Wyrazy na literę u

Baza serwisu zawiera 88840 wyrazów na literę "u" z podziałem na punktację poszczególnych słów.
Dla poszczególnych punktacji prezentowane jest nie więcej niż 1000 wyrazów w kolejności alfabetycznej. Słowa o większej liczbie liter niż 8 nie są wyświetlane.

4 literowe na u   5 literowe na u   6 literowe na u   7 literowe na u   8 literowe na u   

Wyrazy na literę u o długości 2

uf 8Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: ufa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ul 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ulica
Opis: jezdnia - część ulicy przeznaczona dla ruchu samochodowego.
Część mowy/forma fleksyjna: skrót
ut 5Forma podstawowa: uta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uu 6
uz 4Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ud 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: udo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ul 5Forma podstawowa: ula
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ut 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik

Wyrazy na literę u o długości 3

uch 8Forma podstawowa: ucho
Opis: element nakrycia głowy, który służy do zasłaniania ucha.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ucz 6Forma podstawowa: uczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
uda 6Forma podstawowa: udać
Część mowy/forma fleksyjna:
udu 8Forma podstawowa: ud
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: udo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udy 7Forma podstawowa: ud
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ued 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ufa 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ufać
Część mowy/forma fleksyjna:
uff 13Część mowy/forma fleksyjna: wykrzyknik
ufo 9Forma podstawowa: niezidentyfikowany obiekt latający
Część mowy/forma fleksyjna: skrót
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uha 7Część mowy/forma fleksyjna: wykrzyknik
uhu 9Część mowy/forma fleksyjna: wykrzyknik
uje 7Forma podstawowa: uj
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ule 6Forma podstawowa: ula
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uli 6Forma podstawowa: ul
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulu 8Forma podstawowa: ul
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ula
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulw 6Forma podstawowa: ulwa
Opis: watka - przedstawiciel zielenic z rzędu watkowców (Ulvales).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umb 8Forma podstawowa: umbo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uno 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ups 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urd 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
utą 10Forma podstawowa: uta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uto 6Forma podstawowa: uta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uty 7Forma podstawowa: uta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uza 5
uzd 6Forma podstawowa: uzda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uzo 5Forma podstawowa: uza
uaz 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uch 8Część mowy/forma fleksyjna: wykrzyknik
Forma podstawowa: ucha
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uda 6Forma podstawowa: udo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udo 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ufo 9Forma podstawowa: ufa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uhm 8Część mowy/forma fleksyjna: wykrzyknik
uje 7Forma podstawowa: ujeść
Część mowy/forma fleksyjna:
ujm 8Forma podstawowa: ujma
Opis: poniżenie kogoś, ubliżenie mu, skierowanie do niego obraźliwych słów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ula 6Forma podstawowa: ul
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ule 6Forma podstawowa: ul
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulg 8Forma podstawowa: ulga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uli 6Forma podstawowa: ula
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umm 7Forma podstawowa: umma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urn 5Forma podstawowa: urna
Opis: waza do przechowywania prochów zmarłych, zazwyczaj o zwężonej szyjce oraz szerokim spodzie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urt 6Forma podstawowa: urta
ust 6Forma podstawowa: usta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uta 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
utę 10Forma podstawowa: uta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uti 6
uuu 9
uzą 9Forma podstawowa: uza
uzę 9Forma podstawowa: uza
uzi 5
uzy 6Forma podstawowa: uza

Wyrazy na literę u o długości 4

uadi 7
uazy 7Forma podstawowa: uaz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubaw 8Opis: spotkanie towarzyskie, zabawa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ubawa
Opis: spotkanie towarzyskie, zabawa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubek 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubić 13Opis: szybko się wzbogacić na jakimś działaniu.
Część mowy/forma fleksyjna:
ubka 9Forma podstawowa: ubek
ubki 9Forma podstawowa: ubek
ubku 11Forma podstawowa: ubek
uboi 8Forma podstawowa: ubać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: ubój
Opis: zaplanowane zabijanie zwierząt w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu, zwykle w sposób regulowany przez prawo w celu pozyskania ich mięsa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubóż 16Forma podstawowa: ubożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ubył 11Forma podstawowa: ubyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ucap 8Forma podstawowa: ucapić
Część mowy/forma fleksyjna:
uchą 13Forma podstawowa: ucha
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uchę 13Forma podstawowa: ucha
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ucho 9Opis: element nakrycia głowy, który służy do zasłaniania ucha.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uchu 11Forma podstawowa: ucho
Opis: element nakrycia głowy, który służy do zasłaniania ucha.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uchy 10Forma podstawowa: ucha
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ucie 7Forma podstawowa: uta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uczą 11Forma podstawowa: uczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
udaj 9Forma podstawowa: udać
Część mowy/forma fleksyjna:
udał 9Forma podstawowa: udać
Część mowy/forma fleksyjna:
udam 8Forma podstawowa: udać
Część mowy/forma fleksyjna:
udań 13Forma podstawowa: udać
udar 7Opis: zwyczajowa nazwa udaru mózgu - zespołu objawów klinicznych związanych z nagłym wystąpieniem ogniskowego lub uogólnionego zaburzenia czynności mózgu, powstałego w wyniku zaburzenia krążenia mózgowego
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udem 8Forma podstawowa: ud
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: udo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udko 8Opis: mięso z nóżki drobiowej z kostką.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udom 8Forma podstawowa: ud
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udój 13Opis: dojenie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udów 11Forma podstawowa: ud
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udrą 11Forma podstawowa: udrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
udup 10Forma podstawowa: udupić
Część mowy/forma fleksyjna:
uedy 8Forma podstawowa: ued
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ufać 15Część mowy/forma fleksyjna:
ufam 11Forma podstawowa: ufać
Część mowy/forma fleksyjna:
ufań 16Forma podstawowa: ufać
ufne 10Forma podstawowa: ufny
Opis: o człowieku: taki, który wierzy w kogoś lub coś, pokłada wiarę, jest pełen nadziei.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ufni 10Forma podstawowa: ufny
Opis: o człowieku: taki, który wierzy w kogoś lub coś, pokłada wiarę, jest pełen nadziei.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ufny 11Opis: o człowieku: taki, który wierzy w kogoś lub coś, pokłada wiarę, jest pełen nadziei.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ufok 11
ugru 10Forma podstawowa: ugier
Opis: farba o kolorze pomiędzy żółtym a złocistobrunatnym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ugry 9Forma podstawowa: ugier
Opis: farba o kolorze pomiędzy żółtym a złocistobrunatnym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uhla 9Opis: uhla zwyczajna, Melanitta fusca - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae), występuje na obszarze od północnej Skandynawii po Jenisej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uhlą 13Forma podstawowa: uhla
Opis: uhla zwyczajna, Melanitta fusca - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae), występuje na obszarze od północnej Skandynawii po Jenisej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uhle 9Forma podstawowa: uhla
Opis: uhla zwyczajna, Melanitta fusca - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae), występuje na obszarze od północnej Skandynawii po Jenisej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uhli 9Forma podstawowa: uhla
Opis: uhla zwyczajna, Melanitta fusca - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae), występuje na obszarze od północnej Skandynawii po Jenisej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uhlo 9Forma podstawowa: uhla
Opis: uhla zwyczajna, Melanitta fusca - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae), występuje na obszarze od północnej Skandynawii po Jenisej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uiść 15Forma podstawowa: uiścić
Część mowy/forma fleksyjna:
ująć 17Część mowy/forma fleksyjna:
ujem 9Forma podstawowa: uj
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ujmą 13Forma podstawowa: ujma
Opis: poniżenie kogoś, ubliżenie mu, skierowanie do niego obraźliwych słów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ujmę 13Forma podstawowa: ująć
Część mowy/forma fleksyjna:
ujmy 10Forma podstawowa: ujma
Opis: poniżenie kogoś, ubliżenie mu, skierowanie do niego obraźliwych słów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ujść 17Forma podstawowa: ujście
Opis: źródło spokoju, równowagi psychicznej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna:
ukap 8Forma podstawowa: ukapać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukaz 7Opis: z odcieniem żartu lub ironii: nakaz, rozporządzenie, polecenie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukop 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukuj 11Forma podstawowa: ukuć
Część mowy/forma fleksyjna:
ulać 12Część mowy/forma fleksyjna:
ulał 9Forma podstawowa: ulać
Część mowy/forma fleksyjna:
ulaż 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uląc 12Forma podstawowa: ulęgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ulec 8Część mowy/forma fleksyjna:
uleć 12Forma podstawowa: ulecieć
Część mowy/forma fleksyjna:
ulej 9Forma podstawowa: ulać
Część mowy/forma fleksyjna:
ulem 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulep 8Opis: przesłodzony, zbyt słodki napój.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulew 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uleż 11Forma podstawowa: uleżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
ulic 8Forma podstawowa: ulica
Opis: jezdnia - część ulicy przeznaczona dla ruchu samochodowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uliń 13Forma podstawowa: ulinić
Część mowy/forma fleksyjna:
uliż 11Forma podstawowa: ulizać
Część mowy/forma fleksyjna:
ulom 8Forma podstawowa: ul
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulot 8Opis: wyładowanie elektryczne spowodowane przez jonizację płynu czyli cieczy lub gazu otaczającego przewodnik, które pojawia się kiedy gradient potencjału przekracza pewną wartość, ale warunki są niewystar
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulub 11Forma podstawowa: ulubić
Część mowy/forma fleksyjna:
ulwy 8Forma podstawowa: ulwa
Opis: watka - przedstawiciel zielenic z rzędu watkowców (Ulvales).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulżę 15Forma podstawowa: ulżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ulży 12Forma podstawowa: ulżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ułam 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ułów 12Opis: połów - pozyskiwanie ryb i innych organizmów wodnych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ułup 11Forma podstawowa: ułupać
Część mowy/forma fleksyjna:
umba 9Forma podstawowa: umbo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umbr 9Forma podstawowa: umbra
Opis: naturalny barwnik używany w malarstwie, żółty, zielonobrunatny lub brunatnoczerwony, składa się głównie z czerwonego iłu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umil 8Forma podstawowa: umilić
Część mowy/forma fleksyjna:
ummą 12Forma podstawowa: umma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ummę 12Forma podstawowa: umma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ummy 9Forma podstawowa: umma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umów 11Forma podstawowa: um
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: umowa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umrą 11Forma podstawowa: umrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
umyj 10Forma podstawowa: umyć
Część mowy/forma fleksyjna:
unia 6Opis: skrótowo o Unii Europejskiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
unią 10Forma podstawowa: unia
Opis: skrótowo o Unii Europejskiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
unie 6Forma podstawowa: unia
Opis: skrótowo o Unii Europejskiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
unij 8Forma podstawowa: unia
Opis: skrótowo o Unii Europejskiej.
unio 6Forma podstawowa: unia
Opis: skrótowo o Unii Europejskiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
unit 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
unos 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
unoś 10Forma podstawowa: unosić
Część mowy/forma fleksyjna:
uowa 6Forma podstawowa: uowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uowe 6Forma podstawowa: uowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
upaś 11Forma podstawowa: upaść
Część mowy/forma fleksyjna:
upęd 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upić 12Część mowy/forma fleksyjna:
upij 9Forma podstawowa: upić
Część mowy/forma fleksyjna:
upił 9Forma podstawowa: upić
Część mowy/forma fleksyjna:
upną 11Forma podstawowa: upiąć
Część mowy/forma fleksyjna:
upnę 11Forma podstawowa: upiąć
Część mowy/forma fleksyjna:
upór 11Opis: cecha człowieka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uprą 11Forma podstawowa: uprzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
uprę 11Forma podstawowa: uprzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
upup 10Forma podstawowa: upupić
Część mowy/forma fleksyjna:
ural 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uran 6Opis: U - pierwiastek chemiczny z grupy aktynowców.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uraź 14Forma podstawowa: urazić
Część mowy/forma fleksyjna:
urąb 12Forma podstawowa: urąbać
Część mowy/forma fleksyjna:
urąg 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urdu 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uren 6Forma podstawowa: urena
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urną 10Forma podstawowa: urna
Opis: waza do przechowywania prochów zmarłych, zazwyczaj o zwężonej szyjce oraz szerokim spodzie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urny 7Forma podstawowa: urna
Opis: waza do przechowywania prochów zmarłych, zazwyczaj o zwężonej szyjce oraz szerokim spodzie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urod 7Forma podstawowa: uroda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urób 12Forma podstawowa: urobić
Część mowy/forma fleksyjna:
urój 12Forma podstawowa: uroić
Część mowy/forma fleksyjna:
urto 7Forma podstawowa: urta
usną 10Forma podstawowa: usnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
usra 6Forma podstawowa: usrać
Część mowy/forma fleksyjna:
usty 8Forma podstawowa: usta
usyp 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: usypać
Część mowy/forma fleksyjna:
uśpi 11Forma podstawowa: uśpić
Opis: uśpić, wprowadzić w stan snu
Część mowy/forma fleksyjna:
utaj 9Forma podstawowa: utaić
Część mowy/forma fleksyjna:
utną 11Forma podstawowa: uciąć
Część mowy/forma fleksyjna:
utom 8Forma podstawowa: uta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
utoń 13Forma podstawowa: utonąć
Część mowy/forma fleksyjna:
utrą 11Forma podstawowa: utrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
utyć 13Opis: zwiększyć masę ciała, zarastając tłuszczem.
Część mowy/forma fleksyjna:
utyk 9Opis: awaria maszyny elektrycznej, najczęściej silnika.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uwal 7Forma podstawowa: uwalić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwał 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uwol 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uzdą 11Forma podstawowa: uzda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uzdę 11Forma podstawowa: uzda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uzdo 7Forma podstawowa: uzda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uzdy 8Forma podstawowa: uzda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uzna 6Forma podstawowa: uznać
Część mowy/forma fleksyjna:
uzom 7Forma podstawowa: uza
uzus 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
użal 11Forma podstawowa: użalić
Część mowy/forma fleksyjna:
użąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
użną 14Forma podstawowa: użąć
Część mowy/forma fleksyjna:
użre 10Forma podstawowa: użreć
Część mowy/forma fleksyjna:
użrę 14Forma podstawowa: użreć
Część mowy/forma fleksyjna:
użyć 16Forma podstawowa: użycie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna:
użył 13Forma podstawowa: użyć
Część mowy/forma fleksyjna:
używ 11Forma podstawowa: używić
Część mowy/forma fleksyjna:
uaza 6Forma podstawowa: uaz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubaw 8Forma podstawowa: ubawić
Opis: spotkanie towarzyskie, zabawa.
Część mowy/forma fleksyjna:
ubij 10Forma podstawowa: ubić
Opis: szybko się wzbogacić na jakimś działaniu.
Część mowy/forma fleksyjna:
ubił 10Forma podstawowa: ubić
Opis: szybko się wzbogacić na jakimś działaniu.
Część mowy/forma fleksyjna:
ubol 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uboż 12Forma podstawowa: ubożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ubój 14Forma podstawowa: ubać
Opis: zaplanowane zabijanie zwierząt w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu, zwykle w sposób regulowany przez prawo w celu pozyskania ich mięsa.
Część mowy/forma fleksyjna:
Opis: zaplanowane zabijanie zwierząt w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu, zwykle w sposób regulowany przez prawo w celu pozyskania ich mięsa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubyć 14Część mowy/forma fleksyjna:
ucha 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ucho
Opis: element nakrycia głowy, który służy do zasłaniania ucha.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ucho 9Forma podstawowa: ucha
Opis: element nakrycia głowy, który służy do zasłaniania ucha.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uczę 11Forma podstawowa: uczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
uczt 8Forma podstawowa: uczta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uczy 8Forma podstawowa: uczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
udać 12Część mowy/forma fleksyjna:
udek 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: udko
Opis: mięso z nóżki drobiowej z kostką.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udka 8Forma podstawowa: udko
Opis: mięso z nóżki drobiowej z kostką.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udku 10Forma podstawowa: udko
Opis: mięso z nóżki drobiowej z kostką.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udoi 7Forma podstawowa: udoić
Część mowy/forma fleksyjna:
udom 8Forma podstawowa: udo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udon 7
udój 13Forma podstawowa: udoić
Opis: dojenie.
Część mowy/forma fleksyjna:
udrę 11Forma podstawowa: udrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
udry 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uduś 13Forma podstawowa: udusić
Część mowy/forma fleksyjna:
uedu 9Forma podstawowa: ued
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ufaj 12Forma podstawowa: ufać
Część mowy/forma fleksyjna:
ufał 12Forma podstawowa: ufać
Część mowy/forma fleksyjna:
ufna 10Forma podstawowa: ufny
Opis: o człowieku: taki, który wierzy w kogoś lub coś, pokłada wiarę, jest pełen nadziei.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ufną 14Forma podstawowa: ufny
Opis: o człowieku: taki, który wierzy w kogoś lub coś, pokłada wiarę, jest pełen nadziei.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ugaś 12Forma podstawowa: ugasić
Część mowy/forma fleksyjna:
ugną 12Forma podstawowa: ugiąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ugnę 12Forma podstawowa: ugiąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ugód 13Forma podstawowa: ugoda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ugór 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ugra 8Forma podstawowa: ugrać
Część mowy/forma fleksyjna:
uhlę 13Forma podstawowa: uhla
Opis: uhla zwyczajna, Melanitta fusca - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae), występuje na obszarze od północnej Skandynawii po Jenisej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ujai 8Forma podstawowa: ujaić
Część mowy/forma fleksyjna:
ujaj 10Forma podstawowa: ujaić
Część mowy/forma fleksyjna:
ujął 14Forma podstawowa: ująć
Część mowy/forma fleksyjna:
ujdą 13Forma podstawowa: ujść
Część mowy/forma fleksyjna:
ujdę 13Forma podstawowa: ujść
Część mowy/forma fleksyjna:
ujdź 17Forma podstawowa: ujść
Część mowy/forma fleksyjna:
ujeb 10Forma podstawowa: ujebać
Część mowy/forma fleksyjna:
ujem 9Forma podstawowa: ujeść
Część mowy/forma fleksyjna:
ujęć 17Forma podstawowa: ujęcie
Opis: w filmie: scena, przedstawienie kogoś lub czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ujma 9Opis: poniżenie kogoś, ubliżenie mu, skierowanie do niego obraźliwych słów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ujmą 13Forma podstawowa: ująć
Część mowy/forma fleksyjna:
ujmę 13Forma podstawowa: ujma
Opis: poniżenie kogoś, ubliżenie mu, skierowanie do niego obraźliwych słów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ujmo 9Forma podstawowa: ujma
Opis: poniżenie kogoś, ubliżenie mu, skierowanie do niego obraźliwych słów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukaż 11Forma podstawowa: ukazać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukąp 12Forma podstawowa: ukąpać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukąś 15Forma podstawowa: ukąsić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukiś 11Forma podstawowa: ukisić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukoi 7Forma podstawowa: ukoić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukol 8Forma podstawowa: ukłuć
ukop 8Forma podstawowa: ukopać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukos 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukoś 11Forma podstawowa: ukosić
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukój 13Forma podstawowa: ukoić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukuć 14Część mowy/forma fleksyjna:
ukuł 11Forma podstawowa: ukuć
Część mowy/forma fleksyjna:
ulam 8Forma podstawowa: ulama
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulań 13Forma podstawowa: ulać
uląc 12Forma podstawowa: ulęknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ulem 8Forma podstawowa: ul
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ulema
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulen 7Forma podstawowa: ulena
Opis: rodzaj śliwki, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulep 8Forma podstawowa: ulepić
Opis: przesłodzony, zbyt słodki napój.
Część mowy/forma fleksyjna:
ulew 7Forma podstawowa: ulewa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uleź 15Forma podstawowa: uleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
ulga 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulgą 13Forma podstawowa: ulga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulgę 13Forma podstawowa: ulga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulgi 9Forma podstawowa: ulga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulgo 9Forma podstawowa: ulga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulik 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulom 8Forma podstawowa: ula
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulów 11Forma podstawowa: ul
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulta 8
ulwa 7Opis: watka - przedstawiciel zielenic z rzędu watkowców (Ulvales).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulwą 11Forma podstawowa: ulwa
Opis: watka - przedstawiciel zielenic z rzędu watkowców (Ulvales).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulwę 11Forma podstawowa: ulwa
Opis: watka - przedstawiciel zielenic z rzędu watkowców (Ulvales).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulwo 7Forma podstawowa: ulwa
Opis: watka - przedstawiciel zielenic z rzędu watkowców (Ulvales).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulżą 15Forma podstawowa: ulżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ułam 9Forma podstawowa: ułamać
Część mowy/forma fleksyjna:
ułan 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ułap 9Forma podstawowa: ułapić
Część mowy/forma fleksyjna:
ułów 12Forma podstawowa: ułowić
Opis: połów - pozyskiwanie ryb i innych organizmów wodnych.
Część mowy/forma fleksyjna:
ułóż 16Forma podstawowa: ułożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ułud 11Forma podstawowa: ułuda
Opis: urojenie, żywione przekonanie o czymś albo o kimś, które nie ma potwierdzenia w rzeczywistości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ułus 10Opis: jednostka podziału administracyjnego autonomicznej rosyjskiej republiki Jakucji, odpowiadająca rejonowi w większości innych republik Federacji Rosyjskiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umai 7Forma podstawowa: umaić
Część mowy/forma fleksyjna:
umaj 9Forma podstawowa: umaić
Część mowy/forma fleksyjna:
umaż 11Forma podstawowa: umazać
Część mowy/forma fleksyjna:
umbo 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umbu 11Forma podstawowa: umbo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umie 7Forma podstawowa: um
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: umieć
Część mowy/forma fleksyjna:
umma 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ummo 8Forma podstawowa: umma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umór 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umów 11Forma podstawowa: umówić
Część mowy/forma fleksyjna:
umrę 11Forma podstawowa: umrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
umyć 13Część mowy/forma fleksyjna:
umył 10Forma podstawowa: umyć
Część mowy/forma fleksyjna:
unię 10Forma podstawowa: unia
Opis: skrótowo o Unii Europejskiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
unii 6Forma podstawowa: unia
Opis: skrótowo o Unii Europejskiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
unik 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uniż 10Forma podstawowa: uniżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
uową 10Forma podstawowa: uowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uowi 6Forma podstawowa: uowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uowy 7Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
upad 8Opis: parametr stosowany do opisu położenia warstw skalnych oraz pokładów kopalin.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upal 8Forma podstawowa: upalić
Część mowy/forma fleksyjna:
upał 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upas 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upoi 7Forma podstawowa: upoić
Część mowy/forma fleksyjna:
upój 13Forma podstawowa: upoić
Opis: wodopój.
Część mowy/forma fleksyjna:
Opis: wodopój.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ural 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uran 6Opis: U - pierwiastek chemiczny z grupy aktynowców.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uraz 6Opis: reakcja psychiczna, negatywne wyobrażenie o czymś lub o kimś, uprzedzenie do czegoś lub kogoś, przeczulenie, które jest wynikiem przykrych doświadczeń.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: uraza
Opis: reakcja psychiczna, negatywne wyobrażenie o czymś lub o kimś, uprzedzenie do czegoś lub kogoś, przeczulenie, które jest wynikiem przykrych doświadczeń.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urdu 9Forma podstawowa: urd
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urdy 8Forma podstawowa: urd
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urea 6
urim 7Forma podstawowa: uri
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urna 6Opis: waza do przechowywania prochów zmarłych, zazwyczaj o zwężonej szyjce oraz szerokim spodzie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urnę 10Forma podstawowa: urna
Opis: waza do przechowywania prochów zmarłych, zazwyczaj o zwężonej szyjce oraz szerokim spodzie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urno 6Forma podstawowa: urna
Opis: waza do przechowywania prochów zmarłych, zazwyczaj o zwężonej szyjce oraz szerokim spodzie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uroi 6Forma podstawowa: uroić
Część mowy/forma fleksyjna:
urok 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uroń 12Forma podstawowa: uronić
Część mowy/forma fleksyjna:
uród 11Forma podstawowa: uroda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urta 7
urtą 11Forma podstawowa: urta
urtę 11Forma podstawowa: urta
urty 8Forma podstawowa: urta
urwą 10Forma podstawowa: urwa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: urwać
Część mowy/forma fleksyjna:
urwę 10Forma podstawowa: urwa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: urwać
Część mowy/forma fleksyjna:
uryn 7Forma podstawowa: uryna
Opis: płyn wytwarzany w nerkach i wydalany z organizmu, zawierający produkty przemiany materii bezużyteczne lub szkodliwe dla ustroju.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
usnę 10Forma podstawowa: usnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
usta 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
usuń 14Forma podstawowa: usunąć
Część mowy/forma fleksyjna:
usus 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
usuw 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
usze 6Forma podstawowa: ucha
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uszu 8Forma podstawowa: ucho
Opis: element nakrycia głowy, który służy do zasłaniania ucha.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uszy 7Forma podstawowa: ucho
Opis: element nakrycia głowy, który służy do zasłaniania ucha.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
utai 7Forma podstawowa: utaić
Część mowy/forma fleksyjna:
utka 8Forma podstawowa: utkać
Część mowy/forma fleksyjna:
utnę 11Forma podstawowa: uciąć
Część mowy/forma fleksyjna:
utop 8Forma podstawowa: utopić
Część mowy/forma fleksyjna:
utrę 11Forma podstawowa: utrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
utul 10Forma podstawowa: utulić
Część mowy/forma fleksyjna:
utyj 10Forma podstawowa: utyć
Opis: zwiększyć masę ciała, zarastając tłuszczem.
Część mowy/forma fleksyjna:
utył 10Forma podstawowa: utyć
Opis: zwiększyć masę ciała, zarastając tłuszczem.
Część mowy/forma fleksyjna:
uwag 8Forma podstawowa: uwaga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uwić 11Część mowy/forma fleksyjna:
uwij 8Forma podstawowa: uwić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwił 8Forma podstawowa: uwić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwiń 12Forma podstawowa: uwinąć
Część mowy/forma fleksyjna:
uwoź 14Forma podstawowa: uwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwóź 18Forma podstawowa: uwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
uzda 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: uzdać
Część mowy/forma fleksyjna:
uzie 6Forma podstawowa: uza
użął 16Forma podstawowa: użąć
Część mowy/forma fleksyjna:
użęć 19Forma podstawowa: użąć
użnę 14Forma podstawowa: użąć
Część mowy/forma fleksyjna:
użrą 14Forma podstawowa: użreć
Część mowy/forma fleksyjna:
użyj 13Forma podstawowa: użyć
Część mowy/forma fleksyjna:

Wyrazy na literę u o długości 5

ubawu 11Forma podstawowa: ubaw
Opis: spotkanie towarzyskie, zabawa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubawy 10Forma podstawowa: ubaw
Opis: spotkanie towarzyskie, zabawa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubeka 10Forma podstawowa: ubek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubeki 10Forma podstawowa: ubek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
ubeku 12Forma podstawowa: ubek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubędą 18Forma podstawowa: ubyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ubędę 18Forma podstawowa: ubyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ubici 10Forma podstawowa: ubić
Opis: szybko się wzbogacić na jakimś działaniu.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ubiec 10Część mowy/forma fleksyjna:
ubiel 10Forma podstawowa: ubielić
Część mowy/forma fleksyjna:
ubija 11Forma podstawowa: ubijać
Opis: szybko się bogacić na jakimś działaniu.
Część mowy/forma fleksyjna:
ubiją 15Forma podstawowa: ubić
Opis: szybko się wzbogacić na jakimś działaniu.
Część mowy/forma fleksyjna:
ubije 11Forma podstawowa: ubić
Opis: szybko się wzbogacić na jakimś działaniu.
Część mowy/forma fleksyjna:
ubiły 12Forma podstawowa: ubić
Opis: szybko się wzbogacić na jakimś działaniu.
Część mowy/forma fleksyjna:
ubita 10Forma podstawowa: ubić
Opis: szybko się wzbogacić na jakimś działaniu.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ubite 10Forma podstawowa: ubity
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
ubity 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubkom 11Forma podstawowa: ubek
ubków 14Forma podstawowa: ubek
ubłoć 16Forma podstawowa: ubłocić
Część mowy/forma fleksyjna:
ubodę 14Forma podstawowa: ubość
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: ubóść
Część mowy/forma fleksyjna:
ubodź 18Forma podstawowa: ubość
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: ubóść
Część mowy/forma fleksyjna:
uboga 11Forma podstawowa: ubogi
Opis: taki, który jest prosty, ma niewiele dodatkowych elementów, nie ma żadnych udziwnień, nie jest przesadnie rozbudowany ani zbyt ozdobny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ubogą 15Forma podstawowa: ubogi
Opis: taki, który jest prosty, ma niewiele dodatkowych elementów, nie ma żadnych udziwnień, nie jest przesadnie rozbudowany ani zbyt ozdobny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ubogi 11Opis: taki, który jest prosty, ma niewiele dodatkowych elementów, nie ma żadnych udziwnień, nie jest przesadnie rozbudowany ani zbyt ozdobny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ubogo 11Forma podstawowa: ubogi
Opis: taki, który jest prosty, ma niewiele dodatkowych elementów, nie ma żadnych udziwnień, nie jest przesadnie rozbudowany ani zbyt ozdobny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Opis: prosto, bez dodatkowych elementów, bez żadnych udziwnień, bez przesadnego rozbudowania ani zdobienia.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
uboju 13Forma podstawowa: ubój
Opis: zaplanowane zabijanie zwierząt w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu, zwykle w sposób regulowany przez prawo w celu pozyskania ich mięsa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubola 10Forma podstawowa: ubol
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubole 10Forma podstawowa: ubol
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
uboli 10Forma podstawowa: ubol
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubożę 17Forma podstawowa: ubożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
uboży 14Forma podstawowa: ubożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ubódł 16Forma podstawowa: ubość
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: ubóść
Część mowy/forma fleksyjna:
ubódź 22Forma podstawowa: ubóść
Część mowy/forma fleksyjna:
ubrał 11Forma podstawowa: ubrać
Część mowy/forma fleksyjna:
ubrus 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubyła 12Forma podstawowa: ubyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ubyły 13Forma podstawowa: ubyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ucapi 9Forma podstawowa: ucapić
Część mowy/forma fleksyjna:
uchla 11Forma podstawowa: uchlać
Część mowy/forma fleksyjna:
uchom 11Forma podstawowa: ucho
Opis: element nakrycia głowy, który służy do zasłaniania ucha.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uchyb 13Opis: różnica między wartością zadaną sygnału oraz wartością sygnału wyjściowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: uchybić
Opis: różnica między wartością zadaną sygnału oraz wartością sygnału wyjściowego.
Część mowy/forma fleksyjna:
uchyl 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uciąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
uciec 9Opis: uniknąć czegoś dzięki swoim działaniom.
Część mowy/forma fleksyjna:
ucisz 8Forma podstawowa: uciszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ucząc 13Forma podstawowa: uczyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
uczci 9Forma podstawowa: uczcić
Część mowy/forma fleksyjna:
uczeń 14Forma podstawowa: uczenie
Opis: w sposób świadczący o czyjejś uczoności, mądrze, naukowo.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uczep 9Forma podstawowa: uczepić
Część mowy/forma fleksyjna:
uczmy 10Forma podstawowa: uczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
uczta 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uczto 9Forma podstawowa: uczta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uczty 10Forma podstawowa: uczta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uczuć 15Forma podstawowa: uczucia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: uczucie
Opis: stan psychiczny, który zawiera w sobie stosunek do świata zewnętrznego, zdarzeń, ludzi itp.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uczuj 12Forma podstawowa: uczuć
Część mowy/forma fleksyjna:
uczul 11Forma podstawowa: uczulić
Część mowy/forma fleksyjna:
uczuł 12Forma podstawowa: uczuć
Część mowy/forma fleksyjna:
uczył 11Forma podstawowa: uczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
uczże 12Forma podstawowa: uczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
udach 11Forma podstawowa: udo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udają 14Forma podstawowa: udawać
Część mowy/forma fleksyjna:
udali 9Forma podstawowa: udać
Część mowy/forma fleksyjna:
udała 10Forma podstawowa: udać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: udały
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
udałe 10Forma podstawowa: udały
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
udało 10Forma podstawowa: udały
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
udały 11Forma podstawowa: udać
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
udami 9Forma podstawowa: ud
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: udo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udamy 10Forma podstawowa: udać
Część mowy/forma fleksyjna:
udana 8Forma podstawowa: udać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: udany
Opis: dobry, taki, który się udał, minął bez zakłóceń, był przyjemny, taki, który się podoba.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
udaną 12Forma podstawowa: udać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
udane 8Forma podstawowa: udać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: udany
Opis: dobry, taki, który się udał, minął bez zakłóceń, był przyjemny, taki, który się podoba.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
udani 8Forma podstawowa: udany
Opis: dobry, taki, który się udał, minął bez zakłóceń, był przyjemny, taki, który się podoba.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
udano 8Forma podstawowa: udać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: udany
Opis: dobry, taki, który się udał, minął bez zakłóceń, był przyjemny, taki, który się podoba.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
udany 9Opis: dobry, taki, który się udał, minął bez zakłóceń, był przyjemny, taki, który się podoba.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
udarć 13Forma podstawowa: udrzeć
udasz 8Forma podstawowa: udać
Część mowy/forma fleksyjna:
udeka 9Forma podstawowa: udek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udeki 9Forma podstawowa: udek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
uderz 8Forma podstawowa: uderzyć
Opis: zalecić się, spróbować zdobyć zainteresowanie kogoś, kto wydaje się atrakcyjnym partnerem.
Część mowy/forma fleksyjna:
udoić 13Część mowy/forma fleksyjna:
udoił 10Forma podstawowa: udoić
Część mowy/forma fleksyjna:
udoją 14Forma podstawowa: udoić
Część mowy/forma fleksyjna:
udoje 10Forma podstawowa: udój
Opis: dojenie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udoju 12Forma podstawowa: udój
Opis: dojenie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udony 9Forma podstawowa: udon
udowa 8Forma podstawowa: udowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
udowi 8Forma podstawowa: ud
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: udowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
udrom 9Forma podstawowa: udry
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udrów 12Forma podstawowa: udry
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udzie 8Forma podstawowa: ud
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uedów 12Forma podstawowa: ued
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ufają 17Forma podstawowa: ufać
Część mowy/forma fleksyjna:
ufali 12Forma podstawowa: ufać
Część mowy/forma fleksyjna:
ufała 13Forma podstawowa: ufać
Część mowy/forma fleksyjna:
ufało 13Forma podstawowa: ufać
Część mowy/forma fleksyjna:
ufały 14Forma podstawowa: ufać
Część mowy/forma fleksyjna:
ufici 12Forma podstawowa: ufita
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ufitą 16Forma podstawowa: ufita
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ufito 12Forma podstawowa: ufita
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ufity 13Forma podstawowa: ufita
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
ufnie 11Opis: w sposób, który świadczy o tym, że ktoś komuś ufa.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
ufnym 13Forma podstawowa: ufny
Opis: o człowieku: taki, który wierzy w kogoś lub coś, pokłada wiarę, jest pełen nadziei.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ufoku 14Forma podstawowa: ufok
ugada 10Forma podstawowa: ugadać
Część mowy/forma fleksyjna:
ugasi 9Forma podstawowa: ugasić
Część mowy/forma fleksyjna:
ugiąć 18Część mowy/forma fleksyjna:
ugiął 15Forma podstawowa: ugiąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ugięć 18Forma podstawowa: ugięcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ugnoi 9Forma podstawowa: ugnoić
Część mowy/forma fleksyjna:
ugnój 15Forma podstawowa: ugnoić
Część mowy/forma fleksyjna:
ugodo 10Forma podstawowa: ugoda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ugody 11Forma podstawowa: ugoda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ugoru 11Forma podstawowa: ugór
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ugory 10Forma podstawowa: ugór
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ugrab 11Forma podstawowa: ugrabić
Część mowy/forma fleksyjna:
ugrać 14Część mowy/forma fleksyjna:
ugram 10Forma podstawowa: ugrać
Część mowy/forma fleksyjna:
ugrów 13Forma podstawowa: ugier
Opis: farba o kolorze pomiędzy żółtym a złocistobrunatnym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ugrze 9Forma podstawowa: ugier
Opis: farba o kolorze pomiędzy żółtym a złocistobrunatnym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uhlom 11Forma podstawowa: uhla
Opis: uhla zwyczajna, Melanitta fusca - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae), występuje na obszarze od północnej Skandynawii po Jenisej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uhuru 13
ujadą 14Forma podstawowa: ujechać
Część mowy/forma fleksyjna:
ujadę 14Forma podstawowa: ujechać
Część mowy/forma fleksyjna:
ujedź 18Forma podstawowa: ujechać
Część mowy/forma fleksyjna:
ujeść 18Część mowy/forma fleksyjna:
ujęci 14Forma podstawowa: ująć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ujęło 15Forma podstawowa: ująć
Część mowy/forma fleksyjna:
ujętą 18Forma podstawowa: ująć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ujęty 15Forma podstawowa: ująć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ujmie 10Forma podstawowa: ująć
Część mowy/forma fleksyjna:
ujrzą 13Forma podstawowa: ujrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
ujrzę 13Forma podstawowa: ujrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
ujscy 11Forma podstawowa: ujski
ujska 10Forma podstawowa: ujski
ujski 10
ukarm 9Forma podstawowa: ukarmić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukarz 8Forma podstawowa: ukarać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukisi 8Forma podstawowa: ukisić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukisł 10Forma podstawowa: ukisnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
uklei 9Forma podstawowa: ukleić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: ukleja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ukleja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uklej 11Forma podstawowa: ukleić
Część mowy/forma fleksyjna:
uklęk 14Opis: pozycja klęcząca.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukłoń 16Forma podstawowa: ukłonić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukłuć 17Forma podstawowa: ukłucie
Opis: nieprzyjemne odczucie krótkiego, nagłego bólu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna:
ukłuł 14Forma podstawowa: ukłuć
Część mowy/forma fleksyjna:
uknuć 15Część mowy/forma fleksyjna:
uknuj 12Forma podstawowa: uknuć
Część mowy/forma fleksyjna:
uknuł 12Forma podstawowa: uknuć
Część mowy/forma fleksyjna:
ukoić 13Część mowy/forma fleksyjna:
ukoję 14Forma podstawowa: ukoić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukolą 13Forma podstawowa: ukłuć
ukopu 11Forma podstawowa: ukop
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukopy 10Forma podstawowa: ukop
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukosi 8Forma podstawowa: ukosić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: ukoś
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukosy 9Forma podstawowa: ukos
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukórz 12Forma podstawowa: ukorzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ukraj 10Forma podstawowa: ukrajać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukroi 8Forma podstawowa: ukroić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukrop 9Forma podstawowa: ukropić
Opis: ciecz podgrzana do temperatury, w której zaczyna wrzeć, ciecz bardzo gorąca, powodująca oparzenia w kontakcie ze skórą.
Część mowy/forma fleksyjna:
ukróć 17Forma podstawowa: ukrócić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukrył 11Forma podstawowa: ukryć
Część mowy/forma fleksyjna:
ukuci 11Forma podstawowa: ukuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ukują 16Forma podstawowa: ukuć
Część mowy/forma fleksyjna:
ukuje 12Forma podstawowa: ukuć
Część mowy/forma fleksyjna:
ukuję 16Forma podstawowa: ukuć
Część mowy/forma fleksyjna:
ukuła 12Forma podstawowa: ukuć
Część mowy/forma fleksyjna:
ukuły 13Forma podstawowa: ukuć
Część mowy/forma fleksyjna:
ukutą 15Forma podstawowa: ukuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ukuwa 10Forma podstawowa: ukuwać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukwap 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukwas 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulało 10Forma podstawowa: ulać
Część mowy/forma fleksyjna:
ulamą 13Forma podstawowa: ulama
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulamę 13Forma podstawowa: ulama
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulami 9Forma podstawowa: ul
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ula
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulana 8Forma podstawowa: ulać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ulaną 12Forma podstawowa: ulać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: ulana
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulane 8Forma podstawowa: ulać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ulano 8Forma podstawowa: ulać
Część mowy/forma fleksyjna:
ulany 9Forma podstawowa: ulać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ulazł 10Forma podstawowa: uleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
ulaże 12Forma podstawowa: ulaż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uleci 9Forma podstawowa: ulecieć
Część mowy/forma fleksyjna:
uległ 12Forma podstawowa: ulec
Część mowy/forma fleksyjna:
uleli 9Forma podstawowa: ulać
Część mowy/forma fleksyjna:
ulema 9Forma podstawowa: ulem
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulemę 13Forma podstawowa: ulema
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulemi 9Forma podstawowa: ulem
ulemy 10Forma podstawowa: ulem
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: ulema
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
ulena 8Opis: rodzaj śliwki, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulenę 12Forma podstawowa: ulena
Opis: rodzaj śliwki, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulepi 9Forma podstawowa: ulepić
Część mowy/forma fleksyjna:
ulepu 11Forma podstawowa: ulep
Opis: przesłodzony, zbyt słodki napój.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulepy 10Forma podstawowa: ulep
Opis: przesłodzony, zbyt słodki napój.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulewa 8Forma podstawowa: ulewać
Część mowy/forma fleksyjna:
ulewą 12Forma podstawowa: ulewa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulewę 12Forma podstawowa: ulewa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulewy 9Forma podstawowa: ulew
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulezą 12Forma podstawowa: uleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
ulezę 12Forma podstawowa: uleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
uleżą 16Forma podstawowa: uleżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
uleżę 16Forma podstawowa: uleżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
ulgom 11Forma podstawowa: ulga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulica 9Opis: jezdnia - część ulicy przeznaczona dla ruchu samochodowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulicę 13Forma podstawowa: ulica
Opis: jezdnia - część ulicy przeznaczona dla ruchu samochodowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulico 9Forma podstawowa: ulica
Opis: jezdnia - część ulicy przeznaczona dla ruchu samochodowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulika 9Forma podstawowa: ulik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uliki 9Forma podstawowa: ulik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulotu 11Forma podstawowa: ulot
Opis: wyładowanie elektryczne spowodowane przez jonizację płynu czyli cieczy lub gazu otaczającego przewodnik, które pojawia się kiedy gradient potencjału przekracza pewną wartość, ale warunki są niewystar
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uloty 10Forma podstawowa: ulot
Opis: wyładowanie elektryczne spowodowane przez jonizację płynu czyli cieczy lub gazu otaczającego przewodnik, które pojawia się kiedy gradient potencjału przekracza pewną wartość, ale warunki są niewystar
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulową 12Forma podstawowa: ulowy
Opis: taki, który występuje w ulu, na ulu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ulowe 8Forma podstawowa: ulowy
Opis: taki, który występuje w ulu, na ulu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ulowi 8Forma podstawowa: ul
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulowy 9Opis: taki, który występuje w ulu, na ulu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ultim 10Forma podstawowa: ultima
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulung 12
ulwie 8Forma podstawowa: ulwa
Opis: watka - przedstawiciel zielenic z rzędu watkowców (Ulvales).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulżyj 15Forma podstawowa: ulżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ulżył 15Forma podstawowa: ulżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
uładź 18Forma podstawowa: uładzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ułatw 10Forma podstawowa: ułatwić
Część mowy/forma fleksyjna:
ułożę 17Forma podstawowa: ułożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ułoży 14Forma podstawowa: ułożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ułudą 16Forma podstawowa: ułuda
Opis: urojenie, żywione przekonanie o czymś albo o kimś, które nie ma potwierdzenia w rzeczywistości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ułusu 13Forma podstawowa: ułus
Opis: jednostka podziału administracyjnego autonomicznej rosyjskiej republiki Jakucji, odpowiadająca rejonowi w większości innych republik Federacji Rosyjskiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ułusy 12Forma podstawowa: ułus
Opis: jednostka podziału administracyjnego autonomicznej rosyjskiej republiki Jakucji, odpowiadająca rejonowi w większości innych republik Federacji Rosyjskiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umaić 13Część mowy/forma fleksyjna:
umaił 10Forma podstawowa: umaić
Część mowy/forma fleksyjna:
umaja 10Forma podstawowa: umajać
Część mowy/forma fleksyjna:
umają 14Forma podstawowa: umaić
Część mowy/forma fleksyjna:
umaję 14Forma podstawowa: umaić
Część mowy/forma fleksyjna:
umarć 13Forma podstawowa: umarcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umaść 17Forma podstawowa: umaścić
Część mowy/forma fleksyjna:
umażą 16Forma podstawowa: umazać
Część mowy/forma fleksyjna:
umaże 12Forma podstawowa: umazać
Część mowy/forma fleksyjna:
umącz 13Forma podstawowa: umączyć
Część mowy/forma fleksyjna:
umbem 11Forma podstawowa: umbo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umbom 11Forma podstawowa: umbo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umbra 10Opis: naturalny barwnik używany w malarstwie, żółty, zielonobrunatny lub brunatnoczerwony, składa się głównie z czerwonego iłu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umbrę 14Forma podstawowa: umbra
Opis: naturalny barwnik używany w malarstwie, żółty, zielonobrunatny lub brunatnoczerwony, składa się głównie z czerwonego iłu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umiak 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umiej 10Forma podstawowa: umieć
Część mowy/forma fleksyjna:
umiel 9Forma podstawowa: umleć
Część mowy/forma fleksyjna:
umiem 9Forma podstawowa: umieć
Część mowy/forma fleksyjna:
umila 9Forma podstawowa: umilać
Część mowy/forma fleksyjna:
umili 9Forma podstawowa: umilić
Część mowy/forma fleksyjna:
umizg 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umkną 13Forma podstawowa: umknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
umknę 13Forma podstawowa: umknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
umłóć 19Forma podstawowa: umłócić
Część mowy/forma fleksyjna:
umocz 9Forma podstawowa: umoczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
umoru 10Forma podstawowa: umór
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umory 9Forma podstawowa: umór
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umowa 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umową 12Forma podstawowa: umowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
umowę 12Forma podstawowa: umowa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umowo 8Forma podstawowa: umowa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umowy 9Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
umówi 12Forma podstawowa: umówić
Część mowy/forma fleksyjna:
umrze 8Forma podstawowa: umrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
umyci 10Forma podstawowa: umyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
umyję 15Forma podstawowa: umyć
Część mowy/forma fleksyjna:
umyka 10Forma podstawowa: umykać
Część mowy/forma fleksyjna:
umyli 10Forma podstawowa: umyć
Część mowy/forma fleksyjna:
umyła 11Forma podstawowa: umyć
Część mowy/forma fleksyjna:
umysł 11Opis: człowiek oceniany ze względu na umysłowość
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umyśl 14Forma podstawowa: umyślić
Część mowy/forma fleksyjna:
umyta 10Forma podstawowa: umyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
umytą 14Forma podstawowa: umyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
umyte 10Forma podstawowa: umyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
umyto 10Forma podstawowa: umyć
Część mowy/forma fleksyjna:
umyty 11Forma podstawowa: umyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
uncja 10Opis: jednostka masy równa 31,1034768 grama.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uncję 14Forma podstawowa: uncja
Opis: jednostka masy równa 31,1034768 grama.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uncjo 10Forma podstawowa: uncja
Opis: jednostka masy równa 31,1034768 grama.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
undyn 9Forma podstawowa: undyna
Opis: nimfa wodna przybierająca postać pięknej dziewczyny, która zwabiała młodych mężczyzn w głębiny rzek i tonie jezior.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
unieś 11Forma podstawowa: unieść
Część mowy/forma fleksyjna:
uniki 8Forma podstawowa: unik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uniku 10Forma podstawowa: unik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uniom 8Forma podstawowa: unia
Opis: skrótowo o Unii Europejskiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
unita 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
unitę 12Forma podstawowa: unita
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
unito 8Forma podstawowa: unita
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
unizm 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uniża 11Forma podstawowa: uniżać
Część mowy/forma fleksyjna:
uniżą 15Forma podstawowa: uniżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
uniżę 15Forma podstawowa: uniżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
uniży 12Forma podstawowa: uniżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
unosi 7Forma podstawowa: unosić
Część mowy/forma fleksyjna:
uowej 9Forma podstawowa: uowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uowym 9Forma podstawowa: uowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
upada 9Forma podstawowa: upadać
Część mowy/forma fleksyjna:
upadł 11Forma podstawowa: upaść
Część mowy/forma fleksyjna:
upaja 10Forma podstawowa: upajać
Część mowy/forma fleksyjna:
upala 9Forma podstawowa: upalać
Część mowy/forma fleksyjna:
upalę 13Forma podstawowa: upalić
Część mowy/forma fleksyjna:
uparł 10Forma podstawowa: uprzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
upasa 8Forma podstawowa: upasać
Część mowy/forma fleksyjna:
upasł 10Forma podstawowa: upaść
Część mowy/forma fleksyjna:
upaść 17Część mowy/forma fleksyjna:
upcha 11Forma podstawowa: upchać
Część mowy/forma fleksyjna:
upędu 15Forma podstawowa: upęd
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upędź 21Forma podstawowa: upędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
upiąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
upici 9Forma podstawowa: upić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
upiec 9Część mowy/forma fleksyjna:
upija 10Forma podstawowa: upijać
Część mowy/forma fleksyjna:
upiją 14Forma podstawowa: upić
Część mowy/forma fleksyjna:
upije 10Forma podstawowa: upić
Część mowy/forma fleksyjna:
upili 9Forma podstawowa: upić
Część mowy/forma fleksyjna:
upiło 10Forma podstawowa: upić
Część mowy/forma fleksyjna:
upiły 11Forma podstawowa: upić
Część mowy/forma fleksyjna:
upina 8Forma podstawowa: upinać
Część mowy/forma fleksyjna:
upiór 12Opis: groźny dla ludzi duch osoby zmarłej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upitą 13Forma podstawowa: upić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
upite 9Forma podstawowa: upić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
upito 9Forma podstawowa: upić
Część mowy/forma fleksyjna:
upity 10Forma podstawowa: upić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
upleć 14Forma podstawowa: upleść
Część mowy/forma fleksyjna:
upłyń 17Forma podstawowa: upłynąć
Część mowy/forma fleksyjna:
upoić 13Część mowy/forma fleksyjna:
upoją 14Forma podstawowa: upoić
Część mowy/forma fleksyjna:
upoje 10Forma podstawowa: upój
Opis: wodopój.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upoju 12Forma podstawowa: upój
Opis: wodopój.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uporu 10Forma podstawowa: upór
Opis: cecha człowieka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uprać 13Część mowy/forma fleksyjna:
uprał 10Forma podstawowa: uprać
Część mowy/forma fleksyjna:
uprań 14Forma podstawowa: uprać
upraw 8Forma podstawowa: uprawa
Opis: rośliny uprawiane na danym terenie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upust 11Opis: usuwanie nadmiaru substancji z układu czy instalacji, zwykle - cieczy ze zbiornika.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uradź 16Forma podstawowa: uradzić
Część mowy/forma fleksyjna:
urala 8Forma podstawowa: ural
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urale 8Forma podstawowa: ural
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urali 8Forma podstawowa: ural
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ural
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uralu 10Forma podstawowa: ural
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uranu 9Forma podstawowa: uran
Opis: U - pierwiastek chemiczny z grupy aktynowców.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urany 8Forma podstawowa: uran
Opis: U - pierwiastek chemiczny z grupy aktynowców.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urazą 11Forma podstawowa: uraza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urazę 11Forma podstawowa: uraza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urazy 8Forma podstawowa: uraz
Opis: reakcja psychiczna, negatywne wyobrażenie o czymś lub o kimś, uprzedzenie do czegoś lub kogoś, przeczulenie, które jest wynikiem przykrych doświadczeń.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urażą 15Forma podstawowa: urazić
Część mowy/forma fleksyjna:
urąga 13Forma podstawowa: urąg
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urągi 13Forma podstawowa: urąg
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urągu 15Forma podstawowa: urąg
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urdom 9Forma podstawowa: urd
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ureaz 7Forma podstawowa: ureaza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ureid 8Opis: związek organiczny, pochodna mocznika, w której atom wodoru mocznika został zastąpiony grupą organiczną - acylem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ureną 11Forma podstawowa: urena
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urenę 11Forma podstawowa: urena
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urguj 13Forma podstawowa: urgować
Część mowy/forma fleksyjna:
urlop 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urnie 7Forma podstawowa: urna
Opis: waza do przechowywania prochów zmarłych, zazwyczaj o zwężonej szyjce oraz szerokim spodzie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urnom 8Forma podstawowa: urna
Opis: waza do przechowywania prochów zmarłych, zazwyczaj o zwężonej szyjce oraz szerokim spodzie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urobi 9Forma podstawowa: urobić
Część mowy/forma fleksyjna:
urocz 8Forma podstawowa: uroczyć
uroda 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urodą 12Forma podstawowa: uroda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urodę 12Forma podstawowa: uroda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urodo 8Forma podstawowa: uroda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urody 9Forma podstawowa: uroda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: uroda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
uroić 12Część mowy/forma fleksyjna:
uroję 13Forma podstawowa: uroić
Część mowy/forma fleksyjna:
uroki 8Forma podstawowa: urok
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urósł 13Forma podstawowa: urosnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: urość
Część mowy/forma fleksyjna:
uróść 20Forma podstawowa: urosnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
urson 7Opis: Erethizon dorsatum – gatunek gryzonia z rodziny ursonowatych, jedyny przedstawiciel rodzaju Erethizon, występuje w Ameryce Północnej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urtom 9Forma podstawowa: urta
urwać 12Część mowy/forma fleksyjna:
urwał 9Forma podstawowa: urwać
Część mowy/forma fleksyjna:
urwań 13Forma podstawowa: urwanie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urwie 7Forma podstawowa: urwać
Część mowy/forma fleksyjna:
uryna 8Opis: płyn wytwarzany w nerkach i wydalany z organizmu, zawierający produkty przemiany materii bezużyteczne lub szkodliwe dla ustroju.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urynę 12Forma podstawowa: uryna
Opis: płyn wytwarzany w nerkach i wydalany z organizmu, zawierający produkty przemiany materii bezużyteczne lub szkodliwe dla ustroju.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uryno 8Forma podstawowa: uryna
Opis: płyn wytwarzany w nerkach i wydalany z organizmu, zawierający produkty przemiany materii bezużyteczne lub szkodliwe dla ustroju.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uryny 9Forma podstawowa: uryna
Opis: płyn wytwarzany w nerkach i wydalany z organizmu, zawierający produkty przemiany materii bezużyteczne lub szkodliwe dla ustroju.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urzec 8Część mowy/forma fleksyjna:
urzet 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urzęś 15Forma podstawowa: urzęsić
Część mowy/forma fleksyjna:
urznę 11Forma podstawowa: urznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
urżną 15Forma podstawowa: urżnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
urżnę 15Forma podstawowa: urżnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
uskub 12Forma podstawowa: uskubać
Część mowy/forma fleksyjna:
usłać 14Część mowy/forma fleksyjna:
usłań 15Forma podstawowa: usłać
usłuż 15Forma podstawowa: usłużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
usmol 9Forma podstawowa: usmolić
Część mowy/forma fleksyjna:
usmoł 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
usrać 12Część mowy/forma fleksyjna:
usrał 9Forma podstawowa: usrać
Część mowy/forma fleksyjna:
usram 8Forma podstawowa: usrać
Część mowy/forma fleksyjna:
usrań 13Forma podstawowa: usrać
ustać 13Część mowy/forma fleksyjna:
ustal 9Forma podstawowa: ustalić
Opis: uczynić, przynajmniej czasowo, niezmiennym.
Część mowy/forma fleksyjna:
ustaw 8Forma podstawowa: ustawić
Część mowy/forma fleksyjna:
ustna 8Forma podstawowa: ustny
Opis: dotyczący ust, znajdujący się lub powstający w ustach.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ustni 8Forma podstawowa: ustny
Opis: dotyczący ust, znajdujący się lub powstający w ustach.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ustom 9Forma podstawowa: usta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
usuną 13Forma podstawowa: usunąć
Część mowy/forma fleksyjna:
usunę 13Forma podstawowa: usunąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ususu 11Forma podstawowa: usus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ususy 10Forma podstawowa: usus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
usuwa 9Forma podstawowa: usuwać
Część mowy/forma fleksyjna:
usuwu 11Forma podstawowa: usuw
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
usuwy 10Forma podstawowa: usuw
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uszak 8Opis: poszerzenie obramienia, najczęściej okiennego lub drzwiowego, akcentujące jego górne naroża.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uszka 8Forma podstawowa: uszko
Opis: otworek w igle, przez który przewleka się nitkę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uszku 10Forma podstawowa: uszko
Opis: otworek w igle, przez który przewleka się nitkę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uszła 9Forma podstawowa: ujść
Część mowy/forma fleksyjna:
uszło 9Forma podstawowa: ujść
Część mowy/forma fleksyjna:
uszni 7Forma podstawowa: uszny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uszów 11Forma podstawowa: ucho
Opis: element nakrycia głowy, który służy do zasłaniania ucha.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uszyc 9Forma podstawowa: uszyca
uszyj 10Forma podstawowa: uszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
uszył 10Forma podstawowa: uszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
uśpić 17Opis: uśpić, wprowadzić w stan snu
Część mowy/forma fleksyjna:
uśpij 14Forma podstawowa: uśpić
Opis: uśpić, wprowadzić w stan snu
Część mowy/forma fleksyjna:
uśpił 14Forma podstawowa: uśpić
Opis: uśpić, wprowadzić w stan snu
Część mowy/forma fleksyjna:
uświń 17Forma podstawowa: uświnić
Część mowy/forma fleksyjna:
utach 11Forma podstawowa: uta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
utarć 13Forma podstawowa: utrzeć
utkam 10Forma podstawowa: utkać
Część mowy/forma fleksyjna:
utkną 13Forma podstawowa: utknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
utknę 13Forma podstawowa: utknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
utkwi 9Forma podstawowa: utkwić
Część mowy/forma fleksyjna:
utocz 9Forma podstawowa: utoczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
utonę 12Forma podstawowa: utonąć
Część mowy/forma fleksyjna:
utopi 9Forma podstawowa: utopić
Część mowy/forma fleksyjna:
utraf 12Forma podstawowa: utrafić
Część mowy/forma fleksyjna:
utrat 9Forma podstawowa: utrata
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
utrąć 17Forma podstawowa: utrącić
Część mowy/forma fleksyjna:
utulę 15Forma podstawowa: utulić
Część mowy/forma fleksyjna:
utuli 11Forma podstawowa: utulić
Część mowy/forma fleksyjna:
utwór 12Opis: element anatomiczny jakiegoś narządu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
utyci 10Forma podstawowa: utyty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
utyło 11Forma podstawowa: utyć
Opis: zwiększyć masę ciała, zarastając tłuszczem.
