Wyrazy na literę ś

Baza serwisu zawiera 16058 wyrazów na literę "ś" z podziałem na punktację poszczególnych słów.
Dla poszczególnych punktacji prezentowane jest nie więcej niż 1000 wyrazów w kolejności alfabetycznej. Słowa o większej liczbie liter niż 8 nie są wyświetlane.

4 literowe na ś   5 literowe na ś   6 literowe na ś   7 literowe na ś   8 literowe na ś   

Wyrazy na literę ś o długości 3

ślą 12Forma podstawowa: słać
Część mowy/forma fleksyjna:
śle 8Forma podstawowa: słać
Część mowy/forma fleksyjna:
śmo 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śpi 8Forma podstawowa: spać
Część mowy/forma fleksyjna:
ślę 12Forma podstawowa: słać
Część mowy/forma fleksyjna:
śni 7Forma podstawowa: śnić
Część mowy/forma fleksyjna:

Wyrazy na literę ś o długości 4

ścib 11Forma podstawowa: ścibić
Część mowy/forma fleksyjna:
ścig 11Forma podstawowa: ściga
Opis: chrząszcz z rodziny kózkowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślad 10Opis: przen. to, co jest pozostałością po wpływie jakiegoś czynnika (ale nie fizycznego) na kogoś/coś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śląc 14Forma podstawowa: słać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
ślep 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ślepić
Część mowy/forma fleksyjna:
śliń 15Forma podstawowa: ślinić
Część mowy/forma fleksyjna:
ślip 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ślipieć
Część mowy/forma fleksyjna:
śliz 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślub 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śluz 11Forma podstawowa: śluza
Opis: lepki galaretowaty roztwór substancji organicznych występujący w tkankach niektórych roślin.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmią 13Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Część mowy/forma fleksyjna:
śmie 9Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Część mowy/forma fleksyjna:
śnią 12Forma podstawowa: śnić
Część mowy/forma fleksyjna:
śnic 9Forma podstawowa: śnica
Opis: drążek wozu konnego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śnić 13Część mowy/forma fleksyjna:
śnię 12Forma podstawowa: śnić
Część mowy/forma fleksyjna:
śnij 10Forma podstawowa: snąć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: śnić
Część mowy/forma fleksyjna:
śnił 10Forma podstawowa: śnić
Część mowy/forma fleksyjna:
śpią 13Forma podstawowa: spać
Część mowy/forma fleksyjna:
śpij 11Forma podstawowa: spać
Część mowy/forma fleksyjna:
śpik 10Opis: uczucie senności, bycie sennym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śród 13Część mowy/forma fleksyjna: przyimek
śryz 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świr 8Opis: świergot (dźwięk wydawany przez ptaka).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świt 9Opis: początek czegoś (np. świt nowej ery).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścib 11Forma podstawowa: ścibać
Część mowy/forma fleksyjna:
ślaz 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślig 11Forma podstawowa: śliga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślij 11Forma podstawowa: słać
Część mowy/forma fleksyjna:
ślin 9Forma podstawowa: ślina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślip 10Forma podstawowa: ślipać
Część mowy/forma fleksyjna:
śliw 9Forma podstawowa: śliwa
Opis: duży napuchnięty, często fioletowy w kolorze siniak (najczęściej mówi się tak o siniaku pod okiem).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliż 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śluz 11Opis: lepki galaretowaty roztwór substancji organicznych występujący w tkankach niektórych roślin.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmig 11Forma podstawowa: śmiga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śnić 13Forma podstawowa: śnicie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śnie 8Forma podstawowa: sen
Opis: "jednostka zdawkowa w kilku krajach Azji (""sen"" to zniekształcone brzmienie anglojęzycznego ""cent"")."
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: snąć
Część mowy/forma fleksyjna:
śpię 13Forma podstawowa: spać
Część mowy/forma fleksyjna:
śród 13Forma podstawowa: środa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śrub 12Forma podstawowa: śruba
Opis: złącze, elemnt połączenia śrubowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śrut 11Opis: niewielkie czątki ołowiu stosowane jako nabój broni śrutowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: śruta
Opis: produkt otrzymany poprzez rozdrobnienie ziaren roślin zbóż i roślin strączkowych w specjalnym urządzeniu – śrutowniku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śryż 13Opis: warstwa kryształków lodu tworząca się w rzekach i jeziorach, gdy temperatura spada niewiele poniżej zera.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świń 14Forma podstawowa: świnia
Opis: pejoratywne określenie osoby krzywdzącej innych, postępującej niemoralnie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: świnić
Część mowy/forma fleksyjna:
świr 8Opis: świergot (dźwięk wydawany przez ptaka).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świt 9Forma podstawowa: świta
Opis: początek czegoś (np. świt nowej ery).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik

Wyrazy na literę ś o długości 5

ścian 10Forma podstawowa: ściana
Opis: wall - profil kogoś/czegoś na facebooku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ściąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
ściąg 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ściąga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścibi 12Forma podstawowa: ścibić
Część mowy/forma fleksyjna:
ściek 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścień 16Forma podstawowa: ścienić
Część mowy/forma fleksyjna:
ściep 11Forma podstawowa: ściepa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścier 10Forma podstawowa: ściera
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścięć 19Forma podstawowa: ścięcie
Opis: kształt, który przedstawia w określonym kroju pisma dany grafem lub symbol.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ściga 12Opis: chrząszcz z rodziny kózkowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ścigać
Opis: chrząszcz z rodziny kózkowatych.
Część mowy/forma fleksyjna:
ścigę 16Forma podstawowa: ściga
Opis: chrząszcz z rodziny kózkowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścisk 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścisz 10Forma podstawowa: ściszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ściub 14Forma podstawowa: ściubać
Część mowy/forma fleksyjna:
ślący 16Forma podstawowa: słać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
śledź 19Opis: ryba z rodziny śledziowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślepa 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślepą 15Forma podstawowa: ślepa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślepo 11Opis: w sposób świadczący o czyimś braku uwagi, dekoncentracji.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
ślepy 12Opis: o młodym osobniku - taki, który jeszcze nie widzi, nie ma wyrobionego zmysłu wzroku.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śligą 16Forma podstawowa: śliga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śligi 12Forma podstawowa: śliga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śligo 12Forma podstawowa: śliga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliną 14Forma podstawowa: ślina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślini 10Forma podstawowa: ślinić
Część mowy/forma fleksyjna:
śliny 11Forma podstawowa: ślina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślipi 11Forma podstawowa: ślip
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ślipie
Opis: (w lekko dawnej stylizacji) oko człowieka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ślipieć
Część mowy/forma fleksyjna:
śliwa 10Opis: duży napuchnięty, często fioletowy w kolorze siniak (najczęściej mówi się tak o siniaku pod okiem).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: duży napuchnięty, często fioletowy w kolorze siniak (najczęściej mówi się tak o siniaku pod okiem).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliwą 14Forma podstawowa: śliwa
Opis: duży napuchnięty, często fioletowy w kolorze siniak (najczęściej mówi się tak o siniaku pod okiem).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliwę 14Forma podstawowa: śliwa
Opis: duży napuchnięty, często fioletowy w kolorze siniak (najczęściej mówi się tak o siniaku pod okiem).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliza 10Forma podstawowa: śliz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślizg 12Opis: ruch jednostki pływającej, w którym składowa dynamiczna wyporu przeważa nad składową statyczną.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślizy 11Forma podstawowa: śliz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliża 14Forma podstawowa: śliż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliże 14Forma podstawowa: śliż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliżu 16Forma podstawowa: śliż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliży 15Forma podstawowa: śliż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślubu 16Forma podstawowa: ślub
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śluby 15Forma podstawowa: ślub
Opis: śluby zakonne - uroczyste ślubowanie członka wspólnoty zakonnej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śluza 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmiał 12Forma podstawowa: śmiać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Część mowy/forma fleksyjna:
śmiań 16Forma podstawowa: śmiać
śmich 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmieć 15Forma podstawowa: śmiecić
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Część mowy/forma fleksyjna:
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmiej 12Forma podstawowa: śmiać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Część mowy/forma fleksyjna:
śmiem 11Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Część mowy/forma fleksyjna:
śmiga 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: śmigać
Część mowy/forma fleksyjna:
śmigi 12Forma podstawowa: śmiga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śniąc 14Forma podstawowa: śnić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
śnica 10Opis: drążek wozu konnego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śnicy 11Forma podstawowa: śnica
Opis: drążek wozu konnego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śnieć 14Opis: grzyb wywołujący chorobę roślin.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śnież 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śniło 11Forma podstawowa: śnić
Część mowy/forma fleksyjna:
śniły 12Forma podstawowa: śnić
Część mowy/forma fleksyjna:
śniot 10Opis: stosowana w bartnictwie duża dębowa deska z dwoma otworami na dole i na górze, którą zawiesza się na tzw. kluczach - dwóch hakowato zakończonych kołkach zamocowanych nad i pod barcią.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śpiew 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śpiku 13Forma podstawowa: śpik
Opis: uczucie senności, bycie sennym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śpisz 10Forma podstawowa: spać
Część mowy/forma fleksyjna:
środą 14Forma podstawowa: środa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
środę 14Forma podstawowa: środa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
środy 11Forma podstawowa: środa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śruba 13Opis: złącze, elemnt połączenia śrubowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śrubę 17Forma podstawowa: śruba
Opis: złącze, elemnt połączenia śrubowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śrubo 13Forma podstawowa: śruba
Opis: złącze, elemnt połączenia śrubowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śruby 14Forma podstawowa: śruba
Opis: złącze, elemnt połączenia śrubowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śruta 12Opis: produkt otrzymany poprzez rozdrobnienie ziaren roślin zbóż i roślin strączkowych w specjalnym urządzeniu – śrutowniku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śrutę 16Forma podstawowa: śruta
Opis: produkt otrzymany poprzez rozdrobnienie ziaren roślin zbóż i roślin strączkowych w specjalnym urządzeniu – śrutowniku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śrutu 14Forma podstawowa: śrut
Opis: niewielkie czątki ołowiu stosowane jako nabój broni śrutowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śudra 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śudrą 16Forma podstawowa: śudra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śudrę 16Forma podstawowa: śudra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świąd 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świąt 14Forma podstawowa: święta
Opis: kobieta, która jest święta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: święto
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świeć 14Forma podstawowa: świecić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: świecie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śwież 13Forma podstawowa: świeżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
święć 18Forma podstawowa: święcić
Część mowy/forma fleksyjna:
świra 9Forma podstawowa: świr
Opis: świergot (dźwięk wydawany przez ptaka).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świru 11Forma podstawowa: świr
Opis: świergot (dźwięk wydawany przez ptaka).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świry 10Forma podstawowa: świr
Opis: świergot (dźwięk wydawany przez ptaka).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
świst 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świta 10Forma podstawowa: świtać
Część mowy/forma fleksyjna:
świtą 14Forma podstawowa: świta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świto 10Forma podstawowa: świta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świtu 12Forma podstawowa: świt
Opis: początek czegoś (np. świt nowej ery).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świty 11Forma podstawowa: świt
Opis: początek czegoś (np. świt nowej ery).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: świta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śakti 11
ściął 16Forma podstawowa: ściąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ściec 11Część mowy/forma fleksyjna:
ścieg 12Opis: sposób wykonywania dzianiny na drutach czy szydełkiem, a także maszynowo, splot.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ściel 11Forma podstawowa: słać
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ścielić
Część mowy/forma fleksyjna:
ściem 11Forma podstawowa: ściema
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścier 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścież 14Część mowy/forma fleksyjna: burkinostka
Forma podstawowa: ścieża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścigą 16Forma podstawowa: ściga
Opis: chrząszcz z rodziny kózkowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścigi 12Forma podstawowa: ściga
Opis: chrząszcz z rodziny kózkowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścigo 12Forma podstawowa: ściga
Opis: chrząszcz z rodziny kózkowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścina 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ścinać
Część mowy/forma fleksyjna:
ściub 14Forma podstawowa: ściubić
Część mowy/forma fleksyjna:
śladu 13Forma podstawowa: ślad
Opis: przen. to, co jest pozostałością po wpływie jakiegoś czynnika (ale nie fizycznego) na kogoś/coś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślady 12Forma podstawowa: ślad
Opis: przen. to, co jest pozostałością po wpływie jakiegoś czynnika (ale nie fizycznego) na kogoś/coś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślazu 12Forma podstawowa: ślaz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślazy 11Forma podstawowa: ślaz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śląca 15Forma podstawowa: słać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
ślącą 19Forma podstawowa: słać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
ślące 15Forma podstawowa: słać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
śledź 19Forma podstawowa: śledzić
Opis: ryba z rodziny śledziowatych.
Część mowy/forma fleksyjna:
ślemy 12Forma podstawowa: słać
Część mowy/forma fleksyjna:
ślepa 11Forma podstawowa: ślepy
Opis: o młodym osobniku - taki, który jeszcze nie widzi, nie ma wyrobionego zmysłu wzroku.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ślepą 15Forma podstawowa: ślepy
Opis: o młodym osobniku - taki, który jeszcze nie widzi, nie ma wyrobionego zmysłu wzroku.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ślepe 11Forma podstawowa: ślepa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ślepy
Opis: o młodym osobniku - taki, który jeszcze nie widzi, nie ma wyrobionego zmysłu wzroku.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ślepi 11Forma podstawowa: ślep
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ślepić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: ślepie
Opis: oko zwierzęcia, zwłaszcza drapieżnika.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ślepy
Opis: o młodym osobniku - taki, który jeszcze nie widzi, nie ma wyrobionego zmysłu wzroku.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ślepł 13Forma podstawowa: ślepnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ślepo 11Forma podstawowa: ślepy
Opis: o młodym osobniku - taki, który jeszcze nie widzi, nie ma wyrobionego zmysłu wzroku.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
ślesz 10Forma podstawowa: słać
Część mowy/forma fleksyjna:
ślęcz 15Forma podstawowa: ślęczeć
Opis: wykonywać jakąś czynność, jakieś zadanie długo i z dużym wysiłkiem.
Część mowy/forma fleksyjna:
śliga 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śligę 16Forma podstawowa: śliga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślina 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślinę 14Forma podstawowa: ślina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślino 10Forma podstawowa: ślina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliwą 14Forma podstawowa: śliwa
Opis: duży napuchnięty, często fioletowy w kolorze siniak (najczęściej mówi się tak o siniaku pod okiem).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliwę 14Forma podstawowa: śliwa
Opis: duży napuchnięty, często fioletowy w kolorze siniak (najczęściej mówi się tak o siniaku pod okiem).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliwo 10Forma podstawowa: śliwa
Opis: duży napuchnięty, często fioletowy w kolorze siniak (najczęściej mówi się tak o siniaku pod okiem).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: śliwa
Opis: duży napuchnięty, często fioletowy w kolorze siniak (najczęściej mówi się tak o siniaku pod okiem).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliwy 11Forma podstawowa: śliwa
Opis: duży napuchnięty, często fioletowy w kolorze siniak (najczęściej mówi się tak o siniaku pod okiem).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: śliwa
Opis: duży napuchnięty, często fioletowy w kolorze siniak (najczęściej mówi się tak o siniaku pod okiem).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
ślizu 12Forma podstawowa: śliz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śluzą 16Forma podstawowa: śluza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śluzę 16Forma podstawowa: śluza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śluzo 12Forma podstawowa: śluza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śluzu 14Forma podstawowa: śluz
Opis: lepki galaretowaty roztwór substancji organicznych występujący w tkankach niektórych roślin.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śluzy 13Forma podstawowa: śluz
Opis: lepki galaretowaty roztwór substancji organicznych występujący w tkankach niektórych roślin.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: śluza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmiać 15Część mowy/forma fleksyjna:
śmiąc 15Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
śmień 16Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
śmigą 16Forma podstawowa: śmiga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmigę 16Forma podstawowa: śmiga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmigo 12Forma podstawowa: śmiga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śniat 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śnicą 14Forma podstawowa: śnica
Opis: drążek wozu konnego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śnice 10Forma podstawowa: śnica
Opis: drążek wozu konnego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śnicę 14Forma podstawowa: śnica
Opis: drążek wozu konnego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śnico 10Forma podstawowa: śnica
Opis: drążek wozu konnego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śnieg 11Opis: substancja, która jest wynikiem opadów śniegu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śnień 15Forma podstawowa: śnić
śnież 13Forma podstawowa: śnieża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: śnieżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
śnięć 18Forma podstawowa: śnięcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śnili 10Forma podstawowa: śnić
Część mowy/forma fleksyjna:
śniła 11Forma podstawowa: śnić
Część mowy/forma fleksyjna:
śnimy 11Forma podstawowa: śnić
Część mowy/forma fleksyjna:
śnisz 9Forma podstawowa: śnić
Część mowy/forma fleksyjna:
śpiąc 15Forma podstawowa: spać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
śpiki 11Forma podstawowa: śpik
Opis: uczucie senności, bycie sennym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śpimy 12Forma podstawowa: spać
Część mowy/forma fleksyjna:
środa 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
środą 14Forma podstawowa: środa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
środę 14Forma podstawowa: środa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
środo 10Forma podstawowa: środa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: środa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
środy 11Forma podstawowa: środa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
śrubą 17Forma podstawowa: śruba
Opis: złącze, elemnt połączenia śrubowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śrutą 16Forma podstawowa: śruta
Opis: produkt otrzymany poprzez rozdrobnienie ziaren roślin zbóż i roślin strączkowych w specjalnym urządzeniu – śrutowniku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śruto 12Forma podstawowa: śruta
Opis: produkt otrzymany poprzez rozdrobnienie ziaren roślin zbóż i roślin strączkowych w specjalnym urządzeniu – śrutowniku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śruty 13Forma podstawowa: śrut
Opis: niewielkie czątki ołowiu stosowane jako nabój broni śrutowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: śruta
Opis: produkt otrzymany poprzez rozdrobnienie ziaren roślin zbóż i roślin strączkowych w specjalnym urządzeniu – śrutowniku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śryzu 12Forma podstawowa: śryz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śryzy 11Forma podstawowa: śryz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śryże 14Forma podstawowa: śryż
Opis: warstwa kryształków lodu tworząca się w rzekach i jeziorach, gdy temperatura spada niewiele poniżej zera.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śryżu 16Forma podstawowa: śryż
Opis: warstwa kryształków lodu tworząca się w rzekach i jeziorach, gdy temperatura spada niewiele poniżej zera.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śryży 15Forma podstawowa: śryż
Opis: warstwa kryształków lodu tworząca się w rzekach i jeziorach, gdy temperatura spada niewiele poniżej zera.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śudro 12Forma podstawowa: śudra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śudry 13Forma podstawowa: śudra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świat 10Opis: ogół osób, rzeczy lub zjawisk.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świdw 10Forma podstawowa: świdwa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świec 10Forma podstawowa: świeca
Opis: amunicja generująca światło lub dym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: świece
Opis: łow. oczy większości dużych zwierząt.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świni 9Forma podstawowa: świnia
Opis: pejoratywne określenie osoby krzywdzącej innych, postępującej niemoralnie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: świnić
Część mowy/forma fleksyjna:
świry 10Forma podstawowa: świr
Opis: świergot (dźwięk wydawany przez ptaka).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świta 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świtę 14Forma podstawowa: świta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik

Wyrazy na literę ś o długości 6

ściana 11Opis: wall - profil kogoś/czegoś na facebooku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ściągą 21Forma podstawowa: ściąga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ściągę 21Forma podstawowa: ściąga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ściągi 17Forma podstawowa: ściąg
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ściąga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ściągo 17Forma podstawowa: ściąga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścibią 17Forma podstawowa: ścibać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: ścibić
Część mowy/forma fleksyjna:
ścibić 18Część mowy/forma fleksyjna:
ścibie 13Forma podstawowa: ścibać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścibię 17Forma podstawowa: ścibać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: ścibić
Część mowy/forma fleksyjna:
ścibol 14Forma podstawowa: ścibolić
Część mowy/forma fleksyjna:
ścibże 17Forma podstawowa: ścibać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: ścibić
Część mowy/forma fleksyjna:
ścicha 14Forma podstawowa: ścichać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścichł 16Forma podstawowa: ścichnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ściecz 12Forma podstawowa: ściec
Część mowy/forma fleksyjna:
ściegi 13Forma podstawowa: ścieg
Opis: sposób wykonywania dzianiny na drutach czy szydełkiem, a także maszynowo, splot.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścieki 12Forma podstawowa: ściek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ściekł 14Forma podstawowa: ściec
Część mowy/forma fleksyjna:
ścielą 16Forma podstawowa: ściel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ściele 12Forma podstawowa: ściel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścieli 12Forma podstawowa: ściel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ścielić
Część mowy/forma fleksyjna:
ściema 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ściemę 16Forma podstawowa: ściema
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ściemo 12Forma podstawowa: ściema
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ściemy 13Forma podstawowa: ściema
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ściepa 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ściepę 16Forma podstawowa: ściepa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ściepo 12Forma podstawowa: ściepa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ściepy 13Forma podstawowa: ściepa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ściera 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ścierać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścierą 15Forma podstawowa: ściera
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ściero 11Forma podstawowa: ściera
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścieru 13Forma podstawowa: ścier
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ściery 12Forma podstawowa: ściera
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścięci 16Forma podstawowa: ścięty
Opis: ukośny, utworzony przez linie, między którymi jest kąt ostry.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ścięli 16Forma podstawowa: ściąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ścięła 17Forma podstawowa: ściąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ścięło 17Forma podstawowa: ściąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ścięta 16Forma podstawowa: ścięty
Opis: ukośny, utworzony przez linie, między którymi jest kąt ostry.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ściętą 20Forma podstawowa: ścięty
Opis: ukośny, utworzony przez linie, między którymi jest kąt ostry.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ścięte 16Forma podstawowa: ściąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ścięty 17Opis: ukośny, utworzony przez linie, między którymi jest kąt ostry.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ścigać 18Część mowy/forma fleksyjna:
ścigaj 15Forma podstawowa: ścigać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścigam 14Forma podstawowa: ścigać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścigań 19Forma podstawowa: ściganie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścinać 16Część mowy/forma fleksyjna:
ścinam 12Forma podstawowa: ścinać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścince 12Forma podstawowa: ścinka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścinek 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ścinka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścinka 12Forma podstawowa: ścinek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścinką 16Forma podstawowa: ścinka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścinki 12Forma podstawowa: ścinek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ścinka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścinku 14Forma podstawowa: ścinek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ściska 12Forma podstawowa: ściskać
Opis: obejmować osobę lub jakąś część jej ciała (np. rękę, przedramię itp.) w geście przyjaźni, czułości, np. na powitanie.
Część mowy/forma fleksyjna:
ściski 12Forma podstawowa: ścisk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścisła 13Forma podstawowa: ścisły
Opis: na przykład o rozumowaniu: logiczny, konkretny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ścisłą 17Forma podstawowa: ścisły
Opis: na przykład o rozumowaniu: logiczny, konkretny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ścisłe 13Forma podstawowa: ścisły
Opis: na przykład o rozumowaniu: logiczny, konkretny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ścisło 13Forma podstawowa: ścisły
Opis: na przykład o rozumowaniu: logiczny, konkretny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
ścisnę 15Forma podstawowa: ścisnąć
Opis: objąć osobę lub jakąś część jej ciała (np. rękę, przedramię itp.) w geście przyjaźni, czułości, np. na powitanie.
Część mowy/forma fleksyjna:
ściszę 15Forma podstawowa: ściszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ściśle 16Opis: blisko, bezpośrednio, tak, że pomiędzy jakimiś czynnikiami zachodzi ścisły związek zależności.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
ściśli 16Forma podstawowa: ścisły
Opis: na przykład o rozumowaniu: logiczny, konkretny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śladem 13Forma podstawowa: ślad
Opis: przen. to, co jest pozostałością po wpływie jakiegoś czynnika (ale nie fizycznego) na kogoś/coś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śladów 16Forma podstawowa: ślad
Opis: przen. to, co jest pozostałością po wpływie jakiegoś czynnika (ale nie fizycznego) na kogoś/coś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślazem 12Forma podstawowa: ślaz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślazie 11Forma podstawowa: ślaz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślazom 12Forma podstawowa: ślaz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślazów 15Forma podstawowa: ślaz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślącej 18Forma podstawowa: słać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
ślącym 18Forma podstawowa: słać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
śląski 16Forma podstawowa: śląsk
Opis: inaczej o Górnym Śląsku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śląsko 16Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
śląsku 18Forma podstawowa: śląski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
ślecie 12Forma podstawowa: słać
Część mowy/forma fleksyjna:
śledzę 16Forma podstawowa: śledzić
Część mowy/forma fleksyjna:
śledzi 12Forma podstawowa: śledzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ślepak 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślepca 13Forma podstawowa: ślepiec
Opis: Spalax microphthalmus - ssak z rodziny ślepców występujący w południowo-wschodniej Europie (Ukraina i Rosja).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślepce 13Forma podstawowa: ślepiec
Opis: Spalax microphthalmus - ssak z rodziny ślepców występujący w południowo-wschodniej Europie (Ukraina i Rosja).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
ślepek 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślepia 12Forma podstawowa: ślep
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślepią 16Forma podstawowa: ślepić
Część mowy/forma fleksyjna:
ślepić 17Część mowy/forma fleksyjna:
ślepię 16Forma podstawowa: ślepić
Część mowy/forma fleksyjna:
ślepił 14Forma podstawowa: ślepić
Część mowy/forma fleksyjna:
ślepiu 14Forma podstawowa: ślep
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślepki 13Forma podstawowa: ślepek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślepli 13Forma podstawowa: ślepnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ślepły 15Forma podstawowa: ślepnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ślepmy 14Forma podstawowa: ślepić
Część mowy/forma fleksyjna:
ślepną 16Forma podstawowa: ślepnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ślepnę 16Forma podstawowa: ślepnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ślepot 13Forma podstawowa: ślepota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślepym 14Forma podstawowa: ślepy
Opis: o młodym osobniku - taki, który jeszcze nie widzi, nie ma wyrobionego zmysłu wzroku.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ślęczy 17Forma podstawowa: ślęczeć
Opis: wykonywać jakąś czynność, jakieś zadanie długo i z dużym wysiłkiem.
Część mowy/forma fleksyjna:
ślęzaw 15Forma podstawowa: ślęzawa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śligom 14Forma podstawowa: śliga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślijże 17Forma podstawowa: słać
Część mowy/forma fleksyjna:
ślinek 12Forma podstawowa: ślinka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślinią 15Forma podstawowa: ślinić
Część mowy/forma fleksyjna:
ślinię 15Forma podstawowa: ślinić
Część mowy/forma fleksyjna:
ślinką 16Forma podstawowa: ślinka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślinkę 16Forma podstawowa: ślinka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślinko 12Forma podstawowa: ślinka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślinom 12Forma podstawowa: ślina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślipać 17Część mowy/forma fleksyjna:
ślipań 18Forma podstawowa: ślipać
ślipek 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ślipko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślipia 12Forma podstawowa: ślipiać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: ślipie
Opis: (w lekko dawnej stylizacji) oko człowieka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślipią 16Forma podstawowa: ślipać
Część mowy/forma fleksyjna:
ślipie 12Forma podstawowa: ślip
Opis: (w lekko dawnej stylizacji) oko człowieka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ślipać
Opis: (w lekko dawnej stylizacji) oko człowieka.
Część mowy/forma fleksyjna:
Opis: (w lekko dawnej stylizacji) oko człowieka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślipiu 14Forma podstawowa: ślipie
Opis: (w lekko dawnej stylizacji) oko człowieka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślipka 13Forma podstawowa: ślipek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ślipko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślipki 13Forma podstawowa: ślipek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: ślipek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślipku 15Forma podstawowa: ślipko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślipże 16Forma podstawowa: ślipać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: ślipieć
Część mowy/forma fleksyjna:
śliscy 13Forma podstawowa: śliski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śliską 16Forma podstawowa: śliski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śliski 12Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śliwca 12Forma podstawowa: śliwiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliwce 12Forma podstawowa: śliwiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: śliwka
Opis: owoc (pestkowiec) każdej śliwy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliwcu 14Forma podstawowa: śliwiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliwie 11Forma podstawowa: śliwa
Opis: duży napuchnięty, często fioletowy w kolorze siniak (najczęściej mówi się tak o siniaku pod okiem).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliwka 12Opis: owoc (pestkowiec) każdej śliwy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliwką 16Forma podstawowa: śliwka
Opis: owoc (pestkowiec) każdej śliwy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliwkę 16Forma podstawowa: śliwka
Opis: owoc (pestkowiec) każdej śliwy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliwom 12Forma podstawowa: śliwa
Opis: duży napuchnięty, często fioletowy w kolorze siniak (najczęściej mówi się tak o siniaku pod okiem).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślizem 12Forma podstawowa: śliz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliżyk 17
ślubem 16Forma podstawowa: ślub
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślubie 15Forma podstawowa: ślub
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślubna 15Opis: kobieta będąca w związku małżeńskim.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślubną 19Forma podstawowa: ślubna
Opis: kobieta będąca w związku małżeńskim.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślubne 15Forma podstawowa: ślubna
Opis: kobieta będąca w związku małżeńskim.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślubny 16Opis: związany ze ślubem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ślubuj 19Forma podstawowa: ślubować
Część mowy/forma fleksyjna:
śluzak 14Opis: Cortinarius – rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śluzic 14Forma podstawowa: śluzica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śluzie 13Forma podstawowa: śluza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmiali 12Forma podstawowa: śmiały
Opis: odważny, taki, który świadczy o tym, że ktoś jest śmiały.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śmiała 13Forma podstawowa: śmiać
Część mowy/forma fleksyjna:
śmiałą 17Forma podstawowa: śmiały
Opis: odważny, taki, który świadczy o tym, że ktoś jest śmiały.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śmiały 14Opis: odważny, taki, który świadczy o tym, że ktoś jest śmiały.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śmiano 11Forma podstawowa: śmiać
Część mowy/forma fleksyjna:
śmiąca 16Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
śmiącą 20Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
śmiecą 16Forma podstawowa: śmiecić
Część mowy/forma fleksyjna:
śmiech 14Opis: projektowana reakcja (niekoniecznie ktoś musi się przy tym śmiać naprawdę), odczucie, jakie coś lub ktoś może obudzić, często podszyte złośliwością, szyderstwem.
Część mowy/forma fleksyjna:
śmieci 12Forma podstawowa: śmiecie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmieją 17Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Część mowy/forma fleksyjna:
śmieje 13Forma podstawowa: śmiać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: śmieja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
śmieli 12Forma podstawowa: śmiać
Część mowy/forma fleksyjna:
śmierć 16Opis: ostateczny upadek jakiejś ideologii, systemu itd.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmigać 18Część mowy/forma fleksyjna:
śmigaj 15Forma podstawowa: śmigać
Część mowy/forma fleksyjna:
śmigań 19Forma podstawowa: śmiganie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmigle 14Forma podstawowa: śmigło
Opis: długo (wysoko) i chudo, zgrabnie, giętko.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmigli 14Forma podstawowa: śmigiel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: śmigły
Opis: o człowieku (lub innej istocie) - taki, który jest wysoki i szczupły.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmigła 15Forma podstawowa: śmigło
Opis: długo (wysoko) i chudo, zgrabnie, giętko.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: śmigły
Opis: o człowieku (lub innej istocie) - taki, który jest wysoki i szczupły.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śmigłe 15Forma podstawowa: śmigły
Opis: o człowieku (lub innej istocie) - taki, który jest wysoki i szczupły.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
śmigło 15Opis: długo (wysoko) i chudo, zgrabnie, giętko.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
śmigłu 17Forma podstawowa: śmigło
Opis: długo (wysoko) i chudo, zgrabnie, giętko.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmigną 17Forma podstawowa: śmignąć
Część mowy/forma fleksyjna:
śmignę 17Forma podstawowa: śmignąć
Część mowy/forma fleksyjna:
śniada 11Forma podstawowa: śniady
Opis: o skórze, cerze: ciemny, opalony, o brązowawym odcieniu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śniadą 15Forma podstawowa: śniady
Opis: o skórze, cerze: ciemny, opalony, o brązowawym odcieniu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śniade 11Forma podstawowa: śniady
Opis: o skórze, cerze: ciemny, opalony, o brązowawym odcieniu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śniąca 15Forma podstawowa: śnić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
śniące 15Forma podstawowa: śnić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
śniący 16Forma podstawowa: śnić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
śnicie 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: śnić
Część mowy/forma fleksyjna:
śnicom 12Forma podstawowa: śnica
Opis: drążek wozu konnego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śniedź 19Opis: produkt korozji atmosferycznej miedzi i jej stopów w wilgotnym powietrzu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śniegu 14Forma podstawowa: śnieg
Opis: substancja, która jest wynikiem opadów śniegu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śniemy 12Forma podstawowa: snąć
Część mowy/forma fleksyjna:
śnieżę 18Forma podstawowa: śnieżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
śnieży 15Forma podstawowa: śnieżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
śnięci 15Forma podstawowa: śnięty
Opis: o stworzeniu, przede wszystkim o rybie: nieżywy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śnięta 15Forma podstawowa: śnięty
Opis: o stworzeniu, przede wszystkim o rybie: nieżywy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śniętą 19Forma podstawowa: snąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: śnięty
Opis: o stworzeniu, przede wszystkim o rybie: nieżywy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śnięto 15Forma podstawowa: snąć
Część mowy/forma fleksyjna:
śnijmy 14Forma podstawowa: snąć
Część mowy/forma fleksyjna:
śniłam 13Forma podstawowa: śnić
Część mowy/forma fleksyjna:
śniłaś 16Forma podstawowa: śnić
Część mowy/forma fleksyjna:
śniłem 13Forma podstawowa: śnić
Część mowy/forma fleksyjna:
śniona 10Forma podstawowa: śnić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
śnioną 14Forma podstawowa: śnić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
śniono 10Forma podstawowa: śnić
Część mowy/forma fleksyjna:
śniotu 13Forma podstawowa: śniot
Opis: stosowana w bartnictwie duża dębowa deska z dwoma otworami na dole i na górze, którą zawiesza się na tzw. kluczach - dwóch hakowato zakończonych kołkach zamocowanych nad i pod barcią.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śnitce 12Forma podstawowa: śnitka
śnitką 16Forma podstawowa: śnitka
śnitko 12Forma podstawowa: śnitka
śpiąca 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śpiącą 20Forma podstawowa: spać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
Forma podstawowa: śpiąca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śpiące 16Forma podstawowa: spać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
Forma podstawowa: śpiący
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śpiąco 16Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: śpiący
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
śpiący 17Forma podstawowa: spać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
śpijmy 15Forma podstawowa: spać
Część mowy/forma fleksyjna:
śpików 16Forma podstawowa: śpik
Opis: uczucie senności, bycie sennym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śpiwór 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
średni 11Opis: niezbyt dobrej jakości, taki, który jest znośny, ale mógłby być lepszy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śreżóg 20Forma podstawowa: śreżoga
Opis: ruch konwekcyjny rozedrganego w upalny dzień powietrza, powodujący wrażenie mgły.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
środek 12Opis: sposób, metoda.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
środki 12Forma podstawowa: środek
Opis: sposób, metoda.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
środom 12Forma podstawowa: środa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śrubce 15Forma podstawowa: śrubka
Opis: mała śruba - złącze, elemnt połączenia śrubowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śrubek 15Forma podstawowa: śrubka
Opis: mała śruba - złącze, elemnt połączenia śrubowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śrubką 19Forma podstawowa: śrubka
Opis: mała śruba - złącze, elemnt połączenia śrubowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śrubkę 19Forma podstawowa: śrubka
Opis: mała śruba - złącze, elemnt połączenia śrubowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śrubki 15Forma podstawowa: śrubka
Opis: mała śruba - złącze, elemnt połączenia śrubowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śrubko 15Forma podstawowa: śrubka
Opis: mała śruba - złącze, elemnt połączenia śrubowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śrubom 15Forma podstawowa: śruba
Opis: złącze, elemnt połączenia śrubowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śrucie 13Forma podstawowa: śruta
Opis: produkt otrzymany poprzez rozdrobnienie ziaren roślin zbóż i roślin strączkowych w specjalnym urządzeniu – śrutowniku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śrutem 14Forma podstawowa: śrut
Opis: niewielkie czątki ołowiu stosowane jako nabój broni śrutowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śrutom 14Forma podstawowa: śruta
Opis: produkt otrzymany poprzez rozdrobnienie ziaren roślin zbóż i roślin strączkowych w specjalnym urządzeniu – śrutowniku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śrutów 17Forma podstawowa: śrut
Opis: niewielkie czątki ołowiu stosowane jako nabój broni śrutowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śryzie 11Forma podstawowa: śryz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śryzom 12Forma podstawowa: śryz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śryzów 15Forma podstawowa: śryz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śryżom 16Forma podstawowa: śryż
Opis: warstwa kryształków lodu tworząca się w rzekach i jeziorach, gdy temperatura spada niewiele poniżej zera.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śryżów 19Forma podstawowa: śryż
Opis: warstwa kryształków lodu tworząca się w rzekach i jeziorach, gdy temperatura spada niewiele poniżej zera.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śudrów 17Forma podstawowa: śudra
śwarną 14Forma podstawowa: śwarny
Opis: ładny, szykowny, piękny, zgrabny.
śwarne 10Forma podstawowa: śwarny
Opis: ładny, szykowny, piękny, zgrabny.
śwarni 10Forma podstawowa: śwarny
Opis: ładny, szykowny, piękny, zgrabny.
świata 11Forma podstawowa: świat
Opis: ogół osób, rzeczy lub zjawisk.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
światu 13Forma podstawowa: świat
Opis: ogół osób, rzeczy lub zjawisk.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
światy 12Forma podstawowa: świat
Opis: ogół osób, rzeczy lub zjawisk.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świądu 17Forma podstawowa: świąd
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świądy 16Forma podstawowa: świąd
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świbkę 17Forma podstawowa: świbka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świbki 13Forma podstawowa: świbka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świcie 11Forma podstawowa: świt
Opis: początek czegoś (np. świt nowej ery).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świder 11Opis: narzędzie wiercące służące do zwiercania skał stosowane w wiertnictwie, narzędzie to połączone jest z przewodem wiertniczym i zapuszczane do otworu wiertniczego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świdra 11Forma podstawowa: świder
Opis: narzędzie wiercące służące do zwiercania skał stosowane w wiertnictwie, narzędzie to połączone jest z przewodem wiertniczym i zapuszczane do otworu wiertniczego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: świder
Opis: narzędzie wiercące służące do zwiercania skał stosowane w wiertnictwie, narzędzie to połączone jest z przewodem wiertniczym i zapuszczane do otworu wiertniczego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świdry 12Forma podstawowa: świder
Opis: narzędzie wiercące służące do zwiercania skał stosowane w wiertnictwie, narzędzie to połączone jest z przewodem wiertniczym i zapuszczane do otworu wiertniczego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: świder
Opis: narzędzie wiercące służące do zwiercania skał stosowane w wiertnictwie, narzędzie to połączone jest z przewodem wiertniczym i zapuszczane do otworu wiertniczego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świdwa 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świdwo 11Forma podstawowa: świdwa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świdwy 12Forma podstawowa: świdwa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świecą 15Forma podstawowa: świecić
Część mowy/forma fleksyjna:
świece 11Forma podstawowa: świeca
Opis: amunicja generująca światło lub dym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: łow. oczy większości dużych zwierząt.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świecę 15Forma podstawowa: świecić
Część mowy/forma fleksyjna:
świeci 11Forma podstawowa: świecić
Część mowy/forma fleksyjna:
świekr 11Forma podstawowa: świekra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świerk 11Opis: Picea – rodzaj wiecznie zielonych drzew z rodziny sosnowatych (Pinaceae), który obejmuje około 35 gatunków, świerk występuje na obszarach chłodnych i umiarkowanych półkuli północnej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świeże 14Forma podstawowa: świeży
Opis: taki, który jest nowy, świeżo zaimplementowany, nie jest zużyty (często oznacza to, że jest pełny, jest tego jeszcze duży zapas).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
świeżę 18Forma podstawowa: świeżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
świeżo 14Opis: w jasnym, intensywnym, żywym kolorze, takim, który przypomina barwę świeżych roślin lub innych (młodych i jędrnych, żywo zabarwionych) elementów przyrody.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
świeży 15Opis: taki, który jest nowy, świeżo zaimplementowany, nie jest zużyty (często oznacza to, że jest pełny, jest tego jeszcze duży zapas).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: świeżyć
Opis: taki, który jest nowy, świeżo zaimplementowany, nie jest zużyty (często oznacza to, że jest pełny, jest tego jeszcze duży zapas).
Część mowy/forma fleksyjna:
święcą 19Forma podstawowa: święcić
Część mowy/forma fleksyjna:
święci 15Forma podstawowa: święcić
Część mowy/forma fleksyjna:
święta 15Opis: kobieta, która jest święta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świętą 19Forma podstawowa: święta
Opis: kobieta, która jest święta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: święty
Opis: taki, którego nie da się podważyć.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
święte 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
święto 15Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
świętu 17Forma podstawowa: święto
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
święty 16Opis: taki, którego nie da się podważyć.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
świnią 14Forma podstawowa: świnia
Opis: pejoratywne określenie osoby krzywdzącej innych, postępującej niemoralnie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: świnić
Część mowy/forma fleksyjna:
świnię 14Forma podstawowa: świnia
Opis: pejoratywne określenie osoby krzywdzącej innych, postępującej niemoralnie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świnił 12Forma podstawowa: świnić
Część mowy/forma fleksyjna:
świnin 10Forma podstawowa: świnina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świnio 10Forma podstawowa: świnia
Opis: pejoratywne określenie osoby krzywdzącej innych, postępującej niemoralnie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świnko 11Forma podstawowa: świnka
Opis: świnka pospolita, Chondrostoma nasus – gatunek słodkowodnej ryby karpiokształtnej z rodziny karpiowatych, występuje w środkowej Europie i północnej Azji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świńmy 18Forma podstawowa: świnić
Część mowy/forma fleksyjna:
świrek 11
świrem 11Forma podstawowa: świr
Opis: świergot (dźwięk wydawany przez ptaka).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świrki 11Forma podstawowa: świrk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świrku 13Forma podstawowa: świrk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świrom 11Forma podstawowa: świr
Opis: świergot (dźwięk wydawany przez ptaka).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świrów 14Forma podstawowa: świr
Opis: świergot (dźwięk wydawany przez ptaka).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świruj 14Forma podstawowa: świrować
Część mowy/forma fleksyjna:
świrze 10Forma podstawowa: świr
Opis: świergot (dźwięk wydawany przez ptaka).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śwista 11Forma podstawowa: świstać
Część mowy/forma fleksyjna:
świsty 12Forma podstawowa: świst
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świtać 16Część mowy/forma fleksyjna:
świtań 17Forma podstawowa: świtanie
Opis: pora dnia, gdy wschodzi Słońce, początek dnia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świtce 12Forma podstawowa: świtka
Opis: okrycie wierzchnie z grubego samodziału noszone przez chłopów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świtek 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świtem 12Forma podstawowa: świt
Opis: początek czegoś (np. świt nowej ery).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świtka 12Opis: okrycie wierzchnie z grubego samodziału noszone przez chłopów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świtką 16Forma podstawowa: świtka
Opis: okrycie wierzchnie z grubego samodziału noszone przez chłopów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świtkę 16Forma podstawowa: świtka
Opis: okrycie wierzchnie z grubego samodziału noszone przez chłopów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świtki 12Forma podstawowa: świtek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
świtko 12Forma podstawowa: świtka
Opis: okrycie wierzchnie z grubego samodziału noszone przez chłopów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świtom 12Forma podstawowa: świt
Opis: początek czegoś (np. świt nowej ery).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: świta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścianą 15Forma podstawowa: ściana
Opis: wall - profil kogoś/czegoś na facebooku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścianę 15Forma podstawowa: ściana
Opis: wall - profil kogoś/czegoś na facebooku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ściano 11Forma podstawowa: ściana
Opis: wall - profil kogoś/czegoś na facebooku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ściany 12Forma podstawowa: ściana
Opis: wall - profil kogoś/czegoś na facebooku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ściąga 17Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ściągać
Część mowy/forma fleksyjna:
ściągu 19Forma podstawowa: ściąg
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścibać 18Część mowy/forma fleksyjna:
ścibał 15Forma podstawowa: ścibać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścibań 19Forma podstawowa: ścibać
ścibił 15Forma podstawowa: ścibić
Część mowy/forma fleksyjna:
ścibmy 15Forma podstawowa: ścibać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: ścibić
Część mowy/forma fleksyjna:
ścidze 12Forma podstawowa: ściga
Opis: chrząszcz z rodziny kózkowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ściegu 15Forma podstawowa: ścieg
Opis: sposób wykonywania dzianiny na drutach czy szydełkiem, a także maszynowo, splot.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścieka 12Forma podstawowa: ściekać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścieką 16Forma podstawowa: ściec
Część mowy/forma fleksyjna:
ściekę 16Forma podstawowa: ściec
Część mowy/forma fleksyjna:
ścieki 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścieku 14Forma podstawowa: ściek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścielą 16Forma podstawowa: słać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: ścielić
Część mowy/forma fleksyjna:
ściele 12Forma podstawowa: słać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścielę 16Forma podstawowa: słać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: ścielić
Część mowy/forma fleksyjna:
ściemą 16Forma podstawowa: ściema
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścieni 11Forma podstawowa: ścienić
Część mowy/forma fleksyjna:
ściepą 16Forma podstawowa: ściepa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścierę 15Forma podstawowa: ściera
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścierń 17Forma podstawowa: ściernia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścierp 12Forma podstawowa: ścierpieć
Część mowy/forma fleksyjna:
ścierw 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ścierwo
Opis: martwe zwierzę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ściery 12Forma podstawowa: ścier
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ściesz 11Forma podstawowa: ściosać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścięci 16Forma podstawowa: ściąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ścięły 18Forma podstawowa: ściąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ścięta 16Forma podstawowa: ściąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ściętą 20Forma podstawowa: ściąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ścięte 16Forma podstawowa: ścięty
Opis: ukośny, utworzony przez linie, między którymi jest kąt ostry.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ścięto 16Forma podstawowa: ściąć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: ścięty
Opis: ukośny, utworzony przez linie, między którymi jest kąt ostry.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
ścięty 17Forma podstawowa: ściąć
Opis: ukośny, utworzony przez linie, między którymi jest kąt ostry.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ścigał 15Forma podstawowa: ścigać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścigom 14Forma podstawowa: ściga
Opis: chrząszcz z rodziny kózkowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścinaj 13Forma podstawowa: ścinać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścinak 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścinał 13Forma podstawowa: ścinać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścinań 17Forma podstawowa: ścinać
ścinkę 16Forma podstawowa: ścinka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścinko 12Forma podstawowa: ścinka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ściosa 11Forma podstawowa: ściosać
Część mowy/forma fleksyjna:
ściosz 11Forma podstawowa: ściosać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścisku 14Forma podstawowa: ścisk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścisło 13Opis: blisko, bezpośrednio, tak, że pomiędzy jakimiś czynnikiami zachodzi ścisły związek zależności.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
ścisły 14Opis: na przykład o rozumowaniu: logiczny, konkretny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ścisną 15Forma podstawowa: ścisnąć
Opis: objąć osobę lub jakąś część jej ciała (np. rękę, przedramię itp.) w geście przyjaźni, czułości, np. na powitanie.
Część mowy/forma fleksyjna:
ścisza 11Forma podstawowa: ściszać
Część mowy/forma fleksyjna:
ściszą 15Forma podstawowa: ściszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ściszy 12Forma podstawowa: ściszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
śikhar 13Forma podstawowa: śikhara
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śladom 13Forma podstawowa: ślad
Opis: przen. to, co jest pozostałością po wpływie jakiegoś czynnika (ale nie fizycznego) na kogoś/coś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śladuj 16Forma podstawowa: śladować
Część mowy/forma fleksyjna:
ślazik 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śląscy 17Forma podstawowa: śląski
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: śląski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śląska 16Forma podstawowa: śląsk
Opis: inaczej o Górnym Śląsku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: śląski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śląską 20Forma podstawowa: śląska
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: śląski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śląsko 16Forma podstawowa: śląski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
śląsku 18Forma podstawowa: śląsk
Opis: inaczej o Górnym Śląsku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślązak 16Opis: mieszkaniec Śląska, człowiek pochodzenia śląskiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śledzą 16Forma podstawowa: śledzić
Część mowy/forma fleksyjna:
śledzi 12Forma podstawowa: śledź
Opis: ryba z rodziny śledziowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślemię 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślepcu 15Forma podstawowa: ślepiec
Opis: Spalax microphthalmus - ssak z rodziny ślepców występujący w południowo-wschodniej Europie (Ukraina i Rosja).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślepcy 14Forma podstawowa: ślepiec
Opis: Spalax microphthalmus - ssak z rodziny ślepców występujący w południowo-wschodniej Europie (Ukraina i Rosja).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślepej 14Forma podstawowa: ślepa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ślepy
Opis: o młodym osobniku - taki, który jeszcze nie widzi, nie ma wyrobionego zmysłu wzroku.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ślepek 13Forma podstawowa: ślepko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślepia 12Forma podstawowa: ślepiać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: ślepie
Opis: oko zwierzęcia, zwłaszcza drapieżnika.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślepic 13Forma podstawowa: ślepica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślepie 12Forma podstawowa: ślep
Opis: oko zwierzęcia, zwłaszcza drapieżnika.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: oko zwierzęcia, zwłaszcza drapieżnika.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślepiu 14Forma podstawowa: ślepie
Opis: oko zwierzęcia, zwłaszcza drapieżnika.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślepka 13Forma podstawowa: ślepek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ślepko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślepko 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślepku 15Forma podstawowa: ślepek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ślepko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślepła 14Forma podstawowa: ślepnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ślepło 14Forma podstawowa: ślepnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ślepym 14Forma podstawowa: ślepa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślepże 16Forma podstawowa: ślepić
Część mowy/forma fleksyjna:
ślęczą 20Forma podstawowa: ślęczeć
Opis: wykonywać jakąś czynność, jakieś zadanie długo i z dużym wysiłkiem.
Część mowy/forma fleksyjna:
ślęczę 20Forma podstawowa: ślęczeć
Opis: wykonywać jakąś czynność, jakieś zadanie długo i z dużym wysiłkiem.
Część mowy/forma fleksyjna:
ślężaw 19Forma podstawowa: ślężawa
ślężyn 20Forma podstawowa: ślężyna
ślidze 12Forma podstawowa: śliga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślijmy 15Forma podstawowa: słać
Część mowy/forma fleksyjna:
ślimak 13Opis: inna nazwa maślaka – grzyba z rodziny maślakowatych, który jest szeroko rozpowszechniony, w Polsce dość pospolity.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: inna nazwa maślaka – grzyba z rodziny maślakowatych, który jest szeroko rozpowszechniony, w Polsce dość pospolity.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślince 12Forma podstawowa: ślinka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślinić 16Część mowy/forma fleksyjna:
ślinie 11Forma podstawowa: ślina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślinik 12Opis: ślimak z rodziny śliników.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślinił 13Forma podstawowa: ślinić
Część mowy/forma fleksyjna:
ślinka 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślinki 12Forma podstawowa: ślinka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślińmy 19Forma podstawowa: ślinić
Część mowy/forma fleksyjna:
ślińże 21Forma podstawowa: ślinić
Część mowy/forma fleksyjna:
ślipał 14Forma podstawowa: ślipać
Część mowy/forma fleksyjna:
ślipek 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślipia 12Forma podstawowa: ślip
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślipią 16Forma podstawowa: ślipieć
Część mowy/forma fleksyjna:
ślipię 16Forma podstawowa: ślipać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: ślipieć
Część mowy/forma fleksyjna:
ślipiu 14Forma podstawowa: ślip
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślipka 13Forma podstawowa: ślipek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślipko 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślipku 15Forma podstawowa: ślipek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ślipek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślipmy 14Forma podstawowa: ślipać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: ślipieć
Część mowy/forma fleksyjna:
ślipsk 13Forma podstawowa: ślipsko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliska 12Forma podstawowa: śliski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ślisko 12Forma podstawowa: śliski
Opis: tak, że coś jest śliskie, tak, że można się poślizgnąć, tak, że trudno coś chwycić z powodu śliskości.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Opis: tak, że coś jest śliskie, tak, że można się poślizgnąć, tak, że trudno coś chwycić z powodu śliskości.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
śliwce 12Forma podstawowa: śliwka
Opis: owoc (pestkowiec) każdej śliwy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliwek 12Forma podstawowa: śliwka
Opis: owoc (pestkowiec) każdej śliwy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliwie 11Forma podstawowa: śliwa
Opis: duży napuchnięty, często fioletowy w kolorze siniak (najczęściej mówi się tak o siniaku pod okiem).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliwin 11Forma podstawowa: śliwina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliwka 12Opis: owoc (pestkowiec) każdej śliwy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliwką 16Forma podstawowa: śliwka
Opis: owoc (pestkowiec) każdej śliwy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliwkę 16Forma podstawowa: śliwka
Opis: owoc (pestkowiec) każdej śliwy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliwki 12Forma podstawowa: śliwka
Opis: owoc (pestkowiec) każdej śliwy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: śliwka
Opis: owoc (pestkowiec) każdej śliwy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
śliwko 12Forma podstawowa: śliwka
Opis: owoc (pestkowiec) każdej śliwy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: śliwka
Opis: owoc (pestkowiec) każdej śliwy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliwom 12Forma podstawowa: śliwa
Opis: duży napuchnięty, często fioletowy w kolorze siniak (najczęściej mówi się tak o siniaku pod okiem).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślizga 13Forma podstawowa: ślizgać
Część mowy/forma fleksyjna:
ślizgi 13Forma podstawowa: ślizg
Opis: ruch jednostki pływającej, w którym składowa dynamiczna wyporu przeważa nad składową statyczną.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślizgu 15Forma podstawowa: ślizg
Opis: ruch jednostki pływającej, w którym składowa dynamiczna wyporu przeważa nad składową statyczną.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślizie 11Forma podstawowa: śliz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślizną 15Forma podstawowa: śliznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
śliznę 15Forma podstawowa: śliznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ślizom 12Forma podstawowa: śliz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślizów 15Forma podstawowa: śliz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliżem 16Forma podstawowa: śliż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliżom 16Forma podstawowa: śliż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliżów 19Forma podstawowa: śliż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślubna 15Forma podstawowa: ślubny
Opis: związany ze ślubem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ślubną 19Forma podstawowa: ślubny
Opis: związany ze ślubem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ślubne 15Forma podstawowa: ślubny
Opis: związany ze ślubem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ślubni 15Forma podstawowa: ślubny
Opis: związany ze ślubem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ślubom 16Forma podstawowa: ślub
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślubów 19Forma podstawowa: ślub
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śluzem 14Forma podstawowa: śluz
Opis: lepki galaretowaty roztwór substancji organicznych występujący w tkankach niektórych roślin.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śluzie 13Forma podstawowa: śluz
Opis: lepki galaretowaty roztwór substancji organicznych występujący w tkankach niektórych roślin.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śluzom 14Forma podstawowa: śluz
Opis: lepki galaretowaty roztwór substancji organicznych występujący w tkankach niektórych roślin.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: śluza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śluzów 17Forma podstawowa: śluz
Opis: lepki galaretowaty roztwór substancji organicznych występujący w tkankach niektórych roślin.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śluzuj 17Forma podstawowa: śluzować
Część mowy/forma fleksyjna:
śluźni 21Forma podstawowa: śluźnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmiali 12Forma podstawowa: śmiać
Część mowy/forma fleksyjna:
śmiała 13Forma podstawowa: śmiały
Opis: odważny, taki, który świadczy o tym, że ktoś jest śmiały.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Część mowy/forma fleksyjna:
śmiałe 13Forma podstawowa: śmiały
Opis: odważny, taki, który świadczy o tym, że ktoś jest śmiały.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śmiało 13Forma podstawowa: śmiać
Opis: odważnie, w sposób, który świadczy o tym, że ktoś jest śmiały.
Część mowy/forma fleksyjna:
Opis: odważnie, w sposób, który świadczy o tym, że ktoś jest śmiały.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: śmiały
Opis: odważny, taki, który świadczy o tym, że ktoś jest śmiały.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Część mowy/forma fleksyjna:
śmiały 14Forma podstawowa: śmiać
Opis: odważny, taki, który świadczy o tym, że ktoś jest śmiały.
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Część mowy/forma fleksyjna:
śmiano 11Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Część mowy/forma fleksyjna:
śmiące 16Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
śmiący 17Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
śmichu 16Forma podstawowa: śmich
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmichy 15Forma podstawowa: śmich
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmidze 12Forma podstawowa: śmiga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmiecę 16Forma podstawowa: śmiecić
Część mowy/forma fleksyjna:
śmieci 12Forma podstawowa: śmiecić
Część mowy/forma fleksyjna:
śmieją 17Forma podstawowa: śmiać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: śmieja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmieję 17Forma podstawowa: śmiać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: śmieja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmiele 12Opis: bez lęku, bez oporów.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
śmieli 12Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Część mowy/forma fleksyjna:
śmiemy 13Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Część mowy/forma fleksyjna:
śmiesz 11Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: śmieszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
śmigał 15Forma podstawowa: śmigać
Część mowy/forma fleksyjna:
śmigam 14Forma podstawowa: śmigać
Część mowy/forma fleksyjna:
śmigle 14Forma podstawowa: śmigiel
Opis: szybko, zwinnie, zgrabnie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: szybko, zwinnie, zgrabnie.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
śmigli 14Forma podstawowa: śmigły
Opis: o człowieku (lub innej istocie) - taki, który jest wysoki i szczupły.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śmigłą 19Forma podstawowa: śmigły
Opis: o człowieku (lub innej istocie) - taki, który jest wysoki i szczupły.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śmigłe 15Forma podstawowa: śmigły
Opis: o człowieku (lub innej istocie) - taki, który jest wysoki i szczupły.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śmigło 15Forma podstawowa: śmigły
Opis: o człowieku (lub innej istocie) - taki, który jest wysoki i szczupły.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
śmigły 16Opis: o człowieku (lub innej istocie) - taki, który jest wysoki i szczupły.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: o człowieku (lub innej istocie) - taki, który jest wysoki i szczupły.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śmigom 14Forma podstawowa: śmiga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmigus 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śniada 11Forma podstawowa: śniadać
Opis: jeść śniadanie.
Część mowy/forma fleksyjna:
śniado 11Opis: tak, że ktoś ma śniadą skórę lub cerę, taką o ciemnym, brązowawym odcieniu.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: śniady
Opis: o skórze, cerze: ciemny, opalony, o brązowawym odcieniu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
śniady 12Opis: o skórze, cerze: ciemny, opalony, o brązowawym odcieniu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śniatu 13Forma podstawowa: śniat
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śniaty 12Forma podstawowa: śniat
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śniącą 19Forma podstawowa: śnić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
śnieci 11Forma podstawowa: śnieć
Opis: grzyb wywołujący chorobę roślin.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śniegi 12Forma podstawowa: śnieg
Opis: substancja, która jest wynikiem opadów śniegu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śnieni 10Forma podstawowa: śnić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
śniesz 10Forma podstawowa: snąć
Część mowy/forma fleksyjna:
śnieżą 18Forma podstawowa: śnież
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: śnieża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: śnieżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
śnieżę 18Forma podstawowa: śnieża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śnieży 15Forma podstawowa: śnież
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: śnieża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śnięci 15Forma podstawowa: snąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
śnięta 15Forma podstawowa: snąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
śnięte 15Forma podstawowa: snąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: śnięty
Opis: o stworzeniu, przede wszystkim o rybie: nieżywy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śnięto 15Forma podstawowa: śnięty
Opis: o stworzeniu, przede wszystkim o rybie: nieżywy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
śnięty 16Forma podstawowa: snąć
Opis: o stworzeniu, przede wszystkim o rybie: nieżywy.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Opis: o stworzeniu, przede wszystkim o rybie: nieżywy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śnijmy 14Forma podstawowa: śnić
Część mowy/forma fleksyjna:
śnijże 16Forma podstawowa: snąć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: śnić
Część mowy/forma fleksyjna:
śniłby 15Forma podstawowa: śnić
Część mowy/forma fleksyjna:
śniłeś 16Forma podstawowa: śnić
Część mowy/forma fleksyjna:
śnione 10Forma podstawowa: śnić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
śniony 11Forma podstawowa: śnić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
śniota 11Forma podstawowa: śniot
Opis: stosowana w bartnictwie duża dębowa deska z dwoma otworami na dole i na górze, którą zawiesza się na tzw. kluczach - dwóch hakowato zakończonych kołkach zamocowanych nad i pod barcią.
śnioty 12Forma podstawowa: śniot
Opis: stosowana w bartnictwie duża dębowa deska z dwoma otworami na dole i na górze, którą zawiesza się na tzw. kluczach - dwóch hakowato zakończonych kołkach zamocowanych nad i pod barcią.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śnitek 12Forma podstawowa: śnitka
śnitka 12
śnitkę 16Forma podstawowa: śnitka
śnitki 12Forma podstawowa: śnitka
śpiąca 16Forma podstawowa: spać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
Forma podstawowa: śpiący
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śpiącą 20Forma podstawowa: śpiący
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śpiące 16Forma podstawowa: śpiąca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śpiący 17Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śpicie 12Forma podstawowa: spać
Część mowy/forma fleksyjna:
śpiesz 11Forma podstawowa: śpieszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
śpiewa 11Forma podstawowa: śpiewać
Część mowy/forma fleksyjna:
śpiewu 13Forma podstawowa: śpiew
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śpiewy 12Forma podstawowa: śpiew
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śpijże 17Forma podstawowa: spać
Część mowy/forma fleksyjna:
śpikom 13Forma podstawowa: śpik
Opis: uczucie senności, bycie sennym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śpioch 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: śpiocha
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
środka 12Forma podstawowa: środek
Opis: sposób, metoda.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
środki 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
środku 14Forma podstawowa: środek
Opis: sposób, metoda.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
środom 12Forma podstawowa: środa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śrubie 14Forma podstawowa: śruba
Opis: złącze, elemnt połączenia śrubowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śrubka 15Opis: mała śruba - złącze, elemnt połączenia śrubowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śrubuj 18Forma podstawowa: śrubować
Część mowy/forma fleksyjna:
śrucie 13Forma podstawowa: śrut
Opis: niewielkie czątki ołowiu stosowane jako nabój broni śrutowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śrucin 13Forma podstawowa: śrucina
Opis: pojedyncza cząstka metalu, będąca składową śrutu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śrutom 14Forma podstawowa: śrut
Opis: niewielkie czątki ołowiu stosowane jako nabój broni śrutowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śrutuj 17Forma podstawowa: śrutować
Część mowy/forma fleksyjna:
śryzem 12Forma podstawowa: śryz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śryżem 16Forma podstawowa: śryż
Opis: warstwa kryształków lodu tworząca się w rzekach i jeziorach, gdy temperatura spada niewiele poniżej zera.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śudrom 14Forma podstawowa: śudra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śudrze 13Forma podstawowa: śudra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śwarna 10Forma podstawowa: śwarny
Opis: ładny, szykowny, piękny, zgrabny.
śwarny 11Opis: ładny, szykowny, piękny, zgrabny.
światu 13Forma podstawowa: świat
Opis: ogół osób, rzeczy lub zjawisk.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świbce 13Forma podstawowa: świbka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świbek 13Forma podstawowa: świbka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świbka 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świbką 17Forma podstawowa: świbka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świbko 13Forma podstawowa: świbka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świcie 11Forma podstawowa: świta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świder 11Opis: narzędzie wiercące służące do zwiercania skał stosowane w wiertnictwie, narzędzie to połączone jest z przewodem wiertniczym i zapuszczane do otworu wiertniczego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świdwą 15Forma podstawowa: świdwa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świdwę 15Forma podstawowa: świdwa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świeca 11Opis: amunicja generująca światło lub dym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: amunicja generująca światło lub dym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świecą 15Forma podstawowa: świeca
Opis: amunicja generująca światło lub dym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: świeca
Opis: amunicja generująca światło lub dym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świece 11Forma podstawowa: świeca
Opis: amunicja generująca światło lub dym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
świecę 15Forma podstawowa: świeca
Opis: amunicja generująca światło lub dym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: świeca
Opis: amunicja generująca światło lub dym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świeci 11Forma podstawowa: świecie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świeco 11Forma podstawowa: świeca
Opis: amunicja generująca światło lub dym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: świeca
Opis: amunicja generująca światło lub dym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świecy 12Forma podstawowa: świeca
Opis: amunicja generująca światło lub dym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: świeca
Opis: amunicja generująca światło lub dym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świerk 11Forma podstawowa: świerki
Opis: Picea – rodzaj wiecznie zielonych drzew z rodziny sosnowatych (Pinaceae), który obejmuje około 35 gatunków, świerk występuje na obszarach chłodnych i umiarkowanych półkuli północnej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świeża 14Forma podstawowa: świeży
Opis: taki, który jest nowy, świeżo zaimplementowany, nie jest zużyty (często oznacza to, że jest pełny, jest tego jeszcze duży zapas).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
świeżą 18Forma podstawowa: świeży
Opis: taki, który jest nowy, świeżo zaimplementowany, nie jest zużyty (często oznacza to, że jest pełny, jest tego jeszcze duży zapas).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: świeżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
świeżo 14Forma podstawowa: świeży
Opis: taki, który jest nowy, świeżo zaimplementowany, nie jest zużyty (często oznacza to, że jest pełny, jest tego jeszcze duży zapas).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
święcę 19Forma podstawowa: święcić
Część mowy/forma fleksyjna:
święci 15Forma podstawowa: święty
Opis: taki, którego nie da się podważyć.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
święta 15Opis: kobieta, która jest święta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: święto
Opis: kobieta, która jest święta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: święty
Opis: taki, którego nie da się podważyć.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
święte 15Forma podstawowa: święta
Opis: kobieta, która jest święta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: święty
Opis: taki, którego nie da się podważyć.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
święto 15Forma podstawowa: święty
Opis: taki, którego nie da się podważyć.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
śwince 11Forma podstawowa: świnka
Opis: świnka pospolita, Chondrostoma nasus – gatunek słodkowodnej ryby karpiokształtnej z rodziny karpiowatych, występuje w środkowej Europie i północnej Azji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świnek 11Forma podstawowa: świnka
Opis: świnka pospolita, Chondrostoma nasus – gatunek słodkowodnej ryby karpiokształtnej z rodziny karpiowatych, występuje w środkowej Europie i północnej Azji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świnia 10Opis: pejoratywne określenie osoby krzywdzącej innych, postępującej niemoralnie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świnić 15Część mowy/forma fleksyjna:
świnie 10Forma podstawowa: świnia
Opis: pejoratywne określenie osoby krzywdzącej innych, postępującej niemoralnie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świnię 14Forma podstawowa: świnić
Część mowy/forma fleksyjna:
świnim 11Forma podstawowa: świni
świnka 11Opis: świnka pospolita, Chondrostoma nasus – gatunek słodkowodnej ryby karpiokształtnej z rodziny karpiowatych, występuje w środkowej Europie i północnej Azji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świnką 15Forma podstawowa: świnka
Opis: świnka pospolita, Chondrostoma nasus – gatunek słodkowodnej ryby karpiokształtnej z rodziny karpiowatych, występuje w środkowej Europie i północnej Azji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świnkę 15Forma podstawowa: świnka
Opis: świnka pospolita, Chondrostoma nasus – gatunek słodkowodnej ryby karpiokształtnej z rodziny karpiowatych, występuje w środkowej Europie i północnej Azji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świnki 11Forma podstawowa: świnka
Opis: świnka pospolita, Chondrostoma nasus – gatunek słodkowodnej ryby karpiokształtnej z rodziny karpiowatych, występuje w środkowej Europie i północnej Azji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świńże 20Forma podstawowa: świnić
Część mowy/forma fleksyjna:
świrem 11Forma podstawowa: świr
Opis: świergot (dźwięk wydawany przez ptaka).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świren 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świreń 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świrka 11Forma podstawowa: świrk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świrni 10Forma podstawowa: świreń
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świrom 11Forma podstawowa: świr
Opis: świergot (dźwięk wydawany przez ptaka).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świrów 14Forma podstawowa: świr
Opis: świergot (dźwięk wydawany przez ptaka).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świrus 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świrze 10Forma podstawowa: świr
Opis: świergot (dźwięk wydawany przez ptaka).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świsną 14Forma podstawowa: świsnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
świsnę 14Forma podstawowa: świsnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
świstu 13Forma podstawowa: świst
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świtaj 13Forma podstawowa: świtać
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świtał 13Forma podstawowa: świtać
Część mowy/forma fleksyjna:
świtam 12Forma podstawowa: świtać
Część mowy/forma fleksyjna:
świtek 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: świtka
Opis: okrycie wierzchnie z grubego samodziału noszone przez chłopów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świtka 12Forma podstawowa: świtek
Opis: okrycie wierzchnie z grubego samodziału noszone przez chłopów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świtki 12Forma podstawowa: świtek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: świtka
Opis: okrycie wierzchnie z grubego samodziału noszone przez chłopów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świtów 15Forma podstawowa: świt
Opis: początek czegoś (np. świt nowej ery).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik

Wyrazy na literę ś o długości 7

ściance 13Forma podstawowa: ścianka
Opis: u żywych organizmów - najbardziej zewnętrzna warstwa jakiegoś organu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścianie 12Forma podstawowa: ściana
Opis: wall - profil kogoś/czegoś na facebooku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścianką 17Forma podstawowa: ścianka
Opis: u żywych organizmów - najbardziej zewnętrzna warstwa jakiegoś organu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścianki 13Forma podstawowa: ścianka
Opis: u żywych organizmów - najbardziej zewnętrzna warstwa jakiegoś organu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścianko 13Forma podstawowa: ścianka
Opis: u żywych organizmów - najbardziej zewnętrzna warstwa jakiegoś organu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ściągać 23Część mowy/forma fleksyjna:
ściągaj 20Forma podstawowa: ściągać
Część mowy/forma fleksyjna:
ściągał 20Forma podstawowa: ściągać
Część mowy/forma fleksyjna:
ściągań 24Forma podstawowa: ściągać
ściągną 22Forma podstawowa: ściągnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ściągom 19Forma podstawowa: ściąg
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ściąłby 21Forma podstawowa: ściąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ściąłem 19Forma podstawowa: ściąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ścibała 16Forma podstawowa: ścibać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścibały 17Forma podstawowa: ścibać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścibana 14Forma podstawowa: ścibać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ścibaną 18Forma podstawowa: ścibać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ścibane 14Forma podstawowa: ścibać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ścibani 14Forma podstawowa: ścibać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ścibany 15Forma podstawowa: ścibać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ścibcie 15Forma podstawowa: ścibać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścibiąc 19Forma podstawowa: ścibać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
Forma podstawowa: ścibić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
ścibiła 16Forma podstawowa: ścibić
Część mowy/forma fleksyjna:
ścibiło 16Forma podstawowa: ścibić
Część mowy/forma fleksyjna:
ścibiły 17Forma podstawowa: ścibić
Część mowy/forma fleksyjna:
ścibmyż 20Forma podstawowa: ścibić
Część mowy/forma fleksyjna:
ścibolą 19Forma podstawowa: ścibolić
Część mowy/forma fleksyjna:
ścibolę 19Forma podstawowa: ścibolić
Część mowy/forma fleksyjna:
ściboli 15Forma podstawowa: ścibolić
Część mowy/forma fleksyjna:
ścichaj 17Forma podstawowa: ścichać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścichał 17Forma podstawowa: ścichać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścicham 16Forma podstawowa: ścichać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścichań 21Forma podstawowa: ścichać
ścichli 16Forma podstawowa: ścichły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: ścichnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ścichła 17Forma podstawowa: ścichły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ścichło 17Forma podstawowa: ścichły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Forma podstawowa: ścichnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ścichły 18Forma podstawowa: ścichnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ścichną 19Forma podstawowa: ścichnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ścichnę 19Forma podstawowa: ścichnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ściecze 13Forma podstawowa: ściec
Część mowy/forma fleksyjna:
ściegom 15Forma podstawowa: ścieg
Opis: sposób wykonywania dzianiny na drutach czy szydełkiem, a także maszynowo, splot.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ściegów 18Forma podstawowa: ścieg
Opis: sposób wykonywania dzianiny na drutach czy szydełkiem, a także maszynowo, splot.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ściekać 18Część mowy/forma fleksyjna:
ściekli 14Forma podstawowa: ściec
Część mowy/forma fleksyjna:
ściekłą 19Forma podstawowa: ściekły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ściekłe 15Forma podstawowa: ściekły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ściekło 15Forma podstawowa: ściec
Część mowy/forma fleksyjna:
ściekły 16Forma podstawowa: ściec
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ścieknę 17Forma podstawowa: ściec
Część mowy/forma fleksyjna:
ściekom 14Forma podstawowa: ściek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ścieki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścieków 17Forma podstawowa: ściek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ścieki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścieląc 18Forma podstawowa: ścielić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
ścieleń 19Forma podstawowa: ścielić
ścielił 15Forma podstawowa: ścielić
Część mowy/forma fleksyjna:
ścieliw 13Forma podstawowa: ścieliwo
ściemie 13Forma podstawowa: ściema
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścienią 16Forma podstawowa: ścienić
Część mowy/forma fleksyjna:
ścienić 17Część mowy/forma fleksyjna:
ścienił 14Forma podstawowa: ścienić
Część mowy/forma fleksyjna:
ścienna 12Forma podstawowa: ścienny
Opis: taki, który jest przystosowany do umieszczenia (powieszenia) na ścianie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ścienni 12Forma podstawowa: ścienny
Opis: taki, który jest przystosowany do umieszczenia (powieszenia) na ścianie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ścienny 13Opis: taki, który jest przystosowany do umieszczenia (powieszenia) na ścianie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ścieńmy 20Forma podstawowa: ścienić
Część mowy/forma fleksyjna:
ściepce 14Forma podstawowa: ściepka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ściepek 14Forma podstawowa: ściepka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ściepie 13Forma podstawowa: ściepa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ściepka 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ściepkę 18Forma podstawowa: ściepka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ściepko 14Forma podstawowa: ściepka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ściepom 14Forma podstawowa: ściepa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścierać 17Część mowy/forma fleksyjna:
ścieraj 14Forma podstawowa: ścierać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścierak 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścierań 18Forma podstawowa: ścierać
ścierem 13Forma podstawowa: ścier
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścierką 17Forma podstawowa: ścierka
Opis: prostytutka, kobieta odbywająca stosunki płciowe w celach zarobkowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścierki 13Forma podstawowa: ścierka
Opis: prostytutka, kobieta odbywająca stosunki płciowe w celach zarobkowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścierna 12Forma podstawowa: ścierny
Opis: taki, który służy do ścierania.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ścierną 16Forma podstawowa: ścierny
Opis: taki, który służy do ścierania.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ścierni 12Forma podstawowa: ścierń
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścierny 13Opis: taki, który służy do ścierania.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ścierpi 13Forma podstawowa: ścierpieć
Część mowy/forma fleksyjna:
ścierwa 12Forma podstawowa: ścierwo
Opis: martwe zwierzę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścierwo 12Opis: martwe zwierzę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścierze 12Forma podstawowa: ścier
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ściera
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścieszą 16Forma podstawowa: ściosać
ściesze 12Forma podstawowa: ściosać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścieszę 16Forma podstawowa: ściosać
ścieżaj 18Część mowy/forma fleksyjna: burkinostka
ścieżek 17Opis: drobny ścieg.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścieżka 17Forma podstawowa: ścieżek
Opis: drobny ścieg.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: ciąg wierzchołków lub ciąg (czasami zbiór) krawędzi łączących kolejne wierzchołki w ciągu wierzchołków ścieżki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścieżkę 21Forma podstawowa: ścieżka
Opis: ciąg wierzchołków lub ciąg (czasami zbiór) krawędzi łączących kolejne wierzchołki w ciągu wierzchołków ścieżki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścieżko 17Forma podstawowa: ścieżka
Opis: ciąg wierzchołków lub ciąg (czasami zbiór) krawędzi łączących kolejne wierzchołki w ciągu wierzchołków ścieżki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścieżku 19Forma podstawowa: ścieżek
Opis: drobny ścieg.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścięcia 17Forma podstawowa: ściąć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
Forma podstawowa: ścięcie
Opis: kształt, który przedstawia w określonym kroju pisma dany grafem lub symbol.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścięcie 17Forma podstawowa: ściąć
Opis: kształt, który przedstawia w określonym kroju pisma dany grafem lub symbol.
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
Opis: kształt, który przedstawia w określonym kroju pisma dany grafem lub symbol.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścięciu 19Forma podstawowa: ściąć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
ściętym 19Forma podstawowa: ścięty
Opis: ukośny, utworzony przez linie, między którymi jest kąt ostry.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ścigach 17Forma podstawowa: ściga
Opis: chrząszcz z rodziny kózkowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścigają 20Forma podstawowa: ścigać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścigali 15Forma podstawowa: ścigać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścigała 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścigami 15Forma podstawowa: ściga
Opis: chrząszcz z rodziny kózkowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścigamy 16Forma podstawowa: ścigać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścigana 14Forma podstawowa: ścigać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ścigani 14Forma podstawowa: ścigać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ścinaka 13Forma podstawowa: ścinak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścinaku 15Forma podstawowa: ścinak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścinała 14Forma podstawowa: ścinać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścinały 15Forma podstawowa: ścinać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścinaną 16Forma podstawowa: ścinać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ścinane 12Forma podstawowa: ścinać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ścinano 12Forma podstawowa: ścinać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścinany 13Forma podstawowa: ścinać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ścinasz 12Forma podstawowa: ścinać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścinkom 14Forma podstawowa: ścinek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścinków 17Forma podstawowa: ścinek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ściosać 17Część mowy/forma fleksyjna:
ściółką 23Forma podstawowa: ściółka
Opis: słoma służąca za wyścielenie jakiegoś miejsca.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ściółki 19Forma podstawowa: ściółka
Opis: słoma służąca za wyścielenie jakiegoś miejsca.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ściskam 14Forma podstawowa: ściskać
Opis: obejmować osobę lub jakąś część jej ciała (np. rękę, przedramię itp.) w geście przyjaźni, czułości, np. na powitanie.
Część mowy/forma fleksyjna:
ścisków 17Forma podstawowa: ścisk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścisłym 16Forma podstawowa: ścisły
Opis: na przykład o rozumowaniu: logiczny, konkretny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ściszać 17Część mowy/forma fleksyjna:
ściszań 18Forma podstawowa: ściszać
ściszeń 18Forma podstawowa: ściszyć
ściszmy 14Forma podstawowa: ściszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ściszże 16Forma podstawowa: ściszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ściśnie 16Forma podstawowa: ścisnąć
Opis: objąć osobę lub jakąś część jej ciała (np. rękę, przedramię itp.) w geście przyjaźni, czułości, np. na powitanie.
Część mowy/forma fleksyjna:
ściubał 18Forma podstawowa: ściubać
Część mowy/forma fleksyjna:
ściubań 22Forma podstawowa: ściubać
ściubią 20Forma podstawowa: ściubać
Część mowy/forma fleksyjna:
ściubmy 18Forma podstawowa: ściubać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: ściubić
Część mowy/forma fleksyjna:
ściubże 20Forma podstawowa: ściubić
Część mowy/forma fleksyjna:
śikharą 18Forma podstawowa: śikhara
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śikharę 18Forma podstawowa: śikhara
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śiwaizm 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śladową 17Forma podstawowa: śladowy
Opis: bardzo nieznaczny, prawie niedostrzegalny, mało istotny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śladowe 13Forma podstawowa: śladowy
Opis: bardzo nieznaczny, prawie niedostrzegalny, mało istotny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śladowo 13Forma podstawowa: śladowy
Opis: bardzo nieznaczny, prawie niedostrzegalny, mało istotny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
śladowy 14Opis: bardzo nieznaczny, prawie niedostrzegalny, mało istotny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śladuję 21Forma podstawowa: śladować
Część mowy/forma fleksyjna:
ślazach 15Forma podstawowa: ślaz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślaziki 13Forma podstawowa: ślazik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślazowa 12Forma podstawowa: ślazowy
Opis: związany ze ślazem - rośliną zielną.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ślazowi 12Forma podstawowa: ślaz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ślazowy
Opis: związany ze ślazem - rośliną zielną.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ślazowy 13Opis: związany ze ślazem - rośliną zielną.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ślącego 19Forma podstawowa: słać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
ślących 21Forma podstawowa: słać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
ślącymi 19Forma podstawowa: słać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
śląskie 17Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śląskim 18Forma podstawowa: śląski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: śląskie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślązaki 17Forma podstawowa: ślązak
Opis: mieszkaniec Śląska, człowiek pochodzenia śląskiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
ślązaku 19Forma podstawowa: ślązak
Opis: mieszkaniec Śląska, człowiek pochodzenia śląskiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śledcza 14Forma podstawowa: śledczy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śledcze 14Forma podstawowa: śledczy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śledczy 15Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śledził 15Forma podstawowa: śledzić
Część mowy/forma fleksyjna:
śledztw 14Forma podstawowa: śledztwo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślepaki 14Forma podstawowa: ślepak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
ślepawy 14Opis: będący wyrazem zaślepienia, bezkrytycznego zapatrzenia i wiary w coś.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ślepcem 15Forma podstawowa: ślepiec
Opis: Spalax microphthalmus - ssak z rodziny ślepców występujący w południowo-wschodniej Europie (Ukraina i Rosja).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślepcie 14Forma podstawowa: ślepić
Część mowy/forma fleksyjna:
ślepcom 15Forma podstawowa: ślepiec
Opis: Spalax microphthalmus - ssak z rodziny ślepców występujący w południowo-wschodniej Europie (Ukraina i Rosja).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślepców 18Forma podstawowa: ślepiec
Opis: Spalax microphthalmus - ssak z rodziny ślepców występujący w południowo-wschodniej Europie (Ukraina i Rosja).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślepcze 14Forma podstawowa: ślepiec
Opis: Spalax microphthalmus - ssak z rodziny ślepców występujący w południowo-wschodniej Europie (Ukraina i Rosja).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślepicą 18Forma podstawowa: ślepica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślepice 14Forma podstawowa: ślepica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślepicę 18Forma podstawowa: ślepica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślepicy 15Forma podstawowa: ślepica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślepiec 14Opis: Spalax microphthalmus - ssak z rodziny ślepców występujący w południowo-wschodniej Europie (Ukraina i Rosja).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślepiem 14Forma podstawowa: ślep
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślepień 19Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślepiła 15Forma podstawowa: ślepić
Część mowy/forma fleksyjna:
ślepiom 14Forma podstawowa: ślep
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ślepie
Opis: oko zwierzęcia, zwłaszcza drapieżnika.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślepiów 17Forma podstawowa: ślepie
Opis: oko zwierzęcia, zwłaszcza drapieżnika.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślepków 18Forma podstawowa: ślepko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślepłam 16Forma podstawowa: ślepnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ślepłby 18Forma podstawowa: ślepnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ślepnie 13Forma podstawowa: ślepnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ślepotą 18Forma podstawowa: ślepota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślepoto 14Forma podstawowa: ślepota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślepoty 15Forma podstawowa: ślepota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślepuch 18Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślepych 17Forma podstawowa: ślepa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ślepy
Opis: o młodym osobniku - taki, który jeszcze nie widzi, nie ma wyrobionego zmysłu wzroku.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ślepymi 15Forma podstawowa: ślepa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślęczał 19Forma podstawowa: ślęczeć
Opis: wykonywać jakąś czynność, jakieś zadanie długo i z dużym wysiłkiem.
Część mowy/forma fleksyjna:
ślęczeć 22Opis: wykonywać jakąś czynność, jakieś zadanie długo i z dużym wysiłkiem.
Część mowy/forma fleksyjna:
ślęczeń 23Forma podstawowa: ślęczeć
Opis: wykonywać jakąś czynność, jakieś zadanie długo i z dużym wysiłkiem.
ślęczmy 19Forma podstawowa: ślęczeć
Opis: wykonywać jakąś czynność, jakieś zadanie długo i z dużym wysiłkiem.
Część mowy/forma fleksyjna:
ślęczże 21Forma podstawowa: ślęczeć
Opis: wykonywać jakąś czynność, jakieś zadanie długo i z dużym wysiłkiem.
Część mowy/forma fleksyjna:
ślęzawa 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślęzawę 20Forma podstawowa: ślęzawa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślęzawo 16Forma podstawowa: ślęzawa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślężawą 24Forma podstawowa: ślężawa
ślężawę 24Forma podstawowa: ślężawa
ślężyną 25Forma podstawowa: ślężyna
ślężynę 25Forma podstawowa: ślężyna
ślężyno 21Forma podstawowa: ślężyna
ślężyny 22Forma podstawowa: ślężyna
śliczna 13Forma podstawowa: śliczny
Opis: wspaniały, bardzo udany, dorodny, okazały.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śliczną 17Forma podstawowa: śliczny
Opis: wspaniały, bardzo udany, dorodny, okazały.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śliczne 13Forma podstawowa: śliczny
Opis: wspaniały, bardzo udany, dorodny, okazały.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śliczny 14Opis: wspaniały, bardzo udany, dorodny, okazały.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śligami 15Forma podstawowa: śliga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślijmyż 20Forma podstawowa: słać
Część mowy/forma fleksyjna:
ślimacz 14Forma podstawowa: ślimaczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ślimaki 14Forma podstawowa: ślimak
Opis: inna nazwa maślaka – grzyba z rodziny maślakowatych, który jest szeroko rozpowszechniony, w Polsce dość pospolity.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślimaku 16Forma podstawowa: ślimak
Opis: inna nazwa maślaka – grzyba z rodziny maślakowatych, który jest szeroko rozpowszechniony, w Polsce dość pospolity.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliniak 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślinień 18Forma podstawowa: ślinić
ślinika 13Forma podstawowa: ślinik
Opis: ślimak z rodziny śliników.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliniki 13Forma podstawowa: ślinik
Opis: ślimak z rodziny śliników.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliniła 14Forma podstawowa: ślinić
Część mowy/forma fleksyjna:
ślinisz 12Forma podstawowa: ślinić
Część mowy/forma fleksyjna:
ślinową 16Forma podstawowa: ślinowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ślinowe 12Forma podstawowa: ślinowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ślinowy 13Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ślipała 15Forma podstawowa: ślipać
Część mowy/forma fleksyjna:
ślipało 15Forma podstawowa: ślipać
Część mowy/forma fleksyjna:
ślipcie 14Forma podstawowa: ślipać
Część mowy/forma fleksyjna:
ślipiaj 15Forma podstawowa: ślipiać
Część mowy/forma fleksyjna:
ślipiał 15Forma podstawowa: ślipiać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: ślipieć
Część mowy/forma fleksyjna:
ślipiam 14Forma podstawowa: ślipiać
Część mowy/forma fleksyjna:
ślipiań 19Forma podstawowa: ślipiać
ślipieć 18Część mowy/forma fleksyjna:
ślipiem 14Forma podstawowa: ślip
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślipimy 15Forma podstawowa: ślipieć
Część mowy/forma fleksyjna:
ślipiom 14Forma podstawowa: ślip
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ślipie
Opis: (w lekko dawnej stylizacji) oko człowieka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślipisz 13Forma podstawowa: ślipieć
Część mowy/forma fleksyjna:
ślipków 18Forma podstawowa: ślipek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ślipko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślipmyż 19Forma podstawowa: ślipieć
Część mowy/forma fleksyjna:
ślipsku 16Forma podstawowa: ślipsko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliskie 13Forma podstawowa: śliski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śliskim 14Forma podstawowa: śliski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śliwach 15Forma podstawowa: śliwa
Opis: duży napuchnięty, często fioletowy w kolorze siniak (najczęściej mówi się tak o siniaku pod okiem).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliwami 13Forma podstawowa: śliwa
Opis: duży napuchnięty, często fioletowy w kolorze siniak (najczęściej mówi się tak o siniaku pod okiem).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliwcem 14Forma podstawowa: śliwiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliwcom 14Forma podstawowa: śliwiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliwców 17Forma podstawowa: śliwiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliwiec 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliwina 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliwinę 16Forma podstawowa: śliwina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliwino 12Forma podstawowa: śliwina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliwiny 13Forma podstawowa: śliwina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliwkom 14Forma podstawowa: śliwka
Opis: owoc (pestkowiec) każdej śliwy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliwnik 13Forma podstawowa: śliwniki
Opis: sad śliwkowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliwowe 12Forma podstawowa: śliwowy
Opis: taki, który jest związany ze śliwą - drzewem rodzącym śliwki.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śliwowy 13Opis: taki, który jest związany ze śliwą - drzewem rodzącym śliwki.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ślizami 13Forma podstawowa: śliz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślizgać 19Część mowy/forma fleksyjna:
ślizgam 15Forma podstawowa: ślizgać
Część mowy/forma fleksyjna:
ślizgną 18Forma podstawowa: ślizgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ślizgnę 18Forma podstawowa: ślizgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ślizgów 18Forma podstawowa: ślizg
Opis: ruch jednostki pływającej, w którym składowa dynamiczna wyporu przeważa nad składową statyczną.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliznąć 21Część mowy/forma fleksyjna:
ślizowi 12Forma podstawowa: śliz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliźnij 22Forma podstawowa: śliznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
śliżami 17Forma podstawowa: śliż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliżowi 16Forma podstawowa: śliż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliżyki 18Forma podstawowa: śliżyk
śliżyku 20Forma podstawowa: śliżyk
ślubach 19Forma podstawowa: ślub
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślubami 17Forma podstawowa: ślub
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślubnej 18Forma podstawowa: ślubny
Opis: związany ze ślubem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ślubnie 16Opis: o dziecku: tak, że zostało urodzone po ślubie rodziców, pochodzi z małżeństwa, z zalegalizowanego związku.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
ślubnym 18Forma podstawowa: ślubna
Opis: kobieta będąca w związku małżeńskim.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ślubny
Opis: związany ze ślubem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ślubują 24Forma podstawowa: ślubować
Część mowy/forma fleksyjna:
ślubuję 24Forma podstawowa: ślubować
Część mowy/forma fleksyjna:
ślusarz 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śluzach 17Forma podstawowa: śluz
Opis: lepki galaretowaty roztwór substancji organicznych występujący w tkankach niektórych roślin.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: śluza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śluzaki 15Forma podstawowa: śluzak
Opis: Cortinarius – rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śluzica 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śluzico 15Forma podstawowa: śluzica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śluzowa 14Forma podstawowa: śluzowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śluzową 18Forma podstawowa: śluzowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śluzowi 14Forma podstawowa: śluz
Opis: lepki galaretowaty roztwór substancji organicznych występujący w tkankach niektórych roślin.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śluzowy 15Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śluzują 22Forma podstawowa: śluzować
Część mowy/forma fleksyjna:
śluźnia 22Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śluźnię 26Forma podstawowa: śluźnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śluźnio 22Forma podstawowa: śluźnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmiałam 15Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Część mowy/forma fleksyjna:
śmiałaś 18Forma podstawowa: śmiać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Część mowy/forma fleksyjna:
śmiałby 17Forma podstawowa: śmiać
Część mowy/forma fleksyjna:
śmiałej 16Forma podstawowa: śmiały
Opis: odważny, taki, który świadczy o tym, że ktoś jest śmiały.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śmiałek 15Opis: Deschampsia – rodzaj roślin należący do rodziny wiechlinowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmiałem 15Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Część mowy/forma fleksyjna:
śmiałeś 18Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Część mowy/forma fleksyjna:
śmiałku 17Forma podstawowa: śmiałek
Opis: Deschampsia – rodzaj roślin należący do rodziny wiechlinowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmiania 12Forma podstawowa: śmiać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
śmianie 12Forma podstawowa: śmiać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
śmiącej 19Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
śmiącym 19Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
śmieceń 19Forma podstawowa: śmiecić
śmiechy 16Forma podstawowa: śmiech
Opis: projektowana reakcja (niekoniecznie ktoś musi się przy tym śmiać naprawdę), odczucie, jakie coś lub ktoś może obudzić, często podszyte złośliwością, szyderstwem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmiecia 13Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmiecić 18Część mowy/forma fleksyjna:
śmiecie 13Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmieciu 15Forma podstawowa: śmiecie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmiećmy 19Forma podstawowa: śmiecić
Część mowy/forma fleksyjna:
śmiećże 21Forma podstawowa: śmiecić
Część mowy/forma fleksyjna:
śmiejąc 19Forma podstawowa: śmiać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
śmiejmy 16Forma podstawowa: śmiać
Część mowy/forma fleksyjna:
śmiejże 18Forma podstawowa: śmiać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Część mowy/forma fleksyjna:
śmierci 13Forma podstawowa: śmierć
Opis: ostateczny upadek jakiejś ideologii, systemu itd.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmieszą 16Forma podstawowa: śmieszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
śmieszę 16Forma podstawowa: śmieszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
śmietan 13Forma podstawowa: śmietana
Opis: porcja śmietany, określona ilość tego produktu, zazwyczaj kubeczek, plastikowe opakowanie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmietek 14Forma podstawowa: śmietka
Opis: owad z rzędu muchówek, larwy śmietki są szkodnikami roślin.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: śmietki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmietką 18Forma podstawowa: śmietka
Opis: owad z rzędu muchówek, larwy śmietki są szkodnikami roślin.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmietkę 18Forma podstawowa: śmietka
Opis: owad z rzędu muchówek, larwy śmietki są szkodnikami roślin.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmigach 17Forma podstawowa: śmiga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmigają 20Forma podstawowa: śmigać
Część mowy/forma fleksyjna:
śmigali 15Forma podstawowa: śmigać
Część mowy/forma fleksyjna:
śmigało 16Forma podstawowa: śmigać
Część mowy/forma fleksyjna:
śmigały 17Forma podstawowa: śmigać
Część mowy/forma fleksyjna:
śmigami 15Forma podstawowa: śmiga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmiganą 18Forma podstawowa: śmigać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
śmigane 14Forma podstawowa: śmigać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
śmigano 14Forma podstawowa: śmigać
Część mowy/forma fleksyjna:
śmigany 15Forma podstawowa: śmigać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
śmigieł 16Forma podstawowa: śmigło
Opis: długo (wysoko) i chudo, zgrabnie, giętko.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmigłem 17Forma podstawowa: śmigło
Opis: długo (wysoko) i chudo, zgrabnie, giętko.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmigłom 17Forma podstawowa: śmigło
Opis: długo (wysoko) i chudo, zgrabnie, giętko.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmignął 20Forma podstawowa: śmignąć
Część mowy/forma fleksyjna:
śmignie 14Forma podstawowa: śmignąć
Część mowy/forma fleksyjna:
śmignij 16Forma podstawowa: śmignąć
Część mowy/forma fleksyjna:
śniadaj 14Forma podstawowa: śniadać
Opis: jeść śniadanie.
Część mowy/forma fleksyjna:
śniadał 14Forma podstawowa: śniadać
Opis: jeść śniadanie.
Część mowy/forma fleksyjna:
śniadce 13Forma podstawowa: śniadka
Opis: grzyb wywołujący chorobę roślin.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śniadką 17Forma podstawowa: śniadka
Opis: grzyb wywołujący chorobę roślin.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śniadkę 17Forma podstawowa: śniadka
Opis: grzyb wywołujący chorobę roślin.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śniadko 13Forma podstawowa: śniadka
Opis: grzyb wywołujący chorobę roślin.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śniatem 13Forma podstawowa: śniat
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śniatom 13Forma podstawowa: śniat
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śniatów 16Forma podstawowa: śniat
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śniącej 18Forma podstawowa: śnić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
śniącym 18Forma podstawowa: śnić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
śnicach 15Forma podstawowa: śnica
Opis: drążek wozu konnego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śniecie 12Forma podstawowa: śnieć
Opis: grzyb wywołujący chorobę roślin.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śniedku 15Forma podstawowa: śniedek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śniedzi 12Forma podstawowa: śniedź
Opis: produkt korozji atmosferycznej miedzi i jej stopów w wilgotnym powietrzu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śniegom 14Forma podstawowa: śnieg
Opis: substancja, która jest wynikiem opadów śniegu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śniegów 17Forma podstawowa: śnieg
Opis: substancja, która jest wynikiem opadów śniegu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: śniegi
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śnieżce 16Forma podstawowa: śnieżka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śnieżek 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śnieżeń 21Forma podstawowa: śnieżyć
śnieżka 16Forma podstawowa: śnieżek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śnieżką 20Forma podstawowa: śnieżka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śnieżki 16Forma podstawowa: śnieżek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: śnieżka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śnieżna 15Forma podstawowa: śnieżny
Opis: biały, bardzo jasny, podobny w kolorze do śniegu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śnieżni 15Forma podstawowa: śnieżny
Opis: biały, bardzo jasny, podobny w kolorze do śniegu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śnieżno 15Forma podstawowa: śnieżny
Opis: biały, bardzo jasny, podobny w kolorze do śniegu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
śnieżyc 17Forma podstawowa: śnieżyca
Opis: Leucojum – rodzaj roślin z rodziny amarylkowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śnieżyć 21Część mowy/forma fleksyjna:
śnieżże 19Forma podstawowa: śnieżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
śnięcia 16Forma podstawowa: snąć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
śnięciu 18Forma podstawowa: snąć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
śniętej 18Forma podstawowa: snąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
śnijmyż 19Forma podstawowa: snąć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: śnić
Część mowy/forma fleksyjna:
śniłaby 16Forma podstawowa: śnić
Część mowy/forma fleksyjna:
śniotów 16Forma podstawowa: śniot
Opis: stosowana w bartnictwie duża dębowa deska z dwoma otworami na dole i na górze, którą zawiesza się na tzw. kluczach - dwóch hakowato zakończonych kołkach zamocowanych nad i pod barcią.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śparogi 14
śpiącej 19Forma podstawowa: spać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
Forma podstawowa: śpiący
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śpiącym 19Forma podstawowa: śpiąca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śpieszą 16Forma podstawowa: śpieszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
śpieszę 16Forma podstawowa: śpieszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
śpieszy 13Forma podstawowa: śpieszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
śpiewak 13Opis: człowiek, który śpiewa, potrafi śpiewać.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śpiewam 13Forma podstawowa: śpiewać
Część mowy/forma fleksyjna:
śpiewań 18Forma podstawowa: śpiewać
śpiewek 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śpiewem 13Forma podstawowa: śpiew
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śpiewka 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śpiewkę 17Forma podstawowa: śpiewka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śpiewki 13Forma podstawowa: śpiewek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śpiewko 13Forma podstawowa: śpiewka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śpiewna 12Forma podstawowa: śpiewny
Opis: dźwięczny, taki, który przypomina śpiew, melodyjny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śpiewni 12Forma podstawowa: śpiewny
Opis: dźwięczny, taki, który przypomina śpiew, melodyjny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śpiewno 12Forma podstawowa: śpiewny
Opis: dźwięczny, taki, który przypomina śpiew, melodyjny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
śpiewny 13Opis: dźwięczny, taki, który przypomina śpiew, melodyjny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śpiewom 13Forma podstawowa: śpiew
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śpijcie 15Forma podstawowa: spać
Część mowy/forma fleksyjna:
śpikach 16Forma podstawowa: śpik
Opis: uczucie senności, bycie sennym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śpikiem 14Forma podstawowa: śpik
Opis: uczucie senności, bycie sennym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śpiochu 17Forma podstawowa: śpioch
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śpiochy 16Forma podstawowa: śpioch
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
śpiworu 14Forma podstawowa: śpiwór
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śpiwory 13Forma podstawowa: śpiwór
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śpiżarń 22Forma podstawowa: śpiżarnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
średnia 12Forma podstawowa: średni
Opis: niezbyt dobrej jakości, taki, który jest znośny, ale mógłby być lepszy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Opis: "statystyka (funkcja) stosowana jako tzw. miara tendencji centralnej, tzn. wskaźnik pokazujący w jakiś sposób ""środek"" rozkładu, ""środek"" można zdefiniować na wiele sposobów, istnieje też wiele rodzaj"
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
średnic 13Forma podstawowa: średnica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
średnie 12Forma podstawowa: średni
Opis: niezbyt dobrej jakości, taki, który jest znośny, ale mógłby być lepszy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
średnik 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
średnim 13Forma podstawowa: średni
Opis: niezbyt dobrej jakości, taki, który jest znośny, ale mógłby być lepszy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: średnia
Opis: "statystyka (funkcja) stosowana jako tzw. miara tendencji centralnej, tzn. wskaźnik pokazujący w jakiś sposób ""środek"" rozkładu, ""środek"" można zdefiniować na wiele sposobów, istnieje też wiele rodzaj"
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
średnio 12Opis: tak sobie, przeciętnie, bez rewelacji.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
średzka 13Forma podstawowa: średzki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
średzką 17Forma podstawowa: średzki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
średzko 13Forma podstawowa: średzki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
śremscy 14Forma podstawowa: śremski
Opis: związany ze Śremem, miastem w Wielkopolsce.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śremsko 13Forma podstawowa: śremski
Opis: związany ze Śremem, miastem w Wielkopolsce.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
śreżogą 21Forma podstawowa: śreżoga
Opis: ruch konwekcyjny rozedrganego w upalny dzień powietrza, powodujący wrażenie mgły.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
środach 15Forma podstawowa: środa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
środami 13Forma podstawowa: środa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: środa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
środkom 14Forma podstawowa: środek
Opis: sposób, metoda.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: środki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
środkuj 17Forma podstawowa: środkować
Część mowy/forma fleksyjna:
środowa 12Forma podstawowa: środowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
środowi 12Forma podstawowa: środowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
środzie 12Forma podstawowa: środa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śrubami 16Forma podstawowa: śruba
Opis: złącze, elemnt połączenia śrubowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śrubkuj 20Forma podstawowa: śrubkować
Część mowy/forma fleksyjna:
śrubowa 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: śrubowy
Opis: związany ze śrubą - złączem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śrubową 19Forma podstawowa: śrubowy
Opis: związany ze śrubą - złączem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śrubowe 15Forma podstawowa: śrubowa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śrubowi 15Forma podstawowa: śrubowy
Opis: związany ze śrubą - złączem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śrubowo 15Forma podstawowa: śrubowy
Opis: związany ze śrubą - złączem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
śrubowy 16Opis: związany ze śrubą - złączem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śrubują 23Forma podstawowa: śrubować
Część mowy/forma fleksyjna:
śrubuję 23Forma podstawowa: śrubować
Część mowy/forma fleksyjna:
śrucina 14Opis: pojedyncza cząstka metalu, będąca składową śrutu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śrucinę 18Forma podstawowa: śrucina
Opis: pojedyncza cząstka metalu, będąca składową śrutu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śrucino 14Forma podstawowa: śrucina
Opis: pojedyncza cząstka metalu, będąca składową śrutu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śruciny 15Forma podstawowa: śrucina
Opis: pojedyncza cząstka metalu, będąca składową śrutu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śrutach 17Forma podstawowa: śrut
Opis: niewielkie czątki ołowiu stosowane jako nabój broni śrutowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: śruta
Opis: produkt otrzymany poprzez rozdrobnienie ziaren roślin zbóż i roślin strączkowych w specjalnym urządzeniu – śrutowniku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śrutami 15Forma podstawowa: śruta
Opis: produkt otrzymany poprzez rozdrobnienie ziaren roślin zbóż i roślin strączkowych w specjalnym urządzeniu – śrutowniku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śrutowe 14Forma podstawowa: śrutowy
Opis: związany ze śrutem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śrutowy 15Opis: związany ze śrutem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śrutuję 22Forma podstawowa: śrutować
Część mowy/forma fleksyjna:
śryzach 15Forma podstawowa: śryz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śryzowi 12Forma podstawowa: śryz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śryżach 19Forma podstawowa: śryż
Opis: warstwa kryształków lodu tworząca się w rzekach i jeziorach, gdy temperatura spada niewiele poniżej zera.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śryżami 17Forma podstawowa: śryż
Opis: warstwa kryształków lodu tworząca się w rzekach i jeziorach, gdy temperatura spada niewiele poniżej zera.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śryżowa 16Forma podstawowa: śryżowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śryżową 20Forma podstawowa: śryżowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śryżowe 16Forma podstawowa: śryżowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śudrach 17Forma podstawowa: śudra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śwarnej 13Forma podstawowa: śwarny
Opis: ładny, szykowny, piękny, zgrabny.
świadcz 13Forma podstawowa: świadczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
świadek 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świadki 13Forma podstawowa: świadek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
światek 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świateł 14Forma podstawowa: światła
Opis: miejsce na drodze bądź na skrzyżowaniu, w którym znajduje się sygnalizacja świetlna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
światem 13Forma podstawowa: świat
Opis: ogół osób, rzeczy lub zjawisk.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
światki 13Forma podstawowa: światek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
światle 13Forma podstawowa: światło
Opis: w drukarstwie: odstęp pomiędzy wierszami lub innymi fragmentami tekstu, niezadrukowana przestrzeń.
światła 14Opis: miejsce na drodze bądź na skrzyżowaniu, w którym znajduje się sygnalizacja świetlna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: światło
Opis: w drukarstwie: odstęp pomiędzy wierszami lub innymi fragmentami tekstu, niezadrukowana przestrzeń.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
światłe 14Forma podstawowa: światły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
światło 14Opis: w drukarstwie: odstęp pomiędzy wierszami lub innymi fragmentami tekstu, niezadrukowana przestrzeń.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: światły
Opis: w drukarstwie: odstęp pomiędzy wierszami lub innymi fragmentami tekstu, niezadrukowana przestrzeń.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
światły 15Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
światom 13Forma podstawowa: świat
Opis: ogół osób, rzeczy lub zjawisk.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
światów 16Forma podstawowa: świat
Opis: ogół osób, rzeczy lub zjawisk.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świądem 17Forma podstawowa: świąd
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świądów 20Forma podstawowa: świąd
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świątek 17Forma podstawowa: świątko
Opis: dzień świąteczny, święto.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świątka 17Forma podstawowa: świątek
Opis: dzień świąteczny, święto.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: świątek
Opis: dzień świąteczny, święto.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świątki 17Forma podstawowa: świątek
Opis: dzień świąteczny, święto.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: wieś znajdująca się w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świątko 17Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świątku 19Forma podstawowa: świątek
Opis: dzień świąteczny, święto.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: świątko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świątyń 23Forma podstawowa: świątynia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świdrem 13Forma podstawowa: świder
Opis: narzędzie wiercące służące do zwiercania skał stosowane w wiertnictwie, narzędzie to połączone jest z przewodem wiertniczym i zapuszczane do otworu wiertniczego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świdrów 16Forma podstawowa: świder
Opis: narzędzie wiercące służące do zwiercania skał stosowane w wiertnictwie, narzędzie to połączone jest z przewodem wiertniczym i zapuszczane do otworu wiertniczego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: świder
Opis: narzędzie wiercące służące do zwiercania skał stosowane w wiertnictwie, narzędzie to połączone jest z przewodem wiertniczym i zapuszczane do otworu wiertniczego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świdwie 12Forma podstawowa: świdwa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świeceń 18Forma podstawowa: świecić
świecie 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świecił 14Forma podstawowa: świecić
Część mowy/forma fleksyjna:
świecka 13Forma podstawowa: świecki
Opis: związany ze Świeciem - miastem w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Świecie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
świecką 17Forma podstawowa: świecki
Opis: związany ze Świeciem - miastem w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Świecie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
świecko 13Opis: w sposób, który nie ujawnia związku z żadną religią, tak, że coś nie nosi cech czyjejś przynależności wyznaniowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świecom 13Forma podstawowa: świeca
Opis: amunicja generująca światło lub dym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: świece
Opis: łow. oczy większości dużych zwierząt.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świecuj 16Forma podstawowa: świecować
świećże 20Forma podstawowa: świecić
Część mowy/forma fleksyjna:
świekrą 16Forma podstawowa: świekra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świerka 12Forma podstawowa: świerkać
Część mowy/forma fleksyjna:
świerki 12Forma podstawowa: świerk
Opis: Picea – rodzaj wiecznie zielonych drzew z rodziny sosnowatych (Pinaceae), który obejmuje około 35 gatunków, świerk występuje na obszarach chłodnych i umiarkowanych półkuli północnej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świerkł 14Forma podstawowa: świerknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
świerzb 13Forma podstawowa: świerzbić
Część mowy/forma fleksyjna:
świetle 13Forma podstawowa: światło
Opis: w drukarstwie: odstęp pomiędzy wierszami lub innymi fragmentami tekstu, niezadrukowana przestrzeń.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świetna 12Forma podstawowa: świetny
Opis: o człowieku: bardzo dobrze wykonujący swoje zajęcie, taki, który ma szczególne predyspozycje do czegoś, talent itp.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
świetne 12Forma podstawowa: świetny
Opis: o człowieku: bardzo dobrze wykonujący swoje zajęcie, taki, który ma szczególne predyspozycje do czegoś, talent itp.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
świetni 12Forma podstawowa: świetny
Opis: o człowieku: bardzo dobrze wykonujący swoje zajęcie, taki, który ma szczególne predyspozycje do czegoś, talent itp.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
świetny 13Opis: o człowieku: bardzo dobrze wykonujący swoje zajęcie, taki, który ma szczególne predyspozycje do czegoś, talent itp.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
świeżeń 21Forma podstawowa: świeżyć
świeżmy 17Forma podstawowa: świeżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
świeżsi 15Forma podstawowa: świeży
Opis: taki, który jest nowy, świeżo zaimplementowany, nie jest zużyty (często oznacza to, że jest pełny, jest tego jeszcze duży zapas).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
świeżyć 21Część mowy/forma fleksyjna:
świeżym 17Forma podstawowa: świeży
Opis: taki, który jest nowy, świeżo zaimplementowany, nie jest zużyty (często oznacza to, że jest pełny, jest tego jeszcze duży zapas).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
świeżże 19Forma podstawowa: świeżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
święcąc 21Forma podstawowa: święcić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
święceń 22Forma podstawowa: święcenie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
święcił 18Forma podstawowa: święcić
Część mowy/forma fleksyjna:
święćmy 22Forma podstawowa: święcić
Część mowy/forma fleksyjna:
świętej 18Forma podstawowa: święty
Opis: taki, którego nie da się podważyć.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
świętem 17Forma podstawowa: święte
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: święto
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świętom 17Forma podstawowa: święta
Opis: kobieta, która jest święta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świętsi 16Forma podstawowa: święty
Opis: taki, którego nie da się podważyć.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
świętuj 20Forma podstawowa: świętować
Część mowy/forma fleksyjna:
świętym 18Forma podstawowa: święta
Opis: kobieta, która jest święta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: święte
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świniąc 16Forma podstawowa: świnić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
świniła 13Forma podstawowa: świnić
Część mowy/forma fleksyjna:
świniło 13Forma podstawowa: świnić
Część mowy/forma fleksyjna:
świnimi 12Forma podstawowa: świni
świnimy 13Forma podstawowa: świnić
Część mowy/forma fleksyjna:
świnina 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świniom 12Forma podstawowa: świnia
Opis: pejoratywne określenie osoby krzywdzącej innych, postępującej niemoralnie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świnkom 13Forma podstawowa: świnka
Opis: świnka pospolita, Chondrostoma nasus – gatunek słodkowodnej ryby karpiokształtnej z rodziny karpiowatych, występuje w środkowej Europie i północnej Azji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świńscy 19Forma podstawowa: świński
Opis: sprośny, taki, który zawiera treści seksualne, kojarzy się z seksem, jest nacechowany wulgarnością.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
świńska 18Forma podstawowa: świński
Opis: sprośny, taki, który zawiera treści seksualne, kojarzy się z seksem, jest nacechowany wulgarnością.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: świńsko
Opis: wulgarnie, obscenicznie, w sposób kojarzący się z seksem, mający wydźwięk seksualny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świńsko 18Forma podstawowa: świński
Opis: sprośny, taki, który zawiera treści seksualne, kojarzy się z seksem, jest nacechowany wulgarnością.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
świńsku 20Forma podstawowa: świński
Opis: sprośny, taki, który zawiera treści seksualne, kojarzy się z seksem, jest nacechowany wulgarnością.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
Forma podstawowa: świńsko
Opis: wulgarnie, obscenicznie, w sposób kojarzący się z seksem, mający wydźwięk seksualny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świństw 18Forma podstawowa: świństwo
Opis: coś okropnego, obrzydliwego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świrach 14Forma podstawowa: świr
Opis: świergot (dźwięk wydawany przez ptaka).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świrami 12Forma podstawowa: świr
Opis: świergot (dźwięk wydawany przez ptaka).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: świr
Opis: świergot (dźwięk wydawany przez ptaka).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świreni 11Forma podstawowa: świreń
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świreny 12Forma podstawowa: świrena
świrków 16Forma podstawowa: świrk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świrnie 11Forma podstawowa: świreń
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
świrniu 13Forma podstawowa: świreń
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świrowi 11Forma podstawowa: świr
Opis: świergot (dźwięk wydawany przez ptaka).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: świr
Opis: świergot (dźwięk wydawany przez ptaka).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świrują 19Forma podstawowa: świrować
Część mowy/forma fleksyjna:
świruje 15Forma podstawowa: świrować
Część mowy/forma fleksyjna:
świrusa 13Forma podstawowa: świrus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świrusi 13Forma podstawowa: świrus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świstać 17Część mowy/forma fleksyjna:
świstań 18Forma podstawowa: świstać
świstek 13Opis: niewielki kawałek papieru.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świstka 13Forma podstawowa: świstek
Opis: niewielki kawałek papieru.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: świstek
Opis: niewielki kawałek papieru.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świstku 15Forma podstawowa: świstek
Opis: niewielki kawałek papieru.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świstom 13Forma podstawowa: świst
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świszcz 12Forma podstawowa: świstać
Opis: Marmota monax - gatunek dużego gryzonia z rodziny wiewiórkowatych, największy z przedstawicieli rodzaju Marmota, w przeciwieństwie do większości przedstawicieli tego rodzaju jest zwierzęciem nizinny
Część mowy/forma fleksyjna:
świśnij 17Forma podstawowa: świsnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
świtają 18Forma podstawowa: świtać
Część mowy/forma fleksyjna:
świtali 13Forma podstawowa: świtać
Część mowy/forma fleksyjna:
świtała 14Forma podstawowa: świtać
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świtały 15Forma podstawowa: świtała
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
świtami 13Forma podstawowa: świt
Opis: początek czegoś (np. świt nowej ery).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świtamy 14Forma podstawowa: świtać
Część mowy/forma fleksyjna:
świtano 12Forma podstawowa: świtać
Część mowy/forma fleksyjna:
świtasz 12Forma podstawowa: świtać
Część mowy/forma fleksyjna:
świtowi 12Forma podstawowa: świt
Opis: początek czegoś (np. świt nowej ery).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: świtowy
Opis: związany ze świtem - porą dnia, gdy wschodzi słońce.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ścianek 13Forma podstawowa: ścianka
Opis: u żywych organizmów - najbardziej zewnętrzna warstwa jakiegoś organu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścianka 13Opis: u żywych organizmów - najbardziej zewnętrzna warstwa jakiegoś organu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ściankę 17Forma podstawowa: ścianka
Opis: u żywych organizmów - najbardziej zewnętrzna warstwa jakiegoś organu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścianom 13Forma podstawowa: ściana
Opis: wall - profil kogoś/czegoś na facebooku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ściądze 17Forma podstawowa: ściąga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ściągam 19Forma podstawowa: ściągać
Część mowy/forma fleksyjna:
ściągnę 22Forma podstawowa: ściągnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ściągom 19Forma podstawowa: ściąga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ściągów 22Forma podstawowa: ściąg
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ściąłeś 22Forma podstawowa: ściąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ścibali 15Forma podstawowa: ścibać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścibało 16Forma podstawowa: ścibać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścibano 14Forma podstawowa: ścibać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścibcie 15Forma podstawowa: ścibić
Część mowy/forma fleksyjna:
ścibień 20Forma podstawowa: ścibić
ścibili 15Forma podstawowa: ścibić
Część mowy/forma fleksyjna:
ścibimy 16Forma podstawowa: ścibić
Część mowy/forma fleksyjna:
ścibisz 14Forma podstawowa: ścibić
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścibmyż 20Forma podstawowa: ścibać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścichać 20Część mowy/forma fleksyjna:
ścichła 17Forma podstawowa: ścichnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ścichłą 21Forma podstawowa: ścichły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ścichłe 17Forma podstawowa: ścichły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ścichły 18Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ściekaj 15Forma podstawowa: ściekać
Część mowy/forma fleksyjna:
ściekał 15Forma podstawowa: ściekać
Część mowy/forma fleksyjna:
ściekam 14Forma podstawowa: ściekać
Część mowy/forma fleksyjna:
ściekań 19Forma podstawowa: ściekać
ściekli 14Forma podstawowa: ściekły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ściekła 15Forma podstawowa: ściec
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: ściekły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ściekło 15Forma podstawowa: ściekły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
ściekną 17Forma podstawowa: ściec
Część mowy/forma fleksyjna:
ścieląc 18Forma podstawowa: słać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
ścielić 18Część mowy/forma fleksyjna:
ścielmy 15Forma podstawowa: słać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: ścielić
Część mowy/forma fleksyjna:
ścielże 17Forma podstawowa: słać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: ścielić
Część mowy/forma fleksyjna:
ściemni 13Forma podstawowa: ściemnić
Część mowy/forma fleksyjna:
ściemom 14Forma podstawowa: ściema
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścienia 12Forma podstawowa: ścieniać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścienię 16Forma podstawowa: ścienić
Część mowy/forma fleksyjna:
ścienną 16Forma podstawowa: ścienny
Opis: taki, który jest przystosowany do umieszczenia (powieszenia) na ścianie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ścienne 12Forma podstawowa: ścienny
Opis: taki, który jest przystosowany do umieszczenia (powieszenia) na ścianie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ścieńże 22Forma podstawowa: ścienić
Część mowy/forma fleksyjna:
ściepką 18Forma podstawowa: ściepka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ściepki 14Forma podstawowa: ściepka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścierał 14Forma podstawowa: ścierać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścieram 13Forma podstawowa: ścierać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścierce 13Forma podstawowa: ścierka
Opis: prostytutka, kobieta odbywająca stosunki płciowe w celach zarobkowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścierek 13Forma podstawowa: ścierka
Opis: prostytutka, kobieta odbywająca stosunki płciowe w celach zarobkowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścierka 13Opis: prostytutka, kobieta odbywająca stosunki płciowe w celach zarobkowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścierkę 17Forma podstawowa: ścierka
Opis: prostytutka, kobieta odbywająca stosunki płciowe w celach zarobkowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścierko 13Forma podstawowa: ścierka
Opis: prostytutka, kobieta odbywająca stosunki płciowe w celach zarobkowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścierne 12Forma podstawowa: ścierny
Opis: taki, który służy do ścierania.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ścierni 12Forma podstawowa: ściernia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ścierny
Opis: taki, który służy do ścierania.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ścierom 13Forma podstawowa: ścier
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ściera
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścierów 16Forma podstawowa: ścier
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścierpł 15Forma podstawowa: ścierpnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ścierwa 12Forma podstawowa: ścierw
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścierwu 14Forma podstawowa: ścierw
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ścierwo
Opis: martwe zwierzę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścierwy 13Forma podstawowa: ścierw
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścierze 12Forma podstawowa: ścierz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścieśni 16Forma podstawowa: ścieśnić
Część mowy/forma fleksyjna:
ścieżce 17Forma podstawowa: ścieżka
Opis: ciąg wierzchołków lub ciąg (czasami zbiór) krawędzi łączących kolejne wierzchołki w ciągu wierzchołków ścieżki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścieżek 17Forma podstawowa: ścieżka
Opis: ciąg wierzchołków lub ciąg (czasami zbiór) krawędzi łączących kolejne wierzchołki w ciągu wierzchołków ścieżki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścieżką 21Forma podstawowa: ścieżka
Opis: ciąg wierzchołków lub ciąg (czasami zbiór) krawędzi łączących kolejne wierzchołki w ciągu wierzchołków ścieżki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścieżki 17Forma podstawowa: ścieżek
Opis: drobny ścieg.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ścieżka
Opis: ciąg wierzchołków lub ciąg (czasami zbiór) krawędzi łączących kolejne wierzchołki w ciągu wierzchołków ścieżki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścieżyn 17Forma podstawowa: ścieżyna
Opis: wąska, niepozorna dróżka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścięciu 19Forma podstawowa: ścięcie
Opis: kształt, który przedstawia w określonym kroju pisma dany grafem lub symbol.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścięgna 18Forma podstawowa: ścięgno
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścięgno 18Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścięgnu 20Forma podstawowa: ścięgno
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścięłam 19Forma podstawowa: ściąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ścięłaś 22Forma podstawowa: ściąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ściętej 19Forma podstawowa: ściąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: ścięty
Opis: ukośny, utworzony przez linie, między którymi jest kąt ostry.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ściętym 19Forma podstawowa: ściąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ściężaj 22Część mowy/forma fleksyjna: burkinostka
ścigacz 15Opis: niewielki okręt przeznaczony do zwalczania okrętów podwodnych w zanurzeniu i na powierzchni.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścigała 16Forma podstawowa: ścigać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścigało 16Forma podstawowa: ścigać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: ścigała
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścigały 17Forma podstawowa: ścigać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: ścigała
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
ściganą 18Forma podstawowa: ścigać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ścigane 14Forma podstawowa: ścigać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ścigano 14Forma podstawowa: ścigać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścigany 15Forma podstawowa: ścigać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ścigasz 14Forma podstawowa: ścigać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścinają 18Forma podstawowa: ścinać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścinaki 13Forma podstawowa: ścinak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścinali 13Forma podstawowa: ścinać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścinało 14Forma podstawowa: ścinać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścinamy 14Forma podstawowa: ścinać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścinana 12Forma podstawowa: ścinać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ścinani 12Forma podstawowa: ścinać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ścinkom 14Forma podstawowa: ścinka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ściosaj 14Forma podstawowa: ściosać
Część mowy/forma fleksyjna:
ściosał 14Forma podstawowa: ściosać
Część mowy/forma fleksyjna:
ściosam 13Forma podstawowa: ściosać
Część mowy/forma fleksyjna:
ściosań 18Forma podstawowa: ściosać
ściosuj 16Forma podstawowa: ściosywać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścioszą 16Forma podstawowa: ściosać
Część mowy/forma fleksyjna:
ściosze 12Forma podstawowa: ściosać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścioszę 16Forma podstawowa: ściosać
Część mowy/forma fleksyjna:
ściółce 19Forma podstawowa: ściółka
Opis: słoma służąca za wyścielenie jakiegoś miejsca.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ściółek 19Forma podstawowa: ściółka
Opis: słoma służąca za wyścielenie jakiegoś miejsca.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ściółka 19Opis: słoma służąca za wyścielenie jakiegoś miejsca.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ściółkę 23Forma podstawowa: ściółka
Opis: słoma służąca za wyścielenie jakiegoś miejsca.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ściółko 19Forma podstawowa: ściółka
Opis: słoma służąca za wyścielenie jakiegoś miejsca.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ściskać 18Opis: obejmować osobę lub jakąś część jej ciała (np. rękę, przedramię itp.) w geście przyjaźni, czułości, np. na powitanie.
Część mowy/forma fleksyjna:
ściskaj 15Forma podstawowa: ściskać
Opis: obejmować osobę lub jakąś część jej ciała (np. rękę, przedramię itp.) w geście przyjaźni, czułości, np. na powitanie.
Część mowy/forma fleksyjna:
ściskał 15Forma podstawowa: ściskać
Opis: obejmować osobę lub jakąś część jej ciała (np. rękę, przedramię itp.) w geście przyjaźni, czułości, np. na powitanie.
Część mowy/forma fleksyjna:
ściskań 19Forma podstawowa: ściskanie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ściskom 14Forma podstawowa: ścisk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścisłej 16Forma podstawowa: ścisły
Opis: na przykład o rozumowaniu: logiczny, konkretny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ścisnąć 21Opis: objąć osobę lub jakąś część jej ciała (np. rękę, przedramię itp.) w geście przyjaźni, czułości, np. na powitanie.
Część mowy/forma fleksyjna:
ścisnął 18Forma podstawowa: ścisnąć
Opis: objąć osobę lub jakąś część jej ciała (np. rękę, przedramię itp.) w geście przyjaźni, czułości, np. na powitanie.
Część mowy/forma fleksyjna:
ściszaj 14Forma podstawowa: ściszać
Część mowy/forma fleksyjna:
ściszał 14Forma podstawowa: ściszać
Część mowy/forma fleksyjna:
ściszam 13Forma podstawowa: ściszać
Część mowy/forma fleksyjna:
ściszyć 18Część mowy/forma fleksyjna:
ściszył 15Forma podstawowa: ściszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ściślej 19Forma podstawowa: ścisło
Opis: blisko, bezpośrednio, tak, że pomiędzy jakimiś czynnikiami zachodzi ścisły związek zależności.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: ściśle
Opis: blisko, bezpośrednio, tak, że pomiędzy jakimiś czynnikiami zachodzi ścisły związek zależności.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
ściśnij 18Forma podstawowa: ścisnąć
Opis: objąć osobę lub jakąś część jej ciała (np. rękę, przedramię itp.) w geście przyjaźni, czułości, np. na powitanie.
Część mowy/forma fleksyjna:
ściubać 21Część mowy/forma fleksyjna:
ściubią 20Forma podstawowa: ściubić
Część mowy/forma fleksyjna:
ściubie 16Forma podstawowa: ściubać
Część mowy/forma fleksyjna:
ściubię 20Forma podstawowa: ściubać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: ściubić
Część mowy/forma fleksyjna:
ściubże 20Forma podstawowa: ściubać
Część mowy/forma fleksyjna:
śikhara 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śikharo 14Forma podstawowa: śikhara
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śikhary 15Forma podstawowa: śikhara
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śladach 16Forma podstawowa: ślad
Opis: przen. to, co jest pozostałością po wpływie jakiegoś czynnika (ale nie fizycznego) na kogoś/coś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śladami 14Forma podstawowa: ślad
Opis: przen. to, co jest pozostałością po wpływie jakiegoś czynnika (ale nie fizycznego) na kogoś/coś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śladowa 13Forma podstawowa: śladowy
Opis: bardzo nieznaczny, prawie niedostrzegalny, mało istotny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śladowi 13Forma podstawowa: ślad
Opis: przen. to, co jest pozostałością po wpływie jakiegoś czynnika (ale nie fizycznego) na kogoś/coś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: śladowy
Opis: bardzo nieznaczny, prawie niedostrzegalny, mało istotny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śladowo 13Opis: w bardzo niewielkiej ilości.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
śladują 21Forma podstawowa: śladować
Część mowy/forma fleksyjna:
śladuje 17Forma podstawowa: śladować
Część mowy/forma fleksyjna:
śladzie 13Forma podstawowa: ślad
Opis: przen. to, co jest pozostałością po wpływie jakiegoś czynnika (ale nie fizycznego) na kogoś/coś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślazami 13Forma podstawowa: ślaz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślazika 13Forma podstawowa: ślazik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślaziku 15Forma podstawowa: ślazik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślazową 16Forma podstawowa: ślazowy
Opis: związany ze ślazem - rośliną zielną.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ślazowe 12Forma podstawowa: ślazowy
Opis: związany ze ślazem - rośliną zielną.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ślącemu 20Forma podstawowa: słać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
śląskie 17Forma podstawowa: śląska
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: śląski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: śląski
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
śląskim 18Forma podstawowa: śląska
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: śląski
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślązaka 17Forma podstawowa: ślązak
Opis: mieszkaniec Śląska, człowiek pochodzenia śląskiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śledczą 18Forma podstawowa: śledczy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śledczo 14Forma podstawowa: śledczy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
śledząc 18Forma podstawowa: śledzić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
śledzeń 19Forma podstawowa: śledzić
śledzia 13Forma podstawowa: śledź
Opis: ryba z rodziny śledziowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śledzić 18Część mowy/forma fleksyjna:
śledzie 13Forma podstawowa: śledź
Opis: ryba z rodziny śledziowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śledzik 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śledziu 15Forma podstawowa: śledź
Opis: ryba z rodziny śledziowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śledźmy 23Forma podstawowa: śledzić
Część mowy/forma fleksyjna:
śledźże 25Forma podstawowa: śledzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ślemion 13Forma podstawowa: ślemię
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślepaka 14Forma podstawowa: ślepak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślepaku 16Forma podstawowa: ślepak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślepawa 13Forma podstawowa: ślepawy
Opis: będący wyrazem zaślepienia, bezkrytycznego zapatrzenia i wiary w coś.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ślepawą 17Forma podstawowa: ślepawy
Opis: będący wyrazem zaślepienia, bezkrytycznego zapatrzenia i wiary w coś.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ślepawe 13Forma podstawowa: ślepawy
Opis: będący wyrazem zaślepienia, bezkrytycznego zapatrzenia i wiary w coś.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ślepawi 13Forma podstawowa: ślepawy
Opis: będący wyrazem zaślepienia, bezkrytycznego zapatrzenia i wiary w coś.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ślepego 15Forma podstawowa: ślepy
Opis: o młodym osobniku - taki, który jeszcze nie widzi, nie ma wyrobionego zmysłu wzroku.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ślepemu 16Forma podstawowa: ślepy
Opis: o młodym osobniku - taki, który jeszcze nie widzi, nie ma wyrobionego zmysłu wzroku.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ślepiąc 18Forma podstawowa: ślepić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
ślepica 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślepico 14Forma podstawowa: ślepica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślepiem 14Forma podstawowa: ślepie
Opis: oko zwierzęcia, zwłaszcza drapieżnika.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślepili 14Forma podstawowa: ślepić
Część mowy/forma fleksyjna:
ślepiło 15Forma podstawowa: ślepić
Część mowy/forma fleksyjna:
ślepiły 16Forma podstawowa: ślepić
Część mowy/forma fleksyjna:
ślepimy 15Forma podstawowa: ślepić
Część mowy/forma fleksyjna:
ślepiot 14Forma podstawowa: ślepiota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślepiów 17Forma podstawowa: ślep
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślepisz 13Forma podstawowa: ślepić
Część mowy/forma fleksyjna:
ślepkom 15Forma podstawowa: ślepek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ślepko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślepków 18Forma podstawowa: ślepek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślepłaś 19Forma podstawowa: ślepnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ślepłem 16Forma podstawowa: ślepnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ślepłeś 19Forma podstawowa: ślepnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ślepmyż 19Forma podstawowa: ślepić
Część mowy/forma fleksyjna:
ślepnąc 18Forma podstawowa: ślepnąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
ślepnąć 22Część mowy/forma fleksyjna:
ślepnął 19Forma podstawowa: ślepnąć
ślepnie 13Forma podstawowa: ślepień
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślepnij 15Forma podstawowa: ślepnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ślepota 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślepotę 18Forma podstawowa: ślepota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślepuch 18Forma podstawowa: ślepucha
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślepymi 15Forma podstawowa: ślepy
Opis: o młodym osobniku - taki, który jeszcze nie widzi, nie ma wyrobionego zmysłu wzroku.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ślęcząc 22Forma podstawowa: ślęczeć
Opis: wykonywać jakąś czynność, jakieś zadanie długo i z dużym wysiłkiem.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
ślęzawą 20Forma podstawowa: ślęzawa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślęzawy 17Forma podstawowa: ślęzawa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślężawa 20
ślężawo 20Forma podstawowa: ślężawa
ślężawy 21Forma podstawowa: ślężawa
ślężyna 21
śliczni 13Forma podstawowa: śliczny
Opis: wspaniały, bardzo udany, dorodny, okazały.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śligach 17Forma podstawowa: śliga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślijcie 15Forma podstawowa: słać
Część mowy/forma fleksyjna:
ślimaka 14Forma podstawowa: ślimak
Opis: inna nazwa maślaka – grzyba z rodziny maślakowatych, który jest szeroko rozpowszechniony, w Polsce dość pospolity.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ślimak
Opis: inna nazwa maślaka – grzyba z rodziny maślakowatych, który jest szeroko rozpowszechniony, w Polsce dość pospolity.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślimaki 14Forma podstawowa: ślimak
Opis: inna nazwa maślaka – grzyba z rodziny maślakowatych, który jest szeroko rozpowszechniony, w Polsce dość pospolity.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
ślimaku 16Forma podstawowa: ślimak
Opis: inna nazwa maślaka – grzyba z rodziny maślakowatych, który jest szeroko rozpowszechniony, w Polsce dość pospolity.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślinach 15Forma podstawowa: ślina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślinami 13Forma podstawowa: ślina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliniąc 17Forma podstawowa: ślinić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
śliniku 15Forma podstawowa: ślinik
Opis: ślimak z rodziny śliników.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślinili 13Forma podstawowa: ślinić
Część mowy/forma fleksyjna:
śliniło 14Forma podstawowa: ślinić
Część mowy/forma fleksyjna:
śliniły 15Forma podstawowa: ślinić
Część mowy/forma fleksyjna:
ślinimy 14Forma podstawowa: ślinić
Część mowy/forma fleksyjna:
ślinkom 14Forma podstawowa: ślinka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślinowa 12Forma podstawowa: ślinowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ślinowi 12Forma podstawowa: ślinowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ślińcie 19Forma podstawowa: ślinić
Część mowy/forma fleksyjna:
ślińmyż 24Forma podstawowa: ślinić
Część mowy/forma fleksyjna:
ślipali 14Forma podstawowa: ślipać
Część mowy/forma fleksyjna:
ślipały 16Forma podstawowa: ślipać
Część mowy/forma fleksyjna:
ślipano 13Forma podstawowa: ślipać
Część mowy/forma fleksyjna:
ślipcie 14Forma podstawowa: ślipieć
Część mowy/forma fleksyjna:
ślipiać 18Część mowy/forma fleksyjna:
ślipiąc 18Forma podstawowa: ślipać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
Forma podstawowa: ślipieć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
ślipiem 14Forma podstawowa: ślipie
Opis: (w lekko dawnej stylizacji) oko człowieka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślipień 19Forma podstawowa: ślipieć
ślipiów 17Forma podstawowa: ślip
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ślipie
Opis: (w lekko dawnej stylizacji) oko człowieka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślipkom 15Forma podstawowa: ślipek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ślipek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ślipko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślipków 18Forma podstawowa: ślipek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślipmyż 19Forma podstawowa: ślipać
Część mowy/forma fleksyjna:
ślipska 14Forma podstawowa: ślipsko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślipsko 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliwach 15Forma podstawowa: śliwa
Opis: duży napuchnięty, często fioletowy w kolorze siniak (najczęściej mówi się tak o siniaku pod okiem).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliwami 13Forma podstawowa: śliwa
Opis: duży napuchnięty, często fioletowy w kolorze siniak (najczęściej mówi się tak o siniaku pod okiem).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliwiną 16Forma podstawowa: śliwina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliwkom 14Forma podstawowa: śliwka
Opis: owoc (pestkowiec) każdej śliwy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliwnik 13Opis: sad śliwkowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliwowa 12Forma podstawowa: śliwowy
Opis: taki, który jest związany ze śliwą - drzewem rodzącym śliwki.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śliwową 16Forma podstawowa: śliwowy
Opis: taki, który jest związany ze śliwą - drzewem rodzącym śliwki.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śliwowi 12Forma podstawowa: śliwowy
Opis: taki, który jest związany ze śliwą - drzewem rodzącym śliwki.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ślizach 15Forma podstawowa: śliz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślizgaj 16Forma podstawowa: ślizgać
Część mowy/forma fleksyjna:
ślizgał 16Forma podstawowa: ślizgać
Część mowy/forma fleksyjna:
ślizgań 20Forma podstawowa: ślizgać
ślizgom 15Forma podstawowa: ślizg
Opis: ruch jednostki pływającej, w którym składowa dynamiczna wyporu przeważa nad składową statyczną.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliznął 18Forma podstawowa: śliznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
śliźnie 20Forma podstawowa: śliznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: ślizno
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliżach 19Forma podstawowa: śliż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliżyka 18Forma podstawowa: śliżyk
ślubnej 18Forma podstawowa: ślubna
Opis: kobieta będąca w związku małżeńskim.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślubowi 16Forma podstawowa: ślub
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślubuje 20Forma podstawowa: ślubować
Część mowy/forma fleksyjna:
ślusarń 20Forma podstawowa: ślusarnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śluzaka 15Forma podstawowa: śluzak
Opis: Cortinarius – rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śluzaku 17Forma podstawowa: śluzak
Opis: Cortinarius – rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śluzami 15Forma podstawowa: śluz
Opis: lepki galaretowaty roztwór substancji organicznych występujący w tkankach niektórych roślin.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: śluza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śluzicą 19Forma podstawowa: śluzica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śluzice 15Forma podstawowa: śluzica
Opis: Myxini – monotypowa gromada prymitywnych zwierząt morskich zaliczanych do bezżuchwowców (Agnatha), śluzice prowadzą nocny tryb życia, żywią się padliną, rybami chorymi oraz unieruchomionymi w sieciac
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śluzicę 19Forma podstawowa: śluzica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śluzicy 16Forma podstawowa: śluzica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śluzowe 14Forma podstawowa: śluzowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śluzowi 14Forma podstawowa: śluzowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śluzuje 18Forma podstawowa: śluzować
Część mowy/forma fleksyjna:
śluzuję 22Forma podstawowa: śluzować
Część mowy/forma fleksyjna:
śluźnią 26Forma podstawowa: śluźnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śluźnie 22Forma podstawowa: śluźnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmiałam 15Forma podstawowa: śmiać
Część mowy/forma fleksyjna:
śmiałby 17Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Część mowy/forma fleksyjna:
śmiałem 15Forma podstawowa: śmiać
Część mowy/forma fleksyjna:
śmiałeś 18Forma podstawowa: śmiać
Część mowy/forma fleksyjna:
śmiałka 15Forma podstawowa: śmiałek
Opis: Deschampsia – rodzaj roślin należący do rodziny wiechlinowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmiałki 15Forma podstawowa: śmiałek
Opis: Deschampsia – rodzaj roślin należący do rodziny wiechlinowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
śmiałym 16Forma podstawowa: śmiały
Opis: odważny, taki, który świadczy o tym, że ktoś jest śmiały.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śmianiu 14Forma podstawowa: śmiać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
śmichem 16Forma podstawowa: śmich
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmichom 16Forma podstawowa: śmich
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmichów 19Forma podstawowa: śmich
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmiecąc 18Forma podstawowa: śmiecić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
śmiechu 17Forma podstawowa: śmiech
Opis: projektowana reakcja (niekoniecznie ktoś musi się przy tym śmiać naprawdę), odczucie, jakie coś lub ktoś może obudzić, często podszyte złośliwością, szyderstwem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmiecia 13Forma podstawowa: śmiecie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmiecie 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmiecił 15Forma podstawowa: śmiecić
Część mowy/forma fleksyjna:
śmiejmy 16Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Część mowy/forma fleksyjna:
śmielej 15Forma podstawowa: śmiało
Opis: odważnie, w sposób, który świadczy o tym, że ktoś jest śmiały.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: śmiele
Opis: bez lęku, bez oporów.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
śmielsi 13Forma podstawowa: śmiały
Opis: odważny, taki, który świadczy o tym, że ktoś jest śmiały.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śmienia 12Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
śmienie 12Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
śmieniu 14Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
śmierdł 15Forma podstawowa: śmierdnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
śmierdź 21Forma podstawowa: śmierdzić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: śmierdzieć
Opis: być nieakceptowanym, sprawiać wrażenie złego, niemoralnego, zakłamanego.
Część mowy/forma fleksyjna:
śmieszy 13Forma podstawowa: śmieszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
śmietce 14Forma podstawowa: śmietka
Opis: owad z rzędu muchówek, larwy śmietki są szkodnikami roślin.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmietka 14Opis: owad z rzędu muchówek, larwy śmietki są szkodnikami roślin.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmietki 14Forma podstawowa: śmietka
Opis: owad z rzędu muchówek, larwy śmietki są szkodnikami roślin.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmietko 14Forma podstawowa: śmietka
Opis: owad z rzędu muchówek, larwy śmietki są szkodnikami roślin.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmigała 16Forma podstawowa: śmigać
Część mowy/forma fleksyjna:
śmigamy 16Forma podstawowa: śmigać
Część mowy/forma fleksyjna:
śmigana 14Forma podstawowa: śmigać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
śmigani 14Forma podstawowa: śmigać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
śmigasz 14Forma podstawowa: śmigać
Część mowy/forma fleksyjna:
śmiglan 15Forma podstawowa: śmiglanin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmiglej 17Forma podstawowa: śmigle
Opis: szybko, zwinnie, zgrabnie.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: śmigło
Opis: długo (wysoko) i chudo, zgrabnie, giętko.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
śmigłej 18Forma podstawowa: śmigły
Opis: o człowieku (lub innej istocie) - taki, który jest wysoki i szczupły.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śmigłym 18Forma podstawowa: śmigły
Opis: o człowieku (lub innej istocie) - taki, który jest wysoki i szczupły.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: śmigły
Opis: o człowieku (lub innej istocie) - taki, który jest wysoki i szczupły.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śmignąć 23Część mowy/forma fleksyjna:
śmignic 15Forma podstawowa: śmignica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmigusa 16Forma podstawowa: śmigus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmigusu 18Forma podstawowa: śmigus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmigusy 17Forma podstawowa: śmigus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śniacie 12Forma podstawowa: śniat
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śniadać 17Opis: jeść śniadanie.
Część mowy/forma fleksyjna:
śniadam 13Forma podstawowa: śniadać
Opis: jeść śniadanie.
Część mowy/forma fleksyjna:
śniadań 18Forma podstawowa: śniadanie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śniadej 14Forma podstawowa: śniady
Opis: o skórze, cerze: ciemny, opalony, o brązowawym odcieniu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śniadek 13Forma podstawowa: śniadka
Opis: grzyb wywołujący chorobę roślin.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śniadka 13Opis: grzyb wywołujący chorobę roślin.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śniadki 13Forma podstawowa: śniadka
Opis: grzyb wywołujący chorobę roślin.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śniadym 14Forma podstawowa: śniady
Opis: o skórze, cerze: ciemny, opalony, o brązowawym odcieniu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śniadzi 12Forma podstawowa: śniady
Opis: o skórze, cerze: ciemny, opalony, o brązowawym odcieniu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śnicami 13Forma podstawowa: śnica
Opis: drążek wozu konnego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śniecią 16Forma podstawowa: śnieć
Opis: grzyb wywołujący chorobę roślin.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śniecie 12Forma podstawowa: snąć
Część mowy/forma fleksyjna:
śniedek 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śniedka 13Forma podstawowa: śniedek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śniedki 13Forma podstawowa: śniedek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śniegom 14Forma podstawowa: śniegi
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śnieguł 17Forma podstawowa: śnieguła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śnienia 11Forma podstawowa: śnić
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
śnienie 11Forma podstawowa: śnić
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
śnieniu 13Forma podstawowa: śnić
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
śnieżąc 20Forma podstawowa: śnieżyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
śnieżek 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: śnieżka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śnieżka 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śnieżkę 20Forma podstawowa: śnieżka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śnieżki 16Forma podstawowa: śnieżek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śnieżko 16Forma podstawowa: śnieżka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śnieżku 18Forma podstawowa: śnieżek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: śnieżek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śnieżmy 17Forma podstawowa: śnieżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
śnieżną 19Forma podstawowa: śnieżny
Opis: biały, bardzo jasny, podobny w kolorze do śniegu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śnieżne 15Forma podstawowa: śnieżny
Opis: biały, bardzo jasny, podobny w kolorze do śniegu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śnieżno 15Opis: tak, że leży śnieg, jest dużo śniegu.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
śnieżny 16Opis: biały, bardzo jasny, podobny w kolorze do śniegu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śnieżył 18Forma podstawowa: śnieżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
śnięcia 16Forma podstawowa: śnięcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śnięcie 16Forma podstawowa: snąć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śnięciu 18Forma podstawowa: śnięcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śniętej 18Forma podstawowa: śnięty
Opis: o stworzeniu, przede wszystkim o rybie: nieżywy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śniętym 18Forma podstawowa: snąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: śnięty
Opis: o stworzeniu, przede wszystkim o rybie: nieżywy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śnijcie 14Forma podstawowa: snąć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: śnić
Część mowy/forma fleksyjna:
śniliby 15Forma podstawowa: śnić
Część mowy/forma fleksyjna:
śniłbym 17Forma podstawowa: śnić
Część mowy/forma fleksyjna:
śniłbyś 20Forma podstawowa: śnić
Część mowy/forma fleksyjna:
śniłoby 16Forma podstawowa: śnić
Część mowy/forma fleksyjna:
śniłyby 17Forma podstawowa: śnić
Część mowy/forma fleksyjna:
śniocie 12Forma podstawowa: śniot
Opis: stosowana w bartnictwie duża dębowa deska z dwoma otworami na dole i na górze, którą zawiesza się na tzw. kluczach - dwóch hakowato zakończonych kołkach zamocowanych nad i pod barcią.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śnionej 13Forma podstawowa: śnić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
śnionym 13Forma podstawowa: śnić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
śniotem 13Forma podstawowa: śniot
Opis: stosowana w bartnictwie duża dębowa deska z dwoma otworami na dole i na górze, którą zawiesza się na tzw. kluczach - dwóch hakowato zakończonych kołkach zamocowanych nad i pod barcią.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śniotom 13Forma podstawowa: śniot
Opis: stosowana w bartnictwie duża dębowa deska z dwoma otworami na dole i na górze, którą zawiesza się na tzw. kluczach - dwóch hakowato zakończonych kołkach zamocowanych nad i pod barcią.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śnitkom 14Forma podstawowa: śnitka
śpiącej 19Forma podstawowa: śpiąca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śpiącym 19Forma podstawowa: spać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
Forma podstawowa: śpiący
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śpiewać 17Część mowy/forma fleksyjna:
śpiewaj 14Forma podstawowa: śpiewać
Część mowy/forma fleksyjna:
śpiewak 13Opis: człowiek, który śpiewa, potrafi śpiewać.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śpiewał 14Forma podstawowa: śpiewać
Część mowy/forma fleksyjna:
śpiewce 13Forma podstawowa: śpiewka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śpiewek 13Forma podstawowa: śpiewka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śpiewie 12Forma podstawowa: śpiew
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śpiewka 13Forma podstawowa: śpiewek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śpiewką 17Forma podstawowa: śpiewka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śpiewki 13Forma podstawowa: śpiewka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śpiewną 16Forma podstawowa: śpiewny
Opis: dźwięczny, taki, który przypomina śpiew, melodyjny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śpiewne 12Forma podstawowa: śpiewny
Opis: dźwięczny, taki, który przypomina śpiew, melodyjny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śpiewno 12Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
śpiewów 16Forma podstawowa: śpiew
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śpijmyż 20Forma podstawowa: spać
Część mowy/forma fleksyjna:
śpikami 14Forma podstawowa: śpik
Opis: uczucie senności, bycie sennym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śpikowi 13Forma podstawowa: śpik
Opis: uczucie senności, bycie sennym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śpiocha 15Forma podstawowa: śpioch
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śpiochy 16Forma podstawowa: śpiocha
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śpiwora 12Forma podstawowa: śpiwór
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
średnią 16Forma podstawowa: średni
Opis: niezbyt dobrej jakości, taki, który jest znośny, ale mógłby być lepszy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: średnia
Opis: "statystyka (funkcja) stosowana jako tzw. miara tendencji centralnej, tzn. wskaźnik pokazujący w jakiś sposób ""środek"" rozkładu, ""środek"" można zdefiniować na wiele sposobów, istnieje też wiele rodzaj"
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
średnie 12Forma podstawowa: średnia
Opis: "statystyka (funkcja) stosowana jako tzw. miara tendencji centralnej, tzn. wskaźnik pokazujący w jakiś sposób ""środek"" rozkładu, ""środek"" można zdefiniować na wiele sposobów, istnieje też wiele rodzaj"
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
średnio 12Forma podstawowa: średni
Opis: niezbyt dobrej jakości, taki, który jest znośny, ale mógłby być lepszy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
średzcy 14Forma podstawowa: średzki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
średzki 13Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
średzku 15Forma podstawowa: średzki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
śremian 12Forma podstawowa: śremianin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śremska 13Forma podstawowa: śremski
Opis: związany ze Śremem, miastem w Wielkopolsce.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śremską 17Forma podstawowa: śremski
Opis: związany ze Śremem, miastem w Wielkopolsce.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śremski 13Opis: związany ze Śremem, miastem w Wielkopolsce.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śremsku 15Forma podstawowa: śremski
Opis: związany ze Śremem, miastem w Wielkopolsce.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
śreżoga 17Opis: ruch konwekcyjny rozedrganego w upalny dzień powietrza, powodujący wrażenie mgły.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śreżogę 21Forma podstawowa: śreżoga
Opis: ruch konwekcyjny rozedrganego w upalny dzień powietrza, powodujący wrażenie mgły.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śreżogi 17Forma podstawowa: śreżoga
Opis: ruch konwekcyjny rozedrganego w upalny dzień powietrza, powodujący wrażenie mgły.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śreżogo 17Forma podstawowa: śreżoga
Opis: ruch konwekcyjny rozedrganego w upalny dzień powietrza, powodujący wrażenie mgły.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
środach 15Forma podstawowa: środa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
środków 17Forma podstawowa: środek
Opis: sposób, metoda.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: środki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
środnik 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
środową 16Forma podstawowa: środowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
środowe 12Forma podstawowa: środowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
środowy 13Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
środzie 12Forma podstawowa: środa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śródwag 18Forma podstawowa: śródwaga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śrubach 18Forma podstawowa: śruba
Opis: złącze, elemnt połączenia śrubowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śrubkom 17Forma podstawowa: śrubka
Opis: mała śruba - złącze, elemnt połączenia śrubowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śrubową 19Forma podstawowa: śrubowa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śrubowe 15Forma podstawowa: śrubowy
Opis: związany ze śrubą - złączem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śrubowo 15Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
śrubuje 19Forma podstawowa: śrubować
Część mowy/forma fleksyjna:
śruciną 18Forma podstawowa: śrucina
Opis: pojedyncza cząstka metalu, będąca składową śrutu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śrutami 15Forma podstawowa: śrut
Opis: niewielkie czątki ołowiu stosowane jako nabój broni śrutowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śrutarz 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śrutowa 14Forma podstawowa: śrutowy
Opis: związany ze śrutem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śrutową 18Forma podstawowa: śrutowy
Opis: związany ze śrutem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śrutowi 14Forma podstawowa: śrut
Opis: niewielkie czątki ołowiu stosowane jako nabój broni śrutowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: śrutowy
Opis: związany ze śrutem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śrutują 22Forma podstawowa: śrutować
Część mowy/forma fleksyjna:
śrutuje 18Forma podstawowa: śrutować
Część mowy/forma fleksyjna:
śryzami 13Forma podstawowa: śryz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śryżowi 16Forma podstawowa: śryż
Opis: warstwa kryształków lodu tworząca się w rzekach i jeziorach, gdy temperatura spada niewiele poniżej zera.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: śryżowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śryżowy 17Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śudrami 15Forma podstawowa: śudra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śwarnie 11Forma podstawowa: śwarny
Opis: ładny, szykowny, piękny, zgrabny.
śwarnym 13Forma podstawowa: śwarny
Opis: ładny, szykowny, piękny, zgrabny.
świadka 13Forma podstawowa: świadek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świadku 15Forma podstawowa: świadek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świadom 13Forma podstawowa: świadomy
Opis: taki, który nie jest zrobiony przez przypadek, ale ze świadomością czynów, tak, że ktoś zdaje sobie lub zdawał sobie z tego sprawę i może wziąć za to odpowiedzialność.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik predykatywny
świateł 14Forma podstawowa: światło
Opis: w drukarstwie: odstęp pomiędzy wierszami lub innymi fragmentami tekstu, niezadrukowana przestrzeń.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
światka 13Forma podstawowa: światek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
światku 15Forma podstawowa: światek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
światli 13Forma podstawowa: światły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
światła 14Forma podstawowa: światły
Opis: miejsce na drodze bądź na skrzyżowaniu, w którym znajduje się sygnalizacja świetlna.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
światłą 18Forma podstawowa: światły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
światłu 16Forma podstawowa: światło
Opis: w drukarstwie: odstęp pomiędzy wierszami lub innymi fragmentami tekstu, niezadrukowana przestrzeń.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świądom 17Forma podstawowa: świąd
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świątek 17Opis: dzień świąteczny, święto.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: dzień świąteczny, święto.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: świątki
Opis: wieś znajdująca się w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świątka 17Forma podstawowa: świątko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świątki 17Forma podstawowa: świątek
Opis: dzień świąteczny, święto.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
świątku 19Forma podstawowa: świątek
Opis: dzień świąteczny, święto.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świbkom 15Forma podstawowa: świbka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świdrak 13Opis: Teredo navalis - inwazyjny gatunek małża blaszkoskrzelnego z rodziny świdrakowatych, charakteryzujący się zdolnością trawienia celulozy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świdrem 13Forma podstawowa: świder
Opis: narzędzie wiercące służące do zwiercania skał stosowane w wiertnictwie, narzędzie to połączone jest z przewodem wiertniczym i zapuszczane do otworu wiertniczego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świdrom 13Forma podstawowa: świder
Opis: narzędzie wiercące służące do zwiercania skał stosowane w wiertnictwie, narzędzie to połączone jest z przewodem wiertniczym i zapuszczane do otworu wiertniczego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: świder
Opis: narzędzie wiercące służące do zwiercania skał stosowane w wiertnictwie, narzędzie to połączone jest z przewodem wiertniczym i zapuszczane do otworu wiertniczego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świdruj 16Forma podstawowa: świdrować
Część mowy/forma fleksyjna:
świdrze 12Forma podstawowa: świder
Opis: narzędzie wiercące służące do zwiercania skał stosowane w wiertnictwie, narzędzie to połączone jest z przewodem wiertniczym i zapuszczane do otworu wiertniczego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: świder
Opis: narzędzie wiercące służące do zwiercania skał stosowane w wiertnictwie, narzędzie to połączone jest z przewodem wiertniczym i zapuszczane do otworu wiertniczego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świdwom 13Forma podstawowa: świdwa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świecąc 17Forma podstawowa: świecić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
świeccy 14Forma podstawowa: świecki
Opis: związany ze Świeciem - miastem w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Świecie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
świecić 17Część mowy/forma fleksyjna:
świecie 12Forma podstawowa: świat
Opis: ogół osób, rzeczy lub zjawisk.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świecka 13Forma podstawowa: świecko
Opis: w sposób, który nie ujawnia związku z żadną religią, tak, że coś nie nosi cech czyjejś przynależności wyznaniowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świecki 13Opis: związany ze Świeciem - miastem w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Świecie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
świecko 13Forma podstawowa: świecki
Opis: związany ze Świeciem - miastem w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Świecie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Opis: w sposób, który nie ujawnia związku z żadną religią, tak, że coś nie nosi cech czyjejś przynależności wyznaniowej.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
świecku 15Forma podstawowa: świecki
Opis: związany ze Świeciem - miastem w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Świecie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
Forma podstawowa: świecko
Opis: w sposób, który nie ujawnia związku z żadną religią, tak, że coś nie nosi cech czyjejś przynależności wyznaniowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świecom 13Forma podstawowa: świeca
Opis: amunicja generująca światło lub dym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świećmy 18Forma podstawowa: świecić
Część mowy/forma fleksyjna:
świegot 14Opis: świergot (dźwięk wydawany przez ptaka).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świekra 12Forma podstawowa: świekier
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świekrę 16Forma podstawowa: świekra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świekro 12Forma podstawowa: świekra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świekry 13Forma podstawowa: świekier
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: świekra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świerka 12Forma podstawowa: świerk
Opis: Picea – rodzaj wiecznie zielonych drzew z rodziny sosnowatych (Pinaceae), który obejmuje około 35 gatunków, świerk występuje na obszarach chłodnych i umiarkowanych półkuli północnej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świerku 14Forma podstawowa: świerk
Opis: Picea – rodzaj wiecznie zielonych drzew z rodziny sosnowatych (Pinaceae), który obejmuje około 35 gatunków, świerk występuje na obszarach chłodnych i umiarkowanych półkuli północnej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świerzb 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: świerzbieć
Część mowy/forma fleksyjna:
świetną 16Forma podstawowa: świetny
Opis: o człowieku: bardzo dobrze wykonujący swoje zajęcie, taki, który ma szczególne predyspozycje do czegoś, talent itp.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
świeżąc 20Forma podstawowa: świeżyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
świeżej 17Forma podstawowa: świeżo
Opis: w jasnym, intensywnym, żywym kolorze, takim, który przypomina barwę świeżych roślin lub innych (młodych i jędrnych, żywo zabarwionych) elementów przyrody.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: świeży
Opis: taki, który jest nowy, świeżo zaimplementowany, nie jest zużyty (często oznacza to, że jest pełny, jest tego jeszcze duży zapas).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
świeżył 18Forma podstawowa: świeżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
święceń 22Forma podstawowa: święcenia
Opis: sakrament w kościele, który daje władzę uświęcania, czyli udzielania określonych sakramentów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
święcić 21Część mowy/forma fleksyjna:
święcie 16Opis: bez wątpliwości.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: święto
Opis: bez wątpliwości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
święćże 24Forma podstawowa: święcić
Część mowy/forma fleksyjna:
świętej 18Forma podstawowa: święta
Opis: kobieta, która jest święta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świętom 17Forma podstawowa: święto
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świętym 18Forma podstawowa: święty
Opis: taki, którego nie da się podważyć.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
świniak 12Opis: inna nazwa borowika ponurego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świnich 14Forma podstawowa: świni
świniej 13Forma podstawowa: świni
świnień 17Forma podstawowa: świnić
świnili 12Forma podstawowa: świnić
Część mowy/forma fleksyjna:
świniły 14Forma podstawowa: świnić
Część mowy/forma fleksyjna:
świniną 15Forma podstawowa: świnina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świninę 15Forma podstawowa: świnina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świnino 11Forma podstawowa: świnina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świniny 12Forma podstawowa: świnina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świnisz 11Forma podstawowa: świnić
Część mowy/forma fleksyjna:
świńcie 18Forma podstawowa: świnić
Część mowy/forma fleksyjna:
świńmyż 23Forma podstawowa: świnić
Część mowy/forma fleksyjna:
świńską 22Forma podstawowa: świński
Opis: sprośny, taki, który zawiera treści seksualne, kojarzy się z seksem, jest nacechowany wulgarnością.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
świński 18Opis: sprośny, taki, który zawiera treści seksualne, kojarzy się z seksem, jest nacechowany wulgarnością.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
świńsko 18Opis: wulgarnie, obscenicznie, w sposób kojarzący się z seksem, mający wydźwięk seksualny.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
świrach 14Forma podstawowa: świr
Opis: świergot (dźwięk wydawany przez ptaka).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świrena 11
świreną 15Forma podstawowa: świrena
świrenę 15Forma podstawowa: świrena
świreno 11Forma podstawowa: świrena
świrkom 13Forma podstawowa: świrk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świrnia 11Forma podstawowa: świreń
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świrnie 11Forma podstawowa: świren
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świruję 19Forma podstawowa: świrować
Część mowy/forma fleksyjna:
świrusy 14Forma podstawowa: świrus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
świrzep 12Forma podstawowa: świrzepa
Opis: inne określenie ognichy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świsnąć 20Część mowy/forma fleksyjna:
świsnął 17Forma podstawowa: świsnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
świstaj 14Forma podstawowa: świstać
Część mowy/forma fleksyjna:
świstak 13Opis: świstak alpejski, Marmota marmota – gryzoń z rodziny wiewiórkowatych, zamieszkuje Alpy i niektóre pasma Karpat, sztucznie został wprowadzony w Pirenejach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: świstak alpejski, Marmota marmota – gryzoń z rodziny wiewiórkowatych, zamieszkuje Alpy i niektóre pasma Karpat, sztucznie został wprowadzony w Pirenejach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świstał 14Forma podstawowa: świstać
Część mowy/forma fleksyjna:
świstam 13Forma podstawowa: świstać
Część mowy/forma fleksyjna:
świstek 13Opis: niewielki kawałek papieru.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świstem 13Forma podstawowa: świst
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świstki 13Forma podstawowa: świstek
Opis: niewielki kawałek papieru.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: świstek
Opis: niewielki kawałek papieru.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świstku 15Forma podstawowa: świstek
Opis: niewielki kawałek papieru.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świstów 16Forma podstawowa: świst
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świstun 14Opis: świstun zwyczajny, Anas penelope - gatunek średniej wielkości wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae), zamieszkujący północną Eurazję.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świszcz 12Opis: Marmota monax - gatunek dużego gryzonia z rodziny wiewiórkowatych, największy z przedstawicieli rodzaju Marmota, w przeciwieństwie do większości przedstawicieli tego rodzaju jest zwierzęciem nizinny
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: świszczeć
Opis: Marmota monax - gatunek dużego gryzonia z rodziny wiewiórkowatych, największy z przedstawicieli rodzaju Marmota, w przeciwieństwie do większości przedstawicieli tego rodzaju jest zwierzęciem nizinny
Część mowy/forma fleksyjna:
świście 16Forma podstawowa: świst
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świśnie 15Forma podstawowa: świsnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
świtach 15Forma podstawowa: świt
Opis: początek czegoś (np. świt nowej ery).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: świta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świtało 14Forma podstawowa: świtać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: świtała
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świtały 15Forma podstawowa: świtać
Część mowy/forma fleksyjna:
świtami 13Forma podstawowa: świta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świtkom 14Forma podstawowa: świtek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: świtek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: świtka
Opis: okrycie wierzchnie z grubego samodziału noszone przez chłopów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik

Wyrazy na literę ś o długości 8

ścianach 16Forma podstawowa: ściana
Opis: wall - profil kogoś/czegoś na facebooku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścianami 14Forma podstawowa: ściana
Opis: wall - profil kogoś/czegoś na facebooku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ściankom 15Forma podstawowa: ścianka
Opis: u żywych organizmów - najbardziej zewnętrzna warstwa jakiegoś organu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścianowi 13Forma podstawowa: ścianowy
Opis: związany ze ścianą - wyrobiskiem górniczym.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ścianowy 14Opis: związany ze ścianą - wyrobiskiem górniczym.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ściągach 22Forma podstawowa: ściąg
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ściągają 25Forma podstawowa: ściągać
Część mowy/forma fleksyjna:
ściągała 21Forma podstawowa: ściągać
Część mowy/forma fleksyjna:
ściągało 21Forma podstawowa: ściągać
Część mowy/forma fleksyjna:
ściągami 20Forma podstawowa: ściąg
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ściąga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ściągana 19Forma podstawowa: ściągać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ściąganą 23Forma podstawowa: ściągać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ściągani 19Forma podstawowa: ściągać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ściągasz 19Forma podstawowa: ściągać
Część mowy/forma fleksyjna:
ściągnął 25Forma podstawowa: ściągnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ściągnij 21Forma podstawowa: ściągnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ściągowi 19Forma podstawowa: ściąg
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ściąłbyś 26Forma podstawowa: ściąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ścibałam 18Forma podstawowa: ścibać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścibanie 15Forma podstawowa: ścibać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
ścibaniu 17Forma podstawowa: ścibać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
ścibcież 20Forma podstawowa: ścibić
Część mowy/forma fleksyjna:
ścibiąca 20Forma podstawowa: ścibać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
ścibiącą 24Forma podstawowa: ścibać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
ścibiące 20Forma podstawowa: ścibić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
ścibiący 21Forma podstawowa: ścibać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
ścibiemy 17Forma podstawowa: ścibać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścibiesz 15Forma podstawowa: ścibać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścibiłam 18Forma podstawowa: ścibić
Część mowy/forma fleksyjna:
ścibiłaś 21Forma podstawowa: ścibić
Część mowy/forma fleksyjna:
ścibiłby 20Forma podstawowa: ścibić
Część mowy/forma fleksyjna:
ścibiłeś 21Forma podstawowa: ścibić
Część mowy/forma fleksyjna:
ścibiony 16Forma podstawowa: ścibić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ściboląc 21Forma podstawowa: ścibolić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
ściboleń 22Forma podstawowa: ścibolić
ścibolił 18Forma podstawowa: ścibolić
Część mowy/forma fleksyjna:
ścibolże 20Forma podstawowa: ścibolić
Część mowy/forma fleksyjna:
ścichają 22Forma podstawowa: ścichać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścichali 17Forma podstawowa: ścichać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścichało 18Forma podstawowa: ścichać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścichasz 16Forma podstawowa: ścichać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścichłby 21Forma podstawowa: ścichnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ścichłej 20Forma podstawowa: ścichły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ścichłem 19Forma podstawowa: ścichnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ścichłeś 22Forma podstawowa: ścichnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ścichłym 20Forma podstawowa: ścichły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ścichnął 22Forma podstawowa: ścichnąć
ścieczmy 16Forma podstawowa: ściec
Część mowy/forma fleksyjna:
ściegach 18Forma podstawowa: ścieg
Opis: sposób wykonywania dzianiny na drutach czy szydełkiem, a także maszynowo, splot.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ściegami 16Forma podstawowa: ścieg
Opis: sposób wykonywania dzianiny na drutach czy szydełkiem, a także maszynowo, splot.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ściegiem 16Forma podstawowa: ścieg
Opis: sposób wykonywania dzianiny na drutach czy szydełkiem, a także maszynowo, splot.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ściegowe 15Forma podstawowa: ściegowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ściegowi 15Forma podstawowa: ściegowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ściegowy 16Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ściekach 17Forma podstawowa: ściek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ścieki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ściekają 20Forma podstawowa: ściekać
Część mowy/forma fleksyjna:
ściekała 16Forma podstawowa: ściekać
Część mowy/forma fleksyjna:
ściekały 17Forma podstawowa: ściekać
Część mowy/forma fleksyjna:
ściekami 15Forma podstawowa: ściek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ścieki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ściekiem 15Forma podstawowa: ściek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ściekłaś 20Forma podstawowa: ściec
Część mowy/forma fleksyjna:
ściekłej 18Forma podstawowa: ściekły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ściekłem 17Forma podstawowa: ściec
Część mowy/forma fleksyjna:
ściekłeś 20Forma podstawowa: ściec
Część mowy/forma fleksyjna:
ścieknąć 23Forma podstawowa: ściec
Część mowy/forma fleksyjna:
ścieknął 20Forma podstawowa: ścieknąć
ścieknie 14Forma podstawowa: ściec
Część mowy/forma fleksyjna:
ścieknij 16Forma podstawowa: ściec
Część mowy/forma fleksyjna:
ściekowi 14Forma podstawowa: ściekowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ściekowy 15Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ścieląca 19Forma podstawowa: słać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
ścielącą 23Forma podstawowa: ścielić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
ścielące 19Forma podstawowa: słać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
ścielący 20Forma podstawowa: słać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
ścielcie 15Forma podstawowa: słać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścieleni 14Forma podstawowa: ścielić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ścielili 15Forma podstawowa: ścielić
Część mowy/forma fleksyjna:
ścielimy 16Forma podstawowa: ścielić
Część mowy/forma fleksyjna:
ścielona 14Forma podstawowa: ścielić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ścieloną 18Forma podstawowa: ścielić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ścielone 14Forma podstawowa: słać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ścielono 14Forma podstawowa: słać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścielony 15Forma podstawowa: ścielić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ściemnia 14Forma podstawowa: ściemniać
Część mowy/forma fleksyjna:
ściemnię 18Forma podstawowa: ściemnić
Część mowy/forma fleksyjna:
ściemnij 16Forma podstawowa: ściemnić
Część mowy/forma fleksyjna:
ścieniać 18Część mowy/forma fleksyjna:
ścieniał 15Forma podstawowa: ścieniać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścieniam 14Forma podstawowa: ścieniać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścienień 19Forma podstawowa: ścienić
ścieniła 15Forma podstawowa: ścienić
Część mowy/forma fleksyjna:
ścieniły 16Forma podstawowa: ścienić
Część mowy/forma fleksyjna:
ściennej 15Forma podstawowa: ścienny
Opis: taki, który jest przystosowany do umieszczenia (powieszenia) na ścianie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ścieńcie 20Forma podstawowa: ścienić
Część mowy/forma fleksyjna:
ściepach 17Forma podstawowa: ściepa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ściepkom 16Forma podstawowa: ściepka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścierach 16Forma podstawowa: ścier
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ściera
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścierają 19Forma podstawowa: ścierać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścieraka 14Forma podstawowa: ścierak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścieraki 14Forma podstawowa: ścierak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścierała 15Forma podstawowa: ścierać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścierało 15Forma podstawowa: ścierać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścierami 14Forma podstawowa: ścier
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścieramy 15Forma podstawowa: ścierać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścierana 13Forma podstawowa: ścierać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ścieraną 17Forma podstawowa: ścierać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ścierane 13Forma podstawowa: ścierać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ścierano 13Forma podstawowa: ścierać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścierkom 15Forma podstawowa: ścierka
Opis: prostytutka, kobieta odbywająca stosunki płciowe w celach zarobkowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ściernej 15Forma podstawowa: ścierny
Opis: taki, który służy do ścierania.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ściernią 17Forma podstawowa: ściernia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ścierń
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ściernic 14Forma podstawowa: ściernica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ściernie 13Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
ścierowi 13Forma podstawowa: ścier
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścierpła 16Forma podstawowa: ścierpnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ścierpło 16Forma podstawowa: ścierpły
Opis: taki, który ścierpł - zesztywniał.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Forma podstawowa: ścierpnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ścierpły 17Opis: taki, który ścierpł - zesztywniał.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: ścierpnąć
Opis: taki, który ścierpł - zesztywniał.
Część mowy/forma fleksyjna:
ścierpmy 16Forma podstawowa: ścierpieć
Część mowy/forma fleksyjna:
ścierpnę 18Forma podstawowa: ścierpnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ścierpże 18Forma podstawowa: ścierpieć
Część mowy/forma fleksyjna:
ścierwem 14Forma podstawowa: ścierw
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ścierwo
Opis: martwe zwierzę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścierwom 14Forma podstawowa: ścierw
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścieszże 17Forma podstawowa: ściosać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścieżyna 18Opis: wąska, niepozorna dróżka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścieżyny 19Forma podstawowa: ścieżyna
Opis: wąska, niepozorna dróżka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścięciem 19Forma podstawowa: ściąć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
Forma podstawowa: ścięcie
Opis: kształt, który przedstawia w określonym kroju pisma dany grafem lub symbol.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścięciom 19Forma podstawowa: ścięcie
Opis: kształt, który przedstawia w określonym kroju pisma dany grafem lub symbol.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścięgnem 20Forma podstawowa: ścięgno
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścięgnom 20Forma podstawowa: ścięgno
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścięłoby 22Forma podstawowa: ściąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ścięłyby 23Forma podstawowa: ściąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ściętemu 21Forma podstawowa: ściąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ściętych 22Forma podstawowa: ściąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: ścięty
Opis: ukośny, utworzony przez linie, między którymi jest kąt ostry.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ściętymi 20Forma podstawowa: ściąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: ścięty
Opis: ukośny, utworzony przez linie, między którymi jest kąt ostry.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ścigacza 16Forma podstawowa: ścigacz
Opis: niewielki okręt przeznaczony do zwalczania okrętów podwodnych w zanurzeniu i na powierzchni.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścigacze 16Forma podstawowa: ścigacz
Opis: niewielki okręt przeznaczony do zwalczania okrętów podwodnych w zanurzeniu i na powierzchni.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścigaczu 18Forma podstawowa: ścigacz
Opis: niewielki okręt przeznaczony do zwalczania okrętów podwodnych w zanurzeniu i na powierzchni.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścigaczy 17Forma podstawowa: ścigacz
Opis: niewielki okręt przeznaczony do zwalczania okrętów podwodnych w zanurzeniu i na powierzchni.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścigajmy 19Forma podstawowa: ścigać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścigajże 21Forma podstawowa: ścigać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścigałaś 21Forma podstawowa: ścigać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścigałby 20Forma podstawowa: ścigać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścigałem 18Forma podstawowa: ścigać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścigałeś 21Forma podstawowa: ścigać
Część mowy/forma fleksyjna:
ściganej 17Forma podstawowa: ścigać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ściganie 15Forma podstawowa: ścigać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
ściganiu 17Forma podstawowa: ścigać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
Forma podstawowa: ściganie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścinacie 14Forma podstawowa: ścinać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścinając 20Forma podstawowa: ścinać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
ścinaków 18Forma podstawowa: ścinak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścinałaś 19Forma podstawowa: ścinać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścinałby 18Forma podstawowa: ścinać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścinałem 16Forma podstawowa: ścinać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścinanej 15Forma podstawowa: ścinać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ścinania 13Forma podstawowa: ścinać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
ścinanie 13Forma podstawowa: ścinać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
ścinaniu 15Forma podstawowa: ścinać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
ścinkach 17Forma podstawowa: ścinek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścinkiem 15Forma podstawowa: ścinek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ściosali 14Forma podstawowa: ściosać
Część mowy/forma fleksyjna:
ściosały 16Forma podstawowa: ściosać
Część mowy/forma fleksyjna:
ściosamy 15Forma podstawowa: ściosać
Część mowy/forma fleksyjna:
ściosani 13Forma podstawowa: ściosać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ściosują 21Forma podstawowa: ściosywać
Część mowy/forma fleksyjna:
ściosuję 21Forma podstawowa: ściosywać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścioszmy 15Forma podstawowa: ściosać
Część mowy/forma fleksyjna:
ściółkom 21Forma podstawowa: ściółka
Opis: słoma służąca za wyścielenie jakiegoś miejsca.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ściskali 15Forma podstawowa: ściskać
Opis: obejmować osobę lub jakąś część jej ciała (np. rękę, przedramię itp.) w geście przyjaźni, czułości, np. na powitanie.
Część mowy/forma fleksyjna:
ściskało 16Forma podstawowa: ściskać
Opis: obejmować osobę lub jakąś część jej ciała (np. rękę, przedramię itp.) w geście przyjaźni, czułości, np. na powitanie.
Część mowy/forma fleksyjna:
ściskały 17Forma podstawowa: ściskać
Opis: obejmować osobę lub jakąś część jej ciała (np. rękę, przedramię itp.) w geście przyjaźni, czułości, np. na powitanie.
Część mowy/forma fleksyjna:
ściskami 15Forma podstawowa: ścisk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ściskana 14Forma podstawowa: ściskać
Opis: obejmować osobę lub jakąś część jej ciała (np. rękę, przedramię itp.) w geście przyjaźni, czułości, np. na powitanie.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ściskaną 18Forma podstawowa: ściskać
Opis: obejmować osobę lub jakąś część jej ciała (np. rękę, przedramię itp.) w geście przyjaźni, czułości, np. na powitanie.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ściskane 14Forma podstawowa: ściskać
Opis: obejmować osobę lub jakąś część jej ciała (np. rękę, przedramię itp.) w geście przyjaźni, czułości, np. na powitanie.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ściskano 14Forma podstawowa: ściskać
Opis: obejmować osobę lub jakąś część jej ciała (np. rękę, przedramię itp.) w geście przyjaźni, czułości, np. na powitanie.
Część mowy/forma fleksyjna:
ściskany 15Forma podstawowa: ściskać
Opis: obejmować osobę lub jakąś część jej ciała (np. rękę, przedramię itp.) w geście przyjaźni, czułości, np. na powitanie.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ściskowi 14Forma podstawowa: ścisk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścisłego 17Forma podstawowa: ścisły
Opis: na przykład o rozumowaniu: logiczny, konkretny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ścisłymi 17Forma podstawowa: ścisły
Opis: na przykład o rozumowaniu: logiczny, konkretny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ścisnęło 19Forma podstawowa: ścisnąć
Opis: objąć osobę lub jakąś część jej ciała (np. rękę, przedramię itp.) w geście przyjaźni, czułości, np. na powitanie.
Część mowy/forma fleksyjna:
ściszają 19Forma podstawowa: ściszać
Część mowy/forma fleksyjna:
ściszali 14Forma podstawowa: ściszać
Część mowy/forma fleksyjna:
ściszamy 15Forma podstawowa: ściszać
Część mowy/forma fleksyjna:
ściszano 13Forma podstawowa: ściszać
Część mowy/forma fleksyjna:
ściszcie 14Forma podstawowa: ściszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ściszeni 13Forma podstawowa: ściszyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ściszmyż 19Forma podstawowa: ściszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ściszyli 15Forma podstawowa: ściszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ściszyło 16Forma podstawowa: ściszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ściśliwa 18Forma podstawowa: ściśliwy
Opis: taki, który zmniejsza swoją objętość pod wpływem ciśnienia.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ściśliwy 19Opis: taki, który zmniejsza swoją objętość pod wpływem ciśnienia.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ściśnień 23Forma podstawowa: ścisnąć
Opis: objąć osobę lub jakąś część jej ciała (np. rękę, przedramię itp.) w geście przyjaźni, czułości, np. na powitanie.
ściśnięć 26Forma podstawowa: ścisnąć
Opis: objąć osobę lub jakąś część jej ciała (np. rękę, przedramię itp.) w geście przyjaźni, czułości, np. na powitanie.
ściubali 18Forma podstawowa: ściubać
Część mowy/forma fleksyjna:
ściubała 19Forma podstawowa: ściubać
Część mowy/forma fleksyjna:
ściubało 19Forma podstawowa: ściubać
Część mowy/forma fleksyjna:
ściubmyż 23Forma podstawowa: ściubać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: ściubić
Część mowy/forma fleksyjna:
śikharze 15Forma podstawowa: śikhara
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śladowań 20Forma podstawowa: śladować
śladowej 16Forma podstawowa: śladowy
Opis: bardzo nieznaczny, prawie niedostrzegalny, mało istotny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śladowym 16Forma podstawowa: śladowy
Opis: bardzo nieznaczny, prawie niedostrzegalny, mało istotny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śladówce 19Forma podstawowa: śladówka
Opis: narta przeznaczona do turystyki narciarskiej, nieco szersza i cięższa od klasycznej narty biegowej, przystosowana do jazdy po nieprzygotowanych trasach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śladówek 19Forma podstawowa: śladówka
Opis: narta przeznaczona do turystyki narciarskiej, nieco szersza i cięższa od klasycznej narty biegowej, przystosowana do jazdy po nieprzygotowanych trasach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: śladówki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śladówka 19Opis: narta przeznaczona do turystyki narciarskiej, nieco szersza i cięższa od klasycznej narty biegowej, przystosowana do jazdy po nieprzygotowanych trasach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śladówkę 23Forma podstawowa: śladówka
Opis: narta przeznaczona do turystyki narciarskiej, nieco szersza i cięższa od klasycznej narty biegowej, przystosowana do jazdy po nieprzygotowanych trasach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śladówki 19Forma podstawowa: śladówka
Opis: narta przeznaczona do turystyki narciarskiej, nieco szersza i cięższa od klasycznej narty biegowej, przystosowana do jazdy po nieprzygotowanych trasach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śladując 23Forma podstawowa: śladować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
śladujmy 20Forma podstawowa: śladować
Część mowy/forma fleksyjna:
ślamazar 14Forma podstawowa: ślamazara
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślazowcu 16Forma podstawowa: ślazowiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śląskich 21Forma podstawowa: śląski
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: śląski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: śląskie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śląskimi 19Forma podstawowa: śląska
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: śląski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śląskość 27Opis: zespół cech typowych dla czegoś śląskiego, kogoś, kto jest Ślązakiem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślązakom 19Forma podstawowa: ślązak
Opis: mieszkaniec Śląska, człowiek pochodzenia śląskiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślązaków 22Forma podstawowa: ślązak
Opis: mieszkaniec Śląska, człowiek pochodzenia śląskiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śledzeni 14Forma podstawowa: śledzić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
śledziem 15Forma podstawowa: śledź
Opis: ryba z rodziny śledziowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śledzika 15Forma podstawowa: śledzik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śledziki 15Forma podstawowa: śledzik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śledziło 16Forma podstawowa: śledzić
Część mowy/forma fleksyjna:
śledziom 15Forma podstawowa: śledź
Opis: ryba z rodziny śledziowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śledzion 14Forma podstawowa: śledziona
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śledzone 14Forma podstawowa: śledzić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
śledzono 14Forma podstawowa: śledzić
Część mowy/forma fleksyjna:
śledztwo 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śledztwu 17Forma podstawowa: śledztwo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śledźcie 23Forma podstawowa: śledzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ślemiona 14Forma podstawowa: ślemię
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślepawym 16Forma podstawowa: ślepawy
Opis: będący wyrazem zaślepienia, bezkrytycznego zapatrzenia i wiary w coś.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ślepiach 17Forma podstawowa: ślepie
Opis: oko zwierzęcia, zwłaszcza drapieżnika.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślepiami 15Forma podstawowa: ślep
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślepiąca 19Forma podstawowa: ślepić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
ślepicom 16Forma podstawowa: ślepica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślepieni 14Forma podstawowa: ślepić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ślepiłam 17Forma podstawowa: ślepić
Część mowy/forma fleksyjna:
ślepiłaś 20Forma podstawowa: ślepić
Część mowy/forma fleksyjna:
ślepiona 14Forma podstawowa: ślepić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ślepioty 16Forma podstawowa: ślepiota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślepiowi 14Forma podstawowa: ślep
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślepkach 18Forma podstawowa: ślepek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślepkami 16Forma podstawowa: ślepek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ślepko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślepkiem 16Forma podstawowa: ślepko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślepkowi 15Forma podstawowa: ślepek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślepłaby 19Forma podstawowa: ślepnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ślepłbym 20Forma podstawowa: ślepnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ślepnąca 19Forma podstawowa: ślepnąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
ślepnącą 23Forma podstawowa: ślepnąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
ślepnące 19Forma podstawowa: ślepnąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
ślepnący 20Forma podstawowa: ślepnąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
ślepnięć 23Forma podstawowa: ślepnąć
ślepooką 19Forma podstawowa: ślepooki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ślepucho 19Forma podstawowa: ślepucha
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślepusze 16Forma podstawowa: ślepucha
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślęczała 20Forma podstawowa: ślęczeć
Opis: wykonywać jakąś czynność, jakieś zadanie długo i z dużym wysiłkiem.
Część mowy/forma fleksyjna:
ślęczało 20Forma podstawowa: ślęczeć
Opis: wykonywać jakąś czynność, jakieś zadanie długo i z dużym wysiłkiem.
Część mowy/forma fleksyjna:
ślęcząca 23Forma podstawowa: ślęczeć
Opis: wykonywać jakąś czynność, jakieś zadanie długo i z dużym wysiłkiem.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
ślęczcie 19Forma podstawowa: ślęczeć
Opis: wykonywać jakąś czynność, jakieś zadanie długo i z dużym wysiłkiem.
Część mowy/forma fleksyjna:
ślęczeli 19Forma podstawowa: ślęczeć
Opis: wykonywać jakąś czynność, jakieś zadanie długo i z dużym wysiłkiem.
Część mowy/forma fleksyjna:
ślęczmyż 24Forma podstawowa: ślęczeć
Opis: wykonywać jakąś czynność, jakieś zadanie długo i z dużym wysiłkiem.
Część mowy/forma fleksyjna:
ślęczymy 21Forma podstawowa: ślęczeć
Opis: wykonywać jakąś czynność, jakieś zadanie długo i z dużym wysiłkiem.
Część mowy/forma fleksyjna:
ślęczysz 19Forma podstawowa: ślęczeć
Opis: wykonywać jakąś czynność, jakieś zadanie długo i z dużym wysiłkiem.
Część mowy/forma fleksyjna:
ślęzawie 17Forma podstawowa: ślęzawa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślężynie 22Forma podstawowa: ślężyna
ślicznie 14Opis: bardzo ładnie - tak, że jest pozytywnie oceniane ze względu na estetykę, tak, że nie brzydko, tak, że się podoba.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
ślijcież 20Forma podstawowa: słać
Część mowy/forma fleksyjna:
ślimaczą 19Forma podstawowa: ślimaczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ślimacze 15Forma podstawowa: ślimaczy
Opis: bardzo powolny, taki jak u ślimaka.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ślimaczę 19Forma podstawowa: ślimaczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ślimaczo 15Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: ślimaczy
Opis: bardzo powolny, taki jak u ślimaka.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
ślimaczy 16Opis: bardzo powolny, taki jak u ślimaka.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ślimakom 16Forma podstawowa: ślimak
Opis: inna nazwa maślaka – grzyba z rodziny maślakowatych, który jest szeroko rozpowszechniony, w Polsce dość pospolity.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślimaków 19Forma podstawowa: ślimak
Opis: inna nazwa maślaka – grzyba z rodziny maślakowatych, który jest szeroko rozpowszechniony, w Polsce dość pospolity.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ślimak
Opis: inna nazwa maślaka – grzyba z rodziny maślakowatych, który jest szeroko rozpowszechniony, w Polsce dość pospolity.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliniaka 14Forma podstawowa: śliniak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliniaki 14Forma podstawowa: śliniak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliniąca 18Forma podstawowa: ślinić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
śliniący 19Forma podstawowa: ślinić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
ślinicie 14Forma podstawowa: ślinić
Część mowy/forma fleksyjna:
ślinieni 13Forma podstawowa: ślinić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ślinikom 15Forma podstawowa: ślinik
Opis: ślimak z rodziny śliników.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliników 18Forma podstawowa: ślinik
Opis: ślimak z rodziny śliników.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliniłam 16Forma podstawowa: ślinić
Część mowy/forma fleksyjna:
śliniłeś 19Forma podstawowa: ślinić
Część mowy/forma fleksyjna:
śliniony 14Forma podstawowa: ślinić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ślinkach 17Forma podstawowa: ślinka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślinotok 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślińcież 24Forma podstawowa: ślinić
Część mowy/forma fleksyjna:
ślipałam 17Forma podstawowa: ślipać
Część mowy/forma fleksyjna:
ślipałby 19Forma podstawowa: ślipać
Część mowy/forma fleksyjna:
ślipałeś 20Forma podstawowa: ślipać
Część mowy/forma fleksyjna:
ślipania 14Forma podstawowa: ślipać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
ślipcież 19Forma podstawowa: ślipać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: ślipieć
Część mowy/forma fleksyjna:
ślipiach 17Forma podstawowa: ślip
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ślipie
Opis: (w lekko dawnej stylizacji) oko człowieka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślipiami 15Forma podstawowa: ślip
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ślipie
Opis: (w lekko dawnej stylizacji) oko człowieka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślipiano 14Forma podstawowa: ślipieć
Część mowy/forma fleksyjna:
ślipiasz 14Forma podstawowa: ślipiać
Część mowy/forma fleksyjna:
ślipiącą 23Forma podstawowa: ślipieć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
ślipicie 15Forma podstawowa: ślipieć
Część mowy/forma fleksyjna:
ślipieli 15Forma podstawowa: ślipieć
Część mowy/forma fleksyjna:
ślipiemy 16Forma podstawowa: ślipać
Część mowy/forma fleksyjna:
ślipiesz 14Forma podstawowa: ślipać
Część mowy/forma fleksyjna:
ślipkami 16Forma podstawowa: ślipko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślipkiem 16Forma podstawowa: ślipko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliskich 17Forma podstawowa: śliski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śliskimi 15Forma podstawowa: śliski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śliwcach 17Forma podstawowa: śliwiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliwcami 15Forma podstawowa: śliwiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliwcowa 14Forma podstawowa: śliwcowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śliwcową 18Forma podstawowa: śliwcowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śliwcowe 14Forma podstawowa: śliwcowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śliwcowi 14Forma podstawowa: śliwcowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śliwcowy 15Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śliwiccy 16Forma podstawowa: śliwicki
Opis: związany ze Śliwicami - wsią w województwie kujawsko-pomorskim.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliwicka 15Forma podstawowa: śliwicki
Opis: związany ze Śliwicami - wsią w województwie kujawsko-pomorskim.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śliwicką 19Forma podstawowa: śliwicki
Opis: związany ze Śliwicami - wsią w województwie kujawsko-pomorskim.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śliwicki 15Opis: związany ze Śliwicami - wsią w województwie kujawsko-pomorskim.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: związany ze Śliwicami - wsią w województwie kujawsko-pomorskim.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śliwicko 15Forma podstawowa: śliwicki
Opis: związany ze Śliwicami - wsią w województwie kujawsko-pomorskim.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
śliwicku 17Forma podstawowa: śliwicki
Opis: związany ze Śliwicami - wsią w województwie kujawsko-pomorskim.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
śliwinie 13Forma podstawowa: śliwina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliwinom 14Forma podstawowa: śliwina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliwkach 17Forma podstawowa: śliwka
Opis: owoc (pestkowiec) każdej śliwy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: śliwka
Opis: owoc (pestkowiec) każdej śliwy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliwkami 15Forma podstawowa: śliwka
Opis: owoc (pestkowiec) każdej śliwy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: śliwka
Opis: owoc (pestkowiec) każdej śliwy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliwkowa 14Forma podstawowa: śliwkowy
Opis: związany ze śliwką - owocem śliwki.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śliwkową 18Forma podstawowa: śliwkowy
Opis: związany ze śliwką - owocem śliwki.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śliwkowi 14Forma podstawowa: śliwkowy
Opis: związany ze śliwką - owocem śliwki.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śliwniki 14Forma podstawowa: śliwnik
Opis: sad śliwkowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliwówka 18Opis: nalewka o smaku śliwek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliwówko 18Forma podstawowa: śliwówka
Opis: nalewka o smaku śliwek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślizgach 18Forma podstawowa: ślizg
Opis: ruch jednostki pływającej, w którym składowa dynamiczna wyporu przeważa nad składową statyczną.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślizgacz 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślizgają 21Forma podstawowa: ślizgać
Część mowy/forma fleksyjna:
ślizgali 16Forma podstawowa: ślizgać
Część mowy/forma fleksyjna:
ślizgami 16Forma podstawowa: ślizg
Opis: ruch jednostki pływającej, w którym składowa dynamiczna wyporu przeważa nad składową statyczną.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślizgamy 17Forma podstawowa: ślizgać
Część mowy/forma fleksyjna:
ślizgano 15Forma podstawowa: ślizgać
Część mowy/forma fleksyjna:
ślizgnie 15Forma podstawowa: ślizgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ślizgowa 15Forma podstawowa: ślizgowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ślizgową 19Forma podstawowa: ślizgowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ślizgowe 15Forma podstawowa: ślizgowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ślizgowy 16Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śliznęli 18Forma podstawowa: śliznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
śliznęła 19Forma podstawowa: śliznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ślubnego 19Forma podstawowa: ślubny
Opis: związany ze ślubem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ślubnemu 20Forma podstawowa: ślubny
Opis: związany ze ślubem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ślubnych 21Forma podstawowa: ślubna
Opis: kobieta będąca w związku małżeńskim.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślubnymi 19Forma podstawowa: ślubna
Opis: kobieta będąca w związku małżeńskim.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ślubny
Opis: związany ze ślubem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ślubować 22Część mowy/forma fleksyjna:
ślubował 19Forma podstawowa: ślubować
Część mowy/forma fleksyjna:
ślubując 26Forma podstawowa: ślubować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
ślubujże 25Forma podstawowa: ślubować
Część mowy/forma fleksyjna:
ślusarka 16Forma podstawowa: ślusarek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślusarką 20Forma podstawowa: ślusarka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślusarkę 20Forma podstawowa: ślusarka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślusarko 16Forma podstawowa: ślusarka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślusarni 15Forma podstawowa: ślusarnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślusarzy 16Forma podstawowa: ślusarz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śluzicom 17Forma podstawowa: śluzica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śluzowca 16Forma podstawowa: śluzowiec
Opis: przedstawiciel pierwotniaków z rodziny śluzowców (Myxomycota).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śluzowcu 18Forma podstawowa: śluzowiec
Opis: przedstawiciel pierwotniaków z rodziny śluzowców (Myxomycota).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śluzowym 17Forma podstawowa: śluzowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śluzówek 20Forma podstawowa: śluzówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śluzówka 20Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śluzówką 24Forma podstawowa: śluzówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śluzówkę 24Forma podstawowa: śluzówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śluzówko 20Forma podstawowa: śluzówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śluzując 24Forma podstawowa: śluzować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
śluzujmy 21Forma podstawowa: śluzować
Część mowy/forma fleksyjna:
śluźniom 24Forma podstawowa: śluźnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmiałaby 18Forma podstawowa: śmiać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Część mowy/forma fleksyjna:
śmiałbym 19Forma podstawowa: śmiać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Część mowy/forma fleksyjna:
śmiałbyś 22Forma podstawowa: śmiać
Część mowy/forma fleksyjna:
śmiałego 17Forma podstawowa: śmiały
Opis: odważny, taki, który świadczy o tym, że ktoś jest śmiały.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śmiałków 20Forma podstawowa: śmiałek
Opis: Deschampsia – rodzaj roślin należący do rodziny wiechlinowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmiałoby 18Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Część mowy/forma fleksyjna:
śmiałyby 19Forma podstawowa: śmiać
Część mowy/forma fleksyjna:
śmiałych 19Forma podstawowa: śmiały
Opis: odważny, taki, który świadczy o tym, że ktoś jest śmiały.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śmianiom 14Forma podstawowa: śmiać
śmiącego 20Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
śmichami 17Forma podstawowa: śmich
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmichowi 16Forma podstawowa: śmich
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmiecącą 23Forma podstawowa: śmiecić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
śmiecące 19Forma podstawowa: śmiecić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
śmiechem 17Forma podstawowa: śmiech
Opis: projektowana reakcja (niekoniecznie ktoś musi się przy tym śmiać naprawdę), odczucie, jakie coś lub ktoś może obudzić, często podszyte złośliwością, szyderstwem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmiechów 20Forma podstawowa: śmiech
Opis: projektowana reakcja (niekoniecznie ktoś musi się przy tym śmiać naprawdę), odczucie, jakie coś lub ktoś może obudzić, często podszyte złośliwością, szyderstwem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmieciar 14Forma podstawowa: śmieciara
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmieciem 15Forma podstawowa: śmiecie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmiecili 15Forma podstawowa: śmiecić
Część mowy/forma fleksyjna:
śmieciła 16Forma podstawowa: śmiecić
Część mowy/forma fleksyjna:
śmieciło 16Forma podstawowa: śmiecić
Część mowy/forma fleksyjna:
śmieciom 15Forma podstawowa: śmiecie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmiecisz 14Forma podstawowa: śmiecić
Część mowy/forma fleksyjna:
śmiećcie 19Forma podstawowa: śmiecić
Część mowy/forma fleksyjna:
śmiećmyż 24Forma podstawowa: śmiecić
Część mowy/forma fleksyjna:
śmiejąca 20Forma podstawowa: śmiać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
śmiejącą 24Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
śmiejące 20Forma podstawowa: śmiać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
śmiejący 21Forma podstawowa: śmiać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
śmiejesz 15Forma podstawowa: śmiać
Część mowy/forma fleksyjna:
śmieliby 17Forma podstawowa: śmiać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Część mowy/forma fleksyjna:
śmielszą 18Forma podstawowa: śmiały
Opis: odważny, taki, który świadczy o tym, że ktoś jest śmiały.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śmielsze 14Forma podstawowa: śmiały
Opis: odważny, taki, który świadczy o tym, że ktoś jest śmiały.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śmieniem 14Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
śmiercie 14Forma podstawowa: śmierć
Opis: ostateczny upadek jakiejś ideologii, systemu itd.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmierdzą 18Forma podstawowa: śmierdzić
Część mowy/forma fleksyjna:
śmiertka 15Forma podstawowa: śmiertek
śmiertki 15Forma podstawowa: śmiertek
śmieszek 14Opis: człowiek o wesołkowatym usposobieniu, skłonny do śmiechu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: człowiek o wesołkowatym usposobieniu, skłonny do śmiechu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmieszeń 19Forma podstawowa: śmieszyć
śmieszka 14Forma podstawowa: śmieszek
Opis: człowiek o wesołkowatym usposobieniu, skłonny do śmiechu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmieszką 18Forma podstawowa: śmieszka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmieszkę 18Forma podstawowa: śmieszka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmieszki 14Forma podstawowa: śmieszek
Opis: człowiek o wesołkowatym usposobieniu, skłonny do śmiechu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: śmieszek
Opis: człowiek o wesołkowatym usposobieniu, skłonny do śmiechu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: śmieszka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmieszko 14Forma podstawowa: śmieszka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmieszku 16Forma podstawowa: śmieszek
Opis: człowiek o wesołkowatym usposobieniu, skłonny do śmiechu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmieszna 13Forma podstawowa: śmieszny
Opis: zwykle o człowieku: taki, który może być przedmiotem kpin, taki, którego łatwo jest wyśmiać, zlekceważyć.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śmieszną 17Forma podstawowa: śmieszny
Opis: zwykle o człowieku: taki, który może być przedmiotem kpin, taki, którego łatwo jest wyśmiać, zlekceważyć.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śmieszne 13Forma podstawowa: śmieszny
Opis: zwykle o człowieku: taki, który może być przedmiotem kpin, taki, którego łatwo jest wyśmiać, zlekceważyć.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śmieszni 13Forma podstawowa: śmieszny
Opis: zwykle o człowieku: taki, który może być przedmiotem kpin, taki, którego łatwo jest wyśmiać, zlekceważyć.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śmieszył 16Forma podstawowa: śmieszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
śmietana 14Opis: porcja śmietany, określona ilość tego produktu, zazwyczaj kubeczek, plastikowe opakowanie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmietaną 18Forma podstawowa: śmietana
Opis: porcja śmietany, określona ilość tego produktu, zazwyczaj kubeczek, plastikowe opakowanie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmietanę 18Forma podstawowa: śmietana
Opis: porcja śmietany, określona ilość tego produktu, zazwyczaj kubeczek, plastikowe opakowanie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmietano 14Forma podstawowa: śmietana
Opis: porcja śmietany, określona ilość tego produktu, zazwyczaj kubeczek, plastikowe opakowanie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: śmietana
Opis: porcja śmietany, określona ilość tego produktu, zazwyczaj kubeczek, plastikowe opakowanie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmietany 15Forma podstawowa: śmietana
Opis: porcja śmietany, określona ilość tego produktu, zazwyczaj kubeczek, plastikowe opakowanie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: śmietana
Opis: porcja śmietany, określona ilość tego produktu, zazwyczaj kubeczek, plastikowe opakowanie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
śmietkom 16Forma podstawowa: śmietka
Opis: owad z rzędu muchówek, larwy śmietki są szkodnikami roślin.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmigacie 16Forma podstawowa: śmigać
Część mowy/forma fleksyjna:
śmigając 22Forma podstawowa: śmigać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
śmigałam 18Forma podstawowa: śmigać
Część mowy/forma fleksyjna:
śmigania 15Forma podstawowa: śmigać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
Forma podstawowa: śmiganie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmiganie 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmiganiu 17Forma podstawowa: śmiganie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmiglany 17Forma podstawowa: śmiglanin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
śmigłego 19Forma podstawowa: śmigły
Opis: o człowieku (lub innej istocie) - taki, który jest wysoki i szczupły.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmigłemu 20Forma podstawowa: śmigły
Opis: o człowieku (lub innej istocie) - taki, który jest wysoki i szczupły.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmigłową 21Forma podstawowa: śmigłowy
Opis: związany ze śmigłem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śmigłowe 17Forma podstawowa: śmigłowy
Opis: związany ze śmigłem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śmigłych 21Forma podstawowa: śmigły
Opis: o człowieku (lub innej istocie) - taki, który jest wysoki i szczupły.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: śmigły
Opis: o człowieku (lub innej istocie) - taki, który jest wysoki i szczupły.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmigłymi 19Forma podstawowa: śmigły
Opis: o człowieku (lub innej istocie) - taki, który jest wysoki i szczupły.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: śmigły
Opis: o człowieku (lub innej istocie) - taki, który jest wysoki i szczupły.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmignęli 20Forma podstawowa: śmignąć
Część mowy/forma fleksyjna:
śmignęły 22Forma podstawowa: śmignąć
Część mowy/forma fleksyjna:
śmignica 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmignico 16Forma podstawowa: śmignica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmignicy 17Forma podstawowa: śmignica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmigusie 17Forma podstawowa: śmigus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmigusom 18Forma podstawowa: śmigus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śniadają 19Forma podstawowa: śniadać
Opis: jeść śniadanie.
Część mowy/forma fleksyjna:
śniadała 15Forma podstawowa: śniadać
Opis: jeść śniadanie.
Część mowy/forma fleksyjna:
śniadało 15Forma podstawowa: śniadać
Opis: jeść śniadanie.
Część mowy/forma fleksyjna:
śniadały 16Forma podstawowa: śniadać
Opis: jeść śniadanie.
Część mowy/forma fleksyjna:
śniadamy 15Forma podstawowa: śniadać
Opis: jeść śniadanie.
Część mowy/forma fleksyjna:
śniadano 13Forma podstawowa: śniadać
Opis: jeść śniadanie.
Część mowy/forma fleksyjna:
śniadasz 13Forma podstawowa: śniadać
Opis: jeść śniadanie.
Część mowy/forma fleksyjna:
śniadawe 13Forma podstawowa: śniadawy
Opis: o skórze, cerze: lekko śniady, ciemny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śniadawi 13Forma podstawowa: śniadawy
Opis: o skórze, cerze: lekko śniady, ciemny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śniadawy 14Opis: o skórze, cerze: lekko śniady, ciemny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śniadego 15Forma podstawowa: śniady
Opis: o skórze, cerze: ciemny, opalony, o brązowawym odcieniu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śniadość 22Opis: cecha wyglądu człowieka, który ma ciemną karnację.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śniatami 14Forma podstawowa: śniat
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śniatowi 13Forma podstawowa: śniat
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śniącego 19Forma podstawowa: śnić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
śniącemu 20Forma podstawowa: śnić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
śniedkom 15Forma podstawowa: śniedek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śniedków 18Forma podstawowa: śniedek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śniedzią 17Forma podstawowa: śniedź
Opis: produkt korozji atmosferycznej miedzi i jej stopów w wilgotnym powietrzu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śniegach 17Forma podstawowa: śnieg
Opis: substancja, która jest wynikiem opadów śniegu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śniegami 15Forma podstawowa: śniegi
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śniegiem 15Forma podstawowa: śnieg
Opis: substancja, która jest wynikiem opadów śniegu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śniegowe 14Forma podstawowa: śniegowy
Opis: zrobiony ze śniegu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śniegowi 14Forma podstawowa: śnieg
Opis: substancja, która jest wynikiem opadów śniegu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: śniegowy
Opis: zrobiony ze śniegu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śniegowy 15Opis: zrobiony ze śniegu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śniegułę 22Forma podstawowa: śnieguła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śnieguło 18Forma podstawowa: śnieguła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śnieniom 13Forma podstawowa: śnić
śnieżeni 16Forma podstawowa: śnieżyć
śnieżkom 18Forma podstawowa: śnieżek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: śnieżek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: śnieżka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śnieżków 21Forma podstawowa: śnieżek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śnieżmyż 22Forma podstawowa: śnieżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
śnieżnej 18Forma podstawowa: śnieżny
Opis: biały, bardzo jasny, podobny w kolorze do śniegu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śnieżnym 18Forma podstawowa: śnieżny
Opis: biały, bardzo jasny, podobny w kolorze do śniegu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śnieżone 16Forma podstawowa: śnieżyć
śnieżyca 18Opis: Leucojum – rodzaj roślin z rodziny amarylkowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śnieżycą 22Forma podstawowa: śnieżyca
Opis: Leucojum – rodzaj roślin z rodziny amarylkowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śnieżyce 18Forma podstawowa: śnieżyca
Opis: Leucojum – rodzaj roślin z rodziny amarylkowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śnieżyli 18Forma podstawowa: śnieżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
śnieżyła 19Forma podstawowa: śnieżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
śnieżyło 19Forma podstawowa: śnieżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
śnieżyły 20Forma podstawowa: śnieżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
śniętego 19Forma podstawowa: snąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: śnięty
Opis: o stworzeniu, przede wszystkim o rybie: nieżywy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śniętych 21Forma podstawowa: śnięty
Opis: o stworzeniu, przede wszystkim o rybie: nieżywy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śniętymi 19Forma podstawowa: śnięty
Opis: o stworzeniu, przede wszystkim o rybie: nieżywy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śnijcież 19Forma podstawowa: snąć
Część mowy/forma fleksyjna:
śniliśmy 19Forma podstawowa: śnić
Część mowy/forma fleksyjna:
śniłabym 18Forma podstawowa: śnić
Część mowy/forma fleksyjna:
śniłabyś 21Forma podstawowa: śnić
Część mowy/forma fleksyjna:
śniłyśmy 21Forma podstawowa: śnić
Część mowy/forma fleksyjna:
śnionych 16Forma podstawowa: śnić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
śnionymi 14Forma podstawowa: śnić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
śniotach 16Forma podstawowa: śniot
Opis: stosowana w bartnictwie duża dębowa deska z dwoma otworami na dole i na górze, którą zawiesza się na tzw. kluczach - dwóch hakowato zakończonych kołkach zamocowanych nad i pod barcią.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śniotami 14Forma podstawowa: śniot
Opis: stosowana w bartnictwie duża dębowa deska z dwoma otworami na dole i na górze, którą zawiesza się na tzw. kluczach - dwóch hakowato zakończonych kołkach zamocowanych nad i pod barcią.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śnitkami 15Forma podstawowa: śnitka
śparogom 16Forma podstawowa: śparogi
śpiącego 20Forma podstawowa: spać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
śpiącemu 21Forma podstawowa: śpiący
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śpiących 22Forma podstawowa: spać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
Forma podstawowa: śpiąca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: śpiący
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śpiącymi 20Forma podstawowa: spać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
Forma podstawowa: śpiąca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: śpiący
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śpiączce 19Forma podstawowa: śpiączka
Opis: doznanie polegające na nieopanowanej potrzebie położenia się spać, senność.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śpiączek 19Forma podstawowa: śpiączka
Opis: doznanie polegające na nieopanowanej potrzebie położenia się spać, senność.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śpiączka 19Opis: doznanie polegające na nieopanowanej potrzebie położenia się spać, senność.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śpiączki 19Forma podstawowa: śpiączka
Opis: doznanie polegające na nieopanowanej potrzebie położenia się spać, senność.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śpiączko 19Forma podstawowa: śpiączka
Opis: doznanie polegające na nieopanowanej potrzebie położenia się spać, senność.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śpieszna 13Forma podstawowa: śpieszny
Opis: wykonywany lub odbywający się w pośpiechu, pod presją czasu, bez zwlekania, szybciej niż normalnie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śpieszną 17Forma podstawowa: śpieszny
Opis: wykonywany lub odbywający się w pośpiechu, pod presją czasu, bez zwlekania, szybciej niż normalnie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śpieszni 13Forma podstawowa: śpieszny
Opis: wykonywany lub odbywający się w pośpiechu, pod presją czasu, bez zwlekania, szybciej niż normalnie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śpieszno 13Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: śpieszny
Opis: wykonywany lub odbywający się w pośpiechu, pod presją czasu, bez zwlekania, szybciej niż normalnie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
śpieszyć 19Część mowy/forma fleksyjna:
śpieszże 17Forma podstawowa: śpieszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
śpiewacy 15Forma podstawowa: śpiewak
Opis: człowiek, który śpiewa, potrafi śpiewać.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śpiewaki 14Forma podstawowa: śpiewak
Opis: człowiek, który śpiewa, potrafi śpiewać.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
śpiewaku 16Forma podstawowa: śpiewak
Opis: człowiek, który śpiewa, potrafi śpiewać.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śpiewała 15Forma podstawowa: śpiewać
Część mowy/forma fleksyjna:
śpiewami 14Forma podstawowa: śpiew
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śpiewana 13Forma podstawowa: śpiewać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
śpiewaną 17Forma podstawowa: śpiewać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
śpiewane 13Forma podstawowa: śpiewać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
śpiewano 13Forma podstawowa: śpiewać
Część mowy/forma fleksyjna:
śpiewasz 13Forma podstawowa: śpiewać
Część mowy/forma fleksyjna:
śpiewkom 15Forma podstawowa: śpiewek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: śpiewka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śpiewnie 13Opis: dźwięcznie, tak jakby ktoś śpiewał, melodyjnie pod względem brzmienia.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
śpijcież 20Forma podstawowa: spać
Część mowy/forma fleksyjna:
śpiochom 17Forma podstawowa: śpiocha
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: śpiochy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śpiochów 20Forma podstawowa: śpioch
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: śpiochy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śpioszce 14Forma podstawowa: śpioszka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śpioszka 14Forma podstawowa: śpioszek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śpioszko 14Forma podstawowa: śpioszka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śpiworem 14Forma podstawowa: śpiwór
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śpiworka 14Forma podstawowa: śpiworek
śpiworki 14Forma podstawowa: śpiworek
śpiworów 17Forma podstawowa: śpiwór
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śpiworze 13Forma podstawowa: śpiwór
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śpiżarni 17Forma podstawowa: śpiżarnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
średnica 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
średnicę 18Forma podstawowa: średnica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
średnich 16Forma podstawowa: średni
Opis: niezbyt dobrej jakości, taki, który jest znośny, ale mógłby być lepszy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
średnicy 15Forma podstawowa: średnica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
średniej 15Forma podstawowa: średni
Opis: niezbyt dobrej jakości, taki, który jest znośny, ale mógłby być lepszy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: średnia
Opis: "statystyka (funkcja) stosowana jako tzw. miara tendencji centralnej, tzn. wskaźnik pokazujący w jakiś sposób ""środek"" rozkładu, ""środek"" można zdefiniować na wiele sposobów, istnieje też wiele rodzaj"
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śremiany 14Forma podstawowa: śremianin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
śremskie 14Forma podstawowa: śremski
Opis: związany ze Śremem, miastem w Wielkopolsce.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
środkami 15Forma podstawowa: środek
Opis: sposób, metoda.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: środki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
środkiem 15Forma podstawowa: środek
Opis: sposób, metoda.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
środkowa 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: środkowy
Opis: taki, który jest związany ze środkiem jakiegoś okresu, np. środkowy perm.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
środkową 18Forma podstawowa: środkowy
Opis: taki, który jest związany ze środkiem jakiegoś okresu, np. środkowy perm.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
środkowe 14Forma podstawowa: środkowy
Opis: taki, który jest związany ze środkiem jakiegoś okresu, np. środkowy perm.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
środkowi 14Forma podstawowa: środkowy
Opis: taki, który jest związany ze środkiem jakiegoś okresu, np. środkowy perm.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
środkuje 18Forma podstawowa: środkować
Część mowy/forma fleksyjna:
środniku 16Forma podstawowa: środnik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
środowej 15Forma podstawowa: środowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
środowym 15Forma podstawowa: środowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śródleci 19Forma podstawowa: śródlecie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śródwaga 19Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śródwagi 19Forma podstawowa: śródwaga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śrubiarń 22Forma podstawowa: śrubiarnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śrubkach 20Forma podstawowa: śrubka
Opis: mała śruba - złącze, elemnt połączenia śrubowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śrubkują 25Forma podstawowa: śrubkować
Część mowy/forma fleksyjna:
śrubować 21Część mowy/forma fleksyjna:
śrubował 18Forma podstawowa: śrubować
Część mowy/forma fleksyjna:
śrubowce 17Forma podstawowa: śrubowiec
Opis: statek śrubowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śrubowej 18Forma podstawowa: śrubowa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śrubówce 21Forma podstawowa: śrubówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śrubówek 21Forma podstawowa: śrubówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śrubówkę 25Forma podstawowa: śrubówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śrubówki 21Forma podstawowa: śrubówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śrubując 25Forma podstawowa: śrubować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
śrubujże 24Forma podstawowa: śrubować
Część mowy/forma fleksyjna:
śrubunku 21Forma podstawowa: śrubunek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śrucinie 15Forma podstawowa: śrucina
Opis: pojedyncza cząstka metalu, będąca składową śrutu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śrutarzu 17Forma podstawowa: śrutarz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śrutarzy 16Forma podstawowa: śrutarz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śrutować 20Część mowy/forma fleksyjna:
śrutował 17Forma podstawowa: śrutować
Część mowy/forma fleksyjna:
śrutowań 21Forma podstawowa: śrutować
śrutowni 15Forma podstawowa: śrutownia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śrutowym 17Forma podstawowa: śrutowy
Opis: związany ze śrutem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śrutówce 20Forma podstawowa: śrutówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śrutówka 20Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śrutówką 24Forma podstawowa: śrutówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śrutówki 20Forma podstawowa: śrutówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śrutując 24Forma podstawowa: śrutować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
śryżowej 19Forma podstawowa: śryżowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śwarnego 14Forma podstawowa: śwarny
Opis: ładny, szykowny, piękny, zgrabny.
śwarnych 16Forma podstawowa: śwarny
Opis: ładny, szykowny, piękny, zgrabny.
śwarnymi 14Forma podstawowa: śwarny
Opis: ładny, szykowny, piękny, zgrabny.
świadczy 15Forma podstawowa: świadczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
świadków 18Forma podstawowa: świadek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świadoma 14Forma podstawowa: świadomy
Opis: taki, który nie jest zrobiony przez przypadek, ale ze świadomością czynów, tak, że ktoś zdaje sobie lub zdawał sobie z tego sprawę i może wziąć za to odpowiedzialność.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
świadomą 18Forma podstawowa: świadomy
Opis: taki, który nie jest zrobiony przez przypadek, ale ze świadomością czynów, tak, że ktoś zdaje sobie lub zdawał sobie z tego sprawę i może wziąć za to odpowiedzialność.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
świadome 14Forma podstawowa: świadomy
Opis: taki, który nie jest zrobiony przez przypadek, ale ze świadomością czynów, tak, że ktoś zdaje sobie lub zdawał sobie z tego sprawę i może wziąć za to odpowiedzialność.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
świadomi 14Forma podstawowa: świadomy
Opis: taki, który nie jest zrobiony przez przypadek, ale ze świadomością czynów, tak, że ktoś zdaje sobie lub zdawał sobie z tego sprawę i może wziąć za to odpowiedzialność.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
świadomy 15Opis: taki, który nie jest zrobiony przez przypadek, ale ze świadomością czynów, tak, że ktoś zdaje sobie lub zdawał sobie z tego sprawę i może wziąć za to odpowiedzialność.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
światach 16Forma podstawowa: świat
Opis: ogół osób, rzeczy lub zjawisk.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
światkom 15Forma podstawowa: światek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
światłej 17Forma podstawowa: światły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
światłom 16Forma podstawowa: światła
Opis: miejsce na drodze bądź na skrzyżowaniu, w którym znajduje się sygnalizacja świetlna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: światło
Opis: w drukarstwie: odstęp pomiędzy wierszami lub innymi fragmentami tekstu, niezadrukowana przestrzeń.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
światłym 17Forma podstawowa: światły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
światowa 13Forma podstawowa: światowy
Opis: taki, który świadczy o czyimś obyciu, znajomości świata, wyrobieniu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
światową 17Forma podstawowa: światowy
Opis: taki, który świadczy o czyimś obyciu, znajomości świata, wyrobieniu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
światowi 13Forma podstawowa: świat
Opis: ogół osób, rzeczy lub zjawisk.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
światowo 13Opis: w sposób świadczący o czyimś obyciu, znajomości świata, wyrobieniu, bywaniu w pożądanych miejscach, spotykaniu ludzi o wysokim statusie.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
świądach 20Forma podstawowa: świąd
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świądzie 17Forma podstawowa: świąd
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świątkom 19Forma podstawowa: świątek
Opis: dzień świąteczny, święto.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: świątko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świątków 22Forma podstawowa: świątek
Opis: dzień świąteczny, święto.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: świątek
Opis: dzień świąteczny, święto.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świątnik 18Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świątyni 18Forma podstawowa: świątynia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świbkami 16Forma podstawowa: świbka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świderek 14Opis: makaron poskręcany spiralnie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świderka 14Forma podstawowa: świderek
Opis: makaron poskręcany spiralnie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świderki 14Forma podstawowa: świderek
Opis: makaron poskręcany spiralnie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
świderku 16Forma podstawowa: świderek
Opis: makaron poskręcany spiralnie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: świderek
Opis: makaron poskręcany spiralnie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świdrach 16Forma podstawowa: świder
Opis: narzędzie wiercące służące do zwiercania skał stosowane w wiertnictwie, narzędzie to połączone jest z przewodem wiertniczym i zapuszczane do otworu wiertniczego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: świder
Opis: narzędzie wiercące służące do zwiercania skał stosowane w wiertnictwie, narzędzie to połączone jest z przewodem wiertniczym i zapuszczane do otworu wiertniczego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świdraka 14Forma podstawowa: świdrak
Opis: Teredo navalis - inwazyjny gatunek małża blaszkoskrzelnego z rodziny świdrakowatych, charakteryzujący się zdolnością trawienia celulozy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świdrami 14Forma podstawowa: świder
Opis: narzędzie wiercące służące do zwiercania skał stosowane w wiertnictwie, narzędzie to połączone jest z przewodem wiertniczym i zapuszczane do otworu wiertniczego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świdrową 17Forma podstawowa: świdrowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
świdrowe 13Forma podstawowa: świdrowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
świdrowi 13Forma podstawowa: świder
Opis: narzędzie wiercące służące do zwiercania skał stosowane w wiertnictwie, narzędzie to połączone jest z przewodem wiertniczym i zapuszczane do otworu wiertniczego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świdrowy 14Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
świdruje 17Forma podstawowa: świdrować
Część mowy/forma fleksyjna:
świdruję 21Forma podstawowa: świdrować
Część mowy/forma fleksyjna:
świdrzyk 15Opis: ślimak z rodziny świdrzykowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świdwach 16Forma podstawowa: świdwa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świecach 16Forma podstawowa: świeca
Opis: amunicja generująca światło lub dym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: świeca
Opis: amunicja generująca światło lub dym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: świece
Opis: łow. oczy większości dużych zwierząt.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świecami 14Forma podstawowa: świeca
Opis: amunicja generująca światło lub dym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: świece
Opis: łow. oczy większości dużych zwierząt.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świecarz 13Opis: rzemieślnik wytwarzający świece.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świecącą 22Forma podstawowa: świecić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
świecące 18Forma podstawowa: świecić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
świecąco 18Forma podstawowa: świecący
świecący 19Forma podstawowa: świecić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
świechta 16Forma podstawowa: świechtać
Część mowy/forma fleksyjna:
świeciła 15Forma podstawowa: świecić
Część mowy/forma fleksyjna:
świeciło 15Forma podstawowa: świecić
Część mowy/forma fleksyjna:
świeciły 16Forma podstawowa: świecić
Część mowy/forma fleksyjna:
świecowa 13Forma podstawowa: świecowy
Opis: związany ze świecą - woskowym przedmiotem z knotem, np. płomień świecowy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
świecową 17Forma podstawowa: świecowy
Opis: związany ze świecą - woskowym przedmiotem z knotem, np. płomień świecowy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
świecowe 13Forma podstawowa: świecowy
Opis: związany ze świecą - woskowym przedmiotem z knotem, np. płomień świecowy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
świecowi 13Forma podstawowa: świecowy
Opis: związany ze świecą - woskowym przedmiotem z knotem, np. płomień świecowy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
świecują 21Forma podstawowa: świecować
świecuję 21Forma podstawowa: świecować
świeczek 14Forma podstawowa: świeczka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świeczka 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świeczki 14Forma podstawowa: świeczka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świećcie 18Forma podstawowa: świecić
Część mowy/forma fleksyjna:
świećmyż 23Forma podstawowa: świecić
Część mowy/forma fleksyjna:
świegocą 19Forma podstawowa: świegotać
Część mowy/forma fleksyjna:
świegocę 19Forma podstawowa: świegotać
Część mowy/forma fleksyjna:
świegota 15Forma podstawowa: świegotać
Część mowy/forma fleksyjna:
świegotu 17Forma podstawowa: świegot
Opis: świergot (dźwięk wydawany przez ptaka).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świegoty 16Forma podstawowa: świegot
Opis: świergot (dźwięk wydawany przez ptaka).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świekier 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świekrem 14Forma podstawowa: świekier
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świercka 14Forma podstawowa: świercki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
świercką 18Forma podstawowa: świercki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
świercki 14Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
świergol 15Forma podstawowa: świergolić
Część mowy/forma fleksyjna:
świerknę 17Forma podstawowa: świerknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
świerków 17Forma podstawowa: świerk
Opis: Picea – rodzaj wiecznie zielonych drzew z rodziny sosnowatych (Pinaceae), który obejmuje około 35 gatunków, świerk występuje na obszarach chłodnych i umiarkowanych półkuli północnej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: świerki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świerzbi 14Forma podstawowa: świerzbić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: świerzbieć
Część mowy/forma fleksyjna:
świerzep 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świetleń 20Forma podstawowa: świetleć
świetlic 15Forma podstawowa: świetlica
Opis: instytucja, działająca zazwyczaj przy szkole, mająca na celu zapewnienie dzieciom opieki i odpowiednich zajęć w czasie wolnym od zajęć szkolnych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świetlne 14Forma podstawowa: świetlny
Opis: związany ze światłem, dotyczący światła.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
świetlni 14Forma podstawowa: świetlny
Opis: związany ze światłem, dotyczący światła.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
świetlny 15Opis: związany ze światłem, dotyczący światła.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
świetnej 15Forma podstawowa: świetny
Opis: o człowieku: bardzo dobrze wykonujący swoje zajęcie, taki, który ma szczególne predyspozycje do czegoś, talent itp.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
świeżąca 21Forma podstawowa: świeżyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
świeżącą 25Forma podstawowa: świeżyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
świeżący 22Forma podstawowa: świeżyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
świeżcie 17Forma podstawowa: świeżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
świeżego 18Forma podstawowa: świeży
Opis: taki, który jest nowy, świeżo zaimplementowany, nie jest zużyty (często oznacza to, że jest pełny, jest tego jeszcze duży zapas).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
świeżemu 19Forma podstawowa: świeży
Opis: taki, który jest nowy, świeżo zaimplementowany, nie jest zużyty (często oznacza to, że jest pełny, jest tego jeszcze duży zapas).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
świeżmyż 22Forma podstawowa: świeżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
świeżoną 20Forma podstawowa: świeżyć
świeżone 16Forma podstawowa: świeżyć
świeżony 17Forma podstawowa: świeżyć
świeższa 16Forma podstawowa: świeży
Opis: taki, który jest nowy, świeżo zaimplementowany, nie jest zużyty (często oznacza to, że jest pełny, jest tego jeszcze duży zapas).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
świeższą 20Forma podstawowa: świeży
Opis: taki, który jest nowy, świeżo zaimplementowany, nie jest zużyty (często oznacza to, że jest pełny, jest tego jeszcze duży zapas).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
świeższy 17Forma podstawowa: świeży
Opis: taki, który jest nowy, świeżo zaimplementowany, nie jest zużyty (często oznacza to, że jest pełny, jest tego jeszcze duży zapas).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
świeżych 20Forma podstawowa: świeży
Opis: taki, który jest nowy, świeżo zaimplementowany, nie jest zużyty (często oznacza to, że jest pełny, jest tego jeszcze duży zapas).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
świeżyli 18Forma podstawowa: świeżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
świeżyła 19Forma podstawowa: świeżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
świeżyły 20Forma podstawowa: świeżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
świeżymi 18Forma podstawowa: świeży
Opis: taki, który jest nowy, świeżo zaimplementowany, nie jest zużyty (często oznacza to, że jest pełny, jest tego jeszcze duży zapas).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
świeżymy 19Forma podstawowa: świeżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
świeżysz 17Forma podstawowa: świeżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
święcąca 22Forma podstawowa: święcić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
święcące 22Forma podstawowa: święcić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
święcący 23Forma podstawowa: święcić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
święceni 17Forma podstawowa: święcić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: święcony
Opis: taki, który został poddany czynnościom religijnym, błogosławieństwu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
święciej 19Forma podstawowa: święcie
Opis: bez wątpliwości.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
święcili 18Forma podstawowa: święcić
Część mowy/forma fleksyjna:
święciła 19Forma podstawowa: święcić
Część mowy/forma fleksyjna:
święcimy 19Forma podstawowa: święcić
Część mowy/forma fleksyjna:
święcisz 17Forma podstawowa: święcić
Część mowy/forma fleksyjna:
święcone 17Forma podstawowa: święcić
Opis: nazwa pokarmów (głównie mięsa, jaj, chrzanu, chleba etc.) święconych w Wielką Sobotę w kościołach katolickich Polski oraz w graniczących ze Słowenią austriackich regionach Styrii, Karyntii, południow
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
święcono 17Forma podstawowa: święcony
Opis: taki, który został poddany czynnościom religijnym, błogosławieństwu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
święcony 18Forma podstawowa: święcić
Opis: taki, który został poddany czynnościom religijnym, błogosławieństwu.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Opis: taki, który został poddany czynnościom religijnym, błogosławieństwu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
świętami 18Forma podstawowa: święta
Opis: kobieta, która jest święta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: święto
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świętego 19Forma podstawowa: święty
Opis: taki, którego nie da się podważyć.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
świętemu 20Forma podstawowa: święty
Opis: taki, którego nie da się podważyć.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
świętszy 18Forma podstawowa: święty
Opis: taki, którego nie da się podważyć.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
świętuję 25Forma podstawowa: świętować
Część mowy/forma fleksyjna:
świętych 21Forma podstawowa: święte
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: święty
Opis: taki, którego nie da się podważyć.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
świętymi 19Forma podstawowa: święta
Opis: kobieta, która jest święta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: święty
Opis: taki, którego nie da się podważyć.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
świlecką 19Forma podstawowa: świlecki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
świlecku 17Forma podstawowa: świlecki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
świniach 15Forma podstawowa: świnia
Opis: pejoratywne określenie osoby krzywdzącej innych, postępującej niemoralnie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świniaka 13Forma podstawowa: świniak
Opis: inna nazwa borowika ponurego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świniaki 13Forma podstawowa: świniak
Opis: inna nazwa borowika ponurego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świniaku 15Forma podstawowa: świniak
Opis: inna nazwa borowika ponurego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świniąca 17Forma podstawowa: świnić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
świniący 18Forma podstawowa: świnić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
świniccy 15Forma podstawowa: świnicki
Opis: taki, który jest związany ze Świnicą- zwornikowym szczytem w grani głównej Tatr Wysokich o dwóch wierzchołkach, różniących się wysokością o 10 metrów.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
świnicie 13Forma podstawowa: świnić
Część mowy/forma fleksyjna:
świnicki 14Opis: taki, który jest związany ze Świnicą- zwornikowym szczytem w grani głównej Tatr Wysokich o dwóch wierzchołkach, różniących się wysokością o 10 metrów.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
świnicko 14Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
świnicku 16Forma podstawowa: świnicki
Opis: taki, który jest związany ze Świnicą- zwornikowym szczytem w grani głównej Tatr Wysokich o dwóch wierzchołkach, różniących się wysokością o 10 metrów.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
świniego 14Forma podstawowa: świni
świniemu 15Forma podstawowa: świni
świninom 13Forma podstawowa: świnina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świniona 12Forma podstawowa: świnić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
świnioną 16Forma podstawowa: świnić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
świnione 12Forma podstawowa: świnić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
świniono 12Forma podstawowa: świnić
Część mowy/forma fleksyjna:
świnkach 16Forma podstawowa: świnka
Opis: świnka pospolita, Chondrostoma nasus – gatunek słodkowodnej ryby karpiokształtnej z rodziny karpiowatych, występuje w środkowej Europie i północnej Azji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świnkami 14Forma podstawowa: świnka
Opis: świnka pospolita, Chondrostoma nasus – gatunek słodkowodnej ryby karpiokształtnej z rodziny karpiowatych, występuje w środkowej Europie i północnej Azji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świntuch 18Opis: pejoratywne określenie człowieka źle wychowanego, brudnego, niekulturalnego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świntusz 15Forma podstawowa: świntuszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
świńcież 23Forma podstawowa: świnić
Część mowy/forma fleksyjna:
świństwa 19Forma podstawowa: świństwo
Opis: coś okropnego, obrzydliwego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świństwo 19Opis: coś okropnego, obrzydliwego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świństwu 21Forma podstawowa: świństwo
Opis: coś okropnego, obrzydliwego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świńtuch 24
świrenia 12Forma podstawowa: świreń
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świrenie 12Forma podstawowa: świreń
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
świreniu 14Forma podstawowa: świreń
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świrkami 14Forma podstawowa: świrk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świrniom 13Forma podstawowa: świreń
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świronek 13Opis: w dawnych folwarkach - mały spichlerz.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świronka 13Forma podstawowa: świronek
Opis: w dawnych folwarkach - mały spichlerz.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świronki 13Forma podstawowa: świronek
Opis: w dawnych folwarkach - mały spichlerz.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świronku 15Forma podstawowa: świronek
Opis: w dawnych folwarkach - mały spichlerz.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świrować 17Część mowy/forma fleksyjna:
świrował 14Forma podstawowa: świrować
Część mowy/forma fleksyjna:
świrujmy 18Forma podstawowa: świrować
Część mowy/forma fleksyjna:
świrusie 14Forma podstawowa: świrus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świrusów 18Forma podstawowa: świrus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świrzepę 17Forma podstawowa: świrzepa
Opis: inne określenie ognichy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świsnęła 18Forma podstawowa: świsnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
świsnęło 18Forma podstawowa: świsnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
świsnęły 19Forma podstawowa: świsnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
świstach 16Forma podstawowa: świst
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świstaka 14Forma podstawowa: świstak
Opis: świstak alpejski, Marmota marmota – gryzoń z rodziny wiewiórkowatych, zamieszkuje Alpy i niektóre pasma Karpat, sztucznie został wprowadzony w Pirenejach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świstaki 14Forma podstawowa: świstak
Opis: świstak alpejski, Marmota marmota – gryzoń z rodziny wiewiórkowatych, zamieszkuje Alpy i niektóre pasma Karpat, sztucznie został wprowadzony w Pirenejach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świstaku 16Forma podstawowa: świstak
Opis: świstak alpejski, Marmota marmota – gryzoń z rodziny wiewiórkowatych, zamieszkuje Alpy i niektóre pasma Karpat, sztucznie został wprowadzony w Pirenejach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: świstak
Opis: świstak alpejski, Marmota marmota – gryzoń z rodziny wiewiórkowatych, zamieszkuje Alpy i niektóre pasma Karpat, sztucznie został wprowadzony w Pirenejach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świstali 14Forma podstawowa: świstać
Część mowy/forma fleksyjna:
świstała 15Forma podstawowa: świstać
Część mowy/forma fleksyjna:
świstało 15Forma podstawowa: świstać
Część mowy/forma fleksyjna:
świstały 16Forma podstawowa: świstać
Część mowy/forma fleksyjna:
świstamy 15Forma podstawowa: świstać
Część mowy/forma fleksyjna:
świstaną 17Forma podstawowa: świstać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
świstane 13Forma podstawowa: świstać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
świstano 13Forma podstawowa: świstać
Część mowy/forma fleksyjna:
świstany 14Forma podstawowa: świstać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
świstasz 13Forma podstawowa: świstać
Część mowy/forma fleksyjna:
świstków 18Forma podstawowa: świstek
Opis: niewielki kawałek papieru.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świstowi 13Forma podstawowa: świst
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świstuna 15Forma podstawowa: świstun
Opis: świstun zwyczajny, Anas penelope - gatunek średniej wielkości wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae), zamieszkujący północną Eurazję.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świszczą 17Forma podstawowa: świszczeć
Część mowy/forma fleksyjna:
świszcze 13Forma podstawowa: świszcz
Opis: Marmota monax - gatunek dużego gryzonia z rodziny wiewiórkowatych, największy z przedstawicieli rodzaju Marmota, w przeciwieństwie do większości przedstawicieli tego rodzaju jest zwierzęciem nizinny
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: świszczeć
Część mowy/forma fleksyjna:
świszczę 17Forma podstawowa: świstać
Część mowy/forma fleksyjna:
świszczy 14Forma podstawowa: świszczeć
Część mowy/forma fleksyjna:
świśnięć 25Forma podstawowa: świsnąć
świtacie 14Forma podstawowa: świtać
Część mowy/forma fleksyjna:
świtając 20Forma podstawowa: świtać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
świtajmy 17Forma podstawowa: świtać
Część mowy/forma fleksyjna:
świtajże 19Forma podstawowa: świtać
Część mowy/forma fleksyjna:
świtałaś 19Forma podstawowa: świtać
Część mowy/forma fleksyjna:
świtałby 18Forma podstawowa: świtać
Część mowy/forma fleksyjna:
świtałem 16Forma podstawowa: świtać
Część mowy/forma fleksyjna:
świtania 13Forma podstawowa: świtać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
świtanie 13Forma podstawowa: świtać
Opis: pora dnia, gdy wschodzi Słońce, początek dnia.
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
Opis: pora dnia, gdy wschodzi Słońce, początek dnia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świtaniu 15Forma podstawowa: świtanie
Opis: pora dnia, gdy wschodzi Słońce, początek dnia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świtkach 17Forma podstawowa: świtek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: świtek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świtkami 15Forma podstawowa: świtek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świtówek 18Forma podstawowa: świtówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świtówkę 22Forma podstawowa: świtówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świtówko 18Forma podstawowa: świtówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścianowa 13Forma podstawowa: ścianowy
Opis: związany ze ścianą - wyrobiskiem górniczym.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ścianową 17Forma podstawowa: ścianowy
Opis: związany ze ścianą - wyrobiskiem górniczym.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ścianowe 13Forma podstawowa: ścianowy
Opis: związany ze ścianą - wyrobiskiem górniczym.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ściągach 22Forma podstawowa: ściąga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ściągacz 20Opis: wykończenie otworów odzieży.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ściągali 20Forma podstawowa: ściągać
Część mowy/forma fleksyjna:
ściągały 22Forma podstawowa: ściągać
Część mowy/forma fleksyjna:
ściągamy 21Forma podstawowa: ściągać
Część mowy/forma fleksyjna:
ściągane 19Forma podstawowa: ściągać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ściągano 19Forma podstawowa: ściągać
Część mowy/forma fleksyjna:
ściągany 20Forma podstawowa: ściągać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ściągiem 20Forma podstawowa: ściąg
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ściągnąć 28Część mowy/forma fleksyjna:
ściągnie 19Forma podstawowa: ściągnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ściąłbym 23Forma podstawowa: ściąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ściąwszy 18Forma podstawowa: ściąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. uprzedni
ścibałaś 21Forma podstawowa: ścibać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścibałby 20Forma podstawowa: ścibać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścibałem 18Forma podstawowa: ścibać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścibałeś 21Forma podstawowa: ścibać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścibanej 17Forma podstawowa: ścibać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ścibania 15Forma podstawowa: ścibać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
ścibanym 17Forma podstawowa: ścibać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ścibcież 20Forma podstawowa: ścibać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścibiąca 20Forma podstawowa: ścibić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
ścibiącą 24Forma podstawowa: ścibić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
ścibiące 20Forma podstawowa: ścibać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
ścibiący 21Forma podstawowa: ścibić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
ścibicie 16Forma podstawowa: ścibić
Część mowy/forma fleksyjna:
ścibieni 15Forma podstawowa: ścibić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ścibiłem 18Forma podstawowa: ścibić
Część mowy/forma fleksyjna:
ścibiona 15Forma podstawowa: ścibić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ścibioną 19Forma podstawowa: ścibić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ścibione 15Forma podstawowa: ścibić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ścibiono 15Forma podstawowa: ścibić
Część mowy/forma fleksyjna:
ścibolić 21Część mowy/forma fleksyjna:
ścibolmy 18Forma podstawowa: ścibolić
Część mowy/forma fleksyjna:
ścichała 18Forma podstawowa: ścichać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścichały 19Forma podstawowa: ścichać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścichamy 18Forma podstawowa: ścichać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścichano 16Forma podstawowa: ścichać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścichłam 19Forma podstawowa: ścichnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ścichłaś 22Forma podstawowa: ścichnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ścichnąć 25Część mowy/forma fleksyjna:
ścichnie 16Forma podstawowa: ścichnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ścichnij 18Forma podstawowa: ścichnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ścieczeń 20Forma podstawowa: ścieczenie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścieczże 18Forma podstawowa: ściec
Część mowy/forma fleksyjna:
ściegowa 15Forma podstawowa: ściegowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ściegową 19Forma podstawowa: ściegowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ściegowi 15Forma podstawowa: ścieg
Opis: sposób wykonywania dzianiny na drutach czy szydełkiem, a także maszynowo, splot.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ściekali 15Forma podstawowa: ściekać
Część mowy/forma fleksyjna:
ściekało 16Forma podstawowa: ściekać
Część mowy/forma fleksyjna:
ściekamy 16Forma podstawowa: ściekać
Część mowy/forma fleksyjna:
ściekano 14Forma podstawowa: ściekać
Część mowy/forma fleksyjna:
ściekasz 14Forma podstawowa: ściekać
Część mowy/forma fleksyjna:
ściekłam 17Forma podstawowa: ściec
Część mowy/forma fleksyjna:
ściekłby 19Forma podstawowa: ściec
Część mowy/forma fleksyjna:
ściekłym 18Forma podstawowa: ściekły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ściekowa 14Forma podstawowa: ściekowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ściekową 18Forma podstawowa: ściekowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ściekowe 14Forma podstawowa: ściekowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ściekowi 14Forma podstawowa: ściek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścieląca 19Forma podstawowa: ścielić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
ścielącą 23Forma podstawowa: słać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
ścielące 19Forma podstawowa: ścielić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
ścielący 20Forma podstawowa: ścielić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
ścielcie 15Forma podstawowa: ścielić
Część mowy/forma fleksyjna:
ścielemy 16Forma podstawowa: słać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścieleni 14Forma podstawowa: słać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ścielesz 14Forma podstawowa: słać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścieliła 16Forma podstawowa: ścielić
Część mowy/forma fleksyjna:
ścieliło 16Forma podstawowa: ścielić
Część mowy/forma fleksyjna:
ścieliły 17Forma podstawowa: ścielić
Część mowy/forma fleksyjna:
ścielisz 14Forma podstawowa: ścielić
Część mowy/forma fleksyjna:
ścieliwa 14Forma podstawowa: ścieliwo
ścieliwo 14
ścieliwu 16Forma podstawowa: ścieliwo
ścielmyż 20Forma podstawowa: słać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: ścielić
Część mowy/forma fleksyjna:
ścielona 14Forma podstawowa: słać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ścieloną 18Forma podstawowa: słać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ścielone 14Forma podstawowa: ścielić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ścielono 14Forma podstawowa: ścielić
Część mowy/forma fleksyjna:
ścielony 15Forma podstawowa: słać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ściemach 17Forma podstawowa: ściema
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ściemami 15Forma podstawowa: ściema
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ściemnią 18Forma podstawowa: ściemnić
Część mowy/forma fleksyjna:
ściemnić 19Część mowy/forma fleksyjna:
ściemnił 16Forma podstawowa: ściemnić
Część mowy/forma fleksyjna:
ścieniaj 15Forma podstawowa: ścieniać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścieniał 15Forma podstawowa: ścienieć
Część mowy/forma fleksyjna:
ścieniań 19Forma podstawowa: ścieniać
ścienieć 18Część mowy/forma fleksyjna:
ścieniej 15Forma podstawowa: ścienieć
Część mowy/forma fleksyjna:
ścienili 14Forma podstawowa: ścienić
Część mowy/forma fleksyjna:
ścieniło 15Forma podstawowa: ścienić
Część mowy/forma fleksyjna:
ścienimy 15Forma podstawowa: ścienić
Część mowy/forma fleksyjna:
ścienisz 13Forma podstawowa: ścienić
Część mowy/forma fleksyjna:
ścieniuj 17Forma podstawowa: ścieniować
Część mowy/forma fleksyjna:
ściennym 15Forma podstawowa: ścienny
Opis: taki, który jest przystosowany do umieszczenia (powieszenia) na ścianie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ścieńmyż 25Forma podstawowa: ścienić
Część mowy/forma fleksyjna:
ściepami 15Forma podstawowa: ściepa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścieraku 16Forma podstawowa: ścierak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścierali 14Forma podstawowa: ścierać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścieralń 20Forma podstawowa: ścieralnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścierały 16Forma podstawowa: ścierać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścierami 14Forma podstawowa: ściera
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścierani 13Forma podstawowa: ścierać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ścierany 14Forma podstawowa: ścierać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ścierasz 13Forma podstawowa: ścierać
Część mowy/forma fleksyjna:
ściernie 13Forma podstawowa: ściernia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ścierń
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścierniw 13Forma podstawowa: ścierniwo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ściernym 15Forma podstawowa: ścierny
Opis: taki, który służy do ścierania.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ścierpią 18Forma podstawowa: ścierpieć
Część mowy/forma fleksyjna:
ścierpię 18Forma podstawowa: ścierpieć
Część mowy/forma fleksyjna:
ścierpli 15Forma podstawowa: ścierpły
Opis: taki, który ścierpł - zesztywniał.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: ścierpnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ścierpła 16Forma podstawowa: ścierpły
Opis: taki, który ścierpł - zesztywniał.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ścierpłą 20Forma podstawowa: ścierpły
Opis: taki, który ścierpł - zesztywniał.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ścierpłe 16Forma podstawowa: ścierpły
Opis: taki, który ścierpł - zesztywniał.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ścierpną 18Forma podstawowa: ścierpnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ścierwic 14Forma podstawowa: ścierwica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścierwie 13Forma podstawowa: ścierw
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ścierwo
Opis: martwe zwierzę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścierwom 14Forma podstawowa: ścierwo
Opis: martwe zwierzę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścieszmy 15Forma podstawowa: ściosać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścieśnia 17Forma podstawowa: ścieśniać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścieśnią 21Forma podstawowa: ścieśnić
Część mowy/forma fleksyjna:
ścieśnić 22Część mowy/forma fleksyjna:
ścieśnię 21Forma podstawowa: ścieśnić
Część mowy/forma fleksyjna:
ścieśnij 19Forma podstawowa: ścieśnić
Część mowy/forma fleksyjna:
ścieśnił 19Forma podstawowa: ścieśnić
Część mowy/forma fleksyjna:
ścieżkom 19Forma podstawowa: ścieżek
Opis: drobny ścieg.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ścieżka
Opis: ciąg wierzchołków lub ciąg (czasami zbiór) krawędzi łączących kolejne wierzchołki w ciągu wierzchołków ścieżki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścieżków 22Forma podstawowa: ścieżek
Opis: drobny ścieg.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścieżyną 22Forma podstawowa: ścieżyna
Opis: wąska, niepozorna dróżka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścieżynę 22Forma podstawowa: ścieżyna
Opis: wąska, niepozorna dróżka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścieżyno 18Forma podstawowa: ścieżyna
Opis: wąska, niepozorna dróżka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścięgien 19Forma podstawowa: ścięgno
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścięgnie 19Forma podstawowa: ścięgno
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścięliby 21Forma podstawowa: ściąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ścięłaby 22Forma podstawowa: ściąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ściętego 20Forma podstawowa: ściąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: ścięty
Opis: ukośny, utworzony przez linie, między którymi jest kąt ostry.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ściętemu 21Forma podstawowa: ścięty
Opis: ukośny, utworzony przez linie, między którymi jest kąt ostry.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ściężnic 22Forma podstawowa: ściężnica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścigacie 16Forma podstawowa: ścigać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścigając 22Forma podstawowa: ścigać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
ścigałam 18Forma podstawowa: ścigać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścigania 15Forma podstawowa: ścigać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
Forma podstawowa: ściganie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ściganie 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ściganym 17Forma podstawowa: ścigać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ścinajmy 17Forma podstawowa: ścinać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścinajże 19Forma podstawowa: ścinać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścinakom 15Forma podstawowa: ścinak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścinałam 16Forma podstawowa: ścinać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścinałeś 19Forma podstawowa: ścinać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścinanym 15Forma podstawowa: ścinać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ścinkach 17Forma podstawowa: ścinka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścinkami 15Forma podstawowa: ścinek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ścinka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścinkowi 14Forma podstawowa: ścinek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ściosają 19Forma podstawowa: ściosać
Część mowy/forma fleksyjna:
ściosała 15Forma podstawowa: ściosać
Część mowy/forma fleksyjna:
ściosało 15Forma podstawowa: ściosać
Część mowy/forma fleksyjna:
ściosana 13Forma podstawowa: ściosać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ściosaną 17Forma podstawowa: ściosać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ściosane 13Forma podstawowa: ściosać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ściosano 13Forma podstawowa: ściosać
Część mowy/forma fleksyjna:
ściosany 14Forma podstawowa: ściosać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ściosasz 13Forma podstawowa: ściosać
Część mowy/forma fleksyjna:
ściosuje 17Forma podstawowa: ściosywać
Część mowy/forma fleksyjna:
ścioszże 17Forma podstawowa: ściosać
Część mowy/forma fleksyjna:
ściółkuj 24Forma podstawowa: ściółkować
Część mowy/forma fleksyjna:
ściskach 17Forma podstawowa: ścisk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ściskacz 15Opis: przyrząd służący do ściskania - jako urządzenie do treningu siły mięśni dłoni lub jako odstresowywacz, likwidujący napięcie mięśni.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ściskają 20Forma podstawowa: ściskać
Opis: obejmować osobę lub jakąś część jej ciała (np. rękę, przedramię itp.) w geście przyjaźni, czułości, np. na powitanie.
Część mowy/forma fleksyjna:
ściskała 16Forma podstawowa: ściskać
Opis: obejmować osobę lub jakąś część jej ciała (np. rękę, przedramię itp.) w geście przyjaźni, czułości, np. na powitanie.
Część mowy/forma fleksyjna:
ściskamy 16Forma podstawowa: ściskać
Opis: obejmować osobę lub jakąś część jej ciała (np. rękę, przedramię itp.) w geście przyjaźni, czułości, np. na powitanie.
Część mowy/forma fleksyjna:
ściskani 14Forma podstawowa: ściskać
Opis: obejmować osobę lub jakąś część jej ciała (np. rękę, przedramię itp.) w geście przyjaźni, czułości, np. na powitanie.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ściskasz 14Forma podstawowa: ściskać
Opis: obejmować osobę lub jakąś część jej ciała (np. rękę, przedramię itp.) w geście przyjaźni, czułości, np. na powitanie.
Część mowy/forma fleksyjna:
ściskiem 15Forma podstawowa: ścisk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścisłemu 18Forma podstawowa: ścisły
Opis: na przykład o rozumowaniu: logiczny, konkretny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ścisłość 24Opis: cecha jakiegoś powiązania, relacji (np. między zagadnieniami), to, że są one pokrewne.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ścisłych 19Forma podstawowa: ścisły
Opis: na przykład o rozumowaniu: logiczny, konkretny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ścisnęli 18Forma podstawowa: ścisnąć
Opis: objąć osobę lub jakąś część jej ciała (np. rękę, przedramię itp.) w geście przyjaźni, czułości, np. na powitanie.
Część mowy/forma fleksyjna:
ścisnęła 19Forma podstawowa: ścisnąć
Opis: objąć osobę lub jakąś część jej ciała (np. rękę, przedramię itp.) w geście przyjaźni, czułości, np. na powitanie.
Część mowy/forma fleksyjna:
ścisnęły 20Forma podstawowa: ścisnąć
Opis: objąć osobę lub jakąś część jej ciała (np. rękę, przedramię itp.) w geście przyjaźni, czułości, np. na powitanie.
Część mowy/forma fleksyjna:
ściszała 15Forma podstawowa: ściszać
Część mowy/forma fleksyjna:
ściszało 15Forma podstawowa: ściszać
Część mowy/forma fleksyjna:
ściszały 16Forma podstawowa: ściszać
Część mowy/forma fleksyjna:
ściszana 13Forma podstawowa: ściszać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ściszaną 17Forma podstawowa: ściszać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ściszane 13Forma podstawowa: ściszać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ściszani 13Forma podstawowa: ściszać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ściszany 14Forma podstawowa: ściszać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ściszasz 13Forma podstawowa: ściszać
Część mowy/forma fleksyjna:
ściszona 13Forma podstawowa: ściszyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ściszoną 17Forma podstawowa: ściszyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ściszone 13Forma podstawowa: ściszyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ściszono 13Forma podstawowa: ściszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ściszony 14Forma podstawowa: ściszyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ściszyła 16Forma podstawowa: ściszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ściszyły 17Forma podstawowa: ściszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ściszymy 16Forma podstawowa: ściszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ściszysz 14Forma podstawowa: ściszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ściśliwą 22Forma podstawowa: ściśliwy
Opis: taki, który zmniejsza swoją objętość pod wpływem ciśnienia.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ściśliwe 18Forma podstawowa: ściśliwy
Opis: taki, który zmniejsza swoją objętość pod wpływem ciśnienia.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ściśliwi 18Forma podstawowa: ściśliwy
Opis: taki, który zmniejsza swoją objętość pod wpływem ciśnienia.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ściubały 20Forma podstawowa: ściubać
Część mowy/forma fleksyjna:
ściubana 17Forma podstawowa: ściubać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ściubaną 21Forma podstawowa: ściubać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ściubane 17Forma podstawowa: ściubać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ściubani 17Forma podstawowa: ściubać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ściubano 17Forma podstawowa: ściubać
Część mowy/forma fleksyjna:
ściubany 18Forma podstawowa: ściubać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ściubcie 18Forma podstawowa: ściubać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: ściubić
Część mowy/forma fleksyjna:
ściubiąc 22Forma podstawowa: ściubać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
Forma podstawowa: ściubić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
śikharom 16Forma podstawowa: śikhara
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śiwaizmu 15Forma podstawowa: śiwaizm
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śiwaizmy 14Forma podstawowa: śiwaizm
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śladować 19Część mowy/forma fleksyjna:
śladował 16Forma podstawowa: śladować
Część mowy/forma fleksyjna:
śladówką 23Forma podstawowa: śladówka
Opis: narta przeznaczona do turystyki narciarskiej, nieco szersza i cięższa od klasycznej narty biegowej, przystosowana do jazdy po nieprzygotowanych trasach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śladówko 19Forma podstawowa: śladówka
Opis: narta przeznaczona do turystyki narciarskiej, nieco szersza i cięższa od klasycznej narty biegowej, przystosowana do jazdy po nieprzygotowanych trasach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śladujże 22Forma podstawowa: śladować
Część mowy/forma fleksyjna:
ślazikom 15Forma podstawowa: ślazik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślazików 18Forma podstawowa: ślazik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślazowca 14Forma podstawowa: ślazowiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślazowce 14Forma podstawowa: ślazowiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślazowej 15Forma podstawowa: ślazowy
Opis: związany ze ślazem - rośliną zielną.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ślazowym 15Forma podstawowa: ślazowy
Opis: związany ze ślazem - rośliną zielną.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ślazówce 18Forma podstawowa: ślazówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślazówek 18Forma podstawowa: ślazówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślazówka 18Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślazówką 22Forma podstawowa: ślazówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślazówkę 22Forma podstawowa: ślazówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślazówki 18Forma podstawowa: ślazówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślazówko 18Forma podstawowa: ślazówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śląskich 21Forma podstawowa: śląska
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śląskiej 20Forma podstawowa: śląska
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: śląski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śląskimi 19Forma podstawowa: śląski
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: śląskie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śledczej 17Forma podstawowa: śledczy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śledczym 17Forma podstawowa: śledczy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śledząca 19Forma podstawowa: śledzić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
śledzącą 23Forma podstawowa: śledzić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
śledzące 19Forma podstawowa: śledzić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
śledzący 20Forma podstawowa: śledzić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
śledzika 15Forma podstawowa: śledzik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śledziki 15Forma podstawowa: śledzik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
śledziku 17Forma podstawowa: śledzik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: śledzik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śledzili 15Forma podstawowa: śledzić
Część mowy/forma fleksyjna:
śledziła 16Forma podstawowa: śledzić
Część mowy/forma fleksyjna:
śledziły 17Forma podstawowa: śledzić
Część mowy/forma fleksyjna:
śledzimy 16Forma podstawowa: śledzić
Część mowy/forma fleksyjna:
śledzisz 14Forma podstawowa: śledzić
Część mowy/forma fleksyjna:
śledzona 14Forma podstawowa: śledzić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
śledzoną 18Forma podstawowa: śledzić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
śledzony 15Forma podstawowa: śledzić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
śledztwa 15Forma podstawowa: śledztwo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śledźmyż 28Forma podstawowa: śledzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ślepakom 16Forma podstawowa: ślepak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślepaków 19Forma podstawowa: ślepak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślepawej 16Forma podstawowa: ślepawy
Opis: będący wyrazem zaślepienia, bezkrytycznego zapatrzenia i wiary w coś.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ślepcach 18Forma podstawowa: ślepiec
Opis: Spalax microphthalmus - ssak z rodziny ślepców występujący w południowo-wschodniej Europie (Ukraina i Rosja).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślepcami 16Forma podstawowa: ślepiec
Opis: Spalax microphthalmus - ssak z rodziny ślepców występujący w południowo-wschodniej Europie (Ukraina i Rosja).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślepcież 19Forma podstawowa: ślepić
Część mowy/forma fleksyjna:
ślepcowi 15Forma podstawowa: ślepiec
Opis: Spalax microphthalmus - ssak z rodziny ślepców występujący w południowo-wschodniej Europie (Ukraina i Rosja).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślepiach 17Forma podstawowa: ślep
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślepiami 15Forma podstawowa: ślepie
Opis: oko zwierzęcia, zwłaszcza drapieżnika.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślepiącą 23Forma podstawowa: ślepić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
ślepiące 19Forma podstawowa: ślepić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
ślepiący 20Forma podstawowa: ślepić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
ślepicie 15Forma podstawowa: ślepić
Część mowy/forma fleksyjna:
ślepiłby 19Forma podstawowa: ślepić
Część mowy/forma fleksyjna:
ślepiłem 17Forma podstawowa: ślepić
Część mowy/forma fleksyjna:
ślepiłeś 20Forma podstawowa: ślepić
Część mowy/forma fleksyjna:
ślepioną 18Forma podstawowa: ślepić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ślepione 14Forma podstawowa: ślepić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ślepiono 14Forma podstawowa: ślepić
Część mowy/forma fleksyjna:
ślepiony 15Forma podstawowa: ślepić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ślepiota 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślepiotą 19Forma podstawowa: ślepiota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślepiotę 19Forma podstawowa: ślepiota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślepioto 15Forma podstawowa: ślepiota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślepkach 18Forma podstawowa: ślepko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślepkiem 16Forma podstawowa: ślepek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślepliby 18Forma podstawowa: ślepnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ślepłbyś 23Forma podstawowa: ślepnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ślepłoby 19Forma podstawowa: ślepnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ślepłyby 20Forma podstawowa: ślepnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ślepocie 15Forma podstawowa: ślepota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślepoocy 16Forma podstawowa: ślepooki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ślepooka 15Forma podstawowa: ślepooki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ślepooki 15Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ślepotom 16Forma podstawowa: ślepota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślepucha 19Forma podstawowa: ślepuch
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślepuchą 23Forma podstawowa: ślepucha
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślepuchę 23Forma podstawowa: ślepucha
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślepuchy 20Forma podstawowa: ślepuch
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ślepucha
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślęczały 21Forma podstawowa: ślęczeć
Opis: wykonywać jakąś czynność, jakieś zadanie długo i z dużym wysiłkiem.
Część mowy/forma fleksyjna:
ślęczano 18Forma podstawowa: ślęczeć
Opis: wykonywać jakąś czynność, jakieś zadanie długo i z dużym wysiłkiem.
Część mowy/forma fleksyjna:
ślęczącą 27Forma podstawowa: ślęczeć
Opis: wykonywać jakąś czynność, jakieś zadanie długo i z dużym wysiłkiem.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
ślęczące 23Forma podstawowa: ślęczeć
Opis: wykonywać jakąś czynność, jakieś zadanie długo i z dużym wysiłkiem.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
ślęczący 24Forma podstawowa: ślęczeć
Opis: wykonywać jakąś czynność, jakieś zadanie długo i z dużym wysiłkiem.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
ślęzawom 18Forma podstawowa: ślęzawa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślężawie 21Forma podstawowa: ślężawa
ślężawom 22Forma podstawowa: ślężawa
ślężynom 23Forma podstawowa: ślężyna
ślicznej 16Forma podstawowa: śliczny
Opis: wspaniały, bardzo udany, dorodny, okazały.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ślicznot 15Forma podstawowa: ślicznota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślicznym 16Forma podstawowa: śliczny
Opis: wspaniały, bardzo udany, dorodny, okazały.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ślimacza 15Forma podstawowa: ślimaczy
Opis: bardzo powolny, taki jak u ślimaka.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ślimaczą 19Forma podstawowa: ślimaczy
Opis: bardzo powolny, taki jak u ślimaka.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ślimaczy 16Forma podstawowa: ślimaczyć
Opis: bardzo powolny, taki jak u ślimaka.
Część mowy/forma fleksyjna:
ślimakom 16Forma podstawowa: ślimak
Opis: inna nazwa maślaka – grzyba z rodziny maślakowatych, który jest szeroko rozpowszechniony, w Polsce dość pospolity.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliniaku 16Forma podstawowa: śliniak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliniącą 22Forma podstawowa: ślinić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
śliniące 18Forma podstawowa: ślinić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
śliniłaś 19Forma podstawowa: ślinić
Część mowy/forma fleksyjna:
śliniłby 18Forma podstawowa: ślinić
Część mowy/forma fleksyjna:
śliniłem 16Forma podstawowa: ślinić
Część mowy/forma fleksyjna:
śliniona 13Forma podstawowa: ślinić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ślinioną 17Forma podstawowa: ślinić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ślinione 13Forma podstawowa: ślinić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
śliniono 13Forma podstawowa: ślinić
Część mowy/forma fleksyjna:
ślinkami 15Forma podstawowa: ślinka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślinowej 15Forma podstawowa: ślinowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ślinowym 15Forma podstawowa: ślinowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ślipałaś 20Forma podstawowa: ślipać
Część mowy/forma fleksyjna:
ślipałem 17Forma podstawowa: ślipać
Część mowy/forma fleksyjna:
ślipanie 14Forma podstawowa: ślipać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
ślipaniu 16Forma podstawowa: ślipać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
ślipiają 20Forma podstawowa: ślipiać
Część mowy/forma fleksyjna:
ślipiali 15Forma podstawowa: ślipiać
Część mowy/forma fleksyjna:
ślipiała 16Forma podstawowa: ślipiać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: ślipieć
Część mowy/forma fleksyjna:
ślipiało 16Forma podstawowa: ślipiać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: ślipieć
Część mowy/forma fleksyjna:
ślipiały 17Forma podstawowa: ślipiać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: ślipieć
Część mowy/forma fleksyjna:
ślipiamy 16Forma podstawowa: ślipiać
Część mowy/forma fleksyjna:
ślipiano 14Forma podstawowa: ślipiać
Część mowy/forma fleksyjna:
ślipiąca 19Forma podstawowa: ślipać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
Forma podstawowa: ślipieć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
ślipiącą 23Forma podstawowa: ślipać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
ślipiące 19Forma podstawowa: ślipać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
Forma podstawowa: ślipieć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
ślipiący 20Forma podstawowa: ślipać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
Forma podstawowa: ślipieć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
ślipiowi 14Forma podstawowa: ślip
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślipkach 18Forma podstawowa: ślipek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ślipek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ślipko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślipkami 16Forma podstawowa: ślipek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ślipek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślipkiem 16Forma podstawowa: ślipek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ślipek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślipkowi 15Forma podstawowa: ślipek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ślipek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślipskom 16Forma podstawowa: ślipsko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliskiej 16Forma podstawowa: śliski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śliskość 23Opis: cecha powierzchni, np. podłogi, charakteryzującej się gładkością i zmniejszonym tarciem, co może spowodować poślizg (czegoś lub kogoś).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliwcowi 14Forma podstawowa: śliwiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliwiccy 16Forma podstawowa: śliwicki
Opis: związany ze Śliwicami - wsią w województwie kujawsko-pomorskim.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śliwkowe 14Forma podstawowa: śliwkowy
Opis: związany ze śliwką - owocem śliwki.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śliwkowo 14Forma podstawowa: śliwkowy
Opis: związany ze śliwką - owocem śliwki.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
śliwkowy 15Opis: związany ze śliwką - owocem śliwki.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śliwnika 14Forma podstawowa: śliwnik
Opis: sad śliwkowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliwniki 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliwniku 16Forma podstawowa: śliwnik
Opis: sad śliwkowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliwowej 15Forma podstawowa: śliwowy
Opis: taki, który jest związany ze śliwą - drzewem rodzącym śliwki.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śliwowic 14Forma podstawowa: śliwowica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliwowym 15Forma podstawowa: śliwowy
Opis: taki, który jest związany ze śliwą - drzewem rodzącym śliwki.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śliwówce 18Forma podstawowa: śliwówka
Opis: nalewka o smaku śliwek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliwówek 18Forma podstawowa: śliwówka
Opis: nalewka o smaku śliwek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliwówką 22Forma podstawowa: śliwówka
Opis: nalewka o smaku śliwek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliwówkę 22Forma podstawowa: śliwówka
Opis: nalewka o smaku śliwek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śliwówki 18Forma podstawowa: śliwówka
Opis: nalewka o smaku śliwek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślizgała 17Forma podstawowa: ślizgać
Część mowy/forma fleksyjna:
ślizgało 17Forma podstawowa: ślizgać
Część mowy/forma fleksyjna:
ślizgały 18Forma podstawowa: ślizgać
Część mowy/forma fleksyjna:
ślizgarz 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślizgasz 15Forma podstawowa: ślizgać
Część mowy/forma fleksyjna:
ślizgiem 16Forma podstawowa: ślizg
Opis: ruch jednostki pływającej, w którym składowa dynamiczna wyporu przeważa nad składową statyczną.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślizgnąć 24Część mowy/forma fleksyjna:
ślizgnął 21Forma podstawowa: ślizgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ślizgnij 17Forma podstawowa: ślizgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ślizgowi 15Forma podstawowa: ślizg
Opis: ruch jednostki pływającej, w którym składowa dynamiczna wyporu przeważa nad składową statyczną.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ślizgowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śliznęło 19Forma podstawowa: śliznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
śliznęły 20Forma podstawowa: śliznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
śliźnięć 30Forma podstawowa: śliznąć
śliżykom 20Forma podstawowa: śliżyk
śliżyków 23Forma podstawowa: śliżyk
ślubnych 21Forma podstawowa: ślubny
Opis: związany ze ślubem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ślubowań 23Forma podstawowa: ślubowanie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślubujmy 23Forma podstawowa: ślubować
Część mowy/forma fleksyjna:
ślusarce 16Forma podstawowa: ślusarka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślusarek 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ślusarka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślusarki 16Forma podstawowa: ślusarek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: ślusarka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślusarza 15Forma podstawowa: ślusarz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ślusarze 15Forma podstawowa: ślusarz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: ślusarz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
ślusarzu 17Forma podstawowa: ślusarz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śluzakom 17Forma podstawowa: śluzak
Opis: Cortinarius – rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śluzaków 20Forma podstawowa: śluzak
Opis: Cortinarius – rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śluzawic 16Forma podstawowa: śluzawica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śluzotok 17Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śluzować 20Część mowy/forma fleksyjna:
śluzował 17Forma podstawowa: śluzować
Część mowy/forma fleksyjna:
śluzowań 21Forma podstawowa: śluzować
śluzowce 16Forma podstawowa: śluzowiec
Opis: przedstawiciel pierwotniaków z rodziny śluzowców (Myxomycota).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śluzowej 17Forma podstawowa: śluzowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śluzówce 20Forma podstawowa: śluzówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śluzówki 20Forma podstawowa: śluzówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śluzujże 23Forma podstawowa: śluzować
Część mowy/forma fleksyjna:
śmialiby 17Forma podstawowa: śmiać
Część mowy/forma fleksyjna:
śmiałbyś 22Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Część mowy/forma fleksyjna:
śmiałemu 18Forma podstawowa: śmiały
Opis: odważny, taki, który świadczy o tym, że ktoś jest śmiały.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śmiałkom 17Forma podstawowa: śmiałek
Opis: Deschampsia – rodzaj roślin należący do rodziny wiechlinowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmiałoby 18Forma podstawowa: śmiać
Część mowy/forma fleksyjna:
śmiałość 24Opis: skłonność do podejmowania wyzwań, wiara we własne siły.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmiałyby 19Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Część mowy/forma fleksyjna:
śmiałymi 17Forma podstawowa: śmiały
Opis: odważny, taki, który świadczy o tym, że ktoś jest śmiały.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śmianiem 14Forma podstawowa: śmiać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
śmiącemu 21Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
śmiących 22Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
śmiącymi 20Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
śmichach 19Forma podstawowa: śmich
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmiecąca 19Forma podstawowa: śmiecić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
śmiecący 20Forma podstawowa: śmiecić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
śmiechom 17Forma podstawowa: śmiech
Opis: projektowana reakcja (niekoniecznie ktoś musi się przy tym śmiać naprawdę), odczucie, jakie coś lub ktoś może obudzić, często podszyte złośliwością, szyderstwem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmiechów 20Forma podstawowa: śmiechowo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmieciem 15Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmieciły 17Forma podstawowa: śmiecić
Część mowy/forma fleksyjna:
śmiecimy 16Forma podstawowa: śmiecić
Część mowy/forma fleksyjna:
śmieciom 15Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmiecono 14Forma podstawowa: śmiecić
Część mowy/forma fleksyjna:
śmiejąca 20Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
śmiejącą 24Forma podstawowa: śmiać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
śmiejące 20Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
śmiejący 21Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
śmiejcie 16Forma podstawowa: śmiać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Część mowy/forma fleksyjna:
śmiejemy 17Forma podstawowa: śmiać
Część mowy/forma fleksyjna:
śmiejmyż 21Forma podstawowa: śmiać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Część mowy/forma fleksyjna:
śmielsza 14Forma podstawowa: śmiały
Opis: odważny, taki, który świadczy o tym, że ktoś jest śmiały.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śmielszy 15Forma podstawowa: śmiały
Opis: odważny, taki, który świadczy o tym, że ktoś jest śmiały.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śmieniom 14Forma podstawowa: śmieć
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
śmiercią 18Forma podstawowa: śmierć
Opis: ostateczny upadek jakiejś ideologii, systemu itd.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmierdli 15Forma podstawowa: śmierdnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
śmierdła 16Forma podstawowa: śmierdnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
śmierdło 16Forma podstawowa: śmierdnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
śmierdły 17Forma podstawowa: śmierdnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
śmierdną 18Forma podstawowa: śmierdnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
śmierdnę 18Forma podstawowa: śmierdnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
śmierdzą 18Forma podstawowa: śmierdzieć
Opis: być nieakceptowanym, sprawiać wrażenie złego, niemoralnego, zakłamanego.
Część mowy/forma fleksyjna:
śmierdzę 18Forma podstawowa: śmierdzić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: śmierdzieć
Opis: być nieakceptowanym, sprawiać wrażenie złego, niemoralnego, zakłamanego.
Część mowy/forma fleksyjna:
śmierdzi 14Forma podstawowa: śmierdzić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: śmierdzieć
Opis: być nieakceptowanym, sprawiać wrażenie złego, niemoralnego, zakłamanego.
Część mowy/forma fleksyjna:
śmiertek 15
śmiertku 17Forma podstawowa: śmiertek
śmiesząc 18Forma podstawowa: śmieszyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
śmieszce 14Forma podstawowa: śmieszka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmieszek 14Forma podstawowa: śmieszka
Opis: człowiek o wesołkowatym usposobieniu, skłonny do śmiechu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmieszka 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmieszku 16Forma podstawowa: śmieszek
Opis: człowiek o wesołkowatym usposobieniu, skłonny do śmiechu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmieszmy 15Forma podstawowa: śmieszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
śmieszny 14Opis: zwykle o człowieku: taki, który może być przedmiotem kpin, taki, którego łatwo jest wyśmiać, zlekceważyć.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śmieszyć 19Część mowy/forma fleksyjna:
śmieszże 17Forma podstawowa: śmieszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
śmietana 14Opis: porcja śmietany, określona ilość tego produktu, zazwyczaj kubeczek, plastikowe opakowanie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmietaną 18Forma podstawowa: śmietana
Opis: porcja śmietany, określona ilość tego produktu, zazwyczaj kubeczek, plastikowe opakowanie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmietanę 18Forma podstawowa: śmietana
Opis: porcja śmietany, określona ilość tego produktu, zazwyczaj kubeczek, plastikowe opakowanie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmietkom 16Forma podstawowa: śmietki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmietnik 15Opis: miejsce pozbywania się odpadów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmigajmy 19Forma podstawowa: śmigać
Część mowy/forma fleksyjna:
śmigajże 21Forma podstawowa: śmigać
Część mowy/forma fleksyjna:
śmigałaś 21Forma podstawowa: śmigać
Część mowy/forma fleksyjna:
śmigałby 20Forma podstawowa: śmigać
Część mowy/forma fleksyjna:
śmigałem 18Forma podstawowa: śmigać
Część mowy/forma fleksyjna:
śmigałeś 21Forma podstawowa: śmigać
Część mowy/forma fleksyjna:
śmiganej 17Forma podstawowa: śmigać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
śmiganie 15Forma podstawowa: śmigać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
śmiganiu 17Forma podstawowa: śmigać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
śmiganym 17Forma podstawowa: śmigać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
śmigłach 20Forma podstawowa: śmigło
Opis: długo (wysoko) i chudo, zgrabnie, giętko.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmigłami 18Forma podstawowa: śmigło
Opis: długo (wysoko) i chudo, zgrabnie, giętko.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmigłego 19Forma podstawowa: śmigły
Opis: o człowieku (lub innej istocie) - taki, który jest wysoki i szczupły.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śmigłemu 20Forma podstawowa: śmigły
Opis: o człowieku (lub innej istocie) - taki, który jest wysoki i szczupły.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śmigłość 26Opis: duża szybkość, prędkość.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmigłowa 17Forma podstawowa: śmigłowy
Opis: związany ze śmigłem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śmigłowi 17Forma podstawowa: śmigłowy
Opis: związany ze śmigłem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śmigłowy 18Opis: związany ze śmigłem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śmignęła 21Forma podstawowa: śmignąć
Część mowy/forma fleksyjna:
śmignęło 21Forma podstawowa: śmignąć
Część mowy/forma fleksyjna:
śmignicą 20Forma podstawowa: śmignica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmignice 16Forma podstawowa: śmignica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmignicę 20Forma podstawowa: śmignica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmignięć 24Forma podstawowa: śmignąć
śmigusem 18Forma podstawowa: śmigus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śmigusów 21Forma podstawowa: śmigus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śniadali 14Forma podstawowa: śniadać
Opis: jeść śniadanie.
Część mowy/forma fleksyjna:
śniadalń 20Forma podstawowa: śniadalnia
śniadawa 13Forma podstawowa: śniadawy
Opis: o skórze, cerze: lekko śniady, ciemny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śniadawą 17Forma podstawowa: śniadawy
Opis: o skórze, cerze: lekko śniady, ciemny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śniademu 16Forma podstawowa: śniady
Opis: o skórze, cerze: ciemny, opalony, o brązowawym odcieniu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śniadkom 15Forma podstawowa: śniadka
Opis: grzyb wywołujący chorobę roślin.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śniadych 17Forma podstawowa: śniady
Opis: o skórze, cerze: ciemny, opalony, o brązowawym odcieniu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śniadymi 15Forma podstawowa: śniady
Opis: o skórze, cerze: ciemny, opalony, o brązowawym odcieniu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śniatach 16Forma podstawowa: śniat
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śniących 21Forma podstawowa: śnić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
śniącymi 19Forma podstawowa: śnić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
śnieciom 14Forma podstawowa: śnieć
Opis: grzyb wywołujący chorobę roślin.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śniedzeń 19Forma podstawowa: śniedzieć
śniedzie 13Forma podstawowa: śniedź
Opis: produkt korozji atmosferycznej miedzi i jej stopów w wilgotnym powietrzu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śniegach 17Forma podstawowa: śniegi
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śniegami 15Forma podstawowa: śnieg
Opis: substancja, która jest wynikiem opadów śniegu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śniegowa 14Forma podstawowa: śniegowy
Opis: zrobiony ze śniegu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śniegową 18Forma podstawowa: śniegowy
Opis: zrobiony ze śniegu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śniegule 17Forma podstawowa: śnieguła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śnieguła 18Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śniegułą 22Forma podstawowa: śnieguła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śnieguły 19Forma podstawowa: śnieguła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śnieniem 13Forma podstawowa: śnić
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
śnieżąca 21Forma podstawowa: śnieżyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
śnieżącą 25Forma podstawowa: śnieżyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
śnieżące 21Forma podstawowa: śnieżyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
śnieżący 22Forma podstawowa: śnieżyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
śnieżcie 17Forma podstawowa: śnieżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
śnieżków 21Forma podstawowa: śnieżek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śnieżnie 16Opis: tak, że leży śnieg, jest dużo śniegu.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
śnieżnik 17Opis: Lerwa lerwa – gatunek ptaka z rodziny kurowatych (Phasianidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: Lerwa lerwa – gatunek ptaka z rodziny kurowatych (Phasianidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śnieżona 16Forma podstawowa: śnieżyć
śnieżoną 20Forma podstawowa: śnieżyć
śnieżono 16Forma podstawowa: śnieżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
śnieżony 17Forma podstawowa: śnieżyć
śnieżycę 22Forma podstawowa: śnieżyca
Opis: Leucojum – rodzaj roślin z rodziny amarylkowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śnieżyco 18Forma podstawowa: śnieżyca
Opis: Leucojum – rodzaj roślin z rodziny amarylkowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śnieżycy 19Forma podstawowa: śnieżyca
Opis: Leucojum – rodzaj roślin z rodziny amarylkowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śnieżymy 19Forma podstawowa: śnieżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
śnieżysz 17Forma podstawowa: śnieżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
śnięciem 18Forma podstawowa: snąć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
Forma podstawowa: śnięcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śnięciom 18Forma podstawowa: śnięcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śniętemu 20Forma podstawowa: snąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: śnięty
Opis: o stworzeniu, przede wszystkim o rybie: nieżywy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śniętych 21Forma podstawowa: snąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
śniętymi 19Forma podstawowa: snąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
śnijcież 19Forma podstawowa: śnić
Część mowy/forma fleksyjna:
śnionego 14Forma podstawowa: śnić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
śnionemu 15Forma podstawowa: śnić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
śniotowi 13Forma podstawowa: śniot
Opis: stosowana w bartnictwie duża dębowa deska z dwoma otworami na dole i na górze, którą zawiesza się na tzw. kluczach - dwóch hakowato zakończonych kołkach zamocowanych nad i pod barcią.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śnitkach 17Forma podstawowa: śnitka
śparogów 19Forma podstawowa: śparogi
śpiącego 20Forma podstawowa: śpiący
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śpiącemu 21Forma podstawowa: spać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
śpiączką 23Forma podstawowa: śpiączka
Opis: doznanie polegające na nieopanowanej potrzebie położenia się spać, senność.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śpiączkę 23Forma podstawowa: śpiączka
Opis: doznanie polegające na nieopanowanej potrzebie położenia się spać, senność.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śpiesząc 18Forma podstawowa: śpieszyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
śpieszeń 19Forma podstawowa: śpieszyć
śpieszmy 15Forma podstawowa: śpieszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
śpieszne 13Forma podstawowa: śpieszny
Opis: wykonywany lub odbywający się w pośpiechu, pod presją czasu, bez zwlekania, szybciej niż normalnie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śpieszny 14Opis: wykonywany lub odbywający się w pośpiechu, pod presją czasu, bez zwlekania, szybciej niż normalnie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śpieszył 16Forma podstawowa: śpieszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
śpiewach 16Forma podstawowa: śpiew
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śpiewają 19Forma podstawowa: śpiewać
Część mowy/forma fleksyjna:
śpiewaka 14Forma podstawowa: śpiewak
Opis: człowiek, który śpiewa, potrafi śpiewać.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: śpiewak
Opis: człowiek, który śpiewa, potrafi śpiewać.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śpiewaki 14Forma podstawowa: śpiewak
Opis: człowiek, który śpiewa, potrafi śpiewać.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
śpiewaku 16Forma podstawowa: śpiewak
Opis: człowiek, który śpiewa, potrafi śpiewać.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śpiewali 14Forma podstawowa: śpiewać
Część mowy/forma fleksyjna:
śpiewało 15Forma podstawowa: śpiewać
Część mowy/forma fleksyjna:
śpiewały 16Forma podstawowa: śpiewać
Część mowy/forma fleksyjna:
śpiewamy 15Forma podstawowa: śpiewać
Część mowy/forma fleksyjna:
śpiewani 13Forma podstawowa: śpiewać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
śpiewany 14Forma podstawowa: śpiewać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
śpiewnej 15Forma podstawowa: śpiewny
Opis: dźwięczny, taki, który przypomina śpiew, melodyjny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śpiewnik 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śpiewnym 15Forma podstawowa: śpiewny
Opis: dźwięczny, taki, który przypomina śpiew, melodyjny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śpiewowi 13Forma podstawowa: śpiew
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śpiewywa 14Forma podstawowa: śpiewywać
Część mowy/forma fleksyjna:
śpiochem 17Forma podstawowa: śpioch
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śpiochom 17Forma podstawowa: śpioch
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śpioszek 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: śpioszka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śpioszka 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śpioszką 18Forma podstawowa: śpioszka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śpioszkę 18Forma podstawowa: śpioszka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śpioszki 14Forma podstawowa: śpioszek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: śpioszka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śpioszku 16Forma podstawowa: śpioszek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śpiworek 14
śpiworku 16Forma podstawowa: śpiworek
śpiworom 14Forma podstawowa: śpiwór
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
średniak 14Opis: o człowieku przeciętnym, ocenianym niewysoko.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
średnian 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
średnicą 18Forma podstawowa: średnica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
średnice 14Forma podstawowa: średnica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
średnich 16Forma podstawowa: średnia
Opis: "statystyka (funkcja) stosowana jako tzw. miara tendencji centralnej, tzn. wskaźnik pokazujący w jakiś sposób ""środek"" rozkładu, ""środek"" można zdefiniować na wiele sposobów, istnieje też wiele rodzaj"
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
średnico 14Forma podstawowa: średnica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
średnika 14Forma podstawowa: średnik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
średniki 14Forma podstawowa: średnik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
średniku 16Forma podstawowa: średnik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
średnimi 14Forma podstawowa: średni
Opis: niezbyt dobrej jakości, taki, który jest znośny, ale mógłby być lepszy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: średnia
Opis: "statystyka (funkcja) stosowana jako tzw. miara tendencji centralnej, tzn. wskaźnik pokazujący w jakiś sposób ""środek"" rozkładu, ""środek"" można zdefiniować na wiele sposobów, istnieje też wiele rodzaj"
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
średzkie 14Forma podstawowa: średzki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
średzkim 15Forma podstawowa: średzki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śremskim 15Forma podstawowa: śremski
Opis: związany ze Śremem, miastem w Wielkopolsce.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śreżodze 17Forma podstawowa: śreżoga
Opis: ruch konwekcyjny rozedrganego w upalny dzień powietrza, powodujący wrażenie mgły.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śreżogom 19Forma podstawowa: śreżoga
Opis: ruch konwekcyjny rozedrganego w upalny dzień powietrza, powodujący wrażenie mgły.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
środkach 17Forma podstawowa: środek
Opis: sposób, metoda.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: środki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
środkową 18Forma podstawowa: środkowa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
środkowe 14Forma podstawowa: środkowa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
środkowi 14Forma podstawowa: środek
Opis: sposób, metoda.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
środkowo 14Opis: w centrum, pośrodku czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: środkowy
Opis: taki, który jest związany ze środkiem jakiegoś okresu, np. środkowy perm.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
środkowy 15Opis: taki, który jest związany ze środkiem jakiegoś okresu, np. środkowy perm.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
środkują 22Forma podstawowa: środkować
Część mowy/forma fleksyjna:
środkuję 22Forma podstawowa: środkować
Część mowy/forma fleksyjna:
środnika 14Forma podstawowa: środnik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
środniki 14Forma podstawowa: środnik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
środzian 13Forma podstawowa: środzianin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śródgłos 21Opis: jedna z trzech faz artykulacyjnych wyrazu, środek wyrazu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śródmórz 22Forma podstawowa: śródmorze
śródplon 19Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śródwagą 23Forma podstawowa: śródwaga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śródwagę 23Forma podstawowa: śródwaga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śródwago 19Forma podstawowa: śródwaga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śrubiarz 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śrubkami 18Forma podstawowa: śrubka
Opis: mała śruba - złącze, elemnt połączenia śrubowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śrubkuje 21Forma podstawowa: śrubkować
Część mowy/forma fleksyjna:
śrubkuję 25Forma podstawowa: śrubkować
Część mowy/forma fleksyjna:
śrubowań 22Forma podstawowa: śrubować
śrubowca 17Forma podstawowa: śrubowiec
Opis: statek śrubowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śrubowcu 19Forma podstawowa: śrubowiec
Opis: statek śrubowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śrubowej 18Forma podstawowa: śrubowy
Opis: związany ze śrubą - złączem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śrubowym 18Forma podstawowa: śrubowa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: śrubowy
Opis: związany ze śrubą - złączem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śrubówka 21Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śrubówką 25Forma podstawowa: śrubówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śrubówko 21Forma podstawowa: śrubówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śrubujmy 22Forma podstawowa: śrubować
Część mowy/forma fleksyjna:
śrubunek 19Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śrubunki 19Forma podstawowa: śrubunek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śrucinom 16Forma podstawowa: śrucina
Opis: pojedyncza cząstka metalu, będąca składową śrutu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śrutarza 15Forma podstawowa: śrutarz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śrutarze 15Forma podstawowa: śrutarz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
śrutowca 16Forma podstawowa: śrutowiec
Opis: zawodnik strzelający z broni śrutowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śrutowce 16Forma podstawowa: śrutowiec
Opis: zawodnik strzelający z broni śrutowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
śrutowcu 18Forma podstawowa: śrutowiec
Opis: zawodnik strzelający z broni śrutowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śrutowcy 17Forma podstawowa: śrutowiec
Opis: zawodnik strzelający z broni śrutowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śrutowej 17Forma podstawowa: śrutowy
Opis: związany ze śrutem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śrutówek 20Forma podstawowa: śrutówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śrutówkę 24Forma podstawowa: śrutówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śrutówko 20Forma podstawowa: śrutówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
śrutujmy 21Forma podstawowa: śrutować
Część mowy/forma fleksyjna:
śrutujże 23Forma podstawowa: śrutować
Część mowy/forma fleksyjna:
śryżowym 19Forma podstawowa: śryżowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
śudrowie 15Forma podstawowa: śudra
śwarnemu 15Forma podstawowa: śwarny
Opis: ładny, szykowny, piękny, zgrabny.
świadczą 18Forma podstawowa: świadczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
świadczę 18Forma podstawowa: świadczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
świadkom 15Forma podstawowa: świadek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świadkuj 18Forma podstawowa: świadkować
Część mowy/forma fleksyjna:
światami 14Forma podstawowa: świat
Opis: ogół osób, rzeczy lub zjawisk.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
światków 18Forma podstawowa: światek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
światłem 16Forma podstawowa: światło
Opis: w drukarstwie: odstęp pomiędzy wierszami lub innymi fragmentami tekstu, niezadrukowana przestrzeń.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
światowe 13Forma podstawowa: światowy
Opis: taki, który świadczy o czyimś obyciu, znajomości świata, wyrobieniu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
światowi 13Forma podstawowa: światowy
Opis: taki, który świadczy o czyimś obyciu, znajomości świata, wyrobieniu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
światowo 13Forma podstawowa: światowy
Opis: taki, który świadczy o czyimś obyciu, znajomości świata, wyrobieniu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
światowy 14Opis: taki, który świadczy o czyimś obyciu, znajomości świata, wyrobieniu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
świądami 18Forma podstawowa: świąd
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świądowi 17Forma podstawowa: świąd
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świątkom 19Forma podstawowa: świątek
Opis: dzień świąteczny, święto.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: świątki
Opis: wieś znajdująca się w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świątnik 18Forma podstawowa: świątniki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świbkach 18Forma podstawowa: świbka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świderek 14Opis: makaron poskręcany spiralnie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świderka 14Forma podstawowa: świderek
Opis: makaron poskręcany spiralnie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świderki 14Forma podstawowa: świderek
Opis: makaron poskręcany spiralnie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świdraki 14Forma podstawowa: świdrak
Opis: Teredo navalis - inwazyjny gatunek małża blaszkoskrzelnego z rodziny świdrakowatych, charakteryzujący się zdolnością trawienia celulozy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świdraku 16Forma podstawowa: świdrak
Opis: Teredo navalis - inwazyjny gatunek małża blaszkoskrzelnego z rodziny świdrakowatych, charakteryzujący się zdolnością trawienia celulozy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świdrami 14Forma podstawowa: świder
Opis: narzędzie wiercące służące do zwiercania skał stosowane w wiertnictwie, narzędzie to połączone jest z przewodem wiertniczym i zapuszczane do otworu wiertniczego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świdrowa 13Forma podstawowa: świdrowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
świdrowi 13Forma podstawowa: świder
Opis: narzędzie wiercące służące do zwiercania skał stosowane w wiertnictwie, narzędzie to połączone jest z przewodem wiertniczym i zapuszczane do otworu wiertniczego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: świdrowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
świdrują 21Forma podstawowa: świdrować
Część mowy/forma fleksyjna:
świdwami 14Forma podstawowa: świdwa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świecami 14Forma podstawowa: świeca
Opis: amunicja generująca światło lub dym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świecąca 18Forma podstawowa: świecić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
świecian 13Forma podstawowa: świecianin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świecili 14Forma podstawowa: świecić
Część mowy/forma fleksyjna:
świecimy 15Forma podstawowa: świecić
Część mowy/forma fleksyjna:
świecisz 13Forma podstawowa: świecić
Część mowy/forma fleksyjna:
świeckie 14Forma podstawowa: świecki
Opis: związany ze Świeciem - miastem w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Świecie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
świeckim 15Forma podstawowa: świecki
Opis: związany ze Świeciem - miastem w woj. kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, siedzibą gminy miejsko-wiejskiej Świecie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
świecono 13Forma podstawowa: świecić
Część mowy/forma fleksyjna:
świecowy 14Opis: związany ze świecą - woskowym przedmiotem z knotem, np. płomień świecowy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
świecuje 17Forma podstawowa: świecować
świeczce 14Forma podstawowa: świeczka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świeczką 18Forma podstawowa: świeczka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świeczkę 18Forma podstawowa: świeczka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świeczko 14Forma podstawowa: świeczka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świegoce 15Forma podstawowa: świegotać
Część mowy/forma fleksyjna:
świegocz 15Forma podstawowa: świegotać
Część mowy/forma fleksyjna:
świekrom 14Forma podstawowa: świekier
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: świekra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świekrów 17Forma podstawowa: świekier
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świekrze 13Forma podstawowa: świekier
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: świekra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świerccy 15Forma podstawowa: świercki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
świercku 16Forma podstawowa: świercki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
świergot 15Opis: wysoki dźwięk wydawany przez ptaka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świerkną 17Forma podstawowa: świerknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
świerkom 14Forma podstawowa: świerk
Opis: Picea – rodzaj wiecznie zielonych drzew z rodziny sosnowatych (Pinaceae), który obejmuje około 35 gatunków, świerk występuje na obszarach chłodnych i umiarkowanych półkuli północnej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: świerki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świerzba 14Forma podstawowa: świerzb
świerzbu 16Forma podstawowa: świerzb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świerzby 15Forma podstawowa: świerzb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świerzep 13Forma podstawowa: świerzepa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świerzop 13Opis: gorczyca polna, ognicha.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: świerzopa
Opis: gorczyca polna, ognicha.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świetlał 16Forma podstawowa: świetleć
Część mowy/forma fleksyjna:
świetleć 19Część mowy/forma fleksyjna:
świetlej 16Forma podstawowa: świetleć
Część mowy/forma fleksyjna:
świetlik 15Opis: plastikowy pojemnik emitujący światło, montowany przy spławiku w celu oznaczenia miejsca połowu nocą.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: plastikowy pojemnik emitujący światło, montowany przy spławiku w celu oznaczenia miejsca połowu nocą.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świetlna 14Forma podstawowa: świetlny
Opis: związany ze światłem, dotyczący światła.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
świetlną 18Forma podstawowa: świetlny
Opis: związany ze światłem, dotyczący światła.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
świetnie 13Opis: właściwie, odpowiednio do danego celu.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
świetnym 15Forma podstawowa: świetny
Opis: o człowieku: bardzo dobrze wykonujący swoje zajęcie, taki, który ma szczególne predyspozycje do czegoś, talent itp.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
świeżące 21Forma podstawowa: świeżyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
świeżeni 16Forma podstawowa: świeżyć
świeżona 16Forma podstawowa: świeżyć
świeżono 16Forma podstawowa: świeżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
świeżość 25Opis: cecha produktów i potraw: surowość i jadalność.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świeższe 16Forma podstawowa: świeży
Opis: taki, który jest nowy, świeżo zaimplementowany, nie jest zużyty (często oznacza to, że jest pełny, jest tego jeszcze duży zapas).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
świeżyło 19Forma podstawowa: świeżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
święcącą 26Forma podstawowa: święcić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
święciło 19Forma podstawowa: święcić
Część mowy/forma fleksyjna:
święciły 20Forma podstawowa: święcić
Część mowy/forma fleksyjna:
święcona 17Forma podstawowa: święcić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: święcony
Opis: taki, który został poddany czynnościom religijnym, błogosławieństwu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
święconą 21Forma podstawowa: święcić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: święcony
Opis: taki, który został poddany czynnościom religijnym, błogosławieństwu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
święcone 17Opis: nazwa pokarmów (głównie mięsa, jaj, chrzanu, chleba etc.) święconych w Wielką Sobotę w kościołach katolickich Polski oraz w graniczących ze Słowenią austriackich regionach Styrii, Karyntii, południow
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: święcony
Opis: taki, który został poddany czynnościom religijnym, błogosławieństwu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
święcono 17Forma podstawowa: święcić
Część mowy/forma fleksyjna:
święćcie 22Forma podstawowa: święcić
Część mowy/forma fleksyjna:
święćmyż 27Forma podstawowa: święcić
Część mowy/forma fleksyjna:
świętach 20Forma podstawowa: święta
Opis: kobieta, która jest święta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: święto
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świętego 19Forma podstawowa: święte
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świętemu 20Forma podstawowa: święte
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świętość 26Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świętsza 17Forma podstawowa: święty
Opis: taki, którego nie da się podważyć.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
świętszą 21Forma podstawowa: święty
Opis: taki, którego nie da się podważyć.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
świętsze 17Forma podstawowa: święty
Opis: taki, którego nie da się podważyć.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
świętują 25Forma podstawowa: świętować
Część mowy/forma fleksyjna:
świętuje 21Forma podstawowa: świętować
Część mowy/forma fleksyjna:
świętych 21Forma podstawowa: święta
Opis: kobieta, która jest święta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świętymi 19Forma podstawowa: święte
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świleccy 16Forma podstawowa: świlecki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
świlecka 15Forma podstawowa: świlecki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
świlecki 15Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
świniami 13Forma podstawowa: świnia
Opis: pejoratywne określenie osoby krzywdzącej innych, postępującej niemoralnie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świniarń 18Forma podstawowa: świniarnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świniarz 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świniącą 21Forma podstawowa: świnić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
świniące 17Forma podstawowa: świnić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
świnicka 14Forma podstawowa: świnicki
Opis: taki, który jest związany ze Świnicą- zwornikowym szczytem w grani głównej Tatr Wysokich o dwóch wierzchołkach, różniących się wysokością o 10 metrów.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
świnicką 18Forma podstawowa: świnicki
Opis: taki, który jest związany ze Świnicą- zwornikowym szczytem w grani głównej Tatr Wysokich o dwóch wierzchołkach, różniących się wysokością o 10 metrów.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
świnicko 14Forma podstawowa: świnicki
Opis: taki, który jest związany ze Świnicą- zwornikowym szczytem w grani głównej Tatr Wysokich o dwóch wierzchołkach, różniących się wysokością o 10 metrów.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
świnieni 12Forma podstawowa: świnić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
świniłam 15Forma podstawowa: świnić
Część mowy/forma fleksyjna:
świniłaś 18Forma podstawowa: świnić
Część mowy/forma fleksyjna:
świniłby 17Forma podstawowa: świnić
Część mowy/forma fleksyjna:
świniłem 15Forma podstawowa: świnić
Część mowy/forma fleksyjna:
świniłeś 18Forma podstawowa: świnić
Część mowy/forma fleksyjna:
świninie 12Forma podstawowa: świnina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świniony 13Forma podstawowa: świnić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
świnopas 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świntuch 18Forma podstawowa: świntucha
Opis: pejoratywne określenie człowieka źle wychowanego, brudnego, niekulturalnego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świńskie 19Forma podstawowa: świński
Opis: sprośny, taki, który zawiera treści seksualne, kojarzy się z seksem, jest nacechowany wulgarnością.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
świńskim 20Forma podstawowa: świński
Opis: sprośny, taki, który zawiera treści seksualne, kojarzy się z seksem, jest nacechowany wulgarnością.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
świńtusz 21Forma podstawowa: świńtuszyć
świrenom 13Forma podstawowa: świrena
świrkach 16Forma podstawowa: świrk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świrkiem 14Forma podstawowa: świrk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świrkowi 13Forma podstawowa: świrk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świrniem 13Forma podstawowa: świreń
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świrowań 18Forma podstawowa: świrować
świrując 21Forma podstawowa: świrować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
świrujże 20Forma podstawowa: świrować
Część mowy/forma fleksyjna:
świrusem 15Forma podstawowa: świrus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świrusom 15Forma podstawowa: świrus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świrzepa 13Opis: inne określenie ognichy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świrzepą 17Forma podstawowa: świrzepa
Opis: inne określenie ognichy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świrzepo 13Forma podstawowa: świrzepa
Opis: inne określenie ognichy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świrzepy 14Forma podstawowa: świrzepa
Opis: inne określenie ognichy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świsnęli 17Forma podstawowa: świsnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
świstają 19Forma podstawowa: świstać
Część mowy/forma fleksyjna:
świstaka 14Forma podstawowa: świstak
Opis: świstak alpejski, Marmota marmota – gryzoń z rodziny wiewiórkowatych, zamieszkuje Alpy i niektóre pasma Karpat, sztucznie został wprowadzony w Pirenejach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świstaki 14Forma podstawowa: świstak
Opis: świstak alpejski, Marmota marmota – gryzoń z rodziny wiewiórkowatych, zamieszkuje Alpy i niektóre pasma Karpat, sztucznie został wprowadzony w Pirenejach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
świstami 14Forma podstawowa: świst
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świstana 13Forma podstawowa: świstać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
świstani 13Forma podstawowa: świstać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
świstkom 15Forma podstawowa: świstek
Opis: niewielki kawałek papieru.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: świstek
Opis: niewielki kawałek papieru.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świstków 18Forma podstawowa: świstek
Opis: niewielki kawałek papieru.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świstuny 16Forma podstawowa: świstun
Opis: świstun zwyczajny, Anas penelope - gatunek średniej wielkości wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae), zamieszkujący północną Eurazję.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
świszczą 17Forma podstawowa: świstać
Część mowy/forma fleksyjna:
świszcze 13Forma podstawowa: świstać
Część mowy/forma fleksyjna:
świszczę 17Forma podstawowa: świszczeć
Część mowy/forma fleksyjna:
świszczy 14Forma podstawowa: świszcz
Opis: Marmota monax - gatunek dużego gryzonia z rodziny wiewiórkowatych, największy z przedstawicieli rodzaju Marmota, w przeciwieństwie do większości przedstawicieli tego rodzaju jest zwierzęciem nizinny
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świtałam 16Forma podstawowa: świtać
Część mowy/forma fleksyjna:
świtałeś 19Forma podstawowa: świtać
Część mowy/forma fleksyjna:
świtania 13Forma podstawowa: świtanie
Opis: pora dnia, gdy wschodzi Słońce, początek dnia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świtaniu 15Forma podstawowa: świtać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
świtkach 17Forma podstawowa: świtka
Opis: okrycie wierzchnie z grubego samodziału noszone przez chłopów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świtkami 15Forma podstawowa: świtek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: świtka
Opis: okrycie wierzchnie z grubego samodziału noszone przez chłopów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świtówce 18Forma podstawowa: świtówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świtówka 18Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świtówką 22Forma podstawowa: świtówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
świtówki 18Forma podstawowa: świtówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik

Zestawy wyrazów

Wyrazy/słowa zaczynające się na literę:
abcćdeęfghijklłmnoóprsśtuwyzźż
Wyrazy/słowa zawierające literę:
ąćęfhłńóśźż
Popularne wyrazy/słowa zaczynające się na literę:
abcćdeęfghijklłmnoóprsśtuwyzźż