Wyrazy na literę t

Baza serwisu zawiera 69428 wyrazów na literę "t" z podziałem na punktację poszczególnych słów.
Dla poszczególnych punktacji prezentowane jest nie więcej niż 1000 wyrazów w kolejności alfabetycznej. Słowa o większej liczbie liter niż 8 nie są wyświetlane.

4 literowe na t   5 literowe na t   6 literowe na t   7 literowe na t   8 literowe na t   

Wyrazy na literę t o długości 2

ta 3Opis: w chemii: symbol tantalu.
Część mowy/forma fleksyjna: kublik
Forma podstawowa: ten
Opis: w chemii: symbol tantalu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
te 3Forma podstawowa: ty
Opis: symbol telluru w układzie okresowym.
Część mowy/forma fleksyjna: zaimek nietrzecioosobowy
to 3Forma podstawowa: ten
Opis: struktura osobowości w modelu psychoanalitycznym.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ts 3Część mowy/forma fleksyjna: wykrzyknik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
 7Forma podstawowa: ten
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
te 3Forma podstawowa: ten
Opis: symbol telluru w układzie okresowym.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
 7Forma podstawowa: ten
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
to 3Opis: struktura osobowości w modelu psychoanalitycznym.
Część mowy/forma fleksyjna:
tu 5Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
ty 4Część mowy/forma fleksyjna: zaimek nietrzecioosobowy

Wyrazy na literę t o długości 3

tab 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tac 5Forma podstawowa: taca
Opis: płaskie naczynie, na którym przenoszone są albo podawane do stołu dania lub zastawa stołowa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tai 4Forma podstawowa: taić
Opis: nie wyjawiać czegoś, robić z czegoś tajemnicę.
Część mowy/forma fleksyjna:
tak 5Forma podstawowa: taka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tal 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tan 4Opis: taniec - ruch w określonym układzie w rytm muzyki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tar 4Forma podstawowa: tara
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tau 6Opis: litera alfabetu greckiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tąp 9Forma podstawowa: tąpać
Część mowy/forma fleksyjna:
tąż 12Forma podstawowa: tenże
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tej 6Forma podstawowa: ten
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tek 5Opis: drewno pozyskiwane z drzewa tekowego.
Część mowy/forma fleksyjna:
ten 4Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tez 4Forma podstawowa: teza
Opis: zdanie, założenie, twierdzenie języka, które jest zawsze prawdziwe niezależnie od wstawień w nim dokonanych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
też 8Forma podstawowa: tenże
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tęp 9Forma podstawowa: tępić
Część mowy/forma fleksyjna:
tęż 12Forma podstawowa: tenże
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: tężyć
Część mowy/forma fleksyjna:
tfu 10Część mowy/forma fleksyjna: wykrzyknik
tik 5Forma podstawowa: tika
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tir 4Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tit 5
tli 5Forma podstawowa: tlić
Część mowy/forma fleksyjna:
tła 6Forma podstawowa: tło
Opis: podłoże, źródło czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tło 6Opis: podłoże, źródło czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tłu 8Forma podstawowa: tło
Opis: podłoże, źródło czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tną 8Forma podstawowa: ciąć
Część mowy/forma fleksyjna:
tnę 8Forma podstawowa: ciąć
Część mowy/forma fleksyjna:
toć 9Część mowy/forma fleksyjna: kublik
toi 4Forma podstawowa: toja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tok 5Opis: przebieg zdarzeń.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tom 5Opis: oddzielna książka stanowiąca część jakiegoś zbioru (np. wydania, encyklopedii, kolekcji itp.).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ton 4Forma podstawowa: tona
Opis: w muzyce: miara odległości pomiędzy dźwiękami w skali.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
top 5Opis: kod ISO 4217 pa'angi.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tor 4Opis: naturalna, wypukła forma terenu zbudowana z litej skały (formacja skalna) o wysokości zwykle od kilku do kilkudziesięciu metrów, często występująca na szczytach wzgórz lub w ich pobliżu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
toż 8Forma podstawowa: tenże
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Część mowy/forma fleksyjna: kublik
tri 4Opis: ciecz bezbarwna i niepalna o zapachu chloroformu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tub 8Forma podstawowa: tuba
Opis: z lekceważeniem o głosicielu jakichś tez, poglądów (często poglądów kogoś innego, np. określonych organizacji).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tuf 10Opis: lekka, zwięzła, zazwyczaj porowata skała osadowa należąca do skał piroklastycznych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tui 6Forma podstawowa: tuja
Opis: drewno lekkie, miękkie, o jasnym, żółtawym zabarwieniu pozyskiwane z drzewa żywotnika zachodniego, pozbawione żywicy a jednak wyjątkowo trwałe i odporne na gnicie (znacznie trwalsze niż drewno dębowe
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tuj 8Część mowy/forma fleksyjna: wykrzyknik
tuk 7Forma podstawowa: tuka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tul 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tulić
Część mowy/forma fleksyjna:
tup 7Forma podstawowa: tupać
Część mowy/forma fleksyjna:
tur 6Opis: Bos primigenius – wymarły gatunek ssaka z rodziny krętorogich, pochodził z Indii, występował w Azji, Europie i pólnocnej Afryce, przodek niektórych ras bydła domowego - z opisów w starych kronikach i
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tuz 6Opis: ktoś wpływowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tuż 10Część mowy/forma fleksyjna:
twa 4Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
twe 4Forma podstawowa: twój
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tyć 10Opis: zwiększać masę ciała, zarastając tłuszczem.
Część mowy/forma fleksyjna:
tyk 6Opis: tykanie.
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: tyka
Opis: zgrubiale: tyczka - długi, cienki pręt, palik, słupek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tył 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tym 6Forma podstawowa: ten
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tyn 5Forma podstawowa: tyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
typ 6Opis: w biologii: jedna z podstawowych kategorii systematycznych stosowanych w systematyce organizmów, niższa od królestwa, a wyższa od gromady (classis) w systematyce zwierząt lub klasy (classis) w botani
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tab 6Forma podstawowa: tabel
Część mowy/forma fleksyjna: skrót
taf 8Forma podstawowa: tafa
Opis: myszowór, mysz workowata, tuan, Phascogale tapoatafa – gatunek niewielkiego mięsożernego torbacza z rodziny niełazowatych, występuje we wszystkich stanach Australii z wyjątkiem Tasmanii.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tag 6Opis: w informatyce - znak lub słowo, które jest przyporządkowane jakiejś informacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taj 6Forma podstawowa: taić
Opis: nie wyjawiać czegoś, robić z czegoś tajemnicę.
Część mowy/forma fleksyjna:
Opis: mieszkaniec Tajlandii, człowiek pochodzenia tajskiego.
Część mowy/forma fleksyjna: kublik
Opis: mieszkaniec Tajlandii, człowiek pochodzenia tajskiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tajać
Opis: mieszkaniec Tajlandii, człowiek pochodzenia tajskiego.
Część mowy/forma fleksyjna:
tak 5Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
tal 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tala
Opis: waluta Samoa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tam 5Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: tama
Opis: budowla hydrotechniczna, której celem jest spiętrzenie wody.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tao 4Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tar 4Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tas 4Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taś 8Część mowy/forma fleksyjna: wykrzyknik
taż 8Forma podstawowa: tenże
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tee 4Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tef 8Opis: Eragrostis abyssinica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych, naturalnie rosnący w północno-wschodniej Afryce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tek 5Forma podstawowa: teka
Opis: kolekcja rysunków, dzieł jakiegoś jednego twórcy lub na jakiś temat.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teł 6Forma podstawowa: tło
Opis: podłoże, źródło czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ter 4Opis: smar składający się ze smoły, kalafonii i tłuszczu, używany przede wszystkim jako smar ochronny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tera
Opis: smar składający się ze smoły, kalafonii i tłuszczu, używany przede wszystkim jako smar ochronny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
też 8Część mowy/forma fleksyjna: kublik
tik 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tiu 6Część mowy/forma fleksyjna: wykrzyknik
tka 5Forma podstawowa: tkać
Część mowy/forma fleksyjna:
tlą 9Forma podstawowa: tlić
Część mowy/forma fleksyjna:
tle 5Forma podstawowa: tło
Opis: podłoże, źródło czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tlę 9Forma podstawowa: tlić
Część mowy/forma fleksyjna:
tog 6Forma podstawowa: toga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tom 5Opis: oddzielna książka stanowiąca część jakiegoś zbioru (np. wydania, encyklopedii, kolekcji itp.).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: toma
Opis: oddzielna książka stanowiąca część jakiegoś zbioru (np. wydania, encyklopedii, kolekcji itp.).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ton 4Opis: w muzyce: miara odległości pomiędzy dźwiękami w skali.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
toń 10Forma podstawowa: tonąć
Opis: wody pieniące się na mokradłach.
Część mowy/forma fleksyjna:
Opis: wody pieniące się na mokradłach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
top 5Forma podstawowa: topić
Opis: grzejąc, powodować zmianę stanu skupienia czegoś ze stałego na ciekły.
Część mowy/forma fleksyjna:
tor 4Forma podstawowa: tora
Opis: naturalna, wypukła forma terenu zbudowana z litej skały (formacja skalna) o wysokości zwykle od kilku do kilkudziesięciu metrów, często występująca na szczytach wzgórz lub w ich pobliżu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tóg 10Forma podstawowa: toga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tóż 12
tra 4Część mowy/forma fleksyjna: wykrzyknik
trą 8Forma podstawowa: trzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
trę 8Forma podstawowa: trzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
trr 4
tss 4Część mowy/forma fleksyjna: wykrzyknik
tub 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tuj 8Forma podstawowa: tuja
Opis: drewno lekkie, miękkie, o jasnym, żółtawym zabarwieniu pozyskiwane z drzewa żywotnika zachodniego, pozbawione żywicy a jednak wyjątkowo trwałe i odporne na gnicie (znacznie trwalsze niż drewno dębowe
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tuk 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tum 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tup 7Część mowy/forma fleksyjna: wykrzyknik
tur 6Opis: Bos primigenius – wymarły gatunek ssaka z rodziny krętorogich, pochodził z Indii, występował w Azji, Europie i pólnocnej Afryce, przodek niektórych ras bydła domowego - z opisów w starych kronikach i
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: tura
Opis: Bos primigenius – wymarły gatunek ssaka z rodziny krętorogich, pochodził z Indii, występował w Azji, Europie i pólnocnej Afryce, przodek niektórych ras bydła domowego - z opisów w starych kronikach i
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tut 7Forma podstawowa: tuta
Opis: górniczy przyrząd wiertniczy służący do wydobywania urwanych narzędzi wiertniczych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
twa 4Forma podstawowa: twój
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
twą 8Forma podstawowa: twój
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tyj 7Forma podstawowa: tyć
Opis: zwiększać masę ciała, zarastając tłuszczem.
Część mowy/forma fleksyjna:
tył 7Forma podstawowa: tyć
Opis: zwiększać masę ciała, zarastając tłuszczem.
Część mowy/forma fleksyjna:
tym 6Forma podstawowa: to
Opis: struktura osobowości w modelu psychoanalitycznym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyn 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik

Wyrazy na literę t o długości 4

taba 7Forma podstawowa: tab
tabu 9Opis: coś, o czym się nie mówi w danej społeczności lub kulturze.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taby 8Forma podstawowa: tab
taca 6Opis: płaskie naczynie, na którym przenoszone są albo podawane do stołu dania lub zastawa stołowa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tace 6Forma podstawowa: taca
Opis: płaskie naczynie, na którym przenoszone są albo podawane do stołu dania lub zastawa stołowa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tacę 10Forma podstawowa: taca
Opis: płaskie naczynie, na którym przenoszone są albo podawane do stołu dania lub zastawa stołowa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tacy 7Forma podstawowa: taki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tael 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taić 10Opis: nie wyjawiać czegoś, robić z czegoś tajemnicę.
Część mowy/forma fleksyjna:
taił 7Forma podstawowa: taić
Opis: nie wyjawiać czegoś, robić z czegoś tajemnicę.
Część mowy/forma fleksyjna:
tają 11Forma podstawowa: tajać
Część mowy/forma fleksyjna:
taje 7Forma podstawowa: tajać
Część mowy/forma fleksyjna:
taję 11Forma podstawowa: tajać
Część mowy/forma fleksyjna:
tajg 9Forma podstawowa: tajga
Opis: obszar północnej Ameryki, Europy i Azji, porośnięty borealnym lasem iglastym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taka 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taką 10Forma podstawowa: taka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
takę 10Forma podstawowa: taka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taki 6Forma podstawowa: taka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tako 6Forma podstawowa: taka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taks 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
takt 7Opis: grzeczne, kulturalne i delikatne zachowywanie się, działanie wobec innych osób z wyczuciem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tale 6Forma podstawowa: tala
Opis: waluta Samoa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tali 6Forma podstawowa: tal
Opis: twarde drewno pozyskiwane z drzewa Erythrophleum ivorense z rodziny bobowatych, wykorzystywane do produkcji mebli, podłóg, schodów, podkładów, mostów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tall 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
talu 8Forma podstawowa: tala
Opis: waluta Samoa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tang 7Forma podstawowa: tango
Opis: utwór muzyczny, do którego tańczy się tango.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tanu 7Forma podstawowa: tan
Opis: taniec - ruch w określonym układzie w rytm muzyki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tany 6Forma podstawowa: tan
Opis: taniec - ruch w określonym układzie w rytm muzyki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
tara 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarą 9Forma podstawowa: tara
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarć 10Forma podstawowa: tarcie
Opis: jeden z oporów ruchu, całość zjawisk fizycznych towarzyszących przemieszczaniu się względem siebie dwóch ciał fizycznych (tarcie zewnętrzne) lub elementów tego samego ciała (tarcie wewnętrzne) i powo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarę 9Forma podstawowa: tara
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarł 7Forma podstawowa: trzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
taro 5Forma podstawowa: tara
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tart 6Forma podstawowa: tarta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tary 6Forma podstawowa: tar
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tara
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tasz 5Forma podstawowa: tasza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taśm 10Forma podstawowa: taśma
Opis: przedstawiciel glonów z gromady zielenic (Chlorophyta) z rodzaju Enteromorpha.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tatą 10Forma podstawowa: tata
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tatę 10Forma podstawowa: tata
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tato 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tatr 6Forma podstawowa: tatry
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taty 7Forma podstawowa: tato
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
tchu 10Forma podstawowa: dech
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teak 6Opis: drewno pozyskiwane z drzewa tekowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tedy 7Forma podstawowa: ted
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Część mowy/forma fleksyjna: spójnik współrzędny
teff 13Opis: Eragrostis abyssinica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych, naturalnie rosnący w północno-wschodniej Afryce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tefu 11Forma podstawowa: tef
Opis: Eragrostis abyssinica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych, naturalnie rosnący w północno-wschodniej Afryce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tego 7Forma podstawowa: to
Opis: struktura osobowości w modelu psychoanalitycznym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teju 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teka 6Opis: kolekcja rysunków, dzieł jakiegoś jednego twórcy lub na jakiś temat.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teką 10Forma podstawowa: teka
Opis: kolekcja rysunków, dzieł jakiegoś jednego twórcy lub na jakiś temat.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teki 6Forma podstawowa: tek
Opis: drewno pozyskiwane z drzewa tekowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tell 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
temp 7Forma podstawowa: tempo
Opis: w szachach: pojedyncze posunięcie, pojedynczy ruch.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
temu 8Część mowy/forma fleksyjna: przyimek
Forma podstawowa: to
Opis: struktura osobowości w modelu psychoanalitycznym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tent 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tera 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
term 6Forma podstawowa: termy
Opis: w starożytnym Rzymie łaźnie publiczne, kompleks obiektów ulokowanych na rozległym terenie, dostępnych dla wszystkich bezpłatnie i o określonych godzinach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tero 5Forma podstawowa: tera
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
terp 6Forma podstawowa: terpać
Część mowy/forma fleksyjna:
tery 6Forma podstawowa: tera
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teść 14Forma podstawowa: teścia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tetr 6Forma podstawowa: tetra
Opis: luźna bawełniana tkanina.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teza 5Opis: zdanie, założenie, twierdzenie języka, które jest zawsze prawdziwe niezależnie od wstawień w nim dokonanych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tezę 9Forma podstawowa: teza
Opis: zdanie, założenie, twierdzenie języka, które jest zawsze prawdziwe niezależnie od wstawień w nim dokonanych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tezo 5Forma podstawowa: teza
Opis: zdanie, założenie, twierdzenie języka, które jest zawsze prawdziwe niezależnie od wstawień w nim dokonanych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tezy 6Forma podstawowa: teza
Opis: zdanie, założenie, twierdzenie języka, które jest zawsze prawdziwe niezależnie od wstawień w nim dokonanych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tęcz 10Forma podstawowa: tęcza
Opis: otwór w ścianie tęczowej, oddzielającej nawę od prezbiterium.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tęga 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tęgi 11Opis: taki, który jest duży, pełen tężyzny, wygląda na silnego i zdrowego.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tęgo 11Forma podstawowa: tęga
Opis: grubo, otyle, masywnie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tępa 10Forma podstawowa: tępy
Opis: taki, w którym maluje się apatia, odrętwienie, bierność.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tępą 14Forma podstawowa: tępy
Opis: taki, w którym maluje się apatia, odrętwienie, bierność.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tępi 10Forma podstawowa: tępić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: tępy
Opis: taki, w którym maluje się apatia, odrętwienie, bierność.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tępo 10Forma podstawowa: tępy
Opis: taki, w którym maluje się apatia, odrętwienie, bierność.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
tężą 17Forma podstawowa: tężyć
Część mowy/forma fleksyjna:
tężę 17Forma podstawowa: tężyć
Część mowy/forma fleksyjna:
them 8Forma podstawowa: thema
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tico 6Opis: model najmniejszego z samochodów produkowanych przez koncern Daewoo.
tigr 7Forma podstawowa: tigra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tiką 10Forma podstawowa: tika
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tikę 10Forma podstawowa: tika
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tiki 6Forma podstawowa: tik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tika
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tiko 6Forma podstawowa: tika
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tiku 8Forma podstawowa: tik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tild 7Forma podstawowa: tilda
tion 5
tips 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tira 5Forma podstawowa: tir
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
titr 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tkać 11Część mowy/forma fleksyjna:
tkaj 8Forma podstawowa: tkać
Część mowy/forma fleksyjna:
tkał 8Forma podstawowa: tkać
Część mowy/forma fleksyjna:
tkam 7Forma podstawowa: tkać
Część mowy/forma fleksyjna:
tkną 10Forma podstawowa: tknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
tknę 10Forma podstawowa: tknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
tleń 12Forma podstawowa: tlenić
Część mowy/forma fleksyjna:
tlij 8Forma podstawowa: tlić
Część mowy/forma fleksyjna:
tłem 8Forma podstawowa: tło
Opis: podłoże, źródło czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tłuc 10Część mowy/forma fleksyjna:
tmez 6Forma podstawowa: tmeza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tnij 7Forma podstawowa: ciąć
Część mowy/forma fleksyjna:
tobą 11Forma podstawowa: ty
Część mowy/forma fleksyjna: zaimek nietrzecioosobowy
toby 8
toea 5Opis: jednostka zdawkowa w Papui-Nowej Gwinei, 1/100 kiny.
togą 11Forma podstawowa: toga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
togo 7Forma podstawowa: toga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
toją 11Forma podstawowa: toja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
toje 7Forma podstawowa: toja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
toję 11Forma podstawowa: toja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tojo 7Forma podstawowa: toja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
toki 6Forma podstawowa: tok
Opis: przebieg zdarzeń.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
toku 8Forma podstawowa: tok
Opis: przebieg zdarzeń.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tomy 7Forma podstawowa: tom
Opis: oddzielna książka stanowiąca część jakiegoś zbioru (np. wydania, encyklopedii, kolekcji itp.).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: tom
Opis: oddzielna książka stanowiąca część jakiegoś zbioru (np. wydania, encyklopedii, kolekcji itp.).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: toma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
toną 9Forma podstawowa: tona
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tonąć
Część mowy/forma fleksyjna:
tond 6Forma podstawowa: tondo
Opis: obraz lub płaskorzeźba w kształcie koła, charakterystyczna dla sztuki włoskiego renesansu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tonę 9Forma podstawowa: tona
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
toni 5Forma podstawowa: toń
Opis: wody pieniące się na mokradłach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tono 5Forma podstawowa: tona
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tony 6Forma podstawowa: tona
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
topi 6Forma podstawowa: topić
Opis: grzejąc, powodować zmianę stanu skupienia czegoś ze stałego na ciekły.
Część mowy/forma fleksyjna:
topl 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tora 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
torb 7Forma podstawowa: torba
Opis: zawartość torby, tyle, ile się mieści w torbie.
torf 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tory 6Forma podstawowa: tor
Opis: naturalna, wypukła forma terenu zbudowana z litej skały (formacja skalna) o wysokości zwykle od kilku do kilkudziesięciu metrów, często występująca na szczytach wzgórz lub w ich pobliżu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tost 6Opis: przypieczona kromka chleba.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tour 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trać 10Forma podstawowa: tracić
Część mowy/forma fleksyjna:
traf 9Część mowy/forma fleksyjna:
trag 7Forma podstawowa: tragi
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trak 6Opis: mieszkaniec Tracji, człowiek pochodzenia trackiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: mieszkaniec Tracji, człowiek pochodzenia trackiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tran 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trap 6Forma podstawowa: trapa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
traw 5Forma podstawowa: trawa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trąć 14Forma podstawowa: trącić
Część mowy/forma fleksyjna:
trel 6Opis: rodzaj ozdobnika, który polega na szybkim naprzemiennym graniu dźwięku właściwego i jego górnej sekundy (małej lub wielkiej).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tres 5Forma podstawowa: tresa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tret 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
troć 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
troi 5Forma podstawowa: troić
Część mowy/forma fleksyjna:
trok 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tron 5Opis: władza królewska, stanowisko władcy królestwa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trop 6Opis: figura stylistyczna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trói 9Forma podstawowa: trója
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trój 11Forma podstawowa: troić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: trója
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trud 8Forma podstawowa: truda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trup 8Opis: przen. człowiek bardzo zmęczony, pijany lub na kacu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
truś 11Forma podstawowa: trusia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trwa 5Forma podstawowa: trwać
Część mowy/forma fleksyjna:
tryb 8Opis: koło z zębami (o ponacinanych brzegach), które bywa częścią maszyn.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tryba
Opis: prosta droga w lesie powstała przez wycięcie drzew
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tryf 10Forma podstawowa: tryfić
Część mowy/forma fleksyjna:
tryl 7Opis: melodyjny, długotrwały śpiew niektórych ptaków.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trym 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tryp 7Forma podstawowa: trypa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tryt 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trza 5Opis: trzeba.
Część mowy/forma fleksyjna: predykatyw
trze 5Forma podstawowa: trzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
trzy 6Część mowy/forma fleksyjna: liczebnik główny
tuba 9Opis: z lekceważeniem o głosicielu jakichś tez, poglądów (często poglądów kogoś innego, np. określonych organizacji).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tubą 13Forma podstawowa: tuba
Opis: z lekceważeniem o głosicielu jakichś tez, poglądów (często poglądów kogoś innego, np. określonych organizacji).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tube 9
tubę 13Forma podstawowa: tuba
Opis: z lekceważeniem o głosicielu jakichś tez, poglądów (często poglądów kogoś innego, np. określonych organizacji).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tubo 9Forma podstawowa: tuba
Opis: z lekceważeniem o głosicielu jakichś tez, poglądów (często poglądów kogoś innego, np. określonych organizacji).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tubu 11Forma podstawowa: tub
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tucz 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tucza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tuczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
tufu 13Forma podstawowa: tuf
Opis: lekka, zwięzła, zazwyczaj porowata skała osadowa należąca do skał piroklastycznych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tuja 9Opis: drewno lekkie, miękkie, o jasnym, żółtawym zabarwieniu pozyskiwane z drzewa żywotnika zachodniego, pozbawione żywicy a jednak wyjątkowo trwałe i odporne na gnicie (znacznie trwalsze niż drewno dębowe
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tują 13Forma podstawowa: tuja
Opis: drewno lekkie, miękkie, o jasnym, żółtawym zabarwieniu pozyskiwane z drzewa żywotnika zachodniego, pozbawione żywicy a jednak wyjątkowo trwałe i odporne na gnicie (znacznie trwalsze niż drewno dębowe
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tukę 12Forma podstawowa: tuka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tuki 8Forma podstawowa: tuk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tuko 8Forma podstawowa: tuka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tulą 12Forma podstawowa: tulić
Część mowy/forma fleksyjna:
tule 8Forma podstawowa: tul
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tuła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tulu 10Forma podstawowa: tul
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tuła 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tułać
Część mowy/forma fleksyjna:
tumy 9Forma podstawowa: tum
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tupu 10Część mowy/forma fleksyjna: wykrzyknik
turę 11Forma podstawowa: tura
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
turf 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
turo 7Forma podstawowa: tura
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tury 8Forma podstawowa: tur
Opis: Bos primigenius – wymarły gatunek ssaka z rodziny krętorogich, pochodził z Indii, występował w Azji, Europie i pólnocnej Afryce, przodek niektórych ras bydła domowego - z opisów w starych kronikach i
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tuss 7Forma podstawowa: tussa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tusz 7Forma podstawowa: tusza
Opis: ciało zwierzęcia rzeźnego po uboju.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tuta 8Opis: górniczy przyrząd wiertniczy służący do wydobywania urwanych narzędzi wiertniczych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tutą 12Forma podstawowa: tuta
Opis: górniczy przyrząd wiertniczy służący do wydobywania urwanych narzędzi wiertniczych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tutu 10
tuty 9Forma podstawowa: tuta
Opis: górniczy przyrząd wiertniczy służący do wydobywania urwanych narzędzi wiertniczych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tuzy 8Forma podstawowa: tuz
Opis: ktoś wpływowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
twej 7Forma podstawowa: twój
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
twoi 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: twój
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
twój 11Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
twór 9Opis: wytwór człowieka, zarówno materialny przedmiot, jak i efekt pracy umysłu (np. twór wyobraźni).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyce 7Forma podstawowa: tyka
Opis: zgrubiale: tyczka - długi, cienki pręt, palik, słupek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tych 9Forma podstawowa: ten
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tyci 7Opis: bardzo mały - taki, który istnieje fizycznie lub można sobie go wyobrazić jako istniejący w przestrzeni (ma łatwe do opisania cechy fizyczne) i jest stosunkowo nieznaczny, niewielki pod względem rozm
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tycz 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tyczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
tyje 8Forma podstawowa: tyć
Opis: zwiększać masę ciała, zarastając tłuszczem.
Część mowy/forma fleksyjna:
tyję 12Forma podstawowa: tyć
Opis: zwiększać masę ciała, zarastając tłuszczem.
Część mowy/forma fleksyjna:
tyka 7Opis: zgrubiale: tyczka - długi, cienki pręt, palik, słupek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyką 11Forma podstawowa: tyka
Opis: zgrubiale: tyczka - długi, cienki pręt, palik, słupek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tykę 11Forma podstawowa: tyka
Opis: zgrubiale: tyczka - długi, cienki pręt, palik, słupek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyki 7Forma podstawowa: tyk
Opis: tykanie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tyka
Opis: zgrubiale: tyczka - długi, cienki pręt, palik, słupek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
tyko 7Forma podstawowa: tyka
Opis: zgrubiale: tyczka - długi, cienki pręt, palik, słupek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tyka
Opis: zgrubiale: tyczka - długi, cienki pręt, palik, słupek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyla 7Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: tyli
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tylą 11Forma podstawowa: tyli
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tyld 8Forma podstawowa: tylda
Opis: znak diakrytyczny leżący w górnej połowie pola znaku, mniej więcej na linii wydłużeń górnych pisma.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyle 7Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: tyli
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: tył
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyłu 10Forma podstawowa: tył
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tymf 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tymi 7Forma podstawowa: ten
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tynk 7Opis: warstwa z zaprawy lub gipsu pokrywająca powierzchnie ścian, sufitów, kolumn, filarów itp. wewnątrz i na zewnątrz budynku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyny 7Forma podstawowa: tyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
typa 7Forma podstawowa: typ
Opis: w biologii: jedna z podstawowych kategorii systematycznych stosowanych w systematyce organizmów, niższa od królestwa, a wyższa od gromady (classis) w systematyce zwierząt lub klasy (classis) w botani
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyrs 6Opis: ornament w formie laski oplecionej liśćmi.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyzy 7
tacą 10Forma podstawowa: taca
Opis: płaskie naczynie, na którym przenoszone są albo podawane do stołu dania lub zastawa stołowa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tace 6Forma podstawowa: taka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taco 6Forma podstawowa: taca
Opis: płaskie naczynie, na którym przenoszone są albo podawane do stołu dania lub zastawa stołowa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tacy 7Forma podstawowa: taca
Opis: płaskie naczynie, na którym przenoszone są albo podawane do stołu dania lub zastawa stołowa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tafa 9Opis: myszowór, mysz workowata, tuan, Phascogale tapoatafa – gatunek niewielkiego mięsożernego torbacza z rodziny niełazowatych, występuje we wszystkich stanach Australii z wyjątkiem Tasmanii.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tafą 13Forma podstawowa: tafa
Opis: myszowór, mysz workowata, tuan, Phascogale tapoatafa – gatunek niewielkiego mięsożernego torbacza z rodziny niełazowatych, występuje we wszystkich stanach Australii z wyjątkiem Tasmanii.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tafę 13Forma podstawowa: tafa
Opis: myszowór, mysz workowata, tuan, Phascogale tapoatafa – gatunek niewielkiego mięsożernego torbacza z rodziny niełazowatych, występuje we wszystkich stanach Australii z wyjątkiem Tasmanii.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tafo 9Forma podstawowa: tafa
Opis: myszowór, mysz workowata, tuan, Phascogale tapoatafa – gatunek niewielkiego mięsożernego torbacza z rodziny niełazowatych, występuje we wszystkich stanach Australii z wyjątkiem Tasmanii.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taft 10Forma podstawowa: tafta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tafy 10Forma podstawowa: tafa
Opis: myszowór, mysz workowata, tuan, Phascogale tapoatafa – gatunek niewielkiego mięsożernego torbacza z rodziny niełazowatych, występuje we wszystkich stanach Australii z wyjątkiem Tasmanii.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taga 7Forma podstawowa: tag
Opis: w informatyce - znak lub słowo, które jest przyporządkowane jakiejś informacji.
tagi 7Forma podstawowa: tag
Opis: w informatyce - znak lub słowo, które jest przyporządkowane jakiejś informacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tagu 9Forma podstawowa: tag
Opis: w informatyce - znak lub słowo, które jest przyporządkowane jakiejś informacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tają 11Forma podstawowa: taić
Opis: nie wyjawiać czegoś, robić z czegoś tajemnicę.
Część mowy/forma fleksyjna:
taje 7Forma podstawowa: taj
Opis: mieszkaniec Tajlandii, człowiek pochodzenia tajskiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
taję 11Forma podstawowa: taić
Opis: nie wyjawiać czegoś, robić z czegoś tajemnicę.
Część mowy/forma fleksyjna:
taka 6Forma podstawowa: taki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
taką 10Forma podstawowa: taki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
takk 7Forma podstawowa: takka
Opis: Tacca - rodzaj rośliny z rodziny krąpielowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tako 6Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
taks 6Forma podstawowa: taksa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tale 6Forma podstawowa: tal
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: tal
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tali 6Forma podstawowa: tala
Opis: waluta Samoa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
talk 7Opis: minerał z gromady krzemianów, należy do grupy minerałów pospolitych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
talu 8Forma podstawowa: tal
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tal
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tama 6Opis: budowla hydrotechniczna, której celem jest spiętrzenie wody.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tamą 10Forma podstawowa: tama
Opis: budowla hydrotechniczna, której celem jest spiętrzenie wody.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tamę 10Forma podstawowa: tama
Opis: budowla hydrotechniczna, której celem jest spiętrzenie wody.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tamg 8Forma podstawowa: tamga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tamo 6Forma podstawowa: tama
Opis: budowla hydrotechniczna, której celem jest spiętrzenie wody.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tamy 7Forma podstawowa: tama
Opis: budowla hydrotechniczna, której celem jest spiętrzenie wody.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tana 5Forma podstawowa: tan
Opis: taniec - ruch w określonym układzie w rytm muzyki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tang 7Forma podstawowa: tanga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tani 5Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: tania
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tank 6Opis: postać w grze RPG, której zadaniem jest skupienie na sobie uwagi przeciwników w czasie walki (zazwyczaj ta postać ma szczególne predyspozycje, by podejmować się takiej roli).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taon 5Opis: cząstka elementarna z grupy leptonów obdarzona ładunkiem ujemnym, średnim czasem życia 3×10−13 sekundy i dużą masą wynoszącą 1777 MeV/c2 = 3,17×10−27 kg.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
targ 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarń 11Opis: Prunus spinosa, śliwa tarnina - gatunek dzikiej śliwy, krzew z rodziny różowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taro 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tata 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tatą 10Forma podstawowa: tato
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tatę 10Forma podstawowa: tato
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tato 6Forma podstawowa: tata
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tatr 6Forma podstawowa: tatra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taty 7Forma podstawowa: tata
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
tchy 9Forma podstawowa: dech
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
team 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tece 6Forma podstawowa: teka
Opis: kolekcja rysunków, dzieł jakiegoś jednego twórcy lub na jakiś temat.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tefy 10Forma podstawowa: tef
Opis: Eragrostis abyssinica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych, naturalnie rosnący w północno-wschodniej Afryce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tego 7Forma podstawowa: ten
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
teid 6Forma podstawowa: teida
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tein 5Forma podstawowa: teina
Opis: kofeina, której źródłem jest herbata.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tekę 10Forma podstawowa: teka
Opis: kolekcja rysunków, dzieł jakiegoś jednego twórcy lub na jakiś temat.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teki 6Forma podstawowa: teka
Opis: kolekcja rysunków, dzieł jakiegoś jednego twórcy lub na jakiś temat.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teko 6Forma podstawowa: teka
Opis: kolekcja rysunków, dzieł jakiegoś jednego twórcy lub na jakiś temat.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teks 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teku 8Forma podstawowa: tek
Opis: drewno pozyskiwane z drzewa tekowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tell 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
temp 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
temu 8Forma podstawowa: ten
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tera 5Forma podstawowa: terać
Część mowy/forma fleksyjna:
terą 9Forma podstawowa: tera
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
terb 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
terę 9Forma podstawowa: tera
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
term 6Opis: formuła nazwowa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: terma
Opis: formuła nazwowa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tern 5Forma podstawowa: terno
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teru 7Forma podstawowa: ter
Opis: smar składający się ze smoły, kalafonii i tłuszczu, używany przede wszystkim jako smar ochronny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tery 6Forma podstawowa: ter
Opis: smar składający się ze smoły, kalafonii i tłuszczu, używany przede wszystkim jako smar ochronny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
test 6Opis: rodzaj sprawdzianu w formie wypunktowanych zadań, pytań, znormalizowany pod względem sposobu oceniania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teść 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tezą 9Forma podstawowa: teza
Opis: zdanie, założenie, twierdzenie języka, które jest zawsze prawdziwe niezależnie od wstawień w nim dokonanych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tędy 11Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
tęga 11Forma podstawowa: tęgi
Opis: taki, który jest duży, pełen tężyzny, wygląda na silnego i zdrowego.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tęgą 15Forma podstawowa: tęga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tęgi
Opis: taki, który jest duży, pełen tężyzny, wygląda na silnego i zdrowego.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tęgi 11Forma podstawowa: tęga
Opis: taki, który jest duży, pełen tężyzny, wygląda na silnego i zdrowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tęgo 11Forma podstawowa: tęgi
Opis: taki, który jest duży, pełen tężyzny, wygląda na silnego i zdrowego.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Opis: grubo, otyle, masywnie.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
tępe 10Forma podstawowa: tępy
Opis: taki, w którym maluje się apatia, odrętwienie, bierność.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tępo 10Opis: w sposób powodujący wrażenie braku inteligencji.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
tępy 11Opis: taki, w którym maluje się apatia, odrętwienie, bierność.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tętn 10Forma podstawowa: tętno
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tęże 13Forma podstawowa: tenże
tęży 14Forma podstawowa: tężyć
Część mowy/forma fleksyjna:
tfuj 13Część mowy/forma fleksyjna: wykrzyknik
thai 7
thaj 9
thet 8Forma podstawowa: theta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tiar 5Forma podstawowa: tiara
Opis: nieliturgiczne nakrycie głowy papieża, obecnie nieużywane.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tice 6Forma podstawowa: tika
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tifo 9
tika 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tikać
Część mowy/forma fleksyjna:
tint 6Forma podstawowa: tinta
Opis: dobór barw w obrazie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tiol 6Opis: tioalkohol, merkaptan - związek organiczny, odpowiednik alkoholu, w którym atom tlenu grupy hydroksylowej został zastąpiony atomem siarki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tipi 6Opis: stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tipo 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tiry 6Forma podstawowa: tir
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tiul 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tkań 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tkwi 6Forma podstawowa: tkwić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: tkwieć
Część mowy/forma fleksyjna:
tlał 8Forma podstawowa: tleć
Część mowy/forma fleksyjna:
tląc 11Forma podstawowa: tlić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
tleć 11Część mowy/forma fleksyjna:
tlej 8Forma podstawowa: tleć
Część mowy/forma fleksyjna:
tlen 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tleń 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tlić 11Część mowy/forma fleksyjna:
tlił 8Forma podstawowa: tlić
Część mowy/forma fleksyjna:
tłok 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tłoka
Opis: pomoc sąsiedzka na wsi, na przykład przy żniwach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tłom 8Forma podstawowa: tło
Opis: podłoże, źródło czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tłuk 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tłum 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tłumić
Część mowy/forma fleksyjna:
tnąc 10Forma podstawowa: ciąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
tnie 5Forma podstawowa: ciąć
Część mowy/forma fleksyjna:
tocz 6Forma podstawowa: toczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
tofu 11Opis: twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
toga 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
togę 11Forma podstawowa: toga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
togi 7Forma podstawowa: toga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
toin 5Forma podstawowa: toina
Opis: Apocynum – rodzaj roślin z rodziny toinowatych (Apocynaceae), rodzaj liczy 9 gatunków, występujących w umiarkowanej strefie Ameryki Północnej, Europy i Azji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
toja 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
toki 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tołp 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tomi 6Opis: gazela Thomsona, Gazella thomsoni, Gazella thomsonii - przedstawiciel rodziny krętorogich z rzędu parzystokopytnych, występuje w Kenii i Tanzanii.
tomu 8Forma podstawowa: tom
Opis: oddzielna książka stanowiąca część jakiegoś zbioru (np. wydania, encyklopedii, kolekcji itp.).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tona 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tonę 9Forma podstawowa: tonąć
Część mowy/forma fleksyjna:
tonf 9Forma podstawowa: tonfa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tong 7Forma podstawowa: tonga
Opis: państwo leżące na archipelagu o tej samej nazwie, w Polinezji na południowym Pacyfiku, położone w jednej trzeciej drogi pomiędzy Nową Zelandią a Hawajami, na południe od Samoa, na wschód od Fidżi. {#
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tongo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
toni 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tonu 7Forma podstawowa: ton
Opis: w muzyce: miara odległości pomiędzy dźwiękami w skali.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tony 6Forma podstawowa: ton
Opis: w muzyce: miara odległości pomiędzy dźwiękami w skali.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
topu 8Forma podstawowa: top
Opis: kod ISO 4217 pa'angi.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
topy 7Forma podstawowa: top
Opis: kod ISO 4217 pa'angi.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
torą 9Forma podstawowa: tora
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
torę 9Forma podstawowa: tora
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
toro 5Forma podstawowa: tora
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tors 5Opis: część tułowia między szyją i jamą brzuszną, chroniąca narządy wewnętrzne (głównie serce i płuca) i umożliwiająca proces wymiany gazowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tort 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
toru 7Forma podstawowa: tor
Opis: naturalna, wypukła forma terenu zbudowana z litej skały (formacja skalna) o wysokości zwykle od kilku do kilkudziesięciu metrów, często występująca na szczytach wzgórz lub w ich pobliżu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tory 6Forma podstawowa: tora
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
toto 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
traf 9Forma podstawowa: trafić
Część mowy/forma fleksyjna:
trał 7Opis: sieć rybacka w kształcie worka, zazwyczaj ciągnięta za statkiem na różnej głębokości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tram 6Opis: drżąek gimnastyczny służący do wykonywania zwisów i innych ćwiczeń tego typu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: trama
Opis: drżąek gimnastyczny służący do wykonywania zwisów i innych ćwiczeń tego typu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trap 6Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: trapić
Część mowy/forma fleksyjna:
tras 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: trasa
Opis: linia naniesiona na mapę lub wytyczona w terenie, przebieg drogi, rurociągu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trat 6Forma podstawowa: trata
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
traw 5Forma podstawowa: trawić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: trawy
Opis: Gramineae - rodzina roślin z rzędu wiechlinowców.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trąb 11Forma podstawowa: trąba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: trąbić
Część mowy/forma fleksyjna:
trąc 10Forma podstawowa: trzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
trąd 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tref 9Opis: trefny, niekoszerny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: trefić
Opis: trefny, niekoszerny.
Część mowy/forma fleksyjna:
trek 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trem 6Forma podstawowa: trema
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tremo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tren 5Opis: przedłużenie sukni damskiej, ciągnące się z tyłu po ziemi, stosowane najczęściej w ubiorach na bardzo uroczyste okazje, np. w sukniach ślubnych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trep 6Opis: drewniak - but o drewnianej podeszwie, zwykle niezabudowany od strony pięty.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tria 5Forma podstawowa: trio
Opis: przenośnie: troje ludzi
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trik 6Opis: podstęp, sprytny sposób na rozwiązanie trudności, osiągnięcie celu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trio 5Opis: przenośnie: troje ludzi
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trip 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
triu 7Forma podstawowa: trio
Opis: przenośnie: troje ludzi
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
troi 5Forma podstawowa: troja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trok 6Forma podstawowa: troki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trop 6Forma podstawowa: tropić
Opis: figura stylistyczna.
Część mowy/forma fleksyjna:
trój 11Forma podstawowa: trzy
Część mowy/forma fleksyjna: liczebnik główny
truć 12Część mowy/forma fleksyjna:
trud 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
truj 9Forma podstawowa: truć
Część mowy/forma fleksyjna:
truł 9Forma podstawowa: truć
Część mowy/forma fleksyjna:
trup 8Forma podstawowa: trupa
Opis: przen. człowiek bardzo zmęczony, pijany lub na kacu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
truś 11Część mowy/forma fleksyjna:
tryk 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tryń 12Forma podstawowa: trynić
Część mowy/forma fleksyjna:
tsub 9Forma podstawowa: tsuba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tsug 9Forma podstawowa: tsuga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tuan 7Opis: myszowór, tafa, mysz workowata, Phascogale tapoatafa – gatunek niewielkiego mięsożernego torbacza z rodziny niełazowatych, występuje we wszystkich stanach Australii z wyjątkiem Tasmanii.
tuby 10Forma podstawowa: tub
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tuba
Opis: z lekceważeniem o głosicielu jakichś tez, poglądów (często poglądów kogoś innego, np. określonych organizacji).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tuce 8Forma podstawowa: tuka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tufy 12Forma podstawowa: tuf
Opis: lekka, zwięzła, zazwyczaj porowata skała osadowa należąca do skał piroklastycznych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tuje 9Forma podstawowa: tuja
Opis: drewno lekkie, miękkie, o jasnym, żółtawym zabarwieniu pozyskiwane z drzewa żywotnika zachodniego, pozbawione żywicy a jednak wyjątkowo trwałe i odporne na gnicie (znacznie trwalsze niż drewno dębowe
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tuję 13Forma podstawowa: tuja
Opis: drewno lekkie, miękkie, o jasnym, żółtawym zabarwieniu pozyskiwane z drzewa żywotnika zachodniego, pozbawione żywicy a jednak wyjątkowo trwałe i odporne na gnicie (znacznie trwalsze niż drewno dębowe
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tujo 9Forma podstawowa: tuja
Opis: drewno lekkie, miękkie, o jasnym, żółtawym zabarwieniu pozyskiwane z drzewa żywotnika zachodniego, pozbawione żywicy a jednak wyjątkowo trwałe i odporne na gnicie (znacznie trwalsze niż drewno dębowe
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tuka 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tukać
Część mowy/forma fleksyjna:
tuką 12Forma podstawowa: tuka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tuki 8Forma podstawowa: tuka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tuku 10Forma podstawowa: tuk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tule 8Forma podstawowa: tuł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tulę 12Forma podstawowa: tulić
Część mowy/forma fleksyjna:
tuli 8Forma podstawowa: tul
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tulić
Część mowy/forma fleksyjna:
tumb 10Forma podstawowa: tumba
Opis: główna część gotyckich lub renesansowych grobowców w kształcie kamiennej (w późniejszym okresie również brązowej) skrzyni ozdobionej płaskorzeźbami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tumu 10Forma podstawowa: tum
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tung 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tunga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tupi 8
tura 7Forma podstawowa: tur
Opis: Bos primigenius – wymarły gatunek ssaka z rodziny krętorogich, pochodził z Indii, występował w Azji, Europie i pólnocnej Afryce, przodek niektórych ras bydła domowego - z opisów w starych kronikach i
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
turą 11Forma podstawowa: tura
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
turm 8Forma podstawowa: turma
Opis: wieża służąca jako areszt lub więzienie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tury 8Forma podstawowa: tura
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tusz 7Opis: kosmetyk służący do podkreślenia i malowania rzęs, dopełniający makijażu oka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tuszyć
Opis: kosmetyk służący do podkreślenia i malowania rzęs, dopełniający makijażu oka.
Część mowy/forma fleksyjna:
tutę 12Forma podstawowa: tuta
Opis: górniczy przyrząd wiertniczy służący do wydobywania urwanych narzędzi wiertniczych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tuto 8Forma podstawowa: tuta
Opis: górniczy przyrząd wiertniczy służący do wydobywania urwanych narzędzi wiertniczych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tuza 7Forma podstawowa: tuz
Opis: ktoś wpływowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tuzać
Część mowy/forma fleksyjna:
twit 6
twym 7Forma podstawowa: twój
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tyce 7Forma podstawowa: tyc
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: tyka
Opis: zgrubiale: tyczka - długi, cienki pręt, palik, słupek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tych 9Forma podstawowa: tychy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tycz 7Forma podstawowa: tyczeć
Część mowy/forma fleksyjna:
tyją 12Forma podstawowa: tyć
Opis: zwiększać masę ciała, zarastając tłuszczem.
Część mowy/forma fleksyjna:
tyka 7Opis: zgrubiale: tyczka - długi, cienki pręt, palik, słupek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tykać
Opis: zgrubiale: tyczka - długi, cienki pręt, palik, słupek.
Część mowy/forma fleksyjna:
tyką 11Forma podstawowa: tyka
Opis: zgrubiale: tyczka - długi, cienki pręt, palik, słupek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tykę 11Forma podstawowa: tyka
Opis: zgrubiale: tyczka - długi, cienki pręt, palik, słupek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyki 7Forma podstawowa: tyka
Opis: zgrubiale: tyczka - długi, cienki pręt, palik, słupek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyku 9Forma podstawowa: tyk
Opis: tykanie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tykw 7Forma podstawowa: tykwa
Opis: owoc (nibyjagoda) tykwy pospolitej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyla 7Forma podstawowa: tyl
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tyle
Część mowy/forma fleksyjna: liczebnik główny
tylą 11Forma podstawowa: tyle
Część mowy/forma fleksyjna: liczebnik główny
tyle 7Forma podstawowa: tyl
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
tyli 7Forma podstawowa: tyć
Opis: zwiększać masę ciała, zarastając tłuszczem.
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tylu 9Forma podstawowa: tyl
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tyle
Część mowy/forma fleksyjna: liczebnik główny
tyła 8Forma podstawowa: tyć
Opis: zwiększać masę ciała, zarastając tłuszczem.
Część mowy/forma fleksyjna:
tyło 8Forma podstawowa: tyć
Opis: zwiększać masę ciała, zarastając tłuszczem.
Część mowy/forma fleksyjna:
tyły 9Forma podstawowa: tyć
Opis: zwiększać masę ciała, zarastając tłuszczem.
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: tył
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tynf 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tynu 8Forma podstawowa: tyn
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyny 7Forma podstawowa: tyn
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
typu 9Forma podstawowa: typ
Opis: w biologii: jedna z podstawowych kategorii systematycznych stosowanych w systematyce organizmów, niższa od królestwa, a wyższa od gromady (classis) w systematyce zwierząt lub klasy (classis) w botani
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
typy 8Forma podstawowa: typ
Opis: w biologii: jedna z podstawowych kategorii systematycznych stosowanych w systematyce organizmów, niższa od królestwa, a wyższa od gromady (classis) w systematyce zwierząt lub klasy (classis) w botani
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
tyra 6Forma podstawowa: tyrać
Część mowy/forma fleksyjna:
tyrp 7Forma podstawowa: tyrpać
Część mowy/forma fleksyjna:
tyrs 6Opis: ornament w formie laski oplecionej liśćmi.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyto 7Forma podstawowa: tyć
Opis: zwiększać masę ciała, zarastając tłuszczem.
Część mowy/forma fleksyjna:

Wyrazy na literę t o długości 5

tabak 9Forma podstawowa: tabaka
Opis: niekrajany tytoń w liściach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tabes 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tabie 8Forma podstawowa: tab
tablę 13Forma podstawowa: tabla
Opis: rodzaj instrumentu membranowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tabli 9Forma podstawowa: tabla
Opis: rodzaj instrumentu membranowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tablo 9Forma podstawowa: tabla
Opis: rodzaj instrumentu membranowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tabom 9Forma podstawowa: tab
tabor 8Opis: zbiór pojazdów, używanych w ramach działalności jednej organizacji, do transportu ludzi lub rzeczy, np.: tabor PKP.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tabun 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tacce 8Forma podstawowa: tacka
Opis: mała taca do przenoszenia różnych przedmiotów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tacek 8Forma podstawowa: tacka
Opis: mała taca do przenoszenia różnych przedmiotów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tacha 9Forma podstawowa: tachać
Część mowy/forma fleksyjna:
tacht 10Forma podstawowa: tachta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tacie 7Forma podstawowa: tate
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tato
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tacką 12Forma podstawowa: tacka
Opis: mała taca do przenoszenia różnych przedmiotów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tacki 8Forma podstawowa: tacka
Opis: mała taca do przenoszenia różnych przedmiotów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tacko 8Forma podstawowa: tacka
Opis: mała taca do przenoszenia różnych przedmiotów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tacos 7Opis: jedna tortilla z mięsem i warzywami.
tacza 7Forma podstawowa: taczać
Część mowy/forma fleksyjna:
taela 7Forma podstawowa: tael
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taele 7Forma podstawowa: tael
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taeli 7Forma podstawowa: tael
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tafel 11Forma podstawowa: tafla
Opis: płyta z równego, gładkiego materiału.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tafia 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tafie 10Forma podstawowa: tafa
Opis: myszowór, mysz workowata, tuan, Phascogale tapoatafa – gatunek niewielkiego mięsożernego torbacza z rodziny niełazowatych, występuje we wszystkich stanach Australii z wyjątkiem Tasmanii.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tafię 14Forma podstawowa: tafia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tafii 10Forma podstawowa: tafia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taflą 15Forma podstawowa: tafla
Opis: płyta z równego, gładkiego materiału.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tafle 11Forma podstawowa: tafla
Opis: płyta z równego, gładkiego materiału.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taflo 11Forma podstawowa: tafla
Opis: płyta z równego, gładkiego materiału.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tafom 11Forma podstawowa: tafa
Opis: myszowór, mysz workowata, tuan, Phascogale tapoatafa – gatunek niewielkiego mięsożernego torbacza z rodziny niełazowatych, występuje we wszystkich stanach Australii z wyjątkiem Tasmanii.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tafta 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taftę 15Forma podstawowa: tafta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tafto 11Forma podstawowa: tafta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tagin 8
tagom 9Forma podstawowa: tag
Opis: w informatyce - znak lub słowo, które jest przyporządkowane jakiejś informacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tagów 12Forma podstawowa: tag
Opis: w informatyce - znak lub słowo, które jest przyporządkowane jakiejś informacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taguj 12Forma podstawowa: tagować
Część mowy/forma fleksyjna:
taiji 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taiła 8Forma podstawowa: taić
Opis: nie wyjawiać czegoś, robić z czegoś tajemnicę.
Część mowy/forma fleksyjna:
taiło 8Forma podstawowa: taić
Opis: nie wyjawiać czegoś, robić z czegoś tajemnicę.
Część mowy/forma fleksyjna:
taiły 9Forma podstawowa: taić
Opis: nie wyjawiać czegoś, robić z czegoś tajemnicę.
Część mowy/forma fleksyjna:
taimy 8Forma podstawowa: taić
Opis: nie wyjawiać czegoś, robić z czegoś tajemnicę.
Część mowy/forma fleksyjna:
tajał 10Forma podstawowa: tajać
Część mowy/forma fleksyjna:
tajań 14Forma podstawowa: tajać
tając 13Forma podstawowa: taić
Opis: nie wyjawiać czegoś, robić z czegoś tajemnicę.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
Forma podstawowa: tajać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
tajęż 16Forma podstawowa: tajęża
tajga 10Opis: obszar północnej Ameryki, Europy i Azji, porośnięty borealnym lasem iglastym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tajgę 14Forma podstawowa: tajga
Opis: obszar północnej Ameryki, Europy i Azji, porośnięty borealnym lasem iglastym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tajgo 10Forma podstawowa: tajga
Opis: obszar północnej Ameryki, Europy i Azji, porośnięty borealnym lasem iglastym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tajna 8Forma podstawowa: tajny
Opis: nielegalny, nieoficjalny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tajną 12Forma podstawowa: tajny
Opis: nielegalny, nieoficjalny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tajne 8Forma podstawowa: tajny
Opis: nielegalny, nieoficjalny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tajni 8Forma podstawowa: tajnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tajno 8Forma podstawowa: tajny
Opis: nielegalny, nieoficjalny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
tajny 9Opis: nielegalny, nieoficjalny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tajże 12Forma podstawowa: taić
Opis: nie wyjawiać czegoś, robić z czegoś tajemnicę.
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: tajać
Część mowy/forma fleksyjna:
takie 7Forma podstawowa: taki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
takim 8Forma podstawowa: taki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
takir 7Opis: ilasta kotlina w obszarze pustyń piaszczystych w Azji Środkowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
takiż 11Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
takka 8Opis: Tacca - rodzaj rośliny z rodziny krąpielowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
takkę 12Forma podstawowa: takka
Opis: Tacca - rodzaj rośliny z rodziny krąpielowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
takki 8Forma podstawowa: takka
Opis: Tacca - rodzaj rośliny z rodziny krąpielowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
takko 8Forma podstawowa: takka
Opis: Tacca - rodzaj rośliny z rodziny krąpielowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
takla 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
takle 8Forma podstawowa: takiel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: takla
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
takli 8Forma podstawowa: takiel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taklo 8Forma podstawowa: takla
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
takoż 11Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
taksą 11Forma podstawowa: taksa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taksę 11Forma podstawowa: taksa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taksi 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taksy 8Forma podstawowa: taks
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
takyr 8Opis: ilasta kotlina w obszarze pustyń piaszczystych w Azji Środkowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
talak 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
talem 8Forma podstawowa: tal
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tal
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
talia 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
talib 9Opis: uczeń, najczęściej medresy lub szkoły koranicznej, zdobywający za pomocą nauki pamięciowej ogólną wiedzę na temat Koranu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
talie 7Forma podstawowa: talia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
talii 7Forma podstawowa: talia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
talit 8
talką 12Forma podstawowa: talka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
talkę 12Forma podstawowa: talka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
talki 8Forma podstawowa: talka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
talko 8Forma podstawowa: talka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
talku 10Forma podstawowa: talk
Opis: minerał z gromady krzemianów, należy do grupy minerałów pospolitych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tallu 10Forma podstawowa: tall
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
talmi 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
talom 8Forma podstawowa: tala
Opis: waluta Samoa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
talon 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tałes 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tamga 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tamgę 13Forma podstawowa: tamga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tamgo 9Forma podstawowa: tamga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tamil 8Opis: członek ludu Tamilów, narodu z grupy ludów drawidyjskich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tamom 8Forma podstawowa: tama
Opis: budowla hydrotechniczna, której celem jest spiętrzenie wody.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tamta 8Forma podstawowa: tamten
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tamtą 12Forma podstawowa: tamten
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tamto 8Forma podstawowa: tamten
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tamuj 11Forma podstawowa: tamować
Część mowy/forma fleksyjna:
tance 7Forma podstawowa: tanka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tanem 7Forma podstawowa: tan
Opis: taniec - ruch w określonym układzie w rytm muzyki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tanga 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tangi 8Forma podstawowa: tanga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tango 8Opis: utwór muzyczny, do którego tańczy się tango.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tangu 10Forma podstawowa: tango
Opis: utwór muzyczny, do którego tańczy się tango.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tanią 10Forma podstawowa: tani
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: tania
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tanie 6Forma podstawowa: tani
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: tania
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tanim 7Forma podstawowa: tani
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tanin 6Forma podstawowa: tanina
Opis: organiczny związek chemiczny zbudowany z wielu cząsteczek kwasu galusowego i D-glukozy, jest polimeryzowany i przechowywany w tanosomach, tj. organellach występujących w zielonych organach roślin nac
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tanio 6Forma podstawowa: tani
Opis: niedrogo, tak, że cena jest niska.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Opis: niedrogo, tak, że cena jest niska.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
tanit 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tanka 7Forma podstawowa: tanek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tankę 11Forma podstawowa: tanka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tanki 7Forma podstawowa: tanek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: tanek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tanka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tanko 7Forma podstawowa: tanka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tanku 9Forma podstawowa: tank
Opis: postać w grze RPG, której zadaniem jest skupienie na sobie uwagi przeciwników w czasie walki (zazwyczaj ta postać ma szczególne predyspozycje, by podejmować się takiej roli).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tanom 7Forma podstawowa: tan
Opis: taniec - ruch w określonym układzie w rytm muzyki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tanów 10Forma podstawowa: tan
Opis: taniec - ruch w określonym układzie w rytm muzyki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tanowo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tanto 7
tapir 7Opis: Tapirus - rodzaj ssaków z rzędu nieparzystokopytnych, występujący w tropikalnych dżunglach Ameryki Południowej i Azji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tapla 8Forma podstawowa: taplać
Część mowy/forma fleksyjna:
taran 6Opis: dawna machina oblężnicza lub sprzęt oblężniczy służący do rozbijania i wyważania bram i murów zamków i innych obleganych umocnień, używana w starożytności i średniowieczu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taras 6Opis: sposób ukształtowania terenu, występ na zboczu, który powstał w wyniku erozji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarce 7Forma podstawowa: tarka
Opis: u mięczaków: blaszka na języku, z licznymi ząbkami, służąca do rozcierania pokarmu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarci 7Forma podstawowa: trzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
tarcz 7Forma podstawowa: tarcza
Opis: ruchoma, okrągła część (dawnego) telefonu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarek 7Forma podstawowa: tarka
Opis: u mięczaków: blaszka na języku, z licznymi ząbkami, służąca do rozcierania pokarmu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tareł 8Forma podstawowa: tarło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarem 7Forma podstawowa: tar
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
targi 8Forma podstawowa: targ
Opis: duża impreza, na której firmy prezentuja swoją ofertę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: duża impreza, na której firmy prezentuja swoją ofertę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarka 7Opis: u mięczaków: blaszka na języku, z licznymi ząbkami, służąca do rozcierania pokarmu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarki 7Forma podstawowa: tarka
Opis: u mięczaków: blaszka na języku, z licznymi ząbkami, służąca do rozcierania pokarmu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
tarle 7Forma podstawowa: tarło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarłu 10Forma podstawowa: tarło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarni 6Forma podstawowa: tarń
Opis: Prunus spinosa, śliwa tarnina - gatunek dzikiej śliwy, krzew z rodziny różowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarom 7Forma podstawowa: tar
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarot 7Opis: dawna gra karciana wykorzystująca specjalną talię złożoną z od 40 do 78 kart.{#L:http://pl.wikipedia.org/wiki/Tarot_%28gra_karciana%29}
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarta 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tartą 11Forma podstawowa: trzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
tartę 11Forma podstawowa: tarta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarto 7Forma podstawowa: trzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
taruj 10Forma podstawowa: tarować
Część mowy/forma fleksyjna:
taruk 9Forma podstawowa: taruka
Opis: Hippocamelus antisensis – gatunek ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych, blisko spokrewniony z huemalem, zamieszkuje kraje Ameryki Południowej – Ekwador, Peru, Boliwię, Chile i Argentynę.
tarze 6Forma podstawowa: tar
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tasak 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taser 6
taska 7Forma podstawowa: taskać
Część mowy/forma fleksyjna:
taszą 10Forma podstawowa: tasza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tasze 6Forma podstawowa: taha
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tasza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taszy 7Forma podstawowa: tasza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taśmą 15Forma podstawowa: taśma
Opis: przedstawiciel glonów z gromady zielenic (Chlorophyta) z rodzaju Enteromorpha.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taśmo 11Forma podstawowa: taśma
Opis: przedstawiciel glonów z gromady zielenic (Chlorophyta) z rodzaju Enteromorpha.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taśmy 12Forma podstawowa: taśma
Opis: przedstawiciel glonów z gromady zielenic (Chlorophyta) z rodzaju Enteromorpha.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tatce 8Forma podstawowa: tatka
Opis: tatko.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tateł 9Forma podstawowa: tatła
Opis: słodki wschodni przysmak, wilgotne i bardzo słodkie ciasto.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tatem 8Forma podstawowa: tato
tatką 12Forma podstawowa: tatka
Opis: tatko.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tatki 8Forma podstawowa: tatko
Opis: tatuś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
tatku 10Forma podstawowa: tatek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tatle 8Forma podstawowa: tatła
Opis: słodki wschodni przysmak, wilgotne i bardzo słodkie ciasto.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tatła 9Opis: słodki wschodni przysmak, wilgotne i bardzo słodkie ciasto.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tatłać
Opis: słodki wschodni przysmak, wilgotne i bardzo słodkie ciasto.
Część mowy/forma fleksyjna:
tatłę 13Forma podstawowa: tatła
Opis: słodki wschodni przysmak, wilgotne i bardzo słodkie ciasto.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tatło 9Forma podstawowa: tatła
Opis: słodki wschodni przysmak, wilgotne i bardzo słodkie ciasto.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tatom 8Forma podstawowa: tata
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tatów 11Forma podstawowa: tata
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tatrą 11Forma podstawowa: tatra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tatul 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tąpię 15Forma podstawowa: tąpać
Część mowy/forma fleksyjna:
tąpże 15Forma podstawowa: tąpać
Część mowy/forma fleksyjna:
tchom 10Forma podstawowa: dech
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teaku 9Forma podstawowa: teak
Opis: drewno pozyskiwane z drzewa tekowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teatr 7Opis: widownia podczas przedstawienia w teatrze.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tefem 11Forma podstawowa: tef
Opis: Eragrostis abyssinica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych, naturalnie rosnący w północno-wschodniej Afryce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teffu 16Forma podstawowa: teff
Opis: Eragrostis abyssinica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych, naturalnie rosnący w północno-wschodniej Afryce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teffy 15Forma podstawowa: teff
Opis: Eragrostis abyssinica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych, naturalnie rosnący w północno-wschodniej Afryce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teges 8
teida 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teidą 11Forma podstawowa: teida
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teido 7Forma podstawowa: teida
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teidy 8Forma podstawowa: teida
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teiną 10Forma podstawowa: teina
Opis: kofeina, której źródłem jest herbata.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teizm 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tekom 8Forma podstawowa: tek
Opis: drewno pozyskiwane z drzewa tekowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: teka
Opis: kolekcja rysunków, dzieł jakiegoś jednego twórcy lub na jakiś temat.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teków 11Forma podstawowa: tek
Opis: drewno pozyskiwane z drzewa tekowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teksu 9Forma podstawowa: tex
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teksy 8Forma podstawowa: tex
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
telle 8Forma podstawowa: tell
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
tellu 10Forma podstawowa: tell
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tell
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
telos 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
temid 8Forma podstawowa: temida
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tempa 8Forma podstawowa: temp
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tempo
Opis: w szachach: pojedyncze posunięcie, pojedynczy ruch.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tempo 8Opis: w szachach: pojedyncze posunięcie, pojedynczy ruch.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tempr 8Forma podstawowa: tempra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tempu 10Forma podstawowa: temp
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tempo
Opis: w szachach: pojedyncze posunięcie, pojedynczy ruch.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tenis 6Opis: sport polegający na przebijaniu rakietą piłki ponad siatką na pole przeciwnika, w sposób utrudniający jej odbiór.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tenit 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tenny 7Forma podstawowa: tenno
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
tenor 6Opis: śpiewak śpiewający tenorem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tenri 6
tentu 9Forma podstawowa: tent
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tenty 8Forma podstawowa: tent
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tenże 10Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
teowe 6Forma podstawowa: teowy
Opis: przypominający teownik, mający kształt jak teownik - zbliżony do litery T.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
teowi 6Forma podstawowa: teowy
Opis: przypominający teownik, mający kształt jak teownik - zbliżony do litery T.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
teowy 7Opis: przypominający teownik, mający kształt jak teownik - zbliżony do litery T.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
terać 11Część mowy/forma fleksyjna:
teraj 8Forma podstawowa: terać
Część mowy/forma fleksyjna:
terał 8Forma podstawowa: terać
Część mowy/forma fleksyjna:
terby 9Forma podstawowa: terb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
terem 7Forma podstawowa: ter
Opis: smar składający się ze smoły, kalafonii i tłuszczu, używany przede wszystkim jako smar ochronny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
terma 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
termę 11Forma podstawowa: terma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
termo 7Forma podstawowa: terma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
termu 9Forma podstawowa: terem
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
terna 6Forma podstawowa: terno
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
terno 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
terom 7Forma podstawowa: ter
Opis: smar składający się ze smoły, kalafonii i tłuszczu, używany przede wszystkim jako smar ochronny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tera
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
terów 10Forma podstawowa: ter
Opis: smar składający się ze smoły, kalafonii i tłuszczu, używany przede wszystkim jako smar ochronny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
terze 6Forma podstawowa: ter
Opis: smar składający się ze smoły, kalafonii i tłuszczu, używany przede wszystkim jako smar ochronny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tera
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teslą 11Forma podstawowa: tesla
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tesle 7Forma podstawowa: tesla
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
testu 9Forma podstawowa: test
Opis: rodzaj sprawdzianu w formie wypunktowanych zadań, pytań, znormalizowany pod względem sposobu oceniania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tetra 7Opis: luźna bawełniana tkanina.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tetrę 11Forma podstawowa: tetra
Opis: luźna bawełniana tkanina.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teurg 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tezie 6Forma podstawowa: teza
Opis: zdanie, założenie, twierdzenie języka, które jest zawsze prawdziwe niezależnie od wstawień w nim dokonanych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tęchł 15Forma podstawowa: tęchnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
tęcza 11Opis: otwór w ścianie tęczowej, oddzielającej nawę od prezbiterium.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tęczę 15Forma podstawowa: tęcza
Opis: otwór w ścianie tęczowej, oddzielającej nawę od prezbiterium.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tęczo 11Forma podstawowa: tęcza
Opis: otwór w ścianie tęczowej, oddzielającej nawę od prezbiterium.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tęgie 12Forma podstawowa: tęgi
Opis: taki, który jest duży, pełen tężyzny, wygląda na silnego i zdrowego.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tęgim 13Forma podstawowa: tęgi
Opis: taki, który jest duży, pełen tężyzny, wygląda na silnego i zdrowego.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tępak 12Opis: pogardliwie lub obraźliwie o osobie nierozgarniętej, niezbyt bystrej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tępej 13Forma podstawowa: tępy
Opis: taki, w którym maluje się apatia, odrętwienie, bierność.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tępią 15Forma podstawowa: tępić
Część mowy/forma fleksyjna:
tępmy 13Forma podstawowa: tępić
Część mowy/forma fleksyjna:
tępol 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tępym 13Forma podstawowa: tępy
Opis: taki, w którym maluje się apatia, odrętwienie, bierność.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tępże 15Forma podstawowa: tępić
Część mowy/forma fleksyjna:
tętni 11Forma podstawowa: tętnić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: tętnieć
Część mowy/forma fleksyjna:
tężąc 19Forma podstawowa: tężyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
tężce 15Forma podstawowa: tężec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tężej 16Forma podstawowa: tężeć
Część mowy/forma fleksyjna:
tężeń 20Forma podstawowa: tężeć
tężyć 20Część mowy/forma fleksyjna:
tężył 17Forma podstawowa: tężyć
Część mowy/forma fleksyjna:
thema 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
themę 13Forma podstawowa: thema
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
themo 9Forma podstawowa: thema
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
themy 10Forma podstawowa: thema
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
thetą 13Forma podstawowa: theta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
thety 10Forma podstawowa: theta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tiara 6Opis: nieliturgiczne nakrycie głowy papieża, obecnie nieużywane.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tiarę 10Forma podstawowa: tiara
Opis: nieliturgiczne nakrycie głowy papieża, obecnie nieużywane.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tiaro 6Forma podstawowa: tiara
Opis: nieliturgiczne nakrycie głowy papieża, obecnie nieużywane.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tiary 7Forma podstawowa: tiara
Opis: nieliturgiczne nakrycie głowy papieża, obecnie nieużywane.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tibią 12Forma podstawowa: tibia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tibie 8Forma podstawowa: tibia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tibię 12Forma podstawowa: tibia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tibij 10Forma podstawowa: tibia
tibio 8Forma podstawowa: tibia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tigra 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tigrę 12Forma podstawowa: tigra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tigro 8Forma podstawowa: tigra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tików 11Forma podstawowa: tik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tilak 8Forma podstawowa: tilaka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tilda 8
tildą 12Forma podstawowa: tilda
tildę 12Forma podstawowa: tilda
tilia 7
tilii 7Forma podstawowa: tilia
tilij 9Forma podstawowa: tilia
tilit 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
timbr 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
timer 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tinol 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tinta 7Opis: dobór barw w obrazie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tinto 7Forma podstawowa: tinta
Opis: dobór barw w obrazie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tinty 8Forma podstawowa: tinta
Opis: dobór barw w obrazie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tionu 8Forma podstawowa: tion
tirów 10Forma podstawowa: tirówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tiurm 9Forma podstawowa: tiurma
Opis: więzienie, zwłaszcza w czasach carskich lub sowieckich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tkacz 8Opis: Philetairus socius - gatunek ptaków z rodziny wróblowatych (Passeridae) występujący w Afryce i Eurazji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tkają 13Forma podstawowa: tkać
Część mowy/forma fleksyjna:
tkalń 14Forma podstawowa: tkalnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tkała 9Forma podstawowa: tkać
Część mowy/forma fleksyjna:
tkało 9Forma podstawowa: tkać
Część mowy/forma fleksyjna:
tkały 10Forma podstawowa: tkać
Część mowy/forma fleksyjna:
tkamy 9Forma podstawowa: tkać
Część mowy/forma fleksyjna:
tkana 7Forma podstawowa: tkać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
tkane 7Forma podstawowa: tkać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
tkano 7Forma podstawowa: tkać
Część mowy/forma fleksyjna:
tkasz 7Forma podstawowa: tkać
Część mowy/forma fleksyjna:
tknie 7Forma podstawowa: tknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
tkwią 11Forma podstawowa: tkwieć
Część mowy/forma fleksyjna:
tkwić 12Część mowy/forma fleksyjna:
tkwię 11Forma podstawowa: tkwić
Część mowy/forma fleksyjna:
tkwij 9Forma podstawowa: tkwić
Część mowy/forma fleksyjna:
tkwił 9Forma podstawowa: tkwić
Część mowy/forma fleksyjna:
tlano 7Forma podstawowa: tleć
Część mowy/forma fleksyjna:
tlącą 16Forma podstawowa: tlić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
tlące 12Forma podstawowa: tlić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
tleje 9Forma podstawowa: tleć
Część mowy/forma fleksyjna:
tleję 13Forma podstawowa: tleć
Część mowy/forma fleksyjna:
tleni 7Forma podstawowa: tleń
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tliły 10Forma podstawowa: tlić
Część mowy/forma fleksyjna:
tłach 11Forma podstawowa: tło
Opis: podłoże, źródło czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tłamś 13Forma podstawowa: tłamsić
Część mowy/forma fleksyjna:
tłoce 9Forma podstawowa: tłoka
Opis: pomoc sąsiedzka na wsi, na przykład przy żniwach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tłocz 9Forma podstawowa: tłoczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
tłoka 9Opis: pomoc sąsiedzka na wsi, na przykład przy żniwach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tłoki 9Forma podstawowa: tłok
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tłoku 11Forma podstawowa: tłok
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tłucz 11Forma podstawowa: tłuc
Część mowy/forma fleksyjna:
tłukę 15Forma podstawowa: tłuc
Część mowy/forma fleksyjna:
tłukł 13Forma podstawowa: tłuc
Część mowy/forma fleksyjna:
tłumi 11Forma podstawowa: tłumić
Część mowy/forma fleksyjna:
tłuść 19Forma podstawowa: tłuścić
Część mowy/forma fleksyjna:
tmezę 11Forma podstawowa: tmeza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tmezo 7Forma podstawowa: tmeza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tnąca 11Forma podstawowa: ciąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
toast 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tobie 8Forma podstawowa: ty
Część mowy/forma fleksyjna: zaimek nietrzecioosobowy
tobok 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tobyś 13Forma podstawowa: toby
toczą 11Forma podstawowa: toczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
toczy 8Forma podstawowa: toczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
tofan 10Forma podstawowa: tofana
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
toiną 10Forma podstawowa: toina
Opis: Apocynum – rodzaj roślin z rodziny toinowatych (Apocynaceae), rodzaj liczy 9 gatunków, występujących w umiarkowanej strefie Ameryki Północnej, Europy i Azji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
toiny 7Forma podstawowa: toina
Opis: Apocynum – rodzaj roślin z rodziny toinowatych (Apocynaceae), rodzaj liczy 9 gatunków, występujących w umiarkowanej strefie Ameryki Północnej, Europy i Azji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tojad 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
token 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tokom 8Forma podstawowa: toki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
toków 11Forma podstawowa: toki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tolar 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tołub 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tomat 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tomce 8Forma podstawowa: tomka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tomem 8Forma podstawowa: tom
Opis: oddzielna książka stanowiąca część jakiegoś zbioru (np. wydania, encyklopedii, kolekcji itp.).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tomką 12Forma podstawowa: tomka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tomki 8Forma podstawowa: tomka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tomom 8Forma podstawowa: tom
Opis: oddzielna książka stanowiąca część jakiegoś zbioru (np. wydania, encyklopedii, kolekcji itp.).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tom
Opis: oddzielna książka stanowiąca część jakiegoś zbioru (np. wydania, encyklopedii, kolekcji itp.).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tonaż 10Opis: dopuszczalna masa pojazdu na drodze lub drogowym obiekcie inżynieryjnym wyrażona w tonach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tonął 12Forma podstawowa: tonąć
Część mowy/forma fleksyjna:
tonce 7Forma podstawowa: tonka
Opis: Anthoxanthum - rodzaj bylin z rodziny wiechlinowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tondu 9Forma podstawowa: tondo
Opis: obraz lub płaskorzeźba w kształcie koła, charakterystyczna dla sztuki włoskiego renesansu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tonek 7Forma podstawowa: tonka
Opis: Anthoxanthum - rodzaj bylin z rodziny wiechlinowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tonem 7Forma podstawowa: ton
Opis: w muzyce: miara odległości pomiędzy dźwiękami w skali.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tonfą 14Forma podstawowa: tonfa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tonfy 11Forma podstawowa: tonfa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tonga 8Opis: państwo leżące na archipelagu o tej samej nazwie, w Polinezji na południowym Pacyfiku, położone w jednej trzeciej drogi pomiędzy Nową Zelandią a Hawajami, na południe od Samoa, na wschód od Fidżi. {#
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tongą 12Forma podstawowa: tonga
Opis: państwo leżące na archipelagu o tej samej nazwie, w Polinezji na południowym Pacyfiku, położone w jednej trzeciej drogi pomiędzy Nową Zelandią a Hawajami, na południe od Samoa, na wschód od Fidżi. {#
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tonie 6Forma podstawowa: ton
Opis: w muzyce: miara odległości pomiędzy dźwiękami w skali.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tona
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: toni
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
tonką 11Forma podstawowa: tonka
Opis: Anthoxanthum - rodzaj bylin z rodziny wiechlinowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tonkę 11Forma podstawowa: tonka
Opis: Anthoxanthum - rodzaj bylin z rodziny wiechlinowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tońmi 13Forma podstawowa: toń
Opis: wody pieniące się na mokradłach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tońże 16Forma podstawowa: tonąć
Część mowy/forma fleksyjna:
topaz 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
topce 8Forma podstawowa: topka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
topek 8Forma podstawowa: topka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
topić 12Opis: grzejąc, powodować zmianę stanu skupienia czegoś ze stałego na ciekły.
Część mowy/forma fleksyjna:
topie 7Forma podstawowa: top
Opis: kod ISO 4217 pa'angi.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
topię 11Forma podstawowa: topić
Opis: grzejąc, powodować zmianę stanu skupienia czegoś ze stałego na ciekły.
Część mowy/forma fleksyjna:
topik 8Opis: Argyroneta aquatica – gatunek wodnego pająka z rodziny topikowatych (Argyronetidae), rodzaju topik, osiąga 15 mm długości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: topika
Opis: Argyroneta aquatica – gatunek wodnego pająka z rodziny topikowatych (Argyronetidae), rodzaju topik, osiąga 15 mm długości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
topką 12Forma podstawowa: topka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tople 8Forma podstawowa: topl
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
topmy 9Forma podstawowa: topić
Opis: grzejąc, powodować zmianę stanu skupienia czegoś ze stałego na ciekły.
Część mowy/forma fleksyjna:
topni 7Forma podstawowa: topnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
topów 11Forma podstawowa: top
Opis: kod ISO 4217 pa'angi.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
topże 11Forma podstawowa: topić
Opis: grzejąc, powodować zmianę stanu skupienia czegoś ze stałego na ciekły.
Część mowy/forma fleksyjna:
torbą 12Forma podstawowa: torba
Opis: zawartość torby, tyle, ile się mieści w torbie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
torbę 12Forma podstawowa: torba
Opis: zawartość torby, tyle, ile się mieści w torbie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
torbo 8Forma podstawowa: torba
Opis: zawartość torby, tyle, ile się mieści w torbie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: torba
Opis: zawartość torby, tyle, ile się mieści w torbie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
torby 9Forma podstawowa: torba
Opis: zawartość torby, tyle, ile się mieści w torbie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
toreb 8Forma podstawowa: torba
Opis: zawartość torby, tyle, ile się mieści w torbie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
torfu 12Forma podstawowa: torf
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
torfy 11Forma podstawowa: torf
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
torii 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
torom 7Forma podstawowa: tora
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
toron 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
torów 10Forma podstawowa: tor
Opis: naturalna, wypukła forma terenu zbudowana z litej skały (formacja skalna) o wysokości zwykle od kilku do kilkudziesięciu metrów, często występująca na szczytach wzgórz lub w ich pobliżu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tortu 9Forma podstawowa: tort
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
toryt 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
torze 6Forma podstawowa: tora
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tosto 7
tostu 9Forma podstawowa: tost
Opis: przypieczona kromka chleba.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tosty 8Forma podstawowa: tost
Opis: przypieczona kromka chleba.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
toteż 11Część mowy/forma fleksyjna: spójnik współrzędny
toury 9Forma podstawowa: tour
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tower 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
toyot 8Forma podstawowa: toyota
Opis: samochód marki Toyota.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tożby 13
tracą 11Forma podstawowa: tracić
Część mowy/forma fleksyjna:
track 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tracz 7Opis: ptak wodny, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w obrębie plemienia traczy (Mergini), w podrodzinie kaczek (Anatinae), w rodzinie kaczkowatych (Anatidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
traga 8Forma podstawowa: tragać
Część mowy/forma fleksyjna:
tragi 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
traka 7Forma podstawowa: trak
Opis: mieszkaniec Tracji, człowiek pochodzenia trackiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
traki 7Forma podstawowa: trak
Opis: mieszkaniec Tracji, człowiek pochodzenia trackiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: trak
Opis: mieszkaniec Tracji, człowiek pochodzenia trackiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
traku 9Forma podstawowa: trak
Opis: mieszkaniec Tracji, człowiek pochodzenia trackiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trama 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tramę 11Forma podstawowa: trama
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tramo 7Forma podstawowa: trama
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tramp 8Opis: wędrowiec - ktoś, kto wędruje, lubi wędrować.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tramu 9Forma podstawowa: tram
Opis: drżąek gimnastyczny służący do wykonywania zwisów i innych ćwiczeń tego typu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tramy 8Forma podstawowa: tram
Opis: drżąek gimnastyczny służący do wykonywania zwisów i innych ćwiczeń tego typu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: trama
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trans 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tranu 8Forma podstawowa: tran
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trany 7Forma podstawowa: tran
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trapą 11Forma podstawowa: trapa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trapu 9Forma podstawowa: trap
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trapy 8Forma podstawowa: trap
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trasą 10Forma podstawowa: trasa
Opis: linia naniesiona na mapę lub wytyczona w terenie, przebieg drogi, rurociągu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trasu 8Forma podstawowa: tras
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trasy 7Forma podstawowa: tras
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tratą 11Forma podstawowa: trata
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trawą 10Forma podstawowa: trawa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trawl 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trawy 7Forma podstawowa: trawa
Opis: Gramineae - rodzina roślin z rzędu wiechlinowców.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: Gramineae - rodzina roślin z rzędu wiechlinowców.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trąba 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trąbą 16Forma podstawowa: trąba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trąbo 12Forma podstawowa: trąba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trąca 11Forma podstawowa: trącać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: trzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
trącą 15Forma podstawowa: trącić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: trzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
trące 11Forma podstawowa: trzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
trąci 11Forma podstawowa: trącić
Część mowy/forma fleksyjna:
trący 12Forma podstawowa: trzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
trefl 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trefu 12Forma podstawowa: tref
Opis: trefny, niekoszerny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trefy 11Forma podstawowa: tref
Opis: trefny, niekoszerny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
treku 9Forma podstawowa: trek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trelu 9Forma podstawowa: trel
Opis: rodzaj ozdobnika, który polega na szybkim naprzemiennym graniu dźwięku właściwego i jego górnej sekundy (małej lub wielkiej).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trema 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tremo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tremę 11Forma podstawowa: trema
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tremo 7Forma podstawowa: trema
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tremu 9Forma podstawowa: tremo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tremy 8Forma podstawowa: trema
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trent 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trenu 8Forma podstawowa: tren
Opis: przedłużenie sukni damskiej, ciągnące się z tyłu po ziemi, stosowane najczęściej w ubiorach na bardzo uroczyste okazje, np. w sukniach ślubnych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
treny 7Forma podstawowa: tren
Opis: przedłużenie sukni damskiej, ciągnące się z tyłu po ziemi, stosowane najczęściej w ubiorach na bardzo uroczyste okazje, np. w sukniach ślubnych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trepa 7Forma podstawowa: trep
Opis: drewniak - but o drewnianej podeszwie, zwykle niezabudowany od strony pięty.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tresą 10Forma podstawowa: tresa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tresę 10Forma podstawowa: tresa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
treść 15Opis: w biologii, medycynie - substancja gromadząca się w narządach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tretu 9Forma podstawowa: tret
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trety 8Forma podstawowa: tret
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
triad 7Forma podstawowa: triada
Opis: całość składająca się z trzech elementów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trial 7Opis: rajd terenowy, w którym jazda uczestników jest punktowana na poszczególnych etapach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trick 8Opis: podstęp, sprytny sposób na rozwiązanie trudności, osiągnięcie celu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
triem 7Forma podstawowa: trio
Opis: przenośnie: troje ludzi
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trier 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: triera
Opis: okręt wojenny w starożytnej Grecji i Rzymie, galera z trzema rzędami wioseł, początkowo wiosłowa, następnie żaglowo-wiosłowa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
triki 7Forma podstawowa: trik
Opis: podstęp, sprytny sposób na rozwiązanie trudności, osiągnięcie celu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
triom 7Forma podstawowa: trio
Opis: przenośnie: troje ludzi
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
triów 10Forma podstawowa: trio
Opis: przenośnie: troje ludzi
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
troch 9Forma podstawowa: trocha
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
troci 7Forma podstawowa: troć
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trocz 7Forma podstawowa: troczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
troić 11Część mowy/forma fleksyjna:
troją 12Forma podstawowa: troić
Część mowy/forma fleksyjna:
troje 8Forma podstawowa: troja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
troki 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
troku 9Forma podstawowa: trok
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tromp 8Forma podstawowa: trompa
Opis: narożny detal sklepienia złożony z łęczków zwiększających się ku górze pozwalający na przejście z rzutu czworobocznego do ośmiobocznego lub koła stanowiącego podstawę kopuły.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tropi 7Forma podstawowa: tropie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tropu 9Forma podstawowa: trop
Opis: figura stylistyczna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tropy 8Forma podstawowa: trop
Opis: figura stylistyczna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trója 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tróje 12Forma podstawowa: trója
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tróję 16Forma podstawowa: trója
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trójo 12Forma podstawowa: trója
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
truci 9Forma podstawowa: truć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
trudu 11Forma podstawowa: trud
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trudy 10Forma podstawowa: trud
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trudź 17Forma podstawowa: trudzia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: trudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
trują 14Forma podstawowa: truć
Część mowy/forma fleksyjna:
truje 10Forma podstawowa: truć
Część mowy/forma fleksyjna:
truję 14Forma podstawowa: truć
Część mowy/forma fleksyjna:
trukw 9Forma podstawowa: trukwa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
truli 9Forma podstawowa: truć
Część mowy/forma fleksyjna:
truła 10Forma podstawowa: truć
Część mowy/forma fleksyjna:
truły 11Forma podstawowa: truć
Część mowy/forma fleksyjna:
trupą 13Forma podstawowa: trupa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trupy 10Forma podstawowa: trupa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trusi 8Forma podstawowa: trusia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trust 9Opis: przedsiębiorstwo działające na zasadzie trustu - połączenie kilku mniejszych przedsiębiorstw działających dotąd samodzielnie, których dotychczasowi właściciele stają się udziałowcami powstałego tworu
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
truta 9Forma podstawowa: truć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
truto 9Forma podstawowa: truć
Część mowy/forma fleksyjna:
truty 10Forma podstawowa: truć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
trwać 11Część mowy/forma fleksyjna:
trwał 8Forma podstawowa: trwać
Część mowy/forma fleksyjna:
trwań 12Forma podstawowa: trwanie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trwóg 12Forma podstawowa: trwoga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trybą 13Forma podstawowa: tryba
Opis: prosta droga w lesie powstała przez wycięcie drzew
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trybo 9Forma podstawowa: tryba
Opis: prosta droga w lesie powstała przez wycięcie drzew
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trybu 11Forma podstawowa: tryb
Opis: koło z zębami (o ponacinanych brzegach), które bywa częścią maszyn.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tryby 10Forma podstawowa: tryb
Opis: koło z zębami (o ponacinanych brzegach), które bywa częścią maszyn.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tryba
Opis: prosta droga w lesie powstała przez wycięcie drzew
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tryba
Opis: prosta droga w lesie powstała przez wycięcie drzew
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
tryfi 11Forma podstawowa: tryfić
Część mowy/forma fleksyjna:
tryka 8Forma podstawowa: tryk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: trykać
Część mowy/forma fleksyjna:
tryki 8Forma podstawowa: tryk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tryku 10Forma podstawowa: tryk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tryle 8Forma podstawowa: tryl
Opis: melodyjny, długotrwały śpiew niektórych ptaków.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trymu 10Forma podstawowa: trym
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trymy 9Forma podstawowa: trym
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tryni 7Forma podstawowa: trynić
Część mowy/forma fleksyjna:
trypą 12Forma podstawowa: trypa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trypy 9Forma podstawowa: trypa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trysk 8Opis: bryzg.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trysł 9Forma podstawowa: trysnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
trytu 10Forma podstawowa: tryt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tryty 9Forma podstawowa: tryt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trzeb 8Forma podstawowa: trzebić
Część mowy/forma fleksyjna:
trzem 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: trzy
Część mowy/forma fleksyjna: liczebnik główny
trzep 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: trzepać
Opis: zdobywać majątek, szybko się bogacić.
Część mowy/forma fleksyjna:
trzos 6Opis: woreczek na pieniądze.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tsuba 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tsuby 11Forma podstawowa: tsuba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tsugą 14Forma podstawowa: tsuga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tsugi 10Forma podstawowa: tsuga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tubie 10Forma podstawowa: tuba
Opis: z lekceważeniem o głosicielu jakichś tez, poglądów (często poglądów kogoś innego, np. określonych organizacji).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tubka 11Opis: opakowanie substancji półpłynnej, np. pasty do zębów, kremu, kleju, które naciska się w celu wydobycia porcji tej substancji przez wąski wylot.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tubkę 15Forma podstawowa: tubka
Opis: opakowanie substancji półpłynnej, np. pasty do zębów, kremu, kleju, które naciska się w celu wydobycia porcji tej substancji przez wąski wylot.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tubom 11Forma podstawowa: tuba
Opis: z lekceważeniem o głosicielu jakichś tez, poglądów (często poglądów kogoś innego, np. określonych organizacji).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tubus 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tucie 9Forma podstawowa: tuta
Opis: górniczy przyrząd wiertniczy służący do wydobywania urwanych narzędzi wiertniczych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tucze 9Forma podstawowa: tucz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tuczę 13Forma podstawowa: tucza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tuczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
tuczy 10Forma podstawowa: tucza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tuczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
tufem 13Forma podstawowa: tuf
Opis: lekka, zwięzła, zazwyczaj porowata skała osadowa należąca do skał piroklastycznych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tufie 12Forma podstawowa: tuf
Opis: lekka, zwięzła, zazwyczaj porowata skała osadowa należąca do skał piroklastycznych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tufit 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tufom 13Forma podstawowa: tuf
Opis: lekka, zwięzła, zazwyczaj porowata skała osadowa należąca do skał piroklastycznych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tugrą 14Forma podstawowa: tugra
tugrę 14Forma podstawowa: tugra
tujom 11Forma podstawowa: tuja
Opis: drewno lekkie, miękkie, o jasnym, żółtawym zabarwieniu pozyskiwane z drzewa żywotnika zachodniego, pozbawione żywicy a jednak wyjątkowo trwałe i odporne na gnicie (znacznie trwalsze niż drewno dębowe
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tujon 10
tulei 9Forma podstawowa: tuleja
Opis: pojemnik lub opakowanie w kształcie rurki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tulić 14Część mowy/forma fleksyjna:
tulmy 11Forma podstawowa: tulić
Część mowy/forma fleksyjna:
tulów 13Forma podstawowa: tul
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tulże 13Forma podstawowa: tulić
Część mowy/forma fleksyjna:
tułał 12Forma podstawowa: tułać
Część mowy/forma fleksyjna:
tułam 11Forma podstawowa: tułać
Część mowy/forma fleksyjna:
tułań 16Forma podstawowa: tułanie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tułów 14Forma podstawowa: tuł
Opis: zasadniczy odcinek ciała u owadów i stawonogów oraz niektórych innych bezkręgowców (zazwyczaj to, co jest między głową a odwłokiem).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tułub 14Opis: szerokie i długie futro ze skór baranich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tułup 13Opis: szerokie i długie futro ze skór baranich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tumak 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tumań 15Forma podstawowa: tumanić
Część mowy/forma fleksyjna:
tumbą 15Forma podstawowa: tumba
Opis: główna część gotyckich lub renesansowych grobowców w kształcie kamiennej (w późniejszym okresie również brązowej) skrzyni ozdobionej płaskorzeźbami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tumbę 15Forma podstawowa: tumba
Opis: główna część gotyckich lub renesansowych grobowców w kształcie kamiennej (w późniejszym okresie również brązowej) skrzyni ozdobionej płaskorzeźbami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tumem 10Forma podstawowa: tum
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tumom 10Forma podstawowa: tum
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tumor 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tumów 13Forma podstawowa: tum
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tunek 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tuner 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tunga 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tungu 12Forma podstawowa: tung
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tunik 9Forma podstawowa: tunika
Opis: galaretowata lub stwardniała wydzielina nabłonka okrywająca ciało niektórych zwierząt morskich, np. osłonic.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tunki 9Forma podstawowa: tunek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tunku 11Forma podstawowa: tunek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tupać 14Część mowy/forma fleksyjna:
tupai 9Forma podstawowa: tupaja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tupaj 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tupań 15Forma podstawowa: tupanie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tupię 13Forma podstawowa: tupać
Część mowy/forma fleksyjna:
tupną 13Forma podstawowa: tupnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
tupnę 13Forma podstawowa: tupnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
tupot 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tupże 13Forma podstawowa: tupać
Część mowy/forma fleksyjna:
turak 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
turbo 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
turcz 9Forma podstawowa: turczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
turek 9Opis: inna nazwa płachetki zwyczajnej - grzyba jadalnego z rodziny zasłonakowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: inna nazwa płachetki zwyczajnej - grzyba jadalnego z rodziny zasłonakowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
turem 9Forma podstawowa: tur
Opis: Bos primigenius – wymarły gatunek ssaka z rodziny krętorogich, pochodził z Indii, występował w Azji, Europie i pólnocnej Afryce, przodek niektórych ras bydła domowego - z opisów w starych kronikach i
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
turfa 12Forma podstawowa: turf
turfu 14Forma podstawowa: turf
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
turfy 13Forma podstawowa: turf
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
turka 9Forma podstawowa: turek
Opis: inna nazwa płachetki zwyczajnej - grzyba jadalnego z rodziny zasłonakowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: turek
Opis: inna nazwa płachetki zwyczajnej - grzyba jadalnego z rodziny zasłonakowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
turki 9Forma podstawowa: turek
Opis: inna nazwa płachetki zwyczajnej - grzyba jadalnego z rodziny zasłonakowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: turka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
turku 11Forma podstawowa: turek
Opis: inna nazwa płachetki zwyczajnej - grzyba jadalnego z rodziny zasłonakowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
turla 9Forma podstawowa: turlać
Część mowy/forma fleksyjna:
turma 9Opis: wieża służąca jako areszt lub więzienie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
turmą 13Forma podstawowa: turma
Opis: wieża służąca jako areszt lub więzienie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
turoń 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
turów 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
turza 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: turzy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
turzą 12Forma podstawowa: turzy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
turze 8Forma podstawowa: tur
Opis: Bos primigenius – wymarły gatunek ssaka z rodziny krętorogich, pochodził z Indii, występował w Azji, Europie i pólnocnej Afryce, przodek niektórych ras bydła domowego - z opisów w starych kronikach i
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: turzy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
turzy 9Forma podstawowa: turze
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tussa 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tussę 12Forma podstawowa: tussa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tusso 8Forma podstawowa: tussa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tusza 8Opis: ciało zwierzęcia rzeźnego po uboju.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tusze 8Forma podstawowa: tusz
Opis: kosmetyk służący do podkreślenia i malowania rzęs, dopełniający makijażu oka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tuszę 12Forma podstawowa: tuszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
tuszo 8Forma podstawowa: tusza
Opis: ciało zwierzęcia rzeźnego po uboju.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tuszy 9Forma podstawowa: tuszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
tutce 10Forma podstawowa: tutka
Opis: papierowe opakowanie w kształcie rurki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tutka 10Opis: papierowe opakowanie w kształcie rurki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tutką 14Forma podstawowa: tutka
Opis: papierowe opakowanie w kształcie rurki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tutkę 14Forma podstawowa: tutka
Opis: papierowe opakowanie w kształcie rurki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tutom 10Forma podstawowa: tuta
Opis: górniczy przyrząd wiertniczy służący do wydobywania urwanych narzędzi wiertniczych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tutti 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tuzie 8Forma podstawowa: tuz
Opis: ktoś wpływowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tuzów 12Forma podstawowa: tuz
Opis: ktoś wpływowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
twarz 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
twemu 9Forma podstawowa: twój
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
twiks 7Forma podstawowa: twix
twoim 7Forma podstawowa: twoi
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: twoja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: twój
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
twoja 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
twoją 12Forma podstawowa: twoja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
twych 10Forma podstawowa: twój
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
twymi 8Forma podstawowa: twój
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tybet 10Opis: kraina historyczna w Azji obejmująca Wyżynę Tybetańską i jej przyległości, obecnie w większości w granicach Chin.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tycia 8Forma podstawowa: tyci
Opis: bardzo mały - taki, który istnieje fizycznie lub można sobie go wyobrazić jako istniejący w przestrzeni (ma łatwe do opisania cechy fizyczne) i jest stosunkowo nieznaczny, niewielki pod względem rozm
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tycie 8Forma podstawowa: tyci
Opis: bardzo mały - taki, który istnieje fizycznie lub można sobie go wyobrazić jako istniejący w przestrzeni (ma łatwe do opisania cechy fizyczne) i jest stosunkowo nieznaczny, niewielki pod względem rozm
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tycio 8Opis: bardzo mało - tak, że coś wydaje się lub jest małe pod względem rozmiaru - wielkości, zakresu, często: stopnia nasilenia jakiegoś zjawiska lub stanu.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
tyczą 12Forma podstawowa: tycz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tyczeć
Część mowy/forma fleksyjna:
tycze 8Forma podstawowa: tycz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyczę 12Forma podstawowa: tyczeć
Część mowy/forma fleksyjna:
tyczy 9Forma podstawowa: tycz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tyczeć
Część mowy/forma fleksyjna:
tygla 10Forma podstawowa: tygiel
Opis: tyle, ile mieści się w tyglu - rondlu z rączką lub dwoma uszkami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tygle 10Forma podstawowa: tygiel
Opis: tyle, ile mieści się w tyglu - rondlu z rączką lub dwoma uszkami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tygli 10Forma podstawowa: tygiel
Opis: tyle, ile mieści się w tyglu - rondlu z rączką lub dwoma uszkami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyjmy 11Forma podstawowa: tyć
Opis: zwiększać masę ciała, zarastając tłuszczem.
Część mowy/forma fleksyjna:
tyjże 13Forma podstawowa: tyć
Opis: zwiększać masę ciała, zarastając tłuszczem.
Część mowy/forma fleksyjna:
tykaj 10Forma podstawowa: tykać
Część mowy/forma fleksyjna:
tykał 10Forma podstawowa: tykać
Część mowy/forma fleksyjna:
tykań 14Forma podstawowa: tykanie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tykną 12Forma podstawowa: tyknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
tykom 9Forma podstawowa: tyka
Opis: zgrubiale: tyczka - długi, cienki pręt, palik, słupek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tyka
Opis: zgrubiale: tyczka - długi, cienki pręt, palik, słupek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tykwa 8Opis: owoc (nibyjagoda) tykwy pospolitej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tykwę 12Forma podstawowa: tykwa
Opis: owoc (nibyjagoda) tykwy pospolitej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tykwo 8Forma podstawowa: tykwa
Opis: owoc (nibyjagoda) tykwy pospolitej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tykwy 9Forma podstawowa: tykwa
Opis: owoc (nibyjagoda) tykwy pospolitej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tylca 9Forma podstawowa: tylec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tylce 9Forma podstawowa: tylec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: tylka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tylcu 11Forma podstawowa: tylec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tylda 9Opis: znak diakrytyczny leżący w górnej połowie pola znaku, mniej więcej na linii wydłużeń górnych pisma.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyldę 13Forma podstawowa: tylda
Opis: znak diakrytyczny leżący w górnej połowie pola znaku, mniej więcej na linii wydłużeń górnych pisma.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyldy 10Forma podstawowa: tylda
Opis: znak diakrytyczny leżący w górnej połowie pola znaku, mniej więcej na linii wydłużeń górnych pisma.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tylec 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tylej 10Forma podstawowa: tyli
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tyleż 12Forma podstawowa: tyliż
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tylne 8Forma podstawowa: tylny
Opis: o głosce - taka, która jest artykułowana z tyłu jamy ustnej, w jej tylnej części.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tylni 8Forma podstawowa: tylny
Opis: o głosce - taka, która jest artykułowana z tyłu jamy ustnej, w jej tylnej części.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tyluż 14Forma podstawowa: tyleż
Część mowy/forma fleksyjna: liczebnik główny
tyłek 10Opis: pośladki, tylna część ciała.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyłem 10Forma podstawowa: tyć
Opis: zwiększać masę ciała, zarastając tłuszczem.
Część mowy/forma fleksyjna:
tyłeś 13Forma podstawowa: tyć
Opis: zwiększać masę ciała, zarastając tłuszczem.
Część mowy/forma fleksyjna:
tyłka 10Forma podstawowa: tyłek
Opis: pośladki, tylna część ciała.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyłki 10Forma podstawowa: tyłek
Opis: pośladki, tylna część ciała.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyłom 10Forma podstawowa: tył
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyłów 13Forma podstawowa: tyły
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tymfa 12Forma podstawowa: tymf
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tymin 8Forma podstawowa: tymina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tymiż 12Forma podstawowa: tenże
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tynem 8Forma podstawowa: tyn
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tynfa 11Forma podstawowa: tynf
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tynki 8Forma podstawowa: tynk
Opis: warstwa z zaprawy lub gipsu pokrywająca powierzchnie ścian, sufitów, kolumn, filarów itp. wewnątrz i na zewnątrz budynku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tynom 8Forma podstawowa: tyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tynów 11Forma podstawowa: tyn
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
typek 9Opis: zdrobnienie od typ, słowo o zabarwieniu pejoratywnym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
typem 9Forma podstawowa: typ
Opis: w biologii: jedna z podstawowych kategorii systematycznych stosowanych w systematyce organizmów, niższa od królestwa, a wyższa od gromady (classis) w systematyce zwierząt lub klasy (classis) w botani
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
typer 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
typów 12Forma podstawowa: typ
Opis: w biologii: jedna z podstawowych kategorii systematycznych stosowanych w systematyce organizmów, niższa od królestwa, a wyższa od gromady (classis) w systematyce zwierząt lub klasy (classis) w botani
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
typuj 12Forma podstawowa: typować
Część mowy/forma fleksyjna:
tyrać 12Część mowy/forma fleksyjna:
tyrał 9Forma podstawowa: tyrać
Część mowy/forma fleksyjna:
tyrań 13Forma podstawowa: tyranić
Część mowy/forma fleksyjna:
tyrsu 9Forma podstawowa: tyrs
Opis: ornament w formie laski oplecionej liśćmi.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyrsy 8Forma podstawowa: tyrs
Opis: ornament w formie laski oplecionej liśćmi.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: tyrs
Opis: ornament w formie laski oplecionej liśćmi.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyska 8Forma podstawowa: tyski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tysko 8Forma podstawowa: tyski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
tysku 10Forma podstawowa: tyski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
tytan 8Opis: osoba o niezwykłych cechach, odznaczająca się pod jakimś względem, ponadprzeciętna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tytce 9Forma podstawowa: tytka
Opis: torebka, opakowanie w kształcie rurki zrobione z papieru.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tytek 9Forma podstawowa: tytka
Opis: torebka, opakowanie w kształcie rurki zrobione z papieru.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tytel 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tytka 9Opis: torebka, opakowanie w kształcie rurki zrobione z papieru.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tytkę 13Forma podstawowa: tytka
Opis: torebka, opakowanie w kształcie rurki zrobione z papieru.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tytła 10Forma podstawowa: tytłać
Część mowy/forma fleksyjna:
tytoń 14Opis: Nicotiana – rodzaj roślin zielnych z rodziny psiankowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyzom 8Forma podstawowa: tyzy
tabak 9Opis: niekrajany tytoń w liściach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: niekrajany tytoń w liściach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tabel 9Forma podstawowa: tabela
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tabem 9Forma podstawowa: tab
tabla 9Opis: rodzaj instrumentu membranowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tablą 13Forma podstawowa: tabla
Opis: rodzaj instrumentu membranowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
table 9Forma podstawowa: tabla
Opis: rodzaj instrumentu membranowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tabor 8Opis: zbiór pojazdów, używanych w ramach działalności jednej organizacji, do transportu ludzi lub rzeczy, np.: tabor PKP.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tabów 12Forma podstawowa: tab
tabul 11Forma podstawowa: tabula
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tacet 8
tacie 7Forma podstawowa: tata
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tacka 8Opis: mała taca do przenoszenia różnych przedmiotów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tackę 12Forma podstawowa: tacka
Opis: mała taca do przenoszenia różnych przedmiotów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tacom 8Forma podstawowa: taca
Opis: płaskie naczynie, na którym przenoszone są albo podawane do stołu dania lub zastawa stołowa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tacyż 12Forma podstawowa: takiż
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
taelu 9Forma podstawowa: tael
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tafią 14Forma podstawowa: tafia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tafie 10Forma podstawowa: tafia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tafij 12Forma podstawowa: tafia
tafio 10Forma podstawowa: tafia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tafla 11Opis: płyta z równego, gładkiego materiału.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taflę 15Forma podstawowa: tafla
Opis: płyta z równego, gładkiego materiału.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tafli 11Forma podstawowa: tafla
Opis: płyta z równego, gładkiego materiału.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taftą 15Forma podstawowa: tafta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tafty 12Forma podstawowa: tafta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tahin 8Forma podstawowa: tahina
taili 7Forma podstawowa: taić
Opis: nie wyjawiać czegoś, robić z czegoś tajemnicę.
Część mowy/forma fleksyjna:
taino 6
taisz 6Forma podstawowa: taić
Opis: nie wyjawiać czegoś, robić z czegoś tajemnicę.
Część mowy/forma fleksyjna:
tajać 13Część mowy/forma fleksyjna:
tajeń 14Forma podstawowa: taić
Opis: nie wyjawiać czegoś, robić z czegoś tajemnicę.
tajgą 14Forma podstawowa: tajga
Opis: obszar północnej Ameryki, Europy i Azji, porośnięty borealnym lasem iglastym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tajgi 10Forma podstawowa: tajga
Opis: obszar północnej Ameryki, Europy i Azji, porośnięty borealnym lasem iglastym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tajmy 10Forma podstawowa: taić
Opis: nie wyjawiać czegoś, robić z czegoś tajemnicę.
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: tajać
Część mowy/forma fleksyjna:
tajni 8Forma podstawowa: tajny
Opis: nielegalny, nieoficjalny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: tajń
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tajno 8Opis: tak, że ktoś o czymś nie wie.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
takaż 11Forma podstawowa: takiż
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
takąż 15Forma podstawowa: takiż
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
takce 8Forma podstawowa: takka
Opis: Tacca - rodzaj rośliny z rodziny krąpielowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
takin 7Opis: Budorcas taxicolor - ssak z rodziny krętorogich, jedyny przedstawiciel rodzaju Budorca, zamieszkuje wschodnie Himalaje i Wyżynę Tybetańską, od 2500 do 4250 m n.p.m.
takką 12Forma podstawowa: takka
Opis: Tacca - rodzaj rośliny z rodziny krąpielowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taklą 12Forma podstawowa: takla
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taklę 12Forma podstawowa: takla
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
takli 8Forma podstawowa: takla
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taklu 10Forma podstawowa: takiel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
takom 8Forma podstawowa: taka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taksa 7Forma podstawowa: taks
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
takso 7Forma podstawowa: taksa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taksy 8Forma podstawowa: taksa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taktu 10Forma podstawowa: takt
Opis: grzeczne, kulturalne i delikatne zachowywanie się, działanie wobec innych osób z wyczuciem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
takty 9Forma podstawowa: takt
Opis: grzeczne, kulturalne i delikatne zachowywanie się, działanie wobec innych osób z wyczuciem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
także 11Część mowy/forma fleksyjna: kublik
talar 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
talce 8Forma podstawowa: talka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
talek 8Forma podstawowa: talka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
talią 11Forma podstawowa: talia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
talię 11Forma podstawowa: talia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
talij 9Forma podstawowa: talia
talio 7Forma podstawowa: talia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
talka 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
talki 8Forma podstawowa: talk
Opis: minerał z gromady krzemianów, należy do grupy minerałów pospolitych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
talle 8Forma podstawowa: tall
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
talli 8Forma podstawowa: tall
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
talom 8Forma podstawowa: tal
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tal
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
talów 11Forma podstawowa: tal
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tal
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tamci 8Forma podstawowa: tamten
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tamgą 13Forma podstawowa: tamga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tamgi 9Forma podstawowa: tamga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tamie 7Forma podstawowa: tama
Opis: budowla hydrotechniczna, której celem jest spiętrzenie wody.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tamil 8Opis: członek ludu Tamilów, narodu z grupy ludów drawidyjskich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tamte 8Forma podstawowa: tamten
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tamże 11Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
tanek 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tanka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tanga 8Forma podstawowa: tango
Opis: utwór muzyczny, do którego tańczy się tango.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tangą 12Forma podstawowa: tanga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tangę 12Forma podstawowa: tanga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tango 8Forma podstawowa: tanga
Opis: utwór muzyczny, do którego tańczy się tango.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tania 6Forma podstawowa: tani
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tanie 6Forma podstawowa: tan
Opis: taniec - ruch w określonym układzie w rytm muzyki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tanka 7Forma podstawowa: tanek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tanką 11Forma podstawowa: tanka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tanki 7Forma podstawowa: tank
Opis: postać w grze RPG, której zadaniem jest skupienie na sobie uwagi przeciwników w czasie walki (zazwyczaj ta postać ma szczególne predyspozycje, by podejmować się takiej roli).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tanku 9Forma podstawowa: tanek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tanek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tantr 7Forma podstawowa: tantra
Opis: tradycja duchowego rozwoju oparta na filozofii monistycznej, rytuał umożliwiający bezpośrednie doświadczanie natury rzeczywistości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tańca 13Forma podstawowa: taniec
Opis: utwór pośrednio lub bezpośrednio związany z tańcem, służący jako podkład do tańca lub stylizowany na muzykę do tańca, lecz przeznaczony do słuchania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tańce 13Forma podstawowa: taniec
Opis: utwór pośrednio lub bezpośrednio związany z tańcem, służący jako podkład do tańca lub stylizowany na muzykę do tańca, lecz przeznaczony do słuchania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tańcu 15Forma podstawowa: taniec
Opis: utwór pośrednio lub bezpośrednio związany z tańcem, służący jako podkład do tańca lub stylizowany na muzykę do tańca, lecz przeznaczony do słuchania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tańcz 13Forma podstawowa: tańczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
tańsi 12Forma podstawowa: tani
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
taonu 8Forma podstawowa: taon
Opis: cząstka elementarna z grupy leptonów obdarzona ładunkiem ujemnym, średnim czasem życia 3×10−13 sekundy i dużą masą wynoszącą 1777 MeV/c2 = 3,17×10−27 kg.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taony 7Forma podstawowa: taon
Opis: cząstka elementarna z grupy leptonów obdarzona ładunkiem ujemnym, średnim czasem życia 3×10−13 sekundy i dużą masą wynoszącą 1777 MeV/c2 = 3,17×10−27 kg.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tapas 7
taper 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tapet 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tapeta
Opis: gruby lub niestarannie nałożony makijaż.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taras 6Opis: sposób ukształtowania terenu, występ na zboczu, który powstał w wyniku erozji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taraś 10Forma podstawowa: tarasić
Część mowy/forma fleksyjna:
tarce 7Forma podstawowa: tarka
Opis: u mięczaków: blaszka na języku, z licznymi ząbkami, służąca do rozcierania pokarmu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tardo 7
targa 8Forma podstawowa: targać
Część mowy/forma fleksyjna:
targu 10Forma podstawowa: targ
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarka 7Opis: u mięczaków: blaszka na języku, z licznymi ząbkami, służąca do rozcierania pokarmu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarką 11Forma podstawowa: tarka
Opis: u mięczaków: blaszka na języku, z licznymi ząbkami, służąca do rozcierania pokarmu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tarka
Opis: u mięczaków: blaszka na języku, z licznymi ząbkami, służąca do rozcierania pokarmu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarkę 11Forma podstawowa: tarka
Opis: u mięczaków: blaszka na języku, z licznymi ząbkami, służąca do rozcierania pokarmu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tarka
Opis: u mięczaków: blaszka na języku, z licznymi ząbkami, służąca do rozcierania pokarmu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarki 7Forma podstawowa: tarka
Opis: u mięczaków: blaszka na języku, z licznymi ząbkami, służąca do rozcierania pokarmu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarko 7Forma podstawowa: tarka
Opis: u mięczaków: blaszka na języku, z licznymi ząbkami, służąca do rozcierania pokarmu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tarka
Opis: u mięczaków: blaszka na języku, z licznymi ząbkami, służąca do rozcierania pokarmu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarle 7Forma podstawowa: tarło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarli 7Forma podstawowa: trzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
tarła 8Forma podstawowa: tarło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: trzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
tarło 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: trzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
tarły 9Forma podstawowa: tarło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: trzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
tarok 7Opis: dawna gra karciana wykorzystująca specjalną talię złożoną z od 40 do 78 kart.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarom 7Forma podstawowa: tara
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarów 10Forma podstawowa: tar
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarta 7Forma podstawowa: trzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
tartą 11Forma podstawowa: tarta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarte 7Forma podstawowa: trzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
tarto 7Forma podstawowa: tarta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarty 8Forma podstawowa: tarta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: trzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
taryf 11Forma podstawowa: taryfa
Opis: taksówka - samochód do przewozu osób.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarza 6Forma podstawowa: tarzać
Część mowy/forma fleksyjna:
tarze 6Forma podstawowa: tara
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tasto 7
tasuj 10Forma podstawowa: tasować
Część mowy/forma fleksyjna:
tasza 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taszę 10Forma podstawowa: tasza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taszo 6Forma podstawowa: tasza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taśma 11Opis: przedstawiciel glonów z gromady zielenic (Chlorophyta) z rodzaju Enteromorpha.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taśmę 15Forma podstawowa: taśma
Opis: przedstawiciel glonów z gromady zielenic (Chlorophyta) z rodzaju Enteromorpha.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tatar 7Opis: przedstawiciel grupy ludów tureckich z Europy wschodniej oraz północnej Azji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: przedstawiciel grupy ludów tureckich z Europy wschodniej oraz północnej Azji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tatka 8Forma podstawowa: tatek
Opis: tatko.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: tatko.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tatko
Opis: tatuś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tatkę 12Forma podstawowa: tatka
Opis: tatko.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tatki 8Forma podstawowa: tatek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: tatka
Opis: tatko.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
tatko 8Forma podstawowa: tatka
Opis: tatko.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: tatuś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tatku 10Forma podstawowa: tatko
Opis: tatuś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tatłą 13Forma podstawowa: tatła
Opis: słodki wschodni przysmak, wilgotne i bardzo słodkie ciasto.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tatły 10Forma podstawowa: tatła
Opis: słodki wschodni przysmak, wilgotne i bardzo słodkie ciasto.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tatom 8Forma podstawowa: tato
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tatów 11Forma podstawowa: tato
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tatra 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tatrę 11Forma podstawowa: tatra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tatro 7Forma podstawowa: tatra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tatry 8Forma podstawowa: tatra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tatuń 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tatuś 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tawuł 10Forma podstawowa: tawuła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tayuc 10
tąpać 16Część mowy/forma fleksyjna:
tąpał 13Forma podstawowa: tąpać
Część mowy/forma fleksyjna:
tąpań 17Forma podstawowa: tąpać
tąpią 15Forma podstawowa: tąpać
Część mowy/forma fleksyjna:
tąpie 11Forma podstawowa: tąpać
Część mowy/forma fleksyjna:
tąpmy 13Forma podstawowa: tąpać
Część mowy/forma fleksyjna:
tąpną 15Forma podstawowa: tąpnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
tąpnę 15Forma podstawowa: tąpnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
tchem 10Forma podstawowa: dech
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tchną 13Forma podstawowa: tchnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
tchnę 13Forma podstawowa: tchnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
tchów 13Forma podstawowa: dech
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teaki 7Forma podstawowa: teak
Opis: drewno pozyskiwane z drzewa tekowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teamu 9Forma podstawowa: team
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teamy 8Forma podstawowa: team
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tefie 10Forma podstawowa: tef
Opis: Eragrostis abyssinica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych, naturalnie rosnący w północno-wschodniej Afryce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tefom 11Forma podstawowa: tef
Opis: Eragrostis abyssinica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych, naturalnie rosnący w północno-wschodniej Afryce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tefów 14Forma podstawowa: tef
Opis: Eragrostis abyssinica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych, naturalnie rosnący w północno-wschodniej Afryce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tegoż 12Forma podstawowa: tenże
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
teidę 11Forma podstawowa: teida
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teina 6Opis: kofeina, której źródłem jest herbata.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teinę 10Forma podstawowa: teina
Opis: kofeina, której źródłem jest herbata.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teino 6Forma podstawowa: teina
Opis: kofeina, której źródłem jest herbata.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teiny 7Forma podstawowa: teina
Opis: kofeina, której źródłem jest herbata.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tejże 12Forma podstawowa: tenże
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tekke 8
teksa 7Forma podstawowa: teks
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tekst 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teksu 9Forma podstawowa: teks
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teksy 8Forma podstawowa: teks
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
telep 8Forma podstawowa: telepać
Część mowy/forma fleksyjna:
telet 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
telle 8Forma podstawowa: tell
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
telli 8Forma podstawowa: tell
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
telom 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
temat 8Opis: główna, zasadniczo nieodmienna, część wyrazu odmiennego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tembr 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
temuż 13Forma podstawowa: tenże
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tenna 6Forma podstawowa: tenno
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tenno 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tenut 9Forma podstawowa: tenuta
Opis: podnajem dóbr królewskich lub książęcych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teowa 6Forma podstawowa: teowy
Opis: przypominający teownik, mający kształt jak teownik - zbliżony do litery T.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
teową 10Forma podstawowa: teowy
Opis: przypominający teownik, mający kształt jak teownik - zbliżony do litery T.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tepuj 11Forma podstawowa: tepować
Część mowy/forma fleksyjna:
teram 7Forma podstawowa: terać
Część mowy/forma fleksyjna:
terań 12Forma podstawowa: terać
teras 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: terasa
Opis: sposób ukształtowania terenu, występ na zboczu, który powstał w wyniku erozji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teraz 6Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
terbu 10Forma podstawowa: terb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
terem 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teren 6Opis: regionalne ośrodki władzy, znajdujące się na prowincji, przeciwieństo ośrodków centralnych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
termą 11Forma podstawowa: terma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
termu 9Forma podstawowa: term
Opis: formuła nazwowa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
termy 8Forma podstawowa: terem
Opis: w starożytnym Rzymie łaźnie publiczne, kompleks obiektów ulokowanych na rozległym terenie, dostępnych dla wszystkich bezpłatnie i o określonych godzinach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: term
Opis: formuła nazwowa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: terma
Opis: w starożytnym Rzymie łaźnie publiczne, kompleks obiektów ulokowanych na rozległym terenie, dostępnych dla wszystkich bezpłatnie i o określonych godzinach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: w starożytnym Rzymie łaźnie publiczne, kompleks obiektów ulokowanych na rozległym terenie, dostępnych dla wszystkich bezpłatnie i o określonych godzinach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ternu 8Forma podstawowa: terno
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teruj 10Forma podstawowa: terować
Część mowy/forma fleksyjna:
teryn 7Forma podstawowa: teryna
Opis: dosyć głębokie okrągłe lub owalne naczynie kuchenne o stromych ściankach, z uchwytami i ciasno dopasowaną pokrywą, ktora spoczywa na wewnetrznym obrębie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tesla 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teslę 11Forma podstawowa: tesla
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tesli 7Forma podstawowa: tesla
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teslo 7Forma podstawowa: tesla
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
testa 7Forma podstawowa: testo
testo 7
testy 8Forma podstawowa: test
Opis: rodzaj sprawdzianu w formie wypunktowanych zadań, pytań, znormalizowany pod względem sposobu oceniania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teter 7Forma podstawowa: tetera
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tetrą 11Forma podstawowa: tetra
Opis: luźna bawełniana tkanina.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tetro 7Forma podstawowa: tetra
Opis: luźna bawełniana tkanina.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tetry 8Forma podstawowa: tetra
Opis: luźna bawełniana tkanina.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tezom 7Forma podstawowa: teza
Opis: zdanie, założenie, twierdzenie języka, które jest zawsze prawdziwe niezależnie od wstawień w nim dokonanych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tęczą 15Forma podstawowa: tęcza
Opis: otwór w ścianie tęczowej, oddzielającej nawę od prezbiterium.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tęcze 11Forma podstawowa: tęcza
Opis: otwór w ścianie tęczowej, oddzielającej nawę od prezbiterium.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tęczy 12Forma podstawowa: tęcza
Opis: otwór w ścianie tęczowej, oddzielającej nawę od prezbiterium.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tędzy 12Forma podstawowa: tęgi
Opis: taki, który jest duży, pełen tężyzny, wygląda na silnego i zdrowego.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tępić 16Część mowy/forma fleksyjna:
tępię 15Forma podstawowa: tępić
Część mowy/forma fleksyjna:
tępił 13Forma podstawowa: tępić
Część mowy/forma fleksyjna:
tępot 12Forma podstawowa: tępota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tępsi 11Forma podstawowa: tępy
Opis: taki, w którym maluje się apatia, odrętwienie, bierność.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tętna 11Forma podstawowa: tętno
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tętno 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tętnu 13Forma podstawowa: tętno
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tężał 16Forma podstawowa: tężeć
Część mowy/forma fleksyjna:
tężca 15Forma podstawowa: tężec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tężcu 17Forma podstawowa: tężec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tężec 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tężeć 19Część mowy/forma fleksyjna:
tężej 16Forma podstawowa: tęgo
Opis: grubo, otyle, masywnie.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
tężmy 16Forma podstawowa: tężyć
Część mowy/forma fleksyjna:
tężni 14Forma podstawowa: tężnia
Opis: budowla z drewna i gałęzi tarniny służąca do zwiększania stężenia soli w solance.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tężsi 14Forma podstawowa: tęgi
Opis: taki, który jest duży, pełen tężyzny, wygląda na silnego i zdrowego.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tężże 18Forma podstawowa: tężyć
Część mowy/forma fleksyjna:
themą 13Forma podstawowa: thema
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
theta 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
thetę 13Forma podstawowa: theta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
theto 9Forma podstawowa: theta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tiarą 10Forma podstawowa: tiara
Opis: nieliturgiczne nakrycie głowy papieża, obecnie nieużywane.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tibia 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tibii 8Forma podstawowa: tibia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tigrą 12Forma podstawowa: tigra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tigry 9Forma podstawowa: tigra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tikom 8Forma podstawowa: tik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tika
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tildo 8Forma podstawowa: tilda
tildy 9Forma podstawowa: tilda
tilią 11Forma podstawowa: tilia
tilie 7Forma podstawowa: tilia
tilię 11Forma podstawowa: tilia
tilio 7Forma podstawowa: tilia
timag 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tintą 11Forma podstawowa: tinta
Opis: dobór barw w obrazie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tintę 11Forma podstawowa: tinta
Opis: dobór barw w obrazie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tiole 7Forma podstawowa: tiol
Opis: tioalkohol, merkaptan - związek organiczny, odpowiednik alkoholu, w którym atom tlenu grupy hydroksylowej został zastąpiony atomem siarki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tioli 7Forma podstawowa: tiol
Opis: tioalkohol, merkaptan - związek organiczny, odpowiednik alkoholu, w którym atom tlenu grupy hydroksylowej został zastąpiony atomem siarki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tiolu 9Forma podstawowa: tiol
Opis: tioalkohol, merkaptan - związek organiczny, odpowiednik alkoholu, w którym atom tlenu grupy hydroksylowej został zastąpiony atomem siarki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tiony 7Forma podstawowa: tion
tipsa 7Forma podstawowa: tips
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tipsy 8Forma podstawowa: tips
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tirem 7Forma podstawowa: tir
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tiret 7Opis: łącznik, dywiz, tiret - drukarski znak graficzny, krótka pozioma kreska umieszczona ponad podstawową linią pisma, służy do oznaczenia łączenia wyrazów złożonych, nazw podwójnych lub przeniesienia cz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tirli 7Część mowy/forma fleksyjna: wykrzyknik
tirom 7Forma podstawowa: tir
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tirów 10Forma podstawowa: tir
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tirze 6Forma podstawowa: tir
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
titit 8
titru 9Forma podstawowa: titr
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
titry 8Forma podstawowa: titr
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tiule 9Forma podstawowa: tiul
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tiuli 9Forma podstawowa: tiul
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tiulu 11Forma podstawowa: tiul
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tkacz 8Opis: Philetairus socius - gatunek ptaków z rodziny wróblowatych (Passeridae) występujący w Afryce i Eurazji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tkali 8Forma podstawowa: tkać
Część mowy/forma fleksyjna:
tkaną 11Forma podstawowa: tkać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
tkani 7Forma podstawowa: tkać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: tkań
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tkany 8Forma podstawowa: tkać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
tknąć 16Część mowy/forma fleksyjna:
tknął 13Forma podstawowa: tknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
tknij 9Forma podstawowa: tknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
tkwią 11Forma podstawowa: tkwić
Część mowy/forma fleksyjna:
tkwię 11Forma podstawowa: tkwieć
Część mowy/forma fleksyjna:
tkwij 9Forma podstawowa: tkwieć
Część mowy/forma fleksyjna:
tlała 9Forma podstawowa: tleć
Część mowy/forma fleksyjna:
tlało 9Forma podstawowa: tleć
Część mowy/forma fleksyjna:
tlały 10Forma podstawowa: tleć
Część mowy/forma fleksyjna:
tląca 12Forma podstawowa: tlić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
tlący 13Forma podstawowa: tlić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
tleją 13Forma podstawowa: tleć
Część mowy/forma fleksyjna:
tleli 8Forma podstawowa: tleć
Część mowy/forma fleksyjna:
tleni 7Forma podstawowa: tlenić
Część mowy/forma fleksyjna:
tlenu 9Forma podstawowa: tlen
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tleny 8Forma podstawowa: tlen
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tlili 8Forma podstawowa: tlić
Część mowy/forma fleksyjna:
tliła 9Forma podstawowa: tlić
Część mowy/forma fleksyjna:
tliło 9Forma podstawowa: tlić
Część mowy/forma fleksyjna:
tlimy 9Forma podstawowa: tlić
Część mowy/forma fleksyjna:
tlisz 7Forma podstawowa: tlić
Część mowy/forma fleksyjna:
tlono 7Forma podstawowa: tlić
Część mowy/forma fleksyjna:
tłami 9Forma podstawowa: tło
Opis: podłoże, źródło czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tłoka 9Forma podstawowa: tłok
Opis: pomoc sąsiedzka na wsi, na przykład przy żniwach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tłoką 13Forma podstawowa: tłoka
Opis: pomoc sąsiedzka na wsi, na przykład przy żniwach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tłokę 13Forma podstawowa: tłoka
Opis: pomoc sąsiedzka na wsi, na przykład przy żniwach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tłoki 9Forma podstawowa: tłoka
Opis: pomoc sąsiedzka na wsi, na przykład przy żniwach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tłoko 9Forma podstawowa: tłoka
Opis: pomoc sąsiedzka na wsi, na przykład przy żniwach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tłucz 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tłuka 11Forma podstawowa: tłuk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tłuką 15Forma podstawowa: tłuc
Część mowy/forma fleksyjna:
tłuki 11Forma podstawowa: tłuk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
tłuku 13Forma podstawowa: tłuk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tłumu 13Forma podstawowa: tłum
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tłumy 12Forma podstawowa: tłum
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tmeza 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tmezą 11Forma podstawowa: tmeza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tmezy 8Forma podstawowa: tmeza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tnącą 15Forma podstawowa: ciąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
tnące 11Forma podstawowa: ciąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
tnący 12Forma podstawowa: ciąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
tniak 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tobol 9Forma podstawowa: tobola
tobół 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tobym 10Forma podstawowa: toby
toczę 11Forma podstawowa: toczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
toćby 14
todze 7Forma podstawowa: toga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
toffi 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
togom 9Forma podstawowa: toga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
toina 6Opis: Apocynum – rodzaj roślin z rodziny toinowatych (Apocynaceae), rodzaj liczy 9 gatunków, występujących w umiarkowanej strefie Ameryki Północnej, Europy i Azji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
toinę 10Forma podstawowa: toina
Opis: Apocynum – rodzaj roślin z rodziny toinowatych (Apocynaceae), rodzaj liczy 9 gatunków, występujących w umiarkowanej strefie Ameryki Północnej, Europy i Azji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
toino 6Forma podstawowa: toina
Opis: Apocynum – rodzaj roślin z rodziny toinowatych (Apocynaceae), rodzaj liczy 9 gatunków, występujących w umiarkowanej strefie Ameryki Północnej, Europy i Azji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tojom 9Forma podstawowa: toja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tokaj 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tokom 8Forma podstawowa: tok
Opis: przebieg zdarzeń.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
toków 11Forma podstawowa: tok
Opis: przebieg zdarzeń.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tokuj 11Forma podstawowa: tokować
Część mowy/forma fleksyjna:
toled 8Forma podstawowa: toledo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tolos 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tołpi 9Forma podstawowa: tołp
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tomek 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tomka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tomem 8Forma podstawowa: tom
Opis: oddzielna książka stanowiąca część jakiegoś zbioru (np. wydania, encyklopedii, kolekcji itp.).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tomie 7Forma podstawowa: tom
Opis: oddzielna książka stanowiąca część jakiegoś zbioru (np. wydania, encyklopedii, kolekcji itp.).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tom
Opis: oddzielna książka stanowiąca część jakiegoś zbioru (np. wydania, encyklopedii, kolekcji itp.).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: toma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tomik 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tomka 8Forma podstawowa: tomek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tomkę 12Forma podstawowa: tomka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tomki 8Forma podstawowa: tomek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
tomko 8Forma podstawowa: tomka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tomom 8Forma podstawowa: toma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tomów 11Forma podstawowa: tom
Opis: oddzielna książka stanowiąca część jakiegoś zbioru (np. wydania, encyklopedii, kolekcji itp.).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tom
Opis: oddzielna książka stanowiąca część jakiegoś zbioru (np. wydania, encyklopedii, kolekcji itp.).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tonąc 11Forma podstawowa: tonąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
tonąć 15Część mowy/forma fleksyjna:
tonda 7Forma podstawowa: tondo
Opis: obraz lub płaskorzeźba w kształcie koła, charakterystyczna dla sztuki włoskiego renesansu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tondo 7Opis: obraz lub płaskorzeźba w kształcie koła, charakterystyczna dla sztuki włoskiego renesansu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
toner 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tonfa 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tonfę 14Forma podstawowa: tonfa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tonfo 10Forma podstawowa: tonfa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tonga 8Opis: państwo leżące na archipelagu o tej samej nazwie, w Polinezji na południowym Pacyfiku, położone w jednej trzeciej drogi pomiędzy Nową Zelandią a Hawajami, na południe od Samoa, na wschód od Fidżi. {#
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tongo
Opis: państwo leżące na archipelagu o tej samej nazwie, w Polinezji na południowym Pacyfiku, położone w jednej trzeciej drogi pomiędzy Nową Zelandią a Hawajami, na południe od Samoa, na wschód od Fidżi. {#
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tongę 12Forma podstawowa: tonga
Opis: państwo leżące na archipelagu o tej samej nazwie, w Polinezji na południowym Pacyfiku, położone w jednej trzeciej drogi pomiędzy Nową Zelandią a Hawajami, na południe od Samoa, na wschód od Fidżi. {#
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tongi 8Forma podstawowa: tonga
Opis: państwo leżące na archipelagu o tej samej nazwie, w Polinezji na południowym Pacyfiku, położone w jednej trzeciej drogi pomiędzy Nową Zelandią a Hawajami, na południe od Samoa, na wschód od Fidżi. {#
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tongo 8Forma podstawowa: tonga
Opis: państwo leżące na archipelagu o tej samej nazwie, w Polinezji na południowym Pacyfiku, położone w jednej trzeciej drogi pomiędzy Nową Zelandią a Hawajami, na południe od Samoa, na wschód od Fidżi. {#
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tonią 10Forma podstawowa: toń
Opis: wody pieniące się na mokradłach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tonie 6Forma podstawowa: tonąć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: tonio
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: toń
Opis: wody pieniące się na mokradłach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tonik 7Opis: bezalkoholowy napój gazowany, o charakterystycznym gorzkawym smaku, w skład którego wchodzi woda sodowa, chinina oraz soki owocowe.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tonika
Opis: trójdźwięk zdudowany na podstawowym dźwięku danej gamy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tonka 7Opis: Anthoxanthum - rodzaj bylin z rodziny wiechlinowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tonki 7Forma podstawowa: tonka
Opis: Anthoxanthum - rodzaj bylin z rodziny wiechlinowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tonko 7Forma podstawowa: tonka
Opis: Anthoxanthum - rodzaj bylin z rodziny wiechlinowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tonom 7Forma podstawowa: ton
Opis: w muzyce: miara odległości pomiędzy dźwiękami w skali.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tona
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tonów 10Forma podstawowa: ton
Opis: w muzyce: miara odległości pomiędzy dźwiękami w skali.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tonuj 10Forma podstawowa: tonować
Część mowy/forma fleksyjna:
tonus 8Opis: lekkie fizjologiczne napięcie mięśni szkieletowych, powstające poprzez niewielkie impulsy nerwowe wytwarzane przez móżdżek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tońmy 14Forma podstawowa: tonąć
Część mowy/forma fleksyjna:
topem 8Forma podstawowa: top
Opis: kod ISO 4217 pa'angi.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
topią 11Forma podstawowa: topić
Opis: grzejąc, powodować zmianę stanu skupienia czegoś ze stałego na ciekły.
Część mowy/forma fleksyjna:
topił 9Forma podstawowa: topić
Opis: grzejąc, powodować zmianę stanu skupienia czegoś ze stałego na ciekły.
Część mowy/forma fleksyjna:
topka 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
topkę 12Forma podstawowa: topka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
topki 8Forma podstawowa: topka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
topko 8Forma podstawowa: topka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
topli 8Forma podstawowa: topl
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
toplu 10Forma podstawowa: topl
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
topom 8Forma podstawowa: top
Opis: kod ISO 4217 pa'angi.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
topos 7Opis: powtarzający się motyw, który często występuje w obrębie literatury i sztuki danej kultury, cywilizacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
topól 12Forma podstawowa: topola
Opis: Populus - rodzaj drzew z rodziny wierzbowatych, wysokie i okazałe, często potężnie zbudowane drzewo liściaste o klasycznej, regularnej sylwetce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
topór 11Opis: narzędzie ogrodnicze, złożone ze styliska i jednosiecznego ostrza z obuchem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
toran 6Forma podstawowa: torana
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
torba 8Opis: zawartość torby, tyle, ile się mieści w torbie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: zawartość torby, tyle, ile się mieści w torbie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
torbą 12Forma podstawowa: torba
Opis: zawartość torby, tyle, ile się mieści w torbie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
torbę 12Forma podstawowa: torba
Opis: zawartość torby, tyle, ile się mieści w torbie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
torby 9Forma podstawowa: torba
Opis: zawartość torby, tyle, ile się mieści w torbie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
torem 7Forma podstawowa: tor
Opis: naturalna, wypukła forma terenu zbudowana z litej skały (formacja skalna) o wysokości zwykle od kilku do kilkudziesięciu metrów, często występująca na szczytach wzgórz lub w ich pobliżu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
torom 7Forma podstawowa: tor
Opis: naturalna, wypukła forma terenu zbudowana z litej skały (formacja skalna) o wysokości zwykle od kilku do kilkudziesięciu metrów, często występująca na szczytach wzgórz lub w ich pobliżu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
toros 6Opis: zwał lodu powstały wskutek ściśnięcia się pokrywy lodowej, może mieć wysokość nawet 10 metrów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
torsu 8Forma podstawowa: tors
Opis: część tułowia między szyją i jamą brzuszną, chroniąca narządy wewnętrzne (głównie serce i płuca) i umożliwiająca proces wymiany gazowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
torsy 7Forma podstawowa: tors
Opis: część tułowia między szyją i jamą brzuszną, chroniąca narządy wewnętrzne (głównie serce i płuca) i umożliwiająca proces wymiany gazowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
torty 8Forma podstawowa: tort
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
toruj 10Forma podstawowa: torować
Część mowy/forma fleksyjna:
torus 8Opis: armila - dwuwymiarowa powierzchnia obrotowa zanurzalna w przestrzeni trójwymiarowej, powstała przez obrót okręgu wokół prostej leżącej w tej samej płaszczyźnie i nieprzecinającej go (czyli niemającej
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
torys 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
torze 6Forma podstawowa: tor
Opis: naturalna, wypukła forma terenu zbudowana z litej skały (formacja skalna) o wysokości zwykle od kilku do kilkudziesięciu metrów, często występująca na szczytach wzgórz lub w ich pobliżu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tosta 7Forma podstawowa: tost
Opis: przypieczona kromka chleba.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
totek 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
totem 8Opis: słup reklamowy, na którym umieszczone jest logo firmy (lub firm).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
totka 8Forma podstawowa: totek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
totki 8Forma podstawowa: totek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
totku 10Forma podstawowa: totek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
totus 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
touru 10Forma podstawowa: tour
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
towar 6Opis: atrakcyjna kobieta, ale i mężczyzna (ciacho).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
towos 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
towot 7Opis: smar składający się z rafinowanych olei mineralnych, zagęszczaczy, i stabilizatora w postaci wody, używany przede wszystkim do smarowania łożysk ślizgowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tracę 11Forma podstawowa: tracić
Część mowy/forma fleksyjna:
trach 9Część mowy/forma fleksyjna: wykrzyknik
traci 7Forma podstawowa: tracić
Część mowy/forma fleksyjna:
tracz 7Opis: ptak wodny, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w obrębie plemienia traczy (Mergini), w podrodzinie kaczek (Anatinae), w rodzinie kaczkowatych (Anatidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trafi 10Forma podstawowa: trafić
Część mowy/forma fleksyjna:
trafo 10
trafu 12Forma podstawowa: traf
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trafy 11Forma podstawowa: traf
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
traka 7Forma podstawowa: trak
Opis: mieszkaniec Tracji, człowiek pochodzenia trackiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trakt 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
traku 9Forma podstawowa: trak
Opis: mieszkaniec Tracji, człowiek pochodzenia trackiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trale 7Forma podstawowa: trał
Opis: sieć rybacka w kształcie worka, zazwyczaj ciągnięta za statkiem na różnej głębokości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trału 10Forma podstawowa: trał
Opis: sieć rybacka w kształcie worka, zazwyczaj ciągnięta za statkiem na różnej głębokości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trały 9Forma podstawowa: trał
Opis: sieć rybacka w kształcie worka, zazwyczaj ciągnięta za statkiem na różnej głębokości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tramą 11Forma podstawowa: trama
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trapa 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trapę 11Forma podstawowa: trapa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trapi 7Forma podstawowa: trapić
Część mowy/forma fleksyjna:
trapo 7Forma podstawowa: trapa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trapy 8Forma podstawowa: trapa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trasa 6Opis: linia naniesiona na mapę lub wytyczona w terenie, przebieg drogi, rurociągu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trasę 10Forma podstawowa: trasa
Opis: linia naniesiona na mapę lub wytyczona w terenie, przebieg drogi, rurociągu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trash 8
traso 6Forma podstawowa: trasa
Opis: linia naniesiona na mapę lub wytyczona w terenie, przebieg drogi, rurociągu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trasy 7Forma podstawowa: trasa
Opis: linia naniesiona na mapę lub wytyczona w terenie, przebieg drogi, rurociągu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trata 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tratę 11Forma podstawowa: trata
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trato 7Forma podstawowa: trata
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tratw 7Forma podstawowa: tratwa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
traty 8Forma podstawowa: trata
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
traum 9Forma podstawowa: trauma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trawa 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trawę 10Forma podstawowa: trawa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trawi 6Forma podstawowa: trawić
Część mowy/forma fleksyjna:
trawo 6Forma podstawowa: trawa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trąba 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trąbą 16Forma podstawowa: trąba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trąbę 16Forma podstawowa: trąba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: trąba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trąbi 12Forma podstawowa: trąbić
Część mowy/forma fleksyjna:
trąbo 12Forma podstawowa: trąba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trąby 13Forma podstawowa: trąba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: trąba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
trącę 15Forma podstawowa: trącić
Część mowy/forma fleksyjna:
trądu 13Forma podstawowa: trąd
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trądy 12Forma podstawowa: trąd
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trefi 10Forma podstawowa: trefić
Część mowy/forma fleksyjna:
treki 7Forma podstawowa: trek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trele 7Forma podstawowa: trel
Opis: rodzaj ozdobnika, który polega na szybkim naprzemiennym graniu dźwięku właściwego i jego górnej sekundy (małej lub wielkiej).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
treli 7Forma podstawowa: trel
Opis: rodzaj ozdobnika, który polega na szybkim naprzemiennym graniu dźwięku właściwego i jego górnej sekundy (małej lub wielkiej).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tremą 11Forma podstawowa: trema
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tremo 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trend 7Opis: w ekonomii - kierunek zmian wartości indeksów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trent 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trepy 8Forma podstawowa: trep
Opis: drewniak - but o drewnianej podeszwie, zwykle niezabudowany od strony pięty.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
tresa 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
treso 6Forma podstawowa: tresa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tresy 7Forma podstawowa: tresa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
triak 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trias 6Opis: formacja geologiczna z okresu o tej samej nazwie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
triku 9Forma podstawowa: trik
Opis: podstęp, sprytny sposób na rozwiązanie trudności, osiągnięcie celu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
triod 7Forma podstawowa: trioda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
triol 7Forma podstawowa: triola
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trioz 6Forma podstawowa: trioza
Opis: związek organiczny zawierający 3 atomy węgla w cząsteczce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tripu 9Forma podstawowa: trip
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tripy 8Forma podstawowa: trip
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
troił 8Forma podstawowa: troić
Część mowy/forma fleksyjna:
troją 12Forma podstawowa: troja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
troje 8Forma podstawowa: trzy
Część mowy/forma fleksyjna: liczebnik główny
troję 12Forma podstawowa: troić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: troja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
troka 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
troki 7Forma podstawowa: trok
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: troka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
troll 8Opis: przypominający wyglądem człowieka stwór ze skandynawskich wierzeń ludowych, wywodzący się z mitologii nordyckiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tronu 8Forma podstawowa: tron
Opis: władza królewska, stanowisko władcy królestwa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trony 7Forma podstawowa: tron
Opis: władza królewska, stanowisko władcy królestwa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tropi 7Forma podstawowa: tropić
Część mowy/forma fleksyjna:
trosk 7Forma podstawowa: troska
Opis: uczucie niepokoju.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tróją 16Forma podstawowa: trója
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trójc 13Forma podstawowa: trójca
Opis: chrześcijański dogmat stwierdzający, że Bóg jest Bogiem Trójjedynym, istniejącym jako trzy Osoby - po grecku hypostazy - pozostając jednocześnie jednym Bytem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
truck 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trudy 10Forma podstawowa: truda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
truło 10Forma podstawowa: truć
Część mowy/forma fleksyjna:
trumf 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trupa 9Forma podstawowa: trup
Opis: przen. człowiek bardzo zmęczony, pijany lub na kacu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trupę 13Forma podstawowa: trupa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trupi 9Opis: taki, jak u trupa.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
trupo 9Forma podstawowa: trupa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trupy 10Forma podstawowa: trup
Opis: przen. człowiek bardzo zmęczony, pijany lub na kacu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trusi 8Forma podstawowa: truś
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trutą 13Forma podstawowa: truć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
trute 9Forma podstawowa: truć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
truty 10Forma podstawowa: trut
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trwaj 8Forma podstawowa: trwać
Część mowy/forma fleksyjna:
trwam 7Forma podstawowa: trwać
Część mowy/forma fleksyjna:
trwoń 12Forma podstawowa: trwonić
Część mowy/forma fleksyjna:
trwóż 14Forma podstawowa: trwożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
tryba 9Opis: prosta droga w lesie powstała przez wycięcie drzew
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: prosta droga w lesie powstała przez wycięcie drzew
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trybą 13Forma podstawowa: tryba
Opis: prosta droga w lesie powstała przez wycięcie drzew
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trybę 13Forma podstawowa: tryba
Opis: prosta droga w lesie powstała przez wycięcie drzew
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tryba
Opis: prosta droga w lesie powstała przez wycięcie drzew
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trybi 9Forma podstawowa: trybić
trybo 9Forma podstawowa: tryba
Opis: prosta droga w lesie powstała przez wycięcie drzew
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tryki 8Forma podstawowa: tryka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
tryli 8Forma podstawowa: tryl
Opis: melodyjny, długotrwały śpiew niektórych ptaków.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trylu 10Forma podstawowa: tryl
Opis: melodyjny, długotrwały śpiew niektórych ptaków.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trypa 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trypę 12Forma podstawowa: trypa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trypo 8Forma podstawowa: trypa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tryzn 7Forma podstawowa: tryzna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trząś 14Forma podstawowa: trząść
Część mowy/forma fleksyjna:
trzeć 11Część mowy/forma fleksyjna:
trzej 8Forma podstawowa: trzy
Część mowy/forma fleksyjna: liczebnik główny
trzew 6Forma podstawowa: trzewa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trzęś 14Forma podstawowa: trząść
Część mowy/forma fleksyjna:
trzon 6Opis: część owocnika, występująca u wszystkich grzybów kapeluszowych oraz u niewielkiej ilości grzybów bezkapeluszowych, która przypomina nóżkę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trzop 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trzód 11Forma podstawowa: trzoda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trzyj 9Forma podstawowa: trzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
tsubą 14Forma podstawowa: tsuba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tsubę 14Forma podstawowa: tsuba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tsubo 10Forma podstawowa: tsuba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tsuga 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tsugę 14Forma podstawowa: tsuga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tsugo 10Forma podstawowa: tsuga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tubce 11Forma podstawowa: tubka
Opis: opakowanie substancji półpłynnej, np. pasty do zębów, kremu, kleju, które naciska się w celu wydobycia porcji tej substancji przez wąski wylot.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tubek 11Forma podstawowa: tubka
Opis: opakowanie substancji półpłynnej, np. pasty do zębów, kremu, kleju, które naciska się w celu wydobycia porcji tej substancji przez wąski wylot.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tubem 11Forma podstawowa: tub
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tubie 10Forma podstawowa: tub
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tubką 15Forma podstawowa: tubka
Opis: opakowanie substancji półpłynnej, np. pasty do zębów, kremu, kleju, które naciska się w celu wydobycia porcji tej substancji przez wąski wylot.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tubki 11Forma podstawowa: tubka
Opis: opakowanie substancji półpłynnej, np. pasty do zębów, kremu, kleju, które naciska się w celu wydobycia porcji tej substancji przez wąski wylot.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tubko 11Forma podstawowa: tubka
Opis: opakowanie substancji półpłynnej, np. pasty do zębów, kremu, kleju, które naciska się w celu wydobycia porcji tej substancji przez wąski wylot.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tubom 11Forma podstawowa: tub
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tubów 14Forma podstawowa: tub
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tuczą 13Forma podstawowa: tucza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tuczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
tucze 9Forma podstawowa: tucza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tuczu 11Forma podstawowa: tucz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tuczy 10Forma podstawowa: tucz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tufów 16Forma podstawowa: tuf
Opis: lekka, zwięzła, zazwyczaj porowata skała osadowa należąca do skał piroklastycznych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tugaj 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tugra 10
tugro 10Forma podstawowa: tugra
tugry 11Forma podstawowa: tugra
tugun 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tukan 9Opis: pieprzojad - ptak leśny, poszczególne gatunki tego ptaka w taksonomii biologicznej klasyfikowane są w rzędzie dzięciołowych (Piciformes), w rodzinie tukanów (Ramphastidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tukom 10Forma podstawowa: tuk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tuka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tuków 13Forma podstawowa: tuk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tukum 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tuląc 14Forma podstawowa: tulić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
tulem 10Forma podstawowa: tul
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tuleń 15Forma podstawowa: tulić
tulił 11Forma podstawowa: tulić
Część mowy/forma fleksyjna:
tulom 10Forma podstawowa: tul
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tułać 15Część mowy/forma fleksyjna:
tułaj 12Forma podstawowa: tułać
Część mowy/forma fleksyjna:
tułów 14Opis: zasadniczy odcinek ciała u owadów i stawonogów oraz niektórych innych bezkręgowców (zazwyczaj to, co jest między głową a odwłokiem).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tuman 9Opis: poetycko określony obłok mgły.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tumba 11Opis: główna część gotyckich lub renesansowych grobowców w kształcie kamiennej (w późniejszym okresie również brązowej) skrzyni ozdobionej płaskorzeźbami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tumbo 11Forma podstawowa: tumba
Opis: główna część gotyckich lub renesansowych grobowców w kształcie kamiennej (w późniejszym okresie również brązowej) skrzyni ozdobionej płaskorzeźbami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tumby 12Forma podstawowa: tumba
Opis: główna część gotyckich lub renesansowych grobowców w kształcie kamiennej (w późniejszym okresie również brązowej) skrzyni ozdobionej płaskorzeźbami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tumie 9Forma podstawowa: tum
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tundr 9Forma podstawowa: tundra
Opis: bezleśne zbiorowisko roślinności w zimnym klimacie strefy arktycznej i subarktycznej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tunel 9Opis: długie i stosunkowo ciasne miejsce, obiekt, może to być ocienione, zadaszone przejście (albo przejazd), wykopany pod ziemią tunel - zwykle wtedy jest to łącznik pomiędzy dwoma pomieszczeniami, dwiema
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tunga 10Forma podstawowa: tung
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tungą 14Forma podstawowa: tunga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tungę 14Forma podstawowa: tunga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tungi 10Forma podstawowa: tung
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tunga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tungo 10Forma podstawowa: tunga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tunka 9Forma podstawowa: tunek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tupał 11Forma podstawowa: tupać
Część mowy/forma fleksyjna:
tupet 10Opis: tupecik - kosmyk włosów przypinany nad czołem w celu ukrycia łysiny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tupią 13Forma podstawowa: tupać
Część mowy/forma fleksyjna:
tupie 9Forma podstawowa: tupać
Część mowy/forma fleksyjna:
tupmy 11Forma podstawowa: tupać
Część mowy/forma fleksyjna:
tupta 10Forma podstawowa: tuptać
Część mowy/forma fleksyjna:
turek 9Forma podstawowa: turka
Opis: inna nazwa płachetki zwyczajnej - grzyba jadalnego z rodziny zasłonakowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
turka 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: turkać
Część mowy/forma fleksyjna:
turki 9Forma podstawowa: turek
Opis: inna nazwa płachetki zwyczajnej - grzyba jadalnego z rodziny zasłonakowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
turku 11Forma podstawowa: turek
Opis: inna nazwa płachetki zwyczajnej - grzyba jadalnego z rodziny zasłonakowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
turmę 13Forma podstawowa: turma
Opis: wieża służąca jako areszt lub więzienie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
turmo 9Forma podstawowa: turma
Opis: wieża służąca jako areszt lub więzienie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
turmy 10Forma podstawowa: turma
Opis: wieża służąca jako areszt lub więzienie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
turni 8Forma podstawowa: turnia
Opis: rodzaj skalistego, ostrego szczytu lub skałki o stromych lub nawet pionowych ścianach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
turom 9Forma podstawowa: tur
Opis: Bos primigenius – wymarły gatunek ssaka z rodziny krętorogich, pochodził z Indii, występował w Azji, Europie i pólnocnej Afryce, przodek niektórych ras bydła domowego - z opisów w starych kronikach i
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tura
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
turon 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
turów 12Forma podstawowa: tur
Opis: Bos primigenius – wymarły gatunek ssaka z rodziny krętorogich, pochodził z Indii, występował w Azji, Europie i pólnocnej Afryce, przodek niektórych ras bydła domowego - z opisów w starych kronikach i
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
turyl 10Forma podstawowa: turyla
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
turyt 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
turza 8Forma podstawowa: turze
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
turzą 12Forma podstawowa: turza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
turze 8Forma podstawowa: tura
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: turza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
turzy 9Forma podstawowa: turza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tussą 12Forma podstawowa: tussa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tussy 9Forma podstawowa: tussa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tuszą 12Forma podstawowa: tusza
Opis: ciało zwierzęcia rzeźnego po uboju.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tuszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
tusze 8Forma podstawowa: tusza
Opis: ciało zwierzęcia rzeźnego po uboju.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tuszę 12Forma podstawowa: tusza
Opis: ciało zwierzęcia rzeźnego po uboju.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tuszu 10Forma podstawowa: tusz
Opis: kosmetyk służący do podkreślenia i malowania rzęs, dopełniający makijażu oka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tuszy 9Forma podstawowa: tusza
Opis: ciało zwierzęcia rzeźnego po uboju.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tutaj 11Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tutce 10Forma podstawowa: tutka
Opis: papierowe opakowanie w kształcie rurki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tutek 10Forma podstawowa: tutka
Opis: papierowe opakowanie w kształcie rurki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tutel 10Forma podstawowa: tutela
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tutka 10Opis: papierowe opakowanie w kształcie rurki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tutką 14Forma podstawowa: tutka
Opis: papierowe opakowanie w kształcie rurki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tutkę 14Forma podstawowa: tutka
Opis: papierowe opakowanie w kształcie rurki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tutki 10Forma podstawowa: tutka
Opis: papierowe opakowanie w kształcie rurki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tutka
Opis: papierowe opakowanie w kształcie rurki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
tutko 10Forma podstawowa: tutka
Opis: papierowe opakowanie w kształcie rurki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tutka
Opis: papierowe opakowanie w kształcie rurki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tutor 9Opis: prywatny nauczyciel, korepetytor.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tuzem 9Forma podstawowa: tuz
Opis: ktoś wpływowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tuzin 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tuzom 9Forma podstawowa: tuz
Opis: ktoś wpływowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tweed 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tweet 7
twego 8Forma podstawowa: twój
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
twist 7Opis: muzyka do tańczenia twista (zwykle piosenka).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
twita 7Forma podstawowa: twit
twitt 8
twitu 9Forma podstawowa: twit
twity 8Forma podstawowa: twit
twoim 7Forma podstawowa: twoje
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
twoja 8Forma podstawowa: twój
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
twoją 12Forma podstawowa: twój
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
twoje 8Forma podstawowa: twoja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: twój
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tworu 8Forma podstawowa: twór
Opis: wytwór człowieka, zarówno materialny przedmiot, jak i efekt pracy umysłu (np. twór wyobraźni).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
twory 7Forma podstawowa: twór
Opis: wytwór człowieka, zarówno materialny przedmiot, jak i efekt pracy umysłu (np. twór wyobraźni).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
twórz 10Forma podstawowa: tworzyć
Opis: pracować nad dziełem sztuki
Część mowy/forma fleksyjna:
tybel 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tybla 10Forma podstawowa: tybel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyble 10Forma podstawowa: tybel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tybli 10Forma podstawowa: tybel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyblu 12Forma podstawowa: tybel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tycer 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tycia 8Forma podstawowa: tyć
Opis: zwiększać masę ciała, zarastając tłuszczem.
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
tycią 12Forma podstawowa: tyci
Opis: bardzo mały - taki, który istnieje fizycznie lub można sobie go wyobrazić jako istniejący w przestrzeni (ma łatwe do opisania cechy fizyczne) i jest stosunkowo nieznaczny, niewielki pod względem rozm
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tycie 8Forma podstawowa: tyć
Opis: zwiększać masę ciała, zarastając tłuszczem.
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
tycim 9Forma podstawowa: tyci
Opis: bardzo mały - taki, który istnieje fizycznie lub można sobie go wyobrazić jako istniejący w przestrzeni (ma łatwe do opisania cechy fizyczne) i jest stosunkowo nieznaczny, niewielki pod względem rozm
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tycio 8Forma podstawowa: tyci
Opis: bardzo mały - taki, który istnieje fizycznie lub można sobie go wyobrazić jako istniejący w przestrzeni (ma łatwe do opisania cechy fizyczne) i jest stosunkowo nieznaczny, niewielki pod względem rozm
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
tyciu 10Forma podstawowa: tyć
Opis: zwiększać masę ciała, zarastając tłuszczem.
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
tycza 8Forma podstawowa: tycz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyczą 12Forma podstawowa: tyczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
tyczę 12Forma podstawowa: tyczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
tyczu 10Forma podstawowa: tycz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyczy 9Forma podstawowa: tyczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
tyfon 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyfus 13Opis: choroba bakteryjna o różnym przebiegu, zależnym od etiologii.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyglu 12Forma podstawowa: tygiel
Opis: tyle, ile mieści się w tyglu - rondlu z rączką lub dwoma uszkami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyiyn 8
tyjąc 14Forma podstawowa: tyć
Opis: zwiększać masę ciała, zarastając tłuszczem.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
tykać 13Część mowy/forma fleksyjna:
tykam 9Forma podstawowa: tykać
Część mowy/forma fleksyjna:
tyknę 12Forma podstawowa: tyknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
tykom 9Forma podstawowa: tyk
Opis: tykanie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tykot 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyków 12Forma podstawowa: tyk
Opis: tykanie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tyka
Opis: zgrubiale: tyczka - długi, cienki pręt, palik, słupek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tykwą 12Forma podstawowa: tykwa
Opis: owoc (nibyjagoda) tykwy pospolitej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tylca 9Forma podstawowa: tylec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tylce 9Forma podstawowa: tylec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tylcu 11Forma podstawowa: tylec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyldą 13Forma podstawowa: tylda
Opis: znak diakrytyczny leżący w górnej połowie pola znaku, mniej więcej na linii wydłużeń górnych pisma.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyldo 9Forma podstawowa: tylda
Opis: znak diakrytyczny leżący w górnej połowie pola znaku, mniej więcej na linii wydłużeń górnych pisma.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tylec 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyleż 12Część mowy/forma fleksyjna: liczebnik główny
tylim 9Forma podstawowa: tyli
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tylko 9Forma podstawowa: tylka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna:
tylna 8Forma podstawowa: tylny
Opis: o głosce - taka, która jest artykułowana z tyłu jamy ustnej, w jej tylnej części.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tylną 12Forma podstawowa: tylny
Opis: o głosce - taka, która jest artykułowana z tyłu jamy ustnej, w jej tylnej części.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tylny 9Opis: o głosce - taka, która jest artykułowana z tyłu jamy ustnej, w jej tylnej części.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tyloz 8Forma podstawowa: tyloza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyłam 10Forma podstawowa: tyć
Opis: zwiększać masę ciała, zarastając tłuszczem.
Część mowy/forma fleksyjna:
tyłaś 13Forma podstawowa: tyć
Opis: zwiększać masę ciała, zarastając tłuszczem.
Część mowy/forma fleksyjna:
tyłby 12Forma podstawowa: tyć
Opis: zwiększać masę ciała, zarastając tłuszczem.
Część mowy/forma fleksyjna:
tyłem 10Forma podstawowa: tył
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyłku 12Forma podstawowa: tyłek
Opis: pośladki, tylna część ciała.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyłom 10Forma podstawowa: tyć
Opis: zwiększać masę ciała, zarastając tłuszczem.
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: tyły
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyłów 13Forma podstawowa: tył
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tymfy 13Forma podstawowa: tymf
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tymol 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tymże 12Forma podstawowa: tenże
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tynfy 12Forma podstawowa: tynf
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tynie 7Forma podstawowa: tyn
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tynku 10Forma podstawowa: tynk
Opis: warstwa z zaprawy lub gipsu pokrywająca powierzchnie ścian, sufitów, kolumn, filarów itp. wewnątrz i na zewnątrz budynku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tynom 8Forma podstawowa: tyn
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
typas 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
typie 8Forma podstawowa: typ
Opis: w biologii: jedna z podstawowych kategorii systematycznych stosowanych w systematyce organizmów, niższa od królestwa, a wyższa od gromady (classis) w systematyce zwierząt lub klasy (classis) w botani
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
typka 9Forma podstawowa: typek
Opis: zdrobnienie od typ, słowo o zabarwieniu pejoratywnym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
typki 9Forma podstawowa: typek
Opis: zdrobnienie od typ, słowo o zabarwieniu pejoratywnym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
typku 11Forma podstawowa: typek
Opis: zdrobnienie od typ, słowo o zabarwieniu pejoratywnym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
typom 9Forma podstawowa: typ
Opis: w biologii: jedna z podstawowych kategorii systematycznych stosowanych w systematyce organizmów, niższa od królestwa, a wyższa od gromady (classis) w systematyce zwierząt lub klasy (classis) w botani
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
typul 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyrad 8Forma podstawowa: tyrada
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyraj 9Forma podstawowa: tyrać
Część mowy/forma fleksyjna:
tyram 8Forma podstawowa: tyrać
Część mowy/forma fleksyjna:
tyran 7Opis: bezwzględnik, okrutnik, ktoś o trudnym charakterze.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyscy 9Forma podstawowa: tyski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tyską 12Forma podstawowa: tyski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tyski 8Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tysko 8Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
tytką 13Forma podstawowa: tytka
Opis: torebka, opakowanie w kształcie rurki zrobione z papieru.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tytki 9Forma podstawowa: tytka
Opis: torebka, opakowanie w kształcie rurki zrobione z papieru.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tytko 9Forma podstawowa: tytka
Opis: torebka, opakowanie w kształcie rurki zrobione z papieru.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tytla 9Forma podstawowa: tytel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tytle 9Forma podstawowa: tytel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tytli 9Forma podstawowa: tytel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tytlu 11Forma podstawowa: tytel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tytuł 12Opis: wydawnictwo.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyzan 7Forma podstawowa: tyzana
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyzów 11Forma podstawowa: tyzy

Wyrazy na literę t o długości 6

tabace 10Forma podstawowa: tabaka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tabaka 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tabaką 14Forma podstawowa: tabaka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tabakę 14Forma podstawowa: tabaka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tabaki 10Forma podstawowa: tabaka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tabaka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
tabako 10Forma podstawowa: tabaka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tabela 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tabele 10Forma podstawowa: tabela
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tabelę 14Forma podstawowa: tabela
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tabesu 11Forma podstawowa: tabes
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tablet 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tablic 11Forma podstawowa: tablice
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taboru 11Forma podstawowa: tabór
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tabory 10Forma podstawowa: tabor
Opis: zbiór pojazdów, używanych w ramach działalności jednej organizacji, do transportu ludzi lub rzeczy, np.: tabor PKP.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: tabór
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tabula 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tabulą 16Forma podstawowa: tabula
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tabuli 12Forma podstawowa: tabula
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tabulo 12Forma podstawowa: tabula
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tabuna 11Forma podstawowa: tabun
tacach 11Forma podstawowa: taca
Opis: płaskie naczynie, na którym przenoszone są albo podawane do stołu dania lub zastawa stołowa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tacami 9Forma podstawowa: taca
Opis: płaskie naczynie, na którym przenoszone są albo podawane do stołu dania lub zastawa stołowa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tachać 15Część mowy/forma fleksyjna:
tachał 12Forma podstawowa: tachać
Część mowy/forma fleksyjna:
tacham 11Forma podstawowa: tachać
Część mowy/forma fleksyjna:
tackom 10Forma podstawowa: tacka
Opis: mała taca do przenoszenia różnych przedmiotów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tacowa 8Forma podstawowa: tacowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tacowe 8Forma podstawowa: tacowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tacowi 8Forma podstawowa: tacowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
taczać 13Część mowy/forma fleksyjna:
taczaj 10Forma podstawowa: taczać
Część mowy/forma fleksyjna:
taczał 10Forma podstawowa: taczać
Część mowy/forma fleksyjna:
taczek 9Forma podstawowa: taczka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taczkę 13Forma podstawowa: taczka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taczko 9Forma podstawowa: taczka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taelom 9Forma podstawowa: tael
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taelów 12Forma podstawowa: tael
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tafiom 12Forma podstawowa: tafia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taflom 13Forma podstawowa: tafla
Opis: płyta z równego, gładkiego materiału.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tagach 12Forma podstawowa: tag
Opis: w informatyce - znak lub słowo, które jest przyporządkowane jakiejś informacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tagami 10Forma podstawowa: tag
Opis: w informatyce - znak lub słowo, które jest przyporządkowane jakiejś informacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tagiem 10Forma podstawowa: tag
Opis: w informatyce - znak lub słowo, które jest przyporządkowane jakiejś informacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tagują 17Forma podstawowa: tagować
Część mowy/forma fleksyjna:
taguje 13Forma podstawowa: tagować
Część mowy/forma fleksyjna:
tahinę 13Forma podstawowa: tahina
tahiny 10Forma podstawowa: tahina
taicie 8Forma podstawowa: taić
Opis: nie wyjawiać czegoś, robić z czegoś tajemnicę.
Część mowy/forma fleksyjna:
taikun 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taiłam 10Forma podstawowa: taić
Opis: nie wyjawiać czegoś, robić z czegoś tajemnicę.
Część mowy/forma fleksyjna:
taiłem 10Forma podstawowa: taić
Opis: nie wyjawiać czegoś, robić z czegoś tajemnicę.
Część mowy/forma fleksyjna:
taiłeś 13Forma podstawowa: taić
Opis: nie wyjawiać czegoś, robić z czegoś tajemnicę.
Część mowy/forma fleksyjna:
tajali 10Forma podstawowa: tajać
Część mowy/forma fleksyjna:
tajała 11Forma podstawowa: tajać
Część mowy/forma fleksyjna:
tajało 11Forma podstawowa: tajać
Część mowy/forma fleksyjna:
tajały 12Forma podstawowa: tajać
Część mowy/forma fleksyjna:
tająca 14Forma podstawowa: taić
Opis: nie wyjawiać czegoś, robić z czegoś tajemnicę.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
tającą 18Forma podstawowa: tajać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
tające 14Forma podstawowa: taić
Opis: nie wyjawiać czegoś, robić z czegoś tajemnicę.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
Forma podstawowa: tajać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
tający 15Forma podstawowa: tajać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
tajężę 21Forma podstawowa: tajęża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tajężo 17Forma podstawowa: tajęża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tajęży 18Forma podstawowa: tajęża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tajgom 12Forma podstawowa: tajga
Opis: obszar północnej Ameryki, Europy i Azji, porośnięty borealnym lasem iglastym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tajkun 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tajmyż 15Forma podstawowa: taić
Opis: nie wyjawiać czegoś, robić z czegoś tajemnicę.
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: tajać
Część mowy/forma fleksyjna:
tajnia 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tajnią 13Forma podstawowa: tajnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tajnie 9Opis: tak, że coś jest tajne, w sposób tajny, tak, żeby nikt niepowołany się o czymś nie dowiedział.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
tajnię 13Forma podstawowa: tajnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tajona 9Forma podstawowa: taić
Opis: nie wyjawiać czegoś, robić z czegoś tajemnicę.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
tajoną 13Forma podstawowa: taić
Opis: nie wyjawiać czegoś, robić z czegoś tajemnicę.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
tajpan 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tajscy 11Forma podstawowa: tajski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tajska 10Forma podstawowa: tajski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tajską 14Forma podstawowa: tajski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tajsko 10Forma podstawowa: tajski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
tajstr 10Forma podstawowa: tajstra
Opis: rodzaj skórzanej, żołnierskiej lub myśliwskiej torby na żywność.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
takahe 10
takami 9Forma podstawowa: taka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
takcie 9Forma podstawowa: takt
Opis: grzeczne, kulturalne i delikatne zachowywanie się, działanie wobec innych osób z wyczuciem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
takiej 10Forma podstawowa: taki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
takiel 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
takiet 9Forma podstawowa: takieta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
takież 12Forma podstawowa: takiż
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
takimi 9Forma podstawowa: taki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
takina 8Forma podstawowa: takin
Opis: Budorcas taxicolor - ssak z rodziny krętorogich, jedyny przedstawiciel rodzaju Budorca, zamieszkuje wschodnie Himalaje i Wyżynę Tybetańską, od 2500 do 4250 m n.p.m.
takiny 9Forma podstawowa: takin
Opis: Budorcas taxicolor - ssak z rodziny krętorogich, jedyny przedstawiciel rodzaju Budorca, zamieszkuje wschodnie Himalaje i Wyżynę Tybetańską, od 2500 do 4250 m n.p.m.
takiru 10Forma podstawowa: takir
Opis: ilasta kotlina w obszarze pustyń piaszczystych w Azji Środkowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
takkom 10Forma podstawowa: takka
Opis: Tacca - rodzaj rośliny z rodziny krąpielowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taklem 10Forma podstawowa: takiel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taklom 10Forma podstawowa: takla
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taklów 13Forma podstawowa: takiel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
takowa 8Forma podstawowa: takowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
takową 12Forma podstawowa: takowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
takowe 8Forma podstawowa: takowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
takowy 9Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
taksem 9Forma podstawowa: taks
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taksie 8Forma podstawowa: taks
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taksje 10Forma podstawowa: taksja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taksję 14Forma podstawowa: taksja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taksol 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taksów 12Forma podstawowa: taks
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taksuj 12Forma podstawowa: taksować
Część mowy/forma fleksyjna:
taksyj 11Forma podstawowa: taksja
taktom 10Forma podstawowa: takt
Opis: grzeczne, kulturalne i delikatne zachowywanie się, działanie wobec innych osób z wyczuciem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taktów 13Forma podstawowa: takt
Opis: grzeczne, kulturalne i delikatne zachowywanie się, działanie wobec innych osób z wyczuciem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taktuj 13Forma podstawowa: taktować
Część mowy/forma fleksyjna:
takyru 11Forma podstawowa: takyr
Opis: ilasta kotlina w obszarze pustyń piaszczystych w Azji Środkowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
takyry 10Forma podstawowa: takyr
Opis: ilasta kotlina w obszarze pustyń piaszczystych w Azji Środkowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
talach 11Forma podstawowa: tal
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tal
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tala
Opis: waluta Samoa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
talaki 9Forma podstawowa: talak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
talami 9Forma podstawowa: tal
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
talary 9Forma podstawowa: talar
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
talcyt 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taliba 10Forma podstawowa: talib
Opis: uczeń, najczęściej medresy lub szkoły koranicznej, zdobywający za pomocą nauki pamięciowej ogólną wiedzę na temat Koranu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taliom 9Forma podstawowa: talia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
talion 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taliuj 12Forma podstawowa: taliować
Część mowy/forma fleksyjna:
talkom 10Forma podstawowa: talk
Opis: minerał z gromady krzemianów, należy do grupy minerałów pospolitych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
talków 13Forma podstawowa: talk
Opis: minerał z gromady krzemianów, należy do grupy minerałów pospolitych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
talkuj 13Forma podstawowa: talkować
Część mowy/forma fleksyjna:
talmud 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
talonu 10Forma podstawowa: talon
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
talony 9Forma podstawowa: talon
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
talowa 8Forma podstawowa: talowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
talową 12Forma podstawowa: talowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
talowi 8Forma podstawowa: tal
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tal
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
talowy 9Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
talweg 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tałesy 10Forma podstawowa: tałes
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tamadą 13Forma podstawowa: tamada
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tamado 9Forma podstawowa: tamada
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tamale 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tamami 9Forma podstawowa: tama
Opis: budowla hydrotechniczna, której celem jest spiętrzenie wody.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tambor 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tambur 12Forma podstawowa: tambura
Opis: instrument strunowy szarpany z pudłem rezonansowym, gryfem i progami na podstrunnicy, wykonywany jest z drewna, ma zwykle cztery struny, obecnie najczęściej metalowe.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tamdze 9Forma podstawowa: tamga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tamila 9Forma podstawowa: tamil
Opis: członek ludu Tamilów, narodu z grupy ludów drawidyjskich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tamile 9Forma podstawowa: tamil
Opis: członek ludu Tamilów, narodu z grupy ludów drawidyjskich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
tamili 9Forma podstawowa: tamil
Opis: członek ludu Tamilów, narodu z grupy ludów drawidyjskich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tamilu 11Forma podstawowa: tamil
Opis: członek ludu Tamilów, narodu z grupy ludów drawidyjskich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tamowa 8Forma podstawowa: tamowy
Opis: taki, który jest związany z tamą - zaporą.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tamowe 8Forma podstawowa: tamowy
Opis: taki, który jest związany z tamą - zaporą.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tamowi 8Forma podstawowa: tamowy
Opis: taki, który jest związany z tamą - zaporą.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tamtej 11Forma podstawowa: tamten
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tamten 9Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tamtym 11Forma podstawowa: tamten
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: tamto
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tamuję 16Forma podstawowa: tamować
Część mowy/forma fleksyjna:
tanach 10Forma podstawowa: tan
Opis: taniec - ruch w określonym układzie w rytm muzyki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tanami 8Forma podstawowa: tan
Opis: taniec - ruch w określonym układzie w rytm muzyki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tanbur 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tandet 9Forma podstawowa: tandeta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tangom 10Forma podstawowa: tango
Opis: utwór muzyczny, do którego tańczy się tango.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taniak 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taniał 9Forma podstawowa: tanieć
Część mowy/forma fleksyjna:
taniec 8Opis: utwór pośrednio lub bezpośrednio związany z tańcem, służący jako podkład do tańca lub stylizowany na muzykę do tańca, lecz przeznaczony do słuchania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taniej 9Forma podstawowa: tani
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: tanieć
Część mowy/forma fleksyjna:
taniną 11Forma podstawowa: tanina
Opis: organiczny związek chemiczny zbudowany z wielu cząsteczek kwasu galusowego i D-glukozy, jest polimeryzowany i przechowywany w tanosomach, tj. organellach występujących w zielonych organach roślin nac
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tanity 9Forma podstawowa: tanit
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tanizn 7Forma podstawowa: tanizna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tankom 9Forma podstawowa: tanka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tanków 12Forma podstawowa: tanek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tank
Opis: postać w grze RPG, której zadaniem jest skupienie na sobie uwagi przeciwników w czasie walki (zazwyczaj ta postać ma szczególne predyspozycje, by podejmować się takiej roli).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tanowi 7Forma podstawowa: tan
Opis: taniec - ruch w określonym układzie w rytm muzyki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tantal 9Opis: w mitologii greckiej król w Lidii, na górze Sipylos.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tantra 8Opis: tradycja duchowego rozwoju oparta na filozofii monistycznej, rytuał umożliwiający bezpośrednie doświadczanie natury rzeczywistości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tantrą 12Forma podstawowa: tantra
Opis: tradycja duchowego rozwoju oparta na filozofii monistycznej, rytuał umożliwiający bezpośrednie doświadczanie natury rzeczywistości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tantro 8Forma podstawowa: tantra
Opis: tradycja duchowego rozwoju oparta na filozofii monistycznej, rytuał umożliwiający bezpośrednie doświadczanie natury rzeczywistości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tańców 18Forma podstawowa: tańce
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tańczy 15Forma podstawowa: tańczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
tańsza 13Forma podstawowa: tani
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tańszą 17Forma podstawowa: tani
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tańsze 13Forma podstawowa: tani
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tańszy 14Forma podstawowa: tani
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
taonem 8Forma podstawowa: taon
Opis: cząstka elementarna z grupy leptonów obdarzona ładunkiem ujemnym, średnim czasem życia 3×10−13 sekundy i dużą masą wynoszącą 1777 MeV/c2 = 3,17×10−27 kg.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taonów 11Forma podstawowa: taon
Opis: cząstka elementarna z grupy leptonów obdarzona ładunkiem ujemnym, średnim czasem życia 3×10−13 sekundy i dużą masą wynoszącą 1777 MeV/c2 = 3,17×10−27 kg.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taotie 8
tapery 9Forma podstawowa: taper
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
tapeto 9Forma podstawowa: tapeta
Opis: gruby lub niestarannie nałożony makijaż.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tapetu 11Forma podstawowa: tapet
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taping 10
tapira 8Forma podstawowa: tapir
Opis: Tapirus - rodzaj ssaków z rzędu nieparzystokopytnych, występujący w tropikalnych dżunglach Ameryki Południowej i Azji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tapiru 10Forma podstawowa: tapir
Opis: Tapirus - rodzaj ssaków z rzędu nieparzystokopytnych, występujący w tropikalnych dżunglach Ameryki Południowej i Azji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taplać 14Część mowy/forma fleksyjna:
taplaj 11Forma podstawowa: taplać
Część mowy/forma fleksyjna:
tarach 10Forma podstawowa: tara
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarami 8Forma podstawowa: tara
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarana 7Forma podstawowa: taran
Opis: dawna machina oblężnicza lub sprzęt oblężniczy służący do rozbijania i wyważania bram i murów zamków i innych obleganych umocnień, używana w starożytności i średniowieczu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarant 8Opis: koń o białej maści w plamy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarany 8Forma podstawowa: taran
Opis: dawna machina oblężnicza lub sprzęt oblężniczy służący do rozbijania i wyważania bram i murów zamków i innych obleganych umocnień, używana w starożytności i średniowieczu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarasi 7Forma podstawowa: taras
Opis: sposób ukształtowania terenu, występ na zboczu, który powstał w wyniku erozji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tarasić
Część mowy/forma fleksyjna:
tarasy 8Forma podstawowa: taras
Opis: sposób ukształtowania terenu, występ na zboczu, który powstał w wyniku erozji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: taras
Opis: sposób ukształtowania terenu, występ na zboczu, który powstał w wyniku erozji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarcia 8Forma podstawowa: tarcie
Opis: jeden z oporów ruchu, całość zjawisk fizycznych towarzyszących przemieszczaniu się względem siebie dwóch ciał fizycznych (tarcie zewnętrzne) lub elementów tego samego ciała (tarcie wewnętrzne) i powo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: trzeć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
tarcie 8Opis: jeden z oporów ruchu, całość zjawisk fizycznych towarzyszących przemieszczaniu się względem siebie dwóch ciał fizycznych (tarcie zewnętrzne) lub elementów tego samego ciała (tarcie wewnętrzne) i powo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: trzeć
Opis: jeden z oporów ruchu, całość zjawisk fizycznych towarzyszących przemieszczaniu się względem siebie dwóch ciał fizycznych (tarcie zewnętrzne) lub elementów tego samego ciała (tarcie wewnętrzne) i powo
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
tarciu 10Forma podstawowa: tarcie
Opis: jeden z oporów ruchu, całość zjawisk fizycznych towarzyszących przemieszczaniu się względem siebie dwóch ciał fizycznych (tarcie zewnętrzne) lub elementów tego samego ciała (tarcie wewnętrzne) i powo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarczę 12Forma podstawowa: tarcza
Opis: ruchoma, okrągła część (dawnego) telefonu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
targać 14Część mowy/forma fleksyjna:
targaj 11Forma podstawowa: targać
Część mowy/forma fleksyjna:
targan 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
target 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
targną 13Forma podstawowa: targnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
targom 10Forma podstawowa: targ
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
targów 13Forma podstawowa: targ
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: targi
Opis: duża impreza, na której firmy prezentuja swoją ofertę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
targum 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarkom 9Forma podstawowa: tarka
Opis: u mięczaków: blaszka na języku, z licznymi ząbkami, służąca do rozcierania pokarmu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarlon 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarłem 10Forma podstawowa: trzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
tarłeś 13Forma podstawowa: trzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
tarłom 10Forma podstawowa: tarło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: trzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
tarnek 8Forma podstawowa: tarnka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarnie 7Forma podstawowa: tarn
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tarń
Opis: Prunus spinosa, śliwa tarnina - gatunek dzikiej śliwy, krzew z rodziny różowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarnin 7Forma podstawowa: tarnina
Opis: owoc rośliny o tej samej nazwie, mały pestkowiec o cierpkogorzkawym smaku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarnka 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarnką 12Forma podstawowa: tarnka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarnkę 12Forma podstawowa: tarnka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarnki 8Forma podstawowa: tarnka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taroka 8Forma podstawowa: tarok
Opis: dawna gra karciana wykorzystująca specjalną talię złożoną z od 40 do 78 kart.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarota 8Forma podstawowa: tarot
Opis: dawna gra karciana wykorzystująca specjalną talię złożoną z od 40 do 78 kart.{#L:http://pl.wikipedia.org/wiki/Tarot_%28gra_karciana%29}
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tartak 9Opis: zakład, w którym dokonuje się przerobu drewna okrągłego na tarcicę w procesie technologicznym tarcia (inaczej: przecierania), czyli rozpiłowywania za pomocą urządzenia zwanego trakiem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tartan 8Forma podstawowa: tartana
Opis: boisko, bieżnia, obiekt sportowy o tartanowej nawierzchni.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tartek 9Forma podstawowa: tartka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tartka 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tartką 13Forma podstawowa: tartka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tartki 9Forma podstawowa: tartka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tartko 9Forma podstawowa: tartka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tartom 9Forma podstawowa: tarta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tartym 10Forma podstawowa: trzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
taruje 11Forma podstawowa: tarować
Część mowy/forma fleksyjna:
taruka 10Opis: Hippocamelus antisensis – gatunek ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych, blisko spokrewniony z huemalem, zamieszkuje kraje Ameryki Południowej – Ekwador, Peru, Boliwię, Chile i Argentynę.
taruką 14Forma podstawowa: taruka
Opis: Hippocamelus antisensis – gatunek ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych, blisko spokrewniony z huemalem, zamieszkuje kraje Ameryki Południowej – Ekwador, Peru, Boliwię, Chile i Argentynę.
taryfą 16Forma podstawowa: taryfa
Opis: taksówka - samochód do przewozu osób.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taryfę 16Forma podstawowa: taryfa
Opis: taksówka - samochód do przewozu osób.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarzam 8Forma podstawowa: tarzać
Część mowy/forma fleksyjna:
tarzan 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tasaka 8Forma podstawowa: tasak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taskać 13Część mowy/forma fleksyjna:
taskaj 10Forma podstawowa: taskać
Część mowy/forma fleksyjna:
taskał 10Forma podstawowa: taskać
Część mowy/forma fleksyjna:
taskam 9Forma podstawowa: taskać
Część mowy/forma fleksyjna:
tastra 8Forma podstawowa: taster
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tastry 9Forma podstawowa: taster
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tasuje 11Forma podstawowa: tasować
Część mowy/forma fleksyjna:
taszom 8Forma podstawowa: tasza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taśmie 12Forma podstawowa: taśma
Opis: przedstawiciel glonów z gromady zielenic (Chlorophyta) z rodzaju Enteromorpha.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taśmom 13Forma podstawowa: taśma
Opis: przedstawiciel glonów z gromady zielenic (Chlorophyta) z rodzaju Enteromorpha.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taśmuj 16Forma podstawowa: taśmować
Część mowy/forma fleksyjna:
tatach 11Forma podstawowa: tata
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tatami 9Forma podstawowa: tata
Opis: mata do pokrywania podłogi, używana tradycyjnie w Japonii.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tatary 9Forma podstawowa: tatar
Opis: przedstawiciel grupy ludów tureckich z Europy wschodniej oraz północnej Azji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tatar
Opis: przedstawiciel grupy ludów tureckich z Europy wschodniej oraz północnej Azji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
tatkom 10Forma podstawowa: tatek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tatka
Opis: tatko.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tatko
Opis: tatuś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tatków 13Forma podstawowa: tatek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tatłom 11Forma podstawowa: tatła
Opis: słodki wschodni przysmak, wilgotne i bardzo słodkie ciasto.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tatowi 8Forma podstawowa: tatowy
Opis: związany z tatą, dotyczący taty, zwłaszcza należący do taty.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tatrom 9Forma podstawowa: tatra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tatry
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tatrów 12Forma podstawowa: tatry
tatrze 8Forma podstawowa: tatra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tatuaż 14Opis: technika zdobienia ciała przez zmianę pigmentu skóry, nie ma liczby mnogiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tatula 11Forma podstawowa: tatulo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tatulu 13Forma podstawowa: tatul
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tatulo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tatuuj 14Forma podstawowa: tatuować
Opis: robić tatuaż.
Część mowy/forma fleksyjna:
tauryn 10Forma podstawowa: tauryna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tawern 7Forma podstawowa: tawerna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tawlin 8Forma podstawowa: tawlina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tawułę 15Forma podstawowa: tawuła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tąpało 14Forma podstawowa: tąpać
Część mowy/forma fleksyjna:
tąpiąc 17Forma podstawowa: tąpać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
tąpnąć 21Część mowy/forma fleksyjna:
tchami 11Forma podstawowa: dech
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tchnąc 15Forma podstawowa: tchnąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
tchnąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
tchnie 10Forma podstawowa: tchnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
tchórz 14Opis: wspólna nazwa określająca kilka gatunków drapieżnych ssaków z rodziny łasicowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tchórzyć
Opis: wspólna nazwa określająca kilka gatunków drapieżnych ssaków z rodziny łasicowatych.
Część mowy/forma fleksyjna:
teaków 12Forma podstawowa: teak
Opis: drewno pozyskiwane z drzewa tekowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teamem 9Forma podstawowa: team
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teaser 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teatru 10Forma podstawowa: teatr
Opis: widownia podczas przedstawienia w teatrze.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teatyn 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tebain 9Forma podstawowa: tebaina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teczce 9Forma podstawowa: teczka
Opis: zbiór dokumentów przechowywanych w teczkach lub segregatorach, gromadzonych w celach urzędowo-administracyjnych, dokumenty te dotyczą najczęściej konkretnej osoby.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teczek 9Forma podstawowa: teczka
Opis: zbiór dokumentów przechowywanych w teczkach lub segregatorach, gromadzonych w celach urzędowo-administracyjnych, dokumenty te dotyczą najczęściej konkretnej osoby.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teczkę 13Forma podstawowa: teczka
Opis: zbiór dokumentów przechowywanych w teczkach lub segregatorach, gromadzonych w celach urzędowo-administracyjnych, dokumenty te dotyczą najczęściej konkretnej osoby.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tefach 14Forma podstawowa: tef
Opis: Eragrostis abyssinica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych, naturalnie rosnący w północno-wschodniej Afryce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tefami 12Forma podstawowa: tef
Opis: Eragrostis abyssinica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych, naturalnie rosnący w północno-wschodniej Afryce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teffem 16Forma podstawowa: teff
Opis: Eragrostis abyssinica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych, naturalnie rosnący w północno-wschodniej Afryce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teffie 15Forma podstawowa: teff
Opis: Eragrostis abyssinica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych, naturalnie rosnący w północno-wschodniej Afryce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tefila 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tefile 12Forma podstawowa: tefila
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tefilę 16Forma podstawowa: tefila
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tefili 12Forma podstawowa: tefila
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tefryt 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teinie 7Forma podstawowa: teina
Opis: kofeina, której źródłem jest herbata.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teista 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teistą 12Forma podstawowa: teista
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teizmy 9Forma podstawowa: teizm
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tekach 11Forma podstawowa: tek
Opis: drewno pozyskiwane z drzewa tekowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: teka
Opis: kolekcja rysunków, dzieł jakiegoś jednego twórcy lub na jakiś temat.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tekowi 8Forma podstawowa: tek
Opis: drewno pozyskiwane z drzewa tekowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tekowy 9Opis: zrobiony z teku.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
teksas 8Opis: polska odmiana dżinsu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teksem 9Forma podstawowa: teks
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tex
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teksie 8Forma podstawowa: teks
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tex
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teksle 9Forma podstawowa: teksel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teksli 9Forma podstawowa: teksel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teksom 9Forma podstawowa: teks
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teksów 12Forma podstawowa: tex
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tekstr 9Forma podstawowa: tekstra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teksty 10Forma podstawowa: tekst
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tektur 11Forma podstawowa: tektura
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tektyt 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
telari 8
tellom 10Forma podstawowa: tell
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tell
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
telomu 11Forma podstawowa: telom
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
telomy 10Forma podstawowa: telom
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
telson 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
telugu 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tembru 12Forma podstawowa: tembr
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tembry 11Forma podstawowa: tembr
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
temidą 13Forma podstawowa: temida
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tempem 10Forma podstawowa: tempo
Opis: w szachach: pojedyncze posunięcie, pojedynczy ruch.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tempie 9Forma podstawowa: tempo
Opis: w szachach: pojedyncze posunięcie, pojedynczy ruch.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
templa 10Forma podstawowa: templum
Opis: święty krąg wyznaczany przez augurów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tempom 10Forma podstawowa: temp
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tempra 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
temprą 13Forma podstawowa: tempra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
temprę 13Forma podstawowa: tempra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tempry 10Forma podstawowa: tempra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tempur 11Forma podstawowa: tempura
Opis: potrawa kuchni japońskiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tencie 8Forma podstawowa: tent
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tendra 8Forma podstawowa: tender
Opis: wagon specjalnej konstrukcji do przewozu węgla (lub - rzadziej - mazutu) i wody dla parowozu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tenisy 8Forma podstawowa: tenis
Opis: sport polegający na przebijaniu rakietą piłki ponad siatką na pole przeciwnika, w sposób utrudniający jej odbiór.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tenitu 10Forma podstawowa: tenit
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tennie 7Forma podstawowa: tenno
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tennom 8Forma podstawowa: tenno
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tennów 11Forma podstawowa: tenno
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tenora 7Forma podstawowa: tenor
Opis: śpiewak śpiewający tenorem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tenoru 9Forma podstawowa: tenor
Opis: śpiewak śpiewający tenorem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tenrek 8Opis: kretojeż bezogonowy, tenrek zwyczajny, Tenrec ecaudatus – gatunek ssaka z rodziny tenrekowatych, jedyny przedstawiciel rodzaju Tenrec, występuje na Madagaskarze, natomiast na Komorach, Seszelach, Mau
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tensja 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tensją 13Forma podstawowa: tensja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tensję 13Forma podstawowa: tensja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tensji 9Forma podstawowa: tensja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tensyj 10Forma podstawowa: tensja
tentem 9Forma podstawowa: tent
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tentom 9Forma podstawowa: tent
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tentuj 12Forma podstawowa: tentować
Część mowy/forma fleksyjna:
tenues 9
tenutą 14Forma podstawowa: tenuta
Opis: podnajem dóbr królewskich lub książęcych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tenutę 14Forma podstawowa: tenuta
Opis: podnajem dóbr królewskich lub książęcych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tenuto 10Forma podstawowa: tenuta
Opis: podnajem dóbr królewskich lub książęcych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teolog 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teorią 11Forma podstawowa: teoria
Opis: gałąź wiedzy (np. teoria literatury).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teorie 7Forma podstawowa: teoria
Opis: gałąź wiedzy (np. teoria literatury).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teorię 11Forma podstawowa: teoria
Opis: gałąź wiedzy (np. teoria literatury).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teorii 7Forma podstawowa: teoria
Opis: gałąź wiedzy (np. teoria literatury).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teoryj 10Forma podstawowa: teoria
Opis: gałąź wiedzy (np. teoria literatury).
teowej 9Forma podstawowa: teowy
Opis: przypominający teownik, mający kształt jak teownik - zbliżony do litery T.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
teozof 11Opis: wyznawca, zwolennik teozofii - filozofii opartej na koncepcji, która mówi o tym, że istnieje możliwość bezpośredniego kontaktu ze światem nadprzyrodzonym dzięki wiedzy zdobytej za pomocą praktyk mist
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teówce 12Forma podstawowa: teówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teówek 12Forma podstawowa: teówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teówka 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teówką 16Forma podstawowa: teówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teówkę 16Forma podstawowa: teówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teówki 12Forma podstawowa: teówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teówko 12Forma podstawowa: teówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
terach 10Forma podstawowa: tera
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
terali 8Forma podstawowa: terać
Część mowy/forma fleksyjna:
terała 9Forma podstawowa: terać
Część mowy/forma fleksyjna:
terami 8Forma podstawowa: ter
Opis: smar składający się ze smoły, kalafonii i tłuszczu, używany przede wszystkim jako smar ochronny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
terana 7Forma podstawowa: terać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
teraną 11Forma podstawowa: terać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
terane 7Forma podstawowa: terać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
terano 7Forma podstawowa: terać
Część mowy/forma fleksyjna:
terasą 11Forma podstawowa: terasa
Opis: sposób ukształtowania terenu, występ na zboczu, który powstał w wyniku erozji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teraso 7Forma podstawowa: terasa
Opis: sposób ukształtowania terenu, występ na zboczu, który powstał w wyniku erozji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
terasy 8Forma podstawowa: terasa
Opis: sposób ukształtowania terenu, występ na zboczu, który powstał w wyniku erozji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
terasz 7Forma podstawowa: terać
Część mowy/forma fleksyjna:
terbem 10Forma podstawowa: terb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tercja 10Opis: w drukarstwie: stopień czcionki (jej wielkość) wynoszący 16 punktów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tercje 10Forma podstawowa: tercja
Opis: w drukarstwie: stopień czcionki (jej wielkość) wynoszący 16 punktów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tercjo 10Forma podstawowa: tercja
Opis: w drukarstwie: stopień czcionki (jej wielkość) wynoszący 16 punktów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tercyj 11Forma podstawowa: tercja
Opis: w drukarstwie: stopień czcionki (jej wielkość) wynoszący 16 punktów.
tercyn 9Forma podstawowa: tercyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teremy 9Forma podstawowa: terem
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
terenu 9Forma podstawowa: teren
Opis: regionalne ośrodki władzy, znajdujące się na prowincji, przeciwieństo ośrodków centralnych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tereny 8Forma podstawowa: teren
Opis: regionalne ośrodki władzy, znajdujące się na prowincji, przeciwieństo ośrodków centralnych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tergit 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
terier 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
terkot 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
terlic 9Forma podstawowa: terlica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
termię 12Forma podstawowa: termia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
termii 8Forma podstawowa: termia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
termio 8Forma podstawowa: termia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
termit 9Opis: stechiometryczna mieszanina glinu i tlenku żelaza, stosowana w spawalnictwie oraz w aluminoermii do otrzymywania czystych metali.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
termom 9Forma podstawowa: term
Opis: formuła nazwowa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
termon 8Opis: kuchenka o jednej fajerce wmontowana w otwór paleniska pieca pokojowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
termów 12Forma podstawowa: terem
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: term
Opis: formuła nazwowa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ternem 8Forma podstawowa: terno
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ternom 8Forma podstawowa: terno
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
terowa 7Forma podstawowa: terowy
Opis: zrobiony z teru.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
terową 11Forma podstawowa: terowy
Opis: zrobiony z teru.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
terowe 7Forma podstawowa: terowy
Opis: zrobiony z teru.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
terowi 7Forma podstawowa: ter
Opis: smar składający się ze smoły, kalafonii i tłuszczu, używany przede wszystkim jako smar ochronny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
terpać 13Część mowy/forma fleksyjna:
terpał 10Forma podstawowa: terpać
Część mowy/forma fleksyjna:
terpią 12Forma podstawowa: terpać
Część mowy/forma fleksyjna:
terpię 12Forma podstawowa: terpać
Część mowy/forma fleksyjna:
terpże 12Forma podstawowa: terpać
Część mowy/forma fleksyjna:
tersyn 8Forma podstawowa: tersyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tertia 8Forma podstawowa: tertium
tertio 8
teruję 15Forma podstawowa: terować
Część mowy/forma fleksyjna:
teslom 9Forma podstawowa: tesla
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tesser 7Forma podstawowa: tessera
Opis: kawałek kamienia lub szkła stosowanego w technice mozaikowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tester 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
testów 12Forma podstawowa: test
Opis: rodzaj sprawdzianu w formie wypunktowanych zadań, pytań, znormalizowany pod względem sposobu oceniania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
testuj 12Forma podstawowa: testować
Część mowy/forma fleksyjna:
teścia 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teście 12Forma podstawowa: teść
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
teściu 14Forma podstawowa: teść
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teterą 12Forma podstawowa: tetera
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tetero 8Forma podstawowa: tetera
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tetrze 8Forma podstawowa: tetra
Opis: luźna bawełniana tkanina.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teurgu 13Forma podstawowa: teurg
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tezach 10Forma podstawowa: teza
Opis: zdanie, założenie, twierdzenie języka, które jest zawsze prawdziwe niezależnie od wstawień w nim dokonanych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tezami 8Forma podstawowa: teza
Opis: zdanie, założenie, twierdzenie języka, które jest zawsze prawdziwe niezależnie od wstawień w nim dokonanych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tezowa 7Forma podstawowa: tezowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tezową 11Forma podstawowa: tezowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tezowe 7Forma podstawowa: tezowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tęchli 15Forma podstawowa: tęchnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
tęchła 16Forma podstawowa: tęchnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
tęchły 17Forma podstawowa: tęchnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
tęchną 18Forma podstawowa: tęchnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
tęczak 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tęczna 12Forma podstawowa: tęczny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tęczną 16Forma podstawowa: tęczny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tęczne 12Forma podstawowa: tęczny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tęczni 12Forma podstawowa: tęczny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tęczny 13Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tęczom 13Forma podstawowa: tęcza
Opis: otwór w ścianie tęczowej, oddzielającej nawę od prezbiterium.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tęczuj 16Forma podstawowa: tęczować
Część mowy/forma fleksyjna:
tęgawa 13Forma podstawowa: tęgawy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tęgawą 17Forma podstawowa: tęgawy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tęgawi 13Forma podstawowa: tęgawy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tęgawo 13Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
tęgiej 15Forma podstawowa: tęgi
Opis: taki, który jest duży, pełen tężyzny, wygląda na silnego i zdrowego.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tęgimi 14Forma podstawowa: tęgi
Opis: taki, który jest duży, pełen tężyzny, wygląda na silnego i zdrowego.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tęgosz 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tępaka 13Forma podstawowa: tępak
Opis: pogardliwie lub obraźliwie o osobie nierozgarniętej, niezbyt bystrej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tępaki 13Forma podstawowa: tępak
Opis: pogardliwie lub obraźliwie o osobie nierozgarniętej, niezbyt bystrej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
tępawa 12Forma podstawowa: tępawy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tępawą 16Forma podstawowa: tępawy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tępawi 12Forma podstawowa: tępawy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tępawo 12Opis: np. mina
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: tępawy
Opis: np. mina
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
tępego 14Forma podstawowa: tępy
Opis: taki, w którym maluje się apatia, odrętwienie, bierność.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tępiał 14Forma podstawowa: tępieć
Część mowy/forma fleksyjna:
tępiąc 17Forma podstawowa: tępić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
tępieć 17Część mowy/forma fleksyjna:
tępiej 14Forma podstawowa: tępieć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: tępo
Opis: w sposób powodujący wrażenie braku inteligencji.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
tępień 18Forma podstawowa: tępić
tępiła 14Forma podstawowa: tępić
Część mowy/forma fleksyjna:
tępiło 14Forma podstawowa: tępić
Część mowy/forma fleksyjna:
tępiły 15Forma podstawowa: tępić
Część mowy/forma fleksyjna:
tępimy 14Forma podstawowa: tępić
Część mowy/forma fleksyjna:
tępisz 12Forma podstawowa: tępić
Część mowy/forma fleksyjna:
tępizn 12Forma podstawowa: tępizna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tępmyż 18Forma podstawowa: tępić
Część mowy/forma fleksyjna:
tępola 13Forma podstawowa: tępol
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tępolu 15Forma podstawowa: tępol
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tępota 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tępotą 17Forma podstawowa: tępota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tępoto 13Forma podstawowa: tępota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tępoty 14Forma podstawowa: tępota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tępszą 16Forma podstawowa: tępy
Opis: taki, w którym maluje się apatia, odrętwienie, bierność.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tępszy 13Forma podstawowa: tępy
Opis: taki, w którym maluje się apatia, odrętwienie, bierność.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tępymi 14Forma podstawowa: tępy
Opis: taki, w którym maluje się apatia, odrętwienie, bierność.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tęskne 12Forma podstawowa: tęskny
Opis: melancholijny, taki, który wywołuje uczucie tęsknoty.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tęskni 12Forma podstawowa: tęsknić
Część mowy/forma fleksyjna:
tęskno 12Opis: tak, że się tęskni, odczuwa się tęsknotę.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
tętnem 13Forma podstawowa: tętno
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tętnic 13Forma podstawowa: tętnica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tętnić 17Część mowy/forma fleksyjna:
tętnię 16Forma podstawowa: tętnić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: tętnieć
Część mowy/forma fleksyjna:
tętnij 14Forma podstawowa: tętnić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: tętnieć
Część mowy/forma fleksyjna:
tętnik 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tętnom 13Forma podstawowa: tętno
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tężały 18Forma podstawowa: tężeć
Część mowy/forma fleksyjna:
tężano 15Forma podstawowa: tężeć
Część mowy/forma fleksyjna:
tężącą 24Forma podstawowa: tężyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
tężcem 17Forma podstawowa: tężec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tężcie 16Forma podstawowa: tężyć
Część mowy/forma fleksyjna:
tężców 20Forma podstawowa: tężec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tężeje 17Forma podstawowa: tężeć
Część mowy/forma fleksyjna:
tężeję 21Forma podstawowa: tężeć
Część mowy/forma fleksyjna:
tężmyż 21Forma podstawowa: tężyć
Część mowy/forma fleksyjna:
tężnie 15Forma podstawowa: tężnia
Opis: budowla z drewna i gałęzi tarniny służąca do zwiększania stężenia soli w solance.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tężnik 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tężone 15Forma podstawowa: tężyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
tężono 15Forma podstawowa: tężyć
Część mowy/forma fleksyjna:
tęższe 15Forma podstawowa: tęgi
Opis: taki, który jest duży, pełen tężyzny, wygląda na silnego i zdrowego.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tęższy 16Forma podstawowa: tęgi
Opis: taki, który jest duży, pełen tężyzny, wygląda na silnego i zdrowego.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tężyła 18Forma podstawowa: tężyć
Część mowy/forma fleksyjna:
tężyło 18Forma podstawowa: tężyć
Część mowy/forma fleksyjna:
tężyły 19Forma podstawowa: tężyć
Część mowy/forma fleksyjna:
tężymy 18Forma podstawowa: tężyć
Część mowy/forma fleksyjna:
tężyzn 16Forma podstawowa: tężyzna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
thecie 10Forma podstawowa: theta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
themie 10Forma podstawowa: thema
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
thetom 11Forma podstawowa: theta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tiagłe 11Forma podstawowa: tiagły
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
tiarom 8Forma podstawowa: tiara
Opis: nieliturgiczne nakrycie głowy papieża, obecnie nieużywane.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tiarze 7Forma podstawowa: tiara
Opis: nieliturgiczne nakrycie głowy papieża, obecnie nieużywane.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tiazol 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tiazyd 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tibiom 10Forma podstawowa: tibia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tiffin 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tigrom 10Forma podstawowa: tigra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tigrze 9Forma podstawowa: tigra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tikach 11Forma podstawowa: tik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tika
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tikami 9Forma podstawowa: tik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tika
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tikowa 8Forma podstawowa: tikowy
Opis: związany z tikiem - mimowolnym ruchem określonej części ciała.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tikową 12Forma podstawowa: tikowy
Opis: związany z tikiem - mimowolnym ruchem określonej części ciała.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tikowi 8Forma podstawowa: tikowy
Opis: związany z tikiem - mimowolnym ruchem określonej części ciała.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tikowy 9Opis: związany z tikiem - mimowolnym ruchem określonej części ciała.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tilace 9Forma podstawowa: tilaka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tilakę 13Forma podstawowa: tilaka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tilaki 9Forma podstawowa: tilaka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tiliom 9Forma podstawowa: tilia
tilitu 11Forma podstawowa: tilit
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tility 10Forma podstawowa: tilit
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tillit 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
timagi 10Forma podstawowa: timag
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
timagu 12Forma podstawowa: timag
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
timbre 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
timbru 12Forma podstawowa: timbr
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
timbry 11Forma podstawowa: timbr
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
timera 8Forma podstawowa: timer
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
timery 9Forma podstawowa: timer
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tincie 8Forma podstawowa: tinta
Opis: dobór barw w obrazie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tingel 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tinole 8Forma podstawowa: tinol
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tinolu 10Forma podstawowa: tinol
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tintom 9Forma podstawowa: tinta
Opis: dobór barw w obrazie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tiolom 9Forma podstawowa: tiol
Opis: tioalkohol, merkaptan - związek organiczny, odpowiednik alkoholu, w którym atom tlenu grupy hydroksylowej został zastąpiony atomem siarki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tionem 8Forma podstawowa: tion
tionom 8Forma podstawowa: tion
tiosól 12Opis: siarkosól - sól siarkowego odpowiednika kwasu karboksylowego, w którego cząsteczkach 1 lub 2 atomy tlenu zostały zastąpione atomami siarki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tipsem 9Forma podstawowa: tips
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tipsie 8Forma podstawowa: tips
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tirowi 7Forma podstawowa: tir
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tirowy 8
tirówę 15Forma podstawowa: tirówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tirówo 11Forma podstawowa: tirówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tirówy 12Forma podstawowa: tirówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tissot 8
titrem 9Forma podstawowa: titr
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
titrów 12Forma podstawowa: titr
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
titrze 8Forma podstawowa: titr
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tiulce 11Forma podstawowa: tiulka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tiulek 11Forma podstawowa: tiulka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tiulem 11Forma podstawowa: tiul
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tiulik 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tiulkę 15Forma podstawowa: tiulka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tiulki 11Forma podstawowa: tiulka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tiurma 10Opis: więzienie, zwłaszcza w czasach carskich lub sowieckich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tiurmę 14Forma podstawowa: tiurma
Opis: więzienie, zwłaszcza w czasach carskich lub sowieckich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tiurmo 10Forma podstawowa: tiurma
Opis: więzienie, zwłaszcza w czasach carskich lub sowieckich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tkaccy 11Forma podstawowa: tkacki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tkacko 10Forma podstawowa: tkacki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
tkacku 12Forma podstawowa: tkacki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
tkacze 9Forma podstawowa: tkacz
Opis: Philetairus socius - gatunek ptaków z rodziny wróblowatych (Passeridae) występujący w Afryce i Eurazji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: tkacz
Opis: Philetairus socius - gatunek ptaków z rodziny wróblowatych (Passeridae) występujący w Afryce i Eurazji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
tkaczu 11Forma podstawowa: tkacz
Opis: Philetairus socius - gatunek ptaków z rodziny wróblowatych (Passeridae) występujący w Afryce i Eurazji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tkacz
Opis: Philetairus socius - gatunek ptaków z rodziny wróblowatych (Passeridae) występujący w Afryce i Eurazji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tkajmy 12Forma podstawowa: tkać
Część mowy/forma fleksyjna:
tkajże 14Forma podstawowa: tkać
Część mowy/forma fleksyjna:
tkalni 9Forma podstawowa: tkalnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tkałam 11Forma podstawowa: tkać
Część mowy/forma fleksyjna:
tkałaś 14Forma podstawowa: tkać
Część mowy/forma fleksyjna:
tkałem 11Forma podstawowa: tkać
Część mowy/forma fleksyjna:
tkałeś 14Forma podstawowa: tkać
Część mowy/forma fleksyjna:
tkania 8Forma podstawowa: tkać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
tkanie 8Forma podstawowa: tkać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
tkanką 13Forma podstawowa: tkanka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tkankę 13Forma podstawowa: tkanka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tkanki 9Forma podstawowa: tkanka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tkanym 10Forma podstawowa: tkać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
tkliwa 9Forma podstawowa: tkliwy
Opis: w medycynie: bardzo wrażliwy na dotyk.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tkliwą 13Forma podstawowa: tkliwy
Opis: w medycynie: bardzo wrażliwy na dotyk.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tkliwe 9Forma podstawowa: tkliwy
Opis: w medycynie: bardzo wrażliwy na dotyk.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tkliwi 9Forma podstawowa: tkliwić
Część mowy/forma fleksyjna:
tknęli 13Forma podstawowa: tknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
tknęła 14Forma podstawowa: tknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
tknęły 15Forma podstawowa: tknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
tkwiąc 13Forma podstawowa: tkwieć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
tkwili 9Forma podstawowa: tkwić
Część mowy/forma fleksyjna:
tkwiła 10Forma podstawowa: tkwić
Część mowy/forma fleksyjna:
tkwiło 10Forma podstawowa: tkwić
Część mowy/forma fleksyjna:
tkwimy 10Forma podstawowa: tkwieć
Część mowy/forma fleksyjna:
tlałam 11Forma podstawowa: tleć
Część mowy/forma fleksyjna:
tlałby 13Forma podstawowa: tleć
Część mowy/forma fleksyjna:
tlałem 11Forma podstawowa: tleć
Część mowy/forma fleksyjna:
tlałeś 14Forma podstawowa: tleć
Część mowy/forma fleksyjna:
tlącej 15Forma podstawowa: tlić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
tlejże 14Forma podstawowa: tleć
Część mowy/forma fleksyjna:
tlenem 9Forma podstawowa: tlen
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tlenia 8Forma podstawowa: tlić
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
tlenią 12Forma podstawowa: tlenić
Część mowy/forma fleksyjna:
tlenie 8Forma podstawowa: tlen
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tleń
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tlić
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
tlenię 12Forma podstawowa: tlenić
Część mowy/forma fleksyjna:
tlenku 11Forma podstawowa: tlenek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tlenom 9Forma podstawowa: tlen
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tlenów 12Forma podstawowa: tlen
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tleńmy 16Forma podstawowa: tlenić
Część mowy/forma fleksyjna:
tliłaś 14Forma podstawowa: tlić
Część mowy/forma fleksyjna:
tliłem 11Forma podstawowa: tlić
Część mowy/forma fleksyjna:
tliłeś 14Forma podstawowa: tlić
Część mowy/forma fleksyjna:
tłoczę 14Forma podstawowa: tłoczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
tłoczy 11Forma podstawowa: tłoczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
tłokuj 14Forma podstawowa: tłokować
Część mowy/forma fleksyjna:
tłucze 12Forma podstawowa: tłuc
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: tłucz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tłukąc 17Forma podstawowa: tłuc
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
tłukło 14Forma podstawowa: tłuc
Część mowy/forma fleksyjna:
tłuków 16Forma podstawowa: tłuk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tłumek 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tłumem 13Forma podstawowa: tłum
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tłumic 13Forma podstawowa: tłumica
Opis: płaska miotła, okryta nasiąkliwą tkaniną, służąca do gaszenia iskier.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tłumić 17Część mowy/forma fleksyjna:
tłumie 12Forma podstawowa: tłum
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tłumik 13Opis: część broni palnej lub pneumatycznej, demontowalna lub zainstalowana na stałe, służąca wytłumianiu dźwięków wydawanych podczas wystrzału lub płomieni opuszczających lufę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tłumił 14Forma podstawowa: tłumić
Część mowy/forma fleksyjna:
tłumki 13Forma podstawowa: tłumek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tłumku 15Forma podstawowa: tłumek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tłumne 12Forma podstawowa: tłumny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tłumże 16Forma podstawowa: tłumić
Część mowy/forma fleksyjna:
tłuste 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tłusty
Opis: taki, który jest obficie okraszony tłuszczem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tłusto 12Opis: z obfitą okrasą.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
tłuści 16Forma podstawowa: tłusty
Opis: taki, który jest obficie okraszony tłuszczem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: tłuścić
Część mowy/forma fleksyjna:
tmezom 9Forma podstawowa: tmeza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tnącej 14Forma podstawowa: ciąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
tniaki 8Forma podstawowa: tniak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tniaku 10Forma podstawowa: tniak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tnijże 13Forma podstawowa: ciąć
Część mowy/forma fleksyjna:
toasty 9Forma podstawowa: toast
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
toboka 10Forma podstawowa: tobok
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tobolą 14Forma podstawowa: tobola
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tobole 10Forma podstawowa: toboła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tobół
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tobolę 14Forma podstawowa: tobola
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
toboły 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
toccat 10Forma podstawowa: toccata
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
toczak 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tocząc 13Forma podstawowa: toczyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
toczek 9Opis: przedstawiciel zielenic należący do rodziny toczkowatych (Volvocaceae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
toczeń 14Forma podstawowa: toczenie
Opis: jedna z trzech podstawowych puent w grze w bule, kula większość swojej drogi do celu pokonuje tocząc się po nawierzchni bulodromu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: autoimmunologiczna choroba przewlekła, której objawem zewnętrznym jest występowanie rumienia w kształcie skrzydeł motyla na twarzy chorego, często atakuje także narządy wewnętrzne.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
toczka 9Forma podstawowa: toczek
Opis: przedstawiciel zielenic należący do rodziny toczkowatych (Volvocaceae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
toczko 9Forma podstawowa: toczka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
toczni 8Forma podstawowa: toczeń
Opis: autoimmunologiczna choroba przewlekła, której objawem zewnętrznym jest występowanie rumienia w kształcie skrzydeł motyla na twarzy chorego, często atakuje także narządy wewnętrzne.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: toczny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
toczyć 14Część mowy/forma fleksyjna:
toćbyś 19Forma podstawowa: toćby
tofano 11Forma podstawowa: tofana
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tofany 12Forma podstawowa: tofana
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
toffik 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
togami 10Forma podstawowa: toga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
toinie 7Forma podstawowa: toina
Opis: Apocynum – rodzaj roślin z rodziny toinowatych (Apocynaceae), rodzaj liczy 9 gatunków, występujących w umiarkowanej strefie Ameryki Północnej, Europy i Azji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tojach 12Forma podstawowa: toja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tojadu 12Forma podstawowa: tojad
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tojady 11Forma podstawowa: tojad
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tokaja 10Forma podstawowa: tokaj
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tokami 9Forma podstawowa: tok
Opis: przebieg zdarzeń.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: toki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tokena 8Forma podstawowa: token
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tokeny 9Forma podstawowa: token
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tokowa 8Forma podstawowa: tokowy
Opis: dotyczący toków - godów.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tokową 12Forma podstawowa: tokowy
Opis: dotyczący toków - godów.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tokowe 8Forma podstawowa: tokowy
Opis: dotyczący toków - godów.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tokowi 8Forma podstawowa: tok
Opis: przebieg zdarzeń.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
toksyn 9Forma podstawowa: toksyna
Opis: trucizna organiczna wytwarzana przez organizmy żywe.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tokuje 12Forma podstawowa: tokować
Część mowy/forma fleksyjna:
tokuję 16Forma podstawowa: tokować
Część mowy/forma fleksyjna:
tolara 8Forma podstawowa: tolar
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
toleda 9Forma podstawowa: toledo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
toledo 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
toledu 11Forma podstawowa: toledo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
toleit 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tołpie 10Forma podstawowa: tołp
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tołpiu 12Forma podstawowa: tołp
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tołuba 13Forma podstawowa: tołub
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tołubu 15Forma podstawowa: tołub
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tołuby 14Forma podstawowa: tołub
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tomach 11Forma podstawowa: tom
Opis: oddzielna książka stanowiąca część jakiegoś zbioru (np. wydania, encyklopedii, kolekcji itp.).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tomami 9Forma podstawowa: toma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tomaty 10Forma podstawowa: tomat
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tombak 11Opis: stop miedzi z cynkiem zawierający powyżej 80% miedzi.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tombol 11Forma podstawowa: tombolo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tomiki 9Forma podstawowa: tomik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tomizm 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tomkod 10
tomkom 10Forma podstawowa: tomek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tomka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tomowa 8Forma podstawowa: tomowy
Opis: taki, który ma objętość jednego tomu, jest zawarty w jednym tomie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tomową 12Forma podstawowa: tomowy
Opis: taki, który ma objętość jednego tomu, jest zawarty w jednym tomie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tomowe 8Forma podstawowa: tomowy
Opis: taki, który ma objętość jednego tomu, jest zawarty w jednym tomie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tomowi 8Forma podstawowa: tom
Opis: oddzielna książka stanowiąca część jakiegoś zbioru (np. wydania, encyklopedii, kolekcji itp.).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tomscy 10Forma podstawowa: tomski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tomska 9Forma podstawowa: tomsk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tomski 9Forma podstawowa: tomsk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tomsko 9Forma podstawowa: tomski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
tomsku 11Forma podstawowa: tomsk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tomski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
tonach 10Forma podstawowa: tona
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tonąca 12Forma podstawowa: tonący
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: tonąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
tonącą 16Forma podstawowa: tonąca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tonący
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: tonąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
tonące 12Forma podstawowa: tonąca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tonąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
tonąco 12Forma podstawowa: tonący
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
tondem 9Forma podstawowa: tondo
Opis: obraz lub płaskorzeźba w kształcie koła, charakterystyczna dla sztuki włoskiego renesansu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tondom 9Forma podstawowa: tondo
Opis: obraz lub płaskorzeźba w kształcie koła, charakterystyczna dla sztuki włoskiego renesansu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tonera 7Forma podstawowa: toner
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tonęła 13Forma podstawowa: tonąć
Część mowy/forma fleksyjna:
tonęło 13Forma podstawowa: tonąć
Część mowy/forma fleksyjna:
tonęły 14Forma podstawowa: tonąć
Część mowy/forma fleksyjna:
tongom 10Forma podstawowa: tongo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tonice 8Forma podstawowa: tonika
Opis: trójdźwięk zdudowany na podstawowym dźwięku danej gamy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tonięć 16Forma podstawowa: tonąć
tonika 8Opis: trójdźwięk zdudowany na podstawowym dźwięku danej gamy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
toniki 8Forma podstawowa: tonik
Opis: bezalkoholowy napój gazowany, o charakterystycznym gorzkawym smaku, w skład którego wchodzi woda sodowa, chinina oraz soki owocowe.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tonika
Opis: trójdźwięk zdudowany na podstawowym dźwięku danej gamy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
toniko 8Forma podstawowa: tonika
Opis: trójdźwięk zdudowany na podstawowym dźwięku danej gamy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
toniku 10Forma podstawowa: tonik
Opis: bezalkoholowy napój gazowany, o charakterystycznym gorzkawym smaku, w skład którego wchodzi woda sodowa, chinina oraz soki owocowe.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tonkin 8Opis: historyczna nazwa północnego Wietnamu, obejmującego dorzecze Rzeki Czerwonej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tonkom 9Forma podstawowa: tonka
Opis: Anthoxanthum - rodzaj bylin z rodziny wiechlinowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tonowi 7Forma podstawowa: ton
Opis: w muzyce: miara odległości pomiędzy dźwiękami w skali.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tonowy
Opis: związany z tonem - dźwiękiem o określonej wysokości.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tonowo 7Opis: tak, że słychać (różne) tony częstotliwościowe, że wykorzystuje się tony do komunikacji, przesyłu informacji, sterowania, najczęściej w telekomunikacji.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
tońcie 14Forma podstawowa: tonąć
Część mowy/forma fleksyjna:
topach 11Forma podstawowa: top
Opis: kod ISO 4217 pa'angi.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
topazy 9Forma podstawowa: topaz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
topcie 9Forma podstawowa: topić
Opis: grzejąc, powodować zmianę stanu skupienia czegoś ze stałego na ciekły.
Część mowy/forma fleksyjna:
topiel 9Opis: wody pieniące się na mokradłach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
topika 9Forma podstawowa: topik
Opis: Argyroneta aquatica – gatunek wodnego pająka z rodziny topikowatych (Argyronetidae), rodzaju topik, osiąga 15 mm długości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
topiką 13Forma podstawowa: topika
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
topili 9Forma podstawowa: topić
Opis: grzejąc, powodować zmianę stanu skupienia czegoś ze stałego na ciekły.
Część mowy/forma fleksyjna:
toplem 10Forma podstawowa: topl
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
topnia 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
topnic 9Forma podstawowa: topnica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
topnie 8Forma podstawowa: topnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
topniu 10Forma podstawowa: topień
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
topola 9Opis: Populus - rodzaj drzew z rodziny wierzbowatych, wysokie i okazałe, często potężnie zbudowane drzewo liściaste o klasycznej, regularnej sylwetce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: topoli
Opis: Populus - rodzaj drzew z rodziny wierzbowatych, wysokie i okazałe, często potężnie zbudowane drzewo liściaste o klasycznej, regularnej sylwetce.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
topole 9Forma podstawowa: topoli
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
topoli 9Forma podstawowa: topola
Opis: Populus - rodzaj drzew z rodziny wierzbowatych, wysokie i okazałe, często potężnie zbudowane drzewo liściaste o klasycznej, regularnej sylwetce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
topory 9Forma podstawowa: topor
Opis: Roland Topor - francuski pisarz polskiego pochodzenia, dramaturg, rysownik, grafik, reżyser teatralny i filmowy, aktor, scenarzysta i scenograf.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
toposu 10Forma podstawowa: topos
Opis: powtarzający się motyw, który często występuje w obrębie literatury i sztuki danej kultury, cywilizacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
toposy 9Forma podstawowa: topos
Opis: powtarzający się motyw, który często występuje w obrębie literatury i sztuki danej kultury, cywilizacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
topowa 8Forma podstawowa: topowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
topowi 8Forma podstawowa: topowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
topowy 9Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
topsel 9Opis: skośny, górny żagiel rozpinany między gaflem a górną częścią masztu statku żaglowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
topsla 9Forma podstawowa: topsel
Opis: skośny, górny żagiel rozpinany między gaflem a górną częścią masztu statku żaglowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
topsli 9Forma podstawowa: topsel
Opis: skośny, górny żagiel rozpinany między gaflem a górną częścią masztu statku żaglowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
torach 10Forma podstawowa: tor
Opis: naturalna, wypukła forma terenu zbudowana z litej skały (formacja skalna) o wysokości zwykle od kilku do kilkudziesięciu metrów, często występująca na szczytach wzgórz lub w ich pobliżu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tora
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
torami 8Forma podstawowa: tor
Opis: naturalna, wypukła forma terenu zbudowana z litej skały (formacja skalna) o wysokości zwykle od kilku do kilkudziesięciu metrów, często występująca na szczytach wzgórz lub w ich pobliżu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
torano 7Forma podstawowa: torana
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
torany 8Forma podstawowa: torana
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
torbie 9Forma podstawowa: torba
Opis: zawartość torby, tyle, ile się mieści w torbie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
torcik 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
torero 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
torery 8Forma podstawowa: torero
torfie 11Forma podstawowa: torf
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
torfów 15Forma podstawowa: torf
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tornad 8Forma podstawowa: tornado
Opis: gwałtownie wirująca kolumna powietrza, będąca jednocześnie w kontakcie z powierzchnią ziemi i podstawą cumulonimbusa lub rzadziej wypiętrzonego cumulusa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
toronu 9Forma podstawowa: toron
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
torony 8Forma podstawowa: toron
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
torową 11Forma podstawowa: torowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
torowi 7Forma podstawowa: tor
Opis: naturalna, wypukła forma terenu zbudowana z litej skały (formacja skalna) o wysokości zwykle od kilku do kilkudziesięciu metrów, często występująca na szczytach wzgórz lub w ich pobliżu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: torowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
torpor 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
torrei 7Forma podstawowa: torreja
Opis: czwórczak, Torreya - rodzaj drzew i krzewów z rodziny cisowatych występujących w naturze we wschodniej Azji oraz w Ameryce Północnej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
torsem 8Forma podstawowa: tors
Opis: część tułowia między szyją i jamą brzuszną, chroniąca narządy wewnętrzne (głównie serce i płuca) i umożliwiająca proces wymiany gazowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
torsja 9Opis: zjawisko zachodzące we wczesnym rozwoju ontogenetycznym ślimaków (Gastropoda), polegające na obrocie worka trzewiowego w stosunku do cefalopodium (nogi i głowy) o 180°.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
torsją 13Forma podstawowa: torsja
Opis: zjawisko zachodzące we wczesnym rozwoju ontogenetycznym ślimaków (Gastropoda), polegające na obrocie worka trzewiowego w stosunku do cefalopodium (nogi i głowy) o 180°.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
torsję 13Forma podstawowa: torsja
Opis: zjawisko zachodzące we wczesnym rozwoju ontogenetycznym ślimaków (Gastropoda), polegające na obrocie worka trzewiowego w stosunku do cefalopodium (nogi i głowy) o 180°.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
torsyj 10Forma podstawowa: torsja
Opis: zjawisko zachodzące we wczesnym rozwoju ontogenetycznym ślimaków (Gastropoda), polegające na obrocie worka trzewiowego w stosunku do cefalopodium (nogi i głowy) o 180°.
tortur 10Forma podstawowa: tortura
Opis: fizyczne lulb psychiczne cierpienie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
torusa 9Forma podstawowa: torus
Opis: armila - dwuwymiarowa powierzchnia obrotowa zanurzalna w przestrzeni trójwymiarowej, powstała przez obrót okręgu wokół prostej leżącej w tej samej płaszczyźnie i nieprzecinającej go (czyli niemającej
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
torysi 8Forma podstawowa: torys
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
torytu 11Forma podstawowa: toryt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
toryty 10Forma podstawowa: toryt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
toryzm 9Opis: konserwatyzm brytyjski, poglądy przedstawicieli stronnictwa torysów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
toster 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tościk 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
totemu 11Forma podstawowa: totem
Opis: słup reklamowy, na którym umieszczone jest logo firmy (lub firm).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
totemy 10Forma podstawowa: totem
Opis: słup reklamowy, na którym umieszczone jest logo firmy (lub firm).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
totkom 10Forma podstawowa: totek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
totków 13Forma podstawowa: totek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tourem 10Forma podstawowa: tour
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tourów 13Forma podstawowa: tour
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
towaru 9Forma podstawowa: towar
Opis: atrakcyjna kobieta, ale i mężczyzna (ciacho).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
towary 8Forma podstawowa: towar
Opis: atrakcyjna kobieta, ale i mężczyzna (ciacho).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
towera 7Forma podstawowa: tower
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
towosu 9Forma podstawowa: towos
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
towotu 10Forma podstawowa: towot
Opis: smar składający się z rafinowanych olei mineralnych, zagęszczaczy, i stabilizatora w postaci wody, używany przede wszystkim do smarowania łożysk ślizgowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
towoty 9Forma podstawowa: towot
Opis: smar składający się z rafinowanych olei mineralnych, zagęszczaczy, i stabilizatora w postaci wody, używany przede wszystkim do smarowania łożysk ślizgowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
toyotę 13Forma podstawowa: toyota
Opis: samochód marki Toyota.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tożbym 15Forma podstawowa: tożby
tracąc 13Forma podstawowa: tracić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
traccy 10Forma podstawowa: tracki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
traceń 14Forma podstawowa: tracić
tracie 8Forma podstawowa: trata
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tracił 10Forma podstawowa: tracić
Część mowy/forma fleksyjna:
tracka 9Forma podstawowa: tracki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tracką 13Forma podstawowa: tracki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tracko 9Forma podstawowa: tracki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
tracku 11Forma podstawowa: track
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tracki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
tracze 8Forma podstawowa: tracz
Opis: ptak wodny, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w obrębie plemienia traczy (Mergini), w podrodzinie kaczek (Anatinae), w rodzinie kaczkowatych (Anatidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
traczy 9Forma podstawowa: tracz
Opis: ptak wodny, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w obrębie plemienia traczy (Mergini), w podrodzinie kaczek (Anatinae), w rodzinie kaczkowatych (Anatidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
traduj 12Forma podstawowa: tradować
Część mowy/forma fleksyjna:
trafić 16Część mowy/forma fleksyjna:
trafik 12Forma podstawowa: trafika
Opis: sklep, w którym handluje się trafiką.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trafił 13Forma podstawowa: trafić
Część mowy/forma fleksyjna:
trafmy 13Forma podstawowa: trafić
Część mowy/forma fleksyjna:
trafna 11Forma podstawowa: trafny
Opis: udany, taki, który trafił we właściwy punkt, znalazł się w odpowiednim miejscu, zakończył się sukcesem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
trafny 12Opis: udany, taki, który trafił we właściwy punkt, znalazł się w odpowiednim miejscu, zakończył się sukcesem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
trafże 15Forma podstawowa: trafić
Część mowy/forma fleksyjna:
tragał 11Forma podstawowa: tragać
Część mowy/forma fleksyjna:
tragów 13Forma podstawowa: tragi
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
traków 12Forma podstawowa: trak
Opis: mieszkaniec Tracji, człowiek pochodzenia trackiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: trak
Opis: mieszkaniec Tracji, człowiek pochodzenia trackiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
traktu 11Forma podstawowa: trakt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trakty 10Forma podstawowa: trakt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tralce 9Forma podstawowa: tralka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tralek 9Forma podstawowa: tralka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tralkę 13Forma podstawowa: tralka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tralki 9Forma podstawowa: tralka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tralko 9Forma podstawowa: tralka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trałem 10Forma podstawowa: trał
Opis: sieć rybacka w kształcie worka, zazwyczaj ciągnięta za statkiem na różnej głębokości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trałom 10Forma podstawowa: trał
Opis: sieć rybacka w kształcie worka, zazwyczaj ciągnięta za statkiem na różnej głębokości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trałów 13Forma podstawowa: trał
Opis: sieć rybacka w kształcie worka, zazwyczaj ciągnięta za statkiem na różnej głębokości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tramie 8Forma podstawowa: tram
Opis: drżąek gimnastyczny służący do wykonywania zwisów i innych ćwiczeń tego typu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tramik 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tramom 9Forma podstawowa: tram
Opis: drżąek gimnastyczny służący do wykonywania zwisów i innych ćwiczeń tego typu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trampy 10Forma podstawowa: tramp
Opis: wędrowiec - ktoś, kto wędruje, lubi wędrować.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
trance 8
tranem 8Forma podstawowa: tran
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tranom 8Forma podstawowa: tran
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tranów 11Forma podstawowa: tran
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tranowić
Część mowy/forma fleksyjna:
transu 9Forma podstawowa: trans
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
transy 8Forma podstawowa: trans
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
transz 7Forma podstawowa: transza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trapem 9Forma podstawowa: trap
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
traper 8Opis: but roboczy, górski albo trekkingowy, cechujący się grubą podeszwą z protektorem i wysokością do łydki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trapią 12Forma podstawowa: trapić
Część mowy/forma fleksyjna:
trapie 8Forma podstawowa: trap
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trapił 10Forma podstawowa: trapić
Część mowy/forma fleksyjna:
trapom 9Forma podstawowa: trap
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: trapa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trasem 8Forma podstawowa: tras
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trasom 8Forma podstawowa: tras
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: trasa
Opis: linia naniesiona na mapę lub wytyczona w terenie, przebieg drogi, rurociągu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tratew 8Forma podstawowa: tratwa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tratwa 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tratwą 12Forma podstawowa: tratwa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tratwę 12Forma podstawowa: tratwa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tratwo 8Forma podstawowa: tratwa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tratwy 9Forma podstawowa: tratwa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trauma 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
traumą 14Forma podstawowa: trauma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
traumę 14Forma podstawowa: trauma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trawce 8Forma podstawowa: trawca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: trawka
Opis: potocznie o narkotyku z kwiatostanów konopii indyjskich..
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trawek 8Forma podstawowa: trawka
Opis: potocznie o narkotyku z kwiatostanów konopii indyjskich..
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trawić 12Część mowy/forma fleksyjna:
trawie 7Forma podstawowa: trawa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trawił 9Forma podstawowa: trawić
Część mowy/forma fleksyjna:
trawin 7Forma podstawowa: trawina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trawka 8Opis: potocznie o narkotyku z kwiatostanów konopii indyjskich..
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trawką 12Forma podstawowa: trawka
Opis: potocznie o narkotyku z kwiatostanów konopii indyjskich..
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trawkę 12Forma podstawowa: trawka
Opis: potocznie o narkotyku z kwiatostanów konopii indyjskich..
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trawki 8Forma podstawowa: trawka
Opis: potocznie o narkotyku z kwiatostanów konopii indyjskich..
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trawko 8Forma podstawowa: trawka
Opis: potocznie o narkotyku z kwiatostanów konopii indyjskich..
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: trawka
Opis: potocznie o narkotyku z kwiatostanów konopii indyjskich..
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trawli 8Forma podstawowa: trawl
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trawom 8Forma podstawowa: trawa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trawsk 8Forma podstawowa: trawsko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trąbce 14Forma podstawowa: trąbka
Opis: instrument dęty blaszany, najpopularniejszy z tej grupy instrumentów, do których należą także: róg (waltornia), puzon, tuba i inne.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trąbek 14Forma podstawowa: trąbka
Opis: instrument dęty blaszany, najpopularniejszy z tej grupy instrumentów, do których należą także: róg (waltornia), puzon, tuba i inne.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: trąbki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trąbie 13Forma podstawowa: trąba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trąbię 17Forma podstawowa: trąbić
Część mowy/forma fleksyjna:
trąbik 14Opis: Buccinum - rodzaj ślimaka z podgromady przodoskrzelnych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trąbka 14Opis: instrument dęty blaszany, najpopularniejszy z tej grupy instrumentów, do których należą także: róg (waltornia), puzon, tuba i inne.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trąbką 18Forma podstawowa: trąbka
Opis: instrument dęty blaszany, najpopularniejszy z tej grupy instrumentów, do których należą także: róg (waltornia), puzon, tuba i inne.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trąbki 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trąbko 14Forma podstawowa: trąbka
Opis: instrument dęty blaszany, najpopularniejszy z tej grupy instrumentów, do których należą także: róg (waltornia), puzon, tuba i inne.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: trąbka
Opis: instrument dęty blaszany, najpopularniejszy z tej grupy instrumentów, do których należą także: róg (waltornia), puzon, tuba i inne.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trąbom 14Forma podstawowa: trąba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: trąba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trącać 17Część mowy/forma fleksyjna:
trącaj 14Forma podstawowa: trącać
Część mowy/forma fleksyjna:
trącąc 17Forma podstawowa: trącić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
trącej 14Forma podstawowa: trzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
trąceń 18Forma podstawowa: trącić
trącić 17Część mowy/forma fleksyjna:
trądom 13Forma podstawowa: trąd
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trądów 16Forma podstawowa: trąd
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trecie 8Forma podstawowa: tret
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trefem 12Forma podstawowa: tref
Opis: trefny, niekoszerny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trefić 16Część mowy/forma fleksyjna:
trefie 11Forma podstawowa: tref
Opis: trefny, niekoszerny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trefię 15Forma podstawowa: trefić
Część mowy/forma fleksyjna:
trefne 11Forma podstawowa: trefny
Opis: taki, który nie przestrzega zasad Talmudu w kwestii tzw. czystości.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
trefni 11Forma podstawowa: trefny
Opis: taki, który nie przestrzega zasad Talmudu w kwestii tzw. czystości.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
trefom 12Forma podstawowa: tref
Opis: trefny, niekoszerny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trefów 15Forma podstawowa: tref
Opis: trefny, niekoszerny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trefże 15Forma podstawowa: trefić
Część mowy/forma fleksyjna:
tregna 9Forma podstawowa: tregnum
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trejaż 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trekom 9Forma podstawowa: trek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
treków 12Forma podstawowa: trek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trelem 9Forma podstawowa: trel
Opis: rodzaj ozdobnika, który polega na szybkim naprzemiennym graniu dźwięku właściwego i jego górnej sekundy (małej lub wielkiej).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trelik 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tremem 9Forma podstawowa: tremo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tremie 8Forma podstawowa: trema
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tremo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tremor 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tremuj 12Forma podstawowa: tremować
Część mowy/forma fleksyjna:
trencz 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trenem 8Forma podstawowa: tren
Opis: przedłużenie sukni damskiej, ciągnące się z tyłu po ziemi, stosowane najczęściej w ubiorach na bardzo uroczyste okazje, np. w sukniach ślubnych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trener 7Opis: nauczyciel umiejętności praktycznych, np. prowadzenia negocjacji, także w zakresie kosmetyki i masażu, trener prowadzi szkolenie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trenom 8Forma podstawowa: tren
Opis: przedłużenie sukni damskiej, ciągnące się z tyłu po ziemi, stosowane najczęściej w ubiorach na bardzo uroczyste okazje, np. w sukniach ślubnych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trenów 11Forma podstawowa: tren
Opis: przedłużenie sukni damskiej, ciągnące się z tyłu po ziemi, stosowane najczęściej w ubiorach na bardzo uroczyste okazje, np. w sukniach ślubnych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trentu 10Forma podstawowa: trent
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trenty 9Forma podstawowa: trent
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: trent
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trenuj 11Forma podstawowa: trenować
Część mowy/forma fleksyjna:
trepak 9Opis: muzyka, do której tańczy się trapaka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trepce 9Forma podstawowa: trepka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trepek 9Opis: z lekceważeniem o trepie, starym, zniszczonym bucie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trepie 8Forma podstawowa: trep
Opis: drewniak - but o drewnianej podeszwie, zwykle niezabudowany od strony pięty.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trepka 9Forma podstawowa: trepek
Opis: z lekceważeniem o trepie, starym, zniszczonym bucie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trepki 9Forma podstawowa: trepek
Opis: z lekceważeniem o trepie, starym, zniszczonym bucie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: trepka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
trepko 9Forma podstawowa: trepka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trepku 11Forma podstawowa: trepek
Opis: z lekceważeniem o trepie, starym, zniszczonym bucie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trepli 9Forma podstawowa: treple
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tresek 8Forma podstawowa: treska
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tresie 7Forma podstawowa: tresa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
treskę 12Forma podstawowa: treska
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tresor 7
tresur 9Forma podstawowa: tresura
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tretem 9Forma podstawowa: tret
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trezor 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tręzla 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tręzle 12Forma podstawowa: tręzla
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tręzlę 16Forma podstawowa: tręzla
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
triado 8Forma podstawowa: triada
Opis: całość składająca się z trzech elementów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
triady 9Forma podstawowa: triada
Opis: całość składająca się z trzech elementów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
triaka 8Forma podstawowa: triak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
triaki 8Forma podstawowa: triak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
triala 8Forma podstawowa: trial
Opis: rajd terenowy, w którym jazda uczestników jest punktowana na poszczególnych etapach.
triale 8Forma podstawowa: trial
Opis: rajd terenowy, w którym jazda uczestników jest punktowana na poszczególnych etapach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
triasu 9Forma podstawowa: trias
Opis: formacja geologiczna z okresu o tej samej nazwie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
triasy 8Forma podstawowa: trias
Opis: formacja geologiczna z okresu o tej samej nazwie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
triera 7Forma podstawowa: trier
Opis: okręt wojenny w starożytnej Grecji i Rzymie, galera z trzema rzędami wioseł, początkowo wiosłowa, następnie żaglowo-wiosłowa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trierą 11Forma podstawowa: triera
Opis: okręt wojenny w starożytnej Grecji i Rzymie, galera z trzema rzędami wioseł, początkowo wiosłowa, następnie żaglowo-wiosłowa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
triery 8Forma podstawowa: trier
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: triera
Opis: okręt wojenny w starożytnej Grecji i Rzymie, galera z trzema rzędami wioseł, początkowo wiosłowa, następnie żaglowo-wiosłowa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trilon 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trinia 7Opis: roślina o białych lub różowych kwiatach, z rodziny baldaszkowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trinią 11Forma podstawowa: trinia
Opis: roślina o białych lub różowych kwiatach, z rodziny baldaszkowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trinie 7Forma podstawowa: trinia
Opis: roślina o białych lub różowych kwiatach, z rodziny baldaszkowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trinii 7Forma podstawowa: trinia
Opis: roślina o białych lub różowych kwiatach, z rodziny baldaszkowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trioda 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
triolo 8Forma podstawowa: triola
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trioza 7Opis: związek organiczny zawierający 3 atomy węgla w cząsteczce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
triozą 11Forma podstawowa: trioza
Opis: związek organiczny zawierający 3 atomy węgla w cząsteczce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
triozy 8Forma podstawowa: trioza
Opis: związek organiczny zawierający 3 atomy węgla w cząsteczce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tripem 9Forma podstawowa: trip
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tripie 8Forma podstawowa: trip
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tripów 12Forma podstawowa: trip
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
triste 8
trochą 14Forma podstawowa: trocha
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trocho 10Forma podstawowa: trocha
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trochu 12Część mowy/forma fleksyjna: burkinostka
trochy 11Forma podstawowa: trocha
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trocie 8Forma podstawowa: troć
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trocka 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trocką 13Forma podstawowa: trocka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trocko 9Forma podstawowa: trocki
Opis: związany z Trokami - miastem na Litwie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
trocku 11Forma podstawowa: trocki
Opis: związany z Trokami - miastem na Litwie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
troczy 9Forma podstawowa: troczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
trofea 11Forma podstawowa: trofeum
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trofik 12Forma podstawowa: trofika
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
troili 8Forma podstawowa: troić
Część mowy/forma fleksyjna:
troiła 9Forma podstawowa: troić
Część mowy/forma fleksyjna:
troiło 9Forma podstawowa: troić
Część mowy/forma fleksyjna:
troiły 10Forma podstawowa: troić
Część mowy/forma fleksyjna:
troimy 9Forma podstawowa: troić
Część mowy/forma fleksyjna:
trojak 10Opis: utwór muzyczny przeznaczony do tańczenia trojaka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trojan 9Opis: rodzaj złośliwego oprogramowania, które podszywając się pod przydatne lub ciekawe dla użytkownika aplikacje dodatkowo implementuje niepożądane, ukryte przed użytkownikiem różne funkcje.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trojąc 14Forma podstawowa: troić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
trojce 10Forma podstawowa: trojka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trojeń 15Forma podstawowa: troić
trojką 14Forma podstawowa: trojka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trojkę 14Forma podstawowa: trojka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trojko 10Forma podstawowa: trojka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trokom 9Forma podstawowa: trok
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trolle 9Forma podstawowa: troll
Opis: przypominający wyglądem człowieka stwór ze skandynawskich wierzeń ludowych, wywodzący się z mitologii nordyckiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trolli 9Forma podstawowa: troll
Opis: przypominający wyglądem człowieka stwór ze skandynawskich wierzeń ludowych, wywodzący się z mitologii nordyckiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trollu 11Forma podstawowa: troll
Opis: przypominający wyglądem człowieka stwór ze skandynawskich wierzeń ludowych, wywodzący się z mitologii nordyckiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trompą 13Forma podstawowa: trompa
Opis: narożny detal sklepienia złożony z łęczków zwiększających się ku górze pozwalający na przejście z rzutu czworobocznego do ośmiobocznego lub koła stanowiącego podstawę kopuły.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tronem 8Forma podstawowa: tron
Opis: władza królewska, stanowisko władcy królestwa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tronuj 11Forma podstawowa: tronować
Część mowy/forma fleksyjna:
tropem 9Forma podstawowa: trop
Opis: figura stylistyczna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tropią 12Forma podstawowa: tropić
Część mowy/forma fleksyjna:
tropie 8Forma podstawowa: trop
Opis: figura stylistyczna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tropię 12Forma podstawowa: tropić
Część mowy/forma fleksyjna:
tropik 9Opis: obszar na kuli ziemskiej, który znajduje się między zwrotnikami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tropika
Opis: obszar na kuli ziemskiej, który znajduje się między zwrotnikami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tropił 10Forma podstawowa: tropić
Część mowy/forma fleksyjna:
tropmy 10Forma podstawowa: tropić
Część mowy/forma fleksyjna:
tropom 9Forma podstawowa: trop
Opis: figura stylistyczna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tropże 12Forma podstawowa: tropić
Część mowy/forma fleksyjna:
trosce 8Forma podstawowa: troska
Opis: uczucie niepokoju.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
troska 8Opis: uczucie niepokoju.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: troskać
Opis: uczucie niepokoju.
Część mowy/forma fleksyjna:
troski 8Forma podstawowa: troska
Opis: uczucie niepokoju.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trosze 7Forma podstawowa: trocha
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trójca 14Opis: chrześcijański dogmat stwierdzający, że Bóg jest Bogiem Trójjedynym, istniejącym jako trzy Osoby - po grecku hypostazy - pozostając jednocześnie jednym Bytem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trójco 14Forma podstawowa: trójca
Opis: chrześcijański dogmat stwierdzający, że Bóg jest Bogiem Trójjedynym, istniejącym jako trzy Osoby - po grecku hypostazy - pozostając jednocześnie jednym Bytem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trójka 14Opis: cyfra 3, numer 3.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trójki 14Forma podstawowa: trójka
Opis: cyfra 3, numer 3.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trójmy 15Forma podstawowa: troić
Część mowy/forma fleksyjna:
trójom 14Forma podstawowa: trója
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trójże 17Forma podstawowa: troić
Część mowy/forma fleksyjna:
trucie 10Forma podstawowa: truć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
Forma podstawowa: trut
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
truciu 12Forma podstawowa: truć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
trucka 11Forma podstawowa: truck
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trucki 11Forma podstawowa: truck
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trucku 13Forma podstawowa: truck
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trudem 11Forma podstawowa: trud
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trudna 10Forma podstawowa: trudny
Opis: o człowieku: niełatwy w pożyciu, taki, który stale zachowuje się w sposób przykry dla innych.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
trudno 10Opis: z trudem, sprawiając kłopot, ciężko.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
trudzę 14Forma podstawowa: trudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
trufle 14Forma podstawowa: trufla
Opis: bezwłosa, najczęściej zawilgocona, końcówka nosa u psów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
truflę 18Forma podstawowa: trufla
Opis: bezwłosa, najczęściej zawilgocona, końcówka nosa u psów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trufli 14Forma podstawowa: trufla
Opis: bezwłosa, najczęściej zawilgocona, końcówka nosa u psów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
truizm 10Opis: wypowiedź oczywista, niewnosząca nic nowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trując 16Forma podstawowa: truć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
trujże 15Forma podstawowa: truć
Część mowy/forma fleksyjna:
trukwą 14Forma podstawowa: trukwa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trukwę 14Forma podstawowa: trukwa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trukwy 11Forma podstawowa: trukwa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trumfa 14Forma podstawowa: trumf
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trumfy 15Forma podstawowa: trumf
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trumna 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trumną 14Forma podstawowa: trumna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trunek 10Opis: określenie używek do picia (alkoholi, ale także kawy).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trupem 11Forma podstawowa: trup
Opis: przen. człowiek bardzo zmęczony, pijany lub na kacu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trupie 10Forma podstawowa: trup
Opis: przen. człowiek bardzo zmęczony, pijany lub na kacu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: trupa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trupim 11Forma podstawowa: trupi
Opis: taki, jak u trupa.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
trupio 10Forma podstawowa: trupi
Opis: taki, jak u trupa.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
trupki 11Forma podstawowa: trupek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trupom 11Forma podstawowa: trup
Opis: przen. człowiek bardzo zmęczony, pijany lub na kacu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trupów 14Forma podstawowa: trup
Opis: przen. człowiek bardzo zmęczony, pijany lub na kacu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trusia 9Forma podstawowa: truś
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trusie 9Forma podstawowa: truś
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trustu 12Forma podstawowa: trust
Opis: przedsiębiorstwo działające na zasadzie trustu - połączenie kilku mniejszych przedsiębiorstw działających dotąd samodzielnie, których dotychczasowi właściciele stają się udziałowcami powstałego tworu
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
truśka 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
truśki 14Forma podstawowa: truśka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
truśko 14Forma podstawowa: truśka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trutej 12Forma podstawowa: truć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
truteń 16Opis: przen. leń, darmozjad, osoba, która żyje cudzym kosztem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trutka 11Opis: trucizna wymieszana z pokarmem wykładana w celu trucia szkodników.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trutką 15Forma podstawowa: trutka
Opis: trucizna wymieszana z pokarmem wykładana w celu trucia szkodników.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trutkę 15Forma podstawowa: trutka
Opis: trucizna wymieszana z pokarmem wykładana w celu trucia szkodników.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trutki 11Forma podstawowa: trutka
Opis: trucizna wymieszana z pokarmem wykładana w celu trucia szkodników.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trutko 11Forma podstawowa: trutka
Opis: trucizna wymieszana z pokarmem wykładana w celu trucia szkodników.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trutni 10Forma podstawowa: truteń
Opis: przen. leń, darmozjad, osoba, która żyje cudzym kosztem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trutym 12Forma podstawowa: truć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
truwer 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trwają 13Forma podstawowa: trwać
Część mowy/forma fleksyjna:
trwale 8Opis: na długo, na stałe, na zawsze, długotrwale, przez długi czas, na długi czas.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
trwali 8Forma podstawowa: trwać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: trwały
Opis: taki, który jest nieruchomy, jest na stałe, nie jest rozszczepialny, nie można go rozdzielić.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
trwała 9Forma podstawowa: trwały
Opis: taki, który jest nieruchomy, jest na stałe, nie jest rozszczepialny, nie można go rozdzielić.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
trwałą 13Forma podstawowa: trwała
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: trwały
Opis: taki, który jest nieruchomy, jest na stałe, nie jest rozszczepialny, nie można go rozdzielić.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
trwało 9Forma podstawowa: trwać
Opis: na długo, na stałe, na zawsze, długotrwale, przez długi czas, na długi czas.
Część mowy/forma fleksyjna:
trwały 10Forma podstawowa: trwać
Opis: taki, który jest nieruchomy, jest na stałe, nie jest rozszczepialny, nie można go rozdzielić.
Część mowy/forma fleksyjna:
trwamy 9Forma podstawowa: trwać
Część mowy/forma fleksyjna:
trwogę 13Forma podstawowa: trwoga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trwogi 9Forma podstawowa: trwoga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trwogo 9Forma podstawowa: trwoga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trwożą 15Forma podstawowa: trwożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
trwożę 15Forma podstawowa: trwożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
trwoży 12Forma podstawowa: trwożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
trybad 11Forma podstawowa: trybada
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trybek 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trybie 10Forma podstawowa: tryb
Opis: koło z zębami (o ponacinanych brzegach), które bywa częścią maszyn.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tryba
Opis: prosta droga w lesie powstała przez wycięcie drzew
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trybik 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trybił 12Forma podstawowa: trybić
trybki 11Forma podstawowa: trybek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trybom 11Forma podstawowa: tryb
Opis: koło z zębami (o ponacinanych brzegach), które bywa częścią maszyn.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tryba
Opis: prosta droga w lesie powstała przez wycięcie drzew
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trybów 14Forma podstawowa: tryb
Opis: koło z zębami (o ponacinanych brzegach), które bywa częścią maszyn.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trybuj 14Forma podstawowa: trybować
Część mowy/forma fleksyjna:
trybul 13Forma podstawowa: trybula
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trybuł 14Forma podstawowa: trybuła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trybun 12Forma podstawowa: trybuna
Opis: dowódca oddziału, jeden z najwyższych oficerów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trybże 14Forma podstawowa: trybić
trycie 9Forma podstawowa: tryt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tryfan 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tryfią 16Forma podstawowa: tryfić
Część mowy/forma fleksyjna:
tryfić 17Część mowy/forma fleksyjna:
tryfię 16Forma podstawowa: tryfić
Część mowy/forma fleksyjna:
tryfmy 14Forma podstawowa: tryfić
Część mowy/forma fleksyjna:
tryfor 12Forma podstawowa: tryfora
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tryfże 16Forma podstawowa: tryfić
Część mowy/forma fleksyjna:
tryjer 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trykać 14Część mowy/forma fleksyjna:
trykał 11Forma podstawowa: trykać
Część mowy/forma fleksyjna:
trykam 10Forma podstawowa: trykać
Część mowy/forma fleksyjna:
trykań 15Forma podstawowa: trykać
trykną 13Forma podstawowa: tryknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
trykom 10Forma podstawowa: tryk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tryków 13Forma podstawowa: tryk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tryka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trylem 10Forma podstawowa: tryl
Opis: melodyjny, długotrwały śpiew niektórych ptaków.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trylik 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trylit 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trylom 10Forma podstawowa: tryl
Opis: melodyjny, długotrwały śpiew niektórych ptaków.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trylów 13Forma podstawowa: tryl
Opis: melodyjny, długotrwały śpiew niektórych ptaków.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trymem 10Forma podstawowa: trym
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trymie 9Forma podstawowa: trym
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trymów 13Forma podstawowa: trym
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trynią 12Forma podstawowa: trynia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trynij 10Forma podstawowa: trynia
trynio 8Forma podstawowa: trynia
Opis: żartobliwe określenie rzeżączki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trypel 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trypie 9Forma podstawowa: trypa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tryplą 14Forma podstawowa: trypla
Opis: skała osadowa, pochodzenia organogenicznego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tryplę 14Forma podstawowa: trypla
Opis: skała osadowa, pochodzenia organogenicznego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trypli 10Forma podstawowa: trypla
Opis: skała osadowa, pochodzenia organogenicznego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trypry 10Forma podstawowa: tryper
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trysku 11Forma podstawowa: trysk
Opis: bryzg.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trysła 10Forma podstawowa: trysnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
trysło 10Forma podstawowa: trysnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
trytem 10Forma podstawowa: tryt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tryumf 15Opis: sukces, przewaga nad przeciwnikiem, zajęcie pierwszego miejsca w jakiejś rozgrywce, w wyniku rywalizacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trywia 8Forma podstawowa: trywium
Opis: trzy pierwsze z siedmiu sztuk wyzwolonych (gramatyka, dialektyka, retoryka).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tryzna 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trzask 8Forma podstawowa: trzaski
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trząść 20Część mowy/forma fleksyjna:
trzcin 8Forma podstawowa: trzcina
Opis: Phragmites – rodzaj rośliny należącej do rodziny wiechlinowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trzeba 9Część mowy/forma fleksyjna: predykatyw
trzebi 9Forma podstawowa: trzebić
Część mowy/forma fleksyjna:
trzeci 8Opis: taki, który jest efektem dzielenia na trzy części.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
trzemy 9Forma podstawowa: trzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
trzepa 8Forma podstawowa: trzep
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trzesz 7Forma podstawowa: trzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
trznia 7Forma podstawowa: trzniać
Część mowy/forma fleksyjna:
trzodę 12Forma podstawowa: trzoda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trzonu 9Forma podstawowa: trzon
Opis: część owocnika, występująca u wszystkich grzybów kapeluszowych oraz u niewielkiej ilości grzybów bezkapeluszowych, która przypomina nóżkę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trzopa 8Forma podstawowa: trzop
trzopy 9Forma podstawowa: trzop
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trzosu 9Forma podstawowa: trzos
Opis: woreczek na pieniądze.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tsubom 12Forma podstawowa: tsuba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tswana 7
tuatar 10Forma podstawowa: tuatara
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tubami 12Forma podstawowa: tub
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tubkom 13Forma podstawowa: tubka
Opis: opakowanie substancji półpłynnej, np. pasty do zębów, kremu, kleju, które naciska się w celu wydobycia porcji tej substancji przez wąski wylot.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tubowi 11Forma podstawowa: tub
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tubusy 14Forma podstawowa: tubus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tuczce 11Forma podstawowa: tuczka
tuczek 11Forma podstawowa: tuczka
tuczem 11Forma podstawowa: tucz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tuczka 11
tuczką 15Forma podstawowa: tuczka
tuczkę 15Forma podstawowa: tuczka
tuczki 11Forma podstawowa: tuczka
tuczna 10Forma podstawowa: tuczny
Opis: o zwierzętach: przeznaczony, tuczony do uboju.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tuczne 10Forma podstawowa: tuczny
Opis: o zwierzętach: przeznaczony, tuczony do uboju.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tuczny 11Opis: o zwierzętach: przeznaczony, tuczony do uboju.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tuczom 11Forma podstawowa: tucz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tuczże 14Forma podstawowa: tuczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
tufami 14Forma podstawowa: tuf
Opis: lekka, zwięzła, zazwyczaj porowata skała osadowa należąca do skał piroklastycznych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tufoid 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tufowa 13Forma podstawowa: tufowy
Opis: zrobiony z tufu - rodzaju skały.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tufową 17Forma podstawowa: tufowy
Opis: zrobiony z tufu - rodzaju skały.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tufowe 13Forma podstawowa: tufowy
Opis: zrobiony z tufu - rodzaju skały.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tugrik 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tugrom 12Forma podstawowa: tugra
tuguny 14Forma podstawowa: tugun
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tujach 14Forma podstawowa: tuja
Opis: drewno lekkie, miękkie, o jasnym, żółtawym zabarwieniu pozyskiwane z drzewa żywotnika zachodniego, pozbawione żywicy a jednak wyjątkowo trwałe i odporne na gnicie (znacznie trwalsze niż drewno dębowe
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tujony 12Forma podstawowa: tujon
tujową 15Forma podstawowa: tujowy
Opis: związany z tują - krzewem iglastym.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tujowe 11Forma podstawowa: tujowy
Opis: związany z tują - krzewem iglastym.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tukami 11Forma podstawowa: tuk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tukana 10Forma podstawowa: tukan
Opis: pieprzojad - ptak leśny, poszczególne gatunki tego ptaka w taksonomii biologicznej klasyfikowane są w rzędzie dzięciołowych (Piciformes), w rodzinie tukanów (Ramphastidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tukiem 11Forma podstawowa: tuk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tukumu 15Forma podstawowa: tukum
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tukumy 14Forma podstawowa: tukum
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tuląca 15Forma podstawowa: tulić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
tulącą 19Forma podstawowa: tulić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
tulący 16Forma podstawowa: tulić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
tuleja 12Opis: pojemnik lub opakowanie w kształcie rurki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tuleją 16Forma podstawowa: tuleja
Opis: pojemnik lub opakowanie w kształcie rurki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tuleję 16Forma podstawowa: tuleja
Opis: pojemnik lub opakowanie w kształcie rurki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tulejo 12Forma podstawowa: tuleja
Opis: pojemnik lub opakowanie w kształcie rurki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tuliła 12Forma podstawowa: tulić
Część mowy/forma fleksyjna:
tulimy 12Forma podstawowa: tulić
Część mowy/forma fleksyjna:
tulisz 10Forma podstawowa: tulić
Część mowy/forma fleksyjna:
tulono 10Forma podstawowa: tulić
Część mowy/forma fleksyjna:
tulowa 10Forma podstawowa: tulowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tulową 14Forma podstawowa: tulowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tulowi 10Forma podstawowa: tulowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tulowy 11Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tulska 11Forma podstawowa: tulski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tulską 15Forma podstawowa: tulski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tulsko 11Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
tułacz 12Opis: osoba, która się włóczy, nie ma stałego miejsca lub nie potrafi usiedzieć w miejscu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tułali 12Forma podstawowa: tułać
Część mowy/forma fleksyjna:
tułała 13Forma podstawowa: tułać
Część mowy/forma fleksyjna:
tułały 14Forma podstawowa: tułać
Część mowy/forma fleksyjna:
tułamy 13Forma podstawowa: tułać
Część mowy/forma fleksyjna:
tułano 11Forma podstawowa: tułać
Część mowy/forma fleksyjna:
tułowi 11Forma podstawowa: tuł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tułupa 14Forma podstawowa: tułup
Opis: szerokie i długie futro ze skór baranich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tumach 13Forma podstawowa: tum
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tumaki 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tumaku 13Forma podstawowa: tumak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tumana 10Forma podstawowa: tuman
Opis: poetycko określony obłok mgły.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tumani 10Forma podstawowa: tuman
Opis: poetycko określony obłok mgły.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tumanić
Część mowy/forma fleksyjna:
tumanu 12Forma podstawowa: tuman
Opis: poetycko określony obłok mgły.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tummim 12
tumory 11Forma podstawowa: tumor
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tumowi 10Forma podstawowa: tum
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tumscy 12Forma podstawowa: tumski
Opis: związany z Tumem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tumsku 13Forma podstawowa: tumski
Opis: związany z Tumem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
tumult 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tundra 10Opis: bezleśne zbiorowisko roślinności w zimnym klimacie strefy arktycznej i subarktycznej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tunele 10Forma podstawowa: tunel
Opis: długie i stosunkowo ciasne miejsce, obiekt, może to być ocienione, zadaszone przejście (albo przejazd), wykopany pod ziemią tunel - zwykle wtedy jest to łącznik pomiędzy dwoma pomieszczeniami, dwiema
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tuneli 10Forma podstawowa: tunel
Opis: długie i stosunkowo ciasne miejsce, obiekt, może to być ocienione, zadaszone przejście (albo przejazd), wykopany pod ziemią tunel - zwykle wtedy jest to łącznik pomiędzy dwoma pomieszczeniami, dwiema
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tunelu 12Forma podstawowa: tunel
Opis: długie i stosunkowo ciasne miejsce, obiekt, może to być ocienione, zadaszone przejście (albo przejazd), wykopany pod ziemią tunel - zwykle wtedy jest to łącznik pomiędzy dwoma pomieszczeniami, dwiema
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tungów 15Forma podstawowa: tung
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tunice 10Forma podstawowa: tunika
Opis: galaretowata lub stwardniała wydzielina nabłonka okrywająca ciało niektórych zwierząt morskich, np. osłonic.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tunika 10Opis: galaretowata lub stwardniała wydzielina nabłonka okrywająca ciało niektórych zwierząt morskich, np. osłonic.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tuniką 14Forma podstawowa: tunika
Opis: galaretowata lub stwardniała wydzielina nabłonka okrywająca ciało niektórych zwierząt morskich, np. osłonic.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tunkom 11Forma podstawowa: tunek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tupaja 12Forma podstawowa: tupaj
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tupaj
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tupają 16Forma podstawowa: tupaja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tupaje 12Forma podstawowa: tupaj
Opis: wiewióreczniki, ryjówki nadrzewne, Scandentia – rząd ssaków łożyskowych z nadrzędu euarchontów, blisko spokrewnionych z skóroskrzydłymi i naczelnymi, występują w wilgotnych lasach równikowych Azji Po
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
tupaję 16Forma podstawowa: tupaja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tupaju 14Forma podstawowa: tupaj
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tupali 11Forma podstawowa: tupać
Część mowy/forma fleksyjna:
tupała 12Forma podstawowa: tupać
Część mowy/forma fleksyjna:
tupało 12Forma podstawowa: tupać
Część mowy/forma fleksyjna:
tupały 13Forma podstawowa: tupać
Część mowy/forma fleksyjna:
tupano 10Forma podstawowa: tupać
Część mowy/forma fleksyjna:
tupnąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
tupnie 10Forma podstawowa: tupnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
tupnij 12Forma podstawowa: tupnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
tupocą 15Forma podstawowa: tupotać
Część mowy/forma fleksyjna:
tupotu 13Forma podstawowa: tupot
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tupoty 12Forma podstawowa: tupot
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tuptać 16Część mowy/forma fleksyjna:
tuptał 13Forma podstawowa: tuptać
Część mowy/forma fleksyjna:
tuptam 12Forma podstawowa: tuptać
Część mowy/forma fleksyjna:
tuptań 17Forma podstawowa: tuptać
tuptuś 17Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
turaka 10Forma podstawowa: turak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
turaki 10Forma podstawowa: turak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
turaku 12Forma podstawowa: turak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
turami 10Forma podstawowa: tura
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
turbit 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
turczą 14Forma podstawowa: turczy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: turczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
turczę 14Forma podstawowa: turczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
turczy 11Forma podstawowa: turcza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: turczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
turfie 13Forma podstawowa: turf
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
turfom 14Forma podstawowa: turf
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
turion 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
turkot 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
turkuć 17Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
turlam 11Forma podstawowa: turlać
Część mowy/forma fleksyjna:
turlań 16Forma podstawowa: turlać
turmom 11Forma podstawowa: turma
Opis: wieża służąca jako areszt lub więzienie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
turnia 9Opis: rodzaj skalistego, ostrego szczytu lub skałki o stromych lub nawet pionowych ścianach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
turnie 9Forma podstawowa: turn
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
turnio 9Forma podstawowa: turnia
Opis: rodzaj skalistego, ostrego szczytu lub skałki o stromych lub nawet pionowych ścianach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
turoni 9Forma podstawowa: turoń
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
turowa 9Forma podstawowa: turowo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: turowy
Opis: związany z turą - jednostką czasu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: turów
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
turową 13Forma podstawowa: turowy
Opis: związany z turą - jednostką czasu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
turowi 9Forma podstawowa: turowy
Opis: związany z turą - jednostką czasu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
turowo 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
turowy 10Opis: związany z turą - jednostką czasu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: turów
Opis: związany z turą - jednostką czasu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
turylę 15Forma podstawowa: turyla
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
turytu 13Forma podstawowa: turyt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
turyty 12Forma podstawowa: turyt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
turzyc 11Forma podstawowa: turzyca
Opis: rodzaj roślin z rodziny ciborowatych (turzycowatych).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tussom 10Forma podstawowa: tussa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tussor 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tusząc 14Forma podstawowa: tuszyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
tuszce 10Forma podstawowa: tuszka
Opis: pozbawione głowy i wypatroszone ciało ryby.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tuszek 10Forma podstawowa: tuszka
Opis: pozbawione głowy i wypatroszone ciało ryby.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tuszem 10Forma podstawowa: tusz
Opis: kosmetyk służący do podkreślenia i malowania rzęs, dopełniający makijażu oka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tuszeń 15Forma podstawowa: tuszyć
tuszka 10Opis: pozbawione głowy i wypatroszone ciało ryby.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tuszkę 14Forma podstawowa: tuszka
Opis: pozbawione głowy i wypatroszone ciało ryby.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tuszko 10Forma podstawowa: tuszka
Opis: pozbawione głowy i wypatroszone ciało ryby.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tuszmy 11Forma podstawowa: tuszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
tuszom 10Forma podstawowa: tusz
Opis: kosmetyk służący do podkreślenia i malowania rzęs, dopełniający makijażu oka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tusza
Opis: ciało zwierzęcia rzeźnego po uboju.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tuszów 13Forma podstawowa: tusz
Opis: kosmetyk służący do podkreślenia i malowania rzęs, dopełniający makijażu oka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tuszuj 13Forma podstawowa: tuszować
Opis: starać się ukryć pewne niewygodne dla siebie lub innych fakty.
Część mowy/forma fleksyjna:
tuszyć 15Część mowy/forma fleksyjna:
tuszył 12Forma podstawowa: tuszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
tutela 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tutele 11Forma podstawowa: tutela
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tutelo 11Forma podstawowa: tutela
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tutkom 12Forma podstawowa: tutka
Opis: papierowe opakowanie w kształcie rurki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tutory 11Forma podstawowa: tutor
Opis: prywatny nauczyciel, korepetytor.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
tuzina 9Forma podstawowa: tuzin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tuziny 10Forma podstawowa: tuzin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
twarda 8Forma podstawowa: twardy
Opis: taki, który jest konkretny, często namacalny, łatwy do wskazania i opisania, mocno osadzony w rzeczywistości, taki, którego istnienie lub brak łatwo stwierdzić i trudno podważyć.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
twardą 12Forma podstawowa: twardy
Opis: taki, który jest konkretny, często namacalny, łatwy do wskazania i opisania, mocno osadzony w rzeczywistości, taki, którego istnienie lub brak łatwo stwierdzić i trudno podważyć.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
twarde 8Forma podstawowa: twardy
Opis: taki, który jest konkretny, często namacalny, łatwy do wskazania i opisania, mocno osadzony w rzeczywistości, taki, którego istnienie lub brak łatwo stwierdzić i trudno podważyć.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
twardo 8Forma podstawowa: twardy
Opis: taki, który jest konkretny, często namacalny, łatwy do wskazania i opisania, mocno osadzony w rzeczywistości, taki, którego istnienie lub brak łatwo stwierdzić i trudno podważyć.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
twardy 9Opis: taki, który jest konkretny, często namacalny, łatwy do wskazania i opisania, mocno osadzony w rzeczywistości, taki, którego istnienie lub brak łatwo stwierdzić i trudno podważyć.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
twarzą 11Forma podstawowa: twarz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
twarze 7Forma podstawowa: twarz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tweedy 9Forma podstawowa: tweed
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tweetu 10Forma podstawowa: tweet
twicie 8Forma podstawowa: twit
twiksa 8Forma podstawowa: twix
twiksy 9Forma podstawowa: twix
twista 8Forma podstawowa: twist
Opis: muzyka do tańczenia twista (zwykle piosenka).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
twisty 9Forma podstawowa: twist
Opis: muzyka do tańczenia twista (zwykle piosenka).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
twitem 9Forma podstawowa: twit
twitom 9Forma podstawowa: twit
twoich 10Forma podstawowa: twoja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
twoimi 8Forma podstawowa: twoi
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: twoje
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tworzą 11Forma podstawowa: tworzyć
Opis: pracować nad dziełem sztuki
Część mowy/forma fleksyjna:
twórca 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
twórce 12Forma podstawowa: twórca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
twórcę 16Forma podstawowa: twórca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tybetu 13Forma podstawowa: tybet
Opis: kraina historyczna w Azji obejmująca Wyżynę Tybetańską i jej przyległości, obecnie w większości w granicach Chin.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tybety 12Forma podstawowa: tybet
Opis: kraina historyczna w Azji obejmująca Wyżynę Tybetańską i jej przyległości, obecnie w większości w granicach Chin.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyblom 12Forma podstawowa: tybel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tychże 15Forma podstawowa: tenże
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tyciej 11Forma podstawowa: tyci
Opis: bardzo mały - taki, który istnieje fizycznie lub można sobie go wyobrazić jako istniejący w przestrzeni (ma łatwe do opisania cechy fizyczne) i jest stosunkowo nieznaczny, niewielki pod względem rozm
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tycimi 10Forma podstawowa: tyci
Opis: bardzo mały - taki, który istnieje fizycznie lub można sobie go wyobrazić jako istniejący w przestrzeni (ma łatwe do opisania cechy fizyczne) i jest stosunkowo nieznaczny, niewielki pod względem rozm
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tycząc 14Forma podstawowa: tyczeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
Forma podstawowa: tyczyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
tyczce 10Forma podstawowa: tyczka
Opis: długi, cienki pręt, palik, słupek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyczek 10Forma podstawowa: tyczka
Opis: długi, cienki pręt, palik, słupek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyczką 14Forma podstawowa: tyczka
Opis: długi, cienki pręt, palik, słupek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyczkę 14Forma podstawowa: tyczka
Opis: długi, cienki pręt, palik, słupek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyczki 10Forma podstawowa: tyczka
Opis: długi, cienki pręt, palik, słupek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tyczka
Opis: długi, cienki pręt, palik, słupek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
tyczmy 11Forma podstawowa: tyczeć
Część mowy/forma fleksyjna:
tyczny 10Opis: o fasoli: taki, który uprawiany jest na tyczkach (pnie się po tyczkach w miarę wzrostu).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tyczom 10Forma podstawowa: tycz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyczyć 15Część mowy/forma fleksyjna:
tyczył 12Forma podstawowa: tyczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
tyczże 13Forma podstawowa: tyczeć
Część mowy/forma fleksyjna:
tyfony 13Forma podstawowa: tyfon
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyfusa 14Forma podstawowa: tyfus
Opis: choroba bakteryjna o różnym przebiegu, zależnym od etiologii.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyfusu 16Forma podstawowa: tyfus
Opis: choroba bakteryjna o różnym przebiegu, zależnym od etiologii.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tygiel 11Opis: tyle, ile mieści się w tyglu - rondlu z rączką lub dwoma uszkami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyglak 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyglem 12Forma podstawowa: tygiel
Opis: tyle, ile mieści się w tyglu - rondlu z rączką lub dwoma uszkami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tygluj 15Forma podstawowa: tyglować
Część mowy/forma fleksyjna:
tyjąca 15Forma podstawowa: tyć
Opis: zwiększać masę ciała, zarastając tłuszczem.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
tyjącą 19Forma podstawowa: tyć
Opis: zwiększać masę ciała, zarastając tłuszczem.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
tyjcie 11Forma podstawowa: tyć
Opis: zwiększać masę ciała, zarastając tłuszczem.
Część mowy/forma fleksyjna:
tyjesz 10Forma podstawowa: tyć
Opis: zwiększać masę ciała, zarastając tłuszczem.
Część mowy/forma fleksyjna:
tykach 12Forma podstawowa: tyk
Opis: tykanie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tyka
Opis: zgrubiale: tyczka - długi, cienki pręt, palik, słupek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tykają 15Forma podstawowa: tykać
Część mowy/forma fleksyjna:
tykali 10Forma podstawowa: tykać
Część mowy/forma fleksyjna:
tykała 11Forma podstawowa: tykać
Część mowy/forma fleksyjna:
tykamy 11Forma podstawowa: tykać
Część mowy/forma fleksyjna:
tykana 9Forma podstawowa: tykać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
tykaną 13Forma podstawowa: tykać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
tykani 9Forma podstawowa: tykać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
tykany 10Forma podstawowa: tykać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
tykoce 10Forma podstawowa: tykotać
Część mowy/forma fleksyjna:
tykocę 14Forma podstawowa: tykotać
Część mowy/forma fleksyjna:
tykocz 10Forma podstawowa: tykotać
Część mowy/forma fleksyjna:
tykoty 11Forma podstawowa: tykot
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tykwom 10Forma podstawowa: tykwa
Opis: owoc (nibyjagoda) tykwy pospolitej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tylcom 11Forma podstawowa: tylec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tylec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tylców 14Forma podstawowa: tylec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyliby 12Forma podstawowa: tyć
Opis: zwiększać masę ciała, zarastając tłuszczem.
Część mowy/forma fleksyjna:
tylimi 10Forma podstawowa: tyli
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tylnic 10Forma podstawowa: tylnica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tylnym 11Forma podstawowa: tylny
Opis: o głosce - taka, która jest artykułowana z tyłu jamy ustnej, w jej tylnej części.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tyloza 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tylozą 13Forma podstawowa: tyloza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tylozy 10Forma podstawowa: tyloza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyłaby 13Forma podstawowa: tyć
Opis: zwiększać masę ciała, zarastając tłuszczem.
Część mowy/forma fleksyjna:
tyłach 13Forma podstawowa: tył
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyłami 11Forma podstawowa: tyły
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyłków 15Forma podstawowa: tyłek
Opis: pośladki, tylna część ciała.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyłoby 13Forma podstawowa: tyć
Opis: zwiększać masę ciała, zarastając tłuszczem.
Część mowy/forma fleksyjna:
tyłowe 10Forma podstawowa: tyłowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tyłowi 10Forma podstawowa: tyłowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tyłyby 14Forma podstawowa: tyć
Opis: zwiększać masę ciała, zarastając tłuszczem.
Część mowy/forma fleksyjna:
tymfie 13Forma podstawowa: tymf
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tymfów 17Forma podstawowa: tymf
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tymian 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tymina 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyminą 13Forma podstawowa: tymina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tymino 9Forma podstawowa: tymina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyminy 10Forma podstawowa: tymina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tymoli 10Forma podstawowa: tymol
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tymolu 12Forma podstawowa: tymol
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tynach 11Forma podstawowa: tyn
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tynami 9Forma podstawowa: tyn
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tynfom 13Forma podstawowa: tynf
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tynkal 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tynowi 8Forma podstawowa: tyn
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
typami 10Forma podstawowa: typ
Opis: w biologii: jedna z podstawowych kategorii systematycznych stosowanych w systematyce organizmów, niższa od królestwa, a wyższa od gromady (classis) w systematyce zwierząt lub klasy (classis) w botani
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
typasa 9Forma podstawowa: typas
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
typera 9Forma podstawowa: typer
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
typery 10Forma podstawowa: typer
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
typków 14Forma podstawowa: typek
Opis: zdrobnienie od typ, słowo o zabarwieniu pejoratywnym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
typowa 9Forma podstawowa: typowy
Opis: o człowieku: posiadający pewne stereotypowe cechy, które przypisuje się przedstawicielom danego zawodu, pokolenia czy grupy społecznej.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
typową 13Forma podstawowa: typowy
Opis: o człowieku: posiadający pewne stereotypowe cechy, które przypisuje się przedstawicielom danego zawodu, pokolenia czy grupy społecznej.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
typowe 9Forma podstawowa: typowy
Opis: o człowieku: posiadający pewne stereotypowe cechy, które przypisuje się przedstawicielom danego zawodu, pokolenia czy grupy społecznej.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
typowi 9Forma podstawowa: typ
Opis: w biologii: jedna z podstawowych kategorii systematycznych stosowanych w systematyce organizmów, niższa od królestwa, a wyższa od gromady (classis) w systematyce zwierząt lub klasy (classis) w botani
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: typowy
Opis: o człowieku: posiadający pewne stereotypowe cechy, które przypisuje się przedstawicielom danego zawodu, pokolenia czy grupy społecznej.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
typowy 10Opis: o człowieku: posiadający pewne stereotypowe cechy, które przypisuje się przedstawicielom danego zawodu, pokolenia czy grupy społecznej.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
typuje 13Forma podstawowa: typować
Część mowy/forma fleksyjna:
typuję 17Forma podstawowa: typować
Część mowy/forma fleksyjna:
typule 12Forma podstawowa: typul
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
tyradą 13Forma podstawowa: tyrada
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyradę 13Forma podstawowa: tyrada
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyrado 9Forma podstawowa: tyrada
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyrady 10Forma podstawowa: tyrada
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyrale 9Forma podstawowa: tyrała
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyrałą 14Forma podstawowa: tyrała
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyrało 10Forma podstawowa: tyrać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: tyrała
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyrały 11Forma podstawowa: tyrać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: tyrała
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
tyrani 8Forma podstawowa: tyranić
Część mowy/forma fleksyjna:
tyrasz 8Forma podstawowa: tyrać
Część mowy/forma fleksyjna:
tyrpać 14Część mowy/forma fleksyjna:
tyrpią 13Forma podstawowa: tyrpać
Część mowy/forma fleksyjna:
tyrpną 13Forma podstawowa: tyrpnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
tyrpnę 13Forma podstawowa: tyrpnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
tyrsem 9Forma podstawowa: tyrs
Opis: ornament w formie laski oplecionej liśćmi.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyrsie 8Forma podstawowa: tyrs
Opis: ornament w formie laski oplecionej liśćmi.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tyrs
Opis: ornament w formie laski oplecionej liśćmi.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyrsom 9Forma podstawowa: tyrs
Opis: ornament w formie laski oplecionej liśćmi.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tyrs
Opis: ornament w formie laski oplecionej liśćmi.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyrsos 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyrsów 12Forma podstawowa: tyrs
Opis: ornament w formie laski oplecionej liśćmi.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyskie 9Forma podstawowa: tyski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tytani 9Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tytlem 11Forma podstawowa: tytel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tytlom 11Forma podstawowa: tytel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tytłał 13Forma podstawowa: tytłać
Część mowy/forma fleksyjna:
tytułu 15Forma podstawowa: tytuł
Opis: wydawnictwo.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tytuły 14Forma podstawowa: tytuł
Opis: wydawnictwo.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tabace 10Forma podstawowa: tabaka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tabach 12Forma podstawowa: tab
tabaka 10Forma podstawowa: tabak
Opis: niekrajany tytoń w liściach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tabaką 14Forma podstawowa: tabaka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tabakę 14Forma podstawowa: tabaka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tabaki 10Forma podstawowa: tabak
Opis: niekrajany tytoń w liściach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: tabak
Opis: niekrajany tytoń w liściach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tabako 10Forma podstawowa: tabaka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tabami 10Forma podstawowa: tab
tabard 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tabbul 14Forma podstawowa: tabbula
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tabelą 14Forma podstawowa: tabela
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tabeli 10Forma podstawowa: tabela
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tabelo 10Forma podstawowa: tabela
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tabesy 10Forma podstawowa: tabes
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tablic 11Forma podstawowa: tablica
Opis: kontener danych dostępnych, w którym poszczególne komórki dostępne są za pomocą kluczy, które najczęściej przyjmują wartości numeryczne.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tablom 11Forma podstawowa: tabla
Opis: rodzaj instrumentu membranowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taboru 11Forma podstawowa: tabor
Opis: zbiór pojazdów, używanych w ramach działalności jednej organizacji, do transportu ludzi lub rzeczy, np.: tabor PKP.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tabory 10Forma podstawowa: tabor
Opis: zbiór pojazdów, używanych w ramach działalności jednej organizacji, do transportu ludzi lub rzeczy, np.: tabor PKP.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tabowi 9Forma podstawowa: tab
tabule 12Forma podstawowa: tabula
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tabulę 16Forma podstawowa: tabula
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tabunu 13Forma podstawowa: tabun
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tabuny 12Forma podstawowa: tabun
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tachaj 12Forma podstawowa: tachać
Część mowy/forma fleksyjna:
tachań 16Forma podstawowa: tachać
tachta 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tachtą 15Forma podstawowa: tachta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tachtę 15Forma podstawowa: tachta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tachto 11Forma podstawowa: tachta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tachty 12Forma podstawowa: tachta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tacową 12Forma podstawowa: tacowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tacowy 9Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
taczam 9Forma podstawowa: taczać
Część mowy/forma fleksyjna:
taczań 14Forma podstawowa: taczać
taczce 9Forma podstawowa: taczka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taczek 9Forma podstawowa: taczki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taczka 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taczką 13Forma podstawowa: taczka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taczki 9Forma podstawowa: taczka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taelem 9Forma podstawowa: tael
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tafach 14Forma podstawowa: tafa
Opis: myszowór, mysz workowata, tuan, Phascogale tapoatafa – gatunek niewielkiego mięsożernego torbacza z rodziny niełazowatych, występuje we wszystkich stanach Australii z wyjątkiem Tasmanii.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tafami 12Forma podstawowa: tafa
Opis: myszowór, mysz workowata, tuan, Phascogale tapoatafa – gatunek niewielkiego mięsożernego torbacza z rodziny niełazowatych, występuje we wszystkich stanach Australii z wyjątkiem Tasmanii.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tafcie 12Forma podstawowa: tafta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taftom 13Forma podstawowa: tafta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tagari 9
tagina 9Forma podstawowa: tagin
taginu 11Forma podstawowa: tagin
taginy 10Forma podstawowa: tagin
tagowi 9Forma podstawowa: tag
Opis: w informatyce - znak lub słowo, które jest przyporządkowane jakiejś informacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taguan 11Opis: Petaurista petaurista – gatunek gryzonia z rodziny wiewiórkowatych, występuje w gęstych lasach Azji, od Kaszmiru do południowych Chin, Sri Lanki, Jawy i Borneo.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taguję 17Forma podstawowa: tagować
Część mowy/forma fleksyjna:
tahina 9
tahiną 13Forma podstawowa: tahina
tahino 9Forma podstawowa: tahina
taikum 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taiłaś 13Forma podstawowa: taić
Opis: nie wyjawiać czegoś, robić z czegoś tajemnicę.
Część mowy/forma fleksyjna:
taiłby 12Forma podstawowa: taić
Opis: nie wyjawiać czegoś, robić z czegoś tajemnicę.
Część mowy/forma fleksyjna:
taipan 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tajano 9Forma podstawowa: tajać
Część mowy/forma fleksyjna:
tająca 14Forma podstawowa: tajać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
tającą 18Forma podstawowa: taić
Opis: nie wyjawiać czegoś, robić z czegoś tajemnicę.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
tający 15Forma podstawowa: taić
Opis: nie wyjawiać czegoś, robić z czegoś tajemnicę.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
tajcie 10Forma podstawowa: taić
Opis: nie wyjawiać czegoś, robić z czegoś tajemnicę.
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: tajać
Część mowy/forma fleksyjna:
tajdze 10Forma podstawowa: tajga
Opis: obszar północnej Ameryki, Europy i Azji, porośnięty borealnym lasem iglastym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tajemy 11Forma podstawowa: tajać
Część mowy/forma fleksyjna:
tajeni 9Forma podstawowa: taić
Opis: nie wyjawiać czegoś, robić z czegoś tajemnicę.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
tajesz 9Forma podstawowa: tajać
Część mowy/forma fleksyjna:
tajęża 17Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tajężą 21Forma podstawowa: tajęża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tajęże 17Forma podstawowa: tajęża
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tajfun 15Opis: cyklon tropikalny wiejący we wschodniej i południowo-wschodniej Azji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tajmen 10
tajnej 11Forma podstawowa: tajny
Opis: nielegalny, nieoficjalny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tajnią 13Forma podstawowa: tajń
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tajnie 9Forma podstawowa: tajnia
Opis: tak, że coś jest tajne, w sposób tajny, tak, żeby nikt niepowołany się o czymś nie dowiedział.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tajń
Opis: tak, że coś jest tajne, w sposób tajny, tak, żeby nikt niepowołany się o czymś nie dowiedział.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tajnik 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tajnio 9Forma podstawowa: tajnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tajnym 11Forma podstawowa: tajny
Opis: nielegalny, nieoficjalny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tajone 9Forma podstawowa: taić
Opis: nie wyjawiać czegoś, robić z czegoś tajemnicę.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
tajono 9Forma podstawowa: taić
Opis: nie wyjawiać czegoś, robić z czegoś tajemnicę.
Część mowy/forma fleksyjna:
tajony 10Forma podstawowa: taić
Opis: nie wyjawiać czegoś, robić z czegoś tajemnicę.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
tajski 10Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tajsko 10Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
tajsku 12Forma podstawowa: tajski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
takach 11Forma podstawowa: taka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
takich 11Forma podstawowa: taki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
takiry 9Forma podstawowa: takir
Opis: ilasta kotlina w obszarze pustyń piaszczystych w Azji Środkowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taklom 10Forma podstawowa: takiel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
takluj 13Forma podstawowa: taklować
Część mowy/forma fleksyjna:
takowi 8Forma podstawowa: takowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
taksie 8Forma podstawowa: taksa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taksja 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taksją 14Forma podstawowa: taksja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taksji 10Forma podstawowa: taksja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taksjo 10Forma podstawowa: taksja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taksom 9Forma podstawowa: taks
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: taksa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
takson 8Opis: jednostka zdefiniowana w systematyce organizmów jako grupa organizmów (populacja lub grupa populacji) zwykle uznawanych za filogenetycznie spokrewnione, wyróżniających się konkretną cechą różniącą je
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taktem 10Forma podstawowa: takt
Opis: grzeczne, kulturalne i delikatne zachowywanie się, działanie wobec innych osób z wyczuciem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taktyk 11Opis: ktoś, kto potrafi planować i przewidwać, ma taktykę, by osiągnąć zamierzony cel.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: taktyka
Opis: skonstruowany według określonych zasad schemat postępowania, którego efektem jest osiągnięcie ściśle określonego celu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
talaku 11Forma podstawowa: talak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
talami 9Forma podstawowa: tal
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tala
Opis: waluta Samoa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
talara 8Forma podstawowa: talar
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
talbot 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
talent 9Opis: osoba utalentowana.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
talerz 8Opis: zwykle okrągłe, względnie płytkie naczynie służące do podawania potraw.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taliby 11Forma podstawowa: talib
Opis: uczeń, najczęściej medresy lub szkoły koranicznej, zdobywający za pomocą nauki pamięciowej ogólną wiedzę na temat Koranu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
talitu 11Forma podstawowa: talit
tality 10Forma podstawowa: talit
talkom 10Forma podstawowa: talka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tallem 10Forma podstawowa: tall
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tallom 10Forma podstawowa: tall
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tallów 13Forma podstawowa: tall
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
talowe 8Forma podstawowa: talowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
talowi 8Forma podstawowa: talowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
talrep 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tałesu 11Forma podstawowa: tałes
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tałzen 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tamach 11Forma podstawowa: tama
Opis: budowla hydrotechniczna, której celem jest spiętrzenie wody.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tamada 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tamadę 13Forma podstawowa: tamada
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tamady 10Forma podstawowa: tamada
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
tamali 9Forma podstawowa: tamale
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tambur 12Opis: w architekturze wieloboczna, eliptyczna lub cylindryczna część budynku, stanowiąca podbudowę pod kopułą, hełmem lub latarnią.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tamgom 11Forma podstawowa: tamga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tamila 9Forma podstawowa: tamil
Opis: członek ludu Tamilów, narodu z grupy ludów drawidyjskich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tamile 9Forma podstawowa: tamil
Opis: członek ludu Tamilów, narodu z grupy ludów drawidyjskich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tamilu 11Forma podstawowa: tamil
Opis: członek ludu Tamilów, narodu z grupy ludów drawidyjskich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tamową 12Forma podstawowa: tamowy
Opis: taki, który jest związany z tamą - zaporą.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tamowy 9Opis: taki, który jest związany z tamą - zaporą.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tampon 9Opis: zwitek (kłąb) chłonnego materiału (gąbki, waty), zwykle pochodzenia naturalnego (bawełna, wełna, lignina), używany jako materiał opatrunkowy lub narzędzie do nanoszenia substancji płynnych (np. farb)
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tamują 16Forma podstawowa: tamować
Część mowy/forma fleksyjna:
tamuje 12Forma podstawowa: tamować
Część mowy/forma fleksyjna:
tamure 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tanagr 9Forma podstawowa: tanagra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tandem 9Opis: zespół urządzeń złożony z pary układów umieszczanych w maszynie, urządzeniu, pojeździe obok siebie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tandze 8Forma podstawowa: tanga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tangel 10Forma podstawowa: tangela
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tangom 10Forma podstawowa: tanga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tanich 10Forma podstawowa: tani
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tanieć 12Część mowy/forma fleksyjna:
taniej 9Forma podstawowa: tanio
Opis: niedrogo, tak, że cena jest niska.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
tanień 13Forma podstawowa: tanieć
tanimi 8Forma podstawowa: tani
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tanina 7Opis: organiczny związek chemiczny zbudowany z wielu cząsteczek kwasu galusowego i D-glukozy, jest polimeryzowany i przechowywany w tanosomach, tj. organellach występujących w zielonych organach roślin nac
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taninę 11Forma podstawowa: tanina
Opis: organiczny związek chemiczny zbudowany z wielu cząsteczek kwasu galusowego i D-glukozy, jest polimeryzowany i przechowywany w tanosomach, tj. organellach występujących w zielonych organach roślin nac
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tanino 7Forma podstawowa: tanina
Opis: organiczny związek chemiczny zbudowany z wielu cząsteczek kwasu galusowego i D-glukozy, jest polimeryzowany i przechowywany w tanosomach, tj. organellach występujących w zielonych organach roślin nac
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taniny 8Forma podstawowa: tanina
Opis: organiczny związek chemiczny zbudowany z wielu cząsteczek kwasu galusowego i D-glukozy, jest polimeryzowany i przechowywany w tanosomach, tj. organellach występujących w zielonych organach roślin nac
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tanitu 10Forma podstawowa: tanit
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tankom 9Forma podstawowa: tanek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tanek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tank
Opis: postać w grze RPG, której zadaniem jest skupienie na sobie uwagi przeciwników w czasie walki (zazwyczaj ta postać ma szczególne predyspozycje, by podejmować się takiej roli).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tanków 12Forma podstawowa: tanek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tankuj 12Forma podstawowa: tankować
Część mowy/forma fleksyjna:
tantrę 12Forma podstawowa: tantra
Opis: tradycja duchowego rozwoju oparta na filozofii monistycznej, rytuał umożliwiający bezpośrednie doświadczanie natury rzeczywistości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tantry 9Forma podstawowa: tantra
Opis: tradycja duchowego rozwoju oparta na filozofii monistycznej, rytuał umożliwiający bezpośrednie doświadczanie natury rzeczywistości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tańcem 15Forma podstawowa: taniec
Opis: utwór pośrednio lub bezpośrednio związany z tańcem, służący jako podkład do tańca lub stylizowany na muzykę do tańca, lecz przeznaczony do słuchania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tańcom 15Forma podstawowa: taniec
Opis: utwór pośrednio lub bezpośrednio związany z tańcem, służący jako podkład do tańca lub stylizowany na muzykę do tańca, lecz przeznaczony do słuchania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tańce
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tańców 18Forma podstawowa: taniec
Opis: utwór pośrednio lub bezpośrednio związany z tańcem, służący jako podkład do tańca lub stylizowany na muzykę do tańca, lecz przeznaczony do słuchania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tańcuj 18Forma podstawowa: tańcować
Część mowy/forma fleksyjna:
tańczą 18Forma podstawowa: tańczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
tańczę 18Forma podstawowa: tańczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
taoizm 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taonie 7Forma podstawowa: taon
Opis: cząstka elementarna z grupy leptonów obdarzona ładunkiem ujemnym, średnim czasem życia 3×10−13 sekundy i dużą masą wynoszącą 1777 MeV/c2 = 3,17×10−27 kg.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taonom 8Forma podstawowa: taon
Opis: cząstka elementarna z grupy leptonów obdarzona ładunkiem ujemnym, średnim czasem życia 3×10−13 sekundy i dużą masą wynoszącą 1777 MeV/c2 = 3,17×10−27 kg.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tapera 8Forma podstawowa: taper
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tapeta 9Opis: gruby lub niestarannie nałożony makijaż.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tapetum
Opis: gruby lub niestarannie nałożony makijaż.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tapetą 13Forma podstawowa: tapeta
Opis: gruby lub niestarannie nałożony makijaż.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tapetę 13Forma podstawowa: tapeta
Opis: gruby lub niestarannie nałożony makijaż.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tapety 10Forma podstawowa: tapet
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tapeta
Opis: gruby lub niestarannie nałożony makijaż.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tapiok 9Forma podstawowa: tapioka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tapiry 9Forma podstawowa: tapir
Opis: Tapirus - rodzaj ssaków z rzędu nieparzystokopytnych, występujący w tropikalnych dżunglach Ameryki Południowej i Azji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taplał 11Forma podstawowa: taplać
Część mowy/forma fleksyjna:
taplam 10Forma podstawowa: taplać
Część mowy/forma fleksyjna:
taplań 15Forma podstawowa: taplać
tarach 10Forma podstawowa: tar
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarami 8Forma podstawowa: tar
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taranu 9Forma podstawowa: taran
Opis: dawna machina oblężnicza lub sprzęt oblężniczy służący do rozbijania i wyważania bram i murów zamków i innych obleganych umocnień, używana w starożytności i średniowieczu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarasu 9Forma podstawowa: taras
Opis: sposób ukształtowania terenu, występ na zboczu, który powstał w wyniku erozji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarcic 9Forma podstawowa: tarcica
Opis: drewno otrzymywane z okrąglaków przez pocięcie ich wzdłuż.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarcie 8Forma podstawowa: tarta
Opis: jeden z oporów ruchu, całość zjawisk fizycznych towarzyszących przemieszczaniu się względem siebie dwóch ciał fizycznych (tarcie zewnętrzne) lub elementów tego samego ciała (tarcie wewnętrzne) i powo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarciu 10Forma podstawowa: trzeć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
tarcza 8Opis: ruchoma, okrągła część (dawnego) telefonu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarczą 12Forma podstawowa: tarcza
Opis: ruchoma, okrągła część (dawnego) telefonu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarcze 8Forma podstawowa: tarcza
Opis: ruchoma, okrągła część (dawnego) telefonu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarczo 8Forma podstawowa: tarcza
Opis: ruchoma, okrągła część (dawnego) telefonu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarczy 9Forma podstawowa: tarcza
Opis: ruchoma, okrągła część (dawnego) telefonu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
targał 11Forma podstawowa: targać
Część mowy/forma fleksyjna:
targam 10Forma podstawowa: targać
Część mowy/forma fleksyjna:
targań 15Forma podstawowa: targać
targnę 13Forma podstawowa: targnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
targom 10Forma podstawowa: targi
Opis: duża impreza, na której firmy prezentuja swoją ofertę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
targuj 13Forma podstawowa: targować
Część mowy/forma fleksyjna:
tarkom 9Forma podstawowa: tarka
Opis: u mięczaków: blaszka na języku, z licznymi ząbkami, służąca do rozcierania pokarmu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarlak 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarlic 9Forma podstawowa: tarlica
Opis: deska szerokości kilkunastu centymetrów i długości około 1,5 metra z wyciętymi dwoma szczelinami, w które wchodzą dwie deski przymocowane na ruchomym bolcu - całość pracuje jak duże nożyce, łamanie ł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarłam 10Forma podstawowa: trzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
tarłaś 13Forma podstawowa: trzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
tarłby 12Forma podstawowa: trzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
tarłem 10Forma podstawowa: tarło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarłom 10Forma podstawowa: tarło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarmoś 12Forma podstawowa: tarmosić
Część mowy/forma fleksyjna:
tarnce 8Forma podstawowa: tarnka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarnią 11Forma podstawowa: tarń
Opis: Prunus spinosa, śliwa tarnina - gatunek dzikiej śliwy, krzew z rodziny różowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarnik 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarnko 8Forma podstawowa: tarnka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taroki 8Forma podstawowa: tarok
Opis: dawna gra karciana wykorzystująca specjalną talię złożoną z od 40 do 78 kart.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taroku 10Forma podstawowa: tarok
Opis: dawna gra karciana wykorzystująca specjalną talię złożoną z od 40 do 78 kart.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taroty 9Forma podstawowa: tarot
Opis: dawna gra karciana wykorzystująca specjalną talię złożoną z od 40 do 78 kart.{#L:http://pl.wikipedia.org/wiki/Tarot_%28gra_karciana%29}
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarowi 7Forma podstawowa: tar
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarpan 8Opis: Equus gmelini – gatunek doszczętnie wytępionego dzikiego konia, który zamieszkiwał obszary leśne Europy, przez niektórych badaczy jest uważany za jednego z przodków konia domowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarpon 8Opis: Tarpon atlantycki, Megalops atlanticus – gatunek elopsokształtnej ryby amfidromicznej z rodziny tarponowatych (Megalopidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tartan 8Opis: boisko, bieżnia, obiekt sportowy o tartanowej nawierzchni.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tartce 9Forma podstawowa: tartka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tartej 10Forma podstawowa: trzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
tartkę 13Forma podstawowa: tartka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taruce 10Forma podstawowa: taruka
Opis: Hippocamelus antisensis – gatunek ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych, blisko spokrewniony z huemalem, zamieszkuje kraje Ameryki Południowej – Ekwador, Peru, Boliwię, Chile i Argentynę.
tarują 15Forma podstawowa: tarować
Część mowy/forma fleksyjna:
taruję 15Forma podstawowa: tarować
Część mowy/forma fleksyjna:
tarukę 14Forma podstawowa: taruka
Opis: Hippocamelus antisensis – gatunek ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych, blisko spokrewniony z huemalem, zamieszkuje kraje Ameryki Południowej – Ekwador, Peru, Boliwię, Chile i Argentynę.
taruki 10Forma podstawowa: taruka
Opis: Hippocamelus antisensis – gatunek ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych, blisko spokrewniony z huemalem, zamieszkuje kraje Ameryki Południowej – Ekwador, Peru, Boliwię, Chile i Argentynę.
taruko 10Forma podstawowa: taruka
Opis: Hippocamelus antisensis – gatunek ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych, blisko spokrewniony z huemalem, zamieszkuje kraje Ameryki Południowej – Ekwador, Peru, Boliwię, Chile i Argentynę.
taryfa 12Opis: taksówka - samochód do przewozu osób.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taryfo 12Forma podstawowa: taryfa
Opis: taksówka - samochód do przewozu osób.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taryfy 13Forma podstawowa: taryfa
Opis: taksówka - samochód do przewozu osób.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarzać 12Część mowy/forma fleksyjna:
tarzaj 9Forma podstawowa: tarzać
Część mowy/forma fleksyjna:
tarzał 9Forma podstawowa: tarzać
Część mowy/forma fleksyjna:
tarzań 13Forma podstawowa: tarzać
tasaki 8Forma podstawowa: tasak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tasaku 10Forma podstawowa: tasak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tasera 7Forma podstawowa: taser
tasery 8Forma podstawowa: taser
taskań 14Forma podstawowa: taskać
taster 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tasują 15Forma podstawowa: tasować
Część mowy/forma fleksyjna:
tasuję 15Forma podstawowa: tasować
Część mowy/forma fleksyjna:
taszcz 8Forma podstawowa: taszczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
tatach 11Forma podstawowa: tato
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tatami 9Opis: mata do pokrywania podłogi, używana tradycyjnie w Japonii.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tato
Opis: mata do pokrywania podłogi, używana tradycyjnie w Japonii.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tatara 8Forma podstawowa: tatar
Opis: przedstawiciel grupy ludów tureckich z Europy wschodniej oraz północnej Azji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tatar
Opis: przedstawiciel grupy ludów tureckich z Europy wschodniej oraz północnej Azji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tatków 13Forma podstawowa: tatka
Opis: tatko.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tatko
Opis: tatuś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tatowa 8Forma podstawowa: tatowy
Opis: związany z tatą, dotyczący taty, zwłaszcza należący do taty.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tatową 12Forma podstawowa: tatowy
Opis: związany z tatą, dotyczący taty, zwłaszcza należący do taty.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tatowe 8Forma podstawowa: tatowy
Opis: związany z tatą, dotyczący taty, zwłaszcza należący do taty.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tatowy 9Opis: związany z tatą, dotyczący taty, zwłaszcza należący do taty.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tatryt 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tatula 11Forma podstawowa: tatul
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tatule 11Forma podstawowa: tatul
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: tatulo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
tatulo 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tauzen 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tawule 10Forma podstawowa: tawuła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tawuła 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tawułą 15Forma podstawowa: tawuła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tawuło 11Forma podstawowa: tawuła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tawuły 12Forma podstawowa: tawuła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tąpali 13Forma podstawowa: tąpać
Część mowy/forma fleksyjna:
tąpała 14Forma podstawowa: tąpać
Część mowy/forma fleksyjna:
tąpały 15Forma podstawowa: tąpać
Część mowy/forma fleksyjna:
tąpano 12Forma podstawowa: tąpać
Część mowy/forma fleksyjna:
tąpcie 13Forma podstawowa: tąpać
Część mowy/forma fleksyjna:
tąpmyż 18Forma podstawowa: tąpać
Część mowy/forma fleksyjna:
tąpnął 18Forma podstawowa: tąpnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
tąpnie 12Forma podstawowa: tąpnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
tąpnij 14Forma podstawowa: tąpnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
tchach 13Forma podstawowa: dech
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tchibo 12
tchnął 16Forma podstawowa: tchnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
tchnij 12Forma podstawowa: tchnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
tchowi 10Forma podstawowa: dech
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tchórz 14Opis: wspólna nazwa określająca kilka gatunków drapieżnych ssaków z rodziny łasicowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teakom 9Forma podstawowa: teak
Opis: drewno pozyskiwane z drzewa tekowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teamie 8Forma podstawowa: team
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teamom 9Forma podstawowa: team
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teamów 12Forma podstawowa: team
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teatra 8Forma podstawowa: teatrum
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teatry 9Forma podstawowa: teatr
Opis: widownia podczas przedstawienia w teatrze.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
techno 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teczka 9Opis: zbiór dokumentów przechowywanych w teczkach lub segregatorach, gromadzonych w celach urzędowo-administracyjnych, dokumenty te dotyczą najczęściej konkretnej osoby.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teczką 13Forma podstawowa: teczka
Opis: zbiór dokumentów przechowywanych w teczkach lub segregatorach, gromadzonych w celach urzędowo-administracyjnych, dokumenty te dotyczą najczęściej konkretnej osoby.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teczki 9Forma podstawowa: teczka
Opis: zbiór dokumentów przechowywanych w teczkach lub segregatorach, gromadzonych w celach urzędowo-administracyjnych, dokumenty te dotyczą najczęściej konkretnej osoby.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teczko 9Forma podstawowa: teczka
Opis: zbiór dokumentów przechowywanych w teczkach lub segregatorach, gromadzonych w celach urzędowo-administracyjnych, dokumenty te dotyczą najczęściej konkretnej osoby.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teczyn 9Forma podstawowa: teczyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tedyby 12
teffom 16Forma podstawowa: teff
Opis: Eragrostis abyssinica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych, naturalnie rosnący w północno-wschodniej Afryce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teffów 19Forma podstawowa: teff
Opis: Eragrostis abyssinica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych, naturalnie rosnący w północno-wschodniej Afryce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tefilą 16Forma podstawowa: tefila
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tefilo 12Forma podstawowa: tefila
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teflon 12Opis: powszechnie stosowana nazwa politetrafluoroetylenu, mimo że nazwa teflon jest zastrzeżonym znakiem towarowym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tefowi 11Forma podstawowa: tef
Opis: Eragrostis abyssinica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych, naturalnie rosnący w północno-wschodniej Afryce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teidom 9Forma podstawowa: teida
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teinom 8Forma podstawowa: teina
Opis: kofeina, której źródłem jest herbata.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teistę 12Forma podstawowa: teista
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teisto 8Forma podstawowa: teista
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teisty 9Forma podstawowa: teista
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
teiści 12Forma podstawowa: teista
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teizmu 10Forma podstawowa: teizm
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tekami 9Forma podstawowa: tek
Opis: drewno pozyskiwane z drzewa tekowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: teka
Opis: kolekcja rysunków, dzieł jakiegoś jednego twórcy lub na jakiś temat.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tekiem 9Forma podstawowa: tek
Opis: drewno pozyskiwane z drzewa tekowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tekowa 8Forma podstawowa: tekowy
Opis: zrobiony z teku.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tekową 12Forma podstawowa: tekowy
Opis: zrobiony z teku.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tekowe 8Forma podstawowa: tekowy
Opis: zrobiony z teku.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tekowi 8Forma podstawowa: tekowy
Opis: zrobiony z teku.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
teksel 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teksla 9Forma podstawowa: teksel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tekslu 11Forma podstawowa: teksel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teksom 9Forma podstawowa: tex
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teksów 12Forma podstawowa: teks
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tekstu 11Forma podstawowa: tekst
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teleks 9Opis: urządzenie biurowe przekazujące wiadomości na odległość poprzez zmianę impulsów elektrycznych na znaki pisarskie drukowane na papierze.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teletu 11Forma podstawowa: telet
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
telety 10Forma podstawowa: telet
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tellem 10Forma podstawowa: tell
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tell
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tellów 13Forma podstawowa: tell
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tell
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tellur 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
telnet 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
telosu 10Forma podstawowa: telos
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
telosy 9Forma podstawowa: telos
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
temaki 9
tematu 11Forma podstawowa: temat
Opis: główna, zasadniczo nieodmienna, część wyrazu odmiennego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tematy 10Forma podstawowa: temat
Opis: główna, zasadniczo nieodmienna, część wyrazu odmiennego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
temida 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
temidę 13Forma podstawowa: temida
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
temido 9Forma podstawowa: temida
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
temidy 10Forma podstawowa: temida
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tempeh 11
tempem 10Forma podstawowa: temp
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
temper 9Forma podstawowa: tempera
Opis: technika malarska, wykorzystująca farby temperowe.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tempie 9Forma podstawowa: temp
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tempom 10Forma podstawowa: tempo
Opis: w szachach: pojedyncze posunięcie, pojedynczy ruch.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tempro 9Forma podstawowa: tempra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tender 8Opis: wagon specjalnej konstrukcji do przewozu węgla (lub - rzadziej - mazutu) i wody dla parowozu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tendry 9Forma podstawowa: tender
Opis: wagon specjalnej konstrukcji do przewozu węgla (lub - rzadziej - mazutu) i wody dla parowozu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tenere 7
tenisa 7Forma podstawowa: tenis
Opis: sport polegający na przebijaniu rakietą piłki ponad siatką na pole przeciwnika, w sposób utrudniający jej odbiór.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tenisu 9Forma podstawowa: tenis
Opis: sport polegający na przebijaniu rakietą piłki ponad siatką na pole przeciwnika, w sposób utrudniający jej odbiór.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tenity 9Forma podstawowa: tenit
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tennem 8Forma podstawowa: tenno
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tenory 8Forma podstawowa: tenor
Opis: śpiewak śpiewający tenorem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
tensje 9Forma podstawowa: tensja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tensjo 9Forma podstawowa: tensja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tenson 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tensor 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tentów 12Forma podstawowa: tent
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tenuta 10Opis: podnajem dóbr królewskich lub książęcych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tenuty 11Forma podstawowa: tenuta
Opis: podnajem dóbr królewskich lub książęcych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teoria 7Opis: gałąź wiedzy (np. teoria literatury).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teorio 7Forma podstawowa: teoria
Opis: gałąź wiedzy (np. teoria literatury).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teowym 9Forma podstawowa: teowy
Opis: przypominający teownik, mający kształt jak teownik - zbliżony do litery T.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tepido 9
tepują 16Forma podstawowa: tepować
Część mowy/forma fleksyjna:
tepuje 12Forma podstawowa: tepować
Część mowy/forma fleksyjna:
tepuję 16Forma podstawowa: tepować
Część mowy/forma fleksyjna:
terach 10Forma podstawowa: ter
Opis: smar składający się ze smoły, kalafonii i tłuszczu, używany przede wszystkim jako smar ochronny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
terają 13Forma podstawowa: terać
Część mowy/forma fleksyjna:
terało 9Forma podstawowa: terać
Część mowy/forma fleksyjna:
terały 10Forma podstawowa: terać
Część mowy/forma fleksyjna:
terami 8Forma podstawowa: tera
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teramy 9Forma podstawowa: terać
Część mowy/forma fleksyjna:
terani 7Forma podstawowa: terać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
terany 8Forma podstawowa: terać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
terasa 7Opis: sposób ukształtowania terenu, występ na zboczu, który powstał w wyniku erozji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
terasę 11Forma podstawowa: terasa
Opis: sposób ukształtowania terenu, występ na zboczu, który powstał w wyniku erozji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
terasy 8Forma podstawowa: teras
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
terbie 9Forma podstawowa: terb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
terbom 10Forma podstawowa: terb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
terbów 13Forma podstawowa: terb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tercet 9Opis: utwór wokalny na trzy głosy solo.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tercją 14Forma podstawowa: tercja
Opis: w drukarstwie: stopień czcionki (jej wielkość) wynoszący 16 punktów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tercję 14Forma podstawowa: tercja
Opis: w drukarstwie: stopień czcionki (jej wielkość) wynoszący 16 punktów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tercji 10Forma podstawowa: tercja
Opis: w drukarstwie: stopień czcionki (jej wielkość) wynoszący 16 punktów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teremu 10Forma podstawowa: terem
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tergal 10Opis: sztuczne włókno tekstylne z PET, podobne do włóczki wełnianej, bardzo wytrzymałe.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
terkol 9Forma podstawowa: terkolić
Część mowy/forma fleksyjna:
termem 9Forma podstawowa: terem
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: term
Opis: formuła nazwowa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
termia 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
termią 12Forma podstawowa: termia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
termie 8Forma podstawowa: terem
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: term
Opis: formuła nazwowa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: terma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: termia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
termij 10Forma podstawowa: termia
termik 9Opis: fachowiec w zakresie izolacji termicznej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: termika
Opis: fachowiec w zakresie izolacji termicznej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
termin 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
termom 9Forma podstawowa: terem
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: terma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: termy
Opis: w starożytnym Rzymie łaźnie publiczne, kompleks obiektów ulokowanych na rozległym terenie, dostępnych dla wszystkich bezpłatnie i o określonych godzinach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
termos 8Opis: naczynie, które pozwala na przechowywanie cieczy o temperaturze innej niż temperatura otoczenia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ternar 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ternew 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ternie 7Forma podstawowa: terno
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
terowi 7Forma podstawowa: terowy
Opis: zrobiony z teru.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
terowy 8Opis: zrobiony z teru.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
terpań 14Forma podstawowa: terpać
terpen 8Opis: izoprenoid – organiczny związek chemiczny o wzorze ogólnym (C5H8)n, którego główny szkielet powstał w wyniku połączenia pięciowęglowych jednostek izoprenowych, dlatego liczba atomów węgla w cząsteczc
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
terpie 8Forma podstawowa: terpać
Część mowy/forma fleksyjna:
terpmy 10Forma podstawowa: terpać
Część mowy/forma fleksyjna:
terpug 12Forma podstawowa: terpuga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
terrin 7Forma podstawowa: terrina
Opis: popularny francuski specjał podawany na zimno jako przekąska, który ma kształt rolady lub rynienki (od której odcina się płaskie porcje) - może to być rodzaj pasztetu, galarety czy też pasty serowej
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
terror 7Opis: zespół działań jednostek silniejszych, podpierających się prawem, wobec słabszych, mający na celu odebranie praw i dóbr tym drugim.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
terują 15Forma podstawowa: terować
Część mowy/forma fleksyjna:
teruje 11Forma podstawowa: terować
Część mowy/forma fleksyjna:
teryna 8Opis: dosyć głębokie okrągłe lub owalne naczynie kuchenne o stromych ściankach, z uchwytami i ciasno dopasowaną pokrywą, ktora spoczywa na wewnetrznym obrębie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teryną 12Forma podstawowa: teryna
Opis: dosyć głębokie okrągłe lub owalne naczynie kuchenne o stromych ściankach, z uchwytami i ciasno dopasowaną pokrywą, ktora spoczywa na wewnetrznym obrębie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
terynę 12Forma podstawowa: teryna
Opis: dosyć głębokie okrągłe lub owalne naczynie kuchenne o stromych ściankach, z uchwytami i ciasno dopasowaną pokrywą, ktora spoczywa na wewnetrznym obrębie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teryno 8Forma podstawowa: teryna
Opis: dosyć głębokie okrągłe lub owalne naczynie kuchenne o stromych ściankach, z uchwytami i ciasno dopasowaną pokrywą, ktora spoczywa na wewnetrznym obrębie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teryny 9Forma podstawowa: teryna
Opis: dosyć głębokie okrągłe lub owalne naczynie kuchenne o stromych ściankach, z uchwytami i ciasno dopasowaną pokrywą, ktora spoczywa na wewnetrznym obrębie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
testem 9Forma podstawowa: test
Opis: rodzaj sprawdzianu w formie wypunktowanych zadań, pytań, znormalizowany pod względem sposobu oceniania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
testom 9Forma podstawowa: test
Opis: rodzaj sprawdzianu w formie wypunktowanych zadań, pytań, znormalizowany pod względem sposobu oceniania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teścia 12Forma podstawowa: teść
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teście 12Forma podstawowa: test
Opis: rodzaj sprawdzianu w formie wypunktowanych zadań, pytań, znormalizowany pod względem sposobu oceniania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: teścia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teściu 14Forma podstawowa: teścia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tetera 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teterę 12Forma podstawowa: tetera
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tetery 9Forma podstawowa: tetera
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tetrad 9Forma podstawowa: tetrada
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tetrod 9Forma podstawowa: tetroda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tetrom 9Forma podstawowa: tetra
Opis: luźna bawełniana tkanina.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tetroz 8Forma podstawowa: tetroza
Opis: cukier prosty zawierający cztery atomy węgla w cząsteczce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tetryk 10Opis: pogardliwe, lekceważące określenie starego, zrzędliwego, niedołężnego człowieka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tetryl 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teurga 11Forma podstawowa: teurg
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teurgi 11Forma podstawowa: teurg
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
tezowi 7Forma podstawowa: tezowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tezowy 8Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tęchło 16Forma podstawowa: tęchnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
tęchnę 18Forma podstawowa: tęchnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
tęgawe 13Forma podstawowa: tęgawy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tęgawo 13Forma podstawowa: tęgawy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
tęgawy 14Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tęgich 16Forma podstawowa: tęgi
Opis: taki, który jest duży, pełen tężyzny, wygląda na silnego i zdrowego.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tęgość 22Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tępacy 14Forma podstawowa: tępak
Opis: pogardliwie lub obraźliwie o osobie nierozgarniętej, niezbyt bystrej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tępaku 15Forma podstawowa: tępak
Opis: pogardliwie lub obraźliwie o osobie nierozgarniętej, niezbyt bystrej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tępawe 12Forma podstawowa: tępawy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tępawy 13Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tępcie 13Forma podstawowa: tępić
Część mowy/forma fleksyjna:
tępemu 15Forma podstawowa: tępy
Opis: taki, w którym maluje się apatia, odrętwienie, bierność.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tępili 13Forma podstawowa: tępić
Część mowy/forma fleksyjna:
tępole 13Forma podstawowa: tępol
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
tępoli 13Forma podstawowa: tępol
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tępość 21Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tępotę 17Forma podstawowa: tępota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tępsza 12Forma podstawowa: tępy
Opis: taki, w którym maluje się apatia, odrętwienie, bierność.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tępsze 12Forma podstawowa: tępy
Opis: taki, w którym maluje się apatia, odrętwienie, bierność.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tępych 16Forma podstawowa: tępy
Opis: taki, w którym maluje się apatia, odrętwienie, bierność.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tęskna 12Forma podstawowa: tęskny
Opis: melancholijny, taki, który wywołuje uczucie tęsknoty.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tęskną 16Forma podstawowa: tęskny
Opis: melancholijny, taki, który wywołuje uczucie tęsknoty.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tęskni 12Forma podstawowa: tęskny
Opis: melancholijny, taki, który wywołuje uczucie tęsknoty.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tęskno 12Forma podstawowa: tęskny
Opis: melancholijny, taki, który wywołuje uczucie tęsknoty.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
tęskny 13Opis: melancholijny, taki, który wywołuje uczucie tęsknoty.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tętent 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tętnią 16Forma podstawowa: tętnić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: tętnieć
Część mowy/forma fleksyjna:
tętnie 12Forma podstawowa: tętno
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tętnił 14Forma podstawowa: tętnić
Część mowy/forma fleksyjna:
tężała 17Forma podstawowa: tężeć
Część mowy/forma fleksyjna:
tężało 17Forma podstawowa: tężeć
Część mowy/forma fleksyjna:
tężąca 20Forma podstawowa: tężyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
tężące 20Forma podstawowa: tężyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
tężący 21Forma podstawowa: tężyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
tężcom 17Forma podstawowa: tężec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tężeją 21Forma podstawowa: tężeć
Część mowy/forma fleksyjna:
tężeli 16Forma podstawowa: tężeć
Część mowy/forma fleksyjna:
tężeni 15Forma podstawowa: tężyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
tężnia 15Opis: budowla z drewna i gałęzi tarniny służąca do zwiększania stężenia soli w solance.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tężnią 19Forma podstawowa: tężnia
Opis: budowla z drewna i gałęzi tarniny służąca do zwiększania stężenia soli w solance.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tężnię 19Forma podstawowa: tężnia
Opis: budowla z drewna i gałęzi tarniny służąca do zwiększania stężenia soli w solance.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tężnio 15Forma podstawowa: tężnia
Opis: budowla z drewna i gałęzi tarniny służąca do zwiększania stężenia soli w solance.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tężona 15Forma podstawowa: tężyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
tężoną 19Forma podstawowa: tężyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
tężony 16Forma podstawowa: tężyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
tęższa 15Forma podstawowa: tęgi
Opis: taki, który jest duży, pełen tężyzny, wygląda na silnego i zdrowego.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tęższą 19Forma podstawowa: tęgi
Opis: taki, który jest duży, pełen tężyzny, wygląda na silnego i zdrowego.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tężyli 17Forma podstawowa: tężyć
Część mowy/forma fleksyjna:
tężysz 16Forma podstawowa: tężyć
Część mowy/forma fleksyjna:
themom 11Forma podstawowa: thema
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
thoren 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
thrash 11
tiagli 10Forma podstawowa: tiagły
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tiagły 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tiamin 8Forma podstawowa: tiamina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tiento 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tifosi 11Forma podstawowa: tifoso
tifoso 11
tikiem 9Forma podstawowa: tik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tikowe 8Forma podstawowa: tikowy
Opis: związany z tikiem - mimowolnym ruchem określonej części ciała.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tikowi 8Forma podstawowa: tik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tilaka 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tilaką 13Forma podstawowa: tilaka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tilako 9Forma podstawowa: tilaka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tildom 10Forma podstawowa: tilda
timing 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tingla 10Forma podstawowa: tingel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tingle 10Forma podstawowa: tingel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tingli 10Forma podstawowa: tingel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tinglu 12Forma podstawowa: tingel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tinkal 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tinoli 8Forma podstawowa: tinol
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tiofen 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tiokol 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tiolem 9Forma podstawowa: tiol
Opis: tioalkohol, merkaptan - związek organiczny, odpowiednik alkoholu, w którym atom tlenu grupy hydroksylowej został zastąpiony atomem siarki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tionie 7Forma podstawowa: tion
tionów 11Forma podstawowa: tion
tipsom 9Forma podstawowa: tips
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tipsów 12Forma podstawowa: tips
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tirach 10Forma podstawowa: tir
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tirami 8Forma podstawowa: tir
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tirowa 7Forma podstawowa: tirowy
tirową 11Forma podstawowa: tirowy
tirowe 7Forma podstawowa: tirowy
tirówa 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tirówą 15Forma podstawowa: tirówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
titrom 9Forma podstawowa: titr
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tiulka 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tiulką 15Forma podstawowa: tiulka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tiulko 11Forma podstawowa: tiulka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tiulom 11Forma podstawowa: tiul
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tiulów 14Forma podstawowa: tiul
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tiurbe 11
tiurmą 14Forma podstawowa: tiurma
Opis: więzienie, zwłaszcza w czasach carskich lub sowieckich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tiurmy 11Forma podstawowa: tiurma
Opis: więzienie, zwłaszcza w czasach carskich lub sowieckich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tjandi 10
tkacie 9Forma podstawowa: tkać
Część mowy/forma fleksyjna:
tkacka 10Forma podstawowa: tkacki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tkacką 14Forma podstawowa: tkacki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tkacki 10Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tkactw 10Forma podstawowa: tkactwo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tkacza 9Forma podstawowa: tkacz
Opis: Philetairus socius - gatunek ptaków z rodziny wróblowatych (Passeridae) występujący w Afryce i Eurazji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tkacz
Opis: Philetairus socius - gatunek ptaków z rodziny wróblowatych (Passeridae) występujący w Afryce i Eurazji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tkaczy 10Forma podstawowa: tkacz
Opis: Philetairus socius - gatunek ptaków z rodziny wróblowatych (Passeridae) występujący w Afryce i Eurazji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tkając 15Forma podstawowa: tkać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
tkałby 13Forma podstawowa: tkać
Część mowy/forma fleksyjna:
tkance 9Forma podstawowa: tkanka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tkanej 10Forma podstawowa: tkać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
tkanek 9Forma podstawowa: tkanka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tkanie 8Forma podstawowa: tkań
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tkanin 8Forma podstawowa: tkanina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tkaniu 10Forma podstawowa: tkać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
tkanka 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tkanko 9Forma podstawowa: tkanka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tkliwi 9Forma podstawowa: tkliwy
Opis: w medycynie: bardzo wrażliwy na dotyk.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tkliwy 10Opis: w medycynie: bardzo wrażliwy na dotyk.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tknęło 14Forma podstawowa: tknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
tknięć 17Forma podstawowa: tknąć
tkwiąc 13Forma podstawowa: tkwić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
tkwień 14Forma podstawowa: tkwić
tkwiły 11Forma podstawowa: tkwić
Część mowy/forma fleksyjna:
tkwimy 10Forma podstawowa: tkwić
Część mowy/forma fleksyjna:
tkwisz 8Forma podstawowa: tkwić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: tkwieć
Część mowy/forma fleksyjna:
tlałaś 14Forma podstawowa: tleć
Część mowy/forma fleksyjna:
tlącym 15Forma podstawowa: tlić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
tlejąc 15Forma podstawowa: tleć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
tlejmy 12Forma podstawowa: tleć
Część mowy/forma fleksyjna:
tlenek 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tlenia 8Forma podstawowa: tleć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
Forma podstawowa: tleń
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tlenić 13Część mowy/forma fleksyjna:
tlenie 8Forma podstawowa: tleć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
tlenił 10Forma podstawowa: tlenić
Część mowy/forma fleksyjna:
tleniu 10Forma podstawowa: tleć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
Forma podstawowa: tleń
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tlić
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
tlenki 9Forma podstawowa: tlenek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tleńże 18Forma podstawowa: tlenić
Część mowy/forma fleksyjna:
tlicie 9Forma podstawowa: tlić
Część mowy/forma fleksyjna:
tlijmy 12Forma podstawowa: tlić
Część mowy/forma fleksyjna:
tlijże 14Forma podstawowa: tlić
Część mowy/forma fleksyjna:
tliłam 11Forma podstawowa: tlić
Część mowy/forma fleksyjna:
tliłby 13Forma podstawowa: tlić
Część mowy/forma fleksyjna:
tłamsi 10Forma podstawowa: tłamsić
Część mowy/forma fleksyjna:
tłoczą 14Forma podstawowa: tłoczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
tłokom 11Forma podstawowa: tłok
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tłoka
Opis: pomoc sąsiedzka na wsi, na przykład przy żniwach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tłoków 14Forma podstawowa: tłok
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tłukli 13Forma podstawowa: tłuc
Część mowy/forma fleksyjna:
tłukła 14Forma podstawowa: tłuc
Część mowy/forma fleksyjna:
tłukły 15Forma podstawowa: tłuc
Część mowy/forma fleksyjna:
tłukom 13Forma podstawowa: tłuk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tłumią 16Forma podstawowa: tłumić
Część mowy/forma fleksyjna:
tłumię 16Forma podstawowa: tłumić
Część mowy/forma fleksyjna:
tłummy 14Forma podstawowa: tłumić
Część mowy/forma fleksyjna:
tłumna 12Forma podstawowa: tłumny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tłumną 16Forma podstawowa: tłumny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tłumni 12Forma podstawowa: tłumny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tłumny 13Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tłumok 13Opis: matoł, osoba nierozgarnięta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tłumom 13Forma podstawowa: tłum
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tłumów 16Forma podstawowa: tłum
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tłusta 12Forma podstawowa: tłusty
Opis: taki, który jest obficie okraszony tłuszczem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tłustą 16Forma podstawowa: tłusty
Opis: taki, który jest obficie okraszony tłuszczem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tłusto 12Forma podstawowa: tłusty
Opis: taki, który jest obficie okraszony tłuszczem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
tłusty 13Opis: taki, który jest obficie okraszony tłuszczem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tmezie 8Forma podstawowa: tmeza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tnącym 14Forma podstawowa: ciąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
tniaka 8Forma podstawowa: tniak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tniemy 9Forma podstawowa: ciąć
Część mowy/forma fleksyjna:
tniesz 7Forma podstawowa: ciąć
Część mowy/forma fleksyjna:
tnijmy 11Forma podstawowa: ciąć
Część mowy/forma fleksyjna:
toalet 9Forma podstawowa: toaleta
Opis: kreacja damska lub męska przeznaczona na specjalne okazje.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
toastu 10Forma podstawowa: toast
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tobież 13
toboki 10Forma podstawowa: tobok
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
toboku 12Forma podstawowa: tobok
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tobola 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tobole 10Forma podstawowa: tobola
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: toboł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
toboli 10Forma podstawowa: tobola
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tobolo 10Forma podstawowa: tobola
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tobołu 13Forma podstawowa: toboł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tobół
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
toboły 12Forma podstawowa: toboł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: toboła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: tobół
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
toczce 9Forma podstawowa: toczka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
toczek 9Opis: przedstawiciel zielenic należący do rodziny toczkowatych (Volvocaceae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: toczka
Opis: przedstawiciel zielenic należący do rodziny toczkowatych (Volvocaceae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
toczka 9Forma podstawowa: toczek
Opis: przedstawiciel zielenic należący do rodziny toczkowatych (Volvocaceae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
toczką 13Forma podstawowa: toczka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
toczkę 13Forma podstawowa: toczka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
toczki 9Forma podstawowa: toczek
Opis: przedstawiciel zielenic należący do rodziny toczkowatych (Volvocaceae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: toczek
Opis: przedstawiciel zielenic należący do rodziny toczkowatych (Volvocaceae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: toczka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
toczku 11Forma podstawowa: toczek
Opis: przedstawiciel zielenic należący do rodziny toczkowatych (Volvocaceae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: toczek
Opis: przedstawiciel zielenic należący do rodziny toczkowatych (Volvocaceae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
toczmy 10Forma podstawowa: toczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
toczna 8Forma podstawowa: toczny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
toczną 12Forma podstawowa: toczny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
toczne 8Forma podstawowa: toczny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
toczny 9Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
toczył 11Forma podstawowa: toczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
toczże 12Forma podstawowa: toczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
toćbym 16Forma podstawowa: toćby
tofana 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tofaną 15Forma podstawowa: tofana
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tofanę 15Forma podstawowa: tofana
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
togach 12Forma podstawowa: toga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
toinom 8Forma podstawowa: toina
Opis: Apocynum – rodzaj roślin z rodziny toinowatych (Apocynaceae), rodzaj liczy 9 gatunków, występujących w umiarkowanej strefie Ameryki Północnej, Europy i Azji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tojami 10Forma podstawowa: toja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tojeść 18Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tokach 11Forma podstawowa: tok
Opis: przebieg zdarzeń.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: toki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tokaje 10Forma podstawowa: tokaj
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tokaju 12Forma podstawowa: tokaj
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tokarń 14Forma podstawowa: tokarnia
Opis: warsztat pracy tokarza.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tokarz 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tokenu 10Forma podstawowa: token
tokiem 9Forma podstawowa: tok
Opis: przebieg zdarzeń.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tokowi 8Forma podstawowa: tokowy
Opis: dotyczący toków - godów.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tokowy 9Opis: dotyczący toków - godów.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tokują 16Forma podstawowa: tokować
Część mowy/forma fleksyjna:
tolary 9Forma podstawowa: tolar
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tolosa 8Forma podstawowa: tolos
tolosu 10Forma podstawowa: tolos
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tolosy 9Forma podstawowa: tolos
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
toluen 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
toluol 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tołpia 10Forma podstawowa: tołp
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tołpyg 13Forma podstawowa: tołpyga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tomach 11Forma podstawowa: tom
Opis: oddzielna książka stanowiąca część jakiegoś zbioru (np. wydania, encyklopedii, kolekcji itp.).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: toma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tomami 9Forma podstawowa: tom
Opis: oddzielna książka stanowiąca część jakiegoś zbioru (np. wydania, encyklopedii, kolekcji itp.).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tom
Opis: oddzielna książka stanowiąca część jakiegoś zbioru (np. wydania, encyklopedii, kolekcji itp.).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tomata 9Forma podstawowa: tomat
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tomiku 11Forma podstawowa: tomik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tomisk 9Forma podstawowa: tomisko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tomowi 8Forma podstawowa: tom
Opis: oddzielna książka stanowiąca część jakiegoś zbioru (np. wydania, encyklopedii, kolekcji itp.).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tomowy
Opis: taki, który ma objętość jednego tomu, jest zawarty w jednym tomie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tomowy 9Opis: taki, który ma objętość jednego tomu, jest zawarty w jednym tomie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tomska 9Forma podstawowa: tomski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tomską 13Forma podstawowa: tomski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tomski 9Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tonach 10Forma podstawowa: ton
Opis: w muzyce: miara odległości pomiędzy dźwiękami w skali.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tonami 8Forma podstawowa: ton
Opis: w muzyce: miara odległości pomiędzy dźwiękami w skali.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tona
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tonaże 11Forma podstawowa: tonaż
Opis: dopuszczalna masa pojazdu na drodze lub drogowym obiekcie inżynieryjnym wyrażona w tonach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tonażu 13Forma podstawowa: tonaż
Opis: dopuszczalna masa pojazdu na drodze lub drogowym obiekcie inżynieryjnym wyrażona w tonach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tonaży 12Forma podstawowa: tonaż
Opis: dopuszczalna masa pojazdu na drodze lub drogowym obiekcie inżynieryjnym wyrażona w tonach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tonąca 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tonące 12Forma podstawowa: tonący
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tonący 13Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: tonąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
tondze 8Forma podstawowa: tonga
Opis: państwo leżące na archipelagu o tej samej nazwie, w Polinezji na południowym Pacyfiku, położone w jednej trzeciej drogi pomiędzy Nową Zelandią a Hawajami, na południe od Samoa, na wschód od Fidżi. {#
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
toneru 9Forma podstawowa: toner
tonery 8Forma podstawowa: toner
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tonęli 12Forma podstawowa: tonąć
Część mowy/forma fleksyjna:
tonfie 11Forma podstawowa: tonfa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tonfom 12Forma podstawowa: tonfa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tongom 10Forma podstawowa: tonga
Opis: państwo leżące na archipelagu o tej samej nazwie, w Polinezji na południowym Pacyfiku, położone w jednej trzeciej drogi pomiędzy Nową Zelandią a Hawajami, na południe od Samoa, na wschód od Fidżi. {#
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
toniką 12Forma podstawowa: tonika
Opis: trójdźwięk zdudowany na podstawowym dźwięku danej gamy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tonikę 12Forma podstawowa: tonika
Opis: trójdźwięk zdudowany na podstawowym dźwięku danej gamy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
toniom 8Forma podstawowa: tonio
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: toń
Opis: wody pieniące się na mokradłach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tonizm 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tonowa 7Forma podstawowa: tonowy
Opis: związany z tonem - dźwiękiem o określonej wysokości.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tonową 11Forma podstawowa: tonowy
Opis: związany z tonem - dźwiękiem o określonej wysokości.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tonowe 7Forma podstawowa: tonowy
Opis: związany z tonem - dźwiękiem o określonej wysokości.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tonowo 7Forma podstawowa: tonowy
Opis: związany z tonem - dźwiękiem o określonej wysokości.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
tonowy 8Opis: związany z tonem - dźwiękiem o określonej wysokości.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tonsur 9Forma podstawowa: tonsura
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tonują 15Forma podstawowa: tonować
Część mowy/forma fleksyjna:
tonuje 11Forma podstawowa: tonować
Część mowy/forma fleksyjna:
tonuję 15Forma podstawowa: tonować
Część mowy/forma fleksyjna:
tonusu 11Forma podstawowa: tonus
Opis: lekkie fizjologiczne napięcie mięśni szkieletowych, powstające poprzez niewielkie impulsy nerwowe wytwarzane przez móżdżek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tonusy 10Forma podstawowa: tonus
Opis: lekkie fizjologiczne napięcie mięśni szkieletowych, powstające poprzez niewielkie impulsy nerwowe wytwarzane przez móżdżek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tońmyż 19Forma podstawowa: tonąć
Część mowy/forma fleksyjna:
topami 9Forma podstawowa: top
Opis: kod ISO 4217 pa'angi.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
topazu 10Forma podstawowa: topaz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
topian 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
topiąc 13Forma podstawowa: topić
Opis: grzejąc, powodować zmianę stanu skupienia czegoś ze stałego na ciekły.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
topice 9Forma podstawowa: topika
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
topień 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
topikę 13Forma podstawowa: topika
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
topiki 9Forma podstawowa: topik
Opis: Argyroneta aquatica – gatunek wodnego pająka z rodziny topikowatych (Argyronetidae), rodzaju topik, osiąga 15 mm długości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: topika
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
topiko 9Forma podstawowa: topika
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
topiku 11Forma podstawowa: topik
Opis: Argyroneta aquatica – gatunek wodnego pająka z rodziny topikowatych (Argyronetidae), rodzaju topik, osiąga 15 mm długości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
topiła 10Forma podstawowa: topić
Opis: grzejąc, powodować zmianę stanu skupienia czegoś ze stałego na ciekły.
Część mowy/forma fleksyjna:
topiło 10Forma podstawowa: topić
Opis: grzejąc, powodować zmianę stanu skupienia czegoś ze stałego na ciekły.
Część mowy/forma fleksyjna:
topiły 11Forma podstawowa: topić
Opis: grzejąc, powodować zmianę stanu skupienia czegoś ze stałego na ciekły.
Część mowy/forma fleksyjna:
topimy 10Forma podstawowa: topić
Opis: grzejąc, powodować zmianę stanu skupienia czegoś ze stałego na ciekły.
Część mowy/forma fleksyjna:
topisz 8Forma podstawowa: topić
Opis: grzejąc, powodować zmianę stanu skupienia czegoś ze stałego na ciekły.
Część mowy/forma fleksyjna:
topkom 10Forma podstawowa: topka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
toples 9Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
toplom 10Forma podstawowa: topl
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
toplów 13Forma podstawowa: topl
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
topmyż 14Forma podstawowa: topić
Opis: grzejąc, powodować zmianę stanu skupienia czegoś ze stałego na ciekły.
Część mowy/forma fleksyjna:
topnia 8Forma podstawowa: topień
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
topnie 8Forma podstawowa: topień
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: topnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
topnik 9Opis: substancja dodawana przy nagrzewaniu innych substancji do wysokich temperatur, ułatwiająca ich topienie, np. topnik dodawany do lutowania, topnik dodawany do rud żelaza w hutnictwie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
topola 9Forma podstawowa: topol
Opis: Populus - rodzaj drzew z rodziny wierzbowatych, wysokie i okazałe, często potężnie zbudowane drzewo liściaste o klasycznej, regularnej sylwetce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
topolą 13Forma podstawowa: topola
Opis: Populus - rodzaj drzew z rodziny wierzbowatych, wysokie i okazałe, często potężnie zbudowane drzewo liściaste o klasycznej, regularnej sylwetce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: topoli
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
topole 9Forma podstawowa: topol
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: topola
Opis: Populus - rodzaj drzew z rodziny wierzbowatych, wysokie i okazałe, często potężnie zbudowane drzewo liściaste o klasycznej, regularnej sylwetce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
topolę 13Forma podstawowa: topola
Opis: Populus - rodzaj drzew z rodziny wierzbowatych, wysokie i okazałe, często potężnie zbudowane drzewo liściaste o klasycznej, regularnej sylwetce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
topolo 9Forma podstawowa: topola
Opis: Populus - rodzaj drzew z rodziny wierzbowatych, wysokie i okazałe, często potężnie zbudowane drzewo liściaste o klasycznej, regularnej sylwetce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: topoli
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
topora 8Forma podstawowa: topor
Opis: Roland Topor - francuski pisarz polskiego pochodzenia, dramaturg, rysownik, grafik, reżyser teatralny i filmowy, aktor, scenarzysta i scenograf.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: topór
Opis: narzędzie ogrodnicze, złożone ze styliska i jednosiecznego ostrza z obuchem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
topory 9Forma podstawowa: topór
Opis: narzędzie ogrodnicze, złożone ze styliska i jednosiecznego ostrza z obuchem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
topową 12Forma podstawowa: topowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
topowe 8Forma podstawowa: topowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
topowi 8Forma podstawowa: top
Opis: kod ISO 4217 pa'angi.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
topsle 9Forma podstawowa: topsel
Opis: skośny, górny żagiel rozpinany między gaflem a górną częścią masztu statku żaglowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
topslu 11Forma podstawowa: topsel
Opis: skośny, górny żagiel rozpinany między gaflem a górną częścią masztu statku żaglowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
torami 8Forma podstawowa: tora
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
torana 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
toraną 11Forma podstawowa: torana
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
toranę 11Forma podstawowa: torana
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
torarz 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
torbie 9Forma podstawowa: torba
Opis: zawartość torby, tyle, ile się mieści w torbie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
torbom 10Forma podstawowa: torba
Opis: zawartość torby, tyle, ile się mieści w torbie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: torba
Opis: zawartość torby, tyle, ile się mieści w torbie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
torcie 8Forma podstawowa: tort
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
torera 7Forma podstawowa: torero
torfem 12Forma podstawowa: torf
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
torfom 12Forma podstawowa: torf
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
torfuj 15Forma podstawowa: torfować
Część mowy/forma fleksyjna:
torlen 8Opis: rodzaj jedwabistego włókna poliestrowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
torosu 9Forma podstawowa: toros
Opis: zwał lodu powstały wskutek ściśnięcia się pokrywy lodowej, może mieć wysokość nawet 10 metrów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
torosy 8Forma podstawowa: toros
Opis: zwał lodu powstały wskutek ściśnięcia się pokrywy lodowej, może mieć wysokość nawet 10 metrów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
torowa 7Forma podstawowa: torowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
torowe 7Forma podstawowa: torowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
torowy 8Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
torped 9Forma podstawowa: torpeda
Opis: rodzaj broni podwodnej, pocisk poruszający się pod wodą za pomocą własnego napędu, służący do niszczenia jednostek nawodnych lub podwodnych przeciwnika za pomocą wbudowanego ładunku wybuchowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: torpedo
Opis: rodzaj wolnobiegowej piasty rowerowej wyposażonej w system hamulcowy uruchamiany poprzez cofnięcie pedałów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
torsad 8Forma podstawowa: torsada
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
torsie 7Forma podstawowa: tors
Opis: część tułowia między szyją i jamą brzuszną, chroniąca narządy wewnętrzne (głównie serce i płuca) i umożliwiająca proces wymiany gazowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
torsje 9Forma podstawowa: torsja
Opis: zjawisko zachodzące we wczesnym rozwoju ontogenetycznym ślimaków (Gastropoda), polegające na obrocie worka trzewiowego w stosunku do cefalopodium (nogi i głowy) o 180°.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: gwałtowny wyrzut treści pokarmowej na zewnątrz z żołądka (bądź z żołądka i jelit) poprzez przełyk i jamę ustną, w wyniku silnych skurczów mięśni brzucha, przepony oraz klatki piersiowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
torsji 9Forma podstawowa: torsja
Opis: zjawisko zachodzące we wczesnym rozwoju ontogenetycznym ślimaków (Gastropoda), polegające na obrocie worka trzewiowego w stosunku do cefalopodium (nogi i głowy) o 180°.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: torsje
Opis: gwałtowny wyrzut treści pokarmowej na zewnątrz z żołądka (bądź z żołądka i jelit) poprzez przełyk i jamę ustną, w wyniku silnych skurczów mięśni brzucha, przepony oraz klatki piersiowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
torsjo 9Forma podstawowa: torsja
Opis: zjawisko zachodzące we wczesnym rozwoju ontogenetycznym ślimaków (Gastropoda), polegające na obrocie worka trzewiowego w stosunku do cefalopodium (nogi i głowy) o 180°.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
torsom 8Forma podstawowa: tors
Opis: część tułowia między szyją i jamą brzuszną, chroniąca narządy wewnętrzne (głównie serce i płuca) i umożliwiająca proces wymiany gazowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
torsów 11Forma podstawowa: tors
Opis: część tułowia między szyją i jamą brzuszną, chroniąca narządy wewnętrzne (głównie serce i płuca) i umożliwiająca proces wymiany gazowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tortem 9Forma podstawowa: tort
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tortom 9Forma podstawowa: tort
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tortów 12Forma podstawowa: tort
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
torują 15Forma podstawowa: torować
Część mowy/forma fleksyjna:
toruje 11Forma podstawowa: torować
Część mowy/forma fleksyjna:
toruję 15Forma podstawowa: torować
Część mowy/forma fleksyjna:
torusy 10Forma podstawowa: torus
Opis: armila - dwuwymiarowa powierzchnia obrotowa zanurzalna w przestrzeni trójwymiarowej, powstała przez obrót okręgu wokół prostej leżącej w tej samej płaszczyźnie i nieprzecinającej go (czyli niemającej
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
torysa 8Forma podstawowa: torys
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
torysy 9Forma podstawowa: torys
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
toshib 11Forma podstawowa: toshiba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tostem 9Forma podstawowa: tost
Opis: przypieczona kromka chleba.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tostom 9Forma podstawowa: tost
Opis: przypieczona kromka chleba.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tostów 12Forma podstawowa: tost
Opis: przypieczona kromka chleba.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
toście 12Forma podstawowa: tost
Opis: przypieczona kromka chleba.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
totusa 10Forma podstawowa: totus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
totusy 11Forma podstawowa: totus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
touche 12
toulen 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tourom 10Forma podstawowa: tour
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tourze 9Forma podstawowa: tour
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
towery 8Forma podstawowa: tower
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
towosy 8Forma podstawowa: towos
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
toyota 9Opis: samochód marki Toyota.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
toyotą 13Forma podstawowa: toyota
Opis: samochód marki Toyota.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
toyoto 9Forma podstawowa: toyota
Opis: samochód marki Toyota.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
toyoty 10Forma podstawowa: toyota
Opis: samochód marki Toyota.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tożbyś 18Forma podstawowa: tożby
tracić 13Część mowy/forma fleksyjna:
tracki 9Forma podstawowa: track
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tracko 9Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
tracza 8Forma podstawowa: tracz
Opis: ptak wodny, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w obrębie plemienia traczy (Mergini), w podrodzinie kaczek (Anatinae), w rodzinie kaczkowatych (Anatidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tracz
Opis: ptak wodny, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w obrębie plemienia traczy (Mergini), w podrodzinie kaczek (Anatinae), w rodzinie kaczkowatych (Anatidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tracze 8Forma podstawowa: tracz
Opis: ptak wodny, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w obrębie plemienia traczy (Mergini), w podrodzinie kaczek (Anatinae), w rodzinie kaczkowatych (Anatidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
traczu 10Forma podstawowa: tracz
Opis: ptak wodny, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w obrębie plemienia traczy (Mergini), w podrodzinie kaczek (Anatinae), w rodzinie kaczkowatych (Anatidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tracz
Opis: ptak wodny, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w obrębie plemienia traczy (Mergini), w podrodzinie kaczek (Anatinae), w rodzinie kaczkowatych (Anatidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
traćmy 14Forma podstawowa: tracić
Część mowy/forma fleksyjna:
traćże 16Forma podstawowa: tracić
Część mowy/forma fleksyjna:
trafak 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trafem 12Forma podstawowa: traf
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trafia 11Forma podstawowa: trafiać
Część mowy/forma fleksyjna:
trafią 15Forma podstawowa: trafić
Część mowy/forma fleksyjna:
trafie 11Forma podstawowa: traf
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trafię 15Forma podstawowa: trafić
Część mowy/forma fleksyjna:
trafik 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trafną 15Forma podstawowa: trafny
Opis: udany, taki, który trafił we właściwy punkt, znalazł się w odpowiednim miejscu, zakończył się sukcesem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
trafne 11Forma podstawowa: trafny
Opis: udany, taki, który trafił we właściwy punkt, znalazł się w odpowiednim miejscu, zakończył się sukcesem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
trafni 11Forma podstawowa: trafny
Opis: udany, taki, który trafił we właściwy punkt, znalazł się w odpowiednim miejscu, zakończył się sukcesem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
trafom 12Forma podstawowa: traf
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trafów 15Forma podstawowa: traf
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tragać 14Część mowy/forma fleksyjna:
tragaj 11Forma podstawowa: tragać
Część mowy/forma fleksyjna:
tragam 10Forma podstawowa: tragać
Część mowy/forma fleksyjna:
tragań 15Forma podstawowa: tragać
tragik 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tragika
Opis: ogół dzieł należących do gatunku tragedii.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tragom 10Forma podstawowa: tragi
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trajda 10Forma podstawowa: trajdać
Część mowy/forma fleksyjna:
traken 8Opis: koń trakeński - rasa konia pochodzenia pruskiego, którego przodkiem jest schweiken – silny pruski kuc, wyhodowany przez zakon krzyżacki, konie wszechstronnego użytku – potrafią świetnie skakać, spraw
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trakom 9Forma podstawowa: trak
Opis: mieszkaniec Tracji, człowiek pochodzenia trackiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: trak
Opis: mieszkaniec Tracji, człowiek pochodzenia trackiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tralka 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tralką 13Forma podstawowa: tralka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trałuj 13Forma podstawowa: trałować
Część mowy/forma fleksyjna:
tramem 9Forma podstawowa: tram
Opis: drżąek gimnastyczny służący do wykonywania zwisów i innych ćwiczeń tego typu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tramie 8Forma podstawowa: trama
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tramom 9Forma podstawowa: trama
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tramów 12Forma podstawowa: tram
Opis: drżąek gimnastyczny służący do wykonywania zwisów i innych ćwiczeń tego typu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trampa 9Forma podstawowa: tramp
Opis: wędrowiec - ktoś, kto wędruje, lubi wędrować.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tranie 7Forma podstawowa: tran
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trapez 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: trapeza
Opis: niski stół.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trapić 13Część mowy/forma fleksyjna:
trapie 8Forma podstawowa: trapa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trapię 12Forma podstawowa: trapić
Część mowy/forma fleksyjna:
trapmy 10Forma podstawowa: trapić
Część mowy/forma fleksyjna:
trapów 12Forma podstawowa: trap
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trapże 12Forma podstawowa: trapić
Część mowy/forma fleksyjna:
trasat 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
traser 7Opis: robotnik kreślący na prefabrykatach wyrobów linie, wzdłuż których ma być prowadzona obróbka, cięcie i wiercenie otworów na nity oraz nitowanie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trashe 9Forma podstawowa: trash
trashu 11Forma podstawowa: trash
trasie 7Forma podstawowa: tras
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: trasa
Opis: linia naniesiona na mapę lub wytyczona w terenie, przebieg drogi, rurociągu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trasów 11Forma podstawowa: tras
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trasuj 11Forma podstawowa: trasować
Część mowy/forma fleksyjna:
tratom 9Forma podstawowa: trata
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tratuj 12Forma podstawowa: tratować
Część mowy/forma fleksyjna:
traumo 10Forma podstawowa: trauma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
traumy 11Forma podstawowa: trauma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trawce 8Forma podstawowa: trawka
Opis: potocznie o narkotyku z kwiatostanów konopii indyjskich..
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trawią 11Forma podstawowa: trawić
Część mowy/forma fleksyjna:
trawię 11Forma podstawowa: trawić
Część mowy/forma fleksyjna:
trawka 8Opis: potocznie o narkotyku z kwiatostanów konopii indyjskich..
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trawką 12Forma podstawowa: trawka
Opis: potocznie o narkotyku z kwiatostanów konopii indyjskich..
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trawkę 12Forma podstawowa: trawka
Opis: potocznie o narkotyku z kwiatostanów konopii indyjskich..
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trawki 8Forma podstawowa: trawka
Opis: potocznie o narkotyku z kwiatostanów konopii indyjskich..
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
trawle 8Forma podstawowa: trawl
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trawlu 10Forma podstawowa: trawl
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trawmy 9Forma podstawowa: trawić
Część mowy/forma fleksyjna:
trawom 8Forma podstawowa: trawy
Opis: Gramineae - rodzina roślin z rzędu wiechlinowców.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trawże 11Forma podstawowa: trawić
Część mowy/forma fleksyjna:
trąbce 14Forma podstawowa: trąbka
Opis: instrument dęty blaszany, najpopularniejszy z tej grupy instrumentów, do których należą także: róg (waltornia), puzon, tuba i inne.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trąbią 17Forma podstawowa: trąbić
Część mowy/forma fleksyjna:
trąbić 18Część mowy/forma fleksyjna:
trąbie 13Forma podstawowa: trąba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trąbił 15Forma podstawowa: trąbić
Część mowy/forma fleksyjna:
trąbka 14Opis: instrument dęty blaszany, najpopularniejszy z tej grupy instrumentów, do których należą także: róg (waltornia), puzon, tuba i inne.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trąbką 18Forma podstawowa: trąbka
Opis: instrument dęty blaszany, najpopularniejszy z tej grupy instrumentów, do których należą także: róg (waltornia), puzon, tuba i inne.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trąbkę 18Forma podstawowa: trąbka
Opis: instrument dęty blaszany, najpopularniejszy z tej grupy instrumentów, do których należą także: róg (waltornia), puzon, tuba i inne.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: trąbka
Opis: instrument dęty blaszany, najpopularniejszy z tej grupy instrumentów, do których należą także: róg (waltornia), puzon, tuba i inne.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trąbki 14Forma podstawowa: trąbka
Opis: instrument dęty blaszany, najpopularniejszy z tej grupy instrumentów, do których należą także: róg (waltornia), puzon, tuba i inne.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: trąbka
Opis: instrument dęty blaszany, najpopularniejszy z tej grupy instrumentów, do których należą także: róg (waltornia), puzon, tuba i inne.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
trąbmy 15Forma podstawowa: trąbić
Część mowy/forma fleksyjna:
trąbże 17Forma podstawowa: trąbić
Część mowy/forma fleksyjna:
trącał 14Forma podstawowa: trącać
Część mowy/forma fleksyjna:
trącam 13Forma podstawowa: trącać
Część mowy/forma fleksyjna:
trącań 18Forma podstawowa: trącać
trącił 14Forma podstawowa: trącić
Część mowy/forma fleksyjna:
trącym 14Forma podstawowa: trzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
trąćmy 18Forma podstawowa: trącić
Część mowy/forma fleksyjna:
trąćże 20Forma podstawowa: trącić
Część mowy/forma fleksyjna:
trądem 13Forma podstawowa: trąd
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trefią 15Forma podstawowa: trefić
Część mowy/forma fleksyjna:
trefił 13Forma podstawowa: trefić
Część mowy/forma fleksyjna:
trefla 12Forma podstawowa: trefl
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trefle 12Forma podstawowa: trefl
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trefli 12Forma podstawowa: trefl
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
treflu 14Forma podstawowa: trefl
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trefmy 13Forma podstawowa: trefić
Część mowy/forma fleksyjna:
trefna 11Forma podstawowa: trefny
Opis: taki, który nie przestrzega zasad Talmudu w kwestii tzw. czystości.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
trefną 15Forma podstawowa: trefny
Opis: taki, który nie przestrzega zasad Talmudu w kwestii tzw. czystości.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
trefni 11Forma podstawowa: trefnić
Część mowy/forma fleksyjna:
trefny 12Opis: taki, który nie przestrzega zasad Talmudu w kwestii tzw. czystości.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
trelom 9Forma podstawowa: trel
Opis: rodzaj ozdobnika, który polega na szybkim naprzemiennym graniu dźwięku właściwego i jego górnej sekundy (małej lub wielkiej).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trelów 12Forma podstawowa: trel
Opis: rodzaj ozdobnika, który polega na szybkim naprzemiennym graniu dźwięku właściwego i jego górnej sekundy (małej lub wielkiej).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
treluj 12Forma podstawowa: trelować
Część mowy/forma fleksyjna:
tremol 9Forma podstawowa: tremolo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tremom 9Forma podstawowa: trema
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tremo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trenaż 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trendu 10Forma podstawowa: trend
Opis: w ekonomii - kierunek zmian wartości indeksów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trendy 9Forma podstawowa: trend
Opis: w ekonomii - kierunek zmian wartości indeksów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
trenie 7Forma podstawowa: tren
Opis: przedłużenie sukni damskiej, ciągnące się z tyłu po ziemi, stosowane najczęściej w ubiorach na bardzo uroczyste okazje, np. w sukniach ślubnych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trenów 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trepan 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trepem 9Forma podstawowa: trep
Opis: drewniak - but o drewnianej podeszwie, zwykle niezabudowany od strony pięty.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trepką 13Forma podstawowa: trepka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trepkę 13Forma podstawowa: trepka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
treple 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trepom 9Forma podstawowa: trep
Opis: drewniak - but o drewnianej podeszwie, zwykle niezabudowany od strony pięty.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trepów 12Forma podstawowa: trep
Opis: drewniak - but o drewnianej podeszwie, zwykle niezabudowany od strony pięty.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tresce 8Forma podstawowa: treska
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
treser 7Opis: człowiek, który zawodowo tresuje, trenuje zwierzęta, np. w szkole dla psów, dawniej we dworze możnowładcy lub współcześnie w cyrku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
treska 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
treską 12Forma podstawowa: treska
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
treski 8Forma podstawowa: treska
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tresko 8Forma podstawowa: treska
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tresom 8Forma podstawowa: tresa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tresuj 11Forma podstawowa: tresować
Część mowy/forma fleksyjna:
treści 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: treść
Opis: w biologii, medycynie - substancja gromadząca się w narządach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tretom 9Forma podstawowa: tret
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tretów 12Forma podstawowa: tret
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trewal 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tręzlą 16Forma podstawowa: tręzla
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tręzli 12Forma podstawowa: tręzla
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tręzlo 12Forma podstawowa: tręzla
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
triach 10Forma podstawowa: trio
Opis: przenośnie: troje ludzi
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
triada 8Opis: całość składająca się z trzech elementów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
triadą 12Forma podstawowa: triada
Opis: całość składająca się z trzech elementów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
triadę 12Forma podstawowa: triada
Opis: całość składająca się z trzech elementów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
triaku 10Forma podstawowa: triak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
triali 8Forma podstawowa: trial
Opis: rajd terenowy, w którym jazda uczestników jest punktowana na poszczególnych etapach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trialu 10Forma podstawowa: trial
Opis: rajd terenowy, w którym jazda uczestników jest punktowana na poszczególnych etapach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
triami 8Forma podstawowa: trio
Opis: przenośnie: troje ludzi
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tribus 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tricki 9Forma podstawowa: trick
Opis: podstęp, sprytny sposób na rozwiązanie trudności, osiągnięcie celu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tricku 11Forma podstawowa: trick
Opis: podstęp, sprytny sposób na rozwiązanie trudności, osiągnięcie celu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tridua 10Forma podstawowa: triduum
Opis: w tradycji chrześcijaństwa okres trzech dni, przeznaczonych na modlitwę lub inne religijne praktyki i poprzedzający zwykle jakieś święto.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
triera 7Opis: okręt wojenny w starożytnej Grecji i Rzymie, galera z trzema rzędami wioseł, początkowo wiosłowa, następnie żaglowo-wiosłowa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trierę 11Forma podstawowa: triera
Opis: okręt wojenny w starożytnej Grecji i Rzymie, galera z trzema rzędami wioseł, początkowo wiosłowa, następnie żaglowo-wiosłowa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
triero 7Forma podstawowa: triera
Opis: okręt wojenny w starożytnej Grecji i Rzymie, galera z trzema rzędami wioseł, początkowo wiosłowa, następnie żaglowo-wiosłowa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trifor 11Forma podstawowa: trifora
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trikom 9Forma podstawowa: trik
Opis: podstęp, sprytny sposób na rozwiązanie trudności, osiągnięcie celu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trików 12Forma podstawowa: trik
Opis: podstęp, sprytny sposób na rozwiązanie trudności, osiągnięcie celu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trinię 11Forma podstawowa: trinia
Opis: roślina o białych lub różowych kwiatach, z rodziny baldaszkowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trinij 9Forma podstawowa: trinia
Opis: roślina o białych lub różowych kwiatach, z rodziny baldaszkowatych.
trinio 7Forma podstawowa: trinia
Opis: roślina o białych lub różowych kwiatach, z rodziny baldaszkowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
triodą 12Forma podstawowa: trioda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
triodę 12Forma podstawowa: trioda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
triodo 8Forma podstawowa: trioda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
triody 9Forma podstawowa: trioda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
triola 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
triolą 12Forma podstawowa: triola
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
triole 8Forma podstawowa: triola
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
triolę 12Forma podstawowa: triola
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trioli 8Forma podstawowa: triola
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
triowa 7Forma podstawowa: triowy
Opis: taki, który jest związany z triem - zespołem trojga muzyków, np. taki, który jest przeznaczony do wykonania przez trio.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
triową 11Forma podstawowa: triowy
Opis: taki, który jest związany z triem - zespołem trojga muzyków, np. taki, który jest przeznaczony do wykonania przez trio.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
triowe 7Forma podstawowa: triowy
Opis: taki, który jest związany z triem - zespołem trojga muzyków, np. taki, który jest przeznaczony do wykonania przez trio.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
triowi 7Forma podstawowa: triowy
Opis: taki, który jest związany z triem - zespołem trojga muzyków, np. taki, który jest przeznaczony do wykonania przez trio.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
triowy 8Opis: taki, który jest związany z triem - zespołem trojga muzyków, np. taki, który jest przeznaczony do wykonania przez trio.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
triozę 11Forma podstawowa: trioza
Opis: związek organiczny zawierający 3 atomy węgla w cząsteczce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
triozo 7Forma podstawowa: trioza
Opis: związek organiczny zawierający 3 atomy węgla w cząsteczce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tripom 9Forma podstawowa: trip
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trirem 8Forma podstawowa: trirema
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
triumf 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
triwia 7Forma podstawowa: triwium
Opis: trzy pierwsze z siedmiu sztuk wyzwolonych (gramatyka, dialektyka, retoryka).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
troccy 10Forma podstawowa: trocki
Opis: związany z Trokami - miastem na Litwie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: trocki
Opis: związany z Trokami - miastem na Litwie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
trocha 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trochę 14Forma podstawowa: trocha
Opis: w stopniu, który nie jest duży.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: w stopniu, który nie jest duży.
Część mowy/forma fleksyjna:
trochy 11Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
trocią 12Forma podstawowa: troć
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trocin 8Forma podstawowa: trociny
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trocka 9Forma podstawowa: trocki
Opis: związany z Trokami - miastem na Litwie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
trocką 13Forma podstawowa: trocki
Opis: związany z Trokami - miastem na Litwie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
trocki 9Opis: związany z Trokami - miastem na Litwie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: związany z Trokami - miastem na Litwie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
trocko 9Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
troczą 12Forma podstawowa: troczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
troczę 12Forma podstawowa: troczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
trogon 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
troisz 7Forma podstawowa: troić
Część mowy/forma fleksyjna:
trojak 10Opis: utwór muzyczny przeznaczony do tańczenia trojaka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trojan 9Opis: rodzaj złośliwego oprogramowania, które podszywając się pod przydatne lub ciekawe dla użytkownika aplikacje dodatkowo implementuje niepożądane, ukryte przed użytkownikiem różne funkcje.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: trojanin
Opis: mieszkaniec Troi.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trojek 10Forma podstawowa: trojka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trojga 11Forma podstawowa: trzy
Część mowy/forma fleksyjna: liczebnik główny
trojgu 13Forma podstawowa: trzy
Część mowy/forma fleksyjna: liczebnik główny
trojka 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trojki 10Forma podstawowa: trojka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trokar 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trokom 9Forma podstawowa: troka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: troki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
troków 12Forma podstawowa: trok
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: troka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trolei 8Forma podstawowa: trolej
Opis: drezyna, wózek czterokołowy przystosowany do jazy po torach.
trolej 10Opis: drezyna, wózek czterokołowy przystosowany do jazy po torach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
troler 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trolit 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trolla 9Forma podstawowa: troll
Opis: przypominający wyglądem człowieka stwór ze skandynawskich wierzeń ludowych, wywodzący się z mitologii nordyckiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trompa 9Opis: narożny detal sklepienia złożony z łęczków zwiększających się ku górze pozwalający na przejście z rzutu czworobocznego do ośmiobocznego lub koła stanowiącego podstawę kopuły.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trompę 13Forma podstawowa: trompa
Opis: narożny detal sklepienia złożony z łęczków zwiększających się ku górze pozwalający na przejście z rzutu czworobocznego do ośmiobocznego lub koła stanowiącego podstawę kopuły.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trompo 9Forma podstawowa: trompa
Opis: narożny detal sklepienia złożony z łęczków zwiększających się ku górze pozwalający na przejście z rzutu czworobocznego do ośmiobocznego lub koła stanowiącego podstawę kopuły.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trompy 10Forma podstawowa: trompa
Opis: narożny detal sklepienia złożony z łęczków zwiększających się ku górze pozwalający na przejście z rzutu czworobocznego do ośmiobocznego lub koła stanowiącego podstawę kopuły.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tronie 7Forma podstawowa: tron
Opis: władza królewska, stanowisko władcy królestwa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tronik 8Opis: zdrobnienie od słowa tron.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tronom 8Forma podstawowa: tron
Opis: władza królewska, stanowisko władcy królestwa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tronów 11Forma podstawowa: tron
Opis: władza królewska, stanowisko władcy królestwa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tropić 13Część mowy/forma fleksyjna:
tropin 8Forma podstawowa: tropina
Opis: związek chemiczny, pochodna atropiny, wykorzystywany w medycynie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tropną 12Forma podstawowa: tropnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
tropnę 12Forma podstawowa: tropnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
tropów 12Forma podstawowa: trop
Opis: figura stylistyczna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
troppo 9
troską 12Forma podstawowa: troska
Opis: uczucie niepokoju.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
troskę 12Forma podstawowa: troska
Opis: uczucie niepokoju.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trosko 8Forma podstawowa: troska
Opis: uczucie niepokoju.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trotyl 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trójcą 18Forma podstawowa: trójca
Opis: chrześcijański dogmat stwierdzający, że Bóg jest Bogiem Trójjedynym, istniejącym jako trzy Osoby - po grecku hypostazy - pozostając jednocześnie jednym Bytem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trójce 14Forma podstawowa: trójca
Opis: chrześcijański dogmat stwierdzający, że Bóg jest Bogiem Trójjedynym, istniejącym jako trzy Osoby - po grecku hypostazy - pozostając jednocześnie jednym Bytem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: trójka
Opis: cyfra 3, numer 3.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trójcę 18Forma podstawowa: trójca
Opis: chrześcijański dogmat stwierdzający, że Bóg jest Bogiem Trójjedynym, istniejącym jako trzy Osoby - po grecku hypostazy - pozostając jednocześnie jednym Bytem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trójcy 15Forma podstawowa: trójca
Opis: chrześcijański dogmat stwierdzający, że Bóg jest Bogiem Trójjedynym, istniejącym jako trzy Osoby - po grecku hypostazy - pozostając jednocześnie jednym Bytem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trójek 14Forma podstawowa: trójka
Opis: cyfra 3, numer 3.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trójką 18Forma podstawowa: trójka
Opis: cyfra 3, numer 3.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trójkę 18Forma podstawowa: trójka
Opis: cyfra 3, numer 3.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trójko 14Forma podstawowa: trójka
Opis: cyfra 3, numer 3.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trucht 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trucia 10Forma podstawowa: truć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
trudną 14Forma podstawowa: trudny
Opis: o człowieku: niełatwy w pożyciu, taki, który stale zachowuje się w sposób przykry dla innych.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
trudne 10Forma podstawowa: trudny
Opis: o człowieku: niełatwy w pożyciu, taki, który stale zachowuje się w sposób przykry dla innych.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
trudni 10Forma podstawowa: trudnić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: trudny
Opis: o człowieku: niełatwy w pożyciu, taki, który stale zachowuje się w sposób przykry dla innych.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
trudno 10Forma podstawowa: trudny
Opis: o człowieku: niełatwy w pożyciu, taki, który stale zachowuje się w sposób przykry dla innych.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
trudny 11Opis: o człowieku: niełatwy w pożyciu, taki, który stale zachowuje się w sposób przykry dla innych.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
trudom 11Forma podstawowa: trud
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: truda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trudów 14Forma podstawowa: trud
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trudzą 14Forma podstawowa: trudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
trudzi 10Forma podstawowa: trudzia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: trudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
trufel 14
trufla 14Opis: bezwłosa, najczęściej zawilgocona, końcówka nosa u psów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
truflą 18Forma podstawowa: trufla
Opis: bezwłosa, najczęściej zawilgocona, końcówka nosa u psów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
truflo 14Forma podstawowa: trufla
Opis: bezwłosa, najczęściej zawilgocona, końcówka nosa u psów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
truflu 16Forma podstawowa: trufel
trujmy 13Forma podstawowa: truć
Część mowy/forma fleksyjna:
trukwa 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trukwo 10Forma podstawowa: trukwa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trułam 12Forma podstawowa: truć
Część mowy/forma fleksyjna:
trułaś 15Forma podstawowa: truć
Część mowy/forma fleksyjna:
trułby 14Forma podstawowa: truć
Część mowy/forma fleksyjna:
trułem 12Forma podstawowa: truć
Część mowy/forma fleksyjna:
trułeś 15Forma podstawowa: truć
Część mowy/forma fleksyjna:
trumnę 14Forma podstawowa: trumna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trumno 10Forma podstawowa: trumna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trumny 11Forma podstawowa: trumna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trunki 10Forma podstawowa: trunek
Opis: określenie używek do picia (alkoholi, ale także kawy).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trunku 12Forma podstawowa: trunek
Opis: określenie używek do picia (alkoholi, ale także kawy).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trupek 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trupia 10Forma podstawowa: trupi
Opis: taki, jak u trupa.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
trupią 14Forma podstawowa: trupi
Opis: taki, jak u trupa.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
trupie 10Forma podstawowa: trupi
Opis: taki, jak u trupa.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
trupio 10Opis: tak, że coś świeci, lśni, błyszczy trupim światłem (blaskiem itp.).
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
trupka 11Forma podstawowa: trupek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trupku 13Forma podstawowa: trupek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trupom 11Forma podstawowa: trupa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trusia 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trusią 13Forma podstawowa: trusia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trusie 9Forma podstawowa: trusia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trusię 13Forma podstawowa: trusia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trusiu 11Forma podstawowa: trusia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: truś
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trusty 11Forma podstawowa: trust
Opis: przedsiębiorstwo działające na zasadzie trustu - połączenie kilku mniejszych przedsiębiorstw działających dotąd samodzielnie, których dotychczasowi właściciele stają się udziałowcami powstałego tworu
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
truśce 14Forma podstawowa: truśka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
truśką 18Forma podstawowa: truśka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
truśkę 18Forma podstawowa: truśka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trutce 11Forma podstawowa: trutka
Opis: trucizna wymieszana z pokarmem wykładana w celu trucia szkodników.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trutek 11Forma podstawowa: trutka
Opis: trucizna wymieszana z pokarmem wykładana w celu trucia szkodników.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trutni 10Forma podstawowa: trucień
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trwała 9Forma podstawowa: trwać
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trwałe 9Forma podstawowa: trwała
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: trwały
Opis: taki, który jest nieruchomy, jest na stałe, nie jest rozszczepialny, nie można go rozdzielić.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
trwało 9Opis: na długo, na stałe, na zawsze, długotrwale, przez długi czas, na długi czas.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: trwały
Opis: taki, który jest nieruchomy, jest na stałe, nie jest rozszczepialny, nie można go rozdzielić.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
trwały 10Opis: taki, który jest nieruchomy, jest na stałe, nie jest rozszczepialny, nie można go rozdzielić.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
trwano 7Forma podstawowa: trwać
Część mowy/forma fleksyjna:
trwasz 7Forma podstawowa: trwać
Część mowy/forma fleksyjna:
trwoga 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trwogą 13Forma podstawowa: trwoga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trwoni 7Forma podstawowa: trwonić
Część mowy/forma fleksyjna:
trybem 11Forma podstawowa: tryb
Opis: koło z zębami (o ponacinanych brzegach), które bywa częścią maszyn.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trybią 14Forma podstawowa: trybić
trybić 15
trybie 10Forma podstawowa: tryba
Opis: prosta droga w lesie powstała przez wycięcie drzew
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trybię 14Forma podstawowa: trybić
trybka 11Forma podstawowa: trybek
trybku 13Forma podstawowa: trybek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trybmy 12Forma podstawowa: trybić
trybom 11Forma podstawowa: tryba
Opis: prosta droga w lesie powstała przez wycięcie drzew
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trybów 14Forma podstawowa: tryba
Opis: prosta droga w lesie powstała przez wycięcie drzew
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trybun 12Opis: dowódca oddziału, jeden z najwyższych oficerów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trybut 13Opis: świadczenie o charakterze przymusowym, funkcjonujące w starożytności oraz średniowieczu, uiszczane monarsze przez poddanych lub władcy silniejszemu przez słabszego władcę podbitego terytorium.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trycyn 10Forma podstawowa: trycyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tryfił 14Forma podstawowa: tryfić
Część mowy/forma fleksyjna:
trykaj 11Forma podstawowa: trykać
Część mowy/forma fleksyjna:
tryknę 13Forma podstawowa: tryknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
trykom 10Forma podstawowa: tryka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trykot 10Opis: strój sportowy (body, kąpielówki, koszulka), czasem bielizna z trykotu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trylon 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trymer 9Opis: robotnik portowy przemieszczający sypkie ładunki spod luku w głąb ładowni i odwrotnie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trymom 10Forma podstawowa: trym
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trymuj 13Forma podstawowa: trymować
Część mowy/forma fleksyjna:
trynia 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tryniać
Część mowy/forma fleksyjna:
trynią 12Forma podstawowa: trynić
Część mowy/forma fleksyjna:
trynić 13Część mowy/forma fleksyjna:
trynie 8Forma podstawowa: trynia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trynię 12Forma podstawowa: trynia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: trynić
Część mowy/forma fleksyjna:
trynii 8Forma podstawowa: trynia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trynił 10Forma podstawowa: trynić
Część mowy/forma fleksyjna:
tryniu 10Forma podstawowa: trynio
Opis: żartobliwe określenie rzeżączki.
tryńmy 16Forma podstawowa: trynić
Część mowy/forma fleksyjna:
tryńże 18Forma podstawowa: trynić
Część mowy/forma fleksyjna:
tryper 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trypla 10Opis: skała osadowa, pochodzenia organogenicznego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tryple 10Forma podstawowa: trypla
Opis: skała osadowa, pochodzenia organogenicznego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tryplo 10Forma podstawowa: trypla
Opis: skała osadowa, pochodzenia organogenicznego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trypom 10Forma podstawowa: trypa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trypra 9Forma podstawowa: tryper
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tryrem 9Forma podstawowa: tryrema
Opis: okręt wojenny w starożytnej Grecji i Rzymie, galera z trzema rzędami wioseł i o napędzie żaglowo-wiosłowym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tryska 9Forma podstawowa: tryskać
Część mowy/forma fleksyjna:
tryski 9Forma podstawowa: trysk
Opis: bryzg.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trysły 11Forma podstawowa: trysnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
trysną 12Forma podstawowa: trysnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
trysnę 12Forma podstawowa: trysnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
tryśli 13Forma podstawowa: trysnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
trytom 10Forma podstawowa: tryt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tryton 9Opis: w mitologii greckiej lub rzymskiej: pół człowiek, pół ryba.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: w mitologii greckiej lub rzymskiej: pół człowiek, pół ryba.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trytów 13Forma podstawowa: tryt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tryzną 12Forma podstawowa: tryzna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tryznę 12Forma podstawowa: tryzna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tryzno 8Forma podstawowa: tryzna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tryzny 9Forma podstawowa: tryzna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tryzub 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trzask 8Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: trzaska
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trzasł 9Forma podstawowa: trzasnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
trząsa 11Forma podstawowa: trząsać
Część mowy/forma fleksyjna:
trząsł 13Forma podstawowa: trząść
Część mowy/forma fleksyjna:
trzech 10Forma podstawowa: trzy
Część mowy/forma fleksyjna: liczebnik główny
trzema 8Forma podstawowa: trzy
Część mowy/forma fleksyjna: liczebnik główny
trzemy 9Forma podstawowa: trzem
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trzepy 9Forma podstawowa: trzep
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trzewa 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trzewi 7Forma podstawowa: trzewia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trzeźw 15Forma podstawowa: trzeźwić
Część mowy/forma fleksyjna:
trzęsą 15Forma podstawowa: trząść
Część mowy/forma fleksyjna:
trzęsę 15Forma podstawowa: trząść
Część mowy/forma fleksyjna:
trzoda 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trzodą 12Forma podstawowa: trzoda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trzodo 8Forma podstawowa: trzoda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trzody 9Forma podstawowa: trzoda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trzony 8Forma podstawowa: trzon
Opis: część owocnika, występująca u wszystkich grzybów kapeluszowych oraz u niewielkiej ilości grzybów bezkapeluszowych, która przypomina nóżkę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trzopu 10Forma podstawowa: trzop
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trzosa 7Forma podstawowa: trzos
Opis: woreczek na pieniądze.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trzosy 8Forma podstawowa: trzos
Opis: woreczek na pieniądze.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
trzyma 9Forma podstawowa: trzymać
Opis: działać, spełniać swoją funkcję przez jakiś czas.
Część mowy/forma fleksyjna:
tsubie 11Forma podstawowa: tsuba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tsudze 10Forma podstawowa: tsuga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tsugom 12Forma podstawowa: tsuga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tualet 11Forma podstawowa: tualeta
Opis: określenie czynności higienicznej, której częścią jest mycie się i przebieranie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tubach 14Forma podstawowa: tub
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tuba
Opis: z lekceważeniem o głosicielu jakichś tez, poglądów (często poglądów kogoś innego, np. określonych organizacji).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tubami 12Forma podstawowa: tuba
Opis: z lekceważeniem o głosicielu jakichś tez, poglądów (często poglądów kogoś innego, np. określonych organizacji).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tubing 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tuborg 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tubowa 11Forma podstawowa: tubowy
Opis: w kształcie tuby.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tubową 15Forma podstawowa: tubowy
Opis: w kształcie tuby.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tubowe 11Forma podstawowa: tubowy
Opis: w kształcie tuby.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tubowi 11Forma podstawowa: tubowy
Opis: w kształcie tuby.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tubowy 12Opis: w kształcie tuby.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tubusu 15Forma podstawowa: tubus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tucząc 15Forma podstawowa: tuczyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
tuczeń 16Forma podstawowa: tuczyć
tuczko 11Forma podstawowa: tuczka
tuczmy 12Forma podstawowa: tuczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
tuczna 10Forma podstawowa: tuczno
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tuczną 14Forma podstawowa: tuczny
Opis: o zwierzętach: przeznaczony, tuczony do uboju.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tuczni 10Forma podstawowa: tuczny
Opis: o zwierzętach: przeznaczony, tuczony do uboju.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tuczom 11Forma podstawowa: tucza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tuczów 14Forma podstawowa: tucz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tuczyć 16Część mowy/forma fleksyjna:
tuczył 13Forma podstawowa: tuczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
tufach 16Forma podstawowa: tuf
Opis: lekka, zwięzła, zazwyczaj porowata skała osadowa należąca do skał piroklastycznych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tufitu 16Forma podstawowa: tufit
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tufity 15Forma podstawowa: tufit
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tufowi 13Forma podstawowa: tuf
Opis: lekka, zwięzła, zazwyczaj porowata skała osadowa należąca do skał piroklastycznych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tufowy
Opis: zrobiony z tufu - rodzaju skały.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tufowy 14Opis: zrobiony z tufu - rodzaju skały.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tugaje 13Forma podstawowa: tugaj
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tugaju 15Forma podstawowa: tugaj
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tugrów 15Forma podstawowa: tugra
tugrze 11Forma podstawowa: tugra
tuguna 13Forma podstawowa: tugun
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tujami 12Forma podstawowa: tuja
Opis: drewno lekkie, miękkie, o jasnym, żółtawym zabarwieniu pozyskiwane z drzewa żywotnika zachodniego, pozbawione żywicy a jednak wyjątkowo trwałe i odporne na gnicie (znacznie trwalsze niż drewno dębowe
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tujonu 13Forma podstawowa: tujon
tujowa 11Forma podstawowa: tujowy
Opis: związany z tują - krzewem iglastym.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tujowi 11Forma podstawowa: tujowy
Opis: związany z tują - krzewem iglastym.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tujowy 12Opis: związany z tują - krzewem iglastym.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tukach 13Forma podstawowa: tuk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tuka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tukami 11Forma podstawowa: tuka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tukany 11Forma podstawowa: tukan
Opis: pieprzojad - ptak leśny, poszczególne gatunki tego ptaka w taksonomii biologicznej klasyfikowane są w rzędzie dzięciołowych (Piciformes), w rodzinie tukanów (Ramphastidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tukowi 10Forma podstawowa: tuk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tulach 13Forma podstawowa: tul
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tulami 11Forma podstawowa: tul
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tulące 15Forma podstawowa: tulić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
tulcie 11Forma podstawowa: tulić
Część mowy/forma fleksyjna:
tuleje 12Forma podstawowa: tuleja
Opis: pojemnik lub opakowanie w kształcie rurki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tuleni 10Forma podstawowa: tulić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
tulili 11Forma podstawowa: tulić
Część mowy/forma fleksyjna:
tuliło 12Forma podstawowa: tulić
Część mowy/forma fleksyjna:
tuliły 13Forma podstawowa: tulić
Część mowy/forma fleksyjna:
tulmyż 16Forma podstawowa: tulić
Część mowy/forma fleksyjna:
tulona 10Forma podstawowa: tulić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
tuloną 14Forma podstawowa: tulić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
tulone 10Forma podstawowa: tulić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
tulony 11Forma podstawowa: tulić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
tulowe 10Forma podstawowa: tulowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tulowi 10Forma podstawowa: tul
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tulscy 12Forma podstawowa: tulski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tulski 11Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tulsko 11Forma podstawowa: tulski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
tulsku 13Forma podstawowa: tulski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
tułają 17Forma podstawowa: tułać
Część mowy/forma fleksyjna:
tułało 13Forma podstawowa: tułać
Część mowy/forma fleksyjna:
tułasz 11Forma podstawowa: tułać
Część mowy/forma fleksyjna:
tułowi 11Forma podstawowa: tułów
Opis: zasadniczy odcinek ciała u owadów i stawonogów oraz niektórych innych bezkręgowców (zazwyczaj to, co jest między głową a odwłokiem).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tułuba 15Forma podstawowa: tułub
Opis: szerokie i długie futro ze skór baranich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tułuby 16Forma podstawowa: tułub
Opis: szerokie i długie futro ze skór baranich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tułupy 15Forma podstawowa: tułup
Opis: szerokie i długie futro ze skór baranich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tumaka 11Forma podstawowa: tumak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tumaki 11Forma podstawowa: tumak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tumami 11Forma podstawowa: tum
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tumany 11Forma podstawowa: tuman
Opis: poetycko określony obłok mgły.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
tumbas 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tumbie 12Forma podstawowa: tumba
Opis: główna część gotyckich lub renesansowych grobowców w kształcie kamiennej (w późniejszym okresie również brązowej) skrzyni ozdobionej płaskorzeźbami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tumbom 13Forma podstawowa: tumba
Opis: główna część gotyckich lub renesansowych grobowców w kształcie kamiennej (w późniejszym okresie również brązowej) skrzyni ozdobionej płaskorzeźbami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tumoru 12Forma podstawowa: tumor
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tumska 11Forma podstawowa: tumski
Opis: związany z Tumem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tumską 15Forma podstawowa: tumski
Opis: związany z Tumem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tumski 11Opis: związany z Tumem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tumsko 11Forma podstawowa: tumski
Opis: związany z Tumem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
tundrą 14Forma podstawowa: tundra
Opis: bezleśne zbiorowisko roślinności w zimnym klimacie strefy arktycznej i subarktycznej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tundrę 14Forma podstawowa: tundra
Opis: bezleśne zbiorowisko roślinności w zimnym klimacie strefy arktycznej i subarktycznej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tundro 10Forma podstawowa: tundra
Opis: bezleśne zbiorowisko roślinności w zimnym klimacie strefy arktycznej i subarktycznej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tundry 11Forma podstawowa: tundra
Opis: bezleśne zbiorowisko roślinności w zimnym klimacie strefy arktycznej i subarktycznej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tundze 10Forma podstawowa: tunga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tunera 9Forma podstawowa: tuner
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tunery 10Forma podstawowa: tuner
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tungom 12Forma podstawowa: tung
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tunga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tunikę 14Forma podstawowa: tunika
Opis: galaretowata lub stwardniała wydzielina nabłonka okrywająca ciało niektórych zwierząt morskich, np. osłonic.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tuniki 10Forma podstawowa: tunika
Opis: galaretowata lub stwardniała wydzielina nabłonka okrywająca ciało niektórych zwierząt morskich, np. osłonic.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tuniko 10Forma podstawowa: tunika
Opis: galaretowata lub stwardniała wydzielina nabłonka okrywająca ciało niektórych zwierząt morskich, np. osłonic.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tuning 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tunków 14Forma podstawowa: tunek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tupaja 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tupaje 12Forma podstawowa: tupaj
Opis: wiewióreczniki, ryjówki nadrzewne, Scandentia – rząd ssaków łożyskowych z nadrzędu euarchontów, blisko spokrewnionych z skóroskrzydłymi i naczelnymi, występują w wilgotnych lasach równikowych Azji Po
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tupaja
Opis: wiewióreczniki, ryjówki nadrzewne, Scandentia – rząd ssaków łożyskowych z nadrzędu euarchontów, blisko spokrewnionych z skóroskrzydłymi i naczelnymi, występują w wilgotnych lasach równikowych Azji Po
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tupajo 12Forma podstawowa: tupaja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tupaju 14Forma podstawowa: tupaj
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tupane 10Forma podstawowa: tupany
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tupany 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tupcie 11Forma podstawowa: tupać
Część mowy/forma fleksyjna:
tupetu 13Forma podstawowa: tupet
Opis: tupecik - kosmyk włosów przypinany nad czołem w celu ukrycia łysiny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tupety 12Forma podstawowa: tupet
Opis: tupecik - kosmyk włosów przypinany nad czołem w celu ukrycia łysiny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tupiąc 15Forma podstawowa: tupać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
tupmyż 16Forma podstawowa: tupać
Część mowy/forma fleksyjna:
tupnął 16Forma podstawowa: tupnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
tupoce 11Forma podstawowa: tupotać
Część mowy/forma fleksyjna:
tupocę 15Forma podstawowa: tupotać
Część mowy/forma fleksyjna:
tupocz 11Forma podstawowa: tupotać
Część mowy/forma fleksyjna:
tuptaj 13Forma podstawowa: tuptać
Część mowy/forma fleksyjna:
turach 12Forma podstawowa: tur
Opis: Bos primigenius – wymarły gatunek ssaka z rodziny krętorogich, pochodził z Indii, występował w Azji, Europie i pólnocnej Afryce, przodek niektórych ras bydła domowego - z opisów w starych kronikach i
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tura
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
turami 10Forma podstawowa: tur
Opis: Bos primigenius – wymarły gatunek ssaka z rodziny krętorogich, pochodził z Indii, występował w Azji, Europie i pólnocnej Afryce, przodek niektórych ras bydła domowego - z opisów w starych kronikach i
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
turban 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
turbin 11Forma podstawowa: turbina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
turbot 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
turbuj 15Forma podstawowa: turbować
Część mowy/forma fleksyjna:
turczą 14Forma podstawowa: turcza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
turczę 14Forma podstawowa: turcza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
turfem 14Forma podstawowa: turf
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
turfów 17Forma podstawowa: turf
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
turgor 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
turkom 11Forma podstawowa: turek
Opis: inna nazwa płachetki zwyczajnej - grzyba jadalnego z rodziny zasłonakowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: turek
Opis: inna nazwa płachetki zwyczajnej - grzyba jadalnego z rodziny zasłonakowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: turka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
turkos 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
turków 14Forma podstawowa: turek
Opis: inna nazwa płachetki zwyczajnej - grzyba jadalnego z rodziny zasłonakowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: turek
Opis: inna nazwa płachetki zwyczajnej - grzyba jadalnego z rodziny zasłonakowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
turkus 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
turlać 15Część mowy/forma fleksyjna:
turlaj 12Forma podstawowa: turlać
Część mowy/forma fleksyjna:
turlał 12Forma podstawowa: turlać
Część mowy/forma fleksyjna:
turmie 10Forma podstawowa: turma
Opis: wieża służąca jako areszt lub więzienie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
turnią 13Forma podstawowa: turnia
Opis: rodzaj skalistego, ostrego szczytu lub skałki o stromych lub nawet pionowych ścianach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
turnic 10Forma podstawowa: turnica
Opis: turnia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
turnie 9Forma podstawowa: turnia
Opis: rodzaj skalistego, ostrego szczytu lub skałki o stromych lub nawet pionowych ścianach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
turnię 13Forma podstawowa: turnia
Opis: rodzaj skalistego, ostrego szczytu lub skałki o stromych lub nawet pionowych ścianach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
turnus 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
turonu 11Forma podstawowa: turon
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
turony 10Forma podstawowa: turon
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
turowe 9Forma podstawowa: turowy
Opis: związany z turą - jednostką czasu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
turowi 9Forma podstawowa: tur
Opis: Bos primigenius – wymarły gatunek ssaka z rodziny krętorogich, pochodził z Indii, występował w Azji, Europie i pólnocnej Afryce, przodek niektórych ras bydła domowego - z opisów w starych kronikach i
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
turowo 9Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: turowy
Opis: związany z turą - jednostką czasu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
turyla 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
turylą 15Forma podstawowa: turyla
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
turyle 11Forma podstawowa: turyla
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
turyli 11Forma podstawowa: turyla
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
turylo 11Forma podstawowa: turyla
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
turzej 11Forma podstawowa: turzy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
turzym 11Forma podstawowa: turzy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tussah 11
tussie 9Forma podstawowa: tussa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tuszką 14Forma podstawowa: tuszka
Opis: pozbawione głowy i wypatroszone ciało ryby.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tuszki 10Forma podstawowa: tuszka
Opis: pozbawione głowy i wypatroszone ciało ryby.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tuszże 13Forma podstawowa: tuszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
tutach 13Forma podstawowa: tuta
Opis: górniczy przyrząd wiertniczy służący do wydobywania urwanych narzędzi wiertniczych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tutami 11Forma podstawowa: tuta
Opis: górniczy przyrząd wiertniczy służący do wydobywania urwanych narzędzi wiertniczych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tutelą 15Forma podstawowa: tutela
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tutelę 15Forma podstawowa: tutela
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tuteli 11Forma podstawowa: tutela
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tutkom 12Forma podstawowa: tutka
Opis: papierowe opakowanie w kształcie rurki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tutnar 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tutora 10Forma podstawowa: tutor
Opis: prywatny nauczyciel, korepetytor.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tuzach 12Forma podstawowa: tuz
Opis: ktoś wpływowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tuzami 10Forma podstawowa: tuz
Opis: ktoś wpływowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tuzowi 9Forma podstawowa: tuz
Opis: ktoś wpływowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
twardo 8Opis: w sposób właściwy głoskom twardym, ze środkową częścią języka oddaloną od podniebienia twardego.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
twaróg 13Opis: potrawa wykonana z białego sera z dodatkami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
twarzy 8Forma podstawowa: twarz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tweedu 10Forma podstawowa: tweed
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tweeta 8Forma podstawowa: tweet
tweety 9Forma podstawowa: tweet
twingo 9Opis: renault z modelu Twingo.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
twistu 10Forma podstawowa: twist
Opis: muzyka do tańczenia twista (zwykle piosenka).
twitną 12Forma podstawowa: twitnąć
twitnę 12Forma podstawowa: twitnąć
twitów 12Forma podstawowa: twit
twitta 9Forma podstawowa: twitt
twittu 11Forma podstawowa: twitt
twitty 10Forma podstawowa: twitt
twituj 12Forma podstawowa: twitować
twoich 10Forma podstawowa: twoi
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: twoje
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: twój
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
twoimi 8Forma podstawowa: twoja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: twój
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
twojej 11Forma podstawowa: twoja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: twój
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tworem 8Forma podstawowa: twór
Opis: wytwór człowieka, zarówno materialny przedmiot, jak i efekt pracy umysłu (np. twór wyobraźni).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tworom 8Forma podstawowa: twór
Opis: wytwór człowieka, zarówno materialny przedmiot, jak i efekt pracy umysłu (np. twór wyobraźni).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tworów 11Forma podstawowa: twór
Opis: wytwór człowieka, zarówno materialny przedmiot, jak i efekt pracy umysłu (np. twór wyobraźni).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tworze 7Forma podstawowa: twór
Opis: wytwór człowieka, zarówno materialny przedmiot, jak i efekt pracy umysłu (np. twór wyobraźni).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tworzę 11Forma podstawowa: tworzyć
Opis: pracować nad dziełem sztuki
Część mowy/forma fleksyjna:
tworzy 8Forma podstawowa: tworzyć
Opis: pracować nad dziełem sztuki
Część mowy/forma fleksyjna:
twórcą 16Forma podstawowa: twórca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
twórco 12Forma podstawowa: twórca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
twórcy 13Forma podstawowa: twórca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyblem 12Forma podstawowa: tybel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tycera 9Forma podstawowa: tycer
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tycery 10Forma podstawowa: tycer
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
tycich 12Forma podstawowa: tyci
Opis: bardzo mały - taki, który istnieje fizycznie lub można sobie go wyobrazić jako istniejący w przestrzeni (ma łatwe do opisania cechy fizyczne) i jest stosunkowo nieznaczny, niewielki pod względem rozm
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tyciem 10Forma podstawowa: tyć
Opis: zwiększać masę ciała, zarastając tłuszczem.
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
tyciom 10Forma podstawowa: tyć
Opis: zwiększać masę ciała, zarastając tłuszczem.
tycoon 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyczce 10Forma podstawowa: tyczka
Opis: długi, cienki pręt, palik, słupek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyczem 10Forma podstawowa: tycz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyczeń 15Forma podstawowa: tyczyć
tyczka 10Opis: długi, cienki pręt, palik, słupek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: długi, cienki pręt, palik, słupek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyczką 14Forma podstawowa: tyczka
Opis: długi, cienki pręt, palik, słupek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyczkę 14Forma podstawowa: tyczka
Opis: długi, cienki pręt, palik, słupek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyczko 10Forma podstawowa: tyczka
Opis: długi, cienki pręt, palik, słupek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tyczka
Opis: długi, cienki pręt, palik, słupek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyczmy 11Forma podstawowa: tyczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
tyczna 9Forma podstawowa: tyczny
Opis: o fasoli: taki, który uprawiany jest na tyczkach (pnie się po tyczkach w miarę wzrostu).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tyczną 13Forma podstawowa: tyczny
Opis: o fasoli: taki, który uprawiany jest na tyczkach (pnie się po tyczkach w miarę wzrostu).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tyczne 9Forma podstawowa: tyczny
Opis: o fasoli: taki, który uprawiany jest na tyczkach (pnie się po tyczkach w miarę wzrostu).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tyczni 9Forma podstawowa: tycznia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tyczny
Opis: o fasoli: taki, który uprawiany jest na tyczkach (pnie się po tyczkach w miarę wzrostu).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tyczów 13Forma podstawowa: tycz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyczże 13Forma podstawowa: tyczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
tyfonu 14Forma podstawowa: tyfon
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyftyk 15Opis: tkanina jedwabna, wełniana lub bawełniana pochodzenia tureckiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyfusy 15Forma podstawowa: tyfus
Opis: choroba bakteryjna o różnym przebiegu, zależnym od etiologii.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyglom 12Forma podstawowa: tygiel
Opis: tyle, ile mieści się w tyglu - rondlu z rączką lub dwoma uszkami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tygrys 11Opis: wilk workowaty, tygrys tasmański, wilk tasmański, fałszywy tygrys, Tassie, Tazzy, Thylacinus cynocephalus – gatunek ssaka z rodziny wilków workowatych, największy drapieżny torbacz czasów współczesny
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: wilk workowaty, tygrys tasmański, wilk tasmański, fałszywy tygrys, Tassie, Tazzy, Thylacinus cynocephalus – gatunek ssaka z rodziny wilków workowatych, największy drapieżny torbacz czasów współczesny
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyjące 15Forma podstawowa: tyć
Opis: zwiększać masę ciała, zarastając tłuszczem.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
tyjący 16Forma podstawowa: tyć
Opis: zwiększać masę ciała, zarastając tłuszczem.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
tyjemy 12Forma podstawowa: tyć
Opis: zwiększać masę ciała, zarastając tłuszczem.
Część mowy/forma fleksyjna:
tyjmyż 16Forma podstawowa: tyć
Opis: zwiększać masę ciała, zarastając tłuszczem.
Część mowy/forma fleksyjna:
tykach 12Forma podstawowa: tyka
Opis: zgrubiale: tyczka - długi, cienki pręt, palik, słupek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tykało 11Forma podstawowa: tykać
Część mowy/forma fleksyjna:
tykały 12Forma podstawowa: tykać
Część mowy/forma fleksyjna:
tykami 10Forma podstawowa: tyk
Opis: tykanie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tyka
Opis: zgrubiale: tyczka - długi, cienki pręt, palik, słupek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tyka
Opis: zgrubiale: tyczka - długi, cienki pręt, palik, słupek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tykane 9Forma podstawowa: tykać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
tykano 9Forma podstawowa: tykać
Część mowy/forma fleksyjna:
tykasz 9Forma podstawowa: tykać
Część mowy/forma fleksyjna:
tykiem 10Forma podstawowa: tyk
Opis: tykanie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyknąć 18Część mowy/forma fleksyjna:
tyknął 15Forma podstawowa: tyknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
tyknie 9Forma podstawowa: tyknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
tyknij 11Forma podstawowa: tyknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
tykocą 14Forma podstawowa: tykotać
Część mowy/forma fleksyjna:
tykotu 12Forma podstawowa: tykot
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tykowi 9Forma podstawowa: tyk
Opis: tykanie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tykwie 9Forma podstawowa: tykwa
Opis: owoc (nibyjagoda) tykwy pospolitej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tylcem 11Forma podstawowa: tylec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tylec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tylców 14Forma podstawowa: tylec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyldom 11Forma podstawowa: tylda
Opis: znak diakrytyczny leżący w górnej połowie pola znaku, mniej więcej na linii wydłużeń górnych pisma.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tylego 11Forma podstawowa: tyli
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tylemu 12Forma podstawowa: tyli
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tylich 12Forma podstawowa: tyli
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tylnej 11Forma podstawowa: tylny
Opis: o głosce - taka, która jest artykułowana z tyłu jamy ustnej, w jej tylnej części.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tylnik 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyloma 10Forma podstawowa: tyle
Część mowy/forma fleksyjna: liczebnik główny
tylozę 13Forma podstawowa: tyloza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tylozo 9Forma podstawowa: tyloza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tylżan 13Forma podstawowa: tylżanin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyłach 13Forma podstawowa: tyły
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyłami 11Forma podstawowa: tył
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyłbym 14Forma podstawowa: tyć
Opis: zwiększać masę ciała, zarastając tłuszczem.
Część mowy/forma fleksyjna:
tyłbyś 17Forma podstawowa: tyć
Opis: zwiększać masę ciała, zarastając tłuszczem.
Część mowy/forma fleksyjna:
tyłkom 12Forma podstawowa: tyłek
Opis: pośladki, tylna część ciała.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyłowa 10Forma podstawowa: tyłowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tyłową 14Forma podstawowa: tyłowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tyłowi 10Forma podstawowa: tył
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyłowy 11Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tymfem 14Forma podstawowa: tymf
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tymfom 14Forma podstawowa: tymf
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyminę 13Forma podstawowa: tymina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tymole 10Forma podstawowa: tymol
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tympan 10Opis: element architektoniczny, wewnętrzne trójkątne pole frontonu, gładkie lub wypełnione rzeźbami, stanowiące charakterystyczny element monumentalnych budowli w różnych stylach (zwykle kojarzony ze style
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tynach 11Forma podstawowa: tyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tynfem 13Forma podstawowa: tynf
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tynfie 12Forma podstawowa: tynf
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tynfów 16Forma podstawowa: tynf
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tynkom 10Forma podstawowa: tynk
Opis: warstwa z zaprawy lub gipsu pokrywająca powierzchnie ścian, sufitów, kolumn, filarów itp. wewnątrz i na zewnątrz budynku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tynków 13Forma podstawowa: tynk
Opis: warstwa z zaprawy lub gipsu pokrywająca powierzchnie ścian, sufitów, kolumn, filarów itp. wewnątrz i na zewnątrz budynku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tynkuj 13Forma podstawowa: tynkować
Część mowy/forma fleksyjna:
typach 12Forma podstawowa: typ
Opis: w biologii: jedna z podstawowych kategorii systematycznych stosowanych w systematyce organizmów, niższa od królestwa, a wyższa od gromady (classis) w systematyce zwierząt lub klasy (classis) w botani
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
typasy 10Forma podstawowa: typas
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
typkom 11Forma podstawowa: typek
Opis: zdrobnienie od typ, słowo o zabarwieniu pejoratywnym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
typowo 9Opis: charakterystycznie, w sposób łatwo identyfikowalny z danym typem, daną klasą rzeczy, zjawisk czy osób.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: typowy
Opis: o człowieku: posiadający pewne stereotypowe cechy, które przypisuje się przedstawicielom danego zawodu, pokolenia czy grupy społecznej.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
typują 17Forma podstawowa: typować
Część mowy/forma fleksyjna:
typula 12Forma podstawowa: typul
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
typulu 14Forma podstawowa: typul
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyrada 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyrają 14Forma podstawowa: tyrać
Część mowy/forma fleksyjna:
tyrali 9Forma podstawowa: tyrać
Część mowy/forma fleksyjna:
tyrała 10Forma podstawowa: tyrać
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyrałę 14Forma podstawowa: tyrała
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyramy 10Forma podstawowa: tyrać
Część mowy/forma fleksyjna:
tyrana 8Forma podstawowa: tyran
Opis: bezwzględnik, okrutnik, ktoś o trudnym charakterze.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyrani 8Forma podstawowa: tyran
Opis: bezwzględnik, okrutnik, ktoś o trudnym charakterze.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyrano 8Forma podstawowa: tyrać
Część mowy/forma fleksyjna:
tyrany 9Forma podstawowa: tyran
Opis: bezwzględnik, okrutnik, ktoś o trudnym charakterze.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
tyrkną 13Forma podstawowa: tyrknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
tyrknę 13Forma podstawowa: tyrknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
tyrpał 11Forma podstawowa: tyrpać
Część mowy/forma fleksyjna:
tyrpań 15Forma podstawowa: tyrpać
tyrpie 9Forma podstawowa: tyrpać
Część mowy/forma fleksyjna:
tyrpię 13Forma podstawowa: tyrpać
Część mowy/forma fleksyjna:
tyrpmy 11Forma podstawowa: tyrpać
Część mowy/forma fleksyjna:
tyrpże 13Forma podstawowa: tyrpać
Część mowy/forma fleksyjna:
tyrsem 9Forma podstawowa: tyrs
Opis: ornament w formie laski oplecionej liśćmi.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyrsów 12Forma podstawowa: tyrs
Opis: ornament w formie laski oplecionej liśćmi.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyrtej 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tysiak 9Opis: kwota tysiąca w jakiejś walucie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tysiąc 13Opis: kwota tysiąca w jakiejś walucie.
Część mowy/forma fleksyjna: liczebnik główny
tyskim 10Forma podstawowa: tyski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tyszan 8Forma podstawowa: tyszanin
Opis: mieszkaniec Tychów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tytana 9Forma podstawowa: tytan
Opis: osoba o niezwykłych cechach, odznaczająca się pod jakimś względem, ponadprzeciętna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tytani 9Forma podstawowa: tytan
Opis: osoba o niezwykłych cechach, odznaczająca się pod jakimś względem, ponadprzeciętna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tytanu 11Forma podstawowa: tytan
Opis: osoba o niezwykłych cechach, odznaczająca się pod jakimś względem, ponadprzeciętna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tytany 10Forma podstawowa: tytan
Opis: osoba o niezwykłych cechach, odznaczająca się pod jakimś względem, ponadprzeciętna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
tytkom 11Forma podstawowa: tytka
Opis: torebka, opakowanie w kształcie rurki zrobione z papieru.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tytłać 16Część mowy/forma fleksyjna:
tytłaj 13Forma podstawowa: tytłać
Część mowy/forma fleksyjna:
tytłam 12Forma podstawowa: tytłać
Część mowy/forma fleksyjna:
tytłań 17Forma podstawowa: tytłać
tytoni 9Forma podstawowa: tytoń
Opis: Nicotiana – rodzaj roślin zielnych z rodziny psiankowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tytule 12Forma podstawowa: tytuł
Opis: wydawnictwo.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyzach 11Forma podstawowa: tyzy
tyzami 9Forma podstawowa: tyzy
tyzana 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyzaną 12Forma podstawowa: tyzana
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyzanę 12Forma podstawowa: tyzana
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyzano 8Forma podstawowa: tyzana
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tyzany 9Forma podstawowa: tyzana
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik

Wyrazy na literę t o długości 7

tabakom 12Forma podstawowa: tabak
Opis: niekrajany tytoń w liściach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tabak
Opis: niekrajany tytoń w liściach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tabaka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tabardu 13Forma podstawowa: tabard
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tabasco 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tabbula 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tabbule 15Forma podstawowa: tabbula
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tabbulę 19Forma podstawowa: tabbula
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tabbuli 15Forma podstawowa: tabbula
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tabelce 12Forma podstawowa: tabelka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tabelek 12Forma podstawowa: tabelka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tabelką 16Forma podstawowa: tabelka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tabelki 12Forma podstawowa: tabelka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tabelko 12Forma podstawowa: tabelka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tabelom 12Forma podstawowa: tabela
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tabence 11Forma podstawowa: tabenka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tabenka 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tabenkę 15Forma podstawowa: tabenka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tabenki 11Forma podstawowa: tabenka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tabenko 11Forma podstawowa: tabenka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tabesem 11Forma podstawowa: tabes
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tabesom 11Forma podstawowa: tabes
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tabesów 14Forma podstawowa: tabes
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tabetyk 13Opis: osoba chora na tabes, tj. wiąd rdzenia kręgowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tablach 14Forma podstawowa: tabla
Opis: rodzaj instrumentu membranowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tablami 12Forma podstawowa: tabla
Opis: rodzaj instrumentu membranowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tableau 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tablica 12Opis: kontener danych dostępnych, w którym poszczególne komórki dostępne są za pomocą kluczy, które najczęściej przyjmują wartości numeryczne.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tablice 12Forma podstawowa: tablica
Opis: kontener danych dostępnych, w którym poszczególne komórki dostępne są za pomocą kluczy, które najczęściej przyjmują wartości numeryczne.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tablico 12Forma podstawowa: tablica
Opis: kontener danych dostępnych, w którym poszczególne komórki dostępne są za pomocą kluczy, które najczęściej przyjmują wartości numeryczne.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tablicy 13Forma podstawowa: tablica
Opis: kontener danych dostępnych, w którym poszczególne komórki dostępne są za pomocą kluczy, które najczęściej przyjmują wartości numeryczne.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taborem 11Forma podstawowa: tabór
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taboret 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taborki 11Forma podstawowa: taborek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taborom 11Forma podstawowa: tabor
Opis: zbiór pojazdów, używanych w ramach działalności jednej organizacji, do transportu ludzi lub rzeczy, np.: tabor PKP.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tabór
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taborów 14Forma podstawowa: tabór
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taborze 10Forma podstawowa: tabór
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tabuizm 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tabulat 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tabunie 12Forma podstawowa: tabun
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tabunów 16Forma podstawowa: tabun
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tachają 17Forma podstawowa: tachać
Część mowy/forma fleksyjna:
tachali 12Forma podstawowa: tachać
Część mowy/forma fleksyjna:
tachała 13Forma podstawowa: tachać
Część mowy/forma fleksyjna:
tachaną 15Forma podstawowa: tachać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
tachane 11Forma podstawowa: tachać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
tachani 11Forma podstawowa: tachać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
tachasz 11Forma podstawowa: tachać
Część mowy/forma fleksyjna:
tachcie 12Forma podstawowa: tachta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tachtom 13Forma podstawowa: tachta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tackami 11Forma podstawowa: tacka
Opis: mała taca do przenoszenia różnych przedmiotów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taczała 11Forma podstawowa: taczać
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taczały 12Forma podstawowa: taczała
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
taczane 9Forma podstawowa: taczać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
taczano 9Forma podstawowa: taczać
Część mowy/forma fleksyjna:
taczany 10Forma podstawowa: taczać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
taczasz 9Forma podstawowa: taczać
Część mowy/forma fleksyjna:
taczkom 11Forma podstawowa: taczka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: taczki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tacznik 10Opis: górnik, który pracuje przy taczkach, określenie środowiskowe górnicze.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taelach 12Forma podstawowa: tael
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taelami 10Forma podstawowa: tael
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taelowi 9Forma podstawowa: tael
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tafelka 14Opis: tabliczka czekolady.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tafiami 13Forma podstawowa: tafia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taflami 14Forma podstawowa: tafla
Opis: płyta z równego, gładkiego materiału.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taflową 17Forma podstawowa: taflowy
Opis: mający kształt, formę tafli.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
taftach 16Forma podstawowa: tafta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taftowa 13Forma podstawowa: taftowy
Opis: taki, który ma połysk podobny do połysku tafty.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
taftowe 13Forma podstawowa: taftowy
Opis: taki, który ma połysk podobny do połysku tafty.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
taftowi 13Forma podstawowa: taftowy
Opis: taki, który ma połysk podobny do połysku tafty.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
taftowy 14Opis: taki, który ma połysk podobny do połysku tafty.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
taginie 10Forma podstawowa: tagin
tagować 15Część mowy/forma fleksyjna:
tagował 12Forma podstawowa: tagować
Część mowy/forma fleksyjna:
taguana 12Forma podstawowa: taguan
Opis: Petaurista petaurista – gatunek gryzonia z rodziny wiewiórkowatych, występuje w gęstych lasach Azji, od Kaszmiru do południowych Chin, Sri Lanki, Jawy i Borneo.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taguany 13Forma podstawowa: taguan
Opis: Petaurista petaurista – gatunek gryzonia z rodziny wiewiórkowatych, występuje w gęstych lasach Azji, od Kaszmiru do południowych Chin, Sri Lanki, Jawy i Borneo.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tagujmy 16Forma podstawowa: tagować
Część mowy/forma fleksyjna:
tahinie 10Forma podstawowa: tahina
taikuny 12Forma podstawowa: taikun
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
taiłbym 14Forma podstawowa: taić
Opis: nie wyjawiać czegoś, robić z czegoś tajemnicę.
Część mowy/forma fleksyjna:
taiłyby 14Forma podstawowa: taić
Opis: nie wyjawiać czegoś, robić z czegoś tajemnicę.
Część mowy/forma fleksyjna:
tajałam 13Forma podstawowa: tajać
Część mowy/forma fleksyjna:
tającej 17Forma podstawowa: tajać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
tającym 17Forma podstawowa: tajać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
tajecie 11Forma podstawowa: tajać
Część mowy/forma fleksyjna:
tajemni 11Forma podstawowa: tajemny
Opis: taki, który jest tajemnicą, sekretny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tajemny 12Opis: taki, który jest tajemnicą, sekretny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tajenia 10Forma podstawowa: taić
Opis: nie wyjawiać czegoś, robić z czegoś tajemnicę.
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
tajenie 10Forma podstawowa: taić
Opis: nie wyjawiać czegoś, robić z czegoś tajemnicę.
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
tajeniu 12Forma podstawowa: taić
Opis: nie wyjawiać czegoś, robić z czegoś tajemnicę.
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
tajfunu 18Forma podstawowa: tajfun
Opis: cyklon tropikalny wiejący we wschodniej i południowo-wschodniej Azji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tajfuny 17Forma podstawowa: tajfun
Opis: cyklon tropikalny wiejący we wschodniej i południowo-wschodniej Azji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tajgami 13Forma podstawowa: tajga
Opis: obszar północnej Ameryki, Europy i Azji, porośnięty borealnym lasem iglastym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tajkuna 13Forma podstawowa: tajkun
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tajmeny 12Forma podstawowa: tajmen
tajnemu 13Forma podstawowa: tajny
Opis: nielegalny, nieoficjalny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tajniak 11Opis: emisja gazów metabolicznych przez odbyt odbywająca się bezdźwięcznie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tajniki 11Forma podstawowa: tajnik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tajność 19Opis: to, że coś jest tajne, niejawne.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tajnymi 12Forma podstawowa: tajny
Opis: nielegalny, nieoficjalny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tajpana 11Forma podstawowa: tajpan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tajpany 12Forma podstawowa: tajpan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tajstrą 15Forma podstawowa: tajstra
Opis: rodzaj skórzanej, żołnierskiej lub myśliwskiej torby na żywność.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tajstry 12Forma podstawowa: tajstra
Opis: rodzaj skórzanej, żołnierskiej lub myśliwskiej torby na żywność.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
takiego 11Forma podstawowa: taki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
takieta 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
takimże 14Forma podstawowa: takiż
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
takinom 10Forma podstawowa: takin
Opis: Budorcas taxicolor - ssak z rodziny krętorogich, jedyny przedstawiciel rodzaju Budorca, zamieszkuje wschodnie Himalaje i Wyżynę Tybetańską, od 2500 do 4250 m n.p.m.
takirom 10Forma podstawowa: takir
Opis: ilasta kotlina w obszarze pustyń piaszczystych w Azji Środkowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
takirze 9Forma podstawowa: takir
Opis: ilasta kotlina w obszarze pustyń piaszczystych w Azji Środkowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
takkami 11Forma podstawowa: takka
Opis: Tacca - rodzaj rośliny z rodziny krąpielowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taklami 11Forma podstawowa: takiel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
takluje 14Forma podstawowa: taklować
Część mowy/forma fleksyjna:
takowej 11Forma podstawowa: takowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
taksach 12Forma podstawowa: taks
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taksami 10Forma podstawowa: taks
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taksjom 12Forma podstawowa: taksja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taksole 10Forma podstawowa: taksol
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taksonu 11Forma podstawowa: takson
Opis: jednostka zdefiniowana w systematyce organizmów jako grupa organizmów (populacja lub grupa populacji) zwykle uznawanych za filogenetycznie spokrewnione, wyróżniających się konkretną cechą różniącą je
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taksony 10Forma podstawowa: takson
Opis: jednostka zdefiniowana w systematyce organizmów jako grupa organizmów (populacja lub grupa populacji) zwykle uznawanych za filogenetycznie spokrewnione, wyróżniających się konkretną cechą różniącą je
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taksowi 9Forma podstawowa: taks
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: taksowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
taksują 17Forma podstawowa: taksować
Część mowy/forma fleksyjna:
taksuje 13Forma podstawowa: taksować
Część mowy/forma fleksyjna:
taktową 14Forma podstawowa: taktowy
Opis: w muzyce - dotyczący taktu, np. kreska taktowa.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
taktowi 10Forma podstawowa: takt
Opis: grzeczne, kulturalne i delikatne zachowywanie się, działanie wobec innych osób z wyczuciem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: taktowy
Opis: w muzyce - dotyczący taktu, np. kreska taktowa.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
taktują 18Forma podstawowa: taktować
Część mowy/forma fleksyjna:
taktycy 13Forma podstawowa: taktyk
Opis: ktoś, kto potrafi planować i przewidwać, ma taktykę, by osiągnąć zamierzony cel.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taktyka 12Forma podstawowa: taktyk
Opis: ktoś, kto potrafi planować i przewidwać, ma taktykę, by osiągnąć zamierzony cel.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: skonstruowany według określonych zasad schemat postępowania, którego efektem jest osiągnięcie ściśle określonego celu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taktyki 12Forma podstawowa: taktyk
Opis: ktoś, kto potrafi planować i przewidwać, ma taktykę, by osiągnąć zamierzony cel.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: taktyka
Opis: skonstruowany według określonych zasad schemat postępowania, którego efektem jest osiągnięcie ściśle określonego celu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taktyku 14Forma podstawowa: taktyk
Opis: ktoś, kto potrafi planować i przewidwać, ma taktykę, by osiągnąć zamierzony cel.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
takuśką 20Forma podstawowa: takuśki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
takuśki 16Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
takyrów 14Forma podstawowa: takyr
Opis: ilasta kotlina w obszarze pustyń piaszczystych w Azji Środkowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
takyrze 10Forma podstawowa: takyr
Opis: ilasta kotlina w obszarze pustyń piaszczystych w Azji Środkowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
talarem 10Forma podstawowa: talar
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
talarka 10Forma podstawowa: talarek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
talarki 10Forma podstawowa: talarek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
talarom 10Forma podstawowa: talar
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
talarów 13Forma podstawowa: talar
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
talarze 9Forma podstawowa: talar
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
talbotu 14Forma podstawowa: talbot
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
talboty 13Forma podstawowa: talbot
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
talcytu 14Forma podstawowa: talcyt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
talcyty 13Forma podstawowa: talcyt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
talenty 11Forma podstawowa: talent
Opis: osoba utalentowana.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
talerze 9Forma podstawowa: talerz
Opis: zwykle okrągłe, względnie płytkie naczynie służące do podawania potraw.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
talerzy 10Forma podstawowa: talerze
Opis: instrument muzyczny z grupy idiofonów w postaci dwóch cienkich, okrągłych dysków, z uwypukleniem biegnącym koncentrycznie, wykonane są głównie ze stopów brązu i mosiądzu, występują w formach o różnej
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
talibem 12Forma podstawowa: talib
Opis: uczeń, najczęściej medresy lub szkoły koranicznej, zdobywający za pomocą nauki pamięciowej ogólną wiedzę na temat Koranu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
talibie 11Forma podstawowa: talib
Opis: uczeń, najczęściej medresy lub szkoły koranicznej, zdobywający za pomocą nauki pamięciowej ogólną wiedzę na temat Koranu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
talijce 12Forma podstawowa: talijka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
talijka 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
talijkę 16Forma podstawowa: talijka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
talitem 11Forma podstawowa: talit
talitom 11Forma podstawowa: talit
talitów 14Forma podstawowa: talit
taliuję 17Forma podstawowa: taliować
Część mowy/forma fleksyjna:
talkami 11Forma podstawowa: talka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
talkową 14Forma podstawowa: talkowy
Opis: taki, który zawiera talk, jest zrobiony, w całości lub w części, z talku.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
talkowi 10Forma podstawowa: talk
Opis: minerał z gromady krzemianów, należy do grupy minerałów pospolitych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: talkowy
Opis: taki, który zawiera talk, jest zrobiony, w całości lub w części, z talku.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
talkowy 11Opis: taki, który zawiera talk, jest zrobiony, w całości lub w części, z talku.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
talkują 18Forma podstawowa: talkować
Część mowy/forma fleksyjna:
talkuje 14Forma podstawowa: talkować
Część mowy/forma fleksyjna:
talmudy 14Forma podstawowa: talmud
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
talonów 13Forma podstawowa: talon
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
talrepu 12Forma podstawowa: talrep
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
talrepy 11Forma podstawowa: talrep
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
talwegu 13Forma podstawowa: talweg
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tałesie 10Forma podstawowa: tałes
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tałzeny 11Forma podstawowa: tałzen
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tamajaj 13Forma podstawowa: tamajajo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tamalom 11Forma podstawowa: tamale
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tamaryn 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tamaryna
Opis: tamarina - nazwa zwyczajowa rodzaju małp szerokonosych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tambora 11Forma podstawowa: tambor
tambura 13Opis: instrument strunowy szarpany z pudłem rezonansowym, gryfem i progami na podstrunnicy, wykonywany jest z drewna, ma zwykle cztery struny, obecnie najczęściej metalowe.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tamburę 17Forma podstawowa: tambura
Opis: instrument strunowy szarpany z pudłem rezonansowym, gryfem i progami na podstrunnicy, wykonywany jest z drewna, ma zwykle cztery struny, obecnie najczęściej metalowe.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tamburo 13Forma podstawowa: tambura
Opis: instrument strunowy szarpany z pudłem rezonansowym, gryfem i progami na podstrunnicy, wykonywany jest z drewna, ma zwykle cztery struny, obecnie najczęściej metalowe.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tamgach 14Forma podstawowa: tamga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tamgami 12Forma podstawowa: tamga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tamiarz 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tamilom 11Forma podstawowa: tamil
Opis: członek ludu Tamilów, narodu z grupy ludów drawidyjskich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tamil
Opis: członek ludu Tamilów, narodu z grupy ludów drawidyjskich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tamilów 14Forma podstawowa: tamil
Opis: członek ludu Tamilów, narodu z grupy ludów drawidyjskich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tamować 14Część mowy/forma fleksyjna:
tamtego 12Forma podstawowa: tamten
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: tamto
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tamtemu 13Forma podstawowa: tamten
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: tamto
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tamujmy 15Forma podstawowa: tamować
Część mowy/forma fleksyjna:
tanager 10
tanagrą 14Forma podstawowa: tanagra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tanagro 10Forma podstawowa: tanagra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tanburu 14Forma podstawowa: tanbur
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tanbury 13Forma podstawowa: tanbur
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tancbud 14Forma podstawowa: tancbuda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tancerz 9Opis: mężczyzna, który tańczy (np. na dyskotece), jest postrzegany przez pryzmat swoich umiejętności tanecznych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tandemu 12Forma podstawowa: tandem
Opis: zespół urządzeń złożony z pary układów umieszczanych w maszynie, urządzeniu, pojeździe obok siebie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tandemy 11Forma podstawowa: tandem
Opis: zespół urządzeń złożony z pary układów umieszczanych w maszynie, urządzeniu, pojeździe obok siebie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tandetą 14Forma podstawowa: tandeta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tangach 13Forma podstawowa: tanga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tango
Opis: utwór muzyczny, do którego tańczy się tango.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tangami 11Forma podstawowa: tanga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tangela 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tangelę 15Forma podstawowa: tangela
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tangeli 11Forma podstawowa: tangela
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tangelo 11Forma podstawowa: tangela
Opis: owoc rośliny będącej krzyżówką grejpfruta i mandarynki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tangens 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tangram 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taniaki 9Forma podstawowa: taniak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taniano 8Forma podstawowa: tanieć
Część mowy/forma fleksyjna:
tanieją 14Forma podstawowa: tanieć
Część mowy/forma fleksyjna:
tanieje 10Forma podstawowa: tanieć
Część mowy/forma fleksyjna:
tanieli 9Forma podstawowa: tanieć
Część mowy/forma fleksyjna:
taniemu 11Forma podstawowa: tani
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
taninie 8Forma podstawowa: tanina
Opis: organiczny związek chemiczny zbudowany z wielu cząsteczek kwasu galusowego i D-glukozy, jest polimeryzowany i przechowywany w tanosomach, tj. organellach występujących w zielonych organach roślin nac
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taninom 9Forma podstawowa: tanina
Opis: organiczny związek chemiczny zbudowany z wielu cząsteczek kwasu galusowego i D-glukozy, jest polimeryzowany i przechowywany w tanosomach, tj. organellach występujących w zielonych organach roślin nac
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tanioch 11Forma podstawowa: taniocha
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tanitów 13Forma podstawowa: tanit
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tanizna 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tanizną 12Forma podstawowa: tanizna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tanizny 9Forma podstawowa: tanizna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tankami 10Forma podstawowa: tanek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tanek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tankiem 10Forma podstawowa: tank
Opis: postać w grze RPG, której zadaniem jest skupienie na sobie uwagi przeciwników w czasie walki (zazwyczaj ta postać ma szczególne predyspozycje, by podejmować się takiej roli).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tankowi 9Forma podstawowa: tanek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tanek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tank
Opis: postać w grze RPG, której zadaniem jest skupienie na sobie uwagi przeciwników w czasie walki (zazwyczaj ta postać ma szczególne predyspozycje, by podejmować się takiej roli).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tankuje 13Forma podstawowa: tankować
Część mowy/forma fleksyjna:
tankuję 17Forma podstawowa: tankować
Część mowy/forma fleksyjna:
tantalu 12Forma podstawowa: tantal
Opis: w mitologii greckiej król w Lidii, na górze Sipylos.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tantryk 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tantrze 9Forma podstawowa: tantra
Opis: tradycja duchowego rozwoju oparta na filozofii monistycznej, rytuał umożliwiający bezpośrednie doświadczanie natury rzeczywistości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tańcach 18Forma podstawowa: taniec
Opis: utwór pośrednio lub bezpośrednio związany z tańcem, służący jako podkład do tańca lub stylizowany na muzykę do tańca, lecz przeznaczony do słuchania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tańcami 16Forma podstawowa: tańce
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tańcową 19Forma podstawowa: tańcowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tańcowe 15Forma podstawowa: tańcowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tańcowi 15Forma podstawowa: taniec
Opis: utwór pośrednio lub bezpośrednio związany z tańcem, służący jako podkład do tańca lub stylizowany na muzykę do tańca, lecz przeznaczony do słuchania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tańcowy 16Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tańczmy 17Forma podstawowa: tańczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
tańczyk 17Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tańczył 18Forma podstawowa: tańczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
tańczże 19Forma podstawowa: tańczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
tańszej 16Forma podstawowa: tani
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
taoista 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taoistę 13Forma podstawowa: taoista
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taoisto 9Forma podstawowa: taoista
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taoizmu 11Forma podstawowa: taoizm
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taoizmy 10Forma podstawowa: taoizm
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taonami 9Forma podstawowa: taon
Opis: cząstka elementarna z grupy leptonów obdarzona ładunkiem ujemnym, średnim czasem życia 3×10−13 sekundy i dużą masą wynoszącą 1777 MeV/c2 = 3,17×10−27 kg.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tapecie 10Forma podstawowa: tapet
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tapeta
Opis: gruby lub niestarannie nałożony makijaż.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tapenad 10Forma podstawowa: tapenada
taperem 10Forma podstawowa: taper
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taperka 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taperkę 14Forma podstawowa: taperka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taperom 10Forma podstawowa: taper
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taperuj 13Forma podstawowa: taperować
Część mowy/forma fleksyjna:
taperze 9Forma podstawowa: taper
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tapetom 11Forma podstawowa: tapet
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tapeta
Opis: gruby lub niestarannie nałożony makijaż.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tapetum
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tapetów 14Forma podstawowa: tapet
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tapetum
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tapetum 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tapicer 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tapingi 11Forma podstawowa: taping
tapioce 10Forma podstawowa: tapioka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tapioka 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tapioki 10Forma podstawowa: tapioka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tapirek 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tapirka 10Forma podstawowa: tapirek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tapirom 10Forma podstawowa: tapir
Opis: Tapirus - rodzaj ssaków z rzędu nieparzystokopytnych, występujący w tropikalnych dżunglach Ameryki Południowej i Azji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tapirze 9Forma podstawowa: tapir
Opis: Tapirus - rodzaj ssaków z rzędu nieparzystokopytnych, występujący w tropikalnych dżunglach Ameryki Południowej i Azji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taplają 16Forma podstawowa: taplać
Część mowy/forma fleksyjna:
taplali 11Forma podstawowa: taplać
Część mowy/forma fleksyjna:
taplała 12Forma podstawowa: taplać
Część mowy/forma fleksyjna:
taplało 12Forma podstawowa: taplać
Część mowy/forma fleksyjna:
taplano 10Forma podstawowa: taplać
Część mowy/forma fleksyjna:
taraban 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taradam 10Forma podstawowa: taradama
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taranuj 12Forma podstawowa: taranować
Część mowy/forma fleksyjna:
tarasem 9Forma podstawowa: taras
Opis: sposób ukształtowania terenu, występ na zboczu, który powstał w wyniku erozji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: taras
Opis: sposób ukształtowania terenu, występ na zboczu, który powstał w wyniku erozji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarasie 8Forma podstawowa: taras
Opis: sposób ukształtowania terenu, występ na zboczu, który powstał w wyniku erozji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarasik 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarasów 12Forma podstawowa: taras
Opis: sposób ukształtowania terenu, występ na zboczu, który powstał w wyniku erozji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarasuj 12Forma podstawowa: tarasować
Część mowy/forma fleksyjna:
tarator 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarcicą 14Forma podstawowa: tarcica
Opis: drewno otrzymywane z okrąglaków przez pocięcie ich wzdłuż.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarcice 10Forma podstawowa: tarcica
Opis: drewno otrzymywane z okrąglaków przez pocięcie ich wzdłuż.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarciem 10Forma podstawowa: tarcie
Opis: jeden z oporów ruchu, całość zjawisk fizycznych towarzyszących przemieszczaniu się względem siebie dwóch ciał fizycznych (tarcie zewnętrzne) lub elementów tego samego ciała (tarcie wewnętrzne) i powo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarciom 10Forma podstawowa: tarcie
Opis: jeden z oporów ruchu, całość zjawisk fizycznych towarzyszących przemieszczaniu się względem siebie dwóch ciał fizycznych (tarcie zewnętrzne) lub elementów tego samego ciała (tarcie wewnętrzne) i powo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarczek 10Forma podstawowa: tarczka
Opis: nieduża tarcza - płaski element różnych urządzeń.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarczka 10Opis: nieduża tarcza - płaski element różnych urządzeń.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarczkę 14Forma podstawowa: tarczka
Opis: nieduża tarcza - płaski element różnych urządzeń.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarczki 10Forma podstawowa: tarczek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarczyk 11Opis: Ctenobrycon spilurus - gatunek ryby słodkowodnej z rodziny kąsaczowatych (Characidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
targają 16Forma podstawowa: targać
Część mowy/forma fleksyjna:
targali 11Forma podstawowa: targać
Część mowy/forma fleksyjna:
targała 12Forma podstawowa: targać
Część mowy/forma fleksyjna:
targami 11Forma podstawowa: targ
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
targana 10Forma podstawowa: targać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
targaną 14Forma podstawowa: targać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
targane 10Forma podstawowa: targać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
targani 10Forma podstawowa: targać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
targano 10Forma podstawowa: targać
Część mowy/forma fleksyjna:
targanu 12Forma podstawowa: targan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
targany 11Forma podstawowa: targan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
targarz 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
targetu 13Forma podstawowa: target
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
targety 12Forma podstawowa: target
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
targiem 11Forma podstawowa: targ
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
targnął 16Forma podstawowa: targnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
targowa 10Forma podstawowa: targowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
targowe 10Forma podstawowa: targowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
targowi 10Forma podstawowa: targ
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
targują 18Forma podstawowa: targować
Część mowy/forma fleksyjna:
targuję 18Forma podstawowa: targować
Część mowy/forma fleksyjna:
targumu 15Forma podstawowa: targum
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
targumy 14Forma podstawowa: targum
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarkach 12Forma podstawowa: tarka
Opis: u mięczaków: blaszka na języku, z licznymi ząbkami, służąca do rozcierania pokarmu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarlaka 10Forma podstawowa: tarlak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarlaki 10Forma podstawowa: tarlak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarlaku 12Forma podstawowa: tarlak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarlicą 14Forma podstawowa: tarlica
Opis: deska szerokości kilkunastu centymetrów i długości około 1,5 metra z wyciętymi dwoma szczelinami, w które wchodzą dwie deski przymocowane na ruchomym bolcu - całość pracuje jak duże nożyce, łamanie ł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarlice 10Forma podstawowa: tarlica
Opis: deska szerokości kilkunastu centymetrów i długości około 1,5 metra z wyciętymi dwoma szczelinami, w które wchodzą dwie deski przymocowane na ruchomym bolcu - całość pracuje jak duże nożyce, łamanie ł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarlicy 11Forma podstawowa: tarlica
Opis: deska szerokości kilkunastu centymetrów i długości około 1,5 metra z wyciętymi dwoma szczelinami, w które wchodzą dwie deski przymocowane na ruchomym bolcu - całość pracuje jak duże nożyce, łamanie ł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarlonu 11Forma podstawowa: tarlon
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarlony 10Forma podstawowa: tarlon
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarłach 13Forma podstawowa: tarło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarłbym 14Forma podstawowa: trzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
tarłbyś 17Forma podstawowa: trzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
tarłowa 10Forma podstawowa: tarłów
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarłowi 10Forma podstawowa: tarłowy
Opis: związany z tarłem, cyklem godowym u ryb.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tarłowy 11Opis: związany z tarłem, cyklem godowym u ryb.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: tarłów
Opis: związany z tarłem, cyklem godowym u ryb.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarłyby 14Forma podstawowa: trzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
tarmosi 9Forma podstawowa: tarmosić
Część mowy/forma fleksyjna:
tarniki 9Forma podstawowa: tarnik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarniną 12Forma podstawowa: tarnina
Opis: owoc rośliny o tej samej nazwie, mały pestkowiec o cierpkogorzkawym smaku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarniny 9Forma podstawowa: tarnina
Opis: owoc rośliny o tej samej nazwie, mały pestkowiec o cierpkogorzkawym smaku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarokom 10Forma podstawowa: tarok
Opis: dawna gra karciana wykorzystująca specjalną talię złożoną z od 40 do 78 kart.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarotem 10Forma podstawowa: tarot
Opis: dawna gra karciana wykorzystująca specjalną talię złożoną z od 40 do 78 kart.{#L:http://pl.wikipedia.org/wiki/Tarot_%28gra_karciana%29}
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarowań 14Forma podstawowa: tarować
tarpona 9Forma podstawowa: tarpon
Opis: Tarpon atlantycki, Megalops atlanticus – gatunek elopsokształtnej ryby amfidromicznej z rodziny tarponowatych (Megalopidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tartach 12Forma podstawowa: tarta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tartaki 10Forma podstawowa: tartak
Opis: zakład, w którym dokonuje się przerobu drewna okrągłego na tarcicę w procesie technologicznym tarcia (inaczej: przecierania), czyli rozpiłowywania za pomocą urządzenia zwanego trakiem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tartana 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tartanę 13Forma podstawowa: tartana
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tartani 9Forma podstawowa: tartan
Opis: boisko, bieżnia, obiekt sportowy o tartanowej nawierzchni.
tartano 9Forma podstawowa: tartana
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tartego 11Forma podstawowa: trzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
tartymi 11Forma podstawowa: trzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
tarując 17Forma podstawowa: tarować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
tarujmy 14Forma podstawowa: tarować
Część mowy/forma fleksyjna:
tarukom 12Forma podstawowa: taruka
Opis: Hippocamelus antisensis – gatunek ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych, blisko spokrewniony z huemalem, zamieszkuje kraje Ameryki Południowej – Ekwador, Peru, Boliwię, Chile i Argentynę.
taryfie 13Forma podstawowa: taryfa
Opis: taksówka - samochód do przewozu osób.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tarzają 14Forma podstawowa: tarzać
Część mowy/forma fleksyjna:
tarzali 9Forma podstawowa: tarzać
Część mowy/forma fleksyjna:
tarzała 10Forma podstawowa: tarzać
Część mowy/forma fleksyjna:
tarzało 10Forma podstawowa: tarzać
Część mowy/forma fleksyjna:
tarzamy 10Forma podstawowa: tarzać
Część mowy/forma fleksyjna:
tarzaną 12Forma podstawowa: tarzać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
tarzane 8Forma podstawowa: tarzać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
tasakom 10Forma podstawowa: tasak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taserom 9Forma podstawowa: taser
taserów 12Forma podstawowa: taser
taserze 8Forma podstawowa: taser
taskało 11Forma podstawowa: taskać
Część mowy/forma fleksyjna:
taskana 9Forma podstawowa: taskać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
taskani 9Forma podstawowa: taskać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
tasował 10Forma podstawowa: tasować
Część mowy/forma fleksyjna:
tastrom 10Forma podstawowa: taster
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tastrów 13Forma podstawowa: taster
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tastruj 13Forma podstawowa: tastrować
Część mowy/forma fleksyjna:
tastrze 9Forma podstawowa: taster
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tasujże 16Forma podstawowa: tasować
Część mowy/forma fleksyjna:
taszach 11Forma podstawowa: tasza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taszami 9Forma podstawowa: tasza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taszczą 13Forma podstawowa: taszczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
taszczę 13Forma podstawowa: taszczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
taszczy 10Forma podstawowa: taszczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
tasznik 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taśmach 16Forma podstawowa: taśma
Opis: przedstawiciel glonów z gromady zielenic (Chlorophyta) z rodzaju Enteromorpha.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taśmami 14Forma podstawowa: taśma
Opis: przedstawiciel glonów z gromady zielenic (Chlorophyta) z rodzaju Enteromorpha.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taśmiak 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taśmową 17Forma podstawowa: taśmowy
Opis: człowiek, najczęściej żołnierz lub mający związek z wojskiem, którego zadaniem jest odbsługa broni ciężkiego kalibru poprzez podawanie i ustawianie taśmy z amunicją.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
taśmowi 13Forma podstawowa: taśmowy
Opis: człowiek, najczęściej żołnierz lub mający związek z wojskiem, którego zadaniem jest odbsługa broni ciężkiego kalibru poprzez podawanie i ustawianie taśmy z amunicją.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
taśmowo 13Forma podstawowa: taśmowy
Opis: człowiek, najczęściej żołnierz lub mający związek z wojskiem, którego zadaniem jest odbsługa broni ciężkiego kalibru poprzez podawanie i ustawianie taśmy z amunicją.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
taśmowy 14Opis: człowiek, najczęściej żołnierz lub mający związek z wojskiem, którego zadaniem jest odbsługa broni ciężkiego kalibru poprzez podawanie i ustawianie taśmy z amunicją.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
taśmują 21Forma podstawowa: taśmować
Część mowy/forma fleksyjna:
taśmuje 17Forma podstawowa: taśmować
Część mowy/forma fleksyjna:
tatarek 10Forma podstawowa: tatarka
Opis: przedstawicielka grupy ludów tureckich z Europy wschodniej oraz północnej Azji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tatarem 10Forma podstawowa: tatar
Opis: przedstawiciel grupy ludów tureckich z Europy wschodniej oraz północnej Azji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tatar
Opis: przedstawiciel grupy ludów tureckich z Europy wschodniej oraz północnej Azji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tatarka 10Opis: przedstawicielka grupy ludów tureckich z Europy wschodniej oraz północnej Azji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: przedstawicielka grupy ludów tureckich z Europy wschodniej oraz północnej Azji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tatarkę 14Forma podstawowa: tatarka
Opis: przedstawicielka grupy ludów tureckich z Europy wschodniej oraz północnej Azji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tatarka
Opis: przedstawicielka grupy ludów tureckich z Europy wschodniej oraz północnej Azji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tatarki 10Forma podstawowa: tatarek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: tatarka
Opis: przedstawicielka grupy ludów tureckich z Europy wschodniej oraz północnej Azji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
tatarko 10Forma podstawowa: tatarka
Opis: przedstawicielka grupy ludów tureckich z Europy wschodniej oraz północnej Azji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tatarka
Opis: przedstawicielka grupy ludów tureckich z Europy wschodniej oraz północnej Azji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tatarom 10Forma podstawowa: tatar
Opis: przedstawiciel grupy ludów tureckich z Europy wschodniej oraz północnej Azji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tatar
Opis: przedstawiciel grupy ludów tureckich z Europy wschodniej oraz północnej Azji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tatarze 9Forma podstawowa: tatar
Opis: przedstawiciel grupy ludów tureckich z Europy wschodniej oraz północnej Azji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tatar
Opis: przedstawiciel grupy ludów tureckich z Europy wschodniej oraz północnej Azji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tatkach 13Forma podstawowa: tatek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tatka
Opis: tatko.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tatko
Opis: tatuś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tatkami 11Forma podstawowa: tatko
Opis: tatuś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tatkiem 11Forma podstawowa: tatko
Opis: tatuś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tatkowi 10Forma podstawowa: tatko
Opis: tatuś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tatłami 12Forma podstawowa: tatła
Opis: słodki wschodni przysmak, wilgotne i bardzo słodkie ciasto.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tatowej 11Forma podstawowa: tatowy
Opis: związany z tatą, dotyczący taty, zwłaszcza należący do taty.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tatowie 9Forma podstawowa: tata
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tatowym 11Forma podstawowa: tatowy
Opis: związany z tatą, dotyczący taty, zwłaszcza należący do taty.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tatrach 12Forma podstawowa: tatra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tatrami 10Forma podstawowa: tatra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tatuaże 15Forma podstawowa: tatuaż
Opis: technika zdobienia ciała przez zmianę pigmentu skóry, nie ma liczby mnogiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tatuażu 17Forma podstawowa: tatuaż
Opis: technika zdobienia ciała przez zmianę pigmentu skóry, nie ma liczby mnogiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tatuaży 16Forma podstawowa: tatuaż
Opis: technika zdobienia ciała przez zmianę pigmentu skóry, nie ma liczby mnogiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tatulem 13Forma podstawowa: tatul
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tatulka 13Forma podstawowa: tatulek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tatunia 11Forma podstawowa: tatunio
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tatuń
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tatunie 11Forma podstawowa: tatunio
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: tatuń
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
tatuniu 13Forma podstawowa: tatunio
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tatuń
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tatusie 11Forma podstawowa: tatuś
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
tatuśki 16Forma podstawowa: tatusiek
Opis: ironicznie: podtatusiały mężczyzna, pan w średnim wieku, najczęściej bez oporów podrywający młode kobiety.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
tatuuje 15Forma podstawowa: tatuować
Opis: robić tatuaż.
Część mowy/forma fleksyjna:
tatuuję 19Forma podstawowa: tatuować
Opis: robić tatuaż.
Część mowy/forma fleksyjna:
tatynek 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tatynki 11Forma podstawowa: tatynek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
tatynku 13Forma podstawowa: tatynek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taurowa 10Forma podstawowa: taurowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
taurowi 10Forma podstawowa: taurowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
taurowy 11Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tauryna 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
taurynę 15Forma podstawowa: tauryna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tauryno 11Forma podstawowa: tauryna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tauzena 10Forma podstawowa: tauzen
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tawerną 12Forma podstawowa: tawerna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tawerno 8Forma podstawowa: tawerna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tawerny 9Forma podstawowa: tawerna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tawlina 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tawlinę 13Forma podstawowa: tawlina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tawrosz 8Opis: Carcharias taurus – gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny tawroszowatych (Odontaspididae), jedyny przedstawiciel rodzaju Carcharias, tawrosz piaskowy występuje we wszystkich ciepłych morzach g
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tawulca 12Forma podstawowa: tawulec
Opis: Stephanandra – rodzaj rośliny z rodziny różowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tawulcu 14Forma podstawowa: tawulec
Opis: Stephanandra – rodzaj rośliny z rodziny różowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tawułka 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tawułkę 17Forma podstawowa: tawułka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tawułko 13Forma podstawowa: tawułka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tawułom 13Forma podstawowa: tawuła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tąpałby 18Forma podstawowa: tąpać
Część mowy/forma fleksyjna:
tąpałem 16Forma podstawowa: tąpać
Część mowy/forma fleksyjna:
tąpałeś 19Forma podstawowa: tąpać
Część mowy/forma fleksyjna:
tąpania 13Forma podstawowa: tąpać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
tąpcież 18Forma podstawowa: tąpać
Część mowy/forma fleksyjna:
tąpiącą 22Forma podstawowa: tąpać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
tąpiące 18Forma podstawowa: tąpać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
tąpiemy 15Forma podstawowa: tąpać
Część mowy/forma fleksyjna:
tąpiesz 13Forma podstawowa: tąpać
Część mowy/forma fleksyjna:
tąpnęła 19Forma podstawowa: tąpnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
tąpnęło 19Forma podstawowa: tąpnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
tąpnięć 22Forma podstawowa: tąpnięcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tchawce 12Forma podstawowa: tchawka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tchawek 12Forma podstawowa: tchawka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: tchawki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tchawka 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tchawką 16Forma podstawowa: tchawka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tchawki 12Forma podstawowa: tchawka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tchawko 12Forma podstawowa: tchawka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tchnąca 16Forma podstawowa: tchnąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
tchnące 16Forma podstawowa: tchnąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
tchnęli 16Forma podstawowa: tchnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
tchnęło 17Forma podstawowa: tchnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
tchnęły 18Forma podstawowa: tchnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
tchnień 17Forma podstawowa: tchnienie
Opis: pojedynczy podmuch wiatru.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tchnięć 20Forma podstawowa: tchnięcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tchórza 15Forma podstawowa: tchórzy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
tchórze 15Forma podstawowa: tchórz
Opis: wspólna nazwa określająca kilka gatunków drapieżnych ssaków z rodziny łasicowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
tchórzę 19Forma podstawowa: tchórzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
tchórzu 17Forma podstawowa: tchórz
Opis: wspólna nazwa określająca kilka gatunków drapieżnych ssaków z rodziny łasicowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tchórzy 16Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
teakach 12Forma podstawowa: teak
Opis: drewno pozyskiwane z drzewa tekowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teakowa 9Forma podstawowa: teakowy
Opis: zrobiony z teaku (teku).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
teakową 13Forma podstawowa: teakowy
Opis: zrobiony z teaku (teku).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
teakowi 9Forma podstawowa: teak
Opis: drewno pozyskiwane z drzewa tekowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: teakowy
Opis: zrobiony z teaku (teku).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
teakowy 10Opis: zrobiony z teaku (teku).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
teamach 12Forma podstawowa: team
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teamowa 9Forma podstawowa: teamowy
teamowy 10
teasera 8Forma podstawowa: teaser
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teasery 9Forma podstawowa: teaser
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teatrom 10Forma podstawowa: teatr
Opis: widownia podczas przedstawienia w teatrze.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teatrów 13Forma podstawowa: teatr
Opis: widownia podczas przedstawienia w teatrze.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: teatrum
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
teatyna 10Forma podstawowa: teatyn
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tebaina 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tebainę 14Forma podstawowa: tebaina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tebaino 10Forma podstawowa: tebaina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tebainy 11Forma podstawowa: tebaina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
tebanek 11Forma podstawowa: tebanka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
<