Część mowy/forma fleksyjna:
utyta 10Forma podstawowa: utyty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
utyte 10Forma podstawowa: utyty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
utyto 10Forma podstawowa: utyć
Opis: zwiększyć masę ciała, zarastając tłuszczem.
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: utyty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
utyty 11Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uwaga 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uwagę 13Forma podstawowa: uwaga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uwago 9Forma podstawowa: uwaga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uwala 8Forma podstawowa: uwalać
Część mowy/forma fleksyjna:
uwale 8Forma podstawowa: uwał
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uwalę 12Forma podstawowa: uwalić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwali 8Forma podstawowa: uwalić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwędź 20Forma podstawowa: uwędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwiąd 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uwici 8Forma podstawowa: uwić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
uwieś 11Forma podstawowa: uwiesić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwięź 19Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uwija 9Forma podstawowa: uwijać
Część mowy/forma fleksyjna:
uwiją 13Forma podstawowa: uwić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwiję 13Forma podstawowa: uwić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwiło 9Forma podstawowa: uwić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwita 8Forma podstawowa: uwić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
uwitą 12Forma podstawowa: uwić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
uwite 8Forma podstawowa: uwić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
uwito 8Forma podstawowa: uwić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwity 9Forma podstawowa: uwić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
uwole 8Forma podstawowa: uwol
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
uwoli 8Forma podstawowa: uwol
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uwożą 15Forma podstawowa: uwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwódź 20Forma podstawowa: uwodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwroć 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uzach 10Forma podstawowa: uza
uzami 8Forma podstawowa: uza
uziem 8Forma podstawowa: uziemić
Część mowy/forma fleksyjna:
uziom 8Opis: "metalowa elektroda lub zespół elektrod umieszczona w wilgotnej warstwie gruntu, zapewniający połączenie przedmiotów uziemianych i gruntu (""ziemi"") z możliwie małą rezystancją."
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uznam 8Forma podstawowa: uznać
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uznój 13Forma podstawowa: uznoić
Część mowy/forma fleksyjna:
uzusu 11Forma podstawowa: uzus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uzusy 10Forma podstawowa: uzus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uzwój 13Forma podstawowa: uzwoić
Część mowy/forma fleksyjna:
uzysk 9Opis: korzyść, to, co uzyskano lub pozyskano jakoś z czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
użala 12Forma podstawowa: użalać
Część mowy/forma fleksyjna:
użarł 13Forma podstawowa: użreć
Część mowy/forma fleksyjna:
użera 11Forma podstawowa: użerać
Część mowy/forma fleksyjna:
użęci 16Forma podstawowa: użąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
użęło 17Forma podstawowa: użąć
Część mowy/forma fleksyjna:
użętą 20Forma podstawowa: użąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
użnie 11Forma podstawowa: użąć
Część mowy/forma fleksyjna:
użnij 13Forma podstawowa: użąć
Część mowy/forma fleksyjna:
użryj 14Forma podstawowa: użreć
Część mowy/forma fleksyjna:
użycz 13Forma podstawowa: użyczyć
Opis: udostępnić na jakiś czas do użycia
Część mowy/forma fleksyjna:
użyją 18Forma podstawowa: użyć
Część mowy/forma fleksyjna:
użyje 14Forma podstawowa: użyć
Część mowy/forma fleksyjna:
użyję 18Forma podstawowa: użyć
Część mowy/forma fleksyjna:
użyli 13Forma podstawowa: użyć
Część mowy/forma fleksyjna:
użyła 14Forma podstawowa: użyć
Część mowy/forma fleksyjna:
użyły 15Forma podstawowa: użyć
Część mowy/forma fleksyjna:
użytą 17Forma podstawowa: użyty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uazem 8Forma podstawowa: uaz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uazie 7Forma podstawowa: uaz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uazom 8Forma podstawowa: uaz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uazów 11Forma podstawowa: uaz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubarw 9Forma podstawowa: ubarwić
Część mowy/forma fleksyjna:
ubawi 9Forma podstawowa: ubawić
Część mowy/forma fleksyjna:
ubawy 10Forma podstawowa: ubawa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubądź 22Forma podstawowa: ubyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ubecy 11Forma podstawowa: ubek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubici 10Forma podstawowa: ubity
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubiję 15Forma podstawowa: ubić
Opis: szybko się wzbogacić na jakimś działaniu.
Część mowy/forma fleksyjna:
ubili 10Forma podstawowa: ubić
Opis: szybko się wzbogacić na jakimś działaniu.
Część mowy/forma fleksyjna:
ubiła 11Forma podstawowa: ubić
Opis: szybko się wzbogacić na jakimś działaniu.
Część mowy/forma fleksyjna:
ubiło 11Forma podstawowa: ubić
Opis: szybko się wzbogacić na jakimś działaniu.
Część mowy/forma fleksyjna:
ubiór 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubitą 14Forma podstawowa: ubić
Opis: szybko się wzbogacić na jakimś działaniu.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ubite 10Forma podstawowa: ubić
Opis: szybko się wzbogacić na jakimś działaniu.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ubito 10Forma podstawowa: ubić
Opis: szybko się wzbogacić na jakimś działaniu.
Część mowy/forma fleksyjna:
ubity 11Forma podstawowa: ubić
Opis: szybko się wzbogacić na jakimś działaniu.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ubliż 14Forma podstawowa: ubliżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ubocz 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubodą 14Forma podstawowa: ubość
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: ubóść
Część mowy/forma fleksyjna:
uboje 11Forma podstawowa: ubój
Opis: zaplanowane zabijanie zwierząt w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu, zwykle w sposób regulowany przez prawo w celu pozyskania ich mięsa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubolu 12Forma podstawowa: ubol
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubożą 17Forma podstawowa: ubożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ubożę 17Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubóść 22Część mowy/forma fleksyjna:
ubrać 14Część mowy/forma fleksyjna:
ubrań 15Forma podstawowa: ubranie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubrda 10Forma podstawowa: ubrdać
Część mowy/forma fleksyjna:
ubyli 11Forma podstawowa: ubyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ubyło 12Forma podstawowa: ubyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ubyto 11Forma podstawowa: ubyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ubywa 10Forma podstawowa: ubywać
Część mowy/forma fleksyjna:
uchap 11Forma podstawowa: uchapić
uchem 11Forma podstawowa: ucho
Opis: element nakrycia głowy, który służy do zasłaniania ucha.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uchol 11
uchom 11Forma podstawowa: ucha
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uchyl 12Forma podstawowa: uchylić
Część mowy/forma fleksyjna:
uciap 9Forma podstawowa: uciapać
Część mowy/forma fleksyjna:
uciąg 14Opis: w okrętownictwie siła będąca wypadkową między siłą naporu śruby (napędu) a siłą oporu wody.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uciął 14Forma podstawowa: uciąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ucięć 17Forma podstawowa: uciąć
ucina 8Forma podstawowa: ucinać
Część mowy/forma fleksyjna:
ucios 8Opis: skośne ścięcie narożnika lub graniastej krawędzi w celu ochrony przed uszkodzeniem od przypadkowego uderzenia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ucisk 9Opis: zespół działań jednostek silniejszych, podpierających się prawem, wobec słabszych, mający na celu odebranie praw i dóbr tym drugim.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uczeń 14Opis: człowiek, zwykle młody, który uczy się w szkole (instytucji edukacyjnej).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uczep 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uczni 8Forma podstawowa: uczeń
Opis: człowiek, zwykle młody, który uczy się w szkole (instytucji edukacyjnej).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ucztą 13Forma podstawowa: uczta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ucztę 13Forma podstawowa: uczta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uczuć 15Część mowy/forma fleksyjna:
uczyć 14Część mowy/forma fleksyjna:
uczyń 15Forma podstawowa: uczynić
Część mowy/forma fleksyjna:
udach 11Forma podstawowa: ud
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udaje 10Forma podstawowa: udawać
Część mowy/forma fleksyjna:
udaję 14Forma podstawowa: udawać
Część mowy/forma fleksyjna:
udali 9Forma podstawowa: udały
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
udałą 14Forma podstawowa: udały
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
udało 10Forma podstawowa: udać
Część mowy/forma fleksyjna:
udaną 12Forma podstawowa: udany
Opis: dobry, taki, który się udał, minął bez zakłóceń, był przyjemny, taki, który się podoba.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
udani 8Forma podstawowa: udać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
udany 9Forma podstawowa: udać
Opis: dobry, taki, który się udał, minął bez zakłóceń, był przyjemny, taki, który się podoba.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
udarł 10Forma podstawowa: udrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
udaru 10Forma podstawowa: udar
Opis: zwyczajowa nazwa udaru mózgu - zespołu objawów klinicznych związanych z nagłym wystąpieniem ogniskowego lub uogólnionego zaburzenia czynności mózgu, powstałego w wyniku zaburzenia krążenia mózgowego
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udary 9Forma podstawowa: udar
Opis: zwyczajowa nazwa udaru mózgu - zespołu objawów klinicznych związanych z nagłym wystąpieniem ogniskowego lub uogólnionego zaburzenia czynności mózgu, powstałego w wyniku zaburzenia krążenia mózgowego
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udecy 10Forma podstawowa: udek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udeku 11Forma podstawowa: udek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udkom 10Forma podstawowa: udko
Opis: mięso z nóżki drobiowej z kostką.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udław 10Forma podstawowa: udławić
Część mowy/forma fleksyjna:
udnic 9Forma podstawowa: udnica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udoję 14Forma podstawowa: udoić
Część mowy/forma fleksyjna:
udonu 10Forma podstawowa: udon
udową 12Forma podstawowa: udowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
udowe 8Forma podstawowa: udowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
udowy 9Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
udrap 9Forma podstawowa: udrapać
Część mowy/forma fleksyjna:
udręk 13Forma podstawowa: udręka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udrze 8Forma podstawowa: udrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
udupi 11Forma podstawowa: udupić
Część mowy/forma fleksyjna:
udusi 10Forma podstawowa: udusić
Część mowy/forma fleksyjna:
udzie 8Forma podstawowa: udo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udźca 17Forma podstawowa: udziec
Opis: mięso uda dużego zwierzęcia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udźce 17Forma podstawowa: udziec
Opis: mięso uda dużego zwierzęcia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udźcu 19Forma podstawowa: udziec
Opis: mięso uda dużego zwierzęcia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uedem 9Forma podstawowa: ued
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uedom 9Forma podstawowa: ued
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ufamy 13Forma podstawowa: ufać
Część mowy/forma fleksyjna:
ufano 11Forma podstawowa: ufać
Część mowy/forma fleksyjna:
ufasz 11Forma podstawowa: ufać
Część mowy/forma fleksyjna:
ufita 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ufitę 16Forma podstawowa: ufita
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ufnal 12Opis: gwóźdź do przybijania podków koniom.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ufnej 13Forma podstawowa: ufny
Opis: o człowieku: taki, który wierzy w kogoś lub coś, pokłada wiarę, jest pełen nadziei.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ufoka 12Forma podstawowa: ufok
ufoki 12Forma podstawowa: ufok
ugier 9Opis: farba o kolorze pomiędzy żółtym a złocistobrunatnym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ugina 9Forma podstawowa: uginać
Część mowy/forma fleksyjna:
ugnie 9Forma podstawowa: ugiąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ugnij 11Forma podstawowa: ugiąć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: ugnić
Część mowy/forma fleksyjna:
ugnój 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ugoda 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ugodą 14Forma podstawowa: ugoda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ugodę 14Forma podstawowa: ugoda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ugość 18Forma podstawowa: ugościć
Opis: podjąć jako gościa
Część mowy/forma fleksyjna:
ugódź 22Forma podstawowa: ugodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ugraj 11Forma podstawowa: ugrać
Część mowy/forma fleksyjna:
ugrał 11Forma podstawowa: ugrać
Część mowy/forma fleksyjna:
ugrań 15Forma podstawowa: ugrać
ugrem 10Forma podstawowa: ugier
Opis: farba o kolorze pomiędzy żółtym a złocistobrunatnym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ugrom 10Forma podstawowa: ugier
Opis: farba o kolorze pomiędzy żółtym a złocistobrunatnym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ugryź 18Forma podstawowa: ugryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
uiści 12Forma podstawowa: uiścić
Część mowy/forma fleksyjna:
ujada 10Forma podstawowa: ujadać
Część mowy/forma fleksyjna:
ujadł 12Forma podstawowa: ujeść
Część mowy/forma fleksyjna:
ujaić 14Część mowy/forma fleksyjna:
ujaił 11Forma podstawowa: ujaić
Część mowy/forma fleksyjna:
ujaja 11Forma podstawowa: ujajać
Część mowy/forma fleksyjna:
ujają 15Forma podstawowa: ujaić
Część mowy/forma fleksyjna:
ujaję 15Forma podstawowa: ujaić
Część mowy/forma fleksyjna:
ujedz 10Forma podstawowa: ujeść
Część mowy/forma fleksyjna:
ujemy 11Forma podstawowa: ujeść
Część mowy/forma fleksyjna:
ujesz 9Forma podstawowa: ujeść
Część mowy/forma fleksyjna:
ujęli 14Forma podstawowa: ująć
Część mowy/forma fleksyjna:
ujęła 15Forma podstawowa: ująć
Część mowy/forma fleksyjna:
ujęły 16Forma podstawowa: ująć
Część mowy/forma fleksyjna:
ujęta 14Forma podstawowa: ująć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ujęte 14Forma podstawowa: ująć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ujęto 14Forma podstawowa: ująć
Część mowy/forma fleksyjna:
ujmie 10Forma podstawowa: ujma
Opis: poniżenie kogoś, ubliżenie mu, skierowanie do niego obraźliwych słów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ujmij 12Forma podstawowa: ująć
Część mowy/forma fleksyjna:
ujmom 11Forma podstawowa: ujma
Opis: poniżenie kogoś, ubliżenie mu, skierowanie do niego obraźliwych słów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ujmuj 14Forma podstawowa: ujmować
Część mowy/forma fleksyjna:
ujrzy 10Forma podstawowa: ujrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
ujską 14Forma podstawowa: ujski
ujsku 12Forma podstawowa: ujski
ukazu 10Forma podstawowa: ukaz
Opis: z odcieniem żartu lub ironii: nakaz, rozporządzenie, polecenie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukazy 9Forma podstawowa: ukaz
Opis: z odcieniem żartu lub ironii: nakaz, rozporządzenie, polecenie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukażą 16Forma podstawowa: ukazać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukaże 12Forma podstawowa: ukazać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukażę 16Forma podstawowa: ukazać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukąsi 12Forma podstawowa: ukąsić
Część mowy/forma fleksyjna:
uklej 11Forma podstawowa: ukleja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uklep 10Forma podstawowa: uklepać
Część mowy/forma fleksyjna:
układ 11Opis: powiązania, relacje w zbiorowości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukłon 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukłuj 14Forma podstawowa: ukłuć
Część mowy/forma fleksyjna:
ukoił 10Forma podstawowa: ukoić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukoją 14Forma podstawowa: ukoić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukole 9Forma podstawowa: ukłuć
ukolę 13Forma podstawowa: ukłuć
ukorz 8Forma podstawowa: ukorzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ukosu 10Forma podstawowa: ukos
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukraś 12Forma podstawowa: ukrasić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukres 8Opis: miejsce przy zbiegających się torach (rozjazd, skrzyżowanie torów), dokąd wolno zająć tor taborem bez uniemożliwiania przejazdu po drugim torze.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukręć 17Forma podstawowa: ukręcić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukrop 9Opis: ciecz podgrzana do temperatury, w której zaczyna wrzeć, ciecz bardzo gorąca, powodująca oparzenia w kontakcie ze skórą.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukrój 14Forma podstawowa: ukroić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukrwi 8Forma podstawowa: ukrwić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukryć 14Forma podstawowa: ukrycie
Opis: miejsce, w którym ktoś się skrył lub w którym można się ukryć.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna:
ukryj 11Forma podstawowa: ukryć
Część mowy/forma fleksyjna:
ukuca 11Forma podstawowa: ukucać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukuli 11Forma podstawowa: ukuć
Część mowy/forma fleksyjna:
ukuło 12Forma podstawowa: ukuć
Część mowy/forma fleksyjna:
ukuta 11Forma podstawowa: ukuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ukute 11Forma podstawowa: ukuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ukuto 11Forma podstawowa: ukuć
Część mowy/forma fleksyjna:
ukuty 12Forma podstawowa: ukuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ukwaś 12Forma podstawowa: ukwasić
Część mowy/forma fleksyjna:
ulach 11Forma podstawowa: ul
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ula
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulali 9Forma podstawowa: ulać
Część mowy/forma fleksyjna:
ulała 10Forma podstawowa: ulać
Część mowy/forma fleksyjna:
ulały 11Forma podstawowa: ulać
Część mowy/forma fleksyjna:
ulama 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulamo 9Forma podstawowa: ulama
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulamy 10Forma podstawowa: ulama
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulana 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulani 8Forma podstawowa: ulać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ulano 8Forma podstawowa: ulana
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulany 9Forma podstawowa: ulana
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulata 9Forma podstawowa: ulatać
Część mowy/forma fleksyjna:
ulażu 14Forma podstawowa: ulaż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulaży 13Forma podstawowa: ulaż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulągł 16Forma podstawowa: ulęgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
uląkł 15Forma podstawowa: ulęknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
uldze 9Forma podstawowa: ulga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulecą 13Forma podstawowa: ulecieć
Część mowy/forma fleksyjna:
ulecę 13Forma podstawowa: ulecieć
Część mowy/forma fleksyjna:
ulecz 9Forma podstawowa: uleczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ulega 10Forma podstawowa: ulegać
Część mowy/forma fleksyjna:
uleją 14Forma podstawowa: ulać
Część mowy/forma fleksyjna:
uleje 10Forma podstawowa: ulać
Część mowy/forma fleksyjna:
uleję 14Forma podstawowa: ulać
Część mowy/forma fleksyjna:
ulemą 13Forma podstawowa: ulema
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulemo 9Forma podstawowa: ulema
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uleną 12Forma podstawowa: ulena
Opis: rodzaj śliwki, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uleno 8Forma podstawowa: ulena
Opis: rodzaj śliwki, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uleny 9Forma podstawowa: ulena
Opis: rodzaj śliwki, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulewa 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulewo 8Forma podstawowa: ulewa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulewy 9Forma podstawowa: ulewa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uleźć 21Część mowy/forma fleksyjna:
uleży 13Forma podstawowa: uleżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
ulęga 14Forma podstawowa: ulęgać
Część mowy/forma fleksyjna:
ulęgł 16Forma podstawowa: uląc
ulicą 13Forma podstawowa: ulica
Opis: jezdnia - część ulicy przeznaczona dla ruchu samochodowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulice 9Forma podstawowa: ulica
Opis: jezdnia - część ulicy przeznaczona dla ruchu samochodowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulicy 10Forma podstawowa: ulica
Opis: jezdnia - część ulicy przeznaczona dla ruchu samochodowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uliku 11Forma podstawowa: ulik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulini 8Forma podstawowa: ulinić
Część mowy/forma fleksyjna:
uliżą 16Forma podstawowa: ulizać
Część mowy/forma fleksyjna:
uliże 12Forma podstawowa: ulizać
Część mowy/forma fleksyjna:
uliżę 16Forma podstawowa: ulizać
Część mowy/forma fleksyjna:
ulmin 9Forma podstawowa: ulmina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulowa 8Forma podstawowa: ulowy
Opis: taki, który występuje w ulu, na ulu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ulowi 8Forma podstawowa: ulowy
Opis: taki, który występuje w ulu, na ulu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ulubi 12Forma podstawowa: ulubić
Część mowy/forma fleksyjna:
ulula 11Forma podstawowa: ululać
Część mowy/forma fleksyjna:
ulwom 9Forma podstawowa: ulwa
Opis: watka - przedstawiciel zielenic z rzędu watkowców (Ulvales).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulżeń 18Forma podstawowa: ulżyć
ulżyć 18Część mowy/forma fleksyjna:
ułana 9Forma podstawowa: ułan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ułani 9Forma podstawowa: ułan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ułany 10Forma podstawowa: ułan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
ułapi 10Forma podstawowa: ułapić
Część mowy/forma fleksyjna:
ułowi 9Forma podstawowa: ułowić
Część mowy/forma fleksyjna:
ułożą 17Forma podstawowa: ułożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ułuda 12Opis: urojenie, żywione przekonanie o czymś albo o kimś, które nie ma potwierdzenia w rzeczywistości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ułudę 16Forma podstawowa: ułuda
Opis: urojenie, żywione przekonanie o czymś albo o kimś, które nie ma potwierdzenia w rzeczywistości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ułudo 12Forma podstawowa: ułuda
Opis: urojenie, żywione przekonanie o czymś albo o kimś, które nie ma potwierdzenia w rzeczywistości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ułudy 13Forma podstawowa: ułuda
Opis: urojenie, żywione przekonanie o czymś albo o kimś, które nie ma potwierdzenia w rzeczywistości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umami 9Forma podstawowa: um
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umarł 10Forma podstawowa: umrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
umażę 16Forma podstawowa: umazać
Część mowy/forma fleksyjna:
umbie 10Forma podstawowa: umbo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umbrą 14Forma podstawowa: umbra
Opis: naturalny barwnik używany w malarstwie, żółty, zielonobrunatny lub brunatnoczerwony, składa się głównie z czerwonego iłu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umbro 10Forma podstawowa: umbra
Opis: naturalny barwnik używany w malarstwie, żółty, zielonobrunatny lub brunatnoczerwony, składa się głównie z czerwonego iłu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umbry 11Forma podstawowa: umbra
Opis: naturalny barwnik używany w malarstwie, żółty, zielonobrunatny lub brunatnoczerwony, składa się głównie z czerwonego iłu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umęcz 13Forma podstawowa: umęczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
umiał 10Forma podstawowa: umieć
Część mowy/forma fleksyjna:
umiar 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umieć 13Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: umieść
Część mowy/forma fleksyjna:
umiel 9Forma podstawowa: umielić
Część mowy/forma fleksyjna:
umień 14Forma podstawowa: umieć
umilą 13Forma podstawowa: umilić
Część mowy/forma fleksyjna:
umilę 13Forma podstawowa: umilić
Część mowy/forma fleksyjna:
ummie 9Forma podstawowa: umma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ummom 10Forma podstawowa: umma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umoru 10Forma podstawowa: umor
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umory 9Forma podstawowa: umor
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umość 17Forma podstawowa: umościć
Część mowy/forma fleksyjna:
umowa 8Forma podstawowa: umowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
umową 12Forma podstawowa: umowa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umowo 8Forma podstawowa: umowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
umowy 9Forma podstawowa: umowa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umórz 12Forma podstawowa: umorzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
umyją 15Forma podstawowa: umyć
Część mowy/forma fleksyjna:
umyje 11Forma podstawowa: umyć
Część mowy/forma fleksyjna:
umyło 11Forma podstawowa: umyć
Część mowy/forma fleksyjna:
umyły 12Forma podstawowa: umyć
Część mowy/forma fleksyjna:
umywa 9Forma podstawowa: umywać
Część mowy/forma fleksyjna:
uncją 14Forma podstawowa: uncja
Opis: jednostka masy równa 31,1034768 grama.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uncje 10Forma podstawowa: uncja
Opis: jednostka masy równa 31,1034768 grama.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uncji 10Forma podstawowa: uncja
Opis: jednostka masy równa 31,1034768 grama.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uncyj 11Forma podstawowa: uncja
Opis: jednostka masy równa 31,1034768 grama.
unden 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
unerw 7Forma podstawowa: unerwić
Część mowy/forma fleksyjna:
unica 8Forma podstawowa: unicum
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
unici 8Forma podstawowa: unita
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
unika 8Forma podstawowa: unikać
Opis: starać się czegoś uniknąć, uciekać, chować się przed czymś.
Część mowy/forma fleksyjna:
unitą 12Forma podstawowa: unita
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
unitu 10Forma podstawowa: unit
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
unity 9Forma podstawowa: unit
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: unita
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
unosu 9Forma podstawowa: unos
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
unosy 8Forma podstawowa: unos
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
unudź 18Forma podstawowa: unudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
uosób 13Forma podstawowa: uosobić
Część mowy/forma fleksyjna:
upadu 11Forma podstawowa: upad
Opis: parametr stosowany do opisu położenia warstw skalnych oraz pokładów kopalin.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upady 10Forma podstawowa: upad
Opis: parametr stosowany do opisu położenia warstw skalnych oraz pokładów kopalin.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upalą 13Forma podstawowa: upalić
Część mowy/forma fleksyjna:
upale 9Forma podstawowa: upał
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upali 9Forma podstawowa: upalić
Część mowy/forma fleksyjna:
upału 12Forma podstawowa: upał
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upały 11Forma podstawowa: upał
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uparć 13Forma podstawowa: uparcie
Opis: wytrwale, ciągle, nieprzerwanie, z uporem, konsekwentnie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upasą 12Forma podstawowa: upaść
Część mowy/forma fleksyjna:
upasę 12Forma podstawowa: upaść
Część mowy/forma fleksyjna:
upasu 10Forma podstawowa: upas
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upasy 9Forma podstawowa: upas
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uperl 9Forma podstawowa: uperlić
Część mowy/forma fleksyjna:
upędy 14Forma podstawowa: upęd
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upiął 14Forma podstawowa: upiąć
Część mowy/forma fleksyjna:
upiek 9Opis: wagowy ubytek ciasta w czasie jego pieczenia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upięć 17Forma podstawowa: upiąć
upiję 14Forma podstawowa: upić
Część mowy/forma fleksyjna:
upiła 10Forma podstawowa: upić
Część mowy/forma fleksyjna:
upita 9Forma podstawowa: upić
Opis: Upita (lit. Upytė) – wieś, dawne miasteczko na Litwie w rejonie poniewieskim Litwy, siedziba gminy (starostwa).
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
upłaz 10Opis: górskie trawiaste zbocze, stok.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upływ 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upnie 8Forma podstawowa: upiąć
Część mowy/forma fleksyjna:
upnij 10Forma podstawowa: upiąć
Część mowy/forma fleksyjna:
upoił 10Forma podstawowa: upoić
Część mowy/forma fleksyjna:
upoję 14Forma podstawowa: upoić
Część mowy/forma fleksyjna:
upora 8Forma podstawowa: uporać
Część mowy/forma fleksyjna:
upory 9Forma podstawowa: upór
Opis: cecha człowieka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upraw 8Forma podstawowa: uprawić
Część mowy/forma fleksyjna:
upraż 12Forma podstawowa: uprażyć
Część mowy/forma fleksyjna:
uproś 12Forma podstawowa: uprosić
Część mowy/forma fleksyjna:
upruż 14Forma podstawowa: uprużyć
uprze 8Forma podstawowa: uprzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
upupi 11Forma podstawowa: upupić
Część mowy/forma fleksyjna:
upuść 19Forma podstawowa: upuścić
Część mowy/forma fleksyjna:
uracz 8Forma podstawowa: uraczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
urale 8Forma podstawowa: ural
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uralu 10Forma podstawowa: ural
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urany 8Forma podstawowa: uran
Opis: U - pierwiastek chemiczny z grupy aktynowców.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uraza 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urazi 7Forma podstawowa: urazić
Część mowy/forma fleksyjna:
urazo 7Forma podstawowa: uraza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urazu 9Forma podstawowa: uraz
Opis: reakcja psychiczna, negatywne wyobrażenie o czymś lub o kimś, uprzedzenie do czegoś lub kogoś, przeczulenie, które jest wynikiem przykrych doświadczeń.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urazy 8Forma podstawowa: uraza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uraża 11Forma podstawowa: urażać
Część mowy/forma fleksyjna:
urażę 15Forma podstawowa: urazić
Część mowy/forma fleksyjna:
urąga 13Forma podstawowa: urągać
Część mowy/forma fleksyjna:
urcie 8Forma podstawowa: urta
urdem 9Forma podstawowa: urd
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urdów 12Forma podstawowa: urd
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urena 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ureno 7Forma podstawowa: urena
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ureny 8Forma podstawowa: urena
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ureus 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urial 8Opis: owca stepowa, Ovis vignei, Ovis orientalis - gatunek z rzędu parzystokopytnych, z rodziny krętorogich, jeden z gatunków dzikich owiec, protoplasta owcy domowej, występuje w centralna Azji od Kazachst
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uroda 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urodą 12Forma podstawowa: uroda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urodę 12Forma podstawowa: uroda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urodo 8Forma podstawowa: uroda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urodź 16Forma podstawowa: urodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
uroił 9Forma podstawowa: uroić
Część mowy/forma fleksyjna:
uroją 13Forma podstawowa: uroić
Część mowy/forma fleksyjna:
uroku 10Forma podstawowa: urok
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uroni 7Forma podstawowa: uronić
Część mowy/forma fleksyjna:
uródź 20Forma podstawowa: urodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ursol 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ursus 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urtyt 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urubu 13
urupa 10
urutu 12
urwie 7Forma podstawowa: urwa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urwij 9Forma podstawowa: urwać
Część mowy/forma fleksyjna:
urwis 7Opis: żartobliwie, z pobłażliwością o dziecku, które psoci i dokazuje.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uryną 12Forma podstawowa: uryna
Opis: płyn wytwarzany w nerkach i wydalany z organizmu, zawierający produkty przemiany materii bezużyteczne lub szkodliwe dla ustroju.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urywa 8Forma podstawowa: urywać
Część mowy/forma fleksyjna:
urząd 12Opis: zajmowane stanowisko, związane z władzą i szacunkiem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urzną 11Forma podstawowa: urznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
urzyn 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
usadź 16Forma podstawowa: usadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
usącz 12Forma podstawowa: usączyć
Część mowy/forma fleksyjna:
usiać 12Część mowy/forma fleksyjna:
usiał 9Forma podstawowa: usiać
Część mowy/forma fleksyjna:
usiań 13Forma podstawowa: usiać
usiec 8Część mowy/forma fleksyjna:
usiej 9Forma podstawowa: usiać
Część mowy/forma fleksyjna:
uskok 9Opis: urwisko, ostry, pionowy spadek terenu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
usłał 11Forma podstawowa: usłać
Część mowy/forma fleksyjna:
usłoń 15
usług 13Forma podstawowa: usługa
Opis: działanie mające na celu zaspokojenie zdefiniowanej potrzeby klienta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: usługi
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
usmaż 12Forma podstawowa: usmażyć
Część mowy/forma fleksyjna:
usmól 13Forma podstawowa: usmolić
Część mowy/forma fleksyjna:
usnąć 16Część mowy/forma fleksyjna:
usnął 13Forma podstawowa: usnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
usnuć 14Część mowy/forma fleksyjna:
usnuj 11Forma podstawowa: usnuć
Część mowy/forma fleksyjna:
usnuł 11Forma podstawowa: usnuć
Część mowy/forma fleksyjna:
usraj 9Forma podstawowa: usrać
Część mowy/forma fleksyjna:
ustak 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ustał 10Forma podstawowa: ustać
Część mowy/forma fleksyjna:
ustań 14Forma podstawowa: ustać
Część mowy/forma fleksyjna:
ustaw 8Forma podstawowa: ustawa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ustąp 13Forma podstawowa: ustąpić
Część mowy/forma fleksyjna:
ustęp 13Opis: fragment tekstu lub utworu muzycznego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ustną 12Forma podstawowa: ustny
Opis: dotyczący ust, znajdujący się lub powstający w ustach.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ustne 8Forma podstawowa: ustny
Opis: dotyczący ust, znajdujący się lub powstający w ustach.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ustny 9Opis: dotyczący ust, znajdujący się lub powstający w ustach.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ustoi 8Forma podstawowa: ustać
Część mowy/forma fleksyjna:
ustój 14Forma podstawowa: ustać
Część mowy/forma fleksyjna:
ususz 9Forma podstawowa: ususzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
usypu 11Forma podstawowa: usyp
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
usypy 10Forma podstawowa: usyp
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uszek 8Forma podstawowa: uszko
Opis: otworek w igle, przez który przewleka się nitkę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uszki 8Forma podstawowa: uszko
Opis: otworek w igle, przez który przewleka się nitkę.
uszko 8Opis: otworek w igle, przez który przewleka się nitkę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uszli 8Forma podstawowa: ujść
Część mowy/forma fleksyjna:
uszły 10Forma podstawowa: ujść
Część mowy/forma fleksyjna:
uszna 7Forma podstawowa: uszny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uszną 11Forma podstawowa: uszny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uszne 7Forma podstawowa: uszny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uszny 8Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uszom 8Forma podstawowa: ucho
Opis: element nakrycia głowy, który służy do zasłaniania ucha.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uszyć 13Część mowy/forma fleksyjna:
uśliń 18Forma podstawowa: uślinić
Część mowy/forma fleksyjna:
uśnie 11Forma podstawowa: usnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
uśnij 13Forma podstawowa: usnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
uśpią 16Forma podstawowa: uśpić
Opis: uśpić, wprowadzić w stan snu
Część mowy/forma fleksyjna:
uśpię 16Forma podstawowa: uśpić
Opis: uśpić, wprowadzić w stan snu
Część mowy/forma fleksyjna:
utaić 13Część mowy/forma fleksyjna:
utaił 10Forma podstawowa: utaić
Część mowy/forma fleksyjna:
utaja 10Forma podstawowa: utajać
Opis: ukrywać przed kimś fakty, zamiary, uczucia.
Część mowy/forma fleksyjna:
utają 14Forma podstawowa: utaić
Część mowy/forma fleksyjna:
utaję 14Forma podstawowa: utaić
Część mowy/forma fleksyjna:
utami 9Forma podstawowa: uta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
utarg 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
utarł 10Forma podstawowa: utrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
utkać 14Część mowy/forma fleksyjna:
utkaj 11Forma podstawowa: utkać
Część mowy/forma fleksyjna:
utkał 11Forma podstawowa: utkać
Część mowy/forma fleksyjna:
utkań 15Forma podstawowa: utkać
utleń 15Forma podstawowa: utlenić
Część mowy/forma fleksyjna:
utłuc 13Część mowy/forma fleksyjna:
utnie 8Forma podstawowa: uciąć
Część mowy/forma fleksyjna:
utnij 10Forma podstawowa: uciąć
Część mowy/forma fleksyjna:
utoną 12Forma podstawowa: utonąć
Część mowy/forma fleksyjna:
utrać 13Forma podstawowa: utracić
Część mowy/forma fleksyjna:
utref 12Forma podstawowa: utrefić
Część mowy/forma fleksyjna:
utrup 11Forma podstawowa: utrupić
Część mowy/forma fleksyjna:
utrwa 8Forma podstawowa: utrwać
Część mowy/forma fleksyjna:
utrze 8Forma podstawowa: utrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
utucz 11Forma podstawowa: utuczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
utula 11Forma podstawowa: utulać
Część mowy/forma fleksyjna:
utulą 15Forma podstawowa: utulić
Część mowy/forma fleksyjna:
utyją 15Forma podstawowa: utyć
Opis: zwiększyć masę ciała, zarastając tłuszczem.
Część mowy/forma fleksyjna:
utyje 11Forma podstawowa: utyć
Opis: zwiększyć masę ciała, zarastając tłuszczem.
Część mowy/forma fleksyjna:
utyję 15Forma podstawowa: utyć
Opis: zwiększyć masę ciała, zarastając tłuszczem.
Część mowy/forma fleksyjna:
utyka 10Forma podstawowa: utykać
Część mowy/forma fleksyjna:
utyki 10Forma podstawowa: utyk
Opis: awaria maszyny elektrycznej, najczęściej silnika.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
utyku 12Forma podstawowa: utyk
Opis: awaria maszyny elektrycznej, najczęściej silnika.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
utyli 10Forma podstawowa: utyć
Opis: zwiększyć masę ciała, zarastając tłuszczem.
Część mowy/forma fleksyjna:
utyła 11Forma podstawowa: utyć
Opis: zwiększyć masę ciała, zarastając tłuszczem.
Część mowy/forma fleksyjna:
utyły 12Forma podstawowa: utyć
Opis: zwiększyć masę ciała, zarastając tłuszczem.
Część mowy/forma fleksyjna:
utyra 9Forma podstawowa: utyrać
Część mowy/forma fleksyjna:
utytą 14Forma podstawowa: utyty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uwagą 13Forma podstawowa: uwaga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uwagi 9Forma podstawowa: uwaga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uwalą 12Forma podstawowa: uwalić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwału 11Forma podstawowa: uwał
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uwały 10Forma podstawowa: uwał
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uwarz 7Forma podstawowa: uwarzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
uważa 11Forma podstawowa: uważać
Część mowy/forma fleksyjna:
uwiąż 15Forma podstawowa: uwiązać
Część mowy/forma fleksyjna:
uwieź 15Forma podstawowa: uwieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
uwięź 19Forma podstawowa: uwięzić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwije 9Forma podstawowa: uwić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwili 8Forma podstawowa: uwić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwiła 9Forma podstawowa: uwić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwiły 10Forma podstawowa: uwić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwiną 11Forma podstawowa: uwinąć
Część mowy/forma fleksyjna:
uwinę 11Forma podstawowa: uwinąć
Część mowy/forma fleksyjna:
uwłoś 13Forma podstawowa: uwłosić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwodź 16Forma podstawowa: uwodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwola 8Forma podstawowa: uwol
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uwolu 10Forma podstawowa: uwol
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uwozi 7Forma podstawowa: uwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwożę 15Forma podstawowa: uwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
uzans 7Opis: skodyfikowany zwyczaj handlowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uzdom 9Forma podstawowa: uzda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uznać 12Część mowy/forma fleksyjna:
uznaj 9Forma podstawowa: uznać
Część mowy/forma fleksyjna:
uznał 9Forma podstawowa: uznać
Część mowy/forma fleksyjna:
uznań 13Forma podstawowa: uznanie
Opis: poglądy, uczucia człowieka, które są podstawą do podejmowania decyzji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uznoi 7Forma podstawowa: uznoić
Część mowy/forma fleksyjna:
uzwoi 7Forma podstawowa: uzwoić
Część mowy/forma fleksyjna:
użalą 16Forma podstawowa: użalić
Część mowy/forma fleksyjna:
użalę 16Forma podstawowa: użalić
Część mowy/forma fleksyjna:
użali 12Forma podstawowa: użalić
Część mowy/forma fleksyjna:
użarć 16Forma podstawowa: użreć
użęli 16Forma podstawowa: użąć
Część mowy/forma fleksyjna:
użęła 17Forma podstawowa: użąć
Część mowy/forma fleksyjna:
użęły 18Forma podstawowa: użąć
Część mowy/forma fleksyjna:
użęta 16Forma podstawowa: użąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
użęte 16Forma podstawowa: użąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
użęto 16Forma podstawowa: użąć
Część mowy/forma fleksyjna:
użęty 17Forma podstawowa: użąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
użreć 16Część mowy/forma fleksyjna:
użyci 13Forma podstawowa: użyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: użyty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
użyło 14Forma podstawowa: użyć
Część mowy/forma fleksyjna:
użyna 12Forma podstawowa: użynać
Część mowy/forma fleksyjna:
użyta 13Forma podstawowa: użyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: użyty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
użytą 17Forma podstawowa: użyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
użyte 13Forma podstawowa: użyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: użyty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
użyto 13Forma podstawowa: użyć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: użyty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
użyty 14Forma podstawowa: użyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
używa 12Forma podstawowa: używać
Część mowy/forma fleksyjna:
używi 12Forma podstawowa: używić
Część mowy/forma fleksyjna:

Wyrazy na literę u o długości 6

uabain 10Forma podstawowa: uabaina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uazach 11Forma podstawowa: uaz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uazami 9Forma podstawowa: uaz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uazowi 8Forma podstawowa: uaz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubawem 11Forma podstawowa: ubaw
Opis: spotkanie towarzyskie, zabawa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubawia 10Forma podstawowa: ubawiać
ubawią 14Forma podstawowa: ubawić
Część mowy/forma fleksyjna:
ubawie 10Forma podstawowa: ubawa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubawmy 12Forma podstawowa: ubawić
Część mowy/forma fleksyjna:
ubawom 11Forma podstawowa: ubaw
Opis: spotkanie towarzyskie, zabawa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubawże 14Forma podstawowa: ubawić
Część mowy/forma fleksyjna:
ubeccy 13Forma podstawowa: ubecki
Opis: związany z UB.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ubecja 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubecją 17Forma podstawowa: ubecja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubecję 17Forma podstawowa: ubecja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubecji 13Forma podstawowa: ubecja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubecjo 13Forma podstawowa: ubecja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubecki 12Opis: związany z UB.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ubekom 12Forma podstawowa: ubek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubeków 15Forma podstawowa: ubek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubicia 11Forma podstawowa: ubić
Opis: szybko się wzbogacić na jakimś działaniu.
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
ubiciu 13Forma podstawowa: ubić
Opis: szybko się wzbogacić na jakimś działaniu.
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
ubiega 12Forma podstawowa: ubiegać
Część mowy/forma fleksyjna:
ubiegł 14Forma podstawowa: ubiec
Część mowy/forma fleksyjna:
ubiela 11Forma podstawowa: ubielać
Część mowy/forma fleksyjna:
ubielą 15Forma podstawowa: ubielić
Część mowy/forma fleksyjna:
ubierz 10Forma podstawowa: ubrać
Część mowy/forma fleksyjna:
ubijać 17Opis: szybko się bogacić na jakimś działaniu.
Część mowy/forma fleksyjna:
ubijaj 14Forma podstawowa: ubijać
Opis: szybko się bogacić na jakimś działaniu.
Część mowy/forma fleksyjna:
ubijań 18Forma podstawowa: ubijać
Opis: szybko się bogacić na jakimś działaniu.
ubijmy 14Forma podstawowa: ubić
Opis: szybko się wzbogacić na jakimś działaniu.
Część mowy/forma fleksyjna:
ubiłam 13Forma podstawowa: ubić
Opis: szybko się wzbogacić na jakimś działaniu.
Część mowy/forma fleksyjna:
ubiłaś 16Forma podstawowa: ubić
Opis: szybko się wzbogacić na jakimś działaniu.
Część mowy/forma fleksyjna:
ubiłby 15Forma podstawowa: ubić
Opis: szybko się wzbogacić na jakimś działaniu.
Część mowy/forma fleksyjna:
ubiłem 13Forma podstawowa: ubić
Opis: szybko się wzbogacić na jakimś działaniu.
Część mowy/forma fleksyjna:
ubiorę 14Forma podstawowa: ubrać
Część mowy/forma fleksyjna:
ubiory 11Forma podstawowa: ubiór
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubitej 13Forma podstawowa: ubić
Opis: szybko się wzbogacić na jakimś działaniu.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ubitym 13Forma podstawowa: ubić
Opis: szybko się wzbogacić na jakimś działaniu.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: ubity
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubkami 12Forma podstawowa: ubek
ubkiem 12Forma podstawowa: ubek
ubliżę 19Forma podstawowa: ubliżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ubłaga 14Forma podstawowa: ubłagać
Część mowy/forma fleksyjna:
ubłocą 17Forma podstawowa: ubłocić
Część mowy/forma fleksyjna:
ubłoci 13Forma podstawowa: ubłocić
Część mowy/forma fleksyjna:
uboczu 13Forma podstawowa: ubocze
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uboczy 12Forma podstawowa: ubocz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubodło 13Forma podstawowa: ubodnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: ubość
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: ubóść
Część mowy/forma fleksyjna:
ubodną 15Forma podstawowa: ubodnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ubogie 12Forma podstawowa: ubogi
Opis: taki, który jest prosty, ma niewiele dodatkowych elementów, nie ma żadnych udziwnień, nie jest przesadnie rozbudowany ani zbyt ozdobny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ubojni 12Forma podstawowa: ubojnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubojom 13Forma podstawowa: ubój
Opis: zaplanowane zabijanie zwierząt w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu, zwykle w sposób regulowany przez prawo w celu pozyskania ich mięsa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubojów 16Forma podstawowa: ubojowić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: ubój
Opis: zaplanowane zabijanie zwierząt w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu, zwykle w sposób regulowany przez prawo w celu pozyskania ich mięsa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubolem 12Forma podstawowa: ubol
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubolom 12Forma podstawowa: ubol
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubowca 11Forma podstawowa: ubowiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubowce 11Forma podstawowa: ubowiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
ubowcy 12Forma podstawowa: ubowiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubożąc 19Forma podstawowa: ubożyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
ubożąt 19Forma podstawowa: ubożę
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubożej 16Forma podstawowa: ubogo
Opis: prosto, bez dodatkowych elementów, bez żadnych udziwnień, bez przesadnego rozbudowania ani zdobienia.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: ubożeć
Część mowy/forma fleksyjna:
ubożeń 20Forma podstawowa: ubożeć
ubożył 17Forma podstawowa: ubożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ubożże 18Forma podstawowa: ubożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ubóstw 15Forma podstawowa: ubóstwo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubóżmy 20Forma podstawowa: ubożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ubrała 12Forma podstawowa: ubrać
Część mowy/forma fleksyjna:
ubrało 12Forma podstawowa: ubrać
Część mowy/forma fleksyjna:
ubrana 10Forma podstawowa: ubrać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: ubrany
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ubraną 14Forma podstawowa: ubrać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: ubrany
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ubrani 10Forma podstawowa: ubrać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: ubrany
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ubrano 10Forma podstawowa: ubrać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: ubrany
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
ubrany 11Forma podstawowa: ubrać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ubrdaj 13Forma podstawowa: ubrdać
Część mowy/forma fleksyjna:
ubrdam 12Forma podstawowa: ubrdać
Część mowy/forma fleksyjna:
ubrudź 21Forma podstawowa: ubrudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ubrusy 13Forma podstawowa: ubrus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubyciu 14Forma podstawowa: ubyć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
ubyłam 14Forma podstawowa: ubyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ubyłem 14Forma podstawowa: ubyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ubyłeś 17Forma podstawowa: ubyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ubytek 13Opis: miejsce, w którym coś było, ale już nie ma.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubytki 13Forma podstawowa: ubytek
Opis: miejsce, w którym coś było, ale już nie ma.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubywać 16Część mowy/forma fleksyjna:
ubywaj 13Forma podstawowa: ubywać
Część mowy/forma fleksyjna:
ubywał 13Forma podstawowa: ubywać
Część mowy/forma fleksyjna:
ubywam 12Forma podstawowa: ubywać
Część mowy/forma fleksyjna:
ubywań 17Forma podstawowa: ubywać
ucapią 14Forma podstawowa: ucapić
Część mowy/forma fleksyjna:
ucapmy 12Forma podstawowa: ucapić
Część mowy/forma fleksyjna:
uchach 14Forma podstawowa: ucha
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ucho
Opis: element nakrycia głowy, który służy do zasłaniania ucha.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uchami 12Forma podstawowa: ucho
Opis: element nakrycia głowy, który służy do zasłaniania ucha.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uchata 12Forma podstawowa: uchaty
Opis: z uszami - uchwytami.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uchatą 16Forma podstawowa: uchaty
Opis: z uszami - uchwytami.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uchaty 13Opis: z uszami - uchwytami.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uchlał 14Forma podstawowa: uchlać
Część mowy/forma fleksyjna:
uchlań 18Forma podstawowa: uchlać
uchlej 14Forma podstawowa: uchlać
Część mowy/forma fleksyjna:
uchodź 20Forma podstawowa: uchodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
uchola 12Forma podstawowa: uchol
uchole 12Forma podstawowa: uchol
ucholi 12Forma podstawowa: uchol
ucholu 14Forma podstawowa: uchol
uchowa 11Forma podstawowa: uchować
Część mowy/forma fleksyjna:
uchwyt 13Opis: to, czego się chwyta, aby się nie przewrócić.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uchybu 16Forma podstawowa: uchyb
Opis: różnica między wartością zadaną sygnału oraz wartością sygnału wyjściowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uchyla 13Forma podstawowa: uchylać
Część mowy/forma fleksyjna:
uchyli 13Forma podstawowa: uchyl
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: uchylić
Część mowy/forma fleksyjna:
uciąga 15Forma podstawowa: uciągać
Część mowy/forma fleksyjna:
uciągi 15Forma podstawowa: uciąg
Opis: w okrętownictwie siła będąca wypadkową między siłą naporu śruby (napędu) a siłą oporu wody.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uciągu 17Forma podstawowa: uciąg
Opis: w okrętownictwie siła będąca wypadkową między siłą naporu śruby (napędu) a siłą oporu wody.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ucichł 14Forma podstawowa: ucichnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ucieka 10Forma podstawowa: uciekać
Opis: unikać, przez swoje działania, zdarzeń lub emocji negatywnych lub takich, które budzą strach.
Część mowy/forma fleksyjna:
uciekł 12Forma podstawowa: uciec
Opis: uniknąć czegoś dzięki swoim działaniom.
Część mowy/forma fleksyjna:
uciera 9Forma podstawowa: ucierać
Część mowy/forma fleksyjna:
ucierp 10Forma podstawowa: ucierpieć
Część mowy/forma fleksyjna:
uciesz 9Forma podstawowa: uciosać
Część mowy/forma fleksyjna:
ucięła 15Forma podstawowa: uciąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ucięta 14Forma podstawowa: ucięty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uciętą 18Forma podstawowa: uciąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: ucięty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ucięte 14Forma podstawowa: uciąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ucięto 14Forma podstawowa: uciąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ucięty 15Forma podstawowa: uciąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ucinał 11Forma podstawowa: ucinać
Część mowy/forma fleksyjna:
ucinam 10Forma podstawowa: ucinać
Część mowy/forma fleksyjna:
ucinek 10Opis: złośliwość.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ucinka 10Forma podstawowa: ucinek
Opis: złośliwość.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ucinki 10Forma podstawowa: ucinek
Opis: złośliwość.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ucinka
Opis: część pokładu, która znajduje się ponad pułapem chodnika górniczego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ucinko 10Forma podstawowa: ucinka
Opis: część pokładu, która znajduje się ponad pułapem chodnika górniczego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uciosa 9Forma podstawowa: uciosać
Część mowy/forma fleksyjna:
uciosu 11Forma podstawowa: ucios
Opis: skośne ścięcie narożnika lub graniastej krawędzi w celu ochrony przed uszkodzeniem od przypadkowego uderzenia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uciosz 9Forma podstawowa: uciosać
Część mowy/forma fleksyjna:
ucisku 12Forma podstawowa: ucisk
Opis: zespół działań jednostek silniejszych, podpierających się prawem, wobec słabszych, mający na celu odebranie praw i dóbr tym drugim.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ucisnę 13Forma podstawowa: ucisnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ucząca 14Forma podstawowa: uczyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
uczący 15Forma podstawowa: uczyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
uczcić 15Część mowy/forma fleksyjna:
uczcie 10Forma podstawowa: uczta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: uczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
uczcij 12Forma podstawowa: uczcić
Część mowy/forma fleksyjna:
uczczą 14Forma podstawowa: uczcić
Część mowy/forma fleksyjna:
uczczę 14Forma podstawowa: uczcić
Część mowy/forma fleksyjna:
uczeni 9Forma podstawowa: uczony
Opis: o człowieku: bardzo dobrze, gruntownie wykształcony
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uczepu 12Forma podstawowa: uczep
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uczmyż 15Forma podstawowa: uczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
uczona 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uczone 9Forma podstawowa: uczony
Opis: o człowieku: bardzo dobrze, gruntownie wykształcony
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: uczyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
uczony 10Opis: o człowieku: bardzo dobrze, gruntownie wykształcony
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ucztom 11Forma podstawowa: uczta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ucztuj 14Forma podstawowa: ucztować
Część mowy/forma fleksyjna:
uczują 17Forma podstawowa: uczuć
Część mowy/forma fleksyjna:
uczuje 13Forma podstawowa: uczuć
Część mowy/forma fleksyjna:
uczula 12Forma podstawowa: uczulać
Część mowy/forma fleksyjna:
uczulą 16Forma podstawowa: uczulić
Część mowy/forma fleksyjna:
uczuli 12Forma podstawowa: uczulić
Część mowy/forma fleksyjna:
uczuło 13Forma podstawowa: uczuć
Część mowy/forma fleksyjna:
uczuły 14Forma podstawowa: uczuć
Część mowy/forma fleksyjna:
uczuta 12Forma podstawowa: uczuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
uczutą 16Forma podstawowa: uczuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
uczuty 13Forma podstawowa: uczuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
uczuwa 11Forma podstawowa: uczuwać
Część mowy/forma fleksyjna:
uczyli 11Forma podstawowa: uczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
uczyła 12Forma podstawowa: uczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
uczyło 12Forma podstawowa: uczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
uczyły 13Forma podstawowa: uczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
uczymy 12Forma podstawowa: uczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
uczyni 10Forma podstawowa: uczynić
Część mowy/forma fleksyjna:
udadzą 14Forma podstawowa: udać
Część mowy/forma fleksyjna:
udając 16Forma podstawowa: udawać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
udałaś 15Forma podstawowa: udać
Część mowy/forma fleksyjna:
udałby 14Forma podstawowa: udać
Część mowy/forma fleksyjna:
udałej 13Forma podstawowa: udały
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
udałem 12Forma podstawowa: udać
Część mowy/forma fleksyjna:
udałym 13Forma podstawowa: udały
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
udania 9Forma podstawowa: udać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
udanie 9Opis: tak, że coś się udało, z powodzeniem, dobrze, właściwie, tak, jak trzeba, przynosząc pożądany rezultat, odpowiadając czyimś oczekiwaniom.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
udanym 11Forma podstawowa: udać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
udarci 10Forma podstawowa: udrzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
udarem 10Forma podstawowa: udar
Opis: zwyczajowa nazwa udaru mózgu - zespołu objawów klinicznych związanych z nagłym wystąpieniem ogniskowego lub uogólnionego zaburzenia czynności mózgu, powstałego w wyniku zaburzenia krążenia mózgowego
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udarli 10Forma podstawowa: udrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
udarła 11Forma podstawowa: udrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
udarów 13Forma podstawowa: udar
Opis: zwyczajowa nazwa udaru mózgu - zespołu objawów klinicznych związanych z nagłym wystąpieniem ogniskowego lub uogólnionego zaburzenia czynności mózgu, powstałego w wyniku zaburzenia krążenia mózgowego
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udartą 14Forma podstawowa: udrzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
udarze 9Forma podstawowa: udar
Opis: zwyczajowa nazwa udaru mózgu - zespołu objawów klinicznych związanych z nagłym wystąpieniem ogniskowego lub uogólnionego zaburzenia czynności mózgu, powstałego w wyniku zaburzenia krążenia mózgowego
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udatni 10Forma podstawowa: udatny
Opis: taki, który jest dobrze zbudowany, zgrabny, ma proporcjonalne kształty.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
udawać 14Część mowy/forma fleksyjna:
udawań 15Forma podstawowa: udawać
udecja 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udecją 16Forma podstawowa: udecja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udecje 12Forma podstawowa: udecja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udecji 12Forma podstawowa: udecja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udecjo 12Forma podstawowa: udecja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udepcą 15Forma podstawowa: udeptać
Część mowy/forma fleksyjna:
udepcę 15Forma podstawowa: udeptać
Część mowy/forma fleksyjna:
udepnę 14Forma podstawowa: udepnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
uderzy 10Forma podstawowa: uderzyć
Opis: zalecić się, spróbować zdobyć zainteresowanie kogoś, kto wydaje się atrakcyjnym partnerem.
