Wyrazy na literę z

Baza serwisu zawiera 225103 wyrazów na literę "z" z podziałem na punktację poszczególnych słów.
Dla poszczególnych punktacji prezentowane jest nie więcej niż 1000 wyrazów w kolejności alfabetycznej. Słowa o większej liczbie liter niż 8 nie są wyświetlane.

4 literowe na z   5 literowe na z   6 literowe na z   7 literowe na z   8 literowe na z   

Wyrazy na literę z o długości 2

za 2Część mowy/forma fleksyjna: przyimek
ze 2Forma podstawowa: z
Część mowy/forma fleksyjna: przyimek

Wyrazy na literę z o długości 3

zad 4Opis: tylna część ciała zwierzęcia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zaś 7Część mowy/forma fleksyjna: spójnik współrzędny
ząb 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zeł 5Forma podstawowa: zło
Opis: zły czyn, to, co ludzie robią i co nie jest dobre.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zen 3Opis: nurt buddyzmu oparty na praktykach medytacyjnych, których istotą jest poznanie swojej prawdziwej natury.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zer 3Forma podstawowa: zero
Opis: mało ważna osoba.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zet 4Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zeta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zęz 7Forma podstawowa: zęza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ził 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zin 3Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zip 4Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziu 5
zje 5Forma podstawowa: zjeść
Część mowy/forma fleksyjna:
zła 5Forma podstawowa: zło
Opis: zły czyn, to, co ludzie robią i co nie jest dobre.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zły
Opis: taki, który jest szkodliwy, niekorzystny, negatywny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zły 6Opis: taki, który jest szkodliwy, niekorzystny, negatywny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zna 3Forma podstawowa: znać
Część mowy/forma fleksyjna:
zol 4Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zół 9Forma podstawowa: zoła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zui 5Forma podstawowa: zuja
zup 6Forma podstawowa: zupa
Opis: porcja zupy (zazwyczaj naczynie - talerz, miska - pełne zupy, aktualnie można też zaobserować, że znaczenie uległo rozszerzeniu, nazywa się tak też np. jedną porcję proszku do ugotowania zupy instant
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwą 7Forma podstawowa: zwać
Część mowy/forma fleksyjna:
zwę 7Forma podstawowa: zwać
Część mowy/forma fleksyjna:
zwy 4Forma podstawowa: zew
Opis: wezwanie do działania, na które oczekuje się natychmiastowej reakcji.
zyg 6Część mowy/forma fleksyjna: wykrzyknik
zyz 4Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zza 3Część mowy/forma fleksyjna: przyimek
zań 9
ząb 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zda 4Forma podstawowa: zdać
Część mowy/forma fleksyjna:
zek 4Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zeń 9Forma podstawowa: zenia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zet 4Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zew 3Opis: wezwanie do działania, na które oczekuje się natychmiastowej reakcji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zez 3Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zim 4Forma podstawowa: zima
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zin 3Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zip 4Forma podstawowa: zipać
Część mowy/forma fleksyjna:
zis 3Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złą 9Forma podstawowa: zły
Opis: taki, który jest szkodliwy, niekorzystny, negatywny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
złe 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zły
Opis: taki, który jest szkodliwy, niekorzystny, negatywny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zło 5Opis: zły czyn, to, co ludzie robią i co nie jest dobre.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zły
Opis: taki, który jest szkodliwy, niekorzystny, negatywny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
złu 7Forma podstawowa: zło
Opis: zły czyn, to, co ludzie robią i co nie jest dobre.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zon 3Forma podstawowa: zona
Opis: wycinek przestrzeni, mniejszy obszar wydzielony w obrębie większego obszaru.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zoo 3Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zuj 7Forma podstawowa: zuja
zwu 5Forma podstawowa: zew
Opis: wezwanie do działania, na które oczekuje się natychmiastowej reakcji.
zys 4Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik

Wyrazy na literę z o długości 4

zaćm 10Forma podstawowa: zaćma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zadu 7Forma podstawowa: zad
Opis: tylna część ciała zwierzęcia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zady 6Forma podstawowa: zad
Opis: tylna część ciała zwierzęcia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zafr 8Forma podstawowa: zafra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zafu 10
zair 4Opis: nazwa walut Zairu w II poł. XX wieku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: nazwa walut Zairu w II poł. XX wieku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zaje 6Forma podstawowa: zajeść
Część mowy/forma fleksyjna:
zali 5Część mowy/forma fleksyjna: kublik
zasp 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbić 11Część mowy/forma fleksyjna:
zbir 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbok 7
zbór 10Opis: kircha - kościół protestancki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbóż 14Forma podstawowa: zboże
Opis: ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbuk 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zdać 10Część mowy/forma fleksyjna:
zdań 11Forma podstawowa: zdanie
Opis: przedstawienie stanu, przebiegu czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zdąż 13Forma podstawowa: zdążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zdób 11Forma podstawowa: zdobić
Część mowy/forma fleksyjna:
zdun 7Opis: rzemieślnik, który uprawia zduństwo, czyli zajmujący się budową i naprawą pieców (pokojowych, kuchennych, chlebowych, pieco-kominków, ostatnio także kominków.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zduny
Opis: rzemieślnik, który uprawia zduństwo, czyli zajmujący się budową i naprawą pieców (pokojowych, kuchennych, chlebowych, pieco-kominków, ostatnio także kominków.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zduś 11Forma podstawowa: zdusić
Część mowy/forma fleksyjna:
zdyb 8Forma podstawowa: zdybać
Część mowy/forma fleksyjna:
zebu 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zele 5Forma podstawowa: zel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zeli 5Forma podstawowa: zele
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zero 4Opis: mało ważna osoba.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zerw 4Forma podstawowa: zerwa
Opis: Phyteuma – rodzaj roślin należący do rodziny dzwonkowatych, należy do niego ok. 40 gatunków pochodzących z Europy i Azji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zeta 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zety 6Forma podstawowa: zet
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
zeus 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zewu 6Forma podstawowa: zew
Opis: wezwanie do działania, na które oczekuje się natychmiastowej reakcji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zewy 5Forma podstawowa: zew
Opis: wezwanie do działania, na które oczekuje się natychmiastowej reakcji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zęba 10Forma podstawowa: ząb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zęzą 12Forma podstawowa: zęza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zęzę 12Forma podstawowa: zęza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgań 12Forma podstawowa: zganić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgar 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgoi 6Forma podstawowa: zgoić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgol 7Forma podstawowa: zgolić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgon 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgój 12Forma podstawowa: zgoić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgra 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgub 10Forma podstawowa: zguba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zgubić
Część mowy/forma fleksyjna:
ziać 9Część mowy/forma fleksyjna:
ział 6Forma podstawowa: ziać
Część mowy/forma fleksyjna:
ziem 5Część mowy/forma fleksyjna: burkinostka
zień 10Forma podstawowa: zienie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziet 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zięb 10Forma podstawowa: zięba
Opis: ptak z podrodziny Fringillinae z rodziny łuszczaków (Fringillidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ziębić
Część mowy/forma fleksyjna:
zięć 13Opis: mąż córki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziła 6Forma podstawowa: ził
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zima 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zimn 5Forma podstawowa: zimno
Opis: w kolorze określanym jako zimny, zwykle opartym na którejś z barw: niebieskiej, fioletowej, zielonej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zina 4Forma podstawowa: zin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zinu 6Forma podstawowa: zin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zioń 10Forma podstawowa: zionąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ziół 10Forma podstawowa: zioła
Opis: napar z suszonych ziół, zazwyczaj o właściwościach leczniczych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zipa 5Forma podstawowa: zip
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zipy 6Forma podstawowa: zip
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zisy 5Forma podstawowa: zis
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziść 13Forma podstawowa: ziścić
Część mowy/forma fleksyjna:
zjaw 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zjawa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zjawić
Część mowy/forma fleksyjna:
zjem 7Forma podstawowa: zjeść
Część mowy/forma fleksyjna:
zjeż 10Forma podstawowa: zjeżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zlał 7Forma podstawowa: zlać
Część mowy/forma fleksyjna:
zlań 11Forma podstawowa: zlać
zlec 6Część mowy/forma fleksyjna:
zleć 10Forma podstawowa: zlecić
Część mowy/forma fleksyjna:
zlep 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zlepić
Część mowy/forma fleksyjna:
zlew 5Opis: zlewozmywak - funkcjonalny odpowiednik umywalki (ujęcie wody) zamontowany w kuchni, służący głównie do mycia naczyń oraz produktów spożywczych i usuwania zbędnych płynów, pozostałych z gotowania potr
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zleź 13Forma podstawowa: zleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
zleż 9Forma podstawowa: zleżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zliś 9Forma podstawowa: zlisić
Część mowy/forma fleksyjna:
zliż 9Forma podstawowa: zlizać
Część mowy/forma fleksyjna:
zlot 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zład 7Opis: zespół urządzeń w kadłubie statku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złai 6Forma podstawowa: złaja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złap 7Forma podstawowa: złapać
Część mowy/forma fleksyjna:
złaś 10Forma podstawowa: złasić
Część mowy/forma fleksyjna:
złaź 14Forma podstawowa: złazić
Część mowy/forma fleksyjna:
złej 8Forma podstawowa: zły
Opis: taki, który jest szkodliwy, niekorzystny, negatywny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
złem 7Forma podstawowa: złe
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zło
Opis: zły czyn, to, co ludzie robią i co nie jest dobre.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złoć 11Forma podstawowa: złocić
Część mowy/forma fleksyjna:
złoi 6Forma podstawowa: złoić
Część mowy/forma fleksyjna:
złom 7Forma podstawowa: zło
Opis: zły czyn, to, co ludzie robią i co nie jest dobre.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: surowiec wtórny, zużyte metalowe przedmioty, których surowiec można ponownie wykorzystać po przetopieniu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złóg 12Opis: substancja, która odkłada się w organizmie na skutek jakichś nieprawidłowości metabolicznych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złóż 14Forma podstawowa: złoże
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złup 9Forma podstawowa: złupić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmam 6Forma podstawowa: zmamić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmóc 10Część mowy/forma fleksyjna:
zmów 9Forma podstawowa: zmowa
Opis: nielegalne porozumienie podmiotów gospodarczych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zmówić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmul 8Forma podstawowa: zmulić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmuś 11Forma podstawowa: zmusić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmyw 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
znać 9Część mowy/forma fleksyjna:
znaj 6Forma podstawowa: znać
Część mowy/forma fleksyjna:
znak 5Opis: zdarzenie będące symptomem, przejawem lub sygnałem czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
znal 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zniż 8Forma podstawowa: zniżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
znoś 8Forma podstawowa: znosić
Część mowy/forma fleksyjna:
znój 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zoil 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zole 5Forma podstawowa: zol
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zola
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: zoła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zoli 5Forma podstawowa: zola
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zolu 7Forma podstawowa: zol
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zoła 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zołę 10Forma podstawowa: zoła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zołz 6Forma podstawowa: zołzy
Opis: gruźlica węzłów chłonnych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zona 4Opis: wycinek przestrzeni, mniejszy obszar wydzielony w obrębie większego obszaru.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zond 5Forma podstawowa: zonda
Opis: wiatr fenowy, zachodni, wiejący w południowej części Ameryki Południowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zonę 8Forma podstawowa: zona
Opis: wycinek przestrzeni, mniejszy obszar wydzielony w obrębie większego obszaru.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zonk 5Opis: w języku młodzieżowym: zdziwko, sytuacja pełna konsternacji, zwykle negatywne zaskoczenie, rozczarowanie.
zono 4Forma podstawowa: zona
Opis: wycinek przestrzeni, mniejszy obszar wydzielony w obrębie większego obszaru.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zorb 6Forma podstawowa: zorba
Opis: "taniec pochodzenia greckiego, który tańczą głównie mężczyźni trzymając się za ramiona (prawdziwa grecka nazwa tego tańca to ""sirtaki"", polska nazwa nawiązuje do nazwiska bohatera filmu ""Grek Zorba"")."
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zorz 4Forma podstawowa: zorać
Część mowy/forma fleksyjna:
zórz 8Forma podstawowa: zorze
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zrąb 10Opis: główna część kostrukcji budynków z drewna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zręb 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zrób 10Forma podstawowa: zrobić
Część mowy/forma fleksyjna:
zryć 10Opis: poprzez rycie wyżłobić wgłębienia w podłożu.
Część mowy/forma fleksyjna:
zryj 7Forma podstawowa: zryć
Opis: poprzez rycie wyżłobić wgłębienia w podłożu.
Część mowy/forma fleksyjna:
zryp 6Forma podstawowa: zrypać
Część mowy/forma fleksyjna:
zsyp 6Forma podstawowa: zsypać
Opis: miejsce w wielopiętrowym budynku wielorodzinnym, składające się z szybu i co najmniej jednej komory na odpady, służące do usuwania śmieci z poszczególnych pięter.
Część mowy/forma fleksyjna:
zuch 9Opis: członek najmłodszej grupy metodycznej w organizacji harcerskiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zuje 8Forma podstawowa: zuja
zuję 12Forma podstawowa: zuja
zupę 11Forma podstawowa: zupa
Opis: porcja zupy (zazwyczaj naczynie - talerz, miska - pełne zupy, aktualnie można też zaobserować, że znaczenie uległo rozszerzeniu, nazywa się tak też np. jedną porcję proszku do ugotowania zupy instant
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zupo 7Forma podstawowa: zupa
Opis: porcja zupy (zazwyczaj naczynie - talerz, miska - pełne zupy, aktualnie można też zaobserować, że znaczenie uległo rozszerzeniu, nazywa się tak też np. jedną porcję proszku do ugotowania zupy instant
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwab 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwać 9Część mowy/forma fleksyjna:
zwań 10Forma podstawowa: zwać
zwąc 9Forma podstawowa: zwać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
zwem 5Forma podstawowa: zew
Opis: wezwanie do działania, na które oczekuje się natychmiastowej reakcji.
zwęź 16Forma podstawowa: zwęzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwid 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwie 4Forma podstawowa: zwiedzieć
Część mowy/forma fleksyjna:
zwił 6Forma podstawowa: zwić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwiń 10Forma podstawowa: zwinąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zwoi 4Forma podstawowa: zwoić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zwój
Opis: pierwotna postać książki, kształt zwiniętego papieru, pergaminu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwoź 12Forma podstawowa: zwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwój 10Opis: pierwotna postać książki, kształt zwiniętego papieru, pergaminu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwór 8Forma podstawowa: zwora
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwów 8Forma podstawowa: zew
Opis: wezwanie do działania, na które oczekuje się natychmiastowej reakcji.
zwóź 16Forma podstawowa: zwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
zysk 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zysy 6Forma podstawowa: zys
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zyza 5Forma podstawowa: zyz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zzuj 8Forma podstawowa: zzuć
Część mowy/forma fleksyjna:
zzuł 8Forma podstawowa: zzuć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżuć 15Część mowy/forma fleksyjna:
zżuj 12Forma podstawowa: zżuć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżuł 12Forma podstawowa: zżuć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżył 11Forma podstawowa: zżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zacz 5Część mowy/forma fleksyjna:
zada 5Forma podstawowa: zadać
Część mowy/forma fleksyjna:
zadr 5Forma podstawowa: zadra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zajd 7Forma podstawowa: zajda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zali 5Forma podstawowa: zala
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zasp 5Forma podstawowa: zaspa
Opis: pagórek śniegu, zazwyczaj utworzony przez działanie wiatru, czasem usypany przez człowieka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zaum 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbaw 6Forma podstawowa: zbawić
Część mowy/forma fleksyjna:
zbić 11Forma podstawowa: zbicie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbij 8Forma podstawowa: zbić
Część mowy/forma fleksyjna:
zbił 8Forma podstawowa: zbić
Część mowy/forma fleksyjna:
zbój 12Opis: przestępca siejący postrach, zamieszkujący często w lesie, z dala od siedlisk ludzkich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbyć 12Forma podstawowa: zbycie
Opis: odpowiedzieć w sposób ignorujący, wymijający, lekceważący, potraktować kogoś na odczepnego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: odpowiedzieć w sposób ignorujący, wymijający, lekceważący, potraktować kogoś na odczepnego.
Część mowy/forma fleksyjna:
zbył 9Forma podstawowa: zbyć
Opis: odpowiedzieć w sposób ignorujący, wymijający, lekceważący, potraktować kogoś na odczepnego.
Część mowy/forma fleksyjna:
zbyt 8Część mowy/forma fleksyjna:
zdaj 7Forma podstawowa: zdać
Część mowy/forma fleksyjna:
zdał 7Forma podstawowa: zdać
Część mowy/forma fleksyjna:
zdam 6Forma podstawowa: zdać
Część mowy/forma fleksyjna:
zdeb 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zdoi 5Forma podstawowa: zdoić
Część mowy/forma fleksyjna:
zdój 11Forma podstawowa: zdoić
Część mowy/forma fleksyjna:
zebr 6Forma podstawowa: zebra
Opis: ciasto, które w przekroju jest jasno-ciemne, fragmenty jasnego ciasta przeplatają się z fragmentami ciemnego fantazyjnymi pasami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zecy 6Forma podstawowa: zek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zeka 5Forma podstawowa: zek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zeki 5Forma podstawowa: zek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
zeku 7Forma podstawowa: zek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zeli 5Forma podstawowa: zel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zenu 6Forma podstawowa: zen
Opis: nurt buddyzmu oparty na praktykach medytacyjnych, których istotą jest poznanie swojej prawdziwej natury.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zeny 5Forma podstawowa: zen
Opis: nurt buddyzmu oparty na praktykach medytacyjnych, których istotą jest poznanie swojej prawdziwej natury.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zenz 4Forma podstawowa: zenza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zera 4Forma podstawowa: zero
Opis: mało ważna osoba.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zeru 6Forma podstawowa: zero
Opis: mało ważna osoba.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zeta 5Forma podstawowa: zet
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zety 6Forma podstawowa: zeta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zeza 4Forma podstawowa: zez
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zezy 5Forma podstawowa: zez
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zębu 12Forma podstawowa: ząb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zęby 11Forma podstawowa: ząb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zęza 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zęzo 8Forma podstawowa: zęza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zęzy 9Forma podstawowa: zęza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgag 8Forma podstawowa: zgaga
Opis: poczucie niesmaku po jakimś wydarzeniu, złe samopoczucie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgap 7Forma podstawowa: zgapić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgaś 10Forma podstawowa: zgasić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgiń 12Forma podstawowa: zginąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zgna 6Forma podstawowa: zgnać
Część mowy/forma fleksyjna:
zgoń 12Forma podstawowa: zgonić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgód 11Forma podstawowa: zgoda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgól 11Forma podstawowa: zgolić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgra 6Forma podstawowa: zgrać
Część mowy/forma fleksyjna:
ziaj 6Forma podstawowa: ziajać
Część mowy/forma fleksyjna:
ziań 10Forma podstawowa: ziać
ziąb 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ziębić
Część mowy/forma fleksyjna:
ziej 6Forma podstawowa: ziać
Część mowy/forma fleksyjna:
ziem 5Forma podstawowa: ziemia
Opis: kraj, państwo, ojczyzna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziew 4Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zikr 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zile 5Forma podstawowa: ził
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziły 7Forma podstawowa: ził
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zimą 9Forma podstawowa: zima
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zimę 9Forma podstawowa: zima
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zimo 5Forma podstawowa: zima
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zimy 6Forma podstawowa: zima
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziny 5Forma podstawowa: zin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: zin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziom 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziół 10Forma podstawowa: ziele
Opis: ususzona (lub stosunkowo rzadziej używana jako świeża) w całości, zazwyczaj jeszcze dodatkowo spreparowana (np. otarta) roślina zielna, która może znaleźć zastosowanie w kulinariach, ziołolecznictwie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zioło
Opis: preparat gł. liści roślin zielnych, zazwyczaj susz, który znajduje zastosowanie w medycynie i kulinariach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zisa 4Forma podstawowa: zis
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zjeb 8Forma podstawowa: zjebać
Część mowy/forma fleksyjna:
zlać 10Część mowy/forma fleksyjna:
zląc 10Forma podstawowa: zlęgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zlęknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zleć 10Forma podstawowa: zlecieć
Część mowy/forma fleksyjna:
zlej 7Forma podstawowa: zlać
Część mowy/forma fleksyjna:
zlew 5Forma podstawowa: zlewa
Opis: zlewozmywak - funkcjonalny odpowiednik umywalki (ujęcie wody) zamontowany w kuchni, służący głównie do mycia naczyń oraz produktów spożywczych i usuwania zbędnych płynów, pozostałych z gotowania potr
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zlim 6
złaj 8Forma podstawowa: złaja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: złajać
Część mowy/forma fleksyjna:
złam 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: złamać
Opis: zmodyfikować barwę, zazwyczaj gasząc, tłumiąc ją za pomocą domieszki innego pigmentu.
Część mowy/forma fleksyjna:
złaz 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złoć 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złom 7Forma podstawowa: złomać
Opis: surowiec wtórny, zużyte metalowe przedmioty, których surowiec można ponownie wykorzystać po przetopieniu.
Część mowy/forma fleksyjna:
złot 7Forma podstawowa: złoto
Opis: w kolorze przypominającym barwę złota: żółtym lub żółtopomarańczowym z metalicznym połyskiem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złój 12Forma podstawowa: złoić
Część mowy/forma fleksyjna:
złów 10Forma podstawowa: złowić
Część mowy/forma fleksyjna:
złóż 14Forma podstawowa: złożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
złud 9Forma podstawowa: złuda
Opis: urojenie, żywione przekonanie o czymś albo o kimś, które nie ma potwierdzenia w rzeczywistości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złup 9Forma podstawowa: złupać
Część mowy/forma fleksyjna:
złym 8Forma podstawowa: złe
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zły
Opis: taki, który jest szkodliwy, niekorzystny, negatywny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zmaz 5Forma podstawowa: zmaza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zmaż 9Forma podstawowa: zmazać
Część mowy/forma fleksyjna:
zmąć 14Forma podstawowa: zmącić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmor 5Forma podstawowa: zmora
Opis: długotrwały i traumatyczny proces lub ciąg wydarzeń.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zmór 9Forma podstawowa: zmora
Opis: długotrwały i traumatyczny proces lub ciąg wydarzeń.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zmóż 13Forma podstawowa: zmóc
Część mowy/forma fleksyjna:
zmyć 11Opis: umyć coś z jakiejś powierzchni do końca.
Część mowy/forma fleksyjna:
zmyj 8Forma podstawowa: zmyć
Opis: umyć coś z jakiejś powierzchni do końca.
Część mowy/forma fleksyjna:
zmyl 7Forma podstawowa: zmylić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmył 8Forma podstawowa: zmyć
Opis: umyć coś z jakiejś powierzchni do końca.
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zmyła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
znad 5Część mowy/forma fleksyjna: przyimek
znał 6Forma podstawowa: znać
Część mowy/forma fleksyjna:
znam 5Forma podstawowa: znać
Część mowy/forma fleksyjna:
znań 10Forma podstawowa: znać
znęć 13Forma podstawowa: znęcić
Część mowy/forma fleksyjna:
zniż 8Forma podstawowa: znizać
Część mowy/forma fleksyjna:
znoi 4Forma podstawowa: znoić
Część mowy/forma fleksyjna:
znos 4Opis: zjawisko znoszenia z kursu jednostki pływającej wskutek oddziaływania na nią prądu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
znój 10Forma podstawowa: znoić
Część mowy/forma fleksyjna:
znów 8Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
znuż 10Forma podstawowa: znużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zocz 5Forma podstawowa: zoczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zoli 5Forma podstawowa: zol
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zołą 10Forma podstawowa: zoła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zoło 6Forma podstawowa: zoła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zoły 7Forma podstawowa: zoła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zołz 6Forma podstawowa: zołza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zoną 8Forma podstawowa: zona
Opis: wycinek przestrzeni, mniejszy obszar wydzielony w obrębie większego obszaru.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zony 5Forma podstawowa: zona
Opis: wycinek przestrzeni, mniejszy obszar wydzielony w obrębie większego obszaru.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zoom 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zouk 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zórz 8Forma podstawowa: zorać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zorza
Opis: zjawisko atmosferyczne polegające na zmianie zabarwienia nieba pod wpływem promieni słonecznych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zrań 10Forma podstawowa: zranić
Część mowy/forma fleksyjna:
zraz 4Opis: w ogrodnictwie: tzw. komponent szczepienia, część szlachetnej rośliny (zazwyczaj jednoroczny pęd), którą naszczepia się na podkładce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zraź 12Forma podstawowa: zrazić
Część mowy/forma fleksyjna:
zrąb 10Forma podstawowa: zrąbać
Opis: główna część kostrukcji budynków z drewna.
Część mowy/forma fleksyjna:
zroś 8Forma podstawowa: zrosić
Część mowy/forma fleksyjna:
zruć 11Forma podstawowa: zrucić
Część mowy/forma fleksyjna:
zrył 7Forma podstawowa: zryć
Opis: poprzez rycie wyżłobić wgłębienia w podłożu.
Część mowy/forma fleksyjna:
zryw 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zsuń 12Forma podstawowa: zsunąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zsuw 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zsyp 6Opis: miejsce w wielopiętrowym budynku wielorodzinnym, składające się z szybu i co najmniej jednej komory na odpady, służące do usuwania śmieci z poszczególnych pięter.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zubr 8
zuja 8
zują 12Forma podstawowa: zuja
zujo 8Forma podstawowa: zuja
zulu 9Forma podstawowa: zula
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zumb 9Forma podstawowa: zumba
zupa 7Opis: porcja zupy (zazwyczaj naczynie - talerz, miska - pełne zupy, aktualnie można też zaobserować, że znaczenie uległo rozszerzeniu, nazywa się tak też np. jedną porcję proszku do ugotowania zupy instant
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zupą 11Forma podstawowa: zupa
Opis: porcja zupy (zazwyczaj naczynie - talerz, miska - pełne zupy, aktualnie można też zaobserować, że znaczenie uległo rozszerzeniu, nazywa się tak też np. jedną porcję proszku do ugotowania zupy instant
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zupy 8Forma podstawowa: zupa
Opis: porcja zupy (zazwyczaj naczynie - talerz, miska - pełne zupy, aktualnie można też zaobserować, że znaczenie uległo rozszerzeniu, nazywa się tak też np. jedną porcję proszku do ugotowania zupy instant
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zurn 6Forma podstawowa: zurna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwab 6Forma podstawowa: zwabić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwad 5Forma podstawowa: zwada
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwal 5Forma podstawowa: zwalić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwał 6Forma podstawowa: zwać
Opis: stos czegoś, duża ilość czegoś zwalonego.
Część mowy/forma fleksyjna:
Opis: stos czegoś, duża ilość czegoś zwalonego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zważ 8Forma podstawowa: zważyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zwić 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwie 4Forma podstawowa: zwać
Część mowy/forma fleksyjna:
zwij 6Forma podstawowa: zwać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zwić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwis 4Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwom 5Forma podstawowa: zew
Opis: wezwanie do działania, na które oczekuje się natychmiastowej reakcji.
zwód 9Opis: element instalacji odgromowej, służący bezpośredniemu przyjęciu wyładowań piorunowych i odprowadzeniu do ziemi prądu wyładowania o natężeniu rzędu kilkunastu tysięcy amperów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwój 10Forma podstawowa: zwoić
Opis: pierwotna postać książki, kształt zwiniętego papieru, pergaminu.
Część mowy/forma fleksyjna:
zwór 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwóz 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zyga 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zygać
Część mowy/forma fleksyjna:
zysa 5Forma podstawowa: zys
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zyzą 9Forma podstawowa: zyza
zyzę 9Forma podstawowa: zyza
zyzo 5Forma podstawowa: zyza
zyzy 6Forma podstawowa: zyz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zzuć 11Część mowy/forma fleksyjna:
zżąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
zżął 14Forma podstawowa: zżąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżęć 17Forma podstawowa: zżąć
zżyć 14Część mowy/forma fleksyjna:
zżyj 11Forma podstawowa: zżyć
Część mowy/forma fleksyjna:

Wyrazy na literę z o długości 5

zabaw 7Forma podstawowa: zabawa
Opis: to, że ktoś zachowuje się niepoważnie, nieodpowiedzialnie, robi coś bez kwalifikacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zabawić
Część mowy/forma fleksyjna:
zabić 12Część mowy/forma fleksyjna:
zabij 9Forma podstawowa: zabić
Część mowy/forma fleksyjna:
zabił 9Forma podstawowa: zabić
Część mowy/forma fleksyjna:
zaból 12Forma podstawowa: zaboleć
Część mowy/forma fleksyjna:
zaceń 12Forma podstawowa: zacenić
Część mowy/forma fleksyjna:
zacna 6Forma podstawowa: zacny
Opis: przenośnie: bardzo dobrej jakości.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zacną 10Forma podstawowa: zacny
Opis: przenośnie: bardzo dobrej jakości.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zacne 6Forma podstawowa: zacny
Opis: przenośnie: bardzo dobrej jakości.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zacny 7Opis: przenośnie: bardzo dobrej jakości.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zaćmą 15Forma podstawowa: zaćma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zaćmę 15Forma podstawowa: zaćma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zaćmi 11Forma podstawowa: zaćmić
Część mowy/forma fleksyjna:
zaćmo 11Forma podstawowa: zaćma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zaćpa 11Forma podstawowa: zaćpać
Część mowy/forma fleksyjna:
zadać 11Część mowy/forma fleksyjna:
zadaj 8Forma podstawowa: zadać
Część mowy/forma fleksyjna:
zadał 8Forma podstawowa: zadać
Część mowy/forma fleksyjna:
zadął 12Forma podstawowa: zadąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zadba 8Forma podstawowa: zadbać
Część mowy/forma fleksyjna:
zadem 7Forma podstawowa: zad
Opis: tylna część ciała zwierzęcia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zadęć 15Forma podstawowa: zadęcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zadka 7Forma podstawowa: zadek
Opis: pośladki, tylna część ciała.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zadki 7Forma podstawowa: zadek
Opis: pośladki, tylna część ciała.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zadka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
zadmą 11Forma podstawowa: zadąć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zadma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zadni 6Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zadrą 10Forma podstawowa: zadra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zadry 7Forma podstawowa: zadra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zadum 9Forma podstawowa: zadumić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zadumieć
Część mowy/forma fleksyjna:
zaduś 12Forma podstawowa: zadusić
Część mowy/forma fleksyjna:
zadym 8Forma podstawowa: zadyma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zafra 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zafrę 13Forma podstawowa: zafra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zafro 9Forma podstawowa: zafra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zafry 10Forma podstawowa: zafra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zagać 12Forma podstawowa: zagacić
zagai 7Forma podstawowa: zagaj
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zagiń 13Forma podstawowa: zaginąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zagoi 7Forma podstawowa: zagoić
Część mowy/forma fleksyjna:
zagój 13Forma podstawowa: zagoić
Część mowy/forma fleksyjna:
zagra 7Forma podstawowa: zagrać
Część mowy/forma fleksyjna:
zagub 11Forma podstawowa: zaguba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zagubić
Część mowy/forma fleksyjna:
zaira 5Forma podstawowa: zair
Opis: nazwa walut Zairu w II poł. XX wieku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zairy 6Forma podstawowa: zair
Opis: nazwa walut Zairu w II poł. XX wieku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zając 12Opis: dziczyzna, mięso zająca (także: mięso przygotowane do spożycia, jako że zająca przyrządza się i serwuje zwykle w całości).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zająć 16Część mowy/forma fleksyjna:
zajdą 12Forma podstawowa: zajda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zajść
Część mowy/forma fleksyjna:
zajdę 12Forma podstawowa: zajda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zajeb 9Forma podstawowa: zajebać
Część mowy/forma fleksyjna:
zajęć 16Forma podstawowa: zajęcia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zajęcie
Opis: świadoma czynność polegająca na wkładanym wysiłku w celu osiągnięcia założonego celu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zajmą 12Forma podstawowa: zająć
Część mowy/forma fleksyjna:
zajmę 12Forma podstawowa: zająć
Część mowy/forma fleksyjna:
zajob 9Opis: groźna, źle oceniana osoba z problemami psychicznymi.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zakał 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zakała
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zakat 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zakaz 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zakaź 14Forma podstawowa: zakazić
Część mowy/forma fleksyjna:
zakip 7Forma podstawowa: zakipieć
Część mowy/forma fleksyjna:
zakiś 10Forma podstawowa: zakisić
Część mowy/forma fleksyjna:
zakon 6Opis: w potocznym rozumieniu: każda wspólnotowa forma życia konsekrowanego, której członkowie składają śluby publiczne (uroczyste bądź proste).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zakop 7Opis: usypisko lub rów, który został zakopany.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zakopać
Opis: usypisko lub rów, który został zakopany.
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zakopić
Opis: usypisko lub rów, który został zakopany.
Część mowy/forma fleksyjna:
zakoś 10Forma podstawowa: zakosić
Część mowy/forma fleksyjna:
zakpi 7Forma podstawowa: zakpić
Część mowy/forma fleksyjna:
zakup 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zakus 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zalań 12Forma podstawowa: zalać
zaląc 11Forma podstawowa: zalęgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zaleć 11Forma podstawowa: zalecieć
Opis: dać się odczuć jako coś negatywnego, sprawić negatywne wrażenie.
Część mowy/forma fleksyjna:
zalep 7Forma podstawowa: zalepić
Część mowy/forma fleksyjna:
zaleś 10Forma podstawowa: zalesić
Część mowy/forma fleksyjna:
zalet 7Forma podstawowa: zaleta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zalew 6Opis: zmasowane pojawienie się jakiejś idei bądź produktu, często niechcianego, niechętnie odbieranego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zalewo
Opis: zmasowane pojawienie się jakiejś idei bądź produktu, często niechcianego, niechętnie odbieranego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zaleź 14Forma podstawowa: zaleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
zależ 10Forma podstawowa: zależeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zaliż 10Forma podstawowa: zalizać
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: kublik
załam 8Opis: miejsce załamania czegoś, obszar, który się załamał.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
załoi 7Forma podstawowa: załoić
Część mowy/forma fleksyjna:
załóg 13Forma podstawowa: załoga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
załój 13Forma podstawowa: załoić
Część mowy/forma fleksyjna:
załów 11Forma podstawowa: załowić
Część mowy/forma fleksyjna:
załóż 15Forma podstawowa: założyć
Część mowy/forma fleksyjna:
załże 11Forma podstawowa: załgać
Część mowy/forma fleksyjna:
załżę 15Forma podstawowa: załgać
Część mowy/forma fleksyjna:
zamaż 10Forma podstawowa: zamazać
Opis: o procesach niezależnych od człowieka - zmienić, przeinaczyć, zniknąć, np. zamazać granice pojęć, istotę sprawy.
Część mowy/forma fleksyjna:
zamąć 15Forma podstawowa: zamącić
Część mowy/forma fleksyjna:
zamia 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zamią 10Forma podstawowa: zamia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zamie 6Forma podstawowa: zamia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zamij 8Forma podstawowa: zamia
zamki 7Forma podstawowa: zamek
Opis: zagranie taktyczne w hokeju, zamknięcie przeciwnika w jego tercji lodowiska/boiska.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zamku 9Forma podstawowa: zamek
Opis: zagranie taktyczne w hokeju, zamknięcie przeciwnika w jego tercji lodowiska/boiska.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zamrą 10Forma podstawowa: zamrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zamrę 10Forma podstawowa: zamrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zamul 9Forma podstawowa: zamulić
Część mowy/forma fleksyjna:
zandr 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zanęć 14Forma podstawowa: zanęcić
Część mowy/forma fleksyjna:
zanęt 10Forma podstawowa: zanęta
Opis: pokarm o dużej wartości aromatycznej podawany w łowisko w celu przywabienia i utrzymania w nim ryb.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zanim 6Część mowy/forma fleksyjna: spójnik podrzędny
zaniż 9Forma podstawowa: zaniżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zanni 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
zanoś 9Forma podstawowa: zanosić
Opis: starać się o coś, wykonywać czynności polegające na komunikacji, by to osiągnąć.
Część mowy/forma fleksyjna:
zanuć 12Forma podstawowa: zanucić
Część mowy/forma fleksyjna:
zaobl 8Forma podstawowa: zaoblić
Opis: ukształtować tak, że coś nabierze obłego kształtu.
Część mowy/forma fleksyjna:
zaorz 5Forma podstawowa: zaorać
Część mowy/forma fleksyjna:
zapal 7Forma podstawowa: zapalić
Część mowy/forma fleksyjna:
zapał 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zapas 6Opis: nadwyżka czegoś (również niematerialnego), coś, co ma starczyć na później.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zapęd 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zapij 8Forma podstawowa: zapić
Opis: wypić większą ilość alkoholu, być pijanym (w większym lub mniejszym stopniu).
Część mowy/forma fleksyjna:
zapił 8Forma podstawowa: zapić
Opis: wypić większą ilość alkoholu, być pijanym (w większym lub mniejszym stopniu).
Część mowy/forma fleksyjna:
zapnę 10Forma podstawowa: zapiąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zapór 10Forma podstawowa: zapora
Opis: bariera przegradzająca dolinę rzeki w celu spiętrzenia wody, zwykle betonowa, żelbetowa lub ziemna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zaprą 10Forma podstawowa: zaprzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zaprę 10Forma podstawowa: zaprzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zarań 11Forma podstawowa: zaranie
Opis: świt, pierwsza faza rozpoczynającego się dnia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zaraz 5Forma podstawowa: zaraza
Opis: Orobanche – rodzaj bezzieleniowych roślin cudzożywnych należących do rodziny zarazowatych, rośliny z tego rodzaju nie przeprowadzają fotosyntezy, lecz pasożytują na innych roślinach, głównie na rośli
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zarib 7Forma podstawowa: zariba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zarób 11Forma podstawowa: zarobić
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zarój 11Forma podstawowa: zaroić
Część mowy/forma fleksyjna:
zarwę 9Forma podstawowa: zarwać
Część mowy/forma fleksyjna:
zaryj 8Forma podstawowa: zaryć
Część mowy/forma fleksyjna:
zarył 8Forma podstawowa: zaryć
Część mowy/forma fleksyjna:
zarżę 13Forma podstawowa: zarżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zarży 10Forma podstawowa: zarżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zasęp 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zasię 9Część mowy/forma fleksyjna:
zasil 6Forma podstawowa: zasilić
Część mowy/forma fleksyjna:
zasnę 9Forma podstawowa: zasnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zasób 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zasól 10Forma podstawowa: zasolić
Część mowy/forma fleksyjna:
zaspą 10Forma podstawowa: zaspa
Opis: pagórek śniegu, zazwyczaj utworzony przez działanie wiatru, czasem usypany przez człowieka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zasra 5Forma podstawowa: zasrać
Część mowy/forma fleksyjna:
zassą 9Forma podstawowa: zassać
Część mowy/forma fleksyjna:
zassę 9Forma podstawowa: zassać
Część mowy/forma fleksyjna:
zasuń 13Forma podstawowa: zasunąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zasuw 7Forma podstawowa: zasuwa
Opis: ruchoma płyta służąca do regulowania przepływu cieczy bądź gazów, np. w przewodach kominowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zasyf 10Forma podstawowa: zasyfić
Część mowy/forma fleksyjna:
zasyp 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zasypać
Część mowy/forma fleksyjna:
zaśby 12
zaślą 14Forma podstawowa: zasłać
Część mowy/forma fleksyjna:
zaśle 10Forma podstawowa: zasłać
Część mowy/forma fleksyjna:
zaślę 14Forma podstawowa: zasłać
Część mowy/forma fleksyjna:
zatęż 14Forma podstawowa: zatężyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zatlą 11Forma podstawowa: zatlić
Część mowy/forma fleksyjna:
zatoń 12Forma podstawowa: zatonąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zator 6Forma podstawowa: zatory
Opis: nagromadzenie się różnego rodzaju działań, operacji zaburzających dotychczasowy przebieg czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zatrę 10Forma podstawowa: zatrzeć
Opis: usunąć coś trąc, szorując, celowo lub przez przypadek.
Część mowy/forma fleksyjna:
zatup 9Forma podstawowa: zatupać
Część mowy/forma fleksyjna:
zawad 6Forma podstawowa: zawada
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zawady
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zawal 6Forma podstawowa: zawalić
Część mowy/forma fleksyjna:
zawał 7Opis: zawał mięśnia sercowego - martwica mięśnia sercowego spowodowana jego niedokrwieniem na skutek zamknięcia tętnicy wieńcowej doprowadzającej krew do obszaru serca.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zaważ 9Forma podstawowa: zaważyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zawdy 7Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
zawij 7Forma podstawowa: zawić
Część mowy/forma fleksyjna:
zawiń 11Forma podstawowa: zawinąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zawód 10Opis: rozczarowanie, nieziszczenie się, niespełnienie marzeń, planów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zawój 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zawór 9Forma podstawowa: zawora
Opis: rygiel, urządzenie zamykające.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zawóź 17Forma podstawowa: zawozić
Część mowy/forma fleksyjna:
zawre 5Forma podstawowa: zawrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zawyć 11Część mowy/forma fleksyjna:
zawyj 8Forma podstawowa: zawyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zawył 8Forma podstawowa: zawyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zawyż 10Forma podstawowa: zawyżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zazul 8Forma podstawowa: zazula
Opis: ludowe określenie kukułki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zażeż 13Forma podstawowa: zażec
Część mowy/forma fleksyjna:
zażre 9Forma podstawowa: zażreć
Część mowy/forma fleksyjna:
zażył 12Forma podstawowa: zażyć
Część mowy/forma fleksyjna:
ząbek 12Forma podstawowa: ząbki
Opis: forma cebulki charakterystyczna np. dla czosnku i lilii.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ząbka 12Forma podstawowa: ząbek
Opis: forma cebulki charakterystyczna np. dla czosnku i lilii.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ząbek
Opis: forma cebulki charakterystyczna np. dla czosnku i lilii.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ząbki 12Forma podstawowa: ząbek
Opis: forma cebulki charakterystyczna np. dla czosnku i lilii.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ząbku 14Forma podstawowa: ząbek
Opis: forma cebulki charakterystyczna np. dla czosnku i lilii.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbawi 7Forma podstawowa: zbawić
Część mowy/forma fleksyjna:
zbędą 16Forma podstawowa: zbyć
Opis: odpowiedzieć w sposób ignorujący, wymijający, lekceważący, potraktować kogoś na odczepnego.
Część mowy/forma fleksyjna:
zbędę 16Forma podstawowa: zbyć
Opis: odpowiedzieć w sposób ignorujący, wymijający, lekceważący, potraktować kogoś na odczepnego.
Część mowy/forma fleksyjna:
zbici 8Forma podstawowa: zbić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: zbity
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zbieg 9Opis: osoba, która uciekła, zbiegła.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbieś 11Forma podstawowa: zbiesić
Część mowy/forma fleksyjna:
zbija 9Forma podstawowa: zbijać
Część mowy/forma fleksyjna:
zbije 9Forma podstawowa: zbić
Część mowy/forma fleksyjna:
zbiję 13Forma podstawowa: zbić
Część mowy/forma fleksyjna:
zbili 8Forma podstawowa: zbić
Część mowy/forma fleksyjna:
zbiła 9Forma podstawowa: zbić
Część mowy/forma fleksyjna:
zbiły 10Forma podstawowa: zbić
Część mowy/forma fleksyjna:
zbiry 8Forma podstawowa: zbir
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
zbita 8Forma podstawowa: zbity
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zbitą 12Forma podstawowa: zbity
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zbite 8Forma podstawowa: zbity
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zbito 8Forma podstawowa: zbity
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
zbity 9Forma podstawowa: zbić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zbocz 8Forma podstawowa: zboczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zbodę 12Forma podstawowa: zbóść
Część mowy/forma fleksyjna:
zbodź 16Forma podstawowa: zbość
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zbóść
Część mowy/forma fleksyjna:
zboin 7Forma podstawowa: zboiny
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zboru 9Forma podstawowa: zbór
Opis: kircha - kościół protestancki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbory 8Forma podstawowa: zbór
Opis: kircha - kościół protestancki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zboża 11Forma podstawowa: zboże
Opis: ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbódł 14Forma podstawowa: zbość
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zbóść
Część mowy/forma fleksyjna:
zbója 13Forma podstawowa: zbój
Opis: przestępca siejący postrach, zamieszkujący często w lesie, z dala od siedlisk ludzkich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbóje 13Forma podstawowa: zbój
Opis: przestępca siejący postrach, zamieszkujący często w lesie, z dala od siedlisk ludzkich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
zbóść 20Część mowy/forma fleksyjna:
zbroi 7Forma podstawowa: zbroić
Część mowy/forma fleksyjna:
zbrój 13Forma podstawowa: zbroja
Opis: element uzbrojenia żołnierzy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbuja 11Forma podstawowa: zbujać
Część mowy/forma fleksyjna:
zbuka 10Forma podstawowa: zbuk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbuki 10Forma podstawowa: zbuk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zburz 9Forma podstawowa: zburzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zbyci 9Forma podstawowa: zbyć
Opis: odpowiedzieć w sposób ignorujący, wymijający, lekceważący, potraktować kogoś na odczepnego.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zbyły 11Forma podstawowa: zbyć
Opis: odpowiedzieć w sposób ignorujący, wymijający, lekceważący, potraktować kogoś na odczepnego.
Część mowy/forma fleksyjna:
zbyrt 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbytą 13Forma podstawowa: zbyć
Opis: odpowiedzieć w sposób ignorujący, wymijający, lekceważący, potraktować kogoś na odczepnego.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zbyte 9Forma podstawowa: zbyć
Opis: odpowiedzieć w sposób ignorujący, wymijający, lekceważący, potraktować kogoś na odczepnego.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zbyto 9Forma podstawowa: zbyć
Opis: odpowiedzieć w sposób ignorujący, wymijający, lekceważący, potraktować kogoś na odczepnego.
Część mowy/forma fleksyjna:
zbytu 11Forma podstawowa: zbyt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zdaje 8Forma podstawowa: zdawać
Część mowy/forma fleksyjna:
zdaję 12Forma podstawowa: zdawać
Część mowy/forma fleksyjna:
zdała 8Forma podstawowa: zdać
Część mowy/forma fleksyjna:
zdało 8Forma podstawowa: zdać
Część mowy/forma fleksyjna:
zdamy 8Forma podstawowa: zdać
Część mowy/forma fleksyjna:
zdana 6Forma podstawowa: zdać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zdano 6Forma podstawowa: zdać
Część mowy/forma fleksyjna:
zdarć 11Forma podstawowa: zedrzeć
zdarł 8Forma podstawowa: zedrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zdarz 6Forma podstawowa: zdarzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zdasz 6Forma podstawowa: zdać
Część mowy/forma fleksyjna:
zdąża 14Forma podstawowa: zdążać
Część mowy/forma fleksyjna:
zdążę 18Forma podstawowa: zdążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zdeba 8Forma podstawowa: zdeb
zdebi 8Forma podstawowa: zdeb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zdeby 9Forma podstawowa: zdeb
zderz 6Forma podstawowa: zderzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zdjąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
zdjął 14Forma podstawowa: zdjąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zdjęć 17Forma podstawowa: zdjęcia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zdław 8Forma podstawowa: zdławić
Część mowy/forma fleksyjna:
zdobi 8Forma podstawowa: zdobić
Część mowy/forma fleksyjna:
zdoił 8Forma podstawowa: zdoić
Część mowy/forma fleksyjna:
zdoją 12Forma podstawowa: zdoić
Część mowy/forma fleksyjna:
zdoję 12Forma podstawowa: zdoić
Część mowy/forma fleksyjna:
zdoła 8Forma podstawowa: zdołać
Część mowy/forma fleksyjna:
zdroń 12
zdrój 12Opis: zdrojowisko - miejscowość uzdrowiskowa, kurort, w którym występują źródła wód leczniczych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zdróż 14Forma podstawowa: zdrożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zduny 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zdurz 8Forma podstawowa: zdurzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zdusi 8Forma podstawowa: zdusić
Część mowy/forma fleksyjna:
zdwój 12Forma podstawowa: zdwoić
Część mowy/forma fleksyjna:
zdysz 7Forma podstawowa: zdyszeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zdżar 10Opis: w geologii: zwał, nagromadzenie kamieni, miejsce pokryte zwałami kamieni, zwykle na brzegach potoków i rzek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zebra 7Opis: ciasto, które w przekroju jest jasno-ciemne, fragmenty jasnego ciasta przeplatają się z fragmentami ciemnego fantazyjnymi pasami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zebrą 11Forma podstawowa: zebra
Opis: ciasto, które w przekroju jest jasno-ciemne, fragmenty jasnego ciasta przeplatają się z fragmentami ciemnego fantazyjnymi pasami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zebro 7Forma podstawowa: zebra
Opis: ciasto, które w przekroju jest jasno-ciemne, fragmenty jasnego ciasta przeplatają się z fragmentami ciemnego fantazyjnymi pasami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zebry 8Forma podstawowa: zebra
Opis: ciasto, które w przekroju jest jasno-ciemne, fragmenty jasnego ciasta przeplatają się z fragmentami ciemnego fantazyjnymi pasami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zecer 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zecie 6Forma podstawowa: zeta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zedrą 10Forma podstawowa: zedrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zefir 9Opis: bawełniana cienka i gęsta tkanina o gładkiej powierzchni, która zwykle posiada jakiś efekt tkacki (fakturę, widoczny wzór, jeśli wykonana z użyciem kolorowych nici), stosowana na koszule męskie i blu
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: bawełniana cienka i gęsta tkanina o gładkiej powierzchni, która zwykle posiada jakiś efekt tkacki (fakturę, widoczny wzór, jeśli wykonana z użyciem kolorowych nici), stosowana na koszule męskie i blu
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zegar 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zegną 11Forma podstawowa: zgiąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zegnę 11Forma podstawowa: zgiąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zejdą 12Forma podstawowa: zejść
Część mowy/forma fleksyjna:
zejść 16Forma podstawowa: zejście
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zeków 10Forma podstawowa: zek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zelom 7Forma podstawowa: zele
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zeluj 10Forma podstawowa: zelować
Część mowy/forma fleksyjna:
zelżą 14Forma podstawowa: zelżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zelżę 14Forma podstawowa: zelżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zełżę 15Forma podstawowa: zełgać
Część mowy/forma fleksyjna:
zemną 10Forma podstawowa: zmiąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zemnę 10Forma podstawowa: zmiąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zenom 6Forma podstawowa: zen
Opis: nurt buddyzmu oparty na praktykach medytacyjnych, których istotą jest poznanie swojej prawdziwej natury.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zenza 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zenzy 6Forma podstawowa: zenza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zepną 10Forma podstawowa: spiąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zepnę 10Forma podstawowa: spiąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zerib 7Forma podstawowa: zeriba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zerka 6Forma podstawowa: zerkać
Część mowy/forma fleksyjna:
zeruj 9Forma podstawowa: zerować
Część mowy/forma fleksyjna:
zerwą 9Forma podstawowa: zerwa
Opis: Phyteuma – rodzaj roślin należący do rodziny dzwonkowatych, należy do niego ok. 40 gatunków pochodzących z Europy i Azji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zesra 5Forma podstawowa: zesrać
Część mowy/forma fleksyjna:
zesuń 13Forma podstawowa: zesunąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zetem 7Forma podstawowa: zet
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zetka 7
zetki 7Forma podstawowa: zetka
zetko 7Forma podstawowa: zetka
zetlę 11Forma podstawowa: zetlić
Część mowy/forma fleksyjna:
zetli 7Forma podstawowa: zetlić
Część mowy/forma fleksyjna:
zetną 10Forma podstawowa: ściąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zetnę 10Forma podstawowa: ściąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zetor 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zetrą 10Forma podstawowa: zetrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zeusa 7Forma podstawowa: zeus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zeusy 8Forma podstawowa: zeus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zewem 6Forma podstawowa: zew
Opis: wezwanie do działania, na które oczekuje się natychmiastowej reakcji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zewom 6Forma podstawowa: zew
Opis: wezwanie do działania, na które oczekuje się natychmiastowej reakcji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zewów 9Forma podstawowa: zew
Opis: wezwanie do działania, na które oczekuje się natychmiastowej reakcji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zewrę 9Forma podstawowa: zewrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zezom 6Forma podstawowa: zez
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zezów 9Forma podstawowa: zez
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zezuć 12Część mowy/forma fleksyjna:
zeźlę 18Forma podstawowa: zeźlić
Część mowy/forma fleksyjna:
zeźli 14Forma podstawowa: zeźlić
Część mowy/forma fleksyjna:
zeżną 13Forma podstawowa: zżąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zeżnę 13Forma podstawowa: zżąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zeżre 9Forma podstawowa: zeżreć
Część mowy/forma fleksyjna:
zębak 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zębca 12Forma podstawowa: zębiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zębce 12Forma podstawowa: zębiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zębcu 14Forma podstawowa: zębiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zębem 12Forma podstawowa: ząb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zębie 11Forma podstawowa: ząb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zębin 11Forma podstawowa: zębina
Opis: tkanka kostna otaczająca miazgę zębową, tworząca masę i szkielet zęba.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zębną 15Forma podstawowa: zębny
Opis: dotyczący zęba lub zębów (tworu anatomicznego).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zębne 11Forma podstawowa: zębny
Opis: dotyczący zęba lub zębów (tworu anatomicznego).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zębów 15Forma podstawowa: ząb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zęzie 9Forma podstawowa: zęza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgada 8Forma podstawowa: zgadać
Część mowy/forma fleksyjna:
zgadł 10Forma podstawowa: zgadnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zgagą 13Forma podstawowa: zgaga
Opis: poczucie niesmaku po jakimś wydarzeniu, złe samopoczucie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgagę 13Forma podstawowa: zgaga
Opis: poczucie niesmaku po jakimś wydarzeniu, złe samopoczucie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgapi 8Forma podstawowa: zgapić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgaru 9Forma podstawowa: zgar
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgary 8Forma podstawowa: zgar
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgasi 7Forma podstawowa: zgasić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgiąć 16Część mowy/forma fleksyjna:
zginą 11Forma podstawowa: zginąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zginę 11Forma podstawowa: zginąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zgleb 10Forma podstawowa: zglebić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgład 10Opis: pobrana skośnie, poprzecznie lub podłużnie względem osi materiału i odpowiednio przygotowana próbka do badań mikroskopowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgłąb 15Forma podstawowa: zgłębić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgłęb 15Forma podstawowa: zgłębić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgłoś 13Forma podstawowa: zgłosić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgnać 12Część mowy/forma fleksyjna:
zgnał 9Forma podstawowa: zgnać
Część mowy/forma fleksyjna:
zgnań 13Forma podstawowa: zgnać
zgnęb 13Forma podstawowa: zgnębić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgnić 12Część mowy/forma fleksyjna:
zgnij 9Forma podstawowa: zgnić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgnił 9Forma podstawowa: zgnić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgnoi 7Forma podstawowa: zgnoić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgnój 13Forma podstawowa: zgnoić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgoda 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgodą 12Forma podstawowa: zgoda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgodę 12Forma podstawowa: zgoda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgodo 8Forma podstawowa: zgoda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zgoda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgody 9Forma podstawowa: zgoda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgoić 12Część mowy/forma fleksyjna:
zgoił 9Forma podstawowa: zgoić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgolą 12Forma podstawowa: zgolić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgolę 12Forma podstawowa: zgolić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgoła 9Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgoni 7Forma podstawowa: zgonić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgrai 7Forma podstawowa: zgraja
Opis: gromada zwierząt, która zachowuje się zazwyczaj nieprzyjaźnie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgraj 9Forma podstawowa: zgrać
Część mowy/forma fleksyjna:
zgrał 9Forma podstawowa: zgrać
Część mowy/forma fleksyjna:
zgred 8Opis: lekceważąco lub pogardliwie o starszej osobie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgręz 11Forma podstawowa: zgręza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgrom 8Forma podstawowa: zgra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgryw 8Opis: żart, śmieszna sytuacja, zachowanie, wydarzenie, które są robione dla śmiechu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgryź 16Forma podstawowa: zgryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
zguba 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgubę 15Forma podstawowa: zguba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgubo 11Forma podstawowa: zguba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zguby 12Forma podstawowa: zguba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziaję 11Forma podstawowa: ziaja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ziajać
Część mowy/forma fleksyjna:
ziali 6Forma podstawowa: ziać
Część mowy/forma fleksyjna:
ziały 8Forma podstawowa: ziać
Część mowy/forma fleksyjna:
ziano 5Forma podstawowa: ziać
Część mowy/forma fleksyjna:
ziarn 5Forma podstawowa: ziarno
Opis: mała drobina czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziąbł 13Forma podstawowa: ziębnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ziąbu 13Forma podstawowa: ziąb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziąby 12Forma podstawowa: ziąb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zieją 11Forma podstawowa: ziać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zieja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zieje 7Forma podstawowa: ziać
Część mowy/forma fleksyjna:
zieję 11Forma podstawowa: ziać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zieja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziele 6Opis: ususzona (lub stosunkowo rzadziej używana jako świeża) w całości, zazwyczaj jeszcze dodatkowo spreparowana (np. otarta) roślina zielna, która może znaleźć zastosowanie w kulinariach, ziołolecznictwie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziewu 7Forma podstawowa: ziew
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziewy 6Forma podstawowa: ziew
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zięba 11Opis: ptak z podrodziny Fringillinae z rodziny łuszczaków (Fringillidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziębą 15Forma podstawowa: zięba
Opis: ptak z podrodziny Fringillinae z rodziny łuszczaków (Fringillidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziębę 15Forma podstawowa: zięba
Opis: ptak z podrodziny Fringillinae z rodziny łuszczaków (Fringillidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziębi 11Forma podstawowa: ziębić
Część mowy/forma fleksyjna:
ziębl 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zikra 6Forma podstawowa: zikr
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zikry 7Forma podstawowa: zikr
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zimna 6Forma podstawowa: zimny
Opis: martwy - taki, który nie żyje.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zimną 10Forma podstawowa: zimny
Opis: martwy - taki, który nie żyje.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zimne 6Forma podstawowa: zimny
Opis: martwy - taki, który nie żyje.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: zimny
Opis: martwy - taki, który nie żyje.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
zimno 6Opis: w kolorze określanym jako zimny, zwykle opartym na którejś z barw: niebieskiej, fioletowej, zielonej.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: zimny
Opis: martwy - taki, który nie żyje.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
zimny 7Opis: martwy - taki, który nie żyje.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: martwy - taki, który nie żyje.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zinąd 10Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
zinem 6Forma podstawowa: zin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zinom 6Forma podstawowa: zin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zinów 9Forma podstawowa: zin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziole 6Forma podstawowa: zioło
Opis: preparat gł. liści roślin zielnych, zazwyczaj susz, który znajduje zastosowanie w medycynie i kulinariach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zioła 7Forma podstawowa: ziele
Opis: ususzona (lub stosunkowo rzadziej używana jako świeża) w całości, zazwyczaj jeszcze dodatkowo spreparowana (np. otarta) roślina zielna, która może znaleźć zastosowanie w kulinariach, ziołolecznictwie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: napar z suszonych ziół, zazwyczaj o właściwościach leczniczych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: napar z suszonych ziół, zazwyczaj o właściwościach leczniczych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zioło 7Forma podstawowa: zioła
Opis: napar z suszonych ziół, zazwyczaj o właściwościach leczniczych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziomy 7Forma podstawowa: ziom
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
zipać 11Część mowy/forma fleksyjna:
zipał 8Forma podstawowa: zipać
Część mowy/forma fleksyjna:
zipem 7Forma podstawowa: zip
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zipię 10Forma podstawowa: zipać
Część mowy/forma fleksyjna:
zipże 10Forma podstawowa: zipać
Część mowy/forma fleksyjna:
ziram 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zisem 6Forma podstawowa: zis
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zisie 5Forma podstawowa: zis
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zjada 8Forma podstawowa: zjadać
Część mowy/forma fleksyjna:
zjadę 12Forma podstawowa: zjechać
Część mowy/forma fleksyjna:
zjadł 10Forma podstawowa: zjeść
Część mowy/forma fleksyjna:
zjara 7Forma podstawowa: zjarać
Część mowy/forma fleksyjna:
zjawa 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zjawą 11Forma podstawowa: zjawa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zjawi 7Forma podstawowa: zjawić
Część mowy/forma fleksyjna:
zjawo 7Forma podstawowa: zjawa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zjawy 8Forma podstawowa: zjaw
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zjawa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zjedz 8Forma podstawowa: zjeść
Część mowy/forma fleksyjna:
zjesz 7Forma podstawowa: zjeść
Część mowy/forma fleksyjna:
zjeża 11Forma podstawowa: zjeżać
Część mowy/forma fleksyjna:
zjeżą 15Forma podstawowa: zjeżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zjeżę 15Forma podstawowa: zjeżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zjeży 12Forma podstawowa: zjeżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zlali 7Forma podstawowa: zlać
Część mowy/forma fleksyjna:
zlało 8Forma podstawowa: zlać
Część mowy/forma fleksyjna:
zlały 9Forma podstawowa: zlać
Część mowy/forma fleksyjna:
zlani 6Forma podstawowa: zlać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zlata 7Forma podstawowa: zlatać
Część mowy/forma fleksyjna:
zląkł 13Forma podstawowa: zlęknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zleci 7Forma podstawowa: zlecić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zlecieć
Część mowy/forma fleksyjna:
zleli 7Forma podstawowa: zlać
Część mowy/forma fleksyjna:
zlepu 9Forma podstawowa: zlep
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zlepy 8Forma podstawowa: zlep
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zlewa 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zlewę 10Forma podstawowa: zlewa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zlewo 6Forma podstawowa: zlewa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zlewy 7Forma podstawowa: zlewa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zlezą 10Forma podstawowa: zleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
zleźć 19Część mowy/forma fleksyjna:
zleży 11Forma podstawowa: zleżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zlicz 7Forma podstawowa: zliczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zlimy 8Forma podstawowa: zlim
zliżę 14Forma podstawowa: zlizać
Część mowy/forma fleksyjna:
zlodź 15Forma podstawowa: zlodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
złach 10Forma podstawowa: zło
Opis: zły czyn, to, co ludzie robią i co nie jest dobre.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złady 9Forma podstawowa: zład
Opis: zespół urządzeń w kadłubie statku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złaja 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złają 13Forma podstawowa: złajać
Część mowy/forma fleksyjna:
złaję 13Forma podstawowa: złaja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złajo 9Forma podstawowa: złaja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złasi 7Forma podstawowa: złasić
Część mowy/forma fleksyjna:
złażą 15Forma podstawowa: złazić
Część mowy/forma fleksyjna:
złażę 15Forma podstawowa: złazić
Część mowy/forma fleksyjna:
złego 9Forma podstawowa: złe
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zły
Opis: taki, który jest szkodliwy, niekorzystny, negatywny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
złocą 12Forma podstawowa: złocić
Część mowy/forma fleksyjna:
złoci 8Forma podstawowa: złocić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: złoć
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złogi 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złogu 11Forma podstawowa: złóg
Opis: substancja, która odkłada się w organizmie na skutek jakichś nieprawidłowości metabolicznych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złoić 12Część mowy/forma fleksyjna:
złoją 13Forma podstawowa: złoić
Część mowy/forma fleksyjna:
złoję 13Forma podstawowa: złoić
Część mowy/forma fleksyjna:
złomu 10Forma podstawowa: złom
Opis: surowiec wtórny, zużyte metalowe przedmioty, których surowiec można ponownie wykorzystać po przetopieniu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złota 8Forma podstawowa: złoty
Opis: taki, który zdobył złoty medal albo pierwsze miejsce.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
złotą 12Forma podstawowa: złoty
Opis: taki, który zdobył złoty medal albo pierwsze miejsce.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
złote 8Forma podstawowa: złota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: złoty
Opis: taki, który zdobył złoty medal albo pierwsze miejsce.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
złoto 8Opis: w kolorze przypominającym barwę złota: żółtym lub żółtopomarańczowym z metalicznym połyskiem.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: złoty
Opis: taki, który zdobył złoty medal albo pierwsze miejsce.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
złotu 10Forma podstawowa: złoto
Opis: w kolorze przypominającym barwę złota: żółtym lub żółtopomarańczowym z metalicznym połyskiem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złoty 9Opis: taki, który zdobył złoty medal albo pierwsze miejsce.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
złowi 7Forma podstawowa: złowić
Część mowy/forma fleksyjna:
złożą 15Forma podstawowa: złożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
złożę 15Forma podstawowa: złożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
złoży 12Forma podstawowa: złoże
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: złożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
złudą 14Forma podstawowa: złuda
Opis: urojenie, żywione przekonanie o czymś albo o kimś, które nie ma potwierdzenia w rzeczywistości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złudo 10Forma podstawowa: złuda
Opis: urojenie, żywione przekonanie o czymś albo o kimś, które nie ma potwierdzenia w rzeczywistości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złudy 11Forma podstawowa: złuda
Opis: urojenie, żywione przekonanie o czymś albo o kimś, które nie ma potwierdzenia w rzeczywistości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złych 11Forma podstawowa: zły
Opis: taki, który jest szkodliwy, niekorzystny, negatywny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
złymi 9Forma podstawowa: złe
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zły
Opis: taki, który jest szkodliwy, niekorzystny, negatywny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zmaga 8Forma podstawowa: zmagać
Część mowy/forma fleksyjna:
zmarć 11Forma podstawowa: zemrzeć
zmazą 10Forma podstawowa: zmaza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zmażą 14Forma podstawowa: zmazać
Część mowy/forma fleksyjna:
zmąca 11Forma podstawowa: zmącać
Część mowy/forma fleksyjna:
zmącą 15Forma podstawowa: zmącić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmąci 11Forma podstawowa: zmącić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmęcz 11Forma podstawowa: zmęczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zmiał 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zmiął 12Forma podstawowa: zmiąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zmięć 15Forma podstawowa: zmiąć
zmocz 7Forma podstawowa: zmoczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zmorą 10Forma podstawowa: zmora
Opis: długotrwały i traumatyczny proces lub ciąg wydarzeń.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zmorę 10Forma podstawowa: zmora
Opis: długotrwały i traumatyczny proces lub ciąg wydarzeń.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zmoro 6Forma podstawowa: zmora
Opis: długotrwały i traumatyczny proces lub ciąg wydarzeń.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zmowa 6Opis: nielegalne porozumienie podmiotów gospodarczych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zmowę 10Forma podstawowa: zmowa
Opis: nielegalne porozumienie podmiotów gospodarczych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zmoże 10Forma podstawowa: zmóc
Część mowy/forma fleksyjna:
zmókł 13Forma podstawowa: zmoknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zmórz 10Forma podstawowa: zmorzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zmówi 10Forma podstawowa: zmówić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmrok 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zmruż 12Forma podstawowa: zmrużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zmulą 13Forma podstawowa: zmulić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmusi 8Forma podstawowa: zmusić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmyci 8Forma podstawowa: zmyć
Opis: umyć coś z jakiejś powierzchni do końca.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zmyję 13Forma podstawowa: zmyć
Opis: umyć coś z jakiejś powierzchni do końca.
