Wyrazy na literę y

Wyrazy na literę y o długości 2

yh 5

Wyrazy na literę y o długości 3

yam 5Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
yhm 7
yin 4Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
yyy 6

Wyrazy na literę y o długości 4

yamu 8Forma podstawowa: yam
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
yamy 7Forma podstawowa: yam
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
yoni 5
york 6Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m3
yale 6Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:dat:m3 subst:pl:gen:m3 subst:pl:inst:m3 subst:pl:loc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3 subst:sg:acc:m3 subst:sg:dat:m3 subst:sg:gen:m3 subst:sg:inst:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:nom:m3 subst:sg:voc:m3
yang 7Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
yard 6Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
yarg 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
yass 5Opis: styl w muzyce, łączący elementy współczesnej muzyki improwizowanej, jazzu, punk rocka i folku.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
yerb 7Forma podstawowa: yerba
Opis: napar z liści ostrokrzewu paragwajskiego.
yeti 6Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:dat:m2 subst:pl:gen:m2 subst:pl:inst:m2 subst:pl:loc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2 subst:sg:acc:m2 subst:sg:dat:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:inst:m2 subst:sg:loc:m2 subst:sg:nom:m2 subst:sg:voc:m2
york 6Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
yucc 9Forma podstawowa: yucca
yuko 8

Wyrazy na literę y o długości 5

yacht 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
yamah 9Forma podstawowa: yamaha
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
yamów 11Forma podstawowa: yam
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
yardu 9Forma podstawowa: yard
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
yardy 8Forma podstawowa: yard
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
yargi 8Forma podstawowa: yarg
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
yaris 6Opis: toyota z modelu Yaris.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
yassy 7Forma podstawowa: yass
Opis: styl w muzyce, łączący elementy współczesnej muzyki improwizowanej, jazzu, punk rocka i folku.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
yerba 8Opis: napar z liści ostrokrzewu paragwajskiego.
yerbę 12Forma podstawowa: yerba
yorka 7Forma podstawowa: york
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
yorki 7Forma podstawowa: york
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
yorku 9Forma podstawowa: york
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m3
ytong 9
yucca 10
yuccę 14Forma podstawowa: yucca
yukki 10Forma podstawowa: yucca
yuppi 10Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m1 subst:pl:dat:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:inst:m1 subst:pl:loc:m1 subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1 subst:sg:acc:m1 subst:sg:dat:m1 subst:sg:gen:m1 subst:sg:inst:m1 subst:sg:loc:m1 subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1
yacht 10Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:dat:m3 subst:pl:gen:m3 subst:pl:inst:m3 subst:pl:loc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3 subst:sg:acc:m3 subst:sg:dat:m3 subst:sg:gen:m3 subst:sg:inst:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:nom:m3 subst:sg:voc:m3
yakuz 9Forma podstawowa: yakuza
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
yamem 8Forma podstawowa: yam
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
yamie 7Forma podstawowa: yam
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
yamom 8Forma podstawowa: yam
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
yarda 7Forma podstawowa: yard
yargu 10Forma podstawowa: yarg
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
yassu 8Forma podstawowa: yass
Opis: styl w muzyce, łączący elementy współczesnej muzyki improwizowanej, jazzu, punk rocka i folku.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
yerbą 12Forma podstawowa: yerba
Opis: napar z liści ostrokrzewu paragwajskiego.
yerbo 8Forma podstawowa: yerba
yerby 9Forma podstawowa: yerba
yorka 7Forma podstawowa: york
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
yorki 7Forma podstawowa: york
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
yorku 9Forma podstawowa: york
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
yuccą 14Forma podstawowa: yucca
yucce 10Forma podstawowa: yucca
yucco 10Forma podstawowa: yucca