Część mowy/forma fleksyjna:
udkami 11Forma podstawowa: udko
Opis: mięso z nóżki drobiowej z kostką.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udkiem 11Forma podstawowa: udko
Opis: mięso z nóżki drobiowej z kostką.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udławi 11Forma podstawowa: udławić
Część mowy/forma fleksyjna:
udnicą 14Forma podstawowa: udnica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udnicę 14Forma podstawowa: udnica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udnico 10Forma podstawowa: udnica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udoiła 11Forma podstawowa: udoić
Część mowy/forma fleksyjna:
udoiły 12Forma podstawowa: udoić
Część mowy/forma fleksyjna:
udojom 12Forma podstawowa: udój
Opis: dojenie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udolna 10Forma podstawowa: udolny
Opis: o człowieku: zdolny do czegoś, umiejący coś robić.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
udolną 14Forma podstawowa: udolny
Opis: o człowieku: zdolny do czegoś, umiejący coś robić.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
udolni 10Forma podstawowa: udolny
Opis: o człowieku: zdolny do czegoś, umiejący coś robić.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
udomów 14Forma podstawowa: udomowić
Część mowy/forma fleksyjna:
udonom 10Forma podstawowa: udon
udręce 14Forma podstawowa: udręka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udręką 18Forma podstawowa: udręka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udrękę 18Forma podstawowa: udręka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udręki 14Forma podstawowa: udręka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udrzyj 12Forma podstawowa: udrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
udumuj 16Forma podstawowa: udumywać
Część mowy/forma fleksyjna:
udupia 12Forma podstawowa: udupiać
Część mowy/forma fleksyjna:
udupić 17Część mowy/forma fleksyjna:
udupię 16Forma podstawowa: udupić
Część mowy/forma fleksyjna:
udupmy 14Forma podstawowa: udupić
Część mowy/forma fleksyjna:
udusił 13Forma podstawowa: udusić
Część mowy/forma fleksyjna:
udziać 14
udziej 11Forma podstawowa: udziać
udziel 10Forma podstawowa: udzielić
Opis: udostępnić na jakiś czas do użycia
Część mowy/forma fleksyjna:
udziob 11Forma podstawowa: udziobać
Część mowy/forma fleksyjna:
uedach 12Forma podstawowa: ued
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uedami 10Forma podstawowa: ued
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uedowi 9Forma podstawowa: ued
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ufacie 13Forma podstawowa: ufać
Część mowy/forma fleksyjna:
ufałam 15Forma podstawowa: ufać
Część mowy/forma fleksyjna:
ufałem 15Forma podstawowa: ufać
Część mowy/forma fleksyjna:
ufałeś 18Forma podstawowa: ufać
Część mowy/forma fleksyjna:
ufania 12Forma podstawowa: ufać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
ufaniu 14Forma podstawowa: ufać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
ufetuj 17Forma podstawowa: ufetować
Część mowy/forma fleksyjna:
uficie 13Forma podstawowa: ufita
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ufijką 19Forma podstawowa: ufijka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ufijki 15Forma podstawowa: ufijka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ufijko 15Forma podstawowa: ufijka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ufitom 14Forma podstawowa: ufita
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ufitów 17Forma podstawowa: ufita
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ufnala 13Forma podstawowa: ufnal
Opis: gwóźdź do przybijania podków koniom.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ufnale 13Forma podstawowa: ufnal
Opis: gwóźdź do przybijania podków koniom.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ufnalu 15Forma podstawowa: ufnal
Opis: gwóźdź do przybijania podków koniom.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ufnemu 15Forma podstawowa: ufny
Opis: o człowieku: taki, który wierzy w kogoś lub coś, pokłada wiarę, jest pełen nadziei.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ufnymi 14Forma podstawowa: ufny
Opis: o człowieku: taki, który wierzy w kogoś lub coś, pokłada wiarę, jest pełen nadziei.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ufoków 17Forma podstawowa: ufok
ufolog 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ugadaj 13Forma podstawowa: ugadać
Część mowy/forma fleksyjna:
ugaduj 15Forma podstawowa: ugadywać
Część mowy/forma fleksyjna:
ugałęź 24Forma podstawowa: ugałęzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ugania 10Forma podstawowa: uganiać
Część mowy/forma fleksyjna:
ugasił 12Forma podstawowa: ugasić
Część mowy/forma fleksyjna:
ugaszą 14Forma podstawowa: ugasić
Część mowy/forma fleksyjna:
ugaśże 18Forma podstawowa: ugasić
Część mowy/forma fleksyjna:
ugięci 15Forma podstawowa: ugiąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ugięła 16Forma podstawowa: ugiąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ugięte 15Forma podstawowa: ugiąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ugięto 15Forma podstawowa: ugiąć
Część mowy/forma fleksyjna:
uginaj 12Forma podstawowa: uginać
Część mowy/forma fleksyjna:
uginał 12Forma podstawowa: uginać
Część mowy/forma fleksyjna:
uginań 16Forma podstawowa: uginać
ugładź 21Forma podstawowa: ugładzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ugnoją 16Forma podstawowa: ugnoić
Część mowy/forma fleksyjna:
ugodom 12Forma podstawowa: ugoda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ugodzi 11Forma podstawowa: ugodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ugorka 11Forma podstawowa: ugorek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ugorów 14Forma podstawowa: ugór
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ugorze 10Forma podstawowa: ugór
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ugości 15Forma podstawowa: ugościć
Opis: podjąć jako gościa
Część mowy/forma fleksyjna:
ugrabi 12Forma podstawowa: ugrabić
Część mowy/forma fleksyjna:
ugrali 11Forma podstawowa: ugrać
Część mowy/forma fleksyjna:
ugrały 13Forma podstawowa: ugrać
Część mowy/forma fleksyjna:
ugramy 12Forma podstawowa: ugrać
Część mowy/forma fleksyjna:
ugrano 10Forma podstawowa: ugrać
Część mowy/forma fleksyjna:
ugrany 11Forma podstawowa: ugrać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ugrasz 10Forma podstawowa: ugrać
Część mowy/forma fleksyjna:
ugrowa 10Forma podstawowa: ugrowy
Opis: taki, który ma kolor pomiędzy żółtym a złocistobrunatnym.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ugrową 14Forma podstawowa: ugrowy
Opis: taki, który ma kolor pomiędzy żółtym a złocistobrunatnym.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ugrowi 10Forma podstawowa: ugier
Opis: farba o kolorze pomiędzy żółtym a złocistobrunatnym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ugrowy 11Opis: taki, który ma kolor pomiędzy żółtym a złocistobrunatnym.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ugryzą 15Forma podstawowa: ugryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
ugrzał 12Forma podstawowa: ugrzać
Część mowy/forma fleksyjna:
uhlach 14Forma podstawowa: uhla
Opis: uhla zwyczajna, Melanitta fusca - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae), występuje na obszarze od północnej Skandynawii po Jenisej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uhlami 12Forma podstawowa: uhla
Opis: uhla zwyczajna, Melanitta fusca - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae), występuje na obszarze od północnej Skandynawii po Jenisej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uiścić 18Część mowy/forma fleksyjna:
uiścił 15Forma podstawowa: uiścić
Część mowy/forma fleksyjna:
uiśćże 21Forma podstawowa: uiścić
Część mowy/forma fleksyjna:
ujadać 16Część mowy/forma fleksyjna:
ujadał 13Forma podstawowa: ujadać
Część mowy/forma fleksyjna:
ujadam 12Forma podstawowa: ujadać
Część mowy/forma fleksyjna:
ujadań 17Forma podstawowa: ujadać
ujadła 13Forma podstawowa: ujeść
Część mowy/forma fleksyjna:
ujadło 13Forma podstawowa: ujeść
Część mowy/forma fleksyjna:
ujadły 14Forma podstawowa: ujeść
Część mowy/forma fleksyjna:
ujaiła 12Forma podstawowa: ujaić
Część mowy/forma fleksyjna:
ujaiło 12Forma podstawowa: ujaić
Część mowy/forma fleksyjna:
ujaisz 10Forma podstawowa: ujaić
Część mowy/forma fleksyjna:
ujajać 17Część mowy/forma fleksyjna:
ujajmy 14Forma podstawowa: ujaić
Część mowy/forma fleksyjna:
ujajże 16Forma podstawowa: ujaić
Część mowy/forma fleksyjna:
ujawni 10Forma podstawowa: ujawnić
Część mowy/forma fleksyjna:
ująłeś 20Forma podstawowa: ująć
Część mowy/forma fleksyjna:
ujdzie 11Forma podstawowa: ujść
Część mowy/forma fleksyjna:
ujdźmy 21Forma podstawowa: ujść
Część mowy/forma fleksyjna:
ujdźże 23Forma podstawowa: ujść
Część mowy/forma fleksyjna:
ujebać 17Część mowy/forma fleksyjna:
ujebał 14Forma podstawowa: ujebać
Część mowy/forma fleksyjna:
ujebię 16Forma podstawowa: ujebać
Część mowy/forma fleksyjna:
ujemne 11Forma podstawowa: ujemny
Opis: taki, który charakteryzuje się odwrotnością wielkości dwóch zmiennych.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ujeźdź 27Forma podstawowa: ujeździć
Część mowy/forma fleksyjna:
ujęcia 15Forma podstawowa: ująć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
Forma podstawowa: ujęcie
Opis: w filmie: scena, przedstawienie kogoś lub czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ujęcie 15Forma podstawowa: ująć
Opis: w filmie: scena, przedstawienie kogoś lub czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
ujęciu 17Forma podstawowa: ująć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
Forma podstawowa: ujęcie
Opis: w filmie: scena, przedstawienie kogoś lub czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ujęłam 17Forma podstawowa: ująć
Część mowy/forma fleksyjna:
ujętym 17Forma podstawowa: ująć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ujmach 14Forma podstawowa: ujma
Opis: poniżenie kogoś, ubliżenie mu, skierowanie do niego obraźliwych słów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ujmami 12Forma podstawowa: ujma
Opis: poniżenie kogoś, ubliżenie mu, skierowanie do niego obraźliwych słów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ujmuje 15Forma podstawowa: ujmować
Część mowy/forma fleksyjna:
ujmuję 19Forma podstawowa: ujmować
Część mowy/forma fleksyjna:
ujrzał 12Forma podstawowa: ujrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
ujrzeć 15Część mowy/forma fleksyjna:
ujskie 11Forma podstawowa: ujski
ujścia 15Forma podstawowa: ujść
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
ujście 15Opis: źródło spokoju, równowagi psychicznej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ujściu 17Forma podstawowa: ujście
Opis: źródło spokoju, równowagi psychicznej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukapać 15Część mowy/forma fleksyjna:
ukapał 12Forma podstawowa: ukapać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukapie 10Forma podstawowa: ukapać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukapmy 12Forma podstawowa: ukapać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukapże 14Forma podstawowa: ukapać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukarał 11Forma podstawowa: ukarać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukarań 15Forma podstawowa: ukarać
ukarze 9Forma podstawowa: ukarać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukatuj 14Forma podstawowa: ukatować
Część mowy/forma fleksyjna:
ukazał 11Forma podstawowa: ukazać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukazom 10Forma podstawowa: ukaz
Opis: z odcieniem żartu lub ironii: nakaz, rozporządzenie, polecenie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukazuj 13Forma podstawowa: ukazywać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukażmy 15Forma podstawowa: ukazać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukażże 17Forma podstawowa: ukazać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukąpań 20Forma podstawowa: ukąpać
ukąpie 14Forma podstawowa: ukąpać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukąpmy 16Forma podstawowa: ukąpać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukąsić 18Część mowy/forma fleksyjna:
ukąszą 17Forma podstawowa: ukąsić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukąśmy 19Forma podstawowa: ukąsić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukęśla 18Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukęślą 22Forma podstawowa: ukęśla
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukęśle 18Forma podstawowa: ukęśla
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukęślę 22Forma podstawowa: ukęśla
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukęśli 18Forma podstawowa: ukęśla
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukęślo 18Forma podstawowa: ukęśla
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukisić 14Część mowy/forma fleksyjna:
ukisił 11Forma podstawowa: ukisić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukisły 12Forma podstawowa: ukisnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ukisną 13Forma podstawowa: ukisnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ukisnę 13Forma podstawowa: ukisnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ukiśmy 15Forma podstawowa: ukisić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukląkł 17Forma podstawowa: uklęknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ukleić 15Część mowy/forma fleksyjna:
ukleja 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: uklejać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukleją 16Forma podstawowa: ukleja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukleje 12Forma podstawowa: ukleja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukleję 16Forma podstawowa: ukleić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: ukleja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uklejo 12Forma podstawowa: ukleja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ukleja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uklęku 17Forma podstawowa: uklęk
Opis: pozycja klęcząca.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
układy 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukłoni 11Forma podstawowa: ukłonić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukłonu 13Forma podstawowa: ukłon
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukłony 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukłuci 14Forma podstawowa: ukłuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ukłują 19Forma podstawowa: ukłuć
Część mowy/forma fleksyjna:
ukłuje 15Forma podstawowa: ukłuć
Część mowy/forma fleksyjna:
ukłuję 19Forma podstawowa: ukłuć
Część mowy/forma fleksyjna:
ukłuła 15Forma podstawowa: ukłuć
Część mowy/forma fleksyjna:
ukłuły 16Forma podstawowa: ukłuć
Część mowy/forma fleksyjna:
ukłuta 14Forma podstawowa: ukłuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ukłutą 18Forma podstawowa: ukłuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ukłute 14Forma podstawowa: ukłuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
uknują 17Forma podstawowa: uknuć
Część mowy/forma fleksyjna:
uknuje 13Forma podstawowa: uknuć
Część mowy/forma fleksyjna:
uknuję 17Forma podstawowa: uknuć
Część mowy/forma fleksyjna:
uknuła 13Forma podstawowa: uknuć
Część mowy/forma fleksyjna:
uknute 12Forma podstawowa: uknuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
uknuto 12Forma podstawowa: uknuć
Część mowy/forma fleksyjna:
uknuty 13Forma podstawowa: uknuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ukoiła 11Forma podstawowa: ukoić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukoiło 11Forma podstawowa: ukoić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukojne 11Forma podstawowa: ukojny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ukojni 11Forma podstawowa: ukojny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ukolmy 12Forma podstawowa: ukłuć
ukolże 14Forma podstawowa: ukłuć
ukończ 16Forma podstawowa: ukończyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ukopać 15Część mowy/forma fleksyjna:
ukopem 11Forma podstawowa: ukop
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukopie 10Forma podstawowa: ukop
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ukopać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukopmy 12Forma podstawowa: ukopać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukopuj 14Forma podstawowa: ukopywać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukopże 14Forma podstawowa: ukopać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukorzę 13Forma podstawowa: ukorzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ukorzy 10Forma podstawowa: ukorzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ukosem 10Forma podstawowa: ukos
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukosić 14Część mowy/forma fleksyjna:
ukosie 9Forma podstawowa: ukos
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukosił 11Forma podstawowa: ukosić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukosów 13Forma podstawowa: ukos
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukośmy 15Forma podstawowa: ukosić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukośny 14Opis: o takim obiekcie, którego (co najmniej) jeden bok znajduje się pod kątem (innym niż kąt prosty) do pozostałych boków, który jest odchylony od osi poprowadzonej prostopadle do podłoża.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ukośże 17Forma podstawowa: ukosić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukójmy 17Forma podstawowa: ukoić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukójże 19Forma podstawowa: ukoić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukrasi 9Forma podstawowa: ukrasić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukresy 10Forma podstawowa: ukres
Opis: miejsce przy zbiegających się torach (rozjazd, skrzyżowanie torów), dokąd wolno zająć tor taborem bez uniemożliwiania przejazdu po drugim torze.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukręca 14Forma podstawowa: ukręcać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukręci 14Forma podstawowa: ukręcić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukropi 10Forma podstawowa: ukropić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukropu 12Forma podstawowa: ukrop
Opis: ciecz podgrzana do temperatury, w której zaczyna wrzeć, ciecz bardzo gorąca, powodująca oparzenia w kontakcie ze skórą.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukrusz 11Forma podstawowa: ukruszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ukrwaw 9Forma podstawowa: ukrwawić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukryją 16Forma podstawowa: ukryć
Część mowy/forma fleksyjna:
ukryje 12Forma podstawowa: ukryć
Część mowy/forma fleksyjna:
ukryję 16Forma podstawowa: ukryć
Część mowy/forma fleksyjna:
ukryli 11Forma podstawowa: ukryć
Część mowy/forma fleksyjna:
ukryła 12Forma podstawowa: ukryć
Część mowy/forma fleksyjna:
ukryło 12Forma podstawowa: ukryć
Część mowy/forma fleksyjna:
ukryły 13Forma podstawowa: ukryć
Część mowy/forma fleksyjna:
ukryta 11Forma podstawowa: ukryć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ukrytą 15Forma podstawowa: ukryć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ukryte 11Forma podstawowa: ukryć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ukrywa 10Forma podstawowa: ukrywać
Opis: celowo nie informować o czymś, mimo że się o tym wie, nie ujawniać, nie zdradzać się z czymś.
Część mowy/forma fleksyjna:
ukrzep 10Forma podstawowa: ukrzepić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukucam 13Forma podstawowa: ukucać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukucań 18Forma podstawowa: ukucać
ukucia 12Forma podstawowa: ukuć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
ukucie 12Forma podstawowa: ukuć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
ukuciu 14Forma podstawowa: ukuć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
ukucną 16Forma podstawowa: ukucnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ukucnę 16Forma podstawowa: ukucnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ukułam 14Forma podstawowa: ukuć
Część mowy/forma fleksyjna:
ukułby 16Forma podstawowa: ukuć
Część mowy/forma fleksyjna:
ukułem 14Forma podstawowa: ukuć
Część mowy/forma fleksyjna:
ukułeś 17Forma podstawowa: ukuć
Część mowy/forma fleksyjna:
ukuwać 16Część mowy/forma fleksyjna:
ukuwaj 13Forma podstawowa: ukuwać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukuwam 12Forma podstawowa: ukuwać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukuwań 17Forma podstawowa: ukuwać
ukwapu 12Forma podstawowa: ukwap
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukwapy 11Forma podstawowa: ukwap
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukwasu 11Forma podstawowa: ukwas
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukwiał 11Opis: koralowiec sześciopromienny z rzędu ukwiałów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulałaś 15Forma podstawowa: ulać
Część mowy/forma fleksyjna:
ulałem 12Forma podstawowa: ulać
Część mowy/forma fleksyjna:
ulamie 10Forma podstawowa: ulama
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulamom 11Forma podstawowa: ulama
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulanej 11Forma podstawowa: ulać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ulania 9Forma podstawowa: ulać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
ulaniu 11Forma podstawowa: ulać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
ulanym 11Forma podstawowa: ulać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ulatał 12Forma podstawowa: ulatać
Część mowy/forma fleksyjna:
ulatam 11Forma podstawowa: ulatać
Część mowy/forma fleksyjna:
ulatuj 14Forma podstawowa: ulatywać
Część mowy/forma fleksyjna:
ulazła 11Forma podstawowa: uleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
ulazło 11Forma podstawowa: uleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
ulażom 14Forma podstawowa: ulaż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uleceń 16Forma podstawowa: ulecieć
uleczą 14Forma podstawowa: uleczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ulegał 13Forma podstawowa: ulegać
Część mowy/forma fleksyjna:
ulegam 12Forma podstawowa: ulegać
Część mowy/forma fleksyjna:
ulegle 12Opis: w sposób uległy, świadczący o uległości, będący wyrazem gotowości do podporządkowania się.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
ulegli 12Forma podstawowa: ulec
Część mowy/forma fleksyjna:
uległa 13Forma podstawowa: ulec
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: uległy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uległą 17Forma podstawowa: uległy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uległe 13Forma podstawowa: uległy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uległo 13Forma podstawowa: uległy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
uległy 14Forma podstawowa: ulec
Część mowy/forma fleksyjna:
ulejże 15Forma podstawowa: ulać
Część mowy/forma fleksyjna:
ulemie 10Forma podstawowa: ulem
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulemów 14Forma podstawowa: ulema
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulenom 10Forma podstawowa: ulena
Opis: rodzaj śliwki, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulepią 14Forma podstawowa: ulepić
Część mowy/forma fleksyjna:
ulepię 14Forma podstawowa: ulepić
Część mowy/forma fleksyjna:
ulepów 14Forma podstawowa: ulep
Opis: przesłodzony, zbyt słodki napój.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulewał 11Forma podstawowa: ulewać
Część mowy/forma fleksyjna:
ulewam 10Forma podstawowa: ulewać
Część mowy/forma fleksyjna:
ulewań 15Forma podstawowa: ulewać
ulewie 9Forma podstawowa: ulew
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ulewa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulewna 9Forma podstawowa: ulewny
Opis: taki, w którym jest dużo intensywnych opadów deszczu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ulewną 13Forma podstawowa: ulewny
Opis: taki, w którym jest dużo intensywnych opadów deszczu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ulewne 9Forma podstawowa: ulewny
Opis: taki, w którym jest dużo intensywnych opadów deszczu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ulewni 9Forma podstawowa: ulewny
Opis: taki, w którym jest dużo intensywnych opadów deszczu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ulewny 10Opis: taki, w którym jest dużo intensywnych opadów deszczu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ulewom 10Forma podstawowa: ulew
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulezie 9Forma podstawowa: uleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
uleźli 18Forma podstawowa: uleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
uleźże 21Forma podstawowa: uleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
uleżeć 18Część mowy/forma fleksyjna:
uleżże 17Forma podstawowa: uleżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
ulęgam 16Forma podstawowa: ulęgać
Część mowy/forma fleksyjna:
ulęgli 16Forma podstawowa: ulęgły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ulęgła 17Forma podstawowa: ulęgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ulęgłe 17Forma podstawowa: ulęgły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ulęgły 18Forma podstawowa: ulęgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ulęgną 19Forma podstawowa: ulęgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ulęgnę 19Forma podstawowa: ulęgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ulękli 15Forma podstawowa: ulęknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ulękła 16Forma podstawowa: ulęknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ulękłe 16Forma podstawowa: ulękły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ulękły 17Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ulękną 18Forma podstawowa: ulęknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ulgach 14Forma podstawowa: ulga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulgowo 11Opis: obniżając wymagania, z pewną wyrozumiałością.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
ulgowy 12Opis: taki, na który jest zniżka.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ulicom 11Forma podstawowa: ulica
Opis: jezdnia - część ulicy przeznaczona dla ruchu samochodowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulików 14Forma podstawowa: ulik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulinią 13Forma podstawowa: ulinić
Część mowy/forma fleksyjna:
ulinię 13Forma podstawowa: ulinić
Część mowy/forma fleksyjna:
ulizać 14Część mowy/forma fleksyjna:
uliżmy 15Forma podstawowa: ulizać
Część mowy/forma fleksyjna:
ulmina 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulminą 14Forma podstawowa: ulmina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulminę 14Forma podstawowa: ulmina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulmska 11Forma podstawowa: ulmski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ulmską 15Forma podstawowa: ulmski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ulmski 11Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ulmsku 13Forma podstawowa: ulmski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
ulotce 11Forma podstawowa: ulotka
Opis: niewielka kartka lub broszura, która zawiera informację, reklamę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulotem 11Forma podstawowa: ulot
Opis: wyładowanie elektryczne spowodowane przez jonizację płynu czyli cieczy lub gazu otaczającego przewodnik, które pojawia się kiedy gradient potencjału przekracza pewną wartość, ale warunki są niewystar
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulotka 11Opis: niewielka kartka lub broszura, która zawiera informację, reklamę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulotką 15Forma podstawowa: ulotka
Opis: niewielka kartka lub broszura, która zawiera informację, reklamę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulotki 11Forma podstawowa: ulotka
Opis: niewielka kartka lub broszura, która zawiera informację, reklamę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulotny 11Opis: taki, który szybko przemija.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ulotom 11Forma podstawowa: ulot
Opis: wyładowanie elektryczne spowodowane przez jonizację płynu czyli cieczy lub gazu otaczającego przewodnik, które pojawia się kiedy gradient potencjału przekracza pewną wartość, ale warunki są niewystar
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulowej 11Forma podstawowa: ulowy
Opis: taki, który występuje w ulu, na ulu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ulowym 11Forma podstawowa: ulowy
Opis: taki, który występuje w ulu, na ulu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ulster 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulstru 12Forma podstawowa: ulster
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ultima 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ultimę 15Forma podstawowa: ultima
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ultimy 12Forma podstawowa: ultima
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulubia 13Forma podstawowa: ulubiać
Część mowy/forma fleksyjna:
ulubię 17Forma podstawowa: ulubić
Część mowy/forma fleksyjna:
ulubił 15Forma podstawowa: ulubić
Część mowy/forma fleksyjna:
ulubmy 15Forma podstawowa: ulubić
Część mowy/forma fleksyjna:
ulubże 17Forma podstawowa: ulubić
Część mowy/forma fleksyjna:
ululać 17Część mowy/forma fleksyjna:
ululaj 14Forma podstawowa: ululać
Część mowy/forma fleksyjna:
ululał 14Forma podstawowa: ululać
Część mowy/forma fleksyjna:
ululam 13Forma podstawowa: ululać
Część mowy/forma fleksyjna:
ululań 18Forma podstawowa: ululać
ulungi 13Forma podstawowa: ulung
ulungu 15Forma podstawowa: ulung
ulżyli 15Forma podstawowa: ulżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ulżyły 17Forma podstawowa: ulżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ulżymy 16Forma podstawowa: ulżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
uładza 11Forma podstawowa: uładzać
Część mowy/forma fleksyjna:
uładzą 15Forma podstawowa: uładzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ułamał 13Forma podstawowa: ułamać
Część mowy/forma fleksyjna:
ułamią 15Forma podstawowa: ułamać
Część mowy/forma fleksyjna:
ułamie 11Forma podstawowa: ułamać
Część mowy/forma fleksyjna:
ułamię 15Forma podstawowa: ułamać
Część mowy/forma fleksyjna:
ułammy 13Forma podstawowa: ułamać
Część mowy/forma fleksyjna:
ułamże 15Forma podstawowa: ułamać
Część mowy/forma fleksyjna:
ułance 11Forma podstawowa: ułanka
Opis: ułańska czapka z daszkiem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ułanek 11Forma podstawowa: ułanka
Opis: ułańska czapka z daszkiem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ułanie 10Forma podstawowa: ułan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ułanka 11Opis: ułańska czapka z daszkiem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ułanką 15Forma podstawowa: ułanka
Opis: ułańska czapka z daszkiem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ułankę 15Forma podstawowa: ułanka
Opis: ułańska czapka z daszkiem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ułanko 11Forma podstawowa: ułanka
Opis: ułańska czapka z daszkiem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ułanom 11Forma podstawowa: ułan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ułanów 14Forma podstawowa: ułan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ułapił 13Forma podstawowa: ułapić
Część mowy/forma fleksyjna:
ułapmy 13Forma podstawowa: ułapić
Część mowy/forma fleksyjna:
ułapże 15Forma podstawowa: ułapić
Część mowy/forma fleksyjna:
ułatwi 11Forma podstawowa: ułatwić
Część mowy/forma fleksyjna:
uławia 10Forma podstawowa: uławiać
Część mowy/forma fleksyjna:
ułęska 15Forma podstawowa: ułęski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ułęską 19Forma podstawowa: ułęski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ułęski 15Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ułęsko 15Forma podstawowa: ułęski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
ułęsku 17Forma podstawowa: ułęski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
ułomek 12Opis: ułamany fragment.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ułomka 12Forma podstawowa: ułomek
Opis: ułamany fragment.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ułomki 12Forma podstawowa: ułomek
Opis: ułamany fragment.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ułomku 14Forma podstawowa: ułomek
Opis: ułamany fragment.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ułomna 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ułomny
Opis: o człowieku: głupi, taki, który sprawia wrażenie ograniczonego umysłowo, opóźnionego w rozwoju.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ułomną 15Forma podstawowa: ułomny
Opis: o człowieku: głupi, taki, który sprawia wrażenie ograniczonego umysłowo, opóźnionego w rozwoju.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ułomni 11Forma podstawowa: ułomny
Opis: o człowieku: głupi, taki, który sprawia wrażenie ograniczonego umysłowo, opóźnionego w rozwoju.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ułomny 12Opis: o człowieku: głupi, taki, który sprawia wrażenie ograniczonego umysłowo, opóźnionego w rozwoju.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ułowią 14Forma podstawowa: ułowić
Część mowy/forma fleksyjna:
ułowił 12Forma podstawowa: ułowić
Część mowy/forma fleksyjna:
ułożeń 20Forma podstawowa: ułożenie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ułożyć 20Część mowy/forma fleksyjna:
ułożył 17Forma podstawowa: ułożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ułówmy 16Forma podstawowa: ułowić
Część mowy/forma fleksyjna:
ułóżmy 20Forma podstawowa: ułożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ułóżże 22Forma podstawowa: ułożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ułudek 14Forma podstawowa: ułudka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ułudka 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ułudką 18Forma podstawowa: ułudka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ułudkę 18Forma podstawowa: ułudka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ułudko 14Forma podstawowa: ułudka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ułudna 13Forma podstawowa: ułudny
Opis: taki, który tylko pozornie jest prawdziwy, zwodniczy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ułudną 17Forma podstawowa: ułudny
Opis: taki, który tylko pozornie jest prawdziwy, zwodniczy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ułudne 13Forma podstawowa: ułudny
Opis: taki, który tylko pozornie jest prawdziwy, zwodniczy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ułudni 13Forma podstawowa: ułudny
Opis: taki, który tylko pozornie jest prawdziwy, zwodniczy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ułudny 14Opis: taki, który tylko pozornie jest prawdziwy, zwodniczy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ułudom 14Forma podstawowa: ułuda
Opis: urojenie, żywione przekonanie o czymś albo o kimś, które nie ma potwierdzenia w rzeczywistości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ułupać 18Część mowy/forma fleksyjna:
ułupań 19Forma podstawowa: ułupać
ułupuj 17Forma podstawowa: ułupywać
Część mowy/forma fleksyjna:
ułusem 13Forma podstawowa: ułus
Opis: jednostka podziału administracyjnego autonomicznej rosyjskiej republiki Jakucji, odpowiadająca rejonowi w większości innych republik Federacji Rosyjskiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ułusie 12Forma podstawowa: ułus
Opis: jednostka podziału administracyjnego autonomicznej rosyjskiej republiki Jakucji, odpowiadająca rejonowi w większości innych republik Federacji Rosyjskiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ułusom 13Forma podstawowa: ułus
Opis: jednostka podziału administracyjnego autonomicznej rosyjskiej republiki Jakucji, odpowiadająca rejonowi w większości innych republik Federacji Rosyjskiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ułusów 16Forma podstawowa: ułus
Opis: jednostka podziału administracyjnego autonomicznej rosyjskiej republiki Jakucji, odpowiadająca rejonowi w większości innych republik Federacji Rosyjskiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umacza 10Forma podstawowa: umaczać
Część mowy/forma fleksyjna:
umaili 10Forma podstawowa: umaić
Część mowy/forma fleksyjna:
umajał 13Forma podstawowa: umajać
Część mowy/forma fleksyjna:
umajam 12Forma podstawowa: umajać
Część mowy/forma fleksyjna:
umaluj 14Forma podstawowa: umalować
Część mowy/forma fleksyjna:
umarli 10Forma podstawowa: umrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
umarła 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umarłe 11Forma podstawowa: umarły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
umarły 12Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: umrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
umarto 10Forma podstawowa: umrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
umarzł 11Forma podstawowa: umarznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
umawia 9Forma podstawowa: umawiać
Część mowy/forma fleksyjna:
umazał 11Forma podstawowa: umazać
Część mowy/forma fleksyjna:
umazań 15Forma podstawowa: umazać
umażmy 15Forma podstawowa: umazać
Część mowy/forma fleksyjna:
umączą 18Forma podstawowa: umączyć
Część mowy/forma fleksyjna:
umączy 15Forma podstawowa: umączyć
Część mowy/forma fleksyjna:
umbach 14Forma podstawowa: umbo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umbrom 12Forma podstawowa: umbra
Opis: naturalny barwnik używany w malarstwie, żółty, zielonobrunatny lub brunatnoczerwony, składa się głównie z czerwonego iłu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umbrze 11Forma podstawowa: umbra
Opis: naturalny barwnik używany w malarstwie, żółty, zielonobrunatny lub brunatnoczerwony, składa się głównie z czerwonego iłu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umęczę 18Forma podstawowa: umęczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
umiaka 10Forma podstawowa: umiak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umiaki 10Forma podstawowa: umiak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umiało 11Forma podstawowa: umieć
Część mowy/forma fleksyjna:
umiane 9Forma podstawowa: umieć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
umielą 14Forma podstawowa: umleć
Część mowy/forma fleksyjna:
umielę 14Forma podstawowa: umleć
Część mowy/forma fleksyjna:
umieli 10Forma podstawowa: umielić
Część mowy/forma fleksyjna:
umiemy 11Forma podstawowa: umieć
Część mowy/forma fleksyjna:
umilał 12Forma podstawowa: umilać
Część mowy/forma fleksyjna:
umileń 16Forma podstawowa: umilić
umilić 15Część mowy/forma fleksyjna:
umilmy 12Forma podstawowa: umilić
Część mowy/forma fleksyjna:
umiotą 14Forma podstawowa: umieść
Część mowy/forma fleksyjna:
umiotę 14Forma podstawowa: umieść
Część mowy/forma fleksyjna:
umizgu 13Forma podstawowa: umizg
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umknij 12Forma podstawowa: umknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
umlaut 13Opis: znak diakrytyczny w postaci ułożonego poziomo dwukropka nad samogłoską, używany przede wszystkim w językach germańskich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umłócę 20Forma podstawowa: umłócić
Część mowy/forma fleksyjna:
ummami 11Forma podstawowa: umma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umocuj 14Forma podstawowa: umocować
Część mowy/forma fleksyjna:
umoczę 14Forma podstawowa: umoczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
umorem 10Forma podstawowa: umor
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umorom 10Forma podstawowa: umor
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umorów 13Forma podstawowa: umor
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umorze 9Forma podstawowa: umór
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umorzę 13Forma podstawowa: umorzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
umorzy 10Forma podstawowa: umorzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
umości 14Forma podstawowa: umościć
Część mowy/forma fleksyjna:
umowny 10Opis: konwencjonalny, taki, który funkcjonuje na podstawie jakiejś umowy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
umowom 10Forma podstawowa: umowa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umówią 17Forma podstawowa: umówić
Część mowy/forma fleksyjna:
umówić 18Część mowy/forma fleksyjna:
umówił 15Forma podstawowa: umówić
Część mowy/forma fleksyjna:
umówmy 15Forma podstawowa: umówić
Część mowy/forma fleksyjna:
umrzeć 14Część mowy/forma fleksyjna:
umrzyj 12Forma podstawowa: umrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
umycie 11Forma podstawowa: umyć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
umyjmy 14Forma podstawowa: umyć
Część mowy/forma fleksyjna:
umykał 13Forma podstawowa: umykać
Część mowy/forma fleksyjna:
umykań 17Forma podstawowa: umykać
umyłam 13Forma podstawowa: umyć
Część mowy/forma fleksyjna:
umyłeś 16Forma podstawowa: umyć
Część mowy/forma fleksyjna:
umysłu 14Forma podstawowa: umysł
Opis: człowiek oceniany ze względu na umysłowość
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umysły 13Forma podstawowa: umysł
Opis: człowiek oceniany ze względu na umysłowość
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umyślę 19Forma podstawowa: umyślić
Część mowy/forma fleksyjna:
umywał 12Forma podstawowa: umywać
Część mowy/forma fleksyjna:
umywań 16Forma podstawowa: umywać
unakit 10Opis: różowo-zielona odmiana jaspisu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uncjał 13Forma podstawowa: uncjała
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
undyna 10Opis: nimfa wodna przybierająca postać pięknej dziewczyny, która zwabiała młodych mężczyzn w głębiny rzek i tonie jezior.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
undyną 14Forma podstawowa: undyna
Opis: nimfa wodna przybierająca postać pięknej dziewczyny, która zwabiała młodych mężczyzn w głębiny rzek i tonie jezior.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
undyno 10Forma podstawowa: undyna
Opis: nimfa wodna przybierająca postać pięknej dziewczyny, która zwabiała młodych mężczyzn w głębiny rzek i tonie jezior.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
unibar 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uniccy 11Forma podstawowa: unicki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
unicie 9Forma podstawowa: unit
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: unita
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
unicka 10Forma podstawowa: unicki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
unicki 10Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
unicko 10Forma podstawowa: unicki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
uniców 13Forma podstawowa: unicum
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
unijni 10Forma podstawowa: unijny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
unikaj 11Forma podstawowa: unikać
Opis: starać się czegoś uniknąć, uciekać, chować się przed czymś.
Część mowy/forma fleksyjna:
unikał 11Forma podstawowa: unikać
Opis: starać się czegoś uniknąć, uciekać, chować się przed czymś.
Część mowy/forma fleksyjna:
unikam 10Forma podstawowa: unikać
Opis: starać się czegoś uniknąć, uciekać, chować się przed czymś.
Część mowy/forma fleksyjna:
unikną 13Forma podstawowa: uniknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
unikom 10Forma podstawowa: unik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uników 13Forma podstawowa: unik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uniósł 14Forma podstawowa: unieść
Część mowy/forma fleksyjna:
unison 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: unisono
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
unistą 13Forma podstawowa: unista
Opis: artysta, który jest zwolennikiem unizmu i tworzy według założeń tego nurtu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
unisto 9Forma podstawowa: unista
Opis: artysta, który jest zwolennikiem unizmu i tworzy według założeń tego nurtu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
unitek 10Forma podstawowa: unitka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
unitem 10Forma podstawowa: unit
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
unitka 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
unitko 10Forma podstawowa: unitka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uniżać 17Część mowy/forma fleksyjna:
uniżał 14Forma podstawowa: uniżać
Część mowy/forma fleksyjna:
uniżam 13Forma podstawowa: uniżać
Część mowy/forma fleksyjna:
uniżań 18Forma podstawowa: uniżać
uniżmy 14Forma podstawowa: uniżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
uniżył 15Forma podstawowa: uniżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
unosić 13Część mowy/forma fleksyjna:
unosił 10Forma podstawowa: unosić
Część mowy/forma fleksyjna:
unosin 8Forma podstawowa: unosiny
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
unosów 12Forma podstawowa: unos
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: unosowić
Część mowy/forma fleksyjna:
unoszę 12Forma podstawowa: unosić
Część mowy/forma fleksyjna:
unośże 16Forma podstawowa: unosić
Część mowy/forma fleksyjna:
unudzą 15Forma podstawowa: unudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
unudzi 11Forma podstawowa: unudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
uowych 12Forma podstawowa: uowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uowymi 10Forma podstawowa: uowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
upadać 15Część mowy/forma fleksyjna:
upadał 12Forma podstawowa: upadać
Część mowy/forma fleksyjna:
upadam 11Forma podstawowa: upadać
Część mowy/forma fleksyjna:
upadań 16Forma podstawowa: upadać
upadek 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upadku 13Forma podstawowa: upadek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upadla 11Forma podstawowa: upadlać
Część mowy/forma fleksyjna:
upadła 12Forma podstawowa: upaść
Część mowy/forma fleksyjna:
upadłe 12Forma podstawowa: upadły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
upadły 13Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
upadów 14Forma podstawowa: upad
Opis: parametr stosowany do opisu położenia warstw skalnych oraz pokładów kopalin.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upajać 16Część mowy/forma fleksyjna:
upajaj 13Forma podstawowa: upajać
Część mowy/forma fleksyjna:
upajał 13Forma podstawowa: upajać
Część mowy/forma fleksyjna:
upajań 17Forma podstawowa: upajać
upalaj 12Forma podstawowa: upalać
Część mowy/forma fleksyjna:
upalał 12Forma podstawowa: upalać
Część mowy/forma fleksyjna:
upalam 11Forma podstawowa: upalać
Część mowy/forma fleksyjna:
upalić 15Część mowy/forma fleksyjna:
upalną 14Forma podstawowa: upalny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
upalne 10Forma podstawowa: upalny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
upalny 11Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
upałem 12Forma podstawowa: upał
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upałom 12Forma podstawowa: upał
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upałów 15Forma podstawowa: upał
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: upały
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upaprz 10Forma podstawowa: upaprać
Część mowy/forma fleksyjna:
uparło 11Forma podstawowa: uprzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
uparły 12Forma podstawowa: uprzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
uparta 10Forma podstawowa: uparty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
upartą 14Forma podstawowa: uparty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uparte 10Forma podstawowa: uparty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uparto 10Forma podstawowa: uparty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Forma podstawowa: uprzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
uparty 11Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
upasań 15Forma podstawowa: upasać
upasie 9Forma podstawowa: upaść
Część mowy/forma fleksyjna:
upasło 11Forma podstawowa: upaść
Część mowy/forma fleksyjna:
upasły 12Forma podstawowa: upaść
Część mowy/forma fleksyjna:
upasów 13Forma podstawowa: upas
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upaśmy 15Forma podstawowa: upaść
Część mowy/forma fleksyjna:
upaśże 17Forma podstawowa: upaść
Część mowy/forma fleksyjna:
upatrz 10Forma podstawowa: upatrzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
upchaj 14Forma podstawowa: upchać
Część mowy/forma fleksyjna:
upchał 14Forma podstawowa: upchać
Część mowy/forma fleksyjna:
upchań 18Forma podstawowa: upchać
upchną 16Forma podstawowa: upchnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
upchnę 16Forma podstawowa: upchnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
update 11
uperlą 14Forma podstawowa: uperlić
Część mowy/forma fleksyjna:
uperlę 14Forma podstawowa: uperlić
Część mowy/forma fleksyjna:
uperli 10Forma podstawowa: uperlić
Część mowy/forma fleksyjna:
upewni 9Forma podstawowa: upewnić
Część mowy/forma fleksyjna:
upędom 15Forma podstawowa: upęd
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upędza 14Forma podstawowa: upędzać
Część mowy/forma fleksyjna:
upichć 17Forma podstawowa: upichcić
Część mowy/forma fleksyjna:
upicia 10Forma podstawowa: upić
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
upicki 11Opis: związany z litewską wsią Upita.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
upicku 13Forma podstawowa: upicki
Opis: związany z litewską wsią Upita.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
upiecz 10Forma podstawowa: upiec
Część mowy/forma fleksyjna:
upieką 14Forma podstawowa: upiec
Część mowy/forma fleksyjna:
upiekę 14Forma podstawowa: upiec
Część mowy/forma fleksyjna:
upiekł 12Forma podstawowa: upiec
Część mowy/forma fleksyjna:
upieku 12Forma podstawowa: upiek
Opis: wagowy ubytek ciasta w czasie jego pieczenia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upierz 9Forma podstawowa: upierzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: uprać
Część mowy/forma fleksyjna:
upięło 15Forma podstawowa: upiąć
Część mowy/forma fleksyjna:
upięto 14Forma podstawowa: upiąć
Część mowy/forma fleksyjna:
upięty 15Forma podstawowa: upiąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
upijać 16Część mowy/forma fleksyjna:
upijaj 13Forma podstawowa: upijać
Część mowy/forma fleksyjna:
upijał 13Forma podstawowa: upijać
Część mowy/forma fleksyjna:
upiłby 14Forma podstawowa: upić
Część mowy/forma fleksyjna:
upiłuj 15Forma podstawowa: upiłować
Część mowy/forma fleksyjna:
upinać 14Część mowy/forma fleksyjna:
upinał 11Forma podstawowa: upinać
Część mowy/forma fleksyjna:
upinam 10Forma podstawowa: upinać
Część mowy/forma fleksyjna:
upiora 9Forma podstawowa: upiór
Opis: groźny dla ludzi duch osoby zmarłej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upiorę 13Forma podstawowa: uprać
Część mowy/forma fleksyjna:
upioru 11Forma podstawowa: upiór
Opis: groźny dla ludzi duch osoby zmarłej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upitym 12Forma podstawowa: upić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
uplata 11Forma podstawowa: uplatać
Część mowy/forma fleksyjna:
upload 11
upłacz 12Forma podstawowa: upłakać
Część mowy/forma fleksyjna:
upływu 14Forma podstawowa: upływ
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upływy 13Forma podstawowa: upływ
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upodla 11Forma podstawowa: upodlać
Część mowy/forma fleksyjna:
upodlę 15Forma podstawowa: upodlić
Część mowy/forma fleksyjna:
upodli 11Forma podstawowa: upodlić
Część mowy/forma fleksyjna:
upoili 10Forma podstawowa: upoić
Część mowy/forma fleksyjna:
upoiło 11Forma podstawowa: upoić
Część mowy/forma fleksyjna:
upoiły 12Forma podstawowa: upoić
Część mowy/forma fleksyjna:
upoimy 11Forma podstawowa: upoić
Część mowy/forma fleksyjna:
upojeń 17Forma podstawowa: upojenie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upojna 11Forma podstawowa: upojny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
upojną 15Forma podstawowa: upojny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
upojne 11Forma podstawowa: upojny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
upojny 12Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
upojom 12Forma podstawowa: upój
Opis: wodopój.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upomną 14Forma podstawowa: upomnieć
Część mowy/forma fleksyjna:
upomni 10Forma podstawowa: upomnieć
Część mowy/forma fleksyjna:
uporać 14Część mowy/forma fleksyjna:
uporam 10Forma podstawowa: uporać
Część mowy/forma fleksyjna:
uporem 10Forma podstawowa: upór
Opis: cecha człowieka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uporów 13Forma podstawowa: upór
Opis: cecha człowieka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upozuj 13Forma podstawowa: upozować
Część mowy/forma fleksyjna:
uprali 10Forma podstawowa: uprać
Część mowy/forma fleksyjna:
uprana 9Forma podstawowa: uprać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
upraną 13Forma podstawowa: uprać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
uprani 9Forma podstawowa: uprać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
uprano 9Forma podstawowa: uprać
Część mowy/forma fleksyjna:
uprawą 13Forma podstawowa: uprawa
Opis: rośliny uprawiane na danym terenie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uprawy 10Forma podstawowa: uprawa
Opis: rośliny uprawiane na danym terenie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uprażą 17Forma podstawowa: uprażyć
Część mowy/forma fleksyjna:
uprosi 9Forma podstawowa: uprosić
Część mowy/forma fleksyjna:
uprość 18Forma podstawowa: uprościć
Część mowy/forma fleksyjna:
uprużą 19Forma podstawowa: uprużyć
uprużę 19Forma podstawowa: uprużyć
uprzeć 14Część mowy/forma fleksyjna:
uprzyj 12Forma podstawowa: uprzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
upupia 12Forma podstawowa: upupiać
Część mowy/forma fleksyjna:
upupią 16Forma podstawowa: upupić
Część mowy/forma fleksyjna:
upupić 17Część mowy/forma fleksyjna:
upupię 16Forma podstawowa: upupić
Część mowy/forma fleksyjna:
upupże 16Forma podstawowa: upupić
Część mowy/forma fleksyjna:
upustu 14Forma podstawowa: upust
Opis: usuwanie nadmiaru substancji z układu czy instalacji, zwykle - cieczy ze zbiornika.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upusty 13Forma podstawowa: upust
Opis: usuwanie nadmiaru substancji z układu czy instalacji, zwykle - cieczy ze zbiornika.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upycha 13Forma podstawowa: upychać
Część mowy/forma fleksyjna:
urabia 10Forma podstawowa: urabiać
Część mowy/forma fleksyjna:
uraczą 13Forma podstawowa: uraczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
uraczy 10Forma podstawowa: uraczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
uradza 9Forma podstawowa: uradzać
Część mowy/forma fleksyjna:
uradzą 13Forma podstawowa: uradzić
Część mowy/forma fleksyjna:
uradzi 9Forma podstawowa: uradzić
Część mowy/forma fleksyjna:
uralit 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uranem 9Forma podstawowa: uran
Opis: U - pierwiastek chemiczny z grupy aktynowców.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urania 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: uranium
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uranią 12Forma podstawowa: urania
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: uranić
Część mowy/forma fleksyjna:
uranie 8Forma podstawowa: uran
Opis: U - pierwiastek chemiczny z grupy aktynowców.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: urania
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uranię 12Forma podstawowa: uranić
Część mowy/forma fleksyjna:
uranii 8Forma podstawowa: urania
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uranio 8Forma podstawowa: urania
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uranom 9Forma podstawowa: uran
Opis: U - pierwiastek chemiczny z grupy aktynowców.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uranów 12Forma podstawowa: uran
Opis: U - pierwiastek chemiczny z grupy aktynowców.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urasta 9Forma podstawowa: urastać
Część mowy/forma fleksyjna:
uratuj 13Forma podstawowa: uratować
Część mowy/forma fleksyjna:
urazie 8Forma podstawowa: uraz
Opis: reakcja psychiczna, negatywne wyobrażenie o czymś lub o kimś, uprzedzenie do czegoś lub kogoś, przeczulenie, które jest wynikiem przykrych doświadczeń.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uraził 10Forma podstawowa: urazić
Część mowy/forma fleksyjna:
urazka 9Forma podstawowa: urazek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urazku 11Forma podstawowa: urazek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urazom 9Forma podstawowa: uraz
Opis: reakcja psychiczna, negatywne wyobrażenie o czymś lub o kimś, uprzedzenie do czegoś lub kogoś, przeczulenie, które jest wynikiem przykrych doświadczeń.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urazów 12Forma podstawowa: uraz
Opis: reakcja psychiczna, negatywne wyobrażenie o czymś lub o kimś, uprzedzenie do czegoś lub kogoś, przeczulenie, które jest wynikiem przykrych doświadczeń.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urażaj 14Forma podstawowa: urażać
Część mowy/forma fleksyjna:
urażań 18Forma podstawowa: urażać
urażeń 18Forma podstawowa: urażenie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urąbać 19Część mowy/forma fleksyjna:
urąbał 16Forma podstawowa: urąbać
Część mowy/forma fleksyjna:
urąbań 20Forma podstawowa: urąbać
urąbią 18Forma podstawowa: urąbać
Część mowy/forma fleksyjna:
urąbie 14Forma podstawowa: urąbać
Część mowy/forma fleksyjna:
urąbku 17Forma podstawowa: urąbek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urągać 19Część mowy/forma fleksyjna:
urągaj 16Forma podstawowa: urągać
Część mowy/forma fleksyjna:
urągam 15Forma podstawowa: urągać
Część mowy/forma fleksyjna:
urągom 15Forma podstawowa: urąg
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urągów 18Forma podstawowa: urąg
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urbarz 10
urdzie 9Forma podstawowa: urd
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urdzik 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ureaza 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ureazą 12Forma podstawowa: ureaza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ureazo 8Forma podstawowa: ureaza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ureidu 11Forma podstawowa: ureid
Opis: związek organiczny, pochodna mocznika, w której atom wodoru mocznika został zastąpiony grupą organiczną - acylem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ureidy 10Forma podstawowa: ureid
Opis: związek organiczny, pochodna mocznika, w której atom wodoru mocznika został zastąpiony grupą organiczną - acylem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uremia 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uremij 11Forma podstawowa: uremia
uremio 9Forma podstawowa: uremia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uretan 9Opis: ester kwasu karbaminowego - organiczny związek chemiczny z grupy karbaminianów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ureusa 10Forma podstawowa: ureus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ureusy 11Forma podstawowa: ureus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ureusz 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urgens 10Opis: upomnienie, pisemne ponaglenie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urguje 14Forma podstawowa: urgować
Część mowy/forma fleksyjna:
urguję 18Forma podstawowa: urgować
Część mowy/forma fleksyjna:
uriale 9Forma podstawowa: urial
Opis: owca stepowa, Ovis vignei, Ovis orientalis - gatunek z rzędu parzystokopytnych, z rodziny krętorogich, jeden z gatunków dzikich owiec, protoplasta owcy domowej, występuje w centralna Azji od Kazachst
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urlopu 12Forma podstawowa: urlop
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urnach 11Forma podstawowa: urna
Opis: waza do przechowywania prochów zmarłych, zazwyczaj o zwężonej szyjce oraz szerokim spodzie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urnowa 8Forma podstawowa: urnowy
Opis: związany z urną - naczyniem przeznaczonym do przechowywania prochów zmarłych.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
urnowe 8Forma podstawowa: urnowy
Opis: związany z urną - naczyniem przeznaczonym do przechowywania prochów zmarłych.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
urnowy 9Opis: związany z urną - naczyniem przeznaczonym do przechowywania prochów zmarłych.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
urobek 11Opis: czynność wydobywania materiału kopalnego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urobią 14Forma podstawowa: urobić
Część mowy/forma fleksyjna:
urobić 15Część mowy/forma fleksyjna:
urobię 14Forma podstawowa: urobić
Część mowy/forma fleksyjna:
urobki 11Forma podstawowa: urobek
Opis: czynność wydobywania materiału kopalnego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uroczę 13Forma podstawowa: uroczyć
uroczo 9Forma podstawowa: uroczy
Opis: taki, który jest śliczny i miły, przyjemny, jest konotowany jako taki.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
uroczy 10Forma podstawowa: urocze
Opis: taki, który jest śliczny i miły, przyjemny, jest konotowany jako taki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urodne 9Forma podstawowa: urodny
Opis: urodziwy, cechujący się urodą.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
urodni 9Forma podstawowa: urodny
Opis: urodziwy, cechujący się urodą.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
urodom 10Forma podstawowa: uroda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urodzą 13Forma podstawowa: urodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
urodzę 13Forma podstawowa: urodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
uroiła 10Forma podstawowa: uroić
Część mowy/forma fleksyjna:
uroiło 10Forma podstawowa: uroić
Część mowy/forma fleksyjna:
uroiły 11Forma podstawowa: uroić
Część mowy/forma fleksyjna:
uroimy 10Forma podstawowa: uroić
Część mowy/forma fleksyjna:
urojeń 16Forma podstawowa: urojenie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uroków 13Forma podstawowa: urok
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urolog 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urońże 18Forma podstawowa: uronić
Część mowy/forma fleksyjna:
urosła 10Forma podstawowa: urosły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
urosłą 14Forma podstawowa: urosły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
urosłe 10Forma podstawowa: urosły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
urosło 10Forma podstawowa: urosnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: urość
Część mowy/forma fleksyjna:
urosły 11Forma podstawowa: urosnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: urość
Część mowy/forma fleksyjna:
urosną 12Forma podstawowa: urosnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
urośli 13Forma podstawowa: urosły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: urosnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: urość
Część mowy/forma fleksyjna:
uróbmy 16Forma podstawowa: urobić
Część mowy/forma fleksyjna:
uróbże 18Forma podstawowa: urobić
Część mowy/forma fleksyjna:
urówna 12Forma podstawowa: urównać
Część mowy/forma fleksyjna:
ursole 9Forma podstawowa: ursol
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ursoli 9Forma podstawowa: ursol
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ursona 8Forma podstawowa: urson
Opis: Erethizon dorsatum – gatunek gryzonia z rodziny ursonowatych, jedyny przedstawiciel rodzaju Erethizon, występuje w Ameryce Północnej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ursusy 11Forma podstawowa: ursus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urtami 10Forma podstawowa: urta
urtica 10
urwała 10Forma podstawowa: urwać
Część mowy/forma fleksyjna:
urwały 11Forma podstawowa: urwać
Część mowy/forma fleksyjna:
urwana 8Forma podstawowa: urwać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
urwaną 12Forma podstawowa: urwać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
urwane 8Forma podstawowa: urwany
Opis: taki, który jest wynikiem tego, że ktoś mówi lub wydaje inne dźwięki w sposób niepłynny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
urwano 8Forma podstawowa: urwać
Część mowy/forma fleksyjna:
urwany 9Opis: taki, który jest wynikiem tego, że ktoś mówi lub wydaje inne dźwięki w sposób niepłynny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
urwisy 9Forma podstawowa: urwis
Opis: żartobliwie, z pobłażliwością o dziecku, które psoci i dokazuje.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
urynał 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urynom 10Forma podstawowa: uryna
Opis: płyn wytwarzany w nerkach i wydalany z organizmu, zawierający produkty przemiany materii bezużyteczne lub szkodliwe dla ustroju.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urywaj 11Forma podstawowa: urywać
Część mowy/forma fleksyjna:
urywań 15Forma podstawowa: urywać
urywek 10Opis: część większej całości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urządź 21Forma podstawowa: urządzić
Część mowy/forma fleksyjna:
urzekł 11Forma podstawowa: urzec
Część mowy/forma fleksyjna:
urzetu 11Forma podstawowa: urzet
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urzety 10Forma podstawowa: urzet
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urzędu 15Forma podstawowa: urząd
Opis: zajmowane stanowisko, związane z władzą i szacunkiem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urzędy 14Forma podstawowa: urząd
Opis: zajmowane stanowisko, związane z władzą i szacunkiem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urzęsi 12Forma podstawowa: urzęsić
Część mowy/forma fleksyjna:
urznął 14Forma podstawowa: urznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
urzyna 9Forma podstawowa: urzynać
Część mowy/forma fleksyjna:
urzyny 10Forma podstawowa: urzyn
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urżnie 12Forma podstawowa: urżnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
urżnij 14Forma podstawowa: urżnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
usadza 9Forma podstawowa: usadzać
Część mowy/forma fleksyjna:
usadzą 13Forma podstawowa: usadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
usadzi 9Forma podstawowa: usadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
usarce 9Forma podstawowa: usarka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
usarek 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
usarką 13Forma podstawowa: usarka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
usarki 9Forma podstawowa: usarka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
usarko 9Forma podstawowa: usarka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
usączę 17Forma podstawowa: usączyć
Część mowy/forma fleksyjna:
usączy 14Forma podstawowa: usączyć
Część mowy/forma fleksyjna:
uschła 13Forma podstawowa: uschły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uschłą 17Forma podstawowa: uschły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uschło 13Forma podstawowa: uschnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
uschły 14Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uschną 15Forma podstawowa: uschnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
uschnę 15Forma podstawowa: uschnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
usechł 13Forma podstawowa: uschnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
usiadł 11Forma podstawowa: usiąść
Część mowy/forma fleksyjna:
usiały 11Forma podstawowa: usiać
Część mowy/forma fleksyjna:
usianą 12Forma podstawowa: usiać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
usiani 8Forma podstawowa: usiać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
usiany 9Forma podstawowa: usiać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
usiąść 21Część mowy/forma fleksyjna:
usidla 10Forma podstawowa: usidlać
Część mowy/forma fleksyjna:
usidlą 14Forma podstawowa: usidlić
Część mowy/forma fleksyjna:
usidła 11Forma podstawowa: usidłać
Część mowy/forma fleksyjna:
usiecz 9Forma podstawowa: usiec
Część mowy/forma fleksyjna:
usieją 14Forma podstawowa: usiać
Część mowy/forma fleksyjna:
usieję 14Forma podstawowa: usiać
Część mowy/forma fleksyjna:
usiewa 8Forma podstawowa: usiewać
Część mowy/forma fleksyjna:
usilna 9Forma podstawowa: usilny
Opis: taki, który jest czyniony wytrwale, konsekwentnie, w którym dążenie do celu jest wytężone.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
usilną 13Forma podstawowa: usilny
Opis: taki, który jest czyniony wytrwale, konsekwentnie, w którym dążenie do celu jest wytężone.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
usiłuj 14Forma podstawowa: usiłować
Część mowy/forma fleksyjna:
uskocz 10Forma podstawowa: uskoczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
uskoka 10Forma podstawowa: uskok
Opis: urwisko, ostry, pionowy spadek terenu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uskrob 11Forma podstawowa: uskrobać
Część mowy/forma fleksyjna:
usłali 11Forma podstawowa: usłać
Część mowy/forma fleksyjna:
usłała 12Forma podstawowa: usłać
Część mowy/forma fleksyjna:
usłane 10Forma podstawowa: usłać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
usłano 10Forma podstawowa: usłać
Część mowy/forma fleksyjna:
usłoni 10Forma podstawowa: usłoń
usługa 14Opis: działanie mające na celu zaspokojenie zdefiniowanej potrzeby klienta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
usłuży 17Forma podstawowa: usłużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
usmolą 14Forma podstawowa: usmolić
Część mowy/forma fleksyjna:
usmolę 14Forma podstawowa: usmolić
Część mowy/forma fleksyjna:
usmołu 13Forma podstawowa: usmoł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
usnęli 13Forma podstawowa: usnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
usnęły 15Forma podstawowa: usnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
usnuje 12Forma podstawowa: usnuć
Część mowy/forma fleksyjna:
usnuli 11Forma podstawowa: usnuć
Część mowy/forma fleksyjna:
usnuła 12Forma podstawowa: usnuć
Część mowy/forma fleksyjna:
usnuło 12Forma podstawowa: usnuć
Część mowy/forma fleksyjna:
usnuły 13Forma podstawowa: usnuć
Część mowy/forma fleksyjna:
usnute 11Forma podstawowa: usnuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
usrało 10Forma podstawowa: usrać
Część mowy/forma fleksyjna:
usrały 11Forma podstawowa: usrać
Część mowy/forma fleksyjna:
usramy 10Forma podstawowa: usrać
Część mowy/forma fleksyjna:
usrani 8Forma podstawowa: usrać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
usrany 9Forma podstawowa: usrać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
usrywa 9Forma podstawowa: usrywać
Część mowy/forma fleksyjna:
ustają 15Forma podstawowa: ustawać
Część mowy/forma fleksyjna:
ustaje 11Forma podstawowa: ustawać
Część mowy/forma fleksyjna:
ustaję 15Forma podstawowa: ustawać
Część mowy/forma fleksyjna:
ustaka 10Forma podstawowa: ustak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ustaku 12Forma podstawowa: ustak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ustała 11Forma podstawowa: ustać
Część mowy/forma fleksyjna:
ustało 11Forma podstawowa: ustały
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
ustały 12Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ustami 10Forma podstawowa: usta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ustaną 13Forma podstawowa: ustać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ustani 9Forma podstawowa: ustać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: ustany
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ustano 9Forma podstawowa: ustać
Część mowy/forma fleksyjna:
ustany 10Forma podstawowa: ustać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ustasz 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ustawą 13Forma podstawowa: ustawa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ustawę 13Forma podstawowa: ustawa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ustawi 9Forma podstawowa: ustawić
Część mowy/forma fleksyjna:
ustawo 9Forma podstawowa: ustawa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ustawy 10Forma podstawowa: ustawa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ustępu 16Forma podstawowa: ustęp
Opis: fragment tekstu lub utworu muzycznego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ustępy 15Forma podstawowa: ustęp
Opis: fragment tekstu lub utworu muzycznego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ustnik 10Opis: w niektórych aerofonach przyrząd służący do wprowadzania w drganie słupa powietrza zawartego w przewodzie instrumentu muzycznego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ustnym 11Forma podstawowa: ustny
Opis: dotyczący ust, znajdujący się lub powstający w ustach.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ustoin 9Forma podstawowa: ustoiny
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ustoję 15Forma podstawowa: ustać
Część mowy/forma fleksyjna:
ustroń 15Opis: poetycko o miejscu na uboczu, z dala od ludzi, w ustroniu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: poetycko o miejscu na uboczu, z dala od ludzi, w ustroniu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ustrój 15Opis: struktura organizacji państwa, społeczeństwa, gospodarki, instytucji lub społeczności.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ustruż 15Forma podstawowa: ustrugać
Część mowy/forma fleksyjna:
usunąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
usunie 10Forma podstawowa: usunąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ususom 11Forma podstawowa: usus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ususzą 14Forma podstawowa: ususzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ususzy 11Forma podstawowa: ususzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
usuwać 15Część mowy/forma fleksyjna:
usuwaj 12Forma podstawowa: usuwać
Część mowy/forma fleksyjna:
usuwak 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
usuwał 12Forma podstawowa: usuwać
Część mowy/forma fleksyjna:
usuwam 11Forma podstawowa: usuwać
Część mowy/forma fleksyjna:
usuwań 16Forma podstawowa: usuwać
usuwie 10Forma podstawowa: usuw
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
usynów 13Forma podstawowa: usynowić
Część mowy/forma fleksyjna:
usypać 15Część mowy/forma fleksyjna:
usypał 12Forma podstawowa: usypać
Część mowy/forma fleksyjna:
usypań 16Forma podstawowa: usypać
usypem 11Forma podstawowa: usyp
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
usypia 10Forma podstawowa: usypiać
Część mowy/forma fleksyjna:
usypią 14Forma podstawowa: usypać
Część mowy/forma fleksyjna:
usypię 14Forma podstawowa: usypać
Część mowy/forma fleksyjna:
usypuj 14Forma podstawowa: usypywać
Część mowy/forma fleksyjna:
usypże 14Forma podstawowa: usypać
Część mowy/forma fleksyjna:
uszach 11Forma podstawowa: ucho
Opis: element nakrycia głowy, który służy do zasłaniania ucha.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uszaku 11Forma podstawowa: uszak
Opis: poszerzenie obramienia, najczęściej okiennego lub drzwiowego, akcentujące jego górne naroża.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uszata 9Forma podstawowa: uszaty
Opis: taki, który wygląda, jakby miał uszy, który kształtem przypomina uszy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uszatą 13Forma podstawowa: uszaty
Opis: taki, który wygląda, jakby miał uszy, który kształtem przypomina uszy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uszate 9Forma podstawowa: uszaty
Opis: taki, który wygląda, jakby miał uszy, który kształtem przypomina uszy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uszcza 9Forma podstawowa: uszczać
Część mowy/forma fleksyjna:
uszczą 13Forma podstawowa: uszczać
Część mowy/forma fleksyjna:
uszczy 10Forma podstawowa: uszczać
Część mowy/forma fleksyjna:
uszedł 11Forma podstawowa: ujść
Część mowy/forma fleksyjna:
uszkom 10Forma podstawowa: uszko
Opis: otworek w igle, przez który przewleka się nitkę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uszłam 11Forma podstawowa: ujść
Część mowy/forma fleksyjna:
usznym 10Forma podstawowa: uszny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uszyją 15Forma podstawowa: uszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
uszyje 11Forma podstawowa: uszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
uszyli 10Forma podstawowa: uszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
uszyła 11Forma podstawowa: uszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
uszyma 10Forma podstawowa: ucho
Opis: element nakrycia głowy, który służy do zasłaniania ucha.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uszyni 9Forma podstawowa: uszynić
Część mowy/forma fleksyjna:
uszyta 10Forma podstawowa: uszyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
uszytą 14Forma podstawowa: uszyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
uszyte 10Forma podstawowa: uszyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
uszyto 10Forma podstawowa: uszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
uściel 14Forma podstawowa: usłać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: uścielić
Część mowy/forma fleksyjna:
uślini 13Forma podstawowa: uślinić
Część mowy/forma fleksyjna:
uśmiać 18Część mowy/forma fleksyjna:
uśnięć 21Forma podstawowa: usnąć
uśpisz 13Forma podstawowa: uśpić
Opis: uśpić, wprowadzić w stan snu
Część mowy/forma fleksyjna:
uświęć 21Forma podstawowa: uświęcić
Część mowy/forma fleksyjna:
uświni 12Forma podstawowa: uświnić
Część mowy/forma fleksyjna:
utacza 10Forma podstawowa: utaczać
Część mowy/forma fleksyjna:
utaili 10Forma podstawowa: utaić
Część mowy/forma fleksyjna:
utaiła 11Forma podstawowa: utaić
Część mowy/forma fleksyjna:
utaiło 11Forma podstawowa: utaić
Część mowy/forma fleksyjna:
utaiły 12Forma podstawowa: utaić
Część mowy/forma fleksyjna:
utajać 16Opis: ukrywać przed kimś fakty, zamiary, uczucia.