Część mowy/forma fleksyjna:
zmyka 8Forma podstawowa: zmykać
Część mowy/forma fleksyjna:
zmylą 12Forma podstawowa: zmylić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmyle 8Forma podstawowa: zmyła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zmyła 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zmyłę 13Forma podstawowa: zmyła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zmyły 10Forma podstawowa: zmyć
Opis: umyć coś z jakiejś powierzchni do końca.
Część mowy/forma fleksyjna:
zmyśl 12Forma podstawowa: zmyślić
Opis: wymyślić samemu jakąś historię i przekazać ją.
Część mowy/forma fleksyjna:
zmyto 8Forma podstawowa: zmyć
Opis: umyć coś z jakiejś powierzchni do końca.
Część mowy/forma fleksyjna:
zmyty 9Forma podstawowa: zmyć
Opis: umyć coś z jakiejś powierzchni do końca.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zmywa 7Forma podstawowa: zmywać
Opis: myć coś z jakiejś powierzchni, np. zmywać naczynia, podłogi.
Część mowy/forma fleksyjna:
znacz 6Forma podstawowa: znaczyć
Opis: wyrażać jakąś treść, nieść znaczenie, być umówionym znakiem reprezentującym coś, zawierać sens
Część mowy/forma fleksyjna:
znale 6Forma podstawowa: znal
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
znali 6Forma podstawowa: znać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: znal
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
znała 7Forma podstawowa: znać
Część mowy/forma fleksyjna:
znały 8Forma podstawowa: znać
Część mowy/forma fleksyjna:
znamy 7Forma podstawowa: znać
Część mowy/forma fleksyjna:
znana 5Forma podstawowa: znać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
znaną 9Forma podstawowa: znać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: znana
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: znany
Opis: taki, który ktoś zna, o którym wie, który poznał.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
znane 5Forma podstawowa: znać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: znany
Opis: taki, który ktoś zna, o którym wie, który poznał.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
znani 5Forma podstawowa: znać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
znany 6Forma podstawowa: znać
Opis: taki, który ktoś zna, o którym wie, który poznał.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Opis: taki, który ktoś zna, o którym wie, który poznał.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
znasz 5Forma podstawowa: znać
Część mowy/forma fleksyjna:
znęca 10Forma podstawowa: znęcać
Część mowy/forma fleksyjna:
znęcą 14Forma podstawowa: znęcić
Część mowy/forma fleksyjna:
znika 6Forma podstawowa: znikać
Część mowy/forma fleksyjna:
zniża 9Forma podstawowa: zniżać
Część mowy/forma fleksyjna:
zniżą 13Forma podstawowa: znizać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zniżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zniżę 13Forma podstawowa: znizać
Część mowy/forma fleksyjna:
znoić 10Część mowy/forma fleksyjna:
znoił 7Forma podstawowa: znoić
Część mowy/forma fleksyjna:
znoje 7Forma podstawowa: znój
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
znoju 9Forma podstawowa: znój
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
znosi 5Forma podstawowa: znosić
Część mowy/forma fleksyjna:
znowu 7Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
znudź 16Forma podstawowa: znudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
znużą 15Forma podstawowa: znużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zoczę 10Forma podstawowa: zoczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zofii 9Forma podstawowa: zofija
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zoili 6Forma podstawowa: zoil
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zolem 7Forma podstawowa: zol
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zolom 7Forma podstawowa: zol
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zolów 10Forma podstawowa: zola
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zołom 8Forma podstawowa: zoła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zołzą 11Forma podstawowa: zołza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zołzę 11Forma podstawowa: zołza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zołzy 8Forma podstawowa: zołza
Opis: gruźlica węzłów chłonnych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zonda 6Opis: wiatr fenowy, zachodni, wiejący w południowej części Ameryki Południowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zondę 10Forma podstawowa: zonda
Opis: wiatr fenowy, zachodni, wiejący w południowej części Ameryki Południowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zonie 5Forma podstawowa: zona
Opis: wycinek przestrzeni, mniejszy obszar wydzielony w obrębie większego obszaru.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zorać 10Część mowy/forma fleksyjna:
zorań 11Forma podstawowa: zorać
zorbą 11Forma podstawowa: zorba
Opis: "taniec pochodzenia greckiego, który tańczą głównie mężczyźni trzymając się za ramiona (prawdziwa grecka nazwa tego tańca to ""sirtaki"", polska nazwa nawiązuje do nazwiska bohatera filmu ""Grek Zorba"")."
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zoruj 9Forma podstawowa: zorywać
Część mowy/forma fleksyjna:
zorza 5Forma podstawowa: zorze
Opis: zjawisko atmosferyczne polegające na zmianie zabarwienia nieba pod wpływem promieni słonecznych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zorzą 9Forma podstawowa: zorać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zorza
Opis: zjawisko atmosferyczne polegające na zmianie zabarwienia nieba pod wpływem promieni słonecznych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zorze 5Forma podstawowa: zorać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zorza
Opis: zjawisko atmosferyczne polegające na zmianie zabarwienia nieba pod wpływem promieni słonecznych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zorzy 6Forma podstawowa: zorza
Opis: zjawisko atmosferyczne polegające na zmianie zabarwienia nieba pod wpływem promieni słonecznych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zośce 10Forma podstawowa: zośka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zośką 14Forma podstawowa: zośka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zośkę 14Forma podstawowa: zośka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zośki 10Forma podstawowa: zośka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zośko 10Forma podstawowa: zośka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zowąd 10Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
zowię 9Forma podstawowa: zwać
Część mowy/forma fleksyjna:
zrani 5Forma podstawowa: zranić
Część mowy/forma fleksyjna:
zraza 5Forma podstawowa: zraz
Opis: w ogrodnictwie: tzw. komponent szczepienia, część szlachetnej rośliny (zazwyczaj jednoroczny pęd), którą naszczepia się na podkładce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zrazi 5Forma podstawowa: zrazić
Część mowy/forma fleksyjna:
zrazu 7Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
zrazy 6Forma podstawowa: zraz
Opis: w ogrodnictwie: tzw. komponent szczepienia, część szlachetnej rośliny (zazwyczaj jednoroczny pęd), którą naszczepia się na podkładce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zrażą 13Forma podstawowa: zrazić
Część mowy/forma fleksyjna:
zrażę 13Forma podstawowa: zrazić
Część mowy/forma fleksyjna:
zroby 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zrodź 14Forma podstawowa: zrodzić
Opis: o roślinie, glebie (ziemi, także przen. jako kraju, narodzie): przynieść owoce, plony
Część mowy/forma fleksyjna:
zrosi 5Forma podstawowa: zrosić
Część mowy/forma fleksyjna:
zrósł 11Forma podstawowa: zrosnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zruca 8Forma podstawowa: zrucać
Część mowy/forma fleksyjna:
zrucą 12Forma podstawowa: zrucić
Część mowy/forma fleksyjna:
zruci 8Forma podstawowa: zrucić
Część mowy/forma fleksyjna:
zruga 9Forma podstawowa: zrugać
Część mowy/forma fleksyjna:
zryją 12Forma podstawowa: zryć
Opis: poprzez rycie wyżłobić wgłębienia w podłożu.
Część mowy/forma fleksyjna:
zryli 7Forma podstawowa: zryć
Opis: poprzez rycie wyżłobić wgłębienia w podłożu.
Część mowy/forma fleksyjna:
zryły 9Forma podstawowa: zryć
Opis: poprzez rycie wyżłobić wgłębienia w podłożu.
Część mowy/forma fleksyjna:
zrytą 11Forma podstawowa: zryć
Opis: poprzez rycie wyżłobić wgłębienia w podłożu.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zryte 7Forma podstawowa: zryć
Opis: poprzez rycie wyżłobić wgłębienia w podłożu.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zryto 7Forma podstawowa: zryć
Opis: poprzez rycie wyżłobić wgłębienia w podłożu.
Część mowy/forma fleksyjna:
zrywu 8Forma podstawowa: zryw
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zrywy 7Forma podstawowa: zryw
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zrzec 6Część mowy/forma fleksyjna:
zrzut 8Forma podstawowa: zrzuta
Opis: składka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zrzyn 6Forma podstawowa: zrzyna
Opis: produkt uboczny cięcia drewna, odpad przemysłu drzewiarskiego, liche deski.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zsadź 14Forma podstawowa: zsadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zsącz 10Forma podstawowa: zsączyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zstąp 11Forma podstawowa: zstąpić
Część mowy/forma fleksyjna:
zsuną 11Forma podstawowa: zsunąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zsunę 11Forma podstawowa: zsunąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zsusz 7Forma podstawowa: zsuszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zsuwa 7Forma podstawowa: zsuwać
Część mowy/forma fleksyjna:
zsuwu 9Forma podstawowa: zsuw
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zsuwy 8Forma podstawowa: zsuw
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zsypu 9Forma podstawowa: zsyp
Opis: miejsce w wielopiętrowym budynku wielorodzinnym, składające się z szybu i co najmniej jednej komory na odpady, służące do usuwania śmieci z poszczególnych pięter.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zsypy 8Forma podstawowa: zsyp
Opis: miejsce w wielopiętrowym budynku wielorodzinnym, składające się z szybu i co najmniej jednej komory na odpady, służące do usuwania śmieci z poszczególnych pięter.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zszyć 11Część mowy/forma fleksyjna:
zszyj 8Forma podstawowa: zszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zszył 8Forma podstawowa: zszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zubóż 17Forma podstawowa: zubożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zubry 10Forma podstawowa: zubr
zucha 10Forma podstawowa: zuch
Opis: członek najmłodszej grupy metodycznej w organizacji harcerskiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zuchu 12Forma podstawowa: zuch
Opis: członek najmłodszej grupy metodycznej w organizacji harcerskiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zumba 10
zumbo 10Forma podstawowa: zumba
zupek 9Forma podstawowa: zupka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zupie 8Forma podstawowa: zupa
Opis: porcja zupy (zazwyczaj naczynie - talerz, miska - pełne zupy, aktualnie można też zaobserować, że znaczenie uległo rozszerzeniu, nazywa się tak też np. jedną porcję proszku do ugotowania zupy instant
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zupin 8Forma podstawowa: zupina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zupka 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zupkę 13Forma podstawowa: zupka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zupna 8Forma podstawowa: zupny
Opis: związany z zupą, odnoszący się do zupy (często z odcieniem żartobliwym).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zupne 8Forma podstawowa: zupny
Opis: związany z zupą, odnoszący się do zupy (często z odcieniem żartobliwym).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zupni 8Forma podstawowa: zupny
Opis: związany z zupą, odnoszący się do zupy (często z odcieniem żartobliwym).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zupom 9Forma podstawowa: zupa
Opis: porcja zupy (zazwyczaj naczynie - talerz, miska - pełne zupy, aktualnie można też zaobserować, że znaczenie uległo rozszerzeniu, nazywa się tak też np. jedną porcję proszku do ugotowania zupy instant
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zurną 11Forma podstawowa: zurna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zużyj 14Forma podstawowa: zużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zużył 14Forma podstawowa: zużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zwabi 7Forma podstawowa: zwabić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwabu 9Forma podstawowa: zwab
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwaby 8Forma podstawowa: zwab
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwach 8Forma podstawowa: zew
Opis: wezwanie do działania, na które oczekuje się natychmiastowej reakcji.
zwadę 10Forma podstawowa: zwada
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwalą 10Forma podstawowa: zwalić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwale 6Forma podstawowa: zwał
Opis: stos czegoś, duża ilość czegoś zwalonego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwalę 10Forma podstawowa: zwalić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwali 6Forma podstawowa: zwalić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwało 7Forma podstawowa: zwać
Część mowy/forma fleksyjna:
zwału 9Forma podstawowa: zwał
Opis: stos czegoś, duża ilość czegoś zwalonego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwały 8Forma podstawowa: zwać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zwał
Opis: stos czegoś, duża ilość czegoś zwalonego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwana 5Forma podstawowa: zwać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zwane 5Forma podstawowa: zwać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zwani 5Forma podstawowa: zwać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zwarł 7Forma podstawowa: zewrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zwarż 9Forma podstawowa: zwarża
zważa 9Forma podstawowa: zważać
Część mowy/forma fleksyjna:
zważę 13Forma podstawowa: zważyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zważy 10Forma podstawowa: zważyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zwąca 10Forma podstawowa: zwać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
zwący 11Forma podstawowa: zwać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
zwełń 13Forma podstawowa: zwełnić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwędź 18Forma podstawowa: zwędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwęsz 9Forma podstawowa: zwęszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zwęzi 9Forma podstawowa: zwęzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwęża 13Forma podstawowa: zwężać
Część mowy/forma fleksyjna:
zwężą 17Forma podstawowa: zwęzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwężę 17Forma podstawowa: zwęzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwiał 7Forma podstawowa: zwiać
Część mowy/forma fleksyjna:
zwiań 11Forma podstawowa: zwiać
zwidu 8Forma podstawowa: zwid
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwieź 13Forma podstawowa: zwieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
zwija 7Forma podstawowa: zwijać
Część mowy/forma fleksyjna:
zwije 7Forma podstawowa: zwić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwiję 11Forma podstawowa: zwić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwilż 10Forma podstawowa: zwilżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zwiła 7Forma podstawowa: zwić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwinę 9Forma podstawowa: zwinąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zwisł 7Forma podstawowa: zwisnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zwisu 7Forma podstawowa: zwis
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwisy 6Forma podstawowa: zwis
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwita 6Forma podstawowa: zwić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: zwitać
Część mowy/forma fleksyjna:
zwitą 10Forma podstawowa: zwić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zwite 6Forma podstawowa: zwić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zwito 6Forma podstawowa: zwić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwity 7Forma podstawowa: zwić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zwodu 8Forma podstawowa: zwód
Opis: element instalacji odgromowej, służący bezpośredniemu przyjęciu wyładowań piorunowych i odprowadzeniu do ziemi prądu wyładowania o natężeniu rzędu kilkunastu tysięcy amperów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwody 7Forma podstawowa: zwód
Opis: element instalacji odgromowej, służący bezpośredniemu przyjęciu wyładowań piorunowych i odprowadzeniu do ziemi prądu wyładowania o natężeniu rzędu kilkunastu tysięcy amperów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwoił 7Forma podstawowa: zwoić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwoją 11Forma podstawowa: zwoić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwoję 11Forma podstawowa: zwoić
Część mowy/forma fleksyjna:
zworą 9Forma podstawowa: zwora
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zworę 9Forma podstawowa: zwora
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zworo 5Forma podstawowa: zwora
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwowi 5Forma podstawowa: zew
Opis: wezwanie do działania, na które oczekuje się natychmiastowej reakcji.
zwozi 5Forma podstawowa: zwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwozu 7Forma podstawowa: zwóz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwozy 6Forma podstawowa: zwóz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwróć 14Forma podstawowa: zwrócić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwykł 9Forma podstawowa: zwyknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zydlu 10Forma podstawowa: zydel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zygać 13Część mowy/forma fleksyjna:
zygaj 10Forma podstawowa: zygać
Część mowy/forma fleksyjna:
zygał 10Forma podstawowa: zygać
Część mowy/forma fleksyjna:
zygań 14Forma podstawowa: zygać
zygot 9Forma podstawowa: zygota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zygoz 8Forma podstawowa: zygoza
zysem 7Forma podstawowa: zys
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zysie 6Forma podstawowa: zys
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zyska 7Forma podstawowa: zyskać
Część mowy/forma fleksyjna:
zyski 7Forma podstawowa: zysk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zysku 9Forma podstawowa: zysk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zysów 10Forma podstawowa: zys
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zyzie 6Forma podstawowa: zyz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zyzom 7Forma podstawowa: zyz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zzuję 13Forma podstawowa: zzuć
Część mowy/forma fleksyjna:
zzuła 9Forma podstawowa: zzuć
Część mowy/forma fleksyjna:
zzuło 9Forma podstawowa: zzuć
Część mowy/forma fleksyjna:
zzuły 10Forma podstawowa: zzuć
Część mowy/forma fleksyjna:
zzuta 8Forma podstawowa: zzuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zzuto 8Forma podstawowa: zzuć
Część mowy/forma fleksyjna:
zzuty 9Forma podstawowa: zzuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zżarć 14Forma podstawowa: zeżreć
zżarł 11Forma podstawowa: zeżreć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżarz 9Forma podstawowa: zżarzyć
zżera 9Forma podstawowa: zżerać
Część mowy/forma fleksyjna:
zżęci 14Forma podstawowa: zżąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zżęli 14Forma podstawowa: zżąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżęło 15Forma podstawowa: zżąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżętą 18Forma podstawowa: zżąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zżęte 14Forma podstawowa: zżąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zżuję 17Forma podstawowa: zżuć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżuło 13Forma podstawowa: zżuć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżuta 12Forma podstawowa: zżuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zżutą 16Forma podstawowa: zżuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zżute 12Forma podstawowa: zżuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zżuty 13Forma podstawowa: zżuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zżydź 19Forma podstawowa: zżydzić
zżyje 12Forma podstawowa: zżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżyli 11Forma podstawowa: zżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżyły 13Forma podstawowa: zżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżyto 11Forma podstawowa: zżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżyty 12Forma podstawowa: zżyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zabić 12Forma podstawowa: zabicie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zabój 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zabór 11Opis: fakt przywłaszczenia sobie czegoś przez kogoś, najczęściej w odniesieniu do silniejszego biorcy (władzy, administracji, wojska, grupy społecznej).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zabul 10Forma podstawowa: zabulić
Część mowy/forma fleksyjna:
zacni 6Forma podstawowa: zacny
Opis: przenośnie: bardzo dobrej jakości.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zaćma 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zaćmy 12Forma podstawowa: zaćma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zadam 7Forma podstawowa: zadać
Część mowy/forma fleksyjna:
zadań 12Forma podstawowa: zadanie
Opis: zbiór instrukcji programu załadowanych do pamięci RAM i wykonywanych przez procesor.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zadąć 15Część mowy/forma fleksyjna:
zadek 7Opis: pośladki, tylna część ciała.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zader 6Forma podstawowa: zadra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zadku 9Forma podstawowa: zadek
Opis: pośladki, tylna część ciała.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zadmę 11Forma podstawowa: zadąć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zadma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zadom 7Forma podstawowa: zad
Opis: tylna część ciała zwierzęcia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zadów 10Forma podstawowa: zad
Opis: tylna część ciała zwierzęcia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zadra 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zadrą 10Forma podstawowa: zadrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zadrę 10Forma podstawowa: zadra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zadrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zadro 6Forma podstawowa: zadra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zadum 9Forma podstawowa: zaduma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zadym 8Forma podstawowa: zadymić
Część mowy/forma fleksyjna:
zafrą 13Forma podstawowa: zafra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zagai 7Forma podstawowa: zagaić
Część mowy/forma fleksyjna:
zagaj 9Forma podstawowa: zagaić
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zagap 8Forma podstawowa: zagapić
Część mowy/forma fleksyjna:
zagaś 11Forma podstawowa: zagasić
Część mowy/forma fleksyjna:
zagna 7Forma podstawowa: zagnać
Część mowy/forma fleksyjna:
zagną 11Forma podstawowa: zagiąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zagnę 11Forma podstawowa: zagiąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zagon 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zagoń 13Forma podstawowa: zagonić
Część mowy/forma fleksyjna:
zairy 6Forma podstawowa: zair
Opis: nazwa walut Zairu w II poł. XX wieku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zajad 8Opis: spowodowane różnymi czynnikami (alergią, brakiem witamin, cukrzycą) pęknięcie lub owrzodzenie, zlokalizowane w kąciku ust.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zając 12Opis: dziczyzna, mięso zająca (także: mięso przygotowane do spożycia, jako że zająca przyrządza się i serwuje zwykle w całości).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zajął 13Forma podstawowa: zająć
Część mowy/forma fleksyjna:
zajda 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zajdą 12Forma podstawowa: zajda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zajdę 12Forma podstawowa: zajda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zajść
Część mowy/forma fleksyjna:
zajdo 8Forma podstawowa: zajda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zajda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zajdy 9Forma podstawowa: zajda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zajda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
zajdź 16Forma podstawowa: zajść
Część mowy/forma fleksyjna:
zajem 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zajeść
Część mowy/forma fleksyjna:
zajmu 10Forma podstawowa: zajem
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zajmy 9Forma podstawowa: zajem
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zajść 16Forma podstawowa: zajście
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna:
zakap 7Forma podstawowa: zakapać
Część mowy/forma fleksyjna:
zakaż 10Forma podstawowa: zakazać
Część mowy/forma fleksyjna:
zakąś 14Forma podstawowa: zakąsić
Część mowy/forma fleksyjna:
zakol 7Forma podstawowa: zakolić
Część mowy/forma fleksyjna:
zakos 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zakuć 13Część mowy/forma fleksyjna:
zakuj 10Forma podstawowa: zakuć
Część mowy/forma fleksyjna:
zakuł 10Forma podstawowa: zakuć
Część mowy/forma fleksyjna:
zakup 9Forma podstawowa: zakupić
Część mowy/forma fleksyjna:
zalać 11Część mowy/forma fleksyjna:
zalał 8Forma podstawowa: zalać
Część mowy/forma fleksyjna:
zaląc 11Forma podstawowa: zalęknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zalec 7Część mowy/forma fleksyjna:
zaleć 11Forma podstawowa: zalecić
Część mowy/forma fleksyjna:
zalej 8Forma podstawowa: zalać
Część mowy/forma fleksyjna:
zalew 6Forma podstawowa: zalewa
Opis: jakiś roztwór lub mieszanina, który wlewa się, by konserwować produkty spożywcze, żeby robić z nich przetwory lub by doraźnie zmieniać ich właściwości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
załam 8Forma podstawowa: załamać
Opis: miejsce załamania czegoś, obszar, który się załamał.
Część mowy/forma fleksyjna:
załap 8Forma podstawowa: załapać
Część mowy/forma fleksyjna:
załaź 15Forma podstawowa: załazić
Część mowy/forma fleksyjna:
załga 9Forma podstawowa: załgać
Część mowy/forma fleksyjna:
załka 8Forma podstawowa: załkać
Część mowy/forma fleksyjna:
załom 8Opis: miejsce załamania czegoś, obszar, który się załamał.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: załomać
Opis: miejsce załamania czegoś, obszar, który się załamał.
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: załomić
Opis: miejsce załamania czegoś, obszar, który się załamał.
Część mowy/forma fleksyjna:
załóg 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
załup 10Forma podstawowa: załupać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: załupić
Część mowy/forma fleksyjna:
załżą 15Forma podstawowa: załgać
Część mowy/forma fleksyjna:
zamek 7Opis: zagranie taktyczne w hokeju, zamknięcie przeciwnika w jego tercji lodowiska/boiska.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zamęt 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zamię 10Forma podstawowa: zamia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zamii 6Forma podstawowa: zamia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zamio 6Forma podstawowa: zamia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zamka 7Forma podstawowa: zamek
Opis: zagranie taktyczne w hokeju, zamknięcie przeciwnika w jego tercji lodowiska/boiska.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zamów 10Forma podstawowa: zamowa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zamówić
Część mowy/forma fleksyjna:
zamsz 6Opis: tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zanan 5Forma podstawowa: zanana
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zanik 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zapad 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zapaś 10Forma podstawowa: zapaść
Opis: znaczące pogorszenie się sytuacji społecznej czy gospodarczej, moment przełomowy w życiu społecznym, w którym dochodzi do zmiany na gorsze.
Część mowy/forma fleksyjna:
zapić 11Opis: wypić większą ilość alkoholu, być pijanym (w większym lub mniejszym stopniu).
Część mowy/forma fleksyjna:
zapis 6Opis: pewna regulacja, zazwyczaj zawierająca informację o jakimś zobowiązaniu, zwykle finansowym, czynionym na rzecz jakiejś osoby, rzadziej dotycząca np. jakiejś decyzji (zwykle także w przedmiocie własno
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zapną 10Forma podstawowa: zapiąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zapoć 11Forma podstawowa: zapocić
Część mowy/forma fleksyjna:
zapon 6Forma podstawowa: zapona
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zapól 11Forma podstawowa: zapole
Opis: część stodoły przeznaczona do składowania zboża, siana i słomy.
zapór 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zapyl 8Forma podstawowa: zapylić
Część mowy/forma fleksyjna:
zarań 11Forma podstawowa: zaranić
Część mowy/forma fleksyjna:
zaraz 5Część mowy/forma fleksyjna:
zaraź 13Forma podstawowa: zarazić
Część mowy/forma fleksyjna:
zarąb 11Forma podstawowa: zarąbać
Część mowy/forma fleksyjna:
zareb 7Forma podstawowa: zareba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zaroi 5Forma podstawowa: zaroić
Część mowy/forma fleksyjna:
zarop 6Forma podstawowa: zaropić
zaroś 9Forma podstawowa: zarosić
Część mowy/forma fleksyjna:
zaród 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zarwą 9Forma podstawowa: zarwać
Część mowy/forma fleksyjna:
zaryb 8Forma podstawowa: zarybić
Część mowy/forma fleksyjna:
zaryć 11Część mowy/forma fleksyjna:
zaryp 7Forma podstawowa: zarypać
Część mowy/forma fleksyjna:
zarys 6Opis: zbiór najważniejszych wiadomości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zarżą 13Forma podstawowa: zarżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zasad 6Forma podstawowa: zasada
Opis: podstawa funkcjonowania lub konstrukcji czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zasap 6Forma podstawowa: zasapać
Część mowy/forma fleksyjna:
zasęp 10Forma podstawowa: zasępić
Część mowy/forma fleksyjna:
zasie 5Część mowy/forma fleksyjna:
zasną 9Forma podstawowa: zasnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zasób 11Forma podstawowa: zasobić
Część mowy/forma fleksyjna:
zaspa 6Opis: pagórek śniegu, zazwyczaj utworzony przez działanie wiatru, czasem usypany przez człowieka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zaspę 10Forma podstawowa: zaspa
Opis: pagórek śniegu, zazwyczaj utworzony przez działanie wiatru, czasem usypany przez człowieka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zaspo 6Forma podstawowa: zaspa
Opis: pagórek śniegu, zazwyczaj utworzony przez działanie wiatru, czasem usypany przez człowieka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zaspy 7Forma podstawowa: zaspa
Opis: pagórek śniegu, zazwyczaj utworzony przez działanie wiatru, czasem usypany przez człowieka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zasuw 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zasyć 11Forma podstawowa: zasycić
Część mowy/forma fleksyjna:
zaśpi 10Forma podstawowa: zaspać
Część mowy/forma fleksyjna:
zatai 6Forma podstawowa: zataić
Część mowy/forma fleksyjna:
zataj 8Forma podstawowa: zataić
Część mowy/forma fleksyjna:
zatem 7Część mowy/forma fleksyjna: spójnik współrzędny
zatka 7Forma podstawowa: zatkać
Część mowy/forma fleksyjna:
zatlę 11Forma podstawowa: zatlić
Część mowy/forma fleksyjna:
zatli 7Forma podstawowa: zatlić
Część mowy/forma fleksyjna:
zatną 10Forma podstawowa: zaciąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zatnę 10Forma podstawowa: zaciąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zatok 7Forma podstawowa: zatoka
Opis: obszar w mózgu położony blisko zakończeń układu krwionośnego, który ucierpiał na skutek niedokrwienia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zatop 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zatopić
Część mowy/forma fleksyjna:
zator 6Opis: nagromadzenie się różnego rodzaju działań, operacji zaburzających dotychczasowy przebieg czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zatrą 10Forma podstawowa: zatrzeć
Opis: usunąć coś trąc, szorując, celowo lub przez przypadek.
Część mowy/forma fleksyjna:
zatul 9Forma podstawowa: zatulić
Część mowy/forma fleksyjna:
zaufa 11Forma podstawowa: zaufać
Opis: nie mając dostatecznych powodów uwierzyć, że jakieś informacje są prawdziwe.
Część mowy/forma fleksyjna:
zaumu 10Forma podstawowa: zaum
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zaumy 9Forma podstawowa: zaum
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zawał 7Forma podstawowa: zawała
Opis: zapora przeciwpancerna budowana z drzew o średnicy ponad 25 cm, ściętych na wysokości 60-150 cm, zwalonych na krzyż i oplecionych drutem kolczastym, wzmocniona minami i fugasami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zawęź 17Forma podstawowa: zawęzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zawii 5Forma podstawowa: zawija
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zawij 7Forma podstawowa: zawija
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zawiń 11Forma podstawowa: zawinić
Część mowy/forma fleksyjna:
zawis 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zawoź 13Forma podstawowa: zawozić
Część mowy/forma fleksyjna:
zawór 9Opis: urządzenie do zamykania otworów, wylotów, do regulowania przepływu cieczy lub gazów przez przewody.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zawrą 9Forma podstawowa: zawrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zawrę 9Forma podstawowa: zawrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zazen 5
zazęb 11Forma podstawowa: zazębić
Część mowy/forma fleksyjna:
zazna 5Forma podstawowa: zaznać
Część mowy/forma fleksyjna:
zaźga 15Forma podstawowa: zaźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
zażec 10Część mowy/forma fleksyjna:
zażga 11Forma podstawowa: zażgać
Część mowy/forma fleksyjna:
zażgą 15Forma podstawowa: zażec
Część mowy/forma fleksyjna:
zażgę 15Forma podstawowa: zażec
Część mowy/forma fleksyjna:
zażrą 13Forma podstawowa: zażreć
Część mowy/forma fleksyjna:
zażrę 13Forma podstawowa: zażreć
Część mowy/forma fleksyjna:
zażyć 15Część mowy/forma fleksyjna:
zażyj 12Forma podstawowa: zażyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zażże 13Forma podstawowa: zażec
Część mowy/forma fleksyjna:
ząbek 12Opis: forma cebulki charakterystyczna np. dla czosnku i lilii.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: forma cebulki charakterystyczna np. dla czosnku i lilii.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ząbki 12Forma podstawowa: ząbek
Opis: forma cebulki charakterystyczna np. dla czosnku i lilii.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ząbku 14Forma podstawowa: ząbek
Opis: forma cebulki charakterystyczna np. dla czosnku i lilii.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbada 8Forma podstawowa: zbadać
Część mowy/forma fleksyjna:
zbądź 20Forma podstawowa: zbyć
Opis: odpowiedzieć w sposób ignorujący, wymijający, lekceważący, potraktować kogoś na odczepnego.
Część mowy/forma fleksyjna:
zbecz 8Forma podstawowa: zbeczeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zbiec 8Część mowy/forma fleksyjna:
zbiją 13Forma podstawowa: zbić
Część mowy/forma fleksyjna:
zbiło 9Forma podstawowa: zbić
Część mowy/forma fleksyjna:
zbiór 11Opis: plik w informatyce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbira 7Forma podstawowa: zbir
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbita 8Forma podstawowa: zbić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zbitą 12Forma podstawowa: zbić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zbite 8Forma podstawowa: zbić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zbito 8Forma podstawowa: zbić
Część mowy/forma fleksyjna:
zbliż 12Forma podstawowa: zbliżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zbocz 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbodą 12Forma podstawowa: zbość
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zbóść
Część mowy/forma fleksyjna:
zbodę 12Forma podstawowa: zbość
Część mowy/forma fleksyjna:
zboka 8Forma podstawowa: zbok
zboki 8Forma podstawowa: zbok
zboku 10Forma podstawowa: zbok
zboże 11Opis: ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbożu 13Forma podstawowa: zboże
Opis: ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbódź 20Forma podstawowa: zbóść
Część mowy/forma fleksyjna:
zbóju 15Forma podstawowa: zbój
Opis: przestępca siejący postrach, zamieszkujący często w lesie, z dala od siedlisk ludzkich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbroi 7Forma podstawowa: zbroja
Opis: element uzbrojenia żołnierzy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbrój 13Forma podstawowa: zbroić
Część mowy/forma fleksyjna:
zbryl 9Forma podstawowa: zbrylić
Część mowy/forma fleksyjna:
zbudź 18Forma podstawowa: zbudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zbuku 12Forma podstawowa: zbuk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbyli 9Forma podstawowa: zbyć
Opis: odpowiedzieć w sposób ignorujący, wymijający, lekceważący, potraktować kogoś na odczepnego.
Część mowy/forma fleksyjna:
zbyła 10Forma podstawowa: zbyć
Opis: odpowiedzieć w sposób ignorujący, wymijający, lekceważący, potraktować kogoś na odczepnego.
Część mowy/forma fleksyjna:
zbyło 10Forma podstawowa: zbyć
Opis: odpowiedzieć w sposób ignorujący, wymijający, lekceważący, potraktować kogoś na odczepnego.
Część mowy/forma fleksyjna:
zbyta 9Forma podstawowa: zbyć
Opis: odpowiedzieć w sposób ignorujący, wymijający, lekceważący, potraktować kogoś na odczepnego.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zbyty 10Forma podstawowa: zbyć
Opis: odpowiedzieć w sposób ignorujący, wymijający, lekceważący, potraktować kogoś na odczepnego.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: zbyt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbywa 8Forma podstawowa: zbywać
Opis: ignorować, odpowiadać w sposób lekceważący, wymijający, traktować na odczepnego.
Część mowy/forma fleksyjna:
zdają 12Forma podstawowa: zdawać
Część mowy/forma fleksyjna:
zdali 7Forma podstawowa: zdać
Część mowy/forma fleksyjna:
zdały 9Forma podstawowa: zdać
Część mowy/forma fleksyjna:
zdaną 10Forma podstawowa: zdać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zdane 6Forma podstawowa: zdać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zdani 6Forma podstawowa: zdać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zdany 7Forma podstawowa: zdać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zdążą 18Forma podstawowa: zdążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zdąży 15Forma podstawowa: zdążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zdejm 9Forma podstawowa: zdjąć
zdjęć 17Forma podstawowa: zdjęcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zdoić 11Część mowy/forma fleksyjna:
zdrad 7Forma podstawowa: zdrada
Opis: oszukańcza i nieuczciwa zmiana instytucji lub grupy, dla której się pracuje czy walczy, na korzyść kogoś, kto dotąd był wrogiem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zdrap 7Forma podstawowa: zdrapać
Część mowy/forma fleksyjna:
zdroż 10Forma podstawowa: zdrożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zdrój 12Forma podstawowa: zdroić
Opis: zdrojowisko - miejscowość uzdrowiskowa, kurort, w którym występują źródła wód leczniczych.
Część mowy/forma fleksyjna:
zdrów 10Forma podstawowa: zdrowy
Opis: taki, który ma przyczyniać się do lepszego samopoczucia, lepszej kondycji, do zachowania zdrowia.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik predykatywny
zduna 8Forma podstawowa: zdun
Opis: rzemieślnik, który uprawia zduństwo, czyli zajmujący się budową i naprawą pieców (pokojowych, kuchennych, chlebowych, pieco-kominków, ostatnio także kominków.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zduni 8Forma podstawowa: zdun
Opis: rzemieślnik, który uprawia zduństwo, czyli zajmujący się budową i naprawą pieców (pokojowych, kuchennych, chlebowych, pieco-kominków, ostatnio także kominków.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zduny 9Forma podstawowa: zdun
Opis: rzemieślnik, który uprawia zduństwo, czyli zajmujący się budową i naprawą pieców (pokojowych, kuchennych, chlebowych, pieco-kominków, ostatnio także kominków.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
zdwoi 6Forma podstawowa: zdwoić
Część mowy/forma fleksyjna:
zdzir 6Forma podstawowa: zdzira
Opis: podła, wredna, postępująca nagannie kobieta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zdziw 6Forma podstawowa: zdziwić
Część mowy/forma fleksyjna:
zebrę 11Forma podstawowa: zebra
Opis: ciasto, które w przekroju jest jasno-ciemne, fragmenty jasnego ciasta przeplatają się z fragmentami ciemnego fantazyjnymi pasami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zecie 6Forma podstawowa: zet
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zedrę 10Forma podstawowa: zedrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zefir 9Forma podstawowa: zefira
Opis: bawełniana cienka i gęsta tkanina o gładkiej powierzchni, która zwykle posiada jakiś efekt tkacki (fakturę, widoczny wzór, jeśli wykonana z użyciem kolorowych nici), stosowana na koszule męskie i blu
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zegna 7Forma podstawowa: zegnać
Część mowy/forma fleksyjna:
zejdę 12Forma podstawowa: zejść
Część mowy/forma fleksyjna:
zejdź 16Forma podstawowa: zejść
Część mowy/forma fleksyjna:
zejść 16Część mowy/forma fleksyjna:
zekom 7Forma podstawowa: zek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zelom 7Forma podstawowa: zel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zelów 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zelży 11Forma podstawowa: zelżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zełga 9Forma podstawowa: zełgać
Część mowy/forma fleksyjna:
zełżą 15Forma podstawowa: zełgać
Część mowy/forma fleksyjna:
zełże 11Forma podstawowa: zełgać
Część mowy/forma fleksyjna:
zemrą 10Forma podstawowa: zemrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zemrę 10Forma podstawowa: zemrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zemst 7Forma podstawowa: zemsta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zenan 5Forma podstawowa: zenana
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zendr 6Forma podstawowa: zendra
Opis: zgorzelina - warstwa tlenków metali powstająca jako efekt korozji gazowej na powierzchni nagrzanych przedmiotów metalowych w wyniku ich styczności z powietrzem, występuje w postaci powłoki lub łusek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zenem 6Forma podstawowa: zen
Opis: nurt buddyzmu oparty na praktykach medytacyjnych, których istotą jest poznanie swojej prawdziwej natury.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zenie 5Forma podstawowa: zen
Opis: nurt buddyzmu oparty na praktykach medytacyjnych, których istotą jest poznanie swojej prawdziwej natury.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zenia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zenio
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
zenit 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zenów 9Forma podstawowa: zen
Opis: nurt buddyzmu oparty na praktykach medytacyjnych, których istotą jest poznanie swojej prawdziwej natury.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zenzą 9Forma podstawowa: zenza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zenzę 9Forma podstawowa: zenza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zenzo 5Forma podstawowa: zenza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zereb 7Forma podstawowa: zereba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zerem 6Forma podstawowa: zero
Opis: mało ważna osoba.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zerom 6Forma podstawowa: zero
Opis: mało ważna osoba.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zerwa 5Opis: Phyteuma – rodzaj roślin należący do rodziny dzwonkowatych, należy do niego ok. 40 gatunków pochodzących z Europy i Azji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zerwą 9Forma podstawowa: zerwać
Część mowy/forma fleksyjna:
zerwę 9Forma podstawowa: zerwa
Opis: Phyteuma – rodzaj roślin należący do rodziny dzwonkowatych, należy do niego ok. 40 gatunków pochodzących z Europy i Azji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zerwać
Część mowy/forma fleksyjna:
zerwo 5Forma podstawowa: zerwa
Opis: Phyteuma – rodzaj roślin należący do rodziny dzwonkowatych, należy do niego ok. 40 gatunków pochodzących z Europy i Azji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zerwy 6Forma podstawowa: zerwa
Opis: Phyteuma – rodzaj roślin należący do rodziny dzwonkowatych, należy do niego ok. 40 gatunków pochodzących z Europy i Azji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zerze 5Forma podstawowa: zero
Opis: mało ważna osoba.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zesyp 7Forma podstawowa: zesypać
Część mowy/forma fleksyjna:
ześlą 14Forma podstawowa: zesłać
Część mowy/forma fleksyjna:
ześle 10Forma podstawowa: zesłać
Część mowy/forma fleksyjna:
ześlę 14Forma podstawowa: zesłać
Część mowy/forma fleksyjna:
zetce 7Forma podstawowa: zetka
zetek 7Forma podstawowa: zetka
zetką 11Forma podstawowa: zetka
zetkę 11Forma podstawowa: zetka
zetlą 11Forma podstawowa: zetlić
Część mowy/forma fleksyjna:
zetom 7Forma podstawowa: zet
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zeta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zetów 10Forma podstawowa: zet
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zetrę 10Forma podstawowa: zetrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zeugm 10Forma podstawowa: zeugma
zeusa 7Forma podstawowa: zeus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zeusy 8Forma podstawowa: zeus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
zewie 5Forma podstawowa: zew
Opis: wezwanie do działania, na które oczekuje się natychmiastowej reakcji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zewrą 9Forma podstawowa: zewrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zezem 6Forma podstawowa: zez
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zezie 5Forma podstawowa: zez
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zezik 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zezna 5Forma podstawowa: zeznać
Część mowy/forma fleksyjna:
zezuj 9Forma podstawowa: zezować
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zezuć
Część mowy/forma fleksyjna:
zezuł 9Forma podstawowa: zezuć
Część mowy/forma fleksyjna:
zeźlą 18Forma podstawowa: zeźlić
Część mowy/forma fleksyjna:
zeżrą 13Forma podstawowa: zeżreć
Część mowy/forma fleksyjna:
zeżrę 13Forma podstawowa: zeżreć
Część mowy/forma fleksyjna:
zębna 11Forma podstawowa: zębny
Opis: dotyczący zęba lub zębów (tworu anatomicznego).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zębni 11Forma podstawowa: zębny
Opis: dotyczący zęba lub zębów (tworu anatomicznego).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zębny 12Opis: dotyczący zęba lub zębów (tworu anatomicznego).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zębom 12Forma podstawowa: ząb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zębów 15Forma podstawowa: zębowo
Opis: tak, że artykuluje się zębami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zęzom 10Forma podstawowa: zęza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgaga 9Opis: poczucie niesmaku po jakimś wydarzeniu, złe samopoczucie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgagi 9Forma podstawowa: zgaga
Opis: poczucie niesmaku po jakimś wydarzeniu, złe samopoczucie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgago 9Forma podstawowa: zgaga
Opis: poczucie niesmaku po jakimś wydarzeniu, złe samopoczucie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgala 8Forma podstawowa: zgalać
Część mowy/forma fleksyjna:
zgani 7Forma podstawowa: zganić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgarb 9Forma podstawowa: zgarbić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgasł 9Forma podstawowa: zgasnąć
Opis: umrzeć.
Część mowy/forma fleksyjna:
zgęść 20Forma podstawowa: zgęścić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgiął 13Forma podstawowa: zgiąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zgięć 16Forma podstawowa: zgięcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgina 7Forma podstawowa: zginać
Część mowy/forma fleksyjna:
zgnaj 9Forma podstawowa: zgnać
Część mowy/forma fleksyjna:
zgnam 8Forma podstawowa: zgnać
Część mowy/forma fleksyjna:
zgoda 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgodą 12Forma podstawowa: zgoda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgodę 12Forma podstawowa: zgoda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgody 9Forma podstawowa: zgoda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
zgoją 13Forma podstawowa: zgoić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgoję 13Forma podstawowa: zgoić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgoli 8Forma podstawowa: zgolić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgonu 9Forma podstawowa: zgon
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgony 8Forma podstawowa: zgon
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgorą 11Forma podstawowa: zgorzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zgore 7Forma podstawowa: zgorzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zgorę 11Forma podstawowa: zgorzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zgódź 20Forma podstawowa: zgodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgrab 9Forma podstawowa: zgrabić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgrać 12Część mowy/forma fleksyjna:
zgraj 9Forma podstawowa: zgraja
Opis: gromada zwierząt, która zachowuje się zazwyczaj nieprzyjaźnie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgram 8Forma podstawowa: zgrać
Część mowy/forma fleksyjna:
zgrań 13Forma podstawowa: zgranie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgrom 8Forma podstawowa: zgromić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgróz 11Forma podstawowa: zgroza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgrub 11Forma podstawowa: zgrubić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgryw 8Forma podstawowa: zgrywa
Opis: żart, ubaw, śmieszna sytuacja, zachowanie, wydarzenie, które są robione dla śmiechu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgryz 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgubą 15Forma podstawowa: zguba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgubi 11Forma podstawowa: zgubić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgurb 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zgurbić
Część mowy/forma fleksyjna:
zhańb 15Forma podstawowa: zhańbić
Część mowy/forma fleksyjna:
zhasa 7Forma podstawowa: zhasać
Część mowy/forma fleksyjna:
zhula 10Forma podstawowa: zhulać
Część mowy/forma fleksyjna:
ziają 11Forma podstawowa: ziaja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ziajać
Część mowy/forma fleksyjna:
ziaje 7Forma podstawowa: ziaja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: ziajać
Część mowy/forma fleksyjna:
ziała 7Forma podstawowa: ziać
Część mowy/forma fleksyjna:
ziało 7Forma podstawowa: ziać
Część mowy/forma fleksyjna:
zieje 7Forma podstawowa: zieja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
ziela 6Forma podstawowa: ziele
Opis: ususzona (lub stosunkowo rzadziej używana jako świeża) w całości, zazwyczaj jeszcze dodatkowo spreparowana (np. otarta) roślina zielna, która może znaleźć zastosowanie w kulinariach, ziołolecznictwie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zieli 6Forma podstawowa: ziać
Część mowy/forma fleksyjna:
zielu 8Forma podstawowa: ziele
Opis: ususzona (lub stosunkowo rzadziej używana jako świeża) w całości, zazwyczaj jeszcze dodatkowo spreparowana (np. otarta) roślina zielna, która może znaleźć zastosowanie w kulinariach, ziołolecznictwie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziemi 6Forma podstawowa: ziemia
Opis: kraj, państwo, ojczyzna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziewa 5Forma podstawowa: ziewać
Część mowy/forma fleksyjna:
zięba 11Opis: ptak z podrodziny Fringillinae z rodziny łuszczaków (Fringillidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziębą 15Forma podstawowa: zięba
Opis: ptak z podrodziny Fringillinae z rodziny łuszczaków (Fringillidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziębę 15Forma podstawowa: zięba
Opis: ptak z podrodziny Fringillinae z rodziny łuszczaków (Fringillidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziębi 11Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ziębł 13Forma podstawowa: ziębnąć
ziębo 11Forma podstawowa: zięba
Opis: ptak z podrodziny Fringillinae z rodziny łuszczaków (Fringillidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zięba
Opis: ptak z podrodziny Fringillinae z rodziny łuszczaków (Fringillidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zięby 12Forma podstawowa: zięba
Opis: ptak z podrodziny Fringillinae z rodziny łuszczaków (Fringillidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zięba
Opis: ptak z podrodziny Fringillinae z rodziny łuszczaków (Fringillidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
zijad 8Forma podstawowa: zijada
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziłem 8Forma podstawowa: ził
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziłom 8Forma podstawowa: ził
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziłów 11Forma podstawowa: ził
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zimie 6Forma podstawowa: zima
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zimna 6Forma podstawowa: zimno
Opis: w kolorze określanym jako zimny, zwykle opartym na którejś z barw: niebieskiej, fioletowej, zielonej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zimne 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zimni 6Forma podstawowa: zimny
Opis: martwy - taki, który nie żyje.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zimny
Opis: martwy - taki, który nie żyje.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zimnu 8Forma podstawowa: zimno
Opis: w kolorze określanym jako zimny, zwykle opartym na którejś z barw: niebieskiej, fioletowej, zielonej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zimom 7Forma podstawowa: zima
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zimuj 10Forma podstawowa: zimować
Część mowy/forma fleksyjna:
zineb 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zinie 5Forma podstawowa: zin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziole 6Forma podstawowa: zioła
Opis: napar z suszonych ziół, zazwyczaj o właściwościach leczniczych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zioła 7Forma podstawowa: zioło
Opis: preparat gł. liści roślin zielnych, zazwyczaj susz, który znajduje zastosowanie w medycynie i kulinariach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zioło 7Opis: preparat gł. liści roślin zielnych, zazwyczaj susz, który znajduje zastosowanie w medycynie i kulinariach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziołu 9Forma podstawowa: zioło
Opis: preparat gł. liści roślin zielnych, zazwyczaj susz, który znajduje zastosowanie w medycynie i kulinariach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zioma 6Forma podstawowa: ziom
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zioną 9Forma podstawowa: zionąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zionę 9Forma podstawowa: zionąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zipań 12Forma podstawowa: zipać
zipią 10Forma podstawowa: zipać
Część mowy/forma fleksyjna:
zipie 6Forma podstawowa: zip
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zipać
Część mowy/forma fleksyjna:
zipmy 8Forma podstawowa: zipać
Część mowy/forma fleksyjna:
zipną 10Forma podstawowa: zipnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zipnę 10Forma podstawowa: zipnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zipom 7Forma podstawowa: zip
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zipów 10Forma podstawowa: zip
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zisom 6Forma podstawowa: zis
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zisów 9Forma podstawowa: zis
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziści 10Forma podstawowa: ziścić
Część mowy/forma fleksyjna:
zjadą 12Forma podstawowa: zjechać
Część mowy/forma fleksyjna:
zjawę 11Forma podstawowa: zjawa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zjazd 8Opis: jazda z góry na dół.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zjedź 16Forma podstawowa: zjechać
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zjemy 9Forma podstawowa: zjeść
Część mowy/forma fleksyjna:
zjeść 16Część mowy/forma fleksyjna:
zjusz 9Forma podstawowa: zjuszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zlała 8Forma podstawowa: zlać
Część mowy/forma fleksyjna:
zlana 6Forma podstawowa: zlać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zlaną 10Forma podstawowa: zlać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zlane 6Forma podstawowa: zlać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zlano 6Forma podstawowa: zlać
Część mowy/forma fleksyjna:
zlany 7Forma podstawowa: zlać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zlazł 8Forma podstawowa: zleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
zląkw 11Forma podstawowa: zląkwa
zleca 7Forma podstawowa: zlecać
Część mowy/forma fleksyjna:
zlecą 11Forma podstawowa: zlecić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zlecieć
Część mowy/forma fleksyjna:
zlecę 11Forma podstawowa: zlecić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zlecieć
Część mowy/forma fleksyjna:
zlega 8Forma podstawowa: zlegać
Część mowy/forma fleksyjna:
zległ 10Forma podstawowa: zlec
Część mowy/forma fleksyjna:
zleją 12Forma podstawowa: zlać
Część mowy/forma fleksyjna:
zleje 8Forma podstawowa: zlać
Część mowy/forma fleksyjna:
zleję 12Forma podstawowa: zlać
Część mowy/forma fleksyjna:
zlepi 7Forma podstawowa: zlepić
Część mowy/forma fleksyjna:
zlewa 6Forma podstawowa: zlewać
Część mowy/forma fleksyjna:
zlewą 10Forma podstawowa: zlewa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zlewu 8Forma podstawowa: zlew
Opis: zlewozmywak - funkcjonalny odpowiednik umywalki (ujęcie wody) zamontowany w kuchni, służący głównie do mycia naczyń oraz produktów spożywczych i usuwania zbędnych płynów, pozostałych z gotowania potr
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zlewy 7Forma podstawowa: zlew
Opis: zlewozmywak - funkcjonalny odpowiednik umywalki (ujęcie wody) zamontowany w kuchni, służący głównie do mycia naczyń oraz produktów spożywczych i usuwania zbędnych płynów, pozostałych z gotowania potr
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zlezę 10Forma podstawowa: zleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
zleżą 14Forma podstawowa: zleżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zleżę 14Forma podstawowa: zleżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zlimu 9Forma podstawowa: zlim
zlisi 6Forma podstawowa: zlisić
Część mowy/forma fleksyjna:
zliżą 14Forma podstawowa: zlizać
Część mowy/forma fleksyjna:
zliże 10Forma podstawowa: zlizać
Część mowy/forma fleksyjna:
zlotu 9Forma podstawowa: zlot
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zloty 8Forma podstawowa: zlot
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zlódź 19Forma podstawowa: zlodzić
zładu 10Forma podstawowa: zład
Opis: zespół urządzeń w kadłubie statku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złają 13Forma podstawowa: złaja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złaje 9Forma podstawowa: złaja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: złajać
Część mowy/forma fleksyjna:
złaję 13Forma podstawowa: złajać
Część mowy/forma fleksyjna:
złami 8Forma podstawowa: zło
Opis: zły czyn, to, co ludzie robią i co nie jest dobre.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złazi 7Forma podstawowa: złazić
Część mowy/forma fleksyjna:
złazu 9Forma podstawowa: złaz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złazy 8Forma podstawowa: złaz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złącz 12Forma podstawowa: złączyć
Opis: połączyć kogoś z kimś/czymś, wytworzyć więzi
Część mowy/forma fleksyjna:
złemu 10Forma podstawowa: złe
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zły
Opis: taki, który jest szkodliwy, niekorzystny, negatywny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
złocę 12Forma podstawowa: złocić
Część mowy/forma fleksyjna:
złoci 8Forma podstawowa: złoty
Opis: taki, który zdobył złoty medal albo pierwsze miejsce.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
złogi 9Forma podstawowa: złóg
Opis: substancja, która odkłada się w organizmie na skutek jakichś nieprawidłowości metabolicznych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złoił 9Forma podstawowa: złoić
Część mowy/forma fleksyjna:
złomy 9Forma podstawowa: złom
Opis: surowiec wtórny, zużyte metalowe przedmioty, których surowiec można ponownie wykorzystać po przetopieniu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złość 16Forma podstawowa: złościć
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złota 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: złoto
Opis: w kolorze przypominającym barwę złota: żółtym lub żółtopomarańczowym z metalicznym połyskiem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złotą 12Forma podstawowa: złota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złoża 11Forma podstawowa: złoże
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złoże 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złożu 13Forma podstawowa: złoże
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złuda 10Opis: urojenie, żywione przekonanie o czymś albo o kimś, które nie ma potwierdzenia w rzeczywistości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złudę 14Forma podstawowa: złuda
Opis: urojenie, żywione przekonanie o czymś albo o kimś, które nie ma potwierdzenia w rzeczywistości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złudź 18Forma podstawowa: złudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
złupi 10Forma podstawowa: złupić
Część mowy/forma fleksyjna:
złych 11Forma podstawowa: złe
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zmaca 7Forma podstawowa: zmacać
Część mowy/forma fleksyjna:
zmami 7Forma podstawowa: zmamić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmarł 8Forma podstawowa: zemrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zmaza 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zmazę 10Forma podstawowa: zmaza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zmazo 6Forma podstawowa: zmaza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zmazy 7Forma podstawowa: zmaza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zmaże 10Forma podstawowa: zmazać
Część mowy/forma fleksyjna:
zmażę 14Forma podstawowa: zmazać
Część mowy/forma fleksyjna:
zmącę 15Forma podstawowa: zmącić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmełł 10Forma podstawowa: zemleć
Część mowy/forma fleksyjna:
zmian 6Forma podstawowa: zmiana
Opis: czas pracy jednego zespołu pracowników (części załogi), po upływie którego do pracy przystępuje kolejna grupa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zmiąć 15Część mowy/forma fleksyjna:
zmieć 11Forma podstawowa: zmieść
Część mowy/forma fleksyjna:
zmiel 7Forma podstawowa: zemleć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zmielić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmień 12Forma podstawowa: zmienić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmięk 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zmłóć 17Forma podstawowa: zmłócić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmogą 12Forma podstawowa: zmóc
Część mowy/forma fleksyjna:
zmogę 12Forma podstawowa: zmóc
Część mowy/forma fleksyjna:
zmora 6Opis: długotrwały i traumatyczny proces lub ciąg wydarzeń.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zmory 7Forma podstawowa: zmora
Opis: długotrwały i traumatyczny proces lub ciąg wydarzeń.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zmota 7Forma podstawowa: zmotać
Część mowy/forma fleksyjna:
zmową 10Forma podstawowa: zmowa
Opis: nielegalne porozumienie podmiotów gospodarczych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zmowo 6Forma podstawowa: zmowa
Opis: nielegalne porozumienie podmiotów gospodarczych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zmowy 7Forma podstawowa: zmowa
Opis: nielegalne porozumienie podmiotów gospodarczych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zmógł 14Forma podstawowa: zmóc
Część mowy/forma fleksyjna:
zmroź 14Forma podstawowa: zmrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmróź 18Forma podstawowa: zmrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmula 9Forma podstawowa: zmulać
Część mowy/forma fleksyjna:
zmulę 13Forma podstawowa: zmulić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmuli 9Forma podstawowa: zmulić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmydl 9Forma podstawowa: zmydlić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmyją 13Forma podstawowa: zmyć
Opis: umyć coś z jakiejś powierzchni do końca.
Część mowy/forma fleksyjna:
zmyje 9Forma podstawowa: zmyć
Opis: umyć coś z jakiejś powierzchni do końca.
Część mowy/forma fleksyjna:
zmyla 8Forma podstawowa: zmylać
Część mowy/forma fleksyjna:
zmylę 12Forma podstawowa: zmylić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmyli 8Forma podstawowa: zmyć
Opis: umyć coś z jakiejś powierzchni do końca.
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zmylić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmyła 9Forma podstawowa: zmyć
Opis: umyć coś z jakiejś powierzchni do końca.
Część mowy/forma fleksyjna:
zmyłą 13Forma podstawowa: zmyła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zmyło 9Forma podstawowa: zmyć
Opis: umyć coś z jakiejś powierzchni do końca.
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zmyła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zmyły 10Forma podstawowa: zmyła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zmysł 9Opis: zdolność odbierania bodźców.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zmyta 8Forma podstawowa: zmyć
Opis: umyć coś z jakiejś powierzchni do końca.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zmytą 12Forma podstawowa: zmyć
Opis: umyć coś z jakiejś powierzchni do końca.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zmyte 8Forma podstawowa: zmyć
Opis: umyć coś z jakiejś powierzchni do końca.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zmywu 9Forma podstawowa: zmyw
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zmywy 8Forma podstawowa: zmyw
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
znade 6Forma podstawowa: znad
Część mowy/forma fleksyjna: przyimek
znają 11Forma podstawowa: znać
Część mowy/forma fleksyjna:
znajd 8Forma podstawowa: znajda
Opis: ktoś, kto został znaleziony, najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
znaki 6Forma podstawowa: znak
Opis: zdarzenie będące symptomem, przejawem lub sygnałem czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
znaku 8Forma podstawowa: znak
Opis: zdarzenie będące symptomem, przejawem lub sygnałem czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
znalu 8Forma podstawowa: znal
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
znało 7Forma podstawowa: znać
Część mowy/forma fleksyjna:
znana 5Forma podstawowa: znany
Opis: taki, który ktoś zna, o którym wie, który poznał.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
znane 5Forma podstawowa: znana
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
znani 5Forma podstawowa: znany
Opis: taki, który ktoś zna, o którym wie, który poznał.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
znano 5Forma podstawowa: znać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: znany
Opis: taki, który ktoś zna, o którym wie, który poznał.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
znęcę 14Forma podstawowa: znęcić
Część mowy/forma fleksyjna:
znęci 10Forma podstawowa: znęcić
Część mowy/forma fleksyjna:
znęka 10Forma podstawowa: znękać
Część mowy/forma fleksyjna:
znicz 6Opis: szklane, metalowe bądź plastikowe naczynie wypełnione stearyną, w której zatopiony jest knot, zapalane na grobach w celu uczczenia pamięci zmarłych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
znieś 9Forma podstawowa: znieść
Część mowy/forma fleksyjna:
znikł 8Forma podstawowa: zniknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zniżę 13Forma podstawowa: zniżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zniży 10Forma podstawowa: zniżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
znoją 11Forma podstawowa: znoić
Część mowy/forma fleksyjna:
znoję 11Forma podstawowa: znoić
Część mowy/forma fleksyjna:
znosu 7Forma podstawowa: znos
Opis: zjawisko znoszenia z kursu jednostki pływającej wskutek oddziaływania na nią prądu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
znosy 6Forma podstawowa: znos
Opis: zjawisko znoszenia z kursu jednostki pływającej wskutek oddziaływania na nią prądu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
znużę 15Forma podstawowa: znużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
znuży 12Forma podstawowa: znużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zoczą 10Forma podstawowa: zoczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zoczy 7Forma podstawowa: zoczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zofii 9Forma podstawowa: zofia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zoila 6Forma podstawowa: zoil
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zoile 6Forma podstawowa: zoil
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
zoilu 8Forma podstawowa: zoil
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zoizm 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zolom 7Forma podstawowa: zola
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zołza 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zołzo 7Forma podstawowa: zołza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zołzy 8Opis: gruźlica węzłów chłonnych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zombi 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
zondą 10Forma podstawowa: zonda
Opis: wiatr fenowy, zachodni, wiejący w południowej części Ameryki Południowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zondo 6Forma podstawowa: zonda
Opis: wiatr fenowy, zachodni, wiejący w południowej części Ameryki Południowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zondy 7Forma podstawowa: zonda
Opis: wiatr fenowy, zachodni, wiejący w południowej części Ameryki Południowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zonie 5Forma podstawowa: zoń
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
zonka 6Forma podstawowa: zonk
Opis: w języku młodzieżowym: zdziwko, sytuacja pełna konsternacji, zwykle negatywne zaskoczenie, rozczarowanie.
zonki 6Forma podstawowa: zonk
Opis: w języku młodzieżowym: zdziwko, sytuacja pełna konsternacji, zwykle negatywne zaskoczenie, rozczarowanie.
zonku 8Forma podstawowa: zonk
Opis: w języku młodzieżowym: zdziwko, sytuacja pełna konsternacji, zwykle negatywne zaskoczenie, rozczarowanie.
zonom 6Forma podstawowa: zona
Opis: wycinek przestrzeni, mniejszy obszar wydzielony w obrębie większego obszaru.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zooid 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zooma 6Forma podstawowa: zoom
zoomu 8Forma podstawowa: zoom
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zoomy 7Forma podstawowa: zoom
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zorał 7Forma podstawowa: zorać
Część mowy/forma fleksyjna:
zorba 7Opis: "taniec pochodzenia greckiego, który tańczą głównie mężczyźni trzymając się za ramiona (prawdziwa grecka nazwa tego tańca to ""sirtaki"", polska nazwa nawiązuje do nazwiska bohatera filmu ""Grek Zorba"")."
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zorbę 11Forma podstawowa: zorba
Opis: "taniec pochodzenia greckiego, który tańczą głównie mężczyźni trzymając się za ramiona (prawdziwa grecka nazwa tego tańca to ""sirtaki"", polska nazwa nawiązuje do nazwiska bohatera filmu ""Grek Zorba"")."
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zorbo 7Forma podstawowa: zorba
Opis: "taniec pochodzenia greckiego, który tańczą głównie mężczyźni trzymając się za ramiona (prawdziwa grecka nazwa tego tańca to ""sirtaki"", polska nazwa nawiązuje do nazwiska bohatera filmu ""Grek Zorba"")."
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zorby 8Forma podstawowa: zorba
Opis: "taniec pochodzenia greckiego, który tańczą głównie mężczyźni trzymając się za ramiona (prawdziwa grecka nazwa tego tańca to ""sirtaki"", polska nazwa nawiązuje do nazwiska bohatera filmu ""Grek Zorba"")."
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zorza 5Opis: zjawisko atmosferyczne polegające na zmianie zabarwienia nieba pod wpływem promieni słonecznych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zorzę 9Forma podstawowa: zorać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zorza
Opis: zjawisko atmosferyczne polegające na zmianie zabarwienia nieba pod wpływem promieni słonecznych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zorzo 5Forma podstawowa: zorza
Opis: zjawisko atmosferyczne polegające na zmianie zabarwienia nieba pod wpływem promieni słonecznych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zośka 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zouka 8Forma podstawowa: zouk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zouki 8Forma podstawowa: zouk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zouku 10Forma podstawowa: zouk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zowią 9Forma podstawowa: zwać
Część mowy/forma fleksyjna:
zowie 5Forma podstawowa: zwać
Część mowy/forma fleksyjna:
zozul 8Forma podstawowa: zozula
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zradl 7Forma podstawowa: zradlić
Część mowy/forma fleksyjna:
zradź 14Forma podstawowa: zradzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zraża 9Forma podstawowa: zrażać
Część mowy/forma fleksyjna:
zredl 7Forma podstawowa: zredlić
Część mowy/forma fleksyjna:
zrębu 13Forma podstawowa: zrąb
Opis: główna część kostrukcji budynków z drewna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zręb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zręby 12Forma podstawowa: zrąb
Opis: główna część kostrukcji budynków z drewna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zręb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zrobi 7Forma podstawowa: zrobić
Część mowy/forma fleksyjna:
zrost 6Opis: w językoznwstwie: derywat złożony.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zródź 18Forma podstawowa: zrodzić
Opis: o roślinie, glebie (ziemi, także przen. jako kraju, narodzie): przynieść owoce, plony
Część mowy/forma fleksyjna:
zróść 18Forma podstawowa: zrosnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zrucę 12Forma podstawowa: zrucić
Część mowy/forma fleksyjna:
zrusz 7Forma podstawowa: zruszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zryci 7Forma podstawowa: zryć
Opis: poprzez rycie wyżłobić wgłębienia w podłożu.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zryje 8Forma podstawowa: zryć
Opis: poprzez rycie wyżłobić wgłębienia w podłożu.
Część mowy/forma fleksyjna:
zryję 12Forma podstawowa: zryć
Opis: poprzez rycie wyżłobić wgłębienia w podłożu.
Część mowy/forma fleksyjna:
zryła 8Forma podstawowa: zryć
Opis: poprzez rycie wyżłobić wgłębienia w podłożu.
Część mowy/forma fleksyjna:
zryło 8Forma podstawowa: zryć
Opis: poprzez rycie wyżłobić wgłębienia w podłożu.
Część mowy/forma fleksyjna:
zryta 7Forma podstawowa: zryć
Opis: poprzez rycie wyżłobić wgłębienia w podłożu.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zryty 8Forma podstawowa: zryć
Opis: poprzez rycie wyżłobić wgłębienia w podłożu.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zrywa 6Forma podstawowa: zrywać
Część mowy/forma fleksyjna:
zrzez 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zrzęd 10Forma podstawowa: zrzęda
Opis: osoba, która dużo narzeka, zrzędzi.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zrzuć 12Forma podstawowa: zrzucić
Część mowy/forma fleksyjna:
zrzut 8Opis: kontrolowane wypuszczenie ze zbiornika (np. retencyjnego lub ściekowego) dużej ilości wody lub innej cieczy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zrzyn 6Opis: produkt uboczny cięcia drewna, odpad przemysłu drzewiarskiego, liche deski.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zsiec 6Część mowy/forma fleksyjna:
zsika 6Forma podstawowa: zsikać
Część mowy/forma fleksyjna:
zsyła 8Forma podstawowa: zsyłać
Część mowy/forma fleksyjna:
zuber 9Opis: skała osadowa będąca mieszaniną soli kamiennej i iłu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zuboż 13Forma podstawowa: zubożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zubru 11Forma podstawowa: zubr
zuchy 11Forma podstawowa: zuch
Opis: członek najmłodszej grupy metodycznej w organizacji harcerskiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zujom 10Forma podstawowa: zuja
zumbą 14Forma podstawowa: zumba
zumbę 14Forma podstawowa: zumba
zumby 11Forma podstawowa: zumba
zupak 9Opis: lekceważąco: podoficer, który jest nikim (służy w wojsku za zupę).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zupce 9Forma podstawowa: zupka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zupką 13Forma podstawowa: zupka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zupki 9Forma podstawowa: zupka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zupko 9Forma podstawowa: zupka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zupną 12Forma podstawowa: zupny
Opis: związany z zupą, odnoszący się do zupy (często z odcieniem żartobliwym).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zupny 9Opis: związany z zupą, odnoszący się do zupy (często z odcieniem żartobliwym).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zurna 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zurnę 11Forma podstawowa: zurna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zurno 7Forma podstawowa: zurna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zurny 8Forma podstawowa: zurna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zużyć 17Forma podstawowa: zużycie
Opis: tyle, ile się zużyło.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna:
zwada 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwadą 10Forma podstawowa: zwada
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwado 6Forma podstawowa: zwada
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwady 7Forma podstawowa: zwada
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwadź 14Forma podstawowa: zwadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwala 6Forma podstawowa: zwalać
Część mowy/forma fleksyjna:
zwali 6Forma podstawowa: zwać
Część mowy/forma fleksyjna:
zwała 7Forma podstawowa: zwać
Opis: ubaw, śmiech z kogoś lub z czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna:
zwami 6Forma podstawowa: zew
Opis: wezwanie do działania, na które oczekuje się natychmiastowej reakcji.
zwaną 9Forma podstawowa: zwać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zwano 5Forma podstawowa: zwać
Część mowy/forma fleksyjna:
zwany 6Forma podstawowa: zwać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zwarć 10Forma podstawowa: zwarcie
Opis: wzajemne położenie narządów mowy lub elementów szczęki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwarz 5Forma podstawowa: zwarzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zważą 13Forma podstawowa: zważyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zwącą 14Forma podstawowa: zwać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
zwące 10Forma podstawowa: zwać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
zwątp 11Forma podstawowa: zwątpić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwęgl 12Forma podstawowa: zwęglić
zwiać 10Część mowy/forma fleksyjna:
zwiad 6Opis: zbieranie o czymś lub o kimś informacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwiąż 13Forma podstawowa: związać
Opis: połączyć końce czegoś za pomocą węzła
Część mowy/forma fleksyjna:
zwici 6Forma podstawowa: zwić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zwidy 7Forma podstawowa: zwid
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwidź 14Forma podstawowa: zwidzić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zwidzieć
Część mowy/forma fleksyjna:
zwiej 7Forma podstawowa: zwiać
Część mowy/forma fleksyjna:
zwiem 6Forma podstawowa: zwiedzieć
Część mowy/forma fleksyjna:
zwieś 9Forma podstawowa: zwiesić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwięz 9
zwiją 11Forma podstawowa: zwić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwili 6Forma podstawowa: zwić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwiło 7Forma podstawowa: zwić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwiły 8Forma podstawowa: zwić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwiną 9Forma podstawowa: zwinąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zwisa 5Forma podstawowa: zwisać
Część mowy/forma fleksyjna:
zwity 7Forma podstawowa: zwit
Opis: potężny zwitek - rulon, rolka czegoś zwiniętego razem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwlec 7Część mowy/forma fleksyjna:
zwłok 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zwłoka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zwłoki
Opis: przen. człowiek bardzo zmęczony, pijany lub na kacu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwoić 10Część mowy/forma fleksyjna:
zwoje 7Forma podstawowa: zwój
Opis: pierwotna postać książki, kształt zwiniętego papieru, pergaminu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwoju 9Forma podstawowa: zwój
Opis: pierwotna postać książki, kształt zwiniętego papieru, pergaminu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwoła 7Forma podstawowa: zwołać
Część mowy/forma fleksyjna:
zwora 5Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwory 6Forma podstawowa: zwora
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zwór
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwożą 13Forma podstawowa: zwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwożę 13Forma podstawowa: zwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwódź 18Forma podstawowa: zwodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwrot 6Opis: skręt, obrót, zwrócenie się.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zydel 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zydla 8Forma podstawowa: zydel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zydle 8Forma podstawowa: zydel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zydli 8Forma podstawowa: zydel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zygam 9Forma podstawowa: zygać
Część mowy/forma fleksyjna:
zymaz 7Forma podstawowa: zymaza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zysie 6Forma podstawowa: zyś
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
zysom 7Forma podstawowa: zys
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zziaj 7Forma podstawowa: zziajać
Część mowy/forma fleksyjna:
zzuci 8Forma podstawowa: zzuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zzują 13Forma podstawowa: zzuć
Część mowy/forma fleksyjna:
zzuje 9Forma podstawowa: zzuć
Część mowy/forma fleksyjna:
zzuli 8Forma podstawowa: zzuć
Część mowy/forma fleksyjna:
zzutą 12Forma podstawowa: zzuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zzute 8Forma podstawowa: zzuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zzuwa 7Forma podstawowa: zzuwać
Część mowy/forma fleksyjna:
zżęła 15Forma podstawowa: zżąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżęły 16Forma podstawowa: zżąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżęta 14Forma podstawowa: zżąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zżęto 14Forma podstawowa: zżąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżęty 15Forma podstawowa: zżąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zżuci 12Forma podstawowa: zżuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zżują 17Forma podstawowa: zżuć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżuje 13Forma podstawowa: zżuć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżuli 12Forma podstawowa: zżuć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżuła 13Forma podstawowa: zżuć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżuły 14Forma podstawowa: zżuć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżuto 12Forma podstawowa: zżuć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżuwa 11Forma podstawowa: zżuwać
Część mowy/forma fleksyjna:
zżyci 11Forma podstawowa: zżyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zżyją 16Forma podstawowa: zżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżyję 16Forma podstawowa: zżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżyła 12Forma podstawowa: zżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżyło 12Forma podstawowa: zżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżyma 11Forma podstawowa: zżymać
Część mowy/forma fleksyjna:
zżyna 10Forma podstawowa: zżynać
Część mowy/forma fleksyjna:
zżyta 11Forma podstawowa: zżyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zżytą 15Forma podstawowa: zżyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zżyte 11Forma podstawowa: zżyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zżywa 10Forma podstawowa: zżywać
Część mowy/forma fleksyjna:

Wyrazy na literę z o długości 6

zabarw 8Forma podstawowa: zabarwić
Część mowy/forma fleksyjna:
zabawa 8Opis: to, że ktoś zachowuje się niepoważnie, nieodpowiedzialnie, robi coś bez kwalifikacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zabawą 12Forma podstawowa: zabawa
Opis: to, że ktoś zachowuje się niepoważnie, nieodpowiedzialnie, robi coś bez kwalifikacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zabawa
Opis: to, że ktoś zachowuje się niepoważnie, nieodpowiedzialnie, robi coś bez kwalifikacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zabawę 12Forma podstawowa: zabawa
Opis: to, że ktoś zachowuje się niepoważnie, nieodpowiedzialnie, robi coś bez kwalifikacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zabawi 8Forma podstawowa: zabawić
Część mowy/forma fleksyjna:
zabawo 8Forma podstawowa: zabawa
Opis: to, że ktoś zachowuje się niepoważnie, nieodpowiedzialnie, robi coś bez kwalifikacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zabawa
Opis: to, że ktoś zachowuje się niepoważnie, nieodpowiedzialnie, robi coś bez kwalifikacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zabawy 9Forma podstawowa: zabawa
Opis: to, że ktoś zachowuje się niepoważnie, nieodpowiedzialnie, robi coś bez kwalifikacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
zabiał 10Opis: wodny roztwór cukru, używany w przemyśle spożywczym do zabielania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zabici 9Forma podstawowa: zabić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zabiec 9Część mowy/forma fleksyjna:
zabija 10Forma podstawowa: zabijać
Część mowy/forma fleksyjna:
zabiją 14Forma podstawowa: zabić
Część mowy/forma fleksyjna:
zabije 10Forma podstawowa: zabić
Część mowy/forma fleksyjna:
zabili 9Forma podstawowa: zabić
Część mowy/forma fleksyjna:
zabiło 10Forma podstawowa: zabić
Część mowy/forma fleksyjna:
zabita 9Forma podstawowa: zabić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zabitą 13Forma podstawowa: zabić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: zabita
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zabite 9Forma podstawowa: zabić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zabito 9Forma podstawowa: zabić
Część mowy/forma fleksyjna:
zabity 10Forma podstawowa: zabić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zabłoć 15Forma podstawowa: zabłocić
Część mowy/forma fleksyjna:
zabodą 13Forma podstawowa: zabość
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zabóść
Część mowy/forma fleksyjna:
zabodę 13Forma podstawowa: zabość
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zabóść
Część mowy/forma fleksyjna:
zabodź 17Forma podstawowa: zabóść
Część mowy/forma fleksyjna:
zaboje 10Forma podstawowa: zabój
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zaboju 12Forma podstawowa: zabój
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zabolą 13Forma podstawowa: zaboleć
Część mowy/forma fleksyjna:
zaboli 9Forma podstawowa: zaboleć
Część mowy/forma fleksyjna:
zabory 9Forma podstawowa: zabór
Opis: fakt przywłaszczenia sobie czegoś przez kogoś, najczęściej w odniesieniu do silniejszego biorcy (władzy, administracji, wojska, grupy społecznej).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zabóść 21Część mowy/forma fleksyjna:
zabrać 13Część mowy/forma fleksyjna:
zabrań 14Forma podstawowa: zabrać
zabrną 12Forma podstawowa: zabrnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zabulą 15Forma podstawowa: zabulić
Część mowy/forma fleksyjna:
zabulę 15Forma podstawowa: zabulić
Część mowy/forma fleksyjna:
zaburz 10Forma podstawowa: zaburzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zaceni 7Forma podstawowa: zacenić
Część mowy/forma fleksyjna:
zachcą 14Forma podstawowa: zachcieć
Część mowy/forma fleksyjna:
zachcę 14Forma podstawowa: zachcieć
Część mowy/forma fleksyjna:
zachęć 18Forma podstawowa: zachęcić
Część mowy/forma fleksyjna:
zachęt 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zachęta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zachód 14Opis: jedna z czterech stron świata.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zaciąć 16Część mowy/forma fleksyjna:
zaciąg 13Opis: w rybołówstwie: połów, zarzucenie sieci.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zacień 13Forma podstawowa: zacienić
Część mowy/forma fleksyjna:
zacier 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zacięć 16Forma podstawowa: zacięcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zacięż 15Forma podstawowa: zaciężyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zacina 7Forma podstawowa: zacinać
Część mowy/forma fleksyjna:
zacisk 8Opis: http://pl.wikipedia.org/wiki/Cybant}
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zacnej 9Forma podstawowa: zacny
Opis: przenośnie: bardzo dobrej jakości.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zacnie 7Opis: bardzo dobrze, znakomicie, wspaniale, słowo żartobliwe.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
zaczaj 9Forma podstawowa: zaczaić
Część mowy/forma fleksyjna:
zaczem 8
zaczep 8Opis: element przedmiotu wykorzystywany do łączenia go z innymi.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zaczepić
Opis: element przedmiotu wykorzystywany do łączenia go z innymi.
Część mowy/forma fleksyjna:
zaczęć 16Forma podstawowa: zacząć
zaczną 11Forma podstawowa: zacząć
Część mowy/forma fleksyjna:
zacznę 11Forma podstawowa: zacząć
Część mowy/forma fleksyjna:
zaczyn 8Opis: porcja ciasta powstała ze zmieszania zakwasu chlebowego z resztą składników.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zaczyń 14Forma podstawowa: zaczynić
Część mowy/forma fleksyjna:
zaćmią 16Forma podstawowa: zaćmić
Część mowy/forma fleksyjna:
zaćmie 12Forma podstawowa: zaćma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zaćmię 16Forma podstawowa: zaćmić
Część mowy/forma fleksyjna:
zaćmił 14Forma podstawowa: zaćmić
Część mowy/forma fleksyjna:
zaćmom 13Forma podstawowa: zaćma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zaćpać 17Część mowy/forma fleksyjna:
zaćpam 13Forma podstawowa: zaćpać
Część mowy/forma fleksyjna:
zaćpań 18Forma podstawowa: zaćpać
zadach 10Forma podstawowa: zad
Opis: tylna część ciała zwierzęcia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zadają 13Forma podstawowa: zadawać
Część mowy/forma fleksyjna:
zadaję 13Forma podstawowa: zadawać
Część mowy/forma fleksyjna:
zadała 9Forma podstawowa: zadać
Część mowy/forma fleksyjna:
zadało 9Forma podstawowa: zadać
Część mowy/forma fleksyjna:
zadały 10Forma podstawowa: zadać
Część mowy/forma fleksyjna:
zadami 8Forma podstawowa: zad
Opis: tylna część ciała zwierzęcia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zadamy 9Forma podstawowa: zadać
Część mowy/forma fleksyjna:
zadany 8Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zadarń 13Forma podstawowa: zadarnić
zadasz 7Forma podstawowa: zadać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zadaszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zadbaj 11Forma podstawowa: zadbać
Część mowy/forma fleksyjna:
zadbał 11Forma podstawowa: zadbać
Część mowy/forma fleksyjna:
zadbań 15Forma podstawowa: zadbać
zadęci 12Forma podstawowa: zadąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zadęła 13Forma podstawowa: zadąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zadęło 13Forma podstawowa: zadąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zadęły 14Forma podstawowa: zadąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zadęta 12Forma podstawowa: zadąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zadętą 16Forma podstawowa: zadąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zadęty 13Forma podstawowa: zadąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zadkom 9Forma podstawowa: zadek
Opis: pośladki, tylna część ciała.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zadków 12Forma podstawowa: zadka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zadław 9Forma podstawowa: zadławić
Część mowy/forma fleksyjna:
zadmij 10Forma podstawowa: zadąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zadnie 7Forma podstawowa: zadni
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zadnim 8Forma podstawowa: zadni
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zadrug 11Forma podstawowa: zadruga
Opis: wspólnota rodowa u Słowian.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zadruk 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zadrwi 7Forma podstawowa: zadrwić
Część mowy/forma fleksyjna:
zadrze 7Forma podstawowa: zadrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zadrżę 15Forma podstawowa: zadrżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zadrży 12Forma podstawowa: zadrżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zadumą 14Forma podstawowa: zaduma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zadumo 10Forma podstawowa: zaduma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zadurz 9Forma podstawowa: zadurzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zadusi 9Forma podstawowa: zadusić
Część mowy/forma fleksyjna:
zadyma 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zadymać
Część mowy/forma fleksyjna:
zadymą 13Forma podstawowa: zadyma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zadymy 10Forma podstawowa: zadyma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zadysz 8Forma podstawowa: zadyszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zadziw 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zadźga 17Forma podstawowa: zadźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
zadżal 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zafarb 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zafruń 18Forma podstawowa: zafrunąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zafrze 10Forma podstawowa: zafra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zagacą 13Forma podstawowa: zagacić
zagacę 13Forma podstawowa: zagacić
zagaci 9Forma podstawowa: zagacie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zagada 9Forma podstawowa: zagadać
Część mowy/forma fleksyjna:
zagaić 13Część mowy/forma fleksyjna:
zagaja 10Forma podstawowa: zagajać
Część mowy/forma fleksyjna:
zagają 14Forma podstawowa: zagaić
Część mowy/forma fleksyjna:
zagaje 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zagaję 14Forma podstawowa: zagaić
Część mowy/forma fleksyjna:
zagapi 9Forma podstawowa: zagapić
Część mowy/forma fleksyjna:
zagasi 8Forma podstawowa: zagasić
Część mowy/forma fleksyjna:
zagiąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
zagiął 14Forma podstawowa: zagiąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zagięć 17Forma podstawowa: zagięcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zagina 8Forma podstawowa: zaginać
Część mowy/forma fleksyjna:
zaginę 12Forma podstawowa: zaginąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zagład 11Forma podstawowa: zagłada
Opis: mord narodu żydowskiego przez hitlerowców w czasie II wojny światowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zagnaj 10Forma podstawowa: zagnać
Część mowy/forma fleksyjna:
zagnał 10Forma podstawowa: zagnać
Część mowy/forma fleksyjna:
zagnam 9Forma podstawowa: zagnać
Część mowy/forma fleksyjna:
zagnań 14Forma podstawowa: zagnać
zagnęb 14Forma podstawowa: zagnębić
Część mowy/forma fleksyjna:
zagnić 13Część mowy/forma fleksyjna:
zagnie 8Forma podstawowa: zagiąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zagnij 10Forma podstawowa: zagnić
Część mowy/forma fleksyjna:
zagnoi 8Forma podstawowa: zagnoić
Część mowy/forma fleksyjna:
zagoić 13Część mowy/forma fleksyjna:
zagoją 14Forma podstawowa: zagoić
Część mowy/forma fleksyjna:
zagoję 14Forma podstawowa: zagoić
Część mowy/forma fleksyjna:
zagona 8Forma podstawowa: zagon
zagoni 8Forma podstawowa: zagonić
Część mowy/forma fleksyjna:
zagonu 10Forma podstawowa: zagon
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zagony 9Forma podstawowa: zagon
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zagrab 10Forma podstawowa: zagrabić
Część mowy/forma fleksyjna:
zagrać 13Forma podstawowa: zagracić
Część mowy/forma fleksyjna:
zagrał 10Forma podstawowa: zagrać
Część mowy/forma fleksyjna:
zagram 9Forma podstawowa: zagrać
Część mowy/forma fleksyjna:
zagrań 14Forma podstawowa: zagranie
Opis: w grach sportowych: zachowanie zawodnika, sposób prowadzenia piłki (lub krążka, lotki itp.) w grze, mający znaczenie strategiczne.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zagroź 16Forma podstawowa: zagrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
zagród 13Forma podstawowa: zagrody
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zagryź 17Forma podstawowa: zagryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
zahacz 9Forma podstawowa: zahaczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zahuka 11Forma podstawowa: zahukać
Część mowy/forma fleksyjna:
zaikai 7
zaimek 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zaimka 8Forma podstawowa: zaimek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zairów 10Forma podstawowa: zair
Opis: nazwa walut Zairu w II poł. XX wieku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zairze 6Forma podstawowa: zair
Opis: nazwa walut Zairu w II poł. XX wieku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zair
Opis: nazwa walut Zairu w II poł. XX wieku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zaiwań 12Forma podstawowa: zaiwanić
Część mowy/forma fleksyjna:
zajadł 11Forma podstawowa: zajeść
Część mowy/forma fleksyjna:
zajadu 11Forma podstawowa: zajad
Opis: spowodowane różnymi czynnikami (alergią, brakiem witamin, cukrzycą) pęknięcie lub owrzodzenie, zlokalizowane w kąciku ust.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zajarz 8Forma podstawowa: zajarzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zajazd 9Opis: budynek pełniący funkcję gospody, wyszynku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zająca 13Forma podstawowa: zając
Opis: dziczyzna, mięso zająca (także: mięso przygotowane do spożycia, jako że zająca przyrządza się i serwuje zwykle w całości).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zające 13Forma podstawowa: zając
Opis: dziczyzna, mięso zająca (także: mięso przygotowane do spożycia, jako że zająca przyrządza się i serwuje zwykle w całości).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
zającu 15Forma podstawowa: zając
Opis: dziczyzna, mięso zająca (także: mięso przygotowane do spożycia, jako że zająca przyrządza się i serwuje zwykle w całości).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zajdom 10Forma podstawowa: zajda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zajedz 9Forma podstawowa: zajeść
Część mowy/forma fleksyjna:
zajedź 17Forma podstawowa: zajechać
Część mowy/forma fleksyjna:
zajemy 10Forma podstawowa: zajeść
Część mowy/forma fleksyjna:
zajesz 8Forma podstawowa: zajeść
Część mowy/forma fleksyjna:
zajeść 17Część mowy/forma fleksyjna:
zajęcz 13Forma podstawowa: zajęczeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zajęło 14Forma podstawowa: zająć
Część mowy/forma fleksyjna:
zajęły 15Forma podstawowa: zająć
Część mowy/forma fleksyjna:
zajęta 13Forma podstawowa: zająć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zajętą 17Forma podstawowa: zająć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zajęte 13Forma podstawowa: zajęty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zajęto 13Forma podstawowa: zajęty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
zajęty 14Forma podstawowa: zająć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zajmie 9Forma podstawowa: zajem
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zajmów 13Forma podstawowa: zajem
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zajoby 11Forma podstawowa: zajob
Opis: groźna, źle oceniana osoba z problemami psychicznymi.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
zajrzą 12Forma podstawowa: zajrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zajrzę 12Forma podstawowa: zajrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zajuma 11Forma podstawowa: zajumać
zakadź 16Forma podstawowa: zakadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zakałą 13Forma podstawowa: zakała
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zakało 9Forma podstawowa: zakała
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zakały 10Forma podstawowa: zakała
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
zakarm 8Forma podstawowa: zakarmić
Część mowy/forma fleksyjna:
zakatu 10Forma podstawowa: zakat
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zakaty 9Forma podstawowa: zakat
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zakazi 7Forma podstawowa: zakazić
Część mowy/forma fleksyjna:
zakazu 9Forma podstawowa: zakaz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zakazy 8Forma podstawowa: zakaz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zakaża 11Forma podstawowa: zakażać
Część mowy/forma fleksyjna:
zakażę 15Forma podstawowa: zakazać
Część mowy/forma fleksyjna:
zakipi 8Forma podstawowa: zakipieć
Część mowy/forma fleksyjna:
zakisi 7Forma podstawowa: zakisić
Część mowy/forma fleksyjna:
zaklap 9Forma podstawowa: zaklapać
zaklął 14Forma podstawowa: zakląć
Część mowy/forma fleksyjna:
zaklnę 12Forma podstawowa: zakląć
Część mowy/forma fleksyjna:
zakład 10Opis: instytucja o charakterze naukowym, społecznym, kulturalnym, leczniczym (np. Zakład Leczenia Zeza).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zakłuć 16Forma podstawowa: zakłucie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna:
zakłuj 13Forma podstawowa: zakłuć
Część mowy/forma fleksyjna:
zakłuł 13Forma podstawowa: zakłuć
Część mowy/forma fleksyjna:
zakola 8Forma podstawowa: zakolać
Część mowy/forma fleksyjna:
zakolu 10Forma podstawowa: zakole
Opis: pozbawiony obszar skóry nad bokiem czoła i skronią, powiększający się z wiekiem u większości mężczyzn (na skutek łysienia).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zakonu 9Forma podstawowa: zakon
Opis: w potocznym rozumieniu: każda wspólnotowa forma życia konsekrowanego, której członkowie składają śluby publiczne (uroczyste bądź proste).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zakony 8Forma podstawowa: zakon
Opis: w potocznym rozumieniu: każda wspólnotowa forma życia konsekrowanego, której członkowie składają śluby publiczne (uroczyste bądź proste).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zakosi 7Forma podstawowa: zakosić
Część mowy/forma fleksyjna:
zakosu 9Forma podstawowa: zakos
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zakpią 12Forma podstawowa: zakpić
Część mowy/forma fleksyjna:
zakpię 12Forma podstawowa: zakpić
Część mowy/forma fleksyjna:
zakrąż 15Forma podstawowa: zakrążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zakres 7Opis: "zakres danej nazwy N (jej ekstensja), zbiór jej desygnatów, czyli obiektów, o których powiedzenie ""To jest N"" będzie zdaniem prawdziwym. "
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zakręć 16Forma podstawowa: zakręcić
Część mowy/forma fleksyjna:
zakręt 12Opis: ruch, który polega na dużej zmianie kierunku podczas przemieszaczania się.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zakroi 7Forma podstawowa: zakroić
Część mowy/forma fleksyjna:
zakrój 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zakryć 13Część mowy/forma fleksyjna:
zakryj 10Forma podstawowa: zakryć
Część mowy/forma fleksyjna:
zakuci 10Forma podstawowa: zakuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: zakuty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zakują 15Forma podstawowa: zakuć
Część mowy/forma fleksyjna:
zakuka 10Forma podstawowa: zakukać
Część mowy/forma fleksyjna:
zakuli 10Forma podstawowa: zakuć
Część mowy/forma fleksyjna:
zakuło 11Forma podstawowa: zakuć
Część mowy/forma fleksyjna:
zakupi 10Forma podstawowa: zakupić
Część mowy/forma fleksyjna:
zakupy 11Forma podstawowa: zakup
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zakusy 10Forma podstawowa: zakus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zakuta 10Forma podstawowa: zakuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: zakuty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zakutą 14Forma podstawowa: zakuty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zakuto 10Forma podstawowa: zakuć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zakuty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
zakuty 11Forma podstawowa: zakuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zakuwa 9Forma podstawowa: zakuwać
Część mowy/forma fleksyjna:
zakwas 7Opis: przefermentowana mąka z wodą, zawiera rozmnożone bakterie kwasu mlekowego i dzikie drożdże, jest to niewielka ilość ciasta odłożona przed poprzednim wypiekiem (zaczyn) lub specjalnie przygotowana i p
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zakwit 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zalali 8Forma podstawowa: zalać
Część mowy/forma fleksyjna:
zalało 9Forma podstawowa: zalać
Część mowy/forma fleksyjna:
zalane 7Forma podstawowa: zalać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zalani 7Forma podstawowa: zalany
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zalano 7Forma podstawowa: zalać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zalany
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
zalągł 15Forma podstawowa: zalęgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zalecę 12Forma podstawowa: zalecić
Część mowy/forma fleksyjna:
zalecz 8Forma podstawowa: zaleczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zalega 9Forma podstawowa: zalegać
Część mowy/forma fleksyjna:
zaleje 9Forma podstawowa: zalać
Część mowy/forma fleksyjna:
zaleję 13Forma podstawowa: zalać
Część mowy/forma fleksyjna:
zaleli 8Forma podstawowa: zalać
Część mowy/forma fleksyjna:
zalepi 8Forma podstawowa: zalepić
Część mowy/forma fleksyjna:
zalesi 7Forma podstawowa: zalesie
Opis: wieś w Polsce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zaletą 12Forma podstawowa: zaleta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zaleto 8Forma podstawowa: zaleta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zalewa 7Opis: jakiś roztwór lub mieszanina, który wlewa się, by konserwować produkty spożywcze, żeby robić z nich przetwory lub by doraźnie zmieniać ich właściwości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zalewać
Opis: jakiś roztwór lub mieszanina, który wlewa się, by konserwować produkty spożywcze, żeby robić z nich przetwory lub by doraźnie zmieniać ich właściwości.
Część mowy/forma fleksyjna:
zalewo 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zalewy 8Forma podstawowa: zalew
Opis: zmasowane pojawienie się jakiejś idei bądź produktu, często niechcianego, niechętnie odbieranego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zalewa
Opis: jakiś roztwór lub mieszanina, który wlewa się, by konserwować produkty spożywcze, żeby robić z nich przetwory lub by doraźnie zmieniać ich właściwości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zalezę 11Forma podstawowa: zaleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
zależą 15Forma podstawowa: zależeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zależę 15Forma podstawowa: zależeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zależy 12Forma podstawowa: zależeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zalęga 13Forma podstawowa: zalęgać
Część mowy/forma fleksyjna:
zalęgł 15Forma podstawowa: zaląc
zaliżę 15Forma podstawowa: zalizać
Część mowy/forma fleksyjna:
zalodź 16Forma podstawowa: zalodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zalódź 20Forma podstawowa: zalodzić
zalśni 11Forma podstawowa: zalśnić
Część mowy/forma fleksyjna:
załamy 10Forma podstawowa: załam
Opis: miejsce załamania czegoś, obszar, który się załamał.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
załażę 16Forma podstawowa: załazić
Część mowy/forma fleksyjna:
załącz 13Forma podstawowa: załączyć
Część mowy/forma fleksyjna:
załgać 15Część mowy/forma fleksyjna:
załgaj 12Forma podstawowa: załgać
Część mowy/forma fleksyjna:
załguj 14Forma podstawowa: załgiwać
Część mowy/forma fleksyjna:
załkać 14Część mowy/forma fleksyjna:
załkaj 11Forma podstawowa: załkać
Część mowy/forma fleksyjna:
załkam 10Forma podstawowa: załkać
Część mowy/forma fleksyjna:
załoga 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
załogi 10Forma podstawowa: załoga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: załóg
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
załogo 10Forma podstawowa: załoga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
załoił 10Forma podstawowa: załoić
Część mowy/forma fleksyjna:
załoją 14Forma podstawowa: załoić
Część mowy/forma fleksyjna:
załomu 11Forma podstawowa: załom
Opis: miejsce załamania czegoś, obszar, który się załamał.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
załomy 10Forma podstawowa: załom
Opis: miejsce załamania czegoś, obszar, który się załamał.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
założę 16Forma podstawowa: założyć
Część mowy/forma fleksyjna:
załupi 11Forma podstawowa: załupić
Część mowy/forma fleksyjna:
zamarć 12Forma podstawowa: zamarcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zamarł 9Forma podstawowa: zamrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zamażę 15Forma podstawowa: zamazać
Opis: o procesach niezależnych od człowieka - zmienić, przeinaczyć, zniknąć, np. zamazać granice pojęć, istotę sprawy.
Część mowy/forma fleksyjna:
zamącą 16Forma podstawowa: zamącić
Część mowy/forma fleksyjna:
zamącę 16Forma podstawowa: zamącić
Część mowy/forma fleksyjna:
zamąci 12Forma podstawowa: zamącić
Część mowy/forma fleksyjna:
zamecz 8Forma podstawowa: zameczeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zamęcz 12Forma podstawowa: zamęczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zamętu 14Forma podstawowa: zamęt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zamglę 14Forma podstawowa: zamglić
Część mowy/forma fleksyjna:
zamiar 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zamieć 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zamień 13Forma podstawowa: zamienić
Część mowy/forma fleksyjna:
zamknę 12Forma podstawowa: zamknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zamkom 9Forma podstawowa: zamek
Opis: zagranie taktyczne w hokeju, zamknięcie przeciwnika w jego tercji lodowiska/boiska.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zamków 12Forma podstawowa: zamek
Opis: zagranie taktyczne w hokeju, zamknięcie przeciwnika w jego tercji lodowiska/boiska.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zamocz 8Forma podstawowa: zamoczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zamroź 15Forma podstawowa: zamrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zamróz 11Opis: szadź, sadź - osad lodowy tworzący się w wyniku odwilży.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zamróź 19Forma podstawowa: zamrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zamruż 13Forma podstawowa: zamrużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zamrze 7Forma podstawowa: zamrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zamszu 9Forma podstawowa: zamsz
Opis: tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zamszy 8Forma podstawowa: zamsz
Opis: tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zamucz 10Forma podstawowa: zamuczeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zamulą 14Forma podstawowa: zamulić
Część mowy/forma fleksyjna:
zamulę 14Forma podstawowa: zamulić
Część mowy/forma fleksyjna:
zamuli 10Forma podstawowa: zamulić
Część mowy/forma fleksyjna:
zamydl 10Forma podstawowa: zamydlić
Część mowy/forma fleksyjna:
zamyśl 13Forma podstawowa: zamyśleć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zamyślić
Część mowy/forma fleksyjna:
zanana 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zanęca 11Forma podstawowa: zanęcać
Część mowy/forma fleksyjna:
zanęta 11Opis: pokarm o dużej wartości aromatycznej podawany w łowisko w celu przywabienia i utrzymania w nim ryb.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zanętą 15Forma podstawowa: zanęta
Opis: pokarm o dużej wartości aromatycznej podawany w łowisko w celu przywabienia i utrzymania w nim ryb.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zanęty 12Forma podstawowa: zanęta
Opis: pokarm o dużej wartości aromatycznej podawany w łowisko w celu przywabienia i utrzymania w nim ryb.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zanikł 9Forma podstawowa: zaniknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zaniku 9Forma podstawowa: zanik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zaniża 10Forma podstawowa: zaniżać
Część mowy/forma fleksyjna:
zaniżą 14Forma podstawowa: zaniżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zaniży 11Forma podstawowa: zaniżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zankla 8Forma podstawowa: zankiel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zanosi 6Forma podstawowa: zanosić
Opis: starać się o coś, wykonywać czynności polegające na komunikacji, by to osiągnąć.
Część mowy/forma fleksyjna:
zanucą 13Forma podstawowa: zanucić
Część mowy/forma fleksyjna:
zanucę 13Forma podstawowa: zanucić
Część mowy/forma fleksyjna:
zanuci 9Forma podstawowa: zanucić
Część mowy/forma fleksyjna:
zanurz 8Forma podstawowa: zanurzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zaoblę 13Forma podstawowa: zaoblić
Opis: ukształtować tak, że coś nabierze obłego kształtu.
Część mowy/forma fleksyjna:
zaolei 7Forma podstawowa: zaoleić
Część mowy/forma fleksyjna:
zaorać 11Część mowy/forma fleksyjna:
zaorał 8Forma podstawowa: zaorać
Część mowy/forma fleksyjna:
zaoruj 10Forma podstawowa: zaorywać
Część mowy/forma fleksyjna:
zaorze 6Forma podstawowa: zaor
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zaorać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zaór
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zapaca 8Forma podstawowa: zapacać
Część mowy/forma fleksyjna:
zapala 8Forma podstawowa: zapalać
Część mowy/forma fleksyjna:
zapalą 12Forma podstawowa: zapalić
Część mowy/forma fleksyjna:
zapale 8Forma podstawowa: zapał
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zapalę 12Forma podstawowa: zapalić
Część mowy/forma fleksyjna:
zapali 8Forma podstawowa: zapalić
Część mowy/forma fleksyjna:
zapały 10Forma podstawowa: zapała
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
zaparć 12Forma podstawowa: zaparcie
Opis: obstrukcja, zatwardzenie – utrudniona lub nieczęsta defekacja.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zaparł 9Forma podstawowa: zaprzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zapasł 9Forma podstawowa: zapaść
Opis: znaczące pogorszenie się sytuacji społecznej czy gospodarczej, moment przełomowy w życiu społecznym, w którym dochodzi do zmiany na gorsze.
Część mowy/forma fleksyjna:
zapasy 8Opis: przenośnie: walka z groźnym przeciwnikiem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zapasz 7Forma podstawowa: zapasać
Część mowy/forma fleksyjna:
zapaść 16Opis: znaczące pogorszenie się sytuacji społecznej czy gospodarczej, moment przełomowy w życiu społecznym, w którym dochodzi do zmiany na gorsze.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zaperl 8Forma podstawowa: zaperlić
Część mowy/forma fleksyjna:
zaperz 7Forma podstawowa: zaperzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zapesz 7Forma podstawowa: zapeszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zapędu 14Forma podstawowa: zapęd
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zapędy 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zapędź 20Forma podstawowa: zapędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zapętl 13Forma podstawowa: zapętlić
Część mowy/forma fleksyjna:
zapiał 9Forma podstawowa: zapiać
Część mowy/forma fleksyjna:
zapiąć 16Część mowy/forma fleksyjna:
zapici 8Forma podstawowa: zapić
Opis: wypić większą ilość alkoholu, być pijanym (w większym lub mniejszym stopniu).
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zapiej 9Forma podstawowa: zapiać
Część mowy/forma fleksyjna:
zapień 13Forma podstawowa: zapienić
Część mowy/forma fleksyjna:
zapija 9Forma podstawowa: zapijać
Opis: pić alkohol, stawać się pijanym.
Część mowy/forma fleksyjna:
zapiją 13Forma podstawowa: zapić
Opis: wypić większą ilość alkoholu, być pijanym (w większym lub mniejszym stopniu).
Część mowy/forma fleksyjna:
zapije 9Forma podstawowa: zapić
Opis: wypić większą ilość alkoholu, być pijanym (w większym lub mniejszym stopniu).
Część mowy/forma fleksyjna:
zapika 8Forma podstawowa: zapikać
Część mowy/forma fleksyjna:
zapiła 9Forma podstawowa: zapić
Opis: wypić większą ilość alkoholu, być pijanym (w większym lub mniejszym stopniu).
Część mowy/forma fleksyjna:
zapiło 9Forma podstawowa: zapić
Opis: wypić większą ilość alkoholu, być pijanym (w większym lub mniejszym stopniu).
Część mowy/forma fleksyjna:
zapina 7Forma podstawowa: zapinać
Część mowy/forma fleksyjna:
zapisu 9Forma podstawowa: zapis
Opis: pewna regulacja, zazwyczaj zawierająca informację o jakimś zobowiązaniu, zwykle finansowym, czynionym na rzecz jakiejś osoby, rzadziej dotycząca np. jakiejś decyzji (zwykle także w przedmiocie własno
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zapisy 8Forma podstawowa: zapis
Opis: pewna regulacja, zazwyczaj zawierająca informację o jakimś zobowiązaniu, zwykle finansowym, czynionym na rzecz jakiejś osoby, rzadziej dotycząca np. jakiejś decyzji (zwykle także w przedmiocie własno
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zapisz 7Forma podstawowa: zapisać
Część mowy/forma fleksyjna:
zapita 8Forma podstawowa: zapić
Opis: wypić większą ilość alkoholu, być pijanym (w większym lub mniejszym stopniu).
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zapitą 12Forma podstawowa: zapić
Opis: wypić większą ilość alkoholu, być pijanym (w większym lub mniejszym stopniu).
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zapity 9Forma podstawowa: zapić
Opis: wypić większą ilość alkoholu, być pijanym (w większym lub mniejszym stopniu).
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zaplam 9Forma podstawowa: zaplamić
Część mowy/forma fleksyjna:
zapluć 15Część mowy/forma fleksyjna:
zapłat 10Forma podstawowa: zapłata
Opis: coś uzyskane od drugiej osoby w zamian za coś innego, pozytywne lub negatywne, najczęściej niematerialne.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zapłyń 16Forma podstawowa: zapłynąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zapnij 9Forma podstawowa: zapiąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zapocą 12Forma podstawowa: zapocić
Część mowy/forma fleksyjna:
zapocę 12Forma podstawowa: zapocić
Część mowy/forma fleksyjna:
zapoda 8Forma podstawowa: zapodać
Część mowy/forma fleksyjna:
zapona 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zaponą 11Forma podstawowa: zapona
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zapora 7Opis: bariera przegradzająca dolinę rzeki w celu spiętrzenia wody, zwykle betonowa, żelbetowa lub ziemna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zaporę 11Forma podstawowa: zapora
Opis: bariera przegradzająca dolinę rzeki w celu spiętrzenia wody, zwykle betonowa, żelbetowa lub ziemna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zapory 8Forma podstawowa: zapora
Opis: bariera przegradzająca dolinę rzeki w celu spiętrzenia wody, zwykle betonowa, żelbetowa lub ziemna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zaprać 12Część mowy/forma fleksyjna:
zapraw 7Forma podstawowa: zaprawić
Część mowy/forma fleksyjna:
zaproś 11Forma podstawowa: zaprosić
Część mowy/forma fleksyjna:
zapruć 14Część mowy/forma fleksyjna:
zapruj 11Forma podstawowa: zapruć
Część mowy/forma fleksyjna:
zapruł 11Forma podstawowa: zapruć
Część mowy/forma fleksyjna:
zaprze 7Forma podstawowa: zaprzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zapudl 11Forma podstawowa: zapudlić
Część mowy/forma fleksyjna:
zapuść 18Forma podstawowa: zapuścić
Część mowy/forma fleksyjna:
zapylą 13Forma podstawowa: zapylić
Część mowy/forma fleksyjna:
zapylę 13Forma podstawowa: zapylić
Część mowy/forma fleksyjna:
zapyta 9Forma podstawowa: zapytać
Część mowy/forma fleksyjna:
zaradź 15Forma podstawowa: zaradzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zarani 6Forma podstawowa: zaranić
Część mowy/forma fleksyjna:
zarazę 10Forma podstawowa: zaraza
Opis: Orobanche – rodzaj bezzieleniowych roślin cudzożywnych należących do rodziny zarazowatych, rośliny z tego rodzaju nie przeprowadzają fotosyntezy, lecz pasożytują na innych roślinach, głównie na rośli
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zarazo 6Forma podstawowa: zaraza
Opis: Orobanche – rodzaj bezzieleniowych roślin cudzożywnych należących do rodziny zarazowatych, rośliny z tego rodzaju nie przeprowadzają fotosyntezy, lecz pasożytują na innych roślinach, głównie na rośli
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zarazy 7Forma podstawowa: zaraza
Opis: Orobanche – rodzaj bezzieleniowych roślin cudzożywnych należących do rodziny zarazowatych, rośliny z tego rodzaju nie przeprowadzają fotosyntezy, lecz pasożytują na innych roślinach, głównie na rośli
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zarebo 8Forma podstawowa: zareba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zareby 9Forma podstawowa: zareba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zaribo 8Forma podstawowa: zariba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zariby 9Forma podstawowa: zariba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zarobi 8Forma podstawowa: zarobić
Część mowy/forma fleksyjna:
zarobu 10Forma podstawowa: zarób
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zaroby 9Forma podstawowa: zarób
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zarodu 9Forma podstawowa: zaród
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zarody 8Forma podstawowa: zaród
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zaroić 11Część mowy/forma fleksyjna:
zaroił 8Forma podstawowa: zaroić
Część mowy/forma fleksyjna:
zaroją 12Forma podstawowa: zaroić
Część mowy/forma fleksyjna:
zaroję 12Forma podstawowa: zaroić
Część mowy/forma fleksyjna:
zaropi 7Forma podstawowa: zaropić
zarosi 6Forma podstawowa: zarosić
Część mowy/forma fleksyjna:
zarost 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zaródź 19Forma podstawowa: zarodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zarósł 12Forma podstawowa: zarosnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zaróść 19Forma podstawowa: zarosnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zarwał 8Forma podstawowa: zarwać
Część mowy/forma fleksyjna:
zarybi 9Forma podstawowa: zarybić
Część mowy/forma fleksyjna:
zaryło 9Forma podstawowa: zaryć
Część mowy/forma fleksyjna:
zarysu 9Forma podstawowa: zarys
Opis: zbiór najważniejszych wiadomości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zarysy 8Forma podstawowa: zarys
Opis: zbiór najważniejszych wiadomości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zaryto 8Forma podstawowa: zaryć
Część mowy/forma fleksyjna:
zaryty 9Forma podstawowa: zaryć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zarzec 7Część mowy/forma fleksyjna:
zarzuć 13Forma podstawowa: zarzucić
Opis: zrezygnować z czegoś nagle, często pod wpływem emocji, nie przemyślawszy decyzji.
