Wyrazy na literę z

Wyrazy na literę z o długości 2

za 2Forma fleksyjna: prep:acc prep:gen prep:inst qub
ze 2Forma podstawowa: z
Forma fleksyjna: prep:acc:wok prep:gen:wok prep:inst:wok

Wyrazy na literę z o długości 3

zad 4Opis: tylna część ciała zwierzęcia.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
zaś 7Forma fleksyjna: conj
ząb 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
zeł 5Forma podstawowa: zło
Opis: zły czyn, to, co ludzie robią i co nie jest dobre.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
zen 3Opis: nurt buddyzmu oparty na praktykach medytacyjnych, których istotą jest poznanie swojej prawdziwej natury.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:m3 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:m3 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:m3 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:m3 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:m3 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:m3 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:m3 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:m3 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:m3 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:m3 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:m3 subst:sg:voc:n2
zer 3Forma podstawowa: zero
Opis: mało ważna osoba.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
zet 4Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma podstawowa: zeta
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
zęz 7Forma podstawowa: zęza
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ził 5Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
zin 3Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
zip 4Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
ziu 5
zje 5Forma podstawowa: zjeść
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
zła 5Forma podstawowa: zło
Opis: zły czyn, to, co ludzie robią i co nie jest dobre.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2

Forma podstawowa: zły
Opis: taki, który jest szkodliwy, niekorzystny, negatywny.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
zły 6Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1
zna 3Forma podstawowa: znać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
zol 4Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
zół 9Forma podstawowa: zoła
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
zui 5Forma podstawowa: zuja
zup 6Forma podstawowa: zupa
Opis: porcja zupy (zazwyczaj naczynie - talerz, miska - pełne zupy, aktualnie można też zaobserować, że znaczenie uległo rozszerzeniu, nazywa się tak też np. jedną porcję proszku do ugotowania zupy instant
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
zwą 7Forma podstawowa: zwać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
zwę 7Forma podstawowa: zwać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
zwy 4Forma podstawowa: zew
Opis: wezwanie do działania, na które oczekuje się natychmiastowej reakcji.
zyg 6Forma fleksyjna: interj
zyz 4Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
zza 3Forma fleksyjna: prep:gen
zań 9
ząb 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
zda 4Forma podstawowa: zdać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
zek 4Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
zeń 9Forma podstawowa: zenia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
zet 4Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
zew 3Opis: wezwanie do działania, na które oczekuje się natychmiastowej reakcji.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
zez 3Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
zim 4Forma podstawowa: zima
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
zin 3Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
zip 4Forma podstawowa: zipać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
zis 3Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
złą 9Forma podstawowa: zły
Opis: taki, który jest szkodliwy, niekorzystny, negatywny.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
złe 5Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2

Forma podstawowa: zły
Opis: taki, który jest szkodliwy, niekorzystny, negatywny.
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
zło 5Opis: zły czyn, to, co ludzie robią i co nie jest dobre.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2

Forma podstawowa: zły
Opis: taki, który jest szkodliwy, niekorzystny, negatywny.
Forma fleksyjna: adja
złu 7Forma podstawowa: zło
Opis: zły czyn, to, co ludzie robią i co nie jest dobre.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:n2 subst:sg:loc:n2
zon 3Forma podstawowa: zona
Opis: wycinek przestrzeni, mniejszy obszar wydzielony w obrębie większego obszaru.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
zoo 3Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
zuj 7Forma podstawowa: zuja
zwu 5Forma podstawowa: zew
Opis: wezwanie do działania, na które oczekuje się natychmiastowej reakcji.
zys 4Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2

Wyrazy na literę z o długości 4

zaćm 10Forma podstawowa: zaćma
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
zadu 7Forma podstawowa: zad
Opis: tylna część ciała zwierzęcia.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
zady 6Forma podstawowa: zad
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
zafr 8Forma podstawowa: zafra
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
zafu 10
zair 4Opis: nazwa walut Zairu w II poł. XX wieku.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
zaje 6Forma podstawowa: zajeść
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
zali 5Forma fleksyjna: qub
zasp 5Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
zbić 11Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zbir 6Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
zbok 7
zbór 10Opis: kircha - kościół protestancki.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
zbóż 14Forma podstawowa: zboże
Opis: ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
zbuk 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
zdać 10Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zdań 11Forma podstawowa: zdanie
Opis: przedstawienie stanu, przebiegu czegoś.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
zdąż 13Forma podstawowa: zdążyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
zdób 11Forma podstawowa: zdobić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
zdun 7Opis: rzemieślnik, który uprawia zduństwo, czyli zajmujący się budową i naprawą pieców (pokojowych, kuchennych, chlebowych, pieco-kominków, ostatnio także kominków.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma podstawowa: zduny
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p2 subst:pl:gen:p3
zduś 11Forma podstawowa: zdusić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zdyb 8Forma podstawowa: zdybać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zebu 8Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
zele 5Forma podstawowa: zel
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p3
zeli 5Forma podstawowa: zele
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
zero 4Opis: mało ważna osoba.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
zerw 4Forma podstawowa: zerwa
Opis: Phyteuma – rodzaj roślin należący do rodziny dzwonkowatych, należy do niego ok. 40 gatunków pochodzących z Europy i Azji.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
zeta 5Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
zety 6Forma podstawowa: zet
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
zeus 6Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
zewu 6Forma podstawowa: zew
Opis: wezwanie do działania, na które oczekuje się natychmiastowej reakcji.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
zewy 5Forma podstawowa: zew
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
zęba 10Forma podstawowa: ząb
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3
zęzą 12Forma podstawowa: zęza
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
zęzę 12Forma podstawowa: zęza
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
zgań 12Forma podstawowa: zganić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zgar 6Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
zgoi 6Forma podstawowa: zgoić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
zgol 7Forma podstawowa: zgolić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zgon 6Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
zgój 12Forma podstawowa: zgoić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zgra 6Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
zgub 10Forma podstawowa: zguba
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma podstawowa: zgubić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ziać 9Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
ział 6Forma podstawowa: ziać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
ziem 5Forma fleksyjna: burk
zień 10Forma podstawowa: zienie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
ziet 5Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:dat:n2 subst:pl:gen:n2 subst:pl:inst:n2 subst:pl:loc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:acc:n2 subst:sg:dat:n2 subst:sg:gen:n2 subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2 subst:sg:nom:n2 subst:sg:voc:n2
zięb 10Forma podstawowa: zięba
Opis: ptak z podrodziny Fringillinae z rodziny łuszczaków (Fringillidae).
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma podstawowa: ziębić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
zięć 13Opis: mąż córki.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
ziła 6Forma podstawowa: ził
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
zima 5Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
zimn 5Forma podstawowa: zimno
Opis: w kolorze określanym jako zimny, zwykle opartym na którejś z barw: niebieskiej, fioletowej, zielonej.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
zina 4Forma podstawowa: zin
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
zinu 6Forma podstawowa: zin
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
zioń 10Forma podstawowa: zionąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf.perf:nonrefl
ziół 10Forma podstawowa: zioła
Opis: napar z suszonych ziół, zazwyczaj o właściwościach leczniczych.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
zipa 5Forma podstawowa: zip
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3
zipy 6Forma podstawowa: zip
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
zisy 5Forma podstawowa: zis
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
ziść 13Forma podstawowa: ziścić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zjaw 6Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: zjawa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma podstawowa: zjawić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
zjem 7Forma podstawowa: zjeść
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
zjeż 10Forma podstawowa: zjeżyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zlał 7Forma podstawowa: zlać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
zlań 11Forma podstawowa: zlać
zlec 6Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zleć 10Forma podstawowa: zlecić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zlep 6Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: zlepić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zlew 5Opis: zlewozmywak - funkcjonalny odpowiednik umywalki (ujęcie wody) zamontowany w kuchni, służący głównie do mycia naczyń oraz produktów spożywczych i usuwania zbędnych płynów, pozostałych z gotowania potr
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
zleź 13Forma podstawowa: zleźć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zleż 9Forma podstawowa: zleżeć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
zliś 9Forma podstawowa: zlisić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zliż 9Forma podstawowa: zlizać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zlot 6Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
zład 7Opis: zespół urządzeń w kadłubie statku.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
złai 6Forma podstawowa: złaja
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
złap 7Forma podstawowa: złapać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
złaś 10Forma podstawowa: złasić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
złaź 14Forma podstawowa: złazić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
złej 8Forma podstawowa: zły
Opis: taki, który jest szkodliwy, niekorzystny, negatywny.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
złem 7Forma podstawowa: złe
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2 subst:sg:loc:n2

Forma podstawowa: zło
Opis: zły czyn, to, co ludzie robią i co nie jest dobre.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:n2
złoć 11Forma podstawowa: złocić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
złoi 6Forma podstawowa: złoić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
złom 7Forma podstawowa: zło
Opis: zły czyn, to, co ludzie robią i co nie jest dobre.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:n2

Opis: surowiec wtórny, zużyte metalowe przedmioty, których surowiec można ponownie wykorzystać po przetopieniu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
złóg 12Opis: substancja, która odkłada się w organizmie na skutek jakichś nieprawidłowości metabolicznych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
złóż 14Forma podstawowa: złoże
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
złup 9Forma podstawowa: złupić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zmam 6Forma podstawowa: zmamić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zmóc 10Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zmów 9Forma podstawowa: zmowa
Opis: nielegalne porozumienie podmiotów gospodarczych.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma podstawowa: zmówić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zmul 8Forma podstawowa: zmulić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zmuś 11Forma podstawowa: zmusić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zmyw 6Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
znać 9Forma fleksyjna: pred verb:inf:imperf:refl.nonrefl
znaj 6Forma podstawowa: znać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
znak 5Opis: zdarzenie będące symptomem, przejawem lub sygnałem czegoś.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
znal 5Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
zniż 8Forma podstawowa: zniżyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
znoś 8Forma podstawowa: znosić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
znój 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
zoil 5Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
zole 5Forma podstawowa: zol
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3

Forma podstawowa: zola
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: zoła
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
zoli 5Forma podstawowa: zola
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:gen:m1 subst:sg:loc:m1
zolu 7Forma podstawowa: zol
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
zoła 6Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
zołę 10Forma podstawowa: zoła
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
zołz 6Forma podstawowa: zołzy
Opis: gruźlica węzłów chłonnych.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
zona 4Opis: wycinek przestrzeni, mniejszy obszar wydzielony w obrębie większego obszaru.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
zond 5Forma podstawowa: zonda
Opis: wiatr fenowy, zachodni, wiejący w południowej części Ameryki Południowej.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
zonę 8Forma podstawowa: zona
Opis: wycinek przestrzeni, mniejszy obszar wydzielony w obrębie większego obszaru.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
zonk 5Opis: w języku młodzieżowym: zdziwko, sytuacja pełna konsternacji, zwykle negatywne zaskoczenie, rozczarowanie.
zono 4Forma podstawowa: zona
Opis: wycinek przestrzeni, mniejszy obszar wydzielony w obrębie większego obszaru.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
zorb 6Forma podstawowa: zorba
Opis: "taniec pochodzenia greckiego, który tańczą głównie mężczyźni trzymając się za ramiona (prawdziwa grecka nazwa tego tańca to ""sirtaki"", polska nazwa nawiązuje do nazwiska bohatera filmu ""Grek Zorba"")."
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
zorz 4Forma podstawowa: zorać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zórz 8Forma podstawowa: zorze
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
zrąb 10Opis: główna część kostrukcji budynków z drewna.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
zręb 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
zrób 10Forma podstawowa: zrobić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zryć 10Opis: poprzez rycie wyżłobić wgłębienia w podłożu.
Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zryj 7Forma podstawowa: zryć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zryp 6Forma podstawowa: zrypać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
zsyp 6Forma podstawowa: zsypać
Opis: miejsce w wielopiętrowym budynku wielorodzinnym, składające się z szybu i co najmniej jednej komory na odpady, służące do usuwania śmieci z poszczególnych pięter.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zuch 9Opis: członek najmłodszej grupy metodycznej w organizacji harcerskiej.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
zuje 8Forma podstawowa: zuja
zuję 12Forma podstawowa: zuja
zupę 11Forma podstawowa: zupa
Opis: porcja zupy (zazwyczaj naczynie - talerz, miska - pełne zupy, aktualnie można też zaobserować, że znaczenie uległo rozszerzeniu, nazywa się tak też np. jedną porcję proszku do ugotowania zupy instant
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
zupo 7Forma podstawowa: zupa
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
zwab 6Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
zwać 9Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
zwań 10Forma podstawowa: zwać
zwąc 9Forma podstawowa: zwać
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl pcon:imperf:refl.nonrefl
zwem 5Forma podstawowa: zew
Opis: wezwanie do działania, na które oczekuje się natychmiastowej reakcji.
zwęź 16Forma podstawowa: zwęzić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zwid 5Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
zwie 4Forma podstawowa: zwiedzieć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl
zwił 6Forma podstawowa: zwić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
zwiń 10Forma podstawowa: zwinąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zwoi 4Forma podstawowa: zwoić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: zwój
Opis: pierwotna postać książki, kształt zwiniętego papieru, pergaminu.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
zwoź 12Forma podstawowa: zwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
zwój 10Opis: pierwotna postać książki, kształt zwiniętego papieru, pergaminu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
zwór 8Forma podstawowa: zwora
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
zwów 8Forma podstawowa: zew
Opis: wezwanie do działania, na które oczekuje się natychmiastowej reakcji.
zwóź 16Forma podstawowa: zwozić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
zysk 6Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
zysy 6Forma podstawowa: zys
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
zyza 5Forma podstawowa: zyz
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3
zzuj 8Forma podstawowa: zzuć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zzuł 8Forma podstawowa: zzuć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
zżuć 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zżuj 12Forma podstawowa: zżuć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zżuł 12Forma podstawowa: zżuć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
zżył 11Forma podstawowa: zżyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl
zacz 5Forma fleksyjna: burk depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m1 subst:pl:dat:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:inst:m1 subst:pl:loc:m1 subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1 subst:sg:acc:m1 subst:sg:dat:m1 subst:sg:gen:m1 subst:sg:inst:m1 subst:sg:loc:m1 subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1
zada 5Forma podstawowa: zadać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
zadr 5Forma podstawowa: zadra
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
zajd 7Forma podstawowa: zajda
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
zali 5Forma podstawowa: zala
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f
zasp 5Forma podstawowa: zaspa
Opis: pagórek śniegu, zazwyczaj utworzony przez działanie wiatru, czasem usypany przez człowieka.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
zaum 7Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
zbaw 6Forma podstawowa: zbawić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zbić 11Forma podstawowa: zbicie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
zbij 8Forma podstawowa: zbić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zbił 8Forma podstawowa: zbić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
zbój 12Opis: przestępca siejący postrach, zamieszkujący często w lesie, z dala od siedlisk ludzkich.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
zbyć 12Forma podstawowa: zbycie
Opis: odpowiedzieć w sposób ignorujący, wymijający, lekceważący, potraktować kogoś na odczepnego.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2

Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
zbył 9Forma podstawowa: zbyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
zbyt 8Forma fleksyjna: adv subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
zdaj 7Forma podstawowa: zdać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zdał 7Forma podstawowa: zdać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
zdam 6Forma podstawowa: zdać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
zdeb 7Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
zdoi 5Forma podstawowa: zdoić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
zdój 11Forma podstawowa: zdoić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zebr 6Forma podstawowa: zebra
Opis: ciasto, które w przekroju jest jasno-ciemne, fragmenty jasnego ciasta przeplatają się z fragmentami ciemnego fantazyjnymi pasami.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
zecy 6Forma podstawowa: zek
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
zeka 5Forma podstawowa: zek
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
zeki 5Forma podstawowa: zek
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
zeku 7Forma podstawowa: zek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
zeli 5Forma podstawowa: zel
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
zenu 6Forma podstawowa: zen
Opis: nurt buddyzmu oparty na praktykach medytacyjnych, których istotą jest poznanie swojej prawdziwej natury.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
zeny 5Forma podstawowa: zen
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
zenz 4Forma podstawowa: zenza
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
zera 4Forma podstawowa: zero
Opis: mało ważna osoba.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:n2 subst:pl:nom:n2 subst:pl:voc:n2 subst:sg:gen:n2