Wyrazy na literę y o długości 6

yachty 12Forma podstawowa: yacht
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
yakuza 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f subst:sg:nom:m1
yakuzą 14Forma podstawowa: yakuza
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f subst:sg:inst:m1
yakuzy 11Forma podstawowa: yakuza
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f subst:sg:gen:m1
yamahą 14Forma podstawowa: yamaha
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
yamami 9Forma podstawowa: yam
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
yamowi 8Forma podstawowa: yam
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
yardem 9Forma podstawowa: yard
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
yardom 9Forma podstawowa: yard
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
yardów 12Forma podstawowa: yard
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
yassem 8Forma podstawowa: yass
Opis: styl w muzyce, łączący elementy współczesnej muzyki improwizowanej, jazzu, punk rocka i folku.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
yassie 7Forma podstawowa: yass
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
yatren 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
yeoman 8Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
yerbie 9Forma podstawowa: yerba
Opis: napar z liści ostrokrzewu paragwajskiego.
yorkom 9Forma podstawowa: york
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
yorków 12Forma podstawowa: york
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:gen:m3

Forma podstawowa: york
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
yuccom 12Forma podstawowa: yucca
yumpie 11
yunnan 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
yuppie 11Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m1 subst:pl:dat:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:inst:m1 subst:pl:loc:m1 subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1 subst:sg:acc:m1 subst:sg:dat:m1 subst:sg:gen:m1 subst:sg:inst:m1 subst:sg:loc:m1 subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1
yachtu 13Forma podstawowa: yacht
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
yakuzę 14Forma podstawowa: yakuza
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:acc:m1
yakuzo 10Forma podstawowa: yakuza
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f subst:sg:voc:m1
yamach 11Forma podstawowa: yam
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
yamaha 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
yamahę 14Forma podstawowa: yamaha
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
yamaho 10Forma podstawowa: yamaha
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
yamahy 11Forma podstawowa: yamaha
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
yargom 10Forma podstawowa: yarg
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
yargów 13Forma podstawowa: yarg
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
yarisa 7Forma podstawowa: yaris
Opis: toyota z modelu Yaris.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
yarisy 8Forma podstawowa: yaris
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
yassom 8Forma podstawowa: yass
Opis: styl w muzyce, łączący elementy współczesnej muzyki improwizowanej, jazzu, punk rocka i folku.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
yassów 11Forma podstawowa: yass
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
yerbom 10Forma podstawowa: yerba
Opis: napar z liści ostrokrzewu paragwajskiego.
yorkom 9Forma podstawowa: york
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:pl:dat:m3
ytongi 10Forma podstawowa: ytong
ytongu 12Forma podstawowa: ytong
yuppim 12Forma podstawowa: yuppi
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:sg:inst:m1 subst:sg:loc:m1

Wyrazy na literę y o długości 7

yachtem 13Forma podstawowa: yacht
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
yachtów 16Forma podstawowa: yacht
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
yamahom 12Forma podstawowa: yamaha
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
yamasze 9Forma podstawowa: yamaha
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
yardowi 9Forma podstawowa: yard
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
yarisie 8Forma podstawowa: yaris
Opis: toyota z modelu Yaris.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
yassami 9Forma podstawowa: yass
Opis: styl w muzyce, łączący elementy współczesnej muzyki improwizowanej, jazzu, punk rocka i folku.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
yassowe 8Forma podstawowa: yassowy
Opis: związany z yassem - stylem muzycznym.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
yassowi 8Forma podstawowa: yass
Opis: styl w muzyce, łączący elementy współczesnej muzyki improwizowanej, jazzu, punk rocka i folku.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
yassowy 9Opis: związany z yassem - stylem muzycznym.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
yatrenu 11Forma podstawowa: yatren
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
yatreny 10Forma podstawowa: yatren
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
yorkach 12Forma podstawowa: york
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2

Forma podstawowa: york
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1 subst:pl:loc:m3
yorkami 10Forma podstawowa: york
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2

Forma podstawowa: york
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1 subst:pl:inst:m3
yorkiem 10Forma podstawowa: york
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2

Forma podstawowa: york
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1 subst:sg:inst:m3
yorkowi 9Forma podstawowa: york
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:dat:m3
ypsilon 10Opis: nazwa dwudziestej litery w alfabecie greckim.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:m3 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:m3 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
ypsylon 11Opis: dwudziesta litera alfabetu greckiego.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ytongów 15Forma podstawowa: ytong
yuccach 15Forma podstawowa: yucca
yuccami 13Forma podstawowa: yucca
yumpiem 13Forma podstawowa: yumpie
yumpies 12Forma podstawowa: yumpie
yunnanu 12Forma podstawowa: yunnan
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
yunnany 11Forma podstawowa: yunnan
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
yuppich 15Forma podstawowa: yuppi
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:loc:m1
yuppiem 13Forma podstawowa: yuppie
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:sg:inst:m1 subst:sg:loc:m1
yuppies 12Forma podstawowa: yuppie
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
yachcie 12Forma podstawowa: yacht
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
yachtom 13Forma podstawowa: yacht
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
yakuzie 11Forma podstawowa: yakuza
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:f subst:sg:loc:m1
yakuzom 12Forma podstawowa: yakuza
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f subst:pl:dat:m1
yakuzów 15Forma podstawowa: yakuza
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
yardach 12Forma podstawowa: yard
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
yardami 10Forma podstawowa: yard
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
yardzie 9Forma podstawowa: yard
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
yargach 13Forma podstawowa: yarg
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
yargami 11Forma podstawowa: yarg
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
yargiem 11Forma podstawowa: yarg
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
yargowi 10Forma podstawowa: yarg
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
yarisem 9Forma podstawowa: yaris
Opis: toyota z modelu Yaris.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
yarisom 9Forma podstawowa: yaris
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
yarisów 12Forma podstawowa: yaris
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
yassach 11Forma podstawowa: yass
Opis: styl w muzyce, łączący elementy współczesnej muzyki improwizowanej, jazzu, punk rocka i folku.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
yassowa 8Forma podstawowa: yassowy
Opis: związany z yassem - stylem muzycznym.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
yassową 12Forma podstawowa: yassowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
yassowi 8Forma podstawowa: yassowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
yeomana 9Forma podstawowa: yeoman
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
yeomany 10Forma podstawowa: yeoman
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
yerbach 13Forma podstawowa: yerba
Opis: napar z liści ostrokrzewu paragwajskiego.
yerbami 11Forma podstawowa: yerba
yorkowi 9Forma podstawowa: york
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2
ytongom 12Forma podstawowa: ytong
yuppies 12Forma podstawowa: yuppi
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
yuppimi 13Forma podstawowa: yuppi
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1

Wyrazy na literę y o długości 8

yachtach 16Forma podstawowa: yacht
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
yakuzach 15Forma podstawowa: yakuza
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f subst:pl:loc:m1
yakuzami 13Forma podstawowa: yakuza
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f subst:pl:inst:m1
yamahach 15Forma podstawowa: yamaha
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
yamahami 13Forma podstawowa: yamaha
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
yarisami 10Forma podstawowa: yaris
Opis: toyota z modelu Yaris.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2
yassowej 11Forma podstawowa: yassowy
Opis: związany z yassem - stylem muzycznym.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
yatrenie 10Forma podstawowa: yatren
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
yatrenom 11Forma podstawowa: yatren
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
yatrenów 14Forma podstawowa: yatren
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
yeomanem 11Forma podstawowa: yeoman
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
ylangowe 12Forma podstawowa: ylangowy
yoldiowa 11Forma podstawowa: yoldiowy
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
yoldiowe 11Forma podstawowa: yoldiowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
yoldiowi 11Forma podstawowa: yoldiowy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
ypsilonu 13Forma podstawowa: ypsilon
Opis: nazwa dwudziestej litery w alfabecie greckim.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ypsylonu 14Forma podstawowa: ypsylon
Opis: dwudziesta litera alfabetu greckiego.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ytongach 15Forma podstawowa: ytong
ytongami 13Forma podstawowa: ytong
yumpiego 15Forma podstawowa: yumpie
yumpiemi 14Forma podstawowa: yumpie
yumpiemu 16Forma podstawowa: yumpie
yunnanie 11Forma podstawowa: yunnan
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
yunnanom 12Forma podstawowa: yunnan
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
yuppiech 16Forma podstawowa: yuppie
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:loc:m1
yuppiego 15Forma podstawowa: yuppi
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Forma podstawowa: yuppie
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
yuppiemu 16Forma podstawowa: yuppie
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1
yachtami 14Forma podstawowa: yacht
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
yachting 15Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
yachtowi 13Forma podstawowa: yacht
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
yarisach 12Forma podstawowa: yaris
Opis: toyota z modelu Yaris.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2
yarisowi 9Forma podstawowa: yaris
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2
yassowym 11Forma podstawowa: yassowy
Opis: związany z yassem - stylem muzycznym.
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
yatrenem 11Forma podstawowa: yatren
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
yeomanie 10Forma podstawowa: yeoman
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
yeomanom 11Forma podstawowa: yeoman
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
yeomanów 14Forma podstawowa: yeoman
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
ylangowa 12Forma podstawowa: ylangowy
ylangową 16Forma podstawowa: ylangowy
ylangowi 12Forma podstawowa: ylangowy
ylangowy 13
yoldiową 15Forma podstawowa: yoldiowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
yoldiowy 12Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ypsilony 12Forma podstawowa: ypsilon
Opis: nazwa dwudziestej litery w alfabecie greckim.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ypsylony 13Forma podstawowa: ypsylon
Opis: dwudziesta litera alfabetu greckiego.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ytongiem 13Forma podstawowa: ytong
ytongowi 12Forma podstawowa: ytong
yumpiech 16Forma podstawowa: yumpie
yunnanem 12Forma podstawowa: yunnan
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
yunnanów 15Forma podstawowa: yunnan
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
yuppiemi 14Forma podstawowa: yuppie
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
yuppiemu 16Forma podstawowa: yuppi
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1

Wyrazy na literę y o długości 9

yachtingi 16Forma podstawowa: yachting
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
yachtingu 18Forma podstawowa: yachting
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
yakuzowie 13Forma podstawowa: yakuza
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
yassowego 12Forma podstawowa: yassowy
Opis: związany z yassem - stylem muzycznym.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
yassowemu 13Forma podstawowa: yassowy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
yassowymi 12Forma podstawowa: yassowy
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
yeomanach 14Forma podstawowa: yeoman
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
yeomanami 12Forma podstawowa: yeoman
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
yeomanowi 11Forma podstawowa: yeoman
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1
ylangowej 15Forma podstawowa: ylangowy
ylangowym 15Forma podstawowa: ylangowy
ypsilonów 16Forma podstawowa: ypsilon
Opis: nazwa dwudziestej litery w alfabecie greckim.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
ypsylonem 14Forma podstawowa: ypsylon
Opis: dwudziesta litera alfabetu greckiego.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
ypsylonów 17Forma podstawowa: ypsylon
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
yunnanach 15Forma podstawowa: yunnan
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
yunnanowi 12Forma podstawowa: yunnan
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
yassowych 14Forma podstawowa: yassowy
Opis: związany z yassem - stylem muzycznym.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
yatrenach 14Forma podstawowa: yatren
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
yatrenami 12Forma podstawowa: yatren
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
yatrenowi 11Forma podstawowa: yatren
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
yoldiowej 14Forma podstawowa: yoldiowy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
yoldiowym 14Forma podstawowa: yoldiowy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
yorkshire 13
ypsilonem 13Forma podstawowa: ypsilon
Opis: nazwa dwudziestej litery w alfabecie greckim.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
ypsilonie 12Forma podstawowa: ypsilon
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
ypsilonom 13Forma podstawowa: ypsilon
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
ypsylonie 13Forma podstawowa: ypsylon
Opis: dwudziesta litera alfabetu greckiego.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
ypsylonom 14Forma podstawowa: ypsylon
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
yunnanami 13Forma podstawowa: yunnan
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3

Wyrazy na literę y o długości 10

ylangowemu 17Forma podstawowa: ylangowy
ylangowymi 16Forma podstawowa: ylangowy
yoldiowego 15Forma podstawowa: yoldiowy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
yoldiowych 17Forma podstawowa: yoldiowy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
yoldiowymi 15Forma podstawowa: yoldiowy
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
yorkshirze 14Forma podstawowa: yorkshire
ypsilonami 14Forma podstawowa: ypsilon
Opis: nazwa dwudziestej litery w alfabecie greckim.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
ypsylonach 17Forma podstawowa: ypsylon
Opis: dwudziesta litera alfabetu greckiego.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
ypsylonami 15Forma podstawowa: ypsylon
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
ypsylonowi 14Forma podstawowa: ypsylon
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3
yachtingom 18Forma podstawowa: yachting
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
yachtingów 21Forma podstawowa: yachting
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
yeomanowie 12Forma podstawowa: yeoman
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
ylangowego 16Forma podstawowa: ylangowy
ylangowych 18Forma podstawowa: ylangowy
yoldiowemu 16Forma podstawowa: yoldiowy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ypsilonach 16Forma podstawowa: ypsilon
Opis: nazwa dwudziestej litery w alfabecie greckim.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
ypsilonowi 13Forma podstawowa: ypsilon
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3

Wyrazy na literę y o długości 11

yachtingach 21Forma podstawowa: yachting
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m3
yachtingami 19Forma podstawowa: yachting
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
yachtingiem 19Forma podstawowa: yachting
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
yachtingowi 18Forma podstawowa: yachting
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m3

Wyrazy na literę y o długości 12

yuppifikacje 25Forma podstawowa: yuppifikacja
yuppifikację 29Forma podstawowa: yuppifikacja
yuppifikacyj 26Forma podstawowa: yuppifikacja
yuppifikacja 25
yuppifikacją 29Forma podstawowa: yuppifikacja
yuppifikacji 25Forma podstawowa: yuppifikacja
yuppifikacjo 25Forma podstawowa: yuppifikacja

Wyrazy na literę y o długości 3

yuppifikacjom 27Forma podstawowa: yuppifikacja

Wyrazy na literę y o długości 5

yuppifikacjach 30Forma podstawowa: yuppifikacja
yuppifikacjami 28Forma podstawowa: yuppifikacja

O serwisie

Wyrazy.pl to słownik scrabble/literaki zawierający wyszukiwarkę wyrazów (słów) dopuszczalnych w grach scrabble i literaki.

Oprócz wyrazów ułożonych z liter podanych przez użytkownika prezentowane są:
· Punktacja wyrazu w grze scrabble bez uwzględnienia premii (po prawej stronie wyrazu)
· Forma fleksyjna danego wyrazu (po najechaniu kursorem myszy na dany wyraz)
· Forma podstawowa wyrazu (po najechaniu kursorem myszy na dany wyraz)
· Opis/definicja formy podstawowej wyrazu (po najechaniu kursorem myszy na dany wyraz)

Domyślnie wyszukiwane są wyrazy zawierające wszystkie podane litery, jak i zawierające tylko niektóre z liter. Po zaznaczeniu opcji Tylko wyrazy zawierające wszystkie litery prezentowane są jedynie słowa zawierające wszystkie litery (anagramy).

Po zaznaczeniu opcji Dodaj jedną dowolną literę (blank) wyszukiwane będą wyrazy zawierające litery podane przez użytkownika (w polu Litery) plus dodatkowo jedna dowolna litera (blank). Funkcja ta ma na celu znalezieni słów, które wykorzystają wszystkie litery/płytki z ręki i którąś z liter znajdujących się na planszy.
Dla przykładu mając do wykorzystania litery K,O,T system znajdzie wyrazy takie jak kotY, tŁok, kNot itp. z dodaną jedną dowolną literą, którą trzeba znaleźć wśród wyrazów już znajdujących się na planszy.

Zestawy wyrazów

Wyrazy/słowa zaczynające się na literę  a b c ć d e ę f g h i j k l ł m n o ó p r s ś t u w y z ź ż
Wyrazy/słowa zawierające literę  ć ń ź