Wyrazy na literę ó

Baza serwisu zawiera 180 wyrazów na literę "ó" z podziałem na punktację poszczególnych słów.
Dla poszczególnych punktacji prezentowane jest nie więcej niż 1000 wyrazów w kolejności alfabetycznej. Słowa o większej liczbie liter niż 8 nie są wyświetlane.

4 literowe na ó   5 literowe na ó   6 literowe na ó   7 literowe na ó   8 literowe na ó   

Wyrazy na literę ó o długości 2

ód 7Forma podstawowa: oda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ós 6Forma podstawowa: osa
Opis: owad błonkoskrzydły z rodziny osowatych, o charakterystycznym, kontrastowym ubarwieniu w postaci żółtych pasów na czarnym odwłoku, osiągający rozmiary od bardzo małych (7 mm) do stosunkowo dużych (5c
ów 6Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik

Wyrazy na literę ó o długości 3

ócz 8Forma podstawowa: oko
Opis: zdolność widzenia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik

Wyrazy na literę ó o długości 4

ósma 9Forma podstawowa: ósmy
Opis: wynik dzielenia jakiejś całości na osiem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ósmą 13Forma podstawowa: ósma
Opis: godzina - rano.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ósmy
Opis: wynik dzielenia jakiejś całości na osiem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ósme 9Forma podstawowa: ósma
Opis: godzina - rano.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
óśmi 13Forma podstawowa: ósmy
Opis: wynik dzielenia jakiejś całości na osiem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ówże 12Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ósma 9Opis: godzina - rano.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ósme 9Forma podstawowa: ósmy
Opis: wynik dzielenia jakiejś całości na osiem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ósmi 9Forma podstawowa: ósmy
Opis: wynik dzielenia jakiejś całości na osiem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ósmy 10Opis: wynik dzielenia jakiejś całości na osiem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik

Wyrazy na literę ó o długości 3

ósmej 12Forma podstawowa: ósma
Opis: godzina - rano.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ósmy
Opis: wynik dzielenia jakiejś całości na osiem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ósmym 12Forma podstawowa: ósma
Opis: godzina - rano.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ósmy
Opis: wynik dzielenia jakiejś całości na osiem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ósmak 11Opis: dawna jednostka miary objętości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik

Wyrazy na literę ó o długości 5

ósemce 12Forma podstawowa: ósemka
Opis: kształt przypominający ósemkę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ósemka 12Opis: kształt przypominający ósemkę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ósemką 16Forma podstawowa: ósemka
Opis: kształt przypominający ósemkę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ósemki 12Forma podstawowa: ósemka
Opis: kształt przypominający ósemkę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ósemko 12Forma podstawowa: ósemka
Opis: kształt przypominający ósemkę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ósmaka 12Forma podstawowa: ósmak
Opis: dawna jednostka miary objętości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ósmaki 12Forma podstawowa: ósmak
Opis: dawna jednostka miary objętości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
ósmaku 14Forma podstawowa: ósmak
Opis: dawna jednostka miary objętości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ósmego 13Forma podstawowa: ósmy
Opis: wynik dzielenia jakiejś całości na osiem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ósmemu 14Forma podstawowa: ósmy
Opis: wynik dzielenia jakiejś całości na osiem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ósmymi 13Forma podstawowa: ósmy
Opis: wynik dzielenia jakiejś całości na osiem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ówdzie 11Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
ósemek 12Forma podstawowa: ósemka
Opis: kształt przypominający ósemkę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ósemki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ósemkę 16Forma podstawowa: ósemka
Opis: kształt przypominający ósemkę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ósmacy 13Forma podstawowa: ósmak
Opis: dawna jednostka miary objętości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ósmych 15Forma podstawowa: ósma
Opis: godzina - rano.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ósmy
Opis: wynik dzielenia jakiejś całości na osiem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ósmymi 13Forma podstawowa: ósma
Opis: godzina - rano.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik

Wyrazy na literę ó o długości 6

ósemkom 14Forma podstawowa: ósemki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ósemkuj 17Forma podstawowa: ósemkować
Część mowy/forma fleksyjna:
ósmakom 14Forma podstawowa: ósmak
Opis: dawna jednostka miary objętości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ósmaków 17Forma podstawowa: ósmak
Opis: dawna jednostka miary objętości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ósemkom 14Forma podstawowa: ósemka
Opis: kształt przypominający ósemkę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik

Wyrazy na literę ó o długości 4

ósemkach 17Forma podstawowa: ósemka
Opis: kształt przypominający ósemkę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ósemkowe 14Forma podstawowa: ósemkowy
Opis: taki, który ma dugość równą 1/8 całej nuty, również: taki, który symbolizuje taki czas trwania.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ósmaczek 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ósmakach 17Forma podstawowa: ósmak
Opis: dawna jednostka miary objętości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ósmakami 15Forma podstawowa: ósmak
Opis: dawna jednostka miary objętości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ósmakiem 15Forma podstawowa: ósmak
Opis: dawna jednostka miary objętości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ósmakowi 14Forma podstawowa: ósmak
Opis: dawna jednostka miary objętości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ówczesną 17Forma podstawowa: ówczesny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ówczesne 13Forma podstawowa: ówczesny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ówcześni 17Forma podstawowa: ówczesny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ósemkach 17Forma podstawowa: ósemki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ósemkami 15Forma podstawowa: ósemka
Opis: kształt przypominający ósemkę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ósemki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ósemkowa 14Forma podstawowa: ósemkowy
Opis: taki, który ma dugość równą 1/8 całej nuty, również: taki, który symbolizuje taki czas trwania.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ósemkową 18Forma podstawowa: ósemkowy
Opis: taki, który ma dugość równą 1/8 całej nuty, również: taki, który symbolizuje taki czas trwania.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ósemkowi 14Forma podstawowa: ósemkowy
Opis: taki, który ma dugość równą 1/8 całej nuty, również: taki, który symbolizuje taki czas trwania.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ósemkowy 15Opis: taki, który ma dugość równą 1/8 całej nuty, również: taki, który symbolizuje taki czas trwania.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ósemkują 22Forma podstawowa: ósemkować
Część mowy/forma fleksyjna:
ósemkuje 18Forma podstawowa: ósemkować
Część mowy/forma fleksyjna:
ósemkuję 22Forma podstawowa: ósemkować
Część mowy/forma fleksyjna:
ósmaczka 15Forma podstawowa: ósmaczek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ósmaczki 15Forma podstawowa: ósmaczek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
ósmaczku 17Forma podstawowa: ósmaczek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ówczesna 13Forma podstawowa: ówczesny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ówczesny 14Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik

Zestawy wyrazów

Wyrazy/słowa zaczynające się na literę:
abcćdeęfghijklłmnoóprsśtuwyzźż
Wyrazy/słowa zawierające literę:
ąćęfhłńóśźż
Popularne wyrazy/słowa zaczynające się na literę:
abcćdeęfghijklłmnoóprsśtuwyzźż