opis: jaszczurka o skórze pokrytej nieregularnymi łuskami, z rodziny o tej samej nazwie.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
iguanom 12Forma podstawowa: iguana
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
igumeny 13Forma podstawowa: igumen
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
ihramem 11Forma podstawowa: ihram
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
ihramie 10Forma podstawowa: ihram
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
ihramom 11Forma podstawowa: ihram
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
ihumeny 13Forma podstawowa: ihumen
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
ikacyną 14Forma podstawowa: ikacyna
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ikacynę 14Forma podstawowa: ikacyna
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ikacyno 10Forma podstawowa: ikacyna
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ikacyny 11Forma podstawowa: ikacyna
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ikarach 11Forma podstawowa: ikar
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
ikarami 9Forma podstawowa: ikar
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
ikarowe 8Forma podstawowa: ikarowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
ikarowi 8Forma podstawowa: ikarowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
ikarusa 10Forma podstawowa: ikarus
Opis: autobus marki Ikarus.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3
ikawizm 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ikebaną 14Forma podstawowa: ikebana
Opis: sztuka układania kwiatów.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ikebanę 14Forma podstawowa: ikebana
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ikebano 10Forma podstawowa: ikebana
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ikonach 11Forma podstawowa: ikon
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
ikonami 9Forma podstawowa: ikona
Opis: obraz sakralny, wyobrażający postacie świętych, sceny z ich życia, sceny biblijne lub liturgiczno-symboliczne, charakterystyczna dla chrześcijańskich Kościołów wschodnich, w tym prawosławnego i greck
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
ikonkom 10Forma podstawowa: ikonka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
ikonowa 8Forma podstawowa: ikonowy
Opis: związany z ikoną - elementem interfesju graficznego.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ikonową 12Forma podstawowa: ikonowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ikonowy 9Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ikrowca 9Forma podstawowa: ikrowiec
Opis: oolit, oolityt - skała osadowa zbudowana w przeważającej większości z ooidów, tworzy się w płytkich morzach w strefie przybrzeżnej.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ikrowcu 11Forma podstawowa: ikrowiec
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
ikrzące 13Forma podstawowa: ikrzyć
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl
ikrzmyż 14Forma podstawowa: ikrzyć
ikrzono 8Forma podstawowa: ikrzyć
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl
ikrzyca 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ikrzycę 14Forma podstawowa: ikrzyca
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ikrzyco 10Forma podstawowa: ikrzyca
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ikrzyli 10Forma podstawowa: ikrzyć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl
ikrzyła 11Forma podstawowa: ikrzyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl
ikrzyły 12Forma podstawowa: ikrzyć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl
ikrzymy 11Forma podstawowa: ikrzyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl
ikrzysk 10Forma podstawowa: ikrzysko
Opis: miejsce składania ikry przez ryby.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
ikrzysz 9Forma podstawowa: ikrzyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl
ikselek 10Forma podstawowa: ikselka
ikselka 10
ikselką 14Forma podstawowa: ikselka
ikselko 10Forma podstawowa: ikselka
iksesek 9Forma podstawowa: ikseska
ikseska 9
ikseskę 13Forma podstawowa: ikseska
iksowej 10Forma podstawowa: iksowy
Opis: związany z iksem.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
iksowie 8Forma podstawowa: iks
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
iksowym 10Forma podstawowa: iksowy
Opis: związany z iksem.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ikstego 11Forma podstawowa: iksty
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ikstemu 12Forma podstawowa: iksty
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ikstych 13Forma podstawowa: iksty
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
ikstymi 11Forma podstawowa: iksty
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
iktusie 11Forma podstawowa: iktus
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
iktusom 12Forma podstawowa: iktus
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
iktusów 15Forma podstawowa: iktus
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
ilangów 14Forma podstawowa: ilang
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
ilastej 11Forma podstawowa: ilasty
Opis: podobny do iłu, taki, który może tworzyć ił, być wziętym za ił, głównie: taki, który składa się z uwodnionych glinokrzemianów Al, Mg i Fe i ma charakterystyczną, warstwową budowę krystaliczną.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
ilastym 11Forma podstawowa: ilasty
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ileusie 10Forma podstawowa: ileus
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
ileusom 11Forma podstawowa: ileus
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
iliryzm 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
illacja 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
illacje 12Forma podstawowa: illacja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
illację 16Forma podstawowa: illacja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
illicie 10Forma podstawowa: illit
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
illitem 11Forma podstawowa: illit
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
illitów 14Forma podstawowa: illit
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
iloczas 9Opis: zjawisko prozodyjne, charakteryzujące się różnicowaniem długości trwania sylab lub głosek.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
iloczyn 10Opis: wynik możenia.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
iloracy 10Forma podstawowa: iloraki
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
iloraką 13Forma podstawowa: iloraki
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
iloraki 9Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ilostan 9Opis: stan liczebny.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ilością 17Forma podstawowa: ilość
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ilotach 12Forma podstawowa: ilot
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1

Forma podstawowa: ilota
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
ilotami 10Forma podstawowa: ilota
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
iluwiom 11Forma podstawowa: iluwium
Opis: warstwa gleby, która znajduje się pod eluwium i zawiera liczne związki mineralne oraz osady próchnicze.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
iluwiów 14Forma podstawowa: iluwium
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
iluzjon 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
iławian 9Forma podstawowa: iławianin
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
iławscy 11Forma podstawowa: iławski
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
iławska 10Forma podstawowa: iławski
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
iławsko 10Forma podstawowa: iławski
Forma fleksyjna: adja
iłowali 10Forma podstawowa: iłować
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
iłowała 11Forma podstawowa: iłować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
iłowały 12Forma podstawowa: iłować
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
iłowane 9Forma podstawowa: iłować
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
iłowata 10Forma podstawowa: iłowaty
Opis: taki, który przypomina ił pod względem składu chemicznego, struktury fizycznej lub innych właściwości.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
iłowate 10Forma podstawowa: iłowaty
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
iłowaty 11Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
iłowcem 11Forma podstawowa: iłowiec
Opis: niezłupkowacona skała osadowej w postaci skonsolidowanego iłu.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
iłowcom 11Forma podstawowa: iłowiec
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
iłowców 14Forma podstawowa: iłowiec
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
iłowego 11Forma podstawowa: iłowy
Opis: związany z iłem.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
iłowscy 11Forma podstawowa: iłowski
Opis: związany z miastem Iłowa.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
iłowska 10Forma podstawowa: iłowski
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
iłowsko 10Forma fleksyjna: adv:pos
iłowsku 12Forma podstawowa: iłowski
Opis: związany z miastem Iłowa.
Forma fleksyjna: adjp
iłującą 22Forma podstawowa: iłować
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
iłujący 19Forma podstawowa: iłować
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
iłujemy 15Forma podstawowa: iłować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
iłujmyż 19Forma podstawowa: iłować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
iłżance 14Forma podstawowa: iłżanka
Opis: mieszkanka Iłży.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
iłżanie 13Forma podstawowa: iłżanin
Opis: mieszkaniec Iłży.
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
iłżanka 14Opis: mieszkanka Iłży.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
iłżanki 14Forma podstawowa: iłżanka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
iłżecki 15Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
iłżecku 17Forma podstawowa: iłżecki
Forma fleksyjna: adjp
imaczem 10Forma podstawowa: imacz
Opis: uchwyt tarczy rycerskiej, wykonany ze skóry, powrozów, materiału lub drewna.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
imaczów 13Forma podstawowa: imacz
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
imadłem 12Forma podstawowa: imadło
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
imagiem 11Forma podstawowa: imago
Opis: ostateczne stadium w rozwoju osobniczym owadów, przechodzących proces przeobrażenia.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
imagizm 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
imająca 15Forma podstawowa: imać
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
imające 15Forma podstawowa: imać
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
imakach 12Forma podstawowa: imak
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
imakami 10Forma podstawowa: imak
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
imakowi 9Forma podstawowa: imak
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
imaliby 12Forma podstawowa: imać
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:imperf:refl verb:pot:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
imałbym 14Forma podstawowa: imać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl verb:pot:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
imałbyś 17Forma podstawowa: imać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl verb:pot:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
imałoby 13Forma podstawowa: imać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:n1.n2:ter:imperf:refl verb:pot:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
imamami 10Forma podstawowa: imam
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
imamici 10Forma podstawowa: imamita
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
imamity 11Forma podstawowa: imamita
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
imanego 10Forma podstawowa: imać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m1.m2:imperf:aff ppas:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
imanemu 11Forma podstawowa: imać
Forma fleksyjna: ppas:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
imaniom 9Forma podstawowa: imać
imbecyl 13Opis: chory na imbecylizm, umiarkowanie niepełnosprawny intelektualnie.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
imbirem 11Forma podstawowa: imbir
Opis: Zingiber – rodzaj bylin z rodziny imbirowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
imbirom 11Forma podstawowa: imbir
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
imbryka 12Forma podstawowa: imbryk
Opis: czajnik - naczynie do gotowania wody.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
imbusem 13Forma podstawowa: imbus
Opis: rodzaj klucza trzpieniowego o przekroju sześciokąta foremnego, w postaci pręta wygiętego w kształt litery L (rzadziej Z).
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
imćpana 14Forma podstawowa: imćpan
Opis: staropolski tytuł grzecznościowy, dodawany zazwyczaj do nazwiska albo tytułu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
imelman 10Opis: rodzaj figury akrobacji lotniczej: pół pętli z przewrotem.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
imentem 10Forma podstawowa: iment
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
imentów 13Forma podstawowa: iment
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
imersją 14Forma podstawowa: imersja
Opis: metoda stosowana w mikroskopii w celu zwiększenia zdolności rozdzielczej mikroskopu optycznego poprzez wypełnienie przestrzeni pomiędzy preparatem a obiektywem przezroczystą cieczą.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
imersję 14Forma podstawowa: imersja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
imersjo 10Forma podstawowa: imersja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
imersyj 11Forma podstawowa: imersja
imhofem 15Forma podstawowa: imhof
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
imhofom 15Forma podstawowa: imhof
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
imidach 12Forma podstawowa: imid
Opis: organiczny związek chemiczny, pochodna aminy, w którym do atomu azotu przyłączone są bezpośrednio dwie grupy acylowe.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
imidami 10Forma podstawowa: imid
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
imidowa 9Forma podstawowa: imidowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
imidową 13Forma podstawowa: imidowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
imidowy 10Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
imidzie 9Forma podstawowa: imid
Opis: organiczny związek chemiczny, pochodna aminy, w którym do atomu azotu przyłączone są bezpośrednio dwie grupy acylowe.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
imienia 8Forma podstawowa: imienie
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
imieniu 10Forma podstawowa: imienie
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
imienną 12Forma podstawowa: imienny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
imienny 9Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
imigruj 14Forma podstawowa: imigrować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf.perf:nonrefl
iminach 11Forma podstawowa: imina
Opis: organiczny związek chemiczny zawierający grupę iminową, powstaje w wyniku kondensacji cząsteczki związku karbonylowego (aldehydu lub ketonu) z cząsteczką aminy pierwszorzędowej.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
iminowa 8Forma podstawowa: iminowy
Opis: związany z iminą, dotyczący iminy.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
iminowe 8Forma podstawowa: iminowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
iminowy 9Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
imisjom 11Forma podstawowa: imisja
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
imitują 17Forma podstawowa: imitować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
imituje 13Forma podstawowa: imitować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
imituję 17Forma podstawowa: imitować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
immisją 15Forma podstawowa: immisja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
impalom 11Forma podstawowa: impala
Opis: Aepyceros melampus – pospolity gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występuje w Afryce Środkowej i Południowej.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
impasem 10Forma podstawowa: impas
Opis: sytuacja bez wyjścia.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
impasie 9Forma podstawowa: impas
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
impasom 10Forma podstawowa: impas
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
impasów 13Forma podstawowa: impas
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
impastu 12Forma podstawowa: impast
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
impasty 11Forma podstawowa: impast
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
impecie 10Forma podstawowa: impet
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
imperia 9Forma podstawowa: imperium
Opis: struktura polityczna władająca na wielkim obszarze terytorialnym.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2
impetom 11Forma podstawowa: impet
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
impetyk 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m3
implant 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
impostu 12Forma podstawowa: impost
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
imposty 11Forma podstawowa: impost
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
imprach 12Forma podstawowa: impra
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
impresą 13Forma podstawowa: impresa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
impreso 9Forma podstawowa: impresa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
impresy 10Forma podstawowa: impresa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
imprezą 13Forma podstawowa: impreza
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
imprezo 9Forma podstawowa: impreza
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
imprezy 10Forma podstawowa: impreza
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
inaczej 10Opis: w inny sposób, odmiennie, nie tak.
Forma fleksyjna: adv conj
inbusem 12Forma podstawowa: inbus
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
inbusom 12Forma podstawowa: inbus
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
inbusów 15Forma podstawowa: inbus
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
incestu 11Forma podstawowa: incest
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
incesty 10Forma podstawowa: incest
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
incipit 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
incubus 14
incyzja 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
incyzje 11Forma podstawowa: incyzja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
incyzję 15Forma podstawowa: incyzja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
incyzji 11Forma podstawowa: incyzja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
incyzyj 12Forma podstawowa: incyzja
indaguj 14Forma podstawowa: indagować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
indenów 12Forma podstawowa: inden
Opis: organiczny związek chemiczny, policykliczny węglowodór aromatyczny o wzorze: C9H8.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
indesit 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
indocid 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
indolów 13Forma podstawowa: indol
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
indorem 9Forma podstawowa: indor
Opis: samiec indyka.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
indorka 9Forma podstawowa: indorek
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
indorki 9Forma podstawowa: indorek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
indorów 12Forma podstawowa: indor
Opis: samiec indyka.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
indorze 8Forma podstawowa: indor
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
indosem 9Forma podstawowa: indos
Opis: oświadczenie woli zbywającego o przeniesieniu własności weksla, czeku (lub inne zbywalnego papiery wartościowe, o ile ustawy przewidują taką możliwość).
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
indosie 8Forma podstawowa: indos
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
indosów 12Forma podstawowa: indos
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
indował 10Forma podstawowa: indować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
indowej 10Forma podstawowa: indowy
Opis: zrobiony z indu, zawierający ind - metal.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
indowym 10Forma podstawowa: indowy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
indrisa 8Forma podstawowa: indris
Opis: indrys, babakoto, Indri indri – gatunek owocożernej małpiatki z rodziny indrisowatych, jedyny przedstawiciel rodzaju Indri, występuje na wschodnim wybrzeżu Madagaskaru, od brzegu morza do wysokości 1
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
indujmy 14Forma podstawowa: indować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
indukuj 15Forma podstawowa: indukować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
indunie 10Forma podstawowa: induna
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
indunów 14Forma podstawowa: induna
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
induzja 12Forma podstawowa: induzjum
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2
indycht 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
indycze 10Forma podstawowa: indyczy
Opis: zrobiony z mięsa z indyka, zawierający mięso z indyka.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
indygom 12Forma podstawowa: indygo
Opis: E132, organiczny związek chemiczny, ciemnobłękitny barwnik występujący naturalnie, jak i syntetyzowany chemicznie (od roku 1890), błękit indygowy, indygo, indygotyna.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
indykom 11Forma podstawowa: indyk
Opis: mięso z indyka.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
indyków 14Forma podstawowa: indyk
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1

Forma podstawowa: indyk
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
indykuj 14Forma podstawowa: indykować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
indytom 11Forma podstawowa: indyt
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
indytów 14Forma podstawowa: indyt
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
indziej 10Forma fleksyjna: adv
inedita 9Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
inercie 8Forma podstawowa: inert
Opis: jednostka masy w układzie MkGS, obecnie nieużywana.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
inercją 14Forma podstawowa: inercja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
inercje 10Forma podstawowa: inercja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
inercję 14Forma podstawowa: inercja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
inercji 10Forma podstawowa: inercja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
inertem 9Forma podstawowa: inert
Opis: jednostka masy w układzie MkGS, obecnie nieużywana.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
inertna 8Forma podstawowa: inertny
Opis: obojętny, taki, który na kogoś lub na coś nie wpływa, na który ktoś lub coś nie reaguje, nie zwraca uwagi, nie korzysta z niego.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
inertną 12Forma podstawowa: inertny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
inertni 8Forma podstawowa: inertny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
infamia 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
infamią 16Forma podstawowa: infamia
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
infamie 12Forma podstawowa: infam
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
infamij 14Forma podstawowa: infamia
infamio 12Forma podstawowa: infamia
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
infanci 12Forma podstawowa: infant
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
infanty 13Forma podstawowa: infant
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
inferna 11Forma podstawowa: inferno
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
infimie 12Forma podstawowa: infima
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
infimom 13Forma podstawowa: infima
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
infułat 16Opis: ksiądz obdarzony honorowym odznaczeniem kościelnym (przyznawanym do 2014 roku).
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
infułom 16Forma podstawowa: infuła
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
infuzją 19Forma podstawowa: infuzja
Opis: wprowadzenie do organizmu większej ilości płynu w celach leczniczych np. kanałem żylnym lub podskórnie.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
infuzji 15Forma podstawowa: infuzja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
infuzjo 15Forma podstawowa: infuzja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
infuzyj 16Forma podstawowa: infuzja
ingenia 9Forma podstawowa: ingenium
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2
ingeruj 13Forma podstawowa: ingerować
Opis: wprowadzać swoje zmiany w jakieś zastane relacje lub struktury, narzucać swoje zdanie.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
ingocie 10Forma podstawowa: ingot
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
ingotem 11Forma podstawowa: ingot
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
ingotom 11Forma podstawowa: ingot
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
ingramy 11Forma podstawowa: ingram
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
inguscy 13Forma podstawowa: inguski
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
inguska 12Forma podstawowa: inguski
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
inguski 12Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
inhibin 11Forma podstawowa: inhibina
inicjał 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
iniurią 13Forma podstawowa: iniuria
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
iniurie 9Forma podstawowa: iniuria
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
iniurię 13Forma podstawowa: iniuria
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
iniurii 9Forma podstawowa: iniuria
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
inkasem 9Forma podstawowa: inkaso
Opis: żądanie zapłaty.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
inkasie 8Forma podstawowa: inkas
Opis: osoba z narodu Inków, przedstawiciel ludu, który w czasach prekolumbijskich stworzył państwo w zachodniej części Ameryki Południowej, w okresie swego największego rozkwitu obejmowało tereny dzisiejsz
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1

Forma podstawowa: inkaso
Opis: żądanie zapłaty.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:n2
inkaska 9Opis: kobieta z narodu Inków, przedstawicielka ludu, który w czasach prekolumbijskich stworzył państwo w zachodniej części Ameryki Południowej, w okresie swego największego rozkwitu obejmowało tereny dzisi
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
inkaską 13Forma podstawowa: inkaski
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
inkaski 9Forma podstawowa: inkaska
Opis: kobieta z narodu Inków, przedstawicielka ludu, który w czasach prekolumbijskich stworzył państwo w zachodniej części Ameryki Południowej, w okresie swego największego rozkwitu obejmowało tereny dzisi
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
inkasko 9Forma podstawowa: inkaska
Opis: kobieta z narodu Inków, przedstawicielka ludu, który w czasach prekolumbijskich stworzył państwo w zachodniej części Ameryki Południowej, w okresie swego największego rozkwitu obejmowało tereny dzisi
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: inkaski
Forma fleksyjna: adja
inkasku 11Forma podstawowa: inkaski
Forma fleksyjna: adjp
inkasuj 12Forma podstawowa: inkasować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
inkaust 11Opis: dawna nazwa atramentu - substancji służącej do pisania za pomocą pióra.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
inkerom 9Forma podstawowa: inker
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
inkliną 13Forma podstawowa: inklina
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
inklino 9Forma podstawowa: inklina
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
inkliny 10Forma podstawowa: inklina
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
inkluzy 12Forma podstawowa: inkluz
Opis: duch, tajemnicza siła, na przykład ukryta w jakimś przedmiocie.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: inkluza
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
inkretu 11Forma podstawowa: inkret
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
inkrety 10Forma podstawowa: inkret
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
inkubów 16Forma podstawowa: inkub
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
inkubuj 16Forma podstawowa: inkubować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf.perf:refl.nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
inkubus 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
inletów 13Forma podstawowa: inlet
Opis: rodzaj bardzo gęstej tkaniny bawełnianej, o splocie skośnym, atłasowym bądź płóciennym, używanej na wsypy pościelowe.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
inmetem 10Forma podstawowa: inmet
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
inmetów 13Forma podstawowa: inmet
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
inochód 15Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
inozyna 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
inozyną 12Forma podstawowa: inozyna
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
inozytu 11Forma podstawowa: inozyt
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
insecie 8Forma podstawowa: inset
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
insekta 9Forma podstawowa: insekt
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3
insekty 10Forma podstawowa: insekt
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
insetom 9Forma podstawowa: inset
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
instant 9Opis: taki, który służy do szybkiego przygotowania.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:f:pos adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:dat:f:pos adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:inst:f:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:f:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:f:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos adv:pos
insulom 11Forma podstawowa: insula
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
inszemu 10Forma podstawowa: inszy
Opis: odmienny, różny od jakiegoś, nie ten.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos subst:sg:dat:m1
inszych 11Forma podstawowa: insza
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:pl:loc:f

Forma podstawowa: inszy
Opis: odmienny, różny od jakiegoś, nie ten.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:loc:m1
inszymi 9Forma podstawowa: insza
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f

Forma podstawowa: inszy
Opis: odmienny, różny od jakiegoś, nie ten.
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos subst:pl:inst:m1
intacta 10
intelów 13Forma podstawowa: intel
Opis: największy na świecie producent układów scalonych oraz twórca mikroprocesorów z rodziny x86, które znajdują się w większości komputerów osobistych.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2

Forma podstawowa: intel
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
interes 8Opis: rzecz opłacalna, głównie jakaś transakcja biznesowa.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
interim 9Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
interną 12Forma podstawowa: interna
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
intrada 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
intradę 13Forma podstawowa: intrada
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
intrado 9Forma podstawowa: intrada
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
intrady 10Forma podstawowa: intrada
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
intratę 13Forma podstawowa: intrata
Opis: zysk - nadwyżka wpływów nad wydatkami, dodatni wynik finansowy przedsiębiorstwa, danej inwestycji lub zaciągniętej pożyczki.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
intruza 10Forma podstawowa: intruz
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m1 subst:sg:gen:m2
intruzi 10Forma podstawowa: intruz
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
intruzy 11Forma podstawowa: intruz
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
intrygą 15Forma podstawowa: intryga
Opis: podstęp mający zaszkodzić konkretnym osobom czy instytucjom, zwykle przez potejemne wywołanie jakiegoś konfliktu.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
intrygo 11Forma podstawowa: intryga
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
intymna 10Forma podstawowa: intymny
Opis: seksualny, związany z życiem erotycznym, z powodu tabuizacji erotyki określenie to może być używane w różnych nieprototypowych kontekstach.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
intymne 10Forma podstawowa: intymny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
intymni 10Forma podstawowa: intymny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
intymny 11Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
intynie 9Forma podstawowa: intyna
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
intynom 10Forma podstawowa: intyna
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
inuicka 11Forma podstawowa: inuicki
Opis: taki, który jest związany z Inuitami, ich kulturą i językiem.
inuicką 15Forma podstawowa: inuicki
inuicku 13Forma podstawowa: inuicki
inulami 11Forma podstawowa: inula
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
inuliną 14Forma podstawowa: inulina
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
inulino 10Forma podstawowa: inulina
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
inwarom 8Forma podstawowa: inwar
Opis: stop żelaza (54-64%) i niklu (36-46%) z niewielkim dodatkiem węgla i chromu.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
inwazja 9Opis: gwałtowne rozprzestrzenienie się czegoś lub kogoś, nagłe i masowe pojawienie się czegoś lub kogoś, natłok.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
inwazje 9Forma podstawowa: inwazja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
inwazję 13Forma podstawowa: inwazja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
inwazji 9Forma podstawowa: inwazja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
inwazjo 9Forma podstawowa: inwazja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
inwazyj 10Forma podstawowa: inwazja
inwitem 9Forma podstawowa: inwit
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
inwitów 12Forma podstawowa: inwit
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
ińskiej 16Forma podstawowa: iński
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
iochrom 11Forma podstawowa: iochroma
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ionicum 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
ipadach 12Forma podstawowa: ipad
iperytu 12Forma podstawowa: iperyt
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
iperyty 11Forma podstawowa: iperyt
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ipodowi 9Forma podstawowa: ipod
ipodzie 9Forma podstawowa: ipod
ipomeom 10Forma podstawowa: ipomea
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
iporytu 12Forma podstawowa: iporyt
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ipponem 10Forma podstawowa: ippon
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
ipponie 9Forma podstawowa: ippon
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
ipponom 10Forma podstawowa: ippon
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
ipponów 13Forma podstawowa: ippon
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
ipsacja 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ipsacją 15Forma podstawowa: ipsacja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ipsację 15Forma podstawowa: ipsacja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ipsacji 11Forma podstawowa: ipsacja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
irackie 9Forma podstawowa: iracki
Opis: związany z Irakiem.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
irackim 10Forma podstawowa: iracki
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
irańscy 15Forma podstawowa: irański
Opis: związany z Iranem.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
irańska 14Forma podstawowa: irański
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
irańsko 14Forma podstawowa: irański
Forma fleksyjna: adja

Forma fleksyjna: adv:pos
irasera 7Forma podstawowa: iraser
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
irbisie 9Forma podstawowa: irbis
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
irchach 13Forma podstawowa: ircha
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
irchami 11Forma podstawowa: ircha
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
irchowe 10Forma podstawowa: irchowy
Opis: zrobiony z irchy.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
irchowi 10Forma podstawowa: irchowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
ircować 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
ircowej 10Forma podstawowa: ircowy
Opis: związany z IRC - usługą sieciową.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
ircowym 10Forma podstawowa: ircowy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ircując 17Forma podstawowa: ircować
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
irezyna 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
irezynę 12Forma podstawowa: irezyna
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
irezyno 8Forma podstawowa: irezyna
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
irkuccy 13Forma podstawowa: irkucki
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
irkucka 12Forma podstawowa: irkucki
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
irkucko 12Forma fleksyjna: adv:pos
irkucku 14Forma podstawowa: irkuck
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: irkucki
Forma fleksyjna: adjp
irokeza 8Forma podstawowa: irokez
Opis: przedstawiciel plemienia Indian Ameryki Północnej zamieszkujących tereny na wschód od Wielkich Jezior i na południe od Rzeki św. Wawrzyńca, czyli północną część stanów Nowy Jork, Pensylwanii i Maine,
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3
ironami 8Forma podstawowa: iron
Opis: rodzaj kija golfowego służącego do wbijania piłki do dołka.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
irraser 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
irszana 7Forma podstawowa: irszany
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
irszany 8Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
irydach 12Forma podstawowa: iryda
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
irydami 10Forma podstawowa: iryd
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
irydowi 9Forma podstawowa: iryd
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
irydowy 10Opis: zrobiony z irydu.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
irydyna 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
irydynę 14Forma podstawowa: irydyna
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
irygują 18Forma podstawowa: irygować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
iryguje 14Forma podstawowa: irygować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
iryguję 18Forma podstawowa: irygować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
iryjską 15Forma podstawowa: iryjski
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
iryjski 11Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
irysach 11Forma podstawowa: irys
Opis: cukierek mleczny, kiedyś niewielki, o kształcie kwadratowym, teraz popularny w wielu kształtach.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2 subst:pl:loc:m3
irysami 9Forma podstawowa: irys
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2 subst:pl:inst:m3
iryskom 10Forma podstawowa: irysek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2 subst:pl:dat:m3
irysową 12Forma podstawowa: irysowy
Opis: zrobiony z irysa, użyskany z irysa - rośliny.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
irysowe 8Forma podstawowa: irysowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
irysowi 8Forma podstawowa: irysowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
irysowy 9Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
irytuję 17Forma podstawowa: irytować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
iryzanu 10Forma podstawowa: iryzan
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
iryzany 9Forma podstawowa: iryzan
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
iryzują 16Forma podstawowa: iryzować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
isagogą 15Forma podstawowa: isagoga
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
iskacie 9Forma podstawowa: iskać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
iskając 15Forma podstawowa: iskać
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
iskałby 13Forma podstawowa: iskać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
iskałem 11Forma podstawowa: iskać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
iskania 8Forma podstawowa: iskać
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
iskanie 8Forma podstawowa: iskać
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
iskaniu 10Forma podstawowa: iskać
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
iskanym 10Forma podstawowa: iskać
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
iskrach 11Forma podstawowa: iskra
Opis: osoba bardzo ruchliwa, zwinna, wesoła.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
iskrami 9Forma podstawowa: iskra
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
iskrową 12Forma podstawowa: iskrowy
Opis: związany z iskrą, iskrami - wyładowaniem elektrycznym, które przejawia się w powstawaniu świecących cząsteczek.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
iskrzmy 10Forma podstawowa: iskrzeć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
iskrzyj 11Forma podstawowa: iskrzyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
iskrzył 11Forma podstawowa: iskrzyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
iskrzże 12Forma podstawowa: iskrzyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
islamem 10Forma podstawowa: islam
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
islamie 9Forma podstawowa: islam
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
islamów 13Forma podstawowa: islam
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
ismelin 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ismenom 9Forma podstawowa: ismena
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
istmami 10Forma podstawowa: istm
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
istmusu 13Forma podstawowa: istmus
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
istmusy 12Forma podstawowa: istmus
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
istnieć 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
istniej 10Forma podstawowa: istnieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
istnień 14Forma podstawowa: istnienie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
istność 17Opis: osobowość, zespół cech człowieka, jego cechy charakterystyczne.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
istotka 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
istotkę 14Forma podstawowa: istotka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
istotne 9Forma podstawowa: istotny
Opis: prawdziwy, taki, który jest czymś lub jest jakiś w istocie.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
istotny 10Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
iszczmy 10Forma podstawowa: iskać
iścicie 13Forma podstawowa: iścić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:nonrefl verb:fin:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
iściłaś 18Forma podstawowa: iścić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:nonrefl verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
iściłby 17Forma podstawowa: iścić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
itackie 10Forma podstawowa: itacki
Opis: związany z Itaką.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
itacyzm 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
italica 10Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
italice 10Forma podstawowa: italika
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
italikę 14Forma podstawowa: italika
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
italiki 10Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
italiko 10Forma podstawowa: italika
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
italscy 11Forma podstawowa: italski
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
italską 14Forma podstawowa: italski
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
italski 10Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
italsko 10Forma fleksyjna: adv:pos
italsku 12Forma podstawowa: italski
Forma fleksyjna: adjp
iterbem 11Forma podstawowa: iterb
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
iterbie 10Forma podstawowa: iterb
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
iteruje 12Forma podstawowa: iterować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
iteruję 16Forma podstawowa: iterować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
itihasa 10Opis: rodzaj sagi, eposu indyjskiego (zwykle w lm).
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
itihaso 10Forma podstawowa: itihasa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
itihasy 11Forma podstawowa: itihasa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
iwanach 10Forma podstawowa: iwan
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
iwanami 8Forma podstawowa: iwan
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1 subst:pl:inst:m3
iwanowi 7Forma podstawowa: iwan
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1
iwinach 10Forma podstawowa: iwiny
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:p3
iwinami 8Forma podstawowa: iwina
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f

Forma podstawowa: iwiny
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p3
iwińscy 15Forma podstawowa: iwiński
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1

Forma podstawowa: iwiński
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
iwińska 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: iwiński
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
iwińską 18Forma podstawowa: iwiński
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
iwiński 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1

Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
izanach 10Forma podstawowa: izan
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
izanami 8Forma podstawowa: izan
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
izatyna 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
izatynę 13Forma podstawowa: izatyna
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
izatyny 10Forma podstawowa: izatyna
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
izbiccy 12Forma podstawowa: izbicki
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
izbicka 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: izbicki
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
izbicką 15Forma podstawowa: izbicki
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
izbicku 13Forma podstawowa: izbicki
Forma fleksyjna: adjp
izbicom 11Forma podstawowa: izbica
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
izbowej 11Forma podstawowa: izbowy
Opis: związany z izbą - pomieszczeniem, w którym mieszkają ludzie.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
izbowym 11Forma podstawowa: izbowy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
izdebce 11Forma podstawowa: izdebka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
izdebek 11Forma podstawowa: izdebka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
izdebka 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
izdebkę 15Forma podstawowa: izdebka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
izerską 12Forma podstawowa: izerski
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
izerski 8Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
izersku 10Forma podstawowa: izerski
Forma fleksyjna: adjp
izgrzyc 11Forma podstawowa: izgrzyca
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
izobaru 11Forma podstawowa: izobar
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
izobary 10Forma podstawowa: izobar
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: izobara
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
izobata 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
izobatą 14Forma podstawowa: izobata
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
izobatę 14Forma podstawowa: izobata
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
izobaza 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
izobazo 9Forma podstawowa: izobaza
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
izobazy 10Forma podstawowa: izobaza
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
izochor 10Forma podstawowa: izochora
Opis: linia na wykresie termodynamicznym przedstawiająca przemianę izochoryczną.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
izofeną 15Forma podstawowa: izofena
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
izofeny 12Forma podstawowa: izofena
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
izofona 11Opis: wytyczona na mapie linia oddzielająca od siebie tereny, na których ten sam fonem rozwinął się na różne sposoby.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
izofonę 15Forma podstawowa: izofona
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
izofony 12Forma podstawowa: izofona
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
izofotę 16Forma podstawowa: izofota
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
izogamm 11Forma podstawowa: izogamma
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
izoglos 10Forma podstawowa: izoglosa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
izogony 10Forma podstawowa: izogona
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
izohelą 14Forma podstawowa: izohela
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
izohydr 11Forma podstawowa: izohydra
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
izolaty 10Forma podstawowa: izolat
Opis: substancja otrzymana w wyniku izolacji od czegoś lub z czegoś.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
izolują 16Forma podstawowa: izolować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf.perf:refl.nonrefl verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
izoluje 12Forma podstawowa: izolować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf.perf:refl.nonrefl verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
izoluję 16Forma podstawowa: izolować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf.perf:refl.nonrefl verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
izonefę 15Forma podstawowa: izonefa
Opis: przeciętne zachmurzenie nieba.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
izonefo 11Forma podstawowa: izonefa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
izoopak 9Forma podstawowa: izoopaka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
izoplet 10Forma podstawowa: izopleta
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
izopoda 9Forma podstawowa: izopod
Opis: skorupiak morski z rzędu równonogów.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
izopole 9Forma podstawowa: izopola
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
izopolę 13Forma podstawowa: izopola
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
izopoli 9Forma podstawowa: izopola
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
izopren 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
izoster 8Forma podstawowa: izostera
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
izoterą 12Forma podstawowa: izotera
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
izoterm 9Forma podstawowa: izoterma
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
izotero 8Forma podstawowa: izotera
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
izotery 9Forma podstawowa: izotera
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
izotonu 10Forma podstawowa: izoton
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
izotony 9Forma podstawowa: izoton
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
izotopu 11Forma podstawowa: izotop
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
izotopy 10Forma podstawowa: izotop
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
izotron 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
izozymy 10Forma podstawowa: izozym
Opis: izoenzym - homologiczny enzym w obrębie danego organizmu, katalizujący tę samą reakcję co inny izozym, ale różniący się od niego budową i właściwościami fizycznymi.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
izydiom 10Forma podstawowa: izydia
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
izydium 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
iżbyśmy 20Forma podstawowa: iżby
iżewska 12Forma podstawowa: iżewski
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ibadyta 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
ibadytę 16Forma podstawowa: ibadyta
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
ibadyto 12Forma podstawowa: ibadyta
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
ibadyty 13Forma podstawowa: ibadyta
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
ibiszek 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ibizami 10Forma podstawowa: ibiza
Opis: seat z modelu Ibiza.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
iblisem 11Forma podstawowa: iblis
Opis: w wierzeniach muzułmańskich: zły duch, szatan.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
iblisom 11Forma podstawowa: iblis
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
iblowca 11Forma podstawowa: iblowiec
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
iblowcu 13Forma podstawowa: iblowiec
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
ibukach 15Forma podstawowa: ibuk
ibukami 13Forma podstawowa: ibuk
ibuprom 13
ichabod 13
ichnich 13Forma podstawowa: ichni
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
ichnimi 11Forma podstawowa: ichni
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
ichorem 11Forma podstawowa: ichor
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
ichorom 11Forma podstawowa: ichor
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
ichorów 14Forma podstawowa: ichor
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
ichtiol 12Opis: gęsta, ciemnobrunatna ciecz o nieprzyjemnym zapachu, zawierająca siarkę i azot, mająca działanie antyseptyczne i przeciwzapalne.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
idaredy 10Forma podstawowa: idared
Opis: rodzaj jabłka, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
idącego 15Forma podstawowa: iść
Opis: o mechanizmach, urządzeniach: być sprawnymi i wykonywać charakterystyczne dla siebie czynności
Forma fleksyjna: pact:sg:acc:m1.m2:imperf:aff:nonrefl pact:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:nonrefl
idącemu 16Forma podstawowa: iść
Forma fleksyjna: pact:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:nonrefl
ideacie 9Forma podstawowa: ideat
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
ideacją 15Forma podstawowa: ideacja
Opis: w psychologii: umiejętność tworzenia pojęć, wyobrażeń.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ideacje 11Forma podstawowa: ideacja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
ideację 15Forma podstawowa: ideacja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ideacji 11Forma podstawowa: ideacja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
ideacjo 11Forma podstawowa: ideacja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ideacyj 12Forma podstawowa: ideacja
idealną 13Forma podstawowa: idealny
Opis: pozabawiony zakłóceń, całkowity.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
idealny 10Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ideałów 14Forma podstawowa: ideał
Opis: podzbiór pierścienia o własnościach pozwalających na konstrukcję pierścienia ilorazowego, pojęcie wprowadzone przez Dedekinda, jako uogólnienie pojęcia liczby idealnej.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:m3
ideatem 10Forma podstawowa: ideat
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
ideatom 10Forma podstawowa: ideat
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
ideinie 8Forma podstawowa: ideina
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
ideinom 9Forma podstawowa: ideina
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
ideolog 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
ideowca 9Forma podstawowa: ideowiec
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
ideowcy 10Forma podstawowa: ideowiec
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
ideowym 10Forma podstawowa: ideowy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
idiofon 12Opis: instrument muzyczny samobrzmiący, w którym wibratorem (źródłem dźwięku) jest ciało stałe mające niezmienną, naturalną sprężystość.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
idiomem 10Forma podstawowa: idiom
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
idiomie 9Forma podstawowa: idiom
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
idiomów 13Forma podstawowa: idiom
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
idiotka 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
idiotkę 14Forma podstawowa: idiotka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
idiotko 10Forma podstawowa: idiotka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
idiotów 13Forma podstawowa: idiota
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
idisami 9Forma podstawowa: idisa
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
idokraz 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
idolach 12Forma podstawowa: idol
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1 subst:pl:loc:m2
idolami 10Forma podstawowa: idola
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p3
idolkom 11Forma podstawowa: idolka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
idolowi 9Forma podstawowa: idol
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:dat:m2
idyllom 12Forma podstawowa: idylla
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
idziemy 10Forma podstawowa: iść
Opis: o mechanizmach, urządzeniach: być sprawnymi i wykonywać charakterystyczne dla siebie czynności
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl
idziesz 8Forma podstawowa: iść
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl
idźcież 21Forma podstawowa: iść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
ifrytem 14Forma podstawowa: ifryt
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
ifrytów 17Forma podstawowa: ifryt
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
igelitu 13Forma podstawowa: igelit
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
igelity 12Forma podstawowa: igelit
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
igielną 14Forma podstawowa: igielny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
igielne 10Forma podstawowa: igielny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
igielni 10Forma podstawowa: igielny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
igiełek 12Forma podstawowa: igiełka
Opis: zdrobniale: igła - narzędzie do szycia.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
igiełka 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
igiełkę 16Forma podstawowa: igiełka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
iglanej 12Forma podstawowa: iglany
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
iglarka 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
iglarką 15Forma podstawowa: iglarka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
iglarki 11Forma podstawowa: iglarka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
iglarko 11Forma podstawowa: iglarka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
iglasta 11Forma podstawowa: iglasty
Opis: taki, który jest podobny kształtem do igły, szpiczasty.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
iglastą 15Forma podstawowa: iglasty
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
iglaste 11Opis: szpilkowe, Pinopsida, dawniej Coniferopsida − klasa drzew lub krzewów należących do typu (gromady) nagonasiennych, należy do niej ok. 600 gatunków roślin.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
iglasty 12Opis: taki, który jest podobny kształtem do igły, szpiczasty.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
iglaści 15Forma podstawowa: iglasty
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
igliwie 10Opis: igły - część rośliny.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
igławie 11Forma podstawowa: igława
Opis: araukaria, Araucaria – rodzaj drzew iglastych z rodziny araukariowatych, drzewa wieczniezielone, dwupienne (rzadko jednopienne), wyróżniają się regularnym pokrojem.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
igłował 13Forma podstawowa: igłować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
igłowań 17Forma podstawowa: igłować
igłowej 13Forma podstawowa: igłowy
Opis: taki, który wykonuje się za pomocą igły medycznej.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
igłówce 16Forma podstawowa: igłówka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
igłówka 16Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
igłówką 20Forma podstawowa: igłówka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
igłówki 16Forma podstawowa: igłówka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
igłówko 16Forma podstawowa: igłówka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
igłujże 19Forma podstawowa: igłować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
ignamie 10Forma podstawowa: ignam
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
ignamom 11Forma podstawowa: ignam
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
igniter 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ignoruj 13Forma podstawowa: ignorować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ignotus 12
igracie 10Forma podstawowa: igrać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:nonrefl
igrajmy 13Forma podstawowa: igrać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
igrałam 12Forma podstawowa: igrać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:nonrefl
igrałaś 15Forma podstawowa: igrać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:nonrefl
igrałby 14Forma podstawowa: igrać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
igrania 9Forma podstawowa: igrać
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:nonrefl
igranie 9Forma podstawowa: igrać
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:nonrefl
igraniu 11Forma podstawowa: igrać
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:nonrefl
igrcach 13Forma podstawowa: igrce
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:p3
igrcami 11Forma podstawowa: igrce
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p3

Forma podstawowa: igrzec
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
igrekom 11Forma podstawowa: igrek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: igrek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:pl:dat:m3
igreków 14Forma podstawowa: igrek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:gen:m3
igrzysk 11Forma podstawowa: igrzyska
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
igumena 12Forma podstawowa: igumen
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
igumeni 12Forma podstawowa: igumen
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
ihramów 14Forma podstawowa: ihram
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
ihumena 12Forma podstawowa: ihumen
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
ihumeni 12Forma podstawowa: ihumen
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
ikacyna 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ikarowa 8Forma podstawowa: ikarowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ikarową 12Forma podstawowa: ikarowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ikarowi 8Forma podstawowa: ikar
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1
ikarowy 9Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ikarusa 10Forma podstawowa: ikarus
Opis: autobus marki Ikarus.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
ikarusy 11Forma podstawowa: ikarus
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: ikarus
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
ikebana 10Opis: sztuka układania kwiatów.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ikebany 11Forma podstawowa: ikebana
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ikonach 11Forma podstawowa: ikona
Opis: obraz sakralny, wyobrażający postacie świętych, sceny z ich życia, sceny biblijne lub liturgiczno-symboliczne, charakterystyczna dla chrześcijańskich Kościołów wschodnich, w tym prawosławnego i greck
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
ikonami 9Forma podstawowa: ikon
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
ikonowe 8Forma podstawowa: ikonowy
Opis: związany z ikoną - elementem interfesju graficznego.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
ikonowi 8Forma podstawowa: ikon
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3

Forma podstawowa: ikonowy
Opis: związany z ikoną - elementem interfesju graficznego.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
ikosach 11Forma podstawowa: ikos
Opis: rodzaj strofy, składającej się z różnej ilości wersów, w zależności od utworu, ilość wersów w poszczególnych ikosach była konsekwentnie stosowana w całym utworze.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
ikosami 9Forma podstawowa: ikos
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
ikosowi 8Forma podstawowa: ikos
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
ikrowce 9Forma podstawowa: ikrowiec
Opis: oolit, oolityt - skała osadowa zbudowana w przeważającej większości z ooidów, tworzy się w płytkich morzach w strefie przybrzeżnej.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ikrzaka 9Forma podstawowa: ikrzak
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
ikrzaki 9Forma podstawowa: ikrzak
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
ikrzaku 11Forma podstawowa: ikrzak
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
ikrząca 13Forma podstawowa: ikrzyć
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl
ikrzącą 17Forma podstawowa: ikrzyć
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl
ikrzący 14Forma podstawowa: ikrzyć
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl
ikrzcie 9Forma podstawowa: ikrzyć
ikrzycą 14Forma podstawowa: ikrzyca
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ikrzyce 10Forma podstawowa: ikrzyca
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
ikrzycy 11Forma podstawowa: ikrzyca
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
ikrzyło 11Forma podstawowa: ikrzyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl
ikselce 10Forma podstawowa: ikselka
ikselkę 14Forma podstawowa: ikselka
ikselki 10Forma podstawowa: ikselka
iksesce 9Forma podstawowa: ikseska
ikseską 13Forma podstawowa: ikseska
ikseski 9Forma podstawowa: ikseska
iksesko 9Forma podstawowa: ikseska
iksjach 13Forma podstawowa: iksja
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
iksjami 11Forma podstawowa: iksja
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
iksorom 9Forma podstawowa: iksora
iksorze 8Forma podstawowa: iksora
iktusem 12Forma podstawowa: iktus
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
ilangom 11Forma podstawowa: ilang
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
ilekroć 14Forma fleksyjna: adv
ileusem 11Forma podstawowa: ileus
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
ileusów 14Forma podstawowa: ileus
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
illacją 16Forma podstawowa: illacja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
illacji 12Forma podstawowa: illacja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
illacjo 12Forma podstawowa: illacja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
illacyj 13Forma podstawowa: illacja
illitom 11Forma podstawowa: illit
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
ilmenit 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
iloraka 9Forma podstawowa: iloraki
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ilorazu 10Forma podstawowa: iloraz
Opis: wynik dzielenia.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ilorazy 9Forma podstawowa: iloraz
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ilotami 10Forma podstawowa: ilot
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
iluwium 13Opis: warstwa gleby, która znajduje się pod eluwium i zawiera liczne związki mineralne oraz osady próchnicze.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
iluzjom 13Forma podstawowa: iluzja
Opis: nieświadoma nieprawidłowa interpretacja zjawisk, sytuacji, uleganie ułudzie dzięki doznawanym emocjom.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
iławską 14Forma podstawowa: iławski
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
iławski 10Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
iławsko 10Forma fleksyjna: adv:pos
iławsku 12Forma podstawowa: iławski
Forma fleksyjna: adjp
iłowaci 10Forma podstawowa: iłowaty
Opis: taki, który przypomina ił pod względem składu chemicznego, struktury fizycznej lub innych właściwości.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
iłowało 11Forma podstawowa: iłować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
iłowana 9Forma podstawowa: iłować
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
iłowaną 13Forma podstawowa: iłować
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
iłowani 9Forma podstawowa: iłować
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
iłowano 9Forma podstawowa: iłować
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
iłowany 10Forma podstawowa: iłować
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
iłowatą 14Forma podstawowa: iłowaty
Opis: taki, który przypomina ił pod względem składu chemicznego, struktury fizycznej lub innych właściwości.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
iłowemu 12Forma podstawowa: iłowy
Opis: związany z iłem.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
iłowian 9Forma podstawowa: iłowianin
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
iłowiec 10Opis: niezłupkowacona skała osadowej w postaci skonsolidowanego iłu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
iłowską 14Forma podstawowa: iłowski
Opis: związany z miastem Iłowa.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
iłowski 10Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
iłowsko 10Forma podstawowa: iłowski
Forma fleksyjna: adja
iłowych 13Forma podstawowa: iłowy
Opis: związany z iłem.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
iłowymi 11Forma podstawowa: iłowy
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
iłująca 18Forma podstawowa: iłować
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
iłujące 18Forma podstawowa: iłować
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
iłujcie 14Forma podstawowa: iłować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
iłujesz 13Forma podstawowa: iłować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
iłżanek 14Forma podstawowa: iłżanka
Opis: mieszkanka Iłży.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
iłżanin 13Opis: mieszkaniec Iłży.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
iłżanką 18Forma podstawowa: iłżanka
Opis: mieszkanka Iłży.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
iłżankę 18Forma podstawowa: iłżanka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
iłżanko 14Forma podstawowa: iłżanka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
iłżanom 14Forma podstawowa: iłżanin
Opis: mieszkaniec Iłży.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
iłżeccy 16Forma podstawowa: iłżecki
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
iłżecka 15Forma podstawowa: iłżecki
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
iłżecką 19Forma podstawowa: iłżecki
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
iłżecko 15Forma podstawowa: iłżecki
Forma fleksyjna: adja

Forma fleksyjna: adv:pos
imaczom 10Forma podstawowa: imacz
Opis: uchwyt tarczy rycerskiej, wykonany ze skóry, powrozów, materiału lub drewna.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
imadłom 12Forma podstawowa: imadło
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
imagach 13Forma podstawowa: imago
Opis: ostateczne stadium w rozwoju osobniczym owadów, przechodzących proces przeobrażenia.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
imagami 11Forma podstawowa: imago
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
imającą 19Forma podstawowa: imać
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
imający 16Forma podstawowa: imać
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
imajcie 11Forma podstawowa: imać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
imajmyż 16Forma podstawowa: imać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
imakiem 10Forma podstawowa: imak
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
imałaby 13Forma podstawowa: imać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:ter:imperf:refl verb:pot:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
imałyby 14Forma podstawowa: imać
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl verb:pot:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
imamach 12Forma podstawowa: imam
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
imamita 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
imamitą 14Forma podstawowa: imamita
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
imamitę 14Forma podstawowa: imamita
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
imamito 10Forma podstawowa: imamita
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
imamizm 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
imamowi 9Forma podstawowa: imam
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1
imaniem 9Forma podstawowa: imać
Forma fleksyjna: ger:sg:inst:n2:imperf:aff:refl ger:sg:inst:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
imanych 12Forma podstawowa: imać
Forma fleksyjna: ppas:pl:acc:m1.p1:imperf:aff ppas:pl:gen.loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff
imanymi 10Forma podstawowa: imać
Forma fleksyjna: ppas:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff
imażach 15Forma podstawowa: imaż
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
imażami 13Forma podstawowa: imaż
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
imażowi 12Forma podstawowa: imaż
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
imbirów 14Forma podstawowa: imbir
Opis: Zingiber – rodzaj bylin z rodziny imbirowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
imbirze 10Forma podstawowa: imbir
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
imbryki 12Forma podstawowa: imbryk
Opis: czajnik - naczynie do gotowania wody.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
imbryku 14Forma podstawowa: imbryk
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
imbusie 12Forma podstawowa: imbus
Opis: rodzaj klucza trzpieniowego o przekroju sześciokąta foremnego, w postaci pręta wygiętego w kształt litery L (rzadziej Z).
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
imbusom 13Forma podstawowa: imbus
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
imbusów 16Forma podstawowa: imbus
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
imćpanu 16Forma podstawowa: imćpan
Opis: staropolski tytuł grzecznościowy, dodawany zazwyczaj do nazwiska albo tytułu.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
imćpany 15Forma podstawowa: imćpan
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
imencie 9Forma podstawowa: iment
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
imentom 10Forma podstawowa: iment
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
imersja 10Opis: metoda stosowana w mikroskopii w celu zwiększenia zdolności rozdzielczej mikroskopu optycznego poprzez wypełnienie przestrzeni pomiędzy preparatem a obiektywem przezroczystą cieczą.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
imersje 10Forma podstawowa: imersja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
imersji 10Forma podstawowa: imersja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
imhofie 14Forma podstawowa: imhof
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
imhofów 18Forma podstawowa: imhof
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
imidowe 9Forma podstawowa: imidowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
imidowi 9Forma podstawowa: imid
Opis: organiczny związek chemiczny, pochodna aminy, w którym do atomu azotu przyłączone są bezpośrednio dwie grupy acylowe.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3

Forma podstawowa: imidowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
imienia 8Forma podstawowa: imię
Opis: nazwa, dzisiaj używa się tego zwrotu w przypadku tekstu stylizowanego bądź w związkach wyrazowych.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:n1 subst:sg:gen:n2
imienin 8Forma podstawowa: imieniny
Opis: przyjęcie organizowane z okazji czyichś imienin.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
imieniu 10Forma podstawowa: imię
Opis: nazwa, dzisiaj używa się tego zwrotu w przypadku tekstu stylizowanego bądź w związkach wyrazowych.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n1 subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n1 subst:sg:loc:n2
imienna 8Forma podstawowa: imienny
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
imienne 8Forma podstawowa: imienny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
imienni 8Forma podstawowa: imienny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
iminami 9Forma podstawowa: imina
Opis: organiczny związek chemiczny zawierający grupę iminową, powstaje w wyniku kondensacji cząsteczki związku karbonylowego (aldehydu lub ketonu) z cząsteczką aminy pierwszorzędowej.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
iminową 12Forma podstawowa: iminowy
Opis: związany z iminą, dotyczący iminy.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
iminowi 8Forma podstawowa: iminowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
imionek 9Forma podstawowa: imionko
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
imionka 9Forma podstawowa: imionko
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
imionko 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
imionku 11Forma podstawowa: imionko
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
imionom 9Forma podstawowa: imię
Opis: nazwa, dzisiaj używa się tego zwrotu w przypadku tekstu stylizowanego bądź w związkach wyrazowych.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n1 subst:pl:dat:n2
immisja 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
immisje 11Forma podstawowa: immisja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
immisję 15Forma podstawowa: immisja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
immisji 11Forma podstawowa: immisja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
immisjo 11Forma podstawowa: immisja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
immisyj 12Forma podstawowa: immisja
impaktu 13Forma podstawowa: impakt
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
impakty 12Forma podstawowa: impakt
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
impasuj 13Forma podstawowa: impasować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
impetem 11Forma podstawowa: impet
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
impetów 14Forma podstawowa: impet
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
imponuj 13Forma podstawowa: imponować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
importu 12Forma podstawowa: import
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
importy 11Forma podstawowa: import
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
imprami 10Forma podstawowa: impra
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
impresa 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
impresę 13Forma podstawowa: impresa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
impreza 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
imprezę 13Forma podstawowa: impreza
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
impulsu 14Forma podstawowa: impuls
Opis: uczucie, czynnik fizyczny lub biochemiczny powodujący specyficzną reakcję receptorów nerwowych lub innej komórki, bądź rozpoczynający ciąg reakcji w układach: nerwowym lub hormonalnym, zmiana środowi
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
impulsy 13Forma podstawowa: impuls
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
imputuj 16Forma podstawowa: imputować
Opis: uzupełniać tablicę danych sztucznymi danymi.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
inbredu 12Forma podstawowa: inbred
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
inbredy 11Forma podstawowa: inbred
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
inbusie 11Forma podstawowa: inbus
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
inconel 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
incyzją 15Forma podstawowa: incyzja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
incyzjo 11Forma podstawowa: incyzja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
indeksu 11Forma podstawowa: indeks
Opis: frakcja - znak stosowany do rozróżnienia wyrażeń m.in. matematycznych, fizycznych, chemicznych oznaczonych jednakowymi symbolami głównymi, jest umieszczany zwykle z boku na górze lub na dole.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
indeksy 10Forma podstawowa: indeks
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
indenem 9Forma podstawowa: inden
Opis: organiczny związek chemiczny, policykliczny węglowodór aromatyczny o wzorze: C9H8.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
indenie 8Forma podstawowa: inden
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
indenom 9Forma podstawowa: inden
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
indolem 10Forma podstawowa: indol
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
indolog 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
indolom 10Forma podstawowa: indol
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
indorek 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
indorku 11Forma podstawowa: indorek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
indorom 9Forma podstawowa: indor
Opis: samiec indyka.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
indosat 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
indosom 9Forma podstawowa: indos
Opis: oświadczenie woli zbywającego o przeniesieniu własności weksla, czeku (lub inne zbywalnego papiery wartościowe, o ile ustawy przewidują taką możliwość).
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
indosuj 12Forma podstawowa: indosować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf.perf:nonrefl
indować 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
indowań 14Forma podstawowa: indować
indrisy 9Forma podstawowa: indris
Opis: indrys, babakoto, Indri indri – gatunek owocożernej małpiatki z rodziny indrisowatych, jedyny przedstawiciel rodzaju Indri, występuje na wschodnim wybrzeżu Madagaskaru, od brzegu morza do wysokości 1
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
indując 17Forma podstawowa: indować
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
indujże 16Forma podstawowa: indować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
indultu 14Forma podstawowa: indult
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
indulty 13Forma podstawowa: indult
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
indunom 11Forma podstawowa: induna
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
indycie 10Forma podstawowa: indyt
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
indycza 10Forma podstawowa: indyczy
Opis: zrobiony z mięsa z indyka, zawierający mięso z indyka.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
indyczą 14Forma podstawowa: indyczy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos

Forma podstawowa: indyczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl
indyczę 14Opis: pisklę indyka.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n1 subst:sg:nom:n1 subst:sg:voc:n1

Forma podstawowa: indyczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl
indyczo 10Forma fleksyjna: adv:pos

Forma podstawowa: indyczy
Opis: zrobiony z mięsa z indyka, zawierający mięso z indyka.
Forma fleksyjna: adja
indyczy 11Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos

Forma podstawowa: indyczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl
indykan 10Opis: organiczny związek chemiczny z grupy estrów, powstaje w organizmie człowieka w wyniku utlenienia indolu i związania go z kwasem siarkowym.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
indykom 11Forma podstawowa: indyk
Opis: mięso z indyka.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2

Forma podstawowa: indyka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
indyków 14Forma podstawowa: indyka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
indyktu 13Forma podstawowa: indykt
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
indykty 12Forma podstawowa: indykt
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
indytem 11Forma podstawowa: indyt
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
inercja 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
inercjo 10Forma podstawowa: inercja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
inercyj 11Forma podstawowa: inercja
inertne 8Forma podstawowa: inertny
Opis: obojętny, taki, który na kogoś lub na coś nie wpływa, na który ktoś lub coś nie reaguje, nie zwraca uwagi, nie korzysta z niego.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
inertny 9Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
inertom 9Forma podstawowa: inert
Opis: jednostka masy w układzie MkGS, obecnie nieużywana.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
inertów 12Forma podstawowa: inert
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
infamie 12Forma podstawowa: infamia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
infamię 16Forma podstawowa: infamia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
infamii 12Forma podstawowa: infamia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
infamis 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
infanta 12Forma podstawowa: infant
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
infekuj 16Forma podstawowa: infekować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
inferno 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
infernu 13Forma podstawowa: inferno
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
infiksu 14Forma podstawowa: infiks
Opis: w językoznawstwie każdy morfem, o ile jest umiejscowiony wewnątrz rdzenia wyrazu (podstawy słowotwórczej).
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
infiksy 13Forma podstawowa: infiks
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
infimom 13Forma podstawowa: infimum
Opis: w matematyce - największe z ograniczeń dolnych danego zbioru.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
infimów 16Forma podstawowa: infimum
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
infimum 15Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
infomat 13
infuzja 15Opis: wprowadzenie do organizmu większej ilości płynu w celach leczniczych np. kanałem żylnym lub podskórnie.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
infuzje 15Forma podstawowa: infuzja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
infuzję 19Forma podstawowa: infuzja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ingotów 14Forma podstawowa: ingot
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
ingrama 10Forma podstawowa: ingram
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ingresu 11Forma podstawowa: ingres
Opis: ceremonia uroczystego objęcia władzy przez biskupa ordynariusza nad diecezją, połączonego z hołdem i procesją.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ingresy 10Forma podstawowa: ingres
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
inguską 16Forma podstawowa: inguski
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ingusku 14Forma podstawowa: inguski
Forma fleksyjna: adjp
inhaluj 14Forma podstawowa: inhalować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
inicjuj 14Forma podstawowa: inicjować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
iniuria 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
iniurio 9Forma podstawowa: iniuria
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
iniuryj 12Forma podstawowa: iniuria
inkascy 10Forma podstawowa: inkaski
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
inkasem 9Forma podstawowa: inkas
Opis: osoba z narodu Inków, przedstawiciel ludu, który w czasach prekolumbijskich stworzył państwo w zachodniej części Ameryki Południowej, w okresie swego największego rozkwitu obejmowało tereny dzisiejsz
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
inkaska 9Forma podstawowa: inkaski
Opis: kobieta z narodu Inków, przedstawicielka ludu, który w czasach prekolumbijskich stworzył państwo w zachodniej części Ameryki Południowej, w okresie swego największego rozkwitu obejmowało tereny dzisi
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
inkaską 13Forma podstawowa: inkaska
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
inkasko 9Forma fleksyjna: adv:pos
inkasom 9Forma podstawowa: inkas
Opis: osoba z narodu Inków, przedstawiciel ludu, który w czasach prekolumbijskich stworzył państwo w zachodniej części Ameryki Południowej, w okresie swego największego rozkwitu obejmowało tereny dzisiejsz
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: inkaso
Opis: żądanie zapłaty.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
inkerem 9Forma podstawowa: inker
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
inkerów 12Forma podstawowa: inker
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
inkerze 8Forma podstawowa: inker
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
inkerzy 9Forma podstawowa: inker
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
inklina 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
inklinę 13Forma podstawowa: inklina
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
inkluza 11Forma podstawowa: inkluz
Opis: duch, tajemnicza siła, na przykład ukryta w jakimś przedmiocie.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
inkowie 8Forma podstawowa: inka
Opis: nazwa handlowa polskiej kawy zbożowej produkowanej od 1971 roku w Skawinie.
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
inkubem 13Forma podstawowa: inkub
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
inkubie 12Forma podstawowa: inkub
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
inkubom 13Forma podstawowa: inkub
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
inlecie 9Forma podstawowa: inlet
Opis: rodzaj bardzo gęstej tkaniny bawełnianej, o splocie skośnym, atłasowym bądź płóciennym, używanej na wsypy pościelowe.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
inletem 10Forma podstawowa: inlet
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
inletom 10Forma podstawowa: inlet
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
inmecie 9Forma podstawowa: inmet
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
inmetom 10Forma podstawowa: inmet
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
inności 12Forma podstawowa: inność
Opis: wyraźna różnica pomiędzy organizmami, rzeczami, zjawiskami itp.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:gen:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f
inozynę 12Forma podstawowa: inozyna
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
inozyno 8Forma podstawowa: inozyna
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
inozyny 9Forma podstawowa: inozyna
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
inozyty 10Forma podstawowa: inozyt
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
insektu 11Forma podstawowa: insekt
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
inserat 8Opis: ogłoszenie, anons.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
inserta 8Forma podstawowa: insert
insertu 10Forma podstawowa: insert
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
inserty 9Forma podstawowa: insert
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
inseruj 11Forma podstawowa: inserować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
insetem 9Forma podstawowa: inset
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
insetów 12Forma podstawowa: inset
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
insider 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
inspekt 10Opis: pojemnik w kształcie skrzynki bez dna, który służy do uprawy roślin.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
insulin 10Forma podstawowa: insulina
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
insulit 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
inszego 9Forma podstawowa: inszy
Opis: odmienny, różny od jakiegoś, nie ten.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
inszość 16Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
intelem 10Forma podstawowa: intel
Opis: największy na świecie producent układów scalonych oraz twórca mikroprocesorów z rodziny x86, które znajdują się w większości komputerów osobistych.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2

Forma podstawowa: intel
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
intelom 10Forma podstawowa: intel
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2

Forma podstawowa: intel
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
interna 8Forma podstawowa: intern
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
internę 12Forma podstawowa: interna
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
interno 8Forma podstawowa: interna
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
interny 9Forma podstawowa: intern
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: interna
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
intifad 13Forma podstawowa: intifada
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
intonuj 12Forma podstawowa: intonować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
intradą 13Forma podstawowa: intrada
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
intrata 9Opis: zysk - nadwyżka wpływów nad wydatkami, dodatni wynik finansowy przedsiębiorstwa, danej inwestycji lub zaciągniętej pożyczki.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
intratą 13Forma podstawowa: intrata
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
intrato 9Forma podstawowa: intrata
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
intraty 10Forma podstawowa: intrata
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
introit 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
intronu 10Forma podstawowa: intron
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
introny 9Forma podstawowa: intron
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
intryga 11Opis: podstęp mający zaszkodzić konkretnym osobom czy instytucjom, zwykle przez potejemne wywołanie jakiegoś konfliktu.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
intrygę 15Forma podstawowa: intryga
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
intrygi 11Forma podstawowa: intryga
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
intubuj 16Forma podstawowa: intubować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf.perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
intymną 14Forma podstawowa: intymny
Opis: seksualny, związany z życiem erotycznym, z powodu tabuizacji erotyki określenie to może być używane w różnych nieprototypowych kontekstach.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
inuiccy 12Forma podstawowa: inuicki
Opis: taki, który jest związany z Inuitami, ich kulturą i językiem.
inuicki 11
inulach 13Forma podstawowa: inula
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
inulina 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
inulinę 14Forma podstawowa: inulina
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
inuliny 11Forma podstawowa: inulina
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
inwarem 8Forma podstawowa: inwar
Opis: stop żelaza (54-64%) i niklu (36-46%) z niewielkim dodatkiem węgla i chromu.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
inwarów 11Forma podstawowa: inwar
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
inwarze 7Forma podstawowa: inwar
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
inwazją 13Forma podstawowa: inwazja
Opis: gwałtowne rozprzestrzenienie się czegoś lub kogoś, nagłe i masowe pojawienie się czegoś lub kogoś, natłok.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
inwicie 8Forma podstawowa: inwit
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
inwitom 9Forma podstawowa: inwit
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
inwituj 12Forma podstawowa: inwitować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
inwokuj 12Forma podstawowa: inwokować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ińskich 17Forma podstawowa: iński
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
ińskimi 15Forma podstawowa: iński
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
ińskość 23Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
ionicom 9Forma podstawowa: ionicum
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
ioniców 12Forma podstawowa: ionicum
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
ipadami 10Forma podstawowa: ipad
ipadowi 9Forma podstawowa: ipad
ipadzie 9Forma podstawowa: ipad
ipodach 12Forma podstawowa: ipod
ipodami 10Forma podstawowa: ipod
iporkom 10Forma podstawowa: iporka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
iporyty 11Forma podstawowa: iporyt
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ipsacje 11Forma podstawowa: ipsacja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
ipsacjo 11Forma podstawowa: ipsacja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ipsacyj 12Forma podstawowa: ipsacja
ipsofon 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ipsylon 10Opis: dwudziesta litera alfabetu greckiego.
irańską 18Forma podstawowa: irański
Opis: związany z Iranem.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
irański 14Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
irańsku 16Forma podstawowa: irański
Forma fleksyjna: adjp
irasery 8Forma podstawowa: iraser
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
irbisem 10Forma podstawowa: irbis
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
irbisom 10Forma podstawowa: irbis
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
irbisów 13Forma podstawowa: irbis
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
irchowa 10Forma podstawowa: irchowy
Opis: zrobiony z irchy.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
irchową 14Forma podstawowa: irchowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
irchowy 11Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ircował 10Forma podstawowa: ircować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
ircowań 14Forma podstawowa: ircować
ircujmy 14Forma podstawowa: ircować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
ircujże 16Forma podstawowa: ircować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
irenizm 8Opis: w teologii chrześcijańskiej: kierunek dążący do zniwelowania różnic między chrześcijanami i przywrócenia jedności drogą wzajemnych ustępstw doktrynalnych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
irezyną 12Forma podstawowa: irezyna
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
irezyny 9Forma podstawowa: irezyna
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
irkucka 12Forma podstawowa: irkuck
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
irkucką 16Forma podstawowa: irkucki
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
irkucki 12Forma podstawowa: irkuck
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
irkucko 12Forma podstawowa: irkucki
Forma fleksyjna: adja
irokeza 8Forma podstawowa: irokez
Opis: przedstawiciel plemienia Indian Ameryki Północnej zamieszkujących tereny na wschód od Wielkich Jezior i na południe od Rzeki św. Wawrzyńca, czyli północną część stanów Nowy Jork, Pensylwanii i Maine,
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
irokezy 9Forma podstawowa: irokez
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: irokez
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
ironach 10Forma podstawowa: iron
Opis: rodzaj kija golfowego służącego do wbijania piłki do dołka.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
ironiom 8Forma podstawowa: ironia
Opis: coś, co nie powinno się wydarzyć, nieoczekiwany pech.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
ironowi 7Forma podstawowa: iron
Opis: rodzaj kija golfowego służącego do wbijania piłki do dołka.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
irszaną 11Forma podstawowa: irszany
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
irszane 7Forma podstawowa: irszany
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
irszani 7Forma podstawowa: irszany
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
irydach 12Forma podstawowa: iryd
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
irydami 10Forma podstawowa: iryda
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
irydowa 9Forma podstawowa: irydowy
Opis: zrobiony z irydu.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
irydową 13Forma podstawowa: irydowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
irydowe 9Forma podstawowa: irydowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
irydowi 9Forma podstawowa: irydowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
irydyną 14Forma podstawowa: irydyna
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
irydyno 10Forma podstawowa: irydyna
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
irydyny 11Forma podstawowa: irydyna
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
irydzie 9Forma podstawowa: iryd
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: iryda
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
iryjscy 12Forma podstawowa: iryjski
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
iryjska 11Forma podstawowa: iryjski
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
iryjsku 13Forma podstawowa: iryjski
Forma fleksyjna: adjp
irysków 13Forma podstawowa: irysek
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:m3
irysowa 8Forma podstawowa: irysowy
Opis: zrobiony z irysa, użyskany z irysa - rośliny.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
irysowi 8Forma podstawowa: irys
Opis: cukierek mleczny, kiedyś niewielki, o kształcie kwadratowym, teraz popularny w wielu kształtach.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2 subst:sg:dat:m3
irytują 17Forma podstawowa: irytować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
irytuje 13Forma podstawowa: irytować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
iryzuje 12Forma podstawowa: iryzować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
iryzuję 16Forma podstawowa: iryzować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
isagoga 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
isagogę 15Forma podstawowa: isagoga
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
isagogi 11Forma podstawowa: isagoga
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
isagogo 11Forma podstawowa: isagoga
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ischias 10Opis: zespół objawów związanych z uciskiem na nerwy rdzeniowe tworzące nerw kulszowy.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
isfahan 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
iskajmy 12Forma podstawowa: iskać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
iskajże 14Forma podstawowa: iskać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
iskałam 11Forma podstawowa: iskać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
iskałaś 14Forma podstawowa: iskać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
iskałeś 14Forma podstawowa: iskać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
iskanej 10Forma podstawowa: iskać
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff
iskrowa 8Forma podstawowa: iskrowy
Opis: związany z iskrą, iskrami - wyładowaniem elektrycznym, które przejawia się w powstawaniu świecących cząsteczek.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
iskrowe 8Forma podstawowa: iskrowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
iskrowi 8Forma podstawowa: iskrowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
iskrowy 9Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
iskrząc 13Forma podstawowa: iskrzeć
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl

Forma podstawowa: iskrzyć
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
iskrzeń 14Forma podstawowa: iskrzenie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
iskrzmy 10Forma podstawowa: iskrzyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
iskrzyć 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
iskrzyk 10
iskrzże 12Forma podstawowa: iskrzeć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
islamom 10Forma podstawowa: islam
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
ismenie 8Forma podstawowa: ismena
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
isolift 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
istmach 12Forma podstawowa: istm
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
istmowi 9Forma podstawowa: istm
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
istnego 10Forma podstawowa: istny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
istnemu 11Forma podstawowa: istny
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
istniał 10Forma podstawowa: istnieć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
istnych 12Forma podstawowa: istny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
istnymi 10Forma podstawowa: istny
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
istocie 9Forma podstawowa: istota
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
istotce 10Forma podstawowa: istotka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
istotek 10Forma podstawowa: istotka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
istotką 14Forma podstawowa: istotka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
istotki 10Forma podstawowa: istotka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
istotko 10Forma podstawowa: istotka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
istotna 9Forma podstawowa: istotny
Opis: prawdziwy, taki, który jest czymś lub jest jakiś w istocie.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
istotną 13Forma podstawowa: istotny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
istotni 9Forma podstawowa: istotny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
istotom 10Forma podstawowa: istota
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
istrach 11Forma podstawowa: istra
istrami 9Forma podstawowa: istra
iszcząc 13Forma podstawowa: iścić
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl pcon:imperf:refl.nonrefl
iszczeń 14Forma podstawowa: iścić
iszczże 12Forma podstawowa: iskać
iściłam 15Forma podstawowa: iścić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:nonrefl verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
iściłem 15Forma podstawowa: iścić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:nonrefl verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
iściłeś 18Forma podstawowa: iścić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:nonrefl verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
iśćcież 21Forma podstawowa: iścić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
itackim 11Forma podstawowa: itacki
Opis: związany z Itaką.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
italika 10Forma podstawowa: italik
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3 subst:sg:nom:f
italiką 14Forma podstawowa: italika
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
italiki 10Forma podstawowa: italik
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: italika
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
italiku 12Forma podstawowa: italik
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
italska 10Forma podstawowa: italski
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
italsko 10Forma podstawowa: italski
Forma fleksyjna: adja
iterbit 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
iterbom 11Forma podstawowa: iterb
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
iterbów 14Forma podstawowa: iterb
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
iterują 16Forma podstawowa: iterować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
itihasą 14Forma podstawowa: itihasa
Opis: rodzaj sagi, eposu indyjskiego (zwykle w lm).
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
itihasę 14Forma podstawowa: itihasa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
iunctim 12
iwanach 10Forma podstawowa: iwan
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1 subst:pl:loc:m3
iwanami 8Forma podstawowa: iwan
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
iwanowi 7Forma podstawowa: iwan
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:dat:m3
iwinach 10Forma podstawowa: iwina
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
iwińską 18Forma podstawowa: iwińska
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:inst:f
iwińsku 16Forma podstawowa: iwiński
Forma fleksyjna: adjp
izaliby 11
izanowi 7Forma podstawowa: izan
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
izarytm 10Forma podstawowa: izarytma
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
izatyną 13Forma podstawowa: izatyna
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
izatyno 9Forma podstawowa: izatyna
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
izbiccy 12Forma podstawowa: izbicki
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
izbicką 15Forma podstawowa: izbicka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:inst:f
izbicki 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1

Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
izbicko 11Forma podstawowa: izbicki
Forma fleksyjna: adja
izbinie 9Forma podstawowa: izbina
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
izbinom 10Forma podstawowa: izbina
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
izdebek 11Forma podstawowa: izdebki
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
izdebką 15Forma podstawowa: izdebka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
izdebki 11Forma podstawowa: izdebka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
izdebko 11Forma podstawowa: izdebka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
izerscy 9Forma podstawowa: izerski
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
izerska 8Forma podstawowa: izerski
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
izersko 8Forma podstawowa: izerski
Forma fleksyjna: adja

Forma fleksyjna: adv:pos
izobara 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
izobarą 13Forma podstawowa: izobara
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
izobarę 13Forma podstawowa: izobara
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
izobaro 9Forma podstawowa: izobara
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
izobato 10Forma podstawowa: izobata
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
izobaty 11Forma podstawowa: izobata
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
izobazą 13Forma podstawowa: izobaza
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
izobazę 13Forma podstawowa: izobaza
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
izofena 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
izofenę 15Forma podstawowa: izofena
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
izofeno 11Forma podstawowa: izofena
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
izofeny 12Forma podstawowa: izofen
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
izofoną 15Forma podstawowa: izofona
Opis: wytyczona na mapie linia oddzielająca od siebie tereny, na których ten sam fonem rozwinął się na różne sposoby.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
izofono 11Forma podstawowa: izofona
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
izofota 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
izofotą 16Forma podstawowa: izofota
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
izofoto 12Forma podstawowa: izofota
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
izofoty 13Forma podstawowa: izofota
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
izogona 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
izogoną 13Forma podstawowa: izogona
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
izogonę 13Forma podstawowa: izogona
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
izogono 9Forma podstawowa: izogona
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
izohela 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
izohele 10Forma podstawowa: izohela
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
izohelę 14Forma podstawowa: izohela
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
izoheli 10Forma podstawowa: izohela
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
izohelo 10Forma podstawowa: izohela
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
izohiet 10Forma podstawowa: izohieta
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
izohips 10Forma podstawowa: izohipsa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
izoklin 9Forma podstawowa: izoklina
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
izokosm 9Forma podstawowa: izokosma
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
izokrym 10Forma podstawowa: izokryma
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
izolarz 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
izolatu 11Forma podstawowa: izolat
Opis: substancja otrzymana w wyniku izolacji od czegoś lub z czegoś.
izoleks 9Forma podstawowa: izoleksa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
izolera 8Forma podstawowa: izoler
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
izolery 9Forma podstawowa: izoler
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
izoluks 11Forma podstawowa: izoluksa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
izomeru 10Forma podstawowa: izomer
Opis: związek chemiczny o identycznym jak w innym takim związku sumarycznym wzorze cząsteczkowym, różniący się od niego sposobem lub kolejnością wiązań atomowych albo ich innym rozmieszczeniem w przestrzen
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
izomery 9Forma podstawowa: izomer
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
izomorf 12Forma podstawowa: izomorfa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
izonefa 11Opis: przeciętne zachmurzenie nieba.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
izonefą 15Forma podstawowa: izonefa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
izonefy 12Forma podstawowa: izonefa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
izopody 10Forma podstawowa: izopod
Opis: skorupiak morski z rzędu równonogów.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
izopola 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
izopolą 13Forma podstawowa: izopola
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
izopolo 9Forma podstawowa: izopola
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
izosigm 10Forma podstawowa: izosigma
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
izospin 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
izotach 11Forma podstawowa: izotacha
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
izotera 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
izoterę 12Forma podstawowa: izotera
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
izotypu 12Forma podstawowa: izotyp
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
izotypy 11Forma podstawowa: izotyp
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
izozymu 11Forma podstawowa: izozym
Opis: izoenzym - homologiczny enzym w obrębie danego organizmu, katalizujący tę samą reakcję co inny izozym, ale różniący się od niego budową i właściwościami fizycznymi.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
izydiom 10Forma podstawowa: izydium
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
izydiów 13Forma podstawowa: izydium
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
iżewscy 13Forma podstawowa: iżewski
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
iżewska 12Forma podstawowa: iżewsk
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
iżewską 16Forma podstawowa: iżewski
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
iżewski 12Forma podstawowa: iżewsk
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
iżewsku 14Forma podstawowa: iżewsk
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: iżewski
Forma fleksyjna: adjp

Wyrazy na literę i o długości 8

ibadycie 13Forma podstawowa: ibadyta
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
ibadytom 14Forma podstawowa: ibadyta
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
ibadytów 17Forma podstawowa: ibadyta
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
iberysta 12Opis: ekspert w dziedzinie iberystyki.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
iberyści 16Forma podstawowa: iberysta
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
iberyzmy 13Forma podstawowa: iberyzm
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ibiszków 15Forma podstawowa: ibiszek
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
iblisami 12Forma podstawowa: iblis
Opis: w wierzeniach muzułmańskich: zły duch, szatan.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2
iblowcem 13Forma podstawowa: iblowiec
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
iblowska 12Forma podstawowa: iblowski
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
iblowską 16Forma podstawowa: iblowski
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
iblowski 12Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
iblowsko 12Forma podstawowa: iblowski
Forma fleksyjna: adja

Forma fleksyjna: adv:pos
iblowsku 14Forma podstawowa: iblowski
Forma fleksyjna: adjp
ibsenizm 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ibupromy 15Forma podstawowa: ibuprom
icebergi 13Forma podstawowa: iceberg
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ichmości 17Forma podstawowa: ichmoście
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p1 subst:pl:gen:p1
ichniego 13Forma podstawowa: ichni
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ichorami 12Forma podstawowa: ichor
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
ichtiozą 16Forma podstawowa: ichtioza
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ichtiozę 16Forma podstawowa: ichtioza
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ictusach 15Forma podstawowa: ictus
idaredów 14Forma podstawowa: idared
Opis: rodzaj jabłka, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
idealiki 11Forma podstawowa: idealik
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
idealiku 13Forma podstawowa: idealik
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
idealizm 11Opis: pogląd, wedle którego świat dostępny ludzkim zmysłom nie jest całością rzeczywistości.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
idealnej 12Forma podstawowa: idealny
Opis: pozabawiony zakłóceń, całkowity.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
idealnym 12Forma podstawowa: idealny
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ideałach 14Forma podstawowa: ideał
Opis: podzbiór pierścienia o własnościach pozwalających na konstrukcję pierścienia ilorazowego, pojęcie wprowadzone przez Dedekinda, jako uogólnienie pojęcia liczby idealnej.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1 subst:pl:loc:m2 subst:pl:loc:m3
ideałami 12Forma podstawowa: ideał
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1 subst:pl:inst:m2 subst:pl:inst:m3
ideałowi 11Forma podstawowa: ideał
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:dat:m2 subst:sg:dat:m3
ideatach 13Forma podstawowa: ideat
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
ideinach 12Forma podstawowa: ideina
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
ideinami 10Forma podstawowa: ideina
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
ideologa 12Forma podstawowa: ideolog
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
ideologi 12Forma podstawowa: ideolog
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
ideologu 14Forma podstawowa: ideolog
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
ideowego 11Forma podstawowa: ideowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ideowiec 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
ideowość 18Opis: postawa dążenia do ideałów, często odrzucenia realnej oceny możliwości.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
ideowych 13Forma podstawowa: ideowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
idiocieć 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
idioctwa 11Forma podstawowa: idioctwo
Opis: coś głupiego, lekkomyślnego i nieznośnego.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
idioctwo 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
idioctwu 13Forma podstawowa: idioctwo
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
idiolekt 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
idiomowi 10Forma podstawowa: idiom
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3

Forma podstawowa: idiomowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
idiomowy 11Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
idiotami 11Forma podstawowa: idiota
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
idiotkom 12Forma podstawowa: idiotka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
idiotyzm 12Opis: cecha czegoś, np. sytuacji, postępowania, tępota, brak wiedzy, rozumu, bystrości.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
idokrazy 11Forma podstawowa: idokraz
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
idolkach 14Forma podstawowa: idolka
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
idyllach 15Forma podstawowa: idylla
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
idyllika 13Forma podstawowa: idyllik
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
idylliku 15Forma podstawowa: idyllik
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
ifrytach 17Forma podstawowa: ifryt
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2
ifrytami 15Forma podstawowa: ifryt
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2
ifrytowi 14Forma podstawowa: ifryt
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2
igelicie 12Forma podstawowa: igelit
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
igelitom 13Forma podstawowa: igelit
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
igielity 13Forma podstawowa: igielit
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
igiełkom 14Forma podstawowa: igiełka
Opis: zdrobniale: igła - narzędzie do szycia.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
iglakach 15Forma podstawowa: iglak
Opis: drzewo lub krzew iglasty.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2 subst:pl:loc:m3
iglakami 13Forma podstawowa: iglak
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2 subst:pl:inst:m3
iglanego 13Forma podstawowa: iglany
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
iglanemu 14Forma podstawowa: iglany
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
iglanych 15Forma podstawowa: iglany
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
iglarkom 13Forma podstawowa: iglarka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
iglastej 14Forma podstawowa: iglasty
Opis: taki, który jest podobny kształtem do igły, szpiczasty.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
iglicami 13Forma podstawowa: iglica
Opis: Erodium – rodzaj roślin należący do rodziny bodziszkowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
iglicowa 12Forma podstawowa: iglicowy
Opis: związany z iglicą.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
iglicową 16Forma podstawowa: iglicowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
iglicowi 12Forma podstawowa: iglicowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
igliczce 13Forma podstawowa: igliczka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
igliczką 17Forma podstawowa: igliczka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
igliczki 13Forma podstawowa: igliczka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
igliczna 12Forma podstawowa: igliczny
Opis: związany z iglicą.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
igliczne 12Forma podstawowa: igliczny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
igliczni 12Forma podstawowa: igliczny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
igliczny 13Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
igliwiem 12Forma podstawowa: igliwie
Opis: igły - część rośliny.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
igliwiom 12Forma podstawowa: igliwie
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
igławach 15Forma podstawowa: igława
Opis: araukaria, Araucaria – rodzaj drzew iglastych z rodziny araukariowatych, drzewa wieczniezielone, dwupienne (rzadko jednopienne), wyróżniają się regularnym pokrojem.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
igławami 13Forma podstawowa: igława
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
igłowaci 13Forma podstawowa: igłowaty
Opis: taki, który kształtem przypomina igłę.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
igłowali 13Forma podstawowa: igłować
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
igłowała 14Forma podstawowa: igłować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl
igłowało 14Forma podstawowa: igłować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
igłowały 15Forma podstawowa: igłować
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
igłowana 12Forma podstawowa: igłować
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
igłowaną 16Forma podstawowa: igłować
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
igłowaty 14Opis: taki, który kształtem przypomina igłę.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
igłowcom 14Forma podstawowa: igłowiec
Opis: włóknina wytworzona techniką igłowania.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
igłowych 16Forma podstawowa: igłowy
Opis: taki, który wykonuje się za pomocą igły medycznej.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
igłowymi 14Forma podstawowa: igłowy
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
igłującą 25Forma podstawowa: igłować
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:nonrefl
igłujące 21Forma podstawowa: igłować
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:nonrefl
igłujący 22Forma podstawowa: igłować
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:nonrefl
igłujemy 18Forma podstawowa: igłować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl
igłujmyż 22Forma podstawowa: igłować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
ignamami 12Forma podstawowa: ignam
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
ignitron 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
igrająca 17Forma podstawowa: igrać
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:nonrefl
igrajcie 13Forma podstawowa: igrać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
igrajmyż 18Forma podstawowa: igrać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
igraliby 14Forma podstawowa: igrać
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
igrałaby 15Forma podstawowa: igrać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:ter:imperf:nonrefl
igrałbym 16Forma podstawowa: igrać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:nonrefl
igrałbyś 19Forma podstawowa: igrać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:nonrefl
igrałoby 15Forma podstawowa: igrać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
igraszka 11Opis: zabawa - czynność, dostarczająca przyjemności, rozrywki.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
igraszki 11Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
igraszko 11Forma podstawowa: igraszka
Opis: zabawa - czynność, dostarczająca przyjemności, rozrywki.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
igrekach 14Forma podstawowa: igrek
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
igrekami 12Forma podstawowa: igrek
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1 subst:pl:inst:m3
igrekowi 11Forma podstawowa: igrek
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1

Forma podstawowa: igrek
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:dat:m3

Forma podstawowa: igrekowy
Opis: związany z igrekiem.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
igrzyska 12Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3

Forma podstawowa: igrzysko
Opis: festiwal, publiczne występy i zawody.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
igrzysku 14Forma podstawowa: igrzysko
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
iguanach 15Forma podstawowa: iguana
Opis: jaszczurka o skórze pokrytej nieregularnymi łuskami, z rodziny o tej samej nazwie.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
igumenom 14Forma podstawowa: igumen
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
igumenów 17Forma podstawowa: igumen
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
ihramowi 11Forma podstawowa: ihram
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
ihumenem 14Forma podstawowa: ihumen
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
ihumenom 14Forma podstawowa: ihumen
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
ihumenów 17Forma podstawowa: ihumen
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
ikacynom 12Forma podstawowa: ikacyna
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
ikarowej 11Forma podstawowa: ikarowy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
ikarowym 11Forma podstawowa: ikarowy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ikarusem 12Forma podstawowa: ikarus
Opis: autobus marki Ikarus.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2 subst:sg:inst:m3

Forma podstawowa: ikarus
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
ikarusie 11Forma podstawowa: ikarus
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: ikarus
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
ikarusów 15Forma podstawowa: ikarus
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1

Forma podstawowa: ikarus
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:m3
ikawizmu 12Forma podstawowa: ikawizm
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ikonolog 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
ikonowej 11Forma podstawowa: ikonowy
Opis: związany z ikoną - elementem interfesju graficznego.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
ikonowym 11Forma podstawowa: ikonowy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ikosaedr 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ikrowcem 11Forma podstawowa: ikrowiec
Opis: oolit, oolityt - skała osadowa zbudowana w przeważającej większości z ooidów, tworzy się w płytkich morzach w strefie przybrzeżnej.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
ikrowców 14Forma podstawowa: ikrowiec
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
ikrzaków 14Forma podstawowa: ikrzak
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
ikrzącej 16Forma podstawowa: ikrzyć
Forma fleksyjna: pact:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff:refl
ikrzącym 16Forma podstawowa: ikrzyć
Forma fleksyjna: pact:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl pact:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl
ikrzenia 9Forma podstawowa: ikrzyć
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:refl
ikrzenie 9Forma podstawowa: ikrzyć
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:refl
ikrzeniu 11Forma podstawowa: ikrzyć
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:refl
ikrzyjże 16Forma podstawowa: ikrzyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl
ikrzyłaś 16Forma podstawowa: ikrzyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl
ikrzyłem 13Forma podstawowa: ikrzyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl
ikrzyska 11Forma podstawowa: ikrzysko
Opis: miejsce składania ikry przez ryby.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
ikrzysko 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
ikrzysku 13Forma podstawowa: ikrzysko
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
iksińscy 17Forma podstawowa: iksiński
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
iksińska 16Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: iksiński
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
iksińską 20Forma podstawowa: iksiński
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
iksiński 16Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1
iksorami 10Forma podstawowa: iksora
iksowaci 10Forma podstawowa: iksowaty
Opis: taki, który kształtem przypomina literę x.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
iksowata 10Forma podstawowa: iksowaty
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
iksowatą 14Forma podstawowa: iksowaty
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
iksowate 10Forma podstawowa: iksowaty
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
iksowaty 11Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
iksowemu 12Forma podstawowa: iksowy
Opis: związany z iksem.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
iksowych 13Forma podstawowa: iksowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
ilangach 14Forma podstawowa: ilang
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
ilangami 12Forma podstawowa: ilang
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
ilangiem 12Forma podstawowa: ilang
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
ilangowa 11Forma podstawowa: ilangowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ilangowe 11Forma podstawowa: ilangowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
ilangowi 11Forma podstawowa: ilang
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3

Forma podstawowa: ilangowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
ilangowy 12Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ilastego 12Forma podstawowa: ilasty
Opis: podobny do iłu, taki, który może tworzyć ił, być wziętym za ił, głównie: taki, który składa się z uwodnionych glinokrzemianów Al, Mg i Fe i ma charakterystyczną, warstwową budowę krystaliczną.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ilastemu 13Forma podstawowa: ilasty
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ilastymi 12Forma podstawowa: ilasty
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
ileusami 12Forma podstawowa: ileus
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
iljuszyn 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
illacjom 14Forma podstawowa: illacja
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
illitowi 11Forma podstawowa: illitowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
illitowy 12Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ilmenitu 13Forma podstawowa: ilmenit
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ilmenity 12Forma podstawowa: ilmenit
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ilmeńscy 18Forma podstawowa: ilmeński
ilmeński 17
ilmeńsku 19Forma podstawowa: ilmeński
iloczasu 12Forma podstawowa: iloczas
Opis: zjawisko prozodyjne, charakteryzujące się różnicowaniem długości trwania sylab lub głosek.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
iloczasy 11Forma podstawowa: iloczas
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
iloczynu 13Forma podstawowa: iloczyn
Opis: wynik możenia.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
iloletni 11Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ilorakie 10Forma podstawowa: iloraki
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
ilorakim 11Forma podstawowa: iloraki
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ilorazom 10Forma podstawowa: iloraz
Opis: wynik dzielenia.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
ilostany 11Forma podstawowa: ilostan
Opis: stan liczebny.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
iluminat 13Opis: laminat świecący stosowany do wystroju wnętrz.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m3
iluminuj 16Forma podstawowa: iluminować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ilustruj 16Forma podstawowa: ilustrować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
iluwiami 12Forma podstawowa: iluwium
Opis: warstwa gleby, która znajduje się pod eluwium i zawiera liczne związki mineralne oraz osady próchnicze.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
iluzjami 14Forma podstawowa: iluzja
Opis: nieświadoma nieprawidłowa interpretacja zjawisk, sytuacji, uleganie ułudzie dzięki doznawanym emocjom.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
iluzjony 14Forma podstawowa: iluzjon
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
iluzyjną 18Forma podstawowa: iluzyjny
Opis: taki, który jest oparty na iluzji, wynika z iluzji, złudny, pozorny, nieprawdziwy.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
iluzyjni 14Forma podstawowa: iluzyjny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
iławeccy 13Forma podstawowa: iławecki
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
iławecka 12Forma podstawowa: iławecki
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
iławecką 16Forma podstawowa: iławecki
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
iławecki 12Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
iłołupek 16Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
iłołupki 16Forma podstawowa: iłołupek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
iłowaceń 17Forma podstawowa: iłowacieć
iłowałam 13Forma podstawowa: iłować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
iłowałeś 16Forma podstawowa: iłować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
iłowania 10Forma podstawowa: iłować
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
iłowatej 13Forma podstawowa: iłowaty
Opis: taki, który przypomina ił pod względem składu chemicznego, struktury fizycznej lub innych właściwości.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
iłowcami 12Forma podstawowa: iłowiec
Opis: niezłupkowacona skała osadowej w postaci skonsolidowanego iłu.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
iłowcowi 11Forma podstawowa: iłowiec
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
iłowskie 11Forma podstawowa: iłowski
Opis: związany z miastem Iłowa.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
iłowskim 12Forma podstawowa: iłowski
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
iłującej 21Forma podstawowa: iłować
Forma fleksyjna: pact:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
iłującym 21Forma podstawowa: iłować
Forma fleksyjna: pact:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
iłujcież 19Forma podstawowa: iłować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
iłżanach 17Forma podstawowa: iłżanin
Opis: mieszkaniec Iłży.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
iłżankom 16Forma podstawowa: iłżanka
Opis: mieszkanka Iłży.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
iłżeckim 17Forma podstawowa: iłżecki
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
imaczowi 10Forma podstawowa: imacz
Opis: uchwyt tarczy rycerskiej, wykonany ze skóry, powrozów, materiału lub drewna.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
imadełku 15Forma podstawowa: imadełko
Opis: małe imadło - przyrząd do przytrzymywania przedmiotów przy ich obróbce.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
imadłami 13Forma podstawowa: imadło
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
imagista 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
imagistę 16Forma podstawowa: imagista
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
imagisto 12Forma podstawowa: imagista
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
imagisty 13Forma podstawowa: imagista
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
imagiści 16Forma podstawowa: imagista
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
imającej 18Forma podstawowa: imać
Forma fleksyjna: pact:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff:refl pact:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
imającym 18Forma podstawowa: imać
Forma fleksyjna: pact:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl pact:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl pact:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
imaliśmy 16Forma podstawowa: imać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:pri:imperf:refl verb:praet:pl:m1.p1:pri:imperf:refl.nonrefl
imałabym 15Forma podstawowa: imać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:pri:imperf:refl verb:pot:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
imałabyś 18Forma podstawowa: imać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:sec:imperf:refl verb:pot:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
imałyśmy 18Forma podstawowa: imać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pri:imperf:refl verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pri:imperf:refl.nonrefl
imamicie 11Forma podstawowa: imamita
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
imaniami 10Forma podstawowa: imać
imbecyli 14Forma podstawowa: imbecyl
Opis: chory na imbecylizm, umiarkowanie niepełnosprawny intelektualnie.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
imbirach 14Forma podstawowa: imbir
Opis: Zingiber – rodzaj bylin z rodziny imbirowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
imbirowa 11Forma podstawowa: imbirowy
Opis: taki, który ma aromat imbiru, zwykle z powodu użycia przyprawy ze sproszkowanego korzenia imbiru.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
imbirowi 11Forma podstawowa: imbir
Opis: Zingiber – rodzaj bylin z rodziny imbirowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
imbirowy 12Opis: taki, który ma aromat imbiru, zwykle z powodu użycia przyprawy ze sproszkowanego korzenia imbiru.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
imbusach 16Forma podstawowa: imbus
Opis: rodzaj klucza trzpieniowego o przekroju sześciokąta foremnego, w postaci pręta wygiętego w kształt litery L (rzadziej Z).
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
imbusowi 13Forma podstawowa: imbus
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
imbusowy 14Opis: taki, którym można się posługiwać przy użyciu imbusa, taki, który działa z imbusem.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
imcipana 11Forma podstawowa: imćpan
Opis: staropolski tytuł grzecznościowy, dodawany zazwyczaj do nazwiska albo tytułu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
imćpanie 15Forma podstawowa: imćpan
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
imentach 13Forma podstawowa: iment
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
imentowi 10Forma podstawowa: iment
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
imhofach 18Forma podstawowa: imhof
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
imieniem 10Forma podstawowa: imienie
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
imieniny 10Opis: przyjęcie organizowane z okazji czyichś imienin.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
imiennik 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
imiesłów 15Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
imigrant 12Opis: osoba, która przybyła zza granicy do innego kraju w celu osiedlenia się.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
imigrują 19Forma podstawowa: imigrować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf.perf:nonrefl
iminowej 11Forma podstawowa: iminowy
Opis: związany z iminą, dotyczący iminy.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
iminowym 11Forma podstawowa: iminowy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
imionach 12Forma podstawowa: imię
Opis: nazwa, dzisiaj używa się tego zwrotu w przypadku tekstu stylizowanego bądź w związkach wyrazowych.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n1 subst:pl:loc:n2
imionkom 11Forma podstawowa: imionko
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
imionnik 10Opis: zeszyt, rodzaj albumu, w którym zbiera się pamiątkowe wpisy (zwykle wierszyki, obrazki itp.) od przyjaciół.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
imisjach 14Forma podstawowa: imisja
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
imisjami 12Forma podstawowa: imisja
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
imitacja 13Opis: technika kompozytorska polegająca na powtórzeniu melodii z jednego głosu w innym.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
imitacją 17Forma podstawowa: imitacja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
imitację 17Forma podstawowa: imitacja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
imitacjo 13Forma podstawowa: imitacja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
imitator 11Opis: program komputerowy naśladujący działanie pewnych urządzeń lub przebieg określonych procesów.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m3
imitując 19Forma podstawowa: imitować
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
imitujmy 16Forma podstawowa: imitować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
imitujże 18Forma podstawowa: imitować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
immersja 12Opis: metoda stosowana w mikroskopii w celu zwiększenia zdolności rozdzielczej mikroskopu optycznego poprzez wypełnienie przestrzeni pomiędzy preparatem a obiektywem przezroczystą cieczą.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
immersją 16Forma podstawowa: immersja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
immersje 12Forma podstawowa: immersja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
immersji 12Forma podstawowa: immersja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
immersjo 12Forma podstawowa: immersja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
immersyj 13Forma podstawowa: immersja
immisjom 13Forma podstawowa: immisja
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
impakcie 12Forma podstawowa: impakt
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
impakcja 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
impakcją 18Forma podstawowa: impakcja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
impakcje 14Forma podstawowa: impakcja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
impaktom 13Forma podstawowa: impakt
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
impaktor 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
impaktyt 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
impalach 14Forma podstawowa: impala
Opis: Aepyceros melampus – pospolity gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występuje w Afryce Środkowej i Południowej.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
impalami 12Forma podstawowa: impala
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
impasową 14Forma podstawowa: impasowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
impasowy 11Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
impastuj 15Forma podstawowa: impastować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
impasuję 18Forma podstawowa: impasować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
imperiom 11Forma podstawowa: imperium
Opis: struktura polityczna władająca na wielkim obszarze terytorialnym.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
imperiów 14Forma podstawowa: imperium
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
imperium 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
impetycy 14Forma podstawowa: impetyk
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
impetyku 15Forma podstawowa: impetyk
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m3
implanta 12Forma podstawowa: implant
implanty 13Forma podstawowa: implant
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
implozje 13Forma podstawowa: implozja
Opis: gwałtowny spadek, zapaść.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
implozję 17Forma podstawowa: implozja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
implozji 13Forma podstawowa: implozja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
implozjo 13Forma podstawowa: implozja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
imponują 18Forma podstawowa: imponować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
imponuje 14Forma podstawowa: imponować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
importer 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
importów 15Forma podstawowa: import
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
importuj 15Forma podstawowa: importować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf.perf:refl.nonrefl
impostem 12Forma podstawowa: impost
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
impostom 12Forma podstawowa: impost
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
impostor 11Opis: ktoś, kto podszywa się pod kogoś innego, oszust.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
impoście 15Forma podstawowa: impost
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
impotent 12Opis: mężczyzna cierpiący na niemoc płciową.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
impresją 16Forma podstawowa: impresja
Opis: subiektywne wrażenie, doznanie, coś ulotnego.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
impresje 12Forma podstawowa: impresja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
impresję 16Forma podstawowa: impresja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
impresji 12Forma podstawowa: impresja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
impresyj 13Forma podstawowa: impresja
imprezce 11Forma podstawowa: imprezka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
imprezie 10Forma podstawowa: impreza
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
imprezka 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
imprezką 15Forma podstawowa: imprezka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
imprezkę 15Forma podstawowa: imprezka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
imprezki 11Forma podstawowa: imprezka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
imprimis 11
impulsem 14Forma podstawowa: impuls
Opis: uczucie, czynnik fizyczny lub biochemiczny powodujący specyficzną reakcję receptorów nerwowych lub innej komórki, bądź rozpoczynający ciąg reakcji w układach: nerwowym lub hormonalnym, zmiana środowi
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
impulsie 13Forma podstawowa: impuls
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
impulsom 14Forma podstawowa: impuls
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
imputuje 17Forma podstawowa: imputować
Opis: uzupełniać tablicę danych sztucznymi danymi.
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
inbredem 12Forma podstawowa: inbred
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
inbredom 12Forma podstawowa: inbred
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
inbredów 15Forma podstawowa: inbred
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
inbusami 13Forma podstawowa: inbus
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
inbusowe 12Forma podstawowa: inbusowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
inbusowi 12Forma podstawowa: inbusowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
incestem 11Forma podstawowa: incest
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
incestów 14Forma podstawowa: incest
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
incipitu 13Forma podstawowa: incipit
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
incipity 12Forma podstawowa: incipit
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
inconeli 10Forma podstawowa: inconel
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
incubusa 15Forma podstawowa: incubus
indeciso 10
indeksem 11Forma podstawowa: indeks
Opis: frakcja - znak stosowany do rozróżnienia wyrażeń m.in. matematycznych, fizycznych, chemicznych oznaczonych jednakowymi symbolami głównymi, jest umieszczany zwykle z boku na górze lub na dole.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
indeksie 10Forma podstawowa: indeks
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
indeksom 11Forma podstawowa: indeks
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
indeksów 14Forma podstawowa: indeks
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
indenowe 9Forma podstawowa: indenowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
indesity 11Forma podstawowa: indesit
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
indiańca 16Forma podstawowa: indianiec
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
indiańcy 17Forma podstawowa: indianiec
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
indicato 11
indolent 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
indologa 12Forma podstawowa: indolog
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
indologu 14Forma podstawowa: indolog
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
indorach 12Forma podstawowa: indor
Opis: samiec indyka.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2
indorkom 11Forma podstawowa: indorek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
indorków 14Forma podstawowa: indorek
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
indosaci 10Forma podstawowa: indosat
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
indosami 10Forma podstawowa: indos
Opis: oświadczenie woli zbywającego o przeniesieniu własności weksla, czeku (lub inne zbywalnego papiery wartościowe, o ile ustawy przewidują taką możliwość).
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
indosowi 9Forma podstawowa: indos
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
indosują 17Forma podstawowa: indosować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf.perf:nonrefl
indosuje 13Forma podstawowa: indosować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf.perf:nonrefl
indosuję 17Forma podstawowa: indosować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf.perf:nonrefl
indowana 9Forma podstawowa: indować
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
indowaną 13Forma podstawowa: indować
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
indowany 10Forma podstawowa: indować
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
indujący 19Forma podstawowa: indować
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:nonrefl
indujesz 13Forma podstawowa: indować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl
indujmyż 19Forma podstawowa: indować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
indukcja 15Opis: typ rozumowania redukcyjnego, polegający na wyciąganiu reguły, przez spojrzenie na pewną, określoną liczbę przypadków.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
indukcją 19Forma podstawowa: indukcja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
indukcje 15Forma podstawowa: indukcja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
indukcję 19Forma podstawowa: indukcja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
indukcjo 15Forma podstawowa: indukcja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
indukuję 20Forma podstawowa: indukować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
indulcie 13Forma podstawowa: indult
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
indultom 14Forma podstawowa: indult
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
indultów 17Forma podstawowa: indult
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
indunami 12Forma podstawowa: induna
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
induzjom 14Forma podstawowa: induzjum
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
induzjum 16Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
indychtu 16Forma podstawowa: indycht
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
indychty 15Forma podstawowa: indycht
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
indycząt 16Forma podstawowa: indyczę
Opis: pisklę indyka.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n1
indyczej 13Forma podstawowa: indyczy
Opis: zrobiony z mięsa z indyka, zawierający mięso z indyka.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
indyczka 12Opis: mięso z indyczki.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
indyczki 12Forma podstawowa: indyczka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
indyczmy 13Forma podstawowa: indyczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl
indyczym 13Forma podstawowa: indyczy
Opis: zrobiony z mięsa z indyka, zawierający mięso z indyka.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
indyczże 15Forma podstawowa: indyczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl
indygach 15Forma podstawowa: indygo
Opis: E132, organiczny związek chemiczny, ciemnobłękitny barwnik występujący naturalnie, jak i syntetyzowany chemicznie (od roku 1890), błękit indygowy, indygo, indygotyna.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
indygami 13Forma podstawowa: indygo
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
indygena 12Opis: w dawnej Polsce: cudzoziemiec, który otrzymał prawa i przywileje szlachcica polskiego.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
indygenę 16Forma podstawowa: indygena
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
indygeni 12Forma podstawowa: indygena
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
indygeno 12Forma podstawowa: indygena
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
indygeny 13Forma podstawowa: indygena
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
indygowi 12Forma podstawowa: indygowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
indygowy 13Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
indyjscy 14Forma podstawowa: indyjski
Opis: Kombucha is a lightly effervescent fermented drink of sweetened black tea that is used as a functional food.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
indyjska 13Forma podstawowa: indyjski
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
indyjską 17Forma podstawowa: indyjski
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
indyjsku 15Forma podstawowa: indyjski
Forma fleksyjna: adjp
indykach 14Forma podstawowa: indyka
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
indykami 12Forma podstawowa: indyk
Opis: mięso z indyka.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2
indykanu 13Forma podstawowa: indykan
Opis: organiczny związek chemiczny z grupy estrów, powstaje w organizmie człowieka w wyniku utlenienia indolu i związania go z kwasem siarkowym.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
indykcie 12Forma podstawowa: indykt
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
indykcja 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
indykcją 18Forma podstawowa: indykcja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
indykcję 18Forma podstawowa: indykcja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
indykcji 14Forma podstawowa: indykcja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
indykcyj 15Forma podstawowa: indykcja
indykiem 12Forma podstawowa: indyk
Opis: mięso z indyka.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
indyktem 13Forma podstawowa: indykt
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
indyktów 16Forma podstawowa: indykt
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
indykują 19Forma podstawowa: indykować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
indykuje 15Forma podstawowa: indykować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
indytami 12Forma podstawowa: indyt
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
ineditów 14Forma podstawowa: inedita
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
inertnym 11Forma podstawowa: inertny
Opis: obojętny, taki, który na kogoś lub na coś nie wpływa, na który ktoś lub coś nie reaguje, nie zwraca uwagi, nie korzysta z niego.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
inertowi 9Forma podstawowa: inert
Opis: jednostka masy w układzie MkGS, obecnie nieużywana.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
infamiom 14Forma podstawowa: infamia
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
infancie 13Forma podstawowa: infant
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
infantek 14Forma podstawowa: infantka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
infantka 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
infantów 17Forma podstawowa: infant
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
infekcja 16Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
infekcją 20Forma podstawowa: infekcja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
infekcje 16Forma podstawowa: infekcja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
infekcji 16Forma podstawowa: infekcja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
infekcjo 16Forma podstawowa: infekcja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
infekcyj 17Forma podstawowa: infekcja
infekuje 17Forma podstawowa: infekować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
infernem 13Forma podstawowa: inferno
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
infernie 12Forma podstawowa: inferno
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:n2
infernom 13Forma podstawowa: inferno
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
infiksem 14Forma podstawowa: infiks
Opis: w językoznawstwie każdy morfem, o ile jest umiejscowiony wewnątrz rdzenia wyrazu (podstawy słowotwórczej).
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
infiksom 14Forma podstawowa: infiks
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
infimach 16Forma podstawowa: infimum
Opis: w matematyce - największe z ograniczeń dolnych danego zbioru.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
infimami 14Forma podstawowa: infima
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f

Forma podstawowa: infimum
Opis: w matematyce - największe z ograniczeń dolnych danego zbioru.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
inflacja 16Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
inflacje 16Forma podstawowa: inflacja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
inflacji 16Forma podstawowa: inflacja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
inflacyj 17Forma podstawowa: inflacja
influenc 16Forma podstawowa: influenca
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
influmin 16Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
infomatu 16Forma podstawowa: infomat
infułata 17Forma podstawowa: infułat
Opis: ksiądz obdarzony honorowym odznaczeniem kościelnym (przyznawanym do 2014 roku).
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
infułaty 18Forma podstawowa: infułat
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
infuzjom 17Forma podstawowa: infuzja
Opis: wprowadzenie do organizmu większej ilości płynu w celach leczniczych np. kanałem żylnym lub podskórnie.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
ingeniów 14Forma podstawowa: ingenium
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
ingenium 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
ingeruje 14Forma podstawowa: ingerować
Opis: wprowadzać swoje zmiany w jakieś zastane relacje lub struktury, narzucać swoje zdanie.
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
ingotami 12Forma podstawowa: ingot
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
ingotowi 11Forma podstawowa: ingot
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
ingramów 15Forma podstawowa: ingram
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
ingresja 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ingresją 16Forma podstawowa: ingresja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ingresję 16Forma podstawowa: ingresja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ingresom 11Forma podstawowa: ingres
Opis: ceremonia uroczystego objęcia władzy przez biskupa ordynariusza nad diecezją, połączonego z hołdem i procesją.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
ingresów 14Forma podstawowa: ingres
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
inguskim 14Forma podstawowa: inguski
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
inhaluje 15Forma podstawowa: inhalować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
inhaluję 19Forma podstawowa: inhalować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
inhibina 12
inhibiną 16Forma podstawowa: inhibina
inhibino 12Forma podstawowa: inhibina
inhibiny 13Forma podstawowa: inhibina
inicjały 14Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
iniekcja 12Opis: funkcja różnowartościowa.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
iniekcje 12Forma podstawowa: iniekcja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
iniekcję 16Forma podstawowa: iniekcja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
iniekcjo 12Forma podstawowa: iniekcja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
iniekcyj 13Forma podstawowa: iniekcja
iniektor 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
iniuriom 11Forma podstawowa: iniuria
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
injekcja 14Opis: funkcja różnowartościowa.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
injekcją 18Forma podstawowa: injekcja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
injekcjo 14Forma podstawowa: injekcja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
injekcyj 15Forma podstawowa: injekcja
inkantuj 14Forma podstawowa: inkantować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
inkarnat 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
inkasach 12Forma podstawowa: inkas
Opis: osoba z narodu Inków, przedstawiciel ludu, który w czasach prekolumbijskich stworzył państwo w zachodniej części Ameryki Południowej, w okresie swego największego rozkwitu obejmowało tereny dzisiejsz
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
inkasami 10Forma podstawowa: inkas
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
inkaskie 10Forma podstawowa: inkaski
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
inkasowa 9Forma podstawowa: inkasowy
Opis: związany z inkaso - formą rozliczeń bezgotówkowych.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
inkasową 13Forma podstawowa: inkasowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
inkasowe 9Forma podstawowa: inkasowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
inkasuje 13Forma podstawowa: inkasować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
inkaustu 14Forma podstawowa: inkaust
Opis: dawna nazwa atramentu - substancji służącej do pisania za pomocą pióra.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
inkausty 13Forma podstawowa: inkaust
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
inkerach 12Forma podstawowa: inker
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
inkerowi 9Forma podstawowa: inker
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1
inklinie 10Forma podstawowa: inklina
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
inklinom 11Forma podstawowa: inklina
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
inkluzie 12Forma podstawowa: inkluz
Opis: duch, tajemnicza siła, na przykład ukryta w jakimś przedmiocie.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: inkluza
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
inkluzją 18Forma podstawowa: inkluzja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
inkluzje 14Forma podstawowa: inkluzja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
inkluzję 18Forma podstawowa: inkluzja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
inkluzji 14Forma podstawowa: inkluzja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
inkluzjo 14Forma podstawowa: inkluzja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
inkluzom 13Forma podstawowa: inkluza
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
inkluzów 16Forma podstawowa: inkluz
Opis: duch, tajemnicza siła, na przykład ukryta w jakimś przedmiocie.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
inkluzyj 15Forma podstawowa: inkluzja
inkrecja 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
inkrecją 16Forma podstawowa: inkrecja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
inkrecjo 12Forma podstawowa: inkrecja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
inkretem 11Forma podstawowa: inkret
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
inkretom 11Forma podstawowa: inkret
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
inkretów 14Forma podstawowa: inkret
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
inkubach 16Forma podstawowa: inkub
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2
inkubowi 13Forma podstawowa: inkub
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2
inkubusa 15Forma podstawowa: inkubus
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
inkubusy 16Forma podstawowa: inkubus
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
inkursji 13Forma podstawowa: inkursja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
inkursjo 13Forma podstawowa: inkursja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
inletami 11Forma podstawowa: inlet
Opis: rodzaj bardzo gęstej tkaniny bawełnianej, o splocie skośnym, atłasowym bądź płóciennym, używanej na wsypy pościelowe.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
inletowi 10Forma podstawowa: inlet
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
inmetami 11Forma podstawowa: inmet
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
inmetowi 10Forma podstawowa: inmet
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
innością 17Forma podstawowa: inność
Opis: wyraźna różnica pomiędzy organizmami, rzeczami, zjawiskami itp.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
innuendo 11
innuicka 12Forma podstawowa: innuicki
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
innuicki 12Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
innuicku 14Forma podstawowa: innuicki
Forma fleksyjna: adjp
inozycie 10Forma podstawowa: inozyt
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
inozynie 9Forma podstawowa: inozyna
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
inozytem 11Forma podstawowa: inozyt
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
inozytol 11Opis: nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu – cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol).
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
insekcie 10Forma podstawowa: insekt
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
insektów 14Forma podstawowa: insekt
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:m3
inseratu 11Forma podstawowa: inserat
Opis: ogłoszenie, anons.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
inseraty 10Forma podstawowa: inserat
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
insertem 10Forma podstawowa: insert
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
insertom 10Forma podstawowa: insert
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
insertów 13Forma podstawowa: insert
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
insertuj 13Forma podstawowa: insertować
inseruje 12Forma podstawowa: inserować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
inseruję 16Forma podstawowa: inserować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
insetami 10Forma podstawowa: inset
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
insidera 9Forma podstawowa: insider
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
insomnią 13Forma podstawowa: insomnia
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
insomnie 9Forma podstawowa: insomnia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
insomnię 13Forma podstawowa: insomnia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
insomnii 9Forma podstawowa: insomnia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
insomnij 11Forma podstawowa: insomnia
insomnio 9Forma podstawowa: insomnia
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
inspekta 11Forma podstawowa: inspekt
Opis: pojemnik w kształcie skrzynki bez dna, który służy do uprawy roślin.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
inspektu 13Forma podstawowa: inspekt
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
inspekty 12Forma podstawowa: inspekt
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
instyguj 16Forma podstawowa: instygować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
instytut 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
insulach 14Forma podstawowa: insula
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
insulami 12Forma podstawowa: insula
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
insulino 11Forma podstawowa: insulina
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
insuliny 12Forma podstawowa: insulina
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
insygnia 11Forma podstawowa: insygnium
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2
insynuuj 15Forma podstawowa: insynuować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
inszości 13Forma podstawowa: inszość
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:gen:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f
intactus 13
intaglio 12Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
intarsja 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
intarsji 11Forma podstawowa: intarsja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
intarsjo 11Forma podstawowa: intarsja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
integraf 15Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
integruj 15Forma podstawowa: integrować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
intelekt 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
intelowi 10Forma podstawowa: intel
Opis: największy na świecie producent układów scalonych oraz twórca mikroprocesorów z rodziny x86, które znajdują się w większości komputerów osobistych.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2

Forma podstawowa: intel
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
intencja 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
intencje 12Forma podstawowa: intencja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
intencję 16Forma podstawowa: intencja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
intencjo 12Forma podstawowa: intencja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
intensja 11Opis: treść, której znakiem jest wyraz lub wyrażenie.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
intensję 15Forma podstawowa: intensja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
intensjo 11Forma podstawowa: intensja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
intercom 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
interesu 11Forma podstawowa: interes
Opis: rzecz opłacalna, głównie jakaś transakcja biznesowa.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
interesy 10Forma podstawowa: interes
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
interfaz 13Forma podstawowa: interfaza
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
interfon 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
interier 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
internet 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
internom 10Forma podstawowa: intern
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
interwal 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
intestat 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
intifada 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
intifady 15Forma podstawowa: intifada
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
intradom 11Forma podstawowa: intrada
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
intranet 10Opis: wewnętrzna sieć komputerowa w organizacji.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
intratną 14Forma podstawowa: intratny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
intratne 10Forma podstawowa: intratny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
intratni 10Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
intratny 11Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
introitu 12Forma podstawowa: introit
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
introity 11Forma podstawowa: introit
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
intronom 10Forma podstawowa: intron
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
intruzem 12Forma podstawowa: intruz
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1 subst:sg:inst:m2
intruzie 11Forma podstawowa: intruz
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m2
intruzja 13Opis: w ortodoncji: wciskanie zębów w dziąsła, może być celem ortodontycznej korekty, podjętej z zamiarem głębszego osadzenia zęba (zębów) w dziąśle, lub efektem urazu.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
intruzją 17Forma podstawowa: intruzja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
intruzji 13Forma podstawowa: intruzja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
intruzom 12Forma podstawowa: intruz
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:pl:dat:m2
intruzów 15Forma podstawowa: intruz
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:gen:m2
intrygom 13Forma podstawowa: intryga
Opis: podstęp mający zaszkodzić konkretnym osobom czy instytucjom, zwykle przez potejemne wywołanie jakiegoś konfliktu.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
intryżek 15Forma podstawowa: intryżka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
intryżkę 19Forma podstawowa: intryżka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
intryżki 15Forma podstawowa: intryżka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
intryżko 15Forma podstawowa: intryżka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
intubują 21Forma podstawowa: intubować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf.perf:nonrefl verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
intubuje 17Forma podstawowa: intubować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf.perf:nonrefl verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
intubuję 21Forma podstawowa: intubować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf.perf:nonrefl verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
intuicja 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
intuicją 18Forma podstawowa: intuicja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
intuicje 14Forma podstawowa: intuicja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
intuicji 14Forma podstawowa: intuicja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
intuicjo 14Forma podstawowa: intuicja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
intymnej 13Forma podstawowa: intymny
Opis: seksualny, związany z życiem erotycznym, z powodu tabuizacji erotyki określenie to może być używane w różnych nieprototypowych kontekstach.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
intymnym 13Forma podstawowa: intymny
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
intynach 13Forma podstawowa: intyna
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
inulinie 11Forma podstawowa: inulina
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
inunkcja 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
inunkcje 14Forma podstawowa: inunkcja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
inunkcji 14Forma podstawowa: inunkcja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
inunkcjo 14Forma podstawowa: inunkcja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
inunkcyj 15Forma podstawowa: inunkcja
inwalida 10Opis: osoba niepełnosprawna, która z powodu swojej niepełnosprawności nie może wykonywać niektórych czynności, prac, zawodów itd.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
inwalidę 14Forma podstawowa: inwalida
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
inwalido 10Forma podstawowa: inwalida
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
inwalidy 11Forma podstawowa: inwalid
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
inwarach 11Forma podstawowa: inwar
Opis: stop żelaza (54-64%) i niklu (36-46%) z niewielkim dodatkiem węgla i chromu.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
inwarową 12Forma podstawowa: inwarowy
Opis: związany z inwarem - stopem metali.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
inwarowi 8Forma podstawowa: inwar
Opis: stop żelaza (54-64%) i niklu (36-46%) z niewielkim dodatkiem węgla i chromu.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
inwarowy 9Opis: związany z inwarem - stopem metali.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
inwektyw 11Forma podstawowa: inwektywa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
inwencja 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
inwencją 15Forma podstawowa: inwencja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
inwencję 15Forma podstawowa: inwencja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
inwencji 11Forma podstawowa: inwencja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
inwencjo 11Forma podstawowa: inwencja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
inwencyj 12Forma podstawowa: inwencja
inwersją 14Forma podstawowa: inwersja
Opis: odwrócenie jakiegoś porządku.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
inwersję 14Forma podstawowa: inwersja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
inwertuj 13Forma podstawowa: inwertować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
inwertyn 10Forma podstawowa: inwertyna
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
inwitują 17Forma podstawowa: inwitować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
inwituję 17Forma podstawowa: inwitować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
inwokuje 13Forma podstawowa: inwokować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
inwokuję 17Forma podstawowa: inwokować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
inżynier 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
ińskiego 17Forma podstawowa: iński
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ińskiemu 18Forma podstawowa: iński
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ińskości 20Forma podstawowa: ińskość
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:gen:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f
iochromą 16Forma podstawowa: iochroma
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
iochromo 12Forma podstawowa: iochroma
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
iperytem 12Forma podstawowa: iperyt
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
iperytom 12Forma podstawowa: iperyt
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
iperytów 15Forma podstawowa: iperyt
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
ipomeach 13Forma podstawowa: ipomea
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
ipomeami 11Forma podstawowa: ipomea
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
iporycie 11Forma podstawowa: iporyt
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
ipponami 11Forma podstawowa: ippon
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
ipponowi 10Forma podstawowa: ippon
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
ipsofony 14Forma podstawowa: ipsofon
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ipsylony 12Forma podstawowa: ipsylon
Opis: dwudziesta litera alfabetu greckiego.
irackich 13Forma podstawowa: iracki
Opis: związany z Irakiem.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
irackimi 11Forma podstawowa: iracki
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
iranista 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
iranisto 9Forma podstawowa: iranista
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
iranisty 10Forma podstawowa: iranista
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
iraniści 13Forma podstawowa: iranista
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
iranolog 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
iraserom 9Forma podstawowa: iraser
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
iraserów 12Forma podstawowa: iraser
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
irbilscy 13Forma podstawowa: irbilski
irbilsku 14Forma podstawowa: irbilski
irbisami 11Forma podstawowa: irbis
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2
ircowali 10Forma podstawowa: ircować
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
ircowało 11Forma podstawowa: ircować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
ircowały 12Forma podstawowa: ircować
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
ircowano 9Forma podstawowa: ircować
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl
ircowego 11Forma podstawowa: ircowy
Opis: związany z IRC - usługą sieciową.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ircowych 13Forma podstawowa: ircowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
ircowymi 11Forma podstawowa: ircowy
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
ircującą 22Forma podstawowa: ircować
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:nonrefl
ircujemy 15Forma podstawowa: ircować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl
ircujesz 13Forma podstawowa: ircować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl
irenisto 9Forma podstawowa: irenista
Opis: zwolennik irenizmu, kierunku teologicznego, dążącego do zgody między religiami.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
ireniści 13Forma podstawowa: irenista
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
irenizmy 10Forma podstawowa: irenizm
Opis: w teologii chrześcijańskiej: kierunek dążący do zniwelowania różnic między chrześcijanami i przywrócenia jedności drogą wzajemnych ustępstw doktrynalnych.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
iriańska 15Forma podstawowa: iriański
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
iriańsku 17Forma podstawowa: iriański
Forma fleksyjna: adjp
irkuckie 13Forma podstawowa: irkucki
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
irokescy 11Forma podstawowa: irokeski
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
irokeska 10Forma podstawowa: irokeski
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
irokeską 14Forma podstawowa: irokeski
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
irokesko 10Forma podstawowa: irokeski
Forma fleksyjna: adja

Forma fleksyjna: adv:pos
irokezom 10Forma podstawowa: irokez
Opis: przedstawiciel plemienia Indian Ameryki Północnej zamieszkujących tereny na wschód od Wielkich Jezior i na południe od Rzeki św. Wawrzyńca, czyli północną część stanów Nowy Jork, Pensylwanii i Maine,
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: irokez
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2 subst:pl:dat:m3
irokezów 13Forma podstawowa: irokez
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1

Forma podstawowa: irokez
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:m3
ironiach 11Forma podstawowa: ironia
Opis: coś, co nie powinno się wydarzyć, nieoczekiwany pech.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
ironista 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
ironisty 10Forma podstawowa: ironista
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
irrasera 8Forma podstawowa: irraser
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
irrasery 9Forma podstawowa: irraser
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
irrealis 9
irrealną 13Forma podstawowa: irrealny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
irrealne 9Forma podstawowa: irrealny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
irrealni 9Forma podstawowa: irrealny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
irwingią 14Forma podstawowa: irwingia
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
irwingie 10Forma podstawowa: irwingia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
irwingię 14Forma podstawowa: irwingia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
irwingii 10Forma podstawowa: irwingia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
irwingij 12Forma podstawowa: irwingia
irydowym 12Forma podstawowa: irydowy
Opis: zrobiony z irydu.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
irydynie 11Forma podstawowa: irydyna
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
irydynom 12Forma podstawowa: irydyna
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
irygacja 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
irygacją 18Forma podstawowa: irygacja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
irygację 18Forma podstawowa: irygacja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
irygacji 14Forma podstawowa: irygacja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
irygacjo 14Forma podstawowa: irygacja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
irygacyj 15Forma podstawowa: irygacja
irygator 12Opis: urządzenie do przepłukiwania jamy ustnej, jelit, pochwy lub innych jam ciała przy użyciu wody lub roztworu leku..
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
irygował 13Forma podstawowa: irygować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
irygując 20Forma podstawowa: irygować
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
iryskach 13Forma podstawowa: irysek
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2 subst:pl:loc:m3
iryskami 11Forma podstawowa: irysek
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2 subst:pl:inst:m3
iryskowi 10Forma podstawowa: irysek
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2 subst:sg:dat:m3
irytacją 17Forma podstawowa: irytacja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
irytacje 13Forma podstawowa: irytacja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
irytację 17Forma podstawowa: irytacja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
irytacjo 13Forma podstawowa: irytacja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
irytacyj 14Forma podstawowa: irytacja
irytować 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
irytował 12Forma podstawowa: irytować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
irytując 19Forma podstawowa: irytować
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
irytujmy 16Forma podstawowa: irytować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
irytujże 18Forma podstawowa: irytować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
iryzacją 16Forma podstawowa: iryzacja
Opis: metoda zdobienia szkła polegająca na wytworzeniu na jego powierzchni cienkiej przezroczystej warstewki mieniącej się barwami tęczy.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
iryzacji 12Forma podstawowa: iryzacja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
iryzacjo 12Forma podstawowa: iryzacja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
iryzacyj 13Forma podstawowa: iryzacja
iryzanom 10Forma podstawowa: iryzan
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
iryzanów 13Forma podstawowa: iryzan
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
iryzować 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
iryzował 11Forma podstawowa: iryzować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
iryzowań 15Forma podstawowa: iryzować
iryzując 18Forma podstawowa: iryzować
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
iryzujże 17Forma podstawowa: iryzować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
isagogom 13Forma podstawowa: isagoga
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
ischemią 16Forma podstawowa: ischemia
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ischemię 16Forma podstawowa: ischemia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ischemio 12Forma podstawowa: ischemia
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ischurii 13Forma podstawowa: ischuria
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
ischuryj 16Forma podstawowa: ischuria
iskającą 20Forma podstawowa: iskać
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
iskające 16Forma podstawowa: iskać
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
iskający 17Forma podstawowa: iskać
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
iskajcie 12Forma podstawowa: iskać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
iskajmyż 17Forma podstawowa: iskać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
iskałbym 15Forma podstawowa: iskać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
iskałbyś 18Forma podstawowa: iskać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
iskałoby 14Forma podstawowa: iskać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
iskałyby 15Forma podstawowa: iskać
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
iskaniem 10Forma podstawowa: iskać
Forma fleksyjna: ger:sg:inst:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
iskaniom 10Forma podstawowa: iskać
iskanych 13Forma podstawowa: iskać
Forma fleksyjna: ppas:pl:acc:m1.p1:imperf:aff ppas:pl:gen.loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff
iskanymi 11Forma podstawowa: iskać
Forma fleksyjna: ppas:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff
iskierce 10Forma podstawowa: iskierka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
iskierka 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
iskierką 14Forma podstawowa: iskierka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
iskierkę 14Forma podstawowa: iskierka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
iskierko 10Forma podstawowa: iskierka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
iskrowej 11Forma podstawowa: iskrowy
Opis: związany z iskrą, iskrami - wyładowaniem elektrycznym, które przejawia się w powstawaniu świecących cząsteczek.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
iskrówka 14Opis: przenośna stacja radiotelegrafu.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
iskrówki 14Forma podstawowa: iskrówka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
iskrząca 14Forma podstawowa: iskrzyć
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:nonrefl
iskrząco 14Forma podstawowa: iskrzący
iskrzący 15Forma podstawowa: iskrzyć
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:nonrefl
iskrzcie 10Forma podstawowa: iskrzyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
iskrzmyż 15Forma podstawowa: iskrzeć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl

Forma podstawowa: iskrzyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
iskrzona 9Forma podstawowa: iskrzyć
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
iskrzoną 13Forma podstawowa: iskrzyć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
iskrzone 9Forma podstawowa: iskrzyć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
iskrzono 9Forma podstawowa: iskrzyć
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl
iskrzony 10Forma podstawowa: iskrzyć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
iskrzyki 11Forma podstawowa: iskrzyk
iskrzyku 13Forma podstawowa: iskrzyk
iskrzymy 12Forma podstawowa: iskrzyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl
iskrzysz 10Forma podstawowa: iskrzyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl
islamach 13Forma podstawowa: islam
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
islamizm 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
islamscy 12Forma podstawowa: islamski
Opis: związany z islamem.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
islamska 11Forma podstawowa: islamski
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
islamską 15Forma podstawowa: islamski
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
islamsko 11Forma fleksyjna: adv:pos
ismelinu 12Forma podstawowa: ismelin
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ismenami 10Forma podstawowa: ismena
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
isokolon 10
isolifty 15Forma podstawowa: isolift
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
istmusom 13Forma podstawowa: istmus
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
istmusów 16Forma podstawowa: istmus
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
istniało 11Forma podstawowa: istnieć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
istniały 12Forma podstawowa: istnieć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
istniano 9Forma podstawowa: istnieć
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl
istnieją 15Forma podstawowa: istnieć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
istnieję 15Forma podstawowa: istnieć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
istności 14Forma podstawowa: istność
Opis: osobowość, zespół cech człowieka, jego cechy charakterystyczne.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:gen:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f
istotach 13Forma podstawowa: istota
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
istotnej 12Forma podstawowa: istotny
Opis: prawdziwy, taki, który jest czymś lub jest jakiś w istocie.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
istotnym 12Forma podstawowa: istotny
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
istotowa 10Forma podstawowa: istotowy
Opis: związany z istotą, dotyczący istoty.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
istotową 14Forma podstawowa: istotowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
istotowe 10Forma podstawowa: istotowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
iszczącą 18Forma podstawowa: iścić
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:nonrefl pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
iszczące 14Forma podstawowa: iścić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:nonrefl pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
iszczemy 11Forma podstawowa: iskać
iszczeni 9Forma podstawowa: iścić
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
iszczmyż 15Forma podstawowa: iskać
iszczone 9Forma podstawowa: iścić
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
iszymską 15Forma podstawowa: iszymski
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
iszymski 11Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
iszymsko 11Forma podstawowa: iszymski
Forma fleksyjna: adja
iściłbym 19Forma podstawowa: iścić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:nonrefl verb:pot:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
iściłbyś 22Forma podstawowa: iścić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:nonrefl verb:pot:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
iściłoby 18Forma podstawowa: iścić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl verb:pot:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
iściłyby 19Forma podstawowa: iścić
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl verb:pot:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
itackimi 12Forma podstawowa: itacki
Opis: związany z Itaką.
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
itackość 20Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
itacyzmu 14Forma podstawowa: itacyzm
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
itacyzmy 13Forma podstawowa: itacyzm
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
italiców 15Forma podstawowa: italica
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
italikom 12Forma podstawowa: italiki
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
italofil 15Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
italskie 11Forma podstawowa: italski
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
iteracja 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
iteracją 16Forma podstawowa: iteracja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
iteracje 12Forma podstawowa: iteracja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
iteracjo 12Forma podstawowa: iteracja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
iteracyj 13Forma podstawowa: iteracja
iterbity 13Forma podstawowa: iterbit
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
iterbowi 11Forma podstawowa: iterb
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
iterując 18Forma podstawowa: iterować
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl pcon:imperf:refl.nonrefl
iterujże 17Forma podstawowa: iterować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
itihasom 12Forma podstawowa: itihasa
Opis: rodzaj sagi, eposu indyjskiego (zwykle w lm).
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
iwaniscy 10Forma podstawowa: iwaniski
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
iwaniska 9Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p2 subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p2 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p2 subst:pl:voc:p3
iwieńscy 16Forma podstawowa: iwieński
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
iwieńska 15Forma podstawowa: iwieński
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
iwieńską 19Forma podstawowa: iwieński
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
iwieński 15Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
iwińskie 15Forma podstawowa: iwiński
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
iwińskim 16Forma podstawowa: iwińska
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f

Forma podstawowa: iwiński
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:sg:inst:m1 subst:sg:loc:m1

Forma podstawowa: iwiński
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
iwkowscy 11Forma podstawowa: iwkowski
Opis: związany z Iwkową, wsią w województwie małopolskim.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
iwkowsku 12Forma podstawowa: iwkowski
Forma fleksyjna: adjp
iwonicka 10Forma podstawowa: iwonicki
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
iwonicką 14Forma podstawowa: iwonicki
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
iwonicki 10Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
iwonicko 10Forma podstawowa: iwonicki
Forma fleksyjna: adja

Forma fleksyjna: adv:pos
iwonicku 12Forma podstawowa: iwonicki
Forma fleksyjna: adjp
izalibym 13Forma podstawowa: izaliby
izalobar 11Forma podstawowa: izalobara
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
izarytmą 15Forma podstawowa: izarytma
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
izarytmę 15Forma podstawowa: izarytma
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
izarytmy 12Forma podstawowa: izarytma
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
izbeczek 12Forma podstawowa: izbeczka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
izbeczka 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
izbeczką 16Forma podstawowa: izbeczka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
izbeczko 12Forma podstawowa: izbeczka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
izbicach 14Forma podstawowa: izbica
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
izbicami 12Forma podstawowa: izbica
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
izbickie 12Forma podstawowa: izbicka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f

Forma podstawowa: izbicki
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos

Forma podstawowa: izbicki
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
izbickim 13Forma podstawowa: izbicki
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
izbowemu 13Forma podstawowa: izbowy
Opis: związany z izbą - pomieszczeniem, w którym mieszkają ludzie.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
izbowych 14Forma podstawowa: izbowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
izdebkom 13Forma podstawowa: izdebka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
izentalp 11Forma podstawowa: izentalpa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
izentrop 10Forma podstawowa: izentropa
Opis: linia na wykresie funkcji termodynamicznej obrazująca proces izentropowy.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
izerskim 10Forma podstawowa: izerski
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
izgrzyca 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
izgrzycą 16Forma podstawowa: izgrzyca
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
izgrzyce 12Forma podstawowa: izgrzyca
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
izobacie 11Forma podstawowa: izobata
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
izobarem 11Forma podstawowa: izobar
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
izobarom 11Forma podstawowa: izobar
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
izobarze 10Forma podstawowa: izobar
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: izobara
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
izobatom 12Forma podstawowa: izobata
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
izobazie 10Forma podstawowa: izobaza
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
izobazom 11Forma podstawowa: izobaza
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
izobutan 13Opis: izomeryczna forma butanu, składnik paliw i syntez organiczych, gaz powodujący rozpylanie substancji umieszczonych w pojemnikach aerozolowych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
izobuten 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
izochorę 15Forma podstawowa: izochora
Opis: linia na wykresie termodynamicznym przedstawiająca przemianę izochoryczną.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
izochron 11Forma podstawowa: izochrona
Opis: w fizyce: krzywa, po której czas staczania się masy punktowej pod wpływem stałej siły ciężkości do najniższego jej punktu jest taki sam, niezależnie od punktu startowego na tej krzywej.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
izodynam 11Forma podstawowa: izodynama
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
izoenzym 10Opis: izozym - homologiczny enzym w obrębie danego organizmu, katalizujący tę samą reakcję co inny izoenzym, ale różniący się od niego budową i właściwościami fizycznymi.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
izofenie 12Forma podstawowa: izofen
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: izofena
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
izofenom 13Forma podstawowa: izofen
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
izofocie 13Forma podstawowa: izofota
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
izofonie 12Forma podstawowa: izofona
Opis: wytyczona na mapie linia oddzielająca od siebie tereny, na których ten sam fonem rozwinął się na różne sposoby.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
izofonom 13Forma podstawowa: izofona
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
izofotom 14Forma podstawowa: izofota
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
izogamia 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
izogamie 11Forma podstawowa: izogamia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
izogamię 15Forma podstawowa: izogamia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
izogamio 11Forma podstawowa: izogamia
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
izogammą 16Forma podstawowa: izogamma
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
izogammo 12Forma podstawowa: izogamma
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
izoglosa 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
izoglosą 15Forma podstawowa: izoglosa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
izogloso 11Forma podstawowa: izoglosa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
izogonie 10Forma podstawowa: izogona
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
izogonom 11Forma podstawowa: izogona
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
izohelia 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
izohelią 15Forma podstawowa: izohelia
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
izohelie 11Forma podstawowa: izohelia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
izohelię 15Forma podstawowa: izohelia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
izohelii 11Forma podstawowa: izohelia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
izohelij 13Forma podstawowa: izohelia
izohietą 15Forma podstawowa: izohieta
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
izohietę 15Forma podstawowa: izohieta
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
izohieto 11Forma podstawowa: izohieta
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
izohiety 12Forma podstawowa: izohieta
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
izohipsą 15Forma podstawowa: izohipsa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
izohipso 11Forma podstawowa: izohipsa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
izohipsy 12Forma podstawowa: izohipsa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
izojonia 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
izojonie 10Forma podstawowa: izojonia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
izojonię 14Forma podstawowa: izojonia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
izojonii 10Forma podstawowa: izojonia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
izojonij 12Forma podstawowa: izojonia
izojonio 10Forma podstawowa: izojonia
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
izoklina 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
izokliną 14Forma podstawowa: izoklina
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
izokliny 11Forma podstawowa: izoklina
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
izokosma 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
izokosmę 14Forma podstawowa: izokosma
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
izokosmy 11Forma podstawowa: izokosma
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
izokoszt 10Forma podstawowa: izokoszta
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
izokryma 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
izokrymą 15Forma podstawowa: izokryma
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
izokrymo 11Forma podstawowa: izokryma
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
izolacja 12Opis: ograniczenie lub całkowity brak kontaktów między populacjami tego samego gatunku.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
izolacją 16Forma podstawowa: izolacja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
izolacje 12Forma podstawowa: izolacja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
izolacji 12Forma podstawowa: izolacja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
izolacjo 12Forma podstawowa: izolacja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
izolarze 9Forma podstawowa: izolarz
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
izolarzy 10Forma podstawowa: izolarz
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
izolatem 11Forma podstawowa: izolat
Opis: substancja otrzymana w wyniku izolacji od czegoś lub z czegoś.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
izolatka 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
izolatką 15Forma podstawowa: izolatka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
izolatkę 15Forma podstawowa: izolatka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
izolatki 11Forma podstawowa: izolatka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
izolatom 11Forma podstawowa: izolat
Opis: substancja otrzymana w wyniku izolacji od czegoś lub z czegoś.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
izolatów 14Forma podstawowa: izolat
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
izoleksa 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
izoleksą 14Forma podstawowa: izoleksa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
izoleksę 14Forma podstawowa: izoleksa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
izolekso 10Forma podstawowa: izoleksa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
izoleksy 11Forma podstawowa: izoleksa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
izolerem 10Forma podstawowa: izoler
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
izolerom 10Forma podstawowa: izoler
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
izolerów 13Forma podstawowa: izoler
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
izolerzy 10Forma podstawowa: izoler
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
izolinią 13Forma podstawowa: izolinia
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
izolinię 13Forma podstawowa: izolinia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
izolinij 11Forma podstawowa: izolinia
izolowań 15Forma podstawowa: izolować
izolujże 17Forma podstawowa: izolować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf.perf:refl.nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
izoluksa 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
izoluksy 13Forma podstawowa: izoluksa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
izomeraz 9Forma podstawowa: izomeraza
Opis: enzym katalizujący izomeryzację.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
izomerią 13Forma podstawowa: izomeria
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
izomerii 9Forma podstawowa: izomeria
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
izomerom 10Forma podstawowa: izomer
Opis: związek chemiczny o identycznym jak w innym takim związku sumarycznym wzorze cząsteczkowym, różniący się od niego sposobem lub kolejnością wiązań atomowych albo ich innym rozmieszczeniem w przestrzen
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
izomeryj 12Forma podstawowa: izomeria
izomerze 9Forma podstawowa: izomer
Opis: związek chemiczny o identycznym jak w innym takim związku sumarycznym wzorze cząsteczkowym, różniący się od niego sposobem lub kolejnością wiązań atomowych albo ich innym rozmieszczeniem w przestrzen
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
izomorfą 17Forma podstawowa: izomorfa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
izonomią 13Forma podstawowa: izonomia
Opis: równość wobec prawa, co oznacza, że ogólnie sformułowane prawo dotyczy wszystkich obywateli.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
izonomie 9Forma podstawowa: izonomia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
izonomię 13Forma podstawowa: izonomia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
izonomio 9Forma podstawowa: izonomia
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
izoopace 10Forma podstawowa: izoopaka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
izoopako 10Forma podstawowa: izoopaka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
izopatią 14Forma podstawowa: izopatia
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
izopatie 10Forma podstawowa: izopatia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
izopatio 10Forma podstawowa: izopatia
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
izopatyj 13Forma podstawowa: izopatia
izopleta 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
izopleto 11Forma podstawowa: izopleta
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
izopodem 11Forma podstawowa: izopod
Opis: skorupiak morski z rzędu równonogów.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
izopolom 11Forma podstawowa: izopola
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
izosejst 11Forma podstawowa: izosejsta
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
izosigma 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
izosigmą 15Forma podstawowa: izosigma
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
izosigmy 12Forma podstawowa: izosigma
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
izostera 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
izosterą 13Forma podstawowa: izostera
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
izostery 10Forma podstawowa: izostera
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
izotacha 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
izotacho 12Forma podstawowa: izotacha
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
izotachy 13Forma podstawowa: izotacha
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
izotermą 14Forma podstawowa: izoterma
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
izotermę 14Forma podstawowa: izoterma
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
izotermo 10Forma podstawowa: izoterma
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
izotermy 11Forma podstawowa: izoterma
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
izotonia 9Opis: jednakowe stężenie elektrolitów w dwóch roztworach.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
izotonie 9Forma podstawowa: izoton
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: izotonia
Opis: jednakowe stężenie elektrolitów w dwóch roztworach.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
izotonię 13Forma podstawowa: izotonia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
izotonik 10
izotonio 9Forma podstawowa: izotonia
Opis: jednakowe stężenie elektrolitów w dwóch roztworach.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
izotopie 10Forma podstawowa: izotop
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
izotopię 14Forma podstawowa: izotopia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
izotopii 10Forma podstawowa: izotopia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
izotopów 14Forma podstawowa: izotop
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
izotronu 11Forma podstawowa: izotron
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
izotypem 12Forma podstawowa: izotyp
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
izotypia 11Opis: zjawisko istnienia substancji chemicznych o różnym składzie chemicznym w strukturze krystalicznej identycznego typu.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
izotypie 11Forma podstawowa: izotyp
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: izotypia
Opis: zjawisko istnienia substancji chemicznych o różnym składzie chemicznym w strukturze krystalicznej identycznego typu.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
izotypię 15Forma podstawowa: izotypia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
izotypij 13Forma podstawowa: izotypia
izotypio 11Forma podstawowa: izotypia
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
izotypom 12Forma podstawowa: izotyp
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
izozymem 11Forma podstawowa: izozym
Opis: izoenzym - homologiczny enzym w obrębie danego organizmu, katalizujący tę samą reakcję co inny izozym, ale różniący się od niego budową i właściwościami fizycznymi.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
izozymie 10Forma podstawowa: izozym
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
izozymom 11Forma podstawowa: izozym
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
izydiach 13Forma podstawowa: izydia
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f

Forma podstawowa: izydium
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
izydiami 11Forma podstawowa: izydium
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
iżewskie 13Forma podstawowa: iżewski
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
iżewskim 14Forma podstawowa: iżewski
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
iberystą 16Forma podstawowa: iberysta
Opis: ekspert w dziedzinie iberystyki.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
iberystę 16Forma podstawowa: iberysta
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
iberysto 12Forma podstawowa: iberysta
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
iberysty 13Forma podstawowa: iberysta
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
iberyzmu 14Forma podstawowa: iberyzm
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ibiszkom 12Forma podstawowa: ibiszek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
iblisach 14Forma podstawowa: iblis
Opis: w wierzeniach muzułmańskich: zły duch, szatan.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2
iblisowi 11Forma podstawowa: iblis
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2
iblowcom 13Forma podstawowa: iblowiec
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
iblowców 16Forma podstawowa: iblowiec
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
iblowcze 12Forma podstawowa: iblowiec
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
iblowiec 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
iblowscy 13Forma podstawowa: iblowski
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
ibupromu 16Forma podstawowa: ibuprom
iceberga 13Forma podstawowa: iceberg
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
icebergu 15Forma podstawowa: iceberg
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
iceboard 12
ichniemu 14Forma podstawowa: ichni
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ichnolog 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
ichorach 14Forma podstawowa: ichor
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
ichorowi 11Forma podstawowa: ichor
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
ichtiole 13Forma podstawowa: ichtiol
Opis: gęsta, ciemnobrunatna ciecz o nieprzyjemnym zapachu, zawierająca siarkę i azot, mająca działanie antyseptyczne i przeciwzapalne.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ichtioli 13Forma podstawowa: ichtiol
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
ichtiolu 15Forma podstawowa: ichtiol
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
ichtioza 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ichtiozo 12Forma podstawowa: ichtioza
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ichtiozy 13Forma podstawowa: ichtioza
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ictusami 13Forma podstawowa: ictus
ictusowi 12Forma podstawowa: ictus
idaredem 11Forma podstawowa: idared
Opis: rodzaj jabłka, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
idaredom 11Forma podstawowa: idared
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
ideacjom 13Forma podstawowa: ideacja
Opis: w psychologii: umiejętność tworzenia pojęć, wyobrażeń.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
idealnie 10Opis: w sposób właściwy, taki, który jest odpowiedni do danego celu, doskonale dopasowany, tak, że trudno sobie wyobrazić, żeby było lepiej.
Forma fleksyjna: adv:pos
ideatami 11Forma podstawowa: ideat
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
ideatowi 10Forma podstawowa: ideat
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
idejkach 15Forma podstawowa: idejka
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
idejkami 13Forma podstawowa: idejka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
ideogram 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ideowcem 11Forma podstawowa: ideowiec
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
ideowcom 11Forma podstawowa: ideowiec
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
ideowców 14Forma podstawowa: ideowiec
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
ideowcze 10Forma podstawowa: ideowiec
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
ideowemu 12Forma podstawowa: ideowy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ideowymi 11Forma podstawowa: ideowy
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
idiociał 12Forma podstawowa: idiocieć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
idiociej 12Forma podstawowa: idiocieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
idiofonu 15Forma podstawowa: idiofon
Opis: instrument muzyczny samobrzmiący, w którym wibratorem (źródłem dźwięku) jest ciało stałe mające niezmienną, naturalną sprężystość.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
idiofony 14Forma podstawowa: idiofon
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
idiomach 13Forma podstawowa: idiom
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
idiomami 11Forma podstawowa: idiom
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
idiomatu 13Forma podstawowa: idiomat
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
idiomaty 12Forma podstawowa: idiomat
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
idiomowa 10Forma podstawowa: idiomowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
idiomową 14Forma podstawowa: idiomowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
idiomowe 10Forma podstawowa: idiomowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
idiotach 13Forma podstawowa: idiota
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
idokrazu 12Forma podstawowa: idokraz
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
idolkami 12Forma podstawowa: idolka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
idoneizm 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
idrialin 10
idrialit 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
idyllami 13Forma podstawowa: idylla
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
idyllicy 14Forma podstawowa: idyllik
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
idylliki 13Forma podstawowa: idyllik
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
idyllizm 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
idziecie 10Forma podstawowa: iść
Opis: o mechanizmach, urządzeniach: być sprawnymi i wykonywać charakterystyczne dla siebie czynności
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:nonrefl
igelitem 13Forma podstawowa: igelit
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
igelitów 16Forma podstawowa: igelit
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
igielitu 14Forma podstawowa: igielit
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
igielnej 13Forma podstawowa: igielny
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
igielnic 12Forma podstawowa: igielnica
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
igielnik 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m3
igielnym 13Forma podstawowa: igielny
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
iglakiem 13Forma podstawowa: iglak
Opis: drzewo lub krzew iglasty.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2 subst:sg:inst:m3
iglakowi 12Forma podstawowa: iglak
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2 subst:sg:dat:m3
iglanymi 13Forma podstawowa: iglany
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
iglastym 14Forma podstawowa: iglaste
Opis: szpilkowe, Pinopsida, dawniej Coniferopsida − klasa drzew lub krzewów należących do typu (gromady) nagonasiennych, należy do niej ok. 600 gatunków roślin.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3

Forma podstawowa: iglasty
Opis: taki, który jest podobny kształtem do igły, szpiczasty.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
iglicach 15Forma podstawowa: iglica
Opis: Erodium – rodzaj roślin należący do rodziny bodziszkowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
iglicowe 12Forma podstawowa: iglicowy
Opis: związany z iglicą.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
iglicowy 13Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
igliczek 13Forma podstawowa: igliczka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
igliczka 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
igliczkę 17Forma podstawowa: igliczka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
igliczko 13Forma podstawowa: igliczka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
igliczną 16Forma podstawowa: igliczny
Opis: związany z iglicą.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
igliczni 12Forma podstawowa: iglicznia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
igliszcz 12Forma podstawowa: igliszcza
Opis: rodzaj rośliny z rodziny arekowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
igliwowa 11Forma podstawowa: igliwowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
igliwową 15Forma podstawowa: igliwowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
igliwowe 11Forma podstawowa: igliwowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
igliwowi 11Forma podstawowa: igliwowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
igliwowy 12Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
igłowane 12Forma podstawowa: igłować
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
igłowani 12Forma podstawowa: igłować
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
igłowano 12Forma podstawowa: igłować
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl
igłowany 13Forma podstawowa: igłować
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
igłowata 13Forma podstawowa: igłowaty
Opis: taki, który kształtem przypomina igłę.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
igłowatą 17Forma podstawowa: igłowaty
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
igłowate 13Forma podstawowa: igłowaty
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
igłowcem 14Forma podstawowa: igłowiec
Opis: włóknina wytworzona techniką igłowania.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
igłowców 17Forma podstawowa: igłowiec
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
igłowego 14Forma podstawowa: igłowy
Opis: taki, który wykonuje się za pomocą igły medycznej.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
igłowemu 15Forma podstawowa: igłowy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
igłowiec 13Opis: włóknina wytworzona techniką igłowania.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
igłówkom 18Forma podstawowa: igłówka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
igłująca 21Forma podstawowa: igłować
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:nonrefl
igłujcie 17Forma podstawowa: igłować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
igłujesz 16Forma podstawowa: igłować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl
ignamach 14Forma podstawowa: ignam
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
ignamowi 11Forma podstawowa: ignam
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
ignitera 11Forma podstawowa: igniter
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ignitery 12Forma podstawowa: igniter
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ignorant 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
ignorują 18Forma podstawowa: ignorować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
ignoruje 14Forma podstawowa: ignorować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
ignoruję 18Forma podstawowa: ignorować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
igrającą 21Forma podstawowa: igrać
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:nonrefl
igrające 17Forma podstawowa: igrać
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:nonrefl
igrający 18Forma podstawowa: igrać
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:nonrefl
igrałyby 16Forma podstawowa: igrać
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
igraniem 11Forma podstawowa: igrać
Forma fleksyjna: ger:sg:inst:n2:imperf:aff:nonrefl
igraniom 11Forma podstawowa: igrać
igraszce 11Forma podstawowa: igraszka
Opis: zabawa - czynność, dostarczająca przyjemności, rozrywki.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
igraszek 11Forma podstawowa: igraszka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma podstawowa: igraszki
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
igraszką 15Forma podstawowa: igraszka
Opis: zabawa - czynność, dostarczająca przyjemności, rozrywki.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
igraszkę 15Forma podstawowa: igraszka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
igraszki 11Forma podstawowa: igraszka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
igrekach 14Forma podstawowa: igrek
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1 subst:pl:loc:m3
igrekami 12Forma podstawowa: igrek
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
igrekiem 12Forma podstawowa: igrek
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1

Forma podstawowa: igrek
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1 subst:sg:inst:m3
igrekowa 11Forma podstawowa: igrekowy
Opis: związany z igrekiem.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
igrekową 15Forma podstawowa: igrekowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
igrekowe 11Forma podstawowa: igrekowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
igrekowy 12Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
igrzysko 12Opis: festiwal, publiczne występy i zawody.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
iguanami 13Forma podstawowa: iguana
Opis: jaszczurka o skórze pokrytej nieregularnymi łuskami, z rodziny o tej samej nazwie.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
igumenem 14Forma podstawowa: igumen
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
igumenie 13Forma podstawowa: igumen
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
ihramach 14Forma podstawowa: ihram
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
ihramami 12Forma podstawowa: ihram
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
ihumenie 13Forma podstawowa: ihumen
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
ikacynie 11Forma podstawowa: ikacyna
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
ikarusom 12Forma podstawowa: ikarus
Opis: autobus marki Ikarus.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: ikarus
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2 subst:pl:dat:m3
ikawizmy 11Forma podstawowa: ikawizm
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ikebanie 11Forma podstawowa: ikebana
Opis: sztuka układania kwiatów.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
ikebanom 12Forma podstawowa: ikebana
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
ikonkach 13Forma podstawowa: ikonka
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
ikonkami 11Forma podstawowa: ikonka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
ikonodul 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
ikrowcom 11Forma podstawowa: ikrowiec
Opis: oolit, oolityt - skała osadowa zbudowana w przeważającej większości z ooidów, tworzy się w płytkich morzach w strefie przybrzeżnej.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
ikrowiec 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ikrzakom 11Forma podstawowa: ikrzak
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
ikrzcież 14Forma podstawowa: ikrzyć
ikrzycie 11Forma podstawowa: ikrzyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:refl
ikrzycom 12Forma podstawowa: ikrzyca
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
ikrzyjmy 14Forma podstawowa: ikrzyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl
ikrzyłam 13Forma podstawowa: ikrzyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl
ikrzyłby 15Forma podstawowa: ikrzyć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl
ikrzyłeś 16Forma podstawowa: ikrzyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl
ikselkom 12Forma podstawowa: ikselka
ikseskom 11Forma podstawowa: ikseska
iksińscy 17Forma podstawowa: iksiński
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
iksińską 20Forma podstawowa: iksińska
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:inst:f
iksiński 16Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1
iksorach 12Forma podstawowa: iksora
iksowato 10Opis: na kształt zbliżony do litery x.
Forma fleksyjna: adv:pos

Forma podstawowa: iksowaty
Opis: taki, który kształtem przypomina literę x.
Forma fleksyjna: adja
iksowego 11Forma podstawowa: iksowy
Opis: związany z iksem.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
iksowymi 11Forma podstawowa: iksowy
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
iktusach 15Forma podstawowa: iktus
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
iktusami 13Forma podstawowa: iktus
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
iktusowi 12Forma podstawowa: iktus
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
ilangową 15Forma podstawowa: ilangowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ilastych 14Forma podstawowa: ilasty
Opis: podobny do iłu, taki, który może tworzyć ił, być wziętym za ił, głównie: taki, który składa się z uwodnionych glinokrzemianów Al, Mg i Fe i ma charakterystyczną, warstwową budowę krystaliczną.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
ileusach 14Forma podstawowa: ileus
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
ileusowi 11Forma podstawowa: ileus
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
iliryzmu 13Forma podstawowa: iliryzm
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
iliryzmy 12Forma podstawowa: iliryzm
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
illitach 14Forma podstawowa: illit
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
illitami 12Forma podstawowa: illit
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
illitowa 11Forma podstawowa: illitowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
illitową 15Forma podstawowa: illitowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
illitowe 11Forma podstawowa: illitowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
illitowi 11Forma podstawowa: illit
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
ilmeńska 17Forma podstawowa: ilmeński
ilmeńską 21Forma podstawowa: ilmeński
iloczyny 12Forma podstawowa: iloczyn
Opis: wynik możenia.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ilorazem 10Forma podstawowa: iloraz
Opis: wynik dzielenia.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
ilorazie 9Forma podstawowa: iloraz
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
ilorazów 13Forma podstawowa: iloraz
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
ilostanu 12Forma podstawowa: ilostan
Opis: stan liczebny.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ilościom 15Forma podstawowa: ilości
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3

Forma podstawowa: ilość
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
iluletni 13Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
iluwiach 14Forma podstawowa: iluwium
Opis: warstwa gleby, która znajduje się pod eluwium i zawiera liczne związki mineralne oraz osady próchnicze.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
iluzjach 16Forma podstawowa: iluzja
Opis: nieświadoma nieprawidłowa interpretacja zjawisk, sytuacji, uleganie ułudzie dzięki doznawanym emocjom.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
iluzjonu 15Forma podstawowa: iluzjon
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
iluzyjna 14Forma podstawowa: iluzyjny
Opis: taki, który jest oparty na iluzji, wynika z iluzji, złudny, pozorny, nieprawdziwy.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
iluzyjne 14Forma podstawowa: iluzyjny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
iluzyjny 15Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
iławecko 12Forma podstawowa: iławecki
Forma fleksyjna: adja

Forma fleksyjna: adv:pos
iławecku 14Forma podstawowa: iławecki
Forma fleksyjna: adjp
iławiany 11Forma podstawowa: iławianin
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
iławskie 11Forma podstawowa: iławski
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
iławskim 12Forma podstawowa: iławski
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
iłołupka 16Forma podstawowa: iłołupek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
iłołupku 18Forma podstawowa: iłołupek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
iłowałaś 16Forma podstawowa: iłować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
iłowałby 15Forma podstawowa: iłować
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
iłowałem 13Forma podstawowa: iłować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
iłowanej 12Forma podstawowa: iłować
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff
iłowanie 10Forma podstawowa: iłować
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
iłowaniu 12Forma podstawowa: iłować
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
iłowanym 12Forma podstawowa: iłować
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
iłowatym 13Forma podstawowa: iłowaty
Opis: taki, który przypomina ił pod względem składu chemicznego, struktury fizycznej lub innych właściwości.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
iłowcach 14Forma podstawowa: iłowiec
Opis: niezłupkowacona skała osadowej w postaci skonsolidowanego iłu.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
iłowiany 11Forma podstawowa: iłowianin
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
iłujecie 15Forma podstawowa: iłować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
iłżanami 15Forma podstawowa: iłżanin
Opis: mieszkaniec Iłży.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
iłżanina 14Forma podstawowa: iłżanin
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
iłżeckie 16Forma podstawowa: iłżecki
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
imaczach 13Forma podstawowa: imacz
Opis: uchwyt tarczy rycerskiej, wykonany ze skóry, powrozów, materiału lub drewna.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
imaczami 11Forma podstawowa: imacz
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
imadełek 13Forma podstawowa: imadełko
Opis: małe imadło - przyrząd do przytrzymywania przedmiotów przy ich obróbce.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
imadełka 13Forma podstawowa: imadełko
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
imadełko 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
imadłach 15Forma podstawowa: imadło
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
imaginuj 15Forma podstawowa: imaginować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
imagistą 16Forma podstawowa: imagista
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
imagizmu 14Forma podstawowa: imagizm
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
imagizmy 13Forma podstawowa: imagizm
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
imajcież 16Forma podstawowa: imać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
imamitom 12Forma podstawowa: imamita
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
imamitów 15Forma podstawowa: imamita
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
imamizmu 13Forma podstawowa: imamizm
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
imamizmy 12Forma podstawowa: imamizm
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
imamowie 10Forma podstawowa: imam
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
imaniach 12Forma podstawowa: imać
imbecyla 14Forma podstawowa: imbecyl
Opis: chory na imbecylizm, umiarkowanie niepełnosprawny intelektualnie.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
imbecyle 14Forma podstawowa: imbecyl
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
imbecylu 16Forma podstawowa: imbecyl
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
imbirami 12Forma podstawowa: imbir
Opis: Zingiber – rodzaj bylin z rodziny imbirowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
imbirową 15Forma podstawowa: imbirowy
Opis: taki, który ma aromat imbiru, zwykle z powodu użycia przyprawy ze sproszkowanego korzenia imbiru.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
imbirowe 11Forma podstawowa: imbirowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
imbirowi 11Forma podstawowa: imbirowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
imbrykom 14Forma podstawowa: imbryk
Opis: czajnik - naczynie do gotowania wody.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
imbryków 17Forma podstawowa: imbryk
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
imbusami 14Forma podstawowa: imbus
Opis: rodzaj klucza trzpieniowego o przekroju sześciokąta foremnego, w postaci pręta wygiętego w kształt litery L (rzadziej Z).
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
imbusowa 13Forma podstawowa: imbusowy
Opis: taki, którym można się posługiwać przy użyciu imbusa, taki, który działa z imbusem.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
imbusową 17Forma podstawowa: imbusowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
imbusowe 13Forma podstawowa: imbusowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
imbusowi 13Forma podstawowa: imbusowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
imćpanem 16Forma podstawowa: imćpan
Opis: staropolski tytuł grzecznościowy, dodawany zazwyczaj do nazwiska albo tytułu.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
imćpanom 16Forma podstawowa: imćpan
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
imćpanów 19Forma podstawowa: imćpan
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
imelmana 11Forma podstawowa: imelman
Opis: rodzaj figury akrobacji lotniczej: pół pętli z przewrotem.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3
imelmany 12Forma podstawowa: imelman
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
imentami 11Forma podstawowa: iment
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
imersjom 12Forma podstawowa: imersja
Opis: metoda stosowana w mikroskopii w celu zwiększenia zdolności rozdzielczej mikroskopu optycznego poprzez wypełnienie przestrzeni pomiędzy preparatem a obiektywem przezroczystą cieczą.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
imhofami 16Forma podstawowa: imhof
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
imhofowi 15Forma podstawowa: imhof
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
imidazol 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
imidowej 12Forma podstawowa: imidowy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
imidowym 12Forma podstawowa: imidowy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
imieniem 10Forma podstawowa: imię
Opis: nazwa, dzisiaj używa się tego zwrotu w przypadku tekstu stylizowanego bądź w związkach wyrazowych.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n1 subst:sg:inst:n2
imiennej 11Forma podstawowa: imienny
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
imiennie 9Forma fleksyjna: adv:pos
imiennym 11Forma podstawowa: imienny
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
imigruje 15Forma podstawowa: imigrować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf.perf:nonrefl
imigruję 19Forma podstawowa: imigrować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf.perf:nonrefl
imionami 10Forma podstawowa: imię
Opis: nazwa, dzisiaj używa się tego zwrotu w przypadku tekstu stylizowanego bądź w związkach wyrazowych.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n1 subst:pl:inst:n2
imitacje 13Forma podstawowa: imitacja
Opis: technika kompozytorska polegająca na powtórzeniu melodii z jednego głosu w innym.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
imitacji 13Forma podstawowa: imitacja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
imitacyj 14Forma podstawowa: imitacja
imitatio 11
imitować 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
imitował 12Forma podstawowa: imitować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
imitowań 16Forma podstawowa: imitować
immelman 12Opis: rodzaj figury akrobacji lotniczej: pół pętli z przewrotem.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
immersję 16Forma podstawowa: immersja
Opis: metoda stosowana w mikroskopii w celu zwiększenia zdolności rozdzielczej mikroskopu optycznego poprzez wypełnienie przestrzeni pomiędzy preparatem a obiektywem przezroczystą cieczą.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
impakcję 18Forma podstawowa: impakcja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
impakcji 14Forma podstawowa: impakcja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
impakcjo 14Forma podstawowa: impakcja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
impakcyj 15Forma podstawowa: impakcja
impaktem 13Forma podstawowa: impakt
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
impaktów 16Forma podstawowa: impakt
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
impasach 13Forma podstawowa: impas
Opis: sytuacja bez wyjścia.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
impasami 11Forma podstawowa: impas
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
impasowa 10Forma podstawowa: impasowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
impasowe 10Forma podstawowa: impasowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
impasowi 10Forma podstawowa: impas
Opis: sytuacja bez wyjścia.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3

Forma podstawowa: impasowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
impastem 12Forma podstawowa: impast
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
impastom 12Forma podstawowa: impast
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
impastów 15Forma podstawowa: impast
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
impasują 18Forma podstawowa: impasować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
impasuje 14Forma podstawowa: impasować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
impaście 15Forma podstawowa: impast
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
imperial 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
imperiał 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
impetach 14Forma podstawowa: impet
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
impetami 12Forma podstawowa: impet
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
impetowi 11Forma podstawowa: impet
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
impetyka 13Forma podstawowa: impetyk
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1 subst:sg:gen:m3
impetyki 13Forma podstawowa: impetyk
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
implantu 14Forma podstawowa: implant
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
implikuj 16Forma podstawowa: implikować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
imploduj 16Forma podstawowa: implodować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf.perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
implozja 13Opis: gwałtowny spadek, zapaść.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
implozją 17Forma podstawowa: implozja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
implozyj 14Forma podstawowa: implozja
impluwia 13Forma podstawowa: impluwium
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2
imponuję 18Forma podstawowa: imponować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
imporcie 11Forma podstawowa: import
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
importem 12Forma podstawowa: import
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
importom 12Forma podstawowa: import
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
impostów 15Forma podstawowa: impost
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
impresie 10Forma podstawowa: impresa
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
impresja 12Opis: subiektywne wrażenie, doznanie, coś ulotnego.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
impresjo 12Forma podstawowa: impresja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
impresom 11Forma podstawowa: impresa
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
imprezek 11Forma podstawowa: imprezka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
imprezko 11Forma podstawowa: imprezka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
imprezom 11Forma podstawowa: impreza
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
imprezuj 14Forma podstawowa: imprezować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
impulsów 17Forma podstawowa: impuls
Opis: uczucie, czynnik fizyczny lub biochemiczny powodujący specyficzną reakcję receptorów nerwowych lub innej komórki, bądź rozpoczynający ciąg reakcji w układach: nerwowym lub hormonalnym, zmiana środowi
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
impulsuj 17Forma podstawowa: impulsować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
imputują 21Forma podstawowa: imputować
Opis: uzupełniać tablicę danych sztucznymi danymi.
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
imputuję 21Forma podstawowa: imputować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
inbusach 15Forma podstawowa: inbus
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
inbusowa 12Forma podstawowa: inbusowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
inbusową 16Forma podstawowa: inbusowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
inbusowi 12Forma podstawowa: inbus
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
inbusowy 13Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
incestom 11Forma podstawowa: incest
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
inceście 14Forma podstawowa: incest
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
inconele 10Forma podstawowa: inconel
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
inconelu 12Forma podstawowa: inconel
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
incubusy 16Forma podstawowa: incubus
incydent 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
incyzjom 13Forma podstawowa: incyzja
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
indagują 19Forma podstawowa: indagować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
indaguje 15Forma podstawowa: indagować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
indaguję 19Forma podstawowa: indagować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
indeksuj 14Forma podstawowa: indeksować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
indenach 12Forma podstawowa: inden
Opis: organiczny związek chemiczny, policykliczny węglowodór aromatyczny o wzorze: C9H8.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
indenami 10Forma podstawowa: inden
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
indenowa 9Forma podstawowa: indenowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
indenową 13Forma podstawowa: indenowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
indenowi 9Forma podstawowa: inden
Opis: organiczny związek chemiczny, policykliczny węglowodór aromatyczny o wzorze: C9H8.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3

Forma podstawowa: indenowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
indenowy 10Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
indesita 10Forma podstawowa: indesit
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
indiańce 16Forma podstawowa: indianiec
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
indiańcu 18Forma podstawowa: indianiec
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1
indocidu 13Forma podstawowa: indocid
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
indocidy 12Forma podstawowa: indocid
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
indoksyl 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
indolach 13Forma podstawowa: indol
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
indolami 11Forma podstawowa: indol
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
indologi 12Forma podstawowa: indolog
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
indolowi 10Forma podstawowa: indol
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
indorami 10Forma podstawowa: indor
Opis: samiec indyka.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2
indorowi 9Forma podstawowa: indor
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2
indosach 12Forma podstawowa: indos
Opis: oświadczenie woli zbywającego o przeniesieniu własności weksla, czeku (lub inne zbywalnego papiery wartościowe, o ile ustawy przewidują taką możliwość).
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
indosant 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m3
indosata 10Forma podstawowa: indosat
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
indosaty 11Forma podstawowa: indosat
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
indowali 10Forma podstawowa: indować
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
indowała 11Forma podstawowa: indować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl
indowało 11Forma podstawowa: indować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
indowały 12Forma podstawowa: indować
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
indowane 9Forma podstawowa: indować
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
indowani 9Forma podstawowa: indować
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
indowano 9Forma podstawowa: indować
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl
indowego 11Forma podstawowa: indowy
Opis: zrobiony z indu, zawierający ind - metal.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
indowemu 12Forma podstawowa: indowy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
indowych 13Forma podstawowa: indowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
indowymi 11Forma podstawowa: indowy
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
indrisem 10Forma podstawowa: indris
Opis: indrys, babakoto, Indri indri – gatunek owocożernej małpiatki z rodziny indrisowatych, jedyny przedstawiciel rodzaju Indri, występuje na wschodnim wybrzeżu Madagaskaru, od brzegu morza do wysokości 1
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
indrisie 9Forma podstawowa: indris
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
indrisom 10Forma podstawowa: indris
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
indrisów 13Forma podstawowa: indris
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
indująca 18Forma podstawowa: indować
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:nonrefl
indującą 22Forma podstawowa: indować
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:nonrefl
indujące 18Forma podstawowa: indować
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:nonrefl
indujcie 14Forma podstawowa: indować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
indujemy 15Forma podstawowa: indować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl
indukcji 15Forma podstawowa: indukcja
Opis: typ rozumowania redukcyjnego, polegający na wyciąganiu reguły, przez spojrzenie na pewną, określoną liczbę przypadków.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
indukcyj 16Forma podstawowa: indukcja
induktor 13Opis: czynnik (związek chemiczny lub zjawisko fizyczne) zapoczątkowujący lub przyspieszający reakcję chemiczną.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
indukują 20Forma podstawowa: indukować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
indukuje 16Forma podstawowa: indukować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
indultem 14Forma podstawowa: indult
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
indunach 14Forma podstawowa: induna
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
induzjów 17Forma podstawowa: induzjum
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
indycząc 16Forma podstawowa: indyczyć
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl
indyczce 12Forma podstawowa: indyczka
Opis: mięso z indyczki.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
indyczek 12Forma podstawowa: indyczka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
indyczeń 17Forma podstawowa: indyczyć
indyczką 16Forma podstawowa: indyczka
Opis: mięso z indyczki.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
indyczkę 16Forma podstawowa: indyczka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
indyczko 12Forma podstawowa: indyczka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
indyczyć 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
indyczył 14Forma podstawowa: indyczyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl
indygeną 16Forma podstawowa: indygena
Opis: w dawnej Polsce: cudzoziemiec, który otrzymał prawa i przywileje szlachcica polskiego.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
indygiem 13Forma podstawowa: indygo
Opis: E132, organiczny związek chemiczny, ciemnobłękitny barwnik występujący naturalnie, jak i syntetyzowany chemicznie (od roku 1890), błękit indygowy, indygo, indygotyna.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
indygowa 12Forma podstawowa: indygowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
indygową 16Forma podstawowa: indygowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
indygowe 12Forma podstawowa: indygowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
indyjski 13Opis: Kombucha is a lightly effervescent fermented drink of sweetened black tea that is used as a functional food.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
indyjsko 13Forma podstawowa: indyjski
Forma fleksyjna: adja

Forma fleksyjna: adv:pos
indykach 14Forma podstawowa: indyk
Opis: mięso z indyka.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2

Forma podstawowa: indyk
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
indykami 12Forma podstawowa: indyk
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1

Forma podstawowa: indyka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
indykany 12Forma podstawowa: indykan
Opis: organiczny związek chemiczny z grupy estrów, powstaje w organizmie człowieka w wyniku utlenienia indolu i związania go z kwasem siarkowym.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
indykcje 14Forma podstawowa: indykcja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
indykcjo 14Forma podstawowa: indykcja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
indykiem 12Forma podstawowa: indyk
Opis: mięso z indyka.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
indykowi 11Forma podstawowa: indyk
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1

Forma podstawowa: indyk
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2
indyktom 13Forma podstawowa: indykt
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
indykuję 19Forma podstawowa: indykować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
indytach 14Forma podstawowa: indyt
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
indytowi 11Forma podstawowa: indyt
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
ineditom 11Forma podstawowa: inedita
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
inercjom 12Forma podstawowa: inercja
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
inertach 12Forma podstawowa: inert
Opis: jednostka masy w układzie MkGS, obecnie nieużywana.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
inertami 10Forma podstawowa: inert
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
inertnej 11Forma podstawowa: inertny
Opis: obojętny, taki, który na kogoś lub na coś nie wpływa, na który ktoś lub coś nie reaguje, nie zwraca uwagi, nie korzysta z niego.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
infamisa 13Forma podstawowa: infamis
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
infamisi 13Forma podstawowa: infamis
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
infamisy 14Forma podstawowa: infamis
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
infantce 14Forma podstawowa: infantka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
infantem 14Forma podstawowa: infant
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
infantką 18Forma podstawowa: infantka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
infantkę 18Forma podstawowa: infantka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
infantki 14Forma podstawowa: infantka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
infantko 14Forma podstawowa: infantka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
infantom 14Forma podstawowa: infant
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
infekcję 20Forma podstawowa: infekcja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
infekują 21Forma podstawowa: infekować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
infekuję 21Forma podstawowa: infekować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
infiksie 13Forma podstawowa: infiks
Opis: w językoznawstwie każdy morfem, o ile jest umiejscowiony wewnątrz rdzenia wyrazu (podstawy słowotwórczej).
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
infiksów 17Forma podstawowa: infiks
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
infimach 16Forma podstawowa: infima
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
inflacją 20Forma podstawowa: inflacja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
inflację 20Forma podstawowa: inflacja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
inflacjo 16Forma podstawowa: inflacja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
influenz 15Forma podstawowa: influenza
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
infomaty 15Forma podstawowa: infomat
informal 14
informel 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
informuj 17Forma podstawowa: informować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
infułach 19Forma podstawowa: infuła
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
infułaci 17Forma podstawowa: infułat
Opis: ksiądz obdarzony honorowym odznaczeniem kościelnym (przyznawanym do 2014 roku).
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
infułami 17Forma podstawowa: infuła
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
ingeniom 11Forma podstawowa: ingenium
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
ingerent 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
ingerują 18Forma podstawowa: ingerować
Opis: wprowadzać swoje zmiany w jakieś zastane relacje lub struktury, narzucać swoje zdanie.
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
ingeruję 18Forma podstawowa: ingerować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
ingotach 14Forma podstawowa: ingot
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
ingramem 12Forma podstawowa: ingram
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
ingramie 11Forma podstawowa: ingram
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
ingramom 12Forma podstawowa: ingram
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
ingresem 11Forma podstawowa: ingres
Opis: ceremonia uroczystego objęcia władzy przez biskupa ordynariusza nad diecezją, połączonego z hołdem i procesją.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
ingresie 10Forma podstawowa: ingres
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
ingresje 12Forma podstawowa: ingresja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
ingresji 12Forma podstawowa: ingresja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
ingresjo 12Forma podstawowa: ingresja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ingresyj 13Forma podstawowa: ingresja
inguskie 13Forma podstawowa: inguski
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
inhalują 19Forma podstawowa: inhalować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
inhibinę 16Forma podstawowa: inhibina
inicjale 12Forma podstawowa: inicjał
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
inicjału 15Forma podstawowa: inicjał
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
inicjały 14Forma podstawowa: inicjał
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
inicjują 19Forma podstawowa: inicjować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
inicjuje 15Forma podstawowa: inicjować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
inicjuję 19Forma podstawowa: inicjować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
iniekcją 16Forma podstawowa: iniekcja
Opis: funkcja różnowartościowa.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
iniekcji 12Forma podstawowa: iniekcja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
injekcje 14Forma podstawowa: injekcja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
injekcję 18Forma podstawowa: injekcja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
injekcji 14Forma podstawowa: injekcja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
inkasach 12Forma podstawowa: inkaso
Opis: żądanie zapłaty.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
inkasami 10Forma podstawowa: inkaso
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
inkasent 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
inkaskim 11Forma podstawowa: inkaski
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
inkasowi 9Forma podstawowa: inkas
Opis: osoba z narodu Inków, przedstawiciel ludu, który w czasach prekolumbijskich stworzył państwo w zachodniej części Ameryki Południowej, w okresie swego największego rozkwitu obejmowało tereny dzisiejsz
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1

Forma podstawowa: inkasowy
Opis: związany z inkaso - formą rozliczeń bezgotówkowych.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
inkasowy 10Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
inkasują 17Forma podstawowa: inkasować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
inkasuję 17Forma podstawowa: inkasować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
inkerami 10Forma podstawowa: inker
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
inklinuj 14Forma podstawowa: inklinować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
inkluzem 13Forma podstawowa: inkluz
Opis: duch, tajemnicza siła, na przykład ukryta w jakimś przedmiocie.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
inkluzja 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
inkluzom 13Forma podstawowa: inkluz
Opis: duch, tajemnicza siła, na przykład ukryta w jakimś przedmiocie.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
inkrecie 10Forma podstawowa: inkret
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
inkrecje 12Forma podstawowa: inkrecja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
inkrecję 16Forma podstawowa: inkrecja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
inkrecji 12Forma podstawowa: inkrecja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
inkrecyj 13Forma podstawowa: inkrecja
inkubami 14Forma podstawowa: inkub
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2
inkubują 21Forma podstawowa: inkubować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf.perf:refl.nonrefl verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
inkubuje 17Forma podstawowa: inkubować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf.perf:refl.nonrefl verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
inkubuję 21Forma podstawowa: inkubować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf.perf:refl.nonrefl verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
inkursja 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
inkursją 17Forma podstawowa: inkursja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
inkursje 13Forma podstawowa: inkursja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
inkursję 17Forma podstawowa: inkursja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
inkursyj 14Forma podstawowa: inkursja
inkwiruj 13Forma podstawowa: inkwirować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
inletach 13Forma podstawowa: inlet
Opis: rodzaj bardzo gęstej tkaniny bawełnianej, o splocie skośnym, atłasowym bądź płóciennym, używanej na wsypy pościelowe.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
inmetach 13Forma podstawowa: inmet
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
innuiccy 13Forma podstawowa: innuicki
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
innuicką 16Forma podstawowa: innuicki
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
inoceram 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
inochodu 14Forma podstawowa: inochód
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
inochody 13Forma podstawowa: inochód
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
inozynom 10Forma podstawowa: inozyna
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
inozytom 11Forma podstawowa: inozyt
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
inozytów 14Forma podstawowa: inozyt
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
insektem 11Forma podstawowa: insekt
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2 subst:sg:inst:m3
insektom 11Forma podstawowa: insekt
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2 subst:pl:dat:m3
insercie 9Forma podstawowa: insert
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
inserują 16Forma podstawowa: inserować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
insetach 12Forma podstawowa: inset
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
insetowi 9Forma podstawowa: inset
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
insidery 10Forma podstawowa: insider
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
insomnia 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
inspiruj 13Forma podstawowa: inspirować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
instaluj 14Forma podstawowa: instalować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
instruuj 15Forma podstawowa: instruować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
instynkt 12Opis: odczucie trwałego upodobania do czegoś
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
insulina 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
insuliną 15Forma podstawowa: insulina
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
insulinę 15Forma podstawowa: insulina
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
insulitu 14Forma podstawowa: insulit
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
insulity 13Forma podstawowa: insulit
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
intarsją 15Forma podstawowa: intarsja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
intarsje 11Forma podstawowa: intarsja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
intarsję 15Forma podstawowa: intarsja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
intarsyj 12Forma podstawowa: intarsja
integrał 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
intelach 13Forma podstawowa: intel
Opis: największy na świecie producent układów scalonych oraz twórca mikroprocesorów z rodziny x86, które znajdują się w większości komputerów osobistych.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2

Forma podstawowa: intel
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
intelami 11Forma podstawowa: intel
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2

Forma podstawowa: intel
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
intencją 16Forma podstawowa: intencja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
intencji 12Forma podstawowa: intencja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
intencyj 13Forma podstawowa: intencja
intensją 15Forma podstawowa: intensja
Opis: treść, której znakiem jest wyraz lub wyrażenie.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
intensje 11Forma podstawowa: intensja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
intensji 11Forma podstawowa: intensja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
intensyj 12Forma podstawowa: intensja
intercyz 11Forma podstawowa: intercyza
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
interior 9Opis: słabo zagospodarowana część kontynentu lub państwa, oddalona od wybrzeża morskiego oraz ośrodków przemysłowych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
interkom 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
interlig 12Forma podstawowa: interliga
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
internat 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
internie 9Forma podstawowa: intern
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1

Forma podstawowa: interna
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
internom 10Forma podstawowa: interna
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
internuj 13Forma podstawowa: internować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf.perf:refl.nonrefl
intertyp 12Opis: rodzaj maszyny drukarskiej do składania i odlewania całych wierszy ze stopu drukarskiego.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
interwał 11Opis: różnica wysokości między dwoma dźwiękami.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
intifadą 18Forma podstawowa: intifada
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
intifadę 18Forma podstawowa: intifada
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
intifado 14Forma podstawowa: intifada
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
intonują 17Forma podstawowa: intonować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
intonuje 13Forma podstawowa: intonować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
intonuję 17Forma podstawowa: intonować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
intracie 10Forma podstawowa: intrata
Opis: zysk - nadwyżka wpływów nad wydatkami, dodatni wynik finansowy przedsiębiorstwa, danej inwestycji lub zaciągniętej pożyczki.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
intratna 10Forma podstawowa: intratny
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
intratni 10Forma podstawowa: intratny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
intratom 11Forma podstawowa: intrata
Opis: zysk - nadwyżka wpływów nad wydatkami, dodatni wynik finansowy przedsiębiorstwa, danej inwestycji lub zaciągniętej pożyczki.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
intronem 10Forma podstawowa: intron
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
intronie 9Forma podstawowa: intron
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
intronów 13Forma podstawowa: intron
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
intruzje 13Forma podstawowa: intruzja
Opis: w ortodoncji: wciskanie zębów w dziąsła, może być celem ortodontycznej korekty, podjętej z zamiarem głębszego osadzenia zęba (zębów) w dziąśle, lub efektem urazu.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
intruzję 17Forma podstawowa: intruzja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
intruzjo 13Forma podstawowa: intruzja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
intruzyj 14Forma podstawowa: intruzja
intrydze 11Forma podstawowa: intryga
Opis: podstęp mający zaszkodzić konkretnym osobom czy instytucjom, zwykle przez potejemne wywołanie jakiegoś konfliktu.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
intryguj 16Forma podstawowa: intrygować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
intryżce 15Forma podstawowa: intryżka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
intryżka 15Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
intryżką 19Forma podstawowa: intryżka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
intuicję 18Forma podstawowa: intuicja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
intuicyj 15Forma podstawowa: intuicja
intymizm 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
intymnie 11Opis: bardzo osobiście, prywatnie.
Forma fleksyjna: adv:pos
intynami 11Forma podstawowa: intyna
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
inuickie 12Forma podstawowa: inuicki
Opis: taki, który jest związany z Inuitami, ich kulturą i językiem.
inuickim 13Forma podstawowa: inuicki
inulinom 12Forma podstawowa: inulina
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
inunkcją 18Forma podstawowa: inunkcja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
inunkcję 18Forma podstawowa: inunkcja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
inwalida 10Forma podstawowa: inwalid
Opis: osoba niepełnosprawna, która z powodu swojej niepełnosprawności nie może wykonywać niektórych czynności, prac, zawodów itd.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
inwalidą 14Forma podstawowa: inwalida
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
inwalidy 11Forma podstawowa: inwalida
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
inwarami 9Forma podstawowa: inwar
Opis: stop żelaza (54-64%) i niklu (36-46%) z niewielkim dodatkiem węgla i chromu.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
inwarowa 8Forma podstawowa: inwarowy
Opis: związany z inwarem - stopem metali.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
inwarowe 8Forma podstawowa: inwarowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
inwarowi 8Forma podstawowa: inwarowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
inwazjom 11Forma podstawowa: inwazja
Opis: gwałtowne rozprzestrzenienie się czegoś lub kogoś, nagłe i masowe pojawienie się czegoś lub kogoś, natłok.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
inwencje 11Forma podstawowa: inwencja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
inwentur 11Forma podstawowa: inwentura
Opis: spis z natury majątku oraz źródeł i ich pochodzenia na określony dzień.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
inwentyk 11Forma podstawowa: inwentyka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
inwersja 10Opis: odwrócenie jakiegoś porządku.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
inwersje 10Forma podstawowa: inwersja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
inwersji 10Forma podstawowa: inwersja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
inwersjo 10Forma podstawowa: inwersja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
inwersor 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
inwersyj 11Forma podstawowa: inwersja
Opis: odwrócenie jakiegoś porządku.
inwertaz 9Forma podstawowa: inwertaza
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
inwertor 9Opis: urządzenie, które przemienia prąd stały w zmienny.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
inwestor 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
inwestuj 13Forma podstawowa: inwestować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
inwitach 12Forma podstawowa: inwit
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
inwitami 10Forma podstawowa: inwit
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
inwitowi 9Forma podstawowa: inwit
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
inwituje 13Forma podstawowa: inwitować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
inwokują 17Forma podstawowa: inwokować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
inżektor 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ińszczan 15Forma podstawowa: ińszczanin
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
iochroma 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
iochromę 16Forma podstawowa: iochroma
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
iochromy 13Forma podstawowa: iochroma
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ionicach 12Forma podstawowa: ionicum
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
ionicami 10Forma podstawowa: ionicum
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
iperycie 11Forma podstawowa: iperyt
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
iporkach 13Forma podstawowa: iporka
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
iporkami 11Forma podstawowa: iporka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
iporytem 12Forma podstawowa: iporyt
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
iporytom 12Forma podstawowa: iporyt
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
iporytów 15Forma podstawowa: iporyt
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
ipponach 13Forma podstawowa: ippon
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
ipsacjom 13Forma podstawowa: ipsacja
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
ipsofonu 15Forma podstawowa: ipsofon
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ipsylonu 13Forma podstawowa: ipsylon
Opis: dwudziesta litera alfabetu greckiego.
irackiej 12Forma podstawowa: iracki
Opis: związany z Irakiem.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
irackość 19Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
iranistą 13Forma podstawowa: iranista
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
iranistę 13Forma podstawowa: iranista
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
irańskie 15Forma podstawowa: irański
Opis: związany z Iranem.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
irańskim 16Forma podstawowa: irański
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
iraserem 9Forma podstawowa: iraser
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
iraserze 8Forma podstawowa: iraser
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
irbilska 12Forma podstawowa: irbilski
irbilską 16Forma podstawowa: irbilski
irbilski 12
irbisach 13Forma podstawowa: irbis
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2
irbisowi 10Forma podstawowa: irbis
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2
irchowej 13Forma podstawowa: irchowy
Opis: zrobiony z irchy.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
irchowym 13Forma podstawowa: irchowy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ircowała 11Forma podstawowa: ircować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl
ircowemu 12Forma podstawowa: ircowy
Opis: związany z IRC - usługą sieciową.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ircownik 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
ircująca 18Forma podstawowa: ircować
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:nonrefl
ircujące 18Forma podstawowa: ircować
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:nonrefl
ircujący 19Forma podstawowa: ircować
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:nonrefl
ircujcie 14Forma podstawowa: ircować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
ircujmyż 19Forma podstawowa: ircować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
irenista 9Opis: zwolennik irenizmu, kierunku teologicznego, dążącego do zgody między religiami.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
irenistą 13Forma podstawowa: irenista
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
irenistę 13Forma podstawowa: irenista
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
irenisty 10Forma podstawowa: irenista
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
irenizmu 11Forma podstawowa: irenizm
Opis: w teologii chrześcijańskiej: kierunek dążący do zniwelowania różnic między chrześcijanami i przywrócenia jedności drogą wzajemnych ustępstw doktrynalnych.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
irezynie 9Forma podstawowa: irezyna
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
irezynom 10Forma podstawowa: irezyna
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
iriańscy 16Forma podstawowa: iriański
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
iriańską 19Forma podstawowa: iriański
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
iriański 15Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
irkuckim 14Forma podstawowa: irkucki
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
irokeski 10Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
irokesku 12Forma podstawowa: irokeski
Forma fleksyjna: adjp
irokezem 10Forma podstawowa: irokez
Opis: przedstawiciel plemienia Indian Ameryki Północnej zamieszkujących tereny na wschód od Wielkich Jezior i na południe od Rzeki św. Wawrzyńca, czyli północną część stanów Nowy Jork, Pensylwanii i Maine,
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2 subst:sg:inst:m3

Forma podstawowa: irokez
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
irokezie 9Forma podstawowa: irokez
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: irokez
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
ironiami 9Forma podstawowa: ironia
Opis: coś, co nie powinno się wydarzyć, nieoczekiwany pech.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
ironistą 13Forma podstawowa: ironista
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
ironistę 13Forma podstawowa: ironista
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
ironisto 9Forma podstawowa: ironista
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
ironiści 13Forma podstawowa: ironista
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
ironizuj 12Forma podstawowa: ironizować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
irrealna 9Forma podstawowa: irrealny
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
irrealny 10Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
irredent 10Forma podstawowa: irredenta
Opis: ruch polityczny i społeczny, dążący do połączenia w jeden organizm państwowy ziem zamieszkiwanych przez podobne grupy etniczne.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
irszanej 10Forma podstawowa: irszany
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
irszanym 10Forma podstawowa: irszany
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
irwingia 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
irwingio 10Forma podstawowa: irwingia
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
irydiana 10Forma podstawowa: irydiany
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
irydianą 14Forma podstawowa: irydiany
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
irydiane 10Forma podstawowa: irydiany
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
irydiani 10Forma podstawowa: irydiany
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
irydiany 11Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
irydolog 13Opis: specjalista z zakresu irydologii.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
irydowej 12Forma podstawowa: irydowy
Opis: zrobiony z irydu.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
irygacje 14Forma podstawowa: irygacja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
irygować 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
irygowań 17Forma podstawowa: irygować
irygujmy 17Forma podstawowa: irygować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
irygujże 19Forma podstawowa: irygować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
iryjskie 12Forma podstawowa: iryjski
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
iryjskim 13Forma podstawowa: iryjski
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
iryskiem 11Forma podstawowa: irysek
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2 subst:sg:inst:m3
irysowej 11Forma podstawowa: irysowy
Opis: zrobiony z irysa, użyskany z irysa - rośliny.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
irysowym 11Forma podstawowa: irysowy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
irytacja 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
irytacji 13Forma podstawowa: irytacja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
irytowań 16Forma podstawowa: irytować
iryzacja 12Opis: metoda zdobienia szkła polegająca na wytworzeniu na jego powierzchni cienkiej przezroczystej warstewki mieniącej się barwami tęczy.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
iryzacje 12Forma podstawowa: iryzacja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
iryzację 16Forma podstawowa: iryzacja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
iryzanem 10Forma podstawowa: iryzan
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
iryzanie 9Forma podstawowa: iryzan
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
iryzujmy 15Forma podstawowa: iryzować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
irządzcy 15Forma podstawowa: irządzki
irządzka 14Forma podstawowa: irządzki
irządzką 18Forma podstawowa: irządzki
irządzki 14
irządzku 16Forma podstawowa: irządzki
isagodze 11Forma podstawowa: isagoga
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
isagogik 13Forma podstawowa: isagogika
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ischemia 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ischemie 12Forma podstawowa: ischemia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
ischemii 12Forma podstawowa: ischemia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
ischemij 14Forma podstawowa: ischemia
ischiasu 13Forma podstawowa: ischias
Opis: zespół objawów związanych z uciskiem na nerwy rdzeniowe tworzące nerw kulszowy.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ischiasy 12Forma podstawowa: ischias
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ischuria 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ischurią 17Forma podstawowa: ischuria
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ischurie 13Forma podstawowa: ischuria
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
ischurię 17Forma podstawowa: ischuria
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ischurio 13Forma podstawowa: ischuria
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
isfahanu 16Forma podstawowa: isfahan
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
isfahany 15Forma podstawowa: isfahan
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
iskająca 16Forma podstawowa: iskać
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
iskaliby 13Forma podstawowa: iskać
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
iskałaby 14Forma podstawowa: iskać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
iskanego 11Forma podstawowa: iskać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m1.m2:imperf:aff ppas:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
iskanemu 12Forma podstawowa: iskać
Forma fleksyjna: ppas:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
iskierce 10Forma podstawowa: iskierka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
iskierek 10Forma podstawowa: iskierka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
iskierką 14Forma podstawowa: iskierka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
iskierkę 14Forma podstawowa: iskierka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
iskierki 10Forma podstawowa: iskierka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma podstawowa: iskierka
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
iskierko 10Forma podstawowa: iskierka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
iskrowym 11Forma podstawowa: iskrowy
Opis: związany z iskrą, iskrami - wyładowaniem elektrycznym, które przejawia się w powstawaniu świecących cząsteczek.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
iskrówce 14Forma podstawowa: iskrówka
Opis: przenośna stacja radiotelegrafu.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
iskrówek 14Forma podstawowa: iskrówka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
iskrówką 18Forma podstawowa: iskrówka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
iskrówkę 18Forma podstawowa: iskrówka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
iskrówko 14Forma podstawowa: iskrówka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
iskrząca 14Forma podstawowa: iskrzeć
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:nonrefl
iskrzącą 18Forma podstawowa: iskrzeć
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:nonrefl

Forma podstawowa: iskrzyć
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:nonrefl
iskrzące 14Forma podstawowa: iskrzeć
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:nonrefl

Forma podstawowa: iskrzyć
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:nonrefl
iskrzący 15Forma podstawowa: iskrzeć
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:nonrefl
iskrzcie 10Forma podstawowa: iskrzeć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
iskrzeni 9Forma podstawowa: iskrzyć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
iskrzyli 11Forma podstawowa: iskrzyć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
iskrzyła 12Forma podstawowa: iskrzyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl
iskrzyło 12Forma podstawowa: iskrzyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
iskrzyły 13Forma podstawowa: iskrzyć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
iskrzymy 12Forma podstawowa: iskrzeć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl
iskrzysz 10Forma podstawowa: iskrzeć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl
islamami 11Forma podstawowa: islam
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
islamowi 10Forma podstawowa: islam
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
islamski 11Opis: związany z islamem.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
islamsko 11Forma podstawowa: islamski
Forma fleksyjna: adja
islamsku 13Forma podstawowa: islamski
Forma fleksyjna: adjp
ismeliny 11Forma podstawowa: ismelin
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ismenach 12Forma podstawowa: ismena
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
isoliftu 16Forma podstawowa: isolift
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
istmusem 13Forma podstawowa: istmus
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
istmusie 12Forma podstawowa: istmus
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
istniała 11Forma podstawowa: istnieć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl
istnieje 11Forma podstawowa: istnieć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
istnieli 10Forma podstawowa: istnieć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
istotami 11Forma podstawowa: istota
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
istotkom 12Forma podstawowa: istotka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
istotnie 10Opis: w dużym stoniu, znacząco, mając na coś duży wpływ.
Forma fleksyjna: adv:pos qub
istotowi 10Forma podstawowa: istotowy
Opis: związany z istotą, dotyczący istoty.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
istotowo 10Forma fleksyjna: adv:pos

Forma podstawowa: istotowy
Opis: związany z istotą, dotyczący istoty.
Forma fleksyjna: adja
istotowy 11Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
iszcząca 14Forma podstawowa: iścić
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
iszczący 15Forma podstawowa: iścić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:nonrefl pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
iszczcie 10Forma podstawowa: iskać
iszczesz 9Forma podstawowa: iskać
iszczona 9Forma podstawowa: iścić
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
iszczoną 13Forma podstawowa: iścić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
iszczono 9Forma podstawowa: iścić
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl verb:imps:imperf:refl.nonrefl
iszczony 10Forma podstawowa: iścić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
iszymscy 12Forma podstawowa: iszymski
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
iszymska 11Forma podstawowa: iszymski
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
iszymsko 11Forma fleksyjna: adv:pos
iszymsku 13Forma podstawowa: iszymski
Forma fleksyjna: adjp
iściliby 17Forma podstawowa: iścić
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl verb:pot:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
iściłaby 18Forma podstawowa: iścić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:ter:imperf:nonrefl verb:pot:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
itackich 14Forma podstawowa: itacki
Opis: związany z Itaką.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
itackiej 13Forma podstawowa: itacki
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
italicom 12Forma podstawowa: italica
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
italikom 12Forma podstawowa: italik
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: italika
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f subst:pl:dat:p3
italików 15Forma podstawowa: italik
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3

Forma podstawowa: italika
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
italskim 12Forma podstawowa: italski
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
iterację 16Forma podstawowa: iteracja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
iteracji 12Forma podstawowa: iteracja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
iterbach 14Forma podstawowa: iterb
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
iterbami 12Forma podstawowa: iterb
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
iterbitu 14Forma podstawowa: iterbit
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
iterować 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
iterował 11Forma podstawowa: iterować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
iterowań 15Forma podstawowa: iterować
iterujmy 15Forma podstawowa: iterować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
itihasie 11Forma podstawowa: itihasa
Opis: rodzaj sagi, eposu indyjskiego (zwykle w lm).
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
iwaniska 9Forma podstawowa: iwaniski
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
iwaniską 13Forma podstawowa: iwaniski
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
iwaniski 9Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
iwanisko 9Forma podstawowa: iwaniski
Forma fleksyjna: adja

Forma fleksyjna: adv:pos
iwanisku 11Forma podstawowa: iwaniski
Forma fleksyjna: adjp
iwieńsku 17Forma podstawowa: iwieński
Forma fleksyjna: adjp
iwińskie 15Forma podstawowa: iwińska
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f

Forma podstawowa: iwiński
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
iwkowska 10Forma podstawowa: iwkowski
Opis: związany z Iwkową, wsią w województwie małopolskim.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
iwkowską 14Forma podstawowa: iwkowski
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
iwkowski 10Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
iwkowsko 10Forma podstawowa: iwkowski
Forma fleksyjna: adja

Forma fleksyjna: adv:pos
iwoniccy 11Forma podstawowa: iwonicki
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
izabelin 11Opis: stop miedzi, manganu i glinu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
izalibyś 16Forma podstawowa: izaliby
izanomal 10Forma podstawowa: izanomala
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
izarytma 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
izarytmo 11Forma podstawowa: izarytma
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
izatynie 10Forma podstawowa: izatyna
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
izatynom 11Forma podstawowa: izatyna
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
izbeczce 12Forma podstawowa: izbeczka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
izbeczkę 16Forma podstawowa: izbeczka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
izbeczki 12Forma podstawowa: izbeczka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
izbickim 13Forma podstawowa: izbicka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f

Forma podstawowa: izbicki
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:sg:inst:m1 subst:sg:loc:m1
izbinach 13Forma podstawowa: izbina
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
izbinami 11Forma podstawowa: izbina
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
izbowego 12Forma podstawowa: izbowy
Opis: związany z izbą - pomieszczeniem, w którym mieszkają ludzie.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
izbowymi 12Forma podstawowa: izbowy
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
izdebkom 13Forma podstawowa: izdebki
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
izerskie 9Forma podstawowa: izerski
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
izgrzycę 16Forma podstawowa: izgrzyca
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
izgrzyco 12Forma podstawowa: izgrzyca
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
izgrzycy 13Forma podstawowa: izgrzyca
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
izmirscy 11Forma podstawowa: izmirski
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
izmirska 10Forma podstawowa: izmirski
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
izmirską 14Forma podstawowa: izmirski
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
izmirski 10Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
izmirsku 12Forma podstawowa: izmirski
Forma fleksyjna: adjp
izobarom 11Forma podstawowa: izobara
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
izobarów 14Forma podstawowa: izobar
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
izobront 11Forma podstawowa: izobronta
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
izochora 11Opis: linia na wykresie termodynamicznym przedstawiająca przemianę izochoryczną.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
izochorą 15Forma podstawowa: izochora
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
izochoro 11Forma podstawowa: izochora
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
izochory 12Forma podstawowa: izochora
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
izochrom 12Forma podstawowa: izochroma
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
izochron 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
izofenom 13Forma podstawowa: izofena
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
izogamet 12Forma podstawowa: izogameta
Opis: każda z gamet, mająca takie same kształty i wymiar, lecz zróżnicowana płciowo.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
izogamią 15Forma podstawowa: izogamia
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
izogamii 11Forma podstawowa: izogamia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
izogamij 13Forma podstawowa: izogamia
izogamma 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
izogammę 16Forma podstawowa: izogamma
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
izogammy 13Forma podstawowa: izogamma
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
izoglosę 15Forma podstawowa: izoglosa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
izoglosy 12Forma podstawowa: izoglosa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
izohalin 11Forma podstawowa: izohalina
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
izohelio 11Forma podstawowa: izohelia
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
izohelom 12Forma podstawowa: izohela
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
izohieta 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
izohipsa 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
izohipsę 15Forma podstawowa: izohipsa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
izohumid 14Forma podstawowa: izohumida
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
izohydra 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
izohydrą 16Forma podstawowa: izohydra
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
izohydrę 16Forma podstawowa: izohydra
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
izohydro 12Forma podstawowa: izohydra
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
izohydry 13Forma podstawowa: izohydra
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
izojonią 14Forma podstawowa: izojonia
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
izoklinę 14Forma podstawowa: izoklina
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
izoklino 10Forma podstawowa: izoklina
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
izokolon 10
izokosmą 14Forma podstawowa: izokosma
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
izokosmo 10Forma podstawowa: izokosma
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
izokrymę 15Forma podstawowa: izokryma
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
izokrymy 12Forma podstawowa: izokryma
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
izokwant 10Forma podstawowa: izokwanta
Opis: krzywa przedstawiająca wszystkie kombinacje dwóch czynników wytwórczych pozwalające osiągnąć dany rozmiar produkcji.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
izolacie 10Forma podstawowa: izolat
Opis: substancja otrzymana w wyniku izolacji od czegoś lub z czegoś.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
izolację 16Forma podstawowa: izolacja
Opis: ograniczenie lub całkowity brak kontaktów między populacjami tego samego gatunku.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
izolacyj 13Forma podstawowa: izolacja
izolarza 9Forma podstawowa: izolarz
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
izolarzu 11Forma podstawowa: izolarz
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
izolatce 11Forma podstawowa: izolatka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
izolatek 11Forma podstawowa: izolatka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
izolatko 11Forma podstawowa: izolatka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
izolator 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
izolerze 9Forma podstawowa: izoler
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
izolinia 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
izolinie 9Forma podstawowa: izolinia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
izolinii 9Forma podstawowa: izolinia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
izolinio 9Forma podstawowa: izolinia
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
izolować 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf.perf:refl.nonrefl verb:inf:imperf:nonrefl
izolował 11Forma podstawowa: izolować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf.perf:refl.nonrefl verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
izolując 18Forma podstawowa: izolować
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl pcon:imperf:refl.nonrefl
izolujmy 15Forma podstawowa: izolować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf.perf:refl.nonrefl verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
izoluksą 16Forma podstawowa: izoluksa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
izoluksę 16Forma podstawowa: izoluksa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
izolukso 12Forma podstawowa: izoluksa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
izomerem 10Forma podstawowa: izomer
Opis: związek chemiczny o identycznym jak w innym takim związku sumarycznym wzorze cząsteczkowym, różniący się od niego sposobem lub kolejnością wiązań atomowych albo ich innym rozmieszczeniem w przestrzen
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
izomeria 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
izomerie 9Forma podstawowa: izomeria
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
izomerię 13Forma podstawowa: izomeria
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
izomerio 9Forma podstawowa: izomeria
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
izomerów 13Forma podstawowa: izomer
Opis: związek chemiczny o identycznym jak w innym takim związku sumarycznym wzorze cząsteczkowym, różniący się od niego sposobem lub kolejnością wiązań atomowych albo ich innym rozmieszczeniem w przestrzen
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
izomorfa 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
izomorfę 17Forma podstawowa: izomorfa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
izomorfo 13Forma podstawowa: izomorfa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
izomorfy 14Forma podstawowa: izomorfa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
izonefie 12Forma podstawowa: izonefa
Opis: przeciętne zachmurzenie nieba.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
izonefom 13Forma podstawowa: izonefa
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
izonomia 9Opis: równość wobec prawa, co oznacza, że ogólnie sformułowane prawo dotyczy wszystkich obywateli.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
izonomii 9Forma podstawowa: izonomia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
izonomij 11Forma podstawowa: izonomia
izooktan 10Opis: izomer oktanu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
izoopaka 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
izoopaką 14Forma podstawowa: izoopaka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
izoopakę 14Forma podstawowa: izoopaka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
izoopaki 10Forma podstawowa: izoopaka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
izopatia 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
izopatię 14Forma podstawowa: izopatia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
izopatii 10Forma podstawowa: izopatia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
izopletą 15Forma podstawowa: izopleta
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
izopletę 15Forma podstawowa: izopleta
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
izoplety 12Forma podstawowa: izopleta
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
izopodom 11Forma podstawowa: izopod
Opis: skorupiak morski z rzędu równonogów.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
izopodów 14Forma podstawowa: izopod
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
izoprenu 11Forma podstawowa: izopren
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
izopreny 10Forma podstawowa: izopren
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
izosigmę 15Forma podstawowa: izosigma
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
izosigmo 11Forma podstawowa: izosigma
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
izospinu 11Forma podstawowa: izospin
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
izospiny 10Forma podstawowa: izospin
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
izosterę 13Forma podstawowa: izostera
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
izostero 9Forma podstawowa: izostera
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
izotachą 16Forma podstawowa: izotacha
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
izotachę 16Forma podstawowa: izotacha
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
izotasze 9Forma podstawowa: izotacha
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
izoterma 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
izoterom 10Forma podstawowa: izotera
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
izoterze 9Forma podstawowa: izotera
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
izotonem 10Forma podstawowa: izoton
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
izotonią 13Forma podstawowa: izotonia
Opis: jednakowe stężenie elektrolitów w dwóch roztworach.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
izotonii 9Forma podstawowa: izotonia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
izotonij 11Forma podstawowa: izotonia
izotonom 10Forma podstawowa: izoton
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
izotonów 13Forma podstawowa: izoton
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
izotopem 11Forma podstawowa: izotop
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
izotopia 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
izotopią 14Forma podstawowa: izotopia
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
izotopie 10Forma podstawowa: izotopia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
izotopij 12Forma podstawowa: izotopia
izotopio 10Forma podstawowa: izotopia
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
izotopom 11Forma podstawowa: izotop
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
izotrony 10Forma podstawowa: izotron
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
izotypią 15Forma podstawowa: izotypia
Opis: zjawisko istnienia substancji chemicznych o różnym składzie chemicznym w strukturze krystalicznej identycznego typu.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
izotypii 11Forma podstawowa: izotypia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
izotypów 15Forma podstawowa: izotyp
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
izozymów 14Forma podstawowa: izozym
Opis: izoenzym - homologiczny enzym w obrębie danego organizmu, katalizujący tę samą reakcję co inny izozym, ale różniący się od niego budową i właściwościami fizycznymi.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
izydiami 11Forma podstawowa: izydia
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
iżbyście 20Forma podstawowa: iżby

Wyrazy na literę i o długości 9

ibadańscy 20Forma podstawowa: ibadański
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
ibadańsku 21Forma podstawowa: ibadański
Forma fleksyjna: adjp
ibadytach 17Forma podstawowa: ibadyta
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
ibeelowca 13Forma podstawowa: ibeelowiec
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
ibeelowcy 14Forma podstawowa: ibeelowiec
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
iberyjscy 16Forma podstawowa: iberyjski
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
iberyjską 19Forma podstawowa: iberyjski
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
iberyjsko 15Forma podstawowa: iberyjski
Forma fleksyjna: adja
iberyjsku 17Forma podstawowa: iberyjski
Forma fleksyjna: adjp
iberystek 14Forma podstawowa: iberystka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
iberystka 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
iberystką 18Forma podstawowa: iberystka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
iberystko 14Forma podstawowa: iberystka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
iberystom 14Forma podstawowa: iberysta
Opis: ekspert w dziedzinie iberystyki.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
iberystów 17Forma podstawowa: iberysta
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
iberyście 17Forma podstawowa: iberysta
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
iberyzmem 14Forma podstawowa: iberyzm
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
ibisowaci 12Forma podstawowa: ibisowaty
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
ibisowata 12Forma podstawowa: ibisowaty
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ibisowatą 16Forma podstawowa: ibisowaty
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ibisowate 12Opis: Threskiornithidae - rodzina ptaków z rzędu pelikanowych (Pelecaniformes), w niektórych klasyfikacjach lokowana w dodatkowo wydzielanym rzędzie czaplowych (Ardeiformes), obejmuje gatunki zamieszkujące
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
ibiszkach 15Forma podstawowa: ibiszek
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
iblowcowi 13Forma podstawowa: iblowiec
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1
iblowskim 14Forma podstawowa: iblowski
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ibsenizmu 14Forma podstawowa: ibsenizm
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ibsenizmy 13Forma podstawowa: ibsenizm
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ibupromom 16Forma podstawowa: ibuprom
ibupromów 19Forma podstawowa: ibuprom
iceboardu 15Forma podstawowa: iceboard
iceboardy 14Forma podstawowa: iceboard
ichmoście 18Forma fleksyjna: subst:pl:nom:p1 subst:pl:voc:p1
ichniejsi 14Forma podstawowa: ichniejszy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
ichtiofag 19Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
ichtiolit 15Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ichtiolom 15Forma podstawowa: ichtiol
Opis: gęsta, ciemnobrunatna ciecz o nieprzyjemnym zapachu, zawierająca siarkę i azot, mająca działanie antyseptyczne i przeciwzapalne.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
idaredach 14Forma podstawowa: idared
Opis: rodzaj jabłka, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2
idaredami 12Forma podstawowa: idared
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2
idaredowi 11Forma podstawowa: idared
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2
ideacjach 16Forma podstawowa: ideacja
Opis: w psychologii: umiejętność tworzenia pojęć, wyobrażeń.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
idealikom 13Forma podstawowa: idealik
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
idealików 16Forma podstawowa: idealik
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
idealistą 16Forma podstawowa: idealista
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
idealistę 16Forma podstawowa: idealista
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
idealisto 12Forma podstawowa: idealista
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
idealiści 16Forma podstawowa: idealista
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
idealizuj 15Forma podstawowa: idealizować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
idealnego 13Forma podstawowa: idealny
Opis: pozabawiony zakłóceń, całkowity.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
idealnemu 14Forma podstawowa: idealny
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
idealniej 13Forma podstawowa: idealnie
Opis: w sposób właściwy, taki, który jest odpowiedni do danego celu, doskonale dopasowany, tak, że trudno sobie wyobrazić, żeby było lepiej.
Forma fleksyjna: adv:com
ideałowie 12Forma podstawowa: ideał
Opis: podzbiór pierścienia o własnościach pozwalających na konstrukcję pierścienia ilorazowego, pojęcie wprowadzone przez Dedekinda, jako uogólnienie pojęcia liczby idealnej.
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
ideogenię 16Forma podstawowa: ideogenia
ideogramu 15Forma podstawowa: ideogram
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ideogramy 14Forma podstawowa: ideogram
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ideologom 14Forma podstawowa: ideolog
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
idioblast 14Opis: komórka roślinna wystąpująca w tkance pojedynczo, a nie jako jedna z tworzących zespół tkanki.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
idiocenia 11Forma podstawowa: idiocieć
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:nonrefl
idiociało 13Forma podstawowa: idiocieć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
idiociano 11Forma podstawowa: idiocieć
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl
idiocieją 17Forma podstawowa: idiocieć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
idiocieję 17Forma podstawowa: idiocieć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
idioctwem 13Forma podstawowa: idioctwo
Opis: coś głupiego, lekkomyślnego i nieznośnego.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
idioctwom 13Forma podstawowa: idioctwo
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
idiofonem 15Forma podstawowa: idiofon
Opis: instrument muzyczny samobrzmiący, w którym wibratorem (źródłem dźwięku) jest ciało stałe mające niezmienną, naturalną sprężystość.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
idiofonie 14Forma podstawowa: idiofon
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
idiofonom 15Forma podstawowa: idiofon
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
idiofonów 18Forma podstawowa: idiofon
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
idiomacie 12Forma podstawowa: idiomat
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
idiomatem 13Forma podstawowa: idiomat
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
idokrazem 12Forma podstawowa: idokraz
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
idokrazie 11Forma podstawowa: idokraz
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
idokrazom 12Forma podstawowa: idokraz
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
idokrazów 15Forma podstawowa: idokraz
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
idolatria 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
idolatrie 12Forma podstawowa: idolatria
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
idolatrii 12Forma podstawowa: idolatria
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
idolatrio 12Forma podstawowa: idolatria
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
idoneizmu 13Forma podstawowa: idoneizm
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
idoneizmy 12Forma podstawowa: idoneizm
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
idrialitu 14Forma podstawowa: idrialit
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
idriality 13Forma podstawowa: idrialit
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
idyllikom 15Forma podstawowa: idyllik
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
idyllików 18Forma podstawowa: idyllik
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
idyllistą 18Forma podstawowa: idyllista
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
idyllisto 14Forma podstawowa: idyllista
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
igelitach 16Forma podstawowa: igelit
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
igelitami 14Forma podstawowa: igelit
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
igelitowe 13Forma podstawowa: igelitowy
Opis: wykonany z igelitu.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
igelitowi 13Forma podstawowa: igelit
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
igelitowy 14Opis: wykonany z igelitu.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
igielitem 14Forma podstawowa: igielit
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
igielitom 14Forma podstawowa: igielit
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
igielnica 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
igielnicą 17Forma podstawowa: igielnica
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
igielnice 13Forma podstawowa: igielnica
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
igielnicę 17Forma podstawowa: igielnica
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
igielnico 13Forma podstawowa: igielnica
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
igielnicy 14Forma podstawowa: igielnik
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
igielniki 13Forma podstawowa: igielnik
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
igielniku 15Forma podstawowa: igielnik
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m3
igielnymi 14Forma podstawowa: igielny
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
igiełkach 17Forma podstawowa: igiełka
Opis: zdrobniale: igła - narzędzie do szycia.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
igiełkowa 14Forma podstawowa: igiełkowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
igiełkowe 14Forma podstawowa: igiełkowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
igiełkowi 14Forma podstawowa: igiełkowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
igiełkowy 15Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
iglastych 17Forma podstawowa: iglasty
Opis: taki, który jest podobny kształtem do igły, szpiczasty.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
iglastymi 15Forma podstawowa: iglaste
Opis: szpilkowe, Pinopsida, dawniej Coniferopsida − klasa drzew lub krzewów należących do typu (gromady) nagonasiennych, należy do niej ok. 600 gatunków roślin.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p3

Forma podstawowa: iglasty
Opis: taki, który jest podobny kształtem do igły, szpiczasty.
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
iglicówce 18Forma podstawowa: iglicówka
Opis: rodzaj karabinu odtylcowego.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
iglicówki 18Forma podstawowa: iglicówka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
iglicznej 15Forma podstawowa: igliczny
Opis: związany z iglicą.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
iglicznię 17Forma podstawowa: iglicznia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
igliszcza 13Opis: rodzaj rośliny z rodziny arekowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
igliszczą 17Forma podstawowa: igliszcza
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
igliszcze 13Forma podstawowa: igliszcza
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
igliszczę 17Forma podstawowa: igliszcza
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
igliwiach 15Forma podstawowa: igliwie
Opis: igły - część rośliny.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
igliwiową 16Forma podstawowa: igliwiowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
igliwiowe 12Forma podstawowa: igliwiowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
igliwiowi 12Forma podstawowa: igliwiowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
igliwiowy 13Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
igliwowej 14Forma podstawowa: igliwowy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
igliwowym 14Forma podstawowa: igliwowy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
igłofiltr 19Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
igłowałaś 19Forma podstawowa: igłować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:nonrefl
igłowałby 18Forma podstawowa: igłować
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
igłowałem 16Forma podstawowa: igłować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:nonrefl
igłowanej 15Forma podstawowa: igłować
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff
igłowania 13Forma podstawowa: igłować
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:nonrefl
igłowaniu 15Forma podstawowa: igłować
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:nonrefl
igłowanym 15Forma podstawowa: igłować
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
igłowatym 16Forma podstawowa: igłowaty
Opis: taki, który kształtem przypomina igłę.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
igłowcach 17Forma podstawowa: igłowiec
Opis: włóknina wytworzona techniką igłowania.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
igłówkach 21Forma podstawowa: igłówka
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
igłujcież 22Forma podstawowa: igłować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
ignimbryt 16Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
igniterem 13Forma podstawowa: igniter
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
igniterom 13Forma podstawowa: igniter
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
igniterów 16Forma podstawowa: igniter
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
ignitronu 14Forma podstawowa: ignitron
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ignitrony 13Forma podstawowa: ignitron
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ignoranci 12Forma podstawowa: ignorant
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
ignoranty 13Forma podstawowa: ignorant
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
ignorować 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
ignorował 13Forma podstawowa: ignorować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
ignorując 20Forma podstawowa: ignorować
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
igołomska 15Forma podstawowa: igołomski
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
igołomską 19Forma podstawowa: igołomski
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
igołomsko 15Forma podstawowa: igołomski
Forma fleksyjna: adja
igołomsku 17Forma podstawowa: igołomski
Forma fleksyjna: adjp
igrającej 20Forma podstawowa: igrać
Forma fleksyjna: pact:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff:nonrefl
igrającym 20Forma podstawowa: igrać
Forma fleksyjna: pact:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:nonrefl
igrałyśmy 20Forma podstawowa: igrać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pri:imperf:nonrefl
igraniach 14Forma podstawowa: igrać
igraniami 12Forma podstawowa: igrać
igraszkom 13Forma podstawowa: igraszka
Opis: zabawa - czynność, dostarczająca przyjemności, rozrywki.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f

Forma podstawowa: igraszki
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
igrekowym 14Forma podstawowa: igrekowy
Opis: związany z igrekiem.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
iguanodon 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
igumenach 17Forma podstawowa: igumen
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
igumeństw 21Forma podstawowa: igumeństwo
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
ihumeństw 21Forma podstawowa: ihumeństwo
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
ijekawizm 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ikacynach 15Forma podstawowa: ikacyna
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
ikacynami 13Forma podstawowa: ikacyna
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
ikarowego 12Forma podstawowa: ikarowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ikarowemu 13Forma podstawowa: ikarowy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ikarowymi 12Forma podstawowa: ikarowy
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
ikarusach 15Forma podstawowa: ikarus
Opis: autobus marki Ikarus.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2 subst:pl:loc:m3
ikarusami 13Forma podstawowa: ikarus
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
ikawizmem 12Forma podstawowa: ikawizm
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
ikawizmów 15Forma podstawowa: ikawizm
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
ikebanami 13Forma podstawowa: ikebana
Opis: sztuka układania kwiatów.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
ikoniczną 15Forma podstawowa: ikoniczny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ikoniczne 11Forma podstawowa: ikoniczny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
ikoniczni 11Forma podstawowa: ikoniczny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
ikoniczny 12Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ikonoduli 14Forma podstawowa: ikonodul
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
ikonodulu 16Forma podstawowa: ikonodul
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
ikonologu 15Forma podstawowa: ikonolog
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
ikonometr 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ikonosfer 14Forma podstawowa: ikonosfera
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ikonostas 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ikonowemu 13Forma podstawowa: ikonowy
Opis: związany z ikoną - elementem interfesju graficznego.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ikonowych 14Forma podstawowa: ikonowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
ikonowymi 12Forma podstawowa: ikonowy
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
ikosaedru 13Forma podstawowa: ikosaedr
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ikosaedry 12Forma podstawowa: ikosaedr
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ikrorodną 15Forma podstawowa: ikrorodny
ikrorodne 11Forma podstawowa: ikrorodny
ikrowcach 14Forma podstawowa: ikrowiec
Opis: oolit, oolityt - skała osadowa zbudowana w przeważającej większości z ooidów, tworzy się w płytkich morzach w strefie przybrzeżnej.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
ikrzakami 12Forma podstawowa: ikrzak
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2
ikrzakiem 12Forma podstawowa: ikrzak
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
ikrzącemu 18Forma podstawowa: ikrzyć
Forma fleksyjna: pact:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl
ikrzących 19Forma podstawowa: ikrzyć
Forma fleksyjna: pact:pl:acc:m1.p1:imperf:aff:refl pact:pl:gen.loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl
ikrzącymi 17Forma podstawowa: ikrzyć
Forma fleksyjna: pact:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl
ikrzycami 13Forma podstawowa: ikrzyca
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
ikrzyjmyż 19Forma podstawowa: ikrzyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl
ikrzyliby 15Forma podstawowa: ikrzyć
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:imperf:refl
ikrzyłaby 16Forma podstawowa: ikrzyć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:ter:imperf:refl
ikrzyłbym 17Forma podstawowa: ikrzyć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl
ikrzyłyby 17Forma podstawowa: ikrzyć
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl
ikselkach 15Forma podstawowa: ikselka
iksińskim 18Forma podstawowa: iksiński
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:sg:inst:m1 subst:sg:loc:m1

Forma podstawowa: iksiński
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos subst:pl:dat:m1 subst:sg:inst:m1 subst:sg:loc:m1
ilangowej 14Forma podstawowa: ilangowy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
ildefrans 15Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
iliryjscy 15Forma podstawowa: iliryjski
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
iliryjska 14Forma podstawowa: iliryjski
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
iliryjską 18Forma podstawowa: iliryjski
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
iliryzmem 13Forma podstawowa: iliryzm
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
iliryzmie 12Forma podstawowa: iliryzm
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
iljuszyna 15Forma podstawowa: iljuszyn
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Forma podstawowa: iljuszyn
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
iljuszyny 16Forma podstawowa: iljuszyn
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2

Forma podstawowa: iljuszyn
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
illacjami 15Forma podstawowa: illacja
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
illegalna 14Forma podstawowa: illegalny
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
illegalną 18Forma podstawowa: illegalny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
illegalne 14Forma podstawowa: illegalny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
illegalni 14Forma podstawowa: illegalny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
illegalny 15Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
illitowej 14Forma podstawowa: illitowy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
illokucje 17Forma podstawowa: illokucja
Opis: "intencja lub zamiar, który realizuje człowiek za pomocą wyrażenia językowego (np. mówiąc ""do widzenia"" realizuje akt pożegnania się)."
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
illokucjo 17Forma podstawowa: illokucja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
illokucyj 18Forma podstawowa: illokucja
ilmenicie 12Forma podstawowa: ilmenit
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
ilmenitem 13Forma podstawowa: ilmenit
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
ilmenitom 13Forma podstawowa: ilmenit
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
iloczasem 12Forma podstawowa: iloczas
Opis: zjawisko prozodyjne, charakteryzujące się różnicowaniem długości trwania sylab lub głosek.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
iloczynem 13Forma podstawowa: iloczyn
Opis: wynik możenia.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
iloczynie 12Forma podstawowa: iloczyn
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
ilodniowy 12Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ilokrotna 12Forma podstawowa: ilokrotny
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ilokrotną 16Forma podstawowa: ilokrotny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ilokrotne 12Forma podstawowa: ilokrotny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
ilokrotni 12Forma podstawowa: ilokrotny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
iloletnią 16Forma podstawowa: iloletni
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
iloletnim 13Forma podstawowa: iloletni
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ilorakiej 13Forma podstawowa: iloraki
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
ilorazowi 10Forma podstawowa: iloraz
Opis: wynik dzielenia.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
ilorazowy 11Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ilostanie 11Forma podstawowa: ilostan
Opis: stan liczebny.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
ilostanów 15Forma podstawowa: ilostan
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
ilościach 18Forma podstawowa: ilości
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:p3

Forma podstawowa: ilość
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
ilościowa 15Forma podstawowa: ilościowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ilościową 19Forma podstawowa: ilościowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ilościowe 15Forma podstawowa: ilościowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
ilościowi 15Forma podstawowa: ilościowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
iludniowe 13Forma podstawowa: iludniowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
iluletnią 18Forma podstawowa: iluletni
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
iluletnim 15Forma podstawowa: iluletni
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
iluminaci 14Forma podstawowa: iluminata
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
iluminata 14Forma podstawowa: iluminat
Opis: laminat świecący stosowany do wystroju wnętrz.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
iluminatą 18Forma podstawowa: iluminata
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
iluminatę 18Forma podstawowa: iluminata
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
iluminaty 15Forma podstawowa: iluminat
Opis: laminat świecący stosowany do wystroju wnętrz.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: iluminata
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
iluminizm 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
iluminuje 17Forma podstawowa: iluminować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
ilustruje 17Forma podstawowa: ilustrować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
ilustruję 21Forma podstawowa: ilustrować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
iluwialne 13Forma podstawowa: iluwialny
Opis: związany z iluwium - warstwą glebową.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
iluwialny 14Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
iluzjonem 15Forma podstawowa: iluzjon
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
iluzjonie 14Forma podstawowa: iluzjon
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
iluzjonom 15Forma podstawowa: iluzjon
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
iluzyjnym 17Forma podstawowa: iluzyjny
Opis: taki, który jest oparty na iluzji, wynika z iluzji, złudny, pozorny, nieprawdziwy.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
iławeckie 13Forma podstawowa: iławecki
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
iławeckim 14Forma podstawowa: iławecki
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
iławiance 12Forma podstawowa: iławianka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
iławianek 12Forma podstawowa: iławianka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
iławianie 11Forma podstawowa: iławianin
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
iławianin 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
iławiankę 16Forma podstawowa: iławianka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
iławianom 12Forma podstawowa: iławianin
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
iławskich 15Forma podstawowa: iławski
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
iławskimi 13Forma podstawowa: iławski
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
iłołupkom 18Forma podstawowa: iłołupek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
iłowacieć 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
iłowałaby 16Forma podstawowa: iłować
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
iłowałbym 17Forma podstawowa: iłować
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
iłowałoby 16Forma podstawowa: iłować
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
iłowanego 13Forma podstawowa: iłować
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m1.m2:imperf:aff ppas:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
iłowanemu 14Forma podstawowa: iłować
Forma fleksyjna: ppas:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
iłowaniem 12Forma podstawowa: iłować
Forma fleksyjna: ger:sg:inst:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
iłowanymi 13Forma podstawowa: iłować
Forma fleksyjna: ppas:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff
iłowatych 16Forma podstawowa: iłowaty
Opis: taki, który przypomina ił pod względem składu chemicznego, struktury fizycznej lub innych właściwości.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
iłowatymi 14Forma podstawowa: iłowaty
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
iłowianin 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
iłowianko 12Forma podstawowa: iłowianka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
iłowskich 15Forma podstawowa: iłowski
Opis: związany z miastem Iłowa.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
iłowskiej 14Forma podstawowa: iłowski
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
iłującego 22Forma podstawowa: iłować
Forma fleksyjna: pact:sg:acc:m1.m2:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
iłującymi 22Forma podstawowa: iłować
Forma fleksyjna: pact:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl
iłżaninem 16Forma podstawowa: iłżanin
Opis: mieszkaniec Iłży.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
iłżaninie 15Forma podstawowa: iłżanin
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
iłżankach 19Forma podstawowa: iłżanka
Opis: mieszkanka Iłży.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
iłżankami 17Forma podstawowa: iłżanka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
iłżeckich 20Forma podstawowa: iłżecki
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
iłżeckiej 19Forma podstawowa: iłżecki
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
iłżeckimi 18Forma podstawowa: iłżecki
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
imadełkom 15Forma podstawowa: imadełko
Opis: małe imadło - przyrząd do przytrzymywania przedmiotów przy ich obróbce.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
imaginują 20Forma podstawowa: imaginować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
imaginuje 16Forma podstawowa: imaginować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
imaginuję 20Forma podstawowa: imaginować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
imagistce 14Forma podstawowa: imagistka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
imagistka 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
imagistką 18Forma podstawowa: imagistka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
imagistkę 18Forma podstawowa: imagistka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
imagistki 14Forma podstawowa: imagistka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
imagistko 14Forma podstawowa: imagistka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
imagistów 17Forma podstawowa: imagista
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
imagizmem 14Forma podstawowa: imagizm
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
imagizmie 13Forma podstawowa: imagizm
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
imagizmom 14Forma podstawowa: imagizm
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
imagizmów 17Forma podstawowa: imagizm
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
imającego 19Forma podstawowa: imać
Forma fleksyjna: pact:sg:acc:m1.m2:imperf:aff:refl pact:sg:acc:m1.m2:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl pact:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
imającemu 20Forma podstawowa: imać
Forma fleksyjna: pact:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl pact:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
imałyście 18Forma podstawowa: imać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:sec:imperf:refl verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:sec:imperf:refl.nonrefl
imamitach 15Forma podstawowa: imamita
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
imamitami 13Forma podstawowa: imamita
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
imamizmem 13Forma podstawowa: imamizm
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
imażinizm 15Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
imbecylem 16Forma podstawowa: imbecyl
Opis: chory na imbecylizm, umiarkowanie niepełnosprawny intelektualnie.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
imbecylka 16Forma podstawowa: imbecylek
imbecylki 16Forma podstawowa: imbecylek
imbecylku 18Forma podstawowa: imbecylek
imbecylna 15Forma podstawowa: imbecylny
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
imbecylną 19Forma podstawowa: imbecylny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
imbecylni 15Forma podstawowa: imbecylny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
imbecylny 16Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
imbecylów 19Forma podstawowa: imbecyl
Opis: chory na imbecylizm, umiarkowanie niepełnosprawny intelektualnie.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
imbibicja 17Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
imbibicją 21Forma podstawowa: imbibicja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
imbibicje 17Forma podstawowa: imbibicja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
imbibicję 21Forma podstawowa: imbibicja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
imbibicji 17Forma podstawowa: imbibicja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
imbibicjo 17Forma podstawowa: imbibicja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
imbibicyj 18Forma podstawowa: imbibicja
imbirowce 13
imbirowcu 15Forma podstawowa: imbirowiec
imbroglio 15
imbryczek 15Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
imbryczka 15Forma podstawowa: imbryczek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
imbryczki 15Forma podstawowa: imbryczek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
imbrykowi 14Forma podstawowa: imbryk
Opis: czajnik - naczynie do gotowania wody.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
imbusowym 16Forma podstawowa: imbusowy
Opis: taki, którym można się posługiwać przy użyciu imbusa, taki, który działa z imbusem.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
imcipanów 16Forma podstawowa: imćpan
Opis: staropolski tytuł grzecznościowy, dodawany zazwyczaj do nazwiska albo tytułu.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
imćpanach 19Forma podstawowa: imćpan
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
imelmanom 13Forma podstawowa: imelman
Opis: rodzaj figury akrobacji lotniczej: pół pętli z przewrotem.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2 subst:pl:dat:m3
imersjach 15Forma podstawowa: imersja
Opis: metoda stosowana w mikroskopii w celu zwiększenia zdolności rozdzielczej mikroskopu optycznego poprzez wypełnienie przestrzeni pomiędzy preparatem a obiektywem przezroczystą cieczą.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
imersyjna 13Forma podstawowa: imersyjny
Opis: związany z immersją - metodą stosowaną w mikroskopii w celu zwiększenia zdolności rozdzielczej mikroskopu optycznego poprzez wypełnienie przestrzeni pomiędzy preparatem a obiektywem przezroczystą cie
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
imersyjną 17Forma podstawowa: imersyjny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
imersyjne 13Forma podstawowa: imersyjny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
imidazolu 14Forma podstawowa: imidazol
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
imidowemu 14Forma podstawowa: imidowy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
imieninek 11Forma podstawowa: imieninki
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
imieninom 11Forma podstawowa: imieniny
Opis: przyjęcie organizowane z okazji czyichś imienin.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
imiennego 12Forma podstawowa: imienny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
imiennemu 13Forma podstawowa: imienny
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
imiennicy 12Forma podstawowa: imiennik
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
imiesłowu 14Forma podstawowa: imiesłów
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
imiesłowy 13Forma podstawowa: imiesłów
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
imigrację 19Forma podstawowa: imigracja
Opis: przyjazd ludności napływowej do jakiegoś państwa.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
imigracyj 16Forma podstawowa: imigracja
imigranta 13Forma podstawowa: imigrant
Opis: osoba, która przybyła zza granicy do innego kraju w celu osiedlenia się.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
imigranty 14Forma podstawowa: imigrant
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
imigrowań 18Forma podstawowa: imigrować
imigrując 21Forma podstawowa: imigrować
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
imigrujże 20Forma podstawowa: imigrować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf.perf:nonrefl
iminowego 12Forma podstawowa: iminowy
Opis: związany z iminą, dotyczący iminy.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
iminowych 14Forma podstawowa: iminowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
imionkach 14Forma podstawowa: imionko
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
imionkami 12Forma podstawowa: imionko
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
imionnika 11Forma podstawowa: imionnik
Opis: zeszyt, rodzaj albumu, w którym zbiera się pamiątkowe wpisy (zwykle wierszyki, obrazki itp.) od przyjaciół.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
imionniku 13Forma podstawowa: imionnik
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
imitowali 12Forma podstawowa: imitować
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
imitowała 13Forma podstawowa: imitować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
imitowało 13Forma podstawowa: imitować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
imitowana 11Forma podstawowa: imitować
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
imitowane 11Forma podstawowa: imitować
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
imitowani 11Forma podstawowa: imitować
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
imitowano 11Forma podstawowa: imitować
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
imitująca 20Forma podstawowa: imitować
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
imitujące 20Forma podstawowa: imitować
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
imitujemy 17Forma podstawowa: imitować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
immediate 13
immelmana 13Forma podstawowa: immelman
Opis: rodzaj figury akrobacji lotniczej: pół pętli z przewrotem.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3
immelmany 14Forma podstawowa: immelman
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
immisjami 14Forma podstawowa: immisja
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
immobilia 14Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
immobilni 14Forma podstawowa: immobilny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
immoralna 12Forma podstawowa: immoralny
Opis: taki, który nie jest moralny, nie jest związany z normami moralnymi, jest z nimi sprzeczny.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
immoralną 16Forma podstawowa: immoralny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
immoralni 12Forma podstawowa: immoralny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
immoralny 13Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
immunolog 16Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
impakcjom 16Forma podstawowa: impakcja
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
impaktach 16Forma podstawowa: impakt
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
impaktory 14Forma podstawowa: impaktor
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
impaktowa 13Forma podstawowa: impaktowy
Opis: związany z impaktem - zderzeniem ciał niebieskich.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
impaktyty 16Forma podstawowa: impaktyt
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
impasowej 13Forma podstawowa: impasowy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
impastach 15Forma podstawowa: impast
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
impastową 16Forma podstawowa: impastowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
impastowi 12Forma podstawowa: impastowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
impastują 20Forma podstawowa: impastować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
impastuje 16Forma podstawowa: impastować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
impastuję 20Forma podstawowa: impastować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
impasywna 12Forma podstawowa: impasywny
impasywny 13
imperatyw 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
imperiach 14Forma podstawowa: imperium
Opis: struktura polityczna władająca na wielkim obszarze terytorialnym.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
imperiale 12Forma podstawowa: imperial
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
imperiali 12Forma podstawowa: imperial
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
imperiała 13Forma podstawowa: imperiał
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
impetuoso 14
impetycję 20Forma podstawowa: impetycja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
impetycji 16Forma podstawowa: impetycja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
impetycjo 16Forma podstawowa: impetycja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
impetykom 15Forma podstawowa: impetyk
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:pl:dat:m3
impetyków 18Forma podstawowa: impetyk
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:gen:m3
implancie 13Forma podstawowa: implant
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
implantów 17Forma podstawowa: implant
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
implantuj 17Forma podstawowa: implantować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
implikują 21Forma podstawowa: implikować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
implikuję 21Forma podstawowa: implikować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
imploduje 17Forma podstawowa: implodować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf.perf:nonrefl verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
imploduję 21Forma podstawowa: implodować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf.perf:nonrefl verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
impluwiom 15Forma podstawowa: impluwium
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
impluwium 17Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
imponować 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
imponował 13Forma podstawowa: imponować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
imponując 20Forma podstawowa: imponować
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
imponujmy 17Forma podstawowa: imponować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
importery 13Forma podstawowa: importer
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
importowa 12Forma podstawowa: importowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
importową 16Forma podstawowa: importowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
importowe 12Forma podstawowa: importowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
importowy 13Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
importuje 16Forma podstawowa: importować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf.perf:refl.nonrefl
importuję 20Forma podstawowa: importować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf.perf:refl.nonrefl
impostach 15Forma podstawowa: impost
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
impostami 13Forma podstawowa: impost
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
impotenci 13Forma podstawowa: impotent
Opis: mężczyzna cierpiący na niemoc płciową.
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
impotenta 13Forma podstawowa: impotent
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
impozycja 15Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
impozycją 19Forma podstawowa: impozycja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
impozycje 15Forma podstawowa: impozycja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
impozycyj 16Forma podstawowa: impozycja
impresjom 14Forma podstawowa: impresja
Opis: subiektywne wrażenie, doznanie, coś ulotnego.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
imprezach 14Forma podstawowa: impreza
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
imprezami 12Forma podstawowa: impreza
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
imprezowa 11Forma podstawowa: imprezowy
Opis: taki, który lubi się bawić, często imprezuje.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
imprezową 15Forma podstawowa: imprezowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
imprezowe 11Forma podstawowa: imprezowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
imprezowy 12Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
impromptu 16Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
impulsach 17Forma podstawowa: impuls
Opis: uczucie, czynnik fizyczny lub biochemiczny powodujący specyficzną reakcję receptorów nerwowych lub innej komórki, bądź rozpoczynający ciąg reakcji w układach: nerwowym lub hormonalnym, zmiana środowi
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
impulsami 15Forma podstawowa: impuls
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
impulsową 18Forma podstawowa: impulsowy
Opis: związany z impulsem - sygnałem.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
impulsowi 14Forma podstawowa: impuls
Opis: uczucie, czynnik fizyczny lub biochemiczny powodujący specyficzną reakcję receptorów nerwowych lub innej komórki, bądź rozpoczynający ciąg reakcji w układach: nerwowym lub hormonalnym, zmiana środowi
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
impulsowo 14Opis: pod wpływem impulsu, bez przemyślenia, zastanowienia się, spontanicznie.
Forma fleksyjna: adv:pos

Forma podstawowa: impulsowy
Opis: związany z impulsem - sygnałem.
Forma fleksyjna: adja
impulsuje 18Forma podstawowa: impulsować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
imputacja 17Opis: imputowanie - w statystyce sztuczne wstawienie pewnych wartości do tabeli danych.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
imputacją 21Forma podstawowa: imputacja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
imputacje 17Forma podstawowa: imputacja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
imputacyj 18Forma podstawowa: imputacja
imputujmy 20Forma podstawowa: imputować
Opis: uzupełniać tablicę danych sztucznymi danymi.
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
imputujże 22Forma podstawowa: imputować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
inaktywuj 16Forma podstawowa: inaktywować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf.perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
inbredowi 12Forma podstawowa: inbred
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
inbredzie 12Forma podstawowa: inbred
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
incipicie 12Forma podstawowa: incipit
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
incipitów 16Forma podstawowa: incipit
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
incubusem 17Forma podstawowa: incubus
incubusie 16Forma podstawowa: incubus
incubusów 20Forma podstawowa: incubus
incydentu 15Forma podstawowa: incydent
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
incydenty 14Forma podstawowa: incydent
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
incytacje 15Forma podstawowa: incytacja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
incytacjo 15Forma podstawowa: incytacja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
incytacyj 16Forma podstawowa: incytacja
incytator 13Opis: element pobudzający wibrator do drgań.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
indagacje 15Forma podstawowa: indagacja
Opis: wypytywanie.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
indagacyj 16Forma podstawowa: indagacja
indagując 21Forma podstawowa: indagować
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
indagujże 20Forma podstawowa: indagować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
indantren 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
indaurscy 14Forma podstawowa: indaurski
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
indaurska 13Forma podstawowa: indaurski
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
indaurską 17Forma podstawowa: indaurski
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
indaurski 13Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
indeksami 12Forma podstawowa: indeks
Opis: frakcja - znak stosowany do rozróżnienia wyrażeń m.in. matematycznych, fizycznych, chemicznych oznaczonych jednakowymi symbolami głównymi, jest umieszczany zwykle z boku na górze lub na dole.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
indeksową 15Forma podstawowa: indeksowy
Opis: związany z indeksem - wskaźnikiem.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
indeksowe 11Forma podstawowa: indeksowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
indeksowi 11Forma podstawowa: indeksowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
indeksowy 12Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
indeksują 19Forma podstawowa: indeksować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
indeksuje 15Forma podstawowa: indeksować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
indeksuję 19Forma podstawowa: indeksować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
indenowej 12Forma podstawowa: indenowy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
indiańcem 18Forma podstawowa: indianiec
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
indiańcom 18Forma podstawowa: indianiec
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
indiańców 21Forma podstawowa: indianiec
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
indiańscy 18Forma podstawowa: indiański
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
indiański 17Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
indiańsku 19Forma podstawowa: indiański
Forma fleksyjna: adjp
indocidom 13Forma podstawowa: indocid
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
indoksyli 13Forma podstawowa: indoksyl
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
indolenty 13Forma podstawowa: indolent
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
indologia 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
indologią 17Forma podstawowa: indologia
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
indologię 17Forma podstawowa: indologia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
indologii 13Forma podstawowa: indologia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
indologio 13Forma podstawowa: indologia
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
indosacie 11Forma podstawowa: indosat
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
indosacja 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
indosacją 17Forma podstawowa: indosacja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
indosację 17Forma podstawowa: indosacja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
indosanci 11Forma podstawowa: indosant
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
indosujże 18Forma podstawowa: indosować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf.perf:nonrefl
indowałam 13Forma podstawowa: indować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:nonrefl
indowałby 15Forma podstawowa: indować
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
indowałeś 16Forma podstawowa: indować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:nonrefl
indowania 10Forma podstawowa: indować
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:nonrefl
indowanie 10Forma podstawowa: indować
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:nonrefl
indrisach 13Forma podstawowa: indris
Opis: indrys, babakoto, Indri indri – gatunek owocożernej małpiatki z rodziny indrisowatych, jedyny przedstawiciel rodzaju Indri, występuje na wschodnim wybrzeżu Madagaskaru, od brzegu morza do wysokości 1
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2
indrisami 11Forma podstawowa: indris
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2
indrisowi 10Forma podstawowa: indris
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2
indujcież 19Forma podstawowa: indować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
indukcjom 17Forma podstawowa: indukcja
Opis: typ rozumowania redukcyjnego, polegający na wyciąganiu reguły, przez spojrzenie na pewną, określoną liczbę przypadków.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
indukował 15Forma podstawowa: indukować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
indukowań 19Forma podstawowa: indukować
induktora 14Forma podstawowa: induktor
Opis: czynnik (związek chemiczny lub zjawisko fizyczne) zapoczątkowujący lub przyspieszający reakcję chemiczną.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
industria 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
industrią 17Forma podstawowa: industria
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
industrię 17Forma podstawowa: industria
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
industrii 13Forma podstawowa: industria
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
industryj 16Forma podstawowa: industria
induzjach 17Forma podstawowa: induzjum
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
induzjami 15Forma podstawowa: induzjum
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
indychtom 16Forma podstawowa: indycht
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
indychtów 19Forma podstawowa: indycht
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
indycząca 17Forma podstawowa: indyczyć
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl
indyczącą 21Forma podstawowa: indyczyć
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl
indyczące 17Forma podstawowa: indyczyć
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl
indyczemu 15Forma podstawowa: indyczy
Opis: zrobiony z mięsa z indyka, zawierający mięso z indyka.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
indyczkom 14Forma podstawowa: indyczka
Opis: mięso z indyczki.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
indyczmyż 18Forma podstawowa: indyczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl
indycznik 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
indyczych 16Forma podstawowa: indyczy
Opis: zrobiony z mięsa z indyka, zawierający mięso z indyka.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
indyczyła 15Forma podstawowa: indyczyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl
indyczyło 15Forma podstawowa: indyczyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl
indyczymi 14Forma podstawowa: indyczy
Opis: zrobiony z mięsa z indyka, zawierający mięso z indyka.
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
indygenie 13Forma podstawowa: indygena
Opis: w dawnej Polsce: cudzoziemiec, który otrzymał prawa i przywileje szlachcica polskiego.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
indygenom 14Forma podstawowa: indygena
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
indygowce 14Forma podstawowa: indygowiec
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
indygowym 15Forma podstawowa: indygowy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
indyjskie 14Forma podstawowa: indyjski
Opis: Kombucha is a lightly effervescent fermented drink of sweetened black tea that is used as a functional food.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
indyjskim 15Forma podstawowa: indyjski
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
indykacja 15Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
indykacje 15Forma podstawowa: indykacja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
indykacjo 15Forma podstawowa: indykacja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
indykanem 13Forma podstawowa: indykan
Opis: organiczny związek chemiczny z grupy estrów, powstaje w organizmie człowieka w wyniku utlenienia indolu i związania go z kwasem siarkowym.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
indykator 13Opis: urządzenie, którego zadaniem jest pomiar i zapis przebiegu zmian ciśnienia, które zachodzą w czasie.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
indykcjom 16Forma podstawowa: indykcja
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
indykowań 18Forma podstawowa: indykować
indykując 21Forma podstawowa: indykować
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
indykujże 20Forma podstawowa: indykować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
ineditami 12Forma podstawowa: inedita
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p3
inercjami 13Forma podstawowa: inercja
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
inercyjna 13Forma podstawowa: inercyjny
Opis: taki, który znajduje się w stanie bezwładu, poza kontrolą, nie działa lub jest w działaniu nieskuteczny, funkcjonuje nieefektywnie, jest niezorganizowany.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
inercyjną 17Forma podstawowa: inercyjny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
inercyjni 13Forma podstawowa: inercyjny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
inercyjny 14Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
inertnego 12Forma podstawowa: inertny
Opis: obojętny, taki, który na kogoś lub na coś nie wpływa, na który ktoś lub coś nie reaguje, nie zwraca uwagi, nie korzysta z niego.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
inertnymi 12Forma podstawowa: inertny
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
inerwacja 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
inerwacją 16Forma podstawowa: inerwacja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
inerwacje 12Forma podstawowa: inerwacja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
inerwację 16Forma podstawowa: inerwacja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
inerwacji 12Forma podstawowa: inerwacja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
inerwacyj 13Forma podstawowa: inerwacja
infamiami 15Forma podstawowa: infamia
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
infamisem 15Forma podstawowa: infamis
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
infamisom 15Forma podstawowa: infamis
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
infamisów 18Forma podstawowa: infamis
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
infantkom 16Forma podstawowa: infantka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
infantowi 14Forma podstawowa: infant
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1
infiksach 17Forma podstawowa: infiks
Opis: w językoznawstwie każdy morfem, o ile jest umiejscowiony wewnątrz rdzenia wyrazu (podstawy słowotwórczej).
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
infiksowi 14Forma podstawowa: infiks
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
infiltruj 19Forma podstawowa: infiltrować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
inflacjom 18Forma podstawowa: inflacja
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
inflanccy 17Forma podstawowa: inflancki
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
inflancką 20Forma podstawowa: inflancki
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
inflancko 16Forma podstawowa: inflancki
Forma fleksyjna: adja
influence 17Forma podstawowa: influenca
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
influenco 17Forma podstawowa: influenca
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
influenza 16Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
influenzą 20Forma podstawowa: influenza
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
influenze 16Forma podstawowa: influenza
influenzy 17Forma podstawowa: influenza
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
influminu 19Forma podstawowa: influmin
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
influminy 18Forma podstawowa: influmin
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
infolinia 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
infolinią 18Forma podstawowa: infolinia
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
infolinio 14Forma podstawowa: infolinia
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
infomacie 15Forma podstawowa: infomat
infomatom 16Forma podstawowa: infomat
infonauci 16Forma podstawowa: infonauta
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
infonauta 16Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
infonautą 20Forma podstawowa: infonauta
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
infonautę 20Forma podstawowa: infonauta
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
infonauty 17Forma podstawowa: infonauta
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
infopunkt 18
informeli 15Forma podstawowa: informel
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
infostrad 15Forma podstawowa: infostrada
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
infrakcja 17Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
infrakcją 21Forma podstawowa: infrakcja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
infrakcje 17Forma podstawowa: infrakcja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
infrakcję 21Forma podstawowa: infrakcja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
infrakcyj 18Forma podstawowa: infrakcja
infułacka 19Forma podstawowa: infułacki
Opis: związany z infułatem, dotyczący infułata.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
infułacko 19Forma fleksyjna: adv:pos
infułatom 19Forma podstawowa: infułat
Opis: ksiądz obdarzony honorowym odznaczeniem kościelnym (przyznawanym do 2014 roku).
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
infułatów 22Forma podstawowa: infułat
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
infuzjach 20Forma podstawowa: infuzja
Opis: wprowadzenie do organizmu większej ilości płynu w celach leczniczych np. kanałem żylnym lub podskórnie.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
infuzorią 19Forma podstawowa: infuzoria
infuzorię 19Forma podstawowa: infuzoria
infuzorio 15Forma podstawowa: infuzoria
infuzorko 16Forma podstawowa: infuzorka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
infuzyjna 18Forma podstawowa: infuzyjny
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
infuzyjną 22Forma podstawowa: infuzyjny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
infuzyjne 18Forma podstawowa: infuzyjny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
infuzyjni 18Forma podstawowa: infuzyjny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
ingeniami 12Forma podstawowa: ingenium
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
ingerowań 17Forma podstawowa: ingerować
Opis: wprowadzać swoje zmiany w jakieś zastane relacje lub struktury, narzucać swoje zdanie.
ingerujmy 17Forma podstawowa: ingerować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
ingramach 15Forma podstawowa: ingram
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
ingramowi 12Forma podstawowa: ingram
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
ingresach 14Forma podstawowa: ingres
Opis: ceremonia uroczystego objęcia władzy przez biskupa ordynariusza nad diecezją, połączonego z hołdem i procesją.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
ingresjom 14Forma podstawowa: ingresja
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
ingresowi 11Forma podstawowa: ingres
Opis: ceremonia uroczystego objęcia władzy przez biskupa ordynariusza nad diecezją, połączonego z hołdem i procesją.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3

Forma podstawowa: ingresowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
inguskiej 16Forma podstawowa: inguski
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
inguskimi 15Forma podstawowa: inguski
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
inhalacja 15Opis: zabieg leczniczy polegający na wdychaniu par wód mineralnych, roztworów leków lub ich aerozoli.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
inhalacją 19Forma podstawowa: inhalacja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
inhalacje 15Forma podstawowa: inhalacja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
inhalację 19Forma podstawowa: inhalacja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
inhalacji 15Forma podstawowa: inhalacja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
inhalacyj 16Forma podstawowa: inhalacja
inhalator 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
inhalować 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
inhalował 14Forma podstawowa: inhalować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
inhalując 21Forma podstawowa: inhalować
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
inhalujmy 18Forma podstawowa: inhalować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
inhibicja 16Opis: powstrzymywanie się od wykonywania czynności, będących rezultatem działania naturalnych bodźców, instynktów, podniet.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
inhibicją 20Forma podstawowa: inhibicja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
inhibicje 16Forma podstawowa: inhibicja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
inhibicjo 16Forma podstawowa: inhibicja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
inhibicyj 17Forma podstawowa: inhibicja
inhibinie 13Forma podstawowa: inhibina
inhibitor 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
inhumacja 17Opis: grzebanie zwłok.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
inhumacją 21Forma podstawowa: inhumacja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
inhumacje 17Forma podstawowa: inhumacja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
inhumację 21Forma podstawowa: inhumacja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
inicjacja 15Opis: pierwsze zetknięcie z czymś, np. inicjacja seksualna, inicjacja alkoholowa.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
inicjacją 19Forma podstawowa: inicjacja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
inicjację 19Forma podstawowa: inicjacja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
inicjacjo 15Forma podstawowa: inicjacja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
inicjacyj 16Forma podstawowa: inicjacja
inicjalną 17Forma podstawowa: inicjalny
Opis: taki, który występuje, odbywa się na początku czegoś.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
inicjalny 14Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
inicjałem 15Forma podstawowa: inicjał
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
inicjałom 15Forma podstawowa: inicjały
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
inicjałów 18Forma podstawowa: inicjały
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
inicjatyw 14Forma podstawowa: inicjatywa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
inicjować 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
inicjowań 18Forma podstawowa: inicjować
inicjując 21Forma podstawowa: inicjować
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
inicjujmy 18Forma podstawowa: inicjować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
inicjujże 20Forma podstawowa: inicjować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
iniekcjom 14Forma podstawowa: iniekcja
Opis: funkcja różnowartościowa.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
iniektora 11Forma podstawowa: iniektor
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
iniektory 12Forma podstawowa: iniektor
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
iniuriach 14Forma podstawowa: iniuria
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
iniuriami 12Forma podstawowa: iniuria
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
injekcjom 16Forma podstawowa: injekcja
Opis: funkcja różnowartościowa.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
inkantują 19Forma podstawowa: inkantować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
inkasenty 12Forma podstawowa: inkasent
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
inkaskich 14Forma podstawowa: inkaski
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
inkaskość 20Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
inkasować 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
inkasował 12Forma podstawowa: inkasować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
inkasowań 16Forma podstawowa: inkasować
inkasowej 12Forma podstawowa: inkasowy
Opis: związany z inkaso - formą rozliczeń bezgotówkowych.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
inkasowym 12Forma podstawowa: inkasowy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
inkasujmy 16Forma podstawowa: inkasować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
inkaustem 14Forma podstawowa: inkaust
Opis: dawna nazwa atramentu - substancji służącej do pisania za pomocą pióra.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
inkaustom 14Forma podstawowa: inkaust
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
inkaustów 17Forma podstawowa: inkaust
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
inklinami 12Forma podstawowa: inklina
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
inklinują 19Forma podstawowa: inklinować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
inklinuje 15Forma podstawowa: inklinować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
inklinuję 19Forma podstawowa: inklinować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
inkluzach 16Forma podstawowa: inkluz
Opis: duch, tajemnicza siła, na przykład ukryta w jakimś przedmiocie.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
inkluzami 14Forma podstawowa: inkluz
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
inkluzowi 13Forma podstawowa: inkluz
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3

Forma podstawowa: inkluzowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
inkomoduj 16Forma podstawowa: inkomodować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
inkretowi 11Forma podstawowa: inkret
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
inkrustuj 17Forma podstawowa: inkrustować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
inkubację 21Forma podstawowa: inkubacja
Opis: czas od momentu zakażenia do wystąpienia objawów chorobowych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
inkubacji 17Forma podstawowa: inkubacja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
inkubator 15Opis: aparat medyczny utrzymujący odpowiednią temperaturę ciała wcześniaka lub słabego noworodka, zwiekszając jego szanse na przeżycie.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
inkubowań 20Forma podstawowa: inkubować
inkubujmy 20Forma podstawowa: inkubować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf.perf:refl.nonrefl verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
inkubusem 17Forma podstawowa: inkubus
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
inkubusów 20Forma podstawowa: inkubus
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
inkunabuł 18Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
inkursjom 15Forma podstawowa: inkursja
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
inkwiruje 14Forma podstawowa: inkwirować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
innorodna 10Forma podstawowa: innorodny
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
innorodną 14Forma podstawowa: innorodny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
innowacja 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
innowacją 16Forma podstawowa: innowacja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
innowacje 12Forma podstawowa: innowacja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
innowacjo 12Forma podstawowa: innowacja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
innowator 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
innuickim 14Forma podstawowa: innuicki
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
inochodem 14Forma podstawowa: inochód
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
inochodom 14Forma podstawowa: inochód
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
inozynami 11Forma podstawowa: inozyna
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
inozytole 12Forma podstawowa: inozytol
Opis: nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu – cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol).
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
inozytoli 12Forma podstawowa: inozytol
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
inozytolu 14Forma podstawowa: inozytol
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
inozytowi 11Forma podstawowa: inozyt
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
insbruccy 16Forma podstawowa: insbrucki
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
insbrucką 19Forma podstawowa: insbrucki
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
insbrucki 15Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
insbrucko 15Forma podstawowa: insbrucki
Forma fleksyjna: adja

Forma fleksyjna: adv:pos
insektami 12Forma podstawowa: insekt
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2 subst:pl:inst:m3
insektowi 11Forma podstawowa: insekt
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2 subst:sg:dat:m3
inseracie 10Forma podstawowa: inserat
Opis: ogłoszenie, anons.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
inseratom 11Forma podstawowa: inserat
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
inserować 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
insertach 13Forma podstawowa: insert
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
insertowi 10Forma podstawowa: insert
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
insertują 18Forma podstawowa: insertować
inserujże 17Forma podstawowa: inserować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
insiderom 11Forma podstawowa: insider
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
insiderów 14Forma podstawowa: insider
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
insiderze 10Forma podstawowa: insider
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
insolacjo 13Forma podstawowa: insolacja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
insolacyj 14Forma podstawowa: insolacja
insomniom 11Forma podstawowa: insomnia
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
insorpcja 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
insorpcją 17Forma podstawowa: insorpcja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
insorpcje 13Forma podstawowa: insorpcja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
insorpcję 17Forma podstawowa: insorpcja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
insorpcjo 13Forma podstawowa: insorpcja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
insorpcyj 14Forma podstawowa: insorpcja
inspekcja 14Opis: sprawdzenie, kontrola działania jakiejś instytucji.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
inspekcją 18Forma podstawowa: inspekcja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
inspekcje 14Forma podstawowa: inspekcja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
inspekcję 18Forma podstawowa: inspekcja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
inspekcjo 14Forma podstawowa: inspekcja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
inspiruje 14Forma podstawowa: inspirować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
instalują 19Forma podstawowa: instalować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
instancjo 13Forma podstawowa: instancja
Opis: pojedyncze wystąpienie niezależnego bytu zgodnego z danym wzorcem.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
instancyj 14Forma podstawowa: instancja
instruuje 16Forma podstawowa: instruować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
instygują 21Forma podstawowa: instygować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
instytutu 17Forma podstawowa: instytut
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
instytuty 16Forma podstawowa: instytut
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
insularne 12Forma podstawowa: insularny
Opis: wyspiarski, pochodzący z wyspy.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
insularni 12Forma podstawowa: insularny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
insulicie 13Forma podstawowa: insulit
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
insulinie 12Forma podstawowa: insulina
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
insulinom 13Forma podstawowa: insulina
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
insulitem 14Forma podstawowa: insulit
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
insulitom 14Forma podstawowa: insulit
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
insurgent 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
insygnium 15Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
insynuuje 16Forma podstawowa: insynuować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
insynuuję 20Forma podstawowa: insynuować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
intabuluj 19Forma podstawowa: intabulować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
intarsjom 13Forma podstawowa: intarsja
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
intarsjuj 16Forma podstawowa: intarsjować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
integrant 13
integruję 20Forma podstawowa: integrować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
intencjom 14Forma podstawowa: intencja
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
intercity 13Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:m3 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:m3 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:m3 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:m3 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:m3 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:m3 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:m3 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:m3 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:m3 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:m3 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:m3 subst:sg:voc:n2
intercomu 14Forma podstawowa: intercom
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
intercomy 13Forma podstawowa: intercom
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
intercyzo 12Forma podstawowa: intercyza
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
interdykt 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
interesie 10Forma podstawowa: interes
Opis: rzecz opłacalna, głównie jakaś transakcja biznesowa.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
interesik 11Opis: mały zakład handlowy, niewielkie przedsiębiorstwo.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
interesom 11Forma podstawowa: interes
Opis: rzecz opłacalna, głównie jakaś transakcja biznesowa.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
interesów 14Forma podstawowa: interes
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
interfaza 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
interfazą 18Forma podstawowa: interfaza
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
interfazy 15Forma podstawowa: interfaza
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
interioru 12Forma podstawowa: interior
Opis: słabo zagospodarowana część kontynentu lub państwa, oddalona od wybrzeża morskiego oraz ośrodków przemysłowych.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
interiory 11Forma podstawowa: interior
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
interkomu 14Forma podstawowa: interkom
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
interkomy 13Forma podstawowa: interkom
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
interliga 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
interligi 13Forma podstawowa: interliga
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
internach 13Forma podstawowa: intern
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1

Forma podstawowa: interna
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
internatu 13Forma podstawowa: internat
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
internaty 12Forma podstawowa: internat
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
internetu 13Forma podstawowa: internet
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
internety 12Forma podstawowa: internet
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
internuję 18Forma podstawowa: internować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf.perf:refl.nonrefl
interpido 12
interreks 11Opis: osoba sprawująca w Rzymie godność interrexa.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
intertypu 15Forma podstawowa: intertyp
Opis: rodzaj maszyny drukarskiej do składania i odlewania całych wierszy ze stopu drukarskiego.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
interwale 11Forma podstawowa: interwał
Opis: różnica wysokości między dwoma dźwiękami.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
interwali 11Forma podstawowa: interwal
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
interwalu 13Forma podstawowa: interwal
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
interwent 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
interwiew 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
intestaci 12Forma podstawowa: intestat
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
intestaty 13Forma podstawowa: intestat
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
intonacja 13Opis: sposób emitowania dźwięków w muzyce.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
intonacją 17Forma podstawowa: intonacja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
intonowań 16Forma podstawowa: intonować
intonujże 18Forma podstawowa: intonować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
intradach 14Forma podstawowa: intrada
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
intranety 12Forma podstawowa: intranet
Opis: wewnętrzna sieć komputerowa w organizacji.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
intratach 14Forma podstawowa: intrata
Opis: zysk - nadwyżka wpływów nad wydatkami, dodatni wynik finansowy przedsiębiorstwa, danej inwestycji lub zaciągniętej pożyczki.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
intratami 12Forma podstawowa: intrata
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
intratnie 11Forma podstawowa: intratni
Opis: dochodowo, z zyskiem, tak, że coś się opłaca.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
intratnym 13Forma podstawowa: intratny
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
intrepido 12
intruzowi 12Forma podstawowa: intruz
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:dat:m2
intrygach 16Forma podstawowa: intryga
Opis: podstęp mający zaszkodzić konkretnym osobom czy instytucjom, zwykle przez potejemne wywołanie jakiegoś konfliktu.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
intrygują 21Forma podstawowa: intrygować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
intryguję 21Forma podstawowa: intrygować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
intryżkom 17Forma podstawowa: intryżka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
intubacja 17Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
intubacją 21Forma podstawowa: intubacja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
intubacji 17Forma podstawowa: intubacja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
intubacjo 17Forma podstawowa: intubacja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
intubacyj 18Forma podstawowa: intubacja
intubowań 20Forma podstawowa: intubować
intubujmy 20Forma podstawowa: intubować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf.perf:nonrefl verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
intymista 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
intymiści 17Forma podstawowa: intymista
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
intymizmu 15Forma podstawowa: intymizm
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
intymizmy 14Forma podstawowa: intymizm
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
intymnego 14Forma podstawowa: intymny
Opis: seksualny, związany z życiem erotycznym, z powodu tabuizacji erotyki określenie to może być używane w różnych nieprototypowych kontekstach.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
intymnemu 15Forma podstawowa: intymny
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
intymnych 16Forma podstawowa: intymny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
intymnymi 14Forma podstawowa: intymny
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
inuickich 16Forma podstawowa: inuicki
Opis: taki, który jest związany z Inuitami, ich kulturą i językiem.
inuickiej 15Forma podstawowa: inuicki
inunkcjom 16Forma podstawowa: inunkcja
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
inwalidka 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
inwalidką 16Forma podstawowa: inwalidka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
inwalidkę 16Forma podstawowa: inwalidka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
inwalidko 12Forma podstawowa: inwalidka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
inwalidom 12Forma podstawowa: inwalida
Opis: osoba niepełnosprawna, która z powodu swojej niepełnosprawności nie może wykonywać niektórych czynności, prac, zawodów itd.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
inwalidów 15Forma podstawowa: inwalid
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
inwalidzi 11Forma podstawowa: inwalid
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
inwariant 10Opis: w językoznawstwie: stały, niezmienny element języka realizowany w formie wariantów.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
inwarowym 11Forma podstawowa: inwarowy
Opis: związany z inwarem - stopem metali.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
inwazjach 14Forma podstawowa: inwazja
Opis: gwałtowne rozprzestrzenienie się czegoś lub kogoś, nagłe i masowe pojawienie się czegoś lub kogoś, natłok.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
inwazjami 12Forma podstawowa: inwazja
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
inwazyjna 12Forma podstawowa: inwazyjny
Opis: dotyczący inwazji - ataku wojskowego.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
inwazyjną 16Forma podstawowa: inwazyjny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
inwazyjny 13Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
inwektywa 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
inwektywą 16Forma podstawowa: inwektywa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
inwektywę 16Forma podstawowa: inwektywa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
inwektywy 13Forma podstawowa: inwektywa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
inwentarz 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
inwentykę 16Forma podstawowa: inwentyka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
inwentyki 12Forma podstawowa: inwentyka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
inwentyko 12Forma podstawowa: inwentyka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
inwertazy 11Forma podstawowa: inwertaza
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
inwertują 18Forma podstawowa: inwertować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
inwertuje 14Forma podstawowa: inwertować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
inwertuję 18Forma podstawowa: inwertować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
inwertyna 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
inwertyną 15Forma podstawowa: inwertyna
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
inwestora 10Forma podstawowa: inwestor
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
inwitację 17Forma podstawowa: inwitacja
Opis: inaczej zaproszenie - propozycja do kogoś skierowana.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
inwitacji 13Forma podstawowa: inwitacja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
inwitacyj 14Forma podstawowa: inwitacja
inwitować 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
inwitował 12Forma podstawowa: inwitować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
inwitując 19Forma podstawowa: inwitować
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
inwitujmy 16Forma podstawowa: inwitować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
inwokacja 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
inwokacją 17Forma podstawowa: inwokacja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
inwokacje 13Forma podstawowa: inwokacja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
inwokując 19Forma podstawowa: inwokować
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
inwokujże 18Forma podstawowa: inwokować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
inwolucje 15Forma podstawowa: inwolucja
Opis: proces składowy gastrulacji występujący np. u zarodków płazów i ryb, polegający na zawinięciu się (wpukleniu) blastodermy (ściany blastuli) pod spód, do blastocelu, i przemieszczaniu się komórek po j
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
inżektora 15Forma podstawowa: inżektor
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
inżyniera 14Forma podstawowa: inżynier
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
ińskością 25Forma podstawowa: ińskość
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ińszczany 17Forma podstawowa: ińszczanin
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
ipeenowca 11Forma podstawowa: ipeenowiec
ipeenowce 11Forma podstawowa: ipeenowiec
ipeenowcu 13Forma podstawowa: ipeenowiec
iperytowa 12Forma podstawowa: iperytowy
Opis: związany z iperytem.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
iperytową 16Forma podstawowa: iperytowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
iperytowi 12Forma podstawowa: iperytowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
iperytowy 13Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
iporytach 15Forma podstawowa: iporyt
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
iporytami 13Forma podstawowa: iporyt
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
ipsacjach 16Forma podstawowa: ipsacja
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
ipsofonem 15Forma podstawowa: ipsofon
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
ipsofonów 18Forma podstawowa: ipsofon
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
ipsylonie 12Forma podstawowa: ipsylon
Opis: dwudziesta litera alfabetu greckiego.
ipsylonów 16Forma podstawowa: ipsylon
irackiemu 14Forma podstawowa: iracki
Opis: związany z Irakiem.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
irackości 16Forma podstawowa: irackość
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:gen:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f
irakijscy 14Forma podstawowa: irakijski
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
irakijską 17Forma podstawowa: irakijski
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
irakijsko 13Forma fleksyjna: adv:pos
iranistce 11Forma podstawowa: iranistka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
iranistki 11Forma podstawowa: iranistka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
iranistko 11Forma podstawowa: iranistka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
iranistów 14Forma podstawowa: iranista
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
iranologu 14Forma podstawowa: iranolog
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
irańskimi 17Forma podstawowa: irański
Opis: związany z Iranem.
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
irańskość 25Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
iraserach 12Forma podstawowa: iraser
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
iraserami 10Forma podstawowa: iraser
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
irbilskie 13Forma podstawowa: irbilski
irchowymi 14Forma podstawowa: irchowy
Opis: zrobiony z irchy.
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
ircowałeś 16Forma podstawowa: ircować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:nonrefl
ircowania 10Forma podstawowa: ircować
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:nonrefl
ircowanie 10Forma podstawowa: ircować
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:nonrefl
ircującym 21Forma podstawowa: ircować
Forma fleksyjna: pact:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:nonrefl
ircujcież 19Forma podstawowa: ircować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
ircujecie 15Forma podstawowa: ircować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:nonrefl
ireniczna 10Forma podstawowa: ireniczny
Opis: związany z irenizmem - kierunkiem w teologii chrześcijańskiej, który dąży do zniesienia różnic między wyznaniami.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ireniczni 10Forma podstawowa: ireniczny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
irenistka 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
irenistką 15Forma podstawowa: irenistka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
irenistkę 15Forma podstawowa: irenistka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
irenistom 11Forma podstawowa: irenista
Opis: zwolennik irenizmu, kierunku teologicznego, dążącego do zgody między religiami.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
irenistów 14Forma podstawowa: irenista
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
irenizmem 11Forma podstawowa: irenizm
Opis: w teologii chrześcijańskiej: kierunek dążący do zniwelowania różnic między chrześcijanami i przywrócenia jedności drogą wzajemnych ustępstw doktrynalnych.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
irezynach 13Forma podstawowa: irezyna
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
irezynami 11Forma podstawowa: irezyna
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
irgapiryn 13Forma podstawowa: irgapiryna
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
iriańskie 16Forma podstawowa: iriański
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
irkuckich 17Forma podstawowa: irkucki
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
irkuckiej 16Forma podstawowa: irkucki
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
irkuckimi 15Forma podstawowa: irkucki
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
irlandzką 16Forma podstawowa: irlandzki
Opis: taki jak w Irlandii - kraju zachodnioeuropejskim, uznawany za właściwy Irlandii lub Irlandczykom.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
irlandzko 12Forma podstawowa: irlandzki
Forma fleksyjna: adja

Opis: tak jak w Irlandii - kraju zachodnioeuropejskim, w sposób uznawany za właściwy Irlandii lub Irlandczykom.
Forma fleksyjna: adv:pos
irlandzku 14Forma podstawowa: irlandzki
Opis: taki jak w Irlandii - kraju zachodnioeuropejskim, uznawany za właściwy Irlandii lub Irlandczykom.
Forma fleksyjna: adjp
irokezach 13Forma podstawowa: irokez
Opis: przedstawiciel plemienia Indian Ameryki Północnej zamieszkujących tereny na wschód od Wielkich Jezior i na południe od Rzeki św. Wawrzyńca, czyli północną część stanów Nowy Jork, Pensylwanii i Maine,
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
irokezami 11Forma podstawowa: irokez
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
irokezowi 10Forma podstawowa: irokez
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2 subst:sg:dat:m3
ironiczna 10Forma podstawowa: ironiczny
Opis: o człowieku: złośliwy, taki, który używa ironii.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ironistce 11Forma podstawowa: ironistka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
ironistek 11Forma podstawowa: ironistka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ironistki 11Forma podstawowa: ironistka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ironiście 14Forma podstawowa: ironista
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
ironizują 17Forma podstawowa: ironizować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
ironizuje 13Forma podstawowa: ironizować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
ironizuję 17Forma podstawowa: ironizować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
irraserom 10Forma podstawowa: irraser
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
irrealnym 12Forma podstawowa: irrealny
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
irredenta 11Opis: ruch polityczny i społeczny, dążący do połączenia w jeden organizm państwowy ziem zamieszkiwanych przez podobne grupy etniczne.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
irredentą 15Forma podstawowa: irredenta
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
irredentę 15Forma podstawowa: irredenta
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
irredenty 12Forma podstawowa: irredenta
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
irszanego 11Forma podstawowa: irszany
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
irszanych 13Forma podstawowa: irszany
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
irszanymi 11Forma podstawowa: irszany
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
irwingiom 12Forma podstawowa: irwingia
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
irydianej 13Forma podstawowa: irydiany
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
irydianym 13Forma podstawowa: irydiany
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
irydologa 14Forma podstawowa: irydolog
Opis: specjalista z zakresu irydologii.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
irydologu 16Forma podstawowa: irydolog
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
irydowymi 13Forma podstawowa: irydowy
Opis: zrobiony z irydu.
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
irydynami 13Forma podstawowa: irydyna
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
irygacjom 16Forma podstawowa: irygacja
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
irygatory 14Forma podstawowa: irygator
Opis: urządzenie do przepłukiwania jamy ustnej, jelit, pochwy lub innych jam ciała przy użyciu wody lub roztworu leku..
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
irygowała 14Forma podstawowa: irygować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
irygowało 14Forma podstawowa: irygować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
irygowały 15Forma podstawowa: irygować
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
irygowana 12Forma podstawowa: irygować
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
irygowaną 16Forma podstawowa: irygować
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
irygowani 12Forma podstawowa: irygować
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
irygująca 21Forma podstawowa: irygować
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
irygującą 25Forma podstawowa: irygować
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
irygujcie 17Forma podstawowa: irygować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
irygujemy 18Forma podstawowa: irygować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
irygujesz 16Forma podstawowa: irygować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
irysowego 12Forma podstawowa: irysowy
Opis: zrobiony z irysa, użyskany z irysa - rośliny.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
irysowemu 13Forma podstawowa: irysowy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
irysowymi 12Forma podstawowa: irysowy
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
irytowali 12Forma podstawowa: irytować
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
irytowała 13Forma podstawowa: irytować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
irytowało 13Forma podstawowa: irytować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
irytowana 11Forma podstawowa: irytować
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
irytowano 11Forma podstawowa: irytować
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
irytowany 12Forma podstawowa: irytować
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
irytujące 20Forma podstawowa: irytujący
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
irytujący 21Forma podstawowa: irytować
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
irytujcie 16Forma podstawowa: irytować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
irytujmyż 21Forma podstawowa: irytować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
iryzanach 13Forma podstawowa: iryzan
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
iryzanami 11Forma podstawowa: iryzan
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
iryzanowi 10Forma podstawowa: iryzan
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
iryzowało 12Forma podstawowa: iryzować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
iryzowały 13Forma podstawowa: iryzować
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
iryzowana 10Forma podstawowa: iryzować
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
iryzowany 11Forma podstawowa: iryzować
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
iryzujące 19Forma podstawowa: iryzować
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:nonrefl
iryzujesz 14Forma podstawowa: iryzować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl
iryzujmyż 20Forma podstawowa: iryzować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
irządzkie 15Forma podstawowa: irządzki
isagogami 14Forma podstawowa: isagoga
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
isagogice 14Forma podstawowa: isagogika
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
isagogika 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
isagogiką 18Forma podstawowa: isagogika
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
isagogikę 18Forma podstawowa: isagogika
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
isagogiki 14Forma podstawowa: isagogika
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ischiasem 13Forma podstawowa: ischias
Opis: zespół objawów związanych z uciskiem na nerwy rdzeniowe tworzące nerw kulszowy.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
isfahanem 16Forma podstawowa: isfahan
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
isfahanie 15Forma podstawowa: isfahan
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
isfahanom 16Forma podstawowa: isfahan
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
isfahanów 19Forma podstawowa: isfahan
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
iskającej 19Forma podstawowa: iskać
Forma fleksyjna: pact:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
iskajcież 17Forma podstawowa: iskać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
iskaliśmy 17Forma podstawowa: iskać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:pri:imperf:refl.nonrefl
iskałabym 16Forma podstawowa: iskać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
iskaniach 13Forma podstawowa: iskać
iskierkom 12Forma podstawowa: iskierka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
iskrowemu 13Forma podstawowa: iskrowy
Opis: związany z iskrą, iskrami - wyładowaniem elektrycznym, które przejawia się w powstawaniu świecących cząsteczek.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
iskrownik 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
iskrowych 14Forma podstawowa: iskrowy
Opis: związany z iskrą, iskrami - wyładowaniem elektrycznym, które przejawia się w powstawaniu świecących cząsteczek.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
iskrzastą 15Forma podstawowa: iskrzasty
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
iskrzasty 12Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
iskrzaści 15Forma podstawowa: iskrzasty
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
iskrzcież 15Forma podstawowa: iskrzyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
iskrzenia 10Forma podstawowa: iskrzyć
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:nonrefl
iskrzenie 10Forma podstawowa: iskrzeć
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:nonrefl
iskrzeniu 12Forma podstawowa: iskrzeć
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:nonrefl
iskrzonej 12Forma podstawowa: iskrzyć
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff
iskrzonym 12Forma podstawowa: iskrzyć
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
iskrzycie 12Forma podstawowa: iskrzeć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:nonrefl
iskrzyjmy 15Forma podstawowa: iskrzyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
iskrzyjże 17Forma podstawowa: iskrzyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
iskrzyków 16Forma podstawowa: iskrzyk
islamista 12Opis: naukowiec zajmujący się islamem.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
islamistą 16Forma podstawowa: islamista
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
islamistę 16Forma podstawowa: islamista
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
islamisto 12Forma podstawowa: islamista
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
islamisty 13Forma podstawowa: islamista
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
islamiści 16Forma podstawowa: islamista
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
islamizmu 14Forma podstawowa: islamizm
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
islamizmy 13Forma podstawowa: islamizm
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
islamskie 12Forma podstawowa: islamski
Opis: związany z islamem.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
islandzko 12Forma fleksyjna: adv:pos
islandzku 14Forma podstawowa: islandzki
Forma fleksyjna: adjp
ismailici 12Forma podstawowa: ismailita
Opis: członek sekty ismailitów - ugrupowania religijnego i politycznego w islamie szyickim.
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
ismailita 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
ismailitę 16Forma podstawowa: ismailita
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
ismaility 13Forma podstawowa: ismailita
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
ismailizm 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ismelinem 12Forma podstawowa: ismelin
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
ismelinom 12Forma podstawowa: ismelin
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
isokolonu 13Forma podstawowa: isokolon
isoliftom 16Forma podstawowa: isolift
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
isoliftów 19Forma podstawowa: isolift
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
isoniazid 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
istmijski 14Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
istmijsko 14Forma podstawowa: istmijski
Forma fleksyjna: adja
istmusowi 13Forma podstawowa: istmus
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
istniałby 15Forma podstawowa: istnieć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
istniejąc 17Forma podstawowa: istnieć
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
istnienia 10Forma podstawowa: istnienie
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
istnienie 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
istnieniu 12Forma podstawowa: istnienie
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
istnością 19Forma podstawowa: istność
Opis: osobowość, zespół cech człowieka, jego cechy charakterystyczne.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
istotnego 13Forma podstawowa: istotny
Opis: prawdziwy, taki, który jest czymś lub jest jakiś w istocie.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
istotność 20Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
istotnymi 13Forma podstawowa: istotny
Opis: prawdziwy, taki, który jest czymś lub jest jakiś w istocie.
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
istotowym 13Forma podstawowa: istotowy
Opis: związany z istotą, dotyczący istoty.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
istryjscy 15Forma podstawowa: istryjski
Opis: związany z Istrią - półwyspem w północnej części Morza Adriatyckiego.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
istryjska 14Forma podstawowa: istryjski
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
istryjską 18Forma podstawowa: istryjski
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
istryjsko 14Forma podstawowa: istryjski
Forma fleksyjna: adja

Forma fleksyjna: adv:pos
iszczącej 17Forma podstawowa: iścić
Forma fleksyjna: pact:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff:nonrefl pact:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
iszczcież 15Forma podstawowa: iskać
iszczenia 10Forma podstawowa: iścić
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:nonrefl ger:sg:gen:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
iściłabym 20Forma podstawowa: iścić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:pri:imperf:nonrefl verb:pot:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
itackiego 14Forma podstawowa: itacki
Opis: związany z Itaką.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
itackości 17Forma podstawowa: itackość
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:gen:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f
itacyzmem 14Forma podstawowa: itacyzm
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
itacyzmie 13Forma podstawowa: itacyzm
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
itacyzmom 14Forma podstawowa: itacyzm
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
itacyzmów 17Forma podstawowa: itacyzm
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
italiańce 18Forma podstawowa: italianiec
Opis: lekceważąco o Włochu.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
italiańcy 19Forma podstawowa: italianiec
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
italicami 13Forma podstawowa: italica
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p3
italijscy 15Forma podstawowa: italijski
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
italijska 14Forma podstawowa: italijski
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
italijską 18Forma podstawowa: italijski
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
italijski 14Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
italikach 15Forma podstawowa: italik
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
italikami 13Forma podstawowa: italik
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3

Forma podstawowa: italika
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f subst:pl:inst:p3

Forma podstawowa: italiki
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p3
italofili 16Forma podstawowa: italofil
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
italofilu 18Forma podstawowa: italofil
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
italogrek 14Opis: unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
italskiej 14Forma podstawowa: italski
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
iteracjom 14Forma podstawowa: iteracja
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
iteratiwa 11Forma podstawowa: iteratiwum
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2
iterbitem 14Forma podstawowa: iterbit
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
iterbitom 14Forma podstawowa: iterbit
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
iterbitów 17Forma podstawowa: iterbit
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
iterowała 12Forma podstawowa: iterować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
iterowaną 14Forma podstawowa: iterować
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
iterowani 10Forma podstawowa: iterować
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
iterująca 19Forma podstawowa: iterować
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
iterujmyż 20Forma podstawowa: iterować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
itihasami 13Forma podstawowa: itihasa
Opis: rodzaj sagi, eposu indyjskiego (zwykle w lm).
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
iwaniskie 10Forma podstawowa: iwaniski
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
iwaniskim 11Forma podstawowa: iwaniski
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
iwieńskim 17Forma podstawowa: iwieński
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
iwińskiej 18Forma podstawowa: iwińska
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: iwiński
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
iwińskimi 17Forma podstawowa: iwiński
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
iwkowskie 11Forma podstawowa: iwkowski
Opis: związany z Iwkową, wsią w województwie małopolskim.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
iwkowskim 12Forma podstawowa: iwkowski
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
iwonickie 11Forma podstawowa: iwonicki
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
izabelinu 14Forma podstawowa: izabelin
Opis: stop miedzi, manganu i glinu.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
izabeliny 13Forma podstawowa: izabelin
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
izabelową 16Forma podstawowa: izabelowy
Opis: o koniu - taki, który ma sierść koloru złotawo-kremowego, od ciemnej przez różne odcienie złota do bardzo jasnej, kremowej maści oraz konopiastą lub białą grzywę i ogon.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
izabelowe 12Forma podstawowa: izabelowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
izabelowy 13Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
izalobaro 12Forma podstawowa: izalobara
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
izaloterm 12Forma podstawowa: izaloterma
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
izanomala 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
izanomale 11Forma podstawowa: izanomala
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
izanomali 11Forma podstawowa: izanomala
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
izatynach 14Forma podstawowa: izatyna
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
izbeczkom 14Forma podstawowa: izbeczka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
izbickich 16Forma podstawowa: izbicka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:pl:loc:f

Forma podstawowa: izbicki
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:loc:m1
izbickiej 15Forma podstawowa: izbicka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: izbicki
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
izbickimi 14Forma podstawowa: izbicki
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
izbickość 22
izdebkach 16Forma podstawowa: izdebki
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:p3
izdebkami 14Forma podstawowa: izdebka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f

Forma podstawowa: izdebki
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p3
izentalpa 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
izentalpą 16Forma podstawowa: izentalpa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
izentalpę 16Forma podstawowa: izentalpa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
izentalpy 13Forma podstawowa: izentalpa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
izentropo 11Forma podstawowa: izentropa
Opis: linia na wykresie funkcji termodynamicznej obrazująca proces izentropowy.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
izentropy 12Forma podstawowa: izentropa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
izerskiej 12Forma podstawowa: izerski
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
izerskimi 11Forma podstawowa: izerski
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
izmaelita 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
izmaelitą 16Forma podstawowa: izmaelita
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
izmaelitę 16Forma podstawowa: izmaelita
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
izmaelito 12Forma podstawowa: izmaelita
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
izmaelity 13Forma podstawowa: izmaelita
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
izmailici 12Forma podstawowa: izmailita
Opis: członek sekty ismailitów - ugrupowania religijnego i politycznego w islamie szyickim.
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
izmailita 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
izmailitą 16Forma podstawowa: izmailita
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
izmaility 13Forma podstawowa: izmailita
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
izmailizm 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
izmirskie 11Forma podstawowa: izmirski
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
izoanomal 11Forma podstawowa: izoanomala
izobarach 14Forma podstawowa: izobara
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
izobazach 14Forma podstawowa: izobaza
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
izobazami 12Forma podstawowa: izobaza
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
izobronta 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
izobrontą 16Forma podstawowa: izobronta
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
izobutenu 16Forma podstawowa: izobuten
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
izobuteny 15Forma podstawowa: izobuten
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
izochimen 13Forma podstawowa: izochimena
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
izochorze 12Forma podstawowa: izochora
Opis: linia na wykresie termodynamicznym przedstawiająca przemianę izochoryczną.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
izochromę 17Forma podstawowa: izochroma
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
izochrona 12Opis: w fizyce: krzywa, po której czas staczania się masy punktowej pod wpływem stałej siły ciężkości do najniższego jej punktu jest taki sam, niezależnie od punktu startowego na tej krzywej.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
izochroną 16Forma podstawowa: izochrona
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
izochronę 16Forma podstawowa: izochrona
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
izodynamę 16Forma podstawowa: izodynama
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
izodynamy 13Forma podstawowa: izodynama
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
izofenach 16Forma podstawowa: izofen
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
izofenami 14Forma podstawowa: izofena
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
izogameta 13Opis: każda z gamet, mająca takie same kształty i wymiar, lecz zróżnicowana płciowo.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
izogametą 17Forma podstawowa: izogameta
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
izogametę 17Forma podstawowa: izogameta
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
izogameto 13Forma podstawowa: izogameta
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
izogamety 14Forma podstawowa: izogameta
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
izogonach 14Forma podstawowa: izogona
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
izogonami 12Forma podstawowa: izogona
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
izografia 15Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
izografią 19Forma podstawowa: izografia
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
izografie 15Forma podstawowa: izografia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
izografij 17Forma podstawowa: izografia
izohalino 12Forma podstawowa: izohalina
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
izohaliny 13Forma podstawowa: izohalina
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
izohelach 15Forma podstawowa: izohela
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
izohelami 13Forma podstawowa: izohela
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
izoheliom 13Forma podstawowa: izohelia
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
izohumida 15Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
izohumido 15Forma podstawowa: izohumida
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
izohumidy 16Forma podstawowa: izohumida
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
izohydrią 17Forma podstawowa: izohydria
izohydrii 13Forma podstawowa: izohydria
izohydrio 13Forma podstawowa: izohydria
izohydrom 14Forma podstawowa: izohydra
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
izohydryj 16Forma podstawowa: izohydria
izojoniom 12Forma podstawowa: izojonia
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
izokandel 12Forma podstawowa: izokandela
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
izoklinom 12Forma podstawowa: izoklina
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
izokosmie 11Forma podstawowa: izokosma
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
izokoszta 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
izokosztą 15Forma podstawowa: izokoszta
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
izokosztę 15Forma podstawowa: izokoszta
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
izokoszty 12Forma podstawowa: izokoszta
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
izokrymie 12Forma podstawowa: izokryma
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
izokwanta 11Opis: krzywa przedstawiająca wszystkie kombinacje dwóch czynników wytwórczych pozwalające osiągnąć dany rozmiar produkcji.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
izokwantą 15Forma podstawowa: izokwanta
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
izokwantę 15Forma podstawowa: izokwanta
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
izokwanto 11Forma podstawowa: izokwanta
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
izokwanty 12Forma podstawowa: izokwanta
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
izolarzem 11Forma podstawowa: izolarz
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
izolarzom 11Forma podstawowa: izolarz
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
izolatami 12Forma podstawowa: izolat
Opis: substancja otrzymana w wyniku izolacji od czegoś lub z czegoś.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2
izolatkom 13Forma podstawowa: izolatka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
izolatora 11Forma podstawowa: izolator
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
izolatowi 11Forma podstawowa: izolat
Opis: substancja otrzymana w wyniku izolacji od czegoś lub z czegoś.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2
izoleksie 11Forma podstawowa: izoleksa
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
izoleksom 12Forma podstawowa: izoleksa
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
izolerami 11Forma podstawowa: izoler
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
izolerowi 10Forma podstawowa: izoler
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1
izoleucyn 14Forma podstawowa: izoleucyna
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
izoliniom 11Forma podstawowa: izolinia
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
izolowali 11Forma podstawowa: izolować
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf.perf:refl.nonrefl verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
izolowała 12Forma podstawowa: izolować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf.perf:refl.nonrefl verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl
izolowana 10Forma podstawowa: izolować
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf.perf:aff ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
izolowane 10Forma podstawowa: izolować
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf.perf:aff ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf.perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
izolowani 10Forma podstawowa: izolować
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf.perf:aff ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
izolująca 19Forma podstawowa: izolować
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf.perf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:nonrefl
izolujący 20Forma podstawowa: izolować
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf.perf:aff:refl.nonrefl pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf.perf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf.perf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:nonrefl
izolujcie 15Forma podstawowa: izolować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf.perf:refl.nonrefl verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
izolujesz 14Forma podstawowa: izolować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf.perf:refl.nonrefl verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl
izoluksom 14Forma podstawowa: izoluksa
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
izomerami 11Forma podstawowa: izomer
Opis: związek chemiczny o identycznym jak w innym takim związku sumarycznym wzorze cząsteczkowym, różniący się od niego sposobem lub kolejnością wiązań atomowych albo ich innym rozmieszczeniem w przestrzen
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
izomeraza 10Opis: enzym katalizujący izomeryzację.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
izomeriom 11Forma podstawowa: izomeria
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
izomerowi 10Forma podstawowa: izomer
Opis: związek chemiczny o identycznym jak w innym takim związku sumarycznym wzorze cząsteczkowym, różniący się od niego sposobem lub kolejnością wiązań atomowych albo ich innym rozmieszczeniem w przestrzen
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
izometrię 15Forma podstawowa: izometria
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
izometrii 11Forma podstawowa: izometria
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
izometrio 11Forma podstawowa: izometria
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
izometryj 14Forma podstawowa: izometria
izomorfom 15Forma podstawowa: izomorfa
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
izonefach 16Forma podstawowa: izonefa
Opis: przeciętne zachmurzenie nieba.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
izoniazyd 11
izooktany 12Forma podstawowa: izooktan
Opis: izomer oktanu.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
izoopakom 12Forma podstawowa: izoopaka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
izoplecie 12Forma podstawowa: izopleta
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
izopletom 13Forma podstawowa: izopleta
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
izopodach 14Forma podstawowa: izopod
Opis: skorupiak morski z rzędu równonogów.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2
izoprenem 11Forma podstawowa: izopren
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
izoprenie 10Forma podstawowa: izopren
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
izoprenów 14Forma podstawowa: izopren
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
izorachia 12
izorachie 12Forma podstawowa: izorachia
izorachię 16Forma podstawowa: izorachia
izorachio 12Forma podstawowa: izorachia
izorytmia 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
izorytmią 16Forma podstawowa: izorytmia
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
izorytmie 12Forma podstawowa: izorytmia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
izorytmij 14Forma podstawowa: izorytmia
izosejsto 12Forma podstawowa: izosejsta
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
izosejsty 13Forma podstawowa: izosejsta
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
izosigmie 12Forma podstawowa: izosigma
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
izosigmom 13Forma podstawowa: izosigma
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
izospinie 10Forma podstawowa: izospin
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
izospinom 11Forma podstawowa: izospin
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
izosporia 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
izosporią 14Forma podstawowa: izosporia
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
izosporie 10Forma podstawowa: izosporia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
izosporię 14Forma podstawowa: izosporia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
izosporyj 13Forma podstawowa: izosporia
izostazje 12Forma podstawowa: izostazja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
izostazjo 12Forma podstawowa: izostazja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
izostenia 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
izostenią 14Forma podstawowa: izostenia
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
izostenie 10Forma podstawowa: izostenia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
izostenię 14Forma podstawowa: izostenia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
izostenii 10Forma podstawowa: izostenia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
izostenio 10Forma podstawowa: izostenia
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
izosterze 10Forma podstawowa: izostera
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
izoterach 13Forma podstawowa: izotera
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
izoterami 11Forma podstawowa: izotera
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
izotermie 11Forma podstawowa: izoterma
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: izotermia
Opis: zjawisko stałości temperatury powietrza wraz ze zmianą wysokości.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
izotermij 13Forma podstawowa: izotermia
izotermio 11Forma podstawowa: izotermia
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
izotonami 11Forma podstawowa: izoton
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
izotopowi 11Forma podstawowa: izotop
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
izotopowy 12Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
izotronom 11Forma podstawowa: izotron
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
izotropia 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
izotropią 15Forma podstawowa: izotropia
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
izotropie 11Forma podstawowa: izotropia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
izotropij 13Forma podstawowa: izotropia
izotropio 11Forma podstawowa: izotropia
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
izozymach 14Forma podstawowa: izozym
Opis: izoenzym - homologiczny enzym w obrębie danego organizmu, katalizujący tę samą reakcję co inny izozym, ale różniący się od niego budową i właściwościami fizycznymi.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
izozymami 12Forma podstawowa: izozym
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
izraelscy 12Forma podstawowa: izraelski
Opis: związany z Izraelem.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
izraelska 11Forma podstawowa: izraelski
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
izraelski 11Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
iżewskich 17Forma podstawowa: iżewski
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
iżewskiej 16Forma podstawowa: iżewski
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
ibadańska 19Forma podstawowa: ibadański
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ibadańską 23Forma podstawowa: ibadański
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ibadański 19Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ibadytami 15Forma podstawowa: ibadyta
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
ibeelowce 13Forma podstawowa: ibeelowiec
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
ibeelowcu 15Forma podstawowa: ibeelowiec
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
iberyjska 15Forma podstawowa: iberyjski
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
iberyjski 15Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
iberyjsko 15Forma fleksyjna: adv:pos
iberystce 14Forma podstawowa: iberystka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
iberystkę 18Forma podstawowa: iberystka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
iberystki 14Forma podstawowa: iberystka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
iberystyk 15Forma podstawowa: iberystyka
Opis: dział nauki zajmujący się literaturą, kulturą, historią Hiszpanii i Portugalii oraz językami: hiszpańskim i portugalskim.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
iberyzmie 13Forma podstawowa: iberyzm
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
iberyzmom 14Forma podstawowa: iberyzm
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
iberyzmów 17Forma podstawowa: iberyzm
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
ibisowate 12Forma podstawowa: ibisowaty
Opis: Threskiornithidae - rodzina ptaków z rzędu pelikanowych (Pelecaniformes), w niektórych klasyfikacjach lokowana w dodatkowo wydzielanym rzędzie czaplowych (Ardeiformes), obejmuje gatunki zamieszkujące
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
ibisowaty 13Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ibiszkami 13Forma podstawowa: ibiszek
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
ibiszkiem 13Forma podstawowa: ibiszek
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
ibiszkowi 12Forma podstawowa: ibiszek
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
iblowcach 16Forma podstawowa: iblowiec
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
iblowcami 14Forma podstawowa: iblowiec
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
iblowskie 13Forma podstawowa: iblowski
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
ibupromem 16Forma podstawowa: ibuprom
ibupromie 15Forma podstawowa: ibuprom
icebergom 15Forma podstawowa: iceberg
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
icebergów 18Forma podstawowa: iceberg
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
icesurfer 16
ichneumon 15Opis: