Wyrazy na literę t

Wyrazy na literę t o długości 2

ta 3Opis: w chemii: symbol tantalu.
Forma fleksyjna: qub

Forma podstawowa: ten
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
te 3Forma podstawowa: ty
Opis: symbol telluru w układzie okresowym.
Forma fleksyjna: ppron12:sg:voc:m1.m2.m3.f.n1.n2:sec
to 3Forma podstawowa: ten
Opis: struktura osobowości w modelu psychoanalitycznym.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
ts 3Forma fleksyjna: interj

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
 7Forma podstawowa: ten
Forma fleksyjna: adj:sg:inst:f:pos
te 3Forma podstawowa: ten
Opis: symbol telluru w układzie okresowym.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos
 7Forma podstawowa: ten
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos
to 3Opis: struktura osobowości w modelu psychoanalitycznym.
Forma fleksyjna: conj qub subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2
tu 5Forma fleksyjna: adv
ty 4Forma fleksyjna: ppron12:sg:nom:m1.m2.m3.f.n1.n2:sec ppron12:sg:voc:m1.m2.m3.f.n1.n2:sec

Wyrazy na literę t o długości 3

tab 6Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:m3 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:m3 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
tac 5Forma podstawowa: taca
Opis: płaskie naczynie, na którym przenoszone są albo podawane do stołu dania lub zastawa stołowa.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tai 4Forma podstawowa: taić
Opis: nie wyjawiać czegoś, robić z czegoś tajemnicę.
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf.perf:nonrefl verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
tak 5Forma podstawowa: taka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tal 5Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tan 4Opis: taniec - ruch w określonym układzie w rytm muzyki.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m3
tar 4Forma podstawowa: tara
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tau 6Opis: litera alfabetu greckiego.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
tąp 9Forma podstawowa: tąpać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
tąż 12Forma podstawowa: tenże
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
tej 6Forma podstawowa: ten
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
tek 5Opis: drewno pozyskiwane z drzewa tekowego.
Forma fleksyjna: interj subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ten 4Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
tez 4Forma podstawowa: teza
Opis: zdanie, założenie, twierdzenie języka, które jest zawsze prawdziwe niezależnie od wstawień w nim dokonanych.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
też 8Forma podstawowa: tenże
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos
tęp 9Forma podstawowa: tępić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
tęż 12Forma podstawowa: tenże
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos

Forma podstawowa: tężyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
tfu 10Forma fleksyjna: interj
tik 5Forma podstawowa: tika
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tir 4Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
tit 5
tli 5Forma podstawowa: tlić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl
tła 6Forma podstawowa: tło
Opis: podłoże, źródło czegoś.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
tło 6Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
tłu 8Forma podstawowa: tło
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
tną 8Forma podstawowa: ciąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
tnę 8Forma podstawowa: ciąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
toć 9Forma fleksyjna: qub
toi 4Forma podstawowa: toja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
tok 5Opis: przebieg zdarzeń.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tom 5Opis: oddzielna książka stanowiąca część jakiegoś zbioru (np. wydania, encyklopedii, kolekcji itp.).
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
ton 4Forma podstawowa: tona
Opis: w muzyce: miara odległości pomiędzy dźwiękami w skali.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
top 5Opis: kod ISO 4217 pa'angi.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tor 4Opis: naturalna, wypukła forma terenu zbudowana z litej skały (formacja skalna) o wysokości zwykle od kilku do kilkudziesięciu metrów, często występująca na szczytach wzgórz lub w ich pobliżu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
toż 8Forma podstawowa: tenże
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos

Forma fleksyjna: qub
tri 4Opis: ciecz bezbarwna i niepalna o zapachu chloroformu.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
tub 8Forma podstawowa: tuba
Opis: z lekceważeniem o głosicielu jakichś tez, poglądów (często poglądów kogoś innego, np. określonych organizacji).
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tuf 10Opis: lekka, zwięzła, zazwyczaj porowata skała osadowa należąca do skał piroklastycznych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tui 6Forma podstawowa: tuja
Opis: drewno lekkie, miękkie, o jasnym, żółtawym zabarwieniu pozyskiwane z drzewa żywotnika zachodniego, pozbawione żywicy a jednak wyjątkowo trwałe i odporne na gnicie (znacznie trwalsze niż drewno dębowe
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
tuj 8Forma fleksyjna: interj
tuk 7Forma podstawowa: tuka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tul 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: tulić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
tup 7Forma podstawowa: tupać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
tur 6Opis: Bos primigenius – wymarły gatunek ssaka z rodziny krętorogich, pochodził z Indii, występował w Azji, Europie i pólnocnej Afryce, przodek niektórych ras bydła domowego - z opisów w starych kronikach i
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:m3 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:m3 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
tuz 6Opis: ktoś wpływowy.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m2
tuż 10Forma fleksyjna: adv qub
twa 4Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:acc:m3 subst:pl:dat:f subst:pl:dat:m3 subst:pl:gen:f subst:pl:gen:m3 subst:pl:inst:f subst:pl:inst:m3 subst:pl:loc:f subst:pl:loc:m3 subst:pl:nom:f subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:f subst:pl:voc:m3 subst:sg:acc:f subst:sg:acc:m3 subst:sg:dat:f subst:sg:dat:m3 subst:sg:gen:f subst:sg:gen:m3 subst:sg:inst:f subst:sg:inst:m3 subst:sg:loc:f subst:sg:loc:m3 subst:sg:nom:f subst:sg:nom:m3 subst:sg:voc:f subst:sg:voc:m3
twe 4Forma podstawowa: twój
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
tyć 10Opis: zwiększać masę ciała, zarastając tłuszczem.
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
tyk 6Opis: tykanie.
Forma fleksyjna: interj subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: tyka
Opis: zgrubiale: tyczka - długi, cienki pręt, palik, słupek.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tył 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tym 6Forma podstawowa: ten
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
tyn 5Forma podstawowa: tyna
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
typ 6Opis: w biologii: jedna z podstawowych kategorii systematycznych stosowanych w systematyce organizmów, niższa od królestwa, a wyższa od gromady (classis) w systematyce zwierząt lub klasy (classis) w botani
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m3
tab 6Forma podstawowa: tabel
Forma fleksyjna: brev:pun
taf 8Forma podstawowa: tafa
Opis: myszowór, mysz workowata, tuan, Phascogale tapoatafa – gatunek niewielkiego mięsożernego torbacza z rodziny niełazowatych, występuje we wszystkich stanach Australii z wyjątkiem Tasmanii.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tag 6Opis: w informatyce - znak lub słowo, które jest przyporządkowane jakiejś informacji.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
taj 6Forma podstawowa: taić
Opis: nie wyjawiać czegoś, robić z czegoś tajemnicę.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf.perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl

Opis: mieszkaniec Tajlandii, człowiek pochodzenia tajskiego.
Forma fleksyjna: qub

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma podstawowa: tajać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
tak 5Forma fleksyjna: adv:pos qub
tal 5Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma podstawowa: tala
Opis: waluta Samoa.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tam 5Forma fleksyjna: adv qub

Forma podstawowa: tama
Opis: budowla hydrotechniczna, której celem jest spiętrzenie wody.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tao 4Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
tar 4Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tas 4Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
taś 8Forma fleksyjna: interj
taż 8Forma podstawowa: tenże
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
tee 4Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
tef 8Opis: Eragrostis abyssinica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych, naturalnie rosnący w północno-wschodniej Afryce.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tek 5Forma podstawowa: teka
Opis: kolekcja rysunków, dzieł jakiegoś jednego twórcy lub na jakiś temat.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
teł 6Forma podstawowa: tło
Opis: podłoże, źródło czegoś.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
ter 4Opis: smar składający się ze smoły, kalafonii i tłuszczu, używany przede wszystkim jako smar ochronny.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: tera
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
też 8Forma fleksyjna: qub
tik 5Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tiu 6Forma fleksyjna: interj
tka 5Forma podstawowa: tkać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
tlą 9Forma podstawowa: tlić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl
tle 5Forma podstawowa: tło
Opis: podłoże, źródło czegoś.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:n2
tlę 9Forma podstawowa: tlić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl
tog 6Forma podstawowa: toga
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tom 5Opis: oddzielna książka stanowiąca część jakiegoś zbioru (np. wydania, encyklopedii, kolekcji itp.).
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: toma
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ton 4Opis: w muzyce: miara odległości pomiędzy dźwiękami w skali.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
toń 10Forma podstawowa: tonąć
Opis: wody pieniące się na mokradłach.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
top 5Forma podstawowa: topić
Opis: grzejąc, powodować zmianę stanu skupienia czegoś ze stałego na ciekły.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
tor 4Forma podstawowa: tora
Opis: naturalna, wypukła forma terenu zbudowana z litej skały (formacja skalna) o wysokości zwykle od kilku do kilkudziesięciu metrów, często występująca na szczytach wzgórz lub w ich pobliżu.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tóg 10Forma podstawowa: toga
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tóż 12
tra 4Forma fleksyjna: interj
trą 8Forma podstawowa: trzeć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
trę 8Forma podstawowa: trzeć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
trr 4
tss 4Forma fleksyjna: interj
tub 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tuj 8Forma podstawowa: tuja
Opis: drewno lekkie, miękkie, o jasnym, żółtawym zabarwieniu pozyskiwane z drzewa żywotnika zachodniego, pozbawione żywicy a jednak wyjątkowo trwałe i odporne na gnicie (znacznie trwalsze niż drewno dębowe
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tuk 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tum 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tup 7Forma fleksyjna: interj
tur 6Opis: Bos primigenius – wymarły gatunek ssaka z rodziny krętorogich, pochodził z Indii, występował w Azji, Europie i pólnocnej Afryce, przodek niektórych ras bydła domowego - z opisów w starych kronikach i
Forma fleksyjna: interj subst:sg:nom:m2

Forma podstawowa: tura
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tut 7Forma podstawowa: tuta
Opis: górniczy przyrząd wiertniczy służący do wydobywania urwanych narzędzi wiertniczych.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
twa 4Forma podstawowa: twój
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
twą 8Forma podstawowa: twój
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
tyj 7Forma podstawowa: tyć
Opis: zwiększać masę ciała, zarastając tłuszczem.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
tył 7Forma podstawowa: tyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
tym 6Forma podstawowa: to
Opis: struktura osobowości w modelu psychoanalitycznym.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2

Forma fleksyjna: adv conj

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
tyn 5Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Wyrazy na literę t o długości 4

taba 7Forma podstawowa: tab
tabu 9Opis: coś, o czym się nie mówi w danej społeczności lub kulturze.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
taby 8Forma podstawowa: tab
taca 6Opis: płaskie naczynie, na którym przenoszone są albo podawane do stołu dania lub zastawa stołowa.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tace 6Forma podstawowa: taca
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
tacę 10Forma podstawowa: taca
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tacy 7Forma podstawowa: taki
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
tael 6Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
taić 10Opis: nie wyjawiać czegoś, robić z czegoś tajemnicę.
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf.perf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
taił 7Forma podstawowa: taić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf.perf:nonrefl verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
tają 11Forma podstawowa: tajać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
taje 7Forma podstawowa: tajać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
taję 11Forma podstawowa: tajać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
tajg 9Forma podstawowa: tajga
Opis: obszar północnej Ameryki, Europy i Azji, porośnięty borealnym lasem iglastym.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
taka 6Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
taką 10Forma podstawowa: taka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
takę 10Forma podstawowa: taka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
taki 6Forma podstawowa: taka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos adv
tako 6Forma podstawowa: taka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
taks 6Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
takt 7Opis: grzeczne, kulturalne i delikatne zachowywanie się, działanie wobec innych osób z wyczuciem.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tale 6Forma podstawowa: tala
Opis: waluta Samoa.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
tali 6Forma podstawowa: tal
Opis: twarde drewno pozyskiwane z drzewa Erythrophleum ivorense z rodziny bobowatych, wykorzystywane do produkcji mebli, podłóg, schodów, podkładów, mostów.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
tall 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
talu 8Forma podstawowa: tala
Opis: waluta Samoa.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tang 7Forma podstawowa: tango
Opis: utwór muzyczny, do którego tańczy się tango.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
tanu 7Forma podstawowa: tan
Opis: taniec - ruch w określonym układzie w rytm muzyki.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tany 6Forma podstawowa: tan
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tara 5Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tarą 9Forma podstawowa: tara
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tarć 10Forma podstawowa: tarcie
Opis: jeden z oporów ruchu, całość zjawisk fizycznych towarzyszących przemieszczaniu się względem siebie dwóch ciał fizycznych (tarcie zewnętrzne) lub elementów tego samego ciała (tarcie wewnętrzne) i powo
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
tarę 9Forma podstawowa: tara
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tarł 7Forma podstawowa: trzeć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
taro 5Forma podstawowa: tara
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tart 6Forma podstawowa: tarta
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tary 6Forma podstawowa: tar
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: tara
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
tasz 5Forma podstawowa: tasza
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
taśm 10Forma podstawowa: taśma
Opis: przedstawiciel glonów z gromady zielenic (Chlorophyta) z rodzaju Enteromorpha.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tatą 10Forma podstawowa: tata
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
tatę 10Forma podstawowa: tata
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
tato 6Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1
tatr 6Forma podstawowa: tatry
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p2 subst:pl:gen:p3
taty 7Forma podstawowa: tato
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
tchu 10Forma podstawowa: dech
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
teak 6Opis: drewno pozyskiwane z drzewa tekowego.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tedy 7Forma podstawowa: ted
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma fleksyjna: conj
teff 13Opis: Eragrostis abyssinica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych, naturalnie rosnący w północno-wschodniej Afryce.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tefu 11Forma podstawowa: tef
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tego 7Forma podstawowa: to
Opis: struktura osobowości w modelu psychoanalitycznym.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:n2
teju 9Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:dat:m2 subst:pl:gen:m2 subst:pl:inst:m2 subst:pl:loc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2 subst:sg:acc:m2 subst:sg:dat:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:inst:m2 subst:sg:loc:m2 subst:sg:nom:m2 subst:sg:voc:m2
teka 6Opis: kolekcja rysunków, dzieł jakiegoś jednego twórcy lub na jakiś temat.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
teką 10Forma podstawowa: teka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
teki 6Forma podstawowa: tek
Opis: drewno pozyskiwane z drzewa tekowego.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tell 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
temp 7Forma podstawowa: tempo
Opis: w szachach: pojedyncze posunięcie, pojedynczy ruch.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
temu 8Forma fleksyjna: prep:acc

Forma podstawowa: to
Opis: struktura osobowości w modelu psychoanalitycznym.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
tent 6Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tera 5Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
term 6Forma podstawowa: termy
Opis: w starożytnym Rzymie łaźnie publiczne, kompleks obiektów ulokowanych na rozległym terenie, dostępnych dla wszystkich bezpłatnie i o określonych godzinach.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
tero 5Forma podstawowa: tera
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
terp 6Forma podstawowa: terpać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
tery 6Forma podstawowa: tera
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
teść 14Forma podstawowa: teścia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tetr 6Forma podstawowa: tetra
Opis: luźna bawełniana tkanina.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
teza 5Opis: zdanie, założenie, twierdzenie języka, które jest zawsze prawdziwe niezależnie od wstawień w nim dokonanych.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tezę 9Forma podstawowa: teza
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tezo 5Forma podstawowa: teza
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tezy 6Forma podstawowa: teza
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
tęcz 10Forma podstawowa: tęcza
Opis: otwór w ścianie tęczowej, oddzielającej nawę od prezbiterium.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tęga 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tęgi 11Opis: taki, który jest duży, pełen tężyzny, wygląda na silnego i zdrowego.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
tęgo 11Forma podstawowa: tęga
Opis: grubo, otyle, masywnie.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tępa 10Forma podstawowa: tępy
Opis: taki, w którym maluje się apatia, odrętwienie, bierność.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
tępą 14Forma podstawowa: tępy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
tępi 10Forma podstawowa: tępić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: tępy
Opis: taki, w którym maluje się apatia, odrętwienie, bierność.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
tępo 10Forma podstawowa: tępy
Forma fleksyjna: adja
tężą 17Forma podstawowa: tężyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
tężę 17Forma podstawowa: tężyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
them 8Forma podstawowa: thema
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tico 6Opis: model najmniejszego z samochodów produkowanych przez koncern Daewoo.
tigr 7Forma podstawowa: tigra
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tiką 10Forma podstawowa: tika
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tikę 10Forma podstawowa: tika
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tiki 6Forma podstawowa: tik
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: tika
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
tiko 6Forma podstawowa: tika
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tiku 8Forma podstawowa: tik
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
tild 7Forma podstawowa: tilda
tion 5
tips 6Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tira 5Forma podstawowa: tir
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
titr 6Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tkać 11Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
tkaj 8Forma podstawowa: tkać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
tkał 8Forma podstawowa: tkać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
tkam 7Forma podstawowa: tkać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
tkną 10Forma podstawowa: tknąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
tknę 10Forma podstawowa: tknąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
tleń 12Forma podstawowa: tlenić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
tlij 8Forma podstawowa: tlić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl
tłem 8Forma podstawowa: tło
Opis: podłoże, źródło czegoś.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
tłuc 10Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
tmez 6Forma podstawowa: tmeza
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tnij 7Forma podstawowa: ciąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
tobą 11Forma podstawowa: ty
Forma fleksyjna: ppron12:sg:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2:sec
toby 8
toea 5Opis: jednostka zdawkowa w Papui-Nowej Gwinei, 1/100 kiny.
togą 11Forma podstawowa: toga
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
togo 7Forma podstawowa: toga
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
toją 11Forma podstawowa: toja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
toje 7Forma podstawowa: toja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
toję 11Forma podstawowa: toja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tojo 7Forma podstawowa: toja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
toki 6Forma podstawowa: tok
Opis: przebieg zdarzeń.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
toku 8Forma podstawowa: tok
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
tomy 7Forma podstawowa: tom
Opis: oddzielna książka stanowiąca część jakiegoś zbioru (np. wydania, encyklopedii, kolekcji itp.).
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: tom
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: toma
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
toną 9Forma podstawowa: tona
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f

Forma podstawowa: tonąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
tond 6Forma podstawowa: tondo
Opis: obraz lub płaskorzeźba w kształcie koła, charakterystyczna dla sztuki włoskiego renesansu.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
tonę 9Forma podstawowa: tona
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
toni 5Forma podstawowa: toń
Opis: wody pieniące się na mokradłach.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f
tono 5Forma podstawowa: tona
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tony 6Forma podstawowa: tona
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
topi 6Forma podstawowa: topić
Opis: grzejąc, powodować zmianę stanu skupienia czegoś ze stałego na ciekły.
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
topl 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tora 5Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
torb 7Forma podstawowa: torba
Opis: zawartość torby, tyle, ile się mieści w torbie.
torf 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tory 6Forma podstawowa: tor
Opis: naturalna, wypukła forma terenu zbudowana z litej skały (formacja skalna) o wysokości zwykle od kilku do kilkudziesięciu metrów, często występująca na szczytach wzgórz lub w ich pobliżu.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tost 6Opis: przypieczona kromka chleba.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
tour 7Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:dat:m3 subst:pl:gen:m3 subst:pl:inst:m3 subst:pl:loc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3 subst:sg:acc:m3 subst:sg:dat:m3 subst:sg:gen:m3 subst:sg:inst:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:nom:m3 subst:sg:voc:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
trać 10Forma podstawowa: tracić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
traf 9Forma fleksyjna: interj subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
trag 7Forma podstawowa: tragi
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
trak 6Opis: mieszkaniec Tracji, człowiek pochodzenia trackiego.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
tran 5Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
trap 6Forma podstawowa: trapa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
traw 5Forma podstawowa: trawa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
trąć 14Forma podstawowa: trącić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
trel 6Opis: rodzaj ozdobnika, który polega na szybkim naprzemiennym graniu dźwięku właściwego i jego górnej sekundy (małej lub wielkiej).
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tres 5Forma podstawowa: tresa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tret 6Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
troć 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
troi 5Forma podstawowa: troić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
trok 6Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tron 5Opis: władza królewska, stanowisko władcy królestwa.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
trop 6Opis: figura stylistyczna.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
trói 9Forma podstawowa: trója
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
trój 11Forma podstawowa: troić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: trója
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
trud 8Forma podstawowa: truda
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
trup 8Opis: przen. człowiek bardzo zmęczony, pijany lub na kacu.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
truś 11Forma podstawowa: trusia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
trwa 5Forma podstawowa: trwać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
tryb 8Opis: koło z zębami (o ponacinanych brzegach), które bywa częścią maszyn.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: tryba
Opis: prosta droga w lesie powstała przez wycięcie drzew
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tryf 10Forma podstawowa: tryfić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
tryl 7Opis: melodyjny, długotrwały śpiew niektórych ptaków.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
trym 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tryp 7Forma podstawowa: trypa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tryt 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
trza 5Opis: trzeba.
Forma fleksyjna: pred
trze 5Forma podstawowa: trzeć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
trzy 6Forma fleksyjna: num:comp num:pl:nom.acc.voc:m2.m3.n2.f:congr
tuba 9Opis: z lekceważeniem o głosicielu jakichś tez, poglądów (często poglądów kogoś innego, np. określonych organizacji).
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tubą 13Forma podstawowa: tuba
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tube 9
tubę 13Forma podstawowa: tuba
Opis: z lekceważeniem o głosicielu jakichś tez, poglądów (często poglądów kogoś innego, np. określonych organizacji).
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tubo 9Forma podstawowa: tuba
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tubu 11Forma podstawowa: tub
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tucz 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: tucza
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma podstawowa: tuczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
tufu 13Forma podstawowa: tuf
Opis: lekka, zwięzła, zazwyczaj porowata skała osadowa należąca do skał piroklastycznych.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tuja 9Opis: drewno lekkie, miękkie, o jasnym, żółtawym zabarwieniu pozyskiwane z drzewa żywotnika zachodniego, pozbawione żywicy a jednak wyjątkowo trwałe i odporne na gnicie (znacznie trwalsze niż drewno dębowe
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tują 13Forma podstawowa: tuja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tukę 12Forma podstawowa: tuka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tuki 8Forma podstawowa: tuk
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tuko 8Forma podstawowa: tuka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tulą 12Forma podstawowa: tulić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
tule 8Forma podstawowa: tul
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: tuła
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
tulu 10Forma podstawowa: tul
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
tuła 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma podstawowa: tułać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl
tumy 9Forma podstawowa: tum
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tupu 10Forma fleksyjna: interj
turę 11Forma podstawowa: tura
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
turf 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
turo 7Forma podstawowa: tura
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tury 8Forma podstawowa: tur
Opis: Bos primigenius – wymarły gatunek ssaka z rodziny krętorogich, pochodził z Indii, występował w Azji, Europie i pólnocnej Afryce, przodek niektórych ras bydła domowego - z opisów w starych kronikach i
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
tuss 7Forma podstawowa: tussa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tusz 7Forma podstawowa: tusza
Opis: ciało zwierzęcia rzeźnego po uboju.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tuta 8Opis: górniczy przyrząd wiertniczy służący do wydobywania urwanych narzędzi wiertniczych.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tutą 12Forma podstawowa: tuta
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tutu 10
tuty 9Forma podstawowa: tuta
Opis: górniczy przyrząd wiertniczy służący do wydobywania urwanych narzędzi wiertniczych.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
tuzy 8Forma podstawowa: tuz
Opis: ktoś wpływowy.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
twej 7Forma podstawowa: twój
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
twoi 5Forma fleksyjna: subst:pl:nom:p1 subst:pl:voc:p1

Forma podstawowa: twój
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
twój 11Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1
twór 9Opis: wytwór człowieka, zarówno materialny przedmiot, jak i efekt pracy umysłu (np. twór wyobraźni).
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tyce 7Forma podstawowa: tyka
Opis: zgrubiale: tyczka - długi, cienki pręt, palik, słupek.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
tych 9Forma podstawowa: ten
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
tyci 7Opis: bardzo mały - taki, który istnieje fizycznie lub można sobie go wyobrazić jako istniejący w przestrzeni (ma łatwe do opisania cechy fizyczne) i jest stosunkowo nieznaczny, niewielki pod względem rozm
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
tycz 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f subst:sg:nom:m2

Forma podstawowa: tyczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
tyje 8Forma podstawowa: tyć
Opis: zwiększać masę ciała, zarastając tłuszczem.
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
tyję 12Forma podstawowa: tyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
tyka 7Opis: zgrubiale: tyczka - długi, cienki pręt, palik, słupek.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tyką 11Forma podstawowa: tyka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
tykę 11Forma podstawowa: tyka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
tyki 7Forma podstawowa: tyk
Opis: tykanie.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: tyka
Opis: zgrubiale: tyczka - długi, cienki pręt, palik, słupek.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
tyko 7Forma podstawowa: tyka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: tyka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
tyla 7Forma fleksyjna: adv

Forma podstawowa: tyli
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
tylą 11Forma podstawowa: tyli
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
tyld 8Forma podstawowa: tylda
Opis: znak diakrytyczny leżący w górnej połowie pola znaku, mniej więcej na linii wydłużeń górnych pisma.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tyle 7Forma fleksyjna: adv num:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p1.p2:rec num:pl:nom.acc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2:rec

Forma podstawowa: tyli
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos

Forma podstawowa: tył
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
tyłu 10Forma podstawowa: tył
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tymf 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
tymi 7Forma podstawowa: ten
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
tynk 7Opis: warstwa z zaprawy lub gipsu pokrywająca powierzchnie ścian, sufitów, kolumn, filarów itp. wewnątrz i na zewnątrz budynku.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tyny 7Forma podstawowa: tyna
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
typa 7Forma podstawowa: typ
Opis: w biologii: jedna z podstawowych kategorii systematycznych stosowanych w systematyce organizmów, niższa od królestwa, a wyższa od gromady (classis) w systematyce zwierząt lub klasy (classis) w botani
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
tyrs 6Opis: ornament w formie laski oplecionej liśćmi.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
tyzy 7
tacą 10Forma podstawowa: taca
Opis: płaskie naczynie, na którym przenoszone są albo podawane do stołu dania lub zastawa stołowa.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tace 6Forma podstawowa: taka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
taco 6Forma podstawowa: taca
Opis: płaskie naczynie, na którym przenoszone są albo podawane do stołu dania lub zastawa stołowa.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tacy 7Forma podstawowa: taca
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
tafa 9Opis: myszowór, mysz workowata, tuan, Phascogale tapoatafa – gatunek niewielkiego mięsożernego torbacza z rodziny niełazowatych, występuje we wszystkich stanach Australii z wyjątkiem Tasmanii.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tafą 13Forma podstawowa: tafa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tafę 13Forma podstawowa: tafa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tafo 9Forma podstawowa: tafa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
taft 10Forma podstawowa: tafta
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tafy 10Forma podstawowa: tafa
Opis: myszowór, mysz workowata, tuan, Phascogale tapoatafa – gatunek niewielkiego mięsożernego torbacza z rodziny niełazowatych, występuje we wszystkich stanach Australii z wyjątkiem Tasmanii.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
taga 7Forma podstawowa: tag
Opis: w informatyce - znak lub słowo, które jest przyporządkowane jakiejś informacji.
tagi 7Forma podstawowa: tag
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tagu 9Forma podstawowa: tag
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
tają 11Forma podstawowa: taić
Opis: nie wyjawiać czegoś, robić z czegoś tajemnicę.
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf.perf:nonrefl verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
taje 7Forma podstawowa: taj
Opis: mieszkaniec Tajlandii, człowiek pochodzenia tajskiego.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
taję 11Forma podstawowa: taić
Opis: nie wyjawiać czegoś, robić z czegoś tajemnicę.
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf.perf:nonrefl verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
taka 6Forma podstawowa: taki
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
taką 10Forma podstawowa: taki
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
takk 7Forma podstawowa: takka
Opis: Tacca - rodzaj rośliny z rodziny krąpielowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tako 6Forma fleksyjna: adv
taks 6Forma podstawowa: taksa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tale 6Forma podstawowa: tal
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: tal
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tali 6Forma podstawowa: tala
Opis: waluta Samoa.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
talk 7Opis: minerał z gromady krzemianów, należy do grupy minerałów pospolitych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
talu 8Forma podstawowa: tal
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: tal
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
tama 6Opis: budowla hydrotechniczna, której celem jest spiętrzenie wody.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tamą 10Forma podstawowa: tama
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tamę 10Forma podstawowa: tama
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tamg 8Forma podstawowa: tamga
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tamo 6Forma podstawowa: tama
Opis: budowla hydrotechniczna, której celem jest spiętrzenie wody.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tamy 7Forma podstawowa: tama
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
tana 5Forma podstawowa: tan
Opis: taniec - ruch w określonym układzie w rytm muzyki.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
tang 7Forma podstawowa: tanga
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tani 5Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos

Forma podstawowa: tania
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
tank 6Opis: postać w grze RPG, której zadaniem jest skupienie na sobie uwagi przeciwników w czasie walki (zazwyczaj ta postać ma szczególne predyspozycje, by podejmować się takiej roli).
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
taon 5Opis: cząstka elementarna z grupy leptonów obdarzona ładunkiem ujemnym, średnim czasem życia 3×10−13 sekundy i dużą masą wynoszącą 1777 MeV/c2 = 3,17×10−27 kg.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
targ 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tarń 11Opis: Prunus spinosa, śliwa tarnina - gatunek dzikiej śliwy, krzew z rodziny różowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
taro 5Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
tata 6Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
tatą 10Forma podstawowa: tato
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
tatę 10Forma podstawowa: tato
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
tato 6Forma podstawowa: tata
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
tatr 6Forma podstawowa: tatra
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
taty 7Forma podstawowa: tata
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
tchy 9Forma podstawowa: dech
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
team 6Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tece 6Forma podstawowa: teka
Opis: kolekcja rysunków, dzieł jakiegoś jednego twórcy lub na jakiś temat.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
tefy 10Forma podstawowa: tef
Opis: Eragrostis abyssinica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych, naturalnie rosnący w północno-wschodniej Afryce.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tego 7Forma podstawowa: ten
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
teid 6Forma podstawowa: teida
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tein 5Forma podstawowa: teina
Opis: kofeina, której źródłem jest herbata.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tekę 10Forma podstawowa: teka
Opis: kolekcja rysunków, dzieł jakiegoś jednego twórcy lub na jakiś temat.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
teki 6Forma podstawowa: teka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
teko 6Forma podstawowa: teka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
teks 6Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
teku 8Forma podstawowa: tek
Opis: drewno pozyskiwane z drzewa tekowego.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
tell 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
temp 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
temu 8Forma podstawowa: ten
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
tera 5Forma podstawowa: terać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
terą 9Forma podstawowa: tera
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
terb 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
terę 9Forma podstawowa: tera
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
term 6Opis: formuła nazwowa.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: terma
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tern 5Forma podstawowa: terno
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
teru 7Forma podstawowa: ter
Opis: smar składający się ze smoły, kalafonii i tłuszczu, używany przede wszystkim jako smar ochronny.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tery 6Forma podstawowa: ter
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
test 6Opis: rodzaj sprawdzianu w formie wypunktowanych zadań, pytań, znormalizowany pod względem sposobu oceniania.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
teść 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
tezą 9Forma podstawowa: teza
Opis: zdanie, założenie, twierdzenie języka, które jest zawsze prawdziwe niezależnie od wstawień w nim dokonanych.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tędy 11Forma fleksyjna: adv
tęga 11Forma podstawowa: tęgi
Opis: taki, który jest duży, pełen tężyzny, wygląda na silnego i zdrowego.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
tęgą 15Forma podstawowa: tęga
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f

Forma podstawowa: tęgi
Opis: taki, który jest duży, pełen tężyzny, wygląda na silnego i zdrowego.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
tęgi 11Forma podstawowa: tęga
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
tęgo 11Forma podstawowa: tęgi
Forma fleksyjna: adja

Opis: grubo, otyle, masywnie.
Forma fleksyjna: adv:pos
tępe 10Forma podstawowa: tępy
Opis: taki, w którym maluje się apatia, odrętwienie, bierność.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
tępo 10Opis: w sposób powodujący wrażenie braku inteligencji.
Forma fleksyjna: adv:pos
tępy 11Opis: taki, w którym maluje się apatia, odrętwienie, bierność.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
tętn 10Forma podstawowa: tętno
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
tęże 13Forma podstawowa: tenże
tęży 14Forma podstawowa: tężyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
tfuj 13Forma fleksyjna: interj
thai 7
thaj 9
thet 8Forma podstawowa: theta
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tiar 5Forma podstawowa: tiara
Opis: nieliturgiczne nakrycie głowy papieża, obecnie nieużywane.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tice 6Forma podstawowa: tika
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
tifo 9
tika 6Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma podstawowa: tikać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
tint 6Forma podstawowa: tinta
Opis: dobór barw w obrazie.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tiol 6Opis: tioalkohol, merkaptan - związek organiczny, odpowiednik alkoholu, w którym atom tlenu grupy hydroksylowej został zastąpiony atomem siarki.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tipi 6Opis: stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
tipo 6Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
tiry 6Forma podstawowa: tir
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
tiul 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tkań 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
tkwi 6Forma podstawowa: tkwić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl

Forma podstawowa: tkwieć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
tlał 8Forma podstawowa: tleć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
tląc 11Forma podstawowa: tlić
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl
tleć 11Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
tlej 8Forma podstawowa: tleć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
tlen 6Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tleń 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tlić 11Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
tlił 8Forma podstawowa: tlić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl
tłok 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: tłoka
Opis: pomoc sąsiedzka na wsi, na przykład przy żniwach.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tłom 8Forma podstawowa: tło
Opis: podłoże, źródło czegoś.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
tłuk 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
tłum 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: tłumić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
tnąc 10Forma podstawowa: ciąć
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
tnie 5Forma podstawowa: ciąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
tocz 6Forma podstawowa: toczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
tofu 11Opis: twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:m3 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:m3 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:m3 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:m3 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:m3 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:m3 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:m3 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:m3 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:m3 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:m3 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:m3 subst:sg:voc:n2
toga 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
togę 11Forma podstawowa: toga
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
togi 7Forma podstawowa: toga
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
toin 5Forma podstawowa: toina
Opis: Apocynum – rodzaj roślin z rodziny toinowatych (Apocynaceae), rodzaj liczy 9 gatunków, występujących w umiarkowanej strefie Ameryki Północnej, Europy i Azji.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
toja 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
toki 6Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
tołp 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tomi 6Opis: gazela Thomsona, Gazella thomsoni, Gazella thomsonii - przedstawiciel rodziny krętorogich z rzędu parzystokopytnych, występuje w Kenii i Tanzanii.
tomu 8Forma podstawowa: tom
Opis: oddzielna książka stanowiąca część jakiegoś zbioru (np. wydania, encyklopedii, kolekcji itp.).
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tona 5Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tonę 9Forma podstawowa: tonąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
tonf 9Forma podstawowa: tonfa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tong 7Forma podstawowa: tonga
Opis: państwo leżące na archipelagu o tej samej nazwie, w Polinezji na południowym Pacyfiku, położone w jednej trzeciej drogi pomiędzy Nową Zelandią a Hawajami, na południe od Samoa, na wschód od Fidżi. {#
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma podstawowa: tongo
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
toni 5Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1 subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1
tonu 7Forma podstawowa: ton
Opis: w muzyce: miara odległości pomiędzy dźwiękami w skali.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tony 6Forma podstawowa: ton
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
topu 8Forma podstawowa: top
Opis: kod ISO 4217 pa'angi.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
topy 7Forma podstawowa: top
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
torą 9Forma podstawowa: tora
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
torę 9Forma podstawowa: tora
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
toro 5Forma podstawowa: tora
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tors 5Opis: część tułowia między szyją i jamą brzuszną, chroniąca narządy wewnętrzne (głównie serce i płuca) i umożliwiająca proces wymiany gazowej.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tort 6Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
toru 7Forma podstawowa: tor
Opis: naturalna, wypukła forma terenu zbudowana z litej skały (formacja skalna) o wysokości zwykle od kilku do kilkudziesięciu metrów, często występująca na szczytach wzgórz lub w ich pobliżu.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tory 6Forma podstawowa: tora
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
toto 6Forma fleksyjna: subst:sg:nom:n2
traf 9Forma podstawowa: trafić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
trał 7Opis: sieć rybacka w kształcie worka, zazwyczaj ciągnięta za statkiem na różnej głębokości.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tram 6Opis: drżąek gimnastyczny służący do wykonywania zwisów i innych ćwiczeń tego typu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: trama
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
trap 6Forma fleksyjna: interj subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: trapić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
tras 5Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: trasa
Opis: linia naniesiona na mapę lub wytyczona w terenie, przebieg drogi, rurociągu.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
trat 6Forma podstawowa: trata
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
traw 5Forma podstawowa: trawić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: trawy
Opis: Gramineae - rodzina roślin z rzędu wiechlinowców.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
trąb 11Forma podstawowa: trąba
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma podstawowa: trąbić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
trąc 10Forma podstawowa: trzeć
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
trąd 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tref 9Opis: trefny, niekoszerny.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: trefić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
trek 6Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
trem 6Forma podstawowa: trema
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma podstawowa: tremo
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
tren 5Opis: przedłużenie sukni damskiej, ciągnące się z tyłu po ziemi, stosowane najczęściej w ubiorach na bardzo uroczyste okazje, np. w sukniach ślubnych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
trep 6Opis: drewniak - but o drewnianej podeszwie, zwykle niezabudowany od strony pięty.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
tria 5Forma podstawowa: trio
Opis: przenośnie: troje ludzi
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
trik 6Opis: podstęp, sprytny sposób na rozwiązanie trudności, osiągnięcie celu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
trio 5Opis: przenośnie: troje ludzi
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
trip 6Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
triu 7Forma podstawowa: trio
Opis: przenośnie: troje ludzi
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
troi 5Forma podstawowa: troja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
trok 6Forma podstawowa: troki
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p2 subst:pl:gen:p3
trop 6Forma podstawowa: tropić
Opis: figura stylistyczna.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
trój 11Forma podstawowa: trzy
Forma fleksyjna: num:comp
truć 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
trud 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
truj 9Forma podstawowa: truć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
truł 9Forma podstawowa: truć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
trup 8Forma podstawowa: trupa
Opis: przen. człowiek bardzo zmęczony, pijany lub na kacu.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
truś 11Forma fleksyjna: interj subst:sg:nom:m2
tryk 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
tryń 12Forma podstawowa: trynić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
tsub 9Forma podstawowa: tsuba
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tsug 9Forma podstawowa: tsuga
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tuan 7Opis: myszowór, tafa, mysz workowata, Phascogale tapoatafa – gatunek niewielkiego mięsożernego torbacza z rodziny niełazowatych, występuje we wszystkich stanach Australii z wyjątkiem Tasmanii.
tuby 10Forma podstawowa: tub
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: tuba
Opis: z lekceważeniem o głosicielu jakichś tez, poglądów (często poglądów kogoś innego, np. określonych organizacji).
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
tuce 8Forma podstawowa: tuka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
tufy 12Forma podstawowa: tuf
Opis: lekka, zwięzła, zazwyczaj porowata skała osadowa należąca do skał piroklastycznych.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tuje 9Forma podstawowa: tuja
Opis: drewno lekkie, miękkie, o jasnym, żółtawym zabarwieniu pozyskiwane z drzewa żywotnika zachodniego, pozbawione żywicy a jednak wyjątkowo trwałe i odporne na gnicie (znacznie trwalsze niż drewno dębowe
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
tuję 13Forma podstawowa: tuja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tujo 9Forma podstawowa: tuja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tuka 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma podstawowa: tukać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
tuką 12Forma podstawowa: tuka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tuki 8Forma podstawowa: tuka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
tuku 10Forma podstawowa: tuk
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
tule 8Forma podstawowa: tuł
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
tulę 12Forma podstawowa: tulić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
tuli 8Forma podstawowa: tul
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3

Forma podstawowa: tulić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
tumb 10Forma podstawowa: tumba
Opis: główna część gotyckich lub renesansowych grobowców w kształcie kamiennej (w późniejszym okresie również brązowej) skrzyni ozdobionej płaskorzeźbami.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tumu 10Forma podstawowa: tum
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tung 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: tunga
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tupi 8
tura 7Forma podstawowa: tur
Opis: Bos primigenius – wymarły gatunek ssaka z rodziny krętorogich, pochodził z Indii, występował w Azji, Europie i pólnocnej Afryce, przodek niektórych ras bydła domowego - z opisów w starych kronikach i
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
turą 11Forma podstawowa: tura
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
turm 8Forma podstawowa: turma
Opis: wieża służąca jako areszt lub więzienie.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tury 8Forma podstawowa: tura
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
tusz 7Opis: kosmetyk służący do podkreślenia i malowania rzęs, dopełniający makijażu oka.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: tuszyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
tutę 12Forma podstawowa: tuta
Opis: górniczy przyrząd wiertniczy służący do wydobywania urwanych narzędzi wiertniczych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tuto 8Forma podstawowa: tuta
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tuza 7Forma podstawowa: tuz
Opis: ktoś wpływowy.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m1 subst:sg:gen:m2

Forma podstawowa: tuzać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
twit 6
twym 7Forma podstawowa: twój
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
tyce 7Forma podstawowa: tyc
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: tyka
Opis: zgrubiale: tyczka - długi, cienki pręt, palik, słupek.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
tych 9Forma podstawowa: tychy
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
tycz 7Forma podstawowa: tyczeć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
tyją 12Forma podstawowa: tyć
Opis: zwiększać masę ciała, zarastając tłuszczem.
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
tyka 7Opis: zgrubiale: tyczka - długi, cienki pręt, palik, słupek.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma podstawowa: tykać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
tyką 11Forma podstawowa: tyka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tykę 11Forma podstawowa: tyka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tyki 7Forma podstawowa: tyka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
tyku 9Forma podstawowa: tyk
Opis: tykanie.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
tykw 7Forma podstawowa: tykwa
Opis: owoc (nibyjagoda) tykwy pospolitej.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tyla 7Forma podstawowa: tyl
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Forma podstawowa: tyle
Forma fleksyjna: num:pl:acc:m1:rec num:pl:gen.dat.inst.loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2:congr num:pl:nom.voc:m1:rec
tylą 11Forma podstawowa: tyle
Forma fleksyjna: num:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2:congr
tyle 7Forma podstawowa: tyl
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
tyli 7Forma podstawowa: tyć
Opis: zwiększać masę ciała, zarastając tłuszczem.
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl

Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
tylu 9Forma podstawowa: tyl
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1

Forma podstawowa: tyle
Forma fleksyjna: num:comp num:pl:acc:m1:rec num:pl:gen.dat.inst.loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2:congr num:pl:nom.voc:m1:rec
tyła 8Forma podstawowa: tyć
Opis: zwiększać masę ciała, zarastając tłuszczem.
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl
tyło 8Forma podstawowa: tyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
tyły 9Forma podstawowa: tyć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl

Forma podstawowa: tył
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
tynf 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
tynu 8Forma podstawowa: tyn
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tyny 7Forma podstawowa: tyn
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
typu 9Forma podstawowa: typ
Opis: w biologii: jedna z podstawowych kategorii systematycznych stosowanych w systematyce organizmów, niższa od królestwa, a wyższa od gromady (classis) w systematyce zwierząt lub klasy (classis) w botani
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
typy 8Forma podstawowa: typ
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tyra 6Forma podstawowa: tyrać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
tyrp 7Forma podstawowa: tyrpać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
tyrs 6Opis: ornament w formie laski oplecionej liśćmi.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tyto 7Forma podstawowa: tyć
Opis: zwiększać masę ciała, zarastając tłuszczem.
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl

Wyrazy na literę t o długości 5

tabak 9Forma podstawowa: tabaka
Opis: niekrajany tytoń w liściach.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tabes 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tabie 8Forma podstawowa: tab
tablę 13Forma podstawowa: tabla
Opis: rodzaj instrumentu membranowego.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tabli 9Forma podstawowa: tabla
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
tablo 9Forma podstawowa: tabla
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tabom 9Forma podstawowa: tab
tabor 8Opis: zbiór pojazdów, używanych w ramach działalności jednej organizacji, do transportu ludzi lub rzeczy, np.: tabor PKP.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tabun 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tacce 8Forma podstawowa: tacka
Opis: mała taca do przenoszenia różnych przedmiotów.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
tacek 8Forma podstawowa: tacka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tacha 9Forma podstawowa: tachać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
tacht 10Forma podstawowa: tachta
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tacie 7Forma podstawowa: tate
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1

Forma podstawowa: tato
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
tacką 12Forma podstawowa: tacka
Opis: mała taca do przenoszenia różnych przedmiotów.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tacki 8Forma podstawowa: tacka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
tacko 8Forma podstawowa: tacka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tacos 7Opis: jedna tortilla z mięsem i warzywami.
tacza 7Forma podstawowa: taczać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
taela 7Forma podstawowa: tael
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
taele 7Forma podstawowa: tael
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
taeli 7Forma podstawowa: tael
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
tafel 11Forma podstawowa: tafla
Opis: płyta z równego, gładkiego materiału.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tafia 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tafie 10Forma podstawowa: tafa
Opis: myszowór, mysz workowata, tuan, Phascogale tapoatafa – gatunek niewielkiego mięsożernego torbacza z rodziny niełazowatych, występuje we wszystkich stanach Australii z wyjątkiem Tasmanii.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
tafię 14Forma podstawowa: tafia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tafii 10Forma podstawowa: tafia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
taflą 15Forma podstawowa: tafla
Opis: płyta z równego, gładkiego materiału.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tafle 11Forma podstawowa: tafla
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
taflo 11Forma podstawowa: tafla
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tafom 11Forma podstawowa: tafa
Opis: myszowór, mysz workowata, tuan, Phascogale tapoatafa – gatunek niewielkiego mięsożernego torbacza z rodziny niełazowatych, występuje we wszystkich stanach Australii z wyjątkiem Tasmanii.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
tafta 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
taftę 15Forma podstawowa: tafta
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tafto 11Forma podstawowa: tafta
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tagin 8
tagom 9Forma podstawowa: tag
Opis: w informatyce - znak lub słowo, które jest przyporządkowane jakiejś informacji.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
tagów 12Forma podstawowa: tag
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
taguj 12Forma podstawowa: tagować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
taiji 8Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
taiła 8Forma podstawowa: taić
Opis: nie wyjawiać czegoś, robić z czegoś tajemnicę.
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf.perf:nonrefl verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
taiło 8Forma podstawowa: taić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf.perf:nonrefl verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
taiły 9Forma podstawowa: taić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf.perf:nonrefl verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
taimy 8Forma podstawowa: taić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf.perf:nonrefl verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
tajał 10Forma podstawowa: tajać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
tajań 14Forma podstawowa: tajać
tając 13Forma podstawowa: taić
Opis: nie wyjawiać czegoś, robić z czegoś tajemnicę.
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl pcon:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: tajać
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
tajęż 16Forma podstawowa: tajęża
tajga 10Opis: obszar północnej Ameryki, Europy i Azji, porośnięty borealnym lasem iglastym.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tajgę 14Forma podstawowa: tajga
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tajgo 10Forma podstawowa: tajga
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tajna 8Forma podstawowa: tajny
Opis: nielegalny, nieoficjalny.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
tajną 12Forma podstawowa: tajny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
tajne 8Forma podstawowa: tajny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
tajni 8Forma podstawowa: tajnia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
tajno 8Forma podstawowa: tajny
Opis: nielegalny, nieoficjalny.
Forma fleksyjna: adja
tajny 9Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
tajże 12Forma podstawowa: taić
Opis: nie wyjawiać czegoś, robić z czegoś tajemnicę.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf.perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: tajać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
takie 7Forma podstawowa: taki
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
takim 8Forma podstawowa: taki
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
takir 7Opis: ilasta kotlina w obszarze pustyń piaszczystych w Azji Środkowej.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
takiż 11Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
takka 8Opis: Tacca - rodzaj rośliny z rodziny krąpielowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
takkę 12Forma podstawowa: takka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
takki 8Forma podstawowa: takka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
takko 8Forma podstawowa: takka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
takla 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
takle 8Forma podstawowa: takiel
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: takla
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
takli 8Forma podstawowa: takiel
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
taklo 8Forma podstawowa: takla
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
takoż 11Forma fleksyjna: adv
taksą 11Forma podstawowa: taksa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
taksę 11Forma podstawowa: taksa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
taksi 7Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
taksy 8Forma podstawowa: taks
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
takyr 8Opis: ilasta kotlina w obszarze pustyń piaszczystych w Azji Środkowej.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
talak 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
talem 8Forma podstawowa: tal
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1

Forma podstawowa: tal
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
talia 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
talib 9Opis: uczeń, najczęściej medresy lub szkoły koranicznej, zdobywający za pomocą nauki pamięciowej ogólną wiedzę na temat Koranu.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
talie 7Forma podstawowa: talia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
talii 7Forma podstawowa: talia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
talit 8
talką 12Forma podstawowa: talka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
talkę 12Forma podstawowa: talka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
talki 8Forma podstawowa: talka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
talko 8Forma podstawowa: talka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
talku 10Forma podstawowa: talk
Opis: minerał z gromady krzemianów, należy do grupy minerałów pospolitych.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
tallu 10Forma podstawowa: tall
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
talmi 8Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
talom 8Forma podstawowa: tala
Opis: waluta Samoa.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
talon 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tałes 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tamga 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tamgę 13Forma podstawowa: tamga
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tamgo 9Forma podstawowa: tamga
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tamil 8Opis: członek ludu Tamilów, narodu z grupy ludów drawidyjskich.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
tamom 8Forma podstawowa: tama
Opis: budowla hydrotechniczna, której celem jest spiętrzenie wody.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
tamta 8Forma podstawowa: tamten
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
tamtą 12Forma podstawowa: tamten
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
tamto 8Forma podstawowa: tamten
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2
tamuj 11Forma podstawowa: tamować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
tance 7Forma podstawowa: tanka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
tanem 7Forma podstawowa: tan
Opis: taniec - ruch w określonym układzie w rytm muzyki.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1 subst:sg:inst:m3
tanga 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tangi 8Forma podstawowa: tanga
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
tango 8Opis: utwór muzyczny, do którego tańczy się tango.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
tangu 10Forma podstawowa: tango
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
tanią 10Forma podstawowa: tani
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos

Forma podstawowa: tania
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tanie 6Forma podstawowa: tani
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos

Forma podstawowa: tania
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
tanim 7Forma podstawowa: tani
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
tanin 6Forma podstawowa: tanina
Opis: organiczny związek chemiczny zbudowany z wielu cząsteczek kwasu galusowego i D-glukozy, jest polimeryzowany i przechowywany w tanosomach, tj. organellach występujących w zielonych organach roślin nac
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tanio 6Forma podstawowa: tani
Opis: niedrogo, tak, że cena jest niska.
Forma fleksyjna: adja

Forma fleksyjna: adv:pos
tanit 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tanka 7Forma podstawowa: tanek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tankę 11Forma podstawowa: tanka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tanki 7Forma podstawowa: tanek
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: tanek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: tanka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
tanko 7Forma podstawowa: tanka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tanku 9Forma podstawowa: tank
Opis: postać w grze RPG, której zadaniem jest skupienie na sobie uwagi przeciwników w czasie walki (zazwyczaj ta postać ma szczególne predyspozycje, by podejmować się takiej roli).
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
tanom 7Forma podstawowa: tan
Opis: taniec - ruch w określonym układzie w rytm muzyki.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:pl:dat:m3
tanów 10Forma podstawowa: tan
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:gen:m3

Forma podstawowa: tanowo
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
tanto 7
tapir 7Opis: Tapirus - rodzaj ssaków z rzędu nieparzystokopytnych, występujący w tropikalnych dżunglach Ameryki Południowej i Azji.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
tapla 8Forma podstawowa: taplać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
taran 6Opis: dawna machina oblężnicza lub sprzęt oblężniczy służący do rozbijania i wyważania bram i murów zamków i innych obleganych umocnień, używana w starożytności i średniowieczu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
taras 6Opis: sposób ukształtowania terenu, występ na zboczu, który powstał w wyniku erozji.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tarce 7Forma podstawowa: tarka
Opis: u mięczaków: blaszka na języku, z licznymi ząbkami, służąca do rozcierania pokarmu.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
tarci 7Forma podstawowa: trzeć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
tarcz 7Forma podstawowa: tarcza
Opis: ruchoma, okrągła część (dawnego) telefonu.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tarek 7Forma podstawowa: tarka
Opis: u mięczaków: blaszka na języku, z licznymi ząbkami, służąca do rozcierania pokarmu.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tareł 8Forma podstawowa: tarło
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
tarem 7Forma podstawowa: tar
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
targi 8Forma podstawowa: targ
Opis: duża impreza, na której firmy prezentuja swoją ofertę.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
tarka 7Opis: u mięczaków: blaszka na języku, z licznymi ząbkami, służąca do rozcierania pokarmu.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tarki 7Forma podstawowa: tarka
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
tarle 7Forma podstawowa: tarło
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
tarłu 10Forma podstawowa: tarło
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
tarni 6Forma podstawowa: tarń
Opis: Prunus spinosa, śliwa tarnina - gatunek dzikiej śliwy, krzew z rodziny różowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f
tarom 7Forma podstawowa: tar
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
tarot 7Opis: dawna gra karciana wykorzystująca specjalną talię złożoną z od 40 do 78 kart.{#L:http://pl.wikipedia.org/wiki/Tarot_%28gra_karciana%29}
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
tarta 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tartą 11Forma podstawowa: trzeć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
tartę 11Forma podstawowa: tarta
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tarto 7Forma podstawowa: trzeć
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
taruj 10Forma podstawowa: tarować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
taruk 9Forma podstawowa: taruka
Opis: Hippocamelus antisensis – gatunek ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych, blisko spokrewniony z huemalem, zamieszkuje kraje Ameryki Południowej – Ekwador, Peru, Boliwię, Chile i Argentynę.
tarze 6Forma podstawowa: tar
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
tasak 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
taser 6
taska 7Forma podstawowa: taskać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
taszą 10Forma podstawowa: tasza
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tasze 6Forma podstawowa: taha
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1

Forma podstawowa: tasza
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
taszy 7Forma podstawowa: tasza
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
taśmą 15Forma podstawowa: taśma
Opis: przedstawiciel glonów z gromady zielenic (Chlorophyta) z rodzaju Enteromorpha.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
taśmo 11Forma podstawowa: taśma
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
taśmy 12Forma podstawowa: taśma
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
tatce 8Forma podstawowa: tatka
Opis: tatko.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
tateł 9Forma podstawowa: tatła
Opis: słodki wschodni przysmak, wilgotne i bardzo słodkie ciasto.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tatem 8Forma podstawowa: tato
tatką 12Forma podstawowa: tatka
Opis: tatko.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
tatki 8Forma podstawowa: tatko
Opis: tatuś.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
tatku 10Forma podstawowa: tatek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
tatle 8Forma podstawowa: tatła
Opis: słodki wschodni przysmak, wilgotne i bardzo słodkie ciasto.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
tatła 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma podstawowa: tatłać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
tatłę 13Forma podstawowa: tatła
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tatło 9Forma podstawowa: tatła
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tatom 8Forma podstawowa: tata
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
tatów 11Forma podstawowa: tata
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
tatrą 11Forma podstawowa: tatra
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tatul 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
tąpię 15Forma podstawowa: tąpać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
tąpże 15Forma podstawowa: tąpać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
tchom 10Forma podstawowa: dech
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
teaku 9Forma podstawowa: teak
Opis: drewno pozyskiwane z drzewa tekowego.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
teatr 7Opis: widownia podczas przedstawienia w teatrze.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tefem 11Forma podstawowa: tef
Opis: Eragrostis abyssinica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych, naturalnie rosnący w północno-wschodniej Afryce.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
teffu 16Forma podstawowa: teff
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
teffy 15Forma podstawowa: teff
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
teges 8
teida 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
teidą 11Forma podstawowa: teida
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
teido 7Forma podstawowa: teida
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
teidy 8Forma podstawowa: teida
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
teiną 10Forma podstawowa: teina
Opis: kofeina, której źródłem jest herbata.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
teizm 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tekom 8Forma podstawowa: tek
Opis: drewno pozyskiwane z drzewa tekowego.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: teka
Opis: kolekcja rysunków, dzieł jakiegoś jednego twórcy lub na jakiś temat.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
teków 11Forma podstawowa: tek
Opis: drewno pozyskiwane z drzewa tekowego.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
teksu 9Forma podstawowa: tex
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
teksy 8Forma podstawowa: tex
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
telle 8Forma podstawowa: tell
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
tellu 10Forma podstawowa: tell
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: tell
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
telos 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
temid 8Forma podstawowa: temida
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tempa 8Forma podstawowa: temp
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3

Forma podstawowa: tempo
Opis: w szachach: pojedyncze posunięcie, pojedynczy ruch.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
tempo 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
tempr 8Forma podstawowa: tempra
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tempu 10Forma podstawowa: temp
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3

Forma podstawowa: tempo
Opis: w szachach: pojedyncze posunięcie, pojedynczy ruch.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
tenis 6Opis: sport polegający na przebijaniu rakietą piłki ponad siatką na pole przeciwnika, w sposób utrudniający jej odbiór.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
tenit 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tenny 7Forma podstawowa: tenno
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
tenor 6Opis: śpiewak śpiewający tenorem.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m3
tenri 6
tentu 9Forma podstawowa: tent
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tenty 8Forma podstawowa: tent
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tenże 10Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
teowe 6Forma podstawowa: teowy
Opis: przypominający teownik, mający kształt jak teownik - zbliżony do litery T.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
teowi 6Forma podstawowa: teowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
teowy 7Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
terać 11Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
teraj 8Forma podstawowa: terać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
terał 8Forma podstawowa: terać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
terby 9Forma podstawowa: terb
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
terem 7Forma podstawowa: ter
Opis: smar składający się ze smoły, kalafonii i tłuszczu, używany przede wszystkim jako smar ochronny.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
terma 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
termę 11Forma podstawowa: terma
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
termo 7Forma podstawowa: terma
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
termu 9Forma podstawowa: terem
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
terna 6Forma podstawowa: terno
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
terno 6Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
terom 7Forma podstawowa: ter
Opis: smar składający się ze smoły, kalafonii i tłuszczu, używany przede wszystkim jako smar ochronny.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: tera
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
terów 10Forma podstawowa: ter
Opis: smar składający się ze smoły, kalafonii i tłuszczu, używany przede wszystkim jako smar ochronny.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
terze 6Forma podstawowa: ter
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: tera
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
teslą 11Forma podstawowa: tesla
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tesle 7Forma podstawowa: tesla
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
testu 9Forma podstawowa: test
Opis: rodzaj sprawdzianu w formie wypunktowanych zadań, pytań, znormalizowany pod względem sposobu oceniania.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tetra 7Opis: luźna bawełniana tkanina.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tetrę 11Forma podstawowa: tetra
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
teurg 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
tezie 6Forma podstawowa: teza
Opis: zdanie, założenie, twierdzenie języka, które jest zawsze prawdziwe niezależnie od wstawień w nim dokonanych.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
tęchł 15Forma podstawowa: tęchnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
tęcza 11Opis: otwór w ścianie tęczowej, oddzielającej nawę od prezbiterium.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tęczę 15Forma podstawowa: tęcza
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tęczo 11Forma podstawowa: tęcza
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tęgie 12Forma podstawowa: tęgi
Opis: taki, który jest duży, pełen tężyzny, wygląda na silnego i zdrowego.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
tęgim 13Forma podstawowa: tęgi
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
tępak 12Opis: pogardliwie lub obraźliwie o osobie nierozgarniętej, niezbyt bystrej.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
tępej 13Forma podstawowa: tępy
Opis: taki, w którym maluje się apatia, odrętwienie, bierność.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
tępią 15Forma podstawowa: tępić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
tępmy 13Forma podstawowa: tępić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
tępol 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
tępym 13Forma podstawowa: tępy
Opis: taki, w którym maluje się apatia, odrętwienie, bierność.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
tępże 15Forma podstawowa: tępić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
tętni 11Forma podstawowa: tętnić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl

Forma podstawowa: tętnieć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
tężąc 19Forma podstawowa: tężyć
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
tężce 15Forma podstawowa: tężec
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
tężej 16Forma podstawowa: tężeć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
tężeń 20Forma podstawowa: tężeć
tężyć 20Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
tężył 17Forma podstawowa: tężyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
thema 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
themę 13Forma podstawowa: thema
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
themo 9Forma podstawowa: thema
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
themy 10Forma podstawowa: thema
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
thetą 13Forma podstawowa: theta
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
thety 10Forma podstawowa: theta
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
tiara 6Opis: nieliturgiczne nakrycie głowy papieża, obecnie nieużywane.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tiarę 10Forma podstawowa: tiara
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tiaro 6Forma podstawowa: tiara
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tiary 7Forma podstawowa: tiara
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
tibią 12Forma podstawowa: tibia
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tibie 8Forma podstawowa: tibia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
tibię 12Forma podstawowa: tibia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tibij 10Forma podstawowa: tibia
tibio 8Forma podstawowa: tibia
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tigra 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tigrę 12Forma podstawowa: tigra
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tigro 8Forma podstawowa: tigra
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tików 11Forma podstawowa: tik
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
tilak 8Forma podstawowa: tilaka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tilda 8
tildą 12Forma podstawowa: tilda
tildę 12Forma podstawowa: tilda
tilia 7
tilii 7Forma podstawowa: tilia
tilij 9Forma podstawowa: tilia
tilit 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
timbr 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
timer 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tinol 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tinta 7Opis: dobór barw w obrazie.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tinto 7Forma podstawowa: tinta
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tinty 8Forma podstawowa: tinta
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
tionu 8Forma podstawowa: tion
tirów 10Forma podstawowa: tirówa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tiurm 9Forma podstawowa: tiurma
Opis: więzienie, zwłaszcza w czasach carskich lub sowieckich.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tkacz 8Opis: Philetairus socius - gatunek ptaków z rodziny wróblowatych (Passeridae) występujący w Afryce i Eurazji.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
tkają 13Forma podstawowa: tkać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
tkalń 14Forma podstawowa: tkalnia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tkała 9Forma podstawowa: tkać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
tkało 9Forma podstawowa: tkać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
tkały 10Forma podstawowa: tkać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
tkamy 9Forma podstawowa: tkać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
tkana 7Forma podstawowa: tkać
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
tkane 7Forma podstawowa: tkać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
tkano 7Forma podstawowa: tkać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
tkasz 7Forma podstawowa: tkać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
tknie 7Forma podstawowa: tknąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
tkwią 11Forma podstawowa: tkwieć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
tkwić 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
tkwię 11Forma podstawowa: tkwić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
tkwij 9Forma podstawowa: tkwić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
tkwił 9Forma podstawowa: tkwić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
tlano 7Forma podstawowa: tleć
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
tlącą 16Forma podstawowa: tlić
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl
tlące 12Forma podstawowa: tlić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl
tleje 9Forma podstawowa: tleć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
tleję 13Forma podstawowa: tleć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
tleni 7Forma podstawowa: tleń
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
tliły 10Forma podstawowa: tlić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl
tłach 11Forma podstawowa: tło
Opis: podłoże, źródło czegoś.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
tłamś 13Forma podstawowa: tłamsić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
tłoce 9Forma podstawowa: tłoka
Opis: pomoc sąsiedzka na wsi, na przykład przy żniwach.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
tłocz 9Forma podstawowa: tłoczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
tłoka 9Opis: pomoc sąsiedzka na wsi, na przykład przy żniwach.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tłoki 9Forma podstawowa: tłok
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tłoku 11Forma podstawowa: tłok
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
tłucz 11Forma podstawowa: tłuc
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
tłukę 15Forma podstawowa: tłuc
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
tłukł 13Forma podstawowa: tłuc
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
tłumi 11Forma podstawowa: tłumić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
tłuść 19Forma podstawowa: tłuścić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
tmezę 11Forma podstawowa: tmeza
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tmezo 7Forma podstawowa: tmeza
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tnąca 11Forma podstawowa: ciąć
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
toast 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tobie 8Forma podstawowa: ty
Forma fleksyjna: ppron12:sg:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2:sec:akc ppron12:sg:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2:sec
tobok 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tobyś 13Forma podstawowa: toby
toczą 11Forma podstawowa: toczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
toczy 8Forma podstawowa: toczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
tofan 10Forma podstawowa: tofana
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
toiną 10Forma podstawowa: toina
Opis: Apocynum – rodzaj roślin z rodziny toinowatych (Apocynaceae), rodzaj liczy 9 gatunków, występujących w umiarkowanej strefie Ameryki Północnej, Europy i Azji.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
toiny 7Forma podstawowa: toina
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
tojad 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
token 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tokom 8Forma podstawowa: toki
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
toków 11Forma podstawowa: toki
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
tolar 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tołub 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tomat 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tomce 8Forma podstawowa: tomka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
tomem 8Forma podstawowa: tom
Opis: oddzielna książka stanowiąca część jakiegoś zbioru (np. wydania, encyklopedii, kolekcji itp.).
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
tomką 12Forma podstawowa: tomka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tomki 8Forma podstawowa: tomka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
tomom 8Forma podstawowa: tom
Opis: oddzielna książka stanowiąca część jakiegoś zbioru (np. wydania, encyklopedii, kolekcji itp.).
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: tom
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
tonaż 10Opis: dopuszczalna masa pojazdu na drodze lub drogowym obiekcie inżynieryjnym wyrażona w tonach.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tonął 12Forma podstawowa: tonąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
tonce 7Forma podstawowa: tonka
Opis: Anthoxanthum - rodzaj bylin z rodziny wiechlinowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
tondu 9Forma podstawowa: tondo
Opis: obraz lub płaskorzeźba w kształcie koła, charakterystyczna dla sztuki włoskiego renesansu.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
tonek 7Forma podstawowa: tonka
Opis: Anthoxanthum - rodzaj bylin z rodziny wiechlinowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tonem 7Forma podstawowa: ton
Opis: w muzyce: miara odległości pomiędzy dźwiękami w skali.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
tonfą 14Forma podstawowa: tonfa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tonfy 11Forma podstawowa: tonfa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
tonga 8Opis: państwo leżące na archipelagu o tej samej nazwie, w Polinezji na południowym Pacyfiku, położone w jednej trzeciej drogi pomiędzy Nową Zelandią a Hawajami, na południe od Samoa, na wschód od Fidżi. {#
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
tongą 12Forma podstawowa: tonga
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tonie 6Forma podstawowa: ton
Opis: w muzyce: miara odległości pomiędzy dźwiękami w skali.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: tona
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: toni
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
tonką 11Forma podstawowa: tonka
Opis: Anthoxanthum - rodzaj bylin z rodziny wiechlinowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tonkę 11Forma podstawowa: tonka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tońmi 13Forma podstawowa: toń
Opis: wody pieniące się na mokradłach.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
tońże 16Forma podstawowa: tonąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
topaz 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
topce 8Forma podstawowa: topka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
topek 8Forma podstawowa: topka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
topić 12Opis: grzejąc, powodować zmianę stanu skupienia czegoś ze stałego na ciekły.
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
topie 7Forma podstawowa: top
Opis: kod ISO 4217 pa'angi.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
topię 11Forma podstawowa: topić
Opis: grzejąc, powodować zmianę stanu skupienia czegoś ze stałego na ciekły.
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
topik 8Opis: Argyroneta aquatica – gatunek wodnego pająka z rodziny topikowatych (Argyronetidae), rodzaju topik, osiąga 15 mm długości.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: topika
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
topką 12Forma podstawowa: topka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tople 8Forma podstawowa: topl
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
topmy 9Forma podstawowa: topić
Opis: grzejąc, powodować zmianę stanu skupienia czegoś ze stałego na ciekły.
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
topni 7Forma podstawowa: topnia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
topów 11Forma podstawowa: top
Opis: kod ISO 4217 pa'angi.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
topże 11Forma podstawowa: topić
Opis: grzejąc, powodować zmianę stanu skupienia czegoś ze stałego na ciekły.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
torbą 12Forma podstawowa: torba
Opis: zawartość torby, tyle, ile się mieści w torbie.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
torbę 12Forma podstawowa: torba
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
torbo 8Forma podstawowa: torba
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: torba
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
torby 9Forma podstawowa: torba
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
toreb 8Forma podstawowa: torba
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
torfu 12Forma podstawowa: torf
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
torfy 11Forma podstawowa: torf
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
torii 6Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:dat:f subst:pl:gen:f subst:pl:inst:f subst:pl:loc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:acc:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:inst:f subst:sg:loc:f subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f
torom 7Forma podstawowa: tora
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
toron 6Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
torów 10Forma podstawowa: tor
Opis: naturalna, wypukła forma terenu zbudowana z litej skały (formacja skalna) o wysokości zwykle od kilku do kilkudziesięciu metrów, często występująca na szczytach wzgórz lub w ich pobliżu.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
tortu 9Forma podstawowa: tort
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
toryt 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
torze 6Forma podstawowa: tora
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
tosto 7
tostu 9Forma podstawowa: tost
Opis: przypieczona kromka chleba.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tosty 8Forma podstawowa: tost
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
toteż 11Forma fleksyjna: conj
toury 9Forma podstawowa: tour
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tower 6Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
toyot 8Forma podstawowa: toyota
Opis: samochód marki Toyota.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tożby 13
tracą 11Forma podstawowa: tracić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
track 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tracz 7Opis: ptak wodny, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w obrębie plemienia traczy (Mergini), w podrodzinie kaczek (Anatinae), w rodzinie kaczkowatych (Anatidae).
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m2
traga 8Forma podstawowa: tragać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
tragi 8Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
traka 7Forma podstawowa: trak
Opis: mieszkaniec Tracji, człowiek pochodzenia trackiego.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1 subst:sg:gen:m3
traki 7Forma podstawowa: trak
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: trak
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
traku 9Forma podstawowa: trak
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m3
trama 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tramę 11Forma podstawowa: trama
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tramo 7Forma podstawowa: trama
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tramp 8Opis: wędrowiec - ktoś, kto wędruje, lubi wędrować.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m3
tramu 9Forma podstawowa: tram
Opis: drżąek gimnastyczny służący do wykonywania zwisów i innych ćwiczeń tego typu.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tramy 8Forma podstawowa: tram
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: trama
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
trans 6Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tranu 8Forma podstawowa: tran
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
trany 7Forma podstawowa: tran
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
trapą 11Forma podstawowa: trapa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
trapu 9Forma podstawowa: trap
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
trapy 8Forma podstawowa: trap
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
trasą 10Forma podstawowa: trasa
Opis: linia naniesiona na mapę lub wytyczona w terenie, przebieg drogi, rurociągu.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
trasu 8Forma podstawowa: tras
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
trasy 7Forma podstawowa: tras
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tratą 11Forma podstawowa: trata
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
trawą 10Forma podstawowa: trawa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
trawl 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
trawy 7Forma podstawowa: trawa
Opis: Gramineae - rodzina roślin z rzędu wiechlinowców.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
trąba 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
trąbą 16Forma podstawowa: trąba
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
trąbo 12Forma podstawowa: trąba
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
trąca 11Forma podstawowa: trącać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: trzeć
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
trącą 15Forma podstawowa: trącić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: trzeć
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
trące 11Forma podstawowa: trzeć
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
trąci 11Forma podstawowa: trącić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
trący 12Forma podstawowa: trzeć
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
trefl 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
trefu 12Forma podstawowa: tref
Opis: trefny, niekoszerny.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
trefy 11Forma podstawowa: tref
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
treku 9Forma podstawowa: trek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
trelu 9Forma podstawowa: trel
Opis: rodzaj ozdobnika, który polega na szybkim naprzemiennym graniu dźwięku właściwego i jego górnej sekundy (małej lub wielkiej).
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
trema 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma podstawowa: tremo
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
tremę 11Forma podstawowa: trema
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tremo 7Forma podstawowa: trema
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tremu 9Forma podstawowa: tremo
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
tremy 8Forma podstawowa: trema
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
trent 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
trenu 8Forma podstawowa: tren
Opis: przedłużenie sukni damskiej, ciągnące się z tyłu po ziemi, stosowane najczęściej w ubiorach na bardzo uroczyste okazje, np. w sukniach ślubnych.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
treny 7Forma podstawowa: tren
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
trepa 7Forma podstawowa: trep
Opis: drewniak - but o drewnianej podeszwie, zwykle niezabudowany od strony pięty.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m1 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3
tresą 10Forma podstawowa: tresa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tresę 10Forma podstawowa: tresa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
treść 15Opis: w biologii, medycynie - substancja gromadząca się w narządach.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
tretu 9Forma podstawowa: tret
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
trety 8Forma podstawowa: tret
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
triad 7Forma podstawowa: triada
Opis: całość składająca się z trzech elementów.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
trial 7Opis: rajd terenowy, w którym jazda uczestników jest punktowana na poszczególnych etapach.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
trick 8Opis: podstęp, sprytny sposób na rozwiązanie trudności, osiągnięcie celu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
triem 7Forma podstawowa: trio
Opis: przenośnie: troje ludzi
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
trier 6Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: triera
Opis: okręt wojenny w starożytnej Grecji i Rzymie, galera z trzema rzędami wioseł, początkowo wiosłowa, następnie żaglowo-wiosłowa.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
triki 7Forma podstawowa: trik
Opis: podstęp, sprytny sposób na rozwiązanie trudności, osiągnięcie celu.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
triom 7Forma podstawowa: trio
Opis: przenośnie: troje ludzi
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
triów 10Forma podstawowa: trio
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
troch 9Forma podstawowa: trocha
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
troci 7Forma podstawowa: troć
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f
trocz 7Forma podstawowa: troczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
troić 11Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
troją 12Forma podstawowa: troić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
troje 8Forma podstawowa: troja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
troki 7Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p2 subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p2 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p2 subst:pl:voc:p3
troku 9Forma podstawowa: trok
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
tromp 8Forma podstawowa: trompa
Opis: narożny detal sklepienia złożony z łęczków zwiększających się ku górze pozwalający na przejście z rzutu czworobocznego do ośmiobocznego lub koła stanowiącego podstawę kopuły.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tropi 7Forma podstawowa: tropie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
tropu 9Forma podstawowa: trop
Opis: figura stylistyczna.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tropy 8Forma podstawowa: trop
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
trója 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tróje 12Forma podstawowa: trója
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
tróję 16Forma podstawowa: trója
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
trójo 12Forma podstawowa: trója
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
truci 9Forma podstawowa: truć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
trudu 11Forma podstawowa: trud
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
trudy 10Forma podstawowa: trud
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
trudź 17Forma podstawowa: trudzia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma podstawowa: trudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
trują 14Forma podstawowa: truć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
truje 10Forma podstawowa: truć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
truję 14Forma podstawowa: truć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
trukw 9Forma podstawowa: trukwa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
truli 9Forma podstawowa: truć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
truła 10Forma podstawowa: truć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
truły 11Forma podstawowa: truć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
trupą 13Forma podstawowa: trupa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
trupy 10Forma podstawowa: trupa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
trusi 8Forma podstawowa: trusia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
trust 9Opis: przedsiębiorstwo działające na zasadzie trustu - połączenie kilku mniejszych przedsiębiorstw działających dotąd samodzielnie, których dotychczasowi właściciele stają się udziałowcami powstałego tworu
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
truta 9Forma podstawowa: truć
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
truto 9Forma podstawowa: truć
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
truty 10Forma podstawowa: truć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
trwać 11Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
trwał 8Forma podstawowa: trwać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
trwań 12Forma podstawowa: trwanie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
trwóg 12Forma podstawowa: trwoga
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
trybą 13Forma podstawowa: tryba
Opis: prosta droga w lesie powstała przez wycięcie drzew
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
trybo 9Forma podstawowa: tryba
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
trybu 11Forma podstawowa: tryb
Opis: koło z zębami (o ponacinanych brzegach), które bywa częścią maszyn.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tryby 10Forma podstawowa: tryb
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: tryba
Opis: prosta droga w lesie powstała przez wycięcie drzew
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma podstawowa: tryba
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
tryfi 11Forma podstawowa: tryfić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
tryka 8Forma podstawowa: tryk
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma podstawowa: trykać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
tryki 8Forma podstawowa: tryk
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
tryku 10Forma podstawowa: tryk
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
tryle 8Forma podstawowa: tryl
Opis: melodyjny, długotrwały śpiew niektórych ptaków.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
trymu 10Forma podstawowa: trym
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
trymy 9Forma podstawowa: trym
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tryni 7Forma podstawowa: trynić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl
trypą 12Forma podstawowa: trypa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
trypy 9Forma podstawowa: trypa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
trysk 8Opis: bryzg.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
trysł 9Forma podstawowa: trysnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
trytu 10Forma podstawowa: tryt
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tryty 9Forma podstawowa: tryt
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
trzeb 8Forma podstawowa: trzebić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
trzem 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: trzy
Forma fleksyjna: num:pl:dat:m1.m2.m3.n2.f:congr
trzep 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2

Forma podstawowa: trzepać
Opis: zdobywać majątek, szybko się bogacić.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
trzos 6Opis: woreczek na pieniądze.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tsuba 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tsuby 11Forma podstawowa: tsuba
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
tsugą 14Forma podstawowa: tsuga
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tsugi 10Forma podstawowa: tsuga
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
tubie 10Forma podstawowa: tuba
Opis: z lekceważeniem o głosicielu jakichś tez, poglądów (często poglądów kogoś innego, np. określonych organizacji).
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
tubka 11Opis: opakowanie substancji półpłynnej, np. pasty do zębów, kremu, kleju, które naciska się w celu wydobycia porcji tej substancji przez wąski wylot.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tubkę 15Forma podstawowa: tubka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tubom 11Forma podstawowa: tuba
Opis: z lekceważeniem o głosicielu jakichś tez, poglądów (często poglądów kogoś innego, np. określonych organizacji).
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
tubus 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tucie 9Forma podstawowa: tuta
Opis: górniczy przyrząd wiertniczy służący do wydobywania urwanych narzędzi wiertniczych.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
tucze 9Forma podstawowa: tucz
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tuczę 13Forma podstawowa: tucza
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f

Forma podstawowa: tuczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
tuczy 10Forma podstawowa: tucza
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: tuczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
tufem 13Forma podstawowa: tuf
Opis: lekka, zwięzła, zazwyczaj porowata skała osadowa należąca do skał piroklastycznych.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
tufie 12Forma podstawowa: tuf
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
tufit 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tufom 13Forma podstawowa: tuf
Opis: lekka, zwięzła, zazwyczaj porowata skała osadowa należąca do skał piroklastycznych.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
tugrą 14Forma podstawowa: tugra
tugrę 14Forma podstawowa: tugra
tujom 11Forma podstawowa: tuja
Opis: drewno lekkie, miękkie, o jasnym, żółtawym zabarwieniu pozyskiwane z drzewa żywotnika zachodniego, pozbawione żywicy a jednak wyjątkowo trwałe i odporne na gnicie (znacznie trwalsze niż drewno dębowe
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
tujon 10
tulei 9Forma podstawowa: tuleja
Opis: pojemnik lub opakowanie w kształcie rurki.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
tulić 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
tulmy 11Forma podstawowa: tulić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
tulów 13Forma podstawowa: tul
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
tulże 13Forma podstawowa: tulić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
tułał 12Forma podstawowa: tułać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl
tułam 11Forma podstawowa: tułać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl
tułań 16Forma podstawowa: tułanie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
tułów 14Forma podstawowa: tuł
Opis: zasadniczy odcinek ciała u owadów i stawonogów oraz niektórych innych bezkręgowców (zazwyczaj to, co jest między głową a odwłokiem).
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
tułub 14Opis: szerokie i długie futro ze skór baranich.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tułup 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tumak 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
tumań 15Forma podstawowa: tumanić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
tumbą 15Forma podstawowa: tumba
Opis: główna część gotyckich lub renesansowych grobowców w kształcie kamiennej (w późniejszym okresie również brązowej) skrzyni ozdobionej płaskorzeźbami.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tumbę 15Forma podstawowa: tumba
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tumem 10Forma podstawowa: tum
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
tumom 10Forma podstawowa: tum
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
tumor 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tumów 13Forma podstawowa: tum
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
tunek 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
tuner 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tunga 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tungu 12Forma podstawowa: tung
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
tunik 9Forma podstawowa: tunika
Opis: galaretowata lub stwardniała wydzielina nabłonka okrywająca ciało niektórych zwierząt morskich, np. osłonic.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tunki 9Forma podstawowa: tunek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
tunku 11Forma podstawowa: tunek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
tupać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
tupai 9Forma podstawowa: tupaja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
tupaj 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
tupań 15Forma podstawowa: tupanie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
tupię 13Forma podstawowa: tupać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
tupną 13Forma podstawowa: tupnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl
tupnę 13Forma podstawowa: tupnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl
tupot 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tupże 13Forma podstawowa: tupać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
turak 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
turbo 10Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
turcz 9Forma podstawowa: turczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
turek 9Opis: inna nazwa płachetki zwyczajnej - grzyba jadalnego z rodziny zasłonakowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:dat:f subst:pl:gen:f subst:pl:inst:f subst:pl:loc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:acc:f subst:sg:acc:m3 subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:inst:f subst:sg:loc:f subst:sg:nom:f subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m3 subst:sg:voc:f

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
turem 9Forma podstawowa: tur
Opis: Bos primigenius – wymarły gatunek ssaka z rodziny krętorogich, pochodził z Indii, występował w Azji, Europie i pólnocnej Afryce, przodek niektórych ras bydła domowego - z opisów w starych kronikach i
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
turfa 12Forma podstawowa: turf
turfu 14Forma podstawowa: turf
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
turfy 13Forma podstawowa: turf
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
turka 9Forma podstawowa: turek
Opis: inna nazwa płachetki zwyczajnej - grzyba jadalnego z rodziny zasłonakowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Forma podstawowa: turek
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3
turki 9Forma podstawowa: turek
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: turka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
turku 11Forma podstawowa: turek
Opis: inna nazwa płachetki zwyczajnej - grzyba jadalnego z rodziny zasłonakowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m3

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
turla 9Forma podstawowa: turlać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
turma 9Opis: wieża służąca jako areszt lub więzienie.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
turmą 13Forma podstawowa: turma
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
turoń 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
turów 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
turza 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma podstawowa: turzy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
turzą 12Forma podstawowa: turzy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
turze 8Forma podstawowa: tur
Opis: Bos primigenius – wymarły gatunek ssaka z rodziny krętorogich, pochodził z Indii, występował w Azji, Europie i pólnocnej Afryce, przodek niektórych ras bydła domowego - z opisów w starych kronikach i
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2

Forma podstawowa: turzy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
turzy 9Forma podstawowa: turze
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
tussa 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tussę 12Forma podstawowa: tussa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tusso 8Forma podstawowa: tussa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tusza 8Opis: ciało zwierzęcia rzeźnego po uboju.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tusze 8Forma podstawowa: tusz
Opis: kosmetyk służący do podkreślenia i malowania rzęs, dopełniający makijażu oka.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tuszę 12Forma podstawowa: tuszyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
tuszo 8Forma podstawowa: tusza
Opis: ciało zwierzęcia rzeźnego po uboju.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tuszy 9Forma podstawowa: tuszyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
tutce 10Forma podstawowa: tutka
Opis: papierowe opakowanie w kształcie rurki.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
tutka 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tutką 14Forma podstawowa: tutka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
tutkę 14Forma podstawowa: tutka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tutom 10Forma podstawowa: tuta
Opis: górniczy przyrząd wiertniczy służący do wydobywania urwanych narzędzi wiertniczych.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
tutti 10Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
tuzie 8Forma podstawowa: tuz
Opis: ktoś wpływowy.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m2
tuzów 12Forma podstawowa: tuz
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:gen:m2
twarz 6Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
twemu 9Forma podstawowa: twój
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
twiks 7Forma podstawowa: twix
twoim 7Forma podstawowa: twoi
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p1

Forma podstawowa: twoja
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f

Forma podstawowa: twój
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos subst:pl:dat:m1 subst:sg:inst:m1 subst:sg:loc:m1
twoja 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f
twoją 12Forma podstawowa: twoja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:inst:f
twych 10Forma podstawowa: twój
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
twymi 8Forma podstawowa: twój
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
tybet 10Opis: kraina historyczna w Azji obejmująca Wyżynę Tybetańską i jej przyległości, obecnie w większości w granicach Chin.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tycia 8Forma podstawowa: tyci
Opis: bardzo mały - taki, który istnieje fizycznie lub można sobie go wyobrazić jako istniejący w przestrzeni (ma łatwe do opisania cechy fizyczne) i jest stosunkowo nieznaczny, niewielki pod względem rozm
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
tycie 8Forma podstawowa: tyci
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
tycio 8Opis: bardzo mało - tak, że coś wydaje się lub jest małe pod względem rozmiaru - wielkości, zakresu, często: stopnia nasilenia jakiegoś zjawiska lub stanu.
Forma fleksyjna: adv:pos
tyczą 12Forma podstawowa: tycz
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f

Forma podstawowa: tyczeć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
tycze 8Forma podstawowa: tycz
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:f subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:f subst:pl:voc:m2
tyczę 12Forma podstawowa: tyczeć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
tyczy 9Forma podstawowa: tycz
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:pl:gen:m2 subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: tyczeć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
tygla 10Forma podstawowa: tygiel
Opis: tyle, ile mieści się w tyglu - rondlu z rączką lub dwoma uszkami.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tygle 10Forma podstawowa: tygiel
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tygli 10Forma podstawowa: tygiel
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
tyjmy 11Forma podstawowa: tyć
Opis: zwiększać masę ciała, zarastając tłuszczem.
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
tyjże 13Forma podstawowa: tyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
tykaj 10Forma podstawowa: tykać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
tykał 10Forma podstawowa: tykać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
tykań 14Forma podstawowa: tykanie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
tykną 12Forma podstawowa: tyknąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl
tykom 9Forma podstawowa: tyka
Opis: zgrubiale: tyczka - długi, cienki pręt, palik, słupek.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: tyka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
tykwa 8Opis: owoc (nibyjagoda) tykwy pospolitej.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tykwę 12Forma podstawowa: tykwa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tykwo 8Forma podstawowa: tykwa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tykwy 9Forma podstawowa: tykwa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
tylca 9Forma podstawowa: tylec
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tylce 9Forma podstawowa: tylec
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: tylka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:f subst:sg:loc:m1
tylcu 11Forma podstawowa: tylec
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
tylda 9Opis: znak diakrytyczny leżący w górnej połowie pola znaku, mniej więcej na linii wydłużeń górnych pisma.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tyldę 13Forma podstawowa: tylda
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tyldy 10Forma podstawowa: tylda
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
tylec 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tylej 10Forma podstawowa: tyli
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
tyleż 12Forma podstawowa: tyliż
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
tylne 8Forma podstawowa: tylny
Opis: o głosce - taka, która jest artykułowana z tyłu jamy ustnej, w jej tylnej części.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
tylni 8Forma podstawowa: tylny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
tyluż 14Forma podstawowa: tyleż
Forma fleksyjna: num:pl:acc:m1:rec num:pl:gen.dat.inst.loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2:congr num:pl:nom.voc:m1:rec
tyłek 10Opis: pośladki, tylna część ciała.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tyłem 10Forma podstawowa: tyć
Opis: zwiększać masę ciała, zarastając tłuszczem.
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:nonrefl
tyłeś 13Forma podstawowa: tyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:nonrefl
tyłka 10Forma podstawowa: tyłek
Opis: pośladki, tylna część ciała.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tyłki 10Forma podstawowa: tyłek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tyłom 10Forma podstawowa: tył
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
tyłów 13Forma podstawowa: tyły
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
tymfa 12Forma podstawowa: tymf
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
tymin 8Forma podstawowa: tymina
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tymiż 12Forma podstawowa: tenże
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
tynem 8Forma podstawowa: tyn
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
tynfa 11Forma podstawowa: tynf
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
tynki 8Forma podstawowa: tynk
Opis: warstwa z zaprawy lub gipsu pokrywająca powierzchnie ścian, sufitów, kolumn, filarów itp. wewnątrz i na zewnątrz budynku.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tynom 8Forma podstawowa: tyna
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
tynów 11Forma podstawowa: tyn
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
typek 9Opis: zdrobnienie od typ, słowo o zabarwieniu pejoratywnym.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
typem 9Forma podstawowa: typ
Opis: w biologii: jedna z podstawowych kategorii systematycznych stosowanych w systematyce organizmów, niższa od królestwa, a wyższa od gromady (classis) w systematyce zwierząt lub klasy (classis) w botani
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1 subst:sg:inst:m3
typer 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
typów 12Forma podstawowa: typ
Opis: w biologii: jedna z podstawowych kategorii systematycznych stosowanych w systematyce organizmów, niższa od królestwa, a wyższa od gromady (classis) w systematyce zwierząt lub klasy (classis) w botani
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:gen:m3
typuj 12Forma podstawowa: typować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
tyrać 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
tyrał 9Forma podstawowa: tyrać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
tyrań 13Forma podstawowa: tyranić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
tyrsu 9Forma podstawowa: tyrs
Opis: ornament w formie laski oplecionej liśćmi.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tyrsy 8Forma podstawowa: tyrs
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: tyrs
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tyska 8Forma podstawowa: tyski
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
tysko 8Forma podstawowa: tyski
Forma fleksyjna: adja
tysku 10Forma podstawowa: tyski
Forma fleksyjna: adjp
tytan 8Opis: osoba o niezwykłych cechach, odznaczająca się pod jakimś względem, ponadprzeciętna.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
tytce 9Forma podstawowa: tytka
Opis: torebka, opakowanie w kształcie rurki zrobione z papieru.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
tytek 9Forma podstawowa: tytka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tytel 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tytka 9Opis: torebka, opakowanie w kształcie rurki zrobione z papieru.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tytkę 13Forma podstawowa: tytka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tytła 10Forma podstawowa: tytłać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
tytoń 14Opis: Nicotiana – rodzaj roślin zielnych z rodziny psiankowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tyzom 8Forma podstawowa: tyzy
tabak 9Opis: niekrajany tytoń w liściach.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
tabel 9Forma podstawowa: tabela
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tabem 9Forma podstawowa: tab
tabla 9Opis: rodzaj instrumentu membranowego.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tablą 13Forma podstawowa: tabla
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
table 9Forma podstawowa: tabla
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
tabor 8Opis: zbiór pojazdów, używanych w ramach działalności jednej organizacji, do transportu ludzi lub rzeczy, np.: tabor PKP.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:dat:f subst:pl:gen:f subst:pl:inst:f subst:pl:loc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:acc:f subst:sg:acc:m3 subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:inst:f subst:sg:loc:f subst:sg:nom:f subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m3 subst:sg:voc:f
tabów 12Forma podstawowa: tab
tabul 11Forma podstawowa: tabula
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tacet 8
tacie 7Forma podstawowa: tata
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
tacka 8Opis: mała taca do przenoszenia różnych przedmiotów.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tackę 12Forma podstawowa: tacka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tacom 8Forma podstawowa: taca
Opis: płaskie naczynie, na którym przenoszone są albo podawane do stołu dania lub zastawa stołowa.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
tacyż 12Forma podstawowa: takiż
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
taelu 9Forma podstawowa: tael
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
tafią 14Forma podstawowa: tafia
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tafie 10Forma podstawowa: tafia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
tafij 12Forma podstawowa: tafia
tafio 10Forma podstawowa: tafia
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tafla 11Opis: płyta z równego, gładkiego materiału.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
taflę 15Forma podstawowa: tafla
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tafli 11Forma podstawowa: tafla
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
taftą 15Forma podstawowa: tafta
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tafty 12Forma podstawowa: tafta
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
tahin 8Forma podstawowa: tahina
taili 7Forma podstawowa: taić
Opis: nie wyjawiać czegoś, robić z czegoś tajemnicę.
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf.perf:nonrefl verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
taino 6
taisz 6Forma podstawowa: taić
Opis: nie wyjawiać czegoś, robić z czegoś tajemnicę.
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf.perf:nonrefl verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
tajać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
tajeń 14Forma podstawowa: taić
Opis: nie wyjawiać czegoś, robić z czegoś tajemnicę.
tajgą 14Forma podstawowa: tajga
Opis: obszar północnej Ameryki, Europy i Azji, porośnięty borealnym lasem iglastym.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tajgi 10Forma podstawowa: tajga
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
tajmy 10Forma podstawowa: taić
Opis: nie wyjawiać czegoś, robić z czegoś tajemnicę.
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf.perf:nonrefl verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: tajać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
tajni 8Forma podstawowa: tajny
Opis: nielegalny, nieoficjalny.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos

Forma podstawowa: tajń
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f
tajno 8Opis: tak, że ktoś o czymś nie wie.
Forma fleksyjna: adv:pos
takaż 11Forma podstawowa: takiż
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
takąż 15Forma podstawowa: takiż
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
takce 8Forma podstawowa: takka
Opis: Tacca - rodzaj rośliny z rodziny krąpielowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
takin 7Opis: Budorcas taxicolor - ssak z rodziny krętorogich, jedyny przedstawiciel rodzaju Budorca, zamieszkuje wschodnie Himalaje i Wyżynę Tybetańską, od 2500 do 4250 m n.p.m.
takką 12Forma podstawowa: takka
Opis: Tacca - rodzaj rośliny z rodziny krąpielowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
taklą 12Forma podstawowa: takla
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
taklę 12Forma podstawowa: takla
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
takli 8Forma podstawowa: takla
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
taklu 10Forma podstawowa: takiel
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
takom 8Forma podstawowa: taka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
taksa 7Forma podstawowa: taks
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
takso 7Forma podstawowa: taksa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
taksy 8Forma podstawowa: taksa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
taktu 10Forma podstawowa: takt
Opis: grzeczne, kulturalne i delikatne zachowywanie się, działanie wobec innych osób z wyczuciem.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
takty 9Forma podstawowa: takt
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
także 11Forma fleksyjna: qub
talar 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
talce 8Forma podstawowa: talka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
talek 8Forma podstawowa: talka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
talią 11Forma podstawowa: talia
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
talię 11Forma podstawowa: talia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
talij 9Forma podstawowa: talia
talio 7Forma podstawowa: talia
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
talka 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
talki 8Forma podstawowa: talk
Opis: minerał z gromady krzemianów, należy do grupy minerałów pospolitych.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
talle 8Forma podstawowa: tall
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
talli 8Forma podstawowa: tall
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
talom 8Forma podstawowa: tal
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: tal
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
talów 11Forma podstawowa: tal
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1

Forma podstawowa: tal
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
tamci 8Forma podstawowa: tamten
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
tamgą 13Forma podstawowa: tamga
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tamgi 9Forma podstawowa: tamga
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
tamie 7Forma podstawowa: tama
Opis: budowla hydrotechniczna, której celem jest spiętrzenie wody.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
tamil 8Opis: członek ludu Tamilów, narodu z grupy ludów drawidyjskich.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tamte 8Forma podstawowa: tamten
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos
tamże 11Forma fleksyjna: adv
tanek 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma podstawowa: tanka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tanga 8Forma podstawowa: tango
Opis: utwór muzyczny, do którego tańczy się tango.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
tangą 12Forma podstawowa: tanga
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tangę 12Forma podstawowa: tanga
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tango 8Forma podstawowa: tanga
Opis: utwór muzyczny, do którego tańczy się tango.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tania 6Forma podstawowa: tani
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tanie 6Forma podstawowa: tan
Opis: taniec - ruch w określonym układzie w rytm muzyki.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m3
tanka 7Forma podstawowa: tanek
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
tanką 11Forma podstawowa: tanka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tanki 7Forma podstawowa: tank
Opis: postać w grze RPG, której zadaniem jest skupienie na sobie uwagi przeciwników w czasie walki (zazwyczaj ta postać ma szczególne predyspozycje, by podejmować się takiej roli).
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tanku 9Forma podstawowa: tanek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: tanek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
tantr 7Forma podstawowa: tantra
Opis: tradycja duchowego rozwoju oparta na filozofii monistycznej, rytuał umożliwiający bezpośrednie doświadczanie natury rzeczywistości.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tańca 13Forma podstawowa: taniec
Opis: utwór pośrednio lub bezpośrednio związany z tańcem, służący jako podkład do tańca lub stylizowany na muzykę do tańca, lecz przeznaczony do słuchania.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tańce 13Forma podstawowa: taniec
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
tańcu 15Forma podstawowa: taniec
Opis: utwór pośrednio lub bezpośrednio związany z tańcem, służący jako podkład do tańca lub stylizowany na muzykę do tańca, lecz przeznaczony do słuchania.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
tańcz 13Forma podstawowa: tańczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
tańsi 12Forma podstawowa: tani
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:com
taonu 8Forma podstawowa: taon
Opis: cząstka elementarna z grupy leptonów obdarzona ładunkiem ujemnym, średnim czasem życia 3×10−13 sekundy i dużą masą wynoszącą 1777 MeV/c2 = 3,17×10−27 kg.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
taony 7Forma podstawowa: taon
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tapas 7
taper 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
tapet 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: tapeta
Opis: gruby lub niestarannie nałożony makijaż.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
taras 6Opis: sposób ukształtowania terenu, występ na zboczu, który powstał w wyniku erozji.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
taraś 10Forma podstawowa: tarasić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
tarce 7Forma podstawowa: tarka
Opis: u mięczaków: blaszka na języku, z licznymi ząbkami, służąca do rozcierania pokarmu.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
tardo 7
targa 8Forma podstawowa: targać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
targu 10Forma podstawowa: targ
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
tarka 7Opis: u mięczaków: blaszka na języku, z licznymi ząbkami, służąca do rozcierania pokarmu.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
tarką 11Forma podstawowa: tarka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f

Forma podstawowa: tarka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
tarkę 11Forma podstawowa: tarka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1

Forma podstawowa: tarka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tarki 7Forma podstawowa: tarka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
tarko 7Forma podstawowa: tarka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: tarka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
tarle 7Forma podstawowa: tarło
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:n2
tarli 7Forma podstawowa: trzeć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
tarła 8Forma podstawowa: tarło
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2

Forma podstawowa: trzeć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
tarło 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2

Forma podstawowa: trzeć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
tarły 9Forma podstawowa: tarło
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1

Forma podstawowa: trzeć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
tarok 7Opis: dawna gra karciana wykorzystująca specjalną talię złożoną z od 40 do 78 kart.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
tarom 7Forma podstawowa: tara
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
tarów 10Forma podstawowa: tar
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
tarta 7Forma podstawowa: trzeć
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
tartą 11Forma podstawowa: tarta
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tarte 7Forma podstawowa: trzeć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
tarto 7Forma podstawowa: tarta
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tarty 8Forma podstawowa: tarta
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma podstawowa: trzeć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
taryf 11Forma podstawowa: taryfa
Opis: taksówka - samochód do przewozu osób.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tarza 6Forma podstawowa: tarzać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
tarze 6Forma podstawowa: tara
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
tasto 7
tasuj 10Forma podstawowa: tasować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
tasza 6Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
taszę 10Forma podstawowa: tasza
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
taszo 6Forma podstawowa: tasza
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
taśma 11Opis: przedstawiciel glonów z gromady zielenic (Chlorophyta) z rodzaju Enteromorpha.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
taśmę 15Forma podstawowa: taśma
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tatar 7Opis: przedstawiciel grupy ludów tureckich z Europy wschodniej oraz północnej Azji.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
tatka 8Forma podstawowa: tatek
Opis: tatko.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma podstawowa: tatko
Opis: tatuś.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
tatkę 12Forma podstawowa: tatka
Opis: tatko.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
tatki 8Forma podstawowa: tatek
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: tatka
Opis: tatko.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
tatko 8Forma podstawowa: tatka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1

Opis: tatuś.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
tatku 10Forma podstawowa: tatko
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
tatłą 13Forma podstawowa: tatła
Opis: słodki wschodni przysmak, wilgotne i bardzo słodkie ciasto.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tatły 10Forma podstawowa: tatła
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
tatom 8Forma podstawowa: tato
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
tatów 11Forma podstawowa: tato
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
tatra 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tatrę 11Forma podstawowa: tatra
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tatro 7Forma podstawowa: tatra
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tatry 8Forma podstawowa: tatra
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p2 subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p2 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p2 subst:pl:voc:p3
tatuń 15Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
tatuś 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
tawuł 10Forma podstawowa: tawuła
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tayuc 10
tąpać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
tąpał 13Forma podstawowa: tąpać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
tąpań 17Forma podstawowa: tąpać
tąpią 15Forma podstawowa: tąpać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
tąpie 11Forma podstawowa: tąpać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
tąpmy 13Forma podstawowa: tąpać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
tąpną 15Forma podstawowa: tąpnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl
tąpnę 15Forma podstawowa: tąpnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl
tchem 10Forma podstawowa: dech
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
tchną 13Forma podstawowa: tchnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf.perf:refl.nonrefl
tchnę 13Forma podstawowa: tchnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf.perf:refl.nonrefl
tchów 13Forma podstawowa: dech
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
teaki 7Forma podstawowa: teak
Opis: drewno pozyskiwane z drzewa tekowego.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
teamu 9Forma podstawowa: team
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
teamy 8Forma podstawowa: team
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tefie 10Forma podstawowa: tef
Opis: Eragrostis abyssinica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych, naturalnie rosnący w północno-wschodniej Afryce.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
tefom 11Forma podstawowa: tef
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
tefów 14Forma podstawowa: tef
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
tegoż 12Forma podstawowa: tenże
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
teidę 11Forma podstawowa: teida
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
teina 6Opis: kofeina, której źródłem jest herbata.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
teinę 10Forma podstawowa: teina
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
teino 6Forma podstawowa: teina
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
teiny 7Forma podstawowa: teina
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
tejże 12Forma podstawowa: tenże
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
tekke 8
teksa 7Forma podstawowa: teks
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tekst 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
teksu 9Forma podstawowa: teks
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
teksy 8Forma podstawowa: teks
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
telep 8Forma podstawowa: telepać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
telet 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
telle 8Forma podstawowa: tell
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
telli 8Forma podstawowa: tell
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
telom 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
temat 8Opis: główna, zasadniczo nieodmienna, część wyrazu odmiennego.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tembr 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
temuż 13Forma podstawowa: tenże
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
tenna 6Forma podstawowa: tenno
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
tenno 6Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1
tenut 9Forma podstawowa: tenuta
Opis: podnajem dóbr królewskich lub książęcych.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
teowa 6Forma podstawowa: teowy
Opis: przypominający teownik, mający kształt jak teownik - zbliżony do litery T.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
teową 10Forma podstawowa: teowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
tepuj 11Forma podstawowa: tepować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
teram 7Forma podstawowa: terać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
terań 12Forma podstawowa: terać
teras 6Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: terasa
Opis: sposób ukształtowania terenu, występ na zboczu, który powstał w wyniku erozji.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
teraz 6Forma fleksyjna: adv
terbu 10Forma podstawowa: terb
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
terem 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
teren 6Opis: regionalne ośrodki władzy, znajdujące się na prowincji, przeciwieństo ośrodków centralnych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
termą 11Forma podstawowa: terma
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
termu 9Forma podstawowa: term
Opis: formuła nazwowa.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
termy 8Forma podstawowa: terem
Opis: w starożytnym Rzymie łaźnie publiczne, kompleks obiektów ulokowanych na rozległym terenie, dostępnych dla wszystkich bezpłatnie i o określonych godzinach.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: term
Opis: formuła nazwowa.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: terma
Opis: w starożytnym Rzymie łaźnie publiczne, kompleks obiektów ulokowanych na rozległym terenie, dostępnych dla wszystkich bezpłatnie i o określonych godzinach.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
ternu 8Forma podstawowa: terno
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
teruj 10Forma podstawowa: terować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
teryn 7Forma podstawowa: teryna
Opis: dosyć głębokie okrągłe lub owalne naczynie kuchenne o stromych ściankach, z uchwytami i ciasno dopasowaną pokrywą, ktora spoczywa na wewnetrznym obrębie.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tesla 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
teslę 11Forma podstawowa: tesla
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tesli 7Forma podstawowa: tesla
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
teslo 7Forma podstawowa: tesla
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
testa 7Forma podstawowa: testo
testo 7
testy 8Forma podstawowa: test
Opis: rodzaj sprawdzianu w formie wypunktowanych zadań, pytań, znormalizowany pod względem sposobu oceniania.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
teter 7Forma podstawowa: tetera
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tetrą 11Forma podstawowa: tetra
Opis: luźna bawełniana tkanina.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tetro 7Forma podstawowa: tetra
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tetry 8Forma podstawowa: tetra
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
tezom 7Forma podstawowa: teza
Opis: zdanie, założenie, twierdzenie języka, które jest zawsze prawdziwe niezależnie od wstawień w nim dokonanych.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
tęczą 15Forma podstawowa: tęcza
Opis: otwór w ścianie tęczowej, oddzielającej nawę od prezbiterium.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tęcze 11Forma podstawowa: tęcza
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
tęczy 12Forma podstawowa: tęcza
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
tędzy 12Forma podstawowa: tęgi
Opis: taki, który jest duży, pełen tężyzny, wygląda na silnego i zdrowego.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
tępić 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
tępię 15Forma podstawowa: tępić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
tępił 13Forma podstawowa: tępić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
tępot 12Forma podstawowa: tępota
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tępsi 11Forma podstawowa: tępy
Opis: taki, w którym maluje się apatia, odrętwienie, bierność.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:com
tętna 11Forma podstawowa: tętno
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
tętno 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
tętnu 13Forma podstawowa: tętno
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
tężał 16Forma podstawowa: tężeć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
tężca 15Forma podstawowa: tężec
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3
tężcu 17Forma podstawowa: tężec
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
tężec 15Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
tężeć 19Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
tężej 16Forma podstawowa: tęgo
Opis: grubo, otyle, masywnie.
Forma fleksyjna: adv:com
tężmy 16Forma podstawowa: tężyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
tężni 14Forma podstawowa: tężnia
Opis: budowla z drewna i gałęzi tarniny służąca do zwiększania stężenia soli w solance.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
tężsi 14Forma podstawowa: tęgi
Opis: taki, który jest duży, pełen tężyzny, wygląda na silnego i zdrowego.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:com
tężże 18Forma podstawowa: tężyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
themą 13Forma podstawowa: thema
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
theta 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
thetę 13Forma podstawowa: theta
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
theto 9Forma podstawowa: theta
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tiarą 10Forma podstawowa: tiara
Opis: nieliturgiczne nakrycie głowy papieża, obecnie nieużywane.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tibia 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tibii 8Forma podstawowa: tibia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
tigrą 12Forma podstawowa: tigra
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tigry 9Forma podstawowa: tigra
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
tikom 8Forma podstawowa: tik
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: tika
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
tildo 8Forma podstawowa: tilda
tildy 9Forma podstawowa: tilda
tilią 11Forma podstawowa: tilia
tilie 7Forma podstawowa: tilia
tilię 11Forma podstawowa: tilia
tilio 7Forma podstawowa: tilia
timag 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tintą 11Forma podstawowa: tinta
Opis: dobór barw w obrazie.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tintę 11Forma podstawowa: tinta
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tiole 7Forma podstawowa: tiol
Opis: tioalkohol, merkaptan - związek organiczny, odpowiednik alkoholu, w którym atom tlenu grupy hydroksylowej został zastąpiony atomem siarki.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tioli 7Forma podstawowa: tiol
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
tiolu 9Forma podstawowa: tiol
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
tiony 7Forma podstawowa: tion
tipsa 7Forma podstawowa: tips
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tipsy 8Forma podstawowa: tips
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tirem 7Forma podstawowa: tir
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
tiret 7Opis: łącznik, dywiz, tiret - drukarski znak graficzny, krótka pozioma kreska umieszczona ponad podstawową linią pisma, służy do oznaczenia łączenia wyrazów złożonych, nazw podwójnych lub przeniesienia cz
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
tirli 7Forma fleksyjna: interj
tirom 7Forma podstawowa: tir
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
tirów 10Forma podstawowa: tir
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
tirze 6Forma podstawowa: tir
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
titit 8
titru 9Forma podstawowa: titr
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
titry 8Forma podstawowa: titr
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tiule 9Forma podstawowa: tiul
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tiuli 9Forma podstawowa: tiul
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
tiulu 11Forma podstawowa: tiul
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
tkacz 8Opis: Philetairus socius - gatunek ptaków z rodziny wróblowatych (Passeridae) występujący w Afryce i Eurazji.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m2
tkali 8Forma podstawowa: tkać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
tkaną 11Forma podstawowa: tkać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
tkani 7Forma podstawowa: tkać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff

Forma podstawowa: tkań
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f
tkany 8Forma podstawowa: tkać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
tknąć 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
tknął 13Forma podstawowa: tknąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
tknij 9Forma podstawowa: tknąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
tkwią 11Forma podstawowa: tkwić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
tkwię 11Forma podstawowa: tkwieć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
tkwij 9Forma podstawowa: tkwieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
tlała 9Forma podstawowa: tleć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
tlało 9Forma podstawowa: tleć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
tlały 10Forma podstawowa: tleć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
tląca 12Forma podstawowa: tlić
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl
tlący 13Forma podstawowa: tlić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl
tleją 13Forma podstawowa: tleć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
tleli 8Forma podstawowa: tleć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
tleni 7Forma podstawowa: tlenić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
tlenu 9Forma podstawowa: tlen
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tleny 8Forma podstawowa: tlen
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tlili 8Forma podstawowa: tlić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl
tliła 9Forma podstawowa: tlić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl
tliło 9Forma podstawowa: tlić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl
tlimy 9Forma podstawowa: tlić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl
tlisz 7Forma podstawowa: tlić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl
tlono 7Forma podstawowa: tlić
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl
tłami 9Forma podstawowa: tło
Opis: podłoże, źródło czegoś.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
tłoka 9Forma podstawowa: tłok
Opis: pomoc sąsiedzka na wsi, na przykład przy żniwach.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tłoką 13Forma podstawowa: tłoka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tłokę 13Forma podstawowa: tłoka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tłoki 9Forma podstawowa: tłoka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
tłoko 9Forma podstawowa: tłoka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tłucz 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
tłuka 11Forma podstawowa: tłuk
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m1 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3
tłuką 15Forma podstawowa: tłuc
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
tłuki 11Forma podstawowa: tłuk
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
tłuku 13Forma podstawowa: tłuk
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
tłumu 13Forma podstawowa: tłum
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tłumy 12Forma podstawowa: tłum
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tmeza 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tmezą 11Forma podstawowa: tmeza
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tmezy 8Forma podstawowa: tmeza
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
tnącą 15Forma podstawowa: ciąć
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
tnące 11Forma podstawowa: ciąć
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
tnący 12Forma podstawowa: ciąć
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
tniak 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tobol 9Forma podstawowa: tobola
tobół 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tobym 10Forma podstawowa: toby
toczę 11Forma podstawowa: toczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
toćby 14
todze 7Forma podstawowa: toga
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
toffi 14Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:m3 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:m3 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:m3 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:m3 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:m3 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:m3 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:m3 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:m3 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:m3 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:m3 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:m3 subst:sg:voc:n2
togom 9Forma podstawowa: toga
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
toina 6Opis: Apocynum – rodzaj roślin z rodziny toinowatych (Apocynaceae), rodzaj liczy 9 gatunków, występujących w umiarkowanej strefie Ameryki Północnej, Europy i Azji.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
toinę 10Forma podstawowa: toina
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
toino 6Forma podstawowa: toina
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tojom 9Forma podstawowa: toja
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
tokaj 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
tokom 8Forma podstawowa: tok
Opis: przebieg zdarzeń.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
toków 11Forma podstawowa: tok
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
tokuj 11Forma podstawowa: tokować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
toled 8Forma podstawowa: toledo
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
tolos 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tołpi 9Forma podstawowa: tołp
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
tomek 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma podstawowa: tomka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tomem 8Forma podstawowa: tom
Opis: oddzielna książka stanowiąca część jakiegoś zbioru (np. wydania, encyklopedii, kolekcji itp.).
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
tomie 7Forma podstawowa: tom
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: tom
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1

Forma podstawowa: toma
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
tomik 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tomka 8Forma podstawowa: tomek
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tomkę 12Forma podstawowa: tomka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tomki 8Forma podstawowa: tomek
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
tomko 8Forma podstawowa: tomka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tomom 8Forma podstawowa: toma
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
tomów 11Forma podstawowa: tom
Opis: oddzielna książka stanowiąca część jakiegoś zbioru (np. wydania, encyklopedii, kolekcji itp.).
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1

Forma podstawowa: tom
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
tonąc 11Forma podstawowa: tonąć
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
tonąć 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
tonda 7Forma podstawowa: tondo
Opis: obraz lub płaskorzeźba w kształcie koła, charakterystyczna dla sztuki włoskiego renesansu.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
tondo 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
toner 6Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tonfa 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tonfę 14Forma podstawowa: tonfa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tonfo 10Forma podstawowa: tonfa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tonga 8Opis: państwo leżące na archipelagu o tej samej nazwie, w Polinezji na południowym Pacyfiku, położone w jednej trzeciej drogi pomiędzy Nową Zelandią a Hawajami, na południe od Samoa, na wschód od Fidżi. {#
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma podstawowa: tongo
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
tongę 12Forma podstawowa: tonga
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tongi 8Forma podstawowa: tonga
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
tongo 8Forma podstawowa: tonga
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
tonią 10Forma podstawowa: toń
Opis: wody pieniące się na mokradłach.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tonie 6Forma podstawowa: tonąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl

Forma podstawowa: tonio
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: toń
Opis: wody pieniące się na mokradłach.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
tonik 7Opis: bezalkoholowy napój gazowany, o charakterystycznym gorzkawym smaku, w skład którego wchodzi woda sodowa, chinina oraz soki owocowe.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: tonika
Opis: trójdźwięk zdudowany na podstawowym dźwięku danej gamy.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tonka 7Opis: Anthoxanthum - rodzaj bylin z rodziny wiechlinowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tonki 7Forma podstawowa: tonka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
tonko 7Forma podstawowa: tonka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tonom 7Forma podstawowa: ton
Opis: w muzyce: miara odległości pomiędzy dźwiękami w skali.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: tona
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
tonów 10Forma podstawowa: ton
Opis: w muzyce: miara odległości pomiędzy dźwiękami w skali.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
tonuj 10Forma podstawowa: tonować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
tonus 8Opis: lekkie fizjologiczne napięcie mięśni szkieletowych, powstające poprzez niewielkie impulsy nerwowe wytwarzane przez móżdżek.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tońmy 14Forma podstawowa: tonąć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
topem 8Forma podstawowa: top
Opis: kod ISO 4217 pa'angi.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
topią 11Forma podstawowa: topić
Opis: grzejąc, powodować zmianę stanu skupienia czegoś ze stałego na ciekły.
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
topił 9Forma podstawowa: topić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
topka 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
topkę 12Forma podstawowa: topka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
topki 8Forma podstawowa: topka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
topko 8Forma podstawowa: topka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
topli 8Forma podstawowa: topl
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
toplu 10Forma podstawowa: topl
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
topom 8Forma podstawowa: top
Opis: kod ISO 4217 pa'angi.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
topos 7Opis: powtarzający się motyw, który często występuje w obrębie literatury i sztuki danej kultury, cywilizacji.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
topól 12Forma podstawowa: topola
Opis: Populus - rodzaj drzew z rodziny wierzbowatych, wysokie i okazałe, często potężnie zbudowane drzewo liściaste o klasycznej, regularnej sylwetce.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
topór 11Opis: narzędzie ogrodnicze, złożone ze styliska i jednosiecznego ostrza z obuchem.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
toran 6Forma podstawowa: torana
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
torba 8Opis: zawartość torby, tyle, ile się mieści w torbie.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
torbą 12Forma podstawowa: torba
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
torbę 12Forma podstawowa: torba
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
torby 9Forma podstawowa: torba
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
torem 7Forma podstawowa: tor
Opis: naturalna, wypukła forma terenu zbudowana z litej skały (formacja skalna) o wysokości zwykle od kilku do kilkudziesięciu metrów, często występująca na szczytach wzgórz lub w ich pobliżu.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
torom 7Forma podstawowa: tor
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
toros 6Opis: zwał lodu powstały wskutek ściśnięcia się pokrywy lodowej, może mieć wysokość nawet 10 metrów.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
torsu 8Forma podstawowa: tors
Opis: część tułowia między szyją i jamą brzuszną, chroniąca narządy wewnętrzne (głównie serce i płuca) i umożliwiająca proces wymiany gazowej.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
torsy 7Forma podstawowa: tors
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
torty 8Forma podstawowa: tort
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
toruj 10Forma podstawowa: torować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
torus 8Opis: armila - dwuwymiarowa powierzchnia obrotowa zanurzalna w przestrzeni trójwymiarowej, powstała przez obrót okręgu wokół prostej leżącej w tej samej płaszczyźnie i nieprzecinającej go (czyli niemającej
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
torys 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
torze 6Forma podstawowa: tor
Opis: naturalna, wypukła forma terenu zbudowana z litej skały (formacja skalna) o wysokości zwykle od kilku do kilkudziesięciu metrów, często występująca na szczytach wzgórz lub w ich pobliżu.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
tosta 7Forma podstawowa: tost
Opis: przypieczona kromka chleba.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
totek 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
totem 8Opis: słup reklamowy, na którym umieszczone jest logo firmy (lub firm).
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
totka 8Forma podstawowa: totek
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
totki 8Forma podstawowa: totek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
totku 10Forma podstawowa: totek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
totus 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
touru 10Forma podstawowa: tour
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
towar 6Opis: atrakcyjna kobieta, ale i mężczyzna (ciacho).
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
towos 6Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
towot 7Opis: smar składający się z rafinowanych olei mineralnych, zagęszczaczy, i stabilizatora w postaci wody, używany przede wszystkim do smarowania łożysk ślizgowych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tracę 11Forma podstawowa: tracić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
trach 9Forma fleksyjna: interj
traci 7Forma podstawowa: tracić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
tracz 7Opis: ptak wodny, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w obrębie plemienia traczy (Mergini), w podrodzinie kaczek (Anatinae), w rodzinie kaczkowatych (Anatidae).
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
trafi 10Forma podstawowa: trafić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
trafo 10
trafu 12Forma podstawowa: traf
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
trafy 11Forma podstawowa: traf
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
traka 7Forma podstawowa: trak
Opis: mieszkaniec Tracji, człowiek pochodzenia trackiego.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
trakt 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
traku 9Forma podstawowa: trak
Opis: mieszkaniec Tracji, człowiek pochodzenia trackiego.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
trale 7Forma podstawowa: trał
Opis: sieć rybacka w kształcie worka, zazwyczaj ciągnięta za statkiem na różnej głębokości.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
trału 10Forma podstawowa: trał
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
trały 9Forma podstawowa: trał
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tramą 11Forma podstawowa: trama
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
trapa 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
trapę 11Forma podstawowa: trapa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
trapi 7Forma podstawowa: trapić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
trapo 7Forma podstawowa: trapa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
trapy 8Forma podstawowa: trapa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
trasa 6Opis: linia naniesiona na mapę lub wytyczona w terenie, przebieg drogi, rurociągu.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
trasę 10Forma podstawowa: trasa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
trash 8
traso 6Forma podstawowa: trasa
Opis: linia naniesiona na mapę lub wytyczona w terenie, przebieg drogi, rurociągu.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
trasy 7Forma podstawowa: trasa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
trata 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tratę 11Forma podstawowa: trata
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
trato 7Forma podstawowa: trata
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tratw 7Forma podstawowa: tratwa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
traty 8Forma podstawowa: trata
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
traum 9Forma podstawowa: trauma
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
trawa 6Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
trawę 10Forma podstawowa: trawa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
trawi 6Forma podstawowa: trawić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
trawo 6Forma podstawowa: trawa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
trąba 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
trąbą 16Forma podstawowa: trąba
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
trąbę 16Forma podstawowa: trąba
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1

Forma podstawowa: trąba
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
trąbi 12Forma podstawowa: trąbić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
trąbo 12Forma podstawowa: trąba
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
trąby 13Forma podstawowa: trąba
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma podstawowa: trąba
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
trącę 15Forma podstawowa: trącić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
trądu 13Forma podstawowa: trąd
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
trądy 12Forma podstawowa: trąd
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
trefi 10Forma podstawowa: trefić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
treki 7Forma podstawowa: trek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
trele 7Forma podstawowa: trel
Opis: rodzaj ozdobnika, który polega na szybkim naprzemiennym graniu dźwięku właściwego i jego górnej sekundy (małej lub wielkiej).
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
treli 7Forma podstawowa: trel
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
tremą 11Forma podstawowa: trema
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tremo 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
trend 7Opis: w ekonomii - kierunek zmian wartości indeksów.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
trent 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
trepy 8Forma podstawowa: trep
Opis: drewniak - but o drewnianej podeszwie, zwykle niezabudowany od strony pięty.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
tresa 6Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
treso 6Forma podstawowa: tresa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tresy 7Forma podstawowa: tresa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
triak 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
trias 6Opis: formacja geologiczna z okresu o tej samej nazwie.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
triku 9Forma podstawowa: trik
Opis: podstęp, sprytny sposób na rozwiązanie trudności, osiągnięcie celu.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
triod 7Forma podstawowa: trioda
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
triol 7Forma podstawowa: triola
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
trioz 6Forma podstawowa: trioza
Opis: związek organiczny zawierający 3 atomy węgla w cząsteczce.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tripu 9Forma podstawowa: trip
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tripy 8Forma podstawowa: trip
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
troił 8Forma podstawowa: troić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
troją 12Forma podstawowa: troja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
troje 8Forma podstawowa: trzy
Forma fleksyjna: num:pl:nom.acc.voc:n1.p1.p2:rec
troję 12Forma podstawowa: troić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: troja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
troka 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
troki 7Forma podstawowa: trok
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: troka
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
troll 8Opis: przypominający wyglądem człowieka stwór ze skandynawskich wierzeń ludowych, wywodzący się z mitologii nordyckiej.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
tronu 8Forma podstawowa: tron
Opis: władza królewska, stanowisko władcy królestwa.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
trony 7Forma podstawowa: tron
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tropi 7Forma podstawowa: tropić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
trosk 7Forma podstawowa: troska
Opis: uczucie niepokoju.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tróją 16Forma podstawowa: trója
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
trójc 13Forma podstawowa: trójca
Opis: chrześcijański dogmat stwierdzający, że Bóg jest Bogiem Trójjedynym, istniejącym jako trzy Osoby - po grecku hypostazy - pozostając jednocześnie jednym Bytem.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
truck 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
trudy 10Forma podstawowa: truda
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
truło 10Forma podstawowa: truć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
trumf 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
trupa 9Forma podstawowa: trup
Opis: przen. człowiek bardzo zmęczony, pijany lub na kacu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
trupę 13Forma podstawowa: trupa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
trupi 9Opis: taki, jak u trupa.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
trupo 9Forma podstawowa: trupa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
trupy 10Forma podstawowa: trup
Opis: przen. człowiek bardzo zmęczony, pijany lub na kacu.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
trusi 8Forma podstawowa: truś
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
trutą 13Forma podstawowa: truć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
trute 9Forma podstawowa: truć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
truty 10Forma podstawowa: trut
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
trwaj 8Forma podstawowa: trwać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
trwam 7Forma podstawowa: trwać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
trwoń 12Forma podstawowa: trwonić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
trwóż 14Forma podstawowa: trwożyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
tryba 9Opis: prosta droga w lesie powstała przez wycięcie drzew
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
trybą 13Forma podstawowa: tryba
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
trybę 13Forma podstawowa: tryba
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1

Forma podstawowa: tryba
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
trybi 9Forma podstawowa: trybić
trybo 9Forma podstawowa: tryba
Opis: prosta droga w lesie powstała przez wycięcie drzew
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tryki 8Forma podstawowa: tryka
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
tryli 8Forma podstawowa: tryl
Opis: melodyjny, długotrwały śpiew niektórych ptaków.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
trylu 10Forma podstawowa: tryl
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
trypa 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
trypę 12Forma podstawowa: trypa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
trypo 8Forma podstawowa: trypa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tryzn 7Forma podstawowa: tryzna
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
trząś 14Forma podstawowa: trząść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
trzeć 11Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
trzej 8Forma podstawowa: trzy
Forma fleksyjna: num:pl:nom.voc:m1:congr
trzew 6Forma podstawowa: trzewa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
trzęś 14Forma podstawowa: trząść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
trzon 6Opis: część owocnika, występująca u wszystkich grzybów kapeluszowych oraz u niewielkiej ilości grzybów bezkapeluszowych, która przypomina nóżkę.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
trzop 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
trzód 11Forma podstawowa: trzoda
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
trzyj 9Forma podstawowa: trzeć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
tsubą 14Forma podstawowa: tsuba
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tsubę 14Forma podstawowa: tsuba
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tsubo 10Forma podstawowa: tsuba
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tsuga 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tsugę 14Forma podstawowa: tsuga
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tsugo 10Forma podstawowa: tsuga
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tubce 11Forma podstawowa: tubka
Opis: opakowanie substancji półpłynnej, np. pasty do zębów, kremu, kleju, które naciska się w celu wydobycia porcji tej substancji przez wąski wylot.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
tubek 11Forma podstawowa: tubka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tubem 11Forma podstawowa: tub
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
tubie 10Forma podstawowa: tub
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
tubką 15Forma podstawowa: tubka
Opis: opakowanie substancji półpłynnej, np. pasty do zębów, kremu, kleju, które naciska się w celu wydobycia porcji tej substancji przez wąski wylot.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tubki 11Forma podstawowa: tubka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
tubko 11Forma podstawowa: tubka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tubom 11Forma podstawowa: tub
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
tubów 14Forma podstawowa: tub
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
tuczą 13Forma podstawowa: tucza
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f

Forma podstawowa: tuczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
tucze 9Forma podstawowa: tucza
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
tuczu 11Forma podstawowa: tucz
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
tuczy 10Forma podstawowa: tucz
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
tufów 16Forma podstawowa: tuf
Opis: lekka, zwięzła, zazwyczaj porowata skała osadowa należąca do skał piroklastycznych.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
tugaj 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tugra 10
tugro 10Forma podstawowa: tugra
tugry 11Forma podstawowa: tugra
tugun 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
tukan 9Opis: pieprzojad - ptak leśny, poszczególne gatunki tego ptaka w taksonomii biologicznej klasyfikowane są w rzędzie dzięciołowych (Piciformes), w rodzinie tukanów (Ramphastidae).
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
tukom 10Forma podstawowa: tuk
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: tuka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
tuków 13Forma podstawowa: tuk
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
tukum 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tuląc 14Forma podstawowa: tulić
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
tulem 10Forma podstawowa: tul
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
tuleń 15Forma podstawowa: tulić
tulił 11Forma podstawowa: tulić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
tulom 10Forma podstawowa: tul
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
tułać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
tułaj 12Forma podstawowa: tułać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl
tułów 14Opis: zasadniczy odcinek ciała u owadów i stawonogów oraz niektórych innych bezkręgowców (zazwyczaj to, co jest między głową a odwłokiem).
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tuman 9Opis: poetycko określony obłok mgły.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m3
tumba 11Opis: główna część gotyckich lub renesansowych grobowców w kształcie kamiennej (w późniejszym okresie również brązowej) skrzyni ozdobionej płaskorzeźbami.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tumbo 11Forma podstawowa: tumba
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tumby 12Forma podstawowa: tumba
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
tumie 9Forma podstawowa: tum
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
tundr 9Forma podstawowa: tundra
Opis: bezleśne zbiorowisko roślinności w zimnym klimacie strefy arktycznej i subarktycznej.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tunel 9Opis: długie i stosunkowo ciasne miejsce, obiekt, może to być ocienione, zadaszone przejście (albo przejazd), wykopany pod ziemią tunel - zwykle wtedy jest to łącznik pomiędzy dwoma pomieszczeniami, dwiema
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tunga 10Forma podstawowa: tung
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tungą 14Forma podstawowa: tunga
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tungę 14Forma podstawowa: tunga
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tungi 10Forma podstawowa: tung
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: tunga
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
tungo 10Forma podstawowa: tunga
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tunka 9Forma podstawowa: tunek
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
tupał 11Forma podstawowa: tupać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
tupet 10Opis: tupecik - kosmyk włosów przypinany nad czołem w celu ukrycia łysiny.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tupią 13Forma podstawowa: tupać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
tupie 9Forma podstawowa: tupać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
tupmy 11Forma podstawowa: tupać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
tupta 10Forma podstawowa: tuptać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
turek 9Forma podstawowa: turka
Opis: inna nazwa płachetki zwyczajnej - grzyba jadalnego z rodziny zasłonakowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
turka 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma podstawowa: turkać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
turki 9Forma podstawowa: turek
Opis: inna nazwa płachetki zwyczajnej - grzyba jadalnego z rodziny zasłonakowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
turku 11Forma podstawowa: turek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
turmę 13Forma podstawowa: turma
Opis: wieża służąca jako areszt lub więzienie.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
turmo 9Forma podstawowa: turma
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
turmy 10Forma podstawowa: turma
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
turni 8Forma podstawowa: turnia
Opis: rodzaj skalistego, ostrego szczytu lub skałki o stromych lub nawet pionowych ścianach.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
turom 9Forma podstawowa: tur
Opis: Bos primigenius – wymarły gatunek ssaka z rodziny krętorogich, pochodził z Indii, występował w Azji, Europie i pólnocnej Afryce, przodek niektórych ras bydła domowego - z opisów w starych kronikach i
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2

Forma podstawowa: tura
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
turon 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
turów 12Forma podstawowa: tur
Opis: Bos primigenius – wymarły gatunek ssaka z rodziny krętorogich, pochodził z Indii, występował w Azji, Europie i pólnocnej Afryce, przodek niektórych ras bydła domowego - z opisów w starych kronikach i
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
turyl 10Forma podstawowa: turyla
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
turyt 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
turza 8Forma podstawowa: turze
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
turzą 12Forma podstawowa: turza
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
turze 8Forma podstawowa: tura
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: turza
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
turzy 9Forma podstawowa: turza
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f

Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
tussą 12Forma podstawowa: tussa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tussy 9Forma podstawowa: tussa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
tuszą 12Forma podstawowa: tusza
Opis: ciało zwierzęcia rzeźnego po uboju.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f

Forma podstawowa: tuszyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
tusze 8Forma podstawowa: tusza
Opis: ciało zwierzęcia rzeźnego po uboju.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
tuszę 12Forma podstawowa: tusza
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tuszu 10Forma podstawowa: tusz
Opis: kosmetyk służący do podkreślenia i malowania rzęs, dopełniający makijażu oka.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
tuszy 9Forma podstawowa: tusza
Opis: ciało zwierzęcia rzeźnego po uboju.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
tutaj 11Forma fleksyjna: adv

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
tutce 10Forma podstawowa: tutka
Opis: papierowe opakowanie w kształcie rurki.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
tutek 10Forma podstawowa: tutka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tutel 10Forma podstawowa: tutela
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tutka 10Opis: papierowe opakowanie w kształcie rurki.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
tutką 14Forma podstawowa: tutka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tutkę 14Forma podstawowa: tutka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
tutki 10Forma podstawowa: tutka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma podstawowa: tutka
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
tutko 10Forma podstawowa: tutka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: tutka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
tutor 9Opis: prywatny nauczyciel, korepetytor.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
tuzem 9Forma podstawowa: tuz
Opis: ktoś wpływowy.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1 subst:sg:inst:m2
tuzin 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tuzom 9Forma podstawowa: tuz
Opis: ktoś wpływowy.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:pl:dat:m2
tweed 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tweet 7
twego 8Forma podstawowa: twój
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
twist 7Opis: muzyka do tańczenia twista (zwykle piosenka).
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
twita 7Forma podstawowa: twit
twitt 8
twitu 9Forma podstawowa: twit
twity 8Forma podstawowa: twit
twoim 7Forma podstawowa: twoje
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2
twoja 8Forma podstawowa: twój
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
twoją 12Forma podstawowa: twój
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
twoje 8Forma podstawowa: twoja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2

Forma podstawowa: twój
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
tworu 8Forma podstawowa: twór
Opis: wytwór człowieka, zarówno materialny przedmiot, jak i efekt pracy umysłu (np. twór wyobraźni).
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
twory 7Forma podstawowa: twór
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
twórz 10Forma podstawowa: tworzyć
Opis: pracować nad dziełem sztuki
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
tybel 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tybla 10Forma podstawowa: tybel
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tyble 10Forma podstawowa: tybel
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tybli 10Forma podstawowa: tybel
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
tyblu 12Forma podstawowa: tybel
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
tycer 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
tycia 8Forma podstawowa: tyć
Opis: zwiększać masę ciała, zarastając tłuszczem.
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:nonrefl
tycią 12Forma podstawowa: tyci
Opis: bardzo mały - taki, który istnieje fizycznie lub można sobie go wyobrazić jako istniejący w przestrzeni (ma łatwe do opisania cechy fizyczne) i jest stosunkowo nieznaczny, niewielki pod względem rozm
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
tycie 8Forma podstawowa: tyć
Opis: zwiększać masę ciała, zarastając tłuszczem.
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:nonrefl
tycim 9Forma podstawowa: tyci
Opis: bardzo mały - taki, który istnieje fizycznie lub można sobie go wyobrazić jako istniejący w przestrzeni (ma łatwe do opisania cechy fizyczne) i jest stosunkowo nieznaczny, niewielki pod względem rozm
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
tycio 8Forma podstawowa: tyci
Forma fleksyjna: adja
tyciu 10Forma podstawowa: tyć
Opis: zwiększać masę ciała, zarastając tłuszczem.
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:nonrefl
tycza 8Forma podstawowa: tycz
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
tyczą 12Forma podstawowa: tyczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
tyczę 12Forma podstawowa: tyczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
tyczu 10Forma podstawowa: tycz
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
tyczy 9Forma podstawowa: tyczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
tyfon 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tyfus 13Opis: choroba bakteryjna o różnym przebiegu, zależnym od etiologii.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
tyglu 12Forma podstawowa: tygiel
Opis: tyle, ile mieści się w tyglu - rondlu z rączką lub dwoma uszkami.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
tyiyn 8
tyjąc 14Forma podstawowa: tyć
Opis: zwiększać masę ciała, zarastając tłuszczem.
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
tykać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
tykam 9Forma podstawowa: tykać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
tyknę 12Forma podstawowa: tyknąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl
tykom 9Forma podstawowa: tyk
Opis: tykanie.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
tykot 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tyków 12Forma podstawowa: tyk
Opis: tykanie.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3

Forma podstawowa: tyka
Opis: zgrubiale: tyczka - długi, cienki pręt, palik, słupek.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
tykwą 12Forma podstawowa: tykwa
Opis: owoc (nibyjagoda) tykwy pospolitej.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tylca 9Forma podstawowa: tylec
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
tylce 9Forma podstawowa: tylec
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tylcu 11Forma podstawowa: tylec
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
tyldą 13Forma podstawowa: tylda
Opis: znak diakrytyczny leżący w górnej połowie pola znaku, mniej więcej na linii wydłużeń górnych pisma.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tyldo 9Forma podstawowa: tylda
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tylec 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
tyleż 12Forma fleksyjna: num:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p1.p2:rec num:pl:nom.acc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2:rec
tylim 9Forma podstawowa: tyli
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
tylko 9Forma podstawowa: tylka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f subst:sg:voc:m1

Forma fleksyjna: conj qub
tylna 8Forma podstawowa: tylny
Opis: o głosce - taka, która jest artykułowana z tyłu jamy ustnej, w jej tylnej części.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
tylną 12Forma podstawowa: tylny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
tylny 9Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
tyloz 8Forma podstawowa: tyloza
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tyłam 10Forma podstawowa: tyć
Opis: zwiększać masę ciała, zarastając tłuszczem.
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:nonrefl
tyłaś 13Forma podstawowa: tyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:nonrefl
tyłby 12Forma podstawowa: tyć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
tyłem 10Forma podstawowa: tył
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
tyłku 12Forma podstawowa: tyłek
Opis: pośladki, tylna część ciała.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
tyłom 10Forma podstawowa: tyć
Opis: zwiększać masę ciała, zarastając tłuszczem.
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:pri:imperf:nonrefl

Forma podstawowa: tyły
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
tyłów 13Forma podstawowa: tył
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
tymfy 13Forma podstawowa: tymf
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
tymol 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tymże 12Forma podstawowa: tenże
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
tynfy 12Forma podstawowa: tynf
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
tynie 7Forma podstawowa: tyn
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: tyna
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
tynku 10Forma podstawowa: tynk
Opis: warstwa z zaprawy lub gipsu pokrywająca powierzchnie ścian, sufitów, kolumn, filarów itp. wewnątrz i na zewnątrz budynku.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
tynom 8Forma podstawowa: tyn
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
typas 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
typie 8Forma podstawowa: typ
Opis: w biologii: jedna z podstawowych kategorii systematycznych stosowanych w systematyce organizmów, niższa od królestwa, a wyższa od gromady (classis) w systematyce zwierząt lub klasy (classis) w botani
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m3
typka 9Forma podstawowa: typek
Opis: zdrobnienie od typ, słowo o zabarwieniu pejoratywnym.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
typki 9Forma podstawowa: typek
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
typku 11Forma podstawowa: typek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
typom 9Forma podstawowa: typ
Opis: w biologii: jedna z podstawowych kategorii systematycznych stosowanych w systematyce organizmów, niższa od królestwa, a wyższa od gromady (classis) w systematyce zwierząt lub klasy (classis) w botani
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:pl:dat:m3
typul 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
tyrad 8Forma podstawowa: tyrada
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tyraj 9Forma podstawowa: tyrać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
tyram 8Forma podstawowa: tyrać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
tyran 7Opis: bezwzględnik, okrutnik, ktoś o trudnym charakterze.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
tyscy 9Forma podstawowa: tyski
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
tyską 12Forma podstawowa: tyski
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
tyski 8Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
tysko 8Forma fleksyjna: adv:pos
tytką 13Forma podstawowa: tytka
Opis: torebka, opakowanie w kształcie rurki zrobione z papieru.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tytki 9Forma podstawowa: tytka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
tytko 9Forma podstawowa: tytka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tytla 9Forma podstawowa: tytel
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tytle 9Forma podstawowa: tytel
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tytli 9Forma podstawowa: tytel
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
tytlu 11Forma podstawowa: tytel
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
tytuł 12Opis: wydawnictwo.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tyzan 7Forma podstawowa: tyzana
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tyzów 11Forma podstawowa: tyzy

Wyrazy na literę t o długości 6

tabace 10Forma podstawowa: tabaka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
tabaka 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tabaką 14Forma podstawowa: tabaka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
tabakę 14Forma podstawowa: tabaka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
tabaki 10Forma podstawowa: tabaka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma podstawowa: tabaka
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
tabako 10Forma podstawowa: tabaka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
tabela 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tabele 10Forma podstawowa: tabela
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
tabelę 14Forma podstawowa: tabela
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tabesu 11Forma podstawowa: tabes
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tablet 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tablic 11Forma podstawowa: tablice
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
taboru 11Forma podstawowa: tabór
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tabory 10Forma podstawowa: tabor
Opis: zbiór pojazdów, używanych w ramach działalności jednej organizacji, do transportu ludzi lub rzeczy, np.: tabor PKP.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: tabór
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tabula 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tabulą 16Forma podstawowa: tabula
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tabuli 12Forma podstawowa: tabula
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
tabulo 12Forma podstawowa: tabula
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tabuna 11Forma podstawowa: tabun
tacach 11Forma podstawowa: taca
Opis: płaskie naczynie, na którym przenoszone są albo podawane do stołu dania lub zastawa stołowa.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
tacami 9Forma podstawowa: taca
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
tachać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
tachał 12Forma podstawowa: tachać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
tacham 11Forma podstawowa: tachać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
tackom 10Forma podstawowa: tacka
Opis: mała taca do przenoszenia różnych przedmiotów.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
tacowa 8Forma podstawowa: tacowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
tacowe 8Forma podstawowa: tacowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
tacowi 8Forma podstawowa: tacowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
taczać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
taczaj 10Forma podstawowa: taczać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
taczał 10Forma podstawowa: taczać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
taczek 9Forma podstawowa: taczka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
taczkę 13Forma podstawowa: taczka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
taczko 9Forma podstawowa: taczka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
taelom 9Forma podstawowa: tael
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
taelów 12Forma podstawowa: tael
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
tafiom 12Forma podstawowa: tafia
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
taflom 13Forma podstawowa: tafla
Opis: płyta z równego, gładkiego materiału.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
tagach 12Forma podstawowa: tag
Opis: w informatyce - znak lub słowo, które jest przyporządkowane jakiejś informacji.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
tagami 10Forma podstawowa: tag
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
tagiem 10Forma podstawowa: tag
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
tagują 17Forma podstawowa: tagować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
taguje 13Forma podstawowa: tagować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
tahinę 13Forma podstawowa: tahina
tahiny 10Forma podstawowa: tahina
taicie 8Forma podstawowa: taić
Opis: nie wyjawiać czegoś, robić z czegoś tajemnicę.
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf.perf:nonrefl verb:fin:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
taikun 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
taiłam 10Forma podstawowa: taić
Opis: nie wyjawiać czegoś, robić z czegoś tajemnicę.
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf.perf:nonrefl verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
taiłem 10Forma podstawowa: taić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf.perf:nonrefl verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
taiłeś 13Forma podstawowa: taić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf.perf:nonrefl verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
tajali 10Forma podstawowa: tajać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
tajała 11Forma podstawowa: tajać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl
tajało 11Forma podstawowa: tajać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
tajały 12Forma podstawowa: tajać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
tająca 14Forma podstawowa: taić
Opis: nie wyjawiać czegoś, robić z czegoś tajemnicę.
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf.perf:aff:nonrefl pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
tającą 18Forma podstawowa: tajać
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:nonrefl
tające 14Forma podstawowa: taić
Opis: nie wyjawiać czegoś, robić z czegoś tajemnicę.
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf.perf:aff:nonrefl pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf.perf:aff:nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl

Forma podstawowa: tajać
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:nonrefl
tający 15Forma podstawowa: tajać
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:nonrefl
tajężę 21Forma podstawowa: tajęża
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tajężo 17Forma podstawowa: tajęża
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tajęży 18Forma podstawowa: tajęża
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
tajgom 12Forma podstawowa: tajga
Opis: obszar północnej Ameryki, Europy i Azji, porośnięty borealnym lasem iglastym.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
tajkun 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
tajmyż 15Forma podstawowa: taić
Opis: nie wyjawiać czegoś, robić z czegoś tajemnicę.
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf.perf:nonrefl verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: tajać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
tajnia 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tajnią 13Forma podstawowa: tajnia
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tajnie 9Opis: tak, że coś jest tajne, w sposób tajny, tak, żeby nikt niepowołany się o czymś nie dowiedział.
Forma fleksyjna: adv:pos
tajnię 13Forma podstawowa: tajnia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tajona 9Forma podstawowa: taić
Opis: nie wyjawiać czegoś, robić z czegoś tajemnicę.
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
tajoną 13Forma podstawowa: taić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
tajpan 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
tajscy 11Forma podstawowa: tajski
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
tajska 10Forma podstawowa: tajski
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
tajską 14Forma podstawowa: tajski
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
tajsko 10Forma podstawowa: tajski
Forma fleksyjna: adja
tajstr 10Forma podstawowa: tajstra
Opis: rodzaj skórzanej, żołnierskiej lub myśliwskiej torby na żywność.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
takahe 10
takami 9Forma podstawowa: taka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
takcie 9Forma podstawowa: takt
Opis: grzeczne, kulturalne i delikatne zachowywanie się, działanie wobec innych osób z wyczuciem.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
takiej 10Forma podstawowa: taki
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
takiel 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
takiet 9Forma podstawowa: takieta
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
takież 12Forma podstawowa: takiż
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
takimi 9Forma podstawowa: taki
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
takina 8Forma podstawowa: takin
Opis: Budorcas taxicolor - ssak z rodziny krętorogich, jedyny przedstawiciel rodzaju Budorca, zamieszkuje wschodnie Himalaje i Wyżynę Tybetańską, od 2500 do 4250 m n.p.m.
takiny 9Forma podstawowa: takin
takiru 10Forma podstawowa: takir
Opis: ilasta kotlina w obszarze pustyń piaszczystych w Azji Środkowej.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
takkom 10Forma podstawowa: takka
Opis: Tacca - rodzaj rośliny z rodziny krąpielowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
taklem 10Forma podstawowa: takiel
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
taklom 10Forma podstawowa: takla
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
taklów 13Forma podstawowa: takiel
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
takowa 8Forma podstawowa: takowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
takową 12Forma podstawowa: takowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
takowe 8Forma podstawowa: takowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
takowy 9Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
taksem 9Forma podstawowa: taks
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
taksie 8Forma podstawowa: taks
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
taksje 10Forma podstawowa: taksja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
taksję 14Forma podstawowa: taksja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
taksol 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
taksów 12Forma podstawowa: taks
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
taksuj 12Forma podstawowa: taksować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
taksyj 11Forma podstawowa: taksja
taktom 10Forma podstawowa: takt
Opis: grzeczne, kulturalne i delikatne zachowywanie się, działanie wobec innych osób z wyczuciem.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
taktów 13Forma podstawowa: takt
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
taktuj 13Forma podstawowa: taktować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
takyru 11Forma podstawowa: takyr
Opis: ilasta kotlina w obszarze pustyń piaszczystych w Azji Środkowej.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
takyry 10Forma podstawowa: takyr
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
talach 11Forma podstawowa: tal
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1

Forma podstawowa: tal
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3

Forma podstawowa: tala
Opis: waluta Samoa.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
talaki 9Forma podstawowa: talak
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
talami 9Forma podstawowa: tal
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
talary 9Forma podstawowa: talar
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
talcyt 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
taliba 10Forma podstawowa: talib
Opis: uczeń, najczęściej medresy lub szkoły koranicznej, zdobywający za pomocą nauki pamięciowej ogólną wiedzę na temat Koranu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
taliom 9Forma podstawowa: talia
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
talion 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
taliuj 12Forma podstawowa: taliować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
talkom 10Forma podstawowa: talk
Opis: minerał z gromady krzemianów, należy do grupy minerałów pospolitych.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
talków 13Forma podstawowa: talk
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
talkuj 13Forma podstawowa: talkować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
talmud 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
talonu 10Forma podstawowa: talon
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
talony 9Forma podstawowa: talon
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
talowa 8Forma podstawowa: talowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
talową 12Forma podstawowa: talowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
talowi 8Forma podstawowa: tal
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1

Forma podstawowa: tal
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
talowy 9Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
talweg 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tałesy 10Forma podstawowa: tałes
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tamadą 13Forma podstawowa: tamada
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
tamado 9Forma podstawowa: tamada
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
tamale 9Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
tamami 9Forma podstawowa: tama
Opis: budowla hydrotechniczna, której celem jest spiętrzenie wody.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
tambor 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tambur 12Forma podstawowa: tambura
Opis: instrument strunowy szarpany z pudłem rezonansowym, gryfem i progami na podstrunnicy, wykonywany jest z drewna, ma zwykle cztery struny, obecnie najczęściej metalowe.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tamdze 9Forma podstawowa: tamga
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
tamila 9Forma podstawowa: tamil
Opis: członek ludu Tamilów, narodu z grupy ludów drawidyjskich.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
tamile 9Forma podstawowa: tamil
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
tamili 9Forma podstawowa: tamil
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
tamilu 11Forma podstawowa: tamil
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
tamowa 8Forma podstawowa: tamowy
Opis: taki, który jest związany z tamą - zaporą.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
tamowe 8Forma podstawowa: tamowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
tamowi 8Forma podstawowa: tamowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
tamtej 11Forma podstawowa: tamten
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
tamten 9Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
tamtym 11Forma podstawowa: tamten
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos

Forma podstawowa: tamto
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2
tamuję 16Forma podstawowa: tamować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
tanach 10Forma podstawowa: tan
Opis: taniec - ruch w określonym układzie w rytm muzyki.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1 subst:pl:loc:m3
tanami 8Forma podstawowa: tan
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1 subst:pl:inst:m3
tanbur 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tandet 9Forma podstawowa: tandeta
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tangom 10Forma podstawowa: tango
Opis: utwór muzyczny, do którego tańczy się tango.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
taniak 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
taniał 9Forma podstawowa: tanieć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
taniec 8Opis: utwór pośrednio lub bezpośrednio związany z tańcem, służący jako podkład do tańca lub stylizowany na muzykę do tańca, lecz przeznaczony do słuchania.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
taniej 9Forma podstawowa: tani
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos

Forma podstawowa: tanieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
taniną 11Forma podstawowa: tanina
Opis: organiczny związek chemiczny zbudowany z wielu cząsteczek kwasu galusowego i D-glukozy, jest polimeryzowany i przechowywany w tanosomach, tj. organellach występujących w zielonych organach roślin nac
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tanity 9Forma podstawowa: tanit
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tanizn 7Forma podstawowa: tanizna
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tankom 9Forma podstawowa: tanka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
tanków 12Forma podstawowa: tanek
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3

Forma podstawowa: tank
Opis: postać w grze RPG, której zadaniem jest skupienie na sobie uwagi przeciwników w czasie walki (zazwyczaj ta postać ma szczególne predyspozycje, by podejmować się takiej roli).
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
tanowi 7Forma podstawowa: tan
Opis: taniec - ruch w określonym układzie w rytm muzyki.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:dat:m3
tantal 9Opis: w mitologii greckiej król w Lidii, na górze Sipylos.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tantra 8Opis: tradycja duchowego rozwoju oparta na filozofii monistycznej, rytuał umożliwiający bezpośrednie doświadczanie natury rzeczywistości.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tantrą 12Forma podstawowa: tantra
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tantro 8Forma podstawowa: tantra
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tańców 18Forma podstawowa: tańce
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
tańczy 15Forma podstawowa: tańczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
tańsza 13Forma podstawowa: tani
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:com
tańszą 17Forma podstawowa: tani
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:com adj:sg:inst:f:com
tańsze 13Forma podstawowa: tani
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:com adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:com adj:sg:acc:n1.n2:com adj:sg:nom.voc:n1.n2:com
tańszy 14Forma podstawowa: tani
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:com adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:com
taonem 8Forma podstawowa: taon
Opis: cząstka elementarna z grupy leptonów obdarzona ładunkiem ujemnym, średnim czasem życia 3×10−13 sekundy i dużą masą wynoszącą 1777 MeV/c2 = 3,17×10−27 kg.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
taonów 11Forma podstawowa: taon
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
taotie 8
tapery 9Forma podstawowa: taper
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
tapeto 9Forma podstawowa: tapeta
Opis: gruby lub niestarannie nałożony makijaż.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tapetu 11Forma podstawowa: tapet
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
taping 10
tapira 8Forma podstawowa: tapir
Opis: Tapirus - rodzaj ssaków z rzędu nieparzystokopytnych, występujący w tropikalnych dżunglach Ameryki Południowej i Azji.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
tapiru 10Forma podstawowa: tapir
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
taplać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
taplaj 11Forma podstawowa: taplać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
tarach 10Forma podstawowa: tara
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
tarami 8Forma podstawowa: tara
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
tarana 7Forma podstawowa: taran
Opis: dawna machina oblężnicza lub sprzęt oblężniczy służący do rozbijania i wyważania bram i murów zamków i innych obleganych umocnień, używana w starożytności i średniowieczu.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tarant 8Opis: koń o białej maści w plamy.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
tarany 8Forma podstawowa: taran
Opis: dawna machina oblężnicza lub sprzęt oblężniczy służący do rozbijania i wyważania bram i murów zamków i innych obleganych umocnień, używana w starożytności i średniowieczu.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tarasi 7Forma podstawowa: taras
Opis: sposób ukształtowania terenu, występ na zboczu, który powstał w wyniku erozji.
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1

Forma podstawowa: tarasić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
tarasy 8Forma podstawowa: taras
Opis: sposób ukształtowania terenu, występ na zboczu, który powstał w wyniku erozji.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: taras
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tarcia 8Forma podstawowa: tarcie
Opis: jeden z oporów ruchu, całość zjawisk fizycznych towarzyszących przemieszczaniu się względem siebie dwóch ciał fizycznych (tarcie zewnętrzne) lub elementów tego samego ciała (tarcie wewnętrzne) i powo
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2

Forma podstawowa: trzeć
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
tarcie 8Opis: jeden z oporów ruchu, całość zjawisk fizycznych towarzyszących przemieszczaniu się względem siebie dwóch ciał fizycznych (tarcie zewnętrzne) lub elementów tego samego ciała (tarcie wewnętrzne) i powo
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2

Forma podstawowa: trzeć
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
tarciu 10Forma podstawowa: tarcie
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
tarczę 12Forma podstawowa: tarcza
Opis: ruchoma, okrągła część (dawnego) telefonu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
targać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
targaj 11Forma podstawowa: targać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
targan 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
target 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
targną 13Forma podstawowa: targnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
targom 10Forma podstawowa: targ
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
targów 13Forma podstawowa: targ
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3

Forma podstawowa: targi
Opis: duża impreza, na której firmy prezentuja swoją ofertę.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
targum 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tarkom 9Forma podstawowa: tarka
Opis: u mięczaków: blaszka na języku, z licznymi ząbkami, służąca do rozcierania pokarmu.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
tarlon 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tarłem 10Forma podstawowa: trzeć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
tarłeś 13Forma podstawowa: trzeć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
tarłom 10Forma podstawowa: tarło
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: trzeć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:pri:imperf:refl.nonrefl
tarnek 8Forma podstawowa: tarnka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tarnie 7Forma podstawowa: tarn
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: tarń
Opis: Prunus spinosa, śliwa tarnina - gatunek dzikiej śliwy, krzew z rodziny różowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
tarnin 7Forma podstawowa: tarnina
Opis: owoc rośliny o tej samej nazwie, mały pestkowiec o cierpkogorzkawym smaku.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tarnka 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tarnką 12Forma podstawowa: tarnka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tarnkę 12Forma podstawowa: tarnka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tarnki 8Forma podstawowa: tarnka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
taroka 8Forma podstawowa: tarok
Opis: dawna gra karciana wykorzystująca specjalną talię złożoną z od 40 do 78 kart.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
tarota 8Forma podstawowa: tarot
Opis: dawna gra karciana wykorzystująca specjalną talię złożoną z od 40 do 78 kart.{#L:http://pl.wikipedia.org/wiki/Tarot_%28gra_karciana%29}
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
tartak 9Opis: zakład, w którym dokonuje się przerobu drewna okrągłego na tarcicę w procesie technologicznym tarcia (inaczej: przecierania), czyli rozpiłowywania za pomocą urządzenia zwanego trakiem.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tartan 8Forma podstawowa: tartana
Opis: boisko, bieżnia, obiekt sportowy o tartanowej nawierzchni.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tartek 9Forma podstawowa: tartka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tartka 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tartką 13Forma podstawowa: tartka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tartki 9Forma podstawowa: tartka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
tartko 9Forma podstawowa: tartka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tartom 9Forma podstawowa: tarta
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
tartym 10Forma podstawowa: trzeć
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
taruje 11Forma podstawowa: tarować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
taruka 10Opis: Hippocamelus antisensis – gatunek ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych, blisko spokrewniony z huemalem, zamieszkuje kraje Ameryki Południowej – Ekwador, Peru, Boliwię, Chile i Argentynę.
taruką 14Forma podstawowa: taruka
taryfą 16Forma podstawowa: taryfa
Opis: taksówka - samochód do przewozu osób.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
taryfę 16Forma podstawowa: taryfa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tarzam 8Forma podstawowa: tarzać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
tarzan 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
tasaka 8Forma podstawowa: tasak
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
taskać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
taskaj 10Forma podstawowa: taskać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
taskał 10Forma podstawowa: taskać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
taskam 9Forma podstawowa: taskać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
tastra 8Forma podstawowa: taster
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tastry 9Forma podstawowa: taster
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tasuje 11Forma podstawowa: tasować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
taszom 8Forma podstawowa: tasza
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
taśmie 12Forma podstawowa: taśma
Opis: przedstawiciel glonów z gromady zielenic (Chlorophyta) z rodzaju Enteromorpha.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
taśmom 13Forma podstawowa: taśma
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
taśmuj 16Forma podstawowa: taśmować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
tatach 11Forma podstawowa: tata
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
tatami 9Forma podstawowa: tata
Opis: mata do pokrywania podłogi, używana tradycyjnie w Japonii.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
tatary 9Forma podstawowa: tatar
Opis: przedstawiciel grupy ludów tureckich z Europy wschodniej oraz północnej Azji.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: tatar
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
tatkom 10Forma podstawowa: tatek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: tatka
Opis: tatko.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: tatko
Opis: tatuś.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
tatków 13Forma podstawowa: tatek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
tatłom 11Forma podstawowa: tatła
Opis: słodki wschodni przysmak, wilgotne i bardzo słodkie ciasto.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
tatowi 8Forma podstawowa: tatowy
Opis: związany z tatą, dotyczący taty, zwłaszcza należący do taty.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
tatrom 9Forma podstawowa: tatra
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f

Forma podstawowa: tatry
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p2 subst:pl:dat:p3
tatrów 12Forma podstawowa: tatry
tatrze 8Forma podstawowa: tatra
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
tatuaż 14Opis: technika zdobienia ciała przez zmianę pigmentu skóry, nie ma liczby mnogiej.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tatula 11Forma podstawowa: tatulo
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
tatulu 13Forma podstawowa: tatul
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1

Forma podstawowa: tatulo
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1
tatuuj 14Forma podstawowa: tatuować
Opis: robić tatuaż.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
tauryn 10Forma podstawowa: tauryna
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tawern 7Forma podstawowa: tawerna
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tawlin 8Forma podstawowa: tawlina
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tawułę 15Forma podstawowa: tawuła
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tąpało 14Forma podstawowa: tąpać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
tąpiąc 17Forma podstawowa: tąpać
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
tąpnąć 21Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
tchami 11Forma podstawowa: dech
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
tchnąc 15Forma podstawowa: tchnąć
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
tchnąć 19Forma fleksyjna: verb:inf:imperf.perf:refl.nonrefl
tchnie 10Forma podstawowa: tchnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf.perf:refl.nonrefl
tchórz 14Opis: wspólna nazwa określająca kilka gatunków drapieżnych ssaków z rodziny łasicowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m2

Forma podstawowa: tchórzyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
teaków 12Forma podstawowa: teak
Opis: drewno pozyskiwane z drzewa tekowego.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
teamem 9Forma podstawowa: team
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
teaser 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
teatru 10Forma podstawowa: teatr
Opis: widownia podczas przedstawienia w teatrze.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
teatyn 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
tebain 9Forma podstawowa: tebaina
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
teczce 9Forma podstawowa: teczka
Opis: zbiór dokumentów przechowywanych w teczkach lub segregatorach, gromadzonych w celach urzędowo-administracyjnych, dokumenty te dotyczą najczęściej konkretnej osoby.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
teczek 9Forma podstawowa: teczka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
teczkę 13Forma podstawowa: teczka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tefach 14Forma podstawowa: tef
Opis: Eragrostis abyssinica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych, naturalnie rosnący w północno-wschodniej Afryce.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
tefami 12Forma podstawowa: tef
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
teffem 16Forma podstawowa: teff
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
teffie 15Forma podstawowa: teff
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
tefila 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tefile 12Forma podstawowa: tefila
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
tefilę 16Forma podstawowa: tefila
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tefili 12Forma podstawowa: tefila
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
tefryt 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
teinie 7Forma podstawowa: teina
Opis: kofeina, której źródłem jest herbata.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
teista 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
teistą 12Forma podstawowa: teista
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
teizmy 9Forma podstawowa: teizm
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tekach 11Forma podstawowa: tek
Opis: drewno pozyskiwane z drzewa tekowego.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3

Forma podstawowa: teka
Opis: kolekcja rysunków, dzieł jakiegoś jednego twórcy lub na jakiś temat.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
tekowi 8Forma podstawowa: tek
Opis: drewno pozyskiwane z drzewa tekowego.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
tekowy 9Opis: zrobiony z teku.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
teksas 8Opis: polska odmiana dżinsu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
teksem 9Forma podstawowa: teks
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3

Forma podstawowa: tex
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
teksie 8Forma podstawowa: teks
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: tex
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
teksle 9Forma podstawowa: teksel
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
teksli 9Forma podstawowa: teksel
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:m3
teksom 9Forma podstawowa: teks
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
teksów 12Forma podstawowa: tex
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
tekstr 9Forma podstawowa: tekstra
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
teksty 10Forma podstawowa: tekst
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tektur 11Forma podstawowa: tektura
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tektyt 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
telari 8
tellom 10Forma podstawowa: tell
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: tell
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
telomu 11Forma podstawowa: telom
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
telomy 10Forma podstawowa: telom
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
telson 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
telugu 14Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
tembru 12Forma podstawowa: tembr
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tembry 11Forma podstawowa: tembr
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
temidą 13Forma podstawowa: temida
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tempem 10Forma podstawowa: tempo
Opis: w szachach: pojedyncze posunięcie, pojedynczy ruch.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
tempie 9Forma podstawowa: tempo
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:n2
templa 10Forma podstawowa: templum
Opis: święty krąg wyznaczany przez augurów.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2
tempom 10Forma podstawowa: temp
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
tempra 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
temprą 13Forma podstawowa: tempra
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
temprę 13Forma podstawowa: tempra
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tempry 10Forma podstawowa: tempra
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
tempur 11Forma podstawowa: tempura
Opis: potrawa kuchni japońskiej.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tencie 8Forma podstawowa: tent
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
tendra 8Forma podstawowa: tender
Opis: wagon specjalnej konstrukcji do przewozu węgla (lub - rzadziej - mazutu) i wody dla parowozu.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tenisy 8Forma podstawowa: tenis
Opis: sport polegający na przebijaniu rakietą piłki ponad siatką na pole przeciwnika, w sposób utrudniający jej odbiór.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
tenitu 10Forma podstawowa: tenit
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tennie 7Forma podstawowa: tenno
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1
tennom 8Forma podstawowa: tenno
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
tennów 11Forma podstawowa: tenno
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
tenora 7Forma podstawowa: tenor
Opis: śpiewak śpiewający tenorem.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
tenoru 9Forma podstawowa: tenor
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tenrek 8Opis: kretojeż bezogonowy, tenrek zwyczajny, Tenrec ecaudatus – gatunek ssaka z rodziny tenrekowatych, jedyny przedstawiciel rodzaju Tenrec, występuje na Madagaskarze, natomiast na Komorach, Seszelach, Mau
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
tensja 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tensją 13Forma podstawowa: tensja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tensję 13Forma podstawowa: tensja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tensji 9Forma podstawowa: tensja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
tensyj 10Forma podstawowa: tensja
tentem 9Forma podstawowa: tent
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
tentom 9Forma podstawowa: tent
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
tentuj 12Forma podstawowa: tentować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
tenues 9
tenutą 14Forma podstawowa: tenuta
Opis: podnajem dóbr królewskich lub książęcych.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tenutę 14Forma podstawowa: tenuta
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tenuto 10Forma podstawowa: tenuta
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
teolog 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
teorią 11Forma podstawowa: teoria
Opis: gałąź wiedzy (np. teoria literatury).
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
teorie 7Forma podstawowa: teoria
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
teorię 11Forma podstawowa: teoria
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
teorii 7Forma podstawowa: teoria
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
teoryj 10Forma podstawowa: teoria
teowej 9Forma podstawowa: teowy
Opis: przypominający teownik, mający kształt jak teownik - zbliżony do litery T.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
teozof 11Opis: wyznawca, zwolennik teozofii - filozofii opartej na koncepcji, która mówi o tym, że istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu ze światem nadprzyrodzonym dzięki wiedzy zdobytej za pomocą praktyk mist
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
teówce 12Forma podstawowa: teówka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
teówek 12Forma podstawowa: teówka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
teówka 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
teówką 16Forma podstawowa: teówka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
teówkę 16Forma podstawowa: teówka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
teówki 12Forma podstawowa: teówka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
teówko 12Forma podstawowa: teówka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
terach 10Forma podstawowa: tera
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
terali 8Forma podstawowa: terać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
terała 9Forma podstawowa: terać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
terami 8Forma podstawowa: ter
Opis: smar składający się ze smoły, kalafonii i tłuszczu, używany przede wszystkim jako smar ochronny.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
terana 7Forma podstawowa: terać
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
teraną 11Forma podstawowa: terać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
terane 7Forma podstawowa: terać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
terano 7Forma podstawowa: terać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
terasą 11Forma podstawowa: terasa
Opis: sposób ukształtowania terenu, występ na zboczu, który powstał w wyniku erozji.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
teraso 7Forma podstawowa: terasa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
terasy 8Forma podstawowa: terasa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
terasz 7Forma podstawowa: terać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
terbem 10Forma podstawowa: terb
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
tercja 10Opis: w drukarstwie: stopień czcionki (jej wielkość) wynoszący 16 punktów.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tercje 10Forma podstawowa: tercja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
tercjo 10Forma podstawowa: tercja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tercyj 11Forma podstawowa: tercja
tercyn 9Forma podstawowa: tercyna
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
teremy 9Forma podstawowa: terem
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
terenu 9Forma podstawowa: teren
Opis: regionalne ośrodki władzy, znajdujące się na prowincji, przeciwieństo ośrodków centralnych.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tereny 8Forma podstawowa: teren
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tergit 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
terier 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
terkot 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
terlic 9Forma podstawowa: terlica
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
termię 12Forma podstawowa: termia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
termii 8Forma podstawowa: termia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
termio 8Forma podstawowa: termia
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
termit 9Opis: stechiometryczna mieszanina glinu i tlenku żelaza, stosowana w spawalnictwie oraz w aluminoermii do otrzymywania czystych metali.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
termom 9Forma podstawowa: term
Opis: formuła nazwowa.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
termon 8Opis: kuchenka o jednej fajerce wmontowana w otwór paleniska pieca pokojowego.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
termów 12Forma podstawowa: terem
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3

Forma podstawowa: term
Opis: formuła nazwowa.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
ternem 8Forma podstawowa: terno
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
ternom 8Forma podstawowa: terno
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
terowa 7Forma podstawowa: terowy
Opis: zrobiony z teru.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
terową 11Forma podstawowa: terowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
terowe 7Forma podstawowa: terowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
terowi 7Forma podstawowa: ter
Opis: smar składający się ze smoły, kalafonii i tłuszczu, używany przede wszystkim jako smar ochronny.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
terpać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
terpał 10Forma podstawowa: terpać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
terpią 12Forma podstawowa: terpać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
terpię 12Forma podstawowa: terpać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
terpże 12Forma podstawowa: terpać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
tersyn 8Forma podstawowa: tersyna
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tertia 8Forma podstawowa: tertium
tertio 8
teruję 15Forma podstawowa: terować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
teslom 9Forma podstawowa: tesla
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
tesser 7Forma podstawowa: tessera
Opis: kawałek kamienia lub szkła stosowanego w technice mozaikowej.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tester 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m3
testów 12Forma podstawowa: test
Opis: rodzaj sprawdzianu w formie wypunktowanych zadań, pytań, znormalizowany pod względem sposobu oceniania.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
testuj 12Forma podstawowa: testować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
teścia 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
teście 12Forma podstawowa: teść
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
teściu 14Forma podstawowa: teść
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
teterą 12Forma podstawowa: tetera
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tetero 8Forma podstawowa: tetera
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tetrze 8Forma podstawowa: tetra
Opis: luźna bawełniana tkanina.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
teurgu 13Forma podstawowa: teurg
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
tezach 10Forma podstawowa: teza
Opis: zdanie, założenie, twierdzenie języka, które jest zawsze prawdziwe niezależnie od wstawień w nim dokonanych.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
tezami 8Forma podstawowa: teza
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
tezowa 7Forma podstawowa: tezowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
tezową 11Forma podstawowa: tezowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
tezowe 7Forma podstawowa: tezowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
tęchli 15Forma podstawowa: tęchnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
tęchła 16Forma podstawowa: tęchnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl
tęchły 17Forma podstawowa: tęchnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
tęchną 18Forma podstawowa: tęchnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
tęczak 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
tęczna 12Forma podstawowa: tęczny
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
tęczną 16Forma podstawowa: tęczny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
tęczne 12Forma podstawowa: tęczny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
tęczni 12Forma podstawowa: tęczny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
tęczny 13Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
tęczom 13Forma podstawowa: tęcza
Opis: otwór w ścianie tęczowej, oddzielającej nawę od prezbiterium.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
tęczuj 16Forma podstawowa: tęczować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
tęgawa 13Forma podstawowa: tęgawy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
tęgawą 17Forma podstawowa: tęgawy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
tęgawi 13Forma podstawowa: tęgawy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
tęgawo 13Forma fleksyjna: adv:pos
tęgiej 15Forma podstawowa: tęgi
Opis: taki, który jest duży, pełen tężyzny, wygląda na silnego i zdrowego.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
tęgimi 14Forma podstawowa: tęgi
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
tęgosz 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tępaka 13Forma podstawowa: tępak
Opis: pogardliwie lub obraźliwie o osobie nierozgarniętej, niezbyt bystrej.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
tępaki 13Forma podstawowa: tępak
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
tępawa 12Forma podstawowa: tępawy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
tępawą 16Forma podstawowa: tępawy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
tępawi 12Forma podstawowa: tępawy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
tępawo 12Opis: np. mina
Forma fleksyjna: adv:pos

Forma podstawowa: tępawy
Forma fleksyjna: adja
tępego 14Forma podstawowa: tępy
Opis: taki, w którym maluje się apatia, odrętwienie, bierność.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
tępiał 14Forma podstawowa: tępieć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
tępiąc 17Forma podstawowa: tępić
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
tępieć 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
tępiej 14Forma podstawowa: tępieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl

Forma podstawowa: tępo
Opis: w sposób powodujący wrażenie braku inteligencji.
Forma fleksyjna: adv:com
tępień 18Forma podstawowa: tępić
tępiła 14Forma podstawowa: tępić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
tępiło 14Forma podstawowa: tępić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
tępiły 15Forma podstawowa: tępić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
tępimy 14Forma podstawowa: tępić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
tępisz 12Forma podstawowa: tępić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
tępizn 12Forma podstawowa: tępizna
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tępmyż 18Forma podstawowa: tępić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
tępola 13Forma podstawowa: tępol
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
tępolu 15Forma podstawowa: tępol
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
tępota 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tępotą 17Forma podstawowa: tępota
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tępoto 13Forma podstawowa: tępota
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tępoty 14Forma podstawowa: tępota
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
tępszą 16Forma podstawowa: tępy
Opis: taki, w którym maluje się apatia, odrętwienie, bierność.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:com adj:sg:inst:f:com
tępszy 13Forma podstawowa: tępy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:com adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:com
tępymi 14Forma podstawowa: tępy
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
tęskne 12Forma podstawowa: tęskny
Opis: melancholijny, taki, który wywołuje uczucie tęsknoty.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
tęskni 12Forma podstawowa: tęsknić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
tęskno 12Opis: tak, że się tęskni, odczuwa się tęsknotę.
Forma fleksyjna: adv:pos
tętnem 13Forma podstawowa: tętno
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
tętnic 13Forma podstawowa: tętnica
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tętnić 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
tętnię 16Forma podstawowa: tętnić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl

Forma podstawowa: tętnieć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
tętnij 14Forma podstawowa: tętnić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl

Forma podstawowa: tętnieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
tętnik 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tętnom 13Forma podstawowa: tętno
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
tężały 18Forma podstawowa: tężeć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
tężano 15Forma podstawowa: tężeć
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl
tężącą 24Forma podstawowa: tężyć
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
tężcem 17Forma podstawowa: tężec
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2 subst:sg:inst:m3
tężcie 16Forma podstawowa: tężyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
tężców 20Forma podstawowa: tężec
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:m3
tężeje 17Forma podstawowa: tężeć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
tężeję 21Forma podstawowa: tężeć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
tężmyż 21Forma podstawowa: tężyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
tężnie 15Forma podstawowa: tężnia
Opis: budowla z drewna i gałęzi tarniny służąca do zwiększania stężenia soli w solance.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
tężnik 16Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tężone 15Forma podstawowa: tężyć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
tężono 15Forma podstawowa: tężyć
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
tęższe 15Forma podstawowa: tęgi
Opis: taki, który jest duży, pełen tężyzny, wygląda na silnego i zdrowego.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:com adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:com adj:sg:acc:n1.n2:com adj:sg:nom.voc:n1.n2:com
tęższy 16Forma podstawowa: tęgi
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:com adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:com
tężyła 18Forma podstawowa: tężyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
tężyło 18Forma podstawowa: tężyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
tężyły 19Forma podstawowa: tężyć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
tężymy 18Forma podstawowa: tężyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
tężyzn 16Forma podstawowa: tężyzna
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
thecie 10Forma podstawowa: theta
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
themie 10Forma podstawowa: thema
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
thetom 11Forma podstawowa: theta
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
tiagłe 11Forma podstawowa: tiagły
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
tiarom 8Forma podstawowa: tiara
Opis: nieliturgiczne nakrycie głowy papieża, obecnie nieużywane.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
tiarze 7Forma podstawowa: tiara
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
tiazol 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tiazyd 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tibiom 10Forma podstawowa: tibia
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
tiffin 15Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tigrom 10Forma podstawowa: tigra
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
tigrze 9Forma podstawowa: tigra
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
tikach 11Forma podstawowa: tik
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3

Forma podstawowa: tika
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
tikami 9Forma podstawowa: tik
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3

Forma podstawowa: tika
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
tikowa 8Forma podstawowa: tikowy
Opis: związany z tikiem - mimowolnym ruchem określonej części ciała.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
tikową 12Forma podstawowa: tikowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
tikowi 8Forma podstawowa: tikowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
tikowy 9Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
tilace 9Forma podstawowa: tilaka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
tilakę 13Forma podstawowa: tilaka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tilaki 9Forma podstawowa: tilaka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
tiliom 9Forma podstawowa: tilia
tilitu 11Forma podstawowa: tilit
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tility 10Forma podstawowa: tilit
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tillit 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
timagi 10Forma podstawowa: timag
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
timagu 12Forma podstawowa: timag
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
timbre 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
timbru 12Forma podstawowa: timbr
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
timbry 11Forma podstawowa: timbr
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
timera 8Forma podstawowa: timer
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
timery 9Forma podstawowa: timer
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tincie 8Forma podstawowa: tinta
Opis: dobór barw w obrazie.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
tingel 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tinole 8Forma podstawowa: tinol
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tinolu 10Forma podstawowa: tinol
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
tintom 9Forma podstawowa: tinta
Opis: dobór barw w obrazie.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
tiolom 9Forma podstawowa: tiol
Opis: tioalkohol, merkaptan - związek organiczny, odpowiednik alkoholu, w którym atom tlenu grupy hydroksylowej został zastąpiony atomem siarki.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
tionem 8Forma podstawowa: tion
tionom 8Forma podstawowa: tion
tiosól 12Opis: siarkosól - sól siarkowego odpowiednika kwasu karboksylowego, w którego cząsteczkach 1 lub 2 atomy tlenu zostały zastąpione atomami siarki.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
tipsem 9Forma podstawowa: tips
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
tipsie 8Forma podstawowa: tips
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
tirowi 7Forma podstawowa: tir
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2
tirowy 8
tirówę 15Forma podstawowa: tirówa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tirówo 11Forma podstawowa: tirówa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tirówy 12Forma podstawowa: tirówa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
tissot 8
titrem 9Forma podstawowa: titr
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
titrów 12Forma podstawowa: titr
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
titrze 8Forma podstawowa: titr
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
tiulce 11Forma podstawowa: tiulka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
tiulek 11Forma podstawowa: tiulka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tiulem 11Forma podstawowa: tiul
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
tiulik 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tiulkę 15Forma podstawowa: tiulka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tiulki 11Forma podstawowa: tiulka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
tiurma 10Opis: więzienie, zwłaszcza w czasach carskich lub sowieckich.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tiurmę 14Forma podstawowa: tiurma
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tiurmo 10Forma podstawowa: tiurma
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tkaccy 11Forma podstawowa: tkacki
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
tkacko 10Forma podstawowa: tkacki
Forma fleksyjna: adja

Forma fleksyjna: adv:pos
tkacku 12Forma podstawowa: tkacki
Forma fleksyjna: adjp
tkacze 9Forma podstawowa: tkacz
Opis: Philetairus socius - gatunek ptaków z rodziny wróblowatych (Passeridae) występujący w Afryce i Eurazji.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: tkacz
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m1 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m1 subst:pl:voc:m2
tkaczu 11Forma podstawowa: tkacz
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m2

Forma podstawowa: tkacz
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
tkajmy 12Forma podstawowa: tkać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
tkajże 14Forma podstawowa: tkać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
tkalni 9Forma podstawowa: tkalnia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
tkałam 11Forma podstawowa: tkać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
tkałaś 14Forma podstawowa: tkać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
tkałem 11Forma podstawowa: tkać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
tkałeś 14Forma podstawowa: tkać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
tkania 8Forma podstawowa: tkać
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
tkanie 8Forma podstawowa: tkać
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
tkanką 13Forma podstawowa: tkanka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tkankę 13Forma podstawowa: tkanka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tkanki 9Forma podstawowa: tkanka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
tkanym 10Forma podstawowa: tkać
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
tkliwa 9Forma podstawowa: tkliwy
Opis: w medycynie: bardzo wrażliwy na dotyk.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
tkliwą 13Forma podstawowa: tkliwy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
tkliwe 9Forma podstawowa: tkliwy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
tkliwi 9Forma podstawowa: tkliwić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
tknęli 13Forma podstawowa: tknąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
tknęła 14Forma podstawowa: tknąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
tknęły 15Forma podstawowa: tknąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
tkwiąc 13Forma podstawowa: tkwieć
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
tkwili 9Forma podstawowa: tkwić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
tkwiła 10Forma podstawowa: tkwić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl
tkwiło 10Forma podstawowa: tkwić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
tkwimy 10Forma podstawowa: tkwieć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl
tlałam 11Forma podstawowa: tleć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
tlałby 13Forma podstawowa: tleć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
tlałem 11Forma podstawowa: tleć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
tlałeś 14Forma podstawowa: tleć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
tlącej 15Forma podstawowa: tlić
Forma fleksyjna: pact:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff:refl
tlejże 14Forma podstawowa: tleć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
tlenem 9Forma podstawowa: tlen
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
tlenia 8Forma podstawowa: tlić
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:refl
tlenią 12Forma podstawowa: tlenić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
tlenie 8Forma podstawowa: tlen
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: tleń
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: tlić
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:refl
tlenię 12Forma podstawowa: tlenić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
tlenku 11Forma podstawowa: tlenek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
tlenom 9Forma podstawowa: tlen
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
tlenów 12Forma podstawowa: tlen
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
tleńmy 16Forma podstawowa: tlenić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
tliłaś 14Forma podstawowa: tlić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl
tliłem 11Forma podstawowa: tlić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl
tliłeś 14Forma podstawowa: tlić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl
tłoczę 14Forma podstawowa: tłoczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
tłoczy 11Forma podstawowa: tłoczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
tłokuj 14Forma podstawowa: tłokować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
tłucze 12Forma podstawowa: tłuc
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: tłucz
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
tłukąc 17Forma podstawowa: tłuc
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
tłukło 14Forma podstawowa: tłuc
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
tłuków 16Forma podstawowa: tłuk
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:m3
tłumek 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tłumem 13Forma podstawowa: tłum
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
tłumic 13Forma podstawowa: tłumica
Opis: płaska miotła, okryta nasiąkliwą tkaniną, służąca do gaszenia iskier.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tłumić 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
tłumie 12Forma podstawowa: tłum
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
tłumik 13Opis: część broni palnej lub pneumatycznej, demontowalna lub zainstalowana na stałe, służąca wytłumianiu dźwięków wydawanych podczas wystrzału lub płomieni opuszczających lufę.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tłumił 14Forma podstawowa: tłumić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
tłumki 13Forma podstawowa: tłumek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tłumku 15Forma podstawowa: tłumek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
tłumne 12Forma podstawowa: tłumny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
tłumże 16Forma podstawowa: tłumić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
tłuste 12Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2

Forma podstawowa: tłusty
Opis: taki, który jest obficie okraszony tłuszczem.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
tłusto 12Opis: z obfitą okrasą.
Forma fleksyjna: adv:pos
tłuści 16Forma podstawowa: tłusty
Opis: taki, który jest obficie okraszony tłuszczem.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1

Forma podstawowa: tłuścić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
tmezom 9Forma podstawowa: tmeza
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
tnącej 14Forma podstawowa: ciąć
Forma fleksyjna: pact:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
tniaki 8Forma podstawowa: tniak
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tniaku 10Forma podstawowa: tniak
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
tnijże 13Forma podstawowa: ciąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
toasty 9Forma podstawowa: toast
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
toboka 10Forma podstawowa: tobok
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tobolą 14Forma podstawowa: tobola
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tobole 10Forma podstawowa: toboła
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1

Forma podstawowa: tobół
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
tobolę 14Forma podstawowa: tobola
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
toboły 12Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
toccat 10Forma podstawowa: toccata
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
toczak 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tocząc 13Forma podstawowa: toczyć
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
toczek 9Opis: przedstawiciel zielenic należący do rodziny toczkowatych (Volvocaceae).
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
toczeń 14Forma podstawowa: toczenie
Opis: jedna z trzech podstawowych puent w grze w bule, kula większość swojej drogi do celu pokonuje tocząc się po nawierzchni bulodromu.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2

Opis: autoimmunologiczna choroba przewlekła, której objawem zewnętrznym jest występowanie rumienia w kształcie skrzydeł motyla na twarzy chorego, często atakuje także narządy wewnętrzne.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
toczka 9Forma podstawowa: toczek
Opis: przedstawiciel zielenic należący do rodziny toczkowatych (Volvocaceae).
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
toczko 9Forma podstawowa: toczka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
toczni 8Forma podstawowa: toczeń
Opis: autoimmunologiczna choroba przewlekła, której objawem zewnętrznym jest występowanie rumienia w kształcie skrzydeł motyla na twarzy chorego, często atakuje także narządy wewnętrzne.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3

Forma podstawowa: toczny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
toczyć 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
toćbyś 19Forma podstawowa: toćby
tofano 11Forma podstawowa: tofana
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tofany 12Forma podstawowa: tofana
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
toffik 16Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
togami 10Forma podstawowa: toga
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
toinie 7Forma podstawowa: toina
Opis: Apocynum – rodzaj roślin z rodziny toinowatych (Apocynaceae), rodzaj liczy 9 gatunków, występujących w umiarkowanej strefie Ameryki Północnej, Europy i Azji.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
tojach 12Forma podstawowa: toja
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
tojadu 12Forma podstawowa: tojad
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tojady 11Forma podstawowa: tojad
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tokaja 10Forma podstawowa: tokaj
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
tokami 9Forma podstawowa: tok
Opis: przebieg zdarzeń.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3

Forma podstawowa: toki
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p3
tokena 8Forma podstawowa: token
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tokeny 9Forma podstawowa: token
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tokowa 8Forma podstawowa: tokowy
Opis: dotyczący toków - godów.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
tokową 12Forma podstawowa: tokowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
tokowe 8Forma podstawowa: tokowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
tokowi 8Forma podstawowa: tok
Opis: przebieg zdarzeń.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
toksyn 9Forma podstawowa: toksyna
Opis: trucizna organiczna wytwarzana przez organizmy żywe.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tokuje 12Forma podstawowa: tokować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
tokuję 16Forma podstawowa: tokować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
tolara 8Forma podstawowa: tolar
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
toleda 9Forma podstawowa: toledo
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
toledo 9Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
toledu 11Forma podstawowa: toledo
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
toleit 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tołpie 10Forma podstawowa: tołp
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tołpiu 12Forma podstawowa: tołp
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
tołuba 13Forma podstawowa: tołub
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tołubu 15Forma podstawowa: tołub
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tołuby 14Forma podstawowa: tołub
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tomach 11Forma podstawowa: tom
Opis: oddzielna książka stanowiąca część jakiegoś zbioru (np. wydania, encyklopedii, kolekcji itp.).
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
tomami 9Forma podstawowa: toma
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
tomaty 10Forma podstawowa: tomat
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tombak 11Opis: stop miedzi z cynkiem zawierający powyżej 80% miedzi.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tombol 11Forma podstawowa: tombolo
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
tomiki 9Forma podstawowa: tomik
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tomizm 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tomkod 10
tomkom 10Forma podstawowa: tomek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: tomka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
tomowa 8Forma podstawowa: tomowy
Opis: taki, który ma objętość jednego tomu, jest zawarty w jednym tomie.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
tomową 12Forma podstawowa: tomowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
tomowe 8Forma podstawowa: tomowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
tomowi 8Forma podstawowa: tom
Opis: oddzielna książka stanowiąca część jakiegoś zbioru (np. wydania, encyklopedii, kolekcji itp.).
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1
tomscy 10Forma podstawowa: tomski
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
tomska 9Forma podstawowa: tomsk
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tomski 9Forma podstawowa: tomsk
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tomsko 9Forma podstawowa: tomski
Forma fleksyjna: adja

Forma fleksyjna: adv:pos
tomsku 11Forma podstawowa: tomsk
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: tomski
Forma fleksyjna: adjp
tonach 10Forma podstawowa: tona
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
tonąca 12Forma podstawowa: tonący
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos

Forma podstawowa: tonąć
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:nonrefl
tonącą 16Forma podstawowa: tonąca
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:inst:f

Forma podstawowa: tonący
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos

Forma podstawowa: tonąć
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:nonrefl
tonące 12Forma podstawowa: tonąca
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f

Forma podstawowa: tonąć
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:nonrefl
tonąco 12Forma podstawowa: tonący
Forma fleksyjna: adja
tondem 9Forma podstawowa: tondo
Opis: obraz lub płaskorzeźba w kształcie koła, charakterystyczna dla sztuki włoskiego renesansu.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
tondom 9Forma podstawowa: tondo
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
tonera 7Forma podstawowa: toner
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tonęła 13Forma podstawowa: tonąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl
tonęło 13Forma podstawowa: tonąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
tonęły 14Forma podstawowa: tonąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
tongom 10Forma podstawowa: tongo
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
tonice 8Forma podstawowa: tonika
Opis: trójdźwięk zdudowany na podstawowym dźwięku danej gamy.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
tonięć 16Forma podstawowa: tonąć
tonika 8Opis: trójdźwięk zdudowany na podstawowym dźwięku danej gamy.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
toniki 8Forma podstawowa: tonik
Opis: bezalkoholowy napój gazowany, o charakterystycznym gorzkawym smaku, w skład którego wchodzi woda sodowa, chinina oraz soki owocowe.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: tonika
Opis: trójdźwięk zdudowany na podstawowym dźwięku danej gamy.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
toniko 8Forma podstawowa: tonika
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
toniku 10Forma podstawowa: tonik
Opis: bezalkoholowy napój gazowany, o charakterystycznym gorzkawym smaku, w skład którego wchodzi woda sodowa, chinina oraz soki owocowe.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
tonkin 8Opis: historyczna nazwa północnego Wietnamu, obejmującego dorzecze Rzeki Czerwonej.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tonkom 9Forma podstawowa: tonka
Opis: Anthoxanthum - rodzaj bylin z rodziny wiechlinowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
tonowi 7Forma podstawowa: ton
Opis: w muzyce: miara odległości pomiędzy dźwiękami w skali.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3

Forma podstawowa: tonowy
Opis: związany z tonem - dźwiękiem o określonej wysokości.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
tonowo 7Opis: tak, że słychać (różne) tony częstotliwościowe, że wykorzystuje się tony do komunikacji, przesyłu informacji, sterowania, najczęściej w telekomunikacji.
Forma fleksyjna: adv:pos
tońcie 14Forma podstawowa: tonąć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
topach 11Forma podstawowa: top
Opis: kod ISO 4217 pa'angi.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
topazy 9Forma podstawowa: topaz
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
topcie 9Forma podstawowa: topić
Opis: grzejąc, powodować zmianę stanu skupienia czegoś ze stałego na ciekły.
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
topiel 9Opis: wody pieniące się na mokradłach.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
topika 9Forma podstawowa: topik
Opis: Argyroneta aquatica – gatunek wodnego pająka z rodziny topikowatych (Argyronetidae), rodzaju topik, osiąga 15 mm długości.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
topiką 13Forma podstawowa: topika
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
topili 9Forma podstawowa: topić
Opis: grzejąc, powodować zmianę stanu skupienia czegoś ze stałego na ciekły.
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
toplem 10Forma podstawowa: topl
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
topnia 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
topnic 9Forma podstawowa: topnica
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
topnie 8Forma podstawowa: topnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl
topniu 10Forma podstawowa: topień
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
topola 9Opis: Populus - rodzaj drzew z rodziny wierzbowatych, wysokie i okazałe, często potężnie zbudowane drzewo liściaste o klasycznej, regularnej sylwetce.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma podstawowa: topoli
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
topole 9Forma podstawowa: topoli
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
topoli 9Forma podstawowa: topola
Opis: Populus - rodzaj drzew z rodziny wierzbowatych, wysokie i okazałe, często potężnie zbudowane drzewo liściaste o klasycznej, regularnej sylwetce.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f

Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
topory 9Forma podstawowa: topor
Opis: Roland Topor - francuski pisarz polskiego pochodzenia, dramaturg, rysownik, grafik, reżyser teatralny i filmowy, aktor, scenarzysta i scenograf.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
toposu 10Forma podstawowa: topos
Opis: powtarzający się motyw, który często występuje w obrębie literatury i sztuki danej kultury, cywilizacji.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
toposy 9Forma podstawowa: topos
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
topowa 8Forma podstawowa: topowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
topowi 8Forma podstawowa: topowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
topowy 9Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
topsel 9Opis: skośny, górny żagiel rozpinany między gaflem a górną częścią masztu statku żaglowego.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
topsla 9Forma podstawowa: topsel
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
topsli 9Forma podstawowa: topsel
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
torach 10Forma podstawowa: tor
Opis: naturalna, wypukła forma terenu zbudowana z litej skały (formacja skalna) o wysokości zwykle od kilku do kilkudziesięciu metrów, często występująca na szczytach wzgórz lub w ich pobliżu.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3

Forma podstawowa: tora
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
torami 8Forma podstawowa: tor
Opis: naturalna, wypukła forma terenu zbudowana z litej skały (formacja skalna) o wysokości zwykle od kilku do kilkudziesięciu metrów, często występująca na szczytach wzgórz lub w ich pobliżu.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
torano 7Forma podstawowa: torana
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
torany 8Forma podstawowa: torana
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
torbie 9Forma podstawowa: torba
Opis: zawartość torby, tyle, ile się mieści w torbie.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
torcik 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
torero 7Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m1 subst:pl:dat:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:inst:m1 subst:pl:loc:m1 subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1 subst:sg:acc:m1 subst:sg:dat:m1 subst:sg:gen:m1 subst:sg:inst:m1 subst:sg:loc:m1 subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1
torery 8Forma podstawowa: torero
torfie 11Forma podstawowa: torf
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
torfów 15Forma podstawowa: torf
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
tornad 8Forma podstawowa: tornado
Opis: gwałtownie wirująca kolumna powietrza, będąca jednocześnie w kontakcie z powierzchnią ziemi i podstawą cumulonimbusa lub rzadziej wypiętrzonego cumulusa.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
toronu 9Forma podstawowa: toron
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
torony 8Forma podstawowa: toron
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
torową 11Forma podstawowa: torowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
torowi 7Forma podstawowa: tor
Opis: naturalna, wypukła forma terenu zbudowana z litej skały (formacja skalna) o wysokości zwykle od kilku do kilkudziesięciu metrów, często występująca na szczytach wzgórz lub w ich pobliżu.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3

Forma podstawowa: torowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
torpor 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
torrei 7Forma podstawowa: torreja
Opis: czwórczak, Torreya - rodzaj drzew i krzewów z rodziny cisowatych występujących w naturze we wschodniej Azji oraz w Ameryce Północnej.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
torsem 8Forma podstawowa: tors
Opis: część tułowia między szyją i jamą brzuszną, chroniąca narządy wewnętrzne (głównie serce i płuca) i umożliwiająca proces wymiany gazowej.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
torsja 9Opis: zjawisko zachodzące we wczesnym rozwoju ontogenetycznym ślimaków (Gastropoda), polegające na obrocie worka trzewiowego w stosunku do cefalopodium (nogi i głowy) o 180°.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
torsją 13Forma podstawowa: torsja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
torsję 13Forma podstawowa: torsja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
torsyj 10Forma podstawowa: torsja
tortur 10Forma podstawowa: tortura
Opis: fizyczne lulb psychiczne cierpienie.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
torusa 9Forma podstawowa: torus
Opis: armila - dwuwymiarowa powierzchnia obrotowa zanurzalna w przestrzeni trójwymiarowej, powstała przez obrót okręgu wokół prostej leżącej w tej samej płaszczyźnie i nieprzecinającej go (czyli niemającej
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
torysi 8Forma podstawowa: torys
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
torytu 11Forma podstawowa: toryt
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
toryty 10Forma podstawowa: toryt
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
toryzm 9Opis: konserwatyzm brytyjski, poglądy przedstawicieli stronnictwa torysów.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
toster 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tościk 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
totemu 11Forma podstawowa: totem
Opis: słup reklamowy, na którym umieszczone jest logo firmy (lub firm).
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
totemy 10Forma podstawowa: totem
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
totkom 10Forma podstawowa: totek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
totków 13Forma podstawowa: totek
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
tourem 10Forma podstawowa: tour
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
tourów 13Forma podstawowa: tour
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
towaru 9Forma podstawowa: towar
Opis: atrakcyjna kobieta, ale i mężczyzna (ciacho).
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
towary 8Forma podstawowa: towar
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
towera 7Forma podstawowa: tower
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
towosu 9Forma podstawowa: towos
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
towotu 10Forma podstawowa: towot
Opis: smar składający się z rafinowanych olei mineralnych, zagęszczaczy, i stabilizatora w postaci wody, używany przede wszystkim do smarowania łożysk ślizgowych.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
towoty 9Forma podstawowa: towot
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
toyotę 13Forma podstawowa: toyota
Opis: samochód marki Toyota.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tożbym 15Forma podstawowa: tożby
tracąc 13Forma podstawowa: tracić
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
traccy 10Forma podstawowa: tracki
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
traceń 14Forma podstawowa: tracić
tracie 8Forma podstawowa: trata
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
tracił 10Forma podstawowa: tracić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
tracka 9Forma podstawowa: tracki
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
tracką 13Forma podstawowa: tracki
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
tracko 9Forma podstawowa: tracki
Forma fleksyjna: adja
tracku 11Forma podstawowa: track
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: tracki
Forma fleksyjna: adjp
tracze 8Forma podstawowa: tracz
Opis: ptak wodny, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w obrębie plemienia traczy (Mergini), w podrodzinie kaczek (Anatinae), w rodzinie kaczkowatych (Anatidae).
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
traczy 9Forma podstawowa: tracz
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:gen:m2
traduj 12Forma podstawowa: tradować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
trafić 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
trafik 12Forma podstawowa: trafika
Opis: sklep, w którym handluje się trafiką.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
trafił 13Forma podstawowa: trafić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
trafmy 13Forma podstawowa: trafić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
trafna 11Forma podstawowa: trafny
Opis: udany, taki, który trafił we właściwy punkt, znalazł się w odpowiednim miejscu, zakończył się sukcesem.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
trafny 12Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
trafże 15Forma podstawowa: trafić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
tragał 11Forma podstawowa: tragać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
tragów 13Forma podstawowa: tragi
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
traków 12Forma podstawowa: trak
Opis: mieszkaniec Tracji, człowiek pochodzenia trackiego.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1

Forma podstawowa: trak
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:gen:m3
traktu 11Forma podstawowa: trakt
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
trakty 10Forma podstawowa: trakt
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tralce 9Forma podstawowa: tralka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
tralek 9Forma podstawowa: tralka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tralkę 13Forma podstawowa: tralka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tralki 9Forma podstawowa: tralka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
tralko 9Forma podstawowa: tralka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
trałem 10Forma podstawowa: trał
Opis: sieć rybacka w kształcie worka, zazwyczaj ciągnięta za statkiem na różnej głębokości.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
trałom 10Forma podstawowa: trał
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
trałów 13Forma podstawowa: trał
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
tramie 8Forma podstawowa: tram
Opis: drżąek gimnastyczny służący do wykonywania zwisów i innych ćwiczeń tego typu.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
tramik 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tramom 9Forma podstawowa: tram
Opis: drżąek gimnastyczny służący do wykonywania zwisów i innych ćwiczeń tego typu.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
trampy 10Forma podstawowa: tramp
Opis: wędrowiec - ktoś, kto wędruje, lubi wędrować.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
trance 8
tranem 8Forma podstawowa: tran
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
tranom 8Forma podstawowa: tran
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
tranów 11Forma podstawowa: tran
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3

Forma podstawowa: tranowić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
transu 9Forma podstawowa: trans
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
transy 8Forma podstawowa: trans
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
transz 7Forma podstawowa: transza
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
trapem 9Forma podstawowa: trap
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
traper 8Opis: but roboczy, górski albo trekkingowy, cechujący się grubą podeszwą z protektorem i wysokością do łydki.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
trapią 12Forma podstawowa: trapić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
trapie 8Forma podstawowa: trap
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
trapił 10Forma podstawowa: trapić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
trapom 9Forma podstawowa: trap
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: trapa
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
trasem 8Forma podstawowa: tras
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
trasom 8Forma podstawowa: tras
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: trasa
Opis: linia naniesiona na mapę lub wytyczona w terenie, przebieg drogi, rurociągu.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
tratew 8Forma podstawowa: tratwa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tratwa 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tratwą 12Forma podstawowa: tratwa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tratwę 12Forma podstawowa: tratwa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tratwo 8Forma podstawowa: tratwa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tratwy 9Forma podstawowa: tratwa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
trauma 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
traumą 14Forma podstawowa: trauma
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
traumę 14Forma podstawowa: trauma
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
trawce 8Forma podstawowa: trawca
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: trawka
Opis: potocznie o narkotyku z kwiatostanów konopii indyjskich..
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
trawek 8Forma podstawowa: trawka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
trawić 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
trawie 7Forma podstawowa: trawa
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
trawił 9Forma podstawowa: trawić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
trawin 7Forma podstawowa: trawina
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
trawka 8Opis: potocznie o narkotyku z kwiatostanów konopii indyjskich..
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
trawką 12Forma podstawowa: trawka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
trawkę 12Forma podstawowa: trawka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
trawki 8Forma podstawowa: trawka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
trawko 8Forma podstawowa: trawka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: trawka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
trawli 8Forma podstawowa: trawl
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
trawom 8Forma podstawowa: trawa
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
trawsk 8Forma podstawowa: trawsko
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
trąbce 14Forma podstawowa: trąbka
Opis: instrument dęty blaszany, najpopularniejszy z tej grupy instrumentów, do których należą także: róg (waltornia), puzon, tuba i inne.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
trąbek 14Forma podstawowa: trąbka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma podstawowa: trąbki
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
trąbie 13Forma podstawowa: trąba
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
trąbię 17Forma podstawowa: trąbić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
trąbik 14Opis: Buccinum - rodzaj ślimaka z podgromady przodoskrzelnych.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
trąbka 14Opis: instrument dęty blaszany, najpopularniejszy z tej grupy instrumentów, do których należą także: róg (waltornia), puzon, tuba i inne.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
trąbką 18Forma podstawowa: trąbka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
trąbki 14Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
trąbko 14Forma podstawowa: trąbka
Opis: instrument dęty blaszany, najpopularniejszy z tej grupy instrumentów, do których należą także: róg (waltornia), puzon, tuba i inne.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: trąbka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
trąbom 14Forma podstawowa: trąba
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: trąba
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
trącać 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
trącaj 14Forma podstawowa: trącać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
trącąc 17Forma podstawowa: trącić
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
trącej 14Forma podstawowa: trzeć
Forma fleksyjna: pact:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
trąceń 18Forma podstawowa: trącić
trącić 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
trądom 13Forma podstawowa: trąd
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
trądów 16Forma podstawowa: trąd
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
trecie 8Forma podstawowa: tret
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
trefem 12Forma podstawowa: tref
Opis: trefny, niekoszerny.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
trefić 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
trefie 11Forma podstawowa: tref
Opis: trefny, niekoszerny.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
trefię 15Forma podstawowa: trefić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
trefne 11Forma podstawowa: trefny
Opis: taki, który nie przestrzega zasad Talmudu w kwestii tzw. czystości.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
trefni 11Forma podstawowa: trefny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
trefom 12Forma podstawowa: tref
Opis: trefny, niekoszerny.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
trefów 15Forma podstawowa: tref
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
trefże 15Forma podstawowa: trefić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
tregna 9Forma podstawowa: tregnum
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2
trejaż 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
trekom 9Forma podstawowa: trek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
treków 12Forma podstawowa: trek
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
trelem 9Forma podstawowa: trel
Opis: rodzaj ozdobnika, który polega na szybkim naprzemiennym graniu dźwięku właściwego i jego górnej sekundy (małej lub wielkiej).
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
trelik 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tremem 9Forma podstawowa: tremo
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
tremie 8Forma podstawowa: trema
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: tremo
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:n2
tremor 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tremuj 12Forma podstawowa: tremować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
trencz 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
trenem 8Forma podstawowa: tren
Opis: przedłużenie sukni damskiej, ciągnące się z tyłu po ziemi, stosowane najczęściej w ubiorach na bardzo uroczyste okazje, np. w sukniach ślubnych.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
trener 7Opis: nauczyciel umiejętności praktycznych, np. prowadzenia negocjacji, także w zakresie kosmetyki i masażu, trener prowadzi szkolenie.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
trenom 8Forma podstawowa: tren
Opis: przedłużenie sukni damskiej, ciągnące się z tyłu po ziemi, stosowane najczęściej w ubiorach na bardzo uroczyste okazje, np. w sukniach ślubnych.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
trenów 11Forma podstawowa: tren
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
trentu 10Forma podstawowa: trent
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
trenty 9Forma podstawowa: trent
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: trent
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
trenuj 11Forma podstawowa: trenować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
trepak 9Opis: muzyka, do której tańczy się trapaka.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
trepce 9Forma podstawowa: trepka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
trepek 9Opis: z lekceważeniem o trepie, starym, zniszczonym bucie.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
trepie 8Forma podstawowa: trep
Opis: drewniak - but o drewnianej podeszwie, zwykle niezabudowany od strony pięty.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
trepka 9Forma podstawowa: trepek
Opis: z lekceważeniem o trepie, starym, zniszczonym bucie.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
trepki 9Forma podstawowa: trepek
Opis: z lekceważeniem o trepie, starym, zniszczonym bucie.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: trepka
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
trepko 9Forma podstawowa: trepka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
trepku 11Forma podstawowa: trepek
Opis: z lekceważeniem o trepie, starym, zniszczonym bucie.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
trepli 9Forma podstawowa: treple
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
tresek 8Forma podstawowa: treska
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tresie 7Forma podstawowa: tresa
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
treskę 12Forma podstawowa: treska
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tresor 7
tresur 9Forma podstawowa: tresura
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tretem 9Forma podstawowa: tret
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
trezor 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tręzla 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tręzle 12Forma podstawowa: tręzla
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
tręzlę 16Forma podstawowa: tręzla
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
triado 8Forma podstawowa: triada
Opis: całość składająca się z trzech elementów.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
triady 9Forma podstawowa: triada
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
triaka 8Forma podstawowa: triak
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
triaki 8Forma podstawowa: triak
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
triala 8Forma podstawowa: trial
Opis: rajd terenowy, w którym jazda uczestników jest punktowana na poszczególnych etapach.
triale 8Forma podstawowa: trial
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
triasu 9Forma podstawowa: trias
Opis: formacja geologiczna z okresu o tej samej nazwie.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
triasy 8Forma podstawowa: trias
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
triera 7Forma podstawowa: trier
Opis: okręt wojenny w starożytnej Grecji i Rzymie, galera z trzema rzędami wioseł, początkowo wiosłowa, następnie żaglowo-wiosłowa.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
trierą 11Forma podstawowa: triera
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
triery 8Forma podstawowa: trier
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: triera
Opis: okręt wojenny w starożytnej Grecji i Rzymie, galera z trzema rzędami wioseł, początkowo wiosłowa, następnie żaglowo-wiosłowa.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
trilon 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
trinia 7Opis: roślina o białych lub różowych kwiatach, z rodziny baldaszkowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
trinią 11Forma podstawowa: trinia
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
trinie 7Forma podstawowa: trinia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
trinii 7Forma podstawowa: trinia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
trioda 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
triolo 8Forma podstawowa: triola
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
trioza 7Opis: związek organiczny zawierający 3 atomy węgla w cząsteczce.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
triozą 11Forma podstawowa: trioza
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
triozy 8Forma podstawowa: trioza
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
tripem 9Forma podstawowa: trip
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
tripie 8Forma podstawowa: trip
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
tripów 12Forma podstawowa: trip
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
triste 8
trochą 14Forma podstawowa: trocha
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
trocho 10Forma podstawowa: trocha
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
trochu 12Forma fleksyjna: burk
trochy 11Forma podstawowa: trocha
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
trocie 8Forma podstawowa: troć
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
trocka 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f
trocką 13Forma podstawowa: trocka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:inst:f
trocko 9Forma podstawowa: trocki
Opis: związany z Trokami - miastem na Litwie.
Forma fleksyjna: adja
trocku 11Forma podstawowa: trocki
Forma fleksyjna: adjp
troczy 9Forma podstawowa: troczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
trofea 11Forma podstawowa: trofeum
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2
trofik 12Forma podstawowa: trofika
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
troili 8Forma podstawowa: troić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
troiła 9Forma podstawowa: troić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
troiło 9Forma podstawowa: troić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
troiły 10Forma podstawowa: troić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
troimy 9Forma podstawowa: troić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
trojak 10Opis: utwór muzyczny przeznaczony do tańczenia trojaka.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
trojan 9Opis: rodzaj złośliwego oprogramowania, które podszywając się pod przydatne lub ciekawe dla użytkownika aplikacje dodatkowo implementuje niepożądane, ukryte przed użytkownikiem różne funkcje.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
trojąc 14Forma podstawowa: troić
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl pcon:imperf:refl.nonrefl
trojce 10Forma podstawowa: trojka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
trojeń 15Forma podstawowa: troić
trojką 14Forma podstawowa: trojka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
trojkę 14Forma podstawowa: trojka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
trojko 10Forma podstawowa: trojka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
trokom 9Forma podstawowa: trok
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
trolle 9Forma podstawowa: troll
Opis: przypominający wyglądem człowieka stwór ze skandynawskich wierzeń ludowych, wywodzący się z mitologii nordyckiej.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
trolli 9Forma podstawowa: troll
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
trollu 11Forma podstawowa: troll
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
trompą 13Forma podstawowa: trompa
Opis: narożny detal sklepienia złożony z łęczków zwiększających się ku górze pozwalający na przejście z rzutu czworobocznego do ośmiobocznego lub koła stanowiącego podstawę kopuły.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tronem 8Forma podstawowa: tron
Opis: władza królewska, stanowisko władcy królestwa.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
tronuj 11Forma podstawowa: tronować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
tropem 9Forma podstawowa: trop
Opis: figura stylistyczna.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
tropią 12Forma podstawowa: tropić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
tropie 8Forma podstawowa: trop
Opis: figura stylistyczna.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
tropię 12Forma podstawowa: tropić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
tropik 9Opis: obszar na kuli ziemskiej, który znajduje się między zwrotnikami.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: tropika
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tropił 10Forma podstawowa: tropić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
tropmy 10Forma podstawowa: tropić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
tropom 9Forma podstawowa: trop
Opis: figura stylistyczna.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
tropże 12Forma podstawowa: tropić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
trosce 8Forma podstawowa: troska
Opis: uczucie niepokoju.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
troska 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma podstawowa: troskać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl
troski 8Forma podstawowa: troska
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
trosze 7Forma podstawowa: trocha
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
trójca 14Opis: chrześcijański dogmat stwierdzający, że Bóg jest Bogiem Trójjedynym, istniejącym jako trzy Osoby - po grecku hypostazy - pozostając jednocześnie jednym Bytem.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
trójco 14Forma podstawowa: trójca
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
trójka 14Opis: cyfra 3, numer 3.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
trójki 14Forma podstawowa: trójka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
trójmy 15Forma podstawowa: troić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
trójom 14Forma podstawowa: trója
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
trójże 17Forma podstawowa: troić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
trucie 10Forma podstawowa: truć
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl

Forma podstawowa: trut
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
truciu 12Forma podstawowa: truć
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
trucka 11Forma podstawowa: truck
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
trucki 11Forma podstawowa: truck
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
trucku 13Forma podstawowa: truck
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
trudem 11Forma podstawowa: trud
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
trudna 10Forma podstawowa: trudny
Opis: o człowieku: niełatwy w pożyciu, taki, który stale zachowuje się w sposób przykry dla innych.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
trudno 10Opis: z trudem, sprawiając kłopot, ciężko.
Forma fleksyjna: adv:pos
trudzę 14Forma podstawowa: trudzić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
trufle 14Forma podstawowa: trufla
Opis: bezwłosa, najczęściej zawilgocona, końcówka nosa u psów.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
truflę 18Forma podstawowa: trufla
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
trufli 14Forma podstawowa: trufla
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
truizm 10Opis: wypowiedź oczywista, niewnosząca nic nowego.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
trując 16Forma podstawowa: truć
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
trujże 15Forma podstawowa: truć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
trukwą 14Forma podstawowa: trukwa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
trukwę 14Forma podstawowa: trukwa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
trukwy 11Forma podstawowa: trukwa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
trumfa 14Forma podstawowa: trumf
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
trumfy 15Forma podstawowa: trumf
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
trumna 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
trumną 14Forma podstawowa: trumna
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
trunek 10Opis: określenie używek do picia (alkoholi, ale także kawy).
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
trupem 11Forma podstawowa: trup
Opis: przen. człowiek bardzo zmęczony, pijany lub na kacu.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
trupie 10Forma podstawowa: trup
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2

Forma podstawowa: trupa
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
trupim 11Forma podstawowa: trupi
Opis: taki, jak u trupa.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
trupio 10Forma podstawowa: trupi
Forma fleksyjna: adja
trupki 11Forma podstawowa: trupek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
trupom 11Forma podstawowa: trup
Opis: przen. człowiek bardzo zmęczony, pijany lub na kacu.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
trupów 14Forma podstawowa: trup
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
trusia 9Forma podstawowa: truś
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
trusie 9Forma podstawowa: truś
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
trustu 12Forma podstawowa: trust
Opis: przedsiębiorstwo działające na zasadzie trustu - połączenie kilku mniejszych przedsiębiorstw działających dotąd samodzielnie, których dotychczasowi właściciele stają się udziałowcami powstałego tworu
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
truśka 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
truśki 14Forma podstawowa: truśka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
truśko 14Forma podstawowa: truśka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
trutej 12Forma podstawowa: truć
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff
truteń 16Opis: przen. leń, darmozjad, osoba, która żyje cudzym kosztem.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m2
trutka 11Opis: trucizna wymieszana z pokarmem wykładana w celu trucia szkodników.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
trutką 15Forma podstawowa: trutka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
trutkę 15Forma podstawowa: trutka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
trutki 11Forma podstawowa: trutka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
trutko 11Forma podstawowa: trutka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
trutni 10Forma podstawowa: truteń
Opis: przen. leń, darmozjad, osoba, która żyje cudzym kosztem.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
trutym 12Forma podstawowa: truć
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
truwer 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
trwają 13Forma podstawowa: trwać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
trwale 8Opis: na długo, na stałe, na zawsze, długotrwale, przez długi czas, na długi czas.
Forma fleksyjna: adv:pos
trwali 8Forma podstawowa: trwać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl

Forma podstawowa: trwały
Opis: taki, który jest nieruchomy, jest na stałe, nie jest rozszczepialny, nie można go rozdzielić.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
trwała 9Forma podstawowa: trwały
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
trwałą 13Forma podstawowa: trwała
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:inst:f

Forma podstawowa: trwały
Opis: taki, który jest nieruchomy, jest na stałe, nie jest rozszczepialny, nie można go rozdzielić.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
trwało 9Forma podstawowa: trwać
Opis: na długo, na stałe, na zawsze, długotrwale, przez długi czas, na długi czas.
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
trwały 10Forma podstawowa: trwać
Opis: taki, który jest nieruchomy, jest na stałe, nie jest rozszczepialny, nie można go rozdzielić.
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
trwamy 9Forma podstawowa: trwać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl
trwogę 13Forma podstawowa: trwoga
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
trwogi 9Forma podstawowa: trwoga
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
trwogo 9Forma podstawowa: trwoga
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
trwożą 15Forma podstawowa: trwożyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
trwożę 15Forma podstawowa: trwożyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
trwoży 12Forma podstawowa: trwożyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
trybad 11Forma podstawowa: trybada
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
trybek 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
trybie 10Forma podstawowa: tryb
Opis: koło z zębami (o ponacinanych brzegach), które bywa częścią maszyn.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: tryba
Opis: prosta droga w lesie powstała przez wycięcie drzew
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
trybik 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
trybił 12Forma podstawowa: trybić
trybki 11Forma podstawowa: trybek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
trybom 11Forma podstawowa: tryb
Opis: koło z zębami (o ponacinanych brzegach), które bywa częścią maszyn.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: tryba
Opis: prosta droga w lesie powstała przez wycięcie drzew
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
trybów 14Forma podstawowa: tryb
Opis: koło z zębami (o ponacinanych brzegach), które bywa częścią maszyn.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
trybuj 14Forma podstawowa: trybować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
trybul 13Forma podstawowa: trybula
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
trybuł 14Forma podstawowa: trybuła
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
trybun 12Forma podstawowa: trybuna
Opis: dowódca oddziału, jeden z najwyższych oficerów.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
trybże 14Forma podstawowa: trybić
trycie 9Forma podstawowa: tryt
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
tryfan 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tryfią 16Forma podstawowa: tryfić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
tryfić 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
tryfię 16Forma podstawowa: tryfić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
tryfmy 14Forma podstawowa: tryfić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
tryfor 12Forma podstawowa: tryfora
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tryfże 16Forma podstawowa: tryfić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
tryjer 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
trykać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
trykał 11Forma podstawowa: trykać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
trykam 10Forma podstawowa: trykać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
trykań 15Forma podstawowa: trykać
trykną 13Forma podstawowa: tryknąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
trykom 10Forma podstawowa: tryk
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
tryków 13Forma podstawowa: tryk
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2

Forma podstawowa: tryka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
trylem 10Forma podstawowa: tryl
Opis: melodyjny, długotrwały śpiew niektórych ptaków.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
trylik 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
trylit 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
trylom 10Forma podstawowa: tryl
Opis: melodyjny, długotrwały śpiew niektórych ptaków.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
trylów 13Forma podstawowa: tryl
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
trymem 10Forma podstawowa: trym
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
trymie 9Forma podstawowa: trym
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
trymów 13Forma podstawowa: trym
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
trynią 12Forma podstawowa: trynia
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
trynij 10Forma podstawowa: trynia
trynio 8Forma podstawowa: trynia
Opis: żartobliwe określenie rzeżączki.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
trypel 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
trypie 9Forma podstawowa: trypa
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
tryplą 14Forma podstawowa: trypla
Opis: skała osadowa, pochodzenia organogenicznego.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tryplę 14Forma podstawowa: trypla
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
trypli 10Forma podstawowa: trypla
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
trypry 10Forma podstawowa: tryper
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
trysku 11Forma podstawowa: trysk
Opis: bryzg.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
trysła 10Forma podstawowa: trysnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:nonrefl
trysło 10Forma podstawowa: trysnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:nonrefl
trytem 10Forma podstawowa: tryt
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
tryumf 15Opis: sukces, przewaga nad przeciwnikiem, zajęcie pierwszego miejsca w jakiejś rozgrywce, w wyniku rywalizacji.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
trywia 8Forma podstawowa: trywium
Opis: trzy pierwsze z siedmiu sztuk wyzwolonych (gramatyka, dialektyka, retoryka).
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2
tryzna 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
trzask 8Forma podstawowa: trzaski
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
trząść 20Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
trzcin 8Forma podstawowa: trzcina
Opis: Phragmites – rodzaj rośliny należącej do rodziny wiechlinowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
trzeba 9Forma fleksyjna: pred
trzebi 9Forma podstawowa: trzebić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
trzeci 8Opis: taki, który jest efektem dzielenia na trzy części.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
trzemy 9Forma podstawowa: trzeć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
trzepa 8Forma podstawowa: trzep
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
trzesz 7Forma podstawowa: trzeć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
trznia 7Forma podstawowa: trzniać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
trzodę 12Forma podstawowa: trzoda
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
trzonu 9Forma podstawowa: trzon
Opis: część owocnika, występująca u wszystkich grzybów kapeluszowych oraz u niewielkiej ilości grzybów bezkapeluszowych, która przypomina nóżkę.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
trzopa 8Forma podstawowa: trzop
trzopy 9Forma podstawowa: trzop
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
trzosu 9Forma podstawowa: trzos
Opis: woreczek na pieniądze.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tsubom 12Forma podstawowa: tsuba
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
tswana 7
tuatar 10Forma podstawowa: tuatara
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tubami 12Forma podstawowa: tub
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
tubkom 13Forma podstawowa: tubka
Opis: opakowanie substancji półpłynnej, np. pasty do zębów, kremu, kleju, które naciska się w celu wydobycia porcji tej substancji przez wąski wylot.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
tubowi 11Forma podstawowa: tub
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
tubusy 14Forma podstawowa: tubus
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tuczce 11Forma podstawowa: tuczka
tuczek 11Forma podstawowa: tuczka
tuczem 11Forma podstawowa: tucz
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
tuczka 11
tuczką 15Forma podstawowa: tuczka
tuczkę 15Forma podstawowa: tuczka
tuczki 11Forma podstawowa: tuczka
tuczna 10Forma podstawowa: tuczny
Opis: o zwierzętach: przeznaczony, tuczony do uboju.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
tuczne 10Forma podstawowa: tuczny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
tuczny 11Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
tuczom 11Forma podstawowa: tucz
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
tuczże 14Forma podstawowa: tuczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
tufami 14Forma podstawowa: tuf
Opis: lekka, zwięzła, zazwyczaj porowata skała osadowa należąca do skał piroklastycznych.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
tufoid 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tufowa 13Forma podstawowa: tufowy
Opis: zrobiony z tufu - rodzaju skały.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
tufową 17Forma podstawowa: tufowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
tufowe 13Forma podstawowa: tufowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
tugrik 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
tugrom 12Forma podstawowa: tugra
tuguny 14Forma podstawowa: tugun
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
tujach 14Forma podstawowa: tuja
Opis: drewno lekkie, miękkie, o jasnym, żółtawym zabarwieniu pozyskiwane z drzewa żywotnika zachodniego, pozbawione żywicy a jednak wyjątkowo trwałe i odporne na gnicie (znacznie trwalsze niż drewno dębowe
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
tujony 12Forma podstawowa: tujon
tujową 15Forma podstawowa: tujowy
Opis: związany z tują - krzewem iglastym.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
tujowe 11Forma podstawowa: tujowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
tukami 11Forma podstawowa: tuk
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
tukana 10Forma podstawowa: tukan
Opis: pieprzojad - ptak leśny, poszczególne gatunki tego ptaka w taksonomii biologicznej klasyfikowane są w rzędzie dzięciołowych (Piciformes), w rodzinie tukanów (Ramphastidae).
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
tukiem 11Forma podstawowa: tuk
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
tukumu 15Forma podstawowa: tukum
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tukumy 14Forma podstawowa: tukum
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tuląca 15Forma podstawowa: tulić
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
tulącą 19Forma podstawowa: tulić
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
tulący 16Forma podstawowa: tulić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
tuleja 12Opis: pojemnik lub opakowanie w kształcie rurki.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tuleją 16Forma podstawowa: tuleja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tuleję 16Forma podstawowa: tuleja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tulejo 12Forma podstawowa: tuleja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tuliła 12Forma podstawowa: tulić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
tulimy 12Forma podstawowa: tulić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
tulisz 10Forma podstawowa: tulić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
tulono 10Forma podstawowa: tulić
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
tulowa 10Forma podstawowa: tulowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
tulową 14Forma podstawowa: tulowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
tulowi 10Forma podstawowa: tulowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
tulowy 11Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
tulska 11Forma podstawowa: tulski
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
tulską 15Forma podstawowa: tulski
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
tulsko 11Forma fleksyjna: adv:pos
tułacz 12Opis: osoba, która się włóczy, nie ma stałego miejsca lub nie potrafi usiedzieć w miejscu.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
tułali 12Forma podstawowa: tułać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl
tułała 13Forma podstawowa: tułać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl
tułały 14Forma podstawowa: tułać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl
tułamy 13Forma podstawowa: tułać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl
tułano 11Forma podstawowa: tułać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl
tułowi 11Forma podstawowa: tuł
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
tułupa 14Forma podstawowa: tułup
Opis: szerokie i długie futro ze skór baranich.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tumach 13Forma podstawowa: tum
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
tumaki 11Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
tumaku 13Forma podstawowa: tumak
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
tumana 10Forma podstawowa: tuman
Opis: poetycko określony obłok mgły.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
tumani 10Forma podstawowa: tuman
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1

Forma podstawowa: tumanić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
tumanu 12Forma podstawowa: tuman
Opis: poetycko określony obłok mgły.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tummim 12
tumory 11Forma podstawowa: tumor
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tumowi 10Forma podstawowa: tum
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
tumscy 12Forma podstawowa: tumski
Opis: związany z Tumem.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
tumsku 13Forma podstawowa: tumski
Forma fleksyjna: adjp
tumult 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tundra 10Opis: bezleśne zbiorowisko roślinności w zimnym klimacie strefy arktycznej i subarktycznej.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tunele 10Forma podstawowa: tunel
Opis: długie i stosunkowo ciasne miejsce, obiekt, może to być ocienione, zadaszone przejście (albo przejazd), wykopany pod ziemią tunel - zwykle wtedy jest to łącznik pomiędzy dwoma pomieszczeniami, dwiema
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tuneli 10Forma podstawowa: tunel
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
tunelu 12Forma podstawowa: tunel
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
tungów 15Forma podstawowa: tung
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
tunice 10Forma podstawowa: tunika
Opis: galaretowata lub stwardniała wydzielina nabłonka okrywająca ciało niektórych zwierząt morskich, np. osłonic.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
tunika 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tuniką 14Forma podstawowa: tunika
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tunkom 11Forma podstawowa: tunek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
tupaja 12Forma podstawowa: tupaj
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Forma podstawowa: tupaj
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
tupają 16Forma podstawowa: tupaja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tupaje 12Forma podstawowa: tupaj
Opis: wiewióreczniki, ryjówki nadrzewne, Scandentia – rząd ssaków łożyskowych z nadrzędu euarchontów, blisko spokrewnionych z skóroskrzydłymi i naczelnymi, występują w wilgotnych lasach równikowych Azji Po
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
tupaję 16Forma podstawowa: tupaja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tupaju 14Forma podstawowa: tupaj
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
tupali 11Forma podstawowa: tupać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
tupała 12Forma podstawowa: tupać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl
tupało 12Forma podstawowa: tupać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
tupały 13Forma podstawowa: tupać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
tupano 10Forma podstawowa: tupać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl
tupnąć 19Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
tupnie 10Forma podstawowa: tupnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl
tupnij 12Forma podstawowa: tupnąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
tupocą 15Forma podstawowa: tupotać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
tupotu 13Forma podstawowa: tupot
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tupoty 12Forma podstawowa: tupot
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tuptać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
tuptał 13Forma podstawowa: tuptać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
tuptam 12Forma podstawowa: tuptać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
tuptań 17Forma podstawowa: tuptać
tuptuś 17Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
turaka 10Forma podstawowa: turak
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
turaki 10Forma podstawowa: turak
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
turaku 12Forma podstawowa: turak
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
turami 10Forma podstawowa: tura
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
turbit 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
turczą 14Forma podstawowa: turczy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos

Forma podstawowa: turczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
turczę 14Forma podstawowa: turczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
turczy 11Forma podstawowa: turcza
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:gen:m1 subst:sg:loc:m1

Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos

Forma podstawowa: turczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
turfie 13Forma podstawowa: turf
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
turfom 14Forma podstawowa: turf
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
turion 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
turkot 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
turkuć 17Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
turlam 11Forma podstawowa: turlać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
turlań 16Forma podstawowa: turlać
turmom 11Forma podstawowa: turma
Opis: wieża służąca jako areszt lub więzienie.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
turnia 9Opis: rodzaj skalistego, ostrego szczytu lub skałki o stromych lub nawet pionowych ścianach.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
turnie 9Forma podstawowa: turn
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
turnio 9Forma podstawowa: turnia
Opis: rodzaj skalistego, ostrego szczytu lub skałki o stromych lub nawet pionowych ścianach.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
turoni 9Forma podstawowa: turoń
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
turowa 9Forma podstawowa: turowo
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2

Forma podstawowa: turowy
Opis: związany z turą - jednostką czasu.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos

Forma podstawowa: turów
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
turową 13Forma podstawowa: turowy
Opis: związany z turą - jednostką czasu.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
turowi 9Forma podstawowa: turowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
turowo 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
turowy 10Opis: związany z turą - jednostką czasu.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos

Forma podstawowa: turów
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
turylę 15Forma podstawowa: turyla
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
turytu 13Forma podstawowa: turyt
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
turyty 12Forma podstawowa: turyt
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
turzyc 11Forma podstawowa: turzyca
Opis: rodzaj roślin z rodziny ciborowatych (turzycowatych).
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tussom 10Forma podstawowa: tussa
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
tussor 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
tusząc 14Forma podstawowa: tuszyć
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
tuszce 10Forma podstawowa: tuszka
Opis: pozbawione głowy i wypatroszone ciało ryby.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
tuszek 10Forma podstawowa: tuszka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tuszem 10Forma podstawowa: tusz
Opis: kosmetyk służący do podkreślenia i malowania rzęs, dopełniający makijażu oka.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
tuszeń 15Forma podstawowa: tuszyć
tuszka 10Opis: pozbawione głowy i wypatroszone ciało ryby.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tuszkę 14Forma podstawowa: tuszka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tuszko 10Forma podstawowa: tuszka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tuszmy 11Forma podstawowa: tuszyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
tuszom 10Forma podstawowa: tusz
Opis: kosmetyk służący do podkreślenia i malowania rzęs, dopełniający makijażu oka.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: tusza
Opis: ciało zwierzęcia rzeźnego po uboju.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
tuszów 13Forma podstawowa: tusz
Opis: kosmetyk służący do podkreślenia i malowania rzęs, dopełniający makijażu oka.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tuszuj 13Forma podstawowa: tuszować
Opis: starać się ukryć pewne niewygodne dla siebie lub innych fakty.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
tuszyć 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
tuszył 12Forma podstawowa: tuszyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
tutela 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tutele 11Forma podstawowa: tutela
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
tutelo 11Forma podstawowa: tutela
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tutkom 12Forma podstawowa: tutka
Opis: papierowe opakowanie w kształcie rurki.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
tutory 11Forma podstawowa: tutor
Opis: prywatny nauczyciel, korepetytor.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
tuzina 9Forma podstawowa: tuzin
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tuziny 10Forma podstawowa: tuzin
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
twarda 8Forma podstawowa: twardy
Opis: taki, który jest konkretny, często namacalny, łatwy do wskazania i opisania, mocno osadzony w rzeczywistości, taki, którego istnienie lub brak łatwo stwierdzić i trudno podważyć.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
twardą 12Forma podstawowa: twardy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
twarde 8Forma podstawowa: twardy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
twardo 8Forma podstawowa: twardy
Forma fleksyjna: adja
twardy 9Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
twarzą 11Forma podstawowa: twarz
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
twarze 7Forma podstawowa: twarz
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
tweedy 9Forma podstawowa: tweed
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tweetu 10Forma podstawowa: tweet
twicie 8Forma podstawowa: twit
twiksa 8Forma podstawowa: twix
twiksy 9Forma podstawowa: twix
twista 8Forma podstawowa: twist
Opis: muzyka do tańczenia twista (zwykle piosenka).
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
twisty 9Forma podstawowa: twist
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
twitem 9Forma podstawowa: twit
twitom 9Forma podstawowa: twit
twoich 10Forma podstawowa: twoja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:pl:loc:f
twoimi 8Forma podstawowa: twoi
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p1

Forma podstawowa: twoje
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
tworzą 11Forma podstawowa: tworzyć
Opis: pracować nad dziełem sztuki
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
twórca 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
twórce 12Forma podstawowa: twórca
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
twórcę 16Forma podstawowa: twórca
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
tybetu 13Forma podstawowa: tybet
Opis: kraina historyczna w Azji obejmująca Wyżynę Tybetańską i jej przyległości, obecnie w większości w granicach Chin.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tybety 12Forma podstawowa: tybet
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tyblom 12Forma podstawowa: tybel
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
tychże 15Forma podstawowa: tenże
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
tyciej 11Forma podstawowa: tyci
Opis: bardzo mały - taki, który istnieje fizycznie lub można sobie go wyobrazić jako istniejący w przestrzeni (ma łatwe do opisania cechy fizyczne) i jest stosunkowo nieznaczny, niewielki pod względem rozm
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
tycimi 10Forma podstawowa: tyci
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
tycząc 14Forma podstawowa: tyczeć
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: tyczyć
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl pcon:imperf:refl.nonrefl
tyczce 10Forma podstawowa: tyczka
Opis: długi, cienki pręt, palik, słupek.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
tyczek 10Forma podstawowa: tyczka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tyczką 14Forma podstawowa: tyczka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
tyczkę 14Forma podstawowa: tyczka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tyczki 10Forma podstawowa: tyczka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma podstawowa: tyczka
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
tyczmy 11Forma podstawowa: tyczeć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
tyczny 10Opis: o fasoli: taki, który uprawiany jest na tyczkach (pnie się po tyczkach w miarę wzrostu).
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
tyczom 10Forma podstawowa: tycz
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f subst:pl:dat:m2
tyczyć 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
tyczył 12Forma podstawowa: tyczyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
tyczże 13Forma podstawowa: tyczeć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
tyfony 13Forma podstawowa: tyfon
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tyfusa 14Forma podstawowa: tyfus
Opis: choroba bakteryjna o różnym przebiegu, zależnym od etiologii.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
tyfusu 16Forma podstawowa: tyfus
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tygiel 11Opis: tyle, ile mieści się w tyglu - rondlu z rączką lub dwoma uszkami.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tyglak 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tyglem 12Forma podstawowa: tygiel
Opis: tyle, ile mieści się w tyglu - rondlu z rączką lub dwoma uszkami.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
tygluj 15Forma podstawowa: tyglować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
tyjąca 15Forma podstawowa: tyć
Opis: zwiększać masę ciała, zarastając tłuszczem.
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:nonrefl
tyjącą 19Forma podstawowa: tyć
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:nonrefl
tyjcie 11Forma podstawowa: tyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
tyjesz 10Forma podstawowa: tyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl
tykach 12Forma podstawowa: tyk
Opis: tykanie.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3

Forma podstawowa: tyka
Opis: zgrubiale: tyczka - długi, cienki pręt, palik, słupek.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
tykają 15Forma podstawowa: tykać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
tykali 10Forma podstawowa: tykać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
tykała 11Forma podstawowa: tykać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
tykamy 11Forma podstawowa: tykać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
tykana 9Forma podstawowa: tykać
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
tykaną 13Forma podstawowa: tykać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
tykani 9Forma podstawowa: tykać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
tykany 10Forma podstawowa: tykać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
tykoce 10Forma podstawowa: tykotać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
tykocę 14Forma podstawowa: tykotać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
tykocz 10Forma podstawowa: tykotać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
tykoty 11Forma podstawowa: tykot
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tykwom 10Forma podstawowa: tykwa
Opis: owoc (nibyjagoda) tykwy pospolitej.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
tylcom 11Forma podstawowa: tylec
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: tylec
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
tylców 14Forma podstawowa: tylec
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
tyliby 12Forma podstawowa: tyć
Opis: zwiększać masę ciała, zarastając tłuszczem.
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
tylimi 10Forma podstawowa: tyli
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
tylnic 10Forma podstawowa: tylnica
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tylnym 11Forma podstawowa: tylny
Opis: o głosce - taka, która jest artykułowana z tyłu jamy ustnej, w jej tylnej części.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
tyloza 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tylozą 13Forma podstawowa: tyloza
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tylozy 10Forma podstawowa: tyloza
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
tyłaby 13Forma podstawowa: tyć
Opis: zwiększać masę ciała, zarastając tłuszczem.
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:ter:imperf:nonrefl
tyłach 13Forma podstawowa: tył
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
tyłami 11Forma podstawowa: tyły
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p3
tyłków 15Forma podstawowa: tyłek
Opis: pośladki, tylna część ciała.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
tyłoby 13Forma podstawowa: tyć
Opis: zwiększać masę ciała, zarastając tłuszczem.
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
tyłowe 10Forma podstawowa: tyłowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
tyłowi 10Forma podstawowa: tyłowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
tyłyby 14Forma podstawowa: tyć
Opis: zwiększać masę ciała, zarastając tłuszczem.
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
tymfie 13Forma podstawowa: tymf
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
tymfów 17Forma podstawowa: tymf
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
tymian 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tymina 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tyminą 13Forma podstawowa: tymina
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tymino 9Forma podstawowa: tymina
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tyminy 10Forma podstawowa: tymina
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
tymoli 10Forma podstawowa: tymol
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
tymolu 12Forma podstawowa: tymol
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
tynach 11Forma podstawowa: tyn
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
tynami 9Forma podstawowa: tyn
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3

Forma podstawowa: tyna
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
tynfom 13Forma podstawowa: tynf
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
tynkal 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tynowi 8Forma podstawowa: tyn
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
typami 10Forma podstawowa: typ
Opis: w biologii: jedna z podstawowych kategorii systematycznych stosowanych w systematyce organizmów, niższa od królestwa, a wyższa od gromady (classis) w systematyce zwierząt lub klasy (classis) w botani
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1 subst:pl:inst:m3
typasa 9Forma podstawowa: typas
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
typera 9Forma podstawowa: typer
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
typery 10Forma podstawowa: typer
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
typków 14Forma podstawowa: typek
Opis: zdrobnienie od typ, słowo o zabarwieniu pejoratywnym.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
typowa 9Forma podstawowa: typowy
Opis: o człowieku: posiadający pewne stereotypowe cechy, które przypisuje się przedstawicielom danego zawodu, pokolenia czy grupy społecznej.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
typową 13Forma podstawowa: typowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
typowe 9Forma podstawowa: typowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
typowi 9Forma podstawowa: typ
Opis: w biologii: jedna z podstawowych kategorii systematycznych stosowanych w systematyce organizmów, niższa od królestwa, a wyższa od gromady (classis) w systematyce zwierząt lub klasy (classis) w botani
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:dat:m3

Forma podstawowa: typowy
Opis: o człowieku: posiadający pewne stereotypowe cechy, które przypisuje się przedstawicielom danego zawodu, pokolenia czy grupy społecznej.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
typowy 10Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
typuje 13Forma podstawowa: typować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
typuję 17Forma podstawowa: typować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
typule 12Forma podstawowa: typul
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
tyradą 13Forma podstawowa: tyrada
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tyradę 13Forma podstawowa: tyrada
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tyrado 9Forma podstawowa: tyrada
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tyrady 10Forma podstawowa: tyrada
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
tyrale 9Forma podstawowa: tyrała
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
tyrałą 14Forma podstawowa: tyrała
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
tyrało 10Forma podstawowa: tyrać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl

Forma podstawowa: tyrała
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
tyrały 11Forma podstawowa: tyrać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl

Forma podstawowa: tyrała
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
tyrani 8Forma podstawowa: tyranić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
tyrasz 8Forma podstawowa: tyrać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl
tyrpać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
tyrpią 13Forma podstawowa: tyrpać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
tyrpną 13Forma podstawowa: tyrpnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
tyrpnę 13Forma podstawowa: tyrpnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
tyrsem 9Forma podstawowa: tyrs
Opis: ornament w formie laski oplecionej liśćmi.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
tyrsie 8Forma podstawowa: tyrs
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: tyrs
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
tyrsom 9Forma podstawowa: tyrs
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: tyrs
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
tyrsos 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tyrsów 12Forma podstawowa: tyrs
Opis: ornament w formie laski oplecionej liśćmi.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
tyskie 9Forma podstawowa: tyski
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
tytani 9Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
tytlem 11Forma podstawowa: tytel
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
tytlom 11Forma podstawowa: tytel
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
tytłał 13Forma podstawowa: tytłać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
tytułu 15Forma podstawowa: tytuł
Opis: wydawnictwo.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tytuły 14Forma podstawowa: tytuł
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tabace 10Forma podstawowa: tabaka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
tabach 12Forma podstawowa: tab
tabaka 10Forma podstawowa: tabak
Opis: niekrajany tytoń w liściach.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
tabaką 14Forma podstawowa: tabaka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tabakę 14Forma podstawowa: tabaka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tabaki 10Forma podstawowa: tabak
Opis: niekrajany tytoń w liściach.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: tabak
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tabako 10Forma podstawowa: tabaka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tabami 10Forma podstawowa: tab
tabard 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tabbul 14Forma podstawowa: tabbula
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tabelą 14Forma podstawowa: tabela
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tabeli 10Forma podstawowa: tabela
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
tabelo 10Forma podstawowa: tabela
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tabesy 10Forma podstawowa: tabes
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tablic 11Forma podstawowa: tablica
Opis: kontener danych dostępnych, w którym poszczególne komórki dostępne są za pomocą kluczy, które najczęściej przyjmują wartości numeryczne.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tablom 11Forma podstawowa: tabla
Opis: rodzaj instrumentu membranowego.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
taboru 11Forma podstawowa: tabor
Opis: zbiór pojazdów, używanych w ramach działalności jednej organizacji, do transportu ludzi lub rzeczy, np.: tabor PKP.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tabory 10Forma podstawowa: tabor
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tabowi 9Forma podstawowa: tab
tabule 12Forma podstawowa: tabula
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
tabulę 16Forma podstawowa: tabula
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tabunu 13Forma podstawowa: tabun
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tabuny 12Forma podstawowa: tabun
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tachaj 12Forma podstawowa: tachać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
tachań 16Forma podstawowa: tachać
tachta 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tachtą 15Forma podstawowa: tachta
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tachtę 15Forma podstawowa: tachta
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tachto 11Forma podstawowa: tachta
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tachty 12Forma podstawowa: tachta
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
tacową 12Forma podstawowa: tacowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
tacowy 9Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
taczam 9Forma podstawowa: taczać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
taczań 14Forma podstawowa: taczać
taczce 9Forma podstawowa: taczka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
taczek 9Forma podstawowa: taczki
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p2 subst:pl:gen:p3
taczka 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
taczką 13Forma podstawowa: taczka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
taczki 9Forma podstawowa: taczka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p2 subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p2 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p2 subst:pl:voc:p3
taelem 9Forma podstawowa: tael
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
tafach 14Forma podstawowa: tafa
Opis: myszowór, mysz workowata, tuan, Phascogale tapoatafa – gatunek niewielkiego mięsożernego torbacza z rodziny niełazowatych, występuje we wszystkich stanach Australii z wyjątkiem Tasmanii.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
tafami 12Forma podstawowa: tafa
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
tafcie 12Forma podstawowa: tafta
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
taftom 13Forma podstawowa: tafta
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
tagari 9
tagina 9Forma podstawowa: tagin
taginu 11Forma podstawowa: tagin
taginy 10Forma podstawowa: tagin
tagowi 9Forma podstawowa: tag
Opis: w informatyce - znak lub słowo, które jest przyporządkowane jakiejś informacji.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
taguan 11Opis: Petaurista petaurista – gatunek gryzonia z rodziny wiewiórkowatych, występuje w gęstych lasach Azji, od Kaszmiru do południowych Chin, Sri Lanki, Jawy i Borneo.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
taguję 17Forma podstawowa: tagować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
tahina 9
tahiną 13Forma podstawowa: tahina
tahino 9Forma podstawowa: tahina
taikum 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
taiłaś 13Forma podstawowa: taić
Opis: nie wyjawiać czegoś, robić z czegoś tajemnicę.
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf.perf:nonrefl verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
taiłby 12Forma podstawowa: taić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf.perf:nonrefl verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
taipan 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
tajano 9Forma podstawowa: tajać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl
tająca 14Forma podstawowa: tajać
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:nonrefl
tającą 18Forma podstawowa: taić
Opis: nie wyjawiać czegoś, robić z czegoś tajemnicę.
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf.perf:aff:nonrefl pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
tający 15Forma podstawowa: taić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf.perf:aff:nonrefl pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf.perf:aff:nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf.perf:aff:nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
tajcie 10Forma podstawowa: taić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf.perf:nonrefl verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: tajać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
tajdze 10Forma podstawowa: tajga
Opis: obszar północnej Ameryki, Europy i Azji, porośnięty borealnym lasem iglastym.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
tajemy 11Forma podstawowa: tajać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl
tajeni 9Forma podstawowa: taić
Opis: nie wyjawiać czegoś, robić z czegoś tajemnicę.
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
tajesz 9Forma podstawowa: tajać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl
tajęża 17Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tajężą 21Forma podstawowa: tajęża
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tajęże 17Forma podstawowa: tajęża
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
tajfun 15Opis: cyklon tropikalny wiejący we wschodniej i południowo-wschodniej Azji.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tajmen 10
tajnej 11Forma podstawowa: tajny
Opis: nielegalny, nieoficjalny.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
tajnią 13Forma podstawowa: tajń
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tajnie 9Forma podstawowa: tajnia
Opis: tak, że coś jest tajne, w sposób tajny, tak, żeby nikt niepowołany się o czymś nie dowiedział.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f

Forma podstawowa: tajń
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
tajnik 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tajnio 9Forma podstawowa: tajnia
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tajnym 11Forma podstawowa: tajny
Opis: nielegalny, nieoficjalny.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
tajone 9Forma podstawowa: taić
Opis: nie wyjawiać czegoś, robić z czegoś tajemnicę.
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
tajono 9Forma podstawowa: taić
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf.perf:nonrefl verb:imps:imperf:refl.nonrefl
tajony 10Forma podstawowa: taić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
tajski 10Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
tajsko 10Forma fleksyjna: adv:pos
tajsku 12Forma podstawowa: tajski
Forma fleksyjna: adjp
takach 11Forma podstawowa: taka
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
takich 11Forma podstawowa: taki
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
takiry 9Forma podstawowa: takir
Opis: ilasta kotlina w obszarze pustyń piaszczystych w Azji Środkowej.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
taklom 10Forma podstawowa: takiel
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
takluj 13Forma podstawowa: taklować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
takowi 8Forma podstawowa: takowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
taksie 8Forma podstawowa: taksa
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
taksja 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
taksją 14Forma podstawowa: taksja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
taksji 10Forma podstawowa: taksja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
taksjo 10Forma podstawowa: taksja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
taksom 9Forma podstawowa: taks
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2

Forma podstawowa: taksa
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
takson 8Opis: jednostka zdefiniowana w systematyce organizmów jako grupa organizmów (populacja lub grupa populacji) zwykle uznawanych za filogenetycznie spokrewnione, wyróżniających się konkretną cechą różniącą je
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
taktem 10Forma podstawowa: takt
Opis: grzeczne, kulturalne i delikatne zachowywanie się, działanie wobec innych osób z wyczuciem.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
taktyk 11Opis: ktoś, kto potrafi planować i przewidwać, ma taktykę, by osiągnąć zamierzony cel.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma podstawowa: taktyka
Opis: skonstruowany według określonych zasad schemat postępowania, którego efektem jest osiągnięcie ściśle określonego celu.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
talaku 11Forma podstawowa: talak
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
talami 9Forma podstawowa: tal
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3

Forma podstawowa: tala
Opis: waluta Samoa.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
talara 8Forma podstawowa: talar
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
talbot 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
talent 9Opis: osoba utalentowana.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
talerz 8Opis: zwykle okrągłe, względnie płytkie naczynie służące do podawania potraw.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
taliby 11Forma podstawowa: talib
Opis: uczeń, najczęściej medresy lub szkoły koranicznej, zdobywający za pomocą nauki pamięciowej ogólną wiedzę na temat Koranu.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
talitu 11Forma podstawowa: talit
tality 10Forma podstawowa: talit
talkom 10Forma podstawowa: talka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
tallem 10Forma podstawowa: tall
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
tallom 10Forma podstawowa: tall
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
tallów 13Forma podstawowa: tall
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
talowe 8Forma podstawowa: talowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
talowi 8Forma podstawowa: talowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
talrep 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tałesu 11Forma podstawowa: tałes
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tałzen 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
tamach 11Forma podstawowa: tama
Opis: budowla hydrotechniczna, której celem jest spiętrzenie wody.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
tamada 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
tamadę 13Forma podstawowa: tamada
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
tamady 10Forma podstawowa: tamada
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
tamali 9Forma podstawowa: tamale
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
tambur 12Opis: w architekturze wieloboczna, eliptyczna lub cylindryczna część budynku, stanowiąca podbudowę pod kopułą, hełmem lub latarnią.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tamgom 11Forma podstawowa: tamga
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
tamila 9Forma podstawowa: tamil
Opis: członek ludu Tamilów, narodu z grupy ludów drawidyjskich.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tamile 9Forma podstawowa: tamil
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tamilu 11Forma podstawowa: tamil
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
tamową 12Forma podstawowa: tamowy
Opis: taki, który jest związany z tamą - zaporą.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
tamowy 9Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
tampon 9Opis: zwitek (kłąb) chłonnego materiału (gąbki, waty), zwykle pochodzenia naturalnego (bawełna, wełna, lignina), używany jako materiał opatrunkowy lub narzędzie do nanoszenia substancji płynnych (np. farb)
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tamują 16Forma podstawowa: tamować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
tamuje 12Forma podstawowa: tamować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
tamure 10Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
tanagr 9Forma podstawowa: tanagra
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tandem 9Opis: zespół urządzeń złożony z pary układów umieszczanych w maszynie, urządzeniu, pojeździe obok siebie.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tandze 8Forma podstawowa: tanga
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
tangel 10Forma podstawowa: tangela
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tangom 10Forma podstawowa: tanga
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
tanich 10Forma podstawowa: tani
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
tanieć 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
taniej 9Forma podstawowa: tanio
Opis: niedrogo, tak, że cena jest niska.
Forma fleksyjna: adv:com
tanień 13Forma podstawowa: tanieć
tanimi 8Forma podstawowa: tani
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
tanina 7Opis: organiczny związek chemiczny zbudowany z wielu cząsteczek kwasu galusowego i D-glukozy, jest polimeryzowany i przechowywany w tanosomach, tj. organellach występujących w zielonych organach roślin nac
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
taninę 11Forma podstawowa: tanina
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tanino 7Forma podstawowa: tanina
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
taniny 8Forma podstawowa: tanina
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
tanitu 10Forma podstawowa: tanit
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tankom 9Forma podstawowa: tanek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: tanek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: tank
Opis: postać w grze RPG, której zadaniem jest skupienie na sobie uwagi przeciwników w czasie walki (zazwyczaj ta postać ma szczególne predyspozycje, by podejmować się takiej roli).
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
tanków 12Forma podstawowa: tanek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
tankuj 12Forma podstawowa: tankować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
tantrę 12Forma podstawowa: tantra
Opis: tradycja duchowego rozwoju oparta na filozofii monistycznej, rytuał umożliwiający bezpośrednie doświadczanie natury rzeczywistości.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tantry 9Forma podstawowa: tantra
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
tańcem 15Forma podstawowa: taniec
Opis: utwór pośrednio lub bezpośrednio związany z tańcem, służący jako podkład do tańca lub stylizowany na muzykę do tańca, lecz przeznaczony do słuchania.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
tańcom 15Forma podstawowa: taniec
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: tańce
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
tańców 18Forma podstawowa: taniec
Opis: utwór pośrednio lub bezpośrednio związany z tańcem, służący jako podkład do tańca lub stylizowany na muzykę do tańca, lecz przeznaczony do słuchania.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
tańcuj 18Forma podstawowa: tańcować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
tańczą 18Forma podstawowa: tańczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
tańczę 18Forma podstawowa: tańczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
taoizm 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
taonie 7Forma podstawowa: taon
Opis: cząstka elementarna z grupy leptonów obdarzona ładunkiem ujemnym, średnim czasem życia 3×10−13 sekundy i dużą masą wynoszącą 1777 MeV/c2 = 3,17×10−27 kg.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
taonom 8Forma podstawowa: taon
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
tapera 8Forma podstawowa: taper
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
tapeta 9Opis: gruby lub niestarannie nałożony makijaż.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma podstawowa: tapetum
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2
tapetą 13Forma podstawowa: tapeta
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tapetę 13Forma podstawowa: tapeta
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tapety 10Forma podstawowa: tapet
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: tapeta
Opis: gruby lub niestarannie nałożony makijaż.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
tapiok 9Forma podstawowa: tapioka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tapiry 9Forma podstawowa: tapir
Opis: Tapirus - rodzaj ssaków z rzędu nieparzystokopytnych, występujący w tropikalnych dżunglach Ameryki Południowej i Azji.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
taplał 11Forma podstawowa: taplać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
taplam 10Forma podstawowa: taplać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
taplań 15Forma podstawowa: taplać
tarach 10Forma podstawowa: tar
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
tarami 8Forma podstawowa: tar
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
taranu 9Forma podstawowa: taran
Opis: dawna machina oblężnicza lub sprzęt oblężniczy służący do rozbijania i wyważania bram i murów zamków i innych obleganych umocnień, używana w starożytności i średniowieczu.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tarasu 9Forma podstawowa: taras
Opis: sposób ukształtowania terenu, występ na zboczu, który powstał w wyniku erozji.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tarcic 9Forma podstawowa: tarcica
Opis: drewno otrzymywane z okrąglaków przez pocięcie ich wzdłuż.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tarcie 8Forma podstawowa: tarta
Opis: jeden z oporów ruchu, całość zjawisk fizycznych towarzyszących przemieszczaniu się względem siebie dwóch ciał fizycznych (tarcie zewnętrzne) lub elementów tego samego ciała (tarcie wewnętrzne) i powo
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
tarciu 10Forma podstawowa: trzeć
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
tarcza 8Opis: ruchoma, okrągła część (dawnego) telefonu.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tarczą 12Forma podstawowa: tarcza
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tarcze 8Forma podstawowa: tarcza
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
tarczo 8Forma podstawowa: tarcza
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tarczy 9Forma podstawowa: tarcza
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
targał 11Forma podstawowa: targać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
targam 10Forma podstawowa: targać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
targań 15Forma podstawowa: targać
targnę 13Forma podstawowa: targnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
targom 10Forma podstawowa: targi
Opis: duża impreza, na której firmy prezentuja swoją ofertę.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
targuj 13Forma podstawowa: targować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
tarkom 9Forma podstawowa: tarka
Opis: u mięczaków: blaszka na języku, z licznymi ząbkami, służąca do rozcierania pokarmu.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
tarlak 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
tarlic 9Forma podstawowa: tarlica
Opis: deska szerokości kilkunastu centymetrów i długości około 1,5 metra z wyciętymi dwoma szczelinami, w które wchodzą dwie deski przymocowane na ruchomym bolcu - całość pracuje jak duże nożyce, łamanie ł
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tarłam 10Forma podstawowa: trzeć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
tarłaś 13Forma podstawowa: trzeć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
tarłby 12Forma podstawowa: trzeć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
tarłem 10Forma podstawowa: tarło
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
tarłom 10Forma podstawowa: tarło
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
tarmoś 12Forma podstawowa: tarmosić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
tarnce 8Forma podstawowa: tarnka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
tarnią 11Forma podstawowa: tarń
Opis: Prunus spinosa, śliwa tarnina - gatunek dzikiej śliwy, krzew z rodziny różowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tarnik 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tarnko 8Forma podstawowa: tarnka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
taroki 8Forma podstawowa: tarok
Opis: dawna gra karciana wykorzystująca specjalną talię złożoną z od 40 do 78 kart.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
taroku 10Forma podstawowa: tarok
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
taroty 9Forma podstawowa: tarot
Opis: dawna gra karciana wykorzystująca specjalną talię złożoną z od 40 do 78 kart.{#L:http://pl.wikipedia.org/wiki/Tarot_%28gra_karciana%29}
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
tarowi 7Forma podstawowa: tar
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
tarpan 8Opis: Equus gmelini – gatunek doszczętnie wytępionego dzikiego konia, który zamieszkiwał obszary leśne Europy, przez niektórych badaczy jest uważany za jednego z przodków konia domowego.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
tarpon 8Opis: Tarpon atlantycki, Megalops atlanticus – gatunek elopsokształtnej ryby amfidromicznej z rodziny tarponowatych (Megalopidae).
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
tartan 8Opis: boisko, bieżnia, obiekt sportowy o tartanowej nawierzchni.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tartce 9Forma podstawowa: tartka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
tartej 10Forma podstawowa: trzeć
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff
tartkę 13Forma podstawowa: tartka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
taruce 10Forma podstawowa: taruka
Opis: Hippocamelus antisensis – gatunek ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych, blisko spokrewniony z huemalem, zamieszkuje kraje Ameryki Południowej – Ekwador, Peru, Boliwię, Chile i Argentynę.
tarują 15Forma podstawowa: tarować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
taruję 15Forma podstawowa: tarować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
tarukę 14Forma podstawowa: taruka
Opis: Hippocamelus antisensis – gatunek ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych, blisko spokrewniony z huemalem, zamieszkuje kraje Ameryki Południowej – Ekwador, Peru, Boliwię, Chile i Argentynę.
taruki 10Forma podstawowa: taruka
taruko 10Forma podstawowa: taruka
taryfa 12Opis: taksówka - samochód do przewozu osób.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
taryfo 12Forma podstawowa: taryfa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
taryfy 13Forma podstawowa: taryfa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
tarzać 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
tarzaj 9Forma podstawowa: tarzać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
tarzał 9Forma podstawowa: tarzać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
tarzań 13Forma podstawowa: tarzać
tasaki 8Forma podstawowa: tasak
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tasaku 10Forma podstawowa: tasak
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
tasera 7Forma podstawowa: taser
tasery 8Forma podstawowa: taser
taskań 14Forma podstawowa: taskać
taster 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tasują 15Forma podstawowa: tasować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
tasuję 15Forma podstawowa: tasować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
taszcz 8Forma podstawowa: taszczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
tatach 11Forma podstawowa: tato
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
tatami 9Opis: mata do pokrywania podłogi, używana tradycyjnie w Japonii.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2

Forma podstawowa: tato
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
tatara 8Forma podstawowa: tatar
Opis: przedstawiciel grupy ludów tureckich z Europy wschodniej oraz północnej Azji.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Forma podstawowa: tatar
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3
tatków 13Forma podstawowa: tatka
Opis: tatko.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1

Forma podstawowa: tatko
Opis: tatuś.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
tatowa 8Forma podstawowa: tatowy
Opis: związany z tatą, dotyczący taty, zwłaszcza należący do taty.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
tatową 12Forma podstawowa: tatowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
tatowe 8Forma podstawowa: tatowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
tatowy 9Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
tatryt 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tatula 11Forma podstawowa: tatul
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
tatule 11Forma podstawowa: tatul
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: tatulo
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
tatulo 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1
tauzen 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
tawule 10Forma podstawowa: tawuła
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
tawuła 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tawułą 15Forma podstawowa: tawuła
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tawuło 11Forma podstawowa: tawuła
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tawuły 12Forma podstawowa: tawuła
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
tąpali 13Forma podstawowa: tąpać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
tąpała 14Forma podstawowa: tąpać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl
tąpały 15Forma podstawowa: tąpać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
tąpano 12Forma podstawowa: tąpać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl
tąpcie 13Forma podstawowa: tąpać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
tąpmyż 18Forma podstawowa: tąpać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
tąpnął 18Forma podstawowa: tąpnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
tąpnie 12Forma podstawowa: tąpnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl
tąpnij 14Forma podstawowa: tąpnąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
tchach 13Forma podstawowa: dech
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
tchibo 12
tchnął 16Forma podstawowa: tchnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf.perf:refl.nonrefl
tchnij 12Forma podstawowa: tchnąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf.perf:refl.nonrefl
tchowi 10Forma podstawowa: dech
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
tchórz 14Opis: wspólna nazwa określająca kilka gatunków drapieżnych ssaków z rodziny łasicowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
teakom 9Forma podstawowa: teak
Opis: drewno pozyskiwane z drzewa tekowego.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
teamie 8Forma podstawowa: team
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
teamom 9Forma podstawowa: team
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
teamów 12Forma podstawowa: team
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
teatra 8Forma podstawowa: teatrum
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2
teatry 9Forma podstawowa: teatr
Opis: widownia podczas przedstawienia w teatrze.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
techno 10Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
teczka 9Opis: zbiór dokumentów przechowywanych w teczkach lub segregatorach, gromadzonych w celach urzędowo-administracyjnych, dokumenty te dotyczą najczęściej konkretnej osoby.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
teczką 13Forma podstawowa: teczka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
teczki 9Forma podstawowa: teczka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
teczko 9Forma podstawowa: teczka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
teczyn 9Forma podstawowa: teczyna
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tedyby 12
teffom 16Forma podstawowa: teff
Opis: Eragrostis abyssinica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych, naturalnie rosnący w północno-wschodniej Afryce.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
teffów 19Forma podstawowa: teff
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
tefilą 16Forma podstawowa: tefila
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tefilo 12Forma podstawowa: tefila
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
teflon 12Opis: powszechnie stosowana nazwa politetrafluoroetylenu, mimo że nazwa teflon jest zastrzeżonym znakiem towarowym.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tefowi 11Forma podstawowa: tef
Opis: Eragrostis abyssinica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych, naturalnie rosnący w północno-wschodniej Afryce.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
teidom 9Forma podstawowa: teida
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
teinom 8Forma podstawowa: teina
Opis: kofeina, której źródłem jest herbata.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
teistę 12Forma podstawowa: teista
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
teisto 8Forma podstawowa: teista
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
teisty 9Forma podstawowa: teista
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
teiści 12Forma podstawowa: teista
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
teizmu 10Forma podstawowa: teizm
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tekami 9Forma podstawowa: tek
Opis: drewno pozyskiwane z drzewa tekowego.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3

Forma podstawowa: teka
Opis: kolekcja rysunków, dzieł jakiegoś jednego twórcy lub na jakiś temat.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
tekiem 9Forma podstawowa: tek
Opis: drewno pozyskiwane z drzewa tekowego.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
tekowa 8Forma podstawowa: tekowy
Opis: zrobiony z teku.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
tekową 12Forma podstawowa: tekowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
tekowe 8Forma podstawowa: tekowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
tekowi 8Forma podstawowa: tekowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
teksel 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
teksla 9Forma podstawowa: teksel
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3
tekslu 11Forma podstawowa: teksel
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
teksom 9Forma podstawowa: tex
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
teksów 12Forma podstawowa: teks
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
tekstu 11Forma podstawowa: tekst
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
teleks 9Opis: urządzenie biurowe przekazujące wiadomości na odległość poprzez zmianę impulsów elektrycznych na znaki pisarskie drukowane na papierze.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
teletu 11Forma podstawowa: telet
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
telety 10Forma podstawowa: telet
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tellem 10Forma podstawowa: tell
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1

Forma podstawowa: tell
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
tellów 13Forma podstawowa: tell
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1

Forma podstawowa: tell
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
tellur 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
telnet 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
telosu 10Forma podstawowa: telos
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
telosy 9Forma podstawowa: telos
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
temaki 9
tematu 11Forma podstawowa: temat
Opis: główna, zasadniczo nieodmienna, część wyrazu odmiennego.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tematy 10Forma podstawowa: temat
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
temida 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
temidę 13Forma podstawowa: temida
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
temido 9Forma podstawowa: temida
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
temidy 10Forma podstawowa: temida
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
tempeh 11
tempem 10Forma podstawowa: temp
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
temper 9Forma podstawowa: tempera
Opis: technika malarska, wykorzystująca farby temperowe.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tempie 9Forma podstawowa: temp
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
tempom 10Forma podstawowa: tempo
Opis: w szachach: pojedyncze posunięcie, pojedynczy ruch.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
tempro 9Forma podstawowa: tempra
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tender 8Opis: wagon specjalnej konstrukcji do przewozu węgla (lub - rzadziej - mazutu) i wody dla parowozu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tendry 9Forma podstawowa: tender
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tenere 7
tenisa 7Forma podstawowa: tenis
Opis: sport polegający na przebijaniu rakietą piłki ponad siatką na pole przeciwnika, w sposób utrudniający jej odbiór.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3
tenisu 9Forma podstawowa: tenis
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tenity 9Forma podstawowa: tenit
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tennem 8Forma podstawowa: tenno
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
tenory 8Forma podstawowa: tenor
Opis: śpiewak śpiewający tenorem.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tensje 9Forma podstawowa: tensja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
tensjo 9Forma podstawowa: tensja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tenson 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tensor 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tentów 12Forma podstawowa: tent
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
tenuta 10Opis: podnajem dóbr królewskich lub książęcych.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tenuty 11Forma podstawowa: tenuta
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
teoria 7Opis: gałąź wiedzy (np. teoria literatury).
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
teorio 7Forma podstawowa: teoria
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
teowym 9Forma podstawowa: teowy
Opis: przypominający teownik, mający kształt jak teownik - zbliżony do litery T.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
tepido 9
tepują 16Forma podstawowa: tepować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
tepuje 12Forma podstawowa: tepować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
tepuję 16Forma podstawowa: tepować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
terach 10Forma podstawowa: ter
Opis: smar składający się ze smoły, kalafonii i tłuszczu, używany przede wszystkim jako smar ochronny.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
terają 13Forma podstawowa: terać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
terało 9Forma podstawowa: terać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
terały 10Forma podstawowa: terać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
terami 8Forma podstawowa: tera
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
teramy 9Forma podstawowa: terać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
terani 7Forma podstawowa: terać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
terany 8Forma podstawowa: terać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
terasa 7Opis: sposób ukształtowania terenu, występ na zboczu, który powstał w wyniku erozji.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
terasę 11Forma podstawowa: terasa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
terasy 8Forma podstawowa: teras
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
terbie 9Forma podstawowa: terb
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
terbom 10Forma podstawowa: terb
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
terbów 13Forma podstawowa: terb
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
tercet 9Opis: utwór wokalny na trzy głosy solo.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tercją 14Forma podstawowa: tercja
Opis: w drukarstwie: stopień czcionki (jej wielkość) wynoszący 16 punktów.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tercję 14Forma podstawowa: tercja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tercji 10Forma podstawowa: tercja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
teremu 10Forma podstawowa: terem
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tergal 10Opis: sztuczne włókno tekstylne z PET, podobne do włóczki wełnianej, bardzo wytrzymałe.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
terkol 9Forma podstawowa: terkolić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
termem 9Forma podstawowa: terem
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3

Forma podstawowa: term
Opis: formuła nazwowa.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
termia 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
termią 12Forma podstawowa: termia
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
termie 8Forma podstawowa: terem
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: term
Opis: formuła nazwowa.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: terma
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: termia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
termij 10Forma podstawowa: termia
termik 9Opis: fachowiec w zakresie izolacji termicznej.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma podstawowa: termika
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
termin 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
termom 9Forma podstawowa: terem
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: terma
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f

Forma podstawowa: termy
Opis: w starożytnym Rzymie łaźnie publiczne, kompleks obiektów ulokowanych na rozległym terenie, dostępnych dla wszystkich bezpłatnie i o określonych godzinach.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
termos 8Opis: naczynie, które pozwala na przechowywanie cieczy o temperaturze innej niż temperatura otoczenia.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ternar 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ternew 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
ternie 7Forma podstawowa: terno
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:n2
terowi 7Forma podstawowa: terowy
Opis: zrobiony z teru.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
terowy 8Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
terpań 14Forma podstawowa: terpać
terpen 8Opis: izoprenoid – organiczny związek chemiczny o wzorze ogólnym (C5H8)n, którego główny szkielet powstał w wyniku połączenia pięciowęglowych jednostek izoprenowych, dlatego liczba atomów węgla w cząsteczc
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
terpie 8Forma podstawowa: terpać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
terpmy 10Forma podstawowa: terpać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
terpug 12Forma podstawowa: terpuga
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
terrin 7Forma podstawowa: terrina
Opis: popularny francuski specjał podawany na zimno jako przekąska, który ma kształt rolady lub rynienki (od której odcina się płaskie porcje) - może to być rodzaj pasztetu, galarety czy też pasty serowej
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
terror 7Opis: zespół działań jednostek silniejszych, podpierających się prawem, wobec słabszych, mający na celu odebranie praw i dóbr tym drugim.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
terują 15Forma podstawowa: terować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
teruje 11Forma podstawowa: terować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
teryna 8Opis: dosyć głębokie okrągłe lub owalne naczynie kuchenne o stromych ściankach, z uchwytami i ciasno dopasowaną pokrywą, ktora spoczywa na wewnetrznym obrębie.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
teryną 12Forma podstawowa: teryna
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
terynę 12Forma podstawowa: teryna
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
teryno 8Forma podstawowa: teryna
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
teryny 9Forma podstawowa: teryna
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
testem 9Forma podstawowa: test
Opis: rodzaj sprawdzianu w formie wypunktowanych zadań, pytań, znormalizowany pod względem sposobu oceniania.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
testom 9Forma podstawowa: test
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
teścia 12Forma podstawowa: teść
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
teście 12Forma podstawowa: test
Opis: rodzaj sprawdzianu w formie wypunktowanych zadań, pytań, znormalizowany pod względem sposobu oceniania.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: teścia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
teściu 14Forma podstawowa: teścia
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tetera 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
teterę 12Forma podstawowa: tetera
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tetery 9Forma podstawowa: tetera
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
tetrad 9Forma podstawowa: tetrada
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tetrod 9Forma podstawowa: tetroda
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tetrom 9Forma podstawowa: tetra
Opis: luźna bawełniana tkanina.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
tetroz 8Forma podstawowa: tetroza
Opis: cukier prosty zawierający cztery atomy węgla w cząsteczce.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tetryk 10Opis: pogardliwe, lekceważące określenie starego, zrzędliwego, niedołężnego człowieka.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
tetryl 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
teurga 11Forma podstawowa: teurg
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
teurgi 11Forma podstawowa: teurg
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
tezowi 7Forma podstawowa: tezowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
tezowy 8Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
tęchło 16Forma podstawowa: tęchnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
tęchnę 18Forma podstawowa: tęchnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
tęgawe 13Forma podstawowa: tęgawy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
tęgawo 13Forma podstawowa: tęgawy
Forma fleksyjna: adja
tęgawy 14Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
tęgich 16Forma podstawowa: tęgi
Opis: taki, który jest duży, pełen tężyzny, wygląda na silnego i zdrowego.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
tęgość 22Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
tępacy 14Forma podstawowa: tępak
Opis: pogardliwie lub obraźliwie o osobie nierozgarniętej, niezbyt bystrej.
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
tępaku 15Forma podstawowa: tępak
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
tępawe 12Forma podstawowa: tępawy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
tępawy 13Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
tępcie 13Forma podstawowa: tępić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
tępemu 15Forma podstawowa: tępy
Opis: taki, w którym maluje się apatia, odrętwienie, bierność.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
tępili 13Forma podstawowa: tępić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
tępole 13Forma podstawowa: tępol
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
tępoli 13Forma podstawowa: tępol
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
tępość 21Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
tępotę 17Forma podstawowa: tępota
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tępsza 12Forma podstawowa: tępy
Opis: taki, w którym maluje się apatia, odrętwienie, bierność.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:com
tępsze 12Forma podstawowa: tępy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:com adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:com adj:sg:acc:n1.n2:com adj:sg:nom.voc:n1.n2:com
tępych 16Forma podstawowa: tępy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
tęskna 12Forma podstawowa: tęskny
Opis: melancholijny, taki, który wywołuje uczucie tęsknoty.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
tęskną 16Forma podstawowa: tęskny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
tęskni 12Forma podstawowa: tęskny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
tęskno 12Forma podstawowa: tęskny
Forma fleksyjna: adja
tęskny 13Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
tętent 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tętnią 16Forma podstawowa: tętnić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl

Forma podstawowa: tętnieć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
tętnie 12Forma podstawowa: tętno
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:n2
tętnił 14Forma podstawowa: tętnić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
tężała 17Forma podstawowa: tężeć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl
tężało 17Forma podstawowa: tężeć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
tężąca 20Forma podstawowa: tężyć
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
tężące 20Forma podstawowa: tężyć
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
tężący 21Forma podstawowa: tężyć
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
tężcom 17Forma podstawowa: tężec
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2 subst:pl:dat:m3
tężeją 21Forma podstawowa: tężeć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
tężeli 16Forma podstawowa: tężeć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
tężeni 15Forma podstawowa: tężyć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
tężnia 15Opis: budowla z drewna i gałęzi tarniny służąca do zwiększania stężenia soli w solance.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tężnią 19Forma podstawowa: tężnia
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tężnię 19Forma podstawowa: tężnia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tężnio 15Forma podstawowa: tężnia
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tężona 15Forma podstawowa: tężyć
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
tężoną 19Forma podstawowa: tężyć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
tężony 16Forma podstawowa: tężyć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
tęższa 15Forma podstawowa: tęgi
Opis: taki, który jest duży, pełen tężyzny, wygląda na silnego i zdrowego.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:com
tęższą 19Forma podstawowa: tęgi
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:com adj:sg:inst:f:com
tężyli 17Forma podstawowa: tężyć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
tężysz 16Forma podstawowa: tężyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
themom 11Forma podstawowa: thema
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
thoren 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
thrash 11
tiagli 10Forma podstawowa: tiagły
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
tiagły 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1
tiamin 8Forma podstawowa: tiamina
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tiento 8Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
tifosi 11Forma podstawowa: tifoso
tifoso 11
tikiem 9Forma podstawowa: tik
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
tikowe 8Forma podstawowa: tikowy
Opis: związany z tikiem - mimowolnym ruchem określonej części ciała.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
tikowi 8Forma podstawowa: tik
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
tilaka 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tilaką 13Forma podstawowa: tilaka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tilako 9Forma podstawowa: tilaka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tildom 10Forma podstawowa: tilda
timing 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tingla 10Forma podstawowa: tingel
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tingle 10Forma podstawowa: tingel
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tingli 10Forma podstawowa: tingel
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
tinglu 12Forma podstawowa: tingel
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
tinkal 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tinoli 8Forma podstawowa: tinol
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
tiofen 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tiokol 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tiolem 9Forma podstawowa: tiol
Opis: tioalkohol, merkaptan - związek organiczny, odpowiednik alkoholu, w którym atom tlenu grupy hydroksylowej został zastąpiony atomem siarki.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
tionie 7Forma podstawowa: tion
tionów 11Forma podstawowa: tion
tipsom 9Forma podstawowa: tips
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
tipsów 12Forma podstawowa: tips
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
tirach 10Forma podstawowa: tir
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2
tirami 8Forma podstawowa: tir
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2
tirowa 7Forma podstawowa: tirowy
tirową 11Forma podstawowa: tirowy
tirowe 7Forma podstawowa: tirowy
tirówa 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tirówą 15Forma podstawowa: tirówa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
titrom 9Forma podstawowa: titr
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
tiulka 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tiulką 15Forma podstawowa: tiulka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tiulko 11Forma podstawowa: tiulka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tiulom 11Forma podstawowa: tiul
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
tiulów 14Forma podstawowa: tiul
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
tiurbe 11
tiurmą 14Forma podstawowa: tiurma
Opis: więzienie, zwłaszcza w czasach carskich lub sowieckich.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tiurmy 11Forma podstawowa: tiurma
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
tjandi 10
tkacie 9Forma podstawowa: tkać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
tkacka 10Forma podstawowa: tkacki
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
tkacką 14Forma podstawowa: tkacki
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
tkacki 10Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
tkactw 10Forma podstawowa: tkactwo
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
tkacza 9Forma podstawowa: tkacz
Opis: Philetairus socius - gatunek ptaków z rodziny wróblowatych (Passeridae) występujący w Afryce i Eurazji.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Forma podstawowa: tkacz
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m1 subst:sg:gen:m2
tkaczy 10Forma podstawowa: tkacz
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:gen:m2
tkając 15Forma podstawowa: tkać
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
tkałby 13Forma podstawowa: tkać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
tkance 9Forma podstawowa: tkanka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
tkanej 10Forma podstawowa: tkać
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff
tkanek 9Forma podstawowa: tkanka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tkanie 8Forma podstawowa: tkań
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
tkanin 8Forma podstawowa: tkanina
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tkaniu 10Forma podstawowa: tkać
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
tkanka 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tkanko 9Forma podstawowa: tkanka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tkliwi 9Forma podstawowa: tkliwy
Opis: w medycynie: bardzo wrażliwy na dotyk.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
tkliwy 10Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
tknęło 14Forma podstawowa: tknąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
tknięć 17Forma podstawowa: tknąć
tkwiąc 13Forma podstawowa: tkwić
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
tkwień 14Forma podstawowa: tkwić
tkwiły 11Forma podstawowa: tkwić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
tkwimy 10Forma podstawowa: tkwić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl
tkwisz 8Forma podstawowa: tkwić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl

Forma podstawowa: tkwieć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl
tlałaś 14Forma podstawowa: tleć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
tlącym 15Forma podstawowa: tlić
Forma fleksyjna: pact:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl pact:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl
tlejąc 15Forma podstawowa: tleć
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
tlejmy 12Forma podstawowa: tleć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
tlenek 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tlenia 8Forma podstawowa: tleć
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:refl.nonrefl

Forma podstawowa: tleń
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tlenić 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
tlenie 8Forma podstawowa: tleć
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
tlenił 10Forma podstawowa: tlenić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
tleniu 10Forma podstawowa: tleć
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl

Forma podstawowa: tleń
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: tlić
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:refl
tlenki 9Forma podstawowa: tlenek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tleńże 18Forma podstawowa: tlenić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
tlicie 9Forma podstawowa: tlić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:refl
tlijmy 12Forma podstawowa: tlić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl
tlijże 14Forma podstawowa: tlić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl
tliłam 11Forma podstawowa: tlić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl
tliłby 13Forma podstawowa: tlić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl
tłamsi 10Forma podstawowa: tłamsić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
tłoczą 14Forma podstawowa: tłoczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
tłokom 11Forma podstawowa: tłok
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: tłoka
Opis: pomoc sąsiedzka na wsi, na przykład przy żniwach.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
tłoków 14Forma podstawowa: tłok
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
tłukli 13Forma podstawowa: tłuc
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
tłukła 14Forma podstawowa: tłuc
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
tłukły 15Forma podstawowa: tłuc
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
tłukom 13Forma podstawowa: tłuk
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:pl:dat:m2 subst:pl:dat:m3
tłumią 16Forma podstawowa: tłumić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
tłumię 16Forma podstawowa: tłumić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
tłummy 14Forma podstawowa: tłumić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
tłumna 12Forma podstawowa: tłumny
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
tłumną 16Forma podstawowa: tłumny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
tłumni 12Forma podstawowa: tłumny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
tłumny 13Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
tłumok 13Opis: matoł, osoba nierozgarnięta.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
tłumom 13Forma podstawowa: tłum
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
tłumów 16Forma podstawowa: tłum
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
tłusta 12Forma podstawowa: tłusty
Opis: taki, który jest obficie okraszony tłuszczem.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
tłustą 16Forma podstawowa: tłusty
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
tłusto 12Forma podstawowa: tłusty
Forma fleksyjna: adja
tłusty 13Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1
tmezie 8Forma podstawowa: tmeza
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
tnącym 14Forma podstawowa: ciąć
Forma fleksyjna: pact:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
tniaka 8Forma podstawowa: tniak
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tniemy 9Forma podstawowa: ciąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl verb:fin:pl:pri:perf:refl.nonrefl
tniesz 7Forma podstawowa: ciąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl verb:fin:sg:sec:perf:refl.nonrefl
tnijmy 11Forma podstawowa: ciąć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
toalet 9Forma podstawowa: toaleta
Opis: kreacja damska lub męska przeznaczona na specjalne okazje.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
toastu 10Forma podstawowa: toast
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tobież 13
toboki 10Forma podstawowa: tobok
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
toboku 12Forma podstawowa: tobok
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
tobola 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tobole 10Forma podstawowa: tobola
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f

Forma podstawowa: toboł
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
toboli 10Forma podstawowa: tobola
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
tobolo 10Forma podstawowa: tobola
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tobołu 13Forma podstawowa: toboł
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3

Forma podstawowa: tobół
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
toboły 12Forma podstawowa: toboł
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: toboła
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1

Forma podstawowa: tobół
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
toczce 9Forma podstawowa: toczka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
toczek 9Opis: przedstawiciel zielenic należący do rodziny toczkowatych (Volvocaceae).
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma podstawowa: toczka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
toczka 9Forma podstawowa: toczek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
toczką 13Forma podstawowa: toczka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
toczkę 13Forma podstawowa: toczka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
toczki 9Forma podstawowa: toczek
Opis: przedstawiciel zielenic należący do rodziny toczkowatych (Volvocaceae).
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: toczek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: toczka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
toczku 11Forma podstawowa: toczek
Opis: przedstawiciel zielenic należący do rodziny toczkowatych (Volvocaceae).
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: toczek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
toczmy 10Forma podstawowa: toczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
toczna 8Forma podstawowa: toczny
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
toczną 12Forma podstawowa: toczny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
toczne 8Forma podstawowa: toczny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
toczny 9Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
toczył 11Forma podstawowa: toczyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
toczże 12Forma podstawowa: toczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
toćbym 16Forma podstawowa: toćby
tofana 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tofaną 15Forma podstawowa: tofana
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tofanę 15Forma podstawowa: tofana
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
togach 12Forma podstawowa: toga
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
toinom 8Forma podstawowa: toina
Opis: Apocynum – rodzaj roślin z rodziny toinowatych (Apocynaceae), rodzaj liczy 9 gatunków, występujących w umiarkowanej strefie Ameryki Północnej, Europy i Azji.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
tojami 10Forma podstawowa: toja
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
tojeść 18Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
tokach 11Forma podstawowa: tok
Opis: przebieg zdarzeń.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3

Forma podstawowa: toki
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:p3
tokaje 10Forma podstawowa: tokaj
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
tokaju 12Forma podstawowa: tokaj
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
tokarń 14Forma podstawowa: tokarnia
Opis: warsztat pracy tokarza.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tokarz 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
tokenu 10Forma podstawowa: token
tokiem 9Forma podstawowa: tok
Opis: przebieg zdarzeń.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
tokowi 8Forma podstawowa: tokowy
Opis: dotyczący toków - godów.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
tokowy 9Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
tokują 16Forma podstawowa: tokować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
tolary 9Forma podstawowa: tolar
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tolosa 8Forma podstawowa: tolos
tolosu 10Forma podstawowa: tolos
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tolosy 9Forma podstawowa: tolos
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
toluen 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
toluol 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tołpia 10Forma podstawowa: tołp
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tołpyg 13Forma podstawowa: tołpyga
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tomach 11Forma podstawowa: tom
Opis: oddzielna książka stanowiąca część jakiegoś zbioru (np. wydania, encyklopedii, kolekcji itp.).
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1

Forma podstawowa: toma
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
tomami 9Forma podstawowa: tom
Opis: oddzielna książka stanowiąca część jakiegoś zbioru (np. wydania, encyklopedii, kolekcji itp.).
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1

Forma podstawowa: tom
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
tomata 9Forma podstawowa: tomat
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tomiku 11Forma podstawowa: tomik
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
tomisk 9Forma podstawowa: tomisko
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
tomowi 8Forma podstawowa: tom
Opis: oddzielna książka stanowiąca część jakiegoś zbioru (np. wydania, encyklopedii, kolekcji itp.).
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3

Forma podstawowa: tomowy
Opis: taki, który ma objętość jednego tomu, jest zawarty w jednym tomie.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
tomowy 9Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
tomska 9Forma podstawowa: tomski
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
tomską 13Forma podstawowa: tomski
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
tomski 9Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
tonach 10Forma podstawowa: ton
Opis: w muzyce: miara odległości pomiędzy dźwiękami w skali.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
tonami 8Forma podstawowa: ton
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3

Forma podstawowa: tona
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
tonaże 11Forma podstawowa: tonaż
Opis: dopuszczalna masa pojazdu na drodze lub drogowym obiekcie inżynieryjnym wyrażona w tonach.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tonażu 13Forma podstawowa: tonaż
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
tonaży 12Forma podstawowa: tonaż
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
tonąca 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f
tonące 12Forma podstawowa: tonący
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
tonący 13Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1 subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1

Forma podstawowa: tonąć
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:nonrefl
tondze 8Forma podstawowa: tonga
Opis: państwo leżące na archipelagu o tej samej nazwie, w Polinezji na południowym Pacyfiku, położone w jednej trzeciej drogi pomiędzy Nową Zelandią a Hawajami, na południe od Samoa, na wschód od Fidżi. {#
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
toneru 9Forma podstawowa: toner
tonery 8Forma podstawowa: toner
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tonęli 12Forma podstawowa: tonąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
tonfie 11Forma podstawowa: tonfa
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
tonfom 12Forma podstawowa: tonfa
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
tongom 10Forma podstawowa: tonga
Opis: państwo leżące na archipelagu o tej samej nazwie, w Polinezji na południowym Pacyfiku, położone w jednej trzeciej drogi pomiędzy Nową Zelandią a Hawajami, na południe od Samoa, na wschód od Fidżi. {#
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
toniką 12Forma podstawowa: tonika
Opis: trójdźwięk zdudowany na podstawowym dźwięku danej gamy.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tonikę 12Forma podstawowa: tonika
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
toniom 8Forma podstawowa: tonio
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: toń
Opis: wody pieniące się na mokradłach.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
tonizm 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tonowa 7Forma podstawowa: tonowy
Opis: związany z tonem - dźwiękiem o określonej wysokości.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
tonową 11Forma podstawowa: tonowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
tonowe 7Forma podstawowa: tonowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
tonowo 7Forma podstawowa: tonowy
Forma fleksyjna: adja
tonowy 8Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
tonsur 9Forma podstawowa: tonsura
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tonują 15Forma podstawowa: tonować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
tonuje 11Forma podstawowa: tonować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
tonuję 15Forma podstawowa: tonować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
tonusu 11Forma podstawowa: tonus
Opis: lekkie fizjologiczne napięcie mięśni szkieletowych, powstające poprzez niewielkie impulsy nerwowe wytwarzane przez móżdżek.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tonusy 10Forma podstawowa: tonus
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tońmyż 19Forma podstawowa: tonąć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
topami 9Forma podstawowa: top
Opis: kod ISO 4217 pa'angi.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
topazu 10Forma podstawowa: topaz
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
topian 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
topiąc 13Forma podstawowa: topić
Opis: grzejąc, powodować zmianę stanu skupienia czegoś ze stałego na ciekły.
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
topice 9Forma podstawowa: topika
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
topień 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
topikę 13Forma podstawowa: topika
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
topiki 9Forma podstawowa: topik
Opis: Argyroneta aquatica – gatunek wodnego pająka z rodziny topikowatych (Argyronetidae), rodzaju topik, osiąga 15 mm długości.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: topika
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
topiko 9Forma podstawowa: topika
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
topiku 11Forma podstawowa: topik
Opis: Argyroneta aquatica – gatunek wodnego pająka z rodziny topikowatych (Argyronetidae), rodzaju topik, osiąga 15 mm długości.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
topiła 10Forma podstawowa: topić
Opis: grzejąc, powodować zmianę stanu skupienia czegoś ze stałego na ciekły.
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
topiło 10Forma podstawowa: topić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
topiły 11Forma podstawowa: topić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
topimy 10Forma podstawowa: topić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
topisz 8Forma podstawowa: topić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
topkom 10Forma podstawowa: topka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
toples 9Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:f:pos adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:dat:f:pos adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:inst:f:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:f:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:f:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos adv:pos subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
toplom 10Forma podstawowa: topl
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
toplów 13Forma podstawowa: topl
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
topmyż 14Forma podstawowa: topić
Opis: grzejąc, powodować zmianę stanu skupienia czegoś ze stałego na ciekły.
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
topnia 8Forma podstawowa: topień
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
topnie 8Forma podstawowa: topień
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2

Forma podstawowa: topnia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
topnik 9Opis: substancja dodawana przy nagrzewaniu innych substancji do wysokich temperatur, ułatwiająca ich topienie, np. topnik dodawany do lutowania, topnik dodawany do rud żelaza w hutnictwie.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
topola 9Forma podstawowa: topol
Opis: Populus - rodzaj drzew z rodziny wierzbowatych, wysokie i okazałe, często potężnie zbudowane drzewo liściaste o klasycznej, regularnej sylwetce.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
topolą 13Forma podstawowa: topola
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f

Forma podstawowa: topoli
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
topole 9Forma podstawowa: topol
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: topola
Opis: Populus - rodzaj drzew z rodziny wierzbowatych, wysokie i okazałe, często potężnie zbudowane drzewo liściaste o klasycznej, regularnej sylwetce.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
topolę 13Forma podstawowa: topola
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
topolo 9Forma podstawowa: topola
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: topoli
Forma fleksyjna: adja
topora 8Forma podstawowa: topor
Opis: Roland Topor - francuski pisarz polskiego pochodzenia, dramaturg, rysownik, grafik, reżyser teatralny i filmowy, aktor, scenarzysta i scenograf.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Forma podstawowa: topór
Opis: narzędzie ogrodnicze, złożone ze styliska i jednosiecznego ostrza z obuchem.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
topory 9Forma podstawowa: topór
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
topową 12Forma podstawowa: topowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
topowe 8Forma podstawowa: topowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
topowi 8Forma podstawowa: top
Opis: kod ISO 4217 pa'angi.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
topsle 9Forma podstawowa: topsel
Opis: skośny, górny żagiel rozpinany między gaflem a górną częścią masztu statku żaglowego.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
topslu 11Forma podstawowa: topsel
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
torami 8Forma podstawowa: tora
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
torana 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
toraną 11Forma podstawowa: torana
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
toranę 11Forma podstawowa: torana
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
torarz 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
torbie 9Forma podstawowa: torba
Opis: zawartość torby, tyle, ile się mieści w torbie.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
torbom 10Forma podstawowa: torba
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: torba
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
torcie 8Forma podstawowa: tort
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
torera 7Forma podstawowa: torero
torfem 12Forma podstawowa: torf
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
torfom 12Forma podstawowa: torf
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
torfuj 15Forma podstawowa: torfować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
torlen 8Opis: rodzaj jedwabistego włókna poliestrowego.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
torosu 9Forma podstawowa: toros
Opis: zwał lodu powstały wskutek ściśnięcia się pokrywy lodowej, może mieć wysokość nawet 10 metrów.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
torosy 8Forma podstawowa: toros
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
torowa 7Forma podstawowa: torowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
torowe 7Forma podstawowa: torowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
torowy 8Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1
torped 9Forma podstawowa: torpeda
Opis: rodzaj broni podwodnej, pocisk poruszający się pod wodą za pomocą własnego napędu, służący do niszczenia jednostek nawodnych lub podwodnych przeciwnika za pomocą wbudowanego ładunku wybuchowego.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma podstawowa: torpedo
Opis: rodzaj wolnobiegowej piasty rowerowej wyposażonej w system hamulcowy uruchamiany poprzez cofnięcie pedałów.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
torsad 8Forma podstawowa: torsada
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
torsie 7Forma podstawowa: tors
Opis: część tułowia między szyją i jamą brzuszną, chroniąca narządy wewnętrzne (głównie serce i płuca) i umożliwiająca proces wymiany gazowej.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
torsje 9Forma podstawowa: torsja
Opis: zjawisko zachodzące we wczesnym rozwoju ontogenetycznym ślimaków (Gastropoda), polegające na obrocie worka trzewiowego w stosunku do cefalopodium (nogi i głowy) o 180°.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f

Opis: gwałtowny wyrzut treści pokarmowej na zewnątrz z żołądka (bądź z żołądka i jelit) poprzez przełyk i jamę ustną, w wyniku silnych skurczów mięśni brzucha, przepony oraz klatki piersiowej.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
torsji 9Forma podstawowa: torsja
Opis: zjawisko zachodzące we wczesnym rozwoju ontogenetycznym ślimaków (Gastropoda), polegające na obrocie worka trzewiowego w stosunku do cefalopodium (nogi i głowy) o 180°.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: torsje
Opis: gwałtowny wyrzut treści pokarmowej na zewnątrz z żołądka (bądź z żołądka i jelit) poprzez przełyk i jamę ustną, w wyniku silnych skurczów mięśni brzucha, przepony oraz klatki piersiowej.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
torsjo 9Forma podstawowa: torsja
Opis: zjawisko zachodzące we wczesnym rozwoju ontogenetycznym ślimaków (Gastropoda), polegające na obrocie worka trzewiowego w stosunku do cefalopodium (nogi i głowy) o 180°.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
torsom 8Forma podstawowa: tors
Opis: część tułowia między szyją i jamą brzuszną, chroniąca narządy wewnętrzne (głównie serce i płuca) i umożliwiająca proces wymiany gazowej.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
torsów 11Forma podstawowa: tors
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
tortem 9Forma podstawowa: tort
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2 subst:sg:inst:m3
tortom 9Forma podstawowa: tort
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2 subst:pl:dat:m3
tortów 12Forma podstawowa: tort
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:m3
torują 15Forma podstawowa: torować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
toruje 11Forma podstawowa: torować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
toruję 15Forma podstawowa: torować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
torusy 10Forma podstawowa: torus
Opis: armila - dwuwymiarowa powierzchnia obrotowa zanurzalna w przestrzeni trójwymiarowej, powstała przez obrót okręgu wokół prostej leżącej w tej samej płaszczyźnie i nieprzecinającej go (czyli niemającej
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
torysa 8Forma podstawowa: torys
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
torysy 9Forma podstawowa: torys
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
toshib 11Forma podstawowa: toshiba
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tostem 9Forma podstawowa: tost
Opis: przypieczona kromka chleba.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2 subst:sg:inst:m3
tostom 9Forma podstawowa: tost
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2 subst:pl:dat:m3
tostów 12Forma podstawowa: tost
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:m3
toście 12Forma podstawowa: tost
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
totusa 10Forma podstawowa: totus
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
totusy 11Forma podstawowa: totus
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
touche 12
toulen 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tourom 10Forma podstawowa: tour
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
tourze 9Forma podstawowa: tour
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
towery 8Forma podstawowa: tower
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
towosy 8Forma podstawowa: towos
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
toyota 9Opis: samochód marki Toyota.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
toyotą 13Forma podstawowa: toyota
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
toyoto 9Forma podstawowa: toyota
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
toyoty 10Forma podstawowa: toyota
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
tożbyś 18Forma podstawowa: tożby
tracić 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
tracki 9Forma podstawowa: track
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
tracko 9Forma fleksyjna: adv:pos
tracza 8Forma podstawowa: tracz
Opis: ptak wodny, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w obrębie plemienia traczy (Mergini), w podrodzinie kaczek (Anatinae), w rodzinie kaczkowatych (Anatidae).
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Forma podstawowa: tracz
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m1 subst:sg:gen:m2
tracze 8Forma podstawowa: tracz
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m1 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m1 subst:pl:voc:m2
traczu 10Forma podstawowa: tracz
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m2

Forma podstawowa: tracz
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
traćmy 14Forma podstawowa: tracić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
traćże 16Forma podstawowa: tracić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
trafak 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
trafem 12Forma podstawowa: traf
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
trafia 11Forma podstawowa: trafiać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
trafią 15Forma podstawowa: trafić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
trafie 11Forma podstawowa: traf
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
trafię 15Forma podstawowa: trafić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
trafik 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
trafną 15Forma podstawowa: trafny
Opis: udany, taki, który trafił we właściwy punkt, znalazł się w odpowiednim miejscu, zakończył się sukcesem.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
trafne 11Forma podstawowa: trafny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
trafni 11Forma podstawowa: trafny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
trafom 12Forma podstawowa: traf
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
trafów 15Forma podstawowa: traf
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
tragać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
tragaj 11Forma podstawowa: tragać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
tragam 10Forma podstawowa: tragać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
tragań 15Forma podstawowa: tragać
tragik 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma podstawowa: tragika
Opis: ogół dzieł należących do gatunku tragedii.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tragom 10Forma podstawowa: tragi
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
trajda 10Forma podstawowa: trajdać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl
traken 8Opis: koń trakeński - rasa konia pochodzenia pruskiego, którego przodkiem jest schweiken – silny pruski kuc, wyhodowany przez zakon krzyżacki, konie wszechstronnego użytku – potrafią świetnie skakać, spraw
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
trakom 9Forma podstawowa: trak
Opis: mieszkaniec Tracji, człowiek pochodzenia trackiego.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: trak
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:pl:dat:m3
tralka 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tralką 13Forma podstawowa: tralka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
trałuj 13Forma podstawowa: trałować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
tramem 9Forma podstawowa: tram
Opis: drżąek gimnastyczny służący do wykonywania zwisów i innych ćwiczeń tego typu.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
tramie 8Forma podstawowa: trama
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
tramom 9Forma podstawowa: trama
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
tramów 12Forma podstawowa: tram
Opis: drżąek gimnastyczny służący do wykonywania zwisów i innych ćwiczeń tego typu.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
trampa 9Forma podstawowa: tramp
Opis: wędrowiec - ktoś, kto wędruje, lubi wędrować.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1 subst:sg:gen:m3
tranie 7Forma podstawowa: tran
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
trapez 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: trapeza
Opis: niski stół.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
trapić 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
trapie 8Forma podstawowa: trapa
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
trapię 12Forma podstawowa: trapić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
trapmy 10Forma podstawowa: trapić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
trapów 12Forma podstawowa: trap
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
trapże 12Forma podstawowa: trapić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
trasat 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
traser 7Opis: robotnik kreślący na prefabrykatach wyrobów linie, wzdłuż których ma być prowadzona obróbka, cięcie i wiercenie otworów na nity oraz nitowanie.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m3
trashe 9Forma podstawowa: trash
trashu 11Forma podstawowa: trash
trasie 7Forma podstawowa: tras
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: trasa
Opis: linia naniesiona na mapę lub wytyczona w terenie, przebieg drogi, rurociągu.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
trasów 11Forma podstawowa: tras
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
trasuj 11Forma podstawowa: trasować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
tratom 9Forma podstawowa: trata
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
tratuj 12Forma podstawowa: tratować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
traumo 10Forma podstawowa: trauma
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
traumy 11Forma podstawowa: trauma
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
trawce 8Forma podstawowa: trawka
Opis: potocznie o narkotyku z kwiatostanów konopii indyjskich..
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
trawią 11Forma podstawowa: trawić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
trawię 11Forma podstawowa: trawić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
trawka 8Opis: potocznie o narkotyku z kwiatostanów konopii indyjskich..
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
trawką 12Forma podstawowa: trawka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
trawkę 12Forma podstawowa: trawka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
trawki 8Forma podstawowa: trawka
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
trawle 8Forma podstawowa: trawl
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
trawlu 10Forma podstawowa: trawl
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
trawmy 9Forma podstawowa: trawić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
trawom 8Forma podstawowa: trawy
Opis: Gramineae - rodzina roślin z rzędu wiechlinowców.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
trawże 11Forma podstawowa: trawić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
trąbce 14Forma podstawowa: trąbka
Opis: instrument dęty blaszany, najpopularniejszy z tej grupy instrumentów, do których należą także: róg (waltornia), puzon, tuba i inne.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
trąbią 17Forma podstawowa: trąbić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
trąbić 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
trąbie 13Forma podstawowa: trąba
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
trąbił 15Forma podstawowa: trąbić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
trąbka 14Opis: instrument dęty blaszany, najpopularniejszy z tej grupy instrumentów, do których należą także: róg (waltornia), puzon, tuba i inne.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
trąbką 18Forma podstawowa: trąbka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
trąbkę 18Forma podstawowa: trąbka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1

Forma podstawowa: trąbka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
trąbki 14Forma podstawowa: trąbka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma podstawowa: trąbka
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
trąbmy 15Forma podstawowa: trąbić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
trąbże 17Forma podstawowa: trąbić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
trącał 14Forma podstawowa: trącać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
trącam 13Forma podstawowa: trącać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
trącań 18Forma podstawowa: trącać
trącił 14Forma podstawowa: trącić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
trącym 14Forma podstawowa: trzeć
Forma fleksyjna: pact:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
trąćmy 18Forma podstawowa: trącić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
trąćże 20Forma podstawowa: trącić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
trądem 13Forma podstawowa: trąd
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
trefią 15Forma podstawowa: trefić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
trefił 13Forma podstawowa: trefić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
trefla 12Forma podstawowa: trefl
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3
trefle 12Forma podstawowa: trefl
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
trefli 12Forma podstawowa: trefl
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:m3
treflu 14Forma podstawowa: trefl
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
trefmy 13Forma podstawowa: trefić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
trefna 11Forma podstawowa: trefny
Opis: taki, który nie przestrzega zasad Talmudu w kwestii tzw. czystości.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
trefną 15Forma podstawowa: trefny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
trefni 11Forma podstawowa: trefnić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
trefny 12Opis: taki, który nie przestrzega zasad Talmudu w kwestii tzw. czystości.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
trelom 9Forma podstawowa: trel
Opis: rodzaj ozdobnika, który polega na szybkim naprzemiennym graniu dźwięku właściwego i jego górnej sekundy (małej lub wielkiej).
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
trelów 12Forma podstawowa: trel
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
treluj 12Forma podstawowa: trelować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
tremol 9Forma podstawowa: tremolo
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
tremom 9Forma podstawowa: trema
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f

Forma podstawowa: tremo
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
trenaż 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
trendu 10Forma podstawowa: trend
Opis: w ekonomii - kierunek zmian wartości indeksów.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
trendy 9Forma podstawowa: trend
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:f:pos adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:dat:f:pos adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:inst:f:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:f:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:f:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
trenie 7Forma podstawowa: tren
Opis: przedłużenie sukni damskiej, ciągnące się z tyłu po ziemi, stosowane najczęściej w ubiorach na bardzo uroczyste okazje, np. w sukniach ślubnych.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
trenów 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
trepan 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
trepem 9Forma podstawowa: trep
Opis: drewniak - but o drewnianej podeszwie, zwykle niezabudowany od strony pięty.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1 subst:sg:inst:m2 subst:sg:inst:m3
trepką 13Forma podstawowa: trepka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
trepkę 13Forma podstawowa: trepka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
treple 9Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
trepom 9Forma podstawowa: trep
Opis: drewniak - but o drewnianej podeszwie, zwykle niezabudowany od strony pięty.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:pl:dat:m2 subst:pl:dat:m3
trepów 12Forma podstawowa: trep
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:m3
tresce 8Forma podstawowa: treska
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
treser 7Opis: człowiek, który zawodowo tresuje, trenuje zwierzęta, np. w szkole dla psów, dawniej we dworze możnowładcy lub współcześnie w cyrku.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
treska 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
treską 12Forma podstawowa: treska
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
treski 8Forma podstawowa: treska
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
tresko 8Forma podstawowa: treska
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tresom 8Forma podstawowa: tresa
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
tresuj 11Forma podstawowa: tresować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
treści 12Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:gen:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3

Forma podstawowa: treść
Opis: w biologii, medycynie - substancja gromadząca się w narządach.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:gen:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f
tretom 9Forma podstawowa: tret
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
tretów 12Forma podstawowa: tret
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
trewal 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
tręzlą 16Forma podstawowa: tręzla
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tręzli 12Forma podstawowa: tręzla
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
tręzlo 12Forma podstawowa: tręzla
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
triach 10Forma podstawowa: trio
Opis: przenośnie: troje ludzi
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
triada 8Opis: całość składająca się z trzech elementów.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
triadą 12Forma podstawowa: triada
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
triadę 12Forma podstawowa: triada
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
triaku 10Forma podstawowa: triak
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
triali 8Forma podstawowa: trial
Opis: rajd terenowy, w którym jazda uczestników jest punktowana na poszczególnych etapach.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
trialu 10Forma podstawowa: trial
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
triami 8Forma podstawowa: trio
Opis: przenośnie: troje ludzi
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
tribus 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tricki 9Forma podstawowa: trick
Opis: podstęp, sprytny sposób na rozwiązanie trudności, osiągnięcie celu.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tricku 11Forma podstawowa: trick
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
tridua 10Forma podstawowa: triduum
Opis: w tradycji chrześcijaństwa okres trzech dni, przeznaczonych na modlitwę lub inne religijne praktyki i poprzedzający zwykle jakieś święto.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2
triera 7Opis: okręt wojenny w starożytnej Grecji i Rzymie, galera z trzema rzędami wioseł, początkowo wiosłowa, następnie żaglowo-wiosłowa.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
trierę 11Forma podstawowa: triera
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
triero 7Forma podstawowa: triera
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
trifor 11Forma podstawowa: trifora
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
trikom 9Forma podstawowa: trik
Opis: podstęp, sprytny sposób na rozwiązanie trudności, osiągnięcie celu.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
trików 12Forma podstawowa: trik
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
trinię 11Forma podstawowa: trinia
Opis: roślina o białych lub różowych kwiatach, z rodziny baldaszkowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
trinij 9Forma podstawowa: trinia
trinio 7Forma podstawowa: trinia
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
triodą 12Forma podstawowa: trioda
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
triodę 12Forma podstawowa: trioda
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
triodo 8Forma podstawowa: trioda
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
triody 9Forma podstawowa: trioda
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
triola 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
triolą 12Forma podstawowa: triola
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
triole 8Forma podstawowa: triola
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
triolę 12Forma podstawowa: triola
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
trioli 8Forma podstawowa: triola
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
triowa 7Forma podstawowa: triowy
Opis: taki, który jest związany z triem - zespołem trojga muzyków, np. taki, który jest przeznaczony do wykonania przez trio.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
triową 11Forma podstawowa: triowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
triowe 7Forma podstawowa: triowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
triowi 7Forma podstawowa: triowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
triowy 8Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
triozę 11Forma podstawowa: trioza
Opis: związek organiczny zawierający 3 atomy węgla w cząsteczce.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
triozo 7Forma podstawowa: trioza
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tripom 9Forma podstawowa: trip
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
trirem 8Forma podstawowa: trirema
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
triumf 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
triwia 7Forma podstawowa: triwium
Opis: trzy pierwsze z siedmiu sztuk wyzwolonych (gramatyka, dialektyka, retoryka).
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2
troccy 10Forma podstawowa: trocki
Opis: związany z Trokami - miastem na Litwie.
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1

Forma podstawowa: trocki
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
trocha 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
trochę 14Forma podstawowa: trocha
Opis: w stopniu, który nie jest duży.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f

Forma fleksyjna: adv num:pl:nom.acc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2:rec
trochy 11Forma fleksyjna: adv
trocią 12Forma podstawowa: troć
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
trocin 8Forma podstawowa: trociny
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
trocka 9Forma podstawowa: trocki
Opis: związany z Trokami - miastem na Litwie.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
trocką 13Forma podstawowa: trocki
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
trocki 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1

Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
trocko 9Forma fleksyjna: adv:pos
troczą 12Forma podstawowa: troczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
troczę 12Forma podstawowa: troczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
trogon 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
troisz 7Forma podstawowa: troić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
trojak 10Opis: utwór muzyczny przeznaczony do tańczenia trojaka.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
trojan 9Opis: rodzaj złośliwego oprogramowania, które podszywając się pod przydatne lub ciekawe dla użytkownika aplikacje dodatkowo implementuje niepożądane, ukryte przed użytkownikiem różne funkcje.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma podstawowa: trojanin
Opis: mieszkaniec Troi.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
trojek 10Forma podstawowa: trojka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
trojga 11Forma podstawowa: trzy
Forma fleksyjna: num:pl:gen:n1.p1.p2:rec
trojgu 13Forma podstawowa: trzy
Forma fleksyjna: num:pl:dat.loc:n1.p1.p2:congr.rec
trojka 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
trojki 10Forma podstawowa: trojka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
trokar 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
trokom 9Forma podstawowa: troka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: troki
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p2 subst:pl:dat:p3
troków 12Forma podstawowa: trok
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3

Forma podstawowa: troka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
trolei 8Forma podstawowa: trolej
Opis: drezyna, wózek czterokołowy przystosowany do jazy po torach.
trolej 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
troler 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
trolit 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
trolla 9Forma podstawowa: troll
Opis: przypominający wyglądem człowieka stwór ze skandynawskich wierzeń ludowych, wywodzący się z mitologii nordyckiej.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
trompa 9Opis: narożny detal sklepienia złożony z łęczków zwiększających się ku górze pozwalający na przejście z rzutu czworobocznego do ośmiobocznego lub koła stanowiącego podstawę kopuły.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
trompę 13Forma podstawowa: trompa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
trompo 9Forma podstawowa: trompa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
trompy 10Forma podstawowa: trompa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
tronie 7Forma podstawowa: tron
Opis: władza królewska, stanowisko władcy królestwa.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
tronik 8Opis: zdrobnienie od słowa tron.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tronom 8Forma podstawowa: tron
Opis: władza królewska, stanowisko władcy królestwa.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
tronów 11Forma podstawowa: tron
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
tropić 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
tropin 8Forma podstawowa: tropina
Opis: związek chemiczny, pochodna atropiny, wykorzystywany w medycynie.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tropną 12Forma podstawowa: tropnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl
tropnę 12Forma podstawowa: tropnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl
tropów 12Forma podstawowa: trop
Opis: figura stylistyczna.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
troppo 9
troską 12Forma podstawowa: troska
Opis: uczucie niepokoju.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
troskę 12Forma podstawowa: troska
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
trosko 8Forma podstawowa: troska
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
trotyl 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
trójcą 18Forma podstawowa: trójca
Opis: chrześcijański dogmat stwierdzający, że Bóg jest Bogiem Trójjedynym, istniejącym jako trzy Osoby - po grecku hypostazy - pozostając jednocześnie jednym Bytem.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
trójce 14Forma podstawowa: trójca
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f

Forma podstawowa: trójka
Opis: cyfra 3, numer 3.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
trójcę 18Forma podstawowa: trójca
Opis: chrześcijański dogmat stwierdzający, że Bóg jest Bogiem Trójjedynym, istniejącym jako trzy Osoby - po grecku hypostazy - pozostając jednocześnie jednym Bytem.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
trójcy 15Forma podstawowa: trójca
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
trójek 14Forma podstawowa: trójka
Opis: cyfra 3, numer 3.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
trójką 18Forma podstawowa: trójka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
trójkę 18Forma podstawowa: trójka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
trójko 14Forma podstawowa: trójka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
trucht 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
trucia 10Forma podstawowa: truć
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
trudną 14Forma podstawowa: trudny
Opis: o człowieku: niełatwy w pożyciu, taki, który stale zachowuje się w sposób przykry dla innych.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
trudne 10Forma podstawowa: trudny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
trudni 10Forma podstawowa: trudnić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl

Forma podstawowa: trudny
Opis: o człowieku: niełatwy w pożyciu, taki, który stale zachowuje się w sposób przykry dla innych.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
trudno 10Forma podstawowa: trudny
Forma fleksyjna: adja
trudny 11Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
trudom 11Forma podstawowa: trud
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: truda
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
trudów 14Forma podstawowa: trud
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
trudzą 14Forma podstawowa: trudzić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
trudzi 10Forma podstawowa: trudzia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: trudzić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
trufel 14
trufla 14Opis: bezwłosa, najczęściej zawilgocona, końcówka nosa u psów.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
truflą 18Forma podstawowa: trufla
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
truflo 14Forma podstawowa: trufla
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
truflu 16Forma podstawowa: trufel
trujmy 13Forma podstawowa: truć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
trukwa 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
trukwo 10Forma podstawowa: trukwa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
trułam 12Forma podstawowa: truć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
trułaś 15Forma podstawowa: truć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
trułby 14Forma podstawowa: truć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
trułem 12Forma podstawowa: truć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
trułeś 15Forma podstawowa: truć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
trumnę 14Forma podstawowa: trumna
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
trumno 10Forma podstawowa: trumna
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
trumny 11Forma podstawowa: trumna
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
trunki 10Forma podstawowa: trunek
Opis: określenie używek do picia (alkoholi, ale także kawy).
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
trunku 12Forma podstawowa: trunek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
trupek 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
trupia 10Forma podstawowa: trupi
Opis: taki, jak u trupa.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
trupią 14Forma podstawowa: trupi
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
trupie 10Forma podstawowa: trupi
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
trupio 10Opis: tak, że coś świeci, lśni, błyszczy trupim światłem (blaskiem itp.).
Forma fleksyjna: adv:pos
trupka 11Forma podstawowa: trupek
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
trupku 13Forma podstawowa: trupek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
trupom 11Forma podstawowa: trupa
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
trusia 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
trusią 13Forma podstawowa: trusia
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
trusie 9Forma podstawowa: trusia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
trusię 13Forma podstawowa: trusia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
trusiu 11Forma podstawowa: trusia
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: truś
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
trusty 11Forma podstawowa: trust
Opis: przedsiębiorstwo działające na zasadzie trustu - połączenie kilku mniejszych przedsiębiorstw działających dotąd samodzielnie, których dotychczasowi właściciele stają się udziałowcami powstałego tworu
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
truśce 14Forma podstawowa: truśka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
truśką 18Forma podstawowa: truśka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
truśkę 18Forma podstawowa: truśka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
trutce 11Forma podstawowa: trutka
Opis: trucizna wymieszana z pokarmem wykładana w celu trucia szkodników.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
trutek 11Forma podstawowa: trutka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
trutni 10Forma podstawowa: trucień
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
trwała 9Forma podstawowa: trwać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f
trwałe 9Forma podstawowa: trwała
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f

Forma podstawowa: trwały
Opis: taki, który jest nieruchomy, jest na stałe, nie jest rozszczepialny, nie można go rozdzielić.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
trwało 9Opis: na długo, na stałe, na zawsze, długotrwale, przez długi czas, na długi czas.
Forma fleksyjna: adv:pos

Forma podstawowa: trwały
Opis: taki, który jest nieruchomy, jest na stałe, nie jest rozszczepialny, nie można go rozdzielić.
Forma fleksyjna: adja
trwały 10Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
trwano 7Forma podstawowa: trwać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl
trwasz 7Forma podstawowa: trwać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl
trwoga 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
trwogą 13Forma podstawowa: trwoga
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
trwoni 7Forma podstawowa: trwonić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
trybem 11Forma podstawowa: tryb
Opis: koło z zębami (o ponacinanych brzegach), które bywa częścią maszyn.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
trybią 14Forma podstawowa: trybić
trybić 15
trybie 10Forma podstawowa: tryba
Opis: prosta droga w lesie powstała przez wycięcie drzew
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
trybię 14Forma podstawowa: trybić
trybka 11Forma podstawowa: trybek
trybku 13Forma podstawowa: trybek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
trybmy 12Forma podstawowa: trybić
trybom 11Forma podstawowa: tryba
Opis: prosta droga w lesie powstała przez wycięcie drzew
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
trybów 14Forma podstawowa: tryba
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
trybun 12Opis: dowódca oddziału, jeden z najwyższych oficerów.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
trybut 13Opis: świadczenie o charakterze przymusowym, funkcjonujące w starożytności oraz średniowieczu, uiszczane monarsze przez poddanych lub władcy silniejszemu przez słabszego władcę podbitego terytorium.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m3
trycyn 10Forma podstawowa: trycyna
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tryfił 14Forma podstawowa: tryfić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
trykaj 11Forma podstawowa: trykać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
tryknę 13Forma podstawowa: tryknąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
trykom 10Forma podstawowa: tryka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
trykot 10Opis: strój sportowy (body, kąpielówki, koszulka), czasem bielizna z trykotu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
trylon 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
trymer 9Opis: robotnik portowy przemieszczający sypkie ładunki spod luku w głąb ładowni i odwrotnie.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m3
trymom 10Forma podstawowa: trym
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
trymuj 13Forma podstawowa: trymować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
trynia 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma podstawowa: tryniać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl
trynią 12Forma podstawowa: trynić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl
trynić 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
trynie 8Forma podstawowa: trynia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
trynię 12Forma podstawowa: trynia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f

Forma podstawowa: trynić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl
trynii 8Forma podstawowa: trynia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
trynił 10Forma podstawowa: trynić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl
tryniu 10Forma podstawowa: trynio
Opis: żartobliwe określenie rzeżączki.
tryńmy 16Forma podstawowa: trynić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl
tryńże 18Forma podstawowa: trynić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
tryper 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
trypla 10Opis: skała osadowa, pochodzenia organogenicznego.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tryple 10Forma podstawowa: trypla
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
tryplo 10Forma podstawowa: trypla
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
trypom 10Forma podstawowa: trypa
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
trypra 9Forma podstawowa: tryper
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
tryrem 9Forma podstawowa: tryrema
Opis: okręt wojenny w starożytnej Grecji i Rzymie, galera z trzema rzędami wioseł i o napędzie żaglowo-wiosłowym.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tryska 9Forma podstawowa: tryskać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
tryski 9Forma podstawowa: trysk
Opis: bryzg.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
trysły 11Forma podstawowa: trysnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:nonrefl
trysną 12Forma podstawowa: trysnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl
trysnę 12Forma podstawowa: trysnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl
tryśli 13Forma podstawowa: trysnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:nonrefl
trytom 10Forma podstawowa: tryt
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
tryton 9Opis: w mitologii greckiej lub rzymskiej: pół człowiek, pół ryba.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
trytów 13Forma podstawowa: tryt
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
tryzną 12Forma podstawowa: tryzna
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tryznę 12Forma podstawowa: tryzna
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tryzno 8Forma podstawowa: tryzna
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tryzny 9Forma podstawowa: tryzna
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
tryzub 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
trzask 8Forma fleksyjna: interj subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: trzaska
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
trzasł 9Forma podstawowa: trzasnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
trząsa 11Forma podstawowa: trząsać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
trząsł 13Forma podstawowa: trząść
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
trzech 10Forma podstawowa: trzy
Forma fleksyjna: num:pl:acc:m1:rec num:pl:gen.loc:m1.m2.m3.n2.f:congr num:pl:nom.voc:m1:rec
trzema 8Forma podstawowa: trzy
Forma fleksyjna: num:pl:inst:m1.m2.m3.n2.f:congr
trzemy 9Forma podstawowa: trzem
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
trzepy 9Forma podstawowa: trzep
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
trzewa 7Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
trzewi 7Forma podstawowa: trzewia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
trzeźw 15Forma podstawowa: trzeźwić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
trzęsą 15Forma podstawowa: trząść
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
trzęsę 15Forma podstawowa: trząść
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
trzoda 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
trzodą 12Forma podstawowa: trzoda
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
trzodo 8Forma podstawowa: trzoda
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
trzody 9Forma podstawowa: trzoda
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
trzony 8Forma podstawowa: trzon
Opis: część owocnika, występująca u wszystkich grzybów kapeluszowych oraz u niewielkiej ilości grzybów bezkapeluszowych, która przypomina nóżkę.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
trzopu 10Forma podstawowa: trzop
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
trzosa 7Forma podstawowa: trzos
Opis: woreczek na pieniądze.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
trzosy 8Forma podstawowa: trzos
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
trzyma 9Forma podstawowa: trzymać
Opis: działać, spełniać swoją funkcję przez jakiś czas.
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
tsubie 11Forma podstawowa: tsuba
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
tsudze 10Forma podstawowa: tsuga
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
tsugom 12Forma podstawowa: tsuga
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
tualet 11Forma podstawowa: tualeta
Opis: określenie czynności higienicznej, której częścią jest mycie się i przebieranie.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tubach 14Forma podstawowa: tub
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3

Forma podstawowa: tuba
Opis: z lekceważeniem o głosicielu jakichś tez, poglądów (często poglądów kogoś innego, np. określonych organizacji).
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
tubami 12Forma podstawowa: tuba
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
tubing 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tuborg 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
tubowa 11Forma podstawowa: tubowy
Opis: w kształcie tuby.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
tubową 15Forma podstawowa: tubowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
tubowe 11Forma podstawowa: tubowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
tubowi 11Forma podstawowa: tubowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
tubowy 12Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
tubusu 15Forma podstawowa: tubus
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tucząc 15Forma podstawowa: tuczyć
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
tuczeń 16Forma podstawowa: tuczyć
tuczko 11Forma podstawowa: tuczka
tuczmy 12Forma podstawowa: tuczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
tuczna 10Forma podstawowa: tuczno
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
tuczną 14Forma podstawowa: tuczny
Opis: o zwierzętach: przeznaczony, tuczony do uboju.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
tuczni 10Forma podstawowa: tuczny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
tuczom 11Forma podstawowa: tucza
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
tuczów 14Forma podstawowa: tucz
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
tuczyć 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
tuczył 13Forma podstawowa: tuczyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
tufach 16Forma podstawowa: tuf
Opis: lekka, zwięzła, zazwyczaj porowata skała osadowa należąca do skał piroklastycznych.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
tufitu 16Forma podstawowa: tufit
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tufity 15Forma podstawowa: tufit
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tufowi 13Forma podstawowa: tuf
Opis: lekka, zwięzła, zazwyczaj porowata skała osadowa należąca do skał piroklastycznych.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3

Forma podstawowa: tufowy
Opis: zrobiony z tufu - rodzaju skały.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
tufowy 14Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
tugaje 13Forma podstawowa: tugaj
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tugaju 15Forma podstawowa: tugaj
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
tugrów 15Forma podstawowa: tugra
tugrze 11Forma podstawowa: tugra
tuguna 13Forma podstawowa: tugun
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
tujami 12Forma podstawowa: tuja
Opis: drewno lekkie, miękkie, o jasnym, żółtawym zabarwieniu pozyskiwane z drzewa żywotnika zachodniego, pozbawione żywicy a jednak wyjątkowo trwałe i odporne na gnicie (znacznie trwalsze niż drewno dębowe
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
tujonu 13Forma podstawowa: tujon
tujowa 11Forma podstawowa: tujowy
Opis: związany z tują - krzewem iglastym.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
tujowi 11Forma podstawowa: tujowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
tujowy 12Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
tukach 13Forma podstawowa: tuk
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3

Forma podstawowa: tuka
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
tukami 11Forma podstawowa: tuka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
tukany 11Forma podstawowa: tukan
Opis: pieprzojad - ptak leśny, poszczególne gatunki tego ptaka w taksonomii biologicznej klasyfikowane są w rzędzie dzięciołowych (Piciformes), w rodzinie tukanów (Ramphastidae).
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
tukowi 10Forma podstawowa: tuk
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
tulach 13Forma podstawowa: tul
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
tulami 11Forma podstawowa: tul
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
tulące 15Forma podstawowa: tulić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
tulcie 11Forma podstawowa: tulić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
tuleje 12Forma podstawowa: tuleja
Opis: pojemnik lub opakowanie w kształcie rurki.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
tuleni 10Forma podstawowa: tulić
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
tulili 11Forma podstawowa: tulić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
tuliło 12Forma podstawowa: tulić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
tuliły 13Forma podstawowa: tulić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
tulmyż 16Forma podstawowa: tulić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
tulona 10Forma podstawowa: tulić
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
tuloną 14Forma podstawowa: tulić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
tulone 10Forma podstawowa: tulić
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
tulony 11Forma podstawowa: tulić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
tulowe 10Forma podstawowa: tulowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
tulowi 10Forma podstawowa: tul
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
tulscy 12Forma podstawowa: tulski
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
tulski 11Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
tulsko 11Forma podstawowa: tulski
Forma fleksyjna: adja
tulsku 13Forma podstawowa: tulski
Forma fleksyjna: adjp
tułają 17Forma podstawowa: tułać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl
tułało 13Forma podstawowa: tułać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl
tułasz 11Forma podstawowa: tułać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl
tułowi 11Forma podstawowa: tułów
Opis: zasadniczy odcinek ciała u owadów i stawonogów oraz niektórych innych bezkręgowców (zazwyczaj to, co jest między głową a odwłokiem).
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
tułuba 15Forma podstawowa: tułub
Opis: szerokie i długie futro ze skór baranich.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tułuby 16Forma podstawowa: tułub
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tułupy 15Forma podstawowa: tułup
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tumaka 11Forma podstawowa: tumak
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
tumaki 11Forma podstawowa: tumak
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
tumami 11Forma podstawowa: tum
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
tumany 11Forma podstawowa: tuman
Opis: poetycko określony obłok mgły.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tumbas 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tumbie 12Forma podstawowa: tumba
Opis: główna część gotyckich lub renesansowych grobowców w kształcie kamiennej (w późniejszym okresie również brązowej) skrzyni ozdobionej płaskorzeźbami.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
tumbom 13Forma podstawowa: tumba
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
tumoru 12Forma podstawowa: tumor
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tumska 11Forma podstawowa: tumski
Opis: związany z Tumem.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
tumską 15Forma podstawowa: tumski
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
tumski 11Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
tumsko 11Forma podstawowa: tumski
Forma fleksyjna: adja

Forma fleksyjna: adv:pos
tundrą 14Forma podstawowa: tundra
Opis: bezleśne zbiorowisko roślinności w zimnym klimacie strefy arktycznej i subarktycznej.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tundrę 14Forma podstawowa: tundra
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tundro 10Forma podstawowa: tundra
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tundry 11Forma podstawowa: tundra
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
tundze 10Forma podstawowa: tunga
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
tunera 9Forma podstawowa: tuner
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tunery 10Forma podstawowa: tuner
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tungom 12Forma podstawowa: tung
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: tunga
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
tunikę 14Forma podstawowa: tunika
Opis: galaretowata lub stwardniała wydzielina nabłonka okrywająca ciało niektórych zwierząt morskich, np. osłonic.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tuniki 10Forma podstawowa: tunika
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
tuniko 10Forma podstawowa: tunika
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tuning 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tunków 14Forma podstawowa: tunek
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
tupaja 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tupaje 12Forma podstawowa: tupaj
Opis: wiewióreczniki, ryjówki nadrzewne, Scandentia – rząd ssaków łożyskowych z nadrzędu euarchontów, blisko spokrewnionych z skóroskrzydłymi i naczelnymi, występują w wilgotnych lasach równikowych Azji Po
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2

Forma podstawowa: tupaja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
tupajo 12Forma podstawowa: tupaja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tupaju 14Forma podstawowa: tupaj
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
tupane 10Forma podstawowa: tupany
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
tupany 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2 subst:sg:voc:m2
tupcie 11Forma podstawowa: tupać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
tupetu 13Forma podstawowa: tupet
Opis: tupecik - kosmyk włosów przypinany nad czołem w celu ukrycia łysiny.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tupety 12Forma podstawowa: tupet
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tupiąc 15Forma podstawowa: tupać
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
tupmyż 16Forma podstawowa: tupać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
tupnął 16Forma podstawowa: tupnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
tupoce 11Forma podstawowa: tupotać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
tupocę 15Forma podstawowa: tupotać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
tupocz 11Forma podstawowa: tupotać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
tuptaj 13Forma podstawowa: tuptać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
turach 12Forma podstawowa: tur
Opis: Bos primigenius – wymarły gatunek ssaka z rodziny krętorogich, pochodził z Indii, występował w Azji, Europie i pólnocnej Afryce, przodek niektórych ras bydła domowego - z opisów w starych kronikach i
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2

Forma podstawowa: tura
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
turami 10Forma podstawowa: tur
Opis: Bos primigenius – wymarły gatunek ssaka z rodziny krętorogich, pochodził z Indii, występował w Azji, Europie i pólnocnej Afryce, przodek niektórych ras bydła domowego - z opisów w starych kronikach i
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2
turban 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
turbin 11Forma podstawowa: turbina
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
turbot 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
turbuj 15Forma podstawowa: turbować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
turczą 14Forma podstawowa: turcza
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
turczę 14Forma podstawowa: turcza
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
turfem 14Forma podstawowa: turf
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
turfów 17Forma podstawowa: turf
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
turgor 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
turkom 11Forma podstawowa: turek
Opis: inna nazwa płachetki zwyczajnej - grzyba jadalnego z rodziny zasłonakowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2 subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: turek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: turka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
turkos 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
turków 14Forma podstawowa: turek
Opis: inna nazwa płachetki zwyczajnej - grzyba jadalnego z rodziny zasłonakowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:gen:m3

Forma podstawowa: turek
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:m3
turkus 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
turlać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
turlaj 12Forma podstawowa: turlać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
turlał 12Forma podstawowa: turlać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
turmie 10Forma podstawowa: turma
Opis: wieża służąca jako areszt lub więzienie.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
turnią 13Forma podstawowa: turnia
Opis: rodzaj skalistego, ostrego szczytu lub skałki o stromych lub nawet pionowych ścianach.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
turnic 10Forma podstawowa: turnica
Opis: turnia.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
turnie 9Forma podstawowa: turnia
Opis: rodzaj skalistego, ostrego szczytu lub skałki o stromych lub nawet pionowych ścianach.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
turnię 13Forma podstawowa: turnia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
turnus 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
turonu 11Forma podstawowa: turon
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
turony 10Forma podstawowa: turon
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
turowe 9Forma podstawowa: turowy
Opis: związany z turą - jednostką czasu.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
turowi 9Forma podstawowa: tur
Opis: Bos primigenius – wymarły gatunek ssaka z rodziny krętorogich, pochodził z Indii, występował w Azji, Europie i pólnocnej Afryce, przodek niektórych ras bydła domowego - z opisów w starych kronikach i
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2
turowo 9Forma fleksyjna: adv:pos

Forma podstawowa: turowy
Opis: związany z turą - jednostką czasu.
Forma fleksyjna: adja
turyla 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
turylą 15Forma podstawowa: turyla
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
turyle 11Forma podstawowa: turyla
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
turyli 11Forma podstawowa: turyla
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
turylo 11Forma podstawowa: turyla
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
turzej 11Forma podstawowa: turzy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
turzym 11Forma podstawowa: turzy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
tussah 11
tussie 9Forma podstawowa: tussa
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
tuszką 14Forma podstawowa: tuszka
Opis: pozbawione głowy i wypatroszone ciało ryby.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tuszki 10Forma podstawowa: tuszka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
tuszże 13Forma podstawowa: tuszyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
tutach 13Forma podstawowa: tuta
Opis: górniczy przyrząd wiertniczy służący do wydobywania urwanych narzędzi wiertniczych.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
tutami 11Forma podstawowa: tuta
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
tutelą 15Forma podstawowa: tutela
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tutelę 15Forma podstawowa: tutela
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tuteli 11Forma podstawowa: tutela
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
tutkom 12Forma podstawowa: tutka
Opis: papierowe opakowanie w kształcie rurki.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
tutnar 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
tutora 10Forma podstawowa: tutor
Opis: prywatny nauczyciel, korepetytor.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
tuzach 12Forma podstawowa: tuz
Opis: ktoś wpływowy.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1 subst:pl:loc:m2
tuzami 10Forma podstawowa: tuz
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1 subst:pl:inst:m2
tuzowi 9Forma podstawowa: tuz
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:dat:m2
twardo 8Opis: w sposób właściwy głoskom twardym, ze środkową częścią języka oddaloną od podniebienia twardego.
Forma fleksyjna: adv:pos
twaróg 13Opis: potrawa wykonana z białego sera z dodatkami.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
twarzy 8Forma podstawowa: twarz
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f
tweedu 10Forma podstawowa: tweed
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tweeta 8Forma podstawowa: tweet
tweety 9Forma podstawowa: tweet
twingo 9Opis: renault z modelu Twingo.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
twistu 10Forma podstawowa: twist
Opis: muzyka do tańczenia twista (zwykle piosenka).
twitną 12Forma podstawowa: twitnąć
twitnę 12Forma podstawowa: twitnąć
twitów 12Forma podstawowa: twit
twitta 9Forma podstawowa: twitt
twittu 11Forma podstawowa: twitt
twitty 10Forma podstawowa: twitt
twituj 12Forma podstawowa: twitować
twoich 10Forma podstawowa: twoi
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p1 subst:pl:gen:p1 subst:pl:loc:p1

Forma podstawowa: twoje
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2 subst:pl:loc:n2

Forma podstawowa: twój
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:loc:m1
twoimi 8Forma podstawowa: twoja
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f

Forma podstawowa: twój
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos subst:pl:inst:m1
twojej 11Forma podstawowa: twoja
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: twój
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
tworem 8Forma podstawowa: twór
Opis: wytwór człowieka, zarówno materialny przedmiot, jak i efekt pracy umysłu (np. twór wyobraźni).
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
tworom 8Forma podstawowa: twór
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
tworów 11Forma podstawowa: twór
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
tworze 7Forma podstawowa: twór
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
tworzę 11Forma podstawowa: tworzyć
Opis: pracować nad dziełem sztuki
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
tworzy 8Forma podstawowa: tworzyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
twórcą 16Forma podstawowa: twórca
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
twórco 12Forma podstawowa: twórca
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
twórcy 13Forma podstawowa: twórca
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1 subst:sg:dat:m1 subst:sg:gen:m1 subst:sg:loc:m1
tyblem 12Forma podstawowa: tybel
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
tycera 9Forma podstawowa: tycer
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
tycery 10Forma podstawowa: tycer
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
tycich 12Forma podstawowa: tyci
Opis: bardzo mały - taki, który istnieje fizycznie lub można sobie go wyobrazić jako istniejący w przestrzeni (ma łatwe do opisania cechy fizyczne) i jest stosunkowo nieznaczny, niewielki pod względem rozm
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
tyciem 10Forma podstawowa: tyć
Opis: zwiększać masę ciała, zarastając tłuszczem.
Forma fleksyjna: ger:sg:inst:n2:imperf:aff:nonrefl
tyciom 10Forma podstawowa: tyć
tycoon 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
tyczce 10Forma podstawowa: tyczka
Opis: długi, cienki pręt, palik, słupek.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
tyczem 10Forma podstawowa: tycz
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
tyczeń 15Forma podstawowa: tyczyć
tyczka 10Opis: długi, cienki pręt, palik, słupek.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
tyczką 14Forma podstawowa: tyczka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tyczkę 14Forma podstawowa: tyczka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
tyczko 10Forma podstawowa: tyczka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: tyczka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
tyczmy 11Forma podstawowa: tyczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
tyczna 9Forma podstawowa: tyczny
Opis: o fasoli: taki, który uprawiany jest na tyczkach (pnie się po tyczkach w miarę wzrostu).
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
tyczną 13Forma podstawowa: tyczny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
tyczne 9Forma podstawowa: tyczny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
tyczni 9Forma podstawowa: tycznia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: tyczny
Opis: o fasoli: taki, który uprawiany jest na tyczkach (pnie się po tyczkach w miarę wzrostu).
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
tyczów 13Forma podstawowa: tycz
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
tyczże 13Forma podstawowa: tyczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
tyfonu 14Forma podstawowa: tyfon
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tyftyk 15Opis: tkanina jedwabna, wełniana lub bawełniana pochodzenia tureckiego.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tyfusy 15Forma podstawowa: tyfus
Opis: choroba bakteryjna o różnym przebiegu, zależnym od etiologii.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
tyglom 12Forma podstawowa: tygiel
Opis: tyle, ile mieści się w tyglu - rondlu z rączką lub dwoma uszkami.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
tygrys 11Opis: wilk workowaty, tygrys tasmański, wilk tasmański, fałszywy tygrys, Tassie, Tazzy, Thylacinus cynocephalus – gatunek ssaka z rodziny wilków workowatych, największy drapieżny torbacz czasów współczesny
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
tyjące 15Forma podstawowa: tyć
Opis: zwiększać masę ciała, zarastając tłuszczem.
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:nonrefl
tyjący 16Forma podstawowa: tyć
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:nonrefl
tyjemy 12Forma podstawowa: tyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl
tyjmyż 16Forma podstawowa: tyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
tykach 12Forma podstawowa: tyka
Opis: zgrubiale: tyczka - długi, cienki pręt, palik, słupek.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
tykało 11Forma podstawowa: tykać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
tykały 12Forma podstawowa: tykać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
tykami 10Forma podstawowa: tyk
Opis: tykanie.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3

Forma podstawowa: tyka
Opis: zgrubiale: tyczka - długi, cienki pręt, palik, słupek.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f

Forma podstawowa: tyka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
tykane 9Forma podstawowa: tykać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
tykano 9Forma podstawowa: tykać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl verb:imps:imperf:refl.nonrefl
tykasz 9Forma podstawowa: tykać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
tykiem 10Forma podstawowa: tyk
Opis: tykanie.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
tyknąć 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
tyknął 15Forma podstawowa: tyknąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
tyknie 9Forma podstawowa: tyknąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl
tyknij 11Forma podstawowa: tyknąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
tykocą 14Forma podstawowa: tykotać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
tykotu 12Forma podstawowa: tykot
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tykowi 9Forma podstawowa: tyk
Opis: tykanie.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
tykwie 9Forma podstawowa: tykwa
Opis: owoc (nibyjagoda) tykwy pospolitej.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
tylcem 11Forma podstawowa: tylec
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1

Forma podstawowa: tylec
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
tylców 14Forma podstawowa: tylec
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
tyldom 11Forma podstawowa: tylda
Opis: znak diakrytyczny leżący w górnej połowie pola znaku, mniej więcej na linii wydłużeń górnych pisma.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
tylego 11Forma podstawowa: tyli
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
tylemu 12Forma podstawowa: tyli
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
tylich 12Forma podstawowa: tyli
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
tylnej 11Forma podstawowa: tylny
Opis: o głosce - taka, która jest artykułowana z tyłu jamy ustnej, w jej tylnej części.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
tylnik 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tyloma 10Forma podstawowa: tyle
Forma fleksyjna: num:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2:congr
tylozę 13Forma podstawowa: tyloza
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tylozo 9Forma podstawowa: tyloza
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tylżan 13Forma podstawowa: tylżanin
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
tyłach 13Forma podstawowa: tyły
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:p3
tyłami 11Forma podstawowa: tył
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
tyłbym 14Forma podstawowa: tyć
Opis: zwiększać masę ciała, zarastając tłuszczem.
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:nonrefl
tyłbyś 17Forma podstawowa: tyć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:nonrefl
tyłkom 12Forma podstawowa: tyłek
Opis: pośladki, tylna część ciała.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
tyłowa 10Forma podstawowa: tyłowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
tyłową 14Forma podstawowa: tyłowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
tyłowi 10Forma podstawowa: tył
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
tyłowy 11Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
tymfem 14Forma podstawowa: tymf
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
tymfom 14Forma podstawowa: tymf
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
tyminę 13Forma podstawowa: tymina
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tymole 10Forma podstawowa: tymol
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tympan 10Opis: element architektoniczny, wewnętrzne trójkątne pole frontonu, gładkie lub wypełnione rzeźbami, stanowiące charakterystyczny element monumentalnych budowli w różnych stylach (zwykle kojarzony ze style
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tynach 11Forma podstawowa: tyna
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
tynfem 13Forma podstawowa: tynf
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
tynfie 12Forma podstawowa: tynf
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
tynfów 16Forma podstawowa: tynf
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
tynkom 10Forma podstawowa: tynk
Opis: warstwa z zaprawy lub gipsu pokrywająca powierzchnie ścian, sufitów, kolumn, filarów itp. wewnątrz i na zewnątrz budynku.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
tynków 13Forma podstawowa: tynk
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
tynkuj 13Forma podstawowa: tynkować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
typach 12Forma podstawowa: typ
Opis: w biologii: jedna z podstawowych kategorii systematycznych stosowanych w systematyce organizmów, niższa od królestwa, a wyższa od gromady (classis) w systematyce zwierząt lub klasy (classis) w botani
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1 subst:pl:loc:m3
typasy 10Forma podstawowa: typas
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
typkom 11Forma podstawowa: typek
Opis: zdrobnienie od typ, słowo o zabarwieniu pejoratywnym.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
typowo 9Opis: charakterystycznie, w sposób łatwo identyfikowalny z danym typem, daną klasą rzeczy, zjawisk czy osób.
Forma fleksyjna: adv:pos

Forma podstawowa: typowy
Opis: o człowieku: posiadający pewne stereotypowe cechy, które przypisuje się przedstawicielom danego zawodu, pokolenia czy grupy społecznej.
Forma fleksyjna: adja
typują 17Forma podstawowa: typować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
typula 12Forma podstawowa: typul
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
typulu 14Forma podstawowa: typul
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
tyrada 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tyrają 14Forma podstawowa: tyrać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
tyrali 9Forma podstawowa: tyrać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
tyrała 10Forma podstawowa: tyrać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
tyrałę 14Forma podstawowa: tyrała
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
tyramy 10Forma podstawowa: tyrać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl
tyrana 8Forma podstawowa: tyran
Opis: bezwzględnik, okrutnik, ktoś o trudnym charakterze.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
tyrani 8Forma podstawowa: tyran
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
tyrano 8Forma podstawowa: tyrać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl
tyrany 9Forma podstawowa: tyran
Opis: bezwzględnik, okrutnik, ktoś o trudnym charakterze.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
tyrkną 13Forma podstawowa: tyrknąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl
tyrknę 13Forma podstawowa: tyrknąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl
tyrpał 11Forma podstawowa: tyrpać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
tyrpań 15Forma podstawowa: tyrpać
tyrpie 9Forma podstawowa: tyrpać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
tyrpię 13Forma podstawowa: tyrpać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
tyrpmy 11Forma podstawowa: tyrpać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
tyrpże 13Forma podstawowa: tyrpać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
tyrsem 9Forma podstawowa: tyrs
Opis: ornament w formie laski oplecionej liśćmi.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
tyrsów 12Forma podstawowa: tyrs
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
tyrtej 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
tysiak 9Opis: kwota tysiąca w jakiejś walucie.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
tysiąc 13Forma fleksyjna: num:comp num:pl:nom.acc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2:rec subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
tyskim 10Forma podstawowa: tyski
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
tyszan 8Forma podstawowa: tyszanin
Opis: mieszkaniec Tychów.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
tytana 9Forma podstawowa: tytan
Opis: osoba o niezwykłych cechach, odznaczająca się pod jakimś względem, ponadprzeciętna.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m1 subst:sg:gen:m2
tytani 9Forma podstawowa: tytan
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
tytanu 11Forma podstawowa: tytan
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tytany 10Forma podstawowa: tytan
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
tytkom 11Forma podstawowa: tytka
Opis: torebka, opakowanie w kształcie rurki zrobione z papieru.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
tytłać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
tytłaj 13Forma podstawowa: tytłać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
tytłam 12Forma podstawowa: tytłać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
tytłań 17Forma podstawowa: tytłać
tytoni 9Forma podstawowa: tytoń
Opis: Nicotiana – rodzaj roślin zielnych z rodziny psiankowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
tytule 12Forma podstawowa: tytuł
Opis: wydawnictwo.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
tyzach 11Forma podstawowa: tyzy
tyzami 9Forma podstawowa: tyzy
tyzana 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tyzaną 12Forma podstawowa: tyzana
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tyzanę 12Forma podstawowa: tyzana
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tyzano 8Forma podstawowa: tyzana
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tyzany 9Forma podstawowa: tyzana
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Wyrazy na literę t o długości 7

tabakom 12Forma podstawowa: tabak
Opis: niekrajany tytoń w liściach.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: tabak
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: tabaka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
tabardu 13Forma podstawowa: tabard
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tabasco 11Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
tabbula 15Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tabbule 15Forma podstawowa: tabbula
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
tabbulę 19Forma podstawowa: tabbula
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tabbuli 15Forma podstawowa: tabbula
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
tabelce 12Forma podstawowa: tabelka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
tabelek 12Forma podstawowa: tabelka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tabelką 16Forma podstawowa: tabelka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tabelki 12Forma podstawowa: tabelka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
tabelko 12Forma podstawowa: tabelka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tabelom 12Forma podstawowa: tabela
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
tabence 11Forma podstawowa: tabenka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
tabenka 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tabenkę 15Forma podstawowa: tabenka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tabenki 11Forma podstawowa: tabenka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
tabenko 11Forma podstawowa: tabenka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tabesem 11Forma podstawowa: tabes
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
tabesom 11Forma podstawowa: tabes
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
tabesów 14Forma podstawowa: tabes
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
tabetyk 13Opis: osoba chora na tabes, tj. wiąd rdzenia kręgowego.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
tablach 14Forma podstawowa: tabla
Opis: rodzaj instrumentu membranowego.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
tablami 12Forma podstawowa: tabla
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
tableau 13Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
tablica 12Opis: kontener danych dostępnych, w którym poszczególne komórki dostępne są za pomocą kluczy, które najczęściej przyjmują wartości numeryczne.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tablice 12Forma podstawowa: tablica
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
tablico 12Forma podstawowa: tablica
Opis: kontener danych dostępnych, w którym poszczególne komórki dostępne są za pomocą kluczy, które najczęściej przyjmują wartości numeryczne.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tablicy 13Forma podstawowa: tablica
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
taborem 11Forma podstawowa: tabór
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
taboret 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
taborki 11Forma podstawowa: taborek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
taborom 11Forma podstawowa: tabor
Opis: zbiór pojazdów, używanych w ramach działalności jednej organizacji, do transportu ludzi lub rzeczy, np.: tabor PKP.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: tabór
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
taborów 14Forma podstawowa: tabór
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
taborze 10Forma podstawowa: tabór
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
tabuizm 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tabulat 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
tabunie 12Forma podstawowa: tabun
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
tabunów 16Forma podstawowa: tabun
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
tachają 17Forma podstawowa: tachać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
tachali 12Forma podstawowa: tachać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
tachała 13Forma podstawowa: tachać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
tachaną 15Forma podstawowa: tachać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
tachane 11Forma podstawowa: tachać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
tachani 11Forma podstawowa: tachać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
tachasz 11Forma podstawowa: tachać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
tachcie 12Forma podstawowa: tachta
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
tachtom 13Forma podstawowa: tachta
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
tackami 11Forma podstawowa: tacka
Opis: mała taca do przenoszenia różnych przedmiotów.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
taczała 11Forma podstawowa: taczać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
taczały 12Forma podstawowa: taczała
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
taczane 9Forma podstawowa: taczać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
taczano 9Forma podstawowa: taczać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
taczany 10Forma podstawowa: taczać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
taczasz 9Forma podstawowa: taczać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
taczkom 11Forma podstawowa: taczka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f

Forma podstawowa: taczki
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p2 subst:pl:dat:p3
tacznik 10Opis: górnik, który pracuje przy taczkach, określenie środowiskowe górnicze.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
taelach 12Forma podstawowa: tael
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2
taelami 10Forma podstawowa: tael
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2
taelowi 9Forma podstawowa: tael
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2
tafelka 14Opis: tabliczka czekolady.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tafiami 13Forma podstawowa: tafia
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
taflami 14Forma podstawowa: tafla
Opis: płyta z równego, gładkiego materiału.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
taflową 17Forma podstawowa: taflowy
Opis: mający kształt, formę tafli.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
taftach 16Forma podstawowa: tafta
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
taftowa 13Forma podstawowa: taftowy
Opis: taki, który ma połysk podobny do połysku tafty.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
taftowe 13Forma podstawowa: taftowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
taftowi 13Forma podstawowa: taftowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
taftowy 14Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
taginie 10Forma podstawowa: tagin
tagować 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
tagował 12Forma podstawowa: tagować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
taguana 12Forma podstawowa: taguan
Opis: Petaurista petaurista – gatunek gryzonia z rodziny wiewiórkowatych, występuje w gęstych lasach Azji, od Kaszmiru do południowych Chin, Sri Lanki, Jawy i Borneo.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
taguany 13Forma podstawowa: taguan
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
tagujmy 16Forma podstawowa: tagować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
tahinie 10Forma podstawowa: tahina
taikuny 12Forma podstawowa: taikun
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
taiłbym 14Forma podstawowa: taić
Opis: nie wyjawiać czegoś, robić z czegoś tajemnicę.
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:pri:imperf.perf:nonrefl verb:pot:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
taiłyby 14Forma podstawowa: taić
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf.perf:nonrefl verb:pot:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
tajałam 13Forma podstawowa: tajać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:nonrefl
tającej 17Forma podstawowa: tajać
Forma fleksyjna: pact:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff:nonrefl
tającym 17Forma podstawowa: tajać
Forma fleksyjna: pact:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:nonrefl
tajecie 11Forma podstawowa: tajać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:nonrefl
tajemni 11Forma podstawowa: tajemny
Opis: taki, który jest tajemnicą, sekretny.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
tajemny 12Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
tajenia 10Forma podstawowa: taić
Opis: nie wyjawiać czegoś, robić z czegoś tajemnicę.
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf.perf:aff:nonrefl ger:sg:gen:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
tajenie 10Forma podstawowa: taić
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf.perf:aff:nonrefl ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
tajeniu 12Forma podstawowa: taić
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf.perf:aff:nonrefl ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
tajfunu 18Forma podstawowa: tajfun
Opis: cyklon tropikalny wiejący we wschodniej i południowo-wschodniej Azji.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tajfuny 17Forma podstawowa: tajfun
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tajgami 13Forma podstawowa: tajga
Opis: obszar północnej Ameryki, Europy i Azji, porośnięty borealnym lasem iglastym.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
tajkuna 13Forma podstawowa: tajkun
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
tajmeny 12Forma podstawowa: tajmen
tajnemu 13Forma podstawowa: tajny
Opis: nielegalny, nieoficjalny.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
tajniak 11Opis: emisja gazów metabolicznych przez odbyt odbywająca się bezdźwięcznie.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
tajniki 11Forma podstawowa: tajnik
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
tajność 19Opis: to, że coś jest tajne, niejawne.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
tajnymi 12Forma podstawowa: tajny
Opis: nielegalny, nieoficjalny.
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
tajpana 11Forma podstawowa: tajpan
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
tajpany 12Forma podstawowa: tajpan
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
tajstrą 15Forma podstawowa: tajstra
Opis: rodzaj skórzanej, żołnierskiej lub myśliwskiej torby na żywność.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tajstry 12Forma podstawowa: tajstra
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
takiego 11Forma podstawowa: taki
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
takieta 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
takimże 14Forma podstawowa: takiż
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
takinom 10Forma podstawowa: takin
Opis: Budorcas taxicolor - ssak z rodziny krętorogich, jedyny przedstawiciel rodzaju Budorca, zamieszkuje wschodnie Himalaje i Wyżynę Tybetańską, od 2500 do 4250 m n.p.m.
takirom 10Forma podstawowa: takir
Opis: ilasta kotlina w obszarze pustyń piaszczystych w Azji Środkowej.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
takirze 9Forma podstawowa: takir
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
takkami 11Forma podstawowa: takka
Opis: Tacca - rodzaj rośliny z rodziny krąpielowatych.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
taklami 11Forma podstawowa: takiel
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
takluje 14Forma podstawowa: taklować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
takowej 11Forma podstawowa: takowy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
taksach 12Forma podstawowa: taks
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2
taksami 10Forma podstawowa: taks
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2
taksjom 12Forma podstawowa: taksja
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
taksole 10Forma podstawowa: taksol
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
taksonu 11Forma podstawowa: takson
Opis: jednostka zdefiniowana w systematyce organizmów jako grupa organizmów (populacja lub grupa populacji) zwykle uznawanych za filogenetycznie spokrewnione, wyróżniających się konkretną cechą różniącą je
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
taksony 10Forma podstawowa: takson
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
taksowi 9Forma podstawowa: taks
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2

Forma podstawowa: taksowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
taksują 17Forma podstawowa: taksować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
taksuje 13Forma podstawowa: taksować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
taktową 14Forma podstawowa: taktowy
Opis: w muzyce - dotyczący taktu, np. kreska taktowa.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
taktowi 10Forma podstawowa: takt
Opis: grzeczne, kulturalne i delikatne zachowywanie się, działanie wobec innych osób z wyczuciem.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3

Forma podstawowa: taktowy
Opis: w muzyce - dotyczący taktu, np. kreska taktowa.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
taktują 18Forma podstawowa: taktować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
taktycy 13Forma podstawowa: taktyk
Opis: ktoś, kto potrafi planować i przewidwać, ma taktykę, by osiągnąć zamierzony cel.
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
taktyka 12Forma podstawowa: taktyk
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Opis: skonstruowany według określonych zasad schemat postępowania, którego efektem jest osiągnięcie ściśle określonego celu.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
taktyki 12Forma podstawowa: taktyk
Opis: ktoś, kto potrafi planować i przewidwać, ma taktykę, by osiągnąć zamierzony cel.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: taktyka
Opis: skonstruowany według określonych zasad schemat postępowania, którego efektem jest osiągnięcie ściśle określonego celu.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
taktyku 14Forma podstawowa: taktyk
Opis: ktoś, kto potrafi planować i przewidwać, ma taktykę, by osiągnąć zamierzony cel.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
takuśką 20Forma podstawowa: takuśki
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
takuśki 16Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
takyrów 14Forma podstawowa: takyr
Opis: ilasta kotlina w obszarze pustyń piaszczystych w Azji Środkowej.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
takyrze 10Forma podstawowa: takyr
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
talarem 10Forma podstawowa: talar
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
talarka 10Forma podstawowa: talarek
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
talarki 10Forma podstawowa: talarek
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
talarom 10Forma podstawowa: talar
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
talarów 13Forma podstawowa: talar
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
talarze 9Forma podstawowa: talar
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
talbotu 14Forma podstawowa: talbot
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
talboty 13Forma podstawowa: talbot
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
talcytu 14Forma podstawowa: talcyt
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
talcyty 13Forma podstawowa: talcyt
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
talenty 11Forma podstawowa: talent
Opis: osoba utalentowana.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
talerze 9Forma podstawowa: talerz
Opis: zwykle okrągłe, względnie płytkie naczynie służące do podawania potraw.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
talerzy 10Forma podstawowa: talerze
Opis: instrument muzyczny z grupy idiofonów w postaci dwóch cienkich, okrągłych dysków, z uwypukleniem biegnącym koncentrycznie, wykonane są głównie ze stopów brązu i mosiądzu, występują w formach o różnej
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
talibem 12Forma podstawowa: talib
Opis: uczeń, najczęściej medresy lub szkoły koranicznej, zdobywający za pomocą nauki pamięciowej ogólną wiedzę na temat Koranu.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
talibie 11Forma podstawowa: talib
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
talijce 12Forma podstawowa: talijka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
talijka 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
talijkę 16Forma podstawowa: talijka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
talitem 11Forma podstawowa: talit
talitom 11Forma podstawowa: talit
talitów 14Forma podstawowa: talit
taliuję 17Forma podstawowa: taliować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
talkami 11Forma podstawowa: talka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
talkową 14Forma podstawowa: talkowy
Opis: taki, który zawiera talk, jest zrobiony, w całości lub w części, z talku.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
talkowi 10Forma podstawowa: talk
Opis: minerał z gromady krzemianów, należy do grupy minerałów pospolitych.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3

Forma podstawowa: talkowy
Opis: taki, który zawiera talk, jest zrobiony, w całości lub w części, z talku.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
talkowy 11Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
talkują 18Forma podstawowa: talkować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
talkuje 14Forma podstawowa: talkować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
talmudy 14Forma podstawowa: talmud
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
talonów 13Forma podstawowa: talon
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
talrepu 12Forma podstawowa: talrep
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
talrepy 11Forma podstawowa: talrep
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
talwegu 13Forma podstawowa: talweg
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
tałesie 10Forma podstawowa: tałes
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
tałzeny 11Forma podstawowa: tałzen
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
tamajaj 13Forma podstawowa: tamajajo
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
tamalom 11Forma podstawowa: tamale
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
tamaryn 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: tamaryna
Opis: tamarina - nazwa zwyczajowa rodzaju małp szerokonosych.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tambora 11Forma podstawowa: tambor
tambura 13Opis: instrument strunowy szarpany z pudłem rezonansowym, gryfem i progami na podstrunnicy, wykonywany jest z drewna, ma zwykle cztery struny, obecnie najczęściej metalowe.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tamburę 17Forma podstawowa: tambura
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tamburo 13Forma podstawowa: tambura
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tamgach 14Forma podstawowa: tamga
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
tamgami 12Forma podstawowa: tamga
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
tamiarz 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
tamilom 11Forma podstawowa: tamil
Opis: członek ludu Tamilów, narodu z grupy ludów drawidyjskich.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: tamil
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
tamilów 14Forma podstawowa: tamil
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
tamować 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
tamtego 12Forma podstawowa: tamten
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos

Forma podstawowa: tamto
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:n2
tamtemu 13Forma podstawowa: tamten
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos

Forma podstawowa: tamto
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
tamujmy 15Forma podstawowa: tamować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
tanager 10
tanagrą 14Forma podstawowa: tanagra
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tanagro 10Forma podstawowa: tanagra
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tanburu 14Forma podstawowa: tanbur
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tanbury 13Forma podstawowa: tanbur
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tancbud 14Forma podstawowa: tancbuda
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tancerz 9Opis: mężczyzna, który tańczy (np. na dyskotece), jest postrzegany przez pryzmat swoich umiejętności tanecznych.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
tandemu 12Forma podstawowa: tandem
Opis: zespół urządzeń złożony z pary układów umieszczanych w maszynie, urządzeniu, pojeździe obok siebie.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tandemy 11Forma podstawowa: tandem
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tandetą 14Forma podstawowa: tandeta
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tangach 13Forma podstawowa: tanga
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f

Forma podstawowa: tango
Opis: utwór muzyczny, do którego tańczy się tango.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
tangami 11Forma podstawowa: tanga
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
tangela 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tangelę 15Forma podstawowa: tangela
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tangeli 11Forma podstawowa: tangela
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
tangelo 11Forma podstawowa: tangela
Opis: owoc rośliny będącej krzyżówką grejpfruta i mandarynki.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tangens 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tangram 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
taniaki 9Forma podstawowa: taniak
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
taniano 8Forma podstawowa: tanieć
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl
tanieją 14Forma podstawowa: tanieć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
tanieje 10Forma podstawowa: tanieć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
tanieli 9Forma podstawowa: tanieć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
taniemu 11Forma podstawowa: tani
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
taninie 8Forma podstawowa: tanina
Opis: organiczny związek chemiczny zbudowany z wielu cząsteczek kwasu galusowego i D-glukozy, jest polimeryzowany i przechowywany w tanosomach, tj. organellach występujących w zielonych organach roślin nac
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
taninom 9Forma podstawowa: tanina
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
tanioch 11Forma podstawowa: taniocha
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tanitów 13Forma podstawowa: tanit
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
tanizna 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tanizną 12Forma podstawowa: tanizna
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tanizny 9Forma podstawowa: tanizna
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
tankami 10Forma podstawowa: tanek
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1

Forma podstawowa: tanek
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
tankiem 10Forma podstawowa: tank
Opis: postać w grze RPG, której zadaniem jest skupienie na sobie uwagi przeciwników w czasie walki (zazwyczaj ta postać ma szczególne predyspozycje, by podejmować się takiej roli).
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
tankowi 9Forma podstawowa: tanek
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1

Forma podstawowa: tanek
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3

Forma podstawowa: tank
Opis: postać w grze RPG, której zadaniem jest skupienie na sobie uwagi przeciwników w czasie walki (zazwyczaj ta postać ma szczególne predyspozycje, by podejmować się takiej roli).
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
tankuje 13Forma podstawowa: tankować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
tankuję 17Forma podstawowa: tankować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
tantalu 12Forma podstawowa: tantal
Opis: w mitologii greckiej król w Lidii, na górze Sipylos.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
tantryk 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
tantrze 9Forma podstawowa: tantra
Opis: tradycja duchowego rozwoju oparta na filozofii monistycznej, rytuał umożliwiający bezpośrednie doświadczanie natury rzeczywistości.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
tańcach 18Forma podstawowa: taniec
Opis: utwór pośrednio lub bezpośrednio związany z tańcem, służący jako podkład do tańca lub stylizowany na muzykę do tańca, lecz przeznaczony do słuchania.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
tańcami 16Forma podstawowa: tańce
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p3
tańcową 19Forma podstawowa: tańcowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
tańcowe 15Forma podstawowa: tańcowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
tańcowi 15Forma podstawowa: taniec
Opis: utwór pośrednio lub bezpośrednio związany z tańcem, służący jako podkład do tańca lub stylizowany na muzykę do tańca, lecz przeznaczony do słuchania.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
tańcowy 16Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
tańczmy 17Forma podstawowa: tańczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
tańczyk 17Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tańczył 18Forma podstawowa: tańczyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
tańczże 19Forma podstawowa: tańczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
tańszej 16Forma podstawowa: tani
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:com adj:sg:gen:f:com adj:sg:loc:f:com
taoista 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
taoistę 13Forma podstawowa: taoista
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
taoisto 9Forma podstawowa: taoista
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
taoizmu 11Forma podstawowa: taoizm
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
taoizmy 10Forma podstawowa: taoizm
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
taonami 9Forma podstawowa: taon
Opis: cząstka elementarna z grupy leptonów obdarzona ładunkiem ujemnym, średnim czasem życia 3×10−13 sekundy i dużą masą wynoszącą 1777 MeV/c2 = 3,17×10−27 kg.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
tapecie 10Forma podstawowa: tapet
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: tapeta
Opis: gruby lub niestarannie nałożony makijaż.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
tapenad 10Forma podstawowa: tapenada
taperem 10Forma podstawowa: taper
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
taperka 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
taperkę 14Forma podstawowa: taperka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
taperom 10Forma podstawowa: taper
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
taperuj 13Forma podstawowa: taperować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
taperze 9Forma podstawowa: taper
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
tapetom 11Forma podstawowa: tapet
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: tapeta
Opis: gruby lub niestarannie nałożony makijaż.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f

Forma podstawowa: tapetum
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
tapetów 14Forma podstawowa: tapet
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3

Forma podstawowa: tapetum
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
tapetum 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
tapicer 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
tapingi 11Forma podstawowa: taping
tapioce 10Forma podstawowa: tapioka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
tapioka 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tapioki 10Forma podstawowa: tapioka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
tapirek 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
tapirka 10Forma podstawowa: tapirek
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
tapirom 10Forma podstawowa: tapir
Opis: Tapirus - rodzaj ssaków z rzędu nieparzystokopytnych, występujący w tropikalnych dżunglach Ameryki Południowej i Azji.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2 subst:pl:dat:m3
tapirze 9Forma podstawowa: tapir
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
taplają 16Forma podstawowa: taplać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
taplali 11Forma podstawowa: taplać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
taplała 12Forma podstawowa: taplać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
taplało 12Forma podstawowa: taplać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
taplano 10Forma podstawowa: taplać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl verb:imps:imperf:refl.nonrefl
taraban 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
taradam 10Forma podstawowa: taradama
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
taranuj 12Forma podstawowa: taranować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
tarasem 9Forma podstawowa: taras
Opis: sposób ukształtowania terenu, występ na zboczu, który powstał w wyniku erozji.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1

Forma podstawowa: taras
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
tarasie 8Forma podstawowa: taras
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
tarasik 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tarasów 12Forma podstawowa: taras
Opis: sposób ukształtowania terenu, występ na zboczu, który powstał w wyniku erozji.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
tarasuj 12Forma podstawowa: tarasować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
tarator 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tarcicą 14Forma podstawowa: tarcica
Opis: drewno otrzymywane z okrąglaków przez pocięcie ich wzdłuż.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tarcice 10Forma podstawowa: tarcica
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
tarciem 10Forma podstawowa: tarcie
Opis: jeden z oporów ruchu, całość zjawisk fizycznych towarzyszących przemieszczaniu się względem siebie dwóch ciał fizycznych (tarcie zewnętrzne) lub elementów tego samego ciała (tarcie wewnętrzne) i powo
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
tarciom 10Forma podstawowa: tarcie
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
tarczek 10Forma podstawowa: tarczka
Opis: nieduża tarcza - płaski element różnych urządzeń.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tarczka 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tarczkę 14Forma podstawowa: tarczka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tarczki 10Forma podstawowa: tarczek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tarczyk 11Opis: Ctenobrycon spilurus - gatunek ryby słodkowodnej z rodziny kąsaczowatych (Characidae).
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
targają 16Forma podstawowa: targać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
targali 11Forma podstawowa: targać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
targała 12Forma podstawowa: targać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
targami 11Forma podstawowa: targ
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
targana 10Forma podstawowa: targać
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
targaną 14Forma podstawowa: targać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
targane 10Forma podstawowa: targać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
targani 10Forma podstawowa: targać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
targano 10Forma podstawowa: targać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
targanu 12Forma podstawowa: targan
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
targany 11Forma podstawowa: targan
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
targarz 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
targetu 13Forma podstawowa: target
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
targety 12Forma podstawowa: target
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
targiem 11Forma podstawowa: targ
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
targnął 16Forma podstawowa: targnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
targowa 10Forma podstawowa: targowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
targowe 10Forma podstawowa: targowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
targowi 10Forma podstawowa: targ
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
targują 18Forma podstawowa: targować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
targuję 18Forma podstawowa: targować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
targumu 15Forma podstawowa: targum
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
targumy 14Forma podstawowa: targum
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tarkach 12Forma podstawowa: tarka
Opis: u mięczaków: blaszka na języku, z licznymi ząbkami, służąca do rozcierania pokarmu.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
tarlaka 10Forma podstawowa: tarlak
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
tarlaki 10Forma podstawowa: tarlak
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
tarlaku 12Forma podstawowa: tarlak
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
tarlicą 14Forma podstawowa: tarlica
Opis: deska szerokości kilkunastu centymetrów i długości około 1,5 metra z wyciętymi dwoma szczelinami, w które wchodzą dwie deski przymocowane na ruchomym bolcu - całość pracuje jak duże nożyce, łamanie ł
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tarlice 10Forma podstawowa: tarlica
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
tarlicy 11Forma podstawowa: tarlica
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
tarlonu 11Forma podstawowa: tarlon
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tarlony 10Forma podstawowa: tarlon
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tarłach 13Forma podstawowa: tarło
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
tarłbym 14Forma podstawowa: trzeć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
tarłbyś 17Forma podstawowa: trzeć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
tarłowa 10Forma podstawowa: tarłów
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tarłowi 10Forma podstawowa: tarłowy
Opis: związany z tarłem, cyklem godowym u ryb.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
tarłowy 11Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos

Forma podstawowa: tarłów
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tarłyby 14Forma podstawowa: trzeć
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
tarmosi 9Forma podstawowa: tarmosić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
tarniki 9Forma podstawowa: tarnik
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tarniną 12Forma podstawowa: tarnina
Opis: owoc rośliny o tej samej nazwie, mały pestkowiec o cierpkogorzkawym smaku.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tarniny 9Forma podstawowa: tarnina
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
tarokom 10Forma podstawowa: tarok
Opis: dawna gra karciana wykorzystująca specjalną talię złożoną z od 40 do 78 kart.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
tarotem 10Forma podstawowa: tarot
Opis: dawna gra karciana wykorzystująca specjalną talię złożoną z od 40 do 78 kart.{#L:http://pl.wikipedia.org/wiki/Tarot_%28gra_karciana%29}
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
tarowań 14Forma podstawowa: tarować
tarpona 9Forma podstawowa: tarpon
Opis: Tarpon atlantycki, Megalops atlanticus – gatunek elopsokształtnej ryby amfidromicznej z rodziny tarponowatych (Megalopidae).
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
tartach 12Forma podstawowa: tarta
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
tartaki 10Forma podstawowa: tartak
Opis: zakład, w którym dokonuje się przerobu drewna okrągłego na tarcicę w procesie technologicznym tarcia (inaczej: przecierania), czyli rozpiłowywania za pomocą urządzenia zwanego trakiem.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tartana 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tartanę 13Forma podstawowa: tartana
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tartani 9Forma podstawowa: tartan
Opis: boisko, bieżnia, obiekt sportowy o tartanowej nawierzchni.
tartano 9Forma podstawowa: tartana
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tartego 11Forma podstawowa: trzeć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m1.m2:imperf:aff ppas:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
tartymi 11Forma podstawowa: trzeć
Forma fleksyjna: ppas:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff
tarując 17Forma podstawowa: tarować
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
tarujmy 14Forma podstawowa: tarować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
tarukom 12Forma podstawowa: taruka
Opis: Hippocamelus antisensis – gatunek ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych, blisko spokrewniony z huemalem, zamieszkuje kraje Ameryki Południowej – Ekwador, Peru, Boliwię, Chile i Argentynę.
taryfie 13Forma podstawowa: taryfa
Opis: taksówka - samochód do przewozu osób.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
tarzają 14Forma podstawowa: tarzać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
tarzali 9Forma podstawowa: tarzać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
tarzała 10Forma podstawowa: tarzać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
tarzało 10Forma podstawowa: tarzać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
tarzamy 10Forma podstawowa: tarzać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
tarzaną 12Forma podstawowa: tarzać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
tarzane 8Forma podstawowa: tarzać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
tasakom 10Forma podstawowa: tasak
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
taserom 9Forma podstawowa: taser
taserów 12Forma podstawowa: taser
taserze 8Forma podstawowa: taser
taskało 11Forma podstawowa: taskać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
taskana 9Forma podstawowa: taskać
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
taskani 9Forma podstawowa: taskać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
tasował 10Forma podstawowa: tasować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
tastrom 10Forma podstawowa: taster
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
tastrów 13Forma podstawowa: taster
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
tastruj 13Forma podstawowa: tastrować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
tastrze 9Forma podstawowa: taster
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
tasujże 16Forma podstawowa: tasować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
taszach 11Forma podstawowa: tasza
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
taszami 9Forma podstawowa: tasza
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
taszczą 13Forma podstawowa: taszczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
taszczę 13Forma podstawowa: taszczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
taszczy 10Forma podstawowa: taszczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
tasznik 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
taśmach 16Forma podstawowa: taśma
Opis: przedstawiciel glonów z gromady zielenic (Chlorophyta) z rodzaju Enteromorpha.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
taśmami 14Forma podstawowa: taśma
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
taśmiak 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
taśmową 17Forma podstawowa: taśmowy
Opis: człowiek, najczęściej żołnierz lub mający związek z wojskiem, którego zadaniem jest odbsługa broni ciężkiego kalibru poprzez podawanie i ustawianie taśmy z amunicją.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
taśmowi 13Forma podstawowa: taśmowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
taśmowo 13Forma podstawowa: taśmowy
Forma fleksyjna: adja
taśmowy 14Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
taśmują 21Forma podstawowa: taśmować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
taśmuje 17Forma podstawowa: taśmować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
tatarek 10Forma podstawowa: tatarka
Opis: przedstawicielka grupy ludów tureckich z Europy wschodniej oraz północnej Azji.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tatarem 10Forma podstawowa: tatar
Opis: przedstawiciel grupy ludów tureckich z Europy wschodniej oraz północnej Azji.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2 subst:sg:inst:m3

Forma podstawowa: tatar
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
tatarka 10Opis: przedstawicielka grupy ludów tureckich z Europy wschodniej oraz północnej Azji.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:nom:m1
tatarkę 14Forma podstawowa: tatarka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f

Forma podstawowa: tatarka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:acc:m1
tatarki 10Forma podstawowa: tatarek
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: tatarka
Opis: przedstawicielka grupy ludów tureckich z Europy wschodniej oraz północnej Azji.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f subst:sg:gen:m1
tatarko 10Forma podstawowa: tatarka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: tatarka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f subst:sg:voc:m1
tatarom 10Forma podstawowa: tatar
Opis: przedstawiciel grupy ludów tureckich z Europy wschodniej oraz północnej Azji.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: tatar
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2 subst:pl:dat:m3
tatarze 9Forma podstawowa: tatar
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: tatar
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
tatkach 13Forma podstawowa: tatek
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1

Forma podstawowa: tatka
Opis: tatko.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1

Forma podstawowa: tatko
Opis: tatuś.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
tatkami 11Forma podstawowa: tatko
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
tatkiem 11Forma podstawowa: tatko
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
tatkowi 10Forma podstawowa: tatko
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1
tatłami 12Forma podstawowa: tatła
Opis: słodki wschodni przysmak, wilgotne i bardzo słodkie ciasto.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
tatowej 11Forma podstawowa: tatowy
Opis: związany z tatą, dotyczący taty, zwłaszcza należący do taty.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
tatowie 9Forma podstawowa: tata
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
tatowym 11Forma podstawowa: tatowy
Opis: związany z tatą, dotyczący taty, zwłaszcza należący do taty.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
tatrach 12Forma podstawowa: tatra
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
tatrami 10Forma podstawowa: tatra
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
tatuaże 15Forma podstawowa: tatuaż
Opis: technika zdobienia ciała przez zmianę pigmentu skóry, nie ma liczby mnogiej.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tatuażu 17Forma podstawowa: tatuaż
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
tatuaży 16Forma podstawowa: tatuaż
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
tatulem 13Forma podstawowa: tatul
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
tatulka 13Forma podstawowa: tatulek
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
tatunia 11Forma podstawowa: tatunio
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Forma podstawowa: tatuń
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
tatunie 11Forma podstawowa: tatunio
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: tatuń
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
tatuniu 13Forma podstawowa: tatunio
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1

Forma podstawowa: tatuń
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
tatusie 11Forma podstawowa: tatuś
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
tatuśki 16Forma podstawowa: tatusiek
Opis: ironicznie: podtatusiały mężczyzna, pan w średnim wieku, najczęściej bez oporów podrywający młode kobiety.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
tatuuje 15Forma podstawowa: tatuować
Opis: robić tatuaż.
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
tatuuję 19Forma podstawowa: tatuować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
tatynek 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
tatynki 11Forma podstawowa: tatynek
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
tatynku 13Forma podstawowa: tatynek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
taurowa 10Forma podstawowa: taurowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
taurowi 10Forma podstawowa: taurowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
taurowy 11Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
tauryna 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
taurynę 15Forma podstawowa: tauryna
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tauryno 11Forma podstawowa: tauryna
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tauzena 10Forma podstawowa: tauzen
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3
tawerną 12Forma podstawowa: tawerna
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tawerno 8Forma podstawowa: tawerna
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tawerny 9Forma podstawowa: tawerna
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
tawlina 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tawlinę 13Forma podstawowa: tawlina
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tawrosz 8Opis: Carcharias taurus – gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny tawroszowatych (Odontaspididae), jedyny przedstawiciel rodzaju Carcharias, tawrosz piaskowy występuje we wszystkich ciepłych morzach g
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
tawulca 12Forma podstawowa: tawulec
Opis: Stephanandra – rodzaj rośliny z rodziny różowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tawulcu 14Forma podstawowa: tawulec
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
tawułka 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tawułkę 17Forma podstawowa: tawułka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tawułko 13Forma podstawowa: tawułka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tawułom 13Forma podstawowa: tawuła
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
tąpałby 18Forma podstawowa: tąpać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
tąpałem 16Forma podstawowa: tąpać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:nonrefl
tąpałeś 19Forma podstawowa: tąpać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:nonrefl
tąpania 13Forma podstawowa: tąpać
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:nonrefl
tąpcież 18Forma podstawowa: tąpać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
tąpiącą 22Forma podstawowa: tąpać
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:nonrefl
tąpiące 18Forma podstawowa: tąpać
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:nonrefl
tąpiemy 15Forma podstawowa: tąpać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl
tąpiesz 13Forma podstawowa: tąpać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl
tąpnęła 19Forma podstawowa: tąpnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:nonrefl
tąpnęło 19Forma podstawowa: tąpnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:nonrefl
tąpnięć 22Forma podstawowa: tąpnięcie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
tchawce 12Forma podstawowa: tchawka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
tchawek 12Forma podstawowa: tchawka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma podstawowa: tchawki
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
tchawka 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tchawką 16Forma podstawowa: tchawka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tchawki 12Forma podstawowa: tchawka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
tchawko 12Forma podstawowa: tchawka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tchnąca 16Forma podstawowa: tchnąć
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf.perf:aff:refl.nonrefl
tchnące 16Forma podstawowa: tchnąć
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf.perf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf.perf:aff:refl.nonrefl
tchnęli 16Forma podstawowa: tchnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf.perf:refl.nonrefl
tchnęło 17Forma podstawowa: tchnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf.perf:refl.nonrefl
tchnęły 18Forma podstawowa: tchnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf.perf:refl.nonrefl
tchnień 17Forma podstawowa: tchnienie
Opis: pojedynczy podmuch wiatru.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
tchnięć 20Forma podstawowa: tchnięcie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
tchórza 15Forma podstawowa: tchórzy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
tchórze 15Forma podstawowa: tchórz
Opis: wspólna nazwa określająca kilka gatunków drapieżnych ssaków z rodziny łasicowatych.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m1 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m1 subst:pl:voc:m2
tchórzę 19Forma podstawowa: tchórzyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
tchórzu 17Forma podstawowa: tchórz
Opis: wspólna nazwa określająca kilka gatunków drapieżnych ssaków z rodziny łasicowatych.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
tchórzy 16Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
teakach 12Forma podstawowa: teak
Opis: drewno pozyskiwane z drzewa tekowego.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
teakowa 9Forma podstawowa: teakowy
Opis: zrobiony z teaku (teku).
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
teakową 13Forma podstawowa: teakowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
teakowi 9Forma podstawowa: teak
Opis: drewno pozyskiwane z drzewa tekowego.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3

Forma podstawowa: teakowy
Opis: zrobiony z teaku (teku).
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
teakowy 10Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
teamach 12Forma podstawowa: team
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
teamowa 9Forma podstawowa: teamowy
teamowy 10
teasera 8Forma podstawowa: teaser
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
teasery 9Forma podstawowa: teaser
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
teatrom 10Forma podstawowa: teatr
Opis: widownia podczas przedstawienia w teatrze.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
teatrów 13Forma podstawowa: teatr
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3

Forma podstawowa: teatrum
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
teatyna 10Forma podstawowa: teatyn
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
tebaina 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tebainę 14Forma podstawowa: tebaina
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tebaino 10Forma podstawowa: tebaina
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tebainy 11Forma podstawowa: tebaina
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
tebanek 11Forma podstawowa: tebanka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tebanka 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tebankę 15Forma podstawowa: tebanka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tebanko 11Forma podstawowa: tebanka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tebence 11Forma podstawowa: tebenka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
tebenek 11Forma podstawowa: tebenka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tebenka 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tebenkę 15Forma podstawowa: tebenka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tebenki 11Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
tebenko 11Forma podstawowa: tebenka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tebinek 11Forma podstawowa: tebinka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tebinka 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tebinkę 15Forma podstawowa: tebinka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tebinki 11Forma podstawowa: tebinka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
tebinko 11Forma podstawowa: tebinka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
technik 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma podstawowa: technika
Opis: warsztat, umiejętność.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
teczynę 14Forma podstawowa: teczyna
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tedybyś 17Forma podstawowa: tedyby
teffach 19Forma podstawowa: teff
Opis: Eragrostis abyssinica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych, naturalnie rosnący w północno-wschodniej Afryce.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
teffami 17Forma podstawowa: teff
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
teffowi 16Forma podstawowa: teff
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
tefilim 14Opis: przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:dat:p3 subst:pl:gen:p3 subst:pl:inst:p3 subst:pl:loc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3 subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
teflonu 15Forma podstawowa: teflon
Opis: powszechnie stosowana nazwa politetrafluoroetylenu, mimo że nazwa teflon jest zastrzeżonym znakiem towarowym.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
teflony 14Forma podstawowa: teflon
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
teidach 12Forma podstawowa: teida
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
teidami 10Forma podstawowa: teida
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
teidzie 9Forma podstawowa: teida
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
teinowa 8Forma podstawowa: teinowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
teinową 12Forma podstawowa: teinowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
teinowe 8Forma podstawowa: teinowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
teinowy 9Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
teistka 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
teistki 10Forma podstawowa: teistka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
teistko 10Forma podstawowa: teistka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
teistom 10Forma podstawowa: teista
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
teizmem 10Forma podstawowa: teizm
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
teizmom 10Forma podstawowa: teizm
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
teizmów 13Forma podstawowa: teizm
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
tekowej 11Forma podstawowa: tekowy
Opis: zrobiony z teku.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
teksach 12Forma podstawowa: teks
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
teksasu 11Forma podstawowa: teksas
Opis: polska odmiana dżinsu.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
teksasy 10Forma podstawowa: teksas
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
tekstom 11Forma podstawowa: tekst
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
tekstra 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tekstrą 14Forma podstawowa: tekstra
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tekstro 10Forma podstawowa: tekstra
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tekstur 12Forma podstawowa: tekstura
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tekszla 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tekszlę 14Forma podstawowa: tekszla
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tekszli 10Forma podstawowa: tekszla
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
tekszlo 10Forma podstawowa: tekszla
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tekście 14Forma podstawowa: tekst
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
tekścik 15Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tekścin 14Forma podstawowa: tekścina
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tektura 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tekturę 16Forma podstawowa: tektura
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tekturo 12Forma podstawowa: tektura
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
telebim 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
telefon 13Opis: przesył impulsów, umożliwiający rozmowę telefoniczną
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
telegra 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
telegrę 15Forma podstawowa: telegra
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
telegro 11Forma podstawowa: telegra
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
telehit 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
telekin 10Forma podstawowa: telekino
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
telekod 11
telekom 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
teleksu 12Forma podstawowa: teleks
Opis: urządzenie biurowe przekazujące wiadomości na odległość poprzez zmianę impulsów elektrycznych na znaki pisarskie drukowane na papierze.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3

Forma podstawowa: telex
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
teleksy 11Forma podstawowa: teleks
Opis: urządzenie biurowe przekazujące wiadomości na odległość poprzez zmianę impulsów elektrycznych na znaki pisarskie drukowane na papierze.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: telex
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
teleman 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
telepać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
telepnę 14Forma podstawowa: telepnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl
telepże 14Forma podstawowa: telepać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
teleran 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
teletem 11Forma podstawowa: telet
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
teletów 14Forma podstawowa: telet
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
teleżce 14Forma podstawowa: teleżka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
teleżką 18Forma podstawowa: teleżka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
teleżkę 18Forma podstawowa: teleżka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tellami 11Forma podstawowa: tell
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
tellowi 10Forma podstawowa: tell
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1
telnetu 12Forma podstawowa: telnet
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
telnety 11Forma podstawowa: telnet
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
telofaz 13Forma podstawowa: telofaza
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
telomem 11Forma podstawowa: telom
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
telomer 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
telomom 11Forma podstawowa: telom
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
telosom 10Forma podstawowa: telos
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
telosów 13Forma podstawowa: telos
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
telsonu 11Forma podstawowa: telson
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
telsony 10Forma podstawowa: telson
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
temacie 10Forma podstawowa: temat
Opis: główna, zasadniczo nieodmienna, część wyrazu odmiennego.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
temacik 11Opis: sprawa do załatwienia, jakieś czynności i wydarzenia powiązane ze sobą, istotne dla kogoś.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tematyk 12Forma podstawowa: tematyka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
temblak 13Opis: opatrunek, podtrzymujący ramię.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tembrom 12Forma podstawowa: tembr
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
tembrów 15Forma podstawowa: tembr
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
temenos 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
temidom 11Forma podstawowa: temida
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
tempach 13Forma podstawowa: temp
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
tempami 11Forma podstawowa: temp
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
tempehu 14Forma podstawowa: tempeh
tempehy 13Forma podstawowa: tempeh
temperą 14Forma podstawowa: tempera
Opis: technika malarska, wykorzystująca farby temperowe.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
templom 12Forma podstawowa: templum
Opis: święty krąg wyznaczany przez augurów.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
templów 15Forma podstawowa: templum
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
templum 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
tempową 14Forma podstawowa: tempowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
tempowi 10Forma podstawowa: temp
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
temprom 11Forma podstawowa: tempra
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
temprze 10Forma podstawowa: tempra
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
tempurą 16Forma podstawowa: tempura
Opis: potrawa kuchni japońskiej.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tempury 13Forma podstawowa: tempura
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
tenakla 10Forma podstawowa: tenakiel
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tenaklu 12Forma podstawowa: tenakiel
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
tendrów 13Forma podstawowa: tender
Opis: wagon specjalnej konstrukcji do przewozu węgla (lub - rzadziej - mazutu) i wody dla parowozu.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
tendrze 9Forma podstawowa: tender
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
teneryf 13Forma podstawowa: teneryfa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tenicie 9Forma podstawowa: tenit
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
tenisie 8Forma podstawowa: tenis
Opis: sport polegający na przebijaniu rakietą piłki ponad siatką na pole przeciwnika, w sposób utrudniający jej odbiór.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
tenisów 12Forma podstawowa: tenis
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:m3
tenitem 10Forma podstawowa: tenit
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
tennowi 8Forma podstawowa: tenno
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1
tenorem 9Forma podstawowa: tenor
Opis: śpiewak śpiewający tenorem.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1 subst:sg:inst:m3
tenorką 13Forma podstawowa: tenorka
Opis: ludowy instrument muzyczny, piszaczałka podobna do oboju, odmiana szałamai.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tenorkę 13Forma podstawowa: tenorka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tenorki 9Forma podstawowa: tenorek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: tenorka
Opis: ludowy instrument muzyczny, piszaczałka podobna do oboju, odmiana szałamai.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
tenorko 9Forma podstawowa: tenorka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tenorom 9Forma podstawowa: tenor
Opis: śpiewak śpiewający tenorem.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:pl:dat:m3
tenorów 12Forma podstawowa: tenor
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:gen:m3
tenoryt 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
tenreka 9Forma podstawowa: tenrek
Opis: kretojeż bezogonowy, tenrek zwyczajny, Tenrec ecaudatus – gatunek ssaka z rodziny tenrekowatych, jedyny przedstawiciel rodzaju Tenrec, występuje na Madagaskarze, natomiast na Komorach, Seszelach, Mau
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
tenreki 9Forma podstawowa: tenrek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
tenreku 11Forma podstawowa: tenrek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
tensjom 11Forma podstawowa: tensja
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
tensonu 10Forma podstawowa: tenson
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tentach 12Forma podstawowa: tent
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
tentami 10Forma podstawowa: tent
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
tentego 11Forma fleksyjna: interj
tentują 17Forma podstawowa: tentować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
tentuje 13Forma podstawowa: tentować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
tenutom 12Forma podstawowa: tenuta
Opis: podnajem dóbr królewskich lub książęcych.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
teologu 13Forma podstawowa: teolog
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
teoriom 9Forma podstawowa: teoria
Opis: gałąź wiedzy (np. teoria literatury).
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
teowego 10Forma podstawowa: teowy
Opis: przypominający teownik, mający kształt jak teownik - zbliżony do litery T.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
teownik 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
teowych 12Forma podstawowa: teowy
Opis: przypominający teownik, mający kształt jak teownik - zbliżony do litery T.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
teowymi 10Forma podstawowa: teowy
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
teozofa 12Forma podstawowa: teozof
Opis: wyznawca, zwolennik teozofii - filozofii opartej na koncepcji, która mówi o tym, że istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu ze światem nadprzyrodzonym dzięki wiedzy zdobytej za pomocą praktyk mist
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
teozofy 13Forma podstawowa: teozof
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
teówkom 14Forma podstawowa: teówka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
tepował 11Forma podstawowa: tepować
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
tepujmy 15Forma podstawowa: tepować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
terajże 14Forma podstawowa: terać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
terakot 10Forma podstawowa: terakota
Opis: tworzywo ceramiczne otrzymywane w wyniku wypalania gliny.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
teralit 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
terałaś 14Forma podstawowa: terać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
terania 8Forma podstawowa: terać
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
teranie 8Forma podstawowa: terać
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
teraniu 10Forma podstawowa: terać
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
teranym 10Forma podstawowa: terać
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
terapią 13Forma podstawowa: terapia
Opis: działanie medyczne lub paramedyczne, mające na celu leczenie, pomoc choremu.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
terapie 9Forma podstawowa: terapia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
terasie 8Forma podstawowa: teras
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
terasom 9Forma podstawowa: teras
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: terasa
Opis: sposób ukształtowania terenu, występ na zboczu, który powstał w wyniku erozji.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
teratom 10Forma podstawowa: teratoma
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
terbach 13Forma podstawowa: terb
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
terbami 11Forma podstawowa: terb
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
terbowi 10Forma podstawowa: terb
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
tercetu 12Forma podstawowa: tercet
Opis: utwór wokalny na trzy głosy solo.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
tercety 11Forma podstawowa: tercet
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tercjan 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
tercjom 12Forma podstawowa: tercja
Opis: w drukarstwie: stopień czcionki (jej wielkość) wynoszący 16 punktów.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
tercyna 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tercyno 10Forma podstawowa: tercyna
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tercyny 11Forma podstawowa: tercyna
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
teremie 9Forma podstawowa: terem
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
teremom 10Forma podstawowa: terem
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
teremów 13Forma podstawowa: terem
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
terenie 8Forma podstawowa: teren
Opis: regionalne ośrodki władzy, znajdujące się na prowincji, przeciwieństo ośrodków centralnych.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
terenów 12Forma podstawowa: teren
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
tergalu 13Forma podstawowa: tergal
Opis: sztuczne włókno tekstylne z PET, podobne do włóczki wełnianej, bardzo wytrzymałe.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
tergity 12Forma podstawowa: tergit
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
teriera 8Forma podstawowa: terier
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
terkocę 14Forma podstawowa: terkotać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
terkolę 14Forma podstawowa: terkolić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
terkotu 12Forma podstawowa: terkot
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
terkoty 11Forma podstawowa: terkot
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
terlica 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
terlicę 14Forma podstawowa: terlica
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
terlico 10Forma podstawowa: terlica
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
termach 12Forma podstawowa: terem
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3

Forma podstawowa: term
Opis: formuła nazwowa.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3

Forma podstawowa: terma
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f

Forma podstawowa: termy
Opis: w starożytnym Rzymie łaźnie publiczne, kompleks obiektów ulokowanych na rozległym terenie, dostępnych dla wszystkich bezpłatnie i o określonych godzinach.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:p3
termami 10Forma podstawowa: terem
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3

Forma podstawowa: terma
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
termice 10Forma podstawowa: termika
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
termicy 11Forma podstawowa: termik
Opis: fachowiec w zakresie izolacji termicznej.
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
termika 10Forma podstawowa: termik
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
termiką 14Forma podstawowa: termika
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
termiki 10Forma podstawowa: termik
Opis: fachowiec w zakresie izolacji termicznej.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
termiko 10Forma podstawowa: termika
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
terminu 11Forma podstawowa: termin
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
terminy 10Forma podstawowa: termin
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
termita 10Forma podstawowa: termit
Opis: stechiometryczna mieszanina glinu i tlenku żelaza, stosowana w spawalnictwie oraz w aluminoermii do otrzymywania czystych metali.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
termity 11Forma podstawowa: termit
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
termonu 11Forma podstawowa: termon
Opis: kuchenka o jednej fajerce wmontowana w otwór paleniska pieca pokojowego.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
termony 10Forma podstawowa: termon
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
termosu 11Forma podstawowa: termos
Opis: naczynie, które pozwala na przechowywanie cieczy o temperaturze innej niż temperatura otoczenia.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
termosy 10Forma podstawowa: termos
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ternami 9Forma podstawowa: terno
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
ternara 8Forma podstawowa: ternar
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ternewa 8Forma podstawowa: ternew
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
terowym 10Forma podstawowa: terowy
Opis: zrobiony z teru.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
terpali 10Forma podstawowa: terpać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
terpały 12Forma podstawowa: terpać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
terpana 9Forma podstawowa: terpać
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
terpani 9Forma podstawowa: terpać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
terpano 9Forma podstawowa: terpać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
terpany 10Forma podstawowa: terpać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
terpenu 11Forma podstawowa: terpen
Opis: izoprenoid – organiczny związek chemiczny o wzorze ogólnym (C5H8)n, którego główny szkielet powstał w wyniku połączenia pięciowęglowych jednostek izoprenowych, dlatego liczba atomów węgla w cząsteczc
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
terpeny 10Forma podstawowa: terpen
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
terpiąc 14Forma podstawowa: terpać
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
terpmyż 15Forma podstawowa: terpać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
terpugą 17Forma podstawowa: terpuga
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
terpugi 13Forma podstawowa: terpuga
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
terpugo 13Forma podstawowa: terpuga
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
terrier 8Opis: pies terier.
terrina 8Opis: popularny francuski specjał podawany na zimno jako przekąska, który ma kształt rolady lub rynienki (od której odcina się płaskie porcje) - może to być rodzaj pasztetu, galarety czy też pasty serowej
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
terrinę 12Forma podstawowa: terrina
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
terrino 8Forma podstawowa: terrina
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
terroru 10Forma podstawowa: terror
Opis: zespół działań jednostek silniejszych, podpierających się prawem, wobec słabszych, mający na celu odebranie praw i dóbr tym drugim.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
terrory 9Forma podstawowa: terror
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
tersyna 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tersyną 13Forma podstawowa: tersyna
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tersyno 9Forma podstawowa: tersyna
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tersyny 10Forma podstawowa: tersyna
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
tertium 12Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
terujmy 14Forma podstawowa: terować
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
terujże 16Forma podstawowa: terować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
terylen 10Opis: mocne włókno poliestrowe, inna nazwa elany.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
terynie 9Forma podstawowa: teryna
Opis: dosyć głębokie okrągłe lub owalne naczynie kuchenne o stromych ściankach, z uchwytami i ciasno dopasowaną pokrywą, ktora spoczywa na wewnetrznym obrębie.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
teslami 10Forma podstawowa: tesla
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
tessera 8Opis: kawałek kamienia lub szkła stosowanego w technice mozaikowej.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tesserę 12Forma podstawowa: tessera
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tessero 8Forma podstawowa: tessera
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tessery 9Forma podstawowa: tessera
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
testera 9Forma podstawowa: tester
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1 subst:sg:gen:m3
testowa 9Forma podstawowa: testowy
Opis: próbny, taki, który służy sprawdzeniu, przetestowaniu, jest na próbę.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
testową 13Forma podstawowa: testowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
testowe 9Forma podstawowa: testowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
testowo 9Opis: próbnie, dla sprawdzenia, przetestowania, na próbę.
Forma fleksyjna: adv:pos

Forma podstawowa: testowy
Opis: próbny, taki, który służy sprawdzeniu, przetestowaniu, jest na próbę.
Forma fleksyjna: adja
testuję 17Forma podstawowa: testować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
teściom 14Forma podstawowa: teściowie
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p1
teściów 17Forma podstawowa: teść
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
tetania 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tetanię 13Forma podstawowa: tetania
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tetanii 9Forma podstawowa: tetania
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
tetanus 11
tetetce 11Forma podstawowa: tetetka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
tetetek 11Forma podstawowa: tetetka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
tetetką 15Forma podstawowa: tetetka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tetetki 11Forma podstawowa: tetetka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
tetrada 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tetradę 14Forma podstawowa: tetrada
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tetrado 10Forma podstawowa: tetrada
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tetrady 11Forma podstawowa: tetrada
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
tetroda 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
tetrodę 14Forma podstawowa: tetroda
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
tetrowi 9Forma podstawowa: tetrowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
tetrowy 10Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
tetrozą 13Forma podstawowa: tetroza
Opis: cukier prosty zawierający cztery atomy węgla w cząsteczce.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
tetrozo 9Forma podstawowa: tetroza
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
tetrycy 12Forma podstawowa: tetryk
Opis: pogardliwe, lekceważące określenie starego, zrzędliwego, niedołężnego człowieka.
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
teurdzy 12Forma podstawowa: teurg
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
teurgią 16Forma podstawowa: teurgia
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
teurgie 12Forma podstawowa: teurgia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
teurgów 16Forma podstawowa: teurg
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
tezowym 10Forma podstawowa: tezowy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos