Wyrazy na literę ż

Baza serwisu zawiera 12531 wyrazów na literę "ż" z podziałem na punktację poszczególnych słów.
Dla poszczególnych punktacji prezentowane jest nie więcej niż 1000 wyrazów w kolejności alfabetycznej. Słowa o większej liczbie liter niż 8 nie są wyświetlane.

4 literowe na ż   5 literowe na ż   6 literowe na ż   7 literowe na ż   8 literowe na ż   

Wyrazy na literę ż o długości 2

że 6Część mowy/forma fleksyjna:

Wyrazy na literę ż o długości 3

żak 8Opis: dawne określenie studenta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: dawne określenie studenta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żako
Opis: dawne określenie studenta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żal 8Opis: poczucie skruchy, negatywne emocje, pełne rozpamiętywania przeszłości, zwłaszcza swoich własnych złych uczynków.
Część mowy/forma fleksyjna:
żar 7Opis: silne uczucie, namiętność, nagłe emocje.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żary
Opis: silne uczucie, namiętność, nagłe emocje.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żąć 16Część mowy/forma fleksyjna:
żął 13Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żąp 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żel 8Opis: szczególny rodzaj układu koloidalnego, będący efektem koagulacji zolu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeń 13Forma podstawowa: żenąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żga 9Forma podstawowa: żgać
Część mowy/forma fleksyjna:
żmą 12Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żnę 11Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żon 7Forma podstawowa: żona
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żrę 11Forma podstawowa: zrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: żreć
Część mowy/forma fleksyjna:
żuł 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żup 10Forma podstawowa: żupa
Opis: miejsce wydobycia lub składowania soli.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żur 9Opis: zakwas używany do gotowania żurku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyj 10Forma podstawowa: żyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żyn 8
żab 9Forma podstawowa: żaba
Opis: żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi), zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od t
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żad 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żak 8Forma podstawowa: żaka
Opis: dawne określenie studenta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żal 8Forma podstawowa: żalić
Opis: poczucie skruchy, negatywne emocje, pełne rozpamiętywania przeszłości, zwłaszcza swoich własnych złych uczynków.
Część mowy/forma fleksyjna:
żen 7Forma podstawowa: żena
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeń 13Forma podstawowa: żenia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żenić
Część mowy/forma fleksyjna:
żer 7Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żet 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeż 11Forma podstawowa: żec
Część mowy/forma fleksyjna:
żęć 16Forma podstawowa: żąć
żmę 12Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żną 11Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żrą 11Forma podstawowa: zrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: żreć
Część mowy/forma fleksyjna:
żre 7Forma podstawowa: żreć
Część mowy/forma fleksyjna:
żuć 14Forma podstawowa: żucie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna:
żuj 11Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna:
żuk 10Opis: chrząszcz z rodziny żukowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: chrząszcz z rodziny żukowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żuki
Opis: chrząszcz z rodziny żukowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żul 10Opis: nadużywająca alkoholu osoba z marginesu społecznego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuł 11Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna:
żyć 13Forma podstawowa: życie
Opis: sfera jakiejś działalności, funkcjonowanie tej sfery lub uczestnictwo w niej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna:
żyd 9Opis: osoba chciwa, skąpa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żył 10Forma podstawowa: żyć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: żyła
Opis: osoba szczupła, sprawna fizycznie, witalna i energiczna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyr 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żyro
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyt 9Forma podstawowa: żyto
Opis: Secale – rodzaj roślin jednorocznych, dwuletnich lub wieloletnich z rodziny wiechlinowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyw 8Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: żywić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: żywy
Opis: taki, który cechuje kogoś żywego - pełnego energii.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik predykatywny

Wyrazy na literę ż o długości 4

żaba 10Opis: żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi), zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od t
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabą 14Forma podstawowa: żaba
Opis: żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi), zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od t
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabę 14Forma podstawowa: żaba
Opis: żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi), zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od t
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabo 10Forma podstawowa: żaba
Opis: żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi), zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od t
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żaby 11Forma podstawowa: żaba
Opis: żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi), zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od t
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żaba
Opis: żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi), zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od t
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
żacy 10Forma podstawowa: żak
Opis: dawne określenie studenta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żaka 9Forma podstawowa: żak
Opis: dawne określenie studenta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żaki 9Forma podstawowa: żak
Opis: dawne określenie studenta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: żaka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żaku 11Forma podstawowa: żak
Opis: dawne określenie studenta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żako
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żali 9Forma podstawowa: żale
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żanr 8Opis: "zapożyczenie (z ros.) używane na określenie gatunku literackiego (""gnere"")"
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarć 13Forma podstawowa: żarcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarł 10Forma podstawowa: zrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
żarn 8Forma podstawowa: żarna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żaru 10Forma podstawowa: żar
Opis: silne uczucie, namiętność, nagłe emocje.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarz 8Forma podstawowa: żarzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żąda 13Forma podstawowa: żądać
Część mowy/forma fleksyjna:
żądz 13Forma podstawowa: żądza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żąpi 13Forma podstawowa: żąp
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żbik 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żele 9Opis: instrument muzyczny z grupy idiofonów w postaci dwóch cienkich, okrągłych dysków, z uwypukleniem biegnącym koncentrycznie, wykonane są głównie ze stopów brązu i mosiądzu, występują w formach o różnej
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeli 9Forma podstawowa: żel
Opis: szczególny rodzaj układu koloidalnego, będący efektem koagulacji zolu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żele
Opis: instrument muzyczny z grupy idiofonów w postaci dwóch cienkich, okrągłych dysków, z uwypukleniem biegnącym koncentrycznie, wykonane są głównie ze stopów brązu i mosiądzu, występują w formach o różnej
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żełw 10Forma podstawowa: żełwa
żeni 8Forma podstawowa: żenia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeru 10Forma podstawowa: żer
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żery 9Forma podstawowa: żer
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żęli 13Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żęła 14Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żęły 15Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żęto 13Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żęty 14Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żgać 15Część mowy/forma fleksyjna:
żgaj 12Forma podstawowa: żgać
Część mowy/forma fleksyjna:
żgał 12Forma podstawowa: żgać
Część mowy/forma fleksyjna:
żgam 11Forma podstawowa: żgać
Część mowy/forma fleksyjna:
żgną 14Forma podstawowa: żgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żgnę 14Forma podstawowa: żgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żleb 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żłop 11Forma podstawowa: żłopać
Część mowy/forma fleksyjna:
żłób 16Forma podstawowa: żłobić
Opis: przenośnie o czasie, nieszczęściach, zgryzotach: powodować pojawianie się zmarszczek, bruzd.
Część mowy/forma fleksyjna:
Opis: rodzaj zazwyczaj drewnianego (dziś coraz częściej plastikowego) koryta na paszę o charakterystycznym przekroju w kształcie litery U używanego do podawania jedzenia dla większych zwierząt gospodarskic
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żmąc 14Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
żmie 9Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żmij 11Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: żmija
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żmin 9
żmud 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żnąc 13Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
żniw 8Forma podstawowa: żniwo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żołd 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żomp 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żoną 12Forma podstawowa: żona
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żony 9Forma podstawowa: żona
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żrąc 13Forma podstawowa: zrzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
Forma podstawowa: żreć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
żryj 11Forma podstawowa: żreć
Część mowy/forma fleksyjna:
żuaw 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuka 11Forma podstawowa: żuk
Opis: chrząszcz z rodziny żukowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuki 11Forma podstawowa: żuk
Opis: chrząszcz z rodziny żukowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuku 13Forma podstawowa: żuk
Opis: chrząszcz z rodziny żukowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żula 11Forma podstawowa: żul
Opis: nadużywająca alkoholu osoba z marginesu społecznego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żule 11Forma podstawowa: żul
Opis: nadużywająca alkoholu osoba z marginesu społecznego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
żuli 11Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: żul
Opis: nadużywająca alkoholu osoba z marginesu społecznego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuły 13Forma podstawowa: żuł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żupą 15Forma podstawowa: żupa
Opis: miejsce wydobycia lub składowania soli.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żupy 12Forma podstawowa: żupa
Opis: miejsce wydobycia lub składowania soli.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żury 11Forma podstawowa: żur
Opis: zakwas używany do gotowania żurku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuto 11Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna:
żuty 12Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żyda 10Forma podstawowa: żyd
Opis: osoba chciwa, skąpa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyle 10Forma podstawowa: żyła
Opis: osoba szczupła, sprawna fizycznie, witalna i energiczna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyła 11Opis: osoba szczupła, sprawna fizycznie, witalna i energiczna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyłą 15Forma podstawowa: żyła
Opis: osoba szczupła, sprawna fizycznie, witalna i energiczna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyłę 15Forma podstawowa: żyła
Opis: osoba szczupła, sprawna fizycznie, witalna i energiczna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żynu 11Forma podstawowa: żyn
żyny 10Forma podstawowa: żyn
żyra 9Forma podstawowa: żyro
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyto 10Opis: Secale – rodzaj roślin jednorocznych, dwuletnich lub wieloletnich z rodziny wiechlinowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żytu 12Forma podstawowa: żyto
Opis: Secale – rodzaj roślin jednorocznych, dwuletnich lub wieloletnich z rodziny wiechlinowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywa 9Forma podstawowa: żywy
Opis: taki, który cechuje kogoś żywego - pełnego energii.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żywą 13Forma podstawowa: żywy
Opis: taki, który cechuje kogoś żywego - pełnego energii.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żywe 9Forma podstawowa: żywy
Opis: taki, który cechuje kogoś żywego - pełnego energii.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żywi 9Forma podstawowa: żywić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: żywy
Opis: taki, który cechuje kogoś żywego - pełnego energii.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żywo 9Forma podstawowa: żywy
Opis: taki, który cechuje kogoś żywego - pełnego energii.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
żaba 10Opis: żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi), zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od t
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabą 14Forma podstawowa: żaba
Opis: żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi), zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od t
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabć 15Forma podstawowa: żabcia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabę 14Forma podstawowa: żaba
Opis: żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi), zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od t
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabi 10Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żabo 10Forma podstawowa: żaba
Opis: żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi), zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od t
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żadu 11Forma podstawowa: żad
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żady 10Forma podstawowa: żad
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żaka 9Forma podstawowa: żak
Opis: dawne określenie studenta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żako
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żaki 9Forma podstawowa: żak
Opis: dawne określenie studenta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
żako 9Forma podstawowa: żaka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żaku 11Forma podstawowa: żak
Opis: dawne określenie studenta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żalą 13Forma podstawowa: żalić
Część mowy/forma fleksyjna:
żale 9Forma podstawowa: żal
Opis: poczucie skruchy, negatywne emocje, pełne rozpamiętywania przeszłości, zwłaszcza swoich własnych złych uczynków.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żalę 13Forma podstawowa: żalić
Część mowy/forma fleksyjna:
żali 9Część mowy/forma fleksyjna: kublik
Forma podstawowa: żalić
Część mowy/forma fleksyjna:
żalu 11Forma podstawowa: żal
Opis: poczucie skruchy, negatywne emocje, pełne rozpamiętywania przeszłości, zwłaszcza swoich własnych złych uczynków.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarł 10Forma podstawowa: żreć
Część mowy/forma fleksyjna:
żart 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żary 9Forma podstawowa: żar
Opis: silne uczucie, namiętność, nagłe emocje.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żbik 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeby 11Część mowy/forma fleksyjna:
żela 9Forma podstawowa: żel
Opis: szczególny rodzaj układu koloidalnego, będący efektem koagulacji zolu.
żele 9Forma podstawowa: żel
Opis: szczególny rodzaj układu koloidalnego, będący efektem koagulacji zolu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelu 11Forma podstawowa: żel
Opis: szczególny rodzaj układu koloidalnego, będący efektem koagulacji zolu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeni 8Forma podstawowa: żenić
Część mowy/forma fleksyjna:
żera 8Forma podstawowa: żerać
Część mowy/forma fleksyjna:
żęci 13Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żęło 14Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żęta 13Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żętą 17Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żęte 13Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żgań 16Forma podstawowa: żgać
żmii 9Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: żmija
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żmud 12Forma podstawowa: żmuda
Opis: znój, trud, żmudna, ciężka praca.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żnie 8Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żnij 10Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żniw 8Forma podstawowa: żniwa
Opis: zbiór roślin uprawnych w okresie lata, głównie zbóż (m.in. żyta, pszenicy, jęczmienia, owsa), także innych, po których zostaje ściernisko (rzepak, rośliny strączkowe).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żołn 10Forma podstawowa: żołna
Opis: ptak, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w rzędzie kraskowych (Coraciiformes), w rodzinie żołn (Meropidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żona 8Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żonę 12Forma podstawowa: żona
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żono 8Forma podstawowa: żona
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółć 19Forma podstawowa: żółcić
Opis: wydzielina wątroby ssaków, biorąca udział w trawieniu tłuszczy.
Część mowy/forma fleksyjna:
Opis: wydzielina wątroby ssaków, biorąca udział w trawieniu tłuszczy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółw 14Opis: gad o ciele otoczonym pancerzem kostnym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żreć 13Część mowy/forma fleksyjna:
żubr 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuci 11Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żują 16Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna:
żuje 12Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna:
żuję 16Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna:
żuka 11Forma podstawowa: żuk
Opis: chrząszcz z rodziny żukowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuki 11Forma podstawowa: żuk
Opis: chrząszcz z rodziny żukowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
żuku 13Forma podstawowa: żuk
Opis: chrząszcz z rodziny żukowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żule 11Forma podstawowa: żuł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żulu 13Forma podstawowa: żul
Opis: nadużywająca alkoholu osoba z marginesu społecznego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuła 12Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna:
żuło 12Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna:
żuły 13Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna:
żupa 11Opis: miejsce wydobycia lub składowania soli.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żupę 15Forma podstawowa: żupa
Opis: miejsce wydobycia lub składowania soli.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żupo 11Forma podstawowa: żupa
Opis: miejsce wydobycia lub składowania soli.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuru 12Forma podstawowa: żur
Opis: zakwas używany do gotowania żurku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuta 11Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żutą 15Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żute 11Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żuwn 10Forma podstawowa: żuwna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żwir 8Opis: nawierzchnia drogi pokryta żwirem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
życz 10Forma podstawowa: życzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żydy 11Forma podstawowa: żyd
Opis: osoba chciwa, skąpa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
żydź 18Forma podstawowa: żydzić
żyją 15Forma podstawowa: żyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żyje 11Forma podstawowa: żyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żyję 15Forma podstawowa: żyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żyle 10Forma podstawowa: żyła
Opis: osoba szczupła, sprawna fizycznie, witalna i energiczna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyli 10Forma podstawowa: żyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żyła 11Forma podstawowa: żyć
Opis: osoba szczupła, sprawna fizycznie, witalna i energiczna.
Część mowy/forma fleksyjna:
Opis: osoba szczupła, sprawna fizycznie, witalna i energiczna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyłą 15Forma podstawowa: żyła
Opis: osoba szczupła, sprawna fizycznie, witalna i energiczna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyłę 15Forma podstawowa: żyła
Opis: osoba szczupła, sprawna fizycznie, witalna i energiczna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyło 11Forma podstawowa: żyć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: żyła
Opis: osoba szczupła, sprawna fizycznie, witalna i energiczna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żyła
Opis: osoba szczupła, sprawna fizycznie, witalna i energiczna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyły 12Forma podstawowa: żyć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: żyła
Opis: osoba szczupła, sprawna fizycznie, witalna i energiczna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żyła
Opis: osoba szczupła, sprawna fizycznie, witalna i energiczna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
żyro 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyru 11Forma podstawowa: żyr
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żyro
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyta 10Forma podstawowa: żyto
Opis: Secale – rodzaj roślin jednorocznych, dwuletnich lub wieloletnich z rodziny wiechlinowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyto 10Forma podstawowa: żyć
Opis: Secale – rodzaj roślin jednorocznych, dwuletnich lub wieloletnich z rodziny wiechlinowatych.
Część mowy/forma fleksyjna:
żywo 9Opis: energicznie, szybko, z werwą.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
żywy 10Opis: taki, który cechuje kogoś żywego - pełnego energii.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik

Wyrazy na literę ż o długości 5

żabce 12Forma podstawowa: żabka
Opis: podskok wykonywany z przysiadu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabek 12Forma podstawowa: żabka
Opis: podskok wykonywany z przysiadu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabie 11Forma podstawowa: żaba
Opis: żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi), zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od t
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabką 16Forma podstawowa: żabka
Opis: podskok wykonywany z przysiadu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabkę 16Forma podstawowa: żabka
Opis: podskok wykonywany z przysiadu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabki 12Forma podstawowa: żabka
Opis: podskok wykonywany z przysiadu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żabka
Opis: podskok wykonywany z przysiadu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
żabot 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabuś 17Forma podstawowa: żabusia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żacha 12Forma podstawowa: żachać
Część mowy/forma fleksyjna:
żadem 11Forma podstawowa: żad
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żadom 11Forma podstawowa: żad
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żagla 12Forma podstawowa: żagiel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żagle 12Forma podstawowa: żagiel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żagli 12Forma podstawowa: żagiel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żaglu 14Forma podstawowa: żagiel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żakom 11Forma podstawowa: żak
Opis: dawne określenie studenta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żak
Opis: dawne określenie studenta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żaka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żaków 14Forma podstawowa: żak
Opis: dawne określenie studenta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żak
Opis: dawne określenie studenta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żaląc 15Forma podstawowa: żalić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
żalmy 12Forma podstawowa: żalić
Część mowy/forma fleksyjna:
żalna 10Forma podstawowa: żalno
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żalny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żalną 14Forma podstawowa: żalny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żalów 14Forma podstawowa: żal
Opis: poczucie skruchy, negatywne emocje, pełne rozpamiętywania przeszłości, zwłaszcza swoich własnych złych uczynków.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żale
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żałób 17Forma podstawowa: żałoba
Opis: smutek, stan, w którym się jest po śmierci kogoś bliskiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żałuj 15Forma podstawowa: żałować
Część mowy/forma fleksyjna:
żanry 10Forma podstawowa: żanr
Opis: "zapożyczenie (z ros.) używane na określenie gatunku literackiego (""gnere"")"
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarci 10Forma podstawowa: żarty
Opis: taki, który je więcej niż powinien i wypada.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: żreć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żarem 10Forma podstawowa: żar
Opis: silne uczucie, namiętność, nagłe emocje.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarle 10Forma podstawowa: żarło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarli 10Forma podstawowa: zrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
żarło 11Forma podstawowa: zrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
żarły 12Forma podstawowa: żreć
Część mowy/forma fleksyjna:
żarna 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarną 13Forma podstawowa: żarny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żarny 10Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żarom 10Forma podstawowa: żary
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarów 13Forma podstawowa: żar
Opis: silne uczucie, namiętność, nagłe emocje.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarta 10Forma podstawowa: żarty
Opis: taki, który je więcej niż powinien i wypada.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: żreć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żartą 14Forma podstawowa: żreć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żarte 10Forma podstawowa: żarty
Opis: taki, który je więcej niż powinien i wypada.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: żreć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żarto 10Forma podstawowa: żarty
Opis: taki, który je więcej niż powinien i wypada.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
żarty 11Forma podstawowa: zrzeć
Opis: taki, który je więcej niż powinien i wypada.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: żart
Opis: taki, który je więcej niż powinien i wypada.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarzą 13Forma podstawowa: żarzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żarze 9Forma podstawowa: żar
Opis: silne uczucie, namiętność, nagłe emocje.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarzy 10Forma podstawowa: żarzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żądać 19Część mowy/forma fleksyjna:
żądaj 16Forma podstawowa: żądać
Część mowy/forma fleksyjna:
żądał 16Forma podstawowa: żądać
Część mowy/forma fleksyjna:
żądań 20Forma podstawowa: żądanie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żądła 16Forma podstawowa: żądło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żądną 18Forma podstawowa: żądny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żądza 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żądzę 18Forma podstawowa: żądza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żądzo 14Forma podstawowa: żądza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żąłby 18Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żąłem 16Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żąłeś 19Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żąpiu 16Forma podstawowa: żąp
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żbika 12Forma podstawowa: żbik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żbiki 12Forma podstawowa: żbik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
żbiku 14Forma podstawowa: żbik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeber 11Forma podstawowa: żebro
Opis: w architekturze: łuk stosowany do wzmocnienia konstrukcji sklepienia, miejsce o zwiększonej nośności.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żebra 11Forma podstawowa: żebro
Opis: w architekturze: łuk stosowany do wzmocnienia konstrukcji sklepienia, miejsce o zwiększonej nośności.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żebro 11Opis: w architekturze: łuk stosowany do wzmocnienia konstrukcji sklepienia, miejsce o zwiększonej nośności.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żebru 13Forma podstawowa: żebro
Opis: w architekturze: łuk stosowany do wzmocnienia konstrukcji sklepienia, miejsce o zwiększonej nośności.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żebrz 11Forma podstawowa: żebrać
Część mowy/forma fleksyjna:
żebym 13Forma podstawowa: żeby
żebyż 16
żelaz 10Forma podstawowa: żelazo
Opis: zwyczajowa nazwa żeliwa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelce 11Forma podstawowa: żelka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelką 15Forma podstawowa: żelka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelkę 15Forma podstawowa: żelka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelku 13Forma podstawowa: żelek
żelów 14Forma podstawowa: żel
Opis: szczególny rodzaj układu koloidalnego, będący efektem koagulacji zolu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żele
Opis: instrument muzyczny z grupy idiofonów w postaci dwóch cienkich, okrągłych dysków, z uwypukleniem biegnącym koncentrycznie, wykonane są głównie ze stopów brązu i mosiądzu, występują w formach o różnej
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeluj 14Forma podstawowa: żelować
Część mowy/forma fleksyjna:
żełwa 11
żenić 14Część mowy/forma fleksyjna:
żenię 13Forma podstawowa: żenić
Część mowy/forma fleksyjna:
żenił 11Forma podstawowa: żenić
Część mowy/forma fleksyjna:
żeńce 16Forma podstawowa: żeńka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeńcy 17Forma podstawowa: żeniec
Opis: osoba, która żnie zboże.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeńmy 17Forma podstawowa: żenić
Część mowy/forma fleksyjna:
żeńże 19Forma podstawowa: żenąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żerać 14Część mowy/forma fleksyjna:
żerem 10Forma podstawowa: żer
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żerni 9Forma podstawowa: żerny
Opis: o organizmach żywych: taki, który ma zdolność pochłaniania, trawienia cząstek organicznych i nieorganicznych.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żerom 10Forma podstawowa: żer
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żertw 10Forma podstawowa: żertwa
Opis: u dawnych Słowian ofiara całopalna składana na cześć bóstwa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeruj 13Forma podstawowa: żerować
Część mowy/forma fleksyjna:
żerze 9Forma podstawowa: żer
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żęcia 14Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
żęcie 14Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
żęciu 16Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
żęłaś 19Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żętyc 16Forma podstawowa: żętyca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żętym 16Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żgają 17Forma podstawowa: żgać
Część mowy/forma fleksyjna:
żgała 13Forma podstawowa: żgać
Część mowy/forma fleksyjna:
żgało 13Forma podstawowa: żgać
Część mowy/forma fleksyjna:
żgały 14Forma podstawowa: żgać
Część mowy/forma fleksyjna:
żgana 11Forma podstawowa: żgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żganą 15Forma podstawowa: żgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żgane 11Forma podstawowa: żgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żgasz 11Forma podstawowa: żgać
Część mowy/forma fleksyjna:
żgnąć 20Część mowy/forma fleksyjna:
żgnij 13Forma podstawowa: żgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żłoba 13Forma podstawowa: żłób
Opis: rodzaj zazwyczaj drewnianego (dziś coraz częściej plastikowego) koryta na paszę o charakterystycznym przekroju w kształcie litery U używanego do podawania jedzenia dla większych zwierząt gospodarskic
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żłobi 13Forma podstawowa: żłobić
Opis: przenośnie o czasie, nieszczęściach, zgryzotach: powodować pojawianie się zmarszczek, bruzd.
Część mowy/forma fleksyjna:
żmące 15Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żmący 16Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żmija 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żmiją 16Forma podstawowa: żmii
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żmiję 16Forma podstawowa: żmija
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żmijo 12Forma podstawowa: żmija
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żmind 11Forma podstawowa: żminda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żminu 12Forma podstawowa: żmin
żminy 11Forma podstawowa: żmin
żmuda 13Opis: znój, trud, żmudna, ciężka praca.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: znój, trud, żmudna, ciężka praca.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żmudą 17Forma podstawowa: żmuda
Opis: znój, trud, żmudna, ciężka praca.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żmudę 17Forma podstawowa: żmuda
Opis: znój, trud, żmudna, ciężka praca.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żmuda
Opis: znój, trud, żmudna, ciężka praca.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żmudo 13Forma podstawowa: żmuda
Opis: znój, trud, żmudna, ciężka praca.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żmuda
Opis: znój, trud, żmudna, ciężka praca.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żmudy 14Forma podstawowa: żmud
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żnąca 14Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żnącą 18Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żnące 14Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żnący 15Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żniwa 9Opis: zbiór roślin uprawnych w okresie lata, głównie zbóż (m.in. żyta, pszenicy, jęczmienia, owsa), także innych, po których zostaje ściernisko (rzepak, rośliny strączkowe).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żniwo 9Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żołna 11Opis: ptak, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w rzędzie kraskowych (Coraciiformes), w rodzinie żołn (Meropidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żołno 11Forma podstawowa: żołna
Opis: ptak, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w rzędzie kraskowych (Coraciiformes), w rodzinie żołn (Meropidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żołny 12Forma podstawowa: żołna
Opis: ptak, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w rzędzie kraskowych (Coraciiformes), w rodzinie żołn (Meropidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żompi 11Forma podstawowa: żomp
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żonce 10Forma podstawowa: żonka
Opis: pieszczotliwie o żonie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żonką 14Forma podstawowa: żonka
Opis: pieszczotliwie o żonie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żonkę 14Forma podstawowa: żonka
Opis: pieszczotliwie o żonie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żonki 10Forma podstawowa: żonka
Opis: pieszczotliwie o żonie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żonko 10Forma podstawowa: żonka
Opis: pieszczotliwie o żonie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żonuń 17Forma podstawowa: żonunia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żonuś 15Forma podstawowa: żonusia
Opis: pieszczotliwie o żonie - kobiecie będącej w małżeństwie, współmałżonce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółcę 20Forma podstawowa: żółcić
Część mowy/forma fleksyjna:
żółci 16Forma podstawowa: żółcić
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: żółty
Opis: o człowieku, który ma żółty kolor skóry.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żółtą 20Forma podstawowa: żółty
Opis: o człowieku, który ma żółty kolor skóry.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żółto 16Opis: w kolorze żółtym, takim, jak barwa trzeciego pasma tęczy, kolor żółtka, kwiatu jaskra, owocu cytryny itp.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: żółty
Opis: o człowieku, który ma żółty kolor skóry.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
żółwi 15Forma podstawowa: żółw
Opis: gad o ciele otoczonym pancerzem kostnym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: powolny, ślamazarny, taki jak u żółwia.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żrąca 14Forma podstawowa: zrzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
Forma podstawowa: żreć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żrącą 18Forma podstawowa: zrzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
Forma podstawowa: żrący
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żrące 14Forma podstawowa: żrący
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żresz 9Forma podstawowa: żreć
Część mowy/forma fleksyjna:
żuawy 12Forma podstawowa: żuaw
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
żubry 14Forma podstawowa: żubr
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuchw 14Forma podstawowa: żuchwa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żucia 12Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
żucie 12Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
żuciu 14Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
żując 18Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
żujmy 15Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna:
żukom 13Forma podstawowa: żuk
Opis: chrząszcz z rodziny żukowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żuki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuków 16Forma podstawowa: żuk
Opis: chrząszcz z rodziny żukowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żukowo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żulia 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żulią 16Forma podstawowa: żulia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żulie 12Forma podstawowa: żulia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żulij 14Forma podstawowa: żulia
żulio 12Forma podstawowa: żulia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żulom 13Forma podstawowa: żul
Opis: nadużywająca alkoholu osoba z marginesu społecznego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żułaś 17Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna:
żuław 13Forma podstawowa: żuława
Opis: obszar powstały przez akumulację materiału rzecznego, charakteryzujący się bardzo urodzajnymi glebami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żułby 16Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna:
żułem 14Forma podstawowa: żuł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żułeś 17Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna:
żupną 16Forma podstawowa: żupny
Opis: związany z żupą, kopanią soli.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żupni 12Forma podstawowa: żupny
Opis: związany z żupą, kopanią soli.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żurek 12Opis: zakwaszona zupa mączna (niektórzy stosują regionalnie zdeterminowane rozróżnienie żurku od barszczu białego, które rzekomo polega na tym, że do przyrządzenia tych zup używa się różnych rodzajów mąki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żurem 12Forma podstawowa: żur
Opis: zakwas używany do gotowania żurku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żurki 12Forma podstawowa: żurek
Opis: zakwaszona zupa mączna (niektórzy stosują regionalnie zdeterminowane rozróżnienie żurku od barszczu białego, które rzekomo polega na tym, że do przyrządzenia tych zup używa się różnych rodzajów mąki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: żurek
Opis: zakwaszona zupa mączna (niektórzy stosują regionalnie zdeterminowane rozróżnienie żurku od barszczu białego, które rzekomo polega na tym, że do przyrządzenia tych zup używa się różnych rodzajów mąki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żurku 14Forma podstawowa: żurek
Opis: zakwaszona zupa mączna (niektórzy stosują regionalnie zdeterminowane rozróżnienie żurku od barszczu białego, które rzekomo polega na tym, że do przyrządzenia tych zup używa się różnych rodzajów mąki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żurów 15Forma podstawowa: żur
Opis: zakwas używany do gotowania żurku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuwką 16Forma podstawowa: żuwka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuwki 12Forma podstawowa: żuwka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuwko 12Forma podstawowa: żuwka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuwna 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żuwny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żuwną 15Forma podstawowa: żuwna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żuwny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żuwno 11Forma podstawowa: żuwna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żuwny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
żuwny 12Forma podstawowa: żuwna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żużla 16Forma podstawowa: żużel
Opis: produkt uboczny procesów hutniczych metali zawierający topniki, tlenki metali, pozostałości spalania węgla, popioły uformowane w szklisty stop.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żwawą 13Forma podstawowa: żwawy
Opis: cecha ruchu - taki, który jest pełen energii, żywości.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żwawe 9Forma podstawowa: żwawy
Opis: cecha ruchu - taki, który jest pełen energii, żywości.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żwawi 9Forma podstawowa: żwawy
Opis: cecha ruchu - taki, który jest pełen energii, żywości.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żwiru 11Forma podstawowa: żwir
Opis: nawierzchnia drogi pokryta żwirem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żwiry 10Forma podstawowa: żwir
Opis: nawierzchnia drogi pokryta żwirem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
życic 12Forma podstawowa: życica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
życiu 13Forma podstawowa: żyć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
życzą 15Forma podstawowa: życzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
życzę 15Forma podstawowa: życzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żydek 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żydem 12Forma podstawowa: żyd
Opis: osoba chciwa, skąpa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żydka 12Forma podstawowa: żydek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żydki 12Forma podstawowa: żydek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
żydom 12Forma podstawowa: żyd
Opis: osoba chciwa, skąpa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żydów 15Forma podstawowa: żydowo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żydzą 15Forma podstawowa: żydzić
żydzę 15Forma podstawowa: żydzić
żyjąc 17Forma podstawowa: żyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
żyjmy 14Forma podstawowa: żyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żyjże 16Forma podstawowa: żyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żylet 12Forma podstawowa: żyleta
Opis: bardzo atrakcyjna kobieta, wzbudzająca respekt i pożądanie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żylne 11Forma podstawowa: żylny
Opis: związany z żyłą - naczyniem krwionośnym.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żylni 11Forma podstawowa: żylny
Opis: związany z żyłą - naczyniem krwionośnym.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żyłam 13Forma podstawowa: żyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żyłby 15Forma podstawowa: żyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żyłce 13Forma podstawowa: żyłka
Opis: ozdoba, pasek o szer. 2-5 mm, stosowany w rzemiośle artystycznym jako motyw zdobniczy, najczęściej jako element intarsji lub inkrustacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyłek 13Forma podstawowa: żyłka
Opis: ozdoba, pasek o szer. 2-5 mm, stosowany w rzemiośle artystycznym jako motyw zdobniczy, najczęściej jako element intarsji lub inkrustacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyłkę 17Forma podstawowa: żyłka
Opis: ozdoba, pasek o szer. 2-5 mm, stosowany w rzemiośle artystycznym jako motyw zdobniczy, najczęściej jako element intarsji lub inkrustacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyłom 13Forma podstawowa: żyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żynem 11Forma podstawowa: żyn
żyraf 14Forma podstawowa: żyrafa
Opis: Giraffa camelopardalis – afrykański ssak parzystokopytny z rodziny żyrafowatych, najwyższe obecnie żyjące zwierzę lądowe, a także największy z przeżuwaczy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyrat 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyrem 11Forma podstawowa: żyro
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyrze 10Forma podstawowa: żyr
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żyro
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żytek 12Forma podstawowa: żytko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żytka 12Forma podstawowa: żytko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żytku 14Forma podstawowa: żytko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żytna 11Forma podstawowa: żytny
Opis: taki, który związany jest z żytem, dotyczy żyta.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żytną 15Forma podstawowa: żytny
Opis: taki, który związany jest z żytem, dotyczy żyta.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żytne 11Forma podstawowa: żytny
Opis: taki, który związany jest z żytem, dotyczy żyta.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żytni 11Opis: związany z żytem - zbożem, ziarnami żyta.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: żytny
Opis: taki, który związany jest z żytem, dotyczy żyta.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żytny 12Opis: taki, który związany jest z żytem, dotyczy żyta.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żywca 11Forma podstawowa: żywiec
Opis: Dentaria – rodzaj roślin z rodziny kapustowatych., większość systemów klasyfikacyjnych nie wyróżnia tego rodzaju, lecz uznaje go za synonim rodzaju Cardamine.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywce 11Forma podstawowa: żywiec
Opis: Dentaria – rodzaj roślin z rodziny kapustowatych., większość systemów klasyfikacyjnych nie wyróżnia tego rodzaju, lecz uznaje go za synonim rodzaju Cardamine.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żywiec
Opis: Dentaria – rodzaj roślin z rodziny kapustowatych., większość systemów klasyfikacyjnych nie wyróżnia tego rodzaju, lecz uznaje go za synonim rodzaju Cardamine.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywcu 13Forma podstawowa: żywiec
Opis: Dentaria – rodzaj roślin z rodziny kapustowatych., większość systemów klasyfikacyjnych nie wyróżnia tego rodzaju, lecz uznaje go za synonim rodzaju Cardamine.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywią 14Forma podstawowa: żywić
Część mowy/forma fleksyjna:
żywic 11Forma podstawowa: żywica
Opis: substancja wytwarzana w niektórych roślinach, najczęściej w drzewach, szczególnie iglastych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywię 14Forma podstawowa: żywić
Część mowy/forma fleksyjna:
żywił 12Forma podstawowa: żywić
Część mowy/forma fleksyjna:
żywną 14Forma podstawowa: żywny
Opis: o ziemi, terenie: żyzny, zapewniający bogate plony.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żywni 10Forma podstawowa: żywny
Opis: o ziemi, terenie: żyzny, zapewniający bogate plony.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywym 12Forma podstawowa: żywy
Opis: taki, który cechuje kogoś żywego - pełnego energii.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żyzną 14Forma podstawowa: żyzny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żyzne 10Forma podstawowa: żyzny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żyźni 18Forma podstawowa: żyzny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: żyźny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żabce 12Forma podstawowa: żabka
Opis: podskok wykonywany z przysiadu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabci 12Forma podstawowa: żabcia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabia 11Forma podstawowa: żabi
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żabią 15Forma podstawowa: żabi
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żabie 11Forma podstawowa: żaba
Opis: żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi), zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od t
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żabi
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żabim 12Forma podstawowa: żabi
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żabio 11Forma podstawowa: żabi
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
żabka 12Opis: podskok wykonywany z przysiadu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: podskok wykonywany z przysiadu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabką 16Forma podstawowa: żabka
Opis: podskok wykonywany z przysiadu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabkę 16Forma podstawowa: żabka
Opis: podskok wykonywany z przysiadu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabko 12Forma podstawowa: żabka
Opis: podskok wykonywany z przysiadu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żabka
Opis: podskok wykonywany z przysiadu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabom 12Forma podstawowa: żaba
Opis: żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi), zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od t
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żaba
Opis: żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi), zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od t
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabsk 12Forma podstawowa: żabsko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabuń 19Forma podstawowa: żabunia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żachw 12Forma podstawowa: żachwa
Opis: małe zwierzę morskie zaliczane do osłonic, ma kształt worka z dużym otworem u góry i mniejszym z boku, żyje pojedynczo lub w koloniach, jako jedyne zwierzę (w dorosłym stadium rozwoju) ma ścianę komó
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żaden 10Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żadna 10Forma podstawowa: żaden
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żadną 14Forma podstawowa: żaden
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żadne 10Forma podstawowa: żaden
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żadni 10Forma podstawowa: żaden
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żadów 14Forma podstawowa: żad
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żagar 11Opis: na Litwie, Wileńszczyśnie - sucha gałąź, chrust..
żagli 12Forma podstawowa: żagle
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żagwi 11Forma podstawowa: żagiew
Opis: Aeshna – rodzaj stosunkowo dużych ważek z rodziny żagnicowatych, opisano ponad 100 gatunków występujących w obydwu Amerykach, Eurazji i Afryce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żagwić
Część mowy/forma fleksyjna:
żakom 11Forma podstawowa: żako
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żalem 11Forma podstawowa: żal
Opis: poczucie skruchy, negatywne emocje, pełne rozpamiętywania przeszłości, zwłaszcza swoich własnych złych uczynków.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żaleń 16Forma podstawowa: żalić
żalić 15Część mowy/forma fleksyjna:
żalił 12Forma podstawowa: żalić
Część mowy/forma fleksyjna:
żalne 10Forma podstawowa: żalny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żalni 10Forma podstawowa: żalny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żalny 11Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żalom 11Forma podstawowa: żal
Opis: poczucie skruchy, negatywne emocje, pełne rozpamiętywania przeszłości, zwłaszcza swoich własnych złych uczynków.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żale
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żalże 14Forma podstawowa: żalić
Część mowy/forma fleksyjna:
żałób 17Forma podstawowa: żałobić
Część mowy/forma fleksyjna:
żanru 11Forma podstawowa: żanr
Opis: "zapożyczenie (z ros.) używane na określenie gatunku literackiego (""gnere"")"
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarci 10Forma podstawowa: zrzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żareł 11Forma podstawowa: żarło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żaren 9Forma podstawowa: żarna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarli 10Forma podstawowa: żreć
Część mowy/forma fleksyjna:
żarła 11Forma podstawowa: zrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: żarło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żreć
Część mowy/forma fleksyjna:
żarło 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żreć
Część mowy/forma fleksyjna:
żarłu 13Forma podstawowa: żarło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarły 12Forma podstawowa: zrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
żarna 9Forma podstawowa: żarny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żarne 9Forma podstawowa: żarny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żarni 9Forma podstawowa: żarny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żarom 10Forma podstawowa: żar
Opis: silne uczucie, namiętność, nagłe emocje.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarot 10Forma podstawowa: żarota
żarów 13Forma podstawowa: żarówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarta 10Forma podstawowa: zrzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żartą 14Forma podstawowa: zrzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: żarty
Opis: taki, który je więcej niż powinien i wypada.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żarte 10Forma podstawowa: zrzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żarto 10Forma podstawowa: zrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: żreć
Część mowy/forma fleksyjna:
żartu 12Forma podstawowa: żart
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarty 11Opis: taki, który je więcej niż powinien i wypada.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: żreć
Opis: taki, który je więcej niż powinien i wypada.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żarzę 13Forma podstawowa: żarzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żądam 15Forma podstawowa: żądać
Część mowy/forma fleksyjna:
żądeł 16Forma podstawowa: żądło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żądlą 19Forma podstawowa: żądlić
Część mowy/forma fleksyjna:
żądle 15Forma podstawowa: żądło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żądlę 19Forma podstawowa: żądlić
Część mowy/forma fleksyjna:
żądli 15Forma podstawowa: żądlić
Część mowy/forma fleksyjna:
żądło 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żądłu 18Forma podstawowa: żądło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żądna 14Forma podstawowa: żądny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żądne 14Forma podstawowa: żądny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żądni 14Forma podstawowa: żądny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żądny 15Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żądzą 18Forma podstawowa: żądza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żądze 14Forma podstawowa: żądza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żądzy 15Forma podstawowa: żądza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żąpia 14Forma podstawowa: żąp
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żąpie 14Forma podstawowa: żąp
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żbika 12Forma podstawowa: żbik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żbiki 12Forma podstawowa: żbik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żbiku 14Forma podstawowa: żbik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żebra 11Forma podstawowa: żebrać
Część mowy/forma fleksyjna:
żebry 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żebrz 11Forma podstawowa: żebrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
żebyś 16Forma podstawowa: żeby
żegna 11Forma podstawowa: żegnać
Część mowy/forma fleksyjna:
żegot 12Forma podstawowa: żegota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelek 11Forma podstawowa: żelka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żelki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelem 11Forma podstawowa: żel
Opis: szczególny rodzaj układu koloidalnego, będący efektem koagulacji zolu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeliw 10Forma podstawowa: żeliwo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelka 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelki 11Forma podstawowa: żelka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelko 11Forma podstawowa: żelka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelom 11Forma podstawowa: żel
Opis: szczególny rodzaj układu koloidalnego, będący efektem koagulacji zolu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żele
Opis: instrument muzyczny z grupy idiofonów w postaci dwóch cienkich, okrągłych dysków, z uwypukleniem biegnącym koncentrycznie, wykonane są głównie ze stopów brązu i mosiądzu, występują w formach o różnej
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żełwą 15Forma podstawowa: żełwa
żełwę 15Forma podstawowa: żełwa
żełwo 11Forma podstawowa: żełwa
żełwy 12Forma podstawowa: żełwa
żenad 10Forma podstawowa: żenada
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żenet 10Forma podstawowa: żeneta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żenią 13Forma podstawowa: żenia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żenić
Część mowy/forma fleksyjna:
żenię 13Forma podstawowa: żenia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żenuj 13Forma podstawowa: żenować
Część mowy/forma fleksyjna:
żeńca 16Forma podstawowa: żeniec
Opis: osoba, która żnie zboże.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeńce 16Forma podstawowa: żeniec
Opis: osoba, która żnie zboże.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
żeńcu 18Forma podstawowa: żeniec
Opis: osoba, która żnie zboże.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeńmy 17Forma podstawowa: żenąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żeńże 19Forma podstawowa: żenić
Część mowy/forma fleksyjna:
żeraj 11Forma podstawowa: żerać
Część mowy/forma fleksyjna:
żerał 11Forma podstawowa: żerać
Część mowy/forma fleksyjna:
żeram 10Forma podstawowa: żerać
Część mowy/forma fleksyjna:
żerań 15Forma podstawowa: żerać
żerdź 18Opis: długa, prosta gałąź, cienki pień.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żerna 9Forma podstawowa: żerny
Opis: o organizmach żywych: taki, który ma zdolność pochłaniania, trawienia cząstek organicznych i nieorganicznych.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żerną 13Forma podstawowa: żerny
Opis: o organizmach żywych: taki, który ma zdolność pochłaniania, trawienia cząstek organicznych i nieorganicznych.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żerne 9Forma podstawowa: żerny
Opis: o organizmach żywych: taki, który ma zdolność pochłaniania, trawienia cząstek organicznych i nieorganicznych.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żerny 10Opis: o organizmach żywych: taki, który ma zdolność pochłaniania, trawienia cząstek organicznych i nieorganicznych.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żerów 13Forma podstawowa: żer
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeton 10Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żęłam 16Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żętej 16Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żgali 12Forma podstawowa: żgać
Część mowy/forma fleksyjna:
żgamy 13Forma podstawowa: żgać
Część mowy/forma fleksyjna:
żgani 11Forma podstawowa: żgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żgano 11Forma podstawowa: żgać
Część mowy/forma fleksyjna:
żgany 12Forma podstawowa: żgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żgnął 17Forma podstawowa: żgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żgnie 11Forma podstawowa: żgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żlebu 14Forma podstawowa: żleb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żleby 13Forma podstawowa: żleb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żłobi 13Forma podstawowa: żłób
Opis: rodzaj zazwyczaj drewnianego (dziś coraz częściej plastikowego) koryta na paszę o charakterystycznym przekroju w kształcie litery U używanego do podawania jedzenia dla większych zwierząt gospodarskic
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żłobu 15Forma podstawowa: żłób
Opis: rodzaj zazwyczaj drewnianego (dziś coraz częściej plastikowego) koryta na paszę o charakterystycznym przekroju w kształcie litery U używanego do podawania jedzenia dla większych zwierząt gospodarskic
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żłoby 14Forma podstawowa: żłób
Opis: rodzaj zazwyczaj drewnianego (dziś coraz częściej plastikowego) koryta na paszę o charakterystycznym przekroju w kształcie litery U używanego do podawania jedzenia dla większych zwierząt gospodarskic
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
żmąca 15Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żmącą 19Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żmija 12Forma podstawowa: żmii
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żmiją 16Forma podstawowa: żmija
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żmije 12Forma podstawowa: żmii
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: żmija
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żmijo 12Forma podstawowa: żmii
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
żmudą 17Forma podstawowa: żmuda
Opis: znój, trud, żmudna, ciężka praca.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żmudy 14Forma podstawowa: żmuda
Opis: znój, trud, żmudna, ciężka praca.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żmuda
Opis: znój, trud, żmudna, ciężka praca.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
żniwa 9Forma podstawowa: żniwo
Opis: zbiór roślin uprawnych w okresie lata, głównie zbóż (m.in. żyta, pszenicy, jęczmienia, owsa), także innych, po których zostaje ściernisko (rzepak, rośliny strączkowe).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żniwu 11Forma podstawowa: żniwo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żołdu 14Forma podstawowa: żołd
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żołdy 13Forma podstawowa: żołd
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żołną 15Forma podstawowa: żołna
Opis: ptak, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w rzędzie kraskowych (Coraciiformes), w rodzinie żołn (Meropidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żołnę 15Forma podstawowa: żołna
Opis: ptak, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w rzędzie kraskowych (Coraciiformes), w rodzinie żołn (Meropidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żonek 10Forma podstawowa: żonka
Opis: pieszczotliwie o żonie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żonie 9Forma podstawowa: żona
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żonin 9Forma podstawowa: żoniny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żonka 10Opis: pieszczotliwie o żonie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żonom 10Forma podstawowa: żona
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żożob 15Forma podstawowa: żożoba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółcą 20Forma podstawowa: żółcić
Część mowy/forma fleksyjna:
żółci 16Forma podstawowa: żółć
Opis: wydzielina wątroby ssaków, biorąca udział w trawieniu tłuszczy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółkł 18Forma podstawowa: żółknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żółta 16Forma podstawowa: żółty
Opis: o człowieku, który ma żółty kolor skóry.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żółte 16Forma podstawowa: żółty
Opis: o człowieku, który ma żółty kolor skóry.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żółtw 16Forma podstawowa: żółtwa
żółty 17Opis: o człowieku, który ma żółty kolor skóry.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żrąca 14Forma podstawowa: żrący
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żrącą 18Forma podstawowa: żreć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żrące 14Forma podstawowa: zrzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
Forma podstawowa: żreć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żrąco 14Opis: w sposób żrący, tak, że wywołuje reakcję przeżerania (w sensie chemicznym).
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: żrący
Opis: w sposób żrący, tak, że wywołuje reakcję przeżerania (w sensie chemicznym).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
żrący 15Forma podstawowa: zrzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: żreć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żremy 11Forma podstawowa: żreć
Część mowy/forma fleksyjna:
żuawa 11Forma podstawowa: żuaw
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuawi 11Forma podstawowa: żuaw
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żubra 13Forma podstawowa: żubr
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żucia 12Forma podstawowa: żucie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żucie 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuciu 14Forma podstawowa: żucie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żujże 17Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna:
żukom 13Forma podstawowa: żuk
Opis: chrząszcz z rodziny żukowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuków 16Forma podstawowa: żuk
Opis: chrząszcz z rodziny żukowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żuki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żulem 13Forma podstawowa: żul
Opis: nadużywająca alkoholu osoba z marginesu społecznego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żulic 13Forma podstawowa: żulica
żulię 16Forma podstawowa: żulia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żulii 12Forma podstawowa: żulia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żulik 13Opis: w Łodzi i okolicach: chlebek turecki (rodzaj bułki w kształcie tzw. batona, czasem w tym regionie z dodatkiem kawy zbożowej zamiast melasy).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żulów 16Forma podstawowa: żul
Opis: nadużywająca alkoholu osoba z marginesu społecznego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żułam 14Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna:
żułem 14Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna:
żupan 12Opis: staropolska męska szata, bardzo długa suknia z rękawami, zapinana na rząd drobnych guzików, haftek bądź szamerowana, często dłuższa od kontusza, w żywych kolorach, z kosztownego materiału.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żupie 12Forma podstawowa: żupa
Opis: miejsce wydobycia lub składowania soli.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żupna 12Forma podstawowa: żupny
Opis: związany z żupą, kopanią soli.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żupne 12Forma podstawowa: żupny
Opis: związany z żupą, kopanią soli.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żupny 13Opis: związany z żupą, kopanią soli.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żupom 13Forma podstawowa: żupa
Opis: miejsce wydobycia lub składowania soli.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuraw 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żurek 12Opis: zakwaszona zupa mączna (niektórzy stosują regionalnie zdeterminowane rozróżnienie żurku od barszczu białego, które rzekomo polega na tym, że do przyrządzenia tych zup używa się różnych rodzajów mąki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żurku 14Forma podstawowa: żurek
Opis: zakwaszona zupa mączna (niektórzy stosują regionalnie zdeterminowane rozróżnienie żurku od barszczu białego, które rzekomo polega na tym, że do przyrządzenia tych zup używa się różnych rodzajów mąki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żurom 12Forma podstawowa: żur
Opis: zakwas używany do gotowania żurku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żurze 11Forma podstawowa: żur
Opis: zakwas używany do gotowania żurku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żutej 14Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żutym 14Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żuwce 12Forma podstawowa: żuwka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuwek 12Forma podstawowa: żuwka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuwin 11
żuwka 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuwkę 16Forma podstawowa: żuwka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuwne 11Forma podstawowa: żuwny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żuwnę 15Forma podstawowa: żuwna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuwni 11Forma podstawowa: żuwny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żużel 16Opis: produkt uboczny procesów hutniczych metali zawierający topniki, tlenki metali, pozostałości spalania węgla, popioły uformowane w szklisty stop.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żużle 16Forma podstawowa: żużel
Opis: produkt uboczny procesów hutniczych metali zawierający topniki, tlenki metali, pozostałości spalania węgla, popioły uformowane w szklisty stop.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żużli 16Forma podstawowa: żużel
Opis: produkt uboczny procesów hutniczych metali zawierający topniki, tlenki metali, pozostałości spalania węgla, popioły uformowane w szklisty stop.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żużlu 18Forma podstawowa: żużel
Opis: produkt uboczny procesów hutniczych metali zawierający topniki, tlenki metali, pozostałości spalania węgla, popioły uformowane w szklisty stop.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żwacz 10Opis: parzysty mięsień żucia, znajdujący się po obu stronach głowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żwawa 9Forma podstawowa: żwawy
Opis: cecha ruchu - taki, który jest pełen energii, żywości.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żwawo 9Opis: z werwą, energicznie.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: żwawy
Opis: cecha ruchu - taki, który jest pełen energii, żywości.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
żwawy 10Opis: cecha ruchu - taki, który jest pełen energii, żywości.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
życia 11Forma podstawowa: życie
Opis: sfera jakiejś działalności, funkcjonowanie tej sfery lub uczestnictwo w niej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żyć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
życie 11Opis: sfera jakiejś działalności, funkcjonowanie tej sfery lub uczestnictwo w niej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żyć
Opis: sfera jakiejś działalności, funkcjonowanie tej sfery lub uczestnictwo w niej.
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
Forma podstawowa: żyto
Opis: Secale – rodzaj roślin jednorocznych, dwuletnich lub wieloletnich z rodziny wiechlinowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
życiu 13Forma podstawowa: życie
Opis: sfera jakiejś działalności, funkcjonowanie tej sfery lub uczestnictwo w niej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
życzy 12Forma podstawowa: życzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żydku 14Forma podstawowa: żydek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żydów 15Forma podstawowa: żyd
Opis: osoba chciwa, skąpa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żydzi 11Forma podstawowa: żyd
Opis: osoba chciwa, skąpa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żylak 12Opis: Phlebia – rodzaj grzybów z rodziny strocznikowatych, grzyby o rozpostartym owocniku i hymenoforze zazwyczaj pomarszczonym i promieniście żyłkowanym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żylna 11Forma podstawowa: żylny
Opis: związany z żyłą - naczyniem krwionośnym.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żylną 15Forma podstawowa: żylny
Opis: związany z żyłą - naczyniem krwionośnym.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żylny 12Opis: związany z żyłą - naczyniem krwionośnym.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żyłaś 16Forma podstawowa: żyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żyłce 13Forma podstawowa: żyłka
Opis: ozdoba, pasek o szer. 2-5 mm, stosowany w rzemiośle artystycznym jako motyw zdobniczy, najczęściej jako element intarsji lub inkrustacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyłem 13Forma podstawowa: żyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żyłeś 16Forma podstawowa: żyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żyłka 13Opis: ozdoba, pasek o szer. 2-5 mm, stosowany w rzemiośle artystycznym jako motyw zdobniczy, najczęściej jako element intarsji lub inkrustacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: ozdoba, pasek o szer. 2-5 mm, stosowany w rzemiośle artystycznym jako motyw zdobniczy, najczęściej jako element intarsji lub inkrustacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyłką 17Forma podstawowa: żyłka
Opis: ozdoba, pasek o szer. 2-5 mm, stosowany w rzemiośle artystycznym jako motyw zdobniczy, najczęściej jako element intarsji lub inkrustacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żyłka
Opis: ozdoba, pasek o szer. 2-5 mm, stosowany w rzemiośle artystycznym jako motyw zdobniczy, najczęściej jako element intarsji lub inkrustacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyłkę 17Forma podstawowa: żyłka
Opis: ozdoba, pasek o szer. 2-5 mm, stosowany w rzemiośle artystycznym jako motyw zdobniczy, najczęściej jako element intarsji lub inkrustacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyłki 13Forma podstawowa: żyłka
Opis: ozdoba, pasek o szer. 2-5 mm, stosowany w rzemiośle artystycznym jako motyw zdobniczy, najczęściej jako element intarsji lub inkrustacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żyłka
Opis: ozdoba, pasek o szer. 2-5 mm, stosowany w rzemiośle artystycznym jako motyw zdobniczy, najczęściej jako element intarsji lub inkrustacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
żyłko 13Forma podstawowa: żyłka
Opis: ozdoba, pasek o szer. 2-5 mm, stosowany w rzemiośle artystycznym jako motyw zdobniczy, najczęściej jako element intarsji lub inkrustacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żyłka
Opis: ozdoba, pasek o szer. 2-5 mm, stosowany w rzemiośle artystycznym jako motyw zdobniczy, najczęściej jako element intarsji lub inkrustacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyłom 13Forma podstawowa: żyła
Opis: osoba szczupła, sprawna fizycznie, witalna i energiczna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żyła
Opis: osoba szczupła, sprawna fizycznie, witalna i energiczna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyłuj 16Forma podstawowa: żyłować
Część mowy/forma fleksyjna:
żynie 10Forma podstawowa: żyn
żynom 11Forma podstawowa: żyn
żynów 14Forma podstawowa: żyn
żyrau 12
żyrem 11Forma podstawowa: żyr
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyrom 11Forma podstawowa: żyr
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żyro
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyruj 14Forma podstawowa: żyrować
Część mowy/forma fleksyjna:
żytem 12Forma podstawowa: żyto
Opis: Secale – rodzaj roślin jednorocznych, dwuletnich lub wieloletnich z rodziny wiechlinowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żytko 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żytom 12Forma podstawowa: żyto
Opis: Secale – rodzaj roślin jednorocznych, dwuletnich lub wieloletnich z rodziny wiechlinowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywca 11Forma podstawowa: żywiec
Opis: Dentaria – rodzaj roślin z rodziny kapustowatych., większość systemów klasyfikacyjnych nie wyróżnia tego rodzaju, lecz uznaje go za synonim rodzaju Cardamine.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywcu 13Forma podstawowa: żywiec
Opis: Dentaria – rodzaj roślin z rodziny kapustowatych., większość systemów klasyfikacyjnych nie wyróżnia tego rodzaju, lecz uznaje go za synonim rodzaju Cardamine.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywej 12Forma podstawowa: żywy
Opis: taki, który cechuje kogoś żywego - pełnego energii.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żywić 15Część mowy/forma fleksyjna:
żywię 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywik 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywmy 12Forma podstawowa: żywić
Część mowy/forma fleksyjna:
żywna 10Forma podstawowa: żywny
Opis: o ziemi, terenie: żyzny, zapewniający bogate plony.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żywne 10Forma podstawowa: żywny
Opis: o ziemi, terenie: żyzny, zapewniający bogate plony.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: żywny
Opis: o ziemi, terenie: żyzny, zapewniający bogate plony.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
żywni 10Forma podstawowa: żywny
Opis: o ziemi, terenie: żyzny, zapewniający bogate plony.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żywny 11Opis: o ziemi, terenie: żyzny, zapewniający bogate plony.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: o ziemi, terenie: żyzny, zapewniający bogate plony.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żywot 11Opis: literacka biografia świętego, bohatera, monarchy lub innej ważnej osoby, mającej doniosłą rolę w historii.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywsi 10Forma podstawowa: żywy
Opis: taki, który cechuje kogoś żywego - pełnego energii.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żywże 14Forma podstawowa: żywić
Część mowy/forma fleksyjna:
żyzna 10Forma podstawowa: żyzny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żyzny 11Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żyźni 18Forma podstawowa: żyźnić
Część mowy/forma fleksyjna:

Wyrazy na literę ż o długości 6

żabami 13Forma podstawowa: żaba
Opis: żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi), zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od t
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żaba
Opis: żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi), zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od t
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabcie 13Forma podstawowa: żabcia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabcię 17Forma podstawowa: żabcia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabich 15Forma podstawowa: żabi
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żabiru 14
żabkom 14Forma podstawowa: żabka
Opis: podskok wykonywany z przysiadu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żabka
Opis: podskok wykonywany z przysiadu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabnic 13Forma podstawowa: żabnica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabska 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żabsko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żachaj 15Forma podstawowa: żachać
Część mowy/forma fleksyjna:
żachną 17Forma podstawowa: żachnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żachwa 13Opis: małe zwierzę morskie zaliczane do osłonic, ma kształt worka z dużym otworem u góry i mniejszym z boku, żyje pojedynczo lub w koloniach, jako jedyne zwierzę (w dorosłym stadium rozwoju) ma ścianę komó
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żachwą 17Forma podstawowa: żachwa
Opis: małe zwierzę morskie zaliczane do osłonic, ma kształt worka z dużym otworem u góry i mniejszym z boku, żyje pojedynczo lub w koloniach, jako jedyne zwierzę (w dorosłym stadium rozwoju) ma ścianę komó
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żachwę 17Forma podstawowa: żachwa
Opis: małe zwierzę morskie zaliczane do osłonic, ma kształt worka z dużym otworem u góry i mniejszym z boku, żyje pojedynczo lub w koloniach, jako jedyne zwierzę (w dorosłym stadium rozwoju) ma ścianę komó
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żaczka 12Forma podstawowa: żaczek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żaczku 14Forma podstawowa: żaczek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żadeit 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żadnej 13Forma podstawowa: żaden
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żadowi 11Forma podstawowa: żad
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żagary 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żagiel 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żagiew 12Opis: Aeshna – rodzaj stosunkowo dużych ważek z rodziny żagnicowatych, opisano ponad 100 gatunków występujących w obydwu Amerykach, Eurazji i Afryce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żaglom 14Forma podstawowa: żagiel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żagnic 13Forma podstawowa: żagnica
Opis: okazała ważna z rodziny żagnicowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żagwią 16Forma podstawowa: żagwić
Część mowy/forma fleksyjna:
żagwie 12Forma podstawowa: żagiew
Opis: Aeshna – rodzaj stosunkowo dużych ważek z rodziny żagnicowatych, opisano ponad 100 gatunków występujących w obydwu Amerykach, Eurazji i Afryce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żagwin 12
żakach 14Forma podstawowa: żak
Opis: dawne określenie studenta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żaka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żakami 12Forma podstawowa: żaka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żako
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żakard 12Opis: ogólna nazwa tkanin o bardzo rozbudowanych, wielkoformatowych wzorach, jedno- lub wielobarwnych, wykonywanych na krosnach wyposażonych w mechanizm Jacquarda.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żakiem 12Forma podstawowa: żak
Opis: dawne określenie studenta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żakiet 12Forma podstawowa: żakieta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żalach 14Forma podstawowa: żal
Opis: poczucie skruchy, negatywne emocje, pełne rozpamiętywania przeszłości, zwłaszcza swoich własnych złych uczynków.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żale
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żalami 12Forma podstawowa: żale
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żaląca 16Forma podstawowa: żalić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żalące 16Forma podstawowa: żalić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żalili 12Forma podstawowa: żalić
Część mowy/forma fleksyjna:
żaliła 13Forma podstawowa: żalić
Część mowy/forma fleksyjna:
żaliło 13Forma podstawowa: żalić
Część mowy/forma fleksyjna:
żalimy 13Forma podstawowa: żalić
Część mowy/forma fleksyjna:
żalisz 11Forma podstawowa: żalić
Część mowy/forma fleksyjna:
żalnic 12Forma podstawowa: żalnica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żalnym 13Forma podstawowa: żalny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żalowi 11Forma podstawowa: żal
Opis: poczucie skruchy, negatywne emocje, pełne rozpamiętywania przeszłości, zwłaszcza swoich własnych złych uczynków.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żałobą 18Forma podstawowa: żałoba
Opis: smutek, stan, w którym się jest po śmierci kogoś bliskiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żałobę 18Forma podstawowa: żałoba
Opis: smutek, stan, w którym się jest po śmierci kogoś bliskiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żałoby 15Forma podstawowa: żałoba
Opis: smutek, stan, w którym się jest po śmierci kogoś bliskiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żałują 20Forma podstawowa: żałować
Część mowy/forma fleksyjna:
żałuję 20Forma podstawowa: żałować
Część mowy/forma fleksyjna:
żanklu 14Forma podstawowa: żankiel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żanrem 11Forma podstawowa: żanr
Opis: "zapożyczenie (z ros.) używane na określenie gatunku literackiego (""gnere"")"
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żanrom 11Forma podstawowa: żanr
Opis: "zapożyczenie (z ros.) używane na określenie gatunku literackiego (""gnere"")"
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarach 13Forma podstawowa: żary
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarami 11Forma podstawowa: żary
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarcia 11Forma podstawowa: żarcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żreć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
żarcie 11Forma podstawowa: zrzeć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarcik 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarciu 13Forma podstawowa: zrzeć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
Forma podstawowa: żarcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żargon 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarłam 13Forma podstawowa: zrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: żreć
Część mowy/forma fleksyjna:
żarłaś 16Forma podstawowa: zrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: żreć
Część mowy/forma fleksyjna:
żarłem 13Forma podstawowa: zrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: żarło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żreć
Część mowy/forma fleksyjna:
żarłeś 16Forma podstawowa: żreć
Część mowy/forma fleksyjna:
żarłom 13Forma podstawowa: zrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: żarło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żreć
Część mowy/forma fleksyjna:
żarnik 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarota 11
żarotą 15Forma podstawowa: żarota
żarotę 15Forma podstawowa: żarota
żaroto 11Forma podstawowa: żarota
żarowi 10Forma podstawowa: żar
Opis: silne uczucie, namiętność, nagłe emocje.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żarowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żarowy 11Forma podstawowa: żarów
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarówę 18Forma podstawowa: żarówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarówy 15Forma podstawowa: żarówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarscy 12Forma podstawowa: żarski
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żarski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żarska 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarską 15Forma podstawowa: żarska
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarski 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żarsko 11Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
żartej 13Forma podstawowa: zrzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: żarty
Opis: taki, który je więcej niż powinien i wypada.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żartka 12Forma podstawowa: żartek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żartki 12Forma podstawowa: żartek
Opis: o istotach żywych: energiczny, dynamiczny, pełen temperamentu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żartom 12Forma podstawowa: żart
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żartów 15Forma podstawowa: żart
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żartym 13Forma podstawowa: zrzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: żarty
Opis: taki, który je więcej niż powinien i wypada.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żarząc 15Forma podstawowa: żarzyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
żarzeń 16Forma podstawowa: żarzyć
żarzyć 16Część mowy/forma fleksyjna:
żądała 17Forma podstawowa: żądać
Część mowy/forma fleksyjna:
żądało 17Forma podstawowa: żądać
Część mowy/forma fleksyjna:
żądana 15Forma podstawowa: żądać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żądaną 19Forma podstawowa: żądać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żądane 15Forma podstawowa: żądać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żądani 15Forma podstawowa: żądać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żądasz 15Forma podstawowa: żądać
Część mowy/forma fleksyjna:
żądląc 21Forma podstawowa: żądlić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
żądleń 22Forma podstawowa: żądlić
żądlić 21Część mowy/forma fleksyjna:
żądlij 18Forma podstawowa: żądlić
Część mowy/forma fleksyjna:
żądłem 18Forma podstawowa: żądło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żądłom 18Forma podstawowa: żądło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żądnie 15Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
żąłbym 20Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żąłbyś 23Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żąpiów 19Forma podstawowa: żąp
żbicza 13Forma podstawowa: żbiczy
Opis: związany ze żbikiem, dotyczący żbika.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żbiczą 17Forma podstawowa: żbiczy
Opis: związany ze żbikiem, dotyczący żbika.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żbiczy 14Opis: związany ze żbikiem, dotyczący żbika.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żbików 17Forma podstawowa: żbik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żebrać 17Część mowy/forma fleksyjna:
żebrak 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żebrał 14Forma podstawowa: żebrać
Część mowy/forma fleksyjna:
żebrom 13Forma podstawowa: żebry
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żebrzą 16Forma podstawowa: żebrać
Część mowy/forma fleksyjna:
żebrze 12Forma podstawowa: żebrać
Część mowy/forma fleksyjna:
żebrzę 16Forma podstawowa: żebrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
żegnaj 14Forma podstawowa: żegnać
Część mowy/forma fleksyjna:
żegnał 14Forma podstawowa: żegnać
Część mowy/forma fleksyjna:
żegnam 13Forma podstawowa: żegnać
Część mowy/forma fleksyjna:
żegotą 17Forma podstawowa: żegota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żegotę 17Forma podstawowa: żegota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żegoto 13Forma podstawowa: żegota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelami 12Forma podstawowa: żel
Opis: szczególny rodzaj układu koloidalnego, będący efektem koagulacji zolu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelazo 11Opis: zwyczajowa nazwa żeliwa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelbet 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeliwa 11Forma podstawowa: żeliwo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeliwu 13Forma podstawowa: żeliwo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelkom 13Forma podstawowa: żelka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelków 16Forma podstawowa: żelek
żelowe 11Forma podstawowa: żelowy
Opis: taki, który ma konsystencję charakterystyczną dla żelu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żelowi 11Forma podstawowa: żel
Opis: szczególny rodzaj układu koloidalnego, będący efektem koagulacji zolu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żelowy
Opis: taki, który ma konsystencję charakterystyczną dla żelu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żelują 19Forma podstawowa: żelować
Część mowy/forma fleksyjna:
żeluję 19Forma podstawowa: żelować
Część mowy/forma fleksyjna:
żełwie 12Forma podstawowa: żełwa
żełwom 13Forma podstawowa: żełwa
żenadą 15Forma podstawowa: żenada
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żenadę 15Forma podstawowa: żenada
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeneta 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeniąc 15Forma podstawowa: żenić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
żeniło 12Forma podstawowa: żenić
Część mowy/forma fleksyjna:
żenimy 12Forma podstawowa: żenić
Część mowy/forma fleksyjna:
żenisz 10Forma podstawowa: żenić
Część mowy/forma fleksyjna:
żenuje 14Forma podstawowa: żenować
Część mowy/forma fleksyjna:
żeńcem 18Forma podstawowa: żeniec
Opis: osoba, która żnie zboże.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeńcie 17Forma podstawowa: żenić
Część mowy/forma fleksyjna:
żeńcze 17Forma podstawowa: żeńczy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żeńmyż 22Forma podstawowa: żenić
Część mowy/forma fleksyjna:
żeńsko 17Opis: w rodzaju żeńskim.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
żeńsku 19Forma podstawowa: żeński
Opis: mający gramatyczny rodzaj żeński, będący formalnym nośnikiem tego rodzaju, nazwa żeńska, żeńska końcówka.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
żerach 13Forma podstawowa: żer
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żerają 16Forma podstawowa: żerać
Część mowy/forma fleksyjna:
żerali 11Forma podstawowa: żerać
Część mowy/forma fleksyjna:
żerami 11Forma podstawowa: żer
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żerana 10Forma podstawowa: żerać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żeraną 14Forma podstawowa: żerać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żerany 11Forma podstawowa: żerać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żerdko 12Forma podstawowa: żerdka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żerdzi 11Forma podstawowa: żerdź
Opis: długa, prosta gałąź, cienki pień.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeremi 11Forma podstawowa: żeremie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żernym 12Forma podstawowa: żerny
Opis: o organizmach żywych: taki, który ma zdolność pochłaniania, trawienia cząstek organicznych i nieorganicznych.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żerowa 10Forma podstawowa: żerowy
Opis: związany z żerem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żerową 14Forma podstawowa: żerowy
Opis: związany z żerem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żerowi 10Forma podstawowa: żerowy
Opis: związany z żerem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żertwa 11Opis: u dawnych Słowian ofiara całopalna składana na cześć bóstwa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żertwą 15Forma podstawowa: żertwa
Opis: u dawnych Słowian ofiara całopalna składana na cześć bóstwa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żertwo 11Forma podstawowa: żertwa
Opis: u dawnych Słowian ofiara całopalna składana na cześć bóstwa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeruję 18Forma podstawowa: żerować
Część mowy/forma fleksyjna:
żetonu 13Forma podstawowa: żeton
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żetony 12Forma podstawowa: żeton
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żęciem 16Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
żęciom 16Forma podstawowa: żąć
żętycą 21Forma podstawowa: żętyca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żętyce 17Forma podstawowa: żętyca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żętych 19Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żętycy 18Forma podstawowa: żętyca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żętymi 17Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żgadłu 17Forma podstawowa: żgadło
żgajmy 16Forma podstawowa: żgać
Część mowy/forma fleksyjna:
żgałam 15Forma podstawowa: żgać
Część mowy/forma fleksyjna:
żganej 14Forma podstawowa: żgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żgania 12Forma podstawowa: żgać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
żganie 12Forma podstawowa: żgać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
żganym 14Forma podstawowa: żgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żgnęły 19Forma podstawowa: żgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żigola 13Forma podstawowa: żigolo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żigole 13Forma podstawowa: żigolo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
żigolo 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
żigolu 15Forma podstawowa: żigolo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żlebie 13Forma podstawowa: żleb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żlebom 14Forma podstawowa: żleb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żlebów 17Forma podstawowa: żleb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żłobią 18Forma podstawowa: żłobić
Opis: przenośnie o czasie, nieszczęściach, zgryzotach: powodować pojawianie się zmarszczek, bruzd.
Część mowy/forma fleksyjna:
żłobie 14Forma podstawowa: żłób
Opis: rodzaj zazwyczaj drewnianego (dziś coraz częściej plastikowego) koryta na paszę o charakterystycznym przekroju w kształcie litery U używanego do podawania jedzenia dla większych zwierząt gospodarskic
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żłobię 18Forma podstawowa: żłobić
Opis: przenośnie o czasie, nieszczęściach, zgryzotach: powodować pojawianie się zmarszczek, bruzd.
Część mowy/forma fleksyjna:
żłobin 14Forma podstawowa: żłobina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żłobom 15Forma podstawowa: żłób
Opis: rodzaj zazwyczaj drewnianego (dziś coraz częściej plastikowego) koryta na paszę o charakterystycznym przekroju w kształcie litery U używanego do podawania jedzenia dla większych zwierząt gospodarskic
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żłobów 18Forma podstawowa: żłób
Opis: rodzaj zazwyczaj drewnianego (dziś coraz częściej plastikowego) koryta na paszę o charakterystycznym przekroju w kształcie litery U używanego do podawania jedzenia dla większych zwierząt gospodarskic
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żłopmy 15Forma podstawowa: żłopać
Część mowy/forma fleksyjna:
żłopną 17Forma podstawowa: żłopnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żłopnę 17Forma podstawowa: żłopnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żłopni 13Forma podstawowa: żłopień
żłóbek 19Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żłóbmy 20Forma podstawowa: żłobić
Opis: przenośnie o czasie, nieszczęściach, zgryzotach: powodować pojawianie się zmarszczek, bruzd.
Część mowy/forma fleksyjna:
żłóbże 22Forma podstawowa: żłobić
Opis: przenośnie o czasie, nieszczęściach, zgryzotach: powodować pojawianie się zmarszczek, bruzd.
Część mowy/forma fleksyjna:
żmącej 18Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żmącym 18Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żmijce 14Forma podstawowa: żmijka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żmijkę 18Forma podstawowa: żmijka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żmijki 14Forma podstawowa: żmijka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żmijom 14Forma podstawowa: żmija
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żmijże 17Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żminda 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żmindo 12Forma podstawowa: żminda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żmindy 13Forma podstawowa: żminda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żminom 12Forma podstawowa: żmin
żmudna 14Forma podstawowa: żmudny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żmudną 18Forma podstawowa: żmudny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żmudne 14Forma podstawowa: żmudny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żnącej 17Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żniwem 11Forma podstawowa: żniwo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żniwie 10Forma podstawowa: żniwo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żniwna 10Forma podstawowa: żniwny
Opis: związany ze żniwami.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żniwną 14Forma podstawowa: żniwny
Opis: związany ze żniwami.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żniwom 11Forma podstawowa: żniwa
Opis: zbiór roślin uprawnych w okresie lata, głównie zbóż (m.in. żyta, pszenicy, jęczmienia, owsa), także innych, po których zostaje ściernisko (rzepak, rośliny strączkowe).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żniwo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żołądź 25Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żołdak 14Opis: żołnierz, który zachowuje się w sposób niegodny tego miana, np. gorszący, chamski.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żołdem 14Forma podstawowa: żołd
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żołdów 17Forma podstawowa: żołd
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żołnie 12Forma podstawowa: żołna
Opis: ptak, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w rzędzie kraskowych (Coraciiformes), w rodzinie żołn (Meropidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żompia 12Forma podstawowa: żomp
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żompiu 14Forma podstawowa: żomp
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żonaci 11Forma podstawowa: żonaty
Opis: mężczyzna, który ma żonę.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żonate 11Forma podstawowa: żonaty
Opis: mężczyzna, który ma żonę.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żonaty 12Opis: mężczyzna, który ma żonę.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żonina 10Forma podstawowa: żoniny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żoniną 14Forma podstawowa: żoniny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żonine 10Forma podstawowa: żoniny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żonini 10Forma podstawowa: żoniny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żonkil 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żonuni 12Forma podstawowa: żonunia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żonusi 12Forma podstawowa: żonusia
Opis: pieszczotliwie o żonie - kobiecie będącej w małżeństwie, współmałżonce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żorscy 12Forma podstawowa: żorski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żorski 11Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żorsko 11Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
żorżet 15Forma podstawowa: żorżeta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żożoba 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żożobą 20Forma podstawowa: żożoba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółcąc 22Forma podstawowa: żółcić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
żółcią 21Forma podstawowa: żółć
Opis: wydzielina wątroby ssaków, biorąca udział w trawieniu tłuszczy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółcie 17Forma podstawowa: żółć
Opis: wydzielina wątroby ssaków, biorąca udział w trawieniu tłuszczy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółcił 19Forma podstawowa: żółcić
Część mowy/forma fleksyjna:
żółćmy 23Forma podstawowa: żółcić
Część mowy/forma fleksyjna:
żółćże 25Forma podstawowa: żółcić
Część mowy/forma fleksyjna:
żółkli 18Forma podstawowa: żółknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żółkła 19Forma podstawowa: żółknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żółkły 20Forma podstawowa: żółknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żółtej 19Forma podstawowa: żółty
Opis: o człowieku, który ma żółty kolor skóry.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żółtek 18Opis: pogardliwie o kimś rasy żółtej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: pogardliwie o kimś rasy żółtej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółtka 18Forma podstawowa: żółtek
Opis: pogardliwie o kimś rasy żółtej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żółtko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółtki 18Forma podstawowa: żółtek
Opis: pogardliwie o kimś rasy żółtej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: żółtek
Opis: pogardliwie o kimś rasy żółtej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
żółtku 20Forma podstawowa: żółtek
Opis: pogardliwie o kimś rasy żółtej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółtwa 17
żółtwą 21Forma podstawowa: żółtwa
żółtwę 21Forma podstawowa: żółtwa
żółtwo 17Forma podstawowa: żółtwa
żółwia 16Forma podstawowa: żółwi
Opis: powolny, ślamazarny, taki jak u żółwia.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żółwią 20Forma podstawowa: żółwi
Opis: powolny, ślamazarny, taki jak u żółwia.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żółwie 16Forma podstawowa: żółw
Opis: gad o ciele otoczonym pancerzem kostnym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
żółwik 17Opis: Chelone – rodzaj roślin z rodziny babkowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółwim 17Forma podstawowa: żółwi
Opis: powolny, ślamazarny, taki jak u żółwia.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żółwio 16Forma podstawowa: żółwi
Opis: powolny, ślamazarny, taki jak u żółwia.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
żrącej 17Forma podstawowa: zrzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
Forma podstawowa: żrący
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żrącym 17Forma podstawowa: zrzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
Forma podstawowa: żrący
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żrecie 11Forma podstawowa: żreć
Część mowy/forma fleksyjna:
żryjmy 15Forma podstawowa: żreć
Część mowy/forma fleksyjna:
żuawom 13Forma podstawowa: żuaw
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żubrem 15Forma podstawowa: żubr
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żubrom 15Forma podstawowa: żubr
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żubroń 20Opis: mieszaniec międzygatunkowy żubra oraz bydła domowego., został wyhodowany w roku 1847 przez Polaka, Leopolda Walickiego, w wyniku skrzyżowania żubra-byka z samicami bydła domowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żubruj 18Forma podstawowa: żubrować
Część mowy/forma fleksyjna:
żubrza 14Forma podstawowa: żubrzy
Opis: związany z żubrem, dotyczący żubra.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żubrzą 18Forma podstawowa: żubrzy
Opis: związany z żubrem, dotyczący żubra.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: żubrzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żubrze 14Forma podstawowa: żubrzy
Opis: związany z żubrem, dotyczący żubra.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żubrzę 18Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żubrzy 15Forma podstawowa: żubrzyć
Opis: związany z żubrem, dotyczący żubra.
Część mowy/forma fleksyjna:
żuchwa 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuchwą 19Forma podstawowa: żuchwa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuchwo 15Forma podstawowa: żuchwa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuciem 14Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
żuciom 14Forma podstawowa: żucie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuczka 14Forma podstawowa: żuczek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żujące 19Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żujący 20Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żujcie 15Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna:
żujemy 16Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna:
żujesz 14Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna:
żukach 16Forma podstawowa: żuk
Opis: chrząszcz z rodziny żukowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żuki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żukami 14Forma podstawowa: żuk
Opis: chrząszcz z rodziny żukowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żuki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żukiem 14Forma podstawowa: żuk
Opis: chrząszcz z rodziny żukowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żukowi 13Forma podstawowa: żuk
Opis: chrząszcz z rodziny żukowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żulach 16Forma podstawowa: żul
Opis: nadużywająca alkoholu osoba z marginesu społecznego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żulami 14Forma podstawowa: żul
Opis: nadużywająca alkoholu osoba z marginesu społecznego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żulerń 19Forma podstawowa: żulernia
żuliby 16Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna:
żulico 14Forma podstawowa: żulica
żulicy 15Forma podstawowa: żulik
Opis: w Łodzi i okolicach: chlebek turecki (rodzaj bułki w kształcie tzw. batona, czasem w tym regionie z dodatkiem kawy zbożowej zamiast melasy).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żulika 14Forma podstawowa: żulik
Opis: w Łodzi i okolicach: chlebek turecki (rodzaj bułki w kształcie tzw. batona, czasem w tym regionie z dodatkiem kawy zbożowej zamiast melasy).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuliku 16Forma podstawowa: żulik
Opis: w Łodzi i okolicach: chlebek turecki (rodzaj bułki w kształcie tzw. batona, czasem w tym regionie z dodatkiem kawy zbożowej zamiast melasy).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żułaby 17Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna:
żuławę 18Forma podstawowa: żuława
Opis: obszar powstały przez akumulację materiału rzecznego, charakteryzujący się bardzo urodzajnymi glebami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żułoby 17Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna:
żupach 16Forma podstawowa: żupa
Opis: miejsce wydobycia lub składowania soli.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żupany 14Forma podstawowa: żupan
Opis: staropolska męska szata, bardzo długa suknia z rękawami, zapinana na rząd drobnych guzików, haftek bądź szamerowana, często dłuższa od kontusza, w żywych kolorach, z kosztownego materiału.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
żupnym 15Forma podstawowa: żupny
Opis: związany z żupą, kopanią soli.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żurkom 14Forma podstawowa: żurek
Opis: zakwaszona zupa mączna (niektórzy stosują regionalnie zdeterminowane rozróżnienie żurku od barszczu białego, które rzekomo polega na tym, że do przyrządzenia tych zup używa się różnych rodzajów mąki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żurek
Opis: zakwaszona zupa mączna (niektórzy stosują regionalnie zdeterminowane rozróżnienie żurku od barszczu białego, które rzekomo polega na tym, że do przyrządzenia tych zup używa się różnych rodzajów mąki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żurków 17Forma podstawowa: żurek
Opis: zakwaszona zupa mączna (niektórzy stosują regionalnie zdeterminowane rozróżnienie żurku od barszczu białego, które rzekomo polega na tym, że do przyrządzenia tych zup używa się różnych rodzajów mąki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żurek
Opis: zakwaszona zupa mączna (niektórzy stosują regionalnie zdeterminowane rozróżnienie żurku od barszczu białego, które rzekomo polega na tym, że do przyrządzenia tych zup używa się różnych rodzajów mąki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żurowi 12Forma podstawowa: żur
Opis: zakwas używany do gotowania żurku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żutego 15Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żutemu 16Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żutych 17Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żuwiny 13Forma podstawowa: żuwin
żuwkom 14Forma podstawowa: żuwka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuwnie 12Forma podstawowa: żuwna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuwnym 14Forma podstawowa: żuwny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żużlem 18Forma podstawowa: żużel
Opis: produkt uboczny procesów hutniczych metali zawierający topniki, tlenki metali, pozostałości spalania węgla, popioły uformowane w szklisty stop.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żwacza 11Forma podstawowa: żwacz
Opis: parzysty mięsień żucia, znajdujący się po obu stronach głowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żwacze 11Forma podstawowa: żwacz
Opis: parzysty mięsień żucia, znajdujący się po obu stronach głowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żwaczu 13Forma podstawowa: żwacz
Opis: parzysty mięsień żucia, znajdujący się po obu stronach głowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żwaczy 12Forma podstawowa: żwacz
Opis: parzysty mięsień żucia, znajdujący się po obu stronach głowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żwawej 12Forma podstawowa: żwawy
Opis: cecha ruchu - taki, który jest pełen energii, żywości.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żwawsi 10Forma podstawowa: żwawy
Opis: cecha ruchu - taki, który jest pełen energii, żywości.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żwawym 12Forma podstawowa: żwawy
Opis: cecha ruchu - taki, który jest pełen energii, żywości.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żwirek 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żwirki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żwirki 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żwirku 13Forma podstawowa: żwirek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żwiruj 14Forma podstawowa: żwirować
Część mowy/forma fleksyjna:
żwirze 10Forma podstawowa: żwir
Opis: nawierzchnia drogi pokryta żwirem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
życicą 17Forma podstawowa: życica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
życice 13Forma podstawowa: życica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
życicę 17Forma podstawowa: życica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
życico 13Forma podstawowa: życica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
życicy 14Forma podstawowa: życica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
życiem 13Forma podstawowa: żyć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
życiom 13Forma podstawowa: życie
Opis: sfera jakiejś działalności, funkcjonowanie tej sfery lub uczestnictwo w niej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
życzeń 18Forma podstawowa: życzenie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
życzmy 14Forma podstawowa: życzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
życzyć 18Część mowy/forma fleksyjna:
żydami 13Forma podstawowa: żyd
Opis: osoba chciwa, skąpa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żydkom 14Forma podstawowa: żydek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żydowi 12Forma podstawowa: żyd
Opis: osoba chciwa, skąpa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żydzie 12Forma podstawowa: żyd
Opis: osoba chciwa, skąpa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żydził 14Forma podstawowa: żydzić
żydźmy 22Forma podstawowa: żydzić
żydźże 24Forma podstawowa: żydzić
żyjąca 18Forma podstawowa: żyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żyjącą 22Forma podstawowa: żyjąca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyjące 18Forma podstawowa: żyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żyjący 19Forma podstawowa: żyć
Opis: taki, który żyje, jest żywy, wykazuje funkcje życiowe.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żyjesz 13Forma podstawowa: żyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żyjmyż 19Forma podstawowa: żyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żylaka 13Forma podstawowa: żylak
Opis: Phlebia – rodzaj grzybów z rodziny strocznikowatych, grzyby o rozpostartym owocniku i hymenoforze zazwyczaj pomarszczonym i promieniście żyłkowanym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żylaki 13Forma podstawowa: żylak
Opis: Phlebia – rodzaj grzybów z rodziny strocznikowatych, grzyby o rozpostartym owocniku i hymenoforze zazwyczaj pomarszczonym i promieniście żyłkowanym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żylaku 15Forma podstawowa: żylak
Opis: Phlebia – rodzaj grzybów z rodziny strocznikowatych, grzyby o rozpostartym owocniku i hymenoforze zazwyczaj pomarszczonym i promieniście żyłkowanym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyleto 13Forma podstawowa: żyleta
Opis: bardzo atrakcyjna kobieta, wzbudzająca respekt i pożądanie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żylety 14Forma podstawowa: żyleta
Opis: bardzo atrakcyjna kobieta, wzbudzająca respekt i pożądanie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyliby 15Forma podstawowa: żyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żylnej 14Forma podstawowa: żylny
Opis: związany z żyłą - naczyniem krwionośnym.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żyłach 16Forma podstawowa: żyła
Opis: osoba szczupła, sprawna fizycznie, witalna i energiczna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyłbym 17Forma podstawowa: żyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żyłkom 15Forma podstawowa: żyłka
Opis: ozdoba, pasek o szer. 2-5 mm, stosowany w rzemiośle artystycznym jako motyw zdobniczy, najczęściej jako element intarsji lub inkrustacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyłkuj 18Forma podstawowa: żyłkować
Część mowy/forma fleksyjna:
żyłowi 13Forma podstawowa: żyłowy
Opis: mający związek z żyłami, ciałami skalnymi lub mineralnymi.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żyłowo 13Forma podstawowa: żyłowy
Opis: mający związek z żyłami, ciałami skalnymi lub mineralnymi.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
żyłują 21Forma podstawowa: żyłować
Część mowy/forma fleksyjna:
żyłuje 17Forma podstawowa: żyłować
Część mowy/forma fleksyjna:
żyłyby 17Forma podstawowa: żyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żynami 12Forma podstawowa: żyn
żynowi 11Forma podstawowa: żyn
żyrach 14Forma podstawowa: żyr
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyraci 12Forma podstawowa: żyrat
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyrafa 15Opis: Giraffa camelopardalis – afrykański ssak parzystokopytny z rodziny żyrafowatych, najwyższe obecnie żyjące zwierzę lądowe, a także największy z przeżuwaczy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyrafą 19Forma podstawowa: żyrafa
Opis: Giraffa camelopardalis – afrykański ssak parzystokopytny z rodziny żyrafowatych, najwyższe obecnie żyjące zwierzę lądowe, a także największy z przeżuwaczy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyrafi 15Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żyrafo 15Forma podstawowa: żyrafa
Opis: Giraffa camelopardalis – afrykański ssak parzystokopytny z rodziny żyrafowatych, najwyższe obecnie żyjące zwierzę lądowe, a także największy z przeżuwaczy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyrafy 16Forma podstawowa: żyrafa
Opis: Giraffa camelopardalis – afrykański ssak parzystokopytny z rodziny żyrafowatych, najwyższe obecnie żyjące zwierzę lądowe, a także największy z przeżuwaczy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyrami 12Forma podstawowa: żyr
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyrond 12Forma podstawowa: żyronda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyrują 19Forma podstawowa: żyrować
Część mowy/forma fleksyjna:
żyruję 19Forma podstawowa: żyrować
Część mowy/forma fleksyjna:
żytach 15Forma podstawowa: żyto
Opis: Secale – rodzaj roślin jednorocznych, dwuletnich lub wieloletnich z rodziny wiechlinowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żytnej 14Forma podstawowa: żytny
Opis: taki, który związany jest z żytem, dotyczy żyta.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żytnia 12Forma podstawowa: żytni
Opis: związany z żytem - zbożem, ziarnami żyta.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żytnią 16Forma podstawowa: żytni
Opis: związany z żytem - zbożem, ziarnami żyta.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: żytnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żytnie 12Forma podstawowa: żytni
Opis: związany z żytem - zbożem, ziarnami żyta.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żytnim 13Forma podstawowa: żytnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żytwin 12
żywcom 13Forma podstawowa: żywiec
Opis: Dentaria – rodzaj roślin z rodziny kapustowatych., większość systemów klasyfikacyjnych nie wyróżnia tego rodzaju, lecz uznaje go za synonim rodzaju Cardamine.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywców 16Forma podstawowa: żywiec
Opis: Dentaria – rodzaj roślin z rodziny kapustowatych., większość systemów klasyfikacyjnych nie wyróżnia tego rodzaju, lecz uznaje go za synonim rodzaju Cardamine.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żywiec
Opis: Dentaria – rodzaj roślin z rodziny kapustowatych., większość systemów klasyfikacyjnych nie wyróżnia tego rodzaju, lecz uznaje go za synonim rodzaju Cardamine.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywiąc 16Forma podstawowa: żywić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
żywica 12Opis: substancja wytwarzana w niektórych roślinach, najczęściej w drzewach, szczególnie iglastych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywicą 16Forma podstawowa: żywica
Opis: substancja wytwarzana w niektórych roślinach, najczęściej w drzewach, szczególnie iglastych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywico 12Forma podstawowa: żywica
Opis: substancja wytwarzana w niektórych roślinach, najczęściej w drzewach, szczególnie iglastych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywicy 13Forma podstawowa: żywica
Opis: substancja wytwarzana w niektórych roślinach, najczęściej w drzewach, szczególnie iglastych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywiec 12Opis: Dentaria – rodzaj roślin z rodziny kapustowatych., większość systemów klasyfikacyjnych nie wyróżnia tego rodzaju, lecz uznaje go za synonim rodzaju Cardamine.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywiej 13Forma podstawowa: żywo
Opis: energicznie, szybko, z werwą.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
żywień 17Forma podstawowa: żywienie
Opis: dziedzina życia związana z dostarczaniem pożywienia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywili 12Forma podstawowa: żywić
Część mowy/forma fleksyjna:
żywiła 13Forma podstawowa: żywić
Część mowy/forma fleksyjna:
żywiły 14Forma podstawowa: żywić
Część mowy/forma fleksyjna:
żywimy 13Forma podstawowa: żywić
Część mowy/forma fleksyjna:
żywioł 13Opis: obszar czyichś zainteresowań, zamiłowań, pasja.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żywioła
Opis: obszar czyichś zainteresowań, zamiłowań, pasja.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywisz 11Forma podstawowa: żywić
Część mowy/forma fleksyjna:
żywmyż 17Forma podstawowa: żywić
Część mowy/forma fleksyjna:
żywnej 13Forma podstawowa: żywny
Opis: o ziemi, terenie: żyzny, zapewniający bogate plony.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żywnic 12Forma podstawowa: żywnica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywość 20Opis: cecha stylu komunikatu, to, że komunikat jest udany, ciekawy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywota 12Forma podstawowa: żywot
Opis: literacka biografia świętego, bohatera, monarchy lub innej ważnej osoby, mającej doniosłą rolę w historii.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywotu 14Forma podstawowa: żywot
Opis: literacka biografia świętego, bohatera, monarchy lub innej ważnej osoby, mającej doniosłą rolę w historii.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywszą 15Forma podstawowa: żywy
Opis: taki, który cechuje kogoś żywego - pełnego energii.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żywszy 12Forma podstawowa: żywy
Opis: taki, który cechuje kogoś żywego - pełnego energii.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żyznej 13Forma podstawowa: żyzny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żyźnic 20Forma podstawowa: żyźnica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyźnie 19Opis: tak, że wzrost roślin jest obfity, urodzajnie.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
żabach 15Forma podstawowa: żaba
Opis: żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi), zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od t
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żaba
Opis: żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi), zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od t
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabcia 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabcią 17Forma podstawowa: żabcia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabciu 15Forma podstawowa: żabcia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabiej 14Forma podstawowa: żabi
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żabimi 13Forma podstawowa: żabi
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żabotu 15Forma podstawowa: żabot
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żaboty 14Forma podstawowa: żabot
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabsko 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabsku 15Forma podstawowa: żabsko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabuni 14Forma podstawowa: żabunia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabusi 14Forma podstawowa: żabusia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żachać 18Część mowy/forma fleksyjna:
żachał 15Forma podstawowa: żachać
Część mowy/forma fleksyjna:
żacham 14Forma podstawowa: żachać
Część mowy/forma fleksyjna:
żachań 19Forma podstawowa: żachać
żachnę 17Forma podstawowa: żachnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żachwo 13Forma podstawowa: żachwa
Opis: małe zwierzę morskie zaliczane do osłonic, ma kształt worka z dużym otworem u góry i mniejszym z boku, żyje pojedynczo lub w koloniach, jako jedyne zwierzę (w dorosłym stadium rozwoju) ma ścianę komó
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żachwy 14Forma podstawowa: żachwa
Opis: małe zwierzę morskie zaliczane do osłonic, ma kształt worka z dużym otworem u góry i mniejszym z boku, żyje pojedynczo lub w koloniach, jako jedyne zwierzę (w dorosłym stadium rozwoju) ma ścianę komó
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żaczek 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żaczki 12Forma podstawowa: żaczek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
żadach 14Forma podstawowa: żad
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żadami 12Forma podstawowa: żad
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żadnym 13Forma podstawowa: żaden
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żadzie 11Forma podstawowa: żad
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żagara 12Forma podstawowa: żagar
Opis: na Litwie, Wileńszczyśnie - sucha gałąź, chrust..
żaglem 14Forma podstawowa: żagiel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żaglic 14Forma podstawowa: żaglica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żaglom 14Forma podstawowa: żagle
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żagluj 17Forma podstawowa: żaglować
Część mowy/forma fleksyjna:
żagwią 16Forma podstawowa: żagiew
Opis: Aeshna – rodzaj stosunkowo dużych ważek z rodziny żagnicowatych, opisano ponad 100 gatunków występujących w obydwu Amerykach, Eurazji i Afryce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żakach 14Forma podstawowa: żak
Opis: dawne określenie studenta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żako
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żakami 12Forma podstawowa: żak
Opis: dawne określenie studenta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żak
Opis: dawne określenie studenta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żakiem 12Forma podstawowa: żak
Opis: dawne określenie studenta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żako
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żakiet 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żakowi 11Forma podstawowa: żak
Opis: dawne określenie studenta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żak
Opis: dawne określenie studenta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żalami 12Forma podstawowa: żal
Opis: poczucie skruchy, negatywne emocje, pełne rozpamiętywania przeszłości, zwłaszcza swoich własnych złych uczynków.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żalącą 20Forma podstawowa: żalić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żalący 17Forma podstawowa: żalić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żalcie 12Forma podstawowa: żalić
Część mowy/forma fleksyjna:
żaliły 14Forma podstawowa: żalić
Część mowy/forma fleksyjna:
żalmyż 17Forma podstawowa: żalić
Część mowy/forma fleksyjna:
żalnej 13Forma podstawowa: żalny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żalnik 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żalono 11Forma podstawowa: żalić
Część mowy/forma fleksyjna:
żałoba 14Opis: smutek, stan, w którym się jest po śmierci kogoś bliskiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żałobo 14Forma podstawowa: żałoba
Opis: smutek, stan, w którym się jest po śmierci kogoś bliskiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żałość 21Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żałuje 16Forma podstawowa: żałować
Część mowy/forma fleksyjna:
żankla 12Forma podstawowa: żankiel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żankle 12Forma podstawowa: żankiel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żankli 12Forma podstawowa: żankiel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żanrów 14Forma podstawowa: żanr
Opis: "zapożyczenie (z ros.) używane na określenie gatunku literackiego (""gnere"")"
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żanrze 10Forma podstawowa: żanr
Opis: "zapożyczenie (z ros.) używane na określenie gatunku literackiego (""gnere"")"
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarach 13Forma podstawowa: żar
Opis: silne uczucie, namiętność, nagłe emocje.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarami 11Forma podstawowa: żar
Opis: silne uczucie, namiętność, nagłe emocje.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarcia 11Forma podstawowa: zrzeć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
żarcie 11Forma podstawowa: żart
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żreć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
żarciu 13Forma podstawowa: żreć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
żarłby 15Forma podstawowa: zrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: żreć
Część mowy/forma fleksyjna:
żarłeś 16Forma podstawowa: zrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
żarłok 13Opis: osoba, która się objada, je za dużo, znacznie ponad miarę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarnej 12Forma podstawowa: żarny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żarnom 11Forma podstawowa: żarna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarnym 12Forma podstawowa: żarny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żaroty 12Forma podstawowa: żarota
żarowa 10Forma podstawowa: żarowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: żarów
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarową 14Forma podstawowa: żarowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żarowe 10Forma podstawowa: żarowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żarowy 11Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żarówa 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarówą 18Forma podstawowa: żarówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarówo 14Forma podstawowa: żarówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarska 11Forma podstawowa: żarski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żarską 15Forma podstawowa: żarski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żarsko 11Forma podstawowa: żarski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
żarsku 13Forma podstawowa: żarski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
żartcy 13Forma podstawowa: żartki
Opis: o istotach żywych: energiczny, dynamiczny, pełen temperamentu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żartej 13Forma podstawowa: żreć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żartem 12Forma podstawowa: żart
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żartka 12Forma podstawowa: żartki
Opis: o istotach żywych: energiczny, dynamiczny, pełen temperamentu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żartką 16Forma podstawowa: żartki
Opis: o istotach żywych: energiczny, dynamiczny, pełen temperamentu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żartki 12Opis: o istotach żywych: energiczny, dynamiczny, pełen temperamentu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żartko 12Forma podstawowa: żartki
Opis: o istotach żywych: energiczny, dynamiczny, pełen temperamentu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
żartuj 15Forma podstawowa: żartować
Część mowy/forma fleksyjna:
żartym 13Forma podstawowa: żreć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żarzmy 12Forma podstawowa: żarzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żarzył 13Forma podstawowa: żarzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żarzże 14Forma podstawowa: żarzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żądają 21Forma podstawowa: żądać
Część mowy/forma fleksyjna:
żądali 16Forma podstawowa: żądać
Część mowy/forma fleksyjna:
żądały 18Forma podstawowa: żądać
Część mowy/forma fleksyjna:
żądamy 17Forma podstawowa: żądać
Część mowy/forma fleksyjna:
żądano 15Forma podstawowa: żądać
Część mowy/forma fleksyjna:
żądany 16Forma podstawowa: żądać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żądlił 18Forma podstawowa: żądlić
Część mowy/forma fleksyjna:
żądnej 17Forma podstawowa: żądny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żądnym 17Forma podstawowa: żądny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żądzom 16Forma podstawowa: żądza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żąpiem 16Forma podstawowa: żąp
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żąpiom 16Forma podstawowa: żąp
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żbicze 13Forma podstawowa: żbiczy
Opis: związany ze żbikiem, dotyczący żbika.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żbikom 14Forma podstawowa: żbik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żbik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żbików 17Forma podstawowa: żbik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żebrań 18Forma podstawowa: żebrać
żebrem 13Forma podstawowa: żebro
Opis: w architekturze: łuk stosowany do wzmocnienia konstrukcji sklepienia, miejsce o zwiększonej nośności.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żebrom 13Forma podstawowa: żebro
Opis: w architekturze: łuk stosowany do wzmocnienia konstrukcji sklepienia, miejsce o zwiększonej nośności.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żebrów 16Forma podstawowa: żebry
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żebruj 16Forma podstawowa: żebrować
Część mowy/forma fleksyjna:
żebrzą 16Forma podstawowa: żebrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
żebrze 12Forma podstawowa: żebro
Opis: w architekturze: łuk stosowany do wzmocnienia konstrukcji sklepienia, miejsce o zwiększonej nośności.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żebrzę 16Forma podstawowa: żebrać
Część mowy/forma fleksyjna:
żeglug 17Forma podstawowa: żegluga
Opis: podróżowanie wodą, rodzaj (gałąź) transportu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żegluj 17Forma podstawowa: żeglować
Część mowy/forma fleksyjna:
żegnać 17Część mowy/forma fleksyjna:
żegnań 18Forma podstawowa: żegnać
żegota 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żegotać
Część mowy/forma fleksyjna:
żegotą 17Forma podstawowa: żegota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żegotę 17Forma podstawowa: żegota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żegoto 13Forma podstawowa: żegota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żegoty 14Forma podstawowa: żegota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żegota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
żelach 14Forma podstawowa: żel
Opis: szczególny rodzaj układu koloidalnego, będący efektem koagulacji zolu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żele
Opis: instrument muzyczny z grupy idiofonów w postaci dwóch cienkich, okrągłych dysków, z uwypukleniem biegnącym koncentrycznie, wykonane są głównie ze stopów brązu i mosiądzu, występują w formach o różnej
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelami 12Forma podstawowa: żele
Opis: instrument muzyczny z grupy idiofonów w postaci dwóch cienkich, okrągłych dysków, z uwypukleniem biegnącym koncentrycznie, wykonane są głównie ze stopów brązu i mosiądzu, występują w formach o różnej
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelaza 11Forma podstawowa: żelazo
Opis: zwyczajowa nazwa żeliwa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelazu 13Forma podstawowa: żelazo
Opis: zwyczajowa nazwa żeliwa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelich 14Forma podstawowa: żelicha
żeliwo 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelkom 13Forma podstawowa: żelki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelkot 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelowa 11Forma podstawowa: żelowy
Opis: taki, który ma konsystencję charakterystyczną dla żelu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żelową 15Forma podstawowa: żelowy
Opis: taki, który ma konsystencję charakterystyczną dla żelu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żelowy 12Opis: taki, który ma konsystencję charakterystyczną dla żelu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żeluje 15Forma podstawowa: żelować
Część mowy/forma fleksyjna:
żenada 11Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żenado 11Forma podstawowa: żenada
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żenady 12Forma podstawowa: żenada
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żenetą 15Forma podstawowa: żeneta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żenetę 15Forma podstawowa: żeneta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeneto 11Forma podstawowa: żeneta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żenety 12Forma podstawowa: żeneta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeniec 11Opis: osoba, która żnie zboże.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żenień 16Forma podstawowa: żenić
żenili 11Forma podstawowa: żenić
Część mowy/forma fleksyjna:
żeniła 12Forma podstawowa: żenić
Część mowy/forma fleksyjna:
żeniły 13Forma podstawowa: żenić
Część mowy/forma fleksyjna:
żenują 18Forma podstawowa: żenować
Część mowy/forma fleksyjna:
żenuję 18Forma podstawowa: żenować
Część mowy/forma fleksyjna:
żeńcie 17Forma podstawowa: żenąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żeńcom 18Forma podstawowa: żeniec
Opis: osoba, która żnie zboże.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeńców 21Forma podstawowa: żeniec
Opis: osoba, która żnie zboże.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeńcze 17Forma podstawowa: żeniec
Opis: osoba, która żnie zboże.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeńmyż 22Forma podstawowa: żenąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żeńscy 18Forma podstawowa: żeński
Opis: mający gramatyczny rodzaj żeński, będący formalnym nośnikiem tego rodzaju, nazwa żeńska, żeńska końcówka.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żeńska 17Forma podstawowa: żeński
Opis: mający gramatyczny rodzaj żeński, będący formalnym nośnikiem tego rodzaju, nazwa żeńska, żeńska końcówka.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żeńską 21Forma podstawowa: żeński
Opis: mający gramatyczny rodzaj żeński, będący formalnym nośnikiem tego rodzaju, nazwa żeńska, żeńska końcówka.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żeński 17Opis: mający gramatyczny rodzaj żeński, będący formalnym nośnikiem tego rodzaju, nazwa żeńska, żeńska końcówka.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żeńsko 17Forma podstawowa: żeński
Opis: mający gramatyczny rodzaj żeński, będący formalnym nośnikiem tego rodzaju, nazwa żeńska, żeńska końcówka.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
żerała 12Forma podstawowa: żerać
Część mowy/forma fleksyjna:
żerało 12Forma podstawowa: żerać
Część mowy/forma fleksyjna:
żerały 13Forma podstawowa: żerać
Część mowy/forma fleksyjna:
żeramy 12Forma podstawowa: żerać
Część mowy/forma fleksyjna:
żerane 10Forma podstawowa: żerać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żerani 10Forma podstawowa: żerać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żerano 10Forma podstawowa: żerać
Część mowy/forma fleksyjna:
żerasz 10Forma podstawowa: żerać
Część mowy/forma fleksyjna:
żerdce 12Forma podstawowa: żerdka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żerdek 12Forma podstawowa: żerdka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żerdka 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żerdką 16Forma podstawowa: żerdka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żerdkę 16Forma podstawowa: żerdka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żerdki 12Forma podstawowa: żerdka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żernej 12Forma podstawowa: żerny
Opis: o organizmach żywych: taki, który ma zdolność pochłaniania, trawienia cząstek organicznych i nieorganicznych.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żerowe 10Forma podstawowa: żerowy
Opis: związany z żerem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żerowi 10Forma podstawowa: żer
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żerowy 11Opis: związany z żerem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żertwę 15Forma podstawowa: żertwa
Opis: u dawnych Słowian ofiara całopalna składana na cześć bóstwa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żertwy 12Forma podstawowa: żertwa
Opis: u dawnych Słowian ofiara całopalna składana na cześć bóstwa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żerują 18Forma podstawowa: żerować
Część mowy/forma fleksyjna:
żeruje 14Forma podstawowa: żerować
Część mowy/forma fleksyjna:
żęliby 18Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żęłaby 19Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żęłoby 19Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żęłyby 20Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żętego 17Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żętemu 18Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żętyca 17Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żętycę 21Forma podstawowa: żętyca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żętyco 17Forma podstawowa: żętyca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żgacie 13Forma podstawowa: żgać
Część mowy/forma fleksyjna:
żgadeł 15Forma podstawowa: żgadło
żgadle 14Forma podstawowa: żgadło
żgadła 15Forma podstawowa: żgadło
żgadło 15
żgając 19Forma podstawowa: żgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
żgajże 18Forma podstawowa: żgać
Część mowy/forma fleksyjna:
żgałaś 18Forma podstawowa: żgać
Część mowy/forma fleksyjna:
żgałby 17Forma podstawowa: żgać
Część mowy/forma fleksyjna:
żgałem 15Forma podstawowa: żgać
Część mowy/forma fleksyjna:
żgałeś 18Forma podstawowa: żgać
Część mowy/forma fleksyjna:
żganiu 14Forma podstawowa: żgać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
żgnęli 17Forma podstawowa: żgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żgnęła 18Forma podstawowa: żgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żgnęło 18Forma podstawowa: żgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żgnięć 21Forma podstawowa: żgnąć
żiguli 15
żlebem 14Forma podstawowa: żleb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żłobak 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żłobek 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żłobem 15Forma podstawowa: żłób
Opis: rodzaj zazwyczaj drewnianego (dziś coraz częściej plastikowego) koryta na paszę o charakterystycznym przekroju w kształcie litery U używanego do podawania jedzenia dla większych zwierząt gospodarskic
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żłobić 19Opis: przenośnie o czasie, nieszczęściach, zgryzotach: powodować pojawianie się zmarszczek, bruzd.
Część mowy/forma fleksyjna:
żłobik 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żłobił 16Forma podstawowa: żłobić
Opis: przenośnie o czasie, nieszczęściach, zgryzotach: powodować pojawianie się zmarszczek, bruzd.
Część mowy/forma fleksyjna:
żłobka 15Forma podstawowa: żłobek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żłobki 15Forma podstawowa: żłobek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żłobku 17Forma podstawowa: żłobek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żłopać 18Część mowy/forma fleksyjna:
żłopał 15Forma podstawowa: żłopać
Część mowy/forma fleksyjna:
żłopań 19Forma podstawowa: żłopać
żłopią 17Forma podstawowa: żłopać
Część mowy/forma fleksyjna:
żłopie 13Forma podstawowa: żłopać
Część mowy/forma fleksyjna:
żłopię 17Forma podstawowa: żłopać
Część mowy/forma fleksyjna:
żłopże 17Forma podstawowa: żłopać
Część mowy/forma fleksyjna:
żłóbka 19Forma podstawowa: żłóbek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żłóbki 19Forma podstawowa: żłóbek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żłóbku 21Forma podstawowa: żłóbek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żmiemy 13Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żmiesz 11Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żmijek 14Forma podstawowa: żmijka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żmijka 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żmijką 18Forma podstawowa: żmijka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żmijko 14Forma podstawowa: żmijka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żmijmy 15Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żmindą 16Forma podstawowa: żminda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żmindę 16Forma podstawowa: żminda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żminem 12Forma podstawowa: żmin
żminie 11Forma podstawowa: żmin
żminów 15Forma podstawowa: żmin
żmudni 14Forma podstawowa: żmudny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żmudny 15Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żmudom 15Forma podstawowa: żmud
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żmuda
Opis: znój, trud, żmudna, ciężka praca.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żmuda
Opis: znój, trud, żmudna, ciężka praca.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żnącym 17Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żniemy 12Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żniesz 10Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żnijmy 14Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żnijże 16Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żniwne 10Forma podstawowa: żniwny
Opis: związany ze żniwami.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żniwni 10Forma podstawowa: żniwny
Opis: związany ze żniwami.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żniwny 11Opis: związany ze żniwami.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żołdom 14Forma podstawowa: żołd
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żołnom 13Forma podstawowa: żołna
Opis: ptak, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w rzędzie kraskowych (Coraciiformes), w rodzinie żołn (Meropidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żompie 12Forma podstawowa: żomp
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żonach 13Forma podstawowa: żona
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żonami 11Forma podstawowa: żona
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żonata 11Forma podstawowa: żonaty
Opis: mężczyzna, który ma żonę.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żonatą 15Forma podstawowa: żonaty
Opis: mężczyzna, który ma żonę.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żoniny 11Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żonisk 11Forma podstawowa: żonisko
Opis: poczciwa żona lub z lekceważeniem o żonie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żonkom 12Forma podstawowa: żonka
Opis: pieszczotliwie o żonie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żonkoś 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żorska 11Forma podstawowa: żorski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żorską 15Forma podstawowa: żorski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żorsko 11Forma podstawowa: żorski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
żorsku 13Forma podstawowa: żorski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
żorzan 10Forma podstawowa: żorzanin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żożobę 20Forma podstawowa: żożoba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żożobo 16Forma podstawowa: żożoba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żożoby 17Forma podstawowa: żożoba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółceń 23Forma podstawowa: żółcić
żółcić 22Część mowy/forma fleksyjna:
żółkło 19Forma podstawowa: żółknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żółkną 21Forma podstawowa: żółknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żółknę 21Forma podstawowa: żółknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żółtak 18Opis: Xanthorrhoea Sm. – rodzaj roślin z rodziny żółtakowatych, obejmuje 30 gatunków występujących na Tasmanii oraz w Australii, gdzie stanowią charakterystyczny składnik suchych lasów eukaliptusowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółtek 18Forma podstawowa: żółtko
Opis: pogardliwie o kimś rasy żółtej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółtka 18Forma podstawowa: żółtek
Opis: pogardliwie o kimś rasy żółtej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółtko 18Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółtku 20Forma podstawowa: żółtek
Opis: pogardliwie o kimś rasy żółtej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żółtko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółtsi 17Forma podstawowa: żółty
Opis: o człowieku, który ma żółty kolor skóry.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żółtwy 18Forma podstawowa: żółtwa
żółtym 19Forma podstawowa: żółty
Opis: o człowieku, który ma żółty kolor skóry.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żółwia 16Forma podstawowa: żółw
Opis: gad o ciele otoczonym pancerzem kostnym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółwic 17Forma podstawowa: żółwica
Opis: samica żółwia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółwie 16Forma podstawowa: żółwi
Opis: powolny, ślamazarny, taki jak u żółwia.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żółwio 16Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
żółwiu 18Forma podstawowa: żółw
Opis: gad o ciele otoczonym pancerzem kostnym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żrącej 17Forma podstawowa: żreć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żrącym 17Forma podstawowa: żreć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żryjże 17Forma podstawowa: żreć
Część mowy/forma fleksyjna:
żuawem 13Forma podstawowa: żuaw
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuawie 12Forma podstawowa: żuaw
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuawów 16Forma podstawowa: żuaw
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żubrów 18Forma podstawowa: żubr
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żubrze 14Forma podstawowa: żubr
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żubrzę 18Forma podstawowa: żubrzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żubrzy 15Opis: związany z żubrem, dotyczący żubra.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żuchwę 19Forma podstawowa: żuchwa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuchwy 16Forma podstawowa: żuchwa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuciem 14Forma podstawowa: żucie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuczek 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuczki 14Forma podstawowa: żuczek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuczku 16Forma podstawowa: żuczek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żująca 19Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żującą 23Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żujmyż 20Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna:
żukach 16Forma podstawowa: żuk
Opis: chrząszcz z rodziny żukowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żukami 14Forma podstawowa: żuk
Opis: chrząszcz z rodziny żukowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żukiem 14Forma podstawowa: żuk
Opis: chrząszcz z rodziny żukowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żukowi 13Forma podstawowa: żuk
Opis: chrząszcz z rodziny żukowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żulica 14
żulicą 18Forma podstawowa: żulica
żulice 14Forma podstawowa: żulica
żulicę 18Forma podstawowa: żulica
żuliki 14Forma podstawowa: żulik
Opis: w Łodzi i okolicach: chlebek turecki (rodzaj bułki w kształcie tzw. batona, czasem w tym regionie z dodatkiem kawy zbożowej zamiast melasy).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
żuliom 14Forma podstawowa: żulia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żulowi 13Forma podstawowa: żul
Opis: nadużywająca alkoholu osoba z marginesu społecznego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuława 14Opis: obszar powstały przez akumulację materiału rzecznego, charakteryzujący się bardzo urodzajnymi glebami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuławą 18Forma podstawowa: żuława
Opis: obszar powstały przez akumulację materiału rzecznego, charakteryzujący się bardzo urodzajnymi glebami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuławo 14Forma podstawowa: żuława
Opis: obszar powstały przez akumulację materiału rzecznego, charakteryzujący się bardzo urodzajnymi glebami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuławy 15Forma podstawowa: żuława
Opis: obszar powstały przez akumulację materiału rzecznego, charakteryzujący się bardzo urodzajnymi glebami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żułbym 18Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna:
żułbyś 21Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna:
żułyby 18Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna:
żupami 14Forma podstawowa: żupa
Opis: miejsce wydobycia lub składowania soli.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żupana 13Forma podstawowa: żupan
Opis: staropolska męska szata, bardzo długa suknia z rękawami, zapinana na rząd drobnych guzików, haftek bądź szamerowana, często dłuższa od kontusza, w żywych kolorach, z kosztownego materiału.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żupani 13Forma podstawowa: żupan
Opis: staropolska męska szata, bardzo długa suknia z rękawami, zapinana na rząd drobnych guzików, haftek bądź szamerowana, często dłuższa od kontusza, w żywych kolorach, z kosztownego materiału.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żupnej 15Forma podstawowa: żupny
Opis: związany z żupą, kopanią soli.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żupnik 14Opis: zarządca żupy królewskiej, dzierżawca.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żurach 15Forma podstawowa: żur
Opis: zakwas używany do gotowania żurku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żurami 13Forma podstawowa: żur
Opis: zakwas używany do gotowania żurku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żurawi 12Forma podstawowa: żuraw
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żurnal 13Opis: czasopismo poświęcone modzie, obficie ilustrowane modelami wzorów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żutymi 15Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żuwinu 14Forma podstawowa: żuwin
żuwnej 14Forma podstawowa: żuwny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żuwnom 13Forma podstawowa: żuwna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żużlom 18Forma podstawowa: żużel
Opis: produkt uboczny procesów hutniczych metali zawierający topniki, tlenki metali, pozostałości spalania węgla, popioły uformowane w szklisty stop.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żużlów 21Forma podstawowa: żużel
Opis: produkt uboczny procesów hutniczych metali zawierający topniki, tlenki metali, pozostałości spalania węgla, popioły uformowane w szklisty stop.
żwirem 11Forma podstawowa: żwir
Opis: nawierzchnia drogi pokryta żwirem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żwirki 11Forma podstawowa: żwirek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żwirko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
żwirom 11Forma podstawowa: żwir
Opis: nawierzchnia drogi pokryta żwirem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żwirów 14Forma podstawowa: żwir
Opis: nawierzchnia drogi pokryta żwirem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
życica 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
życiem 13Forma podstawowa: życie
Opis: sfera jakiejś działalności, funkcjonowanie tej sfery lub uczestnictwo w niej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
życząc 17Forma podstawowa: życzyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
życzył 15Forma podstawowa: życzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
życzże 16Forma podstawowa: życzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żydach 15Forma podstawowa: żyd
Opis: osoba chciwa, skąpa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żydków 17Forma podstawowa: żydek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żydłak 15
żydząc 17Forma podstawowa: żydzić
żydzeń 18Forma podstawowa: żydzić
żydzić 17
żyjąca 18Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żyjący
Opis: taki, który żyje, jest żywy, wykazuje funkcje życiowe.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żyjącą 22Forma podstawowa: żyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
Forma podstawowa: żyjący
Opis: taki, który żyje, jest żywy, wykazuje funkcje życiowe.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żyjące 18Forma podstawowa: żyjąca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żyjący
Opis: taki, który żyje, jest żywy, wykazuje funkcje życiowe.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żyjący 19Opis: taki, który żyje, jest żywy, wykazuje funkcje życiowe.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żyjcie 14Forma podstawowa: żyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żyjemy 15Forma podstawowa: żyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żyleta 13Opis: bardzo atrakcyjna kobieta, wzbudzająca respekt i pożądanie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyletą 17Forma podstawowa: żyleta
Opis: bardzo atrakcyjna kobieta, wzbudzająca respekt i pożądanie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyletę 17Forma podstawowa: żyleta
Opis: bardzo atrakcyjna kobieta, wzbudzająca respekt i pożądanie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żylnym 14Forma podstawowa: żylny
Opis: związany z żyłą - naczyniem krwionośnym.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żyłaby 16Forma podstawowa: żyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żyłach 16Forma podstawowa: żyła
Opis: osoba szczupła, sprawna fizycznie, witalna i energiczna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyłami 14Forma podstawowa: żyła
Opis: osoba szczupła, sprawna fizycznie, witalna i energiczna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żyła
Opis: osoba szczupła, sprawna fizycznie, witalna i energiczna.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyłbyś 20Forma podstawowa: żyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żyłkom 15Forma podstawowa: żyłka
Opis: ozdoba, pasek o szer. 2-5 mm, stosowany w rzemiośle artystycznym jako motyw zdobniczy, najczęściej jako element intarsji lub inkrustacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyłoby 16Forma podstawowa: żyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żyłowa 13Forma podstawowa: żyłowy
Opis: mający związek z żyłami, ciałami skalnymi lub mineralnymi.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żyłową 17Forma podstawowa: żyłowy
Opis: mający związek z żyłami, ciałami skalnymi lub mineralnymi.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żyłowe 13Forma podstawowa: żyłowy
Opis: mający związek z żyłami, ciałami skalnymi lub mineralnymi.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żyłowo 13Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
żyłowy 14Opis: mający związek z żyłami, ciałami skalnymi lub mineralnymi.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żyłuję 21Forma podstawowa: żyłować
Część mowy/forma fleksyjna:
żynach 14Forma podstawowa: żyn
żyrach 14Forma podstawowa: żyro
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyrafę 19Forma podstawowa: żyrafa
Opis: Giraffa camelopardalis – afrykański ssak parzystokopytny z rodziny żyrafowatych, najwyższe obecnie żyjące zwierzę lądowe, a także największy z przeżuwaczy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyrami 12Forma podstawowa: żyro
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyrant 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyrata 12Forma podstawowa: żyrat
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyraty 13Forma podstawowa: żyrat
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
żyruje 15Forma podstawowa: żyrować
Część mowy/forma fleksyjna:
żytami 13Forma podstawowa: żyto
Opis: Secale – rodzaj roślin jednorocznych, dwuletnich lub wieloletnich z rodziny wiechlinowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żytkom 14Forma podstawowa: żytko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żytnie 12Forma podstawowa: żytnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żytnim 13Forma podstawowa: żytni
Opis: związany z żytem - zbożem, ziarnami żyta.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żytnym 14Forma podstawowa: żytny
Opis: taki, który związany jest z żytem, dotyczy żyta.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żywcem 13Forma podstawowa: żywiec
Opis: Dentaria – rodzaj roślin z rodziny kapustowatych., większość systemów klasyfikacyjnych nie wyróżnia tego rodzaju, lecz uznaje go za synonim rodzaju Cardamine.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żywiec
Opis: Dentaria – rodzaj roślin z rodziny kapustowatych., większość systemów klasyfikacyjnych nie wyróżnia tego rodzaju, lecz uznaje go za synonim rodzaju Cardamine.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywcie 12Forma podstawowa: żywić
Część mowy/forma fleksyjna:
żywcom 13Forma podstawowa: żywiec
Opis: Dentaria – rodzaj roślin z rodziny kapustowatych., większość systemów klasyfikacyjnych nie wyróżnia tego rodzaju, lecz uznaje go za synonim rodzaju Cardamine.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywego 13Forma podstawowa: żywy
Opis: taki, który cechuje kogoś żywego - pełnego energii.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żywemu 14Forma podstawowa: żywy
Opis: taki, który cechuje kogoś żywego - pełnego energii.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żywice 12Forma podstawowa: żywica
Opis: substancja wytwarzana w niektórych roślinach, najczęściej w drzewach, szczególnie iglastych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywicę 16Forma podstawowa: żywica
Opis: substancja wytwarzana w niektórych roślinach, najczęściej w drzewach, szczególnie iglastych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywiec 12Opis: Dentaria – rodzaj roślin z rodziny kapustowatych., większość systemów klasyfikacyjnych nie wyróżnia tego rodzaju, lecz uznaje go za synonim rodzaju Cardamine.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywika 12Forma podstawowa: żywik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywiki 12Forma podstawowa: żywik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywiku 14Forma podstawowa: żywik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywiło 13Forma podstawowa: żywić
Część mowy/forma fleksyjna:
żywitw 12Forma podstawowa: żywitwa
żywnie 11Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
żywnym 13Forma podstawowa: żywny
Opis: o ziemi, terenie: żyzny, zapewniający bogate plony.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żywny
Opis: o ziemi, terenie: żyzny, zapewniający bogate plony.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żywoty 13Forma podstawowa: żywot
Opis: literacka biografia świętego, bohatera, monarchy lub innej ważnej osoby, mającej doniosłą rolę w historii.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywsza 11Forma podstawowa: żywy
Opis: taki, który cechuje kogoś żywego - pełnego energii.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żywsze 11Forma podstawowa: żywy
Opis: taki, który cechuje kogoś żywego - pełnego energii.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żywych 15Forma podstawowa: żywy
Opis: taki, który cechuje kogoś żywego - pełnego energii.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żywymi 13Forma podstawowa: żywy
Opis: taki, który cechuje kogoś żywego - pełnego energii.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żyznym 13Forma podstawowa: żyzny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik

Wyrazy na literę ż o długości 7

żabiemu 16Forma podstawowa: żabi
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żabkach 17Forma podstawowa: żabka
Opis: podskok wykonywany z przysiadu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żabka
Opis: podskok wykonywany z przysiadu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabkami 15Forma podstawowa: żabka
Opis: podskok wykonywany z przysiadu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabnian 13Forma podstawowa: żabnianin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabnicą 18Forma podstawowa: żabnica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabocie 14Forma podstawowa: żabot
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabocik 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabotom 15Forma podstawowa: żabot
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabskom 15Forma podstawowa: żabsko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabunią 19Forma podstawowa: żabunia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabusię 19Forma podstawowa: żabusia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żachała 16Forma podstawowa: żachać
Część mowy/forma fleksyjna:
żachamy 16Forma podstawowa: żachać
Część mowy/forma fleksyjna:
żachasz 14Forma podstawowa: żachać
Część mowy/forma fleksyjna:
żachnął 20Forma podstawowa: żachnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żachwie 14Forma podstawowa: żachwa
Opis: małe zwierzę morskie zaliczane do osłonic, ma kształt worka z dużym otworem u góry i mniejszym z boku, żyje pojedynczo lub w koloniach, jako jedyne zwierzę (w dorosłym stadium rozwoju) ma ścianę komó
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żaczków 17Forma podstawowa: żaczek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żadeitu 15Forma podstawowa: żadeit
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żadeity 14Forma podstawowa: żadeit
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żadnego 14Forma podstawowa: żaden
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żadnemu 15Forma podstawowa: żaden
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żadnych 16Forma podstawowa: żaden
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żadnymi 14Forma podstawowa: żaden
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żagarom 14Forma podstawowa: żagary
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żagarze 13Forma podstawowa: żagar
Opis: na Litwie, Wileńszczyśnie - sucha gałąź, chrust..
żaglach 17Forma podstawowa: żagiel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żagle
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żaglami 15Forma podstawowa: żagiel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żagle
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żaglarz 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żaglicą 19Forma podstawowa: żaglica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żaglico 15Forma podstawowa: żaglica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żaglowa 14Forma podstawowa: żaglowy
Opis: taki, który posiada przynajmniej jeden żagiel, taki, który napędzany jest głównie dzięki żaglom.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żaglowe 14Forma podstawowa: żaglowy
Opis: taki, który posiada przynajmniej jeden żagiel, taki, który napędzany jest głównie dzięki żaglom.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żaglowi 14Forma podstawowa: żaglowy
Opis: taki, który posiada przynajmniej jeden żagiel, taki, który napędzany jest głównie dzięki żaglom.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żaglowy 15Opis: taki, który posiada przynajmniej jeden żagiel, taki, który napędzany jest głównie dzięki żaglom.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żaglują 22Forma podstawowa: żaglować
Część mowy/forma fleksyjna:
żagluję 22Forma podstawowa: żaglować
Część mowy/forma fleksyjna:
żagnicą 18Forma podstawowa: żagnica
Opis: okazała ważna z rodziny żagnicowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żagnicę 18Forma podstawowa: żagnica
Opis: okazała ważna z rodziny żagnicowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żagnico 14Forma podstawowa: żagnica
Opis: okazała ważna z rodziny żagnicowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żagwina 13Forma podstawowa: żagwin
żagwinu 15Forma podstawowa: żagwin
żakardu 15Forma podstawowa: żakard
Opis: ogólna nazwa tkanin o bardzo rozbudowanych, wielkoformatowych wzorach, jedno- lub wielobarwnych, wykonywanych na krosnach wyposażonych w mechanizm Jacquarda.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żakardy 14Forma podstawowa: żakard
Opis: ogólna nazwa tkanin o bardzo rozbudowanych, wielkoformatowych wzorach, jedno- lub wielobarwnych, wykonywanych na krosnach wyposażonych w mechanizm Jacquarda.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żakietu 15Forma podstawowa: żakiet
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żakiety 14Forma podstawowa: żakiet
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żakieta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żakowie 12Forma podstawowa: żak
Opis: dawne określenie studenta.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żalącej 19Forma podstawowa: żalić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żaliłam 15Forma podstawowa: żalić
Część mowy/forma fleksyjna:
żaliłaś 18Forma podstawowa: żalić
Część mowy/forma fleksyjna:
żaliłby 17Forma podstawowa: żalić
Część mowy/forma fleksyjna:
żalnego 14Forma podstawowa: żalny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żalnemu 15Forma podstawowa: żalny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żalnica 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żalnice 13Forma podstawowa: żalnica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żalnicę 17Forma podstawowa: żalnica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żalnico 13Forma podstawowa: żalnica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żalnicy 14Forma podstawowa: żalnica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żalniki 13Forma podstawowa: żalnik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żalnych 16Forma podstawowa: żalny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żalnymi 14Forma podstawowa: żalny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żaluzją 20Forma podstawowa: żaluzja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żaluzji 16Forma podstawowa: żaluzja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żaluzyj 17Forma podstawowa: żaluzja
żałobna 15Forma podstawowa: żałobny
Opis: związany z żałobą, pożegnaniem i pochówkiem osoby zmarłej.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żałobną 19Forma podstawowa: żałobny
Opis: związany z żałobą, pożegnaniem i pochówkiem osoby zmarłej.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żałobni 15Forma podstawowa: żałobny
Opis: związany z żałobą, pożegnaniem i pochówkiem osoby zmarłej.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żałobny 16Opis: związany z żałobą, pożegnaniem i pochówkiem osoby zmarłej.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żałosne 13Forma podstawowa: żałosny
Opis: żałobny - taki, który towarzyszy żałobie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żałości 18Forma podstawowa: żałość
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żałować 18Część mowy/forma fleksyjna:
żałował 15Forma podstawowa: żałować
Część mowy/forma fleksyjna:
żałując 22Forma podstawowa: żałować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
żałujmy 19Forma podstawowa: żałować
Część mowy/forma fleksyjna:
żanklem 14Forma podstawowa: żankiel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żanrowi 11Forma podstawowa: żanr
Opis: "zapożyczenie (z ros.) używane na określenie gatunku literackiego (""gnere"")"
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żararak 12Forma podstawowa: żararaka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarciem 13Forma podstawowa: żreć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
żarecką 17Forma podstawowa: żarecki
Opis: związany z Żarkami - miastem w województwie śląskim, w powiecie myszkowskim.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żarecku 15Forma podstawowa: żarecki
Opis: związany z Żarkami - miastem w województwie śląskim, w powiecie myszkowskim.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
żarełka 14Forma podstawowa: żarełko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarklin 13
żarliby 15Forma podstawowa: żreć
Część mowy/forma fleksyjna:
żarliwą 16Forma podstawowa: żarliwy
Opis: o człowieku: gorliwy, namiętny, taki, który robi coś z oddaniem, wiarą, energicznie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żarłaby 16Forma podstawowa: żreć
Część mowy/forma fleksyjna:
żarłach 16Forma podstawowa: żarło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarłbym 17Forma podstawowa: żreć
Część mowy/forma fleksyjna:
żarłbyś 20Forma podstawowa: zrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
żarłoby 16Forma podstawowa: zrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
żarłocy 15Forma podstawowa: żarłok
Opis: osoba, która się objada, je za dużo, znacznie ponad miarę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarłoki 14Forma podstawowa: żarłok
Opis: osoba, która się objada, je za dużo, znacznie ponad miarę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
żarłoku 16Forma podstawowa: żarłok
Opis: osoba, która się objada, je za dużo, znacznie ponad miarę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarnach 14Forma podstawowa: żarna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarnego 13Forma podstawowa: żarny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żarnemu 14Forma podstawowa: żarny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żarnika 12Forma podstawowa: żarnik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarniki 12Forma podstawowa: żarnik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarnowa 11Forma podstawowa: żarnowo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żarnowy
Opis: związany z żarnami, urządzeniem do ręcznego mielenia zboża.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: żarnów
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarnową 15Forma podstawowa: żarnowy
Opis: związany z żarnami, urządzeniem do ręcznego mielenia zboża.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żarnowy 12Opis: związany z żarnami, urządzeniem do ręcznego mielenia zboża.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żarnych 15Forma podstawowa: żarny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żarnymi 13Forma podstawowa: żarny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żarotom 13Forma podstawowa: żarota
żarówce 16Forma podstawowa: żarówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarówek 16Forma podstawowa: żarówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarówką 20Forma podstawowa: żarówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarówkę 20Forma podstawowa: żarówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarówom 16Forma podstawowa: żarówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarskie 12Forma podstawowa: żarski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: żarski
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
żarskim 13Forma podstawowa: żarski
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żarski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żartach 15Forma podstawowa: żart
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żartego 14Forma podstawowa: zrzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żartemu 15Forma podstawowa: zrzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: żarty
Opis: taki, który je więcej niż powinien i wypada.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żartkie 13Forma podstawowa: żartki
Opis: o istotach żywych: energiczny, dynamiczny, pełen temperamentu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żartkim 14Forma podstawowa: żartki
Opis: o istotach żywych: energiczny, dynamiczny, pełen temperamentu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żartuje 16Forma podstawowa: żartować
Część mowy/forma fleksyjna:
żartuję 20Forma podstawowa: żartować
Część mowy/forma fleksyjna:
żartych 16Forma podstawowa: zrzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żartymi 14Forma podstawowa: zrzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
Forma podstawowa: żarty
Opis: taki, który je więcej niż powinien i wypada.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żarzalń 18Forma podstawowa: żarzalnia
żarząca 16Forma podstawowa: żarzyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żarzmyż 17Forma podstawowa: żarzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żarzone 11Forma podstawowa: żarzyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żarzyli 13Forma podstawowa: żarzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żarzyła 14Forma podstawowa: żarzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żarzyło 14Forma podstawowa: żarzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żarzymy 14Forma podstawowa: żarzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żądając 23Forma podstawowa: żądać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
żądajmy 20Forma podstawowa: żądać
Część mowy/forma fleksyjna:
żądajże 22Forma podstawowa: żądać
Część mowy/forma fleksyjna:
żądałam 19Forma podstawowa: żądać
Część mowy/forma fleksyjna:
żądałem 19Forma podstawowa: żądać
Część mowy/forma fleksyjna:
żądania 16Forma podstawowa: żądać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
Forma podstawowa: żądanie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żądanie 16Forma podstawowa: żądać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
żądaniu 18Forma podstawowa: żądać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
żądanym 18Forma podstawowa: żądać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żądełek 19Forma podstawowa: żądełko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żądląca 22Forma podstawowa: żądlić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żądlącą 26Forma podstawowa: żądlić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żądlący 23Forma podstawowa: żądlić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żądleni 17Forma podstawowa: żądlić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żądlili 18Forma podstawowa: żądlić
Część mowy/forma fleksyjna:
żądliła 19Forma podstawowa: żądlić
Część mowy/forma fleksyjna:
żądlisz 17Forma podstawowa: żądlić
Część mowy/forma fleksyjna:
żądlone 17Forma podstawowa: żądlić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żądlony 18Forma podstawowa: żądlić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żądłowa 18Forma podstawowa: żądłowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żądłową 22Forma podstawowa: żądłowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żądłowy 19Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żądnego 18Forma podstawowa: żądny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żądnemu 19Forma podstawowa: żądny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żądnymi 18Forma podstawowa: żądny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żądzach 19Forma podstawowa: żądza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żądzami 17Forma podstawowa: żądza
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żąpiowi 16Forma podstawowa: żąp
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żbiczki 15Forma podstawowa: żbiczek
żbiczku 17Forma podstawowa: żbiczek
żbiczym 16Forma podstawowa: żbiczy
Opis: związany ze żbikiem, dotyczący żbika.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żbikach 17Forma podstawowa: żbik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żbik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żbikiem 15Forma podstawowa: żbik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeberka 14Forma podstawowa: żeberko
Opis: danie, którego głównym składnikiem są smażone, duszone lub pieczone żeberka.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żebrach 16Forma podstawowa: żebro
Opis: w architekturze: łuk stosowany do wzmocnienia konstrukcji sklepienia, miejsce o zwiększonej nośności.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żebracz 14Forma podstawowa: żebraczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żebraku 16Forma podstawowa: żebrak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żebrali 14Forma podstawowa: żebrać
Część mowy/forma fleksyjna:
żebrała 15Forma podstawowa: żebrać
Część mowy/forma fleksyjna:
żebrało 15Forma podstawowa: żebrać
Część mowy/forma fleksyjna:
żebrały 16Forma podstawowa: żebrać
Część mowy/forma fleksyjna:
żebrana 13Forma podstawowa: żebrać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żebraną 17Forma podstawowa: żebrać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żebrani 13Forma podstawowa: żebrać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żebrano 13Forma podstawowa: żebrać
Część mowy/forma fleksyjna:
żebrany 14Forma podstawowa: żebrać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żebrową 17Forma podstawowa: żebrowy
Opis: dotyczący żebra - kości.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żebrowo 13Forma podstawowa: żebrowy
Opis: dotyczący żebra - kości.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
żebrują 21Forma podstawowa: żebrować
Część mowy/forma fleksyjna:
żebruje 17Forma podstawowa: żebrować
Część mowy/forma fleksyjna:
żebruję 21Forma podstawowa: żebrować
Część mowy/forma fleksyjna:
żebrząc 18Forma podstawowa: żebrzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
żebrzmy 15Forma podstawowa: żebrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
żebrzże 17Forma podstawowa: żebrać
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: żebrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
żebyśmy 20Forma podstawowa: żeby
żegadła 16Forma podstawowa: żegadło
Opis: narzędzie medyczne stosowane w przyżeganiu termicznym (kauteryzacji termicznej) - zabiegu polegającym na koagulowaniu żywej, patologicznie zmienionej tkanki, wykonywanym najczęściej na powierzchni bł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żegawek 14Forma podstawowa: żegawka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żegawka 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żegawkę 18Forma podstawowa: żegawka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żegawki 14Forma podstawowa: żegawka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeglarz 14Opis: paź żeglarz, witeź żeglarz, żeglarek, Iphiclides podalirius, Papilio podalirius - motyl dzienny zaliczany do rodziny paziowatych, ma ubarwienie skrzydeł jasnożółte z czarnymi, klinowato zwężającymi s
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeglugą 22Forma podstawowa: żegluga
Opis: podróżowanie wodą, rodzaj (gałąź) transportu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeglugi 18Forma podstawowa: żegluga
Opis: podróżowanie wodą, rodzaj (gałąź) transportu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeglugo 18Forma podstawowa: żegluga
Opis: podróżowanie wodą, rodzaj (gałąź) transportu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeglują 22Forma podstawowa: żeglować
Część mowy/forma fleksyjna:
żegnają 19Forma podstawowa: żegnać
Część mowy/forma fleksyjna:
żegnali 14Forma podstawowa: żegnać
Część mowy/forma fleksyjna:
żegnało 15Forma podstawowa: żegnać
Część mowy/forma fleksyjna:
żegnana 13Forma podstawowa: żegnać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żegnane 13Forma podstawowa: żegnać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żegnasz 13Forma podstawowa: żegnać
Część mowy/forma fleksyjna:
żegocie 14Forma podstawowa: żegota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelatyn 14Forma podstawowa: żelatyna
Opis: porcja żelatyny, określona ilość tego produktu, zazwyczaj papierowe opakowanie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelazek 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelazem 13Forma podstawowa: żelazo
Opis: zwyczajowa nazwa żeliwa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelazie 12Forma podstawowa: żelazo
Opis: zwyczajowa nazwa żeliwa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelaziw 12Forma podstawowa: żelaziwo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelazka 13Forma podstawowa: żelazek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelazko 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelazku 15Forma podstawowa: żelazko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelazna 12Forma podstawowa: żelazno
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelazną 16Forma podstawowa: żelazny
Opis: przenośnie: wytrzymały, silny, twardy (zarówno fizycznie, jak psychicznie).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żelazne 12Forma podstawowa: żelazna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żelazny
Opis: przenośnie: wytrzymały, silny, twardy (zarówno fizycznie, jak psychicznie).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żelazny 13Opis: przenośnie: wytrzymały, silny, twardy (zarówno fizycznie, jak psychicznie).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelazom 13Forma podstawowa: żelazo
Opis: zwyczajowa nazwa żeliwa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelbetu 17Forma podstawowa: żelbet
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelbety 16Forma podstawowa: żelbet
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeleźce 21Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelgate 15
żelgrud 17Forma podstawowa: żelgruda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelicho 15Forma podstawowa: żelicha
żelichy 16Forma podstawowa: żelicha
żelisze 12Forma podstawowa: żelicha
żeliwem 13Forma podstawowa: żeliwo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeliwie 12Forma podstawowa: żeliwo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeliwna 12Forma podstawowa: żeliwny
Opis: wykonany z żeliwa, zawierający żeliwo.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żeliwne 12Forma podstawowa: żeliwny
Opis: wykonany z żeliwa, zawierający żeliwo.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żeliwni 12Forma podstawowa: żeliwny
Opis: wykonany z żeliwa, zawierający żeliwo.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żeliwny 13Opis: wykonany z żeliwa, zawierający żeliwo.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żelkach 16Forma podstawowa: żelki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelkotu 16Forma podstawowa: żelkot
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelkoty 15Forma podstawowa: żelkot
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelowań 18Forma podstawowa: żelować
żelowym 14Forma podstawowa: żelowy
Opis: taki, który ma konsystencję charakterystyczną dla żelu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żenadom 13Forma podstawowa: żenada
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żenecie 12Forma podstawowa: żeneta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeniaci 12Forma podstawowa: żeniaty
Opis: o mężczyźnie: taki, który ma żonę, jest po ślubie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żeniata 12Forma podstawowa: żeniaty
Opis: o mężczyźnie: taki, który ma żonę, jest po ślubie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żeniatą 16Forma podstawowa: żeniaty
Opis: o mężczyźnie: taki, który ma żonę, jest po ślubie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żeniąca 16Forma podstawowa: żenić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żeniący 17Forma podstawowa: żenić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żenicie 12Forma podstawowa: żenić
Część mowy/forma fleksyjna:
żenidło 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żenieni 11Forma podstawowa: żenić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żenilin 12
żeniłby 16Forma podstawowa: żenić
Część mowy/forma fleksyjna:
żeniłeś 17Forma podstawowa: żenić
Część mowy/forma fleksyjna:
żenione 11Forma podstawowa: żenić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żeniono 11Forma podstawowa: żenić
Część mowy/forma fleksyjna:
żenować 16Część mowy/forma fleksyjna:
żenując 20Forma podstawowa: żenować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
żenujmy 17Forma podstawowa: żenować
Część mowy/forma fleksyjna:
żeńcach 21Forma podstawowa: żeniec
Opis: osoba, która żnie zboże.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeńcież 22Forma podstawowa: żenąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żeńcowi 18Forma podstawowa: żeniec
Opis: osoba, która żnie zboże.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeńskie 18Forma podstawowa: żeński
Opis: mający gramatyczny rodzaj żeński, będący formalnym nośnikiem tego rodzaju, nazwa żeńska, żeńska końcówka.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żerając 18Forma podstawowa: żerać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
żerajże 17Forma podstawowa: żerać
Część mowy/forma fleksyjna:
żerałam 14Forma podstawowa: żerać
Część mowy/forma fleksyjna:
żerałaś 17Forma podstawowa: żerać
Część mowy/forma fleksyjna:
żerałem 14Forma podstawowa: żerać
Część mowy/forma fleksyjna:
żerałeś 17Forma podstawowa: żerać
Część mowy/forma fleksyjna:
żerania 11Forma podstawowa: żerać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
żeranie 11Forma podstawowa: żerać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
żeranym 13Forma podstawowa: żerać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żerdzie 12Forma podstawowa: żerdź
Opis: długa, prosta gałąź, cienki pień.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żernymi 13Forma podstawowa: żerny
Opis: o organizmach żywych: taki, który ma zdolność pochłaniania, trawienia cząstek organicznych i nieorganicznych.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żerować 16Część mowy/forma fleksyjna:
żerował 13Forma podstawowa: żerować
Część mowy/forma fleksyjna:
żerowym 13Forma podstawowa: żerowy
Opis: związany z żerem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żertwom 13Forma podstawowa: żertwa
Opis: u dawnych Słowian ofiara całopalna składana na cześć bóstwa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żerując 20Forma podstawowa: żerować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
żerujmy 17Forma podstawowa: żerować
Część mowy/forma fleksyjna:
żerujże 19Forma podstawowa: żerować
Część mowy/forma fleksyjna:
żetonie 12Forma podstawowa: żeton
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żetonów 16Forma podstawowa: żeton
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żęłabym 21Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żgający 21Forma podstawowa: żgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żgajmyż 21Forma podstawowa: żgać
Część mowy/forma fleksyjna:
żgaliby 17Forma podstawowa: żgać
Część mowy/forma fleksyjna:
żgałaby 18Forma podstawowa: żgać
Część mowy/forma fleksyjna:
żgałbym 19Forma podstawowa: żgać
Część mowy/forma fleksyjna:
żgałyby 19Forma podstawowa: żgać
Część mowy/forma fleksyjna:
żganego 15Forma podstawowa: żgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żganemu 16Forma podstawowa: żgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żganiem 14Forma podstawowa: żgać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
żganych 17Forma podstawowa: żgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żganymi 15Forma podstawowa: żgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żgnąłby 22Forma podstawowa: żgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żgnąłem 20Forma podstawowa: żgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żgnąłeś 23Forma podstawowa: żgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żgnęłaś 23Forma podstawowa: żgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żgniemy 15Forma podstawowa: żgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żgnięci 18Forma podstawowa: żgnąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żgniętą 22Forma podstawowa: żgnąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żgnięty 19Forma podstawowa: żgnąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żigolom 15Forma podstawowa: żigolo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żlebową 18Forma podstawowa: żlebowy
Opis: taki, który związany jest ze żlebem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żlebowi 14Forma podstawowa: żleb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żłobach 18Forma podstawowa: żłób
Opis: rodzaj zazwyczaj drewnianego (dziś coraz częściej plastikowego) koryta na paszę o charakterystycznym przekroju w kształcie litery U używanego do podawania jedzenia dla większych zwierząt gospodarskic
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żłobaka 16Forma podstawowa: żłobak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żłobaki 16Forma podstawowa: żłobak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żłobami 16Forma podstawowa: żłób
Opis: rodzaj zazwyczaj drewnianego (dziś coraz częściej plastikowego) koryta na paszę o charakterystycznym przekroju w kształcie litery U używanego do podawania jedzenia dla większych zwierząt gospodarskic
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żłobień 21Forma podstawowa: żłobienie
Opis: podłużne wgłębienie w jakiejś powierzchni, nacięcie w czymś.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żłobiki 16Forma podstawowa: żłobik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żłobili 16Forma podstawowa: żłobić
Opis: przenośnie o czasie, nieszczęściach, zgryzotach: powodować pojawianie się zmarszczek, bruzd.
Część mowy/forma fleksyjna:
żłobiła 17Forma podstawowa: żłobić
Opis: przenośnie o czasie, nieszczęściach, zgryzotach: powodować pojawianie się zmarszczek, bruzd.
Część mowy/forma fleksyjna:
żłobiło 17Forma podstawowa: żłobić
Opis: przenośnie o czasie, nieszczęściach, zgryzotach: powodować pojawianie się zmarszczek, bruzd.
Część mowy/forma fleksyjna:
żłobiną 19Forma podstawowa: żłobina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żłobisz 15Forma podstawowa: żłobić
Opis: przenośnie o czasie, nieszczęściach, zgryzotach: powodować pojawianie się zmarszczek, bruzd.
Część mowy/forma fleksyjna:
żłobków 20Forma podstawowa: żłobek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żłobkuj 20Forma podstawowa: żłobkować
Część mowy/forma fleksyjna:
żłobnik 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żłopała 16Forma podstawowa: żłopać
Część mowy/forma fleksyjna:
żłopały 17Forma podstawowa: żłopać
Część mowy/forma fleksyjna:
żłopana 14Forma podstawowa: żłopać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żłopane 14Forma podstawowa: żłopać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żłopani 14Forma podstawowa: żłopać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żłopano 14Forma podstawowa: żłopać
Część mowy/forma fleksyjna:
żłopany 15Forma podstawowa: żłopać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żłopiąc 19Forma podstawowa: żłopać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
żłopnąć 23Część mowy/forma fleksyjna:
żłopnia 14Forma podstawowa: żłopień
żłopnie 14Forma podstawowa: żłopnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żłopniu 16Forma podstawowa: żłopień
żłóbkom 21Forma podstawowa: żłóbek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żmącego 19Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żmących 21Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żmącymi 19Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żmiecie 13Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żmijach 17Forma podstawowa: żmija
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żmijkom 16Forma podstawowa: żmijka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żmijmyż 20Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żmijowa 14Forma podstawowa: żmijowy
Opis: zły, przewrotny, fałszywy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żmijowe 14Forma podstawowa: żmijowy
Opis: zły, przewrotny, fałszywy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żmijowi 14Forma podstawowa: żmijowy
Opis: zły, przewrotny, fałszywy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żmijowy 15Opis: zły, przewrotny, fałszywy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żminach 15Forma podstawowa: żmin
żminami 13Forma podstawowa: żmin
żmindom 14Forma podstawowa: żminda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żminowi 12Forma podstawowa: żmin
żmudach 18Forma podstawowa: żmud
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żmudami 16Forma podstawowa: żmuda
Opis: znój, trud, żmudna, ciężka praca.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żmudnym 17Forma podstawowa: żmudny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żmudzie 15Forma podstawowa: żmuda
Opis: znój, trud, żmudna, ciężka praca.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żmudź
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żmudzka 16Forma podstawowa: żmudzki
Opis: związany ze Żmudzią - regionem na Litwie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żmudzką 20Forma podstawowa: żmudzka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żmudzki 16Opis: związany ze Żmudzią - regionem na Litwie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: związany ze Żmudzią - regionem na Litwie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żmudzko 16Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
żmudzku 18Forma podstawowa: żmudzki
Opis: związany ze Żmudzią - regionem na Litwie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
żnących 20Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żnącymi 18Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żnijcie 14Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żnijmyż 19Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żninian 11Forma podstawowa: żninianin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żnińscy 19Forma podstawowa: żniński
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żnińską 22Forma podstawowa: żniński
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żniński 18Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żnińsku 20Forma podstawowa: żniński
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
żniwach 14Forma podstawowa: żniwa
Opis: zbiór roślin uprawnych w okresie lata, głównie zbóż (m.in. żyta, pszenicy, jęczmienia, owsa), także innych, po których zostaje ściernisko (rzepak, rośliny strączkowe).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żniwo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żniwami 12Forma podstawowa: żniwa
Opis: zbiór roślin uprawnych w okresie lata, głównie zbóż (m.in. żyta, pszenicy, jęczmienia, owsa), także innych, po których zostaje ściernisko (rzepak, rośliny strączkowe).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żołądek 19Opis: żołądek zwierzęcia postrzegany jako mięso, element podrobów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żołądka 19Forma podstawowa: żołądek
Opis: żołądek zwierzęcia postrzegany jako mięso, element podrobów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żołądku 21Forma podstawowa: żołądek
Opis: żołądek zwierzęcia postrzegany jako mięso, element podrobów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żołdach 17Forma podstawowa: żołd
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żołdacy 16Forma podstawowa: żołdak
Opis: żołnierz, który zachowuje się w sposób niegodny tego miana, np. gorszący, chamski.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żołdaki 15Forma podstawowa: żołdak
Opis: żołnierz, który zachowuje się w sposób niegodny tego miana, np. gorszący, chamski.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
żołdową 18Forma podstawowa: żołdowy
Opis: taki, który pełni funkcję (służbę), najczęściej wojskową, za którą otrzymuje żołd.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żołdowe 14Forma podstawowa: żołdowy
Opis: taki, który pełni funkcję (służbę), najczęściej wojskową, za którą otrzymuje żołd.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żołdowi 14Forma podstawowa: żołd
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żołdowy
Opis: taki, który pełni funkcję (służbę), najczęściej wojskową, za którą otrzymuje żołd.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żołdowy 15Opis: taki, który pełni funkcję (służbę), najczęściej wojskową, za którą otrzymuje żołd.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żołędna 18Forma podstawowa: żołędny
Opis: w kartach: taki, który ma kolor trefl, charakteryzuje się użyciem treflów.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żołędne 18Forma podstawowa: żołędny
Opis: w kartach: taki, który ma kolor trefl, charakteryzuje się użyciem treflów.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żołędni 18Forma podstawowa: żołędny
Opis: w kartach: taki, który ma kolor trefl, charakteryzuje się użyciem treflów.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żołędny 19Opis: w kartach: taki, który ma kolor trefl, charakteryzuje się użyciem treflów.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żołędzi 18Forma podstawowa: żołądź
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żompiom 14Forma podstawowa: żomp
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żonatym 14Forma podstawowa: żonaty
Opis: mężczyzna, który ma żonę.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żoninym 13Forma podstawowa: żoniny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żoniska 12Forma podstawowa: żonisko
Opis: poczciwa żona lub z lekceważeniem o żonie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żonkami 13Forma podstawowa: żonka
Opis: pieszczotliwie o żonie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żonkila 13Forma podstawowa: żonkil
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żonkilu 15Forma podstawowa: żonkil
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żonkosi 12Forma podstawowa: żonkoś
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żonunia 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żonunie 13Forma podstawowa: żonunia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żonunię 17Forma podstawowa: żonunia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żonuniu 15Forma podstawowa: żonunia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żonusią 17Forma podstawowa: żonusia
Opis: pieszczotliwie o żonie - kobiecie będącej w małżeństwie, współmałżonce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żonusię 17Forma podstawowa: żonusia
Opis: pieszczotliwie o żonie - kobiecie będącej w małżeństwie, współmałżonce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żonusiu 15Forma podstawowa: żonusia
Opis: pieszczotliwie o żonie - kobiecie będącej w małżeństwie, współmałżonce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żorskie 12Forma podstawowa: żorski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żorzany 12Forma podstawowa: żorzanin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
żorżetą 20Forma podstawowa: żorżeta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żorżeto 16Forma podstawowa: żorżeta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żożobie 17Forma podstawowa: żożoba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółcąca 23Forma podstawowa: żółcić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żółcącą 27Forma podstawowa: żółcić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żółcący 24Forma podstawowa: żółcić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żółciał 20Forma podstawowa: żółcieć
Część mowy/forma fleksyjna:
żółciej 20Forma podstawowa: żółcieć
Część mowy/forma fleksyjna:
żółcili 19Forma podstawowa: żółcić
Część mowy/forma fleksyjna:
żółciła 20Forma podstawowa: żółcić
Część mowy/forma fleksyjna:
żółciły 21Forma podstawowa: żółcić
Część mowy/forma fleksyjna:
żółcimy 20Forma podstawowa: żółcić
Część mowy/forma fleksyjna:
żółcona 18Forma podstawowa: żółcić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żółcone 18Forma podstawowa: żółcić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żółcony 19Forma podstawowa: żółcić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żółćmyż 28Forma podstawowa: żółcić
Część mowy/forma fleksyjna:
żółkłam 21Forma podstawowa: żółknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żółkłaś 24Forma podstawowa: żółknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żółknąc 23Forma podstawowa: żółknąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
żółknij 20Forma podstawowa: żółknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żółtaku 21Forma podstawowa: żółtak
Opis: Xanthorrhoea Sm. – rodzaj roślin z rodziny żółtakowatych, obejmuje 30 gatunków występujących na Tasmanii oraz w Australii, gdzie stanowią charakterystyczny składnik suchych lasów eukaliptusowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółtawa 18Forma podstawowa: żółtawy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żółtawe 18Forma podstawowa: żółtawy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żółtawo 18Opis: w kolorze przypominającym żółty, nie całkiem żółtym.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
żółtawy 19Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żółtego 20Forma podstawowa: żółty
Opis: o człowieku, który ma żółty kolor skóry.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żółtkom 20Forma podstawowa: żółtek
Opis: pogardliwie o kimś rasy żółtej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żółtko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółtnic 19Forma podstawowa: żółtnica
Opis: drewno pozyskiwane z drzewa żółtnicy pomarańczowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółtnik 19Opis: glistnik jaskółcze ziele, Chelidonium majus - gatunek byliny z rodziny makowatych, nazwa regionalna używana na Mazowszu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółtość 27Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółtsza 18Forma podstawowa: żółty
Opis: o człowieku, który ma żółty kolor skóry.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żółtych 22Forma podstawowa: żółty
Opis: o człowieku, który ma żółty kolor skóry.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żółtymi 20Forma podstawowa: żółty
Opis: o człowieku, który ma żółty kolor skóry.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żółwiak 18Opis: gad podobny do żółwia, mający zredukowany pancerz kostny, należący do rodziny żółwiakowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółwicą 22Forma podstawowa: żółwica
Opis: samica żółwia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółwice 18Forma podstawowa: żółwica
Opis: samica żółwia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółwich 20Forma podstawowa: żółwi
Opis: powolny, ślamazarny, taki jak u żółwia.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żółwico 18Forma podstawowa: żółwica
Opis: samica żółwia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółwicy 19Forma podstawowa: żółwica
Opis: samica żółwia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółwiem 18Forma podstawowa: żółw
Opis: gad o ciele otoczonym pancerzem kostnym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółwika 18Forma podstawowa: żółwik
Opis: Chelone – rodzaj roślin z rodziny babkowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółwiki 18Forma podstawowa: żółwik
Opis: Chelone – rodzaj roślin z rodziny babkowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółwimi 18Forma podstawowa: żółwi
Opis: powolny, ślamazarny, taki jak u żółwia.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żółwiom 18Forma podstawowa: żółw
Opis: gad o ciele otoczonym pancerzem kostnym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żrącego 18Forma podstawowa: zrzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
Forma podstawowa: żreć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żrącemu 19Forma podstawowa: zrzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żrących 20Forma podstawowa: zrzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żrącymi 18Forma podstawowa: zrzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żryjcie 15Forma podstawowa: żreć
Część mowy/forma fleksyjna:
żryjmyż 20Forma podstawowa: żreć
Część mowy/forma fleksyjna:
żuawami 14Forma podstawowa: żuaw
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żubrami 16Forma podstawowa: żubr
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żubroni 15Forma podstawowa: żubroń
Opis: mieszaniec międzygatunkowy żubra oraz bydła domowego., został wyhodowany w roku 1847 przez Polaka, Leopolda Walickiego, w wyniku skrzyżowania żubra-byka z samicami bydła domowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żubrową 19Forma podstawowa: żubrowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żubrowi 15Forma podstawowa: żubr
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żubrują 23Forma podstawowa: żubrować
Część mowy/forma fleksyjna:
żubrząt 20Forma podstawowa: żubrzę
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żubrzyc 17Forma podstawowa: żubrzyca
Opis: samica żubra.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żubrzyk 17Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuchwie 16Forma podstawowa: żuchwa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuciami 15Forma podstawowa: żucie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żującej 22Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żujecie 16Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna:
żulerce 15Forma podstawowa: żulerka
żulerią 18Forma podstawowa: żuleria
żulerii 14Forma podstawowa: żuleria
żulerio 14Forma podstawowa: żuleria
żulerka 15
żulerkę 19Forma podstawowa: żulerka
żulikom 16Forma podstawowa: żulik
Opis: w Łodzi i okolicach: chlebek turecki (rodzaj bułki w kształcie tzw. batona, czasem w tym regionie z dodatkiem kawy zbożowej zamiast melasy).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żułabyś 22Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna:
żuławie 15Forma podstawowa: żuława
Opis: obszar powstały przez akumulację materiału rzecznego, charakteryzujący się bardzo urodzajnymi glebami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuławką 20Forma podstawowa: żuławka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuławkę 20Forma podstawowa: żuławka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuławom 16Forma podstawowa: żuława
Opis: obszar powstały przez akumulację materiału rzecznego, charakteryzujący się bardzo urodzajnymi glebami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żupanem 15Forma podstawowa: żupan
Opis: staropolska męska szata, bardzo długa suknia z rękawami, zapinana na rząd drobnych guzików, haftek bądź szamerowana, często dłuższa od kontusza, w żywych kolorach, z kosztownego materiału.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żupanie 14Forma podstawowa: żupania
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żupanik 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żupanom 15Forma podstawowa: żupan
Opis: staropolska męska szata, bardzo długa suknia z rękawami, zapinana na rząd drobnych guzików, haftek bądź szamerowana, często dłuższa od kontusza, w żywych kolorach, z kosztownego materiału.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żupanów 18Forma podstawowa: żupan
Opis: staropolska męska szata, bardzo długa suknia z rękawami, zapinana na rząd drobnych guzików, haftek bądź szamerowana, często dłuższa od kontusza, w żywych kolorach, z kosztownego materiału.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żupnicy 16Forma podstawowa: żupnik
Opis: zarządca żupy królewskiej, dzierżawca.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żupniki 15Forma podstawowa: żupnik
Opis: zarządca żupy królewskiej, dzierżawca.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
żupniku 17Forma podstawowa: żupnik
Opis: zarządca żupy królewskiej, dzierżawca.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żupnych 18Forma podstawowa: żupny
Opis: związany z żupą, kopanią soli.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żupnymi 16Forma podstawowa: żupny
Opis: związany z żupą, kopanią soli.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żurawce 14Forma podstawowa: żurawka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żurawia 13Forma podstawowa: żuraw
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żurawi
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żurawie 13Forma podstawowa: żurawi
Opis: żurawiowate, żurawie właściwe, Gruidae – rodzina ptaków z rzędu żurawiowych (Gruiformes).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żurawim 14Forma podstawowa: żurawi
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żurawin 13Forma podstawowa: żurawina
Opis: Oxycoccus, właśc. Vaccinium sect. Oxycoccus – zimozielone, płożące krzewinki, o długich, nitkowatych pędach, dawniej wyodrębniane jako rodzaj z rodziny wrzosowatych (Ericaceae), od lat 80. XX wieku o
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żurawiu 15Forma podstawowa: żuraw
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żurawką 18Forma podstawowa: żurawka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żurawki 14Forma podstawowa: żurawka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żurawko 14Forma podstawowa: żurawka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żurkach 17Forma podstawowa: żurek
Opis: zakwaszona zupa mączna (niektórzy stosują regionalnie zdeterminowane rozróżnienie żurku od barszczu białego, które rzekomo polega na tym, że do przyrządzenia tych zup używa się różnych rodzajów mąki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żurek
Opis: zakwaszona zupa mączna (niektórzy stosują regionalnie zdeterminowane rozróżnienie żurku od barszczu białego, które rzekomo polega na tym, że do przyrządzenia tych zup używa się różnych rodzajów mąki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żurkami 15Forma podstawowa: żurek
Opis: zakwaszona zupa mączna (niektórzy stosują regionalnie zdeterminowane rozróżnienie żurku od barszczu białego, które rzekomo polega na tym, że do przyrządzenia tych zup używa się różnych rodzajów mąki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żurkowi 14Forma podstawowa: żurek
Opis: zakwaszona zupa mączna (niektórzy stosują regionalnie zdeterminowane rozróżnienie żurku od barszczu białego, które rzekomo polega na tym, że do przyrządzenia tych zup używa się różnych rodzajów mąki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żurek
Opis: zakwaszona zupa mączna (niektórzy stosują regionalnie zdeterminowane rozróżnienie żurku od barszczu białego, które rzekomo polega na tym, że do przyrządzenia tych zup używa się różnych rodzajów mąki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żurnala 14Forma podstawowa: żurnal
Opis: czasopismo poświęcone modzie, obficie ilustrowane modelami wzorów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żurnali 14Forma podstawowa: żurnal
Opis: czasopismo poświęcone modzie, obficie ilustrowane modelami wzorów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żurnalu 16Forma podstawowa: żurnal
Opis: czasopismo poświęcone modzie, obficie ilustrowane modelami wzorów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuwinów 17Forma podstawowa: żuwin
żuwnego 15Forma podstawowa: żuwny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żuwnemu 16Forma podstawowa: żuwny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żuwnych 17Forma podstawowa: żuwny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żuwnymi 15Forma podstawowa: żuwny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żużlach 21Forma podstawowa: żużel
Opis: produkt uboczny procesów hutniczych metali zawierający topniki, tlenki metali, pozostałości spalania węgla, popioły uformowane w szklisty stop.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żużlarz 18
żużlowa 18Forma podstawowa: żużlowy
Opis: zrobiony z żużlu, zawierający żużel.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żużlową 22Forma podstawowa: żużlowy
Opis: zrobiony z żużlu, zawierający żużel.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żużlowi 18Forma podstawowa: żużel
Opis: produkt uboczny procesów hutniczych metali zawierający topniki, tlenki metali, pozostałości spalania węgla, popioły uformowane w szklisty stop.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żwaczem 13Forma podstawowa: żwacz
Opis: parzysty mięsień żucia, znajdujący się po obu stronach głowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żwaczów 16Forma podstawowa: żwacz
Opis: parzysty mięsień żucia, znajdujący się po obu stronach głowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żwawemu 14Forma podstawowa: żwawy
Opis: cecha ruchu - taki, który jest pełen energii, żywości.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żwawiej 13Forma podstawowa: żwawie
Opis: żwawo - z werwą, energicznie.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: żwawo
Opis: z werwą, energicznie.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
żwawszą 15Forma podstawowa: żwawy
Opis: cecha ruchu - taki, który jest pełen energii, żywości.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żwawymi 13Forma podstawowa: żwawy
Opis: cecha ruchu - taki, który jest pełen energii, żywości.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żwirach 14Forma podstawowa: żwir
Opis: nawierzchnia drogi pokryta żwirem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żwirkom 13Forma podstawowa: żwirek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żwirków 16Forma podstawowa: żwirko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żwirowa 11Forma podstawowa: żwirowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żwirowe 11Forma podstawowa: żwirowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żwirowi 11Forma podstawowa: żwir
Opis: nawierzchnia drogi pokryta żwirem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żwirowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żwirowy 12Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
życiami 14Forma podstawowa: życie
Opis: sfera jakiejś działalności, funkcjonowanie tej sfery lub uczestnictwo w niej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
życicom 15Forma podstawowa: życica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
życiową 17Forma podstawowa: życiowy
Opis: taki, który nie jest czysto teoretyczny, ale ma odniesienie do codziennego życia, jest praktyczny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
życiowe 13Forma podstawowa: życiowy
Opis: taki, który nie jest czysto teoretyczny, ale ma odniesienie do codziennego życia, jest praktyczny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
życiowo 13Opis: w odniesieniu do codziennego życia, zgodnie z realiami, praktycznie.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: życiowy
Opis: taki, który nie jest czysto teoretyczny, ale ma odniesienie do codziennego życia, jest praktyczny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
życzącą 22Forma podstawowa: życzyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
życzące 18Forma podstawowa: życzyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
życzący 19Forma podstawowa: życzyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
życzcie 14Forma podstawowa: życzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
życzmyż 19Forma podstawowa: życzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
życzyła 16Forma podstawowa: życzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
życzyło 16Forma podstawowa: życzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
życzyły 17Forma podstawowa: życzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
życzymy 16Forma podstawowa: życzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żydkach 17Forma podstawowa: żydek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żydkami 15Forma podstawowa: żydek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żydkowi 14Forma podstawowa: żydek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żydłacz 16Forma podstawowa: żydłaczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żydłaki 16Forma podstawowa: żydłak
żydówce 18Forma podstawowa: żydówka
Opis: przedstawicielka ludu semickiego zamieszkującego w starożytności Palestynę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żydówek 18Forma podstawowa: żydówka
Opis: przedstawicielka ludu semickiego zamieszkującego w starożytności Palestynę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żydówka 18Opis: przedstawicielka ludu semickiego zamieszkującego w starożytności Palestynę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żydówki 18Forma podstawowa: żydówka
Opis: przedstawicielka ludu semickiego zamieszkującego w starożytności Palestynę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żydówko 18Forma podstawowa: żydówka
Opis: przedstawicielka ludu semickiego zamieszkującego w starożytności Palestynę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żydząca 18Forma podstawowa: żydzić
żydzący 19Forma podstawowa: żydzić
żydzeni 13Forma podstawowa: żydzić
żydziak 14Opis: lekceważąco o żydzie, wyznawcy judaizmu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żydział 15Forma podstawowa: żydzieć
Część mowy/forma fleksyjna:
żydzieć 18Część mowy/forma fleksyjna:
żydzili 14Forma podstawowa: żydzić
żydziła 15Forma podstawowa: żydzić
żydziło 15Forma podstawowa: żydzić
żydzisz 13Forma podstawowa: żydzić
żydzona 13Forma podstawowa: żydzić
żydzono 13Forma podstawowa: żydzić
żydzony 14Forma podstawowa: żydzić
żygadle 16Forma podstawowa: żygadło
żygadłu 19Forma podstawowa: żygadło
żygolak 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyjącej 21Forma podstawowa: żyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
Forma podstawowa: żyjący
Opis: taki, który żyje, jest żywy, wykazuje funkcje życiowe.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żyjącym 21Forma podstawowa: żyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
Forma podstawowa: żyjący
Opis: taki, który żyje, jest żywy, wykazuje funkcje życiowe.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żyjątko 20Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyjątku 22Forma podstawowa: żyjątko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyjcież 19Forma podstawowa: żyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żylakom 15Forma podstawowa: żylak
Opis: Phlebia – rodzaj grzybów z rodziny strocznikowatych, grzyby o rozpostartym owocniku i hymenoforze zazwyczaj pomarszczonym i promieniście żyłkowanym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żylaków 18Forma podstawowa: żylak
Opis: Phlebia – rodzaj grzybów z rodziny strocznikowatych, grzyby o rozpostartym owocniku i hymenoforze zazwyczaj pomarszczonym i promieniście żyłkowanym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żylaki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żylasta 14Forma podstawowa: żylasty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żylaste 14Forma podstawowa: żylasty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żylasty 15Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żylecie 14Forma podstawowa: żyleta
Opis: bardzo atrakcyjna kobieta, wzbudzająca respekt i pożądanie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żylenic 14Forma podstawowa: żylenica
Opis: owad z kladu siatkoskrzydłych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyleńca 20Forma podstawowa: żyleniec
żyleńce 20Forma podstawowa: żyleniec
żyletek 15Forma podstawowa: żyletka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyletką 19Forma podstawowa: żyletka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyletki 15Forma podstawowa: żyletka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żylnemu 16Forma podstawowa: żylny
Opis: związany z żyłą - naczyniem krwionośnym.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żyłabym 18Forma podstawowa: żyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żyłkach 18Forma podstawowa: żyłka
Opis: ozdoba, pasek o szer. 2-5 mm, stosowany w rzemiośle artystycznym jako motyw zdobniczy, najczęściej jako element intarsji lub inkrustacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyłkami 16Forma podstawowa: żyłka
Opis: ozdoba, pasek o szer. 2-5 mm, stosowany w rzemiośle artystycznym jako motyw zdobniczy, najczęściej jako element intarsji lub inkrustacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żyłka
Opis: ozdoba, pasek o szer. 2-5 mm, stosowany w rzemiośle artystycznym jako motyw zdobniczy, najczęściej jako element intarsji lub inkrustacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyłkową 19Forma podstawowa: żyłkowy
Opis: taki, który pod względem wyglądu przypomina żyłkę (żyłki), kojarzy się z żyłką (żyłkami).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żyłkowi 15Forma podstawowa: żyłkowy
Opis: taki, który pod względem wyglądu przypomina żyłkę (żyłki), kojarzy się z żyłką (żyłkami).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żyłkowy 16Opis: taki, który pod względem wyglądu przypomina żyłkę (żyłki), kojarzy się z żyłką (żyłkami).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żyłkuje 19Forma podstawowa: żyłkować
Część mowy/forma fleksyjna:
żyłkuję 23Forma podstawowa: żyłkować
Część mowy/forma fleksyjna:
żyłować 19Część mowy/forma fleksyjna:
żyłował 16Forma podstawowa: żyłować
Część mowy/forma fleksyjna:
żyłując 23Forma podstawowa: żyłować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
żymulce 17Forma podstawowa: żymulka
żymulek 17Forma podstawowa: żymulka
żymulka 17
żymulkę 21Forma podstawowa: żymulka
żymulki 17Forma podstawowa: żymulka
żyracie 13Forma podstawowa: żyrat
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyrafce 17Forma podstawowa: żyrafka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyrafek 17Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyrafia 16Forma podstawowa: żyrafi
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żyrafie 16Forma podstawowa: żyrafa
Opis: Giraffa camelopardalis – afrykański ssak parzystokopytny z rodziny żyrafowatych, najwyższe obecnie żyjące zwierzę lądowe, a także największy z przeżuwaczy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyrafię 20Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyrafim 17Forma podstawowa: żyrafi
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żyrafio 16Forma podstawowa: żyrafi
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
żyrafka 17Forma podstawowa: żyrafek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyrafką 21Forma podstawowa: żyrafka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyrafki 17Forma podstawowa: żyrafka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyranci 13Forma podstawowa: żyrant
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyrobus 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyrondą 17Forma podstawowa: żyronda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyrondy 14Forma podstawowa: żyronda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyrował 14Forma podstawowa: żyrować
Część mowy/forma fleksyjna:
żyrując 21Forma podstawowa: żyrować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
żytkach 17Forma podstawowa: żytko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żytkiem 15Forma podstawowa: żytko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żytnemu 16Forma podstawowa: żytny
Opis: taki, który związany jest z żytem, dotyczy żyta.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żytnich 16Forma podstawowa: żytni
Opis: związany z żytem - zbożem, ziarnami żyta.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żytniej 15Forma podstawowa: żytni
Opis: związany z żytem - zbożem, ziarnami żyta.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żytnych 17Forma podstawowa: żytny
Opis: taki, który związany jest z żytem, dotyczy żyta.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żytnymi 15Forma podstawowa: żytny
Opis: taki, który związany jest z żytem, dotyczy żyta.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żytwinu 15Forma podstawowa: żytwin
żywcież 17Forma podstawowa: żywić
Część mowy/forma fleksyjna:
żywcowe 13Forma podstawowa: żywcowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żywcowi 13Forma podstawowa: żywcowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: żywiec
Opis: Dentaria – rodzaj roślin z rodziny kapustowatych., większość systemów klasyfikacyjnych nie wyróżnia tego rodzaju, lecz uznaje go za synonim rodzaju Cardamine.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żywiec
Opis: Dentaria – rodzaj roślin z rodziny kapustowatych., większość systemów klasyfikacyjnych nie wyróżnia tego rodzaju, lecz uznaje go za synonim rodzaju Cardamine.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywczan 13Forma podstawowa: żywczanin
Opis: mieszkaniec Żywca.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywiące 17Forma podstawowa: żywić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żywiący 18Forma podstawowa: żywić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żywicie 13Forma podstawowa: żywić
Część mowy/forma fleksyjna:
żywicuj 17Forma podstawowa: żywicować
Część mowy/forma fleksyjna:
żywieni 12Forma podstawowa: żywić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żywików 17Forma podstawowa: żywik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywiłam 15Forma podstawowa: żywić
Część mowy/forma fleksyjna:
żywiłeś 18Forma podstawowa: żywić
Część mowy/forma fleksyjna:
żywiole 13Forma podstawowa: żywioł
Opis: obszar czyichś zainteresowań, zamiłowań, pasja.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żywioła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywiołu 16Forma podstawowa: żywioł
Opis: obszar czyichś zainteresowań, zamiłowań, pasja.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywioły 15Forma podstawowa: żywioł
Opis: obszar czyichś zainteresowań, zamiłowań, pasja.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywione 12Forma podstawowa: żywić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żywitwę 17Forma podstawowa: żywitwa
żywnego 14Forma podstawowa: żywny