Część mowy/forma fleksyjna:
zarzut 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zarżeń 16Forma podstawowa: zarżeć
zarżną 14Forma podstawowa: zarżnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zarżnę 14Forma podstawowa: zarżnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zasada 7Opis: podstawa funkcjonowania lub konstrukcji czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zasadą 11Forma podstawowa: zasada
Opis: podstawa funkcjonowania lub konstrukcji czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zasadę 11Forma podstawowa: zasada
Opis: podstawa funkcjonowania lub konstrukcji czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zasala 7Forma podstawowa: zasalać
Część mowy/forma fleksyjna:
zasądź 19Forma podstawowa: zasądzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zasiań 12Forma podstawowa: zasiać
zasiąg 12Opis: maksymalna odległość, na jaką coś się rozprzestrzenia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zasiec 7Część mowy/forma fleksyjna:
zasięg 12Opis: odległość, którą pojazd może przebyć bez tankowania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zasika 7Forma podstawowa: zasikać
Część mowy/forma fleksyjna:
zasilą 11Forma podstawowa: zasilić
Część mowy/forma fleksyjna:
zasłon 8Forma podstawowa: zasłona
Opis: to, co zakrywa nieintencjonalnie i utrudnia widzenie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zasłoń 14Forma podstawowa: zasłonić
Część mowy/forma fleksyjna:
zasług 12Forma podstawowa: zasługa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zasłuż 14Forma podstawowa: zasłużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zasmaż 11Forma podstawowa: zasmażyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zasmol 8Forma podstawowa: zasmolić
Część mowy/forma fleksyjna:
zasmól 12Forma podstawowa: zasmolić
Część mowy/forma fleksyjna:
zasmuć 14Forma podstawowa: zasmucić
Część mowy/forma fleksyjna:
zasnąć 15Część mowy/forma fleksyjna:
zasnuć 13Część mowy/forma fleksyjna:
zasobu 10Forma podstawowa: zasób
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zasoby 9Opis: zasoby przedsiębiorstwa - w terminologii APICS dotyczącej planowania zapotrzebowania materiałowego wszystko, co jest potrzebne do wyprodukowania wyrobu, a czego brak spowodowałby niewykonanie planu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zasolą 11Forma podstawowa: zasolić
Część mowy/forma fleksyjna:
zasolę 11Forma podstawowa: zasolić
Część mowy/forma fleksyjna:
zasoli 7Forma podstawowa: zasolić
Część mowy/forma fleksyjna:
zaspać 12Część mowy/forma fleksyjna:
zaspał 9Forma podstawowa: zaspać
Część mowy/forma fleksyjna:
zaspie 7Forma podstawowa: zaspa
Opis: pagórek śniegu, zazwyczaj utworzony przez działanie wiatru, czasem usypany przez człowieka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zasrał 8Forma podstawowa: zasrać
Część mowy/forma fleksyjna:
zassie 6Forma podstawowa: zassać
Część mowy/forma fleksyjna:
zassij 8Forma podstawowa: zassać
Część mowy/forma fleksyjna:
zastań 13Forma podstawowa: zastać
Część mowy/forma fleksyjna:
zastaw 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zastawa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zastawić
Część mowy/forma fleksyjna:
zastąp 12Forma podstawowa: zastąpić
Część mowy/forma fleksyjna:
zastęp 12Opis: o ludziach - całe mnóstwo, wiele (niekoniecznie w jednym miejscu).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zastój 13Opis: utrudniony przepływ pokarmu w piersi kobiety karmiącej, spowodowany zatkaniem przewodu mlecznego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zasuną 12Forma podstawowa: zasunąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zasusz 8Forma podstawowa: zasuszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zasuwa 8Opis: ruchoma płyta służąca do regulowania przepływu cieczy bądź gazów, np. w przewodach kominowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zasuwy 9Forma podstawowa: zasuw
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zasycą 12Forma podstawowa: zasycić
Część mowy/forma fleksyjna:
zasycę 12Forma podstawowa: zasycić
Część mowy/forma fleksyjna:
zasyci 8Forma podstawowa: zasycić
Część mowy/forma fleksyjna:
zasyfi 11Forma podstawowa: zasyfić
Część mowy/forma fleksyjna:
zasyła 9Forma podstawowa: zasyłać
Część mowy/forma fleksyjna:
zaszli 7Forma podstawowa: zajść
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zaszły
Opis: taki, który zaszedł - zdarzył się, imiesłów przymiotnikowy przeszły czynny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zaszłe 8Forma podstawowa: zaszły
Opis: taki, który zaszedł - zdarzył się, imiesłów przymiotnikowy przeszły czynny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zaszło 8Forma podstawowa: zajść
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zaszły
Opis: taki, który zaszedł - zdarzył się, imiesłów przymiotnikowy przeszły czynny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
zaszum 9Forma podstawowa: zaszumieć
Część mowy/forma fleksyjna:
zaszyć 12Część mowy/forma fleksyjna:
zaszyj 9Forma podstawowa: zaszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zaszył 9Forma podstawowa: zaszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zaśbym 14Forma podstawowa: zaśby
zaślaz 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zaśliń 17Forma podstawowa: zaślinić
Część mowy/forma fleksyjna:
zaślub 15Forma podstawowa: zaślubić
Część mowy/forma fleksyjna:
zaśnie 10Forma podstawowa: zasnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zaśpią 15Forma podstawowa: zaspać
Część mowy/forma fleksyjna:
zaśpię 15Forma podstawowa: zaspać
Część mowy/forma fleksyjna:
zaśpij 13Forma podstawowa: zaspać
Część mowy/forma fleksyjna:
zatarg 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zatarł 9Forma podstawowa: zatrzeć
Opis: usunąć coś trąc, szorując, celowo lub przez przypadek.
Część mowy/forma fleksyjna:
zatęża 15Forma podstawowa: zatężać
Część mowy/forma fleksyjna:
zatężę 19Forma podstawowa: zatężyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zatęży 16Forma podstawowa: zatężyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zatkać 13Część mowy/forma fleksyjna:
zatkał 10Forma podstawowa: zatkać
Część mowy/forma fleksyjna:
zatkań 14Forma podstawowa: zatkać
zatkną 12Forma podstawowa: zatknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zatleń 14Forma podstawowa: zatlić
zatłuc 12Część mowy/forma fleksyjna:
zatnij 9Forma podstawowa: zaciąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zatoce 8Forma podstawowa: zatoka
Opis: obszar w mózgu położony blisko zakończeń układu krwionośnego, który ucierpiał na skutek niedokrwienia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zatocz 8Forma podstawowa: zatoczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zatoka 8Opis: obszar w mózgu położony blisko zakończeń układu krwionośnego, który ucierpiał na skutek niedokrwienia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zatoką 12Forma podstawowa: zatoka
Opis: obszar w mózgu położony blisko zakończeń układu krwionośnego, który ucierpiał na skutek niedokrwienia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zatoki 8Forma podstawowa: zatoka
Opis: obszar w mózgu położony blisko zakończeń układu krwionośnego, który ucierpiał na skutek niedokrwienia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zatoko 8Forma podstawowa: zatoka
Opis: obszar w mózgu położony blisko zakończeń układu krwionośnego, który ucierpiał na skutek niedokrwienia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zatonę 11Forma podstawowa: zatona
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zatory 8Forma podstawowa: zator
Opis: nagromadzenie się różnego rodzaju działań, operacji zaburzających dotychczasowy przebieg czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zatrać 12Forma podstawowa: zatracić
Część mowy/forma fleksyjna:
zatrat 8Forma podstawowa: zatrata
Opis: zanik, znikanie czegoś, zwłaszcza abstrakcyjnego, np. zatrata sumienia, osobowości, wiary.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zatryb 10Forma podstawowa: zatrybić
zatrze 7Forma podstawowa: zatrzeć
Opis: usunąć coś trąc, szorując, celowo lub przez przypadek.
Część mowy/forma fleksyjna:
zatulą 14Forma podstawowa: zatulić
Część mowy/forma fleksyjna:
zatuli 10Forma podstawowa: zatulić
Część mowy/forma fleksyjna:
zaufał 14Forma podstawowa: zaufać
Opis: nie mając dostatecznych powodów uwierzyć, że jakieś informacje są prawdziwe.
Część mowy/forma fleksyjna:
zaufam 13Forma podstawowa: zaufać
Opis: nie mając dostatecznych powodów uwierzyć, że jakieś informacje są prawdziwe.
Część mowy/forma fleksyjna:
zaułek 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zaułka 11Forma podstawowa: zaułek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zaułku 13Forma podstawowa: zaułek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zaumem 10Forma podstawowa: zaum
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zawada 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zawadę 11Forma podstawowa: zawada
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zawada
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zawado 7Forma podstawowa: zawada
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zawady 8Forma podstawowa: zawada
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zawala 7Forma podstawowa: zawale
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zawale 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zawał
Opis: zawał mięśnia sercowego - martwica mięśnia sercowego spowodowana jego niedokrwieniem na skutek zamknięcia tętnicy wieńcowej doprowadzającej krew do obszaru serca.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zawała
Opis: zapora przeciwpancerna budowana z drzew o średnicy ponad 25 cm, ściętych na wysokości 60-150 cm, zwalonych na krzyż i oplecionych drutem kolczastym, wzmocniona minami i fugasami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zawali 7Forma podstawowa: zawale
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zawalu 9Forma podstawowa: zawale
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zawała 8Opis: zapora przeciwpancerna budowana z drzew o średnicy ponad 25 cm, ściętych na wysokości 60-150 cm, zwalonych na krzyż i oplecionych drutem kolczastym, wzmocniona minami i fugasami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zawały 9Forma podstawowa: zawał
Opis: zawał mięśnia sercowego - martwica mięśnia sercowego spowodowana jego niedokrwieniem na skutek zamknięcia tętnicy wieńcowej doprowadzającej krew do obszaru serca.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zawarł 8Forma podstawowa: zawrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zaważa 10Forma podstawowa: zaważać
Część mowy/forma fleksyjna:
zaważą 14Forma podstawowa: zaważyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zaważę 14Forma podstawowa: zaważyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zaważy 11Forma podstawowa: zaważyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zawęsz 10Forma podstawowa: zawęszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zawęźl 19Forma podstawowa: zawęźlić
Część mowy/forma fleksyjna:
zawęża 14Forma podstawowa: zawężać
Część mowy/forma fleksyjna:
zawężą 18Forma podstawowa: zawęzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zawiać 11Opis: dać się odczuć jako coś negatywnego, sprawić negatywne wrażenie.
Część mowy/forma fleksyjna:
zawiał 8Forma podstawowa: zawiać
Opis: dać się odczuć jako coś negatywnego, sprawić negatywne wrażenie.
Część mowy/forma fleksyjna:
zawias 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zawiei 6Forma podstawowa: zawieja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zawiej 8Forma podstawowa: zawiać
Opis: dać się odczuć jako coś negatywnego, sprawić negatywne wrażenie.
Część mowy/forma fleksyjna:
zawieź 14Forma podstawowa: zawieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
zawija 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zawijać
Część mowy/forma fleksyjna:
zawije 8Forma podstawowa: zawija
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zawiję 12Forma podstawowa: zawić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zawija
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zawijo 8Forma podstawowa: zawija
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zawili 7Forma podstawowa: zawić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zawiły
Opis: taki, który ma skomplikowany układ, skomplikowany, pokręcony, pogmatwany kształt, w którym elementy się przeplatają.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zawiła 8Forma podstawowa: zawić
Część mowy/forma fleksyjna:
zawiłą 12Forma podstawowa: zawiła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zawiłe 8Forma podstawowa: zawiły
Opis: taki, który ma skomplikowany układ, skomplikowany, pokręcony, pogmatwany kształt, w którym elementy się przeplatają.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zawiły 9Forma podstawowa: zawić
Opis: taki, który ma skomplikowany układ, skomplikowany, pokręcony, pogmatwany kształt, w którym elementy się przeplatają.
Część mowy/forma fleksyjna:
zawiną 10Forma podstawowa: zawinąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zawini 6Forma podstawowa: zawinić
Część mowy/forma fleksyjna:
zawisa 6Forma podstawowa: zawisać
Część mowy/forma fleksyjna:
zawisy 7Forma podstawowa: zawis
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zawita 7Forma podstawowa: zawitać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zawity
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zawitą 11Forma podstawowa: zawić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: zawity
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zawite 7Forma podstawowa: zawić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zawodu 9Forma podstawowa: zawód
Opis: rozczarowanie, nieziszczenie się, niespełnienie marzeń, planów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zawody 8Opis: rywalizacja w dziedzinie pozasportowej, prowadząca do wyłonienia zwycięzcy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zawoje 8Forma podstawowa: zawój
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zawoju 10Forma podstawowa: zawój
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zaworę 10Forma podstawowa: zawora
Opis: rygiel, urządzenie zamykające.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zawory 7Forma podstawowa: zawora
Opis: rygiel, urządzenie zamykające.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zawozi 6Forma podstawowa: zawozić
Część mowy/forma fleksyjna:
zawożą 14Forma podstawowa: zawozić
Część mowy/forma fleksyjna:
zawódź 19Forma podstawowa: zawodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zawrót 11Opis: figura akrobacji lotniczej, która polega na zmianie kierunku lotu o 180 stopni z jednoczesnym nabraniem wysokości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zawrze 6Forma podstawowa: zawrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zawsze 6Opis: przez cały czas.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
zawszy 7Forma podstawowa: zawszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zawyli 8Forma podstawowa: zawyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zawyło 9Forma podstawowa: zawyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zawyły 10Forma podstawowa: zawyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zawyto 8Forma podstawowa: zawyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zawyżą 15Forma podstawowa: zawyżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zawyżę 15Forma podstawowa: zawyżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zazaki 7
zazłoć 13Forma podstawowa: zazłocić
Część mowy/forma fleksyjna:
zazule 9Forma podstawowa: zazula
Opis: ludowe określenie kukułki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zazulę 13Forma podstawowa: zazula
Opis: ludowe określenie kukułki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zaźgać 21Część mowy/forma fleksyjna:
zaźgań 22Forma podstawowa: zaźgać
zaźreb 16Forma podstawowa: zaźrebić
zażarć 15Forma podstawowa: zażreć
zażąda 15Forma podstawowa: zażądać
Część mowy/forma fleksyjna:
zażegł 14Forma podstawowa: zażec
Część mowy/forma fleksyjna:
zażgać 17Część mowy/forma fleksyjna:
zażgał 14Forma podstawowa: zażgać
Część mowy/forma fleksyjna:
zażgam 13Forma podstawowa: zażgać
Część mowy/forma fleksyjna:
zażryj 13Forma podstawowa: zażreć
Część mowy/forma fleksyjna:
zażyci 12Forma podstawowa: zażyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zażycz 12Forma podstawowa: zażyczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zażyje 13Forma podstawowa: zażyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zażyle 12Opis: blisko, pozostając w bliskiej relacji, w dobrych, poufałych prywatnych stosunkach.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
zażyła 13Forma podstawowa: zażyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zażyłe 13Forma podstawowa: zażyły
Opis: o człowieku: bliski, serdeczny, taki, który jest z kimś blisko związany.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zażyło 13Forma podstawowa: zażyły
Opis: o człowieku: bliski, serdeczny, taki, który jest z kimś blisko związany.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
zażyta 12Forma podstawowa: zażyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zażytą 16Forma podstawowa: zażyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zażyte 12Forma podstawowa: zażyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
ząbkom 14Forma podstawowa: ząbek
Opis: forma cebulki charakterystyczna np. dla czosnku i lilii.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ząbek
Opis: forma cebulki charakterystyczna np. dla czosnku i lilii.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ząbki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbabrz 10Forma podstawowa: zbabrać
Część mowy/forma fleksyjna:
zbadać 14Część mowy/forma fleksyjna:
zbadam 10Forma podstawowa: zbadać
Część mowy/forma fleksyjna:
zbadań 15Forma podstawowa: zbadanie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbanuj 12Forma podstawowa: zbanować
Część mowy/forma fleksyjna:
zbawcą 13Forma podstawowa: zbawca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbawce 9Forma podstawowa: zbawca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
zbawco 9Forma podstawowa: zbawca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbawcy 10Forma podstawowa: zbawca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbawił 10Forma podstawowa: zbawić
Część mowy/forma fleksyjna:
zbawmy 10Forma podstawowa: zbawić
Część mowy/forma fleksyjna:
zbeczą 13Forma podstawowa: zbeczeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zbeczę 13Forma podstawowa: zbeczeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zbełcz 11Forma podstawowa: zbełtać
zbędne 13Forma podstawowa: zbędny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zbędni 13Forma podstawowa: zbędny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zbędny 14Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zbicia 9Forma podstawowa: zbicie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zbić
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
zbiciu 11Forma podstawowa: zbicie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbiega 10Forma podstawowa: zbieg
Opis: osoba, która uciekła, zbiegła.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbiegł 12Forma podstawowa: zbiec
Część mowy/forma fleksyjna:
zbiegu 12Forma podstawowa: zbieg
Opis: osoba, która uciekła, zbiegła.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbiera 8Forma podstawowa: zbierać
Część mowy/forma fleksyjna:
zbijań 16Forma podstawowa: zbijać
zbijże 14Forma podstawowa: zbić
Część mowy/forma fleksyjna:
zbiłaś 14Forma podstawowa: zbić
Część mowy/forma fleksyjna:
zbiłby 13Forma podstawowa: zbić
Część mowy/forma fleksyjna:
zbioru 10Forma podstawowa: zbiór
Opis: plik w informatyce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbirów 12Forma podstawowa: zbir
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbitej 11Forma podstawowa: zbity
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zbitko 10Forma podstawowa: zbitka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbitym 11Forma podstawowa: zbity
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zbladł 12Forma podstawowa: zbladnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zblednąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zblakł 12Forma podstawowa: zblaknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zbliżą 17Forma podstawowa: zbliżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zbliży 14Forma podstawowa: zbliżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zbluźń 25Forma podstawowa: zbluźnić
zbłąka 15Forma podstawowa: zbłąkać
Część mowy/forma fleksyjna:
zbocza 9Forma podstawowa: zbocze
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zboczą 13Forma podstawowa: zbocz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbocze 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zboczę 13Forma podstawowa: zboczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zboczu 11Forma podstawowa: zbocze
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbodli 10Forma podstawowa: zbość
Część mowy/forma fleksyjna:
zbodła 11Forma podstawowa: zbość
Część mowy/forma fleksyjna:
zbodło 11Forma podstawowa: zbość
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zbóść
Część mowy/forma fleksyjna:
zbodły 12Forma podstawowa: zbóść
Część mowy/forma fleksyjna:
zbogać 15Forma podstawowa: zbogacić
Część mowy/forma fleksyjna:
zboiny 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbokom 10Forma podstawowa: zbok
zboków 13Forma podstawowa: zbok
zboleć 14
zbolej 11Forma podstawowa: zboleć
zboleń 15Forma podstawowa: zboleć
zborne 8Forma podstawowa: zborny
Opis: taki, który został określony jako miejsce, punkt koncentracji, gdzie należy się zgromadzić, np. punkt zborny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zborom 9Forma podstawowa: zbór
Opis: kircha - kościół protestancki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zborów 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zbór
Opis: kircha - kościół protestancki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbożem 13Forma podstawowa: zboże
Opis: ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbożna 12Forma podstawowa: zbożny
Opis: pełen szczęścia, błogi.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zbożną 16Forma podstawowa: zbożny
Opis: pełen szczęścia, błogi.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zbożne 12Forma podstawowa: zbożny
Opis: pełen szczęścia, błogi.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zbożny 13Opis: pełen szczęścia, błogi.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zbójca 15Opis: rozbójnik siejący postrach, zamieszkujący często w lesie, z dala od siedlisk ludzkich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbójcą 19Forma podstawowa: zbójca
Opis: rozbójnik siejący postrach, zamieszkujący często w lesie, z dala od siedlisk ludzkich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbójce 15Forma podstawowa: zbójca
Opis: rozbójnik siejący postrach, zamieszkujący często w lesie, z dala od siedlisk ludzkich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
zbójcę 19Forma podstawowa: zbójca
Opis: rozbójnik siejący postrach, zamieszkujący często w lesie, z dala od siedlisk ludzkich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbójco 15Forma podstawowa: zbójca
Opis: rozbójnik siejący postrach, zamieszkujący często w lesie, z dala od siedlisk ludzkich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbójem 15Forma podstawowa: zbój
Opis: przestępca siejący postrach, zamieszkujący często w lesie, z dala od siedlisk ludzkich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbójom 15Forma podstawowa: zbój
Opis: przestępca siejący postrach, zamieszkujący często w lesie, z dala od siedlisk ludzkich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbroić 13Część mowy/forma fleksyjna:
zbroił 10Forma podstawowa: zbroić
Część mowy/forma fleksyjna:
zbroja 10Opis: element uzbrojenia żołnierzy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbroją 14Forma podstawowa: zbroić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zbroja
Opis: element uzbrojenia żołnierzy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbroję 14Forma podstawowa: zbroić
Część mowy/forma fleksyjna:
zbrojo 10Forma podstawowa: zbroja
Opis: element uzbrojenia żołnierzy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbryla 10Forma podstawowa: zbrylać
Część mowy/forma fleksyjna:
zbrylą 14Forma podstawowa: zbrylić
Część mowy/forma fleksyjna:
zbrylę 14Forma podstawowa: zbrylić
Część mowy/forma fleksyjna:
zbryli 10Forma podstawowa: zbrylić
Część mowy/forma fleksyjna:
zbujać 17Część mowy/forma fleksyjna:
zbujam 13Forma podstawowa: zbujać
Część mowy/forma fleksyjna:
zbuków 15Forma podstawowa: zbuk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zburzy 11Forma podstawowa: zburzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zbycia 10Forma podstawowa: zbycie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbycie 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbyrtu 12Forma podstawowa: zbyrt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbyrty 11Forma podstawowa: zbyrt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbytej 12Forma podstawowa: zbyć
Opis: odpowiedzieć w sposób ignorujący, wymijający, lekceważący, potraktować kogoś na odczepnego.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zbytek 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbytki 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbytna 10Forma podstawowa: zbytny
Opis: o człowieku: taki, który przejawia skłonność do żartów.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zbytną 14Forma podstawowa: zbytny
Opis: o człowieku: taki, który przejawia skłonność do żartów.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zbytne 10Forma podstawowa: zbytny
Opis: o człowieku: taki, który przejawia skłonność do żartów.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zbytni 10Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: zbytny
Opis: o człowieku: taki, który przejawia skłonność do żartów.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zbytym 12Forma podstawowa: zbyć
Opis: odpowiedzieć w sposób ignorujący, wymijający, lekceważący, potraktować kogoś na odczepnego.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zbywać 14Opis: ignorować, odpowiadać w sposób lekceważący, wymijający, traktować na odczepnego.
Część mowy/forma fleksyjna:
zbywam 10Forma podstawowa: zbywać
Opis: ignorować, odpowiadać w sposób lekceważący, wymijający, traktować na odczepnego.
Część mowy/forma fleksyjna:
zbywcą 14Forma podstawowa: zbywca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbywce 10Forma podstawowa: zbywca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
zbywco 10Forma podstawowa: zbywca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbywcy 11Forma podstawowa: zbywca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zdadzą 12Forma podstawowa: zdać
Część mowy/forma fleksyjna:
zdając 14Forma podstawowa: zdawać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
zdajmy 11Forma podstawowa: zdać
Część mowy/forma fleksyjna:
zdajże 13Forma podstawowa: zdać
Część mowy/forma fleksyjna:
zdalna 8Forma podstawowa: zdalny
Opis: odbywający się, działający, kontrolowany na odległość.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zdalne 8Forma podstawowa: zdalny
Opis: odbywający się, działający, kontrolowany na odległość.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zdalni 8Forma podstawowa: zdalny
Opis: odbywający się, działający, kontrolowany na odległość.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zdalny 9Opis: odbywający się, działający, kontrolowany na odległość.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zdałaś 13Forma podstawowa: zdać
Część mowy/forma fleksyjna:
zdałeś 13Forma podstawowa: zdać
Część mowy/forma fleksyjna:
zdanej 9Forma podstawowa: zdać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zdanek 8Forma podstawowa: zdanko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zdania 7Forma podstawowa: zdać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
zdaniu 9Forma podstawowa: zdać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
zdanym 9Forma podstawowa: zdać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zdańku 16Forma podstawowa: zdańko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zdarło 9Forma podstawowa: zedrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zdarły 10Forma podstawowa: zedrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zdarta 8Forma podstawowa: zedrzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zdarzą 11Forma podstawowa: zdarzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zdarzę 11Forma podstawowa: zdarzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zdarzy 8Forma podstawowa: zdarzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zdatna 8Forma podstawowa: zdatny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zdatną 12Forma podstawowa: zdatny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zdatny 9Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zdawać 12Część mowy/forma fleksyjna:
zdawaj 9Forma podstawowa: zdawać
Część mowy/forma fleksyjna:
zdawań 13Forma podstawowa: zdawać
zdążać 20Część mowy/forma fleksyjna:
zdążam 16Forma podstawowa: zdążać
Część mowy/forma fleksyjna:
zdążeń 21Forma podstawowa: zdążyć
zdążmy 17Forma podstawowa: zdążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zdążył 18Forma podstawowa: zdążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zdążże 19Forma podstawowa: zdążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zdebów 13Forma podstawowa: zdeb
zdechł 12Forma podstawowa: zdechnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zdejmę 14Forma podstawowa: zdjąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zdepcę 13Forma podstawowa: zdeptać
Część mowy/forma fleksyjna:
zdepcz 9Forma podstawowa: zdeptać
Część mowy/forma fleksyjna:
zderza 7Forma podstawowa: zderzać
Część mowy/forma fleksyjna:
zderzę 11Forma podstawowa: zderzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zdjęci 14Forma podstawowa: zdjąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zdjęli 14Forma podstawowa: zdjąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zdjęło 15Forma podstawowa: zdjąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zdjęły 16Forma podstawowa: zdjąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zdjęta 14Forma podstawowa: zdjąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zdjętą 18Forma podstawowa: zdjąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zdjęte 14Forma podstawowa: zdjąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zdjęto 14Forma podstawowa: zdjąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zdobię 13Forma podstawowa: zdobić
Część mowy/forma fleksyjna:
zdobna 9Forma podstawowa: zdobny
Opis: ozdobny, kunsztowny, wytworny, dekoracyjny, ozdobiony.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zdobną 13Forma podstawowa: zdobny
Opis: ozdobny, kunsztowny, wytworny, dekoracyjny, ozdobiony.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zdobni 9Forma podstawowa: zdobny
Opis: ozdobny, kunsztowny, wytworny, dekoracyjny, ozdobiony.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zdobny 10Opis: ozdobny, kunsztowny, wytworny, dekoracyjny, ozdobiony.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zdobyć 15Forma podstawowa: zdobycie
Opis: zniewolić grupę ludzi, podporządkować ich sobie za pomocą walki lub wpływów politycznych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: zniewolić grupę ludzi, podporządkować ich sobie za pomocą walki lub wpływów politycznych.
Część mowy/forma fleksyjna:
zdoiła 9Forma podstawowa: zdoić
Część mowy/forma fleksyjna:
zdoiło 9Forma podstawowa: zdoić
Część mowy/forma fleksyjna:
zdolna 8Forma podstawowa: zdolny
Opis: taki, o którym można powiedzieć, że coś może, ma właściwość, która coś umożliwia.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zdolną 12Forma podstawowa: zdolny
Opis: taki, o którym można powiedzieć, że coś może, ma właściwość, która coś umożliwia.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zdolne 8Forma podstawowa: zdolny
Opis: taki, o którym można powiedzieć, że coś może, ma właściwość, która coś umożliwia.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zdolni 8Forma podstawowa: zdolny
Opis: taki, o którym można powiedzieć, że coś może, ma właściwość, która coś umożliwia.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zdołał 11Forma podstawowa: zdołać
Część mowy/forma fleksyjna:
zdóbże 17Forma podstawowa: zdobić
Część mowy/forma fleksyjna:
zdradę 12Forma podstawowa: zdrada
Opis: oszukańcza i nieuczciwa zmiana instytucji lub grupy, dla której się pracuje czy walczy, na korzyść kogoś, kto dotąd był wrogiem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zdradź 16Forma podstawowa: zdradzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zdroje 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zdrój
Opis: zdrojowisko - miejscowość uzdrowiskowa, kurort, w którym występują źródła wód leczniczych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zdroju 11Forma podstawowa: zdrój
Opis: zdrojowisko - miejscowość uzdrowiskowa, kurort, w którym występują źródła wód leczniczych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zdroni 7Forma podstawowa: zdroń
zdrowa 7Forma podstawowa: zdrowy
Opis: taki, który ma przyczyniać się do lepszego samopoczucia, lepszej kondycji, do zachowania zdrowia.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zdrową 11Forma podstawowa: zdrowy
Opis: taki, który ma przyczyniać się do lepszego samopoczucia, lepszej kondycji, do zachowania zdrowia.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zdrowe 7Forma podstawowa: zdrowy
Opis: taki, który ma przyczyniać się do lepszego samopoczucia, lepszej kondycji, do zachowania zdrowia.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zdrożą 15Forma podstawowa: zdrożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zdrożę 15Forma podstawowa: zdrożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zdroży 12Forma podstawowa: zdrożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zdunem 10Forma podstawowa: zdun
Opis: rzemieślnik, który uprawia zduństwo, czyli zajmujący się budową i naprawą pieców (pokojowych, kuchennych, chlebowych, pieco-kominków, ostatnio także kominków.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zdunie 9Forma podstawowa: zdun
Opis: rzemieślnik, który uprawia zduństwo, czyli zajmujący się budową i naprawą pieców (pokojowych, kuchennych, chlebowych, pieco-kominków, ostatnio także kominków.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zdunom 10Forma podstawowa: zduny
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zdunów 13Forma podstawowa: zdun
Opis: rzemieślnik, który uprawia zduństwo, czyli zajmujący się budową i naprawą pieców (pokojowych, kuchennych, chlebowych, pieco-kominków, ostatnio także kominków.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zdurzę 13Forma podstawowa: zdurzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zdusił 11Forma podstawowa: zdusić
Część mowy/forma fleksyjna:
zduszą 13Forma podstawowa: zdusić
Część mowy/forma fleksyjna:
zduszę 13Forma podstawowa: zdusić
Część mowy/forma fleksyjna:
zdwoić 12Część mowy/forma fleksyjna:
zdybać 15Część mowy/forma fleksyjna:
zdybaj 12Forma podstawowa: zdybać
zdybał 12Forma podstawowa: zdybać
Część mowy/forma fleksyjna:
zdybią 14Forma podstawowa: zdybać
Część mowy/forma fleksyjna:
zdybie 10Forma podstawowa: zdybać
Część mowy/forma fleksyjna:
zdybię 14Forma podstawowa: zdybać
Część mowy/forma fleksyjna:
zdybmy 12Forma podstawowa: zdybać
Część mowy/forma fleksyjna:
zdyszą 12Forma podstawowa: zdyszeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zdziób 13Forma podstawowa: zdzióbać
Część mowy/forma fleksyjna:
zdzira 7Opis: podła, wredna, postępująca nagannie kobieta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zdzirą 11Forma podstawowa: zdzira
Opis: podła, wredna, postępująca nagannie kobieta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zdzirę 11Forma podstawowa: zdzira
Opis: podła, wredna, postępująca nagannie kobieta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zdziro 7Forma podstawowa: zdzira
Opis: podła, wredna, postępująca nagannie kobieta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zdziry 8Forma podstawowa: zdzira
Opis: podła, wredna, postępująca nagannie kobieta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zdziwi 7Forma podstawowa: zdziwić
Część mowy/forma fleksyjna:
zdżary 12Forma podstawowa: zdżar
Opis: w geologii: zwał, nagromadzenie kamieni, miejsce pokryte zwałami kamieni, zwykle na brzegach potoków i rzek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zebrać 13Część mowy/forma fleksyjna:
zebrań 14Forma podstawowa: zebranie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zebrze 8Forma podstawowa: zebra
Opis: ciasto, które w przekroju jest jasno-ciemne, fragmenty jasnego ciasta przeplatają się z fragmentami ciemnego fantazyjnymi pasami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zecera 7Forma podstawowa: zecer
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zecery 8Forma podstawowa: zecer
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
zechce 10Forma podstawowa: zechcieć
Część mowy/forma fleksyjna:
zechcę 14Forma podstawowa: zechcieć
Część mowy/forma fleksyjna:
zefiry 11Forma podstawowa: zefir
Opis: bawełniana cienka i gęsta tkanina o gładkiej powierzchni, która zwykle posiada jakiś efekt tkacki (fakturę, widoczny wzór, jeśli wykonana z użyciem kolorowych nici), stosowana na koszule męskie i blu
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zegnaj 10Forma podstawowa: zegnać
Część mowy/forma fleksyjna:
zegnał 10Forma podstawowa: zegnać
Część mowy/forma fleksyjna:
zegnam 9Forma podstawowa: zegnać
Część mowy/forma fleksyjna:
zegnij 10Forma podstawowa: zgiąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zekiem 8Forma podstawowa: zek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zeklną 12Forma podstawowa: skląć
Część mowy/forma fleksyjna:
zeklnę 12Forma podstawowa: skląć
Część mowy/forma fleksyjna:
zelach 10Forma podstawowa: zel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zelant 8Opis: zelota, gorliwiec, zapaleniec.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zeloci 8Forma podstawowa: zelota
Opis: gorliwiec.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zelota 8Opis: gorliwiec.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zelotę 12Forma podstawowa: zelota
Opis: gorliwiec.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zeloty 9Forma podstawowa: zelota
Opis: gorliwiec.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
zelują 15Forma podstawowa: zelować
Część mowy/forma fleksyjna:
zeluje 11Forma podstawowa: zelować
Część mowy/forma fleksyjna:
zeluję 15Forma podstawowa: zelować
Część mowy/forma fleksyjna:
zelżał 13Forma podstawowa: zelżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zelżyć 17Część mowy/forma fleksyjna:
zelżyj 14Forma podstawowa: zelżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zelżył 14Forma podstawowa: zelżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zełgaj 12Forma podstawowa: zełgać
Część mowy/forma fleksyjna:
zełgam 11Forma podstawowa: zełgać
Część mowy/forma fleksyjna:
zełżyj 15Forma podstawowa: zełgać
Część mowy/forma fleksyjna:
zemdlą 13Forma podstawowa: zemdlić
Część mowy/forma fleksyjna:
zemdlę 13Forma podstawowa: zemdlić
Część mowy/forma fleksyjna:
zemdli 9Forma podstawowa: zemdlić
Część mowy/forma fleksyjna:
zemknę 12Forma podstawowa: zemknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zemnij 9Forma podstawowa: zmiąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zemrze 7Forma podstawowa: zemrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zemstę 12Forma podstawowa: zemsta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zemsto 8Forma podstawowa: zemsta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zenach 9Forma podstawowa: zen
Opis: nurt buddyzmu oparty na praktykach medytacyjnych, których istotą jest poznanie swojej prawdziwej natury.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zenana 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zenany 7Forma podstawowa: zenana
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zendra 7Opis: zgorzelina - warstwa tlenków metali powstająca jako efekt korozji gazowej na powierzchni nagrzanych przedmiotów metalowych w wyniku ich styczności z powietrzem, występuje w postaci powłoki lub łusek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zenzie 6Forma podstawowa: zenza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zeolit 8Opis: minerał z grupy zeolitów, minerałów glinokrzemianowych (należących do krzemianów) o różnym składzie chemicznym, właściwościach i postaci kryształów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zepnij 9Forma podstawowa: spiąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zeprać 12Część mowy/forma fleksyjna:
zeprań 13Forma podstawowa: zeprać
zepsuć 14Część mowy/forma fleksyjna:
zerach 9Forma podstawowa: zero
Opis: mało ważna osoba.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zerami 7Forma podstawowa: zero
Opis: mało ważna osoba.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zerebę 12Forma podstawowa: zereba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zeriba 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zeribę 12Forma podstawowa: zeriba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zeribo 8Forma podstawowa: zeriba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zeriby 9Forma podstawowa: zeriba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zerkał 9Forma podstawowa: zerkać
Część mowy/forma fleksyjna:
zerkam 8Forma podstawowa: zerkać
Część mowy/forma fleksyjna:
zerkań 13Forma podstawowa: zerkać
zerkną 11Forma podstawowa: zerknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zerknę 11Forma podstawowa: zerknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zerowe 6Forma podstawowa: zerowy
Opis: taki, który ma zerową wartość, np. zerowa stawka, zerowy VAT.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zerowy 7Opis: taki, który ma zerową wartość, np. zerowa stawka, zerowy VAT.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zeruję 14Forma podstawowa: zerować
Część mowy/forma fleksyjna:
zerwać 11Część mowy/forma fleksyjna:
zerwał 8Forma podstawowa: zerwać
Część mowy/forma fleksyjna:
zerwań 12Forma podstawowa: zerwanie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zerwij 8Forma podstawowa: zerwać
Część mowy/forma fleksyjna:
zerzną 10Forma podstawowa: zerznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zesika 7Forma podstawowa: zesikać
Część mowy/forma fleksyjna:
zeskok 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zesłań 14Forma podstawowa: zesłanie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zesnuć 13Część mowy/forma fleksyjna:
zesnuj 10Forma podstawowa: zesnuć
Część mowy/forma fleksyjna:
zesnuł 10Forma podstawowa: zesnuć
Część mowy/forma fleksyjna:
zespoi 7Forma podstawowa: zespoić
Część mowy/forma fleksyjna:
zespój 13Forma podstawowa: zespoić
Część mowy/forma fleksyjna:
zesraj 8Forma podstawowa: zesrać
Część mowy/forma fleksyjna:
zesrał 8Forma podstawowa: zesrać
Część mowy/forma fleksyjna:
zesrań 12Forma podstawowa: zesrać
zestaw 7Opis: zespół urządzeń (elementów), które powinny działać razem dla osiągnięcia efektu - często taki zestaw jest postrzegany jako całość, jedno urządzenie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zesuną 12Forma podstawowa: zesunąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zesunę 12Forma podstawowa: zesunąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zesusz 8Forma podstawowa: zesuszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zeszli 7Forma podstawowa: zeszły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zeszła 8Forma podstawowa: zeszły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zeszłą 12Forma podstawowa: zeszły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zeszło 8Forma podstawowa: zejść
Część mowy/forma fleksyjna:
zeszyć 12Część mowy/forma fleksyjna:
ześlij 13Forma podstawowa: zesłać
Część mowy/forma fleksyjna:
zeświń 16Forma podstawowa: ześwinić
Część mowy/forma fleksyjna:
zetach 10Forma podstawowa: zet
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zeta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zetami 8Forma podstawowa: zeta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zetkom 9Forma podstawowa: zetka
zetlał 10Forma podstawowa: zetleć
Część mowy/forma fleksyjna:
zetleć 13Część mowy/forma fleksyjna:
zetlej 10Forma podstawowa: zetleć
Część mowy/forma fleksyjna:
zetleń 14Forma podstawowa: zetleć
zetlić 13Część mowy/forma fleksyjna:
zetlij 10Forma podstawowa: zetlić
Część mowy/forma fleksyjna:
zetnie 7Forma podstawowa: ściąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zetnij 9Forma podstawowa: ściąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zetora 7Forma podstawowa: zetor
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zeugmy 12Forma podstawowa: zeugma
zeusem 9Forma podstawowa: zeus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zeusie 8Forma podstawowa: zeus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zeus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zeusom 9Forma podstawowa: zeus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zeus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zeusów 12Forma podstawowa: zeus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zewach 9Forma podstawowa: zew
Opis: wezwanie do działania, na które oczekuje się natychmiastowej reakcji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zewlec 8Część mowy/forma fleksyjna:
zewłok 9Opis: martwe ciało ludzkie lub zwierzęce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zewrze 6Forma podstawowa: zewrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zezach 9Forma podstawowa: zez
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zezika 7Forma podstawowa: zezik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zezłoć 13Forma podstawowa: zezłocić
zeznać 11Część mowy/forma fleksyjna:
zeznał 8Forma podstawowa: zeznać
Część mowy/forma fleksyjna:
zeznań 12Forma podstawowa: zeznanie
Opis: rodzaj dokumentu w formie pisemnej, spisane zeznanie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zezowi 6Forma podstawowa: zez
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zezuci 9Forma podstawowa: zezuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zezują 14Forma podstawowa: zezować
Część mowy/forma fleksyjna:
zezuje 10Forma podstawowa: zezuć
Część mowy/forma fleksyjna:
zezuli 9Forma podstawowa: zezuć
Część mowy/forma fleksyjna:
zezuło 10Forma podstawowa: zezuć
Część mowy/forma fleksyjna:
zezuta 9Forma podstawowa: zezuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zezutą 13Forma podstawowa: zezuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zezuto 9Forma podstawowa: zezuć
Część mowy/forma fleksyjna:
zezuty 10Forma podstawowa: zezuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zezuwa 8Forma podstawowa: zezuwać
Część mowy/forma fleksyjna:
zezwól 11Forma podstawowa: zezwolić
Część mowy/forma fleksyjna:
zeźleń 21Forma podstawowa: zeźlić
zeżarć 15Forma podstawowa: zeżreć
zeżarł 12Forma podstawowa: zeżreć
Część mowy/forma fleksyjna:
zębaka 13Forma podstawowa: zębak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zębaku 15Forma podstawowa: zębak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zębami 13Forma podstawowa: ząb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zębato 13Opis: o minie, szczególnie o uśmiechu: tak, że widać zęby, szeroko.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
zębców 17Forma podstawowa: zębiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zębiec 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zębiną 16Forma podstawowa: zębina
Opis: tkanka kostna otaczająca miazgę zębową, tworząca masę i szkielet zęba.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zębisk 13Forma podstawowa: zębisko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zębowa 12Forma podstawowa: zębowy
Opis: dotyczący zęba lub zębów (tworu anatomicznego).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zębową 16Forma podstawowa: zębowy
Opis: dotyczący zęba lub zębów (tworu anatomicznego).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zębowe 12Forma podstawowa: zębowy
Opis: dotyczący zęba lub zębów (tworu anatomicznego).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zębowi 12Forma podstawowa: ząb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zębowo 12Opis: tak, że artykuluje się zębami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zęzowi 10Forma podstawowa: zęzowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zęzowy 11Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zgadaj 11Forma podstawowa: zgadać
Część mowy/forma fleksyjna:
zgadam 10Forma podstawowa: zgadać
Część mowy/forma fleksyjna:
zgadań 15Forma podstawowa: zgadać
zgadli 10Forma podstawowa: zgadnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zgadła 11Forma podstawowa: zgadnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zgadły 12Forma podstawowa: zgadnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zgadną 13Forma podstawowa: zgadnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zgadul 12Forma podstawowa: zgadula
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgadza 9Forma podstawowa: zgadzać
Część mowy/forma fleksyjna:
zgadze 9Forma podstawowa: zgaga
Opis: poczucie niesmaku po jakimś wydarzeniu, złe samopoczucie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgalać 14Część mowy/forma fleksyjna:
zgalaj 11Forma podstawowa: zgalać
Część mowy/forma fleksyjna:
zgalał 11Forma podstawowa: zgalać
Część mowy/forma fleksyjna:
zgalań 15Forma podstawowa: zgalać
zgania 8Forma podstawowa: zganiać
Część mowy/forma fleksyjna:
zganią 12Forma podstawowa: zganić
Część mowy/forma fleksyjna:
zganić 13Część mowy/forma fleksyjna:
zgańmy 16Forma podstawowa: zganić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgańże 18Forma podstawowa: zganić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgapił 11Forma podstawowa: zgapić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgapmy 11Forma podstawowa: zgapić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgarnę 12Forma podstawowa: zgarnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zgarów 12Forma podstawowa: zgar
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgasić 13Część mowy/forma fleksyjna:
zgasił 10Forma podstawowa: zgasić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgasła 10Forma podstawowa: zgasły
Opis: taki, który zgasł, przestał się palić lub świecić.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: zgasnąć
Opis: umrzeć.
Część mowy/forma fleksyjna:
zgasłe 10Forma podstawowa: zgasły
Opis: taki, który zgasł, przestał się palić lub świecić.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zgasło 10Forma podstawowa: zgasły
Opis: taki, który zgasł, przestał się palić lub świecić.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
zgasnę 12Forma podstawowa: zgasnąć
Opis: umrzeć.
Część mowy/forma fleksyjna:
zgasza 8Forma podstawowa: zgaszać
Część mowy/forma fleksyjna:
zgaszą 12Forma podstawowa: zgasić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgaśli 13Forma podstawowa: zgasły
Opis: taki, który zgasł, przestał się palić lub świecić.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zgaśmy 14Forma podstawowa: zgasić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgazuj 12Forma podstawowa: zgazować
Część mowy/forma fleksyjna:
zgęści 17Forma podstawowa: zgęścić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgięci 13Forma podstawowa: zgiąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zgięli 13Forma podstawowa: zgiąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zgięła 14Forma podstawowa: zgiąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zgięły 15Forma podstawowa: zgiąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zgięta 13Forma podstawowa: zgiąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zgiętą 17Forma podstawowa: zgiąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zgięte 13Forma podstawowa: zgiąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zgięty 14Forma podstawowa: zgiąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zginaj 10Forma podstawowa: zginać
Część mowy/forma fleksyjna:
zginam 9Forma podstawowa: zginać
Część mowy/forma fleksyjna:
zginąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
zginie 8Forma podstawowa: zginąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zgińmy 16Forma podstawowa: zginąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zgińże 18Forma podstawowa: zginąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zgładu 13Forma podstawowa: zgład
Opis: pobrana skośnie, poprzecznie lub podłużnie względem osi materiału i odpowiednio przygotowana próbka do badań mikroskopowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgłady 12Forma podstawowa: zgład
Opis: pobrana skośnie, poprzecznie lub podłużnie względem osi materiału i odpowiednio przygotowana próbka do badań mikroskopowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgładź 19Forma podstawowa: zgładzić
Opis: zamordować z zimną krwią wielu ludzi.
Część mowy/forma fleksyjna:
zgnali 9Forma podstawowa: zgnać
Część mowy/forma fleksyjna:
zgnała 10Forma podstawowa: zgnać
Część mowy/forma fleksyjna:
zgnało 10Forma podstawowa: zgnać
Część mowy/forma fleksyjna:
zgnane 8Forma podstawowa: zgnać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zgnany 9Forma podstawowa: zgnać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zgnije 10Forma podstawowa: zgnić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgniję 14Forma podstawowa: zgnić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgniła 10Forma podstawowa: zgniły
Opis: taki, który zgnił - zaszły w nim procesy gnilne, imiesłów przymiotnikowy przeszły czynny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zgniłą 14Forma podstawowa: zgniły
Opis: taki, który zgnił - zaszły w nim procesy gnilne, imiesłów przymiotnikowy przeszły czynny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zgniłe 10Forma podstawowa: zgniły
Opis: taki, który zgnił - zaszły w nim procesy gnilne, imiesłów przymiotnikowy przeszły czynny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zgniły 11Forma podstawowa: zgnić
Opis: taki, który zgnił - zaszły w nim procesy gnilne, imiesłów przymiotnikowy przeszły czynny.
Część mowy/forma fleksyjna:
zgnoją 14Forma podstawowa: zgnoić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgnoję 14Forma podstawowa: zgnoić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgodną 13Forma podstawowa: zgodny
Opis: nacechowany skłonnością do zgody, ustępstw, nie do konfliktów.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zgodne 9Forma podstawowa: zgodny
Opis: nacechowany skłonnością do zgody, ustępstw, nie do konfliktów.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zgodom 10Forma podstawowa: zgoda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgoili 9Forma podstawowa: zgoić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgoiła 10Forma podstawowa: zgoić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgoiło 10Forma podstawowa: zgoić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgoiły 11Forma podstawowa: zgoić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgoisz 8Forma podstawowa: zgoić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgolił 11Forma podstawowa: zgolić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgolmy 11Forma podstawowa: zgolić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgolże 13Forma podstawowa: zgolić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgonią 12Forma podstawowa: zgonić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgonie 8Forma podstawowa: zgon
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgonię 12Forma podstawowa: zgonić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgonów 12Forma podstawowa: zgon
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgońmy 16Forma podstawowa: zgonić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgońże 18Forma podstawowa: zgonić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgoreć 13
zgorej 10Forma podstawowa: zgoreć
zgólmy 15Forma podstawowa: zgolić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgraje 10Forma podstawowa: zgraja
Opis: gromada zwierząt, która zachowuje się zazwyczaj nieprzyjaźnie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgraję 14Forma podstawowa: zgraja
Opis: gromada zwierząt, która zachowuje się zazwyczaj nieprzyjaźnie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgrali 9Forma podstawowa: zgrać
Część mowy/forma fleksyjna:
zgrało 10Forma podstawowa: zgrać
Część mowy/forma fleksyjna:
zgrały 11Forma podstawowa: zgrać
Część mowy/forma fleksyjna:
zgramy 10Forma podstawowa: zgrać
Część mowy/forma fleksyjna:
zgrane 8Forma podstawowa: zgrać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zgrany 9Forma podstawowa: zgrać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zgreda 9Forma podstawowa: zgred
Opis: lekceważąco lub pogardliwie o starszej osobie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgredy 10Forma podstawowa: zgred
Opis: lekceważąco lub pogardliwie o starszej osobie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
zgręza 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgręzą 16Forma podstawowa: zgręza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgręzę 16Forma podstawowa: zgręza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgręzo 12Forma podstawowa: zgręza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgromi 9Forma podstawowa: zgromić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgroza 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgrozo 8Forma podstawowa: zgroza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgrubi 12Forma podstawowa: zgrubić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgrywa 9Forma podstawowa: zgrywać
Opis: żart, ubaw, śmieszna sytuacja, zachowanie, wydarzenie, które są robione dla śmiechu.
Część mowy/forma fleksyjna:
zgrywą 13Forma podstawowa: zgrywa
Opis: żart, ubaw, śmieszna sytuacja, zachowanie, wydarzenie, które są robione dla śmiechu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgrywo 9Forma podstawowa: zgrywa
Opis: żart, ubaw, śmieszna sytuacja, zachowanie, wydarzenie, które są robione dla śmiechu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgrywu 11Forma podstawowa: zgryw
Opis: żart, śmieszna sytuacja, zachowanie, wydarzenie, które są robione dla śmiechu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgrywy 10Forma podstawowa: zgrywa
Opis: żart, ubaw, śmieszna sytuacja, zachowanie, wydarzenie, które są robione dla śmiechu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgryza 9Forma podstawowa: zgryzać
Część mowy/forma fleksyjna:
zgryzą 13Forma podstawowa: zgryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
zgryzę 13Forma podstawowa: zgryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
zgryzł 11Forma podstawowa: zgryźć
Część mowy/forma fleksyjna:
zgryzy 10Forma podstawowa: zgryz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgrzań 14Forma podstawowa: zgrzać
zgrzyt 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgubić 17Część mowy/forma fleksyjna:
zgubie 12Forma podstawowa: zguba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgubił 14Forma podstawowa: zgubić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgubmy 14Forma podstawowa: zgubić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgubom 13Forma podstawowa: zguba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgubże 16Forma podstawowa: zgubić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgwałć 15Forma podstawowa: zgwałcić
Część mowy/forma fleksyjna:
zhańbi 16Forma podstawowa: zhańbić
Część mowy/forma fleksyjna:
zharuj 12Forma podstawowa: zharować
Część mowy/forma fleksyjna:
zhasaj 10Forma podstawowa: zhasać
Część mowy/forma fleksyjna:
zhasał 10Forma podstawowa: zhasać
Część mowy/forma fleksyjna:
zholuj 13Forma podstawowa: zholować
zhulać 16Część mowy/forma fleksyjna:
zhulaj 13Forma podstawowa: zhulać
Część mowy/forma fleksyjna:
ziajać 13Część mowy/forma fleksyjna:
ziajaj 10Forma podstawowa: ziajać
Część mowy/forma fleksyjna:
ziając 13Forma podstawowa: ziajać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
ziajże 12Forma podstawowa: ziajać
Część mowy/forma fleksyjna:
ziałam 9Forma podstawowa: ziać
Część mowy/forma fleksyjna:
ziałem 9Forma podstawowa: ziać
Część mowy/forma fleksyjna:
zianie 6Forma podstawowa: ziać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
zianiu 8Forma podstawowa: ziać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
ziarno 6Opis: mała drobina czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziarnu 8Forma podstawowa: ziarno
Opis: mała drobina czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziąbem 13Forma podstawowa: ziąb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziąbów 16Forma podstawowa: ziąb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziejąc 13Forma podstawowa: ziać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
ziejce 9Forma podstawowa: ziejka
ziejko 9Forma podstawowa: ziejka
ziejmy 10Forma podstawowa: ziać
Część mowy/forma fleksyjna:
zielna 7Forma podstawowa: zielny
Opis: związany z zielem - rośliną.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zielną 11Forma podstawowa: zielny
Opis: związany z zielem - rośliną.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zielni 7Forma podstawowa: zielny
Opis: związany z zielem - rośliną.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zielsk 8Forma podstawowa: zielska
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zielsko
Opis: chwast, roślina niepożądana w uprawach (z punktu widzenia gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziemia 7Opis: kraj, państwo, ojczyzna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziemie 7Forma podstawowa: ziemia
Opis: kraj, państwo, ojczyzna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziemio 7Forma podstawowa: ziemia
Opis: kraj, państwo, ojczyzna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziemna 7Forma podstawowa: ziemny
Opis: taki, który występuje na lądzie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ziemni 7Forma podstawowa: ziemny
Opis: taki, który występuje na lądzie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zienia 6Forma podstawowa: zienie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziewać 11Część mowy/forma fleksyjna:
ziewaj 8Forma podstawowa: ziewać
Część mowy/forma fleksyjna:
ziewał 8Forma podstawowa: ziewać
Część mowy/forma fleksyjna:
ziewem 7Forma podstawowa: ziew
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziewną 10Forma podstawowa: ziewnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ziębel 13Forma podstawowa: ziębla
ziębie 12Forma podstawowa: zięba
Opis: ptak z podrodziny Fringillinae z rodziny łuszczaków (Fringillidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ziębi
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ziębię 16Forma podstawowa: ziębić
Część mowy/forma fleksyjna:
ziębla 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zięblą 17Forma podstawowa: ziębl
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ziębla
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zięble 13Forma podstawowa: ziębl
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziębli 13Forma podstawowa: ziębla
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ziębnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zięblo 13Forma podstawowa: ziębla
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziębła 14Forma podstawowa: ziębnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ziębło 14Forma podstawowa: ziębnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ziębły 15Forma podstawowa: ziębnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ziębom 13Forma podstawowa: zięba
Opis: ptak z podrodziny Fringillinae z rodziny łuszczaków (Fringillidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zięcie 11Forma podstawowa: zięć
Opis: mąż córki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
zięciu 13Forma podstawowa: zięć
Opis: mąż córki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zijada 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zijady 10Forma podstawowa: zijada
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zikrze 7Forma podstawowa: zikr
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziłach 11Forma podstawowa: ził
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziłami 9Forma podstawowa: ził
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zimnej 9Forma podstawowa: zimny
Opis: martwy - taki, który nie żyje.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zimnie 7Forma podstawowa: zimno
Opis: w kolorze określanym jako zimny, zwykle opartym na którejś z barw: niebieskiej, fioletowej, zielonej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zimnym 9Forma podstawowa: zimny
Opis: martwy - taki, który nie żyje.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zimny
Opis: martwy - taki, który nie żyje.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zimowe 7Forma podstawowa: zimowy
Opis: taki, który szczególnie nadaje się na zimę (jest zwykle używany w zimie), jest przewidziany na zimę (zwykle np. dzieje się w zimie).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zimowo 7Opis: tak, że szczególnie nadaje się na zimę (jest zwykle używany w zimie), jest przewidziany na zimę (np. dzieje się w zimie).