Część mowy/forma fleksyjna:
utajał 13Forma podstawowa: utajać
Opis: ukrywać przed kimś fakty, zamiary, uczucia.
Część mowy/forma fleksyjna:
utajań 17Forma podstawowa: utajać
Opis: ukrywać przed kimś fakty, zamiary, uczucia.
utajni 11Forma podstawowa: utajnić
Część mowy/forma fleksyjna:
utajże 15Forma podstawowa: utaić
Część mowy/forma fleksyjna:
utapla 11Forma podstawowa: utaplać
Część mowy/forma fleksyjna:
utarci 10Forma podstawowa: utrzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
utarga 11Forma podstawowa: utargać
Część mowy/forma fleksyjna:
utargu 13Forma podstawowa: utarg
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
utarła 11Forma podstawowa: utrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
utarło 11Forma podstawowa: utrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
utarta 10Forma podstawowa: utarty
Opis: taki, który się utarł, przyjęty.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: utrzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
utarte 10Forma podstawowa: utrzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
utarto 10Forma podstawowa: utrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
utarty 11Opis: taki, który się utarł, przyjęty.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
utkają 16Forma podstawowa: utkać
Część mowy/forma fleksyjna:
utkali 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
utkała 12Forma podstawowa: utkać
Część mowy/forma fleksyjna:
utkani 10Forma podstawowa: utkać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
utkany 11Forma podstawowa: utkać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
utkasz 10Forma podstawowa: utkać
Część mowy/forma fleksyjna:
utknąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
utknął 16Forma podstawowa: utknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
utknie 10Forma podstawowa: utknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
utkwią 14Forma podstawowa: utkwić
Część mowy/forma fleksyjna:
utkwić 15Część mowy/forma fleksyjna:
utkwię 14Forma podstawowa: utkwić
Część mowy/forma fleksyjna:
utkwij 12Forma podstawowa: utkwić
Część mowy/forma fleksyjna:
utłucz 14Forma podstawowa: utłuc
Część mowy/forma fleksyjna:
utłukę 18Forma podstawowa: utłuc
Część mowy/forma fleksyjna:
utłukł 16Forma podstawowa: utłuc
Część mowy/forma fleksyjna:
utłuść 22Forma podstawowa: utłuścić
Część mowy/forma fleksyjna:
utonął 15Forma podstawowa: utonąć
Część mowy/forma fleksyjna:
utońże 19Forma podstawowa: utonąć
Część mowy/forma fleksyjna:
utopić 15Część mowy/forma fleksyjna:
utopię 14Forma podstawowa: utopia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
utopij 12Forma podstawowa: utopia
utopże 14Forma podstawowa: utopić
Część mowy/forma fleksyjna:
utrata 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
utraty 11Forma podstawowa: utrata
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
utrącą 18Forma podstawowa: utrącić
Część mowy/forma fleksyjna:
utrąci 14Forma podstawowa: utrącić
Część mowy/forma fleksyjna:
utrudź 20Forma podstawowa: utrudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
utrupi 12Forma podstawowa: utrupić
Część mowy/forma fleksyjna:
utrwał 11Forma podstawowa: utrwać
Część mowy/forma fleksyjna:
utrzęś 17Forma podstawowa: utrząść
Część mowy/forma fleksyjna:
utrzyj 12Forma podstawowa: utrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
utuczą 16Forma podstawowa: utuczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
utuczę 16Forma podstawowa: utuczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
utuczy 13Forma podstawowa: utuczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
utulaj 14Forma podstawowa: utulać
Część mowy/forma fleksyjna:
utulań 18Forma podstawowa: utulać
utuleń 18Forma podstawowa: utulić
utulił 14Forma podstawowa: utulić
Część mowy/forma fleksyjna:
utulmy 14Forma podstawowa: utulić
Część mowy/forma fleksyjna:
utulże 16Forma podstawowa: utulić
Część mowy/forma fleksyjna:
utwórz 13Forma podstawowa: utworzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
utycia 11Forma podstawowa: utyć
Opis: zwiększyć masę ciała, zarastając tłuszczem.
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
utyciu 13Forma podstawowa: utyć
Opis: zwiększyć masę ciała, zarastając tłuszczem.
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
utyjże 16Forma podstawowa: utyć
Opis: zwiększyć masę ciała, zarastając tłuszczem.
Część mowy/forma fleksyjna:
utykać 16Część mowy/forma fleksyjna:
utykaj 13Forma podstawowa: utykać
Część mowy/forma fleksyjna:
utykam 12Forma podstawowa: utykać
Część mowy/forma fleksyjna:
utyków 15Forma podstawowa: utyk
Opis: awaria maszyny elektrycznej, najczęściej silnika.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
utyłam 13Forma podstawowa: utyć
Opis: zwiększyć masę ciała, zarastając tłuszczem.
Część mowy/forma fleksyjna:
utyłem 13Forma podstawowa: utyć
Opis: zwiększyć masę ciała, zarastając tłuszczem.
Część mowy/forma fleksyjna:
utyrać 15Część mowy/forma fleksyjna:
utyraj 12Forma podstawowa: utyrać
Część mowy/forma fleksyjna:
utytym 13Forma podstawowa: utyty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uwalał 11Forma podstawowa: uwalać
Część mowy/forma fleksyjna:
uwalam 10Forma podstawowa: uwalać
Część mowy/forma fleksyjna:
uwalań 15Forma podstawowa: uwalać
uwalił 11Forma podstawowa: uwalić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwalmy 11Forma podstawowa: uwalić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwałem 11Forma podstawowa: uwał
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uwałuj 14Forma podstawowa: uwałować
Część mowy/forma fleksyjna:
uwapni 9Forma podstawowa: uwapnić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwarzą 12Forma podstawowa: uwarzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
uważać 17Część mowy/forma fleksyjna:
uważaj 14Forma podstawowa: uważać
Część mowy/forma fleksyjna:
uważam 13Forma podstawowa: uważać
Część mowy/forma fleksyjna:
uważań 18Forma podstawowa: uważanie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uważna 12Forma podstawowa: uważny
Opis: taki, który jest wyrazem, świadectwem tego, że ktoś jest uważny, taki, który jest pełen uwagi, skupienia.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uważną 16Forma podstawowa: uważny
Opis: taki, który jest wyrazem, świadectwem tego, że ktoś jest uważny, taki, który jest pełen uwagi, skupienia.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uważne 12Forma podstawowa: uważny
Opis: taki, który jest wyrazem, świadectwem tego, że ktoś jest uważny, taki, który jest pełen uwagi, skupienia.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uważni 12Forma podstawowa: uważny
Opis: taki, który jest wyrazem, świadectwem tego, że ktoś jest uważny, taki, który jest pełen uwagi, skupienia.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uwesel 9Forma podstawowa: uweselić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwezmą 13Forma podstawowa: uwziąć
Część mowy/forma fleksyjna:
uwędzą 17Forma podstawowa: uwędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwędzi 13Forma podstawowa: uwędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwiądł 15Forma podstawowa: uwiędnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
uwiązł 14Forma podstawowa: uwięznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
uwicie 9Forma podstawowa: uwić
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
uwierz 8Forma podstawowa: uwierzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
uwiesi 8Forma podstawowa: uwiesić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwieść 17Część mowy/forma fleksyjna:
uwieźć 21Część mowy/forma fleksyjna:
uwięzi 12Forma podstawowa: uwięzić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: uwięź
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uwiężą 20Forma podstawowa: uwięzić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwiężę 20Forma podstawowa: uwięzić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwijać 15Część mowy/forma fleksyjna:
uwijam 11Forma podstawowa: uwijać
Część mowy/forma fleksyjna:
uwijże 14Forma podstawowa: uwić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwikle 10Forma podstawowa: uwikło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uwikło 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uwiłam 11Forma podstawowa: uwić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwiłem 11Forma podstawowa: uwić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwiłeś 14Forma podstawowa: uwić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwinie 8Forma podstawowa: uwinąć
Część mowy/forma fleksyjna:
uwiodą 13Forma podstawowa: uwieść
Część mowy/forma fleksyjna:
uwiodę 13Forma podstawowa: uwieść
Część mowy/forma fleksyjna:
uwiozę 12Forma podstawowa: uwieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
uwiózł 14Forma podstawowa: uwieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
uwitej 11Forma podstawowa: uwić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
uwłosi 10Forma podstawowa: uwłosić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwodzą 13Forma podstawowa: uwodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwodzi 9Forma podstawowa: uwodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwolem 10Forma podstawowa: uwol
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uwoził 10Forma podstawowa: uwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwoźże 20Forma podstawowa: uwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwożąc 17Forma podstawowa: uwozić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
uwóźże 24Forma podstawowa: uwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwroci 9Forma podstawowa: uwrocie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: uwroć
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: uwróć
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uwziąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
uzanse 8Forma podstawowa: uzans
Opis: skodyfikowany zwyczaj handlowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uzbroi 10Forma podstawowa: uzbroić
Część mowy/forma fleksyjna:
uzbrój 16Forma podstawowa: uzbroić
Część mowy/forma fleksyjna:
uzdrów 13Forma podstawowa: uzdrowić
Część mowy/forma fleksyjna:
uziemi 9Forma podstawowa: uziemić
Część mowy/forma fleksyjna:
uziomu 11Forma podstawowa: uziom
Opis: "metalowa elektroda lub zespół elektrod umieszczona w wilgotnej warstwie gruntu, zapewniający połączenie przedmiotów uziemianych i gruntu (""ziemi"") z możliwie małą rezystancją."
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uznaję 14Forma podstawowa: uznawać
Część mowy/forma fleksyjna:
uznali 9Forma podstawowa: uznać
Część mowy/forma fleksyjna:
uznało 10Forma podstawowa: uznać
Część mowy/forma fleksyjna:
uznamy 10Forma podstawowa: uznać
Część mowy/forma fleksyjna:
uznana 8Forma podstawowa: uznany
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uznaną 12Forma podstawowa: uznać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: uznany
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uznani 8Forma podstawowa: uznać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
uznano 8Forma podstawowa: uznać
Część mowy/forma fleksyjna:
uznany 9Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uznasz 8Forma podstawowa: uznać
Część mowy/forma fleksyjna:
uznoił 10Forma podstawowa: uznoić
Część mowy/forma fleksyjna:
uzusem 11Forma podstawowa: uzus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uzusów 14Forma podstawowa: uzus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uzwaja 10Forma podstawowa: uzwajać
Część mowy/forma fleksyjna:
uzwoił 10Forma podstawowa: uzwoić
Część mowy/forma fleksyjna:
uzyska 10Forma podstawowa: uzyskać
Część mowy/forma fleksyjna:
uzysku 12Forma podstawowa: uzysk
Opis: korzyść, to, co uzyskano lub pozyskano jakoś z czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
użaglą 19Forma podstawowa: użaglić
Część mowy/forma fleksyjna:
użalał 15Forma podstawowa: użalać
Część mowy/forma fleksyjna:
użaleń 19Forma podstawowa: użalić
użalże 17Forma podstawowa: użalić
Część mowy/forma fleksyjna:
użarła 14Forma podstawowa: użreć
Część mowy/forma fleksyjna:
użarły 15Forma podstawowa: użreć
Część mowy/forma fleksyjna:
użarte 13Forma podstawowa: użreć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
użądlą 22Forma podstawowa: użądlić
Część mowy/forma fleksyjna:
użądlę 22Forma podstawowa: użądlić
Część mowy/forma fleksyjna:
użąłby 21Forma podstawowa: użąć
Część mowy/forma fleksyjna:
użąłem 19Forma podstawowa: użąć
Część mowy/forma fleksyjna:
użątki 18Forma podstawowa: użątek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
użerać 17Część mowy/forma fleksyjna:
użeraj 14Forma podstawowa: użerać
Część mowy/forma fleksyjna:
użeram 13Forma podstawowa: użerać
Część mowy/forma fleksyjna:
użęcia 17Forma podstawowa: użąć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
użęcie 17Forma podstawowa: użąć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
użęciu 19Forma podstawowa: użąć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
użęłam 19Forma podstawowa: użąć
Część mowy/forma fleksyjna:
użęłaś 22Forma podstawowa: użąć
Część mowy/forma fleksyjna:
użocku 16Forma podstawowa: użocki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
użycia 14Forma podstawowa: użyć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
użycie 14Forma podstawowa: użyć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
użyciu 16Forma podstawowa: użycie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
użycza 14Forma podstawowa: użyczać
Część mowy/forma fleksyjna:
użyczą 18Forma podstawowa: użyczyć
Opis: udostępnić na jakiś czas do użycia
Część mowy/forma fleksyjna:
użyczy 15Forma podstawowa: użyczyć
Opis: udostępnić na jakiś czas do użycia
Część mowy/forma fleksyjna:
użyjmy 17Forma podstawowa: użyć
Część mowy/forma fleksyjna:
użyłaś 19Forma podstawowa: użyć
Część mowy/forma fleksyjna:
użyłby 18Forma podstawowa: użyć
Część mowy/forma fleksyjna:
użyłeś 19Forma podstawowa: użyć
Część mowy/forma fleksyjna:
użynać 18Część mowy/forma fleksyjna:
użynał 15Forma podstawowa: użynać
Część mowy/forma fleksyjna:
użynam 14Forma podstawowa: użynać
Część mowy/forma fleksyjna:
użytej 16Forma podstawowa: użyty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
użytki 15Forma podstawowa: użytek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
użytku 17Forma podstawowa: użytek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
użytym 16Forma podstawowa: użyty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
używać 18Część mowy/forma fleksyjna:
używaj 15Forma podstawowa: używać
Część mowy/forma fleksyjna:
używał 15Forma podstawowa: używać
Część mowy/forma fleksyjna:
używcą 18Forma podstawowa: używca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
używco 14Forma podstawowa: używca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
używcy 15Forma podstawowa: używca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
używek 14Forma podstawowa: używka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
używić 18Część mowy/forma fleksyjna:
używił 15Forma podstawowa: używić
Część mowy/forma fleksyjna:
używką 18Forma podstawowa: używka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
używkę 18Forma podstawowa: używka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
używko 14Forma podstawowa: używka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
używmy 15Forma podstawowa: używić
Część mowy/forma fleksyjna:
używże 17Forma podstawowa: używić
Część mowy/forma fleksyjna:
użyźni 21Forma podstawowa: użyźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
uakari 9
ubabra 12Forma podstawowa: ubabrać
Część mowy/forma fleksyjna:
ubabrz 12Forma podstawowa: ubabrać
Część mowy/forma fleksyjna:
ubarwi 10Forma podstawowa: ubarwić
Część mowy/forma fleksyjna:
ubawić 15Część mowy/forma fleksyjna:
ubawie 10Forma podstawowa: ubaw
Opis: spotkanie towarzyskie, zabawa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubawię 14Forma podstawowa: ubawić
Część mowy/forma fleksyjna:
ubawił 12Forma podstawowa: ubawić
Część mowy/forma fleksyjna:
ubawom 11Forma podstawowa: ubawa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubawów 14Forma podstawowa: ubaw
Opis: spotkanie towarzyskie, zabawa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubecje 13Forma podstawowa: ubecja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubecka 12Forma podstawowa: ubecki
Opis: związany z UB.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ubecką 16Forma podstawowa: ubecki
Opis: związany z UB.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ubecko 12Forma podstawowa: ubecki
Opis: związany z UB.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Opis: tak, jak u ubeka, w sposób typowy dla ubeka.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
ubecku 14Forma podstawowa: ubecki
Opis: związany z UB.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
ubecyj 14Forma podstawowa: ubecja
ubicie 11Forma podstawowa: ubić
Opis: szybko się wzbogacić na jakimś działaniu.
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
ubielę 15Forma podstawowa: ubielić
Część mowy/forma fleksyjna:
ubieli 11Forma podstawowa: ubielić
Część mowy/forma fleksyjna:
ubiera 10Forma podstawowa: ubierać
Część mowy/forma fleksyjna:
ubijak 13Opis: duży tłuczek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubijał 14Forma podstawowa: ubijać
Opis: szybko się bogacić na jakimś działaniu.
Część mowy/forma fleksyjna:
ubijam 13Forma podstawowa: ubijać
Opis: szybko się bogacić na jakimś działaniu.
Część mowy/forma fleksyjna:
ubijże 16Forma podstawowa: ubić
Opis: szybko się wzbogacić na jakimś działaniu.
Część mowy/forma fleksyjna:
ubiłeś 16Forma podstawowa: ubić
Opis: szybko się wzbogacić na jakimś działaniu.
Część mowy/forma fleksyjna:
ubiorą 14Forma podstawowa: ubrać
Część mowy/forma fleksyjna:
ubioru 12Forma podstawowa: ubiór
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubkach 14Forma podstawowa: ubek
ubkowi 11Forma podstawowa: ubek
ubliża 15Forma podstawowa: ubliżać
Część mowy/forma fleksyjna:
ubliżą 19Forma podstawowa: ubliżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ubliży 16Forma podstawowa: ubliżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ubłocę 17Forma podstawowa: ubłocić
Część mowy/forma fleksyjna:
ubocza 11Forma podstawowa: ubocze
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uboczą 15Forma podstawowa: ubocz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubocze 11Forma podstawowa: ubocz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uboczy 12Forma podstawowa: ubocze
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubodli 12Forma podstawowa: ubodnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: ubość
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: ubóść
Część mowy/forma fleksyjna:
ubodła 13Forma podstawowa: ubodnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: ubość
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: ubóść
Część mowy/forma fleksyjna:
ubodły 14Forma podstawowa: ubodnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: ubość
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: ubóść
Część mowy/forma fleksyjna:
ubodnę 15Forma podstawowa: ubodnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ubodzy 12Forma podstawowa: ubogi
Opis: taki, który jest prosty, ma niewiele dodatkowych elementów, nie ma żadnych udziwnień, nie jest przesadnie rozbudowany ani zbyt ozdobny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ubogać 17Forma podstawowa: ubogacić
Część mowy/forma fleksyjna:
ubogim 13Forma podstawowa: ubogi
Opis: taki, który jest prosty, ma niewiele dodatkowych elementów, nie ma żadnych udziwnień, nie jest przesadnie rozbudowany ani zbyt ozdobny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ubojem 13Forma podstawowa: ubój
Opis: zaplanowane zabijanie zwierząt w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu, zwykle w sposób regulowany przez prawo w celu pozyskania ich mięsa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubowcu 13Forma podstawowa: ubowiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubożał 16Forma podstawowa: ubożeć
Część mowy/forma fleksyjna:
ubożeć 19Część mowy/forma fleksyjna:
ubożmy 16Forma podstawowa: ubożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ubożsi 14Forma podstawowa: ubogi
Opis: taki, który jest prosty, ma niewiele dodatkowych elementów, nie ma żadnych udziwnień, nie jest przesadnie rozbudowany ani zbyt ozdobny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ubożyć 20Część mowy/forma fleksyjna:
ubóżże 22Forma podstawowa: ubożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ubrali 11Forma podstawowa: ubrać
Część mowy/forma fleksyjna:
ubrały 13Forma podstawowa: ubrać
Część mowy/forma fleksyjna:
ubrane 10Forma podstawowa: ubrać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: ubrany
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ubrdać 16Część mowy/forma fleksyjna:
ubrdał 13Forma podstawowa: ubrdać
Część mowy/forma fleksyjna:
ubrdań 17Forma podstawowa: ubrdać
ubrusu 14Forma podstawowa: ubrus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubycia 12Forma podstawowa: ubyć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
ubycie 12Forma podstawowa: ubyć
Opis: zmniejszenie się ilości czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
ubyłaś 17Forma podstawowa: ubyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ubyłby 16Forma podstawowa: ubyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ubytku 15Forma podstawowa: ubytek
Opis: miejsce, w którym coś było, ale już nie ma.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ucałuj 15Forma podstawowa: ucałować
Część mowy/forma fleksyjna:
ucapić 15Część mowy/forma fleksyjna:
ucapię 14Forma podstawowa: ucapić
Część mowy/forma fleksyjna:
ucapił 12Forma podstawowa: ucapić
Część mowy/forma fleksyjna:
ucapże 14Forma podstawowa: ucapić
Część mowy/forma fleksyjna:
uceluj 14Forma podstawowa: ucelować
Część mowy/forma fleksyjna:
uchaci 12Forma podstawowa: uchaty
Opis: z uszami - uchwytami.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uchami 12Forma podstawowa: ucha
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uchapi 12Forma podstawowa: uchapić
uchate 12Forma podstawowa: uchaty
Opis: z uszami - uchwytami.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uchlać 17Część mowy/forma fleksyjna:
uchlaj 14Forma podstawowa: uchlać
Część mowy/forma fleksyjna:
uchlam 13Forma podstawowa: uchlać
Część mowy/forma fleksyjna:
uchroń 17Forma podstawowa: uchronić
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uchwal 12Forma podstawowa: uchwalić
Część mowy/forma fleksyjna:
uchwał 13Forma podstawowa: uchwała
Opis: akt woli ciała kolegialnego (organu państwowego, samorządowego, organizacji społecznej lub politycznej).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uchwat 12
uchwyć 17Forma podstawowa: uchwycić
Część mowy/forma fleksyjna:
uchybi 14Forma podstawowa: uchybić
Część mowy/forma fleksyjna:
uchyby 15Forma podstawowa: uchyb
Opis: różnica między wartością zadaną sygnału oraz wartością sygnału wyjściowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uchylą 17Forma podstawowa: uchylić
Część mowy/forma fleksyjna:
uchylę 17Forma podstawowa: uchylić
Część mowy/forma fleksyjna:
ucicha 12Forma podstawowa: ucichać
Część mowy/forma fleksyjna:
uciech 12Forma podstawowa: uciecha
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uciesz 9Forma podstawowa: ucieszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ucięci 14Forma podstawowa: uciąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: ucięty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ucięli 14Forma podstawowa: uciąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ucięło 15Forma podstawowa: uciąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ucięły 16Forma podstawowa: uciąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ucięta 14Forma podstawowa: uciąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ucięte 14Forma podstawowa: ucięty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ucięto 14Forma podstawowa: ucięty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
ucięty 15Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ucinać 14Część mowy/forma fleksyjna:
ucinaj 11Forma podstawowa: ucinać
Część mowy/forma fleksyjna:
ucinań 15Forma podstawowa: ucinać
ucince 10Forma podstawowa: ucinka
Opis: część pokładu, która znajduje się ponad pułapem chodnika górniczego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ucinek 10Forma podstawowa: ucinka
Opis: część pokładu, która znajduje się ponad pułapem chodnika górniczego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ucinka 10Opis: część pokładu, która znajduje się ponad pułapem chodnika górniczego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ucinką 14Forma podstawowa: ucinka
Opis: część pokładu, która znajduje się ponad pułapem chodnika górniczego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ucinkę 14Forma podstawowa: ucinka
Opis: część pokładu, która znajduje się ponad pułapem chodnika górniczego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uciosy 10Forma podstawowa: ucios
Opis: skośne ścięcie narożnika lub graniastej krawędzi w celu ochrony przed uszkodzeniem od przypadkowego uderzenia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uciska 10Forma podstawowa: uciskać
Część mowy/forma fleksyjna:
uciski 10Forma podstawowa: ucisk
Opis: zespół działań jednostek silniejszych, podpierających się prawem, wobec słabszych, mający na celu odebranie praw i dóbr tym drugim.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ucisną 13Forma podstawowa: ucisnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ucisza 9Forma podstawowa: uciszać
Część mowy/forma fleksyjna:
uciszą 13Forma podstawowa: uciszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
uciszę 13Forma podstawowa: uciszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
uciszy 10Forma podstawowa: uciszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
uciuła 13Forma podstawowa: uciułać
Część mowy/forma fleksyjna:
uczącą 18Forma podstawowa: uczyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
uczące 14Forma podstawowa: uczyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
uczcił 12Forma podstawowa: uczcić
Część mowy/forma fleksyjna:
uczeni 9Forma podstawowa: uczyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
uczepi 10Forma podstawowa: uczepić
Część mowy/forma fleksyjna:
uczepy 11Forma podstawowa: uczep
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uczerń 15Forma podstawowa: uczernić
Część mowy/forma fleksyjna:
uczesz 9Forma podstawowa: uczesać
Część mowy/forma fleksyjna:
uczkur 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ucznia 9Forma podstawowa: uczeń
Opis: człowiek, zwykle młody, który uczy się w szkole (instytucji edukacyjnej).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ucznie 9Forma podstawowa: uczeń
Opis: człowiek, zwykle młody, który uczy się w szkole (instytucji edukacyjnej).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
uczniu 11Forma podstawowa: uczeń
Opis: człowiek, zwykle młody, który uczy się w szkole (instytucji edukacyjnej).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uczona 9Forma podstawowa: uczony
Opis: o człowieku: bardzo dobrze, gruntownie wykształcony
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: uczyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
uczoną 13Forma podstawowa: uczona
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: uczony
Opis: o człowieku: bardzo dobrze, gruntownie wykształcony
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: uczyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
uczone 9Forma podstawowa: uczona
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uczono 9Forma podstawowa: uczony
Opis: o człowieku: bardzo dobrze, gruntownie wykształcony
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Forma podstawowa: uczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
uczony 10Forma podstawowa: uczyć
Opis: o człowieku: bardzo dobrze, gruntownie wykształcony
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
uczuci 12Forma podstawowa: uczuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
uczuję 17Forma podstawowa: uczuć
Część mowy/forma fleksyjna:
uczulę 16Forma podstawowa: uczulić
Część mowy/forma fleksyjna:
uczuli 12Forma podstawowa: uczuć
Część mowy/forma fleksyjna:
uczuła 13Forma podstawowa: uczuć
Część mowy/forma fleksyjna:
uczute 12Forma podstawowa: uczuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
uczuto 12Forma podstawowa: uczuć
Część mowy/forma fleksyjna:
uczysz 10Forma podstawowa: uczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
udacie 10Forma podstawowa: udać
Część mowy/forma fleksyjna:
udajmy 13Forma podstawowa: udać
Część mowy/forma fleksyjna:
udajże 15Forma podstawowa: udać
Część mowy/forma fleksyjna:
udałam 12Forma podstawowa: udać
Część mowy/forma fleksyjna:
udałeś 15Forma podstawowa: udać
Część mowy/forma fleksyjna:
udanej 11Forma podstawowa: udać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: udany
Opis: dobry, taki, który się udał, minął bez zakłóceń, był przyjemny, taki, który się podoba.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
udanie 9Forma podstawowa: udać
Opis: tak, że coś się udało, z powodzeniem, dobrze, właściwie, tak, jak trzeba, przynosząc pożądany rezultat, odpowiadając czyimś oczekiwaniom.
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
udaniu 11Forma podstawowa: udać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
udanym 11Forma podstawowa: udany
Opis: dobry, taki, który się udał, minął bez zakłóceń, był przyjemny, taki, który się podoba.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
udarło 11Forma podstawowa: udrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
udarły 12Forma podstawowa: udrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
udarom 10Forma podstawowa: udar
Opis: zwyczajowa nazwa udaru mózgu - zespołu objawów klinicznych związanych z nagłym wystąpieniem ogniskowego lub uogólnionego zaburzenia czynności mózgu, powstałego w wyniku zaburzenia krążenia mózgowego
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udarta 10Forma podstawowa: udrzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
udarte 10Forma podstawowa: udrzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
udarto 10Forma podstawowa: udrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
udarty 11Forma podstawowa: udrzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
udatna 10Forma podstawowa: udatny
Opis: taki, który jest dobrze zbudowany, zgrabny, ma proporcjonalne kształty.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
udatną 14Forma podstawowa: udatny
Opis: taki, który jest dobrze zbudowany, zgrabny, ma proporcjonalne kształty.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
udatne 10Forma podstawowa: udatny
Opis: taki, który jest dobrze zbudowany, zgrabny, ma proporcjonalne kształty.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
udatny 11Opis: taki, który jest dobrze zbudowany, zgrabny, ma proporcjonalne kształty.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
udawaj 11Forma podstawowa: udawać
Część mowy/forma fleksyjna:
udawał 11Forma podstawowa: udawać
Część mowy/forma fleksyjna:
udecję 16Forma podstawowa: udecja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udecyj 13Forma podstawowa: udecja
udekom 11Forma podstawowa: udek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udeków 14Forma podstawowa: udek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udepce 11Forma podstawowa: udeptać
Część mowy/forma fleksyjna:
udepcz 11Forma podstawowa: udeptać
Część mowy/forma fleksyjna:
udepną 14Forma podstawowa: udepnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
uderza 9Forma podstawowa: uderzać
Opis: zalecać się do kogoś, kto się komuś podoba, wydaje się atrakcyjnym partnerem.
Część mowy/forma fleksyjna:
uderzą 13Forma podstawowa: uderzyć
Opis: zalecić się, spróbować zdobyć zainteresowanie kogoś, kto wydaje się atrakcyjnym partnerem.
Część mowy/forma fleksyjna:
uderzę 13Forma podstawowa: uderzyć
Opis: zalecić się, spróbować zdobyć zainteresowanie kogoś, kto wydaje się atrakcyjnym partnerem.
Część mowy/forma fleksyjna:
udkach 13Forma podstawowa: udko
Opis: mięso z nóżki drobiowej z kostką.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udnica 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udnice 10Forma podstawowa: udnica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udnicy 11Forma podstawowa: udnica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udoili 10Forma podstawowa: udoić
Część mowy/forma fleksyjna:
udoiło 11Forma podstawowa: udoić
Część mowy/forma fleksyjna:
udoimy 11Forma podstawowa: udoić
Część mowy/forma fleksyjna:
udoisz 9Forma podstawowa: udoić
Część mowy/forma fleksyjna:
udojem 12Forma podstawowa: udój
Opis: dojenie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udojeń 17Forma podstawowa: udoić
udojów 15Forma podstawowa: udój
Opis: dojenie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udolne 10Forma podstawowa: udolny
Opis: o człowieku: zdolny do czegoś, umiejący coś robić.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
udolny 11Opis: o człowieku: zdolny do czegoś, umiejący coś robić.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
udonem 10Forma podstawowa: udon
udonie 9Forma podstawowa: udon
udonów 13Forma podstawowa: udon
udowej 11Forma podstawowa: udowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
udowym 11Forma podstawowa: udowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
udójmy 17Forma podstawowa: udoić
Część mowy/forma fleksyjna:
udójże 19Forma podstawowa: udoić
Część mowy/forma fleksyjna:
udrach 12Forma podstawowa: udry
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udrami 10Forma podstawowa: udry
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udręcz 14Forma podstawowa: udręczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
udręka 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udręko 14Forma podstawowa: udręka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udrzeć 14Część mowy/forma fleksyjna:
udupią 16Forma podstawowa: udupić
Część mowy/forma fleksyjna:
udupił 14Forma podstawowa: udupić
Część mowy/forma fleksyjna:
udupże 16Forma podstawowa: udupić
Część mowy/forma fleksyjna:
udusić 16Część mowy/forma fleksyjna:
uduszą 15Forma podstawowa: udusić
Część mowy/forma fleksyjna:
uduszę 15Forma podstawowa: udusić
Część mowy/forma fleksyjna:
uduśmy 17Forma podstawowa: udusić
Część mowy/forma fleksyjna:
uduśże 19Forma podstawowa: udusić
Część mowy/forma fleksyjna:
udział 11Opis: to, jaką część stanowi coś w obrębie całości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udziań 15Forma podstawowa: udziać
udziec 10Opis: mięso uda dużego zwierzęcia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udziób 15Forma podstawowa: udzióbać
Część mowy/forma fleksyjna:
udźcem 19Forma podstawowa: udziec
Opis: mięso uda dużego zwierzęcia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udźcom 19Forma podstawowa: udziec
Opis: mięso uda dużego zwierzęcia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udźców 22Forma podstawowa: udziec
Opis: mięso uda dużego zwierzęcia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udźwig 19Opis: maksymalne obciążenie pojazdu, np. statku, ciężarówki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uedzie 9Forma podstawowa: ued
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ufając 19Forma podstawowa: ufać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
ufajda 15Forma podstawowa: ufajdać
Część mowy/forma fleksyjna:
ufajmy 16Forma podstawowa: ufać
Część mowy/forma fleksyjna:
ufajże 18Forma podstawowa: ufać
Część mowy/forma fleksyjna:
ufałaś 18Forma podstawowa: ufać
Część mowy/forma fleksyjna:
ufałby 17Forma podstawowa: ufać
Część mowy/forma fleksyjna:
ufanie 12Forma podstawowa: ufać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
ufijce 15Forma podstawowa: ufijka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ufijek 15Forma podstawowa: ufijka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ufijka 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ufijkę 19Forma podstawowa: ufijka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ufnali 13Forma podstawowa: ufnal
Opis: gwóźdź do przybijania podków koniom.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ufnego 14Forma podstawowa: ufny
Opis: o człowieku: taki, który wierzy w kogoś lub coś, pokłada wiarę, jest pełen nadziei.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ufniej 14Forma podstawowa: ufnie
Opis: w sposób, który świadczy o tym, że ktoś komuś ufa.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
ufność 21Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ufnych 16Forma podstawowa: ufny
Opis: o człowieku: taki, który wierzy w kogoś lub coś, pokłada wiarę, jest pełen nadziei.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ufokom 14Forma podstawowa: ufok
ugadać 16Część mowy/forma fleksyjna:
ugadał 13Forma podstawowa: ugadać
Część mowy/forma fleksyjna:
ugadam 12Forma podstawowa: ugadać
Część mowy/forma fleksyjna:
ugadań 17Forma podstawowa: ugadać
ugasić 15Część mowy/forma fleksyjna:
ugasza 10Forma podstawowa: ugaszać
Część mowy/forma fleksyjna:
ugaszę 14Forma podstawowa: ugasić
Część mowy/forma fleksyjna:
ugaśmy 16Forma podstawowa: ugasić
Część mowy/forma fleksyjna:
ugięli 15Forma podstawowa: ugiąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ugięło 16Forma podstawowa: ugiąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ugięły 17Forma podstawowa: ugiąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ugięta 15Forma podstawowa: ugiąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ugiętą 19Forma podstawowa: ugiąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ugięty 16Forma podstawowa: ugiąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
uginać 15Część mowy/forma fleksyjna:
uginam 11Forma podstawowa: uginać
Część mowy/forma fleksyjna:
ugnieć 15Forma podstawowa: ugnieść
Część mowy/forma fleksyjna:
ugnoić 15Część mowy/forma fleksyjna:
ugnoił 12Forma podstawowa: ugnoić
Część mowy/forma fleksyjna:
ugnoję 16Forma podstawowa: ugnoić
Część mowy/forma fleksyjna:
ugodzą 15Forma podstawowa: ugodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ugodzę 15Forma podstawowa: ugodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ugorek 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ugorem 11Forma podstawowa: ugór
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ugorki 11Forma podstawowa: ugorek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ugorku 13Forma podstawowa: ugorek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ugorom 11Forma podstawowa: ugór
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ugoruj 14Forma podstawowa: ugorować
Część mowy/forma fleksyjna:
ugotuj 15Forma podstawowa: ugotować
Część mowy/forma fleksyjna:
ugrach 13Forma podstawowa: ugier
Opis: farba o kolorze pomiędzy żółtym a złocistobrunatnym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ugrają 16Forma podstawowa: ugrać
Część mowy/forma fleksyjna:
ugrała 12Forma podstawowa: ugrać
Część mowy/forma fleksyjna:
ugrało 12Forma podstawowa: ugrać
Część mowy/forma fleksyjna:
ugrami 11Forma podstawowa: ugier
Opis: farba o kolorze pomiędzy żółtym a złocistobrunatnym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ugrana 10Forma podstawowa: ugrać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ugraną 14Forma podstawowa: ugrać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ugrane 10Forma podstawowa: ugrać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ugrani 10Forma podstawowa: ugrać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ugrowe 10Forma podstawowa: ugrowy
Opis: taki, który ma kolor pomiędzy żółtym a złocistobrunatnym.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ugrowi 10Forma podstawowa: ugrowy
Opis: taki, który ma kolor pomiędzy żółtym a złocistobrunatnym.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ugryzę 15Forma podstawowa: ugryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
ugryzł 13Forma podstawowa: ugryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
ugryźć 24Część mowy/forma fleksyjna:
ugrzać 15Część mowy/forma fleksyjna:
ugrzań 16Forma podstawowa: ugrzać
ugrzej 12Forma podstawowa: ugrzać
Część mowy/forma fleksyjna:
uharuj 14Forma podstawowa: uharować
uhoduj 15Forma podstawowa: uhodować
uiśćmy 19Forma podstawowa: uiścić
Część mowy/forma fleksyjna:
ujadaj 13Forma podstawowa: ujadać
Część mowy/forma fleksyjna:
ujaili 11Forma podstawowa: ujaić
Część mowy/forma fleksyjna:
ujaiły 13Forma podstawowa: ujaić
Część mowy/forma fleksyjna:
ujaimy 12Forma podstawowa: ujaić
Część mowy/forma fleksyjna:
ujajaj 14Forma podstawowa: ujajać
Część mowy/forma fleksyjna:
ujajał 14Forma podstawowa: ujajać
Część mowy/forma fleksyjna:
ujajam 13Forma podstawowa: ujajać
Część mowy/forma fleksyjna:
ujajań 18Forma podstawowa: ujajać
ujajeń 18Forma podstawowa: ujaić
ująłby 19Forma podstawowa: ująć
Część mowy/forma fleksyjna:
ująłem 17Forma podstawowa: ująć
Część mowy/forma fleksyjna:
ujebań 18Forma podstawowa: ujebać
ujebią 16Forma podstawowa: ujebać
Część mowy/forma fleksyjna:
ujebie 12Forma podstawowa: ujebać
Część mowy/forma fleksyjna:
ujebmy 14Forma podstawowa: ujebać
Część mowy/forma fleksyjna:
ujebuj 16Forma podstawowa: ujebywać
Część mowy/forma fleksyjna:
ujebże 16Forma podstawowa: ujebać
Część mowy/forma fleksyjna:
ujecie 11Forma podstawowa: ujeść
Część mowy/forma fleksyjna:
ujedli 12Forma podstawowa: ujeść
Część mowy/forma fleksyjna:
ujedzą 15Forma podstawowa: ujeść
Część mowy/forma fleksyjna:
ujemna 11Forma podstawowa: ujemny
Opis: taki, który charakteryzuje się odwrotnością wielkości dwóch zmiennych.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ujemną 15Forma podstawowa: ujemny
Opis: taki, który charakteryzuje się odwrotnością wielkości dwóch zmiennych.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ujemni 11Forma podstawowa: ujemny
Opis: taki, który charakteryzuje się odwrotnością wielkości dwóch zmiennych.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ujemny 12Opis: taki, który charakteryzuje się odwrotnością wielkości dwóch zmiennych.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ujęcie 15Opis: w filmie: scena, przedstawienie kogoś lub czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ujęłaś 20Forma podstawowa: ująć
Część mowy/forma fleksyjna:
ujętej 17Forma podstawowa: ująć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ujmują 19Forma podstawowa: ujmować
Część mowy/forma fleksyjna:
ujrzeń 16Forma podstawowa: ujrzeć
ujrzyj 13Forma podstawowa: ujrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
ujskim 12Forma podstawowa: ujski
ujścia 15Forma podstawowa: ujście
Opis: źródło spokoju, równowagi psychicznej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ujście 15Forma podstawowa: ujść
Opis: źródło spokoju, równowagi psychicznej.