Opis: o ziemi, terenie: żyzny, zapewniający bogate plony.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywnica 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywnicę 17Forma podstawowa: żywnica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywnico 13Forma podstawowa: żywnica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywność 21Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywnych 16Forma podstawowa: żywny
Opis: o ziemi, terenie: żyzny, zapewniający bogate plony.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żywnymi 14Forma podstawowa: żywny
Opis: o ziemi, terenie: żyzny, zapewniający bogate plony.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żyworód 17
żywotem 14Forma podstawowa: żywot
Opis: literacka biografia świętego, bohatera, monarchy lub innej ważnej osoby, mającej doniosłą rolę w historii.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywotne 13Forma podstawowa: żywotny
Opis: aktualny, wciąż obowiązujący, żywy, dochodzący do głosu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żywotny 14Opis: aktualny, wciąż obowiązujący, żywy, dochodzący do głosu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żywszej 14Forma podstawowa: żywy
Opis: taki, który cechuje kogoś żywego - pełnego energii.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żyznych 16Forma podstawowa: żyzny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żyźnicą 25Forma podstawowa: żyźnica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyźnicy 22Forma podstawowa: żyźnica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabciom 15Forma podstawowa: żabcia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabiego 15Forma podstawowa: żabi
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żabkami 15Forma podstawowa: żabka
Opis: podskok wykonywany z przysiadu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabkarz 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabnica 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabnice 14Forma podstawowa: żabnica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabnicę 18Forma podstawowa: żabnica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabnico 14Forma podstawowa: żabnica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabnicy 15Forma podstawowa: żabnica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabojad 16Opis: pogardliwie o Francuzie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabotem 15Forma podstawowa: żabot
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabotów 18Forma podstawowa: żabot
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabunia 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabunie 15Forma podstawowa: żabunia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabunię 19Forma podstawowa: żabunia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabuniu 17Forma podstawowa: żabunia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabusia 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabusią 19Forma podstawowa: żabusia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabusie 15Forma podstawowa: żabusia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabusiu 17Forma podstawowa: żabusia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żachają 20Forma podstawowa: żachać
Część mowy/forma fleksyjna:
żachali 15Forma podstawowa: żachać
Część mowy/forma fleksyjna:
żachało 16Forma podstawowa: żachać
Część mowy/forma fleksyjna:
żachały 17Forma podstawowa: żachać
Część mowy/forma fleksyjna:
żachano 14Forma podstawowa: żachać
Część mowy/forma fleksyjna:
żachnąć 23Część mowy/forma fleksyjna:
żachnie 14Forma podstawowa: żachnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żachnij 16Forma podstawowa: żachnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żachwom 15Forma podstawowa: żachwa
Opis: małe zwierzę morskie zaliczane do osłonic, ma kształt worka z dużym otworem u góry i mniejszym z boku, żyje pojedynczo lub w koloniach, jako jedyne zwierzę (w dorosłym stadium rozwoju) ma ścianę komó
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żaczkom 14Forma podstawowa: żaczek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żagarem 14Forma podstawowa: żagar
Opis: na Litwie, Wileńszczyśnie - sucha gałąź, chrust..
żagarów 17Forma podstawowa: żagary
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żaglica 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żaglice 15Forma podstawowa: żaglica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żaglicę 19Forma podstawowa: żaglica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żaglicy 16Forma podstawowa: żaglica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żaglową 18Forma podstawowa: żaglowy
Opis: taki, który posiada przynajmniej jeden żagiel, taki, który napędzany jest głównie dzięki żaglom.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żaglowi 14Forma podstawowa: żagiel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żagluje 18Forma podstawowa: żaglować
Część mowy/forma fleksyjna:
żagnica 14Opis: okazała ważna z rodziny żagnicowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żagnice 14Forma podstawowa: żagnica
Opis: okazała ważna z rodziny żagnicowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żagnicy 15Forma podstawowa: żagnica
Opis: okazała ważna z rodziny żagnicowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żagwiny 14Forma podstawowa: żagwin
żagwiom 14Forma podstawowa: żagiew
Opis: Aeshna – rodzaj stosunkowo dużych ważek z rodziny żagnicowatych, opisano ponad 100 gatunków występujących w obydwu Amerykach, Eurazji i Afryce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żakinad 13Forma podstawowa: żakinada
Opis: barwny, uroczysty pochód uczącej się młodzieży.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żakostw 13Forma podstawowa: żakostwo
Opis: głupi, dziecinny, nieodpowiedzialny i nieprzemyślany postępek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żalącym 19Forma podstawowa: żalić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żalcież 17Forma podstawowa: żalić
Część mowy/forma fleksyjna:
żalenia 12Forma podstawowa: żalić
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
żalenie 12Forma podstawowa: żalić
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
żaleniu 14Forma podstawowa: żalić
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
żalicie 13Forma podstawowa: żalić
Część mowy/forma fleksyjna:
żaliłem 15Forma podstawowa: żalić
Część mowy/forma fleksyjna:
żaliłeś 18Forma podstawowa: żalić
Część mowy/forma fleksyjna:
żalnicą 17Forma podstawowa: żalnica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żalnika 13Forma podstawowa: żalnik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żalniku 15Forma podstawowa: żalnik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żaluzja 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żaluzje 16Forma podstawowa: żaluzja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żaluzję 20Forma podstawowa: żaluzja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żaluzjo 16Forma podstawowa: żaluzja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żałobie 15Forma podstawowa: żałoba
Opis: smutek, stan, w którym się jest po śmierci kogoś bliskiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żałobne 15Forma podstawowa: żałobny
Opis: związany z żałobą, pożegnaniem i pochówkiem osoby zmarłej.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żałobom 16Forma podstawowa: żałoba
Opis: smutek, stan, w którym się jest po śmierci kogoś bliskiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żałosna 13Forma podstawowa: żałosny
Opis: żałobny - taki, który towarzyszy żałobie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żałosną 17Forma podstawowa: żałosny
Opis: żałobny - taki, który towarzyszy żałobie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żałosny 14Opis: żałobny - taki, który towarzyszy żałobie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żałośni 17Forma podstawowa: żałosny
Opis: żałobny - taki, który towarzyszy żałobie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: żałośny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żałowań 19Forma podstawowa: żałować
żałujże 21Forma podstawowa: żałować
Część mowy/forma fleksyjna:
żandarm 13Opis: żołnierz policji wojskowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żankiel 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żanklom 14Forma podstawowa: żankiel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żanrach 14Forma podstawowa: żanr
Opis: "zapożyczenie (z ros.) używane na określenie gatunku literackiego (""gnere"")"
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żanrami 12Forma podstawowa: żanr
Opis: "zapożyczenie (z ros.) używane na określenie gatunku literackiego (""gnere"")"
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żanrowi 11Forma podstawowa: żanrowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żarciem 13Forma podstawowa: zrzeć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
Forma podstawowa: żarcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarciki 13Forma podstawowa: żarcik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarciku 15Forma podstawowa: żarcik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarciom 13Forma podstawowa: żarcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żareccy 14Forma podstawowa: żarecki
Opis: związany z Żarkami - miastem w województwie śląskim, w powiecie myszkowskim.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żarecka 13Forma podstawowa: żarecki
Opis: związany z Żarkami - miastem w województwie śląskim, w powiecie myszkowskim.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żarecki 13Opis: związany z Żarkami - miastem w województwie śląskim, w powiecie myszkowskim.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żarełek 14Forma podstawowa: żarełko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarełko 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarełku 16Forma podstawowa: żarełko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żargonu 15Forma podstawowa: żargon
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żargony 14Forma podstawowa: żargon
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarliby 15Forma podstawowa: zrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
żarliwa 12Forma podstawowa: żarliwy
Opis: o człowieku: gorliwy, namiętny, taki, który robi coś z oddaniem, wiarą, energicznie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żarliwe 12Forma podstawowa: żarliwy
Opis: o człowieku: gorliwy, namiętny, taki, który robi coś z oddaniem, wiarą, energicznie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żarliwi 12Forma podstawowa: żarliwy
Opis: o człowieku: gorliwy, namiętny, taki, który robi coś z oddaniem, wiarą, energicznie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żarliwy 13Opis: o człowieku: gorliwy, namiętny, taki, który robi coś z oddaniem, wiarą, energicznie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żarłaby 16Forma podstawowa: zrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
żarłacz 14Opis: rekin, wielka, drapieżna, żarłoczna ryba żyjąca w oceanach i przyległych morzach strefy tropikalnej, subtropikalnej i umiarkowanej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarłami 14Forma podstawowa: żarło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarłbym 17Forma podstawowa: zrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
żarłbyś 20Forma podstawowa: żreć
Część mowy/forma fleksyjna:
żarłoby 16Forma podstawowa: żreć
Część mowy/forma fleksyjna:
żarłoka 14Forma podstawowa: żarłok
Opis: osoba, która się objada, je za dużo, znacznie ponad miarę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarłyby 17Forma podstawowa: zrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: żreć
Część mowy/forma fleksyjna:
żarnami 12Forma podstawowa: żarna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarniku 14Forma podstawowa: żarnik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarnowe 11Forma podstawowa: żarnowy
Opis: związany z żarnami, urządzeniem do ręcznego mielenia zboża.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żarnowi 11Forma podstawowa: żarnowy
Opis: związany z żarnami, urządzeniem do ręcznego mielenia zboża.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żarnowy 12Forma podstawowa: żarnów
Opis: związany z żarnami, urządzeniem do ręcznego mielenia zboża.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarocie 12Forma podstawowa: żarota
żarowej 13Forma podstawowa: żarowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żarowym 13Forma podstawowa: żarowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żarówie 15Forma podstawowa: żarówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarówka 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarówki 16Forma podstawowa: żarówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarówko 16Forma podstawowa: żarówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarskie 12Forma podstawowa: żarska
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarskim 13Forma podstawowa: żarska
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żartami 13Forma podstawowa: żart
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żartego 14Forma podstawowa: żarty
Opis: taki, który je więcej niż powinien i wypada.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: żreć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żartemu 15Forma podstawowa: żreć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żartowi 12Forma podstawowa: żart
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żartują 20Forma podstawowa: żartować
Część mowy/forma fleksyjna:
żartych 16Forma podstawowa: żarty
Opis: taki, który je więcej niż powinien i wypada.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: żreć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żartymi 14Forma podstawowa: żreć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żarzącą 20Forma podstawowa: żarzyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żarzące 16Forma podstawowa: żarzyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żarzący 17Forma podstawowa: żarzyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żarzcie 12Forma podstawowa: żarzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żarzeni 11Forma podstawowa: żarzyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żarzona 11Forma podstawowa: żarzyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żarzoną 15Forma podstawowa: żarzyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żarzono 11Forma podstawowa: żarzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żarzony 12Forma podstawowa: żarzyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żarzyły 15Forma podstawowa: żarzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żarzysz 12Forma podstawowa: żarzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żądacie 17Forma podstawowa: żądać
Część mowy/forma fleksyjna:
żądałaś 22Forma podstawowa: żądać
Część mowy/forma fleksyjna:
żądałby 21Forma podstawowa: żądać
Część mowy/forma fleksyjna:
żądałeś 22Forma podstawowa: żądać
Część mowy/forma fleksyjna:
żądanej 18Forma podstawowa: żądać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żądanie 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żądaniu 18Forma podstawowa: żądanie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żądełka 19Forma podstawowa: żądełko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żądełko 19Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żądełku 21Forma podstawowa: żądełko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żądlące 22Forma podstawowa: żądlić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żądliło 19Forma podstawowa: żądlić
Część mowy/forma fleksyjna:
żądliły 20Forma podstawowa: żądlić
Część mowy/forma fleksyjna:
żądlimy 19Forma podstawowa: żądlić
Część mowy/forma fleksyjna:
żądlona 17Forma podstawowa: żądlić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żądloną 21Forma podstawowa: żądlić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żądlono 17Forma podstawowa: żądlić
Część mowy/forma fleksyjna:
żądłach 21Forma podstawowa: żądło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żądłami 19Forma podstawowa: żądło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żądłowe 18Forma podstawowa: żądłowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żądłowi 18Forma podstawowa: żądłowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żądnych 20Forma podstawowa: żądny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żąpiach 19Forma podstawowa: żąp
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żąpiami 17Forma podstawowa: żąp
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żbiczej 16Forma podstawowa: żbiczy
Opis: związany ze żbikiem, dotyczący żbika.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żbiczek 15
żbiczka 15Forma podstawowa: żbiczek
żbikami 15Forma podstawowa: żbik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żbik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żbikiem 15Forma podstawowa: żbik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żbikowi 14Forma podstawowa: żbik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żbik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeberek 14Forma podstawowa: żeberko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeberko 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeberku 16Forma podstawowa: żeberko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żebrach 16Forma podstawowa: żebry
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żebracy 15Forma podstawowa: żebrak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żebraka 14Forma podstawowa: żebrak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żebraki 14Forma podstawowa: żebrak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
żebrami 14Forma podstawowa: żebro
Opis: w architekturze: łuk stosowany do wzmocnienia konstrukcji sklepienia, miejsce o zwiększonej nośności.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żebry
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żebrane 13Forma podstawowa: żebrać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żebrowa 13Forma podstawowa: żebrowy
Opis: dotyczący żebra - kości.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żebrowe 13Forma podstawowa: żebrowy
Opis: dotyczący żebra - kości.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żebrowi 13Forma podstawowa: żebrowy
Opis: dotyczący żebra - kości.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żebrowo 13Opis: tak, że coś cechuje się posiadaniem układu żeber - łuków, podłużnych elementów konstrukcyjnych.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
żebrowy 14Opis: dotyczący żebra - kości.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żebrząc 18Forma podstawowa: żebrać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
żebrzmy 15Forma podstawowa: żebrać
Część mowy/forma fleksyjna:
żebrzyc 15Forma podstawowa: żebrzyca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żegadeł 16Forma podstawowa: żegadło
Opis: narzędzie medyczne stosowane w przyżeganiu termicznym (kauteryzacji termicznej) - zabiegu polegającym na koagulowaniu żywej, patologicznie zmienionej tkanki, wykonywanym najczęściej na powierzchni bł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żegadle 15Forma podstawowa: żegadło
Opis: narzędzie medyczne stosowane w przyżeganiu termicznym (kauteryzacji termicznej) - zabiegu polegającym na koagulowaniu żywej, patologicznie zmienionej tkanki, wykonywanym najczęściej na powierzchni bł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żegadło 16Opis: narzędzie medyczne stosowane w przyżeganiu termicznym (kauteryzacji termicznej) - zabiegu polegającym na koagulowaniu żywej, patologicznie zmienionej tkanki, wykonywanym najczęściej na powierzchni bł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żegadłu 18Forma podstawowa: żegadło
Opis: narzędzie medyczne stosowane w przyżeganiu termicznym (kauteryzacji termicznej) - zabiegu polegającym na koagulowaniu żywej, patologicznie zmienionej tkanki, wykonywanym najczęściej na powierzchni bł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żegawce 14Forma podstawowa: żegawka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żegawką 18Forma podstawowa: żegawka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żegawko 14Forma podstawowa: żegawka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żegluga 18Opis: podróżowanie wodą, rodzaj (gałąź) transportu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeglugę 22Forma podstawowa: żegluga
Opis: podróżowanie wodą, rodzaj (gałąź) transportu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żegluje 18Forma podstawowa: żeglować
Część mowy/forma fleksyjna:
żegluję 22Forma podstawowa: żeglować
Część mowy/forma fleksyjna:
żegnała 15Forma podstawowa: żegnać
Część mowy/forma fleksyjna:
żegnały 16Forma podstawowa: żegnać
Część mowy/forma fleksyjna:
żegnamy 15Forma podstawowa: żegnać
Część mowy/forma fleksyjna:
żegnaną 17Forma podstawowa: żegnać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żegnani 13Forma podstawowa: żegnać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żegnano 13Forma podstawowa: żegnać
Część mowy/forma fleksyjna:
żegnany 14Forma podstawowa: żegnać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żegocie 14Forma podstawowa: żegota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żegotom 15Forma podstawowa: żegota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żegota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelastw 13Forma podstawowa: żelastwo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelazek 13Forma podstawowa: żelazko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelazic 13Forma podstawowa: żelazica
Opis: siderosis - pylica, która powstaje wskutek wdychania przez długi okres czasu tlenków żelaza.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelazka 13Forma podstawowa: żelazko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelazku 15Forma podstawowa: żelazek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelazna 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żelazny
Opis: przenośnie: wytrzymały, silny, twardy (zarówno fizycznie, jak psychicznie).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żelazną 16Forma podstawowa: żelazna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelazne 12Forma podstawowa: żelazny
Opis: przenośnie: wytrzymały, silny, twardy (zarówno fizycznie, jak psychicznie).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
żelazny 13Opis: przenośnie: wytrzymały, silny, twardy (zarówno fizycznie, jak psychicznie).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żelazuj 16Forma podstawowa: żelazować
Część mowy/forma fleksyjna:
żelaźni 20Forma podstawowa: żelazny
Opis: przenośnie: wytrzymały, silny, twardy (zarówno fizycznie, jak psychicznie).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żelazny
Opis: przenośnie: wytrzymały, silny, twardy (zarówno fizycznie, jak psychicznie).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żeleźca 21Forma podstawowa: żeleźce
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeleźcu 23Forma podstawowa: żeleźce
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelicha 15
żelichą 19Forma podstawowa: żelicha
żelichę 19Forma podstawowa: żelicha
żeliwną 16Forma podstawowa: żeliwny
Opis: wykonany z żeliwa, zawierający żeliwo.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żeliwom 13Forma podstawowa: żeliwo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelkach 16Forma podstawowa: żelka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelkami 14Forma podstawowa: żelka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żelki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelkiem 14Forma podstawowa: żelek
żelkowi 13Forma podstawowa: żelek
żelopis 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelować 17Część mowy/forma fleksyjna:
żelował 14Forma podstawowa: żelować
Część mowy/forma fleksyjna:
żelowej 14Forma podstawowa: żelowy
Opis: taki, który ma konsystencję charakterystyczną dla żelu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żelując 21Forma podstawowa: żelować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
żelujmy 18Forma podstawowa: żelować
Część mowy/forma fleksyjna:
żelujże 20Forma podstawowa: żelować
Część mowy/forma fleksyjna:
żełwach 16Forma podstawowa: żełwa
żełwami 14Forma podstawowa: żełwa
żenetom 13Forma podstawowa: żeneta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeniate 12Forma podstawowa: żeniaty
Opis: o mężczyźnie: taki, który ma żonę, jest po ślubie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żeniaty 13Opis: o mężczyźnie: taki, który ma żonę, jest po ślubie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żeniącą 20Forma podstawowa: żenić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żeniące 16Forma podstawowa: żenić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żenideł 14Forma podstawowa: żenidło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żenidle 13Forma podstawowa: żenidło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żenidła 14Forma podstawowa: żenidło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żenidłu 16Forma podstawowa: żenidło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeniłam 14Forma podstawowa: żenić
Część mowy/forma fleksyjna:
żeniłaś 17Forma podstawowa: żenić
Część mowy/forma fleksyjna:
żeniłem 14Forma podstawowa: żenić
Część mowy/forma fleksyjna:
żeniona 11Forma podstawowa: żenić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żenioną 15Forma podstawowa: żenić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żeniony 12Forma podstawowa: żenić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żenował 13Forma podstawowa: żenować
Część mowy/forma fleksyjna:
żenowań 17Forma podstawowa: żenować
żenujże 19Forma podstawowa: żenować
Część mowy/forma fleksyjna:
żeńcami 19Forma podstawowa: żeniec
Opis: osoba, która żnie zboże.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeńcież 22Forma podstawowa: żenić
Część mowy/forma fleksyjna:
żeńskim 19Forma podstawowa: żeński
Opis: mający gramatyczny rodzaj żeński, będący formalnym nośnikiem tego rodzaju, nazwa żeńska, żeńska końcówka.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żeracie 12Forma podstawowa: żerać
Część mowy/forma fleksyjna:
żerajmy 15Forma podstawowa: żerać
Część mowy/forma fleksyjna:
żerałby 16Forma podstawowa: żerać
Część mowy/forma fleksyjna:
żeranej 13Forma podstawowa: żerać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żeraniu 13Forma podstawowa: żerać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
żerdkom 14Forma podstawowa: żerdka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żerdzią 16Forma podstawowa: żerdź
Opis: długa, prosta gałąź, cienki pień.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeremia 12Forma podstawowa: żeremie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeremie 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeremiu 14Forma podstawowa: żeremie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żernego 13Forma podstawowa: żerny
Opis: o organizmach żywych: taki, który ma zdolność pochłaniania, trawienia cząstek organicznych i nieorganicznych.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żernemu 14Forma podstawowa: żerny
Opis: o organizmach żywych: taki, który ma zdolność pochłaniania, trawienia cząstek organicznych i nieorganicznych.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żernych 15Forma podstawowa: żerny
Opis: o organizmach żywych: taki, który ma zdolność pochłaniania, trawienia cząstek organicznych i nieorganicznych.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żerowań 17Forma podstawowa: żerować
żerowej 13Forma podstawowa: żerowy
Opis: związany z żerem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żertwie 12Forma podstawowa: żertwa
Opis: u dawnych Słowian ofiara całopalna składana na cześć bóstwa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żetonem 13Forma podstawowa: żeton
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żetonik 13
żetonom 13Forma podstawowa: żeton
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żęciach 19Forma podstawowa: żąć
żęciami 17Forma podstawowa: żąć
żęliśmy 22Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żęłabyś 24Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żęłyśmy 24Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żętycom 19Forma podstawowa: żętyca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żgadłem 17Forma podstawowa: żgadło
żgadłom 17Forma podstawowa: żgadło
żgająca 20Forma podstawowa: żgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żgającą 24Forma podstawowa: żgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żgające 20Forma podstawowa: żgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żgajcie 16Forma podstawowa: żgać
Część mowy/forma fleksyjna:
żgałbyś 22Forma podstawowa: żgać
Część mowy/forma fleksyjna:
żgałoby 18Forma podstawowa: żgać
Część mowy/forma fleksyjna:
żganiom 14Forma podstawowa: żgać
żgnęłam 20Forma podstawowa: żgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żgniesz 13Forma podstawowa: żgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żgnięta 18Forma podstawowa: żgnąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żgnięte 18Forma podstawowa: żgnąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żgnięto 18Forma podstawowa: żgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żgnijmy 17Forma podstawowa: żgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żgnijże 19Forma podstawowa: żgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żigolak 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żigolem 15Forma podstawowa: żigolo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żigolów 18Forma podstawowa: żigolo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żlebach 17Forma podstawowa: żleb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żlebami 15Forma podstawowa: żleb
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żlebowa 14Forma podstawowa: żlebowy
Opis: taki, który związany jest ze żlebem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żlebowe 14Forma podstawowa: żlebowy
Opis: taki, który związany jest ze żlebem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żlebowi 14Forma podstawowa: żlebowy
Opis: taki, który związany jest ze żlebem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żlebowy 15Opis: taki, który związany jest ze żlebem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żłobaku 18Forma podstawowa: żłobak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żłobiąc 20Forma podstawowa: żłobić
Opis: przenośnie o czasie, nieszczęściach, zgryzotach: powodować pojawianie się zmarszczek, bruzd.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
żłobika 16Forma podstawowa: żłobik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żłobiku 18Forma podstawowa: żłobik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żłobiły 18Forma podstawowa: żłobić
Opis: przenośnie o czasie, nieszczęściach, zgryzotach: powodować pojawianie się zmarszczek, bruzd.
Część mowy/forma fleksyjna:
żłobimy 17Forma podstawowa: żłobić
Opis: przenośnie o czasie, nieszczęściach, zgryzotach: powodować pojawianie się zmarszczek, bruzd.
Część mowy/forma fleksyjna:
żłobina 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żłobinę 19Forma podstawowa: żłobina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żłobino 15Forma podstawowa: żłobina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żłobiny 16Forma podstawowa: żłobina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żłobkom 17Forma podstawowa: żłobek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żłobowi 15Forma podstawowa: żłób
Opis: rodzaj zazwyczaj drewnianego (dziś coraz częściej plastikowego) koryta na paszę o charakterystycznym przekroju w kształcie litery U używanego do podawania jedzenia dla większych zwierząt gospodarskic
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żłopali 15Forma podstawowa: żłopać
Część mowy/forma fleksyjna:
żłopało 16Forma podstawowa: żłopać
Część mowy/forma fleksyjna:
żłopaną 18Forma podstawowa: żłopać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żłopcie 15Forma podstawowa: żłopać
Część mowy/forma fleksyjna:
żłopień 20
żłopmyż 20Forma podstawowa: żłopać
Część mowy/forma fleksyjna:
żłopnął 20Forma podstawowa: żłopnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żłopnij 16Forma podstawowa: żłopnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żłóbcie 20Forma podstawowa: żłobić
Opis: przenośnie o czasie, nieszczęściach, zgryzotach: powodować pojawianie się zmarszczek, bruzd.
Część mowy/forma fleksyjna:
żłóbków 24Forma podstawowa: żłóbek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żłóbmyż 25Forma podstawowa: żłobić
Opis: przenośnie o czasie, nieszczęściach, zgryzotach: powodować pojawianie się zmarszczek, bruzd.
Część mowy/forma fleksyjna:
żmącemu 20Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żmijami 15Forma podstawowa: żmija
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żmijcie 15Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żmijową 18Forma podstawowa: żmijowy
Opis: zły, przewrotny, fałszywy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żmudach 18Forma podstawowa: żmuda
Opis: znój, trud, żmudna, ciężka praca.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żmuda
Opis: znój, trud, żmudna, ciężka praca.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żmudami 16Forma podstawowa: żmud
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żmuda
Opis: znój, trud, żmudna, ciężka praca.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żmudnej 17Forma podstawowa: żmudny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żmudnie 15Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
żmudzcy 17Forma podstawowa: żmudzki
Opis: związany ze Żmudzią - regionem na Litwie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żmudzki
Opis: związany ze Żmudzią - regionem na Litwie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żmudzie 15Forma podstawowa: żmud
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żmuda
Opis: znój, trud, żmudna, ciężka praca.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żmudzka 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żmudzką 20Forma podstawowa: żmudzki
Opis: związany ze Żmudzią - regionem na Litwie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żmudzko 16Forma podstawowa: żmudzki
Opis: związany ze Żmudzią - regionem na Litwie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
żnącego 18Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żnącemu 19Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żniecie 12Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żnińska 18Forma podstawowa: żniński
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żnińsko 18Forma podstawowa: żniński
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
żniwami 12Forma podstawowa: żniwo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żniwnej 13Forma podstawowa: żniwny
Opis: związany ze żniwami.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żniwnym 13Forma podstawowa: żniwny
Opis: związany ze żniwami.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żołądek 19Opis: żołądek zwierzęcia postrzegany jako mięso, element podrobów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żołądka 19Forma podstawowa: żołądek
Opis: żołądek zwierzęcia postrzegany jako mięso, element podrobów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żołądki 19Forma podstawowa: żołądek
Opis: żołądek zwierzęcia postrzegany jako mięso, element podrobów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
Forma podstawowa: żołądek
Opis: żołądek zwierzęcia postrzegany jako mięso, element podrobów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żołądku 21Forma podstawowa: żołądek
Opis: żołądek zwierzęcia postrzegany jako mięso, element podrobów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żołdaka 15Forma podstawowa: żołdak
Opis: żołnierz, który zachowuje się w sposób niegodny tego miana, np. gorszący, chamski.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żołdaku 17Forma podstawowa: żołdak
Opis: żołnierz, który zachowuje się w sposób niegodny tego miana, np. gorszący, chamski.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żołdami 15Forma podstawowa: żołd
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żołdowa 14Forma podstawowa: żołdowy
Opis: taki, który pełni funkcję (służbę), najczęściej wojskową, za którą otrzymuje żołd.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żołdzie 14Forma podstawowa: żołd
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żołędną 22Forma podstawowa: żołędny
Opis: w kartach: taki, który ma kolor trefl, charakteryzuje się użyciem treflów.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żołnach 16Forma podstawowa: żołna
Opis: ptak, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w rzędzie kraskowych (Coraciiformes), w rodzinie żołn (Meropidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żołnami 14Forma podstawowa: żołna
Opis: ptak, poszczególne gatunki tego ptaka klasyfikowane są w taksonomii biologicznej w rzędzie kraskowych (Coraciiformes), w rodzinie żołn (Meropidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żołtarz 14
żompiem 14Forma podstawowa: żomp
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żonatej 14Forma podstawowa: żonaty
Opis: mężczyzna, który ma żonę.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żongler 14Opis: wędrowny muzyk, śpiewak i sztukmistrz charakterystyczny dla kultury średniowiecza.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żongluj 18Forma podstawowa: żonglować
Część mowy/forma fleksyjna:
żoninej 13Forma podstawowa: żoniny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żonisko 12Opis: poczciwa żona lub z lekceważeniem o żonie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żonisku 14Forma podstawowa: żonisko
Opis: poczciwa żona lub z lekceważeniem o żonie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żonkach 15Forma podstawowa: żonka
Opis: pieszczotliwie o żonie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żonkile 13Forma podstawowa: żonkil
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żonkili 13Forma podstawowa: żonkil
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żonunią 17Forma podstawowa: żonunia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żonusia 13Opis: pieszczotliwie o żonie - kobiecie będącej w małżeństwie, współmałżonce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żonusie 13Forma podstawowa: żonusia
Opis: pieszczotliwie o żonie - kobiecie będącej w małżeństwie, współmałżonce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żorskim 13Forma podstawowa: żorski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żorżeta 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żorżetę 20Forma podstawowa: żorżeta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żorżety 17Forma podstawowa: żorżeta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żożobom 18Forma podstawowa: żożoba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółcące 23Forma podstawowa: żółcić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żółceni 18Forma podstawowa: żółcić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żółciak 19Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółcian 18
żółcieć 23Część mowy/forma fleksyjna:
żółciej 20Forma podstawowa: żółto
Opis: w kolorze żółtym, takim, jak barwa trzeciego pasma tęczy, kolor żółtka, kwiatu jaskra, owocu cytryny itp.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
żółcień 24Opis: Curcuma - rodzaj bylin z rodziny imbirowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółciło 20Forma podstawowa: żółcić
Część mowy/forma fleksyjna:
żółciom 19Forma podstawowa: żółć
Opis: wydzielina wątroby ssaków, biorąca udział w trawieniu tłuszczy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółcisz 18Forma podstawowa: żółcić
Część mowy/forma fleksyjna:
żółconą 22Forma podstawowa: żółcić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żółcono 18Forma podstawowa: żółcić
Część mowy/forma fleksyjna:
żółćcie 23Forma podstawowa: żółcić
Część mowy/forma fleksyjna:
żółkiet 19
żółkłby 23Forma podstawowa: żółknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żółkłem 21Forma podstawowa: żółknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żółkłeś 24Forma podstawowa: żółknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żółknąć 27Część mowy/forma fleksyjna:
żółknął 24Forma podstawowa: żółknąć
żółknie 18Forma podstawowa: żółknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żółtaka 19Forma podstawowa: żółtak
Opis: Xanthorrhoea Sm. – rodzaj roślin z rodziny żółtakowatych, obejmuje 30 gatunków występujących na Tasmanii oraz w Australii, gdzie stanowią charakterystyczny składnik suchych lasów eukaliptusowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółtaki 19Forma podstawowa: żółtak
Opis: Xanthorrhoea Sm. – rodzaj roślin z rodziny żółtakowatych, obejmuje 30 gatunków występujących na Tasmanii oraz w Australii, gdzie stanowią charakterystyczny składnik suchych lasów eukaliptusowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółtawą 22Forma podstawowa: żółtawy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żółtawi 18Forma podstawowa: żółtawy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żółtawo 18Forma podstawowa: żółtawy
Opis: w kolorze przypominającym żółty, nie całkiem żółtym.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
żółtemu 21Forma podstawowa: żółty
Opis: o człowieku, który ma żółty kolor skóry.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żółtkom 20Forma podstawowa: żółtek
Opis: pogardliwie o kimś rasy żółtej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółtków 23Forma podstawowa: żółtek
Opis: pogardliwie o kimś rasy żółtej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żółtek
Opis: pogardliwie o kimś rasy żółtej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółtlic 20Forma podstawowa: żółtlica
Opis: żółtliczka, Galinsoga – rodzaj roślin należący do rodziny astrowatych, obejmuje około 15 gatunków pochodzących ze strefy klimatu umiarkowanego i subtropikalnego Ameryki Południowej i Środkowej, niek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółtszą 22Forma podstawowa: żółty
Opis: o człowieku, który ma żółty kolor skóry.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żółtsze 18Forma podstawowa: żółty
Opis: o człowieku, który ma żółty kolor skóry.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żółtszy 19Forma podstawowa: żółty
Opis: o człowieku, który ma żółty kolor skóry.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żółtwie 18Forma podstawowa: żółtwa
żółtwom 19Forma podstawowa: żółtwa
żółwica 18Opis: samica żółwia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółwicę 22Forma podstawowa: żółwica
Opis: samica żółwia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółwiej 19Forma podstawowa: żółwi
Opis: powolny, ślamazarny, taki jak u żółwia.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żółwiku 20Forma podstawowa: żółwik
Opis: Chelone – rodzaj roślin z rodziny babkowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żrącego 18Forma podstawowa: żrący
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żrącemu 19Forma podstawowa: żrący
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: żreć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żrących 20Forma podstawowa: żrący
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: żreć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żrącymi 18Forma podstawowa: żrący
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: żreć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żuawach 16Forma podstawowa: żuaw
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuawowi 13Forma podstawowa: żuaw
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żubrach 18Forma podstawowa: żubr
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żubrowa 15Forma podstawowa: żubrowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żubrowe 15Forma podstawowa: żubrowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żubrowi 15Forma podstawowa: żubrowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żubrowy 16Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żubruje 19Forma podstawowa: żubrować
Część mowy/forma fleksyjna:
żubruję 23Forma podstawowa: żubrować
Część mowy/forma fleksyjna:
żubrzej 17Forma podstawowa: żubrzy
Opis: związany z żubrem, dotyczący żubra.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żubrzym 17Forma podstawowa: żubrzy
Opis: związany z żubrem, dotyczący żubra.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żuchwom 17Forma podstawowa: żuchwa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuciach 17Forma podstawowa: żucie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuczkom 16Forma podstawowa: żuczek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuczków 19Forma podstawowa: żuczek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żującym 22Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żujcież 20Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna:
żukowca 15Forma podstawowa: żukowiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żukowce 15Forma podstawowa: żukowiec
Opis: Mesostigmata syn. Gamasida - grupa roztoczy (Acari), należąca do Parasitiformes, obejmuje w większości roztocze wolnożyjące, zamieszkujące ściółkę lasów oraz innych środowisk, gdzie odgrywają bardzo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żukowcu 17Forma podstawowa: żukowiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żulerek 15Forma podstawowa: żulerka
żuleria 14
żulerie 14Forma podstawowa: żuleria
żulerię 18Forma podstawowa: żuleria
żulerką 19Forma podstawowa: żulerka
żulerki 15Forma podstawowa: żulerka
żulerko 15Forma podstawowa: żulerka
żulerni 14Forma podstawowa: żulernia
żuleryj 17Forma podstawowa: żuleria
żuliach 17Forma podstawowa: żulia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuliami 15Forma podstawowa: żulia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żulicom 16Forma podstawowa: żulica
żulików 19Forma podstawowa: żulik
Opis: w Łodzi i okolicach: chlebek turecki (rodzaj bułki w kształcie tzw. batona, czasem w tym regionie z dodatkiem kawy zbożowej zamiast melasy).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuliśmy 20Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna:
żułabym 19Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna:
żuławce 16Forma podstawowa: żuławka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuławek 16Forma podstawowa: żuławka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuławka 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuławki 16Forma podstawowa: żuławka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuławko 16Forma podstawowa: żuławka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żułyśmy 22Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna:
żupanie 14Forma podstawowa: żupan
Opis: staropolska męska szata, bardzo długa suknia z rękawami, zapinana na rząd drobnych guzików, haftek bądź szamerowana, często dłuższa od kontusza, w żywych kolorach, z kosztownego materiału.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żupnego 16Forma podstawowa: żupny
Opis: związany z żupą, kopanią soli.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żupnemu 17Forma podstawowa: żupny
Opis: związany z żupą, kopanią soli.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żupnika 15Forma podstawowa: żupnik
Opis: zarządca żupy królewskiej, dzierżawca.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żurawce 14Forma podstawowa: żurawiec
Opis: Atrichum, Catharinea - rodzaj mchów należący do rodziny płonnikowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żurawek 14Forma podstawowa: żurawka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żurawią 17Forma podstawowa: żurawi
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żurawie 13Forma podstawowa: żuraw
Opis: żurawiowate, żurawie właściwe, Gruidae – rodzina ptaków z rzędu żurawiowych (Gruiformes).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żurawik 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żurawka 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żurawkę 18Forma podstawowa: żurawka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żurfiks 18Opis: przyjęcie, spotkanie towarzyskie, które odbywa się w określonym dniu tygodnia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żurkami 15Forma podstawowa: żurek
Opis: zakwaszona zupa mączna (niektórzy stosują regionalnie zdeterminowane rozróżnienie żurku od barszczu białego, które rzekomo polega na tym, że do przyrządzenia tych zup używa się różnych rodzajów mąki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żurkiem 15Forma podstawowa: żurek
Opis: zakwaszona zupa mączna (niektórzy stosują regionalnie zdeterminowane rozróżnienie żurku od barszczu białego, które rzekomo polega na tym, że do przyrządzenia tych zup używa się różnych rodzajów mąki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żurek
Opis: zakwaszona zupa mączna (niektórzy stosują regionalnie zdeterminowane rozróżnienie żurku od barszczu białego, które rzekomo polega na tym, że do przyrządzenia tych zup używa się różnych rodzajów mąki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żurnale 14Forma podstawowa: żurnal
Opis: czasopismo poświęcone modzie, obficie ilustrowane modelami wzorów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuwinem 14Forma podstawowa: żuwin
żuwinie 13Forma podstawowa: żuwin
żuwinom 14Forma podstawowa: żuwin
żuwkach 17Forma podstawowa: żuwka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuwkami 15Forma podstawowa: żuwka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuwnach 16Forma podstawowa: żuwna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuwnami 14Forma podstawowa: żuwna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żużlami 19Forma podstawowa: żużel
Opis: produkt uboczny procesów hutniczych metali zawierający topniki, tlenki metali, pozostałości spalania węgla, popioły uformowane w szklisty stop.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żużlowe 18Forma podstawowa: żużlowy
Opis: zrobiony z żużlu, zawierający żużel.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żużlowi 18Forma podstawowa: żużlowy
Opis: zrobiony z żużlu, zawierający żużel.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żużlowy 19Opis: zrobiony z żużlu, zawierający żużel.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żwaczom 13Forma podstawowa: żwacz
Opis: parzysty mięsień żucia, znajdujący się po obu stronach głowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żwawego 13Forma podstawowa: żwawy
Opis: cecha ruchu - taki, który jest pełen energii, żywości.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żwawość 20Opis: jedna z czasowych charakterystyk zachowania (obok perseweratywności) wprowadzona przez Jana Strelaua w regulacyjnej teorii temperamentu, tendencja do szybkiego reagowania, utrzymywania wysokiego temp
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żwawsza 11Forma podstawowa: żwawy
Opis: cecha ruchu - taki, który jest pełen energii, żywości.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żwawsze 11Forma podstawowa: żwawy
Opis: cecha ruchu - taki, który jest pełen energii, żywości.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żwawszy 12Forma podstawowa: żwawy
Opis: cecha ruchu - taki, który jest pełen energii, żywości.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żwawych 15Forma podstawowa: żwawy
Opis: cecha ruchu - taki, który jest pełen energii, żywości.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żwirami 12Forma podstawowa: żwir
Opis: nawierzchnia drogi pokryta żwirem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żwirkom 13Forma podstawowa: żwirki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żwirko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żwirków 16Forma podstawowa: żwirek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żwirową 15Forma podstawowa: żwirowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żwirują 19Forma podstawowa: żwirować
Część mowy/forma fleksyjna:
żwiruje 15Forma podstawowa: żwirować
Część mowy/forma fleksyjna:
żwiruję 19Forma podstawowa: żwirować
Część mowy/forma fleksyjna:
żychwot 16Forma podstawowa: żychwota
życiach 16Forma podstawowa: życie
Opis: sfera jakiejś działalności, funkcjonowanie tej sfery lub uczestnictwo w niej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
życiowa 13Forma podstawowa: życiowy
Opis: taki, który nie jest czysto teoretyczny, ale ma odniesienie do codziennego życia, jest praktyczny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
życiowi 13Forma podstawowa: życiowy
Opis: taki, który nie jest czysto teoretyczny, ale ma odniesienie do codziennego życia, jest praktyczny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
życiowy 14Opis: taki, który nie jest czysto teoretyczny, ale ma odniesienie do codziennego życia, jest praktyczny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
życząca 18Forma podstawowa: życzyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
życzono 13Forma podstawowa: życzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
życzyli 15Forma podstawowa: życzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
życzysz 14Forma podstawowa: życzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żydkiem 15Forma podstawowa: żydek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żydłacy 17Forma podstawowa: żydłak
żydłaka 16Forma podstawowa: żydłak
żydłaku 18Forma podstawowa: żydłak
żydofil 18Opis: osoba lubiąca Żydów, interesująca się nimi.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żydostw 14Forma podstawowa: żydostwo
Opis: zespół cech typowych dla Żyda lub czegoś żydowskiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żydówką 22Forma podstawowa: żydówka
Opis: przedstawicielka ludu semickiego zamieszkującego w starożytności Palestynę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żydówkę 22Forma podstawowa: żydówka
Opis: przedstawicielka ludu semickiego zamieszkującego w starożytności Palestynę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żydzącą 22Forma podstawowa: żydzić
żydzące 18Forma podstawowa: żydzić
żydziak 14Opis: lekceważąco o żydzie, wyznawcy judaizmu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żydziej 15Forma podstawowa: żydzieć
Część mowy/forma fleksyjna:
żydziły 16Forma podstawowa: żydzić
żydzimy 15Forma podstawowa: żydzić
żydzoną 17Forma podstawowa: żydzić
żydzone 13Forma podstawowa: żydzić
żydźcie 22Forma podstawowa: żydzić
żydźmyż 27Forma podstawowa: żydzić
żygadeł 17Forma podstawowa: żygadło
żygadła 17Forma podstawowa: żygadło
żygadło 17
żyjącej 21Forma podstawowa: żyjąca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyjącym 21Forma podstawowa: żyjąca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyjątek 20Forma podstawowa: żyjątko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyjątka 20Forma podstawowa: żyjątko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyjecie 15Forma podstawowa: żyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żylakom 15Forma podstawowa: żylaki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żylastą 18Forma podstawowa: żylasty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żylaści 18Forma podstawowa: żylasty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żyleńcu 22Forma podstawowa: żyleniec
żyletce 15Forma podstawowa: żyletka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyletka 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyletkę 19Forma podstawowa: żyletka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyletko 15Forma podstawowa: żyletka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyletom 15Forma podstawowa: żyleta
Opis: bardzo atrakcyjna kobieta, wzbudzająca respekt i pożądanie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyliśmy 19Forma podstawowa: żyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żylnego 15Forma podstawowa: żylny
Opis: związany z żyłą - naczyniem krwionośnym.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żylnych 17Forma podstawowa: żylny
Opis: związany z żyłą - naczyniem krwionośnym.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żylnymi 15Forma podstawowa: żylny
Opis: związany z żyłą - naczyniem krwionośnym.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żyłabyś 21Forma podstawowa: żyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żyłkach 18Forma podstawowa: żyłka
Opis: ozdoba, pasek o szer. 2-5 mm, stosowany w rzemiośle artystycznym jako motyw zdobniczy, najczęściej jako element intarsji lub inkrustacji.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyłkowa 15Forma podstawowa: żyłkowy
Opis: taki, który pod względem wyglądu przypomina żyłkę (żyłki), kojarzy się z żyłką (żyłkami).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żyłkowe 15Forma podstawowa: żyłkowy
Opis: taki, który pod względem wyglądu przypomina żyłkę (żyłki), kojarzy się z żyłką (żyłkami).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żyłkują 23Forma podstawowa: żyłkować
Część mowy/forma fleksyjna:
żyłowań 20Forma podstawowa: żyłować
żyłowej 16Forma podstawowa: żyłowy
Opis: mający związek z żyłami, ciałami skalnymi lub mineralnymi.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żyłowin 14Forma podstawowa: żyłowina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyłowym 16Forma podstawowa: żyłowy
Opis: mający związek z żyłami, ciałami skalnymi lub mineralnymi.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żyłujmy 20Forma podstawowa: żyłować
Część mowy/forma fleksyjna:
żyłujże 22Forma podstawowa: żyłować
Część mowy/forma fleksyjna:
żyłyśmy 21Forma podstawowa: żyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żymulką 21Forma podstawowa: żymulka
żymulko 17Forma podstawowa: żymulka
żyrafek 17Forma podstawowa: żyrafka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyrafią 20Forma podstawowa: żyrafi
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żyrafie 16Forma podstawowa: żyrafi
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żyrafka 17Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyrafkę 21Forma podstawowa: żyrafka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyrafki 17Forma podstawowa: żyrafek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyrafko 17Forma podstawowa: żyrafka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyrafom 17Forma podstawowa: żyrafa
Opis: Giraffa camelopardalis – afrykański ssak parzystokopytny z rodziny żyrafowatych, najwyższe obecnie żyjące zwierzę lądowe, a także największy z przeżuwaczy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyranta 13Forma podstawowa: żyrant
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyranty 14Forma podstawowa: żyrant
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
żyratem 14Forma podstawowa: żyrat
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyratom 14Forma podstawowa: żyrat
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyratów 17Forma podstawowa: żyrat
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyronda 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyrondę 17Forma podstawowa: żyronda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyrondo 13Forma podstawowa: żyronda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyrować 17Część mowy/forma fleksyjna:
żyrowań 18Forma podstawowa: żyrować
żyrujmy 18Forma podstawowa: żyrować
Część mowy/forma fleksyjna:
żyrujże 20Forma podstawowa: żyrować
Część mowy/forma fleksyjna:
żytkami 15Forma podstawowa: żytko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żytnego 15Forma podstawowa: żytny
Opis: taki, który związany jest z żytem, dotyczy żyta.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żytnich 16Forma podstawowa: żytnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żytniej 15Forma podstawowa: żytnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żytnimi 14Forma podstawowa: żytni
Opis: związany z żytem - zbożem, ziarnami żyta.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: żytnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żytnisk 14Forma podstawowa: żytnisko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żytwiny 14Forma podstawowa: żytwin
żywcach 16Forma podstawowa: żywiec
Opis: Dentaria – rodzaj roślin z rodziny kapustowatych., większość systemów klasyfikacyjnych nie wyróżnia tego rodzaju, lecz uznaje go za synonim rodzaju Cardamine.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żywiec
Opis: Dentaria – rodzaj roślin z rodziny kapustowatych., większość systemów klasyfikacyjnych nie wyróżnia tego rodzaju, lecz uznaje go za synonim rodzaju Cardamine.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywcami 14Forma podstawowa: żywiec
Opis: Dentaria – rodzaj roślin z rodziny kapustowatych., większość systemów klasyfikacyjnych nie wyróżnia tego rodzaju, lecz uznaje go za synonim rodzaju Cardamine.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żywiec
Opis: Dentaria – rodzaj roślin z rodziny kapustowatych., większość systemów klasyfikacyjnych nie wyróżnia tego rodzaju, lecz uznaje go za synonim rodzaju Cardamine.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywcowa 13Forma podstawowa: żywcowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żywcową 17Forma podstawowa: żywcowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żywcowy 14Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żywczyk 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywiąca 17Forma podstawowa: żywić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żywiącą 21Forma podstawowa: żywić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żywicom 14Forma podstawowa: żywica
Opis: substancja wytwarzana w niektórych roślinach, najczęściej w drzewach, szczególnie iglastych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywikom 14Forma podstawowa: żywik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywiłaś 18Forma podstawowa: żywić
Część mowy/forma fleksyjna:
żywiłby 17Forma podstawowa: żywić
Część mowy/forma fleksyjna:
żywiłem 15Forma podstawowa: żywić
Część mowy/forma fleksyjna:
żywioły 15Forma podstawowa: żywioła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywiona 12Forma podstawowa: żywić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żywioną 16Forma podstawowa: żywić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żywiono 12Forma podstawowa: żywić
Część mowy/forma fleksyjna:
żywiony 13Forma podstawowa: żywić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żywitwa 13
żywitwą 17Forma podstawowa: żywitwa
żywitwo 13Forma podstawowa: żywitwa
żywitwy 14Forma podstawowa: żywitwa
żywnego 14Forma podstawowa: żywny
Opis: o ziemi, terenie: żyzny, zapewniający bogate plony.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żywnemu 15Forma podstawowa: żywny
Opis: o ziemi, terenie: żyzny, zapewniający bogate plony.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: żywny
Opis: o ziemi, terenie: żyzny, zapewniający bogate plony.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywnicą 17Forma podstawowa: żywnica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywnice 13Forma podstawowa: żywnica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywnicy 14Forma podstawowa: żywnica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywnych 16Forma podstawowa: żywny
Opis: o ziemi, terenie: żyzny, zapewniający bogate plony.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywnymi 14Forma podstawowa: żywny
Opis: o ziemi, terenie: żyzny, zapewniający bogate plony.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywocie 13Forma podstawowa: żywot
Opis: literacka biografia świętego, bohatera, monarchy lub innej ważnej osoby, mającej doniosłą rolę w historii.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywokoł 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywości 17Forma podstawowa: żywość
Opis: cecha stylu komunikatu, to, że komunikat jest udany, ciekawy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywotna 13Forma podstawowa: żywotny
Opis: aktualny, wciąż obowiązujący, żywy, dochodzący do głosu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żywotną 17Forma podstawowa: żywotny
Opis: aktualny, wciąż obowiązujący, żywy, dochodzący do głosu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żywotni 13Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: żywotny
Opis: aktualny, wciąż obowiązujący, żywy, dochodzący do głosu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żywotom 14Forma podstawowa: żywot
Opis: literacka biografia świętego, bohatera, monarchy lub innej ważnej osoby, mającej doniosłą rolę w historii.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywotów 17Forma podstawowa: żywot
Opis: literacka biografia świętego, bohatera, monarchy lub innej ważnej osoby, mającej doniosłą rolę w historii.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywszym 14Forma podstawowa: żywy
Opis: taki, który cechuje kogoś żywego - pełnego energii.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żyznego 14Forma podstawowa: żyzny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żyznemu 15Forma podstawowa: żyzny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żyzność 21Opis: cecha zbiornika wodnego decydująca o zamieszkiwaniu tego zbiornika przez różne organizmy żywe.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyznymi 14Forma podstawowa: żyzny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żyźnica 21Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyźnice 21Forma podstawowa: żyźnica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyźnicę 25Forma podstawowa: żyźnica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyźnico 21Forma podstawowa: żyźnica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyźniej 22Forma podstawowa: żyźnie
Opis: tak, że wzrost roślin jest obfity, urodzajnie.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek

Wyrazy na literę ż o długości 8

żabciami 16Forma podstawowa: żabcia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabeczce 16Forma podstawowa: żabeczka
żabeczką 20Forma podstawowa: żabeczka
żabeczkę 20Forma podstawowa: żabeczka
żabeczko 16Forma podstawowa: żabeczka
żabieńce 21Forma podstawowa: żabieniec
Opis: Alisma - rodzaj roślin należących do rodziny żabieńcowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabieńcu 23Forma podstawowa: żabieniec
Opis: Alisma - rodzaj roślin należących do rodziny żabieńcowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabińską 25Forma podstawowa: żabińska
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabiński 21Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żabińsko 21Forma podstawowa: żabiński
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
żabińsku 23Forma podstawowa: żabiński
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
żabkarka 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabkarkę 20Forma podstawowa: żabkarka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabkarki 16Forma podstawowa: żabkarka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabkarko 16Forma podstawowa: żabkarka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabkarzu 17Forma podstawowa: żabkarz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabniany 15Forma podstawowa: żabnianin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
żabocika 16Forma podstawowa: żabocik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabociku 18Forma podstawowa: żabocik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabojada 17Forma podstawowa: żabojad
Opis: pogardliwie o Francuzie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabotach 18Forma podstawowa: żabot
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabotami 16Forma podstawowa: żabot
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabotowa 15Forma podstawowa: żabotowy
Opis: o człowieku: taki, który nosi garderobę, której jakaś część ozdobiona jest żabotem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żabotową 19Forma podstawowa: żabotowy
Opis: o człowieku: taki, który nosi garderobę, której jakaś część ozdobiona jest żabotem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żabotowe 15Forma podstawowa: żabotowy
Opis: o człowieku: taki, który nosi garderobę, której jakaś część ozdobiona jest żabotem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żabowata 15Forma podstawowa: żabowaty
Opis: o głosie - zachrypnięty, skrzeczący, nieprzyjemny dla ucha.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żabowatą 19Forma podstawowa: żabowaty
Opis: o głosie - zachrypnięty, skrzeczący, nieprzyjemny dla ucha.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żabowate 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabskach 18Forma podstawowa: żabsko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabskiem 16Forma podstawowa: żabsko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabuniom 17Forma podstawowa: żabunia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabusiom 17Forma podstawowa: żabusia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żachajże 21Forma podstawowa: żachać
Część mowy/forma fleksyjna:
żachałam 18Forma podstawowa: żachać
Część mowy/forma fleksyjna:
żachałby 20Forma podstawowa: żachać
Część mowy/forma fleksyjna:
żachałeś 21Forma podstawowa: żachać
Część mowy/forma fleksyjna:
żachnęli 20Forma podstawowa: żachnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żachnęła 21Forma podstawowa: żachnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żachnięć 24Forma podstawowa: żachnąć
żachwach 18Forma podstawowa: żachwa
Opis: małe zwierzę morskie zaliczane do osłonic, ma kształt worka z dużym otworem u góry i mniejszym z boku, żyje pojedynczo lub w koloniach, jako jedyne zwierzę (w dorosłym stadium rozwoju) ma ścianę komó
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żachwami 16Forma podstawowa: żachwa
Opis: małe zwierzę morskie zaliczane do osłonic, ma kształt worka z dużym otworem u góry i mniejszym z boku, żyje pojedynczo lub w koloniach, jako jedyne zwierzę (w dorosłym stadium rozwoju) ma ścianę komó
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żaczkach 17Forma podstawowa: żaczek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żaczkowi 14Forma podstawowa: żaczek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żadeitów 18Forma podstawowa: żadeit
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żagańska 21Forma podstawowa: żagański
Opis: odnoszący się do Żagania.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żagańską 25Forma podstawowa: żagański
Opis: odnoszący się do Żagania.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żagańsko 21Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
żagańsku 23Forma podstawowa: żagański
Opis: odnoszący się do Żagania.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
żagarach 17Forma podstawowa: żagary
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żagarami 15Forma podstawowa: żagary
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żagarowi 14Forma podstawowa: żagar
Opis: na Litwie, Wileńszczyśnie - sucha gałąź, chrust..
żagielek 16Opis: element narożny w postaci sklepienia o kształcie trójkąta sferycznego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żagielka 16Forma podstawowa: żagielek
Opis: element narożny w postaci sklepienia o kształcie trójkąta sferycznego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żagiewek 15Forma podstawowa: żagiewka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żagiewką 19Forma podstawowa: żagiewka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żagiewki 15Forma podstawowa: żagiewka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żagiewko 15Forma podstawowa: żagiewka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żaglarza 15Forma podstawowa: żaglarz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żaglarze 15Forma podstawowa: żaglarz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
żaglarzy 16Forma podstawowa: żaglarz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żaglasta 16Forma podstawowa: żaglasty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żaglastą 20Forma podstawowa: żaglasty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żaglaste 16Forma podstawowa: żaglasty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żaglasty 17Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żaglował 17Forma podstawowa: żaglować
Część mowy/forma fleksyjna:
żaglowań 21Forma podstawowa: żaglować
żaglowca 16Forma podstawowa: żaglowiec
Opis: Pterophyllum scalare – gatunek ryby słodkowodnej z rodziny pielęgnicowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żaglowni 15Forma podstawowa: żaglownia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żaglowóz 19Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żaglowym 17Forma podstawowa: żaglowy
Opis: taki, który posiada przynajmniej jeden żagiel, taki, który napędzany jest głównie dzięki żaglom.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żaglówce 20Forma podstawowa: żaglówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żaglówka 20Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żaglówki 20Forma podstawowa: żaglówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żaglując 24Forma podstawowa: żaglować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
żaglujże 23Forma podstawowa: żaglować
Część mowy/forma fleksyjna:
żagnicom 16Forma podstawowa: żagnica
Opis: okazała ważna z rodziny żagnicowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żagwinie 14Forma podstawowa: żagwin
żakiecie 14Forma podstawowa: żakieta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żakierie 13Forma podstawowa: żakieria
Opis: powstanie chłopów francuskich w XIV wieku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żakierię 17Forma podstawowa: żakieria
Opis: powstanie chłopów francuskich w XIV wieku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żakierio 13Forma podstawowa: żakieria
Opis: powstanie chłopów francuskich w XIV wieku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żakietom 15Forma podstawowa: żakiet
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żakietów 18Forma podstawowa: żakiet
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żakinadą 18Forma podstawowa: żakinada
Opis: barwny, uroczysty pochód uczącej się młodzieży.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żakinadę 18Forma podstawowa: żakinada
Opis: barwny, uroczysty pochód uczącej się młodzieży.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żakinady 15Forma podstawowa: żakinada
Opis: barwny, uroczysty pochód uczącej się młodzieży.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żakostwo 14Opis: głupi, dziecinny, nieodpowiedzialny i nieprzemyślany postępek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żakowska 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żakowską 18Forma podstawowa: żakowski
Opis: przynależny żakowi.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żakowsko 14Forma podstawowa: żakowski
Opis: przynależny żakowi.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
żalącego 20Forma podstawowa: żalić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żalącemu 21Forma podstawowa: żalić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żaleniem 14Forma podstawowa: żalić
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
żaliliby 17Forma podstawowa: żalić
Część mowy/forma fleksyjna:
żaliłaby 18Forma podstawowa: żalić
Część mowy/forma fleksyjna:
żaliłoby 18Forma podstawowa: żalić
Część mowy/forma fleksyjna:
żaliłyby 19Forma podstawowa: żalić
Część mowy/forma fleksyjna:
żalników 18Forma podstawowa: żalnik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żałobach 19Forma podstawowa: żałoba
Opis: smutek, stan, w którym się jest po śmierci kogoś bliskiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żałobnic 17Forma podstawowa: żałobnica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żałobnym 18Forma podstawowa: żałobny
Opis: związany z żałobą, pożegnaniem i pochówkiem osoby zmarłej.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żałosnej 16Forma podstawowa: żałosny
Opis: żałobny - taki, który towarzyszy żałobie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żałosnym 16Forma podstawowa: żałosny
Opis: żałobny - taki, który towarzyszy żałobie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żałością 23Forma podstawowa: żałość
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żałowali 15Forma podstawowa: żałować
Część mowy/forma fleksyjna:
żałowane 14Forma podstawowa: żałować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żałowani 14Forma podstawowa: żałować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żałowany 15Forma podstawowa: żałować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żałująca 23Forma podstawowa: żałować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
Forma podstawowa: żałujący
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żałującą 27Forma podstawowa: żałujący
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żałujące 23Forma podstawowa: żałować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
Forma podstawowa: żałująca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żałujący
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żałujący 24Forma podstawowa: żałować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żałujcie 19Forma podstawowa: żałować
Część mowy/forma fleksyjna:
żałujemy 20Forma podstawowa: żałować
Część mowy/forma fleksyjna:
żandarmy 15Forma podstawowa: żandarm
Opis: żołnierz policji wojskowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
żanklowi 14Forma podstawowa: żankiel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żararaką 17Forma podstawowa: żararaka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żararako 13Forma podstawowa: żararaka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarcikom 15Forma podstawowa: żarcik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żareckim 15Forma podstawowa: żarecki
Opis: związany z Żarkami - miastem w województwie śląskim, w powiecie myszkowskim.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żargonie 14Forma podstawowa: żargon
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żargonom 15Forma podstawowa: żargon
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarklinu 16Forma podstawowa: żarklin
żarliśmy 19Forma podstawowa: żreć
Część mowy/forma fleksyjna:
żarliwcu 16Forma podstawowa: żarliwiec
Opis: pogardliwe określenie osoby zbyt mocno oddanej religii lub ideologii, zaślepionej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarliwcy 15Forma podstawowa: żarliwiec
Opis: pogardliwe określenie osoby zbyt mocno oddanej religii lub ideologii, zaślepionej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarliwej 15Forma podstawowa: żarliwy
Opis: o człowieku: gorliwy, namiętny, taki, który robi coś z oddaniem, wiarą, energicznie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żarliwie 13Opis: przejawiając żarliwość, szczerość, głębokie pragnienie zrobienia czegoś, głęboko, gorąco, ogromnie.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
żarłabyś 21Forma podstawowa: zrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
żarłaczu 17Forma podstawowa: żarłacz
Opis: rekin, wielka, drapieżna, żarłoczna ryba żyjąca w oceanach i przyległych morzach strefy tropikalnej, subtropikalnej i umiarkowanej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarłoków 19Forma podstawowa: żarłok
Opis: osoba, która się objada, je za dużo, znacznie ponad miarę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarłyśmy 21Forma podstawowa: żreć
Część mowy/forma fleksyjna:
żarnikom 14Forma podstawowa: żarnik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarników 17Forma podstawowa: żarnik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarnowce 13Forma podstawowa: żarnowiec
Opis: wieś w województwie śląskim.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żarnowiec
Opis: wieś w województwie śląskim.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarnowcu 15Forma podstawowa: żarnowiec
Opis: wieś w województwie śląskim.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żarnowiec
Opis: wieś w województwie śląskim.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarnowym 14Forma podstawowa: żarnowy
Opis: związany z żarnami, urządzeniem do ręcznego mielenia zboża.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żarnówce 17Forma podstawowa: żarnówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarnówka 17Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarnówko 17Forma podstawowa: żarnówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarowego 14Forma podstawowa: żarowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żarowemu 15Forma podstawowa: żarowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żarowska 13Forma podstawowa: żarowski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żarowską 17Forma podstawowa: żarowski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żarowski 13Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żarowsko 13Forma podstawowa: żarowski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
żarowych 16Forma podstawowa: żarowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żarówach 19Forma podstawowa: żarówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarskich 16Forma podstawowa: żarski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: żarski
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarskiej 15Forma podstawowa: żarska
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarskimi 14Forma podstawowa: żarski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żarskość 22Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żartkich 17Forma podstawowa: żartki
Opis: o istotach żywych: energiczny, dynamiczny, pełen temperamentu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żartkiej 16Forma podstawowa: żartki
Opis: o istotach żywych: energiczny, dynamiczny, pełen temperamentu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żartować 18Część mowy/forma fleksyjna:
żartował 15Forma podstawowa: żartować
Część mowy/forma fleksyjna:
żartowań 19Forma podstawowa: żartować
żarzalni 13Forma podstawowa: żarzalnia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarzącej 19Forma podstawowa: żarzyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żarzcież 17Forma podstawowa: żarzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żarzenia 12Forma podstawowa: żarzyć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
żarzenie 12Forma podstawowa: żarzyć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
żarzeniu 14Forma podstawowa: żarzyć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
żarzonym 14Forma podstawowa: żarzyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żarzycie 14Forma podstawowa: żarzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żarzyłby 18Forma podstawowa: żarzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żądające 24Forma podstawowa: żądać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żądajcie 20Forma podstawowa: żądać
Część mowy/forma fleksyjna:
żądajmyż 25Forma podstawowa: żądać
Część mowy/forma fleksyjna:
żądaliby 21Forma podstawowa: żądać
Część mowy/forma fleksyjna:
żądałbyś 26Forma podstawowa: żądać
Część mowy/forma fleksyjna:
żądałoby 22Forma podstawowa: żądać
Część mowy/forma fleksyjna:
żądanego 19Forma podstawowa: żądać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żądaniom 18Forma podstawowa: żądanie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żądanych 21Forma podstawowa: żądać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żądlenie 18Forma podstawowa: żądlić
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
żądlijmy 22Forma podstawowa: żądlić
Część mowy/forma fleksyjna:
żądliłam 21Forma podstawowa: żądlić
Część mowy/forma fleksyjna:
żądliłaś 24Forma podstawowa: żądlić
Część mowy/forma fleksyjna:
żądliłby 23Forma podstawowa: żądlić
Część mowy/forma fleksyjna:
żądlista 19Forma podstawowa: żądlisty
żądliste 19Forma podstawowa: żądlisty
żądlisty 20
żądliści 23Forma podstawowa: żądlisty
żądłowej 21Forma podstawowa: żądłowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żądłówce 24Forma podstawowa: żądłówka
Opis: przedstawiciel grupy żądłówek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żądłówkę 28Forma podstawowa: żądłówka
Opis: przedstawiciel grupy żądłówek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żądłówki 24Forma podstawowa: żądłówka
Opis: przedstawiciel grupy żądłówek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: Aculeata - grupa nadrodzin w podrzędzie trzonkówek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żbiczego 17Forma podstawowa: żbiczy
Opis: związany ze żbikiem, dotyczący żbika.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żbiczkom 17Forma podstawowa: żbiczek
żbiczymi 17Forma podstawowa: żbiczy
Opis: związany ze żbikiem, dotyczący żbika.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żebracka 16Forma podstawowa: żebracki
Opis: związany z żebrakiem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żebracką 20Forma podstawowa: żebracki
Opis: związany z żebrakiem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żebracki 16Opis: związany z żebrakiem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żebracko 16Forma podstawowa: żebracki
Opis: związany z żebrakiem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
żebractw 16Forma podstawowa: żebractwo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żebracze 15Forma podstawowa: żebraczy
Opis: związany z żebrakiem, należący do żebraka, dotyczący żebraka.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żebraczę 19Forma podstawowa: żebraczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żebraczo 15Forma podstawowa: żebraczy
Opis: związany z żebrakiem, należący do żebraka, dotyczący żebraka.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
żebraczy 16Opis: związany z żebrakiem, należący do żebraka, dotyczący żebraka.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żebrałaś 20Forma podstawowa: żebrać
Część mowy/forma fleksyjna:
żebrałby 19Forma podstawowa: żebrać
Część mowy/forma fleksyjna:
żebrałeś 20Forma podstawowa: żebrać
Część mowy/forma fleksyjna:
żebrania 14Forma podstawowa: żebrać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
żebraniu 16Forma podstawowa: żebrać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
żebrować 19Część mowy/forma fleksyjna:
żebrował 16Forma podstawowa: żebrować
Część mowy/forma fleksyjna:
żebrowca 15Forma podstawowa: żebrowiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żebrowej 16Forma podstawowa: żebrowy
Opis: dotyczący żebra - kości.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żebrowym 16Forma podstawowa: żebrowy
Opis: dotyczący żebra - kości.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żebrówek 19Forma podstawowa: żebrówka
żebrówkę 23Forma podstawowa: żebrówka
żebrówki 19Forma podstawowa: żebrówka
żebrówko 19Forma podstawowa: żebrówka
żebrując 23Forma podstawowa: żebrować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
żebrujmy 20Forma podstawowa: żebrować
Część mowy/forma fleksyjna:
żebrujże 22Forma podstawowa: żebrować
Część mowy/forma fleksyjna:
żebrząca 19Forma podstawowa: żebrać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żebrzącą 23Forma podstawowa: żebrzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żebrzące 19Forma podstawowa: żebrzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żebrzący 20Forma podstawowa: żebrzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żebrzcie 15Forma podstawowa: żebrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
żebrzesz 14Forma podstawowa: żebrać
Część mowy/forma fleksyjna:
żebrzmyż 20Forma podstawowa: żebrać
Część mowy/forma fleksyjna:
żebrzyca 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żebrzycę 20Forma podstawowa: żebrzyca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żebyście 20Forma podstawowa: żeby
żegadłem 18Forma podstawowa: żegadło
Opis: narzędzie medyczne stosowane w przyżeganiu termicznym (kauteryzacji termicznej) - zabiegu polegającym na koagulowaniu żywej, patologicznie zmienionej tkanki, wykonywanym najczęściej na powierzchni bł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żegawkom 16Forma podstawowa: żegawka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeglarce 16Forma podstawowa: żeglarka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeglarka 16Forma podstawowa: żeglarek
Opis: gatunek głowonoga należący do rzędu ośmiornic.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeglarką 20Forma podstawowa: żeglarka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeglarki 16Forma podstawowa: żeglarek
Opis: gatunek głowonoga należący do rzędu ośmiornic.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeglarko 16Forma podstawowa: żeglarka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeglarku 18Forma podstawowa: żeglarek
Opis: gatunek głowonoga należący do rzędu ośmiornic.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeglarza 15Forma podstawowa: żeglarz
Opis: paź żeglarz, witeź żeglarz, żeglarek, Iphiclides podalirius, Papilio podalirius - motyl dzienny zaliczany do rodziny paziowatych, ma ubarwienie skrzydeł jasnożółte z czarnymi, klinowato zwężającymi s
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeglarzu 17Forma podstawowa: żeglarz
Opis: paź żeglarz, witeź żeglarz, żeglarek, Iphiclides podalirius, Papilio podalirius - motyl dzienny zaliczany do rodziny paziowatych, ma ubarwienie skrzydeł jasnożółte z czarnymi, klinowato zwężającymi s
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeglowań 21Forma podstawowa: żeglować
żeglowna 15Forma podstawowa: żeglowny
Opis: taki, którym da się żeglować, nadający się do transportu wodnego.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żeglowną 19Forma podstawowa: żeglowny
Opis: taki, którym da się żeglować, nadający się do transportu wodnego.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żeglowni 15Forma podstawowa: żeglowny
Opis: taki, którym da się żeglować, nadający się do transportu wodnego.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żeglugom 20Forma podstawowa: żegluga
Opis: podróżowanie wodą, rodzaj (gałąź) transportu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeglując 24Forma podstawowa: żeglować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
żegnacie 15Forma podstawowa: żegnać
Część mowy/forma fleksyjna:
żegnajże 20Forma podstawowa: żegnać
Część mowy/forma fleksyjna:
żegnanej 16Forma podstawowa: żegnać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żegnaniu 16Forma podstawowa: żegnać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
żegnanym 16Forma podstawowa: żegnać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żegotach 18Forma podstawowa: żegota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żegota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelastwa 14Forma podstawowa: żelastwo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelastwo 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelatyną 19Forma podstawowa: żelatyna
Opis: porcja żelatyny, określona ilość tego produktu, zazwyczaj papierowe opakowanie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelatyno 15Forma podstawowa: żelatyna
Opis: porcja żelatyny, określona ilość tego produktu, zazwyczaj papierowe opakowanie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelatyny 16Forma podstawowa: żelatyna
Opis: porcja żelatyny, określona ilość tego produktu, zazwyczaj papierowe opakowanie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelazach 16Forma podstawowa: żelazo
Opis: zwyczajowa nazwa żeliwa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelazami 14Forma podstawowa: żelazo
Opis: zwyczajowa nazwa żeliwa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelazawa 13Forma podstawowa: żelazawy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żelazawą 17Forma podstawowa: żelazawy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żelazawy 14Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żelazice 14Forma podstawowa: żelazica
Opis: siderosis - pylica, która powstaje wskutek wdychania przez długi okres czasu tlenków żelaza.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelazicę 18Forma podstawowa: żelazica
Opis: siderosis - pylica, która powstaje wskutek wdychania przez długi okres czasu tlenków żelaza.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelazico 14Forma podstawowa: żelazica
Opis: siderosis - pylica, która powstaje wskutek wdychania przez długi okres czasu tlenków żelaza.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelaziwa 13Forma podstawowa: żelaziwo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelaziwo 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelazkom 15Forma podstawowa: żelazek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żelazko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelaznej 15Forma podstawowa: żelazna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żelazny
Opis: przenośnie: wytrzymały, silny, twardy (zarówno fizycznie, jak psychicznie).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żelaznym 15Forma podstawowa: żelazny
Opis: przenośnie: wytrzymały, silny, twardy (zarówno fizycznie, jak psychicznie).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żelazny
Opis: przenośnie: wytrzymały, silny, twardy (zarówno fizycznie, jak psychicznie).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żelazowe 13Forma podstawowa: żelazowy
Opis: związany z żelazem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żelazowi 13Forma podstawowa: żelazowy
Opis: związany z żelazem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żelazowy 14Opis: związany z żelazem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żelazują 21Forma podstawowa: żelazować
Część mowy/forma fleksyjna:
żelazuję 21Forma podstawowa: żelazować
Część mowy/forma fleksyjna:
żelaźnik 22Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelbetem 17Forma podstawowa: żelbet
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelbetom 17Forma podstawowa: żelbet
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelbeton 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeleziec 14Forma podstawowa: żeleźce
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelgrudą 22Forma podstawowa: żelgruda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelgrudo 18Forma podstawowa: żelgruda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelgrudy 19Forma podstawowa: żelgruda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelichom 17Forma podstawowa: żelicha
żeliwami 14Forma podstawowa: żeliwo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeliwiak 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeliwnym 15Forma podstawowa: żeliwny
Opis: wykonany z żeliwa, zawierający żeliwo.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żelkocie 15Forma podstawowa: żelkot
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelkotom 16Forma podstawowa: żelkot
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelokrem 15
żelopisu 16Forma podstawowa: żelopis
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelopisy 15Forma podstawowa: żelopis
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelowali 14Forma podstawowa: żelować
Część mowy/forma fleksyjna:
żelowało 15Forma podstawowa: żelować
Część mowy/forma fleksyjna:
żelowane 13Forma podstawowa: żelować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żelowego 15Forma podstawowa: żelowy
Opis: taki, który ma konsystencję charakterystyczną dla żelu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żelowemu 16Forma podstawowa: żelowy
Opis: taki, który ma konsystencję charakterystyczną dla żelu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żelowych 17Forma podstawowa: żelowy
Opis: taki, który ma konsystencję charakterystyczną dla żelu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żelująca 22Forma podstawowa: żelować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żelujący 23Forma podstawowa: żelować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żelujcie 18Forma podstawowa: żelować
Część mowy/forma fleksyjna:
żelujmyż 23Forma podstawowa: żelować
Część mowy/forma fleksyjna:
żenadach 16Forma podstawowa: żenada
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żenadami 14Forma podstawowa: żenada
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeniatym 15Forma podstawowa: żeniaty
Opis: o mężczyźnie: taki, który ma żonę, jest po ślubie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żeniącej 19Forma podstawowa: żenić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żenidłem 16Forma podstawowa: żenidło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żenidłom 16Forma podstawowa: żenidło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żenienia 12Forma podstawowa: żenić
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
żeniłaby 17Forma podstawowa: żenić
Część mowy/forma fleksyjna:
żeniłbym 18Forma podstawowa: żenić
Część mowy/forma fleksyjna:
żeniłbyś 21Forma podstawowa: żenić
Część mowy/forma fleksyjna:
żeniłyby 18Forma podstawowa: żenić
Część mowy/forma fleksyjna:
żeniszek 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeniszki 13Forma podstawowa: żeniszek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeniszku 15Forma podstawowa: żeniszek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żenowali 13Forma podstawowa: żenować
Część mowy/forma fleksyjna:
żenowało 14Forma podstawowa: żenować
Część mowy/forma fleksyjna:
żenowana 12Forma podstawowa: żenować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żenowaną 16Forma podstawowa: żenować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żenowane 12Forma podstawowa: żenować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żenowano 12Forma podstawowa: żenować
Część mowy/forma fleksyjna:
żenowany 13Forma podstawowa: żenować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żenującą 25Forma podstawowa: żenować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żenujący 22Forma podstawowa: żenować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żenujemy 18Forma podstawowa: żenować
Część mowy/forma fleksyjna:
żenujesz 16Forma podstawowa: żenować
Część mowy/forma fleksyjna:
żeńskimi 20Forma podstawowa: żeński
Opis: mający gramatyczny rodzaj żeński, będący formalnym nośnikiem tego rodzaju, nazwa żeńska, żeńska końcówka.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żeńskość 28Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żerającą 23Forma podstawowa: żerać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żerający 20Forma podstawowa: żerać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żeraliby 16Forma podstawowa: żerać
Część mowy/forma fleksyjna:
żerałbym 18Forma podstawowa: żerać
Część mowy/forma fleksyjna:
żerałbyś 21Forma podstawowa: żerać
Część mowy/forma fleksyjna:
żeranemu 15Forma podstawowa: żerać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żeraniem 13Forma podstawowa: żerać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
żeraniom 13Forma podstawowa: żerać
żeranych 16Forma podstawowa: żerać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żeranymi 14Forma podstawowa: żerać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żerańscy 20Forma podstawowa: żerański
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żerańska 19Forma podstawowa: żerański
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żerański 19Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żerańsko 19Forma podstawowa: żerański
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
żerańsku 21Forma podstawowa: żerański
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
żerdkami 15Forma podstawowa: żerdka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeremiem 14Forma podstawowa: żeremie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeremiom 14Forma podstawowa: żeremie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żerowali 13Forma podstawowa: żerować
Część mowy/forma fleksyjna:
żerowało 14Forma podstawowa: żerować
Część mowy/forma fleksyjna:
żerowemu 15Forma podstawowa: żerowy
Opis: związany z żerem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żerowisk 13Forma podstawowa: żerowisko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żerowych 16Forma podstawowa: żerowy
Opis: związany z żerem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żertwach 16Forma podstawowa: żertwa
Opis: u dawnych Słowian ofiara całopalna składana na cześć bóstwa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żertwami 14Forma podstawowa: żertwa
Opis: u dawnych Słowian ofiara całopalna składana na cześć bóstwa.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żerujące 21Forma podstawowa: żerować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żerujący 22Forma podstawowa: żerować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żerujcie 17Forma podstawowa: żerować
Część mowy/forma fleksyjna:
żerujemy 18Forma podstawowa: żerować
Część mowy/forma fleksyjna:
żerujmyż 22Forma podstawowa: żerować
Część mowy/forma fleksyjna:
żetonami 14Forma podstawowa: żeton
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żetoniki 14Forma podstawowa: żetonik
żetoniku 16Forma podstawowa: żetonik
żetonowa 13Forma podstawowa: żetonowy
Opis: związany z żetonem - krążkiem używanym zamiast monet.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żetonową 17Forma podstawowa: żetonowy
Opis: związany z żetonem - krążkiem używanym zamiast monet.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żetonowy 14Opis: związany z żetonem - krążkiem używanym zamiast monet.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żętycach 22Forma podstawowa: żętyca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żętycami 20Forma podstawowa: żętyca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żgadłach 20Forma podstawowa: żgadło
żgadłami 18Forma podstawowa: żgadło
żgajcież 21Forma podstawowa: żgać
Część mowy/forma fleksyjna:
żgaliśmy 21Forma podstawowa: żgać
Część mowy/forma fleksyjna:
żgałabyś 23Forma podstawowa: żgać
Część mowy/forma fleksyjna:
żganiach 17Forma podstawowa: żgać
żganiami 15Forma podstawowa: żgać
żgnąłbym 24Forma podstawowa: żgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żgnąłbyś 27Forma podstawowa: żgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żgnąwszy 19Forma podstawowa: żgnąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. uprzedni
żgnęliby 22Forma podstawowa: żgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żgnęłyby 24Forma podstawowa: żgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żgniecie 15Forma podstawowa: żgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żgniętej 21Forma podstawowa: żgnąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żgnijcie 17Forma podstawowa: żgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żgnijmyż 22Forma podstawowa: żgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żigolaki 16Forma podstawowa: żigolak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
żigolaku 18Forma podstawowa: żigolak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żigolowi 15Forma podstawowa: żigolo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żlebowym 17Forma podstawowa: żlebowy
Opis: taki, który związany jest ze żlebem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żłobakom 18Forma podstawowa: żłobak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żłobiąca 21Forma podstawowa: żłobić
Opis: przenośnie o czasie, nieszczęściach, zgryzotach: powodować pojawianie się zmarszczek, bruzd.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żłobiącą 25Forma podstawowa: żłobić
Opis: przenośnie o czasie, nieszczęściach, zgryzotach: powodować pojawianie się zmarszczek, bruzd.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żłobiący 22Forma podstawowa: żłobić
Opis: przenośnie o czasie, nieszczęściach, zgryzotach: powodować pojawianie się zmarszczek, bruzd.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żłobicie 17Forma podstawowa: żłobić
Opis: przenośnie o czasie, nieszczęściach, zgryzotach: powodować pojawianie się zmarszczek, bruzd.
Część mowy/forma fleksyjna:
żłobieni 16Forma podstawowa: żłobić
Opis: przenośnie o czasie, nieszczęściach, zgryzotach: powodować pojawianie się zmarszczek, bruzd.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żłobiłaś 22Forma podstawowa: żłobić
Opis: przenośnie o czasie, nieszczęściach, zgryzotach: powodować pojawianie się zmarszczek, bruzd.
Część mowy/forma fleksyjna:
żłobiłby 21Forma podstawowa: żłobić
Opis: przenośnie o czasie, nieszczęściach, zgryzotach: powodować pojawianie się zmarszczek, bruzd.
Część mowy/forma fleksyjna:
żłobiłem 19Forma podstawowa: żłobić
Opis: przenośnie o czasie, nieszczęściach, zgryzotach: powodować pojawianie się zmarszczek, bruzd.
Część mowy/forma fleksyjna:
żłobiłeś 22Forma podstawowa: żłobić
Opis: przenośnie o czasie, nieszczęściach, zgryzotach: powodować pojawianie się zmarszczek, bruzd.
Część mowy/forma fleksyjna:
żłobinom 17Forma podstawowa: żłobina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żłobkiem 18Forma podstawowa: żłobek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żłobkowa 17Forma podstawowa: żłobkowy
Opis: związany ze żłobkiem jako instytucją.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żłobkową 21Forma podstawowa: żłobkowy
Opis: związany ze żłobkiem jako instytucją.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żłobkowe 17Forma podstawowa: żłobkowy
Opis: związany ze żłobkiem jako instytucją.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żłobkowi 17Forma podstawowa: żłobkowy
Opis: związany ze żłobkiem jako instytucją.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żłobkują 25Forma podstawowa: żłobkować
Część mowy/forma fleksyjna:
żłobkuje 21Forma podstawowa: żłobkować
Część mowy/forma fleksyjna:
żłobkuję 25Forma podstawowa: żłobkować
Część mowy/forma fleksyjna:
żłobniki 17Forma podstawowa: żłobnik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żłopałam 18Forma podstawowa: żłopać
Część mowy/forma fleksyjna:
żłopałby 20Forma podstawowa: żłopać
Część mowy/forma fleksyjna:
żłopałem 18Forma podstawowa: żłopać
Część mowy/forma fleksyjna:
żłopanej 17Forma podstawowa: żłopać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żłopania 15Forma podstawowa: żłopać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
żłopiąca 20Forma podstawowa: żłopać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żłopiące 20Forma podstawowa: żłopać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żłopiemy 17Forma podstawowa: żłopać
Część mowy/forma fleksyjna:
żłopiesz 15Forma podstawowa: żłopać
Część mowy/forma fleksyjna:
żłopnęli 20Forma podstawowa: żłopnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żłopnęła 21Forma podstawowa: żłopnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żłopniem 16Forma podstawowa: żłopień
żłopnięć 24Forma podstawowa: żłopnąć
żłopniów 19Forma podstawowa: żłopień
żłóbcież 25Forma podstawowa: żłobić
Opis: przenośnie o czasie, nieszczęściach, zgryzotach: powodować pojawianie się zmarszczek, bruzd.
Część mowy/forma fleksyjna:
żłóbkami 22Forma podstawowa: żłóbek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żmijątku 23Forma podstawowa: żmijątko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żmijkami 17Forma podstawowa: żmijka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żmijowce 16Forma podstawowa: żmijowiec
Opis: Chauliodus – rodzaj drapieżnych ryb głębinowych z rodziny wężorowatych (Stomiidae).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żmijowym 17Forma podstawowa: żmijowy
Opis: zły, przewrotny, fałszywy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żmijówce 20Forma podstawowa: żmijówka
żmijówką 24Forma podstawowa: żmijówka
żmijówki 20Forma podstawowa: żmijówka
żmijówko 20Forma podstawowa: żmijówka
żmindami 15Forma podstawowa: żminda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żmindzie 14Forma podstawowa: żminda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żmudnemu 19Forma podstawowa: żmudny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żmudniej 18Forma podstawowa: żmudnie
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
żmudnych 20Forma podstawowa: żmudny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żmudzkie 17Forma podstawowa: żmudzka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żmudzki
Opis: związany ze Żmudzią - regionem na Litwie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żmudzkim 18Forma podstawowa: żmudzka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żnijcież 19Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żniniany 13Forma podstawowa: żninianin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
żnińskie 19Forma podstawowa: żniński
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żnińskim 20Forma podstawowa: żniński
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żniwiarz 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żniwnymi 14Forma podstawowa: żniwny
Opis: związany ze żniwami.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żołądków 24Forma podstawowa: żołądek
Opis: żołądek zwierzęcia postrzegany jako mięso, element podrobów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żołądkuj 24Forma podstawowa: żołądkować
Część mowy/forma fleksyjna:
żołdaccy 18Forma podstawowa: żołdacki
Opis: taki, który związany jest z żołdakami (żołdactwem), dotyczy żołdaków (żołdactwa).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żołdacko 17Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
żołdacku 19Forma podstawowa: żołdacki
Opis: taki, który związany jest z żołdakami (żołdactwem), dotyczy żołdaków (żołdactwa).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
żołdactw 17Forma podstawowa: żołdactwo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żołdakom 17Forma podstawowa: żołdak
Opis: żołnierz, który zachowuje się w sposób niegodny tego miana, np. gorszący, chamski.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żołdowej 17Forma podstawowa: żołdowy
Opis: taki, który pełni funkcję (służbę), najczęściej wojskową, za którą otrzymuje żołd.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żołdowym 17Forma podstawowa: żołdowy
Opis: taki, który pełni funkcję (służbę), najczęściej wojskową, za którą otrzymuje żołd.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żołędnic 20Forma podstawowa: żołędnica
Opis: Eliomys quercinus – gatunek gryzonia z rodziny popielicowatych, występuje w zachodniej, środkowej i południowej Europie oraz w północnej Afryce, zamieszkując lasy, zarówno liściaste, jak i iglaste, a
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żołędnym 21Forma podstawowa: żołędny
Opis: w kartach: taki, który ma kolor trefl, charakteryzuje się użyciem treflów.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żołędzia 19Forma podstawowa: żołądź
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żołędzie 19Forma podstawowa: żołądź
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żołędziu 21Forma podstawowa: żołądź
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żołnierz 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żołtarza 15Forma podstawowa: żołtarz
żołtarze 15Forma podstawowa: żołtarz
żołtarzu 17Forma podstawowa: żołtarz
żołtarzy 16Forma podstawowa: żołtarz
żołyńscy 23Forma podstawowa: żołyński
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żołyński
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żołyńską 26Forma podstawowa: żołyńska
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żołyńsko 22Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
żompiach 17Forma podstawowa: żomp
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żompiami 15Forma podstawowa: żomp
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żompiowi 14Forma podstawowa: żomp
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żonatych 17Forma podstawowa: żonaty
Opis: mężczyzna, który ma żonę.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żoneczce 14Forma podstawowa: żoneczka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żoneczek 14Forma podstawowa: żoneczka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żoneczka 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żoneczką 18Forma podstawowa: żoneczka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żoneczkę 18Forma podstawowa: żoneczka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żoneczko 14Forma podstawowa: żoneczka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żonglery 16Forma podstawowa: żongler
Opis: wędrowny muzyk, śpiewak i sztukmistrz charakterystyczny dla kultury średniowiecza.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
żonglują 23Forma podstawowa: żonglować
Część mowy/forma fleksyjna:
żongluje 19Forma podstawowa: żonglować
Część mowy/forma fleksyjna:
żongluję 23Forma podstawowa: żonglować
Część mowy/forma fleksyjna:
żoninego 14Forma podstawowa: żoniny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żoninemu 15Forma podstawowa: żoniny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żoninych 16Forma podstawowa: żoniny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żoninymi 14Forma podstawowa: żoniny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żoniskom 14Forma podstawowa: żonisko
Opis: poczciwa żona lub z lekceważeniem o żonie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żonkilem 15Forma podstawowa: żonkil
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żonkilom 15Forma podstawowa: żonkil
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żonkilów 18Forma podstawowa: żonkil
żonkosie 13Forma podstawowa: żonkoś
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
żonkosiu 15Forma podstawowa: żonkoś
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żorskiej 15Forma podstawowa: żorski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żorskimi 14Forma podstawowa: żorski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żorskość 22Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żorzanką 17Forma podstawowa: żorzanka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żorzankę 17Forma podstawowa: żorzanka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żorzanko 13Forma podstawowa: żorzanka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żorzanom 13Forma podstawowa: żorzanin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żorżetom 18Forma podstawowa: żorżeta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żożobach 21Forma podstawowa: żożoba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żożobami 19Forma podstawowa: żożoba
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółcącej 26Forma podstawowa: żółcić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żółcenie 19Forma podstawowa: żółcić
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
Forma podstawowa: żółcieć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
żółciaki 20Forma podstawowa: żółciak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
żółciało 21Forma podstawowa: żółcieć
Część mowy/forma fleksyjna:
żółciami 20Forma podstawowa: żółć
Opis: wydzielina wątroby ssaków, biorąca udział w trawieniu tłuszczy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółciano 19Forma podstawowa: żółciany
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
żółcianu 21Forma podstawowa: żółcian
żółcidle 21Forma podstawowa: żółcidło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółcidła 22Forma podstawowa: żółcidło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółciecz 20Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółcieje 21Forma podstawowa: żółcieć
Część mowy/forma fleksyjna:
żółcieję 25Forma podstawowa: żółcieć
Część mowy/forma fleksyjna:
żółciłem 22Forma podstawowa: żółcić
Część mowy/forma fleksyjna:
żółciowa 19Forma podstawowa: żółciowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żółciowe 19Forma podstawowa: żółciowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żółciowi 19Forma podstawowa: żółciowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żółciowo 19Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: żółciowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
żółciowy 20Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żółćcież 28Forma podstawowa: żółcić
Część mowy/forma fleksyjna:
żółkiety 21Forma podstawowa: żółkiet
żółkłbym 25Forma podstawowa: żółknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żółkłoby 24Forma podstawowa: żółknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żółknąca 24Forma podstawowa: żółknąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żółknącą 28Forma podstawowa: żółknąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żółknące 24Forma podstawowa: żółknąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żółknący 25Forma podstawowa: żółknąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żółknięć 28Forma podstawowa: żółknąć
żółtawej 21Forma podstawowa: żółtawy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żółtkami 21Forma podstawowa: żółtek
Opis: pogardliwie o kimś rasy żółtej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żółtek
Opis: pogardliwie o kimś rasy żółtej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żółtko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółtkiem 21Forma podstawowa: żółtek
Opis: pogardliwie o kimś rasy żółtej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żółtko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółtkowa 20Forma podstawowa: żółtkowy
Opis: związany z żółtkiem, częścią jaja.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żółtkowi 20Forma podstawowa: żółtek
Opis: pogardliwie o kimś rasy żółtej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żółtek
Opis: pogardliwie o kimś rasy żółtej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółtlica 21Opis: żółtliczka, Galinsoga – rodzaj roślin należący do rodziny astrowatych, obejmuje około 15 gatunków pochodzących ze strefy klimatu umiarkowanego i subtropikalnego Ameryki Południowej i Środkowej, niek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółtlicą 25Forma podstawowa: żółtlica
Opis: żółtliczka, Galinsoga – rodzaj roślin należący do rodziny astrowatych, obejmuje około 15 gatunków pochodzących ze strefy klimatu umiarkowanego i subtropikalnego Ameryki Południowej i Środkowej, niek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółtlice 21Forma podstawowa: żółtlica
Opis: żółtliczka, Galinsoga – rodzaj roślin należący do rodziny astrowatych, obejmuje około 15 gatunków pochodzących ze strefy klimatu umiarkowanego i subtropikalnego Ameryki Południowej i Środkowej, niek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółtlicy 22Forma podstawowa: żółtlica
Opis: żółtliczka, Galinsoga – rodzaj roślin należący do rodziny astrowatych, obejmuje około 15 gatunków pochodzących ze strefy klimatu umiarkowanego i subtropikalnego Ameryki Południowej i Środkowej, niek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółtnicą 24Forma podstawowa: żółtnica
Opis: drewno pozyskiwane z drzewa żółtnicy pomarańczowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółtnicę 24Forma podstawowa: żółtnica
Opis: drewno pozyskiwane z drzewa żółtnicy pomarańczowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółtnico 20Forma podstawowa: żółtnica
Opis: drewno pozyskiwane z drzewa żółtnicy pomarańczowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółtnicy 21Forma podstawowa: żółtnica
Opis: drewno pozyskiwane z drzewa żółtnicy pomarańczowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółtnika 20Forma podstawowa: żółtnik
Opis: glistnik jaskółcze ziele, Chelidonium majus - gatunek byliny z rodziny makowatych, nazwa regionalna używana na Mazowszu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółtoocy 21Forma podstawowa: żółtooki
Opis: taki, który ma oczy w kolorze żółtym.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żółtoplą 25Forma podstawowa: żółtopla
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółtople 21Forma podstawowa: żółtopla
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółtości 24Forma podstawowa: żółtość
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółtszej 21Forma podstawowa: żółty
Opis: o człowieku, który ma żółty kolor skóry.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żółtszym 21Forma podstawowa: żółty
Opis: o człowieku, który ma żółty kolor skóry.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żółtwami 20Forma podstawowa: żółtwa
żółwiach 21Forma podstawowa: żółw
Opis: gad o ciele otoczonym pancerzem kostnym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółwiaka 19Forma podstawowa: żółwiak
Opis: gad podobny do żółwia, mający zredukowany pancerz kostny, należący do rodziny żółwiakowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółwiaki 19Forma podstawowa: żółwiak
Opis: gad podobny do żółwia, mający zredukowany pancerz kostny, należący do rodziny żółwiakowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółwikom 20Forma podstawowa: żółwik
Opis: Chelone – rodzaj roślin z rodziny babkowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółwików 23Forma podstawowa: żółwik
Opis: Chelone – rodzaj roślin z rodziny babkowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółwinki 19Forma podstawowa: żółwinek
Opis: szkodnik z rodzaju Eurygaster.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółwinku 21Forma podstawowa: żółwinek
Opis: szkodnik z rodzaju Eurygaster.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółwiowe 18Forma podstawowa: żółwiowy
Opis: związany z żółwiem, żółwiami.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żółwiowy 19Opis: związany z żółwiem, żółwiami.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żórawska 17Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żórawską 21Forma podstawowa: żórawska
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żórawski 17Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żórawsku 19Forma podstawowa: żórawski
żryjcież 20Forma podstawowa: żreć
Część mowy/forma fleksyjna:
żubronie 16Forma podstawowa: żubroń
Opis: mieszaniec międzygatunkowy żubra oraz bydła domowego., został wyhodowany w roku 1847 przez Polaka, Leopolda Walickiego, w wyniku skrzyżowania żubra-byka z samicami bydła domowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żubrować 21Część mowy/forma fleksyjna:
żubrował 18Forma podstawowa: żubrować
Część mowy/forma fleksyjna:
żubrowań 22Forma podstawowa: żubrować
żubrowin 16Forma podstawowa: żubrowiny
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żubrówek 21Forma podstawowa: żubrówka
Opis: wódka aromatyzowana suszoną żubrówką (turówką wonną).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żubrówko 21Forma podstawowa: żubrówka
Opis: wódka aromatyzowana suszoną żubrówką (turówką wonną).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żubrując 25Forma podstawowa: żubrować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
żubrujmy 22Forma podstawowa: żubrować
Część mowy/forma fleksyjna:
żubrujże 24Forma podstawowa: żubrować
Część mowy/forma fleksyjna:
żubrzęta 21Forma podstawowa: żubrzę
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żubrzyca 18Opis: samica żubra.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żubrzyce 18Forma podstawowa: żubrzyca
Opis: samica żubra.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żubrzycy 19Forma podstawowa: żubrzyca
Opis: samica żubra.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żubrzymi 18Forma podstawowa: żubrzy
Opis: związany z żubrem, dotyczący żubra.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żuchwami 18Forma podstawowa: żuchwa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuchwowa 17Forma podstawowa: żuchwowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żuchwową 21Forma podstawowa: żuchwowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żuchwowe 17Forma podstawowa: żuchwowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żuchwowy 18Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żuczkach 19Forma podstawowa: żuczek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuczkami 17Forma podstawowa: żuczek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuczkiem 17Forma podstawowa: żuczek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żującego 23Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żukowaci 16Forma podstawowa: żukowaty
Opis: taki, który podobny jest do żuka, przypomina żuka.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żukowate 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żukowaty
Opis: taki, który podobny jest do żuka, przypomina żuka.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żukowaty 17Opis: taki, który podobny jest do żuka, przypomina żuka.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żukowcem 17Forma podstawowa: żukowiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żukowców 20Forma podstawowa: żukowiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żukowian 15Forma podstawowa: żukowianin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żukowiec 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żukowska 16Forma podstawowa: żukowski
Opis: związany z Żukowem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żukowską 20Forma podstawowa: żukowska
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żukowski
Opis: związany z Żukowem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żukowski 16Opis: związany z Żukowem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: związany z Żukowem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żukowsko 16Forma podstawowa: żukowski
Opis: związany z Żukowem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
żulerkom 17Forma podstawowa: żulerka
żulernia 15
żulernią 19Forma podstawowa: żulernia
żulernie 15Forma podstawowa: żulernia
żulerscy 17Forma podstawowa: żulerski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żulerska 16Forma podstawowa: żulerski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żulerską 20Forma podstawowa: żulerski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żulerski 16Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żulicach 19Forma podstawowa: żulica
żulicami 17Forma podstawowa: żulica
żulikach 19Forma podstawowa: żulik
Opis: w Łodzi i okolicach: chlebek turecki (rodzaj bułki w kształcie tzw. batona, czasem w tym regionie z dodatkiem kawy zbożowej zamiast melasy).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żulikowi 16Forma podstawowa: żulik
Opis: w Łodzi i okolicach: chlebek turecki (rodzaj bułki w kształcie tzw. batona, czasem w tym regionie z dodatkiem kawy zbożowej zamiast melasy).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żulowata 16Forma podstawowa: żulowaty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żulowatą 20Forma podstawowa: żulowaty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żulowate 16Forma podstawowa: żulowaty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żuławami 17Forma podstawowa: żuława
Opis: obszar powstały przez akumulację materiału rzecznego, charakteryzujący się bardzo urodzajnymi glebami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuławowa 16Forma podstawowa: żuławowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żuławowi 16Forma podstawowa: żuławowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żuławowy 17Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żuławscy 18Forma podstawowa: żuławski
Opis: związany z Żuławami Wiślanymi.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żuławski
Opis: związany z Żuławami Wiślanymi.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żuławska 17Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żuławski
Opis: związany z Żuławami Wiślanymi.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żuławską 21Forma podstawowa: żuławski
Opis: związany z Żuławami Wiślanymi.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żuławski 17Opis: związany z Żuławami Wiślanymi.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: związany z Żuławami Wiślanymi.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żuławsko 17Forma podstawowa: żuławski
Opis: związany z Żuławami Wiślanymi.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
żuławsku 19Forma podstawowa: żuławski
Opis: związany z Żuławami Wiślanymi.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
żupanach 18Forma podstawowa: żupan
Opis: staropolska męska szata, bardzo długa suknia z rękawami, zapinana na rząd drobnych guzików, haftek bądź szamerowana, często dłuższa od kontusza, w żywych kolorach, z kosztownego materiału.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żupanami 16Forma podstawowa: żupan
Opis: staropolska męska szata, bardzo długa suknia z rękawami, zapinana na rząd drobnych guzików, haftek bądź szamerowana, często dłuższa od kontusza, w żywych kolorach, z kosztownego materiału.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żupanika 16Forma podstawowa: żupanik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żupaniku 18Forma podstawowa: żupanik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żupański 22Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żupnikom 17Forma podstawowa: żupnik
Opis: zarządca żupy królewskiej, dzierżawca.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żupników 20Forma podstawowa: żupnik
Opis: zarządca żupy królewskiej, dzierżawca.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żurawich 17Forma podstawowa: żurawi
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żurawika 15Forma podstawowa: żurawik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żurawik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żurawiki 15Forma podstawowa: żurawik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
żurawiku 17Forma podstawowa: żurawik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żurawiną 18Forma podstawowa: żurawina
Opis: Oxycoccus, właśc. Vaccinium sect. Oxycoccus – zimozielone, płożące krzewinki, o długich, nitkowatych pędach, dawniej wyodrębniane jako rodzaj z rodziny wrzosowatych (Ericaceae), od lat 80. XX wieku o
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żurawinę 18Forma podstawowa: żurawina
Opis: Oxycoccus, właśc. Vaccinium sect. Oxycoccus – zimozielone, płożące krzewinki, o długich, nitkowatych pędach, dawniej wyodrębniane jako rodzaj z rodziny wrzosowatych (Ericaceae), od lat 80. XX wieku o
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żurawino 14Forma podstawowa: żurawina
Opis: Oxycoccus, właśc. Vaccinium sect. Oxycoccus – zimozielone, płożące krzewinki, o długich, nitkowatych pędach, dawniej wyodrębniane jako rodzaj z rodziny wrzosowatych (Ericaceae), od lat 80. XX wieku o
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żurawiom 15Forma podstawowa: żuraw
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żurawscy 16Forma podstawowa: żurawski
Opis: związany z Żurawiem - wsią w województwie śląskim.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żurawska 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żurawską 19Forma podstawowa: żurawska
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żurawsku 17Forma podstawowa: żurawski
Opis: związany z Żurawiem - wsią w województwie śląskim.
żurfiksy 20Forma podstawowa: żurfiks
Opis: przyjęcie, spotkanie towarzyskie, które odbywa się w określonym dniu tygodnia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żurnalów 19Forma podstawowa: żurnal
Opis: czasopismo poświęcone modzie, obficie ilustrowane modelami wzorów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuwaczce 16Forma podstawowa: żuwaczka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuwaczek 16Forma podstawowa: żuwaczka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuwaczka 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuwaczką 20Forma podstawowa: żuwaczka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuwaczkę 20Forma podstawowa: żuwaczka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuwaczki 16Forma podstawowa: żuwaczka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuwinach 17Forma podstawowa: żuwin
żuwinowi 14Forma podstawowa: żuwin
żużlarza 19Forma podstawowa: żużlarz
żużlowca 20Forma podstawowa: żużlowiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żużlowcu 22Forma podstawowa: żużlowiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żużlowej 21Forma podstawowa: żużlowy
Opis: zrobiony z żużlu, zawierający żużel.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żużlowym 21Forma podstawowa: żużlowy
Opis: zrobiony z żużlu, zawierający żużel.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żużlówce 24Forma podstawowa: żużlówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żużlówek 24Forma podstawowa: żużlówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żużlówką 28Forma podstawowa: żużlówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żużlówkę 28Forma podstawowa: żużlówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żużlówki 24Forma podstawowa: żużlówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żwaczami 14Forma podstawowa: żwacz
Opis: parzysty mięsień żucia, znajdujący się po obu stronach głowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żwaczowa 13Forma podstawowa: żwaczowy
Opis: związany ze żwaczem - jednym z przedżołądków przeżuwaczy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żwaczową 17Forma podstawowa: żwaczowy
Opis: związany ze żwaczem - jednym z przedżołądków przeżuwaczy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żwaczowy 14Opis: związany ze żwaczem - jednym z przedżołądków przeżuwaczy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żwawości 17Forma podstawowa: żwawość
Opis: jedna z czasowych charakterystyk zachowania (obok perseweratywności) wprowadzona przez Jana Strelaua w regulacyjnej teorii temperamentu, tendencja do szybkiego reagowania, utrzymywania wysokiego temp
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żwawszej 14Forma podstawowa: żwawy
Opis: cecha ruchu - taki, który jest pełen energii, żywości.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żwawszym 14Forma podstawowa: żwawy
Opis: cecha ruchu - taki, który jest pełen energii, żywości.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żwirkach 16Forma podstawowa: żwirek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żwirko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żwirkami 14Forma podstawowa: żwirki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żwirkiem 14Forma podstawowa: żwirek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żwirowań 18Forma podstawowa: żwirować
żwirowca 13Forma podstawowa: żwirowiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żwirowym 14Forma podstawowa: żwirowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żwirówce 17Forma podstawowa: żwirówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żwirówek 17Forma podstawowa: żwirówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żwirówka 17Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żwirówki 17Forma podstawowa: żwirówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żwirówko 17Forma podstawowa: żwirówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żwirujmy 18Forma podstawowa: żwirować
Część mowy/forma fleksyjna:
żychwota 17
żychwotą 21Forma podstawowa: żychwota
życiorys 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
życiowej 16Forma podstawowa: życiowy
Opis: taki, który nie jest czysto teoretyczny, ale ma odniesienie do codziennego życia, jest praktyczny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
życiówce 19Forma podstawowa: życiówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
życiówką 23Forma podstawowa: życiówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
życiówkę 23Forma podstawowa: życiówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
życiówki 19Forma podstawowa: życiówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
życzenia 14Forma podstawowa: życzenie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: życzyć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
życzenie 14Forma podstawowa: życzyć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
życzliwą 19Forma podstawowa: życzliwy
Opis: człowiek wścibski, plotkarz, donosiciel, taki, który nadmiernie interesuje się sprawami innych osób, komentuje je, próbuje w nie ingerować itp.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
życzliwi 15Forma podstawowa: życzliwy
Opis: człowiek wścibski, plotkarz, donosiciel, taki, który nadmiernie interesuje się sprawami innych osób, komentuje je, próbuje w nie ingerować itp.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
życzycie 16Forma podstawowa: życzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
życzyłaś 21Forma podstawowa: życzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
życzyłem 18Forma podstawowa: życzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
życzyłeś 21Forma podstawowa: życzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żydofila 19Forma podstawowa: żydofil
Opis: osoba lubiąca Żydów, interesująca się nimi.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żydofile 19Forma podstawowa: żydofil
Opis: osoba lubiąca Żydów, interesująca się nimi.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
żydofili 19Forma podstawowa: żydofil
Opis: osoba lubiąca Żydów, interesująca się nimi.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żydostwu 17Forma podstawowa: żydostwo
Opis: zespół cech typowych dla Żyda lub czegoś żydowskiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żydowską 19Forma podstawowa: żydowski
Opis: związany z Żydami (osobami narodowości żydowskiej).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żydowsko 15Opis: tak, że spełnia cechy przypisywane typowemu Żydowi.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
żydowsku 17Forma podstawowa: żydowski
Opis: związany z Żydami (osobami narodowości żydowskiej).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
żydówkom 20Forma podstawowa: żydówka
Opis: przedstawicielka ludu semickiego zamieszkującego w starożytności Palestynę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żydzenie 14Forma podstawowa: żydzieć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
żydziaki 15Forma podstawowa: żydziak
Opis: lekceważąco o żydzie, wyznawcy judaizmu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
żydziaku 17Forma podstawowa: żydziak
Opis: lekceważąco o żydzie, wyznawcy judaizmu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żydziak
Opis: lekceważąco o żydzie, wyznawcy judaizmu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żydziano 14Forma podstawowa: żydzieć
Część mowy/forma fleksyjna:
żydzieją 20Forma podstawowa: żydzieć
Część mowy/forma fleksyjna:
żydzieję 20Forma podstawowa: żydzieć
Część mowy/forma fleksyjna:
żydzieli 15Forma podstawowa: żydzieć
Część mowy/forma fleksyjna:
żydziłaś 20Forma podstawowa: żydzić
żydziłeś 20Forma podstawowa: żydzić
żydzonej 16Forma podstawowa: żydzić
żygadłem 19Forma podstawowa: żygadło
żygadłom 19Forma podstawowa: żygadło
żygolaku 19Forma podstawowa: żygolak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyjącego 22Forma podstawowa: żyjący
Opis: taki, który żyje, jest żywy, wykazuje funkcje życiowe.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żyjącemu 23Forma podstawowa: żyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
Forma podstawowa: żyjący
Opis: taki, który żyje, jest żywy, wykazuje funkcje życiowe.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żyjących 24Forma podstawowa: żyjąca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyjącymi 22Forma podstawowa: żyjąca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żyjący
Opis: taki, który żyje, jest żywy, wykazuje funkcje życiowe.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żylakach 18Forma podstawowa: żylak
Opis: Phlebia – rodzaj grzybów z rodziny strocznikowatych, grzyby o rozpostartym owocniku i hymenoforze zazwyczaj pomarszczonym i promieniście żyłkowanym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żylaki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żylakami 16Forma podstawowa: żylak
Opis: Phlebia – rodzaj grzybów z rodziny strocznikowatych, grzyby o rozpostartym owocniku i hymenoforze zazwyczaj pomarszczonym i promieniście żyłkowanym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żylaki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żylakowe 15Forma podstawowa: żylakowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żylakowi 15Forma podstawowa: żylak
Opis: Phlebia – rodzaj grzybów z rodziny strocznikowatych, grzyby o rozpostartym owocniku i hymenoforze zazwyczaj pomarszczonym i promieniście żyłkowanym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żylakowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żylastym 17Forma podstawowa: żylasty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żyleniec 15
żyleńcom 22Forma podstawowa: żyleniec
żyletach 18Forma podstawowa: żyleta
Opis: bardzo atrakcyjna kobieta, wzbudzająca respekt i pożądanie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyletami 16Forma podstawowa: żyleta
Opis: bardzo atrakcyjna kobieta, wzbudzająca respekt i pożądanie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyletkom 17Forma podstawowa: żyletka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żylińscy 22Forma podstawowa: żyliński
Opis: związany z Żyliną.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żylińska 21Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żyliński
Opis: związany z Żyliną.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żylińską 25Forma podstawowa: żyliński
Opis: związany z Żyliną.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żyliński 21Opis: związany z Żyliną.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: związany z Żyliną.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żylińsku 23Forma podstawowa: żyliński
Opis: związany z Żyliną.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
żylistek 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żylistku 18Forma podstawowa: żylistek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyłeczek 17Forma podstawowa: żyłeczka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyłeczką 21Forma podstawowa: żyłeczka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyłeczkę 21Forma podstawowa: żyłeczka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyłeczki 17Forma podstawowa: żyłeczka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyłkować 21Część mowy/forma fleksyjna:
żyłkował 18Forma podstawowa: żyłkować
Część mowy/forma fleksyjna:
żyłkujmy 22Forma podstawowa: żyłkować
Część mowy/forma fleksyjna:
żyłkujże 24Forma podstawowa: żyłkować
Część mowy/forma fleksyjna:
żyłowało 17Forma podstawowa: żyłować
Część mowy/forma fleksyjna:
żyłowały 18Forma podstawowa: żyłować
Część mowy/forma fleksyjna:
żyłowaną 19Forma podstawowa: żyłować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żyłowani 15Forma podstawowa: żyłować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żyłowata 16Forma podstawowa: żyłowaty
Opis: o mięsie: taki, który ma dużo żył.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żyłowatą 20Forma podstawowa: żyłowaty
Opis: o mięsie: taki, który ma dużo żył.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żyłowaty 17Opis: o mięsie: taki, który ma dużo żył.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żyłowego 17Forma podstawowa: żyłowy
Opis: mający związek z żyłami, ciałami skalnymi lub mineralnymi.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żyłowemu 18Forma podstawowa: żyłowy
Opis: mający związek z żyłami, ciałami skalnymi lub mineralnymi.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żyłowiną 19Forma podstawowa: żyłowina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyłowino 15Forma podstawowa: żyłowina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyłowiny 16Forma podstawowa: żyłowina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyłowymi 17Forma podstawowa: żyłowy
Opis: mający związek z żyłami, ciałami skalnymi lub mineralnymi.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żyłująca 24Forma podstawowa: żyłować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żyrafach 20Forma podstawowa: żyrafa
Opis: Giraffa camelopardalis – afrykański ssak parzystokopytny z rodziny żyrafowatych, najwyższe obecnie żyjące zwierzę lądowe, a także największy z przeżuwaczy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyrafich 20Forma podstawowa: żyrafi
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żyrafiej 19Forma podstawowa: żyrafi
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żyrafimi 18Forma podstawowa: żyrafi
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żyrafowa 17Forma podstawowa: żyrafowy
żyrafową 21Forma podstawowa: żyrafowy
żyrafowi 17Forma podstawowa: żyrafowy
żyrafowy 18
żyrancie 14Forma podstawowa: żyrant
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyrandol 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyrantce 15Forma podstawowa: żyrantka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyrantek 15Forma podstawowa: żyrantka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyrantem 15Forma podstawowa: żyrant
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyrantka 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyrantką 19Forma podstawowa: żyrantka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyrantów 18Forma podstawowa: żyrant
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyratami 15Forma podstawowa: żyrat
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyratowi 14Forma podstawowa: żyrat
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyrondom 15Forma podstawowa: żyronda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyroskop 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyrowali 14Forma podstawowa: żyrować
Część mowy/forma fleksyjna:
żyrowały 16Forma podstawowa: żyrować
Część mowy/forma fleksyjna:
żyrowaną 17Forma podstawowa: żyrować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żyrujące 22Forma podstawowa: żyrować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żyrujący 23Forma podstawowa: żyrować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żyrujesz 17Forma podstawowa: żyrować
Część mowy/forma fleksyjna:
żytawską 19Forma podstawowa: żytawski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żytawsku 17Forma podstawowa: żytawski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
żytniemu 17Forma podstawowa: żytni
Opis: związany z żytem - zbożem, ziarnami żyta.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żytwinem 15Forma podstawowa: żytwin
żytwinom 15Forma podstawowa: żytwin
żytwinów 18Forma podstawowa: żytwin
żywcowej 16Forma podstawowa: żywcowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żywcowym 16Forma podstawowa: żywcowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żywcówka 19Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywcówką 23Forma podstawowa: żywcówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywcówkę 23Forma podstawowa: żywcówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywcówki 19Forma podstawowa: żywcówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywcówko 19Forma podstawowa: żywcówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywczany 15Forma podstawowa: żywczanin
Opis: mieszkaniec Żywca.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
żywczyki 16Forma podstawowa: żywczyk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywczyku 18Forma podstawowa: żywczyk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywiącym 20Forma podstawowa: żywić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żywicach 17Forma podstawowa: żywica
Opis: substancja wytwarzana w niektórych roślinach, najczęściej w drzewach, szczególnie iglastych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywicami 15Forma podstawowa: żywica
Opis: substancja wytwarzana w niektórych roślinach, najczęściej w drzewach, szczególnie iglastych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywicową 18Forma podstawowa: żywicowy
Opis: zrobiony z żywicy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żywicowe 14Forma podstawowa: żywicowy
Opis: zrobiony z żywicy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żywicuje 18Forma podstawowa: żywicować
Część mowy/forma fleksyjna:
żywiczce 15Forma podstawowa: żywiczka
żywiczek 15Forma podstawowa: żywiczka
żywiczka 15
żywiczki 15Forma podstawowa: żywiczka
żywiczko 15Forma podstawowa: żywiczka
żywiczną 18Forma podstawowa: żywiczny
Opis: taki, który ma aromat żywicy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żywiczne 14Forma podstawowa: żywiczny
Opis: taki, który ma aromat żywicy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żywiczni 14Forma podstawowa: żywiczny
Opis: taki, który ma aromat żywicy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żywiczny 15Opis: taki, który ma aromat żywicy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żywieccy 16Forma podstawowa: żywiecki
Opis: odnoszący się do Żywca - miasta.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żywiecka 15Forma podstawowa: żywiecki
Opis: odnoszący się do Żywca - miasta.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żywiecką 19Forma podstawowa: żywiecki
Opis: odnoszący się do Żywca - miasta.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żywiecko 15Forma podstawowa: żywiecki
Opis: odnoszący się do Żywca - miasta.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
żywiecku 17Forma podstawowa: żywiecki
Opis: odnoszący się do Żywca - miasta.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
żywienia 13Forma podstawowa: żywić
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
żywienie 13Forma podstawowa: żywić
Opis: dziedzina życia związana z dostarczaniem pożywienia.
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
żywikiem 15Forma podstawowa: żywik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywikowi 14Forma podstawowa: żywik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywiłoby 18Forma podstawowa: żywić
Część mowy/forma fleksyjna:
żywiłyby 19Forma podstawowa: żywić
Część mowy/forma fleksyjna:
żywiołem 16Forma podstawowa: żywioł
Opis: obszar czyichś zainteresowań, zamiłowań, pasja.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywiołom 16Forma podstawowa: żywioła
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywiołów 19Forma podstawowa: żywioł
Opis: obszar czyichś zainteresowań, zamiłowań, pasja.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywionej 15Forma podstawowa: żywić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żywiutcy 18Forma podstawowa: żywiutki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żywiutka 17Forma podstawowa: żywiutki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żywiutką 21Forma podstawowa: żywiutki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żywopłot 17Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywością 22Forma podstawowa: żywość
Opis: cecha stylu komunikatu, to, że komunikat jest udany, ciekawy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywotlin 15
żywotnie 14Opis: w sposób szczególny, istotny, tak, że coś ma duże znaczenie.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
żywotnik 15Opis: drewno lekkie, miękkie, o jasnym, żółtawym zabarwieniu pozyskiwane z drzewa żywotnika zachodniego, pozbawione żywicy a jednak wyjątkowo trwałe i odporne na gnicie (znacznie trwalsze niż drewno dębowe
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywotnym 16Forma podstawowa: żywotny
Opis: aktualny, wciąż obowiązujący, żywy, dochodzący do głosu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żywotowi 14Forma podstawowa: żywot
Opis: literacka biografia świętego, bohatera, monarchy lub innej ważnej osoby, mającej doniosłą rolę w historii.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywszymi 15Forma podstawowa: żywy
Opis: taki, który cechuje kogoś żywego - pełnego energii.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żyzności 18Forma podstawowa: żyzność
Opis: cecha zbiornika wodnego decydująca o zamieszkiwaniu tego zbiornika przez różne organizmy żywe.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyźnicom 23Forma podstawowa: żyźnica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabciach 18Forma podstawowa: żabcia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabeczek 16Forma podstawowa: żabeczka
żabeczka 16
żabeczki 16Forma podstawowa: żabeczka
żabienic 15Forma podstawowa: żabienica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabieńca 21Forma podstawowa: żabieniec
Opis: Alisma - rodzaj roślin należących do rodziny żabieńcowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabińscy 22Forma podstawowa: żabiński
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żabiński
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żabińska 21Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żabiński
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żabińską 25Forma podstawowa: żabiński
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żabirośl 19Opis: przedstawiciel słodkowodnych glonów z gromady krasnorostów rodzaju Batrachospermum.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabkarce 16Forma podstawowa: żabkarka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabkarek 16Forma podstawowa: żabkarka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabkarką 20Forma podstawowa: żabkarka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabkarza 15Forma podstawowa: żabkarz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabkarze 15Forma podstawowa: żabkarz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
żabkarzy 16Forma podstawowa: żabkarz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabnicom 16Forma podstawowa: żabnica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabociki 16Forma podstawowa: żabocik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żabojady 18Forma podstawowa: żabojad
Opis: pogardliwie o Francuzie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
żabotowi 15Forma podstawowa: żabot
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żabotowy
Opis: o człowieku: taki, który nosi garderobę, której jakaś część ozdobiona jest żabotem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żabotowy 16Opis: o człowieku: taki, który nosi garderobę, której jakaś część ozdobiona jest żabotem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żabowaci 15Forma podstawowa: żabowaty
Opis: o głosie - zachrypnięty, skrzeczący, nieprzyjemny dla ucha.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żabowate 15Forma podstawowa: żabowaty
Opis: o głosie - zachrypnięty, skrzeczący, nieprzyjemny dla ucha.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żabowaty 16Opis: o głosie - zachrypnięty, skrzeczący, nieprzyjemny dla ucha.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żabskami 16Forma podstawowa: żabsko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żachacie 16Forma podstawowa: żachać
Część mowy/forma fleksyjna:
żachając 22Forma podstawowa: żachać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
żachajmy 19Forma podstawowa: żachać
Część mowy/forma fleksyjna:
żachałaś 21Forma podstawowa: żachać
Część mowy/forma fleksyjna:
żachałem 18Forma podstawowa: żachać
Część mowy/forma fleksyjna:
żachania 15Forma podstawowa: żachać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
żachanie 15Forma podstawowa: żachać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
żachaniu 17Forma podstawowa: żachać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
żachnęło 21Forma podstawowa: żachnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żachnęły 22Forma podstawowa: żachnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żaczkami 15Forma podstawowa: żaczek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żaczkiem 15Forma podstawowa: żaczek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żadeicie 14Forma podstawowa: żadeit
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żadeitem 15Forma podstawowa: żadeit
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żadeitom 15Forma podstawowa: żadeit
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żaganian 14Forma podstawowa: żaganianin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żagańscy 22Forma podstawowa: żagański
Opis: odnoszący się do Żagania.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żagański 21Opis: odnoszący się do Żagania.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żagańsko 21Forma podstawowa: żagański
Opis: odnoszący się do Żagania.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
żagielki 16Forma podstawowa: żagielek
Opis: element narożny w postaci sklepienia o kształcie trójkąta sferycznego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żagielku 18Forma podstawowa: żagielek
Opis: element narożny w postaci sklepienia o kształcie trójkąta sferycznego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żagiewce 15Forma podstawowa: żagiewka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żagiewka 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żagiewkę 19Forma podstawowa: żagiewka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żaglarzu 17Forma podstawowa: żaglarz
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żaglaści 20Forma podstawowa: żaglasty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żaglicom 17Forma podstawowa: żaglica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żaglować 20Część mowy/forma fleksyjna:
żaglowce 16Forma podstawowa: żaglowiec
Opis: Pterophyllum scalare – gatunek ryby słodkowodnej z rodziny pielęgnicowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żaglowcu 18Forma podstawowa: żaglowiec
Opis: Pterophyllum scalare – gatunek ryby słodkowodnej z rodziny pielęgnicowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żaglowej 17Forma podstawowa: żaglowy
Opis: taki, który posiada przynajmniej jeden żagiel, taki, który napędzany jest głównie dzięki żaglom.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żaglówek 20Forma podstawowa: żaglówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żaglówką 24Forma podstawowa: żaglówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żaglówkę 24Forma podstawowa: żaglówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żaglówko 20Forma podstawowa: żaglówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żaglujmy 21Forma podstawowa: żaglować
Część mowy/forma fleksyjna:
żagwiach 17Forma podstawowa: żagiew
Opis: Aeshna – rodzaj stosunkowo dużych ważek z rodziny żagnicowatych, opisano ponad 100 gatunków występujących w obydwu Amerykach, Eurazji i Afryce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żagwiami 15Forma podstawowa: żagiew
Opis: Aeshna – rodzaj stosunkowo dużych ważek z rodziny żagnicowatych, opisano ponad 100 gatunków występujących w obydwu Amerykach, Eurazji i Afryce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żagwinem 15Forma podstawowa: żagwin
żagwinom 15Forma podstawowa: żagwin
żagwinów 18Forma podstawowa: żagwin
żakardem 15Forma podstawowa: żakard
Opis: ogólna nazwa tkanin o bardzo rozbudowanych, wielkoformatowych wzorach, jedno- lub wielobarwnych, wykonywanych na krosnach wyposażonych w mechanizm Jacquarda.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żakardom 15Forma podstawowa: żakard
Opis: ogólna nazwa tkanin o bardzo rozbudowanych, wielkoformatowych wzorach, jedno- lub wielobarwnych, wykonywanych na krosnach wyposażonych w mechanizm Jacquarda.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żakardów 18Forma podstawowa: żakard
Opis: ogólna nazwa tkanin o bardzo rozbudowanych, wielkoformatowych wzorach, jedno- lub wielobarwnych, wykonywanych na krosnach wyposażonych w mechanizm Jacquarda.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żakiecie 14Forma podstawowa: żakiet
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żakiecik 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żakiecin 14Forma podstawowa: żakiecina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żakieria 13Opis: powstanie chłopów francuskich w XIV wieku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żakierią 17Forma podstawowa: żakieria
Opis: powstanie chłopów francuskich w XIV wieku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żakierii 13Forma podstawowa: żakieria
Opis: powstanie chłopów francuskich w XIV wieku.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żakieryj 16Forma podstawowa: żakieria
Opis: powstanie chłopów francuskich w XIV wieku.
żakietem 15Forma podstawowa: żakiet
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żakietom 15Forma podstawowa: żakieta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żakinada 14Opis: barwny, uroczysty pochód uczącej się młodzieży.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żakinado 14Forma podstawowa: żakinada
Opis: barwny, uroczysty pochód uczącej się młodzieży.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żakostwa 14Forma podstawowa: żakostwo
Opis: głupi, dziecinny, nieodpowiedzialny i nieprzemyślany postępek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żakostwu 16Forma podstawowa: żakostwo
Opis: głupi, dziecinny, nieodpowiedzialny i nieprzemyślany postępek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żakowscy 15Forma podstawowa: żakowski
Opis: przynależny żakowi.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żakowski
Opis: przynależny żakowi.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żakowska 14Forma podstawowa: żakowski
Opis: przynależny żakowi.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żakowską 18Forma podstawowa: żakowska
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żakowski 14Opis: przynależny żakowi.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Opis: przynależny żakowi.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żakowsko 14Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
żakowsku 16Forma podstawowa: żakowski
Opis: przynależny żakowi.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
żalących 22Forma podstawowa: żalić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żalącymi 20Forma podstawowa: żalić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żaleniom 14Forma podstawowa: żalić
żaliłbym 19Forma podstawowa: żalić
Część mowy/forma fleksyjna:
żaliłbyś 22Forma podstawowa: żalić
Część mowy/forma fleksyjna:
żalnicom 15Forma podstawowa: żalnica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żalnikom 15Forma podstawowa: żalnik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żaluzjom 18Forma podstawowa: żaluzja
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żałobami 17Forma podstawowa: żałoba
Opis: smutek, stan, w którym się jest po śmierci kogoś bliskiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żałobnej 18Forma podstawowa: żałobny
Opis: związany z żałobą, pożegnaniem i pochówkiem osoby zmarłej.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żałobnie 16Opis: smutno, ponuro, posępnie.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
żałobnik 17Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żałośnie 18Opis: w sposób, który wyraża ból, smutek, żałość.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
żałowała 16Forma podstawowa: żałować
Część mowy/forma fleksyjna:
żałowało 16Forma podstawowa: żałować
Część mowy/forma fleksyjna:
żałowały 17Forma podstawowa: żałować
Część mowy/forma fleksyjna:
żałowana 14Forma podstawowa: żałować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żałowaną 18Forma podstawowa: żałować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żałowano 14Forma podstawowa: żałować
Część mowy/forma fleksyjna:
żałująca 23Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żałującą 27Forma podstawowa: żałować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
Forma podstawowa: żałująca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żałująco 23Forma podstawowa: żałujący
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
żałujesz 18Forma podstawowa: żałować
Część mowy/forma fleksyjna:
żałujmyż 24Forma podstawowa: żałować
Część mowy/forma fleksyjna:
żandarma 14Forma podstawowa: żandarm
Opis: żołnierz policji wojskowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żandarmi 14Forma podstawowa: żandarm
Opis: żołnierz policji wojskowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żanklach 17Forma podstawowa: żankiel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żanklami 15Forma podstawowa: żankiel
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żararace 13Forma podstawowa: żararaka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żararaka 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żararakę 17Forma podstawowa: żararaka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żararaki 13Forma podstawowa: żararaka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarciach 16Forma podstawowa: żarcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarciami 14Forma podstawowa: żarcie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarcików 18Forma podstawowa: żarcik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żareckie 14Forma podstawowa: żarecki
Opis: związany z Żarkami - miastem w województwie śląskim, w powiecie myszkowskim.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żarełkom 16Forma podstawowa: żarełko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żargonem 15Forma podstawowa: żargon
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żargonów 18Forma podstawowa: żargon
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarkliny 15Forma podstawowa: żarklin
żarliśmy 19Forma podstawowa: zrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
żarliwca 14Forma podstawowa: żarliwiec
Opis: pogardliwe określenie osoby zbyt mocno oddanej religii lub ideologii, zaślepionej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarliwce 14Forma podstawowa: żarliwiec
Opis: pogardliwe określenie osoby zbyt mocno oddanej religii lub ideologii, zaślepionej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
żarliwsi 13Forma podstawowa: żarliwy
Opis: o człowieku: gorliwy, namiętny, taki, który robi coś z oddaniem, wiarą, energicznie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żarliwym 15Forma podstawowa: żarliwy
Opis: o człowieku: gorliwy, namiętny, taki, który robi coś z oddaniem, wiarą, energicznie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żarłabym 18Forma podstawowa: zrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
Forma podstawowa: żreć
Część mowy/forma fleksyjna:
żarłabyś 21Forma podstawowa: żreć
Część mowy/forma fleksyjna:
żarłacza 15Forma podstawowa: żarłacz
Opis: rekin, wielka, drapieżna, żarłoczna ryba żyjąca w oceanach i przyległych morzach strefy tropikalnej, subtropikalnej i umiarkowanej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarłacze 15Forma podstawowa: żarłacz
Opis: rekin, wielka, drapieżna, żarłoczna ryba żyjąca w oceanach i przyległych morzach strefy tropikalnej, subtropikalnej i umiarkowanej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarłaczy 16Forma podstawowa: żarłacz
Opis: rekin, wielka, drapieżna, żarłoczna ryba żyjąca w oceanach i przyległych morzach strefy tropikalnej, subtropikalnej i umiarkowanej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarłokom 16Forma podstawowa: żarłok
Opis: osoba, która się objada, je za dużo, znacznie ponad miarę.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarłyśmy 21Forma podstawowa: zrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
żarnowca 13Forma podstawowa: żarnowiec
Opis: wieś w województwie śląskim.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żarnowiec
Opis: wieś w województwie śląskim.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarnowej 14Forma podstawowa: żarnowy
Opis: związany z żarnami, urządzeniem do ręcznego mielenia zboża.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żarnówek 17Forma podstawowa: żarnówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarnówką 21Forma podstawowa: żarnówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarnówkę 21Forma podstawowa: żarnówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarnówki 17Forma podstawowa: żarnówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarotach 16Forma podstawowa: żarota
żarotami 14Forma podstawowa: żarota
żarowian 12Forma podstawowa: żarowianin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarowscy 14Forma podstawowa: żarowski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żarowsko 13Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
żarowsku 15Forma podstawowa: żarowski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
żarowymi 14Forma podstawowa: żarowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żarówami 17Forma podstawowa: żarówa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarówkom 18Forma podstawowa: żarówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarskich 16Forma podstawowa: żarska
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żarskiej 15Forma podstawowa: żarski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żarskimi 14Forma podstawowa: żarska
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żarski
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żartkimi 15Forma podstawowa: żartki
Opis: o istotach żywych: energiczny, dynamiczny, pełen temperamentu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żartując 22Forma podstawowa: żartować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
żartujmy 19Forma podstawowa: żartować
Część mowy/forma fleksyjna:
żartujże 21Forma podstawowa: żartować
Część mowy/forma fleksyjna:
żarzącym 19Forma podstawowa: żarzyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żarzonej 14Forma podstawowa: żarzyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żarzyłam 16Forma podstawowa: żarzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żarzyłaś 19Forma podstawowa: żarzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żarzyłem 16Forma podstawowa: żarzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żarzyłeś 19Forma podstawowa: żarzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żądająca 24Forma podstawowa: żądać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żądającą 28Forma podstawowa: żądać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żądający 25Forma podstawowa: żądać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żądałaby 22Forma podstawowa: żądać
Część mowy/forma fleksyjna:
żądałbym 23Forma podstawowa: żądać
Część mowy/forma fleksyjna:
żądałyby 23Forma podstawowa: żądać
Część mowy/forma fleksyjna:
żądanemu 20Forma podstawowa: żądać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żądaniem 18Forma podstawowa: żądać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
Forma podstawowa: żądanie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żądanymi 19Forma podstawowa: żądać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żądełkom 21Forma podstawowa: żądełko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żądlącej 25Forma podstawowa: żądlić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żądlącym 25Forma podstawowa: żądlić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żądlenia 18Forma podstawowa: żądlić
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
żądleniu 20Forma podstawowa: żądlić
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
żądlicie 19Forma podstawowa: żądlić
Część mowy/forma fleksyjna:
żądlijże 24Forma podstawowa: żądlić
Część mowy/forma fleksyjna:
żądliłem 21Forma podstawowa: żądlić
Część mowy/forma fleksyjna:
żądliłeś 24Forma podstawowa: żądlić
Część mowy/forma fleksyjna:
żądlistą 23Forma podstawowa: żądlisty
żądlonej 20Forma podstawowa: żądlić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żądlonym 20Forma podstawowa: żądlić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żądłowym 21Forma podstawowa: żądłowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żądłówek 24Forma podstawowa: żądłówka
Opis: przedstawiciel grupy żądłówek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żądłówki
Opis: Aculeata - grupa nadrodzin w podrzędzie trzonkówek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żądłówka 24Opis: przedstawiciel grupy żądłówek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żądłówką 28Forma podstawowa: żądłówka
Opis: przedstawiciel grupy żądłówek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żądłówko 24Forma podstawowa: żądłówka
Opis: przedstawiciel grupy żądłówek.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żbiczemu 18Forma podstawowa: żbiczy
Opis: związany ze żbikiem, dotyczący żbika.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żbiczków 20Forma podstawowa: żbiczek
żbiczych 19Forma podstawowa: żbiczy
Opis: związany ze żbikiem, dotyczący żbika.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żeberkom 16Forma podstawowa: żeberko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żebraccy 17Forma podstawowa: żebracki
Opis: związany z żebrakiem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żebracko 16Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
żebracku 18Forma podstawowa: żebracki
Opis: związany z żebrakiem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
żebracza 15Forma podstawowa: żebraczy
Opis: związany z żebrakiem, należący do żebraka, dotyczący żebraka.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żebraczą 19Forma podstawowa: żebraczy
Opis: związany z żebrakiem, należący do żebraka, dotyczący żebraka.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
Forma podstawowa: żebraczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żebraczy 16Forma podstawowa: żebraczyć
Opis: związany z żebrakiem, należący do żebraka, dotyczący żebraka.
Część mowy/forma fleksyjna:
żebrakom 16Forma podstawowa: żebrak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żebraków 19Forma podstawowa: żebrak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żebrałam 17Forma podstawowa: żebrać
Część mowy/forma fleksyjna:
żebrałem 17Forma podstawowa: żebrać
Część mowy/forma fleksyjna:
żebranej 16Forma podstawowa: żebrać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żebranie 14Forma podstawowa: żebrać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
żebranin 14Forma podstawowa: żebranina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żebranym 16Forma podstawowa: żebrać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żebrowań 20Forma podstawowa: żebrowanie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żebrowce 15Forma podstawowa: żebrowiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żebrowcu 17Forma podstawowa: żebrowiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żebrówce 19Forma podstawowa: żebrówka
żebrówka 19
żebrówką 23Forma podstawowa: żebrówka
żebrząca 19Forma podstawowa: żebrzeć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żebrzącą 23Forma podstawowa: żebrać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żebrzące 19Forma podstawowa: żebrać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żebrząco 19Forma podstawowa: żebrzący
żebrzący 20Forma podstawowa: żebrać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żebrzcie 15Forma podstawowa: żebrać
Część mowy/forma fleksyjna:
żebrzemy 16Forma podstawowa: żebrać
Część mowy/forma fleksyjna:
żebrzmyż 20Forma podstawowa: żebrzeć
Część mowy/forma fleksyjna:
żebrzycą 20Forma podstawowa: żebrzyca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żebrzyce 16Forma podstawowa: żebrzyca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żebrzyco 16Forma podstawowa: żebrzyca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żebrzycy 17Forma podstawowa: żebrzyca
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żegadłom 18Forma podstawowa: żegadło
Opis: narzędzie medyczne stosowane w przyżeganiu termicznym (kauteryzacji termicznej) - zabiegu polegającym na koagulowaniu żywej, patologicznie zmienionej tkanki, wykonywanym najczęściej na powierzchni bł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeglarek 16Opis: gatunek głowonoga należący do rzędu ośmiornic.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żeglarka
Opis: gatunek głowonoga należący do rzędu ośmiornic.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeglarka 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeglarkę 20Forma podstawowa: żeglarka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeglarki 16Forma podstawowa: żeglarka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeglarze 15Forma podstawowa: żeglarz
Opis: paź żeglarz, witeź żeglarz, żeglarek, Iphiclides podalirius, Papilio podalirius - motyl dzienny zaliczany do rodziny paziowatych, ma ubarwienie skrzydeł jasnożółte z czarnymi, klinowato zwężającymi s
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
żeglarzy 16Forma podstawowa: żeglarz
Opis: paź żeglarz, witeź żeglarz, żeglarek, Iphiclides podalirius, Papilio podalirius - motyl dzienny zaliczany do rodziny paziowatych, ma ubarwienie skrzydeł jasnożółte z czarnymi, klinowato zwężającymi s
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeglować 20Część mowy/forma fleksyjna:
żeglował 17Forma podstawowa: żeglować
Część mowy/forma fleksyjna:
żeglowne 15Forma podstawowa: żeglowny
Opis: taki, którym da się żeglować, nadający się do transportu wodnego.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żeglowny 16Opis: taki, którym da się żeglować, nadający się do transportu wodnego.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żegludze 18Forma podstawowa: żegluga
Opis: podróżowanie wodą, rodzaj (gałąź) transportu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeglujmy 21Forma podstawowa: żeglować
Część mowy/forma fleksyjna:
żeglujże 23Forma podstawowa: żeglować
Część mowy/forma fleksyjna:
żegnając 21Forma podstawowa: żegnać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
żegnajmy 18Forma podstawowa: żegnać
Część mowy/forma fleksyjna:
żegnałam 17Forma podstawowa: żegnać
Część mowy/forma fleksyjna:
żegnałaś 20Forma podstawowa: żegnać
Część mowy/forma fleksyjna:
żegnałby 19Forma podstawowa: żegnać
Część mowy/forma fleksyjna:
żegnałem 17Forma podstawowa: żegnać
Część mowy/forma fleksyjna:
żegnałeś 20Forma podstawowa: żegnać
Część mowy/forma fleksyjna:
żegnania 14Forma podstawowa: żegnać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
żegnanie 14Forma podstawowa: żegnać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
żegotami 16Forma podstawowa: żegota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żegota
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelastwu 16Forma podstawowa: żelastwo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelatyna 15Opis: porcja żelatyny, określona ilość tego produktu, zazwyczaj papierowe opakowanie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelatynę 19Forma podstawowa: żelatyna
Opis: porcja żelatyny, określona ilość tego produktu, zazwyczaj papierowe opakowanie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelazawe 13Forma podstawowa: żelazawy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żelazawi 13Forma podstawowa: żelazawy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żelaziak 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelazian 13Opis: sól kwasu żelazowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelazica 14Opis: siderosis - pylica, która powstaje wskutek wdychania przez długi okres czasu tlenków żelaza.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelazicą 18Forma podstawowa: żelazica
Opis: siderosis - pylica, która powstaje wskutek wdychania przez długi okres czasu tlenków żelaza.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelazicy 15Forma podstawowa: żelazica
Opis: siderosis - pylica, która powstaje wskutek wdychania przez długi okres czasu tlenków żelaza.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelaziwu 15Forma podstawowa: żelaziwo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelazkom 15Forma podstawowa: żelazko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelaznym 15Forma podstawowa: żelazna
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelazowa 13Forma podstawowa: żelazowy
Opis: związany z żelazem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żelazową 17Forma podstawowa: żelazowy
Opis: związany z żelazem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żelazuje 17Forma podstawowa: żelazować
Część mowy/forma fleksyjna:
żelbecie 16Forma podstawowa: żelbet
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelbetów 20Forma podstawowa: żelbet
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeleziec 14Forma podstawowa: żelezce
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeleźcem 23Forma podstawowa: żeleźce
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeleźcom 23Forma podstawowa: żeleźce
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeleźnik 22Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żeleźniki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelgruda 18Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelgrudę 22Forma podstawowa: żelgruda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeliwach 16Forma podstawowa: żeliwo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeliwnej 15Forma podstawowa: żeliwny
Opis: wykonany z żeliwa, zawierający żeliwo.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żelkotem 16Forma podstawowa: żelkot
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelkotów 19Forma podstawowa: żelkot
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żelowała 15Forma podstawowa: żelować
Część mowy/forma fleksyjna:
żelowały 16Forma podstawowa: żelować
Część mowy/forma fleksyjna:
żelowana 13Forma podstawowa: żelować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żelowaną 17Forma podstawowa: żelować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żelowani 13Forma podstawowa: żelować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żelowano 13Forma podstawowa: żelować
Część mowy/forma fleksyjna:
żelowany 14Forma podstawowa: żelować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żelowymi 15Forma podstawowa: żelowy
Opis: taki, który ma konsystencję charakterystyczną dla żelu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żelującą 26Forma podstawowa: żelować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żelujące 22Forma podstawowa: żelować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żelujemy 19Forma podstawowa: żelować
Część mowy/forma fleksyjna:
żelujesz 17Forma podstawowa: żelować
Część mowy/forma fleksyjna:
żenadzie 13Forma podstawowa: żenada
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żenetach 16Forma podstawowa: żeneta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żenetami 14Forma podstawowa: żeneta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żeniatej 15Forma podstawowa: żeniaty
Opis: o mężczyźnie: taki, który ma żonę, jest po ślubie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żeniącym 19Forma podstawowa: żenić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żenienie 12Forma podstawowa: żenić
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
żenieniu 14Forma podstawowa: żenić
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
żeniliby 16Forma podstawowa: żenić
Część mowy/forma fleksyjna:
żenilinu 15Forma podstawowa: żenilin
żeniliny 14Forma podstawowa: żenilin
żeniłoby 17Forma podstawowa: żenić
Część mowy/forma fleksyjna:
żenionej 14Forma podstawowa: żenić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żenionym 14Forma podstawowa: żenić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żeniszka 13Forma podstawowa: żeniszek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żenowała 14Forma podstawowa: żenować
Część mowy/forma fleksyjna:
żenowały 15Forma podstawowa: żenować
Część mowy/forma fleksyjna:
żenowani 12Forma podstawowa: żenować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żenująca 21Forma podstawowa: żenować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
Forma podstawowa: żenujący
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żenującą 25Forma podstawowa: żenujący
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żenujące 21Forma podstawowa: żenować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
Forma podstawowa: żenujący
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żenująco 21Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: żenujący
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
żenujący 22Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żenujcie 17Forma podstawowa: żenować
Część mowy/forma fleksyjna:
żenujmyż 22Forma podstawowa: żenować
Część mowy/forma fleksyjna:
żeńskich 22Forma podstawowa: żeński
Opis: mający gramatyczny rodzaj żeński, będący formalnym nośnikiem tego rodzaju, nazwa żeńska, żeńska końcówka.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żeńskiej 21Forma podstawowa: żeński
Opis: mający gramatyczny rodzaj żeński, będący formalnym nośnikiem tego rodzaju, nazwa żeńska, żeńska końcówka.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żerająca 19Forma podstawowa: żerać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żerające 19Forma podstawowa: żerać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żerajcie 15Forma podstawowa: żerać
Część mowy/forma fleksyjna:
żerajmyż 20Forma podstawowa: żerać
Część mowy/forma fleksyjna:
żerałaby 17Forma podstawowa: żerać
Część mowy/forma fleksyjna:
żerałoby 17Forma podstawowa: żerać
Część mowy/forma fleksyjna:
żerałyby 18Forma podstawowa: żerać
Część mowy/forma fleksyjna:
żeranego 14Forma podstawowa: żerać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żerańską 23Forma podstawowa: żerański
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żerańsko 19Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
żerdkach 17Forma podstawowa: żerdka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żerdziom 14Forma podstawowa: żerdź
Opis: długa, prosta gałąź, cienki pień.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żerowała 14Forma podstawowa: żerować
Część mowy/forma fleksyjna:
żerowały 15Forma podstawowa: żerować
Część mowy/forma fleksyjna:
żerowano 12Forma podstawowa: żerować
Część mowy/forma fleksyjna:
żerowego 14Forma podstawowa: żerowy
Opis: związany z żerem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żerowymi 14Forma podstawowa: żerowy
Opis: związany z żerem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żerująca 21Forma podstawowa: żerować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żerującą 25Forma podstawowa: żerować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żerujesz 16Forma podstawowa: żerować
Część mowy/forma fleksyjna:
żetonach 16Forma podstawowa: żeton
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żetonika 14Forma podstawowa: żetonik
żetonowe 13Forma podstawowa: żetonowy
Opis: związany z żetonem - krążkiem używanym zamiast monet.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żetonowi 13Forma podstawowa: żeton
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żetonowy
Opis: związany z żetonem - krążkiem używanym zamiast monet.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żęliście 22Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żęłyście 24Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żętyczna 19Forma podstawowa: żętyczny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żętyczną 23Forma podstawowa: żętyczny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żętyczne 19Forma podstawowa: żętyczny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żętyczni 19Forma podstawowa: żętyczny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żętyczny 20Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żgającej 23Forma podstawowa: żgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żgającym 23Forma podstawowa: żgać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żgałabym 20Forma podstawowa: żgać
Część mowy/forma fleksyjna:
żgałyśmy 23Forma podstawowa: żgać
Część mowy/forma fleksyjna:
żgnęłaby 23Forma podstawowa: żgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żgnęłoby 23Forma podstawowa: żgnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żgnięcia 19Forma podstawowa: żgnąć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
żgnięcie 19Forma podstawowa: żgnąć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
żgnięciu 21Forma podstawowa: żgnąć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
żgniętym 21Forma podstawowa: żgnąć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żigolach 18Forma podstawowa: żigolo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żigolacy 17Forma podstawowa: żigolak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żigolaka 16Forma podstawowa: żigolak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żigolami 16Forma podstawowa: żigolo
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żlebowej 17Forma podstawowa: żlebowy
Opis: taki, który związany jest ze żlebem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żłobaków 21Forma podstawowa: żłobak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żłobiące 21Forma podstawowa: żłobić
Opis: przenośnie o czasie, nieszczęściach, zgryzotach: powodować pojawianie się zmarszczek, bruzd.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żłobikom 18Forma podstawowa: żłobik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żłobików 21Forma podstawowa: żłobik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żłobiłam 19Forma podstawowa: żłobić
Opis: przenośnie o czasie, nieszczęściach, zgryzotach: powodować pojawianie się zmarszczek, bruzd.
Część mowy/forma fleksyjna:
żłobinie 16Forma podstawowa: żłobina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żłobiona 16Forma podstawowa: żłobić
Opis: przenośnie o czasie, nieszczęściach, zgryzotach: powodować pojawianie się zmarszczek, bruzd.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żłobioną 20Forma podstawowa: żłobić
Opis: przenośnie o czasie, nieszczęściach, zgryzotach: powodować pojawianie się zmarszczek, bruzd.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żłobione 16Forma podstawowa: żłobić
Opis: przenośnie o czasie, nieszczęściach, zgryzotach: powodować pojawianie się zmarszczek, bruzd.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żłobiono 16Forma podstawowa: żłobić
Opis: przenośnie o czasie, nieszczęściach, zgryzotach: powodować pojawianie się zmarszczek, bruzd.
Część mowy/forma fleksyjna:
żłobiony 17Forma podstawowa: żłobić
Opis: przenośnie o czasie, nieszczęściach, zgryzotach: powodować pojawianie się zmarszczek, bruzd.
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żłobkach 20Forma podstawowa: żłobek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żłobkami 18Forma podstawowa: żłobek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żłobkowi 17Forma podstawowa: żłobek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żłobkowy 18Opis: związany ze żłobkiem jako instytucją.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żłobnika 17Forma podstawowa: żłobnik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żłobniku 19Forma podstawowa: żłobnik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żłopałaś 21Forma podstawowa: żłopać
Część mowy/forma fleksyjna:
żłopałeś 21Forma podstawowa: żłopać
Część mowy/forma fleksyjna:
żłopanie 15Forma podstawowa: żłopać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
żłopaniu 17Forma podstawowa: żłopać
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
żłopanym 17Forma podstawowa: żłopać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żłopcież 20Forma podstawowa: żłopać
Część mowy/forma fleksyjna:
żłopiącą 24Forma podstawowa: żłopać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żłopiący 21Forma podstawowa: żłopać
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żłopnęło 21Forma podstawowa: żłopnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żłopnęły 22Forma podstawowa: żłopnąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żłopniom 16Forma podstawowa: żłopień
żłóbkach 24Forma podstawowa: żłóbek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żłóbkiem 22Forma podstawowa: żłóbek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żłóbkowi 21Forma podstawowa: żłóbek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żmijątek 21Forma podstawowa: żmijątko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żmijątka 21Forma podstawowa: żmijątko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żmijątko 21Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żmijcież 20Forma podstawowa: żąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żmijkach 19Forma podstawowa: żmijka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żmijowca 16Forma podstawowa: żmijowiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żmijowcu 18Forma podstawowa: żmijowiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żmijowej 17Forma podstawowa: żmijowy
Opis: zły, przewrotny, fałszywy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żmijówek 20Forma podstawowa: żmijówka
żmijówka 20
żmijówkę 24Forma podstawowa: żmijówka
żmindach 17Forma podstawowa: żminda
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żmudnego 18Forma podstawowa: żmudny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żmudniej 18Forma podstawowa: żmudno
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
żmudnymi 18Forma podstawowa: żmudny
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żmudzkie 17Forma podstawowa: żmudzki
Opis: związany ze Żmudzią - regionem na Litwie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
żmudzkim 18Forma podstawowa: żmudzki
Opis: związany ze Żmudzią - regionem na Litwie.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żmudzki
Opis: związany ze Żmudzią - regionem na Litwie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żniwnego 14Forma podstawowa: żniwny
Opis: związany ze żniwami.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żniwnemu 15Forma podstawowa: żniwny
Opis: związany ze żniwami.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żniwnych 16Forma podstawowa: żniwny
Opis: związany ze żniwami.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żołądkom 21Forma podstawowa: żołądek
Opis: żołądek zwierzęcia postrzegany jako mięso, element podrobów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żołądek
Opis: żołądek zwierzęcia postrzegany jako mięso, element podrobów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żołądków 24Forma podstawowa: żołądek
Opis: żołądek zwierzęcia postrzegany jako mięso, element podrobów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żołdacka 17Forma podstawowa: żołdacki
Opis: taki, który związany jest z żołdakami (żołdactwem), dotyczy żołdaków (żołdactwa).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żołdacką 21Forma podstawowa: żołdacki
Opis: taki, który związany jest z żołdakami (żołdactwem), dotyczy żołdaków (żołdactwa).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żołdacki 17Opis: taki, który związany jest z żołdakami (żołdactwem), dotyczy żołdaków (żołdactwa).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żołdacko 17Forma podstawowa: żołdacki
Opis: taki, który związany jest z żołdakami (żołdactwem), dotyczy żołdaków (żołdactwa).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
żołdaków 20Forma podstawowa: żołdak
Opis: żołnierz, który zachowuje się w sposób niegodny tego miana, np. gorszący, chamski.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żołędnej 21Forma podstawowa: żołędny
Opis: w kartach: taki, który ma kolor trefl, charakteryzuje się użyciem treflów.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żołędzią 23Forma podstawowa: żołądź
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żołyńska 22Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żołyński
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żołyńską 26Forma podstawowa: żołyński
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żołyński 22Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żołyńsko 22Forma podstawowa: żołyński
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
żołyńsku 24Forma podstawowa: żołyński
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
żonatego 15Forma podstawowa: żonaty
Opis: mężczyzna, który ma żonę.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żonatemu 16Forma podstawowa: żonaty
Opis: mężczyzna, który ma żonę.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żonatymi 15Forma podstawowa: żonaty
Opis: mężczyzna, który ma żonę.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żoneczki 14Forma podstawowa: żoneczka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żonglera 15Forma podstawowa: żongler
Opis: wędrowny muzyk, śpiewak i sztukmistrz charakterystyczny dla kultury średniowiecza.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żonkosia 13Forma podstawowa: żonkoś
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żonuniom 15Forma podstawowa: żonunia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żonusiom 15Forma podstawowa: żonusia
Opis: pieszczotliwie o żonie - kobiecie będącej w małżeństwie, współmałżonce.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żorskich 16Forma podstawowa: żorski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żorzance 13Forma podstawowa: żorzanka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żorzanek 13Forma podstawowa: żorzanka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żorzanie 12Forma podstawowa: żorzanin
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żorzanin 12Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żorzanka 13Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żorzanki 13Forma podstawowa: żorzanka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żorżecie 17Forma podstawowa: żorżeta
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółcącym 26Forma podstawowa: żółcić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żółcenia 19Forma podstawowa: żółcić
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
Forma podstawowa: żółcieć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
żółceniu 21Forma podstawowa: żółcić
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
Forma podstawowa: żółcieć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
żółciach 22Forma podstawowa: żółć
Opis: wydzielina wątroby ssaków, biorąca udział w trawieniu tłuszczy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółciaka 20Forma podstawowa: żółciak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żółciak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółciaki 20Forma podstawowa: żółciak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółciaku 22Forma podstawowa: żółciak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żółciak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółciała 21Forma podstawowa: żółcieć
Część mowy/forma fleksyjna:
żółciały 22Forma podstawowa: żółcieć
Część mowy/forma fleksyjna:
żółciano 19Forma podstawowa: żółcieć
Część mowy/forma fleksyjna:
żółciany 20Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żółcicie 20Forma podstawowa: żółcić
Część mowy/forma fleksyjna:
żółcideł 22Forma podstawowa: żółcidło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółcidło 22Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółcidłu 24Forma podstawowa: żółcidło
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółcieją 25Forma podstawowa: żółcieć
Część mowy/forma fleksyjna:
żółcieli 20Forma podstawowa: żółcieć
Część mowy/forma fleksyjna:
żółcieni 19Forma podstawowa: żółcień
Opis: Curcuma - rodzaj bylin z rodziny imbirowatych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółciłam 22Forma podstawowa: żółcić
Część mowy/forma fleksyjna:
żółciłaś 25Forma podstawowa: żółcić
Część mowy/forma fleksyjna:
żółciłby 24Forma podstawowa: żółcić
Część mowy/forma fleksyjna:
żółciłeś 25Forma podstawowa: żółcić
Część mowy/forma fleksyjna:
żółciową 23Forma podstawowa: żółciowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żółconej 21Forma podstawowa: żółcić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żółconym 21Forma podstawowa: żółcić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żółkietu 22Forma podstawowa: żółkiet
żółkliby 23Forma podstawowa: żółknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żółkłaby 24Forma podstawowa: żółknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żółkłbyś 28Forma podstawowa: żółknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żółkłyby 25Forma podstawowa: żółknąć
Część mowy/forma fleksyjna:
żółtakom 21Forma podstawowa: żółtak
Opis: Xanthorrhoea Sm. – rodzaj roślin z rodziny żółtakowatych, obejmuje 30 gatunków występujących na Tasmanii oraz w Australii, gdzie stanowią charakterystyczny składnik suchych lasów eukaliptusowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółtaków 24Forma podstawowa: żółtak
Opis: Xanthorrhoea Sm. – rodzaj roślin z rodziny żółtakowatych, obejmuje 30 gatunków występujących na Tasmanii oraz w Australii, gdzie stanowią charakterystyczny składnik suchych lasów eukaliptusowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółtawym 21Forma podstawowa: żółtawy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żółtkach 23Forma podstawowa: żółtek
Opis: pogardliwie o kimś rasy żółtej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żółtek
Opis: pogardliwie o kimś rasy żółtej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żółtko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółtkiem 21Forma podstawowa: żółtek
Opis: pogardliwie o kimś rasy żółtej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółtkową 24Forma podstawowa: żółtkowy
Opis: związany z żółtkiem, częścią jaja.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żółtkowe 20Forma podstawowa: żółtkowy
Opis: związany z żółtkiem, częścią jaja.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żółtkowi 20Forma podstawowa: żółtkowy
Opis: związany z żółtkiem, częścią jaja.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żółtkowy 21Opis: związany z żółtkiem, częścią jaja.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żółtlicę 25Forma podstawowa: żółtlica
Opis: żółtliczka, Galinsoga – rodzaj roślin należący do rodziny astrowatych, obejmuje około 15 gatunków pochodzących ze strefy klimatu umiarkowanego i subtropikalnego Ameryki Południowej i Środkowej, niek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółtlico 21Forma podstawowa: żółtlica
Opis: żółtliczka, Galinsoga – rodzaj roślin należący do rodziny astrowatych, obejmuje około 15 gatunków pochodzących ze strefy klimatu umiarkowanego i subtropikalnego Ameryki Południowej i Środkowej, niek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółtnica 20Opis: drewno pozyskiwane z drzewa żółtnicy pomarańczowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółtnice 20Forma podstawowa: żółtnica
Opis: drewno pozyskiwane z drzewa żółtnicy pomarańczowej.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółtniki 20Forma podstawowa: żółtnik
Opis: glistnik jaskółcze ziele, Chelidonium majus - gatunek byliny z rodziny makowatych, nazwa regionalna używana na Mazowszu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółtniku 22Forma podstawowa: żółtnik
Opis: glistnik jaskółcze ziele, Chelidonium majus - gatunek byliny z rodziny makowatych, nazwa regionalna używana na Mazowszu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółtooka 20Forma podstawowa: żółtooki
Opis: taki, który ma oczy w kolorze żółtym.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żółtooką 24Forma podstawowa: żółtooki
Opis: taki, który ma oczy w kolorze żółtym.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żółtooki 20Opis: taki, który ma oczy w kolorze żółtym.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żółtopla 21Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółtoplę 25Forma podstawowa: żółtopla
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółtopli 21Forma podstawowa: żółtopla
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółtoplo 21Forma podstawowa: żółtopla
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółtwach 22Forma podstawowa: żółtwa
żółwiaku 21Forma podstawowa: żółwiak
Opis: gad podobny do żółwia, mający zredukowany pancerz kostny, należący do rodziny żółwiakowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółwiami 19Forma podstawowa: żółw
Opis: gad o ciele otoczonym pancerzem kostnym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółwicom 20Forma podstawowa: żółwica
Opis: samica żółwia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółwiego 20Forma podstawowa: żółwi
Opis: powolny, ślamazarny, taki jak u żółwia.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żółwiemu 21Forma podstawowa: żółwi
Opis: powolny, ślamazarny, taki jak u żółwia.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żółwinek 19Opis: szkodnik z rodzaju Eurygaster.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółwinka 19Forma podstawowa: żółwinek
Opis: szkodnik z rodzaju Eurygaster.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żółwiowa 18Forma podstawowa: żółwiowy
Opis: związany z żółwiem, żółwiami.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żółwiową 22Forma podstawowa: żółwiowy
Opis: związany z żółwiem, żółwiami.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żółwiowi 18Forma podstawowa: żółw
Opis: gad o ciele otoczonym pancerzem kostnym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żółwiowy
Opis: związany z żółwiem, żółwiami.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żółwiowo 18Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
Forma podstawowa: żółwiowy
Opis: związany z żółwiem, żółwiami.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
żórawscy 18Forma podstawowa: żórawski
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żubronia 16Forma podstawowa: żubroń
Opis: mieszaniec międzygatunkowy żubra oraz bydła domowego., został wyhodowany w roku 1847 przez Polaka, Leopolda Walickiego, w wyniku skrzyżowania żubra-byka z samicami bydła domowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żubroniu 18Forma podstawowa: żubroń
Opis: mieszaniec międzygatunkowy żubra oraz bydła domowego., został wyhodowany w roku 1847 przez Polaka, Leopolda Walickiego, w wyniku skrzyżowania żubra-byka z samicami bydła domowego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żubrowej 18Forma podstawowa: żubrowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żubrowym 18Forma podstawowa: żubrowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żubrówce 21Forma podstawowa: żubrówka
Opis: wódka aromatyzowana suszoną żubrówką (turówką wonną).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żubrówka 21Opis: wódka aromatyzowana suszoną żubrówką (turówką wonną).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żubrówką 25Forma podstawowa: żubrówka
Opis: wódka aromatyzowana suszoną żubrówką (turówką wonną).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żubrówkę 25Forma podstawowa: żubrówka
Opis: wódka aromatyzowana suszoną żubrówką (turówką wonną).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żubrówki 21Forma podstawowa: żubrówka
Opis: wódka aromatyzowana suszoną żubrówką (turówką wonną).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żubrzego 18Forma podstawowa: żubrzy
Opis: związany z żubrem, dotyczący żubra.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żubrzemu 19Forma podstawowa: żubrzy
Opis: związany z żubrem, dotyczący żubra.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żubrzycą 22Forma podstawowa: żubrzyca
Opis: samica żubra.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żubrzycę 22Forma podstawowa: żubrzyca
Opis: samica żubra.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żubrzych 20Forma podstawowa: żubrzy
Opis: związany z żubrem, dotyczący żubra.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żubrzyco 18Forma podstawowa: żubrzyca
Opis: samica żubra.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żubrzyka 18Forma podstawowa: żubrzyk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żubrzyki 18Forma podstawowa: żubrzyk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żubrzyku 20Forma podstawowa: żubrzyk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuchwach 20Forma podstawowa: żuchwa
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuchwiak 18
żuchwowi 17Forma podstawowa: żuchwowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żuczkowi 16Forma podstawowa: żuczek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żującemu 24Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żujących 25Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żującymi 23Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żukowata 16Forma podstawowa: żukowaty
Opis: taki, który podobny jest do żuka, przypomina żuka.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żukowatą 20Forma podstawowa: żukowaty
Opis: taki, który podobny jest do żuka, przypomina żuka.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żukowcom 17Forma podstawowa: żukowiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żukowscy 17Forma podstawowa: żukowski
Opis: związany z Żukowem.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żukowski
Opis: związany z Żukowem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żukowska 16Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żukowsko 16Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
żukowsku 18Forma podstawowa: żukowski
Opis: związany z Żukowem.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
żuleriom 16Forma podstawowa: żuleria
żulernię 19Forma podstawowa: żulernia
żulernio 15Forma podstawowa: żulernia
żulersku 18Forma podstawowa: żulerski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
żulikami 17Forma podstawowa: żulik
Opis: w Łodzi i okolicach: chlebek turecki (rodzaj bułki w kształcie tzw. batona, czasem w tym regionie z dodatkiem kawy zbożowej zamiast melasy).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żulikiem 17Forma podstawowa: żulik
Opis: w Łodzi i okolicach: chlebek turecki (rodzaj bułki w kształcie tzw. batona, czasem w tym regionie z dodatkiem kawy zbożowej zamiast melasy).
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuliście 20Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna:
żulowaci 16Forma podstawowa: żulowaty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żulowaty 17Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żuławach 19Forma podstawowa: żuława
Opis: obszar powstały przez akumulację materiału rzecznego, charakteryzujący się bardzo urodzajnymi glebami.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuławkom 18Forma podstawowa: żuławka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuławową 20Forma podstawowa: żuławowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żuławowe 16Forma podstawowa: żuławowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żuławską 21Forma podstawowa: żuławska
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żułyście 22Forma podstawowa: żuć
Część mowy/forma fleksyjna:
żupaniki 16Forma podstawowa: żupanik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żupanowi 15Forma podstawowa: żupan
Opis: staropolska męska szata, bardzo długa suknia z rękawami, zapinana na rząd drobnych guzików, haftek bądź szamerowana, często dłuższa od kontusza, w żywych kolorach, z kosztownego materiału.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żupanowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żupańscy 23Forma podstawowa: żupański
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żupańska 22Forma podstawowa: żupański
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żupańską 26Forma podstawowa: żupański
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żupańsko 22Forma podstawowa: żupański
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
żupańsku 24Forma podstawowa: żupański
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik poprzyimkowy
żupnicza 16Forma podstawowa: żupniczy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żupniczą 20Forma podstawowa: żupniczy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żupnicze 16Forma podstawowa: żupniczy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żupniczy 17Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żurawiej 16Forma podstawowa: żurawi
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żurawiem 15Forma podstawowa: żuraw
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żurawiki 15Forma podstawowa: żurawik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żurawiku 17Forma podstawowa: żurawik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żurawimi 15Forma podstawowa: żurawi
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żurawina 14Opis: Oxycoccus, właśc. Vaccinium sect. Oxycoccus – zimozielone, płożące krzewinki, o długich, nitkowatych pędach, dawniej wyodrębniane jako rodzaj z rodziny wrzosowatych (Ericaceae), od lat 80. XX wieku o
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żurawiny 15Forma podstawowa: żurawina
Opis: Oxycoccus, właśc. Vaccinium sect. Oxycoccus – zimozielone, płożące krzewinki, o długich, nitkowatych pędach, dawniej wyodrębniane jako rodzaj z rodziny wrzosowatych (Ericaceae), od lat 80. XX wieku o
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żurawkom 16Forma podstawowa: żurawka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żurawski 15Opis: związany z Żurawiem - wsią w województwie śląskim.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żurfiksu 21Forma podstawowa: żurfiks
Opis: przyjęcie, spotkanie towarzyskie, które odbywa się w określonym dniu tygodnia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żurnalem 16Forma podstawowa: żurnal
Opis: czasopismo poświęcone modzie, obficie ilustrowane modelami wzorów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żurnalom 16Forma podstawowa: żurnal
Opis: czasopismo poświęcone modzie, obficie ilustrowane modelami wzorów.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuwaczko 16Forma podstawowa: żuwaczka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żuwinami 15Forma podstawowa: żuwin
żuwipalm 17Forma podstawowa: żuwipalma
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żużlarze 19Forma podstawowa: żużlarz
żużlarzu 21Forma podstawowa: żużlarz
żużlarzy 20Forma podstawowa: żużlarz
żużlowce 20Forma podstawowa: żużlowiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
żużlowcy 21Forma podstawowa: żużlowiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żużlówka 24Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żużlówko 24Forma podstawowa: żużlówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żwaczach 16Forma podstawowa: żwacz
Opis: parzysty mięsień żucia, znajdujący się po obu stronach głowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żwaczowe 13Forma podstawowa: żwaczowy
Opis: związany ze żwaczem - jednym z przedżołądków przeżuwaczy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żwaczowi 13Forma podstawowa: żwacz
Opis: parzysty mięsień żucia, znajdujący się po obu stronach głowy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żwaczowy
Opis: związany ze żwaczem - jednym z przedżołądków przeżuwaczy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żwirkach 16Forma podstawowa: żwirki
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żwirkami 14Forma podstawowa: żwirek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żwirko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żwirkowi 13Forma podstawowa: żwirek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żwirować 17Część mowy/forma fleksyjna:
żwirował 14Forma podstawowa: żwirować
Część mowy/forma fleksyjna:
żwirowce 13Forma podstawowa: żwirowiec
Opis: Glareolinae - podrodzina ptaków z rzędku siewkowych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żwirowcu 15Forma podstawowa: żwirowiec
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żwirowej 14Forma podstawowa: żwirowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żwirowni 12Forma podstawowa: żwirownia
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żwirówką 21Forma podstawowa: żwirówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żwirówkę 21Forma podstawowa: żwirówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żwirując 21Forma podstawowa: żwirować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
żwirujże 20Forma podstawowa: żwirować
Część mowy/forma fleksyjna:
żychwotę 21Forma podstawowa: żychwota
żychwoto 17Forma podstawowa: żychwota
żychwoty 18Forma podstawowa: żychwota
życicach 18Forma podstawowa: życica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
życicami 16Forma podstawowa: życica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
życiowym 16Forma podstawowa: życiowy
Opis: taki, który nie jest czysto teoretyczny, ale ma odniesienie do codziennego życia, jest praktyczny.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
życiówek 19Forma podstawowa: życiówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
życiówka 19Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
życiówko 19Forma podstawowa: życiówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
życzącej 21Forma podstawowa: życzyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
życzącym 21Forma podstawowa: życzyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
życzcież 19Forma podstawowa: życzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
życzenie 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
życzeniu 16Forma podstawowa: życzenie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: życzyć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
życzliwa 15Forma podstawowa: życzliwy
Opis: człowiek wścibski, plotkarz, donosiciel, taki, który nadmiernie interesuje się sprawami innych osób, komentuje je, próbuje w nie ingerować itp.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
życzliwe 15Forma podstawowa: życzliwy
Opis: człowiek wścibski, plotkarz, donosiciel, taki, który nadmiernie interesuje się sprawami innych osób, komentuje je, próbuje w nie ingerować itp.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
życzliwy 16Opis: człowiek wścibski, plotkarz, donosiciel, taki, który nadmiernie interesuje się sprawami innych osób, komentuje je, próbuje w nie ingerować itp.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
życzyłam 18Forma podstawowa: życzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
życzyłby 20Forma podstawowa: życzyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żydłaczą 21Forma podstawowa: żydłaczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żydłaczę 21Forma podstawowa: żydłaczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żydłaczy 18Forma podstawowa: żydłaczyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żydłakom 18Forma podstawowa: żydłak
żydłaków 21Forma podstawowa: żydłak
żydofilu 21Forma podstawowa: żydofil
Opis: osoba lubiąca Żydów, interesująca się nimi.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żydostwa 15Forma podstawowa: żydostwo
Opis: zespół cech typowych dla Żyda lub czegoś żydowskiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żydostwo 15Opis: zespół cech typowych dla Żyda lub czegoś żydowskiego.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żydowscy 16Forma podstawowa: żydowski
Opis: związany z Żydami (osobami narodowości żydowskiej).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żydowska 15Forma podstawowa: żydowski
Opis: związany z Żydami (osobami narodowości żydowskiej).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żydowski 15Opis: związany z Żydami (osobami narodowości żydowskiej).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żydowsko 15Forma podstawowa: żydowski
Opis: związany z Żydami (osobami narodowości żydowskiej).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
żydzącej 21Forma podstawowa: żydzić
żydzącym 21Forma podstawowa: żydzić
żydzenia 14Forma podstawowa: żydzieć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
żydzeniu 16Forma podstawowa: żydzieć
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
żydziaka 15Forma podstawowa: żydziak
Opis: lekceważąco o żydzie, wyznawcy judaizmu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żydziak
Opis: lekceważąco o żydzie, wyznawcy judaizmu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żydziaki 15Forma podstawowa: żydziak
Opis: lekceważąco o żydzie, wyznawcy judaizmu.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
żydziała 16Forma podstawowa: żydzieć
Część mowy/forma fleksyjna:
żydziało 16Forma podstawowa: żydzieć
Część mowy/forma fleksyjna:
żydziały 17Forma podstawowa: żydzieć
Część mowy/forma fleksyjna:
żydzicie 15Forma podstawowa: żydzić
żydzieje 16Forma podstawowa: żydzieć
Część mowy/forma fleksyjna:
żydziłam 17Forma podstawowa: żydzić
żydziłby 19Forma podstawowa: żydzić
żydziłem 17Forma podstawowa: żydzić
żydzonym 16Forma podstawowa: żydzić
żydźcież 27Forma podstawowa: żydzić
żygolacy 18Forma podstawowa: żygolak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żygolaka 17Forma podstawowa: żygolak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żygolaki 17Forma podstawowa: żygolak
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik deprecjatywny
żyjącego 22Forma podstawowa: żyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żyjących 24Forma podstawowa: żyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
Forma podstawowa: żyjący
Opis: taki, który żyje, jest żywy, wykazuje funkcje życiowe.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żyjącymi 22Forma podstawowa: żyć
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żyjątkom 22Forma podstawowa: żyjątko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żylakiem 16Forma podstawowa: żylak
Opis: Phlebia – rodzaj grzybów z rodziny strocznikowatych, grzyby o rozpostartym owocniku i hymenoforze zazwyczaj pomarszczonym i promieniście żyłkowanym.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żylakowa 15Forma podstawowa: żylakowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żylakową 19Forma podstawowa: żylakowy
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żylakowy 16Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żylastej 17Forma podstawowa: żylasty
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żylenica 15Opis: owad z kladu siatkoskrzydłych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żylenicą 19Forma podstawowa: żylenica
Opis: owad z kladu siatkoskrzydłych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żylenice 15Forma podstawowa: żylenica
Opis: owad z kladu siatkoskrzydłych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żylenicę 19Forma podstawowa: żylenica
Opis: owad z kladu siatkoskrzydłych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żylenico 15Forma podstawowa: żylenica
Opis: owad z kladu siatkoskrzydłych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żylenicy 16Forma podstawowa: żylenica
Opis: owad z kladu siatkoskrzydłych.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyleńcem 22Forma podstawowa: żyleniec
żyleńców 25Forma podstawowa: żyleniec
żylińscy 22Forma podstawowa: żyliński
Opis: związany z Żyliną.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żylińską 25Forma podstawowa: żylińska
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żylistka 16Forma podstawowa: żylistek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żylistki 16Forma podstawowa: żylistek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyliście 19Forma podstawowa: żyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żyłeczce 17Forma podstawowa: żyłeczka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyłeczka 17Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyłeczko 17Forma podstawowa: żyłeczka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyłkowań 22Forma podstawowa: żyłkowanie
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyłkowej 18Forma podstawowa: żyłkowy
Opis: taki, który pod względem wyglądu przypomina żyłkę (żyłki), kojarzy się z żyłką (żyłkami).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żyłkowym 18Forma podstawowa: żyłkowy
Opis: taki, który pod względem wyglądu przypomina żyłkę (żyłki), kojarzy się z żyłką (żyłkami).
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żyłkując 25Forma podstawowa: żyłkować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przys. współczesny
żyłowaci 16Forma podstawowa: żyłowaty
Opis: o mięsie: taki, który ma dużo żył.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żyłowali 16Forma podstawowa: żyłować
Część mowy/forma fleksyjna:
żyłowała 17Forma podstawowa: żyłować
Część mowy/forma fleksyjna:
żyłowana 15Forma podstawowa: żyłować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żyłowane 15Forma podstawowa: żyłować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żyłowano 15Forma podstawowa: żyłować
Część mowy/forma fleksyjna:
żyłowany 16Forma podstawowa: żyłować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żyłowate 16Forma podstawowa: żyłowaty
Opis: o mięsie: taki, który ma dużo żył.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żyłowina 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyłowinę 19Forma podstawowa: żyłowina
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyłowych 19Forma podstawowa: żyłowy
Opis: mający związek z żyłami, ciałami skalnymi lub mineralnymi.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żyłującą 28Forma podstawowa: żyłować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żyłujące 24Forma podstawowa: żyłować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żyłujący 25Forma podstawowa: żyłować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żyłujcie 20Forma podstawowa: żyłować
Część mowy/forma fleksyjna:
żyłujemy 21Forma podstawowa: żyłować
Część mowy/forma fleksyjna:
żyłujesz 19Forma podstawowa: żyłować
Część mowy/forma fleksyjna:
żyłujmyż 25Forma podstawowa: żyłować
Część mowy/forma fleksyjna:
żyłyście 21Forma podstawowa: żyć
Część mowy/forma fleksyjna:
żymulkom 19Forma podstawowa: żymulka
żyrafami 18Forma podstawowa: żyrafa
Opis: Giraffa camelopardalis – afrykański ssak parzystokopytny z rodziny żyrafowatych, najwyższe obecnie żyjące zwierzę lądowe, a także największy z przeżuwaczy.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyrafiąt 22Forma podstawowa: żyrafię
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyrafkom 19Forma podstawowa: żyrafek
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
Forma podstawowa: żyrafka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyrafowe 17Forma podstawowa: żyrafowy
żyrantkę 19Forma podstawowa: żyrantka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyrantki 15Forma podstawowa: żyrantka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyrantko 15Forma podstawowa: żyrantka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyrantom 15Forma podstawowa: żyrant
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyratach 17Forma podstawowa: żyrat
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyrobusu 19Forma podstawowa: żyrobus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyrobusy 18Forma podstawowa: żyrobus
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyrostat 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyrotron 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żyrowała 15Forma podstawowa: żyrować
Część mowy/forma fleksyjna:
żyrowało 15Forma podstawowa: żyrować
Część mowy/forma fleksyjna:
żyrowana 13Forma podstawowa: żyrować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żyrowane 13Forma podstawowa: żyrować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żyrowani 13Forma podstawowa: żyrować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żyrowano 13Forma podstawowa: żyrować
Część mowy/forma fleksyjna:
żyrowany 14Forma podstawowa: żyrować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żyrująca 22Forma podstawowa: żyrować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żyrującą 26Forma podstawowa: żyrować
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żyrujcie 18Forma podstawowa: żyrować
Część mowy/forma fleksyjna:
żyrujemy 19Forma podstawowa: żyrować
Część mowy/forma fleksyjna:
żyrujmyż 23Forma podstawowa: żyrować
Część mowy/forma fleksyjna:
żytawscy 16Forma podstawowa: żytawski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żytawska 15Forma podstawowa: żytawski
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żytawski 15Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żytniego 16Forma podstawowa: żytni
Opis: związany z żytem - zbożem, ziarnami żyta.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żytniska 15Forma podstawowa: żytnisko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żytnisko 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żytnisku 17Forma podstawowa: żytnisko
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żytwinie 14Forma podstawowa: żytwin
żywcówce 19Forma podstawowa: żywcówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywcówek 19Forma podstawowa: żywcówka
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywczyka 16Forma podstawowa: żywczyk
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywiącej 20Forma podstawowa: żywić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. czynny
żywiciel 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywicowa 14Forma podstawowa: żywicowy
Opis: zrobiony z żywicy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żywicowi 14Forma podstawowa: żywicowy
Opis: zrobiony z żywicy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żywicowy 15Opis: zrobiony z żywicy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żywicują 22Forma podstawowa: żywicować
Część mowy/forma fleksyjna:
żywicuję 22Forma podstawowa: żywicować
Część mowy/forma fleksyjna:
żywiczan 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywiczką 19Forma podstawowa: żywiczka
żywiczkę 19Forma podstawowa: żywiczka
żywiczna 14Forma podstawowa: żywiczny
Opis: taki, który ma aromat żywicy.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żywiecki 15Opis: odnoszący się do Żywca - miasta.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żywiecko 15Część mowy/forma fleksyjna: przysłówek
żywienia 13Forma podstawowa: żywienie
Opis: dziedzina życia związana z dostarczaniem pożywienia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywienie 13Opis: dziedzina życia związana z dostarczaniem pożywienia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywieniu 15Forma podstawowa: żywić
Część mowy/forma fleksyjna: odsłownik
Forma podstawowa: żywienie
Opis: dziedzina życia związana z dostarczaniem pożywienia.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywikach 17Forma podstawowa: żywik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywikami 15Forma podstawowa: żywik
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywiliby 17Forma podstawowa: żywić
Część mowy/forma fleksyjna:
żywiłaby 18Forma podstawowa: żywić
Część mowy/forma fleksyjna:
żywiłbym 19Forma podstawowa: żywić
Część mowy/forma fleksyjna:
żywiłbyś 22Forma podstawowa: żywić
Część mowy/forma fleksyjna:
żywiołom 16Forma podstawowa: żywioł
Opis: obszar czyichś zainteresowań, zamiłowań, pasja.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywionym 15Forma podstawowa: żywić
Część mowy/forma fleksyjna: im. przym. bierny
żywitwie 14Forma podstawowa: żywitwa
żywitwom 15Forma podstawowa: żywitwa
żywiutki 17Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żywiutko 17Forma podstawowa: żywiutki
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik przyprzym.
żywnicom 15Forma podstawowa: żywnica
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywności 18Forma podstawowa: żywność
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywokole 15Forma podstawowa: żywokoł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywokołu 18Forma podstawowa: żywokoł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywokoły 17Forma podstawowa: żywokoł
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywokost 15Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywopłon 16
żyworoda 14Forma podstawowa: żyworód
żyworody 15Forma podstawowa: żyworód
żywostan 14Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywotach 17Forma podstawowa: żywot
Opis: literacka biografia świętego, bohatera, monarchy lub innej ważnej osoby, mającej doniosłą rolę w historii.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywotami 15Forma podstawowa: żywot
Opis: literacka biografia świętego, bohatera, monarchy lub innej ważnej osoby, mającej doniosłą rolę w historii.
Część mowy/forma fleksyjna: rzeczownik
żywotnej 16Forma podstawowa: żywotny
Opis: aktualny, wciąż obowiązujący, żywy, dochodzący do głosu.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żywotnie 14Forma podstawowa: żywotni
Opis: w sposób szczególny, istotny, tak, że coś ma duże znaczenie.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żywszego 15Forma podstawowa: żywy
Opis: taki, który cechuje kogoś żywego - pełnego energii.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żywszemu 16Forma podstawowa: żywy
Opis: taki, który cechuje kogoś żywego - pełnego energii.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik
żywszych 17Forma podstawowa: żywy
Opis: taki, który cechuje kogoś żywego - pełnego energii.
Część mowy/forma fleksyjna: przymiotnik

Zestawy wyrazów

Wyrazy/słowa zaczynające się na literę:
abcćdeęfghijklłmnoóprsśtuwyzźż
Wyrazy/słowa zawierające literę:
ąćęfhłńóśźż
Popularne wyrazy/słowa zaczynające się na literę:
abcćdeęfghijklłmnoóprsśtuwyzźż