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: zimowy
Opis: taki, który szczególnie nadaje się na zimę (jest zwykle używany w zimie), jest przewidziany na zimę (zwykle np. dzieje się w zimie).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
zimują 15Forma podstawowa: zimować
Część mowy/forma fleksyjna:
zimuję 15Forma podstawowa: zimować
Część mowy/forma fleksyjna:
zinach 9Forma podstawowa: zin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zinami 7Forma podstawowa: zin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zinebu 10Forma podstawowa: zineb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zineby 9Forma podstawowa: zineb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zinową 10Forma podstawowa: zinowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zinowe 6Forma podstawowa: zinowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zinowi 6Forma podstawowa: zinowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zinowy 7Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ziołem 9Forma podstawowa: zioło
Opis: preparat gł. liści roślin zielnych, zazwyczaj susz, który znajduje zastosowanie w medycynie i kulinariach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziołom 9Forma podstawowa: ziele
Opis: ususzona (lub stosunkowo rzadziej używana jako świeża) w całości, zazwyczaj jeszcze dodatkowo spreparowana (np. otarta) roślina zielna, która może znaleźć zastosowanie w kulinariach, ziołolecznictwie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zioła
Opis: napar z suszonych ziół, zazwyczaj o właściwościach leczniczych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziomal 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziomek 8Opis: osoba, która jest członkiem ziomkostwa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: osoba, która jest członkiem ziomkostwa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ziomka
Opis: osoba, która jest członkiem ziomkostwa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziomem 8Forma podstawowa: ziom
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziomie 7Forma podstawowa: ziom
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziomki 8Forma podstawowa: ziomek
Opis: osoba, która jest członkiem ziomkostwa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: ziomek
Opis: osoba, która jest członkiem ziomkostwa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: ziomka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziomów 11Forma podstawowa: ziom
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziomuś 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zionąc 11Forma podstawowa: zionąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
zionąć 15Część mowy/forma fleksyjna:
ziońmy 14Forma podstawowa: zionąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ziółek 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ziółka
Opis: napar z suszonych ziół, zazwyczaj o właściwościach leczniczych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziółka 13Forma podstawowa: ziółek
Opis: napar z suszonych ziół, zazwyczaj o właściwościach leczniczych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziółku 15Forma podstawowa: ziółko
Opis: nicpoń, człowiek, który ma coś na sumieniu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zipało 9Forma podstawowa: zipać
Część mowy/forma fleksyjna:
zipami 8Forma podstawowa: zip
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zipano 7Forma podstawowa: zipać
Część mowy/forma fleksyjna:
zipcie 8Forma podstawowa: zipać
Część mowy/forma fleksyjna:
zipiąc 12Forma podstawowa: zipać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
zipmyż 13Forma podstawowa: zipać
Część mowy/forma fleksyjna:
zipnąć 16Część mowy/forma fleksyjna:
zipnął 13Forma podstawowa: zipnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zipnij 9Forma podstawowa: zipnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zipowi 7Forma podstawowa: zip
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziramu 9Forma podstawowa: ziram
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zisowi 6Forma podstawowa: zis
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziśćmy 17Forma podstawowa: ziścić
Część mowy/forma fleksyjna:
zjadał 11Forma podstawowa: zjadać
Część mowy/forma fleksyjna:
zjadła 11Forma podstawowa: zjeść
Część mowy/forma fleksyjna:
zjarać 13Część mowy/forma fleksyjna:
zjaraj 10Forma podstawowa: zjarać
Część mowy/forma fleksyjna:
zjarał 10Forma podstawowa: zjarać
Część mowy/forma fleksyjna:
zjawia 8Forma podstawowa: zjawiać
Część mowy/forma fleksyjna:
zjawią 12Forma podstawowa: zjawić
Część mowy/forma fleksyjna:
zjawić 13Część mowy/forma fleksyjna:
zjawie 8Forma podstawowa: zjaw
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zjawił 10Forma podstawowa: zjawić
Część mowy/forma fleksyjna:
zjawom 9Forma podstawowa: zjawa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zjawże 12Forma podstawowa: zjawić
Część mowy/forma fleksyjna:
zjazdu 11Forma podstawowa: zjazd
Opis: jazda z góry na dół.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zjazdy 10Forma podstawowa: zjazd
Opis: jazda z góry na dół.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zjebać 15Część mowy/forma fleksyjna:
zjebał 12Forma podstawowa: zjebać
Część mowy/forma fleksyjna:
zjebań 16Forma podstawowa: zjebać
zjebią 14Forma podstawowa: zjebać
Część mowy/forma fleksyjna:
zjebże 14Forma podstawowa: zjebać
Część mowy/forma fleksyjna:
zjedna 9Forma podstawowa: zjednać
Część mowy/forma fleksyjna:
zjedzą 13Forma podstawowa: zjeść
Część mowy/forma fleksyjna:
zjeźdź 25Forma podstawowa: zjeździć
Część mowy/forma fleksyjna:
zjeżał 14Forma podstawowa: zjeżać
Część mowy/forma fleksyjna:
zjeżeń 18Forma podstawowa: zjeżyć
zjeżmy 14Forma podstawowa: zjeżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zjeżyć 18Część mowy/forma fleksyjna:
zjeżże 16Forma podstawowa: zjeżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zjusza 10Forma podstawowa: zjuszać
Część mowy/forma fleksyjna:
zjuszy 11Forma podstawowa: zjuszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zlałaś 13Forma podstawowa: zlać
Część mowy/forma fleksyjna:
zlałeś 13Forma podstawowa: zlać
Część mowy/forma fleksyjna:
zlanie 7Forma podstawowa: zlać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
zlaniu 9Forma podstawowa: zlać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
zlataj 10Forma podstawowa: zlatać
Część mowy/forma fleksyjna:
zlatań 14Forma podstawowa: zlatać
zlatuj 12Forma podstawowa: zlatywać
Część mowy/forma fleksyjna:
zlazła 9Forma podstawowa: zleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
zlazły 10Forma podstawowa: zleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
zląkwa 12
zląkwą 16Forma podstawowa: zląkwa
zląkwę 16Forma podstawowa: zląkwa
zląkwo 12Forma podstawowa: zląkwa
zlecać 13Część mowy/forma fleksyjna:
zlecaj 10Forma podstawowa: zlecać
Część mowy/forma fleksyjna:
zlecam 9Forma podstawowa: zlecać
Część mowy/forma fleksyjna:
zlecań 14Forma podstawowa: zlecanie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zlecić 13Część mowy/forma fleksyjna:
zlećże 16Forma podstawowa: zlecić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zlecieć
Część mowy/forma fleksyjna:
zlegać 14Część mowy/forma fleksyjna:
zlegał 11Forma podstawowa: zlegać
Część mowy/forma fleksyjna:
zlegli 10Forma podstawowa: zległy
Opis: taki, który zległ, zaległ, leży na jakiejś powierzchni.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zległa 11Forma podstawowa: zlec
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zległy
Opis: taki, który zległ, zaległ, leży na jakiejś powierzchni.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zległą 15Forma podstawowa: zległy
Opis: taki, który zległ, zaległ, leży na jakiejś powierzchni.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zległe 11Forma podstawowa: zległy
Opis: taki, który zległ, zaległ, leży na jakiejś powierzchni.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zległy 12Forma podstawowa: zlec
Opis: taki, który zległ, zaległ, leży na jakiejś powierzchni.
Część mowy/forma fleksyjna:
Opis: taki, który zległ, zaległ, leży na jakiejś powierzchni.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zlegną 13Forma podstawowa: zlec
Część mowy/forma fleksyjna:
zlejmy 11Forma podstawowa: zlać
Część mowy/forma fleksyjna:
zlejże 13Forma podstawowa: zlać
Część mowy/forma fleksyjna:
zlepek 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zlepka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zlepem 9Forma podstawowa: zlep
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zlepia 8Forma podstawowa: zlepiać
Część mowy/forma fleksyjna:
zlepią 12Forma podstawowa: zlepić
Część mowy/forma fleksyjna:
zlepie 8Forma podstawowa: zlep
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zlepię 12Forma podstawowa: zlepić
Część mowy/forma fleksyjna:
zlepił 10Forma podstawowa: zlepić
Część mowy/forma fleksyjna:
zlepki 9Forma podstawowa: zlepek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zlepka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zlepku 11Forma podstawowa: zlepek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zlepmy 10Forma podstawowa: zlepić
Część mowy/forma fleksyjna:
zlepom 9Forma podstawowa: zlep
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zlewaj 9Forma podstawowa: zlewać
Część mowy/forma fleksyjna:
zlewań 13Forma podstawowa: zlewać
zlewek 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zlewie 7Forma podstawowa: zlew
Opis: zlewozmywak - funkcjonalny odpowiednik umywalki (ujęcie wody) zamontowany w kuchni, służący głównie do mycia naczyń oraz produktów spożywczych i usuwania zbędnych płynów, pozostałych z gotowania potr
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zlewkę 12Forma podstawowa: zlewka
Opis: efekt zlania się kilku elementów składowych, stopienie się w jedno tych elementów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zlewko 8Forma podstawowa: zlewka
Opis: efekt zlania się kilku elementów składowych, stopienie się w jedno tych elementów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zlewku 10Forma podstawowa: zlewek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zlewna 7Forma podstawowa: zlewny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zlewną 11Forma podstawowa: zlewny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zlewne 7Forma podstawowa: zlewny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zlewom 8Forma podstawowa: zlewa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zlewów 11Forma podstawowa: zlew
Opis: zlewozmywak - funkcjonalny odpowiednik umywalki (ujęcie wody) zamontowany w kuchni, służący głównie do mycia naczyń oraz produktów spożywczych i usuwania zbędnych płynów, pozostałych z gotowania potr
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zlezie 7Forma podstawowa: zleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
zleźli 16Forma podstawowa: zleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
zleźmy 17Forma podstawowa: zleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
zleźże 19Forma podstawowa: zleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
zleżał 13Forma podstawowa: zleżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zleżeć 16Część mowy/forma fleksyjna:
zlękli 13Forma podstawowa: zlękły
Opis: taki, który świadczy o czyimś przestrachu, lęku, jest wyrazem czyjegoś strachu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zlękłą 18Forma podstawowa: zlękły
Opis: taki, który świadczy o czyimś przestrachu, lęku, jest wyrazem czyjegoś strachu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zlękłe 14Forma podstawowa: zlękły
Opis: taki, który świadczy o czyimś przestrachu, lęku, jest wyrazem czyjegoś strachu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zlękło 14Forma podstawowa: zlękły
Opis: taki, który świadczy o czyimś przestrachu, lęku, jest wyrazem czyjegoś strachu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Forma podstawowa: zlęknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zlękły 15Opis: taki, który świadczy o czyimś przestrachu, lęku, jest wyrazem czyjegoś strachu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zlęknę 16Forma podstawowa: zlęknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zlicza 8Forma podstawowa: zliczać
Część mowy/forma fleksyjna:
zliczą 12Forma podstawowa: zliczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zliczy 9Forma podstawowa: zliczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zlimie 8Forma podstawowa: zlim
zlimów 12Forma podstawowa: zlim
zliszą 11Forma podstawowa: zlisić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zliszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zliszę 11Forma podstawowa: zlisić
Część mowy/forma fleksyjna:
zliśmy 13Forma podstawowa: zlisić
Część mowy/forma fleksyjna:
zlituj 12Forma podstawowa: zlitować
Część mowy/forma fleksyjna:
zlizać 12Część mowy/forma fleksyjna:
zlizań 13Forma podstawowa: zlizać
zlizuj 11Forma podstawowa: zlizywać
Część mowy/forma fleksyjna:
zliżże 15Forma podstawowa: zlizać
Część mowy/forma fleksyjna:
zlocie 8Forma podstawowa: zlot
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zlodzą 12Forma podstawowa: zlodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zlotem 9Forma podstawowa: zlot
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zluzuj 13Forma podstawowa: zluzować
Część mowy/forma fleksyjna:
zluźni 17Forma podstawowa: zluźnić
Część mowy/forma fleksyjna:
złacha 11Forma podstawowa: złachać
Część mowy/forma fleksyjna:
zładuj 13Forma podstawowa: zładować
Część mowy/forma fleksyjna:
złajać 15Część mowy/forma fleksyjna:
złajań 16Forma podstawowa: złajać
złakom 10Forma podstawowa: złakomić
Część mowy/forma fleksyjna:
złamas 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złamek 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złamie 9Forma podstawowa: złam
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: złamać
Opis: zmodyfikować barwę, zazwyczaj gasząc, tłumiąc ją za pomocą domieszki innego pigmentu.
Część mowy/forma fleksyjna:
złamię 13Forma podstawowa: złamać
Opis: zmodyfikować barwę, zazwyczaj gasząc, tłumiąc ją za pomocą domieszki innego pigmentu.
Część mowy/forma fleksyjna:
złamki 10Forma podstawowa: złamek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złamku 12Forma podstawowa: złamek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złammy 11Forma podstawowa: złamać
Opis: zmodyfikować barwę, zazwyczaj gasząc, tłumiąc ją za pomocą domieszki innego pigmentu.
Część mowy/forma fleksyjna:
złamuj 13Forma podstawowa: złamywać
Część mowy/forma fleksyjna:
złapać 14Część mowy/forma fleksyjna:
złapań 15Forma podstawowa: złapać
złapie 9Forma podstawowa: złapać
Część mowy/forma fleksyjna:
złaszą 12Forma podstawowa: złasić
Część mowy/forma fleksyjna:
złaszę 12Forma podstawowa: złasić
Część mowy/forma fleksyjna:
złaśmy 14Forma podstawowa: złasić
Część mowy/forma fleksyjna:
złazić 13Część mowy/forma fleksyjna:
złazom 9Forma podstawowa: złaz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złazów 12Forma podstawowa: złaz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złażąc 17Forma podstawowa: złazić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
złącza 13Forma podstawowa: złączać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: złącze
Opis: element lub sposób łączenia, miejsce połączenia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złączą 17Forma podstawowa: złączyć
Opis: połączyć kogoś z kimś/czymś, wytworzyć więzi
Część mowy/forma fleksyjna:
złączu 15Forma podstawowa: złącze
Opis: element lub sposób łączenia, miejsce połączenia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złączy 14Forma podstawowa: złączyć
Opis: połączyć kogoś z kimś/czymś, wytworzyć więzi
Część mowy/forma fleksyjna:
złocąc 14Forma podstawowa: złocić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
złoccy 11Forma podstawowa: złocki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
złoceń 15Forma podstawowa: złocenie
Opis: pozłacanie, wyzłacanie - pokrywanie warstwą złota.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złoćże 17Forma podstawowa: złocić
Część mowy/forma fleksyjna:
złogom 11Forma podstawowa: złogi
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złoili 9Forma podstawowa: złoić
Część mowy/forma fleksyjna:
złoiły 11Forma podstawowa: złoić
Część mowy/forma fleksyjna:
złoimy 10Forma podstawowa: złoić
Część mowy/forma fleksyjna:
złoisz 8Forma podstawowa: złoić
Część mowy/forma fleksyjna:
złojeń 16Forma podstawowa: złoić
złomek 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złomie 9Forma podstawowa: złomać
Część mowy/forma fleksyjna:
złomom 10Forma podstawowa: złom
Opis: surowiec wtórny, zużyte metalowe przedmioty, których surowiec można ponownie wykorzystać po przetopieniu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złości 13Forma podstawowa: złość
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złotce 10Forma podstawowa: złotka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złotej 11Forma podstawowa: złoty
Opis: taki, który zdobył złoty medal albo pierwsze miejsce.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
złotek 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: złotka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: złotko
Opis: cienka, błyszcząca folia, cynfolia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złotem 10Forma podstawowa: złoto
Opis: w kolorze przypominającym barwę złota: żółtym lub żółtopomarańczowym z metalicznym połyskiem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złotka 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: złotko
Opis: cienka, błyszcząca folia, cynfolia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złotkę 14Forma podstawowa: złotka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złotki 10Forma podstawowa: złotka
Opis: złotowiciowce, Chrysophyceae – klasa glonów należących do gromady Chrysophyta, słodkowodne protisty roślinopodobne.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złotko 10Forma podstawowa: złotka
Opis: cienka, błyszcząca folia, cynfolia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złotów 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: złotówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złotym 11Forma podstawowa: złota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złowić 13Część mowy/forma fleksyjna:
złowię 12Forma podstawowa: złowić
Część mowy/forma fleksyjna:
złożem 13Forma podstawowa: złoże
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złożeń 18Forma podstawowa: złożenie
Opis: w językoznawstwie: słowo złożone z innych słów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złożył 15Forma podstawowa: złożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
złójmy 16Forma podstawowa: złoić
Część mowy/forma fleksyjna:
złówmy 14Forma podstawowa: złowić
Część mowy/forma fleksyjna:
złóżce 17Forma podstawowa: złóżka
złóżek 17Forma podstawowa: złóżka
złóżka 17
złóżką 21Forma podstawowa: złóżka
złóżki 17Forma podstawowa: złóżka
złóżko 17Forma podstawowa: złóżka
złudna 11Forma podstawowa: złudny
Opis: taki, który tylko pozornie jest prawdziwy, zwodniczy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
złudną 15Forma podstawowa: złudny
Opis: taki, który tylko pozornie jest prawdziwy, zwodniczy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
złudne 11Forma podstawowa: złudny
Opis: taki, który tylko pozornie jest prawdziwy, zwodniczy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
złudny 12Opis: taki, który tylko pozornie jest prawdziwy, zwodniczy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
złudom 12Forma podstawowa: złuda
Opis: urojenie, żywione przekonanie o czymś albo o kimś, które nie ma potwierdzenia w rzeczywistości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złudzą 15Forma podstawowa: złudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
złupią 15Forma podstawowa: złupić
Część mowy/forma fleksyjna:
złupić 16Część mowy/forma fleksyjna:
złupię 15Forma podstawowa: złupić
Część mowy/forma fleksyjna:
złupił 13Forma podstawowa: złupić
Część mowy/forma fleksyjna:
złupmy 13Forma podstawowa: złupać
Część mowy/forma fleksyjna:
złupuj 15Forma podstawowa: złupywać
Część mowy/forma fleksyjna:
złupże 15Forma podstawowa: złupić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmacha 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zmacza 8Forma podstawowa: zmaczać
Część mowy/forma fleksyjna:
zmagać 14Część mowy/forma fleksyjna:
zmagaj 11Forma podstawowa: zmagać
Część mowy/forma fleksyjna:
zmagał 11Forma podstawowa: zmagać
Część mowy/forma fleksyjna:
zmagam 10Forma podstawowa: zmagać
Część mowy/forma fleksyjna:
zmagań 15Forma podstawowa: zmaganie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zmalał 10Forma podstawowa: zmaleć
Część mowy/forma fleksyjna:
zmaleć 13Część mowy/forma fleksyjna:
zmaleń 14Forma podstawowa: zmaleć
zmamlą 13Forma podstawowa: zmamleć
Część mowy/forma fleksyjna:
zmamle 9Forma podstawowa: zmamlać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zmamleć
Część mowy/forma fleksyjna:
zmamlę 13Forma podstawowa: zmamleć
Część mowy/forma fleksyjna:
zmamże 12Forma podstawowa: zmamić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmarła 9Forma podstawowa: zemrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zmarłe 9Forma podstawowa: zmarła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zmarły
Opis: osoba, która nie żyje, nieboszczyk.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zmarły 10Forma podstawowa: zemrzeć
Opis: osoba, która nie żyje, nieboszczyk.
Część mowy/forma fleksyjna:
zmarto 8Forma podstawowa: zemrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zmartw 8Forma podstawowa: zmartwić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmarzł 9Forma podstawowa: zmarznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zmatuj 12Forma podstawowa: zmatować
Część mowy/forma fleksyjna:
zmazał 9Forma podstawowa: zmazać
Część mowy/forma fleksyjna:
zmazuj 11Forma podstawowa: zmazywać
Część mowy/forma fleksyjna:
zmażże 15Forma podstawowa: zmazać
Część mowy/forma fleksyjna:
zmącać 17Część mowy/forma fleksyjna:
zmącał 14Forma podstawowa: zmącać
Część mowy/forma fleksyjna:
zmącam 13Forma podstawowa: zmącać
Część mowy/forma fleksyjna:
zmącić 17Część mowy/forma fleksyjna:
zmącił 14Forma podstawowa: zmącić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmełła 11Forma podstawowa: zemleć
Część mowy/forma fleksyjna:
zmełły 12Forma podstawowa: zemleć
Część mowy/forma fleksyjna:
zmęczę 16Forma podstawowa: zmęczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zmęczy 13Forma podstawowa: zmęczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zmiale 8Forma podstawowa: zmiał
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zmiału 11Forma podstawowa: zmiał
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zmiana 7Opis: czas pracy jednego zespołu pracowników (części załogi), po upływie którego do pracy przystępuje kolejna grupa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zmianą 11Forma podstawowa: zmiana
Opis: czas pracy jednego zespołu pracowników (części załogi), po upływie którego do pracy przystępuje kolejna grupa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zmiano 7Forma podstawowa: zmiana
Opis: czas pracy jednego zespołu pracowników (części załogi), po upływie którego do pracy przystępuje kolejna grupa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zmiany 8Forma podstawowa: zmiana
Opis: czas pracy jednego zespołu pracowników (części załogi), po upływie którego do pracy przystępuje kolejna grupa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zmielą 12Forma podstawowa: zmielić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmiele 8Forma podstawowa: zemleć
Część mowy/forma fleksyjna:
zmieli 8Forma podstawowa: zmielić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmieni 7Forma podstawowa: zmienić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmierz 7Forma podstawowa: zmierzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zmiędl 13Forma podstawowa: zmiędlić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmięka 12Forma podstawowa: zmięk
zmięki 12Forma podstawowa: zmięk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zmięła 13Forma podstawowa: zmiąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zmięły 14Forma podstawowa: zmiąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zmięta 12Forma podstawowa: zmiąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zmiętą 16Forma podstawowa: zmiąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zmięte 12Forma podstawowa: zmiąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zmięto 12Forma podstawowa: zmiąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zmięty 13Forma podstawowa: zmiąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zmilcz 9Forma podstawowa: zmilczeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zmilkł 11Forma podstawowa: zmilknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zmiótł 14Forma podstawowa: zmieść
Część mowy/forma fleksyjna:
zmirot 8
zmłócą 18Forma podstawowa: zmłócić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmoczę 12Forma podstawowa: zmoczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zmogli 10Forma podstawowa: zmóc
Część mowy/forma fleksyjna:
zmogła 11Forma podstawowa: zmóc
Część mowy/forma fleksyjna:
zmogło 11Forma podstawowa: zmóc
Część mowy/forma fleksyjna:
zmogły 12Forma podstawowa: zmóc
Część mowy/forma fleksyjna:
zmokły 11Forma podstawowa: zmoknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zmokną 12Forma podstawowa: zmoknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zmoknę 12Forma podstawowa: zmoknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zmorom 8Forma podstawowa: zmora
Opis: długotrwały i traumatyczny proces lub ciąg wydarzeń.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zmorzę 11Forma podstawowa: zmorzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zmotał 10Forma podstawowa: zmotać
Część mowy/forma fleksyjna:
zmotam 9Forma podstawowa: zmotać
Część mowy/forma fleksyjna:
zmotań 14Forma podstawowa: zmotać
zmówią 15Forma podstawowa: zmówić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmówię 15Forma podstawowa: zmówić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmówmy 13Forma podstawowa: zmówić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmóżże 19Forma podstawowa: zmóc
Część mowy/forma fleksyjna:
zmrozi 7Forma podstawowa: zmrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmrużą 17Forma podstawowa: zmrużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zmrużę 17Forma podstawowa: zmrużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zmruży 14Forma podstawowa: zmrużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zmudna 10Forma podstawowa: zmudny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zmudną 14Forma podstawowa: zmudny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zmudne 10Forma podstawowa: zmudny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zmulać 15Część mowy/forma fleksyjna:
zmulaj 12Forma podstawowa: zmulać
Część mowy/forma fleksyjna:
zmuleń 16Forma podstawowa: zmulić
zmulić 15Część mowy/forma fleksyjna:
zmulmy 12Forma podstawowa: zmulić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmulże 14Forma podstawowa: zmulić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmusza 9Forma podstawowa: zmuszać
Część mowy/forma fleksyjna:
zmuszę 13Forma podstawowa: zmusić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmuśmy 15Forma podstawowa: zmusić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmycie 9Forma podstawowa: zmyć
Opis: umyć coś z jakiejś powierzchni do końca.
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
zmyciu 11Forma podstawowa: zmyć
Opis: umyć coś z jakiejś powierzchni do końca.
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
zmydla 10Forma podstawowa: zmydlać
Część mowy/forma fleksyjna:
zmydlą 14Forma podstawowa: zmydlić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmydli 10Forma podstawowa: zmydlić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmykaj 11Forma podstawowa: zmykać
Część mowy/forma fleksyjna:
zmykam 10Forma podstawowa: zmykać
Część mowy/forma fleksyjna:
zmykań 15Forma podstawowa: zmykać
zmylać 14Część mowy/forma fleksyjna:
zmylaj 11Forma podstawowa: zmylać
Część mowy/forma fleksyjna:
zmyleń 15Forma podstawowa: zmylić
zmylić 14Część mowy/forma fleksyjna:
zmylmy 11Forma podstawowa: zmylić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmylże 13Forma podstawowa: zmylić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmyłam 11Forma podstawowa: zmyć
Opis: umyć coś z jakiejś powierzchni do końca.
Część mowy/forma fleksyjna:
zmyłaś 14Forma podstawowa: zmyć
Opis: umyć coś z jakiejś powierzchni do końca.
Część mowy/forma fleksyjna:
zmyłby 13Forma podstawowa: zmyć
Opis: umyć coś z jakiejś powierzchni do końca.
Część mowy/forma fleksyjna:
zmyłeś 14Forma podstawowa: zmyć
Opis: umyć coś z jakiejś powierzchni do końca.
Część mowy/forma fleksyjna:
zmyłka 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zmyłką 15Forma podstawowa: zmyłka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zmyłki 11Forma podstawowa: zmyłka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zmyłko 11Forma podstawowa: zmyłka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zmysły 11Forma podstawowa: zmysł
Opis: zdolność odbierania bodźców.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zmyśla 13Forma podstawowa: zmyślać
Część mowy/forma fleksyjna:
zmyśle 13Forma podstawowa: zmysł
Opis: zdolność odbierania bodźców.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zmytym 11Forma podstawowa: zmyć
Opis: umyć coś z jakiejś powierzchni do końca.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zmywaj 10Forma podstawowa: zmywać
Opis: myć coś z jakiejś powierzchni, np. zmywać naczynia, podłogi.
Część mowy/forma fleksyjna:
zmywał 10Forma podstawowa: zmywać
Opis: myć coś z jakiejś powierzchni, np. zmywać naczynia, podłogi.
Część mowy/forma fleksyjna:
zmywań 14Forma podstawowa: zmywanie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zmywem 9Forma podstawowa: zmyw
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zmywów 12Forma podstawowa: zmyw
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
znaczę 11Forma podstawowa: znaczyć
Opis: wyrażać jakąś treść, nieść znaczenie, być umówionym znakiem reprezentującym coś, zawierać sens
Część mowy/forma fleksyjna:
znaczy 8Forma podstawowa: znaczyć
Opis: wyrażać jakąś treść, nieść znaczenie, być umówionym znakiem reprezentującym coś, zawierać sens
Część mowy/forma fleksyjna:
znaglą 13Forma podstawowa: znaglić
Część mowy/forma fleksyjna:
znaglę 13Forma podstawowa: znaglić
Część mowy/forma fleksyjna:
znagli 9Forma podstawowa: znaglić
Część mowy/forma fleksyjna:
znając 13Forma podstawowa: znać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
znajdą 13Forma podstawowa: znajda
Opis: ktoś, kto został znaleziony, najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: znajść
Część mowy/forma fleksyjna:
znajdę 13Forma podstawowa: znajść
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: znaleźć
Opis: pozyskać coś/kogoś dzięki staraniom
Część mowy/forma fleksyjna:
znajdy 10Forma podstawowa: znajda
Opis: ktoś, kto został znaleziony, najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
znajdź 17Forma podstawowa: znajść
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: znaleźć
Opis: pozyskać coś/kogoś dzięki staraniom
Część mowy/forma fleksyjna:
znajmy 10Forma podstawowa: znać
Część mowy/forma fleksyjna:
znakom 8Forma podstawowa: znak
Opis: zdarzenie będące symptomem, przejawem lub sygnałem czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
znaków 11Forma podstawowa: znak
Opis: zdarzenie będące symptomem, przejawem lub sygnałem czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
znalem 8Forma podstawowa: znal
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
znalom 8Forma podstawowa: znal
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
znałaś 12Forma podstawowa: znać
Część mowy/forma fleksyjna:
znanej 8Forma podstawowa: znać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: znany
Opis: taki, który ktoś zna, o którym wie, który poznał.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
znania 6Forma podstawowa: znać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
znaniu 8Forma podstawowa: znać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
znanym 8Forma podstawowa: znać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: znany
Opis: taki, który ktoś zna, o którym wie, który poznał.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
znarów 10Forma podstawowa: znarowić
Część mowy/forma fleksyjna:
znawce 7Forma podstawowa: znawca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
znawcy 8Forma podstawowa: znawca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
znawóź 18Forma podstawowa: znawozić
Część mowy/forma fleksyjna:
znęcać 16Część mowy/forma fleksyjna:
znęcał 13Forma podstawowa: znęcać
Część mowy/forma fleksyjna:
znęcam 12Forma podstawowa: znęcać
Część mowy/forma fleksyjna:
znęcić 16Część mowy/forma fleksyjna:
znęcił 13Forma podstawowa: znęcić
Część mowy/forma fleksyjna:
znęćmy 17Forma podstawowa: znęcić
Część mowy/forma fleksyjna:
znękaj 13Forma podstawowa: znękać
Część mowy/forma fleksyjna:
znękał 13Forma podstawowa: znękać
Część mowy/forma fleksyjna:
znękań 17Forma podstawowa: znękać
znikać 12Część mowy/forma fleksyjna:
znikam 8Forma podstawowa: znikać
Część mowy/forma fleksyjna:
znikąd 12Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
znikli 8Forma podstawowa: zniknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
znikła 9Forma podstawowa: zniknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
znikłą 13Forma podstawowa: znikły
Opis: taki, który zniknął, przestał istnieć.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
znikłe 9Forma podstawowa: znikły
Opis: taki, który zniknął, przestał istnieć.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
znikło 9Forma podstawowa: zniknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
znikły 10Forma podstawowa: zniknąć
Opis: taki, który zniknął, przestał istnieć.
Część mowy/forma fleksyjna:
zniosą 10Forma podstawowa: znieść
Część mowy/forma fleksyjna:
zniosę 10Forma podstawowa: znieść
Część mowy/forma fleksyjna:
znituj 11Forma podstawowa: znitować
Część mowy/forma fleksyjna:
zniżań 16Forma podstawowa: zniżać
zniżce 11Forma podstawowa: zniżka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zniżek 11Forma podstawowa: zniżka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zniżeń 16Forma podstawowa: zniżyć
zniżka 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zniżką 15Forma podstawowa: zniżka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zniżkę 15Forma podstawowa: zniżka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zniżki 11Forma podstawowa: zniżka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zniżko 11Forma podstawowa: zniżka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zniżmy 12Forma podstawowa: znizać
Część mowy/forma fleksyjna:
zniżże 14Forma podstawowa: znizać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zniżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
znoiło 8Forma podstawowa: znoić
Część mowy/forma fleksyjna:
znojąc 13Forma podstawowa: znoić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
znojną 12Forma podstawowa: znojny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
znojne 8Forma podstawowa: znojny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
znojni 8Forma podstawowa: znojny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
znojów 12Forma podstawowa: znój
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
znosić 11Część mowy/forma fleksyjna:
znosił 8Forma podstawowa: znosić
Część mowy/forma fleksyjna:
znosom 7Forma podstawowa: znos
Opis: zjawisko znoszenia z kursu jednostki pływającej wskutek oddziaływania na nią prądu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
znosów 10Forma podstawowa: znos
Opis: zjawisko znoszenia z kursu jednostki pływającej wskutek oddziaływania na nią prądu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
znoszą 10Forma podstawowa: znosić
Część mowy/forma fleksyjna:
znudzą 13Forma podstawowa: znudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
znudzę 13Forma podstawowa: znudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
znudzi 9Forma podstawowa: znudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
znużyć 18Część mowy/forma fleksyjna:
znużył 15Forma podstawowa: znużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
znużże 16Forma podstawowa: znużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zobacz 9Forma podstawowa: zobaczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zoczmy 9Forma podstawowa: zoczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zoczyć 13Część mowy/forma fleksyjna:
zoczył 10Forma podstawowa: zoczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zofija 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zofiją 16Forma podstawowa: zofija
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zohydź 18Forma podstawowa: zohydzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zoilom 8Forma podstawowa: zoil
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zoilów 11Forma podstawowa: zoil
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zoizyt 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zolach 10Forma podstawowa: zola
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zolowi 7Forma podstawowa: zol
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zołami 9Forma podstawowa: zoła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zołzom 9Forma podstawowa: zołza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zołzów 12Forma podstawowa: zołzy
Opis: gruźlica węzłów chłonnych.
zombim 10Forma podstawowa: zombi
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zonkom 8Forma podstawowa: zonk
Opis: w języku młodzieżowym: zdziwko, sytuacja pełna konsternacji, zwykle negatywne zaskoczenie, rozczarowanie.
zonków 11Forma podstawowa: zonk
Opis: w języku młodzieżowym: zdziwko, sytuacja pełna konsternacji, zwykle negatywne zaskoczenie, rozczarowanie.
zoocyd 9Opis: pestycyd, będący związkiem chemicznym, działającym trująco na zwierzęta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zoofag 12Opis: gatunek zwierzęcia lub rośliny odżywiający się żywymi lub martwymi tkankami zwierzęcymi, mięsożerca.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zoofil 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zooidy 8Forma podstawowa: zooid
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zoolog 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zoomem 8Forma podstawowa: zoom
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zoomów 11Forma podstawowa: zoom
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zoonim 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zoonoz 6Forma podstawowa: zoonoza
Opis: zakaźna lub pasożytnicza choroba zwierząt bądź przez zwierzęta tylko roznoszona, przenosząca się na człowieka poprzez kontakt bezpośredni lub surowce pochodzenia zwierzęcego, rzadziej drogą powietrzn
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zootop 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zorana 6Forma podstawowa: zorać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: zoran
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zoraną 10Forma podstawowa: zorać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zorane 6Forma podstawowa: zorać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zorano 6Forma podstawowa: zorać
Część mowy/forma fleksyjna:
zorany 7Forma podstawowa: zorać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: zoran
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
zorbie 8Forma podstawowa: zorba
Opis: "taniec pochodzenia greckiego, który tańczą głównie mężczyźni trzymając się za ramiona (prawdziwa grecka nazwa tego tańca to ""sirtaki"", polska nazwa nawiązuje do nazwiska bohatera filmu ""Grek Zorba"")."
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zorbom 9Forma podstawowa: zorba
Opis: "taniec pochodzenia greckiego, który tańczą głównie mężczyźni trzymając się za ramiona (prawdziwa grecka nazwa tego tańca to ""sirtaki"", polska nazwa nawiązuje do nazwiska bohatera filmu ""Grek Zorba"")."
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zoruje 10Forma podstawowa: zorywać
Część mowy/forma fleksyjna:
zorzom 7Forma podstawowa: zorza
Opis: zjawisko atmosferyczne polegające na zmianie zabarwienia nieba pod wpływem promieni słonecznych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zorze
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zosiek 7Forma podstawowa: zośka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zostaw 7Forma podstawowa: zostawić
Część mowy/forma fleksyjna:
zoster 7Forma podstawowa: zostera
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zośkom 12Forma podstawowa: zośka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zozuli 9Forma podstawowa: zozula
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zrabuj 12Forma podstawowa: zrabować
Część mowy/forma fleksyjna:
zradlą 12Forma podstawowa: zradlić
Część mowy/forma fleksyjna:
zradlę 12Forma podstawowa: zradlić
Część mowy/forma fleksyjna:
zradzą 11Forma podstawowa: zradzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zranią 10Forma podstawowa: zranić
Część mowy/forma fleksyjna:
zranić 11Część mowy/forma fleksyjna:
zrazem 7Forma podstawowa: zraz
Opis: w ogrodnictwie: tzw. komponent szczepienia, część szlachetnej rośliny (zazwyczaj jednoroczny pęd), którą naszczepia się na podkładce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zrazić 11Część mowy/forma fleksyjna:
zraził 8Forma podstawowa: zrazić
Część mowy/forma fleksyjna:
zrazów 10Forma podstawowa: zraz
Opis: w ogrodnictwie: tzw. komponent szczepienia, część szlachetnej rośliny (zazwyczaj jednoroczny pęd), którą naszczepia się na podkładce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zraźże 18Forma podstawowa: zrazić
Część mowy/forma fleksyjna:
zrażaj 12Forma podstawowa: zrażać
Część mowy/forma fleksyjna:
zrażał 12Forma podstawowa: zrażać
Część mowy/forma fleksyjna:
zrąbać 17Część mowy/forma fleksyjna:
zrąbań 18Forma podstawowa: zrąbać
zrąbią 16Forma podstawowa: zrąbać
Część mowy/forma fleksyjna:
zrąbmy 14Forma podstawowa: zrąbać
Część mowy/forma fleksyjna:
zredlę 12Forma podstawowa: zredlić
Część mowy/forma fleksyjna:
zrefuj 14Forma podstawowa: zrefować
Część mowy/forma fleksyjna:
zrębek 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zrębic 13Forma podstawowa: zrębica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zrębka 13Forma podstawowa: zrębek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zrębku 15Forma podstawowa: zrębek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zrębną 16Forma podstawowa: zrębny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zrębne 12Forma podstawowa: zrębny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zrębni 12Forma podstawowa: zrębny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zrębom 13Forma podstawowa: zręb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zrębów 16Forma podstawowa: zrąb
Opis: główna część kostrukcji budynków z drewna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zrobić 13Część mowy/forma fleksyjna:
zrobił 10Forma podstawowa: zrobić
Część mowy/forma fleksyjna:
zrodzi 7Forma podstawowa: zrodzić
Opis: o roślinie, glebie (ziemi, także przen. jako kraju, narodzie): przynieść owoce, plony
Część mowy/forma fleksyjna:
zrosił 8Forma podstawowa: zrosić
Część mowy/forma fleksyjna:
zrosłe 8Forma podstawowa: zrosły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zrosło 8Forma podstawowa: zrosły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
zrosnę 10Forma podstawowa: zrosnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zroszą 10Forma podstawowa: zrosić
Część mowy/forma fleksyjna:
zrośże 14Forma podstawowa: zrosić
Część mowy/forma fleksyjna:
zrotuj 11Forma podstawowa: zrotować
zróbmy 14Forma podstawowa: zrobić
Część mowy/forma fleksyjna:
zrówna 10Forma podstawowa: zrównać
Część mowy/forma fleksyjna:
zróżow 14Forma podstawowa: zróżowić
Część mowy/forma fleksyjna:
zróżów 18Forma podstawowa: zróżowić
Część mowy/forma fleksyjna:
zrucaj 11Forma podstawowa: zrucać
Część mowy/forma fleksyjna:
zrucał 11Forma podstawowa: zrucać
Część mowy/forma fleksyjna:
zrucam 10Forma podstawowa: zrucać
Część mowy/forma fleksyjna:
zruceń 15Forma podstawowa: zrucić
zrucha 11Forma podstawowa: zruchać
zrucić 14Część mowy/forma fleksyjna:
zrucił 11Forma podstawowa: zrucić
Część mowy/forma fleksyjna:
zrućmy 15Forma podstawowa: zrucić
Część mowy/forma fleksyjna:
zrućże 17Forma podstawowa: zrucić
Część mowy/forma fleksyjna:
zrugań 16Forma podstawowa: zrugać
zruguj 14Forma podstawowa: zrugować
Część mowy/forma fleksyjna:
zruluj 13Forma podstawowa: zrulować
Część mowy/forma fleksyjna:
zruszę 12Forma podstawowa: zruszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zruszy 9Forma podstawowa: zruszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zrycie 8Forma podstawowa: zryć
Opis: poprzez rycie wyżłobić wgłębienia w podłożu.
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
zryciu 10Forma podstawowa: zryć
Opis: poprzez rycie wyżłobić wgłębienia w podłożu.
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
zryjmy 11Forma podstawowa: zryć
Opis: poprzez rycie wyżłobić wgłębienia w podłożu.
Część mowy/forma fleksyjna:
zrymuj 12Forma podstawowa: zrymować
Część mowy/forma fleksyjna:
zrypał 10Forma podstawowa: zrypać
Część mowy/forma fleksyjna:
zrypań 14Forma podstawowa: zrypać
zrypią 12Forma podstawowa: zrypać
Część mowy/forma fleksyjna:
zrypże 12Forma podstawowa: zrypać
Część mowy/forma fleksyjna:
zrysuj 11Forma podstawowa: zrysować
Część mowy/forma fleksyjna:
zrytej 10Forma podstawowa: zryć
Opis: poprzez rycie wyżłobić wgłębienia w podłożu.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zrytym 10Forma podstawowa: zryć
Opis: poprzez rycie wyżłobić wgłębienia w podłożu.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zrywał 9Forma podstawowa: zrywać
Część mowy/forma fleksyjna:
zrywań 13Forma podstawowa: zrywać
zrywce 8Forma podstawowa: zrywka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zrywek 8Forma podstawowa: zrywka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zrywem 8Forma podstawowa: zryw
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zrywne 7Forma podstawowa: zrywny
Opis: taki, który jest chętny do czegoś, działa gwałtownie, spontanicznie, o człowieku.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zrywni 7Forma podstawowa: zrywny
Opis: taki, który jest chętny do czegoś, działa gwałtownie, spontanicznie, o człowieku.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zrywny 8Opis: taki, który jest chętny do czegoś, działa gwałtownie, spontanicznie, o człowieku.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zrywom 8Forma podstawowa: zryw
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zrywów 11Forma podstawowa: zryw
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zrządź 19Forma podstawowa: zrządzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zrzeka 7Forma podstawowa: zrzekać
Część mowy/forma fleksyjna:
zrzędę 15Forma podstawowa: zrzęda
Opis: osoba, która dużo narzeka, zrzędzi.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zrzędy 12Forma podstawowa: zrzęda
Opis: osoba, która dużo narzeka, zrzędzi.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
zrzędź 19Forma podstawowa: zrzędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zrzuca 9Forma podstawowa: zrzucać
Część mowy/forma fleksyjna:
zrzuci 9Forma podstawowa: zrzucić
Część mowy/forma fleksyjna:
zrzutą 13Forma podstawowa: zrzuta
Opis: składka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zrzutę 13Forma podstawowa: zrzuta
Opis: składka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zrzuty 10Forma podstawowa: zrzuta
Opis: składka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zrzyga 9Forma podstawowa: zrzygać
Część mowy/forma fleksyjna:
zrzyny 8Forma podstawowa: zrzyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zsadzi 7Forma podstawowa: zsadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zsechł 11Forma podstawowa: zeschnąć
Opis: stać się suchym.
zsiada 7Forma podstawowa: zsiadać
Część mowy/forma fleksyjna:
zsiądą 15Forma podstawowa: zsiąść
Część mowy/forma fleksyjna:
zsiądź 19Forma podstawowa: zsiąść
Część mowy/forma fleksyjna:
zsiecz 7Forma podstawowa: zsiec
Część mowy/forma fleksyjna:
zsieka 7Forma podstawowa: zsiekać
Część mowy/forma fleksyjna:
zsieką 11Forma podstawowa: zsiec
Część mowy/forma fleksyjna:
zsiekł 9Forma podstawowa: zsiec
Część mowy/forma fleksyjna:
zsikam 8Forma podstawowa: zsikać
Część mowy/forma fleksyjna:
zsikuj 11Forma podstawowa: zsikiwać
Część mowy/forma fleksyjna:
zstąpi 12Forma podstawowa: zstąpić
Część mowy/forma fleksyjna:
zsuńmy 16Forma podstawowa: zsunąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zsuszy 9Forma podstawowa: zsuszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zsuwał 10Forma podstawowa: zsuwać
Część mowy/forma fleksyjna:
zsuwań 14Forma podstawowa: zsuwać
zsuwni 8Forma podstawowa: zsuwnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zsuwom 9Forma podstawowa: zsuw
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zsyłać 14Część mowy/forma fleksyjna:
zsyłam 10Forma podstawowa: zsyłać
Część mowy/forma fleksyjna:
zsyłkę 14Forma podstawowa: zsyłka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zsypać 13Część mowy/forma fleksyjna:
zsypań 14Forma podstawowa: zsypać
zsypem 9Forma podstawowa: zsyp
Opis: miejsce w wielopiętrowym budynku wielorodzinnym, składające się z szybu i co najmniej jednej komory na odpady, służące do usuwania śmieci z poszczególnych pięter.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zsypne 8Forma podstawowa: zsypny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zsypny 9Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zsypże 12Forma podstawowa: zsypać
Część mowy/forma fleksyjna:
zszama 7Forma podstawowa: zszamać
zszarp 7Forma podstawowa: zszarpać
Część mowy/forma fleksyjna:
zszedł 9Forma podstawowa: znijść
Część mowy/forma fleksyjna:
zszyci 8Forma podstawowa: zszyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zszyje 9Forma podstawowa: zszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zszyli 8Forma podstawowa: zszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zszyła 9Forma podstawowa: zszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zszyło 9Forma podstawowa: zszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zszyta 8Forma podstawowa: zszyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zszytą 12Forma podstawowa: zszyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zszyto 8Forma podstawowa: zszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zubera 10Forma podstawowa: zuber
Opis: skała osadowa będąca mieszaniną soli kamiennej i iłu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zubery 11Forma podstawowa: zuber
Opis: skała osadowa będąca mieszaniną soli kamiennej i iłu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zuboża 14Forma podstawowa: zubożać
Część mowy/forma fleksyjna:
zuboży 15Forma podstawowa: zubożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zubrom 11Forma podstawowa: zubr
zubrze 10Forma podstawowa: zubr
zuchów 15Forma podstawowa: zuch
Opis: członek najmłodszej grupy metodycznej w organizacji harcerskiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zuchy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zumbom 12Forma podstawowa: zumba
zupach 12Forma podstawowa: zupa
Opis: porcja zupy (zazwyczaj naczynie - talerz, miska - pełne zupy, aktualnie można też zaobserować, że znaczenie uległo rozszerzeniu, nazywa się tak też np. jedną porcję proszku do ugotowania zupy instant
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zupacy 11Forma podstawowa: zupak
Opis: lekceważąco: podoficer, który jest nikim (służy w wojsku za zupę).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zupaki 10Forma podstawowa: zupak
Opis: lekceważąco: podoficer, który jest nikim (służy w wojsku za zupę).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
zupaku 12Forma podstawowa: zupak
Opis: lekceważąco: podoficer, który jest nikim (służy w wojsku za zupę).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zupami 10Forma podstawowa: zupa
Opis: porcja zupy (zazwyczaj naczynie - talerz, miska - pełne zupy, aktualnie można też zaobserować, że znaczenie uległo rozszerzeniu, nazywa się tak też np. jedną porcję proszku do ugotowania zupy instant
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zupiną 13Forma podstawowa: zupina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zupinę 13Forma podstawowa: zupina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zupnym 11Forma podstawowa: zupny
Opis: związany z zupą, odnoszący się do zupy (często z odcieniem żartobliwym).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zupowa 9Forma podstawowa: zupowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zupową 13Forma podstawowa: zupowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zupowe 9Forma podstawowa: zupowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zupowi 9Forma podstawowa: zupowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zupowy 10Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zużyła 15Forma podstawowa: zużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zużyta 14Forma podstawowa: zużyty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zużytą 18Forma podstawowa: zużyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: zużyty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zużyte 14Forma podstawowa: zużyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: zużyty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zużyto 14Forma podstawowa: zużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zużyty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
zużyty 15Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zużywa 13Forma podstawowa: zużywać
Część mowy/forma fleksyjna:
zwabią 12Forma podstawowa: zwabić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwabię 12Forma podstawowa: zwabić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwabił 10Forma podstawowa: zwabić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwabów 12Forma podstawowa: zwab
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwabże 12Forma podstawowa: zwabić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwadom 8Forma podstawowa: zwada
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwadzą 11Forma podstawowa: zwadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwadzi 7Forma podstawowa: zwadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwalać 12Część mowy/forma fleksyjna:
zwalał 9Forma podstawowa: zwalać
Część mowy/forma fleksyjna:
zwalam 8Forma podstawowa: zwalać
Część mowy/forma fleksyjna:
zwalań 13Forma podstawowa: zwalać
zwalcz 8Forma podstawowa: zwalczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zwalić 12Część mowy/forma fleksyjna:
zwalił 9Forma podstawowa: zwalić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwałaś 12Forma podstawowa: zwać
Część mowy/forma fleksyjna:
zwałby 11Forma podstawowa: zwać
Część mowy/forma fleksyjna:
zwałem 9Forma podstawowa: zwać
Część mowy/forma fleksyjna:
zwałką 13Forma podstawowa: zwałka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwałuj 12Forma podstawowa: zwałować
Część mowy/forma fleksyjna:
zwanej 8Forma podstawowa: zwać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zwania 6Forma podstawowa: zwać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
zwaniu 8Forma podstawowa: zwać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
zwapni 7Forma podstawowa: zwapnić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwarci 7Forma podstawowa: zwarty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zwarły 9Forma podstawowa: zewrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zwarta 7Forma podstawowa: zwarty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zwartą 11Forma podstawowa: zwarty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zwarte 7Forma podstawowa: zewrzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: zwarty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zwarto 7Opis: tak, że elementy składowe znajdują się blisko siebie.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
zwarty 8Forma podstawowa: zewrzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zwarzą 10Forma podstawowa: zwarzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zwarzy 7Forma podstawowa: zwarzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zwarża 10
zwarżą 14Forma podstawowa: zwarża
zwarżę 14Forma podstawowa: zwarża
zwarżo 10Forma podstawowa: zwarża
zwaśni 10Forma podstawowa: zwaśnić
Część mowy/forma fleksyjna:
zważać 15Część mowy/forma fleksyjna:
zważam 11Forma podstawowa: zważać
Część mowy/forma fleksyjna:
zważyć 16Część mowy/forma fleksyjna:
zważże 14Forma podstawowa: zważyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zwącej 13Forma podstawowa: zwać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
zwącha 13Forma podstawowa: zwąchać
Część mowy/forma fleksyjna:
zwącym 13Forma podstawowa: zwać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
zwątpi 12Forma podstawowa: zwątpić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwędzą 15Forma podstawowa: zwędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwędzę 15Forma podstawowa: zwędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwęgla 13Forma podstawowa: zwęglać
Część mowy/forma fleksyjna:
zwęszą 14Forma podstawowa: zwęszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zwęszę 14Forma podstawowa: zwęszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zwężam 15Forma podstawowa: zwężać
Część mowy/forma fleksyjna:
zwężań 20Forma podstawowa: zwężać
zwężce 15Forma podstawowa: zwężka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwężeń 20Forma podstawowa: zwężenie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwężka 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwężką 19Forma podstawowa: zwężka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwężkę 19Forma podstawowa: zwężka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwiady 8Forma podstawowa: zwiad
Opis: zbieranie o czymś lub o kimś informacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwiali 7Forma podstawowa: zwiać
Część mowy/forma fleksyjna:
zwiało 8Forma podstawowa: zwiać
Część mowy/forma fleksyjna:
zwiane 6Forma podstawowa: zwiać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zwiani 6Forma podstawowa: zwiać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zwiano 6Forma podstawowa: zwiać
Część mowy/forma fleksyjna:
zwiany 7Forma podstawowa: zwiać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zwiążą 18Forma podstawowa: związać
Opis: połączyć końce czegoś za pomocą węzła
Część mowy/forma fleksyjna:
zwiąże 14Forma podstawowa: związać
Opis: połączyć końce czegoś za pomocą węzła
Część mowy/forma fleksyjna:
zwicie 7Forma podstawowa: zwić
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
zwiciu 9Forma podstawowa: zwić
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
zwidem 8Forma podstawowa: zwid
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwidów 11Forma podstawowa: zwid
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwidzą 11Forma podstawowa: zwidzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwidzę 11Forma podstawowa: zwidzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwidzi 7Forma podstawowa: zwidzieć
Część mowy/forma fleksyjna:
zwiedź 15Forma podstawowa: zwiedzić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zwieść
Część mowy/forma fleksyjna:
zwieli 7Forma podstawowa: zwiać
Część mowy/forma fleksyjna:
zwiemy 8Forma podstawowa: zwać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zwiedzieć
Część mowy/forma fleksyjna:
zwiera 6Forma podstawowa: zwierać
Część mowy/forma fleksyjna:
zwierz 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwięzy 11Forma podstawowa: zwięz
zwięźl 19Forma podstawowa: zwięźla
zwijać 13Część mowy/forma fleksyjna:
zwijaj 10Forma podstawowa: zwijać
Część mowy/forma fleksyjna:
zwijam 9Forma podstawowa: zwijać
Część mowy/forma fleksyjna:
zwijce 9Forma podstawowa: zwijka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwijek 9Forma podstawowa: zwijka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwijki 9Forma podstawowa: zwijka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwilgł 11Forma podstawowa: zwilgnąć
Opis: stać się wilgotnym.
Część mowy/forma fleksyjna:
zwilża 11Forma podstawowa: zwilżać
Część mowy/forma fleksyjna:
zwilży 12Forma podstawowa: zwilżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zwiłam 9Forma podstawowa: zwić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwiłaś 12Forma podstawowa: zwić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwiłby 11Forma podstawowa: zwić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwince 7Forma podstawowa: zwinka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwinie 6Forma podstawowa: zwinąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zwinka 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwinką 11Forma podstawowa: zwinka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwinko 7Forma podstawowa: zwinka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwinne 6Forma podstawowa: zwinny
Opis: szybki, sprawny, zgrabny w poruszaniu się.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zwinni 6Forma podstawowa: zwinny
Opis: szybki, sprawny, zgrabny w poruszaniu się.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zwińmy 14Forma podstawowa: zwinąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zwińże 16Forma podstawowa: zwinąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zwiodę 11Forma podstawowa: zwieść
Część mowy/forma fleksyjna:
zwiozą 10Forma podstawowa: zwieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
zwiozę 10Forma podstawowa: zwieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
zwiózł 12Forma podstawowa: zwieźć
Część mowy/forma fleksyjna:
zwisaj 8Forma podstawowa: zwisać
Część mowy/forma fleksyjna:
zwisam 7Forma podstawowa: zwisać
Część mowy/forma fleksyjna:
zwisem 7Forma podstawowa: zwis
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwisie 6Forma podstawowa: zwis
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwisła 8Forma podstawowa: zwisły
Opis: taki, który zwisa, zwiesza się, obwisa, opada.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zwisłą 12Forma podstawowa: zwisły
Opis: taki, który zwisa, zwiesza się, obwisa, opada.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zwisły 9Opis: taki, który zwisa, zwiesza się, obwisa, opada.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: zwisnąć
Opis: taki, który zwisa, zwiesza się, obwisa, opada.
Część mowy/forma fleksyjna:
zwisną 10Forma podstawowa: zwisnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zwiśli 11Forma podstawowa: zwisły
Opis: taki, który zwisa, zwiesza się, obwisa, opada.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: zwisnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zwitce 8Forma podstawowa: zwitka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwitek 8Opis: rulon, rolka czegoś zwiniętego razem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zwitka
Opis: rulon, rolka czegoś zwiniętego razem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwitka 8Forma podstawowa: zwitek
Opis: rulon, rolka czegoś zwiniętego razem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwitką 12Forma podstawowa: zwitka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwitko 8Forma podstawowa: zwitka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwitym 9Forma podstawowa: zwić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zwleką 12Forma podstawowa: zwlec
Część mowy/forma fleksyjna:
zwlekę 12Forma podstawowa: zwlec
Część mowy/forma fleksyjna:
zwlekł 10Forma podstawowa: zwlec
Część mowy/forma fleksyjna:
zwlókł 14Forma podstawowa: zwlec
Część mowy/forma fleksyjna:
zwłoka 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwłoki 9Opis: przen. człowiek bardzo zmęczony, pijany lub na kacu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwłoko 9Forma podstawowa: zwłoka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwłócz 13Forma podstawowa: zwłóczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zwodom 8Forma podstawowa: zwód
Opis: element instalacji odgromowej, służący bezpośredniemu przyjęciu wyładowań piorunowych i odprowadzeniu do ziemi prądu wyładowania o natężeniu rzędu kilkunastu tysięcy amperów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwodów 11Forma podstawowa: zwód
Opis: element instalacji odgromowej, służący bezpośredniemu przyjęciu wyładowań piorunowych i odprowadzeniu do ziemi prądu wyładowania o natężeniu rzędu kilkunastu tysięcy amperów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwoduj 11Forma podstawowa: zwodować
Część mowy/forma fleksyjna:
zwoili 7Forma podstawowa: zwoić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwoiły 9Forma podstawowa: zwoić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwoimy 8Forma podstawowa: zwoić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwojeń 14Forma podstawowa: zwojenie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwojom 9Forma podstawowa: zwój
Opis: pierwotna postać książki, kształt zwiniętego papieru, pergaminu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwojów 12Forma podstawowa: zwój
Opis: pierwotna postać książki, kształt zwiniętego papieru, pergaminu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwołał 10Forma podstawowa: zwołać
Część mowy/forma fleksyjna:
zwołam 9Forma podstawowa: zwołać
Część mowy/forma fleksyjna:
zwołuj 12Forma podstawowa: zwoływać
Część mowy/forma fleksyjna:
zworką 11Forma podstawowa: zworka
Opis: w elektronice - element składający się z połączonych styków elektrycznych, które mogą zostać zwarte, aby ustawić lub dopasować płytę obwodów drukowanych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zworki 7Forma podstawowa: zworka
Opis: w elektronice - element składający się z połączonych styków elektrycznych, które mogą zostać zwarte, aby ustawić lub dopasować płytę obwodów drukowanych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zworom 7Forma podstawowa: zwora
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zworze 6Forma podstawowa: zwora
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zwór
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwozić 11Część mowy/forma fleksyjna:
zwoził 8Forma podstawowa: zwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwozom 7Forma podstawowa: zwóz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwoźże 18Forma podstawowa: zwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwożąc 15Forma podstawowa: zwozić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
zwożeń 16Forma podstawowa: zwozić
zwójek 13Forma podstawowa: zwójka
Opis: motyl nocny z rodziny zwójkowatych, którego gąsienice są szkodnikami drzew.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwójka 13Opis: motyl nocny z rodziny zwójkowatych, którego gąsienice są szkodnikami drzew.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwójki 13Opis: zwójkowate, Tortricidae – rodzina małych motyli aktywnych o zmierzchu i w nocy, gąsienice wielu gatunków zwijają za pomocą przędzy liście roślin, na których żerują - stąd wzięła się nazwa tych motyli
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwójże 16Forma podstawowa: zwoić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwózce 11Forma podstawowa: zwózka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwózką 15Forma podstawowa: zwózka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwózki 11Forma podstawowa: zwózka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwóźmy 20Forma podstawowa: zwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwóźże 22Forma podstawowa: zwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwraca 7Forma podstawowa: zwracać
Część mowy/forma fleksyjna:
zwrócą 15Forma podstawowa: zwrócić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwrócę 15Forma podstawowa: zwrócić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwykła 10Forma podstawowa: zwyknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zwykłe 10Forma podstawowa: zwykły
Opis: taki, w którym z łatwością można rozpoznać kogoś lub coś, choć to rozpoznanie może być zaskoczeniem, taki, który jest właśnie tym, a nie czymś innym.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zwyżka 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwyżki 12Forma podstawowa: zwyżka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwyżko 12Forma podstawowa: zwyżka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zydeco 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zydlem 10Forma podstawowa: zydel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zydlów 13Forma podstawowa: zydel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zygają 15Forma podstawowa: zygać
Część mowy/forma fleksyjna:
zygała 11Forma podstawowa: zygać
Część mowy/forma fleksyjna:
zygało 11Forma podstawowa: zygać
Część mowy/forma fleksyjna:
zygamy 11Forma podstawowa: zygać
Część mowy/forma fleksyjna:
zygano 9Forma podstawowa: zygać
Część mowy/forma fleksyjna:
zygota 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zygotą 14Forma podstawowa: zygota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zygoto 10Forma podstawowa: zygota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zygoty 11Forma podstawowa: zygota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zygozą 13Forma podstawowa: zygoza
zygozo 9Forma podstawowa: zygoza
zygozy 10Forma podstawowa: zygoza
zygzak 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zymazą 12Forma podstawowa: zymaza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zymazo 8Forma podstawowa: zymaza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zysach 10Forma podstawowa: zys
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zysami 8Forma podstawowa: zys
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zyskać 13Część mowy/forma fleksyjna:
zyskał 10Forma podstawowa: zyskać
Część mowy/forma fleksyjna:
zyzach 10Forma podstawowa: zyz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zziaja 8Forma podstawowa: zziajać
Część mowy/forma fleksyjna:
zziaje 8Forma podstawowa: zziajać
Część mowy/forma fleksyjna:
zziębł 14Forma podstawowa: zziębnąć
zzucie 9Forma podstawowa: zzuć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
zzujmy 12Forma podstawowa: zzuć
Część mowy/forma fleksyjna:
zzujże 14Forma podstawowa: zzuć
Część mowy/forma fleksyjna:
zzułem 11Forma podstawowa: zzuć
Część mowy/forma fleksyjna:
zzułeś 14Forma podstawowa: zzuć
Część mowy/forma fleksyjna:
zzuwaj 10Forma podstawowa: zzuwać
Część mowy/forma fleksyjna:
zżarła 12Forma podstawowa: zeżreć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżarło 12Forma podstawowa: zeżreć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżartą 15Forma podstawowa: zeżreć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zżarte 11Forma podstawowa: zeżreć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zżarty 12Forma podstawowa: zeżreć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zżarzę 14Forma podstawowa: zżarzyć
zżarzy 11Forma podstawowa: zżarzyć
zżąłby 19Forma podstawowa: zżąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżąłem 17Forma podstawowa: zżąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżąłeś 20Forma podstawowa: zżąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżeraj 12Forma podstawowa: zżerać
Część mowy/forma fleksyjna:
zżerał 12Forma podstawowa: zżerać
Część mowy/forma fleksyjna:
zżęcie 15Forma podstawowa: zżąć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
zżęciu 17Forma podstawowa: zżąć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
zżętym 17Forma podstawowa: zżąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zżółkł 19Forma podstawowa: zżółknąć
Opis: stać się żółtym.
Część mowy/forma fleksyjna:
zżucie 13Forma podstawowa: zżuć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
zżuciu 15Forma podstawowa: zżuć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
zżułam 15Forma podstawowa: zżuć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżułaś 18Forma podstawowa: zżuć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżułby 17Forma podstawowa: zżuć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżułem 15Forma podstawowa: zżuć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżułeś 18Forma podstawowa: zżuć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżuwaj 14Forma podstawowa: zżuwać
Część mowy/forma fleksyjna:
zżuwań 18Forma podstawowa: zżuwać
zżycia 12Forma podstawowa: zżyć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
zżycie 12Forma podstawowa: zżyć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
zżyciu 14Forma podstawowa: zżyć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
zżydzi 12Forma podstawowa: zżydzić
zżyjmy 15Forma podstawowa: zżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżyłam 14Forma podstawowa: zżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżyłaś 17Forma podstawowa: zżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżyłby 16Forma podstawowa: zżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżyłem 14Forma podstawowa: zżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżyłeś 17Forma podstawowa: zżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżymać 17Część mowy/forma fleksyjna:
zżymną 16Forma podstawowa: zżymnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżynać 16Część mowy/forma fleksyjna:
zżynam 12Forma podstawowa: zżynać
Część mowy/forma fleksyjna:
zżytym 14Forma podstawowa: zżyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zżywać 16Część mowy/forma fleksyjna:
zżywaj 13Forma podstawowa: zżywać
Część mowy/forma fleksyjna:
zżywań 17Forma podstawowa: zżywać
zabawa 8Opis: to, że ktoś zachowuje się niepoważnie, nieodpowiedzialnie, robi coś bez kwalifikacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zabawę 12Forma podstawowa: zabawa
Opis: to, że ktoś zachowuje się niepoważnie, nieodpowiedzialnie, robi coś bez kwalifikacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zabawy 9Forma podstawowa: zabawa
Opis: to, że ktoś zachowuje się niepoważnie, nieodpowiedzialnie, robi coś bez kwalifikacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zabecz 9Forma podstawowa: zabeczeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zabici 9Forma podstawowa: zabity
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zabieg 10Opis: każde działanie, które jest podejmowane dla osiągnięcia określonego celu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zabiel 9Forma podstawowa: zabielić
Część mowy/forma fleksyjna:
zabiję 14Forma podstawowa: zabić
Część mowy/forma fleksyjna:
zabiła 10Forma podstawowa: zabić
Część mowy/forma fleksyjna:
zabiły 11Forma podstawowa: zabić
Część mowy/forma fleksyjna:
zabiór 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zabita 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zabity
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zabitą 13Forma podstawowa: zabity
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zabite 9Forma podstawowa: zabita
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zabity
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zabito 9Forma podstawowa: zabity
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
zabodź 17Forma podstawowa: zabość
Część mowy/forma fleksyjna:
zabolę 13Forma podstawowa: zaboleć
Część mowy/forma fleksyjna:
zaboru 10Forma podstawowa: zabór
Opis: fakt przywłaszczenia sobie czegoś przez kogoś, najczęściej w odniesieniu do silniejszego biorcy (władzy, administracji, wojska, grupy społecznej).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zabory 9Opis: okupacja państwa polskiego przez Rosję, Austrię i Prusy, która trwała od 1772 do 1918 roku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zabódł 15Forma podstawowa: zabość
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zabóść
Część mowy/forma fleksyjna:
zabódź 21Forma podstawowa: zabóść
Część mowy/forma fleksyjna:
zabrał 10Forma podstawowa: zabrać
Część mowy/forma fleksyjna:
zabrnę 12Forma podstawowa: zabrnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zabroń 14Forma podstawowa: zabronić
Część mowy/forma fleksyjna:
zabucz 11Forma podstawowa: zabuczeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zabuja 12Forma podstawowa: zabujać
Część mowy/forma fleksyjna:
zabuli 11Forma podstawowa: zabulić
Część mowy/forma fleksyjna:
zachap 10Forma podstawowa: zachapać
Część mowy/forma fleksyjna:
zachce 10Forma podstawowa: zachcieć
Część mowy/forma fleksyjna:
zachla 10Forma podstawowa: zachlać
Opis: spić się mocno, zapomninając o tym, że się miało inne plany.
Część mowy/forma fleksyjna:
zachyl 11Forma podstawowa: zachyla
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zachylić
Część mowy/forma fleksyjna:
zaciął 13Forma podstawowa: zaciąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zaciąż 15Forma podstawowa: zaciążyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zaciec 8Część mowy/forma fleksyjna:
zaciek 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zaciel 8Forma podstawowa: zacielić
Część mowy/forma fleksyjna:
zacień 13Forma podstawowa: zacienie
Opis: miejsce zacienione.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zacios 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zacnym 9Forma podstawowa: zacny
Opis: przenośnie: bardzo dobrej jakości.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zacuka 10Forma podstawowa: zacukać
Część mowy/forma fleksyjna:
zaczai 7Forma podstawowa: zaczaić
Część mowy/forma fleksyjna:
zacząć 16Część mowy/forma fleksyjna:
zaczął 13Forma podstawowa: zacząć
Część mowy/forma fleksyjna:
zaćmić 17Część mowy/forma fleksyjna:
zaćmij 14Forma podstawowa: zaćmić
Część mowy/forma fleksyjna:
zaćpaj 14Forma podstawowa: zaćpać
Część mowy/forma fleksyjna:
zaćpał 14Forma podstawowa: zaćpać
Część mowy/forma fleksyjna:
zadaje 9Forma podstawowa: zadawać
Część mowy/forma fleksyjna:
zadali 8Forma podstawowa: zadać
Część mowy/forma fleksyjna:
zadana 7Forma podstawowa: zadać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: zadany
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zadaną 11Forma podstawowa: zadać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: zadany
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zadane 7Forma podstawowa: zadać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: zadany
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zadani 7Forma podstawowa: zadać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: zadany
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zadano 7Forma podstawowa: zadać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zadany
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
zadany 8Forma podstawowa: zadać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zadarć 12Forma podstawowa: zadrzeć
zadarł 9Forma podstawowa: zadrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zadąsa 11Forma podstawowa: zadąsać
Część mowy/forma fleksyjna:
zadbać 14Część mowy/forma fleksyjna:
zadbam 10Forma podstawowa: zadbać
Część mowy/forma fleksyjna:
zadęli 12Forma podstawowa: zadąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zadęte 12Forma podstawowa: zadąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zadęto 12Forma podstawowa: zadąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zadkom 9Forma podstawowa: zadka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zadków 12Forma podstawowa: zadek
Opis: pośladki, tylna część ciała.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zadłuż 15Forma podstawowa: zadłużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zadmie 8Forma podstawowa: zadąć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zadma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zadnia 7Forma podstawowa: zadni
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zadnią 11Forma podstawowa: zadni
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zadość 16Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
zadowi 7Forma podstawowa: zad
Opis: tylna część ciała zwierzęcia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zadrap 8Forma podstawowa: zadrapać
Część mowy/forma fleksyjna:
zadrga 9Forma podstawowa: zadrgać
Część mowy/forma fleksyjna:
zadrom 8Forma podstawowa: zadra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zadrób 13Forma podstawowa: zadrobić
Część mowy/forma fleksyjna:
zadrze 7Forma podstawowa: zadra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zadrżą 15Forma podstawowa: zadrżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zaduch 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zaducha
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zaduma 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zadumać
Część mowy/forma fleksyjna:
zadumę 14Forma podstawowa: zaduma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zadumy 11Forma podstawowa: zaduma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zadupi 10Forma podstawowa: zadupie
Opis: pustkowie, miejsce, w którym nie ma nic ciekawego, gdzie nic się nie dzieje, które jest znacznie oddalone od centrum i jest źle skomunikowane.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zadymę 13Forma podstawowa: zadyma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zadymi 9Forma podstawowa: zadymić
Część mowy/forma fleksyjna:
zadymo 9Forma podstawowa: zadyma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zadysz 8Forma podstawowa: zadyszeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zadzie 7Forma podstawowa: zad
Opis: tylna część ciała zwierzęcia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zadziw 7Forma podstawowa: zadziwić
Część mowy/forma fleksyjna:
zafrom 11Forma podstawowa: zafra
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zagaci 9Forma podstawowa: zagacie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zagaił 10Forma podstawowa: zagaić
Część mowy/forma fleksyjna:
zagaje 10Forma podstawowa: zagaj
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zagaju 12Forma podstawowa: zagaj
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zagasa 8Forma podstawowa: zagasać
Część mowy/forma fleksyjna:
zagasł 10Forma podstawowa: zagasnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zagęga 14Forma podstawowa: zagęgać
Część mowy/forma fleksyjna:
zagęść 21Forma podstawowa: zagęścić
Część mowy/forma fleksyjna:
zaginą 12Forma podstawowa: zaginąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zagłąb 16Forma podstawowa: zagłębić
Część mowy/forma fleksyjna:
zagłęb 16Forma podstawowa: zagłębić
Część mowy/forma fleksyjna:
zagłów 14Forma podstawowa: zagłowa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zagłowić
Część mowy/forma fleksyjna:
zagnać 13Część mowy/forma fleksyjna:
zagnij 10Forma podstawowa: zagiąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zagnił 10Forma podstawowa: zagnić
Część mowy/forma fleksyjna:
zagnój 14Forma podstawowa: zagnoić
Część mowy/forma fleksyjna:
zagoił 10Forma podstawowa: zagoić
Część mowy/forma fleksyjna:
zagość 17Forma podstawowa: zagościć
Część mowy/forma fleksyjna:
zagrać 13Część mowy/forma fleksyjna:
zagraj 10Forma podstawowa: zagrać
Część mowy/forma fleksyjna:
zagród 13Forma podstawowa: zagroda
Opis: ogrodzone miejsce, w którym trzymane są zwierzęta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zagróź 20Forma podstawowa: zagrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
zagryp 10Forma podstawowa: zagrypić
Część mowy/forma fleksyjna:
zagubi 12Forma podstawowa: zagubić
Część mowy/forma fleksyjna:
zahucz 11Forma podstawowa: zahuczeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zahula 11Forma podstawowa: zahulać
Część mowy/forma fleksyjna:
zaigra 8Forma podstawowa: zaigrać
Część mowy/forma fleksyjna:
zaimki 8Forma podstawowa: zaimek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zaimku 10Forma podstawowa: zaimek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zairem 7Forma podstawowa: zair
Opis: nazwa walut Zairu w II poł. XX wieku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zair
Opis: nazwa walut Zairu w II poł. XX wieku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zairom 7Forma podstawowa: zair
Opis: nazwa walut Zairu w II poł. XX wieku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zair
Opis: nazwa walut Zairu w II poł. XX wieku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zairów 10Forma podstawowa: zair
Opis: nazwa walut Zairu w II poł. XX wieku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zaiste 7Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
zajada 9Forma podstawowa: zajadać
Część mowy/forma fleksyjna:
zajadą 13Forma podstawowa: zajechać
Część mowy/forma fleksyjna:
zajadę 13Forma podstawowa: zajechać
Część mowy/forma fleksyjna:
zajady 10Forma podstawowa: zajad
Opis: spowodowane różnymi czynnikami (alergią, brakiem witamin, cukrzycą) pęknięcie lub owrzodzenie, zlokalizowane w kąciku ust.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zajara 8Forma podstawowa: zajarać
Część mowy/forma fleksyjna:
zająca 13Forma podstawowa: zając
Opis: dziczyzna, mięso zająca (także: mięso przygotowane do spożycia, jako że zająca przyrządza się i serwuje zwykle w całości).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zające 13Forma podstawowa: zając
Opis: dziczyzna, mięso zająca (także: mięso przygotowane do spożycia, jako że zająca przyrządza się i serwuje zwykle w całości).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: zającowate, Leporidae – rodzina zajęczaków obejmująca około 60 gatunków, zamieszkują wszystkie kontynenty poza Antarktydą.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zającu 15Forma podstawowa: zając
Opis: dziczyzna, mięso zająca (także: mięso przygotowane do spożycia, jako że zająca przyrządza się i serwuje zwykle w całości).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zajdom 10Forma podstawowa: zajda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zajęci 13Forma podstawowa: zająć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: zajęty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zajęcy 14Forma podstawowa: zając
Opis: dziczyzna, mięso zająca (także: mięso przygotowane do spożycia, jako że zająca przyrządza się i serwuje zwykle w całości).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zające
Opis: zającowate, Leporidae – rodzina zajęczaków obejmująca około 60 gatunków, zamieszkują wszystkie kontynenty poza Antarktydą.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zajęli 13Forma podstawowa: zająć
Część mowy/forma fleksyjna:
zajęła 14Forma podstawowa: zająć
Część mowy/forma fleksyjna:
zajęta 13Forma podstawowa: zajęty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zajętą 17Forma podstawowa: zajęty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zajęte 13Forma podstawowa: zająć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zajęto 13Forma podstawowa: zająć
Część mowy/forma fleksyjna:
zajmem 10Forma podstawowa: zajem
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zajmie 9Forma podstawowa: zająć
Część mowy/forma fleksyjna:
zajmij 11Forma podstawowa: zająć
Część mowy/forma fleksyjna:
zajmom 10Forma podstawowa: zajem
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zajmuj 13Forma podstawowa: zajmować
Część mowy/forma fleksyjna:
zajoba 10Forma podstawowa: zajob
Opis: groźna, źle oceniana osoba z problemami psychicznymi.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zajrzy 9Forma podstawowa: zajrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zakala 8Forma podstawowa: zakalać
Część mowy/forma fleksyjna:
zakale 8Forma podstawowa: zakał
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zakała
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zakała 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zakałę 13Forma podstawowa: zakała
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zakały 10Forma podstawowa: zakał
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zakasz 7Forma podstawowa: zakasać
Część mowy/forma fleksyjna:
zakażą 15Forma podstawowa: zakazać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zakazić
Część mowy/forma fleksyjna:
zakaże 11Forma podstawowa: zakazać
Część mowy/forma fleksyjna:
zakażę 15Forma podstawowa: zakazić
Część mowy/forma fleksyjna:
zakąsi 11Forma podstawowa: zakąsić
Część mowy/forma fleksyjna:
zakisł 9Forma podstawowa: zakisnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zakląć 17Część mowy/forma fleksyjna:
zaklei 8Forma podstawowa: zakleić
Część mowy/forma fleksyjna:
zaklej 10Forma podstawowa: zakleić
Część mowy/forma fleksyjna:
zaklep 9Forma podstawowa: zaklepać
Część mowy/forma fleksyjna:
zaklęć 17Forma podstawowa: zaklęcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zaklną 12Forma podstawowa: zakląć
Część mowy/forma fleksyjna:
zakłam 10Forma podstawowa: zakłamać
Opis: przedstawić w sposób niezgodny z prawdą, np. historię, wydarzenie, czyjeś słowa.
Część mowy/forma fleksyjna:
zakłęb 15Forma podstawowa: zakłębić
Część mowy/forma fleksyjna:
zakłóć 18Forma podstawowa: zakłócić
Część mowy/forma fleksyjna:
zakola 8Forma podstawowa: zakole
Opis: pozbawiony obszar skóry nad bokiem czoła i skronią, powiększający się z wiekiem u większości mężczyzn (na skutek łysienia).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zakolą 12Forma podstawowa: zakolić
Część mowy/forma fleksyjna:
zakole 8Opis: pozbawiony obszar skóry nad bokiem czoła i skronią, powiększający się z wiekiem u większości mężczyzn (na skutek łysienia).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zakoł
Opis: pozbawiony obszar skóry nad bokiem czoła i skronią, powiększający się z wiekiem u większości mężczyzn (na skutek łysienia).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zakolę 12Forma podstawowa: zakolić
Część mowy/forma fleksyjna:
zakoli 8Forma podstawowa: zakole
Opis: pozbawiony obszar skóry nad bokiem czoła i skronią, powiększający się z wiekiem u większości mężczyzn (na skutek łysienia).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zakolić
Część mowy/forma fleksyjna:
zakopć 13Forma podstawowa: zakopcić
Część mowy/forma fleksyjna:
zakorb 9Forma podstawowa: zakorbić
Część mowy/forma fleksyjna:
zakosy 8Forma podstawowa: zakos
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zakotw 8Forma podstawowa: zakotwić
zakpić 13Część mowy/forma fleksyjna:
zakpij 10Forma podstawowa: zakpić
Część mowy/forma fleksyjna:
zakpił 10Forma podstawowa: zakpić
Część mowy/forma fleksyjna:
zakroi 7Forma podstawowa: zakrój
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zakrok 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zakrop 8Forma podstawowa: zakropić
Część mowy/forma fleksyjna:
zakrój 13Forma podstawowa: zakroić
Część mowy/forma fleksyjna:
zakrył 10Forma podstawowa: zakryć
Część mowy/forma fleksyjna:
zakuje 11Forma podstawowa: zakuć
Część mowy/forma fleksyjna:
zakuję 15Forma podstawowa: zakuć
Część mowy/forma fleksyjna:
zakuła 11Forma podstawowa: zakuć
Część mowy/forma fleksyjna:
zakuły 12Forma podstawowa: zakuć
Część mowy/forma fleksyjna:
zakuma 10Forma podstawowa: zakumać
zakupu 12Forma podstawowa: zakup
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zakurz 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zakurzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zakusu 11Forma podstawowa: zakus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zakuta 10Forma podstawowa: zakutać
Część mowy/forma fleksyjna:
zakutą 14Forma podstawowa: zakuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zakute 10Forma podstawowa: zakuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: zakuty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zakuty 11Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zakwaś 11Forma podstawowa: zakwasić
Część mowy/forma fleksyjna:
zakwef 11Forma podstawowa: zakwefić
Część mowy/forma fleksyjna:
zakwil 8Forma podstawowa: zakwilić
Część mowy/forma fleksyjna:
zalała 9Forma podstawowa: zalać
Część mowy/forma fleksyjna:
zalały 10Forma podstawowa: zalać
Część mowy/forma fleksyjna:
zalana 7Forma podstawowa: zalać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: zalany
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zalaną 11Forma podstawowa: zalać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: zalany
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zalane 7Forma podstawowa: zalany
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zalani 7Forma podstawowa: zalać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zalany 8Forma podstawowa: zalać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zalata 8Forma podstawowa: zalatać
Część mowy/forma fleksyjna:
zalazł 9Forma podstawowa: zaleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
zaląkł 14Forma podstawowa: zalęknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zaleca 8Forma podstawowa: zalecać
Część mowy/forma fleksyjna:
zalecą 12Forma podstawowa: zalecić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zalecieć
Opis: dać się odczuć jako coś negatywnego, sprawić negatywne wrażenie.
Część mowy/forma fleksyjna:
zalecę 12Forma podstawowa: zalecieć
Opis: dać się odczuć jako coś negatywnego, sprawić negatywne wrażenie.
Część mowy/forma fleksyjna:
zaleci 8Forma podstawowa: zalecić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zalecieć
Opis: dać się odczuć jako coś negatywnego, sprawić negatywne wrażenie.
Część mowy/forma fleksyjna:
zaległ 11Forma podstawowa: zalec
Część mowy/forma fleksyjna:
zaleją 13Forma podstawowa: zalać
Część mowy/forma fleksyjna:
zalesi 7Forma podstawowa: zalesić
Część mowy/forma fleksyjna:
zaleta 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zaletę 12Forma podstawowa: zaleta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zalety 9Forma podstawowa: zaleta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zalewa 7Forma podstawowa: zalewo
Opis: jakiś roztwór lub mieszanina, który wlewa się, by konserwować produkty spożywcze, żeby robić z nich przetwory lub by doraźnie zmieniać ich właściwości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zalewą 11Forma podstawowa: zalewa
Opis: jakiś roztwór lub mieszanina, który wlewa się, by konserwować produkty spożywcze, żeby robić z nich przetwory lub by doraźnie zmieniać ich właściwości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zalewę 11Forma podstawowa: zalewa
Opis: jakiś roztwór lub mieszanina, który wlewa się, by konserwować produkty spożywcze, żeby robić z nich przetwory lub by doraźnie zmieniać ich właściwości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zalewo 7Forma podstawowa: zalewa
Opis: jakiś roztwór lub mieszanina, który wlewa się, by konserwować produkty spożywcze, żeby robić z nich przetwory lub by doraźnie zmieniać ich właściwości.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zalewu 9Forma podstawowa: zalew
Opis: zmasowane pojawienie się jakiejś idei bądź produktu, często niechcianego, niechętnie odbieranego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zalewo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zalezą 11Forma podstawowa: zaleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
zaleźć 20Część mowy/forma fleksyjna:
zaliby 10
zalicz 8Forma podstawowa: zaliczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zaliżą 15Forma podstawowa: zalizać
Część mowy/forma fleksyjna:
zaliże 11Forma podstawowa: zalizać
Część mowy/forma fleksyjna:
zaloty 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
załamu 11Forma podstawowa: załam
Opis: miejsce załamania czegoś, obszar, który się załamał.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
załata 9Forma podstawowa: załatać
Część mowy/forma fleksyjna:
załatw 9Forma podstawowa: załatwić
Część mowy/forma fleksyjna:
załazi 8Forma podstawowa: załazić
Część mowy/forma fleksyjna:
załażą 16Forma podstawowa: załazić
Część mowy/forma fleksyjna:
załgał 12Forma podstawowa: załgać
Część mowy/forma fleksyjna:
załgam 11Forma podstawowa: załgać
Część mowy/forma fleksyjna:
załgań 16Forma podstawowa: załgać
załkał 11Forma podstawowa: załkać
Część mowy/forma fleksyjna:
załkań 15Forma podstawowa: załkać
załogą 14Forma podstawowa: załoga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
załogę 14Forma podstawowa: załoga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
załoić 13Część mowy/forma fleksyjna:
załoję 14Forma podstawowa: załoić
Część mowy/forma fleksyjna:
załowi 8Forma podstawowa: załowić
Część mowy/forma fleksyjna:
założą 16Forma podstawowa: założyć
Część mowy/forma fleksyjna:
założy 13Forma podstawowa: założyć
Część mowy/forma fleksyjna:
załzaw 8Forma podstawowa: załzawić
Część mowy/forma fleksyjna:
załżyj 15Forma podstawowa: załgać
Część mowy/forma fleksyjna:
zamach 10Opis: ruch kończyną do tyłu, a potem do przodu, np. celem osiągnięcia większego zasięgu rzutu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zamaka 8Forma podstawowa: zamakać
Część mowy/forma fleksyjna:
zamarz 7Forma podstawowa: zamarzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zamażą 15Forma podstawowa: zamazać
Opis: o procesach niezależnych od człowieka - zmienić, przeinaczyć, zniknąć, np. zamazać granice pojęć, istotę sprawy.
Część mowy/forma fleksyjna:
zamaże 11Forma podstawowa: zamazać
Opis: o procesach niezależnych od człowieka - zmienić, przeinaczyć, zniknąć, np. zamazać granice pojęć, istotę sprawy.
Część mowy/forma fleksyjna:
zamąca 12Forma podstawowa: zamącać
Część mowy/forma fleksyjna:
zamęść 20Forma podstawowa: zamęście
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zamęty 13Forma podstawowa: zamęt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zamglą 14Forma podstawowa: zamglić
Część mowy/forma fleksyjna:
zamgli 10Forma podstawowa: zamglić
Część mowy/forma fleksyjna:
zamian 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zamiana
Opis: zastąpienie czegoś czymś innym, zamiana
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zamieć 12Forma podstawowa: zamieść
Część mowy/forma fleksyjna:
zamień 13Forma podstawowa: zamienie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zamieś 11Forma podstawowa: zamiesić
Część mowy/forma fleksyjna:
zamiga 9Forma podstawowa: zamigać
Część mowy/forma fleksyjna:
zamiom 8Forma podstawowa: zamia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zamkną 12Forma podstawowa: zamknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zamota 8Forma podstawowa: zamotać
Część mowy/forma fleksyjna:
zamódl 13Forma podstawowa: zamodlić
Część mowy/forma fleksyjna:
zamókł 14Forma podstawowa: zamoknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zamórz 11Forma podstawowa: zamorzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zamówi 11Forma podstawowa: zamówić
Część mowy/forma fleksyjna:
zamrów 11Forma podstawowa: zamrowić
Część mowy/forma fleksyjna:
zamszą 11Forma podstawowa: zamszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zamsze 7Forma podstawowa: zamsz
Opis: tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zamszę 11Forma podstawowa: zamszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zamszy 8Forma podstawowa: zamszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zamtuz 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zamula 10Forma podstawowa: zamulać
Część mowy/forma fleksyjna:
zamyka 9Forma podstawowa: zamykać
Część mowy/forma fleksyjna:
zamysł 10Opis: idea, myśl, pomysł, zarys planu na coś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zananą 10Forma podstawowa: zanana
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zananę 10Forma podstawowa: zanana
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zanano 6Forma podstawowa: zanana
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zanany 7Forma podstawowa: zanana
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zandru 9Forma podstawowa: zandr
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zandry 8Forma podstawowa: zandr
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zanęcą 15Forma podstawowa: zanęcić
Część mowy/forma fleksyjna:
zanęcę 15Forma podstawowa: zanęcić
Część mowy/forma fleksyjna:
zanęci 11Forma podstawowa: zanęcić
Część mowy/forma fleksyjna:
zanętę 15Forma podstawowa: zanęta
Opis: pokarm o dużej wartości aromatycznej podawany w łowisko w celu przywabienia i utrzymania w nim ryb.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zanęto 11Forma podstawowa: zanęta
Opis: pokarm o dużej wartości aromatycznej podawany w łowisko w celu przywabienia i utrzymania w nim ryb.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zanieś 10Forma podstawowa: zanieść
Opis: postarać się o coś, podjąć próby uzyskania czegoś za pośrednictwem komunikacji.
Część mowy/forma fleksyjna:
zanika 7Forma podstawowa: zanikać
Część mowy/forma fleksyjna:
zaniki 7Forma podstawowa: zanik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zaniżę 14Forma podstawowa: zaniżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zankle 8Forma podstawowa: zankiel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zankli 8Forma podstawowa: zankiel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zanklu 10Forma podstawowa: zankiel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zanudź 17Forma podstawowa: zanudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zaobla 9Forma podstawowa: zaoblać
Opis: ukształtowywać coś, tworząc obłość.
Część mowy/forma fleksyjna:
zaoblą 13Forma podstawowa: zaoblić
Opis: ukształtować tak, że coś nabierze obłego kształtu.
Część mowy/forma fleksyjna:
zaobli 9Forma podstawowa: zaoblić
Opis: ukształtować tak, że coś nabierze obłego kształtu.
Część mowy/forma fleksyjna:
zaogni 8Forma podstawowa: zaognić
Część mowy/forma fleksyjna:
zaolej 9Forma podstawowa: zaoleić
Część mowy/forma fleksyjna:
zaoliw 7Forma podstawowa: zaoliwić
Część mowy/forma fleksyjna:
zaołów 12Forma podstawowa: zaołowić
Część mowy/forma fleksyjna:
zaorań 12Forma podstawowa: zaorać
zaorzą 10Forma podstawowa: zaorać
Część mowy/forma fleksyjna:
zaorzę 10Forma podstawowa: zaorać
Część mowy/forma fleksyjna:
zapach 10Opis: olejek aromatyczny o swoistym zapachu, używany jako dodatek do ciast, ekstrakt roślinny lub jego syntetyczny odpowiednik.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zapada 8Forma podstawowa: zapadać
Część mowy/forma fleksyjna:
zapadł 10Forma podstawowa: zapaść
Opis: znaczące pogorszenie się sytuacji społecznej czy gospodarczej, moment przełomowy w życiu społecznym, w którym dochodzi do zmiany na gorsze.
Część mowy/forma fleksyjna:
zapadu 10Forma podstawowa: zapad
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zapady 9Forma podstawowa: zapad
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zapale 8Forma podstawowa: zapała
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zapała 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zapałać
Część mowy/forma fleksyjna:
zapału 11Forma podstawowa: zapał
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zapały 10Forma podstawowa: zapał
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zaparz 7Forma podstawowa: zaparzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zapasa 7Forma podstawowa: zapasać
Część mowy/forma fleksyjna:
zapasą 11Forma podstawowa: zapaść
Opis: znaczące pogorszenie się sytuacji społecznej czy gospodarczej, moment przełomowy w życiu społecznym, w którym dochodzi do zmiany na gorsze.
Część mowy/forma fleksyjna:
zapasę 11Forma podstawowa: zapaść
Opis: znaczące pogorszenie się sytuacji społecznej czy gospodarczej, moment przełomowy w życiu społecznym, w którym dochodzi do zmiany na gorsze.
Część mowy/forma fleksyjna:
zapasu 9Forma podstawowa: zapas
Opis: nadwyżka czegoś (również niematerialnego), coś, co ma starczyć na później.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zapasy 8Forma podstawowa: zapas
Opis: nadwyżka czegoś (również niematerialnego), coś, co ma starczyć na później.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zapcha 10Forma podstawowa: zapchać
Część mowy/forma fleksyjna:
zapełń 15Forma podstawowa: zapełnić
Część mowy/forma fleksyjna:
zapędy 13Forma podstawowa: zapęd
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zapiać 12Część mowy/forma fleksyjna:
zapian 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zapiań 13Forma podstawowa: zapiać
zapiął 13Forma podstawowa: zapiąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zapici 8Forma podstawowa: zapity
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zapiec 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zapięć 16Forma podstawowa: zapięcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zapiję 13Forma podstawowa: zapić
Opis: wypić większą ilość alkoholu, być pijanym (w większym lub mniejszym stopniu).
Część mowy/forma fleksyjna:
zapili 8Forma podstawowa: zapić
Opis: wypić większą ilość alkoholu, być pijanym (w większym lub mniejszym stopniu).
Część mowy/forma fleksyjna:
zapiły 10Forma podstawowa: zapić
Opis: wypić większą ilość alkoholu, być pijanym (w większym lub mniejszym stopniu).
Część mowy/forma fleksyjna:
zapita 8Forma podstawowa: zapity
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zapitą 12Forma podstawowa: zapity
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zapite 8Forma podstawowa: zapić
Opis: wypić większą ilość alkoholu, być pijanym (w większym lub mniejszym stopniu).
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: zapity
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zapito 8Forma podstawowa: zapić
Opis: wypić większą ilość alkoholu, być pijanym (w większym lub mniejszym stopniu).
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zapity
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
zapity 9Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zapleć 13Forma podstawowa: zapleść
Część mowy/forma fleksyjna:
zapluj 12Forma podstawowa: zapluć
Część mowy/forma fleksyjna:
zapluł 12Forma podstawowa: zapluć
Część mowy/forma fleksyjna:
zapłać 14Forma podstawowa: zapłacić
Opis: ponieść konsekwencje.
Część mowy/forma fleksyjna:
zapłon 9Opis: część silnika, w której odbywa się zapłon, system (tzw. układ zapłonowy) sterujący zapłonem mieszanki (poprzez regulowanie momentu wtrysku paliwa lub podania napięcia na świece zapłonowe).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zapłoń 15Forma podstawowa: zapłonąć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zapłonić
Część mowy/forma fleksyjna:
zapnie 7Forma podstawowa: zapiąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zapoci 8Forma podstawowa: zapocić
Część mowy/forma fleksyjna:
zapola 8Forma podstawowa: zapole
Opis: część stodoły przeznaczona do składowania zboża, siana i słomy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zapole 8Opis: część stodoły przeznaczona do składowania zboża, siana i słomy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zapoli 8Forma podstawowa: zapole
Opis: część stodoły przeznaczona do składowania zboża, siana i słomy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zapolu 10Forma podstawowa: zapole
Opis: część stodoły przeznaczona do składowania zboża, siana i słomy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zaponę 11Forma podstawowa: zapona
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zapono 7Forma podstawowa: zapona
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zapony 8Forma podstawowa: zapona
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zaporą 11Forma podstawowa: zapora
Opis: bariera przegradzająca dolinę rzeki w celu spiętrzenia wody, zwykle betonowa, żelbetowa lub ziemna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zaporo 7Forma podstawowa: zapora
Opis: bariera przegradzająca dolinę rzeki w celu spiętrzenia wody, zwykle betonowa, żelbetowa lub ziemna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zapory 8Forma podstawowa: zapor
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zapór
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zapper 8Opis: urządzenie elektryczne do usuwania pasożytów itp.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zappuj 12Forma podstawowa: zappować
zaprał 9Forma podstawowa: zaprać
Część mowy/forma fleksyjna:
zaprań 13Forma podstawowa: zaprać
zapraw 7Forma podstawowa: zaprawa
Opis: używana w budownictwie mieszanina wody i spoiwa z drobnym kruszywem lub innym wypełnieniem, która z czasem się wiąże, czyli przechodzi ze stanu płynnego, plastycznego w stały.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zapraż 11Forma podstawowa: zaprażyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zapuka 10Forma podstawowa: zapukać
Część mowy/forma fleksyjna:
zapust 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zapyla 9Forma podstawowa: zapylać
Część mowy/forma fleksyjna:
zapyli 9Forma podstawowa: zapylić
Część mowy/forma fleksyjna:
zarani 6Forma podstawowa: zaranie
Opis: świt, pierwsza faza rozpoczynającego się dnia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zaraza 6Opis: Orobanche – rodzaj bezzieleniowych roślin cudzożywnych należących do rodziny zarazowatych, rośliny z tego rodzaju nie przeprowadzają fotosyntezy, lecz pasożytują na innych roślinach, głównie na rośli
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zarazą 10Forma podstawowa: zaraza
Opis: Orobanche – rodzaj bezzieleniowych roślin cudzożywnych należących do rodziny zarazowatych, rośliny z tego rodzaju nie przeprowadzają fotosyntezy, lecz pasożytują na innych roślinach, głównie na rośli
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zarazi 6Forma podstawowa: zarazić
Część mowy/forma fleksyjna:
zaraża 10Forma podstawowa: zarażać
Część mowy/forma fleksyjna:
zarażą 14Forma podstawowa: zarazić
Część mowy/forma fleksyjna:
zarażę 14Forma podstawowa: zarazić
Część mowy/forma fleksyjna:
zareba 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zarebą 12Forma podstawowa: zareba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zarebę 12Forma podstawowa: zareba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zaręcz 11Forma podstawowa: zaręczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zariba 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zaribą 12Forma podstawowa: zariba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zaribę 12Forma podstawowa: zariba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zaródź 19Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zarósł 12Forma podstawowa: zarość
Część mowy/forma fleksyjna:
zarwać 11Część mowy/forma fleksyjna:
zarwań 12Forma podstawowa: zarwać
zarwie 6Forma podstawowa: zarwać
Część mowy/forma fleksyjna:
zarwij 8Forma podstawowa: zarwać
Część mowy/forma fleksyjna:
zaryci 8Forma podstawowa: zaryć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zarycz 8Forma podstawowa: zaryczeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zaryją 13Forma podstawowa: zaryć
Część mowy/forma fleksyjna:
zaryje 9Forma podstawowa: zaryć
Część mowy/forma fleksyjna:
zaryję 13Forma podstawowa: zaryć
Część mowy/forma fleksyjna:
zaryli 8Forma podstawowa: zaryć
Część mowy/forma fleksyjna:
zaryła 9Forma podstawowa: zaryć
Część mowy/forma fleksyjna:
zaryły 10Forma podstawowa: zaryć
Część mowy/forma fleksyjna:
zaryta 8Forma podstawowa: zaryć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zarytą 12Forma podstawowa: zaryć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zaryte 8Forma podstawowa: zaryć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zarywa 7Forma podstawowa: zarywać
Część mowy/forma fleksyjna:
zarząd 11Opis: organ wykonawczy spółek kapitałowych, którego głównym zadaniem jest prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zarzęź 18Forma podstawowa: zarzęzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zarzną 10Forma podstawowa: zarznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zarznę 10Forma podstawowa: zarznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zarżał 12Forma podstawowa: zarżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zarżeć 15Część mowy/forma fleksyjna:
zarżyj 13Forma podstawowa: zarżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zasada 7Opis: podstawa funkcjonowania lub konstrukcji czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zasadą 11Forma podstawowa: zasada
Opis: podstawa funkcjonowania lub konstrukcji czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zasadę 11Forma podstawowa: zasada
Opis: podstawa funkcjonowania lub konstrukcji czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zasado 7Forma podstawowa: zasada
Opis: podstawa funkcjonowania lub konstrukcji czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zasada
Opis: podstawa funkcjonowania lub konstrukcji czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zasady 8Forma podstawowa: zasada
Opis: podstawa funkcjonowania lub konstrukcji czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zasada
Opis: podstawa funkcjonowania lub konstrukcji czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
zasadź 15Forma podstawowa: zasadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zasępi 11Forma podstawowa: zasępić
Część mowy/forma fleksyjna:
zasiać 11Część mowy/forma fleksyjna:
zasiał 8Forma podstawowa: zasiać
Część mowy/forma fleksyjna:
zasiej 8Forma podstawowa: zasiać
Część mowy/forma fleksyjna:
zasiek 7Opis: część stodoły przeznaczona do składowania zboża, siana i słomy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zasieka
Opis: część stodoły przeznaczona do składowania zboża, siana i słomy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zasieki
Opis: dawniej zapora z pni drzew w miejscach, których nie dało się ufortyfikować wałami ziemnymi, obecnie w postaci luźnych, splątanych ze sobą zwojów drutu kolczastego albo drutu ostrzowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zasiew 6Opis: umieszczanie materiału siewnego w łożu siewnym na zalecanej głębokości i w odpowiednich odstępach, z jednoczesnym przykrywaniem go warstwą ziemi.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zasila 7Forma podstawowa: zasilać
Część mowy/forma fleksyjna:
zasilę 11Forma podstawowa: zasilić
Część mowy/forma fleksyjna:
zasili 7Forma podstawowa: zasilić
Część mowy/forma fleksyjna:
zasilń 13Forma podstawowa: zasilnia
zaskok 8Opis: miejsce na szpuli, kole zębatym, w które coś zaskakuje, tzn. ściśle wchodzi.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zasłać 13Część mowy/forma fleksyjna:
zasłał 10Forma podstawowa: zasłać
Część mowy/forma fleksyjna:
zasłań 14Forma podstawowa: zasłać
zasług 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zasłyń 15Forma podstawowa: zasłynąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zasnął 12Forma podstawowa: zasnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zasnuj 10Forma podstawowa: zasnuć
Część mowy/forma fleksyjna:
zasnuł 10Forma podstawowa: zasnuć
Część mowy/forma fleksyjna:
zasoby 9Forma podstawowa: zasób
Opis: zasoby przedsiębiorstwa - w terminologii APICS dotyczącej planowania zapotrzebowania materiałowego wszystko, co jest potrzebne do wyprodukowania wyrobu, a czego brak spowodowałby niewykonanie planu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zaspań 13Forma podstawowa: zaspać
zaspom 8Forma podstawowa: zaspa
Opis: pagórek śniegu, zazwyczaj utworzony przez działanie wiatru, czasem usypany przez człowieka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zasrać 11Część mowy/forma fleksyjna:
zasraj 8Forma podstawowa: zasrać
Część mowy/forma fleksyjna:
zasram 7Forma podstawowa: zasrać
Część mowy/forma fleksyjna:
zasrań 12Forma podstawowa: zasrać
zassać 11Część mowy/forma fleksyjna:
zassał 8Forma podstawowa: zassać
Część mowy/forma fleksyjna:
zassań 12Forma podstawowa: zassać
zastać 12Część mowy/forma fleksyjna:
zastał 9Forma podstawowa: zastać
Część mowy/forma fleksyjna:
zastoi 7Forma podstawowa: zastać
Część mowy/forma fleksyjna:
zastój 13Forma podstawowa: zastać
Opis: utrudniony przepływ pokarmu w piersi kobiety karmiącej, spowodowany zatkaniem przewodu mlecznego.
Część mowy/forma fleksyjna:
zasunę 12Forma podstawowa: zasunąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zasuwa 8Forma podstawowa: zasuwać
Opis: ruchoma płyta służąca do regulowania przepływu cieczy bądź gazów, np. w przewodach kominowych.
Część mowy/forma fleksyjna:
zasuwą 12Forma podstawowa: zasuwa
Opis: ruchoma płyta służąca do regulowania przepływu cieczy bądź gazów, np. w przewodach kominowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zasuwę 12Forma podstawowa: zasuwa
Opis: ruchoma płyta służąca do regulowania przepływu cieczy bądź gazów, np. w przewodach kominowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zasuwo 8Forma podstawowa: zasuwa
Opis: ruchoma płyta służąca do regulowania przepływu cieczy bądź gazów, np. w przewodach kominowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zasuwu 10Forma podstawowa: zasuw
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zasuwy 9Forma podstawowa: zasuwa
Opis: ruchoma płyta służąca do regulowania przepływu cieczy bądź gazów, np. w przewodach kominowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zasyca 8Forma podstawowa: zasycać
Część mowy/forma fleksyjna:
zasycz 8Forma podstawowa: zasyczeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zasypu 10Forma podstawowa: zasyp
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zasypy 9Forma podstawowa: zasyp
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zasysa 7Forma podstawowa: zasysać
Część mowy/forma fleksyjna:
zaszła 8Forma podstawowa: zajść
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zaszły
Opis: taki, który zaszedł - zdarzył się, imiesłów przymiotnikowy przeszły czynny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zaszłą 12Forma podstawowa: zaszły
Opis: taki, który zaszedł - zdarzył się, imiesłów przymiotnikowy przeszły czynny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zaszły 9Forma podstawowa: zajść
Opis: taki, który zaszedł - zdarzył się, imiesłów przymiotnikowy przeszły czynny.
Część mowy/forma fleksyjna:
Opis: taki, który zaszedł - zdarzył się, imiesłów przymiotnikowy przeszły czynny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zaszum 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zaszumić
Część mowy/forma fleksyjna:
zaśbyś 17Forma podstawowa: zaśby
zaślep 12Forma podstawowa: zaślepić
Część mowy/forma fleksyjna:
zaślij 13Forma podstawowa: zasłać
Część mowy/forma fleksyjna:
zaśnij 12Forma podstawowa: zasnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zaświń 16Forma podstawowa: zaświnić
Część mowy/forma fleksyjna:
zataić 12Część mowy/forma fleksyjna:
zataił 9Forma podstawowa: zataić
Część mowy/forma fleksyjna:
zataja 9Forma podstawowa: zatajać
Opis: celowo nie ujawniać.
Część mowy/forma fleksyjna:
zatają 13Forma podstawowa: zataić
Część mowy/forma fleksyjna:
zataję 13Forma podstawowa: zataić
Część mowy/forma fleksyjna:
zatarć 12Forma podstawowa: zatarcie
Opis: uszkodzenie powierzchni funkcjonujących wspólnie elementów maszyny.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zatarg 9Forma podstawowa: zatarga
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zatężą 19Forma podstawowa: zatężyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zatkaj 10Forma podstawowa: zatkać
Część mowy/forma fleksyjna:
zatkam 9Forma podstawowa: zatkać
Część mowy/forma fleksyjna:
zatknę 12Forma podstawowa: zatknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zatlić 13Część mowy/forma fleksyjna:
zatlij 10Forma podstawowa: zatlić
Część mowy/forma fleksyjna:
zatlił 10Forma podstawowa: zatlić
Część mowy/forma fleksyjna:
zatnie 7Forma podstawowa: zaciąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zatokę 12Forma podstawowa: zatoka
Opis: obszar w mózgu położony blisko zakończeń układu krwionośnego, który ucierpiał na skutek niedokrwienia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zatoną 11Forma podstawowa: zatona
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zatonąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zatonę 11Forma podstawowa: zatonąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zatopi 8Forma podstawowa: zatopić
Część mowy/forma fleksyjna:
zatoru 9Forma podstawowa: zator
Opis: nagromadzenie się różnego rodzaju działań, operacji zaburzających dotychczasowy przebieg czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zatory 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zatrat 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zatrąb 13Forma podstawowa: zatrąbić
Część mowy/forma fleksyjna:
zatrąć 16Forma podstawowa: zatrącić
Część mowy/forma fleksyjna:
zatrop 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zatruć 14Forma podstawowa: zatrucie
Opis: objaw chorobowy wywołany działaniem substancji trującej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna:
zatruj 11Forma podstawowa: zatruć
Część mowy/forma fleksyjna:
zatruł 11Forma podstawowa: zatruć
Część mowy/forma fleksyjna:
zatula 10Forma podstawowa: zatulać
Część mowy/forma fleksyjna:
zatulę 14Forma podstawowa: zatulić
Część mowy/forma fleksyjna:
zatwar 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zatyka 9Forma podstawowa: zatykać
Część mowy/forma fleksyjna:
zatyra 8Forma podstawowa: zatyrać
Część mowy/forma fleksyjna:
zaufać 17Opis: nie mając dostatecznych powodów uwierzyć, że jakieś informacje są prawdziwe.
Część mowy/forma fleksyjna:
zaufaj 14Forma podstawowa: zaufać
Opis: nie mając dostatecznych powodów uwierzyć, że jakieś informacje są prawdziwe.
Część mowy/forma fleksyjna:
zaufań 18Forma podstawowa: zaufanie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zaułki 11Forma podstawowa: zaułek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zaumie 9Forma podstawowa: zaum
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zaumom 10Forma podstawowa: zaum
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zaumów 13Forma podstawowa: zaum
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zauważ 12Forma podstawowa: zauważyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zawada 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zawadą 11Forma podstawowa: zawada
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zawada
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zawado 7Forma podstawowa: zawada
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zawady 8Forma podstawowa: zawada
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zawadź 15Forma podstawowa: zawadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zawaha 8Forma podstawowa: zawahać
Część mowy/forma fleksyjna:
zawala 7Forma podstawowa: zawalać
Część mowy/forma fleksyjna:
zawalą 11Forma podstawowa: zawalić
Część mowy/forma fleksyjna:
zawalę 11Forma podstawowa: zawalić
Część mowy/forma fleksyjna:
zawali 7Forma podstawowa: zawalić
Część mowy/forma fleksyjna:
zawałą 12Forma podstawowa: zawała
Opis: zapora przeciwpancerna budowana z drzew o średnicy ponad 25 cm, ściętych na wysokości 60-150 cm, zwalonych na krzyż i oplecionych drutem kolczastym, wzmocniona minami i fugasami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zawałę 12Forma podstawowa: zawała
Opis: zapora przeciwpancerna budowana z drzew o średnicy ponad 25 cm, ściętych na wysokości 60-150 cm, zwalonych na krzyż i oplecionych drutem kolczastym, wzmocniona minami i fugasami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zawało 8Forma podstawowa: zawała
Opis: zapora przeciwpancerna budowana z drzew o średnicy ponad 25 cm, ściętych na wysokości 60-150 cm, zwalonych na krzyż i oplecionych drutem kolczastym, wzmocniona minami i fugasami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zawału 10Forma podstawowa: zawał
Opis: zawał mięśnia sercowego - martwica mięśnia sercowego spowodowana jego niedokrwieniem na skutek zamknięcia tętnicy wieńcowej doprowadzającej krew do obszaru serca.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zawały 9Forma podstawowa: zawała
Opis: zapora przeciwpancerna budowana z drzew o średnicy ponad 25 cm, ściętych na wysokości 60-150 cm, zwalonych na krzyż i oplecionych drutem kolczastym, wzmocniona minami i fugasami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zawarć 11Forma podstawowa: zawarcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zawęzi 10Forma podstawowa: zawęzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zawężę 18Forma podstawowa: zawęzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zawiań 12Forma podstawowa: zawiać
Opis: dać się odczuć jako coś negatywnego, sprawić negatywne wrażenie.
zawias 6Forma podstawowa: zawiasa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zawiąż 14Forma podstawowa: zawiązać
Opis: połączyć końce czegoś za pomocą węzła
Część mowy/forma fleksyjna:
zawici 7Forma podstawowa: zawić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: zawity
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zawieś 10Forma podstawowa: zawiesić
Część mowy/forma fleksyjna:
zawiją 12Forma podstawowa: zawić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zawija
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zawije 8Forma podstawowa: zawić
Część mowy/forma fleksyjna:
zawile 7Opis: tak, że coś ma skomplikowany układ, skomplikowany, pokręcony, pogmatwany kształt, w którym elementy się przeplatają.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: zawiła
Opis: tak, że coś ma skomplikowany układ, skomplikowany, pokręcony, pogmatwany kształt, w którym elementy się przeplatają.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zawiła 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zawiły
Opis: taki, który ma skomplikowany układ, skomplikowany, pokręcony, pogmatwany kształt, w którym elementy się przeplatają.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zawiłą 12Forma podstawowa: zawiły
Opis: taki, który ma skomplikowany układ, skomplikowany, pokręcony, pogmatwany kształt, w którym elementy się przeplatają.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zawiły 9Forma podstawowa: zawiła
Opis: taki, który ma skomplikowany układ, skomplikowany, pokręcony, pogmatwany kształt, w którym elementy się przeplatają.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Opis: taki, który ma skomplikowany układ, skomplikowany, pokręcony, pogmatwany kształt, w którym elementy się przeplatają.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zawinę 10Forma podstawowa: zawinąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zawisł 8Forma podstawowa: zawisnąć
Opis: zacząć wisieć, zacząć zagrażać niekorzystną zmianą, niepowodzeniem.
Część mowy/forma fleksyjna:
zawisu 8Forma podstawowa: zawis
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zawiść 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zawita 7Forma podstawowa: zawić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zawite 7Forma podstawowa: zawity
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zawity 8Forma podstawowa: zawić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zawlec 8Część mowy/forma fleksyjna:
zawłok 9Forma podstawowa: zawłoka
Opis: pogardliwie, obraźliwie o osobie włóczącej się, wyzwisko.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zawody 8Forma podstawowa: zawód
Opis: rozczarowanie, nieziszczenie się, niespełnienie marzeń, planów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zawoje 8Forma podstawowa: zawoja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zawoła 8Forma podstawowa: zawołać
Część mowy/forma fleksyjna:
zawora 6Opis: rygiel, urządzenie zamykające.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zaworą 10Forma podstawowa: zawora
Opis: rygiel, urządzenie zamykające.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zaworo 6Forma podstawowa: zawora
Opis: rygiel, urządzenie zamykające.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zaworu 8Forma podstawowa: zawór
Opis: urządzenie do zamykania otworów, wylotów, do regulowania przepływu cieczy lub gazów przez przewody.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zawory 7Forma podstawowa: zawór
Opis: urządzenie do zamykania otworów, wylotów, do regulowania przepływu cieczy lub gazów przez przewody.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zawożę 14Forma podstawowa: zawozić
Część mowy/forma fleksyjna:
zawróć 15Forma podstawowa: zawrócić
Część mowy/forma fleksyjna:
zawszą 10Forma podstawowa: zawszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zawszę 10Forma podstawowa: zawszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zawyją 13Forma podstawowa: zawyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zawyje 9Forma podstawowa: zawyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zawyję 13Forma podstawowa: zawyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zawyła 9Forma podstawowa: zawyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zawyża 11Forma podstawowa: zawyżać
Część mowy/forma fleksyjna:
zawyży 12Forma podstawowa: zawyżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zawżdy 12Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
zazębi 12Forma podstawowa: zazębić
Część mowy/forma fleksyjna:
zazięb 12Forma podstawowa: zaziębić
Część mowy/forma fleksyjna:
zaznać 11Część mowy/forma fleksyjna:
zaznaj 8Forma podstawowa: zaznać
Część mowy/forma fleksyjna:
zaznał 8Forma podstawowa: zaznać
Część mowy/forma fleksyjna:
zaznam 7Forma podstawowa: zaznać
Część mowy/forma fleksyjna:
zaznań 12Forma podstawowa: zaznać
zazula 9Opis: ludowe określenie kukułki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zazulą 13Forma podstawowa: zazula
Opis: ludowe określenie kukułki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zazuli 9Forma podstawowa: zazula
Opis: ludowe określenie kukułki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zazulo 9Forma podstawowa: zazula
Opis: ludowe określenie kukułki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zaźgaj 18Forma podstawowa: zaźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
zaźgał 18Forma podstawowa: zaźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
zaźgam 17Forma podstawowa: zaźgać
Część mowy/forma fleksyjna:
zażarł 12Forma podstawowa: zażreć
Część mowy/forma fleksyjna:
zażega 12Forma podstawowa: zażegać
Część mowy/forma fleksyjna:
zażera 10Forma podstawowa: zażerać
Część mowy/forma fleksyjna:
zażgaj 14Forma podstawowa: zażgać
Część mowy/forma fleksyjna:
zażgań 18Forma podstawowa: zażgać
zażółć 21Forma podstawowa: zażółcić
Część mowy/forma fleksyjna:
zażreć 15Część mowy/forma fleksyjna:
zażydź 20Forma podstawowa: zażydzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zażyją 17Forma podstawowa: zażyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zażyję 17Forma podstawowa: zażyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zażyli 12Forma podstawowa: zażyć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zażyły
Opis: o człowieku: bliski, serdeczny, taki, który jest z kimś blisko związany.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zażyła 13Forma podstawowa: zażyły
Opis: o człowieku: bliski, serdeczny, taki, który jest z kimś blisko związany.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zażyłą 17Forma podstawowa: zażyły
Opis: o człowieku: bliski, serdeczny, taki, który jest z kimś blisko związany.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zażyło 13Forma podstawowa: zażyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zażyły 14Forma podstawowa: zażyć
Opis: o człowieku: bliski, serdeczny, taki, który jest z kimś blisko związany.
Część mowy/forma fleksyjna:
Opis: o człowieku: bliski, serdeczny, taki, który jest z kimś blisko związany.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zażyto 12Forma podstawowa: zażyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zażyty 13Forma podstawowa: zażyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zażywa 11Forma podstawowa: zażywać
Część mowy/forma fleksyjna:
zażżeń 20Forma podstawowa: zażec
ząbków 17Forma podstawowa: ząbek
Opis: forma cebulki charakterystyczna np. dla czosnku i lilii.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ząbek
Opis: forma cebulki charakterystyczna np. dla czosnku i lilii.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ząbkuj 17Forma podstawowa: ząbkować
Część mowy/forma fleksyjna:
zbabra 10Forma podstawowa: zbabrać
Część mowy/forma fleksyjna:
zbacza 9Forma podstawowa: zbaczać
Część mowy/forma fleksyjna:
zbadaj 11Forma podstawowa: zbadać
Część mowy/forma fleksyjna:
zbadał 11Forma podstawowa: zbadać
Część mowy/forma fleksyjna:
zbańcz 15Forma podstawowa: zbańczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zbawca 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbawcę 13Forma podstawowa: zbawca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbawia 8Forma podstawowa: zbawiać
Część mowy/forma fleksyjna:
zbawią 12Forma podstawowa: zbawić
Część mowy/forma fleksyjna:
zbawić 13Część mowy/forma fleksyjna:
zbawię 12Forma podstawowa: zbawić
Część mowy/forma fleksyjna:
zbawże 12Forma podstawowa: zbawić
Część mowy/forma fleksyjna:
zbeczy 10Forma podstawowa: zbeczeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zbełcą 15Forma podstawowa: zbełtać
zbełce 11Forma podstawowa: zbełtać
zbełcę 15Forma podstawowa: zbełtać
zbełta 11Forma podstawowa: zbełtać
Część mowy/forma fleksyjna:
zbędna 13Forma podstawowa: zbędny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zbędną 17Forma podstawowa: zbędny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zbicie 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zbić
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
zbiciu 11Forma podstawowa: zbić
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
zbiega 10Forma podstawowa: zbiegać
Część mowy/forma fleksyjna:
zbiegi 10Forma podstawowa: zbieg
Opis: osoba, która uciekła, zbiegła.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
zbierz 8Forma podstawowa: zebrać
Część mowy/forma fleksyjna:
zbiesi 8Forma podstawowa: zbiesić
Część mowy/forma fleksyjna:
zbijać 15Część mowy/forma fleksyjna:
zbijaj 12Forma podstawowa: zbijać
Część mowy/forma fleksyjna:
zbijak 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbijał 12Forma podstawowa: zbijać
Część mowy/forma fleksyjna:
zbijam 11Forma podstawowa: zbijać
Część mowy/forma fleksyjna:
zbijmy 12Forma podstawowa: zbić
Część mowy/forma fleksyjna:
zbiłam 11Forma podstawowa: zbić
Część mowy/forma fleksyjna:
zbiłem 11Forma podstawowa: zbić
Część mowy/forma fleksyjna:
zbiłeś 14Forma podstawowa: zbić
Część mowy/forma fleksyjna:
zbiorą 12Forma podstawowa: zebrać
Część mowy/forma fleksyjna:
zbiorę 12Forma podstawowa: zebrać
Część mowy/forma fleksyjna:
zbiory 9Opis: zespół przedmiotów gromadzonych, zbieranych ze względu na ich wartość artystyczną, naukową, historyczną
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zbiór
Opis: plik w informatyce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbirem 9Forma podstawowa: zbir
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbirom 9Forma podstawowa: zbir
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbirze 8Forma podstawowa: zbir
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbitce 10Forma podstawowa: zbitka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbitej 11Forma podstawowa: zbić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zbitek 10Forma podstawowa: zbitka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbitka 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbitką 14Forma podstawowa: zbitka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbitkę 14Forma podstawowa: zbitka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbitki 10Forma podstawowa: zbitka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbitym 11Forma podstawowa: zbić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zbliża 13Forma podstawowa: zbliżać
Część mowy/forma fleksyjna:
zbliżę 17Forma podstawowa: zbliżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zbłądź 23Forma podstawowa: zbłądzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zboczą 13Forma podstawowa: zboczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zbocze 9Forma podstawowa: zbocz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zboczy 10Forma podstawowa: zbocz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zbocze
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zboczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zbodli 10Forma podstawowa: zbóść
Część mowy/forma fleksyjna:
zbodła 11Forma podstawowa: zbóść
Część mowy/forma fleksyjna:
zbodły 12Forma podstawowa: zbość
Część mowy/forma fleksyjna:
zbolał 11Forma podstawowa: zboleć
zborem 9Forma podstawowa: zbór
Opis: kircha - kościół protestancki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zborna 8Forma podstawowa: zborny
Opis: taki, który został określony jako miejsce, punkt koncentracji, gdzie należy się zgromadzić, np. punkt zborny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zborną 12Forma podstawowa: zborny
Opis: taki, który został określony jako miejsce, punkt koncentracji, gdzie należy się zgromadzić, np. punkt zborny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zborni 8Forma podstawowa: zborny
Opis: taki, który został określony jako miejsce, punkt koncentracji, gdzie należy się zgromadzić, np. punkt zborny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zborny 9Opis: taki, który został określony jako miejsce, punkt koncentracji, gdzie należy się zgromadzić, np. punkt zborny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zborze 8Forma podstawowa: zbór
Opis: kircha - kościół protestancki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbożni 12Forma podstawowa: zbożny
Opis: pełen szczęścia, błogi.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zbożom 13Forma podstawowa: zboże
Opis: ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbójcy 16Forma podstawowa: zbójca
Opis: rozbójnik siejący postrach, zamieszkujący często w lesie, z dala od siedlisk ludzkich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbójów 18Forma podstawowa: zbój
Opis: przestępca siejący postrach, zamieszkujący często w lesie, z dala od siedlisk ludzkich.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbójuj 18Forma podstawowa: zbójować
Część mowy/forma fleksyjna:
zbrata 9Forma podstawowa: zbratać
Część mowy/forma fleksyjna:
zbresz 8Forma podstawowa: zbrechać
Część mowy/forma fleksyjna:
zbrocz 9Forma podstawowa: zbroczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zbroje 10Forma podstawowa: zbroja
Opis: element uzbrojenia żołnierzy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbroję 14Forma podstawowa: zbroja
Opis: element uzbrojenia żołnierzy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbrudź 19Forma podstawowa: zbrudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zbruka 11Forma podstawowa: zbrukać
Część mowy/forma fleksyjna:
zbuduj 15Forma podstawowa: zbudować
Część mowy/forma fleksyjna:
zbudza 11Forma podstawowa: zbudzać
Część mowy/forma fleksyjna:
zbudzą 15Forma podstawowa: zbudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zbudzę 15Forma podstawowa: zbudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zbudzi 11Forma podstawowa: zbudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zbujaj 14Forma podstawowa: zbujać
Część mowy/forma fleksyjna:
zbujał 14Forma podstawowa: zbujać
Część mowy/forma fleksyjna:
zbujań 18Forma podstawowa: zbujać
zbukom 12Forma podstawowa: zbuk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zburcz 11Forma podstawowa: zburczeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zburzą 14Forma podstawowa: zburzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zburzę 14Forma podstawowa: zburzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zbycia 10Forma podstawowa: zbyć
Opis: odpowiedzieć w sposób ignorujący, wymijający, lekceważący, potraktować kogoś na odczepnego.
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
zbycie 10Forma podstawowa: zbyć
Opis: odpowiedzieć w sposób ignorujący, wymijający, lekceważący, potraktować kogoś na odczepnego.
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
Forma podstawowa: zbyt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbyciu 12Forma podstawowa: zbycie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zbyć
Opis: odpowiedzieć w sposób ignorujący, wymijający, lekceważący, potraktować kogoś na odczepnego.
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
zbyłam 12Forma podstawowa: zbyć
Opis: odpowiedzieć w sposób ignorujący, wymijający, lekceważący, potraktować kogoś na odczepnego.
Część mowy/forma fleksyjna:
zbyłaś 15Forma podstawowa: zbyć
Opis: odpowiedzieć w sposób ignorujący, wymijający, lekceważący, potraktować kogoś na odczepnego.
Część mowy/forma fleksyjna:
zbyłby 14Forma podstawowa: zbyć
Opis: odpowiedzieć w sposób ignorujący, wymijający, lekceważący, potraktować kogoś na odczepnego.
Część mowy/forma fleksyjna:
zbyłem 12Forma podstawowa: zbyć
Opis: odpowiedzieć w sposób ignorujący, wymijający, lekceważący, potraktować kogoś na odczepnego.
Część mowy/forma fleksyjna:
zbyłeś 15Forma podstawowa: zbyć
Opis: odpowiedzieć w sposób ignorujący, wymijający, lekceważący, potraktować kogoś na odczepnego.
Część mowy/forma fleksyjna:
zbytem 11Forma podstawowa: zbyt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbytki 11Forma podstawowa: zbytek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbytku 13Forma podstawowa: zbytek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbytny 11Opis: o człowieku: taki, który przejawia skłonność do żartów.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zbytom 11Forma podstawowa: zbyt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbytów 14Forma podstawowa: zbyt
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbywaj 11Forma podstawowa: zbywać
Opis: ignorować, odpowiadać w sposób lekceważący, wymijający, traktować na odczepnego.
Część mowy/forma fleksyjna:
zbywał 11Forma podstawowa: zbywać
Opis: ignorować, odpowiadać w sposób lekceważący, wymijający, traktować na odczepnego.
Część mowy/forma fleksyjna:
zbywań 15Forma podstawowa: zbywać
Opis: ignorować, odpowiadać w sposób lekceważący, wymijający, traktować na odczepnego.
zbywca 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zbywcę 14Forma podstawowa: zbywca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zdacie 8Forma podstawowa: zdać
Część mowy/forma fleksyjna:
zdalną 12Forma podstawowa: zdalny
Opis: odbywający się, działający, kontrolowany na odległość.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zdałam 10Forma podstawowa: zdać
Część mowy/forma fleksyjna:
zdałby 12Forma podstawowa: zdać
Część mowy/forma fleksyjna:
zdałem 10Forma podstawowa: zdać
Część mowy/forma fleksyjna:
zdania 7Forma podstawowa: zdanie
Opis: przedstawienie stanu, przebiegu czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zdanie 7Forma podstawowa: zdać
Opis: przedstawienie stanu, przebiegu czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
Opis: przedstawienie stanu, przebiegu czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zdaniu 9Forma podstawowa: zdanie
Opis: przedstawienie stanu, przebiegu czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zdanka 8Forma podstawowa: zdanko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zdanko 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zdanku 10Forma podstawowa: zdanko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zdańka 14Forma podstawowa: zdańko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zdańko 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zdarci 8Forma podstawowa: zedrzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zdarli 8Forma podstawowa: zedrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zdarła 9Forma podstawowa: zedrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zdartą 12Forma podstawowa: zedrzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zdarte 8Forma podstawowa: zedrzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zdarto 8Forma podstawowa: zedrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zdarty 9Forma podstawowa: zedrzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zdarza 7Forma podstawowa: zdarzać
Część mowy/forma fleksyjna:
zdatne 8Forma podstawowa: zdatny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zdatni 8Forma podstawowa: zdatny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zdawał 9Forma podstawowa: zdawać
Część mowy/forma fleksyjna:
zdążaj 17Forma podstawowa: zdążać
Część mowy/forma fleksyjna:
zdążał 17Forma podstawowa: zdążać
Część mowy/forma fleksyjna:
zdążań 21Forma podstawowa: zdążać
zdążyć 21Część mowy/forma fleksyjna:
zdebem 10Forma podstawowa: zdeb
zdebia 9Forma podstawowa: zdeb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zdebie 9Forma podstawowa: zdeb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zdebiu 11Forma podstawowa: zdeb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zdebom 10Forma podstawowa: zdeb
zdejmą 14Forma podstawowa: zdjąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zdepcą 13Forma podstawowa: zdeptać
Część mowy/forma fleksyjna:
zdepce 9Forma podstawowa: zdeptać
Część mowy/forma fleksyjna:
zderzą 11Forma podstawowa: zderzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zderzy 8Forma podstawowa: zderzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zdjęła 15Forma podstawowa: zdjąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zdjęty 15Forma podstawowa: zdjąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zdławi 9Forma podstawowa: zdławić
Część mowy/forma fleksyjna:
zdobią 13Forma podstawowa: zdobić
Część mowy/forma fleksyjna:
zdobić 14Część mowy/forma fleksyjna:
zdobił 11Forma podstawowa: zdobić
Część mowy/forma fleksyjna:
zdobne 9Forma podstawowa: zdobny
Opis: ozdobny, kunsztowny, wytworny, dekoracyjny, ozdobiony.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zdobył 12Forma podstawowa: zdobyć
Opis: zniewolić grupę ludzi, podporządkować ich sobie za pomocą walki lub wpływów politycznych.
Część mowy/forma fleksyjna:
zdoili 8Forma podstawowa: zdoić
Część mowy/forma fleksyjna:
zdoiły 10Forma podstawowa: zdoić
Część mowy/forma fleksyjna:
zdoimy 9Forma podstawowa: zdoić
Część mowy/forma fleksyjna:
zdoisz 7Forma podstawowa: zdoić
Część mowy/forma fleksyjna:
zdojeń 15Forma podstawowa: zdoić
zdolny 9Opis: taki, o którym można powiedzieć, że coś może, ma właściwość, która coś umożliwia.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zdołać 14Część mowy/forma fleksyjna:
zdołaj 11Forma podstawowa: zdołać
Część mowy/forma fleksyjna:
zdołam 10Forma podstawowa: zdołać
Część mowy/forma fleksyjna:
zdołań 15Forma podstawowa: zdołać
zdołuj 13Forma podstawowa: zdołować
Część mowy/forma fleksyjna:
zdóbmy 15Forma podstawowa: zdobić
Część mowy/forma fleksyjna:
zdójmy 15Forma podstawowa: zdoić
Część mowy/forma fleksyjna:
zdójże 17Forma podstawowa: zdoić
Część mowy/forma fleksyjna:
zdrada 8Opis: oszukańcza i nieuczciwa zmiana instytucji lub grupy, dla której się pracuje czy walczy, na korzyść kogoś, kto dotąd był wrogiem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zdradą 12Forma podstawowa: zdrada
Opis: oszukańcza i nieuczciwa zmiana instytucji lub grupy, dla której się pracuje czy walczy, na korzyść kogoś, kto dotąd był wrogiem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zdrado 8Forma podstawowa: zdrada
Opis: oszukańcza i nieuczciwa zmiana instytucji lub grupy, dla której się pracuje czy walczy, na korzyść kogoś, kto dotąd był wrogiem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zdrady 9Forma podstawowa: zdrada
Opis: oszukańcza i nieuczciwa zmiana instytucji lub grupy, dla której się pracuje czy walczy, na korzyść kogoś, kto dotąd był wrogiem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zdrowi 7Forma podstawowa: zdrowie
Opis: dobra kondycja (sytuacja) jakiegoś przedsiębiorstwa, społeczności, kraju itp., sprawne jego funkcjonowanie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zdrowy
Opis: taki, który ma przyczyniać się do lepszego samopoczucia, lepszej kondycji, do zachowania zdrowia.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zdrowo 7Opis: w zdrowiu, będąc zdrowym, nie chorując.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: zdrowy
Opis: taki, który ma przyczyniać się do lepszego samopoczucia, lepszej kondycji, do zachowania zdrowia.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
zdrowy 8Opis: taki, który ma przyczyniać się do lepszego samopoczucia, lepszej kondycji, do zachowania zdrowia.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zdunom 10Forma podstawowa: zdun
Opis: rzemieślnik, który uprawia zduństwo, czyli zajmujący się budową i naprawą pieców (pokojowych, kuchennych, chlebowych, pieco-kominków, ostatnio także kominków.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zdurzą 13Forma podstawowa: zdurzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zdurzy 10Forma podstawowa: zdurzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zdusić 14Część mowy/forma fleksyjna:
zdusza 9Forma podstawowa: zduszać
Część mowy/forma fleksyjna:
zduśmy 15Forma podstawowa: zdusić
Część mowy/forma fleksyjna:
zduśże 17Forma podstawowa: zdusić
Część mowy/forma fleksyjna:
zdwaja 9Forma podstawowa: zdwajać
Część mowy/forma fleksyjna:
zdwoił 9Forma podstawowa: zdwoić
Część mowy/forma fleksyjna:
zdwoją 13Forma podstawowa: zdwoić
Część mowy/forma fleksyjna:
zdwoję 13Forma podstawowa: zdwoić
Część mowy/forma fleksyjna:
zdybań 16Forma podstawowa: zdybać
zdybże 14Forma podstawowa: zdybać
Część mowy/forma fleksyjna:
zdycha 11Forma podstawowa: zdychać
Opis: umierać, przestawać żyć.
Część mowy/forma fleksyjna:
zdyszę 12Forma podstawowa: zdyszeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zdyszy 9Forma podstawowa: zdyszeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zdziel 8Forma podstawowa: zdzielić
Część mowy/forma fleksyjna:
zdziob 9Forma podstawowa: zdziobać
Część mowy/forma fleksyjna:
zdzwoń 13Forma podstawowa: zdzwonić
Część mowy/forma fleksyjna:
zdżaru 13Forma podstawowa: zdżar
Opis: w geologii: zwał, nagromadzenie kamieni, miejsce pokryte zwałami kamieni, zwykle na brzegach potoków i rzek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zeatyn 8Forma podstawowa: zeatyna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zebrał 10Forma podstawowa: zebrać
Część mowy/forma fleksyjna:
zebrom 9Forma podstawowa: zebra
Opis: ciasto, które w przekroju jest jasno-ciemne, fragmenty jasnego ciasta przeplatają się z fragmentami ciemnego fantazyjnymi pasami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zebryn 9Forma podstawowa: zebryna
Opis: międzygatunkowy mieszaniec, potomek klaczy zebry i osła.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zecerń 13Forma podstawowa: zecernia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zechcą 14Forma podstawowa: zechcieć
Część mowy/forma fleksyjna:
zedrze 7Forma podstawowa: zedrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zefiru 12Forma podstawowa: zefir
Opis: bawełniana cienka i gęsta tkanina o gładkiej powierzchni, która zwykle posiada jakiś efekt tkacki (fakturę, widoczny wzór, jeśli wykonana z użyciem kolorowych nici), stosowana na koszule męskie i blu
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zefiry 11Forma podstawowa: zefir
Opis: bawełniana cienka i gęsta tkanina o gładkiej powierzchni, która zwykle posiada jakiś efekt tkacki (fakturę, widoczny wzór, jeśli wykonana z użyciem kolorowych nici), stosowana na koszule męskie i blu
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: zefira
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zegara 8Forma podstawowa: zegar
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zegary 9Forma podstawowa: zegar
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zegizm 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zegnać 13Część mowy/forma fleksyjna:
zegnań 14Forma podstawowa: zegnać
zegnie 8Forma podstawowa: zgiąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zejman 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zekach 10Forma podstawowa: zek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zekami 8Forma podstawowa: zek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zekowi 7Forma podstawowa: zek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zelach 10Forma podstawowa: zele
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zelami 8Forma podstawowa: zel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zele
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zelmer 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zelotą 12Forma podstawowa: zelota
Opis: gorliwiec.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zeloto 8Forma podstawowa: zelota
Opis: gorliwiec.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zelżeć 16Część mowy/forma fleksyjna:
zelżej 13Forma podstawowa: zelżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zelżeń 17Forma podstawowa: zelżeć
zełgać 15Część mowy/forma fleksyjna:
zełgał 12Forma podstawowa: zełgać
Część mowy/forma fleksyjna:
zełgań 16Forma podstawowa: zełgać
zemkną 12Forma podstawowa: zemknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zemleć 13Część mowy/forma fleksyjna:
zemnie 7Forma podstawowa: zmiąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zemsta 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zemstą 12Forma podstawowa: zemsta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zemsty 9Forma podstawowa: zemsta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zemści 12Forma podstawowa: zemścić
Część mowy/forma fleksyjna:
zenami 7Forma podstawowa: zen
Opis: nurt buddyzmu oparty na praktykach medytacyjnych, których istotą jest poznanie swojej prawdziwej natury.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zenaną 10Forma podstawowa: zenana
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zenanę 10Forma podstawowa: zenana
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zenano 6Forma podstawowa: zenana
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zendrą 11Forma podstawowa: zendra
Opis: zgorzelina - warstwa tlenków metali powstająca jako efekt korozji gazowej na powierzchni nagrzanych przedmiotów metalowych w wyniku ich styczności z powietrzem, występuje w postaci powłoki lub łusek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zendrę 11Forma podstawowa: zendra
Opis: zgorzelina - warstwa tlenków metali powstająca jako efekt korozji gazowej na powierzchni nagrzanych przedmiotów metalowych w wyniku ich styczności z powietrzem, występuje w postaci powłoki lub łusek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zendro 7Forma podstawowa: zendra
Opis: zgorzelina - warstwa tlenków metali powstająca jako efekt korozji gazowej na powierzchni nagrzanych przedmiotów metalowych w wyniku ich styczności z powietrzem, występuje w postaci powłoki lub łusek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zendry 8Forma podstawowa: zendra
Opis: zgorzelina - warstwa tlenków metali powstająca jako efekt korozji gazowej na powierzchni nagrzanych przedmiotów metalowych w wyniku ich styczności z powietrzem, występuje w postaci powłoki lub łusek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zenitu 9Forma podstawowa: zenit
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zenity 8Forma podstawowa: zenit
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zenowi 6Forma podstawowa: zen
Opis: nurt buddyzmu oparty na praktykach medytacyjnych, których istotą jest poznanie swojej prawdziwej natury.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zenzom 7Forma podstawowa: zenza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zepnie 7Forma podstawowa: spiąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zeprał 9Forma podstawowa: zeprać
Część mowy/forma fleksyjna:
zepsuć 14Forma podstawowa: zepsucie
Opis: stan uszkodzenia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zepsuj 11Forma podstawowa: zepsować
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zepsuć
Część mowy/forma fleksyjna:
zepsuł 11Forma podstawowa: zepsuć
Część mowy/forma fleksyjna:
zereba 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zerebą 12Forma podstawowa: zereba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zerebo 8Forma podstawowa: zereba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zereby 9Forma podstawowa: zereba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zeribą 12Forma podstawowa: zeriba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zerkać 12Część mowy/forma fleksyjna:
zerkaj 9Forma podstawowa: zerkać
Część mowy/forma fleksyjna:
zerowa 6Forma podstawowa: zerowy
Opis: taki, który ma zerową wartość, np. zerowa stawka, zerowy VAT.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zerową 10Forma podstawowa: zerowy
Opis: taki, który ma zerową wartość, np. zerowa stawka, zerowy VAT.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zerowi 6Forma podstawowa: zerowy
Opis: taki, który ma zerową wartość, np. zerowa stawka, zerowy VAT.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zerują 14Forma podstawowa: zerować
Część mowy/forma fleksyjna:
zeruje 10Forma podstawowa: zerować
Część mowy/forma fleksyjna:
zerwie 6Forma podstawowa: zerwa
Opis: Phyteuma – rodzaj roślin należący do rodziny dzwonkowatych, należy do niego ok. 40 gatunków pochodzących z Europy i Azji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zerwać
Część mowy/forma fleksyjna:
zerwom 7Forma podstawowa: zerwa
Opis: Phyteuma – rodzaj roślin należący do rodziny dzwonkowatych, należy do niego ok. 40 gatunków pochodzących z Europy i Azji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zerznę 10Forma podstawowa: zerznąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zerżną 14Forma podstawowa: zerżnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zerżnę 14Forma podstawowa: zerżnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zesiec 7Część mowy/forma fleksyjna:
zeskal 8Forma podstawowa: zeskalić
Część mowy/forma fleksyjna:
zeskub 11Forma podstawowa: zeskubać
Część mowy/forma fleksyjna:
zesłać 13Część mowy/forma fleksyjna:
zesłał 10Forma podstawowa: zesłać
Część mowy/forma fleksyjna:
zespol 8Forma podstawowa: zespolić
Część mowy/forma fleksyjna:
zespól 12Forma podstawowa: zespolić
Część mowy/forma fleksyjna:
zespół 13Opis: zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zesrać 11Część mowy/forma fleksyjna:
zesram 7Forma podstawowa: zesrać
Część mowy/forma fleksyjna:
zestal 8Forma podstawowa: zestalić
Część mowy/forma fleksyjna:
zestaw 7Forma podstawowa: zestawić
Opis: zespół urządzeń (elementów), które powinny działać razem dla osiągnięcia efektu - często taki zestaw jest postrzegany jako całość, jedno urządzenie.
Część mowy/forma fleksyjna:
zestyk 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zesuwa 8Forma podstawowa: zesuwać
Część mowy/forma fleksyjna:
zeszli 7Forma podstawowa: zejść
Część mowy/forma fleksyjna:
zeszła 8Forma podstawowa: zejść
Część mowy/forma fleksyjna:
zeszłe 8Forma podstawowa: zeszły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zeszło 8Forma podstawowa: zeszły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
zeszły 9Forma podstawowa: zejść
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zeszyj 9Forma podstawowa: zeszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zeszył 9Forma podstawowa: zeszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zeszyt 8Opis: egzemplarz danego numeru czasopisma.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ześcib 13Forma podstawowa: ześcibić
Część mowy/forma fleksyjna:
zetami 8Forma podstawowa: zet
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zetkną 12Forma podstawowa: zetknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zetknę 12Forma podstawowa: zetknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zetlił 10Forma podstawowa: zetlić
Część mowy/forma fleksyjna:
zetory 8Forma podstawowa: zetor
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zetowi 7Forma podstawowa: zet
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zetrze 7Forma podstawowa: zetrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zeugma 11
zeugmą 15Forma podstawowa: zeugma
zeugmę 15Forma podstawowa: zeugma
zeugmo 11Forma podstawowa: zeugma
zeusem 9Forma podstawowa: zeus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zeusów 12Forma podstawowa: zeus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zewami 7Forma podstawowa: zew
Opis: wezwanie do działania, na które oczekuje się natychmiastowej reakcji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zewnik 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zewowi 6Forma podstawowa: zew
Opis: wezwanie do działania, na które oczekuje się natychmiastowej reakcji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zezami 7Forma podstawowa: zez
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zeziki 7Forma podstawowa: zezik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zeziku 9Forma podstawowa: zezik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zeznaj 8Forma podstawowa: zeznać
Część mowy/forma fleksyjna:
zeznam 7Forma podstawowa: zeznać
Część mowy/forma fleksyjna:
zezują 14Forma podstawowa: zezuć
Część mowy/forma fleksyjna:
zezuje 10Forma podstawowa: zezować
Część mowy/forma fleksyjna:
zezuję 14Forma podstawowa: zezować
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zezuć
Część mowy/forma fleksyjna:
zezuła 10Forma podstawowa: zezuć
Część mowy/forma fleksyjna:
zezuły 11Forma podstawowa: zezuć
Część mowy/forma fleksyjna:
zezute 9Forma podstawowa: zezuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zezwój 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zeźlić 20Część mowy/forma fleksyjna:
zeźlij 17Forma podstawowa: zeźlić
Część mowy/forma fleksyjna:
zeźlił 17Forma podstawowa: zeźlić
Część mowy/forma fleksyjna:
zeżnie 10Forma podstawowa: zżąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zeżnij 12Forma podstawowa: zżąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zeżreć 15Część mowy/forma fleksyjna:
zeżryj 13Forma podstawowa: zeżreć
Część mowy/forma fleksyjna:
zębach 15Forma podstawowa: ząb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zębaci 13Forma podstawowa: zębaty
Opis: taki, który ma powycinany brzeg.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zębacz 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zębaki 13Forma podstawowa: zębak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zębata 13Forma podstawowa: zębaty
Opis: taki, który ma powycinany brzeg.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zębatą 17Forma podstawowa: zębaty
Opis: taki, który ma powycinany brzeg.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zębate 13Forma podstawowa: zębaty
Opis: taki, który ma powycinany brzeg.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zębato 13Forma podstawowa: zębaty
Opis: taki, który ma powycinany brzeg.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
zębaty 14Opis: taki, który ma powycinany brzeg.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zębcem 14Forma podstawowa: zębiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zębcom 14Forma podstawowa: zębiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zębiak 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zębina 12Opis: tkanka kostna otaczająca miazgę zębową, tworząca masę i szkielet zęba.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zębinę 16Forma podstawowa: zębina
Opis: tkanka kostna otaczająca miazgę zębową, tworząca masę i szkielet zęba.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zębino 12Forma podstawowa: zębina
Opis: tkanka kostna otaczająca miazgę zębową, tworząca masę i szkielet zęba.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zębiny 13Forma podstawowa: zębina
Opis: tkanka kostna otaczająca miazgę zębową, tworząca masę i szkielet zęba.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zębnej 14Forma podstawowa: zębny
Opis: dotyczący zęba lub zębów (tworu anatomicznego).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zębnic 13Forma podstawowa: zębnica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zębnym 14Forma podstawowa: zębny
Opis: dotyczący zęba lub zębów (tworu anatomicznego).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zębowa 12Forma podstawowa: zębowo
Opis: tak, że artykuluje się zębami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zębowi 12Forma podstawowa: zębowy
Opis: dotyczący zęba lub zębów (tworu anatomicznego).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zębowo 12Opis: tak, że artykuluje się zębami.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: zębowy
Opis: dotyczący zęba lub zębów (tworu anatomicznego).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
zębowy 13Opis: dotyczący zęba lub zębów (tworu anatomicznego).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zęzach 13Forma podstawowa: zęza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zęzami 11Forma podstawowa: zęza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zęzowa 10Forma podstawowa: zęzowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zęzową 14Forma podstawowa: zęzowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zęzowe 10Forma podstawowa: zęzowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zgadać 14Część mowy/forma fleksyjna:
zgadał 11Forma podstawowa: zgadać
Część mowy/forma fleksyjna:
zgadło 11Forma podstawowa: zgadnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zgadnę 13Forma podstawowa: zgadnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zgaduj 13Forma podstawowa: zgadywać
Część mowy/forma fleksyjna:
zgagom 11Forma podstawowa: zgaga
Opis: poczucie niesmaku po jakimś wydarzeniu, złe samopoczucie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgalam 10Forma podstawowa: zgalać
Część mowy/forma fleksyjna:
zganię 12Forma podstawowa: zganić
Część mowy/forma fleksyjna:
zganił 10Forma podstawowa: zganić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgapią 13Forma podstawowa: zgapić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgapić 14Część mowy/forma fleksyjna:
zgapię 13Forma podstawowa: zgapić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgapże 13Forma podstawowa: zgapić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgarbi 10Forma podstawowa: zgarbić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgarem 9Forma podstawowa: zgar
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgarną 12Forma podstawowa: zgarnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zgarom 9Forma podstawowa: zgar
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgarze 8Forma podstawowa: zgar
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgasłą 14Forma podstawowa: zgasły
Opis: taki, który zgasł, przestał się palić lub świecić.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zgasło 10Forma podstawowa: zgasnąć
Opis: umrzeć.
Część mowy/forma fleksyjna:
zgasły 11Opis: taki, który zgasł, przestał się palić lub świecić.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: zgasnąć
Opis: umrzeć.
Część mowy/forma fleksyjna:
zgasną 12Forma podstawowa: zgasnąć
Opis: umrzeć.
Część mowy/forma fleksyjna:
zgaszę 12Forma podstawowa: zgasić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgaśli 13Forma podstawowa: zgasnąć
Opis: umrzeć.
Część mowy/forma fleksyjna:
zgaśże 16Forma podstawowa: zgasić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgęstł 15Forma podstawowa: zgęstnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zgiełk 11Opis: chaotyczna sytuacja, kiedy jest dużo bałaganu, wiele się dzieje, jest wiele hałasu i jest bardzo męcząco.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgięło 14Forma podstawowa: zgiąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zgięto 13Forma podstawowa: zgiąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zginać 13Część mowy/forma fleksyjna:
zginał 10Forma podstawowa: zginać
Część mowy/forma fleksyjna:
zginań 14Forma podstawowa: zginać
zginął 14Forma podstawowa: zginąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zglebi 11Forma podstawowa: zglebić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgłębi 16Forma podstawowa: zgłębić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgłosi 10Forma podstawowa: zgłosić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgłusz 12Forma podstawowa: zgłuszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zgnają 14Forma podstawowa: zgnać
Część mowy/forma fleksyjna:
zgnały 11Forma podstawowa: zgnać
Część mowy/forma fleksyjna:
zgnamy 10Forma podstawowa: zgnać
Część mowy/forma fleksyjna:
zgnana 8Forma podstawowa: zgnać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zgnaną 12Forma podstawowa: zgnać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zgnani 8Forma podstawowa: zgnać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zgnano 8Forma podstawowa: zgnać
Część mowy/forma fleksyjna:
zgnasz 8Forma podstawowa: zgnać
Część mowy/forma fleksyjna:
zgnębi 14Forma podstawowa: zgnębić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgnieć 13Forma podstawowa: zgnieść
Część mowy/forma fleksyjna:
zgniją 14Forma podstawowa: zgnić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgnili 9Forma podstawowa: zgnić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zgniły
Opis: taki, który zgnił - zaszły w nim procesy gnilne, imiesłów przymiotnikowy przeszły czynny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zgniła 10Forma podstawowa: zgnić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgniło 10Forma podstawowa: zgnić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zgniły
Opis: taki, który zgnił - zaszły w nim procesy gnilne, imiesłów przymiotnikowy przeszły czynny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
zgniły 11Opis: taki, który zgnił - zaszły w nim procesy gnilne, imiesłów przymiotnikowy przeszły czynny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zgniot 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgnito 9Forma podstawowa: zgnić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgnoić 13Część mowy/forma fleksyjna:
zgnoił 10Forma podstawowa: zgnoić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgodna 9Forma podstawowa: zgodny
Opis: nacechowany skłonnością do zgody, ustępstw, nie do konfliktów.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zgodni 9Forma podstawowa: zgodny
Opis: nacechowany skłonnością do zgody, ustępstw, nie do konfliktów.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zgodny 10Opis: nacechowany skłonnością do zgody, ustępstw, nie do konfliktów.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zgodom 10Forma podstawowa: zgoda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgodzą 13Forma podstawowa: zgodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgodzę 13Forma podstawowa: zgodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgodzi 9Forma podstawowa: zgodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgoimy 10Forma podstawowa: zgoić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgojeń 16Forma podstawowa: zgoić
zgoleń 15Forma podstawowa: zgolić
zgolić 14Część mowy/forma fleksyjna:
zgonem 9Forma podstawowa: zgon
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgonić 13Część mowy/forma fleksyjna:
zgonił 10Forma podstawowa: zgonić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgonin 8Forma podstawowa: zgonina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zgoniny
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgonom 9Forma podstawowa: zgon
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgorał 10Forma podstawowa: zgoreć
zgoreń 14Forma podstawowa: zgoreć
zgorsz 8Forma podstawowa: zgorszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zgotuj 13Forma podstawowa: zgotować
Część mowy/forma fleksyjna:
zgójmy 16Forma podstawowa: zgoić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgójże 18Forma podstawowa: zgoić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgólże 17Forma podstawowa: zgolić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgóruj 16Forma podstawowa: zgórować
Część mowy/forma fleksyjna:
zgrabi 10Forma podstawowa: zgrabić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgraja 10Opis: gromada zwierząt, która zachowuje się zazwyczaj nieprzyjaźnie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgrają 14Forma podstawowa: zgrać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zgraja
Opis: gromada zwierząt, która zachowuje się zazwyczaj nieprzyjaźnie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgrajo 10Forma podstawowa: zgraja
Opis: gromada zwierząt, która zachowuje się zazwyczaj nieprzyjaźnie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgrała 10Forma podstawowa: zgrać
Część mowy/forma fleksyjna:
zgrana 8Forma podstawowa: zgrać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: zgrany
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zgraną 12Forma podstawowa: zgrać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: zgrany
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zgrane 8Forma podstawowa: zgrany
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zgrani 8Forma podstawowa: zgrać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: zgrany
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zgrano 8Forma podstawowa: zgrać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zgrany
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
zgrany 9Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zgrasz 8Forma podstawowa: zgrać
Część mowy/forma fleksyjna:
zgręzy 13Forma podstawowa: zgręza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgrozą 12Forma podstawowa: zgroza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgrozę 12Forma podstawowa: zgroza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgrozy 9Forma podstawowa: zgroza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgrywa 9Opis: żart, ubaw, śmieszna sytuacja, zachowanie, wydarzenie, które są robione dla śmiechu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgrywę 13Forma podstawowa: zgrywa
Opis: żart, ubaw, śmieszna sytuacja, zachowanie, wydarzenie, które są robione dla śmiechu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgrywy 10Forma podstawowa: zgryw
Opis: żart, śmieszna sytuacja, zachowanie, wydarzenie, które są robione dla śmiechu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgryzu 11Forma podstawowa: zgryz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgryźć 22Część mowy/forma fleksyjna:
zgrzać 13Część mowy/forma fleksyjna:
zgrzał 10Forma podstawowa: zgrzać
Część mowy/forma fleksyjna:
zgrzej 10Forma podstawowa: zgrzać
Część mowy/forma fleksyjna:
zgrzew 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgrzyn 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgubią 16Forma podstawowa: zgubić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgubię 16Forma podstawowa: zgubić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgubna 12Forma podstawowa: zgubny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zgubną 16Forma podstawowa: zgubny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zgubne 12Forma podstawowa: zgubny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zgubni 12Forma podstawowa: zgubny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zgubny 13Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zgumuj 15Forma podstawowa: zgumować
zgurbi 12Forma podstawowa: zgurbić
Część mowy/forma fleksyjna:
zgurbu 14Forma podstawowa: zgurb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgurby 13Forma podstawowa: zgurb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zgwarz 8Forma podstawowa: zgwarzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zhakuj 13Forma podstawowa: zhakować
Część mowy/forma fleksyjna:
zhasać 13Część mowy/forma fleksyjna:
zhasam 9Forma podstawowa: zhasać
Część mowy/forma fleksyjna:
zhasań 14Forma podstawowa: zhasać
zhulał 13Forma podstawowa: zhulać
Część mowy/forma fleksyjna:
zhulam 12Forma podstawowa: zhulać
Część mowy/forma fleksyjna:
zhulań 17Forma podstawowa: zhulać
zhuśta 15Forma podstawowa: zhuśtać
ziajał 10Forma podstawowa: ziajać
Część mowy/forma fleksyjna:
ziajań 14Forma podstawowa: ziajać
ziajmy 10Forma podstawowa: ziajać
Część mowy/forma fleksyjna:
ziałaś 12Forma podstawowa: ziać
Część mowy/forma fleksyjna:
ziałby 11Forma podstawowa: ziać
Część mowy/forma fleksyjna:
ziałeś 12Forma podstawowa: ziać
Część mowy/forma fleksyjna:
ziania 6Forma podstawowa: ziać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
ziaren 6Forma podstawowa: ziarno
Opis: mała drobina czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziarna 6Forma podstawowa: ziarno
Opis: mała drobina czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziąbie 12Forma podstawowa: ziąb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziąbom 13Forma podstawowa: ziąb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziejek 9Forma podstawowa: ziejka
ziejka 9
ziejką 13Forma podstawowa: ziejka
ziejkę 13Forma podstawowa: ziejka
ziejki 9Forma podstawowa: ziejka
ziejże 12Forma podstawowa: ziać
Część mowy/forma fleksyjna:
zielem 8Forma podstawowa: ziele
Opis: ususzona (lub stosunkowo rzadziej używana jako świeża) w całości, zazwyczaj jeszcze dodatkowo spreparowana (np. otarta) roślina zielna, która może znaleźć zastosowanie w kulinariach, ziołolecznictwie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zieleń 13Forma podstawowa: zielenić
Opis: rośliny, które wyrastają z ziemi, zwłaszcza na dużych powierzchniach.
Część mowy/forma fleksyjna:
Opis: rośliny, które wyrastają z ziemi, zwłaszcza na dużych powierzchniach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zieliw 7Forma podstawowa: zieliwo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zielne 7Forma podstawowa: zielny
Opis: związany z zielem - rośliną.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zielny 8Opis: związany z zielem - rośliną.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ziemią 11Forma podstawowa: ziemia
Opis: kraj, państwo, ojczyzna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziemię 11Forma podstawowa: ziemia
Opis: kraj, państwo, ojczyzna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziemną 11Forma podstawowa: ziemny
Opis: taki, który występuje na lądzie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ziemne 7Forma podstawowa: ziemny
Opis: taki, który występuje na lądzie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
ziemny 8Opis: taki, który występuje na lądzie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zienie 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zieniu 8Forma podstawowa: zienie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziewam 7Forma podstawowa: ziewać
Część mowy/forma fleksyjna:
ziewań 12Forma podstawowa: ziewać
ziewie 6Forma podstawowa: ziew
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziewnę 10Forma podstawowa: ziewnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ziewom 7Forma podstawowa: ziew
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziewów 10Forma podstawowa: ziew
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziębią 16Forma podstawowa: ziębi
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: ziębić
Część mowy/forma fleksyjna:
ziębić 17Część mowy/forma fleksyjna:
ziębie 12Forma podstawowa: zięba
Opis: ptak z podrodziny Fringillinae z rodziny łuszczaków (Fringillidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziębił 14Forma podstawowa: ziębić
Część mowy/forma fleksyjna:
ziębiw 12Forma podstawowa: ziębiwo
Opis: płyn pośredniczący w odbieraniu ciepła ciałom ochładzanym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zięble 13Forma podstawowa: ziębla
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zięblę 17Forma podstawowa: ziębla
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziębli 13Forma podstawowa: ziębl
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziębmy 14Forma podstawowa: ziębić
Część mowy/forma fleksyjna:
ziębną 16Forma podstawowa: ziębnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ziębnę 16Forma podstawowa: ziębnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ziębni 12Forma podstawowa: ziębnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziębom 13Forma podstawowa: zięba
Opis: ptak z podrodziny Fringillinae z rodziny łuszczaków (Fringillidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziębże 16Forma podstawowa: ziębić
Część mowy/forma fleksyjna:
zięcia 11Forma podstawowa: zięć
Opis: mąż córki.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zijadą 13Forma podstawowa: zijada
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zijadę 13Forma podstawowa: zijada
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zijado 9Forma podstawowa: zijada
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zikrem 8Forma podstawowa: zikr
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zikrom 8Forma podstawowa: zikr
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zikrów 11Forma podstawowa: zikr
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziłowi 8Forma podstawowa: ził
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zimach 10Forma podstawowa: zima
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zimami 8Forma podstawowa: zima
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zimnem 8Forma podstawowa: zimno
Opis: w kolorze określanym jako zimny, zwykle opartym na którejś z barw: niebieskiej, fioletowej, zielonej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zimnic 8Forma podstawowa: zimnica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zimnie 7Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
zimnom 8Forma podstawowa: zimno
Opis: w kolorze określanym jako zimny, zwykle opartym na którejś z barw: niebieskiej, fioletowej, zielonej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zimnym 9Forma podstawowa: zimne
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zimowa 7Forma podstawowa: zimowy
Opis: taki, który szczególnie nadaje się na zimę (jest zwykle używany w zimie), jest przewidziany na zimę (zwykle np. dzieje się w zimie).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zimową 11Forma podstawowa: zimowy
Opis: taki, który szczególnie nadaje się na zimę (jest zwykle używany w zimie), jest przewidziany na zimę (zwykle np. dzieje się w zimie).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zimowi 7Forma podstawowa: zimowy
Opis: taki, który szczególnie nadaje się na zimę (jest zwykle używany w zimie), jest przewidziany na zimę (zwykle np. dzieje się w zimie).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zimowy 8Opis: taki, który szczególnie nadaje się na zimę (jest zwykle używany w zimie), jest przewidziany na zimę (zwykle np. dzieje się w zimie).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zimuje 11Forma podstawowa: zimować
Część mowy/forma fleksyjna:
zinach 9Forma podstawowa: zin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zinami 7Forma podstawowa: zin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zinowa 6Forma podstawowa: zinowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zinowi 6Forma podstawowa: zin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziołom 9Forma podstawowa: zioła
Opis: napar z suszonych ziół, zazwyczaj o właściwościach leczniczych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zioło
Opis: preparat gł. liści roślin zielnych, zazwyczaj susz, który znajduje zastosowanie w medycynie i kulinariach.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziomka 8Forma podstawowa: ziomek
Opis: osoba, która jest członkiem ziomkostwa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ziomek
Opis: osoba, która jest członkiem ziomkostwa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziomku 10Forma podstawowa: ziomek
Opis: osoba, która jest członkiem ziomkostwa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ziomek
Opis: osoba, która jest członkiem ziomkostwa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziomom 8Forma podstawowa: ziom
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zionął 12Forma podstawowa: zionąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zionie 6Forma podstawowa: zionąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ziońże 16Forma podstawowa: zionąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ziółek 13Forma podstawowa: ziółko
Opis: nicpoń, człowiek, który ma coś na sumieniu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziółka 13Opis: napar z suszonych ziół, zazwyczaj o właściwościach leczniczych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: ziółko
Opis: nicpoń, człowiek, który ma coś na sumieniu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziółko 13Opis: nicpoń, człowiek, który ma coś na sumieniu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: nicpoń, człowiek, który ma coś na sumieniu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziółku 15Forma podstawowa: ziółek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zipach 10Forma podstawowa: zip
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zipali 8Forma podstawowa: zipać
Część mowy/forma fleksyjna:
zipała 9Forma podstawowa: zipać
Część mowy/forma fleksyjna:
zipały 10Forma podstawowa: zipać
Część mowy/forma fleksyjna:
zipnie 7Forma podstawowa: zipnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
ziramy 8Forma podstawowa: ziram
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zisach 9Forma podstawowa: zis
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zisami 7Forma podstawowa: zis
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
ziścić 16Część mowy/forma fleksyjna:
ziścił 13Forma podstawowa: ziścić
Część mowy/forma fleksyjna:
ziśćże 19Forma podstawowa: ziścić
Część mowy/forma fleksyjna:
zjadać 14Część mowy/forma fleksyjna:
zjadaj 11Forma podstawowa: zjadać
Część mowy/forma fleksyjna:
zjadam 10Forma podstawowa: zjadać
Część mowy/forma fleksyjna:
zjadań 15Forma podstawowa: zjadać
zjadki 10
zjadło 11Forma podstawowa: zjeść
Część mowy/forma fleksyjna:
zjadły 12Forma podstawowa: zjeść
Część mowy/forma fleksyjna:
zjaram 9Forma podstawowa: zjarać
Część mowy/forma fleksyjna:
zjarań 14Forma podstawowa: zjarać
zjawie 8Forma podstawowa: zjawa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zjawię 12Forma podstawowa: zjawić
Część mowy/forma fleksyjna:
zjawmy 10Forma podstawowa: zjawić
Część mowy/forma fleksyjna:
zjawom 9Forma podstawowa: zjaw
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zjebie 10Forma podstawowa: zjebać
Część mowy/forma fleksyjna:
zjebię 14Forma podstawowa: zjebać
Część mowy/forma fleksyjna:
zjebmy 12Forma podstawowa: zjebać
Część mowy/forma fleksyjna:
zjecie 9Forma podstawowa: zjeść
Część mowy/forma fleksyjna:
zjedli 10Forma podstawowa: zjeść
Część mowy/forma fleksyjna:
zjeżać 17Część mowy/forma fleksyjna:
zjeżaj 14Forma podstawowa: zjeżać
Część mowy/forma fleksyjna:
zjeżam 13Forma podstawowa: zjeżać
Część mowy/forma fleksyjna:
zjeżań 18Forma podstawowa: zjeżać
zjeżył 15Forma podstawowa: zjeżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zjuszą 14Forma podstawowa: zjuszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zjuszę 14Forma podstawowa: zjuszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zladza 8Forma podstawowa: zladzać
zlałam 10Forma podstawowa: zlać
Część mowy/forma fleksyjna:
zlałby 12Forma podstawowa: zlać
Część mowy/forma fleksyjna:
zlałem 10Forma podstawowa: zlać
Część mowy/forma fleksyjna:
zlanej 9Forma podstawowa: zlać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zlania 7Forma podstawowa: zlać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
zlanym 9Forma podstawowa: zlać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zlasuj 11Forma podstawowa: zlasować
Część mowy/forma fleksyjna:
zlatać 13Część mowy/forma fleksyjna:
zlatał 10Forma podstawowa: zlatać
Część mowy/forma fleksyjna:
zlatam 9Forma podstawowa: zlatać
Część mowy/forma fleksyjna:
zlazło 9Forma podstawowa: zleźć
Część mowy/forma fleksyjna:
zląkwy 13Forma podstawowa: zląkwa
zlecał 10Forma podstawowa: zlecać
Część mowy/forma fleksyjna:
zleceń 14Forma podstawowa: zlecenie
Opis: polecenie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zlecił 10Forma podstawowa: zlecić
Część mowy/forma fleksyjna:
zlećmy 14Forma podstawowa: zlecić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zlecieć
Część mowy/forma fleksyjna:
zlegaj 11Forma podstawowa: zlegać
Część mowy/forma fleksyjna:
zlegam 10Forma podstawowa: zlegać
Część mowy/forma fleksyjna:
zlegań 15Forma podstawowa: zlegać
zlegli 10Forma podstawowa: zlec
Część mowy/forma fleksyjna:
zległo 11Forma podstawowa: zlec
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zległy
Opis: taki, który zległ, zaległ, leży na jakiejś powierzchni.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
zlegnę 13Forma podstawowa: zlec
Część mowy/forma fleksyjna:
zlepić 13Część mowy/forma fleksyjna:
zlepka 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zlepów 12Forma podstawowa: zlep
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zlepże 12Forma podstawowa: zlepić
Część mowy/forma fleksyjna:
zlewać 12Część mowy/forma fleksyjna:
zlewał 9Forma podstawowa: zlewać
Część mowy/forma fleksyjna:
zlewam 8Forma podstawowa: zlewać
Część mowy/forma fleksyjna:
zlewce 8Forma podstawowa: zlewka
Opis: efekt zlania się kilku elementów składowych, stopienie się w jedno tych elementów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zlewek 8Forma podstawowa: zlewka
Opis: efekt zlania się kilku elementów składowych, stopienie się w jedno tych elementów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zlewki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zlewem 8Forma podstawowa: zlew
Opis: zlewozmywak - funkcjonalny odpowiednik umywalki (ujęcie wody) zamontowany w kuchni, służący głównie do mycia naczyń oraz produktów spożywczych i usuwania zbędnych płynów, pozostałych z gotowania potr
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zlewie 7Forma podstawowa: zlewa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zlewka 8Forma podstawowa: zlewek
Opis: efekt zlania się kilku elementów składowych, stopienie się w jedno tych elementów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: efekt zlania się kilku elementów składowych, stopienie się w jedno tych elementów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zlewką 12Forma podstawowa: zlewka
Opis: efekt zlania się kilku elementów składowych, stopienie się w jedno tych elementów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zlewki 8Forma podstawowa: zlewek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zlewka
Opis: efekt zlania się kilku elementów składowych, stopienie się w jedno tych elementów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zlewni 7Forma podstawowa: zlewnia
Opis: miejsce skupu mleka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zlewny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zlewny 8Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zlewom 8Forma podstawowa: zlew
Opis: zlewozmywak - funkcjonalny odpowiednik umywalki (ujęcie wody) zamontowany w kuchni, służący głównie do mycia naczyń oraz produktów spożywczych i usuwania zbędnych płynów, pozostałych z gotowania potr
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zleżeń 17Forma podstawowa: zleżeć
zleżmy 13Forma podstawowa: zleżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zleżże 15Forma podstawowa: zleżeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zlękli 13Forma podstawowa: zlęknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zlękła 14Forma podstawowa: zlękły
Opis: taki, który świadczy o czyimś przestrachu, lęku, jest wyrazem czyjegoś strachu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: zlęknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zlękły 15Forma podstawowa: zlęknąć
Opis: taki, który świadczy o czyimś przestrachu, lęku, jest wyrazem czyjegoś strachu.
Część mowy/forma fleksyjna:
zlękną 16Forma podstawowa: zlęknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zliczę 12Forma podstawowa: zliczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zlimem 9Forma podstawowa: zlim
zlimom 9Forma podstawowa: zlim
zlisić 12Część mowy/forma fleksyjna:
zlisił 9Forma podstawowa: zlisić
Część mowy/forma fleksyjna:
zliszę 11Forma podstawowa: zliszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zliśże 15Forma podstawowa: zlisić
Część mowy/forma fleksyjna:
zlizał 9Forma podstawowa: zlizać
Część mowy/forma fleksyjna:
zliżmy 13Forma podstawowa: zlizać
Część mowy/forma fleksyjna:
zlodzę 12Forma podstawowa: zlodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zlodzi 8Forma podstawowa: zlodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zlotom 9Forma podstawowa: zlot
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zlotów 12Forma podstawowa: zlot
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zlutuj 14Forma podstawowa: zlutować
Część mowy/forma fleksyjna:
zładem 10Forma podstawowa: zład
Opis: zespół urządzeń w kadłubie statku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zładom 10Forma podstawowa: zład
Opis: zespół urządzeń w kadłubie statku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zładów 13Forma podstawowa: zład
Opis: zespół urządzeń w kadłubie statku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złajał 12Forma podstawowa: złajać
Część mowy/forma fleksyjna:
złajmy 12Forma podstawowa: złajać
Część mowy/forma fleksyjna:
złajom 11Forma podstawowa: złaja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złajże 14Forma podstawowa: złajać
Część mowy/forma fleksyjna:
złamać 14Opis: zmodyfikować barwę, zazwyczaj gasząc, tłumiąc ją za pomocą domieszki innego pigmentu.
Część mowy/forma fleksyjna:
złamał 11Forma podstawowa: złamać
Opis: zmodyfikować barwę, zazwyczaj gasząc, tłumiąc ją za pomocą domieszki innego pigmentu.
Część mowy/forma fleksyjna:
złamań 15Forma podstawowa: złamanie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złamią 13Forma podstawowa: złamać
Opis: zmodyfikować barwę, zazwyczaj gasząc, tłumiąc ją za pomocą domieszki innego pigmentu.
Część mowy/forma fleksyjna:
złamka 10Forma podstawowa: złamek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złamże 13Forma podstawowa: złamać
Opis: zmodyfikować barwę, zazwyczaj gasząc, tłumiąc ją za pomocą domieszki innego pigmentu.