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
ujściu 17Forma podstawowa: ujść
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
ujutno 13Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
ukapań 16Forma podstawowa: ukapać
ukapią 14Forma podstawowa: ukapać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukapię 14Forma podstawowa: ukapać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukapuj 14Forma podstawowa: ukapywać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukarać 14Część mowy/forma fleksyjna:
ukarmi 10Forma podstawowa: ukarmić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukarzą 13Forma podstawowa: ukarać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukarzę 13Forma podstawowa: ukarać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukazać 14Część mowy/forma fleksyjna:
ukazań 15Forma podstawowa: ukazać
ukazem 10Forma podstawowa: ukaz
Opis: z odcieniem żartu lub ironii: nakaz, rozporządzenie, polecenie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukazie 9Forma podstawowa: ukaz
Opis: z odcieniem żartu lub ironii: nakaz, rozporządzenie, polecenie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukazów 13Forma podstawowa: ukaz
Opis: z odcieniem żartu lub ironii: nakaz, rozporządzenie, polecenie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukazuj 13Forma podstawowa: ukazować
Część mowy/forma fleksyjna:
ukąpać 19Część mowy/forma fleksyjna:
ukąpał 16Forma podstawowa: ukąpać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukąpią 18Forma podstawowa: ukąpać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukąpię 18Forma podstawowa: ukąpać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukąpże 18Forma podstawowa: ukąpać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukąsił 15Forma podstawowa: ukąsić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukąszę 17Forma podstawowa: ukąsić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukąśże 21Forma podstawowa: ukąsić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukisła 11Forma podstawowa: ukisły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: ukisnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ukisłą 15Forma podstawowa: ukisły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ukisłe 11Forma podstawowa: ukisły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ukisło 11Forma podstawowa: ukisły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Forma podstawowa: ukisnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ukisły 12Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ukiszą 13Forma podstawowa: ukisić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukiszę 13Forma podstawowa: ukisić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukiśli 14Forma podstawowa: ukisły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: ukisnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ukiśże 17Forma podstawowa: ukisić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukleił 12Forma podstawowa: ukleić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukleja 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukleją 16Forma podstawowa: ukleić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: ukleja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukleje 12Forma podstawowa: ukleja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
ukleję 16Forma podstawowa: ukleja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uklęki 15Forma podstawowa: uklęk
Opis: pozycja klęcząca.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
układa 12Forma podstawowa: układać
Część mowy/forma fleksyjna:
układu 14Forma podstawowa: układ
Opis: powiązania, relacje w zbiorowości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
układy 13Forma podstawowa: układ
Opis: powiązania, relacje w zbiorowości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukłony 12Forma podstawowa: ukłon
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukłuli 14Forma podstawowa: ukłuć
Część mowy/forma fleksyjna:
ukłuło 15Forma podstawowa: ukłuć
Część mowy/forma fleksyjna:
ukłuto 14Forma podstawowa: ukłuć
Część mowy/forma fleksyjna:
ukłuty 15Forma podstawowa: ukłuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
uknuci 12Forma podstawowa: uknuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
uknuli 12Forma podstawowa: uknuć
Część mowy/forma fleksyjna:
uknuło 13Forma podstawowa: uknuć
Część mowy/forma fleksyjna:
uknuły 14Forma podstawowa: uknuć
Część mowy/forma fleksyjna:
uknuta 12Forma podstawowa: uknuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
uknutą 16Forma podstawowa: uknuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ukocha 12Forma podstawowa: ukochać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukoili 10Forma podstawowa: ukoić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukoiły 12Forma podstawowa: ukoić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukoimy 11Forma podstawowa: ukoić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukoisz 9Forma podstawowa: ukoić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukojeń 17Forma podstawowa: ukojenie
Opis: odnalezienie ulgi w ciepieniu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukojna 11Forma podstawowa: ukojny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ukojną 15Forma podstawowa: ukojny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ukojny 12Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ukopał 12Forma podstawowa: ukopać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukopań 16Forma podstawowa: ukopać
ukopią 14Forma podstawowa: ukopać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukopię 14Forma podstawowa: ukopać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukopom 11Forma podstawowa: ukop
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukopów 14Forma podstawowa: ukop
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukorzą 13Forma podstawowa: ukorzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ukosie 9Forma podstawowa: ukoś
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukosom 10Forma podstawowa: ukos
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukosuj 13Forma podstawowa: ukosować
Część mowy/forma fleksyjna:
ukoszą 13Forma podstawowa: ukosić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukoszę 13Forma podstawowa: ukosić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukośna 13Forma podstawowa: ukośny
Opis: o takim obiekcie, którego (co najmniej) jeden bok znajduje się pod kątem (innym niż kąt prosty) do pozostałych boków, który jest odchylony od osi poprowadzonej prostopadle do podłoża.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ukośną 17Forma podstawowa: ukośny
Opis: o takim obiekcie, którego (co najmniej) jeden bok znajduje się pod kątem (innym niż kąt prosty) do pozostałych boków, który jest odchylony od osi poprowadzonej prostopadle do podłoża.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ukośne 13Forma podstawowa: ukośny
Opis: o takim obiekcie, którego (co najmniej) jeden bok znajduje się pod kątem (innym niż kąt prosty) do pozostałych boków, który jest odchylony od osi poprowadzonej prostopadle do podłoża.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ukośni 13Forma podstawowa: ukośny
Opis: o takim obiekcie, którego (co najmniej) jeden bok znajduje się pod kątem (innym niż kąt prosty) do pozostałych boków, który jest odchylony od osi poprowadzonej prostopadle do podłoża.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ukraca 10Forma podstawowa: ukracać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukrada 10Forma podstawowa: ukradać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukradł 12Forma podstawowa: ukraść
Część mowy/forma fleksyjna:
ukrają 15Forma podstawowa: ukrajać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukraje 11Forma podstawowa: ukrajać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukraję 15Forma podstawowa: ukrajać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukraść 18Część mowy/forma fleksyjna:
ukrawa 9Forma podstawowa: ukrawać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukresu 11Forma podstawowa: ukres
Opis: miejsce przy zbiegających się torach (rozjazd, skrzyżowanie torów), dokąd wolno zająć tor taborem bez uniemożliwiania przejazdu po drugim torze.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukręcą 18Forma podstawowa: ukręcić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukręcę 18Forma podstawowa: ukręcić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukroić 14Część mowy/forma fleksyjna:
ukroił 11Forma podstawowa: ukroić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukroją 15Forma podstawowa: ukroić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukroję 15Forma podstawowa: ukroić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukropy 11Forma podstawowa: ukrop
Opis: ciecz podgrzana do temperatury, w której zaczyna wrzeć, ciecz bardzo gorąca, powodująca oparzenia w kontakcie ze skórą.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukróca 14Forma podstawowa: ukrócać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukrócą 18Forma podstawowa: ukrócić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukrócę 18Forma podstawowa: ukrócić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukróci 14Forma podstawowa: ukrócić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukrwia 9Forma podstawowa: ukrwiać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukrwią 13Forma podstawowa: ukrwić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukrwić 14Część mowy/forma fleksyjna:
ukrwię 13Forma podstawowa: ukrwić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukrwij 11Forma podstawowa: ukrwić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukrwił 11Forma podstawowa: ukrwić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukryci 11Forma podstawowa: ukryć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ukryto 11Forma podstawowa: ukryć
Część mowy/forma fleksyjna:
ukryty 12Forma podstawowa: ukryć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ukucać 17Część mowy/forma fleksyjna:
ukucaj 14Forma podstawowa: ukucać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukucał 14Forma podstawowa: ukucać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukujmy 15Forma podstawowa: ukuć
Część mowy/forma fleksyjna:
ukujże 17Forma podstawowa: ukuć
Część mowy/forma fleksyjna:
ukułaś 17Forma podstawowa: ukuć
Część mowy/forma fleksyjna:
ukutej 14Forma podstawowa: ukuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ukutym 14Forma podstawowa: ukuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ukuwał 13Forma podstawowa: ukuwać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukwasi 9Forma podstawowa: ukwasić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukwasy 10Forma podstawowa: ukwas
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukwieć 14Forma podstawowa: ukwiecić
Część mowy/forma fleksyjna:
ulałam 12Forma podstawowa: ulać
Część mowy/forma fleksyjna:
ulałby 14Forma podstawowa: ulać
Część mowy/forma fleksyjna:
ulałeś 15Forma podstawowa: ulać
Część mowy/forma fleksyjna:
ulanie 9Forma podstawowa: ulać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
Forma podstawowa: ulana
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulatać 15Część mowy/forma fleksyjna:
ulataj 12Forma podstawowa: ulatać
Część mowy/forma fleksyjna:
ulatań 16Forma podstawowa: ulatać
ulazły 12Forma podstawowa: uleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
ulażem 14Forma podstawowa: ulaż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulecza 10Forma podstawowa: uleczać
Część mowy/forma fleksyjna:
uleczę 14Forma podstawowa: uleczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
uleczy 11Forma podstawowa: uleczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ulećmy 16Forma podstawowa: ulecieć
Część mowy/forma fleksyjna:
ulećże 18Forma podstawowa: ulecieć
Część mowy/forma fleksyjna:
ulegać 16Część mowy/forma fleksyjna:
ulegaj 13Forma podstawowa: ulegać
Część mowy/forma fleksyjna:
ulegań 17Forma podstawowa: ulegać
ulegli 12Forma podstawowa: uległy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uległo 13Forma podstawowa: ulec
Część mowy/forma fleksyjna:
uległy 14Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ulegną 15Forma podstawowa: ulec
Część mowy/forma fleksyjna:
ulegnę 15Forma podstawowa: ulec
Część mowy/forma fleksyjna:
ulejmy 13Forma podstawowa: ulać
Część mowy/forma fleksyjna:
ulemem 11Forma podstawowa: ulem
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulemie 10Forma podstawowa: ulema
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulemom 11Forma podstawowa: ulem
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ulema
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulemów 14Forma podstawowa: ulem
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulenie 9Forma podstawowa: ulena
Opis: rodzaj śliwki, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulepek 11Opis: przesłodzony, zbyt słodki napój.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulepem 11Forma podstawowa: ulep
Opis: przesłodzony, zbyt słodki napój.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulepić 15Część mowy/forma fleksyjna:
ulepie 10Forma podstawowa: ulep
Opis: przesłodzony, zbyt słodki napój.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulepił 12Forma podstawowa: ulepić
Część mowy/forma fleksyjna:
ulepki 11Forma podstawowa: ulepek
Opis: przesłodzony, zbyt słodki napój.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulepku 13Forma podstawowa: ulepek
Opis: przesłodzony, zbyt słodki napój.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulepmy 12Forma podstawowa: ulepić
Część mowy/forma fleksyjna:
ulepom 11Forma podstawowa: ulep
Opis: przesłodzony, zbyt słodki napój.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulepsz 10Forma podstawowa: ulepszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ulepże 14Forma podstawowa: ulepić
Część mowy/forma fleksyjna:
ulewać 14Część mowy/forma fleksyjna:
ulewaj 11Forma podstawowa: ulewać
Część mowy/forma fleksyjna:
ulewom 10Forma podstawowa: ulewa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uleźmy 19Forma podstawowa: uleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
uleżał 15Forma podstawowa: uleżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
uleżeń 19Forma podstawowa: uleżeć
uleżmy 15Forma podstawowa: uleżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
ulęgać 20Część mowy/forma fleksyjna:
ulęgaj 17Forma podstawowa: ulęgać
Część mowy/forma fleksyjna:
ulęgał 17Forma podstawowa: ulęgać
Część mowy/forma fleksyjna:
ulęgań 21Forma podstawowa: ulęgać
ulęgli 16Forma podstawowa: ulęgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ulęgła 17Forma podstawowa: ulęgły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ulęgłą 21Forma podstawowa: ulęgły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ulęgło 17Forma podstawowa: ulęgły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Forma podstawowa: ulęgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ulęgły 18Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ulękli 15Forma podstawowa: ulękły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ulękła 16Forma podstawowa: ulękły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ulękłą 20Forma podstawowa: ulękły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ulękło 16Forma podstawowa: ulękły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Forma podstawowa: ulęknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ulękły 17Forma podstawowa: ulęknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ulęknę 18Forma podstawowa: ulęknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ulgami 12Forma podstawowa: ulga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulgowa 11Forma podstawowa: ulgowy
Opis: taki, na który jest zniżka.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ulgową 15Forma podstawowa: ulgowy
Opis: taki, na który jest zniżka.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ulgowe 11Forma podstawowa: ulgowy
Opis: taki, na który jest zniżka.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ulgowi 11Forma podstawowa: ulgowy
Opis: taki, na który jest zniżka.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ulgowo 11Forma podstawowa: ulgowy
Opis: taki, na który jest zniżka.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
ulikom 11Forma podstawowa: ulik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulinić 14Część mowy/forma fleksyjna:
ulinił 11Forma podstawowa: ulinić
Część mowy/forma fleksyjna:
ulińmy 17Forma podstawowa: ulinić
Część mowy/forma fleksyjna:
ulińże 19Forma podstawowa: ulinić
Część mowy/forma fleksyjna:
ulituj 14Forma podstawowa: ulitować
Część mowy/forma fleksyjna:
ulizał 11Forma podstawowa: ulizać
Część mowy/forma fleksyjna:
ulizań 15Forma podstawowa: ulizać
ulizuj 13Forma podstawowa: ulizywać
Część mowy/forma fleksyjna:
uliżże 17Forma podstawowa: ulizać
Część mowy/forma fleksyjna:
ulmino 10Forma podstawowa: ulmina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulminy 11Forma podstawowa: ulmina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulmscy 12Forma podstawowa: ulmski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ulocie 10Forma podstawowa: ulot
Opis: wyładowanie elektryczne spowodowane przez jonizację płynu czyli cieczy lub gazu otaczającego przewodnik, które pojawia się kiedy gradient potencjału przekracza pewną wartość, ale warunki są niewystar
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulokuj 14Forma podstawowa: ulokować
Część mowy/forma fleksyjna:
ulotek 11Forma podstawowa: ulotka
Opis: niewielka kartka lub broszura, która zawiera informację, reklamę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulotkę 15Forma podstawowa: ulotka
Opis: niewielka kartka lub broszura, która zawiera informację, reklamę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulotko 11Forma podstawowa: ulotka
Opis: niewielka kartka lub broszura, która zawiera informację, reklamę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulotna 10Forma podstawowa: ulotny
Opis: taki, który szybko przemija.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ulotną 14Forma podstawowa: ulotny
Opis: taki, który szybko przemija.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ulotne 10Forma podstawowa: ulotny
Opis: taki, który szybko przemija.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ulotni 10Forma podstawowa: ulotnić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: ulotny
Opis: taki, który szybko przemija.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ulotów 14Forma podstawowa: ulot
Opis: wyładowanie elektryczne spowodowane przez jonizację płynu czyli cieczy lub gazu otaczającego przewodnik, które pojawia się kiedy gradient potencjału przekracza pewną wartość, ale warunki są niewystar
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulstra 10Forma podstawowa: ulster
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulstry 11Forma podstawowa: ulster
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ultimą 15Forma podstawowa: ultima
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ultimo 11Forma podstawowa: ultima
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ultran 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ultras 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulubią 17Forma podstawowa: ulubić
Część mowy/forma fleksyjna:
ulubić 18Część mowy/forma fleksyjna:
ulwach 12Forma podstawowa: ulwa
Opis: watka - przedstawiciel zielenic z rzędu watkowców (Ulvales).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulwami 10Forma podstawowa: ulwa
Opis: watka - przedstawiciel zielenic z rzędu watkowców (Ulvales).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulżono 13Forma podstawowa: ulżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ulżyła 16Forma podstawowa: ulżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ulżyło 16Forma podstawowa: ulżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ulżysz 14Forma podstawowa: ulżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
uładzę 15Forma podstawowa: uładzić
Część mowy/forma fleksyjna:
uładzi 11Forma podstawowa: uładzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ułamać 16Część mowy/forma fleksyjna:
ułamań 17Forma podstawowa: ułamać
ułamek 12Opis: ułamany fragment.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ułamie 11Forma podstawowa: ułam
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ułamka 12Forma podstawowa: ułamek
Opis: ułamany fragment.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ułamki 12Forma podstawowa: ułamek
Opis: ułamany fragment.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ułamku 14Forma podstawowa: ułamek
Opis: ułamany fragment.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ułamuj 15Forma podstawowa: ułamywać
Część mowy/forma fleksyjna:
ułanem 11Forma podstawowa: ułan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ułanki 11Forma podstawowa: ułanka
Opis: ułańska czapka z daszkiem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ułapią 15Forma podstawowa: ułapić
Część mowy/forma fleksyjna:
ułapić 16Część mowy/forma fleksyjna:
ułapię 15Forma podstawowa: ułapić
Część mowy/forma fleksyjna:
uławić 15Forma podstawowa: uławicić
Część mowy/forma fleksyjna:
ułęscy 16Forma podstawowa: ułęski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ułomną 15Forma podstawowa: ułomna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ułomne 11Forma podstawowa: ułomna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ułomny
Opis: o człowieku: głupi, taki, który sprawia wrażenie ograniczonego umysłowo, opóźnionego w rozwoju.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ułowić 15Część mowy/forma fleksyjna:
ułowię 14Forma podstawowa: ułowić
Część mowy/forma fleksyjna:
ułówże 18Forma podstawowa: ułowić
Część mowy/forma fleksyjna:
ułudce 14Forma podstawowa: ułudka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ułudki 14Forma podstawowa: ułudka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ułupał 15Forma podstawowa: ułupać
Część mowy/forma fleksyjna:
ułupią 17Forma podstawowa: ułupać
Część mowy/forma fleksyjna:
ułupie 13Forma podstawowa: ułupać
Część mowy/forma fleksyjna:
ułupię 17Forma podstawowa: ułupać
Część mowy/forma fleksyjna:
ułupmy 15Forma podstawowa: ułupać
Część mowy/forma fleksyjna:
ułupże 17Forma podstawowa: ułupać
Część mowy/forma fleksyjna:
umaiła 11Forma podstawowa: umaić
Część mowy/forma fleksyjna:
umaiło 11Forma podstawowa: umaić
Część mowy/forma fleksyjna:
umaiły 12Forma podstawowa: umaić
Część mowy/forma fleksyjna:
umaimy 11Forma podstawowa: umaić
Część mowy/forma fleksyjna:
umaisz 9Forma podstawowa: umaić
Część mowy/forma fleksyjna:
umajać 16Część mowy/forma fleksyjna:
umajaj 13Forma podstawowa: umajać
Część mowy/forma fleksyjna:
umajań 17Forma podstawowa: umajać
umajeń 17Forma podstawowa: umaić
umajmy 13Forma podstawowa: umaić
Część mowy/forma fleksyjna:
umajże 15Forma podstawowa: umaić
Część mowy/forma fleksyjna:
umarli 10Forma podstawowa: umarły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
umarła 11Forma podstawowa: umarły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: umrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
umarłą 15Forma podstawowa: umarła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: umarły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
umarłe 11Forma podstawowa: umarła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umarło 11Forma podstawowa: umarły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Forma podstawowa: umrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
umartw 10Forma podstawowa: umartwić
Część mowy/forma fleksyjna:
umarza 9Forma podstawowa: umarzać
Część mowy/forma fleksyjna:
umasów 13Forma podstawowa: umasowić
Część mowy/forma fleksyjna:
umaści 14Forma podstawowa: umaścić
Część mowy/forma fleksyjna:
umazać 14Część mowy/forma fleksyjna:
umazuj 13Forma podstawowa: umazywać
Część mowy/forma fleksyjna:
umażże 17Forma podstawowa: umazać
Część mowy/forma fleksyjna:
umącza 14Forma podstawowa: umączać
Część mowy/forma fleksyjna:
umączę 18Forma podstawowa: umączyć
Część mowy/forma fleksyjna:
umbami 12Forma podstawowa: umbo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umband 12Forma podstawowa: umbanda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umbrel 12Forma podstawowa: umbrela
Opis: abażur.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umbryn 12Forma podstawowa: umbryna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umęczą 18Forma podstawowa: umęczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
umęczy 15Forma podstawowa: umęczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
umiaku 12Forma podstawowa: umiak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umiała 11Forma podstawowa: umieć
Część mowy/forma fleksyjna:
umiały 12Forma podstawowa: umieć
Część mowy/forma fleksyjna:
umiana 9Forma podstawowa: umieć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
umianą 13Forma podstawowa: umieć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
umiani 9Forma podstawowa: umieć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
umiano 9Forma podstawowa: umieć
Część mowy/forma fleksyjna:
umiany 10Forma podstawowa: umieć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
umiaru 11Forma podstawowa: umiar
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umiary 10Forma podstawowa: umiar
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umiata 10Forma podstawowa: umiatać
Część mowy/forma fleksyjna:
umieją 15Forma podstawowa: umieć
Część mowy/forma fleksyjna:
umiela 10Forma podstawowa: umielać
Część mowy/forma fleksyjna:
umielą 14Forma podstawowa: umielić
Część mowy/forma fleksyjna:
umielę 14Forma podstawowa: umielić
Część mowy/forma fleksyjna:
umieli 10Forma podstawowa: umieć
Część mowy/forma fleksyjna:
umiera 9Forma podstawowa: umierać
Część mowy/forma fleksyjna:
umiesz 9Forma podstawowa: umieć
Część mowy/forma fleksyjna:
umieść 18Forma podstawowa: umieścić
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna:
umilać 15Część mowy/forma fleksyjna:
umilaj 12Forma podstawowa: umilać
Część mowy/forma fleksyjna:
umilam 11Forma podstawowa: umilać
Część mowy/forma fleksyjna:
umilań 16Forma podstawowa: umilać
umilił 12Forma podstawowa: umilić
Część mowy/forma fleksyjna:
umilkł 13Forma podstawowa: umilknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
umilże 14Forma podstawowa: umilić
Część mowy/forma fleksyjna:
umiłuj 15Forma podstawowa: umiłować
Część mowy/forma fleksyjna:
umiótł 16Forma podstawowa: umieść
Część mowy/forma fleksyjna:
umizga 11Forma podstawowa: umizgać
Część mowy/forma fleksyjna:
umizgi 11Forma podstawowa: umizg
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umknąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
umknął 16Forma podstawowa: umknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
umknie 10Forma podstawowa: umknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
umłócą 20Forma podstawowa: umłócić
Część mowy/forma fleksyjna:
umłóci 16Forma podstawowa: umłócić
Część mowy/forma fleksyjna:
ummach 13Forma podstawowa: umma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umocni 10Forma podstawowa: umocnić
Część mowy/forma fleksyjna:
umoczą 14Forma podstawowa: umoczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
umoczy 11Forma podstawowa: umoczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
umodni 10Forma podstawowa: umodnić
Część mowy/forma fleksyjna:
umorem 10Forma podstawowa: umór
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umorom 10Forma podstawowa: umór
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umorów 13Forma podstawowa: umór
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umorzą 13Forma podstawowa: umorzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
umorze 9Forma podstawowa: umor
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umowie 9Forma podstawowa: umowa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umowna 9Forma podstawowa: umowny
Opis: konwencjonalny, taki, który funkcjonuje na podstawie jakiejś umowy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
umowną 13Forma podstawowa: umowny
Opis: konwencjonalny, taki, który funkcjonuje na podstawie jakiejś umowy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
umowne 9Forma podstawowa: umowny
Opis: konwencjonalny, taki, który funkcjonuje na podstawie jakiejś umowy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
umowni 9Forma podstawowa: umowny
Opis: konwencjonalny, taki, który funkcjonuje na podstawie jakiejś umowy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
umówię 17Forma podstawowa: umówić
Część mowy/forma fleksyjna:
umówże 17Forma podstawowa: umówić
Część mowy/forma fleksyjna:
umrzyk 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umurza 11Forma podstawowa: umurzać
Część mowy/forma fleksyjna:
umycia 11Forma podstawowa: umyć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
umyciu 13Forma podstawowa: umyć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
umyjże 16Forma podstawowa: umyć
Część mowy/forma fleksyjna:
umykać 16Część mowy/forma fleksyjna:
umykaj 13Forma podstawowa: umykać
Część mowy/forma fleksyjna:
umykam 12Forma podstawowa: umykać
Część mowy/forma fleksyjna:
umyłaś 16Forma podstawowa: umyć
Część mowy/forma fleksyjna:
umyłby 15Forma podstawowa: umyć
Część mowy/forma fleksyjna:
umyłem 13Forma podstawowa: umyć
Część mowy/forma fleksyjna:
umyślą 19Forma podstawowa: umyślić
Część mowy/forma fleksyjna:
umyśle 15Forma podstawowa: umysł
Opis: człowiek oceniany ze względu na umysłowość
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umyśli 15Forma podstawowa: umyślić
Część mowy/forma fleksyjna:
umytej 13Forma podstawowa: umyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
umytym 13Forma podstawowa: umyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
umywać 15Część mowy/forma fleksyjna:
umywaj 12Forma podstawowa: umywać
Część mowy/forma fleksyjna:
umywam 11Forma podstawowa: umywać
Część mowy/forma fleksyjna:
uncjom 12Forma podstawowa: uncja
Opis: jednostka masy równa 31,1034768 grama.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
undenu 11Forma podstawowa: unden
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
undeny 10Forma podstawowa: unden
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
undynę 14Forma podstawowa: undyna
Opis: nimfa wodna przybierająca postać pięknej dziewczyny, która zwabiała młodych mężczyzn w głębiny rzek i tonie jezior.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
undyny 11Forma podstawowa: undyna
Opis: nimfa wodna przybierająca postać pięknej dziewczyny, która zwabiała młodych mężczyzn w głębiny rzek i tonie jezior.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
unerwi 8Forma podstawowa: unerwić
Część mowy/forma fleksyjna:
uniach 11Forma podstawowa: unia
Opis: skrótowo o Unii Europejskiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uniami 9Forma podstawowa: unia
Opis: skrótowo o Unii Europejskiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
unicką 14Forma podstawowa: unicki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
unicko 10Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
unicku 12Forma podstawowa: unicki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
unicom 10Forma podstawowa: unicum
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
unicum 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
unieść 17Forma podstawowa: unieście
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna:
unifen 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
unifon 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
unihok 11
unijna 10Forma podstawowa: unijny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
unijną 14Forma podstawowa: unijny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
unijne 10Forma podstawowa: unijny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
unijny 11Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
unikać 14Opis: starać się czegoś uniknąć, uciekać, chować się przed czymś.
Część mowy/forma fleksyjna:
unikań 15Forma podstawowa: unikać
Opis: starać się czegoś uniknąć, uciekać, chować się przed czymś.
unikat 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uniknę 13Forma podstawowa: uniknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
unilam 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uniosą 12Forma podstawowa: unieść
Część mowy/forma fleksyjna:
uniosę 12Forma podstawowa: unieść
Część mowy/forma fleksyjna:
unista 9Opis: artysta, który jest zwolennikiem unizmu i tworzy według założeń tego nurtu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
unistę 13Forma podstawowa: unista
Opis: artysta, który jest zwolennikiem unizmu i tworzy według założeń tego nurtu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
unisty 10Forma podstawowa: unista
Opis: artysta, który jest zwolennikiem unizmu i tworzy według założeń tego nurtu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
uniści 13Forma podstawowa: unista
Opis: artysta, który jest zwolennikiem unizmu i tworzy według założeń tego nurtu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
unitce 10Forma podstawowa: unitka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
unitką 14Forma podstawowa: unitka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
unitkę 14Forma podstawowa: unitka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
unitki 10Forma podstawowa: unitka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
unitom 10Forma podstawowa: unit
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: unita
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
unitów 13Forma podstawowa: unit
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: unita
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
unizmu 11Forma podstawowa: unizm
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
unizmy 10Forma podstawowa: unizm
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uniżaj 14Forma podstawowa: uniżać
Część mowy/forma fleksyjna:
uniżeń 18Forma podstawowa: uniżenie
Opis: wyrażając szacunek i jednocześnie przesadnią uległość.
uniżyć 18Część mowy/forma fleksyjna:
uniżże 16Forma podstawowa: uniżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
unosem 9Forma podstawowa: unos
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
unosie 8Forma podstawowa: unos
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
unosom 9Forma podstawowa: unos
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
unoszą 12Forma podstawowa: unosić
Część mowy/forma fleksyjna:
unośmy 14Forma podstawowa: unosić
Część mowy/forma fleksyjna:
unudza 11Forma podstawowa: unudzać
Część mowy/forma fleksyjna:
unudzę 15Forma podstawowa: unudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
unurza 10Forma podstawowa: unurzać
Część mowy/forma fleksyjna:
uosobi 10Forma podstawowa: uosobić
Część mowy/forma fleksyjna:
uowego 10Forma podstawowa: uowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uowemu 11Forma podstawowa: uowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
upaćka 15Forma podstawowa: upaćkać
Część mowy/forma fleksyjna:
upadaj 12Forma podstawowa: upadać
Część mowy/forma fleksyjna:
upadem 11Forma podstawowa: upad
Opis: parametr stosowany do opisu położenia warstw skalnych oraz pokładów kopalin.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upadki 11Forma podstawowa: upadek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upadli 11Forma podstawowa: upadły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: upaść
Część mowy/forma fleksyjna:
upadła 12Forma podstawowa: upadły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
upadłą 16Forma podstawowa: upadły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
upadło 12Forma podstawowa: upadły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Forma podstawowa: upaść
Część mowy/forma fleksyjna:
upadły 13Forma podstawowa: upaść
Część mowy/forma fleksyjna:
upadną 14Forma podstawowa: upaść
Część mowy/forma fleksyjna:
upadnę 14Forma podstawowa: upaść
Część mowy/forma fleksyjna:
upadom 11Forma podstawowa: upad
Opis: parametr stosowany do opisu położenia warstw skalnych oraz pokładów kopalin.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upajam 12Forma podstawowa: upajać
Część mowy/forma fleksyjna:
upakuj 14Forma podstawowa: upakować
Część mowy/forma fleksyjna:
upalać 15Część mowy/forma fleksyjna:
upalań 16Forma podstawowa: upalać
upaleń 16Forma podstawowa: upalić
upalił 12Forma podstawowa: upalić
Część mowy/forma fleksyjna:
upalmy 12Forma podstawowa: upalić
Część mowy/forma fleksyjna:
upalna 10Forma podstawowa: upalny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
upalni 10Forma podstawowa: upalny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
upalże 14Forma podstawowa: upalić
Część mowy/forma fleksyjna:
upałom 12Forma podstawowa: upały
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uparci 10Forma podstawowa: uparty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uparli 10Forma podstawowa: uprzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
uparła 11Forma podstawowa: uprzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
uparuj 13Forma podstawowa: uparować
upasać 14Część mowy/forma fleksyjna:
upasaj 11Forma podstawowa: upasać
Część mowy/forma fleksyjna:
upasał 11Forma podstawowa: upasać
Część mowy/forma fleksyjna:
upasam 10Forma podstawowa: upasać
Część mowy/forma fleksyjna:
upasem 10Forma podstawowa: upas
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upasie 9Forma podstawowa: upas
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upasła 11Forma podstawowa: upaść
Część mowy/forma fleksyjna:
upasom 10Forma podstawowa: upas
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upaśli 14Forma podstawowa: upaść
Część mowy/forma fleksyjna:
upatrz 10Forma podstawowa: upatrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
upchać 17Część mowy/forma fleksyjna:
upcham 13Forma podstawowa: upchać
Część mowy/forma fleksyjna:
uperla 10Forma podstawowa: uperlać
upędem 15Forma podstawowa: upęd
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upędów 18Forma podstawowa: upęd
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upędzą 18Forma podstawowa: upędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
upędzę 18Forma podstawowa: upędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
upędzi 14Forma podstawowa: upędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
upiccy 12Forma podstawowa: upicki
Opis: związany z litewską wsią Upita.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
upicie 10Forma podstawowa: upić
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
upiciu 12Forma podstawowa: upić
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
upicka 11Forma podstawowa: upicki
Opis: związany z litewską wsią Upita.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
upicką 15Forma podstawowa: upicki
Opis: związany z litewską wsią Upita.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
upieki 10Forma podstawowa: upiek
Opis: wagowy ubytek ciasta w czasie jego pieczenia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upiera 9Forma podstawowa: upierać
Część mowy/forma fleksyjna:
upięci 14Forma podstawowa: upiąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
upięli 14Forma podstawowa: upiąć
Część mowy/forma fleksyjna:
upięła 15Forma podstawowa: upiąć
Część mowy/forma fleksyjna:
upięły 16Forma podstawowa: upiąć
Część mowy/forma fleksyjna:
upięta 14Forma podstawowa: upiąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
upiętą 18Forma podstawowa: upiąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
upięte 14Forma podstawowa: upiąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
upijam 12Forma podstawowa: upijać
Część mowy/forma fleksyjna:
upijań 17Forma podstawowa: upijać
upijmy 13Forma podstawowa: upić
Część mowy/forma fleksyjna:
upijże 15Forma podstawowa: upić
Część mowy/forma fleksyjna:
upiłam 12Forma podstawowa: upić
Część mowy/forma fleksyjna:
upiłaś 15Forma podstawowa: upić
Część mowy/forma fleksyjna:
upiłem 12Forma podstawowa: upić
Część mowy/forma fleksyjna:
upiłeś 15Forma podstawowa: upić
Część mowy/forma fleksyjna:
upinaj 11Forma podstawowa: upinać
Część mowy/forma fleksyjna:
upinań 15Forma podstawowa: upinać
upiorą 13Forma podstawowa: uprać
Część mowy/forma fleksyjna:
upiory 10Forma podstawowa: upiór
Opis: groźny dla ludzi duch osoby zmarłej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upitej 12Forma podstawowa: upić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
upleść 19Część mowy/forma fleksyjna:
uplotą 15Forma podstawowa: upleść
Część mowy/forma fleksyjna:
uplotę 15Forma podstawowa: upleść
Część mowy/forma fleksyjna:
uplótł 17Forma podstawowa: upleść
Część mowy/forma fleksyjna:
upławy 12Opis: nadmierna wydzielina z żeńskich dróg rodnych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upłazu 13Forma podstawowa: upłaz
Opis: górskie trawiaste zbocze, stok.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upłazy 12Forma podstawowa: upłaz
Opis: górskie trawiaste zbocze, stok.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upłyną 16Forma podstawowa: upłynąć
Część mowy/forma fleksyjna:
upłynę 16Forma podstawowa: upłynąć
Część mowy/forma fleksyjna:
upływa 12Forma podstawowa: upływać
Część mowy/forma fleksyjna:
upodlą 15Forma podstawowa: upodlić
Część mowy/forma fleksyjna:
upoiła 11Forma podstawowa: upoić
Część mowy/forma fleksyjna:
upoisz 9Forma podstawowa: upoić
Część mowy/forma fleksyjna:
upojem 12Forma podstawowa: upój
Opis: wodopój.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upojni 11Forma podstawowa: upojny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
upojów 15Forma podstawowa: upój
Opis: wodopój.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upoluj 14Forma podstawowa: upolować
Część mowy/forma fleksyjna:
upomnę 14Forma podstawowa: upomnieć
Część mowy/forma fleksyjna:
uporaj 11Forma podstawowa: uporać
Część mowy/forma fleksyjna:
uporał 11Forma podstawowa: uporać
Część mowy/forma fleksyjna:
uporań 15Forma podstawowa: uporać
uporom 10Forma podstawowa: upór
Opis: cecha człowieka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uporze 9Forma podstawowa: upór
Opis: cecha człowieka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uposaż 13Forma podstawowa: uposażyć
Część mowy/forma fleksyjna:
upowca 10Forma podstawowa: upowiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upowce 10Forma podstawowa: upowiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
upowcu 12Forma podstawowa: upowiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upowcy 11Forma podstawowa: upowiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upójmy 17Forma podstawowa: upoić
Część mowy/forma fleksyjna:
upójże 19Forma podstawowa: upoić
Część mowy/forma fleksyjna:
uprała 11Forma podstawowa: uprać
Część mowy/forma fleksyjna:
uprało 11Forma podstawowa: uprać
Część mowy/forma fleksyjna:
uprały 12Forma podstawowa: uprać
Część mowy/forma fleksyjna:
uprane 9Forma podstawowa: uprać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
uprany 10Forma podstawowa: uprać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
uprawa 9Opis: rośliny uprawiane na danym terenie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uprawę 13Forma podstawowa: uprawa
Opis: rośliny uprawiane na danym terenie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uprawi 9Forma podstawowa: uprawić
Część mowy/forma fleksyjna:
uprawo 9Forma podstawowa: uprawa
Opis: rośliny uprawiane na danym terenie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uprażę 17Forma podstawowa: uprażyć
Część mowy/forma fleksyjna:
upraży 14Forma podstawowa: uprażyć
Część mowy/forma fleksyjna:
upruży 16Forma podstawowa: uprużyć
uprząż 17Opis: zespół pasów zakładanych na konia, które umożliwają wykorzystanie go do pracy w zaprzęgu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uprzęż 17Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upupił 14Forma podstawowa: upupić
Część mowy/forma fleksyjna:
upupmy 14Forma podstawowa: upupić
Część mowy/forma fleksyjna:
upuści 16Forma podstawowa: upuścić
Część mowy/forma fleksyjna:
urabon 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uracyl 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uraczę 13Forma podstawowa: uraczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
uraduj 13Forma podstawowa: uradować
Część mowy/forma fleksyjna:
uradzę 13Forma podstawowa: uradzić
Część mowy/forma fleksyjna:
uralem 10Forma podstawowa: ural
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ural
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uralom 10Forma podstawowa: ural
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ural
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uralów 13Forma podstawowa: ural
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ural
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uranem 9Forma podstawowa: uran
Opis: U - pierwiastek chemiczny z grupy aktynowców.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uranie 8Forma podstawowa: uran
Opis: U - pierwiastek chemiczny z grupy aktynowców.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uranię 12Forma podstawowa: urania
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uranij 10Forma podstawowa: urania
uranin 8Forma podstawowa: uranina
Opis: sól sodowa fluoresceiny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uranom 9Forma podstawowa: uran
Opis: U - pierwiastek chemiczny z grupy aktynowców.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uranów 12Forma podstawowa: uran
Opis: U - pierwiastek chemiczny z grupy aktynowców.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uranyl 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urazek 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urazem 9Forma podstawowa: uraz
Opis: reakcja psychiczna, negatywne wyobrażenie o czymś lub o kimś, uprzedzenie do czegoś lub kogoś, przeczulenie, które jest wynikiem przykrych doświadczeń.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urazić 13Część mowy/forma fleksyjna:
urazie 8Forma podstawowa: uraza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urazki 9Forma podstawowa: urazek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urazom 9Forma podstawowa: uraza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uraźmy 18Forma podstawowa: urazić
Część mowy/forma fleksyjna:
uraźże 20Forma podstawowa: urazić
Część mowy/forma fleksyjna:
urażać 17Część mowy/forma fleksyjna:
urażał 14Forma podstawowa: urażać
Część mowy/forma fleksyjna:
urażam 13Forma podstawowa: urażać
Część mowy/forma fleksyjna:
urąbek 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urąbię 18Forma podstawowa: urąbać
Część mowy/forma fleksyjna:
urąbka 15Forma podstawowa: urąbek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urąbki 15Forma podstawowa: urąbek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urąbmy 16Forma podstawowa: urąbać
Część mowy/forma fleksyjna:
urąbże 18Forma podstawowa: urąbać
Część mowy/forma fleksyjna:
urągał 16Forma podstawowa: urągać
Część mowy/forma fleksyjna:
urągań 20Forma podstawowa: urągać
urdach 12Forma podstawowa: urd
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urdami 10Forma podstawowa: urd
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urdowi 9Forma podstawowa: urd
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ureazę 12Forma podstawowa: ureaza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ureazy 9Forma podstawowa: ureaza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urelit 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uremią 13Forma podstawowa: uremia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uremie 9Forma podstawowa: uremia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uremię 13Forma podstawowa: uremia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uremii 9Forma podstawowa: uremia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urenie 8Forma podstawowa: urena
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urenom 9Forma podstawowa: urena
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ureusu 12Forma podstawowa: ureus
urgują 18Forma podstawowa: urgować
Część mowy/forma fleksyjna:
uriala 9Forma podstawowa: urial
Opis: owca stepowa, Ovis vignei, Ovis orientalis - gatunek z rzędu parzystokopytnych, z rodziny krętorogich, jeden z gatunków dzikich owiec, protoplasta owcy domowej, występuje w centralna Azji od Kazachst
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uriali 9Forma podstawowa: urial
Opis: owca stepowa, Ovis vignei, Ovis orientalis - gatunek z rzędu parzystokopytnych, z rodziny krętorogich, jeden z gatunków dzikich owiec, protoplasta owcy domowej, występuje w centralna Azji od Kazachst
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urialu 11Forma podstawowa: urial
Opis: owca stepowa, Ovis vignei, Ovis orientalis - gatunek z rzędu parzystokopytnych, z rodziny krętorogich, jeden z gatunków dzikich owiec, protoplasta owcy domowej, występuje w centralna Azji od Kazachst
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urlopy 11Forma podstawowa: urlop
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urnami 9Forma podstawowa: urna
Opis: waza do przechowywania prochów zmarłych, zazwyczaj o zwężonej szyjce oraz szerokim spodzie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urnową 12Forma podstawowa: urnowy
Opis: związany z urną - naczyniem przeznaczonym do przechowywania prochów zmarłych.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
urnowi 8Forma podstawowa: urnowy
Opis: związany z urną - naczyniem przeznaczonym do przechowywania prochów zmarłych.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
urobił 12Forma podstawowa: urobić
Część mowy/forma fleksyjna:
urobku 13Forma podstawowa: urobek
Opis: czynność wydobywania materiału kopalnego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urocza 9Forma podstawowa: urocze
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: uroczy
Opis: taki, który jest śliczny i miły, przyjemny, jest konotowany jako taki.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uroczą 13Forma podstawowa: uroczy
Opis: taki, który jest śliczny i miły, przyjemny, jest konotowany jako taki.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
urocze 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: uroczy
Opis: taki, który jest śliczny i miły, przyjemny, jest konotowany jako taki.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uroczo 9Opis: mając w sobie dużo uroku, ładnie, miło.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
uroczy 10Opis: taki, który jest śliczny i miły, przyjemny, jest konotowany jako taki.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
urodna 9Forma podstawowa: urodny
Opis: urodziwy, cechujący się urodą.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
urodną 13Forma podstawowa: urodny
Opis: urodziwy, cechujący się urodą.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
urodny 10Opis: urodziwy, cechujący się urodą.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
urodom 10Forma podstawowa: uroda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urodzi 9Forma podstawowa: urodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
uroili 9Forma podstawowa: uroić
Część mowy/forma fleksyjna:
uroisz 8Forma podstawowa: uroić
Część mowy/forma fleksyjna:
urokom 10Forma podstawowa: urok
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urolit 10
uronią 12Forma podstawowa: uronić
Część mowy/forma fleksyjna:
uronić 13Część mowy/forma fleksyjna:
uronię 12Forma podstawowa: uronić
Część mowy/forma fleksyjna:
uronił 10Forma podstawowa: uronić
Część mowy/forma fleksyjna:
urońmy 16Forma podstawowa: uronić
Część mowy/forma fleksyjna:
urosła 10Forma podstawowa: urosnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: urość
Część mowy/forma fleksyjna:
urosło 10Forma podstawowa: urosły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
urosły 11Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
urosnę 12Forma podstawowa: urosnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
urójmy 16Forma podstawowa: uroić
Część mowy/forma fleksyjna:
urójże 18Forma podstawowa: uroić
Część mowy/forma fleksyjna:
uróżuj 20Forma podstawowa: uróżować
Część mowy/forma fleksyjna:
ursolu 11Forma podstawowa: ursol
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ursony 9Forma podstawowa: urson
Opis: Erethizon dorsatum – gatunek gryzonia z rodziny ursonowatych, jedyny przedstawiciel rodzaju Erethizon, występuje w Ameryce Północnej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ursusa 10Forma podstawowa: ursus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urtach 12Forma podstawowa: urta
urtytu 13Forma podstawowa: urtyt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urtyty 12Forma podstawowa: urtyt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urwali 9Forma podstawowa: urwać
Część mowy/forma fleksyjna:
urwało 10Forma podstawowa: urwać
Część mowy/forma fleksyjna:
urwana 8Forma podstawowa: urwany
Opis: taki, który jest wynikiem tego, że ktoś mówi lub wydaje inne dźwięki w sposób niepłynny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
urwaną 12Forma podstawowa: urwany
Opis: taki, który jest wynikiem tego, że ktoś mówi lub wydaje inne dźwięki w sposób niepłynny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
urwane 8Forma podstawowa: urwać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
urwani 8Forma podstawowa: urwać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: urwany
Opis: taki, który jest wynikiem tego, że ktoś mówi lub wydaje inne dźwięki w sposób niepłynny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
urwano 8Forma podstawowa: urwany
Opis: taki, który jest wynikiem tego, że ktoś mówi lub wydaje inne dźwięki w sposób niepłynny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
urwany 9Forma podstawowa: urwać
Opis: taki, który jest wynikiem tego, że ktoś mówi lub wydaje inne dźwięki w sposób niepłynny.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
urwisa 8Forma podstawowa: urwis
Opis: żartobliwie, z pobłażliwością o dziecku, które psoci i dokazuje.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urwisk 9Forma podstawowa: urwisko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urydyn 11Forma podstawowa: urydyna
urynie 9Forma podstawowa: uryna
Opis: płyn wytwarzany w nerkach i wydalany z organizmu, zawierający produkty przemiany materii bezużyteczne lub szkodliwe dla ustroju.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urywać 14Część mowy/forma fleksyjna:
urywak 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urywał 11Forma podstawowa: urywać
Część mowy/forma fleksyjna:
urywam 10Forma podstawowa: urywać
Część mowy/forma fleksyjna:
urywka 10Forma podstawowa: urywek
Opis: część większej całości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urywki 10Forma podstawowa: urywek
Opis: część większej całości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urywku 12Forma podstawowa: urywek
Opis: część większej całości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urzecz 9Forma podstawowa: urzec
Część mowy/forma fleksyjna:
urzeka 9Forma podstawowa: urzekać
Część mowy/forma fleksyjna:
urzeką 13Forma podstawowa: urzec
Część mowy/forma fleksyjna:
urzekę 13Forma podstawowa: urzec
Część mowy/forma fleksyjna:
urzeźb 18Forma podstawowa: urzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna:
urznąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
urznie 8Forma podstawowa: urznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
urznij 10Forma podstawowa: urznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
urzyna 9Forma podstawowa: urzyn
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urżnąć 21Część mowy/forma fleksyjna:
urżnął 18Forma podstawowa: urżnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
usadów 13Forma podstawowa: usadowić
Część mowy/forma fleksyjna:
usadzę 13Forma podstawowa: usadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
usarek 9Forma podstawowa: usarka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
usarka 9Forma podstawowa: usarek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
usarkę 13Forma podstawowa: usarka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
usarki 9Forma podstawowa: usarek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
usączą 17Forma podstawowa: usączyć
Część mowy/forma fleksyjna:
uschli 12Forma podstawowa: uschły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: uschnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
uschła 13Forma podstawowa: uschnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
uschłe 13Forma podstawowa: uschły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uschło 13Forma podstawowa: uschły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
uschły 14Forma podstawowa: uschnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
usenet 9Opis: ogólnoświatowy system grup dyskusyjnych, z którego można korzystać przez Internet.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
usiada 9Forma podstawowa: usiadać
Część mowy/forma fleksyjna:
usiali 9Forma podstawowa: usiać
Część mowy/forma fleksyjna:
usiała 10Forma podstawowa: usiać
Część mowy/forma fleksyjna:
usiało 10Forma podstawowa: usiać
Część mowy/forma fleksyjna:
usiana 8Forma podstawowa: usiać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
usiane 8Forma podstawowa: usiać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
usiano 8Forma podstawowa: usiać
Część mowy/forma fleksyjna:
usiądą 17Forma podstawowa: usiąść
Część mowy/forma fleksyjna:
usiądę 17Forma podstawowa: usiąść
Część mowy/forma fleksyjna:
usiądź 21Forma podstawowa: usiąść
Część mowy/forma fleksyjna:
usidlę 14Forma podstawowa: usidlić
Część mowy/forma fleksyjna:
usidli 10Forma podstawowa: usidlić
Część mowy/forma fleksyjna:
usiedź 17Forma podstawowa: usiedzieć
Część mowy/forma fleksyjna:
usieje 10Forma podstawowa: usiać
Część mowy/forma fleksyjna:
usieka 9Forma podstawowa: usiekać
Część mowy/forma fleksyjna:
usieką 13Forma podstawowa: usiec
Część mowy/forma fleksyjna:
usiekę 13Forma podstawowa: usiec
Część mowy/forma fleksyjna:
usiekł 11Forma podstawowa: usiec
Część mowy/forma fleksyjna:
usieli 9Forma podstawowa: usiać
Część mowy/forma fleksyjna:
usilne 9Forma podstawowa: usilny
Opis: taki, który jest czyniony wytrwale, konsekwentnie, w którym dążenie do celu jest wytężone.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
usilni 9Forma podstawowa: usilny
Opis: taki, który jest czyniony wytrwale, konsekwentnie, w którym dążenie do celu jest wytężone.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
usilny 10Opis: taki, który jest czyniony wytrwale, konsekwentnie, w którym dążenie do celu jest wytężone.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uskarż 13Forma podstawowa: uskarżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
uskocy 11Forma podstawowa: uskok
Opis: urwisko, ostry, pionowy spadek terenu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uskoki 10Forma podstawowa: uskok
Opis: urwisko, ostry, pionowy spadek terenu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
uskoku 12Forma podstawowa: uskok
Opis: urwisko, ostry, pionowy spadek terenu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
usłało 12Forma podstawowa: usłać
Część mowy/forma fleksyjna:
usłały 13Forma podstawowa: usłać
Część mowy/forma fleksyjna:
usłana 10Forma podstawowa: usłać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
usłaną 14Forma podstawowa: usłać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
usłani 10Forma podstawowa: usłać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
usłany 11Forma podstawowa: usłać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
usługą 18Forma podstawowa: usługa
Opis: działanie mające na celu zaspokojenie zdefiniowanej potrzeby klienta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
usługę 18Forma podstawowa: usługa
Opis: działanie mające na celu zaspokojenie zdefiniowanej potrzeby klienta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
usługi 14Forma podstawowa: usługa
Opis: działanie mające na celu zaspokojenie zdefiniowanej potrzeby klienta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
usługo 14Forma podstawowa: usługa
Opis: działanie mające na celu zaspokojenie zdefiniowanej potrzeby klienta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
usłużą 20Forma podstawowa: usłużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
usłużę 20Forma podstawowa: usłużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
usłysz 11Forma podstawowa: usłyszeć
Część mowy/forma fleksyjna:
usmażą 17Forma podstawowa: usmażyć
Część mowy/forma fleksyjna:
usmażę 17Forma podstawowa: usmażyć
Część mowy/forma fleksyjna:
usmaży 14Forma podstawowa: usmażyć
Część mowy/forma fleksyjna:
usmole 10Forma podstawowa: usmoł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
usmoli 10Forma podstawowa: usmolić
Część mowy/forma fleksyjna:
usmoły 12Forma podstawowa: usmoł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
usnęła 14Forma podstawowa: usnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
usnęło 14Forma podstawowa: usnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
usnuci 11Forma podstawowa: usnuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
usnują 16Forma podstawowa: usnuć
Część mowy/forma fleksyjna:
usnuję 16Forma podstawowa: usnuć
Część mowy/forma fleksyjna:
usnuta 11Forma podstawowa: usnuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
usnutą 15Forma podstawowa: usnuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
usnuto 11Forma podstawowa: usnuć
Część mowy/forma fleksyjna:
usnuty 12Forma podstawowa: usnuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
usrają 14Forma podstawowa: usrać
Część mowy/forma fleksyjna:
usrali 9Forma podstawowa: usrać
Część mowy/forma fleksyjna:
usrała 10Forma podstawowa: usrać
Część mowy/forma fleksyjna:
usrana 8Forma podstawowa: usrać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
usraną 12Forma podstawowa: usrać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
usrane 8Forma podstawowa: usrać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
usrano 8Forma podstawowa: usrać
Część mowy/forma fleksyjna:
usrasz 8Forma podstawowa: usrać
Część mowy/forma fleksyjna:
ustach 12Forma podstawowa: usta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ustaki 10Forma podstawowa: ustak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ustala 10Forma podstawowa: ustalać
Część mowy/forma fleksyjna:
ustalą 14Forma podstawowa: ustalić
Opis: uczynić, przynajmniej czasowo, niezmiennym.
Część mowy/forma fleksyjna:
ustalę 14Forma podstawowa: ustalić
Opis: uczynić, przynajmniej czasowo, niezmiennym.
Część mowy/forma fleksyjna:
ustali 10Forma podstawowa: ustać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: ustalić
Opis: uczynić, przynajmniej czasowo, niezmiennym.
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: ustały
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ustała 11Forma podstawowa: ustały
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ustałą 15Forma podstawowa: ustały
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ustałe 11Forma podstawowa: ustały
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ustało 11Forma podstawowa: ustać
Część mowy/forma fleksyjna:
ustały 12Forma podstawowa: ustać
Część mowy/forma fleksyjna:
ustana 9Forma podstawowa: ustać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: ustany
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ustaną 13Forma podstawowa: ustany
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ustane 9Forma podstawowa: ustać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: ustany
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ustanę 13Forma podstawowa: ustać
Część mowy/forma fleksyjna:
ustano 9Forma podstawowa: ustany
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
ustany 10Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ustawa 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ustąpi 14Forma podstawowa: ustąpić
Część mowy/forma fleksyjna:
ustnej 11Forma podstawowa: ustny
Opis: dotyczący ust, znajdujący się lub powstający w ustach.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ustnie 9Opis: w formie ustnej, mówionej.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
ustoją 15Forma podstawowa: ustać
Część mowy/forma fleksyjna:
ustroi 9Forma podstawowa: ustroić
Część mowy/forma fleksyjna:
ustroń 15Forma podstawowa: ustronić
Opis: poetycko o miejscu na uboczu, z dala od ludzi, w ustroniu.
Część mowy/forma fleksyjna:
ustrój 15Forma podstawowa: ustroić
Opis: struktura organizacji państwa, społeczeństwa, gospodarki, instytucji lub społeczności.
Część mowy/forma fleksyjna:
usunął 16Forma podstawowa: usunąć
Część mowy/forma fleksyjna:
usuńmy 18Forma podstawowa: usunąć
Część mowy/forma fleksyjna:
usuńże 20Forma podstawowa: usunąć
Część mowy/forma fleksyjna:
usurae 10
ususem 11Forma podstawowa: usus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ususie 10Forma podstawowa: usus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ususów 14Forma podstawowa: usus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ususza 10Forma podstawowa: ususzać
Część mowy/forma fleksyjna:
ususzę 14Forma podstawowa: ususzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
usuwem 11Forma podstawowa: usuw
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
usuwom 11Forma podstawowa: usuw
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
usuwów 14Forma podstawowa: usuw
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
usycha 12Forma podstawowa: usychać
Część mowy/forma fleksyjna:
usypie 10Forma podstawowa: usyp
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: usypać
Część mowy/forma fleksyjna:
usypmy 12Forma podstawowa: usypać
Część mowy/forma fleksyjna:
usypom 11Forma podstawowa: usyp
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
usypów 14Forma podstawowa: usyp
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uszaci 9Forma podstawowa: uszaty
Opis: taki, który wygląda, jakby miał uszy, który kształtem przypomina uszy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uszaka 9Forma podstawowa: uszak
Opis: poszerzenie obramienia, najczęściej okiennego lub drzwiowego, akcentujące jego górne naroża.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uszaki 9Forma podstawowa: uszak
Opis: poszerzenie obramienia, najczęściej okiennego lub drzwiowego, akcentujące jego górne naroża.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uszami 9Forma podstawowa: ucho
Opis: element nakrycia głowy, który służy do zasłaniania ucha.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uszarp 9Forma podstawowa: uszarpać
Część mowy/forma fleksyjna:
uszaty 10Opis: taki, który wygląda, jakby miał uszy, który kształtem przypomina uszy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uszczę 13Forma podstawowa: uszczać
Część mowy/forma fleksyjna:
uszłaś 14Forma podstawowa: ujść
Część mowy/forma fleksyjna:
usznej 10Forma podstawowa: uszny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
usznic 9Forma podstawowa: usznica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uszyca 10
uszycą 14Forma podstawowa: uszyca
uszyce 10Forma podstawowa: uszyca
uszycę 14Forma podstawowa: uszyca
uszyci 10Forma podstawowa: uszyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
uszyco 10Forma podstawowa: uszyca
uszycy 11Forma podstawowa: uszyca
uszyję 15Forma podstawowa: uszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
uszyło 11Forma podstawowa: uszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
uszyły 12Forma podstawowa: uszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
uszyty 11Forma podstawowa: uszyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
uścisk 14Opis: wyjątkowa bliskość czegoś w czasie lub przestrzeni.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uślizg 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uśmiał 15Forma podstawowa: uśmiać
Część mowy/forma fleksyjna:
uśmiań 19Forma podstawowa: uśmiać
uśmiej 15Forma podstawowa: uśmiać
Część mowy/forma fleksyjna:
uśpian 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uśpień 19Forma podstawowa: uśpienie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uśpili 14Forma podstawowa: uśpić
Opis: uśpić, wprowadzić w stan snu
Część mowy/forma fleksyjna:
uśpiła 15Forma podstawowa: uśpić
Opis: uśpić, wprowadzić w stan snu
Część mowy/forma fleksyjna:
uśpiło 15Forma podstawowa: uśpić
Opis: uśpić, wprowadzić w stan snu
Część mowy/forma fleksyjna:
uśpiły 16Forma podstawowa: uśpić
Opis: uśpić, wprowadzić w stan snu
Część mowy/forma fleksyjna:
uśpimy 15Forma podstawowa: uśpić
Opis: uśpić, wprowadzić w stan snu
Część mowy/forma fleksyjna:
utaimy 11Forma podstawowa: utaić
Część mowy/forma fleksyjna:
utaisz 9Forma podstawowa: utaić
Część mowy/forma fleksyjna:
utajaj 13Forma podstawowa: utajać
Opis: ukrywać przed kimś fakty, zamiary, uczucia.
Część mowy/forma fleksyjna:
utajam 12Forma podstawowa: utajać
Opis: ukrywać przed kimś fakty, zamiary, uczucia.
Część mowy/forma fleksyjna:
utajeń 17Forma podstawowa: utaić
utajmy 13Forma podstawowa: utaić
Część mowy/forma fleksyjna:
utarci 10Forma podstawowa: utarty
Opis: taki, który się utarł, przyjęty.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
utargi 11Forma podstawowa: utarg
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
utarli 10Forma podstawowa: utrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
utarły 12Forma podstawowa: utrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
utartą 14Forma podstawowa: utarty
Opis: taki, który się utarł, przyjęty.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: utrzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
utarte 10Forma podstawowa: utarty
Opis: taki, który się utarł, przyjęty.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
utarto 10Forma podstawowa: utarty
Opis: taki, który się utarł, przyjęty.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
utarty 11Forma podstawowa: utrzeć
Opis: taki, który się utarł, przyjęty.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
utkali 11Forma podstawowa: utkać
Część mowy/forma fleksyjna:
utkało 12Forma podstawowa: utkać
Część mowy/forma fleksyjna:
utkały 13Forma podstawowa: utkać
Część mowy/forma fleksyjna:
utkamy 12Forma podstawowa: utkać
Część mowy/forma fleksyjna:
utkana 10Forma podstawowa: utkać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
utkaną 14Forma podstawowa: utkać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
utkane 10Forma podstawowa: utkać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
utkano 10Forma podstawowa: utkać
Część mowy/forma fleksyjna:
utknij 12Forma podstawowa: utknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
utkwił 12Forma podstawowa: utkwić
Część mowy/forma fleksyjna:
utleni 10Forma podstawowa: utlenić
Część mowy/forma fleksyjna:
utłocz 12Forma podstawowa: utłoczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
utłuką 18Forma podstawowa: utłuc
Część mowy/forma fleksyjna:
utoczą 14Forma podstawowa: utoczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
utoczę 14Forma podstawowa: utoczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
utoczy 11Forma podstawowa: utoczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
utonąć 18Część mowy/forma fleksyjna:
utonie 9Forma podstawowa: utonąć
Część mowy/forma fleksyjna:
utońmy 17Forma podstawowa: utonąć
Część mowy/forma fleksyjna:
utopia 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
utopią 14Forma podstawowa: utopia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: utopić
Część mowy/forma fleksyjna:
utopie 10Forma podstawowa: utopia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
utopię 14Forma podstawowa: utopić
Część mowy/forma fleksyjna:
utopii 10Forma podstawowa: utopia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
utopił 12Forma podstawowa: utopić
Część mowy/forma fleksyjna:
utopio 10Forma podstawowa: utopia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
utopmy 12Forma podstawowa: utopić
Część mowy/forma fleksyjna:
utoruj 13Forma podstawowa: utorować
Część mowy/forma fleksyjna:
utracą 14Forma podstawowa: utracić
Część mowy/forma fleksyjna:
utracę 14Forma podstawowa: utracić
Część mowy/forma fleksyjna:
utraci 10Forma podstawowa: utracić
Część mowy/forma fleksyjna:
utrafi 13Forma podstawowa: utrafić
Część mowy/forma fleksyjna:
utratą 14Forma podstawowa: utrata
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
utratę 14Forma podstawowa: utrata
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
utrato 10Forma podstawowa: utrata
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
utrąca 14Forma podstawowa: utrącać
Część mowy/forma fleksyjna:
utrącę 18Forma podstawowa: utrącić
Część mowy/forma fleksyjna:
utrefi 13Forma podstawowa: utrefić
Część mowy/forma fleksyjna:
utrwać 14Część mowy/forma fleksyjna:
utrwaj 11Forma podstawowa: utrwać
Część mowy/forma fleksyjna:
utrwal 10Forma podstawowa: utrwalić
Część mowy/forma fleksyjna:
utrwam 10Forma podstawowa: utrwać
Część mowy/forma fleksyjna:
utrwań 15Forma podstawowa: utrwać
utrząś 17Forma podstawowa: utrząść
Część mowy/forma fleksyjna:
utrzeć 14Część mowy/forma fleksyjna:
utucza 12Forma podstawowa: utuczać
Część mowy/forma fleksyjna:
utulać 17Część mowy/forma fleksyjna:
utulał 14Forma podstawowa: utulać
Część mowy/forma fleksyjna:
utulam 13Forma podstawowa: utulać
Część mowy/forma fleksyjna:
utulić 17Część mowy/forma fleksyjna:
utworu 11Forma podstawowa: utwór
Opis: element anatomiczny jakiegoś narządu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
utwory 10Forma podstawowa: utwór
Opis: element anatomiczny jakiegoś narządu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
utycie 11Forma podstawowa: utyć
Opis: zwiększyć masę ciała, zarastając tłuszczem.
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
utyjmy 14Forma podstawowa: utyć
Opis: zwiększyć masę ciała, zarastając tłuszczem.
Część mowy/forma fleksyjna:
utykał 13Forma podstawowa: utykać
Część mowy/forma fleksyjna:
utykań 17Forma podstawowa: utykać
utykom 12Forma podstawowa: utyk
Opis: awaria maszyny elektrycznej, najczęściej silnika.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
utyłaś 16Forma podstawowa: utyć
Opis: zwiększyć masę ciała, zarastając tłuszczem.
Część mowy/forma fleksyjna:
utyłby 15Forma podstawowa: utyć
Opis: zwiększyć masę ciała, zarastając tłuszczem.
Część mowy/forma fleksyjna:
utyłeś 16Forma podstawowa: utyć
Opis: zwiększyć masę ciała, zarastając tłuszczem.
Część mowy/forma fleksyjna:
utyrał 12Forma podstawowa: utyrać
Część mowy/forma fleksyjna:
utyram 11Forma podstawowa: utyrać
Część mowy/forma fleksyjna:
utyrań 16Forma podstawowa: utyrać
utytej 13Forma podstawowa: utyty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
utytla 12Forma podstawowa: utytlać
utytła 13Forma podstawowa: utytłać
Część mowy/forma fleksyjna:
uwadze 9Forma podstawowa: uwaga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uwagom 11Forma podstawowa: uwaga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uwalać 14Część mowy/forma fleksyjna:
uwalaj 11Forma podstawowa: uwalać
Część mowy/forma fleksyjna:
uwaleń 15Forma podstawowa: uwalić
uwalić 14Część mowy/forma fleksyjna:
uwalże 13Forma podstawowa: uwalić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwałom 11Forma podstawowa: uwał
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uwałów 14Forma podstawowa: uwał
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uwarzę 12Forma podstawowa: uwarzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
uwarzy 9Forma podstawowa: uwarzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
uważał 14Forma podstawowa: uważać
Część mowy/forma fleksyjna:
uważny 13Opis: taki, który jest wyrazem, świadectwem tego, że ktoś jest uważny, taki, który jest pełen uwagi, skupienia.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uwezmę 13Forma podstawowa: uwziąć
Część mowy/forma fleksyjna:
uwędzę 17Forma podstawowa: uwędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwęgla 15Forma podstawowa: uwęglać
Część mowy/forma fleksyjna:
uwęglą 19Forma podstawowa: uwęglić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwęglę 19Forma podstawowa: uwęglić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwęgli 15Forma podstawowa: uwęglić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwiądu 15Forma podstawowa: uwiąd
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uwiądy 14Forma podstawowa: uwiąd
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uwiązł 14Forma podstawowa: uwiąznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
uwiążą 20Forma podstawowa: uwiązać
Część mowy/forma fleksyjna:
uwiąże 16Forma podstawowa: uwiązać
Część mowy/forma fleksyjna:
uwiążę 20Forma podstawowa: uwiązać
Część mowy/forma fleksyjna:
uwicia 9Forma podstawowa: uwić
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
uwiciu 11Forma podstawowa: uwić
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
uwiedź 17Forma podstawowa: uwieść
Część mowy/forma fleksyjna:
uwielb 11Forma podstawowa: uwielbić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwiera 8Forma podstawowa: uwierać
Część mowy/forma fleksyjna:
uwierć 13Forma podstawowa: uwiercić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwiert 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uwijaj 12Forma podstawowa: uwijać
Część mowy/forma fleksyjna:
uwijał 12Forma podstawowa: uwijać
Część mowy/forma fleksyjna:
uwijań 16Forma podstawowa: uwijać
uwijmy 12Forma podstawowa: uwić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwikła 11Forma podstawowa: uwikłać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: uwikło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uwikłu 13Forma podstawowa: uwikło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uwiłaś 14Forma podstawowa: uwić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwiłby 13Forma podstawowa: uwić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwinąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
uwinął 14Forma podstawowa: uwinąć
Część mowy/forma fleksyjna:
uwińmy 16Forma podstawowa: uwinąć
Część mowy/forma fleksyjna:
uwińże 18Forma podstawowa: uwinąć
Część mowy/forma fleksyjna:
uwiozą 12Forma podstawowa: uwieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
uwiódł 15Forma podstawowa: uwieść
Część mowy/forma fleksyjna:
uwitym 11Forma podstawowa: uwić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
uwłacz 11Forma podstawowa: uwłaczyć
uwodni 9Forma podstawowa: uwodnić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwodzę 13Forma podstawowa: uwodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwolni 9Forma podstawowa: uwolnić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwolom 10Forma podstawowa: uwol
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uwozić 13Część mowy/forma fleksyjna:
uwoźmy 18Forma podstawowa: uwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwożeń 18Forma podstawowa: uwozić
uwóźmy 22Forma podstawowa: uwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
uwziął 14Forma podstawowa: uwziąć
Część mowy/forma fleksyjna:
uwzięć 17Forma podstawowa: uwziąć
uzansu 10Forma podstawowa: uzans
Opis: skodyfikowany zwyczaj handlowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uzdach 12Forma podstawowa: uzda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uzdami 10Forma podstawowa: uzda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uzeruj 12Forma podstawowa: uzerować
uziomy 10Forma podstawowa: uziom
Opis: "metalowa elektroda lub zespół elektrod umieszczona w wilgotnej warstwie gruntu, zapewniający połączenie przedmiotów uziemianych i gruntu (""ziemi"") z możliwie małą rezystancją."
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uznają 14Forma podstawowa: uznać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: uznawać
Część mowy/forma fleksyjna:
uznaje 10Forma podstawowa: uznawać
Część mowy/forma fleksyjna:
uznała 10Forma podstawowa: uznać
Część mowy/forma fleksyjna:
uznały 11Forma podstawowa: uznać
Część mowy/forma fleksyjna:
uznamy 10Forma podstawowa: uznam
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uznana 8Forma podstawowa: uznać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
uznane 8Forma podstawowa: uznać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: uznany
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uznani 8Forma podstawowa: uznany
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uznano 8Forma podstawowa: uznany
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
uznany 9Forma podstawowa: uznać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
uznoić 13Część mowy/forma fleksyjna:
uznoją 14Forma podstawowa: uznoić
Część mowy/forma fleksyjna:
uznoję 14Forma podstawowa: uznoić
Część mowy/forma fleksyjna:
uzusie 10Forma podstawowa: uzus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uzusom 11Forma podstawowa: uzus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uzwoić 13Część mowy/forma fleksyjna:
uzwoją 14Forma podstawowa: uzwoić
Część mowy/forma fleksyjna:
uzwoję 14Forma podstawowa: uzwoić
Część mowy/forma fleksyjna:
uzyski 10Forma podstawowa: uzysk
Opis: korzyść, to, co uzyskano lub pozyskano jakoś z czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uździe 17Forma podstawowa: uzda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
użagla 15Forma podstawowa: użaglać
Część mowy/forma fleksyjna:
użaglę 19Forma podstawowa: użaglić
Część mowy/forma fleksyjna:
użagli 15Forma podstawowa: użaglić
Część mowy/forma fleksyjna:
użalać 18Część mowy/forma fleksyjna:
użalaj 15Forma podstawowa: użalać
Część mowy/forma fleksyjna:
użalam 14Forma podstawowa: użalać
Część mowy/forma fleksyjna:
użalań 19Forma podstawowa: użalać
użalić 18Część mowy/forma fleksyjna:
użalił 15Forma podstawowa: użalić
Część mowy/forma fleksyjna:
użalmy 15Forma podstawowa: użalić
Część mowy/forma fleksyjna:
użarci 13Forma podstawowa: użreć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
użarli 13Forma podstawowa: użreć
Część mowy/forma fleksyjna:
użarło 14Forma podstawowa: użreć
Część mowy/forma fleksyjna:
użarta 13Forma podstawowa: użreć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
użartą 17Forma podstawowa: użreć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
użarto 13Forma podstawowa: użreć
Część mowy/forma fleksyjna:
użarty 14Forma podstawowa: użreć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
użądli 18Forma podstawowa: użądlić
Część mowy/forma fleksyjna:
użąłeś 22Forma podstawowa: użąć
Część mowy/forma fleksyjna:
użątek 18Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
użątku 20Forma podstawowa: użątek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
użebrz 14Forma podstawowa: użebrać
Część mowy/forma fleksyjna:
użerał 14Forma podstawowa: użerać
Część mowy/forma fleksyjna:
użerań 18Forma podstawowa: użerać
użętej 19Forma podstawowa: użąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
użętym 19Forma podstawowa: użąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
użoccy 15Forma podstawowa: użocki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
użocka 14Forma podstawowa: użocki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
użocką 18Forma podstawowa: użocki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
użocki 14Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
użremy 14Forma podstawowa: użreć
Część mowy/forma fleksyjna:
użresz 12Forma podstawowa: użreć
Część mowy/forma fleksyjna:
użycia 14Forma podstawowa: użycie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
użycie 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
użyciu 16Forma podstawowa: użyć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
użyczę 18Forma podstawowa: użyczyć
Opis: udostępnić na jakiś czas do użycia
Część mowy/forma fleksyjna:
użyjże 19Forma podstawowa: użyć
Część mowy/forma fleksyjna:
użyleń 20Forma podstawowa: użylenie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
użyłam 16Forma podstawowa: użyć
Część mowy/forma fleksyjna:
użyłem 16Forma podstawowa: użyć
Część mowy/forma fleksyjna:
użynaj 15Forma podstawowa: użynać
Część mowy/forma fleksyjna:
użynań 19Forma podstawowa: użynać
użytej 16Forma podstawowa: użyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
użytek 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
użytki 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
użytym 16Forma podstawowa: użyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
używam 14Forma podstawowa: używać
Część mowy/forma fleksyjna:
używań 19Forma podstawowa: używanie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
używca 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
używce 14Forma podstawowa: używca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: używka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
używcę 18Forma podstawowa: używca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
używią 17Forma podstawowa: używić
Część mowy/forma fleksyjna:
używię 17Forma podstawowa: używić
Część mowy/forma fleksyjna:
używka 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
używki 14Forma podstawowa: używka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik

Wyrazy na literę u o długości 7

uabainę 15Forma podstawowa: uabaina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uabainy 12Forma podstawowa: uabaina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubabrać 18Część mowy/forma fleksyjna:
ubabraj 15Forma podstawowa: ubabrać
Część mowy/forma fleksyjna:
ubabrzą 17Forma podstawowa: ubabrać
Część mowy/forma fleksyjna:
ubajków 18Forma podstawowa: ubajkowić
Część mowy/forma fleksyjna:
ubarwić 16Część mowy/forma fleksyjna:
ubarwże 15Forma podstawowa: ubarwić
Część mowy/forma fleksyjna:
ubawach 14Forma podstawowa: ubaw
Opis: spotkanie towarzyskie, zabawa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubawami 12Forma podstawowa: ubawa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubawiaj 13Forma podstawowa: ubawiać
ubawiam 12Forma podstawowa: ubawiać
ubawień 17Forma podstawowa: ubawić
ubawiła 13Forma podstawowa: ubawić
Część mowy/forma fleksyjna:
ubawmyż 17Forma podstawowa: ubawić
Część mowy/forma fleksyjna:
ubądźmy 26Forma podstawowa: ubyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ubeckim 14Forma podstawowa: ubecki
Opis: związany z UB.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ubeczce 13Forma podstawowa: ubeczka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubeczka 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubeczkę 17Forma podstawowa: ubeczka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubeczko 13Forma podstawowa: ubeczka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubekach 15Forma podstawowa: ubek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubekami 13Forma podstawowa: ubek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubekiem 13Forma podstawowa: ubek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubekowi 12Forma podstawowa: ubek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubędzie 16Forma podstawowa: ubyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ubiciem 13Forma podstawowa: ubić
Opis: szybko się wzbogacić na jakimś działaniu.
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
ubiciom 13Forma podstawowa: ubić
Opis: szybko się wzbogacić na jakimś działaniu.
ubiczuj 16Forma podstawowa: ubiczować
Część mowy/forma fleksyjna:
ubiegaj 15Forma podstawowa: ubiegać
Część mowy/forma fleksyjna:
ubiegał 15Forma podstawowa: ubiegać
Część mowy/forma fleksyjna:
ubiegli 14Forma podstawowa: ubiegły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ubiegło 15Forma podstawowa: ubiec
Część mowy/forma fleksyjna:
ubiegły 16Forma podstawowa: ubiec
Część mowy/forma fleksyjna:
ubiegną 17Forma podstawowa: ubiec
Część mowy/forma fleksyjna:
ubiegnę 17Forma podstawowa: ubiec
Część mowy/forma fleksyjna:
ubielał 14Forma podstawowa: ubielać
Część mowy/forma fleksyjna:
ubielam 13Forma podstawowa: ubielać
Część mowy/forma fleksyjna:
ubielić 17Część mowy/forma fleksyjna:
ubielże 16Forma podstawowa: ubielić
Część mowy/forma fleksyjna:
ubierać 16Część mowy/forma fleksyjna:
ubieraj 13Forma podstawowa: ubierać
Część mowy/forma fleksyjna:
ubierek 12Forma podstawowa: ubierka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubierką 16Forma podstawowa: ubierka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubierkę 16Forma podstawowa: ubierka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubierko 12Forma podstawowa: ubierka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubierze 11Forma podstawowa: ubrać
Część mowy/forma fleksyjna:
ubijaka 14Forma podstawowa: ubijak
Opis: duży tłuczek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubijaki 14Forma podstawowa: ubijak
Opis: duży tłuczek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubijali 14Forma podstawowa: ubijać
Opis: szybko się bogacić na jakimś działaniu.
Część mowy/forma fleksyjna:
ubijała 15Forma podstawowa: ubijać
Opis: szybko się bogacić na jakimś działaniu.
Część mowy/forma fleksyjna:
ubijamy 15Forma podstawowa: ubijać
Opis: szybko się bogacić na jakimś działaniu.
Część mowy/forma fleksyjna:
ubijane 13Forma podstawowa: ubijać
Opis: szybko się bogacić na jakimś działaniu.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ubijano 13Forma podstawowa: ubijać
Opis: szybko się bogacić na jakimś działaniu.
Część mowy/forma fleksyjna:
ubijany 14Forma podstawowa: ubijać
Opis: szybko się bogacić na jakimś działaniu.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ubijasz 13Forma podstawowa: ubijać
Opis: szybko się bogacić na jakimś działaniu.
Część mowy/forma fleksyjna:
ubijcie 14Forma podstawowa: ubić
Opis: szybko się wzbogacić na jakimś działaniu.
Część mowy/forma fleksyjna:
ubijemy 15Forma podstawowa: ubić
Opis: szybko się wzbogacić na jakimś działaniu.
Część mowy/forma fleksyjna:
ubijesz 13Forma podstawowa: ubić
Opis: szybko się wzbogacić na jakimś działaniu.
Część mowy/forma fleksyjna:
ubijmyż 19Forma podstawowa: ubić
Opis: szybko się wzbogacić na jakimś działaniu.
Część mowy/forma fleksyjna:
ubiłaby 16Forma podstawowa: ubić
Opis: szybko się wzbogacić na jakimś działaniu.
Część mowy/forma fleksyjna:
ubiłbym 17Forma podstawowa: ubić
Opis: szybko się wzbogacić na jakimś działaniu.
Część mowy/forma fleksyjna:
ubiłoby 16Forma podstawowa: ubić
Opis: szybko się wzbogacić na jakimś działaniu.
Część mowy/forma fleksyjna:
ubiłyby 17Forma podstawowa: ubić
Opis: szybko się wzbogacić na jakimś działaniu.
Część mowy/forma fleksyjna:
ubiorka 12Forma podstawowa: ubiorek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubiorki 12Forma podstawowa: ubiorek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubiorom 12Forma podstawowa: ubiór
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubiorze 11Forma podstawowa: ubiór
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubitego 14Forma podstawowa: ubić
Opis: szybko się wzbogacić na jakimś działaniu.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ubitemu 15Forma podstawowa: ubity
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubitych 16Forma podstawowa: ubity
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubitymi 14Forma podstawowa: ubić
Opis: szybko się wzbogacić na jakimś działaniu.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ubliżać 21Część mowy/forma fleksyjna:
ubliżaj 18Forma podstawowa: ubliżać
Część mowy/forma fleksyjna:
ubliżał 18Forma podstawowa: ubliżać
Część mowy/forma fleksyjna:
ubliżam 17Forma podstawowa: ubliżać
Część mowy/forma fleksyjna:
ubliżań 22Forma podstawowa: ubliżać
ubliżyć 22Część mowy/forma fleksyjna:
ubliżył 19Forma podstawowa: ubliżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ubłagam 16Forma podstawowa: ubłagać
Część mowy/forma fleksyjna:
ubłaguj 19Forma podstawowa: ubłagiwać
Część mowy/forma fleksyjna:
ubłocić 19Część mowy/forma fleksyjna:
uboczem 13Forma podstawowa: ubocze
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uboczką 17Forma podstawowa: uboczka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uboczki 13Forma podstawowa: uboczka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uboczną 16Forma podstawowa: uboczny
Opis: taki, który jest niechciany, nieplanowany, nie jest zasadniczym celem jakiegoś procesu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uboczne 12Forma podstawowa: uboczny
Opis: taki, który jest niechciany, nieplanowany, nie jest zasadniczym celem jakiegoś procesu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uboczny 13Opis: taki, który jest niechciany, nieplanowany, nie jest zasadniczym celem jakiegoś procesu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ubodłem 15Forma podstawowa: ubóść
Część mowy/forma fleksyjna:
ubodnąć 21Część mowy/forma fleksyjna:
ubodnie 12Forma podstawowa: ubodnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ubodzeń 18Forma podstawowa: ubóść
ubodźmy 22Forma podstawowa: ubość
Część mowy/forma fleksyjna:
ubogaca 14Forma podstawowa: ubogacać
Część mowy/forma fleksyjna:
ubogacą 18Forma podstawowa: ubogacić
Część mowy/forma fleksyjna:
ubogacę 18Forma podstawowa: ubogacić
Część mowy/forma fleksyjna:
ubogaci 14Forma podstawowa: ubogacić
Część mowy/forma fleksyjna:
ubogich 16Forma podstawowa: ubogi
Opis: taki, który jest prosty, ma niewiele dodatkowych elementów, nie ma żadnych udziwnień, nie jest przesadnie rozbudowany ani zbyt ozdobny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ubogiej 15Forma podstawowa: ubogi
Opis: taki, który jest prosty, ma niewiele dodatkowych elementów, nie ma żadnych udziwnień, nie jest przesadnie rozbudowany ani zbyt ozdobny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ubogimi 14Forma podstawowa: ubogi
Opis: taki, który jest prosty, ma niewiele dodatkowych elementów, nie ma żadnych udziwnień, nie jest przesadnie rozbudowany ani zbyt ozdobny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ubogość 22Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubojach 16Forma podstawowa: ubój
Opis: zaplanowane zabijanie zwierząt w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu, zwykle w sposób regulowany przez prawo w celu pozyskania ich mięsa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubojami 14Forma podstawowa: ubój
Opis: zaplanowane zabijanie zwierząt w specjalnie do tego przeznaczonym miejscu, zwykle w sposób regulowany przez prawo w celu pozyskania ich mięsa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubojnia 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubojnio 13Forma podstawowa: ubojnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubojowe 13Forma podstawowa: ubojowy
Opis: związany z ubojem zwierząt, np. zakład ubojowy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ubojowy 14Opis: związany z ubojem zwierząt, np. zakład ubojowy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ubolach 15Forma podstawowa: ubol
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubolami 13Forma podstawowa: ubol
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubolewa 12Forma podstawowa: ubolewać
Część mowy/forma fleksyjna:
ubolowi 12Forma podstawowa: ubol
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubowców 16Forma podstawowa: ubowiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubowcze 12Forma podstawowa: ubowiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubowiec 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubożała 17Forma podstawowa: ubożeć
Część mowy/forma fleksyjna:
ubożały 18Forma podstawowa: ubożeć
Część mowy/forma fleksyjna:
ubożano 15Forma podstawowa: ubożeć
Część mowy/forma fleksyjna:
ubożąca 20Forma podstawowa: ubożyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
ubożącą 24Forma podstawowa: ubożyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
ubożeją 21Forma podstawowa: ubożeć
Część mowy/forma fleksyjna:
ubożeje 17Forma podstawowa: ubożeć
Część mowy/forma fleksyjna:
ubożmyż 21Forma podstawowa: ubożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ubożone 15Forma podstawowa: ubożyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ubożono 15Forma podstawowa: ubożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
uboższa 15Forma podstawowa: ubogi
Opis: taki, który jest prosty, ma niewiele dodatkowych elementów, nie ma żadnych udziwnień, nie jest przesadnie rozbudowany ani zbyt ozdobny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uboższe 15Forma podstawowa: ubogi
Opis: taki, który jest prosty, ma niewiele dodatkowych elementów, nie ma żadnych udziwnień, nie jest przesadnie rozbudowany ani zbyt ozdobny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uboższy 16Forma podstawowa: ubogi
Opis: taki, który jest prosty, ma niewiele dodatkowych elementów, nie ma żadnych udziwnień, nie jest przesadnie rozbudowany ani zbyt ozdobny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ubożyli 17Forma podstawowa: ubożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ubożymy 18Forma podstawowa: ubożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ubożysz 16Forma podstawowa: ubożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ubożyzn 16Forma podstawowa: ubożyzna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubódłby 21Forma podstawowa: ubość
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: ubóść
Część mowy/forma fleksyjna:
ubódźże 28Forma podstawowa: ubóść
Część mowy/forma fleksyjna:
ubóstwa 16Forma podstawowa: ubóstwo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubóstwu 18Forma podstawowa: ubóstwo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubóżmyż 25Forma podstawowa: ubożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ubrałby 16Forma podstawowa: ubrać
Część mowy/forma fleksyjna:
ubrałem 14Forma podstawowa: ubrać
Część mowy/forma fleksyjna:
ubranej 13Forma podstawowa: ubrany
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ubranek 12Forma podstawowa: ubranko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubranie 11Forma podstawowa: ubrać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
ubraniu 13Forma podstawowa: ubrać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
Forma podstawowa: ubranie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubranka 12Forma podstawowa: ubranko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubranko 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubrdają 18Forma podstawowa: ubrdać
Część mowy/forma fleksyjna:
ubrdało 14Forma podstawowa: ubrdać
Część mowy/forma fleksyjna:
ubrdamy 14Forma podstawowa: ubrdać
Część mowy/forma fleksyjna:
ubrdana 12Forma podstawowa: ubrdać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ubrdano 12Forma podstawowa: ubrdać
Część mowy/forma fleksyjna:
ubrdany 13Forma podstawowa: ubrdać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ubrdasz 12Forma podstawowa: ubrdać
Część mowy/forma fleksyjna:
ubrudzę 18Forma podstawowa: ubrudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ubrudzi 14Forma podstawowa: ubrudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ubrusem 14Forma podstawowa: ubrus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubrusie 13Forma podstawowa: ubrus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubrusów 17Forma podstawowa: ubrus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubyciom 14Forma podstawowa: ubyć
ubyłaby 17Forma podstawowa: ubyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ubyłbym 18Forma podstawowa: ubyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ubyłbyś 21Forma podstawowa: ubyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ubyłoby 17Forma podstawowa: ubyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ubytkom 15Forma podstawowa: ubytek
Opis: miejsce, w którym coś było, ale już nie ma.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubytków 18Forma podstawowa: ubytek
Opis: miejsce, w którym coś było, ale już nie ma.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ubywają 18Forma podstawowa: ubywać
Część mowy/forma fleksyjna:
ubywało 14Forma podstawowa: ubywać
Część mowy/forma fleksyjna:
ubywały 15Forma podstawowa: ubywać
Część mowy/forma fleksyjna:
ubywano 12Forma podstawowa: ubywać
Część mowy/forma fleksyjna:
ubywasz 12Forma podstawowa: ubywać
Część mowy/forma fleksyjna:
ubywszy 13Forma podstawowa: ubyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. uprzedni
ubzdura 14Forma podstawowa: ubzdurać
Część mowy/forma fleksyjna:
ucałują 20Forma podstawowa: ucałować
Część mowy/forma fleksyjna:
ucałuje 16Forma podstawowa: ucałować
Część mowy/forma fleksyjna:
ucałuję 20Forma podstawowa: ucałować
Część mowy/forma fleksyjna:
ucapień 17Forma podstawowa: ucapić
ucapiły 14Forma podstawowa: ucapić
Część mowy/forma fleksyjna:
ucapimy 13Forma podstawowa: ucapić
Część mowy/forma fleksyjna:
ucapisz 11Forma podstawowa: ucapić
Część mowy/forma fleksyjna:
uceluje 15Forma podstawowa: ucelować
Część mowy/forma fleksyjna:
uchacha 15Forma podstawowa: uchachać
Część mowy/forma fleksyjna:
uchapią 17Forma podstawowa: uchapić
uchapił 15Forma podstawowa: uchapić
uchatej 15Forma podstawowa: uchaty
Opis: z uszami - uchwytami.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uchatek 14Forma podstawowa: uchatki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uchatka 14Opis: ssak z rodziny uchatkowatych, duzy drapieżny ssak morski.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uchatkę 18Forma podstawowa: uchatka
Opis: ssak z rodziny uchatkowatych, duzy drapieżny ssak morski.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uchatko 14Forma podstawowa: uchatka
Opis: ssak z rodziny uchatkowatych, duzy drapieżny ssak morski.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uchlają 19Forma podstawowa: uchlać
Część mowy/forma fleksyjna:
uchlała 15Forma podstawowa: uchlać
Część mowy/forma fleksyjna:
uchlało 15Forma podstawowa: uchlać
Część mowy/forma fleksyjna:
uchlały 16Forma podstawowa: uchlać
Część mowy/forma fleksyjna:
uchlana 13Forma podstawowa: uchlać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
uchlani 13Forma podstawowa: uchlać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
uchlasz 13Forma podstawowa: uchlać
Część mowy/forma fleksyjna:
uchleli 14Forma podstawowa: uchlać
Część mowy/forma fleksyjna:
uchlewa 13Forma podstawowa: uchlewać
Część mowy/forma fleksyjna:
uchodzą 17Forma podstawowa: uchodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
uchodzę 17Forma podstawowa: uchodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
uchowaj 14Forma podstawowa: uchować
Część mowy/forma fleksyjna:
uchował 14Forma podstawowa: uchować
Część mowy/forma fleksyjna:
uchowam 13Forma podstawowa: uchować
Część mowy/forma fleksyjna:
uchowań 18Forma podstawowa: uchować
uchowcu 15Forma podstawowa: uchowiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uchroni 12Forma podstawowa: uchronić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: uchronie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: uchroń
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uchwale 13Forma podstawowa: uchwała
Opis: akt woli ciała kolegialnego (organu państwowego, samorządowego, organizacji społecznej lub politycznej).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uchwalę 17Forma podstawowa: uchwalić
Część mowy/forma fleksyjna:
uchwali 13Forma podstawowa: uchwalić
Część mowy/forma fleksyjna:
uchwałą 18Forma podstawowa: uchwała
Opis: akt woli ciała kolegialnego (organu państwowego, samorządowego, organizacji społecznej lub politycznej).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uchwało 14Forma podstawowa: uchwała
Opis: akt woli ciała kolegialnego (organu państwowego, samorządowego, organizacji społecznej lub politycznej).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uchwaty 14Forma podstawowa: uchwat
uchwyci 14Forma podstawowa: uchwycić
Część mowy/forma fleksyjna:
uchybie 15Forma podstawowa: uchyb
Opis: różnica między wartością zadaną sygnału oraz wartością sygnału wyjściowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uchybię 19Forma podstawowa: uchybić
Część mowy/forma fleksyjna:
uchybił 17Forma podstawowa: uchybić
Część mowy/forma fleksyjna:
uchybmy 17Forma podstawowa: uchybić
Część mowy/forma fleksyjna:
uchybom 16Forma podstawowa: uchyb
Opis: różnica między wartością zadaną sygnału oraz wartością sygnału wyjściowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uchybów 19Forma podstawowa: uchyb
Opis: różnica między wartością zadaną sygnału oraz wartością sygnału wyjściowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uchybże 19Forma podstawowa: uchybić
Część mowy/forma fleksyjna:
uchylaj 16Forma podstawowa: uchylać
Część mowy/forma fleksyjna:
uchylam 15Forma podstawowa: uchylać
Część mowy/forma fleksyjna:
uchylań 20Forma podstawowa: uchylanie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uchylmy 16Forma podstawowa: uchylić
Część mowy/forma fleksyjna:
uchylne 14Forma podstawowa: uchylny
Opis: taki, który można uchylić, który się uchyla, można go lekko otworzyć.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uchylże 18Forma podstawowa: uchylić
Część mowy/forma fleksyjna:
uchyłek 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uchyłki 16Forma podstawowa: uchyłek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uciapań 17Forma podstawowa: uciapać
uciapmy 13Forma podstawowa: uciapać
Część mowy/forma fleksyjna:
uciapże 15Forma podstawowa: uciapać
Część mowy/forma fleksyjna:
uciągać 21Część mowy/forma fleksyjna:
uciągał 18Forma podstawowa: uciągać
Część mowy/forma fleksyjna:
uciągań 22Forma podstawowa: uciągać
uciąłeś 20Forma podstawowa: uciąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ucichaj 15Forma podstawowa: ucichać
Część mowy/forma fleksyjna:
ucichli 14Forma podstawowa: ucichnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ucichłą 19Forma podstawowa: ucichły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ucichłe 15Forma podstawowa: ucichły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ucichło 15Forma podstawowa: ucichły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
ucichły 16Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uciecha 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uciechy 14Forma podstawowa: uciecha
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uciecze 11Forma podstawowa: uciec
Opis: uniknąć czegoś dzięki swoim działaniom.
uciekaj 13Forma podstawowa: uciekać
Opis: unikać, przez swoje działania, zdarzeń lub emocji negatywnych lub takich, które budzą strach.
Część mowy/forma fleksyjna:
uciekam 12Forma podstawowa: uciekać
Opis: unikać, przez swoje działania, zdarzeń lub emocji negatywnych lub takich, które budzą strach.
Część mowy/forma fleksyjna:
uciekań 17Forma podstawowa: uciekać
Opis: unikać, przez swoje działania, zdarzeń lub emocji negatywnych lub takich, które budzą strach.
uciekli 12Forma podstawowa: uciec
Opis: uniknąć czegoś dzięki swoim działaniom.
Część mowy/forma fleksyjna:
uciekła 13Forma podstawowa: uciec
Opis: uniknąć czegoś dzięki swoim działaniom.
Część mowy/forma fleksyjna:
uciekły 14Forma podstawowa: uciec
Opis: uniknąć czegoś dzięki swoim działaniom.
Część mowy/forma fleksyjna:
ucieknę 15Forma podstawowa: uciec
Opis: uniknąć czegoś dzięki swoim działaniom.
Część mowy/forma fleksyjna:
ucierać 15Część mowy/forma fleksyjna:
ucieraj 12Forma podstawowa: ucierać
Część mowy/forma fleksyjna:
ucierał 12Forma podstawowa: ucierać
Część mowy/forma fleksyjna:
ucierpi 11Forma podstawowa: ucierpieć
Część mowy/forma fleksyjna:
uciesze 10Forma podstawowa: uciecha
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: uciosać
Część mowy/forma fleksyjna:
ucieszy 11Forma podstawowa: ucieszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ucięcia 15Forma podstawowa: uciąć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
ucięciu 17Forma podstawowa: uciąć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
ucięłam 17Forma podstawowa: uciąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ucięłaś 20Forma podstawowa: uciąć
Część mowy/forma fleksyjna:
uciętej 17Forma podstawowa: ucięty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uciętym 17Forma podstawowa: uciąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ucinacz 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ucinało 12Forma podstawowa: ucinać
Część mowy/forma fleksyjna:
ucinały 13Forma podstawowa: ucinać
Część mowy/forma fleksyjna:
ucinamy 12Forma podstawowa: ucinać
Część mowy/forma fleksyjna:
ucinana 10Forma podstawowa: ucinać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ucinaną 14Forma podstawowa: ucinać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ucinane 10Forma podstawowa: ucinać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ucinani 10Forma podstawowa: ucinać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
uciosał 12Forma podstawowa: uciosać
Część mowy/forma fleksyjna:
uciosie 10Forma podstawowa: ucios
Opis: skośne ścięcie narożnika lub graniastej krawędzi w celu ochrony przed uszkodzeniem od przypadkowego uderzenia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uciosom 11Forma podstawowa: ucios
Opis: skośne ścięcie narożnika lub graniastej krawędzi w celu ochrony przed uszkodzeniem od przypadkowego uderzenia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ucioszą 14Forma podstawowa: uciosać
Część mowy/forma fleksyjna:
uciosze 10Forma podstawowa: uciosać
Część mowy/forma fleksyjna:
ucioszę 14Forma podstawowa: uciosać
Część mowy/forma fleksyjna:
uciskał 13Forma podstawowa: uciskać
Część mowy/forma fleksyjna:
uciskam 12Forma podstawowa: uciskać
Część mowy/forma fleksyjna:
ucisków 15Forma podstawowa: ucisk
Opis: zespół działań jednostek silniejszych, podpierających się prawem, wobec słabszych, mający na celu odebranie praw i dóbr tym drugim.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ucisnął 16Forma podstawowa: ucisnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
uciszać 15Część mowy/forma fleksyjna:
uciszam 11Forma podstawowa: uciszać
Część mowy/forma fleksyjna:
uciszeń 16Forma podstawowa: uciszyć
uciszmy 12Forma podstawowa: uciszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
uciszyć 16Część mowy/forma fleksyjna:
uciszył 13Forma podstawowa: uciszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
uciszże 14Forma podstawowa: uciszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
uciśnie 14Forma podstawowa: ucisnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
uciułaj 16Forma podstawowa: uciułać
Część mowy/forma fleksyjna:
uciułam 15Forma podstawowa: uciułać
Część mowy/forma fleksyjna:
uciułań 20Forma podstawowa: uciułać
uczcież 15Forma podstawowa: uczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
uczciło 13Forma podstawowa: uczcić
Część mowy/forma fleksyjna:
uczcimy 13Forma podstawowa: uczcić
Część mowy/forma fleksyjna:
uczcisz 11Forma podstawowa: uczcić
Część mowy/forma fleksyjna:
uczciwy 12Opis: taki, który odpowiada rzeczywistości (zwykle: bezstronny, szczery), rzetelny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uczelni 11Forma podstawowa: uczelnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uczenia 10Forma podstawowa: uczenie
Opis: w sposób świadczący o czyjejś uczoności, mądrze, naukowo.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uczenie 10Opis: w sposób świadczący o czyjejś uczoności, mądrze, naukowo.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
uczepem 12Forma podstawowa: uczep
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uczepia 11Forma podstawowa: uczepiać
Część mowy/forma fleksyjna:
uczepić 16Część mowy/forma fleksyjna:
uczepie 11Forma podstawowa: uczep
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uczepię 15Forma podstawowa: uczepić
Część mowy/forma fleksyjna:
uczepił 13Forma podstawowa: uczepić
Część mowy/forma fleksyjna:
uczerni 10Forma podstawowa: uczernić
Część mowy/forma fleksyjna:
uczesał 12Forma podstawowa: uczesać
Część mowy/forma fleksyjna:
uczeszą 14Forma podstawowa: uczesać
Część mowy/forma fleksyjna:
uczesze 10Forma podstawowa: uczesać
Część mowy/forma fleksyjna:
uczeszę 14Forma podstawowa: uczesać
Część mowy/forma fleksyjna:
uczkura 13Forma podstawowa: uczkur
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uczniak 11Opis: młokos, chłopak w wieku szkolnym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uczonej 12Forma podstawowa: uczona
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: uczyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
uczonym 12Forma podstawowa: uczony
Opis: o człowieku: bardzo dobrze, gruntownie wykształcony
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: uczyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ucztami 12Forma podstawowa: uczta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ucztuje 15Forma podstawowa: ucztować
Część mowy/forma fleksyjna:
uczucia 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: uczucie
Opis: stan psychiczny, który zawiera w sobie stosunek do świata zewnętrznego, zdarzeń, ludzi itp.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uczucie 13Opis: stan psychiczny, który zawiera w sobie stosunek do świata zewnętrznego, zdarzeń, ludzi itp.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uczuciu 15Forma podstawowa: uczucie
Opis: stan psychiczny, który zawiera w sobie stosunek do świata zewnętrznego, zdarzeń, ludzi itp.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: uczuć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
uczulaj 15Forma podstawowa: uczulać
Część mowy/forma fleksyjna:
uczulał 15Forma podstawowa: uczulać
Część mowy/forma fleksyjna:
uczulań 19Forma podstawowa: uczulać
uczuleń 19Forma podstawowa: uczulenie
Opis: alergia, patologiczna, jakościowo zmieniona odpowiedź tkanek na oddziaływanie różnych obcych substancji określanych mianem alergen.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uczulić 18Część mowy/forma fleksyjna:
uczulmy 15Forma podstawowa: uczulić
Część mowy/forma fleksyjna:
uczulże 17Forma podstawowa: uczulić
Część mowy/forma fleksyjna:
uczułam 15Forma podstawowa: uczuć
Część mowy/forma fleksyjna:
uczułaś 18Forma podstawowa: uczuć
Część mowy/forma fleksyjna:
uczułeś 18Forma podstawowa: uczuć
Część mowy/forma fleksyjna:
uczutej 15Forma podstawowa: uczuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
uczuwał 14Forma podstawowa: uczuwać
Część mowy/forma fleksyjna:
uczuwań 18Forma podstawowa: uczuwać
uczycie 12Forma podstawowa: uczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
uczyłaś 17Forma podstawowa: uczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
uczyłby 16Forma podstawowa: uczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
uczyłeś 17Forma podstawowa: uczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
uczynek 12Opis: to, co zostało uczynione, zrobione
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uczynię 15Forma podstawowa: uczynić
Część mowy/forma fleksyjna:
uczynił 13Forma podstawowa: uczynić
Część mowy/forma fleksyjna:
uczynki 12Forma podstawowa: uczynek
Opis: to, co zostało uczynione, zrobione
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uczynną 15Forma podstawowa: uczynny
Opis: taki, który jest przejawem czyjejś uczynności.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uczynne 11Forma podstawowa: uczynny
Opis: taki, który jest przejawem czyjejś uczynności.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uczynni 11Forma podstawowa: uczynnić
Część mowy/forma fleksyjna:
uczyńmy 19Forma podstawowa: uczynić
Część mowy/forma fleksyjna:
uczyńże 21Forma podstawowa: uczynić
Część mowy/forma fleksyjna:
uczytuj 16Forma podstawowa: uczytywać
Część mowy/forma fleksyjna:
udająca 17Forma podstawowa: udawać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
udającą 21Forma podstawowa: udawać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
udające 17Forma podstawowa: udawać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
udajcie 13Forma podstawowa: udać
Część mowy/forma fleksyjna:
udajmyż 18Forma podstawowa: udać
Część mowy/forma fleksyjna:
udałaby 15Forma podstawowa: udać
Część mowy/forma fleksyjna:
udałoby 15Forma podstawowa: udać
Część mowy/forma fleksyjna:
udałymi 14Forma podstawowa: udały
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
udanego 12Forma podstawowa: udać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
udanemu 13Forma podstawowa: udany
Opis: dobry, taki, który się udał, minął bez zakłóceń, był przyjemny, taki, który się podoba.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
udaniem 11Forma podstawowa: udać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
udaniom 11Forma podstawowa: udać
udanych 14Forma podstawowa: udać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
udanymi 12Forma podstawowa: udać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: udany
Opis: dobry, taki, który się udał, minął bez zakłóceń, był przyjemny, taki, który się podoba.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
udarami 11Forma podstawowa: udar
Opis: zwyczajowa nazwa udaru mózgu - zespołu objawów klinicznych związanych z nagłym wystąpieniem ogniskowego lub uogólnionego zaburzenia czynności mózgu, powstałego w wyniku zaburzenia krążenia mózgowego
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udarcie 11Forma podstawowa: udrzeć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
udarłam 13Forma podstawowa: udrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
udarłby 15Forma podstawowa: udrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
udarłem 13Forma podstawowa: udrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
udarowi 10Forma podstawowa: udar
Opis: zwyczajowa nazwa udaru mózgu - zespołu objawów klinicznych związanych z nagłym wystąpieniem ogniskowego lub uogólnionego zaburzenia czynności mózgu, powstałego w wyniku zaburzenia krążenia mózgowego
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: udarowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
udartej 13Forma podstawowa: udrzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
udatnie 11Opis: w sposób udany, dobrze, celnie.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
udawacz 11Opis: osoba, która udaje kogoś lub udaje coś (np. jakieś uczucie, wyznawane poglądy itp.).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udawały 13Forma podstawowa: udawać
Część mowy/forma fleksyjna:
udawaną 14Forma podstawowa: udawać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
udawane 10Forma podstawowa: udawać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
udawano 10Forma podstawowa: udawać
Część mowy/forma fleksyjna:
udawany 11Forma podstawowa: udawać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
udawszy 11Forma podstawowa: udać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. uprzedni
udecjom 14Forma podstawowa: udecja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udeczek 12Forma podstawowa: udeczko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udeczka 12Forma podstawowa: udeczko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udeczko 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udeczku 14Forma podstawowa: udeczko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udekach 14Forma podstawowa: udek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udekowi 11Forma podstawowa: udek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udepczą 16Forma podstawowa: udeptać
Część mowy/forma fleksyjna:
udepcze 12Forma podstawowa: udeptać
Część mowy/forma fleksyjna:
udepczę 16Forma podstawowa: udeptać
Część mowy/forma fleksyjna:
udepnąć 20Część mowy/forma fleksyjna:
udepnął 17Forma podstawowa: udepnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
udepnie 11Forma podstawowa: udepnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
udeptać 17Część mowy/forma fleksyjna:
uderzaj 12Forma podstawowa: uderzać
Opis: zalecać się do kogoś, kto się komuś podoba, wydaje się atrakcyjnym partnerem.
Część mowy/forma fleksyjna:
uderzak 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uderzań 16Forma podstawowa: uderzać
Opis: zalecać się do kogoś, kto się komuś podoba, wydaje się atrakcyjnym partnerem.
uderzeń 16Forma podstawowa: uderzenie
Opis: w sportach walki - trafienie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uderzmy 12Forma podstawowa: uderzyć
Opis: zalecić się, spróbować zdobyć zainteresowanie kogoś, kto wydaje się atrakcyjnym partnerem.
Część mowy/forma fleksyjna:
uderzże 14Forma podstawowa: uderzyć
Opis: zalecić się, spróbować zdobyć zainteresowanie kogoś, kto wydaje się atrakcyjnym partnerem.
Część mowy/forma fleksyjna:
udławią 16Forma podstawowa: udławić
Część mowy/forma fleksyjna:
udławić 17Część mowy/forma fleksyjna:
udławię 16Forma podstawowa: udławić
Część mowy/forma fleksyjna:
udławmy 14Forma podstawowa: udławić
Część mowy/forma fleksyjna:
udławże 16Forma podstawowa: udławić
Część mowy/forma fleksyjna:
udoiłam 13Forma podstawowa: udoić
Część mowy/forma fleksyjna:
udoiłaś 16Forma podstawowa: udoić
Część mowy/forma fleksyjna:
udoiłby 15Forma podstawowa: udoić
Część mowy/forma fleksyjna:
udoiłeś 16Forma podstawowa: udoić
Część mowy/forma fleksyjna:
udojone 12Forma podstawowa: udoić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
udojowa 12Forma podstawowa: udojowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
udojową 16Forma podstawowa: udojowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
udojowi 12Forma podstawowa: udojowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
udolnej 13Forma podstawowa: udolny
Opis: o człowieku: zdolny do czegoś, umiejący coś robić.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
udomowi 11Forma podstawowa: udomowić
Część mowy/forma fleksyjna:
udonami 11Forma podstawowa: udon
udonowi 10Forma podstawowa: udon
udorscy 12Forma podstawowa: udorski
udorską 15Forma podstawowa: udorski
udowemu 13Forma podstawowa: udowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
udowych 14Forma podstawowa: udowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
udowymi 12Forma podstawowa: udowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
udójcie 17Forma podstawowa: udoić
Część mowy/forma fleksyjna:
udójmyż 22Forma podstawowa: udoić
Część mowy/forma fleksyjna:
udrapać 16Część mowy/forma fleksyjna:
udrapał 13Forma podstawowa: udrapać
Część mowy/forma fleksyjna:
udrapią 15Forma podstawowa: udrapać
Część mowy/forma fleksyjna:
udrapie 11Forma podstawowa: udrapać
Część mowy/forma fleksyjna:
udrapię 15Forma podstawowa: udrapać
Część mowy/forma fleksyjna:
udrapnę 15Forma podstawowa: udrapnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
udrapuj 15Forma podstawowa: udrapować
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: udrapywać
Część mowy/forma fleksyjna:
udręcza 15Forma podstawowa: udręczać
Część mowy/forma fleksyjna:
udręczy 16Forma podstawowa: udręczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
uduchów 19Forma podstawowa: uduchowić
Część mowy/forma fleksyjna:
udumują 21Forma podstawowa: udumywać
Część mowy/forma fleksyjna:
udumuje 17Forma podstawowa: udumywać
Część mowy/forma fleksyjna:
udupiać 18Część mowy/forma fleksyjna:
udupiaj 15Forma podstawowa: udupiać
Część mowy/forma fleksyjna:
udupień 19Forma podstawowa: udupić
udupisz 13Forma podstawowa: udupić
Część mowy/forma fleksyjna:
udusiła 14Forma podstawowa: udusić
Część mowy/forma fleksyjna:
udusiło 14Forma podstawowa: udusić
Część mowy/forma fleksyjna:
udusiły 15Forma podstawowa: udusić
Część mowy/forma fleksyjna:
udusisz 12Forma podstawowa: udusić
Część mowy/forma fleksyjna:
uduście 17Forma podstawowa: udusić
Część mowy/forma fleksyjna:
uduśmyż 22Forma podstawowa: udusić
Część mowy/forma fleksyjna:
udyjską 18Forma podstawowa: udyjski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
udyjski 14Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
udziale 11Forma podstawowa: udział
Opis: to, jaką część stanowi coś w obrębie całości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udziali 11Forma podstawowa: udziać
udziału 14Forma podstawowa: udział
Opis: to, jaką część stanowi coś w obrębie całości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udzianą 14Forma podstawowa: udziać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
udziane 10Forma podstawowa: udziać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
udziano 10Forma podstawowa: udziać
udziany 11Forma podstawowa: udziać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
udzieją 16Forma podstawowa: udziać
udzieję 16Forma podstawowa: udziać
udziela 11Forma podstawowa: udzielać
Część mowy/forma fleksyjna:
udzieli 11Forma podstawowa: udzielić
Opis: udostępnić na jakiś czas do użycia
Część mowy/forma fleksyjna:
udźcowi 19Forma podstawowa: udziec
Opis: mięso uda dużego zwierzęcia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
udźwigi 20Forma podstawowa: udźwig
Opis: maksymalne obciążenie pojazdu, np. statku, ciężarówki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ufająca 20Forma podstawowa: ufać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
ufające 20Forma podstawowa: ufać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
ufajdać 21Część mowy/forma fleksyjna:
ufajdaj 18Forma podstawowa: ufajdać
Część mowy/forma fleksyjna:
ufajdam 17Forma podstawowa: ufajdać
Część mowy/forma fleksyjna:
ufajduj 20Forma podstawowa: ufajdywać
Część mowy/forma fleksyjna:
ufałbym 19Forma podstawowa: ufać
Część mowy/forma fleksyjna:
ufarbuj 19Forma podstawowa: ufarbować
Część mowy/forma fleksyjna:
ufetuję 22Forma podstawowa: ufetować
Część mowy/forma fleksyjna:
ufijscy 17Forma podstawowa: ufijski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ufijska 16Forma podstawowa: ufijski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ufijski 16Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ufijsko 16Forma podstawowa: ufijski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
ufitach 17Forma podstawowa: ufita
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ufitami 15Forma podstawowa: ufita
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ufnalem 15Forma podstawowa: ufnal
Opis: gwóźdź do przybijania podków koniom.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ufności 18Forma podstawowa: ufność
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ufokami 15Forma podstawowa: ufok
ufokiem 15Forma podstawowa: ufok
ufologa 16Forma podstawowa: ufolog
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ufologi 16Forma podstawowa: ufolog
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
ufologu 18Forma podstawowa: ufolog
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uformuj 18Forma podstawowa: uformować
Część mowy/forma fleksyjna:
ufunduj 20Forma podstawowa: ufundować
Część mowy/forma fleksyjna:
ugadali 13Forma podstawowa: ugadać
Część mowy/forma fleksyjna:
ugadała 14Forma podstawowa: ugadać
Część mowy/forma fleksyjna:
ugadało 14Forma podstawowa: ugadać
Część mowy/forma fleksyjna:
ugadana 12Forma podstawowa: ugadać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ugadaną 16Forma podstawowa: ugadać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: ugadany
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ugadane 12Forma podstawowa: ugadać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ugadano 12Forma podstawowa: ugadany
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
ugadasz 12Forma podstawowa: ugadać
Część mowy/forma fleksyjna:
ugadują 20Forma podstawowa: ugadywać
Część mowy/forma fleksyjna:
ugaduję 20Forma podstawowa: ugadywać
Część mowy/forma fleksyjna:
ugałęzi 17Forma podstawowa: ugałęzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ugałężę 25Forma podstawowa: ugałęzić
uganiać 16Część mowy/forma fleksyjna:
ugasili 12Forma podstawowa: ugasić
Część mowy/forma fleksyjna:
ugasiło 13Forma podstawowa: ugasić
Część mowy/forma fleksyjna:
ugasiły 14Forma podstawowa: ugasić
Część mowy/forma fleksyjna:
ugasisz 11Forma podstawowa: ugasić
Część mowy/forma fleksyjna:
ugaszać 16Część mowy/forma fleksyjna:
ugaszaj 13Forma podstawowa: ugaszać
Część mowy/forma fleksyjna:
ugaszał 13Forma podstawowa: ugaszać
Część mowy/forma fleksyjna:
ugaszam 12Forma podstawowa: ugaszać
Część mowy/forma fleksyjna:
ugaszań 17Forma podstawowa: ugaszać
ugaście 16Forma podstawowa: ugasić
Część mowy/forma fleksyjna:
ugiąłeś 21Forma podstawowa: ugiąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ugięcia 16Forma podstawowa: ugiąć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
Forma podstawowa: ugięcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ugięciu 18Forma podstawowa: ugiąć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
ugięłam 18Forma podstawowa: ugiąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ugiętej 18Forma podstawowa: ugiąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ugiętym 18Forma podstawowa: ugiąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
uginała 13Forma podstawowa: uginać
Część mowy/forma fleksyjna:
uginało 13Forma podstawowa: uginać
Część mowy/forma fleksyjna:
uginane 11Forma podstawowa: uginać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
uginano 11Forma podstawowa: uginać
Część mowy/forma fleksyjna:
uginany 12Forma podstawowa: uginać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ugładza 14Forma podstawowa: ugładzać
Część mowy/forma fleksyjna:
ugładzą 18Forma podstawowa: ugładzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ugładzę 18Forma podstawowa: ugładzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ugładzi 14Forma podstawowa: ugładzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ugłaska 14Forma podstawowa: ugłaskać
Część mowy/forma fleksyjna:
ugniata 12Forma podstawowa: ugniatać
Część mowy/forma fleksyjna:
ugniemy 13Forma podstawowa: ugiąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ugnijmy 15Forma podstawowa: ugnić
Część mowy/forma fleksyjna:
ugnijże 17Forma podstawowa: ugiąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ugniótł 18Forma podstawowa: ugnieść
Część mowy/forma fleksyjna:
ugnoiła 13Forma podstawowa: ugnoić
Część mowy/forma fleksyjna:
ugnoiły 14Forma podstawowa: ugnoić
Część mowy/forma fleksyjna:
ugnoimy 13Forma podstawowa: ugnoić
Część mowy/forma fleksyjna:
ugnoisz 11Forma podstawowa: ugnoić
Część mowy/forma fleksyjna:
ugnójże 21Forma podstawowa: ugnoić
Część mowy/forma fleksyjna:
ugodach 15Forma podstawowa: ugoda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ugodami 13Forma podstawowa: ugoda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ugodowa 12Forma podstawowa: ugodowy
Opis: taki, który jest wynikiem ugody, kompromisu, np. ugodowe rozwiązanie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ugodowo 12Forma podstawowa: ugodowy
Opis: taki, który jest wynikiem ugody, kompromisu, np. ugodowe rozwiązanie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
ugodzie 12Forma podstawowa: ugoda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ugodził 14Forma podstawowa: ugodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ugorach 14Forma podstawowa: ugór
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ugorami 12Forma podstawowa: ugór
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ugorków 16Forma podstawowa: ugorek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ugorowe 11Forma podstawowa: ugorowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ugorowy 12Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ugoruje 15Forma podstawowa: ugorować
Część mowy/forma fleksyjna:
ugośćmy 22Forma podstawowa: ugościć
Opis: podjąć jako gościa
Część mowy/forma fleksyjna:
ugośćże 24Forma podstawowa: ugościć
Opis: podjąć jako gościa
Część mowy/forma fleksyjna:
ugotują 20Forma podstawowa: ugotować
Część mowy/forma fleksyjna:
ugotuje 16Forma podstawowa: ugotować
Część mowy/forma fleksyjna:
ugotuję 20Forma podstawowa: ugotować
Część mowy/forma fleksyjna:
ugrabić 18Część mowy/forma fleksyjna:
ugrabił 15Forma podstawowa: ugrabić
Część mowy/forma fleksyjna:
ugrabże 17Forma podstawowa: ugrabić
Część mowy/forma fleksyjna:
ugracie 12Forma podstawowa: ugrać
Część mowy/forma fleksyjna:
ugrajmy 15Forma podstawowa: ugrać
Część mowy/forma fleksyjna:
ugrajże 17Forma podstawowa: ugrać
Część mowy/forma fleksyjna:
ugrałam 14Forma podstawowa: ugrać
Część mowy/forma fleksyjna:
ugrałaś 17Forma podstawowa: ugrać
Część mowy/forma fleksyjna:
ugrałby 16Forma podstawowa: ugrać
Część mowy/forma fleksyjna:
ugrałeś 17Forma podstawowa: ugrać
Część mowy/forma fleksyjna:
ugrania 11Forma podstawowa: ugrać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
ugraniu 13Forma podstawowa: ugrać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
ugranym 13Forma podstawowa: ugrać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ugrupuj 18Forma podstawowa: ugrupować
Część mowy/forma fleksyjna:
ugryzło 14Forma podstawowa: ugryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
ugryzły 15Forma podstawowa: ugryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
ugryźmy 22Forma podstawowa: ugryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
ugrzało 13Forma podstawowa: ugrzać
Część mowy/forma fleksyjna:
ugrzana 11Forma podstawowa: ugrzać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ugrzaną 15Forma podstawowa: ugrzać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ugrzane 11Forma podstawowa: ugrzać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ugrzany 12Forma podstawowa: ugrzać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ugrzązł 17Forma podstawowa: ugrzęznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ugrzeją 17Forma podstawowa: ugrzać
Część mowy/forma fleksyjna:
ugrzeli 12Forma podstawowa: ugrzać
Część mowy/forma fleksyjna:
ugrzęzł 17Forma podstawowa: ugrzęznąć
uhaftuj 20Forma podstawowa: uhaftować
Część mowy/forma fleksyjna:
uharują 19Forma podstawowa: uharować
uhodują 20Forma podstawowa: uhodować
uhoduję 20Forma podstawowa: uhodować
uhowscy 13Forma podstawowa: uhowski
uhowska 12Forma podstawowa: uhowski
uhowski 12
uhowsku 14Forma podstawowa: uhowski
uintait 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uiszczę 14Forma podstawowa: uiścić
Część mowy/forma fleksyjna:
uiścili 15Forma podstawowa: uiścić
Część mowy/forma fleksyjna:
uiściło 16Forma podstawowa: uiścić
Część mowy/forma fleksyjna:
uiściły 17Forma podstawowa: uiścić
Część mowy/forma fleksyjna:
uiścimy 16Forma podstawowa: uiścić
Część mowy/forma fleksyjna:
uiścisz 14Forma podstawowa: uiścić
Część mowy/forma fleksyjna:
ujadali 13Forma podstawowa: ujadać
Część mowy/forma fleksyjna:
ujadała 14Forma podstawowa: ujadać
Część mowy/forma fleksyjna:
ujadało 14Forma podstawowa: ujadać
Część mowy/forma fleksyjna:
ujadały 15Forma podstawowa: ujadać
Część mowy/forma fleksyjna:
ujadano 12Forma podstawowa: ujadać
Część mowy/forma fleksyjna:
ujadany 13Forma podstawowa: ujadać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ujadasz 12Forma podstawowa: ujadać
Część mowy/forma fleksyjna:
ujadłaś 18Forma podstawowa: ujeść
Część mowy/forma fleksyjna:
ujadłby 17Forma podstawowa: ujeść
Część mowy/forma fleksyjna:
ujadłem 15Forma podstawowa: ujeść
Część mowy/forma fleksyjna:
ujaicie 12Forma podstawowa: ujaić
Część mowy/forma fleksyjna:
ujaiłam 14Forma podstawowa: ujaić
Część mowy/forma fleksyjna:
ujaiłem 14Forma podstawowa: ujaić
Część mowy/forma fleksyjna:
ujajały 16Forma podstawowa: ujajać
Część mowy/forma fleksyjna:
ujajamy 15Forma podstawowa: ujajać
Część mowy/forma fleksyjna:
ujajane 13Forma podstawowa: ujajać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ujajani 13Forma podstawowa: ujajać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ujajano 13Forma podstawowa: ujajać
Część mowy/forma fleksyjna:
ujajcie 14Forma podstawowa: ujaić
Część mowy/forma fleksyjna:
ujajmyż 19Forma podstawowa: ujaić
Część mowy/forma fleksyjna:
ujajoną 17Forma podstawowa: ujaić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ujajone 13Forma podstawowa: ujaić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ujajono 13Forma podstawowa: ujaić
Część mowy/forma fleksyjna:
ujawnia 11Forma podstawowa: ujawniać
Część mowy/forma fleksyjna:
ujawnią 15Forma podstawowa: ujawnić
Część mowy/forma fleksyjna:
ujawnić 16Część mowy/forma fleksyjna:
ujawnię 15Forma podstawowa: ujawnić
Część mowy/forma fleksyjna:
ująłbyś 24Forma podstawowa: ująć
Część mowy/forma fleksyjna:
ująwszy 16Forma podstawowa: ująć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. uprzedni
ujdźcie 21Forma podstawowa: ujść
Część mowy/forma fleksyjna:
ujdźmyż 26Forma podstawowa: ujść
Część mowy/forma fleksyjna:
ujebali 14Forma podstawowa: ujebać
Część mowy/forma fleksyjna:
ujebała 15Forma podstawowa: ujebać
Część mowy/forma fleksyjna:
ujebało 15Forma podstawowa: ujebać
Część mowy/forma fleksyjna:
ujebana 13Forma podstawowa: ujebać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ujebaną 17Forma podstawowa: ujebać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ujebane 13Forma podstawowa: ujebać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ujebani 13Forma podstawowa: ujebać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ujebano 13Forma podstawowa: ujebać
Część mowy/forma fleksyjna:
ujebany 14Forma podstawowa: ujebać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ujebcie 14Forma podstawowa: ujebać
Część mowy/forma fleksyjna:
ujedzeń 18Forma podstawowa: ujeść
ujedzie 12Forma podstawowa: ujechać
Część mowy/forma fleksyjna:
ujedzże 16Forma podstawowa: ujeść
Część mowy/forma fleksyjna:
ujedźmy 22Forma podstawowa: ujechać
Część mowy/forma fleksyjna:
ujejscy 15Forma podstawowa: ujejski
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ujejski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ujejską 18Forma podstawowa: ujejska
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ujejski 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ujemnie 12Opis: w badaniu: tak, że nie stwierdzono obecności poszukiwanego czynnika.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
ujeździ 20Forma podstawowa: ujeździć
Część mowy/forma fleksyjna:
ujeżdżą 24Forma podstawowa: ujeździć
Część mowy/forma fleksyjna:
ujeżdżę 24Forma podstawowa: ujeździć
Część mowy/forma fleksyjna:
ujęciem 17Forma podstawowa: ująć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
ujęciom 17Forma podstawowa: ujęcie
Opis: w filmie: scena, przedstawienie kogoś lub czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ujęliby 19Forma podstawowa: ująć
Część mowy/forma fleksyjna:
ujęłyby 21Forma podstawowa: ująć
Część mowy/forma fleksyjna:
ujętych 20Forma podstawowa: ująć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ujętymi 18Forma podstawowa: ująć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ujmować 17Część mowy/forma fleksyjna:
ujmujmy 18Forma podstawowa: ujmować
Część mowy/forma fleksyjna:
ujrzaną 15Forma podstawowa: ujrzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ujrzane 11Forma podstawowa: ujrzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ujrzany 12Forma podstawowa: ujrzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ujścian 16Forma podstawowa: ujścianin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ujściom 17Forma podstawowa: ujście
Opis: źródło spokoju, równowagi psychicznej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukambin 13Forma podstawowa: ukambina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukapali 12Forma podstawowa: ukapać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukapało 13Forma podstawowa: ukapać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukapały 14Forma podstawowa: ukapać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukapani 11Forma podstawowa: ukapać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ukapano 11Forma podstawowa: ukapać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukapany 12Forma podstawowa: ukapać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ukapcie 12Forma podstawowa: ukapać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukapują 19Forma podstawowa: ukapywać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukapuje 15Forma podstawowa: ukapywać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukarali 11Forma podstawowa: ukarać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukarała 12Forma podstawowa: ukarać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukarało 12Forma podstawowa: ukarać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukarana 10Forma podstawowa: ukarać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ukarani 10Forma podstawowa: ukarać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ukarano 10Forma podstawowa: ukarać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukarmią 15Forma podstawowa: ukarmić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukarmię 15Forma podstawowa: ukarmić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukarmmy 13Forma podstawowa: ukarmić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukarzmy 12Forma podstawowa: ukarać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukazach 13Forma podstawowa: ukaz
Opis: z odcieniem żartu lub ironii: nakaz, rozporządzenie, polecenie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukazali 11Forma podstawowa: ukazać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukazała 12Forma podstawowa: ukazać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukazani 10Forma podstawowa: ukazać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ukazano 10Forma podstawowa: ukazać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukazowi 10Forma podstawowa: ukaz
Opis: z odcieniem żartu lub ironii: nakaz, rozporządzenie, polecenie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukazują 18Forma podstawowa: ukazywać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukazuje 14Forma podstawowa: ukazywać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukazuję 18Forma podstawowa: ukazować
Część mowy/forma fleksyjna:
ukażemy 16Forma podstawowa: ukazać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukażesz 14Forma podstawowa: ukazać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukażmyż 20Forma podstawowa: ukazać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukąpali 16Forma podstawowa: ukąpać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukąpało 17Forma podstawowa: ukąpać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukąpały 18Forma podstawowa: ukąpać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukąpana 15Forma podstawowa: ukąpać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ukąpani 15Forma podstawowa: ukąpać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ukąpano 15Forma podstawowa: ukąpać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukąpcie 16Forma podstawowa: ukąpać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukąpmyż 21Forma podstawowa: ukąpać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukąsiła 16Forma podstawowa: ukąsić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukąsimy 16Forma podstawowa: ukąsić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukąście 19Forma podstawowa: ukąsić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukąśmyż 24Forma podstawowa: ukąsić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukęślom 20Forma podstawowa: ukęśla
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukisili 11Forma podstawowa: ukisić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukisimy 12Forma podstawowa: ukisić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukisisz 10Forma podstawowa: ukisić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukisłby 15Forma podstawowa: ukisnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ukisłej 14Forma podstawowa: ukisły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ukisłem 13Forma podstawowa: ukisnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ukisłeś 16Forma podstawowa: ukisnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ukisnąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
ukiśnij 16Forma podstawowa: ukisnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ukleili 12Forma podstawowa: ukleić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukleiła 13Forma podstawowa: ukleić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukleimy 13Forma podstawowa: ukleić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukleisz 11Forma podstawowa: ukleić
Część mowy/forma fleksyjna:
uklejce 14Forma podstawowa: uklejka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uklejka 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uklejką 18Forma podstawowa: uklejka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uklejki 14Forma podstawowa: uklejka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uklejko 14Forma podstawowa: uklejka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uklejmy 15Forma podstawowa: ukleić
Część mowy/forma fleksyjna:
uklejom 14Forma podstawowa: ukleja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ukleja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uklejże 17Forma podstawowa: ukleić
Część mowy/forma fleksyjna:
uklepać 17Część mowy/forma fleksyjna:
uklepie 12Forma podstawowa: uklepać
Część mowy/forma fleksyjna:
uklepię 16Forma podstawowa: uklepać
Część mowy/forma fleksyjna:
uklepmy 14Forma podstawowa: uklepać
Część mowy/forma fleksyjna:
uklepuj 16Forma podstawowa: uklepywać
Część mowy/forma fleksyjna:
uklepże 16Forma podstawowa: uklepać
Część mowy/forma fleksyjna:
uklękła 18Forma podstawowa: uklęknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
uklękną 20Forma podstawowa: uklęknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
uklęknę 20Forma podstawowa: uklęknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
uklękom 17Forma podstawowa: uklęk
Opis: pozycja klęcząca.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uklęków 20Forma podstawowa: uklęk
Opis: pozycja klęcząca.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
układaj 15Forma podstawowa: układać
Część mowy/forma fleksyjna:
układem 14Forma podstawowa: układ
Opis: powiązania, relacje w zbiorowości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
układną 17Forma podstawowa: układny
Opis: taki, który świadczy o tym, że ktoś jest układny - podporządkowuje się, nie sprawia problemów, zachowuje się w ugrzeczniony sposób.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
układne 13Forma podstawowa: układny
Opis: taki, który świadczy o tym, że ktoś jest układny - podporządkowuje się, nie sprawia problemów, zachowuje się w ugrzeczniony sposób.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
układni 13Forma podstawowa: układny
Opis: taki, który świadczy o tym, że ktoś jest układny - podporządkowuje się, nie sprawia problemów, zachowuje się w ugrzeczniony sposób.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
układny 14Opis: taki, który świadczy o tym, że ktoś jest układny - podporządkowuje się, nie sprawia problemów, zachowuje się w ugrzeczniony sposób.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
układom 14Forma podstawowa: układ
Opis: powiązania, relacje w zbiorowości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
układów 17Forma podstawowa: układ
Opis: powiązania, relacje w zbiorowości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukłonią 16Forma podstawowa: ukłonić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukłonić 17Część mowy/forma fleksyjna:
ukłonie 12Forma podstawowa: ukłon
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukłonił 14Forma podstawowa: ukłonić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukłonom 13Forma podstawowa: ukłony
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukłonów 16Forma podstawowa: ukłon
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ukłony
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukłońmy 20Forma podstawowa: ukłonić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukłońże 22Forma podstawowa: ukłonić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukłucia 15Forma podstawowa: ukłuć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
ukłucie 15Forma podstawowa: ukłuć
Opis: nieprzyjemne odczucie krótkiego, nagłego bólu.
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
ukłuciu 17Forma podstawowa: ukłucie
Opis: nieprzyjemne odczucie krótkiego, nagłego bólu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ukłuć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
ukłujmy 18Forma podstawowa: ukłuć
Część mowy/forma fleksyjna:
ukłułaś 20Forma podstawowa: ukłuć
Część mowy/forma fleksyjna:
ukłułem 17Forma podstawowa: ukłuć
Część mowy/forma fleksyjna:
ukłułeś 20Forma podstawowa: ukłuć
Część mowy/forma fleksyjna:
ukłutym 17Forma podstawowa: ukłuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
uknujże 18Forma podstawowa: uknuć
Część mowy/forma fleksyjna:
uknułaś 18Forma podstawowa: uknuć
Część mowy/forma fleksyjna:
uknułby 17Forma podstawowa: uknuć
Część mowy/forma fleksyjna:
uknułeś 18Forma podstawowa: uknuć
Część mowy/forma fleksyjna:
uknutej 15Forma podstawowa: uknuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ukocham 14Forma podstawowa: ukochać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukochań 19Forma podstawowa: ukochać
ukochuj 17Forma podstawowa: ukochiwać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukoiłam 13Forma podstawowa: ukoić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukojeni 12Forma podstawowa: ukoić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ukojoną 16Forma podstawowa: ukoić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ukolcie 12Forma podstawowa: ukłuć
ukolmyż 17Forma podstawowa: ukłuć
ukołysz 13Forma podstawowa: ukołysać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukończę 21Forma podstawowa: ukończyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ukopali 12Forma podstawowa: ukopać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukopana 11Forma podstawowa: ukopać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ukopany 12Forma podstawowa: ukopać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ukopcie 12Forma podstawowa: ukopać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukopmyż 17Forma podstawowa: ukopać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukopowi 11Forma podstawowa: ukop
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukopuję 19Forma podstawowa: ukopywać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukorzmy 12Forma podstawowa: ukorzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ukorzył 13Forma podstawowa: ukorzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ukorzże 14Forma podstawowa: ukorzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ukosach 13Forma podstawowa: ukos
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukosili 11Forma podstawowa: ukosić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukosowi 10Forma podstawowa: ukos
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukosuje 14Forma podstawowa: ukosować
Część mowy/forma fleksyjna:
ukoszeń 16Forma podstawowa: ukosić
ukoście 15Forma podstawowa: ukosić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukośmyż 20Forma podstawowa: ukosić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukośnym 16Forma podstawowa: ukośny
Opis: o takim obiekcie, którego (co najmniej) jeden bok znajduje się pod kątem (innym niż kąt prosty) do pozostałych boków, który jest odchylony od osi poprowadzonej prostopadle do podłoża.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ukórzmy 16Forma podstawowa: ukorzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ukracaj 13Forma podstawowa: ukracać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukracam 12Forma podstawowa: ukracać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukracań 17Forma podstawowa: ukracać
ukradał 13Forma podstawowa: ukradać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukradam 12Forma podstawowa: ukradać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukradli 12Forma podstawowa: ukraść
Część mowy/forma fleksyjna:
ukradła 13Forma podstawowa: ukraść
Część mowy/forma fleksyjna:
ukradło 13Forma podstawowa: ukraść
Część mowy/forma fleksyjna:
ukradły 14Forma podstawowa: ukraść
Część mowy/forma fleksyjna:
ukrajał 14Forma podstawowa: ukrajać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukrajmy 14Forma podstawowa: ukrajać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukrasić 15Część mowy/forma fleksyjna:
ukrasił 12Forma podstawowa: ukrasić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukrasza 10Forma podstawowa: ukraszać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukraśmy 16Forma podstawowa: ukrasić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukrawam 11Forma podstawowa: ukrawać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukresie 10Forma podstawowa: ukres
Opis: miejsce przy zbiegających się torach (rozjazd, skrzyżowanie torów), dokąd wolno zająć tor taborem bez uniemożliwiania przejazdu po drugim torze.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukręcać 20Część mowy/forma fleksyjna:
ukręcał 17Forma podstawowa: ukręcać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukręcić 20Część mowy/forma fleksyjna:
ukręcił 17Forma podstawowa: ukręcić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukręćmy 21Forma podstawowa: ukręcić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukroimy 12Forma podstawowa: ukroić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukroisz 10Forma podstawowa: ukroić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukrojeń 18Forma podstawowa: ukroić
ukropie 11Forma podstawowa: ukrop
Opis: ciecz podgrzana do temperatury, w której zaczyna wrzeć, ciecz bardzo gorąca, powodująca oparzenia w kontakcie ze skórą.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukropię 15Forma podstawowa: ukropić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukropów 15Forma podstawowa: ukrop
Opis: ciecz podgrzana do temperatury, w której zaczyna wrzeć, ciecz bardzo gorąca, powodująca oparzenia w kontakcie ze skórą.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukrócać 20Część mowy/forma fleksyjna:
ukrócaj 17Forma podstawowa: ukrócać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukrócał 17Forma podstawowa: ukrócać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukrócam 16Forma podstawowa: ukrócać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukrócań 21Forma podstawowa: ukrócać
ukróceń 21Forma podstawowa: ukrócić
ukrócić 20Część mowy/forma fleksyjna:
ukrójże 20Forma podstawowa: ukroić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukrusza 12Forma podstawowa: ukruszać
ukruszy 13Forma podstawowa: ukruszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ukrwawi 10Forma podstawowa: ukrwawić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukrwiać 15Część mowy/forma fleksyjna:
ukrwiam 11Forma podstawowa: ukrwiać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukrwiań 16Forma podstawowa: ukrwiać
ukrwiła 12Forma podstawowa: ukrwić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukrwiło 12Forma podstawowa: ukrwić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukrwimy 12Forma podstawowa: ukrwić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukrwisz 10Forma podstawowa: ukrwić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukrycia 12Forma podstawowa: ukrycie
Opis: miejsce, w którym ktoś się skrył lub w którym można się ukryć.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukrycie 12Opis: miejsce, w którym ktoś się skrył lub w którym można się ukryć.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukryciu 14Forma podstawowa: ukrycie
Opis: miejsce, w którym ktoś się skrył lub w którym można się ukryć.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ukryć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
ukryjmy 15Forma podstawowa: ukryć
Część mowy/forma fleksyjna:
ukryłeś 17Forma podstawowa: ukryć
Część mowy/forma fleksyjna:
ukrytej 14Forma podstawowa: ukryć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ukrytki 13Forma podstawowa: ukrytek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukrytym 14Forma podstawowa: ukryć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ukrywać 16Opis: celowo nie informować o czymś, mimo że się o tym wie, nie ujawniać, nie zdradzać się z czymś.
Część mowy/forma fleksyjna:
ukrywaj 13Forma podstawowa: ukrywać
Opis: celowo nie informować o czymś, mimo że się o tym wie, nie ujawniać, nie zdradzać się z czymś.
Część mowy/forma fleksyjna:
ukrywał 13Forma podstawowa: ukrywać
Opis: celowo nie informować o czymś, mimo że się o tym wie, nie ujawniać, nie zdradzać się z czymś.
Część mowy/forma fleksyjna:
ukrywań 17Forma podstawowa: ukrywać
Opis: celowo nie informować o czymś, mimo że się o tym wie, nie ujawniać, nie zdradzać się z czymś.
ukucało 15Forma podstawowa: ukucać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukucano 13Forma podstawowa: ukucać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukuciom 14Forma podstawowa: ukuć
ukucnie 13Forma podstawowa: ukucnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ukucnij 15Forma podstawowa: ukucnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ukujemy 16Forma podstawowa: ukuć
Część mowy/forma fleksyjna:
ukujesz 14Forma podstawowa: ukuć
Część mowy/forma fleksyjna:
ukutego 15Forma podstawowa: ukuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ukutych 17Forma podstawowa: ukuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ukuwają 18Forma podstawowa: ukuwać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukuwali 13Forma podstawowa: ukuwać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukuwało 14Forma podstawowa: ukuwać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukuwały 15Forma podstawowa: ukuwać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukuwamy 14Forma podstawowa: ukuwać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukuwana 12Forma podstawowa: ukuwać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ukuwani 12Forma podstawowa: ukuwać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ukuwano 12Forma podstawowa: ukuwać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukuwany 13Forma podstawowa: ukuwać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ukuwasz 12Forma podstawowa: ukuwać
Część mowy/forma fleksyjna:
ukuwszy 13Forma podstawowa: ukuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. uprzedni
ukwapem 12Forma podstawowa: ukwap
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukwapie 11Forma podstawowa: ukwap
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukwapom 12Forma podstawowa: ukwap
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukwasić 15Część mowy/forma fleksyjna:
ukwasie 10Forma podstawowa: ukwas
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukwasom 11Forma podstawowa: ukwas
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukwaśże 18Forma podstawowa: ukwasić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukwiała 12Forma podstawowa: ukwiał
Opis: koralowiec sześciopromienny z rzędu ukwiałów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukwiały 13Forma podstawowa: ukwiał
Opis: koralowiec sześciopromienny z rzędu ukwiałów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ukwiecą 15Forma podstawowa: ukwiecić
Część mowy/forma fleksyjna:
ukwieci 11Forma podstawowa: ukwiecić
Część mowy/forma fleksyjna:
ulaliby 14Forma podstawowa: ulać
Część mowy/forma fleksyjna:
ulałoby 15Forma podstawowa: ulać
Część mowy/forma fleksyjna:
ulałyby 16Forma podstawowa: ulać
Część mowy/forma fleksyjna:
ulamach 14Forma podstawowa: ulama
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulamami 12Forma podstawowa: ulama
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulanemu 13Forma podstawowa: ulać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ulaniem 11Forma podstawowa: ulać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
ulaniom 11Forma podstawowa: ulać
ulanych 14Forma podstawowa: ulać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ulanymi 12Forma podstawowa: ulać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ulatają 17Forma podstawowa: ulatać
Część mowy/forma fleksyjna:
ulatała 13Forma podstawowa: ulatać
Część mowy/forma fleksyjna:
ulatało 13Forma podstawowa: ulatać
Część mowy/forma fleksyjna:
ulatały 14Forma podstawowa: ulatać
Część mowy/forma fleksyjna:
ulatamy 13Forma podstawowa: ulatać
Część mowy/forma fleksyjna:
ulatują 19Forma podstawowa: ulatywać
Część mowy/forma fleksyjna:
ulatuje 15Forma podstawowa: ulatywać
Część mowy/forma fleksyjna:
ulazłam 13Forma podstawowa: uleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
ulazłaś 16Forma podstawowa: uleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
ulazłby 15Forma podstawowa: uleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
ulazłeś 16Forma podstawowa: uleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
ulażach 17Forma podstawowa: ulaż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulażowi 14Forma podstawowa: ulaż
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulągłby 21Forma podstawowa: ulęgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ulągłem 19Forma podstawowa: ulęgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
uląkłby 20Forma podstawowa: ulęknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
uląkłem 18Forma podstawowa: ulęknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
uleciał 13Forma podstawowa: ulecieć
Część mowy/forma fleksyjna:
ulecieć 16Część mowy/forma fleksyjna:
ulecisz 11Forma podstawowa: ulecieć
Część mowy/forma fleksyjna:
uleczam 12Forma podstawowa: uleczać
Część mowy/forma fleksyjna:
uleczeń 17Forma podstawowa: uleczyć
uleczyć 17Część mowy/forma fleksyjna:
ulegają 18Forma podstawowa: ulegać
Część mowy/forma fleksyjna:
ulegała 14Forma podstawowa: ulegać
Część mowy/forma fleksyjna:
ulegasz 12Forma podstawowa: ulegać
Część mowy/forma fleksyjna:
uleglej 15Forma podstawowa: ulegle
Opis: w sposób uległy, świadczący o uległości, będący wyrazem gotowości do podporządkowania się.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
uległam 15Forma podstawowa: ulec
Część mowy/forma fleksyjna:
uległaś 18Forma podstawowa: ulec
Część mowy/forma fleksyjna:
uległem 15Forma podstawowa: ulec
Część mowy/forma fleksyjna:
uległym 16Forma podstawowa: uległy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ulegnąć 21Forma podstawowa: ulec
Część mowy/forma fleksyjna:
ulejcie 13Forma podstawowa: ulać
Część mowy/forma fleksyjna:
ulejesz 12Forma podstawowa: ulać
Część mowy/forma fleksyjna:
uleliby 14Forma podstawowa: ulać
Część mowy/forma fleksyjna:
ulemach 14Forma podstawowa: ulem
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ulema
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulemami 12Forma podstawowa: ulema
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulenami 11Forma podstawowa: ulena
Opis: rodzaj śliwki, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulepach 14Forma podstawowa: ulep
Opis: przesłodzony, zbyt słodki napój.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulepcie 12Forma podstawowa: ulepić
Część mowy/forma fleksyjna:
ulepili 12Forma podstawowa: ulepić
Część mowy/forma fleksyjna:
ulepków 16Forma podstawowa: ulepek
Opis: przesłodzony, zbyt słodki napój.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulepmyż 17Forma podstawowa: ulepić
Część mowy/forma fleksyjna:
ulepsza 11Forma podstawowa: ulepszać
Część mowy/forma fleksyjna:
ulepszy 12Forma podstawowa: ulepszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ulewach 13Forma podstawowa: ulew
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ulewa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulewały 13Forma podstawowa: ulewać
Część mowy/forma fleksyjna:
ulewami 11Forma podstawowa: ulew
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ulewa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulewana 10Forma podstawowa: ulewać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ulewaną 14Forma podstawowa: ulewać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ulewane 10Forma podstawowa: ulewać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ulewani 10Forma podstawowa: ulewać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ulewany 11Forma podstawowa: ulewać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ulewasz 10Forma podstawowa: ulewać
Część mowy/forma fleksyjna:
ulewnej 12Forma podstawowa: ulewny
Opis: taki, w którym jest dużo intensywnych opadów deszczu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ulewnie 10Opis: o intensywności opadów: bardzo silnie, z dużym natężeniem, tak, że jest ulewa.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
uleźcie 19Forma podstawowa: uleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
uleżeli 15Forma podstawowa: uleżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
uleżmyż 20Forma podstawowa: uleżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
uleżymy 17Forma podstawowa: uleżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
ulęgają 22Forma podstawowa: ulęgać
Część mowy/forma fleksyjna:
ulęgały 19Forma podstawowa: ulęgać
Część mowy/forma fleksyjna:
ulęgamy 18Forma podstawowa: ulęgać
Część mowy/forma fleksyjna:
ulęgana 16Forma podstawowa: ulęgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ulęgany 17Forma podstawowa: ulęgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ulęgłby 21Forma podstawowa: uląc
ulęgłem 19Forma podstawowa: uląc
ulęgnął 22Forma podstawowa: uląc
ulęgnie 16Forma podstawowa: ulęgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ulękłam 18Forma podstawowa: ulęknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ulękłaś 21Forma podstawowa: ulęknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ulękłej 19Forma podstawowa: ulękły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ulęknie 15Forma podstawowa: ulęknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ulęknij 17Forma podstawowa: ulęknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ulężoną 22Forma podstawowa: uląc
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ulężone 18Forma podstawowa: uląc
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ulgowej 14Forma podstawowa: ulgowy
Opis: taki, na który jest zniżka.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ulicami 12Forma podstawowa: ulica
Opis: jezdnia - część ulicy przeznaczona dla ruchu samochodowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulicową 15Forma podstawowa: ulicowy
Opis: taki, który wiąże się z ulicami, zwykle w kontekście przestrzenno-komunikacyjnej organizacji określonego obszaru.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ulicowy 12Opis: taki, który wiąże się z ulicami, zwykle w kontekście przestrzenno-komunikacyjnej organizacji określonego obszaru.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uliczce 12Forma podstawowa: uliczka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uliczka 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uliczką 16Forma podstawowa: uliczka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uliczkę 16Forma podstawowa: uliczka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: uliczka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uliczko 12Forma podstawowa: uliczka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uliczna 11Forma podstawowa: uliczny
Opis: o człowieku: taki, który działa na ulicy, trudni się czymś, co wykonuje na ulicy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uliczną 15Forma podstawowa: uliczny
Opis: o człowieku: taki, który działa na ulicy, trudni się czymś, co wykonuje na ulicy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uliczne 11Forma podstawowa: uliczny
Opis: o człowieku: taki, który działa na ulicy, trudni się czymś, co wykonuje na ulicy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uliczny 12Opis: o człowieku: taki, który działa na ulicy, trudni się czymś, co wykonuje na ulicy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ulikami 12Forma podstawowa: ulik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulikowi 11Forma podstawowa: ulik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulinień 16Forma podstawowa: ulinić
ulinili 11Forma podstawowa: ulinić
Część mowy/forma fleksyjna:
uliniła 12Forma podstawowa: ulinić
Część mowy/forma fleksyjna:
ulińmyż 22Forma podstawowa: ulinić
Część mowy/forma fleksyjna:
ulitują 19Forma podstawowa: ulitować
Część mowy/forma fleksyjna:
ulizali 11Forma podstawowa: ulizać
Część mowy/forma fleksyjna:
ulizało 12Forma podstawowa: ulizać
Część mowy/forma fleksyjna:
ulizaną 14Forma podstawowa: ulizać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ulizane 10Forma podstawowa: ulizać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ulizuje 14Forma podstawowa: ulizywać
Część mowy/forma fleksyjna:
uliżesz 14Forma podstawowa: ulizać
Część mowy/forma fleksyjna:
uliżmyż 20Forma podstawowa: ulizać
Część mowy/forma fleksyjna:
ulminie 11Forma podstawowa: ulmina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulminit 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulminom 12Forma podstawowa: ulmina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulmskim 13Forma podstawowa: ulmski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ulokuje 15Forma podstawowa: ulokować
Część mowy/forma fleksyjna:
ulotami 12Forma podstawowa: ulot
Opis: wyładowanie elektryczne spowodowane przez jonizację płynu czyli cieczy lub gazu otaczającego przewodnik, które pojawia się kiedy gradient potencjału przekracza pewną wartość, ale warunki są niewystar
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulotkom 13Forma podstawowa: ulotka
Opis: niewielka kartka lub broszura, która zawiera informację, reklamę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ulotkuj 16Forma podstawowa: ulotkować
Część mowy/forma fleksyjna:
ulotnej 13Forma podstawowa: ulotny
Opis: taki, który szybko przemija.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ulotnić 16Część mowy/forma fleksyjna:
ulotnię 15Forma podstawowa: ulotnić
Część mowy/forma fleksyjna:
ulotnij 13Forma podstawowa: ulotnić
Część mowy/forma fleksyjna:
ulotowa 11Forma podstawowa: ulotowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ulotową 15Forma podstawowa: ulotowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ulotowi 11Forma podstawowa: ulotowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ulowego 12Forma podstawowa: ulowy
Opis: taki, który występuje w ulu, na ulu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ulowemu 13Forma podstawowa: ulowy
Opis: taki, który występuje w ulu, na ulu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ulowych 14Forma podstawowa: ulowy
Opis: taki, który występuje w ulu, na ulu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ulstrom 12Forma podstawowa: ulster
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ultimom 13Forma podstawowa: ultima
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ultrasa 11Forma podstawowa: ultras
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ultrasi 11Forma podstawowa: ultras
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ultrasy 12Forma podstawowa: ultras
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
ulubcie 15Forma podstawowa: ulubić
Część mowy/forma fleksyjna:
ulubiać 19Część mowy/forma fleksyjna:
ulubiaj 16Forma podstawowa: ulubiać
Część mowy/forma fleksyjna:
ulubiał 16Forma podstawowa: ulubiać
Część mowy/forma fleksyjna:
ulubień 20Forma podstawowa: ulubić
ulubiła 16Forma podstawowa: ulubić
Część mowy/forma fleksyjna:
ulubiło 16Forma podstawowa: ulubić
Część mowy/forma fleksyjna:
ulubiły 17Forma podstawowa: ulubić
Część mowy/forma fleksyjna:
ulubimy 16Forma podstawowa: ulubić
Część mowy/forma fleksyjna:
ulubisz 14Forma podstawowa: ulubić
Część mowy/forma fleksyjna:
ululają 19Forma podstawowa: ululać
Część mowy/forma fleksyjna:
ululała 15Forma podstawowa: ululać
Część mowy/forma fleksyjna:
ululało 15Forma podstawowa: ululać
Część mowy/forma fleksyjna:
ululały 16Forma podstawowa: ululać
Część mowy/forma fleksyjna:
ululani 13Forma podstawowa: ululać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ululany 14Forma podstawowa: ululać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ulungów 18Forma podstawowa: ulung
ulżenie 14Forma podstawowa: ulżyć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
ulżycie 16Forma podstawowa: ulżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ulżyjże 21Forma podstawowa: ulżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ulżyłam 18Forma podstawowa: ulżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ulżyłaś 21Forma podstawowa: ulżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ulżyłby 20Forma podstawowa: ulżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
uładzaj 14Forma podstawowa: uładzać
Część mowy/forma fleksyjna:
uładzam 13Forma podstawowa: uładzać
Część mowy/forma fleksyjna:
uładzić 17Część mowy/forma fleksyjna:
uładził 14Forma podstawowa: uładzić
Część mowy/forma fleksyjna:
uładźże 24Forma podstawowa: uładzić
Część mowy/forma fleksyjna:
ułamały 15Forma podstawowa: ułamać
Część mowy/forma fleksyjna:
ułamaną 16Forma podstawowa: ułamać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ułamane 12Forma podstawowa: ułamać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ułamany 13Forma podstawowa: ułamać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ułamcie 13Forma podstawowa: ułamać
Część mowy/forma fleksyjna:
ułamuje 16Forma podstawowa: ułamywać
Część mowy/forma fleksyjna:
ułankom 13Forma podstawowa: ułanka
Opis: ułańska czapka z daszkiem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ułanowi 11Forma podstawowa: ułan
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ułańscy 19Forma podstawowa: ułański
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ułańska 18Forma podstawowa: ułański
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ułański 18Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ułańsko 18Forma podstawowa: ułański
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
ułańsku 20Forma podstawowa: ułański
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
ułapcie 13Forma podstawowa: ułapić
Część mowy/forma fleksyjna:
ułapili 13Forma podstawowa: ułapić
Część mowy/forma fleksyjna:
ułapiła 14Forma podstawowa: ułapić
Część mowy/forma fleksyjna:
ułapiło 14Forma podstawowa: ułapić
Część mowy/forma fleksyjna:
ułapimy 14Forma podstawowa: ułapić
Część mowy/forma fleksyjna:
ułaskaw 12Forma podstawowa: ułaskawić
Część mowy/forma fleksyjna:
ułatwia 12Forma podstawowa: ułatwiać
Część mowy/forma fleksyjna:
ułatwią 16Forma podstawowa: ułatwić
Część mowy/forma fleksyjna:
ułatwić 17Część mowy/forma fleksyjna:
ułatwię 16Forma podstawowa: ułatwić
Część mowy/forma fleksyjna:
ułatwmy 14Forma podstawowa: ułatwić
Część mowy/forma fleksyjna:
ułatwże 16Forma podstawowa: ułatwić
Część mowy/forma fleksyjna:
uławiać 16Część mowy/forma fleksyjna:
uławiaj 13Forma podstawowa: uławiać
Część mowy/forma fleksyjna:
uławiam 12Forma podstawowa: uławiać
Część mowy/forma fleksyjna:
uławiań 17Forma podstawowa: uławiać
uławicę 16Forma podstawowa: uławicić
Część mowy/forma fleksyjna:
uławici 12Forma podstawowa: uławicić
Część mowy/forma fleksyjna:
ułechce 15Forma podstawowa: ułechtać
Część mowy/forma fleksyjna:
ułechcę 19Forma podstawowa: ułechtać
Część mowy/forma fleksyjna:
ułechta 15Forma podstawowa: ułechtać
Część mowy/forma fleksyjna:
ułęskie 16Forma podstawowa: ułęski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ułomków 17Forma podstawowa: ułomek
Opis: ułamany fragment.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ułomnej 14Forma podstawowa: ułomna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ułomny
Opis: o człowieku: głupi, taki, który sprawia wrażenie ograniczonego umysłowo, opóźnionego w rozwoju.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ułomnym 14Forma podstawowa: ułomny
Opis: o człowieku: głupi, taki, który sprawia wrażenie ograniczonego umysłowo, opóźnionego w rozwoju.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ułowili 12Forma podstawowa: ułowić
Część mowy/forma fleksyjna:
ułowiło 13Forma podstawowa: ułowić
Część mowy/forma fleksyjna:
ułożeni 15Forma podstawowa: ułożony
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ułożoną 19Forma podstawowa: ułożyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ułożone 15Forma podstawowa: ułożony
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ułożony 16Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ułożyło 18Forma podstawowa: ułożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ułożyły 19Forma podstawowa: ułożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ułówcie 16Forma podstawowa: ułowić
Część mowy/forma fleksyjna:
ułówmyż 21Forma podstawowa: ułowić
Część mowy/forma fleksyjna:
ułóżmyż 25Forma podstawowa: ułożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ułudami 15Forma podstawowa: ułuda
Opis: urojenie, żywione przekonanie o czymś albo o kimś, które nie ma potwierdzenia w rzeczywistości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ułudkom 16Forma podstawowa: ułudka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ułudnie 14Opis: pozornie prawdziwie, zwodniczo.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
ułudzie 14Forma podstawowa: ułuda
Opis: urojenie, żywione przekonanie o czymś albo o kimś, które nie ma potwierdzenia w rzeczywistości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ułupaną 18Forma podstawowa: ułupać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ułupane 14Forma podstawowa: ułupać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ułupani 14Forma podstawowa: ułupać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ułupano 14Forma podstawowa: ułupać
Część mowy/forma fleksyjna:
ułupuję 22Forma podstawowa: ułupywać
Część mowy/forma fleksyjna:
ułusami 14Forma podstawowa: ułus
Opis: jednostka podziału administracyjnego autonomicznej rosyjskiej republiki Jakucji, odpowiadająca rejonowi w większości innych republik Federacji Rosyjskiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umaczać 16Część mowy/forma fleksyjna:
umaczaj 13Forma podstawowa: umaczać
Część mowy/forma fleksyjna:
umaczam 12Forma podstawowa: umaczać
Część mowy/forma fleksyjna:
umaczań 17Forma podstawowa: umaczać
umaicie 11Forma podstawowa: umaić
Część mowy/forma fleksyjna:
umaiłam 13Forma podstawowa: umaić
Część mowy/forma fleksyjna:
umaiłaś 16Forma podstawowa: umaić
Część mowy/forma fleksyjna:
umajano 12Forma podstawowa: umajać
Część mowy/forma fleksyjna:
umajany 13Forma podstawowa: umajać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
umajeni 12Forma podstawowa: umaić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
umajoną 16Forma podstawowa: umaić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
umajone 12Forma podstawowa: umaić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
umajono 12Forma podstawowa: umaić
Część mowy/forma fleksyjna:
umarcia 11Forma podstawowa: umarcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umarciu 13Forma podstawowa: umarcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: umrzeć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
umarłaś 16Forma podstawowa: umrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
umarłby 15Forma podstawowa: umrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
umarłej 14Forma podstawowa: umarła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umarłym 14Forma podstawowa: umarły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
umartwi 11Forma podstawowa: umartwić
Część mowy/forma fleksyjna:
umarzał 12Forma podstawowa: umarzać
Część mowy/forma fleksyjna:
umarzam 11Forma podstawowa: umarzać
Część mowy/forma fleksyjna:
umarzli 11Forma podstawowa: umarzły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
umarzła 12Forma podstawowa: umarzły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: umarznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
umarzło 12Forma podstawowa: umarzły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
umarzły 13Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
umarzną 14Forma podstawowa: umarznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
umarznę 14Forma podstawowa: umarznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
umarźli 19Forma podstawowa: umarznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
umasień 16Forma podstawowa: umasienie
umaścił 17Forma podstawowa: umaścić
Część mowy/forma fleksyjna:
umaśćże 23Forma podstawowa: umaścić
Część mowy/forma fleksyjna:
umawiać 15Część mowy/forma fleksyjna:
umawiam 11Forma podstawowa: umawiać
Część mowy/forma fleksyjna:
umazało 12Forma podstawowa: umazać
Część mowy/forma fleksyjna:
umazały 13Forma podstawowa: umazać
Część mowy/forma fleksyjna:
umazana 10Forma podstawowa: umazać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
umazaną 14Forma podstawowa: umazać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
umazane 10Forma podstawowa: umazać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
umazany 11Forma podstawowa: umazać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
umazują 18Forma podstawowa: umazywać
Część mowy/forma fleksyjna:
umazuję 18Forma podstawowa: umazywać
Część mowy/forma fleksyjna:
umażcie 15Forma podstawowa: umazać
Część mowy/forma fleksyjna:
umażesz 14Forma podstawowa: umazać
Część mowy/forma fleksyjna:
umączał 17Forma podstawowa: umączać
Część mowy/forma fleksyjna:
umączam 16Forma podstawowa: umączać
Część mowy/forma fleksyjna:
umączmy 17Forma podstawowa: umączyć
Część mowy/forma fleksyjna:
umączyć 21Część mowy/forma fleksyjna:
umbanda 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umbandę 17Forma podstawowa: umbanda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umbrach 15Forma podstawowa: umbra
Opis: naturalny barwnik używany w malarstwie, żółty, zielonobrunatny lub brunatnoczerwony, składa się głównie z czerwonego iłu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umbrami 13Forma podstawowa: umbra
Opis: naturalny barwnik używany w malarstwie, żółty, zielonobrunatny lub brunatnoczerwony, składa się głównie z czerwonego iłu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umbrelą 17Forma podstawowa: umbrela
Opis: abażur.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umbrele 13Forma podstawowa: umbrela
Opis: abażur.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umbrelę 17Forma podstawowa: umbrela
Opis: abażur.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umbrelo 13Forma podstawowa: umbrela
Opis: abażur.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umbryna 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umbrynę 17Forma podstawowa: umbryna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umbryno 13Forma podstawowa: umbryna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umebluj 17Forma podstawowa: umeblować
Część mowy/forma fleksyjna:
umęczmy 17Forma podstawowa: umęczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
umęczyć 21Część mowy/forma fleksyjna:
umiaków 15Forma podstawowa: umiak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umiałam 13Forma podstawowa: umieć
Część mowy/forma fleksyjna:
umiałby 15Forma podstawowa: umieć
Część mowy/forma fleksyjna:
umiałeś 16Forma podstawowa: umieć
Część mowy/forma fleksyjna:
umianej 12Forma podstawowa: umieć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
umiarom 11Forma podstawowa: umiar
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umiataj 13Forma podstawowa: umiatać
Część mowy/forma fleksyjna:
umiatań 17Forma podstawowa: umiatać
umieceń 17Forma podstawowa: umieść
umiecie 11Forma podstawowa: umieść
Część mowy/forma fleksyjna:
umiećmy 17Forma podstawowa: umieść
Część mowy/forma fleksyjna:
umiećże 19Forma podstawowa: umieść
Część mowy/forma fleksyjna:
umiejmy 14Forma podstawowa: umieć
Część mowy/forma fleksyjna:
umiejże 16Forma podstawowa: umieć
Część mowy/forma fleksyjna:
umielam 12Forma podstawowa: umielać
Część mowy/forma fleksyjna:
umielić 16Część mowy/forma fleksyjna:
umielmy 13Forma podstawowa: umielić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: umleć
Część mowy/forma fleksyjna:
umienia 10Forma podstawowa: umieć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
umierać 15Część mowy/forma fleksyjna:
umieraj 12Forma podstawowa: umierać
Część mowy/forma fleksyjna:
umierał 12Forma podstawowa: umierać
Część mowy/forma fleksyjna:
umierań 16Forma podstawowa: umierać
umieści 15Forma podstawowa: umieścić
Część mowy/forma fleksyjna:
umietli 12Forma podstawowa: umieść
Część mowy/forma fleksyjna:
umięśni 18Forma podstawowa: umięśnić
Część mowy/forma fleksyjna:
umilała 13Forma podstawowa: umilać
Część mowy/forma fleksyjna:
umilane 11Forma podstawowa: umilać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
umilano 11Forma podstawowa: umilać
Część mowy/forma fleksyjna:
umilany 12Forma podstawowa: umilać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
umilcie 12Forma podstawowa: umilić
Część mowy/forma fleksyjna:
umileni 11Forma podstawowa: umilić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
umiliło 13Forma podstawowa: umilić
Część mowy/forma fleksyjna:
umilimy 13Forma podstawowa: umilić
Część mowy/forma fleksyjna:
umilkła 14Forma podstawowa: umilkły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: umilknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
umilkłą 18Forma podstawowa: umilkły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
umilkło 14Forma podstawowa: umilkły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
umilkły 15Forma podstawowa: umilknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
umilkną 16Forma podstawowa: umilknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
umiloną 15Forma podstawowa: umilić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
umilone 11Forma podstawowa: umilić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
umilono 11Forma podstawowa: umilić
Część mowy/forma fleksyjna:
umiłuje 16Forma podstawowa: umiłować
Część mowy/forma fleksyjna:
umiotło 13Forma podstawowa: umieść
Część mowy/forma fleksyjna:
umizgam 13Forma podstawowa: umizgać
Część mowy/forma fleksyjna:
umizgów 16Forma podstawowa: umizg
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: umizgi
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umknęły 18Forma podstawowa: umknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
umlautu 16Forma podstawowa: umlaut
Opis: znak diakrytyczny w postaci ułożonego poziomo dwukropka nad samogłoską, używany przede wszystkim w językach germańskich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umlauty 15Forma podstawowa: umlaut
Opis: znak diakrytyczny w postaci ułożonego poziomo dwukropka nad samogłoską, używany przede wszystkim w językach germańskich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umłócić 22Część mowy/forma fleksyjna:
umłócił 19Forma podstawowa: umłócić
Część mowy/forma fleksyjna:
umłóćże 25Forma podstawowa: umłócić
Część mowy/forma fleksyjna:
umocnij 13Forma podstawowa: umocnić
Część mowy/forma fleksyjna:
umocnił 13Forma podstawowa: umocnić
Część mowy/forma fleksyjna:
umocują 19Forma podstawowa: umocować
Część mowy/forma fleksyjna:
umocuję 19Forma podstawowa: umocować
Część mowy/forma fleksyjna:
umoczeń 17Forma podstawowa: umoczyć
umoczmy 13Forma podstawowa: umoczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
umoczył 14Forma podstawowa: umoczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
umodnią 15Forma podstawowa: umodnić
Część mowy/forma fleksyjna:
umodnić 16Część mowy/forma fleksyjna:
umodnię 15Forma podstawowa: umodnić
Część mowy/forma fleksyjna:
umodnił 13Forma podstawowa: umodnić
Część mowy/forma fleksyjna:
umorach 13Forma podstawowa: umor
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umorami 11Forma podstawowa: umor
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: umór
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umorowi 10Forma podstawowa: umor
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umorusa 12Forma podstawowa: umorusać
Część mowy/forma fleksyjna:
umorzył 13Forma podstawowa: umorzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
umościł 17Forma podstawowa: umościć
Część mowy/forma fleksyjna:
umośćmy 21Forma podstawowa: umościć
Część mowy/forma fleksyjna:
umowach 13Forma podstawowa: umowa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umowami 11Forma podstawowa: umowa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umownym 12Forma podstawowa: umowny
Opis: konwencjonalny, taki, który funkcjonuje na podstawie jakiejś umowy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
umożliw 15Forma podstawowa: umożliwić
Część mowy/forma fleksyjna:
umórzże 18Forma podstawowa: umorzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
umówcie 15Forma podstawowa: umówić
Część mowy/forma fleksyjna:
umówiła 16Forma podstawowa: umówić
Część mowy/forma fleksyjna:
umówiło 16Forma podstawowa: umówić
Część mowy/forma fleksyjna:
umówiły 17Forma podstawowa: umówić
Część mowy/forma fleksyjna:
umówimy 16Forma podstawowa: umówić
Część mowy/forma fleksyjna:
umrzyka 12Forma podstawowa: umrzyk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umrzyku 14Forma podstawowa: umrzyk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umurzaj 14Forma podstawowa: umurzać
Część mowy/forma fleksyjna:
umurzał 14Forma podstawowa: umurzać
Część mowy/forma fleksyjna:
umurzam 13Forma podstawowa: umurzać
Część mowy/forma fleksyjna:
umyciom 13Forma podstawowa: umyć
umykają 18Forma podstawowa: umykać
Część mowy/forma fleksyjna:
umykały 15Forma podstawowa: umykać
Część mowy/forma fleksyjna:
umykamy 14Forma podstawowa: umykać
Część mowy/forma fleksyjna:
umykano 12Forma podstawowa: umykać
Część mowy/forma fleksyjna:
umykasz 12Forma podstawowa: umykać
Część mowy/forma fleksyjna:
umyłbym 17Forma podstawowa: umyć
Część mowy/forma fleksyjna:
umyłbyś 20Forma podstawowa: umyć
Część mowy/forma fleksyjna:
umyłoby 16Forma podstawowa: umyć
Część mowy/forma fleksyjna:
umysłem 14Forma podstawowa: umysł
Opis: człowiek oceniany ze względu na umysłowość
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umysłów 17Forma podstawowa: umysł
Opis: człowiek oceniany ze względu na umysłowość
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umyślne 16Forma podstawowa: umyślny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
umyślni 16Forma podstawowa: umyślny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
umyślny 17Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
umyślże 20Forma podstawowa: umyślić
Część mowy/forma fleksyjna:
umytemu 15Forma podstawowa: umyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
umytymi 14Forma podstawowa: umyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
umywalń 18Forma podstawowa: umywalnia
Opis: urządzenie do obmywania rąk lub całego ciała, mające często kształt fontanny lub zlewu z kranikiem, zrobione z kamienia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
umywała 13Forma podstawowa: umywać
Część mowy/forma fleksyjna:
umywało 13Forma podstawowa: umywać
Część mowy/forma fleksyjna:
umywały 14Forma podstawowa: umywać
Część mowy/forma fleksyjna:
umywaną 15Forma podstawowa: umywać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
umywane 11Forma podstawowa: umywać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
umywano 11Forma podstawowa: umywać
Część mowy/forma fleksyjna:
umywany 12Forma podstawowa: umywać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
umywasz 11Forma podstawowa: umywać
Część mowy/forma fleksyjna:
uncjale 13Forma podstawowa: uncjała
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uncjała 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uncjałę 18Forma podstawowa: uncjała
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uncjało 14Forma podstawowa: uncjała
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uncjowe 12Forma podstawowa: uncjowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uncjowy 13Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
undekan 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
undenem 11Forma podstawowa: unden
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
undenie 10Forma podstawowa: unden
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
undenów 14Forma podstawowa: unden
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
undynce 12Forma podstawowa: undynka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
undynek 12Forma podstawowa: undynka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
undynie 11Forma podstawowa: undyna
Opis: nimfa wodna przybierająca postać pięknej dziewczyny, która zwabiała młodych mężczyzn w głębiny rzek i tonie jezior.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
undynka 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
undynkę 16Forma podstawowa: undynka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
undynko 12Forma podstawowa: undynka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
unerwia 9Forma podstawowa: unerwiać
Część mowy/forma fleksyjna:
unerwią 13Forma podstawowa: unerwić
Część mowy/forma fleksyjna:
unerwić 14Część mowy/forma fleksyjna:
unerwił 11Forma podstawowa: unerwić
Część mowy/forma fleksyjna:
unerwże 13Forma podstawowa: unerwić
Część mowy/forma fleksyjna:
unibary 12Forma podstawowa: unibar
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
unicami 11Forma podstawowa: unicum
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
unickie 11Forma podstawowa: unicki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
unickim 12Forma podstawowa: unicki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uniesie 9Forma podstawowa: unieść
Część mowy/forma fleksyjna:
unieśmy 15Forma podstawowa: unieść
Część mowy/forma fleksyjna:
unieśże 17Forma podstawowa: unieść
Część mowy/forma fleksyjna:
uniform 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
unihoka 12Forma podstawowa: unihok
unihoku 14Forma podstawowa: unihok
unijnej 13Forma podstawowa: unijny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
unikali 11Forma podstawowa: unikać
Opis: starać się czegoś uniknąć, uciekać, chować się przed czymś.
Część mowy/forma fleksyjna:
unikało 12Forma podstawowa: unikać
Opis: starać się czegoś uniknąć, uciekać, chować się przed czymś.
Część mowy/forma fleksyjna:
unikały 13Forma podstawowa: unikać
Opis: starać się czegoś uniknąć, uciekać, chować się przed czymś.
Część mowy/forma fleksyjna:
unikami 11Forma podstawowa: unik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
unikamy 12Forma podstawowa: unikać
Opis: starać się czegoś uniknąć, uciekać, chować się przed czymś.
Część mowy/forma fleksyjna:
unikana 10Forma podstawowa: unikać
Opis: starać się czegoś uniknąć, uciekać, chować się przed czymś.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
unikaną 14Forma podstawowa: unikać
Opis: starać się czegoś uniknąć, uciekać, chować się przed czymś.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
unikane 10Forma podstawowa: unikać
Opis: starać się czegoś uniknąć, uciekać, chować się przed czymś.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
unikani 10Forma podstawowa: unikać
Opis: starać się czegoś uniknąć, uciekać, chować się przed czymś.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
unikasz 10Forma podstawowa: unikać
Opis: starać się czegoś uniknąć, uciekać, chować się przed czymś.
Część mowy/forma fleksyjna:
unikata 11Forma podstawowa: unikat
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
unikatu 13Forma podstawowa: unikat
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
unikaty 12Forma podstawowa: unikat
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
unikiem 11Forma podstawowa: unik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uniknąć 19Część mowy/forma fleksyjna:
uniknij 12Forma podstawowa: uniknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
unikowa 10Forma podstawowa: unikowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
unikowi 10Forma podstawowa: unik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: unikowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
unilamu 13Forma podstawowa: unilam
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
unilamy 12Forma podstawowa: unilam
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uniosła 11Forma podstawowa: unieść
Część mowy/forma fleksyjna:
unisona 9Forma podstawowa: unisono
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
unisono 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
unisonu 11Forma podstawowa: unisono
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
unistek 11Forma podstawowa: unistka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
unistką 15Forma podstawowa: unistka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
unistki 11Forma podstawowa: unistka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
unistko 11Forma podstawowa: unistka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
unistom 11Forma podstawowa: unista
Opis: artysta, który jest zwolennikiem unizmu i tworzy według założeń tego nurtu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
unitach 13Forma podstawowa: unit
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: unita
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
unitami 11Forma podstawowa: unita
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
unitowi 10Forma podstawowa: unit
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
unizmie 10Forma podstawowa: unizm
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
unizmów 14Forma podstawowa: unizm
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uniżamy 15Forma podstawowa: uniżać
Część mowy/forma fleksyjna:
uniżano 13Forma podstawowa: uniżać
Część mowy/forma fleksyjna:
uniżany 14Forma podstawowa: uniżać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
uniżasz 13Forma podstawowa: uniżać
Część mowy/forma fleksyjna:
uniżeni 13Forma podstawowa: uniżony
Opis: o człowieku: posłuszny, taki, który poniża się w tym, że jest zależny od kogoś, jest skłonny zrobić wszystko.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: uniżyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
uniżmyż 19Forma podstawowa: uniżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
uniżona 13Forma podstawowa: uniżony
Opis: o człowieku: posłuszny, taki, który poniża się w tym, że jest zależny od kogoś, jest skłonny zrobić wszystko.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: uniżyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
uniżoną 17Forma podstawowa: uniżyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
uniżone 13Forma podstawowa: uniżyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
uniżono 13Forma podstawowa: uniżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
uniżony 14Forma podstawowa: uniżyć
Opis: o człowieku: posłuszny, taki, który poniża się w tym, że jest zależny od kogoś, jest skłonny zrobić wszystko.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
uniżyła 16Forma podstawowa: uniżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
uniżyło 16Forma podstawowa: uniżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
uniżyły 17Forma podstawowa: uniżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
uniżymy 16Forma podstawowa: uniżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
unosami 10Forma podstawowa: unos
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
unosili 10Forma podstawowa: unosić
Część mowy/forma fleksyjna:
unosiła 11Forma podstawowa: unosić
Część mowy/forma fleksyjna:
unosimy 11Forma podstawowa: unosić
Część mowy/forma fleksyjna:
unosiny 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
unoszeń 15Forma podstawowa: unoszenie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
unoście 14Forma podstawowa: unosić
Część mowy/forma fleksyjna:
unudzaj 14Forma podstawowa: unudzać
Część mowy/forma fleksyjna:
unudzał 14Forma podstawowa: unudzać
Część mowy/forma fleksyjna:
unudzań 18Forma podstawowa: unudzać
unudzeń 18Forma podstawowa: unudzić
unurzać 16Część mowy/forma fleksyjna:
unurzam 12Forma podstawowa: unurzać
Część mowy/forma fleksyjna:
unurzań 17Forma podstawowa: unurzać
uogólni 16Forma podstawowa: uogólnić
Część mowy/forma fleksyjna:
uosobić 16Część mowy/forma fleksyjna:
uosobię 15Forma podstawowa: uosobić
Część mowy/forma fleksyjna:
uosóbmy 17Forma podstawowa: uosobić
Część mowy/forma fleksyjna:
upaćkał 18Forma podstawowa: upaćkać
Część mowy/forma fleksyjna:
upaćkań 22Forma podstawowa: upaćkać
upadach 14Forma podstawowa: upad
Opis: parametr stosowany do opisu położenia warstw skalnych oraz pokładów kopalin.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upadali 12Forma podstawowa: upadać
Część mowy/forma fleksyjna:
upadała 13Forma podstawowa: upadać
Część mowy/forma fleksyjna:
upadami 12Forma podstawowa: upad
Opis: parametr stosowany do opisu położenia warstw skalnych oraz pokładów kopalin.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upadano 11Forma podstawowa: upadać
Część mowy/forma fleksyjna:
upadasz 11Forma podstawowa: upadać
Część mowy/forma fleksyjna:
upadków 16Forma podstawowa: upadek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upadlał 14Forma podstawowa: upadlać
Część mowy/forma fleksyjna:
upadlań 18Forma podstawowa: upadlać
upadłaś 17Forma podstawowa: upaść
Część mowy/forma fleksyjna:
upadłby 16Forma podstawowa: upaść
Część mowy/forma fleksyjna:
upadłem 14Forma podstawowa: upaść
Część mowy/forma fleksyjna:
upadowa 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upadową 15Forma podstawowa: upadowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
upadowe 11Forma podstawowa: upadowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
upajają 18Forma podstawowa: upajać
Część mowy/forma fleksyjna:
upajali 13Forma podstawowa: upajać
Część mowy/forma fleksyjna:
upajała 14Forma podstawowa: upajać
Część mowy/forma fleksyjna:
upajało 14Forma podstawowa: upajać
Część mowy/forma fleksyjna:
upajamy 14Forma podstawowa: upajać
Część mowy/forma fleksyjna:
upajana 12Forma podstawowa: upajać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
upajaną 16Forma podstawowa: upajać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
upajane 12Forma podstawowa: upajać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
upajani 12Forma podstawowa: upajać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
upakują 19Forma podstawowa: upakować
Część mowy/forma fleksyjna:
upakuje 15Forma podstawowa: upakować
Część mowy/forma fleksyjna:
upakuję 19Forma podstawowa: upakować
Część mowy/forma fleksyjna:
upalają 17Forma podstawowa: upalać
Część mowy/forma fleksyjna:
upalamy 13Forma podstawowa: upalać
Część mowy/forma fleksyjna:
upalaną 15Forma podstawowa: upalać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
upalane 11Forma podstawowa: upalać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
upalano 11Forma podstawowa: upalać
Część mowy/forma fleksyjna:
upalany 12Forma podstawowa: upalać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
upalasz 11Forma podstawowa: upalać
Część mowy/forma fleksyjna:
upalcie 12Forma podstawowa: upalić
Część mowy/forma fleksyjna:
upaliła 13Forma podstawowa: upalić
Część mowy/forma fleksyjna:
upaliły 14Forma podstawowa: upalić
Część mowy/forma fleksyjna:
upalimy 13Forma podstawowa: upalić
Część mowy/forma fleksyjna:
upalisz 11Forma podstawowa: upalić
Część mowy/forma fleksyjna:
upalnym 13Forma podstawowa: upalny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
upalona 11Forma podstawowa: upalić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
upalony 12Forma podstawowa: upalić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
upałami 13Forma podstawowa: upał
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: upały
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upałowi 12Forma podstawowa: upał
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upaprał 13Forma podstawowa: upaprać
Część mowy/forma fleksyjna:
upaprze 11Forma podstawowa: upaprać
Część mowy/forma fleksyjna:
upaprzę 15Forma podstawowa: upaprać
Część mowy/forma fleksyjna:
uparcia 11Forma podstawowa: uprzeć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
uparcie 11Opis: wytrwale, ciągle, nieprzerwanie, z uporem, konsekwentnie.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
uparciu 13Forma podstawowa: uprzeć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
uparłaś 16Forma podstawowa: uprzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
uparłeś 16Forma podstawowa: uprzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
uparują 18Forma podstawowa: uparować
uparuję 18Forma podstawowa: uparować
upasach 13Forma podstawowa: upas
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upasały 13Forma podstawowa: upasać
Część mowy/forma fleksyjna:
upasami 11Forma podstawowa: upas
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upasamy 12Forma podstawowa: upasać
Część mowy/forma fleksyjna:
upasana 10Forma podstawowa: upasać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
upasaną 14Forma podstawowa: upasać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
upasane 10Forma podstawowa: upasać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
upasano 10Forma podstawowa: upasać
Część mowy/forma fleksyjna:
upasany 11Forma podstawowa: upasać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
upasień 16Forma podstawowa: upaść
upasłam 13Forma podstawowa: upaść
Część mowy/forma fleksyjna:
upasłby 15Forma podstawowa: upaść
Część mowy/forma fleksyjna:
upasłeś 16Forma podstawowa: upaść
Część mowy/forma fleksyjna:
upasowi 10Forma podstawowa: upas
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upatruj 15Forma podstawowa: upatrywać
Część mowy/forma fleksyjna:
upatrzę 15Forma podstawowa: upatrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: upatrzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
upatrzy 12Forma podstawowa: upatrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
upchają 19Forma podstawowa: upchać
Część mowy/forma fleksyjna:
upchali 14Forma podstawowa: upchać
Część mowy/forma fleksyjna:
upchało 15Forma podstawowa: upchać
Część mowy/forma fleksyjna:
upchały 16Forma podstawowa: upchać
Część mowy/forma fleksyjna:
upchamy 15Forma podstawowa: upchać
Część mowy/forma fleksyjna:
upchana 13Forma podstawowa: upchać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
upchaną 17Forma podstawowa: upchać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
upchane 13Forma podstawowa: upchać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
upchano 13Forma podstawowa: upchać
Część mowy/forma fleksyjna:
upchany 14Forma podstawowa: upchać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
upchnąć 22Część mowy/forma fleksyjna:
upchnął 19Forma podstawowa: upchnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
upchnie 13Forma podstawowa: upchnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
uperlać 16
uperlić 16Część mowy/forma fleksyjna:
uperlmy 13Forma podstawowa: uperlić
Część mowy/forma fleksyjna:
upewnią 14Forma podstawowa: upewnić
Część mowy/forma fleksyjna:
upewnić 15Część mowy/forma fleksyjna:
upewnił 12Forma podstawowa: upewnić
Część mowy/forma fleksyjna:
upędowi 15Forma podstawowa: upęd
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upędzie 15Forma podstawowa: upęd
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upędził 17Forma podstawowa: upędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
upiąłem 17Forma podstawowa: upiąć
Część mowy/forma fleksyjna:
upichcą 18Forma podstawowa: upichcić
Część mowy/forma fleksyjna:
upichci 14Forma podstawowa: upichcić
Część mowy/forma fleksyjna:
upiciom 12Forma podstawowa: upić
upickie 12Forma podstawowa: upicki
Opis: związany z litewską wsią Upita.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
upickim 13Forma podstawowa: upicki
Opis: związany z litewską wsią Upita.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
upiekli 12Forma podstawowa: upiec
Część mowy/forma fleksyjna:
upiekło 13Forma podstawowa: upiec
Część mowy/forma fleksyjna:
upieprz 11Forma podstawowa: upieprzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
upierać 15Część mowy/forma fleksyjna:
upieram 11Forma podstawowa: upierać
Część mowy/forma fleksyjna:
upierzą 14Forma podstawowa: upierzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
upierze 10Forma podstawowa: uprać
Część mowy/forma fleksyjna:
upierzę 14Forma podstawowa: upierzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
upięcia 15Forma podstawowa: upiąć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
upięciu 17Forma podstawowa: upiąć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
upięłaś 20Forma podstawowa: upiąć
Część mowy/forma fleksyjna:
upijała 14Forma podstawowa: upijać
Część mowy/forma fleksyjna:
upijało 14Forma podstawowa: upijać
Część mowy/forma fleksyjna:
upijane 12Forma podstawowa: upijać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
upijano 12Forma podstawowa: upijać
Część mowy/forma fleksyjna:
upijany 13Forma podstawowa: upijać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
upijcie 13Forma podstawowa: upić
Część mowy/forma fleksyjna:
upijesz 12Forma podstawowa: upić
Część mowy/forma fleksyjna:
upiłbyś 19Forma podstawowa: upić
Część mowy/forma fleksyjna:
upiłują 20Forma podstawowa: upiłować
Część mowy/forma fleksyjna:
upiłuje 16Forma podstawowa: upiłować
Część mowy/forma fleksyjna:
upiłuję 20Forma podstawowa: upiłować
Część mowy/forma fleksyjna:
upinacz 11
upinają 16Forma podstawowa: upinać
Część mowy/forma fleksyjna:
upinała 12Forma podstawowa: upinać
Część mowy/forma fleksyjna:
upinamy 12Forma podstawowa: upinać
Część mowy/forma fleksyjna:
upinaną 14Forma podstawowa: upinać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
upinane 10Forma podstawowa: upinać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
upinani 10Forma podstawowa: upinać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
upinasz 10Forma podstawowa: upinać
Część mowy/forma fleksyjna:
upiorna 10Forma podstawowa: upiorny
Opis: straszliwy, taki, który budzi grozę, który przeraża jak upiór.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
upiorny 11Opis: straszliwy, taki, który budzi grozę, który przeraża jak upiór.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
upiorze 10Forma podstawowa: upiór
Opis: groźny dla ludzi duch osoby zmarłej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upitych 15Forma podstawowa: upić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
upitymi 13Forma podstawowa: upić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
uplasuj 15Forma podstawowa: uplasować
Część mowy/forma fleksyjna:
uplatać 17Część mowy/forma fleksyjna:
uplatał 14Forma podstawowa: uplatać
Część mowy/forma fleksyjna:
uplatam 13Forma podstawowa: uplatać
Część mowy/forma fleksyjna:
uplatań 18Forma podstawowa: uplatać
upleceń 18Forma podstawowa: upleść
uplecie 12Forma podstawowa: upleść
Część mowy/forma fleksyjna:
uploady 13Forma podstawowa: upload
uplotką 17Forma podstawowa: uplotka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upłaczą 17Forma podstawowa: upłakać
Część mowy/forma fleksyjna:
upłacze 13Forma podstawowa: upłakać
Część mowy/forma fleksyjna:
upłaczę 17Forma podstawowa: upłakać
Część mowy/forma fleksyjna:
upłakać 18Część mowy/forma fleksyjna:
upłakał 15Forma podstawowa: upłakać
Część mowy/forma fleksyjna:
upłazem 13Forma podstawowa: upłaz
Opis: górskie trawiaste zbocze, stok.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upłazka 13Forma podstawowa: upłazek
Opis: upłaz zdrobniale.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upłazku 15Forma podstawowa: upłazek
Opis: upłaz zdrobniale.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upłazów 16Forma podstawowa: upłaz
Opis: górskie trawiaste zbocze, stok.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upłynął 19Forma podstawowa: upłynąć
Część mowy/forma fleksyjna:
upływać 18Część mowy/forma fleksyjna:
upływań 19Forma podstawowa: upływać
upływom 14Forma podstawowa: upływ
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upływów 17Forma podstawowa: upływ
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upniemy 12Forma podstawowa: upiąć
Część mowy/forma fleksyjna:
upodlać 17Część mowy/forma fleksyjna:
upodlaj 14Forma podstawowa: upodlać
Część mowy/forma fleksyjna:
upoicie 11Forma podstawowa: upoić
Część mowy/forma fleksyjna:
upoiłby 15Forma podstawowa: upoić
Część mowy/forma fleksyjna:
upoiłeś 16Forma podstawowa: upoić
Część mowy/forma fleksyjna:
upojach 15Forma podstawowa: upój
Opis: wodopój.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upojnie 12Opis: np. upojne noce
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
upojnym 14Forma podstawowa: upojny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
upojoną 16Forma podstawowa: upoić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
upokorz 11Forma podstawowa: upokorzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
upolują 19Forma podstawowa: upolować
Część mowy/forma fleksyjna:
upomina 11Forma podstawowa: upominać
Część mowy/forma fleksyjna:
uporach 13Forma podstawowa: upór
Opis: cecha człowieka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uporają 16Forma podstawowa: uporać
Część mowy/forma fleksyjna:
uporała 12Forma podstawowa: uporać
Część mowy/forma fleksyjna:
uporało 12Forma podstawowa: uporać
Część mowy/forma fleksyjna:
uporały 13Forma podstawowa: uporać
Część mowy/forma fleksyjna:
uporasz 10Forma podstawowa: uporać
Część mowy/forma fleksyjna:
uporowi 10Forma podstawowa: upór
Opis: cecha człowieka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uposażę 18Forma podstawowa: uposażyć
Część mowy/forma fleksyjna:
upowcze 11Forma podstawowa: upowiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upowiec 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upowscy 12Forma podstawowa: upowski
Opis: związany z UPA (Ukraińską Powstańczą Armią).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
upowska 11Forma podstawowa: upowski
Opis: związany z UPA (Ukraińską Powstańczą Armią).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
upowsko 11Forma podstawowa: upowski
Opis: związany z UPA (Ukraińską Powstańczą Armią).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
upowsku 13Forma podstawowa: upowski
Opis: związany z UPA (Ukraińską Powstańczą Armią).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
upozuje 14Forma podstawowa: upozować
Część mowy/forma fleksyjna:
upozuję 18Forma podstawowa: upozować
Część mowy/forma fleksyjna:
upracuj 15Forma podstawowa: upracować
Część mowy/forma fleksyjna:
uprałam 13Forma podstawowa: uprać
Część mowy/forma fleksyjna:
uprałby 15Forma podstawowa: uprać
Część mowy/forma fleksyjna:
uprałem 13Forma podstawowa: uprać
Część mowy/forma fleksyjna:
uprałeś 16Forma podstawowa: uprać
Część mowy/forma fleksyjna:
upranie 10Forma podstawowa: uprać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
upraniu 12Forma podstawowa: uprać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
uprawię 14Forma podstawowa: uprawić
Część mowy/forma fleksyjna:
uprawił 12Forma podstawowa: uprawić
Część mowy/forma fleksyjna:
uprawka 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uprawki 11Forma podstawowa: uprawka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uprawko 11Forma podstawowa: uprawka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uprawna 10Forma podstawowa: uprawny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uprawni 10Forma podstawowa: uprawny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uprawom 11Forma podstawowa: uprawa
Opis: rośliny uprawiane na danym terenie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uprawże 14Forma podstawowa: uprawić
Część mowy/forma fleksyjna:
uprażeń 20Forma podstawowa: uprażyć
uprażył 17Forma podstawowa: uprażyć
Część mowy/forma fleksyjna:
uprośmy 16Forma podstawowa: uprosić
Część mowy/forma fleksyjna:
uprośże 18Forma podstawowa: uprosić
Część mowy/forma fleksyjna:
uprużeń 22Forma podstawowa: uprużyć
uprużmy 18Forma podstawowa: uprużyć
uprużyć 22
uprużył 19Forma podstawowa: uprużyć
uprużże 20Forma podstawowa: uprużyć
uprządł 17Forma podstawowa: uprząść
Część mowy/forma fleksyjna:
uprzemy 12Forma podstawowa: uprzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
uprzędź 23Forma podstawowa: uprząść
Część mowy/forma fleksyjna:
uprzężą 22Forma podstawowa: uprząż
Opis: zespół pasów zakładanych na konia, które umożliwają wykorzystanie go do pracy w zaprzęgu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uprzęże 18Forma podstawowa: uprząż
Opis: zespół pasów zakładanych na konia, które umożliwają wykorzystanie go do pracy w zaprzęgu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uprzęży 19Forma podstawowa: uprząż
Opis: zespół pasów zakładanych na konia, które umożliwają wykorzystanie go do pracy w zaprzęgu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upstrzy 12Forma podstawowa: upstrzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
upudruj 17Forma podstawowa: upudrować
Część mowy/forma fleksyjna:
upupcie 14Forma podstawowa: upupić
Część mowy/forma fleksyjna:
upupiał 15Forma podstawowa: upupiać
Część mowy/forma fleksyjna:
upupiam 14Forma podstawowa: upupiać
Część mowy/forma fleksyjna:
upupiań 19Forma podstawowa: upupiać
upupień 19Forma podstawowa: upupić
upupili 14Forma podstawowa: upupić
Część mowy/forma fleksyjna:
upupimy 15Forma podstawowa: upupić
Część mowy/forma fleksyjna:
upupisz 13Forma podstawowa: upupić
Część mowy/forma fleksyjna:
upustem 14Forma podstawowa: upust
Opis: usuwanie nadmiaru substancji z układu czy instalacji, zwykle - cieczy ze zbiornika.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
upychać 19Część mowy/forma fleksyjna:
upychaj 16Forma podstawowa: upychać
Część mowy/forma fleksyjna:
urabiaj 13Forma podstawowa: urabiać
Część mowy/forma fleksyjna:
urabiał 13Forma podstawowa: urabiać
Część mowy/forma fleksyjna:
urabiań 17Forma podstawowa: urabiać
urabonu 13Forma podstawowa: urabon
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urabony 12Forma podstawowa: urabon
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uracyle 12Forma podstawowa: uracyl
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uraczmy 12Forma podstawowa: uraczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
uraczył 13Forma podstawowa: uraczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
uradują 18Forma podstawowa: uradować
Część mowy/forma fleksyjna:
uraduje 14Forma podstawowa: uradować
Część mowy/forma fleksyjna:
uraduję 18Forma podstawowa: uradować
Część mowy/forma fleksyjna:
uradzał 12Forma podstawowa: uradzać
Część mowy/forma fleksyjna:
uradzań 16Forma podstawowa: uradzać
uradzeń 16Forma podstawowa: uradzić
uradzić 15Część mowy/forma fleksyjna:
uraemię 14Forma podstawowa: uraemia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uraemii 10Forma podstawowa: uraemia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uraemij 12Forma podstawowa: uraemia
uraemio 10Forma podstawowa: uraemia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uralach 13Forma podstawowa: ural
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ural
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uralitu 13Forma podstawowa: uralit
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urality 12Forma podstawowa: uralit
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uralowi 10Forma podstawowa: ural
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ural
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uralscy 12Forma podstawowa: uralski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uralski 11Forma podstawowa: uralsk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uralsko 11Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
uramaki 11
uranach 12Forma podstawowa: uran
Opis: U - pierwiastek chemiczny z grupy aktynowców.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uranian 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uraniną 13Forma podstawowa: uranina
Opis: sól sodowa fluoresceiny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uraninę 13Forma podstawowa: uranina
Opis: sól sodowa fluoresceiny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uranino 9Forma podstawowa: uranina
Opis: sól sodowa fluoresceiny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uraniów 13Forma podstawowa: uranium
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uranizm 10Opis: trwałe zaangażowanie psychoemocjonalne i pociąg seksualny odczuwane przez mężczyznę do innego mężczyzny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uranowa 9Forma podstawowa: uranowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uranowe 9Forma podstawowa: uranowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uranowi 9Forma podstawowa: uran
Opis: U - pierwiastek chemiczny z grupy aktynowców.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: uranowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
urastaj 12Forma podstawowa: urastać
Część mowy/forma fleksyjna:
urastam 11Forma podstawowa: urastać
Część mowy/forma fleksyjna:
uratuje 14Forma podstawowa: uratować
Część mowy/forma fleksyjna:
uraziła 11Forma podstawowa: urazić
Część mowy/forma fleksyjna:
uraziło 11Forma podstawowa: urazić
Część mowy/forma fleksyjna:
uraziły 12Forma podstawowa: urazić
Część mowy/forma fleksyjna:
urazisz 9Forma podstawowa: urazić
Część mowy/forma fleksyjna:
urazowa 9Forma podstawowa: urazowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
urazową 13Forma podstawowa: urazowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
urazowe 9Forma podstawowa: urazowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
urazowo 9Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: urazowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
urazowy 10Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uraźcie 18Forma podstawowa: urazić
Część mowy/forma fleksyjna:
uraźmyż 23Forma podstawowa: urazić
Część mowy/forma fleksyjna:
urażali 14Forma podstawowa: urażać
Część mowy/forma fleksyjna:
urażało 15Forma podstawowa: urażać
Część mowy/forma fleksyjna:
urażana 13Forma podstawowa: urażać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
urażaną 17Forma podstawowa: urażać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
urażane 13Forma podstawowa: urażać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
urażany 14Forma podstawowa: urażać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
urażasz 13Forma podstawowa: urażać
Część mowy/forma fleksyjna:
urażona 13Forma podstawowa: urazić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
urażoną 17Forma podstawowa: urazić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
urażone 13Forma podstawowa: urazić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
urażono 13Forma podstawowa: urazić
Część mowy/forma fleksyjna:
urąbali 16Forma podstawowa: urąbać
Część mowy/forma fleksyjna:
urąbały 18Forma podstawowa: urąbać
Część mowy/forma fleksyjna:
urąbaną 19Forma podstawowa: urąbać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
urąbane 15Forma podstawowa: urąbać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
urąbany 16Forma podstawowa: urąbać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
urągach 18Forma podstawowa: urąg
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urągała 17Forma podstawowa: urągać
Część mowy/forma fleksyjna:
urągało 17Forma podstawowa: urągać
Część mowy/forma fleksyjna:
urągały 18Forma podstawowa: urągać
Część mowy/forma fleksyjna:
urągamy 17Forma podstawowa: urągać
Część mowy/forma fleksyjna:
urągasz 15Forma podstawowa: urągać
Część mowy/forma fleksyjna:
urągiem 16Forma podstawowa: urąg
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urągowi 15Forma podstawowa: urąg
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urbaria 11Forma podstawowa: urbarium
Opis: wykaz powinności gruntowych, świadczeń, obowiązków i uprawnień poddanych wobec pana.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urdziki 11Forma podstawowa: urdzik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urdziku 13Forma podstawowa: urdzik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urealni 10Forma podstawowa: urealnić
Część mowy/forma fleksyjna:
ureazie 9Forma podstawowa: ureaza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ureazom 10Forma podstawowa: ureaza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ureidem 11Forma podstawowa: ureid
Opis: związek organiczny, pochodna mocznika, w której atom wodoru mocznika został zastąpiony grupą organiczną - acylem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ureidom 11Forma podstawowa: ureid
Opis: związek organiczny, pochodna mocznika, w której atom wodoru mocznika został zastąpiony grupą organiczną - acylem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urenami 10Forma podstawowa: urena
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ureusem 12Forma podstawowa: ureus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ureusze 11Forma podstawowa: ureusz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urgensu 13Forma podstawowa: urgens
Opis: upomnienie, pisemne ponaglenie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urginia 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urginię 15Forma podstawowa: urginia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urginii 11Forma podstawowa: urginia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urginij 13Forma podstawowa: urginia
urgując 20Forma podstawowa: urgować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
urgujmy 17Forma podstawowa: urgować
Część mowy/forma fleksyjna:
urialom 11Forma podstawowa: urial
Opis: owca stepowa, Ovis vignei, Ovis orientalis - gatunek z rzędu parzystokopytnych, z rodziny krętorogich, jeden z gatunków dzikich owiec, protoplasta owcy domowej, występuje w centralna Azji od Kazachst
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urialów 14Forma podstawowa: urial
Opis: owca stepowa, Ovis vignei, Ovis orientalis - gatunek z rzędu parzystokopytnych, z rodziny krętorogich, jeden z gatunków dzikich owiec, protoplasta owcy domowej, występuje w centralna Azji od Kazachst
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urlopem 12Forma podstawowa: urlop
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urlopik 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urlopom 12Forma podstawowa: urlop
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urlopów 15Forma podstawowa: urlop
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urlopuj 15Forma podstawowa: urlopować
Część mowy/forma fleksyjna:
urnowym 11Forma podstawowa: urnowy
Opis: związany z urną - naczyniem przeznaczonym do przechowywania prochów zmarłych.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
urobili 12Forma podstawowa: urobić
Część mowy/forma fleksyjna:
urobiła 13Forma podstawowa: urobić
Część mowy/forma fleksyjna:
urobiło 13Forma podstawowa: urobić
Część mowy/forma fleksyjna:
urobiły 14Forma podstawowa: urobić
Część mowy/forma fleksyjna:
urobisk 12Forma podstawowa: urobisko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uroczej 12Forma podstawowa: uroczy
Opis: taki, który jest śliczny i miły, przyjemny, jest konotowany jako taki.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uroczmy 12Forma podstawowa: uroczyć
urodach 13Forma podstawowa: uroda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: uroda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urodami 11Forma podstawowa: uroda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urodnej 12Forma podstawowa: urodny
Opis: urodziwy, cechujący się urodą.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
urodnie 10Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
urodzić 15Część mowy/forma fleksyjna:
urodzie 10Forma podstawowa: uroda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urodzin 10Forma podstawowa: urodziny
Opis: impreza organizowana z okazji rocznicy czyichś urodzin.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urodźmy 20Forma podstawowa: urodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
urodźże 22Forma podstawowa: urodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
uroicie 10Forma podstawowa: uroić
Część mowy/forma fleksyjna:
uroiłam 12Forma podstawowa: uroić
Część mowy/forma fleksyjna:
uroiłby 14Forma podstawowa: uroić
Część mowy/forma fleksyjna:
urojoną 15Forma podstawowa: uroić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
urokami 11Forma podstawowa: urok
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urokowi 10Forma podstawowa: urok
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urologi 12Forma podstawowa: urolog
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
urometr 11Opis: przyrząd wykorzystywany w diagnostyce medycznej służący do określania gęstości (ciężaru właściwego moczu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uronień 15Forma podstawowa: uronić
uronili 10Forma podstawowa: uronić
Część mowy/forma fleksyjna:
uroniła 11Forma podstawowa: uronić
Część mowy/forma fleksyjna:
uroniło 11Forma podstawowa: uronić
Część mowy/forma fleksyjna:
uroniły 12Forma podstawowa: uronić
Część mowy/forma fleksyjna:
uronimy 11Forma podstawowa: uronić
Część mowy/forma fleksyjna:
uronisz 9Forma podstawowa: uronić
Część mowy/forma fleksyjna:
uronowa 9Forma podstawowa: uronowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uronowe 9Forma podstawowa: uronowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
urońcie 16Forma podstawowa: uronić
Część mowy/forma fleksyjna:
urońmyż 21Forma podstawowa: uronić
Część mowy/forma fleksyjna:
urosłem 12Forma podstawowa: urosnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: urość
Część mowy/forma fleksyjna:
urosłeś 15Forma podstawowa: urosnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: urość
Część mowy/forma fleksyjna:
urosnąć 18Część mowy/forma fleksyjna:
uróbmyż 21Forma podstawowa: urobić
Część mowy/forma fleksyjna:
uródźmy 24Forma podstawowa: urodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
uródźże 26Forma podstawowa: urodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
urójcie 16Forma podstawowa: uroić
Część mowy/forma fleksyjna:
urójmyż 21Forma podstawowa: uroić
Część mowy/forma fleksyjna:
urósłby 18Forma podstawowa: urosnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: urość
Część mowy/forma fleksyjna:
urównaj 15Forma podstawowa: urównać
Część mowy/forma fleksyjna:
urównał 15Forma podstawowa: urównać
Część mowy/forma fleksyjna:
urównań 19Forma podstawowa: urównać
uróżują 25Forma podstawowa: uróżować
Część mowy/forma fleksyjna:
uróżuje 21Forma podstawowa: uróżować
Część mowy/forma fleksyjna:
uróżuję 25Forma podstawowa: uróżować
Część mowy/forma fleksyjna:
ursonie 9Forma podstawowa: urson
Opis: Erethizon dorsatum – gatunek gryzonia z rodziny ursonowatych, jedyny przedstawiciel rodzaju Erethizon, występuje w Ameryce Północnej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ursonom 10Forma podstawowa: urson
Opis: Erethizon dorsatum – gatunek gryzonia z rodziny ursonowatych, jedyny przedstawiciel rodzaju Erethizon, występuje w Ameryce Północnej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ursonów 13Forma podstawowa: urson
Opis: Erethizon dorsatum – gatunek gryzonia z rodziny ursonowatych, jedyny przedstawiciel rodzaju Erethizon, występuje w Ameryce Północnej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ursuscy 13Forma podstawowa: ursuski
Opis: związany z Ursusem, dzielnicą Warszawy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ursusem 12Forma podstawowa: ursus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ursuska 12Forma podstawowa: ursuski
Opis: związany z Ursusem, dzielnicą Warszawy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ursusko 12Forma podstawowa: ursuski
Opis: związany z Ursusem, dzielnicą Warszawy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
ursusów 15Forma podstawowa: ursus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urtycie 12Forma podstawowa: urtyt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urtytem 13Forma podstawowa: urtyt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urtytom 13Forma podstawowa: urtyt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urtytów 16Forma podstawowa: urtyt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urwałaś 15Forma podstawowa: urwać
Część mowy/forma fleksyjna:
urwałem 12Forma podstawowa: urwać
Część mowy/forma fleksyjna:
urwanej 11Forma podstawowa: urwać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: urwany
Opis: taki, który jest wynikiem tego, że ktoś mówi lub wydaje inne dźwięki w sposób niepłynny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
urwanie 9Forma podstawowa: urwać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
urwaniu 11Forma podstawowa: urwać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
urwiemy 11Forma podstawowa: urwać
Część mowy/forma fleksyjna:
urwijże 15Forma podstawowa: urwać
Część mowy/forma fleksyjna:
urwisek 10Forma podstawowa: urwiska
Opis: dziecko, które psoci i dokazuje.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urwisem 10Forma podstawowa: urwis
Opis: żartobliwie, z pobłażliwością o dziecku, które psoci i dokazuje.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urwiska 10Forma podstawowa: urwisek
Opis: dziecko, które psoci i dokazuje.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: urwisko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urwiskę 14Forma podstawowa: urwiska
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urwiski 10Forma podstawowa: urwisek
Opis: dziecko, które psoci i dokazuje.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urwisko 10Forma podstawowa: urwiska
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urwisku 12Forma podstawowa: urwisek
Opis: dziecko, które psoci i dokazuje.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urwisom 10Forma podstawowa: urwis
Opis: żartobliwie, z pobłażliwością o dziecku, które psoci i dokazuje.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urwista 10Forma podstawowa: urwisty
Opis: bardzo stromy, taki, który jest pełen urwisk.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
urwistą 14Forma podstawowa: urwisty
Opis: bardzo stromy, taki, który jest pełen urwisk.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
urwiste 10Forma podstawowa: urwisty
Opis: bardzo stromy, taki, który jest pełen urwisk.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
urwisto 10Opis: bardzo stromo, prawie pionowo.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: urwisty
Opis: bardzo stromy, taki, który jest pełen urwisk.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
urydyna 12
urydyną 16Forma podstawowa: urydyna
urydyno 12Forma podstawowa: urydyna
urydyny 13Forma podstawowa: urydyna
urynach 13Forma podstawowa: uryna
Opis: płyn wytwarzany w nerkach i wydalany z organizmu, zawierający produkty przemiany materii bezużyteczne lub szkodliwe dla ustroju.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urynale 11Forma podstawowa: urynał
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urynału 14Forma podstawowa: urynał
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urynały 13Forma podstawowa: urynał
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urynowa 10Forma podstawowa: urynowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
urynową 14Forma podstawowa: urynowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
urynowe 10Forma podstawowa: urynowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
urywacz 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urywaki 11Forma podstawowa: urywak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urywali 11Forma podstawowa: urywać
Część mowy/forma fleksyjna:
urywamy 12Forma podstawowa: urywać
Część mowy/forma fleksyjna:
urywaną 14Forma podstawowa: urywać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
urywane 10Forma podstawowa: urywać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
urywani 10Forma podstawowa: urywać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
urywano 10Forma podstawowa: urywać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: urywany
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
urywany 11Forma podstawowa: urywać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
urywkom 12Forma podstawowa: urywek
Opis: część większej całości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urywków 15Forma podstawowa: urywek
Opis: część większej całości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urządów 18Forma podstawowa: urządowić
Część mowy/forma fleksyjna:
urządza 14Forma podstawowa: urządzać
Część mowy/forma fleksyjna:
urządzą 18Forma podstawowa: urządzić
Część mowy/forma fleksyjna:
urzecie 10Forma podstawowa: urzet
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urzecku 13Forma podstawowa: urzecki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
urzecze 10Forma podstawowa: urzec
Część mowy/forma fleksyjna:
urzekaj 12Forma podstawowa: urzekać
Część mowy/forma fleksyjna:
urzekał 12Forma podstawowa: urzekać
Część mowy/forma fleksyjna:
urzekam 11Forma podstawowa: urzekać
Część mowy/forma fleksyjna:
urzekli 11Forma podstawowa: urzec
Część mowy/forma fleksyjna:
urzekło 12Forma podstawowa: urzec
Część mowy/forma fleksyjna:
urzetem 11Forma podstawowa: urzet
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urzetom 11Forma podstawowa: urzet
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urzeźbi 19Forma podstawowa: urzeźbić
Część mowy/forma fleksyjna:
urzędas 14Opis: pogardliwe określenie urzędnika niskiego szczebla.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urzędem 15Forma podstawowa: urząd
Opis: zajmowane stanowisko, związane z władzą i szacunkiem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urzędów 18Forma podstawowa: urząd
Opis: zajmowane stanowisko, związane z władzą i szacunkiem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urzęsić 18Część mowy/forma fleksyjna:
urzęsił 15Forma podstawowa: urzęsić
Część mowy/forma fleksyjna:
urzęszą 17Forma podstawowa: urzęsić
Część mowy/forma fleksyjna:
urzęszę 17Forma podstawowa: urzęsić
Część mowy/forma fleksyjna:
urzęśże 21Forma podstawowa: urzęsić
Część mowy/forma fleksyjna:
urznęło 15Forma podstawowa: urznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
urznięć 18Forma podstawowa: urznąć
urzutuj 16Forma podstawowa: urzutować
Część mowy/forma fleksyjna:
urzynał 12Forma podstawowa: urzynać
Część mowy/forma fleksyjna:
urzynam 11Forma podstawowa: urzynać
Część mowy/forma fleksyjna:
urzynań 16Forma podstawowa: urzynać
urzynem 11Forma podstawowa: urzyn
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urzynie 10Forma podstawowa: urzyn
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urzynka 11Forma podstawowa: urzynek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urzynku 13Forma podstawowa: urzynek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urzynów 14Forma podstawowa: urzyn
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
urżnęła 19Forma podstawowa: urżnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
urżnęło 19Forma podstawowa: urżnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
urżnęły 20Forma podstawowa: urżnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
urżnięć 22Forma podstawowa: urżnąć
usadowi 10Forma podstawowa: usadowić
Część mowy/forma fleksyjna:
usadzić 15Część mowy/forma fleksyjna:
usadził 12Forma podstawowa: usadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
usadźmy 20Forma podstawowa: usadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
usadźże 22Forma podstawowa: usadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
usarkom 11Forma podstawowa: usarek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
usarska 10Forma podstawowa: usarski
Opis: związany z usarzem (czyli husarzem).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
usarską 14Forma podstawowa: usarski
Opis: związany z usarzem (czyli husarzem).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
usarski 10Opis: związany z usarzem (czyli husarzem).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
usarsko 10Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
usarsku 12Forma podstawowa: usarski
Opis: związany z usarzem (czyli husarzem).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
usączyć 20Część mowy/forma fleksyjna:
usączże 18Forma podstawowa: usączyć
Część mowy/forma fleksyjna:
uschłej 16Forma podstawowa: uschły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uschłym 16Forma podstawowa: uschły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
usenetu 12Forma podstawowa: usenet
Opis: ogólnoświatowy system grup dyskusyjnych, z którego można korzystać przez Internet.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
usenety 11Forma podstawowa: usenet
Opis: ogólnoświatowy system grup dyskusyjnych, z którego można korzystać przez Internet.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
usiadaj 12Forma podstawowa: usiadać
Część mowy/forma fleksyjna:
usiadał 12Forma podstawowa: usiadać
Część mowy/forma fleksyjna:
usiadam 11Forma podstawowa: usiadać
Część mowy/forma fleksyjna:
usiadań 16Forma podstawowa: usiadać
usiadła 12Forma podstawowa: usiąść
Część mowy/forma fleksyjna:
usiadły 13Forma podstawowa: usiąść
Część mowy/forma fleksyjna:
usiałaś 15Forma podstawowa: usiać
Część mowy/forma fleksyjna:
usiałby 14Forma podstawowa: usiać
Część mowy/forma fleksyjna:
usiałem 12Forma podstawowa: usiać
Część mowy/forma fleksyjna:
usianie 9Forma podstawowa: usiać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
usianiu 11Forma podstawowa: usiać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
usidlać 16Część mowy/forma fleksyjna:
usidlań 17Forma podstawowa: usidlać
usidlić 16Część mowy/forma fleksyjna:
usidlij 13Forma podstawowa: usidlić
Część mowy/forma fleksyjna:
usidlił 13Forma podstawowa: usidlić
Część mowy/forma fleksyjna:
usidłać 17Część mowy/forma fleksyjna:
usidłał 14Forma podstawowa: usidłać
Część mowy/forma fleksyjna:
usidłań 18Forma podstawowa: usidłać
usiedli 11Forma podstawowa: usiąść
Część mowy/forma fleksyjna:
usiedzę 14Forma podstawowa: usiedzieć
Część mowy/forma fleksyjna:
usiejmy 13Forma podstawowa: usiać
Część mowy/forma fleksyjna:
usiekam 11Forma podstawowa: usiekać
Część mowy/forma fleksyjna:
usiekli 11Forma podstawowa: usiec
Część mowy/forma fleksyjna:
usiekły 13Forma podstawowa: usiec
Część mowy/forma fleksyjna:
usiewaj 11Forma podstawowa: usiewać
Część mowy/forma fleksyjna:
usiewał 11Forma podstawowa: usiewać
Część mowy/forma fleksyjna:
usiewam 10Forma podstawowa: usiewać
Część mowy/forma fleksyjna:
usiewań 15Forma podstawowa: usiewać
usilnej 12Forma podstawowa: usilny
Opis: taki, który jest czyniony wytrwale, konsekwentnie, w którym dążenie do celu jest wytężone.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
usilnym 12Forma podstawowa: usilny
Opis: taki, który jest czyniony wytrwale, konsekwentnie, w którym dążenie do celu jest wytężone.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
usiłuję 19Forma podstawowa: usiłować
Część mowy/forma fleksyjna:
uskakuj 15Forma podstawowa: uskakiwać
Część mowy/forma fleksyjna:
uskarżę 18Forma podstawowa: uskarżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
uskarży 15Forma podstawowa: uskarżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
uskoczą 15Forma podstawowa: uskoczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
uskoczę 15Forma podstawowa: uskoczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
uskokom 12Forma podstawowa: uskok
Opis: urwisko, ostry, pionowy spadek terenu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uskorup 13Forma podstawowa: uskorupić
Część mowy/forma fleksyjna:
uskubać 19Część mowy/forma fleksyjna:
uskubań 20Forma podstawowa: uskubać
uskubmy 16Forma podstawowa: uskubać
Część mowy/forma fleksyjna:
uskubną 18Forma podstawowa: uskubnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
uskubnę 18Forma podstawowa: uskubnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
usłałam 14Forma podstawowa: usłać
Część mowy/forma fleksyjna:
usłałby 16Forma podstawowa: usłać
Część mowy/forma fleksyjna:
usłanej 13Forma podstawowa: usłać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
usłanie 11Forma podstawowa: usłać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
usłaniu 13Forma podstawowa: usłać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
usłojeń 19Forma podstawowa: usłojenie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
usłonią 15Forma podstawowa: usłoń
usłonie 11Forma podstawowa: usłoń
usłucha 16Forma podstawowa: usłuchać
Część mowy/forma fleksyjna:
usługom 16Forma podstawowa: usługi
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
usłużeń 23Forma podstawowa: usłużyć
usłużna 17Forma podstawowa: usłużny
Opis: o zachowaniu: wyrażający chęć wykonania czegoś dla kogoś, zrobienia dla niego czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
usłużne 17Forma podstawowa: usłużny
Opis: o zachowaniu: wyrażający chęć wykonania czegoś dla kogoś, zrobienia dla niego czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
usłużny 18Opis: o zachowaniu: wyrażający chęć wykonania czegoś dla kogoś, zrobienia dla niego czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
usłużyć 23Część mowy/forma fleksyjna:
usłużył 20Forma podstawowa: usłużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
usłużże 21Forma podstawowa: usłużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
usłyszę 16Forma podstawowa: usłyszeć
Część mowy/forma fleksyjna:
usłyszy 13Forma podstawowa: usłyszeć
Część mowy/forma fleksyjna:
usmarka 11Forma podstawowa: usmarkać
Część mowy/forma fleksyjna:
usmaruj 14Forma podstawowa: usmarować
Część mowy/forma fleksyjna:
usmażył 17Forma podstawowa: usmażyć
Część mowy/forma fleksyjna:
usmolił 13Forma podstawowa: usmolić
Część mowy/forma fleksyjna:
usmolmy 13Forma podstawowa: usmolić
Część mowy/forma fleksyjna:
usmołem 13Forma podstawowa: usmoł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
usmołom 13Forma podstawowa: usmoł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
usmołów 16Forma podstawowa: usmoł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
usmólmy 17Forma podstawowa: usmolić
Część mowy/forma fleksyjna:
usmólże 19Forma podstawowa: usmolić
Część mowy/forma fleksyjna:
usnąłeś 19Forma podstawowa: usnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
usnęłaś 19Forma podstawowa: usnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
usnujmy 15Forma podstawowa: usnuć
Część mowy/forma fleksyjna:
usnujże 17Forma podstawowa: usnuć
Część mowy/forma fleksyjna:
usnułam 14Forma podstawowa: usnuć
Część mowy/forma fleksyjna:
usnułby 16Forma podstawowa: usnuć
Część mowy/forma fleksyjna:
usnułem 14Forma podstawowa: usnuć
Część mowy/forma fleksyjna:
usnutej 14Forma podstawowa: usnuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
uspokój 17Forma podstawowa: uspokoić
Część mowy/forma fleksyjna:
usrajmy 13Forma podstawowa: usrać
Część mowy/forma fleksyjna:
usrajże 15Forma podstawowa: usrać
Część mowy/forma fleksyjna:
usrałam 12Forma podstawowa: usrać
Część mowy/forma fleksyjna:
usrałaś 15Forma podstawowa: usrać
Część mowy/forma fleksyjna:
usrałby 14Forma podstawowa: usrać
Część mowy/forma fleksyjna:
usrałem 12Forma podstawowa: usrać
Część mowy/forma fleksyjna:
usrałeś 15Forma podstawowa: usrać
Część mowy/forma fleksyjna:
usrania 9Forma podstawowa: usrać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
usranie 9Forma podstawowa: usrać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
usrywać 15Część mowy/forma fleksyjna:
usrywaj 12Forma podstawowa: usrywać
Część mowy/forma fleksyjna:
usrywał 12Forma podstawowa: usrywać
Część mowy/forma fleksyjna:
usrywam 11Forma podstawowa: usrywać
Część mowy/forma fleksyjna:
usrywań 16Forma podstawowa: usrywać
ussuryt 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ustalać 16Część mowy/forma fleksyjna:
ustalaj 13Forma podstawowa: ustalać
Część mowy/forma fleksyjna:
ustalań 17Forma podstawowa: ustalać
ustaleń 17Forma podstawowa: ustalenie
Opis: informacja, którą udało się ustalić, czyli w jakiś sposób pozyskać.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ustalić 16Opis: uczynić, przynajmniej czasowo, niezmiennym.
Część mowy/forma fleksyjna:
ustalił 13Forma podstawowa: ustalić
Opis: uczynić, przynajmniej czasowo, niezmiennym.
Część mowy/forma fleksyjna:
ustalmy 13Forma podstawowa: ustalić
Opis: uczynić, przynajmniej czasowo, niezmiennym.
Część mowy/forma fleksyjna:
ustalże 15Forma podstawowa: ustalić
Opis: uczynić, przynajmniej czasowo, niezmiennym.
Część mowy/forma fleksyjna:
ustałaś 16Forma podstawowa: ustać
Część mowy/forma fleksyjna:
ustałej 14Forma podstawowa: ustały
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ustałem 13Forma podstawowa: ustać
Część mowy/forma fleksyjna:
ustanej 12Forma podstawowa: ustany
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ustania 10Forma podstawowa: ustać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
ustanów 14Forma podstawowa: ustanowa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ustanym 12Forma podstawowa: ustać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: ustany
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ustasza 10Forma podstawowa: ustasz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ustaszę 14Forma podstawowa: ustasza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ustaszo 10Forma podstawowa: ustasza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ustaszy 11Forma podstawowa: ustasza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ustawać 15Część mowy/forma fleksyjna:
ustawaj 12Forma podstawowa: ustawać
Część mowy/forma fleksyjna:
ustawek 11Forma podstawowa: ustawka
Opis: bójka, do której doszło na skutek tego, że skonfliktowane grupy się umówiły na starcie lub jedna grupa zmówiła się w sprawie dokonania napaści na inną.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ustawia 10Forma podstawowa: ustawiać
Część mowy/forma fleksyjna:
ustawka 11Opis: bójka, do której doszło na skutek tego, że skonfliktowane grupy się umówiły na starcie lub jedna grupa zmówiła się w sprawie dokonania napaści na inną.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ustawkę 15Forma podstawowa: ustawka
Opis: bójka, do której doszło na skutek tego, że skonfliktowane grupy się umówiły na starcie lub jedna grupa zmówiła się w sprawie dokonania napaści na inną.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ustawni 10Forma podstawowa: ustawny
Opis: ustawiczny, ciągły, nieustanny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ustawny 11Opis: ustawiczny, ciągły, nieustanny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ustąpią 19Forma podstawowa: ustąpić
Część mowy/forma fleksyjna:
ustąpić 20Część mowy/forma fleksyjna:
ustąpże 19Forma podstawowa: ustąpić
Część mowy/forma fleksyjna:
ustczan 11Forma podstawowa: ustczanin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
usteccy 13Forma podstawowa: ustecki
Opis: związany z Uściem nad Łabą - miastem w Czechach.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ustecka 12Forma podstawowa: ustecki
Opis: związany z Uściem nad Łabą - miastem w Czechach.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ustecką 16Forma podstawowa: ustecki
Opis: związany z Uściem nad Łabą - miastem w Czechach.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ustecki 12Opis: związany z Uściem nad Łabą - miastem w Czechach.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ustecku 14Forma podstawowa: ustecki
Opis: związany z Uściem nad Łabą - miastem w Czechach.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
usterce 11Forma podstawowa: usterka
Opis: niewielki, często przypadkowy błąd, omyłka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
usterka 11Opis: niewielki, często przypadkowy błąd, omyłka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
usterkę 15Forma podstawowa: usterka
Opis: niewielki, często przypadkowy błąd, omyłka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
usterki 11Forma podstawowa: usterk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
usterko 11Forma podstawowa: usterka
Opis: niewielki, często przypadkowy błąd, omyłka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ustępem 16Forma podstawowa: ustęp
Opis: fragment tekstu lub utworu muzycznego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ustępom 16Forma podstawowa: ustęp
Opis: fragment tekstu lub utworu muzycznego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ustnego 12Forma podstawowa: ustny
Opis: dotyczący ust, znajdujący się lub powstający w ustach.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ustność 19Opis: cecha akustyczna głosek, przy artykulacji których powietrze wydobywa się tylko przez jamę ustną.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ustnych 14Forma podstawowa: ustny
Opis: dotyczący ust, znajdujący się lub powstający w ustach.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ustonóg 16Opis: skorupiak morski z rzędu ustonogów, z podgromady hoplitowców.
ustójmy 18Forma podstawowa: ustać
Część mowy/forma fleksyjna:
ustójże 20Forma podstawowa: ustać
Część mowy/forma fleksyjna:
ustraja 12Forma podstawowa: ustrajać
Część mowy/forma fleksyjna:
ustroił 12Forma podstawowa: ustroić
Część mowy/forma fleksyjna:
ustroją 16Forma podstawowa: ustroić
Część mowy/forma fleksyjna:
ustroję 16Forma podstawowa: ustroić
Część mowy/forma fleksyjna:
ustroju 14Forma podstawowa: ustrój
Opis: struktura organizacji państwa, społeczeństwa, gospodarki, instytucji lub społeczności.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ustroni 10Forma podstawowa: ustroń
Opis: poetycko o miejscu na uboczu, z dala od ludzi, w ustroniu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ustruga 14Forma podstawowa: ustrugać
Część mowy/forma fleksyjna:
ustruże 16Forma podstawowa: ustrugać
Część mowy/forma fleksyjna:
ustrużę 20Forma podstawowa: ustrugać
Część mowy/forma fleksyjna:
ustrzec 11Część mowy/forma fleksyjna:
ustrzeż 14Forma podstawowa: ustrzec
Część mowy/forma fleksyjna:
usunęli 16Forma podstawowa: usunąć
Część mowy/forma fleksyjna:
usunęło 17Forma podstawowa: usunąć
Część mowy/forma fleksyjna:
usunęły 18Forma podstawowa: usunąć
Część mowy/forma fleksyjna:
usunięć 20Forma podstawowa: usunięcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
usuńcie 18Forma podstawowa: usunąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ususami 12Forma podstawowa: usus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ususzać 16Część mowy/forma fleksyjna:
ususzał 13Forma podstawowa: ususzać
Część mowy/forma fleksyjna:
ususzam 12Forma podstawowa: ususzać
Część mowy/forma fleksyjna:
ususzeń 17Forma podstawowa: ususzyć
ususzmy 13Forma podstawowa: ususzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ususzże 15Forma podstawowa: ususzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
usuwach 14Forma podstawowa: usuw
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
usuwaku 14Forma podstawowa: usuwak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
usuwała 13Forma podstawowa: usuwać
Część mowy/forma fleksyjna:
usuwami 12Forma podstawowa: usuw
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
usuwana 11Forma podstawowa: usuwać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
usuwani 11Forma podstawowa: usuwać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
usuwano 11Forma podstawowa: usuwać
Część mowy/forma fleksyjna:
usuwany 12Forma podstawowa: usuwać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
usychać 18Część mowy/forma fleksyjna:
usychań 19Forma podstawowa: usychać
usypach 14Forma podstawowa: usyp
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
usypała 13Forma podstawowa: usypać
Część mowy/forma fleksyjna:
usypami 12Forma podstawowa: usyp
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
usypana 11Forma podstawowa: usypać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
usypani 11Forma podstawowa: usypać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
usypano 11Forma podstawowa: usypać
Część mowy/forma fleksyjna:
usypiaj 13Forma podstawowa: usypiać
Część mowy/forma fleksyjna:
usypiań 17Forma podstawowa: usypiać
usypisk 12Forma podstawowa: usypisko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
usypmyż 17Forma podstawowa: usypać
Część mowy/forma fleksyjna:
usypuje 15Forma podstawowa: usypywać
Część mowy/forma fleksyjna:
usypuję 19Forma podstawowa: usypywać
Część mowy/forma fleksyjna:
usytuuj 17Forma podstawowa: usytuować
Część mowy/forma fleksyjna:
uszaków 14Forma podstawowa: uszak
Opis: poszerzenie obramienia, najczęściej okiennego lub drzwiowego, akcentujące jego górne naroża.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uszanka 10Opis: papacha, uszatka - czapka futrzana z nausznikami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uszanką 14Forma podstawowa: uszanka
Opis: papacha, uszatka - czapka futrzana z nausznikami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uszarga 11Forma podstawowa: uszargać
Część mowy/forma fleksyjna:
uszarkę 14Forma podstawowa: uszarka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uszasty 11Opis: taki, który ma wydatne lub charakterystyczne uszy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uszaści 14Forma podstawowa: uszasty
Opis: taki, który ma wydatne lub charakterystyczne uszy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uszatej 12Forma podstawowa: uszaty
Opis: taki, który wygląda, jakby miał uszy, który kształtem przypomina uszy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uszatek 11Opis: żartobliwie o człowieku, który ma odstające uszy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: uszatka
Opis: papacha, uszanka - czapka futrzana z nausznikami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uszatką 15Forma podstawowa: uszatka
Opis: papacha, uszanka - czapka futrzana z nausznikami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uszatki 11Forma podstawowa: uszatek
Opis: żartobliwie o człowieku, który ma odstające uszy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: uszatka
Opis: papacha, uszanka - czapka futrzana z nausznikami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uszatko 11Forma podstawowa: uszatka
Opis: papacha, uszanka - czapka futrzana z nausznikami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uszatym 12Forma podstawowa: uszaty
Opis: taki, który wygląda, jakby miał uszy, który kształtem przypomina uszy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
uszczam 11Forma podstawowa: uszczać
Część mowy/forma fleksyjna:
uszczyj 13Forma podstawowa: uszczać
Część mowy/forma fleksyjna:
uszczyp 12Forma podstawowa: uszczypać
Część mowy/forma fleksyjna:
uszebti 12
uszkach 13Forma podstawowa: uszko
Opis: otworek w igle, przez który przewleka się nitkę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uszliby 13Forma podstawowa: ujść
Część mowy/forma fleksyjna:
uszłaby 14Forma podstawowa: ujść
Część mowy/forma fleksyjna:
usznego 11Forma podstawowa: uszny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
usznico 10Forma podstawowa: usznica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uszyciu 13Forma podstawowa: uszyć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
uszycom 12Forma podstawowa: uszyca
uszyłby 15Forma podstawowa: uszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
uszynić 15Część mowy/forma fleksyjna:
uszytej 13Forma podstawowa: uszyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
uścielę 19Forma podstawowa: usłać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: uścielić
Część mowy/forma fleksyjna:
uścieli 15Forma podstawowa: uścielić
Część mowy/forma fleksyjna:
uścieła 16Forma podstawowa: uściełać
Część mowy/forma fleksyjna:
uściślę 23Forma podstawowa: uściślić
Część mowy/forma fleksyjna:
uślinił 16Forma podstawowa: uślinić
Część mowy/forma fleksyjna:
uślińmy 22Forma podstawowa: uślinić
Część mowy/forma fleksyjna:
uślińże 24Forma podstawowa: uślinić
Część mowy/forma fleksyjna:
uślizgi 16Forma podstawowa: uślizg
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uślizgu 18Forma podstawowa: uślizg
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
uśmiały 17Forma podstawowa: uśmiać
Część mowy/forma fleksyjna:
uśmiano 14Forma podstawowa: uśmiać
Część mowy/forma fleksyjna:
uśmierć 19Forma podstawowa: uśmiercić
Część mowy/forma fleksyjna:
uśmierz 14Forma podstawowa: uśmierzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
uśniemy 15Forma podstawowa: usnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
uśniesz 13Forma podstawowa: usnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
uśnijmy 17Forma podstawowa: usnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
uśpieni 14Forma podstawowa: uśpić
Opis: uśpić, wprowadzić w stan snu
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
uśpijmy 18Forma podstawowa: uśpić
Opis: uśpić, wprowadzić w stan snu
Część mowy/forma fleksyjna:
uśpiłam 17Forma podstawowa: uśpić
Opis: uśpić, wprowadzić w stan snu
Część mowy/forma fleksyjna:
uśpiłem 17Forma podstawowa: uśpić
Opis: uśpić, wprowadzić w stan snu
Część mowy/forma fleksyjna:
uśpioną 18Forma podstawowa: uśpić
Opis: uśpić, wprowadzić w stan snu
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
uśpione 14Forma podstawowa: uśpić
Opis: uśpić, wprowadzić w stan snu
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
uśpiono 14Forma podstawowa: uśpić
Opis: uśpić, wprowadzić w stan snu
Część mowy/forma fleksyjna:
uświęca 18Forma podstawowa: uświęcać
Część mowy/forma fleksyjna:
uświęcą 22Forma podstawowa: uświęcić
Część mowy/forma fleksyjna:
uświnię 17Forma podstawowa: uświnić
Część mowy/forma fleksyjna:
uświńmy 21Forma podstawowa: uświnić
Część mowy/forma fleksyjna:
utaicie 11Forma podstawowa: utaić
Część mowy/forma fleksyjna:
utaiłam 13Forma podstawowa: utaić
Część mowy/forma fleksyjna:
utaiłby 15Forma podstawowa: utaić
Część mowy/forma fleksyjna:
utaiłeś 16Forma podstawowa: utaić
Część mowy/forma fleksyjna:
utajają 18Forma podstawowa: utajać
Opis: ukrywać przed kimś fakty, zamiary, uczucia.
Część mowy/forma fleksyjna:
utajała 14Forma podstawowa: utajać
Opis: ukrywać przed kimś fakty, zamiary, uczucia.
Część mowy/forma fleksyjna:
utajało 14Forma podstawowa: utajać
Opis: ukrywać przed kimś fakty, zamiary, uczucia.
Część mowy/forma fleksyjna:
utajamy 14Forma podstawowa: utajać
Opis: ukrywać przed kimś fakty, zamiary, uczucia.
Część mowy/forma fleksyjna:
utajana 12Forma podstawowa: utajać
Opis: ukrywać przed kimś fakty, zamiary, uczucia.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
utajane 12Forma podstawowa: utajać
Opis: ukrywać przed kimś fakty, zamiary, uczucia.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
utajani 12Forma podstawowa: utajać
Opis: ukrywać przed kimś fakty, zamiary, uczucia.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
utajasz 12Forma podstawowa: utajać
Opis: ukrywać przed kimś fakty, zamiary, uczucia.
Część mowy/forma fleksyjna:
utajcie 13Forma podstawowa: utaić
Część mowy/forma fleksyjna:
utajeni 12Forma podstawowa: utaić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
utajmyż 18Forma podstawowa: utaić
Część mowy/forma fleksyjna:
utajnią 16Forma podstawowa: utajnić
Część mowy/forma fleksyjna:
utajnić 17Część mowy/forma fleksyjna:
utajnię 16Forma podstawowa: utajnić
Część mowy/forma fleksyjna:
utajona 12Forma podstawowa: utaić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: utajony
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
utajoną 16Forma podstawowa: utajony
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
utajone 12Forma podstawowa: utaić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: utajony
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
utajono 12Forma podstawowa: utajony
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
utajony 13Forma podstawowa: utaić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
utańcuj 21Forma podstawowa: utańcować
Część mowy/forma fleksyjna:
utaplać 17Część mowy/forma fleksyjna:
utaplał 14Forma podstawowa: utaplać
Część mowy/forma fleksyjna:
utaplań 18Forma podstawowa: utaplać
utarcia 11Forma podstawowa: utrzeć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
utarciu 13Forma podstawowa: utrzeć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
utargać 17Część mowy/forma fleksyjna:
utargam 13Forma podstawowa: utargać
Część mowy/forma fleksyjna:
utargań 18Forma podstawowa: utargać
utargom 13Forma podstawowa: utarg
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
utarłam 13Forma podstawowa: utrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
utarłem 13Forma podstawowa: utrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
utarłeś 16Forma podstawowa: utrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
utartej 13Forma podstawowa: utarty
Opis: taki, który się utarł, przyjęty.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: utrzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
uterfin 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
utkacie 12Forma podstawowa: utkać
Część mowy/forma fleksyjna:
utkałam 14Forma podstawowa: utkać
Część mowy/forma fleksyjna:
utkałem 14Forma podstawowa: utkać
Część mowy/forma fleksyjna:
utkałeś 17Forma podstawowa: utkać
Część mowy/forma fleksyjna:
utkanie 11Forma podstawowa: utkać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
utkaniu 13Forma podstawowa: utkać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
utknęli 16Forma podstawowa: utknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
utknęła 17Forma podstawowa: utknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
utknęły 18Forma podstawowa: utknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
utknięć 20Forma podstawowa: utknąć
utkwili 12Forma podstawowa: utkwić
Część mowy/forma fleksyjna:
utkwimy 13Forma podstawowa: utkwić
Część mowy/forma fleksyjna:
utlenią 15Forma podstawowa: utlenić
Część mowy/forma fleksyjna:
utlenił 13Forma podstawowa: utlenić
Część mowy/forma fleksyjna:
utleńże 21Forma podstawowa: utlenić
Część mowy/forma fleksyjna:
utłucze 15Forma podstawowa: utłuc
Część mowy/forma fleksyjna:
utniemy 12Forma podstawowa: uciąć
Część mowy/forma fleksyjna:
utnijże 16Forma podstawowa: uciąć
Część mowy/forma fleksyjna:
utoczmy 13Forma podstawowa: utoczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
utoczyć 17Część mowy/forma fleksyjna:
utoczże 15Forma podstawowa: utoczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
utonęli 15Forma podstawowa: utonąć
Część mowy/forma fleksyjna:
utonęła 16Forma podstawowa: utonąć
Część mowy/forma fleksyjna:
utonęło 16Forma podstawowa: utonąć
Część mowy/forma fleksyjna:
utonęły 17Forma podstawowa: utonąć
Część mowy/forma fleksyjna:
utonięć 19Forma podstawowa: utonięcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
utopień 17Forma podstawowa: utopić
utopili 12Forma podstawowa: utopić
Część mowy/forma fleksyjna:
utopimy 13Forma podstawowa: utopić
Część mowy/forma fleksyjna:
utopisz 11Forma podstawowa: utopić
Część mowy/forma fleksyjna:
utopizm 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
utoruje 14Forma podstawowa: utorować
Część mowy/forma fleksyjna:
utoruję 18Forma podstawowa: utorować
Część mowy/forma fleksyjna:
utracić 16Część mowy/forma fleksyjna:
utrafia 14Forma podstawowa: utrafiać
Część mowy/forma fleksyjna:
utrafią 18Forma podstawowa: utrafić
Część mowy/forma fleksyjna:
utrafić 19Część mowy/forma fleksyjna: