Wyrazy na literę o

Wyrazy na literę o o długości 2

oj 4Forma fleksyjna: interj
ok 3Forma podstawowa: oka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma podstawowa: około
Forma fleksyjna: brev:pun
om 3Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
on 2Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:dat:m3 subst:pl:gen:m3 subst:pl:inst:m3 subst:pl:loc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3 subst:sg:acc:m3 subst:sg:dat:m3 subst:sg:gen:m3 subst:sg:inst:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:nom:m3 subst:sg:voc:m3

Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos ppron3:sg:nom:m1.m2.m3:ter:akc.nakc:praep.npraep
 8
oo 2Forma podstawowa: ojcowie
Forma fleksyjna: brev:pun
op 3Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
or 2Forma fleksyjna: burk
os 2Forma podstawowa: osiedle
Opis: mieszkańcy osiedla.
Forma fleksyjna: brev:pun
od 3Forma fleksyjna: prep:gen:nwok

Forma podstawowa: oda
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
oh 4Forma fleksyjna: interj
ok 3Forma fleksyjna: qub

Forma podstawowa: okay
Forma fleksyjna: brev:npun

Forma podstawowa: oko
Opis: zdolność widzenia.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
op 3Forma podstawowa: opus
Forma fleksyjna: brev:pun
os 2Forma podstawowa: osa
Opis: owad błonkoskrzydły z rodziny osowatych, o charakterystycznym, kontrastowym ubarwieniu w postaci żółtych pasów na czarnym odwłoku, osiągający rozmiary od bardzo małych (7 mm) do stosunkowo dużych (5c
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
 6Opis: linia.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
ot 3Forma fleksyjna: qub
oz 2Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
 6

Wyrazy na literę o o długości 3

obu 7Forma podstawowa: ob
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
oćm 9Forma podstawowa: oćma
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
odę 8Forma podstawowa: oda
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
odm 5Forma podstawowa: odma
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
odo 4Forma podstawowa: oda
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1
odr 4Forma podstawowa: odra
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma podstawowa: odry
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
ody 5Forma podstawowa: oda
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
oes 3Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
off 11Opis: działalność w sferze kultury, która nie ma charakteru komercyjnego.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ogi 5
ogr 5Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
ohm 6Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
oho 5Forma fleksyjna: interj
oka 4Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
oku 6Forma podstawowa: oko
Opis: zdolność widzenia.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n1 subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n1 subst:sg:loc:n2
ole 4Forma podstawowa: ola
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
oma 4Forma podstawowa: om
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
omo 4
omy 5Forma podstawowa: om
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ona 3Forma podstawowa: on
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos ppron3:sg:nom:f:ter:akc.nakc:praep.npraep
oną 7Forma podstawowa: on
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
one 3Forma podstawowa: on
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos ppron3:pl:nom:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:akc.nakc:praep.npraep
oni 3Forma podstawowa: on
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos ppron3:pl:nom:m1.p1:ter:akc.nakc:praep.npraep
ooo 3
opu 6Forma podstawowa: op
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
opy 5Forma podstawowa: op
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ora 3Forma podstawowa: orać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
orf 7Forma podstawowa: orfa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
oro 3
osa 3Opis: owad błonkoskrzydły z rodziny osowatych, o charakterystycznym, kontrastowym ubarwieniu w postaci żółtych pasów na czarnym odwłoku, osiągający rozmiary od bardzo małych (7 mm) do stosunkowo dużych (5c
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
osę 7Forma podstawowa: osa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
osp 4Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:f subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:f subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:f subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:f subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:f subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:f subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:f subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:f subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:f subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:f subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:f subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:f subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:f subst:sg:voc:n2

Forma podstawowa: ospa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ość 12Opis: ostry, sztywny wyrostek u plewki ziaren kłosa.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
oto 4Forma fleksyjna: adv qub
out 6Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
owa 3Forma podstawowa: ow
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos

Forma fleksyjna: interj
ową 7Forma podstawowa: ów
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
owi 3Forma podstawowa: ow
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
owo 3Forma podstawowa: ow
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos

Forma fleksyjna: adv subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2
oaz 3Forma podstawowa: oaza
Opis: popularna nazwa Ruchu Światło-Życie, ruchu odnowy Kościoła, skupiajacy głównie młodzież, założony w Polsce przez ks. Franciszka Blachnickiego.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
oba 5Forma fleksyjna: num:pl:nom.acc.voc:m2.m3.n2:congr
obi 5Forma podstawowa: ob
Opis: pas do wiązania kimona, yukaty i ubrań używanych w sportach walki.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:gen:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
obł 7Forma podstawowa: obło
Opis: o kształcie podłużnym i zokrąglonym.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
obu 7Forma podstawowa: oba
Forma fleksyjna: num:comp num:pl:gen.dat.loc:m1.m2.m3.n2.f:congr num:pl:inst:m1.m2.m3.n2:congr num:pl:nom.acc.voc:m1:rec
oby 6Forma podstawowa: ob
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma fleksyjna: qub
och 6Forma fleksyjna: interj
oda 4Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma podstawowa: odo
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
odą 8Forma podstawowa: oda
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ode 4Forma podstawowa: od
Forma fleksyjna: prep:gen:wok
ohm 6Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
oka 4Forma podstawowa: oko
Opis: zdolność widzenia.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n1 subst:sg:gen:n2
oko 4Forma podstawowa: oka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n1 subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n1 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n1 subst:sg:voc:n2
okr 4Forma podstawowa: okra
Opis: egzotyczne warzywo, owoc (niesucha torebka) ketmii jadalnej.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ols 4Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ono 3Forma podstawowa: on
Opis: struktura osobowości w modelu psychoanalitycznym.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos ppron3:sg:nom:n1.n2:ter:akc.nakc:praep.npraep
ord 4Forma podstawowa: orda
Opis: feudalne państwo tureckie lub mongolskie.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ork 4Opis: istota z rasy orków w literackim legendarium, wykreowanym przez J. R. R. Tolkiena, Tolkienowscy orkowie, wyhodowani z upodlonych elfów przez Morgotha, związani byli z obozem zła.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m2
ort 4Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: orta
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
oru 5Forma podstawowa: oro
orz 3Forma podstawowa: orać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
osą 7Forma podstawowa: osa
Opis: owad błonkoskrzydły z rodziny osowatych, o charakterystycznym, kontrastowym ubarwieniu w postaci żółtych pasów na czarnym odwłoku, osiągający rozmiary od bardzo małych (7 mm) do stosunkowo dużych (5c
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
osi 3Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos

Forma podstawowa: osie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2

Forma podstawowa:
Opis: linia.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f
osm 4Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
oso 3Forma podstawowa: osa
Opis: owad błonkoskrzydły z rodziny osowatych, o charakterystycznym, kontrastowym ubarwieniu w postaci żółtych pasów na czarnym odwłoku, osiągający rozmiary od bardzo małych (7 mm) do stosunkowo dużych (5c
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
osy 4Forma podstawowa: osa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
owa 3Forma podstawowa: ów
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ową 7Forma podstawowa: ow
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
owe 3Forma podstawowa: ow
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos

Forma podstawowa: ów
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos
owi 3Forma podstawowa: ów
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
owo 3Forma podstawowa: ów
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
ozu 5Forma podstawowa: oz
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ozy 4Forma podstawowa: oz
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Wyrazy na literę o o długości 4

oaza 4Opis: popularna nazwa Ruchu Światło-Życie, ruchu odnowy Kościoła, skupiajacy głównie młodzież, założony w Polsce przez ks. Franciszka Blachnickiego.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
oazą 8Forma podstawowa: oaza
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
oazę 8Forma podstawowa: oaza
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
oazo 4Forma podstawowa: oaza
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
oazy 5Forma podstawowa: oaza
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
obab 8Forma podstawowa: obabić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
obaw 6Forma podstawowa: obawa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
obcą 11Forma podstawowa: obca
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:inst:f

Forma podstawowa: obcy
Opis: taki, którego pochodzenie nie jest własne, homogeniczne.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
obco 7Opis: źle, niekomfortowo, nie jak u siebie.
Forma fleksyjna: adv:pos
obcy 8Opis: taki, którego pochodzenie nie jest własne, homogeniczne.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1 subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1
obeł 8Forma podstawowa: obło
Opis: o kształcie podłużnym i zokrąglonym.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
ober 6Opis: kelner - osoba obsługująca gości w lokalu gastronomicznym.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
obić 11Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
obie 6Forma podstawowa: ob
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: oba
Forma fleksyjna: num:pl:nom.acc.voc:f:congr
obij 8Forma podstawowa: obić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obił 8Forma podstawowa: obić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
obje 8Forma podstawowa: objeść
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
oble 7Forma podstawowa: obło
Opis: o kształcie podłużnym i zokrąglonym.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:n2
obła 8Forma podstawowa: obły
Opis: taki, który jest podłużny i okragły.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
obłą 12Forma podstawowa: obły
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
obło 8Forma podstawowa: obły
Forma fleksyjna: adja
obły 9Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
oboi 6Forma podstawowa: oboj
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos

Forma podstawowa: obój
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos subst:pl:gen:m3
obom 7Forma podstawowa: ob
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
obuć 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
obyć 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
obym 8Forma podstawowa: oby
obyż 11Forma fleksyjna: qub
ocal 6Forma podstawowa: ocalić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ocel 6Opis: hak wkręcany w końską podkowę, który zapobiega ślizganiu się zwierzęcia po podłożu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
oceń 11Forma podstawowa: ocenić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ocet 6Opis: porcja octu, wodnego roztworu kwasu octowego, określona ilość octu, zazwyczaj szklana butelka.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ochr 7Forma podstawowa: ochra
Opis: rodzaj pelitycznej zwietrzeliny skał albo iłów bogatych w związki żelaza, wykorzystywany jako naturalny, nieorganiczny pigment o barwie od żółtej do brązowej.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
oclę 10Forma podstawowa: oclić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
octu 8Forma podstawowa: ocet
Opis: porcja octu, wodnego roztworu kwasu octowego, określona ilość octu, zazwyczaj szklana butelka.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
octy 7Forma podstawowa: ocet
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
oczu 7Forma podstawowa: oko
Opis: zdolność widzenia.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n1
oczy 6Forma podstawowa: oko
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n1 subst:pl:nom:n1 subst:pl:voc:n1
oćca 10Forma podstawowa: ociec
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
oćcu 12Forma podstawowa: ociec
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
oćma 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
oćmy 11Forma podstawowa: oćma
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
odął 11Forma podstawowa: odąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
odda 6Forma podstawowa: oddać
Opis: przekazać coś gdzieś po to, aby zostały wykonane pewne czynności
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
odia 5Forma podstawowa: odium
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2
odma 6Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
odmą 10Forma podstawowa: odąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: odma
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
odmę 10Forma podstawowa: odąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
odmo 6Forma podstawowa: odma
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
odom 6Forma podstawowa: odo
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
odór 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
odrę 9Forma podstawowa: odra
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
odry 6Forma podstawowa: odra
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ogać 11Forma podstawowa: ogacić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
oger 6
ogna 6Forma podstawowa: ognać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ogni 6Forma podstawowa: ognić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
ogoń 12Forma podstawowa: ogonić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ogół 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ogra 6Forma podstawowa: ograć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ogry 7Forma podstawowa: ogr
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
ogum 9Forma podstawowa: ogumić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ohma 7Forma podstawowa: ohm
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
ohmy 8Forma podstawowa: ohm
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: ohm
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ohyd 8Forma podstawowa: ohyda
Opis: coś ohydnego, bardzo brzydkiego.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
oiom 5Opis: oddział szpitalny zajmujący się leczeniem pacjentów w stanie krytycznym.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ojeb 8Forma podstawowa: ojebać
ojej 8Forma fleksyjna: interj
ojek 7
ojka 7Forma podstawowa: ojek
ojku 9Forma podstawowa: ojek
ojoj 8Forma fleksyjna: interj
ojra 6Forma fleksyjna: interj
okay 6Forma fleksyjna: adv qub
okej 7Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:f:pos adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:dat:f:pos adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:inst:f:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:f:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:f:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos adv qub
okey 6
okna 5Forma podstawowa: okno
Opis: przeszklona rama w inspekcie.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
okno 5Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
oknu 7Forma podstawowa: okno
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
okoć 10Forma podstawowa: okocić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
okol 6Forma podstawowa: okolić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
okom 6Forma podstawowa: oko
Opis: zdolność widzenia.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
okop 6Opis: polowa fortyfikacja ziemna, obronna lub oblężnicza, w postaci wykopu o głębokości chroniącej przed ostrzałem nieprzyjaciela na wprost, redukująca przy okazji skutki ostrzału od góry i bombardowań, us
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
okoś 9Forma podstawowa: okosić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
okół 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
oków 9Forma podstawowa: okowa
Opis: okucie - ozdoba i wzmocnienie przedmiotu wykonanego z drewna.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
okpi 6Forma podstawowa: okpić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
okrę 9Forma podstawowa: okra
Opis: egzotyczne warzywo, owoc (niesucha torebka) ketmii jadalnej.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
okro 5Forma podstawowa: okra
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
oksz 5Forma podstawowa: oksza
Opis: topór, znaczenie zachowało się głównie w heraldyce.
olań 11Forma podstawowa: olać
Opis: zmarginalizować, nie zwrócić na coś uwagi, nie wziąć do siebie.
olch 8Forma podstawowa: olcha
Opis: drewno z drzewa o tej samej nazwie.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
olei 5Forma podstawowa: olej
Opis: farba olejna używana w malarstwie.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
olej 7Forma podstawowa: olać
Opis: zmarginalizować, nie zwrócić na coś uwagi, nie wziąć do siebie.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
olek 6Forma podstawowa: olka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
olim 6
oliw 5Forma podstawowa: oliwa
Opis: żartobliwie: pijak, osoba nadużywająca alkoholu.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma podstawowa: oliwić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ołga 8Forma podstawowa: ołgać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ołup 9Forma podstawowa: ołupić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ołżą 14Forma podstawowa: ołgać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
ołże 10Forma podstawowa: ołgać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ołżę 14Forma podstawowa: ołgać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
omal 6Opis: tak, że możliwe było stanie się czegoś.
Forma fleksyjna: adv
oman 5Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
omar 5Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
omiń 11Forma podstawowa: ominąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
omok 6Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
omom 6Forma podstawowa: om
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
omów 9Forma podstawowa: om
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
omul 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
omyk 7Opis: łow. ogon zająca lub królika.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
omyl 7Forma podstawowa: omylić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
onej 6Forma podstawowa: on
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
oneż 8Forma podstawowa: onże
ongi 6Forma fleksyjna: adv
oniż 8Forma podstawowa: onże
onoż 8Forma podstawowa: onże
onże 8
opal 6Forma podstawowa: opalić
Opis: półszlachetny kamień ozdobny, mineraloid zaliczany do krzemianów.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
opar 5Opis: w fizyce: faza gazowa substancji występująca poniżej jej punktu krytycznego.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
opas 5Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
opaś 9Forma podstawowa: opaść
Opis: odczuć mniejsze natężenie jakiegoś stanu psychofizycznego.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
opem 6Forma podstawowa: op
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
opie 5Forma podstawowa: op
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
opli 6Forma podstawowa: opel
Opis: marka samochodu, niemieckie przedsiębiorstwo produkujące samochody osobowe i dostawcze należące do koncernu General Motors.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
opną 9Forma podstawowa: opiąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
opom 6Forma podstawowa: op
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
opon 5Forma podstawowa: opona
Opis: otyłość widoczna na brzuchu (rzadziej - innych częściach ciała), mało elastyczny kawałek ciała z obecnością tkanki tłuszczowej.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
opój 11Forma podstawowa: opoić
Opis: z pogradą o pijaku, osobie nadużywającej alkoholu.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
opór 9Forma podstawowa: opora
Opis: siła działająca na poruszające się ciało fizyczne, która przeciwdziała poruszaniu się tego ciała.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
opów 9Forma podstawowa: op
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
oprę 9Forma podstawowa: oprzeć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
opus 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2
opyl 7Forma podstawowa: opylić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
orał 6Forma podstawowa: orać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
orań 10Forma podstawowa: orać
orce 5Forma podstawowa: orka
Opis: miecznik, Orcinus orca – gatunek walenia z rodziny delfinowatych, największy przedstawiciel delfinowatych, jedyny przedstawiciel rodzaju Orcinus, zamieszkuje wszystkie oceany i większe morza (preferu
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
ordą 9Forma podstawowa: orda
Opis: feudalne państwo tureckie lub mongolskie.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ordę 9Forma podstawowa: orda
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ordy 6Forma podstawowa: orda
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
oręż 12Opis: w przenośni: sposób zwalczania kogoś, walki z kimś.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
orfą 12Forma podstawowa: orfa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
orfę 12Forma podstawowa: orfa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
orfo 8Forma podstawowa: orfa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
orfy 9Forma podstawowa: orfa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
orka 5Forma podstawowa: ork
Opis: istota z rasy orków w literackim legendarium, wykreowanym przez J. R. R. Tolkiena, Tolkienowscy orkowie, wyhodowani z upodlonych elfów przez Morgotha, związani byli z obozem zła.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m1 subst:sg:gen:m2
orkę 9Forma podstawowa: orka
Opis: miecznik, Orcinus orca – gatunek walenia z rodziny delfinowatych, największy przedstawiciel delfinowatych, jedyny przedstawiciel rodzaju Orcinus, zamieszkuje wszystkie oceany i większe morza (preferu
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
orki 5Forma podstawowa: orka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
orko 5Forma podstawowa: orka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
orla 5Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma podstawowa: orli
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
orlą 9Forma podstawowa: orli
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
orle 5Forma podstawowa: orla
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2

Forma podstawowa: orzeł
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m3
orlę 9Forma podstawowa: orla
Opis: pisklę orła.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
orli 5Forma podstawowa: orla
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: orle
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2

Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
orły 7Opis: Aquilinae – podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae), obejmuje gatunki drapieżne, jednak jeśli to możliwe, zjadające również padlinę, zamieszkujące cały świat poza Antarktydą.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
orną 8Forma podstawowa: orny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
orne 4Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
orny 5Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
orom 5Forma podstawowa: oro
oroś 8Forma podstawowa: orosić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
orta 5Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
orty 6Forma podstawowa: ort
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
oryl 6Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
orzą 8Forma podstawowa: orać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
orzę 8Forma podstawowa: orać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
oscy 6Forma podstawowa: oski
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
oset 5Opis: Carduus – rodzaj roślin z rodziny astrowatych, w języku potocznym nazwa ta jest stosowana także dla podobnych morfologicznie roślin należących do innych rodzajów.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
osią 8Forma podstawowa:
Opis: linia.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
osie 4Forma podstawowa:
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
osik 5Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
osim 5Forma podstawowa: osi
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
osin 4Forma podstawowa: osina
Opis: osika, topola osika, topola drżąca, osiczyna - gatunek drzewa należący do rodziny wierzbowatych (Salicaceae), najpospolitszy gatunek topoli w Polsce.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
oska 5Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
oski 5Forma podstawowa: oska
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
osku 7Forma podstawowa: oski
Forma fleksyjna: adjp
osła 6Forma podstawowa: osioł
Opis: ssak z rodziny koniowatych, charakteryzujący się dużą głową, długimi uszami, cienkim ogonem z kitą na końcu, małymi wymaganiami pokarmowymi i odpornością na brak wody, w stanie dzikim występuje osioł
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m1 subst:sg:gen:m2
osłu 8Forma podstawowa: osioł
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2
osmy 6Forma podstawowa: osm
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
osok 5Forma podstawowa: osoka
Opis: Stratiotes - monotypowy rodzaj rośliny z rodziny żabiściekowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
osom 5Forma podstawowa: osa
Opis: owad błonkoskrzydły z rodziny osowatych, o charakterystycznym, kontrastowym ubarwieniu w postaci żółtych pasów na czarnym odwłoku, osiągający rozmiary od bardzo małych (7 mm) do stosunkowo dużych (5c
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
osób 10Forma podstawowa: osoba
Opis: istota inteligentna, uosobienie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ospą 9Forma podstawowa: ospa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ospo 5Forma podstawowa: ospa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ospy 6Forma podstawowa: osep
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: ospa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ossi 4
ostu 7Forma podstawowa: oset
Opis: Carduus – rodzaj roślin z rodziny astrowatych, w języku potocznym nazwa ta jest stosowana także dla podobnych morfologicznie roślin należących do innych rodzajów.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
osty 6Forma podstawowa: oset
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
osyp 6Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ośca 9Forma podstawowa: osiec
Opis: Aphelinus - rodzaj owada błonkoskrzydłego z rodziny oścowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
ośce 9Forma podstawowa: osiec
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2

Forma podstawowa: ośka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
oścu 11Forma podstawowa: osiec
Opis: Aphelinus - rodzaj owada błonkoskrzydłego z rodziny oścowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
ośkę 13Forma podstawowa: ośka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ośki 9Forma podstawowa: ośka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma podstawowa: ośka
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
otąg 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
otęp 10Forma podstawowa: otępić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
otną 9Forma podstawowa: ociąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
otnę 9Forma podstawowa: ociąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
otok 6Opis: część czapki (zwłaszcza wojskowej).
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: otoka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
otóż 13Forma fleksyjna: qub
outy 8Forma podstawowa: out
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ouzo 6Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
owak 5Forma fleksyjna: adv
oważ 8Forma podstawowa: ówże
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
owca 5Opis: ssak z rodziny krętorogich.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
owcą 9Forma podstawowa: owca
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
owcę 9Forma podstawowa: owca
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
owco 5Forma podstawowa: owca
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
owcy 6Forma podstawowa: owca
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
owej 6Forma podstawowa: ow
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
ower 4Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
owić 9Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
owił 6Forma podstawowa: owić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
owiż 8Forma podstawowa: ówże
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
owsa 4Forma podstawowa: owies
Opis: ziarno zboża o tej samej nazwie.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
owsu 6Forma podstawowa: owies
owym 6Forma podstawowa: ow
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos

Forma podstawowa: owo
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2
ozan 4Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
ozen 4Forma podstawowa: ozena
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ozie 4Forma podstawowa: oz
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
ozoi 4Forma podstawowa: ozoja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
ozuć 11Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ozuj 8Forma podstawowa: ozuć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ozuł 8Forma podstawowa: ozuć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
ozwę 8Forma podstawowa: ozwać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl
ożeń 14Forma podstawowa: ożenić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ożot 9Forma podstawowa: ożota
ożrą 12Forma podstawowa: ożreć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl
ożrę 12Forma podstawowa: ożreć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl
ożyć 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
ożył 11Forma podstawowa: ożyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
ożyw 9Forma podstawowa: ożywić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obaj 8Forma podstawowa: oba
Forma fleksyjna: num:pl:nom.voc:m1:congr
obal 7Forma podstawowa: obalić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obca 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: obcy
Opis: taki, którego pochodzenie nie jest własne, homogeniczne.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
obce 7Forma podstawowa: obca
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f

Forma podstawowa: obcy
Opis: taki, którego pochodzenie nie jest własne, homogeniczne.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
obco 7Forma podstawowa: obcy
Forma fleksyjna: adja
obić 11Forma podstawowa: obicie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
obli 7Forma podstawowa: obły
Opis: taki, który jest podłużny i okragły.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
obła 8Forma podstawowa: obło
Opis: o kształcie podłużnym i zokrąglonym.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
obłe 8Forma podstawowa: obły
Opis: taki, który jest podłużny i okragły.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
obło 8Opis: o kształcie podłużnym i zokrąglonym.
Forma fleksyjna: adv:pos subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
obłu 10Forma podstawowa: obło
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
obok 7Forma fleksyjna: adv prep:gen
obol 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
obon 6Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
obój 12Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
obór 10Forma podstawowa: obora
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma podstawowa: obory
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
obóz 10Opis: miejsce przymusowej izolacji.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
obuj 10Forma podstawowa: obuć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obuł 10Forma podstawowa: obuć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
obyć 12Forma podstawowa: obycie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
obył 9Forma podstawowa: obyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl
obyś 11Forma podstawowa: oby
ocen 5Forma podstawowa: ocena
Opis: decyzja, stwierdzenie, pokazujące znaczenie czegoś, stopień rozwoju, zgodność z jakimiś normami.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ochy 8Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
oclą 10Forma podstawowa: oclić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
ocli 6Forma podstawowa: oclić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ocuć 12Forma podstawowa: ocucić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
oćce 10Forma podstawowa: ociec
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
oćmą 14Forma podstawowa: oćma
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
oćmę 14Forma podstawowa: oćma
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
oćmo 10Forma podstawowa: oćma
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
odąć 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
odeń 11
oder 5Forma podstawowa: odra
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
odęć 14Forma podstawowa: odęcie
Opis: wzdęcie - widoczne powiększenie się objętości brzucha wskutek nagromadzenia się w nim gazów, obserwowane zwłaszcza u bydła.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
odje 7Forma podstawowa: odjeść
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
odmę 10Forma podstawowa: odma
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
odmy 7Forma podstawowa: odma
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
odom 6Forma podstawowa: oda
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
odra 5Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
odrą 9Forma podstawowa: odra
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f

Forma podstawowa: odrzeć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
odrę 9Forma podstawowa: odrzeć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
odro 5Forma podstawowa: odra
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
odry 6Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
odym 7Forma podstawowa: odymić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
oere 4Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
oesu 6Forma podstawowa: oes
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
oesy 5Forma podstawowa: oes
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
offu 14Forma podstawowa: off
Opis: działalność w sferze kultury, która nie ma charakteru komercyjnego.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
offy 13Forma podstawowa: off
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ogam 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ogar 6Opis: pies gończy, używany do tropienia, gonienia oraz napędzania zwierzyny.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
ogni 6Forma podstawowa: ogień
Opis: ognisko, płonący stos drewna, chrustu.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
ogol 7Forma podstawowa: ogolić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ogon 6Opis: wydłużony element czegoś.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ogól 11Forma podstawowa: ogolić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ogra 6Forma podstawowa: ogr
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
ohar 6Opis: podgorzelec, kaczka norowa, Tadorna tadorna – gatunek średniego, wędrownego (poza skrajnie zachodnimi i południowymi populacjami) ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae), zamieszkujący Eurazj
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
ohel 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ohma 7Forma podstawowa: ohm
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ojca 7Forma podstawowa: ojciec
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
ojce 7Forma podstawowa: ojciec
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
ojcu 9Forma podstawowa: ojciec
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
ojki 7Forma podstawowa: ojek
okap 6Opis: daszek z wyciągiem, urządzenie elektryczne służące do odprowadzania oparów kuchennych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: okapa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma podstawowa: okapać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
okar 5Forma podstawowa: okara
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
okaz 5Opis: egzemplarz, reprezentacja jakiegoś gatunku, rodzaju obiektów, zwykle ma charakterystyczne chechy.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
okaż 9Forma podstawowa: okazać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
okom 6Forma podstawowa: oka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
okoń 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
okop 6Forma podstawowa: okopać
Opis: polowa fortyfikacja ziemna, obronna lub oblężnicza, w postaci wykopu o głębokości chroniącej przed ostrzałem nieprzyjaciela na wprost, redukująca przy okazji skutki ostrzału od góry i bombardowań, us
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
oków 9Forma podstawowa: okowy
Opis: przeszkody w zrobieniu czegoś.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
okra 5Opis: egzotyczne warzywo, owoc (niesucha torebka) ketmii jadalnej.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
okrą 9Forma podstawowa: okra
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
okry 6Forma podstawowa: okra
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
okuć 12Forma podstawowa: okucie
Opis: w felerystyce: metalowa forma falerystyczna, nakładana na wstążkę odznaczenia lub baretkę.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2

Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
okuj 9Forma podstawowa: okować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: okuć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
okuł 9Forma podstawowa: okuć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
okup 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: okupić
Opis: poświęcić coś, zapłacić za coś (zwykle: dużo).
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
olać 10Opis: zmarginalizować, nie zwrócić na coś uwagi, nie wziąć do siebie.
Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
olał 7Forma podstawowa: olać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
olea 5Forma podstawowa: oleum
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2
olei 5Forma podstawowa: oleić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: oleje
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
olej 7Forma podstawowa: oleić
Opis: farba olejna używana w malarstwie.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
olek 6Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
olep 6Forma podstawowa: olepić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
olsu 7Forma podstawowa: ols
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
olsy 6Forma podstawowa: ols
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
olsz 5Forma podstawowa: olsza
Opis: Alnus – rodzaj drzew i krzewów z rodziny brzozowatych obejmujący 25-37 gatunków, spotykanych w strefie umiarkowanej i borealnej półkuli północnej.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ołów 10Opis: Pb – pierwiastek chemiczny, metal z bloku p w układzie okresowym.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
omam 6Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: omamić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
omeg 7Forma podstawowa: omega
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
omem 6Forma podstawowa: om
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
omen 5Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
omie 5Forma podstawowa: om
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
omów 9Forma podstawowa: omówić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
omyć 11Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
omyj 8Forma podstawowa: omyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
omył 8Forma podstawowa: omyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
onaż 8Forma podstawowa: onże
onąż 12Forma podstawowa: onże
onuc 7Forma podstawowa: onuca
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
onym 6Forma podstawowa: on
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ooid 5Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
opad 6Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
opak 6Forma fleksyjna: adv
opal 6Opis: półszlachetny kamień ozdobny, mineraloid zaliczany do krzemianów.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
opał 7Opis: materiał służący do opalania.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: opała
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
opat 6Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
opel 6Opis: marka samochodu, niemieckie przedsiębiorstwo produkujące samochody osobowe i dostawcze należące do koncernu General Motors.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
open 5
oper 5Forma podstawowa: opera
Opis: instytucja kulturalna zajmująca się wystawianiem oper, zespół ludzi.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
opia 5Forma podstawowa: opium
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2
opić 10Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
opij 7Forma podstawowa: opić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
opił 7Forma podstawowa: opić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
opis 5Opis: to, że coś jest opisywane, czynność opisywania.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
opla 6Forma podstawowa: opel
Opis: marka samochodu, niemieckie przedsiębiorstwo produkujące samochody osobowe i dostawcze należące do koncernu General Motors.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
ople 6Forma podstawowa: opel
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
oplu 8Forma podstawowa: opel
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
opnę 9Forma podstawowa: opiąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
opoi 5Forma podstawowa: opoić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
opok 6Forma podstawowa: opoka
Opis: przenośnie: bastion, często ostatnie, niezmienne siedlisko jakiejś pozytywnej wartości.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
opos 5Opis: dydelf wirginijski, Didelphis virginiana, Didelphis marsupialis virginiana - gatunek torbacza z rodziny dydelfowatych, jedyny torbacz szeroko występujący w Ameryce Północnej powyżej Rio Grande.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
opół 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
oprą 9Forma podstawowa: oprzeć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
orać 9Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
oraz 4Forma fleksyjna: conj
orda 5Opis: feudalne państwo tureckie lub mongolskie.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ordo 5Forma podstawowa: orda
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
orek 5Forma podstawowa: orka
Opis: miecznik, Orcinus orca – gatunek walenia z rodziny delfinowatych, największy przedstawiciel delfinowatych, jedyny przedstawiciel rodzaju Orcinus, zamieszkuje wszystkie oceany i większe morza (preferu
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
orem 5Forma podstawowa: oro
oreo 4
orfa 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
orka 5Opis: miecznik, Orcinus orca – gatunek walenia z rodziny delfinowatych, największy przedstawiciel delfinowatych, jedyny przedstawiciel rodzaju Orcinus, zamieszkuje wszystkie oceany i większe morza (preferu
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
orką 9Forma podstawowa: orka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
orki 5Forma podstawowa: ork
Opis: istota z rasy orków w literackim legendarium, wykreowanym przez J. R. R. Tolkiena, Tolkienowscy orkowie, wyhodowani z upodlonych elfów przez Morgotha, związani byli z obozem zła.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
orku 7Forma podstawowa: ork
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m2
orla 5Forma podstawowa: orle
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
orlą 9Forma podstawowa: orla
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
orle 5Forma podstawowa: orli
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos

Forma podstawowa: orzeł
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m2
orlę 9Opis: pisklę orła.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n1 subst:sg:nom:n1 subst:sg:voc:n1
orlo 5Forma podstawowa: orla
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: orli
Forma fleksyjna: adja
orła 6Forma podstawowa: orzeł
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1 subst:sg:gen:m3

Forma podstawowa: orzeł
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m1 subst:sg:gen:m2
orłu 8Forma podstawowa: orzeł
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:dat:m2

Forma podstawowa: orzeł
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
orły 7Forma podstawowa: orzeł
Opis: Aquilinae – podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae), obejmuje gatunki drapieżne, jednak jeśli to możliwe, zjadające również padlinę, zamieszkujące cały świat poza Antarktydą.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2

Forma podstawowa: orzeł
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
orna 4Forma podstawowa: orny
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
orne 4Forma podstawowa: orny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
orni 4Forma podstawowa: orny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
orta 5Forma podstawowa: ort
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
ortu 7Forma podstawowa: ort
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
orty 6Forma podstawowa: orta
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
orze 4Forma podstawowa: orać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
osad 5Opis: stała, dająca się łatwo oddzielić mechanicznie część ciekłej mieszaniny niejednorodnej, nietworząca trwałego układu koloidalnego, zwykle pozostająca nierozpuszczona w naczyniu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: osada
Opis: główny pęd kwiatostanu.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
osąd 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
osep 5Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
osęk 9Opis: bosak - długi drąg zakończony metalowym hakiem i grotem (szpikulcem).
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: osęka
Opis: osęk - narzędzie do lądowania ryb o kształcie stalowego haka osadzonego na rękojeści (najczęściej teleskopowej lub drewnianej), używana często w wędkarstwie podlodowym.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
osia 4Forma podstawowa: osi
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos

Forma podstawowa: osie
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
osią 8Forma podstawowa: osi
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
osie 4Forma podstawowa: osa
Opis: owad błonkoskrzydły z rodziny osowatych, o charakterystycznym, kontrastowym ubarwieniu w postaci żółtych pasów na czarnym odwłoku, osiągający rozmiary od bardzo małych (7 mm) do stosunkowo dużych (5c
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: osi
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
osik 5Forma podstawowa: osika
Opis: topola osika, topola drżąca, osina, osiczyna - gatunek drzewa należący do rodziny wierzbowatych (Salicaceae), najpospolitszy gatunek topoli w Polsce.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
osin 4Forma podstawowa: osiny
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p2 subst:pl:gen:p3
osio 4Forma podstawowa: osi
Forma fleksyjna: adja
oska 5Forma podstawowa: oski
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
oską 9Forma podstawowa: oska
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f

Forma podstawowa: oski
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
oski 5Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
osła 6Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
osły 7Forma podstawowa: osioł
Opis: ssak z rodziny koniowatych, charakteryzujący się dużą głową, długimi uszami, cienkim ogonem z kitą na końcu, małymi wymaganiami pokarmowymi i odpornością na brak wody, w stanie dzikim występuje osioł
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2

Forma podstawowa: osła
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
osmu 7Forma podstawowa: osm
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
osól 9Forma podstawowa: osolić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ospa 5Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ospę 9Forma podstawowa: ospa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ospu 7Forma podstawowa: osep
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
osra 4Forma podstawowa: osrać
Opis: nie zwrócić na coś uwagi, nie wziąć do siebie.
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
osuń 12Forma podstawowa: osunąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
osuw 6Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
osyp 6Forma podstawowa: osypać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ośce 9Forma podstawowa: ośka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
ości 9Forma podstawowa: ość
Opis: ostry, sztywny wyrostek u plewki ziaren kłosa.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:gen:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f
ośka 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
ośką 13Forma podstawowa: ośka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f

Forma podstawowa: ośka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
ośkę 13Forma podstawowa: ośka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
ośko 9Forma podstawowa: ośka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: ośka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
ośla 9Forma podstawowa: ośli
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
oślą 13Forma podstawowa: ośli
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ośle 9Forma podstawowa: osioł
Opis: ssak z rodziny koniowatych, charakteryzujący się dużą głową, długimi uszami, cienkim ogonem z kitą na końcu, małymi wymaganiami pokarmowymi i odpornością na brak wody, w stanie dzikim występuje osioł
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m2

Forma podstawowa: osła
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: ośli
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
oślę 13Opis: młodę osła.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n1 subst:sg:nom:n1 subst:sg:voc:n1
ośli 9Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
otaw 5Forma podstawowa: otawa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
otrą 9Forma podstawowa: otrzeć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
otrę 9Forma podstawowa: otrzeć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
otul 8Forma podstawowa: otulić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
otup 8Forma podstawowa: otupać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
outu 9Forma podstawowa: out
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
owad 5Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
owal 5Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
owąż 12Forma podstawowa: ówże
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
owce 5Forma podstawowa: owca
Opis: ssak z rodziny krętorogich.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
owej 6Forma podstawowa: ów
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
oweż 8Forma podstawowa: ówże
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos
owęż 12Forma podstawowa: ówże
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos
owij 6Forma podstawowa: owić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
owiń 10Forma podstawowa: owinąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
owoc 5Opis: jadalna część rośliny, najczęściej owoc lub owocostan drzewa czy krzewu owocowego, którą można spożywać na surowo i która charakteryzuje się słodko-kwaskowatym smakiem, jest mięsista i soczysta.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
owoż 8Forma podstawowa: ówże
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
owóż 12Forma fleksyjna: adv
owsa 4Forma podstawowa: owies
Opis: ziarno zboża o tej samej nazwie.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
owsy 5Forma podstawowa: owies
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: owies
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
owym 6Forma podstawowa: ów
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ozem 5Forma podstawowa: oz
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
ozom 5Forma podstawowa: oz
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
ozon 4Opis: alotropowa odmiana tlenu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ozór 8Opis: język zwierzęcia postrzegany jako mięso, element podrobów.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ozów 8Forma podstawowa: oz
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
ozwą 8Forma podstawowa: ozwać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl
ożeż 12
ożóg 14Opis: zakrzywiony kij do poprawiania ognia w piecu piekarskim i do wygarniania żużlu i popiołu z pieca kowalskiego.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ożre 8Forma podstawowa: ożreć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl
ożyj 11Forma podstawowa: ożyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
ożyn 9Forma podstawowa: ożyna
Opis: roślina z rodzaju Rubus charakteryzująca się czarną barwą owoców.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Wyrazy na literę o o długości 5

oazom 6Forma podstawowa: oaza
Opis: popularna nazwa Ruchu Światło-Życie, ruchu odnowy Kościoła, skupiajacy głównie młodzież, założony w Polsce przez ks. Franciszka Blachnickiego.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
obala 8Forma podstawowa: obalać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
obalą 12Forma podstawowa: obalić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
obalę 12Forma podstawowa: obalić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
obali 8Forma podstawowa: obalić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
obawą 11Forma podstawowa: obawa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
obcas 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
obcej 10Forma podstawowa: obca
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: obcy
Opis: taki, którego pochodzenie nie jest własne, homogeniczne.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
obces 8Forma fleksyjna: adv subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
obcym 10Forma podstawowa: obca
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
obejm 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
oberż 11Forma podstawowa: oberża
obędą 16Forma podstawowa: obyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl
obędę 16Forma podstawowa: obyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl
obiad 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
obiat 8Forma podstawowa: obiata
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
obiec 8Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
obieg 9Opis: ruch cieczy lub gazu w układzie termodynamicznie zamkniętym.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
obiel 8Forma podstawowa: obielić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obiit 8
obiję 13Forma podstawowa: obić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
obiły 10Forma podstawowa: obić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
obiór 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
obita 8Forma podstawowa: obić
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
obito 8Forma podstawowa: obić
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl.nonrefl
objąć 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
objął 15Forma podstawowa: objąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
objęć 18Forma podstawowa: objęcia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
obkoś 12Forma podstawowa: obkosić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obkuj 12Forma podstawowa: obkuć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
oblać 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
oblań 14Forma podstawowa: oblać
oblat 9Opis: rodzaj okrągłego wafla (opłatka) o średnicy 10-20 cm, grubości 1-3 mm wykonywanego według tradycyjnej receptury (o smaku słodkim i waniliowym, współcześnie w różnych smakach), znanego gł. na Śląsku,
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma podstawowa: oblata
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
oblec 9Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
obleć 13Forma podstawowa: oblecieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
oblej 10Forma podstawowa: oblać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
oblig 10Opis: dokument opatrzony podpisem osoby zaciągającej dług stwierdzający istnienie zobowiązania na określoną kwotę.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
oblin 8Forma podstawowa: oblina
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
obliż 12Forma podstawowa: oblizać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obłam 10Forma podstawowa: obłamać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obław 9Forma podstawowa: obława
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
obłaź 17Forma podstawowa: obłazić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
obłęd 14Opis: chaos, duże zamieszanie.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
obłoć 14Forma podstawowa: obłocić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obłóg 15Forma podstawowa: obłoga
Opis: cienki płat miękkiego drewna, który powstaje przez skrawanie i jest używany jako podkład pod okleinę lub do wyrobu płyt stolarskich.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
obłów 13Forma podstawowa: obłowić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf verb:impt:sg:sec:perf:refl

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
obłóż 17Forma podstawowa: obłożyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obłup 12Forma podstawowa: obłupić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obłym 11Forma podstawowa: obły
Opis: taki, który jest podłużny i okragły.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
obmaż 12Forma podstawowa: obmazać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obmów 12Forma podstawowa: obmowa
Opis: wypowiedź, niezgodna z prawdą, która ma na celu skompromitowanie, ośmieszenie kogoś.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma podstawowa: obmówić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obmyć 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
obmyj 11Forma podstawowa: obmyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obmył 11Forma podstawowa: obmyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
obnoś 11Forma podstawowa: obnosić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
oboje 9Forma podstawowa: obój
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
obole 8Forma podstawowa: obol
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
obolu 10Forma podstawowa: obol
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
obonu 9Forma podstawowa: obon
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
obony 8Forma podstawowa: obon
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
obora 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma podstawowa: oborać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
obory 8Forma podstawowa: obora
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma podstawowa: obór
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
oborz 7Forma podstawowa: oborać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obrad 8Forma podstawowa: obrada
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
obrał 9Forma podstawowa: obrać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
obrąb 13Opis: otoczka, obwódka, otok.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: obrąbać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: obrąbić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obrób 13Forma podstawowa: obrobić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obrus 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
obryć 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
obryp 9Forma podstawowa: obrypać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obrys 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
obryw 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
obscy 9Forma podstawowa: obski
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
obska 8Forma podstawowa: obski
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
obsko 8Forma podstawowa: obski
Forma fleksyjna: adja

Forma fleksyjna: adv:pos
obsku 10Forma podstawowa: obski
Forma fleksyjna: adjp
obsuń 15Forma podstawowa: obsunąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obtul 11Forma podstawowa: obtulić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obuch 12Opis: tępo zakończona strona takich narzędzi jak młot, siekiera lub oskard.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
obują 15Forma podstawowa: obuć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
obuje 11Forma podstawowa: obuć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
obuły 12Forma podstawowa: obuć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
oburz 9Forma podstawowa: oburzyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obutą 14Forma podstawowa: obuć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
obute 10Forma podstawowa: obuć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff
obuto 10Forma podstawowa: obuć
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl.nonrefl
obuwi 9Forma podstawowa: obuwie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
obwal 8Forma podstawowa: obwalić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obwał 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
obwar 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
obwij 9Forma podstawowa: obwić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obwił 9Forma podstawowa: obwić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
obwiń 13Forma podstawowa: obwinić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obwój 13Opis: część kabla tworząca izolację przewodnika.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
obwóź 19Forma podstawowa: obwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
obyci 9Forma podstawowa: obyć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff

Forma podstawowa: obyty
Opis: o człowieku: taki, który ma obycie, dzięki licznym kontaktom towarzyskim lub podróżom umie się dobrze zachować w różnych sytuacjach.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
obyli 9Forma podstawowa: obyć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl

Forma podstawowa: obyły
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
obyła 10Forma podstawowa: obyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl
obyło 10Forma podstawowa: obyły
Forma fleksyjna: adja
obyły 11Forma podstawowa: obyć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl

Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
obyta 9Forma podstawowa: obyty
Opis: o człowieku: taki, który ma obycie, dzięki licznym kontaktom towarzyskim lub podróżom umie się dobrze zachować w różnych sytuacjach.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
obytą 13Forma podstawowa: obyć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
obyte 9Forma podstawowa: obyć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff

Forma podstawowa: obyty
Opis: o człowieku: taki, który ma obycie, dzięki licznym kontaktom towarzyskim lub podróżom umie się dobrze zachować w różnych sytuacjach.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
obyty 10Forma podstawowa: obyć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff
obywa 8Forma podstawowa: obywać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl
obżąć 20Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
obżął 17Forma podstawowa: obżąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
obżęć 20Forma podstawowa: obżąć
ocala 7Forma podstawowa: ocalać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
ocalą 11Forma podstawowa: ocalić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
ocean 6Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ocela 7Forma podstawowa: ocel
Opis: hak wkręcany w końską podkowę, który zapobiega ślizganiu się zwierzęcia po podłożu.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ocele 7Forma podstawowa: ocel
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
oceli 7Forma podstawowa: ocel
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
oceną 10Forma podstawowa: ocena
Opis: decyzja, stwierdzenie, pokazujące znaczenie czegoś, stopień rozwoju, zgodność z jakimiś normami.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ocenę 10Forma podstawowa: ocena
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
oceni 6Forma podstawowa: ocenić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ochla 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ochot 9Forma podstawowa: ochota
Opis: uczta, biesiada.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ochów 12Forma podstawowa: ochy
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
ochrą 12Forma podstawowa: ochra
Opis: rodzaj pelitycznej zwietrzeliny skał albo iłów bogatych w związki żelaza, wykorzystywany jako naturalny, nieorganiczny pigment o barwie od żółtej do brązowej.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ochrę 12Forma podstawowa: ochra
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ochro 8Forma podstawowa: ochra
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ociąć 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ociec 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 verb:inf:perf:nonrefl
ociem 7Forma podstawowa: ocio
Opis: zdrobniale i pieszczotliwie o oku.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
ocień 12Forma podstawowa: ocienić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ocięć 15Forma podstawowa: ocięcie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
ocios 6Opis: boczna ściana w kopalni lub wyrobisku, powstała poprzez ociosanie elementów skalnych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ockną 11Forma podstawowa: ocknąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
oclić 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
octan 7Opis: sól kwasu octowego.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
octów 11Forma podstawowa: ocet
Opis: porcja octu, wodnego roztworu kwasu octowego, określona ilość octu, zazwyczaj szklana butelka.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
ocucą 13Forma podstawowa: ocucić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
ocyka 8Forma podstawowa: ocykać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
ocynk 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
oczek 7Forma podstawowa: oczko
Opis: układ kart w grze o tej samej nazwie, dający w sumie 21 punktów.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
oczki 7Forma podstawowa: oczko
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
oczko 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
oczna 6Forma podstawowa: oczny
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
oczne 6Forma podstawowa: oczny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
oczni 6Forma podstawowa: oczny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
oćcem 12Forma podstawowa: ociec
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
oćcom 12Forma podstawowa: ociec
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
oćców 15Forma podstawowa: ociec
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
oćcze 11Forma podstawowa: ociec
oćmie 11Forma podstawowa: oćma
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
oćmom 12Forma podstawowa: oćma
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
odami 7Forma podstawowa: oda
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
odarć 11Forma podstawowa: odrzeć
odarł 8Forma podstawowa: odrzeć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
odbył 11Forma podstawowa: odbyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
oddać 12Opis: przekazać coś gdzieś po to, aby zostały wykonane pewne czynności
Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
oddal 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
oddam 8Forma podstawowa: oddać
Opis: przekazać coś gdzieś po to, aby zostały wykonane pewne czynności
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
oddym 9Forma podstawowa: oddymić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odezw 6Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
odęci 11Forma podstawowa: odąć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff

Forma podstawowa: odęty
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
odęła 12Forma podstawowa: odąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
odęło 12Forma podstawowa: odąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
odęta 11Forma podstawowa: odąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
odętą 15Forma podstawowa: odęty
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
odęte 11Forma podstawowa: odąć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff
odęto 11Forma podstawowa: odąć
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl.nonrefl
odgoń 14Forma podstawowa: odgonić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odium 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
odjąć 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
odjął 14Forma podstawowa: odjąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
odkop 8Opis: podanie piłki za pomocą kopnięcia.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
odkoś 11Forma podstawowa: odkosić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odkup 10Opis: odkupienie czegoś co zostało sprzedane lub zastawione.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
odlać 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
odlań 13Forma podstawowa: odlanie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
odlew 7Forma fleksyjna: burk subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
odłam 9Opis: przenośnie: część, dział czegoś.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
odłaź 16Forma podstawowa: odłazić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
odłóg 14Opis: ugór, pole, na którym przez jakiś czas nic nie jest uprawiane.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
odłów 12Forma podstawowa: odłowić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odłóż 16Forma podstawowa: odłożyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odłup 11Forma podstawowa: odłupać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odmęt 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
odmie 7Forma podstawowa: odma
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
odmyć 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
odnów 10Forma podstawowa: odnowa
Opis: odnowienie, odświeżenie czegoś już istniejącego.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma podstawowa: odnowić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odnóż 14Forma podstawowa: odnóże
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
odoru 8Forma podstawowa: odór
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
odory 7Forma podstawowa: odór
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
odpal 8Forma podstawowa: odpalić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odpał 9
odpaś 11Forma podstawowa: odpaść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odpęd 12Opis: proces pędzenia alkoholu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
odpij 9Forma podstawowa: odpić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odpił 9Forma podstawowa: odpić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
odpór 11Opis: sprzeciw, postawa wyrażająca opór, brak zgody na coś, opowiadanie się przeciwko czemuś.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
odpyl 9Forma podstawowa: odpylić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odraz 6Forma podstawowa: odraza
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
odrom 7Forma podstawowa: odra
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
odrób 12Forma podstawowa: odrobić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odryb 9Forma podstawowa: odrybić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odrze 6Forma podstawowa: odra
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: odrzeć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
odsap 7Forma podstawowa: odsapać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
odsuń 14Forma podstawowa: odsunąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odsyć 12Forma podstawowa: odsycić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odsyp 8Forma podstawowa: odsypać
Opis: ilość zboża, którą rolnik miał obowiązek dostarczyć państwu za przemiał ziarna.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odwag 8Forma podstawowa: odwaga
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
odwal 7Forma podstawowa: odwalić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odwar 6Opis: w ziołolecznictwie jest to rodzaj leku ziołowego – jeden z rodzajów wyciągów wodnych, zazwyczaj przygotowywany w domu, bezpośrednio przed spożyciem.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
odwoi 6Forma podstawowa: odwój
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
odwoź 14Forma podstawowa: odwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
odwód 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
odwój 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
odymi 8Forma podstawowa: odymić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
odzie 6Forma podstawowa: oda
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: odo
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1
odżął 16Forma podstawowa: odżąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
odżyj 13Forma podstawowa: odżyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
odżyw 11Forma podstawowa: odżywić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
oecus 8
oesom 6Forma podstawowa: oes
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
ofert 10Forma podstawowa: oferta
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
offem 14Forma podstawowa: off
Opis: działalność w sferze kultury, która nie ma charakteru komercyjnego.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
offów 17Forma podstawowa: off
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
ofici 10Forma podstawowa: ofita
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
ofitą 14Forma podstawowa: ofita
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
ofito 10Forma podstawowa: ofita
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
ofity 11Forma podstawowa: ofita
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
oflag 12Opis: niemiecki obóz jeniecki, w którym trzymani byli oficerowie wzięci do niewoli w czasie działań wojennych lub okupacyjnych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
oflis 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ofuka 12Forma podstawowa: ofukać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ogaca 8Forma podstawowa: ogacać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
ogacę 12Forma podstawowa: ogacić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
ogaci 8Forma podstawowa: ogacić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ogamu 10Forma podstawowa: ogam
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ogamy 9Forma podstawowa: ogam
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ogara 7Forma podstawowa: ogar
Opis: pies gończy, używany do tropienia, gonienia oraz napędzania zwierzyny.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
ogień 13Opis: ognisko, płonący stos drewna, chrustu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ogier 7Opis: erotoman, kobieciarz, mężczyzna, który jest nie do wyczerpania w kwestii flirtów i podbojów seksualnych.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m2
ogląd 13Opis: uważne obserwowanie czegoś, przyglądanie się czemuś, widzenie czegoś.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ogłów 13Forma podstawowa: ogłowić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ogłup 12Forma podstawowa: ogłupić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ognać 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ognań 13Forma podstawowa: ognać
ognie 7Forma podstawowa: ogień
Opis: ognisko, płonący stos drewna, chrustu.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ognij 9Forma podstawowa: ognić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
ognik 8Opis: błysk, plamka światła, np. błędny ognik.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ognił 9Forma podstawowa: ognić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
ogniu 9Forma podstawowa: ogień
Opis: ognisko, płonący stos drewna, chrustu.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
ogniw 7Forma podstawowa: ogniwo
Opis: to, co umożliwia porozumienie między ludźmi, tworzy kontakt.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
ogolą 12Forma podstawowa: ogolić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
ogolę 12Forma podstawowa: ogolić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
ogona 7Forma podstawowa: ogon
Opis: wydłużony element czegoś.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ogony 8Forma podstawowa: ogon
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ogóle 12Forma podstawowa: ogół
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
ogółu 15Forma podstawowa: ogół
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ogóły 14Forma podstawowa: ogół
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ograb 9Forma podstawowa: ograbić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ograć 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ograj 9Forma podstawowa: ograć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ograł 9Forma podstawowa: ograć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
ogrom 8Forma podstawowa: ogromić
Opis: niezmierzona wielkość (także: rozległość) czegoś, to, że coś posiada wielki rozmiar (zwykle w kategoriach fizycznych, przestrzennych, ale także w odniesieniu do czasu), np. ogrom nieba, ogrom świata,
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ogród 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ogrów 11Forma podstawowa: ogr
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
ogumi 10Forma podstawowa: ogumić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ohele 8Forma podstawowa: ohel
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
oheli 8Forma podstawowa: ohel
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
ohmem 9Forma podstawowa: ohm
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
ohmie 8Forma podstawowa: ohm
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
ohmów 12Forma podstawowa: ohm
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1

Forma podstawowa: ohm
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
ohydą 13Forma podstawowa: ohyda
Opis: coś ohydnego, bardzo brzydkiego.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ohydo 9Forma podstawowa: ohyda
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ohydy 10Forma podstawowa: ohyda
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ojcom 9Forma podstawowa: ojcowie
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p1
ojców 12Forma podstawowa: ojcowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom:m1.m2.m3:pos
ojeju 11
ojków 12Forma podstawowa: ojek
okach 9Forma podstawowa: oka
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
okami 7Forma podstawowa: oka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f

Forma podstawowa: oko
Opis: zdolność widzenia.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
okara 6Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
okarę 10Forma podstawowa: okara
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
okary 7Forma podstawowa: okara
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
okażą 14Forma podstawowa: okazać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
okaże 10Forma podstawowa: okazać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
okażę 14Forma podstawowa: okazać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
okiem 7Forma podstawowa: oko
Opis: zdolność widzenia.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n1 subst:sg:inst:n2
okien 6Forma podstawowa: okno
Opis: przeszklona rama w inspekcie.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
okiść 15Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
oklei 7Forma podstawowa: okleić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
oklep 8Forma podstawowa: oklepać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
okład 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
okłam 9Forma podstawowa: okłamać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
okłot 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
oknem 7Forma podstawowa: okno
Opis: przeszklona rama w inspekcie.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
oknom 7Forma podstawowa: okno
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
okola 7Forma podstawowa: okolać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
okole 7Forma podstawowa: okoł
Opis: przestrzeń okalajaca coś, zwykle w układzie (kształcie) kolistym, półkolistym lub łukowo wygiętym.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
okoli 7Forma podstawowa: okole
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2

Forma podstawowa: okolić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
okołu 10Forma podstawowa: okół
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
okoły 9Forma podstawowa: okoł
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: okół
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
okoni 6Forma podstawowa: okoń
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
okopu 9Forma podstawowa: okop
Opis: polowa fortyfikacja ziemna, obronna lub oblężnicza, w postaci wykopu o głębokości chroniącej przed ostrzałem nieprzyjaciela na wprost, redukująca przy okazji skutki ostrzału od góry i bombardowań, us
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
okopy 8Forma podstawowa: okop
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
okosi 6Forma podstawowa: okosić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
okową 10Forma podstawowa: okowa
Opis: okucie - ozdoba i wzmocnienie przedmiotu wykonanego z drewna.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
okowę 10Forma podstawowa: okowa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
okowo 6Forma podstawowa: okowa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
okowy 7Opis: przeszkody w zrobieniu czegoś.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3

Forma podstawowa: oków
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
okpią 11Forma podstawowa: okpić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
okpić 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
okraj 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: okrajać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
okras 6Forma podstawowa: okrasa
Opis: tłuszcz, który dodaje się do potraw.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
okrąg 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
okres 6Opis: geologiczna jednostka czasu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
okroi 6Forma podstawowa: okroić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
okrom 7Forma fleksyjna: prep:gen
okrop 7Forma podstawowa: okropić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
okrój 12Forma podstawowa: okroić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
okryć 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
oksym 8Opis: ograniczny związek chemiczny zawierający przynajmniej jedną grupę =N–OH.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
okszą 10Forma podstawowa: oksza
Opis: topór, znaczenie zachowało się głównie w heraldyce.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
oksze 6Forma podstawowa: oksza
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
okszy 7Forma podstawowa: oksza
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
oktan 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
oktet 8Opis: jednostka informacji składająca się z 8 bitów.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
oktoz 7Forma podstawowa: oktoza
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
okują 14Forma podstawowa: okować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
okuje 10Forma podstawowa: okować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
okuję 14Forma podstawowa: okować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
okuta 9Forma podstawowa: okuć
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff

Forma podstawowa: okutać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
olali 7Forma podstawowa: olać
Opis: zmarginalizować, nie zwrócić na coś uwagi, nie wziąć do siebie.
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
olało 8Forma podstawowa: olać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
olaną 10Forma podstawowa: olać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
olane 6Forma podstawowa: olać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff
olani 6Forma podstawowa: olać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff
olany 7Forma podstawowa: olać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff
olbor 8Forma podstawowa: olbora
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
olcha 9Opis: drewno z drzewa o tej samej nazwie.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
olchę 13Forma podstawowa: olcha
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
olcho 9Forma podstawowa: olcha
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
olchy 10Forma podstawowa: olcha
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
oleić 11Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
oleił 8Forma podstawowa: oleić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
olein 6Forma podstawowa: oleina
Opis: ester glicerolu i kwasu oleinowego.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
oleją 12Forma podstawowa: olać
Opis: zmarginalizować, nie zwrócić na coś uwagi, nie wziąć do siebie.
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: oleić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
oleju 10Forma podstawowa: olej
Opis: farba olejna używana w malarstwie.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
oleów 10Forma podstawowa: oleum
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
olepi 7Forma podstawowa: olepić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
olewa 6Forma podstawowa: olewać
Opis: nie brać czegoś do siebie, marginalizować, umniejszać (najczęściej jakiś problem, coś nieprzyjemnego).
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
oligo 8
olimp 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
oliwa 6Opis: żartobliwie: pijak, osoba nadużywająca alkoholu.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
oliwę 10Forma podstawowa: oliwa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
oliwi 6Forma podstawowa: oliwić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
oliwo 6Forma podstawowa: oliwa
Opis: żartobliwie: pijak, osoba nadużywająca alkoholu.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
oliwy 7Forma podstawowa: oliwa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
olodź 15Forma podstawowa: olodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
olódź 19Forma podstawowa: olodzić
olsem 7Forma podstawowa: ols
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
olsną 10Forma podstawowa: olsnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl
olsnę 10Forma podstawowa: olsnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl
olsów 10Forma podstawowa: ols
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
olszą 10Forma podstawowa: olsza
Opis: Alnus – rodzaj drzew i krzewów z rodziny brzozowatych obejmujący 25-37 gatunków, spotykanych w strefie umiarkowanej i borealnej półkuli północnej.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
olszę 10Forma podstawowa: olsza
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
olszy 7Forma podstawowa: olsza
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
olśną 14Forma podstawowa: olśnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl
olśni 10Forma podstawowa: olśnić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ołgał 11Forma podstawowa: ołgać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
ołgań 15Forma podstawowa: ołgać
ołupi 10Forma podstawowa: ołupić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ołżyj 14Forma podstawowa: ołgać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
omach 9Forma podstawowa: om
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
omami 7Forma podstawowa: omamić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
omącz 11Forma podstawowa: omączyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
omega 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
omegę 12Forma podstawowa: omega
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
omenu 8Forma podstawowa: omen
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
omeny 7Forma podstawowa: omen
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
omglą 13Forma podstawowa: omglić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
omglę 13Forma podstawowa: omglić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
omija 8Forma podstawowa: omijać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
ominę 10Forma podstawowa: ominąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
omlet 8Opis: potrawa sporządzana ze starannie rozmąconych jaj z innymi dodatkami, które wylewa się na patelnię i nie miesza ich w czasie smażenia.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
omłóć 17Forma podstawowa: omłócić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
omoku 9Forma podstawowa: omok
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
omota 7Forma podstawowa: omotać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
omowa 6Forma podstawowa: omowy
omscy 8Forma podstawowa: omski
Opis: związany z Omskiem.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
omski 7Forma podstawowa: omsk
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
omsku 9Forma podstawowa: omsk
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
omszą 10Forma podstawowa: omszyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
omszy 7Forma podstawowa: omszyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
omule 9Forma podstawowa: omul
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
omyka 8Forma podstawowa: omyk
Opis: łow. ogon zająca lub królika.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
omylą 12Forma podstawowa: omylić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
omyła 9Forma podstawowa: omyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
omyły 10Forma podstawowa: omyć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
omyto 8Forma podstawowa: omyć
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl.nonrefl
omżyn 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ondyn 7Forma podstawowa: ondyna
Opis: nimfa wodna przybierająca postać pięknej dziewczyny, która zwabiała młodych mężczyzn w głębiny rzek i tonie jezior.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
onemu 8Forma podstawowa: on
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ongiś 11Forma fleksyjna: adv
onucą 12Forma podstawowa: onuca
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
onuce 8Forma podstawowa: onuca
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
onuco 8Forma podstawowa: onuca
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
onych 9Forma podstawowa: on
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
onyks 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
onymi 7Forma podstawowa: on
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
oocyt 8Opis: niedojrzała komórka jajowa zwierząt i człowieka.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ooidu 8Forma podstawowa: ooid
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ooidy 7Forma podstawowa: ooid
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ootek 7Forma podstawowa: ooteka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
opaci 7Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos

Forma podstawowa: opat
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
opady 8Forma podstawowa: opad
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
opaja 8Forma podstawowa: opajać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
opale 7Forma podstawowa: opała
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
opalę 11Forma podstawowa: opalić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
opalu 9Forma podstawowa: opal
Opis: półszlachetny kamień ozdobny, mineraloid zaliczany do krzemianów.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
opami 7Forma podstawowa: op
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
oparł 8Forma podstawowa: oprzeć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
oparu 8Forma podstawowa: opar
Opis: w fizyce: faza gazowa substancji występująca poniżej jej punktu krytycznego.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
opary 7Forma podstawowa: opar
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
opasa 6Forma podstawowa: opasać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
opasą 10Forma podstawowa: opaść
Opis: odczuć mniejsze natężenie jakiegoś stanu psychofizycznego.
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
opasł 8Forma podstawowa: opaść
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
opasz 6Forma podstawowa: opasać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
opaty 8Forma podstawowa: opat
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
opcha 9Forma podstawowa: opchać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
opcja 9Opis: określenie kilku partii, niezwiązanych ze sobą organizacyjnie, które łączą wspóle główne poglądy polityczne (np. prawica, lewica, centrum).
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
opcje 9Forma podstawowa: opcja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
opeer 6Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
operą 10Forma podstawowa: opera
Opis: instytucja kulturalna zajmująca się wystawianiem oper, zespół ludzi.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
opery 7Forma podstawowa: opera
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
opędź 19Forma podstawowa: opędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
opęta 11Forma podstawowa: opętać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
opiat 7Opis: psychoaktywne alkaloidy opium, najważniejsze opiaty to morfina, kodeina, tebaina, narkotyna i papaweryna.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
opiąć 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
opici 7Forma podstawowa: opić
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff
opięć 15Forma podstawowa: opiąć
opiją 12Forma podstawowa: opić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
opili 7Forma podstawowa: opić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
opiłą 12Forma podstawowa: opiły
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
opiło 8Forma podstawowa: opić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
opiły 9Forma podstawowa: opić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
opina 6Forma podstawowa: opinać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
opiom 7Forma podstawowa: opium
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
opisu 8Forma podstawowa: opis
Opis: to, że coś jest opisywane, czynność opisywania.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
opisy 7Forma podstawowa: opis
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
opisz 6Forma podstawowa: opisać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
opita 7Forma podstawowa: opity
Opis: o człowieku - taki, który wypił dużo lub za dużo alkoholu.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
opitą 11Forma podstawowa: opity
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
opite 7Forma podstawowa: opity
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
opito 7Forma podstawowa: opity
Forma fleksyjna: adja
opity 8Forma podstawowa: opić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff

Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
opląt 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
oplem 8Forma podstawowa: opel
Opis: marka samochodu, niemieckie przedsiębiorstwo produkujące samochody osobowe i dostawcze należące do koncernu General Motors.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
oplew 7Forma podstawowa: oplewić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
oplom 8Forma podstawowa: opel
Opis: marka samochodu, niemieckie przedsiębiorstwo produkujące samochody osobowe i dostawcze należące do koncernu General Motors.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
oplot 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
oplów 11Forma podstawowa: opel
Opis: marka samochodu, niemieckie przedsiębiorstwo produkujące samochody osobowe i dostawcze należące do koncernu General Motors.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
opluć 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
oplwa 7Forma podstawowa: oplwać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
opłuż 14Forma podstawowa: opłużyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
opływ 9Opis: ruch cząsteczek wody wokół ciała stałego.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
opnij 8Forma podstawowa: opiąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
opoce 7Forma podstawowa: opoka
Opis: przenośnie: bastion, często ostatnie, niezmienne siedlisko jakiejś pozytywnej wartości.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
opoić 11Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
opoił 8Forma podstawowa: opoić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
opoje 8Forma podstawowa: opój
Opis: z pogradą o pijaku, osobie nadużywającej alkoholu.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
opoka 7Opis: przenośnie: bastion, często ostatnie, niezmienne siedlisko jakiejś pozytywnej wartości.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
opoką 11Forma podstawowa: opoka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
opokę 11Forma podstawowa: opoka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
opoki 7Forma podstawowa: opoka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma podstawowa: opoka
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
opoko 7Forma podstawowa: opoka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
opola 7Forma podstawowa: opole
Opis: słowiańska wspólnota rodowo-terytorialna z okresu plemiennego.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
opole 7Forma podstawowa: opół
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
opona 6Opis: otyłość widoczna na brzuchu (rzadziej - innych częściach ciała), mało elastyczny kawałek ciała z obecnością tkanki tłuszczowej.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
opono 6Forma podstawowa: opona
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
opony 7Forma podstawowa: opona
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
oporą 10Forma podstawowa: opora
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
oporę 10Forma podstawowa: opora
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
opowi 6Forma podstawowa: op
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
oprał 8Forma podstawowa: oprać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
oprań 12Forma podstawowa: oprać
opraw 6Forma podstawowa: oprawa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma podstawowa: oprawić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
oproś 10Forma podstawowa: oprosić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
opsną 10Forma podstawowa: opsnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
opsnę 10Forma podstawowa: opsnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
opuka 9Forma podstawowa: opukać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
opust 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: opusta
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
opusu 10Forma podstawowa: opus
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:n2
opusz 8Forma podstawowa: opuszyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
opuść 17Forma podstawowa: opuścić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
opylą 12Forma podstawowa: opylić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
opylę 12Forma podstawowa: opylić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
opyli 8Forma podstawowa: opylić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
oracz 6Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
orała 7Forma podstawowa: orać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
orało 7Forma podstawowa: orać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
orami 6Forma podstawowa: oramić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
oraną 9Forma podstawowa: orać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
orano 5Forma podstawowa: orać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl verb:imps:imperf:refl.nonrefl
orant 6Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
orany 6Forma podstawowa: orać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
oranż 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
orcie 6Forma podstawowa: orta
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
orcyn 7Forma podstawowa: orcyna
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
orend 6Forma podstawowa: orenda
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
oręży 14Forma podstawowa: oręż
Opis: w przenośni: sposób zwalczania kogoś, walki z kimś.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
orfie 9Forma podstawowa: orfa
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
orfom 10Forma podstawowa: orfa
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
organ 7Opis: gazeta lub inne mass media wydawane przez partię polityczną lub organizację społeczną, grupę artystyczną bądź instytucję naukową w celu propagowania celów i sposobów jej działania lub opinii jej zarz
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
orgia 7Opis: w starożytności: obrzędy ku czci bogów, zwłaszcza Dionizosa, połączone z ekstatycznymi śpiewami i tańcami.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
orgię 11Forma podstawowa: orgia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
orgii 7Forma podstawowa: orgia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
orgio 7Forma podstawowa: orgia
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
orisz 5Forma podstawowa: orisza
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
orkan 6Opis: huragan, który powstał nad Atlantykiem i dotarł do Europy.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
orków 10Forma podstawowa: ork
Opis: istota z rasy orków w literackim legendarium, wykreowanym przez J. R. R. Tolkiena, Tolkienowscy orkowie, wyhodowani z upodlonych elfów przez Morgotha, związani byli z obozem zła.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:gen:m2
orlej 8Forma podstawowa: orli
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
orleń 12Opis: ogólna nazwa morskiej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny orleniowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
orlog 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
orłem 8Forma podstawowa: orzeł
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1 subst:sg:inst:m2
orłom 8Forma podstawowa: orzeł
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:pl:dat:m2
orłów 11Forma podstawowa: orłowo
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: orzeł
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:gen:m2
ornat 6Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ornej 7Forma podstawowa: orny
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
ornie 5Forma podstawowa: orny
orosi 5Forma podstawowa: orosić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
orscy 7Forma podstawowa: orski
Opis: związany z Orskiem.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
orską 10Forma podstawowa: orski
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
orski 6Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ortęć 15Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
ortom 7Forma podstawowa: ort
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2 subst:pl:dat:m3
ortów 10Forma podstawowa: ort
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:m3
ortyt 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
oryli 7Forma podstawowa: oryl
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
orylu 9Forma podstawowa: oryl
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
orząc 10Forma podstawowa: orać
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl pcon:imperf:refl.nonrefl
orzec 6Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
orzeł 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m2
orznę 9Forma podstawowa: orznąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
orżną 13Forma podstawowa: orżnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
orżnę 13Forma podstawowa: orżnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
osach 8Forma podstawowa: osa
Opis: owad błonkoskrzydły z rodziny osowatych, o charakterystycznym, kontrastowym ubarwieniu w postaci żółtych pasów na czarnym odwłoku, osiągający rozmiary od bardzo małych (7 mm) do stosunkowo dużych (5c
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
osacz 6Forma podstawowa: osaczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
osada 6Opis: główny pęd kwiatostanu.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
osadę 10Forma podstawowa: osada
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
osado 6Forma podstawowa: osada
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
osady 7Forma podstawowa: osada
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
osądu 12Forma podstawowa: osąd
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
osądy 11Forma podstawowa: osąd
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
oscar 6Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m2
osein 5Forma podstawowa: oseina
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
osepu 8Forma podstawowa: osep
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
osepy 7Forma podstawowa: osep
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
osęce 10Forma podstawowa: osęka
Opis: osęk - narzędzie do lądowania ryb o kształcie stalowego haka osadzonego na rękojeści (najczęściej teleskopowej lub drewnianej), używana często w wędkarstwie podlodowym.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
osęka 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
osękę 14Forma podstawowa: osęka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
osęko 10Forma podstawowa: osęka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
osęku 12Forma podstawowa: osęk
Opis: bosak - długi drąg zakończony metalowym hakiem i grotem (szpikulcem).
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
osiać 10Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
osiąg 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
osice 6Forma podstawowa: osika
Opis: topola osika, topola drżąca, osina, osiczyna - gatunek drzewa należący do rodziny wierzbowatych (Salicaceae), najpospolitszy gatunek topoli w Polsce.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
osiej 7Forma podstawowa: osi
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
osiek 6Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
osiem 6Forma podstawowa: osie
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
osika 6Forma podstawowa: osik
Opis: topola osika, topola drżąca, osina, osiczyna - gatunek drzewa należący do rodziny wierzbowatych (Salicaceae), najpospolitszy gatunek topoli w Polsce.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma podstawowa: osikać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
osiką 10Forma podstawowa: osika
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
osikę 10Forma podstawowa: osika
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
osiki 6Forma podstawowa: osika
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
osiko 6Forma podstawowa: osika
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: osika
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
osimi 6Forma podstawowa: osi
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
osiną 9Forma podstawowa: osina
Opis: osika, topola osika, topola drżąca, osiczyna - gatunek drzewa należący do rodziny wierzbowatych (Salicaceae), najpospolitszy gatunek topoli w Polsce.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
osiom 6Forma podstawowa: osie
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
oskom 7Forma podstawowa: oskoma
Opis: apetyt (na jedzenie).
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
oskub 10Forma podstawowa: oskubać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
osłab 9Forma podstawowa: osłabić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
osław 7Forma podstawowa: osławić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
osłod 8Forma podstawowa: osłoda
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
osłom 8Forma podstawowa: osioł
Opis: ssak z rodziny koniowatych, charakteryzujący się dużą głową, długimi uszami, cienkim ogonem z kitą na końcu, małymi wymaganiami pokarmowymi i odpornością na brak wody, w stanie dzikim występuje osioł
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:pl:dat:m2
osłon 7Forma podstawowa: osłona
Opis: oddział, który ma osłaniać inną jednostkę.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
osłoń 13Forma podstawowa: osłonić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
osłów 11Forma podstawowa: osioł
Opis: ssak z rodziny koniowatych, charakteryzujący się dużą głową, długimi uszami, cienkim ogonem z kitą na końcu, małymi wymaganiami pokarmowymi i odpornością na brak wody, w stanie dzikim występuje osioł
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:gen:m2
osmal 7Forma podstawowa: osmalić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
osmaż 10Forma podstawowa: osmażyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
osmęt 11Forma podstawowa: osmęta
osmie 6Forma podstawowa: osm
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
osmom 7Forma podstawowa: osm
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
osmól 11Forma podstawowa: osmolić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
osmuż 12Forma podstawowa: osmużyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
osnów 9Forma podstawowa: osnowa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
osnui 7Forma podstawowa: osnuja
Opis: szkodnik sosny.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
osnuj 9Forma podstawowa: osnuć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
osnuł 9Forma podstawowa: osnuć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
osoba 7Opis: istota inteligentna, uosobienie
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
osoby 8Forma podstawowa: osoba
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
osoką 10Forma podstawowa: osoka
Opis: Stratiotes - monotypowy rodzaj rośliny z rodziny żabiściekowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
osokę 10Forma podstawowa: osoka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ospem 7Forma podstawowa: osep
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
ospie 6Forma podstawowa: ospa
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
ospom 7Forma podstawowa: ospa
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
osraj 7Forma podstawowa: osrać
Opis: nie zwrócić na coś uwagi, nie wziąć do siebie.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
osrał 7Forma podstawowa: osrać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
osrań 11Forma podstawowa: osrać
ostać 11Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ostań 12Forma podstawowa: ostać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ostaw 6Forma podstawowa: ostawa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ostek 7Forma podstawowa: ostka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ostęp 11Opis: w leśnictwie i łowiectwie trudno dostępne miejsce w lesie będące ostoją dla zwierząt.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ostką 11Forma podstawowa: ostka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ostom 7Forma podstawowa: oset
Opis: Carduus – rodzaj roślin z rodziny astrowatych, w języku potocznym nazwa ta jest stosowana także dla podobnych morfologicznie roślin należących do innych rodzajów.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
ostra 6Forma podstawowa: ostry
Opis: o charakterze, cesze charakteru: trudny, nieprzyjemny, nerwowy.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ostre 6Forma podstawowa: ostry
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
ostrz 6Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ostwę 10Forma podstawowa: ostwa
ostwi 6Forma podstawowa: ostew
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f
ostwo 6Forma podstawowa: ostwa
ostwy 7Forma podstawowa: ostwa
osuch 10Forma podstawowa: osucha
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
osuwa 7Forma podstawowa: osuwać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl
osuwu 9Forma podstawowa: osuw
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
osuwy 8Forma podstawowa: osuw
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
oswój 11Forma podstawowa: oswoić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
oścem 11Forma podstawowa: osiec
Opis: Aphelinus - rodzaj owada błonkoskrzydłego z rodziny oścowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
ościc 11Forma podstawowa: ościca
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
oście 10Forma podstawowa: oset
Opis: Carduus – rodzaj roślin z rodziny astrowatych, w języku potocznym nazwa ta jest stosowana także dla podobnych morfologicznie roślin należących do innych rodzajów.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
oścom 11Forma podstawowa: osiec
Opis: Aphelinus - rodzaj owada błonkoskrzydłego z rodziny oścowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
ośców 14Forma podstawowa: osiec
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
oślad 11Forma podstawowa: oślada
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ośląt 15Forma podstawowa: oślę
Opis: młodę osła.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n1
oślej 12Forma podstawowa: ośli
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
oślep 11Forma fleksyjna: burk
oślik 11Opis: osłomuł - mieszaniec międzygatunkowy ogiera konia domowego z klaczą osła, całkowicie bezpłodny, niższy i słabszy od muła i dlatego dużo rzadziej hodowany.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
ośliń 16Forma podstawowa: oślinić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ośmin 10Forma podstawowa: ośmina
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ośmiu 12Forma podstawowa: osiem
Forma fleksyjna: num:pl:acc:m1:rec num:pl:gen.dat.inst.loc:m1.m2.m3.f.n2:congr num:pl:nom.voc:m1:rec
oświń 15Forma podstawowa: oświnić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
otarć 11Forma podstawowa: otarcie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
otawa 6Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
otawę 10Forma podstawowa: otawa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
otawo 6Forma podstawowa: otawa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
otąga 12Forma podstawowa: otąg
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
otągu 14Forma podstawowa: otąg
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
otępi 11Forma podstawowa: otępić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
otłuc 11Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
otocz 7Forma podstawowa: otoczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
otoka 7Forma podstawowa: otok
Opis: część czapki (zwłaszcza wojskowej).
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
otoku 9Forma podstawowa: otok
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
otomi 7
otraw 6Forma podstawowa: otrawić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
otręt 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
otruj 10Forma podstawowa: otruć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
otulą 13Forma podstawowa: otulić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
otulę 13Forma podstawowa: otulić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
otyle 8Opis: grubo, tęgo, tak, że wygląda się, jakby się cierpiało na otyłość.
Forma fleksyjna: adv:pos
otyli 8Forma podstawowa: otyć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:nonrefl

Forma podstawowa: otyły
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
otyła 9Forma podstawowa: otyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:nonrefl

Forma podstawowa: otyły
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
otyły 10Forma podstawowa: otyć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:nonrefl
oucie 8Forma podstawowa: out
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
ouija 9
owacy 7Forma podstawowa: owaki
Opis: różny, inny, nie taki sam.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
owady 7Forma podstawowa: owad
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
owaka 6Forma podstawowa: owaki
Opis: różny, inny, nie taki sam.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
owaką 10Forma podstawowa: owaki
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
owaki 6Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
owali 6Forma podstawowa: owal
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
owalu 8Forma podstawowa: owal
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
owcom 7Forma podstawowa: owca
Opis: ssak z rodziny krętorogich.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
owczo 6Forma podstawowa: owczy
Forma fleksyjna: adja
owczy 7Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
owego 7Forma podstawowa: ów
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
owemu 8Forma podstawowa: ow
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos

Forma podstawowa: owo
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2

Forma podstawowa: ów
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
owera 5Forma podstawowa: ower
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
owery 6Forma podstawowa: ower
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
owędź 18Forma podstawowa: owędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
owiał 7Forma podstawowa: owiać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
owiań 11Forma podstawowa: owiać
owici 6Forma podstawowa: owić
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff
owiec 6Forma podstawowa: owca
Opis: ssak z rodziny krętorogich.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
owiją 11Forma podstawowa: owić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
owije 7Forma podstawowa: owić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
owiło 7Forma podstawowa: owić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
owiły 8Forma podstawowa: owić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
owiną 9Forma podstawowa: owinąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
owinę 9Forma podstawowa: owinąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
owioń 11Forma podstawowa: owionąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
owita 6Forma podstawowa: owić
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
owite 6Forma podstawowa: owić
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff
owito 6Forma podstawowa: owić
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl.nonrefl
owoce 6Forma podstawowa: owoc
Opis: jadalna część rośliny, najczęściej owoc lub owocostan drzewa czy krzewu owocowego, którą można spożywać na surowo i która charakteryzuje się słodko-kwaskowatym smakiem, jest mięsista i soczysta.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
owręż 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
owsem 6Forma podstawowa: owies
Opis: ziarno zboża o tej samej nazwie.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
owsic 6Forma podstawowa: owsica
Opis: Helictotrichon – rodzaj bylin z rodziny wiechlinowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
owsie 5Forma podstawowa: owies
Opis: ziarno zboża o tej samej nazwie.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
owsik 6Opis: pasożytniczy nicień.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
owsom 6Forma podstawowa: owies
Opis: ziarno zboża o tej samej nazwie.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: owies
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
owsów 9Forma podstawowa: owies
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1

Forma podstawowa: owies
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
owymi 7Forma podstawowa: ow
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
ozami 6Forma podstawowa: oz
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
ozany 6Forma podstawowa: ozan
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
ozeną 9Forma podstawowa: ozena
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ozięb 11Forma podstawowa: oziębić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ozima 6Forma podstawowa: ozimy
Opis: taki, który jest siany na jesień.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ozime 6Forma podstawowa: ozimy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
ozimi 6Forma podstawowa: ozimy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
ozimy 7Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ozoją 11Forma podstawowa: ozoja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ozoję 11Forma podstawowa: ozoja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ozojo 7Forma podstawowa: ozoja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ozora 5Forma podstawowa: ozór
Opis: język zwierzęcia postrzegany jako mięso, element podrobów.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ozory 6Forma podstawowa: ozór
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ozowa 5Forma podstawowa: ozowy
Opis: związany z ozem - wałem lub wydłużonym pagórkiem, zbudowanym z piasku i żwiru.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ozowe 5Forma podstawowa: ozowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
ozowi 5Forma podstawowa: oz
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3

Forma podstawowa: ozowy
Opis: związany z ozem - wałem lub wydłużonym pagórkiem, zbudowanym z piasku i żwiru.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
ozowy 6Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ozuci 8Forma podstawowa: ozuć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff
ozują 13Forma podstawowa: ozuć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
ozuje 9Forma podstawowa: ozuć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ozuli 8Forma podstawowa: ozuć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
ozuły 10Forma podstawowa: ozuć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
ozuty 9Forma podstawowa: ozuć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff
ozuwa 7Forma podstawowa: ozuwać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
ozwać 10Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
ozwał 7Forma podstawowa: ozwać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl
ozwań 11Forma podstawowa: ozwać
ozwie 5Forma podstawowa: ozwać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl
ozwij 7Forma podstawowa: ozwać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
oźreb 15Forma podstawowa: oźrebić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
ożarł 11Forma podstawowa: ożreć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl
ożłop 12Forma podstawowa: ożłopać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
ożogu 13Forma podstawowa: ożóg
Opis: zakrzywiony kij do poprawiania ognia w piecu piekarskim i do wygarniania żużlu i popiołu z pieca kowalskiego.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
ożota 10
ożryj 12Forma podstawowa: ożreć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
ożyli 11Forma podstawowa: ożyć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:nonrefl
ożyła 12Forma podstawowa: ożyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:nonrefl
ożyły 13Forma podstawowa: ożyć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:nonrefl
ożynę 14Forma podstawowa: ożyna
Opis: roślina z rodzaju Rubus charakteryzująca się czarną barwą owoców.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ożyno 10Forma podstawowa: ożyna
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ożyny 11Forma podstawowa: ożyna
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ożyto 11Forma podstawowa: ożyć
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:nonrefl
ożywa 10Forma podstawowa: ożywać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
oazie 5Forma podstawowa: oaza
Opis: popularna nazwa Ruchu Światło-Życie, ruchu odnowy Kościoła, skupiajacy głównie młodzież, założony w Polsce przez ks. Franciszka Blachnickiego.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
obabi 9Forma podstawowa: obabić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl
obacz 8Forma podstawowa: obaczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obada 8Forma podstawowa: obadać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl
obawa 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
obawę 11Forma podstawowa: obawa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
obawo 7Forma podstawowa: obawa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
obawy 8Forma podstawowa: obawa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
obądź 20Forma podstawowa: obyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
obcuj 12Forma podstawowa: obcować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
obcym 10Forma podstawowa: obcy
Opis: taki, którego pochodzenie nie jest własne, homogeniczne.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos subst:pl:dat:m1 subst:sg:inst:m1 subst:sg:loc:m1
obejm 10Forma podstawowa: obejma
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
obelg 10Forma podstawowa: obelga
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
obici 8Forma podstawowa: obić
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff
obija 9Forma podstawowa: obijać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
obiją 13Forma podstawowa: obić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
obije 9Forma podstawowa: obić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
obili 8Forma podstawowa: obić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
obiła 9Forma podstawowa: obić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
obiło 9Forma podstawowa: obić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
obitą 12Forma podstawowa: obić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
obite 8Forma podstawowa: obić
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff
obity 9Forma podstawowa: obić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff
objat 10Forma podstawowa: objata
objaw 9Opis: zdarzenie będące znakiem lub sygnałem czegoś.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: objawić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
objem 10Forma podstawowa: objeść
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
objęć 18Forma podstawowa: objęcie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
obkop 9Forma podstawowa: obkopać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obkuć 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
obkuł 12Forma podstawowa: obkuć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
obkup 11Forma podstawowa: obkupić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
oblał 10Forma podstawowa: oblać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
oblej 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
oblep 9Forma podstawowa: oblepić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obleź 16Forma podstawowa: obleźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
oblig 10Forma podstawowa: obligo
Opis: dokument opatrzony podpisem osoby zaciągającej dług stwierdzający istnienie zobowiązania na określoną kwotę.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
oblot 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
obłam 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
obłap 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: obłapić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obłąk 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
obłej 11Forma podstawowa: obły
Opis: taki, który jest podłużny i okragły.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
obłem 10Forma podstawowa: obło
Opis: o kształcie podłużnym i zokrąglonym.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
obłęk 14Opis: przedmiot zakrzywiony w półkole, przedmiot w kształcie łuku.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
obłok 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
obłom 10Forma podstawowa: obło
Opis: o kształcie podłużnym i zokrąglonym.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
obłud 12Forma podstawowa: obłuda
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
obłup 12Forma podstawowa: obłupać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obnaż 11Forma podstawowa: obnażyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obniż 11Forma podstawowa: obniżyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
oboje 9Forma podstawowa: oba
Forma fleksyjna: num:pl:nom.acc.voc:n1.p1.p2:rec

Forma podstawowa: oboj
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
oboju 11Forma podstawowa: obój
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
obola 8Forma podstawowa: obol
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
oboli 8Forma podstawowa: obol
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
oboma 8Forma podstawowa: oba
Forma fleksyjna: num:pl:inst:m1.m2.m3.n2.f:congr
oborą 11Forma podstawowa: obora
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
oborę 11Forma podstawowa: obora
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
oboro 7Forma podstawowa: obora
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
obory 8Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
obozu 9Forma podstawowa: obóz
Opis: miejsce przymusowej izolacji.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
obozy 8Forma podstawowa: obóz
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
obrać 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
obrad 8Forma podstawowa: obrady
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
obram 8Forma podstawowa: obramić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obrań 13Forma podstawowa: obrać
obraz 7Opis: celowo wydzielony w strukturze dzieła fragment sztuki teatralnej (baletu, opery), akt sztuki, odsłona.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: obraza
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
obraź 15Forma podstawowa: obrazić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obrąb 13Forma podstawowa: obrębić
Opis: otoczka, obwódka, otok.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obręb 13Opis: przestrzeń ograniczona dobrze uchwytną granicą.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: obrębić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obrok 8Opis: karma dla zwierząt pociągowych, przede wszystkim dla koni.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
obron 7Forma podstawowa: obrona
Opis: wstawianie się za kimś, odpieranie zarzutów.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
obroń 13Forma podstawowa: obronić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obróć 16Forma podstawowa: obrócić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obrót 12Opis: przychód, pieniądze ze sprzedaży towarów lub usług.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
obryj 10Forma podstawowa: obryć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obrył 10Forma podstawowa: obryć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
obsad 8Forma podstawowa: obsada
Opis: zespół aktorów, którzy występują w danym filmie, spektaklu, itp.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
obską 12Forma podstawowa: obski
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
obski 8Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
obsra 7Forma podstawowa: obsrać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
obsuw 9Opis: osunięcie się ziemi.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: obsuwa
Opis: niepowodzenie, nieudanie się czegoś.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
obsyf 12Forma podstawowa: obsyfić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obsyp 9Forma podstawowa: obsypać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obtop 9Forma podstawowa: obtopić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obtup 11Forma podstawowa: obtupać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obuci 10Forma podstawowa: obuć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff
obucz 10Forma podstawowa: obuczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obudź 18Forma podstawowa: obudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obuję 15Forma podstawowa: obuć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
obuli 10Forma podstawowa: obuć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
obuła 11Forma podstawowa: obuć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
obuło 11Forma podstawowa: obuć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
obuta 10Forma podstawowa: obuć
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
obuty 11Forma podstawowa: obuć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff
obuwa 9Forma podstawowa: obuwać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
obwić 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
obwiń 13Forma podstawowa: obwinąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obwoź 15Forma podstawowa: obwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
obwód 12Opis: sekwencja ćwiczeń w treningu fizycznym.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
obyła 10Forma podstawowa: obyły
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
obyło 10Forma podstawowa: obyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl
obyta 9Forma podstawowa: obyć
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
obytą 13Forma podstawowa: obyty
Opis: o człowieku: taki, który ma obycie, dzięki licznym kontaktom towarzyskim lub podróżom umie się dobrze zachować w różnych sytuacjach.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
obyto 9Forma podstawowa: obyć
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl

Forma podstawowa: obyty
Opis: o człowieku: taki, który ma obycie, dzięki licznym kontaktom towarzyskim lub podróżom umie się dobrze zachować w różnych sytuacjach.
Forma fleksyjna: adja
obyty 10Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ocalę 11Forma podstawowa: ocalić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
ocali 7Forma podstawowa: ocalić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
occie 7Forma podstawowa: ocet
Opis: porcja octu, wodnego roztworu kwasu octowego, określona ilość octu, zazwyczaj szklana butelka.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
ocelu 9Forma podstawowa: ocel
Opis: hak wkręcany w końską podkowę, który zapobiega ślizganiu się zwierzęcia po podłożu.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
ocena 6Opis: decyzja, stwierdzenie, pokazujące znaczenie czegoś, stopień rozwoju, zgodność z jakimiś normami.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
oceno 6Forma podstawowa: ocena
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
oceny 7Forma podstawowa: ocena
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ocher 8Forma podstawowa: ochra
Opis: rodzaj pelitycznej zwietrzeliny skał albo iłów bogatych w związki żelaza, wykorzystywany jako naturalny, nieorganiczny pigment o barwie od żółtej do brązowej.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ochla 9Forma podstawowa: ochlać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl
ochom 9Forma podstawowa: ochy
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
ochra 8Opis: rodzaj pelitycznej zwietrzeliny skał albo iłów bogatych w związki żelaza, wykorzystywany jako naturalny, nieorganiczny pigment o barwie od żółtej do brązowej.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ochry 9Forma podstawowa: ochra
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ociął 12Forma podstawowa: ociąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
ociel 7Forma podstawowa: ocielić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
ociem 7Forma podstawowa: ocio
Opis: zdrobniale i pieszczotliwie o oku.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
ocknę 11Forma podstawowa: ocknąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
ocleń 13Forma podstawowa: oclić
oclij 9Forma podstawowa: oclić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
oclił 9Forma podstawowa: oclić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
octem 8Forma podstawowa: ocet
Opis: porcja octu, wodnego roztworu kwasu octowego, określona ilość octu, zazwyczaj szklana butelka.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
octom 8Forma podstawowa: ocet
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
octuj 11Forma podstawowa: octować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ocuca 9Forma podstawowa: ocucać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
ocucę 13Forma podstawowa: ocucić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
ocuci 9Forma podstawowa: ocucić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
oczar 6Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ocząt 11Forma podstawowa: oczęta
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
oczep 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: oczepić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
oczka 7Forma podstawowa: oczko
Opis: układ kart w grze o tej samej nazwie, dający w sumie 21 punktów.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
oczku 9Forma podstawowa: oczko
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
oczną 10Forma podstawowa: oczny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
oczny 7Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
oczom 7Forma podstawowa: oko
Opis: zdolność widzenia.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n1
oczów 10Forma podstawowa: oko
odach 9Forma podstawowa: oda
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f

Forma podstawowa: odo
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
odami 7Forma podstawowa: odo
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
odbić 13Forma podstawowa: odbicie
Opis: coś skopiowanego, odbitego z oryginału.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2

Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
odbij 10Forma podstawowa: odbić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odbił 10Forma podstawowa: odbić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
odbój 14Opis: rozkaz wojskowy, który nakazuje zakończenie ćwiczeń i działań militarnych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
odbyć 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
odbyt 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
oddaj 9Forma podstawowa: oddać
Opis: przekazać coś gdzieś po to, aby zostały wykonane pewne czynności
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
oddal 8Forma podstawowa: oddalić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
oddał 9Forma podstawowa: oddać
Opis: przekazać coś gdzieś po to, aby zostały wykonane pewne czynności
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
oddań 13Forma podstawowa: oddanie
Opis: ofiarność, bezwzględne i bezwarunkowe poświęcenie się dla kogoś lub czegoś.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
odeon 6Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
odezw 6Forma podstawowa: odezwa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
odęli 11Forma podstawowa: odąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
odęły 13Forma podstawowa: odąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
odęta 11Forma podstawowa: odęty
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
odętą 15Forma podstawowa: odąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
odęte 11Forma podstawowa: odęty
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
odęto 11Forma podstawowa: odęty
Forma fleksyjna: adja
odęty 12Forma podstawowa: odąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff

Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
odgap 9Forma podstawowa: odgapić
odiom 7Forma podstawowa: odium
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
odiów 10Forma podstawowa: odium
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
odjeb 10Forma podstawowa: odjebać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odjem 9Forma podstawowa: odjeść
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
odjęć 17Forma podstawowa: odjęcie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
odkaź 15Forma podstawowa: odkazić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odkąd 12Forma fleksyjna: adv
odkąś 15Forma podstawowa: odkąsić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odkop 8Forma podstawowa: odkopać
Opis: podanie piłki za pomocą kopnięcia.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odkuć 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
odkuj 11Forma podstawowa: odkuć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odkuł 11Forma podstawowa: odkuć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
odkup 10Forma podstawowa: odkupić
Opis: naprawić wyrządzone komuś zło.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odlał 9Forma podstawowa: odlać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
odleć 12Forma podstawowa: odlecieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
odlej 9Forma podstawowa: odlać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odlep 8Forma podstawowa: odlepić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odleź 15Forma podstawowa: odleźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
odleż 11Forma podstawowa: odleżeć
Opis: przeleżeć jakiś czas w łóżku, nie wstawać przez jakiś czas.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odlot 8Opis: coś fajnego, odlotowego, także: wykrzyknik na podkreślenie czegoś fajnego.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
odłam 9Forma podstawowa: odłamać
Opis: przenośnie: część, dział czegoś.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odłów 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
odłup 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
odmie 7Forma podstawowa: odąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
odmij 9Forma podstawowa: odąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odmom 8Forma podstawowa: odma
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
odmów 11Forma podstawowa: odmowa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma podstawowa: odmówić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odmul 10Forma podstawowa: odmulić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odmyj 10Forma podstawowa: odmyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odmył 10Forma podstawowa: odmyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
odnoś 10Forma podstawowa: odnosić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
odnóg 12Forma podstawowa: odnoga
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
odpad 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
odpas 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
odpić 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
odpis 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
odrap 7Forma podstawowa: odrapać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odraź 14Forma podstawowa: odrazić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odrąb 12Forma podstawowa: odrąbać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odrom 7Forma podstawowa: odry
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
odrwi 6Forma podstawowa: odrwić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
odryn 7Forma podstawowa: odryna
Opis: budynek do przechowywania siana.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
odrys 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
odsad 7Forma podstawowa: odsada
Opis: nasada końskiego ogona.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
odsól 11Forma podstawowa: odsolić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odsuw 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
odsyp 8Opis: ilość zboża, którą rolnik miał obowiązek dostarczyć państwu za przemiał ziarna.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
odtaj 9Forma podstawowa: odtajać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
odtąd 12Forma fleksyjna: adv
oducz 9Forma podstawowa: oduczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odurz 8Forma podstawowa: odurzyć
Opis: oddziałać na kogoś lub na coś za pomocą substancji odurzających, powodując utratę świadomości.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odwał 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
odważ 10Forma podstawowa: odważyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odwet 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
odwiń 12Forma podstawowa: odwinąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odwoń 12Forma podstawowa: odwonić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odwóź 18Forma podstawowa: odwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
odwyk 8Opis: leczenie odwykowe, określenie terapii uzależnień.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
odyma 8Forma podstawowa: odymać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
odzew 6Opis: odpowiedź na czyjeś wezwanie.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
odżąć 19Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
odżęć 19Forma podstawowa: odżąć
odżyć 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
odżył 13Forma podstawowa: odżyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
oesem 6Forma podstawowa: oes
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
oesie 5Forma podstawowa: oes
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
oesów 9Forma podstawowa: oes
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
oferm 10Forma podstawowa: oferma
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
offie 13Forma podstawowa: off
Opis: działalność w sferze kultury, która nie ma charakteru komercyjnego.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
offom 14Forma podstawowa: off
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
ofiar 9Forma podstawowa: ofiara
Opis: czyjeś poświęcenie, wyrzeczenia się czegoś dla kogoś lub dla wyższych celów.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ofita 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
ofitę 14Forma podstawowa: ofita
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
ogacą 12Forma podstawowa: ogacić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
ogary 8Forma podstawowa: ogar
Opis: pies gończy, używany do tropienia, gonienia oraz napędzania zwierzyny.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
ogład 10Forma podstawowa: ogłada
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ogłoś 13Forma podstawowa: ogłosić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ognaj 9Forma podstawowa: ognać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ognał 9Forma podstawowa: ognać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
ognam 8Forma podstawowa: ognać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
ognia 7Forma podstawowa: ogień
Opis: ognisko, płonący stos drewna, chrustu.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ognią 11Forma podstawowa: ognić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
ognić 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl verb:inf:perf:nonrefl
ognię 11Forma podstawowa: ognić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
ogoli 8Forma podstawowa: ogolić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ogoni 7Forma podstawowa: ogonić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ogram 8Forma podstawowa: ograć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
ograń 13Forma podstawowa: ogranie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
ogrem 8Forma podstawowa: ogr
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
ogrom 8Forma podstawowa: ogr
Opis: niezmierzona wielkość (także: rozległość) czegoś, to, że coś posiada wielki rozmiar (zwykle w kategoriach fizycznych, przestrzennych, ale także w odniesieniu do czasu), np. ogrom nieba, ogrom świata,
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ogryź 16Forma podstawowa: ogryźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ogrze 7Forma podstawowa: ogr
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
ohara 7Forma podstawowa: ohar
Opis: podgorzelec, kaczka norowa, Tadorna tadorna – gatunek średniego, wędrownego (poza skrajnie zachodnimi i południowymi populacjami) ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae), zamieszkujący Eurazj
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
ohary 8Forma podstawowa: ohar
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
ohelu 10Forma podstawowa: ohel
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
ohmem 9Forma podstawowa: ohm
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
ohmie 8Forma podstawowa: ohm
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
ohmom 9Forma podstawowa: ohm
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: ohm
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
ohyda 9Opis: coś ohydnego, bardzo brzydkiego.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ohydę 13Forma podstawowa: ohyda
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
oidia 6Forma podstawowa: oidium
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2
oiomu 8Forma podstawowa: oiom
Opis: oddział szpitalny zajmujący się leczeniem pacjentów w stanie krytycznym.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
oiomy 7Forma podstawowa: oiom
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ojcem 9Forma podstawowa: ojciec
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
ojcom 9Forma podstawowa: ojciec
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
ojców 12Forma podstawowa: ojciec
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1

Forma podstawowa: ojcowie
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p1 subst:pl:gen:p1

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ojcuj 12Forma podstawowa: ojcować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
ojcze 8Forma podstawowa: ojciec
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
ojeja 9
ojkom 9Forma podstawowa: ojek
okach 9Forma podstawowa: oko
Opis: zdolność widzenia.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
okadź 15Forma podstawowa: okadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
okala 7Forma podstawowa: okalać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
okapi 7Opis: Okapia johnstoni – ssak z rodziny żyrafowatych zamieszkujący centralną Afrykę.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:f subst:pl:dat:m2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:f subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:f subst:pl:inst:m2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:f subst:pl:loc:m2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:f subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:f subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:f subst:sg:acc:m2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:f subst:sg:dat:m2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:f subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:f subst:sg:inst:m2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:f subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:f subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:f subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:n2
okapu 9Forma podstawowa: okap
Opis: daszek z wyciągiem, urządzenie elektryczne służące do odprowadzania oparów kuchennych.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
okapy 8Forma podstawowa: okap
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: okapa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
okarą 10Forma podstawowa: okara
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
okarm 7Forma podstawowa: okarmić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
okaro 6Forma podstawowa: okara
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
okazu 8Forma podstawowa: okaz
Opis: egzemplarz, reprezentacja jakiegoś gatunku, rodzaju obiektów, zwykle ma charakterystyczne chechy.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
okazy 7Forma podstawowa: okaz
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
okiwa 6Forma podstawowa: okiwać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
oklej 9Forma podstawowa: okleić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
oklep 8Forma fleksyjna: adv
okłęb 14Forma podstawowa: okłębić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
oknie 6Forma podstawowa: okno
Opis: przeszklona rama w inspekcie.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:n2
okocą 11Forma podstawowa: okocić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl
okocę 11Forma podstawowa: okocić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl
okoci 7Forma podstawowa: okocić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl
okola 7Forma podstawowa: okole
Opis: przestrzeń okalajaca coś, zwykle w układzie (kształcie) kolistym, półkolistym lub łukowo wygiętym.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
okolą 11Forma podstawowa: okolić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
okole 7Opis: przestrzeń okalajaca coś, zwykle w układzie (kształcie) kolistym, półkolistym lub łukowo wygiętym.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2

Forma podstawowa: okół
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
okolę 11Forma podstawowa: okolić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
okolu 9Forma podstawowa: okole
Opis: przestrzeń okalajaca coś, zwykle w układzie (kształcie) kolistym, półkolistym lub łukowo wygiętym.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
około 8Forma fleksyjna: adv:pos prep:gen qub
okołu 10Forma podstawowa: okoł
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
okomż 11Forma podstawowa: okomżyć
okopć 12Forma podstawowa: okopcić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
okowa 6Opis: okucie - ozdoba i wzmocnienie przedmiotu wykonanego z drewna.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
okowy 7Forma podstawowa: okowa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
okpię 11Forma podstawowa: okpić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
okpij 9Forma podstawowa: okpić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
okpił 9Forma podstawowa: okpić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
okrai 6Forma podstawowa: okraj
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
okraś 10Forma podstawowa: okrasić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
okrąż 14Forma podstawowa: okrążyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
okręć 15Forma podstawowa: okręcić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
okręg 12Opis: jednostka administracyjna państwa.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
okręt 11Opis: duży statek wodny, także o przeznaczeniu cywilnym.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
okrom 7Forma podstawowa: okra
Opis: egzotyczne warzywo, owoc (niesucha torebka) ketmii jadalnej.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
okrój 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
okryć 12Forma podstawowa: okrycie
Opis: najbardziej zewnętrzna część garderoby.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
okryj 9Forma podstawowa: okryć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
okrył 9Forma podstawowa: okryć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
okryw 7Forma podstawowa: okrywa
Opis: naturalna osłona obiektu, pokrywająca go z zewnątrz.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
okrze 6Forma podstawowa: okra
Opis: egzotyczne warzywo, owoc (niesucha torebka) ketmii jadalnej.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
okser 6Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
okson 6Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
oksza 6Opis: topór, znaczenie zachowało się głównie w heraldyce.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
okszę 10Forma podstawowa: oksza
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
okszo 6Forma podstawowa: oksza
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
oktaw 7Opis: oktawa - format książki, której arkusz po złożeniu liczy 8 kart.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: oktawa
Opis: interwał prosty zawarty między ośmioma kolejnymi stopniami skali muzycznej.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
oktod 8Forma podstawowa: oktoda
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
okuci 9Forma podstawowa: okuć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff
okują 14Forma podstawowa: okuć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
okuje 10Forma podstawowa: okuć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
okuję 14Forma podstawowa: okuć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
okuli 9Forma podstawowa: okuć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
okuła 10Forma podstawowa: okuć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
okuło 10Forma podstawowa: okuć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
okuły 11Forma podstawowa: okuć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
okupi 9Forma podstawowa: okupić
Opis: poświęcić coś, zapłacić za coś (zwykle: dużo).
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
okupu 11Forma podstawowa: okup
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
okupy 10Forma podstawowa: okup
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
okurz 8Forma podstawowa: okurzyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
okutą 13Forma podstawowa: okuć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
okute 9Forma podstawowa: okuć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff
okuto 9Forma podstawowa: okuć
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl.nonrefl
okuty 10Forma podstawowa: okuć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff
okuwa 8Forma podstawowa: okuwać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
okwef 10Forma podstawowa: okwefić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
olała 8Forma podstawowa: olać
Opis: zmarginalizować, nie zwrócić na coś uwagi, nie wziąć do siebie.
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
olały 9Forma podstawowa: olać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
olana 6Forma podstawowa: olać
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
olano 6Forma podstawowa: olać
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl.nonrefl
olchą 13Forma podstawowa: olcha
Opis: drewno z drzewa o tej samej nazwie.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
oleat 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
oleic 7Forma podstawowa: oleica
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
oleje 8Forma podstawowa: olać
Opis: zmarginalizować, nie zwrócić na coś uwagi, nie wziąć do siebie.
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: olej
Opis: farba olejna używana w malarstwie.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
oleję 12Forma podstawowa: olać
Opis: zmarginalizować, nie zwrócić na coś uwagi, nie wziąć do siebie.
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: oleić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
oleli 7Forma podstawowa: olać
Opis: zmarginalizować, nie zwrócić na coś uwagi, nie wziąć do siebie.
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
oleom 7Forma podstawowa: oleum
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
oleum 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
oliwą 10Forma podstawowa: oliwa
Opis: żartobliwie: pijak, osoba nadużywająca alkoholu.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
olsie 6Forma podstawowa: ols
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
olsom 7Forma podstawowa: ols
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
olsza 6Opis: Alnus – rodzaj drzew i krzewów z rodziny brzozowatych obejmujący 25-37 gatunków, spotykanych w strefie umiarkowanej i borealnej półkuli północnej.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
olsze 6Forma podstawowa: olcha
Opis: drewno z drzewa o tej samej nazwie.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: olsza
Opis: Alnus – rodzaj drzew i krzewów z rodziny brzozowatych obejmujący 25-37 gatunków, spotykanych w strefie umiarkowanej i borealnej półkuli północnej.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
olszo 6Forma podstawowa: olsza
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
olśnę 14Forma podstawowa: olśnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl
ołgać 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ołgaj 11Forma podstawowa: ołgać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ołgam 10Forma podstawowa: ołgać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
ołguj 13Forma podstawowa: ołgiwać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ołowi 7Forma podstawowa: ołów
Opis: Pb – pierwiastek chemiczny, metal z bloku p w układzie okresowym.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
omaca 7Forma podstawowa: omacać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
omami 7Forma podstawowa: om
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
omamu 9Forma podstawowa: omam
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
omamy 8Forma podstawowa: omam
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
omanu 8Forma podstawowa: oman
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
omany 7Forma podstawowa: oman
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
omaru 8Forma podstawowa: omar
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
omary 7Forma podstawowa: omar
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: omar
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
omast 7Forma podstawowa: omasta
Opis: tłuszcz, który dodaje się do potraw.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
omaść 15Forma podstawowa: omaścić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
omegą 12Forma podstawowa: omega
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
omegi 8Forma podstawowa: omega
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
omego 8Forma podstawowa: omega
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
omert 7Forma podstawowa: omerta
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
omgli 9Forma podstawowa: omglić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
omieć 11Forma podstawowa: omieść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
omieg 8Opis: Doronicum – rodzaj roślin należący do rodziny astrowatych, należy tu ok. 35 gatunków występujących naturalnie w Eurazji.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
omiel 7Forma podstawowa: omielić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: omleć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ominą 10Forma podstawowa: ominąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
omłot 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
omnia 6Forma podstawowa: omnium
omoki 7Forma podstawowa: omok
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
omową 10Forma podstawowa: omowy
omowe 6Forma podstawowa: omowy
omowi 6Forma podstawowa: om
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
omowy 7
omówi 10Forma podstawowa: omówić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
omska 7Forma podstawowa: omsk
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3

Forma podstawowa: omski
Opis: związany z Omskiem.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
omską 11Forma podstawowa: omski
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
omsko 7Forma podstawowa: omski
Forma fleksyjna: adja

Forma fleksyjna: adv:pos
omsku 9Forma podstawowa: omski
Opis: związany z Omskiem.
Forma fleksyjna: adjp
omszę 10Forma podstawowa: omszyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
omula 9Forma podstawowa: omul
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
omuli 9Forma podstawowa: omul
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
omulu 11Forma podstawowa: omul
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
omyci 8Forma podstawowa: omyć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff
omyją 13Forma podstawowa: omyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
omyje 9Forma podstawowa: omyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
omyję 13Forma podstawowa: omyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
omyka 8Forma podstawowa: omykać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl
omyki 8Forma podstawowa: omyk
Opis: łow. ogon zająca lub królika.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
omyku 10Forma podstawowa: omyk
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
omylę 12Forma podstawowa: omylić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
omyli 8Forma podstawowa: omyć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: omylić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
omyło 9Forma podstawowa: omyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
omyta 8Forma podstawowa: omyć
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
omytą 12Forma podstawowa: omyć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
omyte 8Forma podstawowa: omyć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff
omyty 9Forma podstawowa: omyć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff
omywa 7Forma podstawowa: omywać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
onego 7Forma podstawowa: on
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos

Forma podstawowa: onega
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ongon 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
onkos 6Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
onuca 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
onucę 12Forma podstawowa: onuca
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
onucy 9Forma podstawowa: onuca
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
oolit 7Opis: oolityt, ikrowiec - skała osadowa zbudowana w przeważającej większości z ooidów, tworzy się w płytkich morzach w strefie przybrzeżnej.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
oolog 8
opach 9Forma podstawowa: op
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
opada 7Forma podstawowa: opadać
Opis: odczuwać coraz mniejsze natężenie jakiegoś stanu psychofizycznego.
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
opadł 9Forma podstawowa: opaść
Opis: odczuć mniejsze natężenie jakiegoś stanu psychofizycznego.
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
opadu 9Forma podstawowa: opad
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
opala 7Forma podstawowa: opalać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
opalą 11Forma podstawowa: opalić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
opale 7Forma podstawowa: opal
Opis: półszlachetny kamień ozdobny, mineraloid zaliczany do krzemianów.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: opał
Opis: materiał służący do opalania.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
opali 7Forma podstawowa: opal
Opis: półszlachetny kamień ozdobny, mineraloid zaliczany do krzemianów.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3

Forma podstawowa: opalić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
opału 10Forma podstawowa: opał
Opis: materiał służący do opalania.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
opały 9Forma podstawowa: opał
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: opała
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
oparć 11Forma podstawowa: oparcie
Opis: coś lub ktoś, w czym/kim można pokładać nadzieję, można szukać w tym/nim pomocy, pocieszenia, jest to coś godnego zaufania, ktoś godny zaufania.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
opart 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
opary 7Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
oparz 6Forma podstawowa: oparzyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
opasa 6Forma podstawowa: opas
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
opasę 10Forma podstawowa: opaść
Opis: odczuć mniejsze natężenie jakiegoś stanu psychofizycznego.
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
opasu 8Forma podstawowa: opas
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
opasy 7Forma podstawowa: opas
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
opaść 15Opis: odczuć mniejsze natężenie jakiegoś stanu psychofizycznego.
Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
opata 7Forma podstawowa: opat
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
opcją 13Forma podstawowa: opcja
Opis: określenie kilku partii, niezwiązanych ze sobą organizacyjnie, które łączą wspóle główne poglądy polityczne (np. prawica, lewica, centrum).
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
opcję 13Forma podstawowa: opcja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
opcji 9Forma podstawowa: opcja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
opcjo 9Forma podstawowa: opcja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
opcyj 10Forma podstawowa: opcja
opełł 10Forma podstawowa: opleć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
opera 6Opis: instytucja kulturalna zajmująca się wystawianiem oper, zespół ludzi.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
operę 10Forma podstawowa: opera
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
operl 7Forma podstawowa: operlić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
opero 6Forma podstawowa: opera
Opis: instytucja kulturalna zajmująca się wystawianiem oper, zespół ludzi.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
opiął 12Forma podstawowa: opiąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
opici 7Forma podstawowa: opity
Opis: o człowieku - taki, który wypił dużo lub za dużo alkoholu.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
opiec 7Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
opiek 7Forma podstawowa: opieka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
opiel 7Forma podstawowa: opielić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: opleć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
opija 8Forma podstawowa: opijać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
opije 8Forma podstawowa: opić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
opiję 12Forma podstawowa: opić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
opili 7Forma podstawowa: opiły
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
opiła 8Forma podstawowa: opić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: opiły
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
opiłe 8Forma podstawowa: opiły
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
opiło 8Forma podstawowa: opiły
Forma fleksyjna: adja
opiły 9Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
opiów 10Forma podstawowa: opium
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
opita 7Forma podstawowa: opić
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
opitą 11Forma podstawowa: opić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
opite 7Forma podstawowa: opić
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff
opito 7Forma podstawowa: opić
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl.nonrefl
opium 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
opleć 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: opleść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
opluj 11Forma podstawowa: opluć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
opluł 11Forma podstawowa: opluć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
opłać 13Forma podstawowa: opłacić
Opis: ponieść konsekwencje czegoś.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
opłat 9Forma podstawowa: opłata
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
opłyń 15Forma podstawowa: opłynąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
opnie 6Forma podstawowa: opiąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
opoce 7Forma podstawowa: opoka
Opis: przenośnie: bastion, często ostatnie, niezmienne siedlisko jakiejś pozytywnej wartości.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
opoja 8Forma podstawowa: opój
Opis: z pogradą o pijaku, osobie nadużywającej alkoholu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
opoją 12Forma podstawowa: opoić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
opoję 12Forma podstawowa: opoić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
opoju 10Forma podstawowa: opój
Opis: z pogradą o pijaku, osobie nadużywającej alkoholu.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
opoką 11Forma podstawowa: opoka
Opis: przenośnie: bastion, często ostatnie, niezmienne siedlisko jakiejś pozytywnej wartości.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
opokę 11Forma podstawowa: opoka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
opoko 7Forma podstawowa: opoka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
opole 7Opis: słowiańska wspólnota rodowo-terytorialna z okresu plemiennego.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
opoli 7Forma podstawowa: opole
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
opolu 9Forma podstawowa: opole
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
opoła 8Forma podstawowa: opół
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
opoły 9Forma podstawowa: opół
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
oponą 10Forma podstawowa: opona
Opis: otyłość widoczna na brzuchu (rzadziej - innych częściach ciała), mało elastyczny kawałek ciała z obecnością tkanki tłuszczowej.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
oponę 10Forma podstawowa: opona
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
opora 6Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
oporo 6Forma podstawowa: opora
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
oporu 8Forma podstawowa: opór
Opis: siła działająca na poruszające się ciało fizyczne, która przeciwdziała poruszaniu się tego ciała.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
opory 7Forma podstawowa: opora
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma podstawowa: opór
Opis: siła działająca na poruszające się ciało fizyczne, która przeciwdziała poruszaniu się tego ciała.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
oposa 6Forma podstawowa: opos
Opis: dydelf wirginijski, Didelphis virginiana, Didelphis marsupialis virginiana - gatunek torbacza z rodziny dydelfowatych, jedyny torbacz szeroko występujący w Ameryce Północnej powyżej Rio Grande.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
oposy 7Forma podstawowa: opos
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
oprać 11Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
oprze 6Forma podstawowa: oprzeć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
opsyn 7Forma podstawowa: opsyna
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
optuj 11Forma podstawowa: optować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf.perf:nonrefl
optyk 9Opis: sklep, w którym sprzedawane są okulary.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma podstawowa: optyka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
opusy 9Forma podstawowa: opus
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2
opyla 8Forma podstawowa: opylać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
opyta 8Forma podstawowa: opytać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
orach 8Forma podstawowa: oro
orali 6Forma podstawowa: orać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
orały 8Forma podstawowa: orać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
orana 5Forma podstawowa: orać
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
orane 5Forma podstawowa: orać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
orani 5Forma podstawowa: orać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
orbit 8Forma podstawowa: orbita
Opis: tor, po którym ciało krąży wokół innego ciała lub środka masy.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
orcie 6Forma podstawowa: ort
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
order 6Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ordom 7Forma podstawowa: orda
Opis: feudalne państwo tureckie lub mongolskie.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
oread 6Forma podstawowa: oreada
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
oręża 13Forma podstawowa: oręż
Opis: w przenośni: sposób zwalczania kogoś, walki z kimś.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
oręże 13Forma podstawowa: oręż
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
orężu 15Forma podstawowa: oręż
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
orfik 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma podstawowa: orfika
Opis: rodzaj dawnego miniaturowego instrumentu, przenośnego fortepianu, który służył głównie do akompaniamentu.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
orgią 11Forma podstawowa: orgia
Opis: w starożytności: obrzędy ku czci bogów, zwłaszcza Dionizosa, połączone z ekstatycznymi śpiewami i tańcami.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
orgie 7Forma podstawowa: orgia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
orgij 9Forma podstawowa: orgia
orija 7Opis: język orija.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:dat:m3 subst:pl:gen:m3 subst:pl:inst:m3 subst:pl:loc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3 subst:sg:acc:m3 subst:sg:dat:m3 subst:sg:gen:m3 subst:sg:inst:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:nom:m3 subst:sg:voc:m3
orkan 6Opis: huragan, który powstał nad Atlantykiem i dotarł do Europy.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
orkom 7Forma podstawowa: ork
Opis: istota z rasy orków w literackim legendarium, wykreowanym przez J. R. R. Tolkiena, Tolkienowscy orkowie, wyhodowani z upodlonych elfów przez Morgotha, związani byli z obozem zła.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:pl:dat:m2

Forma podstawowa: orka
Opis: miecznik, Orcinus orca – gatunek walenia z rodziny delfinowatych, największy przedstawiciel delfinowatych, jedyny przedstawiciel rodzaju Orcinus, zamieszkuje wszystkie oceany i większe morza (preferu
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
orkus 8Opis: świat podziemy, w którym karano śmiercią i dręczono po śmierci grzeszników łamiących dane słowo, kłamców, zdrajców, także określenie piekła w poezji polsko-łacińskiej XV wieku.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
orląt 11Forma podstawowa: orlę
Opis: pisklę orła.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n1
orlic 7Forma podstawowa: orlica
Opis: Pteridium – rodzaj paproci należących do rodziny Dennstaedtiaceae, gatunkiem typowym jest Pteridium aquilinum.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
orlik 7Opis: pisklę orła.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
orlim 7Forma podstawowa: orli
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
orlon 6Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
orłem 8Forma podstawowa: orzeł
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1 subst:sg:inst:m3
orłom 8Forma podstawowa: orły
Opis: Aquilinae – podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae), obejmuje gatunki drapieżne, jednak jeśli to możliwe, zjadające również padlinę, zamieszkujące cały świat poza Antarktydą.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3

Forma podstawowa: orzeł
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:pl:dat:m3
orłów 11Forma podstawowa: orły
Opis: Aquilinae – podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae), obejmuje gatunki drapieżne, jednak jeśli to możliwe, zjadające również padlinę, zamieszkujące cały świat poza Antarktydą.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3

Forma podstawowa: orzeł
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:gen:m3
ornat 6Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
ornym 7Forma podstawowa: orny
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
orska 6Forma podstawowa: orsk
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3

Forma podstawowa: orski
Opis: związany z Orskiem.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
orski 6Forma podstawowa: orsk
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
orsku 8Forma podstawowa: orsk
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: orski
Opis: związany z Orskiem.
Forma fleksyjna: adjp
ortem 7Forma podstawowa: ort
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2 subst:sg:inst:m3
ortez 6Forma podstawowa: orteza
ortom 7Forma podstawowa: orta
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
ortyl 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
oryks 7Opis: Oryx – rodzaj antylop z podrodziny antylop końskich (Hippotraginae) w rodzinie krętorogich, występuje w kilku gatunkach w Afryce Wschodniej, Południowej i Północnej.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
oryla 7Forma podstawowa: oryl
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
oryle 7Forma podstawowa: oryl
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
orzęś 13Forma podstawowa: orzęsić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
orzmy 7Forma podstawowa: orać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
orzną 9Forma podstawowa: orznąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
orzże 9Forma podstawowa: orać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
osadą 10Forma podstawowa: osada
Opis: główny pęd kwiatostanu.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
osadu 8Forma podstawowa: osad
Opis: stała, dająca się łatwo oddzielić mechanicznie część ciekłej mieszaniny niejednorodnej, nietworząca trwałego układu koloidalnego, zwykle pozostająca nierozpuszczona w naczyniu.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
osady 7Forma podstawowa: osad
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
osadź 14Forma podstawowa: osadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
osami 6Forma podstawowa: osa
Opis: owad błonkoskrzydły z rodziny osowatych, o charakterystycznym, kontrastowym ubarwieniu w postaci żółtych pasów na czarnym odwłoku, osiągający rozmiary od bardzo małych (7 mm) do stosunkowo dużych (5c
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
osącz 10Forma podstawowa: osączyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
osądź 18Forma podstawowa: osądzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
oscar 6Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
osęką 14Forma podstawowa: osęka
Opis: osęk - narzędzie do lądowania ryb o kształcie stalowego haka osadzonego na rękojeści (najczęściej teleskopowej lub drewnianej), używana często w wędkarstwie podlodowym.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
osęki 10Forma podstawowa: osęk
Opis: bosak - długi drąg zakończony metalowym hakiem i grotem (szpikulcem).
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: osęka
Opis: osęk - narzędzie do lądowania ryb o kształcie stalowego haka osadzonego na rękojeści (najczęściej teleskopowej lub drewnianej), używana często w wędkarstwie podlodowym.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
osiał 7Forma podstawowa: osiać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
osiań 11Forma podstawowa: osiać
osice 6Forma podstawowa: osika
Opis: topola osika, topola drżąca, osina, osiczyna - gatunek drzewa należący do rodziny wierzbowatych (Salicaceae), najpospolitszy gatunek topoli w Polsce.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
osich 8Forma podstawowa: osi
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
osiec 6Opis: Aphelinus - rodzaj owada błonkoskrzydłego z rodziny oścowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2 verb:inf:perf:refl.nonrefl
osiej 7Forma podstawowa: osiać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
osiek 6Forma podstawowa: ośka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
osiem 6Forma fleksyjna: num:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n2:rec
osiką 10Forma podstawowa: osika
Opis: topola osika, topola drżąca, osina, osiczyna - gatunek drzewa należący do rodziny wierzbowatych (Salicaceae), najpospolitszy gatunek topoli w Polsce.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
osikę 10Forma podstawowa: osika
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
osiki 6Forma podstawowa: osik
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: osika
Opis: topola osika, topola drżąca, osina, osiczyna - gatunek drzewa należący do rodziny wierzbowatych (Salicaceae), najpospolitszy gatunek topoli w Polsce.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
osina 5Opis: osika, topola osika, topola drżąca, osiczyna - gatunek drzewa należący do rodziny wierzbowatych (Salicaceae), najpospolitszy gatunek topoli w Polsce.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
osinę 9Forma podstawowa: osina
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
osino 5Forma podstawowa: osina
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
osiny 6Forma podstawowa: osina
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p2 subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p2 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p2 subst:pl:voc:p3
osioł 7Opis: ssak z rodziny koniowatych, charakteryzujący się dużą głową, długimi uszami, cienkim ogonem z kitą na końcu, małymi wymaganiami pokarmowymi i odpornością na brak wody, w stanie dzikim występuje osioł
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m2
osiom 6Forma podstawowa:
Opis: linia.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
osiuj 9Forma podstawowa: osiować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
oskie 6Forma podstawowa: oski
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
oskim 7Forma podstawowa: oski
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
oskoł 8Forma podstawowa: oskoła
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
oskom 7Forma podstawowa: oska
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
oskół 12Forma podstawowa: oskoła
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
oskór 10
osław 7Forma podstawowa: osława
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
osłem 8Forma podstawowa: osioł
Opis: ssak z rodziny koniowatych, charakteryzujący się dużą głową, długimi uszami, cienkim ogonem z kitą na końcu, małymi wymaganiami pokarmowymi i odpornością na brak wody, w stanie dzikim występuje osioł
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1 subst:sg:inst:m2
osłom 8Forma podstawowa: osła
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
osłód 12Forma podstawowa: osłoda
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
osłup 10Forma podstawowa: osłupić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
osmem 7Forma podstawowa: osm
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
osmol 7Forma podstawowa: osmolić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
osmoz 6Forma podstawowa: osmoza
Opis: dyfuzja rozpuszczalnika przez błonę półprzepuszczalną rozdzielającą dwa roztwory o różnym stężeniu.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
osmół 12
osmów 10Forma podstawowa: osm
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
osmyk 8Opis: łow. ogon zająca lub królika.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
osnuć 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
osobą 11Forma podstawowa: osoba
Opis: istota inteligentna, uosobienie
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
osobę 11Forma podstawowa: osoba
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
osobo 7Forma podstawowa: osoba
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
osoce 6Forma podstawowa: osoka
Opis: Stratiotes - monotypowy rodzaj rośliny z rodziny żabiściekowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
osoka 6Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
osoki 6Forma podstawowa: osoka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
osoko 6Forma podstawowa: osoka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
osolą 10Forma podstawowa: osolić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
osolę 10Forma podstawowa: osolić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
osoli 6Forma podstawowa: osolić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ospie 6Forma podstawowa: osep
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
ospom 7Forma podstawowa: osep
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
ospów 10Forma podstawowa: osep
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
osrać 10Opis: nie zwrócić na coś uwagi, nie wziąć do siebie.
Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
osram 6Forma podstawowa: osrać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
ossia 5
ostał 8Forma podstawowa: ostać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
ostan 6Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ostaw 6Forma podstawowa: ostawić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ostce 7Forma podstawowa: ostka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
ostem 7Forma podstawowa: oset
Opis: Carduus – rodzaj roślin z rodziny astrowatych, w języku potocznym nazwa ta jest stosowana także dla podobnych morfologicznie roślin należących do innych rodzajów.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
ostew 6Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
ostka 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ostkę 11Forma podstawowa: ostka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ostki 7Forma podstawowa: ostka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ostko 7Forma podstawowa: ostka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ostoi 6Forma podstawowa: ostać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: ostoja
Opis: obszar wyróżniający się pod względem przyrodniczym, na którym występują rzadkie, ginące, zagrożone gatunki roślin lub zwierząt czy zanikające typy ekosystemów.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
ostój 12Forma podstawowa: ostać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ostów 10Forma podstawowa: oset
Opis: Carduus – rodzaj roślin z rodziny astrowatych, w języku potocznym nazwa ta jest stosowana także dla podobnych morfologicznie roślin należących do innych rodzajów.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
ostrą 10Forma podstawowa: ostry
Opis: o charakterze, cesze charakteru: trudny, nieprzyjemny, nerwowy.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ostro 6Opis: wyraźnie, w sposób doskonale widoczny, łatwo rzucający się w oczy.
Forma fleksyjna: adv:pos

Forma podstawowa: ostry
Opis: o charakterze, cesze charakteru: trudny, nieprzyjemny, nerwowy.
Forma fleksyjna: adja
ostry 7Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ostrz 6Forma podstawowa: ostrzyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ostud 9Forma podstawowa: ostuda
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ostwa 6
ostwą 10Forma podstawowa: ostwa
osuch 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma podstawowa: osuchy
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
osuną 11Forma podstawowa: osunąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl
osunę 11Forma podstawowa: osunąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl
osusz 7Forma podstawowa: osuszyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
oswoi 5Forma podstawowa: oswoić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
osypu 9Forma podstawowa: osyp
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
osypy 8Forma podstawowa: osyp
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
oszyć 11Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
oszyj 8Forma podstawowa: oszyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
oszył 8Forma podstawowa: oszyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
ością 14Forma podstawowa: ość
Opis: ostry, sztywny wyrostek u plewki ziaren kłosa.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ośćmi 15Forma podstawowa: ość
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
ośkom 11Forma podstawowa: ośka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: ośka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
oślep 11Forma podstawowa: oślepić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
oślic 11Forma podstawowa: oślica
Opis: samica osła.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
oślim 11Forma podstawowa: ośli
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
oślin 10Forma podstawowa: oślina
Opis: ekspresywizm, z politowaniem o ośle - tępym człowieku.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ośnik 10Opis: ręczne narzędzie o dwóch rękojeściach i stalowym ostrzu, przeznaczone do strugania i korowania drewna.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
otarł 8Forma podstawowa: otrzeć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
otawą 10Forma podstawowa: otawa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
otawy 7Forma podstawowa: otawa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
otągi 12Forma podstawowa: otąg
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
otnie 6Forma podstawowa: ociąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
otnij 8Forma podstawowa: ociąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
otocz 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
otoka 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
otoki 7Forma podstawowa: otok
Opis: część czapki (zwłaszcza wojskowej).
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: otoka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
otoku 9Forma podstawowa: otok
Opis: część czapki (zwłaszcza wojskowej).
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
otorb 8Forma podstawowa: otorbić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
otrąb 12Forma podstawowa: otrąbić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: otręby
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
otrop 7Forma podstawowa: otropić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
otruć 13Forma podstawowa: otrucie
Opis: podanie komuś lub czemuś substancji trującej.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2

Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
otruł 10Forma podstawowa: otruć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
otrze 6Forma podstawowa: otrzeć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
otuch 11Forma podstawowa: otucha
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
otula 9Forma podstawowa: otulać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
otuli 9Forma podstawowa: otulić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
otwór 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
otyłą 13Forma podstawowa: otyły
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
otyłe 9Forma podstawowa: otyły
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
otyły 10Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1
outem 9Forma podstawowa: out
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
outom 9Forma podstawowa: out
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
outów 12Forma podstawowa: out
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
outuj 12Forma podstawowa: outować
ouzon 7
owada 6Forma podstawowa: owad
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
owako 6Forma podstawowa: owaki
Opis: różny, inny, nie taki sam.
Forma fleksyjna: adja
owale 6Forma podstawowa: owal
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
owcza 6Forma podstawowa: owczy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
owczą 10Forma podstawowa: owczy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
owcze 6Forma podstawowa: owczy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
owego 7Forma podstawowa: ow
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos

Forma podstawowa: owo
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:n2
owędy 11Forma fleksyjna: adv
owiać 10Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
owiąż 13Forma podstawowa: owiązać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
owiej 7Forma podstawowa: owiać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
owies 5Opis: ziarno zboża o tej samej nazwie.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
owija 7Forma podstawowa: owijać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
owiję 11Forma podstawowa: owić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
owili 6Forma podstawowa: owić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
owiła 7Forma podstawowa: owić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
owitą 10Forma podstawowa: owić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
owity 7Forma podstawowa: owić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff
owlec 7Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
owłoś 11Forma podstawowa: owłosić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
owocu 8Forma podstawowa: owoc
Opis: jadalna część rośliny, najczęściej owoc lub owocostan drzewa czy krzewu owocowego, którą można spożywać na surowo i która charakteryzuje się słodko-kwaskowatym smakiem, jest mięsista i soczysta.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
owsem 6Forma podstawowa: owies
Opis: ziarno zboża o tej samej nazwie.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
owsie 5Forma podstawowa: owies
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
owych 9Forma podstawowa: ow
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos

Forma podstawowa: ów
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
owymi 7Forma podstawowa: ów
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
ozach 8Forma podstawowa: oz
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
ozana 5Forma podstawowa: ozan
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
ozdób 12Forma podstawowa: ozdoba
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma podstawowa: ozdobić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ozeki 6
ozena 5Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ozenę 9Forma podstawowa: ozena
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ozeno 5Forma podstawowa: ozena
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ozeny 6Forma podstawowa: ozena
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ozimą 10Forma podstawowa: ozimy
Opis: taki, który jest siany na jesień.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ozimi 6Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ozłoć 12Forma podstawowa: ozłocić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
oznak 6Forma podstawowa: oznaka
Opis: zdarzenie będące znakiem lub sygnałem czegoś.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ozoja 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ozoje 7Forma podstawowa: ozoja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
ozonu 7Forma podstawowa: ozon
Opis: alotropowa odmiana tlenu.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ozony 6Forma podstawowa: ozon
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ozową 9Forma podstawowa: ozowy
Opis: związany z ozem - wałem lub wydłużonym pagórkiem, zbudowanym z piasku i żwiru.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ozuję 13Forma podstawowa: ozuć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
ozuła 9Forma podstawowa: ozuć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
ozuło 9Forma podstawowa: ozuć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
ozuta 8Forma podstawowa: ozuć
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
ozutą 12Forma podstawowa: ozuć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
ozute 8Forma podstawowa: ozuć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff
ozuto 8Forma podstawowa: ozuć
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl.nonrefl
ozywa 6Forma podstawowa: ozywać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl
ożarć 14Forma podstawowa: ożreć
ożeni 9Forma podstawowa: ożenić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ożoga 11Forma podstawowa: ożóg
Opis: zakrzywiony kij do poprawiania ognia w piecu piekarskim i do wygarniania żużlu i popiołu z pieca kowalskiego.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ożogi 11Forma podstawowa: ożóg
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ożotą 14Forma podstawowa: ożota
ożotę 14Forma podstawowa: ożota
ożoto 10Forma podstawowa: ożota
ożoty 11Forma podstawowa: ożota
ożółć 20Forma podstawowa: ożółcić
ożreć 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
ożyją 16Forma podstawowa: ożyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl
ożyje 12Forma podstawowa: ożyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl
ożyję 16Forma podstawowa: ożyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl
ożyło 12Forma podstawowa: ożyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:nonrefl
ożyna 10Opis: roślina z rodzaju Rubus charakteryzująca się czarną barwą owoców.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ożyną 14Forma podstawowa: ożyna
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ożywi 10Forma podstawowa: ożywić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl

Wyrazy na literę o o długości 6

oazach 9Forma podstawowa: oaza
Opis: popularna nazwa Ruchu Światło-Życie, ruchu odnowy Kościoła, skupiajacy głównie młodzież, założony w Polsce przez ks. Franciszka Blachnickiego.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
oazami 7Forma podstawowa: oaza
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
oazowa 6Forma podstawowa: oazowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
oazową 10Forma podstawowa: oazowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
oazowy 7Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
obabia 10Forma podstawowa: obabiać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl
obabić 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
obabmy 12Forma podstawowa: obabić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl
obabże 14Forma podstawowa: obabić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
obaczy 10Forma podstawowa: obaczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
obadaj 11Forma podstawowa: obadać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
obalaj 11Forma podstawowa: obalać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
obalić 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
obalił 11Forma podstawowa: obalić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
obalmy 11Forma podstawowa: obalić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
obawom 9Forma podstawowa: obawa
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
obcasy 10Forma podstawowa: obcas
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
obcemu 12Forma podstawowa: obcy
Opis: taki, którego pochodzenie nie jest własne, homogeniczne.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos subst:sg:dat:m1
obcesu 11Forma podstawowa: obces
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
obciąg 15Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
obciąż 17Forma podstawowa: obciążyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obcięć 18Forma podstawowa: obciąć
obcina 9Forma podstawowa: obcinać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
obcios 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
obcują 17Forma podstawowa: obcować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
obcuje 13Forma podstawowa: obcować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
obcych 13Forma podstawowa: obca
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:pl:loc:f

Forma podstawowa: obcy
Opis: taki, którego pochodzenie nie jest własne, homogeniczne.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:loc:m1
obcymi 11Forma podstawowa: obca
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f

Forma podstawowa: obcy
Opis: taki, którego pochodzenie nie jest własne, homogeniczne.
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos subst:pl:inst:m1
obczaj 11Forma podstawowa: obczaić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
obdarć 14Forma podstawowa: obedrzeć
obdarł 11Forma podstawowa: obedrzeć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
obdasz 9Forma podstawowa: obdaszyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obdłub 15Forma podstawowa: obdłubać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
obdłuż 17Forma podstawowa: obdłużyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obecna 9Forma podstawowa: obecny
Opis: aktualny, taki, który jest teraz, w tym momencie, współcześnie.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
obecną 13Forma podstawowa: obecna
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:inst:f

Forma podstawowa: obecny
Opis: aktualny, taki, który jest teraz, w tym momencie, współcześnie.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
obecne 9Forma podstawowa: obecny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
obecny 10Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1
obedrą 13Forma podstawowa: obedrzeć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
obedrę 13Forma podstawowa: obedrzeć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
obegnę 14Forma podstawowa: obgiąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
obejma 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
obejmą 15Forma podstawowa: objąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
obejmę 15Forma podstawowa: objąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
obejmo 11Forma podstawowa: obejma
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
obejmy 12Forma podstawowa: obejma
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
obejść 19Forma podstawowa: obejście
Opis: przejście za ołtarzem głównym w kościołach, powstałe z przedłużenia naw bocznych.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
obelga 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
obelgą 15Forma podstawowa: obelga
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
obelgi 11Forma podstawowa: obelga
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
obelgo 11Forma podstawowa: obelga
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
obełga 12Forma podstawowa: obełgać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
obełżę 18Forma podstawowa: obełgać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
oberka 9Forma podstawowa: oberek
Opis: polski taniec ludowy, o żywym tempie i skocznej melodii w rytmie nieparzystym, popularny na wsi w wielu regionach Polski, szczególnie na Mazowszu i Radomszczyźnie.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
oberki 9Forma podstawowa: oberek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
oberku 11Forma podstawowa: oberek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
oberwę 12Forma podstawowa: oberwać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
oberża 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
oberżą 16Forma podstawowa: oberża
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
oberże 12Forma podstawowa: oberża
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
oberży 13Forma podstawowa: oberża
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
obesra 8Forma podstawowa: obesrać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
obeśle 13Forma podstawowa: obesłać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
obetka 10Forma podstawowa: obetkać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
obetrę 13Forma podstawowa: obetrzeć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
obeżną 16Forma podstawowa: obżąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
obeżrą 16Forma podstawowa: obeżreć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
obeżre 12Forma podstawowa: obeżreć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
obeżrę 16Forma podstawowa: obeżreć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
obfici 13Forma podstawowa: obfity
Opis: pokażny, o dużym rozmiarze, taki, który zajmuje sporo miejsca.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
obfity 14Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
obgiął 16Forma podstawowa: obgiąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
obgina 10Forma podstawowa: obginać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
obgryź 19Forma podstawowa: obgryźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obiadu 11Forma podstawowa: obiad
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
obiady 10Forma podstawowa: obiad
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
obiata 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
obiatą 13Forma podstawowa: obiata
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
obiato 9Forma podstawowa: obiata
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
obiaty 10Forma podstawowa: obiata
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
obiciu 11Forma podstawowa: obicie
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
obieca 9Forma podstawowa: obiecać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
obiegł 12Forma podstawowa: obiec
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
obiekt 10Opis: w matematyce - abstrakcyjny element rzeczywistości, mający znaczenie w rozpatrywanym modelu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
obieli 9Forma podstawowa: obielić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
obielm 10Forma podstawowa: obielmo
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
obiera 8Forma podstawowa: obierać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
obierz 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f

Forma podstawowa: obierza
Opis: obramowanie sieci rybackiej sznurem włókiennym.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
obijać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
obijam 11Forma podstawowa: obijać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
obijań 16Forma podstawowa: obijać
obiłam 11Forma podstawowa: obić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:perf:refl.nonrefl
obiłem 11Forma podstawowa: obić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:perf:refl.nonrefl
obiłeś 14Forma podstawowa: obić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:perf:refl.nonrefl
obiorą 12Forma podstawowa: obrać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
obiorę 12Forma podstawowa: obrać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
obiory 9Forma podstawowa: obiór
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
obitej 11Forma podstawowa: obić
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:perf:aff
objadę 15Forma podstawowa: objechać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
objadł 13Forma podstawowa: objeść
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
objatę 15Forma podstawowa: objata
objaty 12Forma podstawowa: objata
objawi 10Forma podstawowa: objawić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
objawu 12Forma podstawowa: objaw
Opis: zdarzenie będące znakiem lub sygnałem czegoś.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
objawy 11Forma podstawowa: objaw
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
objazd 11Opis: boczna, okrężna droga, często tymczasowa, dla ominięcia przeszkody.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
objesz 10Forma podstawowa: objeść
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:perf:refl.nonrefl
objeść 19Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
objęci 15Forma podstawowa: objąć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff
objęli 15Forma podstawowa: objąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
objęła 16Forma podstawowa: objąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
objęło 16Forma podstawowa: objąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
objęły 17Forma podstawowa: objąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
objęta 15Forma podstawowa: objąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
objętą 19Forma podstawowa: objąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
objęty 16Forma podstawowa: objąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff
objucz 13Forma podstawowa: objuczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obkąsa 13Forma podstawowa: obkąsać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf.perf:refl.nonrefl
obklej 12Forma podstawowa: obkleić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obkład 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
obkraj 11Forma podstawowa: obkrajać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obkroi 9Forma podstawowa: obkroić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
obkrój 15Forma podstawowa: obkroić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obkuję 17Forma podstawowa: obkuć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
obkuły 14Forma podstawowa: obkuć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
obkutą 16Forma podstawowa: obkuć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
obkute 12Forma podstawowa: obkuć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff
oblaci 10Forma podstawowa: oblat
Opis: rodzaj okrągłego wafla (opłatka) o średnicy 10-20 cm, grubości 1-3 mm wykonywanego według tradycyjnej receptury (o smaku słodkim i waniliowym, współcześnie w różnych smakach), znanego gł. na Śląsku,
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
oblali 10Forma podstawowa: oblać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
oblało 11Forma podstawowa: oblać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
oblana 9Forma podstawowa: oblać
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff

Forma podstawowa: oblany
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
oblaną 13Forma podstawowa: oblać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff

Forma podstawowa: oblany
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
oblane 9Forma podstawowa: oblać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff
oblano 9Forma podstawowa: oblać
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl.nonrefl
oblata 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
oblatą 14Forma podstawowa: oblata
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
oblazł 11Forma podstawowa: obleźć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
oblecą 14Forma podstawowa: oblecieć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
oblecę 14Forma podstawowa: oblecieć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
obleci 10Forma podstawowa: oblecieć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
oblega 11Forma podstawowa: oblegać
Opis: kamień na około obrośnięty zbożem, które ścina się dopiero po zżęciu całego zboża na polu.
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
obleję 15Forma podstawowa: oblać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
obleką 14Forma podstawowa: oblec
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
oblekę 14Forma podstawowa: oblec
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
oblekł 12Forma podstawowa: oblec
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
oblepi 10Forma podstawowa: oblepić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
oblewa 9Forma podstawowa: oblewać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
oblezą 13Forma podstawowa: obleźć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
obleżą 17Forma podstawowa: obleża
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
obleże 13Forma podstawowa: obleża
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
obleżę 17Forma podstawowa: obleża
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
obleżo 13Forma podstawowa: obleża
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
obleży 14Forma podstawowa: obleża
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
oblicz 10Forma podstawowa: oblicze
Opis: "czyjaś sylwetka, zwłaszcza kogoś ważnego, dzisiaj w sformułowaniu ""przed czyimś obliczem"" używanym jako określenie tego człowieka."
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
obliga 11Forma podstawowa: obligo
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
obligu 13Forma podstawowa: oblig
Opis: dokument opatrzony podpisem osoby zaciągającej dług stwierdzający istnienie zobowiązania na określoną kwotę.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
oblina 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
oblino 9Forma podstawowa: oblina
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
oblotu 12Forma podstawowa: oblot
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
obloty 11Forma podstawowa: oblot
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
oblódź 22Forma podstawowa: oblodzić
obłapi 11Forma podstawowa: obłapić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
obławę 14Forma podstawowa: obława
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
obławy 11Forma podstawowa: obława
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
obłażą 18Forma podstawowa: obłazić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
obłąki 15Forma podstawowa: obłąk
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
obłąku 17Forma podstawowa: obłąk
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
obłego 12Forma podstawowa: obły
Opis: taki, który jest podłużny i okragły.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
obłemu 13Forma podstawowa: obły
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
obłęki 15Forma podstawowa: obłęk
Opis: przedmiot zakrzywiony w półkole, przedmiot w kształcie łuku.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
obłęku 17Forma podstawowa: obłęk
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
obłocą 15Forma podstawowa: obłocić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
obłocę 15Forma podstawowa: obłocić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
obłoci 11Forma podstawowa: obłocić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
obłoga 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
obłogi 12Forma podstawowa: obłóg
Opis: cienki płat miękkiego drewna, który powstaje przez skrawanie i jest używany jako podkład pod okleinę lub do wyrobu płyt stolarskich.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
obłogo 12Forma podstawowa: obłoga
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
obłoku 13Forma podstawowa: obłok
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
obłoże 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
obłożę 18Forma podstawowa: obłożyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
obłożu 16Forma podstawowa: obłoże
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
obłoży 15Forma podstawowa: obłożyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
obłócz 15Forma podstawowa: obłóczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
obłudo 13Forma podstawowa: obłuda
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
obłudy 14Forma podstawowa: obłuda
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
obłupi 13Forma podstawowa: obłupić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
obłych 14Forma podstawowa: obły
Opis: taki, który jest podłużny i okragły.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
obłymi 12Forma podstawowa: obły
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
obmiar 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
obmieć 14Forma podstawowa: obmieść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obmowę 13Forma podstawowa: obmowa
Opis: wypowiedź, niezgodna z prawdą, która ma na celu skompromitowanie, ośmieszenie kogoś.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
obmowo 9Forma podstawowa: obmowa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
obmókł 16Forma podstawowa: obmoknąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
obmówi 13Forma podstawowa: obmówić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
obmroź 17Forma podstawowa: obmrozić
obmróź 21Forma podstawowa: obmrozić
obmyję 16Forma podstawowa: obmyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
obmyli 11Forma podstawowa: obmyć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
obmyła 12Forma podstawowa: obmyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
obmyta 11Forma podstawowa: obmyć
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
obmyte 11Forma podstawowa: obmyć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff
obmyto 11Forma podstawowa: obmyć
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl.nonrefl
obmywa 10Forma podstawowa: obmywać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
obnażą 16Forma podstawowa: obnażyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
obnażę 16Forma podstawowa: obnażyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
obnaży 13Forma podstawowa: obnażyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
obnieś 12Forma podstawowa: obnieść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obniżą 16Forma podstawowa: obniżyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
obniżę 16Forma podstawowa: obniżyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
obniży 13Forma podstawowa: obniżyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
obnosi 8Forma podstawowa: obnosić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl
obnóża 16Forma podstawowa: obnóże
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
obnóże 16Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
obnóży 17Forma podstawowa: obnóże
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
obojem 11Forma podstawowa: obój
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
obojgu 14Forma podstawowa: oba
Forma fleksyjna: num:pl:dat.loc:n1.p1.p2:congr.rec
obojom 11Forma podstawowa: obój
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
obojów 14Forma podstawowa: obój
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
obokni 9Forma podstawowa: oboknie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
obolom 10Forma podstawowa: obol
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
obonów 12Forma podstawowa: obon
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
obońce 15Forma podstawowa: obońka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
obońka 15Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
obońką 19Forma podstawowa: obońka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
obońkę 19Forma podstawowa: obońka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
obońki 15Forma podstawowa: obońka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
obońko 15Forma podstawowa: obońka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
oborał 10Forma podstawowa: oborać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
oborań 14Forma podstawowa: oborać
oborom 9Forma podstawowa: obora
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f

Forma podstawowa: obory
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3

Forma podstawowa: obór
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
oboruj 12Forma podstawowa: oborywać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
oborzą 12Forma podstawowa: oborać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
oborze 8Forma podstawowa: oborać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: obór
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
oborzę 12Forma podstawowa: oborać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
obozem 9Forma podstawowa: obóz
Opis: miejsce przymusowej izolacji.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
obozie 8Forma podstawowa: obóz
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
obozuj 12Forma podstawowa: obozować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
oboźna 16Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f
oboźną 20Forma podstawowa: oboźna
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:inst:f
oboźne 16Forma podstawowa: oboźna
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f

Forma podstawowa: oboźny
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
oboźni 16Forma podstawowa: oboźnia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
obórce 13Forma podstawowa: obórka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
obórek 13Forma podstawowa: obórki
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
obórka 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
obórki 13Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
obórko 13Forma podstawowa: obórka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
obraca 9Forma podstawowa: obracać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
obradą 13Forma podstawowa: obrada
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
obradę 13Forma podstawowa: obrada
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
obrado 9Forma podstawowa: obrada
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
obrało 10Forma podstawowa: obrać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
obrami 9Forma podstawowa: obra
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
obrano 8Forma podstawowa: obrać
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl.nonrefl
obraza 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
obrazi 8Forma podstawowa: obrazić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
obrazo 8Forma podstawowa: obraza
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
obrazy 9Forma podstawowa: obraza
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
obrażę 16Forma podstawowa: obrazić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
obrębi 14Forma podstawowa: obrębić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
obrobi 10Forma podstawowa: obrobić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
obrodź 17Forma podstawowa: obrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obrona 8Opis: wstawianie się za kimś, odpieranie zarzutów.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
obroni 8Forma podstawowa: obronić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
obrony 9Forma podstawowa: obrona
Opis: wstawianie się za kimś, odpieranie zarzutów.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
obrożą 16Forma podstawowa: obroża
Opis: opaska wykonana z materiału, skóry, tworzyw sztucznych lub metalu, którą zakłada się na szyję zwierzęciu, najczęściej psu.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
obrożę 16Forma podstawowa: obroża
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
obrożo 12Forma podstawowa: obroża
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
obroży 13Forma podstawowa: obroża
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
obróci 13Forma podstawowa: obrócić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
obrósł 14Forma podstawowa: obrosnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
obruga 12Forma podstawowa: obrugać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
obrusu 12Forma podstawowa: obrus
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
obrusy 11Forma podstawowa: obrus
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
obryją 15Forma podstawowa: obryć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
obryję 15Forma podstawowa: obryć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
obryło 11Forma podstawowa: obryć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
obryły 12Forma podstawowa: obryć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
obrysu 11Forma podstawowa: obrys
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
obryta 10Forma podstawowa: obryć
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
obrytą 14Forma podstawowa: obryć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
obryte 10Forma podstawowa: obryć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff
obryty 11Forma podstawowa: obryć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff
obrywa 9Forma podstawowa: obrywać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
obrywy 10Forma podstawowa: obryw
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
obrzeż 12Forma podstawowa: obrzeżyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obrzuć 15Forma podstawowa: obrzucić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obrzut 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
obrzyn 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
obsacz 9Forma podstawowa: obsaczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obsada 9Opis: zespół aktorów, którzy występują w danym filmie, spektaklu, itp.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
obsady 10Forma podstawowa: obsada
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
obsącz 13Forma podstawowa: obsączyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obsiań 14Forma podstawowa: obsiać
obsiep 9Forma podstawowa: obsiepać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obsiew 8Opis: umieszczanie materiału siewnego w łożu siewnym na zalecanej głębokości i w odpowiednich odstępach, z jednoczesnym przykrywaniem go warstwą ziemi.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
obsika 9Forma podstawowa: obsikać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
obskim 10Forma podstawowa: obski
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
obskub 13Forma podstawowa: obskubać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obsług 14Forma podstawowa: obsługa
Opis: wykonywanie pracy polegające na realizowaniu zadań przez pracownika względem petentów lub klientów firmy bądź instytucji.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
obsrał 10Forma podstawowa: obsrać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
obstać 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
obstał 11Forma podstawowa: obstać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
obstaw 9Forma podstawowa: obstawić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obstąp 14Forma podstawowa: obstąpić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obstój 15Forma podstawowa: obstać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
obsunę 14Forma podstawowa: obsunąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
obsuwa 10Forma podstawowa: obsuwać
Opis: niepowodzenie, nieudanie się czegoś.
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
obsuwę 14Forma podstawowa: obsuwa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
obsuwu 12Forma podstawowa: obsuw
Opis: osunięcie się ziemi.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
obsuwy 11Forma podstawowa: obsuw
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
obsyła 11Forma podstawowa: obsyłać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
obszyć 14Forma podstawowa: obszycie
Opis: lamówka, wykończenie brzegu tkaniny.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
obszyj 11Forma podstawowa: obszyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obszył 11Forma podstawowa: obszyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
obtocz 10Forma podstawowa: obtoczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obtopi 10Forma podstawowa: obtopić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
obtrąb 15Forma podstawowa: obtrąbić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obtula 12Forma podstawowa: obtulać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
obtulą 16Forma podstawowa: obtulić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
obtulę 16Forma podstawowa: obtulić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
obtuli 12Forma podstawowa: obtulić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
obuchy 14Forma podstawowa: obuch
Opis: tępo zakończona strona takich narzędzi jak młot, siekiera lub oskard.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
obucza 11Forma podstawowa: obuczać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
obuduj 15Forma podstawowa: obudować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obudzą 15Forma podstawowa: obudzić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
obudzę 15Forma podstawowa: obudzić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
obudzi 11Forma podstawowa: obudzić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
obujże 16Forma podstawowa: obuć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obułby 15Forma podstawowa: obuć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
obułeś 16Forma podstawowa: obuć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:perf:refl.nonrefl
obumrę 15Forma podstawowa: obumrzeć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl
obunóg 16Opis: Skorupiak z rzędu obunogów, nadrzędu torboraków.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
obunóż 18Opis: dwiema, obiema nogami.
Forma fleksyjna: adv
oburzą 14Forma podstawowa: oburzyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
oburzy 11Forma podstawowa: oburzyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
obutym 13Forma podstawowa: obuć
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:perf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:perf:aff
obuwaj 12Forma podstawowa: obuwać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
obuwał 12Forma podstawowa: obuwać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
obuwam 11Forma podstawowa: obuwać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
obuwań 16Forma podstawowa: obuwać
obuwia 10Forma podstawowa: obuwie
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
obuwik 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
obuzda 11Forma podstawowa: obuzdać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
obwala 9Forma podstawowa: obwalać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
obwalą 13Forma podstawowa: obwalić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
obwali 9Forma podstawowa: obwalić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
obwały 11Forma podstawowa: obwał
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
obwary 9Forma podstawowa: obwar
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
obwarz 8Forma podstawowa: obwarzyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obwiał 10Forma podstawowa: obwiać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
obwiań 14Forma podstawowa: obwiać
obwiąż 16Forma podstawowa: obwiązać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obwiej 10Forma podstawowa: obwiać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obwija 10Forma podstawowa: obwijać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
obwiją 14Forma podstawowa: obwić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
obwije 10Forma podstawowa: obwić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
obwiję 14Forma podstawowa: obwić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
obwiło 10Forma podstawowa: obwić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
obwinę 12Forma podstawowa: obwinąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
obwini 8Forma podstawowa: obwinić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
obwisa 8Forma podstawowa: obwisać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
obwisł 10Forma podstawowa: obwisnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
obwite 9Forma podstawowa: obwić
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff
obwoje 10Forma podstawowa: obwój
Opis: część kabla tworząca izolację przewodnika.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
obwozi 8Forma podstawowa: obwozić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
obwożę 16Forma podstawowa: obwozić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
obwódź 21Forma podstawowa: obwodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
obycia 10Forma podstawowa: obycie
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
obydwa 10Forma fleksyjna: num:pl:nom.acc.voc:m2.m3.n2:congr
obyłaś 15Forma podstawowa: obyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:perf:refl
obytej 12Forma podstawowa: obyć
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:perf:aff

Forma podstawowa: obyty
Opis: o człowieku: taki, który ma obycie, dzięki licznym kontaktom towarzyskim lub podróżom umie się dobrze zachować w różnych sytuacjach.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
obżarł 14Forma podstawowa: obeżreć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
obżęli 17Forma podstawowa: obżąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
obżęło 18Forma podstawowa: obżąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
obżęta 17Forma podstawowa: obżąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
obżęte 17Forma podstawowa: obżąć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff
obżęto 17Forma podstawowa: obżąć
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl.nonrefl
obżyna 13Forma podstawowa: obżynać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
ocalać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
ocalał 10Forma podstawowa: ocalać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
ocalań 14Forma podstawowa: ocalać
ocaleć 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
ocalej 10Forma podstawowa: ocaleć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
ocaleń 14Forma podstawowa: ocalenie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
ocalił 10Forma podstawowa: ocalić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
ocalże 12Forma podstawowa: ocalić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
oceany 8Forma podstawowa: ocean
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ocenia 7Forma podstawowa: oceniać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
ocenią 11Forma podstawowa: ocenić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
ocenić 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ocenie 7Forma podstawowa: ocena
Opis: decyzja, stwierdzenie, pokazujące znaczenie czegoś, stopień rozwoju, zgodność z jakimiś normami.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
ocenił 9Forma podstawowa: ocenić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
ocenna 7Forma podstawowa: ocenny
Opis: taki, który zawiera element oceny, np. wypowiedź o charakterze ocennym.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ocenną 11Forma podstawowa: ocenny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ocenne 7Forma podstawowa: ocenny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
oceńże 17Forma podstawowa: ocenić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ochami 10Forma podstawowa: ochy
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p3
ochlaj 12Forma podstawowa: ochlać
Opis: przyjęcie z dużą ilością alkoholu.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
ochlał 12Forma podstawowa: ochlać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl
ochlań 16Forma podstawowa: ochlać
ochlap 11Forma podstawowa: ochlapać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ochłod 12Forma podstawowa: ochłoda
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ochłoń 17Forma podstawowa: ochłonąć
Opis: odzyskać równowagę psychiczną w krótkim czasie, pozbyć się negatywnych emocji.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ochłód 16Forma podstawowa: ochłoda
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ochotą 14Forma podstawowa: ochota
Opis: uczta, biesiada.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ochoto 10Forma podstawowa: ochota
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ochran 9Forma podstawowa: ochrana
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ochron 9Forma podstawowa: ochrona
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ochrze 9Forma podstawowa: ochra
Opis: rodzaj pelitycznej zwietrzeliny skał albo iłów bogatych w związki żelaza, wykorzystywany jako naturalny, nieorganiczny pigment o barwie od żółtej do brązowej.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
ochwać 14Forma podstawowa: ochwacić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ochwat 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
ociąga 13Forma podstawowa: ociągać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
ociecz 8Forma podstawowa: ociec
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
ocieką 12Forma podstawowa: ociec
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl
ociekę 12Forma podstawowa: ociec
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl
ocielą 12Forma podstawowa: ocielić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl
ocieli 8Forma podstawowa: ocielić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl
ociepl 9Forma podstawowa: ocieplić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ociera 7Forma podstawowa: ocierać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
ociesz 7Forma podstawowa: ociesać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ocięli 12Forma podstawowa: ociąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
ocięły 14Forma podstawowa: ociąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
ociętą 16Forma podstawowa: ociąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
ocięty 13Forma podstawowa: ociąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff
ociosy 8Forma podstawowa: ocios
Opis: boczna ściana w kopalni lub wyrobisku, powstała poprzez ociosanie elementów skalnych.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ocknij 10Forma podstawowa: ocknąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ocleni 8Forma podstawowa: oclić
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff
oclili 9Forma podstawowa: oclić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
ocliło 10Forma podstawowa: oclić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
oclone 8Forma podstawowa: oclić
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff
oclono 8Forma podstawowa: oclić
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl.nonrefl
octach 11Forma podstawowa: ocet
Opis: porcja octu, wodnego roztworu kwasu octowego, określona ilość octu, zazwyczaj szklana butelka.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
octanu 10Forma podstawowa: octan
Opis: sól kwasu octowego.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
octowa 8Forma podstawowa: octowy
Opis: taki, który zawiera ocet.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
octową 12Forma podstawowa: octowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
octowe 8Forma podstawowa: octowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
octowi 8Forma podstawowa: ocet
Opis: porcja octu, wodnego roztworu kwasu octowego, określona ilość octu, zazwyczaj szklana butelka.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
octowy 9Opis: taki, który zawiera ocet.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
octuje 12Forma podstawowa: octować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
ocucam 11Forma podstawowa: ocucać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
ocucań 16Forma podstawowa: ocucać
ocuceń 16Forma podstawowa: ocucić
ocucić 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ocykać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
ocykam 10Forma podstawowa: ocykać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
ocynki 9Forma podstawowa: ocynk
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
oczach 10Forma podstawowa: oko
Opis: zdolność widzenia.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n1
oczami 8Forma podstawowa: oko
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n1
oczary 8Forma podstawowa: oczar
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
oczepu 10Forma podstawowa: oczep
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
oczepy 9Forma podstawowa: oczep
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
oczerk 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
oczerń 13Forma podstawowa: oczernić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
oczęta 12Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
oczkom 9Forma podstawowa: oczko
Opis: układ kart w grze o tej samej nazwie, dający w sumie 21 punktów.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
oczkuj 12Forma podstawowa: oczkować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
oczlik 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
ocznic 8Forma podstawowa: ocznica
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
oczyma 9Forma podstawowa: oko
Opis: zdolność widzenia.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n1
oćcach 15Forma podstawowa: ociec
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
oćcami 13Forma podstawowa: ociec
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
oćmach 15Forma podstawowa: oćma
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
oćmami 13Forma podstawowa: oćma
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
oćwicz 12Forma podstawowa: oćwiczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odarci 8Forma podstawowa: odarty
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos

Forma podstawowa: odrzeć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff
odarli 8Forma podstawowa: odrzeć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
odartą 12Forma podstawowa: odrzeć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
odarte 8Forma podstawowa: odarty
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos

Forma podstawowa: odrzeć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff
odarto 8Forma podstawowa: odarty
Forma fleksyjna: adja

Forma podstawowa: odrzeć
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl.nonrefl
odarty 9Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
odąłby 16Forma podstawowa: odąć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
odąłem 14Forma podstawowa: odąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:perf:refl.nonrefl
odbarw 9Forma podstawowa: odbarwić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
odbądź 22Forma podstawowa: odbyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odbędą 18Forma podstawowa: odbyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
odbędę 18Forma podstawowa: odbyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
odbiec 10Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
odbiel 10Forma podstawowa: odbielić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odbież 13Forma podstawowa: odbieżeć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odbiję 15Forma podstawowa: odbić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
odbiło 11Forma podstawowa: odbić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
odbita 10Forma podstawowa: odbić
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
odbitą 14Forma podstawowa: odbić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
odbito 10Forma podstawowa: odbić
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl.nonrefl
odbity 11Forma podstawowa: odbić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff
odboje 11Forma podstawowa: odbój
Opis: rozkaz wojskowy, który nakazuje zakończenie ćwiczeń i działań militarnych.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
odbyci 11Forma podstawowa: odbyć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff
odbyli 11Forma podstawowa: odbyć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
odbyła 12Forma podstawowa: odbyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
odbyło 12Forma podstawowa: odbyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
odbyły 13Forma podstawowa: odbyć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
odbytu 13Forma podstawowa: odbyt
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
odbywa 10Forma podstawowa: odbywać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
odcedź 17Forma podstawowa: odcedzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odcham 11Forma podstawowa: odchamić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl
odchód 15Opis: odpływ - odpływanie cieczy z jakiegoś miejsca.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
odchów 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
odchył 13Opis: różnica pomiędzy jednostką a normą, między tym, jak być powinno, a jak jest w rzeczywistości, np. odchył wieży od pionu, odchył z kursu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
odciąg 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
odciąż 16Forma podstawowa: odciążyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odcień 14Opis: drobna, subtelna różnica zaznaczająca się w czymś, nieznaczna odmiana czegoś.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
odcisk 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
odczuj 12Forma podstawowa: odczuć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odczuł 12Forma podstawowa: odczuć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
odczyn 9Opis: reakcja organizmu żywego lub jego fragmentu na jakiś bodziec zewnętrzny.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
odczyń 15Forma podstawowa: odczynić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
oddaję 14Forma podstawowa: oddawać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
oddala 9Forma podstawowa: oddalać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
oddalą 13Forma podstawowa: oddal
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
oddale 9Forma podstawowa: oddal
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
oddalę 13Forma podstawowa: oddalić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
oddała 10Forma podstawowa: oddać
Opis: przekazać coś gdzieś po to, aby zostały wykonane pewne czynności
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
oddaną 12Forma podstawowa: oddać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
oddani 8Forma podstawowa: oddać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff

Forma podstawowa: oddany
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
oddano 8Forma podstawowa: oddany
Forma fleksyjna: adja
oddany 9Forma podstawowa: oddać
Opis: przekazać coś gdzieś po to, aby zostały wykonane pewne czynności
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff
oddarć 13Forma podstawowa: odedrzeć
oddasz 8Forma podstawowa: oddać
Opis: przekazać coś gdzieś po to, aby zostały wykonane pewne czynności
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:perf:refl.nonrefl
oddłub 14Forma podstawowa: oddłubać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odegna 9Forma podstawowa: odegnać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
odegną 13Forma podstawowa: odgiąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
odejdź 18Forma podstawowa: odejść
Opis: zrezygnować z czegoś, wycofać się, odstąpić od czegoś, co się robiło (lub co trwało) jakiś czas.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
odejmą 14Forma podstawowa: odjąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
odejść 18Forma podstawowa: odejście
Opis: zrezygnować z czegoś, wycofać się, odstąpić od czegoś, co się robiło (lub co trwało) jakiś czas.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
odepną 12Forma podstawowa: odpiąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
odepnę 12Forma podstawowa: odpiąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
odeprą 12Forma podstawowa: odeprzeć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
odeprę 12Forma podstawowa: odeprzeć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
oderwą 11Forma podstawowa: oderwa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
odescy 9Forma podstawowa: odeski
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
odeski 8Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
odesko 8Forma fleksyjna: adv:pos
odesku 10Forma podstawowa: odeski
Forma fleksyjna: adjp
odessą 11Forma podstawowa: odessa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
odessę 11Forma podstawowa: odessa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f

Forma podstawowa: odessać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
odeślą 16Forma podstawowa: odesłać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
odeśpi 12Forma podstawowa: odespać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
odetka 9Forma podstawowa: odetkać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
odetnę 12Forma podstawowa: odciąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
odezwę 11Forma podstawowa: odezwa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
odezwo 7Forma podstawowa: odezwa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
odezwy 8Forma podstawowa: odezw
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
odeżną 15Forma podstawowa: odżąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
odeżnę 15Forma podstawowa: odżąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
odęcia 12Forma podstawowa: odąć
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:perf:aff:refl.nonrefl
odęcie 12Forma podstawowa: odąć
Opis: wzdęcie - widoczne powiększenie się objętości brzucha wskutek nagromadzenia się w nim gazów, obserwowane zwłaszcza u bydła.
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:perf:aff:refl.nonrefl
odęłam 14Forma podstawowa: odąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:perf:refl.nonrefl
odęłaś 17Forma podstawowa: odąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:perf:refl.nonrefl
odętej 14Forma podstawowa: odąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:perf:aff

Forma podstawowa: odęty
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
odętym 14Forma podstawowa: odąć
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:perf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:perf:aff
odgiąć 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
odgiął 15Forma podstawowa: odgiąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
odgięć 18Forma podstawowa: odgięcie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
odgina 9Forma podstawowa: odginać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
odgłos 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
odgłów 15Forma podstawowa: odgłowić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odgnić 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
odgoni 9Forma podstawowa: odgonić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
odhacz 10Forma podstawowa: odhaczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odhucz 12Forma podstawowa: odhuczeć
odiami 8Forma podstawowa: odium
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
odiosa 7Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
odjadą 14Forma podstawowa: odjechać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl
odjadę 14Forma podstawowa: odjechać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl
odjadł 12Forma podstawowa: odjeść
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
odjazd 10Opis: stan, gdy człowiek traci nas sobą kontrolę, zamroczenie, odurzenie.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
odjedz 10Forma podstawowa: odjeść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odjedź 18Forma podstawowa: odjechać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
odjemy 11Forma podstawowa: odjeść
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:perf:refl verb:fin:pl:pri:perf:refl.nonrefl
odjęci 14Forma podstawowa: odjąć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff
odjęli 14Forma podstawowa: odjąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
odjęta 14Forma podstawowa: odjąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
odjętą 18Forma podstawowa: odjąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
odjęty 15Forma podstawowa: odjąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff
odkarm 9Forma podstawowa: odkarmić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odkazi 8Forma podstawowa: odkazić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
odkaża 12Forma podstawowa: odkażać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
odkażę 16Forma podstawowa: odkazać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: odkazić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
odklei 9Forma podstawowa: odkleić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
odklej 11Forma podstawowa: odkleić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odklep 10Forma podstawowa: odklepać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odklęć 18Forma podstawowa: odklęcie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
odkład 11Opis: w ogrodnictwie: sposób rozmnażania roślin.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
odkłam 11Forma podstawowa: odkłamać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odkłoń 16Forma podstawowa: odkłonić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
odkosz 8Opis: odrzucenie propozycji małżeństwa.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
odkraj 10Forma podstawowa: odkrajać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odkroi 8Forma podstawowa: odkroić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
odkrój 14Forma podstawowa: odkroić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odkryć 14Forma podstawowa: odkrycie
Opis: objawienie, nowa osoba, rzecz (lub inne zjawisko), która okazuje się bardzo pożądana.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2

Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
odkrył 11Forma podstawowa: odkryć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
odkują 16Forma podstawowa: odkuć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
odkuje 12Forma podstawowa: odkuć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
odkuję 16Forma podstawowa: odkuć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
odkuli 11Forma podstawowa: odkuć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
odkuła 12Forma podstawowa: odkuć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
odkuły 13Forma podstawowa: odkuć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
odkupi 11Forma podstawowa: odkupić
Opis: naprawić wyrządzone komuś zło.
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
odkupu 13Forma podstawowa: odkup
Opis: odkupienie czegoś co zostało sprzedane lub zastawione.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
odkupy 12Forma podstawowa: odkup
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
odkurz 10Forma podstawowa: odkurzyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odlali 9Forma podstawowa: odlać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
odlała 10Forma podstawowa: odlać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
odlało 10Forma podstawowa: odlać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
odlały 11Forma podstawowa: odlać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
odlani 8Forma podstawowa: odlać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff
odlano 8Forma podstawowa: odlać
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl.nonrefl
odlazł 10Forma podstawowa: odleźć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
odlecę 13Forma podstawowa: odlecieć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl
odleci 9Forma podstawowa: odlecieć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl
odleją 14Forma podstawowa: odlać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
odleli 9Forma podstawowa: odlać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
odlewa 8Forma podstawowa: odlewać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
odlewu 10Forma podstawowa: odlew
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
odlewy 9Forma podstawowa: odlew
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
odlezą 12Forma podstawowa: odleźć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl
odlezę 12Forma podstawowa: odleźć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl
odleżę 16Forma podstawowa: odleżeć
Opis: przeleżeć jakiś czas w łóżku, nie wstawać przez jakiś czas.
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
odłamu 12Forma podstawowa: odłam
Opis: przenośnie: część, dział czegoś.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
odłażą 17Forma podstawowa: odłazić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
odłącz 14Forma podstawowa: odłączyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odłogi 11Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos

Forma podstawowa: odłóg
Opis: ugór, pole, na którym przez jakiś czas nic nie jest uprawiane.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
odłowu 11Forma podstawowa: odłów
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
odłupu 14Forma podstawowa: odłup
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
odmaka 9Forma podstawowa: odmakać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
odmęty 14Forma podstawowa: odmęt
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
odmiał 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
odmian 8Forma podstawowa: odmiana
Opis: przemiana, zmiana.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
odmieć 13Forma podstawowa: odmieść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odmocz 9Forma podstawowa: odmoczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odmota 9Forma podstawowa: odmotać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
odmowa 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
odmową 12Forma podstawowa: odmowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
odmowy 9Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
odmówi 12Forma podstawowa: odmówić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
odmula 11Forma podstawowa: odmulać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
odmulę 15Forma podstawowa: odmulić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
odmyci 10Forma podstawowa: odmyć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff
odmyje 11Forma podstawowa: odmyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
odmyję 15Forma podstawowa: odmyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
odmyka 10Forma podstawowa: odmykać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
odmyta 10Forma podstawowa: odmyć
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
odmytą 14Forma podstawowa: odmyć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
odmyte 10Forma podstawowa: odmyć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff
odmyto 10Forma podstawowa: odmyć
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl.nonrefl
odmyty 11Forma podstawowa: odmyć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff
odnieś 11Forma podstawowa: odnieść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odnoga 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
odnogę 13Forma podstawowa: odnoga
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
odnogi 9Forma podstawowa: odnoga
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
odnowa 7Opis: odnowienie, odświeżenie czegoś już istniejącego.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
odnowę 11Forma podstawowa: odnowa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
odnowi 7Forma podstawowa: odnowić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
odnóże 15Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
odnóżu 17Forma podstawowa: odnóże
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
odnóży 16Forma podstawowa: odnóże
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
odolei 8Forma podstawowa: odoleić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
odolej 10Forma podstawowa: odoleić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odoliw 8Forma podstawowa: odoliwić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
odorek 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
odorka 8Forma podstawowa: odorek
odorku 10Forma podstawowa: odorek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
odorze 7Forma podstawowa: odór
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
odpada 9Forma podstawowa: odpadać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
odpadł 11Forma podstawowa: odpaść
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
odpady 10Forma podstawowa: odpad
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
odpala 9Forma podstawowa: odpalać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
odpale 9Forma podstawowa: odpał
odpalę 13Forma podstawowa: odpalić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
odpału 12Forma podstawowa: odpał
odpały 11Forma podstawowa: odpał
odparć 13Forma podstawowa: odparcie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
odpasą 12Forma podstawowa: odpaść
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
odpasł 10Forma podstawowa: odpaść
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
odpasu 10Forma podstawowa: odpas
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
odpaść 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
odpędu 15Forma podstawowa: odpęd
Opis: proces pędzenia alkoholu.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
odpędź 21Forma podstawowa: odpędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odpiął 14Forma podstawowa: odpiąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
odpija 10Forma podstawowa: odpijać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
odpiją 14Forma podstawowa: odpić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
odpije 10Forma podstawowa: odpić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
odpiło 10Forma podstawowa: odpić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
odpina 8Forma podstawowa: odpinać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
odpisu 10Forma podstawowa: odpis
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
odpita 9Forma podstawowa: odpić
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
odpity 10Forma podstawowa: odpić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff
odplam 10Forma podstawowa: odplamić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odpłać 15Forma podstawowa: odpłacić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odpłat 11Forma podstawowa: odpłata
Opis: reakcja na czyjeś działanie, realizowana w celu odwzajemnienia się lub odpłacenia za owo działanie lub jego efekty.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
odpłyń 17Forma podstawowa: odpłynąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
odpraw 8Forma podstawowa: odprawa
Opis: urzędowe formalności związane z wyjazdem osób lub transportem towarów.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
odpruł 12Forma podstawowa: odpruć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
odpuka 11Forma podstawowa: odpukać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl
odpuść 19Forma podstawowa: odpuścić
Opis: zrezygnować z czegoś - nie skończyć lub w ogóle nie podjąć jakiegoś działania w wyniku braku chęci swoich, osoby, na którą to działanie byłoby nakierowane lub niesprzyjających warunków, przestać się
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odpylą 14Forma podstawowa: odpylić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
odradź 16Forma podstawowa: odradzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odrami 8Forma podstawowa: odra
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
odrazi 7Forma podstawowa: odrazić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
odrazo 7Forma podstawowa: odraza
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
odrazy 8Forma podstawowa: odraza
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
odrobi 9Forma podstawowa: odrobić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
odrost 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
odrośl 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
odrowi 7Forma podstawowa: odrowy
Opis: związany z odrą.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
odrósł 13Forma podstawowa: odrosnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
odruch 12Opis: automatyczna reakcja na bodziec zewnętrzny lub wewnętrzny.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
odrwią 11Forma podstawowa: odrwić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
odrwić 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
odrwię 11Forma podstawowa: odrwić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
odrwił 9Forma podstawowa: odrwić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
odrybi 10Forma podstawowa: odrybić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
odrycz 9Forma podstawowa: odryczeć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
odryna 8Opis: budynek do przechowywania siana.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
odryną 12Forma podstawowa: odryna
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
odrynę 12Forma podstawowa: odryna
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
odryny 9Forma podstawowa: odryna
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
odrysu 10Forma podstawowa: odrys
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
odrysy 9Forma podstawowa: odrys
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
odrzuć 14Forma podstawowa: odrzucić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odrzut 10Opis: zjawisko powstawania siły, zwanej siłą odrzutu, wywołanego tą siłą przyspieszenia oraz wywołanego nim ruchu ciała.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
odrzwi 7Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p2 subst:pl:gen:p2 subst:pl:nom:p2 subst:pl:voc:p2
odsala 8Forma podstawowa: odsalać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
odsącz 12Forma podstawowa: odsączyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odsądź 20Forma podstawowa: odsądzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odsiać 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
odsiań 13Forma podstawowa: odsiać
odsiej 9Forma podstawowa: odsiać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odsiew 7Opis: wybór polegający na odrzuceniu jakichś obiektów lub osób na podstawie ustalonych wcześniej kryteriów.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
odsika 8Forma podstawowa: odsikać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl
odsłoń 15Forma podstawowa: odsłonić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odsłuż 15Forma podstawowa: odsłużyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odsmal 9Forma podstawowa: odsmalić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odsmaż 12Forma podstawowa: odsmażyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odsolę 12Forma podstawowa: odsolić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
odsoli 8Forma podstawowa: odsolić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
odspoi 8Forma podstawowa: odspoić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
odspój 14Forma podstawowa: odspoić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odstał 10Forma podstawowa: odstać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
odstąp 13Forma podstawowa: odstąpić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odstoi 8Forma podstawowa: odstać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
odsuną 13Forma podstawowa: odsunąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
odsunę 13Forma podstawowa: odsunąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
odsuwa 9Forma podstawowa: odsuwać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
odsuwu 11Forma podstawowa: odsuw
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
odsuwy 10Forma podstawowa: odsuw
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
odsycą 13Forma podstawowa: odsycić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
odsypy 10Forma podstawowa: odsyp
Opis: ilość zboża, którą rolnik miał obowiązek dostarczyć państwu za przemiał ziarna.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
odszum 10Forma podstawowa: odszumić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odszyć 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
odszył 10Forma podstawowa: odszyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
odtają 14Forma podstawowa: odtajać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl
odtrąb 14Forma podstawowa: odtrąbić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odtruć 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
odtruj 12Forma podstawowa: odtruć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odtucz 11Forma podstawowa: odtuczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
odtyka 10Forma podstawowa: odtykać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
oduczę 14Forma podstawowa: oduczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
oduczy 11Forma podstawowa: oduczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
odumrę 14Forma podstawowa: odumrzeć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl
odurza 9Forma podstawowa: odurzać
Opis: oddziaływać na kogoś lub na coś za pomocą substancji odurzających, powodując utratę świadomości.
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
odurzą 13Forma podstawowa: odurzyć
Opis: oddziałać na kogoś lub na coś za pomocą substancji odurzających, powodując utratę świadomości.
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
odurzę 13Forma podstawowa: odurzyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
odurzy 10Forma podstawowa: odurzyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
odwach 10Opis: miejsce w garnizonie przeznaczone dla żołnierzy, którzy pełnią główną wartę.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
odwagę 13Forma podstawowa: odwaga
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
odwago 9Forma podstawowa: odwaga
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
odwalą 12Forma podstawowa: odwalić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
odwale 8Forma podstawowa: odwał
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
odwalę 12Forma podstawowa: odwalić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
odwału 11Forma podstawowa: odwał
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
odwaru 9Forma podstawowa: odwar
Opis: w ziołolecznictwie jest to rodzaj leku ziołowego – jeden z rodzajów wyciągów wodnych, zazwyczaj przygotowywany w domu, bezpośrednio przed spożyciem.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
odważą 15Forma podstawowa: odważyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
odważę 15Forma podstawowa: odważyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
odwetu 10Forma podstawowa: odwet
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
odwety 9Forma podstawowa: odwet
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
odwiał 9Forma podstawowa: odwiać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
odwiań 13Forma podstawowa: odwiać
odwiąż 15Forma podstawowa: odwiązać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odwija 9Forma podstawowa: odwijać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
odwilż 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
odwita 8Forma podstawowa: odwitać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
odwłok 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
odwłoś 13Forma podstawowa: odwłosić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odwodu 10Forma podstawowa: odwód
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
odwody 9Forma podstawowa: odwód
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
odwoje 9Forma podstawowa: odwój
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
odwrót 12Opis: manewr wojskowy, wykonywany w celu wycofania oddziału (oddziałów) z walki.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
odwszą 11Forma podstawowa: odwszyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
odwszę 11Forma podstawowa: odwszyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
odwyka 9Forma podstawowa: odwykać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
odwykł 11Forma podstawowa: odwyknąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
odymać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
odymał 11Forma podstawowa: odymać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
odymam 10Forma podstawowa: odymać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
odymić 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
odymię 13Forma podstawowa: odymić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
odymił 11Forma podstawowa: odymić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
odymmy 11Forma podstawowa: odymić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
odyńca 15Forma podstawowa: odyniec
Opis: samiec dzika.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
odyńce 15Forma podstawowa: odyniec
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
odysei 8Forma podstawowa: odyseja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
odzewu 9Forma podstawowa: odzew
Opis: odpowiedź na czyjeś wezwanie.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
odział 9Forma podstawowa: odziać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
odziej 9Forma podstawowa: odziać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odzier 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
odzież 11Opis: najbardziej ogólna nazwa zbioru części garderoby.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
odzywa 8Forma podstawowa: odzywać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl
odżęci 16Forma podstawowa: odżąć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff
odżęli 16Forma podstawowa: odżąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
odżęło 17Forma podstawowa: odżąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
odżęły 18Forma podstawowa: odżąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
odżęty 17Forma podstawowa: odżąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff
odżyją 18Forma podstawowa: odżyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl
odżyje 14Forma podstawowa: odżyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl
odżyję 18Forma podstawowa: odżyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl
odżyli 13Forma podstawowa: odżyć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:nonrefl
odżyła 14Forma podstawowa: odżyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:nonrefl

Forma podstawowa: odżyły
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
odżyłe 14Forma podstawowa: odżyły
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
odżyło 14Forma podstawowa: odżyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:nonrefl
odżyły 15Forma podstawowa: odżyć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:nonrefl

Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
odżyna 12Forma podstawowa: odżynać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
odżywi 12Forma podstawowa: odżywić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
oferma 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:nom:m1
ofermę 15Forma podstawowa: oferma
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:acc:m1
ofermy 12Forma podstawowa: oferma
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f subst:sg:gen:m1
oferta 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
oferty 12Forma podstawowa: oferta
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
offach 17Forma podstawowa: off
Opis: działalność w sferze kultury, która nie ma charakteru komercyjnego.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
offami 15Forma podstawowa: off
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
offową 18Forma podstawowa: offowy
Opis: taki, który jest niezależy, niekomercyjny, mało popularny.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
offowe 14Forma podstawowa: offowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
offowi 14Forma podstawowa: off
Opis: działalność w sferze kultury, która nie ma charakteru komercyjnego.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
offowy 15Opis: taki, który jest niezależy, niekomercyjny, mało popularny.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
offset 15Opis: maszyna drukująca techniką offset.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ofiarą 14Forma podstawowa: ofiara
Opis: czyjeś poświęcenie, wyrzeczenia się czegoś dla kogoś lub dla wyższych celów.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ofiarę 14Forma podstawowa: ofiara
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ofiary 11Forma podstawowa: ofiara
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
oficer 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
oficie 11Forma podstawowa: ofita
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
oficyn 12Forma podstawowa: oficyna
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ofitom 12Forma podstawowa: ofita
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
ofitów 15Forma podstawowa: ofita
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
oflagi 13Forma podstawowa: oflag
Opis: niemiecki obóz jeniecki, w którym trzymani byli oficerowie wzięci do niewoli w czasie działań wojennych lub okupacyjnych.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ofukną 17Forma podstawowa: ofuknąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
ofuknę 17Forma podstawowa: ofuknąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
ofukuj 17Forma podstawowa: ofukiwać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ogacań 15Forma podstawowa: ogacać
ogaceń 15Forma podstawowa: ogacić
ogaćmy 15Forma podstawowa: ogacić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
ogamie 9Forma podstawowa: ogam
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
ogamom 10Forma podstawowa: ogam
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
ogamów 13Forma podstawowa: ogam
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
ogania 8Forma podstawowa: oganiać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
ogarek 9Opis: niedopalony do końca, mały kawałek papierosa.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ogarom 9Forma podstawowa: ogar
Opis: pies gończy, używany do tropienia, gonienia oraz napędzania zwierzyny.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
ogdoad 10Forma podstawowa: ogdoada
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ogiera 8Forma podstawowa: ogier
Opis: erotoman, kobieciarz, mężczyzna, który jest nie do wyczerpania w kwestii flirtów i podbojów seksualnych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m1 subst:sg:gen:m2
ogląda 14Forma podstawowa: oglądać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
ogładą 15Forma podstawowa: ogłada
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ogładę 15Forma podstawowa: ogłada
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ogłady 12Forma podstawowa: ogłada
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ogładź 19Forma podstawowa: ogładzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ogłosi 10Forma podstawowa: ogłosić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ogłódź 23Forma podstawowa: ogłodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ogłupi 13Forma podstawowa: ogłupić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ognała 10Forma podstawowa: ognać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
ognana 8Forma podstawowa: ognać
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
ognaną 12Forma podstawowa: ognać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
ognano 8Forma podstawowa: ognać
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl.nonrefl
ognasz 8Forma podstawowa: ognać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ogniem 9Forma podstawowa: ogień
Opis: ognisko, płonący stos drewna, chrustu.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
ognień 14Forma podstawowa: ognić
ogniją 14Forma podstawowa: ognić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl
ognije 10Forma podstawowa: ognić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl
ognili 9Forma podstawowa: ognić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:nonrefl
ogniła 10Forma podstawowa: ognić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl verb:praet:sg:f:ter:perf:nonrefl

Forma podstawowa: ogniły
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ogniłą 14Forma podstawowa: ogniły
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ogniło 10Forma podstawowa: ogniły
Forma fleksyjna: adja
ogniły 11Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ognimy 10Forma podstawowa: ognić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
ognisz 8Forma podstawowa: ognić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ogniwa 8Forma podstawowa: ogniwo
Opis: to, co umożliwia porozumienie między ludźmi, tworzy kontakt.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
ogolić 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ogolmy 11Forma podstawowa: ogolić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
ogolże 13Forma podstawowa: ogolić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ogołoć 15Forma podstawowa: ogołocić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ogonek 9Opis: znak diakrytyczny służący do oznaczania głosek długich lub głosek nosowych (w zależności od języka).
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
ogonem 9Forma podstawowa: ogon
Opis: wydłużony element czegoś.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
ogonią 12Forma podstawowa: ogonić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
ogonic 9Forma podstawowa: ogonica
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ogonił 10Forma podstawowa: ogonić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
ogonka 9Forma podstawowa: ogonek
Opis: znak diakrytyczny służący do oznaczania głosek długich lub głosek nosowych (w zależności od języka).
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
ogonki 9Forma podstawowa: ogonek
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: ogonek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ogonów 12Forma podstawowa: ogon
Opis: wydłużony element czegoś.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
ogońmy 16Forma podstawowa: ogonić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
ogólne 13Forma podstawowa: ogólny
Opis: uniwersalny, nadrzędny, taki, który stosuje się do wszystkiego lub do wielu rzeczy, zjawisk, osób.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
ogólny 14Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ogólże 17Forma podstawowa: ogolić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ogółem 15Forma podstawowa: ogół
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
ogórka 13Forma podstawowa: ogórek
Opis: popularne warzywo w zielonym kolorze, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Forma podstawowa: ogórek
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3
ogórki 13Forma podstawowa: ogórek
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
ograbi 10Forma podstawowa: ograbić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ograją 14Forma podstawowa: ograć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
ograła 10Forma podstawowa: ograć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
ogramy 10Forma podstawowa: ograć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:perf:refl.nonrefl
ograno 8Forma podstawowa: ograć
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: ograny
Opis: taki, który już się ograł - był używany, przedstawiony tyle razy, że nie ma wielkiego znaczenia ani wpływu na emocje.
Forma fleksyjna: adja
ogromy 10Forma podstawowa: ogrom
Opis: niezmierzona wielkość (także: rozległość) czegoś, to, że coś posiada wielki rozmiar (zwykle w kategoriach fizycznych, przestrzennych, ale także w odniesieniu do czasu), np. ogrom nieba, ogrom świata,
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ogródź 21Forma podstawowa: ogrodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ogrywa 9Forma podstawowa: ogrywać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
ogryzą 13Forma podstawowa: ogryźć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
ogryźć 22Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ogrzać 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ogumia 11Forma podstawowa: ogumiać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
ogumię 15Forma podstawowa: ogumić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
ogumił 13Forma podstawowa: ogumić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
ogummy 13Forma podstawowa: ogumić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
oharom 9Forma podstawowa: ohar
Opis: podgorzelec, kaczka norowa, Tadorna tadorna – gatunek średniego, wędrownego (poza skrajnie zachodnimi i południowymi populacjami) ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae), zamieszkujący Eurazj
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
oharze 8Forma podstawowa: ohar
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
ohelem 10Forma podstawowa: ohel
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
ohmowi 9Forma podstawowa: ohm
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1

Forma podstawowa: ohm
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
ohydna 10Forma podstawowa: ohydny
Opis: taki, który jest negatywnie oceniany pod względem moralnym.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ohydną 14Forma podstawowa: ohydny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ohydne 10Forma podstawowa: ohydny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
ohydom 11Forma podstawowa: ohyda
Opis: coś ohydnego, bardzo brzydkiego.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
oidiom 8Forma podstawowa: oidium
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
oidium 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
oiomem 8Forma podstawowa: oiom
Opis: oddział szpitalny zajmujący się leczeniem pacjentów w stanie krytycznym.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
oiomom 8Forma podstawowa: oiom
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
oiomów 11Forma podstawowa: oiom
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
ojcach 12Forma podstawowa: ojciec
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
ojcami 10Forma podstawowa: ojciec
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1

Forma podstawowa: ojcowie
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p1
ojciec 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
ojcowa 9Forma podstawowa: ojcowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ojcową 13Forma podstawowa: ojcowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ojcowe 9Forma podstawowa: ojcowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
ojcowi 9Forma podstawowa: ojcowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
ojcowy 10Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos

Forma podstawowa: ojców
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ojcuję 17Forma podstawowa: ojcować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
ojebać 15
ojebań 16Forma podstawowa: ojebać
ojebie 10Forma podstawowa: ojebać
ojebmy 12Forma podstawowa: ojebać
ojejej 12Forma fleksyjna: interj
ojkach 12Forma podstawowa: ojek
ojkami 10Forma podstawowa: ojek
okadzi 8Forma podstawowa: okadzić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
okalać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
okapań 14Forma podstawowa: okapać
okapią 12Forma podstawowa: okapać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
okapie 8Forma podstawowa: okapa
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
okapię 12Forma podstawowa: okapać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
okapmy 10Forma podstawowa: okapać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
okapom 9Forma podstawowa: okap
Opis: daszek z wyciągiem, urządzenie elektryczne służące do odprowadzania oparów kuchennych.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
okapże 12Forma podstawowa: okapać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
okarmi 8Forma podstawowa: okarmić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
okarze 7Forma podstawowa: okara
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
okasza 7Forma podstawowa: okaszać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
okazać 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
okazał 9Forma podstawowa: okazać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
okazań 13Forma podstawowa: okazać
okazie 7Forma podstawowa: okaz
Opis: egzemplarz, reprezentacja jakiegoś gatunku, rodzaju obiektów, zwykle ma charakterystyczne chechy.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
okazją 13Forma podstawowa: okazja
Opis: coś w okazyjnej cenie, także zdarzenie, kiedy coś takiego jest oferowane, promocja.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
okazje 9Forma podstawowa: okazja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
okazji 9Forma podstawowa: okazja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
okazjo 9Forma podstawowa: okazja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
okazom 8Forma podstawowa: okaz
Opis: egzemplarz, reprezentacja jakiegoś gatunku, rodzaju obiektów, zwykle ma charakterystyczne chechy.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
okazów 11Forma podstawowa: okaz
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
okazuj 11Forma podstawowa: okazywać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
okazyj 10Forma podstawowa: okazja
Opis: coś w okazyjnej cenie, także zdarzenie, kiedy coś takiego jest oferowane, promocja.
okażmy 13Forma podstawowa: okazać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
okenit 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
okęccy 14Forma podstawowa: okęcki
Opis: związany z Okęciem - osiedlem w Warszawie.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
okęcko 13Forma podstawowa: okęcki
Forma fleksyjna: adja
okituj 12Forma podstawowa: okitować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
okiwać 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
okiwaj 9Forma podstawowa: okiwać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
okiwam 8Forma podstawowa: okiwać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
oklask 9Opis: uderzenie dłonią w dłoń jako wyraz uznania, podziwu, zwykle w liczbie mnogiej.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
okleić 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
okleił 10Forma podstawowa: okleić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
oklein 8Forma podstawowa: okleina
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
okleją 14Forma podstawowa: okleić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
okleję 14Forma podstawowa: okleić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
okłada 10Forma podstawowa: okładać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
okłębi 15Forma podstawowa: okłębić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
okłota 10Forma podstawowa: okłot
okłoty 11Forma podstawowa: okłot
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
oknach 10Forma podstawowa: okno
Opis: przeszklona rama w inspekcie.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
oknami 8Forma podstawowa: okno
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
oknisk 8Forma podstawowa: oknisko
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
okocić 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
okocił 10Forma podstawowa: okocić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl
okoćmy 14Forma podstawowa: okocić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl
okolem 9Forma podstawowa: okole
Opis: przestrzeń okalajaca coś, zwykle w układzie (kształcie) kolistym, półkolistym lub łukowo wygiętym.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
okoleń 14Forma podstawowa: okolić
okolic 9Forma podstawowa: okolica
Opis: teren, obszar stanowiący pewną całość, wyróżniony ze względu na charakterystyczne cechy.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
okolże 12Forma podstawowa: okolić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
okołem 10Forma podstawowa: okoł
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3

Forma podstawowa: okół
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
okołom 10Forma podstawowa: okół
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
okomżą 16Forma podstawowa: okomżyć
okomży 13Forma podstawowa: okomżyć
okonek 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
okonie 7Forma podstawowa: okoń
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
okonit 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
okoniu 9Forma podstawowa: okoń
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
okonki 8Forma podstawowa: okonek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
okonku 10Forma podstawowa: okonek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
okopać 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
okopał 10Forma podstawowa: okopać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
okopie 8Forma podstawowa: okop
Opis: polowa fortyfikacja ziemna, obronna lub oblężnicza, w postaci wykopu o głębokości chroniącej przed ostrzałem nieprzyjaciela na wprost, redukująca przy okazji skutki ostrzału od góry i bombardowań, us
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
okopom 9Forma podstawowa: okopy
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
okopów 12Forma podstawowa: okopy
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
okorki 8Forma podstawowa: okorek
Opis: gruba odpadkowa nieobrzynana skrajna deska z okorowanego pnia drzewa, z jednej strony jest zaookrąglona i służy do obudowy wyrobisk kopalnianych.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
okoruj 11Forma podstawowa: okorować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
okosić 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
okoszą 11Forma podstawowa: okosić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
okośmy 13Forma podstawowa: okosić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
okowie 7Forma podstawowa: okowa
Opis: okucie - ozdoba i wzmocnienie przedmiotu wykonanego z drewna.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
okowom 8Forma podstawowa: okowa
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f

Forma podstawowa: okowy
Opis: przeszkody w zrobieniu czegoś.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
okowów 11Forma podstawowa: okowy
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3

Forma podstawowa: oków
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
okólna 12Forma podstawowa: okólny
Opis: biegnący naokoło, omijający coś.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
okólną 16Forma podstawowa: okólny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
okólne 12Forma podstawowa: okólny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
okólny 13Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
okółek 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
okółka 14Forma podstawowa: okółek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
okpimy 10Forma podstawowa: okpić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:perf:refl.nonrefl
okpiwa 8Forma podstawowa: okpiwać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
okrach 10Forma podstawowa: okra
Opis: egzotyczne warzywo, owoc (niesucha torebka) ketmii jadalnej.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
okracz 8Forma podstawowa: okraczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: okrakać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
okrada 8Forma podstawowa: okradać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
okraje 9Forma podstawowa: okraj
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: okrajać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
okraję 13Forma podstawowa: okrajać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
okraju 11Forma podstawowa: okraj
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
okrami 8Forma podstawowa: okra
Opis: egzotyczne warzywo, owoc (niesucha torebka) ketmii jadalnej.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
okrasa 7Opis: tłuszcz, który dodaje się do potraw.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
okrasą 11Forma podstawowa: okrasa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
okrasę 11Forma podstawowa: okrasa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
okraso 7Forma podstawowa: okrasa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
okrasy 8Forma podstawowa: okrasa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma podstawowa: okrasa
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
okraść 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
okrąża 15Forma podstawowa: okrążać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
okrążę 19Forma podstawowa: okrążyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
okresu 9Forma podstawowa: okres
Opis: geologiczna jednostka czasu.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
określ 12Forma podstawowa: określić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
okręcą 16Forma podstawowa: okręcić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
okręgi 13Forma podstawowa: okrąg
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: okręg
Opis: jednostka administracyjna państwa.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
okroić 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
okroje 9Forma podstawowa: okrój
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
okroju 11Forma podstawowa: okrój
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
okropi 8Forma podstawowa: okropić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
okruch 12Forma podstawowa: okrucha
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
okryci 9Forma podstawowa: okryć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff
okryje 10Forma podstawowa: okryć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
okryło 10Forma podstawowa: okryć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
okryta 9Forma podstawowa: okryć
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff

Forma podstawowa: okryty
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
okrytą 13Forma podstawowa: okryć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff

Forma podstawowa: okryty
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
okryte 9Forma podstawowa: okryć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff

Forma podstawowa: okryty
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
okryto 9Forma podstawowa: okryć
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: okryty
Forma fleksyjna: adja
okrywa 8Opis: naturalna osłona obiektu, pokrywająca go z zewnątrz.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
okrywę 12Forma podstawowa: okrywa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
okrywo 8Forma podstawowa: okrywa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
okseft 12Opis: miara objętości cieczy.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
oksera 7Forma podstawowa: okser
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
oksery 8Forma podstawowa: okser
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
oksonu 9Forma podstawowa: okson
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
oksony 8Forma podstawowa: okson
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
oksymu 11Forma podstawowa: oksym
Opis: ograniczny związek chemiczny zawierający przynajmniej jedną grupę =N–OH.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
oksymy 10Forma podstawowa: oksym
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
oktawą 12Forma podstawowa: oktawa
Opis: interwał prosty zawarty między ośmioma kolejnymi stopniami skali muzycznej.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
oktawo 8Forma podstawowa: oktawa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
oktawu 10Forma podstawowa: oktaw
Opis: oktawa - format książki, której arkusz po złożeniu liczy 8 kart.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
oktawy 9Forma podstawowa: oktaw
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: oktawa
Opis: interwał prosty zawarty między ośmioma kolejnymi stopniami skali muzycznej.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
oktetu 11Forma podstawowa: oktet
Opis: jednostka informacji składająca się z 8 bitów.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
oktety 10Forma podstawowa: oktet
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
oktodą 13Forma podstawowa: oktoda
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
oktody 10Forma podstawowa: oktoda
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
oktoza 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
oktozą 12Forma podstawowa: oktoza
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
oktozy 9Forma podstawowa: oktoza
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
okucia 10Forma podstawowa: okucie
Opis: w felerystyce: metalowa forma falerystyczna, nakładana na wstążkę odznaczenia lub baretkę.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
okuciu 12Forma podstawowa: okucie
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
okujmy 13Forma podstawowa: okować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
okujże 15Forma podstawowa: okować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: okuć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
okular 10Opis: łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
okulaw 10Forma podstawowa: okulawić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
okuleń 16Forma podstawowa: okuleć
okułaś 15Forma podstawowa: okuć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:perf:refl.nonrefl
okułem 12Forma podstawowa: okuć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:perf:refl.nonrefl
okułeś 15Forma podstawowa: okuć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:perf:refl.nonrefl
okupem 11Forma podstawowa: okup
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
okupić 15Opis: poświęcić coś, zapłacić za coś (zwykle: dużo).
Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
okupie 10Forma podstawowa: okup
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
okupił 12Forma podstawowa: okupić
Opis: poświęcić coś, zapłacić za coś (zwykle: dużo).
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
okupów 14Forma podstawowa: okup
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
okurzę 13Forma podstawowa: okurzyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
okurzy 10Forma podstawowa: okurzyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
okutaj 12Forma podstawowa: okutać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
okutał 12Forma podstawowa: okutać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
okutam 11Forma podstawowa: okutać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
okutań 16Forma podstawowa: okutać
okutej 12Forma podstawowa: okuć
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:perf:aff
okuwał 11Forma podstawowa: okuwać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
okuwce 10Forma podstawowa: okuwka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
okuwek 10Forma podstawowa: okuwka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
okuwka 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
okuwki 10Forma podstawowa: okuwka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
okwefi 11Forma podstawowa: okwefić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
okwita 8Forma podstawowa: okwitać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
olałam 10Forma podstawowa: olać
Opis: zmarginalizować, nie zwrócić na coś uwagi, nie wziąć do siebie.
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:perf:refl.nonrefl
olałaś 13Forma podstawowa: olać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:perf:refl.nonrefl
olborą 13Forma podstawowa: olbora
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
olborę 13Forma podstawowa: olbora
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
olboro 9Forma podstawowa: olbora
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
olbory 10Forma podstawowa: olbora
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
oldboj 12Opis: starszy zawodnik, który zakończył już profesjonalną karierę, choć uczestniczy w rozgrywkach organizowanych z myślą o emerytowanych sportowcach.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
oldboy 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
oleach 10Forma podstawowa: oleum
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
oleaty 9Forma podstawowa: oleat
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
oleccy 10Forma podstawowa: olecki
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
olecką 13Forma podstawowa: olecki
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
olecku 11Forma podstawowa: olecki
Forma fleksyjna: adjp
oleica 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
oleicę 12Forma podstawowa: oleica
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
oleico 8Forma podstawowa: oleica
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
oleiło 9Forma podstawowa: oleić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
oleimy 9Forma podstawowa: oleić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
oleina 7Opis: ester glicerolu i kwasu oleinowego.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
oleiną 11Forma podstawowa: oleina
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
oleinę 11Forma podstawowa: oleina
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
oleiny 8Forma podstawowa: oleina
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
olejem 10Forma podstawowa: olej
Opis: farba olejna używana w malarstwie.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
olejeń 15Forma podstawowa: oleić
olejki 10Forma podstawowa: olejek
Opis: roztwór substancji zapachowych w oleju, przeznaczony do stosowania w celach kosmetycznych, spożywczych lub leczniczych.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
olejmy 11Forma podstawowa: olać
Opis: zmarginalizować, nie zwrócić na coś uwagi, nie wziąć do siebie.
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
olejna 9Forma podstawowa: olejny
Opis: taki, który jest namalowany farbami olejnymi.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
olejną 13Forma podstawowa: olejna
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:inst:f

Forma podstawowa: olejny
Opis: taki, który jest namalowany farbami olejnymi.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
olejne 9Forma podstawowa: olejna
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f

Forma podstawowa: olejny
Opis: taki, który jest namalowany farbami olejnymi.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
olejno 9Forma podstawowa: olejny
Forma fleksyjna: adja
olejny 10Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
olejom 10Forma podstawowa: olej
Opis: farba olejna używana w malarstwie.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
olepią 12Forma podstawowa: olepić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
olepić 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
olepmy 10Forma podstawowa: olepić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
olescy 9Forma podstawowa: oleski
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
olesko 8Forma podstawowa: oleski
Forma fleksyjna: adja
olesku 10Forma podstawowa: oleski
Forma fleksyjna: adjp

Forma podstawowa: olesko
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
olestr 8Forma podstawowa: olestra
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
olewaj 9Forma podstawowa: olewać
Opis: nie brać czegoś do siebie, marginalizować, umniejszać (najczęściej jakiś problem, coś nieprzyjemnego).
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
olewam 8Forma podstawowa: olewać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
olędra 12Forma podstawowa: olęder
Opis: osadnik z Fryzji i Niderlandów, najczęściej wyznania mennonickiego, osiadły między XVI a XVII wiekiem w Prusach Królewskich, wzdłuż Wisły i jej dopływów, na Kujawach, Mazowszu i w Wielkopolsce.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
olicuj 12Forma podstawowa: olicować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
olimpu 11Forma podstawowa: olimp
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
oliwek 8Forma podstawowa: oliwka
Opis: Olea, drzewo oliwne – rodzaj roślin z rodziny oliwkowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
oliwet 8Forma podstawowa: oliwety
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
oliwie 7Forma podstawowa: oliwia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
oliwię 11Forma podstawowa: oliwia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
oliwka 8Opis: Olea, drzewo oliwne – rodzaj roślin z rodziny oliwkowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
oliwki 8Forma podstawowa: oliwka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
oliwko 8Forma podstawowa: oliwka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
oliwmy 9Forma podstawowa: oliwić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
oliwna 7Forma podstawowa: oliwny
Opis: związany z oliwką - drzewem.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
oliwny 8Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
oliwże 11Forma podstawowa: oliwić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
olodzę 12Forma podstawowa: olodzić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
olsach 10Forma podstawowa: ols
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
olsnął 13Forma podstawowa: olsnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
olsowi 7Forma podstawowa: ols
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
olster 8Forma podstawowa: olstra
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
olstrą 12Forma podstawowa: olstra
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
olstrę 12Forma podstawowa: olstra
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
olstro 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
olstru 10Forma podstawowa: olstro
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
olszom 8Forma podstawowa: olsza
Opis: Alnus – rodzaj drzew i krzewów z rodziny brzozowatych obejmujący 25-37 gatunków, spotykanych w strefie umiarkowanej i borealnej półkuli północnej.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
olszyn 8Forma podstawowa: olszyna
Opis: wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
olśnął 17Forma podstawowa: olśnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
olśnić 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
olśnij 13Forma podstawowa: olsnąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl

Forma podstawowa: olśnić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
oładce 10Forma podstawowa: oładka
Opis: mały placek z mąki lub tartych kartofli smażony na tłuszczu.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
oładek 10Forma podstawowa: oładka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
oładką 14Forma podstawowa: oładka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
oładki 10Forma podstawowa: oładka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
oładko 10Forma podstawowa: oładka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
oładku 12Forma podstawowa: oładek
ołatce 10Forma podstawowa: ołatka
Opis: mały placek z mąki lub tartych kartofli smażony na tłuszczu.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
ołatką 14Forma podstawowa: ołatka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ołatkę 14Forma podstawowa: ołatka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ołatki 10Forma podstawowa: ołatka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ołatko 10Forma podstawowa: ołatka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ołgają 16Forma podstawowa: ołgać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
ołgała 12Forma podstawowa: ołgać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
ołgało 12Forma podstawowa: ołgać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
ołgana 10Forma podstawowa: ołgać
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
ołganą 14Forma podstawowa: ołgać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
ołgani 10Forma podstawowa: ołgać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff
ołguje 14Forma podstawowa: ołgiwać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
ołguję 18Forma podstawowa: ołgiwać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
ołowic 9Forma podstawowa: ołowica
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ołowiu 10Forma podstawowa: ołów
Opis: Pb – pierwiastek chemiczny, metal z bloku p w układzie okresowym.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
ołówka 13Forma podstawowa: ołówek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ołówki 13Forma podstawowa: ołówek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ołówku 15Forma podstawowa: ołówek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
ołtarz 9Opis: znane w większości religii miejsce składania ofiar.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ołupią 15Forma podstawowa: ołupić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
ołupże 15Forma podstawowa: ołupić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ołżemy 14Forma podstawowa: ołgać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:perf:refl.nonrefl
omacań 14Forma podstawowa: omacać
omacek 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
omacka 9Forma podstawowa: omacek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
omacki 9Forma podstawowa: omacek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
omacku 11Forma podstawowa: omacek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
omacuj 12Forma podstawowa: omacywać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
omalże 12
omamem 9Forma podstawowa: omam
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
omamia 8Forma podstawowa: omamiać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
omamów 12Forma podstawowa: omam
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
omamże 12Forma podstawowa: omamić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
omanów 11Forma podstawowa: oman
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
omarem 8Forma podstawowa: omar
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1

Forma podstawowa: omar
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
omarom 8Forma podstawowa: omar
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: omar
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
omarów 11Forma podstawowa: omar
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
omarza 7Forma podstawowa: omarzać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
omarze 7Forma podstawowa: omar
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: omar
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
omarzł 9Forma podstawowa: omarznąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
omasty 9Forma podstawowa: omasta
Opis: tłuszcz, który dodaje się do potraw.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
omączą 16Forma podstawowa: omączyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
omączy 13Forma podstawowa: omączyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
omdlał 11Forma podstawowa: omdleć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
omdleć 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
omdleń 15Forma podstawowa: omdlenie
Opis: to, że ktoś zemdlał.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
omenie 7Forma podstawowa: omen
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
omenów 11Forma podstawowa: omen
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
omerta 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
omerty 9Forma podstawowa: omerta
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
omgleń 16Forma podstawowa: omglić
omglić 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
omiata 8Forma podstawowa: omiatać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
omielą 12Forma podstawowa: omielić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: omleć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
omieli 8Forma podstawowa: omielić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
omierz 7Forma podstawowa: omierzyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
omijam 10Forma podstawowa: omijać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
ominął 13Forma podstawowa: ominąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
ominie 7Forma podstawowa: ominąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
omiótł 14Forma podstawowa: omieść
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
omletu 11Forma podstawowa: omlet
Opis: potrawa sporządzana ze starannie rozmąconych jaj z innymi dodatkami, które wylewa się na patelnię i nie miesza ich w czasie smażenia.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
omłaca 10Forma podstawowa: omłacać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
omłoty 11Forma podstawowa: omłot
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
omłócę 18Forma podstawowa: omłócić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
omłóci 14Forma podstawowa: omłócić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
omniów 11Forma podstawowa: omnium
omoków 12Forma podstawowa: omok
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
omotał 10Forma podstawowa: omotać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
omotką 13Forma podstawowa: omotka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
omotki 9Forma podstawowa: omotka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
omowne 7Forma podstawowa: omowny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
omowni 7Forma podstawowa: omowny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
omowny 8Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
omowym 9Forma podstawowa: omowy
omówią 15Forma podstawowa: omówić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
omówię 15Forma podstawowa: omówić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
omówił 13Forma podstawowa: omówić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
omówmy 13Forma podstawowa: omówić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
omrocz 8Forma podstawowa: omroczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
omrzel 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
omskie 8Forma podstawowa: omski
Opis: związany z Omskiem.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
omskim 9Forma podstawowa: omski
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
omszał 9Forma podstawowa: omszeć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
omszej 9Forma podstawowa: omszeć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
omszyć 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
omszyj 10Forma podstawowa: omszyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
omszył 10Forma podstawowa: omszyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
omulom 11Forma podstawowa: omul
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
omułka 12Forma podstawowa: omułek
Opis: małż z rodziny omułkowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
omułku 14Forma podstawowa: omułek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
omuruj 13Forma podstawowa: omurować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
omuska 10Forma podstawowa: omuskać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
omusną 13Forma podstawowa: omusnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
omycia 9Forma podstawowa: omyć
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:perf:aff:refl.nonrefl
omyciu 11Forma podstawowa: omyć
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:perf:aff:refl.nonrefl
omyjmy 12Forma podstawowa: omyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
omykom 10Forma podstawowa: omyk
Opis: łow. ogon zająca lub królika.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
omyków 13Forma podstawowa: omyk
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
omylił 11Forma podstawowa: omylić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
omylmy 11Forma podstawowa: omylić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
omylną 13Forma podstawowa: omylny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
omylne 9Forma podstawowa: omylny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
omylni 9Forma podstawowa: omylny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
omyłam 11Forma podstawowa: omyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:perf:refl.nonrefl
omyłby 13Forma podstawowa: omyć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
omyłek 11Forma podstawowa: omyłka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
omyłki 11Forma podstawowa: omyłka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
omyłko 11Forma podstawowa: omyłka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
omytej 11Forma podstawowa: omyć
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:perf:aff
omytym 11Forma podstawowa: omyć
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:perf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:perf:aff
omywaj 10Forma podstawowa: omywać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
omywał 10Forma podstawowa: omywać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
onagry 9Forma podstawowa: onager
Opis: rodzaj machiny wojennej, typ katapulty używanej w starożytności i średniowieczu.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
onania 6Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
onanią 10Forma podstawowa: onania
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
onanii 6Forma podstawowa: onania
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
onanij 8Forma podstawowa: onania
onanio 6Forma podstawowa: onania
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ondulą 14Forma podstawowa: ondula
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ondyna 8Opis: nimfa wodna przybierająca postać pięknej dziewczyny, która zwabiała młodych mężczyzn w głębiny rzek i tonie jezior.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ondynę 12Forma podstawowa: ondyna
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ondyny 9Forma podstawowa: ondyna
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
onejże 12Forma podstawowa: onże
onemuż 13Forma podstawowa: onże
onerwi 6Forma podstawowa: onerwie
Opis: otoczka włókien nerwowych.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
oneska 7Forma podstawowa: oneski
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
oneski 7Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
onesko 7Forma podstawowa: oneski
Forma fleksyjna: adja
ongonu 10Forma podstawowa: ongon
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ongony 9Forma podstawowa: ongon
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
onkosu 9Forma podstawowa: onkos
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
onkosy 8Forma podstawowa: onkos
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
onlajn 9
onucka 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
onucką 14Forma podstawowa: onucka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
onucki 10Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
onucko 10Forma podstawowa: onucka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
onucom 10Forma podstawowa: onuca
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
onyksy 9Forma podstawowa: onyks
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
oocyst 9Forma podstawowa: oocysta
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
oocyty 10Forma podstawowa: oocyt
Opis: niedojrzała komórka jajowa zwierząt i człowieka.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ooidem 8Forma podstawowa: ooid
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
ooidom 8Forma podstawowa: ooid
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
oolitu 10Forma podstawowa: oolit
Opis: oolityt, ikrowiec - skała osadowa zbudowana w przeważającej większości z ooidów, tworzy się w płytkich morzach w strefie przybrzeżnej.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
oolity 9Forma podstawowa: oolit
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ooskop 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ootece 8Forma podstawowa: ooteka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
ooteka 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ootekę 12Forma podstawowa: ooteka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ooteki 8Forma podstawowa: ooteka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ooteko 8Forma podstawowa: ooteka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
opacie 8Forma podstawowa: opaci
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
opacką 13Forma podstawowa: opacka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:inst:f

Forma podstawowa: opacki
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
opacki 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1

Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
opacko 9Forma podstawowa: opacki
Forma fleksyjna: adja

Forma fleksyjna: adv:pos
opacku 11Forma podstawowa: opacki
Forma fleksyjna: adjp
opaćka 13Forma podstawowa: opaćkać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl
opadać 13Opis: odczuwać coraz mniejsze natężenie jakiegoś stanu psychofizycznego.
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
opadał 10Forma podstawowa: opadać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
opadam 9Forma podstawowa: opadać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
opadań 14Forma podstawowa: opadać
opadłą 14Forma podstawowa: opadły
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
opadłe 10Forma podstawowa: opadły
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
opadło 10Forma podstawowa: opaść
Opis: odczuć mniejsze natężenie jakiegoś stanu psychofizycznego.
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:nonrefl
opadły 11Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos

Forma podstawowa: opaść
Opis: odczuć mniejsze natężenie jakiegoś stanu psychofizycznego.
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:nonrefl
opadną 12Forma podstawowa: opaść
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl
opadnę 12Forma podstawowa: opaść
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl
opadom 9Forma podstawowa: opad
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
opadów 12Forma podstawowa: opad
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3

Forma podstawowa: opady
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
opajał 11Forma podstawowa: opajać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
opakuj 12Forma podstawowa: opakować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
opalam 9Forma podstawowa: opalać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
opalań 14Forma podstawowa: opalanie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
opalem 9Forma podstawowa: opal
Opis: półszlachetny kamień ozdobny, mineraloid zaliczany do krzemianów.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
opaleń 14Forma podstawowa: opalenie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
opalić 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
opalił 10Forma podstawowa: opalić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
opalin 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: opalina
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
opaluj 12Forma podstawowa: opalować
opałce 10Forma podstawowa: opałka
Opis: niewielki wiklinowy koszyk, zazwyczaj owalny, używany w gospodarstwach rolnych.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
opałek 10Forma podstawowa: opałka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
opałem 10Forma podstawowa: opał
Opis: materiał służący do opalania.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
opałka 10Opis: niewielki wiklinowy koszyk, zazwyczaj owalny, używany w gospodarstwach rolnych.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
opałką 14Forma podstawowa: opałka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
opałkę 14Forma podstawowa: opałka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
opałko 10Forma podstawowa: opałka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
opałom 10Forma podstawowa: opał
Opis: materiał służący do opalania.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: opała
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
oparci 8Forma podstawowa: oprzeć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff
oparem 8Forma podstawowa: opar
Opis: w fizyce: faza gazowa substancji występująca poniżej jej punktu krytycznego.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
oparła 9Forma podstawowa: oprzeć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
oparły 10Forma podstawowa: oprzeć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
oparta 8Forma podstawowa: oprzeć
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
opartą 12Forma podstawowa: oprzeć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
oparty 9Forma podstawowa: opart
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
oparza 7Forma podstawowa: oparzać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
oparze 7Forma podstawowa: opar
Opis: w fizyce: faza gazowa substancji występująca poniżej jej punktu krytycznego.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
oparzy 8Forma podstawowa: oparzyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
opasać 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
opasaj 9Forma podstawowa: opasać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
opasał 9Forma podstawowa: opasać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
opasam 8Forma podstawowa: opasać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
opasań 13Forma podstawowa: opasać
opasek 8Forma podstawowa: opaska
Opis: element garderoby zakładany na głowę.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
opasem 8Forma podstawowa: opas
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2 subst:sg:inst:m3
opasie 7Forma podstawowa: opas
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: opaść
Opis: odczuć mniejsze natężenie jakiegoś stanu psychofizycznego.
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
opaska 8Forma podstawowa: opasek
Opis: element garderoby zakładany na głowę.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
opaski 8Forma podstawowa: opaska
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
opasko 8Forma podstawowa: opaska
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
opasła 9Forma podstawowa: opasły
Opis: o książce lub innym zbioze tekstów: majacy dużą objętość, gruby.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
opasłą 13Forma podstawowa: opasły
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
opasłe 9Forma podstawowa: opasły
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
opasło 9Forma podstawowa: opaść
Opis: odczuć mniejsze natężenie jakiegoś stanu psychofizycznego.
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
opasły 10Opis: o książce lub innym zbioze tekstów: majacy dużą objętość, gruby.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos

Forma podstawowa: opaść
Opis: odczuć mniejsze natężenie jakiegoś stanu psychofizycznego.
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
opasom 8Forma podstawowa: opas
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2 subst:pl:dat:m3
opasów 11Forma podstawowa: opas
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:m3
opasuj 11Forma podstawowa: opasywać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
opaszą 11Forma podstawowa: opasać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
opasze 7Forma podstawowa: opasać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
opaszę 11Forma podstawowa: opasać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
opaśli 12Forma podstawowa: opaść
Opis: odczuć mniejsze natężenie jakiegoś stanu psychofizycznego.
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
opaśmy 13Forma podstawowa: opaść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
opaśże 15Forma podstawowa: opaść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
opatek 9Forma podstawowa: opatka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
opatka 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
opatką 13Forma podstawowa: opatka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
opatkę 13Forma podstawowa: opatka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
opatki 9Forma podstawowa: opatka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
opatom 9Forma podstawowa: opat
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
opatrz 8Forma podstawowa: opatrzeć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
opchaj 12Forma podstawowa: opchać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
opchał 12Forma podstawowa: opchać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
opcham 11Forma podstawowa: opchać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
opchań 16Forma podstawowa: opchać
opchną 14Forma podstawowa: opchnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
opcjom 11Forma podstawowa: opcja
Opis: określenie kilku partii, niezwiązanych ze sobą organizacyjnie, które łączą wspóle główne poglądy polityczne (np. prawica, lewica, centrum).
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
opeeru 9Forma podstawowa: opeer
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
opeery 8Forma podstawowa: opeer
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
opełły 12Forma podstawowa: opleć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
opełta 10Forma podstawowa: opleć
opełtą 14Forma podstawowa: opleć
opełto 10Forma podstawowa: opleć
operat 8Opis: pisemne opracowanie danego zagadnienia technicznego.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
operek 8Forma podstawowa: operka
operka 8
operką 12Forma podstawowa: operka
operkę 12Forma podstawowa: operka
operlą 12Forma podstawowa: operlić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
operuj 11Forma podstawowa: operować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf.perf:refl.nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
operze 7Forma podstawowa: opera
Opis: instytucja kulturalna zajmująca się wystawianiem oper, zespół ludzi.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
opędza 12Forma podstawowa: opędzać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
opędzę 16Forma podstawowa: opędzić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
opędzi 12Forma podstawowa: opędzić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
opętać 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
opętaj 14Forma podstawowa: opętać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
opętał 14Forma podstawowa: opętać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
opiach 10Forma podstawowa: opium
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
opiatu 10Forma podstawowa: opiat
Opis: psychoaktywne alkaloidy opium, najważniejsze opiaty to morfina, kodeina, tebaina, narkotyna i papaweryna.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
opicia 8Forma podstawowa: opić
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:perf:aff:refl.nonrefl
opiciu 10Forma podstawowa: opić
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:perf:aff:refl.nonrefl
opiecz 8Forma podstawowa: opiec
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
opieka 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma podstawowa: opiekać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
opiekę 12Forma podstawowa: opieka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
opieki 8Forma podstawowa: opieka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
opiekł 10Forma podstawowa: opiec
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
opiela 8Forma podstawowa: opielać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
opielą 12Forma podstawowa: opielić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
opiele 8Forma podstawowa: opleć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
opielę 12Forma podstawowa: opielić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: opleć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
opiewa 7Forma podstawowa: opiewać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
opięci 12Forma podstawowa: opiąć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff

Forma podstawowa: opięty
Opis: ciasny, mocno przylegający.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
opięli 12Forma podstawowa: opiąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
opięła 13Forma podstawowa: opiąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
opięły 14Forma podstawowa: opiąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
opięta 12Forma podstawowa: opiąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
opiętą 16Forma podstawowa: opiąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff

Forma podstawowa: opięty
Opis: ciasny, mocno przylegający.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
opięte 12Forma podstawowa: opięty
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
opięto 12Opis: zbyt ciasno, tak, że jest za ciasne, za małe, zbyt przylegające.
Forma fleksyjna: adv:pos
opijać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
opijaj 11Forma podstawowa: opijać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
opijał 11Forma podstawowa: opijać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
opijmy 11Forma podstawowa: opić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
opilce 9Forma podstawowa: opilca
Opis: z pogardą o pijaku, człowieku nadużywającym alkoholu.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
opilcę 13Forma podstawowa: opilca
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
opilcu 11Forma podstawowa: opilec
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
opilcy 10Forma podstawowa: opilca
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1 subst:sg:dat:m1 subst:sg:gen:m1 subst:sg:loc:m1

Forma podstawowa: opilec
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
opilec 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
opilśń 18Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
opiłam 10Forma podstawowa: opić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:perf:refl.nonrefl
opiłby 12Forma podstawowa: opić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
opiłek 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
opiłka 10Forma podstawowa: opiłek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
opiłki 10Forma podstawowa: opiłek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
opiłku 12Forma podstawowa: opiłek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
opiłym 11Forma podstawowa: opiły
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
opinać 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
opinaj 9Forma podstawowa: opinać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
opinam 8Forma podstawowa: opinać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
opinań 13Forma podstawowa: opinać
opince 8Forma podstawowa: opinka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
opinia 7Opis: to, jak ludzie oceniają kogoś lub coś.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
opinie 7Forma podstawowa: opinia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
opinka 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
opinki 8Forma podstawowa: opinka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
opiorę 11Forma podstawowa: oprać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
opisom 8Forma podstawowa: opis
Opis: to, że coś jest opisywane, czynność opisywania.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
opisów 11Forma podstawowa: opis
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
opisze 7Forma podstawowa: opisać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
opitym 10Forma podstawowa: opić
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:perf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:perf:aff
oplami 9Forma podstawowa: oplamić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
oplata 9Forma podstawowa: oplatać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
oplącz 13Forma podstawowa: oplątać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
oplątu 15Forma podstawowa: opląt
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
oplątw 13Forma podstawowa: oplątwa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
opląty 14Forma podstawowa: opląt
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
oplotą 13Forma podstawowa: opleść
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
oplotu 11Forma podstawowa: oplot
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
oploty 10Forma podstawowa: oplot
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
oplowi 8Forma podstawowa: opel
Opis: marka samochodu, niemieckie przedsiębiorstwo produkujące samochody osobowe i dostawcze należące do koncernu General Motors.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2
opluło 12Forma podstawowa: opluć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
opluta 11Forma podstawowa: opluć
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
oplutą 15Forma podstawowa: opluć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
oplute 11Forma podstawowa: opluć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff
opluto 11Forma podstawowa: opluć
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl.nonrefl
oplwać 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
oplwań 14Forma podstawowa: oplwać
opłaca 10Forma podstawowa: opłacać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
opłacz 10Forma podstawowa: opłakać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
opłata 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
opłatę 14Forma podstawowa: opłata
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
opłaty 11Forma podstawowa: opłata
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
opłucz 12Forma podstawowa: opłukać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
opłuka 12Forma podstawowa: opłukać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl
opłuża 15Forma podstawowa: opłużać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
opłynę 14Forma podstawowa: opłynąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
opływa 10Forma podstawowa: opływać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl
opływu 12Forma podstawowa: opływ
Opis: ruch cząsteczek wody wokół ciała stałego.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
opływy 11Forma podstawowa: opływ
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
opodal 9Forma fleksyjna: adv prep:gen
opoili 8Forma podstawowa: opoić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
opoiła 9Forma podstawowa: opoić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
opoiło 9Forma podstawowa: opoić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
opoimy 9Forma podstawowa: opoić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:perf:refl.nonrefl
opojem 10Forma podstawowa: opój
Opis: z pogradą o pijaku, osobie nadużywającej alkoholu.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
opojów 13Forma podstawowa: opój
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
opokom 9Forma podstawowa: opoka
Opis: przenośnie: bastion, często ostatnie, niezmienne siedlisko jakiejś pozytywnej wartości.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
opolem 9Forma podstawowa: opole
Opis: słowiańska wspólnota rodowo-terytorialna z okresu plemiennego.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
opolna 8Forma podstawowa: opolny
Opis: związany ze opolem - słowiańską średniowieczną wspólnotą terytorialną.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
opolną 12Forma podstawowa: opolny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
opolne 8Forma podstawowa: opolny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
opolni 8Forma podstawowa: opolny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
opołom 10Forma podstawowa: opół
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
oponce 8Forma podstawowa: oponka
Opis: żartobliwie: otyłość widoczna na brzuchu (rzadziej - innych częściach ciała), mało elastyczny kawałek ciała z obecnością tkanki tłuszczowej.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
oponek 8Forma podstawowa: oponka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
oponie 7Forma podstawowa: opona
Opis: otyłość widoczna na brzuchu (rzadziej - innych częściach ciała), mało elastyczny kawałek ciała z obecnością tkanki tłuszczowej.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
oponkę 12Forma podstawowa: oponka
Opis: żartobliwie: otyłość widoczna na brzuchu (rzadziej - innych częściach ciała), mało elastyczny kawałek ciała z obecnością tkanki tłuszczowej.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
oponki 8Forma podstawowa: oponka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
oponko 8Forma podstawowa: oponka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
oponom 8Forma podstawowa: opona
Opis: otyłość widoczna na brzuchu (rzadziej - innych częściach ciała), mało elastyczny kawałek ciała z obecnością tkanki tłuszczowej.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
oporna 7Forma podstawowa: oporny
Opis: powolny, taki, który przychodzi komuś z trudem, sprawia trudności.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
oporną 11Forma podstawowa: oporny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
oporne 7Forma podstawowa: oporny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
oporom 8Forma podstawowa: opora
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f

Forma podstawowa: opór
Opis: siła działająca na poruszające się ciało fizyczne, która przeciwdziała poruszaniu się tego ciała.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
oporów 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: opór
Opis: siła działająca na poruszające się ciało fizyczne, która przeciwdziała poruszaniu się tego ciała.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
oporze 7Forma podstawowa: opór
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
oposie 7Forma podstawowa: opos
Opis: dydelf wirginijski, Didelphis virginiana, Didelphis marsupialis virginiana - gatunek torbacza z rodziny dydelfowatych, jedyny torbacz szeroko występujący w Ameryce Północnej powyżej Rio Grande.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
oposom 8Forma podstawowa: oposy
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
oposów 11Forma podstawowa: opos
Opis: dydelf wirginijski, Didelphis virginiana, Didelphis marsupialis virginiana - gatunek torbacza z rodziny dydelfowatych, jedyny torbacz szeroko występujący w Ameryce Północnej powyżej Rio Grande.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2

Forma podstawowa: oposy
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
opossa 7Forma podstawowa: opossum
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2
opójże 17Forma podstawowa: opoić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
opóźni 19Forma podstawowa: opóźnić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
oprała 9Forma podstawowa: oprać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
oprano 7Forma podstawowa: oprać
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl.nonrefl
oprawa 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
oprawą 11Forma podstawowa: oprawa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
oprawę 11Forma podstawowa: oprawa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
oprawy 8Forma podstawowa: oprawa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
oprósz 11Forma podstawowa: oprószyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
oprzał 9Forma podstawowa: oprzeć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
oprzeć 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
oprzyj 10Forma podstawowa: oprzeć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
opsnąć 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
opsnął 13Forma podstawowa: opsnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
opsnij 9Forma podstawowa: opsnąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
opsynę 12Forma podstawowa: opsyna
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
opsyny 9Forma podstawowa: opsyna
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
optant 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
optuje 12Forma podstawowa: optować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf.perf:nonrefl
optyce 10Forma podstawowa: optyka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
optycy 11Forma podstawowa: optyk
Opis: sklep, w którym sprzedawane są okulary.
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
optyka 10Forma podstawowa: optyk
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
optyką 14Forma podstawowa: optyka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
optykę 14Forma podstawowa: optyka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
optyki 10Forma podstawowa: optyka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
optyko 10Forma podstawowa: optyka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
opuchł 14Forma podstawowa: opuchnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
opukać 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
opukam 11Forma podstawowa: opukać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
opukań 16Forma podstawowa: opukać
opukuj 14Forma podstawowa: opukiwać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
opusów 13Forma podstawowa: opus
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
opusty 11Forma podstawowa: opusta
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
opuszę 13Forma podstawowa: opuszyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
opuszy 10Forma podstawowa: opuszyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
opuści 14Forma podstawowa: opuścić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
opycha 11Forma podstawowa: opychać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
opylać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
opylak 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
opylał 11Forma podstawowa: opylać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
opylań 15Forma podstawowa: opylać
opyleń 15Forma podstawowa: opylić
opylić 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
opylił 11Forma podstawowa: opylić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
opylże 13Forma podstawowa: opylić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
opytaj 11Forma podstawowa: opytać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
opytam 10Forma podstawowa: opytać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
opytań 15Forma podstawowa: opytać
opytuj 13Forma podstawowa: opytywać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
oracja 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
oracją 13Forma podstawowa: oracja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
oracje 9Forma podstawowa: oracja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
oracze 7Forma podstawowa: oracz
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: oracz
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1

Forma podstawowa: oraczy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
oraczy 8Forma podstawowa: oracz
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
oralna 7Forma podstawowa: oralny
Opis: ustny, mówiony.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
oralne 7Forma podstawowa: oralny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
oralni 7Forma podstawowa: oralny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
oraniu 8Forma podstawowa: orać
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:nonrefl ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
oranką 11Forma podstawowa: oranka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
orankę 11Forma podstawowa: oranka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
oranko 7Forma podstawowa: oranka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
oranta 7Forma podstawowa: orant
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
oranty 8Forma podstawowa: orant
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
oranym 8Forma podstawowa: orać
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
oranże 10Forma podstawowa: oranż
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
oranżu 12Forma podstawowa: oranż
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
oranży 11Forma podstawowa: oranż
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
orator 7Opis: osoba władająca sztuką retoryki, potrafiąca przemawiać publicznie i przekonywać słuchaczy do swoich racji.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
orbita 9Opis: tor, po którym ciało krąży wokół innego ciała lub środka masy.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
orbito 9Forma podstawowa: orbita
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
orbity 10Forma podstawowa: orbita
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
orcyną 12Forma podstawowa: orcyna
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
orcynę 12Forma podstawowa: orcyna
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
orczyc 9Forma podstawowa: orczyca
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
orczyk 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ordach 10Forma podstawowa: orda
Opis: feudalne państwo tureckie lub mongolskie.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
orderu 9Forma podstawowa: order
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ordzie 7Forma podstawowa: orda
Opis: feudalne państwo tureckie lub mongolskie.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
oreadę 11Forma podstawowa: oreada
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
oreado 7Forma podstawowa: oreada
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
orenda 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
oręduj 15Forma podstawowa: orędować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
orężna 14Forma podstawowa: orężny
Opis: taki, który jest orężem - bronią.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
orężną 18Forma podstawowa: orężny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
orężom 15Forma podstawowa: oręż
Opis: w przenośni: sposób zwalczania kogoś, walki z kimś.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
orężów 18Forma podstawowa: oręż
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
orficy 12Forma podstawowa: orfik
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
orfika 11Forma podstawowa: orfik
Opis: rodzaj dawnego miniaturowego instrumentu, przenośnego fortepianu, który służył głównie do akompaniamentu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
orfiki 11Forma podstawowa: orfika
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
orfiko 11Forma podstawowa: orfika
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
orfiku 13Forma podstawowa: orfik
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
organa 8Forma podstawowa: organ
Opis: gazeta lub inne mass media wydawane przez partię polityczną lub organizację społeczną, grupę artystyczną bądź instytucję naukową w celu propagowania celów i sposobów jej działania lub opinii jej zarz
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
organy 9Forma podstawowa: organ
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
organz 8Forma podstawowa: organza
orgazm 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
orgiom 9Forma podstawowa: orgia
Opis: w starożytności: obrzędy ku czci bogów, zwłaszcza Dionizosa, połączone z ekstatycznymi śpiewami i tańcami.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
orisul 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
orisza 6Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
oriszę 10Forma podstawowa: orisza
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
oriszo 6Forma podstawowa: orisza
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
oriszy 7Forma podstawowa: orisza
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
orkach 10Forma podstawowa: orka
Opis: miecznik, Orcinus orca – gatunek walenia z rodziny delfinowatych, największy przedstawiciel delfinowatych, jedyny przedstawiciel rodzaju Orcinus, zamieszkuje wszystkie oceany i większe morza (preferu
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
orkami 8Forma podstawowa: orka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
orkanu 9Forma podstawowa: orkan
Opis: huragan, który powstał nad Atlantykiem i dotarł do Europy.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
orkiem 8Forma podstawowa: ork
Opis: istota z rasy orków w literackim legendarium, wykreowanym przez J. R. R. Tolkiena, Tolkienowscy orkowie, wyhodowani z upodlonych elfów przez Morgotha, związani byli z obozem zła.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1 subst:sg:inst:m2
orkisz 7Opis: Triticum spelta - gatunek zboża należący do rodziny wiechlinowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
orkowa 7Forma podstawowa: orkowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
orkową 11Forma podstawowa: orkowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
orkowe 7Forma podstawowa: orkowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
orkowi 7Forma podstawowa: orkowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
orkusa 9Forma podstawowa: orkus
Opis: świat podziemy, w którym karano śmiercią i dręczono po śmierci grzeszników łamiących dane słowo, kłamców, zdrajców, także określenie piekła w poezji polsko-łacińskiej XV wieku.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
orkusy 10Forma podstawowa: orkus
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
orlean 7Opis: półwełniana, lekka i gładka tkanina.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
orlemu 10Forma podstawowa: orli
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
orleni 7Forma podstawowa: orleń
Opis: ogólna nazwa morskiej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny orleniowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
orlica 8Opis: Pteridium – rodzaj paproci należących do rodziny Dennstaedtiaceae, gatunkiem typowym jest Pteridium aquilinum.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
orlicą 12Forma podstawowa: orlica
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
orlice 8Forma podstawowa: orlica
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
orlicę 12Forma podstawowa: orlica
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
orlich 10Forma podstawowa: orli
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
orlicy 9Forma podstawowa: orlica
Opis: Pteridium – rodzaj paproci należących do rodziny Dennstaedtiaceae, gatunkiem typowym jest Pteridium aquilinum.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
orlika 8Forma podstawowa: orlik
Opis: pisklę orła.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Forma podstawowa: orlik
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3
orliki 8Forma podstawowa: orlik
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: orlik
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
orliku 10Forma podstawowa: orlik
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
orlimi 8Forma podstawowa: orli
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
orloga 9Forma podstawowa: orlog
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
orlonu 9Forma podstawowa: orlon
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
orłach 11Forma podstawowa: orzeł
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1 subst:pl:loc:m2
orłami 9Forma podstawowa: orzeł
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1 subst:pl:inst:m3
orłowi 8Forma podstawowa: orłowy
Opis: związany z orłem - ptakiem.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos

Forma podstawowa: orzeł
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1
ornatu 9Forma podstawowa: ornat
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ornaty 8Forma podstawowa: ornat
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
ornych 10Forma podstawowa: orny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
ornymi 8Forma podstawowa: orny
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
orosić 11Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
orosił 8Forma podstawowa: orosić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
oroszą 10Forma podstawowa: orosić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
orośmy 12Forma podstawowa: orosić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
orskie 7Forma podstawowa: orski
Opis: związany z Orskiem.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
orskim 8Forma podstawowa: orski
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
orszad 7Forma podstawowa: orszada
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
orszak 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ortach 10Forma podstawowa: ort
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2 subst:pl:loc:m3

Forma podstawowa: orta
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
orteza 7
ortezą 11Forma podstawowa: orteza
ortezę 11Forma podstawowa: orteza
ortezo 7Forma podstawowa: orteza
ortezy 8Forma podstawowa: orteza
ortęci 12Forma podstawowa: ortęć
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f
ortowi 7Forma podstawowa: ort
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2 subst:sg:dat:m3
ortyle 9Forma podstawowa: ortyl
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ortylu 11Forma podstawowa: ortyl
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
oruruj 12Forma podstawowa: orurować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
oryksa 8Forma podstawowa: oryks
Opis: Oryx – rodzaj antylop z podrodziny antylop końskich (Hippotraginae) w rodzinie krętorogich, występuje w kilku gatunkach w Afryce Wschodniej, Południowej i Północnej.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
oryksy 9Forma podstawowa: oryks
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
orylów 12Forma podstawowa: oryl
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
orząca 11Forma podstawowa: orać
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
orzące 11Forma podstawowa: orać
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:nonrefl pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
orzech 9Opis: jadalne nasiono lub owoc rośliny, zaliczany w kulinariach do bakalii, suchy, o specyficznym lekko cierpkim smaku.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
orzeka 7Forma podstawowa: orzekać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
orzęsi 10Forma podstawowa: orzęsić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl
orzmyż 12Forma podstawowa: orać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
orznij 8Forma podstawowa: orznąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
orzyna 7Forma podstawowa: orzynać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
orżnąć 19Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
orżnął 16Forma podstawowa: orżnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
osacza 7Forma podstawowa: osaczać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
osaczą 11Forma podstawowa: osaczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
osaczy 8Forma podstawowa: osaczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
osadce 8Forma podstawowa: osadca
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
osadek 8Forma podstawowa: osadka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
osadką 12Forma podstawowa: osadka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
osadkę 12Forma podstawowa: osadka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
osadko 8Forma podstawowa: osadka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
osadom 8Forma podstawowa: osad
Opis: stała, dająca się łatwo oddzielić mechanicznie część ciekłej mieszaniny niejednorodnej, nietworząca trwałego układu koloidalnego, zwykle pozostająca nierozpuszczona w naczyniu.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: osada
Opis: główny pęd kwiatostanu.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
osadów 11Forma podstawowa: osadowić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: osady
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
osadzą 11Forma podstawowa: osadzić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
osadzę 11Forma podstawowa: osadzić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
osadzi 7Forma podstawowa: osadzić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
osącza 11Forma podstawowa: osączać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
osądem 12Forma podstawowa: osąd
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
osądom 12Forma podstawowa: osąd
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
osądów 15Forma podstawowa: osąd
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
osądza 11Forma podstawowa: osądzać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
osądzą 15Forma podstawowa: osądzić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
osądzę 15Forma podstawowa: osądzić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
osądzi 11Forma podstawowa: osądzić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
oscara 7Forma podstawowa: oscar
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m1 subst:sg:gen:m2
oscary 8Forma podstawowa: oscar
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
oschli 10Forma podstawowa: oschnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:nonrefl
oschła 11Forma podstawowa: oschły
Opis: taki, który jest wyrazem czyjejś oschłości - tego, że ktoś jest niemiły, niechętny, szorstki.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos

Forma podstawowa: oschnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:nonrefl
oschłą 15Forma podstawowa: oschły
Opis: taki, który jest wyrazem czyjejś oschłości - tego, że ktoś jest niemiły, niechętny, szorstki.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
oschłe 11Forma podstawowa: oschły
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
oschły 12Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
oschną 13Forma podstawowa: oschnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl
oschnę 13Forma podstawowa: oschnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl
osechł 11Forma podstawowa: oschnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
oseina 6Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
oseiną 10Forma podstawowa: oseina
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
oseino 6Forma podstawowa: oseina
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
osełce 9Forma podstawowa: osełka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
osełek 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: osełka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
osełka 9Forma podstawowa: osełek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
osełką 13Forma podstawowa: osełka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
osełki 9Forma podstawowa: osełek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
osepem 8Forma podstawowa: osep
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
osepie 7Forma podstawowa: osep
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
osepów 11Forma podstawowa: osep
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
oseska 7Forma podstawowa: osesek
Opis: małe zwierzęcia w okresie, gdy karmione jest mlekiem matki.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
oseski 7Forma podstawowa: osesek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
osesku 9Forma podstawowa: osesek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
osęków 15Forma podstawowa: osęk
Opis: bosak - długi drąg zakończony metalowym hakiem i grotem (szpikulcem).
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
osiada 7Forma podstawowa: osiadać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
osiadł 9Forma podstawowa: osiąść
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
osiali 7Forma podstawowa: osiać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
osiała 8Forma podstawowa: osiać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
osiami 7Forma podstawowa:
Opis: linia.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
osiana 6Forma podstawowa: osiać
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
osianą 10Forma podstawowa: osiać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
osiani 6Forma podstawowa: osiać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff
osiano 6Forma podstawowa: osiać
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl.nonrefl
osiądą 15Forma podstawowa: osiąść
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
osiądę 15Forma podstawowa: osiąść
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
osiądź 19Forma podstawowa: osiąść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
osiąka 11Forma podstawowa: osiąkać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
osiąkł 13Forma podstawowa: osiąknąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
osiedl 8Forma podstawowa: osiedlić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
osiego 8Forma podstawowa: osi
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
osieją 12Forma podstawowa: osiać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
osieję 12Forma podstawowa: osiać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
osieka 7Forma podstawowa: osiek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
osieką 11Forma podstawowa: osiec
Opis: Aphelinus - rodzaj owada błonkoskrzydłego z rodziny oścowatych.
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
osiekę 11Forma podstawowa: osiec
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
osiekł 9Forma podstawowa: osiec
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
osikaj 9Forma podstawowa: osikać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
osikał 9Forma podstawowa: osikać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
osikam 8Forma podstawowa: osikać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
osikom 8Forma podstawowa: osik
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: osika
Opis: topola osika, topola drżąca, osina, osiczyna - gatunek drzewa należący do rodziny wierzbowatych (Salicaceae), najpospolitszy gatunek topoli w Polsce.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
osiłka 9Forma podstawowa: osiłek
Opis: człowiek postawny, o dużej sile - często przy tym niezbyt rozgarnięty.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
osiłki 9Forma podstawowa: osiłek
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
osiłku 11Forma podstawowa: osiłek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
osinom 7Forma podstawowa: osina
Opis: osika, topola osika, topola drżąca, osiczyna - gatunek drzewa należący do rodziny wierzbowatych (Salicaceae), najpospolitszy gatunek topoli w Polsce.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
osiowa 6Forma podstawowa: osiowy
Opis: związany z osią - prostą.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
osiową 10Forma podstawowa: osiowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
osiowe 6Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
osiowi 6Forma podstawowa: osiowy
Opis: związany z osią - prostą.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
osiowo 6Forma podstawowa: osiowy
Forma fleksyjna: adja
oskard 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
oskarż 11Forma podstawowa: oskarżyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
oskiej 9Forma podstawowa: oski
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
oskimi 8Forma podstawowa: oski
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
oskoła 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
oskołą 13Forma podstawowa: oskoła
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
oskołę 13Forma podstawowa: oskoła
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
oskoło 9Forma podstawowa: oskoła
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
oskoły 10Forma podstawowa: oskoła
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
oskoma 8Opis: apetyt (na jedzenie).
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
oskomą 12Forma podstawowa: oskoma
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
oskomo 8Forma podstawowa: oskoma
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
oskomy 9Forma podstawowa: oskoma
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
oskóra 11Forma podstawowa: oskór
oskóry 12Forma podstawowa: oskór
oskrob 9Forma podstawowa: oskrobać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
osłach 11Forma podstawowa: osioł
Opis: ssak z rodziny koniowatych, charakteryzujący się dużą głową, długimi uszami, cienkim ogonem z kitą na końcu, małymi wymaganiami pokarmowymi i odpornością na brak wody, w stanie dzikim występuje osioł
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1 subst:pl:loc:m2
osłami 9Forma podstawowa: osioł
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1 subst:pl:inst:m2
osłoda 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
osłodź 17Forma podstawowa: osłodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
osłoni 8Forma podstawowa: osłonić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
osłowi 8Forma podstawowa: osioł
Opis: ssak z rodziny koniowatych, charakteryzujący się dużą głową, długimi uszami, cienkim ogonem z kitą na końcu, małymi wymaganiami pokarmowymi i odpornością na brak wody, w stanie dzikim występuje osioł
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:dat:m2
osłuch 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
osłupi 11Forma podstawowa: osłupić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
osmalę 12Forma podstawowa: osmalić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
osmali 8Forma podstawowa: osmalić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
osmażą 15Forma podstawowa: osmażyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
osmętę 16Forma podstawowa: osmęta
osmolą 12Forma podstawowa: osmolić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
osmolę 12Forma podstawowa: osmolić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
osmoli 8Forma podstawowa: osmolić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
osmołu 11Forma podstawowa: osmoł
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
osmoły 10Forma podstawowa: osmoł
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
osmowe 7Forma podstawowa: osmowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
osmowi 7Forma podstawowa: osm
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
osmoza 7Opis: dyfuzja rozpuszczalnika przez błonę półprzepuszczalną rozdzielającą dwa roztwory o różnym stężeniu.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
osmozą 11Forma podstawowa: osmoza
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
osmozo 7Forma podstawowa: osmoza
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
osmozy 8Forma podstawowa: osmoza
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
osmuża 13Forma podstawowa: osmużać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
osmuży 14Forma podstawowa: osmużyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
osmycz 9Forma podstawowa: osmyczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
osmyka 9Forma podstawowa: osmyk
Opis: łow. ogon zająca lub królika.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
osmyki 9Forma podstawowa: osmyk
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
osmyku 11Forma podstawowa: osmyk
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
osnowa 6Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
osnową 10Forma podstawowa: osnowa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
osnowę 10Forma podstawowa: osnowa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
osnowo 6Forma podstawowa: osnowa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
osnowy 7Forma podstawowa: osnowa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
osnuje 10Forma podstawowa: osnuć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: osnuja
Opis: szkodnik sosny.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
osnuję 14Forma podstawowa: osnuja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
osnujo 10Forma podstawowa: osnuja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
osnuli 9Forma podstawowa: osnuć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
osnuło 10Forma podstawowa: osnuć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
osnuta 9Forma podstawowa: osnuć
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
osnutą 13Forma podstawowa: osnuć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
osobie 8Forma podstawowa: osoba
Opis: istota inteligentna, uosobienie
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
osobni 8Forma podstawowa: osobnia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: osobny
Opis: taki, który funkcjonuje osobno, oddzielnie, specjalny, wydzielony z większej całości często z myślą o konkretnej funkcji.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
osobno 8Opis: tak, że nie razem z kimś/czymś, ale oddzielnie od kogoś/czegoś.
Forma fleksyjna: adv:pos
osobom 9Forma podstawowa: osoba
Opis: istota inteligentna, uosobienie
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
osocza 7Forma podstawowa: osoczać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: osocze
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
osoczu 9Forma podstawowa: osocze
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
osoczy 8Forma podstawowa: osocze
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2

Forma podstawowa: osoczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
osolił 9Forma podstawowa: osolić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
osóbce 13Forma podstawowa: osóbka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
osóbka 13Forma podstawowa: osóbek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
osóbką 17Forma podstawowa: osóbka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
osóbkę 17Forma podstawowa: osóbka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
osóbko 13Forma podstawowa: osóbka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
osólmy 13Forma podstawowa: osolić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
osólże 15Forma podstawowa: osolić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ospach 10Forma podstawowa: osep
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
ospałą 13Forma podstawowa: ospały
Opis: taki, który jest nacechowany czyjąś ospałością, pozbawiony energii, jakby senny, powolny lub opóźniony, zabarwiony niechęcią do podejmowania działań.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ospałe 9Forma podstawowa: ospały
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
ospały 10Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ospami 8Forma podstawowa: osep
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3

Forma podstawowa: ospa
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
ospową 11Forma podstawowa: ospowy
Opis: związany z ospą, najczęściej wietrzną.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ospowe 7Forma podstawowa: ospowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
ospowi 7Forma podstawowa: ospowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
osrają 12Forma podstawowa: osrać
Opis: nie zwrócić na coś uwagi, nie wziąć do siebie.
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
osrało 8Forma podstawowa: osrać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
osramy 8Forma podstawowa: osrać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:perf:refl.nonrefl
osrasz 6Forma podstawowa: osrać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ossein 6Forma podstawowa: osseina
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ostają 13Forma podstawowa: ostawać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
ostaję 13Forma podstawowa: ostawać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
ostała 9Forma podstawowa: ostać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: ostały
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ostałą 13Forma podstawowa: ostały
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ostało 9Forma podstawowa: ostać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: ostały
Forma fleksyjna: adja
osteom 8Forma podstawowa: osteoma
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
osteon 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ostępy 13Forma podstawowa: ostęp
Opis: w leśnictwie i łowiectwie trudno dostępne miejsce w lesie będące ostoją dla zwierząt.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ostnic 8Forma podstawowa: ostnica
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ostoje 9Forma podstawowa: ostoja
Opis: obszar wyróżniający się pod względem przyrodniczym, na którym występują rzadkie, ginące, zagrożone gatunki roślin lub zwierząt czy zanikające typy ekosystemów.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
ostowi 7Forma podstawowa: oset
Opis: Carduus – rodzaj roślin z rodziny astrowatych, w języku potocznym nazwa ta jest stosowana także dla podobnych morfologicznie roślin należących do innych rodzajów.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
ostrek 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ostrew 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
ostrie 7Forma podstawowa: ostria
Opis: bardzo wytrzymałe drewno pozyskiwane z wielu gatunków drzewa o tej samej nazwie, najczęściej jest to chmielograb wirginijski, wykorzystywane do produkcji mebli, szpul, narzędzi, części instrumentów m
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
ostrii 7Forma podstawowa: ostria
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
ostrio 7Forma podstawowa: ostria
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ostrka 8Forma podstawowa: ostrek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ostrku 10Forma podstawowa: ostrek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
ostroi 7Forma podstawowa: ostroja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
ostróg 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ostrów 11Forma podstawowa: ostrowa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma podstawowa: ostrowy
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:f subst:sg:nom:m3
ostrud 10Forma podstawowa: ostruda
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ostruż 13Forma podstawowa: ostrugać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ostryg 10Forma podstawowa: ostryga
Opis: małż z rodziny ostrygowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ostryj 10Forma podstawowa: ostria
Opis: bardzo wytrzymałe drewno pozyskiwane z wielu gatunków drzewa o tej samej nazwie, najczęściej jest to chmielograb wirginijski, wykorzystywane do produkcji mebli, szpul, narzędzi, części instrumentów m
ostrza 7Forma podstawowa: ostrze
Opis: ostra krawędź tnąca.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
ostrzą 11Forma podstawowa: ostrzyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
ostrzę 11Forma podstawowa: ostrzyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
ostrzu 9Forma podstawowa: ostrz
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
ostrzy 8Forma podstawowa: ostry
Opis: o charakterze, cesze charakteru: trudny, nieprzyjemny, nerwowy.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos

Forma podstawowa: ostrze
Opis: ostra krawędź tnąca.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
ostudę 14Forma podstawowa: ostuda
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ostudo 10Forma podstawowa: ostuda
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ostudy 11Forma podstawowa: ostuda
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ostudź 18Forma podstawowa: ostudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ostuka 10Forma podstawowa: ostukać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ostwic 8Forma podstawowa: ostwica
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ostwie 7Forma podstawowa: ostew
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
ostwom 8Forma podstawowa: ostwa
osuchą 15Forma podstawowa: osucha
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
osucho 11Forma podstawowa: osucha
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
osuchy 12Forma podstawowa: osuch
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
osunąć 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
osunął 14Forma podstawowa: osunąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl
osunie 8Forma podstawowa: osunąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl
osusze 8Forma podstawowa: osucha
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
osuszy 9Forma podstawowa: osuszyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
osutce 10Forma podstawowa: osutka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
osutek 10Forma podstawowa: osutka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
osutką 14Forma podstawowa: osutka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
osutkę 14Forma podstawowa: osutka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
osutko 10Forma podstawowa: osutka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
osuwaj 10Forma podstawowa: osuwać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl
osuwał 10Forma podstawowa: osuwać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl
osuwań 14Forma podstawowa: osuwać
osuwem 9Forma podstawowa: osuw
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
osuwom 9Forma podstawowa: osuw
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
oswoić 11Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
oswoję 12Forma podstawowa: oswoić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
osypań 14Forma podstawowa: osypać
osypka 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
osypko 9Forma podstawowa: osypka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
osypmy 10Forma podstawowa: osypać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
osypże 12Forma podstawowa: osypać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
oszarp 7Forma podstawowa: oszarpać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
oszczę 11Forma podstawowa: oszczać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
oszkap 8Forma podstawowa: oszkapić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
oszklą 12Forma podstawowa: oszklić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
oszkli 8Forma podstawowa: oszklić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
oszroń 12Forma podstawowa: oszronić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
oszust 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
oszyci 8Forma podstawowa: oszyć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff
oszyją 13Forma podstawowa: oszyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
oszyje 9Forma podstawowa: oszyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
oszyli 8Forma podstawowa: oszyć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
oszyła 9Forma podstawowa: oszyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
oszyta 8Forma podstawowa: oszyć
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
oszyty 9Forma podstawowa: oszyć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff
oścach 14Forma podstawowa: osiec
Opis: Aphelinus - rodzaj owada błonkoskrzydłego z rodziny oścowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2
oścami 12Forma podstawowa: osiec
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2
ościcą 16Forma podstawowa: ościca
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ościce 12Forma podstawowa: ościca
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
oścień 17Opis: rodzaj narzędzia w postaci ostrych stalowych widełek osadzonych na drewnianym trzonku, służącego do kłucia ryb przy połowie.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
oścież 15Forma fleksyjna: burk subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
oścowi 11Forma podstawowa: osiec
Opis: Aphelinus - rodzaj owada błonkoskrzydłego z rodziny oścowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2
ośkach 14Forma podstawowa: ośka
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
ośkami 12Forma podstawowa: ośka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
ośladę 16Forma podstawowa: oślada
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
oślado 12Forma podstawowa: oślada
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
oślady 13Forma podstawowa: oślada
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
oślemu 14Forma podstawowa: ośli
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
oślęta 16Forma podstawowa: oślę
Opis: młodę osła.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n1 subst:pl:nom:n1 subst:pl:voc:n1
oślica 12Opis: samica osła.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
oślice 12Forma podstawowa: oślica
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
ośliki 12Forma podstawowa: oślik
Opis: osłomuł - mieszaniec międzygatunkowy ogiera konia domowego z klaczą osła, całkowicie bezpłodny, niższy i słabszy od muła i dlatego dużo rzadziej hodowany.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
ośliku 14Forma podstawowa: oślik
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
oślina 11Opis: ekspresywizm, z politowaniem o ośle - tępym człowieku.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
oślinę 15Forma podstawowa: oślina
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
oślini 11Forma podstawowa: oślinić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ośliny 12Forma podstawowa: oślina
Opis: ekspresywizm, z politowaniem o ośle - tępym człowieku.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ośmiał 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ośmiej 13Forma podstawowa: ośmiać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
ośmiel 12Forma podstawowa: ośmielić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ośminą 15Forma podstawowa: ośmina
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ośminę 15Forma podstawowa: ośmina
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ośminy 12Forma podstawowa: ośmina
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ośnież 14Forma podstawowa: ośnieża
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma podstawowa: ośnieżyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ośniki 11Forma podstawowa: ośnik
Opis: ręczne narzędzie o dwóch rękojeściach i stalowym ostrzu, przeznaczone do strugania i korowania drewna.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ośniku 13Forma podstawowa: ośnik
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
oświat 11Forma podstawowa: oświata
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
oświni 10Forma podstawowa: oświnić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
otacza 8Forma podstawowa: otaczać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
otaguj 13Forma podstawowa: otagować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
otarci 8Forma podstawowa: otarty
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos

Forma podstawowa: otrzeć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff
otarga 9Forma podstawowa: otargać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
otarie 7Forma podstawowa: otaria
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
otarii 7Forma podstawowa: otaria
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
otario 7Forma podstawowa: otaria
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
otarli 8Forma podstawowa: otrzeć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
otarło 9Forma podstawowa: otrzeć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
otarto 8Forma podstawowa: otarty
Forma fleksyjna: adja

Forma podstawowa: otrzeć
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl.nonrefl
otarty 9Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
otaryj 10Forma podstawowa: otaria
otągom 14Forma podstawowa: otąg
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
otągów 17Forma podstawowa: otąg
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
otella 9Forma podstawowa: otello
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
otello 9Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:dat:m3 subst:pl:gen:m3 subst:pl:inst:m3 subst:pl:loc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3 subst:sg:acc:m3 subst:sg:dat:m3 subst:sg:gen:m3 subst:sg:inst:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m3 subst:sg:voc:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1
otellu 11Forma podstawowa: otello
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1

Forma podstawowa: otello
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
otęchł 16Forma podstawowa: otęchnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
otępia 12Forma podstawowa: otępiać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
otępią 16Forma podstawowa: otępić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
otępić 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
otępię 16Forma podstawowa: otępić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
otępił 14Forma podstawowa: otępić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
otępmy 14Forma podstawowa: otępić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
otępże 16Forma podstawowa: otępić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
otłukę 16Forma podstawowa: otłuc
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
otłuść 20Forma podstawowa: otłuścić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
otoczą 12Forma podstawowa: otocz
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
otoczę 12Forma podstawowa: otoczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
otokom 9Forma podstawowa: otok
Opis: część czapki (zwłaszcza wojskowej).
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: otoka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
otoków 12Forma podstawowa: otok
Opis: część czapki (zwłaszcza wojskowej).
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
otolit 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
otoman 8Forma podstawowa: otomana
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
otorbi 9Forma podstawowa: otorbić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
otóżby 18
otrąbi 13Forma podstawowa: otrąbić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
otręby 14Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
otręty 13Forma podstawowa: otręt
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
otropi 8Forma podstawowa: otropić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
otruje 11Forma podstawowa: otruć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
otruło 11Forma podstawowa: otruć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
otrutą 14Forma podstawowa: otruć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
otruto 10Forma podstawowa: otruć
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl.nonrefl
otruty 11Forma podstawowa: otruć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff
otrzęś 15Forma podstawowa: otrząść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
otrzyj 10Forma podstawowa: otrzeć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
otucha 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
otuchy 13Forma podstawowa: otucha
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
otulaj 12Forma podstawowa: otulać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
otulał 12Forma podstawowa: otulać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
otulam 11Forma podstawowa: otulać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
otulań 16Forma podstawowa: otulać
otuleń 16Forma podstawowa: otulić
otulić 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
otulił 12Forma podstawowa: otulić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
otulin 10Forma podstawowa: otulina
Opis: nieprzewodząca ciepła czy prądu zewnętrzna warstwa ochronna, rodzaj izolacji.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
otułką 16Forma podstawowa: otułka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
otułki 12Forma podstawowa: otułek
Opis: rodzaj ślimaka z rodziny otułkowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
otułko 12Forma podstawowa: otułka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
otułku 14Forma podstawowa: otułek
Opis: rodzaj ślimaka z rodziny otułkowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
otunit 10Opis: rzadki minerał z gromady minerałów uranylu, występuje tylko w niektórych rejonach Ziemi.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
otupać 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
otupał 12Forma podstawowa: otupać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
otupią 14Forma podstawowa: otupać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
otupie 10Forma podstawowa: otupać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
otupuj 14Forma podstawowa: otupywać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
otupże 14Forma podstawowa: otupać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
otusze 9Forma podstawowa: otucha
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
otwarć 12Forma podstawowa: otwarcie
Opis: szczerze, bez fałszu, bez ukrywania czegokolwiek, prosto z mostu.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
otwórz 11Forma podstawowa: otworzyć
Opis: w informatyce - uaktywnić plik, ikonę, panel itp. tak, by móc z niego korzystać jako użytkownik.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
outach 12Forma podstawowa: out
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
outami 10Forma podstawowa: out
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
outing 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
outlet 11
outują 17Forma podstawowa: outować
outuję 17Forma podstawowa: outować
owacją 13Forma podstawowa: owacja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
owację 13Forma podstawowa: owacja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
owacji 9Forma podstawowa: owacja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
owacjo 9Forma podstawowa: owacja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
owadom 8Forma podstawowa: owad
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
owadzi 7Opis: o wyglądzie części ciała, sylwetki człowieka - podobny do owada, długi, smukły, często również negatywnie odbierany.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
owakie 7Forma podstawowa: owaki
Opis: różny, inny, nie taki sam.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
owalem 8Forma podstawowa: owal
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
owalna 7Forma podstawowa: owalny
Opis: taki, który kształtem przypomina spłaszczony okrąg lub jajko.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
owalną 11Forma podstawowa: owalny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
owalne 7Forma podstawowa: owalny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
owalów 11Forma podstawowa: owal
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
owamci 8Forma podstawowa: owamty
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
owamte 8Forma podstawowa: owamty
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
owamto 8Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2

Forma podstawowa: owamty
Forma fleksyjna: adja
owcami 8Forma podstawowa: owca
Opis: ssak z rodziny krętorogich.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
owczyn 8Forma podstawowa: owczyna
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
owegoż 12Forma podstawowa: ówże
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
owejże 12Forma podstawowa: ówże
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
owełce 9Forma podstawowa: owełka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
owełek 9Forma podstawowa: owełka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
owemuż 13Forma podstawowa: ówże
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
owerem 7Forma podstawowa: ower
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
owerol 7Opis: ochronny kombinezon roboczy albo sportowy.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
owerze 6Forma podstawowa: ower
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
owędzi 11Forma podstawowa: owędzić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
owiało 8Forma podstawowa: owiać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
owiały 9Forma podstawowa: owiać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
owiana 6Forma podstawowa: owiać
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
owianą 10Forma podstawowa: owiać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
owiany 7Forma podstawowa: owiać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff
owiążą 18Forma podstawowa: owiązać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
owicyd 9Opis: środek jajobójczy - rodzaj pestycydu służącego do niszczenia jaj owadów i roztoczy, działa bezpośrednio na złożone jaja lub na samice, uniemożliwijąc rozwój składanych jaj.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
owieją 12Forma podstawowa: owiać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
owieję 12Forma podstawowa: owiać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
owieli 7Forma podstawowa: owiać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
owiewa 6Forma podstawowa: owiewać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
owijaj 10Forma podstawowa: owijać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
owijek 9Forma podstawowa: owijka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
owijką 13Forma podstawowa: owijka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
owijkę 13Forma podstawowa: owijka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
owijki 9Forma podstawowa: owijka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
owijko 9Forma podstawowa: owijka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
owijmy 10Forma podstawowa: owić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
owijże 12Forma podstawowa: owić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
owiłby 11Forma podstawowa: owić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
owiłeś 12Forma podstawowa: owić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:perf:refl.nonrefl
owinął 12Forma podstawowa: owinąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
owińmy 14Forma podstawowa: owinąć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
owioną 10Forma podstawowa: owionąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
owista 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
owisto 7Forma podstawowa: owista
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
owiści 11Forma podstawowa: owista
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
owitym 9Forma podstawowa: owić
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:perf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:perf:aff
owleka 8Forma podstawowa: owlekać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
owleką 12Forma podstawowa: owlec
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
owlekę 12Forma podstawowa: owlec
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
owlókł 14Forma podstawowa: owlec
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
owocem 8Forma podstawowa: owoc
Opis: jadalna część rośliny, najczęściej owoc lub owocostan drzewa czy krzewu owocowego, którą można spożywać na surowo i która charakteryzuje się słodko-kwaskowatym smakiem, jest mięsista i soczysta.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
owocka 8Forma podstawowa: owocek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
owocki 8Forma podstawowa: owocek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
owocną 11Forma podstawowa: owocny
Opis: taki, który przynosi korzyści, daje rezultaty, skuteczny, korzystny.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
owocne 7Forma podstawowa: owocny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
owocni 7Forma podstawowa: owocnia
Opis: część owocu, powstająca ze ściany zalążni (tj. z jednego lub wielu owocolistków).
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: owocny
Opis: taki, który przynosi korzyści, daje rezultaty, skuteczny, korzystny.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
owocny 8Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
owocuj 11Forma podstawowa: owocować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
owręża 14Forma podstawowa: owręż
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3

Forma podstawowa: owręże
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
owręże 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
owrężu 16Forma podstawowa: owręż
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
owsach 9Forma podstawowa: owies
Opis: ziarno zboża o tej samej nazwie.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
owsami 7Forma podstawowa: owies
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
owsicę 11Forma podstawowa: owsica
Opis: Helictotrichon – rodzaj bylin z rodziny wiechlinowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
owsico 7Forma podstawowa: owsica
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
owsicy 8Forma podstawowa: owsica
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
owsisk 7Forma podstawowa: owsisko
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
owsowi 6Forma podstawowa: owies
Opis: ziarno zboża o tej samej nazwie.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1
owszem 7Forma fleksyjna: qub
ozalid 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ozanem 7Forma podstawowa: ozan
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
ozanom 7Forma podstawowa: ozan
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
ozanów 10Forma podstawowa: ozan
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
ozdoba 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
ozdobą 13Forma podstawowa: ozdoba
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ozdobo 9Forma podstawowa: ozdoba
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: ozdoba
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
ozdoby 10Forma podstawowa: ozdoba
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
ozdrów 11Forma podstawowa: ozdrowić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ozębna 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f
ozębną 16Forma podstawowa: ozębna
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:inst:f
oziąbł 14Forma podstawowa: oziębnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
ozimej 9Forma podstawowa: ozimy
Opis: taki, który jest siany na jesień.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
ozimin 7Forma podstawowa: ozimina
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ozłocą 13Forma podstawowa: ozłocić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
ozłoci 9Forma podstawowa: ozłocić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
oznace 7Forma podstawowa: oznaka
Opis: zdarzenie będące znakiem lub sygnałem czegoś.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
oznacz 7Forma podstawowa: oznaczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
oznajm 9Forma podstawowa: oznajmić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
oznakę 11Forma podstawowa: oznaka
Opis: zdarzenie będące znakiem lub sygnałem czegoś.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
oznaki 7Forma podstawowa: oznaka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ozojom 9Forma podstawowa: ozoja
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
ozonek 7Opis: nietrwały związek chemiczny, powstały w wyniku reakcji cząsteczki ozonu z wiązaniem podwójnym lub potrójnym między atomami węgla.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ozonem 7Forma podstawowa: ozon
Opis: alotropowa odmiana tlenu.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
ozonid 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ozonki 7Forma podstawowa: ozonek
Opis: nietrwały związek chemiczny, powstały w wyniku reakcji cząsteczki ozonu z wiązaniem podwójnym lub potrójnym między atomami węgla.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ozonku 9Forma podstawowa: ozonek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
ozonom 7Forma podstawowa: ozon
Opis: alotropowa odmiana tlenu.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
ozonów 10Forma podstawowa: ozon
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
ozorek 7Opis: język zwierzęcia postrzegany jako mięso, element podrobów.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ozorów 10Forma podstawowa: ozór
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
ozorze 6Forma podstawowa: ozór
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
ozowej 8Forma podstawowa: ozowy
Opis: związany z ozem - wałem lub wydłużonym pagórkiem, zbudowanym z piasku i żwiru.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
ozowym 8Forma podstawowa: ozowy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ozucia 9Forma podstawowa: ozuć
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:perf:aff:refl.nonrefl
ozucie 9Forma podstawowa: ozuć
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:perf:aff:refl.nonrefl
ozujże 14Forma podstawowa: ozuć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ozułby 13Forma podstawowa: ozuć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
ozułeś 14Forma podstawowa: ozuć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:perf:refl.nonrefl