Część mowy/forma fleksyjna:
złapał 11Forma podstawowa: złapać
Część mowy/forma fleksyjna:
złapią 13Forma podstawowa: złapać
Część mowy/forma fleksyjna:
złapię 13Forma podstawowa: złapać
Część mowy/forma fleksyjna:
złapmy 11Forma podstawowa: złapać
Część mowy/forma fleksyjna:
złapże 13Forma podstawowa: złapać
Część mowy/forma fleksyjna:
złasić 13Część mowy/forma fleksyjna:
złasił 10Forma podstawowa: złasić
Część mowy/forma fleksyjna:
złasuj 12Forma podstawowa: złasować
Część mowy/forma fleksyjna:
złaśże 16Forma podstawowa: złasić
Część mowy/forma fleksyjna:
zławia 8Forma podstawowa: zławiać
Część mowy/forma fleksyjna:
złazem 9Forma podstawowa: złaz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złazie 8Forma podstawowa: złaz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złaził 10Forma podstawowa: złazić
Część mowy/forma fleksyjna:
złaźmy 18Forma podstawowa: złazić
Część mowy/forma fleksyjna:
złaźże 20Forma podstawowa: złazić
Część mowy/forma fleksyjna:
złażeń 18Forma podstawowa: złażenie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złącze 13Opis: element lub sposób łączenia, miejsce połączenia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złączę 17Forma podstawowa: złączyć
Opis: połączyć kogoś z kimś/czymś, wytworzyć więzi
Część mowy/forma fleksyjna:
złączy 14Forma podstawowa: złącze
Opis: element lub sposób łączenia, miejsce połączenia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złocią 13Forma podstawowa: złoć
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złocic 10Forma podstawowa: złocica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złocić 14Część mowy/forma fleksyjna:
złocie 9Forma podstawowa: złoć
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: złoto
Opis: w kolorze przypominającym barwę złota: żółtym lub żółtopomarańczowym z metalicznym połyskiem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złocił 11Forma podstawowa: złocić
Część mowy/forma fleksyjna:
złocka 10Forma podstawowa: złocki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
złocką 14Forma podstawowa: złocki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
złocki 10Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
złocku 12Forma podstawowa: złocki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
złoćmy 15Forma podstawowa: złocić
Część mowy/forma fleksyjna:
złogom 11Forma podstawowa: złóg
Opis: substancja, która odkłada się w organizmie na skutek jakichś nieprawidłowości metabolicznych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złogów 14Forma podstawowa: złogi
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: złóg
Opis: substancja, która odkłada się w organizmie na skutek jakichś nieprawidłowości metabolicznych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złoiła 10Forma podstawowa: złoić
Część mowy/forma fleksyjna:
złoiło 10Forma podstawowa: złoić
Część mowy/forma fleksyjna:
złomem 10Forma podstawowa: złom
Opis: surowiec wtórny, zużyte metalowe przedmioty, których surowiec można ponownie wykorzystać po przetopieniu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złomie 9Forma podstawowa: złom
Opis: surowiec wtórny, zużyte metalowe przedmioty, których surowiec można ponownie wykorzystać po przetopieniu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złomka 10Forma podstawowa: złomek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złomki 10Forma podstawowa: złomek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złomku 12Forma podstawowa: złomek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złomów 13Forma podstawowa: złom
Opis: surowiec wtórny, zużyte metalowe przedmioty, których surowiec można ponownie wykorzystać po przetopieniu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złomuj 13Forma podstawowa: złomować
Część mowy/forma fleksyjna:
złości 13Forma podstawowa: złościć
Część mowy/forma fleksyjna:
złotej 11Forma podstawowa: złota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złotka 10Forma podstawowa: złotek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złotką 14Forma podstawowa: złotka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złotki 10Forma podstawowa: złotek
Opis: złotowiciowce, Chrysophyceae – klasa glonów należących do gromady Chrysophyta, słodkowodne protisty roślinopodobne.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
złotko 10Opis: cienka, błyszcząca folia, cynfolia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złotku 12Forma podstawowa: złotek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: złotko
Opis: cienka, błyszcząca folia, cynfolia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złotom 10Forma podstawowa: złoto
Opis: w kolorze przypominającym barwę złota: żółtym lub żółtopomarańczowym z metalicznym połyskiem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złotym 11Forma podstawowa: złoty
Opis: taki, który zdobył złoty medal albo pierwsze miejsce.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
złowią 12Forma podstawowa: złowić
Część mowy/forma fleksyjna:
złowił 10Forma podstawowa: złowić
Część mowy/forma fleksyjna:
złożom 13Forma podstawowa: złoże
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
złożyć 18Część mowy/forma fleksyjna:
złójże 18Forma podstawowa: złoić
Część mowy/forma fleksyjna:
złówże 16Forma podstawowa: złowić
Część mowy/forma fleksyjna:
złóżkę 21Forma podstawowa: złóżka
złóżmy 18Forma podstawowa: złożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
złóżże 20Forma podstawowa: złożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
złudni 11Forma podstawowa: złudny
Opis: taki, który tylko pozornie jest prawdziwy, zwodniczy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
złudzę 15Forma podstawowa: złudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
złudzi 11Forma podstawowa: złudzić
Część mowy/forma fleksyjna:
złupią 15Forma podstawowa: złupać
Część mowy/forma fleksyjna:
złupię 15Forma podstawowa: złupać
Część mowy/forma fleksyjna:
złupmy 13Forma podstawowa: złupić
Część mowy/forma fleksyjna:
złupże 15Forma podstawowa: złupać
Część mowy/forma fleksyjna:
zmacać 13Część mowy/forma fleksyjna:
zmacaj 10Forma podstawowa: zmacać
Część mowy/forma fleksyjna:
zmacał 10Forma podstawowa: zmacać
Część mowy/forma fleksyjna:
zmacam 9Forma podstawowa: zmacać
Część mowy/forma fleksyjna:
zmacań 14Forma podstawowa: zmacać
zmacha 10Forma podstawowa: zmachać
Część mowy/forma fleksyjna:
zmagań 15Forma podstawowa: zmagania
Opis: walczenie z kimś wręcz.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zmalej 10Forma podstawowa: zmaleć
Część mowy/forma fleksyjna:
zmaluj 12Forma podstawowa: zmalować
Część mowy/forma fleksyjna:
zmamią 12Forma podstawowa: zmamić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmamić 13Część mowy/forma fleksyjna:
zmamię 12Forma podstawowa: zmamić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmamił 10Forma podstawowa: zmamić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmamlą 13Forma podstawowa: zmamlać
Część mowy/forma fleksyjna:
zmamlę 13Forma podstawowa: zmamlać
Część mowy/forma fleksyjna:
zmammy 10Forma podstawowa: zmamić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmarli 8Forma podstawowa: zemrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zmarły
Opis: osoba, która nie żyje, nieboszczyk.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zmarła 9Forma podstawowa: zmarły
Opis: osoba, która nie żyje, nieboszczyk.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zmarłą 13Forma podstawowa: zmarła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zmarły
Opis: osoba, która nie żyje, nieboszczyk.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zmarło 9Forma podstawowa: zemrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zmarły
Opis: osoba, która nie żyje, nieboszczyk.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
zmarły 10Opis: osoba, która nie żyje, nieboszczyk.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zmasuj 11Forma podstawowa: zmasować
Część mowy/forma fleksyjna:
zmatów 12Forma podstawowa: zmatowić
zmawia 7Forma podstawowa: zmawiać
Część mowy/forma fleksyjna:
zmazać 12Część mowy/forma fleksyjna:
zmazań 13Forma podstawowa: zmazać
zmazie 7Forma podstawowa: zmaza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zmazom 8Forma podstawowa: zmaza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zmażmy 13Forma podstawowa: zmazać
Część mowy/forma fleksyjna:
zmącaj 14Forma podstawowa: zmącać
Część mowy/forma fleksyjna:
zmącań 18Forma podstawowa: zmącać
zmąceń 18Forma podstawowa: zmącić
zmąćmy 18Forma podstawowa: zmącić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmąćże 20Forma podstawowa: zmącić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmądrz 12Forma podstawowa: zmądrzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zmełci 10Forma podstawowa: zemleć
zmełli 10Forma podstawowa: zemleć
Część mowy/forma fleksyjna:
zmełło 11Forma podstawowa: zemleć
Część mowy/forma fleksyjna:
zmełta 10Forma podstawowa: zemleć
zmełtą 14Forma podstawowa: zemleć
zmełte 10Forma podstawowa: zemleć
zmełto 10Forma podstawowa: zemleć
zmełty 11Forma podstawowa: zemleć
zmęczą 16Forma podstawowa: zmęczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zmętni 12Forma podstawowa: zmętnić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmiały 10Forma podstawowa: zmiał
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zmianę 11Forma podstawowa: zmiana
Opis: czas pracy jednego zespołu pracowników (części załogi), po upływie którego do pracy przystępuje kolejna grupa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zmiata 8Forma podstawowa: zmiatać
Część mowy/forma fleksyjna:
zmielą 12Forma podstawowa: zemleć
Część mowy/forma fleksyjna:
zmielę 12Forma podstawowa: zemleć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zmielić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmierź 15Forma podstawowa: zmierzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmieść 16Forma podstawowa: zmieścić
Część mowy/forma fleksyjna:
Część mowy/forma fleksyjna:
zmięci 12Forma podstawowa: zmiąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zmiękł 14Forma podstawowa: zmięknąć
Opis: złagodnieć, dotyczy widocznych lub słyszalnych oznak czyjegoś stanu mentalnego.
Część mowy/forma fleksyjna:
zmięku 14Forma podstawowa: zmięk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zmięli 12Forma podstawowa: zmiąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zmięło 13Forma podstawowa: zmiąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zmiłuj 13Forma podstawowa: zmiłować
Część mowy/forma fleksyjna:
zmiotą 12Forma podstawowa: zmieść
Część mowy/forma fleksyjna:
zmiotę 12Forma podstawowa: zmieść
Część mowy/forma fleksyjna:
zmłócę 18Forma podstawowa: zmłócić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmłóci 14Forma podstawowa: zmłócić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmocuj 12Forma podstawowa: zmocować
Część mowy/forma fleksyjna:
zmoczą 12Forma podstawowa: zmoczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zmoczy 9Forma podstawowa: zmoczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zmokli 9Forma podstawowa: zmokły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: zmoknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zmokła 10Forma podstawowa: zmokły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: zmoknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zmokłą 14Forma podstawowa: zmokły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zmokłe 10Forma podstawowa: zmokły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zmokło 10Forma podstawowa: zmokły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Forma podstawowa: zmoknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zmokły 11Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zmorzą 11Forma podstawowa: zmorzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zmorze 7Forma podstawowa: zmora
Opis: długotrwały i traumatyczny proces lub ciąg wydarzeń.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zmorzy 8Forma podstawowa: zmorzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zmotać 13Część mowy/forma fleksyjna:
zmotaj 10Forma podstawowa: zmotać
Część mowy/forma fleksyjna:
zmowie 7Forma podstawowa: zmowa
Opis: nielegalne porozumienie podmiotów gospodarczych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zmowin 7Forma podstawowa: zmowiny
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zmowom 8Forma podstawowa: zmowa
Opis: nielegalne porozumienie podmiotów gospodarczych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zmożeń 17Forma podstawowa: zmożenie
zmówić 16Część mowy/forma fleksyjna:
zmówił 13Forma podstawowa: zmówić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmówin 11Forma podstawowa: zmówiny
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zmówże 15Forma podstawowa: zmówić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmóżmy 17Forma podstawowa: zmóc
Część mowy/forma fleksyjna:
zmrocz 8Forma podstawowa: zmroczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zmroki 8Forma podstawowa: zmrok
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zmroku 10Forma podstawowa: zmrok
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zmrożą 15Forma podstawowa: zmrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmrożę 15Forma podstawowa: zmrozić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmruża 13Forma podstawowa: zmrużać
Część mowy/forma fleksyjna:
zmudni 10Forma podstawowa: zmudny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zmudny 11Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zmulał 12Forma podstawowa: zmulać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zmuleć
Część mowy/forma fleksyjna:
zmulam 11Forma podstawowa: zmulać
Część mowy/forma fleksyjna:
zmulań 16Forma podstawowa: zmulać
zmulił 12Forma podstawowa: zmulić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmusić 14Część mowy/forma fleksyjna:
zmusił 11Forma podstawowa: zmusić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmuszą 13Forma podstawowa: zmusić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmuśże 17Forma podstawowa: zmusić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmutuj 14Forma podstawowa: zmutować
Część mowy/forma fleksyjna:
zmycia 9Forma podstawowa: zmyć
Opis: umyć coś z jakiejś powierzchni do końca.
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
zmydlę 14Forma podstawowa: zmydlić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmyjmy 12Forma podstawowa: zmyć
Opis: umyć coś z jakiejś powierzchni do końca.
Część mowy/forma fleksyjna:
zmyjże 14Forma podstawowa: zmyć
Opis: umyć coś z jakiejś powierzchni do końca.
Część mowy/forma fleksyjna:
zmykać 14Część mowy/forma fleksyjna:
zmykał 11Forma podstawowa: zmykać
Część mowy/forma fleksyjna:
zmylał 11Forma podstawowa: zmylać
Część mowy/forma fleksyjna:
zmylam 10Forma podstawowa: zmylać
Część mowy/forma fleksyjna:
zmylań 15Forma podstawowa: zmylać
zmylił 11Forma podstawowa: zmylić
Część mowy/forma fleksyjna:
zmyłce 11Forma podstawowa: zmyłka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zmyłek 11Forma podstawowa: zmyłka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zmyłem 11Forma podstawowa: zmyć
Opis: umyć coś z jakiejś powierzchni do końca.
Część mowy/forma fleksyjna:
zmyłkę 15Forma podstawowa: zmyłka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zmyłom 11Forma podstawowa: zmyć
Opis: umyć coś z jakiejś powierzchni do końca.
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zmyła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zmysłu 12Forma podstawowa: zmysł
Opis: zdolność odbierania bodźców.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zmyślą 17Forma podstawowa: zmyślić
Opis: wymyślić samemu jakąś historię i przekazać ją.
Część mowy/forma fleksyjna:
zmyślę 17Forma podstawowa: zmyślić
Opis: wymyślić samemu jakąś historię i przekazać ją.
Część mowy/forma fleksyjna:
zmyśli 13Forma podstawowa: zmyślić
Opis: wymyślić samemu jakąś historię i przekazać ją.
Część mowy/forma fleksyjna:
zmytej 11Forma podstawowa: zmyć
Opis: umyć coś z jakiejś powierzchni do końca.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zmywać 13Opis: myć coś z jakiejś powierzchni, np. zmywać naczynia, podłogi.
Część mowy/forma fleksyjna:
zmywak 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zmywam 9Forma podstawowa: zmywać
Opis: myć coś z jakiejś powierzchni, np. zmywać naczynia, podłogi.
Część mowy/forma fleksyjna:
zmywie 8Forma podstawowa: zmyw
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zmywom 9Forma podstawowa: zmyw
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
znacie 7Forma podstawowa: znać
Część mowy/forma fleksyjna:
znaczą 11Forma podstawowa: znaczyć
Opis: wyrażać jakąś treść, nieść znaczenie, być umówionym znakiem reprezentującym coś, zawierać sens
Część mowy/forma fleksyjna:
znagla 9Forma podstawowa: znaglać
Część mowy/forma fleksyjna:
znajda 9Opis: ktoś, kto został znaleziony, najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
znajdą 13Forma podstawowa: znaleźć
Opis: pozyskać coś/kogoś dzięki staraniom
Część mowy/forma fleksyjna:
znajdę 13Forma podstawowa: znajda
Opis: ktoś, kto został znaleziony, najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
znajdo 9Forma podstawowa: znajda
Opis: ktoś, kto został znaleziony, najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
znajże 12Forma podstawowa: znać
Część mowy/forma fleksyjna:
znakuj 11Forma podstawowa: znakować
Część mowy/forma fleksyjna:
znalów 11Forma podstawowa: znal
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
znałam 9Forma podstawowa: znać
Część mowy/forma fleksyjna:
znałby 11Forma podstawowa: znać
Część mowy/forma fleksyjna:
znałem 9Forma podstawowa: znać
Część mowy/forma fleksyjna:
znałeś 12Forma podstawowa: znać
Część mowy/forma fleksyjna:
znamię 11Opis: cecha charakterystyczna czegoś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
znanej 8Forma podstawowa: znana
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
znanie 6Forma podstawowa: znać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
znanym 8Forma podstawowa: znana
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
znawca 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
znawcą 11Forma podstawowa: znawca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
znawcę 11Forma podstawowa: znawca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
znawco 7Forma podstawowa: znawca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
znawoź 14Forma podstawowa: znawozić
Część mowy/forma fleksyjna:
znęcaj 13Forma podstawowa: znęcać
Część mowy/forma fleksyjna:
znęcań 17Forma podstawowa: znęcanie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
znęceń 17Forma podstawowa: znęcić
znęćże 19Forma podstawowa: znęcić
Część mowy/forma fleksyjna:
znękać 16Część mowy/forma fleksyjna:
znękam 12Forma podstawowa: znękać
Część mowy/forma fleksyjna:
znicza 7Forma podstawowa: znicz
Opis: szklane, metalowe bądź plastikowe naczynie wypełnione stearyną, w której zatopiony jest knot, zapalane na grobach w celu uczczenia pamięci zmarłych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
znicze 7Forma podstawowa: znicz
Opis: szklane, metalowe bądź plastikowe naczynie wypełnione stearyną, w której zatopiony jest knot, zapalane na grobach w celu uczczenia pamięci zmarłych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zniczu 9Forma podstawowa: znicz
Opis: szklane, metalowe bądź plastikowe naczynie wypełnione stearyną, w której zatopiony jest knot, zapalane na grobach w celu uczczenia pamięci zmarłych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zniczy 8Forma podstawowa: znicz
Opis: szklane, metalowe bądź plastikowe naczynie wypełnione stearyną, w której zatopiony jest knot, zapalane na grobach w celu uczczenia pamięci zmarłych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
znieść 15Część mowy/forma fleksyjna:
znikaj 9Forma podstawowa: znikać
Część mowy/forma fleksyjna:
znikał 9Forma podstawowa: znikać
Część mowy/forma fleksyjna:
znikań 13Forma podstawowa: znikać
znikli 8Forma podstawowa: znikły
Opis: taki, który zniknął, przestał istnieć.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
znikła 9Forma podstawowa: znikły
Opis: taki, który zniknął, przestał istnieć.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
znikło 9Forma podstawowa: znikły
Opis: taki, który zniknął, przestał istnieć.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
znikły 10Opis: taki, który zniknął, przestał istnieć.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
znikną 11Forma podstawowa: zniknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zniknę 11Forma podstawowa: zniknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zniósł 12Forma podstawowa: znieść
Część mowy/forma fleksyjna:
zniżać 15Część mowy/forma fleksyjna:
zniżaj 12Forma podstawowa: zniżać
Część mowy/forma fleksyjna:
zniżał 12Forma podstawowa: zniżać
Część mowy/forma fleksyjna:
zniżam 11Forma podstawowa: zniżać
Część mowy/forma fleksyjna:
zniżmy 12Forma podstawowa: zniżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zniżyć 16Część mowy/forma fleksyjna:
zniżył 13Forma podstawowa: zniżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
znoili 7Forma podstawowa: znoić
Część mowy/forma fleksyjna:
znoiła 8Forma podstawowa: znoić
Część mowy/forma fleksyjna:
znoiły 9Forma podstawowa: znoić
Część mowy/forma fleksyjna:
znoimy 8Forma podstawowa: znoić
Część mowy/forma fleksyjna:
znoisz 6Forma podstawowa: znoić
Część mowy/forma fleksyjna:
znojem 9Forma podstawowa: znój
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
znojeń 14Forma podstawowa: znoić
znojna 8Forma podstawowa: znojny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
znojny 9Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
znojom 9Forma podstawowa: znój
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
znosem 7Forma podstawowa: znos
Opis: zjawisko znoszenia z kursu jednostki pływającej wskutek oddziaływania na nią prądu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
znosie 6Forma podstawowa: znos
Opis: zjawisko znoszenia z kursu jednostki pływającej wskutek oddziaływania na nią prądu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
znoszę 10Forma podstawowa: znosić
Część mowy/forma fleksyjna:
znośmy 12Forma podstawowa: znosić
Część mowy/forma fleksyjna:
znośna 10Forma podstawowa: znośny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
znośną 14Forma podstawowa: znośny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
znośne 10Forma podstawowa: znośny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
znośni 10Forma podstawowa: znośny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
znośny 11Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
znośże 14Forma podstawowa: znosić
Część mowy/forma fleksyjna:
znowuż 12Część mowy/forma fleksyjna: kublik
znójmy 14Forma podstawowa: znoić
Część mowy/forma fleksyjna:
znójże 16Forma podstawowa: znoić
Część mowy/forma fleksyjna:
znużeń 18Forma podstawowa: znużenie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
znużmy 14Forma podstawowa: znużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zoaria 6Forma podstawowa: zoarium
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zoczeń 13Forma podstawowa: zoczyć
zoczże 11Forma podstawowa: zoczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zodiak 8Opis: pas na sferze niebieskiej w płaszczyźnie ekliptyki o szerokości ok. 16°. W jego obszarze znajduje się widoczne z Ziemi Słońce zataczające w ciągu roku pełen obieg. Kąt pełny (360°) podzielony został
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zofije 12Forma podstawowa: zofija
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zofiję 16Forma podstawowa: zofija
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zofijo 12Forma podstawowa: zofija
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zoilem 8Forma podstawowa: zoil
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zoizmu 9Forma podstawowa: zoizm
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zoizmy 8Forma podstawowa: zoizm
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zolach 10Forma podstawowa: zol
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zolami 8Forma podstawowa: zol
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zola
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zołach 11Forma podstawowa: zoła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zołzie 8Forma podstawowa: zołza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zołzom 9Forma podstawowa: zołzy
Opis: gruźlica węzłów chłonnych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zombie 9Forma podstawowa: zombi
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
zonach 9Forma podstawowa: zona
Opis: wycinek przestrzeni, mniejszy obszar wydzielony w obrębie większego obszaru.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zonami 7Forma podstawowa: zona
Opis: wycinek przestrzeni, mniejszy obszar wydzielony w obrębie większego obszaru.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zondom 8Forma podstawowa: zonda
Opis: wiatr fenowy, zachodni, wiejący w południowej części Ameryki Południowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zoofit 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zooida 7Forma podstawowa: zooid
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zoolit 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zoomie 7Forma podstawowa: zoom
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zoomom 8Forma podstawowa: zoom
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zoomuj 11Forma podstawowa: zoomować
Część mowy/forma fleksyjna:
zorali 7Forma podstawowa: zorać
Część mowy/forma fleksyjna:
zorała 8Forma podstawowa: zorać
Część mowy/forma fleksyjna:
zorało 8Forma podstawowa: zorać
Część mowy/forma fleksyjna:
zorały 9Forma podstawowa: zorać
Część mowy/forma fleksyjna:
zorani 6Forma podstawowa: zorać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zorują 14Forma podstawowa: zorywać
Część mowy/forma fleksyjna:
zoruję 14Forma podstawowa: zorywać
Część mowy/forma fleksyjna:
zorywa 7Forma podstawowa: zorywać
Część mowy/forma fleksyjna:
zorzmy 8Forma podstawowa: zorać
Część mowy/forma fleksyjna:
zorzże 10Forma podstawowa: zorać
Część mowy/forma fleksyjna:
zostać 12Część mowy/forma fleksyjna:
został 9Forma podstawowa: zostać
Część mowy/forma fleksyjna:
zostań 13Forma podstawowa: zostać
Część mowy/forma fleksyjna:
zoukom 10Forma podstawowa: zouk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zouków 13Forma podstawowa: zouk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zowiąc 11Forma podstawowa: zwać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
zozula 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zozulą 13Forma podstawowa: zozula
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zozule 9Forma podstawowa: zozula
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zozulę 13Forma podstawowa: zozula
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zozulo 9Forma podstawowa: zozula
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zrabia 8Forma podstawowa: zrabiać
Część mowy/forma fleksyjna:
zradli 8Forma podstawowa: zradlić
Część mowy/forma fleksyjna:
zradzę 11Forma podstawowa: zradzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zradzi 7Forma podstawowa: zradzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zranię 10Forma podstawowa: zranić
Część mowy/forma fleksyjna:
zranił 8Forma podstawowa: zranić
Część mowy/forma fleksyjna:
zrańmy 14Forma podstawowa: zranić
Część mowy/forma fleksyjna:
zrańże 16Forma podstawowa: zranić
Część mowy/forma fleksyjna:
zrasta 7Forma podstawowa: zrastać
Część mowy/forma fleksyjna:
zrasza 6Forma podstawowa: zraszać
Część mowy/forma fleksyjna:
zrazie 6Forma podstawowa: zraz
Opis: w ogrodnictwie: tzw. komponent szczepienia, część szlachetnej rośliny (zazwyczaj jednoroczny pęd), którą naszczepia się na podkładce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zrazik 7Opis: kotlet z mięsa w kawałku lub mięsa mielonego, podsmażanego i duszonego z dodatkiem warzyw i przypraw.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zrazom 7Forma podstawowa: zraz
Opis: w ogrodnictwie: tzw. komponent szczepienia, część szlachetnej rośliny (zazwyczaj jednoroczny pęd), którą naszczepia się na podkładce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zraźmy 16Forma podstawowa: zrazić
Część mowy/forma fleksyjna:
zrażać 15Część mowy/forma fleksyjna:
zrażam 11Forma podstawowa: zrażać
Część mowy/forma fleksyjna:
zrażań 16Forma podstawowa: zrażać
zrażeń 16Forma podstawowa: zrażenie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zrąbał 14Forma podstawowa: zrąbać
Część mowy/forma fleksyjna:
zrąbie 12Forma podstawowa: zrąbać
Część mowy/forma fleksyjna:
zrąbię 16Forma podstawowa: zrąbać
Część mowy/forma fleksyjna:
zrąbuj 16Forma podstawowa: zrąbywać
Część mowy/forma fleksyjna:
zrąbże 16Forma podstawowa: zrąbać
Część mowy/forma fleksyjna:
zredlą 12Forma podstawowa: zredlić
Część mowy/forma fleksyjna:
zredli 8Forma podstawowa: zredlić
Część mowy/forma fleksyjna:
zrębem 13Forma podstawowa: zrąb
Opis: główna część kostrukcji budynków z drewna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zręb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zrębic 13Forma podstawowa: zrębice
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zrębie 12Forma podstawowa: zrąb
Opis: główna część kostrukcji budynków z drewna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zręb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zrębki 13Forma podstawowa: zrębek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zrębna 12Forma podstawowa: zrębny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zrębny 13Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zrębom 13Forma podstawowa: zrąb
Opis: główna część kostrukcji budynków z drewna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zrębów 16Forma podstawowa: zręb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zrobią 12Forma podstawowa: zrobić
Część mowy/forma fleksyjna:
zrobię 12Forma podstawowa: zrobić
Część mowy/forma fleksyjna:
zrobom 9Forma podstawowa: zroby
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zrobów 12Forma podstawowa: zroby
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zrodzą 11Forma podstawowa: zrodzić
Opis: o roślinie, glebie (ziemi, także przen. jako kraju, narodzie): przynieść owoce, plony
Część mowy/forma fleksyjna:
zrodzę 11Forma podstawowa: zrodzić
Opis: o roślinie, glebie (ziemi, także przen. jako kraju, narodzie): przynieść owoce, plony
Część mowy/forma fleksyjna:
zroluj 11Forma podstawowa: zrolować
Część mowy/forma fleksyjna:
zrosić 11Część mowy/forma fleksyjna:
zrosła 8Forma podstawowa: zrosły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: zrosnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zrosłą 12Forma podstawowa: zrosły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zrosło 8Forma podstawowa: zrosnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zrosły 9Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: zrosnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zrosną 10Forma podstawowa: zrosnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zrostu 9Forma podstawowa: zrost
Opis: w językoznwstwie: derywat złożony.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zrosty 8Forma podstawowa: zrost
Opis: w językoznwstwie: derywat złożony.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zroszę 10Forma podstawowa: zrosić
Część mowy/forma fleksyjna:
zrośli 11Forma podstawowa: zrosły
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: zrosnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zrośmy 12Forma podstawowa: zrosić
Część mowy/forma fleksyjna:
zrozum 9Forma podstawowa: zrozumieć
Część mowy/forma fleksyjna:
zróbże 16Forma podstawowa: zrobić
Część mowy/forma fleksyjna:
zrucać 14Część mowy/forma fleksyjna:
zrucań 15Forma podstawowa: zrucać
zrugać 15Część mowy/forma fleksyjna:
zrugaj 12Forma podstawowa: zrugać
Część mowy/forma fleksyjna:
zrugał 12Forma podstawowa: zrugać
Część mowy/forma fleksyjna:
zrugam 11Forma podstawowa: zrugać
Część mowy/forma fleksyjna:
zrusza 8Forma podstawowa: zruszać
Część mowy/forma fleksyjna:
zruszą 12Forma podstawowa: zruszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zrycia 8Forma podstawowa: zryć
Opis: poprzez rycie wyżłobić wgłębienia w podłożu.
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
zryjże 13Forma podstawowa: zryć
Opis: poprzez rycie wyżłobić wgłębienia w podłożu.
Część mowy/forma fleksyjna:
zryłam 10Forma podstawowa: zryć
Opis: poprzez rycie wyżłobić wgłębienia w podłożu.
Część mowy/forma fleksyjna:
zryłaś 13Forma podstawowa: zryć
Opis: poprzez rycie wyżłobić wgłębienia w podłożu.
Część mowy/forma fleksyjna:
zryłby 12Forma podstawowa: zryć
Opis: poprzez rycie wyżłobić wgłębienia w podłożu.
Część mowy/forma fleksyjna:
zryłem 10Forma podstawowa: zryć
Opis: poprzez rycie wyżłobić wgłębienia w podłożu.
Część mowy/forma fleksyjna:
zryłeś 13Forma podstawowa: zryć
Opis: poprzez rycie wyżłobić wgłębienia w podłożu.
Część mowy/forma fleksyjna:
zrypać 13Część mowy/forma fleksyjna:
zrypie 8Forma podstawowa: zrypać
Część mowy/forma fleksyjna:
zrypię 12Forma podstawowa: zrypać
Część mowy/forma fleksyjna:
zrypmy 10Forma podstawowa: zrypać
Część mowy/forma fleksyjna:
zrywać 12Część mowy/forma fleksyjna:
zrywaj 9Forma podstawowa: zrywać
Część mowy/forma fleksyjna:
zrywak 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zrywam 8Forma podstawowa: zrywać
Część mowy/forma fleksyjna:
zrywie 7Forma podstawowa: zryw
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zrywka 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zrywką 12Forma podstawowa: zrywka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zrywkę 12Forma podstawowa: zrywka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zrywki 8Forma podstawowa: zrywka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zrywko 8Forma podstawowa: zrywka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zrywna 7Forma podstawowa: zrywny
Opis: taki, który jest chętny do czegoś, działa gwałtownie, spontanicznie, o człowieku.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zrywną 11Forma podstawowa: zrywny
Opis: taki, który jest chętny do czegoś, działa gwałtownie, spontanicznie, o człowieku.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zrzedł 9Forma podstawowa: zrzednąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zrzekł 9Forma podstawowa: zrzec
Część mowy/forma fleksyjna:
zrzesz 6Forma podstawowa: zrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zrzeszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zrzezu 8Forma podstawowa: zrzez
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zrzezy 7Forma podstawowa: zrzez
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zrzęda 11Opis: osoba, która dużo narzeka, zrzędzi.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zrzędą 15Forma podstawowa: zrzęda
Opis: osoba, która dużo narzeka, zrzędzi.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zrzędo 11Forma podstawowa: zrzęda
Opis: osoba, która dużo narzeka, zrzędzi.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zrzucą 13Forma podstawowa: zrzucić
Część mowy/forma fleksyjna:
zrzucę 13Forma podstawowa: zrzucić
Część mowy/forma fleksyjna:
zrzuta 9Opis: składka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zrzuto 9Forma podstawowa: zrzuta
Opis: składka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zrzutu 11Forma podstawowa: zrzut
Opis: kontrolowane wypuszczenie ze zbiornika (np. retencyjnego lub ściekowego) dużej ilości wody lub innej cieczy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zrzuty 10Forma podstawowa: zrzut
Opis: kontrolowane wypuszczenie ze zbiornika (np. retencyjnego lub ściekowego) dużej ilości wody lub innej cieczy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zrzyna 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zrzynać
Część mowy/forma fleksyjna:
zrzynu 9Forma podstawowa: zrzyn
Opis: produkt uboczny cięcia drewna, odpad przemysłu drzewiarskiego, liche deski.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zrzyny 8Forma podstawowa: zrzyn
Opis: produkt uboczny cięcia drewna, odpad przemysłu drzewiarskiego, liche deski.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zsadza 7Forma podstawowa: zsadzać
Część mowy/forma fleksyjna:
zsadzą 11Forma podstawowa: zsadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zsadzę 11Forma podstawowa: zsadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zsącza 11Forma podstawowa: zsączać
Część mowy/forma fleksyjna:
zsączą 15Forma podstawowa: zsączyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zsączę 15Forma podstawowa: zsączyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zsączy 12Forma podstawowa: zsączyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zsiadł 9Forma podstawowa: zsiąść
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zsieść
Część mowy/forma fleksyjna:
zsiądę 15Forma podstawowa: zsiąść
Część mowy/forma fleksyjna:
zsiąść 19Część mowy/forma fleksyjna:
zsiekę 11Forma podstawowa: zsiec
Część mowy/forma fleksyjna:
zsikać 12Część mowy/forma fleksyjna:
zsikaj 9Forma podstawowa: zsikać
Część mowy/forma fleksyjna:
zsikał 9Forma podstawowa: zsikać
Część mowy/forma fleksyjna:
zsikań 13Forma podstawowa: zsikać
zsiura 8Forma podstawowa: zsiurać
zsumuj 13Forma podstawowa: zsumować
Część mowy/forma fleksyjna:
zsunąć 17Część mowy/forma fleksyjna:
zsunął 14Forma podstawowa: zsunąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zsunie 8Forma podstawowa: zsunąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zsuńże 18Forma podstawowa: zsunąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zsuszą 12Forma podstawowa: zsuszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zsuszę 12Forma podstawowa: zsuszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zsuwać 13Część mowy/forma fleksyjna:
zsuwaj 10Forma podstawowa: zsuwać
Część mowy/forma fleksyjna:
zsuwam 9Forma podstawowa: zsuwać
Część mowy/forma fleksyjna:
zsuwem 9Forma podstawowa: zsuw
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zsuwie 8Forma podstawowa: zsuw
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zsuwów 12Forma podstawowa: zsuw
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zsycha 10Forma podstawowa: zsychać
Opis: stawać się suchym.
Część mowy/forma fleksyjna:
zsyłaj 11Forma podstawowa: zsyłać
Część mowy/forma fleksyjna:
zsyłał 11Forma podstawowa: zsyłać
Część mowy/forma fleksyjna:
zsyłań 15Forma podstawowa: zsyłać
zsyłce 10Forma podstawowa: zsyłka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zsyłek 10Forma podstawowa: zsyłka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zsyłka 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zsyłką 14Forma podstawowa: zsyłka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zsyłki 10Forma podstawowa: zsyłka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zsyłko 10Forma podstawowa: zsyłka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zsypał 10Forma podstawowa: zsypać
Część mowy/forma fleksyjna:
zsypią 12Forma podstawowa: zsypać
Część mowy/forma fleksyjna:
zsypie 8Forma podstawowa: zsyp
Opis: miejsce w wielopiętrowym budynku wielorodzinnym, składające się z szybu i co najmniej jednej komory na odpady, służące do usuwania śmieci z poszczególnych pięter.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zsypać
Część mowy/forma fleksyjna:
zsypię 12Forma podstawowa: zsypać
Część mowy/forma fleksyjna:
zsypmy 10Forma podstawowa: zsypać
Część mowy/forma fleksyjna:
zsypna 8Forma podstawowa: zsypny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zsypną 12Forma podstawowa: zsypny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zsypni 8Forma podstawowa: zsypnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zsypny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zsypom 9Forma podstawowa: zsyp
Opis: miejsce w wielopiętrowym budynku wielorodzinnym, składające się z szybu i co najmniej jednej komory na odpady, służące do usuwania śmieci z poszczególnych pięter.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zsypów 12Forma podstawowa: zsyp
Opis: miejsce w wielopiętrowym budynku wielorodzinnym, składające się z szybu i co najmniej jednej komory na odpady, służące do usuwania śmieci z poszczególnych pięter.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zsypuj 12Forma podstawowa: zsypywać
Część mowy/forma fleksyjna:
zszedł 9Forma podstawowa: zejść
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zniść
Część mowy/forma fleksyjna:
zszyją 13Forma podstawowa: zszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zszyję 13Forma podstawowa: zszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zszyły 10Forma podstawowa: zszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zszyte 8Forma podstawowa: zszyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zszyty 9Forma podstawowa: zszyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zszywa 7Forma podstawowa: zszywać
Część mowy/forma fleksyjna:
zubaża 14Forma podstawowa: zubażać
Część mowy/forma fleksyjna:
zubożą 18Forma podstawowa: zubożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zubożę 18Forma podstawowa: zubożyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zubrem 11Forma podstawowa: zubr
zubrów 14Forma podstawowa: zubr
zuchem 12Forma podstawowa: zuch
Opis: członek najmłodszej grupy metodycznej w organizacji harcerskiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zuchom 12Forma podstawowa: zuch
Opis: członek najmłodszej grupy metodycznej w organizacji harcerskiej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zuchy
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zujach 13Forma podstawowa: zuja
zujami 11Forma podstawowa: zuja
zumbie 11Forma podstawowa: zumba
zupaka 10Forma podstawowa: zupak
Opis: lekceważąco: podoficer, który jest nikim (służy w wojsku za zupę).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zupina 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zupino 9Forma podstawowa: zupina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zupiny 10Forma podstawowa: zupina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zupkom 11Forma podstawowa: zupka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zupnej 11Forma podstawowa: zupny
Opis: związany z zupą, odnoszący się do zupy (często z odcieniem żartobliwym).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zurnie 8Forma podstawowa: zurna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zurnom 9Forma podstawowa: zurna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zużyci 14Forma podstawowa: zużyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: zużyty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zużyją 19Forma podstawowa: zużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zużyje 15Forma podstawowa: zużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zużyję 19Forma podstawowa: zużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zużyli 14Forma podstawowa: zużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zużyło 15Forma podstawowa: zużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zużyły 16Forma podstawowa: zużyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zużyta 14Forma podstawowa: zużyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zużyty 15Forma podstawowa: zużyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zwabem 9Forma podstawowa: zwab
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwabia 8Forma podstawowa: zwabiać
Część mowy/forma fleksyjna:
zwabić 13Część mowy/forma fleksyjna:
zwabie 8Forma podstawowa: zwab
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwabmy 10Forma podstawowa: zwabić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwabom 9Forma podstawowa: zwab
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwadzę 11Forma podstawowa: zwadzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwalaj 9Forma podstawowa: zwalać
Część mowy/forma fleksyjna:
zwaleń 13Forma podstawowa: zwalić
zwalmy 9Forma podstawowa: zwalić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwalże 11Forma podstawowa: zwalić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwałam 9Forma podstawowa: zwać
Część mowy/forma fleksyjna:
zwałce 9Forma podstawowa: zwałka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwałek 9Forma podstawowa: zwałka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwałem 9Forma podstawowa: zwał
Opis: stos czegoś, duża ilość czegoś zwalonego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwałeś 12Forma podstawowa: zwać
Część mowy/forma fleksyjna:
zwałka 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwałkę 13Forma podstawowa: zwałka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwałki 9Forma podstawowa: zwałka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwałko 9Forma podstawowa: zwałka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwałom 9Forma podstawowa: zwać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zwał
Opis: stos czegoś, duża ilość czegoś zwalonego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwałów 12Forma podstawowa: zwał
Opis: stos czegoś, duża ilość czegoś zwalonego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwanie 6Forma podstawowa: zwać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
zwanym 8Forma podstawowa: zwać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zwarci 7Forma podstawowa: zewrzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zwarli 7Forma podstawowa: zewrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zwarła 8Forma podstawowa: zewrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zwarło 8Forma podstawowa: zewrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zwarta 7Forma podstawowa: zewrzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zwartą 11Forma podstawowa: zewrzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zwarto 7Forma podstawowa: zewrzeć
Opis: tak, że elementy składowe znajdują się blisko siebie.
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zwarty
Opis: tak, że elementy składowe znajdują się blisko siebie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
zwarzę 10Forma podstawowa: zwarzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zwarże 10Forma podstawowa: zwarża
zwarży 11Forma podstawowa: zwarża
zważaj 12Forma podstawowa: zważać
Część mowy/forma fleksyjna:
zważał 12Forma podstawowa: zważać
Część mowy/forma fleksyjna:
zważań 16Forma podstawowa: zważać
zważeń 16Forma podstawowa: zważenie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zważmy 12Forma podstawowa: zważyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zważył 13Forma podstawowa: zważyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zwełni 8Forma podstawowa: zwełnić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwędzi 11Forma podstawowa: zwędzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwęglą 17Forma podstawowa: zwęglić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwęglę 17Forma podstawowa: zwęglić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwęgli 13Forma podstawowa: zwęglić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwęszy 11Forma podstawowa: zwęszyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zwęzić 15Część mowy/forma fleksyjna:
zwęził 12Forma podstawowa: zwęzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwęźmy 20Forma podstawowa: zwęzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwęźże 22Forma podstawowa: zwęzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwężać 19Część mowy/forma fleksyjna:
zwężaj 16Forma podstawowa: zwężać
Część mowy/forma fleksyjna:
zwężał 16Forma podstawowa: zwężać
Część mowy/forma fleksyjna:
zwężek 15Forma podstawowa: zwężka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwężki 15Forma podstawowa: zwężka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwężko 15Forma podstawowa: zwężka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwiadu 9Forma podstawowa: zwiad
Opis: zbieranie o czymś lub o kimś informacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwiała 8Forma podstawowa: zwiać
Część mowy/forma fleksyjna:
zwiały 9Forma podstawowa: zwiać
Część mowy/forma fleksyjna:
zwiana 6Forma podstawowa: zwiać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zwianą 10Forma podstawowa: zwiać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zwiądł 13Forma podstawowa: zwiędnąć
Opis: o człowieku: zestarzeć się w widoczny przede wszystkim na skórze sposób.
Część mowy/forma fleksyjna:
zwiążę 18Forma podstawowa: związać
Opis: połączyć końce czegoś za pomocą węzła
Część mowy/forma fleksyjna:
zwicia 7Forma podstawowa: zwić
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
zwicie 7Forma podstawowa: zwit
Opis: potężny zwitek - rulon, rolka czegoś zwiniętego razem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwidom 8Forma podstawowa: zwid
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwiduj 11Forma podstawowa: zwidywać
Część mowy/forma fleksyjna:
zwidzą 11Forma podstawowa: zwidzieć
Część mowy/forma fleksyjna:
zwidzę 11Forma podstawowa: zwidzieć
Część mowy/forma fleksyjna:
zwidzi 7Forma podstawowa: zwidzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwiedz 7Forma podstawowa: zwiedzieć
Część mowy/forma fleksyjna:
zwieją 12Forma podstawowa: zwiać
Część mowy/forma fleksyjna:
zwieje 8Forma podstawowa: zwiać
Część mowy/forma fleksyjna:
zwieję 12Forma podstawowa: zwiać
Część mowy/forma fleksyjna:
zwierz 6Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zwierzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zwiesi 6Forma podstawowa: zwiesić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwiesz 6Forma podstawowa: zwać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zwiedzieć
Część mowy/forma fleksyjna:
zwieść 15Część mowy/forma fleksyjna:
zwiewa 6Forma podstawowa: zwiewać
Część mowy/forma fleksyjna:
zwiezd 7Forma podstawowa: zwiezda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwieźć 19Część mowy/forma fleksyjna:
zwięzu 12Forma podstawowa: zwięz
zwijał 10Forma podstawowa: zwijać
Część mowy/forma fleksyjna:
zwijań 14Forma podstawowa: zwijać
zwijka 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwijką 13Forma podstawowa: zwijka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwijkę 13Forma podstawowa: zwijka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwijko 9Forma podstawowa: zwijka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwijmy 10Forma podstawowa: zwać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zwić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwijże 12Forma podstawowa: zwać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zwić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwilżą 15Forma podstawowa: zwilżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zwilżę 15Forma podstawowa: zwilżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zwiłem 9Forma podstawowa: zwić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwiłeś 12Forma podstawowa: zwić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwinąć 15Część mowy/forma fleksyjna:
zwinął 12Forma podstawowa: zwinąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zwinek 7Forma podstawowa: zwinka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwinkę 11Forma podstawowa: zwinka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwinki 7Forma podstawowa: zwinka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwinna 6Forma podstawowa: zwinny
Opis: szybki, sprawny, zgrabny w poruszaniu się.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zwinną 10Forma podstawowa: zwinny
Opis: szybki, sprawny, zgrabny w poruszaniu się.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zwinny 7Opis: szybki, sprawny, zgrabny w poruszaniu się.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zwiodą 11Forma podstawowa: zwieść
Część mowy/forma fleksyjna:
zwiódł 13Forma podstawowa: zwieść
Część mowy/forma fleksyjna:
zwisać 11Część mowy/forma fleksyjna:
zwisał 8Forma podstawowa: zwisać
Część mowy/forma fleksyjna:
zwisań 12Forma podstawowa: zwisać
zwisła 8Forma podstawowa: zwisnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zwisłe 8Forma podstawowa: zwisły
Opis: taki, który zwisa, zwiesza się, obwisa, opada.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zwisło 8Forma podstawowa: zwisły
Opis: taki, który zwisa, zwiesza się, obwisa, opada.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Forma podstawowa: zwisnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zwisnę 10Forma podstawowa: zwisnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zwisom 7Forma podstawowa: zwis
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwisów 10Forma podstawowa: zwis
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwitej 9Forma podstawowa: zwić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zwitkę 12Forma podstawowa: zwitka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwitki 8Forma podstawowa: zwitek
Opis: rulon, rolka czegoś zwiniętego razem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zwitka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwitku 10Forma podstawowa: zwitek
Opis: rulon, rolka czegoś zwiniętego razem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwlecz 8Forma podstawowa: zwlec
Część mowy/forma fleksyjna:
zwleka 8Forma podstawowa: zwlekać
Część mowy/forma fleksyjna:
zwloką 12Forma podstawowa: zwlec
Część mowy/forma fleksyjna:
zwlokę 12Forma podstawowa: zwlec
Część mowy/forma fleksyjna:
zwłoce 9Forma podstawowa: zwłoka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwłoką 13Forma podstawowa: zwłoka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwłokę 13Forma podstawowa: zwłoka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwłoki 9Forma podstawowa: zwłok
Opis: przen. człowiek bardzo zmęczony, pijany lub na kacu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zwłoka
Opis: przen. człowiek bardzo zmęczony, pijany lub na kacu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwodem 8Forma podstawowa: zwód
Opis: element instalacji odgromowej, służący bezpośredniemu przyjęciu wyładowań piorunowych i odprowadzeniu do ziemi prądu wyładowania o natężeniu rzędu kilkunastu tysięcy amperów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwodzą 11Forma podstawowa: zwodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwodzę 11Forma podstawowa: zwodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwodzi 7Forma podstawowa: zwodzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwoiła 8Forma podstawowa: zwoić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwoiło 8Forma podstawowa: zwoić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwoisz 6Forma podstawowa: zwoić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwojak 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwojąc 13Forma podstawowa: zwoić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
zwojem 9Forma podstawowa: zwój
Opis: pierwotna postać książki, kształt zwiniętego papieru, pergaminu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwojuj 12Forma podstawowa: zwojować
Część mowy/forma fleksyjna:
zwolni 7Forma podstawowa: zwolnić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwołać 13Część mowy/forma fleksyjna:
zwołaj 10Forma podstawowa: zwołać
Część mowy/forma fleksyjna:
zwołań 14Forma podstawowa: zwołanie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zworce 7Forma podstawowa: zworka
Opis: w elektronice - element składający się z połączonych styków elektrycznych, które mogą zostać zwarte, aby ustawić lub dopasować płytę obwodów drukowanych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zworek 7Forma podstawowa: zworka
Opis: w elektronice - element składający się z połączonych styków elektrycznych, które mogą zostać zwarte, aby ustawić lub dopasować płytę obwodów drukowanych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zworka 7Opis: w elektronice - element składający się z połączonych styków elektrycznych, które mogą zostać zwarte, aby ustawić lub dopasować płytę obwodów drukowanych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zworkę 11Forma podstawowa: zworka
Opis: w elektronice - element składający się z połączonych styków elektrycznych, które mogą zostać zwarte, aby ustawić lub dopasować płytę obwodów drukowanych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zworko 7Forma podstawowa: zworka
Opis: w elektronice - element składający się z połączonych styków elektrycznych, które mogą zostać zwarte, aby ustawić lub dopasować płytę obwodów drukowanych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zworom 7Forma podstawowa: zwór
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwozem 7Forma podstawowa: zwóz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwozie 6Forma podstawowa: zwóz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwozów 10Forma podstawowa: zwóz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwoźmy 16Forma podstawowa: zwozić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwójce 13Forma podstawowa: zwójka
Opis: motyl nocny z rodziny zwójkowatych, którego gąsienice są szkodnikami drzew.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwójek 13Forma podstawowa: zwójki
Opis: zwójkowate, Tortricidae – rodzina małych motyli aktywnych o zmierzchu i w nocy, gąsienice wielu gatunków zwijają za pomocą przędzy liście roślin, na których żerują - stąd wzięła się nazwa tych motyli
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwójką 17Forma podstawowa: zwójka
Opis: motyl nocny z rodziny zwójkowatych, którego gąsienice są szkodnikami drzew.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwójkę 17Forma podstawowa: zwójka
Opis: motyl nocny z rodziny zwójkowatych, którego gąsienice są szkodnikami drzew.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwójki 13Forma podstawowa: zwójka
Opis: motyl nocny z rodziny zwójkowatych, którego gąsienice są szkodnikami drzew.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwójko 13Forma podstawowa: zwójka
Opis: motyl nocny z rodziny zwójkowatych, którego gąsienice są szkodnikami drzew.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwójmy 14Forma podstawowa: zwoić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwózek 11Forma podstawowa: zwózka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwózka 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwózkę 15Forma podstawowa: zwózka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwózko 11Forma podstawowa: zwózka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwrotu 9Forma podstawowa: zwrot
Opis: skręt, obrót, zwrócenie się.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwroty 8Forma podstawowa: zwrot
Opis: skręt, obrót, zwrócenie się.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwróci 11Forma podstawowa: zwrócić
Część mowy/forma fleksyjna:
zwydrz 8Forma podstawowa: zwydrzyć
zwykle 9Opis: zazwyczaj, najczęściej.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
zwykli 9Forma podstawowa: zwykły
Opis: taki, w którym z łatwością można rozpoznać kogoś lub coś, choć to rozpoznanie może być zaskoczeniem, taki, który jest właśnie tym, a nie czymś innym.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: zwyknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zwykła 10Forma podstawowa: zwykły
Opis: taki, w którym z łatwością można rozpoznać kogoś lub coś, choć to rozpoznanie może być zaskoczeniem, taki, który jest właśnie tym, a nie czymś innym.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zwykłą 14Forma podstawowa: zwykły
Opis: taki, w którym z łatwością można rozpoznać kogoś lub coś, choć to rozpoznanie może być zaskoczeniem, taki, który jest właśnie tym, a nie czymś innym.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zwykło 10Forma podstawowa: zwykły
Opis: taki, w którym z łatwością można rozpoznać kogoś lub coś, choć to rozpoznanie może być zaskoczeniem, taki, który jest właśnie tym, a nie czymś innym.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Forma podstawowa: zwyknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zwykły 11Opis: taki, w którym z łatwością można rozpoznać kogoś lub coś, choć to rozpoznanie może być zaskoczeniem, taki, który jest właśnie tym, a nie czymś innym.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: zwyknąć
Opis: taki, w którym z łatwością można rozpoznać kogoś lub coś, choć to rozpoznanie może być zaskoczeniem, taki, który jest właśnie tym, a nie czymś innym.
Część mowy/forma fleksyjna:
zwyżce 12Forma podstawowa: zwyżka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwyżek 12Forma podstawowa: zwyżka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwyżką 16Forma podstawowa: zwyżka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwyżkę 16Forma podstawowa: zwyżka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zwyższ 11Forma podstawowa: zwyższyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zydlom 10Forma podstawowa: zydel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zygali 10Forma podstawowa: zygać
Część mowy/forma fleksyjna:
zygały 12Forma podstawowa: zygać
Część mowy/forma fleksyjna:
zygasz 9Forma podstawowa: zygać
Część mowy/forma fleksyjna:
zygnem 10Forma podstawowa: zygnema
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zygotę 14Forma podstawowa: zygota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zygoza 9
zygozę 13Forma podstawowa: zygoza
zymaza 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zymazę 12Forma podstawowa: zymaza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zymazy 9Forma podstawowa: zymaza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zyrtec 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zyskaj 10Forma podstawowa: zyskać
Część mowy/forma fleksyjna:
zyskam 9Forma podstawowa: zyskać
Część mowy/forma fleksyjna:
zyskań 14Forma podstawowa: zyskać
zyskom 9Forma podstawowa: zysk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zysków 12Forma podstawowa: zysk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zyskuj 12Forma podstawowa: zyskiwać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zyskować
Część mowy/forma fleksyjna:
zysowi 7Forma podstawowa: zys
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zyzami 8Forma podstawowa: zyz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zziają 12Forma podstawowa: zziajać
Część mowy/forma fleksyjna:
zziaję 12Forma podstawowa: zziajać
Część mowy/forma fleksyjna:
zziąbł 14Forma podstawowa: zziębnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zzucia 9Forma podstawowa: zzuć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
zzuciu 11Forma podstawowa: zzuć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
zzułam 11Forma podstawowa: zzuć
Część mowy/forma fleksyjna:
zzułaś 14Forma podstawowa: zzuć
Część mowy/forma fleksyjna:
zzułby 13Forma podstawowa: zzuć
Część mowy/forma fleksyjna:
zzutej 11Forma podstawowa: zzuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zzutym 11Forma podstawowa: zzuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zzuwać 13Część mowy/forma fleksyjna:
zzuwał 10Forma podstawowa: zzuwać
Część mowy/forma fleksyjna:
zzuwam 9Forma podstawowa: zzuwać
Część mowy/forma fleksyjna:
zzuwań 14Forma podstawowa: zzuwać
zżarci 11Forma podstawowa: zeżreć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zżarli 11Forma podstawowa: zeżreć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżarły 13Forma podstawowa: zeżreć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżarta 11Forma podstawowa: zeżreć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zżarto 11Forma podstawowa: zeżreć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżarzą 14Forma podstawowa: zżarzyć
zżerać 15Część mowy/forma fleksyjna:
zżeram 11Forma podstawowa: zżerać
Część mowy/forma fleksyjna:
zżerań 16Forma podstawowa: zżerać
zżęcia 15Forma podstawowa: zżąć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
zżęłam 17Forma podstawowa: zżąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżęłaś 20Forma podstawowa: zżąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżętej 17Forma podstawowa: zżąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zżucia 13Forma podstawowa: zżuć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
zżujmy 16Forma podstawowa: zżuć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżujże 18Forma podstawowa: zżuć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżutej 15Forma podstawowa: zżuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zżutym 15Forma podstawowa: zżuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zżuwać 17Część mowy/forma fleksyjna:
zżuwał 14Forma podstawowa: zżuwać
Część mowy/forma fleksyjna:
zżuwam 13Forma podstawowa: zżuwać
Część mowy/forma fleksyjna:
zżydzą 16Forma podstawowa: zżydzić
zżydzę 16Forma podstawowa: zżydzić
zżyjże 17Forma podstawowa: zżyć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżymaj 14Forma podstawowa: zżymać
Część mowy/forma fleksyjna:
zżymał 14Forma podstawowa: zżymać
Część mowy/forma fleksyjna:
zżymam 13Forma podstawowa: zżymać
Część mowy/forma fleksyjna:
zżymań 18Forma podstawowa: zżymać
zżymnę 16Forma podstawowa: zżymnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
zżynaj 13Forma podstawowa: zżynać
Część mowy/forma fleksyjna:
zżynał 13Forma podstawowa: zżynać
Część mowy/forma fleksyjna:
zżynań 17Forma podstawowa: zżynać
zżytej 14Forma podstawowa: zżyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
zżywał 13Forma podstawowa: zżywać
Część mowy/forma fleksyjna:
zżywam 12Forma podstawowa: zżywać
Część mowy/forma fleksyjna:

Wyrazy na literę z o długości 7

zababrz 11Forma podstawowa: zababrać
Część mowy/forma fleksyjna:
zabagni 11Forma podstawowa: zabagnić
Część mowy/forma fleksyjna:
zabasuj 13Forma podstawowa: zabasować
Część mowy/forma fleksyjna:
zabawce 10Forma podstawowa: zabawca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
zabawia 9Forma podstawowa: zabawiać
Część mowy/forma fleksyjna:
zabawią 13Forma podstawowa: zabawić
Część mowy/forma fleksyjna:
zabawić 14Część mowy/forma fleksyjna:
zabawie 9Forma podstawowa: zabawa
Opis: to, że ktoś zachowuje się niepoważnie, nieodpowiedzialnie, robi coś bez kwalifikacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zabawa
Opis: to, że ktoś zachowuje się niepoważnie, nieodpowiedzialnie, robi coś bez kwalifikacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zabawką 14Forma podstawowa: zabawka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zabawki 10Forma podstawowa: zabawka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zabawną 13Forma podstawowa: zabawny
Opis: taki, który potrafi zabawić, rozbawić innych.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zabawne 9Forma podstawowa: zabawny
Opis: taki, który potrafi zabawić, rozbawić innych.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zabawny 10Opis: taki, który potrafi zabawić, rozbawić innych.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
zabeczą 14Forma podstawowa: zabeczeć
Część mowy/forma fleksyjna:
zabełce 12Forma podstawowa: zabełtać
zabębni 15Forma podstawowa: zabębnić
Część mowy/forma fleksyjna:
zabiale 10Forma podstawowa: zabiał
Opis: wodny roztwór cukru, używany w przemyśle spożywczym do zabielania.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zabicia 10Forma podstawowa: zabicie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zabić
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
zabiciu 12Forma podstawowa: zabicie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zabiedź 18Forma podstawowa: zabiedzić
Część mowy/forma fleksyjna:
zabiegi 11Forma podstawowa: zabieg
Opis: każde działanie, które jest podejmowane dla osiągnięcia określonego celu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zabiegu 13Forma podstawowa: zabieg
Opis: każde działanie, które jest podejmowane dla osiągnięcia określonego celu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zabielą 14Forma podstawowa: zabielić
Część mowy/forma fleksyjna:
zabielę 14Forma podstawowa: zabielić
Część mowy/forma fleksyjna:
zabieli 10Forma podstawowa: zabiele
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zabielić
Część mowy/forma fleksyjna:
zabierz 9Forma podstawowa: zabrać
Część mowy/forma fleksyjna:
zabijać 16Część mowy/forma fleksyjna:
zabijaj 13Forma podstawowa: zabijać
Część mowy/forma fleksyjna:
zabijak 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zabijka 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zabijkę 16Forma podstawowa: zabijka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zabijki 12Forma podstawowa: zabijka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zabijko 12Forma podstawowa: zabijka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zabijmy 13Forma podstawowa: zabić
Część mowy/forma fleksyjna:
zabiłam 12Forma podstawowa: zabić
Część mowy/forma fleksyjna:
zabiłby 14Forma podstawowa: zabić
Część mowy/forma fleksyjna:
zabiłem 12Forma podstawowa: zabić
Część mowy/forma fleksyjna:
zabiłeś 15Forma podstawowa: zabić
Część mowy/forma fleksyjna:
zabiorę 13Forma podstawowa: zabrać
Część mowy/forma fleksyjna:
zabioru 11Forma podstawowa: zabiór
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zabiory 10Forma podstawowa: zabiór
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zabisuj 13Forma podstawowa: zabisować
Część mowy/forma fleksyjna:
zabitka 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zabitkę 15Forma podstawowa: zabitka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zabitki 11Forma podstawowa: zabitka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zabitko 11Forma podstawowa: zabitka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zabitym 12Forma podstawowa: zabita
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zabłocą 16Forma podstawowa: zabłocić
Część mowy/forma fleksyjna:
zabłoci 12Forma podstawowa: zabłocie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zabobon 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zabodli 11Forma podstawowa: zabość
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: zabóść
Część mowy/forma fleksyjna:
zabojem 12Forma podstawowa: zabój
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zabojom 12Forma podstawowa: zabój
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zabojów 15Forma podstawowa: zabój
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zaboleć 15Część mowy/forma fleksyjna:
zaborcę 14Forma podstawowa: zaborca
Opis: państwo, które najechało na inne państwo, przywłaszczając sobie jego ziemie i podporządkowując sobie mieszkańców.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zaborów 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zabory
Opis: okupacja państwa polskiego przez Rosję, Austrię i Prusy, która trwała od 1772 do 1918 roku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zabór
Opis: fakt przywłaszczenia sobie czegoś przez kogoś, najczęściej w odniesieniu do silniejszego biorcy (władzy, administracji, wojska, grupy społecznej).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zaborze 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: zabór
Opis: fakt przywłaszczenia sobie czegoś przez kogoś, najczęściej w odniesieniu do silniejszego biorcy (władzy, administracji, wojska, grupy społecznej).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
zabójca 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik