Wyrazy zawierające literę ć

Wyrazy na literę ć o długości 3

auć 10
bać 10Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
bić 10Forma podstawowa: bicie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2

Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
boć 10
być 11Opis: występować gdzieś, pojawiać się, ukazywać się
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl

Forma podstawowa: bycie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
cuć 11Forma podstawowa: cucić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ćka 9Forma podstawowa: ćkać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
ćma 9Forma podstawowa: ćmy
Opis: ciemny, mroczny, taki, w którym nie ma światła.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos

Opis: motyl prowadzący nocny tryb życia.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ćmą 13Forma podstawowa: ćmy
Opis: ciemny, mroczny, taki, w którym nie ma światła.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos

Forma podstawowa: ćma
Opis: motyl prowadzący nocny tryb życia.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ćmę 13Forma podstawowa: ćma
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ćmi 9Forma podstawowa: ćmić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: ćmy
Opis: ciemny, mroczny, taki, w którym nie ma światła.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
ćmo 9Forma podstawowa: ćmy
Forma fleksyjna: adja

Forma podstawowa: ćma
Opis: motyl prowadzący nocny tryb życia.
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ćmy 10Forma podstawowa: ćma
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Opis: ciemny, mroczny, taki, w którym nie ma światła.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ćpa 9Forma podstawowa: ćpać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
dać 9Opis: udzielić czegoś, sprawić, że ktoś stanie się odbiorcą jakich ś działań, procesów społecznych.
Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dąć 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
dęć 13Forma podstawowa: dąć
duć 11Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
dyć 10
gać 10Forma podstawowa: gacić
Opis: materiał do gacenia, czyli uszczelniania budynku, np. mech, słoma, liście.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
imć 9Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m1 subst:pl:dat:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:inst:m1 subst:pl:loc:m1 subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1 subst:sg:acc:m1 subst:sg:dat:m1 subst:sg:gen:m1 subst:sg:inst:m1 subst:sg:loc:m1 subst:sg:nom:m1 subst:sg:voc:m1
iść 12Opis: o mechanizmach, urządzeniach: być sprawnymi i wykonywać charakterystyczne dla siebie czynności
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl

Forma podstawowa: iścić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
jąć 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
jęć 14Forma podstawowa: jęcie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
kić 9Opis: odsiadka, kara więzienia.
Forma fleksyjna: interj subst:sg:acc:f subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:f subst:sg:nom:m3

Forma podstawowa: kicia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
koć 9Forma podstawowa: kocić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl
kuć 11Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
lać 9Opis: lekceważyć, nie brać do siebie.
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
leć 9Forma podstawowa: lecieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
mać 9Forma fleksyjna: burk subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
mąć 13Forma podstawowa: mącić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
myć 10Forma podstawowa: mycie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2

Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
nać 8Opis: zielona część, liście i łodygi rośliny okopowej.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
nęć 12Forma podstawowa: nęcić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
nić 8Opis: przenośnie: jakieś połączenie pomiędzy dwiema rzeczami lub dwoma osobami, często relacja związana z komunikacją.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
nuć 10Forma podstawowa: nucić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
oćm 9Forma podstawowa: oćma
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ość 12Opis: ostry, sztywny wyrostek u plewki ziaren kłosa.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
pać 9Forma podstawowa: pacia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
pić 9Forma podstawowa: picie
Opis: płyn przeznaczony do picia.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2

Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
poć 9Forma podstawowa: pocić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
rać 8Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
ryć 9Opis: wykonywać jakąś czynność, jakieś zadanie z ogromnym wysiłkiem.
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
syć 9Forma podstawowa: sycić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
toć 9Forma fleksyjna: qub
tyć 10Opis: zwiększać masę ciała, zarastając tłuszczem.
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
wić 8Opis: rozłóg - boczny pęd rośliny, rosnący po ziemi lub pod ziemią, wytwarzający korzenie, będący organem rozmnażania wegetatywnego.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f verb:inf:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: wicie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
wyć 9Forma podstawowa: wycie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2

Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
żąć 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
żęć 16Forma podstawowa: żąć
żuć 14Forma podstawowa: żucie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2

Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
żyć 13Forma podstawowa: życie
Opis: sfera jakiejś działalności, funkcjonowanie tej sfery lub uczestnictwo w niej.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2

Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl

Wyrazy na literę ć o długości 4

akać 10Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
babć 13Forma podstawowa: babcia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
barć 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
błoć 13Forma podstawowa: błocić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
bóść 19Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
brać 11Opis: grupa ludzi, bractwo, np. brać artystyczna.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f verb:inf:imperf:refl.nonrefl
chęć 16Opis: zamiar.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
choć 12Forma fleksyjna: comp qub
chuć 14Opis: pragnienie fizycznego kontaktu z drugim człowiekiem, pociąg fizyczny.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
ciąć 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
cieć 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
cięć 14Forma podstawowa: cięcie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
cioć 10Forma podstawowa: ciocia
Opis: bliska znajoma rodziców, najczęściej matki, niebędąca krewnym, ale będąca traktowaną na warunkach więzi rodzinnych.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
cipć 11Forma podstawowa: cipcia
Opis: o dziewczynie, kobiecie.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
clić 11Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
cnić 10Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
córć 14Forma podstawowa: córcia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
czuć 12Forma fleksyjna: pred verb:inf:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: czucie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
ćakr 10Forma podstawowa: ćakra
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ćela 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
ćelą 14Forma podstawowa: ćela
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
ćele 10Forma podstawowa: ćela
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
ćelę 14Forma podstawowa: ćela
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
ćeli 10Forma podstawowa: ćela
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:gen:m1 subst:sg:loc:m1
ćelo 10Forma podstawowa: ćela
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
ćkać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
ćkaj 12Forma podstawowa: ćkać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ćkał 12Forma podstawowa: ćkać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
ćkam 11Forma podstawowa: ćkać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
ćkań 16Forma podstawowa: ćkać
ćmia 10Forma podstawowa: ćmi
ćmią 14Forma podstawowa: ćmić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
ćmić 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
ćmie 10Forma podstawowa: ćma
Opis: motyl prowadzący nocny tryb życia.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
ćmię 14Forma podstawowa: ćmić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
ćmij 12Forma podstawowa: ćmić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ćmik 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
ćmił 12Forma podstawowa: ćmić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
ćmim 11Forma podstawowa: ćmi
ćmok 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
ćmom 11Forma podstawowa: ćma
Opis: motyl prowadzący nocny tryb życia.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
ćpać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
ćpaj 12Forma podstawowa: ćpać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
ćpał 12Forma podstawowa: ćpać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
ćpam 11Forma podstawowa: ćpać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
ćpań 16Forma podstawowa: ćpać
ćpną 14Forma podstawowa: ćpnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl
ćpnę 14Forma podstawowa: ćpnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl
ćpun 12Opis: narkoman.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
ćwik 10Opis: człowiek niepłodny, kastrat.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1 subst:sg:nom:m2
ćwir 9Forma fleksyjna: interj
ćwok 10Opis: człowiek niemądry, głupek.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
darć 10Forma podstawowa: darcie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
dbać 12Opis: mieć kogoś ciągle na uwadze, pamiętać, dbać o czyjąś kondycję
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
doić 10Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
dość 14Forma fleksyjna: adv:pos pred qub
dupć 13Forma podstawowa: dupcia
Opis: zdrobniale: dupa - tylna część ciała, u człowieka: z pośladkami, u zwierzęcia: tam, gdzie tylne łapy są przymocowane do tułowia.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
farć 13Forma podstawowa: farcić
gaić 11Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
gapć 12Forma podstawowa: gapcia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
giąć 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
gięć 15Forma podstawowa: giąć
gnać 11Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
gnić 11Opis: pozostawać w jednej sytuacji, bez zmian, które są konieczne lub pożądane.
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
goić 11Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
gość 15Forma podstawowa: gościa
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma podstawowa: gościć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
grać 11Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
gzić 11Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
imać 10Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
jeść 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
karć 10Forma podstawowa: karcić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
kawć 10Forma podstawowa: kawcia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
kiść 14Opis: obfity, ozdobny pęk, sporo wiotkich rzeczy zebranych razem.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
kląć 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
kleć 11Forma podstawowa: klecić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
klęć 15Forma podstawowa: klęcie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
kluć 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
kłoć 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
kłóć 16Forma podstawowa: kłócić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
kłuć 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: kłucie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
knoć 10Forma podstawowa: knocić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
knuć 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
koić 10Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
kopć 11Forma podstawowa: kopcić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
korć 10Forma podstawowa: korcić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
kość 14Opis: rodzaj układu scalonego, który jest wyprodukowany w jednym krysztale krzemu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
kpić 11Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
kręć 14Forma podstawowa: kręcić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
kroć 10Forma podstawowa: krocie
Opis: duża ilość.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
króć 14Forma podstawowa: krócić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
kryć 11Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
kumć 13Forma podstawowa: kumcia
Opis: matka chrzestna, kobieta, która podaje dziecko do chrztu.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
leźć 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
liść 14Forma podstawowa: liście
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
lżyć 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
łapć 12Forma podstawowa: łapcia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
łgać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
łkać 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
łoić 11Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
maić 10Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
mamć 11Forma podstawowa: mamcia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
marć 10Forma podstawowa: marcia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
maść 14Forma podstawowa: maścić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
miąć 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
mieć 10Forma podstawowa: miecia
Opis: nosić cechy
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma podstawowa: miecić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl

Forma podstawowa: mieść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl

Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
mięć 14Forma podstawowa: miąć
mleć 11Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
młóć 16Forma podstawowa: młócić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
mość 14Forma podstawowa: mościć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f subst:sg:nom:m1
mżyć 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
nieć 9Forma podstawowa: niecić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
obić 11Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: obicie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
obuć 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
obyć 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl

Forma podstawowa: obycie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
ocuć 12Forma podstawowa: ocucić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
oćca 10Forma podstawowa: ociec
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
oćce 10Forma podstawowa: ociec
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
oćcu 12Forma podstawowa: ociec
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
oćma 10Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
oćmą 14Forma podstawowa: oćma
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
oćmę 14Forma podstawowa: oćma
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
oćmo 10Forma podstawowa: oćma
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
oćmy 11Forma podstawowa: oćma
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
odąć 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
odęć 14Forma podstawowa: odęcie
Opis: wzdęcie - widoczne powiększenie się objętości brzucha wskutek nagromadzenia się w nim gazów, obserwowane zwłaszcza u bydła.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
ogać 11Forma podstawowa: ogacić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
okoć 10Forma podstawowa: okocić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
okuć 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: okucie
Opis: w felerystyce: metalowa forma falerystyczna, nakładana na wstążkę odznaczenia lub baretkę.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
olać 10Opis: zmarginalizować, nie zwrócić na coś uwagi, nie wziąć do siebie.
Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
omyć 11Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
opić 10Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
orać 9Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
owić 9Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ozuć 11Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ożyć 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
pańć 16Forma podstawowa: pańcia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
parć 10Forma podstawowa: parcie
Opis: nacisk, presja pod jaką ktoś musi działać.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
paść 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f verb:inf:imperf:refl.nonrefl verb:inf:perf:nonrefl
perć 10Opis: stroma górska ścieżka.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
piać 10Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
piąć 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
pięć 14Forma fleksyjna: num:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n2:rec
pipć 11Forma podstawowa: pipcia
pleć 11Forma podstawowa: pleść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f verb:inf:imperf:refl.nonrefl
pluć 13Opis: wydalać z organizmu ślinę lub inną wydzielinę jamy ustnej (np. jad).
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
płać 12Forma podstawowa: płacić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
płeć 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
płoć 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
poić 10Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
pość 14Forma podstawowa: pościć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
prać 10Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
pruć 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
psoć 10Forma podstawowa: psocić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
psuć 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
pupć 13Forma podstawowa: pupcia
Opis: zdrobniale: pupa - pośladki, tylna część ciała pod kręgosłupem.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
puść 16Forma podstawowa: puścić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
raić 9Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
roić 9Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
rość 13Forma podstawowa: rościć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl

Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
róść 17Forma podstawowa: rosnąć
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
rtęć 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
rwać 9Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
rzuć 11Forma podstawowa: rzucić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
rzyć 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
rżeć 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
siać 9Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
sieć 9Opis: ogół placówek obejmujących swym zasięgiem jakiś duży teren, także zespół organizacji, jednostek administracyjnych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
skuć 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
słać 11Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
smęć 14Forma podstawowa: smęcić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
smuć 12Forma podstawowa: smucić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
snąć 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
snuć 11Forma podstawowa: snucie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2

Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
spać 10Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
spić 10Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
spoć 10Forma podstawowa: spocić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
srać 9Opis: umniejszać problem, coś nieprzyjemnego.
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
ssać 9Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
stać 10Forma fleksyjna: pred verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl
szyć 10Forma podstawowa: szycie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2

Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
śnić 13Forma podstawowa: śnicie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2

Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
taić 10Opis: nie wyjawiać czegoś, robić z czegoś tajemnicę.
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf.perf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
tarć 10Forma podstawowa: tarcie
Opis: jeden z oporów ruchu, całość zjawisk fizycznych towarzyszących przemieszczaniu się względem siebie dwóch ciał fizycznych (tarcie zewnętrzne) lub elementów tego samego ciała (tarcie wewnętrzne) i powo
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
teść 14Forma podstawowa: teścia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
tkać 11Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
tleć 11Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
tlić 11Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
trać 10Forma podstawowa: tracić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
trąć 14Forma podstawowa: trącić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
troć 10Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
truć 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
ubić 13Opis: szybko się wzbogacić na jakimś działaniu.
Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ubyć 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
udać 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ufać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
uiść 15Forma podstawowa: uiścić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ująć 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ujęć 17Forma podstawowa: ujęcie
Opis: w filmie: scena, przedstawienie kogoś lub czegoś.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
ujść 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl

Forma podstawowa: ujście
Opis: źródło spokoju, równowagi psychicznej.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
ukuć 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ulać 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
uleć 12Forma podstawowa: ulecieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
umyć 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
upić 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
utyć 13Opis: zwiększyć masę ciała, zarastając tłuszczem.
Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
uwić 11Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
użąć 19Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
użęć 19Forma podstawowa: użąć
użyć 16Forma podstawowa: użycie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2

Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
waść 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
wbić 11Forma podstawowa: wbicie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2

Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wdać 10Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wiać 9Opis: dawać się odczuć jako coś negatywnego, napełniać negatywnym uczuciem, sprawiać negatywne wrażenie.
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
wkuć 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wlać 10Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wleć 10Forma podstawowa: wlecieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
wmyć 11Forma podstawowa: wmycić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl

Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
wnęć 13Forma podstawowa: wnęcić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wpić 10Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wróć 13Forma podstawowa: wrócić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wryć 10Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wzuć 11Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wżąć 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
wżęć 17Forma podstawowa: wżąć
wżyć 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
zaćm 10Forma podstawowa: zaćma
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
zbić 11Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: zbicie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
zbyć 12Forma podstawowa: zbycie
Opis: odpowiedzieć w sposób ignorujący, wymijający, lekceważący, potraktować kogoś na odczepnego.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2

Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
zdać 10Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ziać 9Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
zięć 13Opis: mąż córki.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
ziść 13Forma podstawowa: ziścić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zlać 10Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zleć 10Forma podstawowa: zlecić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: zlecieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
złoć 11Forma podstawowa: złocić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
zmąć 14Forma podstawowa: zmącić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zmyć 11Opis: umyć coś z jakiejś powierzchni do końca.
Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
znać 9Forma fleksyjna: pred verb:inf:imperf:refl.nonrefl
znęć 13Forma podstawowa: znęcić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zruć 11Forma podstawowa: zrucić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zryć 10Opis: poprzez rycie wyżłobić wgłębienia w podłożu.
Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zwać 9Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
zwić 9Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f verb:inf:perf:refl.nonrefl
zzuć 11Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zżąć 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zżęć 17Forma podstawowa: zżąć
zżuć 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zżyć 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
źgać 19Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
żabć 15Forma podstawowa: żabcia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
żarć 13Forma podstawowa: żarcie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
żgać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
żółć 19Forma podstawowa: żółcić
Opis: wydzielina wątroby ssaków, biorąca udział w trawieniu tłuszczy.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
żreć 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl

Wyrazy na literę ć o długości 5

achać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
apiać 11Forma fleksyjna: adv
aśćce 15Forma podstawowa: aśćka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
aśćka 15Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
aśćką 19Forma podstawowa: aśćka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
aśćkę 19Forma podstawowa: aśćka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
aśćki 15Forma podstawowa: aśćka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
aśćko 15Forma podstawowa: aśćka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
badać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
bajać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
bawić 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
bąkać 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
bekać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl
bijać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
boćka 13Forma podstawowa: bociek
Opis: bocian - duży biało-czarny ptak, gniazdujący w Polsce.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Forma podstawowa: bociek
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
boćki 13Forma podstawowa: bociek
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: bociek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2

Forma fleksyjna: subst:pl:acc:p2 subst:pl:acc:p3 subst:pl:nom:p2 subst:pl:nom:p3 subst:pl:voc:p2 subst:pl:voc:p3
boćku 15Forma podstawowa: bociek
Opis: bocian - duży biało-czarny ptak, gniazdujący w Polsce.
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1

Forma podstawowa: bociek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
bogać 14Forma fleksyjna: qub

Forma podstawowa: bogacić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
boleć 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
bożyć 17
brnąć 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
broić 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
brzyć 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
bujać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
bulić 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
bywać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
capić 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
cenić 11Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
cewić 11Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
chlać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
chwać 13Forma podstawowa: chwacić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
chwyć 14Forma podstawowa: chwycić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ciamć 12Forma podstawowa: ciamcia
Opis: człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ciapć 12Forma podstawowa: ciapcia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ciućm 14Forma podstawowa: ciućma
Opis: obraźliwie o kobiecie nierozgarniętej, głupiej.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
cknić 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
cofać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
cokać 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
cucić 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
cućmy 15Forma podstawowa: cucić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
cućże 17Forma podstawowa: cucić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
cykać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
czaić 11Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
czcić 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
cześć 15Forma fleksyjna: interj subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
część 19Opis: to, co wyróżnia się w wyniku podziału większej całości bądź operacji myślowych dokonywanych na większej całości.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
czkać 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
czyść 16Forma podstawowa: czyścić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ćakra 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ćakrą 15Forma podstawowa: ćakra
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ćakrę 15Forma podstawowa: ćakra
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ćakro 11Forma podstawowa: ćakra
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ćakry 12Forma podstawowa: ćakra
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ćatni 11
ćelom 12Forma podstawowa: ćela
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
ćelów 15Forma podstawowa: ćela
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
ćkają 17Forma podstawowa: ćkać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
ćkali 12Forma podstawowa: ćkać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
ćkała 13Forma podstawowa: ćkać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
ćkało 13Forma podstawowa: ćkać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
ćkały 14Forma podstawowa: ćkać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
ćkamy 13Forma podstawowa: ćkać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
ćkana 11Forma podstawowa: ćkać
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
ćkaną 15Forma podstawowa: ćkać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
ćkane 11Forma podstawowa: ćkać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
ćkani 11Forma podstawowa: ćkać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
ćkano 11Forma podstawowa: ćkać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
ćkany 12Forma podstawowa: ćkać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
ćkasz 11Forma podstawowa: ćkać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ćmach 14Forma podstawowa: ćma
Opis: motyl prowadzący nocny tryb życia.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
ćmami 12Forma podstawowa: ćma
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
ćmawa 11Forma podstawowa: ćmawy
Opis: taki, który nie jest wyraźnie widoczny, skryty jest w cieniu, w mroku, zaćmiony.
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ćmawą 15Forma podstawowa: ćmawy
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ćmawe 11Forma podstawowa: ćmawy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:pl:nom.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:pos adj:sg:acc:n1.n2:pos adj:sg:nom.voc:n1.n2:pos
ćmawi 11Forma podstawowa: ćmawy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
ćmawy 12Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ćmiąc 16Forma podstawowa: ćmić
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
ćmich 14Forma podstawowa: ćmi
ćmiej 13Forma podstawowa: ćmi
ćmień 17Forma podstawowa: ćmić
ćmika 12Forma podstawowa: ćmik
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
ćmiki 12Forma podstawowa: ćmik
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
ćmiku 14Forma podstawowa: ćmik
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
ćmili 12Forma podstawowa: ćmić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
ćmiła 13Forma podstawowa: ćmić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
ćmiło 13Forma podstawowa: ćmić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
ćmiły 14Forma podstawowa: ćmić
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
ćmimi 12Forma podstawowa: ćmi
ćmimy 13Forma podstawowa: ćmić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
ćmisz 11Forma podstawowa: ćmić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ćmoka 12Forma podstawowa: ćmokać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: ćmok
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
ćmoki 12Forma podstawowa: ćmok
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
ćmoku 14Forma podstawowa: ćmok
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
ćpacz 12Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
ćpają 17Forma podstawowa: ćpać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
ćpali 12Forma podstawowa: ćpać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
ćpała 13Forma podstawowa: ćpać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl
ćpało 13Forma podstawowa: ćpać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
ćpały 14Forma podstawowa: ćpać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
ćpamy 13Forma podstawowa: ćpać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl
ćpana 11Forma podstawowa: ćpać
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
ćpaną 15Forma podstawowa: ćpać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
ćpane 11Forma podstawowa: ćpać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
ćpani 11Forma podstawowa: ćpać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
ćpano 11Forma podstawowa: ćpać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl
ćpany 12Forma podstawowa: ćpać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
ćpasz 11Forma podstawowa: ćpać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl
ćpnąć 20Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
ćpnął 17Forma podstawowa: ćpnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
ćpnie 11Forma podstawowa: ćpnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl
ćpnij 13Forma podstawowa: ćpnąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
ćpuna 13Forma podstawowa: ćpun
Opis: narkoman.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
ćpuni 13Forma podstawowa: ćpun
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
ćpuny 14Forma podstawowa: ćpun
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
ćwiar 10Forma podstawowa: ćwiara
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ćwicz 11Forma podstawowa: ćwiczenie
Opis: zadanie, krótki test utrwalający wiadomości z jakiejś dziedziny.
Forma fleksyjna: brev:pun

Forma podstawowa: ćwiczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ćwiek 11Opis: gwóźdź z wypukłą główką.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ćwika 11Forma podstawowa: ćwik
Opis: człowiek niepłodny, kastrat.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Forma podstawowa: ćwik
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m1 subst:sg:gen:m2

Forma podstawowa: ćwikać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
ćwiki 11Forma podstawowa: ćwik
Opis: człowiek niepłodny, kastrat.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2

Forma podstawowa: ćwik
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
ćwiku 13Forma podstawowa: ćwik
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m2

Forma podstawowa: ćwik
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
ćwoka 11Forma podstawowa: ćwok
Opis: człowiek niemądry, głupek.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
ćwoki 11Forma podstawowa: ćwok
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
ćwoku 13Forma podstawowa: ćwok
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
dawać 11Opis: udzielać czegoś, np. błogosławieństwa, odpowiedzi, pozwolenia, powodować, że w czyimś życiu zajdzie jakaś zmiana, stanie się on odbiorcą jakichś czynności, procesów.
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
dąsać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
dążyć 20Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
dębić 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
dnieć 11Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
dobić 13Forma podstawowa: dobicie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2

Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dobyć 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: dobycie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
docuć 14Forma podstawowa: docucić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dodać 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dojąć 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
dojęć 17Forma podstawowa: dojąć
dojść 17Forma podstawowa: dojście
Opis: droga.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2

Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl

Forma podstawowa: dojścia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
dokuć 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dolać 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
doleć 12Forma podstawowa: dolecieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
domyć 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
donuć 13Forma podstawowa: donucić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dopić 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
doryć 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dosyć 12Forma fleksyjna: pred qub
dożąć 19Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dożęć 19Forma podstawowa: dożąć
dożuć 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dożyć 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
drgać 13Opis: ulegać wstrząsom
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
drwić 11Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
drzeć 11Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
drżeć 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
dufać 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
dukać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
dulić 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
dumać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
dusić 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
dwoić 11Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
dybać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
dygać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
dymać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
dymić 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
dziać 11Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
dźgać 21Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
fikać 15Opis: upadać w wyniku utraty równowagi.
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
fukać 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
fyrać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
gacić 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
gaćmy 14Forma podstawowa: gacić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
gaćże 16Forma podstawowa: gacić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
gadać 13Opis: wygadywać, mieć na językach
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
ganić 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
gapić 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
garść 16Opis: przenośnie: porcja, określona (nieduża) ilość czegoś zazwyczaj niematerialnego.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
gasić 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
gęgać 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
gibać 14Opis: poruszać się, ruszać swoim ciałem, sprawiać, żeby się gibało.
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
ginąć 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
gnieć 12Forma podstawowa: gnieść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
gnoić 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
golić 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
gonić 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
goreć 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
gryźć 21Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
grzać 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
gubić 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
gwałć 14Forma podstawowa: gwałcić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
hasać 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
hepać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
hukać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
hulać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
hycać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
hyćce 14Forma podstawowa: hyćka
Opis: wielkop. sok z owoców czarnego bzu.
hyćka 14
hyćką 18Forma podstawowa: hyćka
hyćkę 18Forma podstawowa: hyćka
hyćki 14Forma podstawowa: hyćka
hyćko 14Forma podstawowa: hyćka
igrać 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
ilość 15Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
iskać 11Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
iścić 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
iśćmy 16Forma podstawowa: iścić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
iśćże 18Forma podstawowa: iścić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
jadać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
jarać 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
jawić 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf.perf:refl verb:inf:imperf:refl
jąkać 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
jebać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
jeżyć 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
jumać 15
kajać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
kalać 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
kapać 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
kapeć 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
kapuć 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
karać 11Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
kasać 11
kazać 11Forma fleksyjna: verb:inf:imperf.perf:nonrefl
kazić 11Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
kąpać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
kąsać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
kibić 13Opis: książk.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
kicać 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
kićka 12Forma podstawowa: kićkać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl verb:fin:sg:ter:imperf:refl
kidać 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
kimać 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
kisić 11Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
kiwać 11Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
kleić 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
kłaść 17Opis: wkładać coś na siebie.
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
kmieć 12Opis: wolny chłop, posiadający własne gospodarstwo, często zamożny.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
knieć 11Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
kocić 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
koćmy 13Forma podstawowa: kocić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl
koćże 15Forma podstawowa: kocić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl
konać 11Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
kopać 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
kopeć 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
kopić 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
kosić 11Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
kraść 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
kroić 11Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
kucać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
kuchć 16Forma podstawowa: kuchcić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
kukać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
kulać 14
kuleć 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
kulić 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
kumać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
kupić 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
kusić 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
kwieć 11Forma podstawowa: kwiecić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
latać 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
lećmy 13Forma podstawowa: lecieć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
lećże 15Forma podstawowa: lecieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
legać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
lenić 11Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
lepić 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
leżeć 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
lękać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
lgnąć 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
ligać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
lizać 11Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
lsnąć 15
lśnić 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
lubić 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
lukać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
lulać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
lunąć 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
łajać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
łakoć 13Opis: smakołyk, przysmak, niekoniecznie słodki.
łamać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
łapać 13Opis: zatrzymywać, przytrzymywać ręką lub przyrządem, ograniczać możliwość swobodnego poruszania się.
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
łapeć 13Opis: poranny pantofel, najczęściej znoszony.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
łasić 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
łatać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
łazić 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
łowić 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
łożyć 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
łupać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
łupić 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
łykać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
łypać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
macać 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
maćka 12Forma podstawowa: maciek
Opis: człowiek płci męskiej o imieniu Maciek, które jest formą zdrobniałą imienia Maciej.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Forma podstawowa: maciek
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m1 subst:sg:gen:m2

Forma podstawowa: maćko
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
maćki 12Forma podstawowa: maciek
Opis: człowiek płci męskiej o imieniu Maciek, które jest formą zdrobniałą imienia Maciej.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: maćko
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: maciek
Opis: człowiek płci męskiej o imieniu Maciek, które jest formą zdrobniałą imienia Maciej.
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
maćku 14Forma podstawowa: maciek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m1 subst:sg:voc:m2

Forma podstawowa: maciek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1

Forma podstawowa: maćko
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
maleć 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
mamić 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
manić 11Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
mazać 11Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
mącić 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
mąćmy 17Forma podstawowa: mącić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
mąćże 19Forma podstawowa: mącić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
mdleć 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
mdlić 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
mglić 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
mieść 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: mieścić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
migać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
mijać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
milić 12
minąć 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
mknąć 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
motać 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
mówić 15Opis: władać jakimś językiem w mowie i piśmie
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
mrzeć 11Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
mszyć 12
mścić 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
mućce 14Forma podstawowa: mućka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f

Forma podstawowa: mućka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
mućka 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
mućką 18Forma podstawowa: mućka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f

Forma podstawowa: mućka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
mućkę 18Forma podstawowa: mućka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f

Forma podstawowa: mućka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
mućki 14Forma podstawowa: mućka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f

Forma podstawowa: mućka
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1
mućko 14Forma podstawowa: mućka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: mućka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
mulić 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
mylić 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
nabić 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
nabyć 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: nabycie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
naćka 11Forma podstawowa: naćkać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
naćpa 11Forma podstawowa: naćpać
Opis: wprowadzić do organizmu narkotyk lub rzecz zawierającą narkotyk.
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
nadać 11Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
nadąć 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
nadęć 15Forma podstawowa: nadęcie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
nająć 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
najęć 16Forma podstawowa: nająć
najść 16Forma podstawowa: najście
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2

Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
nalać 11Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
naleć 11Forma podstawowa: nalecieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
namąć 15Forma podstawowa: namącić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
namyć 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
napić 11Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
napoć 11Forma podstawowa: napocić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
nasyć 11Forma podstawowa: nasycić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
nawić 10
nażąć 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
nażęć 18Forma podstawowa: nażąć
nażyć 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
nęcić 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
nęćmy 16Forma podstawowa: nęcić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
nęćże 18Forma podstawowa: nęcić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
nękać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
nićmi 11Forma podstawowa: nić
Opis: przenośnie: jakieś połączenie pomiędzy dwiema rzeczami lub dwoma osobami, często relacja związana z komunikacją.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
nieść 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
nizać 10Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
nosić 10Opis: eksploatować odzież
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
nucić 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
nućmy 14Forma podstawowa: nucić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
nućże 16Forma podstawowa: nucić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
nużyć 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
nynać 11
objąć 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
objęć 18Forma podstawowa: objęcie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2

Forma podstawowa: objęcia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
obkuć 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
oblać 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
obleć 13Forma podstawowa: oblecieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obłoć 14Forma podstawowa: obłocić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obmyć 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
obrać 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
obróć 16Forma podstawowa: obrócić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obryć 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
obwić 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
obżąć 20Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
obżęć 20Forma podstawowa: obżąć
ociąć 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ocięć 15Forma podstawowa: ocięcie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
oclić 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
oćcem 12Forma podstawowa: ociec
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
oćcom 12Forma podstawowa: ociec
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
oćców 15Forma podstawowa: ociec
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
oćcze 11Forma podstawowa: ociec
oćmie 11Forma podstawowa: oćma
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
oćmom 12Forma podstawowa: oćma
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
odarć 11Forma podstawowa: odrzeć
odbić 13Forma podstawowa: odbicie
Opis: coś skopiowanego, odbitego z oryginału.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2

Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
odbyć 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
oddać 12Opis: przekazać coś gdzieś po to, aby zostały wykonane pewne czynności
Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
odjąć 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
odjęć 17Forma podstawowa: odjęcie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
odkuć 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
odlać 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
odleć 12Forma podstawowa: odlecieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
odmyć 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
odpić 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
odsyć 12Forma podstawowa: odsycić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odżąć 19Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
odżęć 19Forma podstawowa: odżąć
odżyć 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
ognać 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ognić 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl verb:inf:perf:nonrefl
ograć 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
okiść 15Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
okopć 12Forma podstawowa: okopcić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
okpić 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
okręć 15Forma podstawowa: okręcić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
okryć 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: okrycie
Opis: najbardziej zewnętrzna część garderoby.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
oleić 11Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
ołgać 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
omaść 15Forma podstawowa: omaścić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
omieć 11Forma podstawowa: omieść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
omłóć 17Forma podstawowa: omłócić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
oparć 11Forma podstawowa: oparcie
Opis: coś lub ktoś, w czym/kim można pokładać nadzieję, można szukać w tym/nim pomocy, pocieszenia, jest to coś godnego zaufania, ktoś godny zaufania.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
opaść 15Opis: odczuć mniejsze natężenie jakiegoś stanu psychofizycznego.
Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
opiąć 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
opięć 15Forma podstawowa: opiąć
opleć 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: opleść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
opluć 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
opłać 13Forma podstawowa: opłacić
Opis: ponieść konsekwencje czegoś.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
opoić 11Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
oprać 11Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
opuść 17Forma podstawowa: opuścić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ortęć 15Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
osiać 10Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
osnuć 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
osrać 10Opis: nie zwrócić na coś uwagi, nie wziąć do siebie.
Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ostać 11Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
oszyć 11Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ośćmi 15Forma podstawowa: ość
Opis: ostry, sztywny wyrostek u plewki ziaren kłosa.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
otarć 11Forma podstawowa: otarcie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
otruć 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: otrucie
Opis: podanie komuś lub czemuś substancji trującej.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
owiać 10Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ozłoć 12Forma podstawowa: ozłocić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ozwać 10Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
ożarć 14Forma podstawowa: ożreć
ożółć 20Forma podstawowa: ożółcić
ożreć 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
pacać 12
paćce 12Forma podstawowa: paćka
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
paćka 12Forma podstawowa: paćkać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
paćką 16Forma podstawowa: paćka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
paćkę 16Forma podstawowa: paćka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
paćki 12Forma podstawowa: paćka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
paćko 12Forma podstawowa: paćka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
padać 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
palić 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
pałać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
papeć 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
papuć 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
parać 11Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
pasać 11Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
pchać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
pękać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
pętać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
pichć 14Forma podstawowa: pichcić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
pieść 15Forma podstawowa: pieścić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
pięść 19Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
pijać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
pikać 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
pilić 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
pisać 11Opis: ręcznie lub maszynowo stawiać znaki pisma na jakiejś powierzchni lub na wyświetlaczu
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
pleść 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
plwać 12Opis: pluć - wydalać z organizmu ślinę lub inną wydzielinę jamy ustnej (np. jad).
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
pobać 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
pobić 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
pobyć 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
pocić 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
poćmi 12Forma podstawowa: poćmić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
poćmy 13Forma podstawowa: pocić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
poćże 15Forma podstawowa: pocić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
podać 12Opis: przekazać bezpośrednio, z ręki do ręki
Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
podąć 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
podęć 16Forma podstawowa: podąć
pojąć 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
pojęć 17Forma podstawowa: pojęcie
Opis: wyobrażenie, wiedza o czymś, ogólny zestaw informacji, który pozwala sobie coś uświadomić.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
pokuć 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
polać 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
poleć 12Forma podstawowa: polecić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: polecieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
połać 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
połeć 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
pomąć 16Forma podstawowa: pomącić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
pomyć 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ponęć 15Forma podstawowa: ponęcić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ponoć 11Forma fleksyjna: adv:pos qub
ponuć 13Forma podstawowa: ponucić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
popić 12Forma podstawowa: popicie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2

Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
porać 11Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
poryć 12Opis: zryć, zorać coś w wielu miejscach.
Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
powić 11Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: powicie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
powyć 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
pożąć 19Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
pożęć 19Forma podstawowa: pożąć
pożuć 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
pożyć 16Forma podstawowa: pożycie
Opis: u ludzi - wspólne życie, w jednym gospodarstwie domowym.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2

Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
pójść 21Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl

Forma podstawowa: pójście
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
przeć 11Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
psieć 11Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
pukać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
putać 14
pykać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
pylić 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
pypeć 13Opis: choroba zwierzęca.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
pytać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
ranić 10Forma fleksyjna: verb:inf:imperf.perf:refl.nonrefl verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:perf:nonrefl
rapeć 11Opis: rzemień, taśma do podtrzymywania szabli przy pasie.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
razić 10Forma fleksyjna: verb:inf:imperf.perf:refl.nonrefl verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:perf:nonrefl
rąbać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
robić 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
ronić 10Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
rosić 10Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
rugać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
runąć 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
rypać 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
rześć 14
rznąć 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl verb:inf:perf:nonrefl
rżnąć 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
sapać 11Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
sępić 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
siąść 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
sikać 11Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
silić 11Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
siwić 10Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
skarć 11Forma podstawowa: skarcić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
skląć 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
skleć 12Forma podstawowa: sklecić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
sklęć 16Forma podstawowa: skląć
skłóć 17Forma podstawowa: skłócić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
skłuć 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
sknoć 11Forma podstawowa: sknocić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
skopć 12Forma podstawowa: skopcić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
skorć 11Forma podstawowa: skorcić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
skręć 15Forma podstawowa: skręcić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
skróć 15Forma podstawowa: skrócić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
skryć 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
solić 11Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
spaść 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
spiąć 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
spięć 15Forma podstawowa: spięcie
Opis: zwarcie - w elektrotechnice i elektronice oznacza nagłe zmniejszenie rezystancji obwodu elektrycznego do bardzo małej wartości, powstające najczęściej wskutek połączenia się przewodów obwodu lub uszk
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
spleć 12Forma podstawowa: spleść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
spłać 13Forma podstawowa: spłacić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
spłyć 14Forma podstawowa: spłycić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
spoić 11Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
sprać 11Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
spruć 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
spsoć 11Forma podstawowa: spsocić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
spuść 17Forma podstawowa: spuścić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
starć 11Forma podstawowa: starcie
Opis: walka, spotkanie przeciwników.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
stleć 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
stlić 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
strać 11Forma podstawowa: stracić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
strąć 15Forma podstawowa: strącić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
struć 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
sunąć 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
suwać 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
sycić 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
syćmy 13Forma podstawowa: sycić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
syćże 15Forma podstawowa: sycić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
syfić 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
sykać 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
sypać 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
sześć 14Forma fleksyjna: num:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n2:rec
szmać 11Forma podstawowa: szmacić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl
szpeć 11Forma podstawowa: szpecić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ściąć 19Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ścięć 19Forma podstawowa: ścięcie
Opis: kształt, który przedstawia w określonym kroju pisma dany grafem lub symbol.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
śmiać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
śmieć 15Forma podstawowa: śmiecić
Opis: osoba oceniana jako niezdatna do niczego, człowiek bezużyteczny.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3 verb:inf:imperf:nonrefl
śnieć 14Opis: grzyb wywołujący chorobę roślin.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
śnięć 18Forma podstawowa: śnięcie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
świeć 14Forma podstawowa: świecić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: świecie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
święć 18Forma podstawowa: święcić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
tajać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
tąpać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
terać 11Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
tępić 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
tężeć 19Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
tężyć 20Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
tknąć 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
tkwić 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
tłuść 19Forma podstawowa: tłuścić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
toćby 14
tonąć 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
topić 12Opis: grzejąc, powodować zmianę stanu skupienia czegoś ze stałego na ciekły.
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
treść 15Opis: w biologii, medycynie - substancja gromadząca się w narządach.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
troić 11Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
trwać 11Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
trzeć 11Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
tulić 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
tułać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
tupać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
tykać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
tyrać 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
ubłoć 16Forma podstawowa: ubłocić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ubóść 22Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ubrać 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
uciąć 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ucięć 17Forma podstawowa: uciąć
uczuć 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: uczucia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3

Forma podstawowa: uczucie
Opis: stan psychiczny, który zawiera w sobie stosunek do świata zewnętrznego, zdarzeń, ludzi itp.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
uczyć 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
udarć 13Forma podstawowa: udrzeć
udoić 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ugiąć 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ugięć 18Forma podstawowa: ugięcie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
ugość 18Forma podstawowa: ugościć
Opis: podjąć jako gościa
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ugrać 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ujaić 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ujeść 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ukłuć 17Forma podstawowa: ukłucie
Opis: nieprzyjemne odczucie krótkiego, nagłego bólu.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2

Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
uknuć 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ukoić 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ukręć 17Forma podstawowa: ukręcić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ukróć 17Forma podstawowa: ukrócić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ukryć 14Forma podstawowa: ukrycie
Opis: miejsce, w którym ktoś się skrył lub w którym można się ukryć.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2

Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
uleźć 21Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
ulżyć 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
umaić 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
umarć 13Forma podstawowa: umarcie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
umaść 17Forma podstawowa: umaścić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
umieć 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl

Forma podstawowa: umieść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
umłóć 19Forma podstawowa: umłócić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
umość 17Forma podstawowa: umościć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uparć 13Forma podstawowa: uparcie
Opis: wytrwale, ciągle, nieprzerwanie, z uporem, konsekwentnie.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
upaść 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
upiąć 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
upięć 17Forma podstawowa: upiąć
upleć 14Forma podstawowa: upleść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
upoić 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
uprać 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
upuść 19Forma podstawowa: upuścić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uroić 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
uróść 20Forma podstawowa: urosnąć
Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
urwać 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
usiać 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
usłać 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
usnąć 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
usnuć 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
usrać 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
ustać 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
uszyć 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
uśpić 17Opis: uśpić, wprowadzić w stan snu
Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
utaić 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
utarć 13Forma podstawowa: utrzeć
utkać 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
utrać 13Forma podstawowa: utracić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
utrąć 17Forma podstawowa: utrącić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uwroć 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
uznać 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
użarć 16Forma podstawowa: użreć
użreć 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wabić 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
wahać 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
walać 11Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
walić 11Opis: gardzić czymś, lekceważyć, rezygnować z czegoś w wyniku braku chęci lub wcześniejszych doświadczeń.
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
ważyć 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf.perf:refl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
wciąć 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wcięć 15Forma podstawowa: wcięcie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
wczuć 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
wdarć 11Forma podstawowa: wedrzeć
wejść 16Forma podstawowa: wejście
Opis: urządzenie, od którego przekazywany jest sygnał lub informacje.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2

Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
wgiąć 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wgięć 16Forma podstawowa: wgięcie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
wgrać 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
widać 11Opis: być do odgadnięcia, do odczytania.
Forma fleksyjna: pred
wierć 10Forma podstawowa: wiercić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
wieść 14Forma podstawowa: wieścić
Opis: ciągnąć się w jakąś stronę, biec w danym kierunku, stanowić dojście, przejście do czegoś
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f verb:inf:imperf:refl.nonrefl
wieźć 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
winić 10Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
witać 11Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
wkłuć 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wkręć 15Forma podstawowa: wkręcić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wleźć 19Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
włość 16Opis: rozległa własność ziemska.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
wmieć 11Forma podstawowa: wmieść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wmłóć 17Forma podstawowa: wmłócić
woleć 11Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
wołać 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
worać 10Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wozić 10Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
wparć 11Forma podstawowa: weprzeć
wpaść 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl
wpiąć 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wpięć 15Forma podstawowa: wpiąć
wpleć 12Forma podstawowa: wpleść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wpłać 13Forma podstawowa: wpłacić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wpoić 11Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wpuść 17Forma podstawowa: wpuścić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wróść 18Forma podstawowa: wrosnąć
Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
wrzeć 10Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
wrzuć 12Forma podstawowa: wrzucić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wsiać 10Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wsnuć 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wstać 11Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
wszyć 11Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wtarć 11Forma podstawowa: wetrzeć
wtrąć 15Forma podstawowa: wtrącić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wwiać 10Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wybić 13Forma podstawowa: wybicie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2

Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wybyć 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
wydać 12Opis: o roślinie, glebie (ziemi, także przen. jako kraju, narodzie): przynieść owoce, plony
Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wydąć 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wydęć 16Forma podstawowa: wydęcie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
wyjąć 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wyjęć 17Forma podstawowa: wyjęcie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
wyjść 17Forma podstawowa: wyjście
Opis: szumne spotkanie towarzyskie.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2

Opis: okazać się kimś, wydać się kimś o określonych cechach, postąpić w określony sposób w jakiejś sytuacji.
Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
wykoć 12Forma podstawowa: wykocić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wykuć 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wylać 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wyleć 12Forma podstawowa: wylecieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
wymyć 13Forma podstawowa: wymycie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2

Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wynuć 13Forma podstawowa: wynucić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wypić 12Forma podstawowa: wypicie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2

Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wypoć 12Forma podstawowa: wypocić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wyryć 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wysyć 12Forma podstawowa: wysycić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wyzuć 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wyżąć 19Opis: zamordować wielu ludzi z zimną krwią, bez opamiętania, zrobić rzeź.
Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wyżęć 19Forma podstawowa: wyżąć
wyżuć 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wyżyć 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl
wzbić 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wzdąć 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wzdęć 15Forma podstawowa: wzdęcie
Opis: powiększenie się obwodu brzucha związane z obecnością nadmiernej ilości gazów w jelitach.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
wziąć 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wzięć 14Forma podstawowa: wzięcie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
wzleć 11Forma podstawowa: wzlecieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
wżarć 14Forma podstawowa: weżreć
zabić 12Forma podstawowa: zabicie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2

Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zaćma 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
zaćmą 15Forma podstawowa: zaćma
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
zaćmę 15Forma podstawowa: zaćma
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
zaćmi 11Forma podstawowa: zaćmić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
zaćmo 11Forma podstawowa: zaćma
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
zaćmy 12Forma podstawowa: zaćma
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
zaćpa 11Forma podstawowa: zaćpać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl
zadać 11Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zadąć 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zadęć 15Forma podstawowa: zadęcie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
zagać 12Forma podstawowa: zagacić
zająć 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zajęć 16Forma podstawowa: zajęcia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p2 subst:pl:gen:p3

Forma podstawowa: zajęcie
Opis: świadoma czynność polegająca na wkładanym wysiłku w celu osiągnięcia założonego celu.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
zajść 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl

Forma podstawowa: zajście
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
zakuć 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zalać 11Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zaleć 11Forma podstawowa: zalecić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: zalecieć
Opis: dać się odczuć jako coś negatywnego, sprawić negatywne wrażenie.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
zamąć 15Forma podstawowa: zamącić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zanęć 14Forma podstawowa: zanęcić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zanuć 12Forma podstawowa: zanucić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zapić 11Opis: wypić większą ilość alkoholu, być pijanym (w większym lub mniejszym stopniu).
Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zapoć 11Forma podstawowa: zapocić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zaryć 11Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zasyć 11Forma podstawowa: zasycić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zawyć 11Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
zażyć 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zbóść 20Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zdarć 11Forma podstawowa: zedrzeć
zdjąć 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zdjęć 17Forma podstawowa: zdjęcia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3

Forma podstawowa: zdjęcie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
zdoić 11Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zejść 16Forma podstawowa: zejście
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2

Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
zezuć 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zgęść 20Forma podstawowa: zgęścić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zgiąć 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zgięć 16Forma podstawowa: zgięcie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
zgnać 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zgnić 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
zgoić 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zgrać 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zipać 11Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
zjeść 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zleźć 19Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
złoić 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
złość 16Forma podstawowa: złościć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
zmarć 11Forma podstawowa: zemrzeć
zmiąć 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zmieć 11Forma podstawowa: zmieść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zmięć 15Forma podstawowa: zmiąć
zmłóć 17Forma podstawowa: zmłócić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
znoić 10Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
zorać 10Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
zróść 18Forma podstawowa: zrosnąć
Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
zrzuć 12Forma podstawowa: zrzucić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zszyć 11Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zużyć 17Forma podstawowa: zużycie
Opis: tyle, ile się zużyło.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2

Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zwarć 10Forma podstawowa: zwarcie
Opis: wzajemne położenie narządów mowy lub elementów szczęki.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
zwiać 10Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zwoić 10Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
zwróć 14Forma podstawowa: zwrócić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zygać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
zżarć 14Forma podstawowa: zeżreć
źgnąć 24Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
żalić 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
żądać 19Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
żenić 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
żerać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
żgnąć 20Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
żywić 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl

Wyrazy na literę ć o długości 6

achnąć 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
aćarja 13Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
aćarją 17Forma podstawowa: aćarja
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
aćarje 13Forma podstawowa: aćarja
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
aćarję 17Forma podstawowa: aćarja
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
aćarji 13Forma podstawowa: aćarja
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:gen:m1 subst:sg:loc:m1
aćarjo 13Forma podstawowa: aćarja
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
aśćkom 17Forma podstawowa: aśćka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
babieć 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
babrać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
bachać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
baczyć 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
barwić 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
bąknąć 22Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
beczeć 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
beknąć 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
bełtać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
berbeć 15Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
bębnić 19Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
bęcnąć 22Opis: upaść w wyniku utraty równowagi.
Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
biadać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
biegać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
bieleć 14Opis: stawać się bielszym (bardziej, intensywniej, wyraźniej białym) w wyniku utraty (płowienia) wyjściowego koloru.
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
bielić 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
biesić 13Opis: bruździć komuś, mieszać szyki.
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
bieżeć 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
bimbać 16Opis: lekceważyć kogoś lub coś, śmiać się z tego.
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
błagać 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
błąkać 20Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
błocić 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
błoćmy 17Forma podstawowa: błocić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
błoćże 19Forma podstawowa: błocić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
boczyć 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
boćkom 15Forma podstawowa: bociek
Opis: bocian - duży biało-czarny ptak, gniazdujący w Polsce.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: bociek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2

Forma podstawowa: boćki
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:p2 subst:pl:dat:p3
boćków 18Forma podstawowa: bociek
Opis: bocian - duży biało-czarny ptak, gniazdujący w Polsce.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1

Forma podstawowa: bociek
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
boćwin 13Forma podstawowa: boćwina
Opis: burak liściowy, kapusta rzymska, mangold - warzywo, jeden z kultywarów buraka zwyczajnego, roślina uprawiana zwłaszcza w krajach śródziemnomorskich dla liści jako jednoroczna.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
bodnąć 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
boleść 18Opis: odczucie psychiczne, wielki smutek, rozpacz.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
braćmi 14Forma podstawowa: brat
Opis: przyjaciel, osoba, z którą pozostaje się w bliskich stosunkach ze względu na wspólne doświadczenia, poglądy itp.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
bratać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
brnięć 17Forma podstawowa: brnąć
bronić 13Opis: wstawiać się za kimś, mediować w czyjejś sprawie
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
brukać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
brykać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
brześć 17Forma podstawowa: brzeście
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2

Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
buchać 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
buczeć 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
budzić 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
bujnąć 21Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
burość 19Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
burzeć 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
burzyć 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
byczyć 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
bydlęć 20Forma podstawowa: bydlęcić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
bzykać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
bździć 22Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
cackać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
całość 18Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
capieć 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
capnąć 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ceckać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
cedzić 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
chapać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
chcieć 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
choćby 17Forma fleksyjna: comp qub
chować 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
chruść 20Forma podstawowa: chruścić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
chwiać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
chybić 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
chylić 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
ciaćka 13Forma podstawowa: ciaćkać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl
ciapać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
ciągać 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
ciążyć 21Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
ciećka 13Forma podstawowa: ciećkać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
ciekać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
cielić 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
cienić 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
ciepać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
ciężeć 20
ciężyć 21Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
ciosać 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
ciskać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
cisnąć 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
ciszyć 13
ciuchć 17Forma podstawowa: ciuchcia
Opis: w języku dzieci: pieszczotliwie o pociągu, lokomotywie.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ciućma 15Opis: obraźliwie o kobiecie nierozgarniętej, głupiej.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ciućmą 19Forma podstawowa: ciućma
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ciućmę 19Forma podstawowa: ciućma
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ciućmo 15Forma podstawowa: ciućma
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ciućmy 16Forma podstawowa: ciućma
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ciukać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
ciułać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
ciupać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
cmokać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
cochać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
cofnąć 20Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
córuńć 24Forma podstawowa: córuńcia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
cućcie 15Forma podstawowa: cucić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
cućmyż 20Forma podstawowa: cucić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
cupnąć 19Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
cwelić 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
cyckać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
cyknąć 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
czekać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
czepić 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl
czesać 12Opis: oczyszczać włókno z resztek paździerzy, oddzielać lepsze od gorszego.
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
czknąć 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
czniać 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
czubić 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
czulić 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
czuwać 14Opis: nie spać wtedy, kiedy się to normalnie robi, głównie w nocy.
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
czyhać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
czynić 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
czytać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
ćakrom 13Forma podstawowa: ćakra
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
ćakrze 12Forma podstawowa: ćakra
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
ćapati 13
ćelach 15Forma podstawowa: ćela
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
ćelami 13Forma podstawowa: ćela
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
ćkacie 13Forma podstawowa: ćkać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
ćkając 19Forma podstawowa: ćkać
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
ćkajmy 16Forma podstawowa: ćkać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
ćkajże 18Forma podstawowa: ćkać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ćkałam 15Forma podstawowa: ćkać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
ćkałaś 18Forma podstawowa: ćkać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
ćkałby 17Forma podstawowa: ćkać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
ćkałem 15Forma podstawowa: ćkać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
ćkałeś 18Forma podstawowa: ćkać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
ćkanej 14Forma podstawowa: ćkać
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff
ćkania 12Forma podstawowa: ćkać
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
ćkanie 12Forma podstawowa: ćkać
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
ćkaniu 14Forma podstawowa: ćkać
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
ćkanym 14Forma podstawowa: ćkać
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
ćmawej 14Forma podstawowa: ćmawy
Opis: taki, który nie jest wyraźnie widoczny, skryty jest w cieniu, w mroku, zaćmiony.
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:f:pos adj:sg:gen:f:pos adj:sg:loc:f:pos
ćmawym 14Forma podstawowa: ćmawy
Forma fleksyjna: adj:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:sg:inst:m1.m2.m3.n1.n2:pos adj:sg:loc:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ćmiąca 17Forma podstawowa: ćmić
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
ćmiącą 21Forma podstawowa: ćmić
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
ćmiące 17Forma podstawowa: ćmić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
ćmiący 18Forma podstawowa: ćmić
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
ćmicie 13Forma podstawowa: ćmić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
ćmiego 14Forma podstawowa: ćmi
ćmiemu 15Forma podstawowa: ćmi
ćmieni 12Forma podstawowa: ćmić
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
ćmijmy 16Forma podstawowa: ćmić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
ćmijże 18Forma podstawowa: ćmić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ćmikom 14Forma podstawowa: ćmik
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
ćmików 17Forma podstawowa: ćmik
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
ćmiłam 15Forma podstawowa: ćmić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:refl.nonrefl
ćmiłaś 18Forma podstawowa: ćmić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:refl.nonrefl
ćmiłby 17Forma podstawowa: ćmić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
ćmiłem 15Forma podstawowa: ćmić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
ćmiłeś 18Forma podstawowa: ćmić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
ćmiona 12Forma podstawowa: ćmić
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
ćmioną 16Forma podstawowa: ćmić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
ćmione 12Forma podstawowa: ćmić
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
ćmiono 12Forma podstawowa: ćmić
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:refl.nonrefl
ćmiony 13Forma podstawowa: ćmić
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
ćmokom 14Forma podstawowa: ćmok
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
ćmoków 17Forma podstawowa: ćmok
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
ćpacie 13Forma podstawowa: ćpać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:sec:imperf:nonrefl
ćpacza 13Forma podstawowa: ćpacz
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
ćpacze 13Forma podstawowa: ćpacz
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
ćpaczu 15Forma podstawowa: ćpacz
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
ćpaczy 14Forma podstawowa: ćpacz
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
ćpając 19Forma podstawowa: ćpać
Forma fleksyjna: pcon:imperf:nonrefl
ćpajmy 16Forma podstawowa: ćpać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
ćpajże 18Forma podstawowa: ćpać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
ćpałam 15Forma podstawowa: ćpać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:imperf:nonrefl
ćpałaś 18Forma podstawowa: ćpać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:imperf:nonrefl
ćpałby 17Forma podstawowa: ćpać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
ćpałem 15Forma podstawowa: ćpać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:nonrefl
ćpałeś 18Forma podstawowa: ćpać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:nonrefl
ćpanej 14Forma podstawowa: ćpać
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff
ćpania 12Forma podstawowa: ćpać
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:nonrefl
ćpanie 12Forma podstawowa: ćpać
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:nonrefl
ćpaniu 14Forma podstawowa: ćpać
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:nonrefl
ćpanym 14Forma podstawowa: ćpać
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
ćpnęli 17Forma podstawowa: ćpnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:nonrefl
ćpnęła 18Forma podstawowa: ćpnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:nonrefl
ćpnęło 18Forma podstawowa: ćpnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:nonrefl
ćpnęły 19Forma podstawowa: ćpnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:nonrefl
ćpnięć 21Forma podstawowa: ćpnąć
ćpunce 15Forma podstawowa: ćpunka
Opis: narkomanka.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
ćpunek 15Forma podstawowa: ćpunka
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ćpunem 15Forma podstawowa: ćpun
Opis: narkoman.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
ćpunie 14Forma podstawowa: ćpun
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
ćpunka 15Opis: narkomanka.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ćpunką 19Forma podstawowa: ćpunka
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ćpunkę 19Forma podstawowa: ćpunka
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ćpunki 15Forma podstawowa: ćpunka
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ćpunko 15Forma podstawowa: ćpunka
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ćpunom 15Forma podstawowa: ćpun
Opis: narkoman.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
ćpunów 18Forma podstawowa: ćpun
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
ćwiara 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
ćwiarą 15Forma podstawowa: ćwiara
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
ćwiarę 15Forma podstawowa: ćwiara
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
ćwiaro 11Forma podstawowa: ćwiara
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
ćwiary 12Forma podstawowa: ćwiara
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ćwiczą 16Forma podstawowa: ćwiczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:refl.nonrefl
ćwiczę 16Forma podstawowa: ćwiczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
ćwiczy 13Forma podstawowa: ćwiczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:refl.nonrefl
ćwieka 12Forma podstawowa: ćwiek
Opis: gwóźdź z wypukłą główką.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1

Forma podstawowa: ćwiek
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
ćwieki 12Forma podstawowa: ćwiek
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2

Forma podstawowa: ćwiek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ćwieku 14Forma podstawowa: ćwiek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3

Forma podstawowa: ćwiek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m1 subst:sg:voc:m1
ćwierć 16Forma fleksyjna: num:comp num:pl:nom.gen.dat.inst.acc.loc.voc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2:rec subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
ćwierk 12Opis: wysoki dźwięk wydawany przez ptaka.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ćwikać 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
ćwikaj 14Forma podstawowa: ćwikać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
ćwikał 14Forma podstawowa: ćwikać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
ćwikam 13Forma podstawowa: ćwikać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
ćwikań 18Forma podstawowa: ćwikać
ćwikle 13Forma podstawowa: ćwikła
Opis: sałatka warzywna z ugotowanych utartych buraków ćwikłowych, przyprawiona chrzanem.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1

Forma podstawowa: ćwikła
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
ćwikła 14Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f

Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
ćwikłą 18Forma podstawowa: ćwikła
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f

Forma podstawowa: ćwikła
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
ćwikłę 18Forma podstawowa: ćwikła
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f

Forma podstawowa: ćwikła
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1
ćwikło 14Forma podstawowa: ćwikła
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f

Forma podstawowa: ćwikła
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:m1
ćwikły 15Forma podstawowa: ćwikła
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2 subst:sg:gen:m1

Forma podstawowa: ćwikła
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
ćwikną 16Forma podstawowa: ćwiknąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl
ćwiknę 16Forma podstawowa: ćwiknąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl
ćwikom 13Forma podstawowa: ćwik
Opis: człowiek niepłodny, kastrat.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:pl:dat:m2

Forma podstawowa: ćwik
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
ćwików 16Forma podstawowa: ćwik
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1

Forma podstawowa: ćwik
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:gen:m2
ćwokom 13Forma podstawowa: ćwok
Opis: człowiek niemądry, głupek.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
ćwoków 16Forma podstawowa: ćwok
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
darzyć 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
daszyć 13
depnąć 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
deptać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
derkać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
dębieć 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
dławić 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
dłubać 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
dłużyć 21Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
dobóść 22Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dobrać 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dobroć 14Opis: cecha osób kierujących się życzliwością, pomocnością, otwartością.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
dociąć 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
docięć 17Forma podstawowa: dociąć
dodarć 13Forma podstawowa: dodrzeć
dogęść 22Forma podstawowa: dogęścić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dogiąć 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dogięć 18Forma podstawowa: dogiąć
dognać 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dognić 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
dograć 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dojeść 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dokręć 17Forma podstawowa: dokręcić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
doleźć 21Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
domieć 13Forma podstawowa: domieść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
domłóć 19Forma podstawowa: domłócić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
doorać 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
doparć 13Forma podstawowa: doprzeć
dopaść 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dopiąć 17Opis: osiągnąć coś, o co się starało.
Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dopięć 17Forma podstawowa: dopięcie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
dopleć 14Forma podstawowa: dopleść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dopłać 15Forma podstawowa: dopłacić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
doprać 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dopuść 19Forma podstawowa: dopuścić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
doróść 20Forma podstawowa: dorosnąć
Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
dorwać 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dorzuć 14Forma podstawowa: dorzucić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dosiać 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dosłać 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
dospać 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
dosrać 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
dostać 13Opis: stać się odbiorcą jakichś działań lub procesów.
Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl verb:inf:perf:refl.nonrefl
doszyć 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dośćże 20
dośnić 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
dotarć 13Forma podstawowa: dotrzeć
dotleć 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dotlić 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:perf:refl
dotrać 13Forma podstawowa: dotracić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dotruć 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dozłoć 14Forma podstawowa: dozłocić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
doznać 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dożarć 16Forma podstawowa: dożreć
dożreć 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
drapać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
drążyć 21Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
drgnąć 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
drobić 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
drożeć 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
drożyć 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
drygać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
dudlić 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
dudnić 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
duknąć 19
dupnąć 19Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
durzyć 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
dychać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
dygnąć 19Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
dyndać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
dyrdać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
dyszeć 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
dziwić 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
dźgnąć 26Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dżdżyć 22Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
fajdać 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
fajtać 18Opis: upadać w wyniku utraty równowagi.
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
farcić 16
farćmy 17Forma podstawowa: farcić
farćże 19Forma podstawowa: farcić
fiknąć 20Opis: upaść w wyniku utraty równowagi.
Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
fiukać 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
frunąć 21Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:perf:nonrefl
fruwać 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
frygać 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
fuczeć 18
fuknąć 22Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
furkać 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
fyrkać 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
fyrnąć 20Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
gaćcie 14Forma podstawowa: gacić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
gaćmyż 19Forma podstawowa: gacić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
ganiać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
garbać 15Forma podstawowa: garbacić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
garbić 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
garnąć 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
gasnąć 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
gdakać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
gderać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
gdybać 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
gęgnąć 23Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
gibnąć 19Opis: upaść po zachwianiu się.
Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
giglać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
gilgać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
ginięć 17Forma podstawowa: ginąć
glamać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
głębić 21Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
głosić 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
głowić 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
głużyć 22Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
gmerać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
gnębić 19Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
gnieść 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
godzić 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
golnąć 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
gorzeć 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
gościć 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
gośćca 18Forma podstawowa: gościec
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
gośćce 18Forma podstawowa: gościec
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
gośćcu 20Forma podstawowa: gościec
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
gośćmi 18Forma podstawowa: gość
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
gośćmy 19Forma podstawowa: gościć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
gośćże 21Forma podstawowa: gościć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
grabić 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
grążyć 22Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
gromić 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
grozić 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
grywać 14Opis: grać czasami w grę (np. komputerową).
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
grząźć 25Forma podstawowa: grzęznąć
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
grześć 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
grzmoć 14Forma podstawowa: grzmocić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
guglać 18
gurbić 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
haczyć 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
hajdać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
hajtać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
hańbić 21Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
hepnąć 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
hopsać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
huczeć 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
huknąć 20Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
huśtać 20Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
hycnąć 19Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
hyćkom 16Forma podstawowa: hyćka
Opis: wielkop. sok z owoców czarnego bzu.
ikrzyć 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
iłować 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
imćpan 13Opis: staropolski tytuł grzecznościowy, dodawany zazwyczaj do nazwiska albo tytułu.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
inność 15Opis: wyraźna różnica pomiędzy organizmami, rzeczami, zjawiskami itp.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
iśćcie 16Forma podstawowa: iścić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
iśćmyż 21Forma podstawowa: iścić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
jadzić 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
jagnić 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
jakość 18Opis: cecha lub zbiór cech, które mogą wyróżniać dany produkt spośród pozostałych produktów.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
jarzyć 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
jebnąć 19Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
jechać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
jednać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
jęczeć 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
jęknąć 22Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
jojkać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
juczyć 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
judzić 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
kadzić 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
kapnąć 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl
karcić 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
karćmy 14Forma podstawowa: karcić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
karćże 16Forma podstawowa: karcić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
karleć 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
karmić 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
kasłać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
kichać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
kicnąć 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
kićkać 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl
kićkaj 15Forma podstawowa: kićkać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl
kićkał 15Forma podstawowa: kićkać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl
kićkam 14Forma podstawowa: kićkać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl verb:fin:sg:pri:imperf:refl
kićkań 19Forma podstawowa: kićkać
kimnąć 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
kipieć 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
kipnąć 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
kisnąć 16Opis: przebywać w zamkniętym pomieszczeniu, bez dostępu świeżego powietrza.
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
kiśćca 17Forma podstawowa: kiściec
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
kiśćce 17Forma podstawowa: kiściec
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
kiśćcu 19Forma podstawowa: kiściec
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
kiśćmi 17Forma podstawowa: kiść
Opis: obfity, ozdobny pęk, sporo wiotkich rzeczy zebranych razem.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
kiwnąć 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
kiziać 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
klapać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
klecić 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
klećmy 15Forma podstawowa: klecić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
klećże 17Forma podstawowa: klecić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
klepać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
klękać 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
klikać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
kłamać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
kłapać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
kłapeć 15Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
kłębić 20Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
kłonić 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
kłopeć 15
kłosić 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
kłócić 19Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
kłóćmy 20Forma podstawowa: kłócić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
kłóćże 22Forma podstawowa: kłócić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
knocić 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
knoćmy 14Forma podstawowa: knocić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
knoćże 16Forma podstawowa: knocić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
knować 12Opis: planować coś potajemnie.
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
kochać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
koćcie 13Forma podstawowa: kocić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl
koćmyż 18Forma podstawowa: kocić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl
kolnąć 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
kopcić 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
kopćmy 15Forma podstawowa: kopcić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
kopćże 17Forma podstawowa: kopcić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
kopnąć 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
kopsać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
kopyść 18Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
korcić 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
korćmy 14Forma podstawowa: korcić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
korćże 16Forma podstawowa: korcić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
korzyć 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
kosmać 13Forma podstawowa: kosmacić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
kośćca 17Forma podstawowa: kościec
Opis: twarda konstrukcja anatomiczna wchodząca w skład ciała zwierząt.
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
kośćce 17Forma podstawowa: kościec
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
kośćcu 19Forma podstawowa: kościec
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
kośćmi 17Forma podstawowa: kości
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p3

Forma podstawowa: kość
Opis: rodzaj układu scalonego, który jest wyprodukowany w jednym krysztale krzemu.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
kotwić 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
krajać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
krakać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
krasić 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
krążyć 21Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
krewić 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
kręcić 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
kręćka 17Forma podstawowa: kręciek
Opis: choroba wywoływana przez larwy tasiemca kręćkowego, zapadają na nią przede wszystkim owce.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
kręćki 17Forma podstawowa: kręciek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
kręćku 19Forma podstawowa: kręciek
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
kręćmy 18Forma podstawowa: kręcić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
kręćże 20Forma podstawowa: kręcić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
kropić 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
krócić 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
króćca 17Forma podstawowa: króciec
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
króćce 17Forma podstawowa: króciec
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
króćcu 19Forma podstawowa: króciec
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
króćmy 18Forma podstawowa: krócić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
króćże 20Forma podstawowa: krócić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
krukać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
krupić 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
krypeć 14Opis: prosty, ubogi but wiejski.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
ksykać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
kucnąć 19Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
kudłać 17Forma podstawowa: kudłacić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl

Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
kujnąć 20Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
kuknąć 19Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
kuksać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
kulnąć 19Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
kumkać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
kupkać 16
kurwić 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
kurzyć 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
kusość 18Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
kuszać 14
kwakać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
kwapić 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
kwasić 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
kwefić 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
kwękać 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
kwikać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
kwilić 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
kwokać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
lampić 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
lapnąć 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
lecieć 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
leczyć 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
lećcie 13Forma podstawowa: lecieć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
lećmyż 18Forma podstawowa: lecieć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
legnąć 18Forma podstawowa: lec
Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
lenieć 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
lęgnąć 22Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
lęknąć 21Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
lgnięć 18Forma podstawowa: lgnąć
liczyć 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
linieć 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
liśćca 17Forma podstawowa: liściec
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2
liśćce 17Forma podstawowa: liściec
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:nom:m2 subst:pl:voc:m2
liśćcu 19Forma podstawowa: liściec
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:voc:m2
liśćmi 17Forma podstawowa: liść
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m3
litość 17Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
liznąć 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
lochać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
lodzić 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
lsnięć 16Forma podstawowa: lsnąć
lubość 20Opis: upodobanie, rozkosz, uciecha.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
luknąć 19Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
lumpić 16
lunięć 18Forma podstawowa: lunąć
lutnąć 19Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
łachać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
ładzić 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
łaknąć 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
łączyć 19Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
łokieć 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
łudzić 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
łupnąć 20Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
łuskać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
łyczeć 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
łyknąć 19Opis: wypić porcję alkoholu, zwłaszcza mocnego.
Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
łypnąć 19Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
łysieć 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
łyskać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
łysnąć 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
łzawić 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
machać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
macnąć 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
maczać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
maćkom 14Forma podstawowa: maciek
Opis: człowiek płci męskiej o imieniu Maciek, które jest formą zdrobniałą imienia Maciej.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1 subst:pl:dat:m2

Forma podstawowa: maćko
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1

Forma podstawowa: maciek
Opis: człowiek płci męskiej o imieniu Maciek, które jest formą zdrobniałą imienia Maciej.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
maćków 17Forma podstawowa: maciek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1

Forma podstawowa: maciek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1 subst:pl:gen:m2

Forma podstawowa: maćko
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1

Forma podstawowa: maćkowy
Opis: związany z Maćkiem, należący do Maćka.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p2 subst:pl:gen:p3
majdać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
majtać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
małość 18Opis: brak władzy, wpływu, mierność.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
mamlać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
mamleć 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
mamłać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
mamuńć 21Forma podstawowa: mamuńcia
Opis: zdrobniale i pieszczotliwie o mamuni.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
margać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
markoć 13Forma podstawowa: markocić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
marzyć 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
maścić 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
maśćmy 18Forma podstawowa: maścić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
maśćże 20Forma podstawowa: maścić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
matuńć 21Forma podstawowa: matuńcia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
mawiać 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
maziać 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
maznąć 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
mączyć 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
mąćcie 17Forma podstawowa: mącić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
mąćmyż 22Forma podstawowa: mącić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
mdłość 19Opis: cecha czegoś, co jest mdłe, nudne, nieciekawe, bez wyrazu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
mechać 15Forma podstawowa: mechacić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
meczeć 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
memłać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
merdać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
męczyć 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
miećmy 14Forma podstawowa: miecić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl

Forma podstawowa: mieść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
miećże 16Forma podstawowa: mieść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: miecić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
mielić 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
mienić 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
miesić 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
miewać 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
mignąć 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
miłość 18Opis: zbliżenie dwojga ludzi w celu prokreacyjnym lub dla osiągnięcia przyjemności.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
minięć 16Forma podstawowa: minięcie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
miotać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
miziać 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
mknięć 17Forma podstawowa: mknąć
młócić 19Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
młóćmy 20Forma podstawowa: młócić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
młóćże 22Forma podstawowa: młócić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
mnożyć 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
moczyć 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
modlić 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
modzić 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
moknąć 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
morzyć 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
mościć 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
mośćmy 18Forma podstawowa: mościć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
mośćże 20Forma podstawowa: mościć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
mrowić 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
mrozić 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
mrugać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
mrużyć 19Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
muczeć 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
mućkom 16Forma podstawowa: mućka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f

Forma podstawowa: mućka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
murzać 14
musieć 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
muskać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
musnąć 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
mydlić 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
myknąć 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
myśleć 18Opis: mieć kogoś ciągle na uwadze, pamiętać, dbać o czyjąś kondycję
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
nabłoć 15Forma podstawowa: nabłocić
Opis: Hydrocleys - rodzaj roślin słodkowodnych z rodziny żabieńcowatych.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
nabrać 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
naciąć 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
nacięć 16Forma podstawowa: nacięcie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
naćkać 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
naćkaj 14Forma podstawowa: naćkać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
naćkał 14Forma podstawowa: naćkać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
naćkam 13Forma podstawowa: naćkać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
naćkań 18Forma podstawowa: naćkać
naćpać 17Opis: wprowadzić do organizmu narkotyk lub rzecz zawierającą narkotyk.
Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
naćpaj 14Forma podstawowa: naćpać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
naćpał 14Forma podstawowa: naćpać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
naćpam 13Forma podstawowa: naćpać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
naćpań 18Forma podstawowa: naćpać
nadarć 12Forma podstawowa: nadrzeć
nadbić 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
naddać 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
nadlać 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
nadleć 13Forma podstawowa: nadlecieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
nadoić 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
nadpić 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
nagiąć 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
nagięć 17Forma podstawowa: nagięcie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
naglić 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
nagnać 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
nagość 17Opis: to, że jakaś roślina lub zwierzę jest nagie - nie ma gałęzi lub futra czy pierza.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
nagrać 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl verb:inf:perf:refl.nonrefl
najeść 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
nakląć 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
naklęć 17Forma podstawowa: nakląć
nakłuć 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: nakłucie
Opis: rodzaj zabiegu medycznego, który polega na wprowadzaniu igły do ciała w celu pobrania np. płylu, tkanki do badania.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
naknoć 12Forma podstawowa: naknocić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
nakopć 13Forma podstawowa: nakopcić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
nakręć 16Forma podstawowa: nakręcić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
nakryć 13Forma podstawowa: nakrycie
Opis: coś, czym się nakrywa.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2

Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: nakrycia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
naleźć 20Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
nałgać 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
nałkać 14
namaść 16Forma podstawowa: namaścić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
namieć 12Forma podstawowa: namieść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
namleć 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
namłóć 18Forma podstawowa: namłócić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
namość 16Forma podstawowa: namościć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
naorać 11Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
naparć 12Forma podstawowa: naprzeć
napaść 16Opis: napadnięcie na kogoś lub na coś (często w celu grabieży, pobicia).
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
napiąć 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
napięć 16Forma podstawowa: napięcie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2

Forma podstawowa: napięcia
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3
napleć 13Forma podstawowa: napleść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
napluć 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
napoić 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
napość 16Forma podstawowa: napościć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
naprać 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
napruć 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
napsoć 12Forma podstawowa: napsocić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
napsuć 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
napuść 18Forma podstawowa: napuścić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
naraić 11Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
naroić 11Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
narość 15Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
naróść 19Forma podstawowa: narosnąć
Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
narwać 11Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl verb:inf:perf:refl.nonrefl
narzuć 13Forma podstawowa: narzucić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
nasiać 11Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
nasłać 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
nasnuć 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
naspać 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
nasrać 11Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
nassać 11Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
nastać 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl
nastoć 12Forma fleksyjna: adv
naszyć 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: naszycie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
natarć 12Forma podstawowa: natarcie
Opis: atak wojsk na wroga.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
natkać 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
natrać 12Forma podstawowa: natracić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
nawiać 11Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
nawłoć 13Opis: "wieś fikcyjna, w której mieścił się majątek rodzinny jednego z bohaterów powieści Stefana Żeromskiego ""Przedwiośnie"" - Hipolita Wielosławskiego."
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
nawróć 15Forma podstawowa: nawrócić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
nazłoć 13Forma podstawowa: nazłocić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
nazwać 11Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
nażarć 15Forma podstawowa: nażreć
nażreć 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
nęćcie 16Forma podstawowa: nęcić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
nęćmyż 21Forma podstawowa: nęcić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
nicość 16Opis: niebyt, nieistnienie.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
niebić 13Forma podstawowa: bić
niebyć 14Forma podstawowa: być
Opis: występować gdzieś, pojawiać się, ukazywać się
niecić 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
niećmi 12Forma podstawowa: niećmy
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
niećmy 13Forma podstawowa: niecić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl

Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
niećże 15Forma podstawowa: niecić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
niedęć 16Forma podstawowa: dąć
nieduć 14Forma podstawowa: duć
niejęć 17Forma podstawowa: jąć
niekuć 14Forma podstawowa: kuć
niemyć 13Forma podstawowa: myć
niepić 12Forma podstawowa: pić
nieryć 12Forma podstawowa: ryć
Opis: wykonywać jakąś czynność, jakieś zadanie z ogromnym wysiłkiem.
nietyć 13Forma podstawowa: tyć
Opis: zwiększać masę ciała, zarastając tłuszczem.
niewić 11Forma podstawowa: wić
Opis: rozłóg - boczny pęd rośliny, rosnący po ziemi lub pod ziemią, wytwarzający korzenie, będący organem rozmnażania wegetatywnego.
niewyć 12Forma podstawowa: wyć
nieżęć 19Forma podstawowa: żąć
nieżuć 17Forma podstawowa: żuć
nieżyć 16Forma podstawowa: żyć
niknąć 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
nogieć 13
nowość 15Opis: coś nowego, coś, czego wcześniej nie było.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
nućcie 14Forma podstawowa: nucić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
nućmyż 19Forma podstawowa: nucić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
nudzić 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
nurzać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
obabić 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
obadać 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
obalać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
obalić 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
obciąć 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
obcięć 18Forma podstawowa: obciąć
obcość 18Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
obdarć 14Forma podstawowa: obedrzeć
obejść 19Forma podstawowa: obejście
Opis: przejście za ołtarzem głównym w kościołach, powstałe z przedłużenia naw bocznych.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2

Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
obgiąć 19Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
obgięć 19Forma podstawowa: obgiąć
obijać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
objeść 19Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
obleźć 22Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
obłość 19Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
obmieć 14Forma podstawowa: obmieść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
oborać 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
obróść 21Forma podstawowa: obrosnąć
Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
obrzuć 15Forma podstawowa: obrzucić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obsiać 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
obsrać 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
obstać 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
obszyć 14Forma podstawowa: obszycie
Opis: lamówka, wykończenie brzegu tkaniny.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2

Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
obtarć 14Forma podstawowa: obtarcie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
obtrąć 18Forma podstawowa: obtrącić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obuwać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
obwiać 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
obywać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
obżarć 17Forma podstawowa: obeżreć
ocalać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
ocaleć 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
ocalić 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ocenić 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ochlać 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
ochwać 14Forma podstawowa: ochwacić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ocknąć 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ocucać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
ocucić 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ocućmy 16Forma podstawowa: ocucić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
ocućże 18Forma podstawowa: ocucić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ocykać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
oczyść 17Forma podstawowa: oczyścić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
oćcach 15Forma podstawowa: ociec
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
oćcami 13Forma podstawowa: ociec
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
oćmach 15Forma podstawowa: oćma
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
oćmami 13Forma podstawowa: oćma
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
oćwicz 12Forma podstawowa: oćwiczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odciąć 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
odcięć 17Forma podstawowa: odciąć
odczuć 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: odczucie
Opis: to, czego się doznaje, reakcja organizmu na bodziec.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
oddarć 13Forma podstawowa: odedrzeć
odejść 18Opis: zrezygnować z czegoś, wycofać się, odstąpić od czegoś, co się robiło (lub co trwało) jakiś czas.
Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl

Forma podstawowa: odejście
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
odgiąć 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
odgięć 18Forma podstawowa: odgięcie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
odgnić 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
odjeść 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl verb:inf:perf:refl.nonrefl
odklęć 18Forma podstawowa: odklęcie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
odkręć 17Forma podstawowa: odkręcić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odkryć 14Forma podstawowa: odkrycie
Opis: objawienie, nowa osoba, rzecz (lub inne zjawisko), która okazuje się bardzo pożądana.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2

Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
odleźć 21Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
odmieć 13Forma podstawowa: odmieść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odparć 13Forma podstawowa: odparcie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
odpaść 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
odpiąć 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
odpięć 17Forma podstawowa: odpiąć
odpleć 14Forma podstawowa: odpleść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odpluć 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
odpłać 15Forma podstawowa: odpłacić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odpruć 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
odpuść 19Forma podstawowa: odpuścić
Opis: zrezygnować z czegoś - nie skończyć lub w ogóle nie podjąć jakiegoś działania w wyniku braku chęci swoich, osoby, na którą to działanie byłoby nakierowane lub niesprzyjających warunków, przestać się
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odróść 20Forma podstawowa: odrosnąć
Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
odrwić 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
odrzeć 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
odrzuć 14Forma podstawowa: odrzucić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odsiać 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
odstać 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
odszyć 13Forma podstawowa: odszycie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2

Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
odtrąć 17Forma podstawowa: odtrącić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odtruć 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
odwiać 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
odwróć 16Forma podstawowa: odwrócić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odymać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
odymić 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
odziać 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ofukać 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ogacać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
ogacić 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ogaćmy 15Forma podstawowa: ogacić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
ogaćże 17Forma podstawowa: ogacić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ogolić 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ogołoć 15Forma podstawowa: ogołocić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ogonić 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ogryźć 22Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ogrzać 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ogumić 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ojebać 15
okalać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
okapać 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
okazać 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
okiwać 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
okleić 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
okocić 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
okoćmy 14Forma podstawowa: okocić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl
okoćże 16Forma podstawowa: okocić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
okolić 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
okopać 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
okosić 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
okraść 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
okroić 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
okuleć 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
okupić 15Opis: poświęcić coś, zapłacić za coś (zwykle: dużo).
Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
okutać 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
okuwać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
okwieć 12Forma podstawowa: okwiecić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
olepić 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
olewać 12Opis: nie brać czegoś do siebie, marginalizować, umniejszać (najczęściej jakiś problem, coś nieprzyjemnego).
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
oliwić 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
olsnąć 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
olśnąć 20Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
olśnić 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ołupić 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
omacać 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
omamić 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
omdleć 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
omglić 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
omieść 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
omijać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
ominąć 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
omotać 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
omówić 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
omszeć 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
omszyć 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
omylić 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
omywać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
opaćka 13Forma podstawowa: opaćkać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl
opadać 13Opis: odczuwać coraz mniejsze natężenie jakiegoś stanu psychofizycznego.
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
opajać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
opalać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
opalić 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
opasać 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
opchać 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
opętać 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
opijać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
opinać 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
opisać 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
opleść 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
oplwać 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
oprzeć 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
opsnąć 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
opukać 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
opylać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
opylić 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
opytać 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
orosić 11Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
orznąć 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
orżnąć 19Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
osiąść 19Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
osikać 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
osolić 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
osunąć 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
osuwać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
oswoić 11Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
osypać 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
oszpeć 12Forma podstawowa: oszpecić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ośmiać 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
oświeć 15Forma podstawowa: oświecić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
otępić 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
otłuść 20Forma podstawowa: otłuścić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
otrzeć 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
otulać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
otulić 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
otupać 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
otwarć 12Forma podstawowa: otwarcie
Opis: szczerze, bez fałszu, bez ukrywania czegokolwiek, prosto z mostu.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
owijać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
owinąć 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ozuwać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
ozywać 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
ożenić 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ożywać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
ożywić 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
pacnąć 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
paczyć 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
paćkać 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
paćkaj 15Forma podstawowa: paćkać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
paćkał 15Forma podstawowa: paćkać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
paćkam 14Forma podstawowa: paćkać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl.nonrefl
paćkań 19Forma podstawowa: paćkać
paćkom 14Forma podstawowa: paćka
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
palnąć 17Opis: powiedzieć coś, czego się potem żałuje.
Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
pamięć 17Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
panieć 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
paplać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
paprać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
paproć 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
parkać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
parkoć 13Forma podstawowa: parkocić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
parzyć 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
pchnąć 19Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
pełgać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
pełnić 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
pełzać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
peniać 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
perlić 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
perzyć 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
peszyć 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
pędzać 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
pędzić 17Opis: prowadzić życie, żyć w jakiś sposób.
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
pęknąć 21Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
pielić 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
pienić 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
piknąć 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
piskać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
pisnąć 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
piukać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
plamić 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
pląsać 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
plątać 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
plećmy 15Forma podstawowa: pleść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
plećże 17Forma podstawowa: pleść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
plenić 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
plewić 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
plunąć 19Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
płacić 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
płaćmy 16Forma podstawowa: płacić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
płaćże 18Forma podstawowa: płacić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
płakać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
płatać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
pławić 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
płonąć 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
płonić 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
płowić 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
płozić 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
płożyć 19Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
płukać 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
płużyć 21Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
płynąć 19Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
pływać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
pobłoć 16Forma podstawowa: pobłocić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: pobłocie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
pobóść 22Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
pobrać 14Forma podstawowa: pobracić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl

Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
pociąć 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
pocięć 17Forma podstawowa: pociąć
począć 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
poczęć 17Forma podstawowa: poczęcie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
poczuć 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: poczucie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
poćcie 13Forma podstawowa: pocić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
poćmią 17Forma podstawowa: poćmić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
poćmić 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
poćmię 17Forma podstawowa: poćmić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
poćmij 15Forma podstawowa: poćmić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
poćmił 15Forma podstawowa: poćmić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
poćmyż 18Forma podstawowa: pocić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
podarć 13Forma podstawowa: podarcie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
podbić 15Opis: zniewolić grupę ludzi, podporządkować ich sobie za pomocą walki lub wpływów politycznych.
Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: podbicie
Opis: materiał przyszyty do czegoś od spodu.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
poddać 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
podjąć 19Opis: podjąć jako gościa
Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
podjęć 19Forma podstawowa: podjęcie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
podkuć 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
podlać 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
podleć 14Forma podstawowa: podlecieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl

Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
podlić 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
podmyć 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
podoić 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
podpić 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
podsyć 14Forma podstawowa: podsycić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
podtyć 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
poduść 19Forma podstawowa: poduścić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
pofarć 16Forma podstawowa: pofarcić
pogiąć 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
pogięć 18Forma podstawowa: pogiąć
pognać 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
pognić 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
pogoić 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
pogość 18Forma podstawowa: pogościć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
pograć 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
pojeść 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
pojmać 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
pokląć 18
pokleć 14Forma podstawowa: poklecić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
poklęć 18Forma podstawowa: pokląć
pokłóć 19Forma podstawowa: pokłócić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
pokłuć 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
poknoć 13Forma podstawowa: poknocić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
pokpić 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
pokręć 17Forma podstawowa: pokręcić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
pokróć 17Forma podstawowa: pokrócić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
pokryć 14Forma podstawowa: pokrycie
Opis: zewnętrzna płaszczyzna chroniąca coś, wierzch.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2

Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
poleźć 21Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
połgać 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
połkać 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
pomarć 13Forma podstawowa: pomrzeć
pomaść 17Forma podstawowa: pomaścić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
pomiąć 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
pomieć 13Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f verb:inf:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: pomieść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
pomięć 17Forma podstawowa: pomiąć
pomłóć 19Forma podstawowa: pomłócić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
pomżyć 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
poorać 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
poparć 13Forma podstawowa: poparcie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
popaść 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
popleć 14Forma podstawowa: popleść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
popluć 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
popłać 15Forma podstawowa: popłacić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
popoić 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
poprać 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
popruć 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
popsoć 13Forma podstawowa: popsocić
popsuć 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
popuść 19Forma podstawowa: popuścić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
poróść 20Forma podstawowa: porosnąć
Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
porwać 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
porzuć 14Forma podstawowa: porzucić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
posiać 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
posłać 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
posmęć 17Forma podstawowa: posmęcić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
posmuć 15Forma podstawowa: posmucić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
posnąć 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
posnuć 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
pospać 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
posrać 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl
possać 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
postać 13Opis: rodzaj lub odmiana czegoś, klasyfikacja przedmiotu do pewnej kategorii na podstawie cech dostrzegalnych i istotnych, gdy jest to rozpatrywane z określonego punktu widzenia
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f verb:inf:perf:nonrefl
poszyć 13Forma podstawowa: poszycie
Opis: runo leśne - najniższe piętro roślinności leśnej.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2

Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
pościć 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
pośćmy 18Forma podstawowa: pościć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
pośćże 20Forma podstawowa: pościć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
potarć 13Forma podstawowa: potrzeć
potkać 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl verb:inf:perf:refl.nonrefl
potrać 13Forma podstawowa: potracić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
potrąć 17Forma podstawowa: potrącić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
potruć 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
powiać 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
powróć 16Forma podstawowa: powrócić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
pozbyć 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
pozłoć 14Forma podstawowa: pozłocić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
poznać 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
pozwać 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
pożarć 16Forma podstawowa: pożreć
pożgać 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
pożółć 22Forma podstawowa: pożółcić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
pożreć 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
późnić 24Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
prawić 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
prażyć 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
prężyć 21Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
prosić 12Opis: wstawiać się za kimś, mediować w czyjejś sprawie
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
prukać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
prużyć 19Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
prząść 20Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
psikać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
psocić 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
psoćmy 14Forma podstawowa: psocić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
psoćże 16Forma podstawowa: psocić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
psykać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
puknąć 19Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
pustać 15Opis: pustkowie, obszar bez zabudowań i zarośli.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
puszyć 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
puścić 19Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
puśćmy 20Forma podstawowa: puścić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
puśćże 22Forma podstawowa: puścić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
pyknąć 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
pyrgać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
pyrkać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
raczyć 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf.perf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
radlić 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
radość 16Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
radzić 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
rąbnąć 21Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
redlić 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
ręczyć 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
rodzić 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
ropieć 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
rosnąć 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
rościć 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
rośćmy 17Forma podstawowa: rościć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
rośćże 19Forma podstawowa: rościć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
rozbić 13Forma podstawowa: rozbicie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2

Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
rozdać 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
rozdąć 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
rozdęć 16Forma podstawowa: rozdęcie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
rozkuć 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
rozlać 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
rozleć 12Forma podstawowa: rozlecieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
rozmąć 16Forma podstawowa: rozmącić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
rozmyć 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
rozpić 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
rozryć 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
roztyć 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
rozzuć 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
równać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
różnić 19Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
ruchać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
rudość 18Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
rugnąć 19Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
runięć 17Forma podstawowa: runąć
rupieć 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m2 subst:sg:nom:m3
ruszać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
ruszyć 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ryczeć 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
ryknąć 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
rymnąć 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
rypnąć 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
rzezać 11Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
rzęzić 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
rzężeć 19Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
rznięć 15Forma podstawowa: rznąć
rzucać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
rzucić 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
rzućmy 15Forma podstawowa: rzucić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
rzućże 17Forma podstawowa: rzucić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
rzygać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
rżnięć 19Forma podstawowa: rżnąć
sadzać 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
sadzić 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
sapnąć 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
sarkać 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
sączyć 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
sądzić 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
scalać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
scalić 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
schlać 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl verb:inf:perf:refl.nonrefl
schnąć 18Opis: stawać się suchym.
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
schwyć 15Forma podstawowa: schwycić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
sczaić 12
sczyść 17Forma podstawowa: sczyścić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
sfukać 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
siadać 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
siąkać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
siąpać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
siąpić 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
siekać 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
siepać 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
sierść 15Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
sięgać 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
siknąć 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
sinieć 11Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
siność 15Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
siurać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
siwieć 11Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
skakać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
skalać 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
skarać 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
skazać 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
skazić 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
skażać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
skąpać 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
skąpić 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
skinąć 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
skisić 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
skleić 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
skonać 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
skopać 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
skopić 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
skosić 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
skraść 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl verb:inf:perf:refl.nonrefl
skroić 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
skrzyć 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
skubać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
skulać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl verb:inf:perf:refl
skulić 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
skumać 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl verb:inf:perf:refl.nonrefl
skupić 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
skusić 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
skuwać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
sławić 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
służyć 20Opis: o psach: przyjmować wyuczoną pozycję ciała, oczekując nagrody
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
słynąć 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
smagać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
smalić 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
smażyć 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
smęcić 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
smęćmy 18Forma podstawowa: smęcić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
smęćże 20Forma podstawowa: smęcić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
smolić 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
smucić 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
smućmy 16Forma podstawowa: smucić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
smućże 18Forma podstawowa: smucić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
smużyć 19Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
smykać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
smyrać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
spaćka 13Forma podstawowa: spaćkać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
spadać 13Opis: odchodzić pospiesznie, głównie z powodu czyjejś niechęci
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
spajać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
spalać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
spalić 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
spasać 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
spawać 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
spękać 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
spętać 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
spichć 15Forma podstawowa: spichcić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
spieść 16Forma podstawowa: spieścić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
spijać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
spinać 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
spisać 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
spleść 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
spocić 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl verb:inf:perf:refl.nonrefl
spoćmy 14Forma podstawowa: spocić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
spoćże 16Forma podstawowa: spocić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
spowić 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
spożyć 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: spożycie
Opis: ilość dóbr i kapitału skonsumowanych przez krajowe gospodarstwa domowe.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
spsieć 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
spylać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
spylić 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
spytać 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
srożyć 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
stajać 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
stanąć 16Opis: unieść się samoczynnie do pozycji pionowej.
Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
starać 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
staroć 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:f subst:sg:nom:m3
stawać 12Opis: unosić się samoczynnie do pozycji pionowej.
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
stawić 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf.perf:refl.nonrefl verb:inf:perf:refl
stąpać 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
sterać 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
stękać 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
stępić 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
stężać 20Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
stężeć 20Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
stężyć 21Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
stopić 13Opis: grzejąc coś, zmienić stan skupienia czegoś ze stałego na ciekły.
Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
stożyć 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
streść 16Forma podstawowa: streścić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
stroić 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
stukać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
stulać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
stulić 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
stykać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
sunięć 17Forma podstawowa: sunąć
supłać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
susnąć 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
suszyć 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
sutość 18Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
swatać 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
syczeć 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
syćcie 13Forma podstawowa: sycić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
syćmyż 18Forma podstawowa: sycić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
syknąć 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
sypiać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
sypnąć 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
sytość 17Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
szaleć 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
szamać 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
szczać 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
szczeć 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
szczuć 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
szczyć 13Forma podstawowa: szczycić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
szklić 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
szukać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
szurać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
ścibać 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
ścibić 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
ścigać 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
ścinać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
ślepić 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
ślinić 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
ślipać 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
śmierć 16Opis: ostateczny upadek jakiejś ideologii, systemu itd.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
śmigać 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
świnić 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
świtać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
tachać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
taczać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
tanieć 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
taplać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
targać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
tarzać 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
taskać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
tąpnąć 21Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
tchnąć 19Forma fleksyjna: verb:inf:imperf.perf:refl.nonrefl
terpać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
tęgość 22Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
tępieć 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
tępość 21Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
tętnić 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
tknięć 17Forma podstawowa: tknąć
tlenić 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
tłumić 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
toczyć 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
toćbym 16Forma podstawowa: toćby
toćbyś 19Forma podstawowa: toćby
tojeść 18Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
tonięć 16Forma podstawowa: tonąć
tracić 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
traćmy 14Forma podstawowa: tracić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
traćże 16Forma podstawowa: tracić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
trafić 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
tragać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
trapić 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
trawić 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
trąbić 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
trącać 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
trącić 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
trąćmy 18Forma podstawowa: trącić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
trąćże 20Forma podstawowa: trącić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
trefić 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
tropić 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
trybić 15
tryfić 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
trykać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
trynić 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
trząść 20Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
tuczyć 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
tupnąć 19Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
tuptać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
turkuć 17Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m2
turlać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
tuszyć 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
tyczyć 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
tyknąć 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
tyrpać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
tytłać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
ubawić 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ubijać 17Opis: szybko się bogacić na jakimś działaniu.
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
ubogać 17Forma podstawowa: ubogacić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ubożeć 19Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
ubożyć 20Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
ubrdać 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
ubywać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
ucapić 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
uchlać 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
uchwyć 17Forma podstawowa: uchwycić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ucinać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
uczcić 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
udawać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
udrzeć 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
udupić 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
udusić 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
udziać 14
ufność 21Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
ugadać 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ugasić 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
uginać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
ugnieć 15Forma podstawowa: ugnieść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ugnoić 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ugryźć 24Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ugrzać 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
uiścić 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
uiśćmy 19Forma podstawowa: uiścić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
uiśćże 21Forma podstawowa: uiścić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ujadać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
ujajać 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
ujebać 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl
ujrzeć 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ukapać 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
ukarać 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ukazać 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ukąpać 19Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ukąsić 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ukisić 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ukleić 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ukopać 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ukosić 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ukraść 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ukroić 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ukrwić 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
ukucać 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
ukuwać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
ukwieć 14Forma podstawowa: ukwiecić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
ulatać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:perf:nonrefl
ulećmy 16Forma podstawowa: ulecieć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
ulećże 18Forma podstawowa: ulecieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
ulegać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
ulepić 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ulewać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
uleżeć 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ulęgać 20Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
ulinić 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ulizać 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ulubić 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ululać 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ułamać 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ułapić 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
uławić 15Forma podstawowa: uławicić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
ułowić 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ułożyć 20Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ułupać 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
umajać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
umazać 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
umieść 18Forma podstawowa: umieścić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl

Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
umilać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
umilić 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
umknąć 19Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
umówić 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
umrzeć 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
umykać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
umywać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
unieść 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: unieście
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
unikać 14Opis: starać się czegoś uniknąć, uciekać, chować się przed czymś.
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
uniżać 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
uniżyć 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
unosić 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
upaćka 15Forma podstawowa: upaćkać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
upadać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:perf:nonrefl
upajać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
upalać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
upalić 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
upasać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
upchać 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
upichć 17Forma podstawowa: upichcić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
upijać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
upinać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
upleść 19Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
uporać 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
uprość 18Forma podstawowa: uprościć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uprzeć 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
upupić 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
urazić 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
urażać 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
urąbać 19Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
urągać 19Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
urobić 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
uronić 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
urywać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
urznąć 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
urżnąć 21Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
usiąść 21Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
usunąć 19Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
usuwać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
usypać 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
uśmiać 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
uśnięć 21Forma podstawowa: usnąć
uświęć 21Forma podstawowa: uświęcić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
utajać 16Opis: ukrywać przed kimś fakty, zamiary, uczucia.
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
utknąć 19Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
utkwić 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
utłuść 22Forma podstawowa: utłuścić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
utonąć 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
utopić 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
utrwać 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
utrzeć 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
utulać 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
utulić 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
utykać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
utyrać 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
uwalać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
uwalić 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
uważać 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
uwierć 13Forma podstawowa: uwiercić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
uwieść 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
uwieźć 21Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
uwijać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
uwinąć 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
uwozić 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
uwziąć 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
uwzięć 17Forma podstawowa: uwziąć
uznoić 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
uzwoić 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
użalać 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
użalić 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
użerać 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
użynać 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
używać 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
używić 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
waćpan 12Opis: skrót od wyrażenia ''waszmość pan'' - zwrot kierowany do rozmówcy.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
waćpań 18Forma podstawowa: waćpani
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
wadzić 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
wahnąć 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
walnąć 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wartać 12
warzyć 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
waszeć 11Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
waśnić 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
ważnić 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
wąchać 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
wątleć 17Opis: o jakimś zjawisku fizycznym: stawać się wątlejszym, mniej intensywnym.
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
wątpić 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
wbijać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
wcinać 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
wdawać 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
wdusić 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wdziać 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wegnać 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wesłać 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
wessać 11Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wetkać 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wezwać 11Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
weżreć 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
wędzić 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
węgleć 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
węglić 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
węszyć 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
wgapić 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
wginać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
wgnieć 13Forma podstawowa: wgnieść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wgonić 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wgryźć 22Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
wiązać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
wiewać 11Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
więzić 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
wikłać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
wilgoć 14Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
wilżyć 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
wionąć 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf.perf:nonrefl
wisieć 11Opis: przenośnie - być o krok od czegoś, być na granicy niepowodzenia lub niekorzystnej zmiany.
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
wjebać 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
wkleić 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wkopać 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wkraść 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
wkroić 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wkulać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
wkulić 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wkupić 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
wkuwać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
wlatać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
wlećmy 14Forma podstawowa: wlecieć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
wlećże 16Forma podstawowa: wlecieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
wlepić 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wlewać 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
władać 14Opis: władać jakimś językiem w mowie i piśmie
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
włamać 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
włazić 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
włożyć 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
włupić 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
wmieść 16Forma podstawowa: wmieścić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl

Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wmotać 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wmówić 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wmusić 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wmykać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
wnęcać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
wnęcić 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wnęćmy 17Forma podstawowa: wnęcić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
wnęćże 19Forma podstawowa: wnęcić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wnieść 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wnijść 17Forma podstawowa: wnijście
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2

Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
wnikać 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
wnosić 11Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
wodzić 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
wolnoć 12
wonieć 11Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
wpadać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
wpajać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
wpijać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
wpinać 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
wpisać 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wpleść 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wpukać 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wpylać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
wracać 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
wrazić 11Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wrażać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
wrąbać 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wrębić 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
wrobić 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wrócić 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
wróćmy 17Forma podstawowa: wrócić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
wróćże 19Forma podstawowa: wrócić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wróżyć 20Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
wsiąść 19Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
wsolić 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
wsparć 12Forma podstawowa: wsparcie
Opis: działania mające na celu poprawę czyjejś egzystencji.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
wspiąć 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wspięć 16Forma podstawowa: wspiąć
wsunąć 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wsuwać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
wsypać 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wsysać 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
wtopić 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wtroić 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wtulać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
wtulić 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wtykać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
wwalać 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
wwalić 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wwierć 11Forma podstawowa: wwiercić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wwieść 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wwieźć 19Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wwozić 11Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
wybłoć 16Forma podstawowa: wybłocić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wybrać 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wyciąć 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wycięć 17Forma podstawowa: wycięcie
Opis: górne wykończenie części ubrania zakrywającej tułów, w odzieży damskiej często wycięte, ozdobione.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
wyclić 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wyczuć 15Forma podstawowa: wyczucie
Opis: grzeczne, kulturalne i delikatne zachowywanie się wobec innych osób, taktowne działanie.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2

Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wyćpną 17Forma podstawowa: wyćpnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:nonrefl
wyćpnę 17Forma podstawowa: wyćpnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl
wydarć 13Forma podstawowa: wydrzeć
wydoić 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wygiąć 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wygięć 18Forma podstawowa: wygięcie
Opis: efekt wygięcia (się) - miejsce, w którym coś się wygięło lub zostało wygięte.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
wygnać 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wygnić 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
wygoić 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wygrać 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wyjeść 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wykląć 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wykleć 14Forma podstawowa: wyklecić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wyklęć 18Forma podstawowa: wykląć
wykluć 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
wykłóć 19Forma podstawowa: wykłócić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
wykłuć 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wykopć 14Forma podstawowa: wykopcić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wykpić 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wykręć 17Forma podstawowa: wykręcić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wykryć 14Forma podstawowa: wykrycie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2

Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wyleźć 21Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
wyłgać 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
wyłkać 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wyłoić 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wymaić 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wymarć 13Forma podstawowa: wymarcie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
wymiąć 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wymieć 13Forma podstawowa: wymieść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wymięć 17Forma podstawowa: wymiąć
wymleć 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wymłóć 19Forma podstawowa: wymłócić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wymość 17Forma podstawowa: wymościć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wyorać 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
wyparć 13Forma podstawowa: wyparcie
Opis: mechanizm obronny.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
wypaść 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
wypiąć 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wypięć 17Forma podstawowa: wypiąć
wypleć 14Forma podstawowa: wypleść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl

Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wypluć 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wypłać 15Forma podstawowa: wypłacić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wypłyć 16Forma podstawowa: wypłycić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
wypość 17Forma podstawowa: wypościć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wyprać 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wypruć 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wypuść 19Forma podstawowa: wypuścić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wyroić 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wyróść 20Forma podstawowa: wyrosnąć
Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
wyrwać 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wyrzuć 14Forma podstawowa: wyrzucić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wysiać 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wysłać 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
wysnuć 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wyspać 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
wysrać 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wyssać 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wystać 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wyszyć 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: wyszycie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
wyśnić 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wytarć 13Forma podstawowa: wytrzeć
wytkać 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wytleć 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
wytlić 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wytrać 13Forma podstawowa: wytracić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wytrąć 17Forma podstawowa: wytrącić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wytruć 15Forma podstawowa: wytrucie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2

Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wywarć 12Forma podstawowa: wywrzeć
wywiać 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wywróć 16Forma podstawowa: wywrócić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wyzbyć 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
wyzłoć 14Forma podstawowa: wyzłocić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wyznać 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wyzwać 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wyżarć 16Forma podstawowa: wyżreć
wyżreć 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
wzejść 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
wznieć 11Forma podstawowa: wzniecić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
wzróść 19Forma podstawowa: wzrosnąć
Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
wzuwać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
wzywać 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
wżenić 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
wżerać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
wżynać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
wżywać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
zabłoć 15Forma podstawowa: zabłocić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zabóść 21Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zabrać 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zachęć 18Forma podstawowa: zachęcić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zaciąć 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zacięć 16Forma podstawowa: zacięcie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
zacząć 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zaczęć 16Forma podstawowa: zacząć
zaćmią 16Forma podstawowa: zaćmić
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
zaćmić 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zaćmie 12Forma podstawowa: zaćma
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
zaćmię 16Forma podstawowa: zaćmić
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
zaćmij 14Forma podstawowa: zaćmić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zaćmił 14Forma podstawowa: zaćmić
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:refl.nonrefl
zaćmom 13Forma podstawowa: zaćma
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
zaćpać 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
zaćpaj 14Forma podstawowa: zaćpać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
zaćpał 14Forma podstawowa: zaćpać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
zaćpam 13Forma podstawowa: zaćpać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:nonrefl
zaćpań 18Forma podstawowa: zaćpać
zadarć 12Forma podstawowa: zadrzeć
zadbać 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
zadość 16Forma fleksyjna: adv
zagaić 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zagęść 21Forma podstawowa: zagęścić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zagiąć 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zagięć 17Forma podstawowa: zagięcie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
zagnać 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zagnić 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
zagoić 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zagość 17Forma podstawowa: zagościć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zagrać 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: zagracić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zajeść 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zakląć 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zaklęć 17Forma podstawowa: zaklęcie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
zakłóć 18Forma podstawowa: zakłócić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zakłuć 16Forma podstawowa: zakłucie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2

Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zakopć 13Forma podstawowa: zakopcić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zakpić 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
zakręć 16Forma podstawowa: zakręcić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zakryć 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zaleźć 20Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
załgać 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
załkać 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
załoić 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zamarć 12Forma podstawowa: zamarcie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
zamęść 20Forma podstawowa: zamęście
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
zamieć 12Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f

Forma podstawowa: zamieść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zaorać 11Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
zaparć 12Forma podstawowa: zaparcie
Opis: obstrukcja, zatwardzenie – utrudniona lub nieczęsta defekacja.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
zapaść 16Opis: znaczące pogorszenie się sytuacji społecznej czy gospodarczej, moment przełomowy w życiu społecznym, w którym dochodzi do zmiany na gorsze.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f verb:inf:perf:refl.nonrefl
zapiać 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
zapiąć 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zapięć 16Forma podstawowa: zapięcie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
zapleć 13Forma podstawowa: zapleść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zapluć 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zapłać 14Forma podstawowa: zapłacić
Opis: ponieść konsekwencje.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zaprać 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zapruć 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zapuść 18Forma podstawowa: zapuścić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zaroić 11Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zaróść 19Forma podstawowa: zarosnąć
Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
zarwać 11Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zarzuć 13Forma podstawowa: zarzucić
Opis: zrezygnować z czegoś nagle, często pod wpływem emocji, nie przemyślawszy decyzji.
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zarżeć 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
zasiać 11Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zasłać 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
zasmuć 14Forma podstawowa: zasmucić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zasnąć 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
zasnuć 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zaspać 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
zasrać 11Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zassać 11Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zastać 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl verb:inf:perf:refl.nonrefl
zaszyć 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zataić 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zatarć 12Forma podstawowa: zatarcie
Opis: uszkodzenie powierzchni funkcjonujących wspólnie elementów maszyny.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
zatkać 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
zatlić 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
zatrać 12Forma podstawowa: zatracić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zatrąć 16Forma podstawowa: zatrącić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
zatruć 14Forma podstawowa: zatrucie
Opis: objaw chorobowy wywołany działaniem substancji trującej.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2

Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zaufać 17Opis: nie mając dostatecznych powodów uwierzyć, że jakieś informacje są prawdziwe.
Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
zawarć 11Forma podstawowa: zawarcie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
zawiać 11Opis: dać się odczuć jako coś negatywnego, sprawić negatywne wrażenie.
Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zawiść 15Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
zawróć 15Forma podstawowa: zawrócić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zazłoć 13Forma podstawowa: zazłocić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zaznać 11Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zaźgać 21Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zażarć 15Forma podstawowa: zażreć
zażgać 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
zażółć 21Forma podstawowa: zażółcić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zażreć 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zbadać 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zbawić 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zbijać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
zbogać 15Forma podstawowa: zbogacić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zboleć 14
zbroić 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl verb:inf:perf:nonrefl
zbujać 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zbywać 14Opis: ignorować, odpowiadać w sposób lekceważący, wymijający, traktować na odczepnego.
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
zdawać 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
zdążać 20Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
zdążyć 21Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
zdobić 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
zdobyć 15Forma podstawowa: zdobycie
Opis: zniewolić grupę ludzi, podporządkować ich sobie za pomocą walki lub wpływów politycznych.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2

Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zdołać 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
zdusić 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zdwoić 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zdybać 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zebrać 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zegnać 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zelżeć 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
zelżyć 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zełgać 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
zemleć 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zeprać 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zepsuć 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: zepsucie
Opis: stan uszkodzenia.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
zerkać 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
zerwać 11Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zesłać 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zesnuć 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zesrać 11Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
zeszyć 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zetleć 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zetlić 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zezłoć 13Forma podstawowa: zezłocić
zeznać 11Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zeźlić 20Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zeżarć 15Forma podstawowa: zeżreć
zeżreć 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zgadać 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
zgalać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
zganić 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zgapić 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
zgasić 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zginać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
zginąć 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
zgnieć 13Forma podstawowa: zgnieść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zgnoić 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zgolić 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zgonić 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zgoreć 13
zgryźć 22Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zgrzać 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zgubić 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zgwałć 15Forma podstawowa: zgwałcić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zhasać 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl verb:inf:perf:refl.nonrefl
zhulać 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
ziajać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
ziewać 11Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
ziębić 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
zionąć 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf.perf:nonrefl
zipnąć 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
ziścić 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
ziśćmy 17Forma podstawowa: ziścić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
ziśćże 19Forma podstawowa: ziścić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zjadać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
zjarać 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
zjawić 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
zjebać 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zjeżać 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
zjeżyć 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zlatać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
zlecać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
zlecić 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zlećmy 14Forma podstawowa: zlecić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: zlecieć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
zlećże 16Forma podstawowa: zlecić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: zlecieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zlegać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
zlepić 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zlewać 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
zleżeć 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
zlisić 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zlizać 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
złajać 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
złamać 14Opis: zmodyfikować barwę, zazwyczaj gasząc, tłumiąc ją za pomocą domieszki innego pigmentu.
Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
złapać 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
złasić 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
złazić 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
złocić 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
złoćmy 15Forma podstawowa: złocić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
złoćże 17Forma podstawowa: złocić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
złowić 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
złożyć 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
złupić 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zmacać 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zmagać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
zmaleć 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
zmamić 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zmazać 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zmącać 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
zmącić 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zmąćmy 18Forma podstawowa: zmącić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
zmąćże 20Forma podstawowa: zmącić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zmieść 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: zmieścić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zmotać 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zmówić 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zmulać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
zmulić 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zmusić 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zmykać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
zmylać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
zmylić 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zmywać 13Opis: myć coś z jakiejś powierzchni, np. zmywać naczynia, podłogi.
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
znęcać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
znęcić 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
znęćmy 17Forma podstawowa: znęcić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
znęćże 19Forma podstawowa: znęcić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
znękać 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
znieść 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
znikać 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
zniżać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
zniżyć 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
znosić 11Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
znużyć 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zoczyć 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zostać 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zranić 11Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zrazić 11Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zrażać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
zrąbać 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zrobić 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zrosić 11Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zrucać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
zrucić 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zrućmy 15Forma podstawowa: zrucić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
zrućże 17Forma podstawowa: zrucić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
zrugać 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zrypać 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
zrywać 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
zsiąść 19Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl
zsikać 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
zsunąć 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zsuwać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
zsyłać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
zsypać 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zwabić 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zwalać 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
zwalić 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zważać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
zważyć 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
zwęzić 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zwężać 19Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
zwieść 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zwieźć 19Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zwijać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
zwinąć 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zwisać 11Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
zwołać 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zwozić 11Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
zyskać 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
zzuwać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
zżerać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
zżuwać 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
zżymać 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
zżynać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
zżywać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
źgnięć 25Forma podstawowa: źgnąć
źrebić 21Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
żachać 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
żałość 21Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
żarzyć 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
żądlić 21Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
żebrać 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
żegnać 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
żgnięć 21Forma podstawowa: żgnąć
żłobić 19Opis: przenośnie o czasie, nieszczęściach, zgryzotach: powodować pojawianie się zmarszczek, bruzd.
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
żłopać 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
żółcić 22Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
żółćmy 23Forma podstawowa: żółcić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
żółćże 25Forma podstawowa: żółcić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
życzyć 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
żydzić 17
żywość 20Opis: cecha stylu komunikatu, to, że komunikat jest udany, ciekawy.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f

Wyrazy na literę ć o długości 7

achnięć 19Forma podstawowa: achnąć
aćarjom 15Forma podstawowa: aćarja
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
aćarjów 18Forma podstawowa: aćarja
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1
ajkować 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
anieleć 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
arfować 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
aśćkach 20Forma podstawowa: aśćka
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
aśćkami 18Forma podstawowa: aśćka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
autować 15
bachnąć 21Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
bacować 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
bajczyć 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
balować 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
bałakać 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
bałamuć 19Forma podstawowa: bałamucić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
banglać 17
banować 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
basować 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
batożyć 20Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
bazgrać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
bazować 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
bąknięć 23Forma podstawowa: bąknięcie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
bechtać 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
beknięć 19Forma podstawowa: beknięcie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
belować 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
bestwić 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
besztać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
bęcnięć 23Forma podstawowa: bęcnąć
Opis: upaść w wyniku utraty równowagi.
białość 20Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
bidować 15
biedzić 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
biegnąć 20Forma podstawowa: biec
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
bigować 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
bisować 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
bitność 19Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
bladnąć 20Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
bladość 20Opis: cecha światła - to, że jest słabe, mało wyraźne.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
blaknąć 20Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
blednąć 20Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
bliźnić 23Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
bluzgać 19Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
bluznąć 21Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
bluźnić 25Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
błahość 22Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
błaźnić 24Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
błądzić 21Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
błoćcie 17Forma podstawowa: błocić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
błoćmyż 22Forma podstawowa: błocić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
błogość 22Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
błyskać 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
błysnąć 21Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
bobować 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
boćkach 18Forma podstawowa: bociek
Opis: bocian - duży biało-czarny ptak, gniazdujący w Polsce.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2

Forma podstawowa: bociek
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1

Forma podstawowa: boćki
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:p2 subst:pl:loc:p3
boćkami 16Forma podstawowa: bociek
Opis: bocian - duży biało-czarny ptak, gniazdujący w Polsce.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1

Forma podstawowa: bociek
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2

Forma podstawowa: boćki
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:p2 subst:pl:inst:p3
boćkiem 16Forma podstawowa: bociek
Opis: bocian - duży biało-czarny ptak, gniazdujący w Polsce.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1

Forma podstawowa: bociek
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
boćkowi 15Forma podstawowa: bociek
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1

Forma podstawowa: bociek
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2
boćwina 14Opis: burak liściowy, kapusta rzymska, mangold - warzywo, jeden z kultywarów buraka zwyczajnego, roślina uprawiana zwłaszcza w krajach śródziemnomorskich dla liści jako jednoroczna.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:f
boćwiną 18Forma podstawowa: boćwina
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:f
boćwinę 18Forma podstawowa: boćwina
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f
boćwino 14Forma podstawowa: boćwina
Forma fleksyjna: subst:sg:voc:f
boćwiny 15Forma podstawowa: boćwina
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:gen:f
bodnięć 19Forma podstawowa: bodnięcie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
bogacić 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
bogaćmy 18Forma podstawowa: bogacić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
bogaćże 20Forma podstawowa: bogacić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
bojować 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
bonować 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
borować 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
borykać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
boskość 19Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
braknąć 19Forma fleksyjna: verb:inf:imperf.perf:nonrefl
brdysać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
brechać 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
bredzić 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
breszyć 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
broczyć 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
brodzić 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
brudzić 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
bryknąć 20Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
bryzgać 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
bryznąć 19Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
brząkać 19Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
brzękać 19Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
brzmieć 15Opis: wydawać, wytwarzać dźwięk
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
buchnąć 23Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
budować 17Opis: powodować powstanie czegoś, być sprawcą rzeczy, której wcześniej nie było
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
bujnięć 22Forma podstawowa: bujnięcie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
bujność 22Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
bukować 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
burczeć 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
burknąć 21Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
buskość 21Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
butność 21Opis: nadmierna pewność siebie, bycie wyniosłym i pysznym.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
butować 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
butwieć 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
buzować 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
byczość 20Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
bykować 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
bytność 20Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
bytować 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
bzyczeć 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
bzyknąć 20Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
całować 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
capnięć 18Forma podstawowa: capnąć
cedować 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
celność 18Opis: trafność np. czyichś komentarzy.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
celować 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
cenność 17Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
cerować 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
chachać 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
chadzać 16Opis: bywać gdzieś często, być bywalcem
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
chajtać 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
chamieć 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
chamrać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
chapnąć 20Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
charkać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
charłać 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
chełpić 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
cherlać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
chlapać 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
chlipać 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
chlubić 20Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
chlupać 19Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
chłapać 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
chłonąć 21Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
choćbym 19Forma podstawowa: choćby
choćbyś 22Forma podstawowa: choćby
chodzić 16Opis: uczęszczać gdzieś systematycznie
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
chorzeć 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
chrapać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
chromać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
chronić 15Opis: okrywać kogoś lub coś, tworząc jego osłonę.
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
chrupać 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
chrzcić 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
chrzęść 23Forma podstawowa: chrzęścić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl

Forma podstawowa: chrzęścieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
chuchać 20Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
chudnąć 22Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
chudość 22Opis: cecha czegoś, co jest chude, cienkie, np. chudość patyków.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
chudzić 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
chwacić 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
chwaćmy 17Forma podstawowa: chwacić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
chwaćże 19Forma podstawowa: chwacić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
chwalić 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
chwycić 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
chwyćmy 18Forma podstawowa: chwycić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
chwyćże 20Forma podstawowa: chwycić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
chwytać 17Opis: zatrzymywać, przytrzymywać ręką lub przyrządem, ograniczać możliwość swobodnego poruszania się.
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
chybiać 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
chybnąć 22Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
chyżość 24Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
ciachać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
ciaćkać 19Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
ciaćkaj 16Forma podstawowa: ciaćkać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl
ciaćkał 16Forma podstawowa: ciaćkać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl
ciaćkam 15Forma podstawowa: ciaćkać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:refl
ciaćkań 20Forma podstawowa: ciaćkać
ciamkać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
ciapnąć 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ciągnąć 23Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
cichnąć 20Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
cichość 20Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
ciećkać 19Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
ciećkaj 16Forma podstawowa: ciećkać
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
ciećkał 16Forma podstawowa: ciećkać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:nonrefl
ciećkam 15Forma podstawowa: ciećkać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:imperf:nonrefl
ciećkań 20Forma podstawowa: ciećkać
cieknąć 18Forma podstawowa: ciec
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
cienieć 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
ciepnąć 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
cierkać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
ciernić 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
cieszyć 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
ciętość 22Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
ciśnięć 21Forma podstawowa: ciśnięcie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
ciućmie 16Forma podstawowa: ciućma
Opis: obraźliwie o kobiecie nierozgarniętej, głupiej.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
ciućmok 17Opis: osoba niezdarna, ciamajdowata.
Forma fleksyjna: subst:sg:nom:m1
ciućmom 17Forma podstawowa: ciućma
Opis: obraźliwie o kobiecie nierozgarniętej, głupiej.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
ciućmów 20Forma podstawowa: ciućma
ciuknąć 20Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ciupnąć 20Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ciurkać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
cmoknąć 19Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
cmoktać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
cochnąć 20Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
cofnięć 21Forma podstawowa: cofnięcie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
cuchnąć 22Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
cućcież 20Forma podstawowa: cucić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
cudność 20Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
cudować 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
cukrzeć 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
cukrzyć 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
cumować 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
cupnięć 20Forma podstawowa: cupnąć
cwaność 17Opis: cecha człowieka, to, że ktoś jest cwany, przebiegły.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
cyganić 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
cyknięć 19Forma podstawowa: cyknąć
cykotać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
cynować 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
cytować 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
czadzić 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
czczość 18Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
czeluść 20Opis: ogrom czegoś negatywnego, odbierany jako przytłaczający, porażający człowieaka.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
czepiać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl
czernić 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
czerpać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
czerwić 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
czeznąć 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
czknięć 18Forma podstawowa: czknięcie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
człapać 16Opis: chodzić powoli, z trudem, wlec się.
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
czochać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
czołgać 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
czułość 21Opis: cecha zachowań i działań człowieka: to, że są one delikatne, miłe, pełne uczucia.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
czyścić 19Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
czyśćca 19Forma podstawowa: czyściec
Opis: Stachys – rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.), liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m2 subst:sg:gen:m2 subst:sg:gen:m3
czyśćce 19Forma podstawowa: czyściec
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m2 subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m2 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m2 subst:pl:voc:m3
czyśćcu 21Forma podstawowa: czyściec
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m2 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m2 subst:sg:voc:m3
czyśćmy 20Forma podstawowa: czyścić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
czyśćże 22Forma podstawowa: czyścić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ćakrach 16Forma podstawowa: ćakra
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f
ćakrami 14Forma podstawowa: ćakra
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f
ćelowie 13Forma podstawowa: ćela
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
ćkająca 20Forma podstawowa: ćkać
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
ćkającą 24Forma podstawowa: ćkać
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:refl.nonrefl
ćkające 20Forma podstawowa: ćkać
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
ćkający 21Forma podstawowa: ćkać
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:refl.nonrefl
ćkajcie 16Forma podstawowa: ćkać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
ćkajmyż 21Forma podstawowa: ćkać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
ćkaliby 17Forma podstawowa: ćkać
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
ćkałaby 18Forma podstawowa: ćkać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
ćkałbym 19Forma podstawowa: ćkać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
ćkałbyś 22Forma podstawowa: ćkać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
ćkałoby 18Forma podstawowa: ćkać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl
ćkałyby 19Forma podstawowa: ćkać
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
ćkanego 15Forma podstawowa: ćkać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m1.m2:imperf:aff ppas:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
ćkanemu 16Forma podstawowa: ćkać
Forma fleksyjna: ppas:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
ćkaniem 14Forma podstawowa: ćkać
Forma fleksyjna: ger:sg:inst:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
ćkaniom 14Forma podstawowa: ćkać
ćkanych 17Forma podstawowa: ćkać
Forma fleksyjna: ppas:pl:acc:m1.p1:imperf:aff ppas:pl:gen.loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff
ćkanymi 15Forma podstawowa: ćkać
Forma fleksyjna: ppas:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff
ćmawego 15Forma podstawowa: ćmawy
Opis: taki, który nie jest wyraźnie widoczny, skryty jest w cieniu, w mroku, zaćmiony.
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m1.m2:pos adj:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ćmawemu 16Forma podstawowa: ćmawy
Forma fleksyjna: adj:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:pos
ćmawych 17Forma podstawowa: ćmawy
Forma fleksyjna: adj:pl:acc:m1.p1:pos adj:pl:gen:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos adj:pl:loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
ćmawymi 15Forma podstawowa: ćmawy
Forma fleksyjna: adj:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:pos
ćmiącej 20Forma podstawowa: ćmić
Forma fleksyjna: pact:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff:refl.nonrefl
ćmiącym 20Forma podstawowa: ćmić
Forma fleksyjna: pact:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff:refl.nonrefl pact:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff:refl.nonrefl
ćmienia 13Forma podstawowa: ćmić
Forma fleksyjna: ger:sg:gen:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
ćmienie 13Forma podstawowa: ćmić
Forma fleksyjna: ger:sg:nom.acc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
ćmieniu 15Forma podstawowa: ćmić
Forma fleksyjna: ger:sg:dat.loc:n2:imperf:aff:refl.nonrefl
ćmijcie 16Forma podstawowa: ćmić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
ćmijmyż 21Forma podstawowa: ćmić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
ćmikach 17Forma podstawowa: ćmik
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2
ćmikami 15Forma podstawowa: ćmik
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2
ćmikiem 15Forma podstawowa: ćmik
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
ćmikowi 14Forma podstawowa: ćmik
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2
ćmiliby 17Forma podstawowa: ćmić
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:imperf:refl.nonrefl
ćmiłaby 18Forma podstawowa: ćmić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:ter:imperf:refl.nonrefl
ćmiłbym 19Forma podstawowa: ćmić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:refl.nonrefl
ćmiłbyś 22Forma podstawowa: ćmić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:refl.nonrefl
ćmiłoby 18Forma podstawowa: ćmić
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:n1.n2:ter:imperf:refl.nonrefl verb:pred:pot:imperf:refl.nonrefl
ćmiłyby 19Forma podstawowa: ćmić
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl.nonrefl
ćmionej 15Forma podstawowa: ćmić
Forma fleksyjna: ppas:sg:gen.dat.loc:f:imperf:aff
ćmionym 15Forma podstawowa: ćmić
Forma fleksyjna: ppas:pl:dat:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:inst.loc:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
ćmokach 17Forma podstawowa: ćmok
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m2
ćmokami 15Forma podstawowa: ćmok
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m2
ćmokiem 15Forma podstawowa: ćmok
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
ćmokowi 14Forma podstawowa: ćmok
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m2
ćpaczem 15Forma podstawowa: ćpacz
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
ćpaczom 15Forma podstawowa: ćpacz
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
ćpaczów 18Forma podstawowa: ćpacz
ćpająca 20Forma podstawowa: ćpać
Forma fleksyjna: pact:sg:nom.voc:f:imperf:aff:nonrefl
ćpającą 24Forma podstawowa: ćpać
Forma fleksyjna: pact:sg:acc.inst:f:imperf:aff:nonrefl
ćpające 20Forma podstawowa: ćpać
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff:nonrefl
ćpający 21Forma podstawowa: ćpać
Forma fleksyjna: pact:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff:nonrefl pact:sg:acc:m3:imperf:aff:nonrefl pact:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff:nonrefl
ćpajcie 16Forma podstawowa: ćpać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
ćpajmyż 21Forma podstawowa: ćpać
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
ćpaliby 17Forma podstawowa: ćpać
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
ćpałaby 18Forma podstawowa: ćpać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:f:ter:imperf:nonrefl
ćpałbym 19Forma podstawowa: ćpać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:pri:imperf:nonrefl
ćpałbyś 22Forma podstawowa: ćpać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:sec:imperf:nonrefl
ćpałoby 18Forma podstawowa: ćpać
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
ćpałyby 19Forma podstawowa: ćpać
Forma fleksyjna: verb:pot:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
ćpanego 15Forma podstawowa: ćpać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m1.m2:imperf:aff ppas:sg:gen:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
ćpanemu 16Forma podstawowa: ćpać
Forma fleksyjna: ppas:sg:dat:m1.m2.m3.n1.n2:imperf:aff
ćpaniem 14Forma podstawowa: ćpać
Forma fleksyjna: ger:sg:inst:n2:imperf:aff:nonrefl
ćpaniom 14Forma podstawowa: ćpać
ćpanych 17Forma podstawowa: ćpać
Forma fleksyjna: ppas:pl:acc:m1.p1:imperf:aff ppas:pl:gen.loc:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff
ćpanymi 15Forma podstawowa: ćpać
Forma fleksyjna: ppas:pl:inst:m1.m2.m3.f.n1.n2.p1.p2.p3:imperf:aff
ćpnąłby 22Forma podstawowa: ćpnąć
Forma fleksyjna: verb:pot:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
ćpnąłem 20Forma podstawowa: ćpnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:pri:perf:nonrefl
ćpnąłeś 23Forma podstawowa: ćpnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:sec:perf:nonrefl
ćpnęłam 20Forma podstawowa: ćpnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:pri:perf:nonrefl
ćpnęłaś 23Forma podstawowa: ćpnąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:sec:perf:nonrefl
ćpniemy 15Forma podstawowa: ćpnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:perf:nonrefl
ćpniesz 13Forma podstawowa: ćpnąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:perf:nonrefl
ćpnięci 18Forma podstawowa: ćpnąć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff
ćpnięta 18Forma podstawowa: ćpnąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
ćpniętą 22Forma podstawowa: ćpnąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
ćpnięte 18Forma podstawowa: ćpnąć
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff
ćpnięto 18Forma podstawowa: ćpnąć
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:nonrefl
ćpnięty 19Forma podstawowa: ćpnąć
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff
ćpnijmy 17Forma podstawowa: ćpnąć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
ćpnijże 19Forma podstawowa: ćpnąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
ćpunach 18Forma podstawowa: ćpun
Opis: narkoman.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
ćpunami 16Forma podstawowa: ćpun
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
ćpunkom 17Forma podstawowa: ćpunka
Opis: narkomanka.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
ćpunowi 15Forma podstawowa: ćpun
Opis: narkoman.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1
ćpuńscy 23Forma podstawowa: ćpuński
Opis: charakterystyczny dla osób zażywających narkotyki, kojarzący się z zażywaniem narkotyków.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
ćpuńska 22Forma podstawowa: ćpuński
Forma fleksyjna: adj:sg:nom.voc:f:pos
ćpuńską 26Forma podstawowa: ćpuński
Forma fleksyjna: adj:sg:acc:f:pos adj:sg:inst:f:pos
ćpuński 22Forma fleksyjna: adj:sg:acc:m3:pos adj:sg:nom.voc:m1.m2.m3:pos
ćpuńsko 22Forma podstawowa: ćpuński
Forma fleksyjna: adja

Forma fleksyjna: adv:pos
ćpuńsku 24Forma podstawowa: ćpuński
Opis: charakterystyczny dla osób zażywających narkotyki, kojarzący się z zażywaniem narkotyków.
Forma fleksyjna: adjp
ćwiarom 13Forma podstawowa: ćwiara
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f
ćwiarze 12Forma podstawowa: ćwiara
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:f subst:sg:loc:f
ćwicząc 18Forma podstawowa: ćwiczyć
Forma fleksyjna: pcon:imperf:refl.nonrefl
ćwiczeń 19Forma podstawowa: ćwiczenia
Opis: podręcznik lub suplement do podręcznika, który zawiera zadania, ćwiczenia.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:p3

Forma podstawowa: ćwiczenie
Opis: zadanie, krótki test utrwalający wiadomości z jakiejś dziedziny.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
ćwiczmy 15Forma podstawowa: ćwiczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
ćwiczyć 19Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
ćwiczył 16Forma podstawowa: ćwiczyć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:imperf:refl.nonrefl
ćwiczże 17Forma podstawowa: ćwiczyć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
ćwiekom 14Forma podstawowa: ćwiek
Opis: gwóźdź z wypukłą główką.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3

Forma podstawowa: ćwiek
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
ćwieków 17Forma podstawowa: ćwiek
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m1 subst:pl:gen:m1

Forma podstawowa: ćwiek
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
ćwiekuj 17Forma podstawowa: ćwiekować
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
ćwierci 13Forma podstawowa: ćwierć
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:f subst:pl:gen:f subst:pl:nom:f subst:pl:voc:f subst:sg:dat:f subst:sg:gen:f subst:sg:loc:f subst:sg:voc:f
ćwierka 13Forma podstawowa: ćwierkać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:imperf:nonrefl
ćwierki 13Forma podstawowa: ćwierk
Opis: wysoki dźwięk wydawany przez ptaka.
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
ćwierku 15Forma podstawowa: ćwierk
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3 subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
ćwikach 16Forma podstawowa: ćwik
Opis: człowiek niepłodny, kastrat.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1

Forma podstawowa: ćwik
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1 subst:pl:loc:m2
ćwikają 19Forma podstawowa: ćwikać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl
ćwikali 14Forma podstawowa: ćwikać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl
ćwikała 15Forma podstawowa: ćwikać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl
ćwikało 15Forma podstawowa: ćwikać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl
ćwikały 16Forma podstawowa: ćwikać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl
ćwikami 14Forma podstawowa: ćwik
Opis: człowiek niepłodny, kastrat.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1 subst:pl:inst:m2

Forma podstawowa: ćwik
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
ćwikamy 15Forma podstawowa: ćwikać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl
ćwikana 13Forma podstawowa: ćwikać
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
ćwikaną 17Forma podstawowa: ćwikać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
ćwikane 13Forma podstawowa: ćwikać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
ćwikani 13Forma podstawowa: ćwikać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
ćwikano 13Forma podstawowa: ćwikać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl
ćwikany 14Forma podstawowa: ćwikać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
ćwikasz 13Forma podstawowa: ćwikać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl
ćwikieł 15Forma podstawowa: ćwikła
Opis: sałatka warzywna z ugotowanych utartych buraków ćwikłowych, przyprawiona chrzanem.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:f
ćwikiem 14Forma podstawowa: ćwik
Opis: człowiek niepłodny, kastrat.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1

Forma podstawowa: ćwik
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1 subst:sg:inst:m2
ćwikłom 16Forma podstawowa: ćwikła
Opis: sałatka warzywna z ugotowanych utartych buraków ćwikłowych, przyprawiona chrzanem.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:f

Forma podstawowa: ćwikła
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m1
ćwiknąć 22Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
ćwiknął 19Forma podstawowa: ćwiknąć
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:m1.m2.m3:ter:perf:nonrefl
ćwiknie 13Forma podstawowa: ćwiknąć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:nonrefl
ćwiknij 15Forma podstawowa: ćwiknąć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
ćwikowi 13Forma podstawowa: ćwik
Opis: człowiek niepłodny, kastrat.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1

Forma podstawowa: ćwik
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:dat:m2
ćwokach 16Forma podstawowa: ćwok
Opis: człowiek niemądry, głupek.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
ćwokami 14Forma podstawowa: ćwok
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
ćwokiem 14Forma podstawowa: ćwok
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
ćwokowi 13Forma podstawowa: ćwok
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1
darować 13Opis: rezygnować z czegoś - nie kończyć lub w ogóle nie podjąć jakiegoś działania w wyniku braku chęci swoich, osoby, na którą to działanie byłoby nakierowane lub niesprzyjających warunków, przestawać się
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf.perf:refl.nonrefl
datować 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
dawność 17Opis: to, że coś jest dawne, pochodzi z dawnych czasów.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
dążność 25Opis: wysiłek podejmowany w celu osiągnięcia czegoś, tendencja do czegoś.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
dbałość 21Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
dekować 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
depnięć 18Forma podstawowa: depnąć
derknąć 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
dilować 14
dirować 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
disować 13
dłubnąć 23
długość 23Opis: objętość - w odniesieniu do tekstów pisanych, zwłaszcza literackich: zawartość słów, stron itp., np. długość książki, wiersza.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
dmuchać 19Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
dniować 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
dobadać 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dobijać 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
dobrnąć 19Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
dobrzeć 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
dobywać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
docenić 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
docinać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
docucać 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
docucić 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
docućmy 18Forma podstawowa: docucić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
docućże 20Forma podstawowa: docucić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
doczyść 19Forma podstawowa: doczyścić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dodawać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
dodrzeć 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dodusić 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dogadać 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dogalać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
dogasać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
dogasić 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
doginać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
dognieć 15Forma podstawowa: dognieść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dogolić 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dogonić 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dogryźć 24Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dogrzać 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
doigrać 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
dojadać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
dojebać 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
dojność 19Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
dojrzeć 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
dokazać 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
dokleić 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dokonać 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dokopać 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dokosić 14
dokować 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
dokraść 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dokroić 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dokrwić 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dokulać 17
dokupić 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dokuwać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
dolatać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
dolećmy 16Forma podstawowa: dolecieć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
dolećże 18Forma podstawowa: dolecieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
dolegać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
dolepić 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dolewać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
doleżeć 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dołazić 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf.perf:nonrefl verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:perf:nonrefl
dołować 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
dołowić 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dołożyć 20Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
domacać 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
domagać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
domieść 18Forma podstawowa: domieścić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl

Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
domknąć 19Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
domówić 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
domykać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
domywać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
donająć 19Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
donajęć 19Forma podstawowa: donająć
donieść 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
donosić 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
donucać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
donucić 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
donućmy 17Forma podstawowa: donucić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
donućże 19Forma podstawowa: donucić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dopadać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl verb:inf:perf:nonrefl
dopalać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
dopalić 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dopasać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
dopchać 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dopieść 18Forma podstawowa: dopieścić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dopijać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
dopinać 14Opis: osiągać coś, o co się starało.
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
dopisać 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dopleść 19Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
doprzeć 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dopukać 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dopytać 16Opis: poszerzyć wiedzę, zadając pytania.
Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dorobić 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dorywać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
dorznąć 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dorżnąć 21Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dosalać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
dosiąść 21Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dosolić 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dosunąć 19Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dosuwać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
dosycać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
dosycić 15
dosyćmy 16Forma podstawowa: dosycić
dosyćże 18Forma podstawowa: dosycić
dosyłać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
dosypać 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dotknąć 19Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dotopić 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dotować 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
dotrwać 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
dotrzeć 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dotykać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
douczać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
douczyć 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dowalać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
dowalić 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
doważać 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
doważyć 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dowierć 13Forma podstawowa: dowiercić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
dowieść 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dowieźć 21Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
dowołać 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
dowozić 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
dozować 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
dożerać 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
dożuwać 19Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
dożynać 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
dożywać 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
dożywić 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
drapnąć 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
drasnąć 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
drażnić 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
dreptać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
dręczyć 19Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
drgnięć 19Forma podstawowa: drgnięcie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
droczyć 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
drygnąć 20Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
dryndać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
drzemać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
dudnieć 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
dufność 23Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
duknięć 20Forma podstawowa: duknąć
dulczeć 17Opis: wykonywać jakąś czynność, jakieś zadanie z ogromnym wysiłkiem.
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
dulczyć 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
dumnieć 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
dupczyć 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
dupnięć 20Forma podstawowa: dupnąć
durnieć 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
durność 19Opis: cecha czegoś durnego, czegoś, co wywołuje negatywne emocje.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
dwakroć 14Forma fleksyjna: adv num:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p1.p2:rec
dydolić 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
dygnięć 20Forma podstawowa: dygnąć
dygotać 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
dygować 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
dylować 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
dziabać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
działać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
dziamać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
dziarać 13Opis: robić dziarę - tatuaż.
dziczeć 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
dziczyć 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
dziećmi 14Forma podstawowa: dziecko
Opis: niedorosły, często niesamodzielny potomek zwierzęcia.
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:n1
dzielić 14Opis: liczyć, wyznaczać iloraz dwóch liczb.
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
dzikość 18Opis: cecha zachowania, reakcji, zachowanie, które ma dziki, impulsywny przebieg.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
dziobać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
dzióbać 19Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
dzwonić 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
dźgnięć 27Forma podstawowa: dźgnąć
dźwigać 23Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
eluować 15
ełckość 20Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
emskość 18Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
fajczyć 20Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
fajność 22Opis: cecha człowieka, który jest fajny, miły, sympatyczny.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
fajtnąć 23Opis: upaść w wyniku utraty równowagi.
Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
falować 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
farćcie 17Forma podstawowa: farcić
farćmyż 22Forma podstawowa: farcić
fasować 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
fazować 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
ferować 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
fetować 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
fiknięć 21Forma podstawowa: fiknięcie
Opis: upadek, wywrócenie się.
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
filować 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
fiuczeć 19Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
fiuknąć 23Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
flaczeć 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
folować 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
forować 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
frunięć 22Forma podstawowa: frunąć
frygnąć 23Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
fugować 20Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
fuknięć 23Forma podstawowa: fuknąć
fundnąć 23Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
furczeć 19Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
furknąć 23Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
fyrknąć 22Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
fyrnięć 21Forma podstawowa: fyrnąć
gaćcież 19Forma podstawowa: gacić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
gardzić 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
garnięć 18Forma podstawowa: garnąć
garować 14Opis: siedzieć w więzieniu, odsiadywać wyrok.
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
gaśnięć 22Forma podstawowa: gasnąć
gazować 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
gaździć 23Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
gąbczeć 21Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
gdaknąć 20Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
gębobić 22Forma podstawowa: gębobicie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
gębować 20Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
gęgnięć 24Forma podstawowa: gęgnąć
gęgotać 21Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
gęstnąć 23Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
gęstość 23Opis: to, czy coś jest gęste, miara gęstości.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
gibkość 21Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
gibnięć 20Forma podstawowa: gibnięcie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
ględzić 20Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
gliwieć 15Opis: o białym serze - fermentować, zmieniać zapach i konsystencję pod wpływem bakterii fermentacyjnych.
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
gładzić 17Opis: mordować z zimną krwią wielu ludzi.
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
głaskać 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
głasnąć 20Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
głąbieć 22Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
głodzić 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
głupieć 19Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
głuszyć 19Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
gmatwać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
gniećmy 16Forma podstawowa: gnieść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
gniećże 18Forma podstawowa: gnieść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
gniewać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
gockość 20Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
godność 19Opis: sprawowane dostojeństwo, wysoki urząd państwowy lub kościelny.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
golnięć 19Forma podstawowa: golnąć
gonność 18Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
googlać 17
gorszyć 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
gośćcem 20Forma podstawowa: gościec
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
gośćcie 19Forma podstawowa: gościć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
gośćcom 20Forma podstawowa: gościec
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
gośćców 23Forma podstawowa: gościec
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
gośćmyż 24Forma podstawowa: gościć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
gotować 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
gotowić 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
górność 22Opis: przerost ambicji, poczucie wyższości, pycha.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
górować 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
grabieć 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
grodzić 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
grubieć 18Opis: o głosie - stawać się grubszym.
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
grubnąć 22Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
grubość 22Opis: cecha książki lub innego zbioru tekstów - duża objętość.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
gruchać 19Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
grzebać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
grzmieć 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
gumować 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
guzdrać 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
gwałcić 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
gwałćmy 18Forma podstawowa: gwałcić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
gwałćże 20Forma podstawowa: gwałcić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
gwarzyć 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
gwizdać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
haftnąć 23Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
hajtnąć 21Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
hakować 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
hamować 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
haratać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
hardość 19Opis: postawa, cecha osobowości odznaczająca się hardością, brakiem pokory, nieustępliwością.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
harować 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
haskość 19Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
hecować 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
helokać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
hepnięć 19Forma podstawowa: hepnąć
heskość 19Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
hisować 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
hodować 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
hojność 20Opis: cecha człowieka: to, że ktoś chętnie obdarowuje innych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
holować 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
hołubić 20Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
honować 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
huknięć 21Forma podstawowa: huknąć
hultaić 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
huśtnąć 25
hycnięć 20Forma podstawowa: hycnąć
hyćkach 19Forma podstawowa: hyćka
Opis: wielkop. sok z owoców czarnego bzu.
hyćkami 17Forma podstawowa: hyćka
hysować 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
ichmość 20Forma fleksyjna: subst:pl:nom:p1
igłować 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
ilekroć 14Forma fleksyjna: adv
imćpana 14Forma podstawowa: imćpan
Opis: staropolski tytuł grzecznościowy, dodawany zazwyczaj do nazwiska albo tytułu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m1 subst:sg:gen:m1
imćpanu 16Forma podstawowa: imćpan
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:loc:m1
imćpany 15Forma podstawowa: imćpan
Forma fleksyjna: depr:pl:nom:m2 depr:pl:voc:m2
indować 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
inszość 16Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
ińskość 23Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
ircować 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
iskrzyć 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
istnieć 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
istność 17Opis: osobowość, zespół cech człowieka, jego cechy charakterystyczne.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
iśćcież 21Forma podstawowa: iścić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
jałowić 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
jarować 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
jaskość 19Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
jasność 18Opis: cecha czegoś, co jest precyzyjne i zrozumiałe.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
jaśnieć 18Opis: zatracać intensywność koloru, również o kolorze: tracić intensywność.
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
jawność 18Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
jątrzyć 20Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
jebnięć 20Forma podstawowa: jebnąć
jedność 19Opis: w matematyce (w systemie dziesiętnym): najniższy rząd wartości naturalnych lub liczba naturalna od 1 do 9.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
jejmość 21Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
jełczeć 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
jeździć 23Opis: o środkach lokomocji: poruszać się pomiędzy stacjami o określonych porach, zgodnie z jakimś planem
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
jeżować 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
jęknięć 23Forma podstawowa: jęknąć
jodować 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
jojczeć 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
jojczyć 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
juhasić 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
jurność 20Opis: cecha człowieka - energia, gorąca krew, zapał, np. młodzieńcza jurność.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
kajtnąć 20Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
kapnięć 18Forma podstawowa: kapnąć
kapować 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
karćcie 14Forma podstawowa: karcić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
karćmyż 19Forma podstawowa: karcić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
karność 17Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
kasować 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
kaszlać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
kaszleć 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
katować 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
katulać 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
kawalić 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
kichnąć 20Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
kicnięć 18Forma podstawowa: kicnąć
kićkają 20Forma podstawowa: kićkać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:imperf:nonrefl verb:fin:pl:ter:imperf:refl
kićkali 15Forma podstawowa: kićkać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:nonrefl verb:praet:pl:m1.p1:ter:imperf:refl
kićkała 16Forma podstawowa: kićkać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:imperf:nonrefl verb:praet:sg:f:ter:imperf:refl
kićkało 16Forma podstawowa: kićkać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:nonrefl verb:praet:sg:n1.n2:ter:imperf:refl
kićkały 17Forma podstawowa: kićkać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:nonrefl verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:imperf:refl
kićkamy 16Forma podstawowa: kićkać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:imperf:nonrefl verb:fin:pl:pri:imperf:refl
kićkana 14Forma podstawowa: kićkać
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:imperf:aff
kićkaną 18Forma podstawowa: kićkać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:imperf:aff
kićkane 14Forma podstawowa: kićkać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:imperf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:imperf:aff
kićkani 14Forma podstawowa: kićkać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:imperf:aff
kićkano 14Forma podstawowa: kićkać
Forma fleksyjna: verb:imps:imperf:nonrefl verb:imps:imperf:refl
kićkany 15Forma podstawowa: kićkać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:imperf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:imperf:aff
kićkasz 14Forma podstawowa: kićkać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:imperf:nonrefl verb:fin:sg:sec:imperf:refl
kiełzać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
kierpeć 14
kikować 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
kimnięć 18Forma podstawowa: kimnąć
kipnięć 18Forma podstawowa: kipnąć
kiśćcem 19Forma podstawowa: kiściec
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
kiśćcom 19Forma podstawowa: kiściec
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
kiśćców 22Forma podstawowa: kiściec
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
kiśnieć 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
kiśnięć 21Forma podstawowa: kisnąć
Opis: przebywać w zamkniętym pomieszczeniu, bez dostępu świeżego powietrza.
kitować 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
kiwnięć 17Forma podstawowa: kiwnięcie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
klapnąć 19Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
klaskać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
klasnąć 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
kląskać 19Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
klątwić 19Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
klećcie 15Forma podstawowa: klecić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
klećmyż 20Forma podstawowa: klecić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
kleknąć 19Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
klepnąć 19Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
klęczeć 19Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
klęknąć 23Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
klęsnąć 22Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
kliknąć 19Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
kluczyć 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
kłaczyć 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
kłaniać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl
kłapnąć 20Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
kłóćcie 20Forma podstawowa: kłócić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
kłóćmyż 25Forma podstawowa: kłócić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
kłykieć 17Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
kniazić 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
knoćcie 14Forma podstawowa: knocić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
knoćmyż 19Forma podstawowa: knocić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
knykieć 15Forma fleksyjna: subst:sg:acc:m3 subst:sg:nom:m3
kociość 18Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
kockość 19Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
kocować 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
koćcież 18Forma podstawowa: kocić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl
kodować 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
kojfnąć 23Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
kokosić 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
kolebać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
koligać 16Forma podstawowa: koligacić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
kolnięć 18Forma podstawowa: kolnąć
kołatać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
kołować 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
kołysać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
kończyć 21Opis: zaprzestawać czegoś, kłaść kres.
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
kopćcie 15Forma podstawowa: kopcić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
kopćmyż 20Forma podstawowa: kopcić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
kopnięć 18Forma podstawowa: kopnąć
kopsnąć 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
korćcie 14Forma podstawowa: korcić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
korćmyż 19Forma podstawowa: korcić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
korność 17Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
korować 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
korzyść 18Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
kosaćca 14Forma podstawowa: kosaciec
Forma fleksyjna: subst:sg:gen:m3
kosaćce 14Forma podstawowa: kosaciec
Forma fleksyjna: subst:pl:acc:m3 subst:pl:nom:m3 subst:pl:voc:m3
kosaćcu 16Forma podstawowa: kosaciec
Forma fleksyjna: subst:sg:loc:m3 subst:sg:voc:m3
kośćcem 19Forma podstawowa: kościec
Opis: twarda konstrukcja anatomiczna wchodząca w skład ciała zwierząt.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
kośćcom 19Forma podstawowa: kościec
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
kośćców 22Forma podstawowa: kościec
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
kotować 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
kraknąć 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
krektać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
kreować 13Opis: pracować nad dziełem sztuki
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
kreślić 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
kręćcie 18Forma podstawowa: kręcić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
kręćkom 19Forma podstawowa: kręciek
Opis: choroba wywoływana przez larwy tasiemca kręćkowego, zapadają na nią przede wszystkim owce.
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
kręćków 22Forma podstawowa: kręciek
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
kręćmyż 23Forma podstawowa: kręcić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
krętość 22Opis: stosowany w hydrodynamice podziemnej parametr skalarny opisujący własność kanałów porowych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
kroczyć 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
kroćset 14Forma fleksyjna: burk
kropnąć 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
króćcem 19Forma podstawowa: króciec
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m3
króćcie 18Forma podstawowa: krócić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
króćcom 19Forma podstawowa: króciec
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m3
króćców 22Forma podstawowa: króciec
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m3
króćmyż 23Forma podstawowa: krócić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
kruczeć 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
kruszeć 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
kruszyć 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
krwawić 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
krząkać 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
krzątać 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
krzepić 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
krzesać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
krzewić 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
krzywić 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
ksyknąć 19Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
kształć 16Forma podstawowa: kształcić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
kuchcić 19Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
kuchćmy 20Forma podstawowa: kuchcić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl
kuchćże 22Forma podstawowa: kuchcić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:nonrefl
kucnięć 20Forma podstawowa: kucnąć
kujnięć 21Forma podstawowa: kujnąć
kujność 21Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
kuknięć 20Forma podstawowa: kuknąć
kuksnąć 20Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
kulawić 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
kulnięć 20Forma podstawowa: kulnąć
kulować 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
kundlić 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
kupczyć 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
kupować 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
kurczyć 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
kurować 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
kwaknąć 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
kwęczeć 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
kwęknąć 22Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
kwiczeć 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
kwiecić 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
kwiećmy 15Forma podstawowa: kwiecić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
kwiećże 17Forma podstawowa: kwiecić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
kwiknąć 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
kwitnąć 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
kwoczyć 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
kwoknąć 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
kwoktać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
labować 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
lackość 19Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
lajknąć 20
lakować 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
lamować 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
lapnięć 18Forma podstawowa: lapnąć
lapować 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
laskość 18Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
lasować 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
latywać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
lawować 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
lażować 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
lądować 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf.perf:nonrefl verb:inf:imperf:nonrefl
lećcież 18Forma podstawowa: lecieć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl
ledwość 18Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
legnięć 19Forma podstawowa: lec
legować 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
lejność 19Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
lekkość 19Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
lenność 17Opis: zależność między seniorem a wasalem.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
lepkość 19Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
lepować 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
leskość 18Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
lęgnięć 23Forma podstawowa: ląc
lęknięć 22Forma podstawowa: lęknąć
lichość 20Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
licować 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
likować 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
lipność 18Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
listnić 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
liśćcem 19Forma podstawowa: liściec
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m2
liśćcom 19Forma podstawowa: liściec
Forma fleksyjna: subst:pl:dat:m2
liśćców 22Forma podstawowa: liściec
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:m2
litować 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
liźnięć 25Forma podstawowa: liznąć
lobować 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
lodować 14Forma podstawowa: lodowacić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl

Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
logować 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
lokować 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
losować 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
lotność 18Opis: ulotność, łatwe znikanie, np. lotność zapachu.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
lubować 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
ludność 20Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
luknięć 20Forma podstawowa: luknąć
lutnięć 20Forma podstawowa: lutnąć
lutować 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
luzować 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
luźność 27Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
łabudać 19Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
ładnieć 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
ładować 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
łaknięć 19Forma podstawowa: łaknąć
łakomić 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
łasować 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
łatwość 19Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
łechtać 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
łomotać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
łopotać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
łowność 18Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
łuckość 22Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
ługować 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
łukować 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
łupnięć 21Forma podstawowa: łupnięcie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
łupność 21Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
łyknięć 20Forma podstawowa: łyknąć
Opis: wypić porcję alkoholu, zwłaszcza mocnego.
łypnięć 20Forma podstawowa: łypnąć
łyśnięć 23Forma podstawowa: łysnąć
łzawieć 14
łzawość 18Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
machnąć 20Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
macnięć 18Forma podstawowa: macnąć
maćkach 17Forma podstawowa: maciek
Opis: człowiek płci męskiej o imieniu Maciek, które jest formą zdrobniałą imienia Maciej.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1

Forma podstawowa: maćko
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1

Forma podstawowa: maciek
Opis: człowiek płci męskiej o imieniu Maciek, które jest formą zdrobniałą imienia Maciej.
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1 subst:pl:loc:m2
maćkami 15Forma podstawowa: maciek
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1

Forma podstawowa: maciek
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1 subst:pl:inst:m2

Forma podstawowa: maćko
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
maćkiem 15Forma podstawowa: maciek
Opis: człowiek płci męskiej o imieniu Maciek, które jest formą zdrobniałą imienia Maciej.
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1

Forma podstawowa: maciek
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1 subst:sg:inst:m2

Forma podstawowa: maćko
Forma fleksyjna: subst:sg:inst:m1
maćkowi 14Forma podstawowa: maciek
Opis: człowiek płci męskiej o imieniu Maciek, które jest formą zdrobniałą imienia Maciej.
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1

Forma podstawowa: maciek
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1 subst:sg:dat:m2

Forma podstawowa: maćko
Forma fleksyjna: subst:sg:dat:m1

Forma podstawowa: maćkowy
Opis: związany z Maćkiem, należący do Maćka.
Forma fleksyjna: adj:pl:nom.voc:m1.p1:pos
majdnąć 20Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
majtnąć 20Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
malować 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
mapować 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
margnąć 19Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
marnieć 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
marność 17Opis: niska jakość, niska wartość.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
martwić 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
marzłoć 15Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
marznąć 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
masować 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
maśćcie 18Forma podstawowa: maścić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
maśćmyż 23Forma podstawowa: maścić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
matować 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
mazgaić 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
maźnięć 25Forma podstawowa: maznąć
mąćcież 22Forma podstawowa: mącić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
mądrość 22Opis: cecha działania, zachowania: to, że coś jest właściwe, oparte na wiedzy i z niej wynikające, np. mądrość czyjegoś postępowania.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
mądrzeć 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
mądrzyć 19Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
mendzić 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
merdnąć 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
mękolić 19
męskość 22Opis: penis u człowieka.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
mętnieć 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
mętność 22Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
mężnieć 21Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
mężność 25Opis: cecha kogoś, kto jest mężny, kto odznacza się męstwem, odwagą - zdolnością zrobienia czegoś, podjęcia ryzyka, mimo niekorzystnych uwarunkowań, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
miećcie 14Forma podstawowa: miecić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:nonrefl

Forma podstawowa: mieść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
miećmyż 19Forma podstawowa: miecić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:nonrefl

Forma podstawowa: mieść
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
mieniać 13
mierzić 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
mierzyć 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
mieszać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
mieścić 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
mieśćmy 19Forma podstawowa: mieścić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
mieśćże 21Forma podstawowa: mieścić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:imperf:refl.nonrefl
międlić 19Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
mięknąć 22Opis: stawać się łagodniejszym, dotyczy widocznych lub słyszalnych cech, np. głosu, twarzy.
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
mignięć 19Forma podstawowa: mignąć
migotać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
mikotać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
milczeć 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
milknąć 19Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
miłować 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
minować 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
miotnąć 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
mlaskać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
mlasnąć 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
młodość 20Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
młóćcie 20Forma podstawowa: młócić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
młóćmyż 25Forma podstawowa: młócić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
mniemać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
mnogość 19Opis: jedno z podstawowych pojęć matematycznych, kolekcja określonych obiektów
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
mocnieć 14
mocować 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
modrość 18Opis: ciemnoniebieska, ciemnobłękitna barwa czegoś.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
modrzeć 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
modrzyć 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
moknięć 18Forma podstawowa: moknąć
mokrość 18Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
mopować 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
morować 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
morusać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
mośćcie 18Forma podstawowa: mościć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
mośćmyż 23Forma podstawowa: mościć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
mozolić 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
możność 21Opis: okoliczność, kiedy coś jest możliwe, można, da się zrobić.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
mroczyć 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
mruczeć 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
mrugnąć 21Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
mruknąć 20Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
mućkach 19Forma podstawowa: mućka
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:f

Forma podstawowa: mućka
Forma fleksyjna: subst:pl:loc:m1
mućkami 17Forma podstawowa: mućka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:f

Forma podstawowa: mućka
Forma fleksyjna: subst:pl:inst:m1
murować 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
murszeć 15Opis: o drewnie: tracić swoję pierwotną strukturę w wyniku gnicia, przekształcać się w mursz, także o drewnianych obiektach: niszczeć w wyniku gnicia.
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
musować 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
muśnięć 23Forma podstawowa: muśnięcie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
mutować 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
myknięć 19Forma podstawowa: myknąć
mylność 19Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
nabajać 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
nabawić 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
nabijać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
nabroić 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
nabujać 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
nabywać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
nachlać 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
nacinać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
naćkają 19Forma podstawowa: naćkać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
naćkali 14Forma podstawowa: naćkać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
naćkała 15Forma podstawowa: naćkać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
naćkało 15Forma podstawowa: naćkać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
naćkały 16Forma podstawowa: naćkać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
naćkamy 15Forma podstawowa: naćkać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:perf:refl.nonrefl
naćkana 13Forma podstawowa: naćkać
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
naćkaną 17Forma podstawowa: naćkać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
naćkane 13Forma podstawowa: naćkać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff
naćkani 13Forma podstawowa: naćkać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff
naćkano 13Forma podstawowa: naćkać
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl.nonrefl
naćkany 14Forma podstawowa: naćkać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff
naćkasz 13Forma podstawowa: naćkać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:perf:refl.nonrefl
naćpają 19Forma podstawowa: naćpać
Opis: wprowadzić do organizmu narkotyk lub rzecz zawierającą narkotyk.
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
naćpali 14Forma podstawowa: naćpać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m1.p1:ter:perf:refl.nonrefl
naćpała 15Forma podstawowa: naćpać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:f:ter:perf:refl.nonrefl
naćpało 15Forma podstawowa: naćpać
Forma fleksyjna: verb:praet:sg:n1.n2:ter:perf:refl.nonrefl
naćpały 16Forma podstawowa: naćpać
Forma fleksyjna: verb:praet:pl:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:ter:perf:refl.nonrefl
naćpamy 15Forma podstawowa: naćpać
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:pri:perf:refl.nonrefl
naćpana 13Forma podstawowa: naćpać
Forma fleksyjna: ppas:sg:nom.voc:f:perf:aff
naćpaną 17Forma podstawowa: naćpać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc.inst:f:perf:aff
naćpane 13Forma podstawowa: naćpać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.acc.voc:m2.m3.f.n1.n2.p2.p3:perf:aff ppas:sg:nom.acc.voc:n1.n2:perf:aff
naćpani 13Forma podstawowa: naćpać
Forma fleksyjna: ppas:pl:nom.voc:m1.p1:perf:aff
naćpano 13Forma podstawowa: naćpać
Forma fleksyjna: verb:imps:perf:refl.nonrefl
naćpany 14Forma podstawowa: naćpać
Forma fleksyjna: ppas:sg:acc:m3:perf:aff ppas:sg:nom.voc:m1.m2.m3:perf:aff
naćpasz 13Forma podstawowa: naćpać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:sec:perf:refl.nonrefl
nadawać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
nadąsać 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
nadążać 21Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
nadążyć 22Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
nadciąć 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
nadcięć 18Forma podstawowa: nadciąć
naddarć 14Forma podstawowa: naddarcie
nadejść 19Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl

Forma podstawowa: nadejście
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
nadgiąć 19Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
nadgięć 19Forma podstawowa: nadgięcie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
nadgnić 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
nadjeść 19Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
nadkręć 18Forma podstawowa: nadkręcić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
nadkryć 15
nadpłać 16Forma podstawowa: nadpłacić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
nadpruć 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: nadprucie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
nadpsuć 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
nadrwić 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
nadrzeć 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
nadusić 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
nadużyć 20Forma podstawowa: nadużycie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2

Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
nadymać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
nadymić 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
nadziać 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
nadżarć 17Forma podstawowa: nadeżreć
nafikać 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
nafukać 19Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
nagadać 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
nagapić 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
naginać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
nagłość 20Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
nagnieć 14Forma podstawowa: nagnieść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
nagnoić 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
nagonić 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
nagryźć 23Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
nagrzać 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
nagubić 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
nagwałć 16Forma podstawowa: nagwałcić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
nahasać 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
nahulać 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
naigrać 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
najadać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
najebać 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
najeżać 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
najeżyć 19Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
nakapać 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
nakazać 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
nakąpać 18
nakisić 13
nakleić 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
nakłaść 19Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
nakopać 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
nakosić 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
nakraść 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
nakroić 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
nakupić 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
nalatać 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
nalećmy 15Forma podstawowa: nalecieć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
nalećże 17Forma podstawowa: nalecieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
nalegać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
nalepić 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
nalewać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
należeć 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl verb:inf:perf:refl
nalizać 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
nałajać 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
nałamać 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
nałapać 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
nałazić 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:perf:refl
nałowić 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
nałożyć 19Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
nałupać 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
nałykać 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
namacać 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
namakać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
namazać 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
namącić 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
namąćmy 19Forma podstawowa: namącić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
namąćże 21Forma podstawowa: namącić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
namieść 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
namotać 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
namówić 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
namulać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
namulić 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
nanieść 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
nanizać 12Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
nanosić 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
napaćka 14Forma podstawowa: napaćkać
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
napadać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:perf:nonrefl
napajać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
napalać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
napalić 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
napasać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
napawać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
napchać 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
napieść 17Forma podstawowa: napieścić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
napinać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
napisać 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
napleść 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
napocić 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
napoćmy 15Forma podstawowa: napocić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl
napoćże 17Forma podstawowa: napocić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl
naprzeć 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
napukać 16
napylać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
napylić 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
napytać 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl
narajać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
narazić 12Opis: wystawić kogoś lub coś na jakieś niepożądane działanie (świadomie lub nie).
Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
narażać 16Opis: wystawiać (świadomie lub nie) kogoś lub coś na negatywne działanie czegoś.
Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
narąbać 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
narobić 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
narowić 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
narywać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl
narznąć 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
narżnąć 20Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
nasalać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
nasapać 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl verb:inf:perf:refl.nonrefl
nasępić 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
nasiąść 20Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
nasikać 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
nasilać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
nasilić 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
nasolić 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
nasunąć 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
nasuwać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl verb:inf:perf:nonrefl
nasycać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
nasycić 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
nasyćmy 15Forma podstawowa: nasycić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
nasyćże 17Forma podstawowa: nasycić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
nasyłać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
nasypać 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
nasysać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
naśmiać 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
naśmieć 17Forma podstawowa: naśmiecić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
natężać 21Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
natężyć 22Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
natknąć 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl verb:inf:perf:refl.nonrefl
natłuść 21Forma podstawowa: natłuścić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
natopić 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
natrzeć 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
natułać 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
natykać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
natyrać 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
nauczać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
nauczyć 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
naumieć 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
nawalać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
nawalić 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
naważyć 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
nawierć 12Forma podstawowa: nawiercić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
nawieść 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
nawieźć 20Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
nawijać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
nawinąć 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
nawisać 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
nawozić 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
nawykać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
nazłość 18Forma podstawowa: nazłościć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
nazywać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
nażerać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
nażynać 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
negować 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
nęćcież 21Forma podstawowa: nęcić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
nicować 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
niechęć 19Opis: brak chęci do czegoś.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
niecięć 17Forma podstawowa: ciąć
nieczuć 15Forma podstawowa: nieczucie
Opis: cecha ludzi, której istota polega na umiejętności lekceważenia tego, co jest ważne dla innych (lub ogółu społeczeństwa).
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
niećcie 13Forma podstawowa: niecić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
niećkań 19Forma podstawowa: ćkać
niećmia 13Forma podstawowa: ćmi
niećmią 17Forma podstawowa: ćmi
niećmie 13Forma podstawowa: ćmi
niećmim 14Forma podstawowa: ćmi
niećmyż 18Forma podstawowa: niecić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:imperf:refl.nonrefl
niećpań 19Forma podstawowa: ćpać
niedarć 13Forma podstawowa: drzeć
niegięć 18Forma podstawowa: giąć
niegnić 14Forma podstawowa: gnić
Opis: pozostawać w jednej sytuacji, bez zmian, które są konieczne lub pożądane.
nieklęć 18Forma podstawowa: kląć
niekluć 16Forma podstawowa: kluć
niekłuć 17Forma podstawowa: kłuć
nieknuć 15Forma podstawowa: knuć
niekryć 14Forma podstawowa: kryć
niemarć 13Forma podstawowa: mrzeć
niemieć 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
niemięć 17Forma podstawowa: miąć
nieobić 14Forma podstawowa: obić
nieobuć 16Forma podstawowa: obuć
nieobyć 15Forma podstawowa: nieobycie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
nieodęć 17Forma podstawowa: odąć
nieokuć 15Forma podstawowa: okuć
nieomyć 14Forma podstawowa: omyć
nieopić 13Forma podstawowa: opić
nieowić 12Forma podstawowa: owić
nieozuć 14Forma podstawowa: ozuć
nieożyć 17Forma podstawowa: ożyć
nieparć 13Forma podstawowa: przeć
niepięć 17Forma podstawowa: piąć
niepluć 16Forma podstawowa: pluć
Opis: wydalać z organizmu ślinę lub inną wydzielinę jamy ustnej (np. jad).
niepruć 15Forma podstawowa: pruć
niepsuć 15Forma podstawowa: psuć
nieskuć 15Forma podstawowa: skuć
niesnuć 14Forma podstawowa: snuć
niespić 13Forma podstawowa: spić
nieszyć 13Forma podstawowa: szyć
nietarć 13Forma podstawowa: trzeć
nietruć 15Forma podstawowa: truć
nieubić 16Forma podstawowa: ubić
Opis: szybko się wzbogacić na jakimś działaniu.
nieubyć 17Forma podstawowa: ubyć
nieujęć 20Forma podstawowa: ująć
nieujść 20Forma podstawowa: ujść
nieukuć 17Forma podstawowa: ukuć
nieumyć 16Forma podstawowa: umyć
nieupić 15Forma podstawowa: upić
nieutyć 16Forma podstawowa: utyć
Opis: zwiększyć masę ciała, zarastając tłuszczem.
nieuwić 14Forma podstawowa: uwić
nieużęć 22Forma podstawowa: użąć
nieużyć 19Forma podstawowa: użyć
niewbić 14Forma podstawowa: wbić
niewkuć 15Forma podstawowa: wkuć
niewmyć 14Forma podstawowa: wmyć
niewpić 13Forma podstawowa: wpić
niewryć 13Forma podstawowa: wryć
niewzuć 14Forma podstawowa: wzuć
niewżęć 20Forma podstawowa: wżąć
niewżyć 17Forma podstawowa: wżyć
niezbić 14Forma podstawowa: zbić
niezbyć 15Forma podstawowa: zbyć
Opis: odpowiedzieć w sposób ignorujący, wymijający, lekceważący, potraktować kogoś na odczepnego.
niezmyć 14Forma podstawowa: zmyć
Opis: umyć coś z jakiejś powierzchni do końca.
niezryć 13Forma podstawowa: zryć
Opis: poprzez rycie wyżłobić wgłębienia w podłożu.
niezwić 12Forma podstawowa: zwić
niezzuć 14Forma podstawowa: zzuć
niezżęć 20Forma podstawowa: zżąć
niezżuć 18Forma podstawowa: zżuć
niezżyć 17Forma podstawowa: niezżycie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
nieżarć 16Forma podstawowa: żreć
nikłość 19Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
niknięć 17Forma podstawowa: niknąć
niskość 17Opis: niskie położenie, zawieszenie.
Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
nitować 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
niuchać 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
nocować 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
nogować 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
norować 12Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
nośność 20Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
notować 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
nućcież 19Forma podstawowa: nucić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:imperf:refl.nonrefl
nudność 19Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
nyskość 18Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
obabiać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
obaczyć 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
obawiać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl
obcinać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
obcować 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
obcykać 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl
obczaić 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
obegrać 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
obełgać 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
oberwać 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
obesłać 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
obesrać 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
obetkać 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
obeznać 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
obeżreć 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
obębnić 20Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
obgadać 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
obginać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
obgryźć 25Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
obiecać 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
obiegać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl verb:inf:perf:nonrefl
obielać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
obielić 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
obierać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
objadać 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
objawić 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
obkalać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
obkąsać 19Forma fleksyjna: verb:inf:imperf.perf:refl.nonrefl
obkleić 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
obkopać 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
obkosić 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
obkroić 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
obkupić 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
obkuwać 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
oblatać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl verb:inf:imperf:refl.nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
oblećmy 17Forma podstawowa: oblecieć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
oblećże 19Forma podstawowa: oblecieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
oblegać 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
oblekać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
oblepić 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
oblewać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
oblizać 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
obłamać 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
obłapić 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
obłazić 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
obłocić 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
obłoćmy 18Forma podstawowa: obłocić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
obłoćże 20Forma podstawowa: obłocić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obłowić 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf verb:inf:perf:refl
obłożyć 21Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
obłupać 19Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
obłupić 19Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
obmacać 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
obmazać 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
obmieść 19Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
obmówić 19Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
obmywać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
obnażać 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
obnażyć 19Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
obnieść 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
obniżać 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
obniżyć 19Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
obnosić 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl verb:inf:perf:nonrefl
obracać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
obramić 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
obrazić 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
obrażać 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
obrąbać 20Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
obrębić 20Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl verb:inf:perf:refl.nonrefl
obrobić 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
obronić 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
obrócić 19Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
obróćmy 20Forma podstawowa: obrócić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
obróćże 22Forma podstawowa: obrócić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obrugać 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
obrypać 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
obrywać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
obsiąść 22Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
obsikać 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
obskość 19Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
obsunąć 20Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl verb:inf:perf:refl.nonrefl
obsuwać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
obsyfić 19Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
obsyłać 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
obsypać 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
obśmiać 19Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
obtłuść 23Forma podstawowa: obtłuścić
obtopić 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
obtulać 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
obtulić 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
obtupać 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
obtykać 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
obuczać 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
obuczyć 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
obudzać 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
obudzić 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
obumarć 17Forma podstawowa: obumarcie
Forma fleksyjna: subst:pl:gen:n2
oburzać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
oburzyć 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
obuzdać 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
obwalać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
obwalić 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
obwieść 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl

Forma podstawowa: obwieścić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
obwieźć 22Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
obwijać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
obwinąć 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
obwinić 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
obwisać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
obwołać 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
obwozić 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
obżerać 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
obżynać 19Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
oceniać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
ochujeć 19Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
ociągać 19Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
ociekać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
ocielić 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
ocienić 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ocierać 13Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
ociosać 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
ocipieć 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
ocknięć 18Forma podstawowa: ocknąć
octować 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
ocućcie 16Forma podstawowa: ocucić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:sec:perf:refl.nonrefl
ocućmyż 21Forma podstawowa: ocucić
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:refl.nonrefl
oczepić 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
oczesać 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
oczytać 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
oćcowie 13Forma podstawowa: ociec
Forma fleksyjna: subst:pl:nom:m1 subst:pl:voc:m1
oćwiczą 17Forma podstawowa: oćwiczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:pl:ter:perf:refl.nonrefl
oćwiczę 17Forma podstawowa: oćwiczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:pri:perf:refl.nonrefl
oćwiczy 14Forma podstawowa: oćwiczyć
Forma fleksyjna: verb:fin:sg:ter:perf:refl.nonrefl
odbijać 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
odbywać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
odcinać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
odczyść 19Forma podstawowa: odczyścić
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
oddalać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
oddalić 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
oddawać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
oddukać 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
oddymić 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
odebrać 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
odegnać 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
odegrać 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
odeprać 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
oderwać 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
odesłać 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
odespać 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
odessać 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
odetkać 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
odezwać 13Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl
odębieć 19Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
odętość 22Forma fleksyjna: subst:sg:acc:f subst:sg:nom:f
odgapić 16
odginać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
odgnieć 15Forma podstawowa: odgnieść
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:refl.nonrefl
odgonić 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
odgryźć 24Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
odgrzać 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
odhukać 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:nonrefl
odjadać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl verb:inf:imperf:refl.nonrefl
odjebać 17Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
odkazić 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
odkażać 18Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
odkąsić 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
odkleić 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
odkopać 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
odkosić 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
odkraść 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
odkroić 14Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
odkupić 17Opis: naprawić wyrządzone komuś zło.
Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
odkuwać 16Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
odlatać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
odlećmy 16Forma podstawowa: odlecieć
Forma fleksyjna: verb:impt:pl:pri:perf:nonrefl
odlećże 18Forma podstawowa: odlecieć
Forma fleksyjna: verb:impt:sg:sec:perf:nonrefl
odlepić 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
odlewać 14Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl
odleżeć 18Opis: przeleżeć jakiś czas w łóżku, nie wstawać przez jakiś czas.
Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
odłamać 16Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
odłazić 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
odłowić 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
odłożyć 20Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
odłupać 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
odmakać 15Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:nonrefl
odmieść 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
odmotać 15Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
odmówić 18Forma fleksyjna: verb:inf:perf:refl.nonrefl
odmulać 17Forma fleksyjna: verb:inf:imperf:refl.nonrefl