Wyrazy na literę u

Wyrazy na literę u o długości 2

uf 8Forma fleksyjna: interj subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: ufa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ul 5Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: ulica
Opis: jezdnia - część ulicy przeznaczona dla ruchu samochodowego.
Forma fleksyjna: brev:pun
ut 5Forma podstawowa: uta
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
uu 6
uz 4Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ud 5Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: udo
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
ul 5Forma podstawowa: ula
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ut 5Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2

Wyrazy na literę u o długości 3

uch 8Forma podstawowa: ucho
Opis: element nakrycia głowy, który służy do zasłaniania ucha.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
ucz 6Forma podstawowa: uczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
uda 6Forma podstawowa: udać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
udu 8Forma podstawowa: ud
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3

Forma podstawowa: udo
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
udy 7Forma podstawowa: ud
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ued 6Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ufa 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma podstawowa: ufać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
uff 13Forma fleksyjna: interj
ufo 9Forma podstawowa: niezidentyfikowany obiekt latający
Forma fleksyjna: brev:npun

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
uha 7Forma fleksyjna: interj
uhu 9Forma fleksyjna: interj
uje 7Forma podstawowa: uj
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ule 6Forma podstawowa: ula
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
uli 6Forma podstawowa: ul
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
ulu 8Forma podstawowa: ul
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: ula
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ulw 6Forma podstawowa: ulwa
Opis: watka - przedstawiciel zielenic z rzędu watkowców (Ulvales).
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
umb 8Forma podstawowa: umbo
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
uno 5Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:f subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:f subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:f subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:f subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:f subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:f subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:f subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:f subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:f subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:f subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:f subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:f subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:f subst:sg:voc:n2
ups 6Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
urd 6Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
utą 10Forma podstawowa: uta
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
uto 6Forma podstawowa: uta
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
uty 7Forma podstawowa: uta
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
uza 5
uzd 6Forma podstawowa: uzda
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
uzo 5Forma podstawowa: uza
uaz 5Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
uch 8Forma fleksyjna: interj

Forma podstawowa: ucha
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
uda 6Forma podstawowa: udo
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
udo 6Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
ufo 9Forma podstawowa: ufa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
uhm 8Forma fleksyjna: interj
uje 7Forma podstawowa: ujeść
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ujm 8Forma podstawowa: ujma
Opis: poniżenie kogoś, ubliżenie mu, skierowanie do niego obraźliwych słów.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ula 6Forma podstawowa: ul
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ule 6Forma podstawowa: ul
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ulg 8Forma podstawowa: ulga
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
uli 6Forma podstawowa: ula
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
umm 7Forma podstawowa: umma
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
urn 5Forma podstawowa: urna
Opis: waza do przechowywania prochów zmarłych, zazwyczaj o zwężonej szyjce oraz szerokim spodzie.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
urt 6Forma podstawowa: urta
ust 6Forma podstawowa: usta
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p2
uta 6Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
utę 10Forma podstawowa: uta
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
uti 6
uuu 9
uzą 9Forma podstawowa: uza
uzę 9Forma podstawowa: uza
uzi 5
uzy 6Forma podstawowa: uza

Wyrazy na literę u o długości 4

uadi 7
uazy 7Forma podstawowa: uaz
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
ubaw 8Opis: spotkanie towarzyskie, zabawa.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: ubawa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ubek 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
ubić 13Opis: szybko się wzbogacić na jakimś działaniu.
Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ubka 9Forma podstawowa: ubek
ubki 9Forma podstawowa: ubek
ubku 11Forma podstawowa: ubek
uboi 8Forma podstawowa: ubać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl

Forma podstawowa: ubój
Opis: zaplanowane zabijanie zwierząt w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu, zwykle w sposób regulowany przez prawo w celu pozyskania ich mięsa.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
ubóż 16Forma podstawowa: ubożyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
ubył 11Forma podstawowa: ubyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
ucap 8Forma podstawowa: ucapić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uchą 13Forma podstawowa: ucha
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
uchę 13Forma podstawowa: ucha
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ucho 9Opis: element nakrycia głowy, który służy do zasłaniania ucha.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n1 subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n1 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n1 subst:sg:voc:n2
uchu 11Forma podstawowa: ucho
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n1 subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n1 subst:sg:loc:n2
uchy 10Forma podstawowa: ucha
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ucie 7Forma podstawowa: uta
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
uczą 11Forma podstawowa: uczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
udaj 9Forma podstawowa: udać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
udał 9Forma podstawowa: udać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
udam 8Forma podstawowa: udać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
udań 13Forma podstawowa: udać
udar 7Opis: zwyczajowa nazwa udaru mózgu - zespołu objawów klinicznych związanych z nagłym wystąpieniem ogniskowego lub uogólnionego zaburzenia czynności mózgu, powstałego w wyniku zaburzenia krążenia mózgowego
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
udem 8Forma podstawowa: ud
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3

Forma podstawowa: udo
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
udko 8Opis: mięso z nóżki drobiowej z kostką.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
udom 8Forma podstawowa: ud
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
udój 13Opis: dojenie.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
udów 11Forma podstawowa: ud
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
udrą 11Forma podstawowa: udrzeć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
udup 10Forma podstawowa: udupić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uedy 8Forma podstawowa: ued
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ufać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
ufam 11Forma podstawowa: ufać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
ufań 16Forma podstawowa: ufać
ufne 10Forma podstawowa: ufny
Opis: o człowieku: taki, który wierzy w kogoś lub coś, pokłada wiarę, jest pełen nadziei.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
ufni 10Forma podstawowa: ufny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
ufny 11Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ufok 11
ugru 10Forma podstawowa: ugier
Opis: farba o kolorze pomiędzy żółtym a złocistobrunatnym.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ugry 9Forma podstawowa: ugier
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
uhla 9Opis: uhla zwyczajna, Melanitta fusca - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae), występuje na obszarze od północnej Skandynawii po Jenisej.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
uhlą 13Forma podstawowa: uhla
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
uhle 9Forma podstawowa: uhla
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
uhli 9Forma podstawowa: uhla
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
uhlo 9Forma podstawowa: uhla
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
uiść 15Forma podstawowa: uiścić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ująć 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ujem 9Forma podstawowa: uj
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
ujmą 13Forma podstawowa: ujma
Opis: poniżenie kogoś, ubliżenie mu, skierowanie do niego obraźliwych słów.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ujmę 13Forma podstawowa: ująć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
ujmy 10Forma podstawowa: ujma
Opis: poniżenie kogoś, ubliżenie mu, skierowanie do niego obraźliwych słów.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ujść 17Forma podstawowa: ujście
Opis: źródło spokoju, równowagi psychicznej.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2

Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
ukap 8Forma podstawowa: ukapać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
ukaz 7Opis: z odcieniem żartu lub ironii: nakaz, rozporządzenie, polecenie.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ukop 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ukuj 11Forma podstawowa: ukuć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ulać 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ulał 9Forma podstawowa: ulać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
ulaż 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
uląc 12Forma podstawowa: ulęgnąć
Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
ulec 8Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
uleć 12Forma podstawowa: ulecieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
ulej 9Forma podstawowa: ulać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ulem 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
ulep 8Opis: przesłodzony, zbyt słodki napój.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ulew 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
uleż 11Forma podstawowa: uleżeć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ulic 8Forma podstawowa: ulica
Opis: jezdnia - część ulicy przeznaczona dla ruchu samochodowego.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
uliń 13Forma podstawowa: ulinić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uliż 11Forma podstawowa: ulizać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ulom 8Forma podstawowa: ul
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
ulot 8Opis: wyładowanie elektryczne spowodowane przez jonizację płynu czyli cieczy lub gazu otaczającego przewodnik, które pojawia się kiedy gradient potencjału przekracza pewną wartość, ale warunki są niewystar
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ulub 11Forma podstawowa: ulubić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ulwy 8Forma podstawowa: ulwa
Opis: watka - przedstawiciel zielenic z rzędu watkowców (Ulvales).
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ulżę 15Forma podstawowa: ulżyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
ulży 12Forma podstawowa: ulżyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ułam 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ułów 12Opis: połów - pozyskiwanie ryb i innych organizmów wodnych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ułup 11Forma podstawowa: ułupać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
umba 9Forma podstawowa: umbo
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
umbr 9Forma podstawowa: umbra
Opis: naturalny barwnik używany w malarstwie, żółty, zielonobrunatny lub brunatnoczerwony, składa się głównie z czerwonego iłu.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
umil 8Forma podstawowa: umilić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ummą 12Forma podstawowa: umma
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ummę 12Forma podstawowa: umma
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ummy 9Forma podstawowa: umma
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
umów 11Forma podstawowa: um
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3

Forma podstawowa: umowa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
umrą 11Forma podstawowa: umrzeć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl
umyj 10Forma podstawowa: umyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
unia 6Opis: skrótowo o Unii Europejskiej.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
unią 10Forma podstawowa: unia
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
unie 6Forma podstawowa: unia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
unij 8Forma podstawowa: unia
unio 6Forma podstawowa: unia
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
unit 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
unos 6Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
unoś 10Forma podstawowa: unosić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uowa 6Forma podstawowa: uowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
uowe 6Forma podstawowa: uowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
upaś 11Forma podstawowa: upaść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
upęd 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
upić 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
upij 9Forma podstawowa: upić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
upił 9Forma podstawowa: upić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
upną 11Forma podstawowa: upiąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
upnę 11Forma podstawowa: upiąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
upór 11Opis: cecha człowieka.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
uprą 11Forma podstawowa: uprzeć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl
uprę 11Forma podstawowa: uprzeć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl
upup 10Forma podstawowa: upupić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ural 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
uran 6Opis: U - pierwiastek chemiczny z grupy aktynowców.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
uraź 14Forma podstawowa: urazić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
urąb 12Forma podstawowa: urąbać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
urąg 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
urdu 9Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:m3 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:m3 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:m3 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:m3 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:m3 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:m3 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:m3 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:m3 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:m3 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:m3 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:m3 subst:sg:voc:n2
uren 6Forma podstawowa: urena
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
urną 10Forma podstawowa: urna
Opis: waza do przechowywania prochów zmarłych, zazwyczaj o zwężonej szyjce oraz szerokim spodzie.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
urny 7Forma podstawowa: urna
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
urod 7Forma podstawowa: uroda
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
urób 12Forma podstawowa: urobić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
urój 12Forma podstawowa: uroić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
urto 7Forma podstawowa: urta
usną 10Forma podstawowa: usnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl
usra 6Forma podstawowa: usrać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl
usty 8Forma podstawowa: usta
usyp 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: usypać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uśpi 11Forma podstawowa: uśpić
Opis: uśpić, wprowadzić w stan snu
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
utaj 9Forma podstawowa: utaić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
utną 11Forma podstawowa: uciąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
utom 8Forma podstawowa: uta
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
utoń 13Forma podstawowa: utonąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
utrą 11Forma podstawowa: utrzeć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
utyć 13Opis: zwiększyć masę ciała, zarastając tłuszczem.
Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
utyk 9Opis: awaria maszyny elektrycznej, najczęściej silnika.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
uwal 7Forma podstawowa: uwalić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uwał 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
uwol 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
uzdą 11Forma podstawowa: uzda
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
uzdę 11Forma podstawowa: uzda
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
uzdo 7Forma podstawowa: uzda
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
uzdy 8Forma podstawowa: uzda
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
uzna 6Forma podstawowa: uznać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
uzom 7Forma podstawowa: uza
uzus 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
użal 11Forma podstawowa: użalić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
użąć 19Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
użną 14Forma podstawowa: użąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
użre 10Forma podstawowa: użreć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
użrę 14Forma podstawowa: użreć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
użyć 16Forma podstawowa: użycie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2

Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
użył 13Forma podstawowa: użyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
używ 11Forma podstawowa: używić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uaza 6Forma podstawowa: uaz
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
ubaw 8Forma podstawowa: ubawić
Opis: spotkanie towarzyskie, zabawa.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ubij 10Forma podstawowa: ubić
Opis: szybko się wzbogacić na jakimś działaniu.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ubił 10Forma podstawowa: ubić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
ubol 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
uboż 12Forma podstawowa: ubożyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ubój 14Forma podstawowa: ubać
Opis: zaplanowane zabijanie zwierząt w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu, zwykle w sposób regulowany przez prawo w celu pozyskania ich mięsa.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ubyć 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
ucha 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma podstawowa: ucho
Opis: element nakrycia głowy, który służy do zasłaniania ucha.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n1 subst:sg:gen:n2
ucho 9Forma podstawowa: ucha
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
uczę 11Forma podstawowa: uczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
uczt 8Forma podstawowa: uczta
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
uczy 8Forma podstawowa: uczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
udać 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
udek 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma podstawowa: udko
Opis: mięso z nóżki drobiowej z kostką.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
udka 8Forma podstawowa: udko
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
udku 10Forma podstawowa: udko
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
udoi 7Forma podstawowa: udoić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
udom 8Forma podstawowa: udo
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
udon 7
udój 13Forma podstawowa: udoić
Opis: dojenie.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
udrę 11Forma podstawowa: udrzeć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
udry 8Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
uduś 13Forma podstawowa: udusić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uedu 9Forma podstawowa: ued
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ufaj 12Forma podstawowa: ufać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
ufał 12Forma podstawowa: ufać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
ufna 10Forma podstawowa: ufny
Opis: o człowieku: taki, który wierzy w kogoś lub coś, pokłada wiarę, jest pełen nadziei.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ufną 14Forma podstawowa: ufny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ugaś 12Forma podstawowa: ugasić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ugną 12Forma podstawowa: ugiąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
ugnę 12Forma podstawowa: ugiąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
ugód 13Forma podstawowa: ugoda
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ugór 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ugra 8Forma podstawowa: ugrać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
uhlę 13Forma podstawowa: uhla
Opis: uhla zwyczajna, Melanitta fusca - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae), występuje na obszarze od północnej Skandynawii po Jenisej.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ujai 8Forma podstawowa: ujaić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ujaj 10Forma podstawowa: ujaić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ujął 14Forma podstawowa: ująć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
ujdą 13Forma podstawowa: ujść
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl
ujdę 13Forma podstawowa: ujść
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl
ujdź 17Forma podstawowa: ujść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
ujeb 10Forma podstawowa: ujebać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl
ujem 9Forma podstawowa: ujeść
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
ujęć 17Forma podstawowa: ujęcie
Opis: w filmie: scena, przedstawienie kogoś lub czegoś.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
ujma 9Opis: poniżenie kogoś, ubliżenie mu, skierowanie do niego obraźliwych słów.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ujmą 13Forma podstawowa: ująć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
ujmę 13Forma podstawowa: ujma
Opis: poniżenie kogoś, ubliżenie mu, skierowanie do niego obraźliwych słów.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ujmo 9Forma podstawowa: ujma
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ukaż 11Forma podstawowa: ukazać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ukąp 12Forma podstawowa: ukąpać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ukąś 15Forma podstawowa: ukąsić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ukiś 11Forma podstawowa: ukisić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ukoi 7Forma podstawowa: ukoić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ukol 8Forma podstawowa: ukłuć
ukop 8Forma podstawowa: ukopać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ukos 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ukoś 11Forma podstawowa: ukosić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ukój 13Forma podstawowa: ukoić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ukuć 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ukuł 11Forma podstawowa: ukuć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
ulam 8Forma podstawowa: ulama
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ulań 13Forma podstawowa: ulać
uląc 12Forma podstawowa: ulęknąć
Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
ulem 8Forma podstawowa: ul
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3

Forma podstawowa: ulema
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ulen 7Forma podstawowa: ulena
Opis: rodzaj śliwki, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ulep 8Forma podstawowa: ulepić
Opis: przesłodzony, zbyt słodki napój.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ulew 7Forma podstawowa: ulewa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
uleź 15Forma podstawowa: uleźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ulga 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ulgą 13Forma podstawowa: ulga
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ulgę 13Forma podstawowa: ulga
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ulgi 9Forma podstawowa: ulga
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ulgo 9Forma podstawowa: ulga
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ulik 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
ulom 8Forma podstawowa: ula
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
ulów 11Forma podstawowa: ul
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
ulta 8
ulwa 7Opis: watka - przedstawiciel zielenic z rzędu watkowców (Ulvales).
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ulwą 11Forma podstawowa: ulwa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ulwę 11Forma podstawowa: ulwa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ulwo 7Forma podstawowa: ulwa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ulżą 15Forma podstawowa: ulżyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
ułam 9Forma podstawowa: ułamać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ułan 8Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:dat:m3 subst:pl:gen:m3 subst:pl:inst:m3 subst:pl:loc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3 subst:sg:acc:m3 subst:sg:dat:m3 subst:sg:gen:m3 subst:sg:inst:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:nom:m3 subst:sg:voc:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
ułap 9Forma podstawowa: ułapić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ułów 12Forma podstawowa: ułowić
Opis: połów - pozyskiwanie ryb i innych organizmów wodnych.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ułóż 16Forma podstawowa: ułożyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ułud 11Forma podstawowa: ułuda
Opis: urojenie, żywione przekonanie o czymś albo o kimś, które nie ma potwierdzenia w rzeczywistości.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ułus 10Opis: jednostka podziału administracyjnego autonomicznej rosyjskiej republiki Jakucji, odpowiadająca rejonowi w większości innych republik Federacji Rosyjskiej.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
umai 7Forma podstawowa: umaić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
umaj 9Forma podstawowa: umaić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
umaż 11Forma podstawowa: umazać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
umbo 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
umbu 11Forma podstawowa: umbo
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
umie 7Forma podstawowa: um
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: umieć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
umma 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ummo 8Forma podstawowa: umma
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
umór 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
umów 11Forma podstawowa: umówić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
umrę 11Forma podstawowa: umrzeć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl
umyć 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
umył 10Forma podstawowa: umyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
unię 10Forma podstawowa: unia
Opis: skrótowo o Unii Europejskiej.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
unii 6Forma podstawowa: unia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
unik 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
uniż 10Forma podstawowa: uniżyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uową 10Forma podstawowa: uowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
uowi 6Forma podstawowa: uowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
uowy 7Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
upad 8Opis: parametr stosowany do opisu położenia warstw skalnych oraz pokładów kopalin.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
upal 8Forma podstawowa: upalić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
upał 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
upas 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
upoi 7Forma podstawowa: upoić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
upój 13Forma podstawowa: upoić
Opis: wodopój.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ural 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
uran 6Opis: U - pierwiastek chemiczny z grupy aktynowców.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
uraz 6Opis: reakcja psychiczna, negatywne wyobrażenie o czymś lub o kimś, uprzedzenie do czegoś lub kogoś, przeczulenie, które jest wynikiem przykrych doświadczeń.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: uraza
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
urdu 9Forma podstawowa: urd
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
urdy 8Forma podstawowa: urd
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
urea 6
urim 7Forma podstawowa: uri
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:sg:inst:m1 subst:sg:loc:m1
urna 6Opis: waza do przechowywania prochów zmarłych, zazwyczaj o zwężonej szyjce oraz szerokim spodzie.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
urnę 10Forma podstawowa: urna
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
urno 6Forma podstawowa: urna
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
uroi 6Forma podstawowa: uroić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
urok 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
uroń 12Forma podstawowa: uronić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uród 11Forma podstawowa: uroda
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
urta 7
urtą 11Forma podstawowa: urta
urtę 11Forma podstawowa: urta
urty 8Forma podstawowa: urta
urwą 10Forma podstawowa: urwa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f

Forma podstawowa: urwać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
urwę 10Forma podstawowa: urwa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f

Forma podstawowa: urwać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
uryn 7Forma podstawowa: uryna
Opis: płyn wytwarzany w nerkach i wydalany z organizmu, zawierający produkty przemiany materii bezużyteczne lub szkodliwe dla ustroju.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
usnę 10Forma podstawowa: usnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl
usta 7Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p2 subst:pl:nom:p2 subst:pl:voc:p2
usuń 14Forma podstawowa: usunąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
usus 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
usuw 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
usze 6Forma podstawowa: ucha
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
uszu 8Forma podstawowa: ucho
Opis: element nakrycia głowy, który służy do zasłaniania ucha.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n1
uszy 7Forma podstawowa: ucho
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n1 subst:pl:nom:n1 subst:pl:voc:n1
utai 7Forma podstawowa: utaić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
utka 8Forma podstawowa: utkać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
utnę 11Forma podstawowa: uciąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
utop 8Forma podstawowa: utopić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
utrę 11Forma podstawowa: utrzeć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
utul 10Forma podstawowa: utulić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
utyj 10Forma podstawowa: utyć
Opis: zwiększyć masę ciała, zarastając tłuszczem.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
utył 10Forma podstawowa: utyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
uwag 8Forma podstawowa: uwaga
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
uwić 11Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
uwij 8Forma podstawowa: uwić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uwił 8Forma podstawowa: uwić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
uwiń 12Forma podstawowa: uwinąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
uwoź 14Forma podstawowa: uwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
uwóź 18Forma podstawowa: uwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
uzda 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma podstawowa: uzdać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
uzie 6Forma podstawowa: uza
użął 16Forma podstawowa: użąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
użęć 19Forma podstawowa: użąć
użnę 14Forma podstawowa: użąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
użrą 14Forma podstawowa: użreć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
użyj 13Forma podstawowa: użyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl

Wyrazy na literę u o długości 5

ubawu 11Forma podstawowa: ubaw
Opis: spotkanie towarzyskie, zabawa.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ubawy 10Forma podstawowa: ubaw
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ubeka 10Forma podstawowa: ubek
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
ubeki 10Forma podstawowa: ubek
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
ubeku 12Forma podstawowa: ubek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
ubędą 18Forma podstawowa: ubyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl
ubędę 18Forma podstawowa: ubyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl
ubici 10Forma podstawowa: ubić
Opis: szybko się wzbogacić na jakimś działaniu.
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff
ubiec 10Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ubiel 10Forma podstawowa: ubielić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ubija 11Forma podstawowa: ubijać
Opis: szybko się bogacić na jakimś działaniu.
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
ubiją 15Forma podstawowa: ubić
Opis: szybko się wzbogacić na jakimś działaniu.
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
ubije 11Forma podstawowa: ubić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ubiły 12Forma podstawowa: ubić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
ubita 10Forma podstawowa: ubić
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
ubite 10Forma podstawowa: ubity
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
ubity 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1
ubkom 11Forma podstawowa: ubek
ubków 14Forma podstawowa: ubek
ubłoć 16Forma podstawowa: ubłocić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ubodę 14Forma podstawowa: ubość
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: ubóść
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
ubodź 18Forma podstawowa: ubość
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: ubóść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uboga 11Forma podstawowa: ubogi
Opis: taki, który jest prosty, ma niewiele dodatkowych elementów, nie ma żadnych udziwnień, nie jest przesadnie rozbudowany ani zbyt ozdobny.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ubogą 15Forma podstawowa: ubogi
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ubogi 11Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1
ubogo 11Forma podstawowa: ubogi
Forma fleksyjna: adja

Opis: prosto, bez dodatkowych elementów, bez żadnych udziwnień, bez przesadnego rozbudowania ani zdobienia.
Forma fleksyjna: adv:pos
uboju 13Forma podstawowa: ubój
Opis: zaplanowane zabijanie zwierząt w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu, zwykle w sposób regulowany przez prawo w celu pozyskania ich mięsa.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
ubola 10Forma podstawowa: ubol
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
ubole 10Forma podstawowa: ubol
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
uboli 10Forma podstawowa: ubol
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
ubożę 17Forma podstawowa: ubożyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
uboży 14Forma podstawowa: ubożyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
ubódł 16Forma podstawowa: ubość
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: ubóść
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
ubódź 22Forma podstawowa: ubóść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ubrał 11Forma podstawowa: ubrać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
ubrus 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ubyła 12Forma podstawowa: ubyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:nonrefl
ubyły 13Forma podstawowa: ubyć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:nonrefl
ucapi 9Forma podstawowa: ucapić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
uchla 11Forma podstawowa: uchlać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl
uchom 11Forma podstawowa: ucho
Opis: element nakrycia głowy, który służy do zasłaniania ucha.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
uchyb 13Opis: różnica między wartością zadaną sygnału oraz wartością sygnału wyjściowego.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: uchybić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
uchyl 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
uciąć 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
uciec 9Opis: uniknąć czegoś dzięki swoim działaniom.
Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ucisz 8Forma podstawowa: uciszyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ucząc 13Forma podstawowa: uczyć
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
uczci 9Forma podstawowa: uczcić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
uczeń 14Forma podstawowa: uczenie
Opis: w sposób świadczący o czyjejś uczoności, mądrze, naukowo.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
uczep 9Forma podstawowa: uczepić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uczmy 10Forma podstawowa: uczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
uczta 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
uczto 9Forma podstawowa: uczta
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
uczty 10Forma podstawowa: uczta
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
uczuć 15Forma podstawowa: uczucia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3

Forma podstawowa: uczucie
Opis: stan psychiczny, który zawiera w sobie stosunek do świata zewnętrznego, zdarzeń, ludzi itp.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
uczuj 12Forma podstawowa: uczuć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uczul 11Forma podstawowa: uczulić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uczuł 12Forma podstawowa: uczuć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
uczył 11Forma podstawowa: uczyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
uczże 12Forma podstawowa: uczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
udach 11Forma podstawowa: udo
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
udają 14Forma podstawowa: udawać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
udali 9Forma podstawowa: udać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
udała 10Forma podstawowa: udać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: udały
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
udałe 10Forma podstawowa: udały
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
udało 10Forma podstawowa: udały
Forma fleksyjna: adja
udały 11Forma podstawowa: udać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl

Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
udami 9Forma podstawowa: ud
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3

Forma podstawowa: udo
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
udamy 10Forma podstawowa: udać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:perf:refl.nonrefl
udana 8Forma podstawowa: udać
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff

Forma podstawowa: udany
Opis: dobry, taki, który się udał, minął bez zakłóceń, był przyjemny, taki, który się podoba.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
udaną 12Forma podstawowa: udać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
udane 8Forma podstawowa: udać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff

Forma podstawowa: udany
Opis: dobry, taki, który się udał, minął bez zakłóceń, był przyjemny, taki, który się podoba.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
udani 8Forma podstawowa: udany
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
udano 8Forma podstawowa: udać
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: udany
Opis: dobry, taki, który się udał, minął bez zakłóceń, był przyjemny, taki, który się podoba.
Forma fleksyjna: adja
udany 9Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
udarć 13Forma podstawowa: udrzeć
udasz 8Forma podstawowa: udać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:perf:refl.nonrefl
udeka 9Forma podstawowa: udek
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
udeki 9Forma podstawowa: udek
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
uderz 8Forma podstawowa: uderzyć
Opis: zalecić się, spróbować zdobyć zainteresowanie kogoś, kto wydaje się atrakcyjnym partnerem.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
udoić 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
udoił 10Forma podstawowa: udoić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
udoją 14Forma podstawowa: udoić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
udoje 10Forma podstawowa: udój
Opis: dojenie.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
udoju 12Forma podstawowa: udój
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
udony 9Forma podstawowa: udon
udowa 8Forma podstawowa: udowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
udowi 8Forma podstawowa: ud
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3

Forma podstawowa: udowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
udrom 9Forma podstawowa: udry
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
udrów 12Forma podstawowa: udry
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
udzie 8Forma podstawowa: ud
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
uedów 12Forma podstawowa: ued
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
ufają 17Forma podstawowa: ufać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
ufali 12Forma podstawowa: ufać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
ufała 13Forma podstawowa: ufać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl
ufało 13Forma podstawowa: ufać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
ufały 14Forma podstawowa: ufać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
ufici 12Forma podstawowa: ufita
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
ufitą 16Forma podstawowa: ufita
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
ufito 12Forma podstawowa: ufita
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
ufity 13Forma podstawowa: ufita
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
ufnie 11Opis: w sposób, który świadczy o tym, że ktoś komuś ufa.
Forma fleksyjna: adv:pos
ufnym 13Forma podstawowa: ufny
Opis: o człowieku: taki, który wierzy w kogoś lub coś, pokłada wiarę, jest pełen nadziei.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ufoku 14Forma podstawowa: ufok
ugada 10Forma podstawowa: ugadać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ugasi 9Forma podstawowa: ugasić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ugiąć 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ugiął 15Forma podstawowa: ugiąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
ugięć 18Forma podstawowa: ugięcie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
ugnoi 9Forma podstawowa: ugnoić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ugnój 15Forma podstawowa: ugnoić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ugodo 10Forma podstawowa: ugoda
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ugody 11Forma podstawowa: ugoda
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ugoru 11Forma podstawowa: ugór
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ugory 10Forma podstawowa: ugór
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ugrab 11Forma podstawowa: ugrabić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ugrać 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ugram 10Forma podstawowa: ugrać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
ugrów 13Forma podstawowa: ugier
Opis: farba o kolorze pomiędzy żółtym a złocistobrunatnym.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
ugrze 9Forma podstawowa: ugier
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
uhlom 11Forma podstawowa: uhla
Opis: uhla zwyczajna, Melanitta fusca - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae), występuje na obszarze od północnej Skandynawii po Jenisej.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
uhuru 13
ujadą 14Forma podstawowa: ujechać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
ujadę 14Forma podstawowa: ujechać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
ujedź 18Forma podstawowa: ujechać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ujeść 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ujęci 14Forma podstawowa: ująć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff
ujęło 15Forma podstawowa: ująć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
ujętą 18Forma podstawowa: ująć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
ujęty 15Forma podstawowa: ująć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff
ujmie 10Forma podstawowa: ująć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ujrzą 13Forma podstawowa: ujrzeć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
ujrzę 13Forma podstawowa: ujrzeć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
ujscy 11Forma podstawowa: ujski
ujska 10Forma podstawowa: ujski
ujski 10
ukarm 9Forma podstawowa: ukarmić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ukarz 8Forma podstawowa: ukarać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ukisi 8Forma podstawowa: ukisić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ukisł 10Forma podstawowa: ukisnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
uklei 9Forma podstawowa: ukleić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: ukleja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: ukleja
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:gen:m1 subst:sg:loc:m1
uklej 11Forma podstawowa: ukleić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uklęk 14Opis: pozycja klęcząca.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ukłoń 16Forma podstawowa: ukłonić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
ukłuć 17Forma podstawowa: ukłucie
Opis: nieprzyjemne odczucie krótkiego, nagłego bólu.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2

Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ukłuł 14Forma podstawowa: ukłuć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
uknuć 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
uknuj 12Forma podstawowa: uknuć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uknuł 12Forma podstawowa: uknuć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
ukoić 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ukoję 14Forma podstawowa: ukoić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
ukolą 13Forma podstawowa: ukłuć
ukopu 11Forma podstawowa: ukop
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ukopy 10Forma podstawowa: ukop
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ukosi 8Forma podstawowa: ukosić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: ukoś
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
ukosy 9Forma podstawowa: ukos
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ukórz 12Forma podstawowa: ukorzyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ukraj 10Forma podstawowa: ukrajać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ukroi 8Forma podstawowa: ukroić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ukrop 9Forma podstawowa: ukropić
Opis: ciecz podgrzana do temperatury, w której zaczyna wrzeć, ciecz bardzo gorąca, powodująca oparzenia w kontakcie ze skórą.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ukróć 17Forma podstawowa: ukrócić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ukrył 11Forma podstawowa: ukryć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
ukuci 11Forma podstawowa: ukuć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff
ukują 16Forma podstawowa: ukuć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
ukuje 12Forma podstawowa: ukuć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ukuję 16Forma podstawowa: ukuć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
ukuła 12Forma podstawowa: ukuć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
ukuły 13Forma podstawowa: ukuć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
ukutą 15Forma podstawowa: ukuć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
ukuwa 10Forma podstawowa: ukuwać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
ukwap 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ukwas 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ulało 10Forma podstawowa: ulać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
ulamą 13Forma podstawowa: ulama
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ulamę 13Forma podstawowa: ulama
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ulami 9Forma podstawowa: ul
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3

Forma podstawowa: ula
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
ulana 8Forma podstawowa: ulać
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
ulaną 12Forma podstawowa: ulać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff

Forma podstawowa: ulana
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ulane 8Forma podstawowa: ulać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff
ulano 8Forma podstawowa: ulać
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl.nonrefl
ulany 9Forma podstawowa: ulać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff
ulazł 10Forma podstawowa: uleźć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
ulaże 12Forma podstawowa: ulaż
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
uleci 9Forma podstawowa: ulecieć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl
uległ 12Forma podstawowa: ulec
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
uleli 9Forma podstawowa: ulać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
ulema 9Forma podstawowa: ulem
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:nom:m1
ulemę 13Forma podstawowa: ulema
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:acc:m1
ulemi 9Forma podstawowa: ulem
ulemy 10Forma podstawowa: ulem
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: ulema
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f subst:sg:gen:m1
ulena 8Opis: rodzaj śliwki, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ulenę 12Forma podstawowa: ulena
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ulepi 9Forma podstawowa: ulepić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ulepu 11Forma podstawowa: ulep
Opis: przesłodzony, zbyt słodki napój.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ulepy 10Forma podstawowa: ulep
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ulewa 8Forma podstawowa: ulewać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
ulewą 12Forma podstawowa: ulewa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ulewę 12Forma podstawowa: ulewa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ulewy 9Forma podstawowa: ulew
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ulezą 12Forma podstawowa: uleźć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
ulezę 12Forma podstawowa: uleźć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
uleżą 16Forma podstawowa: uleżeć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
uleżę 16Forma podstawowa: uleżeć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
ulgom 11Forma podstawowa: ulga
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
ulica 9Opis: jezdnia - część ulicy przeznaczona dla ruchu samochodowego.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ulicę 13Forma podstawowa: ulica
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ulico 9Forma podstawowa: ulica
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ulika 9Forma podstawowa: ulik
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3
uliki 9Forma podstawowa: ulik
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
ulotu 11Forma podstawowa: ulot
Opis: wyładowanie elektryczne spowodowane przez jonizację płynu czyli cieczy lub gazu otaczającego przewodnik, które pojawia się kiedy gradient potencjału przekracza pewną wartość, ale warunki są niewystar
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
uloty 10Forma podstawowa: ulot
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ulową 12Forma podstawowa: ulowy
Opis: taki, który występuje w ulu, na ulu.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ulowe 8Forma podstawowa: ulowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
ulowi 8Forma podstawowa: ul
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
ulowy 9Opis: taki, który występuje w ulu, na ulu.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ultim 10Forma podstawowa: ultima
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ulung 12
ulwie 8Forma podstawowa: ulwa
Opis: watka - przedstawiciel zielenic z rzędu watkowców (Ulvales).
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
ulżyj 15Forma podstawowa: ulżyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ulżył 15Forma podstawowa: ulżyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
uładź 18Forma podstawowa: uładzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ułatw 10Forma podstawowa: ułatwić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ułożę 17Forma podstawowa: ułożyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
ułoży 14Forma podstawowa: ułożyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ułudą 16Forma podstawowa: ułuda
Opis: urojenie, żywione przekonanie o czymś albo o kimś, które nie ma potwierdzenia w rzeczywistości.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ułusu 13Forma podstawowa: ułus
Opis: jednostka podziału administracyjnego autonomicznej rosyjskiej republiki Jakucji, odpowiadająca rejonowi w większości innych republik Federacji Rosyjskiej.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ułusy 12Forma podstawowa: ułus
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
umaić 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
umaił 10Forma podstawowa: umaić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
umaja 10Forma podstawowa: umajać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
umają 14Forma podstawowa: umaić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
umaję 14Forma podstawowa: umaić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
umarć 13Forma podstawowa: umarcie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
umaść 17Forma podstawowa: umaścić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
umażą 16Forma podstawowa: umazać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
umaże 12Forma podstawowa: umazać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
umącz 13Forma podstawowa: umączyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
umbem 11Forma podstawowa: umbo
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
umbom 11Forma podstawowa: umbo
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
umbra 10Opis: naturalny barwnik używany w malarstwie, żółty, zielonobrunatny lub brunatnoczerwony, składa się głównie z czerwonego iłu.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
umbrę 14Forma podstawowa: umbra
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
umiak 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
umiej 10Forma podstawowa: umieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
umiel 9Forma podstawowa: umleć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
umiem 9Forma podstawowa: umieć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
umila 9Forma podstawowa: umilać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
umili 9Forma podstawowa: umilić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
umizg 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
umkną 13Forma podstawowa: umknąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
umknę 13Forma podstawowa: umknąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
umłóć 19Forma podstawowa: umłócić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
umocz 9Forma podstawowa: umoczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
umoru 10Forma podstawowa: umór
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
umory 9Forma podstawowa: umór
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
umowa 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
umową 12Forma podstawowa: umowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
umowę 12Forma podstawowa: umowa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
umowo 8Forma podstawowa: umowa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
umowy 9Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
umówi 12Forma podstawowa: umówić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
umrze 8Forma podstawowa: umrzeć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl
umyci 10Forma podstawowa: umyć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff
umyję 15Forma podstawowa: umyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
umyka 10Forma podstawowa: umykać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
umyli 10Forma podstawowa: umyć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
umyła 11Forma podstawowa: umyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
umysł 11Opis: człowiek oceniany ze względu na umysłowość
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
umyśl 14Forma podstawowa: umyślić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
umyta 10Forma podstawowa: umyć
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
umytą 14Forma podstawowa: umyć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
umyte 10Forma podstawowa: umyć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff
umyto 10Forma podstawowa: umyć
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl.nonrefl
umyty 11Forma podstawowa: umyć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff
uncja 10Opis: jednostka masy równa 31,1034768 grama.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
uncję 14Forma podstawowa: uncja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
uncjo 10Forma podstawowa: uncja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
undyn 9Forma podstawowa: undyna
Opis: nimfa wodna przybierająca postać pięknej dziewczyny, która zwabiała młodych mężczyzn w głębiny rzek i tonie jezior.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
unieś 11Forma podstawowa: unieść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uniki 8Forma podstawowa: unik
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
uniku 10Forma podstawowa: unik
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
uniom 8Forma podstawowa: unia
Opis: skrótowo o Unii Europejskiej.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
unita 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
unitę 12Forma podstawowa: unita
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
unito 8Forma podstawowa: unita
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
unizm 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
uniża 11Forma podstawowa: uniżać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
uniżą 15Forma podstawowa: uniżyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
uniżę 15Forma podstawowa: uniżyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
uniży 12Forma podstawowa: uniżyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
unosi 7Forma podstawowa: unosić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
uowej 9Forma podstawowa: uowy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
uowym 9Forma podstawowa: uowy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
upada 9Forma podstawowa: upadać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl
upadł 11Forma podstawowa: upaść
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
upaja 10Forma podstawowa: upajać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
upala 9Forma podstawowa: upalać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
upalę 13Forma podstawowa: upalić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
uparł 10Forma podstawowa: uprzeć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl
upasa 8Forma podstawowa: upasać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
upasł 10Forma podstawowa: upaść
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
upaść 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
upcha 11Forma podstawowa: upchać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
upędu 15Forma podstawowa: upęd
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
upędź 21Forma podstawowa: upędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
upiąć 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
upici 9Forma podstawowa: upić
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff
upiec 9Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl verb:inf:perf:refl.nonrefl
upija 10Forma podstawowa: upijać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
upiją 14Forma podstawowa: upić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
upije 10Forma podstawowa: upić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
upili 9Forma podstawowa: upić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
upiło 10Forma podstawowa: upić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
upiły 11Forma podstawowa: upić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
upina 8Forma podstawowa: upinać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
upiór 12Opis: groźny dla ludzi duch osoby zmarłej.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
upitą 13Forma podstawowa: upić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
upite 9Forma podstawowa: upić
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff
upito 9Forma podstawowa: upić
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl.nonrefl
upity 10Forma podstawowa: upić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff
upleć 14Forma podstawowa: upleść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
upłyń 17Forma podstawowa: upłynąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
upoić 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
upoją 14Forma podstawowa: upoić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
upoje 10Forma podstawowa: upój
Opis: wodopój.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
upoju 12Forma podstawowa: upój
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
uporu 10Forma podstawowa: upór
Opis: cecha człowieka.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
uprać 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
uprał 10Forma podstawowa: uprać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
uprań 14Forma podstawowa: uprać
upraw 8Forma podstawowa: uprawa
Opis: rośliny uprawiane na danym terenie.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
upust 11Opis: usuwanie nadmiaru substancji z układu czy instalacji, zwykle - cieczy ze zbiornika.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
uradź 16Forma podstawowa: uradzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
urala 8Forma podstawowa: ural
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
urale 8Forma podstawowa: ural
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
urali 8Forma podstawowa: ural
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2

Forma podstawowa: ural
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
uralu 10Forma podstawowa: ural
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
uranu 9Forma podstawowa: uran
Opis: U - pierwiastek chemiczny z grupy aktynowców.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
urany 8Forma podstawowa: uran
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
urazą 11Forma podstawowa: uraza
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
urazę 11Forma podstawowa: uraza
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
urazy 8Forma podstawowa: uraz
Opis: reakcja psychiczna, negatywne wyobrażenie o czymś lub o kimś, uprzedzenie do czegoś lub kogoś, przeczulenie, które jest wynikiem przykrych doświadczeń.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
urażą 15Forma podstawowa: urazić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
urąga 13Forma podstawowa: urąg
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
urągi 13Forma podstawowa: urąg
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
urągu 15Forma podstawowa: urąg
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
urdom 9Forma podstawowa: urd
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
ureaz 7Forma podstawowa: ureaza
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ureid 8Opis: związek organiczny, pochodna mocznika, w której atom wodoru mocznika został zastąpiony grupą organiczną - acylem.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ureną 11Forma podstawowa: urena
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
urenę 11Forma podstawowa: urena
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
urguj 13Forma podstawowa: urgować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
urlop 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
urnie 7Forma podstawowa: urna
Opis: waza do przechowywania prochów zmarłych, zazwyczaj o zwężonej szyjce oraz szerokim spodzie.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
urnom 8Forma podstawowa: urna
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
urobi 9Forma podstawowa: urobić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
urocz 8Forma podstawowa: uroczyć
uroda 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
urodą 12Forma podstawowa: uroda
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
urodę 12Forma podstawowa: uroda
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
urodo 8Forma podstawowa: uroda
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
urody 9Forma podstawowa: uroda
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma podstawowa: uroda
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
uroić 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
uroję 13Forma podstawowa: uroić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
uroki 8Forma podstawowa: urok
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
urósł 13Forma podstawowa: urosnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl

Forma podstawowa: urość
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
uróść 20Forma podstawowa: urosnąć
Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
urson 7Opis: Erethizon dorsatum – gatunek gryzonia z rodziny ursonowatych, jedyny przedstawiciel rodzaju Erethizon, występuje w Ameryce Północnej.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
urtom 9Forma podstawowa: urta
urwać 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
urwał 9Forma podstawowa: urwać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
urwań 13Forma podstawowa: urwanie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
urwie 7Forma podstawowa: urwać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
uryna 8Opis: płyn wytwarzany w nerkach i wydalany z organizmu, zawierający produkty przemiany materii bezużyteczne lub szkodliwe dla ustroju.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
urynę 12Forma podstawowa: uryna
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
uryno 8Forma podstawowa: uryna
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
uryny 9Forma podstawowa: uryna
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
urzec 8Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
urzet 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
urzęś 15Forma podstawowa: urzęsić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
urznę 11Forma podstawowa: urznąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
urżną 15Forma podstawowa: urżnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
urżnę 15Forma podstawowa: urżnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
uskub 12Forma podstawowa: uskubać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
usłać 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
usłań 15Forma podstawowa: usłać
usłuż 15Forma podstawowa: usłużyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl
usmol 9Forma podstawowa: usmolić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
usmoł 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
usrać 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
usrał 9Forma podstawowa: usrać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl
usram 8Forma podstawowa: usrać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl
usrań 13Forma podstawowa: usrać
ustać 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
ustal 9Forma podstawowa: ustalić
Opis: uczynić, przynajmniej czasowo, niezmiennym.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ustaw 8Forma podstawowa: ustawić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ustna 8Forma podstawowa: ustny
Opis: dotyczący ust, znajdujący się lub powstający w ustach.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ustni 8Forma podstawowa: ustny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
ustom 9Forma podstawowa: usta
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p2
usuną 13Forma podstawowa: usunąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
usunę 13Forma podstawowa: usunąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
ususu 11Forma podstawowa: usus
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ususy 10Forma podstawowa: usus
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
usuwa 9Forma podstawowa: usuwać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
usuwu 11Forma podstawowa: usuw
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
usuwy 10Forma podstawowa: usuw
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
uszak 8Opis: poszerzenie obramienia, najczęściej okiennego lub drzwiowego, akcentujące jego górne naroża.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
uszka 8Forma podstawowa: uszko
Opis: otworek w igle, przez który przewleka się nitkę.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
uszku 10Forma podstawowa: uszko
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
uszła 9Forma podstawowa: ujść
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:nonrefl
uszło 9Forma podstawowa: ujść
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:nonrefl
uszni 7Forma podstawowa: uszny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
uszów 11Forma podstawowa: ucho
Opis: element nakrycia głowy, który służy do zasłaniania ucha.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n1
uszyc 9Forma podstawowa: uszyca
uszyj 10Forma podstawowa: uszyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uszył 10Forma podstawowa: uszyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
uśpić 17Opis: uśpić, wprowadzić w stan snu
Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
uśpij 14Forma podstawowa: uśpić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uśpił 14Forma podstawowa: uśpić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
uświń 17Forma podstawowa: uświnić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
utach 11Forma podstawowa: uta
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
utarć 13Forma podstawowa: utrzeć
utkam 10Forma podstawowa: utkać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
utkną 13Forma podstawowa: utknąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl
utknę 13Forma podstawowa: utknąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl
utkwi 9Forma podstawowa: utkwić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl
utocz 9Forma podstawowa: utoczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
utonę 12Forma podstawowa: utonąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl
utopi 9Forma podstawowa: utopić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
utraf 12Forma podstawowa: utrafić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
utrat 9Forma podstawowa: utrata
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
utrąć 17Forma podstawowa: utrącić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
utulę 15Forma podstawowa: utulić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
utuli 11Forma podstawowa: utulić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
utwór 12Opis: element anatomiczny jakiegoś narządu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
utyci 10Forma podstawowa: utyty
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
utyło 11Forma podstawowa: utyć
Opis: zwiększyć masę ciała, zarastając tłuszczem.
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:nonrefl
utyta 10Forma podstawowa: utyty
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
utyte 10Forma podstawowa: utyty
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
utyto 10Forma podstawowa: utyć
Opis: zwiększyć masę ciała, zarastając tłuszczem.
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:nonrefl

Forma podstawowa: utyty
Forma fleksyjna: adja
utyty 11Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
uwaga 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
uwagę 13Forma podstawowa: uwaga
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
uwago 9Forma podstawowa: uwaga
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
uwala 8Forma podstawowa: uwalać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
uwale 8Forma podstawowa: uwał
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
uwalę 12Forma podstawowa: uwalić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
uwali 8Forma podstawowa: uwalić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
uwędź 20Forma podstawowa: uwędzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uwiąd 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
uwici 8Forma podstawowa: uwić
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff
uwieś 11Forma podstawowa: uwiesić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uwięź 19Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
uwija 9Forma podstawowa: uwijać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl
uwiją 13Forma podstawowa: uwić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
uwiję 13Forma podstawowa: uwić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
uwiło 9Forma podstawowa: uwić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
uwita 8Forma podstawowa: uwić
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
uwitą 12Forma podstawowa: uwić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
uwite 8Forma podstawowa: uwić
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff
uwito 8Forma podstawowa: uwić
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl.nonrefl
uwity 9Forma podstawowa: uwić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff
uwole 8Forma podstawowa: uwol
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
uwoli 8Forma podstawowa: uwol
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
uwożą 15Forma podstawowa: uwozić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
uwódź 20Forma podstawowa: uwodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
uwroć 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
uzach 10Forma podstawowa: uza
uzami 8Forma podstawowa: uza
uziem 8Forma podstawowa: uziemić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uziom 8Opis: "metalowa elektroda lub zespół elektrod umieszczona w wilgotnej warstwie gruntu, zapewniający połączenie przedmiotów uziemianych i gruntu (""ziemi"") z możliwie małą rezystancją."
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
uznam 8Forma podstawowa: uznać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
uznój 13Forma podstawowa: uznoić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uzusu 11Forma podstawowa: uzus
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
uzusy 10Forma podstawowa: uzus
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
uzwój 13Forma podstawowa: uzwoić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uzysk 9Opis: korzyść, to, co uzyskano lub pozyskano jakoś z czegoś.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
użala 12Forma podstawowa: użalać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl
użarł 13Forma podstawowa: użreć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
użera 11Forma podstawowa: użerać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
użęci 16Forma podstawowa: użąć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff
użęło 17Forma podstawowa: użąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
użętą 20Forma podstawowa: użąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
użnie 11Forma podstawowa: użąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
użnij 13Forma podstawowa: użąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
użryj 14Forma podstawowa: użreć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
użycz 13Forma podstawowa: użyczyć
Opis: udostępnić na jakiś czas do użycia
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
użyją 18Forma podstawowa: użyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
użyje 14Forma podstawowa: użyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
użyję 18Forma podstawowa: użyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
użyli 13Forma podstawowa: użyć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
użyła 14Forma podstawowa: użyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
użyły 15Forma podstawowa: użyć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
użytą 17Forma podstawowa: użyty
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
uazem 8Forma podstawowa: uaz
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
uazie 7Forma podstawowa: uaz
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
uazom 8Forma podstawowa: uaz
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
uazów 11Forma podstawowa: uaz
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
ubarw 9Forma podstawowa: ubarwić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
ubawi 9Forma podstawowa: ubawić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ubawy 10Forma podstawowa: ubawa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ubądź 22Forma podstawowa: ubyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
ubecy 11Forma podstawowa: ubek
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
ubici 10Forma podstawowa: ubity
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
ubiję 15Forma podstawowa: ubić
Opis: szybko się wzbogacić na jakimś działaniu.
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
ubili 10Forma podstawowa: ubić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
ubiła 11Forma podstawowa: ubić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
ubiło 11Forma podstawowa: ubić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
ubiór 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ubitą 14Forma podstawowa: ubić
Opis: szybko się wzbogacić na jakimś działaniu.
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
ubite 10Forma podstawowa: ubić
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff
ubito 10Forma podstawowa: ubić
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl.nonrefl
ubity 11Forma podstawowa: ubić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff
ubliż 14Forma podstawowa: ubliżyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
ubocz 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
ubodą 14Forma podstawowa: ubość
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: ubóść
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
uboje 11Forma podstawowa: ubój
Opis: zaplanowane zabijanie zwierząt w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu, zwykle w sposób regulowany przez prawo w celu pozyskania ich mięsa.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ubolu 12Forma podstawowa: ubol
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
ubożą 17Forma podstawowa: ubożyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
ubożę 17Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n1 subst:sg:nom:n1 subst:sg:voc:n1
ubóść 22Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ubrać 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ubrań 15Forma podstawowa: ubranie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
ubrda 10Forma podstawowa: ubrdać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ubyli 11Forma podstawowa: ubyć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:nonrefl
ubyło 12Forma podstawowa: ubyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:nonrefl
ubyto 11Forma podstawowa: ubyć
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:nonrefl
ubywa 10Forma podstawowa: ubywać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
uchap 11Forma podstawowa: uchapić
uchem 11Forma podstawowa: ucho
Opis: element nakrycia głowy, który służy do zasłaniania ucha.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n1 subst:sg:inst:n2
uchol 11
uchom 11Forma podstawowa: ucha
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
uchyl 12Forma podstawowa: uchylić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uciap 9Forma podstawowa: uciapać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uciąg 14Opis: w okrętownictwie siła będąca wypadkową między siłą naporu śruby (napędu) a siłą oporu wody.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
uciął 14Forma podstawowa: uciąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
ucięć 17Forma podstawowa: uciąć
ucina 8Forma podstawowa: ucinać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
ucios 8Opis: skośne ścięcie narożnika lub graniastej krawędzi w celu ochrony przed uszkodzeniem od przypadkowego uderzenia.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ucisk 9Opis: zespół działań jednostek silniejszych, podpierających się prawem, wobec słabszych, mający na celu odebranie praw i dóbr tym drugim.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
uczeń 14Opis: człowiek, zwykle młody, który uczy się w szkole (instytucji edukacyjnej).
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
uczep 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
uczni 8Forma podstawowa: uczeń
Opis: człowiek, zwykle młody, który uczy się w szkole (instytucji edukacyjnej).
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
ucztą 13Forma podstawowa: uczta
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ucztę 13Forma podstawowa: uczta
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
uczuć 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
uczyć 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
uczyń 15Forma podstawowa: uczynić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
udach 11Forma podstawowa: ud
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
udaje 10Forma podstawowa: udawać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
udaję 14Forma podstawowa: udawać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
udali 9Forma podstawowa: udały
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
udałą 14Forma podstawowa: udały
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
udało 10Forma podstawowa: udać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
udaną 12Forma podstawowa: udany
Opis: dobry, taki, który się udał, minął bez zakłóceń, był przyjemny, taki, który się podoba.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
udani 8Forma podstawowa: udać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff
udany 9Forma podstawowa: udać
Opis: dobry, taki, który się udał, minął bez zakłóceń, był przyjemny, taki, który się podoba.
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff
udarł 10Forma podstawowa: udrzeć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
udaru 10Forma podstawowa: udar
Opis: zwyczajowa nazwa udaru mózgu - zespołu objawów klinicznych związanych z nagłym wystąpieniem ogniskowego lub uogólnionego zaburzenia czynności mózgu, powstałego w wyniku zaburzenia krążenia mózgowego
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
udary 9Forma podstawowa: udar
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
udecy 10Forma podstawowa: udek
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
udeku 11Forma podstawowa: udek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
udkom 10Forma podstawowa: udko
Opis: mięso z nóżki drobiowej z kostką.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
udław 10Forma podstawowa: udławić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
udnic 9Forma podstawowa: udnica
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
udoję 14Forma podstawowa: udoić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
udonu 10Forma podstawowa: udon
udową 12Forma podstawowa: udowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
udowe 8Forma podstawowa: udowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
udowy 9Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
udrap 9Forma podstawowa: udrapać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
udręk 13Forma podstawowa: udręka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
udrze 8Forma podstawowa: udrzeć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
udupi 11Forma podstawowa: udupić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
udusi 10Forma podstawowa: udusić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
udzie 8Forma podstawowa: udo
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:n2
udźca 17Forma podstawowa: udziec
Opis: mięso uda dużego zwierzęcia.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
udźce 17Forma podstawowa: udziec
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
udźcu 19Forma podstawowa: udziec
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
uedem 9Forma podstawowa: ued
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
uedom 9Forma podstawowa: ued
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
ufamy 13Forma podstawowa: ufać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl
ufano 11Forma podstawowa: ufać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl
ufasz 11Forma podstawowa: ufać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl
ufita 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
ufitę 16Forma podstawowa: ufita
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
ufnal 12Opis: gwóźdź do przybijania podków koniom.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ufnej 13Forma podstawowa: ufny
Opis: o człowieku: taki, który wierzy w kogoś lub coś, pokłada wiarę, jest pełen nadziei.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
ufoka 12Forma podstawowa: ufok
ufoki 12Forma podstawowa: ufok
ugier 9Opis: farba o kolorze pomiędzy żółtym a złocistobrunatnym.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ugina 9Forma podstawowa: uginać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
ugnie 9Forma podstawowa: ugiąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ugnij 11Forma podstawowa: ugiąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: ugnić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
ugnój 15Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ugoda 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ugodą 14Forma podstawowa: ugoda
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ugodę 14Forma podstawowa: ugoda
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ugość 18Forma podstawowa: ugościć
Opis: podjąć jako gościa
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ugódź 22Forma podstawowa: ugodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ugraj 11Forma podstawowa: ugrać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ugrał 11Forma podstawowa: ugrać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
ugrań 15Forma podstawowa: ugrać
ugrem 10Forma podstawowa: ugier
Opis: farba o kolorze pomiędzy żółtym a złocistobrunatnym.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
ugrom 10Forma podstawowa: ugier
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
ugryź 18Forma podstawowa: ugryźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uiści 12Forma podstawowa: uiścić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ujada 10Forma podstawowa: ujadać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
ujadł 12Forma podstawowa: ujeść
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
ujaić 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ujaił 11Forma podstawowa: ujaić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
ujaja 11Forma podstawowa: ujajać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
ujają 15Forma podstawowa: ujaić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
ujaję 15Forma podstawowa: ujaić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
ujedz 10Forma podstawowa: ujeść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ujemy 11Forma podstawowa: ujeść
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:perf:refl.nonrefl
ujesz 9Forma podstawowa: ujeść
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ujęli 14Forma podstawowa: ująć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
ujęła 15Forma podstawowa: ująć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
ujęły 16Forma podstawowa: ująć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
ujęta 14Forma podstawowa: ująć
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
ujęte 14Forma podstawowa: ująć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff
ujęto 14Forma podstawowa: ująć
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl.nonrefl
ujmie 10Forma podstawowa: ujma
Opis: poniżenie kogoś, ubliżenie mu, skierowanie do niego obraźliwych słów.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
ujmij 12Forma podstawowa: ująć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ujmom 11Forma podstawowa: ujma
Opis: poniżenie kogoś, ubliżenie mu, skierowanie do niego obraźliwych słów.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
ujmuj 14Forma podstawowa: ujmować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ujrzy 10Forma podstawowa: ujrzeć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ujską 14Forma podstawowa: ujski
ujsku 12Forma podstawowa: ujski
ukazu 10Forma podstawowa: ukaz
Opis: z odcieniem żartu lub ironii: nakaz, rozporządzenie, polecenie.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ukazy 9Forma podstawowa: ukaz
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ukażą 16Forma podstawowa: ukazać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
ukaże 12Forma podstawowa: ukazać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ukażę 16Forma podstawowa: ukazać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
ukąsi 12Forma podstawowa: ukąsić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
uklej 11Forma podstawowa: ukleja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
uklep 10Forma podstawowa: uklepać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
układ 11Opis: powiązania, relacje w zbiorowości.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ukłon 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ukłuj 14Forma podstawowa: ukłuć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ukoił 10Forma podstawowa: ukoić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
ukoją 14Forma podstawowa: ukoić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
ukole 9Forma podstawowa: ukłuć
ukolę 13Forma podstawowa: ukłuć
ukorz 8Forma podstawowa: ukorzyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ukosu 10Forma podstawowa: ukos
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ukraś 12Forma podstawowa: ukrasić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ukres 8Opis: miejsce przy zbiegających się torach (rozjazd, skrzyżowanie torów), dokąd wolno zająć tor taborem bez uniemożliwiania przejazdu po drugim torze.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ukręć 17Forma podstawowa: ukręcić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ukrop 9Opis: ciecz podgrzana do temperatury, w której zaczyna wrzeć, ciecz bardzo gorąca, powodująca oparzenia w kontakcie ze skórą.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ukrój 14Forma podstawowa: ukroić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ukrwi 8Forma podstawowa: ukrwić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl
ukryć 14Forma podstawowa: ukrycie
Opis: miejsce, w którym ktoś się skrył lub w którym można się ukryć.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2

Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ukryj 11Forma podstawowa: ukryć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ukuca 11Forma podstawowa: ukucać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
ukuli 11Forma podstawowa: ukuć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
ukuło 12Forma podstawowa: ukuć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
ukuta 11Forma podstawowa: ukuć
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
ukute 11Forma podstawowa: ukuć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff
ukuto 11Forma podstawowa: ukuć
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl.nonrefl
ukuty 12Forma podstawowa: ukuć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff
ukwaś 12Forma podstawowa: ukwasić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ulach 11Forma podstawowa: ul
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3

Forma podstawowa: ula
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
ulali 9Forma podstawowa: ulać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
ulała 10Forma podstawowa: ulać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
ulały 11Forma podstawowa: ulać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
ulama 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ulamo 9Forma podstawowa: ulama
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ulamy 10Forma podstawowa: ulama
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ulana 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ulani 8Forma podstawowa: ulać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff
ulano 8Forma podstawowa: ulana
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ulany 9Forma podstawowa: ulana
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ulata 9Forma podstawowa: ulatać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl
ulażu 14Forma podstawowa: ulaż
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
ulaży 13Forma podstawowa: ulaż
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
ulągł 16Forma podstawowa: ulęgnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl
uląkł 15Forma podstawowa: ulęknąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl
uldze 9Forma podstawowa: ulga
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
ulecą 13Forma podstawowa: ulecieć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl
ulecę 13Forma podstawowa: ulecieć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl
ulecz 9Forma podstawowa: uleczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ulega 10Forma podstawowa: ulegać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
uleją 14Forma podstawowa: ulać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
uleje 10Forma podstawowa: ulać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
uleję 14Forma podstawowa: ulać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
ulemą 13Forma podstawowa: ulema
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f subst:sg:inst:m1
ulemo 9Forma podstawowa: ulema
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f subst:sg:voc:m1
uleną 12Forma podstawowa: ulena
Opis: rodzaj śliwki, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
uleno 8Forma podstawowa: ulena
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
uleny 9Forma podstawowa: ulena
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ulewa 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ulewo 8Forma podstawowa: ulewa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ulewy 9Forma podstawowa: ulewa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
uleźć 21Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
uleży 13Forma podstawowa: uleżeć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ulęga 14Forma podstawowa: ulęgać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl
ulęgł 16Forma podstawowa: uląc
ulicą 13Forma podstawowa: ulica
Opis: jezdnia - część ulicy przeznaczona dla ruchu samochodowego.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ulice 9Forma podstawowa: ulica
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
ulicy 10Forma podstawowa: ulica
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
uliku 11Forma podstawowa: ulik
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
ulini 8Forma podstawowa: ulinić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
uliżą 16Forma podstawowa: ulizać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
uliże 12Forma podstawowa: ulizać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
uliżę 16Forma podstawowa: ulizać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
ulmin 9Forma podstawowa: ulmina
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ulowa 8Forma podstawowa: ulowy
Opis: taki, który występuje w ulu, na ulu.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ulowi 8Forma podstawowa: ulowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
ulubi 12Forma podstawowa: ulubić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ulula 11Forma podstawowa: ululać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ulwom 9Forma podstawowa: ulwa
Opis: watka - przedstawiciel zielenic z rzędu watkowców (Ulvales).
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
ulżeń 18Forma podstawowa: ulżyć
ulżyć 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ułana 9Forma podstawowa: ułan
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
ułani 9Forma podstawowa: ułan
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
ułany 10Forma podstawowa: ułan
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
ułapi 10Forma podstawowa: ułapić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ułowi 9Forma podstawowa: ułowić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ułożą 17Forma podstawowa: ułożyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
ułuda 12Opis: urojenie, żywione przekonanie o czymś albo o kimś, które nie ma potwierdzenia w rzeczywistości.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ułudę 16Forma podstawowa: ułuda
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ułudo 12Forma podstawowa: ułuda
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ułudy 13Forma podstawowa: ułuda
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
umami 9Forma podstawowa: um
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
umarł 10Forma podstawowa: umrzeć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
umażę 16Forma podstawowa: umazać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
umbie 10Forma podstawowa: umbo
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:n2
umbrą 14Forma podstawowa: umbra
Opis: naturalny barwnik używany w malarstwie, żółty, zielonobrunatny lub brunatnoczerwony, składa się głównie z czerwonego iłu.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
umbro 10Forma podstawowa: umbra
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
umbry 11Forma podstawowa: umbra
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
umęcz 13Forma podstawowa: umęczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
umiał 10Forma podstawowa: umieć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
umiar 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
umieć 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl

Forma podstawowa: umieść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
umiel 9Forma podstawowa: umielić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
umień 14Forma podstawowa: umieć
umilą 13Forma podstawowa: umilić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
umilę 13Forma podstawowa: umilić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
ummie 9Forma podstawowa: umma
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
ummom 10Forma podstawowa: umma
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
umoru 10Forma podstawowa: umor
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
umory 9Forma podstawowa: umor
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
umość 17Forma podstawowa: umościć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
umowa 8Forma podstawowa: umowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
umową 12Forma podstawowa: umowa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
umowo 8Forma podstawowa: umowy
Forma fleksyjna: adja
umowy 9Forma podstawowa: umowa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
umórz 12Forma podstawowa: umorzyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
umyją 15Forma podstawowa: umyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
umyje 11Forma podstawowa: umyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
umyło 11Forma podstawowa: umyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
umyły 12Forma podstawowa: umyć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
umywa 9Forma podstawowa: umywać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
uncją 14Forma podstawowa: uncja
Opis: jednostka masy równa 31,1034768 grama.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
uncje 10Forma podstawowa: uncja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
uncji 10Forma podstawowa: uncja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
uncyj 11Forma podstawowa: uncja
unden 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
unerw 7Forma podstawowa: unerwić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
unica 8Forma podstawowa: unicum
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2
unici 8Forma podstawowa: unita
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
unika 8Forma podstawowa: unikać
Opis: starać się czegoś uniknąć, uciekać, chować się przed czymś.
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
unitą 12Forma podstawowa: unita
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
unitu 10Forma podstawowa: unit
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
unity 9Forma podstawowa: unit
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: unita
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
unosu 9Forma podstawowa: unos
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
unosy 8Forma podstawowa: unos
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
unudź 18Forma podstawowa: unudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uosób 13Forma podstawowa: uosobić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
upadu 11Forma podstawowa: upad
Opis: parametr stosowany do opisu położenia warstw skalnych oraz pokładów kopalin.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
upady 10Forma podstawowa: upad
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
upalą 13Forma podstawowa: upalić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
upale 9Forma podstawowa: upał
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
upali 9Forma podstawowa: upalić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
upału 12Forma podstawowa: upał
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
upały 11Forma podstawowa: upał
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
uparć 13Forma podstawowa: uparcie
Opis: wytrwale, ciągle, nieprzerwanie, z uporem, konsekwentnie.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
upasą 12Forma podstawowa: upaść
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
upasę 12Forma podstawowa: upaść
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
upasu 10Forma podstawowa: upas
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
upasy 9Forma podstawowa: upas
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
uperl 9Forma podstawowa: uperlić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
upędy 14Forma podstawowa: upęd
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
upiął 14Forma podstawowa: upiąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
upiek 9Opis: wagowy ubytek ciasta w czasie jego pieczenia.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
upięć 17Forma podstawowa: upiąć
upiję 14Forma podstawowa: upić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
upiła 10Forma podstawowa: upić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
upita 9Forma podstawowa: upić
Opis: Upita (lit. Upytė) – wieś, dawne miasteczko na Litwie w rejonie poniewieskim Litwy, siedziba gminy (starostwa).
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
upłaz 10Opis: górskie trawiaste zbocze, stok.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
upływ 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
upnie 8Forma podstawowa: upiąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
upnij 10Forma podstawowa: upiąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
upoił 10Forma podstawowa: upoić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
upoję 14Forma podstawowa: upoić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
upora 8Forma podstawowa: uporać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl
upory 9Forma podstawowa: upór
Opis: cecha człowieka.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
upraw 8Forma podstawowa: uprawić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
upraż 12Forma podstawowa: uprażyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uproś 12Forma podstawowa: uprosić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
upruż 14Forma podstawowa: uprużyć
uprze 8Forma podstawowa: uprzeć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl
upupi 11Forma podstawowa: upupić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
upuść 19Forma podstawowa: upuścić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uracz 8Forma podstawowa: uraczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
urale 8Forma podstawowa: ural
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
uralu 10Forma podstawowa: ural
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
urany 8Forma podstawowa: uran
Opis: U - pierwiastek chemiczny z grupy aktynowców.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
uraza 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
urazi 7Forma podstawowa: urazić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
urazo 7Forma podstawowa: uraza
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
urazu 9Forma podstawowa: uraz
Opis: reakcja psychiczna, negatywne wyobrażenie o czymś lub o kimś, uprzedzenie do czegoś lub kogoś, przeczulenie, które jest wynikiem przykrych doświadczeń.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
urazy 8Forma podstawowa: uraza
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
uraża 11Forma podstawowa: urażać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
urażę 15Forma podstawowa: urazić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
urąga 13Forma podstawowa: urągać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
urcie 8Forma podstawowa: urta
urdem 9Forma podstawowa: urd
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
urdów 12Forma podstawowa: urd
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
urena 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ureno 7Forma podstawowa: urena
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ureny 8Forma podstawowa: urena
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ureus 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
urial 8Opis: owca stepowa, Ovis vignei, Ovis orientalis - gatunek z rzędu parzystokopytnych, z rodziny krętorogich, jeden z gatunków dzikich owiec, protoplasta owcy domowej, występuje w centralna Azji od Kazachst
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
uroda 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
urodą 12Forma podstawowa: uroda
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
urodę 12Forma podstawowa: uroda
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
urodo 8Forma podstawowa: uroda
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
urodź 16Forma podstawowa: urodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uroił 9Forma podstawowa: uroić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
uroją 13Forma podstawowa: uroić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
uroku 10Forma podstawowa: urok
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
uroni 7Forma podstawowa: uronić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
uródź 20Forma podstawowa: urodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ursol 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ursus 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
urtyt 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
urubu 13
urupa 10
urutu 12
urwie 7Forma podstawowa: urwa
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
urwij 9Forma podstawowa: urwać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
urwis 7Opis: żartobliwie, z pobłażliwością o dziecku, które psoci i dokazuje.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
uryną 12Forma podstawowa: uryna
Opis: płyn wytwarzany w nerkach i wydalany z organizmu, zawierający produkty przemiany materii bezużyteczne lub szkodliwe dla ustroju.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
urywa 8Forma podstawowa: urywać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
urząd 12Opis: zajmowane stanowisko, związane z władzą i szacunkiem.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
urzną 11Forma podstawowa: urznąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
urzyn 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
usadź 16Forma podstawowa: usadzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
usącz 12Forma podstawowa: usączyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
usiać 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
usiał 9Forma podstawowa: usiać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
usiań 13Forma podstawowa: usiać
usiec 8Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
usiej 9Forma podstawowa: usiać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uskok 9Opis: urwisko, ostry, pionowy spadek terenu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m3
usłał 11Forma podstawowa: usłać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
usłoń 15
usług 13Forma podstawowa: usługa
Opis: działanie mające na celu zaspokojenie zdefiniowanej potrzeby klienta.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma podstawowa: usługi
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
usmaż 12Forma podstawowa: usmażyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
usmól 13Forma podstawowa: usmolić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
usnąć 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
usnął 13Forma podstawowa: usnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
usnuć 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
usnuj 11Forma podstawowa: usnuć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
usnuł 11Forma podstawowa: usnuć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
usraj 9Forma podstawowa: usrać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
ustak 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
ustał 10Forma podstawowa: ustać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
ustań 14Forma podstawowa: ustać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
ustaw 8Forma podstawowa: ustawa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ustąp 13Forma podstawowa: ustąpić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ustęp 13Opis: fragment tekstu lub utworu muzycznego.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ustną 12Forma podstawowa: ustny
Opis: dotyczący ust, znajdujący się lub powstający w ustach.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ustne 8Forma podstawowa: ustny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ustny 9Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3 subst:sg:voc:m3
ustoi 8Forma podstawowa: ustać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ustój 14Forma podstawowa: ustać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ususz 9Forma podstawowa: ususzyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
usypu 11Forma podstawowa: usyp
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
usypy 10Forma podstawowa: usyp
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
uszek 8Forma podstawowa: uszko
Opis: otworek w igle, przez który przewleka się nitkę.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
uszki 8Forma podstawowa: uszko
uszko 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
uszli 8Forma podstawowa: ujść
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:nonrefl
uszły 10Forma podstawowa: ujść
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:nonrefl
uszna 7Forma podstawowa: uszny
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
uszną 11Forma podstawowa: uszny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
uszne 7Forma podstawowa: uszny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
uszny 8Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
uszom 8Forma podstawowa: ucho
Opis: element nakrycia głowy, który służy do zasłaniania ucha.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n1
uszyć 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
uśliń 18Forma podstawowa: uślinić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uśnie 11Forma podstawowa: usnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl
uśnij 13Forma podstawowa: usnąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
uśpią 16Forma podstawowa: uśpić
Opis: uśpić, wprowadzić w stan snu
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
uśpię 16Forma podstawowa: uśpić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
utaić 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
utaił 10Forma podstawowa: utaić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
utaja 10Forma podstawowa: utajać
Opis: ukrywać przed kimś fakty, zamiary, uczucia.
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
utają 14Forma podstawowa: utaić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
utaję 14Forma podstawowa: utaić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
utami 9Forma podstawowa: uta
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
utarg 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
utarł 10Forma podstawowa: utrzeć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
utkać 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
utkaj 11Forma podstawowa: utkać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
utkał 11Forma podstawowa: utkać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
utkań 15Forma podstawowa: utkać
utleń 15Forma podstawowa: utlenić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
utłuc 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
utnie 8Forma podstawowa: uciąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
utnij 10Forma podstawowa: uciąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
utoną 12Forma podstawowa: utonąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl
utrać 13Forma podstawowa: utracić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
utref 12Forma podstawowa: utrefić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
utrup 11Forma podstawowa: utrupić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
utrwa 8Forma podstawowa: utrwać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl
utrze 8Forma podstawowa: utrzeć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
utucz 11Forma podstawowa: utuczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
utula 11Forma podstawowa: utulać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
utulą 15Forma podstawowa: utulić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
utyją 15Forma podstawowa: utyć
Opis: zwiększyć masę ciała, zarastając tłuszczem.
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl
utyje 11Forma podstawowa: utyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl
utyję 15Forma podstawowa: utyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl
utyka 10Forma podstawowa: utykać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
utyki 10Forma podstawowa: utyk
Opis: awaria maszyny elektrycznej, najczęściej silnika.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
utyku 12Forma podstawowa: utyk
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
utyli 10Forma podstawowa: utyć
Opis: zwiększyć masę ciała, zarastając tłuszczem.
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:nonrefl
utyła 11Forma podstawowa: utyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:nonrefl
utyły 12Forma podstawowa: utyć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:nonrefl
utyra 9Forma podstawowa: utyrać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
utytą 14Forma podstawowa: utyty
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
uwagą 13Forma podstawowa: uwaga
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
uwagi 9Forma podstawowa: uwaga
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
uwalą 12Forma podstawowa: uwalić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
uwału 11Forma podstawowa: uwał
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
uwały 10Forma podstawowa: uwał
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
uwarz 7Forma podstawowa: uwarzyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uważa 11Forma podstawowa: uważać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
uwiąż 15Forma podstawowa: uwiązać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uwieź 15Forma podstawowa: uwieźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uwięź 19Forma podstawowa: uwięzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uwije 9Forma podstawowa: uwić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
uwili 8Forma podstawowa: uwić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
uwiła 9Forma podstawowa: uwić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
uwiły 10Forma podstawowa: uwić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
uwiną 11Forma podstawowa: uwinąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl
uwinę 11Forma podstawowa: uwinąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl
uwłoś 13Forma podstawowa: uwłosić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
uwodź 16Forma podstawowa: uwodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
uwola 8Forma podstawowa: uwol
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
uwolu 10Forma podstawowa: uwol
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
uwozi 7Forma podstawowa: uwozić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
uwożę 15Forma podstawowa: uwozić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
uzans 7Opis: skodyfikowany zwyczaj handlowy.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
uzdom 9Forma podstawowa: uzda
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
uznać 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
uznaj 9Forma podstawowa: uznać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uznał 9Forma podstawowa: uznać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
uznań 13Forma podstawowa: uznanie
Opis: poglądy, uczucia człowieka, które są podstawą do podejmowania decyzji.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
uznoi 7Forma podstawowa: uznoić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
uzwoi 7Forma podstawowa: uzwoić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
użalą 16Forma podstawowa: użalić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl
użalę 16Forma podstawowa: użalić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl
użali 12Forma podstawowa: użalić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl
użarć 16Forma podstawowa: użreć
użęli 16Forma podstawowa: użąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
użęła 17Forma podstawowa: użąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
użęły 18Forma podstawowa: użąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
użęta 16Forma podstawowa: użąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
użęte 16Forma podstawowa: użąć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff
użęto 16Forma podstawowa: użąć
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl.nonrefl
użęty 17Forma podstawowa: użąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff
użreć 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
użyci 13Forma podstawowa: użyć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff

Forma podstawowa: użyty
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
użyło 14Forma podstawowa: użyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
użyna 12Forma podstawowa: użynać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
użyta 13Forma podstawowa: użyć
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff

Forma podstawowa: użyty
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
użytą 17Forma podstawowa: użyć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
użyte 13Forma podstawowa: użyć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff

Forma podstawowa: użyty
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
użyto 13Forma podstawowa: użyć
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: użyty
Forma fleksyjna: adja
użyty 14Forma podstawowa: użyć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff

Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
używa 12Forma podstawowa: używać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
używi 12Forma podstawowa: używić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl

Wyrazy na literę u o długości 6

uabain 10Forma podstawowa: uabaina
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
uazach 11Forma podstawowa: uaz
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2
uazami 9Forma podstawowa: uaz
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2
uazowi 8Forma podstawowa: uaz
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2
ubawem 11Forma podstawowa: ubaw
Opis: spotkanie towarzyskie, zabawa.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
ubawia 10Forma podstawowa: ubawiać
ubawią 14Forma podstawowa: ubawić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
ubawie 10Forma podstawowa: ubawa
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
ubawmy 12Forma podstawowa: ubawić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
ubawom 11Forma podstawowa: ubaw
Opis: spotkanie towarzyskie, zabawa.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
ubawże 14Forma podstawowa: ubawić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ubeccy 13Forma podstawowa: ubecki
Opis: związany z UB.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
ubecja 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ubecją 17Forma podstawowa: ubecja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ubecję 17Forma podstawowa: ubecja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ubecji 13Forma podstawowa: ubecja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
ubecjo 13Forma podstawowa: ubecja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ubecki 12Opis: związany z UB.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ubekom 12Forma podstawowa: ubek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
ubeków 15Forma podstawowa: ubek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
ubicia 11Forma podstawowa: ubić
Opis: szybko się wzbogacić na jakimś działaniu.
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:perf:aff:refl.nonrefl
ubiciu 13Forma podstawowa: ubić
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:perf:aff:refl.nonrefl
ubiega 12Forma podstawowa: ubiegać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ubiegł 14Forma podstawowa: ubiec
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
ubiela 11Forma podstawowa: ubielać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
ubielą 15Forma podstawowa: ubielić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
ubierz 10Forma podstawowa: ubrać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ubijać 17Opis: szybko się bogacić na jakimś działaniu.
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
ubijaj 14Forma podstawowa: ubijać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ubijań 18Forma podstawowa: ubijać
ubijmy 14Forma podstawowa: ubić
Opis: szybko się wzbogacić na jakimś działaniu.
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
ubiłam 13Forma podstawowa: ubić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:perf:refl.nonrefl
ubiłaś 16Forma podstawowa: ubić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:perf:refl.nonrefl
ubiłby 15Forma podstawowa: ubić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
ubiłem 13Forma podstawowa: ubić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:perf:refl.nonrefl
ubiorę 14Forma podstawowa: ubrać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
ubiory 11Forma podstawowa: ubiór
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ubitej 13Forma podstawowa: ubić
Opis: szybko się wzbogacić na jakimś działaniu.
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:perf:aff
ubitym 13Forma podstawowa: ubić
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:perf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:perf:aff

Forma podstawowa: ubity
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:sg:inst:m1 subst:sg:loc:m1
ubkami 12Forma podstawowa: ubek
ubkiem 12Forma podstawowa: ubek
ubliżę 19Forma podstawowa: ubliżyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl
ubłaga 14Forma podstawowa: ubłagać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ubłocą 17Forma podstawowa: ubłocić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
ubłoci 13Forma podstawowa: ubłocić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
uboczu 13Forma podstawowa: ubocze
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
uboczy 12Forma podstawowa: ubocz
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f
ubodło 13Forma podstawowa: ubodnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: ubość
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: ubóść
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
ubodną 15Forma podstawowa: ubodnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
ubogie 12Forma podstawowa: ubogi
Opis: taki, który jest prosty, ma niewiele dodatkowych elementów, nie ma żadnych udziwnień, nie jest przesadnie rozbudowany ani zbyt ozdobny.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
ubojni 12Forma podstawowa: ubojnia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
ubojom 13Forma podstawowa: ubój
Opis: zaplanowane zabijanie zwierząt w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu, zwykle w sposób regulowany przez prawo w celu pozyskania ich mięsa.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
ubojów 16Forma podstawowa: ubojowić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: ubój
Opis: zaplanowane zabijanie zwierząt w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu, zwykle w sposób regulowany przez prawo w celu pozyskania ich mięsa.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
ubolem 12Forma podstawowa: ubol
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
ubolom 12Forma podstawowa: ubol
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
ubowca 11Forma podstawowa: ubowiec
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
ubowce 11Forma podstawowa: ubowiec
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
ubowcy 12Forma podstawowa: ubowiec
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
ubożąc 19Forma podstawowa: ubożyć
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl pcon:imperf:refl.nonrefl
ubożąt 19Forma podstawowa: ubożę
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n1
ubożej 16Forma podstawowa: ubogo
Opis: prosto, bez dodatkowych elementów, bez żadnych udziwnień, bez przesadnego rozbudowania ani zdobienia.
Forma fleksyjna: adv:com

Forma podstawowa: ubożeć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
ubożeń 20Forma podstawowa: ubożeć
ubożył 17Forma podstawowa: ubożyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
ubożże 18Forma podstawowa: ubożyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ubóstw 15Forma podstawowa: ubóstwo
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
ubóżmy 20Forma podstawowa: ubożyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
ubrała 12Forma podstawowa: ubrać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
ubrało 12Forma podstawowa: ubrać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
ubrana 10Forma podstawowa: ubrać
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff

Forma podstawowa: ubrany
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ubraną 14Forma podstawowa: ubrać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff

Forma podstawowa: ubrany
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ubrani 10Forma podstawowa: ubrać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff

Forma podstawowa: ubrany
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
ubrano 10Forma podstawowa: ubrać
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: ubrany
Forma fleksyjna: adja
ubrany 11Forma podstawowa: ubrać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff

Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ubrdaj 13Forma podstawowa: ubrdać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ubrdam 12Forma podstawowa: ubrdać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
ubrudź 21Forma podstawowa: ubrudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ubrusy 13Forma podstawowa: ubrus
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ubyciu 14Forma podstawowa: ubyć
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:perf:aff:nonrefl
ubyłam 14Forma podstawowa: ubyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:perf:nonrefl
ubyłem 14Forma podstawowa: ubyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:perf:nonrefl
ubyłeś 17Forma podstawowa: ubyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:perf:nonrefl
ubytek 13Opis: miejsce, w którym coś było, ale już nie ma.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ubytki 13Forma podstawowa: ubytek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ubywać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
ubywaj 13Forma podstawowa: ubywać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
ubywał 13Forma podstawowa: ubywać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
ubywam 12Forma podstawowa: ubywać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
ubywań 17Forma podstawowa: ubywać
ucapią 14Forma podstawowa: ucapić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
ucapmy 12Forma podstawowa: ucapić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
uchach 14Forma podstawowa: ucha
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f

Forma podstawowa: ucho
Opis: element nakrycia głowy, który służy do zasłaniania ucha.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
uchami 12Forma podstawowa: ucho
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
uchata 12Forma podstawowa: uchaty
Opis: z uszami - uchwytami.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
uchatą 16Forma podstawowa: uchaty
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
uchaty 13Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
uchlał 14Forma podstawowa: uchlać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl
uchlań 18Forma podstawowa: uchlać
uchlej 14Forma podstawowa: uchlać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
uchodź 20Forma podstawowa: uchodzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uchola 12Forma podstawowa: uchol
uchole 12Forma podstawowa: uchol
ucholi 12Forma podstawowa: uchol
ucholu 14Forma podstawowa: uchol
uchowa 11Forma podstawowa: uchować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
uchwyt 13Opis: to, czego się chwyta, aby się nie przewrócić.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
uchybu 16Forma podstawowa: uchyb
Opis: różnica między wartością zadaną sygnału oraz wartością sygnału wyjściowego.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
uchyla 13Forma podstawowa: uchylać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
uchyli 13Forma podstawowa: uchyl
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3

Forma podstawowa: uchylić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
uciąga 15Forma podstawowa: uciągać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
uciągi 15Forma podstawowa: uciąg
Opis: w okrętownictwie siła będąca wypadkową między siłą naporu śruby (napędu) a siłą oporu wody.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
uciągu 17Forma podstawowa: uciąg
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
ucichł 14Forma podstawowa: ucichnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
ucieka 10Forma podstawowa: uciekać
Opis: unikać, przez swoje działania, zdarzeń lub emocji negatywnych lub takich, które budzą strach.
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
uciekł 12Forma podstawowa: uciec
Opis: uniknąć czegoś dzięki swoim działaniom.
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
uciera 9Forma podstawowa: ucierać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
ucierp 10Forma podstawowa: ucierpieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uciesz 9Forma podstawowa: uciosać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ucięła 15Forma podstawowa: uciąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
ucięta 14Forma podstawowa: ucięty
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
uciętą 18Forma podstawowa: uciąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff

Forma podstawowa: ucięty
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ucięte 14Forma podstawowa: uciąć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff
ucięto 14Forma podstawowa: uciąć
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl.nonrefl
ucięty 15Forma podstawowa: uciąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff
ucinał 11Forma podstawowa: ucinać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
ucinam 10Forma podstawowa: ucinać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
ucinek 10Opis: złośliwość.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ucinka 10Forma podstawowa: ucinek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ucinki 10Forma podstawowa: ucinek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: ucinka
Opis: część pokładu, która znajduje się ponad pułapem chodnika górniczego.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ucinko 10Forma podstawowa: ucinka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
uciosa 9Forma podstawowa: uciosać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
uciosu 11Forma podstawowa: ucios
Opis: skośne ścięcie narożnika lub graniastej krawędzi w celu ochrony przed uszkodzeniem od przypadkowego uderzenia.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
uciosz 9Forma podstawowa: uciosać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ucisku 12Forma podstawowa: ucisk
Opis: zespół działań jednostek silniejszych, podpierających się prawem, wobec słabszych, mający na celu odebranie praw i dóbr tym drugim.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
ucisnę 13Forma podstawowa: ucisnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
ucząca 14Forma podstawowa: uczyć
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
uczący 15Forma podstawowa: uczyć
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
uczcić 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
uczcie 10Forma podstawowa: uczta
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: uczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
uczcij 12Forma podstawowa: uczcić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uczczą 14Forma podstawowa: uczcić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
uczczę 14Forma podstawowa: uczcić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
uczeni 9Forma podstawowa: uczony
Opis: o człowieku: bardzo dobrze, gruntownie wykształcony
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
uczepu 12Forma podstawowa: uczep
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
uczmyż 15Forma podstawowa: uczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
uczona 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f
uczone 9Forma podstawowa: uczony
Opis: o człowieku: bardzo dobrze, gruntownie wykształcony
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: uczyć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
uczony 10Opis: o człowieku: bardzo dobrze, gruntownie wykształcony
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1
ucztom 11Forma podstawowa: uczta
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
ucztuj 14Forma podstawowa: ucztować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
uczują 17Forma podstawowa: uczuć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
uczuje 13Forma podstawowa: uczuć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
uczula 12Forma podstawowa: uczulać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
uczulą 16Forma podstawowa: uczulić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
uczuli 12Forma podstawowa: uczulić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
uczuło 13Forma podstawowa: uczuć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
uczuły 14Forma podstawowa: uczuć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
uczuta 12Forma podstawowa: uczuć
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
uczutą 16Forma podstawowa: uczuć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
uczuty 13Forma podstawowa: uczuć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff
uczuwa 11Forma podstawowa: uczuwać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
uczyli 11Forma podstawowa: uczyć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
uczyła 12Forma podstawowa: uczyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
uczyło 12Forma podstawowa: uczyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
uczyły 13Forma podstawowa: uczyć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
uczymy 12Forma podstawowa: uczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
uczyni 10Forma podstawowa: uczynić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
udadzą 14Forma podstawowa: udać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
udając 16Forma podstawowa: udawać
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
udałaś 15Forma podstawowa: udać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:perf:refl.nonrefl
udałby 14Forma podstawowa: udać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
udałej 13Forma podstawowa: udały
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
udałem 12Forma podstawowa: udać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:perf:refl.nonrefl
udałym 13Forma podstawowa: udały
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
udania 9Forma podstawowa: udać
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:perf:aff:refl.nonrefl
udanie 9Opis: tak, że coś się udało, z powodzeniem, dobrze, właściwie, tak, jak trzeba, przynosząc pożądany rezultat, odpowiadając czyimś oczekiwaniom.
Forma fleksyjna: adv:pos
udanym 11Forma podstawowa: udać
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:perf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:perf:aff
udarci 10Forma podstawowa: udrzeć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff
udarem 10Forma podstawowa: udar
Opis: zwyczajowa nazwa udaru mózgu - zespołu objawów klinicznych związanych z nagłym wystąpieniem ogniskowego lub uogólnionego zaburzenia czynności mózgu, powstałego w wyniku zaburzenia krążenia mózgowego
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
udarli 10Forma podstawowa: udrzeć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
udarła 11Forma podstawowa: udrzeć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
udarów 13Forma podstawowa: udar
Opis: zwyczajowa nazwa udaru mózgu - zespołu objawów klinicznych związanych z nagłym wystąpieniem ogniskowego lub uogólnionego zaburzenia czynności mózgu, powstałego w wyniku zaburzenia krążenia mózgowego
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
udartą 14Forma podstawowa: udrzeć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
udarze 9Forma podstawowa: udar
Opis: zwyczajowa nazwa udaru mózgu - zespołu objawów klinicznych związanych z nagłym wystąpieniem ogniskowego lub uogólnionego zaburzenia czynności mózgu, powstałego w wyniku zaburzenia krążenia mózgowego
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
udatni 10Forma podstawowa: udatny
Opis: taki, który jest dobrze zbudowany, zgrabny, ma proporcjonalne kształty.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
udawać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
udawań 15Forma podstawowa: udawać
udecja 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
udecją 16Forma podstawowa: udecja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
udecje 12Forma podstawowa: udecja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
udecji 12Forma podstawowa: udecja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
udecjo 12Forma podstawowa: udecja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
udepcą 15Forma podstawowa: udeptać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
udepcę 15Forma podstawowa: udeptać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
udepnę 14Forma podstawowa: udepnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
uderzy 10Forma podstawowa: uderzyć
Opis: zalecić się, spróbować zdobyć zainteresowanie kogoś, kto wydaje się atrakcyjnym partnerem.
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
udkami 11Forma podstawowa: udko
Opis: mięso z nóżki drobiowej z kostką.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
udkiem 11Forma podstawowa: udko
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
udławi 11Forma podstawowa: udławić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
udnicą 14Forma podstawowa: udnica
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
udnicę 14Forma podstawowa: udnica
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
udnico 10Forma podstawowa: udnica
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
udoiła 11Forma podstawowa: udoić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
udoiły 12Forma podstawowa: udoić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
udojom 12Forma podstawowa: udój
Opis: dojenie.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
udolna 10Forma podstawowa: udolny
Opis: o człowieku: zdolny do czegoś, umiejący coś robić.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
udolną 14Forma podstawowa: udolny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
udolni 10Forma podstawowa: udolny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
udomów 14Forma podstawowa: udomowić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
udonom 10Forma podstawowa: udon
udręce 14Forma podstawowa: udręka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
udręką 18Forma podstawowa: udręka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
udrękę 18Forma podstawowa: udręka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
udręki 14Forma podstawowa: udręka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
udrzyj 12Forma podstawowa: udrzeć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
udumuj 16Forma podstawowa: udumywać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
udupia 12Forma podstawowa: udupiać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
udupić 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
udupię 16Forma podstawowa: udupić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
udupmy 14Forma podstawowa: udupić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
udusił 13Forma podstawowa: udusić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
udziać 14
udziej 11Forma podstawowa: udziać
udziel 10Forma podstawowa: udzielić
Opis: udostępnić na jakiś czas do użycia
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
udziob 11Forma podstawowa: udziobać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uedach 12Forma podstawowa: ued
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
uedami 10Forma podstawowa: ued
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
uedowi 9Forma podstawowa: ued
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
ufacie 13Forma podstawowa: ufać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:nonrefl
ufałam 15Forma podstawowa: ufać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:nonrefl
ufałem 15Forma podstawowa: ufać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:nonrefl
ufałeś 18Forma podstawowa: ufać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:nonrefl
ufania 12Forma podstawowa: ufać
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:nonrefl
ufaniu 14Forma podstawowa: ufać
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:nonrefl
ufetuj 17Forma podstawowa: ufetować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uficie 13Forma podstawowa: ufita
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
ufijką 19Forma podstawowa: ufijka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ufijki 15Forma podstawowa: ufijka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ufijko 15Forma podstawowa: ufijka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ufitom 14Forma podstawowa: ufita
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
ufitów 17Forma podstawowa: ufita
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
ufnala 13Forma podstawowa: ufnal
Opis: gwóźdź do przybijania podków koniom.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ufnale 13Forma podstawowa: ufnal
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ufnalu 15Forma podstawowa: ufnal
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
ufnemu 15Forma podstawowa: ufny
Opis: o człowieku: taki, który wierzy w kogoś lub coś, pokłada wiarę, jest pełen nadziei.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ufnymi 14Forma podstawowa: ufny
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
ufoków 17Forma podstawowa: ufok
ufolog 15Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
ugadaj 13Forma podstawowa: ugadać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ugaduj 15Forma podstawowa: ugadywać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ugałęź 24Forma podstawowa: ugałęzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ugania 10Forma podstawowa: uganiać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl verb:fin:sg:ter:perf:refl
ugasił 12Forma podstawowa: ugasić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
ugaszą 14Forma podstawowa: ugasić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
ugaśże 18Forma podstawowa: ugasić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ugięci 15Forma podstawowa: ugiąć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff
ugięła 16Forma podstawowa: ugiąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
ugięte 15Forma podstawowa: ugiąć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff
ugięto 15Forma podstawowa: ugiąć
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl.nonrefl
uginaj 12Forma podstawowa: uginać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
uginał 12Forma podstawowa: uginać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
uginań 16Forma podstawowa: uginać
ugładź 21Forma podstawowa: ugładzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ugnoją 16Forma podstawowa: ugnoić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
ugodom 12Forma podstawowa: ugoda
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
ugodzi 11Forma podstawowa: ugodzić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ugorka 11Forma podstawowa: ugorek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ugorów 14Forma podstawowa: ugór
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
ugorze 10Forma podstawowa: ugór
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
ugości 15Forma podstawowa: ugościć
Opis: podjąć jako gościa
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ugrabi 12Forma podstawowa: ugrabić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ugrali 11Forma podstawowa: ugrać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
ugrały 13Forma podstawowa: ugrać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
ugramy 12Forma podstawowa: ugrać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:perf:refl.nonrefl
ugrano 10Forma podstawowa: ugrać
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl.nonrefl
ugrany 11Forma podstawowa: ugrać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff
ugrasz 10Forma podstawowa: ugrać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ugrowa 10Forma podstawowa: ugrowy
Opis: taki, który ma kolor pomiędzy żółtym a złocistobrunatnym.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ugrową 14Forma podstawowa: ugrowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ugrowi 10Forma podstawowa: ugier
Opis: farba o kolorze pomiędzy żółtym a złocistobrunatnym.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
ugrowy 11Opis: taki, który ma kolor pomiędzy żółtym a złocistobrunatnym.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ugryzą 15Forma podstawowa: ugryźć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
ugrzał 12Forma podstawowa: ugrzać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
uhlach 14Forma podstawowa: uhla
Opis: uhla zwyczajna, Melanitta fusca - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae), występuje na obszarze od północnej Skandynawii po Jenisej.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
uhlami 12Forma podstawowa: uhla
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
uiścić 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
uiścił 15Forma podstawowa: uiścić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
uiśćże 21Forma podstawowa: uiścić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ujadać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
ujadał 13Forma podstawowa: ujadać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
ujadam 12Forma podstawowa: ujadać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
ujadań 17Forma podstawowa: ujadać
ujadła 13Forma podstawowa: ujeść
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
ujadło 13Forma podstawowa: ujeść
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
ujadły 14Forma podstawowa: ujeść
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
ujaiła 12Forma podstawowa: ujaić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
ujaiło 12Forma podstawowa: ujaić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
ujaisz 10Forma podstawowa: ujaić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ujajać 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
ujajmy 14Forma podstawowa: ujaić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
ujajże 16Forma podstawowa: ujaić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ujawni 10Forma podstawowa: ujawnić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ująłeś 20Forma podstawowa: ująć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:perf:refl.nonrefl
ujdzie 11Forma podstawowa: ujść
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl
ujdźmy 21Forma podstawowa: ujść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
ujdźże 23Forma podstawowa: ujść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
ujebać 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl
ujebał 14Forma podstawowa: ujebać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl
ujebię 16Forma podstawowa: ujebać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl verb:fin:sg:pri:perf:refl
ujemne 11Forma podstawowa: ujemny
Opis: taki, który charakteryzuje się odwrotnością wielkości dwóch zmiennych.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
ujeźdź 27Forma podstawowa: ujeździć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ujęcia 15Forma podstawowa: ująć
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:perf:aff:refl.nonrefl

Forma podstawowa: ujęcie
Opis: w filmie: scena, przedstawienie kogoś lub czegoś.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
ujęcie 15Forma podstawowa: ująć
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:perf:aff:refl.nonrefl
ujęciu 17Forma podstawowa: ująć
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:perf:aff:refl.nonrefl

Forma podstawowa: ujęcie
Opis: w filmie: scena, przedstawienie kogoś lub czegoś.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
ujęłam 17Forma podstawowa: ująć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:perf:refl.nonrefl
ujętym 17Forma podstawowa: ująć
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:perf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:perf:aff
ujmach 14Forma podstawowa: ujma
Opis: poniżenie kogoś, ubliżenie mu, skierowanie do niego obraźliwych słów.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
ujmami 12Forma podstawowa: ujma
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
ujmuje 15Forma podstawowa: ujmować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
ujmuję 19Forma podstawowa: ujmować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
ujrzał 12Forma podstawowa: ujrzeć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
ujrzeć 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ujskie 11Forma podstawowa: ujski
ujścia 15Forma podstawowa: ujść
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:perf:aff:nonrefl
ujście 15Opis: źródło spokoju, równowagi psychicznej.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
ujściu 17Forma podstawowa: ujście
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
ukapać 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
ukapał 12Forma podstawowa: ukapać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
ukapie 10Forma podstawowa: ukapać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl
ukapmy 12Forma podstawowa: ukapać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
ukapże 14Forma podstawowa: ukapać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
ukarał 11Forma podstawowa: ukarać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
ukarań 15Forma podstawowa: ukarać
ukarze 9Forma podstawowa: ukarać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ukatuj 14Forma podstawowa: ukatować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ukazał 11Forma podstawowa: ukazać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
ukazom 10Forma podstawowa: ukaz
Opis: z odcieniem żartu lub ironii: nakaz, rozporządzenie, polecenie.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
ukazuj 13Forma podstawowa: ukazywać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ukażmy 15Forma podstawowa: ukazać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
ukażże 17Forma podstawowa: ukazać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ukąpań 20Forma podstawowa: ukąpać
ukąpie 14Forma podstawowa: ukąpać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ukąpmy 16Forma podstawowa: ukąpać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
ukąsić 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ukąszą 17Forma podstawowa: ukąsić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
ukąśmy 19Forma podstawowa: ukąsić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
ukęśla 18Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ukęślą 22Forma podstawowa: ukęśla
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ukęśle 18Forma podstawowa: ukęśla
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
ukęślę 22Forma podstawowa: ukęśla
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ukęśli 18Forma podstawowa: ukęśla
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
ukęślo 18Forma podstawowa: ukęśla
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ukisić 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ukisił 11Forma podstawowa: ukisić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
ukisły 12Forma podstawowa: ukisnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:nonrefl
ukisną 13Forma podstawowa: ukisnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl
ukisnę 13Forma podstawowa: ukisnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl
ukiśmy 15Forma podstawowa: ukisić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
ukląkł 17Forma podstawowa: uklęknąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
ukleić 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ukleja 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma podstawowa: uklejać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
ukleją 16Forma podstawowa: ukleja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ukleje 12Forma podstawowa: ukleja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
ukleję 16Forma podstawowa: ukleić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: ukleja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
uklejo 12Forma podstawowa: ukleja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: ukleja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
uklęku 17Forma podstawowa: uklęk
Opis: pozycja klęcząca.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
układy 13Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
ukłoni 11Forma podstawowa: ukłonić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl
ukłonu 13Forma podstawowa: ukłon
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ukłony 12Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
ukłuci 14Forma podstawowa: ukłuć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff
ukłują 19Forma podstawowa: ukłuć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
ukłuje 15Forma podstawowa: ukłuć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ukłuję 19Forma podstawowa: ukłuć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
ukłuła 15Forma podstawowa: ukłuć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
ukłuły 16Forma podstawowa: ukłuć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
ukłuta 14Forma podstawowa: ukłuć
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
ukłutą 18Forma podstawowa: ukłuć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
ukłute 14Forma podstawowa: ukłuć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff
uknują 17Forma podstawowa: uknuć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
uknuje 13Forma podstawowa: uknuć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
uknuję 17Forma podstawowa: uknuć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
uknuła 13Forma podstawowa: uknuć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
uknute 12Forma podstawowa: uknuć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff
uknuto 12Forma podstawowa: uknuć
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl.nonrefl
uknuty 13Forma podstawowa: uknuć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff
ukoiła 11Forma podstawowa: ukoić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
ukoiło 11Forma podstawowa: ukoić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
ukojne 11Forma podstawowa: ukojny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
ukojni 11Forma podstawowa: ukojny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
ukolmy 12Forma podstawowa: ukłuć
ukolże 14Forma podstawowa: ukłuć
ukończ 16Forma podstawowa: ukończyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ukopać 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ukopem 11Forma podstawowa: ukop
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
ukopie 10Forma podstawowa: ukop
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: ukopać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ukopmy 12Forma podstawowa: ukopać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
ukopuj 14Forma podstawowa: ukopywać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ukopże 14Forma podstawowa: ukopać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ukorzę 13Forma podstawowa: ukorzyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
ukorzy 10Forma podstawowa: ukorzyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ukosem 10Forma podstawowa: ukos
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
ukosić 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ukosie 9Forma podstawowa: ukos
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
ukosił 11Forma podstawowa: ukosić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
ukosów 13Forma podstawowa: ukos
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
ukośmy 15Forma podstawowa: ukosić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
ukośny 14Opis: o takim obiekcie, którego (co najmniej) jeden bok znajduje się pod kątem (innym niż kąt prosty) do pozostałych boków, który jest odchylony od osi poprowadzonej prostopadle do podłoża.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ukośże 17Forma podstawowa: ukosić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ukójmy 17Forma podstawowa: ukoić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
ukójże 19Forma podstawowa: ukoić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ukrasi 9Forma podstawowa: ukrasić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ukresy 10Forma podstawowa: ukres
Opis: miejsce przy zbiegających się torach (rozjazd, skrzyżowanie torów), dokąd wolno zająć tor taborem bez uniemożliwiania przejazdu po drugim torze.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ukręca 14Forma podstawowa: ukręcać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
ukręci 14Forma podstawowa: ukręcić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ukropi 10Forma podstawowa: ukropić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ukropu 12Forma podstawowa: ukrop
Opis: ciecz podgrzana do temperatury, w której zaczyna wrzeć, ciecz bardzo gorąca, powodująca oparzenia w kontakcie ze skórą.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ukrusz 11Forma podstawowa: ukruszyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ukrwaw 9Forma podstawowa: ukrwawić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ukryją 16Forma podstawowa: ukryć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
ukryje 12Forma podstawowa: ukryć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ukryję 16Forma podstawowa: ukryć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
ukryli 11Forma podstawowa: ukryć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
ukryła 12Forma podstawowa: ukryć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
ukryło 12Forma podstawowa: ukryć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
ukryły 13Forma podstawowa: ukryć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
ukryta 11Forma podstawowa: ukryć
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
ukrytą 15Forma podstawowa: ukryć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
ukryte 11Forma podstawowa: ukryć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff
ukrywa 10Forma podstawowa: ukrywać
Opis: celowo nie informować o czymś, mimo że się o tym wie, nie ujawniać, nie zdradzać się z czymś.
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
ukrzep 10Forma podstawowa: ukrzepić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ukucam 13Forma podstawowa: ukucać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
ukucań 18Forma podstawowa: ukucać
ukucia 12Forma podstawowa: ukuć
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:perf:aff:refl.nonrefl
ukucie 12Forma podstawowa: ukuć
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:perf:aff:refl.nonrefl
ukuciu 14Forma podstawowa: ukuć
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:perf:aff:refl.nonrefl
ukucną 16Forma podstawowa: ukucnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl
ukucnę 16Forma podstawowa: ukucnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl
ukułam 14Forma podstawowa: ukuć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:perf:refl.nonrefl
ukułby 16Forma podstawowa: ukuć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
ukułem 14Forma podstawowa: ukuć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:perf:refl.nonrefl
ukułeś 17Forma podstawowa: ukuć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:perf:refl.nonrefl
ukuwać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
ukuwaj 13Forma podstawowa: ukuwać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ukuwam 12Forma podstawowa: ukuwać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
ukuwań 17Forma podstawowa: ukuwać
ukwapu 12Forma podstawowa: ukwap
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ukwapy 11Forma podstawowa: ukwap
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ukwasu 11Forma podstawowa: ukwas
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ukwiał 11Opis: koralowiec sześciopromienny z rzędu ukwiałów.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ulałaś 15Forma podstawowa: ulać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:perf:refl.nonrefl
ulałem 12Forma podstawowa: ulać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:perf:refl.nonrefl
ulamie 10Forma podstawowa: ulama
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
ulamom 11Forma podstawowa: ulama
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
ulanej 11Forma podstawowa: ulać
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:perf:aff
ulania 9Forma podstawowa: ulać
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:perf:aff:refl.nonrefl
ulaniu 11Forma podstawowa: ulać
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:perf:aff:refl.nonrefl
ulanym 11Forma podstawowa: ulać
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:perf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:perf:aff
ulatał 12Forma podstawowa: ulatać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
ulatam 11Forma podstawowa: ulatać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl
ulatuj 14Forma podstawowa: ulatywać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
ulazła 11Forma podstawowa: uleźć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:nonrefl verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
ulazło 11Forma podstawowa: uleźć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:nonrefl verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
ulażom 14Forma podstawowa: ulaż
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
uleceń 16Forma podstawowa: ulecieć
uleczą 14Forma podstawowa: uleczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
ulegał 13Forma podstawowa: ulegać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
ulegam 12Forma podstawowa: ulegać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
ulegle 12Opis: w sposób uległy, świadczący o uległości, będący wyrazem gotowości do podporządkowania się.
Forma fleksyjna: adv:pos
ulegli 12Forma podstawowa: ulec
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:nonrefl
uległa 13Forma podstawowa: ulec
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:nonrefl

Forma podstawowa: uległy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
uległą 17Forma podstawowa: uległy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
uległe 13Forma podstawowa: uległy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
uległo 13Forma podstawowa: uległy
Forma fleksyjna: adja
uległy 14Forma podstawowa: ulec
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:nonrefl
ulejże 15Forma podstawowa: ulać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ulemie 10Forma podstawowa: ulem
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
ulemów 14Forma podstawowa: ulema
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
ulenom 10Forma podstawowa: ulena
Opis: rodzaj śliwki, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
ulepią 14Forma podstawowa: ulepić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
ulepię 14Forma podstawowa: ulepić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
ulepów 14Forma podstawowa: ulep
Opis: przesłodzony, zbyt słodki napój.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
ulewał 11Forma podstawowa: ulewać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
ulewam 10Forma podstawowa: ulewać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
ulewań 15Forma podstawowa: ulewać
ulewie 9Forma podstawowa: ulew
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: ulewa
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
ulewna 9Forma podstawowa: ulewny
Opis: taki, w którym jest dużo intensywnych opadów deszczu.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ulewną 13Forma podstawowa: ulewny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ulewne 9Forma podstawowa: ulewny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
ulewni 9Forma podstawowa: ulewny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
ulewny 10Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ulewom 10Forma podstawowa: ulew
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
ulezie 9Forma podstawowa: uleźć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
uleźli 18Forma podstawowa: uleźć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:nonrefl verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
uleźże 21Forma podstawowa: uleźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uleżeć 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
uleżże 17Forma podstawowa: uleżeć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ulęgam 16Forma podstawowa: ulęgać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl
ulęgli 16Forma podstawowa: ulęgły
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
ulęgła 17Forma podstawowa: ulęgnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl
ulęgłe 17Forma podstawowa: ulęgły
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
ulęgły 18Forma podstawowa: ulęgnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl
ulęgną 19Forma podstawowa: ulęgnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl
ulęgnę 19Forma podstawowa: ulęgnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl
ulękli 15Forma podstawowa: ulęknąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl
ulękła 16Forma podstawowa: ulęknąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl
ulękłe 16Forma podstawowa: ulękły
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
ulękły 17Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ulękną 18Forma podstawowa: ulęknąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl
ulgach 14Forma podstawowa: ulga
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
ulgowo 11Opis: obniżając wymagania, z pewną wyrozumiałością.
Forma fleksyjna: adv:pos
ulgowy 12Opis: taki, na który jest zniżka.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3 subst:sg:voc:m3
ulicom 11Forma podstawowa: ulica
Opis: jezdnia - część ulicy przeznaczona dla ruchu samochodowego.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
ulików 14Forma podstawowa: ulik
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2 subst:pl:gen:m3
ulinią 13Forma podstawowa: ulinić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
ulinię 13Forma podstawowa: ulinić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
ulizać 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
uliżmy 15Forma podstawowa: ulizać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
ulmina 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ulminą 14Forma podstawowa: ulmina
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ulminę 14Forma podstawowa: ulmina
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ulmska 11Forma podstawowa: ulmski
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ulmską 15Forma podstawowa: ulmski
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ulmski 11Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ulmsku 13Forma podstawowa: ulmski
Forma fleksyjna: adjp
ulotce 11Forma podstawowa: ulotka
Opis: niewielka kartka lub broszura, która zawiera informację, reklamę.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
ulotem 11Forma podstawowa: ulot
Opis: wyładowanie elektryczne spowodowane przez jonizację płynu czyli cieczy lub gazu otaczającego przewodnik, które pojawia się kiedy gradient potencjału przekracza pewną wartość, ale warunki są niewystar
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
ulotka 11Opis: niewielka kartka lub broszura, która zawiera informację, reklamę.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ulotką 15Forma podstawowa: ulotka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ulotki 11Forma podstawowa: ulotka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ulotny 11Opis: taki, który szybko przemija.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ulotom 11Forma podstawowa: ulot
Opis: wyładowanie elektryczne spowodowane przez jonizację płynu czyli cieczy lub gazu otaczającego przewodnik, które pojawia się kiedy gradient potencjału przekracza pewną wartość, ale warunki są niewystar
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
ulowej 11Forma podstawowa: ulowy
Opis: taki, który występuje w ulu, na ulu.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
ulowym 11Forma podstawowa: ulowy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ulster 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ulstru 12Forma podstawowa: ulster
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ultima 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ultimę 15Forma podstawowa: ultima
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ultimy 12Forma podstawowa: ultima
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ulubia 13Forma podstawowa: ulubiać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
ulubię 17Forma podstawowa: ulubić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
ulubił 15Forma podstawowa: ulubić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
ulubmy 15Forma podstawowa: ulubić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
ulubże 17Forma podstawowa: ulubić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ululać 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ululaj 14Forma podstawowa: ululać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ululał 14Forma podstawowa: ululać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
ululam 13Forma podstawowa: ululać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
ululań 18Forma podstawowa: ululać
ulungi 13Forma podstawowa: ulung
ulungu 15Forma podstawowa: ulung
ulżyli 15Forma podstawowa: ulżyć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
ulżyły 17Forma podstawowa: ulżyć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
ulżymy 16Forma podstawowa: ulżyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:perf:refl.nonrefl
uładza 11Forma podstawowa: uładzać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
uładzą 15Forma podstawowa: uładzić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
ułamał 13Forma podstawowa: ułamać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
ułamią 15Forma podstawowa: ułamać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
ułamie 11Forma podstawowa: ułamać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ułamię 15Forma podstawowa: ułamać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
ułammy 13Forma podstawowa: ułamać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
ułamże 15Forma podstawowa: ułamać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ułance 11Forma podstawowa: ułanka
Opis: ułańska czapka z daszkiem.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
ułanek 11Forma podstawowa: ułanka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ułanie 10Forma podstawowa: ułan
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
ułanka 11Opis: ułańska czapka z daszkiem.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ułanką 15Forma podstawowa: ułanka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ułankę 15Forma podstawowa: ułanka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ułanko 11Forma podstawowa: ułanka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ułanom 11Forma podstawowa: ułan
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
ułanów 14Forma podstawowa: ułan
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
ułapił 13Forma podstawowa: ułapić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
ułapmy 13Forma podstawowa: ułapić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
ułapże 15Forma podstawowa: ułapić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ułatwi 11Forma podstawowa: ułatwić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
uławia 10Forma podstawowa: uławiać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
ułęska 15Forma podstawowa: ułęski
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ułęską 19Forma podstawowa: ułęski
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ułęski 15Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ułęsko 15Forma podstawowa: ułęski
Forma fleksyjna: adja

Forma fleksyjna: adv:pos
ułęsku 17Forma podstawowa: ułęski
Forma fleksyjna: adjp
ułomek 12Opis: ułamany fragment.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ułomka 12Forma podstawowa: ułomek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ułomki 12Forma podstawowa: ułomek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ułomku 14Forma podstawowa: ułomek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
ułomna 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: ułomny
Opis: o człowieku: głupi, taki, który sprawia wrażenie ograniczonego umysłowo, opóźnionego w rozwoju.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ułomną 15Forma podstawowa: ułomny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ułomni 11Forma podstawowa: ułomny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
ułomny 12Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1
ułowią 14Forma podstawowa: ułowić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
ułowił 12Forma podstawowa: ułowić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
ułożeń 20Forma podstawowa: ułożenie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
ułożyć 20Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ułożył 17Forma podstawowa: ułożyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
ułówmy 16Forma podstawowa: ułowić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
ułóżmy 20Forma podstawowa: ułożyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
ułóżże 22Forma podstawowa: ułożyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ułudek 14Forma podstawowa: ułudka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ułudka 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ułudką 18Forma podstawowa: ułudka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ułudkę 18Forma podstawowa: ułudka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ułudko 14Forma podstawowa: ułudka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ułudna 13Forma podstawowa: ułudny
Opis: taki, który tylko pozornie jest prawdziwy, zwodniczy.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ułudną 17Forma podstawowa: ułudny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ułudne 13Forma podstawowa: ułudny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
ułudni 13Forma podstawowa: ułudny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
ułudny 14Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ułudom 14Forma podstawowa: ułuda
Opis: urojenie, żywione przekonanie o czymś albo o kimś, które nie ma potwierdzenia w rzeczywistości.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
ułupać 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ułupań 19Forma podstawowa: ułupać
ułupuj 17Forma podstawowa: ułupywać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ułusem 13Forma podstawowa: ułus
Opis: jednostka podziału administracyjnego autonomicznej rosyjskiej republiki Jakucji, odpowiadająca rejonowi w większości innych republik Federacji Rosyjskiej.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
ułusie 12Forma podstawowa: ułus
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
ułusom 13Forma podstawowa: ułus
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
ułusów 16Forma podstawowa: ułus
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
umacza 10Forma podstawowa: umaczać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf.perf:nonrefl verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
umaili 10Forma podstawowa: umaić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
umajał 13Forma podstawowa: umajać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
umajam 12Forma podstawowa: umajać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
umaluj 14Forma podstawowa: umalować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
umarli 10Forma podstawowa: umrzeć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:nonrefl
umarła 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:voc:f
umarłe 11Forma podstawowa: umarły
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
umarły 12Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1

Forma podstawowa: umrzeć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:nonrefl
umarto 10Forma podstawowa: umrzeć
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:nonrefl
umarzł 11Forma podstawowa: umarznąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
umawia 9Forma podstawowa: umawiać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
umazał 11Forma podstawowa: umazać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
umazań 15Forma podstawowa: umazać
umażmy 15Forma podstawowa: umazać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
umączą 18Forma podstawowa: umączyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
umączy 15Forma podstawowa: umączyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
umbach 14Forma podstawowa: umbo
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
umbrom 12Forma podstawowa: umbra
Opis: naturalny barwnik używany w malarstwie, żółty, zielonobrunatny lub brunatnoczerwony, składa się głównie z czerwonego iłu.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
umbrze 11Forma podstawowa: umbra
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
umęczę 18Forma podstawowa: umęczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
umiaka 10Forma podstawowa: umiak
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
umiaki 10Forma podstawowa: umiak
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
umiało 11Forma podstawowa: umieć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
umiane 9Forma podstawowa: umieć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
umielą 14Forma podstawowa: umleć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
umielę 14Forma podstawowa: umleć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
umieli 10Forma podstawowa: umielić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
umiemy 11Forma podstawowa: umieć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl
umilał 12Forma podstawowa: umilać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
umileń 16Forma podstawowa: umilić
umilić 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
umilmy 12Forma podstawowa: umilić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
umiotą 14Forma podstawowa: umieść
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
umiotę 14Forma podstawowa: umieść
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
umizgu 13Forma podstawowa: umizg
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
umknij 12Forma podstawowa: umknąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
umlaut 13Opis: znak diakrytyczny w postaci ułożonego poziomo dwukropka nad samogłoską, używany przede wszystkim w językach germańskich.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
umłócę 20Forma podstawowa: umłócić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
ummami 11Forma podstawowa: umma
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
umocuj 14Forma podstawowa: umocować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
umoczę 14Forma podstawowa: umoczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
umorem 10Forma podstawowa: umor
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
umorom 10Forma podstawowa: umor
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
umorów 13Forma podstawowa: umor
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
umorze 9Forma podstawowa: umór
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
umorzę 13Forma podstawowa: umorzyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
umorzy 10Forma podstawowa: umorzyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
umości 14Forma podstawowa: umościć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
umowny 10Opis: konwencjonalny, taki, który funkcjonuje na podstawie jakiejś umowy.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
umowom 10Forma podstawowa: umowa
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
umówią 17Forma podstawowa: umówić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
umówić 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
umówił 15Forma podstawowa: umówić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
umówmy 15Forma podstawowa: umówić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
umrzeć 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
umrzyj 12Forma podstawowa: umrzeć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
umycie 11Forma podstawowa: umyć
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:perf:aff:refl.nonrefl
umyjmy 14Forma podstawowa: umyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
umykał 13Forma podstawowa: umykać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
umykań 17Forma podstawowa: umykać
umyłam 13Forma podstawowa: umyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:perf:refl.nonrefl
umyłeś 16Forma podstawowa: umyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:perf:refl.nonrefl
umysłu 14Forma podstawowa: umysł
Opis: człowiek oceniany ze względu na umysłowość
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
umysły 13Forma podstawowa: umysł
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
umyślę 19Forma podstawowa: umyślić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
umywał 12Forma podstawowa: umywać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
umywań 16Forma podstawowa: umywać
unakit 10Opis: różowo-zielona odmiana jaspisu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
uncjał 13Forma podstawowa: uncjała
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
undyna 10Opis: nimfa wodna przybierająca postać pięknej dziewczyny, która zwabiała młodych mężczyzn w głębiny rzek i tonie jezior.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
undyną 14Forma podstawowa: undyna
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
undyno 10Forma podstawowa: undyna
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
unibar 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
uniccy 11Forma podstawowa: unicki
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
unicie 9Forma podstawowa: unit
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: unita
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
unicka 10Forma podstawowa: unicki
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
unicki 10Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
unicko 10Forma podstawowa: unicki
Forma fleksyjna: adja
uniców 13Forma podstawowa: unicum
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
unijni 10Forma podstawowa: unijny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
unikaj 11Forma podstawowa: unikać
Opis: starać się czegoś uniknąć, uciekać, chować się przed czymś.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
unikał 11Forma podstawowa: unikać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
unikam 10Forma podstawowa: unikać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
unikną 13Forma podstawowa: uniknąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
unikom 10Forma podstawowa: unik
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
uników 13Forma podstawowa: unik
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
uniósł 14Forma podstawowa: unieść
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
unison 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: unisono
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
unistą 13Forma podstawowa: unista
Opis: artysta, który jest zwolennikiem unizmu i tworzy według założeń tego nurtu.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
unisto 9Forma podstawowa: unista
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
unitek 10Forma podstawowa: unitka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
unitem 10Forma podstawowa: unit
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
unitka 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
unitko 10Forma podstawowa: unitka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
uniżać 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
uniżał 14Forma podstawowa: uniżać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
uniżam 13Forma podstawowa: uniżać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
uniżań 18Forma podstawowa: uniżać
uniżmy 14Forma podstawowa: uniżyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
uniżył 15Forma podstawowa: uniżyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
unosić 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
unosił 10Forma podstawowa: unosić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
unosin 8Forma podstawowa: unosiny
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
unosów 12Forma podstawowa: unos
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3

Forma podstawowa: unosowić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
unoszę 12Forma podstawowa: unosić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
unośże 16Forma podstawowa: unosić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
unudzą 15Forma podstawowa: unudzić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
unudzi 11Forma podstawowa: unudzić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
uowych 12Forma podstawowa: uowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
uowymi 10Forma podstawowa: uowy
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
upadać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:perf:nonrefl
upadał 12Forma podstawowa: upadać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
upadam 11Forma podstawowa: upadać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl
upadań 16Forma podstawowa: upadać
upadek 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
upadku 13Forma podstawowa: upadek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
upadla 11Forma podstawowa: upadlać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
upadła 12Forma podstawowa: upaść
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:nonrefl
upadłe 12Forma podstawowa: upadły
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
upadły 13Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
upadów 14Forma podstawowa: upad
Opis: parametr stosowany do opisu położenia warstw skalnych oraz pokładów kopalin.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
upajać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
upajaj 13Forma podstawowa: upajać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
upajał 13Forma podstawowa: upajać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
upajań 17Forma podstawowa: upajać
upalaj 12Forma podstawowa: upalać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
upalał 12Forma podstawowa: upalać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
upalam 11Forma podstawowa: upalać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
upalić 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
upalną 14Forma podstawowa: upalny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
upalne 10Forma podstawowa: upalny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
upalny 11Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
upałem 12Forma podstawowa: upał
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
upałom 12Forma podstawowa: upał
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
upałów 15Forma podstawowa: upał
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3

Forma podstawowa: upały
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
upaprz 10Forma podstawowa: upaprać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uparło 11Forma podstawowa: uprzeć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl
uparły 12Forma podstawowa: uprzeć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl
uparta 10Forma podstawowa: uparty
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
upartą 14Forma podstawowa: uparty
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
uparte 10Forma podstawowa: uparty
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
uparto 10Forma podstawowa: uparty
Forma fleksyjna: adja

Forma podstawowa: uprzeć
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl
uparty 11Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
upasań 15Forma podstawowa: upasać
upasie 9Forma podstawowa: upaść
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
upasło 11Forma podstawowa: upaść
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
upasły 12Forma podstawowa: upaść
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
upasów 13Forma podstawowa: upas
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
upaśmy 15Forma podstawowa: upaść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
upaśże 17Forma podstawowa: upaść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
upatrz 10Forma podstawowa: upatrzyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
upchaj 14Forma podstawowa: upchać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
upchał 14Forma podstawowa: upchać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
upchań 18Forma podstawowa: upchać
upchną 16Forma podstawowa: upchnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
upchnę 16Forma podstawowa: upchnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
update 11
uperlą 14Forma podstawowa: uperlić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
uperlę 14Forma podstawowa: uperlić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
uperli 10Forma podstawowa: uperlić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
upewni 9Forma podstawowa: upewnić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
upędom 15Forma podstawowa: upęd
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
upędza 14Forma podstawowa: upędzać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
upichć 17Forma podstawowa: upichcić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
upicia 10Forma podstawowa: upić
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:perf:aff:refl.nonrefl
upicki 11Opis: związany z litewską wsią Upita.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
upicku 13Forma podstawowa: upicki
Forma fleksyjna: adjp
upiecz 10Forma podstawowa: upiec
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
upieką 14Forma podstawowa: upiec
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
upiekę 14Forma podstawowa: upiec
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
upiekł 12Forma podstawowa: upiec
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
upieku 12Forma podstawowa: upiek
Opis: wagowy ubytek ciasta w czasie jego pieczenia.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
upierz 9Forma podstawowa: upierzyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: uprać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
upięło 15Forma podstawowa: upiąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
upięto 14Forma podstawowa: upiąć
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl.nonrefl
upięty 15Forma podstawowa: upiąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff
upijać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
upijaj 13Forma podstawowa: upijać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
upijał 13Forma podstawowa: upijać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
upiłby 14Forma podstawowa: upić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
upiłuj 15Forma podstawowa: upiłować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
upinać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
upinał 11Forma podstawowa: upinać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
upinam 10Forma podstawowa: upinać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
upiora 9Forma podstawowa: upiór
Opis: groźny dla ludzi duch osoby zmarłej.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
upiorę 13Forma podstawowa: uprać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
upioru 11Forma podstawowa: upiór
Opis: groźny dla ludzi duch osoby zmarłej.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
upitym 12Forma podstawowa: upić
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:perf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:perf:aff
uplata 11Forma podstawowa: uplatać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
upload 11
upłacz 12Forma podstawowa: upłakać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
upływu 14Forma podstawowa: upływ
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
upływy 13Forma podstawowa: upływ
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
upodla 11Forma podstawowa: upodlać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
upodlę 15Forma podstawowa: upodlić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
upodli 11Forma podstawowa: upodlić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
upoili 10Forma podstawowa: upoić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
upoiło 11Forma podstawowa: upoić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
upoiły 12Forma podstawowa: upoić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
upoimy 11Forma podstawowa: upoić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:perf:refl.nonrefl
upojeń 17Forma podstawowa: upojenie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
upojna 11Forma podstawowa: upojny
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
upojną 15Forma podstawowa: upojny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
upojne 11Forma podstawowa: upojny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
upojny 12Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
upojom 12Forma podstawowa: upój
Opis: wodopój.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
upomną 14Forma podstawowa: upomnieć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
upomni 10Forma podstawowa: upomnieć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
uporać 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
uporam 10Forma podstawowa: uporać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl
uporem 10Forma podstawowa: upór
Opis: cecha człowieka.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
uporów 13Forma podstawowa: upór
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
upozuj 13Forma podstawowa: upozować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uprali 10Forma podstawowa: uprać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
uprana 9Forma podstawowa: uprać
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
upraną 13Forma podstawowa: uprać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
uprani 9Forma podstawowa: uprać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff
uprano 9Forma podstawowa: uprać
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl.nonrefl
uprawą 13Forma podstawowa: uprawa
Opis: rośliny uprawiane na danym terenie.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
uprawy 10Forma podstawowa: uprawa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
uprażą 17Forma podstawowa: uprażyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
uprosi 9Forma podstawowa: uprosić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
uprość 18Forma podstawowa: uprościć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uprużą 19Forma podstawowa: uprużyć
uprużę 19Forma podstawowa: uprużyć
uprzeć 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
uprzyj 12Forma podstawowa: uprzeć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
upupia 12Forma podstawowa: upupiać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
upupią 16Forma podstawowa: upupić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
upupić 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
upupię 16Forma podstawowa: upupić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
upupże 16Forma podstawowa: upupić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
upustu 14Forma podstawowa: upust
Opis: usuwanie nadmiaru substancji z układu czy instalacji, zwykle - cieczy ze zbiornika.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
upusty 13Forma podstawowa: upust
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
upycha 13Forma podstawowa: upychać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
urabia 10Forma podstawowa: urabiać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
uraczą 13Forma podstawowa: uraczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
uraczy 10Forma podstawowa: uraczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
uradza 9Forma podstawowa: uradzać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
uradzą 13Forma podstawowa: uradzić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
uradzi 9Forma podstawowa: uradzić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
uralit 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
uranem 9Forma podstawowa: uran
Opis: U - pierwiastek chemiczny z grupy aktynowców.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
urania 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma podstawowa: uranium
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2
uranią 12Forma podstawowa: urania
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f

Forma podstawowa: uranić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
uranie 8Forma podstawowa: uran
Opis: U - pierwiastek chemiczny z grupy aktynowców.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: urania
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
uranię 12Forma podstawowa: uranić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
uranii 8Forma podstawowa: urania
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
uranio 8Forma podstawowa: urania
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
uranom 9Forma podstawowa: uran
Opis: U - pierwiastek chemiczny z grupy aktynowców.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
uranów 12Forma podstawowa: uran
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
urasta 9Forma podstawowa: urastać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
uratuj 13Forma podstawowa: uratować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
urazie 8Forma podstawowa: uraz
Opis: reakcja psychiczna, negatywne wyobrażenie o czymś lub o kimś, uprzedzenie do czegoś lub kogoś, przeczulenie, które jest wynikiem przykrych doświadczeń.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
uraził 10Forma podstawowa: urazić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
urazka 9Forma podstawowa: urazek
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
urazku 11Forma podstawowa: urazek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
urazom 9Forma podstawowa: uraz
Opis: reakcja psychiczna, negatywne wyobrażenie o czymś lub o kimś, uprzedzenie do czegoś lub kogoś, przeczulenie, które jest wynikiem przykrych doświadczeń.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
urazów 12Forma podstawowa: uraz
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
urażaj 14Forma podstawowa: urażać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
urażań 18Forma podstawowa: urażać
urażeń 18Forma podstawowa: urażenie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
urąbać 19Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
urąbał 16Forma podstawowa: urąbać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
urąbań 20Forma podstawowa: urąbać
urąbią 18Forma podstawowa: urąbać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
urąbie 14Forma podstawowa: urąbać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
urąbku 17Forma podstawowa: urąbek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
urągać 19Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
urągaj 16Forma podstawowa: urągać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
urągam 15Forma podstawowa: urągać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
urągom 15Forma podstawowa: urąg
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
urągów 18Forma podstawowa: urąg
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
urbarz 10
urdzie 9Forma podstawowa: urd
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
urdzik 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ureaza 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ureazą 12Forma podstawowa: ureaza
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ureazo 8Forma podstawowa: ureaza
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ureidu 11Forma podstawowa: ureid
Opis: związek organiczny, pochodna mocznika, w której atom wodoru mocznika został zastąpiony grupą organiczną - acylem.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ureidy 10Forma podstawowa: ureid
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
uremia 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
uremij 11Forma podstawowa: uremia
uremio 9Forma podstawowa: uremia
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
uretan 9Opis: ester kwasu karbaminowego - organiczny związek chemiczny z grupy karbaminianów.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ureusa 10Forma podstawowa: ureus
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
ureusy 11Forma podstawowa: ureus
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
ureusz 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
urgens 10Opis: upomnienie, pisemne ponaglenie.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
urguje 14Forma podstawowa: urgować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
urguję 18Forma podstawowa: urgować
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
uriale 9Forma podstawowa: urial
Opis: owca stepowa, Ovis vignei, Ovis orientalis - gatunek z rzędu parzystokopytnych, z rodziny krętorogich, jeden z gatunków dzikich owiec, protoplasta owcy domowej, występuje w centralna Azji od Kazachst
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
urlopu 12Forma podstawowa: urlop
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
urnach 11Forma podstawowa: urna
Opis: waza do przechowywania prochów zmarłych, zazwyczaj o zwężonej szyjce oraz szerokim spodzie.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
urnowa 8Forma podstawowa: urnowy
Opis: związany z urną - naczyniem przeznaczonym do przechowywania prochów zmarłych.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
urnowe 8Forma podstawowa: urnowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
urnowy 9Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
urobek 11Opis: czynność wydobywania materiału kopalnego.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
urobią 14Forma podstawowa: urobić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
urobić 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
urobię 14Forma podstawowa: urobić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
urobki 11Forma podstawowa: urobek
Opis: czynność wydobywania materiału kopalnego.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
uroczę 13Forma podstawowa: uroczyć
uroczo 9Forma podstawowa: uroczy
Opis: taki, który jest śliczny i miły, przyjemny, jest konotowany jako taki.
Forma fleksyjna: adja
uroczy 10Forma podstawowa: urocze
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
urodne 9Forma podstawowa: urodny
Opis: urodziwy, cechujący się urodą.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
urodni 9Forma podstawowa: urodny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
urodom 10Forma podstawowa: uroda
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
urodzą 13Forma podstawowa: urodzić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
urodzę 13Forma podstawowa: urodzić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
uroiła 10Forma podstawowa: uroić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
uroiło 10Forma podstawowa: uroić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
uroiły 11Forma podstawowa: uroić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
uroimy 10Forma podstawowa: uroić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:perf:refl.nonrefl
urojeń 16Forma podstawowa: urojenie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
uroków 13Forma podstawowa: urok
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
urolog 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
urońże 18Forma podstawowa: uronić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
urosła 10Forma podstawowa: urosły
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
urosłą 14Forma podstawowa: urosły
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
urosłe 10Forma podstawowa: urosły
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
urosło 10Forma podstawowa: urosnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:nonrefl

Forma podstawowa: urość
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:nonrefl
urosły 11Forma podstawowa: urosnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:nonrefl

Forma podstawowa: urość
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:nonrefl
urosną 12Forma podstawowa: urosnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl
urośli 13Forma podstawowa: urosły
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos

Forma podstawowa: urosnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:nonrefl

Forma podstawowa: urość
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:nonrefl
uróbmy 16Forma podstawowa: urobić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
uróbże 18Forma podstawowa: urobić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
urówna 12Forma podstawowa: urównać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ursole 9Forma podstawowa: ursol
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ursoli 9Forma podstawowa: ursol
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
ursona 8Forma podstawowa: urson
Opis: Erethizon dorsatum – gatunek gryzonia z rodziny ursonowatych, jedyny przedstawiciel rodzaju Erethizon, występuje w Ameryce Północnej.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
ursusy 11Forma podstawowa: ursus
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
urtami 10Forma podstawowa: urta
urtica 10
urwała 10Forma podstawowa: urwać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
urwały 11Forma podstawowa: urwać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
urwana 8Forma podstawowa: urwać
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
urwaną 12Forma podstawowa: urwać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
urwane 8Forma podstawowa: urwany
Opis: taki, który jest wynikiem tego, że ktoś mówi lub wydaje inne dźwięki w sposób niepłynny.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
urwano 8Forma podstawowa: urwać
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl.nonrefl
urwany 9Opis: taki, który jest wynikiem tego, że ktoś mówi lub wydaje inne dźwięki w sposób niepłynny.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
urwisy 9Forma podstawowa: urwis
Opis: żartobliwie, z pobłażliwością o dziecku, które psoci i dokazuje.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
urynał 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
urynom 10Forma podstawowa: uryna
Opis: płyn wytwarzany w nerkach i wydalany z organizmu, zawierający produkty przemiany materii bezużyteczne lub szkodliwe dla ustroju.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
urywaj 11Forma podstawowa: urywać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
urywań 15Forma podstawowa: urywać
urywek 10Opis: część większej całości.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
urządź 21Forma podstawowa: urządzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
urzekł 11Forma podstawowa: urzec
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
urzetu 11Forma podstawowa: urzet
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
urzety 10Forma podstawowa: urzet
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
urzędu 15Forma podstawowa: urząd
Opis: zajmowane stanowisko, związane z władzą i szacunkiem.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
urzędy 14Forma podstawowa: urząd
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
urzęsi 12Forma podstawowa: urzęsić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl
urznął 14Forma podstawowa: urznąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
urzyna 9Forma podstawowa: urzynać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
urzyny 10Forma podstawowa: urzyn
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
urżnie 12Forma podstawowa: urżnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
urżnij 14Forma podstawowa: urżnąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
usadza 9Forma podstawowa: usadzać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
usadzą 13Forma podstawowa: usadzić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
usadzi 9Forma podstawowa: usadzić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
usarce 9Forma podstawowa: usarka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
usarek 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
usarką 13Forma podstawowa: usarka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
usarki 9Forma podstawowa: usarka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
usarko 9Forma podstawowa: usarka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
usączę 17Forma podstawowa: usączyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
usączy 14Forma podstawowa: usączyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
uschła 13Forma podstawowa: uschły
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
uschłą 17Forma podstawowa: uschły
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
uschło 13Forma podstawowa: uschnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:nonrefl
uschły 14Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
uschną 15Forma podstawowa: uschnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl
uschnę 15Forma podstawowa: uschnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl
usechł 13Forma podstawowa: uschnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
usiadł 11Forma podstawowa: usiąść
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
usiały 11Forma podstawowa: usiać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
usianą 12Forma podstawowa: usiać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
usiani 8Forma podstawowa: usiać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff
usiany 9Forma podstawowa: usiać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff
usiąść 21Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
usidla 10Forma podstawowa: usidlać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
usidlą 14Forma podstawowa: usidlić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
usidła 11Forma podstawowa: usidłać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
usiecz 9Forma podstawowa: usiec
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
usieją 14Forma podstawowa: usiać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
usieję 14Forma podstawowa: usiać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
usiewa 8Forma podstawowa: usiewać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
usilna 9Forma podstawowa: usilny
Opis: taki, który jest czyniony wytrwale, konsekwentnie, w którym dążenie do celu jest wytężone.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
usilną 13Forma podstawowa: usilny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
usiłuj 14Forma podstawowa: usiłować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
uskocz 10Forma podstawowa: uskoczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
uskoka 10Forma podstawowa: uskok
Opis: urwisko, ostry, pionowy spadek terenu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
uskrob 11Forma podstawowa: uskrobać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
usłali 11Forma podstawowa: usłać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:nonrefl verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
usłała 12Forma podstawowa: usłać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:nonrefl verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
usłane 10Forma podstawowa: usłać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff
usłano 10Forma podstawowa: usłać
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:nonrefl verb:imps:perf:refl.nonrefl
usłoni 10Forma podstawowa: usłoń
usługa 14Opis: działanie mające na celu zaspokojenie zdefiniowanej potrzeby klienta.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
usłuży 17Forma podstawowa: usłużyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl verb:fin:sg:ter:perf:refl
usmolą 14Forma podstawowa: usmolić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
usmolę 14Forma podstawowa: usmolić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
usmołu 13Forma podstawowa: usmoł
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
usnęli 13Forma podstawowa: usnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:nonrefl
usnęły 15Forma podstawowa: usnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:nonrefl
usnuje 12Forma podstawowa: usnuć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
usnuli 11Forma podstawowa: usnuć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
usnuła 12Forma podstawowa: usnuć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
usnuło 12Forma podstawowa: usnuć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
usnuły 13Forma podstawowa: usnuć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
usnute 11Forma podstawowa: usnuć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff
usrało 10Forma podstawowa: usrać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl
usrały 11Forma podstawowa: usrać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl
usramy 10Forma podstawowa: usrać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:perf:refl
usrani 8Forma podstawowa: usrać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff
usrany 9Forma podstawowa: usrać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff
usrywa 9Forma podstawowa: usrywać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl
ustają 15Forma podstawowa: ustawać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
ustaje 11Forma podstawowa: ustawać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
ustaję 15Forma podstawowa: ustawać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
ustaka 10Forma podstawowa: ustak
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
ustaku 12Forma podstawowa: ustak
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
ustała 11Forma podstawowa: ustać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:nonrefl verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
ustało 11Forma podstawowa: ustały
Forma fleksyjna: adja
ustały 12Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ustami 10Forma podstawowa: usta
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p2
ustaną 13Forma podstawowa: ustać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl
ustani 9Forma podstawowa: ustać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff

Forma podstawowa: ustany
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
ustano 9Forma podstawowa: ustać
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:nonrefl verb:imps:perf:refl.nonrefl
ustany 10Forma podstawowa: ustać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff
ustasz 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
ustawą 13Forma podstawowa: ustawa
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ustawę 13Forma podstawowa: ustawa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ustawi 9Forma podstawowa: ustawić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ustawo 9Forma podstawowa: ustawa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ustawy 10Forma podstawowa: ustawa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ustępu 16Forma podstawowa: ustęp
Opis: fragment tekstu lub utworu muzycznego.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ustępy 15Forma podstawowa: ustęp
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ustnik 10Opis: w niektórych aerofonach przyrząd służący do wprowadzania w drganie słupa powietrza zawartego w przewodzie instrumentu muzycznego.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ustnym 11Forma podstawowa: ustny
Opis: dotyczący ust, znajdujący się lub powstający w ustach.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos subst:pl:dat:m3 subst:sg:inst:m3 subst:sg:loc:m3
ustoin 9Forma podstawowa: ustoiny
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
ustoję 15Forma podstawowa: ustać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
ustroń 15Opis: poetycko o miejscu na uboczu, z dala od ludzi, w ustroniu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ustrój 15Opis: struktura organizacji państwa, społeczeństwa, gospodarki, instytucji lub społeczności.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ustruż 15Forma podstawowa: ustrugać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
usunąć 19Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
usunie 10Forma podstawowa: usunąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ususom 11Forma podstawowa: usus
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
ususzą 14Forma podstawowa: ususzyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
ususzy 11Forma podstawowa: ususzyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
usuwać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
usuwaj 12Forma podstawowa: usuwać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
usuwak 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
usuwał 12Forma podstawowa: usuwać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
usuwam 11Forma podstawowa: usuwać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
usuwań 16Forma podstawowa: usuwać
usuwie 10Forma podstawowa: usuw
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
usynów 13Forma podstawowa: usynowić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
usypać 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
usypał 12Forma podstawowa: usypać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
usypań 16Forma podstawowa: usypać
usypem 11Forma podstawowa: usyp
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
usypia 10Forma podstawowa: usypiać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
usypią 14Forma podstawowa: usypać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
usypię 14Forma podstawowa: usypać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
usypuj 14Forma podstawowa: usypywać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
usypże 14Forma podstawowa: usypać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uszach 11Forma podstawowa: ucho
Opis: element nakrycia głowy, który służy do zasłaniania ucha.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n1
uszaku 11Forma podstawowa: uszak
Opis: poszerzenie obramienia, najczęściej okiennego lub drzwiowego, akcentujące jego górne naroża.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
uszata 9Forma podstawowa: uszaty
Opis: taki, który wygląda, jakby miał uszy, który kształtem przypomina uszy.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
uszatą 13Forma podstawowa: uszaty
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
uszate 9Forma podstawowa: uszaty
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
uszcza 9Forma podstawowa: uszczać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl
uszczą 13Forma podstawowa: uszczać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl
uszczy 10Forma podstawowa: uszczać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl
uszedł 11Forma podstawowa: ujść
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
uszkom 10Forma podstawowa: uszko
Opis: otworek w igle, przez który przewleka się nitkę.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
uszłam 11Forma podstawowa: ujść
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:perf:nonrefl
usznym 10Forma podstawowa: uszny
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
uszyją 15Forma podstawowa: uszyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
uszyje 11Forma podstawowa: uszyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
uszyli 10Forma podstawowa: uszyć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
uszyła 11Forma podstawowa: uszyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
uszyma 10Forma podstawowa: ucho
Opis: element nakrycia głowy, który służy do zasłaniania ucha.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n1
uszyni 9Forma podstawowa: uszynić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl
uszyta 10Forma podstawowa: uszyć
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
uszytą 14Forma podstawowa: uszyć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
uszyte 10Forma podstawowa: uszyć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff
uszyto 10Forma podstawowa: uszyć
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl.nonrefl
uściel 14Forma podstawowa: usłać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: uścielić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uślini 13Forma podstawowa: uślinić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
uśmiać 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
uśnięć 21Forma podstawowa: usnąć
uśpisz 13Forma podstawowa: uśpić
Opis: uśpić, wprowadzić w stan snu
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uświęć 21Forma podstawowa: uświęcić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uświni 12Forma podstawowa: uświnić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
utacza 10Forma podstawowa: utaczać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
utaili 10Forma podstawowa: utaić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
utaiła 11Forma podstawowa: utaić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
utaiło 11Forma podstawowa: utaić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
utaiły 12Forma podstawowa: utaić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
utajać 16Opis: ukrywać przed kimś fakty, zamiary, uczucia.
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
utajał 13Forma podstawowa: utajać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
utajań 17Forma podstawowa: utajać
utajni 11Forma podstawowa: utajnić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
utajże 15Forma podstawowa: utaić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
utapla 11Forma podstawowa: utaplać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
utarci 10Forma podstawowa: utrzeć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff
utarga 11Forma podstawowa: utargać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
utargu 13Forma podstawowa: utarg
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
utarła 11Forma podstawowa: utrzeć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
utarło 11Forma podstawowa: utrzeć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
utarta 10Forma podstawowa: utarty
Opis: taki, który się utarł, przyjęty.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos

Forma podstawowa: utrzeć
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
utarte 10Forma podstawowa: utrzeć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff
utarto 10Forma podstawowa: utrzeć
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl.nonrefl
utarty 11Opis: taki, który się utarł, przyjęty.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
utkają 16Forma podstawowa: utkać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
utkali 11Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:dat:m3 subst:pl:gen:m3 subst:pl:inst:m3 subst:pl:loc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3 subst:sg:acc:m3 subst:sg:dat:m3 subst:sg:gen:m3 subst:sg:inst:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:nom:m3 subst:sg:voc:m3
utkała 12Forma podstawowa: utkać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
utkani 10Forma podstawowa: utkać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff
utkany 11Forma podstawowa: utkać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff
utkasz 10Forma podstawowa: utkać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:perf:refl.nonrefl
utknąć 19Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
utknął 16Forma podstawowa: utknąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
utknie 10Forma podstawowa: utknąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl
utkwią 14Forma podstawowa: utkwić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl
utkwić 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
utkwię 14Forma podstawowa: utkwić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl
utkwij 12Forma podstawowa: utkwić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
utłucz 14Forma podstawowa: utłuc
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
utłukę 18Forma podstawowa: utłuc
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
utłukł 16Forma podstawowa: utłuc
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
utłuść 22Forma podstawowa: utłuścić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
utonął 15Forma podstawowa: utonąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
utońże 19Forma podstawowa: utonąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
utopić 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
utopię 14Forma podstawowa: utopia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
utopij 12Forma podstawowa: utopia
utopże 14Forma podstawowa: utopić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
utrata 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
utraty 11Forma podstawowa: utrata
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
utrącą 18Forma podstawowa: utrącić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
utrąci 14Forma podstawowa: utrącić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
utrudź 20Forma podstawowa: utrudzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
utrupi 12Forma podstawowa: utrupić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
utrwał 11Forma podstawowa: utrwać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
utrzęś 17Forma podstawowa: utrząść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
utrzyj 12Forma podstawowa: utrzeć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
utuczą 16Forma podstawowa: utuczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
utuczę 16Forma podstawowa: utuczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
utuczy 13Forma podstawowa: utuczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
utulaj 14Forma podstawowa: utulać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
utulań 18Forma podstawowa: utulać
utuleń 18Forma podstawowa: utulić
utulił 14Forma podstawowa: utulić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
utulmy 14Forma podstawowa: utulić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
utulże 16Forma podstawowa: utulić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
utwórz 13Forma podstawowa: utworzyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
utycia 11Forma podstawowa: utyć
Opis: zwiększyć masę ciała, zarastając tłuszczem.
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:perf:aff:nonrefl
utyciu 13Forma podstawowa: utyć
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:perf:aff:nonrefl
utyjże 16Forma podstawowa: utyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
utykać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
utykaj 13Forma podstawowa: utykać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
utykam 12Forma podstawowa: utykać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
utyków 15Forma podstawowa: utyk
Opis: awaria maszyny elektrycznej, najczęściej silnika.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
utyłam 13Forma podstawowa: utyć
Opis: zwiększyć masę ciała, zarastając tłuszczem.
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:perf:nonrefl
utyłem 13Forma podstawowa: utyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:perf:nonrefl
utyrać 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
utyraj 12Forma podstawowa: utyrać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
utytym 13Forma podstawowa: utyty
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
uwalał 11Forma podstawowa: uwalać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
uwalam 10Forma podstawowa: uwalać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
uwalań 15Forma podstawowa: uwalać
uwalił 11Forma podstawowa: uwalić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
uwalmy 11Forma podstawowa: uwalić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
uwałem 11Forma podstawowa: uwał
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
uwałuj 14Forma podstawowa: uwałować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uwapni 9Forma podstawowa: uwapnić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
uwarzą 12Forma podstawowa: uwarzyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
uważać 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
uważaj 14Forma podstawowa: uważać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
uważam 13Forma podstawowa: uważać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
uważań 18Forma podstawowa: uważanie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
uważna 12Forma podstawowa: uważny
Opis: taki, który jest wyrazem, świadectwem tego, że ktoś jest uważny, taki, który jest pełen uwagi, skupienia.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
uważną 16Forma podstawowa: uważny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
uważne 12Forma podstawowa: uważny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
uważni 12Forma podstawowa: uważny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
uwesel 9Forma podstawowa: uweselić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uwezmą 13Forma podstawowa: uwziąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl
uwędzą 17Forma podstawowa: uwędzić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
uwędzi 13Forma podstawowa: uwędzić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
uwiądł 15Forma podstawowa: uwiędnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
uwiązł 14Forma podstawowa: uwięznąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
uwicie 9Forma podstawowa: uwić
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:perf:aff:refl.nonrefl
uwierz 8Forma podstawowa: uwierzyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
uwiesi 8Forma podstawowa: uwiesić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
uwieść 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
uwieźć 21Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
uwięzi 12Forma podstawowa: uwięzić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: uwięź
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:gen:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f
uwiężą 20Forma podstawowa: uwięzić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
uwiężę 20Forma podstawowa: uwięzić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
uwijać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
uwijam 11Forma podstawowa: uwijać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl
uwijże 14Forma podstawowa: uwić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uwikle 10Forma podstawowa: uwikło
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:n2
uwikło 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
uwiłam 11Forma podstawowa: uwić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:perf:refl.nonrefl
uwiłem 11Forma podstawowa: uwić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:perf:refl.nonrefl
uwiłeś 14Forma podstawowa: uwić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:perf:refl.nonrefl
uwinie 8Forma podstawowa: uwinąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl
uwiodą 13Forma podstawowa: uwieść
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
uwiodę 13Forma podstawowa: uwieść
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
uwiozę 12Forma podstawowa: uwieźć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
uwiózł 14Forma podstawowa: uwieźć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
uwitej 11Forma podstawowa: uwić
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:perf:aff
uwłosi 10Forma podstawowa: uwłosić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl
uwodzą 13Forma podstawowa: uwodzić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
uwodzi 9Forma podstawowa: uwodzić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
uwolem 10Forma podstawowa: uwol
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
uwoził 10Forma podstawowa: uwozić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
uwoźże 20Forma podstawowa: uwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
uwożąc 17Forma podstawowa: uwozić
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
uwóźże 24Forma podstawowa: uwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
uwroci 9Forma podstawowa: uwrocie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2

Forma podstawowa: uwroć
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: uwróć
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f
uwziąć 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
uzanse 8Forma podstawowa: uzans
Opis: skodyfikowany zwyczaj handlowy.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
uzbroi 10Forma podstawowa: uzbroić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
uzbrój 16Forma podstawowa: uzbroić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uzdrów 13Forma podstawowa: uzdrowić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uziemi 9Forma podstawowa: uziemić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
uziomu 11Forma podstawowa: uziom
Opis: "metalowa elektroda lub zespół elektrod umieszczona w wilgotnej warstwie gruntu, zapewniający połączenie przedmiotów uziemianych i gruntu (""ziemi"") z możliwie małą rezystancją."
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
uznaję 14Forma podstawowa: uznawać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
uznali 9Forma podstawowa: uznać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
uznało 10Forma podstawowa: uznać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
uznamy 10Forma podstawowa: uznać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:perf:refl.nonrefl
uznana 8Forma podstawowa: uznany
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
uznaną 12Forma podstawowa: uznać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff

Forma podstawowa: uznany
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
uznani 8Forma podstawowa: uznać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff
uznano 8Forma podstawowa: uznać
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl.nonrefl
uznany 9Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
uznasz 8Forma podstawowa: uznać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uznoił 10Forma podstawowa: uznoić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
uzusem 11Forma podstawowa: uzus
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
uzusów 14Forma podstawowa: uzus
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
uzwaja 10Forma podstawowa: uzwajać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
uzwoił 10Forma podstawowa: uzwoić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
uzyska 10Forma podstawowa: uzyskać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
uzysku 12Forma podstawowa: uzysk
Opis: korzyść, to, co uzyskano lub pozyskano jakoś z czegoś.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
użaglą 19Forma podstawowa: użaglić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
użalał 15Forma podstawowa: użalać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl
użaleń 19Forma podstawowa: użalić
użalże 17Forma podstawowa: użalić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
użarła 14Forma podstawowa: użreć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
użarły 15Forma podstawowa: użreć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
użarte 13Forma podstawowa: użreć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff
użądlą 22Forma podstawowa: użądlić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
użądlę 22Forma podstawowa: użądlić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
użąłby 21Forma podstawowa: użąć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
użąłem 19Forma podstawowa: użąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:perf:refl.nonrefl
użątki 18Forma podstawowa: użątek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
użerać 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
użeraj 14Forma podstawowa: użerać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
użeram 13Forma podstawowa: użerać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
użęcia 17Forma podstawowa: użąć
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:perf:aff:refl.nonrefl
użęcie 17Forma podstawowa: użąć
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:perf:aff:refl.nonrefl
użęciu 19Forma podstawowa: użąć
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:perf:aff:refl.nonrefl
użęłam 19Forma podstawowa: użąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:perf:refl.nonrefl
użęłaś 22Forma podstawowa: użąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:perf:refl.nonrefl
użocku 16Forma podstawowa: użocki
Forma fleksyjna: adjp
użycia 14Forma podstawowa: użyć
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:perf:aff:refl.nonrefl
użycie 14Forma podstawowa: użyć
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:perf:aff:refl.nonrefl
użyciu 16Forma podstawowa: użycie
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
użycza 14Forma podstawowa: użyczać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
użyczą 18Forma podstawowa: użyczyć
Opis: udostępnić na jakiś czas do użycia
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
użyczy 15Forma podstawowa: użyczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
użyjmy 17Forma podstawowa: użyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
użyłaś 19Forma podstawowa: użyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:perf:refl.nonrefl
użyłby 18Forma podstawowa: użyć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
użyłeś 19Forma podstawowa: użyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:perf:refl.nonrefl
użynać 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
użynał 15Forma podstawowa: użynać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
użynam 14Forma podstawowa: użynać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
użytej 16Forma podstawowa: użyty
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
użytki 15Forma podstawowa: użytek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
użytku 17Forma podstawowa: użytek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
użytym 16Forma podstawowa: użyty
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
używać 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
używaj 15Forma podstawowa: używać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
używał 15Forma podstawowa: używać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
używcą 18Forma podstawowa: używca
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
używco 14Forma podstawowa: używca
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
używcy 15Forma podstawowa: używca
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1 subst:sg:dat:m1 subst:sg:gen:m1 subst:sg:loc:m1
używek 14Forma podstawowa: używka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
używić 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
używił 15Forma podstawowa: używić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
używką 18Forma podstawowa: używka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
używkę 18Forma podstawowa: używka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
używko 14Forma podstawowa: używka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
używmy 15Forma podstawowa: używić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
używże 17Forma podstawowa: używić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
użyźni 21Forma podstawowa: użyźnić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
uakari 9
ubabra 12Forma podstawowa: ubabrać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ubabrz 12Forma podstawowa: ubabrać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ubarwi 10Forma podstawowa: ubarwić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl
ubawić 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ubawie 10Forma podstawowa: ubaw
Opis: spotkanie towarzyskie, zabawa.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
ubawię 14Forma podstawowa: ubawić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
ubawił 12Forma podstawowa: ubawić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
ubawom 11Forma podstawowa: ubawa
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
ubawów 14Forma podstawowa: ubaw
Opis: spotkanie towarzyskie, zabawa.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
ubecje 13Forma podstawowa: ubecja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
ubecka 12Forma podstawowa: ubecki
Opis: związany z UB.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ubecką 16Forma podstawowa: ubecki
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ubecko 12Forma podstawowa: ubecki
Forma fleksyjna: adja

Opis: tak, jak u ubeka, w sposób typowy dla ubeka.
Forma fleksyjna: adv:pos
ubecku 14Forma podstawowa: ubecki
Opis: związany z UB.
Forma fleksyjna: adjp
ubecyj 14Forma podstawowa: ubecja
ubicie 11Forma podstawowa: ubić
Opis: szybko się wzbogacić na jakimś działaniu.
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:perf:aff:refl.nonrefl
ubielę 15Forma podstawowa: ubielić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
ubieli 11Forma podstawowa: ubielić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ubiera 10Forma podstawowa: ubierać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
ubijak 13Opis: duży tłuczek.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ubijał 14Forma podstawowa: ubijać
Opis: szybko się bogacić na jakimś działaniu.
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
ubijam 13Forma podstawowa: ubijać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
ubijże 16Forma podstawowa: ubić
Opis: szybko się wzbogacić na jakimś działaniu.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ubiłeś 16Forma podstawowa: ubić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:perf:refl.nonrefl
ubiorą 14Forma podstawowa: ubrać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
ubioru 12Forma podstawowa: ubiór
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ubkach 14Forma podstawowa: ubek
ubkowi 11Forma podstawowa: ubek
ubliża 15Forma podstawowa: ubliżać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
ubliżą 19Forma podstawowa: ubliżyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl
ubliży 16Forma podstawowa: ubliżyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl
ubłocę 17Forma podstawowa: ubłocić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
ubocza 11Forma podstawowa: ubocze
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
uboczą 15Forma podstawowa: ubocz
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ubocze 11Forma podstawowa: ubocz
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
uboczy 12Forma podstawowa: ubocze
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
ubodli 12Forma podstawowa: ubodnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: ubość
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: ubóść
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
ubodła 13Forma podstawowa: ubodnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: ubość
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: ubóść
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
ubodły 14Forma podstawowa: ubodnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: ubość
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: ubóść
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
ubodnę 15Forma podstawowa: ubodnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
ubodzy 12Forma podstawowa: ubogi
Opis: taki, który jest prosty, ma niewiele dodatkowych elementów, nie ma żadnych udziwnień, nie jest przesadnie rozbudowany ani zbyt ozdobny.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
ubogać 17Forma podstawowa: ubogacić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ubogim 13Forma podstawowa: ubogi
Opis: taki, który jest prosty, ma niewiele dodatkowych elementów, nie ma żadnych udziwnień, nie jest przesadnie rozbudowany ani zbyt ozdobny.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos subst:pl:dat:m1 subst:sg:inst:m1 subst:sg:loc:m1
ubojem 13Forma podstawowa: ubój
Opis: zaplanowane zabijanie zwierząt w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu, zwykle w sposób regulowany przez prawo w celu pozyskania ich mięsa.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
ubowcu 13Forma podstawowa: ubowiec
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
ubożał 16Forma podstawowa: ubożeć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
ubożeć 19Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
ubożmy 16Forma podstawowa: ubożyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
ubożsi 14Forma podstawowa: ubogi
Opis: taki, który jest prosty, ma niewiele dodatkowych elementów, nie ma żadnych udziwnień, nie jest przesadnie rozbudowany ani zbyt ozdobny.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:com
ubożyć 20Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
ubóżże 22Forma podstawowa: ubożyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
ubrali 11Forma podstawowa: ubrać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
ubrały 13Forma podstawowa: ubrać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
ubrane 10Forma podstawowa: ubrać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff

Forma podstawowa: ubrany
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
ubrdać 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
ubrdał 13Forma podstawowa: ubrdać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
ubrdań 17Forma podstawowa: ubrdać
ubrusu 14Forma podstawowa: ubrus
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ubycia 12Forma podstawowa: ubyć
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:perf:aff:nonrefl
ubycie 12Forma podstawowa: ubyć
Opis: zmniejszenie się ilości czegoś.
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:perf:aff:nonrefl
ubyłaś 17Forma podstawowa: ubyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:perf:nonrefl
ubyłby 16Forma podstawowa: ubyć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
ubytku 15Forma podstawowa: ubytek
Opis: miejsce, w którym coś było, ale już nie ma.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
ucałuj 15Forma podstawowa: ucałować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ucapić 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ucapię 14Forma podstawowa: ucapić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
ucapił 12Forma podstawowa: ucapić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
ucapże 14Forma podstawowa: ucapić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uceluj 14Forma podstawowa: ucelować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
uchaci 12Forma podstawowa: uchaty
Opis: z uszami - uchwytami.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
uchami 12Forma podstawowa: ucha
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
uchapi 12Forma podstawowa: uchapić
uchate 12Forma podstawowa: uchaty
Opis: z uszami - uchwytami.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
uchlać 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
uchlaj 14Forma podstawowa: uchlać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
uchlam 13Forma podstawowa: uchlać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl
uchroń 17Forma podstawowa: uchronić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
uchwal 12Forma podstawowa: uchwalić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uchwał 13Forma podstawowa: uchwała
Opis: akt woli ciała kolegialnego (organu państwowego, samorządowego, organizacji społecznej lub politycznej).
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
uchwat 12
uchwyć 17Forma podstawowa: uchwycić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uchybi 14Forma podstawowa: uchybić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl
uchyby 15Forma podstawowa: uchyb
Opis: różnica między wartością zadaną sygnału oraz wartością sygnału wyjściowego.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
uchylą 17Forma podstawowa: uchylić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
uchylę 17Forma podstawowa: uchylić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
ucicha 12Forma podstawowa: ucichać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
uciech 12Forma podstawowa: uciecha
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
uciesz 9Forma podstawowa: ucieszyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ucięci 14Forma podstawowa: uciąć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff

Forma podstawowa: ucięty
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
ucięli 14Forma podstawowa: uciąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
ucięło 15Forma podstawowa: uciąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
ucięły 16Forma podstawowa: uciąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
ucięta 14Forma podstawowa: uciąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
ucięte 14Forma podstawowa: ucięty
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
ucięto 14Forma podstawowa: ucięty
Forma fleksyjna: adja
ucięty 15Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ucinać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
ucinaj 11Forma podstawowa: ucinać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ucinań 15Forma podstawowa: ucinać
ucince 10Forma podstawowa: ucinka
Opis: część pokładu, która znajduje się ponad pułapem chodnika górniczego.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
ucinek 10Forma podstawowa: ucinka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ucinka 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ucinką 14Forma podstawowa: ucinka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ucinkę 14Forma podstawowa: ucinka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
uciosy 10Forma podstawowa: ucios
Opis: skośne ścięcie narożnika lub graniastej krawędzi w celu ochrony przed uszkodzeniem od przypadkowego uderzenia.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
uciska 10Forma podstawowa: uciskać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
uciski 10Forma podstawowa: ucisk
Opis: zespół działań jednostek silniejszych, podpierających się prawem, wobec słabszych, mający na celu odebranie praw i dóbr tym drugim.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ucisną 13Forma podstawowa: ucisnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
ucisza 9Forma podstawowa: uciszać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
uciszą 13Forma podstawowa: uciszyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
uciszę 13Forma podstawowa: uciszyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
uciszy 10Forma podstawowa: uciszyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
uciuła 13Forma podstawowa: uciułać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
uczącą 18Forma podstawowa: uczyć
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
uczące 14Forma podstawowa: uczyć
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
uczcił 12Forma podstawowa: uczcić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
uczeni 9Forma podstawowa: uczyć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
uczepi 10Forma podstawowa: uczepić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
uczepy 11Forma podstawowa: uczep
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
uczerń 15Forma podstawowa: uczernić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uczesz 9Forma podstawowa: uczesać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uczkur 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ucznia 9Forma podstawowa: uczeń
Opis: człowiek, zwykle młody, który uczy się w szkole (instytucji edukacyjnej).
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
ucznie 9Forma podstawowa: uczeń
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
uczniu 11Forma podstawowa: uczeń
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
uczona 9Forma podstawowa: uczony
Opis: o człowieku: bardzo dobrze, gruntownie wykształcony
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos

Forma podstawowa: uczyć
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
uczoną 13Forma podstawowa: uczona
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:inst:f

Forma podstawowa: uczony
Opis: o człowieku: bardzo dobrze, gruntownie wykształcony
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos

Forma podstawowa: uczyć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
uczone 9Forma podstawowa: uczona
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
uczono 9Forma podstawowa: uczony
Opis: o człowieku: bardzo dobrze, gruntownie wykształcony
Forma fleksyjna: adja

Forma podstawowa: uczyć
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
uczony 10Forma podstawowa: uczyć
Opis: o człowieku: bardzo dobrze, gruntownie wykształcony
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
uczuci 12Forma podstawowa: uczuć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff
uczuję 17Forma podstawowa: uczuć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
uczulę 16Forma podstawowa: uczulić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
uczuli 12Forma podstawowa: uczuć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
uczuła 13Forma podstawowa: uczuć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
uczute 12Forma podstawowa: uczuć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff
uczuto 12Forma podstawowa: uczuć
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl.nonrefl
uczysz 10Forma podstawowa: uczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
udacie 10Forma podstawowa: udać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:perf:refl.nonrefl
udajmy 13Forma podstawowa: udać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
udajże 15Forma podstawowa: udać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
udałam 12Forma podstawowa: udać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:perf:refl.nonrefl
udałeś 15Forma podstawowa: udać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:perf:refl.nonrefl
udanej 11Forma podstawowa: udać
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:perf:aff

Forma podstawowa: udany
Opis: dobry, taki, który się udał, minął bez zakłóceń, był przyjemny, taki, który się podoba.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
udanie 9Forma podstawowa: udać
Opis: tak, że coś się udało, z powodzeniem, dobrze, właściwie, tak, jak trzeba, przynosząc pożądany rezultat, odpowiadając czyimś oczekiwaniom.
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:perf:aff:refl.nonrefl
udaniu 11Forma podstawowa: udać
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:perf:aff:refl.nonrefl
udanym 11Forma podstawowa: udany
Opis: dobry, taki, który się udał, minął bez zakłóceń, był przyjemny, taki, który się podoba.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
udarło 11Forma podstawowa: udrzeć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
udarły 12Forma podstawowa: udrzeć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
udarom 10Forma podstawowa: udar
Opis: zwyczajowa nazwa udaru mózgu - zespołu objawów klinicznych związanych z nagłym wystąpieniem ogniskowego lub uogólnionego zaburzenia czynności mózgu, powstałego w wyniku zaburzenia krążenia mózgowego
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
udarta 10Forma podstawowa: udrzeć
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
udarte 10Forma podstawowa: udrzeć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff
udarto 10Forma podstawowa: udrzeć
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl.nonrefl
udarty 11Forma podstawowa: udrzeć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff
udatna 10Forma podstawowa: udatny
Opis: taki, który jest dobrze zbudowany, zgrabny, ma proporcjonalne kształty.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
udatną 14Forma podstawowa: udatny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
udatne 10Forma podstawowa: udatny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
udatny 11Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
udawaj 11Forma podstawowa: udawać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
udawał 11Forma podstawowa: udawać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
udecję 16Forma podstawowa: udecja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
udecyj 13Forma podstawowa: udecja
udekom 11Forma podstawowa: udek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
udeków 14Forma podstawowa: udek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
udepce 11Forma podstawowa: udeptać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
udepcz 11Forma podstawowa: udeptać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
udepną 14Forma podstawowa: udepnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
uderza 9Forma podstawowa: uderzać
Opis: zalecać się do kogoś, kto się komuś podoba, wydaje się atrakcyjnym partnerem.
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
uderzą 13Forma podstawowa: uderzyć
Opis: zalecić się, spróbować zdobyć zainteresowanie kogoś, kto wydaje się atrakcyjnym partnerem.
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
uderzę 13Forma podstawowa: uderzyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
udkach 13Forma podstawowa: udko
Opis: mięso z nóżki drobiowej z kostką.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:n2
udnica 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
udnice 10Forma podstawowa: udnica
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
udnicy 11Forma podstawowa: udnica
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
udoili 10Forma podstawowa: udoić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
udoiło 11Forma podstawowa: udoić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
udoimy 11Forma podstawowa: udoić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:perf:refl.nonrefl
udoisz 9Forma podstawowa: udoić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:perf:refl.nonrefl
udojem 12Forma podstawowa: udój
Opis: dojenie.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
udojeń 17Forma podstawowa: udoić
udojów 15Forma podstawowa: udój
Opis: dojenie.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
udolne 10Forma podstawowa: udolny
Opis: o człowieku: zdolny do czegoś, umiejący coś robić.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
udolny 11Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
udonem 10Forma podstawowa: udon
udonie 9Forma podstawowa: udon
udonów 13Forma podstawowa: udon
udowej 11Forma podstawowa: udowy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
udowym 11Forma podstawowa: udowy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
udójmy 17Forma podstawowa: udoić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
udójże 19Forma podstawowa: udoić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
udrach 12Forma podstawowa: udry
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:p3
udrami 10Forma podstawowa: udry
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p3
udręcz 14Forma podstawowa: udręczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
udręka 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
udręko 14Forma podstawowa: udręka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
udrzeć 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
udupią 16Forma podstawowa: udupić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
udupił 14Forma podstawowa: udupić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
udupże 16Forma podstawowa: udupić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
udusić 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
uduszą 15Forma podstawowa: udusić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
uduszę 15Forma podstawowa: udusić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
uduśmy 17Forma podstawowa: udusić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
uduśże 19Forma podstawowa: udusić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
udział 11Opis: to, jaką część stanowi coś w obrębie całości.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
udziań 15Forma podstawowa: udziać
udziec 10Opis: mięso uda dużego zwierzęcia.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
udziób 15Forma podstawowa: udzióbać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
udźcem 19Forma podstawowa: udziec
Opis: mięso uda dużego zwierzęcia.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
udźcom 19Forma podstawowa: udziec
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
udźców 22Forma podstawowa: udziec
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
udźwig 19Opis: maksymalne obciążenie pojazdu, np. statku, ciężarówki.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
uedzie 9Forma podstawowa: ued
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
ufając 19Forma podstawowa: ufać
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
ufajda 15Forma podstawowa: ufajdać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ufajmy 16Forma podstawowa: ufać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
ufajże 18Forma podstawowa: ufać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
ufałaś 18Forma podstawowa: ufać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:nonrefl
ufałby 17Forma podstawowa: ufać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
ufanie 12Forma podstawowa: ufać
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:nonrefl
ufijce 15Forma podstawowa: ufijka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
ufijek 15Forma podstawowa: ufijka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ufijka 15Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ufijkę 19Forma podstawowa: ufijka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ufnali 13Forma podstawowa: ufnal
Opis: gwóźdź do przybijania podków koniom.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
ufnego 14Forma podstawowa: ufny
Opis: o człowieku: taki, który wierzy w kogoś lub coś, pokłada wiarę, jest pełen nadziei.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ufniej 14Forma podstawowa: ufnie
Opis: w sposób, który świadczy o tym, że ktoś komuś ufa.
Forma fleksyjna: adv:com
ufność 21Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
ufnych 16Forma podstawowa: ufny
Opis: o człowieku: taki, który wierzy w kogoś lub coś, pokłada wiarę, jest pełen nadziei.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
ufokom 14Forma podstawowa: ufok
ugadać 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ugadał 13Forma podstawowa: ugadać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
ugadam 12Forma podstawowa: ugadać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
ugadań 17Forma podstawowa: ugadać
ugasić 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ugasza 10Forma podstawowa: ugaszać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
ugaszę 14Forma podstawowa: ugasić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
ugaśmy 16Forma podstawowa: ugasić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
ugięli 15Forma podstawowa: ugiąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
ugięło 16Forma podstawowa: ugiąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
ugięły 17Forma podstawowa: ugiąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
ugięta 15Forma podstawowa: ugiąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
ugiętą 19Forma podstawowa: ugiąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
ugięty 16Forma podstawowa: ugiąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff
uginać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
uginam 11Forma podstawowa: uginać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
ugnieć 15Forma podstawowa: ugnieść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ugnoić 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ugnoił 12Forma podstawowa: ugnoić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
ugnoję 16Forma podstawowa: ugnoić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
ugodzą 15Forma podstawowa: ugodzić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
ugodzę 15Forma podstawowa: ugodzić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
ugorek 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ugorem 11Forma podstawowa: ugór
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
ugorki 11Forma podstawowa: ugorek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ugorku 13Forma podstawowa: ugorek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
ugorom 11Forma podstawowa: ugór
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
ugoruj 14Forma podstawowa: ugorować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ugotuj 15Forma podstawowa: ugotować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ugrach 13Forma podstawowa: ugier
Opis: farba o kolorze pomiędzy żółtym a złocistobrunatnym.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
ugrają 16Forma podstawowa: ugrać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
ugrała 12Forma podstawowa: ugrać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
ugrało 12Forma podstawowa: ugrać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
ugrami 11Forma podstawowa: ugier
Opis: farba o kolorze pomiędzy żółtym a złocistobrunatnym.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
ugrana 10Forma podstawowa: ugrać
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
ugraną 14Forma podstawowa: ugrać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
ugrane 10Forma podstawowa: ugrać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff
ugrani 10Forma podstawowa: ugrać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff
ugrowe 10Forma podstawowa: ugrowy
Opis: taki, który ma kolor pomiędzy żółtym a złocistobrunatnym.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
ugrowi 10Forma podstawowa: ugrowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
ugryzę 15Forma podstawowa: ugryźć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
ugryzł 13Forma podstawowa: ugryźć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
ugryźć 24Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ugrzać 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ugrzań 16Forma podstawowa: ugrzać
ugrzej 12Forma podstawowa: ugrzać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uharuj 14Forma podstawowa: uharować
uhoduj 15Forma podstawowa: uhodować
uiśćmy 19Forma podstawowa: uiścić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
ujadaj 13Forma podstawowa: ujadać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ujaili 11Forma podstawowa: ujaić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
ujaiły 13Forma podstawowa: ujaić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
ujaimy 12Forma podstawowa: ujaić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:perf:refl.nonrefl
ujajaj 14Forma podstawowa: ujajać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ujajał 14Forma podstawowa: ujajać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
ujajam 13Forma podstawowa: ujajać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
ujajań 18Forma podstawowa: ujajać
ujajeń 18Forma podstawowa: ujaić
ująłby 19Forma podstawowa: ująć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
ująłem 17Forma podstawowa: ująć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:perf:refl.nonrefl
ujebań 18Forma podstawowa: ujebać
ujebią 16Forma podstawowa: ujebać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl verb:fin:pl:ter:perf:refl
ujebie 12Forma podstawowa: ujebać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl verb:fin:sg:ter:perf:refl
ujebmy 14Forma podstawowa: ujebać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl verb:impt:pl:pri:perf:refl
ujebuj 16Forma podstawowa: ujebywać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl
ujebże 16Forma podstawowa: ujebać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl
ujecie 11Forma podstawowa: ujeść
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:perf:refl.nonrefl
ujedli 12Forma podstawowa: ujeść
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
ujedzą 15Forma podstawowa: ujeść
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
ujemna 11Forma podstawowa: ujemny
Opis: taki, który charakteryzuje się odwrotnością wielkości dwóch zmiennych.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ujemną 15Forma podstawowa: ujemny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ujemni 11Forma podstawowa: ujemny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
ujemny 12Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ujęcie 15Opis: w filmie: scena, przedstawienie kogoś lub czegoś.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
ujęłaś 20Forma podstawowa: ująć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:perf:refl.nonrefl
ujętej 17Forma podstawowa: ująć
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:perf:aff
ujmują 19Forma podstawowa: ujmować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
ujrzeń 16Forma podstawowa: ujrzeć
ujrzyj 13Forma podstawowa: ujrzeć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ujskim 12Forma podstawowa: ujski
ujścia 15Forma podstawowa: ujście
Opis: źródło spokoju, równowagi psychicznej.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
ujście 15Forma podstawowa: ujść
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:perf:aff:nonrefl
ujściu 17Forma podstawowa: ujść
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:perf:aff:nonrefl
ujutno 13Forma fleksyjna: adv:pos
ukapań 16Forma podstawowa: ukapać
ukapią 14Forma podstawowa: ukapać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl
ukapię 14Forma podstawowa: ukapać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl
ukapuj 14Forma podstawowa: ukapywać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
ukarać 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ukarmi 10Forma podstawowa: ukarmić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ukarzą 13Forma podstawowa: ukarać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
ukarzę 13Forma podstawowa: ukarać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
ukazać 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ukazań 15Forma podstawowa: ukazać
ukazem 10Forma podstawowa: ukaz
Opis: z odcieniem żartu lub ironii: nakaz, rozporządzenie, polecenie.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
ukazie 9Forma podstawowa: ukaz
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
ukazów 13Forma podstawowa: ukaz
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
ukazuj 13Forma podstawowa: ukazować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ukąpać 19Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ukąpał 16Forma podstawowa: ukąpać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
ukąpią 18Forma podstawowa: ukąpać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
ukąpię 18Forma podstawowa: ukąpać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
ukąpże 18Forma podstawowa: ukąpać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ukąsił 15Forma podstawowa: ukąsić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
ukąszę 17Forma podstawowa: ukąsić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
ukąśże 21Forma podstawowa: ukąsić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ukisła 11Forma podstawowa: ukisły
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos

Forma podstawowa: ukisnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:nonrefl
ukisłą 15Forma podstawowa: ukisły
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ukisłe 11Forma podstawowa: ukisły
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
ukisło 11Forma podstawowa: ukisły
Forma fleksyjna: adja

Forma podstawowa: ukisnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:nonrefl
ukisły 12Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ukiszą 13Forma podstawowa: ukisić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
ukiszę 13Forma podstawowa: ukisić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
ukiśli 14Forma podstawowa: ukisły
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos

Forma podstawowa: ukisnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:nonrefl
ukiśże 17Forma podstawowa: ukisić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ukleił 12Forma podstawowa: ukleić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
ukleja 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ukleją 16Forma podstawowa: ukleić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: ukleja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
ukleje 12Forma podstawowa: ukleja
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
ukleję 16Forma podstawowa: ukleja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
uklęki 15Forma podstawowa: uklęk
Opis: pozycja klęcząca.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
układa 12Forma podstawowa: układać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
układu 14Forma podstawowa: układ
Opis: powiązania, relacje w zbiorowości.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
układy 13Forma podstawowa: układ
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ukłony 12Forma podstawowa: ukłon
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ukłuli 14Forma podstawowa: ukłuć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
ukłuło 15Forma podstawowa: ukłuć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
ukłuto 14Forma podstawowa: ukłuć
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl.nonrefl
ukłuty 15Forma podstawowa: ukłuć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff
uknuci 12Forma podstawowa: uknuć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff
uknuli 12Forma podstawowa: uknuć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
uknuło 13Forma podstawowa: uknuć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
uknuły 14Forma podstawowa: uknuć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
uknuta 12Forma podstawowa: uknuć
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
uknutą 16Forma podstawowa: uknuć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
ukocha 12Forma podstawowa: ukochać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ukoili 10Forma podstawowa: ukoić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
ukoiły 12Forma podstawowa: ukoić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
ukoimy 11Forma podstawowa: ukoić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:perf:refl.nonrefl
ukoisz 9Forma podstawowa: ukoić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ukojeń 17Forma podstawowa: ukojenie
Opis: odnalezienie ulgi w ciepieniu.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
ukojna 11Forma podstawowa: ukojny
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ukojną 15Forma podstawowa: ukojny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ukojny 12Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ukopał 12Forma podstawowa: ukopać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
ukopań 16Forma podstawowa: ukopać
ukopią 14Forma podstawowa: ukopać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
ukopię 14Forma podstawowa: ukopać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
ukopom 11Forma podstawowa: ukop
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
ukopów 14Forma podstawowa: ukop
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
ukorzą 13Forma podstawowa: ukorzyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
ukosie 9Forma podstawowa: ukoś
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ukosom 10Forma podstawowa: ukos
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
ukosuj 13Forma podstawowa: ukosować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
ukoszą 13Forma podstawowa: ukosić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
ukoszę 13Forma podstawowa: ukosić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
ukośna 13Forma podstawowa: ukośny
Opis: o takim obiekcie, którego (co najmniej) jeden bok znajduje się pod kątem (innym niż kąt prosty) do pozostałych boków, który jest odchylony od osi poprowadzonej prostopadle do podłoża.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ukośną 17Forma podstawowa: ukośny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ukośne 13Forma podstawowa: ukośny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
ukośni 13Forma podstawowa: ukośny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
ukraca 10Forma podstawowa: ukracać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
ukrada 10Forma podstawowa: ukradać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
ukradł 12Forma podstawowa: ukraść
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
ukrają 15Forma podstawowa: ukrajać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
ukraje 11Forma podstawowa: ukrajać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ukraję 15Forma podstawowa: ukrajać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
ukraść 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ukrawa 9Forma podstawowa: ukrawać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
ukresu 11Forma podstawowa: ukres
Opis: miejsce przy zbiegających się torach (rozjazd, skrzyżowanie torów), dokąd wolno zająć tor taborem bez uniemożliwiania przejazdu po drugim torze.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ukręcą 18Forma podstawowa: ukręcić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
ukręcę 18Forma podstawowa: ukręcić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
ukroić 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ukroił 11Forma podstawowa: ukroić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
ukroją 15Forma podstawowa: ukroić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
ukroję 15Forma podstawowa: ukroić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
ukropy 11Forma podstawowa: ukrop
Opis: ciecz podgrzana do temperatury, w której zaczyna wrzeć, ciecz bardzo gorąca, powodująca oparzenia w kontakcie ze skórą.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ukróca 14Forma podstawowa: ukrócać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
ukrócą 18Forma podstawowa: ukrócić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
ukrócę 18Forma podstawowa: ukrócić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
ukróci 14Forma podstawowa: ukrócić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ukrwia 9Forma podstawowa: ukrwiać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl
ukrwią 13Forma podstawowa: ukrwić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl
ukrwić 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
ukrwię 13Forma podstawowa: ukrwić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl
ukrwij 11Forma podstawowa: ukrwić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
ukrwił 11Forma podstawowa: ukrwić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl
ukryci 11Forma podstawowa: ukryć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff
ukryto 11Forma podstawowa: ukryć
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl.nonrefl
ukryty 12Forma podstawowa: ukryć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff
ukucać 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
ukucaj 14Forma podstawowa: ukucać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
ukucał 14Forma podstawowa: ukucać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
ukujmy 15Forma podstawowa: ukuć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
ukujże 17Forma podstawowa: ukuć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ukułaś 17Forma podstawowa: ukuć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:perf:refl.nonrefl
ukutej 14Forma podstawowa: ukuć
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:perf:aff
ukutym 14Forma podstawowa: ukuć
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:perf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:perf:aff
ukuwał 13Forma podstawowa: ukuwać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
ukwasi 9Forma podstawowa: ukwasić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ukwasy 10Forma podstawowa: ukwas
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ukwieć 14Forma podstawowa: ukwiecić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ulałam 12Forma podstawowa: ulać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:perf:refl.nonrefl
ulałby 14Forma podstawowa: ulać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
ulałeś 15Forma podstawowa: ulać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:perf:refl.nonrefl
ulanie 9Forma podstawowa: ulać
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:perf:aff:refl.nonrefl

Forma podstawowa: ulana
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
ulatać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:perf:nonrefl
ulataj 12Forma podstawowa: ulatać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
ulatań 16Forma podstawowa: ulatać
ulazły 12Forma podstawowa: uleźć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:nonrefl verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
ulażem 14Forma podstawowa: ulaż
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
ulecza 10Forma podstawowa: uleczać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
uleczę 14Forma podstawowa: uleczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
uleczy 11Forma podstawowa: uleczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ulećmy 16Forma podstawowa: ulecieć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
ulećże 18Forma podstawowa: ulecieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
ulegać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
ulegaj 13Forma podstawowa: ulegać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
ulegań 17Forma podstawowa: ulegać
ulegli 12Forma podstawowa: uległy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
uległo 13Forma podstawowa: ulec
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:nonrefl
uległy 14Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ulegną 15Forma podstawowa: ulec
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl
ulegnę 15Forma podstawowa: ulec
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl
ulejmy 13Forma podstawowa: ulać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
ulemem 11Forma podstawowa: ulem
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
ulemie 10Forma podstawowa: ulema
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:f subst:sg:loc:m1
ulemom 11Forma podstawowa: ulem
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: ulema
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f subst:pl:dat:m1
ulemów 14Forma podstawowa: ulem
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
ulenie 9Forma podstawowa: ulena
Opis: rodzaj śliwki, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
ulepek 11Opis: przesłodzony, zbyt słodki napój.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ulepem 11Forma podstawowa: ulep
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
ulepić 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ulepie 10Forma podstawowa: ulep
Opis: przesłodzony, zbyt słodki napój.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
ulepił 12Forma podstawowa: ulepić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
ulepki 11Forma podstawowa: ulepek
Opis: przesłodzony, zbyt słodki napój.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ulepku 13Forma podstawowa: ulepek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
ulepmy 12Forma podstawowa: ulepić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
ulepom 11Forma podstawowa: ulep
Opis: przesłodzony, zbyt słodki napój.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
ulepsz 10Forma podstawowa: ulepszyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ulepże 14Forma podstawowa: ulepić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ulewać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
ulewaj 11Forma podstawowa: ulewać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ulewom 10Forma podstawowa: ulewa
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
uleźmy 19Forma podstawowa: uleźć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
uleżał 15Forma podstawowa: uleżeć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
uleżeń 19Forma podstawowa: uleżeć
uleżmy 15Forma podstawowa: uleżeć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
ulęgać 20Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
ulęgaj 17Forma podstawowa: ulęgać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl
ulęgał 17Forma podstawowa: ulęgać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl
ulęgań 21Forma podstawowa: ulęgać
ulęgli 16Forma podstawowa: ulęgnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl
ulęgła 17Forma podstawowa: ulęgły
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ulęgłą 21Forma podstawowa: ulęgły
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ulęgło 17Forma podstawowa: ulęgły
Forma fleksyjna: adja

Forma podstawowa: ulęgnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl
ulęgły 18Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ulękli 15Forma podstawowa: ulękły
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
ulękła 16Forma podstawowa: ulękły
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ulękłą 20Forma podstawowa: ulękły
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ulękło 16Forma podstawowa: ulękły
Forma fleksyjna: adja

Forma podstawowa: ulęknąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl
ulękły 17Forma podstawowa: ulęknąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl
ulęknę 18Forma podstawowa: ulęknąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl
ulgami 12Forma podstawowa: ulga
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
ulgowa 11Forma podstawowa: ulgowy
Opis: taki, na który jest zniżka.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ulgową 15Forma podstawowa: ulgowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ulgowe 11Forma podstawowa: ulgowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ulgowi 11Forma podstawowa: ulgowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
ulgowo 11Forma podstawowa: ulgowy
Forma fleksyjna: adja
ulikom 11Forma podstawowa: ulik
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2 subst:pl:dat:m3
ulinić 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ulinił 11Forma podstawowa: ulinić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
ulińmy 17Forma podstawowa: ulinić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
ulińże 19Forma podstawowa: ulinić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ulituj 14Forma podstawowa: ulitować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
ulizał 11Forma podstawowa: ulizać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
ulizań 15Forma podstawowa: ulizać
ulizuj 13Forma podstawowa: ulizywać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
uliżże 17Forma podstawowa: ulizać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ulmino 10Forma podstawowa: ulmina
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ulminy 11Forma podstawowa: ulmina
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ulmscy 12Forma podstawowa: ulmski
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
ulocie 10Forma podstawowa: ulot
Opis: wyładowanie elektryczne spowodowane przez jonizację płynu czyli cieczy lub gazu otaczającego przewodnik, które pojawia się kiedy gradient potencjału przekracza pewną wartość, ale warunki są niewystar
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
ulokuj 14Forma podstawowa: ulokować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ulotek 11Forma podstawowa: ulotka
Opis: niewielka kartka lub broszura, która zawiera informację, reklamę.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ulotkę 15Forma podstawowa: ulotka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ulotko 11Forma podstawowa: ulotka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ulotna 10Forma podstawowa: ulotny
Opis: taki, który szybko przemija.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ulotną 14Forma podstawowa: ulotny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ulotne 10Forma podstawowa: ulotny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
ulotni 10Forma podstawowa: ulotnić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl

Forma podstawowa: ulotny
Opis: taki, który szybko przemija.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
ulotów 14Forma podstawowa: ulot
Opis: wyładowanie elektryczne spowodowane przez jonizację płynu czyli cieczy lub gazu otaczającego przewodnik, które pojawia się kiedy gradient potencjału przekracza pewną wartość, ale warunki są niewystar
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
ulstra 10Forma podstawowa: ulster
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ulstry 11Forma podstawowa: ulster
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ultimą 15Forma podstawowa: ultima
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ultimo 11Forma podstawowa: ultima
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ultran 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ultras 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
ulubią 17Forma podstawowa: ulubić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
ulubić 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ulwach 12Forma podstawowa: ulwa
Opis: watka - przedstawiciel zielenic z rzędu watkowców (Ulvales).
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
ulwami 10Forma podstawowa: ulwa
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
ulżono 13Forma podstawowa: ulżyć
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl.nonrefl
ulżyła 16Forma podstawowa: ulżyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
ulżyło 16Forma podstawowa: ulżyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
ulżysz 14Forma podstawowa: ulżyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uładzę 15Forma podstawowa: uładzić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
uładzi 11Forma podstawowa: uładzić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ułamać 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ułamań 17Forma podstawowa: ułamać
ułamek 12Opis: ułamany fragment.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ułamie 11Forma podstawowa: ułam
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
ułamka 12Forma podstawowa: ułamek
Opis: ułamany fragment.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ułamki 12Forma podstawowa: ułamek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ułamku 14Forma podstawowa: ułamek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
ułamuj 15Forma podstawowa: ułamywać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ułanem 11Forma podstawowa: ułan
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
ułanki 11Forma podstawowa: ułanka
Opis: ułańska czapka z daszkiem.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ułapią 15Forma podstawowa: ułapić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
ułapić 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ułapię 15Forma podstawowa: ułapić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
uławić 15Forma podstawowa: uławicić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
ułęscy 16Forma podstawowa: ułęski
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
ułomną 15Forma podstawowa: ułomna
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:inst:f
ułomne 11Forma podstawowa: ułomna
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f

Forma podstawowa: ułomny
Opis: o człowieku: głupi, taki, który sprawia wrażenie ograniczonego umysłowo, opóźnionego w rozwoju.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
ułowić 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ułowię 14Forma podstawowa: ułowić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
ułówże 18Forma podstawowa: ułowić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ułudce 14Forma podstawowa: ułudka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
ułudki 14Forma podstawowa: ułudka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ułupał 15Forma podstawowa: ułupać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
ułupią 17Forma podstawowa: ułupać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
ułupie 13Forma podstawowa: ułupać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ułupię 17Forma podstawowa: ułupać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
ułupmy 15Forma podstawowa: ułupać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
ułupże 17Forma podstawowa: ułupać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
umaiła 11Forma podstawowa: umaić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
umaiło 11Forma podstawowa: umaić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
umaiły 12Forma podstawowa: umaić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
umaimy 11Forma podstawowa: umaić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:perf:refl.nonrefl
umaisz 9Forma podstawowa: umaić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:perf:refl.nonrefl
umajać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
umajaj 13Forma podstawowa: umajać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
umajań 17Forma podstawowa: umajać
umajeń 17Forma podstawowa: umaić
umajmy 13Forma podstawowa: umaić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
umajże 15Forma podstawowa: umaić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
umarli 10Forma podstawowa: umarły
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
umarła 11Forma podstawowa: umarły
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos

Forma podstawowa: umrzeć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:nonrefl
umarłą 15Forma podstawowa: umarła
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:inst:f

Forma podstawowa: umarły
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
umarłe 11Forma podstawowa: umarła
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
umarło 11Forma podstawowa: umarły
Forma fleksyjna: adja

Forma podstawowa: umrzeć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:nonrefl
umartw 10Forma podstawowa: umartwić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
umarza 9Forma podstawowa: umarzać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
umasów 13Forma podstawowa: umasowić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
umaści 14Forma podstawowa: umaścić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
umazać 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
umazuj 13Forma podstawowa: umazywać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
umażże 17Forma podstawowa: umazać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
umącza 14Forma podstawowa: umączać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
umączę 18Forma podstawowa: umączyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
umbami 12Forma podstawowa: umbo
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n2
umband 12Forma podstawowa: umbanda
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
umbrel 12Forma podstawowa: umbrela
Opis: abażur.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
umbryn 12Forma podstawowa: umbryna
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
umęczą 18Forma podstawowa: umęczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
umęczy 15Forma podstawowa: umęczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
umiaku 12Forma podstawowa: umiak
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
umiała 11Forma podstawowa: umieć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl
umiały 12Forma podstawowa: umieć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
umiana 9Forma podstawowa: umieć
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
umianą 13Forma podstawowa: umieć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
umiani 9Forma podstawowa: umieć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
umiano 9Forma podstawowa: umieć
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl
umiany 10Forma podstawowa: umieć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
umiaru 11Forma podstawowa: umiar
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
umiary 10Forma podstawowa: umiar
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
umiata 10Forma podstawowa: umiatać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
umieją 15Forma podstawowa: umieć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
umiela 10Forma podstawowa: umielać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
umielą 14Forma podstawowa: umielić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
umielę 14Forma podstawowa: umielić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
umieli 10Forma podstawowa: umieć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
umiera 9Forma podstawowa: umierać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
umiesz 9Forma podstawowa: umieć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl
umieść 18Forma podstawowa: umieścić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl

Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
umilać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
umilaj 12Forma podstawowa: umilać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
umilam 11Forma podstawowa: umilać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
umilań 16Forma podstawowa: umilać
umilił 12Forma podstawowa: umilić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
umilkł 13Forma podstawowa: umilknąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
umilże 14Forma podstawowa: umilić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
umiłuj 15Forma podstawowa: umiłować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
umiótł 16Forma podstawowa: umieść
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
umizga 11Forma podstawowa: umizgać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl
umizgi 11Forma podstawowa: umizg
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
umknąć 19Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
umknął 16Forma podstawowa: umknąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
umknie 10Forma podstawowa: umknąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
umłócą 20Forma podstawowa: umłócić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
umłóci 16Forma podstawowa: umłócić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ummach 13Forma podstawowa: umma
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
umocni 10Forma podstawowa: umocnić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
umoczą 14Forma podstawowa: umoczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
umoczy 11Forma podstawowa: umoczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
umodni 10Forma podstawowa: umodnić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
umorem 10Forma podstawowa: umór
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
umorom 10Forma podstawowa: umór
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
umorów 13Forma podstawowa: umór
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
umorzą 13Forma podstawowa: umorzyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
umorze 9Forma podstawowa: umor
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
umowie 9Forma podstawowa: umowa
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
umowna 9Forma podstawowa: umowny
Opis: konwencjonalny, taki, który funkcjonuje na podstawie jakiejś umowy.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
umowną 13Forma podstawowa: umowny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
umowne 9Forma podstawowa: umowny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
umowni 9Forma podstawowa: umowny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
umówię 17Forma podstawowa: umówić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
umówże 17Forma podstawowa: umówić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
umrzyk 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
umurza 11Forma podstawowa: umurzać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
umycia 11Forma podstawowa: umyć
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:perf:aff:refl.nonrefl
umyciu 13Forma podstawowa: umyć
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:perf:aff:refl.nonrefl
umyjże 16Forma podstawowa: umyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
umykać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
umykaj 13Forma podstawowa: umykać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
umykam 12Forma podstawowa: umykać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
umyłaś 16Forma podstawowa: umyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:perf:refl.nonrefl
umyłby 15Forma podstawowa: umyć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
umyłem 13Forma podstawowa: umyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:perf:refl.nonrefl
umyślą 19Forma podstawowa: umyślić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
umyśle 15Forma podstawowa: umysł
Opis: człowiek oceniany ze względu na umysłowość
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
umyśli 15Forma podstawowa: umyślić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
umytej 13Forma podstawowa: umyć
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:perf:aff
umytym 13Forma podstawowa: umyć
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:perf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:perf:aff
umywać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
umywaj 12Forma podstawowa: umywać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
umywam 11Forma podstawowa: umywać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
uncjom 12Forma podstawowa: uncja
Opis: jednostka masy równa 31,1034768 grama.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
undenu 11Forma podstawowa: unden
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
undeny 10Forma podstawowa: unden
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
undynę 14Forma podstawowa: undyna
Opis: nimfa wodna przybierająca postać pięknej dziewczyny, która zwabiała młodych mężczyzn w głębiny rzek i tonie jezior.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
undyny 11Forma podstawowa: undyna
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
unerwi 8Forma podstawowa: unerwić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
uniach 11Forma podstawowa: unia
Opis: skrótowo o Unii Europejskiej.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
uniami 9Forma podstawowa: unia
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
unicką 14Forma podstawowa: unicki
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
unicko 10Forma fleksyjna: adv:pos
unicku 12Forma podstawowa: unicki
Forma fleksyjna: adjp
unicom 10Forma podstawowa: unicum
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2
unicum 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
unieść 17Forma podstawowa: unieście
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2

Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
unifen 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
unifon 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
unihok 11
unijna 10Forma podstawowa: unijny
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
unijną 14Forma podstawowa: unijny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
unijne 10Forma podstawowa: unijny
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
unijny 11Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
unikać 14Opis: starać się czegoś uniknąć, uciekać, chować się przed czymś.
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
unikań 15Forma podstawowa: unikać
unikat 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m3
uniknę 13Forma podstawowa: uniknąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
unilam 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
uniosą 12Forma podstawowa: unieść
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
uniosę 12Forma podstawowa: unieść
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
unista 9Opis: artysta, który jest zwolennikiem unizmu i tworzy według założeń tego nurtu.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
unistę 13Forma podstawowa: unista
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
unisty 10Forma podstawowa: unista
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
uniści 13Forma podstawowa: unista
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
unitce 10Forma podstawowa: unitka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
unitką 14Forma podstawowa: unitka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
unitkę 14Forma podstawowa: unitka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
unitki 10Forma podstawowa: unitka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
unitom 10Forma podstawowa: unit
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: unita
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
unitów 13Forma podstawowa: unit
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3

Forma podstawowa: unita
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
unizmu 11Forma podstawowa: unizm
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
unizmy 10Forma podstawowa: unizm
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
uniżaj 14Forma podstawowa: uniżać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
uniżeń 18Forma podstawowa: uniżenie
Opis: wyrażając szacunek i jednocześnie przesadnią uległość.
uniżyć 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
uniżże 16Forma podstawowa: uniżyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
unosem 9Forma podstawowa: unos
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
unosie 8Forma podstawowa: unos
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
unosom 9Forma podstawowa: unos
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
unoszą 12Forma podstawowa: unosić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
unośmy 14Forma podstawowa: unosić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
unudza 11Forma podstawowa: unudzać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
unudzę 15Forma podstawowa: unudzić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
unurza 10Forma podstawowa: unurzać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
uosobi 10Forma podstawowa: uosobić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
uowego 10Forma podstawowa: uowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
uowemu 11Forma podstawowa: uowy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
upaćka 15Forma podstawowa: upaćkać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
upadaj 12Forma podstawowa: upadać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
upadem 11Forma podstawowa: upad
Opis: parametr stosowany do opisu położenia warstw skalnych oraz pokładów kopalin.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
upadki 11Forma podstawowa: upadek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
upadli 11Forma podstawowa: upadły
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos

Forma podstawowa: upaść
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:nonrefl
upadła 12Forma podstawowa: upadły
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
upadłą 16Forma podstawowa: upadły
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
upadło 12Forma podstawowa: upadły
Forma fleksyjna: adja

Forma podstawowa: upaść
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:nonrefl
upadły 13Forma podstawowa: upaść
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:nonrefl
upadną 14Forma podstawowa: upaść
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl
upadnę 14Forma podstawowa: upaść
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl
upadom 11Forma podstawowa: upad
Opis: parametr stosowany do opisu położenia warstw skalnych oraz pokładów kopalin.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
upajam 12Forma podstawowa: upajać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
upakuj 14Forma podstawowa: upakować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
upalać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
upalań 16Forma podstawowa: upalać
upaleń 16Forma podstawowa: upalić
upalił 12Forma podstawowa: upalić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
upalmy 12Forma podstawowa: upalić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
upalna 10Forma podstawowa: upalny
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
upalni 10Forma podstawowa: upalny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
upalże 14Forma podstawowa: upalić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
upałom 12Forma podstawowa: upały
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p3
uparci 10Forma podstawowa: uparty
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
uparli 10Forma podstawowa: uprzeć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl
uparła 11Forma podstawowa: uprzeć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl
uparuj 13Forma podstawowa: uparować
upasać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
upasaj 11Forma podstawowa: upasać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
upasał 11Forma podstawowa: upasać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
upasam 10Forma podstawowa: upasać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
upasem 10Forma podstawowa: upas
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
upasie 9Forma podstawowa: upas
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
upasła 11Forma podstawowa: upaść
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
upasom 10Forma podstawowa: upas
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
upaśli 14Forma podstawowa: upaść
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
upatrz 10Forma podstawowa: upatrzeć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
upchać 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
upcham 13Forma podstawowa: upchać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
uperla 10Forma podstawowa: uperlać
upędem 15Forma podstawowa: upęd
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
upędów 18Forma podstawowa: upęd
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
upędzą 18Forma podstawowa: upędzić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
upędzę 18Forma podstawowa: upędzić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
upędzi 14Forma podstawowa: upędzić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
upiccy 12Forma podstawowa: upicki
Opis: związany z litewską wsią Upita.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
upicie 10Forma podstawowa: upić
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:perf:aff:refl.nonrefl
upiciu 12Forma podstawowa: upić
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:perf:aff:refl.nonrefl
upicka 11Forma podstawowa: upicki
Opis: związany z litewską wsią Upita.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
upicką 15Forma podstawowa: upicki
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
upieki 10Forma podstawowa: upiek
Opis: wagowy ubytek ciasta w czasie jego pieczenia.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
upiera 9Forma podstawowa: upierać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl
upięci 14Forma podstawowa: upiąć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff
upięli 14Forma podstawowa: upiąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
upięła 15Forma podstawowa: upiąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
upięły 16Forma podstawowa: upiąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
upięta 14Forma podstawowa: upiąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
upiętą 18Forma podstawowa: upiąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
upięte 14Forma podstawowa: upiąć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff
upijam 12Forma podstawowa: upijać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
upijań 17Forma podstawowa: upijać
upijmy 13Forma podstawowa: upić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
upijże 15Forma podstawowa: upić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
upiłam 12Forma podstawowa: upić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:perf:refl.nonrefl
upiłaś 15Forma podstawowa: upić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:perf:refl.nonrefl
upiłem 12Forma podstawowa: upić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:perf:refl.nonrefl
upiłeś 15Forma podstawowa: upić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:perf:refl.nonrefl
upinaj 11Forma podstawowa: upinać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
upinań 15Forma podstawowa: upinać
upiorą 13Forma podstawowa: uprać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
upiory 10Forma podstawowa: upiór
Opis: groźny dla ludzi duch osoby zmarłej.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
upitej 12Forma podstawowa: upić
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:perf:aff
upleść 19Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
uplotą 15Forma podstawowa: upleść
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
uplotę 15Forma podstawowa: upleść
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
uplótł 17Forma podstawowa: upleść
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
upławy 12Opis: nadmierna wydzielina z żeńskich dróg rodnych.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
upłazu 13Forma podstawowa: upłaz
Opis: górskie trawiaste zbocze, stok.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
upłazy 12Forma podstawowa: upłaz
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
upłyną 16Forma podstawowa: upłynąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl
upłynę 16Forma podstawowa: upłynąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl
upływa 12Forma podstawowa: upływać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
upodlą 15Forma podstawowa: upodlić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
upoiła 11Forma podstawowa: upoić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
upoisz 9Forma podstawowa: upoić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:perf:refl.nonrefl
upojem 12Forma podstawowa: upój
Opis: wodopój.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
upojni 11Forma podstawowa: upojny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
upojów 15Forma podstawowa: upój
Opis: wodopój.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
upoluj 14Forma podstawowa: upolować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
upomnę 14Forma podstawowa: upomnieć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
uporaj 11Forma podstawowa: uporać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
uporał 11Forma podstawowa: uporać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl
uporań 15Forma podstawowa: uporać
uporom 10Forma podstawowa: upór
Opis: cecha człowieka.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
uporze 9Forma podstawowa: upór
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
uposaż 13Forma podstawowa: uposażyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
upowca 10Forma podstawowa: upowiec
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
upowce 10Forma podstawowa: upowiec
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
upowcu 12Forma podstawowa: upowiec
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
upowcy 11Forma podstawowa: upowiec
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
upójmy 17Forma podstawowa: upoić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
upójże 19Forma podstawowa: upoić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uprała 11Forma podstawowa: uprać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
uprało 11Forma podstawowa: uprać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
uprały 12Forma podstawowa: uprać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
uprane 9Forma podstawowa: uprać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff
uprany 10Forma podstawowa: uprać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff
uprawa 9Opis: rośliny uprawiane na danym terenie.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
uprawę 13Forma podstawowa: uprawa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
uprawi 9Forma podstawowa: uprawić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
uprawo 9Forma podstawowa: uprawa
Opis: rośliny uprawiane na danym terenie.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
uprażę 17Forma podstawowa: uprażyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
upraży 14Forma podstawowa: uprażyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
upruży 16Forma podstawowa: uprużyć
uprząż 17Opis: zespół pasów zakładanych na konia, które umożliwają wykorzystanie go do pracy w zaprzęgu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
uprzęż 17Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
upupił 14Forma podstawowa: upupić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
upupmy 14Forma podstawowa: upupić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
upuści 16Forma podstawowa: upuścić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
urabon 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
uracyl 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
uraczę 13Forma podstawowa: uraczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
uraduj 13Forma podstawowa: uradować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uradzę 13Forma podstawowa: uradzić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
uralem 10Forma podstawowa: ural
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2

Forma podstawowa: ural
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
uralom 10Forma podstawowa: ural
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2

Forma podstawowa: ural
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
uralów 13Forma podstawowa: ural
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2

Forma podstawowa: ural
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
uranem 9Forma podstawowa: uran
Opis: U - pierwiastek chemiczny z grupy aktynowców.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
uranie 8Forma podstawowa: uran
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
uranię 12Forma podstawowa: urania
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
uranij 10Forma podstawowa: urania
uranin 8Forma podstawowa: uranina
Opis: sól sodowa fluoresceiny.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
uranom 9Forma podstawowa: uran
Opis: U - pierwiastek chemiczny z grupy aktynowców.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
uranów 12Forma podstawowa: uran
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
uranyl 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
urazek 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
urazem 9Forma podstawowa: uraz
Opis: reakcja psychiczna, negatywne wyobrażenie o czymś lub o kimś, uprzedzenie do czegoś lub kogoś, przeczulenie, które jest wynikiem przykrych doświadczeń.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
urazić 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
urazie 8Forma podstawowa: uraza
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
urazki 9Forma podstawowa: urazek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
urazom 9Forma podstawowa: uraza
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
uraźmy 18Forma podstawowa: urazić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
uraźże 20Forma podstawowa: urazić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
urażać 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
urażał 14Forma podstawowa: urażać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
urażam 13Forma podstawowa: urażać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
urąbek 15Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
urąbię 18Forma podstawowa: urąbać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
urąbka 15Forma podstawowa: urąbek
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
urąbki 15Forma podstawowa: urąbek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
urąbmy 16Forma podstawowa: urąbać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
urąbże 18Forma podstawowa: urąbać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
urągał 16Forma podstawowa: urągać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
urągań 20Forma podstawowa: urągać
urdach 12Forma podstawowa: urd
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
urdami 10Forma podstawowa: urd
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
urdowi 9Forma podstawowa: urd
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
ureazę 12Forma podstawowa: ureaza
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ureazy 9Forma podstawowa: ureaza
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
urelit 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
uremią 13Forma podstawowa: uremia
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
uremie 9Forma podstawowa: uremia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
uremię 13Forma podstawowa: uremia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
uremii 9Forma podstawowa: uremia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
urenie 8Forma podstawowa: urena
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
urenom 9Forma podstawowa: urena
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
ureusu 12Forma podstawowa: ureus
urgują 18Forma podstawowa: urgować
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
uriala 9Forma podstawowa: urial
Opis: owca stepowa, Ovis vignei, Ovis orientalis - gatunek z rzędu parzystokopytnych, z rodziny krętorogich, jeden z gatunków dzikich owiec, protoplasta owcy domowej, występuje w centralna Azji od Kazachst
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
uriali 9Forma podstawowa: urial
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
urialu 11Forma podstawowa: urial
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
urlopy 11Forma podstawowa: urlop
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
urnami 9Forma podstawowa: urna
Opis: waza do przechowywania prochów zmarłych, zazwyczaj o zwężonej szyjce oraz szerokim spodzie.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
urnową 12Forma podstawowa: urnowy
Opis: związany z urną - naczyniem przeznaczonym do przechowywania prochów zmarłych.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
urnowi 8Forma podstawowa: urnowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
urobił 12Forma podstawowa: urobić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
urobku 13Forma podstawowa: urobek
Opis: czynność wydobywania materiału kopalnego.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
urocza 9Forma podstawowa: urocze
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2

Forma podstawowa: uroczy
Opis: taki, który jest śliczny i miły, przyjemny, jest konotowany jako taki.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
uroczą 13Forma podstawowa: uroczy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
urocze 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2

Forma podstawowa: uroczy
Opis: taki, który jest śliczny i miły, przyjemny, jest konotowany jako taki.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
uroczo 9Opis: mając w sobie dużo uroku, ładnie, miło.
Forma fleksyjna: adv:pos
uroczy 10Opis: taki, który jest śliczny i miły, przyjemny, jest konotowany jako taki.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
urodna 9Forma podstawowa: urodny
Opis: urodziwy, cechujący się urodą.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
urodną 13Forma podstawowa: urodny
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
urodny 10Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
urodom 10Forma podstawowa: uroda
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
urodzi 9Forma podstawowa: urodzić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
uroili 9Forma podstawowa: uroić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
uroisz 8Forma podstawowa: uroić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:perf:refl.nonrefl
urokom 10Forma podstawowa: urok
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
urolit 10
uronią 12Forma podstawowa: uronić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
uronić 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
uronię 12Forma podstawowa: uronić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
uronił 10Forma podstawowa: uronić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
urońmy 16Forma podstawowa: uronić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
urosła 10Forma podstawowa: urosnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:nonrefl

Forma podstawowa: urość
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:nonrefl
urosło 10Forma podstawowa: urosły
Forma fleksyjna: adja
urosły 11Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
urosnę 12Forma podstawowa: urosnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl
urójmy 16Forma podstawowa: uroić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
urójże 18Forma podstawowa: uroić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uróżuj 20Forma podstawowa: uróżować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ursolu 11Forma podstawowa: ursol
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
ursony 9Forma podstawowa: urson
Opis: Erethizon dorsatum – gatunek gryzonia z rodziny ursonowatych, jedyny przedstawiciel rodzaju Erethizon, występuje w Ameryce Północnej.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
ursusa 10Forma podstawowa: ursus
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
urtach 12Forma podstawowa: urta
urtytu 13Forma podstawowa: urtyt
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
urtyty 12Forma podstawowa: urtyt
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
urwali 9Forma podstawowa: urwać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
urwało 10Forma podstawowa: urwać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
urwana 8Forma podstawowa: urwany
Opis: taki, który jest wynikiem tego, że ktoś mówi lub wydaje inne dźwięki w sposób niepłynny.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
urwaną 12Forma podstawowa: urwany
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
urwane 8Forma podstawowa: urwać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff
urwani 8Forma podstawowa: urwać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff

Forma podstawowa: urwany
Opis: taki, który jest wynikiem tego, że ktoś mówi lub wydaje inne dźwięki w sposób niepłynny.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
urwano 8Forma podstawowa: urwany
Forma fleksyjna: adja
urwany 9Forma podstawowa: urwać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff
urwisa 8Forma podstawowa: urwis
Opis: żartobliwie, z pobłażliwością o dziecku, które psoci i dokazuje.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
urwisk 9Forma podstawowa: urwisko
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
urydyn 11Forma podstawowa: urydyna
urynie 9Forma podstawowa: uryna
Opis: płyn wytwarzany w nerkach i wydalany z organizmu, zawierający produkty przemiany materii bezużyteczne lub szkodliwe dla ustroju.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
urywać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
urywak 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
urywał 11Forma podstawowa: urywać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
urywam 10Forma podstawowa: urywać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
urywka 10Forma podstawowa: urywek
Opis: część większej całości.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
urywki 10Forma podstawowa: urywek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
urywku 12Forma podstawowa: urywek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
urzecz 9Forma podstawowa: urzec
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
urzeka 9Forma podstawowa: urzekać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
urzeką 13Forma podstawowa: urzec
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
urzekę 13Forma podstawowa: urzec
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
urzeźb 18Forma podstawowa: urzeźbić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
urznąć 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
urznie 8Forma podstawowa: urznąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
urznij 10Forma podstawowa: urznąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
urzyna 9Forma podstawowa: urzyn
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
urżnąć 21Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
urżnął 18Forma podstawowa: urżnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
usadów 13Forma podstawowa: usadowić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
usadzę 13Forma podstawowa: usadzić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
usarek 9Forma podstawowa: usarka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
usarka 9Forma podstawowa: usarek
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
usarkę 13Forma podstawowa: usarka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
usarki 9Forma podstawowa: usarek
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
usączą 17Forma podstawowa: usączyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
uschli 12Forma podstawowa: uschły
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos

Forma podstawowa: uschnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:nonrefl
uschła 13Forma podstawowa: uschnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:nonrefl
uschłe 13Forma podstawowa: uschły
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
uschło 13Forma podstawowa: uschły
Forma fleksyjna: adja
uschły 14Forma podstawowa: uschnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:nonrefl
usenet 9Opis: ogólnoświatowy system grup dyskusyjnych, z którego można korzystać przez Internet.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
usiada 9Forma podstawowa: usiadać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
usiali 9Forma podstawowa: usiać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
usiała 10Forma podstawowa: usiać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
usiało 10Forma podstawowa: usiać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
usiana 8Forma podstawowa: usiać
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
usiane 8Forma podstawowa: usiać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff
usiano 8Forma podstawowa: usiać
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl.nonrefl
usiądą 17Forma podstawowa: usiąść
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl
usiądę 17Forma podstawowa: usiąść
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl
usiądź 21Forma podstawowa: usiąść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
usidlę 14Forma podstawowa: usidlić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
usidli 10Forma podstawowa: usidlić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
usiedź 17Forma podstawowa: usiedzieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
usieje 10Forma podstawowa: usiać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
usieka 9Forma podstawowa: usiekać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
usieką 13Forma podstawowa: usiec
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
usiekę 13Forma podstawowa: usiec
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
usiekł 11Forma podstawowa: usiec
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
usieli 9Forma podstawowa: usiać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
usilne 9Forma podstawowa: usilny
Opis: taki, który jest czyniony wytrwale, konsekwentnie, w którym dążenie do celu jest wytężone.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
usilni 9Forma podstawowa: usilny
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
usilny 10Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
uskarż 13Forma podstawowa: uskarżyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
uskocy 11Forma podstawowa: uskok
Opis: urwisko, ostry, pionowy spadek terenu.
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
uskoki 10Forma podstawowa: uskok
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
uskoku 12Forma podstawowa: uskok
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m3
usłało 12Forma podstawowa: usłać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:nonrefl verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
usłały 13Forma podstawowa: usłać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:nonrefl verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
usłana 10Forma podstawowa: usłać
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
usłaną 14Forma podstawowa: usłać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
usłani 10Forma podstawowa: usłać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff
usłany 11Forma podstawowa: usłać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff
usługą 18Forma podstawowa: usługa
Opis: działanie mające na celu zaspokojenie zdefiniowanej potrzeby klienta.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
usługę 18Forma podstawowa: usługa
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
usługi 14Forma podstawowa: usługa
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
usługo 14Forma podstawowa: usługa
Opis: działanie mające na celu zaspokojenie zdefiniowanej potrzeby klienta.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
usłużą 20Forma podstawowa: usłużyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl verb:fin:pl:ter:perf:refl
usłużę 20Forma podstawowa: usłużyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl verb:fin:sg:pri:perf:refl
usłysz 11Forma podstawowa: usłyszeć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
usmażą 17Forma podstawowa: usmażyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
usmażę 17Forma podstawowa: usmażyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
usmaży 14Forma podstawowa: usmażyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
usmole 10Forma podstawowa: usmoł
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
usmoli 10Forma podstawowa: usmolić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
usmoły 12Forma podstawowa: usmoł
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
usnęła 14Forma podstawowa: usnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:nonrefl
usnęło 14Forma podstawowa: usnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:nonrefl
usnuci 11Forma podstawowa: usnuć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff
usnują 16Forma podstawowa: usnuć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
usnuję 16Forma podstawowa: usnuć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
usnuta 11Forma podstawowa: usnuć
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
usnutą 15Forma podstawowa: usnuć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
usnuto 11Forma podstawowa: usnuć
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl.nonrefl
usnuty 12Forma podstawowa: usnuć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff
usrają 14Forma podstawowa: usrać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl
usrali 9Forma podstawowa: usrać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl
usrała 10Forma podstawowa: usrać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl
usrana 8Forma podstawowa: usrać
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
usraną 12Forma podstawowa: usrać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
usrane 8Forma podstawowa: usrać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff
usrano 8Forma podstawowa: usrać
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl
usrasz 8Forma podstawowa: usrać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:perf:refl
ustach 12Forma podstawowa: usta
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:p2
ustaki 10Forma podstawowa: ustak
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
ustala 10Forma podstawowa: ustalać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
ustalą 14Forma podstawowa: ustalić
Opis: uczynić, przynajmniej czasowo, niezmiennym.
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
ustalę 14Forma podstawowa: ustalić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
ustali 10Forma podstawowa: ustać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:nonrefl verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: ustalić
Opis: uczynić, przynajmniej czasowo, niezmiennym.
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: ustały
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
ustała 11Forma podstawowa: ustały
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ustałą 15Forma podstawowa: ustały
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ustałe 11Forma podstawowa: ustały
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
ustało 11Forma podstawowa: ustać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:nonrefl verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
ustały 12Forma podstawowa: ustać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:nonrefl verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
ustana 9Forma podstawowa: ustać
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff

Forma podstawowa: ustany
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ustaną 13Forma podstawowa: ustany
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ustane 9Forma podstawowa: ustać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff

Forma podstawowa: ustany
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
ustanę 13Forma podstawowa: ustać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl
ustano 9Forma podstawowa: ustany
Forma fleksyjna: adja
ustany 10Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ustawa 9Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ustąpi 14Forma podstawowa: ustąpić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ustnej 11Forma podstawowa: ustny
Opis: dotyczący ust, znajdujący się lub powstający w ustach.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
ustnie 9Opis: w formie ustnej, mówionej.
Forma fleksyjna: adv:pos
ustoją 15Forma podstawowa: ustać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
ustroi 9Forma podstawowa: ustroić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
ustroń 15Forma podstawowa: ustronić
Opis: poetycko o miejscu na uboczu, z dala od ludzi, w ustroniu.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
ustrój 15Forma podstawowa: ustroić
Opis: struktura organizacji państwa, społeczeństwa, gospodarki, instytucji lub społeczności.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
usunął 16Forma podstawowa: usunąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
usuńmy 18Forma podstawowa: usunąć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
usuńże 20Forma podstawowa: usunąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
usurae 10
ususem 11Forma podstawowa: usus
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
ususie 10Forma podstawowa: usus
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
ususów 14Forma podstawowa: usus
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
ususza 10Forma podstawowa: ususzać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
ususzę 14Forma podstawowa: ususzyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
usuwem 11Forma podstawowa: usuw
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
usuwom 11Forma podstawowa: usuw
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
usuwów 14Forma podstawowa: usuw
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
usycha 12Forma podstawowa: usychać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
usypie 10Forma podstawowa: usyp
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: usypać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
usypmy 12Forma podstawowa: usypać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
usypom 11Forma podstawowa: usyp
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
usypów 14Forma podstawowa: usyp
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
uszaci 9Forma podstawowa: uszaty
Opis: taki, który wygląda, jakby miał uszy, który kształtem przypomina uszy.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
uszaka 9Forma podstawowa: uszak
Opis: poszerzenie obramienia, najczęściej okiennego lub drzwiowego, akcentujące jego górne naroża.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3
uszaki 9Forma podstawowa: uszak
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
uszami 9Forma podstawowa: ucho
Opis: element nakrycia głowy, który służy do zasłaniania ucha.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n1
uszarp 9Forma podstawowa: uszarpać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
uszaty 10Opis: taki, który wygląda, jakby miał uszy, który kształtem przypomina uszy.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
uszczę 13Forma podstawowa: uszczać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl
uszłaś 14Forma podstawowa: ujść
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:perf:nonrefl
usznej 10Forma podstawowa: uszny
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
usznic 9Forma podstawowa: usznica
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
uszyca 10
uszycą 14Forma podstawowa: uszyca
uszyce 10Forma podstawowa: uszyca
uszycę 14Forma podstawowa: uszyca
uszyci 10Forma podstawowa: uszyć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff
uszyco 10Forma podstawowa: uszyca
uszycy 11Forma podstawowa: uszyca
uszyję 15Forma podstawowa: uszyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
uszyło 11Forma podstawowa: uszyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
uszyły 12Forma podstawowa: uszyć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
uszyty 11Forma podstawowa: uszyć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff
uścisk 14Opis: wyjątkowa bliskość czegoś w czasie lub przestrzeni.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
uślizg 15Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
uśmiał 15Forma podstawowa: uśmiać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl
uśmiań 19Forma podstawowa: uśmiać
uśmiej 15Forma podstawowa: uśmiać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
uśpian 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
uśpień 19Forma podstawowa: uśpienie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
uśpili 14Forma podstawowa: uśpić
Opis: uśpić, wprowadzić w stan snu
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
uśpiła 15Forma podstawowa: uśpić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
uśpiło 15Forma podstawowa: uśpić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
uśpiły 16Forma podstawowa: uśpić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
uśpimy 15Forma podstawowa: uśpić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:perf:refl.nonrefl
utaimy 11Forma podstawowa: utaić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:perf:refl.nonrefl
utaisz 9Forma podstawowa: utaić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:perf:refl.nonrefl
utajaj 13Forma podstawowa: utajać
Opis: ukrywać przed kimś fakty, zamiary, uczucia.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
utajam 12Forma podstawowa: utajać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
utajeń 17Forma podstawowa: utaić
utajmy 13Forma podstawowa: utaić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
utarci 10Forma podstawowa: utarty
Opis: taki, który się utarł, przyjęty.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
utargi 11Forma podstawowa: utarg
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
utarli 10Forma podstawowa: utrzeć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
utarły 12Forma podstawowa: utrzeć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
utartą 14Forma podstawowa: utarty
Opis: taki, który się utarł, przyjęty.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos

Forma podstawowa: utrzeć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
utarte 10Forma podstawowa: utarty
Opis: taki, który się utarł, przyjęty.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
utarto 10Forma podstawowa: utarty
Forma fleksyjna: adja
utarty 11Forma podstawowa: utrzeć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff
utkali 11Forma podstawowa: utkać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
utkało 12Forma podstawowa: utkać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
utkały 13Forma podstawowa: utkać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
utkamy 12Forma podstawowa: utkać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:perf:refl.nonrefl
utkana 10Forma podstawowa: utkać
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
utkaną 14Forma podstawowa: utkać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
utkane 10Forma podstawowa: utkać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff
utkano 10Forma podstawowa: utkać
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl.nonrefl
utknij 12Forma podstawowa: utknąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
utkwił 12Forma podstawowa: utkwić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
utleni 10Forma podstawowa: utlenić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
utłocz 12Forma podstawowa: utłoczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
utłuką 18Forma podstawowa: utłuc
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
utoczą 14Forma podstawowa: utoczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
utoczę 14Forma podstawowa: utoczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
utoczy 11Forma podstawowa: utoczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
utonąć 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
utonie 9Forma podstawowa: utonąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl
utońmy 17Forma podstawowa: utonąć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
utopia 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
utopią 14Forma podstawowa: utopia
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f

Forma podstawowa: utopić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
utopie 10Forma podstawowa: utopia
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f
utopię 14Forma podstawowa: utopić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
utopii 10Forma podstawowa: utopia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
utopił 12Forma podstawowa: utopić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
utopio 10Forma podstawowa: utopia
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
utopmy 12Forma podstawowa: utopić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
utoruj 13Forma podstawowa: utorować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
utracą 14Forma podstawowa: utracić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
utracę 14Forma podstawowa: utracić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
utraci 10Forma podstawowa: utracić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
utrafi 13Forma podstawowa: utrafić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl
utratą 14Forma podstawowa: utrata
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
utratę 14Forma podstawowa: utrata
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
utrato 10Forma podstawowa: utrata
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
utrąca 14Forma podstawowa: utrącać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
utrącę 18Forma podstawowa: utrącić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
utrefi 13Forma podstawowa: utrefić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
utrwać 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
utrwaj 11Forma podstawowa: utrwać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
utrwal 10Forma podstawowa: utrwalić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
utrwam 10Forma podstawowa: utrwać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl
utrwań 15Forma podstawowa: utrwać
utrząś 17Forma podstawowa: utrząść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
utrzeć 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
utucza 12Forma podstawowa: utuczać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
utulać 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
utulał 14Forma podstawowa: utulać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
utulam 13Forma podstawowa: utulać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
utulić 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
utworu 11Forma podstawowa: utwór
Opis: element anatomiczny jakiegoś narządu.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
utwory 10Forma podstawowa: utwór
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
utycie 11Forma podstawowa: utyć
Opis: zwiększyć masę ciała, zarastając tłuszczem.
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:perf:aff:nonrefl
utyjmy 14Forma podstawowa: utyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
utykał 13Forma podstawowa: utykać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
utykań 17Forma podstawowa: utykać
utykom 12Forma podstawowa: utyk
Opis: awaria maszyny elektrycznej, najczęściej silnika.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
utyłaś 16Forma podstawowa: utyć
Opis: zwiększyć masę ciała, zarastając tłuszczem.
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:perf:nonrefl
utyłby 15Forma podstawowa: utyć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
utyłeś 16Forma podstawowa: utyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:perf:nonrefl
utyrał 12Forma podstawowa: utyrać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
utyram 11Forma podstawowa: utyrać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
utyrań 16Forma podstawowa: utyrać
utytej 13Forma podstawowa: utyty
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
utytla 12Forma podstawowa: utytlać
utytła 13Forma podstawowa: utytłać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
uwadze 9Forma podstawowa: uwaga
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
uwagom 11Forma podstawowa: uwaga
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
uwalać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
uwalaj 11Forma podstawowa: uwalać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uwaleń 15Forma podstawowa: uwalić
uwalić 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
uwalże 13Forma podstawowa: uwalić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uwałom 11Forma podstawowa: uwał
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
uwałów 14Forma podstawowa: uwał
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
uwarzę 12Forma podstawowa: uwarzyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
uwarzy 9Forma podstawowa: uwarzyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
uważał 14Forma podstawowa: uważać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
uważny 13Opis: taki, który jest wyrazem, świadectwem tego, że ktoś jest uważny, taki, który jest pełen uwagi, skupienia.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
uwezmę 13Forma podstawowa: uwziąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl
uwędzę 17Forma podstawowa: uwędzić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
uwęgla 15Forma podstawowa: uwęglać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
uwęglą 19Forma podstawowa: uwęglić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
uwęglę 19Forma podstawowa: uwęglić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
uwęgli 15Forma podstawowa: uwęglić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
uwiądu 15Forma podstawowa: uwiąd
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
uwiądy 14Forma podstawowa: uwiąd
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
uwiązł 14Forma podstawowa: uwiąznąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
uwiążą 20Forma podstawowa: uwiązać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
uwiąże 16Forma podstawowa: uwiązać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
uwiążę 20Forma podstawowa: uwiązać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
uwicia 9Forma podstawowa: uwić
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:perf:aff:refl.nonrefl
uwiciu 11Forma podstawowa: uwić
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:perf:aff:refl.nonrefl
uwiedź 17Forma podstawowa: uwieść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uwielb 11Forma podstawowa: uwielbić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uwiera 8Forma podstawowa: uwierać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
uwierć 13Forma podstawowa: uwiercić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uwiert 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
uwijaj 12Forma podstawowa: uwijać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl
uwijał 12Forma podstawowa: uwijać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl
uwijań 16Forma podstawowa: uwijać
uwijmy 12Forma podstawowa: uwić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
uwikła 11Forma podstawowa: uwikłać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: uwikło
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2
uwikłu 13Forma podstawowa: uwikło
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2
uwiłaś 14Forma podstawowa: uwić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:perf:refl.nonrefl
uwiłby 13Forma podstawowa: uwić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
uwinąć 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
uwinął 14Forma podstawowa: uwinąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl
uwińmy 16Forma podstawowa: uwinąć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl
uwińże 18Forma podstawowa: uwinąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
uwiozą 12Forma podstawowa: uwieźć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
uwiódł 15Forma podstawowa: uwieść
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
uwitym 11Forma podstawowa: uwić
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:perf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:perf:aff
uwłacz 11Forma podstawowa: uwłaczyć
uwodni 9Forma podstawowa: uwodnić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
uwodzę 13Forma podstawowa: uwodzić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
uwolni 9Forma podstawowa: uwolnić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
uwolom 10Forma podstawowa: uwol
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
uwozić 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
uwoźmy 18Forma podstawowa: uwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
uwożeń 18Forma podstawowa: uwozić
uwóźmy 22Forma podstawowa: uwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
uwziął 14Forma podstawowa: uwziąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl
uwzięć 17Forma podstawowa: uwziąć
uzansu 10Forma podstawowa: uzans
Opis: skodyfikowany zwyczaj handlowy.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
uzdach 12Forma podstawowa: uzda
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
uzdami 10Forma podstawowa: uzda
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
uzeruj 12Forma podstawowa: uzerować
uziomy 10Forma podstawowa: uziom
Opis: "metalowa elektroda lub zespół elektrod umieszczona w wilgotnej warstwie gruntu, zapewniający połączenie przedmiotów uziemianych i gruntu (""ziemi"") z możliwie małą rezystancją."
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
uznają 14Forma podstawowa: uznać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: uznawać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
uznaje 10Forma podstawowa: uznawać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
uznała 10Forma podstawowa: uznać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
uznały 11Forma podstawowa: uznać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
uznamy 10Forma podstawowa: uznam
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
uznana 8Forma podstawowa: uznać
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
uznane 8Forma podstawowa: uznać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff

Forma podstawowa: uznany
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
uznani 8Forma podstawowa: uznany
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
uznano 8Forma podstawowa: uznany
Forma fleksyjna: adja
uznany 9Forma podstawowa: uznać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff
uznoić 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
uznoją 14Forma podstawowa: uznoić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
uznoję 14Forma podstawowa: uznoić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
uzusie 10Forma podstawowa: uzus
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
uzusom 11Forma podstawowa: uzus
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
uzwoić 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
uzwoją 14Forma podstawowa: uzwoić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
uzwoję 14Forma podstawowa: uzwoić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
uzyski 10Forma podstawowa: uzysk
Opis: korzyść, to, co uzyskano lub pozyskano jakoś z czegoś.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
uździe 17Forma podstawowa: uzda
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
użagla 15Forma podstawowa: użaglać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
użaglę 19Forma podstawowa: użaglić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
użagli 15Forma podstawowa: użaglić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
użalać 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
użalaj 15Forma podstawowa: użalać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl
użalam 14Forma podstawowa: użalać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl
użalań 19Forma podstawowa: użalać
użalić 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
użalił 15Forma podstawowa: użalić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl
użalmy 15Forma podstawowa: użalić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl
użarci 13Forma podstawowa: użreć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff
użarli 13Forma podstawowa: użreć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
użarło 14Forma podstawowa: użreć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
użarta 13Forma podstawowa: użreć
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
użartą 17Forma podstawowa: użreć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
użarto 13Forma podstawowa: użreć
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl.nonrefl
użarty 14Forma podstawowa: użreć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff
użądli 18Forma podstawowa: użądlić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
użąłeś 22Forma podstawowa: użąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:perf:refl.nonrefl
użątek 18Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
użątku 20Forma podstawowa: użątek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
użebrz 14Forma podstawowa: użebrać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl