Wyrazy na literę m

Wyrazy na literę m o długości 2

ma 3Forma podstawowa: mieć
Opis: nosić cechy
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: mój
Opis: o mężu, określenie, którego użyć może tylko żona.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
 7Forma podstawowa: mój
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
me 3Forma podstawowa: mój
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
mi 3Opis: dźwięk, którego częstotliwość dla e¹ wynosi 329,6 Hz.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
mu 5Forma fleksyjna: interj

Forma podstawowa: on
Forma fleksyjna: ppron3:sg:dat:m1.m2.m3:ter:nakc:npraep ppron3:sg:dat:n1.n2:ter:nakc:npraep
my 4Forma fleksyjna: ppron12:pl:nom:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pri ppron12:pl:voc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pri
me 3Forma fleksyjna: interj
mi 3Forma podstawowa: ja
Opis: struktura osobowości obejmująca zespół funkcji psychicznych stanowiących o odrębności jednostki.
Forma fleksyjna: ppron12:sg:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2:pri:nakc

Wyrazy na literę m o długości 3

mac 5Forma podstawowa: maca
Opis: staropolska miara objętości zboża wynosząca 4 korce.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mać 9Forma fleksyjna: burk subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
mad 5Forma podstawowa: mada
Opis: najczęściej w l. mn., rodzaj gleby.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mag 6Opis: w starożytnej Persji kapłan, który specjalizował się w astronomii i magii.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
mai 4Forma podstawowa: maić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: maja
Opis: przedstawicielka historycznego ludu Majów.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: maja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:dat:m1 subst:sg:gen:f subst:sg:gen:m1 subst:sg:loc:f subst:sg:loc:m1
maj 6Opis: przedstawiciel historycznego ludu Majów.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma podstawowa: maja
Opis: przedstawicielka historycznego ludu Majów.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mak 5Opis: Papaver - rodzaj roślin z rodziny makowatych (Papaveraceae).
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
mam 5Forma podstawowa: mama
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma podstawowa: mamić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
man 4Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
mań 10Forma podstawowa: mania
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma podstawowa: manić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
mar 4Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2

Forma podstawowa: mara
Opis: zaburzenie percepcji - coś, czego w rzeczywistości nie ma, a co jest widziane.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma podstawowa: mary
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
mat 5Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
maź 12Forma podstawowa: mazia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
maż 8Forma podstawowa: mazać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: maża
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mąć 13Forma podstawowa: mącić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
mąk 9Forma podstawowa: mąka
Opis: porcja mąki, produktu powstałego w wyniku silnego rozdrobnienia ziarna zbóż, określona ilość tego produktu, zazwyczaj papierowa torebka (w domowych warunkach może być też puszka, słoik).
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma podstawowa: męka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma podstawowa: męki
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
mąż 12Opis: mężczyzna, który jest godny szacunku ze względu na jakieś szczególne zasługi bądź cechy charakteru, np. stanu.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
mee 4
mel 5Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: mela
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mem 5Opis: jednostka informacji kulturowej: idea, styl, sposób zachowania.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
men 4Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
mer 4Forma podstawowa: mera
Opis: najprostszy, jaki da się wyróżnić, stale powtarzający się fragment cząsteczek polimerów.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mes 4Forma podstawowa: mesa
Opis: duże ogólnodostępne pomieszczenie znajdujące się na jednostce pływającej, przeznaczone dla wspólnego przebywania w nim wielu osób, służące jako jadalnia i miejsce zebrań załogi.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mhm 7
mię 8Forma podstawowa: ja
Opis: struktura osobowości obejmująca zespół funkcji psychicznych stanowiących o odrębności jednostki.
Forma fleksyjna: ppron12:sg:acc:m1.m2.m3.f.n1.n2:pri:nakc ppron12:sg:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2:pri:nakc
mik 5Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
mim 5Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m3
min 4Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma podstawowa: minimum
Forma fleksyjna: brev:pun

Forma podstawowa: minuta
Opis: minuta kątowa - jednostka miary kąta płaskiego równa 1/60 stopnia oznaczana 1′.
Forma fleksyjna: brev:npun
mir 4Opis: szacunek, uznanie, poszanowanie.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: mira
Opis: wonna żywica otrzymywana z drzew i krzewów należących do rodzaju balsamowiec (Commiphora).
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
miś 8Forma podstawowa: misia
Opis: popularne pieszczotliwe określenie kochanej osoby.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma podstawowa: misić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
mit 5Opis: symbol, narracja funkcjonujące w świadomości danej społeczności, znaczenie przypisywane czemuś przez daną społeczność, szerzone np. przez środki masowego przekazu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
mmm 6
mną 8Forma podstawowa: miąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
moa 4Opis: Dinornithidae - rodzina wymarłych ptaków paleognatycznych z rzędu moa (Dinornithiformes).
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:m2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:m2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:m2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:m2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:m2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:m2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:n2
mob 6Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:dat:m3 subst:pl:gen:m3 subst:pl:inst:m3 subst:pl:loc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3 subst:sg:acc:m3 subst:sg:dat:m3 subst:sg:gen:m3 subst:sg:inst:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:nom:m3 subst:sg:voc:m3
moi 4Forma podstawowa: mój
Opis: o mężu, określenie, którego użyć może tylko żona.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
mol 5Opis: masa molowa atomu lub cząsteczki podana w gramach.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: molo
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
mon 4Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
mop 5Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:dat:f subst:pl:gen:f subst:pl:inst:f subst:pl:loc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:acc:f subst:sg:acc:m3 subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:inst:f subst:sg:loc:f subst:sg:nom:f subst:sg:nom:m3 subst:sg:voc:f
mor 4Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: mora
Opis: zwykle jednobarwna tkanina, najczęściej jedwabna, w której odpowiednie sploty wątku i osnowy dają deseń prążków mory podobny do słojów drzewa.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma podstawowa: mory
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p2
móc 9Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
mój 10Opis: o mężu, określenie, którego użyć może tylko żona.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1
mów 8Forma podstawowa: mówić
Opis: władać jakimś językiem w mowie i piśmie
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
mrą 8Forma podstawowa: mrzeć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
mru 6
muf 10Forma podstawowa: mufa
Opis: obudowa chroniąca miejsce złączenia kabli.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mul 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
mur 6Opis: kod ISO 4217 rupii maurytyjskiej.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
muu 8
myc 6Forma podstawowa: myca
Opis: czapeczka sukienna lub aksamitna bez daszka, okrywająca czubek głowy, noszona głównie przez Żydów
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
myk 6Forma fleksyjna: interj

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
mył 7Forma podstawowa: myć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
mym 6Forma podstawowa: mój
Opis: o mężu, określenie, którego użyć może tylko żona.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
myt 6Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
mżą 12Forma podstawowa: mżeć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
mżę 12Forma podstawowa: mżeć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
mży 9Forma podstawowa: mżyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
maa 4
mac 5Opis: firma kosmetyczna założona w 1984.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
maj 6Forma podstawowa: maić
Opis: przedstawiciel historycznego ludu Majów.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
mak 5Opis: Papaver - rodzaj roślin z rodziny makowatych (Papaveraceae).
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
mam 5Forma podstawowa: mieć
Opis: nosić cechy
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
man 4Forma podstawowa: mana
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
map 5Forma podstawowa: mapa
Opis: układ punktów, np. mapa ciała.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mar 4Forma podstawowa: marynarz
Forma fleksyjna: brev:pun
mas 4Forma podstawowa: masa
Opis: zespół częsci urządzenia niepodłączonych do prądu i połączonych z obudową i podstawą.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma podstawowa: masy
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
mat 5Forma podstawowa: mata
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
may 5Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
mąt 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
mej 6Forma podstawowa: mój
Opis: o mężu, określenie, którego użyć może tylko żona.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
men 4Forma podstawowa: mena
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mer 4Opis: najprostszy, jaki da się wyróżnić, stale powtarzający się fragment cząsteczek polimerów.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m3
met 5Forma podstawowa: meta
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mew 4Forma podstawowa: mewa
Opis: ptak wodny z podrodziny mew, rodziny mewowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
męt 9Opis: degenerat, zły człowiek, podlec.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
mho 6
mig 6Forma fleksyjna: interj subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
mik 5Forma fleksyjna: interj

Forma podstawowa: mika
Opis: łyszczyk - minerał z grupy mik zaliczanych do krzemianów.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mil 5Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: mila
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
min 4Forma podstawowa: mina
Opis: korytarz wydrążony przez pasożytniczą larwę niektórych owadów we wnętrzu liścia lub pod jego spodem.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
miń 10Forma podstawowa: minąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
mis 4Forma podstawowa: misa
Opis: duża miska - naczynie.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
miś 8Opis: popularne pieszczotliwe określenie kochanej osoby.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
mną 8Forma podstawowa: ja
Opis: struktura osobowości obejmująca zespół funkcji psychicznych stanowiących o odrębności jednostki.
Forma fleksyjna: ppron12:sg:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2:pri
mnę 8Forma podstawowa: miąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
moc 5Opis: prawomocność - stan prawny odnoszący się do rozstrzygnięć organów administracyjnych oraz do orzeczeń sądowych, mający miejsce wówczas, gdy orzeczenie sądowe lub rozstrzygnięcie organu administracji n
Forma fleksyjna: num:pl:nom.acc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2:rec subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
mod 5Opis: rezonans własny pomieszczenia.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
moi 4Forma fleksyjna: subst:pl:nom:p1 subst:pl:voc:p1
mon 4Forma podstawowa: mona
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mop 5Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
mód 9Forma podstawowa: moda
Opis: dominanta - jedna z miar tendencji centralnej, statystyka dla zmiennych o rozkładzie dyskretnym, wskazująca na wartość o największym prawdopodobieństwie wystąpienia, lub wartość najczęściej występują
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mól 9Opis: mały motyl o szarawym ubarwieniu, żerujący w futrach, wełnie, mące i ziarnie.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
mór 8Opis: choroba wirusowa atakująca świnie i dziki.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
mów 8Forma podstawowa: mowa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
móż 12Forma podstawowa: móc
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
mrę 8Forma podstawowa: mrzeć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
muc 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m2
mud 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
mul 7Forma podstawowa: mulić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
muł 8Opis: osad na dnie zbiornika wodnego lub pozostały po wyschnięciu wody, będący mieszaniną pyłu i iłu z dodatkiem substancji organicznych, szlam.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
mun 6Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
mur 6Forma podstawowa: mura
Opis: kod ISO 4217 rupii maurytyjskiej.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mus 6Opis: potrawa na bazie białek, ewentualnie bitej śmietany.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: musa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
muś 10Forma podstawowa: musić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: musieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
muz 6Forma podstawowa: muza
Opis: wena, moc twórcza, potrzeba tworzenia, talent.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
myć 10Forma podstawowa: mycie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2

Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
myj 7Forma podstawowa: myć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
myl 6Forma podstawowa: mylić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
myt 6Forma podstawowa: myto
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
mżą 12Forma podstawowa: mżyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
mżę 12Forma podstawowa: mżyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
mży 9Forma podstawowa: mżeć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl

Wyrazy na literę m o długości 4

maca 6Forma podstawowa: mac
Opis: firma kosmetyczna założona w 1984.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2

Opis: staropolska miara objętości zboża wynosząca 4 korce.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
macą 10Forma podstawowa: maca
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
mace 6Forma podstawowa: maca
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
mach 8Opis: jednostka prędkości odnosząca się do obiektów poruszających się w płynie lub poruszających się płynów.
Forma fleksyjna: interj subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
maci 6Forma podstawowa: mat
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
mada 6Opis: najczęściej w l. mn., rodzaj gleby.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
madą 10Forma podstawowa: mada
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
mado 6Forma podstawowa: mada
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
mady 7Forma podstawowa: mada
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
maga 7Forma podstawowa: magać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
magi 7Forma podstawowa: mag
Opis: w starożytnej Persji kapłan, który specjalizował się w astronomii i magii.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
magm 8Forma podstawowa: magma
Opis: mieszanina ciał stałych i gazów, z dużą domieszką płynów znajdująca się w wulkanie i wypływająca z niego w postaci lawy.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
magu 9Forma podstawowa: mag
Opis: w starożytnej Persji kapłan, który specjalizował się w astronomii i magii.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
maik 6Opis: obchód u ludów słowiańskich poświęcony witaniu wiosny.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
mail 6Opis: wiadomość otrzymana za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
mais 5
maja 7Forma podstawowa: maj
Opis: przedstawiciel historycznego ludu Majów.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Opis: przedstawicielka historycznego ludu Majów.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:nom:m1
mają 11Forma podstawowa: maić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: maja
Opis: przedstawicielka historycznego ludu Majów.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f subst:sg:inst:m1
maje 7Forma podstawowa: maj
Opis: przedstawiciel historycznego ludu Majów.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
maję 11Forma podstawowa: maja
Opis: przedstawicielka historycznego ludu Majów.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
majo 7Forma podstawowa: maja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: maja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f subst:sg:voc:m1
maki 6Forma podstawowa: mac
Opis: firma kosmetyczna założona w 1984.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2

Forma podstawowa: mak
Opis: Papaver - rodzaj roślin z rodziny makowatych (Papaveraceae).
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: mak
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:dat:m2 subst:pl:gen:m2 subst:pl:inst:m2 subst:pl:loc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2 subst:sg:acc:m2 subst:sg:dat:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:inst:m2 subst:sg:loc:m2 subst:sg:nom:m2 subst:sg:voc:m2
makr 6Forma podstawowa: makro
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
mali 6Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2

Forma podstawowa: mały
Opis: taki, który istnieje fizycznie lub można sobie go wyobrazić jako istniejący w przestrzeni (ma łatwe do opisania cechy fizyczne) i jest stosunkowo nieznaczny, niewielki pod względem rozmiaru w zakresi
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
mall 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
malm 7Opis: formacja geologiczna z oddziału o tej samej nazwie.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
mała 7Opis: młoda urocza kobieta, dziewczyna.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: mały
Opis: taki, który istnieje fizycznie lub można sobie go wyobrazić jako istniejący w przestrzeni (ma łatwe do opisania cechy fizyczne) i jest stosunkowo nieznaczny, niewielki pod względem rozmiaru w zakresi
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
małą 11Forma podstawowa: mały
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
małe 7Opis: niedorosły, często niesamodzielny potomek zwierzęcia.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n1 subst:pl:nom:n1 subst:pl:voc:n1 subst:sg:acc:n1 subst:sg:nom:n1 subst:sg:voc:n1
mało 7Forma podstawowa: mały
Opis: taki, który istnieje fizycznie lub można sobie go wyobrazić jako istniejący w przestrzeni (ma łatwe do opisania cechy fizyczne) i jest stosunkowo nieznaczny, niewielki pod względem rozmiaru w zakresi
Forma fleksyjna: adja
małp 8Forma podstawowa: małpa
Opis: w znaczeniu potocznym, ssaki o czterech chwytnych kończynach, zwykle większe od małpiatek.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mały 8Opis: taki, który istnieje fizycznie lub można sobie go wyobrazić jako istniejący w przestrzeni (ma łatwe do opisania cechy fizyczne) i jest stosunkowo nieznaczny, niewielki pod względem rozmiaru w zakresi
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1

Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1
mama 6Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
mamć 11Forma podstawowa: mamcia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mamę 10Forma podstawowa: mama
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
mamo 6Forma podstawowa: mama
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
mamy 7Forma podstawowa: mieć
Opis: nosić cechy
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
mana 5Forma podstawowa: man
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
mann 5Opis: dzieła Thomasa Manna.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma podstawowa: manna
Opis: Lecanora esculenta - jadalny gatunek porostu rosnący w północnej Afryce i na azjatyckich stepach.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mant 6Forma podstawowa: manta
Opis: diabeł morski, Manta birostris – gatunek ryby orleniokształtnej, największy przedstawiciel mantowatych, manta żyje w morzach tropikalnych wokół południowej Afryki, od południowej Kalifornii do Peru,
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma podstawowa: manto
Opis: pobicie, lanie.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
mapa 6Opis: układ punktów, np. mapa ciała.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
mapę 10Forma podstawowa: mapa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
mapo 6Forma podstawowa: mapa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
mara 5Opis: zaburzenie percepcji - coś, czego w rzeczywistości nie ma, a co jest widziane.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
marę 9Forma podstawowa: mara
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
maro 5Forma podstawowa: mara
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
mars 5Opis: element masztu żaglowca, platforma na styku kolumny masztu i stengi.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
mary 6Forma podstawowa: mara
Opis: zaburzenie percepcji - coś, czego w rzeczywistości nie ma, a co jest widziane.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
marz 5Forma podstawowa: marzyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
masa 5Opis: zespół częsci urządzenia niepodłączonych do prądu i połączonych z obudową i podstawą.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
masą 9Forma podstawowa: masa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
masę 9Forma podstawowa: masa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
maso 5Forma podstawowa: masa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
masy 6Forma podstawowa: masa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
masz 5Forma podstawowa: mieć
Opis: nosić cechy
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
mata 6Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma podstawowa: matać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
matę 10Forma podstawowa: mata
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
matm 7Forma podstawowa: matma
Opis: lekcja matematyki.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mato 6Forma podstawowa: mata
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
matu 8Forma podstawowa: mat
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
maty 7Forma podstawowa: mat
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: mata
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
mayą 10Forma podstawowa: maya
mayo 6Forma podstawowa: maya
mazu 7
maża 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
mażą 13Forma podstawowa: maża
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
maże 9Forma podstawowa: maża
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
mażę 13Forma podstawowa: mazać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
mącą 14Forma podstawowa: mącić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
mące 10Forma podstawowa: mąka
Opis: porcja mąki, produktu powstałego w wyniku silnego rozdrobnienia ziarna zbóż, określona ilość tego produktu, zazwyczaj papierowa torebka (w domowych warunkach może być też puszka, słoik).
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
mącę 14Forma podstawowa: mącić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
mąka 10Opis: porcja mąki, produktu powstałego w wyniku silnego rozdrobnienia ziarna zbóż, określona ilość tego produktu, zazwyczaj papierowa torebka (w domowych warunkach może być też puszka, słoik).
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
mąką 14Forma podstawowa: mąka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
mąkę 14Forma podstawowa: mąka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
mąki 10Forma podstawowa: mąka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma podstawowa: mąka
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
mąko 10Forma podstawowa: mąka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
mąty 11Forma podstawowa: mąt
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
mchy 9Forma podstawowa: mech
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
mdlą 11Forma podstawowa: mdlić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
mdlę 11Forma podstawowa: mdlić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
mdli 7Forma podstawowa: mdły
Opis: o człowieku: taki, któremu brakuje siły duchowej, silnej woli, taki, który np. łatwo ulega wpływom innych ludzi, łatwo traci wiarę, zmienia cel działań.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
mdła 8Forma podstawowa: mdły
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
mdłą 12Forma podstawowa: mdły
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
mdły 9Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
mech 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
mecz 6Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
mega 7Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:f:pos adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:dat:f:pos adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:inst:f:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:f:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:f:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
mego 7Forma podstawowa: mój
Opis: o mężu, określenie, którego użyć może tylko żona.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
mejl 8Opis: wiadomość tekstowa otrzymana za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
mekk 7Forma podstawowa: mekka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mela 6Forma podstawowa: mel
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
mele 6Forma podstawowa: mela
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
meli 6Forma podstawowa: mela
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
melu 8Forma podstawowa: mela
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
memy 7Forma podstawowa: mem
Opis: jednostka informacji kulturowej: idea, styl, sposób zachowania.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
mena 5Forma podstawowa: men
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
meno 5
mens 5Forma podstawowa: mensa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
menu 7Opis: zestaw produktów, które się jada najczęściej.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
meny 6Forma podstawowa: men
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: men
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
mera 5Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
merg 7Forma podstawowa: merga
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
merk 6
mesa 5Opis: duże ogólnodostępne pomieszczenie znajdujące się na jednostce pływającej, przeznaczone dla wspólnego przebywania w nim wielu osób, służące jako jadalnia i miejsce zebrań załogi.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
mesę 9Forma podstawowa: mesa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
mess 5Forma podstawowa: messa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mesy 6Forma podstawowa: mesa
Opis: duże ogólnodostępne pomieszczenie znajdujące się na jednostce pływającej, przeznaczone dla wspólnego przebywania w nim wielu osób, służące jako jadalnia i miejsce zebrań załogi.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
mesz 5Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
meto 6Forma podstawowa: meta
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
metr 6Opis: miarka o długości 1 metra.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m3
mety 7Forma podstawowa: meta
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
mewą 9Forma podstawowa: mewa
Opis: ptak wodny z podrodziny mew, rodziny mewowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
mewi 5Opis: związany z mewą, dotyczący mewy.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
mewo 5Forma podstawowa: mewa
Opis: ptak wodny z podrodziny mew, rodziny mewowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
mewy 6Forma podstawowa: mewa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
męce 10Forma podstawowa: męka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
męka 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
męką 14Forma podstawowa: męka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
męki 10Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
męko 10Forma podstawowa: męka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
męta 10Forma podstawowa: męt
Opis: degenerat, zły człowiek, podlec.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
mętu 12Forma podstawowa: męt
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
mętw 10Forma podstawowa: mętwa
męty 11Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
mężu 15Forma podstawowa: mąż
Opis: mężczyzna, który jest godny szacunku ze względu na jakieś szczególne zasługi bądź cechy charakteru, np. stanu.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
mglą 12Forma podstawowa: mglić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
mgle 8Forma podstawowa: mgła
Opis: przenośnie pomroka, to, co było dawno, ginie we mgle przeszłości.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
mgli 8Forma podstawowa: mglić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
mgła 9Opis: przenośnie pomroka, to, co było dawno, ginie we mgle przeszłości.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
mgłą 13Forma podstawowa: mgła
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
mgło 9Forma podstawowa: mgła
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f

Forma fleksyjna: adv:pos
mgły 10Forma podstawowa: mgła
Opis: przenośnie pomroka, to, co było dawno, ginie we mgle przeszłości.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
miał 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: miały
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3

Forma podstawowa: mieć
Opis: nosić cechy
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
mian 5Forma podstawowa: miano
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
miau 7Forma fleksyjna: interj
miąć 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
miąs 9Forma podstawowa: mięso
Opis: miękkie tkanki zwierzęce, bogate w białko, które zjada się rzadko świeże i na surowo, częściej pieczone, smażone lub gotowane.
mice 6Forma podstawowa: mika
Opis: łyszczyk - minerał z grupy mik zaliczanych do krzemianów.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
micr 6Forma podstawowa: micra
Opis: nissan z modelu Micra.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
midi 6Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:f:pos adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:dat:f:pos adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:inst:f:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:f:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:f:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
mieć 10Forma podstawowa: miecia
Opis: nosić cechy
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma podstawowa: miecić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
miel 6Forma podstawowa: mleć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
mień 11Forma podstawowa: mienić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
mięć 14Forma podstawowa: miąć
mięs 9Forma podstawowa: mięso
Opis: miękkie tkanki zwierzęce, bogate w białko, które zjada się rzadko świeże i na surowo, częściej pieczone, smażone lub gotowane.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
miga 7Forma podstawowa: migać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
migi 7Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
migm 8Forma podstawowa: migma
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
migu 9Forma podstawowa: mig
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
mika 6Forma podstawowa: mik
Opis: łyszczyk - minerał z grupy mik zaliczanych do krzemianów.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
miką 10Forma podstawowa: mika
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
mikę 10Forma podstawowa: mika
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
miki 6Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:dat:f subst:pl:gen:f subst:pl:inst:f subst:pl:loc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:acc:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:inst:f subst:sg:loc:f subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f
miko 6Forma podstawowa: mika
Opis: łyszczyk - minerał z grupy mik zaliczanych do krzemianów.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: mika
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
miks 6Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
mikw 6Forma podstawowa: mikwa
Opis: w judaizmie łaźnia, zbiornik z bieżącą wodą do ablucji oraz mycia naczyń skalanych nieczystością rytualną.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mila 6Forma podstawowa: mil
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
mile 6Forma podstawowa: mil
Opis: w miły sposób, wyrażając pozytywne nastawienie.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: mila
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
mili 6Forma podstawowa: mila
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: miły
Opis: taki, który oceniany jest jako przyjemny.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
milo 6Forma podstawowa: mila
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
milu 8Forma podstawowa: mil
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
miłą 11Forma podstawowa: miła
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:inst:f

Forma podstawowa: miły
Opis: taki, który oceniany jest jako przyjemny.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
miło 7Opis: w miły sposób, wyrażając pozytywne nastawienie.
Forma fleksyjna: adv:pos
mima 6Forma podstawowa: mim
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
mimu 8Forma podstawowa: mim
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
mina 5Forma podstawowa: min
Opis: korytarz wydrążony przez pasożytniczą larwę niektórych owadów we wnętrzu liścia lub pod jego spodem.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
miną 9Forma podstawowa: minąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
minę 9Forma podstawowa: mina
Opis: korytarz wydrążony przez pasożytniczą larwę niektórych owadów we wnętrzu liścia lub pod jego spodem.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f

Forma podstawowa: minąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
mino 5Forma podstawowa: mina
Opis: korytarz wydrążony przez pasożytniczą larwę niektórych owadów we wnętrzu liścia lub pod jego spodem.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
miny 6Forma podstawowa: min
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
miot 6Opis: młode ssaki urodzone z jednej ciąży wielopłodowej.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
mira 5Opis: wonna żywica otrzymywana z drzew i krzewów należących do rodzaju balsamowiec (Commiphora).
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
mirą 9Forma podstawowa: mira
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
mirr 5Forma podstawowa: mirra
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mirt 6Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: mirta
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
miry 6Forma podstawowa: mir
Opis: szacunek, uznanie, poszanowanie.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: mira
Opis: wonna żywica otrzymywana z drzew i krzewów należących do rodzaju balsamowiec (Commiphora).
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
misa 5Opis: duża miska - naczynie.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
misą 9Forma podstawowa: misa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
misi 5Forma podstawowa: misić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
miso 5Forma podstawowa: misa
Opis: duża miska - naczynie.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
miss 5Opis: zwyciężczyni konkursu piękności.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:dat:f subst:pl:gen:f subst:pl:inst:f subst:pl:loc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:acc:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:inst:f subst:sg:loc:f subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f
misy 6Forma podstawowa: misa
Opis: duża miska - naczynie.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
mitu 8Forma podstawowa: mit
Opis: symbol, narracja funkcjonujące w świadomości danej społeczności, znaczenie przypisywane czemuś przez daną społeczność, szerzone np. przez środki masowego przekazu.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
mkną 10Forma podstawowa: mknąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
mleć 11Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
mlek 7Forma podstawowa: mleko
Opis: gęsta mgła, biała jak mleko, która bardzo mocno ogranicza widoczność.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
mlew 6Forma podstawowa: mlewo
Opis: ziarno przeznaczone do zmielenia na mąkę.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
młak 8Forma podstawowa: młaka
Opis: rozlewisko rzeki, które wskutek braku odpływu wody stało się bagnem lub torfowiskiem.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
młot 8Opis: duży młotek, jedno z najstarszych (i bardzo proste w budowie) narzędzi używanych przez człowieka służące do uderzania w materiał w celu jego obróbki, do uderzania w inne narzędzie (np. dłuto, przecin
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
młóć 16Forma podstawowa: młócić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
młót 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: młóto
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
mnie 5Forma podstawowa: ja
Opis: struktura osobowości obejmująca zespół funkcji psychicznych stanowiących o odrębności jednostki.
Forma fleksyjna: ppron12:sg:acc:m1.m2.m3.f.n1.n2:pri:akc ppron12:sg:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2:pri:akc ppron12:sg:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2:pri:akc ppron12:sg:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2:pri
mnij 7Forma podstawowa: miąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
mocą 10Forma podstawowa: moc
Opis: prawomocność - stan prawny odnoszący się do rozstrzygnięć organów administracyjnych oraz do orzeczeń sądowych, mający miejsce wówczas, gdy orzeczenie sądowe lub rozstrzygnięcie organu administracji n
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
moce 6Forma podstawowa: moka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
mocy 7Forma podstawowa: moc
Opis: prawomocność - stan prawny odnoszący się do rozstrzygnięć organów administracyjnych oraz do orzeczeń sądowych, mający miejsce wówczas, gdy orzeczenie sądowe lub rozstrzygnięcie organu administracji n
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f
moda 6Opis: dominanta - jedna z miar tendencji centralnej, statystyka dla zmiennych o rozkładzie dyskretnym, wskazująca na wartość o największym prawdopodobieństwie wystąpienia, lub wartość najczęściej występują
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
modi 6Forma podstawowa: modus
Opis: w filozofii średniowiecznej sposób istnienia bytu.
modo 6Forma podstawowa: moda
Opis: dominanta - jedna z miar tendencji centralnej, statystyka dla zmiennych o rozkładzie dyskretnym, wskazująca na wartość o największym prawdopodobieństwie wystąpienia, lub wartość najczęściej występują
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
modu 8Forma podstawowa: mod
Opis: rezonans własny pomieszczenia.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
mody 7Forma podstawowa: mod
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
mogą 11Forma podstawowa: móc
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
mogę 11Forma podstawowa: móc
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
moim 6Forma podstawowa: moi
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p1

Forma podstawowa: moje
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2
moją 11Forma podstawowa: moja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:inst:f
mojr 7Forma podstawowa: mojra
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mokr 6Forma podstawowa: mokro
Opis: tak, że coś jest pokryte wodą, przesiąknięte lub ociekające nią.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
mola 6Forma podstawowa: molo
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
mole 6Forma podstawowa: mol
Opis: masa molowa atomu lub cząsteczki podana w gramach.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
moli 6Forma podstawowa: mol
Opis: masa molowa atomu lub cząsteczki podana w gramach.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3

Forma podstawowa: mól
Opis: mały motyl o szarawym ubarwieniu, żerujący w futrach, wełnie, mące i ziarnie.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
moll 7Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:dat:m3 subst:pl:gen:m3 subst:pl:inst:m3 subst:pl:loc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3 subst:sg:acc:m3 subst:sg:dat:m3 subst:sg:gen:m3 subst:sg:inst:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:nom:m3 subst:sg:voc:m3
molu 8Forma podstawowa: mol
Opis: masa molowa atomu lub cząsteczki podana w gramach.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: mól
Opis: mały motyl o szarawym ubarwieniu, żerujący w futrach, wełnie, mące i ziarnie.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
molw 6Forma podstawowa: molwa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
moly 7
mono 5Forma podstawowa: mona
Opis: taki, który działa w oparciu o zasadę monofonii.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f

Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:f:pos adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:dat:f:pos adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:inst:f:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:f:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:f:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos adv:pos
mony 6Forma podstawowa: mona
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
moon 5Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
mopą 10Forma podstawowa: mopa
mopo 6Forma podstawowa: mopa
mops 6Opis: miara wydajności jednostki centralnej CPU komputera, MIPS określa liczbę milionów operacji stałoprzecinkowych wykonywanych w ciągu sekundy przez daną jednostkę obliczeniową.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
mord 6Opis: masowa zagłada.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
morf 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
morn 5Forma podstawowa: morna
Opis: taniec z Wysp Zielonego Przylądka wykonywany do morny - muzyki.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mors 5Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
moru 7Forma podstawowa: mór
Opis: choroba wirusowa atakująca świnie i dziki.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
mość 14Forma podstawowa: mościć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f subst:sg:nom:m1
mota 6Forma podstawowa: motać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
mote 6
mową 9Forma podstawowa: mowa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
mowę 9Forma podstawowa: mowa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
mowy 6Forma podstawowa: mowa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
może 9Forma podstawowa: móc
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
módź 18Forma podstawowa: modzić
mórz 9Forma podstawowa: morzyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
mówi 9Forma podstawowa: mówić
Opis: władać jakimś językiem w mowie i piśmie
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
mrok 6Forma podstawowa: mroka
Opis: przenośnie: ciemne, złe strony czyjegoś charakteru.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mroź 13Forma podstawowa: mrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
mrów 9Forma podstawowa: mrowić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl

Forma podstawowa: mrówa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mróz 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
mróź 17Forma podstawowa: mrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
msza 5Opis: większa kompozycja muzyczna oparta na liturgicznych tekstach mszalnych.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
mszą 9Forma podstawowa: msza
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
msze 5Forma podstawowa: msza
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
mszo 5Forma podstawowa: msza
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
muca 8Forma podstawowa: muc
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m1 subst:sg:gen:m2
much 10Forma podstawowa: mucha
Opis: ozdobny element ubioru, noszony zazwyczaj przez mężczyzn, składający się z wąskiego paska materiału zawiązanego pod szyją.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mucu 10Forma podstawowa: muc
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m2
muda 8Forma podstawowa: mud
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
mudr 8Forma podstawowa: mudra
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mudy 9Forma podstawowa: mud
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
mufę 15Forma podstawowa: mufa
Opis: obudowa chroniąca miejsce złączenia kabli.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
mula 8Forma podstawowa: mul
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma podstawowa: muli
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
mulą 12Forma podstawowa: muli
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos

Forma podstawowa: mulić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
mule 8Forma podstawowa: mul
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
mulę 12Forma podstawowa: mulić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
muli 8Forma podstawowa: mule
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3

Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
mulu 10Forma podstawowa: mul
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
muła 9Forma podstawowa: muł
Opis: osad na dnie zbiornika wodnego lub pozostały po wyschnięciu wody, będący mieszaniną pyłu i iłu z dodatkiem substancji organicznych, szlam.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
muły 10Forma podstawowa: muł
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
muni 7
muny 8Forma podstawowa: mun
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
muru 9Forma podstawowa: mur
Opis: kod ISO 4217 rupii maurytyjskiej.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
mury 8Forma podstawowa: mura
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
musi 7Forma podstawowa: musieć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl

Forma podstawowa: muszy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
musu 9Forma podstawowa: mus
Opis: potrawa na bazie białek, ewentualnie bitej śmietany.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
musy 8Forma podstawowa: mus
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
muza 7Opis: wena, moc twórcza, potrzeba tworzenia, talent.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
muzą 11Forma podstawowa: muza
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
muzo 7Forma podstawowa: muza
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
muzy 8Forma podstawowa: muza
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
myca 7Opis: czapeczka sukienna lub aksamitna bez daszka, okrywająca czubek głowy, noszona głównie przez Żydów
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
mycą 11Forma podstawowa: myca
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
myco 7Forma podstawowa: myca
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
mycy 8Forma podstawowa: myca
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
mydl 8Forma podstawowa: mydlić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
myku 9Forma podstawowa: myk
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
mylę 11Forma podstawowa: mylić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
mymi 7Forma podstawowa: mój
Opis: o mężu, określenie, którego użyć może tylko żona.
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
myom 7Forma podstawowa: myoma
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mysi 6Forma podstawowa: myszy
Opis: o kolorze - szary, taki, który przypomina kolor myszy.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
mysz 6Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
myśl 11Opis: umysł, rozum, to, czym się myśli (tam, gdzie toczą się myśli).
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f

Forma podstawowa: myślić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
myta 7Forma podstawowa: myć
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff

Forma podstawowa: myto
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
mytą 11Forma podstawowa: myć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
myte 7Forma podstawowa: myć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
myto 7Forma podstawowa: myć
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
mytu 9Forma podstawowa: myt
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3

Forma podstawowa: myto
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
myty 8Forma podstawowa: myt
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
mżąc 14Forma podstawowa: mżeć
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
mżył 12Forma podstawowa: mżyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
maar 5Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
maca 6Forma podstawowa: macać
Opis: staropolska miara objętości zboża wynosząca 4 korce.
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
macę 10Forma podstawowa: maca
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
mach 8Forma podstawowa: macha
Opis: jednostka prędkości odnosząca się do obiektów poruszających się w płynie lub poruszających się płynów.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
maci 6Forma podstawowa: mać
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:gen:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f
maco 6Forma podstawowa: maca
Opis: staropolska miara objętości zboża wynosząca 4 korce.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
macu 8Forma podstawowa: mac
Opis: firma kosmetyczna założona w 1984.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
macy 7Forma podstawowa: maca
Opis: staropolska miara objętości zboża wynosząca 4 korce.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
madę 10Forma podstawowa: mada
Opis: najczęściej w l. mn., rodzaj gleby.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
maga 7Forma podstawowa: mag
Opis: w starożytnej Persji kapłan, który specjalizował się w astronomii i magii.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
mahr 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
maić 10Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
maik 6Opis: obchód u ludów słowiańskich poświęcony witaniu wiosny.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
maił 7Forma podstawowa: maić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
maja 7Forma podstawowa: maj
Opis: przedstawiciel historycznego ludu Majów.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
mają 11Forma podstawowa: maja
Opis: przedstawicielka historycznego ludu Majów.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f

Forma podstawowa: mieć
Opis: nosić cechy
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
maje 7Forma podstawowa: maj
Opis: przedstawiciel historycznego ludu Majów.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: maja
Opis: przedstawicielka historycznego ludu Majów.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f

Forma podstawowa: maja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
maję 11Forma podstawowa: maić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: maja
Opis: przedstawicielka historycznego ludu Majów.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:acc:m1
majn 7Forma podstawowa: majna
maju 9Forma podstawowa: maj
Opis: przedstawiciel historycznego ludu Majów.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: maj
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1

Forma podstawowa: maja
Opis: przedstawicielka historycznego ludu Majów.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
maka 6Forma podstawowa: mak
Opis: Papaver - rodzaj roślin z rodziny makowatych (Papaveraceae).
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
maks 6Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
maku 8Forma podstawowa: mak
Opis: Papaver - rodzaj roślin z rodziny makowatych (Papaveraceae).
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: mak
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
mali 6Forma podstawowa: mały
Opis: taki, który istnieje fizycznie lub można sobie go wyobrazić jako istniejący w przestrzeni (ma łatwe do opisania cechy fizyczne) i jest stosunkowo nieznaczny, niewielki pod względem rozmiaru w zakresi
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
malw 6Forma podstawowa: malwa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
małą 11Forma podstawowa: mała
Opis: młoda urocza kobieta, dziewczyna.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:inst:f
małe 7Forma podstawowa: mała
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f

Forma podstawowa: mały
Opis: taki, który istnieje fizycznie lub można sobie go wyobrazić jako istniejący w przestrzeni (ma łatwe do opisania cechy fizyczne) i jest stosunkowo nieznaczny, niewielki pod względem rozmiaru w zakresi
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: mały
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
mało 7Opis: w niewielkim stopniu, natężeniu, intensywności, tak, że czegoś jest niewiele, często za mało.
Forma fleksyjna: adv:pos num:pl:nom.acc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2:rec
małp 8Forma podstawowa: małpić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
małż 11Opis: osobnik z gromady małż.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
mamą 10Forma podstawowa: mama
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
mamb 8Forma podstawowa: mamba
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma podstawowa: mambo
Opis: utwór muzyczny do tańczenia mambo.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
mami 6Forma podstawowa: mamić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
mamy 7Forma podstawowa: mama
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
mana 5Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
maną 9Forma podstawowa: mana
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
manc 6Forma podstawowa: manca
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
manę 9Forma podstawowa: mana
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
mang 7Forma podstawowa: manga
Opis: machina barobalistyczna miotająca pociski stromotorowo, będąca połączeniem trabutium i biffy z przeciwwagą stałą i ruchomą, co pozwoliło na miotanie pocisków celniej od biffy i dalej niż trabutium.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mani 5Forma podstawowa: man
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1

Forma podstawowa: mania
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: manić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
mank 6Forma podstawowa: manko
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
mano 5Forma podstawowa: mana
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
many 6Forma podstawowa: man
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: mana
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
mapą 10Forma podstawowa: mapa
Opis: układ punktów, np. mapa ciała.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
mapy 7Forma podstawowa: mapa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
marą 9Forma podstawowa: mara
Opis: zaburzenie percepcji - coś, czego w rzeczywistości nie ma, a co jest widziane.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
marć 10Forma podstawowa: marcia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
marł 7Forma podstawowa: mrzeć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
mars 5Opis: element masztu żaglowca, platforma na styku kolumny masztu i stengi.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m2
marż 9Forma podstawowa: marża
Opis: stosunek zysku ze sprzedaży do ceny sprzedaży.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
masy 6Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
maść 14Forma podstawowa: maścić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
mata 6Forma podstawowa: mat
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m1 subst:sg:gen:m2
matą 10Forma podstawowa: mata
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
mate 6Opis: tyle, ile zmieści się w mate - naczyniu do picia yerba mate.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:f subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:f subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:f subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:f subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:f subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:f subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:f subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:f subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:f subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:f subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:f subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:f subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:f subst:sg:voc:n2
maul 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
maya 6Forma podstawowa: may
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
maye 6Forma podstawowa: may
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
mayę 10Forma podstawowa: maya
mazd 6Forma podstawowa: mazda
Opis: samochód marki Mazda.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mazi 5Forma podstawowa: mazia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: maź
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f
mażą 13Forma podstawowa: mazać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
maże 9Forma podstawowa: mazać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
mażę 13Forma podstawowa: maża
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
mażo 9Forma podstawowa: maża
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
maży 10Forma podstawowa: maża
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
mące 10Forma podstawowa: mąka
Opis: porcja mąki, produktu powstałego w wyniku silnego rozdrobnienia ziarna zbóż, określona ilość tego produktu, zazwyczaj papierowa torebka (w domowych warunkach może być też puszka, słoik).
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
mąci 10Forma podstawowa: mącić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
mącz 10Forma podstawowa: mączyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
mąka 10Opis: porcja mąki, produktu powstałego w wyniku silnego rozdrobnienia ziarna zbóż, określona ilość tego produktu, zazwyczaj papierowa torebka (w domowych warunkach może być też puszka, słoik).
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
mąką 14Forma podstawowa: mąka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
mąkę 14Forma podstawowa: mąka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
mąko 10Forma podstawowa: mąka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
mątu 12Forma podstawowa: mąt
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
mątw 10Forma podstawowa: mątwa
Opis: Sepioidea - mięczak z rodziny głowonogów.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mbir 7Forma podstawowa: mbira
Opis: afrykański, choć spotykany również w innych częściach świata, instrument muzyczny należący do grupy idiofonów szarpanych, składa się z deseczki lub rezonatora skrzynkowego, do którego przymocowane są
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mchu 10Forma podstawowa: mech
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
mdli 7Forma podstawowa: mdlić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
mdłe 8Forma podstawowa: mdły
Opis: o człowieku: taki, któremu brakuje siły duchowej, silnej woli, taki, który np. łatwo ulega wpływom innych ludzi, łatwo traci wiarę, zmienia cel działań.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
mdło 8Opis: niedobrze, słabo, tak jakby komuś zbierało się na wymioty lub jakby miał zasłabnąć.
Forma fleksyjna: adv:pos

Forma podstawowa: mdły
Opis: o człowieku: taki, któremu brakuje siły duchowej, silnej woli, taki, który np. łatwo ulega wpływom innych ludzi, łatwo traci wiarę, zmienia cel działań.
Forma fleksyjna: adja
mech 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
mecz 6Forma podstawowa: meczeć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
mela 6Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
melb 8Forma podstawowa: melba
Opis: deser z waniliowych lodów i brzoskwiń w malinowym sosie.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mele 6Forma podstawowa: mel
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
meli 6Forma podstawowa: mel
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
melu 8Forma podstawowa: mel
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
mełł 9Forma podstawowa: mleć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
memo 6
memu 8Forma podstawowa: mem
Opis: jednostka informacji kulturowej: idea, styl, sposób zachowania.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3

Forma podstawowa: mój
Opis: o mężu, określenie, którego użyć może tylko żona.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
mend 6Forma podstawowa: menda
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
meni 5Forma podstawowa: men
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
menu 7Forma podstawowa: men
Opis: zestaw produktów, które się jada najczęściej.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
mera 5Forma podstawowa: mer
Opis: najprostszy, jaki da się wyróżnić, stale powtarzający się fragment cząsteczek polimerów.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
merc 6Opis: mercedes.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
mery 6Forma podstawowa: mer
Opis: najprostszy, jaki da się wyróżnić, stale powtarzający się fragment cząsteczek polimerów.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: mera
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
mesą 9Forma podstawowa: mesa
Opis: duże ogólnodostępne pomieszczenie znajdujące się na jednostce pływającej, przeznaczone dla wspólnego przebywania w nim wielu osób, służące jako jadalnia i miejsce zebrań załogi.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
meso 5Forma podstawowa: mesa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
meta 6Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
metą 10Forma podstawowa: meta
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
metę 10Forma podstawowa: meta
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
metr 6Forma podstawowa: metro
Opis: miarka o długości 1 metra.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
mewa 5Opis: ptak wodny z podrodziny mew, rodziny mewowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
mewę 9Forma podstawowa: mewa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
mews 5Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
męcz 10Forma podstawowa: męczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
mękę 14Forma podstawowa: męka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
męki 10Forma podstawowa: męka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
męty 11Forma podstawowa: męt
Opis: degenerat, zły człowiek, podlec.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
męża 13Forma podstawowa: mąż
Opis: mężczyzna, który jest godny szacunku ze względu na jakieś szczególne zasługi bądź cechy charakteru, np. stanu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
męże 13Forma podstawowa: mąż
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
mglę 12Forma podstawowa: mglić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
mgłę 13Forma podstawowa: mgła
Opis: przenośnie pomroka, to, co było dawno, ginie we mgle przeszłości.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
mian 5Forma podstawowa: miana
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
miar 5Forma podstawowa: miara
Opis: zakres, wartość, stopień, poziom czegoś, format, kaliber.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
miął 11Forma podstawowa: miąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
mice 6Forma podstawowa: mika
Opis: łyszczyk - minerał z grupy mik zaliczanych do krzemianów.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
mich 8Forma podstawowa: micha
Opis: ekspresywnie: miska - naczynie.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
micw 6Forma podstawowa: micwa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mieć 10Opis: nosić cechy
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: mieść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
miej 7Forma podstawowa: mieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
miel 6Forma podstawowa: mielić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
mień 11Forma podstawowa: mienie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
mieś 9Forma podstawowa: miesić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
mięt 10Forma podstawowa: mięta
Opis: napar z liści mięty, który pije się z powodu jego leczniczych właściwości, ale także walorów smakowych.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
migi 7Forma podstawowa: mig
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
mija 7Forma podstawowa: mijać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
mika 6Forma podstawowa: mikać
Opis: łyszczyk - minerał z grupy mik zaliczanych do krzemianów.
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
miką 10Forma podstawowa: mika
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
mikę 10Forma podstawowa: mika
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
miki 6Forma podstawowa: mik
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: mika
Opis: łyszczyk - minerał z grupy mik zaliczanych do krzemianów.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma podstawowa: mika
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
mikr 6Forma podstawowa: mikro
milą 10Forma podstawowa: mila
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
mile 6Opis: w miły sposób, wyrażając pozytywne nastawienie.
Forma fleksyjna: adv:pos
milę 10Forma podstawowa: mila
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
mili 6Forma podstawowa: mil
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
milu 8Forma podstawowa: mila
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
miła 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: miły
Opis: taki, który oceniany jest jako przyjemny.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
miłe 7Forma podstawowa: miła
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f

Forma podstawowa: miły
Opis: taki, który oceniany jest jako przyjemny.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
miło 7Forma podstawowa: miły
Forma fleksyjna: adja
miły 8Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1
mima 6Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
mimo 6Forma podstawowa: mima
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1

Forma fleksyjna: adv burk prep:gen
mimy 7Forma podstawowa: mim
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: mima
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
miną 9Forma podstawowa: mina
Opis: korytarz wydrążony przez pasożytniczą larwę niektórych owadów we wnętrzu liścia lub pod jego spodem.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
mini 5Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:f:pos adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:dat:f:pos adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:inst:f:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:f:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:f:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos subst:pl:acc:f subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:f subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:f subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:f subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:f subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:f subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:f subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:f subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:f subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:f subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:f subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:f subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:f subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:f subst:sg:voc:n2
miny 6Forma podstawowa: mina
Opis: korytarz wydrążony przez pasożytniczą larwę niektórych owadów we wnętrzu liścia lub pod jego spodem.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
mion 5Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
miód 10Opis: tradycyjny napój alkoholowy powstały w wyniku fermentacji brzeczki miodu pszczelego, najczęściej lipowego.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
mirę 9Forma podstawowa: mira
Opis: wonna żywica otrzymywana z drzew i krzewów należących do rodzaju balsamowiec (Commiphora).
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
miro 5Forma podstawowa: mira
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
miru 7Forma podstawowa: mir
Opis: szacunek, uznanie, poszanowanie.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
misę 9Forma podstawowa: misa
Opis: duża miska - naczynie.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
misi 5Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos

Forma podstawowa: misia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
mitr 6Forma podstawowa: mitra
Opis: opatrunek głowy zrobiony z dwóch kawałków bandaża.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mity 7Forma podstawowa: mit
Opis: symbol, narracja funkcjonujące w świadomości danej społeczności, znaczenie przypisywane czemuś przez daną społeczność, szerzone np. przez środki masowego przekazu.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
miya 6
mknę 10Forma podstawowa: mknąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
mlew 6Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
mlik 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
młak 8Opis: powierzchniowy, nieskupiony wypływ wód podziemnych, także wokół źródła, zwykle zatorfiony lub zabagniony wskutek utrudnionego odpływu wody.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
młot 8Opis: duży młotek, jedno z najstarszych (i bardzo proste w budowie) narzędzi używanych przez człowieka służące do uderzania w materiał w celu jego obróbki, do uderzania w inne narzędzie (np. dłuto, przecin
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
młyn 8Opis: sektor na stadionie, w którym gromadzą się najwierniejsi i zagorzali kibice danej drużyny, angażujący się w ciągły doping na stojąco, oprawy meczowe itp.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
mnąc 10Forma podstawowa: miąć
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
mnie 5Forma podstawowa: miąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
mnóż 13Forma podstawowa: mnożyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
mocc 7Forma podstawowa: mocca
moce 6Forma podstawowa: moc
Opis: prawomocność - stan prawny odnoszący się do rozstrzygnięć organów administracyjnych oraz do orzeczeń sądowych, mający miejsce wówczas, gdy orzeczenie sądowe lub rozstrzygnięcie organu administracji n
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
mocz 6Opis: uryna, płyn wytwarzany w nerkach i wydalany z organizmu, zawierający produkty przemiany materii bezużyteczne lub szkodliwe dla ustroju.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: moczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
modą 10Forma podstawowa: moda
Opis: dominanta - jedna z miar tendencji centralnej, statystyka dla zmiennych o rozkładzie dyskretnym, wskazująca na wartość o największym prawdopodobieństwie wystąpienia, lub wartość najczęściej występują
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
modę 10Forma podstawowa: moda
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
mods 6Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
mody 7Forma podstawowa: moda
Opis: dominanta - jedna z miar tendencji centralnej, statystyka dla zmiennych o rozkładzie dyskretnym, wskazująca na wartość o największym prawdopodobieństwie wystąpienia, lub wartość najczęściej występują
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
modź 14Forma podstawowa: modzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
moim 6Forma podstawowa: moja
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f

Forma podstawowa: mój
Opis: o mężu, określenie, którego użyć może tylko żona.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos subst:pl:dat:m1 subst:sg:inst:m1 subst:sg:loc:m1
moja 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: mój
Opis: o mężu, określenie, którego użyć może tylko żona.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
moją 11Forma podstawowa: mój
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
moje 7Forma podstawowa: moja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2

Forma podstawowa: mój
Opis: o mężu, określenie, którego użyć może tylko żona.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
mojr 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
mokk 7Forma podstawowa: mokka
Opis: Baked beans is a dish containing beans, sometimes baked but, despite the name, usually stewed, in a sauce.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
moks 6Forma podstawowa: moksa
Opis: ziołowe cygaro służące do wykonywania terapii ciepłem.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mola 6Forma podstawowa: mol
Opis: masa molowa atomu lub cząsteczki podana w gramach.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3

Forma podstawowa: mól
Opis: mały motyl o szarawym ubarwieniu, żerujący w futrach, wełnie, mące i ziarnie.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
mole 6Forma podstawowa: mól
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
molo 6Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
molu 8Forma podstawowa: molo
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
mona 5Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
moną 9Forma podstawowa: mona
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
monę 9Forma podstawowa: mona
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
moog 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
mopa 6Forma podstawowa: mop
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3
mopę 10Forma podstawowa: mopa
mopy 7Forma podstawowa: mop
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
mora 5Opis: zwykle jednobarwna tkanina, najczęściej jedwabna, w której odpowiednie sploty wątku i osnowy dają deseń prążków mory podobny do słojów drzewa.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
morą 9Forma podstawowa: mora
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
mord 6Forma podstawowa: morda
Opis: twarz, oblicze.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma podstawowa: mordy
Opis: masowa zagłada.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
morę 9Forma podstawowa: mora
Opis: zwykle jednobarwna tkanina, najczęściej jedwabna, w której odpowiednie sploty wątku i osnowy dają deseń prążków mory podobny do słojów drzewa.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
morf 9Forma podstawowa: morfa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
moro 5Forma podstawowa: mora
Opis: zwykle jednobarwna tkanina, najczęściej jedwabna, w której odpowiednie sploty wątku i osnowy dają deseń prążków mory podobny do słojów drzewa.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
moru 7Forma podstawowa: mor
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
morw 5Forma podstawowa: morwa
Opis: Morus – rodzaj dużych krzewów lub niewielkich drzew liściastych z rodziny morwowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mory 6Forma podstawowa: mor
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: mora
Opis: zwykle jednobarwna tkanina, najczęściej jedwabna, w której odpowiednie sploty wątku i osnowy dają deseń prążków mory podobny do słojów drzewa.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p2 subst:pl:nom:p2 subst:pl:voc:p2

Forma podstawowa: mór
Opis: choroba wirusowa atakująca świnie i dziki.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
morz 5Forma podstawowa: morzyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
most 6Opis: w przenośni: to, co służy porozumieniu między ludźmi.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
mott 7Forma podstawowa: motto
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
mowa 5Forma fleksyjna: interj subst:sg:nom:f
mowo 5Forma podstawowa: mowa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
mozg 7Forma podstawowa: mozga
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
może 9Forma fleksyjna: qub
módl 11Forma podstawowa: modlić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl
mógł 13Forma podstawowa: móc
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
mókł 12Forma podstawowa: moknąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
mórg 11Forma podstawowa: morga
Opis: historyczna jednostka powierzchni używana w rolnictwie, początkowo oznaczała obszar, jaki jeden człowiek mógł zaorać lub skosić jednym zaprzęgiem w ciągu dnia roboczego (dokładnie: od rana do południ
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
mórz 9Forma podstawowa: morze
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
mózg 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
mrąc 10Forma podstawowa: mrzeć
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
mrok 6Opis: przenośnie: ciemne, złe strony czyjegoś charakteru.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
mruk 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
mruż 11Forma podstawowa: mrużyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
mrze 5Forma podstawowa: mrzeć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
mszę 9Forma podstawowa: msza
Opis: większa kompozycja muzyczna oparta na liturgicznych tekstach mszalnych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
mszy 6Forma podstawowa: msza
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
mści 10Forma podstawowa: mścić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
muce 8Forma podstawowa: muc
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m1 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m1 subst:pl:voc:m2
mucz 8Forma podstawowa: muczeć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
mufa 11Opis: obudowa chroniąca miejsce złączenia kabli.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
mufą 15Forma podstawowa: mufa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
mufo 11Forma podstawowa: mufa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
mufy 12Forma podstawowa: mufa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
mula 8Forma podstawowa: mulać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
mulą 12Forma podstawowa: mula
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
muld 9Forma podstawowa: mulda
Opis: nierówność na powierzchni, wybój na drodze.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mule 8Forma podstawowa: mula
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f

Forma podstawowa: muli
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos

Forma podstawowa: muł
Opis: osad na dnie zbiornika wodnego lub pozostały po wyschnięciu wody, będący mieszaniną pyłu i iłu z dodatkiem substancji organicznych, szlam.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
mulę 12Forma podstawowa: mula
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
muli 8Forma podstawowa: mul
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2

Forma podstawowa: mula
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: mulić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
mulo 8Forma podstawowa: mula
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: muli
Forma fleksyjna: adja
mułu 11Forma podstawowa: muł
Opis: osad na dnie zbiornika wodnego lub pozostały po wyschnięciu wody, będący mieszaniną pyłu i iłu z dodatkiem substancji organicznych, szlam.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
muły 10Opis: mięśnie widoczne u osoby dobrze zbudowanej (najczęściej dwugłowe ramienia).
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
muna 7Forma podstawowa: mun
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
mung 9Forma podstawowa: munga
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mury 8Forma podstawowa: mur
Opis: kod ISO 4217 rupii maurytyjskiej.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
musi 7Forma podstawowa: musić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
musy 8Forma podstawowa: musa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
mutr 8Forma podstawowa: mutra
Opis: inaczej nakrętka, łącznik w połączeniu śrubowym w formie pierścienia z naciętym na całej długości otworu gwintem.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
muzę 11Forma podstawowa: muza
Opis: wena, moc twórcza, potrzeba tworzenia, talent.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
myce 7Forma podstawowa: myca
Opis: czapeczka sukienna lub aksamitna bez daszka, okrywająca czubek głowy, noszona głównie przez Żydów
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
mycę 11Forma podstawowa: myca
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
mych 9Forma podstawowa: mój
Opis: o mężu, określenie, którego użyć może tylko żona.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
myci 7Forma podstawowa: myć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
myją 12Forma podstawowa: myć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
myje 8Forma podstawowa: myć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
myję 12Forma podstawowa: myć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
myki 7Forma podstawowa: myk
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
mykw 7Forma podstawowa: mykwa
Opis: w judaizmie łaźnia, zbiornik z bieżącą wodą do ablucji oraz mycia naczyń skalanych nieczystością rytualną.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mylą 11Forma podstawowa: mylić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
myli 7Forma podstawowa: myć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: mylić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
myła 8Forma podstawowa: myć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
myło 8Forma podstawowa: myć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
myły 9Forma podstawowa: myć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
myrr 6Forma podstawowa: myrra
Opis: według mitologii greckiej i legend przekazywanych na Cyprze Myrra była córką Kinyrasa i Pafos.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mysi 6Opis: o kolorze - szary, taki, który przypomina kolor myszy.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
myśl 11Forma podstawowa: myśleć
Opis: mieć kogoś ciągle na uwadze, pamiętać, dbać o czyjąś kondycję
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
myto 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
myty 8Forma podstawowa: myć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
mżąc 14Forma podstawowa: mżyć
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
mżeń 15Forma podstawowa: mżyć
mżyć 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
mżyj 12Forma podstawowa: mżeć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl

Forma podstawowa: mżyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl

Wyrazy na literę m o długości 5

maaru 8Forma podstawowa: maar
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
maary 7Forma podstawowa: maar
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
macał 9Forma podstawowa: macać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
macao 7Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
macek 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
macew 7Forma podstawowa: macewa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
macha 9Forma podstawowa: mach
Opis: jednostka prędkości odnosząca się do obiektów poruszających się w płynie lub poruszających się płynów.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
machą 13Forma podstawowa: macha
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
machę 13Forma podstawowa: macha
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
machu 11Forma podstawowa: mach
Opis: jednostka prędkości odnosząca się do obiektów poruszających się w płynie lub poruszających się płynów.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: mach
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
machy 10Forma podstawowa: macha
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma podstawowa: macha
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
macic 8Forma podstawowa: macica
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
macie 7Forma podstawowa: mać
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f

Forma podstawowa: mat
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: mata
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
macka 8Forma podstawowa: macek
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
mackę 12Forma podstawowa: macka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
macku 10Forma podstawowa: macek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: macek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
macom 8Forma podstawowa: mac
Opis: firma kosmetyczna założona w 1984.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2

Forma podstawowa: maca
Opis: staropolska miara objętości zboża wynosząca 4 korce.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
maców 11Forma podstawowa: mac
Opis: firma kosmetyczna założona w 1984.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
macza 7Forma podstawowa: maczać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
maćka 12Forma podstawowa: maciek
Opis: człowiek płci męskiej o imieniu Maciek, które jest formą zdrobniałą imienia Maciej.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m1 subst:sg:gen:m2
maćki 12Forma podstawowa: maciek
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
maćku 14Forma podstawowa: maciek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m2

Forma podstawowa: maćko
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
madom 8Forma podstawowa: mada
Opis: najczęściej w l. mn., rodzaj gleby.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
maest 7Forma podstawowa: maesta
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mafią 14Forma podstawowa: mafia
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
mafie 10Forma podstawowa: mafia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
mafij 12Forma podstawowa: mafia
maggi 10Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:f subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:f subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:f subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:f subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:f subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:f subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:f subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:f subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:f subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:f subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:f subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:f subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:f subst:sg:voc:n2
magia 8Opis: czary, moce, zjawiska nadprzyrodzone.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
magię 12Forma podstawowa: magia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
magii 8Forma podstawowa: magia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
magmą 13Forma podstawowa: magma
Opis: mieszanina ciał stałych i gazów, z dużą domieszką płynów znajdująca się w wulkanie i wypływająca z niego w postaci lawy.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
magmo 9Forma podstawowa: magma
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
magmy 10Forma podstawowa: magma
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
magom 9Forma podstawowa: mag
Opis: w starożytnej Persji kapłan, który specjalizował się w astronomii i magii.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
magów 12Forma podstawowa: mag
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
mahoń 14Opis: mahoniowiec, Swietenia - rodzaj roślin z rodziny meliowatych, obejmuje trzy gatunki drzew i ich mieszańce.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
mahru 10Forma podstawowa: mahr
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
mahry 9Forma podstawowa: mahr
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
maila 7Forma podstawowa: mail
Opis: wiadomość otrzymana za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3
maili 7Forma podstawowa: maić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
maiło 8Forma podstawowa: maić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
maimy 8Forma podstawowa: maić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
maisz 6Forma podstawowa: maić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
mając 13Forma podstawowa: maić
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
majce 9Forma podstawowa: majka
Opis: osoba płci żeńskiej o imieniu Majka, które jest zdrobniałą formą imienia Maja lub Maria.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
majek 9Forma podstawowa: majka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
majeń 14Forma podstawowa: maić
majka 9Opis: osoba płci żeńskiej o imieniu Majka, które jest zdrobniałą formą imienia Maja lub Maria.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
majkę 13Forma podstawowa: majka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
majmy 10Forma podstawowa: maić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
majna 8Forma podstawowa: majny
Opis: pełen zieleni, zazieleniony, zielony, szczególnie: pełen zielonej roślinności.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
majom 9Forma podstawowa: maj
Opis: przedstawiciel historycznego ludu Majów.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: maja
Opis: przedstawicielka historycznego ludu Majów.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: maja
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
major 8Opis: oficerski stopień wojskowy wyższy od kapitana i niższy od pułkownika.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:dat:m3 subst:pl:gen:m3 subst:pl:inst:m3 subst:pl:loc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3 subst:sg:acc:m3 subst:sg:dat:m3 subst:sg:gen:m3 subst:sg:inst:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m3 subst:sg:voc:m3
majów 12Forma podstawowa: maj
Opis: przedstawiciel historycznego ludu Majów.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1

Forma podstawowa: maj
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3

Forma podstawowa: maja
Opis: przedstawicielka historycznego ludu Majów.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
majże 12Forma podstawowa: maić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
makak 8Opis: Macaca – rodzaj naziemnych małp wąskonosych określanych w języku polskim nazwą makak, występują od Afryki Północnej po Japonię.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
makao 7Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
makią 11Forma podstawowa: makia
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
makię 11Forma podstawowa: makia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
makii 7Forma podstawowa: makia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
makij 9Forma podstawowa: makia
makio 7Forma podstawowa: makia
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
makis 7
maksa 7Forma podstawowa: maks
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2

Forma podstawowa: max
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
maksi 7Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:f:pos adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:dat:f:pos adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:inst:f:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:f:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:f:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
maksy 8Forma podstawowa: maks
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
makub 11Forma podstawowa: makuba
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
malag 9Forma podstawowa: malaga
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
malce 8Forma podstawowa: malec
Opis: wieś sołecka w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie oświęcimskim, w gminie Kęty.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
malcy 9Forma podstawowa: malec
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
maleć 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
maleń 13Forma podstawowa: maleć
malla 8Forma podstawowa: mall
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
malle 8Forma podstawowa: mall
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
malmu 10Forma podstawowa: malm
Opis: formacja geologiczna z oddziału o tej samej nazwie.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
malmy 9Forma podstawowa: malm
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
maluj 11Forma podstawowa: malować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
malwą 11Forma podstawowa: malwa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
małoż 12Forma fleksyjna: adv:pos
małpę 13Forma podstawowa: małpa
Opis: w znaczeniu potocznym, ssaki o czterech chwytnych kończynach, zwykle większe od małpiatek.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
małpo 9Forma podstawowa: małpa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
małpy 10Forma podstawowa: małpa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
małym 10Forma podstawowa: mała
Opis: młoda urocza kobieta, dziewczyna.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f

Forma podstawowa: mały
Opis: taki, który istnieje fizycznie lub można sobie go wyobrazić jako istniejący w przestrzeni (ma łatwe do opisania cechy fizyczne) i jest stosunkowo nieznaczny, niewielki pod względem rozmiaru w zakresi
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:sg:inst:m1 subst:sg:loc:m1

Forma podstawowa: mały
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos subst:pl:dat:m1 subst:sg:inst:m1 subst:sg:loc:m1
małże 12Forma podstawowa: małż
Opis: osobnik z gromady małż.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
mambą 13Forma podstawowa: mamba
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
mambę 13Forma podstawowa: mamba
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
mambu 11Forma podstawowa: mambo
Opis: utwór muzyczny do tańczenia mambo.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
mamce 8Forma podstawowa: mamka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
mamci 8Forma podstawowa: mamcia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
mameą 11Forma podstawowa: mamea
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
mameę 11Forma podstawowa: mamea
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
mamei 7Forma podstawowa: mamea
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
mamek 8Forma podstawowa: mamka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mameo 7Forma podstawowa: mamea
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
mamią 11Forma podstawowa: mamić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
mamił 9Forma podstawowa: mamić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
mamką 12Forma podstawowa: mamka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
mamki 8Forma podstawowa: mamka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
mamlę 12Forma podstawowa: mamlać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: mamleć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
mamuś 13Forma podstawowa: mamusia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mamut 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
manat 7Opis: Trichechus manatus - gatunek ssaka z rodziny manatowatych, zamieszkujący wybrzeża zachodniego wybrzeża Oceanu Atlantyckiego od Florydy po północno-wschodnią Brazylię, a także wybrzeża Karaibów.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
manca 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
mancę 11Forma podstawowa: manca
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
manco 7Forma podstawowa: manca
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
mancu 9Forma podstawowa: manco
maneż 10Opis: ogrodzony teren (ujeżdżalnia otwarta) albo pomieszczenie (ujeżdżalnia kryta) przeznaczone do nauki jazdy konnej lub trenowania ujeżdżenia czy skoków przez przeszkody.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
mangą 12Forma podstawowa: manga
Opis: machina barobalistyczna miotająca pociski stromotorowo, będąca połączeniem trabutium i biffy z przeciwwagą stałą i ruchomą, co pozwoliło na miotanie pocisków celniej od biffy i dalej niż trabutium.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
mangi 8Forma podstawowa: manga
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
mango 8Opis: drewno pozyskiwane z mangowca.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
mania 6Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
manią 10Forma podstawowa: manić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
manie 6Forma podstawowa: mana
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: mania
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
manię 10Forma podstawowa: mania
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f

Forma podstawowa: manić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
manif 10Forma podstawowa: manifa
Opis: doroczna demonstracja feministyczna organizowana w związku z Dniem Kobiet w różnych częściach Polski, czasem jej nazwa pisana jest dużą literą - zwłaszcza w przekazach płynących od organizatorów.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
manij 8Forma podstawowa: mania
manił 8Forma podstawowa: manić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
manio 6Forma podstawowa: mania
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
manka 7Forma podstawowa: manko
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
manku 9Forma podstawowa: manko
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
manną 10Forma podstawowa: manna
Opis: Lecanora esculenta - jadalny gatunek porostu rosnący w północnej Afryce i na azjatyckich stepach.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
manom 7Forma podstawowa: man
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
manów 10Forma podstawowa: man
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
manta 7Opis: diabeł morski, Manta birostris – gatunek ryby orleniokształtnej, największy przedstawiciel mantowatych, manta żyje w morzach tropikalnych wokół południowej Afryki, od południowej Kalifornii do Peru,
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
mantę 11Forma podstawowa: manta
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
manto 7Forma podstawowa: manta
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
mantr 7Forma podstawowa: mantra
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mantu 9Forma podstawowa: manto
Opis: pobicie, lanie.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
manty 8Forma podstawowa: manta
Opis: diabeł morski, Manta birostris – gatunek ryby orleniokształtnej, największy przedstawiciel mantowatych, manta żyje w morzach tropikalnych wokół południowej Afryki, od południowej Kalifornii do Peru,
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
mańce 13Forma podstawowa: mańka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
mańka 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
mańki 13Forma podstawowa: mańka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
mańko 13Forma podstawowa: mańka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
mańmy 14Forma podstawowa: manić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
mańże 16Forma podstawowa: manić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
maori 6
mapek 8Forma podstawowa: mapka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mapet 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
mapka 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
mapuj 11Forma podstawowa: mapować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
maran 6Opis: Żyd portugalski lub hiszpański, który w XIV-XV w. przeszedł na chrześcijaństwo, by uniknąć prześladowań.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
marca 7Forma podstawowa: marco
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Forma podstawowa: marzec
Opis: kryzys polityczny zapoczątkowany demonstracjami studenckimi, m.in. w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Radomiu, Łodzi i Poznaniu, brutalnie rozbitymi przez oddziały Milicji Obywatelskiej i Ochotniczej Re
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
marce 7Forma podstawowa: marka
Opis: jednostka monetarna w kilku państwach Europy.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
march 9Forma podstawowa: marcha
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
marcu 9Forma podstawowa: marco
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1

Forma podstawowa: marzec
Opis: kryzys polityczny zapoczątkowany demonstracjami studenckimi, m.in. w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Radomiu, Łodzi i Poznaniu, brutalnie rozbitymi przez oddziały Milicji Obywatelskiej i Ochotniczej Re
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
mareą 10Forma podstawowa: marea
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
mareę 10Forma podstawowa: marea
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
marei 6Forma podstawowa: marea
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
marek 7Opis: św. Marek Ewangelista, wedle tradycji Kościoła autor Ewangelii Marka uważanej za najstarszą i jednocześnie najkrótszą spośród Ewangelii.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma podstawowa: marka
Opis: jednostka monetarna w kilku państwach Europy.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mareo 6Forma podstawowa: marea
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
marga 8Forma podstawowa: margać
Opis: machina barobalistyczna miotająca pociski stromotorowo, będąca połączeniem trabutium i biffy z przeciwwagą stałą i ruchomą, co pozwoliło na miotanie pocisków celniej od biffy i dalej niż trabutium.
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
marin 6Forma podstawowa: marina
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
marka 7Opis: jednostka monetarna w kilku państwach Europy.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
marki 7Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
marku 9Forma podstawowa: mark
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
marla 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
marlę 11Forma podstawowa: marla
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
marli 7Forma podstawowa: marla
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
marła 8Forma podstawowa: mrzeć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl
marna 6Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma podstawowa: marny
Opis: daremny, taki, który nie przynosi żadnego efektu.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
marną 10Forma podstawowa: marna
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
marne 6Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2

Forma podstawowa: marny
Opis: daremny, taki, który nie przynosi żadnego efektu.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
marni 6Forma podstawowa: marnić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: marny
Opis: daremny, taki, który nie przynosi żadnego efektu.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
marny 7Forma podstawowa: marna
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
marom 7Forma podstawowa: mara
Opis: zaburzenie percepcji - coś, czego w rzeczywistości nie ma, a co jest widziane.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f

Forma podstawowa: mary
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
maror 6
marsu 8Forma podstawowa: mars
Opis: element masztu żaglowca, platforma na styku kolumny masztu i stengi.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
marsy 7Forma podstawowa: mars
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
marsz 6Opis: chodzenie pieszo.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
marto 7Forma podstawowa: mrzeć
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl
marud 9Forma podstawowa: maruda
Opis: nudziarz, osoba, która zanudza innych, naprzykrza się swoją obecnością lub zachowaniem.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
marun 8Forma podstawowa: maruna
Opis: Tripleurospermum – rodzaj roślin z rodziny astrowatych, według aktualnych ujęć taksonomicznych należy do niego ok. 30 gatunków, występujących na półkuli północnej, na obszarach o umiarkowanym klimaci
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
marzą 10Forma podstawowa: marzyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
marzę 10Forma podstawowa: marzyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
marzł 8Forma podstawowa: marznąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
marżą 14Forma podstawowa: marża
Opis: stosunek zysku ze sprzedaży do ceny sprzedaży.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
marżo 10Forma podstawowa: marża
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
marży 11Forma podstawowa: marża
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
masaż 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
maseł 8Forma podstawowa: masło
Opis: kosmetyk do pielęgnacji ciała (ewentualnie twarzy) bogatszy i gęstszy niż balsam, sprzedawany w słoikach lub opakowaniach z nakrętką.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
maset 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
masie 6Forma podstawowa: masa
Opis: zespół częsci urządzenia niepodłączonych do prądu i połączonych z obudową i podstawą.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
maską 11Forma podstawowa: maska
Opis: przylegająca szczelnie do ust i nosa pacjenta część aparatu medycznego, który służy do dostarczania tlenu lub narkozy.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
masko 7Forma podstawowa: maska
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
masła 8Forma podstawowa: masło
Opis: kosmetyk do pielęgnacji ciała (ewentualnie twarzy) bogatszy i gęstszy niż balsam, sprzedawany w słoikach lub opakowaniach z nakrętką.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
masło 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
masuj 10Forma podstawowa: masować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
masyw 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
masze 6Forma podstawowa: macha
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
maszt 7Opis: pionowe drzewce stałe, ustawione przeważnie w osi jednostki pływającej o napędzie żaglowym, którego podstawowym zadaniem jest utrzymywanie żagli i przenoszenie siły aerodynamicznej na kadłub jednostk
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
maśle 11Forma podstawowa: masło
Opis: kosmetyk do pielęgnacji ciała (ewentualnie twarzy) bogatszy i gęstszy niż balsam, sprzedawany w słoikach lub opakowaniach z nakrętką.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:n2
matem 8Forma podstawowa: matema
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
matką 12Forma podstawowa: matka
Opis: wzorzec, pierwszy przedmiot danego typu (często też projekt) lub najważniejszy przedmiot w grupie.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
matki 8Forma podstawowa: matka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
matko 8Forma podstawowa: matka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
matma 8Opis: lekcja matematyki.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
matmę 12Forma podstawowa: matma
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
matmo 8Forma podstawowa: matma
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
matni 7Forma podstawowa: matnia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
matom 8Forma podstawowa: mata
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
matuj 11Forma podstawowa: matować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
matul 10Forma podstawowa: matula
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
matuś 13Forma podstawowa: matusia
Opis: pieszczotliwie: matka.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
maulu 11Forma podstawowa: maul
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
mazać 11Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
mazai 6Forma podstawowa: mazaja
Opis: kolorowy deseń na tkaninie, składający się z plam, różnych wzorów.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
mazał 8Forma podstawowa: mazać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
mazam 7Forma podstawowa: mazama
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mazda 7Opis: samochód marki Mazda.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
mazdy 8Forma podstawowa: mazda
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
mazer 6Opis: naturalny układ usłojenia na drewnie.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
mazia 6Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma podstawowa: maziać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
mazie 6Forma podstawowa: maź
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
maznę 10Forma podstawowa: maznąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
mazur 8Opis: ludowy utwór muzyczny, taki, do którego można tańczyć mazura.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
mazut 9Opis: oleista ciecz będąca pozostałością po destylacji niskogatunkowej ropy naftowej w warunkach atmosferycznych (ciśnienie normalne), w temperaturze od 250 do 350 °C. Składa się z węglowodorów wysokocząst
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
mażże 14Forma podstawowa: mazać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
mąceń 17Forma podstawowa: mącić
mączą 15Forma podstawowa: mączyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
mączę 15Forma podstawowa: mączyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
mąćmy 17Forma podstawowa: mącić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
mąćże 19Forma podstawowa: mącić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
mądry 12Opis: taki, którego treść jest wysoko oceniana ze względu na wartość intelektualną.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1
mądrz 11Forma podstawowa: mądrzyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl
mąkla 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
mąkle 12Forma podstawowa: mąkla
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
mąkom 12Forma podstawowa: mąka
Opis: porcja mąki, produktu powstałego w wyniku silnego rozdrobnienia ziarna zbóż, określona ilość tego produktu, zazwyczaj papierowa torebka (w domowych warunkach może być też puszka, słoik).
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
mątem 12Forma podstawowa: mąt
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
mątew 11Forma podstawowa: mątwa
Opis: Sepioidea - mięczak z rodziny głowonogów.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma podstawowa: mątwy
Opis: drewienko do mieszania różnych substancji, zwłaszcza płynów.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p2 subst:pl:gen:p3
mątów 15Forma podstawowa: mąt
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
mątwą 15Forma podstawowa: mątwa
Opis: Sepioidea - mięczak z rodziny głowonogów.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
mątwę 15Forma podstawowa: mątwa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
mątwo 11Forma podstawowa: mątwa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
mątwy 12Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p2 subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p2 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p2 subst:pl:voc:p3
mbira 8Opis: afrykański, choć spotykany również w innych częściach świata, instrument muzyczny należący do grupy idiofonów szarpanych, składa się z deseczki lub rezonatora skrzynkowego, do którego przymocowane są
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
mbiry 9Forma podstawowa: mbira
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
mchów 13Forma podstawowa: mech
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
mdlał 10Forma podstawowa: mdleć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
mdlej 10Forma podstawowa: mdleć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl

Forma podstawowa: mdło
Opis: niedobrze, słabo, tak jakby komuś zbierało się na wymioty lub jakby miał zasłabnąć.
Forma fleksyjna: adv:com
mdlić 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
mdlij 10Forma podstawowa: mdlić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
mdłej 11Forma podstawowa: mdły
Opis: o człowieku: taki, któremu brakuje siły duchowej, silnej woli, taki, który np. łatwo ulega wpływom innych ludzi, łatwo traci wiarę, zmienia cel działań.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
mdłym 11Forma podstawowa: mdły
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
mebel 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
mecie 7Forma podstawowa: meta
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
meczy 8Forma podstawowa: meczeć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
medak 8Forma podstawowa: medaka
medal 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
media 7Forma podstawowa: medium
Opis: ktoś, kto łatwo ulega hipnozie.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2
medin 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
medok 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
meduz 9Forma podstawowa: meduza
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
medyk 9Opis: praktyk medycyny, niekoniecznie lekarz, też znachor i inny uzdrowiciel.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma podstawowa: medyka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
megom 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
mejle 9Forma podstawowa: mejl
Opis: wiadomość tekstowa otrzymana za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
mejli 9Forma podstawowa: mejl
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:m3
mejoz 8Forma podstawowa: mejoza
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mekka 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
mekką 12Forma podstawowa: mekka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
mekki 8Forma podstawowa: mekka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
melbą 13Forma podstawowa: melba
Opis: deser z waniliowych lodów i brzoskwiń w malinowym sosie.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
melia 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
melie 7Forma podstawowa: melia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
melię 11Forma podstawowa: melia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
melij 9Forma podstawowa: melia
melik 8Forma podstawowa: melika
Opis: jeden ze składników melodii, dobór interwałów bez uwzględnienia rytmu.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
melin 7Forma podstawowa: melina
Opis: miejsce ukrycia się kogoś lub schowania czegoś.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
melio 7Forma podstawowa: melia
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
melis 7Forma podstawowa: melisa
Opis: znana roślina lecznicza i przyprawa, liście melisy lekarskiej.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
melit 8Forma podstawowa: melita
Opis: sól glinowa kwasu melitowego, minerał zawierający wodę krystalizacyjną.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mełci 9Forma podstawowa: mleć
mełła 10Forma podstawowa: mleć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
mełło 10Forma podstawowa: mleć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
mełte 9Forma podstawowa: mleć
mełto 9Forma podstawowa: mleć
memej 9Forma podstawowa: memeja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
memla 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
memlę 12Forma podstawowa: memla
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
memli 8Forma podstawowa: memla
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
memom 8Forma podstawowa: mem
Opis: jednostka informacji kulturowej: idea, styl, sposób zachowania.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
memów 11Forma podstawowa: mem
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
menat 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
menda 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
mendę 11Forma podstawowa: menda
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
mendo 7Forma podstawowa: menda
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
mendy 8Forma podstawowa: menda
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
mendź 15Forma podstawowa: mendzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
menel 7Opis: pogardliwie o człowieku żyjącym poza społeczeństwem, wywołującym obrzydzenie swoim wyglądem, zapachem i zachowaniem.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
menem 7Forma podstawowa: men
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
mener 6Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
menor 6Forma podstawowa: menora
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
menos 6Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
menów 10Forma podstawowa: men
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1

Forma podstawowa: men
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
mensa 6Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
mensę 10Forma podstawowa: mensa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
menso 6Forma podstawowa: mensa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
mensy 7Forma podstawowa: mensa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
merce 7Forma podstawowa: merc
Opis: mercedes.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
mercu 9Forma podstawowa: merc
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
merda 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
merem 7Forma podstawowa: mer
Opis: najprostszy, jaki da się wyróżnić, stale powtarzający się fragment cząsteczek polimerów.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1 subst:sg:inst:m3
merga 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
mergo 8Forma podstawowa: merga
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
merka 7Forma podstawowa: merk
merki 7Forma podstawowa: merk
merku 9Forma podstawowa: merk
merlą 11Forma podstawowa: merla
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
merlo 7Forma podstawowa: merla
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
merol 7Opis: mercedes.
merom 7Forma podstawowa: mera
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
merów 10Forma podstawowa: mer
Opis: najprostszy, jaki da się wyróżnić, stale powtarzający się fragment cząsteczek polimerów.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:gen:m3
merze 6Forma podstawowa: mera
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
mesie 6Forma podstawowa: mesa
Opis: duże ogólnodostępne pomieszczenie znajdujące się na jednostce pływającej, przeznaczone dla wspólnego przebywania w nim wielu osób, służące jako jadalnia i miejsce zebrań załogi.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
mesla 7Forma podstawowa: mesel
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
mesle 7Forma podstawowa: mesel
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
mesli 7Forma podstawowa: mesel
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
meslu 9Forma podstawowa: mesel
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
messą 10Forma podstawowa: messa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
messo 6Forma podstawowa: messa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
messy 7Forma podstawowa: messa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
mesto 7
mesze 6Forma podstawowa: mesz
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
meszt 7Forma podstawowa: meszta
Opis: lekki pantofel z miękkiego materiału.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
meszu 8Forma podstawowa: mesz
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
meszy 7Forma podstawowa: mesz
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
metal 8Opis: podgatunek muzyki rockowej powstały na przełomie lat 60. i 70. XX wieku w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m3
metan 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
metce 8Forma podstawowa: metka
Opis: kawałek tkaniny przyszyty np. po wewnętrznej stronie ubrania, który zawiera informacje o producencie, ale też o sposobach konserwacji tkaniny itp., także analogiczny kawałek szmatki z jakąś informacj
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
metek 8Opis: w starożytnej Grecji: cudzoziemiec osiedlony w polis.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma podstawowa: metka
Opis: kawałek tkaniny przyszyty np. po wewnętrznej stronie ubrania, który zawiera informacje o producencie, ale też o sposobach konserwacji tkaniny itp., także analogiczny kawałek szmatki z jakąś informacj
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
meteo 7
meter 7Forma podstawowa: metro
metką 12Forma podstawowa: metka
Opis: kawałek tkaniny przyszyty np. po wewnętrznej stronie ubrania, który zawiera informacje o producencie, ale też o sposobach konserwacji tkaniny itp., także analogiczny kawałek szmatki z jakąś informacj
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
metki 8Forma podstawowa: metka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
metod 8Forma podstawowa: metoda
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
metol 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
metop 8Forma podstawowa: metopa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
metra 7Forma podstawowa: metro
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2

Forma podstawowa: metrum
Opis: schemat wyznaczający rytmiczny porządek wiersza, stały układ regularnie powtarzających się elementów językowych, które budują rytm utworu poetyckiego.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2
metys 8Opis: istota powstała przez skrzyżowanie dwóch lub kilku innych.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
mewek 7Forma podstawowa: mewka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mewie 6Forma podstawowa: mewi
Opis: związany z mewą, dotyczący mewy.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
mewim 7Forma podstawowa: mewi
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
mewka 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
mewkę 11Forma podstawowa: mewka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
mewki 7Forma podstawowa: mewka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
mewko 7Forma podstawowa: mewka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
mewsu 8Forma podstawowa: mews
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
mewsy 7Forma podstawowa: mews
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
mezon 6Opis: cząstka elementarna należąca do hadronów, o liczbie barionowej B=0 oraz spinie całkowitym.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
mezzo 6
męczy 12Forma podstawowa: męczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
męską 15Forma podstawowa: męski
Opis: świadczący o cechach kojarzonych tradycyjnie w społeczeństwie z wzorcem męskości, np. zdecydowanie, pewność siebie, stanowczość, odwaga, szczerość, bezpośredniość.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
męsko 11Forma podstawowa: męski
Forma fleksyjna: adja
męstw 11Forma podstawowa: męstwo
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
mętni 11Forma podstawowa: mętnić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl
mętny 12Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
mętom 12Forma podstawowa: męt
Opis: degenerat, zły człowiek, podlec.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2 subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: męty
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
mętów 15Forma podstawowa: męt
Opis: degenerat, zły człowiek, podlec.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:m3

Forma podstawowa: męty
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
mętwę 15Forma podstawowa: mętwa
mężny 15Opis: o zachowaniu: odważny, dzielny, męski, bohaterski, będący przejawem czyjegoś męstwa.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
mężom 15Forma podstawowa: mąż
Opis: mężczyzna, który jest godny szacunku ze względu na jakieś szczególne zasługi bądź cechy charakteru, np. stanu.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
mężów 18Forma podstawowa: mąż
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
mężuś 20Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
mgieł 10Forma podstawowa: mgła
Opis: przenośnie pomroka, to, co było dawno, ginie we mgle przeszłości.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mgłom 11Forma podstawowa: mgła
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
miale 7Forma podstawowa: miał
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
miała 8Forma podstawowa: mieć
Opis: nosić cechy
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
miału 10Forma podstawowa: miał
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
miały 9Forma podstawowa: miał
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: mieć
Opis: nosić cechy
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
miana 6Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
miani 6Forma podstawowa: mieć
Opis: nosić cechy
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
miano 6Forma podstawowa: miana
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2

Forma podstawowa: mieć
Opis: nosić cechy
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
miara 6Opis: zakres, wartość, stopień, poziom czegoś, format, kaliber.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
miaro 6Forma podstawowa: miara
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
miary 7Forma podstawowa: miara
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
miauk 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
miazg 8Forma podstawowa: miazga
Opis: merystem boczny, tkanka twórcza roślinna tworząca osiowy cylinder wewnątrz organów i biorąca udział we wtórnym przyroście łodygi i korzeni na grubość.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
micel 8Forma podstawowa: micela
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
micha 9Opis: ekspresywnie: miska - naczynie.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
michą 13Forma podstawowa: micha
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
michy 10Forma podstawowa: micha
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
micra 7Opis: nissan z modelu Micra.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
micry 8Forma podstawowa: micra
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
micwa 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
micwo 7Forma podstawowa: micwa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
micwy 8Forma podstawowa: micwa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
miedz 7Forma podstawowa: miedza
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mielę 11Forma podstawowa: mielić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: mleć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
mierź 14Forma podstawowa: mierzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
miesi 6Forma podstawowa: miesić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
mieść 15Forma podstawowa: mieścić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
miewa 6Forma podstawowa: miewać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
międl 12Forma podstawowa: międlić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
miękł 13Forma podstawowa: mięknąć
Opis: stawać się łagodniejszym, dotyczy widocznych lub słyszalnych cech, np. głosu, twarzy.
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
mięli 11Forma podstawowa: miąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
mięła 12Forma podstawowa: miąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
mięły 13Forma podstawowa: miąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
mięsa 10Forma podstawowa: mięso
Opis: miękkie tkanki zwierzęce, bogate w białko, które zjada się rzadko świeże i na surowo, częściej pieczone, smażone lub gotowane.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
miętą 15Forma podstawowa: miąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff

Forma podstawowa: mięta
Opis: napar z liści mięty, który pije się z powodu jego leczniczych właściwości, ale także walorów smakowych.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
mięty 12Forma podstawowa: miąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff

Forma podstawowa: mięta
Opis: napar z liści mięty, który pije się z powodu jego leczniczych właściwości, ale także walorów smakowych.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
migać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
migał 10Forma podstawowa: migać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
migma 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
migmę 13Forma podstawowa: migma
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
migną 12Forma podstawowa: mignąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
mignę 12Forma podstawowa: mignąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
migów 12Forma podstawowa: migi
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
mijaj 10Forma podstawowa: mijać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
mijam 9Forma podstawowa: mijać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
mikom 8Forma podstawowa: mik
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
mikra 7Forma podstawowa: mikry
Opis: taki, który ma bardzo małe rozmiary fizyczne, jest bardzo mały.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
mikre 7Forma podstawowa: mikry
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
mikru 9Forma podstawowa: mikro
mikst 8Opis: rywalizacja, w której uczestniczą dwuosobowe zespoły złożone z kobiety i mężczyzny, sporty, w których zawodnicy rywalizują w ten sposób, to tenis ziemny, tenis stołowy, badminton, pétanque, łucznictw
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
miksu 9Forma podstawowa: mix
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
miksy 8Forma podstawowa: miks
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: miksa
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1

Forma podstawowa: mix
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
mikwa 7Opis: w judaizmie łaźnia, zbiornik z bieżącą wodą do ablucji oraz mycia naczyń skalanych nieczystością rytualną.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
mikwę 11Forma podstawowa: mikwa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
mikwo 7Forma podstawowa: mikwa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
miląc 12Forma podstawowa: milić
milej 9Forma podstawowa: mile
Opis: w miły sposób, wyrażając pozytywne nastawienie.
Forma fleksyjna: adv:com

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
milem 8Forma podstawowa: mil
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2 subst:sg:inst:m3
milen 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: milena
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
miler 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
milił 9Forma podstawowa: milić
milim 8Opis: jednostka zdawkowa, 1/100 dinara tunezyjskiego i 1/1000 funta egipskiego.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
milin 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
milka 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
milką 12Forma podstawowa: milka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f

Forma podstawowa: milka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f subst:sg:inst:m1
milkę 12Forma podstawowa: milka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:acc:m1
milki 8Forma podstawowa: milka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
milkł 10Forma podstawowa: milknąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
milko 8Forma podstawowa: milka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: milka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f subst:sg:voc:m1
milom 8Forma podstawowa: mila
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
milsi 7Forma podstawowa: miły
Opis: taki, który oceniany jest jako przyjemny.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:com
milże 11Forma podstawowa: milić
miłej 10Forma podstawowa: miła
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
miłek 9Forma podstawowa: miłki
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
miłka 9Forma podstawowa: miłek
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
miłkę 13Forma podstawowa: miłka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
miłki 9Forma podstawowa: miłek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: miłek
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
miłku 11Forma podstawowa: miłek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
miłuj 12Forma podstawowa: miłować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
mimie 7Forma podstawowa: mim
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: mima
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
mimik 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
mimom 8Forma podstawowa: mim
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: mima
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
mimów 11Forma podstawowa: mim
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:gen:m3

Forma podstawowa: mima
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
minąć 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
minął 12Forma podstawowa: minąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
mince 7Forma podstawowa: minka
Opis: zdrobnienie od mina: wyraz twarzy wyrażający nastrój, emocje.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
minek 7Forma podstawowa: minka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
miner 6Forma podstawowa: minera
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
minet 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma podstawowa: mineta
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
minią 10Forma podstawowa: minia
Opis: czerwony pigment, który zawiera tlenek ołowiu.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
minie 6Forma podstawowa: min
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1

Forma podstawowa: minia
Opis: czerwony pigment, który zawiera tlenek ołowiu.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
minij 8Forma podstawowa: minia
minkę 11Forma podstawowa: minka
Opis: zdrobnienie od mina: wyraz twarzy wyrażający nastrój, emocje.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
minko 7Forma podstawowa: minka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
minor 6Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:m3 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:m3 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:m3 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:m3 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:m3 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:m3 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:m3 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:m3 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:m3 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:m3 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:m3 subst:sg:voc:n2
minóg 12Opis: prymitywne zwierzę wodne zaliczane do bezżuchwowców.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
minuj 10Forma podstawowa: minować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
minus 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
minut 9Forma podstawowa: minuta
Opis: minuta kątowa - jednostka miary kąta płaskiego równa 1/60 stopnia oznaczana 1′.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mińmy 14Forma podstawowa: minąć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
mińże 16Forma podstawowa: minąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
mionu 8Forma podstawowa: mion
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
miota 7Forma podstawowa: miotać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
mioty 8Forma podstawowa: miot
Opis: młode ssaki urodzone z jednej ciąży wielopłodowej.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
miraż 10Opis: zjawisko najczęściej występujące na dużych otwartych przestrzeniach, np. na pustyni lub otwartym morzu, polegające na specyficznym załamywaniu i odbijaniu się światła.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
mirem 7Forma podstawowa: mir
Opis: szacunek, uznanie, poszanowanie.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
mirom 7Forma podstawowa: mir
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
mirów 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
mirra 6Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
mirry 7Forma podstawowa: mirra
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
mirta 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
mirto 7Forma podstawowa: mirta
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
mirtu 9Forma podstawowa: mirt
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
mirty 8Forma podstawowa: mirt
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: mirta
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
mirun 8Forma podstawowa: miruna
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mirza 6Opis: tytuł nadawany perskim i tureckim książętom, arystokratom i uczonym.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
mirze 6Forma podstawowa: mirra
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
mirzę 10Forma podstawowa: mirza
Opis: tytuł nadawany perskim i tureckim książętom, arystokratom i uczonym.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
mirzo 6Forma podstawowa: mirza
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
mirzy 7Forma podstawowa: mirza
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
misce 7Forma podstawowa: miska
Opis: głębokie, zwykle okrągłe popularne naczynie, które może mieć różną wielkość i znajdować różne zastosowania (w domu i nie tylko).
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
misia 6Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma podstawowa: misio
Opis: pieszczotliwie o kochanej osobie.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
misią 10Forma podstawowa: misi
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
misie 6Forma podstawowa: misi
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos

Forma podstawowa: misio
Opis: pieszczotliwie o kochanej osobie.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
misim 7Forma podstawowa: misi
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
misio 6Opis: pieszczotliwie o kochanej osobie.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
misiu 8Forma podstawowa: misio
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2

Forma podstawowa: miś
Opis: popularne pieszczotliwe określenie kochanej osoby.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1

Forma podstawowa: miś
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
misja 8Opis: placówka prowadząca działalność społeczną (np. ewangelizacyjną, charytatywną).
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
misji 8Forma podstawowa: misja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
miska 7Opis: głębokie, zwykle okrągłe popularne naczynie, które może mieć różną wielkość i znajdować różne zastosowania (w domu i nie tylko).
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f
miskę 11Forma podstawowa: miska
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
miski 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1
misom 7Forma podstawowa: misa
Opis: duża miska - naczynie.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
misyj 9Forma podstawowa: misja
Opis: placówka prowadząca działalność społeczną (np. ewangelizacyjną, charytatywną).
misze 6Forma podstawowa: micha
Opis: ekspresywnie: miska - naczynie.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
miśka 11Forma podstawowa: misiek
Opis: inna nazwa niedźwiedzia i kilku innych zwierząt konceptualizowanych jako podobne do niedźwiedzi.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
miśki 11Forma podstawowa: misiek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2

Forma podstawowa: miśka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
mitel 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
mitem 8Forma podstawowa: mit
Opis: symbol, narracja funkcjonujące w świadomości danej społeczności, znaczenie przypisywane czemuś przez daną społeczność, szerzone np. przez środki masowego przekazu.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
mitle 8Forma podstawowa: mitel
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
mitli 8Forma podstawowa: mitel
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
mitlu 10Forma podstawowa: mitel
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
mitoz 7Forma podstawowa: mitoza
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mitra 7Opis: opatrunek głowy zrobiony z dwóch kawałków bandaża.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
mitrę 11Forma podstawowa: mitra
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
mitro 7Forma podstawowa: mitra
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
mizia 6Forma podstawowa: miziać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
mklik 9Opis: motyl nocny z rodziny omacnicowatych, żerujący na produktach żywnościowych.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
mknąc 12Forma podstawowa: mknąć
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
mknął 13Forma podstawowa: mknąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
mlask 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
mleko 8Opis: gęsta mgła, biała jak mleko, która bardzo mocno ogranicza widoczność.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
mleku 10Forma podstawowa: mleko
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
mlewa 7Forma podstawowa: mlewo
Opis: ziarno przeznaczone do zmielenia na mąkę.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
mlewo 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
mlewu 9Forma podstawowa: mlewo
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
mliki 8Forma podstawowa: mlik
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
młace 9Forma podstawowa: młaka
Opis: rozlewisko rzeki, które wskutek braku odpływu wody stało się bagnem lub torfowiskiem.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
młaka 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
młakę 13Forma podstawowa: młaka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
młaki 9Forma podstawowa: młaka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
młako 9Forma podstawowa: młaka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
młoda 9Opis: panna młoda, kobieta w dniu swojego ślubu.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: młody
Opis: młodzieńczy, charakterystyczny dla młodych organizmów (zwłaszcza: ludzi), taki, który świadczy o młodości, kojarzy się z młodym wiekiem.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
młodą 13Forma podstawowa: młoda
Opis: panna młoda, kobieta w dniu swojego ślubu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:inst:f

Forma podstawowa: młody
Opis: młodzieńczy, charakterystyczny dla młodych organizmów (zwłaszcza: ludzi), taki, który świadczy o młodości, kojarzy się z młodym wiekiem.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
młode 9Forma podstawowa: młody
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
młodo 9Opis: tak, że wydaje się, że coś jest jeszcze w swej pierwotnej postaci, jest jeszcze młode, świeże, nie osiągnęło pełnej dojrzałości, czasem: tak, że sprawia wrażenie, jakby jeszcze się nie nadawało.
Forma fleksyjna: adv:pos

Forma podstawowa: młody
Opis: młodzieńczy, charakterystyczny dla młodych organizmów (zwłaszcza: ludzi), taki, który świadczy o młodości, kojarzy się z młodym wiekiem.
Forma fleksyjna: adja
młodu 11Forma fleksyjna: burk
młody 10Opis: młodzieńczy, charakterystyczny dla młodych organizmów (zwłaszcza: ludzi), taki, który świadczy o młodości, kojarzy się z młodym wiekiem.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1
młóci 13Forma podstawowa: młócić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
młódź 21Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
młótu 15Forma podstawowa: młóto
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
młyny 10Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
mnącą 15Forma podstawowa: miąć
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
mnący 12Forma podstawowa: miąć
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
mniam 7
mnisi 6Forma podstawowa: mnich
Opis: samiec, który nie ma poroża.
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1

Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
mnogą 12Forma podstawowa: mnogi
Opis: taki, który składa się z wielu osób, elementów, części itp., występujący w dużej liczbie.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
mnogo 8Forma podstawowa: mnogi
Forma fleksyjna: adja

Opis: dużo, w dużej ilości, w dużej liczbie.
Forma fleksyjna: adv:pos
mnożę 14Forma podstawowa: mnożyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
mocca 8
moccą 12Forma podstawowa: mocca
moccę 12Forma podstawowa: mocca
mocja 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
mocje 9Forma podstawowa: mocja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
mocną 11Forma podstawowa: mocny
Opis: taki, który łatwo się nie niszczy, jest wytrzymały, odporny na zniszczenia, uszkodzenia.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
mocne 7Forma podstawowa: mocny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
mocni 7Forma podstawowa: mocny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
mocno 7Forma podstawowa: mocny
Forma fleksyjna: adja
mocny 8Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m2 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m2
mocuj 11Forma podstawowa: mocować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
mocyj 10Forma podstawowa: mocja
moczą 11Forma podstawowa: moczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
mocze 7Forma podstawowa: mocz
Opis: uryna, płyn wytwarzany w nerkach i wydalany z organizmu, zawierający produkty przemiany materii bezużyteczne lub szkodliwe dla ustroju.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
moczę 11Forma podstawowa: moczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
moczu 9Forma podstawowa: mocz
Opis: uryna, płyn wytwarzany w nerkach i wydalany z organizmu, zawierający produkty przemiany materii bezużyteczne lub szkodliwe dla ustroju.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
moczy 8Forma podstawowa: mocz
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
model 8Opis: konstrukcja, schemat, który ukazuje działanie czegoś, pomaga w wyjaśnieniu i poznaniu zjawisk, często jest to twór teoretyczny.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m3
modlą 12Forma podstawowa: modlić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl
modle 8Forma podstawowa: modła
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
modlę 12Forma podstawowa: modlić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl
modłą 13Forma podstawowa: modła
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
modło 9Forma podstawowa: modła
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
modły 10Forma podstawowa: modła
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
modna 7Forma podstawowa: modny
Opis: o człowieku: taki, który stara się podążać za modą, stosuje się do panujących trendów.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
modną 11Forma podstawowa: modny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
modny 8Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
modom 8Forma podstawowa: moda
Opis: dominanta - jedna z miar tendencji centralnej, statystyka dla zmiennych o rozkładzie dyskretnym, wskazująca na wartość o największym prawdopodobieństwie wystąpienia, lub wartość najczęściej występują
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
modów 11Forma podstawowa: mod
Opis: rezonans własny pomieszczenia.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
modra 7Forma podstawowa: modry
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
modrą 11Forma podstawowa: modry
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
modro 7Forma podstawowa: modry
Opis: w kolorze modrym.
Forma fleksyjna: adja
modry 8Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
modrz 7Forma podstawowa: modrzyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
modsi 7Forma podstawowa: mods
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
modsy 8Forma podstawowa: mods
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
modus 9Opis: w filozofii średniowiecznej sposób istnienia bytu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
modzą 11Forma podstawowa: modzić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
modzę 11Forma podstawowa: modzić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
modzi 7Forma podstawowa: modzić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
mogił 10Forma podstawowa: mogiła
Opis: śmierć, koniec życia, często używane przenośnie.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mogli 9Forma podstawowa: móc
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
mogła 10Forma podstawowa: móc
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl
mohel 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
moich 9Forma podstawowa: moi
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p1 subst:pl:gen:p1 subst:pl:loc:p1

Forma podstawowa: moja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:pl:loc:f
mojej 10Forma podstawowa: mój
Opis: o mężu, określenie, którego użyć może tylko żona.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
mojra 8Forma podstawowa: mojr
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
mojrą 12Forma podstawowa: mojra
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
mojro 8Forma podstawowa: mojra
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
mojry 9Forma podstawowa: mojr
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2

Forma podstawowa: mojra
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
mokce 8Forma podstawowa: mokka
Opis: Baked beans is a dish containing beans, sometimes baked but, despite the name, usually stewed, in a sauce.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
mokka 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
mokkę 12Forma podstawowa: mokka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
mokko 8Forma podstawowa: mokka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
mokli 8Forma podstawowa: moknąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
mokły 10Forma podstawowa: moknąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
mokną 11Forma podstawowa: moknąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
moknę 11Forma podstawowa: moknąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
mokra 7Forma podstawowa: mokro
Opis: tak, że coś jest pokryte wodą, przesiąknięte lub ociekające nią.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
mokrą 11Forma podstawowa: mokra
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:inst:f
mokre 7Forma podstawowa: mokry
Opis: taki, który charakteryzuje się opadami, dużą wilgotnością powietrza, rozmoknięciem ziemi itp.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
mokro 7Opis: tak, że coś jest pokryte wodą, przesiąknięte lub ociekające nią.
Forma fleksyjna: adv:pos subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2

Forma podstawowa: mokry
Opis: taki, który charakteryzuje się opadami, dużą wilgotnością powietrza, rozmoknięciem ziemi itp.
Forma fleksyjna: adja
mokru 9Forma podstawowa: mokro
Opis: tak, że coś jest pokryte wodą, przesiąknięte lub ociekające nią.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
moksa 7Opis: ziołowe cygaro służące do wykonywania terapii ciepłem.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
moksę 11Forma podstawowa: moksa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
mokso 7Forma podstawowa: moksa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
moksy 8Forma podstawowa: moksa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
moksz 7Forma podstawowa: moksza
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
molik 8Opis: inaczej mklik mączny - gatunek motyla z rodziny omacnicowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
molle 8Forma podstawowa: mołła
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
molom 8Forma podstawowa: mol
Opis: masa molowa atomu lub cząsteczki podana w gramach.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: mól
Opis: mały motyl o szarawym ubarwieniu, żerujący w futrach, wełnie, mące i ziarnie.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
molów 11Forma podstawowa: mól
molto 8
molwą 11Forma podstawowa: molwa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
molwę 11Forma podstawowa: molwa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
mołła 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
mołłą 14Forma podstawowa: mołła
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
mołły 11Forma podstawowa: mołła
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
monet 7Forma podstawowa: moneta
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
monga 8Forma podstawowa: mongo
mongo 8
mongu 10Forma podstawowa: mongo
monie 6Forma podstawowa: mona
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: monia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
moony 7Forma podstawowa: moon
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
mopan 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
moped 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
mopem 8Forma podstawowa: mop
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2 subst:sg:inst:m3
mopie 7Forma podstawowa: mop
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
mopka 8Forma podstawowa: mopek
Opis: Barbastella barbastellus – gatunek ssaka z rzędu nietoperzy, występującego na obszarze południowej, zachodniej i środkowej Europy, aż po Kaukaz, w zachodniej części kontynentu znacznie rzadszego i lo
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
mopki 8Forma podstawowa: mopek
Opis: Barbastella barbastellus – gatunek ssaka z rzędu nietoperzy, występującego na obszarze południowej, zachodniej i środkowej Europy, aż po Kaukaz, w zachodniej części kontynentu znacznie rzadszego i lo
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
mopom 8Forma podstawowa: mop
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2 subst:pl:dat:m3
mopsa 7Forma podstawowa: mops
Opis: miara wydajności jednostki centralnej CPU komputera, MIPS określa liczbę milionów operacji stałoprzecinkowych wykonywanych w ciągu sekundy przez daną jednostkę obliczeniową.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
mopsy 8Forma podstawowa: mops
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
morał 8Opis: uwaga umoralniająca, wniosek końcowy o charakterze pouczającym, objaśniający symbolikę zdarzeń przedstawionych w utworze literackim, zwykle w bajce.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
morąg 12Opis: pręga, smuga widoczna na ciemniejszym tle.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
morce 7Forma podstawowa: morka
Opis: wiatr wiejący od strony morza, najczęściej z towarzyszącą mu mżawką.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
mordą 11Forma podstawowa: morda
Opis: twarz, oblicze.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
mordę 11Forma podstawowa: morda
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
mordo 7Forma podstawowa: morda
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
mordu 9Forma podstawowa: mord
Opis: masowa zagłada.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
mordy 8Forma podstawowa: mord
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
morek 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
morel 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
morem 7Forma podstawowa: mor
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
moren 6Forma podstawowa: morena
Opis: materiał skalny transportowany lub osadzony przez lodowiec lub lądolód.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
morfa 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
morfu 12Forma podstawowa: morf
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
morfy 11Forma podstawowa: morfa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
morga 8Opis: historyczna jednostka powierzchni używana w rolnictwie, początkowo oznaczała obszar, jaki jeden człowiek mógł zaorać lub skosić jednym zaprzęgiem w ciągu dnia roboczego (dokładnie: od rana do południ
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma podstawowa: mórg
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
morgą 12Forma podstawowa: morga
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
morgi 8Forma podstawowa: morga
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
morgo 8Forma podstawowa: morga
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
morgu 10Forma podstawowa: mórg
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
moria 6Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
morie 6Forma podstawowa: moria
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
morio 6Forma podstawowa: moria
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
morka 7Forma podstawowa: morek
Opis: wiatr wiejący od strony morza, najczęściej z towarzyszącą mu mżawką.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
morką 11Forma podstawowa: morka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
morkę 11Forma podstawowa: morka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
morki 7Forma podstawowa: morka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
morko 7Forma podstawowa: morka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
morna 6Opis: taniec z Wysp Zielonego Przylądka wykonywany do morny - muzyki.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
morny 7Forma podstawowa: morna
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
morom 7Forma podstawowa: mór
Opis: choroba wirusowa atakująca świnie i dziki.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
morów 10Forma podstawowa: mór
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
morsa 6Forma podstawowa: mors
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
moruj 10Forma podstawowa: morować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
morul 9Forma podstawowa: morula
Opis: średnio zaawansowane stadium bruzdkowania całkowitego (8, 16, 32, 64 i 128 blastomerów, różnie u różnych grup zwierząt), przypominające czasem wyglądem owoc morwy.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
morus 8Opis: osoba brudna, która nie dba o swój wygląd.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
morwa 6Opis: Morus – rodzaj dużych krzewów lub niewielkich drzew liściastych z rodziny morwowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
morwę 10Forma podstawowa: morwa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
morza 6Forma podstawowa: morze
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
morzą 10Forma podstawowa: morzyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
morze 6Forma podstawowa: mor
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: mór
Opis: choroba wirusowa atakująca świnie i dziki.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
mosin 6Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: mosina
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mosso 6
mosty 8Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
mośki 11Forma podstawowa: mosiek
Opis: lekceważąco o żydzie, wyznawcy judaizmu.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
mośku 13Forma podstawowa: mosiek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
motać 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
motaj 9Forma podstawowa: motać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
motak 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
motał 9Forma podstawowa: motać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
motią 11Forma podstawowa: motia
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
motie 7Forma podstawowa: motia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
motio 7Forma podstawowa: motia
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
motki 8Forma podstawowa: motek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
motku 10Forma podstawowa: motek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
mottu 10Forma podstawowa: motto
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
motyj 10Forma podstawowa: motia
motyk 9Forma podstawowa: motyka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
motyl 9Opis: owad o charakterystycznych skrzydłach - często bardzo dużych, o interesującej barwie i kształcie.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
motyw 8Opis: w sztuce: element kompozycyjny, który się powtarza.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
mowcę 11Forma podstawowa: mowca
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
mowcy 8Forma podstawowa: mowca
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1 subst:sg:dat:m1 subst:sg:gen:m1 subst:sg:loc:m1
mowną 10Forma podstawowa: mowny
Opis: związany z mową, np. narządy mowne.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
mowne 6Forma podstawowa: mowny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
mowni 6Forma podstawowa: mowny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
mozga 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
mozgi 8Forma podstawowa: mozga
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
mozol 7Forma podstawowa: mozolić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl
mozół 12Forma podstawowa: mozoła
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
można 10Forma fleksyjna: pred

Forma podstawowa: możny
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
możni 10Forma podstawowa: możnić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl

Forma podstawowa: możny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
mówca 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
mówcą 15Forma podstawowa: mówca
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
mówce 11Forma podstawowa: mówca
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
mówco 11Forma podstawowa: mówca
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
mówek 11Forma podstawowa: mówka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mówić 15Opis: władać jakimś językiem w mowie i piśmie
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
mówię 14Forma podstawowa: mówić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
mówką 15Forma podstawowa: mówka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
mówmy 12Forma podstawowa: mówić
Opis: władać jakimś językiem w mowie i piśmie
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
mózgi 12Forma podstawowa: mózg
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
móżże 18Forma podstawowa: móc
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
mrąca 11Forma podstawowa: mrzeć
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:nonrefl
mrące 11Forma podstawowa: mrzeć
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:nonrefl
mrocz 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f

Forma podstawowa: mrocza
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mroku 9Forma podstawowa: mrok
Opis: przenośnie: ciemne, złe strony czyjegoś charakteru.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
mrowi 6Forma podstawowa: mrowić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl

Forma podstawowa: mrowie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
mrożą 14Forma podstawowa: mrozić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
mrówą 14Forma podstawowa: mrówa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
mrówo 10Forma podstawowa: mrówa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
mrówy 11Forma podstawowa: mrówa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
mruka 9Forma podstawowa: mrukać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
mruki 9Forma podstawowa: mruk
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: mruk
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
mrużą 16Forma podstawowa: mrużyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
mrzeć 11Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
mrzyj 9Forma podstawowa: mrzeć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
mrzyk 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
mszał 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
mszyc 8Forma podstawowa: mszyca
Opis: owad z rzędu piersiodziobych, nadrzędu pluskwiaków.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mszyć 12
mszyj 9Forma podstawowa: mszyć
mścił 13Forma podstawowa: mścić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
mucem 10Forma podstawowa: muc
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1 subst:sg:inst:m2
muchą 15Forma podstawowa: mucha
Opis: ozdobny element ubioru, noszony zazwyczaj przez mężczyzn, składający się z wąskiego paska materiału zawiązanego pod szyją.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f

Forma podstawowa: mucha
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
muchę 15Forma podstawowa: mucha
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
mucho 11Forma podstawowa: mucha
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: mucha
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
muchy 12Forma podstawowa: mucha
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
mucom 10Forma podstawowa: muc
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:pl:dat:m2
muców 13Forma podstawowa: muc
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
mucyk 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
mucyn 10Forma podstawowa: mucyna
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
muczę 13Forma podstawowa: muczeć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
mućce 14Forma podstawowa: mućka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
mućka 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
mućką 18Forma podstawowa: mućka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
mućkę 18Forma podstawowa: mućka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
mudem 10Forma podstawowa: mud
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
mudom 10Forma podstawowa: mud
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
mudów 13Forma podstawowa: mud
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
mudrą 13Forma podstawowa: mudra
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
mudro 9Forma podstawowa: mudra
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
mudry 10Forma podstawowa: mudra
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
mufce 13Forma podstawowa: mufka
Opis: dodatek do płaszcza lub kurtki, kawałek materiału zszyty w wałek, rulon, do którego można włożyć ręce w celu ochrony przed zimnem, mrozem.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
mufka 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
mufkę 17Forma podstawowa: mufka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
mufko 13Forma podstawowa: mufka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
mufla 13Opis: ogniotrwała komora pieca hutniczego, w której wypalane wyroby są chronione przed bezpośrednim działaniem płomieni.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
mufli 13Forma podstawowa: mufla
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
muflo 13Forma podstawowa: mufla
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
mufom 13Forma podstawowa: mufa
Opis: obudowa chroniąca miejsce złączenia kabli.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
mufte 13Forma podstawowa: mufty
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
mufti 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1
mufty 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1
muląc 14Forma podstawowa: mulić
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
mulcz 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
muldą 14Forma podstawowa: mulda
Opis: nierówność na powierzchni, wybój na drodze.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
mulej 11Forma podstawowa: muli
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
mulet 10Forma podstawowa: muleta
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mulić 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
mulił 11Forma podstawowa: mulić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
mulin 9Forma podstawowa: mulina
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mulmy 11Forma podstawowa: mulić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
mulna 9Forma podstawowa: mulny
Opis: taki, w którym jest dużo mułu, mulisty.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
mulne 9Forma podstawowa: mulny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
mulny 10Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
mulom 10Forma podstawowa: mula
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
mulsa 9Forma podstawowa: mulsum
mułem 11Forma podstawowa: muł
Opis: osad na dnie zbiornika wodnego lub pozostały po wyschnięciu wody, będący mieszaniną pyłu i iłu z dodatkiem substancji organicznych, szlam.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2 subst:sg:inst:m3
mułka 11Forma podstawowa: mułek
Opis: osadowa skała okruchowa, drobnoziarnista i luźna.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
mułki 11Forma podstawowa: mułek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
mułku 13Forma podstawowa: mułek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
mułła 12Opis: w szyizmie: nauczyciel, interpretator praw religijnych i doktryn islamu.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
mułłę 16Forma podstawowa: mułła
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
mułom 11Forma podstawowa: muł
Opis: osad na dnie zbiornika wodnego lub pozostały po wyschnięciu wody, będący mieszaniną pyłu i iłu z dodatkiem substancji organicznych, szlam.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2 subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: muły
Opis: mięśnie widoczne u osoby dobrze zbudowanej (najczęściej dwugłowe ramienia).
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
mułów 14Forma podstawowa: muły
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
mumią 13Forma podstawowa: mumia
Opis: o człowieku, który jest nieudolny, zasuszony, bez energii, bez życia.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
mumię 13Forma podstawowa: mumia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
mumii 9Forma podstawowa: mumia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
mumio 9Forma podstawowa: mumia
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
munem 9Forma podstawowa: mun
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
munga 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
mungę 14Forma podstawowa: munga
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
mungi 10Forma podstawowa: munga
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
munia 8Forma podstawowa: munio
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
murak 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
murka 9Forma podstawowa: murek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
murki 9Forma podstawowa: murek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
murom 9Forma podstawowa: mura
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
mursz 8Opis: gleba bagienna powstała z torfu na skutek działalności organizmów żywych, w procesie murszenia.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
murze 8Forma podstawowa: mur
Opis: kod ISO 4217 rupii maurytyjskiej.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: mura
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
murzo 8Forma podstawowa: murza
Opis: tytuł nadawany perskim i tureckim książętom, arystokratom i uczonym.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
musak 9Forma podstawowa: musaka
Opis: popularne w kuchni greckiej zapiekane danie przygotowywane na bazie bakłażana, pomidorów oraz mielonego mięsa.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
musem 9Forma podstawowa: mus
Opis: potrawa na bazie białek, ewentualnie bitej śmietany.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
musie 8Forma podstawowa: mus
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: musa
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
musik 9Opis: mus, na przykład owocowy.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
musli 9Opis: mieszanka płatków zbożowych, bakalii, orzechów i suszonych owoców, spożywana przede wszystkim z mlekiem lub jogurtem.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
musną 12Forma podstawowa: musnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
musom 9Forma podstawowa: musa
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
muson 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
musów 12Forma podstawowa: mus
Opis: potrawa na bazie białek, ewentualnie bitej śmietany.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
musuj 12Forma podstawowa: musować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
muszą 12Forma podstawowa: musić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: muszy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
musze 8Forma podstawowa: mucha
Opis: ozdobny element ubioru, noszony zazwyczaj przez mężczyzn, składający się z wąskiego paska materiału zawiązanego pod szyją.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1

Forma podstawowa: muszy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
muszę 12Forma podstawowa: musić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
muśmy 14Forma podstawowa: musieć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
muśże 16Forma podstawowa: musić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: musieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
mutae 9
muton 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
mutrą 13Forma podstawowa: mutra
Opis: inaczej nakrętka, łącznik w połączeniu śrubowym w formie pierścienia z naciętym na całej długości otworu gwintem.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
mutrę 13Forma podstawowa: mutra
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
mutro 9Forma podstawowa: mutra
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
mutuł 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
muzea 8Forma podstawowa: muzeum
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2
muzyk 10Opis: nauczyciel muzyki.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
mycce 9Forma podstawowa: mycka
Opis: nakrycie głowy noszone przez Żydów, okrywające włosy i szczyt głowy.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
mycia 8Forma podstawowa: mycie
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
mycie 8Forma podstawowa: myć
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl

Forma podstawowa: myt
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: myto
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:n2
myciu 10Forma podstawowa: myć
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
mycka 9Forma podstawowa: mycek
Opis: nakrycie głowy noszone przez Żydów, okrywające włosy i szczyt głowy.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
mycką 13Forma podstawowa: mycka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
myckę 13Forma podstawowa: mycka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
mycki 9Forma podstawowa: mycek
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
mycko 9Forma podstawowa: mycka
Opis: nakrycie głowy noszone przez Żydów, okrywające włosy i szczyt głowy.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
mydła 10Forma podstawowa: mydło
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
mydło 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
mydłu 12Forma podstawowa: mydło
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
mygle 10Forma podstawowa: mygła
Opis: stos długiego drewna okrągłego ułożonego na legarach.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
mygła 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
mygło 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
myjąc 14Forma podstawowa: myć
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
myjka 10Opis: rękawica lub poduszeczka z szorstkiego materiału, służąca do kąpieli, do mycia ciała.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
myjkę 14Forma podstawowa: myjka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
myjmy 11Forma podstawowa: myć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
myjże 13Forma podstawowa: myć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
myknę 12Forma podstawowa: myknąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl
mykom 9Forma podstawowa: myk
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
myków 12Forma podstawowa: myk
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
mykwą 12Forma podstawowa: mykwa
Opis: w judaizmie łaźnia, zbiornik z bieżącą wodą do ablucji oraz mycia naczyń skalanych nieczystością rytualną.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
mykwę 12Forma podstawowa: mykwa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
mykwo 8Forma podstawowa: mykwa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
mykwy 9Forma podstawowa: mykwa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
mylić 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
mylił 10Forma podstawowa: mylić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
mylmy 10Forma podstawowa: mylić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
mylną 12Forma podstawowa: mylny
Opis: taki, który jest niezgodny z rzeczywistością, z faktami, nieprawdziwy, błędny.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
mylni 8Forma podstawowa: mylny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
mylże 12Forma podstawowa: mylić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
myłaś 13Forma podstawowa: myć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
myłce 10Forma podstawowa: myłka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
myłeś 13Forma podstawowa: myć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
myłka 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
myłkę 14Forma podstawowa: myłka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
myoma 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
myomę 12Forma podstawowa: myoma
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
myrin 7Forma podstawowa: myrina
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
myrra 7Opis: według mitologii greckiej i legend przekazywanych na Cyprze Myrra była córką Kinyrasa i Pafos.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
myrry 8Forma podstawowa: myrra
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
mysia 7Forma podstawowa: mysi
Opis: o kolorze - szary, taki, który przypomina kolor myszy.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
mysią 11Forma podstawowa: mysi
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
mysie 7Forma podstawowa: mysi
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
mysim 8Forma podstawowa: mysi
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
mysio 7Forma podstawowa: mysi
Forma fleksyjna: adja

Opis: tak, że ktoś/coś kolorem przypomina mysz, szaro.
Forma fleksyjna: adv:pos
mystą 12Forma podstawowa: mysta
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
mystę 12Forma podstawowa: mysta
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
mysty 9Forma podstawowa: mysta
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
myszą 11Forma podstawowa: myszy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
myszy 8Forma podstawowa: mysz
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:gen:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f
myślą 16Forma podstawowa: myśleć
Opis: mieć kogoś ciągle na uwadze, pamiętać, dbać o czyjąś kondycję
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
myślę 16Forma podstawowa: myślić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
myśli 12Forma podstawowa: myśl
Opis: umysł, rozum, to, czym się myśli (tam, gdzie toczą się myśli).
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:gen:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: myślić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
mytej 10Forma podstawowa: myć
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff
mytek 9Forma podstawowa: mytka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mytem 9Forma podstawowa: myto
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
mytką 13Forma podstawowa: mytka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
mytkę 13Forma podstawowa: mytka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
mytko 9Forma podstawowa: mytka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
mytym 10Forma podstawowa: myć
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
mżąca 15Forma podstawowa: mżeć
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:nonrefl
mżącą 19Forma podstawowa: mżyć
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:nonrefl
mżący 16Forma podstawowa: mżyć
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:nonrefl
mżono 10Forma podstawowa: mżyć
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl
mżyli 12Forma podstawowa: mżyć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
mżyły 14Forma podstawowa: mżyć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
mżymy 13Forma podstawowa: mżyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl
mżysz 11Forma podstawowa: mżyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl
macać 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
macaj 9Forma podstawowa: macać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
macam 8Forma podstawowa: macać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
macań 13Forma podstawowa: macać
macce 8Forma podstawowa: macka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
maceb 9Forma podstawowa: maceba
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
macek 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: macka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
macha 9Forma podstawowa: mach
Opis: jednostka prędkości odnosząca się do obiektów poruszających się w płynie lub poruszających się płynów.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3

Forma podstawowa: machać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
machą 13Forma podstawowa: macha
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
machę 13Forma podstawowa: macha
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
macho 9Forma podstawowa: macha
Opis: typ mężczyzny, lubiącego podkreślać stereotypowe męskie cechy.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: macha
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1

Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m1 subst:pl:dat:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:inst:m1 subst:pl:loc:m1 subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1 subst:sg:acc:m1 subst:sg:dat:m1 subst:sg:gen:m1 subst:sg:inst:m1 subst:sg:loc:m1 subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1
machy 10Forma podstawowa: mach
Opis: jednostka prędkości odnosząca się do obiektów poruszających się w płynie lub poruszających się płynów.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: mach
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
macią 11Forma podstawowa: mać
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
macie 7Forma podstawowa: mieć
Opis: nosić cechy
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
macis 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
macka 8Forma podstawowa: macek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
macką 12Forma podstawowa: macka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
macki 8Forma podstawowa: macek
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: macek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: macka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
macko 8Forma podstawowa: macka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
macną 11Forma podstawowa: macnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
macnę 11Forma podstawowa: macnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
maćka 12Forma podstawowa: maciek
Opis: człowiek płci męskiej o imieniu Maciek, które jest formą zdrobniałą imienia Maciej.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Forma podstawowa: maćko
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
maćki 12Forma podstawowa: maciek
Opis: człowiek płci męskiej o imieniu Maciek, które jest formą zdrobniałą imienia Maciej.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: maćko
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
maćku 14Forma podstawowa: maciek
Opis: człowiek płci męskiej o imieniu Maciek, które jest formą zdrobniałą imienia Maciej.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
mader 7Forma podstawowa: madera
Opis: znane na całym świecie portugalskie wino wzmacniane, produkt regionalny Madery.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mafia 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
mafię 14Forma podstawowa: mafia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
mafii 10Forma podstawowa: mafia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
mafio 10Forma podstawowa: mafia
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
magią 12Forma podstawowa: magia
Opis: czary, moce, zjawiska nadprzyrodzone.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
magie 8Forma podstawowa: magia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
magij 10Forma podstawowa: magia
magik 9Opis: performer występujący w cyrku i pokazujący sztuczki pozornie magiczne.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
magio 8Forma podstawowa: magia
Opis: czary, moce, zjawiska nadprzyrodzone.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
magla 9Forma podstawowa: magiel
Opis: tłok, ścisk, duże zagęszczenie.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
maglą 13Forma podstawowa: magiel
magle 9Forma podstawowa: magiel
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
magli 9Forma podstawowa: magiel
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
maglu 11Forma podstawowa: magiel
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
magma 9Opis: mieszanina ciał stałych i gazów, z dużą domieszką płynów znajdująca się w wulkanie i wypływająca z niego w postaci lawy.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
magmę 13Forma podstawowa: magma
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
magna 8Forma podstawowa: magnum
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2
magot 9Opis: makak magot, Macaca sylvanus – gatunek małpy wąskonosej z rodziny makakowatych, żyje w Afryce Północnej, niewielka kolonia jest sztucznie utrzymywana na Gibraltarze.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
mahał 10Forma podstawowa: mahała
mahdi 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1
maika 7Forma podstawowa: maik
Opis: obchód u ludów słowiańskich poświęcony witaniu wiosny.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
maiki 7Forma podstawowa: maik
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: maik
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
maiku 9Forma podstawowa: maik
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: maik
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
maile 7Forma podstawowa: mail
Opis: wiadomość otrzymana za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
maili 7Forma podstawowa: mail
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:m3
mailu 9Forma podstawowa: mail
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
maiła 8Forma podstawowa: maić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
maiły 9Forma podstawowa: maić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
majak 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
mając 13Forma podstawowa: mieć
Opis: nosić cechy
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
majda 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma podstawowa: majdać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
majek 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
majem 9Forma podstawowa: maj
Opis: przedstawiciel historycznego ludu Majów.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1

Forma podstawowa: maj
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
majka 9Forma podstawowa: majek
Opis: osoba płci żeńskiej o imieniu Majka, które jest zdrobniałą formą imienia Maja lub Maria.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
majką 13Forma podstawowa: majka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
majki 9Forma podstawowa: majek
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: majka
Opis: osoba płci żeńskiej o imieniu Majka, które jest zdrobniałą formą imienia Maja lub Maria.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
majko 9Forma podstawowa: majka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
majną 12Forma podstawowa: majny
Opis: pełen zieleni, zazieleniony, zielony, szczególnie: pełen zielonej roślinności.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
majnę 12Forma podstawowa: majna
majno 8Forma podstawowa: majny
Opis: pełen zieleni, zazieleniony, zielony, szczególnie: pełen zielonej roślinności.
Forma fleksyjna: adja
majny 9Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
majom 9Forma podstawowa: maj
Opis: przedstawiciel historycznego ludu Majów.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
major 8Opis: oficerski stopień wojskowy wyższy od kapitana i niższy od pułkownika.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
majta 9Forma podstawowa: majtać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
majty 10Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
makam 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: makama
Opis: gatunek prozy narracyjnej ukształtowany w literaturze arabskiej.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
makat 8Forma podstawowa: makata
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
makia 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
makie 7Forma podstawowa: makia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
makom 8Forma podstawowa: mak
Opis: Papaver - rodzaj roślin z rodziny makowatych (Papaveraceae).
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: mak
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
maków 11Forma podstawowa: mak
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1

Forma podstawowa: mak
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
makra 7Forma podstawowa: makro
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
makro 7Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:f:pos adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:dat:f:pos adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:inst:f:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:f:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:f:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
makru 9Forma podstawowa: makro
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
maksa 7Forma podstawowa: maks
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
maksy 8Forma podstawowa: maks
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: max
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
malał 9Forma podstawowa: maleć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
malca 8Forma podstawowa: malec
Opis: wieś sołecka w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie oświęcimskim, w gminie Kęty.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
malce 8Forma podstawowa: malka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
malcu 10Forma podstawowa: malec
Opis: wieś sołecka w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie oświęcimskim, w gminie Kęty.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
malec 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
malej 9Forma podstawowa: maleć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
malin 7Forma podstawowa: malina
Opis: owoc (wielopestkowiec) rośliny nazywanej tak samo.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
malli 8Forma podstawowa: mall
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
mallu 10Forma podstawowa: mall
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
malwa 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
malwę 11Forma podstawowa: malwa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
malwo 7Forma podstawowa: malwa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
malwy 8Forma podstawowa: malwa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
małej 10Forma podstawowa: mała
Opis: młoda urocza kobieta, dziewczyna.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: mały
Opis: taki, który istnieje fizycznie lub można sobie go wyobrazić jako istniejący w przestrzeni (ma łatwe do opisania cechy fizyczne) i jest stosunkowo nieznaczny, niewielki pod względem rozmiaru w zakresi
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
małpa 9Opis: w znaczeniu potocznym, ssaki o czterech chwytnych kończynach, zwykle większe od małpiatek.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
małpą 13Forma podstawowa: małpa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
małpi 9Opis: taki, jak u małpy, przypominający małpę pod jakimś względem.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos

Forma podstawowa: małpić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
małym 10Forma podstawowa: małe
Opis: niedorosły, często niesamodzielny potomek zwierzęcia.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n1 subst:sg:inst:n1 subst:sg:loc:n1
małża 12Forma podstawowa: małż
Opis: osobnik z gromady małż.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
małżu 14Forma podstawowa: małż
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
małży 13Forma podstawowa: małż
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
mamba 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma podstawowa: mambo
Opis: utwór muzyczny do tańczenia mambo.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
mambo 9Forma podstawowa: mamba
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
mamby 10Forma podstawowa: mamba
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
mamea 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
mamee 7Forma podstawowa: mamea
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
mamer 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
mamić 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
mamie 7Forma podstawowa: mama
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
mamię 11Forma podstawowa: mamić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
mamin 7Forma podstawowa: maminy
Opis: związany z mamą, należący do mamy.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom:m1.m2.m3:pos
mamka 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
mamkę 12Forma podstawowa: mamka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
mamko 8Forma podstawowa: mamka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
mamlą 12Forma podstawowa: mamlać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: mamleć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
mamle 8Forma podstawowa: mamlać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: mamleć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
mammy 9Forma podstawowa: mamić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
mamom 8Forma podstawowa: mama
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
mamon 7Forma podstawowa: mamona
Opis: owoc egzotyczny, jagoda kolejnej rośliny (Melicoccus bijugatus) z rodziny mydleńcowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mamra 7Forma podstawowa: mamer
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
mamry 8Forma podstawowa: mamer
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
mamul 10Forma podstawowa: mamula
Opis: zdrobniale o mamie, matce.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mamuń 15Forma podstawowa: mamunia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
mamuś 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f
mamże 11Forma podstawowa: mamić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
mancą 11Forma podstawowa: manca
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
mance 7Forma podstawowa: manca
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
mancy 8Forma podstawowa: manca
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
manel 7Forma podstawowa: manela
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
manem 7Forma podstawowa: man
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
manga 8Opis: machina barobalistyczna miotająca pociski stromotorowo, będąca połączeniem trabutium i biffy z przeciwwagą stałą i ruchomą, co pozwoliło na miotanie pocisków celniej od biffy i dalej niż trabutium.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
mangę 12Forma podstawowa: manga
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
mango 8Forma podstawowa: manga
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
manią 10Forma podstawowa: mania
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
manić 11Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
manie 6Forma podstawowa: man
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
manii 6Forma podstawowa: mania
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
manko 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
manna 6Forma podstawowa: mann
Opis: dzieła Thomasa Manna.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Opis: Lecanora esculenta - jadalny gatunek porostu rosnący w północnej Afryce i na azjatyckich stepach.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
mannę 10Forma podstawowa: manna
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
manno 6Forma podstawowa: manna
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
manny 7Forma podstawowa: mann
Opis: dzieła Thomasa Manna.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: manna
Opis: Lecanora esculenta - jadalny gatunek porostu rosnący w północnej Afryce i na azjatyckich stepach.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
manol 7Forma podstawowa: manola
manom 7Forma podstawowa: mana
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
manów 10Forma podstawowa: manowo
Opis: wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie koszalińskim, w gminie Manowo.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
manta 7Forma podstawowa: manto
Opis: pobicie, lanie.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
mantą 11Forma podstawowa: manta
Opis: diabeł morski, Manta birostris – gatunek ryby orleniokształtnej, największy przedstawiciel mantowatych, manta żyje w morzach tropikalnych wokół południowej Afryki, od południowej Kalifornii do Peru,
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
manto 7Opis: pobicie, lanie.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
mańka 13Forma podstawowa: maniek
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
mańką 17Forma podstawowa: mańka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
mańkę 17Forma podstawowa: mańka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
mańki 13Forma podstawowa: maniek
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
mapce 8Forma podstawowa: mapka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
mapie 7Forma podstawowa: mapa
Opis: układ punktów, np. mapa ciała.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
mapką 12Forma podstawowa: mapka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
mapkę 12Forma podstawowa: mapka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
mapki 8Forma podstawowa: mapka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
mapko 8Forma podstawowa: mapka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
mapom 8Forma podstawowa: mapa
Opis: układ punktów, np. mapa ciała.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
marak 7Forma podstawowa: maraka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
maral 7Opis: Cervus elaphus sibiricus - podgatunek jelenia szlachetnego, który zamieszkuje góry Syberii i Mongolii.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
marca 7Forma podstawowa: marc
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Forma podstawowa: marzec
Opis: kryzys polityczny zapoczątkowany demonstracjami studenckimi, m.in. w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Radomiu, Łodzi i Poznaniu, brutalnie rozbitymi przez oddziały Milicji Obywatelskiej i Ochotniczej Re
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
marce 7Forma podstawowa: marzec
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: marzec
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
marcu 9Forma podstawowa: marc
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1

Forma podstawowa: marzec
Opis: kryzys polityczny zapoczątkowany demonstracjami studenckimi, m.in. w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Radomiu, Łodzi i Poznaniu, brutalnie rozbitymi przez oddziały Milicji Obywatelskiej i Ochotniczej Re
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
marea 6Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
maree 6Forma podstawowa: marea
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
marek 7Opis: św. Marek Ewangelista, wedle tradycji Kościoła autor Ewangelii Marka uważanej za najstarszą i jednocześnie najkrótszą spośród Ewangelii.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: marki
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
maren 6Forma podstawowa: marena
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
marka 7Forma podstawowa: marek
Opis: św. Marek Ewangelista, wedle tradycji Kościoła autor Ewangelii Marka uważanej za najstarszą i jednocześnie najkrótszą spośród Ewangelii.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m1 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3

Forma podstawowa: marek
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Forma podstawowa: mark
Opis: jednostka monetarna w kilku państwach Europy.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
marką 11Forma podstawowa: marka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
markę 11Forma podstawowa: marka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
marki 7Forma podstawowa: marc
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: marco
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: marek
Opis: św. Marek Ewangelista, wedle tradycji Kościoła autor Ewangelii Marka uważanej za najstarszą i jednocześnie najkrótszą spośród Ewangelii.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: marek
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: mark
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: marka
Opis: jednostka monetarna w kilku państwach Europy.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
marko 7Forma podstawowa: marka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
marku 9Forma podstawowa: marek
Opis: św. Marek Ewangelista, wedle tradycji Kościoła autor Ewangelii Marka uważanej za najstarszą i jednocześnie najkrótszą spośród Ewangelii.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: marek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
marlą 11Forma podstawowa: marla
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
marle 7Forma podstawowa: marla
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
marli 7Forma podstawowa: mrzeć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
marlo 7Forma podstawowa: marla
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
marło 8Forma podstawowa: mrzeć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
marły 9Forma podstawowa: mrzeć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
marną 10Forma podstawowa: marny
Opis: daremny, taki, który nie przynosi żadnego efektu.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
maron 6Opis: kasztan jadalny.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
marsa 6Forma podstawowa: mars
Opis: element masztu żaglowca, platforma na styku kolumny masztu i stengi.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3

Forma podstawowa: mars
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m1 subst:sg:gen:m2
marsy 7Forma podstawowa: mars
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
marto 7Forma podstawowa: marta
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
martw 7Forma podstawowa: martwić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
marze 6Forma podstawowa: mara
Opis: zaburzenie percepcji - coś, czego w rzeczywistości nie ma, a co jest widziane.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: marr
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
marzy 7Forma podstawowa: marzyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
marża 10Opis: stosunek zysku ze sprzedaży do ceny sprzedaży.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
marże 10Forma podstawowa: marża
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
marżę 14Forma podstawowa: marża
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
masce 7Forma podstawowa: maska
Opis: przylegająca szczelnie do ust i nosa pacjenta część aparatu medycznego, który służy do dostarczania tlenu lub narkozy.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
masek 7Forma podstawowa: maska
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
maser 6Opis: urządzenie wzmacniające mikrofale za pomocą emisji wymuszonej promieniowania elektromagnetycznego, przyrząd elektroniki kwantowej wytwarzający lub wzmacniający promieniowanie elektromagnetyczne mikro
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
maska 7Opis: przylegająca szczelnie do ust i nosa pacjenta część aparatu medycznego, który służy do dostarczania tlenu lub narkozy.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
maskę 11Forma podstawowa: maska
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
maski 7Forma podstawowa: maska
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
masłu 10Forma podstawowa: masło
Opis: kosmetyk do pielęgnacji ciała (ewentualnie twarzy) bogatszy i gęstszy niż balsam, sprzedawany w słoikach lub opakowaniach z nakrętką.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
masom 7Forma podstawowa: masa
Opis: zespół częsci urządzenia niepodłączonych do prądu i połączonych z obudową i podstawą.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f

Forma podstawowa: masy
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
mason 6Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
masor 6Forma podstawowa: masora
Opis: zbiór komentarzy uzupełniających tekst Biblii hebrajskiej, zapisywanych na marginesach oraz między kolumnami.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
masze 6Forma podstawowa: macha
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
maści 11Forma podstawowa: maścić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: maść
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:gen:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f
matce 8Forma podstawowa: matka
Opis: wzorzec, pierwszy przedmiot danego typu (często też projekt) lub najważniejszy przedmiot w grupie.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
matek 8Forma podstawowa: matka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
matem 8Forma podstawowa: mat
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1 subst:sg:inst:m2 subst:sg:inst:m3
matiz 7Opis: daewoo z modelu Matiz.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
matka 8Opis: wzorzec, pierwszy przedmiot danego typu (często też projekt) lub najważniejszy przedmiot w grupie.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
matkę 12Forma podstawowa: matka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
matmą 12Forma podstawowa: matma
Opis: lekcja matematyki.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
matmy 9Forma podstawowa: matma
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
matoł 9Opis: ciężko upośledzona intelektualnie osoba, chora z powodu niedoboru jodu (dawniej określanego jako kretynizm lub matołectwo).
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m2
matom 8Forma podstawowa: mat
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:pl:dat:m2 subst:pl:dat:m3
matów 11Forma podstawowa: mat
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:m3
matuń 15Forma podstawowa: matunia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
matur 9Forma podstawowa: matura
Opis: egzamin z materiału objętego programem nauczania (podstawą programową) wybranych przedmiotów na poziomie szkoły średniej.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma podstawowa: matury
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
matuś 13Opis: pieszczotliwie: matka.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f
maula 9Forma podstawowa: maul
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
maule 9Forma podstawowa: maul
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
mauli 9Forma podstawowa: maul
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
mawia 6Forma podstawowa: mawiać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
mayom 8Forma podstawowa: may
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
mazaj 8Forma podstawowa: mazaja
Opis: kolorowy deseń na tkaninie, składający się z plam, różnych wzorów.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma podstawowa: mazaje
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
mazak 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
mazań 12Forma podstawowa: mazać
mazar 6Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
mazdą 11Forma podstawowa: mazda
Opis: samochód marki Mazda.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
mazdę 11Forma podstawowa: mazda
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
mazdo 7Forma podstawowa: mazda
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
mazep 7Forma podstawowa: mazepa
Opis: płaczliwe dziecko, płaczek, mazgaj.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mazią 10Forma podstawowa: mazia
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f

Forma podstawowa: maź
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
mazie 6Forma podstawowa: mazia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
mazną 10Forma podstawowa: maznąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
mazun 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
mazur 8Opis: ludowy utwór muzyczny, taki, do którego można tańczyć mazura.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2

Forma podstawowa: mazury
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p2 subst:pl:gen:p3
mażąc 15Forma podstawowa: mazać
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
mażmy 12Forma podstawowa: mazać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
mażom 11Forma podstawowa: maża
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
mącąc 16Forma podstawowa: mącić
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
mącić 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
mącie 11Forma podstawowa: mąt
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
mącił 13Forma podstawowa: mącić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
mączy 12Forma podstawowa: mączyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
mądra 11Forma podstawowa: mądry
Opis: taki, którego treść jest wysoko oceniana ze względu na wartość intelektualną.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
mądrą 15Forma podstawowa: mądry
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
mądre 11Forma podstawowa: mądry
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: mądry
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
mądry 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1
mąklą 16Forma podstawowa: mąkla
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
mąklę 16Forma podstawowa: mąkla
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
mąkli 12Forma podstawowa: mąkla
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
mąklo 12Forma podstawowa: mąkla
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
mąkom 12Forma podstawowa: mąka
Opis: porcja mąki, produktu powstałego w wyniku silnego rozdrobnienia ziarna zbóż, określona ilość tego produktu, zazwyczaj papierowa torebka (w domowych warunkach może być też puszka, słoik).
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
mątew 11Opis: drewienko do mieszania różnych substancji, zwłaszcza płynów.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
mątom 12Forma podstawowa: mąt
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
mątwa 11Opis: Sepioidea - mięczak z rodziny głowonogów.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
mątwi 11Forma podstawowa: mątew
Opis: drewienko do mieszania różnych substancji, zwłaszcza płynów.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f
mątwy 12Forma podstawowa: mątwa
Opis: Sepioidea - mięczak z rodziny głowonogów.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
mbirą 12Forma podstawowa: mbira
Opis: afrykański, choć spotykany również w innych częściach świata, instrument muzyczny należący do grupy idiofonów szarpanych, składa się z deseczki lub rezonatora skrzynkowego, do którego przymocowane są
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
mbirę 12Forma podstawowa: mbira
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
mbiro 8Forma podstawowa: mbira
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
mchem 10Forma podstawowa: mech
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
mchom 10Forma podstawowa: mech
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
mdląc 13Forma podstawowa: mdlić
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl pcon:imperf:refl.nonrefl
mdleć 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
mdleń 14Forma podstawowa: mdleć
mdlił 10Forma podstawowa: mdlić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
mebla 9Forma podstawowa: mebel
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
meble 9Forma podstawowa: mebel
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
mebli 9Forma podstawowa: mebel
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
meblu 11Forma podstawowa: mebel
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
mecyi 8Forma podstawowa: mecyja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
meczą 11Forma podstawowa: meczeć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
mecze 7Forma podstawowa: mecz
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
meczę 11Forma podstawowa: meczeć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
meczu 9Forma podstawowa: mecz
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
meczy 8Forma podstawowa: mecz
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
media 7Opis: starożytne państwo na terenach zachodniej części obecnego Iranu, utworzone przez indo-irańskie plemiona Medów.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
medin 7Forma podstawowa: medina
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
medyn 8Forma podstawowa: medyna
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
megil 9Forma podstawowa: megila
mejla 9Forma podstawowa: mejl
Opis: wiadomość tekstowa otrzymana za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3
mejlu 11Forma podstawowa: mejl
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
mekce 8Forma podstawowa: mekka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
mekkę 12Forma podstawowa: mekka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
mekko 8Forma podstawowa: mekka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
melas 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: melasa
Opis: ciemnobrązowy, gęsty syrop o odczynie słabo alkalicznym, powstaje jako produkt uboczny podczas produkcji cukru spożywczego.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
melba 9Opis: deser z waniliowych lodów i brzoskwiń w malinowym sosie.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
melbę 13Forma podstawowa: melba
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
melbo 9Forma podstawowa: melba
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
melby 10Forma podstawowa: melba
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
melem 8Forma podstawowa: mel
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
melią 11Forma podstawowa: melia
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
melii 7Forma podstawowa: melia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
melit 8Opis: sól glinowa kwasu melitowego, minerał zawierający wodę krystalizacyjną.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
melom 8Forma podstawowa: mel
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: mela
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
melon 7Opis: duży okrągły owoc, najczęściej zielony lub żółty, o przyjemnym, orzeźwiającym zapachu i smaku, owoc (nibyjagoda) ogórka melona.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
melos 7Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
mełli 9Forma podstawowa: mleć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
mełły 11Forma podstawowa: mleć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
mełta 9Forma podstawowa: mleć
mełtą 13Forma podstawowa: mleć
mełty 10Forma podstawowa: mleć
memei 7Forma podstawowa: memeja
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
memem 8Forma podstawowa: mem
Opis: jednostka informacji kulturowej: idea, styl, sposób zachowania.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
memie 7Forma podstawowa: mem
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
memlą 12Forma podstawowa: memla
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
memle 8Forma podstawowa: memla
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
memlo 8Forma podstawowa: memla
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
memła 9Forma podstawowa: memłać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
menad 7Forma podstawowa: menada
Opis: w mitologii - kobieta znajdująca się w orszaku Dionizosa.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
menaż 10Opis: gospodarstwo domowe.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: menaża
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mendą 11Forma podstawowa: menda
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
menem 7Forma podstawowa: men
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
menie 6Forma podstawowa: men
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: men
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
menom 7Forma podstawowa: men
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: men
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
mensą 10Forma podstawowa: mensa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
mente 7
merca 7Forma podstawowa: merc
Opis: mercedes.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
merda 7Forma podstawowa: merdać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
mergą 12Forma podstawowa: merga
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
mergę 12Forma podstawowa: merga
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
mergi 8Forma podstawowa: merga
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
merla 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
merle 7Forma podstawowa: merla
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
merlę 11Forma podstawowa: merla
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
merli 7Forma podstawowa: merla
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
merom 7Forma podstawowa: mer
Opis: najprostszy, jaki da się wyróżnić, stale powtarzający się fragment cząsteczek polimerów.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:pl:dat:m3
meron 6Forma podstawowa: merona
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
merul 9Forma podstawowa: merula
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
merze 6Forma podstawowa: mer
Opis: najprostszy, jaki da się wyróżnić, stale powtarzający się fragment cząsteczek polimerów.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m3
mesel 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
meset 7Forma podstawowa: meseta
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mesod 7Forma podstawowa: mesoda
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mesom 7Forma podstawowa: mesa
Opis: duże ogólnodostępne pomieszczenie znajdujące się na jednostce pływającej, przeznaczone dla wspólnego przebywania w nim wielu osób, służące jako jadalnia i miejsce zebrań załogi.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
messa 6Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
messę 10Forma podstawowa: messa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
meszt 7Opis: lekki pantofel z miękkiego materiału.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
metka 8Opis: kawałek tkaniny przyszyty np. po wewnętrznej stronie ubrania, który zawiera informacje o producencie, ale też o sposobach konserwacji tkaniny itp., także analogiczny kawałek szmatki z jakąś informacj
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
metkę 12Forma podstawowa: metka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
metko 8Forma podstawowa: metka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
metom 8Forma podstawowa: meta
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
metra 7Forma podstawowa: metr
Opis: miarka o długości 1 metra.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1 subst:sg:gen:m3
metro 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
metru 9Forma podstawowa: metro
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
metry 8Forma podstawowa: metr
Opis: miarka o długości 1 metra.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
metyl 9Opis: grupa funkcyjna, powstała przez oderwanie atomu wodoru od cząsteczki metanu, o wzorze -CH3.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
metys 8Opis: istota powstała przez skrzyżowanie dwóch lub kilku innych.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
mewce 7Forma podstawowa: mewka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
mewia 6Forma podstawowa: mewi
Opis: związany z mewą, dotyczący mewy.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
mewią 10Forma podstawowa: mewi
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
mewie 6Forma podstawowa: mewa
Opis: ptak wodny z podrodziny mew, rodziny mewowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
mewką 11Forma podstawowa: mewka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
mewom 7Forma podstawowa: mewa
Opis: ptak wodny z podrodziny mew, rodziny mewowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
mezur 8Forma podstawowa: mezura
mezuz 8Forma podstawowa: mezuza
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
męcie 11Forma podstawowa: męt
Opis: degenerat, zły człowiek, podlec.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
męczą 15Forma podstawowa: męczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
męczę 15Forma podstawowa: męczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
mękol 12Forma podstawowa: mękolić
mękom 12Forma podstawowa: męka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f

Forma podstawowa: męki
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
męscy 12Forma podstawowa: męski
Opis: świadczący o cechach kojarzonych tradycyjnie w społeczeństwie z wzorcem męskości, np. zdecydowanie, pewność siebie, stanowczość, odwaga, szczerość, bezpośredniość.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
męska 11Forma podstawowa: męski
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
męski 11Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
męsko 11Opis: w sposób typowy dla mężczyzny, taki jak u mężczyzny, przypisywany stereotypowemu mężczyźnie.
Forma fleksyjna: adv:pos
męsku 13Forma podstawowa: męski
Opis: świadczący o cechach kojarzonych tradycyjnie w społeczeństwie z wzorcem męskości, np. zdecydowanie, pewność siebie, stanowczość, odwaga, szczerość, bezpośredniość.
Forma fleksyjna: adjp
mętem 12Forma podstawowa: męt
Opis: degenerat, zły człowiek, podlec.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2 subst:sg:inst:m3
mętna 11Forma podstawowa: mętny
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
mętną 15Forma podstawowa: mętny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
mętne 11Forma podstawowa: mętny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
mętni 11Forma podstawowa: mętny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
mętwa 11
mętwą 15Forma podstawowa: mętwa
mętwo 11Forma podstawowa: mętwa
mętwy 12Forma podstawowa: mętwa
mężem 15Forma podstawowa: mąż
Opis: mężczyzna, który jest godny szacunku ze względu na jakieś szczególne zasługi bądź cechy charakteru, np. stanu.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
mężna 14Forma podstawowa: mężny
Opis: o zachowaniu: odważny, dzielny, męski, bohaterski, będący przejawem czyjegoś męstwa.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
mężną 18Forma podstawowa: mężny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
mężne 14Forma podstawowa: mężny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
mężni 14Forma podstawowa: mężny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
mgląc 14Forma podstawowa: mglić
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
mgleń 15Forma podstawowa: mglić
mglić 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
mglij 11Forma podstawowa: mglić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
mglił 11Forma podstawowa: mglić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
miało 8Forma podstawowa: mieć
Opis: nosić cechy
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
miały 9Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
miana 6Forma podstawowa: miano
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2

Forma podstawowa: mieć
Opis: nosić cechy
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
mianą 10Forma podstawowa: miana
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f

Forma podstawowa: mieć
Opis: nosić cechy
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
miane 6Forma podstawowa: mieć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
mianu 8Forma podstawowa: miano
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
miany 7Forma podstawowa: miana
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma podstawowa: mieć
Opis: nosić cechy
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
miarą 10Forma podstawowa: miara
Opis: zakres, wartość, stopień, poziom czegoś, format, kaliber.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
miarę 10Forma podstawowa: miara
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
miast 7Forma fleksyjna: conj prep:gen

Forma podstawowa: miasto
Opis: mieszkańcy miasta lub wszyscy ludzie, którzy są w mieście.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
miągw 12Forma podstawowa: miągwa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
micha 9Opis: ekspresywnie: miska - naczynie.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
michą 13Forma podstawowa: micha
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
michę 13Forma podstawowa: micha
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1

Forma podstawowa: micha
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
micho 9Forma podstawowa: micha
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: micha
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
michu 11
michy 10Forma podstawowa: micha
Opis: ekspresywnie: miska - naczynie.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
micie 7Forma podstawowa: mit
Opis: symbol, narracja funkcjonujące w świadomości danej społeczności, znaczenie przypisywane czemuś przez daną społeczność, szerzone np. przez środki masowego przekazu.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
micrą 11Forma podstawowa: micra
Opis: nissan z modelu Micra.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
micrę 11Forma podstawowa: micra
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
micro 7Forma podstawowa: micra
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
micwą 11Forma podstawowa: micwa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
micwę 11Forma podstawowa: micwa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
miech 9Opis: urządzenie do tłoczenia powietrza w różnego rodzaju urządzeniach, na przykład w piecach kowalskich, instrumentach muzycznych (zwłaszcza w organach), dawniej w piecach hutniczych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
miecz 7Opis: ukośna belka drewniana w konstrukcjach budowlanych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
miedź 15Opis: rudy kolor, podobny do barwy miedzi - metalu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
mielą 11Forma podstawowa: mielić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: mleć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
miele 7Forma podstawowa: mleć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
mieli 7Forma podstawowa: mieć
Opis: nosić cechy
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: mielić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
mieni 6Forma podstawowa: mienić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
mierz 6Forma podstawowa: mierzyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
mieść 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
mięch 13Forma podstawowa: mięcho
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
mięci 11Forma podstawowa: miąć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
mięło 12Forma podstawowa: miąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
mięso 10Opis: miękkie tkanki zwierzęce, bogate w białko, które zjada się rzadko świeże i na surowo, częściej pieczone, smażone lub gotowane.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
mięsu 12Forma podstawowa: mięso
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
mięta 11Forma podstawowa: miąć
Opis: napar z liści mięty, który pije się z powodu jego leczniczych właściwości, ale także walorów smakowych.
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
mięte 11Forma podstawowa: miąć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
miętę 15Forma podstawowa: mięta
Opis: napar z liści mięty, który pije się z powodu jego leczniczych właściwości, ale także walorów smakowych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
mięto 11Forma podstawowa: miąć
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: mięta
Opis: napar z liści mięty, który pije się z powodu jego leczniczych właściwości, ale także walorów smakowych.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
migaj 10Forma podstawowa: migać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
migam 9Forma podstawowa: migać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
migań 14Forma podstawowa: migać
migla 9Forma podstawowa: migiel
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
migle 9Forma podstawowa: migiel
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
migli 9Forma podstawowa: migiel
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
miglu 11Forma podstawowa: migiel
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
migmą 13Forma podstawowa: migma
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
migmo 9Forma podstawowa: migma
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
migmy 10Forma podstawowa: migma
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
migom 9Forma podstawowa: mig
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: migi
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
migot 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
migów 12Forma podstawowa: mig
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
mijać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
mijał 10Forma podstawowa: mijać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
mijań 14Forma podstawowa: mijanie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
mikiż 11Forma podstawowa: mikiża
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mikom 8Forma podstawowa: mika
Opis: łyszczyk - minerał z grupy mik zaliczanych do krzemianów.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: mika
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
mikot 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
mikoz 7Forma podstawowa: mikoza
Opis: choroba ludzi i zwierząt wywołana miejscowym lub ogólnym zakażeniem grzybami chorobotwórczymi.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mikrą 11Forma podstawowa: mikry
Opis: taki, który ma bardzo małe rozmiary fizyczne, jest bardzo mały.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
mikro 7Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:f:pos adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:dat:f:pos adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:inst:f:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:f:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:f:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos adv:pos

Forma podstawowa: mikry
Opis: taki, który ma bardzo małe rozmiary fizyczne, jest bardzo mały.
Forma fleksyjna: adja
mikry 8Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
miksu 9Forma podstawowa: miks
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
mikwą 11Forma podstawowa: mikwa
Opis: w judaizmie łaźnia, zbiornik z bieżącą wodą do ablucji oraz mycia naczyń skalanych nieczystością rytualną.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
mikwy 8Forma podstawowa: mikwa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
milce 8Forma podstawowa: milka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:f subst:sg:loc:m1

Forma podstawowa: milka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
milcz 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: milczeć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
milej 9Forma podstawowa: miło
Opis: w miły sposób, wyrażając pozytywne nastawienie.
Forma fleksyjna: adv:com
milek 8Forma podstawowa: milka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mileń 13Forma podstawowa: milić
milić 12
milka 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:nom:m1
milkę 12Forma podstawowa: milka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
milki 8Forma podstawowa: milka
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f subst:sg:gen:m1
milmy 9Forma podstawowa: milić
milom 8Forma podstawowa: mil
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2 subst:pl:dat:m3
miłce 9Forma podstawowa: miłka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
miłej 10Forma podstawowa: miły
Opis: taki, który oceniany jest jako przyjemny.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
miłek 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma podstawowa: miłka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
miłka 9Forma podstawowa: miłek
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
miłką 13Forma podstawowa: miłka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
miłki 9Forma podstawowa: miłka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
miłko 9Forma podstawowa: miłka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
miłku 11Forma podstawowa: miłek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
miłym 10Forma podstawowa: miła
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f

Forma podstawowa: miły
Opis: taki, który oceniany jest jako przyjemny.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos subst:pl:dat:m1 subst:sg:inst:m1 subst:sg:loc:m1
mimem 8Forma podstawowa: mim
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1 subst:sg:inst:m3
mimik 8Forma podstawowa: mimika
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mimoz 7Forma podstawowa: mimoza
Opis: osoba delikatna, nadwrażliwa, nieradząca sobie z przeciwnościami.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
miner 6Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
minia 6Opis: czerwony pigment, który zawiera tlenek ołowiu.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
minie 6Forma podstawowa: mina
Opis: korytarz wydrążony przez pasożytniczą larwę niektórych owadów we wnętrzu liścia lub pod jego spodem.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: minąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: minh
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m3
minię 10Forma podstawowa: minia
Opis: czerwony pigment, który zawiera tlenek ołowiu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
minii 6Forma podstawowa: minia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
minim 7Forma podstawowa: minima
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
minio 6Forma podstawowa: minia
Opis: czerwony pigment, który zawiera tlenek ołowiu.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
minka 7Opis: zdrobnienie od mina: wyraz twarzy wyrażający nastrój, emocje.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
minką 11Forma podstawowa: minka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
minki 7Forma podstawowa: minka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
minom 7Forma podstawowa: min
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: mina
Opis: korytarz wydrążony przez pasożytniczą larwę niektórych owadów we wnętrzu liścia lub pod jego spodem.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
minóg 12Forma podstawowa: minoga
Opis: prymitywne zwierzę wodne zaliczane do bezżuchwowców.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
miodu 9Forma podstawowa: miód
Opis: tradycyjny napój alkoholowy powstały w wyniku fermentacji brzeczki miodu pszczelego, najczęściej lipowego.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
miody 8Forma podstawowa: miód
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
miony 7Forma podstawowa: mion
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
miotą 11Forma podstawowa: mieść
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
miotę 11Forma podstawowa: mieść
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
miotu 9Forma podstawowa: miot
Opis: młode ssaki urodzone z jednej ciąży wielopłodowej.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
miótł 13Forma podstawowa: mieść
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
mipor 7Forma podstawowa: mipora
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mirom 7Forma podstawowa: mira
Opis: wonna żywica otrzymywana z drzew i krzewów należących do rodzaju balsamowiec (Commiphora).
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
mirów 10Forma podstawowa: mir
Opis: szacunek, uznanie, poszanowanie.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3

Forma podstawowa: mirowo
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
mirrą 10Forma podstawowa: mirra
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
mirrę 10Forma podstawowa: mirra
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
mirro 6Forma podstawowa: mirra
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
mirtą 11Forma podstawowa: mirta
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
mirtę 11Forma podstawowa: mirta
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
mirzą 10Forma podstawowa: mirza
Opis: tytuł nadawany perskim i tureckim książętom, arystokratom i uczonym.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
mirze 6Forma podstawowa: mir
Opis: szacunek, uznanie, poszanowanie.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: mira
Opis: wonna żywica otrzymywana z drzew i krzewów należących do rodzaju balsamowiec (Commiphora).
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
misek 7Forma podstawowa: miska
Opis: głębokie, zwykle okrągłe popularne naczynie, które może mieć różną wielkość i znajdować różne zastosowania (w domu i nie tylko).
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
misia 6Forma podstawowa: misi
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos

Forma podstawowa: miś
Opis: popularne pieszczotliwe określenie kochanej osoby.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Forma podstawowa: miś
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
misią 10Forma podstawowa: misia
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
misie 6Forma podstawowa: misa
Opis: duża miska - naczynie.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: misia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f

Forma podstawowa: miś
Opis: popularne pieszczotliwe określenie kochanej osoby.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2

Forma podstawowa: miś
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
misio 6Forma podstawowa: misi
Opis: pieszczotliwie o kochanej osobie.
Forma fleksyjna: adja
misiu 8Forma podstawowa: misia
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
misją 12Forma podstawowa: misja
Opis: placówka prowadząca działalność społeczną (np. ewangelizacyjną, charytatywną).
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
misje 8Forma podstawowa: misja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
misję 12Forma podstawowa: misja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
misjo 8Forma podstawowa: misja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
miską 11Forma podstawowa: miska
Opis: głębokie, zwykle okrągłe popularne naczynie, które może mieć różną wielkość i znajdować różne zastosowania (w domu i nie tylko).
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f

Forma podstawowa: miska
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:inst:f
miski 7Forma podstawowa: miska
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
misko 7Forma podstawowa: miska
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
misze 6Forma podstawowa: micha
Opis: ekspresywnie: miska - naczynie.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1

Forma podstawowa: misza
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
miśka 11Forma podstawowa: misiek
Opis: inna nazwa niedźwiedzia i kilku innych zwierząt konceptualizowanych jako podobne do niedźwiedzi.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
miśki 11Forma podstawowa: misiek
Opis: inna nazwa niedźwiedzia i kilku innych zwierząt konceptualizowanych jako podobne do niedźwiedzi.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
miśku 13Forma podstawowa: misiek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1

Forma podstawowa: misiek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
mitom 8Forma podstawowa: mit
Opis: symbol, narracja funkcjonujące w świadomości danej społeczności, znaczenie przypisywane czemuś przez daną społeczność, szerzone np. przez środki masowego przekazu.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
mitów 11Forma podstawowa: mit
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
mitrą 11Forma podstawowa: mitra
Opis: opatrunek głowy zrobiony z dwóch kawałków bandaża.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
mitry 8Forma podstawowa: mitra
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
miurg 10
mizar 6Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
mizdr 7Forma podstawowa: mizdra
Opis: w garbarstwie: wewnętrzna strona skóry zwierzęcej oczyszczona z resztek mięsa, żył i łoju.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mknąć 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
mknie 7Forma podstawowa: mknąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
mknij 9Forma podstawowa: mknąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
mlecz 8Opis: białawy płyn nasienny występujący u samców ryb i mięczaków.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
mleka 8Forma podstawowa: mleko
Opis: gęsta mgła, biała jak mleko, która bardzo mocno ogranicza widoczność.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
mlewu 9Forma podstawowa: mlew
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
mlika 8Forma podstawowa: mlik
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
mliku 10Forma podstawowa: mlik
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
młaka 9Forma podstawowa: młak
Opis: powierzchniowy, nieskupiony wypływ wód podziemnych, także wokół źródła, zwykle zatorfiony lub zabagniony wskutek utrudnionego odpływu wody.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
młaką 13Forma podstawowa: młaka
Opis: rozlewisko rzeki, które wskutek braku odpływu wody stało się bagnem lub torfowiskiem.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
młaki 9Forma podstawowa: młak
Opis: powierzchniowy, nieskupiony wypływ wód podziemnych, także wokół źródła, zwykle zatorfiony lub zabagniony wskutek utrudnionego odpływu wody.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
młode 9Forma podstawowa: młoda
Opis: panna młoda, kobieta w dniu swojego ślubu.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f

Opis: niedorosły, często niesamodzielny potomek zwierzęcia.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
młota 9Forma podstawowa: młot
Opis: duży młotek, jedno z najstarszych (i bardzo proste w budowie) narzędzi używanych przez człowieka służące do uderzania w materiał w celu jego obróbki, do uderzania w inne narzędzie (np. dłuto, przecin
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m1 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3

Forma podstawowa: młot
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
młoty 10Forma podstawowa: młot
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: młot
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: młót
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
młócą 17Forma podstawowa: młócić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
młócę 17Forma podstawowa: młócić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
młóta 13Forma podstawowa: młóto
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
młóto 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
młyna 9Forma podstawowa: młyn
Opis: sektor na stadionie, w którym gromadzą się najwierniejsi i zagorzali kibice danej drużyny, angażujący się w ciągły doping na stojąco, oprawy meczowe itp.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
młynu 11Forma podstawowa: młyn
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
młyny 10Forma podstawowa: młyn
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
mnąca 11Forma podstawowa: miąć
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
mnące 11Forma podstawowa: miąć
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
mneme 7
mnich 9Opis: samiec, który nie ma poroża.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
mniej 8Forma podstawowa: mało
Opis: w niewielkim stopniu, natężeniu, intensywności, tak, że czegoś jest niewiele, często za mało.
Forma fleksyjna: adv:com

Forma fleksyjna: num:pl:nom.acc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2:rec
mnisi 6Forma podstawowa: mniszy
Opis: związany z mnichem - zakonnikiem chrześcijańskim (zazwyczaj katolickim).
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
mnoga 8Forma podstawowa: mnogi
Opis: taki, który składa się z wielu osób, elementów, części itp., występujący w dużej liczbie.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
mnogi 8Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
mnożą 14Forma podstawowa: mnożyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
mnoży 11Forma podstawowa: mnożyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
mobil 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
mobul 11Forma podstawowa: mobula
Opis: Mobula mobular – gatunek ryby orleniokształtnej zaliczanej do mantowatych (Mobulinae), mobula zamieszkuje Północny Atlantyk od południowo-zachodnich brzegów Irlandii, Portugalii, wzdłuż wybrzeża Afry
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mocce 8Forma podstawowa: mocca
mocco 8Forma podstawowa: mocca
mocen 7Forma podstawowa: mocny
Opis: taki, który łatwo się nie niszczy, jest wytrzymały, odporny na zniszczenia, uszkodzenia.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom:m1.m2.m3:pos
mocją 13Forma podstawowa: mocja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
mocję 13Forma podstawowa: mocja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
mocji 9Forma podstawowa: mocja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
mocjo 9Forma podstawowa: mocja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
mocna 7Forma podstawowa: mocny
Opis: taki, który łatwo się nie niszczy, jest wytrzymały, odporny na zniszczenia, uszkodzenia.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
mocni 7Forma podstawowa: mocnić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
mocno 7Opis: intensywnie, tak, że jakaś cecha występuje w dużym natężeniu.
Forma fleksyjna: adv:pos
mocom 8Forma podstawowa: moc
Opis: prawomocność - stan prawny odnoszący się do rozstrzygnięć organów administracyjnych oraz do orzeczeń sądowych, mający miejsce wówczas, gdy orzeczenie sądowe lub rozstrzygnięcie organu administracji n
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
moczy 8Forma podstawowa: moczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
modeł 9Forma podstawowa: modła
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
modem 8Forma podstawowa: mod
Opis: rezonans własny pomieszczenia.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
moden 7Forma podstawowa: modena
Opis: rodzaj czcionki drukarskiej.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
modli 8Forma podstawowa: modlić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl
modła 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
modłę 13Forma podstawowa: modła
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
modne 7Forma podstawowa: modny
Opis: o człowieku: taki, który stara się podążać za modą, stosuje się do panujących trendów.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
modni 7Forma podstawowa: modny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
modom 8Forma podstawowa: mod
Opis: rezonans własny pomieszczenia.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
modre 7Forma podstawowa: modry
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
modro 7Opis: w kolorze modrym.
Forma fleksyjna: adv:pos
modsa 7Forma podstawowa: mods
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
moduł 11Opis: możliwa do wyodrębnienia część czegoś.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
mofet 11Forma podstawowa: mofeta
mogąc 13Forma podstawowa: móc
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
mogli 9Forma podstawowa: mogel
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
mogło 10Forma podstawowa: móc
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
mogły 11Forma podstawowa: móc
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
mogoł 10Opis: monarcha noszący tytuł mogoła.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
mogot 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
mohar 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
moher 8Opis: rodzaj kudłatej włóczki (włóczka ta nie musi koniecznie być zrobiona z moheru - wełny kóz angorskich).
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m3
moich 9Forma podstawowa: moje
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2 subst:pl:loc:n2

Forma podstawowa: mój
Opis: o mężu, określenie, którego użyć może tylko żona.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:loc:m1
moimi 7Forma podstawowa: moi
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p1

Forma podstawowa: moja
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f

Forma podstawowa: moje
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2

Forma podstawowa: mój
Opis: o mężu, określenie, którego użyć może tylko żona.
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos subst:pl:inst:m1
mojej 10Forma podstawowa: moja
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
mojra 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
mojrę 12Forma podstawowa: mojra
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
mokką 12Forma podstawowa: mokka
Opis: Baked beans is a dish containing beans, sometimes baked but, despite the name, usually stewed, in a sauce.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
mokki 8Forma podstawowa: mokka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
mokła 9Forma podstawowa: moknąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl
mokło 9Forma podstawowa: moknąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
mokra 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: mokry
Opis: taki, który charakteryzuje się opadami, dużą wilgotnością powietrza, rozmoknięciem ziemi itp.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
mokrą 11Forma podstawowa: mokry
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
mokre 7Forma podstawowa: mokra
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
mokry 8Opis: taki, który charakteryzuje się opadami, dużą wilgotnością powietrza, rozmoknięciem ziemi itp.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
moksą 11Forma podstawowa: moksa
Opis: ziołowe cygaro służące do wykonywania terapii ciepłem.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
molas 7Forma podstawowa: molasa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
molem 8Forma podstawowa: mol
Opis: masa molowa atomu lub cząsteczki podana w gramach.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3

Forma podstawowa: molo
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2

Forma podstawowa: mól
Opis: mały motyl o szarawym ubarwieniu, żerujący w futrach, wełnie, mące i ziarnie.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
molet 8Forma podstawowa: moleta
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
molik 8Opis: inaczej mklik mączny - gatunek motyla z rodziny omacnicowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
molin 7Forma podstawowa: molino
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
molom 8Forma podstawowa: molo
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
molos 7Opis: pies o dużych rozmiarach, użytkowany jako pies stróżujący, myśliewski czy bojowy.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
molwa 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
molwo 7Forma podstawowa: molwa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
molwy 8Forma podstawowa: molwa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
mołłę 14Forma podstawowa: mołła
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
mołło 10Forma podstawowa: mołła
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
momus 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
monad 7Forma podstawowa: monada
Opis: rodzaj konstruktora abstrakcyjnego typu danych.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
monel 7Opis: srebrzystobiały stop miedzi (27–31%) i niklu z domieszką kobaltu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
moner 6Forma podstawowa: monera
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
monet 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
mongi 8Forma podstawowa: mongo
monit 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
monom 7Forma podstawowa: mona
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
monoz 6Forma podstawowa: monoza
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mooga 8Forma podstawowa: moog
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
moogi 8Forma podstawowa: moog
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
moogu 10Forma podstawowa: moog
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
moona 6Forma podstawowa: moon
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
mopek 8Opis: Barbastella barbastellus – gatunek ssaka z rzędu nietoperzy, występującego na obszarze południowej, zachodniej i środkowej Europy, aż po Kaukaz, w zachodniej części kontynentu znacznie rzadszego i lo
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2

Forma podstawowa: mopka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mopki 8Forma podstawowa: mopka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
mopku 10Forma podstawowa: mopek
Opis: Barbastella barbastellus – gatunek ssaka z rzędu nietoperzy, występującego na obszarze południowej, zachodniej i środkowej Europy, aż po Kaukaz, w zachodniej części kontynentu znacznie rzadszego i lo
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
mopów 11Forma podstawowa: mop
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:m3
mopsi 7Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
mopuj 11Forma podstawowa: mopować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
morce 7Forma podstawowa: morka
Opis: wiatr wiejący od strony morza, najczęściej z towarzyszącą mu mżawką.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
morda 7Opis: twarz, oblicze.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
mordy 8Forma podstawowa: morda
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
morek 7Forma podstawowa: morka
Opis: wiatr wiejący od strony morza, najczęściej z towarzyszącą mu mżawką.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
morel 7Forma podstawowa: morela
Opis: drewno pozyskiwane z drzewa moreli pospolitej, wykorzystywane do wędzenia.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
morem 7Forma podstawowa: mór
Opis: choroba wirusowa atakująca świnie i dziki.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
mores 6Opis: porządek polegający na zachowaniu dyscypliny, karność, dzisiaj we frazeologizmach.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
morfą 14Forma podstawowa: morfa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
morfę 14Forma podstawowa: morfa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
morfo 10Forma podstawowa: morfa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
morfy 11Forma podstawowa: morf
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
morgę 12Forma podstawowa: morga
Opis: historyczna jednostka powierzchni używana w rolnictwie, początkowo oznaczała obszar, jaki jeden człowiek mógł zaorać lub skosić jednym zaprzęgiem w ciągu dnia roboczego (dokładnie: od rana do południ
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
morgi 8Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3

Forma podstawowa: mórg
Opis: historyczna jednostka powierzchni używana w rolnictwie, początkowo oznaczała obszar, jaki jeden człowiek mógł zaorać lub skosić jednym zaprzęgiem w ciągu dnia roboczego (dokładnie: od rana do południ
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
morią 10Forma podstawowa: moria
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
morię 10Forma podstawowa: moria
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
morii 6Forma podstawowa: moria
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
morką 11Forma podstawowa: morka
Opis: wiatr wiejący od strony morza, najczęściej z towarzyszącą mu mżawką.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
morkę 11Forma podstawowa: morka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
morki 7Forma podstawowa: morek
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: morka
Opis: wiatr wiejący od strony morza, najczęściej z towarzyszącą mu mżawką.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
morko 7Forma podstawowa: morka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
morną 10Forma podstawowa: morna
Opis: taniec z Wysp Zielonego Przylądka wykonywany do morny - muzyki.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
mornę 10Forma podstawowa: morna
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
morno 6Forma podstawowa: morna
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
morom 7Forma podstawowa: mor
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: mora
Opis: zwykle jednobarwna tkanina, najczęściej jedwabna, w której odpowiednie sploty wątku i osnowy dają deseń prążków mory podobny do słojów drzewa.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f

Forma podstawowa: mory
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p2
morów 10Forma podstawowa: mor
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
morsy 7Forma podstawowa: mors
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
morwą 10Forma podstawowa: morwa
Opis: Morus – rodzaj dużych krzewów lub niewielkich drzew liściastych z rodziny morwowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
morwo 6Forma podstawowa: morwa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
morwy 7Forma podstawowa: morwa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
moryj 9Forma podstawowa: moria
moryn 7Forma podstawowa: moryna
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
morze 6Forma podstawowa: mora
Opis: zwykle jednobarwna tkanina, najczęściej jedwabna, w której odpowiednie sploty wątku i osnowy dają deseń prążków mory podobny do słojów drzewa.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
morzę 10Forma podstawowa: morzyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
morzu 8Forma podstawowa: morze
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
morzy 7Forma podstawowa: morzyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
mostu 9Forma podstawowa: most
Opis: w przenośni: to, co służy porozumieniu między ludźmi.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
mosty 8Forma podstawowa: most
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
mości 11Forma fleksyjna: burk

Forma podstawowa: mościć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: mość
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:acc:m1 subst:sg:dat:f subst:sg:dat:m1 subst:sg:gen:f subst:sg:gen:m1 subst:sg:loc:f subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:f subst:sg:voc:m1
mośka 11Forma podstawowa: mosiek
Opis: lekceważąco o żydzie, wyznawcy judaizmu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
motak 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
motam 8Forma podstawowa: motać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
motań 13Forma podstawowa: motać
motek 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
motel 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
motet 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
motia 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
motię 11Forma podstawowa: motia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
motii 7Forma podstawowa: motia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
motka 8Forma podstawowa: motek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
motor 7Opis: osoba (również: grupa), bez której nie może się powieść jakieś przedsięwzięcie, ponieważ jest jego organizatorem, inicjatorem, mobilizuje innych do działania.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
motta 8Forma podstawowa: motto
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
motto 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
mowca 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
mowcą 11Forma podstawowa: mowca
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
mowce 7Forma podstawowa: mowca
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
mowco 7Forma podstawowa: mowca
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
mowie 6Forma podstawowa: mowa
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
mowna 6Forma podstawowa: mowny
Opis: związany z mową, np. narządy mowne.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
mowny 7Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
mowom 7Forma podstawowa: mowa
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
mozgą 12Forma podstawowa: mozga
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
mozgę 12Forma podstawowa: mozga
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
mozgo 8Forma podstawowa: mozga
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
mozól 11Forma podstawowa: mozolić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl
mozół 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
możeń 16Forma podstawowa: móc
możną 14Forma podstawowa: możny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
możne 10Forma podstawowa: możny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
możny 11Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1
mówce 11Forma podstawowa: mówka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
mówcę 15Forma podstawowa: mówca
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
mówcy 12Forma podstawowa: mówca
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1 subst:sg:dat:m1 subst:sg:gen:m1 subst:sg:loc:m1
mówią 14Forma podstawowa: mówić
Opis: władać jakimś językiem w mowie i piśmie
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
mówił 12Forma podstawowa: mówić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
mówka 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
mówkę 15Forma podstawowa: mówka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
mówki 11Forma podstawowa: mówka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
mówko 11Forma podstawowa: mówka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
mówże 14Forma podstawowa: mówić
Opis: władać jakimś językiem w mowie i piśmie
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
mózgu 14Forma podstawowa: mózg
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
móżmy 16Forma podstawowa: móc
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
mrącą 15Forma podstawowa: mrzeć
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:nonrefl
mrący 12Forma podstawowa: mrzeć
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:nonrefl
mrocz 7Forma podstawowa: mroczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
mroki 7Forma podstawowa: mrok
Opis: przenośnie: ciemne, złe strony czyjegoś charakteru.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: mroka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
mrowi 6Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
mrozi 6Forma podstawowa: mrozić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
mrozu 8Forma podstawowa: mróz
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
mrozy 7Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3

Forma podstawowa: mróz
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
mrożę 14Forma podstawowa: mrozić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
mrówa 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
mrówę 14Forma podstawowa: mrówa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
mrucz 9Forma podstawowa: mruczeć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
mruga 10Forma podstawowa: mrugać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
mruka 9Forma podstawowa: mruk
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Forma podstawowa: mruk
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1 subst:sg:gen:m3
mruku 11Forma podstawowa: mruk
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: mruk
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
mrużę 16Forma podstawowa: mrużyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
mruży 13Forma podstawowa: mrużyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
mrzeż 10Forma podstawowa: mrzeża
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mszak 7Opis: zwykle w liczbie mnogiej, drobna roślina zarodnikowa.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
mszar 6Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
msząc 11Forma podstawowa: mszyć
mszeń 12Forma podstawowa: mszyć
mszom 7Forma podstawowa: msza
Opis: większa kompozycja muzyczna oparta na liturgicznych tekstach mszalnych.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
mszył 9Forma podstawowa: mszyć
mścić 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
mścij 13Forma podstawowa: mścić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
mucet 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
mucha 11Opis: ozdobny element ubioru, noszony zazwyczaj przez mężczyzn, składający się z wąskiego paska materiału zawiązanego pod szyją.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
muchę 15Forma podstawowa: mucha
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
muchy 12Forma podstawowa: mucha
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
muczą 13Forma podstawowa: muczeć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
muczy 10Forma podstawowa: muczeć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
mućce 14Forma podstawowa: mućka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
mućką 18Forma podstawowa: mućka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
mućkę 18Forma podstawowa: mućka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
mućki 14Forma podstawowa: mućka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma podstawowa: mućka
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
mućko 14Forma podstawowa: mućka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: mućka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
mudra 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
mudrę 13Forma podstawowa: mudra
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
mufek 13Forma podstawowa: mufka
Opis: dodatek do płaszcza lub kurtki, kawałek materiału zszyty w wałek, rulon, do którego można włożyć ręce w celu ochrony przed zimnem, mrozem.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mufie 12Forma podstawowa: mufa
Opis: obudowa chroniąca miejsce złączenia kabli.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
mufką 17Forma podstawowa: mufka
Opis: dodatek do płaszcza lub kurtki, kawałek materiału zszyty w wałek, rulon, do którego można włożyć ręce w celu ochrony przed zimnem, mrozem.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
mufki 13Forma podstawowa: mufka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
muflą 17Forma podstawowa: mufla
Opis: ogniotrwała komora pieca hutniczego, w której wypalane wyroby są chronione przed bezpośrednim działaniem płomieni.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
mufle 13Forma podstawowa: mufla
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
muflę 17Forma podstawowa: mufla
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
mugol 11Opis: człowiek, który nie ma zdolności magicznych i zazwyczaj nie wie o istnieniu świata czarodziejów, postać z serii książek o Harrym Potterze.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
mulaż 13
mulda 10Opis: nierówność na powierzchni, wybój na drodze.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
muldę 14Forma podstawowa: mulda
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
muldo 10Forma podstawowa: mulda
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
muldy 11Forma podstawowa: mulda
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
mulem 10Forma podstawowa: mul
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
muleń 15Forma podstawowa: mulić
mulic 10Forma podstawowa: mulica
Opis: samica muła.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mulim 10Forma podstawowa: muli
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
mulit 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
mulle 10Forma podstawowa: mułła
Opis: w szyizmie: nauczyciel, interpretator praw religijnych i doktryn islamu.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
mulną 13Forma podstawowa: mulny
Opis: taki, w którym jest dużo mułu, mulisty.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
mulni 9Forma podstawowa: mulny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
mulom 10Forma podstawowa: mul
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2

Forma podstawowa: mule
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
mulże 13Forma podstawowa: mulić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
mułek 11Opis: osadowa skała okruchowa, drobnoziarnista i luźna.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
mułłą 16Forma podstawowa: mułła
Opis: w szyizmie: nauczyciel, interpretator praw religijnych i doktryn islamu.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
mułło 12Forma podstawowa: mułła
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
mułły 13Forma podstawowa: mułła
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
mułów 14Forma podstawowa: muł
Opis: osad na dnie zbiornika wodnego lub pozostały po wyschnięciu wody, będący mieszaniną pyłu i iłu z dodatkiem substancji organicznych, szlam.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:m3
mumia 9Opis: o człowieku, który jest nieudolny, zasuszony, bez energii, bez życia.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
mumie 9Forma podstawowa: mumia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
mumij 11Forma podstawowa: mumia
munda 9
mungą 14Forma podstawowa: munga
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
mungo 10Forma podstawowa: munga
Opis: rodzaj włókna, otrzymywany z wełny wtórnej.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
mungu 12Forma podstawowa: mung
munid 9Forma podstawowa: munida
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
munie 8Forma podstawowa: mun
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2

Forma podstawowa: munio
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
munio 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
muniu 10Forma podstawowa: munio
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
munom 9Forma podstawowa: mun
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
munów 12Forma podstawowa: mun
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
mupet 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
mural 9Opis: dzieło monumentalnego dekoracyjnego malarstwa ściennego.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
muraw 8Forma podstawowa: murawa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
murek 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
murem 9Forma podstawowa: mur
Opis: kod ISO 4217 rupii maurytyjskiej.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
muren 8Forma podstawowa: murena
Opis: zwyczajowa nazwa kilkunastu gatunków ryb z rodziny murenowatych (Muraenidae).
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
murku 11Forma podstawowa: murek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
murom 9Forma podstawowa: mur
Opis: kod ISO 4217 rupii maurytyjskiej.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
murów 12Forma podstawowa: mur
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
muruj 12Forma podstawowa: murować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
murza 8Opis: tytuł nadawany perskim i tureckim książętom, arystokratom i uczonym.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
murzą 12Forma podstawowa: murza
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
murzę 12Forma podstawowa: murza
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
murzy 9Forma podstawowa: murza
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
musik 9Opis: mus, na przykład owocowy.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
muska 9Forma podstawowa: muskać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
musnę 12Forma podstawowa: musnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
musom 9Forma podstawowa: mus
Opis: potrawa na bazie białek, ewentualnie bitej śmietany.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
musza 8Forma podstawowa: muszy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
muszą 12Forma podstawowa: musieć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
musze 8Forma podstawowa: mucha
Opis: ozdobny element ubioru, noszony zazwyczaj przez mężczyzn, składający się z wąskiego paska materiału zawiązanego pod szyją.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
muszę 12Forma podstawowa: musieć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
muszy 9Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
muśmy 14Forma podstawowa: musić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
muter 9Forma podstawowa: mutra
Opis: inaczej nakrętka, łącznik w połączeniu śrubowym w formie pierścienia z naciętym na całej długości otworu gwintem.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mutra 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
mutry 10Forma podstawowa: mutra
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
mutuj 13Forma podstawowa: mutować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
muzak 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
muzie 8Forma podstawowa: muza
Opis: wena, moc twórcza, potrzeba tworzenia, talent.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
muzom 9Forma podstawowa: muza
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
muzyk 10Forma podstawowa: muzyka
Opis: przedmiot szkolny.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mużyk 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
mycek 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma podstawowa: mycka
Opis: nakrycie głowy noszone przez Żydów, okrywające włosy i szczyt głowy.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mycia 8Forma podstawowa: myć
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
mycie 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
myciu 10Forma podstawowa: mycie
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
mycka 9Opis: nakrycie głowy noszone przez Żydów, okrywające włosy i szczyt głowy.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
mycki 9Forma podstawowa: mycka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
mycom 9Forma podstawowa: myca
Opis: czapeczka sukienna lub aksamitna bez daszka, okrywająca czubek głowy, noszona głównie przez Żydów
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
mydeł 10Forma podstawowa: mydło
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
mydlą 13Forma podstawowa: mydlić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
mydle 9Forma podstawowa: mydło
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:n2
mydlę 13Forma podstawowa: mydlić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
mydli 9Forma podstawowa: mydlić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
mygle 10Forma podstawowa: mygło
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:n2
mygła 11Forma podstawowa: mygło
Opis: stos długiego drewna okrągłego ułożonego na legarach.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
mygłą 15Forma podstawowa: mygła
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
mygłę 15Forma podstawowa: mygła
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
mygło 11Forma podstawowa: mygła
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
mygły 12Forma podstawowa: mygła
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
myjak 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
myjce 10Forma podstawowa: myjka
Opis: rękawica lub poduszeczka z szorstkiego materiału, służąca do kąpieli, do mycia ciała.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
myjek 10Forma podstawowa: myjka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
myjką 14Forma podstawowa: myjka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
myjki 10Forma podstawowa: myjka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
myjko 10Forma podstawowa: myjka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
myjni 9Forma podstawowa: myjnia
Opis: pomieszczenie, w którym odbywa się mycie czegoś.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
myjoz 9Forma podstawowa: myjoza
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mykną 12Forma podstawowa: myknąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl
mykoz 8Forma podstawowa: mykoza
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mykwa 8Opis: w judaizmie łaźnia, zbiornik z bieżącą wodą do ablucji oraz mycia naczyń skalanych nieczystością rytualną.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
myląc 13Forma podstawowa: mylić
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
myleń 14Forma podstawowa: mylić
mylna 8Forma podstawowa: mylny
Opis: taki, który jest niezgodny z rzeczywistością, z faktami, nieprawdziwy, błędny.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
mylne 8Forma podstawowa: mylny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
mylny 9Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
myłam 10Forma podstawowa: myć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
myłby 12Forma podstawowa: myć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
myłek 10Forma podstawowa: myłka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
myłem 10Forma podstawowa: myć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
myłką 14Forma podstawowa: myłka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
myłki 10Forma podstawowa: myłka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
myłko 10Forma podstawowa: myłka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
myomą 12Forma podstawowa: myoma
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
myomo 8Forma podstawowa: myoma
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
myomy 9Forma podstawowa: myoma
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
myrrą 11Forma podstawowa: myrra
Opis: według mitologii greckiej i legend przekazywanych na Cyprze Myrra była córką Kinyrasa i Pafos.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
myrrę 11Forma podstawowa: myrra
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
myrro 7Forma podstawowa: myrra
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
myrze 7Forma podstawowa: myrra
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
mysię 11Opis: młode myszy.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n1 subst:sg:nom:n1 subst:sg:voc:n1
mysta 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
mysto 8Forma podstawowa: mysta
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
myszą 11Forma podstawowa: mysz
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
myszy 8Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
myślą 16Forma podstawowa: myśl
Opis: umysł, rozum, to, czym się myśli (tam, gdzie toczą się myśli).
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f

Forma podstawowa: myślić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
myślę 16Forma podstawowa: myśleć
Opis: mieć kogoś ciągle na uwadze, pamiętać, dbać o czyjąś kondycję
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
myśli 12Forma podstawowa: myśleć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
mytce 9Forma podstawowa: mytka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
mytem 9Forma podstawowa: myt
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
mytka 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
mytki 9Forma podstawowa: mytka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
mytom 9Forma podstawowa: myt
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: myto
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
mżąca 15Forma podstawowa: mżyć
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:nonrefl
mżącą 19Forma podstawowa: mżeć
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:nonrefl
mżące 15Forma podstawowa: mżeć
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:nonrefl

Forma podstawowa: mżyć
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:nonrefl
mżący 16Forma podstawowa: mżeć
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:nonrefl
mżyła 13Forma podstawowa: mżyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl
mżyło 13Forma podstawowa: mżyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
mżymy 13Forma podstawowa: mżeć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl
mżysz 11Forma podstawowa: mżeć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl

Wyrazy na literę m o długości 6

maarom 8Forma podstawowa: maar
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
maarów 11Forma podstawowa: maar
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
macach 11Forma podstawowa: mac
Opis: firma kosmetyczna założona w 1984.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2
macali 9Forma podstawowa: macać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
macało 10Forma podstawowa: macać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
macami 9Forma podstawowa: mac
Opis: firma kosmetyczna założona w 1984.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2
macamy 10Forma podstawowa: macać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
macane 8Forma podstawowa: macać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
macant 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
macany 9Forma podstawowa: macać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
macebą 14Forma podstawowa: maceba
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
macebę 14Forma podstawowa: maceba
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
maceby 11Forma podstawowa: maceba
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
macewą 12Forma podstawowa: macewa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
macewo 8Forma podstawowa: macewa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
macewy 9Forma podstawowa: macewa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
macham 11Forma podstawowa: machać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
machem 11Forma podstawowa: mach
Opis: jednostka prędkości odnosząca się do obiektów poruszających się w płynie lub poruszających się płynów.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
machin 10Forma podstawowa: machina
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
machną 14Forma podstawowa: machna
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1

Forma podstawowa: machnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
machnę 14Forma podstawowa: machna
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1

Forma podstawowa: machnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
machom 11Forma podstawowa: macha
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: macha
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
machor 10Forma podstawowa: machora
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
machów 14Forma podstawowa: mach
Opis: jednostka prędkości odnosząca się do obiektów poruszających się w płynie lub poruszających się płynów.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3

Forma podstawowa: macha
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
macica 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
macicą 13Forma podstawowa: macica
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
macicę 13Forma podstawowa: macica
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
macico 9Forma podstawowa: macica
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
macicy 10Forma podstawowa: macica
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
maciek 9Opis: człowiek płci męskiej o imieniu Maciek, które jest formą zdrobniałą imienia Maciej.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
macisy 9Forma podstawowa: macis
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
macków 13Forma podstawowa: macek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1

Forma podstawowa: macek
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
macnąć 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
macnął 14Forma podstawowa: macnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
macnij 10Forma podstawowa: macnąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
macoch 11Forma podstawowa: macocha
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
macosi 8Forma podstawowa: macoszy
Opis: taki jak u złej macochy, właściwy dla złej macochy, niesprawiedliwy, pomijający kogoś, wskazujący na brak zainteresowania.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
macowa 8Forma podstawowa: macowy
Opis: zrobiony z macy - chleba przaśnego spożywanego przez żydów podczas święta Pesach.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
macową 12Forma podstawowa: macowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
macowe 8Forma podstawowa: macowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
macowi 8Forma podstawowa: macowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
macowy 9Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
maczać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
maczał 10Forma podstawowa: maczać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
maczam 9Forma podstawowa: maczać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
maczek 9Opis: zdrobniale od maku - roślinie.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
maczka 9Forma podstawowa: maczek
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
maczku 11Forma podstawowa: maczek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: maczek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
maczug 12Forma podstawowa: maczuga
Opis: przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
maćkom 14Forma podstawowa: maciek
Opis: człowiek płci męskiej o imieniu Maciek, które jest formą zdrobniałą imienia Maciej.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:pl:dat:m2

Forma podstawowa: maćko
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
maćków 17Forma podstawowa: maciek
Opis: człowiek płci męskiej o imieniu Maciek, które jest formą zdrobniałą imienia Maciej.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
madach 11Forma podstawowa: mada
Opis: najczęściej w l. mn., rodzaj gleby.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
madame 9Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:dat:f subst:pl:gen:f subst:pl:inst:f subst:pl:loc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:acc:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:inst:f subst:sg:loc:f subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f
madami 9Forma podstawowa: mada
Opis: najczęściej w l. mn., rodzaj gleby.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
madero 8Forma podstawowa: madera
Opis: znane na całym świecie portugalskie wino wzmacniane, produkt regionalny Madery.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
madzie 8Forma podstawowa: madzia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
maestą 12Forma podstawowa: maesta
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
maesty 9Forma podstawowa: maesta
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
mafioz 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
magami 10Forma podstawowa: mag
Opis: w starożytnej Persji kapłan, który specjalizował się w astronomii i magii.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
magdyn 11Forma podstawowa: magdyno
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
magent 10Forma podstawowa: magenta
Opis: kolor purpurowy, jeden z czterech kolorów składających się na model barw stosowany w grafice komputerowej i w poligrafii w druku kolorowym.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
magicy 11Forma podstawowa: magik
Opis: performer występujący w cyrku i pokazujący sztuczki pozornie magiczne.
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
magiem 10Forma podstawowa: mag
Opis: w starożytnej Persji kapłan, który specjalizował się w astronomii i magii.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
magier 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma podstawowa: magiera
Opis: "okrągła lub czworokątna czapka pozbawiona daszka, o główce płaskiej, okrągłej bądź kwadratowej wykonana z grubego sukna i obszyta tzw. ""barankiem""."
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
magiki 10Forma podstawowa: magik
Opis: performer występujący w cyrku i pokazujący sztuczki pozornie magiczne.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
magiom 10Forma podstawowa: magia
Opis: czary, moce, zjawiska nadprzyrodzone.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
magmie 10Forma podstawowa: magma
Opis: mieszanina ciał stałych i gazów, z dużą domieszką płynów znajdująca się w wulkanie i wypływająca z niego w postaci lawy.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
magmom 11Forma podstawowa: magma
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
magnal 10Opis: ogólna nazwa stopu aluminium z domieszką magnezu, mogącego zawierać niewielką domieszkę miedzi.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
magnat 10Opis: osoba, która kontroluje większość rynku w danej branży.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
magnes 9Opis: posiadanie tajemnej siły, przyciągającej do kogoś innych ludzi.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
magnom 10Forma podstawowa: magnum
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
magnon 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
magnów 13Forma podstawowa: magnum
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
magnum 12Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
magota 10Forma podstawowa: magot
Opis: makak magot, Macaca sylvanus – gatunek małpy wąskonosej z rodziny makakowatych, żyje w Afryce Północnej, niewielka kolonia jest sztucznie utrzymywana na Gibraltarze.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
magowi 9Forma podstawowa: mag
Opis: w starożytnej Persji kapłan, który specjalizował się w astronomii i magii.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1
mahała 11
mahałą 15Forma podstawowa: mahała
mahałę 15Forma podstawowa: mahała
mahało 11Forma podstawowa: mahała
mahały 12Forma podstawowa: mahała
mahmil 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
mahoni 9Forma podstawowa: mahoń
Opis: mahoniowiec, Swietenia - rodzaj roślin z rodziny meliowatych, obejmuje trzy gatunki drzew i ich mieszańce.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
mahrem 10Forma podstawowa: mahr
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
mahrze 9Forma podstawowa: mahr
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
maikom 9Forma podstawowa: maik
Opis: obchód u ludów słowiańskich poświęcony witaniu wiosny.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: maik
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
maików 12Forma podstawowa: maik
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
mailom 9Forma podstawowa: mail
Opis: wiadomość otrzymana za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2 subst:pl:dat:m3
mailuj 12Forma podstawowa: mailować
Opis: komunikować się za pomocą e-maili.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
maiłaś 13Forma podstawowa: maić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
maizen 7Forma podstawowa: maizena
Opis: mączka pozyskiwana z białych pręcików kukurydzy.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
majach 12Forma podstawowa: maja
Opis: przedstawicielka historycznego ludu Majów.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f subst:pl:loc:m1

Forma podstawowa: maja
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
majacz 10Forma podstawowa: majaczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
majaka 10Forma podstawowa: majak
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
majaku 12Forma podstawowa: majak
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
majami 10Forma podstawowa: maj
Opis: przedstawiciel historycznego ludu Majów.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1

Forma podstawowa: maj
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3

Forma podstawowa: maja
Opis: przedstawicielka historycznego ludu Majów.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
mająca 14Forma podstawowa: mieć
Opis: nosić cechy
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
mającą 18Forma podstawowa: maić
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
mające 14Forma podstawowa: mieć
Opis: nosić cechy
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
mający 15Forma podstawowa: maić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
majdał 12Forma podstawowa: majdać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
majdan 10Forma podstawowa: majdany
Opis: Plac Niepodległości w Kijowie.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
majdań 16Forma podstawowa: majdać
majdną 14Forma podstawowa: majdnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
majdnę 14Forma podstawowa: majdnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
majkom 11Forma podstawowa: majka
Opis: osoba płci żeńskiej o imieniu Majka, które jest zdrobniałą formą imienia Maja lub Maria.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
majnie 9Forma podstawowa: majna
majnom 10Forma podstawowa: majna
majona 9Forma podstawowa: maić
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
majoną 13Forma podstawowa: maić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
majony 10Forma podstawowa: maić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
majors 9
majoru 11Forma podstawowa: major
Opis: oficerski stopień wojskowy wyższy od kapitana i niższy od pułkownika.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
majory 10Forma podstawowa: major
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: major
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
majowa 9Forma podstawowa: majowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
majową 13Forma podstawowa: majowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
majowi 9Forma podstawowa: maj
Opis: przedstawiciel historycznego ludu Majów.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1

Forma podstawowa: majowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
majowo 9Forma fleksyjna: adv:pos

Forma podstawowa: majowy
Forma fleksyjna: adja
majowy 10Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
majscy 11Forma podstawowa: majski
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
majska 10Forma podstawowa: majski
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
majską 14Forma podstawowa: majski
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
majsku 12Forma podstawowa: majski
Forma fleksyjna: adjp
majtał 12Forma podstawowa: majtać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
majtań 16Forma podstawowa: majtać
majtek 11Opis: szeregowy członek załogi na statku i okręcie.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma podstawowa: majtki
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
majtki 11Forma podstawowa: majtek
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
majtku 13Forma podstawowa: majtek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
majtną 14Forma podstawowa: majtnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
majtnę 14Forma podstawowa: majtnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
majtom 11Forma podstawowa: majty
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
majtów 14Forma podstawowa: majty
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
majzel 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
majzle 10Forma podstawowa: majzel
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
majzli 10Forma podstawowa: majzel
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
makach 11Forma podstawowa: mak
Opis: Papaver - rodzaj roślin z rodziny makowatych (Papaveraceae).
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
makaka 9Forma podstawowa: makak
Opis: Macaca – rodzaj naziemnych małp wąskonosych określanych w języku polskim nazwą makak, występują od Afryki Północnej po Japonię.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
makaki 9Forma podstawowa: makak
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
makamę 13Forma podstawowa: makama
Opis: gatunek prozy narracyjnej ukształtowany w literaturze arabskiej.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
makami 9Forma podstawowa: mak
Opis: Papaver - rodzaj roślin z rodziny makowatych (Papaveraceae).
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
makamu 11Forma podstawowa: makam
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
makamy 10Forma podstawowa: makam
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: makama
Opis: gatunek prozy narracyjnej ukształtowany w literaturze arabskiej.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
makart 9Opis: bukiet z zasuszonych kwiatów.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
makatą 13Forma podstawowa: makata
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
makatę 13Forma podstawowa: makata
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
makaty 10Forma podstawowa: makata
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
makiet 9Forma podstawowa: makieta
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
makiom 9Forma podstawowa: makia
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
makisu 10Forma podstawowa: makis
makocz 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
makotr 9Forma podstawowa: makotra
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
makowa 8Forma podstawowa: makowy
Opis: intensywnie czerwony, w kolorze płatków maku.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
makową 12Forma podstawowa: makowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
makowe 8Forma podstawowa: makowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
makowi 8Forma podstawowa: mak
Opis: Papaver - rodzaj roślin z rodziny makowatych (Papaveraceae).
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1

Forma podstawowa: makowy
Opis: intensywnie czerwony, w kolorze płatków maku.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
makowy 9Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
makron 8Opis: znak diakrytyczny umieszczany nad lub pod samogłoską, początkowo używany do zaznaczania długiej sylaby w metrum greckim lub łacińskim, dzisiaj używany także do zaznaczenia, że dana samogłoska jest dł
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
maksem 9Forma podstawowa: maks
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2

Forma podstawowa: maks
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
maksie 8Forma podstawowa: maks
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2

Forma podstawowa: maksio
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: max
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
maksów 12Forma podstawowa: max
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
maksym 10Forma podstawowa: maksyma
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
makuba 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
makubą 16Forma podstawowa: makuba
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
makubę 16Forma podstawowa: makuba
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
malagą 14Forma podstawowa: malaga
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
malagę 14Forma podstawowa: malaga
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
malagi 10Forma podstawowa: malaga
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
malała 10Forma podstawowa: maleć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl
malały 11Forma podstawowa: maleć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
malano 8Forma podstawowa: maleć
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl
malarz 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
maleli 9Forma podstawowa: maleć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
malign 10Forma podstawowa: maligna
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
maliną 12Forma podstawowa: malina
Opis: owoc (wielopestkowiec) rośliny nazywanej tak samo.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
maliny 9Forma podstawowa: malina
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
mallom 10Forma podstawowa: mall
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
mallów 13Forma podstawowa: mall
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
malmom 10Forma podstawowa: malm
Opis: formacja geologiczna z oddziału o tej samej nazwie.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
malmów 13Forma podstawowa: malm
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
maluje 12Forma podstawowa: malować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
małego 11Forma podstawowa: małe
Opis: niedorosły, często niesamodzielny potomek zwierzęcia.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:n1
małemu 12Forma podstawowa: małe
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n1

Forma podstawowa: mały
Opis: taki, który istnieje fizycznie lub można sobie go wyobrazić jako istniejący w przestrzeni (ma łatwe do opisania cechy fizyczne) i jest stosunkowo nieznaczny, niewielki pod względem rozmiaru w zakresi
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos subst:sg:dat:m1
małpce 11Forma podstawowa: małpka
Opis: zdrobniale: małpa - zwierzę.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
małpek 11Forma podstawowa: małpka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
małpia 10Forma podstawowa: małpi
Opis: taki, jak u małpy, przypominający małpę pod jakimś względem.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
małpią 14Forma podstawowa: małpi
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos

Forma podstawowa: małpić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
małpic 11Forma podstawowa: małpica
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
małpię 14Forma podstawowa: małpić
Opis: małe małpy.
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n1 subst:sg:nom:n1 subst:sg:voc:n1
małpko 11Forma podstawowa: małpka
Opis: zdrobniale: małpa - zwierzę.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
małpom 11Forma podstawowa: małpa
Opis: w znaczeniu potocznym, ssaki o czterech chwytnych kończynach, zwykle większe od małpiatek.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
małpuj 14Forma podstawowa: małpować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
małych 13Forma podstawowa: mała
Opis: młoda urocza kobieta, dziewczyna.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:pl:loc:f

Forma podstawowa: mały
Opis: taki, który istnieje fizycznie lub można sobie go wyobrazić jako istniejący w przestrzeni (ma łatwe do opisania cechy fizyczne) i jest stosunkowo nieznaczny, niewielki pod względem rozmiaru w zakresi
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:loc:m1
małymi 11Forma podstawowa: małe
Opis: niedorosły, często niesamodzielny potomek zwierzęcia.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n1

Forma podstawowa: mały
Opis: taki, który istnieje fizycznie lub można sobie go wyobrazić jako istniejący w przestrzeni (ma łatwe do opisania cechy fizyczne) i jest stosunkowo nieznaczny, niewielki pod względem rozmiaru w zakresi
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos subst:pl:inst:m1

Forma podstawowa: mały
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
mambem 11Forma podstawowa: mambo
Opis: utwór muzyczny do tańczenia mambo.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
mambie 10Forma podstawowa: mambo
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:n2
mambom 11Forma podstawowa: mambo
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
mamcia 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
mamcią 13Forma podstawowa: mamcia
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
mamcie 9Forma podstawowa: mamcia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
mamcię 13Forma podstawowa: mamcia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
mamciu 11Forma podstawowa: mamcia
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
mamiąc 13Forma podstawowa: mamić
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
mamień 14Forma podstawowa: mamić
mamili 9Forma podstawowa: mamić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
mamiła 10Forma podstawowa: mamić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
mamiło 10Forma podstawowa: mamić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
mamimy 10Forma podstawowa: mamić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
mamina 8Forma podstawowa: maminy
Opis: związany z mamą, należący do mamy.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
maminą 12Forma podstawowa: maminy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
mamine 8Forma podstawowa: maminy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
mamlać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
mamlaj 11Forma podstawowa: mamlać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
mamlał 11Forma podstawowa: mamleć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
mamlań 15Forma podstawowa: mamlać
mamląc 14Forma podstawowa: mamlać
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl pcon:imperf:refl.nonrefl
mamleć 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
mamleń 15Forma podstawowa: mamleć
mamłań 16Forma podstawowa: mamłać
mammea 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
mammeą 13Forma podstawowa: mammea
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
mammee 9Forma podstawowa: mammea
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
mammeę 13Forma podstawowa: mammea
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
mamona 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
mamoną 12Forma podstawowa: mamona
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
mamraj 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
mamrem 9Forma podstawowa: mamer
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
mamrom 9Forma podstawowa: mamry
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
mamrot 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m3
mamuci 11Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
mamuli 11Forma podstawowa: mamula
Opis: zdrobniale o mamie, matce.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
mamuni 10Forma podstawowa: mamunia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: mamuń
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f
mamuńć 21Forma podstawowa: mamuńcia
Opis: zdrobniale i pieszczotliwie o mamuni.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mamusi 10Forma podstawowa: mamusia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: mamuś
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
mamuta 11Forma podstawowa: mamut
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
mamuty 12Forma podstawowa: mamut
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
manach 10Forma podstawowa: mana
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
manami 8Forma podstawowa: mana
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
manaty 9Forma podstawowa: manat
Opis: Trichechus manatus - gatunek ssaka z rodziny manatowatych, zamieszkujący wybrzeża zachodniego wybrzeża Oceanu Atlantyckiego od Florydy po północno-wschodnią Brazylię, a także wybrzeża Karaibów.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
mancem 9Forma podstawowa: manco
mandal 9Forma podstawowa: mandala
Opis: motyw artystyczny głównie w sztuce buddyzmu tantrycznego, gdzie jego tworzenie, a następnie niszczenie jest uważane za rodzaj medytacji.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mandap 9Forma podstawowa: mandapa
Opis: pomieszczenie poprzedzające świątynię hinduistyczną.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mandat 9Opis: blankiet, na którym wypisany jest nakaz zapłacenia kary pieniężnej.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
manela 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
manele 8Forma podstawowa: manela
Opis: styl muzyczny będący mieszanką muzyki cygańskiej, orientalnej oraz współczesnej muzyki pop.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
manelę 12Forma podstawowa: manela
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
mangab 11Forma podstawowa: mangaba
Opis: Cercocebus, małpa wąskonosa z rodziny makakowatych, występująca w lasach Afryki.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
maniak 8Opis: fanatyk, oszołom - człowiek owładnięty jakąś myślą lub ideą.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
maniąc 12Forma podstawowa: manić
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
manier 7Forma podstawowa: maniera
Opis: typowe dla jakiejś osoby lub epoki sposoby tworzenia, rozwiązania artystyczne.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma podstawowa: maniery
Opis: zachowania, czynności podejmowane w sytuacjach społecznych, których znajomość lub nie wskazuje poziom kultury, sposób zachowania się wobec innych osób, bycia w towarzystwie.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
manifa 11Opis: doroczna demonstracja feministyczna organizowana w związku z Dniem Kobiet w różnych częściach Polski, czasem jej nazwa pisana jest dużą literą - zwłaszcza w przekazach płynących od organizatorów.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
manifę 15Forma podstawowa: manifa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
manify 12Forma podstawowa: manifa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
manila 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
manilę 12Forma podstawowa: manila
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
manili 8Forma podstawowa: manić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
maniła 9Forma podstawowa: manić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
maniły 10Forma podstawowa: manić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
manimy 9Forma podstawowa: manić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
maniom 8Forma podstawowa: mania
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
manitu 10Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m1 subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:m1 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:m1 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:m1 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:m1 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:m1 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:m1 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:m1 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:m1 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:m1 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:m1 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:n2

Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m1 subst:pl:dat:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:inst:m1 subst:pl:loc:m1 subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1 subst:sg:acc:m1 subst:sg:dat:m1 subst:sg:gen:m1 subst:sg:inst:m1 subst:sg:loc:m1 subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1
mannan 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
mannic 8Forma podstawowa: mannica
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mannie 7Forma podstawowa: mann
Opis: dzieła Thomasa Manna.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
mannit 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
mannom 8Forma podstawowa: manna
Opis: Lecanora esculenta - jadalny gatunek porostu rosnący w północnej Afryce i na azjatyckich stepach.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
manole 8Forma podstawowa: manola
manowi 7Forma podstawowa: man
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1
mansja 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
mansje 9Forma podstawowa: mansja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
mansję 13Forma podstawowa: mansja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
mansjo 9Forma podstawowa: mansja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
mansyj 10Forma podstawowa: mansja
mantom 9Forma podstawowa: manta
Opis: diabeł morski, Manta birostris – gatunek ryby orleniokształtnej, największy przedstawiciel mantowatych, manta żyje w morzach tropikalnych wokół południowej Afryki, od południowej Kalifornii do Peru,
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
mantra 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
mantrą 12Forma podstawowa: mantra
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
mantrę 12Forma podstawowa: mantra
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
mantro 8Forma podstawowa: mantra
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
mantry 9Forma podstawowa: mantra
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
mantyk 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
mantyl 10Forma podstawowa: mantyla
Opis: rodzaj koronkowego szala popularnego zwłaszcza w Hiszpanii, który nosi się na głowie i ramionach.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
manuał 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
mańcie 14Forma podstawowa: manić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
mańkom 15Forma podstawowa: maniek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: mańka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
mańkut 17Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
mańmyż 19Forma podstawowa: manić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
mańską 18Forma podstawowa: mański
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
mański 14Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
mańsko 14Forma fleksyjna: adv:pos
mańsku 16Forma podstawowa: mański
Forma fleksyjna: adjp
mapach 11Forma podstawowa: mapa
Opis: układ punktów, np. mapa ciała.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
mapeta 9Forma podstawowa: mapet
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
mapowa 8Forma podstawowa: mapowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
mapową 12Forma podstawowa: mapowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
mapowi 8Forma podstawowa: mapowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
mapowy 9Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
mapuje 12Forma podstawowa: mapować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
mapuję 16Forma podstawowa: mapować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
marace 8Forma podstawowa: maraka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
marach 10Forma podstawowa: mary
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:p3
marakę 12Forma podstawowa: maraka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
marako 8Forma podstawowa: maraka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
marala 8Forma podstawowa: maral
Opis: Cervus elaphus sibiricus - podgatunek jelenia szlachetnego, który zamieszkuje góry Syberii i Mongolii.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
marali 8Forma podstawowa: maral
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
marant 8Forma podstawowa: maranta
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
marchą 14Forma podstawowa: marcha
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f subst:sg:inst:m1 subst:sg:inst:m2
marcho 10Forma podstawowa: marcha
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m2
marchy 11Forma podstawowa: marcha
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:f subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:f subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:f subst:pl:voc:m2 subst:sg:gen:f subst:sg:gen:m1 subst:sg:gen:m2
marcie 8Forma podstawowa: marcia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f

Forma podstawowa: marta
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: mrzeć
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:nonrefl
marciu 10Forma podstawowa: mrzeć
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:nonrefl
marcom 9Forma podstawowa: marzec
Opis: kryzys polityczny zapoczątkowany demonstracjami studenckimi, m.in. w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Radomiu, Łodzi i Poznaniu, brutalnie rozbitymi przez oddziały Milicji Obywatelskiej i Ochotniczej Re
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: marzec
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
marców 12Forma podstawowa: marzec
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
marena 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
mareng 9Forma podstawowa: marengo
Opis: wełniana tkanina ubraniowa, zazwyczaj o naturalnym, popielatym kolorze (może być w prążki).
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
mareno 7Forma podstawowa: marena
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
mareom 8Forma podstawowa: marea
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
margaj 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
margam 10Forma podstawowa: margać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
margli 10Forma podstawowa: margiel
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
margną 13Forma podstawowa: margnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
margnę 13Forma podstawowa: margnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
marian 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma podstawowa: marianin
Opis: członek Zgromadzenia Księży Marianów.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
mariaż 11Opis: zawarcie małżeństwa.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
marina 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
mariną 11Forma podstawowa: marina
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
marine 7
marino 7Forma podstawowa: marina
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
marker 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
markiz 8Forma podstawowa: markiza
Opis: rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
markom 9Forma podstawowa: marek
Opis: św. Marek Ewangelista, wedle tradycji Kościoła autor Ewangelii Marka uważanej za najstarszą i jednocześnie najkrótszą spośród Ewangelii.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:pl:dat:m2 subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: marka
Opis: jednostka monetarna w kilku państwach Europy.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f

Forma podstawowa: marki
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
marków 12Forma podstawowa: marek
Opis: św. Marek Ewangelista, wedle tradycji Kościoła autor Ewangelii Marka uważanej za najstarszą i jednocześnie najkrótszą spośród Ewangelii.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:m3

Forma podstawowa: mark
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
markuj 12Forma podstawowa: markować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
markur 10Opis: koza śruboroga, Capra falconeri – ssak z rodziny krętorogich, występuje w górach południowo-zachodniej Azji (południowe części obecnej Rosji, północne Indie oraz Kaszmir).
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
marluj 12Forma podstawowa: marlować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
marłam 10Forma podstawowa: mrzeć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:nonrefl
marłby 12Forma podstawowa: mrzeć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
marłem 10Forma podstawowa: mrzeć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:nonrefl
marnie 7Forma podstawowa: marna
Opis: słabo pod względem jakości.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f

Forma fleksyjna: adv:pos
marnym 9Forma podstawowa: marny
Opis: daremny, taki, który nie przynosi żadnego efektu.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
marona 7Forma podstawowa: maron
Opis: kasztan jadalny.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1 subst:sg:gen:m3
maroni 7Forma podstawowa: maron
marony 8Forma podstawowa: maron
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: maron
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
marory 8Forma podstawowa: maror
marscy 9Forma podstawowa: marski
Opis: wywołany, spowodowany marskością.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
marsem 8Forma podstawowa: mars
Opis: element masztu żaglowca, platforma na styku kolumny masztu i stengi.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1 subst:sg:inst:m2
marska 8Forma podstawowa: marski
Opis: wywołany, spowodowany marskością.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
marsko 8Forma podstawowa: marski
Forma fleksyjna: adja
marsla 8Forma podstawowa: marsel
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
marsle 8Forma podstawowa: marsel
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
marsli 8Forma podstawowa: marsel
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
marslu 10Forma podstawowa: marsel
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
marsom 8Forma podstawowa: mars
Opis: element masztu żaglowca, platforma na styku kolumny masztu i stengi.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2 subst:pl:dat:m3
marsów 11Forma podstawowa: mars
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:gen:m2
marsze 7Forma podstawowa: marsz
Opis: chodzenie pieszo.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
marszu 9Forma podstawowa: marsz
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
martwe 8Forma podstawowa: martwy
Opis: taki, który nie wyraża żadnych uczuć, pusty.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
martwi 8Forma podstawowa: martwić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
martwo 8Opis: tak, że coś przestało działać, coś nie działa, jest nieaktywne.
Forma fleksyjna: adv:pos

Forma podstawowa: martwy
Opis: taki, który nie wyraża żadnych uczuć, pusty.
Forma fleksyjna: adja
maruda 10Opis: nudziarz, osoba, która zanudza innych, naprzykrza się swoją obecnością lub zachowaniem.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:nom:m1
marudę 14Forma podstawowa: maruda
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:acc:m1
marudo 10Forma podstawowa: maruda
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f subst:sg:voc:m1
marudź 18Forma podstawowa: marudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
maruną 13Forma podstawowa: maruna
Opis: Tripleurospermum – rodzaj roślin z rodziny astrowatych, według aktualnych ujęć taksonomicznych należy do niego ok. 30 gatunków, występujących na półkuli północnej, na obszarach o umiarkowanym klimaci
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
marunę 13Forma podstawowa: maruna
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
maruno 9Forma podstawowa: maruna
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
marych 11Forma podstawowa: marycha
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
marzec 8Opis: kryzys polityczny zapoczątkowany demonstracjami studenckimi, m.in. w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Radomiu, Łodzi i Poznaniu, brutalnie rozbitymi przez oddziały Milicji Obywatelskiej i Ochotniczej Re
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
marzli 8Forma podstawowa: marznąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
marzło 9Forma podstawowa: marznąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
marzły 10Forma podstawowa: marznąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
marzmy 9Forma podstawowa: marzyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
marzną 11Forma podstawowa: marznąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
marznę 11Forma podstawowa: marznąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
marzyc 9Forma podstawowa: marzyca
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
marzże 11Forma podstawowa: marzyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
masach 10Forma podstawowa: masa
Opis: zespół częsci urządzenia niepodłączonych do prądu i połączonych z obudową i podstawą.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f

Forma podstawowa: masy
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:p3
masami 8Forma podstawowa: masa
Opis: zespół częsci urządzenia niepodłączonych do prądu i połączonych z obudową i podstawą.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f

Forma podstawowa: masy
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p3
masarń 13Forma podstawowa: masarnia
Opis: wytwórnia wędlin.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
masaży 12Forma podstawowa: masaż
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
masery 8Forma podstawowa: maser
Opis: urządzenie wzmacniające mikrofale za pomocą emisji wymuszonej promieniowania elektromagnetycznego, przyrząd elektroniki kwantowej wytwarzający lub wzmacniający promieniowanie elektromagnetyczne mikro
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
maskil 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
maskom 9Forma podstawowa: maska
Opis: przylegająca szczelnie do ust i nosa pacjenta część aparatu medycznego, który służy do dostarczania tlenu lub narkozy.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
maskon 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
maskuj 12Forma podstawowa: maskować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
masorę 11Forma podstawowa: masora
Opis: zbiór komentarzy uzupełniających tekst Biblii hebrajskiej, zapisywanych na marginesach oraz między kolumnami.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
masoro 7Forma podstawowa: masora
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
masory 8Forma podstawowa: masora
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
masowa 7Forma podstawowa: masowy
Opis: produkowany, występujący w dużych ilościach, liczny, dużych rozmiarów (o zbiorze pewnych elementów).
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
masową 11Forma podstawowa: masowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
masowe 7Forma podstawowa: masowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
masowi 7Forma podstawowa: masowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
masowo 7Opis: w sposób łatwy, zrozumiały, przystępny dla masowego odbiorcy.
Forma fleksyjna: adv:pos

Forma podstawowa: masowy
Opis: produkowany, występujący w dużych ilościach, liczny, dużych rozmiarów (o zbiorze pewnych elementów).
Forma fleksyjna: adja
masowy 8Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
mastce 9Forma podstawowa: mastka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
master 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m3
mastka 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
mastką 13Forma podstawowa: mastka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
mastkę 13Forma podstawowa: mastka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
mastki 9Forma podstawowa: mastka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
mastko 9Forma podstawowa: mastka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
masują 15Forma podstawowa: masować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
masuję 15Forma podstawowa: masować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
masywy 9Forma podstawowa: masyw
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
maszer 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
maszyn 8Forma podstawowa: maszyna
Opis: osoba działająca bez zastanowienia, mechanicznie.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
maścił 14Forma podstawowa: maścić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
maśćmy 18Forma podstawowa: maścić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
maślak 13Opis: Suillus Gray – rodzaj grzybów należący do rodziny maślakowatych, grzyby mikoryzowe, naziemne, występujące wyłącznie pod drzewami iglastymi.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
matach 11Forma podstawowa: mata
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
matacz 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma podstawowa: mataczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
matemą 13Forma podstawowa: matema
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
matemo 9Forma podstawowa: matema
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
matemy 10Forma podstawowa: matema
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
matfiz 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
maties 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
matizy 9Forma podstawowa: matiz
Opis: daewoo z modelu Matiz.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
matkom 10Forma podstawowa: matka
Opis: wzorzec, pierwszy przedmiot danego typu (często też projekt) lub najważniejszy przedmiot w grupie.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
matkuj 13Forma podstawowa: matkować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
matmom 10Forma podstawowa: matma
Opis: lekcja matematyki.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
matnia 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
matnią 12Forma podstawowa: matnia
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
matnie 8Forma podstawowa: matnia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
matnio 8Forma podstawowa: matnia
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
matole 9Forma podstawowa: matoł
Opis: ciężko upośledzona intelektualnie osoba, chora z powodu niedoboru jodu (dawniej określanego jako kretynizm lub matołectwo).
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m2
matoła 10Forma podstawowa: matoł
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m1 subst:sg:gen:m2
matoły 11Forma podstawowa: matoł
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
matowa 8Forma podstawowa: matowy
Opis: taki, który nie błyszczy się lub nie błyszczy zbyt intensywnie, nie ma połysku.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
matową 12Forma podstawowa: matowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
matowi 8Forma podstawowa: matowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
matowo 8Opis: tak, że szkło jest nieprzezroczyste.
Forma fleksyjna: adv:pos

Forma podstawowa: matowy
Opis: taki, który nie błyszczy się lub nie błyszczy zbyt intensywnie, nie ma połysku.
Forma fleksyjna: adja
matres 8
matron 8Forma podstawowa: matrona
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
matryc 10Forma podstawowa: matryca
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
matuje 12Forma podstawowa: matować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
matuję 16Forma podstawowa: matować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
matule 11Forma podstawowa: matuła
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
matuli 11Forma podstawowa: matula
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
maturo 10Forma podstawowa: matura
Opis: egzamin z materiału objętego programem nauczania (podstawą programową) wybranych przedmiotów na poziomie szkoły średniej.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
matury 11Forma podstawowa: matura
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
maulom 11Forma podstawowa: maul
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
maulów 14Forma podstawowa: maul
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
mawiaj 9Forma podstawowa: mawiać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
mawiał 9Forma podstawowa: mawiać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
mayach 11Forma podstawowa: may
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
mayami 9Forma podstawowa: may
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
mayday 10
mazaje 9Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
mazaję 13Forma podstawowa: mazaja
Opis: kolorowy deseń na tkaninie, składający się z plam, różnych wzorów.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
mazaki 8Forma podstawowa: mazak
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
mazali 8Forma podstawowa: mazać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
mazały 10Forma podstawowa: mazać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
mazamę 12Forma podstawowa: mazama
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
mazamy 9Forma podstawowa: mazama
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
mazana 7Forma podstawowa: mazać
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
mazaną 11Forma podstawowa: mazać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
mazane 7Forma podstawowa: mazać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
mazani 7Forma podstawowa: mazać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
mazany 8Forma podstawowa: mazać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
mazdom 9Forma podstawowa: mazda
Opis: samochód marki Mazda.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
mazepa 8Opis: płaczliwe dziecko, płaczek, mazgaj.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
mazepą 12Forma podstawowa: mazepa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
mazepę 12Forma podstawowa: mazepa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
mazepo 8Forma podstawowa: mazepa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: mazepa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
mazery 8Forma podstawowa: mazer
Opis: naturalny układ usłojenia na drewnie.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
mazgai 9Forma podstawowa: mazgaj
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
mazgaj 11Forma podstawowa: mazgaić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
maziać 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
maziaj 9Forma podstawowa: maziać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
maziam 8Forma podstawowa: maziać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
maziom 8Forma podstawowa: maź
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
mazunu 11Forma podstawowa: mazun
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
mazura 9Forma podstawowa: mazur
Opis: ludowy utwór muzyczny, taki, do którego można tańczyć mazura.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
mazury 10Forma podstawowa: mazur
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p2 subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p2 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p2 subst:pl:voc:p3
mazurz 9Forma podstawowa: mazurzyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
mazutu 12Forma podstawowa: mazut
Opis: oleista ciecz będąca pozostałością po destylacji niskogatunkowej ropy naftowej w warunkach atmosferycznych (ciśnienie normalne), w temperaturze od 250 do 350 °C. Składa się z węglowodorów wysokocząst
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
maźnie 15Forma podstawowa: maznąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
maźnij 17Forma podstawowa: maznąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
mażach 14Forma podstawowa: maża
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
mażącą 20Forma podstawowa: mazać
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
mażący 17Forma podstawowa: mazać
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
mażemy 13Forma podstawowa: mazać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
mażmyż 17Forma podstawowa: mazać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
mącąca 17Forma podstawowa: mącić
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
mącące 17Forma podstawowa: mącić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
mącący 18Forma podstawowa: mącić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
mąceni 12Forma podstawowa: mącić
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
mącisz 12Forma podstawowa: mącić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
mącząc 17Forma podstawowa: mączyć
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
mączce 13Forma podstawowa: mączka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
mączek 13Forma podstawowa: mączka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mączka 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
mączką 17Forma podstawowa: mączka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
mączki 13Forma podstawowa: mączka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma podstawowa: mączka
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
mączko 13Forma podstawowa: mączka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: mączka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
mączmy 14Forma podstawowa: mączyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
mączna 12Forma podstawowa: mączny
Opis: taki, który jest w kolorze białym, przypominającym odcieniem barwę mąki.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
mączną 16Forma podstawowa: mączny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
mączny 13Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
mączyć 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
mączże 16Forma podstawowa: mączyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
mąćcie 17Forma podstawowa: mącić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
mądrym 14Forma podstawowa: mądry
Opis: taki, którego treść jest wysoko oceniana ze względu na wartość intelektualną.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:sg:inst:m1 subst:sg:loc:m1
mądrzą 16Forma podstawowa: mądrzyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl
mądrze 12Opis: w sposób, który przynosi dobre skutki, może świadczyć o czyjejś mądrości.
Forma fleksyjna: adv:pos
mądrzę 16Forma podstawowa: mądrzyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl
mądrzy 13Forma podstawowa: mądry
Opis: taki, którego treść jest wysoko oceniana ze względu na wartość intelektualną.
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1

Forma podstawowa: mądrzyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl
mąkami 13Forma podstawowa: mąka
Opis: porcja mąki, produktu powstałego w wyniku silnego rozdrobnienia ziarna zbóż, określona ilość tego produktu, zazwyczaj papierowa torebka (w domowych warunkach może być też puszka, słoik).
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
mąkini 12Forma podstawowa: mąkinia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
mątach 15Forma podstawowa: mąt
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
mątowi 12Forma podstawowa: mąt
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
mątwik 13Opis: bezkręgowiec pasożytniczy z typu nicieni.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
mchach 13Forma podstawowa: mech
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
mchami 11Forma podstawowa: mech
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
mchową 14Forma podstawowa: mchowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
mchowe 10Forma podstawowa: mchowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
mchowi 10Forma podstawowa: mchowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
mchowy 11Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
mdlało 11Forma podstawowa: mdleć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
mdlały 12Forma podstawowa: mdleć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
mdlano 9Forma podstawowa: mdleć
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl
mdlące 14Forma podstawowa: mdlący
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
mdląco 14Forma fleksyjna: adv:pos
mdlący 15Forma podstawowa: mdlić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:nonrefl pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
mdleje 11Forma podstawowa: mdleć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
mdleję 15Forma podstawowa: mdleć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
mdleli 10Forma podstawowa: mdleć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
mdliła 11Forma podstawowa: mdlić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
mdliło 11Forma podstawowa: mdlić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
mdlimy 11Forma podstawowa: mdlić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
mdlisz 9Forma podstawowa: mdlić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
mdlono 9Forma podstawowa: mdlić
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl verb:imps:imperf:refl.nonrefl
mdława 10Forma podstawowa: mdławy
Opis: nieco mdły - mało wyrazisty, nieintensywny, słaby, delikatny.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
mdławą 14Forma podstawowa: mdławy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
mdławi 10Forma podstawowa: mdławy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
mdławy 11Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
mdłego 12Forma podstawowa: mdły
Opis: o człowieku: taki, któremu brakuje siły duchowej, silnej woli, taki, który np. łatwo ulega wpływom innych ludzi, łatwo traci wiarę, zmienia cel działań.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
mdłemu 13Forma podstawowa: mdły
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
mdłych 14Forma podstawowa: mdły
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
mdłymi 12Forma podstawowa: mdły
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
meblom 11Forma podstawowa: mebel
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
mecyją 15Forma podstawowa: mecyja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
mecyję 15Forma podstawowa: mecyja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
meczał 10Forma podstawowa: meczeć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
meczeć 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
meczem 9Forma podstawowa: mecz
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
meczeń 14Forma podstawowa: meczeć
meczet 9Opis: świątynia muzułmanów.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
meczmy 10Forma podstawowa: meczeć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
meczów 12Forma podstawowa: mecz
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
meczże 12Forma podstawowa: meczeć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
medaka 9
medaką 13Forma podstawowa: medaka
medaki 9Forma podstawowa: medaka
medako 9Forma podstawowa: medaka
medale 9Forma podstawowa: medal
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
mediae 8
median 8Forma podstawowa: mediana
Opis: środkowa trójkąta, odcinek, który łączy wierzchołek trójkąta ze środkiem jego przeciwległego boku.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
medina 8Forma podstawowa: medin
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
mediny 9Forma podstawowa: medin
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: medina
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
mediom 9Forma podstawowa: media
Opis: starożytne państwo na terenach zachodniej części obecnego Iranu, utworzone przez indo-irańskie plemiona Medów.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3

Forma podstawowa: medium
Opis: ktoś, kto łatwo ulega hipnozie.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
mediów 12Forma podstawowa: medium
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
medium 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
medoki 9Forma podstawowa: medok
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
medoku 11Forma podstawowa: medok
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
meduzą 14Forma podstawowa: meduza
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
meduzę 14Forma podstawowa: meduza
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
medyki 10Forma podstawowa: medyka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
medyną 13Forma podstawowa: medyna
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
medynę 13Forma podstawowa: medyna
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
medyny 10Forma podstawowa: medyna
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
megaom 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
megile 10Forma podstawowa: megila
megilę 14Forma podstawowa: megila
megili 10Forma podstawowa: megila
megill 11Forma podstawowa: megilla
megoma 10Forma podstawowa: megom
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
megomy 11Forma podstawowa: megom
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
mejlem 11Forma podstawowa: mejl
Opis: wiadomość tekstowa otrzymana za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2 subst:sg:inst:m3
mejlom 11Forma podstawowa: mejl
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2 subst:pl:dat:m3
mejlów 14Forma podstawowa: mejl
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:m3
mejoza 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
mejozę 13Forma podstawowa: mejoza
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
mejozy 10Forma podstawowa: mejoza
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
mekkom 10Forma podstawowa: mekka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
melach 11Forma podstawowa: mel
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
melami 9Forma podstawowa: mela
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
melanż 12Opis: połączenie różnokolorowych nici w jednej włóczce albo tkaninie.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
melasa 8Opis: ciemnobrązowy, gęsty syrop o odczynie słabo alkalicznym, powstaje jako produkt uboczny podczas produkcji cukru spożywczego.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
melasu 10Forma podstawowa: melas
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
melbom 11Forma podstawowa: melba
Opis: deser z waniliowych lodów i brzoskwiń w malinowym sosie.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
melice 9Forma podstawowa: melika
Opis: jeden ze składników melodii, dobór interwałów bez uwzględnienia rytmu.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
melika 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
melikę 13Forma podstawowa: melika
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
meliki 9Forma podstawowa: melika
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
melina 8Opis: miejsce ukrycia się kogoś lub schowania czegoś.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
melinę 12Forma podstawowa: melina
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
meliny 9Forma podstawowa: melina
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
melisa 8Opis: znana roślina lecznicza i przyprawa, liście melisy lekarskiej.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
melisę 12Forma podstawowa: melisa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
meliso 8Forma podstawowa: melisa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
melisy 9Forma podstawowa: melisa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
melitu 11Forma podstawowa: melit
Opis: sól glinowa kwasu melitowego, minerał zawierający wodę krystalizacyjną.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
melity 10Forma podstawowa: melit
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
mellah 11
melnik 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
melony 9Forma podstawowa: melon
Opis: duży okrągły owoc, najczęściej zielony lub żółty, o przyjemnym, orzeźwiającym zapachu i smaku, owoc (nibyjagoda) ogórka melona.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
melton 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
mełłam 12Forma podstawowa: mleć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
mełłaś 15Forma podstawowa: mleć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
mełłby 14Forma podstawowa: mleć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
mełtym 12Forma podstawowa: mleć
memach 11Forma podstawowa: mem
Opis: jednostka informacji kulturowej: idea, styl, sposób zachowania.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
memami 9Forma podstawowa: mem
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
memeją 14Forma podstawowa: memeja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
memeje 10Forma podstawowa: memeja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
memeję 14Forma podstawowa: memeja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
memejo 10Forma podstawowa: memeja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
memląc 14Forma podstawowa: memłać
memlom 10Forma podstawowa: memla
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
memłał 12Forma podstawowa: memłać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
memłam 11Forma podstawowa: memłać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
memłań 16Forma podstawowa: memłać
memowa 8Forma podstawowa: memowy
Opis: związany z memem - jednostką informacji kulturowej.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
memowe 8Forma podstawowa: memowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
memowy 9Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
menach 10Forma podstawowa: men
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1

Forma podstawowa: men
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
menada 8Opis: w mitologii - kobieta znajdująca się w orszaku Dionizosa.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
menadę 12Forma podstawowa: menada
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
menaty 9Forma podstawowa: menat
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
menaże 11Forma podstawowa: menaż
Opis: gospodarstwo domowe.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
menażu 13Forma podstawowa: menaż
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
menaży 12Forma podstawowa: menaż
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3

Forma podstawowa: menaża
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
mendel 9Opis: piętnaście sztuk czegoś (dotyczy szczególnie jaj).
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
mendla 9Forma podstawowa: mendel
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
mendle 9Forma podstawowa: mendel
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: mendel
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
mendlu 11Forma podstawowa: mendel
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: mendel
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
mendzą 12Forma podstawowa: mendzić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
mendzę 12Forma podstawowa: mendzić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
menele 8Forma podstawowa: menel
Opis: pogardliwie o człowieku żyjącym poza społeczeństwem, wywołującym obrzydzenie swoim wyglądem, zapachem i zachowaniem.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
meneli 8Forma podstawowa: menel
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
menery 8Forma podstawowa: mener
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
menhir 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
menorą 11Forma podstawowa: menora
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
menoro 7Forma podstawowa: menora
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
menosu 9Forma podstawowa: menos
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
menosy 8Forma podstawowa: menos
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
mensie 7Forma podstawowa: mensa
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
mensur 9Forma podstawowa: mensura
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mentol 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
mentos 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
mentyk 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
menuet 10Opis: utwór, do którego tańczy się menueta.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
menzul 10Forma podstawowa: menzula
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
merami 8Forma podstawowa: mera
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
mercem 9Forma podstawowa: merc
Opis: mercedes.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
merdać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
merdaj 10Forma podstawowa: merdać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
merdam 9Forma podstawowa: merdać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
merdań 14Forma podstawowa: merdać
merdną 12Forma podstawowa: merdnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl
merdnę 12Forma podstawowa: merdnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl
merdze 8Forma podstawowa: merga
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
mereng 9Forma podstawowa: merenga
Opis: ciastko z białka ubitego na pianę i syropu, przełożone kremem lub konfiturą.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mergom 10Forma podstawowa: merga
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
merita 8Forma podstawowa: meritum
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2
merkom 9Forma podstawowa: merk
merole 8Forma podstawowa: merol
Opis: mercedes.
meroli 8Forma podstawowa: merol
merona 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
meroną 11Forma podstawowa: merona
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
meronę 11Forma podstawowa: merona
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
merony 8Forma podstawowa: merona
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
merowi 7Forma podstawowa: mer
Opis: najprostszy, jaki da się wyróżnić, stale powtarzający się fragment cząsteczek polimerów.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:dat:m3
merula 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
merulą 14Forma podstawowa: merula
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
merule 10Forma podstawowa: merula
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
meruli 10Forma podstawowa: merula
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
merulo 10Forma podstawowa: merula
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
merzyk 9Opis: Mnium - rodzaj mchów z rodziny merzykowatych, pospolity mech występujący w licznych gatunkach leśnych i łąkowych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
mesach 10Forma podstawowa: mesa
Opis: duże ogólnodostępne pomieszczenie znajdujące się na jednostce pływającej, przeznaczone dla wspólnego przebywania w nim wielu osób, służące jako jadalnia i miejsce zebrań załogi.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
mesami 8Forma podstawowa: mesa
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
mescal 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
meseta 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
mesetę 12Forma podstawowa: meseta
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
mesety 9Forma podstawowa: meseta
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
meskal 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
mesoda 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
mesodą 12Forma podstawowa: mesoda
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
mesody 9Forma podstawowa: mesoda
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
messie 7Forma podstawowa: messa
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
messla 8Forma podstawowa: messel
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
meszem 8Forma podstawowa: mesz
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
meszki 8Forma podstawowa: meszek
Opis: krótkie, delikatne włoski na skórze.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
meszko 8Forma podstawowa: meszka
Opis: owad z rodziny meszkowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f subst:sg:voc:m2
meszne 7Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
meszta 8Forma podstawowa: meszt
Opis: lekki pantofel z miękkiego materiału.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
mesztę 12Forma podstawowa: meszta
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
metale 9Forma podstawowa: metal
Opis: podgatunek muzyki rockowej powstały na przełomie lat 60. i 70. XX wieku w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m1 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m1 subst:pl:voc:m3
metali 9Forma podstawowa: metal
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:gen:m3
metany 9Forma podstawowa: metan
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
metkal 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
metkom 10Forma podstawowa: metka
Opis: kawałek tkaniny przyszyty np. po wewnętrznej stronie ubrania, który zawiera informacje o producencie, ale też o sposobach konserwacji tkaniny itp., także analogiczny kawałek szmatki z jakąś informacj
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
metkuj 13Forma podstawowa: metkować
Opis: opatrywać poszczególne sztuki towaru etykietami z ceną.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
metoda 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
metodę 13Forma podstawowa: metoda
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
metopo 9Forma podstawowa: metopa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
metraż 12Opis: długość w metrach.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
metrom 9Forma podstawowa: metro
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
metrów 12Forma podstawowa: metrum
Opis: schemat wyznaczający rytmiczny porządek wiersza, stały układ regularnie powtarzających się elementów językowych, które budują rytm utworu poetyckiego.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
metryk 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
metrze 8Forma podstawowa: metr
Opis: miarka o długości 1 metra.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: metro
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:n2
metyle 10Forma podstawowa: metyl
Opis: grupa funkcyjna, powstała przez oderwanie atomu wodoru od cząsteczki metanu, o wzorze -CH3.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
metyli 10Forma podstawowa: metyl
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
metylu 12Forma podstawowa: metyl
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
metysa 9Forma podstawowa: metys
Opis: istota powstała przez skrzyżowanie dwóch lub kilku innych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
metysy 10Forma podstawowa: metys
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
mewach 10Forma podstawowa: mewa
Opis: ptak wodny z podrodziny mew, rodziny mewowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
mewami 8Forma podstawowa: mewa
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
mewich 10Forma podstawowa: mewi
Opis: związany z mewą, dotyczący mewy.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
mewiej 9Forma podstawowa: mewi
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
mewsem 8Forma podstawowa: mews
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
mewsie 7Forma podstawowa: mews
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
mewsów 11Forma podstawowa: mews
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
mezcal 9
mezura 9
mezurą 13Forma podstawowa: mezura
mezurę 13Forma podstawowa: mezura
mezuro 9Forma podstawowa: mezura
mezury 10Forma podstawowa: mezura
mezuzą 13Forma podstawowa: mezuza
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
mezuzy 10Forma podstawowa: mezuza
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
męczeń 18Forma podstawowa: męczyć
męczył 15Forma podstawowa: męczyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
mędlic 14Forma podstawowa: mędlica
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mędrca 13Forma podstawowa: mędrzec
Opis: jeden z Istarich w literackim legendarium, wykreowanym przez J. R. R. Tolkiena.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
mędrcu 15Forma podstawowa: mędrzec
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
mędrcy 14Forma podstawowa: mędrzec
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
mędrki 13Forma podstawowa: mędrek
Opis: z lekceważeniem o człowieku, który jest przemądrzały.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
mędrku 15Forma podstawowa: mędrek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
mędrsi 12Forma podstawowa: mądry
Opis: taki, którego treść jest wysoko oceniana ze względu na wartość intelektualną.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:com
mękach 15Forma podstawowa: męka
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f

Forma podstawowa: męki
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:p3
mękami 13Forma podstawowa: męka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
męskie 12Forma podstawowa: męski
Opis: świadczący o cechach kojarzonych tradycyjnie w społeczeństwie z wzorcem męskości, np. zdecydowanie, pewność siebie, stanowczość, odwaga, szczerość, bezpośredniość.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
męskim 13Forma podstawowa: męski
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
mętach 15Forma podstawowa: męty
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:p3
mętami 13Forma podstawowa: męt
Opis: degenerat, zły człowiek, podlec.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2 subst:pl:inst:m3
mętnej 14Forma podstawowa: mętny
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
mętnie 12Opis: tak, że coś prezentuje się lub jest doświadczane w sposób zawikłany, pogmatwany, trudny do jednoznacznego rozstrzygnięcia, niejasny.
Forma fleksyjna: adv:pos
mętnym 14Forma podstawowa: mętny
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
mętwie 12Forma podstawowa: mętwa
mężami 16Forma podstawowa: mąż
Opis: mężczyzna, który jest godny szacunku ze względu na jakieś szczególne zasługi bądź cechy charakteru, np. stanu.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
mężnej 17Forma podstawowa: mężny
Opis: o zachowaniu: odważny, dzielny, męski, bohaterski, będący przejawem czyjegoś męstwa.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
mężowa 15Forma podstawowa: mężowy
Opis: taki, który jest właściwy mężowi.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
mężową 19Forma podstawowa: mężowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
mężowy 16Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
mężulu 20Forma podstawowa: mężulo
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1
mgląca 15Forma podstawowa: mglić
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
mgliła 12Forma podstawowa: mglić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
mglimy 12Forma podstawowa: mglić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
mglisz 10Forma podstawowa: mglić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
mgliwa 10Forma podstawowa: mgliwy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
mgliwą 14Forma podstawowa: mgliwy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
mgliwe 10Forma podstawowa: mgliwy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
mgliwy 11Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
mglona 10Forma podstawowa: mglić
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
mgloną 14Forma podstawowa: mglić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
mglone 10Forma podstawowa: mglić
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
mglono 10Forma podstawowa: mglić
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
mglony 11Forma podstawowa: mglić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
mgłach 14Forma podstawowa: mgła
Opis: przenośnie pomroka, to, co było dawno, ginie we mgle przeszłości.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
mgława 11Forma podstawowa: mgławy
Opis: mglisty, pełen mgieł.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
mgławi 11Forma podstawowa: mgławy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
mgławy 12Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
mgłowy 12Opis: taki, który do działania wykorzystuje mgłę - parę wodną.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
miałaś 13Forma podstawowa: mieć
Opis: nosić cechy
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
miałem 10Forma podstawowa: miał
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3

Forma podstawowa: mieć
Opis: nosić cechy
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
miałka 10Forma podstawowa: miałki
Opis: mocno rozdrobniony, złożony z bardzo drobnych, niewyczuwalnych ziarenek.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
miałko 10Forma podstawowa: miałki
Forma fleksyjna: adja

Opis: tak, że coś jest (staje się) bardzo rozdrobnione, istnieje w formie drobnych kawałków, ziarek itp., drobno.
Forma fleksyjna: adv:pos
miałów 13Forma podstawowa: miał
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
mianej 9Forma podstawowa: mieć
Opis: nosić cechy
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff
mianym 9Forma podstawowa: mieć
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
miarce 8Forma podstawowa: miarka
Opis: przyrząd pomiarowy, coś, co służy do odmierzania.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
miarek 8Forma podstawowa: miarka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
miarką 12Forma podstawowa: miarka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
miarkę 12Forma podstawowa: miarka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
miarko 8Forma podstawowa: miarka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: miarka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
miasto 8Opis: mieszkańcy miasta lub wszyscy ludzie, którzy są w mieście.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
miastu 10Forma podstawowa: miasto
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
miaucz 10Forma podstawowa: miauczeć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
miauki 10Forma podstawowa: miauk
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
miazgą 13Forma podstawowa: miazga
Opis: merystem boczny, tkanka twórcza roślinna tworząca osiowy cylinder wewnątrz organów i biorąca udział we wtórnym przyroście łodygi i korzeni na grubość.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
miazgę 13Forma podstawowa: miazga
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
miazgi 9Forma podstawowa: miazga
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
miażdż 16Forma podstawowa: miażdżyć
Opis: wygrywać z kimś dużą przewagą.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
miągwa 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
miągwą 17Forma podstawowa: miągwa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
miągwy 14Forma podstawowa: miągwa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
miąłby 16Forma podstawowa: miąć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
miąłeś 17Forma podstawowa: miąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
miąższ 15Opis: miękka masa o gęstej konsystencji otoczona błoną lub skórką.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
micela 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
michów 14Forma podstawowa: micha
Opis: ekspresywnie: miska - naczynie.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
microm 9Forma podstawowa: micra
Opis: nissan z modelu Micra.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
micrze 8Forma podstawowa: micra
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
miechu 12Forma podstawowa: miech
Opis: urządzenie do tłoczenia powietrza w różnego rodzaju urządzeniach, na przykład w piecach kowalskich, instrumentach muzycznych (zwłaszcza w organach), dawniej w piecach hutniczych.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
miecie 8Forma podstawowa: miecia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f

Forma podstawowa: mieść
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
miecze 8Forma podstawowa: miecz
Opis: ukośna belka drewniana w konstrukcjach budowlanych.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
mieczu 10Forma podstawowa: miecz
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
mieczy 9Forma podstawowa: miecz
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
miećmy 14Forma podstawowa: mieść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
miećże 16Forma podstawowa: mieść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
miedza 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
miedzą 12Forma podstawowa: miedza
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
miedze 8Forma podstawowa: miedza
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
miedzi 8Forma podstawowa: miedź
Opis: rudy kolor, podobny do barwy miedzi - metalu.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f
miedzo 8Forma podstawowa: miedza
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
miejmy 11Forma podstawowa: mieć
Opis: nosić cechy
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
mieląc 13Forma podstawowa: mielić
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
mielca 9Forma podstawowa: mielec
Opis: roślina zielna z rodziny wiechlinowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
mielce 9Forma podstawowa: mielec
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
mielcu 11Forma podstawowa: mielec
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
mieleń 14Forma podstawowa: mleć
mielić 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
mieliw 8Forma podstawowa: mieliwo
Opis: ziarno przeznaczone do zmielenia na mąkę.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
mielsi 8Forma podstawowa: miałki
Opis: mocno rozdrobniony, złożony z bardzo drobnych, niewyczuwalnych ziarenek.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:com
mienia 7Forma podstawowa: mienie
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
mienią 11Forma podstawowa: mienić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
mienić 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
mienie 7Forma podstawowa: mieć
Opis: nosić cechy
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
mieniu 9Forma podstawowa: mienie
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
mieńmy 15Forma podstawowa: mienić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
mierne 7Forma podstawowa: mierny
Opis: jedna z gorszych ocen szkolnych, dwója.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
mierzi 7Forma podstawowa: mierzić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
mierzł 9Forma podstawowa: mierznąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
miesił 9Forma podstawowa: miesić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
mieści 12Forma podstawowa: mieścić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
miewań 13Forma podstawowa: miewać
mięcha 14Forma podstawowa: mięcho
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
mięcho 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
mięcia 12Forma podstawowa: miąć
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
mięcie 12Forma podstawowa: mięta
Opis: napar z liści mięty, który pije się z powodu jego leczniczych właściwości, ale także walorów smakowych.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
międlą 17Forma podstawowa: międlić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
międlę 17Forma podstawowa: międlić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
miękcz 13Forma podstawowa: miękczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
miękin 12Forma podstawowa: miękina
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
miękka 13Forma podstawowa: miękki
Opis: taki, który nie jest konkretny, jest niełatwy do wskazania i opisania, bo podatny na zmiany, taki, którego istnienie lub brak trudno stwierdzić i łatwo podważyć.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
miękką 17Forma podstawowa: miękki
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
miękki 13Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
miękko 13Opis: nietwardo, niesztywno, tak, że coś ugina się pod naciskiem.
Forma fleksyjna: adv:pos
miękły 15Forma podstawowa: mięknąć
Opis: stawać się łagodniejszym, dotyczy widocznych lub słyszalnych cech, np. głosu, twarzy.
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
miękną 16Forma podstawowa: mięknąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
mięsie 11Forma podstawowa: mięso
Opis: miękkie tkanki zwierzęce, bogate w białko, które zjada się rzadko świeże i na surowo, częściej pieczone, smażone lub gotowane.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:n2
mięsiw 11Forma podstawowa: mięsiwo
Opis: potrawa z mięsa.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
mięsna 11Forma podstawowa: mięsny
Opis: zrobiony z mięsa - miękkich tkanek zwierzęcych, bogatych w białko, które zjada się rzadko świeże i na surowo, częściej pieczone, smażone lub gotowane.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
mięsną 15Forma podstawowa: mięsny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
mięsne 11Forma podstawowa: mięsny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
mięsny 12Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
mięśni 15Forma podstawowa: mięsień
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3

Forma podstawowa: mięśny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
miętce 13Forma podstawowa: miętka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
miętek 13Forma podstawowa: miętka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
miętka 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma podstawowa: miętki
Opis: dawniej miękki, taki, który nie jest twardy, jest giętki.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
miętką 17Forma podstawowa: miętka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f

Forma podstawowa: miętki
Opis: dawniej miękki, taki, który nie jest twardy, jest giętki.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
miętkę 17Forma podstawowa: miętka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
miętki 13Forma podstawowa: miętka
Opis: dawniej miękki, taki, który nie jest twardy, jest giętki.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma podstawowa: miętka
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1

Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
miętko 13Forma podstawowa: miętka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1

Forma podstawowa: miętki
Opis: dawniej miękki, taki, który nie jest twardy, jest giętki.
Forma fleksyjna: adja
miętom 13Forma podstawowa: mięta
Opis: napar z liści mięty, który pije się z powodu jego leczniczych właściwości, ale także walorów smakowych.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
miętus 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
migach 12Forma podstawowa: mig
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3

Forma podstawowa: migi
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:p3
migacz 10Opis: mechaniczny (dawniej) lub świetlny (obecnie) sygnalizator planowanej zmiany kierunku jazdy w pojeździe mechanicznym, używany przy zmianie kierunku ruchu i przy zmianie pasa ruchu.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
migają 15Forma podstawowa: migać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
migała 11Forma podstawowa: migać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
migało 11Forma podstawowa: migać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: migała
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
migami 10Forma podstawowa: migi
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p3
migamy 11Forma podstawowa: migać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
migana 9Forma podstawowa: migany
Opis: taki, który powstaje przez zastosowanie języka migowego.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
miganą 13Forma podstawowa: migać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff

Forma podstawowa: migany
Opis: taki, który powstaje przez zastosowanie języka migowego.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
migano 9Forma podstawowa: migany
Forma fleksyjna: adja
migany 10Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
migasz 9Forma podstawowa: migać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
migiel 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
migmie 10Forma podstawowa: migma
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
mignij 11Forma podstawowa: mignąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
mignon 9Opis: od późnego średniowiecza osobisty przyjaciel króla, faworyt.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
mignot 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
migocę 14Forma podstawowa: migotać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
migocz 10Forma podstawowa: migotać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
migoty 11Forma podstawowa: migot
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
migowa 9Forma podstawowa: migowy
Opis: taki, który powstaje przez zastosowanie języka migowego.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
migowi 9Forma podstawowa: mig
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3

Forma podstawowa: migowy
Opis: taki, który powstaje przez zastosowanie języka migowego.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
migruj 13Forma podstawowa: migrować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
mijają 15Forma podstawowa: mijać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
mijali 10Forma podstawowa: mijać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
mijała 11Forma podstawowa: mijać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
mijaną 13Forma podstawowa: mijany
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
mijano 9Forma podstawowa: mijany
Forma fleksyjna: adja
mikach 11Forma podstawowa: mik
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1

Forma podstawowa: mika
Opis: łyszczyk - minerał z grupy mik zaliczanych do krzemianów.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
mikady 10Forma podstawowa: mikado
mikami 9Forma podstawowa: mik
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
mikcja 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
mikcje 11Forma podstawowa: mikcja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
mikcji 11Forma podstawowa: mikcja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
mikita 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
mikito 9Forma podstawowa: mikita
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
mikiżą 16Forma podstawowa: mikiża
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
mikiże 12Forma podstawowa: mikiża
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
mikota 9Forma podstawowa: mikotać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
mikoty 10Forma podstawowa: mikot
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
mikowa 8Forma podstawowa: mikowy
Opis: zrobiony, zbudowany z miki.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
mikową 12Forma podstawowa: mikowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
mikowe 8Forma podstawowa: mikowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
mikowi 8Forma podstawowa: mikowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
mikowy 9Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
mikozo 8Forma podstawowa: mikoza
Opis: choroba ludzi i zwierząt wywołana miejscowym lub ogólnym zakażeniem grzybami chorobotwórczymi.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
mikrej 10Forma podstawowa: mikry
Opis: taki, który ma bardzo małe rozmiary fizyczne, jest bardzo mały.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
mikrob 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
mikrom 9Forma podstawowa: mikro
mikrus 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
mikrym 10Forma podstawowa: mikry
Opis: taki, który ma bardzo małe rozmiary fizyczne, jest bardzo mały.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
mikrze 8Forma podstawowa: mikro
miksem 9Forma podstawowa: miks
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3

Forma podstawowa: mix
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
mikser 8Opis: podstawowe narzędzie pracy realizatorów dźwięku oraz DJ'ów służące do łączenia ze sobą różnych dźwięków lub obrazów.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m3
miksie 8Forma podstawowa: miksa
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
miksom 9Forma podstawowa: miks
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: mix
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
miksów 12Forma podstawowa: miksa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
miksta 9Forma podstawowa: mikst
Opis: rywalizacja, w której uczestniczą dwuosobowe zespoły złożone z kobiety i mężczyzny, sporty, w których zawodnicy rywalizują w ten sposób, to tenis ziemny, tenis stołowy, badminton, pétanque, łucznictw
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3
miksty 10Forma podstawowa: mikst
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
mikwie 8Forma podstawowa: mikwa
Opis: w judaizmie łaźnia, zbiornik z bieżącą wodą do ablucji oraz mycia naczyń skalanych nieczystością rytualną.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
mikwom 9Forma podstawowa: mikwa
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
milach 11Forma podstawowa: mil
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2 subst:pl:loc:m3

Forma podstawowa: mila
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
milady 10Forma podstawowa: milada
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:dat:f subst:pl:gen:f subst:pl:inst:f subst:pl:loc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:acc:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:inst:f subst:sg:loc:f subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f
milami 9Forma podstawowa: mila
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
milącą 17Forma podstawowa: milić
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl
milący 14Forma podstawowa: milić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl
milczą 13Forma podstawowa: milczeć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
milczy 10Forma podstawowa: milczeć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
mileny 9Forma podstawowa: milena
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
milera 8Forma podstawowa: miler
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
milili 9Forma podstawowa: milić
milima 9Forma podstawowa: milim
Opis: jednostka zdawkowa, 1/100 dinara tunezyjskiego i 1/1000 funta egipskiego.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
milimy 10Forma podstawowa: milim
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
miliny 9Forma podstawowa: milin
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
milion 8Forma fleksyjna: num:comp num:pl:nom.acc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2:rec subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
milkli 10Forma podstawowa: milknąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
milkło 11Forma podstawowa: milknąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
milkom 10Forma podstawowa: milka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: milka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
milowi 8Forma podstawowa: milowy
Opis: dotyczący mili, odmierzający mile.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
milsza 8Forma podstawowa: miły
Opis: taki, który oceniany jest jako przyjemny.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:com
milszą 12Forma podstawowa: miły
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:com adj:sg:inst:f:com
milsze 8Forma podstawowa: miły
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:com adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:com adj:sg:acc:n1.n2:com adj:sg:nom.voc:n1.n2:com
milusi 10Opis: bardzo, bardzo miły - taki, który oceniany jest jako przyjemny.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
miłemu 12Forma podstawowa: miły
Opis: taki, który oceniany jest jako przyjemny.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos subst:sg:dat:m1
miłkom 11Forma podstawowa: miłek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: miłek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2 subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: miłka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
miłków 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
miłość 18Opis: zbliżenie dwojga ludzi w celu prokreacyjnym lub dla osiągnięcia przyjemności.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
miłuje 13Forma podstawowa: miłować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
miłych 13Forma podstawowa: miły
Opis: taki, który oceniany jest jako przyjemny.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:loc:m1
miłymi 11Forma podstawowa: miły
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos subst:pl:inst:m1
mimach 11Forma podstawowa: mim
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1 subst:pl:loc:m3

Forma podstawowa: mima
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
mimami 9Forma podstawowa: mim
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1 subst:pl:inst:m3
mimans 8Forma podstawowa: mimansa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mimbar 10Opis: kazalnica, która jest standardowym wyposażeniem meczetu, ustawiona na prawo od mihrabu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
mimice 9Forma podstawowa: mimika
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
mimicy 10Forma podstawowa: mimik
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
mimika 9Forma podstawowa: mimik
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
mimikę 13Forma podstawowa: mimika
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
mimiko 9Forma podstawowa: mimika
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
mimikr 9Forma podstawowa: mimikra
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mimiku 11Forma podstawowa: mimik
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
mimowi 8Forma podstawowa: mim
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:dat:m3
mimoza 8Opis: osoba delikatna, nadwrażliwa, nieradząca sobie z przeciwnościami.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
minach 10Forma podstawowa: min
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
minami 8Forma podstawowa: mina
Opis: korytarz wydrążony przez pasożytniczą larwę niektórych owadów we wnętrzu liścia lub pod jego spodem.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
minbar 9Opis: kazalnica, która jest standardowym wyposażeniem meczetu, ustawiona na prawo od mihrabu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
minery 8Forma podstawowa: miner
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
mineto 8Forma podstawowa: mineta
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
minett 9Forma podstawowa: minetta
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
minety 9Forma podstawowa: minet
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: mineta
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
minęli 12Forma podstawowa: minąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
minęło 13Forma podstawowa: minąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
minima 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
minimą 12Forma podstawowa: minima
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
minimo 8Forma podstawowa: minima
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
miniom 8Forma podstawowa: minia
Opis: czerwony pigment, który zawiera tlenek ołowiu.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
miniuj 11Forma podstawowa: miniować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
minoga 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma podstawowa: minóg
Opis: prymitywne zwierzę wodne zaliczane do bezżuchwowców.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
minogą 13Forma podstawowa: minoga
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
minogo 9Forma podstawowa: minoga
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
minogu 11Forma podstawowa: minóg
Opis: prymitywne zwierzę wodne zaliczane do bezżuchwowców.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
minolt 9Forma podstawowa: minolta
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
minoru 9Forma podstawowa: minor
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
minowa 7Forma podstawowa: minowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
minowi 7Forma podstawowa: min
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1

Forma podstawowa: minowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
minuję 15Forma podstawowa: minować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
minuta 10Opis: minuta kątowa - jednostka miary kąta płaskiego równa 1/60 stopnia oznaczana 1′.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
mińcie 14Forma podstawowa: minąć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
mińska 14Forma podstawowa: miński
Opis: dotyczący Mińska Mazowieckiego.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
mińską 18Forma podstawowa: miński
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
miński 14Forma podstawowa: mińsk
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
mińsko 14Forma fleksyjna: adv:pos
mińsku 16Forma podstawowa: mińsk
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
miocen 8Opis: formacja geologiczna pochodząca z okresu geologicznego o tej samej nazwie.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
miocyt 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
miodek 9Opis: zdrobniale o miodzie.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
miodem 9Forma podstawowa: miód
Opis: tradycyjny napój alkoholowy powstały w wyniku fermentacji brzeczki miodu pszczelego, najczęściej lipowego.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
miodki 9Forma podstawowa: miodek
Opis: zdrobniale o miodzie.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
miodku 11Forma podstawowa: miodek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: miodek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
miodlą 13Forma podstawowa: miodla
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
miodle 9Forma podstawowa: miodla
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
miodlo 9Forma podstawowa: miodla
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
miodna 8Forma podstawowa: miodny
Opis: taki, którego jakość jest oceniana świetnie, bardzo udany, dający dużo satysfakcji.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
miodną 12Forma podstawowa: miodny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
miodne 8Forma podstawowa: miodny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
miodny 9Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
miodów 12Forma podstawowa: miód
Opis: tradycyjny napój alkoholowy powstały w wyniku fermentacji brzeczki miodu pszczelego, najczęściej lipowego.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
miomer 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
mionem 8Forma podstawowa: mion
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
mionia 7Forma podstawowa: mionium
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2
mionie 7Forma podstawowa: mion
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
miopią 12Forma podstawowa: miopia
Opis: wada wzroku, która sprawia, że dobrze widzi się przedmioty położone blisko, natomiast te oddalone mają nieostre kształty.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
miopie 8Forma podstawowa: miopia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
miopii 8Forma podstawowa: miopia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
miopij 10Forma podstawowa: miopia
miopio 8Forma podstawowa: miopia
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
miotał 10Forma podstawowa: miotać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
miotąc 13Forma podstawowa: mieść
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
mioteł 10Forma podstawowa: miotła
Opis: narzędzie do sprzątania, złożone z pęku gałęzi lub włókien, osadzonych na kiju.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma podstawowa: miotło
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
miotle 9Forma podstawowa: miotło
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:n2
miotłą 14Forma podstawowa: miotła
Opis: narzędzie do sprzątania, złożone z pęku gałęzi lub włókien, osadzonych na kiju.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
miotłę 14Forma podstawowa: miotła
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
miotło 10Forma podstawowa: mieść
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
miotły 11Forma podstawowa: mieść
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: miotła
Opis: narzędzie do sprzątania, złożone z pęku gałęzi lub włókien, osadzonych na kiju.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
miotnę 12Forma podstawowa: miotnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
miotom 9Forma podstawowa: miot
Opis: młode ssaki urodzone z jednej ciąży wielopłodowej.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
miozyn 8Forma podstawowa: miozyna
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mipora 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
miporę 12Forma podstawowa: mipora
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
miporo 8Forma podstawowa: mipora
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
mirach 10Forma podstawowa: mira
Opis: wonna żywica otrzymywana z drzew i krzewów należących do rodzaju balsamowiec (Commiphora).
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
miradż 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
mirakl 9Opis: gatunek dramatu ukształtowany w XII wieku, ukazujący wydarzenia z życia męczenników i świętych, wysuwając na pierwszy plan cudowne wydarzenia i boskie interwencje w losy postaci.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
mirami 8Forma podstawowa: mir
Opis: szacunek, uznanie, poszanowanie.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
mirand 8Forma podstawowa: miranda
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
miraże 11Forma podstawowa: miraż
Opis: zjawisko najczęściej występujące na dużych otwartych przestrzeniach, np. na pustyni lub otwartym morzu, polegające na specyficznym załamywaniu i odbijaniu się światła.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
mirażu 13Forma podstawowa: miraż
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
mircie 8Forma podstawowa: mirt
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
miriad 8Forma podstawowa: miriada
mirnik 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
mirowi 7Forma podstawowa: mir
Opis: szacunek, uznanie, poszanowanie.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
mirrom 8Forma podstawowa: mirra
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
mirror 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
mirscy 9Forma podstawowa: mirski
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
mirska 8Forma podstawowa: mirsk
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: mirski
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
mirską 12Forma podstawowa: mirski
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
mirski 8Forma podstawowa: mirsk
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
mirsku 10Forma podstawowa: mirsk
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
mirtem 9Forma podstawowa: mirt
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
mirtom 9Forma podstawowa: mirta
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
mirtów 12Forma podstawowa: mirt
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
miruną 13Forma podstawowa: miruna
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
mirunę 13Forma podstawowa: miruna
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
mirung 11Forma podstawowa: mirunga
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mirzom 8Forma podstawowa: mirza
Opis: tytuł nadawany perskim i tureckim książętom, arystokratom i uczonym.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
misami 8Forma podstawowa: misa
Opis: duża miska - naczynie.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
miscel 9Forma podstawowa: miscela
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
misiek 8Opis: inna nazwa niedźwiedzia i kilku innych zwierząt konceptualizowanych jako podobne do niedźwiedzi.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2

Forma podstawowa: miśka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
misiem 8Forma podstawowa: misio
Opis: pieszczotliwie o kochanej osobie.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2

Forma podstawowa: miś
Opis: popularne pieszczotliwe określenie kochanej osoby.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2

Forma podstawowa: miś
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
misiom 8Forma podstawowa: misia
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f

Forma podstawowa: miś
Opis: popularne pieszczotliwe określenie kochanej osoby.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: miś
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
misiów 11Forma podstawowa: miś
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
misjom 10Forma podstawowa: misja
Opis: placówka prowadząca działalność społeczną (np. ewangelizacyjną, charytatywną).
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
miskom 9Forma podstawowa: miska
Opis: głębokie, zwykle okrągłe popularne naczynie, które może mieć różną wielkość i znajdować różne zastosowania (w domu i nie tylko).
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
misową 11Forma podstawowa: misowy
misowe 7Forma podstawowa: misowy
misowy 8
missis 7
misskę 12Forma podstawowa: misska
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
mister 8Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m1 subst:pl:dat:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:inst:m1 subst:pl:loc:m1 subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1 subst:sg:acc:m1 subst:sg:dat:m1 subst:sg:gen:m1 subst:sg:inst:m1 subst:sg:loc:m1 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m2 subst:sg:voc:m1
mistrz 8Opis: zwierzchnik w niektórych instytucjach, zakładach pracy.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
mistyk 10Opis: osoba, która przeżywa stany mistyczne.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma podstawowa: mistyka
Opis: nauka, szkoła w religiach, określająca drogę do osiągnięcia stanu mistycznego.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
miszim 8Forma podstawowa: miszima
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
miśkom 13Forma podstawowa: misiek
Opis: inna nazwa niedźwiedzia i kilku innych zwierząt konceptualizowanych jako podobne do niedźwiedzi.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: miśka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
miśków 16Forma podstawowa: misiek
Opis: inna nazwa niedźwiedzia i kilku innych zwierząt konceptualizowanych jako podobne do niedźwiedzi.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
mitach 11Forma podstawowa: mit
Opis: symbol, narracja funkcjonujące w świadomości danej społeczności, znaczenie przypisywane czemuś przez daną społeczność, szerzone np. przez środki masowego przekazu.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
mitami 9Forma podstawowa: mit
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
mitkal 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
mitlem 10Forma podstawowa: mitel
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
mitlów 13Forma podstawowa: mitel
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
mitowi 8Forma podstawowa: mit
Opis: symbol, narracja funkcjonujące w świadomości danej społeczności, znaczenie przypisywane czemuś przez daną społeczność, szerzone np. przez środki masowego przekazu.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
mitoza 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
mitozo 8Forma podstawowa: mitoza
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
mityzm 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
miurga 11Forma podstawowa: miurg
mizara 7Forma podstawowa: mizar
mizdra 8Opis: w garbarstwie: wewnętrzna strona skóry zwierzęcej oczyszczona z resztek mięsa, żył i łoju.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
mizdrą 12Forma podstawowa: mizdra
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
mizdry 9Forma podstawowa: mizdra
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
mizdrz 8Forma podstawowa: mizdrzyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl
miziać 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
miziam 8Forma podstawowa: miziać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
mizmar 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
mklika 10Forma podstawowa: mklik
Opis: motyl nocny z rodziny omacnicowatych, żerujący na produktach żywnościowych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
mkliku 12Forma podstawowa: mklik
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
mknęli 13Forma podstawowa: mknąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
mknęła 14Forma podstawowa: mknąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl
mlaska 9Forma podstawowa: mlaskać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
mlasną 12Forma podstawowa: mlasnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl
mleczy 10Forma podstawowa: mlecz
Opis: białawy płyn nasienny występujący u samców ryb i mięczaków.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:m3
mlewie 8Forma podstawowa: mlew
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: mlewo
Opis: ziarno przeznaczone do zmielenia na mąkę.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:n2
mlewna 8Forma podstawowa: mlewny
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
mlewną 12Forma podstawowa: mlewny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
mlewne 8Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
mlewom 9Forma podstawowa: mlewo
Opis: ziarno przeznaczone do zmielenia na mąkę.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
młakom 11Forma podstawowa: młak
Opis: powierzchniowy, nieskupiony wypływ wód podziemnych, także wokół źródła, zwykle zatorfiony lub zabagniony wskutek utrudnionego odpływu wody.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: młaka
Opis: rozlewisko rzeki, które wskutek braku odpływu wody stało się bagnem lub torfowiskiem.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
młocie 10Forma podstawowa: młót
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
młocka 11Forma podstawowa: młocek
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
młocką 15Forma podstawowa: młocka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
młocki 11Forma podstawowa: młocek
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
młocko 11Forma podstawowa: młocka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
młocku 13Forma podstawowa: młocek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
młodsi 10Forma podstawowa: młodszy
Opis: taki, który ma mniej lat (tygodni, miesięcy), taki, który jest na wcześniejszym etapie rozwoju.
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
młokos 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
młotek 11Opis: część urządzeń, przyrządów, wprawiająca w drganie mechanizm i, często, powodująca powstawanie dźwięku, np. młotek zegara, fortepianu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
młotem 11Forma podstawowa: młot
Opis: duży młotek, jedno z najstarszych (i bardzo proste w budowie) narzędzi używanych przez człowieka służące do uderzania w materiał w celu jego obróbki, do uderzania w inne narzędzie (np. dłuto, przecin
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
młotka 11Forma podstawowa: młotek
Opis: część urządzeń, przyrządów, wprawiająca w drganie mechanizm i, często, powodująca powstawanie dźwięku, np. młotek zegara, fortepianu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
młotki 11Forma podstawowa: młotek
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
młotom 11Forma podstawowa: młót
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
młotów 14Forma podstawowa: młot
Opis: duży młotek, jedno z najstarszych (i bardzo proste w budowie) narzędzi używanych przez człowieka służące do uderzania w materiał w celu jego obróbki, do uderzania w inne narzędzie (np. dłuto, przecin
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:m3
młotuj 14Forma podstawowa: młotować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
młócce 15Forma podstawowa: młócka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
młócił 16Forma podstawowa: młócić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
młóckę 19Forma podstawowa: młócka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
młócki 15Forma podstawowa: młócka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
młóćmy 20Forma podstawowa: młócić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
młódce 15Forma podstawowa: młódka
Opis: łow. młody ptak, który jeszcze nie ma upierzenia takiego, jak u dorosłych.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
młódką 19Forma podstawowa: młódka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
młódkę 19Forma podstawowa: młódka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
młódki 15Forma podstawowa: młódka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
młótem 15Forma podstawowa: młóto
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
młynek 11Opis: figura wykonywana np. przez sportowców (łyżwiarzy) albo podczas walki mieczem, polegająca na szybkim obracaniu się, wirowaniu, które przypomina obrót młynka.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: młynki
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
młynem 11Forma podstawowa: młyn
Opis: sektor na stadionie, w którym gromadzą się najwierniejsi i zagorzali kibice danej drużyny, angażujący się w ciągły doping na stojąco, oprawy meczowe itp.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
młynie 10Forma podstawowa: młyn
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
młynka 11Forma podstawowa: młynek
Opis: figura wykonywana np. przez sportowców (łyżwiarzy) albo podczas walki mieczem, polegająca na szybkim obracaniu się, wirowaniu, które przypomina obrót młynka.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1 subst:sg:gen:m3

Forma podstawowa: młynek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
młynku 13Forma podstawowa: młynek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m3
młynne 10Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
młynom 11Forma podstawowa: młyny
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
młynów 14Forma podstawowa: młyny
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
młyńca 17Forma podstawowa: młyniec
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
młyńce 17Forma podstawowa: młyniec
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
młyńcu 19Forma podstawowa: młyniec
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
mnącej 14Forma podstawowa: miąć
Forma fleksyjna: pact:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
mnącym 14Forma podstawowa: miąć
Forma fleksyjna: pact:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
mnichu 12Forma podstawowa: mnich
Opis: samiec, który nie ma poroża.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m3
mnichy 11Forma podstawowa: mnich
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
mniema 8Forma podstawowa: mniemać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
mniesz 7Forma podstawowa: miąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
mnijże 13Forma podstawowa: miąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
mnisia 7Forma podstawowa: mnisi
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
mnisim 8Forma podstawowa: mnisi
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
mnisio 7Forma podstawowa: mnisi
Opis: w sposób właściwy mnichowi, tak jak u mnicha.
Forma fleksyjna: adja
mnisza 7Forma podstawowa: mniszy
Opis: związany z mnichem - zakonnikiem chrześcijańskim (zazwyczaj katolickim).
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
mniszy 8Forma podstawowa: mniszyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
mnogie 9Forma podstawowa: mnogi
Opis: taki, który składa się z wielu osób, elementów, części itp., występujący w dużej liczbie.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
mnożeń 17Forma podstawowa: mnożenie
Opis: jedno z podstawowych działań matematycznych.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
mnożna 11Opis: w działaniu mnożenia liczba, która jest mnożona przez inną liczbę.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f
mnożne 11Forma podstawowa: mnożny
Opis: taki, który łatwo się mnoży, daje wymierne korzyści, rezlutaty, przynosi szybko dobre efekty.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
mnożny 12Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
mnóżże 19Forma podstawowa: mnożyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
mobbuj 15Forma podstawowa: mobbować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
mobile 10Forma podstawowa: mobil
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
mobule 12Forma podstawowa: mobula
Opis: Mobula mobular – gatunek ryby orleniokształtnej zaliczanej do mantowatych (Mobulinae), mobula zamieszkuje Północny Atlantyk od południowo-zachodnich brzegów Irlandii, Portugalii, wzdłuż wybrzeża Afry
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
mobulę 16Forma podstawowa: mobula
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
mobulo 12Forma podstawowa: mobula
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
mocach 11Forma podstawowa: moc
Opis: prawomocność - stan prawny odnoszący się do rozstrzygnięć organów administracyjnych oraz do orzeczeń sądowych, mający miejsce wówczas, gdy orzeczenie sądowe lub rozstrzygnięcie organu administracji n
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
moccom 10Forma podstawowa: mocca
mocnic 9Forma podstawowa: mocnica
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mocnik 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
mocuje 12Forma podstawowa: mocować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
mocuję 16Forma podstawowa: mocować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
moczar 8Opis: moczary, podmokły teren.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma podstawowa: moczara
Opis: żaglik, Dichelyma - rodzaj mchów należących do rodziny zdrojkowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mocząc 13Forma podstawowa: moczyć
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
moczce 9Forma podstawowa: moczka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
moczeń 14Forma podstawowa: moczenie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
moczka 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
moczką 13Forma podstawowa: moczka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
moczkę 13Forma podstawowa: moczka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
moczmy 10Forma podstawowa: moczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
moczów 12Forma podstawowa: mocz
Opis: uryna, płyn wytwarzany w nerkach i wydalany z organizmu, zawierający produkty przemiany materii bezużyteczne lub szkodliwe dla ustroju.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
moczyć 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
moczył 11Forma podstawowa: moczyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
moczże 12Forma podstawowa: moczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
modela 9Forma podstawowa: model
Opis: konstrukcja, schemat, który ukazuje działanie czegoś, pomaga w wyjaśnieniu i poznaniu zjawisk, często jest to twór teoretyczny.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
modele 9Forma podstawowa: model
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m1 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m1 subst:pl:voc:m3
modenę 12Forma podstawowa: modena
Opis: rodzaj czcionki drukarskiej.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
modeno 8Forma podstawowa: modena
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
modern 8Opis: taniec oparty na idei baletu, pozbawiony jednak jego sztywnych zasad, w szczególności kładzie nacisk na pokazanie emocji tancerza, który tańcząc układ, stara się opowiedzieć odbiorcy pewną historię p
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: moderna
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
modłów 14Forma podstawowa: modły
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
modnej 10Forma podstawowa: modny
Opis: o człowieku: taki, który stara się podążać za modą, stosuje się do panujących trendów.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
modnie 8Opis: na czasie, tak, że coś jest w modzie, coś ma cechy czegoś, na co jest moda.
Forma fleksyjna: adv:pos
modnym 10Forma podstawowa: modny
Opis: o człowieku: taki, który stara się podążać za modą, stosuje się do panujących trendów.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
modowa 8Forma podstawowa: modowy
Opis: związany z modą, dotyczący mody.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
modową 12Forma podstawowa: modowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
modowi 8Forma podstawowa: mod
Opis: rezonans własny pomieszczenia.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3

Forma podstawowa: modowy
Opis: związany z modą, dotyczący mody.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
modowo 8Forma fleksyjna: adv:pos
modowy 9Opis: związany z modą, dotyczący mody.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
modrym 10Forma podstawowa: modry
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
modsom 9Forma podstawowa: mods
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
modsów 12Forma podstawowa: mods
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
module 11Forma podstawowa: moduł
Opis: możliwa do wyodrębnienia część czegoś.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
moduły 13Forma podstawowa: moduł
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
modusy 11Forma podstawowa: modus
Opis: w filozofii średniowiecznej sposób istnienia bytu.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
modzel 9Opis: w medycynie: rodzaj odcisku.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
modzeń 14Forma podstawowa: modzić
modzić 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
modzie 8Forma podstawowa: moda
Opis: dominanta - jedna z miar tendencji centralnej, statystyka dla zmiennych o rozkładzie dyskretnym, wskazująca na wartość o największym prawdopodobieństwie wystąpienia, lub wartość najczęściej występują
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
modźmy 18Forma podstawowa: modzić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
modźże 20Forma podstawowa: modzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
mofeto 12Forma podstawowa: mofeta
mogąca 14Forma podstawowa: móc
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:nonrefl
mogący 15Forma podstawowa: móc
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:nonrefl
mogile 10Forma podstawowa: mogiła
Opis: śmierć, koniec życia, często używane przenośnie.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
mogiły 12Forma podstawowa: mogiła
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
mogłam 12Forma podstawowa: móc
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:nonrefl
mogłem 12Forma podstawowa: móc
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:nonrefl
mogoty 11Forma podstawowa: mogot
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
mohair 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
moharu 11Forma podstawowa: mohar
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
mohary 10Forma podstawowa: mohar
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
mohela 10Forma podstawowa: mohel
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
moheli 10Forma podstawowa: mohel
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
moheru 11Forma podstawowa: moher
Opis: rodzaj kudłatej włóczki (włóczka ta nie musi koniecznie być zrobiona z moheru - wełny kóz angorskich).
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
mohery 10Forma podstawowa: moher
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
mojego 11Forma podstawowa: mój
Opis: o mężu, określenie, którego użyć może tylko żona.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
mojemu 12Forma podstawowa: moje
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2

Forma podstawowa: mój
Opis: o mężu, określenie, którego użyć może tylko żona.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos subst:sg:dat:m1
mojito 10
mojrom 10Forma podstawowa: mojra
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
mojrze 9Forma podstawowa: mojr
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2

Forma podstawowa: mojra
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
mokiet 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
mokłem 11Forma podstawowa: moknąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:nonrefl
mokłeś 14Forma podstawowa: moknąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:nonrefl
moknąć 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
moknął 14Forma podstawowa: moknąć
moknie 8Forma podstawowa: moknąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
mokrej 10Forma podstawowa: mokra
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
mokrem 9Forma podstawowa: mokro
Opis: tak, że coś jest pokryte wodą, przesiąknięte lub ociekające nią.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
mokrom 9Forma podstawowa: mokro
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
mokrzy 9Forma podstawowa: mokry
Opis: taki, który charakteryzuje się opadami, dużą wilgotnością powietrza, rozmoknięciem ziemi itp.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
moksze 8Forma podstawowa: moksza
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
mokszę 12Forma podstawowa: moksza
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
molach 11Forma podstawowa: molo
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
molami 9Forma podstawowa: mol
Opis: masa molowa atomu lub cząsteczki podana w gramach.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3

Forma podstawowa: molo
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2

Forma podstawowa: mól
Opis: mały motyl o szarawym ubarwieniu, żerujący w futrach, wełnie, mące i ziarnie.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2
molasa 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
molasą 12Forma podstawowa: molasa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
molasę 12Forma podstawowa: molasa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
molaso 8Forma podstawowa: molasa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
moletę 13Forma podstawowa: moleta
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
molety 10Forma podstawowa: moleta
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
molika 9Forma podstawowa: molik
Opis: inaczej mklik mączny - gatunek motyla z rodziny omacnicowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
moliki 9Forma podstawowa: molik
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
moliku 11Forma podstawowa: molik
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1

Forma podstawowa: molik
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
molina 8Forma podstawowa: molino
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
molinu 10Forma podstawowa: molino
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
moloch 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
molosa 8Forma podstawowa: molos
Opis: pies o dużych rozmiarach, użytkowany jako pies stróżujący, myśliewski czy bojowy.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3
molosy 9Forma podstawowa: molos
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
molowa 8Forma podstawowa: molowy
Opis: taki, który związany jest z molem (jednostką liczności materii o symbolu mol).
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
molową 12Forma podstawowa: molowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
molowe 8Forma podstawowa: molowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
molowi 8Forma podstawowa: mol
Opis: masa molowa atomu lub cząsteczki podana w gramach.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3

Forma podstawowa: molowy
Opis: taki, który związany jest z molem (jednostką liczności materii o symbolu mol).
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos

Forma podstawowa: mól
Opis: mały motyl o szarawym ubarwieniu, żerujący w futrach, wełnie, mące i ziarnie.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2
molowy 9Opis: taki, który związany jest z molem (jednostką liczności materii o symbolu mol).
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
molwie 8Forma podstawowa: molwa
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
mołłów 15Forma podstawowa: mołła
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
moment 9Opis: w matematyce (kombinatoryce, statystyce): wartość oczekiwana określonej potęgi (o wartościach z zakresu liczb naturalnych) zmiennej losowej, jedna z ważniejszych funkcji zmiennych losowych, moment zw
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
momusa 10Forma podstawowa: momus
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
monada 8Opis: rodzaj konstruktora abstrakcyjnego typu danych.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
monadą 12Forma podstawowa: monada
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
monadę 12Forma podstawowa: monada
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
monado 8Forma podstawowa: monada
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
monami 8Forma podstawowa: mona
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
mondea 8Forma podstawowa: mondeo
Opis: model samochodu osobowego klasy średniej produkowany i sprzedawany przez koncern Ford Motor Company.
mondeo 8Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:m2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:m2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:m2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:m2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:m2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:m2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:n2
monele 8Forma podstawowa: monel
Opis: srebrzystobiały stop miedzi (27–31%) i niklu z domieszką kobaltu.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
moneli 8Forma podstawowa: monel
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
monelu 10Forma podstawowa: monel
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
monerę 11Forma podstawowa: monera
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
monero 7Forma podstawowa: monera
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
monery 8Forma podstawowa: monera
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
moness 7Forma podstawowa: monessa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
moneta 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
monetą 12Forma podstawowa: moneta
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
monetę 12Forma podstawowa: moneta
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1

Forma podstawowa: moneta
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
monety 9Forma podstawowa: moneta
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
mongoł 11Opis: osoba mało inteligentna, tępa.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
mongów 13Forma podstawowa: mongo
monita 8Forma podstawowa: monitum
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2
monity 9Forma podstawowa: monit
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
monizm 8Opis: pogląd filozoficzny uznający naturę wszelkiego bytu za jednorodną: materialną, duchową lub materialno-duchową.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
monnet 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
monoza 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
monozą 11Forma podstawowa: monoza
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
monsun 9Opis: układ wiatrów, które zmieniają swój kierunek na przeciwny w zależności od pory roku. Są to wiatry sezonowe między oceanem a lądem.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
montuj 12Forma podstawowa: montować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
moogom 10Forma podstawowa: moog
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
mopach 11Forma podstawowa: mop
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2 subst:pl:loc:m3
mopami 9Forma podstawowa: mop
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2 subst:pl:inst:m3
mopana 8Forma podstawowa: mopan
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
mopanu 10Forma podstawowa: mopan
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
mopany 9Forma podstawowa: mopan
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
mopedy 10Forma podstawowa: moped
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
mopsia 8Forma podstawowa: mopsi
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
mopsic 9Forma podstawowa: mopsica
Opis: suczka mopsa.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mopsim 9Forma podstawowa: mopsi
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
mopsów 12Forma podstawowa: mops
Opis: miara wydajności jednostki centralnej CPU komputera, MIPS określa liczbę milionów operacji stałoprzecinkowych wykonywanych w ciągu sekundy przez daną jednostkę obliczeniową.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
morach 10Forma podstawowa: mor
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3

Forma podstawowa: mory
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:p2
morału 11Forma podstawowa: morał
Opis: uwaga umoralniająca, wniosek końcowy o charakterze pouczającym, objaśniający symbolikę zdarzeń przedstawionych w utworze literackim, zwykle w bajce.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
morały 10Forma podstawowa: morał
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
morami 8Forma podstawowa: mor
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3

Forma podstawowa: mora
Opis: zwykle jednobarwna tkanina, najczęściej jedwabna, w której odpowiednie sploty wątku i osnowy dają deseń prążków mory podobny do słojów drzewa.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f

Forma podstawowa: mór
Opis: choroba wirusowa atakująca świnie i dziki.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
morągi 13Forma podstawowa: morąg
Opis: pręga, smuga widoczna na ciemniejszym tle.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
morągu 15Forma podstawowa: morąg
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: morąg
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
mordęg 14Forma podstawowa: mordęga
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mordką 13Forma podstawowa: mordka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
mordkę 13Forma podstawowa: mordka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
mordki 9Forma podstawowa: mordka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
mordom 9Forma podstawowa: morda
Opis: twarz, oblicze.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
mordów 12Forma podstawowa: mord
Opis: masowa zagłada.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3

Forma podstawowa: mordy
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
morela 8Opis: drewno pozyskiwane z drzewa moreli pospolitej, wykorzystywane do wędzenia.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
morele 8Forma podstawowa: morela
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
moreli 8Forma podstawowa: morel
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3

Forma podstawowa: morela
Opis: drewno pozyskiwane z drzewa moreli pospolitej, wykorzystywane do wędzenia.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
morelo 8Forma podstawowa: morela
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
morena 7Opis: materiał skalny transportowany lub osadzony przez lodowiec lub lądolód.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
moresy 8Forma podstawowa: mores
Opis: porządek polegający na zachowaniu dyscypliny, karność, dzisiaj we frazeologizmach.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
morfem 12Forma podstawowa: morfema
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
morfie 11Forma podstawowa: morf
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
morfin 11Forma podstawowa: morfina
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
morfom 12Forma podstawowa: morf
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: morfa
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
morgom 10Forma podstawowa: mórg
Opis: historyczna jednostka powierzchni używana w rolnictwie, początkowo oznaczała obszar, jaki jeden człowiek mógł zaorać lub skosić jednym zaprzęgiem w ciągu dnia roboczego (dokładnie: od rana do południ
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
morgów 13Forma podstawowa: morgi
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3

Forma podstawowa: mórg
Opis: historyczna jednostka powierzchni używana w rolnictwie, początkowo oznaczała obszar, jaki jeden człowiek mógł zaorać lub skosić jednym zaprzęgiem w ciągu dnia roboczego (dokładnie: od rana do południ
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
morion 7Opis: nieprzezroczysty kwarc dymny (zadymiony) o zabarwieniu ciemnoszarym do czarnego.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
morkom 9Forma podstawowa: morek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
mormon 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
mornel 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
mornom 8Forma podstawowa: morna
Opis: taniec z Wysp Zielonego Przylądka wykonywany do morny - muzyki.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
morową 11Forma podstawowa: morowy
Opis: taki, który ma nierówny połysk, wzór, deseń, podobny do połysku mory - tkaniny.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
morowe 7Forma podstawowa: morowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
morowi 7Forma podstawowa: morowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos

Forma podstawowa: mór
Opis: choroba wirusowa atakująca świnie i dziki.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
morowy 8Opis: taki, który ma nierówny połysk, wzór, deseń, podobny do połysku mory - tkaniny.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
morris 7Opis: angielski ludowy taniec.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
morsem 8Forma podstawowa: mors
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2 subst:sg:inst:m3
morsic 8Forma podstawowa: morsica
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
morsie 7Forma podstawowa: mors
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
morska 8Forma podstawowa: morski
Opis: taki, którego charakter jest związany z nadmorskim położeniem, w którym widoczne są związki z morzem.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
morską 12Forma podstawowa: morski
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
morsko 8Opis: w sposób charakterystyczny dla morza.
Forma fleksyjna: adv:pos
morsku 10Forma podstawowa: morski
Opis: taki, którego charakter jest związany z nadmorskim położeniem, w którym widoczne są związki z morzem.
Forma fleksyjna: adjp

Forma podstawowa: morsko
Opis: w sposób charakterystyczny dla morza.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
morsów 11Forma podstawowa: mors
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:m3
mortir 8Forma podstawowa: mortira
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
moruję 15Forma podstawowa: morować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
morule 10Forma podstawowa: morula
Opis: średnio zaawansowane stadium bruzdkowania całkowitego (8, 16, 32, 64 i 128 blastomerów, różnie u różnych grup zwierząt), przypominające czasem wyglądem owoc morwy.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
morulę 14Forma podstawowa: morula
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
morulo 10Forma podstawowa: morula
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
morusa 9Forma podstawowa: morus
Opis: osoba brudna, która nie dba o swój wygląd.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Forma podstawowa: morusać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
morusy 10Forma podstawowa: morus
Opis: osoba brudna, która nie dba o swój wygląd.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
morwie 7Forma podstawowa: morwa
Opis: Morus – rodzaj dużych krzewów lub niewielkich drzew liściastych z rodziny morwowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
morwom 8Forma podstawowa: morwa
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
moryna 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
morynę 12Forma podstawowa: moryna
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
moryno 8Forma podstawowa: moryna
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
moryny 9Forma podstawowa: moryna
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
morysk 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
morzeń 13Forma podstawowa: morzyć
morzom 8Forma podstawowa: morze
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
morzyć 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
morzył 10Forma podstawowa: morzyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
morzże 11Forma podstawowa: morzyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
mosina 7Forma podstawowa: mosin
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
mosiny 8Forma podstawowa: mosin
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: mosina
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
moskal 9Opis: z lekceważeniem o Rosjaninie.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
moskit 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
mospan 8Opis: "używany poufale tytuł grzecznościowy odpowiadający dzisiejszemu ""pan"", skrót od "" mości pan""."
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
mospań 14Forma podstawowa: mospani
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mostek 9Forma podstawowa: mostki
Opis: w chemii: połączenie dwóch fragmentów związku chemicznego za pomocą wiązania, atomu lub prostego łańcucha atomów.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
mostka 9Forma podstawowa: mostek
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
mostki 9Forma podstawowa: mostek
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
mostów 12Forma podstawowa: mosty
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
moszcz 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
moszee 7Forma podstawowa: moszea
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
moszeę 11Forma podstawowa: moszea
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
moszen 7Forma podstawowa: moszna
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
moszna 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f
mosznę 11Forma podstawowa: moszna
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
moszno 7Forma podstawowa: moszna
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
moszny 8Forma podstawowa: moszna
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
mościa 12Forma fleksyjna: burk

Forma podstawowa: mościać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
mościć 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
moście 12Forma podstawowa: most
Opis: w przenośni: to, co służy porozumieniu między ludźmi.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: mość
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:f subst:pl:voc:m1
mościł 14Forma podstawowa: mościć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
mośćmy 18Forma podstawowa: mościć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
mośkom 13Forma podstawowa: mosiek
Opis: lekceważąco o żydzie, wyznawcy judaizmu.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
mośków 16Forma podstawowa: mosiek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
motacz 9Opis: Anyphaena accentuata - gatunek pająka z rodziny motaczowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
motają 14Forma podstawowa: motać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
motaka 9Forma podstawowa: motak
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
motaku 11Forma podstawowa: motak
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: motak
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
motalń 15Forma podstawowa: motalnia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
motało 10Forma podstawowa: motać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
motały 11Forma podstawowa: motać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
motane 8Forma podstawowa: motać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
motcie 9Forma podstawowa: motto
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:n2
motela 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
moteli 9Forma podstawowa: motela
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
motelo 9Forma podstawowa: motela
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
motków 13Forma podstawowa: motek
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
mottem 10Forma podstawowa: motto
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
mottom 10Forma podstawowa: motto
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
motyce 10Forma podstawowa: motyka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
motycz 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: motyczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
motyka 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
motyką 14Forma podstawowa: motyka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
motykę 14Forma podstawowa: motyka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
motyko 10Forma podstawowa: motyka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: motyka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
motylą 14Forma podstawowa: motyli
Opis: związany z motylem, motylami.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
motyle 10Forma podstawowa: motyl
Opis: owad o charakterystycznych skrzydłach - często bardzo dużych, o interesującej barwie i kształcie.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
motyli 10Forma podstawowa: motyle
Opis: łuskoskrzydłe, Lepidoptera – rząd owadów uskrzydlonych, blisko spokrewniony z chruścikami.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3

Opis: związany z motylem, motylami.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
motywu 11Forma podstawowa: motyw
Opis: w sztuce: element kompozycyjny, który się powtarza.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
mowami 8Forma podstawowa: mowa
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
mowców 12Forma podstawowa: mowca
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
mowein 7Forma podstawowa: moweina
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mownic 8Forma podstawowa: mownica
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mozdze 8Forma podstawowa: mozga
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
mozole 8Forma podstawowa: mozoła
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
mozolę 12Forma podstawowa: mozolić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl
mozoły 10Forma podstawowa: mozół
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
możemy 13Forma podstawowa: móc
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl
możesz 11Forma podstawowa: móc
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl
możnym 13Forma podstawowa: możny
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos subst:pl:dat:m1 subst:sg:inst:m1 subst:sg:loc:m1
módlże 17Forma podstawowa: modlić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl
mógłby 18Forma podstawowa: móc
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
mórzże 15Forma podstawowa: morzyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
mówcie 12Forma podstawowa: mówić
Opis: władać jakimś językiem w mowie i piśmie
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
mówców 16Forma podstawowa: mówca
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
mówcza 12Forma podstawowa: mówczy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
mówczą 16Forma podstawowa: mówczy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
mówiąc 16Forma podstawowa: mówić
Opis: władać jakimś językiem w mowie i piśmie
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
mówili 12Forma podstawowa: mówić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
mówiło 13Forma podstawowa: mówić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
mówimy 13Forma podstawowa: mówić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
mówkom 13Forma podstawowa: mówka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
mózgów 17Forma podstawowa: mózg
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
mrącej 14Forma podstawowa: mrzeć
Forma fleksyjna: pact:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff:nonrefl
mroccy 10Forma podstawowa: mrocki
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
mrocku 11Forma podstawowa: mrocki
Forma fleksyjna: adjp
mroczą 12Forma podstawowa: mrocz
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f

Forma podstawowa: mrocza
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f

Forma podstawowa: mroczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
mroczę 12Forma podstawowa: mrocza
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f

Forma podstawowa: mroczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
mroczy 9Forma podstawowa: mrocza
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
mrokom 9Forma podstawowa: mrok
Opis: przenośnie: ciemne, złe strony czyjegoś charakteru.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
mroków 12Forma podstawowa: mrok
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
mrowia 7Forma podstawowa: mrowie
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
mrowią 11Forma podstawowa: mrowi
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos

Forma podstawowa: mrowić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl
mrowie 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
mrowiu 9Forma podstawowa: mrowie
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
mrozem 8Forma podstawowa: mróz
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
mrozić 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
mrozik 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
mroził 9Forma podstawowa: mrozić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
mrozki 8Forma podstawowa: mrozek
Opis: niewielki lub przyjemny mróz (temperatura poniżej zera).
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: mrozek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
mrozów 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: mrozy
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
mroźmy 17Forma podstawowa: mrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
mroźna 15Forma podstawowa: mroźny
Opis: taki, który jest wyrazem braku życzliwości, bardzo chłodny, lodowaty.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
mroźną 19Forma podstawowa: mroźny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
mroźni 15Forma podstawowa: mroźnia
Opis: pomieszczenie chłodnicze, w którym utrzymuje się stałą temperaturę poniżej –18 stopni Celsjusza, służące do przechowywania zamrożonycyh produktów spożywczych.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
mroźny 16Opis: taki, który jest wyrazem braku życzliwości, bardzo chłodny, lodowaty.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
mroźże 19Forma podstawowa: mrozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
mrożeń 17Forma podstawowa: mrozić
mrówce 12Forma podstawowa: mrówka
Opis: mały owad społeczny, czarny, brązowy, rudawy lub żółty, o mocnych szczękach, trzech parach odnóży i sporym odwłoku połączonym z tułowiem przewężeniem.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
mrówek 12Forma podstawowa: mrówka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mrówie 11Forma podstawowa: mrówa
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
mrówką 16Forma podstawowa: mrówka
Opis: mały owad społeczny, czarny, brązowy, rudawy lub żółty, o mocnych szczękach, trzech parach odnóży i sporym odwłoku połączonym z tułowiem przewężeniem.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
mrówkę 16Forma podstawowa: mrówka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1

Forma podstawowa: mrówka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
mrówko 12Forma podstawowa: mrówka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: mrówka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
mrugam 12Forma podstawowa: mrugać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
mrugań 17Forma podstawowa: mrugać
mrugną 15Forma podstawowa: mrugnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl
mrugnę 15Forma podstawowa: mrugnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl
mrukom 11Forma podstawowa: mruk
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: mruk
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:pl:dat:m3
mruków 14Forma podstawowa: mruk
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
mrużeń 19Forma podstawowa: mrużyć
mrużna 13Forma podstawowa: mrużny
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
mrużną 17Forma podstawowa: mrużny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
mrużyć 19Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
mrzemy 9Forma podstawowa: mrzeć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl
mrzesz 7Forma podstawowa: mrzeć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl
mrzeżą 15Forma podstawowa: mrzeża
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
mrzeże 11Forma podstawowa: mrzeża
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
mrzeżę 15Forma podstawowa: mrzeża
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
mrzeżn 11Forma podstawowa: mrzeżna
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mrzeżo 11Forma podstawowa: mrzeża
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
mrzyka 9Forma podstawowa: mrzyk
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
mrzyku 11Forma podstawowa: mrzyk
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
mszach 10Forma podstawowa: msza
Opis: większa kompozycja muzyczna oparta na liturgicznych tekstach mszalnych.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
mszaki 8Forma podstawowa: mszak
Opis: zwykle w liczbie mnogiej, drobna roślina zarodnikowa.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
mszału 11Forma podstawowa: mszał
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
mszały 10Forma podstawowa: mszał
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
mszami 8Forma podstawowa: msza
Opis: większa kompozycja muzyczna oparta na liturgicznych tekstach mszalnych.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
msząca 12Forma podstawowa: mszyć
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
mszące 12Forma podstawowa: mszyć
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
mszeni 7Forma podstawowa: mszony
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
mszona 7Forma podstawowa: mszony
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
mszoną 11Forma podstawowa: mszony
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos

Forma podstawowa: mszyć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
mszony 8Forma podstawowa: mszyć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
mszyce 9Forma podstawowa: mszyca
Opis: owad z rzędu piersiodziobych, nadrzędu pluskwiaków.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
mszycy 10Forma podstawowa: mszyca
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
mszyły 11Forma podstawowa: mszyć
mszymy 10Forma podstawowa: mszyć
mszysz 8Forma podstawowa: mszyć
mścili 13Forma podstawowa: mścić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
mściło 14Forma podstawowa: mścić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
mściły 15Forma podstawowa: mścić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
mścisz 12Forma podstawowa: mścić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
mściwą 16Forma podstawowa: mściwy
Opis: o człowieku: taki, który się mści, chowa urazę i nie daruje krzywd.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
mściwe 12Forma podstawowa: mściwy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
mściwy 13Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
mucetu 13Forma podstawowa: mucet
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
mucety 12Forma podstawowa: mucet
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
muchom 13Forma podstawowa: mucha
Opis: ozdobny element ubioru, noszony zazwyczaj przez mężczyzn, składający się z wąskiego paska materiału zawiązanego pod szyją.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
muciek 11Forma podstawowa: mućka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mucyka 12Forma podstawowa: mucyk
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
mucyki 12Forma podstawowa: mucyk
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
mucyku 14Forma podstawowa: mucyk
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
mucyna 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
mucyną 15Forma podstawowa: mucyna
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
mucynę 15Forma podstawowa: mucyna
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
mucyny 12Forma podstawowa: mucyna
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
muczeć 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
mućkom 16Forma podstawowa: mućka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
mudami 11Forma podstawowa: mud
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2
mudowi 10Forma podstawowa: mud
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2
mudrom 11Forma podstawowa: mudra
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
mudrze 10Forma podstawowa: mudra
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
mudzie 10Forma podstawowa: mud
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
muesli 10Opis: mieszanka płatków zbożowych, bakalii, orzechów i suszonych owoców, spożywana przede wszystkim z mlekiem lub jogurtem.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
muezin 9Opis: w islamie mężczyzna pięć razy dziennie wzywający z minaretu wiernych do modlitwy.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
mufami 14Forma podstawowa: mufa
Opis: obudowa chroniąca miejsce złączenia kabli.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
muffin 17Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
mufkom 15Forma podstawowa: mufka
Opis: dodatek do płaszcza lub kurtki, kawałek materiału zszyty w wałek, rulon, do którego można włożyć ręce w celu ochrony przed zimnem, mrozem.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
muftim 15Forma podstawowa: mufti
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:sg:inst:m1 subst:sg:loc:m1
muftym 16Forma podstawowa: mufty
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:sg:inst:m1 subst:sg:loc:m1
mugola 12Forma podstawowa: mugol
Opis: człowiek, który nie ma zdolności magicznych i zazwyczaj nie wie o istnieniu świata czarodziejów, postać z serii książek o Harrym Potterze.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
mugole 12Forma podstawowa: mugol
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
mulach 13Forma podstawowa: mula
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
mulami 11Forma podstawowa: mul
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2
mularz 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
mulaże 14Forma podstawowa: mulaż
mulażu 16Forma podstawowa: mulaż
mulaży 15Forma podstawowa: mulaż
muląca 15Forma podstawowa: mulić
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
mulące 15Forma podstawowa: mulić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
mulczu 13Forma podstawowa: mulcz
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
mulczy 12Forma podstawowa: mulcz
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
muldom 12Forma podstawowa: mulda
Opis: nierówność na powierzchni, wybój na drodze.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
mulego 12Forma podstawowa: muli
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
mulemu 13Forma podstawowa: muli
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
muletą 15Forma podstawowa: muleta
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
muletę 15Forma podstawowa: muleta
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
mulica 11Opis: samica muła.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
mulich 13Forma podstawowa: muli
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
mulicy 12Forma podstawowa: mulica
Opis: samica muła.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
muliło 12Forma podstawowa: mulić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
muliły 13Forma podstawowa: mulić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
mulimi 11Forma podstawowa: muli
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
mulimy 12Forma podstawowa: mulić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
mulina 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
muliną 14Forma podstawowa: mulina
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
mulino 10Forma podstawowa: mulina
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
muliny 11Forma podstawowa: mulina
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
mulisk 11Forma podstawowa: mulisko
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
mulisz 10Forma podstawowa: mulić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
mulity 12Forma podstawowa: mulit
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
mulizn 10Forma podstawowa: mulizna
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mulmyż 16Forma podstawowa: mulić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
mulnej 12Forma podstawowa: mulny
Opis: taki, w którym jest dużo mułu, mulisty.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
mulnym 12Forma podstawowa: mulny
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
mulsom 11Forma podstawowa: mulsum
mulsów 14Forma podstawowa: mulsum
mulsum 13
mułach 14Forma podstawowa: muł
Opis: osad na dnie zbiornika wodnego lub pozostały po wyschnięciu wody, będący mieszaniną pyłu i iłu z dodatkiem substancji organicznych, szlam.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2 subst:pl:loc:m3
mułami 12Forma podstawowa: muł
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2 subst:pl:inst:m3

Forma podstawowa: muły
Opis: mięśnie widoczne u osoby dobrze zbudowanej (najczęściej dwugłowe ramienia).
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p3
mułkom 13Forma podstawowa: mułek
Opis: osadowa skała okruchowa, drobnoziarnista i luźna.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2 subst:pl:dat:m3
mułków 16Forma podstawowa: mułek
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:m3
mułłów 17Forma podstawowa: mułła
Opis: w szyizmie: nauczyciel, interpretator praw religijnych i doktryn islamu.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
mułowi 11Forma podstawowa: mułowy
Opis: taki, który porusza się dzięki pracy, sile mułów, często: jest zaprzęgnięty w muły, zorganizowany tak, że funkcjonuje dzięki pracy mułów.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
mumiuj 14Forma podstawowa: mumiować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
munach 12Forma podstawowa: mun
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2
mundze 10Forma podstawowa: munga
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
mungów 15Forma podstawowa: mung
munida 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
munidą 14Forma podstawowa: munida
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
munidę 14Forma podstawowa: munida
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
munido 10Forma podstawowa: munida
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
muniem 10Forma podstawowa: munio
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
muniów 13Forma podstawowa: munio
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
murach 12Forma podstawowa: mura
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
muraka 10Forma podstawowa: murak
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
muraki 10Forma podstawowa: murak
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
murala 10Forma podstawowa: mural
Opis: dzieło monumentalnego dekoracyjnego malarstwa ściennego.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
murale 10Forma podstawowa: mural
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
murali 10Forma podstawowa: mural
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
muralu 12Forma podstawowa: mural
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
murami 10Forma podstawowa: mura
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
murawę 13Forma podstawowa: murawa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
murawo 9Forma podstawowa: murawa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
murawy 10Forma podstawowa: murawa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
murena 9Opis: zwyczajowa nazwa kilkunastu gatunków ryb z rodziny murenowatych (Muraenidae).
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
mureno 9Forma podstawowa: murena
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
mureny 10Forma podstawowa: murena
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
murkom 11Forma podstawowa: murek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
murków 14Forma podstawowa: murek
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
murowa 9Forma podstawowa: murowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
murową 13Forma podstawowa: murowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
murowi 9Forma podstawowa: mur
Opis: kod ISO 4217 rupii maurytyjskiej.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
murowy 10Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
mursze 9Forma podstawowa: mursz
Opis: gleba bagienna powstała z torfu na skutek działalności organizmów żywych, w procesie murszenia.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
murszu 11Forma podstawowa: mursz
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
murują 17Forma podstawowa: murować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
muruję 17Forma podstawowa: murować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
murzać 14
murzaj 11Forma podstawowa: murzać
murzał 11Forma podstawowa: murzać
murzam 10Forma podstawowa: murzać
murzów 13Forma podstawowa: murza
Opis: tytuł nadawany perskim i tureckim książętom, arystokratom i uczonym.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
murzyn 10Opis: człowiek rasy czarnej.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m2
musach 12Forma podstawowa: musa
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
musakę 14Forma podstawowa: musaka
Opis: popularne w kuchni greckiej zapiekane danie przygotowywane na bazie bakłażana, pomidorów oraz mielonego mięsa.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
musaki 10Forma podstawowa: musaka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
musako 10Forma podstawowa: musaka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
musami 10Forma podstawowa: mus
Opis: potrawa na bazie białek, ewentualnie bitej śmietany.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
musiał 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma podstawowa: musieć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
musieć 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
musika 10Forma podstawowa: musik
Opis: mus, na przykład owocowy.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
musiki 10Forma podstawowa: musik
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: musik
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
musiku 12Forma podstawowa: musik
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
musimy 11Forma podstawowa: musić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: musieć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl
musisz 9Forma podstawowa: musić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: musieć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl
muskaj 12Forma podstawowa: muskać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
muskam 11Forma podstawowa: muskać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
muskon 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
muslom 11Forma podstawowa: musli
Opis: mieszanka płatków zbożowych, bakalii, orzechów i suszonych owoców, spożywana przede wszystkim z mlekiem lub jogurtem.
musnął 15Forma podstawowa: musnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
musonu 11Forma podstawowa: muson
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
musony 10Forma podstawowa: muson
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
musowa 9Forma podstawowa: musowy
Opis: konieczny, niezbędny, taki, który musi być.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
musową 13Forma podstawowa: musowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
musowe 9Forma podstawowa: musowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
musowi 9Forma podstawowa: mus
Opis: potrawa na bazie białek, ewentualnie bitej śmietany.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
musowy 10Opis: konieczny, niezbędny, taki, który musi być.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
musują 17Forma podstawowa: musować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
musuje 13Forma podstawowa: musować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
muszce 10Forma podstawowa: muszka
Opis: sztuczna przynęta wędkarska.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
muszej 11Forma podstawowa: muszy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
muszek 10Forma podstawowa: muszka
Opis: sztuczna przynęta wędkarska.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
muszka 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
muszką 14Forma podstawowa: muszka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
muszkę 14Forma podstawowa: muszka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
muszki 10Forma podstawowa: muszka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
muszko 10Forma podstawowa: muszka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
muszle 10Forma podstawowa: muszla
Opis: jedno- lub dwuczęściowy wapienny szkielet zewnętrzny muszlowców (Conchifera) i ramienionogów (Brachiopoda), u niektórych grup częściowo lub całkowicie zredukowany, do ciała zwierzęcia przytwierdzona
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
muszna 9Forma podstawowa: muszny
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
muszną 13Forma podstawowa: muszny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
muszne 9Forma podstawowa: muszny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
muszny 10Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
musztr 10Forma podstawowa: musztra
Opis: ćwiczenia wojskowe mające na celu sprawne wykonywanie rozkazów przez żołnierzy.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
muszym 11Forma podstawowa: muszy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
muście 14Forma podstawowa: musieć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
muśmyż 19Forma podstawowa: musić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: musieć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
muśnie 13Forma podstawowa: musnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
mutonu 12Forma podstawowa: muton
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
mutony 11Forma podstawowa: muton
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
mutują 18Forma podstawowa: mutować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
mutuję 18Forma podstawowa: mutować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
mutułu 16Forma podstawowa: mutuł
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
mutuły 15Forma podstawowa: mutuł
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
mutyzm 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
muzaka 10Forma podstawowa: muzak
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
muzaki 10Forma podstawowa: muzak
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
muzeów 13Forma podstawowa: muzeum
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
muzyce 11Forma podstawowa: muzyka
Opis: przedmiot szkolny.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
muzycy 12Forma podstawowa: muzyk
Opis: nauczyciel muzyki.
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
muzyka 11Forma podstawowa: muzyk
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Opis: przedmiot szkolny.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
muzyką 15Forma podstawowa: muzyka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f

Forma podstawowa: muzyka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
muzykę 15Forma podstawowa: muzyka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
muzyki 11Forma podstawowa: muzyk
Opis: nauczyciel muzyki.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
muzyko 11Forma podstawowa: muzyka
Opis: przedmiot szkolny.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: muzyka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
muzyku 13Forma podstawowa: muzyk
Opis: nauczyciel muzyki.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
mycach 12Forma podstawowa: myca
Opis: czapeczka sukienna lub aksamitna bez daszka, okrywająca czubek głowy, noszona głównie przez Żydów
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
myciom 10Forma podstawowa: mycie
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
myckom 11Forma podstawowa: mycek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
mydlić 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
mydlmy 12Forma podstawowa: mydlić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
mydlże 14Forma podstawowa: mydlić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
mydłka 12Forma podstawowa: mydłek
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
mydłki 12Forma podstawowa: mydłek
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
mydłok 12Forma podstawowa: mydłoka
Opis: mydłokrzew, mydłodrzew, kwilaja, Quillaja - drzewo z rodziny mydłokrzewowatych, pochodzi z Ameryki Południowej.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mydłom 12Forma podstawowa: mydło
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
mygłom 13Forma podstawowa: mygła
Opis: stos długiego drewna okrągłego ułożonego na legarach.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f

Forma podstawowa: mygło
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
mygłuj 16Forma podstawowa: mygłować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
myjaka 11Forma podstawowa: myjak
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
myjaki 11Forma podstawowa: myjak
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
myjaku 13Forma podstawowa: myjak
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
myjąca 15Forma podstawowa: myć
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
myjesz 10Forma podstawowa: myć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
myjnio 10Forma podstawowa: myjnia
Opis: pomieszczenie, w którym odbywa się mycie czegoś.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
myjozę 14Forma podstawowa: myjoza
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
mykach 12Forma podstawowa: myk
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
mykami 10Forma podstawowa: myk
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
mykiem 10Forma podstawowa: myk
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
mykita 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
mykitą 14Forma podstawowa: mykita
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
mykito 10Forma podstawowa: mykita
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
mykity 11Forma podstawowa: mykita
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
myknąć 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
myknął 15Forma podstawowa: myknąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
myknij 11Forma podstawowa: myknąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
mykowi 9Forma podstawowa: myk
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1
mykoza 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
mykozą 13Forma podstawowa: mykoza
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
mykozę 13Forma podstawowa: mykoza
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
mykozo 9Forma podstawowa: mykoza
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
mykozy 10Forma podstawowa: mykoza
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
mykwie 9Forma podstawowa: mykwa
Opis: w judaizmie łaźnia, zbiornik z bieżącą wodą do ablucji oraz mycia naczyń skalanych nieczystością rytualną.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
mylącą 18Forma podstawowa: mylić
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
mylące 14Forma podstawowa: mylący
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
myląco 14Forma podstawowa: mylący
Forma fleksyjna: adja
mylący 15Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos

Forma podstawowa: mylić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
myliły 12Forma podstawowa: mylić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
mylimy 11Forma podstawowa: mylić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
mylisz 9Forma podstawowa: mylić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
mylmyż 15Forma podstawowa: mylić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
mylnym 11Forma podstawowa: mylny
Opis: taki, który jest niezgodny z rzeczywistością, z faktami, nieprawdziwy, błędny.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
mylony 10Forma podstawowa: mylić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
myłaby 13Forma podstawowa: myć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
myłbym 14Forma podstawowa: myć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
myłkom 12Forma podstawowa: myłka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
myłoby 13Forma podstawowa: myć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
myłyby 14Forma podstawowa: myć
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
myrina 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
myriną 12Forma podstawowa: myrina
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
myrinę 12Forma podstawowa: myrina
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
myrrom 9Forma podstawowa: myrra
Opis: według mitologii greckiej i legend przekazywanych na Cyprze Myrra była córką Kinyrasa i Pafos.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
mysiąt 13Forma podstawowa: mysię
Opis: młode myszy.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n1
mysich 11Forma podstawowa: mysi
Opis: o kolorze - szary, taki, który przypomina kolor myszy.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
mysimi 9Forma podstawowa: mysi
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
mystom 10Forma podstawowa: mysta
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
mystów 13Forma podstawowa: mysta
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
myszce 9Forma podstawowa: myszka
Opis: ciemniejsza, często owłosiona plamka na skórze.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
myszką 13Forma podstawowa: myszka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
myszom 9Forma podstawowa: mysz
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
myślał 15Forma podstawowa: myśleć
Opis: mieć kogoś ciągle na uwadze, pamiętać, dbać o czyjąś kondycję
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
myślni 13Forma podstawowa: myślny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
myślów 17Forma podstawowa: myślówa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
myślże 17Forma podstawowa: myśleć
Opis: mieć kogoś ciągle na uwadze, pamiętać, dbać o czyjąś kondycję
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl

Forma podstawowa: myślić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
mytach 12Forma podstawowa: myt
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3

Forma podstawowa: myto
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
mytami 10Forma podstawowa: myt
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
mytkom 11Forma podstawowa: mytka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
mytych 13Forma podstawowa: myć
Forma fleksyjna: ppas:pl:acc:m1.p1:imperf:aff ppas:pl:gen.loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff
mytymi 11Forma podstawowa: myć
Forma fleksyjna: ppas:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff
mżawką 16Forma podstawowa: mżawka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
mżawkę 16Forma podstawowa: mżawka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
mżawki 12Forma podstawowa: mżawka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
mżącej 18Forma podstawowa: mżyć
Forma fleksyjna: pact:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff:nonrefl
mżącym 18Forma podstawowa: mżeć
Forma fleksyjna: pact:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:nonrefl
mżenia 11Forma podstawowa: mżeć
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:nonrefl
mżenie 11Forma podstawowa: mżyć
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:nonrefl
mżeniu 13Forma podstawowa: mżeć
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:nonrefl
mżycie 13Forma podstawowa: mżyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:nonrefl
mżyjmy 16Forma podstawowa: mżeć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
mżyjże 18Forma podstawowa: mżeć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl

Forma podstawowa: mżyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
mżyłam 15Forma podstawowa: mżyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:nonrefl
mżyłaś 18Forma podstawowa: mżyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:nonrefl
mżyłem 15Forma podstawowa: mżyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:nonrefl
mżystą 17Forma podstawowa: mżysty
Opis: taki, w którym często mży.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
mżysty 14Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
maarem 8Forma podstawowa: maar
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
maarze 7Forma podstawowa: maar
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
macach 11Forma podstawowa: maca
Opis: staropolska miara objętości zboża wynosząca 4 korce.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
macają 14Forma podstawowa: macać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
macała 10Forma podstawowa: macać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
macały 11Forma podstawowa: macać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
macami 9Forma podstawowa: maca
Opis: staropolska miara objętości zboża wynosząca 4 korce.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
macana 8Forma podstawowa: macać
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
macaną 12Forma podstawowa: macać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
macani 8Forma podstawowa: macać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
macano 8Forma podstawowa: macać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
macasz 8Forma podstawowa: macać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
maceba 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
macebo 10Forma podstawowa: maceba
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
macewa 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
macewę 12Forma podstawowa: macewa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
machać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
machaj 12Forma podstawowa: machać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
machał 12Forma podstawowa: machać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
machań 16Forma podstawowa: machać
machem 11Forma podstawowa: mach
Opis: jednostka prędkości odnosząca się do obiektów poruszających się w płynie lub poruszających się płynów.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
macher 10Opis: fachowiec, wykwalifikowany robotnik do wynajęcia.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
machom 11Forma podstawowa: mach
Opis: jednostka prędkości odnosząca się do obiektów poruszających się w płynie lub poruszających się płynów.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: mach
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
machów 14Forma podstawowa: mach
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
macice 9Forma podstawowa: macica
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
maciek 9Opis: człowiek płci męskiej o imieniu Maciek, które jest formą zdrobniałą imienia Maciej.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m2
maciom 9Forma podstawowa: mać
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
macior 8Forma podstawowa: maciora
Opis: dorosła samica świni domowej użytkowana rozpłodowo.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
macisu 10Forma podstawowa: macis
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
mackom 10Forma podstawowa: macek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: macek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: macka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
macnie 8Forma podstawowa: macnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
macowi 8Forma podstawowa: mac
Opis: firma kosmetyczna założona w 1984.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2
macumb 13Forma podstawowa: macumba
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
maczaj 10Forma podstawowa: maczać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
maczań 14Forma podstawowa: maczać
maczet 9Forma podstawowa: maczeta
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
maczki 9Forma podstawowa: maczek
Opis: zdrobniale od maku - roślinie.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: maczek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
maćkom 14Forma podstawowa: maciek
Opis: człowiek płci męskiej o imieniu Maciek, które jest formą zdrobniałą imienia Maciej.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
maćków 17Forma podstawowa: maciek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:gen:m2

Forma podstawowa: maćko
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1

Forma podstawowa: maćkowy
Opis: związany z Maćkiem, należący do Maćka.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p2 subst:pl:gen:p3
madera 8Opis: znane na całym świecie portugalskie wino wzmacniane, produkt regionalny Madery.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
maderą 12Forma podstawowa: madera
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
maderę 12Forma podstawowa: madera
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
madery 9Forma podstawowa: madera
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
madonn 8Forma podstawowa: madonna
Opis: nazwa Maryi, matki Jezusa lub raczej: jej przedstawień w sztuce - gdy jest ukazywana w roli matki, trzyma Dzieciątko lub jest matką bolejącą pod krzyżem, ewentualnie figurą piety.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
madowa 8Forma podstawowa: madowy
Opis: o obszarze, podłożu: taki, w którym (na którym) są mady - żyzne gleby pochodzenia aluwialnego.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
madową 12Forma podstawowa: madowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
madowe 8Forma podstawowa: madowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
madowi 8Forma podstawowa: madowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
madowy 9Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
madras 8Opis: cienka tkanina bawełniana używana na firanki i zasłony.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: madrasa
Opis: teologiczna, wyższa szkoła muzułmańska.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
madres 8Forma podstawowa: madresa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
madzie 8Forma podstawowa: mada
Opis: najczęściej w l. mn., rodzaj gleby.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
maesta 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
maestę 12Forma podstawowa: maesta
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
maesto 8Forma podstawowa: maesta
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
maestr 8Forma podstawowa: maestra
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mafiom 12Forma podstawowa: mafia
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
mafios 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
magach 12Forma podstawowa: mag
Opis: w starożytnej Persji kapłan, który specjalizował się w astronomii i magii.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
magiel 10Opis: tłok, ścisk, duże zagęszczenie.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
magika 10Forma podstawowa: magik
Opis: performer występujący w cyrku i pokazujący sztuczki pozornie magiczne.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
magiku 12Forma podstawowa: magik
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
maglar 10Forma podstawowa: maglara
Opis: o kobiecie - gadatliwa, plotkarka.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
maglem 11Forma podstawowa: magiel
Opis: tłok, ścisk, duże zagęszczenie.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
maglom 11Forma podstawowa: magiel
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
magluj 14Forma podstawowa: maglować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
magnet 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: magneto
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
magnez 9Opis: stop metali zawierający magnez, wykorzystywany w przemyśle.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
magoty 11Forma podstawowa: magot
Opis: makak magot, Macaca sylvanus – gatunek małpy wąskonosej z rodziny makakowatych, żyje w Afryce Północnej, niewielka kolonia jest sztucznie utrzymywana na Gibraltarze.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
mahale 10Forma podstawowa: mahała
mahaut 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
mahdie 10Forma podstawowa: mahdi
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
mahdim 11Forma podstawowa: mahdi
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:sg:inst:m1 subst:sg:loc:m1
mahmal 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
mahrom 10Forma podstawowa: mahr
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
mahrów 13Forma podstawowa: mahr
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
maicie 8Forma podstawowa: maić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
maików 12Forma podstawowa: maik
Opis: obchód u ludów słowiańskich poświęcony witaniu wiosny.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
mailem 9Forma podstawowa: mail
Opis: wiadomość otrzymana za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2 subst:sg:inst:m3
mailów 12Forma podstawowa: mail
maiłam 10Forma podstawowa: maić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
maiłby 12Forma podstawowa: maić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
maiłem 10Forma podstawowa: maić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
maiłeś 13Forma podstawowa: maić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
majach 12Forma podstawowa: maj
Opis: przedstawiciel historycznego ludu Majów.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1

Forma podstawowa: maj
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
majaka 10Forma podstawowa: majak
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
majaki 10Forma podstawowa: majak
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: majak
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
majaku 12Forma podstawowa: majak
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
majami 10Forma podstawowa: maja
Opis: przedstawicielka historycznego ludu Majów.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f subst:pl:inst:m1
mająca 14Forma podstawowa: maić
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
mającą 18Forma podstawowa: mieć
Opis: nosić cechy
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
mające 14Forma podstawowa: maić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
mający 15Forma podstawowa: mieć
Opis: nosić cechy
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
majcie 10Forma podstawowa: maić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
majdać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
majdaj 12Forma podstawowa: majdać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
majdam 11Forma podstawowa: majdać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
majdan 10Opis: Plac Niepodległości w Kijowie.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
majeni 9Forma podstawowa: maić
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
majkom 11Forma podstawowa: majek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
majmyż 15Forma podstawowa: maić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
majone 9Forma podstawowa: maić
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
majono 9Forma podstawowa: maić
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
majora 9Forma podstawowa: major
Opis: oficerski stopień wojskowy wyższy od kapitana i niższy od pułkownika.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
majowe 9Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2

Forma podstawowa: majowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
majowi 9Forma podstawowa: maj
Opis: przedstawiciel historycznego ludu Majów.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
majski 10Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
majtać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
majtaj 12Forma podstawowa: majtać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
majtam 11Forma podstawowa: majtać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
majtka 11Forma podstawowa: majtek
Opis: szeregowy członek załogi na statku i okręcie.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
majtki 11Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
majzla 10Forma podstawowa: majzel
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
majzlu 12Forma podstawowa: majzel
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
makabr 10Forma podstawowa: makabra
Opis: coś strasznego.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
makach 11Forma podstawowa: mak
Opis: Papaver - rodzaj roślin z rodziny makowatych (Papaveraceae).
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
makaku 11Forma podstawowa: makak
Opis: Macaca – rodzaj naziemnych małp wąskonosych określanych w języku polskim nazwą makak, występują od Afryki Północnej po Japonię.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
makama 9Opis: gatunek prozy narracyjnej ukształtowany w literaturze arabskiej.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
makamą 13Forma podstawowa: makama
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
makami 9Forma podstawowa: mak
Opis: Papaver - rodzaj roślin z rodziny makowatych (Papaveraceae).
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
makamo 9Forma podstawowa: makama
Opis: gatunek prozy narracyjnej ukształtowany w literaturze arabskiej.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
makata 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
makato 9Forma podstawowa: makata
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
makiem 9Forma podstawowa: mac
Opis: firma kosmetyczna założona w 1984.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2

Forma podstawowa: mak
Opis: Papaver - rodzaj roślin z rodziny makowatych (Papaveraceae).
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1

Forma podstawowa: mak
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
makisy 9Forma podstawowa: makis
makler 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
makowa 8Forma podstawowa: maków
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
makowi 8Forma podstawowa: mak
Opis: Papaver - rodzaj roślin z rodziny makowatych (Papaveraceae).
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
makowy 9Forma podstawowa: maków
Opis: intensywnie czerwony, w kolorze płatków maku.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
makram 9Forma podstawowa: makrama
Opis: ażurowa tkanina dekoracyjna wykonana według starej techniki wiązania sznurków bez użycia igły, drutów czy szydełka.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
makrel 9Forma podstawowa: makrela
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
makrem 9Forma podstawowa: makro
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
makrom 9Forma podstawowa: makro
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
makrot 9
makrze 8Forma podstawowa: makro
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:n2
maksem 9Forma podstawowa: max
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
maksie 8Forma podstawowa: maks
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
maksom 9Forma podstawowa: maks
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: maks
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2

Forma podstawowa: max
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
maksów 12Forma podstawowa: maks
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1

Forma podstawowa: maks
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
maksur 10Forma podstawowa: maksura
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
maksym 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
maktab 11
makubo 12Forma podstawowa: makuba
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
makuby 13Forma podstawowa: makuba
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
makuch 13Opis: wytłoki będące ubocznym produktem wytwarzania oleju z roślin oleistych – z nasion: maku, słonecznika, rzepaku, sezamu, soi, lnu, a także orzechów i innych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
makumb 13Forma podstawowa: makumba
Opis: rozpowszechniona w Brazylii religia synkretyczna.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
makutr 11Forma podstawowa: makutra
Opis: zawartość makutry, naczynia do ucierania.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
malaga 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
malago 10Forma podstawowa: malaga
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
malało 10Forma podstawowa: maleć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
malarń 14Forma podstawowa: malarnia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
malcem 10Forma podstawowa: malec
Opis: wieś sołecka w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie oświęcimskim, w gminie Kęty.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
malcom 10Forma podstawowa: malec
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
malców 13Forma podstawowa: malec
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
malcze 9Forma podstawowa: malec
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
malein 8Forma podstawowa: maleina
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
maleją 14Forma podstawowa: maleć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
maleje 10Forma podstawowa: maleć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
maleję 14Forma podstawowa: maleć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
malibu 12
malimo 9Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
malina 8Opis: owoc (wielopestkowiec) rośliny nazywanej tak samo.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
malinę 12Forma podstawowa: malina
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
malino 8Forma podstawowa: malina
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
malizn 8Forma podstawowa: malizna
Opis: małe dziecko.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mallem 10Forma podstawowa: mall
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
malmem 10Forma podstawowa: malm
Opis: formacja geologiczna z oddziału o tej samej nazwie.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
malmie 9Forma podstawowa: malm
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
maltaz 9Forma podstawowa: maltaza
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
maltoz 9Forma podstawowa: maltoza
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
maluch 13Opis: powszechna nazwa małego fiata.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m2
malują 16Forma podstawowa: malować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
maluję 16Forma podstawowa: malować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
malusi 10Opis: o organizmie żywym: bardzo malutki - bardzo młody, taki, który jeszcze nie urósł, nie jest całkiem rozwinięty, nie osiągnął jeszcze dorosłości, dojrzałości.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
malwie 8Forma podstawowa: malwa
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
malwom 9Forma podstawowa: malwa
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
małego 11Forma podstawowa: mały
Opis: taki, który istnieje fizycznie lub można sobie go wyobrazić jako istniejący w przestrzeni (ma łatwe do opisania cechy fizyczne) i jest stosunkowo nieznaczny, niewielki pod względem rozmiaru w zakresi
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Forma podstawowa: mały
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
małemu 12Forma podstawowa: mały
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1
małgwi 11Forma podstawowa: małgiew
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f
małość 18Opis: brak władzy, wpływu, mierność.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
małpie 10Forma podstawowa: małpa
Opis: w znaczeniu potocznym, ssaki o czterech chwytnych kończynach, zwykle większe od małpiatek.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: małpi
Opis: taki, jak u małpy, przypominający małpę pod jakimś względem.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
małpim 11Forma podstawowa: małpi
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
małpio 10Forma podstawowa: małpi
Forma fleksyjna: adja

Opis: w sposób świadczący o tym, że coś robione jest bez zastanowienia, głupio, bezmyślnie.
Forma fleksyjna: adv:pos
małpka 11Opis: zdrobniale: małpa - zwierzę.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
małpką 15Forma podstawowa: małpka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
małpkę 15Forma podstawowa: małpka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
małpki 11Forma podstawowa: małpka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
małych 13Forma podstawowa: małe
Opis: niedorosły, często niesamodzielny potomek zwierzęcia.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n1 subst:pl:loc:n1

Forma podstawowa: mały
Opis: taki, który istnieje fizycznie lub można sobie go wyobrazić jako istniejący w przestrzeni (ma łatwe do opisania cechy fizyczne) i jest stosunkowo nieznaczny, niewielki pod względem rozmiaru w zakresi
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:loc:m1
małymi 11Forma podstawowa: mała
Opis: młoda urocza kobieta, dziewczyna.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
małżem 14Forma podstawowa: małż
Opis: osobnik z gromady małż.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
małżom 14Forma podstawowa: małż
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
małżów 17Forma podstawowa: małż
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
małżyk 15
mamach 11Forma podstawowa: mama
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
mamami 9Forma podstawowa: mama
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
mambie 10Forma podstawowa: mamba
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
mambom 11Forma podstawowa: mamba
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
mambwe 10
mamcie 9Forma podstawowa: mamić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
mameom 9Forma podstawowa: mamea
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
mamiły 11Forma podstawowa: mamić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
mamini 8Forma podstawowa: maminy
Opis: związany z mamą, należący do mamy.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
maminy 9Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
mamisz 8Forma podstawowa: mamić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
mamkom 10Forma podstawowa: mamka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
mamlaj 11Forma podstawowa: mamleć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
mamlał 11Forma podstawowa: mamlać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
mamlas 9Opis: człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
mamląc 14Forma podstawowa: mamleć
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
mamłać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
mamłaj 12Forma podstawowa: mamłać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
mamłał 12Forma podstawowa: mamłać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
mammei 9Forma podstawowa: mammea
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
mammeo 9Forma podstawowa: mammea
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
mammyż 14Forma podstawowa: mamić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
mamonę 12Forma podstawowa: mamona
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
mamono 8Forma podstawowa: mamona
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
mamony 9Forma podstawowa: mamona
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
mamowa 8Forma podstawowa: mamowy
Opis: związany z mamą, dotyczący mamy.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
mamową 12Forma podstawowa: mamowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
mamowe 8Forma podstawowa: mamowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
mamowi 8Forma podstawowa: mamowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
mamowy 9Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
mamrom 9Forma podstawowa: mamer
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
mamrów 12Forma podstawowa: mamer
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
mamrze 8Forma podstawowa: mamer
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
mamula 11Opis: zdrobniale o mamie, matce.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
mamulą 15Forma podstawowa: mamula
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
mamule 11Forma podstawowa: mamula
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
mamulę 15Forma podstawowa: mamula
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
mamulu 13Forma podstawowa: mamula
manach 10Forma podstawowa: man
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
manami 8Forma podstawowa: man
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
manata 8Forma podstawowa: manat
Opis: Trichechus manatus - gatunek ssaka z rodziny manatowatych, zamieszkujący wybrzeża zachodniego wybrzeża Oceanu Atlantyckiego od Florydy po północno-wschodnią Brazylię, a także wybrzeża Karaibów.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
mancie 8Forma podstawowa: manta
Opis: diabeł morski, Manta birostris – gatunek ryby orleniokształtnej, największy przedstawiciel mantowatych, manta żyje w morzach tropikalnych wokół południowej Afryki, od południowej Kalifornii do Peru,
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: manto
Opis: pobicie, lanie.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:n2
mancom 9Forma podstawowa: manca
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
mandor 8Forma podstawowa: mandora
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mandze 8Forma podstawowa: manga
Opis: machina barobalistyczna miotająca pociski stromotorowo, będąca połączeniem trabutium i biffy z przeciwwagą stałą i ruchomą, co pozwoliło na miotanie pocisków celniej od biffy i dalej niż trabutium.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
manelą 12Forma podstawowa: manela
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
maneli 8Forma podstawowa: manela
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: manele
Opis: styl muzyczny będący mieszanką muzyki cygańskiej, orientalnej oraz współczesnej muzyki pop.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
manelo 8Forma podstawowa: manela
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
manewr 7Opis: zmiana położenia, ruch, najczęściej zwrót, obrót.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: manewra
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
maneża 11Forma podstawowa: maneż
Opis: ogrodzony teren (ujeżdżalnia otwarta) albo pomieszczenie (ujeżdżalnia kryta) przeznaczone do nauki jazdy konnej lub trenowania ujeżdżenia czy skoków przez przeszkody.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
maneże 11Forma podstawowa: maneż
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
maneżu 13Forma podstawowa: maneż
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
maneży 12Forma podstawowa: maneż
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
mangan 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
mangom 10Forma podstawowa: manga
Opis: machina barobalistyczna miotająca pociski stromotorowo, będąca połączeniem trabutium i biffy z przeciwwagą stałą i ruchomą, co pozwoliło na miotanie pocisków celniej od biffy i dalej niż trabutium.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
maniek 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma podstawowa: mańka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
manień 13Forma podstawowa: manić
manier 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
manifą 15Forma podstawowa: manifa
Opis: doroczna demonstracja feministyczna organizowana w związku z Dniem Kobiet w różnych częściach Polski, czasem jej nazwa pisana jest dużą literą - zwłaszcza w przekazach płynących od organizatorów.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
manifo 11Forma podstawowa: manifa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
manilą 12Forma podstawowa: manila
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
manile 8Forma podstawowa: manila
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
manili 8Forma podstawowa: manila
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
manilo 8Forma podstawowa: manila
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
maniło 9Forma podstawowa: manić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
maniok 8Opis: bulwa manioku jadalnego.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
manisz 7Forma podstawowa: manić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
manizm 8Opis: kult przodków - oddawanie czci religijnej nieżyjącym przodkom.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
mankal 9Forma podstawowa: mankala
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mankom 9Forma podstawowa: manko
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
mannie 7Forma podstawowa: manna
Opis: Lecanora esculenta - jadalny gatunek porostu rosnący w północnej Afryce i na azjatyckich stepach.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
mannom 8Forma podstawowa: mann
Opis: dzieła Thomasa Manna.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
mannoz 7Forma podstawowa: mannoza
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
manola 8
manolą 12Forma podstawowa: manola
manolę 12Forma podstawowa: manola
manoli 8Forma podstawowa: manola
manolo 8Forma podstawowa: manola
mansją 13Forma podstawowa: mansja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
mansji 9Forma podstawowa: mansja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
mantem 9Forma podstawowa: manto
Opis: pobicie, lanie.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
mantom 9Forma podstawowa: manto
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
mantyk 10Forma podstawowa: mantyka
Opis: tetryk, maruda, osoba, która dużo narzeka.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mantys 9Forma podstawowa: mantysa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mańscy 15Forma podstawowa: mański
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
mańska 14Forma podstawowa: mański
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
mańsko 14Forma podstawowa: mański
Forma fleksyjna: adja
maństw 14Forma podstawowa: maństwo
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
maoizm 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
mapami 9Forma podstawowa: mapa
Opis: układ punktów, np. mapa ciała.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
mapety 10Forma podstawowa: mapet
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
mapkom 10Forma podstawowa: mapka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
mapnik 9Opis: torba na mapy.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
mapowe 8Forma podstawowa: mapowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
mapują 16Forma podstawowa: mapować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
marach 10Forma podstawowa: mara
Opis: zaburzenie percepcji - coś, czego w rzeczywistości nie ma, a co jest widziane.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
marago 9
maraka 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
maraką 12Forma podstawowa: maraka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
maraki 8Forma podstawowa: maraka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
marale 8Forma podstawowa: maral
Opis: Cervus elaphus sibiricus - podgatunek jelenia szlachetnego, który zamieszkuje góry Syberii i Mongolii.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
maralu 10Forma podstawowa: maral
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
marami 8Forma podstawowa: mara
Opis: zaburzenie percepcji - coś, czego w rzeczywistości nie ma, a co jest widziane.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f

Forma podstawowa: mary
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p3
marana 7Forma podstawowa: maran
Opis: Żyd portugalski lub hiszpański, który w XIV-XV w. przeszedł na chrześcijaństwo, by uniknąć prześladowań.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
marani 7Forma podstawowa: maran
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
marany 8Forma podstawowa: maran
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
marazm 8Opis: sytuacja bezruchu, braku działania.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
marcem 9Forma podstawowa: marzec
Opis: kryzys polityczny zapoczątkowany demonstracjami studenckimi, m.in. w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Radomiu, Łodzi i Poznaniu, brutalnie rozbitymi przez oddziały Milicji Obywatelskiej i Ochotniczej Re
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1

Forma podstawowa: marzec
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
marcha 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m2
marchę 14Forma podstawowa: marcha
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:acc:m1 subst:sg:acc:m2
marcia 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma podstawowa: mrzeć
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:nonrefl
marciu 10Forma podstawowa: marcia
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
marcom 9Forma podstawowa: marc
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: marco
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
marców 12Forma podstawowa: marc
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1

Forma podstawowa: marco
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1

Forma podstawowa: marzec
Opis: kryzys polityczny zapoczątkowany demonstracjami studenckimi, m.in. w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Radomiu, Łodzi i Poznaniu, brutalnie rozbitymi przez oddziały Milicji Obywatelskiej i Ochotniczej Re
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
marcuj 12Forma podstawowa: marcować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl
mareną 11Forma podstawowa: marena
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
marenę 11Forma podstawowa: marena
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
mareny 8Forma podstawowa: marena
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
margać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
margaj 11Forma podstawowa: margać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
margał 11Forma podstawowa: margać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
margań 15Forma podstawowa: margać
margle 10Forma podstawowa: margiel
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
marglu 12Forma podstawowa: margiel
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
marimb 10Forma podstawowa: marimba
Opis: instrument muzyczny z grupy idiofonów.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
marinę 11Forma podstawowa: marina
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
marino 7Forma fleksyjna: burk subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
mariny 8Forma podstawowa: marina
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
market 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
markiz 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
markoć 13Forma podstawowa: markocić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
markom 9Forma podstawowa: marek
Opis: św. Marek Ewangelista, wedle tradycji Kościoła autor Ewangelii Marka uważanej za najstarszą i jednocześnie najkrótszą spośród Ewangelii.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: mark
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
marków 12Forma podstawowa: marek
Opis: św. Marek Ewangelista, wedle tradycji Kościoła autor Ewangelii Marka uważanej za najstarszą i jednocześnie najkrótszą spośród Ewangelii.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1

Forma podstawowa: markowo
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
marlin 8Opis: Makaira - drapieżna ryba z rodziny żaglicowatych o charakterystycznej górnej szczęce wydłużonej w szpic, żyjąca w ciepłych wodach oceanicznych.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
marlom 9Forma podstawowa: marla
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
marłaś 13Forma podstawowa: mrzeć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:nonrefl
marłeś 13Forma podstawowa: mrzeć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:nonrefl
marmit 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
marmur 10Opis: coś wykonanego z marmuru, najczęściej rzeźba, naczynie, element wytroju wnętrza (posadzka itp.).
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
marnej 9Forma podstawowa: marny
Opis: daremny, taki, który nie przynosi żadnego efektu.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
marnot 8Forma podstawowa: marnota
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
marnuj 11Forma podstawowa: marnować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
marnym 9Forma podstawowa: marne
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2
marona 7Forma podstawowa: maron
Opis: kasztan jadalny.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
maroru 9Forma podstawowa: maror
marran 7Opis: Żyd portugalski lub hiszpański, który w XIV-XV w. przeszedł na chrześcijaństwo, by uniknąć prześladowań.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
marsal 8Forma podstawowa: marsala
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
marsel 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
marsem 8Forma podstawowa: mars
Opis: element masztu żaglowca, platforma na styku kolumny masztu i stengi.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2 subst:sg:inst:m3
marsie 7Forma podstawowa: mars
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m2

Forma podstawowa: mars
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
marską 12Forma podstawowa: marski
Opis: wywołany, spowodowany marskością.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
marski 8Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
marsko 8Forma fleksyjna: adv:pos
marsom 8Forma podstawowa: mars
Opis: element masztu żaglowca, platforma na styku kolumny masztu i stengi.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:pl:dat:m2
marsów 11Forma podstawowa: mars
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:m3
marsza 7Forma podstawowa: marsz
Opis: chodzenie pieszo.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
marsze 7Forma podstawowa: marcha
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:dat:m1 subst:sg:dat:m2 subst:sg:loc:f subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:m2
marszy 8Forma podstawowa: marsz
Opis: chodzenie pieszo.
marten 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
martwa 8Forma podstawowa: martwy
Opis: taki, który nie wyraża żadnych uczuć, pusty.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
martwą 12Forma podstawowa: martwy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
martwi 8Forma podstawowa: martwy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
martwy 9Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1
maruch 12Forma podstawowa: marucha
Opis: w myśliwstwie: niedźwiedź.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
marudą 14Forma podstawowa: maruda
Opis: nudziarz, osoba, która zanudza innych, naprzykrza się swoją obecnością lub zachowaniem.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f subst:sg:inst:m1
marudy 11Forma podstawowa: maruda
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f subst:sg:gen:m1
maruna 9Opis: Tripleurospermum – rodzaj roślin z rodziny astrowatych, według aktualnych ujęć taksonomicznych należy do niego ok. 30 gatunków, występujących na półkuli północnej, na obszarach o umiarkowanym klimaci
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
maruny 10Forma podstawowa: maruna
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
marzan 7Forma podstawowa: marzana
Opis: Rubia - rodzaj roślin z rodziny marzanowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
marząc 12Forma podstawowa: marzyć
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
marzec 8Opis: kryzys polityczny zapoczątkowany demonstracjami studenckimi, m.in. w Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Radomiu, Łodzi i Poznaniu, brutalnie rozbitymi przez oddziały Milicji Obywatelskiej i Ochotniczej Re
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
marzeń 13Forma podstawowa: marzenie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
marzła 9Forma podstawowa: marznąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl
marzyć 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
marzył 10Forma podstawowa: marzyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
marżom 12Forma podstawowa: marża
Opis: stosunek zysku ze sprzedaży do ceny sprzedaży.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
masakr 8Forma podstawowa: masakra
Opis: masowa zagłada, brutalny mord.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
masarz 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
masaże 11Forma podstawowa: masaż
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
masażu 13Forma podstawowa: masaż
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
mascar 8Forma podstawowa: mascara
Opis: kosmetyk służący do podkreślenia i malowania rzęs, dopełniający makijażu oka.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
masera 7Forma podstawowa: maser
Opis: urządzenie wzmacniające mikrofale za pomocą emisji wymuszonej promieniowania elektromagnetycznego, przyrząd elektroniki kwantowej wytwarzający lub wzmacniający promieniowanie elektromagnetyczne mikro
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
masetu 10Forma podstawowa: maset
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
masety 9Forma podstawowa: maset
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
maskar 8Forma podstawowa: maskara
Opis: kosmetyk służący do podkreślenia i malowania rzęs, dopełniający makijażu oka.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
maskot 9Forma podstawowa: maskota
Opis: przedmiot, którego posiadanie ma sprowadzać szczęście i bronić przed złem.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
masłem 10Forma podstawowa: masło
Opis: kosmetyk do pielęgnacji ciała (ewentualnie twarzy) bogatszy i gęstszy niż balsam, sprzedawany w słoikach lub opakowaniach z nakrętką.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
masłom 10Forma podstawowa: masło
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
masona 7Forma podstawowa: mason
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
masoni 7Forma podstawowa: mason
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
masony 8Forma podstawowa: mason
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
masora 7Opis: zbiór komentarzy uzupełniających tekst Biblii hebrajskiej, zapisywanych na marginesach oraz między kolumnami.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
masorą 11Forma podstawowa: masora
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
mastab 10Forma podstawowa: mastaba
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mastek 9Forma podstawowa: mastka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mastif 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
mastik 9Forma podstawowa: mastika
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mastka 9Forma podstawowa: mastki
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
mastką 13Forma podstawowa: mastki
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
mastki 9Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
mastko 9Forma podstawowa: mastki
Forma fleksyjna: adja
mastyf 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
mastyk 10Forma podstawowa: mastyka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
masuje 11Forma podstawowa: masować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
masywu 10Forma podstawowa: masyw
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
maszal 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
maszop 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma podstawowa: maszopa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
masztu 10Forma podstawowa: maszt
Opis: pionowe drzewce stałe, ustawione przeważnie w osi jednostki pływającej o napędzie żaglowym, którego podstawowym zadaniem jest utrzymywanie żagli i przenoszenie siły aerodynamicznej na kadłub jednostk
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
maszty 9Forma podstawowa: maszt
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
maścią 16Forma podstawowa: maść
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
maścić 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
maśćże 20Forma podstawowa: maścić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
maślak 13Opis: Suillus Gray – rodzaj grzybów należący do rodziny maślakowatych, grzyby mikoryzowe, naziemne, występujące wyłącznie pod drzewami iglastymi.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
matach 11Forma podstawowa: mat
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1 subst:pl:loc:m2 subst:pl:loc:m3
matami 9Forma podstawowa: mat
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1 subst:pl:inst:m2 subst:pl:inst:m3

Forma podstawowa: mata
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
matema 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
matemę 13Forma podstawowa: matema
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
matias 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
matiol 9Forma podstawowa: matiola
matiza 8Forma podstawowa: matiz
Opis: daewoo z modelu Matiz.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
matmie 9Forma podstawowa: matma
Opis: lekcja matematyki.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
matnię 12Forma podstawowa: matnia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
matowe 8Forma podstawowa: matowy
Opis: taki, który nie błyszczy się lub nie błyszczy zbyt intensywnie, nie ma połysku.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
matowi 8Forma podstawowa: mat
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:dat:m2 subst:sg:dat:m3
matowy 9Opis: taki, który nie błyszczy się lub nie błyszczy zbyt intensywnie, nie ma połysku.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
matron 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
matros 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
matują 16Forma podstawowa: matować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
matula 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
matulą 15Forma podstawowa: matula
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
matule 11Forma podstawowa: matula
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
matulę 15Forma podstawowa: matula
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
matulu 13Forma podstawowa: matula
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
matuni 10Forma podstawowa: matunia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
matuńć 21Forma podstawowa: matuńcia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
matura 10Opis: egzamin z materiału objętego programem nauczania (podstawą programową) wybranych przedmiotów na poziomie szkoły średniej.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
maturą 14Forma podstawowa: matura
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
maturę 14Forma podstawowa: matura
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
matury 11Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
matusi 10Forma podstawowa: matusia
Opis: pieszczotliwie: matka.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: matuś
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
maulem 11Forma podstawowa: maul
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
mauzer 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
mawiać 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
mawiam 8Forma podstawowa: mawiać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
mawiań 13Forma podstawowa: mawiać
mazaja 9Opis: kolorowy deseń na tkaninie, składający się z plam, różnych wzorów.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
mazają 13Forma podstawowa: mazaja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
mazaje 9Forma podstawowa: mazaja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
mazajo 9Forma podstawowa: mazaja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
mazaka 8Forma podstawowa: mazak
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
mazaku 10Forma podstawowa: mazak
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
mazała 9Forma podstawowa: mazać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
mazało 9Forma podstawowa: mazać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
mazama 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
mazamą 12Forma podstawowa: mazama
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
mazamo 8Forma podstawowa: mazama
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
mazano 7Forma podstawowa: mazać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
mazaru 9Forma podstawowa: mazar
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
mazary 8Forma podstawowa: mazar
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
mazepa 8Opis: płaczliwe dziecko, płaczek, mazgaj.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
mazepą 12Forma podstawowa: mazepa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
mazepę 12Forma podstawowa: mazepa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
mazepy 9Forma podstawowa: mazepa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma podstawowa: mazepa
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
mazeru 9Forma podstawowa: mazer
Opis: naturalny układ usłojenia na drewnie.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
mazgai 9Forma podstawowa: mazgaić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl
mazhab 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
maział 9Forma podstawowa: maziać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
maziań 13Forma podstawowa: maziać
maziom 8Forma podstawowa: mazia
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
maznąć 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
maznął 13Forma podstawowa: maznąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
mazuny 10Forma podstawowa: mazun
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
mazura 9Forma podstawowa: mazur
Opis: ludowy utwór muzyczny, taki, do którego można tańczyć mazura.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
mazury 10Forma podstawowa: mazur
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
mazuty 11Forma podstawowa: mazut
Opis: oleista ciecz będąca pozostałością po destylacji niskogatunkowej ropy naftowej w warunkach atmosferycznych (ciśnienie normalne), w temperaturze od 250 do 350 °C. Składa się z węglowodorów wysokocząst
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
maźnic 16Forma podstawowa: maźnica
Opis: tyle, ile zmieści się w maźnicy - naczyniu do przechowywania smaru, smoły lub dziegciu.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mażami 12Forma podstawowa: maża
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
mażąca 16Forma podstawowa: mazać
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
mażące 16Forma podstawowa: mazać
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
mażcie 12Forma podstawowa: mazać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
mażesz 11Forma podstawowa: mazać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
mącącą 21Forma podstawowa: mącić
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
mącili 13Forma podstawowa: mącić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
mąciła 14Forma podstawowa: mącić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
mąciło 14Forma podstawowa: mącić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
mąciły 15Forma podstawowa: mącić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
mącimy 14Forma podstawowa: mącić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
mącona 12Forma podstawowa: mącić
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
mąconą 16Forma podstawowa: mącić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
mącone 12Forma podstawowa: mącić
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
mącono 12Forma podstawowa: mącić
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
mącony 13Forma podstawowa: mącić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
mączak 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
mączce 13Forma podstawowa: mączka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
mączeń 18Forma podstawowa: mączyć
mączka 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
mączką 17Forma podstawowa: mączka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
mączkę 17Forma podstawowa: mączka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1

Forma podstawowa: mączka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
mączne 12Forma podstawowa: mączny
Opis: taki, który jest w kolorze białym, przypominającym odcieniem barwę mąki.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
mączni 12Forma podstawowa: mączny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
mączył 15Forma podstawowa: mączyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
mąćmyż 22Forma podstawowa: mącić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
mądrej 14Forma podstawowa: mądry
Opis: taki, którego treść jest wysoko oceniana ze względu na wartość intelektualną.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
mądruj 16Forma podstawowa: mądrować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
mądrym 14Forma podstawowa: mądry
Opis: taki, którego treść jest wysoko oceniana ze względu na wartość intelektualną.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos subst:pl:dat:m1 subst:sg:inst:m1 subst:sg:loc:m1
mądrzy 13Forma podstawowa: mądry
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
mąkach 15Forma podstawowa: mąka
Opis: porcja mąki, produktu powstałego w wyniku silnego rozdrobnienia ziarna zbóż, określona ilość tego produktu, zazwyczaj papierowa torebka (w domowych warunkach może być też puszka, słoik).
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f

Forma podstawowa: mąka
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
mąkami 13Forma podstawowa: mąka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
mąklom 14Forma podstawowa: mąkla
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
mątami 13Forma podstawowa: mąt
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
mątwią 16Forma podstawowa: mątew
Opis: drewienko do mieszania różnych substancji, zwłaszcza płynów.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
mątwie 12Forma podstawowa: mątew
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f

Forma podstawowa: mątwa
Opis: Sepioidea - mięczak z rodziny głowonogów.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
mątwom 13Forma podstawowa: mątwa
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f

Forma podstawowa: mątwy
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p2 subst:pl:dat:p3
mbirom 10Forma podstawowa: mbira
Opis: afrykański, choć spotykany również w innych częściach świata, instrument muzyczny należący do grupy idiofonów szarpanych, składa się z deseczki lub rezonatora skrzynkowego, do którego przymocowane są
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
mbirze 9Forma podstawowa: mbira
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
mchowa 10Forma podstawowa: mchowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
mchowi 10Forma podstawowa: mech
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
mdlała 11Forma podstawowa: mdleć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl
mdląca 14Forma podstawowa: mdlący
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos

Forma podstawowa: mdlić
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
mdlącą 18Forma podstawowa: mdlący
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos

Forma podstawowa: mdlić
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:nonrefl pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
mdlące 14Forma podstawowa: mdlić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:nonrefl pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
mdląco 14Forma podstawowa: mdlący
Forma fleksyjna: adja
mdlący 15Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
mdleją 15Forma podstawowa: mdleć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
mdlili 10Forma podstawowa: mdlić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
mdliły 12Forma podstawowa: mdlić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
mdławe 10Forma podstawowa: mdławy
Opis: nieco mdły - mało wyrazisty, nieintensywny, słaby, delikatny.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
mdławo 10Opis: nieco mdło - tak, że może kogoś zemdlić.
Forma fleksyjna: adv:pos

Forma podstawowa: mdławy
Opis: nieco mdły - mało wyrazisty, nieintensywny, słaby, delikatny.
Forma fleksyjna: adja
mdłość 19Opis: cecha czegoś, co jest mdłe, nudne, nieciekawe, bez wyrazu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
meblem 11Forma podstawowa: mebel
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
mebluj 14Forma podstawowa: meblować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
mechać 15Forma podstawowa: mechacić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
meches 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
mecyja 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
mecyje 11Forma podstawowa: mecyja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
mecyjo 11Forma podstawowa: mecyja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
mecząc 13Forma podstawowa: meczeć
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
meczom 9Forma podstawowa: mecz
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
medace 9Forma podstawowa: medaka
medakę 13Forma podstawowa: medaka
medali 9Forma podstawowa: medal
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
medalu 11Forma podstawowa: medal
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
medina 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
mediną 12Forma podstawowa: medina
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
medinę 12Forma podstawowa: medina
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
medino 8Forma podstawowa: medina
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
mediów 12Forma podstawowa: media
Opis: starożytne państwo na terenach zachodniej części obecnego Iranu, utworzone przez indo-irańskie plemiona Medów.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
mediuj 12Forma podstawowa: mediować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
medres 8Forma podstawowa: medresa
Opis: teologiczna, wyższa szkoła muzułmańska.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
meduza 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
meduzo 10Forma podstawowa: meduza
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
meduzy 11Forma podstawowa: meduza
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
medycy 11Forma podstawowa: medyk
Opis: praktyk medycyny, niekoniecznie lekarz, też znachor i inny uzdrowiciel.
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
medyka 10Forma podstawowa: medyk
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
medyki 10Forma podstawowa: medyk
Opis: praktyk medycyny, niekoniecznie lekarz, też znachor i inny uzdrowiciel.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
medyku 12Forma podstawowa: medyk
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
medyna 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
medyno 9Forma podstawowa: medyna
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
megier 9Forma podstawowa: megiera
Opis: kobieta złośliwa, mściwa, despotyczna.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
megila 10
megilą 14Forma podstawowa: megila
megilo 10Forma podstawowa: megila
mehari 9Opis: szybkonogi dromader do jazdy wierzchem.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:dat:m2 subst:pl:gen:m2 subst:pl:inst:m2 subst:pl:loc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2 subst:sg:acc:m2 subst:sg:dat:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:inst:m2 subst:sg:loc:m2 subst:sg:nom:m2 subst:sg:voc:m2
mejluj 14Forma podstawowa: mejlować
Opis: komunikować się za pomocą e-maili.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
mejozą 13Forma podstawowa: mejoza
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
mejozo 9Forma podstawowa: mejoza
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
meksyk 10Opis: Meksyk - stolica państwa Meksyk.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
melach 11Forma podstawowa: mela
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
melami 9Forma podstawowa: mel
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
melasą 12Forma podstawowa: melasa
Opis: ciemnobrązowy, gęsty syrop o odczynie słabo alkalicznym, powstaje jako produkt uboczny podczas produkcji cukru spożywczego.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
melasę 12Forma podstawowa: melasa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
melaso 8Forma podstawowa: melasa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
melasy 9Forma podstawowa: melas
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: melasa
Opis: ciemnobrązowy, gęsty syrop o odczynie słabo alkalicznym, powstaje jako produkt uboczny podczas produkcji cukru spożywczego.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
melbie 10Forma podstawowa: melba
Opis: deser z waniliowych lodów i brzoskwiń w malinowym sosie.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
melduj 13Forma podstawowa: meldować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
meleks 9Opis: nieduży, odkryty samochód napędzany energią elektryczną z akumulatora.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
meliką 13Forma podstawowa: melika
Opis: jeden ze składników melodii, dobór interwałów bez uwzględnienia rytmu.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
meliko 9Forma podstawowa: melika
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
meliną 12Forma podstawowa: melina
Opis: miejsce ukrycia się kogoś lub schowania czegoś.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
melino 8Forma podstawowa: melina
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
meliom 9Forma podstawowa: melia
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
melisą 12Forma podstawowa: melisa
Opis: znana roślina lecznicza i przyprawa, liście melisy lekarskiej.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
melity 10Forma podstawowa: melita
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
melona 8Forma podstawowa: melon
Opis: duży okrągły owoc, najczęściej zielony lub żółty, o przyjemnym, orzeźwiającym zapachu i smaku, owoc (nibyjagoda) ogórka melona.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3
melowi 8Forma podstawowa: mel
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
mełłem 12Forma podstawowa: mleć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
mełłeś 15Forma podstawowa: mleć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
mełnik 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
mełtej 12Forma podstawowa: mleć
memeja 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
memłać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
memłaj 12Forma podstawowa: memłać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
memową 12Forma podstawowa: memowy
Opis: związany z memem - jednostką informacji kulturowej.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
memowi 8Forma podstawowa: mem
Opis: jednostka informacji kulturowej: idea, styl, sposób zachowania.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3

Forma podstawowa: memowy
Opis: związany z memem - jednostką informacji kulturowej.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
memuar 10Opis: archaizm: gatunek literatury stosowanej, relacja prozatorska o zdarzeniach, których autor był uczestnikiem bądź naocznym świadkiem.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
menach 10Forma podstawowa: menacha
Opis: duża menażka, metalowy pojemnik z pokrywką, służący do przenoszenia posiłków.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
menadą 12Forma podstawowa: menada
Opis: w mitologii - kobieta znajdująca się w orszaku Dionizosa.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
menado 8Forma podstawowa: menada
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
menady 9Forma podstawowa: menada
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
menami 8Forma podstawowa: men
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1

Forma podstawowa: men
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
menatu 10Forma podstawowa: menat
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
menaża 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
menażą 15Forma podstawowa: menaża
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
menaże 11Forma podstawowa: menaża
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
menażę 15Forma podstawowa: menaża
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
menażo 11Forma podstawowa: menaża
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
mendla 9Forma podstawowa: mendel
Opis: piętnaście sztuk czegoś (dotyczy szczególnie jaj).
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
mendli 9Forma podstawowa: mendel
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
mendom 9Forma podstawowa: menda
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
mendyk 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
mendzi 8Forma podstawowa: mendzić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
menela 8Forma podstawowa: menel
Opis: pogardliwie o człowieku żyjącym poza społeczeństwem, wywołującym obrzydzenie swoim wyglądem, zapachem i zachowaniem.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
menelu 10Forma podstawowa: menel
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
menera 7Forma podstawowa: mener
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
menisk 8Opis: zakrzywienie powierzchni cieczy w miejscu jej zetknięcia z ciałem stałym, np. naczyniem, w którym się znajduje.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
mennic 8Forma podstawowa: mennica
Opis: zakład zajmujący się produkcją (biciem) monet, medali oraz stempli.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
menora 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
menorę 11Forma podstawowa: menora
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
menory 8Forma podstawowa: menora
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
menowi 7Forma podstawowa: men
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1

Forma podstawowa: men
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
mensom 8Forma podstawowa: mensa
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
menton 8Opis: związek chemiczny, który występuje w mięcie.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
mentor 8Opis: osoba, która moralizuje innych, poucza ich, prawi im kazania.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m3
menuki 10Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
menzur 9Forma podstawowa: menzura
Opis: naczynie laboratoryjne przeznaczone do odmierzania określonej ilości cieczy.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
merach 10Forma podstawowa: mer
Opis: najprostszy, jaki da się wyróżnić, stale powtarzający się fragment cząsteczek polimerów.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1 subst:pl:loc:m3

Forma podstawowa: mera
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
merami 8Forma podstawowa: mer
Opis: najprostszy, jaki da się wyróżnić, stale powtarzający się fragment cząsteczek polimerów.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1 subst:pl:inst:m3
mercom 9Forma podstawowa: merc
Opis: mercedes.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
merców 12Forma podstawowa: merc
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
merdał 10Forma podstawowa: merdać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
merkal 9
merków 12Forma podstawowa: merk
merlan 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
merlom 9Forma podstawowa: merla
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
merlot 9Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:m3 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:m3 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
merola 8Forma podstawowa: merol
Opis: mercedes.
merolu 10Forma podstawowa: merol
merono 7Forma podstawowa: merona
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
merulę 14Forma podstawowa: merula
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
meryng 10Forma podstawowa: merynga
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mesetą 12Forma podstawowa: meseta
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
meseto 8Forma podstawowa: meseta
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
mesjad 10Forma podstawowa: mesjada
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
meslem 9Forma podstawowa: mesel
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
meslom 9Forma podstawowa: mesel
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
meslów 12Forma podstawowa: mesel
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
mesodę 12Forma podstawowa: mesoda
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
mesodo 8Forma podstawowa: mesoda
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
messel 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
messie 7Forma podstawowa: messi
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
messle 8Forma podstawowa: messel
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
messli 8Forma podstawowa: messel
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
messlu 10Forma podstawowa: messel
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
messom 8Forma podstawowa: messa
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
meszce 8Forma podstawowa: meszka
Opis: owad z rodziny meszkowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:dat:m2 subst:sg:loc:f subst:sg:loc:m2
meszek 8Opis: krótkie, delikatne włoski na skórze.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: meszka
Opis: owad z rodziny meszkowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
meszka 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:nom:m2
meszką 12Forma podstawowa: meszka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f subst:sg:inst:m2
meszkę 12Forma podstawowa: meszka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:acc:m2
meszki 8Forma podstawowa: meszka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:f subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:f subst:pl:voc:m2 subst:sg:gen:f subst:sg:gen:m2
meszku 10Forma podstawowa: meszek
Opis: krótkie, delikatne włoski na skórze.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
meszom 8Forma podstawowa: mesz
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
meszów 11Forma podstawowa: mesz
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
meszta 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
mesztą 12Forma podstawowa: meszta
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
meszto 8Forma podstawowa: meszta
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
meszty 9Forma podstawowa: meszt
Opis: lekki pantofel z miękkiego materiału.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: meszta
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
metach 11Forma podstawowa: meta
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
metala 9Forma podstawowa: metal
Opis: podgatunek muzyki rockowej powstały na przełomie lat 60. i 70. XX wieku w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
metalu 11Forma podstawowa: metal
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m3
metami 9Forma podstawowa: meta
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
metanu 10Forma podstawowa: metan
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
meteka 9Forma podstawowa: metek
Opis: w starożytnej Grecji: cudzoziemiec osiedlony w polis.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
meteki 9Forma podstawowa: metek
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
meteku 11Forma podstawowa: metek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
meteor 8Opis: świecący ślad, jaki zostawia po sobie meteoroid lecący w atmosferze ziemskiej.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
metodą 13Forma podstawowa: metoda
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
metodo 9Forma podstawowa: metoda
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
metody 10Forma podstawowa: metoda
Opis: misjonarz, który wraz z bratem - Konstantym, prowadził w IX wieku misje chrystianizacyjne, m.in. na ziemiach zamieszkanych przez Słowian.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1
metojk 11Opis: w starożytnej Grecji: cudzoziemiec osiedlony w polis.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
metole 9Forma podstawowa: metol
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
metoli 9Forma podstawowa: metol
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
metolu 11Forma podstawowa: metol
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
metopa 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
metopą 13Forma podstawowa: metopa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
metopę 13Forma podstawowa: metopa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
metopy 10Forma podstawowa: metopa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
metrem 9Forma podstawowa: metr
Opis: miarka o długości 1 metra.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1 subst:sg:inst:m3

Forma podstawowa: metro
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
metres 8Forma podstawowa: metresa
Opis: często wpływowa i majętna kochanka kogoś wysoko postawionego w społeczeństwie lub społeczności.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
metrom 9Forma podstawowa: metr
Opis: miarka o długości 1 metra.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: metrum
Opis: schemat wyznaczający rytmiczny porządek wiersza, stały układ regularnie powtarzających się elementów językowych, które budują rytm utworu poetyckiego.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
metron 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
metrów 12Forma podstawowa: metr
Opis: miarka o długości 1 metra.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:gen:m3
metrum 11Opis: schemat wyznaczający rytmiczny porządek wiersza, stały układ regularnie powtarzających się elementów językowych, które budują rytm utworu poetyckiego.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
metryk 10Forma podstawowa: metryka
Opis: oficjalny dokument, który potwierdza, że określone zwierzę ma rasowy rodowód.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
metysa 9Forma podstawowa: metys
Opis: istota powstała przez skrzyżowanie dwóch lub kilku innych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
metysy 10Forma podstawowa: metys
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
mewimi 8Forma podstawowa: mewi
Opis: związany z mewą, dotyczący mewy.
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
mewkom 9Forma podstawowa: mewka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
mewsom 8Forma podstawowa: mews
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
mezonu 9Forma podstawowa: mezon
Opis: cząstka elementarna należąca do hadronów, o liczbie barionowej B=0 oraz spinie całkowitym.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
mezony 8Forma podstawowa: mezon
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
mezuza 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
mezuzę 13Forma podstawowa: mezuza
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
mezuzo 9Forma podstawowa: mezuza
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
męcząc 17Forma podstawowa: męczyć
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
męczmy 14Forma podstawowa: męczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
męczyć 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
męczże 16Forma podstawowa: męczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
mędrce 13Forma podstawowa: mędrzec
Opis: jeden z Istarich w literackim legendarium, wykreowanym przez J. R. R. Tolkiena.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
mędrek 13Opis: z lekceważeniem o człowieku, który jest przemądrzały.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
mędrka 13Forma podstawowa: mędrek
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
mękami 13Forma podstawowa: męki
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p3
mękolą 17Forma podstawowa: mękolić
mękolę 17Forma podstawowa: mękolić
mękoli 13Forma podstawowa: mękolić
męstwa 12Forma podstawowa: męstwo
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
męstwo 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
męstwu 14Forma podstawowa: męstwo
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
mętach 15Forma podstawowa: męt
Opis: degenerat, zły człowiek, podlec.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2 subst:pl:loc:m3
mętami 13Forma podstawowa: męty
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p3
mętlik 14Opis: zamęt, zamieszanie z jakiegoś powodu, bezład, bałagan.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
mętowi 12Forma podstawowa: męt
Opis: degenerat, zły człowiek, podlec.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2 subst:sg:dat:m3
mętwik 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
mętwom 13Forma podstawowa: mętwa
mężach 18Forma podstawowa: mąż
Opis: mężczyzna, który jest godny szacunku ze względu na jakieś szczególne zasługi bądź cechy charakteru, np. stanu.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
mężnie 15Opis: w sposób nacechowany odwagą, męstwem, dzielnie, bohatersko, wytrwale.
Forma fleksyjna: adv:pos
mężnym 17Forma podstawowa: mężny
Opis: o zachowaniu: odważny, dzielny, męski, bohaterski, będący przejawem czyjegoś męstwa.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
mężowe 15Forma podstawowa: mężowy
Opis: taki, który jest właściwy mężowi.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
mężowi 15Forma podstawowa: mąż
Opis: mężczyzna, który jest godny szacunku ze względu na jakieś szczególne zasługi bądź cechy charakteru, np. stanu.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1

Forma podstawowa: mężowy
Opis: taki, który jest właściwy mężowi.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
mężula 18Forma podstawowa: mężulo
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
mężule 18Forma podstawowa: mężulo
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
mężulo 18Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1
mglącą 19Forma podstawowa: mglić
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
mglące 15Forma podstawowa: mglić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
mglący 16Forma podstawowa: mglić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
mgleni 10Forma podstawowa: mglić
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
mglili 11Forma podstawowa: mglić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
mgliło 12Forma podstawowa: mglić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
mgliły 13Forma podstawowa: mglić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
mgliwi 10Forma podstawowa: mgliwy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
mgłami 12Forma podstawowa: mgła
Opis: przenośnie pomroka, to, co było dawno, ginie we mgle przeszłości.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
mgławą 15Forma podstawowa: mgławy
Opis: mglisty, pełen mgieł.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
mgławe 11Forma podstawowa: mgławy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
mgławi 11Forma podstawowa: mgławić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl
mgławo 11Opis: np. mgławe wyjaśnienia
Forma fleksyjna: adv:pos

Forma podstawowa: mgławy
Opis: mglisty, pełen mgieł.
Forma fleksyjna: adja
mgłowa 11Forma podstawowa: mgłowy
Opis: taki, który do działania wykorzystuje mgłę - parę wodną.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
mgłową 15Forma podstawowa: mgłowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
mgłowe 11Forma podstawowa: mgłowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
mgłowi 11Forma podstawowa: mgłowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
mgnień 15Forma podstawowa: mgnienie
Opis: maleńka cząstka czasu, moment.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
miałam 10Forma podstawowa: mieć
Opis: nosić cechy
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
miałby 12Forma podstawowa: mieć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
miałcy 11Forma podstawowa: miałki
Opis: mocno rozdrobniony, złożony z bardzo drobnych, niewyczuwalnych ziarenek.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
miałeś 13Forma podstawowa: mieć
Opis: nosić cechy
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
miałką 14Forma podstawowa: miałki
Opis: mocno rozdrobniony, złożony z bardzo drobnych, niewyczuwalnych ziarenek.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
miałki 10Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
miałom 10Forma podstawowa: miał
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: miały
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3

Forma podstawowa: mieć
Opis: nosić cechy
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:pri:imperf:refl.nonrefl
miałów 13Forma podstawowa: miały
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
mianem 8Forma podstawowa: miano
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
mianie 7Forma podstawowa: miana
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: miano
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:n2
mianom 8Forma podstawowa: miana
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f

Forma podstawowa: miano
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
mianuj 11Forma podstawowa: mianować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf.perf:refl.nonrefl
miarce 8Forma podstawowa: miarka
Opis: przyrząd pomiarowy, coś, co służy do odmierzania.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
miarka 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
miarką 12Forma podstawowa: miarka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
miarkę 12Forma podstawowa: miarka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
miarki 8Forma podstawowa: miarka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma podstawowa: miarka
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
miarom 8Forma podstawowa: miara
Opis: zakres, wartość, stopień, poziom czegoś, format, kaliber.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
miasta 8Forma podstawowa: miasto
Opis: mieszkańcy miasta lub wszyscy ludzie, którzy są w mieście.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
miauku 12Forma podstawowa: miauk
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
miazdr 8Forma podstawowa: miazdra
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
miazga 9Opis: merystem boczny, tkanka twórcza roślinna tworząca osiowy cylinder wewnątrz organów i biorąca udział we wtórnym przyroście łodygi i korzeni na grubość.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
miazgo 9Forma podstawowa: miazga
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
miągwę 17Forma podstawowa: miągwa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
miągwo 13Forma podstawowa: miągwa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
miąłem 14Forma podstawowa: miąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
miążsi 15Forma podstawowa: miąższy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
micelą 13Forma podstawowa: micela
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
micele 9Forma podstawowa: micela
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
micelę 13Forma podstawowa: micela
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
miceli 9Forma podstawowa: micela
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
micelo 9Forma podstawowa: micela
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
michem 11Forma podstawowa: michu
michom 11Forma podstawowa: micha
Opis: ekspresywnie: miska - naczynie.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: micha
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
micwie 8Forma podstawowa: micwa
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
micwom 9Forma podstawowa: micwa
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
mieceń 14Forma podstawowa: mieść
miecha 10Forma podstawowa: miech
Opis: urządzenie do tłoczenia powietrza w różnego rodzaju urządzeniach, na przykład w piecach kowalskich, instrumentach muzycznych (zwłaszcza w organach), dawniej w piecach hutniczych.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
miechy 11Forma podstawowa: miech
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
miecie 8Forma podstawowa: miecio
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
miecza 8Forma podstawowa: miecz
Opis: ukośna belka drewniana w konstrukcjach budowlanych.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
miećmy 14Forma podstawowa: miecić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
miećże 16Forma podstawowa: miecić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
miedzę 12Forma podstawowa: miedza
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
miedzy 9Forma podstawowa: miedza
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
miejsc 10Forma podstawowa: miejsce
Opis: stanowisko pracy wykonywanej odpłatnie, posada.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
miejże 13Forma podstawowa: mieć
Opis: nosić cechy
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
mieląc 13Forma podstawowa: mleć
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
mielec 9Opis: roślina zielna z rodziny wiechlinowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
mielił 10Forma podstawowa: mielić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
mielin 8Forma podstawowa: mielina
Opis: dielektryk znajdujący się w błonie komórkowej komórek Schwanna, układających się wokół aksonu komórki nerwowej i tworzących tzw. otoczkę mielinową.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mielmy 10Forma podstawowa: mielić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: mleć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
mielże 12Forma podstawowa: mielić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: mleć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
mienia 7Forma podstawowa: mieć
Opis: nosić cechy
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
mienię 11Forma podstawowa: mienić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
mienił 9Forma podstawowa: mienić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
mieniu 9Forma podstawowa: mieć
Opis: nosić cechy
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
mieńże 17Forma podstawowa: mienić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
mierna 7Forma podstawowa: mierny
Opis: jedna z gorszych ocen szkolnych, dwója.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
mierną 11Forma podstawowa: mierny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
mierni 7Forma podstawowa: mierny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
mierny 8Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m3 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m3
mieroż 11Forma podstawowa: mieroża
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mierzą 11Forma podstawowa: mierzyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
mierze 7Forma podstawowa: miara
Opis: zakres, wartość, stopień, poziom czegoś, format, kaliber.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
mierzę 11Forma podstawowa: mierzyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
mierzw 7Forma podstawowa: mierzwa
Opis: obornik.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma podstawowa: mierzwić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
mierzy 8Forma podstawowa: mierzyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
mierżą 15Forma podstawowa: mierzić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
mierżę 15Forma podstawowa: mierzić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
miesić 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
miesza 7Forma podstawowa: mieszać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
mieszą 11Forma podstawowa: miesić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
mieszę 11Forma podstawowa: miesić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
mieśmy 13Forma podstawowa: miesić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
mieśże 15Forma podstawowa: miesić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
mietli 9Forma podstawowa: mieść
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
miewać 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
miewaj 9Forma podstawowa: miewać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
miewał 9Forma podstawowa: miewać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
miewam 8Forma podstawowa: miewać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
mięcej 14Forma podstawowa: miękko
Opis: nietwardo, niesztywno, tak, że coś ugina się pod naciskiem.
Forma fleksyjna: adv:com
mięchu 16Forma podstawowa: mięcho
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
mięcie 12Forma podstawowa: miąć
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
mięciu 14Forma podstawowa: miąć
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
międli 13Forma podstawowa: międlić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
między 13Forma fleksyjna: prep:acc prep:inst
miękcy 14Forma podstawowa: miękki
Opis: taki, który nie jest konkretny, jest niełatwy do wskazania i opisania, bo podatny na zmiany, taki, którego istnienie lub brak trudno stwierdzić i łatwo podważyć.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
miękko 13Forma podstawowa: miękki
Forma fleksyjna: adja
miękli 13Forma podstawowa: mięknąć
Opis: stawać się łagodniejszym, dotyczy widocznych lub słyszalnych cech, np. głosu, twarzy.
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
miękła 14Forma podstawowa: mięknąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl
miękło 14Forma podstawowa: mięknąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
mięknę 16Forma podstawowa: mięknąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
mięksi 12Forma podstawowa: miękki
Opis: taki, który nie jest konkretny, jest niełatwy do wskazania i opisania, bo podatny na zmiany, taki, którego istnienie lub brak trudno stwierdzić i łatwo podważyć.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:com
mięłam 14Forma podstawowa: miąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
mięłaś 17Forma podstawowa: miąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
mięsak 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
mięsek 12Forma podstawowa: mięsko
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
mięsem 12Forma podstawowa: mięso
Opis: miękkie tkanki zwierzęce, bogate w białko, które zjada się rzadko świeże i na surowo, częściej pieczone, smażone lub gotowane.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
mięska 12Forma podstawowa: mięsko
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
mięsko 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
mięsku 14Forma podstawowa: mięsko
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
mięsom 12Forma podstawowa: mięso
Opis: miękkie tkanki zwierzęce, bogate w białko, które zjada się rzadko świeże i na surowo, częściej pieczone, smażone lub gotowane.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
mięśni 15Forma podstawowa: mięsny
Opis: zrobiony z mięsa - miękkich tkanek zwierzęcych, bogatych w białko, które zjada się rzadko świeże i na surowo, częściej pieczone, smażone lub gotowane.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
miętce 13Forma podstawowa: miętka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
miętej 14Forma podstawowa: miąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff
miętką 17Forma podstawowa: miętka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
miętkę 17Forma podstawowa: miętka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
miętko 13Forma podstawowa: miętka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
miętol 13Forma podstawowa: miętolić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
miętoś 16Forma podstawowa: miętosić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
miętym 14Forma podstawowa: miąć
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
migacz 10Opis: mechaniczny (dawniej) lub świetlny (obecnie) sygnalizator planowanej zmiany kierunku jazdy w pojeździe mechanicznym, używany przy zmianie kierunku ruchu i przy zmianie pasa ruchu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
migali 10Forma podstawowa: migać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
migała 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
migały 12Forma podstawowa: migać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: migała
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
migami 10Forma podstawowa: mig
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
migana 9Forma podstawowa: migać
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
migane 9Forma podstawowa: migać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff

Forma podstawowa: migany
Opis: taki, który powstaje przez zastosowanie języka migowego.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
migani 9Forma podstawowa: migać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff

Forma podstawowa: migany
Opis: taki, który powstaje przez zastosowanie języka migowego.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
migano 9Forma podstawowa: migać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl verb:imps:imperf:refl.nonrefl
migany 10Forma podstawowa: migać
Opis: taki, który powstaje przez zastosowanie języka migowego.
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
migdal 11Forma podstawowa: migdalić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl
migdał 12Opis: wyłuskana pestka migdałowca pospolitego, jadalna (smaczna), ceniona w kulinariach.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
migiem 10Forma podstawowa: mig
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
miglem 11Forma podstawowa: migiel
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
miglom 11Forma podstawowa: migiel
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
migmom 11Forma podstawowa: migma
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
mignąć 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
mignął 15Forma podstawowa: mignąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
mignie 9Forma podstawowa: mignąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
migocą 14Forma podstawowa: migotać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
migoce 10Forma podstawowa: migotać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
migotu 12Forma podstawowa: migot
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
migową 13Forma podstawowa: migowy
Opis: taki, który powstaje przez zastosowanie języka migowego.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
migowe 9Forma podstawowa: migowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
migowy 10Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
migren 9Forma podstawowa: migrena
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mihrab 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
mijało 11Forma podstawowa: mijać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
mijały 12Forma podstawowa: mijać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
mijamy 11Forma podstawowa: mijać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
mijana 9Forma podstawowa: mijać
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff

Forma podstawowa: mijany
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
mijaną 13Forma podstawowa: mijać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
mijane 9Forma podstawowa: mijać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff

Forma podstawowa: mijany
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
mijani 9Forma podstawowa: mijać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff

Forma podstawowa: mijany
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
mijano 9Forma podstawowa: mijać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
mijany 10Forma podstawowa: mijać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff

Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos subst:sg:nom:m2 subst:sg:voc:m2
mijasz 9Forma podstawowa: mijać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
mikach 11Forma podstawowa: mika
Opis: łyszczyk - minerał z grupy mik zaliczanych do krzemianów.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
mikada 9Forma podstawowa: mikado
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
mikado 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1
mikami 9Forma podstawowa: mika
Opis: łyszczyk - minerał z grupy mik zaliczanych do krzemianów.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f

Forma podstawowa: mika
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
mikcją 15Forma podstawowa: mikcja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
mikcję 15Forma podstawowa: mikcja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
mikcjo 11Forma podstawowa: mikcja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
mikcyj 12Forma podstawowa: mikcja
mikitą 13Forma podstawowa: mikita
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
mikitę 13Forma podstawowa: mikita
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
mikity 10Forma podstawowa: mikita
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
mikiża 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
mikiżę 16Forma podstawowa: mikiża
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
mikiżo 12Forma podstawowa: mikiża
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
mikiży 13Forma podstawowa: mikiża
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
mikotu 11Forma podstawowa: mikot
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
mikowi 8Forma podstawowa: mik
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1
mikoza 8Opis: choroba ludzi i zwierząt wywołana miejscowym lub ogólnym zakażeniem grzybami chorobotwórczymi.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
mikozą 12Forma podstawowa: mikoza
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
mikozę 12Forma podstawowa: mikoza
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
mikozy 9Forma podstawowa: mikoza
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
mikrem 9Forma podstawowa: mikro
mikron 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
mikrzy 9Forma podstawowa: mikry
Opis: taki, który ma bardzo małe rozmiary fizyczne, jest bardzo mały.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
miksaż 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
miksie 8Forma podstawowa: miks
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: mix
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
miksom 9Forma podstawowa: miksa
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
miksów 12Forma podstawowa: miks
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3

Forma podstawowa: mix
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
mikstu 11Forma podstawowa: mikst
Opis: rywalizacja, w której uczestniczą dwuosobowe zespoły złożone z kobiety i mężczyzny, sporty, w których zawodnicy rywalizują w ten sposób, to tenis ziemny, tenis stołowy, badminton, pétanque, łucznictw
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
miksuj 12Forma podstawowa: miksować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
milami 9Forma podstawowa: mil
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2 subst:pl:inst:m3
miląca 13Forma podstawowa: milić
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl
milące 13Forma podstawowa: milić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl
milcie 9Forma podstawowa: milcia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
milczę 13Forma podstawowa: milczeć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
milenu 10Forma podstawowa: milen
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
mileny 9Forma podstawowa: milen
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
milery 9Forma podstawowa: miler
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
milerz 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
milieu 10
miliła 10Forma podstawowa: milić
miliło 10Forma podstawowa: milić
miliły 11Forma podstawowa: milić
milina 8Forma podstawowa: milin
milinu 10Forma podstawowa: milin
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
miliom 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
milisz 8Forma podstawowa: milić
milkła 11Forma podstawowa: milknąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl
milkły 12Forma podstawowa: milknąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
milkną 13Forma podstawowa: milknąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
milknę 13Forma podstawowa: milknąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
milmyż 14Forma podstawowa: milić
milong 10Forma podstawowa: milonga
Opis: bardzo znana melodia do tańczenia tanga, piosenka, która powstała po II wojnie światowej.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
milono 8Forma podstawowa: milić
milord 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
milori 8
milowa 8Forma podstawowa: milowy
Opis: dotyczący mili, odmierzający mile.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
milową 12Forma podstawowa: milowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
milowe 8Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2

Forma podstawowa: milowy
Opis: dotyczący mili, odmierzający mile.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
milowi 8Forma podstawowa: mil
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2 subst:sg:dat:m3
milowy 9Opis: dotyczący mili, odmierzający mile.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
milszy 9Forma podstawowa: miły
Opis: taki, który oceniany jest jako przyjemny.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:com adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:com
miłego 11Forma podstawowa: miły
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
miłkom 11Forma podstawowa: miłki
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
miłków 14Forma podstawowa: miłek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1

Forma podstawowa: miłek
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:m3
miłują 17Forma podstawowa: miłować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
miłuję 17Forma podstawowa: miłować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
miłych 13Forma podstawowa: miła
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:pl:loc:f
miłymi 11Forma podstawowa: miła
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
mimami 9Forma podstawowa: mima
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
mimiką 13Forma podstawowa: mimika
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
mimiki 9Forma podstawowa: mimik
Opis: Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: mimika
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
mimozą 12Forma podstawowa: mimoza
Opis: osoba delikatna, nadwrażliwa, nieradząca sobie z przeciwnościami.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
mimozę 12Forma podstawowa: mimoza
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
mimozo 8Forma podstawowa: mimoza
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
mimozy 9Forma podstawowa: mimoza
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
minach 10Forma podstawowa: mina
Opis: korytarz wydrążony przez pasożytniczą larwę niektórych owadów we wnętrzu liścia lub pod jego spodem.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
minami 8Forma podstawowa: min
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
mineci 8Forma podstawowa: minet
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
minera 7Forma podstawowa: miner
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
minery 8Forma podstawowa: minera
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
mineta 8Forma podstawowa: minet
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
minetą 12Forma podstawowa: mineta
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
minetę 12Forma podstawowa: mineta
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
minęła 13Forma podstawowa: minąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
minęły 14Forma podstawowa: minąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
minian 7
minier 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
minięć 16Forma podstawowa: minięcie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
minima 8Forma podstawowa: minimum
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2
minimę 12Forma podstawowa: minima
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
minimy 9Forma podstawowa: minima
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
miniów 11Forma podstawowa: miniówa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
minjan 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
minkom 9Forma podstawowa: minka
Opis: zdrobnienie od mina: wyraz twarzy wyrażający nastrój, emocje.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
minogę 13Forma podstawowa: minoga
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
minogi 9Forma podstawowa: minoga
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma podstawowa: minóg
Opis: prymitywne zwierzę wodne zaliczane do bezżuchwowców.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
minory 8Forma podstawowa: minor
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
minową 11Forma podstawowa: minowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
minowe 7Forma podstawowa: minowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
minowy 8Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
mintaj 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
minują 15Forma podstawowa: minować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
minuje 11Forma podstawowa: minować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
minusa 9Forma podstawowa: minus
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3
minusu 11Forma podstawowa: minus
minusy 10Forma podstawowa: minus
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
minutą 14Forma podstawowa: minuta
Opis: minuta kątowa - jednostka miary kąta płaskiego równa 1/60 stopnia oznaczana 1′.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
minutę 14Forma podstawowa: minuta
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
minuto 10Forma podstawowa: minuta
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
minuty 11Forma podstawowa: minuta
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
mińmyż 19Forma podstawowa: minąć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
mińscy 15Forma podstawowa: miński
Opis: dotyczący Mińska Mazowieckiego.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
mińska 14Forma podstawowa: mińsk
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
mińsko 14Forma podstawowa: miński
Opis: dotyczący Mińska Mazowieckiego.
Forma fleksyjna: adja
mińsku 16Forma podstawowa: miński
Forma fleksyjna: adjp
miocie 8Forma podstawowa: miot
Opis: młode ssaki urodzone z jednej ciąży wielopłodowej.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
miodek 9Opis: zdrobniale o miodzie.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
miodki 9Forma podstawowa: miodek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
miodla 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
miodlę 13Forma podstawowa: miodla
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
miodli 9Forma podstawowa: miodla
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
miodni 8Forma podstawowa: miodny
Opis: taki, którego jakość jest oceniana świetnie, bardzo udany, dający dużo satysfakcji.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
miodom 9Forma podstawowa: miód
Opis: tradycyjny napój alkoholowy powstały w wyniku fermentacji brzeczki miodu pszczelego, najczęściej lipowego.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
miogen 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
mionem 8Forma podstawowa: mionema
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mionom 8Forma podstawowa: mion
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
mionów 11Forma podstawowa: mion
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
miopia 8Opis: wada wzroku, która sprawia, że dobrze widzi się przedmioty położone blisko, natomiast te oddalone mają nieostre kształty.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
miopię 12Forma podstawowa: miopia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
miotać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
miotaj 10Forma podstawowa: miotać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
miotam 9Forma podstawowa: miotać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
miotań 14Forma podstawowa: miotać
miotem 9Forma podstawowa: miot
Opis: młode ssaki urodzone z jednej ciąży wielopłodowej.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
miotle 9Forma podstawowa: miotła
Opis: narzędzie do sprzątania, złożone z pęku gałęzi lub włókien, osadzonych na kiju.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
miotła 10Forma podstawowa: mieść
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma podstawowa: miotło
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
miotło 10Forma podstawowa: miotła
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
miotną 12Forma podstawowa: miotnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
miotów 12Forma podstawowa: miot
Opis: młode ssaki urodzone z jednej ciąży wielopłodowej.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
miozyn 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
miporą 12Forma podstawowa: mipora
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
mipory 9Forma podstawowa: mipora
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
mirach 10Forma podstawowa: mir
Opis: szacunek, uznanie, poszanowanie.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
mirage 9Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:dat:m2 subst:pl:gen:m2 subst:pl:inst:m2 subst:pl:loc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2 subst:sg:acc:m2 subst:sg:dat:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:inst:m2 subst:sg:loc:m2 subst:sg:nom:m2 subst:sg:voc:m2
mirami 8Forma podstawowa: mira
Opis: wonna żywica otrzymywana z drzew i krzewów należących do rodzaju balsamowiec (Commiphora).
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
miraży 12Forma podstawowa: miraż
Opis: zjawisko najczęściej występujące na dużych otwartych przestrzeniach, np. na pustyni lub otwartym morzu, polegające na specyficznym załamywaniu i odbijaniu się światła.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
mircie 8Forma podstawowa: mirta
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
mirscy 9Forma podstawowa: mirski
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
mirską 12Forma podstawowa: mirska
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:inst:f
mirski 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1

Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
mirsko 8Forma podstawowa: mirski
Forma fleksyjna: adja

Forma fleksyjna: adv:pos
mirsku 10Forma podstawowa: mirski
Forma fleksyjna: adjp
mirtom 9Forma podstawowa: mirt
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
miruna 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
miruno 9Forma podstawowa: miruna
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
miruny 10Forma podstawowa: miruna
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
mirzie 7Forma podstawowa: mirza
Opis: tytuł nadawany perskim i tureckim książętom, arystokratom i uczonym.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
mirzów 11Forma podstawowa: mirza
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
misach 10Forma podstawowa: misa
Opis: duża miska - naczynie.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
misich 10Forma podstawowa: misi
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
misiej 9Forma podstawowa: misi
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
misiek 8Opis: inna nazwa niedźwiedzia i kilku innych zwierząt konceptualizowanych jako podobne do niedźwiedzi.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
misimi 8Forma podstawowa: misi
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
misiom 8Forma podstawowa: misio
Opis: pieszczotliwie o kochanej osobie.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
misiów 11Forma podstawowa: misio
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2

Forma podstawowa: miś
Opis: popularne pieszczotliwe określenie kochanej osoby.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
misiur 9Forma podstawowa: misiura
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
miskal 9Opis: perska jednostka masy.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
misowa 7Forma podstawowa: misowy
misowi 7Forma podstawowa: misowy
missce 8Forma podstawowa: misska
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
missek 8Forma podstawowa: misska
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
misska 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
misską 12Forma podstawowa: misska
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
misski 8Forma podstawowa: misska
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
missko 8Forma podstawowa: misska
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
miśkom 13Forma podstawowa: misiek
Opis: inna nazwa niedźwiedzia i kilku innych zwierząt konceptualizowanych jako podobne do niedźwiedzi.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
miśków 16Forma podstawowa: misiek
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
miting 10Opis: mityng - zawody w sportach indywidualnych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
mitlom 10Forma podstawowa: mitel
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
mitozą 12Forma podstawowa: mitoza
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
mitozę 12Forma podstawowa: mitoza
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
mitozy 9Forma podstawowa: mitoza
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
mitrat 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
mitrea 8Forma podstawowa: mitreum
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2
mitręg 14Forma podstawowa: mitręga
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mitręż 16Forma podstawowa: mitrężyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
mitrom 9Forma podstawowa: mitra
Opis: opatrunek głowy zrobiony z dwóch kawałków bandaża.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
mitrze 8Forma podstawowa: mitra
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
mityng 11Opis: zawody w sportach indywidualnych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
miurgi 11Forma podstawowa: miurg
miurgu 13Forma podstawowa: miurg
mizaru 9Forma podstawowa: mizar
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
mizary 8Forma podstawowa: mizar
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
mizdrę 12Forma podstawowa: mizdra
Opis: w garbarstwie: wewnętrzna strona skóry zwierzęcej oczyszczona z resztek mięsa, żył i łoju.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
mizdro 8Forma podstawowa: mizdra
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
miziaj 9Forma podstawowa: miziać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
miział 9Forma podstawowa: miziać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
miziań 13Forma podstawowa: miziać
mkliki 10Forma podstawowa: mklik
Opis: motyl nocny z rodziny omacnicowatych, żerujący na produktach żywnościowych.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
mknąca 13Forma podstawowa: mknąć
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:nonrefl
mknącą 17Forma podstawowa: mknąć
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:nonrefl
mknące 13Forma podstawowa: mknąć
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:nonrefl
mknący 14Forma podstawowa: mknąć
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:nonrefl pact:s